Грабчук О. М. - Поняття та архітектоніка глобального економічного простору (2017)
Гринько Т. В. - Закордонний досвід формування механізму управління розвитком комунальних підприємств, Чіненова Д. М. (2017)
Гвініашвілі Т. З. - Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності системи стратегічного планування на підприємствах металургійної галузі, Буцак Ю. О. (2017)
Рябик Г. Є. - Формування механізму диференціації оплати праці на підприємстві, Криштак Д. М. (2017)
Сабадаш Л. О. - Аналіз визначення поняття "криза" в сучасних економічних концепціях (2017)
Плєханова Т. Є. - Визначення сутності інноваційних ризиків (2017)
Сердюков К. Г. - Вдосконалення оцінки вартості акціонерного товариства за ринковим підходом, Алєйнікова Н. М. (2017)
Удовиченко Н. М. - Ключові аспекти ринкової рівноваги та соціального оптимуму партнерства у сфері стоматологічної допомоги населенню (2017)
Баланович А. М. - Механізм формування стратегії розвитку промислового підприємства (2017)
Пукало О. П. - Зарубіжний досвід розвитку та підтримки малого підприємництва та його використання в Україні (2017)
Коломієць В. М. - Використання людського капіталу національної економіки на ринку праці України (2017)
Михайличенко Д. Ю. - Как Саймон Кузнец начал свои университетские занятия? Часть 2 (2017)
Фесенко І. А. - Побудова та дослідження математичної моделі сталого економічного розвитку Луганської області, Фесенко М. С. (2017)
Жулинський М. - Апостольська місія Тараса Шевченка та ідеали слов’янської єдності (2015)
Харчук Р. - Проблема історичної пам’яті: коментар до Шевченкового образу Петра Конашевича-Сагайдачного (2015)
Боронь О. - Творчість Оноре де Бальзака і проза Тараса Шевченка (2015)
Левицький В. - Наснага та моторошність "іного краю": урбанізм у літературних творах Тараса Шевченка (2015)
Ожоган Л. - Тарас Шевченко в "Indtryk fra Rusland" Ґеорґа Брандеса (2015)
Нич Р. - Інноваційна гуманітаристика: текст як лабораторія. Традиції, гіпотези, пропозиції (переклад Людмили Бербенець) (2015)
Герасименко Н. - Жіноча література: чи справді "рожева"? (2015)
Пастух Б. - Про дві лінії розвитку сучасної української лірики (2015)
Матеріали круглого столу "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" (2015)
Сліпушко О. - Вступне слово (2015)
Чорноморець Ю. - Візантійські та візантологічні наративи. Чому і як потрібно їх деконструювати? (2015)
Білоус П. - Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі (2015)
Сулима В. - Давньоукраїнська проповідь як літературний жанр в контексті нової герменевтичної стратегії (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана (до 200-річного ювілею Тараса Шевченка) (2015)
Кузьменко В. - Творчість Михася Ткача в рецепції критиків і літературознавців (Творчий портрет Михася Ткача. Від любові до болю / Упоряд. В. Сапон. – Чернігів: Десна Поліграф, 2013. – 224 с.) (2015)
Александрова Г. - Шевченкова проза: зв’язки із західноєвропейським літературним процесом (Олександр Боронь. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури (рецепція та інтертекстуальні зв’язки). – К.: Критика, 2014. – 160 с., бібл. – (НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка)) (2015)
Бондар К. - Шевченко, сповнений загадок (Рева Л. Г. Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк. Символ України: до 200-ліття від дня народження: Збірник наукових статей. – К.: Фенікс, 2014. – 112 с.) (2015)
Брайко О. - Презентація шевченківського тому "Історії української літератури" (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Рудинська С. М. - Надання медико-психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України та національної гвардії, постраждалим внаслідок дії психотравмуючих подій, Єфіменко Т. С., Шкаран Д. І., Фурдик В. Д. (2015)
Жупан Б. Б. - Медична допомога при ушкодженнях органу зору на етапах медичної евакуації (2015)
Єщенко О. І. - Комбінований вплив умов праці на розвиток втоми у операторів-радіотелеграфістів та особливості відновлення їх функціонального стану, Кальниш В. В., Єщенко В. І., Рущак Л. В. (2015)
Трінька І. С. - Особливості змін психофізіологічного стану у осіб, що приймають участь в бойових діях, Кальниш В. В., Мальцев О. В. (2015)
Кравчук В. В. - Сучасні проблеми медико-психологічної (психофізіологічної) реабілітації учасників антитерористичної операції (2015)
Крушельницький О. Д. - Методологія створення та застосування термінів, що забезпечують функціонування системи заходів протиепідемічного захисту, Огороднійчук І. В., Іванько О. М., Доброштан Д. І., Шмакова А. Д., Потапчук В. А. (2015)
Савицький В. Л. - Наукове обґрунтування системи профілактики бактеріологічного забруднення харчових продуктів під час проведення експерименту з організації харчування військовослужбовців ЗС України, Власенко О. М., Козак Н. Д. (2015)
Тхоревський O. В. - Досвід застосування внутрішньокістковоговведення лікарських препаратів на етапах медичної евакуації, Ремень І. І., Малієнко В. А. (2015)
Ухач Ю. Д. - Застосування шкали M-SAPS для планування передопераційної інтенсивної терапії у хворих із кишковою непрохідністю, Левченко Т. М. (2015)
Горошко В. Р. - Особливості лікувальної тактики та підготовки ран до реконструктивних оперативних втручань після вогнепальних пошкоджень, Хитрий Г. П. (2015)
Левченко Т. М. - Особливості проведення анестезіологічного забезпечення із застосуванням ларингеальної маски у хворих з травмами верхніх кінцівок, Очеретна Л. А., Ганюк В. М. (2015)
Остапчук К. В. - Роль використання еферентних методів детоксикації в інтенсивній терапії хворих на гострий панкреатит, Кішко Р. М. (2015)
Гаврецький А. І. - Основи лікування ускладнень синдромудіабетичної стопи іммобілізуючими розвантажувальними пов’язками з урахуванням комплексу біомеханічних порушень нижніх кінцівок (огляд літератури) (2015)
Заруцький Я. Л. - Аналіз ускладнень у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою в залежності від виду операції на селезінці, Коваленко В. М. (2015)
Флис П. С. - Особенности лечения дистального прикуса с верхнечелюстной макрогнатией в постоянном периоде прикуса, Омельчук Н. А., Канюра А. А., Омельчук Е. Н., Лихота А. Н., Цислюк В. П. (2015)
Заноздра Л. М. - Основні принципи лікування генералізованого пародонтита у хворих на гіпертонічну хворобу, Цислюк В. П. (2015)
Павленко О. В. - Антропометрична оцінка даних пацієнтів з трансверзальною аномалією прикусу у різних вікових групах, Закалата Т. Р., Костів В. П. (2015)
Гайова Л. В. - Ефективність лікування деструктивного туберкульозу ізоніазидом та піридоксин гідрохлоридом в різному режимі хіміотерапії в умовах експерименту (2015)
Желеховський О. А. - Ефективність цитопротектору-метаболіту при гострому пероральному отруєння засобами побутової хімії (2015)
Воронко А. А. - Особливості перебігу ІХС залежно від наявності цукрового діабету типу 2, Буженко А. І., Воронко О. А., Дмитрук Л. І. (2015)
Воронко А. А. - Особливості ендогенної інтоксикації при метаболічному синдромі, Буженко А. І., Воронко О. А., Єпішев Ю. П., Невмержицький С. О., Шевчук С. В., Дмитрук Л. І. (2015)
Ткаленко О. М. - Клініко-ендоскопічні особливості поєднаного перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та гастроезофагеально рефлюксної хвороби у військовослужбовців, Латишенко С. В., Саламащак Н. М. (2015)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в учасників антитерористичної операції, Радушинська М. В. (2015)
Трихлеб В. И. - Течение опоясывающего герпеса у пациентов с боевой хирургической травмой, Панасюк Е. Л., Матяш В. И., Березина Л. В. (2015)
Шевчук С. В. - Фізіологічна сутність аурікулярної рефлексотерапії: відображення чутливості на вушній раковині, Воронко А. А. (2015)
Скуратівська С. І. - Ергономічність первинних контурних упаковок таблетованих лікарських засобів, що застосовуються військовими під час воєнних конфліктів, Гладченко С. І. (2015)
Буткевич Т. А. - Гостра токсичність сухого порошку біомаси Flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П., Козіко Н. О., Тарасенко В. О. (2015)
Шматенко О. П. - Дослідження асортименту лікарських засобів у хірургічному лікуванні військовослужбовців з бойовою хірургічною травмою методом експертних оцінок, Бєлозьорова О. В. (2015)
Кучмістова О. Ф. - Деякі аспекти фармако-економічного дослідження ноотропу-нейропротектору, Кучмістов В. О. (2015)
Шматенко О. П. - Організація служби забезпечення якості компанії-ліцензіата з імпорту та оптової торгівлі лікарськими засобами, Трохимчук В’яч. В., Соломенний А. М. (2015)
Борисенко А. А. - Токсикологічне обґрунтування орієнтовного безпечного рівня впливу родентициду бромадіолону у повітрі робочої зони (2015)
Гончаренко Н. В. - Особливості дослідження психологічних чинників збереження психічного здоров’я військових лікарів – інтернів (2015)
Иванов Д. А. - Об особенностях военной психиатрии и смежных с ней дисциплин, Рычка О. В. (2015)
Лихота К. М. - Особливості динаміки показників оклюзійних співвідношень у процесі ортодонтичного лікування пацієнтів 13-17 років із сагітальними аномаліями прикусу (2015)
Левченко О. Є. - Варіанти практичного використання біологічної активності антоцианів (2015)
Максименко А. М. - Планування оптимізації роботи відділень променевої діагностики, Коврига Ю. М., Щит Н. М., Нарожнов В. В., Бондаренко Н. М., Бондаренко М. В. (2015)
Марков Ю. І. - Коморбідні (поліморбідні) стани асоційовані з алкогольною інтоксикацією. особливості клініки, діагностики, лікування на ранньому госпітальному етапі (огляд літератури), Фенько К. В. (2015)
Новохацька О. О. - Гігієнічна оцінка особливостей токсикодинаміки та небезпечності фунгіциду класу піримідинів – піриметанілу, Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Вавриневич Е. П., Білоус С. В. (2015)
Goncharenko V. - Specific features of hormonal panel of reproductive age women with the endometrium hyperplastic processes (2015)
Бельчиков И. А. - Доступность ранней диагностики онкологических заболеваний у детей на этапе оказания первичной медико-социальной помощи (2015)
Марченко О. М. - Основні механізми розвитку та клінічні аспекти травматичної енцефалопатії, що протікає на фоні метаболічного синдрома (2015)
Іващенко О. О. - Напрями збільшення виробництва продовольства в Україні, Рудник-Іващенко О. І. (2012)
Волкогон В. В. - Мікробіологічні аспекти відтворення родючості ґрунтів (2012)
Дубовий В. І. - Енергетична оцінка вирощування пшениці озимої в умовах фітотронно-тепличного комплексу (2012)
Мельник П. О. - Аналіз фітосанітарного ризику збудника ризоманії буряків, Даньков В. Я. (2012)
Кулик М. Ф. - Вплив вітамінно-мінеральних преміксів на молочну продуктивність і жирнокислотний склад молока корів, Тучик А. В., Обертюх Ю. В., Курнаєв О. М., Чорнолата Л. П., Пилипчук М. М. (2012)
Кучерявенко В. В. - Емульсійна інактивована вакцина проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби (2012)
Вдовиченко Ю. В. - Поліська м’ясна порода великої рогатої худоби та її знам’янський внутрішньопородний тип, Шпак Л. В. (2012)
Клестова З. С. - Хіміопрофілактика вірусних інфекцій, Зоз О. С., Бездітко Л. В., Мельниченко О. М., Марченко М. І., Ташута В. С. (2012)
Роїк М. В. - Щодо генетичної регуляції експресії забарвлення коренеплодів цукрових буряків (Beta vulgaris L.), Ковальчук Н. С., Яцева О. А., Малецький С. І. (2012)
Говоров О. Ф. - Обґрунтування потенційної енергоємності шарнірно закріпленого ножа різального апарата (2012)
Ромащенко М. І. - Потреба в дощувальній техніці для відновлення зрошення в Україні, Гринь Ю. І., Конаков Б. І., Бабіцький В. В. (2012)
Кузьменко А. С. - Підвищення родючості ґрунтів під виноградниками (2012)
Вербицький С. Б. - Значущість структурно-механічних показників консистенції м’ясних продуктів, Анісімова Л. В., Лизова В. Ю. (2012)
Славов В. П. - Коеволюційний принцип розвитку кормовиробництва, Коваленко О. В. (2012)
Сало І. А. - Страхування врожаю багаторічних насаджень (2012)
Васько Н. М. - Листковий індекс та врожайність картоплі in vitro за використання підживлень водорозчинними комплексними добривами (2012)
Гаврик С. С. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність сіяного злакового травостою (2012)
Лук’янець В. О. - Обґрунтування способу завантаження гвинтового брикетного преса, Субота С. В. (2012)
Братушка Р. В. - Вплив паратипних факторів на відтворну здатність корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2012)
Бредіхін О. О. - Удосконалення механізму відновлення сільськогосподарських земель (2012)
Климишена Р. І. - Залежність вмісту білка в зерні ячменю озимого від технологічних факторів (2012)
Липкань О. В. - Еколого-економічні проблеми раціонального використання та охорони земель агропідприємств Черкаської області (2012)
В. П. Романенку — 80 (2012)
М. О. Рябченку – 60 (2012)
Содержание (2014)
Романенко Т. Г. - Современная диагностика эндокринной патологии при беременности (клиническая лекция), Чайка О. И. (2014)
Campbell S. - "Мы более не можем не делать ничего для предотвращения преждевременных родов" (2014)
Терещенко А. В. - Результати діяльності перинатальних центрів в Україні, Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О., Дудіна О. О. (2014)
Рощина Г. Ф. - О законах женского здоровья (2014)
Pines A. - Качество жизни и роль гормональной терапии в период менопаузы, Sturdee D. W., MacLennan A. H. (2014)
Веропотвелян Н. П. - Альтернативные подходы к ведению замершей беременности: контраверсии хирургического и консервативного методов, Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В. (2014)
Рыбалка А. Н. - Опыт применения абдоминальной сакрокольпопексии как метода профилактики постгистерэктомического пролапса, Сулима А. Н., Митрофанова О. А. (2014)
Шлапак І. П. - Перший досвід застосування нового вітчизняного комбінованого колоїдно-гіпертонічного розчину в інтенсивній терапії геморагічного шоку, Жежер А. О., Галушко О. А. (2014)
Герман О. Ю. - Вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці: клінічний досвід, Голяновський О. В., Рубінштейн А. М. (2014)
Мамедова С. Ш. - Эхографические особенности непрервавшейся трубной беременности, Алиева Э. М., Мамедова А. Г., Байрамова Г. М., Байрамова Э. В. (2014)
Заболотнов В. А. - Атипическая лейомиома матки, Рыбалка А. Н., Миклин О. П., Косолапова Н. В., Супруненко Д. В. (2014)
Petrova G. A. - Cytokine balance peculiarities in pregnant women operated for the thyroid gland during pregnancy, Davydova Iu. V. (2014)
Бенєвський О. В. - Профілактика невиношування і залізодефіцитної анемії у вагітних з тиреотоксикозом (2014)
Падалко А. А. - Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у беременных, Жежер А. А., Мехедко В. В., Романюк Е. Ю. (2014)
Прилуцкий А. И. - Особенности лечения варикозной болезни и профилактики ее осложнений у беременных, Прилуцкая А. Б., Кущ В. Н. (2014)
Худиева Г. З. - Особенности фетоплацентарного кровотока у беременных с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей, Алиева Э. М., Мамедова А. Г., Байрамова Г. М., Гарашова М. А. (2014)
Полуянова О. М. - Вплив прегравідарної підготовки на перебіг вагінальних пологів у жінок з рубцем на матці (2014)
Макаренко М. В. - Эффективность внедрения стандартов ведения беременности и родов у женщин с сахарным диабетом, Говсеев Д. А., Протас Р. В., Крушинская Е. Ю. (2014)
Скрипченко Н. Я. - Лікування невиношування у вагітних з лейоміомою матки із застосуванням натурального мікронізованого прогестерону, Тиха В. Г. (2014)
