Тагарева С. - Влияние вида дуба и района его произрастания в республике Болгария на технологическую характеристику древесины, Стоянов Н., Митев П., Кемилев С., Гинев М., Мельник И. (2016)
Дейниченко Г. В. - Конструкції струминних диспергаторів жирової фази молока, Самойчук К. О., Ковальов О. О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Технічне оснащення процесів виробництва пектинових концентратів, Гузенко В. В., Мельник О. Е., Перекрест В. В. (2016)
Постнов Г. М. - Дослідження процесу соління риби океанічного промислу за допомогою ультразвуку, Яковлєв О. В., Червоний В. М., Чеканов М. А. (2016)
Дейниченко Г. В. - Оптимізація рецептурного складу білково-вуглеводних напівфабрикатів, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2016)
Змєєва І. М. - Підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів гідравлічного тракту (2016)
Мельник І. В. - Перспективи використання нетрадиційної рослинної сировини в рецептурах пива, Гнатовська Д. О. (2016)
Полудненко О. В. - Результати пошукового експерименту протитечійно-струминного змішування безалкогольних напоїв (2016)
Олексієнко В. О. - Дослідження механізмів гранулювання, Червоткіна О. О., Циб В. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Вступне слово Г. А. Кернеса (2017)
Від редакційної колегії (2017)
Шепітько В. Ю. - Цільове призначення криміналістичних знань і прагнення до європейських стандартів у протидії злочинності (2017)
Журавель В. А. - Тактичні завдання та механізм їх вирішення (2017)
Шевчук В. М. - Наукові передумови та методологічні засади формування тактичних операцій у криміналістиці (2017)
Терехович В. Н. - Сущность криминалистической техники, Ниманде Э. В. (2017)
Дудніков А. Л. - Спосіб злочину у сфері економічної діяльності як системоутворюючий елемент криміналістичної характеристики (2017)
Ватраль А. В. - Засоби кримінально-процесуального пізнання (2017)
Білоус В. В. - Інноваційні підходи до фіксування грошей як речових доказів у кримінальному провадженні, Білоус О. П. (2017)
Фастовець В. А. - Проблеми правової регламентації використання спеціальних знань оперативними підрозділами Cлужби безпеки України (2017)
Булулуков О. Ю. - Алгоритми при прийнятті тактичних рішень (2017)
Чорний Г. О. - Сліди вибуху як складова криміналістичої характеристики типової картини злочинів терористичної спрямованості (2017)
Павлюк Н. В. - Боротьба з корупцією у сфері охорони здоров’я: засоби інформаційного забезпечення розслідування злочинів (2017)
Яремчук В. О. - Участь спеціаліста при плануванні розслідування злочину (2017)
Резнікова О. І. - Щодо криміналістичного розуміння злочинів корупційної спрямованості (2017)
Сабадаш І. В. - Проблеми виявлення обставин, що підлягають установленню при розслідуванні злочинів, пов’язаних із невиплатою заробітної плати (2017)
Ivanović А. - Development and cooperation of forensic sciences in Europe: contemporary aspect (2017)
Щербаковський М. Г. - Інформація як підстава диференціації предмета та об’єктів судових експертиз (2017)
Джавадян А. С. - О дополнительной профессиональной подготовке по экспертным специальностям в Национальном бюро экспертиз, Восканян П. С. (2017)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - До питання взаємозалежності європейських інтеграційних процесів і тенденцій інтеграції спеціальних знань в Україні (2017)
Русецький А. А. - Про організацію судово-експертної діяльності: міжнародний аспект (2017)
Петрова І. А. - Формування особистості сучасного судового експерта, Снігерьов О. П. (2017)
Попович Є. М. - Незалежність і партнерство експертної установи як об’єктивна умова її функціонування (2017)
Андрєєва О. Б. - Стосовно науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності, Шарапова О. В. (2017)
М’ясоєдов В. В. - Гарантії правового та соціального захисту судових експертів, Дереча Л. М. (2017)
Свідерський О. О. - Поняття суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності в аспекті експертного забезпечення правосуддя (2017)
Лубенцов А. В. - Предмет і завдання судової автотехнічної експертизи (2017)
Карапетян М. Ж.. - Основные методические положения и особенности производства повторных почерковедческих экспертиз в Республике Армения (2017)
Зубова Н. О. - Основні способи виготовлення кліше печаток і штампів, Сомов В. В., Лошманова Г. В. (2017)
Чередніченко Д. К. - Способи підробки сучасних паспортних документів країн ЄС та ознаки їх виявлення, Ананьїн О. В. (2017)