Луценко Н. С. - Сравнительный анализ инволюции матки у первородящих и повторнородящих в течение 48 часов после родов, Аль Сулиман Х. М., Потебня В. Ю., Мазур О. Д., Островский К. В., Соколовская И. С. (2014)
Джеломанова С. А. - Роль антифосфолипидных антител в развитии преэклампсии, Данькина И. А., Джеломанова Е. С. (2014)
Венцківський Б. М. - Особливості перебігу післяопераційного періоду у жінок залежно від методу абдомінального розродження, Вітренко Д. В. (2014)
Жуковская И. Г. - Оценка эффективности использования Фарматекса (бензалкония хлорида) у женщин с заболеваниями шейки матки после применения деструктивных методов лечения, Семенова М. В. (2014)
Трохимович О. В. - Особливості цитокінового статусу жінок із ранніми втратами вагітності (2014)
Кира Е. Ф. - Биоценоз и функциональная активность эпителия влагалища при местном лечении аэробного вагинита Полижинаксом и Тержинаном, Гайтукиева Р. А., Муслимова С. З., Артымук Н. В. (2014)
Доленко О. В. - Клинико-ультразвуковая характеристика и лечение дисфункции яичников у женщин репродуктивного возраста (2014)
Веропотвелян Н. П. - Клинические аспекты патогенеза аденомиоза и патогенетическая терапия, Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2014)
Гладчук І. З. - Порівняльний аналіз ефективності методів лікування жінок із синдромом полікістозних яєчників та гіперпролактинемією: ретроспективне дослідження, Семенюта О. М., Онищенко Ю. В. (2014)
Резніченко Г. І. - Застосування комбінації ципрофлоксацину та тинідазолу для лікування і профілактики гнійно-запальних ускладнень при малих гінекологічних оперативних втручаннях, Потебня В. Ю., Плотнікова В. М. (2014)
Довгань А. А. - Особенности клинической характеристики женщин с репродуктивными потерями в анамнезе (2014)
Оразов М. Р. - Проблемные аспекты цервикальной патологии у женщин с тазовым болевым синдромом при аденомиозе (2014)
Подольський Вл. В. - Стан мікроекології статевих шляхів у жінок зі змінами репродуктивного здоров’я при порушенні вегетативного гомеостазу, Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2014)
Решетняк О. В. - Комплексный подход к обследованию женщин с хронической урогенитальной патологией кандидозной этиологии (2014)
Борис Е. Н. - Оптимизация лечения хронической гиперандрогенной ановуляции у пациенток с эндокринным бесплодием на фоне синдрома поликистозных яичников, Онищик Л. Н., Сотниченко А. В. (2014)
Прилуцкая А. Б. - Новые подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкий А. И., Дзятко Ю. В. (2014)
Хурані І. Ф. - Оцінювання впливу електрозварювання біологічних тканин на частоту післяопераційних ускладнень у хворих із доброякісними пухлинами грудної залози (2014)
Захаренко О. С. - Функціональний стан щитоподібної залози у жінок із безпліддям при зовнішньому генітальному ендометріозі, Дикусаров В. В. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Діагностика і профілактика перинатальної патології при аномальній плацентації, Куріцина С. А., Урсакі Н. О. (2014)
Рубан Я. А. - Особливості перебігу неонатального періоду і ранньої адаптації новонароджених від породілей після використання допоміжних репродуктивних технологій (2014)
Мельник Ю. Н. - Комбинированный скрининг в І и ІІ триместре беременности (2014)
Данькина И. А. - Оценка эффективности азитромицина при лечении микст-инфекций у пациенток репродуктивного возраста, Джеломанова С. А., Данькина В. В. (2014)
Таран О. А. - Современные аспекты комбинированной терапии цервикальных неоплазий, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, Булавенко О. В. (2014)
Товстановская В. А. - Эволюционные особенности симбиоза неопластических процессов, индуцированных вирусом папилломы человека, и иммунной системы и возможность их супрессировать, Сахарова И. А., Крук О. Ю., Кущ В. Н. (2014)
Послеродовая депрессия: только в современном мире? (2014)
Содержание (2014)
Галич С. Р. - Дисменорея: патогенез, клиника, лечение (2014)
Проведение фармакотерапии в период беременности: опасность в квадрате или способ защитить будущее? (2014)
Stevenson John C. - Непрерывный пероральный прием ультранизких доз заместительной гормональной терапии 0,5 мг 17β-эстрадиола и 2,5 мг дидрогестерона для лечения вазомоторных симптомов: результаты двойного слепого контролируемого исследования, Durand G., Kahler E., Pertynski T. (2014)
Пирогова В. І. - Варикозна хвороба вен малого таза і синдром хронічного тазового болю – діагностично-лікувальні аспекти, Шурпяк С. О., Малачинська М. Й. (2014)
Геряк С. М. - Метаболічний синдром і вагітність: проблеми та шляхи вирішення, Швед М. І. (2014)
Хомяк Н. В. - Клинико-фармакологические особенности современных лекарственных форм микронизированного прогестерона, применяющихся во время беременности, Мамчур В. И., Хомяк Е. В. (2014)
Корчинська О. О. - Акушерські та перинатальні аспекти тазового передлежання плода: добре відомі факти і нові підходи до проблеми, Гульпе К. Ю., Волошина У. В. (2014)
Лубяная С. С. - Изучение репродуктивного здоровья у беременных с тиреоидными дисфункциями, Лисеенко Е. В. (2014)
Сюсюка В. Г. - Оцінка ефективності надання спеціалізованої медичної допомоги жіночому населенню, Комарова О. В., Пейчева О. В., Аверченко Е. Г., Каптюх Д. А. (2014)
Астахов В. М. - Психологическое сопровождение беременных в современных условиях, Бацылева О. В., Пузь И. В. (2014)
Луценко Н. С. - Объективные критерии оценки течения послеродового периода (обзор литературы), Аль Сулиман Х. М. (2014)
Дубоссарська З. М. - Сучасні патогенетичні концепції виникнення психоендокринних порушень при автоімунному тиреоїдиті (огляд літератури), Дубоссарська Ю. О., Радченко В. В. (2014)
Макаренко М. В. - Применение аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 "Андро-Гин" в акушерско-гинекологической практике. Личный опыт, Говсеев Д. А., Дидух Т. Э. (2014)
Решетняк О. В. - Особенности микроэкологии полости рта у женщин с различными клиническими формами кандидозного стоматита, Лисяная Т. А., Пономарева И. Г. (2014)
Иоффе А. Ю. - Опыт выполнения однопортовых операций в гинекологии, Яроцкий Н. Е., Тарасюк Т. В., Стеценко А. П., Цюра Ю. П., Яроцкая И. В. (2014)
Яремчук Л. В. - Бальна оцінка спроможності шийки матки при вагітності за допомогою трансвагінальної ехографії (2014)
Руденко І. В. - Преконцепційна профілактика репродуктивних втрат мультифакторної природи, Міщенко В. П., Запорожченко М. Б., Колесникова В. В., Андреєв С. В. (2014)
Лялина Е. А. - Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений после органосохраняющих операций по поводу эктопической беременности, Лапочкина Н. П., Козина М. В. (2014)
Круть Ю. Я. - Передчасний розрив плодових оболонок при недоношеній вагітності, Пучков В. А., Любомирська К. С. (2014)
Меликова У. Ф. - Особенности течения беременности и родов, состояния плода и новорожденного у больных с эклампсией, Алиева Э. М., Асадова Ш. Ш., Керимова С. Н., Шадлинская С. В. (2014)
Садовой А. П. - Особенности течения беременности в зависимости от типа аномалии развития матки (2014)
Буткова О. І. - Результати ретроспективного аналізу перебігу періоду гестації та пологів при переношуванні вагітності, Жабченко І. А., Діденко Л. В., Коваленко Т. М. (2014)
Шпак І. В. - Концентрацiя гормонiв фетоплацентарного комплексу у сироватцi кровi пацієнток,інфікованих вірусом грипу А/Н1N1-Каліфорнія (2014)
Вакалюк Л. М. - Репродуктивний анамнез жінок, розроджених кесаревим розтином (2014)
Venckivskiy K. O. - Immunological changes in HIV-positive pregnant with associated herpes-infection, Zagorodnya O. S. (2014)
Тимошков М. В. - Возможности патогенетической биорегуляционной терапии при воспалительных заболеваниях органов малого таза, Рыбка Е. В. (2014)
Вуттке В. - Терапевтические возможности экстрактов из Авраамова дерева (Vitex Agnus castus) в гинекологической практике, Ярри Г., Зайдлова-Вуттке Д., Уварова Е. В., Девятченко Т. Ф., Гуменюк Е. Г., Погодин O. K., Левенец C. A. (2014)
Андреева Е. Н. - Влияние фолатсодержащих комбинированных оральных контрацептивов на уровень гомоцистеина у женщин с синдромом поликистозных яичников, Григорян Е. Н., Шереметьева Е. В. (2014)
Яшина О. Г. - Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції недостатності лютеїнової фази менструального циклу в жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз, Ласачко С. А. (2014)
Ласачко С. А. - Результати регресійного аналізу основних факторів ризику розвитку непухлинних уражень молочних залоз у жінок репродуктивного віку (2014)
Павлушенко С. Д. - Роль цитолитического вагиноза в возникновении рецидивов доброкачественной цервикальной патологии (2014)
Герасимова Т. В. - Коррекция дисбиоза половых путей у женщин репродуктивного возраста на фоне дисгормональных нарушений, Гопчук Е. Н. (2014)
Настрадіна Н. М. - Гінекологічне обстеження жінок з рецидивуючими фоновими захворюваннями шийки матки (2014)
Голяновский О. В. - Эффективность фармакотерапевтического действия индол-3-карбинола в составе препарата Квинол, Рощина Г. Ф. (2014)
Банира О. Б. - Аспекти застосування екстракту Tribulus Terrestris у лікуванні безплідності та статевих розладів, Нікітін О. Д. (2014)
Подольський В. В. - Особливості використання методів контрацепції у жінок фертильного віку, що перенесли медичний аборт (2014)
Питько В. А. - Сравнительная характеристика эффективности протоколов оплодотворения in vitro в зависимости от фармакологических составляющих проводимой контролируемой стимуляции яичников, Логинова О. А., Ткачев А. И., Колесникова А. А., Покозий Е. С. (2014)
Микитенко Д. О. - Прогноз отримання еуплоїдних ембріонів у програмах ДРТ із застосуванням ПГС, Лаврова К. В., Маслій Ю. В., Зукін В. Д. (2014)
Хурані І. Ф. - Застосування філграстиму в разі неоад’ювантної поліхіміотерапії раку грудної залози, Какарькін О. Я., Одарченко П. Я., Мацішевська І. В., Шнайдерман П. Ю., Шевня С. П., Ткачук Т. В. (2014)
Фитоэстрогены – подарок природы для женщин (2014)
Содержание (2014)
Пирогова В. И. - Селективные фитомолекулы® в комбинированной терапии доброкачественных дисгормональных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы при дисфункции щитовидной железы, Шурпяк С. А. (2014)
Ведущие специалисты в сфере женского здоровья рассказали о лечении пациенток с репродуктивными расстройствами (2014)
Запорожан В. М. - Патогенетичне обґрунтування етіотропної профілактики гестаційних ускладнень у жінок, хворих на грип, Міщенко В. П., Шпак І. В., Руденко І. В. (2014)
Лисенко Т. П. - Діабетичні ангіопатії: актуальні аспекти патогенезу та діагностики (2014)
Міщенко В. П. - Медико-генетична діагностика спадкової схильності до невиношування вагітності, репродуктивних втрат, Руденко І. В., Запорожченко М. Б., Колесникова В. В., Андрєєв С. В. (2014)
Щербина Н. А. - Новые подходы к повышению эффективности диагностики и лечения эктопии шейки матки, Говсеев Д. А. (2014)
Шурпяк С. А. - Роль баланса микроэлементов и витаминов в обеспечении гестационного процесса, Жемела Н. И. (2014)
Егорова Я. А. - Тромбоцитопеническая пурпура при беременности (обзорная статья, клинический случай), Заболотнов В. А., Рыбалка А. Н. (2014)
Sukhin V. S. - Surgical treatment of uterine sarcoma patients. Review (2014)
Стуклов Н. И. - Изменение эритроцитарных показателей и роль пероральных препаратов железа у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения с анемией, Сарапова Е. В. (2014)
Пашаева Д. Б. - Особенности родоразрешения беременных с врожденными пороками матки, Алиева Е. М., Эфендиева А. Г., Алиева Н. Ш., Сафарова С. С. (2014)
Жук С. И. - Применение простагландинов в современной акушерско-гинекологической практике (2014)
Прудников П. М. - Сучасні клінічні аспекти аденоміозу (2014)
Банахевич Р. М. - Оптимізація оперативних втручань у жінок з постгістеректомічним пролапсом, Акімова К. Б., Єчин А. В., Парієнко К. О. (2014)
Грищенко О. В. - Пути снижения послеоперационной боли, Железняков А. Ю., Бобрицкая В. В. (2014)
Вовк И. Б. - Современный взгляд на роль и место спермицидных контрацептивов в сохранении здоровья женщин, Борисюк О. Ю., Новик Л. Н. (2014)
Корнацька А. Г. - Сучасні підходи до лікування синдрому виснаження яєчників, Чубей Г. В. (2014)
Серов В. Н. - Оценка опыта применения комбинированного растительного лекарственного препарата у беременных (многоцентровое ретроспективное наблюдательное исследование), Баранов И. И., Протопопова Н. В., Ткаченко Л. В., Кукарская И. И. (2014)
Анчева І. А. - Стан нітрергічних систем у вагітних, що страждають на залізодефіцитну анемію (2014)
Шаблий Т. П. - Опыт применения самоэлиминирующихся антагонистов у беременных с корригированной истмико-цервикальной недостаточностью (2014)
Сюсюка В. Г. - Оцінювання впливу психологічного стану жінок під час вагітності на рівень пролактину (2014)
Василишин В. Р. - Порівняльні аспекти багатоплідної вагітності без та після використання допоміжних репродуктивних технологій (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Шляхи зниження частоти виконання кесарева розтину у жінок з вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Гончарук Н. П. (2014)
Пирогова В. І. - Застосування гепатопротекторів у преконцепційній підготовці вагітних груп ризику з екстрагенітальною патологією, Шурпяк С. О., Сміх З. В. (2014)
Исламова А. О. - К вопросу о лечении нарушений менструального цикла у женщин репродуктивного возраста (2014)
Андрашко Ю. В. - Клінічні аспекти ефективності та безпечності лікування хворих із хронічним кандидозом статевих органів препаратом ітраконазолу (Ітракон, Фармак), Хаща І. І., Чечерська Т. І., Коваль Г. М. (2014)
Бойко В. І. - Диференційований підхід до реабілітації пацєнток після лапароскопічного лікування ендометріом, Колесникова Т. М. (2014)
Трушкевич О. О. - Стан оваріального резерву у жінок раннього репродуктивного віку, що не народжують, з ендометріомами яєчників, Мысенко О. Д., Довгань А. А., Степур А. А. (2014)
Лахно И. В. - Повышение эффективности методов индукции овуляции у женщин с поликистозом яичников (2014)
Гопчук Е. Н. - Применение комбинации ципрофлоксацина и тинидазола в терапии неспецифических воспалительных процессов половых органов (2014)
Веропотвелян П. Н. - Нарушение менструальной и репродуктивной функции у пациенток с ожирением, Веропотвелян Н. П., Полонец И. А., Цехмистренко И. С., Гужевская И. В. (2014)
Дынник В. А. - Особенности гормонального обеспечения аномальных маточных кровотечений в подростковом возрасте в современном социуме и негормональные методы их лечения, Щербина Н. А., Дынник А. А. (2014)
Бдюлева А. В. - Клинические особенности течения хронического гепатита С у беременных на фоне ВИЧ-инфекции (2014)
Качалина Т. С. - Хронический цервицит и ВПЧ-инфекция в репродуктивном возрасте. Пути снижения диагностической и лечебной агрессии, Шахова Н. М., Качалина О. В., Елисеева Д. Д. (2014)
Коган Б. Г. - Роль комбинированных антибактериальных средств в комплексном лечении воспалительных заболеваний женских половых органов смешанной этиологии, Гордеева Г. Д. (2014)
Макаренко М. В. - Оценка факторов эндотелиальной дисфункции при синдроме задержки роста плода (2014)
Веропотвелян П. Н. - Инфекционная патология у новорожденных, вызванная стрептококками группы В, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Нарытник Т. Т. (2014)
Дорошенко І. В. - Профілактика перинатальної патології у жінокіз захворюваннями печінки і травного тракту (2014)
Чорнописька Ю. Ф. - Особливості підготовки та проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій у жінок із безпліддям та надлишковою масою тіла (2014)
Бабичье дело (2014)
Білоус П. - Тип творчості в українській середньовічній літературі (2015)
Меркулов М. - Тема натури як Божого промислу у творчості Григорія Сковороди і Климентія Зіновієва (2015)
Токмань Г. - "Станція Ворожба" Галини Гордасевич: мотиви і магічно-сугестивна поетика ліричного циклу (2015)
Лущій С. - Роман У. Самчука "Ost": фрагменти епістолярної дискусії (2015)
Всесвіт. - 2014. - № 11 - 12 (2015)
Просцевічус В. - Природа детективного оповідання (2015)
Гаврилюк Н. - Візуальний образ як текст (2015)
Брайко О. - Дискурс цитації: експресіоністична проза Л. Андреєва й В. Винниченка в контексті раннього модернізму (2015)
Соловій Х. - Психотип німфетки у творчості Віктора Петрова та Володимира Набокова (2015)
Панченко В. - Два епізоди із життя Миколи Зерова (до 125-річчя від дня народження неокласика) (2015)
Степаненко М. - Київські дні Анни Горенко (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Баган О. - "Перло многоціннеє" (Лексикон античної словесності / За ред.М. Борецького і В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – 688 с.) (2015)
Мейзерська Т. - Українська літературна пародія: генеза, проблематика, поетика (Віннікова Н. М. Дискурс української літературної пародії. –К.: Наук. думка, 2014. – 431 с.) (2015)
Дроздовський Д. - Антропологічний дискурс англійського модерністського роману: синергетичне потрактування (Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману: Монографія) (2015)
Грицик Л. - Комунікаційні контексти літературних взаємин: грузинський варіант (Отар Баканідзе. Нащадок Прометея. – Тбілісі: Видавництво Тбіліського університету, 2014. – 355 с.) (2015)
Філоненко С. - "Маскарад душі" або щира сповідь? Нова студія про автобіографію в українській прозі ХХ століття (Констанкевич І. Українська проза першої половини ХХ століття: автобіографічний дискурс: Монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 420 с.) (2015)
Генералюк Л. - Український дитячий письменник на тлі епохи (Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі: Біографічний нарис. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 432 с.) (2015)
Мировський О. - Творець національної пісні (2015)
Микола Зеров. Вибрані твори / Упоряд. Володимир Панченко. – К.: Смолоскип, 2015. – 880 с. – (Серія "Розстріляне відродження") (2015)
Елеонора Соловей. Біобібліографічний покажчик / Уклад. Е.С. Соловей, бібліогр. ред. Т. О. Патрушева; НаУКМА. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 56 с. (Серія "Вчені НаУКМА") (2015)
Фелікс Штейнбук. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго,2014. – 248 с. (2015)
Кур’єр Кривбасу. - Січень - лютий - березень 2015. - № 302 – 303 - 304 (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Содержание (2018)
Вовк Р. В. - Электротранспорт и псевдощель в ВТСП соединениях системы 1-2-3 в условиях всестороннего сжатия, Соловьев А. Л. (2018)
Chishko K. A. - Thermodynamics of dilute 3He–4He solid solutions with hcp structure (2018)
Ремизов И. А. - Передача энергии в низкочастотную область турбулентного спектра гравитационных волн на поверхности сверхтекучего He II за счет четырехволновых процессов, Левченко А. А., Межов-Деглин Л. П. (2018)
Вальков В. В. - Иерархия низкоэнергетических моделей электронного строения купратных ВТСП: роль дальних спин-коррелированных перескоков, Мицкан В. А., Дзебисашвили Д. М., Барабанов А. Ф. (2018)
Блудов А. Н. - Антиферромагнитный резонанс в кристалле PrFe3(BO3)4, Пащенко В. А., Кобец М. И., Бедарев В. А., Меренков Д. Н., Гнатченко С. Л., Гудим И.А. (2018)
Долбин А. В. - Сорбция водорода кремнийоксидным аэрогелем при низких температурах, Хлыстюк М. В., Есельсон В. Б., Гаврилко В.Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Марценюк В. Е., Веселова Н. В., Калюжный И. А., Сторожко А. В. (2018)
Кутько В. И. - ИК спектры отражения и поглощения в CsDy(MoO4)2 при кооперативном эффекте Яна–Теллера, Нестеренко Н. М., Зубенко Н. С., Попережай С. Н., Кутько К. В., Еременко А. В. (2018)
Князев Ю. В. - Электронная структура и оптические свойства соединений GdNi2Mnx, Лукоянов А. В., Кузьмин Ю. И., Гавико В. С. (2018)
Смілянська В. - Сучасна рецепція феномену Тараса Шевченка (неоміфологічний аспект) (2015)
Чамата Н. - Проблема циклізації в поетичній творчості Тараса Шевченка (2015)
Гальченко Сергій. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та Остапа Вишні. – К.: Наук. думка, 2014. – 687 с. (2015)
Кореновська Л. - Простір внутрішнього світобачення Світлани Антонишин (2015)
Починок Ю. - "Камо грядеши?": декілька слів про українську експериментальну поезію (2015)
Штейнбук Ф. - Епатажна онтологія в літературних текстах (2015)
Єщенко М. - Діалог у новелі абсурду (2015)
Радишевський Р. - Слово про Григорія Вервеса (2015)
Гарачковська О. - "Шершень" - перший український журнал політичної сатири в Російській імперії (2015)
Артамонов О. - "Доктор Серафікус" В. Домонтовича: осмислення епохи через призму біблійних символів (2015)
Казарін В. - Український контекст творчості Михайла Лермонтова (деякі методологічні аспекти), Новикова М. (2015)
Дьомова Н. - Блазенські пісні Меркуціо у драмі "Ромео і Джульєтта" В. Шекспіра: функції просодичних елементів та їх відтворення в українських перекладах (2015)
Яременко В. - Сам про себе (автобіографії Бориса Грінченка) (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Гнатюк М. - Річник "Теорія літератури: концепції, інтерпретації": досвід та перспективи (2015)
Денисова Тамара. Про літературу США. Вибрані твори українського американіста часів Незалежності. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2014. – 531 с. (2015)
Селіверстова С. - ...Ні, не буди Поета, Боже мій... (зустріч із Дмитром Павличком) (2015)
Левицький В. - Мистецтво прочитання класики (Нахлік Євген. "І мертвим, і живим, і ненарожденним", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції / НАН України. Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – 471 с. – (Серія "Літературознавчі студії"; вип. 20)) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Легкий М. - Проза Івана Франка початку ХХ століття: проблема теодицеї (2015)
Куца Л. - Символічна реальність ліричного розповідача в поетичному циклі Івана Франка "Із книги Кааф" (2015)
Халюк Л. - Халюк Л. Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості. – К., 2013. – 216 с. (2015)
Пелешенко Ю. - Мізогінний дискурс в українському середньовічному письменстві (2015)
Руда О. - Художні особливості поетичного циклу Лазаря Барановича "Snop męki Krola bolesci Iezusa Christusa (Tragsdią Wielkopiątkową wystawiony)" (2015)
Мельничук Я.Б. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів. – Чернівці: Букрек, 2014. – 232 с. (2015)
Гаврилюк Н. - Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії (2015)
Ковацька О. - Тубільний міф як сховок від колоніальної реальності у "Ностальгії" В. Шкляра (2015)
Кривенко О. - Архітектоніка замовляння як хронологічний маркер (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Мацько В. - Листи Ольги Мак до Віталія Мацька (2015)
Кирилюк С. - Декалог болю, або Що записано у книгу українського буття (Лазарук М. Посаг для приречених. Роман у новелах. – Львів: Апріорі, 2014. – 216 с.) (2015)
Василишин О. - Слово про книгу. Письменник поцілив у мисливців за маревом (Іван Корсак. Мисливці за маревом: Роман. – К.: Ярославів вал, 2014.), Фарина І. (2015)
Studia Ukrainica Posnaniensia / Prof. dr hab. Tetiana Kosmeda (redaktor naczelny), dr hab. prof. UAM Halina Korbicz (redaktor naukowy), dr Ryszard Kupidura (sekretarz). – Poznan, 2014. – Zeszyt II. – 324 c. (2015)
Жулинський М. - Слово, театр і доля Леся Танюка (Лесь Танюк. Щоденники без купюр. – Томи 1 - 36. – К.: Альтерпрес, 2003 – 2015.) (2015)
Вертій О. - У боротьбі за право бути людиною: історичний контекст і сучасність (Юрій Бача. Вибрані твори. − Ужгород: Мистецька лінія. − 2014. − Т. 3. – 548 с.) (2015)
Голобородько Я. - Акцентна графіка книжкового модуля (2015)
Лосієвський І. - Поет, воїн, патріот (Рева Л. Г. Платон Микитович Воронько. 1913 – 1988. До 100-ліття від дня народження: Монографія – К.: Альтерпрес, 2014. – 204 с.) (2015)
Бочко М. - Фольклор у теоретичному висвітленні (Дмитренко М. Українська фольклористика: проблеми методології. – К.: Паливода А. В.,2014. – 364 с.), Хланта І. (2015)
Книжка на всі часи (Тарас Шевченко. Кобзарь: стихотворения и поэмы Тараса Шевченко в новых переводах на русский язык / Т. Г. Шевченко; редактор-составитель В.Г. Крикуненко. – Черновцы: Букрек, 2014. – 584 с.: ил.) (2015)
Олександр Кониський. Тарас Шевченко - Грушівський: Хроніка його життя / Упоряд. В. Л. Смілянська. – К.: ТОВ "Видавництво "КЛІО",2014. – 672 с.: іл. (2015)
Тарас Шевченко. Лірика. Поезії та поеми / Упоряд., переклад і коментарі О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2013. – 608 с. (2015)
Тамара Наумівна Денисова (2015)
Селіверстова С. - Світ Слова - віддзеркалення у філателії (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Копилець І. А. - Особливості формування і вплив нагріву на структуру багатошарових композицій Sb/В4С з кристалічними шарами сурми, Кондратенко В. В. (2017)
Столбовий В. А. - Влияние толщины слоев многослойного покрытия TiN/MoN и глубины азотирования на структурные и механические характеристики стали 12Х18Н10Т (2017)
Турбін П. В. - Вплив прискорюючої дії напруги імпульсного ВЧ генератора на властивості нанокомпозитних нітридних покриттів (2017)
Джабуа З. - Оптические и механические свойства пленок TbSb, Туркадзе Н., Гигинеишвили А. (2017)
Гончаров А. А. - Анализ условий синтеза сверхтвердых пленок диборида тантала в магнетронных распылительных системах, Юнда А. Н., Зыков А. В., Фареник В. И., Шелест И. В., Буранич В. В. (2017)
Гранкін Д. В. - Генерація високоенергетичних електронів у металі під впливом теплових атомів водню і дейтерію із плазми, Бажин А. І., Гранкін В. П. (2017)
Азарєнков М. О. - Іонно-плазмові системи з комбінованими електричними і магнітними полями для мікро- і нанотехнологій, Дудін С. В., Зиков О. В., Фаренік В. І., Яковін С. Д. (2017)
Удовицкий В. Г. - Физические, химические и плазмо-химические методы функционализации и диспергирования углеродных нанотрубок для их применения в электронике, Слипченко Н. И., Кропотов А. Ю., Чичков Б. Н. (2017)
Казачкова Н. О. - Найкращі вчителі Європи зустрілися на освітньому фестивалі в Угорщині (2017)
Сосипатров М. В. - Первые (2017)
Фареник В. И. - Плазменный феномен физтеха (2017)
Правила оформлення рукописів (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Pogorelov Yu. G. - Conventional and unconventional impurity effects in superconductors, Loktev V. M. (2018)
Кондаурова Л. П. - Динамика плотности вихревых линий и процессы теплопередачи в сверхтекучем гелии (2018)
Гриценко И. А. - Нелинейные явления при колебаниях кварцевого камертона, погруженного в сверхтекучий гелий, Дубчак Т. А., Михайленко К. А., Соколов С. С., Шешин Г. А. (2018)
Бойко Ю. И. - Перераспределение ионов кислорода в монокристаллах YBa2Cu3O7–x, обусловленное внешним гидростатическим давлением, Богданов В. В., Вовк Р. В., Хаджай Г. Я., Савич С. В. (2018)
Джежеря Ю. И. - Магнитный резонанс межфазной границы в ферромагнитной пленке с модулированной анизотропией в условиях ориентационного фазового перехода, Азарх Д. П., Климук Е. С., Хребтов А. О. (2018)
Горностаева О. В. - Локальная магнитная анизотропия редкоземельных элементов в железосодержащих оксипниктидах RFeAsO (R = Сe, Nd, Sm), Ламонова К. В., Орел С. М., Пашкевич Ю. Г. (2018)
Шикин В. - Целочисленныe каналы в неоднородных неравновесных 2D системах (2018)
Ропакова И. Ю. - Особенности поглощения света низкоразмерным неупорядоченным молекулярным агрегатом, Звягин А. А. (2018)
Ковалев А. С. - Резонансные свойства доменных границ в низкоразмерных антиферромагнетиках (2018)
Лубенец С. В. - Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К), Русакова А. В., Фоменко Л. С., Москаленко В. А. (2018)
Астаф’єв О. - Творчість Тараса Шевченка з погляду слов’янофілів: Мар’ян Здзеховський (2015)
Вертій О. - У річищі ідейних протиборств: Тарас Шевченко в національній свідомості українців ХХ — ХХІ століть (2015)
Даниленко В. - Постколоніальний синдром в українській малій прозі 90-х років ХХ століття (2015)
Нестеренко П. - "Шістдесятники" в мистецтві екслібриса (2015)
Голик Р. - Літературний та мемуарно-есеїстичний образ Львова: на перехресті традицій (2015)
Пелешенко Ю. - "Огузнама" та українська середньовічна література: генетичні зв’язки й типологічні збіги (2015)
Тарас Салига. ...Голос мій не відлюбиться... Вінграновськознавчі студії: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 352 с. (2015)
Біла А. - Концептологія автентичного в українському футуризмі: компаративний аспект (2015)
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX – поч. ХХІ ст.: підручник: у 10 т. У сподіваннях і трагічних зламах. – К.: ВЦ "Академія", 2014. – 472 с. (2015)
Павлюк І. - Тадей Карабович: між Богом і Бугом (2015)
Грабовський В. - Безсоння проти беззаконня (Нотатки на берегах тексту-у-часі Івана Ребрика "Перетривання" (Перетривання: Текст-у-часі. - Ужгород: Ґражда, 2014. - 504 с.)) (2015)
Палинський В. - Ностальгія за справжнім. Роман Яців: живопис, графіка (літературні інтерпретації) (2015)
Гуменюк В. - Художній світ роману Юзефа Ігнація Крашевського "Хата за селом" (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Скупейко Л. І. Апологія особистості: статті про Лесю Українку. – К.: Фенікс, 2015. – 240 с. (2015)
Кіраль С. - З історії видання чернігівських наукових збірників: за матеріалами архіву Катерини й Хоми Коцюбинських (2015)
Поліщук К. - Драматургічне мистецтво Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) у метапоетичному дискурсі (2015)
Костенко М. - Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2014 рік, Штолько М., Ушакова Т. (2015)
Слово про Василя Марка (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Авер’янов В. С. - Определение вредных веществ выхлопных газов автотранспорта методом хроматографии, Шматко Д. З., Скобельський Р. Є. (2017)
Баховський П. Ф. - Вимірювання електромагнітних випромінювань в системах мобільного зв`язку з метою забезпечення екогенної безпеки складних біологічних структур, Євсюк М. М., Лишук В. В. (2017)
Vakulenko V. - Definition of machinability material in process systems, Moroz A., Zayets S., Shevchenko V. (2017)
Вісин О. О. - Дослідження джерел виникнення шкідливих та небезпечних факторів в процесі функціонування технологічного обладнання приладо- та машинобудівного комплексу, Федорчук-Мороз В. І. (2017)
Вонсевич К. П. - Інформаційно-вимірювальна система міографу біонічного протезу кінцівки, Безуглий М. О., Гапонюк А. О. (2017)
Гевко І. Б. - Транспортно-технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів, Клендій В. М., Слободян Л. М. (2017)
Дахнюк О. П. - Структурна модель процесу формування показників якості спряжених функціональних поверхонь обертання на фінішних зміцнювально-викінчувальних операціях, Корольова А. Г. (2017)
Дмитрієв В. С. - Інжектуючі бар’єрні переходи на основі арсеніду галію для приладів нвч діапазону (2017)
Дмитрієв В. С. - Омічні контакти на основі срібла для нвч приладів (2017)