Коломийцев А. В. - Определение баллистических характеристик и поражающих свойств патронов самодельного снаряжения калибра 7,62×39, Сапелкин В. В. (2017)
Кожевніков В. В. - Обрахування невизначеності вимірювань при проведенні балістичних досліджень (2017)
Сомов В. В. - Визначення типу гранатомета одноразового застосування за його складовими частинами та фрагментами реактивної гранати, виявленими на місці події (2017)
Peikštenytė D. - Interpretation of results and verbal statement of combined forensic examination in cigarette smuggling case, Vasiliauskienė D. (2017)
Руднєв В. А. - Криміналістичне дослідження напівсинтетичних моторних олив іноземного та вітчизняного виробництва, Клімчук А. Ф., Нардід л. В., Буй О. Д., Дзюбак Д. М. (2017)
Амбарян Г. А. - Мониторинг загрязнения почв некоторых регионов Республики Армения тяжелыми металлами, Сантросян А. В., Ишханян Ю. Р. (2017)
Хлесткова О. О. - Особливості криміналістичної оцінки в судово-ґрунтознавчій експертизі (2017)
Ріпенко А. І. - Дослідження щодо відповідності технічної документації зі встановлення (відновлення) меж земельних ділянок садибної забудови в містах: організаційно-правові аспекти, Колосюк А. А. (2017)
Русанов А. В. - Установление причин разрушения пакетов лопаток турбин при выполнении судебных экспертиз, Мартыненко Г. Ю., Аврамов К. В., Варлахов В. А., Мартыненко В. Г. (2017)
Ольхов В. С. - Обрання часу реакції на небезпеку водія, який керує автомобілем, що рухається з перевищенням установленого обмеження швидкості руху, Лубенцов А. В. (2017)
Хоробрих П. М. - Експертний підхід при дослідженні причин сходу трамваїв із рейкових колій (стрілочних переводів), Казаров А. О., Лабінцев В. О. (2017)
Харабуга Ю. С. - Особливості комп’ютерно-технічного дослідження інформації в пам’яті SIM, USIM та R-UIM-карт (2017)
Гусейнов Р. Н. - Алгоритм визначення категорії об’єкта господарської діяльності за техногенною небезпекою (2017)
Каплін Р. Б. - Оцінювання вартості акцій підприємств на сучасному етапі при проведенні судових експертиз, Аніщенко О. В. (2017)
Козуб С. О. - Щодо порядку визначення втрат активів банку та спричинення йому збитків при укладанні кредитних договорів (2017)
Губарева В. М. - Деякі особливості визначення вартості виробів із декоративного каміння як об’єктів судової товарознавчої експертизи (2017)
Оболєнцева-Красивська О. С. - Особливості встановлення вартості рослин певних видів при проведенні судово-товарознавчих експертиз (2017)
Михальський О. О. - Протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні: історико-правовий аспект (2017)
Калініченко М. М. - Досвід північноамериканських судових експертів щодо досліджень персонажів як об’єктів авторського права, Струк І. О. (2017)
Струк І. О. - Досвід північноамериканських фахівців щодо досліджень фотографічних творів як об’єктів авторського права, Калініченко М. М., Харабуга Ю. С. (2017)
Богданюк І. В. - Щодо судово-експертного дослідження змісту прийнятого командиром рішення (2017)
Чупрун В. Т. - Комплексність судово-експертних досліджень у воєнній сфері (2017)
Журавльова М. О. - Особливості дослідження моральної шкоди в кримінальному процесі (2017)
Яценко І. В. - Критерії віку та статі великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності за морфологічними особливостями черепа, Абузнайд К. Р. С., Богатко Н. М., Букалова Н. В., Сердюков Я. К., Балинян Т. Є., Буйкіна М. А. (2017)
Клюев О. М. - До 100-річчя видатного вченого-криміналіста Михайла Васильовича Салтевського (2017)
Шевчук В. М. - Вплив наукових ідей професора М. В. Салтевського на розвиток сучасної криміналістики та судової експертизи (2017)
Ольховский В. А. - Вклад заслуженного профессора Е. О. Мухина в развитие отечественной судебной медицины (к 250-летию со дня рождения), Бондаренко В. А. (2017)
Юсупов В. В. - Розвиток українських судово-медичних закладів у ХХ столітті (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Ароцкерівські читання", присвячена 90-річчю від дня народження Л. Ю. Ароцкера (Л. М. Дереча) (2017)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання судової експертизи" (О. Л. Кожельцева) (2017)
XІІІ International Conference "Сriminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice" (H.Malevski, G. Juodkaite-Granskiene, M. Shepitko) (2017)
"Круглий стіл" з нагоди 100-річчя від дня народження профессора М. В. Салтевського (М. В. Шепітько) (2017)