Заблоцький В. Ю. - Вплив вихідної мікротвердості на параметри шорсткості отримані під час токарного оброблення, Приступа С. О., Шимчук С. П. (2017)
Клендій В. М. - Обгрунтування параметрів секційних гнучких гвинтових робочих органів конвеєрів, Навроцька Т. Д. (2017)
Кленов О. С. - Определение параметров теплового процесса при шлифовании и лезвийной обработке (2017)
Коробко А. І. - Нормування показників при розробці нових методів випробувань (2017)
Криворучко Д. В. - Розробка 4х–координатного гоніометра для юстирування оптики транспортних засобів, Коротун М. М., Адамян М. А., Басов Б. С. (2017)
Кругляк И. В. - Получения многокомпонентных силицированных покрытий в режиме горения свс-систем, Середа Д. Б., Кругляк Д. О. (2017)
Lapchenko Y. - Physical grounds and methods of ultrasonic diagnostics, Dubyna P. (2017)
Ларшин В. П. - Исследование технологической системы зубошлифования, Лищенко Н. В. (2017)
Луців І. В. - Експериментальне обладнання для дослідження приводів гвинтових конвеєрів, Гевко Ів. Б., Гудь В. З., Дубиняк Т. С. (2017)
Любачівський Р. О. - Синтез гвинтових транспортних механізмів з розширеними технологічними можливостями змішування, Марунич О. П. (2017)
Марчук В. І. - Спеціальні заходи узгодження, екранування та гальванічної розв’язки ліній зв’язку в локальних мережах, Караченцев В. Є. (2017)
Марчук І. В. - Керування температурою шліфування на безцентрово-шліфувальних операціях, Олексин М. В., Ештеівілі А. М. (2017)
Мельник С. А. - Аналіз сучасних технологій автоматизованих клініко-біохімічних досліджень (2017)
Мороз А. В. - 3d принтери в приладобудуванні, Заєць С. С. (2017)
Мороз С. А. - Акустична емісія як відображення мікродинамічних процесів під час шліфування, Петрук І. В., Петрук О. В. (2017)
Мороз С. А. - Особливості застосування сигналів акустичної емісії для інформаційно-діагностичного супроводу технологічних процесів, Петрук О. В., Петрук І. В. (2017)
Новиков Ф. В. - Роль режущего рельефа алмазного круга в повышении производительности алмазного шлифования и снижении относительного расхода алмаза, Полянский В. И. (2017)
Сасов О. О. - Отримання математичної моделі формування сил різання при розрізанні навпіл зношених автомобільних шин, Авер’янов В. С., Коржавін Ю. А., Соколов А. Д. (2017)
Струтинський В.Б. - Дослідження закономірностей повільного циркуляційного вихрового руху робочого середовища у вібробункері, Симонюк В.П., Денисюк В.Ю. (2017)
Рогатинський Р. М. - Генерування конструкцій гвинтових механізмів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням, Гевко І. Б., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р., Мельничук А. Л., Шуст І. М. (2017)
Рябенков И. А. - Закономерности снижения силовой и тепловой напряженности прерывистого шлифования (2017)
Ткачук А. А. - Теплова модель процесу поверхневого пластичного деформування сферичним індентором (2017)
Чернета О. Г. - Дослідження мікроструктури зношених деталей автомобілів із сталі 45 при відновлені і багатократній термічній обробці, Сухомлін В. І., Волощук Р. Г., Середа Б. П. (2017)
Шматко Д. З. - Отримання шумо-діагностичних параметрів підшипників кочення в залежності від застосування мастильних матеріалів у лабораторних умовах, Авер’янов В. С., Слота І. О. (2017)
Андрєєва І. А. - Інфекційний контроль в системі епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями, Македонський І. О., Власов О. О., Сердюк Р. О., Степанський Д. О. (2014)
Байдалка І. Д. - Бактеріальні захворювання ротової порожнини у дітей і підлітків (2014)
Березіна Л. В. - Вивчення клінічної ефективності екстракорпорального лазерного опромінення крові у хворих з нейроінфекціями (2014)
Білецька Г. В. - Регіональний моніторинг кліщових природно-вогнищевих інфекцій у західних областях України, Лозинський І. М., Бень І. І., Шульган А. М., Федорук В. І., Друль О. С. (2014)
Богадельников И. В. - Инфицирование, заражение и развитие инфекционной болезни, Крюгер Е. А., Мужецкая Н. И., Бобрышева А. В., Прокудина Л. И., Бездольная Т. Н. (2014)
Виговська О. В. - Мета-аналіз результатів клінічних досліджень ефективності зниження температури тіла і інтоксикаційного синдрому при Епштейна-барр вірусній та інших грерпесвірусних інфекціях у дітей, Крамарьов С. О., Гріневич А. І., Тонковід О. Б. (2014)
Виноград Н. О. - Медичні аспекти природно осередкових захворювань, Василишин З. П., Козак Л. П. (2014)
Виноград Н. О. - Клінічні та епідеміологічні особливості Ку-гарячки у людей на ендемічних територіях, Скальська Н. І. (2014)
Висотюк Л. О. - Ацетилцистеїн при респіраторній патології: можливості антиоксидантної терапії (огляд літератури), Тищенко В. В. (2014)
Власенко О. М. - Оцінка ефективності удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами з фекально-оральним механізмом передачі на полігонах, Козак Н. Д. (2014)
Возна Х. І. - Частота герпесвірусних опортуністичних інфекцій при ВІЛ-інфекції/СНІД (2014)
Волікова О. О. - Використання β2-мікроглобуліну та неоптерину для прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції, Шостакович-Корецька Л. Р., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А., Крячкова Л. В., Маргітіч І. М. (2014)
Воробьев А. Ф. - Опыт тестирования донорской крови на маркеры вирусных гемотрансмиссивных инфекций в Запорожской области, Знаменская Р. А., Басанская Л. В., Зеленухина Е. В., Ежова И. Н., Таранцова Т. Ф., Акчурина Л. С. (2014)
Воронко А. А. - Варіабельність метаболічного синдрому у військових пенсіонерів, Буженко А. І., Воронко О. А., Єпішев Ю. П., Невмержицький С. О., Лопатін С. А., Смаль А. П. (2014)
Гладка О. А. - Характеристика стану щепленості дорослого населення України, яке захворіло на дифтерію у 2000–2010 рр. , Сіренко І. С. (2014)
Головченко О. І. - Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики у хворих на неспецифічний виразковий коліт, Воронко А. А., Куц Т. В., Носова І. А., Латишенко С. В. (2014)
Голубовська О. А. - Динаміка змін при УЗД та ФГДС у хворих на HCV-асоційований цироз печінки залежно від його стадії, Корчинський М. Ч., Безродна О. В. (2014)
Джулай О. С. - Деякі особливості епідеміології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в ЛПЗ Черкащини, Сьомак М. О., Кіяниця В. В., Джулай О. О. (2014)
Жандарова Н. А. - Прогностические факторы спонтанного клиренса вируса гепатита С, Капустин Ю. Н. (2014)
Зінчук О. М. - Clostridium difficile-інфекція – новий виклик XXI сторіччя, Зубач О. О. (2014)
Іванова Л. А. - Особливості перебігу сальмонельозу у дітей на сучасному етапі, Гарас М. Н., Болтенков В. Л., Гук Л. І. (2014)
Кожокару А. А. - Роль державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України у антитерористичній операції на сході країни, Литовка С. Л., Рожков А. В., Ізюмнікова Т. Г., Іванько О. М. (2014)
Козько В. М. - Дослідження ролі простагландинів та поліненасичених жирних кислот у хворих на гепатит В та його наслідки, Винокурова О. М., Гаршанова Ю. В., Могиленець О. І. (2014)
Колеснікова І. П. - Основи процесу верифікації елімінації кору та краснухи в Європейському регіоні ВООЗ (2014)
Кондратюк Л. О. - Ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С з кріоглобулінемічним синдромом (2014)
Коцюбайло Л. П. - Клініко-лабораторна характеристика коронавірусної інфекції у дорослих (2014)
Крамарев С. А. - Вирусные энцефалиты у детей в современных условиях, Евтушенко В. В., Воронов А. А., Выговская О. В., Деев В. В., Мощич А. П. (2014)
Крамарьов С. О. - Ефективність пробіотичних препаратів при лікуванні ротавірусного гастроентериту у дітей, Євтушенко В. В., Корбут О. В., Дмитрієва О. А., Юхименко Г. Г., Буц О. Р., Євтушенко О. М., Виговська О. В. (2014)
Крамарев С. А. - Лейшманиоз у детей в Украине. клинический случай, Палатная Л. А., Выговская О. В., Шпак И. В., Мостовенко Р. В. , Марков А. И., Шашкина А. В., Надворская Ю. Е., Колинько Т. А. , Пилипенко О. С. (2014)
Лагода О. В. - Исследование активности протеолитических ферментов и их ингибиторов в ротовой жидкости здоровых людей и пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, Дивоча В. А. (2014)
Липковская И. В. - Применение протефлазида у беременных с ассоциированной токсоплазмозной, герпетической, цитомегаловирусной и Эпштейна-барр вирусной инфекцией, Маричереда В. Г., Головатюк И. Л., Головатюк Е. П. (2014)
Литвин К. Ю. - Оцінка діагностичної інформативності онкомаркера CA-19-9 при жовтяницях вірусного та пухлинного генезу (2014)
Литвиненко Н. Г. - Пневмококковый менингит у детей в современных условиях, Крамарев С. А., Дорошенко В. А., Закордонец Л. В. (2014)
Матвеева С. Л. - Эффективность селенита натрия в комплексном лечении туберкулеза у ВИЧ-позитивных пациентов при структурно-функциональных изменениях щитовидной железы (2014)
Мінухін В. В. - Вивчення мікробіоценозу носоглотки здорових людей та визначення чутливості виділених мікроорганізмів до антибіотиків, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Титаренко В. В. (2014)
Мороз Г. З. - Актуальні питання підвищення якості лікування ішемічної хвороби серця у військовослужбовців, Воронко А. А., Тинчук І. О. (2014)
Москалюк В. Д. - Ступінь адаптаційного напруження та клітинної реактивності організму хворих на токсикоінфекцію (сальмонельоз), Голяр О. І., Рудан І. В., Кривецька С. В., Андрущак М. О. (2014)
Мохорт Г. А. - Етіологічна структура гнійних бактеріальних менінгітів в Україні, Колесніков М. М., Зубленко О. В., Глушкевич Т. Г. (2014)
Нартов П. В. - Біологічний метод діагностики бактеріальних менінгітів (2014)
Науменко О. М. - Застосування безлактозних сумішей в комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей, Незгода І. І. (2014)
Некрасова Л. С. - Стан лабораторної діагностики кору та краснухи в Україні у 2013 р. , Демчишина І. В., Куцева В. В., Приходько Є. Ф. (2014)
Панасюк Е. Л. - Сравнительная оценка уровней цитокинов в ликворе и крови пациентов с арахноэнцефалитом герпесвирусной этиологии, Матяш В. И., Ярош О. A., Карловский А. А. (2014)
Паничев В. О. - Окремі аспекти епідеміології лептоспірозу на території Тернопільської області в 2009–2013 роках, Цяпа Н. В., Павельєва М. М., Годована Н. І., Кулачковська І. В., Маціпура С. В. (2014)
Петрусевич Т. В. - Багаторічна динаміка захворюваності на гепатит В в Україні та м. Києві, Зубленко О. В. (2014)
Півник В. М. - Сучасні погляди щодо профілактики крапельних інфекцій серед військовослужбовців, як важливої складової механізму підтримання боєздатності військ, Трихліб В. І. (2014)
Романенко Т. А. - Вплив поліоксидонію на рівень імунітету проти дифтерії, Півник В. М., Трихліб В. І., Романенко Р. М., Талалаєнко О. К. (2014)
Руденко А. О. - Інтерферони α2b в лікуванні герпесвірусних уражень нервової системи, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Сидорова Ж. П., Луценко В. Ю. (2014)
Тарасюк О. О. - Захворюваність на менінгіти і грип та ГРВІ у Львівській області в 2008-2013 рр. , Мироненко Ю. Ф., Мота Б. Є., Зав'ялкін В. М., Звір В. І., Когут О. М., Пушкарьова О. В., Баворовська О. Я. (2014)
Тимчик В. В. - Оцінка стану колективного імунітету населення до вірусу кору та його вплив на захворюваність, Маркович В. П. (2014)
Ткаленко О. М. - Прихильність до лікування у військовослужбовців з артеріальною гіпертензією та коморбідними тривожними і депресивними розладами, Латишенко С. В. (2014)
Третьяков В. В. - Медико-географічна характеристика розташування та інфекційні ризики для українського миротворчого контингенту в Демократичній Республіці Конго, Грушкевич В. В. (2014)
Трихліб В. І. - Шкіряні прояви при хворобі Лайма, Півник В. М., Сморгунова В. Ф. (2014)
Усачова О. В. - Імунологічні особливості ураження дихальної системи на тлі токсокарозної інвазії у дітей Запорізької області, Дралова О. А. (2014)
Усачова О. В. - Клініко-серологічні особливості кишкового ієрсиніозу у дітей, що мешкають в Запорізькій області, Сіліна Є. А., Конакова О. В., Пахольчук Т. М., Гінзбург Р. М. (2014)
Хільчевська В. С. - Особливості перебігу Епштейна-Барр вірусного гепатиту у дітей, Шевчук Н. М., Парфьонова І. В. (2014)
Чорна Н. О. - Вірусний гепатит В: медичні і соціальні аспекти (2014)
Чумак А. А. - Ураженість вірусами родини Herpesviridae хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Носач О. В., Овсяннікова Л. М., Альохіна С. М., Плескач О. Я., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Шийко Т. О., Цюпа Л. П. (2014)
Шевчук С. В. - Нова методика позбавлення нікотинової залежності, Воронко О. А., Буженко А. І., Воронко А. А., Собецький В. В. (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Особливості сучасного перебігу вітряної віспи, Ревенко Г. О., Будаєва І. В., Савіна Г. А., Люта Т. І. (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Вплив антиретровірусной терапії на ефективність лікування хронічного вірусного гепатиту В на тлі ВІЛ-інфекції, Шевченко О. П., Ревенко Г. О., Чорна Н. А., Леонова О. О. (2014)
Штанюк Є. А. - Дослідження антибактеріальної активності водорозчинних мазей щодо стійких до фторхінолонів клінічних штамів E. coli та P. aeruginosa, Мінухін В. В., Ляпунов М. О., Безугла О. П., Головіна О. О., Головкіна О. В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Бовсунівська Т. - Профетичні романи Юрія Щербака в контексті сучасної постапокаліптики (2015)
Кірячок М. - Апокаліптичне напруження як концептуальна основа образної системи роману Галини Пагутяк "Смітник Господа нашого" (2015)
Ісіченко І. (архієпископ) - Поетична концепція збірки Кирила Транквіліона Ставровецького "Перло многоцѣнное" (2015)
Миненко Ю. - Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI століття (2015)
Матвеева О. - Категорія матеріальні цінності в контексті художньої моделі індивідуального буття (на матеріалі "Щоденника" (1911 - 1951) В. Винниченка) (2015)
Василенко В. - Художній світ новели "Мати" Григорія Косинки (2015)
Голобородько Я. - Техніка Модіано, або як вигравати мистецькі перегони (2015)
18-й філологічний семінар: постмодерн і жанрові стратегії (2015)
Наєнко М. - Жанри канонічні і... постмодерні (2015)
Бернадська Н. - Постмодернізм і "пам’ять жанру" (2015)
Німчук В. - До питання про походження пісні "Пливе кача по Тисині" (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Тарнашинська Л. - "Незагублений" Олександр Смотрич (2015)
Шерех Ю. - Листи до Олександра Смотрича (1946 - 1950 pp.) (2015)
Тарнашинська Л. - Юрій Лавріненко. Листи до Олександра Смотрича (1973 - 1980 pp.) (2015)
Пронкевич О. - Україна на прийомі у психоаналітика (Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: Статті та есеї. - К.: Грані -Т, 2013. - 548 с. ("De profundis")) (2015)
Астаф’ев О. - Шевченко і візантійська духовна традиція (Ольга Бігун. Byzantinum: pro et contra. Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка: Монографія. - Івано-Франківськ: Місто - НВ, 2014. - 412 с.) (2015)
Віктор Іванович Дудко (2015)
Брайко О. - Делакруа і ми: про користь соціальних мереж (з досвіду роботи) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Зорівчак Р. - Шевченкознавство англомовного світу (1876 - 2014) (2014)
Карпінчук Г. - Михайло Новицький - шевченкознавець (1920 - 1960-ті роки) (2014)
Даниленко С. - Апологетика сакрального ізоляціонізму у білоруській радянській поезії сталінської епохи (2014)
Констанкевич І. - Автобіографізм прози Олекси Слісаренка: ідентичність, ціннісна дезорієнтація і проблема бунту (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Жовтень - листопад - грудень 2014. - № 299 – 300 - 301 (2014)
Бовсунівська Т. - Роман-алегореза Олега Сича "Uroboros" (2014)
Отар Баканідзе. Нащадок Прометея. – Тбілісі, 2014. – 255 с. (2014)
Гнідець У. - Література для дітей та юнацтва в Україні: між західним та східним каноном (2014)
Васьків М. - Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі (2014)
Пелешенко Ю. - Григорій Сковорода і Махтумкулі Фрагі (історико-типологічне зіставлення) (2014)
Сюй Л. - Жанрово-тематична палітра україномовної художньої прози Пантелеймона Куліша (2014)
Мірошниченко Л. - Гімн України у дитячій п'єсі Олени Пчілки (2014)
Тарас Шевченко. Кобзар. – Тбілісі, 2014. – 264 с. (2014)
Кіраль С. - Михайло Коцюбинський у наукових, епістолярних та мемуарних текстах Івана Денисюка (до 90-річчя від дня народження видатного українського літературознавця й фольклориста) (2014)
Оржицький І. - Про поета Чеотченка, літератора Вадимовича, блукання інтернетрями та інші знані й незнані українцям речі (2014)
Лубчак В. - Актуальний Михайло Коцюбинський (2014)
Конончук Т. - Філологічна методологія як ретро- чи перспектива? (Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – К.: Логос, 2014. – Вип. 17. – 176 с.) (2014)
Наєнко М. - Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? (2014)
Свербілова Т. - Канон модерної драматургії у дзеркалі українсько-польських компаративних студій (Малютіна Н. П. Польська та українська модерна драма: перехрестя традицій: Монографія / Наталя Малютіна. – Одеса: Одеський національний університетімені І. І. Мечникова, 2013. – 186 с.) (2014)
Радишевський Р. - У жанрових вимірах лірики (Назарець В. М. Жанрові модифікації української адресованої лірики: Монографія / Віталій Миколайович Назарець; ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука". – Рівне: О. Зень, 2014. – 384 с.) (2014)
Боронь О. - Нове слово у шевченкознавстві (Дудко Віктор. Тарас Шевченко: джерелознавчі студії. – К.: Критика, 2014. – 416 с.) (2014)
Євген Нахлік. "І мертвим, і живим, і ненарожденним...", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутньогота власної екзистенції / Євген Нахлік; НАН України, Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – 471 с. (2014)
Зміст журналу "Слово і час" за 2014 рік (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Зорівчак Р. - Англомовна поетична шевченкіана (1868 - 2014): стислий огляд (2014)
Мельничук Б. - Художня шевченкіана української діаспори в Європі, Америці та Австралії (2014)
Тарнашинська Л. - Балансування між "риторичним раціоналізмом" і "естетичною правдою": ще один аспект шістдесятництва (2014)
Панченко В. - Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917 - 1918) (із майбутньої книжки) (2014)
Чертенко О. - А чи був хлопчик? "Покоління 1989 р." та єдина Німеччина (на прикладі "Покоління "ґольф" Флоріана Іллієса та "Дітей Зони" Яни Гензель) (2014)
Улюра Г. - Досвід свідчення та онтологія катастрофи: божевільні в сучасній російській жіночій прозі (2014)
Бурдастих М. - Трансформація готичної традиції в новелістиці В. Даниленка (2014)
Пуніна О. - Експресіоністичний метод Олеся Ульяненка: роман "Сталінка" (2014)
Астаф'єв О. - Поетика пригодницького роману (2014)
Всесвіт. – 2014. № - 5-6 (2014)
Русначенко А. - Знищення вітража Тараса Шевченка в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка: подія і навколо неї (2014)
Всесвіт. - 2014. - 7-8 (2014)
Афанасьєва В. - Дольник Василя Герасим'юка в контексті тенденцій вісімдесятництва (2014)
Андрій Кравченко. Майдан і українська національна ідея. – Тернопіль: Джура, 2014. – 108 с. (2014)
Галич О. - Шевченкознавчі студії Л. Большакова очима доньки й онука (Большакова Т. Л., Любичанковський С. В. Леонид Большаков:автопортрет на фоне эпохи. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2012. – 460 с.) (2014)
Хархун В. - Англомовне винниченкознавство: монографія Миколи Сороки (Soroka Mykola. Faces of Displacement: The Writings of VolodymyrVynnychenko. McGill-Queen’s University Press, 248 p.) (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Артемова А. О. - К вопросу о дейктичности глагольной категории вида в белорусском языке (2017)
Денисова А. С. - Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) в українській, англійській та французькій мовах (2017)
Bohdan V. - Supra-sentence units from the standpoint of the theory of speech acts (2017)
Рула Н. В. - Зіставні речення як окремий різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові (2017)
Крамар В. Б. - Актуальне членування речення у перекладі (на матеріалі прози Д. Лессинг) (2017)
Свищ Н. М. - Мова українського весілля як об’єкт етнолінгвістичної та лексикографічної інтерпретації (2017)
Комочкова О. О. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії (2017)
Урсані Н. М. - Життя школяра у художній рецепції мандрівних дяків у віршах-ораціях ХVІІІ століття (2017)
Табакова Г. І. - Реалізація мотиву спадкової хвороби в драмі натуралізму: від Генріка Ібсена до Лесі Українки (2017)
Школа І. В. - Імпресіоністичний принцип візуалізації міського простору у творах В. Вульф та І. Вільде (2017)
Девдюк І. В. - Модерністський дискурс в англійській літературі перших десятиліть ХХ століття (2017)
Спивак И. Э. - Изучение творчества И. Бунина на уроках литературы в 11 классе в школах с русским языком обучения (2017)
Варданян М. В. - Національна архетипна образність у віршованих казках письменників української діаспори (2017)
Анісімова Н. П. - Пародокси Хроносу у поезії Тараса Федюка (2017)
Яровенко Т. С. - Творча еволюція Яра Славутича: синтез набутого і власного (2017)
Філоненко С. О. - Regency Love: Джейн Остін для iPhone та iPad (2017)
Сидоренко О. В. - Комізм барокової збірки Д. Братковського "Світ, розглянутий по частинах” (2017)
Звягіна Г. О. - Засоби творення комічного у художніх творах Григора Тютюнника (2017)
Динниченко Т. А. - Прийоми пародіювання в соті А. Жіда "Підвалини Ватикану” (2017)
Шабаль К. С. - Гротескний політичний бал-маскарад у романі "Мандрівки до Аберфайлю” Романа Іваничука (2017)
Вірченко Т. І. - Художні домінанти трагікомедій В. Діброви (2017)
Федько О. Ю. - Народна сміхова стихія у романі Леоніда Горлача "Мамай” (2017)
Рябченко М. М. - Елементи комічного в сучасній українській антиутопії (2017)
Ковтонюк Н. П. - Функції сміху в дискурсі Революції Гідності (2017)
Вещикова О. С. - "#КонотопЗемляЛегенд” Руслана Горового: стратегії творення комічного (2017)
Скорина Л. В. - Специфіка гоголівського інтертексту в сатиричній прозі Костя Гордієнка 20-х років ХХ ст. (2017)
Євтушенко С. О. - Постколоніальна політика в сатиричних романах Марини Гримич (2017)
Смольницька О. О. - Відтворення прийомів чорного гумору в українському перекладі: на прикладі вірша Джонатана Свіфта "Death and Daphne” (2017)
Панько О. І. - Гумор та гротеск у літературі для дітей як складові опису рецепції читача-дитини (на матеріалі казок Р. Дала "Сім’я Дурків” та "Чудодійні ліки Джорджа”) (2017)
Ляшенко О. А. - Особливості жіночої іронії/самоіронії у творчості С. Йовенко (гендерно-філософський аспект) (2017)
Борзенко О. І. - Невідомі речі з відомих текстів : рецензія на монографію Наталії Городнюк "Res incognita: семіотика речі у східнослов’янському модерністському романі першої половини ХХ століття” (Дніпро, 2017) (2017)
Вихідні дані (2017)
Абільтарова Е. Н. - Методика навчання інженерів-педагогів у галузі охорони праці з використанням комп’ютерних технологій (2010)
Андріяшин В. І. - Забезпечення наступності засобами міжпредметних зв’язків, Карачун Л. В. (2010)
Белан Т. Г. - Педагогічна практика як важлива складова професійного становлення майбутнього вчителя технологій (2010)
Білик Р. М. - Роль та місце курсу "Охорона праці в галузі” в системі професійної підготовки майбутніх вчителів технологій (2010)
Бондар Н. О. - Формування навички визначення головного виду на уроках креслення (2010)
Борисов В. В. - Організація практики в системі інформатичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Бурсук О. - Динаміка успішності у майбутніх фахівців залізничного транспорту з матеріалознавства (2010)
Вайнтрауб М. А. - Сучасні технології формування якісної підготовки майбутніх фахівців (2010)
Васильченко Г. Ю. - Забезпечення навчального процесу шляхом впровадження дидактичних комплексів при вивченні технічних дисциплін (2010)
Верхогляд О. О. - Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США: типи і особливості університетів і коледжів, Романовський О. О., Романовська Ю. Ю. (2010)
Гуменюк Т. Б. - Проектування як педагогічний феномен (2010)
Динько В. А. - Сучасні тенденції в підготовці конкурентоспроможного робітника для сфери автомобільного сервісу (2010)
Єгорова Ю. - Пояснювальні можливості теоретичних підходів до вивчення діяльнісного компонента громадянськості, Макаренко Л. (2010)
Жерноклєєв І. В. - Інтеграційні можливості шведської моделі професійної освіти школярів і підготовки вчителів для освітньої практики в Україні, Йоханссон С., Ліандер Х. (2010)
Карпюк Р. П. - Творчий потенціал як інтегративна особистісна властивість майбутнього фахівця з адаптивного фізичного виховання (2010)
Кільдеров Д. Е. - Теоретичний аналіз мислительної діяльності у процесі розв’язання графічних задач (2010)
Коберник О. М. - Еволюція систем трудового навчання (2010)
Корець М. С. - Педагогічні умови реалізації технологічного профільного навчання, Вдовченко В. В., Тарара А. М. (2010)
Кузьменко В. В. - Трудова підготовка на основі комплексної системи як основа цілісного уявлення школярів про світ (1920–1933 рр.) (2010)
Левченко Н. Г. - Сучасний стан сформованості фахових понять з кулінарії у майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Лук’яненко Г. І. - Від способів харчування до культури харчування (2010)
Малихін А. О. - Сутність та принципи методичної підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі "технологія” (2010)
Мачача Т. С. - Проблема формування сутності поняття "проектно-технологічна культура” (2010)
Махінов В. М. - Формування соціокультурної компетенції випускників ВНЗ у контексті болонської декларації (2010)
Олексюк-Казо Л. М. - Декоративно-прикладна творча діяльність в художньо-естетичному вихованні (2010)
Оршанський Л. В. - Діагностування рівня графічної компетентності студентів засобами педагогічного тестування, Нищак І. Д. (2010)
Подоляк В. О. - Педагогічна спадщина академіка Д. О. Тхоржевського як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів трудового навчання в галузі "технологія” (2010)
Пригодій А. В. - Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів технологій (2010)
Процко Х. В. - Визначення рівнів профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2010)
Рацлав В. В. - Дистанційне навчання: перспективи та проблеми (2010)
Романчук А. І. - Організація трудового профільного навчання старшокласників у загальноосвітній школі України в 70-80 роки ХХ ст. (2010)
Савенко І. В. - Особливості застосування інтегративного підходу в процесі вивчення навчальної дисципліни "матеріалознавство виробів з деревини” (2010)
Севастюк М. С. - Становлення суб’єктності майбутнього вчителя початкової школи як фактору формування його професійної компетентності (2010)
Савченко С. О. - Роль знань з металознавства у системі професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2010)
Сидорчук Л. А. - Інтегрований підхід до формування ергономічної культури майбутніх учителів технологій (2010)
Стешенко В. В. - Особливості організації профільного навчання учнів старших класів за технологічним спрямуванням (2010)
Титаренко В. П. - Теоретико-методологічні умови використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх учителів технологічної освіти (2010)
Ткачук С. І. - Психолого-педагогічні основи професійної готовності майбутніх учителів трудового навчання до формування технологічної культури учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Туріна О. А. - Класична скрипка в контексті тенденцій становлення європейського культурно-мистецького середовища (2010)
Фещук Ю. В. - Нові інформаційні технології в графічній підготовці майбутніх учителів технологій і креслення (2010)
Хищенко О. О. - Етапність формування трудових умінь та навичок майбутніх учителів технологій у навчальному процесі ВНЗ (2010)
Хоменко О. С. - Розвиток ключових можливостей в гуртковій роботі "В’язання іграшки” (2010)
Чумак А. С. - Формування стійкого інтересу в учнів до ручної художньої обробки матеріалів на уроках трудового навчання, Лістрова Г. П. (2010)
Шевченко В. В. - Роль інформаційних компетенцій та компетентностей у професійній діяльності майбутнього вчителя (2010)
Шкворець О. В. - Розвиток креативності як складова професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Юсупова М. Ф. - Методика проведення практичних занять з курсу "Нарисна геометрія” (2010)
Юрженко В. В. - Про деякі психофізіологічні аспекти позитивного впливу предметного поля освітньої галузі "Технологія” на розвиток учнів основної школи (5-9 класи) (2010)
Яшанов С. М. - Формування індивідуальної траєкторії розвитку інформатичної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання (2010)
Wojciech W. - Education changes in context developing information and communication technologies (ICT) (2010)
Тарангул І. - Переосмислення міфологічного образу Антігони в слов’янських літературах ХХ ст. (2013)
Гуцуляк М. - Українська анонімна поезія середини XVII ст. у порівнянні з польською (версифікаційний аспект) (2013)
Івончак П. - Поетичні форми Миколи Устияновича 40–50-х років ХІХ століття (2013)
Паладян К. - Силабо-тонічна поліметрія у румунській та українській літературах 1880–1899 років (2013)
Штаєр І. - Гекзаметр у рецепції Івана Франка (на матеріалі перекладів гімнів Гомера) (2013)
Бунчук Б. - Тонічні розміри у Лесі Українки (2013)
Пазюк Р. - Поетичні твори Богдана Лепкого з елементами сакрального (аспект форми) (2013)
Бойчук А. - Інтермедіальна функція екфразису в літературному тексті для дітей (трилогія М. Носова про Незнайка) (2013)
Вільчанська Ю. - Сакральне в дитячій рецепції як креативний чинник тексту "Літо Господнє” І. Шмельова (2013)
Остапович М. - Пасіонарність письменницької постаті у тоталітарному суспільстві: досвід Станіслава Дигата (2013)
Вардеванян С. - Взаємозамінність мотивів убивці й жертви в художніх дискурсах тоталітарного суспільства (2013)
Шелюх О. - С. Смаль-Стоцький та В. Сімович: спільність методології та спільність літературознавчої практики (2013)
Зушман М. - Стильовий синкретизм малої прози М. Коцюбинського як вияв духовного світу людини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Попович О. - Осип Маковей – дослідник та популяризатор життя і творчості Т. Г. Шевченка (2013)
Клімачова В. - Сакральність у творчості Клима Поліщука (2013)
Телешман С. - "Від Бога наша пісня, наша мова…” (за творчістю Михайла Ткача) (2013)
Аністратенко А. - Християнські та дохристиянські символьні структури у прозі Василя Кожелянка (2013)
Мельничук Б. - Осмислення постаті Ольги Кобилянської сучасною українською драматургією (2013)
Кирилюк С. - Людина у світі і світ у людині: антропологія Ольги Кобилянської (2013)
Мельничук Я. - Лінгвістичні аспекти текстологічної роботи із творами Ольги Кобилянської (2013)
Гоч С. - "Земля” Ольги Кобилянської: від "глибини” до "неба” (2013)
Ільків А. - Від свобідної орлиці до ніжної голубки: своєрідність епістолярних діалогів Ольги Кобилянської (2013)
Починок Л. - Проблема родини у творчості Ольги Кобилянської: морально-етичний та національний аспекти (2013)