Урочисте відкриття меморіального комплексу на місці поховання професора М. В. Салтевського (В. В. Хоша) (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання судової експертизи та криміналістики", присвячена 100-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М. В. Салтевського (І. А. Петрова, Л. М. Дереча) (2017)
The VII International Scientific Conference "Аrchibald Reiss Days" (M. Shepitko) (2017)
Коновалова Віолетта Омелянівна (2017)
Бандурка Олександр Маркович (2017)
Пам’яті Олександра Олександровича Прокопенка (2017)
Пам’яті Сергія Михайловича Бобрицького (2017)
Пам’яті Ігоря Миколайовича Скорика (2017)
Тарасенко О. О. - Штрихи до творчого портрету Віталія Яковича Шульгіна (школа істориків університету св. Володимира) (2017)
Берест І. Р. - Аналіз львівської профспілкової преси поліграфістів на прикладі часописів "Czcionka” і "Przewodnik dla spraw drukarsko-litograficznych” (2017)
Матухно Ю. О. - Основні напрями оновлення свят після повалення царизму (на матеріалах Півдня України) (2017)
Мосієнко О. В. - Аналіз результативності австро-угорської та російської пропаганди на Південно-Західному фронті Першої світової війни (2017)
Нечітайло І. С. - Роль освіти у встановленні самоорганізаційного соціального порядку (2017)
Бірюкова Т. Ф. - Технології формування соціальної толерантності в Україні: соціологічний аналіз (2017)
Вашрова Н. В. - Соотечественники, проживающие в США, как референтная группа современных украинских мигрантов, Володько В. В. (2017)
Гніт Ю. М. - Академічний дискурс вивчення ідентичності в українській гуманітаристиці (2017)
Гоць А. А. - Прояви дискримінації на ринку праці України: соціологічний аналіз (2017)
Фітісова А. В. - До проблеми фундаментальної концептуалізації соціального зв’язку (2017)
Хижняк О. В. - Креативний потенціал викладачів вищої школи України (2017)
Химович О. С. - Історико-теоретичні засади вивчення та діахронний вимір сучасної трудової міграції (2017)
Новикова Д. М. - Бажання "бути щасливим" як дисциплінарна норма сучасності (2017)
Скляр А. В. - Альтруїстичні аспекти діяльної любові Володимира Соловйова (2017)
Форкош С. М. - Цивілізаційний смисл потенціалу сучасної культури (2017)
Максимець Б. В. - Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму (2017)
Сидоренко В. К. - Як подолати невідповідність між традиційними підходами до трудового навчання школярів і потребами суспільного розвитку (2010)
Авраменко О. Б. - Техніка та технологія як об’єктивна реальність сучасного суспільства (2010)
Абільтарова Е. Н. - Фахова підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці (2010)
Алік Н. - Організація професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання (2010)
Байдулін В. Б. - Створення стандартів нового покоління – актуальне завдання в сучасних умовах реформування освітньої галузі (2010)
Биковська О. В. - Реалізація позашкільної освіти в Україні і Польщі: порівняльний аналіз (2010)
Биковський Т. В. - До питання інформаційних технологій та інформаційних систем (2010)
Білевич С. В. - Практична спрямованість графічних задач з комп’ютерної графіки як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання, Кільдеров Д. Е. (2010)
Васенко В. В. - Графічна освіта у проектно-технологічної діяльності учнівської молоді в Україні у ХХ столітті (2010)
Вдовенко І. С. - Формування виробничої компетентності майбутніх учителів професійного навчання засобами проектування (2010)
Гедзик А. М. - Дидактичні принципи в професійно-графічній підготовці майбутнього вчителя креслення (2010)
Горбасенко С. - Удосконалення економічної складової підготовки майбутніх учителів технологій (2010)
Гуменюк Т. Б. - Моделювання в педагогічній діяльності (2010)
Джевага Г. В. - Проведення сільськогосподарських досліджень за проектно-технологічним підходом (2010)
Жерноклєєв І. В. - Політико-економічні і соціокультурні детермінанти підготовки майбутніх учителів технологій у північних країнах Європи і Україні (2010)
Каричковська С. П. - Зовнішні та внутрішні фактори впливу на процес підготовки майбутніх учителів англійської мови в університетах України та Польщі, Каричковський В. Д. (2010)
Карпюк Р. П. - Професійно-прикладана фізична підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів як важливий соціально-економічний чинник (2010)
Кільдерова Л. В. - Передумови розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності (2010)
Кириленко О. І. - Моніторинг навчальних досягнень студентів (2010)
Коваленко С. В. - Інформаційно-технологічний комплекс графічної підготовки студентів будівельних спеціальностей (2010)