Процик І. - Психологізм і символіка оповідань Ольги Кобилянської (2013)
Жаркова Р. - Ам-(фі/фо)-бія: пошуки саморепрезентаційного образу в жіночому стихійному письмі (на матеріалі повісті "Царівна”О. Кобилянської) (2013)
Левчук Ю. - Концепти "зрадник” та "в’язень” як жанрові домінанти творів О. Кобилянської та Лесі Українки (2013)
Лях Т. - Новели Ольги Кобилянської "Природа” та Марка Черемшини "Зарікайся мід-горівку пити!”: спроба типологічного зіставлення (2013)
Тодощук В. - "Карпатська людина” у творчості Ольги Кобилянської та Міхаїла Садовяну (2013)
Венгринюк Х. - Межа як складова бінарної опозиції центральне / маргінальне в новелі Ольги Кобилянської "За готар” та оповіданні Наталени Королевої "Подорожній” (2013)
Приймак І. - Неоромантичні тенденції Ольги Кобилянської у прозі Оксани Керч (2013)
Коженьовська-Бігун А. - Ольга Кобилянська як героїня драматургії ХХ століття (на матеріалі п’єс "Біла лілія” Ярослава Яроша і "Я утопилася в тобі” Світлани Новицької) (2013)
Меленчук О. - Ольга Кобилянська у науковій візії Івана Дзюби (2013)
Бабич Н. - Сакралізація мовної практики як спосіб морального оздоровлення суспільства (2013)
Фаріон І. - Статус руської (української) мови крізь призму правових документів ХІV–ХVІІ ст. (2013)
Трач Н. - Українська правнича термінологія в добу Центральної Ради, Директорії та Гетьманату (2013)
Новікова Т. - Вплив церковнослов’янської мови на різні функціональні стилі української мови (2013)
Федорюк М. - Конфесійність як критерій варіантності формул мовленнєвого етикету (2013)
Ковтун А. - Уявлення про жертву як джерело розвитку багатозначності лексеми Агнець (2013)
Шатілова Н. - Лексема Бог у мові творів Сидора Воробкевича (2013)
Кузь Г. - Вигукові фразеологізми в призмі язичницької та християнської моделей світу: прагматико-аксіологічний аспект (2013)
Гуцуляк Т. - Вплив біблійних образно-метафоричних одиниць на розвиток лексико-семантичної системи української мови (2013)
Рис-Вікерс У. - Метафоризація як процес когнітивно-мовного сприймання дійсності (на матеріалі польської мови) (2013)
Яремій Я. - Рецензія С. Смаль-Стоцького на "Російсько-український словник” М. Уманця і А. Спілки (2013)
Колесник Н. - Сакральний онімопростір української календарно-обрядової поезії (2013)
Максим’юк М. - Функціонування теонімів у постмодерністському тексті (на матеріалі романів В. Кожелянка "дефілядного” циклу) (2013)
Марченко Т. - Власна назва як засіб одухотворення в дискурсі літературної казки для дітей (на матеріалі творчості Всеволода Нестайка) (2013)
Рульова Н. - Сакральний елемент у найменуванні особи з обереговою мотивацією (2013)
Данілова А. - Концепт хрест у творах Івана Франка (2013)
Грималовський І. - Символи в українській духовній поезії ХVІІІ – поч. ХІХ ст. (2013)
Івасюта М. - Вербальні символи зі значенням "Життя” і "Смерть” у творах письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Туницька М. - Лексико-семантичне вираження концепту "природа” ("земля”) в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай” (2013)
Бичкова Т. - Профанні і сакральні ритуальні дії як відображення язичницького та християнського складників світогляду гуцулів (2013)
Борис Л. - Динаміка назв страв зимової календарної обрядовості у буковинському діалекті (2013)
Руснак Н. - Структура макротексту "Паска” (на матеріалі буковинських говірок) (2013)
Руснак Ю. - Назви сакральних весільних страв у буковинському діалекті (2013)
Вітрук Н. - Структурні особливості односкладних речень апеляції в текстах молитов та афіксів (2013)
Гаврилащук О. - Сакральне у гендерно маркованому зверненому мовленні в сучасній українській прозі (2013)
Гажук-Котик Л. - Особливості передання значення числа в Біблії та художній літературі (2013)
Даскалюк О. - Мовні засоби спонукання у текстах церковних проповідей (на прикладі проповідей О. Николая Вояковського) (2013)
Попович Н. - Підмет з кількісним значенням у біблійних переказах (2013)
Василевич Г. - Семантико-стилістичні особливості словотвірних антонімів-субстантивів у "Книзі Приповісток Соломонових” (2013)
Шабат-Савка С. - Вербалізація комунікативних інтенцій в епістолярному дискурсі Ольги Кобилянської (2013)
Криштанович О. - Мовленнєві прийоми організації тексту як складники образу автора у творчості Юрія Федьковича (2013)
Мацьків Л. - Сакральне і профанне в описових дискурсах українських письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Скаб М. - Підручник з церковнослов’янської мови української редакції (концепція та проблеми в її реалізації) (2013)
Бабич Н. - Ще один аргумент самодостатності української мови (Рец. на працю: Кочан І. М. Українська наукова лексика і міжнародні компоненти в термінології: навчальний посібник (К.: "Знання”, 2013. – 204 с.)) (2013)
Івасюта М. - Світ українських символів (Рец. на монографію: Кононенко В. І. Символи української мови (Київ – Івано-Франківськ: видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 440 с.)) (2013)
Протасова С. - Унікальне видання (Рец. на монографію: Український дольник: колективна монографія / за ред. Н. В. Костенко; упор. О. М. Собачко (К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 432 с.)) (2013)
Андрієнко В. О. - Дослідження розподілу електричних полів по поверхні елементів пам'яті, Паткевич О. І., Антонюк В. С., Бондаренко М. О. (2017)
Бейгул О.А. - Получение защитных жаростойких покрытий для деталей автомобильной техники, Середа Д.Б., Кругляк И.В., Шиллер А.Г., Токаев В.Н., Чернета О.А. (2017)
Григор’єва Н. С. - Методика розробки модульних технологічних процесів автоматичного складання виробів, Шабайкович В. А. (2017)
Джугурян Т. Г. - Вплив характеристик шліфувальних кругів на показники якості шліфованих поверхонь, Марчук І. В., Харчик М. М., Буць Б. П. (2017)
Заблоцький В. Ю. - Взаємозв’язок технологічних методів оброблення та зносостійкості функціональних поверхонь (2017)
Кайдик О. Л. - Застосування принципу відсутності надлишкового базування в з’єднанні деталей для аналізу технологічності їх конструкції, Терлецький Т. В. (2017)
Караченцев В. Є. - Перетворення та оцифровування електричних сигналів, Денисюк В. Ю. (2017)
Кленов О. С. - Условия эффективного применения высокоскоростной обработки с учетом ограничения по температурному фактору (2017)
Коробко А. І. - Новий підхід до формування метрологічного забезпечення випробувань (2017)
Лапченко Ю. С. - Особливості низькочастотного магнітного поля для магнітотерапії, Дубина П. В. (2017)
Лещенко О. І. - Аналіз проблем побудови розподіленої системи обліку інформації для медичних установ, Бондаренко Г. С., Пенязенко В. І., Лещенко К. О. (2017)
Марчук В. І. - Походження похибок в автоматизованих технологічних системах шліфування поверхонь обертання, Марчук І. В., Кузьмін І. О., Олексин М. В. (2017)
Мороз С. А. - До аналізу методів дослідження вимірювальних перетворювачів акустичної емісії, Петрук І. В., Петрук О. В. (2017)
Мороз С. А. - Особливості використання сигналів акустичної емісії для контролю та керування процесами обробки деталей, Петрук О. В., Петрук І. В. (2017)
Полянский В. И. - Расширение технологических возможностей повышения точности механической обработки отверстий (2017)
Рудько І. М. - Розроблення конструкції та обґрунтування параметрів інклінометра для вимірювання ухилів технічних елементів лісових доріг (2017)
Рябенков И. А. - Физические эффекты прерывистого шлифования (2017)
Сасов О. О. - Дослідження впливу матеріалу зношених пневматичних шин на процес формування сил при їх розрізанні. Створення адаптивної математичної моделі процесу різання шин, Соколов А. Д., Коробочка О. М. (2017)
Sereda B. - Obtaining wear-resistant coatings under self-propagating high-temperature synthesis (2017)
Середа Б. П. - Разработка и оптимизация ресурсосберегающей технологии поверхностного упрочнения углеродистых сталей титановым покрытием, Палехова И. В. (2017)
Симонюк В. П. - Тенденції розвитку та методи досягнення заданих метрологічних характеристик мікроелектронних давачів, Приступа С. О., Лінник О. П. (2017)
Терлецький Т. В. - Відновлення біохімічних запасів організму людини засобами фізіотерапії, Корольова А. Г. (2017)
Ткачук А. А. - Моделювання процесу взаємодії функціональних поверхонь плунжерних пар під час експлуатації, Кононенко А. С. (2017)
Удовицька Ю. А. - Вплив електронного опромінення на механічні та експлуатаційні властивості полімерів на основі епоксидної смоли, Луньов С. В., Кашицький В. П., Савчук П. П., Маслюк В. Т. (2017)
Чернета О. Г. - Аналіз механізмів зміцнення середнєвуглецевих сталей, Кубіч В. І., Скорняков Є. С. (2017)
Чернета О. Г. - Аналіз трансформацій мікроструктури поверхневого шару із сталі 45 в залежності від технологічних методів обробки, Сухомлін В. І., Коробочка О. М. (2017)
Шматко Д. З. - Статистична обробка та оцінка точності результатів вимірюваняя акустичних параметрів підшипників кочення, Авер`янов В. С., Слота І. О. (2017)
Шульга А. С. - Оцінка довговічності зі зношування опор кузова промислових транспортних засобів, Бейгул О. О., Шульга О. А. (2017)
Якимчук Н. М. - Методи імпутації даних в статистичному аналізі параметрів телекомунікаційних мереж, Селепина Й. Р., Євсюк М. М. (2017)
Лищенко Н. В. - Определение припуска на зубошлифование по его дискретным измерениям (2017)
Єрмоленко С. - "Неокраяне крило" мовотворчості Тараса Шевченка (2014)
Мовчанюк В. - Сугестивна магія Шевченкової поезії (2014)
Пелешенко Ю. - Болгарський вплив на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя (друга половина XIV - перша половина XVI ст.) (2014)
Білоус П. - Українське одописання часів Руїни (друга половина XVII - початок XVIII ст.) (2014)
Рарицький О. - Художньо-документальна проза як метажанр: проблема рецепції та інтерпретації, особливості вияву й функціонування (2014)
Циховська Е. - Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності (2014)
Волощук Є. - Чи можливо зібрати розкидане каміння? Генераційні констеляції в романі "Йов" Йозефа Рота (2014)
Краснова Л. - Бруно Шульц - критик. Стилістична інтенція ситуативно сформованої мови (2014)
Зварич В. - Життя у слові (до 90-річчя від дня народження Людмили Краснової) (2014)
Мороз Л. - "...Щоб душа не зачерствіла доостанку" (до 110-річчя від дня народження З. П. Мороза) (2014)
Осадчук В. - Кроки зростання (до 20-ої річниці створення кафедри української філології Інституту мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т. Г. Шевченка) (2014)
Голобородько Я. - Формула Гегеля і поезія "Місця Сили" (спостереження над естетичними інтенціями Павла Щириці) (2014)
Корбич Г. - "Dotyk nadziei. Доторк надії. Die berührung der hoffnung" (Zielona góra: Organon, 2014. – 85 c.: іл.) (2014)
Астаф'єв О. - Масова література: експерименти, іміджі, стереотипи (Олена Романенко. Семіосфера масової літератури: Текст – читач –епоха. – К.: Прив. вид. Якубець А. В., 2014. – 362 с.), Ткачук В. (2014)
Вертій О. - Уснословеснознавство Івана Франка: підсумки і перспективи (Святослав Пилипчук. Фольклористична концептосфера Івана Франка: Монографія. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. − 466 с.) (2014)
Вручення Премії імені Олександра Білецького (2014)
Тарнашинська Л. - Конференція в Оломоуці (2014)
Овчаренко Н. - Пам'ять про поета (2014)
Салій О. - Франкознавчий пленер в Інституті Івана Франка НАН України (2014)
Іван Денисович Бажинов (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Кривенко Н. В. - Особливості розвитку інтеграційних угрупувань (2017)
Мамонтова Н. А - Удосконалення механізму інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України (2017)
Радіонова О. М. - Сучасні форми організації роботи персоналу в івент сфері (2017)
Табанова А. І. - Міжнародний досвід як методологічна основа досягнення гендерного паритету в Україні (2017)
Bury A. - Local government investment expenditure in Poland’s voivodships: 2007–2013 financial perspective, Nowak M. M. (2017)
Войцещук А. Д. - Сучасні тенденції спільної зовнішньоторговельної політики ЄС у контексті захисту митного простору, Вірковська А. А. (2017)
Дем’янчук О. І. - Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Кізима Т. О. - Фінансове забезпечення розвитку культурно-мистецьких індустрій в Україні (2017)
Лободіна З. М. - Податок на доходи фізичних осіб як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток держави (2017)
Момот О. М. - Генезис транснаціонального банківського капіталу (2017)
Нікітішин А. О. - Еволюція оподаткування в напрямі соціального змісту (2017)
Пінь А. М. - Аналіз зовнішньої заборгованості країн "Великої сімки": виклики та перспективи (2017)
Примостка О. О. - Перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні (2017)
Цистан І. В. - Використання інвестиційного потенціалу банків України в умовах глобалізації (2017)
Артюх О. В. - Державно-приватне партнерство у сфері оподаткування: критичний огляд сучасних підходів, Бєлінська О. В. (2017)
Левицька С. О. - Креативність у бухгалтерському обліку на етапах формування збалансованості соціально-економічного розвитку (2017)
Левицький В. - Вишневий садок для Джо Дассена: сприйняття творчості Тараса Шевченка в поезії покоління 1980-х років (2014)
Дроздовський Д.І. Між "демонічним" та "історіософським": Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну: Монографія / Дмитро Ігорович Дроздовський. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 108 с. (2014)
Ільницький М. - Й. В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу (2014)
Галета О. - Моєму поколінню пощастило (з нагоди 80-літнього ювілею професора Миколи Ільницького) (2014)
Лях Т. - "...Що робиться там, де людина не може бачити": метафізичний горизонт творчого мислення Михайла Коцюбинського (2014)
Мороз Л. - Жанр трагікомедії в українській класичній драматургії (2014)
Панченко В. - Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917 - 1918) (із майбутньої книжки) (2014)
Щирі вітання з-понад Дунаю (2014)
Лущій С. - Роман Уласа Самчука "Марія": епістолярна історія видань та перекладів (2014)
Клименко Г. - Евристика й одкровення Елеонори Соловей (Соловей Е. Притча про поетів. – К.: Дух і Літера, 2014. – 280 с.) (2014)
Кореновська Л. - Онтологічно-аксіологічний вимір поезії Володимира Пішка (2014)
Демченко Тамара, Іваницька Світлана. Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907 – 1917 рр.) / Упорядкування,передмова, примітки. – Чернігів: Просвіта, 2014. – 144 с. (2014)
Сліпушко О. - Кафедра історії української літератури й шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування (2014)
Голобородько Я. - Моделі поведінкових практик ("Power Point" для Ігоря Нижника) (2014)
Неврлий М. - Яскрава зірка української поезії (2014)
Оляндер Л. - Методологія пізнання літературного твору (Астрахан Наталія. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання. – К.: Академвидав, 2014. – 432 с. – (Серія "Монограф")) (2014)
Дубініна О. - "Вічно лиш те, що єднає незримою ниттю душу і серце живих з темною душею могил" (Рязанцева Т. М. Стихія в системі: Європейська метафізична поезія XVII – першої половини ХХ століття. Мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика: Монографія / Наук. ред. Д.С. Наливайко. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 355 с.) (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Липень - серпень -вересень 2014. - № 296 – 297 - 298 (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Навальна М. І. - Нові вияви мовної економії в сучасних газетних текстах (2017)
Левченко Т. М. - Спостереження над мовними фактами в процесі вивчення сучасної української мови, Чубань Т. В. (2017)
Калужинська Ю. В. - Семантичні вияви субстандартної лексики для надання негативної оцінки газетним текстам (2017)
Панченко Т. С. - Cловотвірний потенціал нових слів у мові Української преси початку ХХІ століття (2017)
Molotkina Y. O. - Semantic structure changes of borrowed english terms in ukrainian legal terminology (2017)
Єфименко О. М. - Диференціація словосполук в мовознавстві на тлі соціальної динаміки (2017)
Демуз І. О. - Здобутки та прорахунки державної видавничої програми "Українська книга": спроба наукового аналізу, Гордєєв Р. В. (2017)
Січкаренко Г. Г. - Гендерний підхід у соціогуманітарній освіті (2017)
Дрок П. В. - Роль інформаційних технологій у системі освіти (2017)
Маглам’ян К. А. - Професійний саморозвиток особистості за допомогою інформаційних технологій, Верещака І. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Імас Є. В. - Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр" спеціальність 017 "фізична культура і спорт" спеціалізація "екологія спорту", Циганенко О. І., Футорний С. М. (2017)
Шахлина Л. Я.-Г. - Хроническое физическое перенапряжение системы иммунитета в состоянии перетренированности спортсмена, Футорный С. М., Калитка С. В. (2017)
Дроздовська С. Б. - Молекулярно-генетичні фактори розвитку гіпертрофії міокарда при інтенсивних фізичних навантаженнях (2017)
Федорчук С. В. - Психофизиологическое состояние спортсменов с разным уровнем личностной и ситуативной тревожности в сложнокоординационных видах спорта, Тукаев С. В., Лысенко Е. Н., Шинкарук О. А., Воронова В. И. (2017)
Пітенко С. А. - Аналіз тренувальних програм, розроблених з урахуванням будови тіла спортсменів, Лисенко О. М. (2017)
Цыганенко О. И. - Методологические подходы к проведению диетологической иммуномодуляции у спортсменов при воздействии напряженных физических нагрузок, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытна Л. Ф. (2017)
Путро Л. М. - Карбогидратная методика: особенности применения и значение в практике cпорта (2017)
Дорофєєва О. Є. - Адаптаційні резерви системи кровообігу залежно від рівня повсякденної рухової активності молоді, Коршак В. М., Яримбаш К. С. (2017)
Гагара В. Ф. - Оцінювання впливу занять з карате на показники фізичного здоров’я у дітей 8–10 років, Логвиненко В. В. (2017)
Тукаев С. В. - Индивидуально-психологические характеристики учащейся молодежи, занимающейся разными видами спорта, Долгова Е. Н., Вашека Т. В., Федорчук С. В., Лысенко Е. Н., Гаврилец Ю. Д., Зима И. Г., Ризун В. В., Колосова Е. В., Шинкарук О. А. (2017)
Аравіцька М. Г. - Динаміка якості життя хворих з ожирінням під впливом програми фізичної реабілітації, Лазарєва О. Б. (2017)
Раад Абдул Хаді Мохаммад Альальван - Відновлення функціональних показників нижньої кінцівки та якості життя після оперативного лікування розриву ахіллового сухожилка, Вітомський В. В., Джафар Тайсір Мохаммад Аль-Куран, Ніканоров О. К. (2017)
Аралова Н. І. - Інформаційні засоби для оптимізації процесу відновлення організму спортсменів (2017)
Русанов А. П. - Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації при артроскопічних оперативних втручаннях у хворих із ушкодженням передньої схрещеної зв’язки (2017)
Астаф'єв О. - Тарас Шевченко і Генрик Сенкевич: взяємопритягання романтиків (2014)
Демська-Будзуляк Л. - Роль та місце Тараса Шевченка в неокласичній концепції української літератури Миколи Зерова (2014)
Іноземці про українських політв’язнів: Спогади / Упорядник: О. Голуб; передм. Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2013. – 736 с. (2014)
Трофимук М. - Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури XVI - XVIII ст. (2014)
Колошук Н. - "Ми бідні і страшенно глупі, але ми не "мізерні азіяти"...": українське і чуже у щоденнику Юрія Луцького (2014)
Вешелені О. - Між селепком і експедитором: два типи крутія в українській еміграційній літературі (2014)
Мельничук Б. - Володар у царстві літературознавства (100 років від дня народження професора Василя Лесина) (2014)
Аністратенко А. - Проблематика новелістики нового тисячоліття: "Чужий" - книга-мапа творчих задумів Василя Кожелянка та скарбниця сюжетних схем романної прози (2014)
Микола Ткачук. Суб’єктно-об’єктна структура української лірики ХIХ – ХХ століть: Монографія. – Тернопіль: Медобори, 2014. – 184 с. (2014)
Галич О. - "Усі кути Трикутника" В. Єшкілєва як квазібіографія Г. Сковороди (2014)
Лущій С. - "Чекаю Вашої прихильної відповіді": за рядками листування Юрія Лавріненка та Михайла Ореста (2014)
Мирослава Іванишин. Екзистенція української людини в прозі Валер’яна Підмогильного (на матеріалі роману "Невеличка драма"):Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 64 с. (2014)
Миронець Н. - Невідомий Сергій Кушніренко: нововиявлені твори та листи до Дмитра Донцова (2014)
Миронець Н. - Листи Сергія Кушніренка до Дмитра Донцова (1936 - 1939 роки), Сварник Г. (2014)
Шекспірівський дискурс / Гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – Вип. 3. – 278 с. (2014)
Петренко О. - Поет-романтик Михайло Петренко: у пошуках біографічної істини (2014)
Палинський В. - ...Інший Павлюк (про книжку поезії "Чоловіче ворожіння") (2014)
Голобородько Я. - Художній салон Анатолія Марущака (2014)
Боронь О. - Шевченківські наукові конференції у США (2014)
Дунай П. - Віднайдений талант (2014)
Златогорська Л. - "Олександр Рисак. Особистість. Творчість. Доля" (2014)
Дроздовський Д. - Українські літературні читання в Оксфордському університеті (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Квітень - травень - червень 2014. - № 293 – 294 - 295 (2014)
Роман Теодорович Гром'як (2014)
Микола Пилипович Кодак (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Титул, зміст (2016)
Orliuk O. - The role of legal science in the process of reforming intellectual property sphere in Ukraine: achievements, objectives, mission (2016)
Kashyntseva O. - Modern values of harmonization of human rights and intellectual property rights in health care (2016)
Androshchuk H. - Protection of trade secrets in international legal doctrines: strategies to achieve employee loyalty (2016)
Zerov K. - Problems of identification of a copyright infringer for works posted on the Internet (2016)
Shabalin A. - The court order proceedings of civil procedural law of Ukraine: scientific issues and practices (2016)
Chaban O. - Duty of confidentiality and duty of openness in health law of Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2016)
Kashkanova N. - The role of deontological norms in formation of legislation regulating the procedure of medical and biological research involving humans (2016)
Chomahashvili O. - Parliamentary hearings in Ukraine: the experience and prospects (2016)
Інформаційна довідка (2016)
Титул, зміст (2017)
Головатюк В. М. - Інноваційний розвиток України в контексті європейської інтеграції (2017)
Соловьев В. П. - Инноватика – сотрудничество науки, власти и бизнеса (2017)
Малицкий Б. А. - Кто и как должен оценивать научные результаты ученого (2017)
Мех О. А. - Трансформації академічної науки у ХХ столітті як передумови формування сучасної науково-технологічної сфери України (2017)
Булкин И. А. - Изменения в структуре исследователей НАН Украины: гендерный аспект. Часть 1 (2017)
Костенко Л. И. - Библиометрика отечественной науки: возможности и ограничения прикладного использования web-системы Google Scholar, Симоненко Т. В., Грачев О. А., Рыбачук В. П. (2017)
Водолажський М. Л. - Інформаційно-аналітична та кваліметрична оцінка періодичних наукових видань, що пуб лікують результати досліджень з проблем педіатрії, шкільної та підліткової медицини, Кошман Т. В., Фоміна Т. В., Сидоренко Т. П. (2017)
Пасічник Н. О. - Комп’ютерне забезпечення інформатизації класичних університетів України (1991—2011), Ріжняк Р. Я. (2017)
Луговський О. Г. - З історії ракетно-космічної техніки в Україні в 50—60-х роках ХХ ст. (2017)
Проект створення республіканського відомства з використання глибинного тепла Землі (2017)
Хроніка наукового життя (2017)
"Він таки був справжнім і щирим християнином!" Інтерв'ю з автором книжки "Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко" професором Дмитром Степовиком (2014)
Степовик Д. - Віра Шевченка: деякі контроверсії (2014)
Скупейко Л. - Народність і народний характер як літературно-естетичні поняття в українській критиці 30 - 40-х років ХІХ ст. (2014)
Горболіс Л. - Кінематографічний арсенал "Камінного хреста" (2014)
Назарець В. - Типологія внутрішньотекстових адресатів ліричного твору (2014)
Забіяка І. - Елементи структуралізму в літературознавчій концепції Дмитра Чижевського (2014)
Луговик Микола. Млеко од овці пастиря Миколая: Поезії фігуральні. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 114 с.: іл. (2014)
Юрчук О. - Ресентимент чи бунт? (на прикладі образу Антея з "Оргії" Лесі Українки) (2014)
Винник Т. - Елегія Леоніда Талалая "Лиш до середини Дніпра": структура ліричного сюжету (2014)
Голобородько Я. - Цивілізація discoverism (дискусійні спостереження над романом Михайла Слабошпицького) (2014)
Гаврилюк Н. - Перехрестя української поезії (огляд збірок 2012 - 2013 рр.) (2014)
Палинський В. - Поезія як спосіб віднайдення дороги, або Розмови з Янголом (2014)
Неллі Корнієнко. Нелінійне театро(мистецтво)знавство:постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея: Монографія. – К.: Альтерпрес, 2013. – 264 с. (2014)
Неживий О. - Нові знахідки текстів Григора Тютюнника (2014)
Яременко В. - Дослідження феномену Тараса Шевченка (Пахаренко В. Шевченко як геній. – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 840 с.) (2014)
Григорчук Ю. - Багатогранність аналітичного осягнення художнього буття (Хороб М. Б. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття (дослідження, статті, критичні етюди). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 428 с.) (2014)
Кикоть В. - Видання, присвячені українському перекладознавству (Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ; уклав Тарас Шмігер. – Львів, 2013. – 626 с. Тарас Шмігер. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. – К.: Смолоскип, 2009. – 342 с.) (2014)
Бернадська Н. - Літературознавчий дискурс мовознавця (Пахолок З. О. Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний і мовленнєвий виміри: Монографія. — Луцьк: Вежа-Друк, 2013. — 684 с.) (2014)
Дроздовський Д. - 20-ий міжнародний конгрес із компаративістики (2014)
Поліщук О. - "Невловима таємниця поезії" Надії Гаврилюк (2014)
Миненко Ю. - Конференція в Острозі (2014)
Мушинка М. - Ушанування 200-річчя Т. Шевченка у Пряшеві (2014)
Заславець Г. - Казки як духовна спадщина українського народу (2014)
Ізгой. Віктор Некрасов у спогадах сучасників. – К.: Дух і Літера, 2014. – 208 с. (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Бухгалтерська спільнота покликана змінити життя суспільства (2015)
Вавак Т. - Соціальний фінансовий аудит у вищих навчальних закладах (2015)
Вегера С. Г. - Минеральные ресурсы как элемент природного капитала в системе бухгалтерского учета и отчетности, Метла О. С. (2015)
Kuzminskyi Iu. A. - Innovativeness as the characteristic of intellectual capital in accounting, Voronova M. O. (2015)
Шайкан А. В. - Теоретичні аспекти обліку культурних цінностей (2015)
Жук В. В. - Проблемні питання розмежування понять "культурні цінності" та "культурна спадщина" для облікових процесів (2015)
Іванков В. М. - Управлінський облік інновацій за збалансованою системою показників (2015)
Канцуров О. О. - Нормативне забезпечення обліку та контролю за конфіскованими активами суб’єктів ЗЕД (2015)
Кузьмінський Б. Ю. - Контроль розпорядження конфіскованими активами суб’єктів міжнародної економічної діяльності (2015)
Oliinyk Y. V. - Institutional environment of accounting: ukrainian realities (2015)
Nikolenko L. A. - Application of international financial reporting standards – stipulation of improving the quality of enterprise management, Okhramovych O. R. (2015)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Вечные ценности: верность и преданность в современном мире (2015)
Банадига Н. В. - Новели законодавства у сфері надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні, Рогальський І. О., Калинюк Н. М. (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина ІІ. Патогенез та клініка алергії до коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Карпушенко Ю. В., Ащеулов О. М., Няньковська О. С. (2015)
Жовнір В. А. - Вплив пренатальної діагностики на структуру неонатальних кардіохірургічних втручань, Федевич О. М., Куркевич А. К. (2015)
Овчаренко Л. С. - Бета-гемолитический стрептококк группы А: актуальная проблема современности и перспективы ее решения, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2015)
Дудник В. М. - Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції при пурпурі Шенлейна—Геноха у дітей, Король Т. Г. (2015)
Кокоркин Д. Н. - Ирригационная терапия у детей и подростков с вазомоторными ринитами (2015)
Мельников О. Ф. - Экспериментальные и клинико-лабораторные исследования механизмов антиинфекционного действия препарата "Септолете Плюс", Кривохатская Л. Д., Пшеничкина В. Д., Тимченко М. Д., Василенко Т. Ю., Мурзина Э. А. (2015)
Єфімова С. В. - Симптом кашлю в практиці лікаря-педіатра: сучасні аспекти вибору муколітичної терапії , Мацюра О. І. (2015)
Сміян О. І. - Динаміка складу кишкової мікрофлори у хворих на гострий обструктивний бронхіт, асоційований з тимомегалією, Плахута В. А., Мозгова Ю. А., Висоцький І. Ю. (2015)
Богмат Л. Ф. - Коморбидность при ревматических заболеваниях у подростков. Обзор литературы и собственные наблюдения, Шевченко Н. С., Демьяненко М. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Вміст N-термінального мозкового натрійуретичного пептиду і толерантність до фізичного навантаження у дітей із вторинними кардіоміопатіями та корекція виявлених змін препаратом "Агвантар", Гищак Т. В., Хоміч О. В. (2015)
Муквіч О. М. - Особливості наявності та концентрації токсичних речовин у локусі мальформації дітей з вродженими вадами серця та магістральних судин, Коваль О. П. (2015)
Кузнєцов С. В. - Ефективність застосування синбіотика "Лактіалє Малюк Формула" у хворих на гострі кишкові інфекції дітей, Жаркова Т. С., Ольховська О. М., Кучеренко О. О. (2015)
Марушко Р. В. - Застосування препарату "Біоспорин -Біофарма" для корекції дисбіозу кишечника у дітей раннього віку, Марушко Т. Л. (2015)
Леженко Г. О. - Місце синбіотичної терапії у корекції функціональних порушень жовчовивідних шляхів у дітей, Пашкова О. Є. (2015)
Шутова Е. В. - Оптимизация диагностики ранней стадии желчнокаменной болезни у детей, Белоусова О. Ю., Павленко Н. В. (2015)
Денисова М. Ф. - Бетаргин® в комплексном лечении ацетонемического синдрома у детей, Чернега Н. В., Музыка Н. Н. (2015)
Зімницька Т. В. - Особливості клінічного перебігу постінфекційного синдрому подразненного кишечника у дітей (2015)
Скрипникова Я. С. - Пробиотические штаммы Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus rhamnosus R0011 в эволюции антибиотикоассоциированной диареи у детей с ожоговой травмой, Иванько О. Г., Пацера М. В., Пономаренко Е. В., Радутная Е. А. (2015)
Маменко М. Є. - Вплив порушень функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку, Шлєєнкова Г. О., Бєлих Н. А., Донцова К. М. (2015)