Козяр М. М. - Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі графічної підготовки в сучасній освітній практиці технічних ВНЗ (2010)
Корець О. М. - Модель формування технічної компетентності вчителів технологій у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін (2010)
Кочубей А. В. - Народознавство в технічному ВНЗ в концепції гуманітаризації освіти (2010)
Кузьменко П. - Вивчення графічних дисциплін з використанням комп’ютерних технологій (2010)
Макаренко А. І. - Теоретичний аспект освітніх інтеграційних процесів (2010)
Макаренко Л. Л. - Загальнодидактичні принципи використання інформаційно-комунікаційних технологій в педагогічній діяльності (2010)
Марченко С. С. - Деякі аспекти навчання майбутніх учителів технологій комп’ютерному моделюванню та проектуванню (2010)
Матвісів Я. Я. - Модель розвитку економічної освіти школярів на уроках трудового навчання (2010)
Нижник О. В. - Формування метрологічних знань і вмінь у майбутніх учителів технологій (2010)
Носова І. О. - Методика використання опорних конспектів для активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання, Кондратенко Г. М. (2010)
Олефіренко Т. О. - Формування графічних понять на уроках креслення в учнів 8-9 класів (2010)
Онопрієнко В. П. - Маршрутами екологічних катастроф: удосконалення методики викладання екології в аграрному університеті (2010)
Оружа Л. В. - Розвиток дизайнерської освіти в світі (2010)
Петрушанко Н. М. - Формування інтересів учнів до професій побутового обслуговування в процесі допрофільної підготовки як педагогічна проблема (2010)
Поліщук Н. В. - Посібник "Технологічне обладнання харчової промисловості та його експлуатація” – необхідний засіб підготовки фахівців з технологічної освіти (2010)
Пригодій М. А. - Аналіз підготовки майбутніх учителів до реалізації технологічного профілю навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Радченко О. А. - Конструювання змісту і структури курсів за вибором профілю "Агровиробництво” (2010)
Ребенок В. М. - Процес розв’язання конструкторсько-технологічних задач на уроках трудового навчання (2010)
Савенко О. О. - Організація економічної підготовки учнів у позашкільному навчальному закладі (2010)
Селезень В. Д. - Дидактичні умови реалізації комплекту методичного забезпечення графічної підготовки учнів (2010)
Сергієнко В. П. - Основні напрямки оцінювання фахової підготовки майбутніх учителів інформатики, Малежик М. П. (2010)
Слабко В. М. - Роль і місце технічної компетентності у підготовці майбутнього викладача дизайну (2010)
Титаренко В. П. - Самостійна навчальна діяльність як домінанта сучасної системи підготовки спеціаліста (2010)
Титаренко О. О. - Педагогічні умови оптимізації активних форм і методів вивчення курсу "Сучасне сільськогосподарське виробництво” (2010)
Трофімчук В. М. - Психолого-педагогічні особливості формування художньо-конструкторських знань та умінь старшокласників у процесі трудової підготовки (2010)
Туріна О. А. - Здоровий спосіб життя – еталонна модель культурно-мистецького середовища (2010)
Філонич О. В. - Елементи творчості учнів старшої школи в конструюванні виробів (2010)
Ховрич М. О. - Деякі аспекти професійної орієнтації старшокласників на професії матеріального виробництва (2010)
Цина А. Ю. - Педагогічні технології реалізації психодинамічної концепції мотивації професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2010)
Шарапова Ю. В. - Рівні сформованості композиційної діяльності майбутніх учителів технології (2010)
Шиманович І. О. - Формування політехнічних знань і вмінь у майбутніх вчителів технологій в процесі вивчення дисциплін технологічного циклу та професійного навчання (2010)
Юрчук В. М. - Розвиток комунікативної культури на практичних заняттях майбутніх учителів технології у ВНЗ (2010)
Яковлєва В. А. - Інтелектуальний розвиток учнів засобами ручної художньої обробки матеріалів, Чумак А. С. (2010)
Яшанов С. М. - Концепція розвитку системи інформатичної підготовки майбутніх учителів технологічної освіти в умовах компетентнісного підходу (2010)
Віктор Галасюк: Повертаємо здоровий глузд та українські інтереси в економічну політику! (2017)
Антикризовий план розвитку економіки від РПЛ (2017)
Позбутись енергетичної залежності та розвинути економіку (2017)
Голян В. - Регулирование рынка нефтепродуктов в Украине: от либерализма к дирижизму (2017)
Галасюк В. - Маніпуляція рейтингом doing business чи реальні інвестиції, виробництво та експорт? (2017)
"Купуй українське, плати українцям!": виробники одноголосно "за" (2017)
Дмитренко Т. - Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів (2017)
Сундук А. - Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування (2017)
Шубалий О. - Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі (2017)
Несторяк Ю. - Біорізноманіття лісів: функціональні виміри та детермінанти нарощення (2017)
Асоціативна політекономія грудня (2017)
Автори – 2017 (2017)
Дяченко А. - Теоретичні основи дослідження державної міграційної політики: аналіз понятійно-категоріального апарату (2017)
Зозуля В. - Вплив глобалізації на демократичне врядування: теоретико-методологічні підходи (2017)
Козак В. - Модернізація системи публічної влади в процесі децентралізації: європейський досвід (2017)
Липовська Н. - Суспільні трансформації як складова державно-управлінських реформ: інституціональний вимір (2017)
Підбережник Н. - Зарубіжний досвід публічного управління етнополітичними процессами (2017)
Беззубко Л. - Основні державні механізми відновлення Донбасу, Беззубко Б. (2017)
Бобровська О. - Механізм системного управління процесами розвитку територій регіонів: концептуалізація конструювання і побудови (2017)
Глотов Б. - Європейські нормативно-правові засади державного регулювання етнонаціональної сфери та їх імплементація в українському законодавстві (2017)
Дунаєв І. - Механізми формування регіональної економічної політики в умовах "нової нормальності" (2017)
Лукашов О. - Механізми державного регулювання стратегічного розвитку регіону (2017)
Федорчак Ольга. - Інвестиційні ризики та інвестиційний потенціал України: державно-управлінський аспект (2017)
Ботвінов Р. - Публічна служба в Національній поліції України: нормативно-правова колізія (2017)
Витко Т. - Оцінювання результатів діяльності державних службовців в Україні (2017)
Карпа М. - Межі компетенції суб’єктів публічної служби: особливості визначення (2017)
Орлів М. - Розвиток вищої державної служби у Великобританії (2017)
Шаталова О. - Самооцінка посадових осіб місцевого самоврядування України у взаєминах у малих групах у контексті професійної адаптації (2017)
Письменний І. - Феномен суспільної самоорганізації в Україні в контексті подальшого розвитку місцевого самоврядування (2017)
Трещов М. - Ресурсне забезпечення місцевих бюджетів України в умовах децентралізації влади (2017)
Відомості про авторів (2017)
Нікоряк Н. - Архітектонічна специфіка кіносценарної форми (2015)
Паладян К. - Дольник у румунській та українській авангардистській поезії (2015)
Романиця О. - Художні особливості віршованих циклів Спиридона Черкасенка (2015)
Гуцуляк М. - Версифікаційні особливості "Ляменту про нещасну пригоду міщан острозьких...” (2015)
Штаєр І. - Розвідка Івана Франка "Гесіод і його твори” (аспект форми) (2015)
Ісапчук Ю. - Інґеборґ Бахман та слов’янський світ: точки перетину / дотику (2015)
Настенко О. - Поетичний звукопис І. Франка як літературознавча проблема (2015)
Комарніцька Л. - Інтерпретація традиційного матеріалу в контексті булгаківської традиції (на матеріалі роману В. Ручинського "Повернення Воланда, або Нова дияволіада”) (2015)
Кирилюк С. - Біографія автора й "біографія” персонажа: межі антропологічних "зіткнень” (2015)
Козачук Н. - Інтерпретація образу Мазепи у драмі Сидора Воробкевича "Кочубей і Мазепа” (2015)
Даниленко В. - Колоніалізм та екзистенційна криза особистості (2015)
Меленчук О. - Становлення мистецької шевченкіани на Буковині в кінці ХІХ – перших десятиріччях ХХ століття (2015)
Телешман С. - Природа в поезії М. Ткача (2015)
Фіжделюк М. - Літературознавчий дискурс прози Гната Хоткевича (2015)
Бабюк Н. - Топос Чернівців у прозі Ірини Вільде (2015)
Агафонова А. - Структурні та функціональні характеристики вставлених конструкцій у художньому тексті (на матеріалі творів Галини Тарасюк) (2015)
Бабич Н. - Ще один штрих до характеристики наукового ідіостилю академіка Василя Німчука (до 60-річчя початку наукової діяльності) (2015)
Ковтун А. - Динаміка особливостей релігійних найменувань у зверненому мовленні українців (2015)
Максим’юк О. - Семантико-синтаксичні нерозкладні словосполучення з займенниковим компонентом (2015)
Максим’юк Н. - Невербальна репрезентація змісту висловлень зі значенням відмови (2015)
Маркуляк Л. - Напучування як семантичний різновид категорії адресатності в пасторальних листах Нового Завіту (2015)
Попович Н. - Функціонально-семантичне поле неозначеної кількості в українській мові (на матеріалі творів І. Я. Франка) (2015)
Рабанюк Л. - Особливості художнього синтаксису поезії Віри Китайгородської (2015)
Романюк Т. - Мовна репрезентація повиннісної модальності простого речення в українській мові (2015)
Рульова Н. - Неофіційна ідентифікація особи (2015)
Чибор І. - Міфологічно-християнське кодування у фразеологічних одиницях української мови (2015)
Редьква Я. - Бінарні опозиційні composita на означення розмірно-просторових характеристик в історичній ойконімії Руського воєводства (на прикладі Галицької землі) (2015)
Панченко А. И. - Методика контроля точности изготовления элементов вытеснительных и распределительных систем планетарных гидромашин, Волошина А. А., Гуйва С. Д., Леус Г. В. (2016)
Андренко П. М. - Методика прогнозування надійності гідравлічних мереж, Цента Є. М., Свинаренко М. С. (2016)
Панченко А. І. - Обґрунтування початкових умов моделювання роботи гідрообертача планетарного типу працюючого у складі гідроагрегата, Волошина А. А., Костюк А. М., Вишневський В. М. (2016)
Сёмин Д. А. - Экспериментальные исследования рабочих характеристик вихрекамерных нагнетателей с двухсторонним всасыванием, Левашов А. Н., Левашов Я. Н., Роговой А. С. (2016)
Пастушенко С. И. - Анализ процесса сепарации очесанного вороха зерновых (2016)
Діордієв В. Т. - Апаратний спосіб оцінки впливу електричного поля на обробку насіння зернових аерозолем робочого розчину, Новіков Г. В. (2016)
Скляр О. Г. - Підвищення ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва методом системного підходу, Болтянський Б. В., Гвоздєв О. В. (2016)
Волошина А. А. - Дослідження коронного генератора аероіонів, Лобода О. І. (2016)
Бренч А. А. - Куттерные ножи с режущей кромкой в виде ломаной линии, Груданов В. Я. (2016)
Дідур В. А. - Сучасна енергетика: стан, проблеми, перспективи розвитку, Лисенко О.В., Адамова С. В. (2016)
Тарасенко В. В. - Особливості проведення досліджень мікробіологічної забрудненості комбікорму з використанням методу газорозрядної візуалізації, Гомонець О. П. (2016)
Тарасенко В. В. - Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів, Болтянський Б. В., Дереза С. В. (2016)
Тарасенко В. В. - Аналіз існуючих теорій руйнування крихких матеріалів, Сушко О. В. (2016)
Стефановський О. Б. - Вплив основних факторів на тривалості етапів згоряння однорідних робочих сумішей в автомобільних двигунах (2016)
Кушлик Р. Р. - Дослідження фізичних властивостей сумішевого біодизеля після обробки його в гомогенізаторі (2016)
Болтянський О. В. - Умови забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві, Болтянська Н. І. (2016)
Даниленко А. Л. - Оценка показателей качества и безопасности йод-полифруктозана методом хемилюминесцентного анализа, Козлов В. Н., Максютов Р. Р. (2016)
Стефановський О. Б. - Статистична залежність мiж кутами затримки займання i випередження впорскування палива у транспортних дизелiв (2016)
Милаева И. И. - Бесступенчатая гидрообъено-механическая трансмиссия тракторов (2016)
Гуйва С. Д. - Повышение экономичности и мощности бензинового двигателя (2016)
Милаева И. И. - Сравнение преимуществ и недостатков бензиновых и дизельных двигателей (2016)
Пеньов О. В. - Вибір матеріалу ріжучої частини лезового інструменту (2016)
Павленко С. І. - Обґрунтування механізованих комплексів для прискореного компостування на базі розкидачів органічних добрив (2016)
Колодій О. С. - Результати впровадження пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника, Кюрчев С. В., Кюрчева Л. М. (2016)
Верхоланцева В. А. - Особенности элеваторной промышленности (2016)
Дідур В. А. - Методика проектування електротехнологічного комплексу очищення рослинних олій, Назаренко І. П., Дідур В. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Боброва Н. Ф. - "Lag time" в диагностике ретинобластомы в Украине (клинические случаи), Сорочинская Т. А., Дембовецкая А. Н., Суходоева Л. А., Левицкий И. М., Трофимова Н. Б. (2014)
Сафроненкова И. А. - Возможности компьютернотомографического исследования для прогнозирования развития рецидивов злокачественных эпителиальных опухолей кожи век с прорастанием в передний отдел орбиты (2014)
Бойчук И. М. - Особенности поверхностной электромиографии горизонтальных прямых мышц у здоровых детей, Мазур В. П. (2014)
Суровая Е. И. - Состояние энзиматической системы крови у пациентов с миопией разной степени до и после ее медикаментозной коррекции, Бойчук И. М., Коломийчук С. Г. (2014)
Завгородня Н. Г. - Гемодинамічний ефект втручань непрямої реваскуляризуючої дії при лікуванні регматогенного відшарування сітківки, Дедов А. В., Гвахненко О. М. (2014)
Махер Альзин - Эффективность панмакулярной лазерной коагуляции диабетического отека макулы с наличием интраретинальных кист в зависимости от исходного морфофункционального состояния макулы, Уманец Н. Н., Розанова З. А. (2014)
Грубник Н. П. - Особенности морфологических изменений структуры сетчатки в зоне фовеа по данным спектральной оптической когерентной томографии и их связь с остротой зрения после контузии глазного яблока, Красновид Т. А., Вит В. В. (2014)
Ульянова Н. А. - Прогнозирование развития фовеошизиса на основе анализа ОКТ-сканов сетчатки в области макулы Часть 11. Прогнозирование роста микрополостей в сетчатке при фовеошизисе, Шакун К. С. (2014)
Полякова С. И. - Определение степени подвижности глаза у больных эндокринной офтальмопатией методом автоматизированного анализа двухмерных изображений глазных яблок, Бушуева Н. Н., Каяли А., Романенко Д. В., Шишкина В. Г. (2014)
Назарчук Г. Г. - Ретроспективний аналіз етіологічної структури гнійно-запальних захворювань переднього відрізку ока, Салдан Ю. Й., Назарчук О. А. (2014)
Дрожжина Г. И. - Экспериментальные предпосылки для коррекции уровня глутатиона в ткани слизистой оболочки и слезной жидкости при остром конъюнктивите в условиях гипергликемии, Жмудь Т. И. (2014)
Гайдамака Т. Б. - Влияние эндотоксининдуцируемого кератита на восстановительный потенциал глутатиона в роговице у животных с экспериментальным синдромом сухого глаза, Рафалюк С. Я. (2014)
Мальцев Е. В. - Використання високочастотного електроструму при фіксуванні лімбально-конионктивального аутотрансплантата після видалення птеригіуму (експериментальне дослідження), Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2014)
Курильців Н. Б. - Особливості перебігу бактерійного ендофтальміту при використанні антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім в експерименті (2014)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения сетчатки кроликов после порогового воздействия лазерного излучения с длиной волны 532,577 и 810 нм, Молчанюк Н. И., Романова Т. А., Гавронская Н. М. (2014)
Жмурик Д. В. - Влияние тридцатидневной тампонады витреальной полости перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую активность сетчатки глаза кролика, Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Милиенко М. В. (2014)
Мойсеєнко Н. М. - Структурні зміни краніальної частини зорового нерва при травматичному пошкодженні його орбітальної частини в експерименті, Жураківська О. Я., Леськів Г. М. (2014)
Боброва Н. Ф. - Ультраструктурные изменения прехрусталиковой мембраны и передней капсулы при увеальных катарактах у детей, Вит В. В., Думброва Н. Е., Дембовецкая А. Н., Романова Т. В., Молчанюк Н. И., Нестерец Е. П. (2014)
Якименко С. А. - Диагностика, лечение и профилактика офтальмогипертензии и вторичной глаукомы при ожогах глаз и их последствиях, Костенко П. А. (2014)
Андреева Н. А. - Гармонизирующая цветомузыкальная терапия нарушения зрения, Лесничук Л. В. (2014)
Невская А. А. - Случай лечения больного с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы, Король А. Р. (2014)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення XIII з'їзду офтальмологів України, Науменко В. А. (2014)
Пам'яті Тамари Іванівни Коваленко (2014)
Содержание (2015)
Якименко С. А. - Состояние слезопродукции у больных с рубцовыми изменениями конъюнктивы и роговицы после тяжелых ожогов, Амжад Альбин. (2015)
Гундорова Р. А. - Трансплантация амниотической мембраны как метод "реанимации" пораженных тканей при ожоговой травме глаз, Макаров П. В., Донцова Е. В., Катаев М. Г., Кугушева А. Э. (2015)
Завгородняя Н. Г. - Результаты факоэмульсификации катаракты с различной плотностью ядра в зависимости от состояния цинновых связок, Саржевский А. С. (2015)
Новицький М. І. - Вплив операції ендотрабекулоектомії на перебіг глаукомної оптичної нейропатії (2015)
Уманец М. М. - Бімануальна ендовітреальна резекція увеальної меланоми з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин (2015)
Грубник Н. П. - Система оценки степени тяжести структурных изменений фовеа по данным спектральной оптической когерентной томографии и остроты зрения при контузии, Красновид Т. А., Вит В. В. (2015)
Чуднявцева Н. А. - Особенности офтальмогемодинамики у больных с тяжелой травмой глаза, осложненной цилиохориоидальной отслойкой, Родина Ю. Н., Храменко Н. И. (2015)
Бойчук И. М. - Содержание свободных и связанных белковых сульфидных и дисульфидных групп в слезной жидкости в зависимости от тяжести миопии у детей, Суровая Е. И., Коломийчук С. Г. (2015)
Бушуева Н. Н. - Отдаленные результаты ортокератологической терапии у пациентов с миопией, Малиева Е. В. (2015)
Мухина А. Ю. - Особенности зрительных функций у детей с врожденной миопией и с амблиопией при такой же степени рефракции, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2015)
Ульянова Н. А. - Экспрессия молекулярных маркеров ранней и поздней активации лимфоцитов и маркера аутоиммунного процесса у больных прогрессирующей миопией, Величко Л. Н., Богданова А. В. (2015)
Петруня A. M. - Влияние иммунотропных препаратов на показатели иммунитета у пациентов с сухой формой возрастной дегенерации макулы, Евсюкова О. А. (2015)
Величко Л.Н. - Изучение in vitro влияния препарата амиксин на уровень экспрессии маркеров активации лимфоцитов периферической крови у больных увеальной меланомой, Богданова А. В. (2015)
Мойсеєнко Н. М. - Нейропротекторна терапія компресійної травматичної оптичної нейропатії, зумовленої переломом кісток орбіти, Леськів Т. М. (2015)
Павлюченко К. П. - Эффективность применения цитофлавина и L-лизина эсцината в комплексном лечении передней ишемической нейропатии, Ещенко Е. И. (2015)
Задорожный О. С. - Визуализация структур цилиарного тела методом инфракрасной диафаноскопии с транспальпебральным освещением, Король А. Р., Кустрин Т. Б., Шамбра С. В., Невская А. А. (2015)
Рыков С. А. - Усовершенствованный способ фотографирования глазного дна для скрининга диабетической ретинопатии и макулопатии с использованием iPhone, Пархоменко О. Г., Пархоменко Е. Г. (2015)
Гриценко Я. А. - Усовершенствованный метод определения плотностных характеристик хрусталика у больных возрастной катарактой по данным ультразвукового В-сканирования, Дмитриев С. К., Ковальчук А. Г., Скипа М. И., Беликова В. Г., Батирева А. А., Пасечникова Н. В. (2015)
Дрожжина Г. И. - Влияние биологического покрытия роговицы криоконсервированной амниотической мембраной на особенности течения моделированного бактериального кератита, Середа Е. В., Гайдамака Т. Б., Вит В. В., Шаблий В. А., Лобынцева Г. С. (2015)
Бузник О. І. - Колагеновий еквівалент рогівки з вираженою системою постійної доставки протиінфекційного пептиду LL37, Пасечникова Н. В., Якименко С. А., Іслам М. М., Гріффіт М. (2015)
Мороз О. А. - Влияние кверцетина и липоата на ферменты гашения свободно-радикальных форм кислорода (супероксиддисмутазу и каталазу) при экспериментальном диабете (2015)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения ганглиозных и мюллеровских клеток сетчатки глаз крыс, вызванные метаноловой интоксикацией, Молчанюк Н. И. (2015)
Мальцев Э. В. - Моделирование диабетической ретинопатии (достижения и недостатки), Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2015)
Боброва Н. Ф. - Меланома цилиарного тела и радужки у ребенка 4-х лет, Вит В. В., Сорочинская Т. А., Бахмацкая Н. И. (2015)
Памяти профессора Людмилы Сергеевны Терентьевой (2015)
Харчук Р. - Вірш Т. Шевченка "Якби-то ти, Богдане п'яний": трасформація образу гетьмана (2014)
Ільницький М. - "Золота риза" й "біла габа" природи (варіації мотиву одного Шевченкового вірша) (2014)
Зарва В. - Просвітництво як феномен світової культури (2014)
Ісіченко І. (архієпископ) - Креативні виміри мучеництва в "Читанні про Бориса і Гліба" прп. Нестора Літописця (2014)
Меркулов М. - Тема праці у творчості Климентія Зіновієва і Григорія Сковороди (2014)
Луговик М. - Зорова поезія: від футуризму Михайля Семенка до паліндромних братчиків літературного гурту "Геракліт" (2014)
Ковальова Т. - Творчість Миколи Куліша в контексті експресіоністської "драми крику" (2014)
Тарнашинська Л. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття. – К.: Академперіодика, 2013. –678 с., 4 с. іл. (2014)
Анісімова Н. - "Тут довго жити чи довго вмирати - усе одно...": художньо-філософське осмислення смерті в ліриці Тараса Федюка (2014)
Ачкан Л. - Художнє втілення архетипу землі в ліриці Наталки Білоцерківець (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Жовтень - листопад - грудень 2013. - № 287 - 288 - 289 (2014)
Бахтаров А. - Мілітаризм як невід'ємний атрибут російської імперської свідомості (2014)
Дика Г. - До обставин публікації першого українського перекладу балади Роберта Бернза (2014)
Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова "Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия" / Упоряд