Мінченко Д. О. - Молекулярні основи розвитку ожиріння та його метаболічних ускладнень у дітей (2015)
Попова В. В. - Продукція діабетасоційованих аутоантитіл до острівцевих аутоантигенів (IAB2A, GADA, IAA) у дітей і підлітків на етапах еволюції цукрового діабету 1 типу як основа клініко-імунологічного алгоритму доклінічної діагностики захворювання (2015)
Мартинюк В. Ю. - Цитофлавін у комплексній терапії дітей раннього віку з перенесеним в пре-перинатальному періоді гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи, Майструк О. А., Надоненко О. М. (2015)
Пипа Л. В. - Соматоформні (психосоматичні) розлади у дітей. Актуальність проблеми в сучасній педіатричній практиці (частина І), Лисиця Ю. М., Свістільнік Р. В. (2015)
Материали науково-практичної конференції "Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей" 19–20 березня 2015 року м. Київ (2015)
Кремень В. Г. - Особистість в інформаційному суспільстві (2017)
Мартинець Л. А. - Професійний розвиток учителів у вітчизняній та світовій практиці (2017)
Трушковський К. Ю. - Кваліметричні особливості 12-бальної шкали оцінювання знань учнів/студентів (2017)
Оксьон В. І. - "Школа Володимира Лубенка" в Україні – організація та управління художньо-виховним процесом (2017)
Хижняк А. А. - Особливості адаптаційної сфери викладача фізичного виховання в динаміці професійного становлення (2017)
Прядко Ж. В. - Упровадження інноваційних технологій навчання на заняттях англійської мови (2017)
Чудакова В. П. - Зміст та особливості впровадження "індивідуальної" програми рефлексивно­інноваційного тренінгу, коучингу (В. Чудакова) – як засобів формування інноваційності та конкурентоздатності особистості (2017)
Ющенко О. В. - Обереги своїми руками (2017)
Головніна Н. В. - Музичний супровід навчальних занять з фізичної культури (2017)
Федорова Н. Ф. - З досвіду підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії, Зубченко О. С. (2017)
Воронов С. С. - Таланти Дніпропетровщини (2017)
Жерліцин Н. С. - Науково-практичні конференції Інституту обдарованої дитини НАПН України в системі професійної підготовки вчителів до діяльності з обдарованими дітьми (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Іванишин П. - Герменевтика туги, радості й жаху в поезії Т. Шевченка (2014)
Щербак В. - Козацька Україна в поезії Т. Шевченка (2014)
Салига Т. - "…І став сонет здобутком революцій…" (сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо нього) (2014)
Павлюк І. - Українські письменники на сторінках періодичних видань Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1921 - 1939 рр.) (2014)
Нестелєєв М. - Нарис одного декадансу (особливості стилю Ореста Авдиковича в контексті доби) (2014)
Ткаченко В. - "Найперше - музика у слові!" Григорій Кочур в українському перекладному письменстві (2014)
Трофимук М. - Зображальні засоби літератури бароко (на матеріалі латиномовної спадщини) (2014)
Щербак О. - Особливості трактування особистості жінки в духовно-релігійному творі (Києво-Печерський патерик) (2014)
Лях Т. - Архетипові моделі в новелістиці Марка Черемшини (2014)
Білик Н. - "Епіграф долі": паратекстуальність роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Зарівна Т. - Приватний апокаліпсис: до і після (за романами "Трактат про лускання квасолі" Вєслава Мисливського та "Хутір" Андрія Кондратюка) (2014)
Васьків М. - Про дитячу літературу по-дорослому (В. В. Кизилова. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття: Монографія. – Луганськ: В-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. – 399 с.) (2014)
Левицький В. - Рима як засіб міжкультурного полілогу (Рагойша Вячаслаў. Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі: кніга перакладной паэзіі. – Мінск: Кнігазбор,2013. – 296 с.) (2014)
Тхорук Р. - Експресіонізм в обмежувальних параметрах української літератури (Яструбецька Галина. Динаміка українського літературногоекспресіонізму: Монографія. – Луцьк: Твердиня, 2013. – 380 с.) (2014)
Козлик І. - 3-ті Султанівські читання. Актуальні проблеми у компаративних вимірах (2014)
Мукан А. - Святкування 200-річчя Кобзаря в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2014)
Всесвіт. - 2013. - № 11 - 12 (2014)
Журналу "Кур'єр Кривбасу" - 20 років! (2014)
Історія української культури: У 5 т., 9 кн. – К.: Наукова думка, 2001 – 2013. (2014)
Всесвіт. - 2014. - № 1 - 2 (2014)
Кабржыцкая Т. Дзве Радзімы – Україна і Беларусь – пад міратворчымі крыламі буслоў: нацыянальныя гісторыка-культурныя міфы,ідэйна-эстэтычныя пошукі ўкраїнскай і беларускай літаратур / Таццяна Кабржыцкая; прадм. М. Мушынскага, А. Лойкі; паслясл. М. Хмяльніцкага. – Мінск: Кнігазбор, 2011. – 448 с. (2014)
Кабржыцкая Т. В., Хмяльніцкі М. М., Дзюкава Э. Ю. Фальклор і літаратура: феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа / Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, Э. Ю. Дзюкава; пад рэд. Т. В. Кабржыцкай. – Мінск: Кнігазбор, 2011. – 184 с. (2014)
Кабржыцкая Т. В., Хмяльніцкі М. М., Дзюкава Э. Ю. Нарысы суседазнаўства: Украіна, Польшча ў прасторы і часе вачыма беларусаў: Знакавыя адметнасці міфалогіі, фальклору, культуры,нарадазнавчых канцэптаў мастацкага твора / Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, Э. Ю. Дзюкава; пад рэд. Т. В. Кабржыцкай. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – 220 с. (2014)
Мае браты, мае суседзі: творы пісьменнікаў блізкага замежжа: для сярэд. і ст. шк. узросту / Уклад., уступ. арт. Т. Кабржыцкай і В. Рагойшы. – Мінск: Маст. літ., 2008. – 2008. – 751 с. (Бібліятэка школьніка) (2014)
Історія української літератури: У 12 т. – К.: Наук. думка, 2013. – Т. 1. – Давня література (Х – перша половина XVI ст.). / НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; редкол. В. Дончик (голова) (та ін.) : Передмова М. Жулинського. Наукові редактори: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 840 с. (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Хархун В. - "Нам треба голосу Тараса...": культ Кобзаря в радянській поезії (2014)
Яковина О. - Парадигма серця - буття - національна трансценденція в поезії Т. Шевченка (2014)
Слободян О. - Сучасне шевченкознавство: філософсько-антропологічна перспектива (2014)
Пошук іманентного сенсу (Із Юрієм Ковалівим розмову веде головний редактор журналу "Слово і Час" Лукаш Скупейко) (2014)
Грицик Л. - Українська рецепція "Витязя в тигровій шкурі" Руставелі: між М. Гулаком та О. Лотоцьким (2014)
Франко. Перезавантаження / Упорядники: Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич: Коло, 2013. – 276 с. (2014)
Брайко О. - Оповідання Л. Андреєва "Тьма" і роман В. Винниченка "Заповіт батьків": трансформація літературного досвіду в актуальному рецептивному полі (2014)
Штейнбук Ф. - Конвергенція топосу відсутності у творах сучасної світової літератури (2014)
Козлик І. - Методологічні параметри літературознавчих практик Нонни Копистянської (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Січень - лютий - березень 2014. - № 290 - 291 - 292 (2014)
Токмань Г. - Крізьчасові діалоги й монологи в поемі Івана Світличного "Курбас" (2014)
Рева Л. - "Вічний солдат" Платон Воронько: сторінки біографії (2014)
Габіббейлі І. - Тарас Шевченко й азербайджанська література, Арзуманли В. (2014)
Анісімова Н. - Спроба "розблокування" українського літературного експресіонізму (Яструбецька Г. І. Динаміка українського літературного експресіонізму: Монографія. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2013. – 380 с.) (2014)
Соболь В. - До 200-ліття Тараса Шевченка (Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції / Голов. ред. Г. Скрипник; упоряд. Р. Радишевський. – Видавництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ; Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики. – К., 2012. – 568 с.) (2014)
Єрмашов Т. - Круглий стіл, присвячений 140-й річниці від дня народження М. Могилянського (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Жулинський М. - "Свою Україну любіть, любіть її..." (2014)
Панченко В. - Українська мрія Т. Шевченка (2014)
Барабаш Ю. - Ліричний дискурс гніву та каяття. Вірш Т. Шевченка "Чи то недоля та неволя...": спроба "повільного (пере)прочитання" (2014)
Даниленко І. - Шевченко проти "вінценосної громади": історія, аналіз та реінтерпретація поеми-циклу "Царі" (2014)
Смілянська В. - Читач-адресат поезії Шевченка (2014)
Чамата Н. - Жанр поетичного послання у творчості Шевченка (2014)
Бондар М. - "Знать, од Бога і голос той, і ті слова...": Пісня як жанр поетичної творчості Т. Шевченка (2014)
Мацько В. - Тарас Шевченко в новітній парадигмі наукового знання (2014)
Тарнашинська Л. - Шевченко як духовна призма: національна онтологія українського шістдесятництва (2014)
Скляренко Г. - Інтерпретація творчості Т. Шевченка в українському мистецтві ХХ століття (2014)
Костенко Н. - Строфіка Шевченка (2014)
Кочубей Ю. - Арабська література і Т. Шевченко (2014)
Мельниченко В. - Московські спалахи Шевченкового генія (2014)
Мушкетик Л. - 8-й Міжнародний конгрес україністів (2014)
Лубчак В. - Міжнародний семінар у Познані (2014)
Генералюк Л. "Святим дивом сяють храми Божі…" Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Вступ. сл. Мирослава Поповича; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Національний музейТараса Шевченка. – К.: Балтія-Друк, 2013. – 168 с. (2014)
Shevchenko T. Kobzar (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Хохліна О. П. - Особливості інтересів студентів залежно від виявів ознак фемінності–маскулінності, Строїч В. В. (2017)
Романенко О. В. - Особливості поведінки в конфліктних ситуаціях осіб із різним рівнем особистісної тривожності, Лукашенко М. Ю. (2017)
Павлишин О. В. - Взаємодія філософії, психології та семіотики в дослідженні поняття інтелекту (2017)
Духневич В. М. - Негативні психологічні наслідки політико-правової ситуації на Сході України: проблемне поле дослідження (2017)
Гончарова Н. І. - Конфлікт дискурсивних і стереотипних рішень у механізмі контрпродуктивної поведінки (2017)
Никоненко Л. В. - Стратегії отримання молоддю інформації політико-правового змісту в умовах воєнного конфлікту на Сході України (2017)
Цільмак О. М. - Складові управлінської компетентності керівника органу досудового розслідування Національної поліції України (2017)
Бондаренко В. В. - Модель психологічної готовності працівника підрозділу патрульної поліції до службової діяльності (2017)
Андросюк В. Г. - Феномен адаптації в контексті діяльності нової поліції України (2017)
Анатольєва О. І. - Соціально-психологічні умови оптимізації педагогічного спілкування (2017)
Галустян О. А. - Особливості формування стилю професійної діяльності поліцейських патрульної поліції, Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. (2017)
Левченко Н. О. - Інформаційно-психологічне забезпечення застосування дільничними офіцерами поліції індивідуально-профілактичних заходів (2017)
Литвин В. В. - Основні чинники професійної мотивації майбутнього патрульного поліцейського (2017)
Оверченко Д. Г. - Загальні положення переговорної діяльності поліцейських груп превентивної комунікації під час масових заходів (2017)
Дідковська-Бідюк М. В. - Профайлінг як метод профілактики протиправних дій (2017)
Лісун С. Л. - Довіра як основоположний принцип взаємодії Національної поліції України з населенням (2017)
Яроменок М. А. - Професійне вигорання як чинник психічного здоров’я прокурора (2017)
Шмерецький Є. Є. - Історичні передумови формування відповідальності за сексуальне насильство (2017)
Paklіna T. - Differential and Typological Peculiarities of Persons who Commit Delicts through Negligence (2017)
Lenska L. - The Robber Personality: Characteristics and Formation (2017)
До 70-річчя Костицького Михайла Васильовича (2017)
Ткачук І. Д. - 7 Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Філософські, методологічні та психологічні проблеми права" (2017)
Ялпачик В. Ф. - Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних та біохімічних процесів при зберіганні зернової маси, Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Аналіз конструкцій гомогенізаторів молочної промисловості, Самойчук К. О., Івженко А. О., Левченко Л. В. (2016)
Чурсинов Ю. А. - Исследование процесса гранулирования-брикетирования кормовых смесей, Солоный Н. В., Аннамухаммедов Рахман (2016)
Паляничка Н. О. - Експериментальні дослідження впливу основних факторів на ступінь гомогенізації в імпульсному гомогенізаторі, Антонова Г. В. (2016)
Петриченко С. В. - Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів, Олексієнко В. О., Паляничка Н. О. (2016)
Стручаєв М. І. - Енергоефективне сушіння насіння гарбуза, Ялпачик В. Ф., Тарасенко В. Г. (2016)
Харитонова А. І. - Лінійна модель процесу пророщування зерен ячменю, Олексієнко В. О., Лісовий І. О. (2016)
Тищенко В. І. - Якість та технологічні властивості свинини, що надходить на переробні підприємства Сумської області, Божко Н. В. (2016)
Болгова Н. В. - Функціональні продукти харчування, Уханова І. М. (2016)
Гриньова Д. В. - Розробка рецептури сардельок із заміною м’яса курки на м’ясо перепела (2016)
Дейниченко Г. В. - Розробка пристрою для інтенсифікації процесу ультрафільтраційного концентрування рідких високомолекулярних полідисперсних систем, Мазняк З. О., Гузенко В. В., Удовенко О. О., Омельченко О. В. (2016)
Губаль Л. М. - Удосконалення технології виробництва пельменів з використанням рослинних білків, Камсуліна Н. В. (2016)
Коляновська Л. М. - Розробка виробництва сирокопчених ковбас функціонального спрямування (2016)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання томатів впродовж зберігання, Бандуренко Г. М. (2016)
Семко Т. В. - Склад та вимоги до індустріального молока як сировини для виробництва сирів (2016)
Болгова Н. В. - Функціональні продукти харчування на основі молочної сироватки (2016)
Смагин Д. А. - Разработка методики прогнозного расчета продолжительности тепловой обработки кулинарных изделий, Смоляк А. А. (2016)
Акуленко С. В. - Повышение эффективности процесса куттерования, Желудков А. Л. (2016)
Харкевич В. Г. - Конструктивные решения и область применения аппаратов для измельчения хрупких и вязкопластичных пищевых материалов (2016)
Шофул І. І. - Обладнання для теплової обробки овочів без води та жирів (2016)
Юдіна Т. І. - Технологічні параметри і режими одержання пюре з кабачків із заданими функціонально-технологічними властивостями, Назаренко І. А. (2016)
Марцин Т. О. - Технологія приготування м’ясних страв з застосуванням сучасних способів теплової обробки (2016)
Медведєва А. О. - Інноваційна технологія десертів сорбет з використанням рідкого азоту, Андрухова О. С. (2016)
Ялпачик Ф. Ю. - Тенденції у розвитку конструкцій подрібнювачів кормів, Буденко С. Ф., Ялпачик О. В. (2016)
Васильєва О. О. - Дослідження впливу високого тиску на мікробіологічні показники якості пасти з айви (2016)
Горбенко О. А. - Результати досліджень механіко-технологічних властивостей насіння баштанних культур, Доценко Н. А., Кім Н. І. (2016)
Доценко Н. А. - Організаційні параметри системи менеджменту якості підприємства (2016)
Сердюк М. Є. - Вплив абіотичних факторів на розвиток фізіологічних розладів та мікробіологічних захворювань під час холодильного зберігання плодів яблуні, Байбєрова С. С. (2016)
Кочерга В. І. - Удосконалення рецептурного складу бісквітного напівфабрикату (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського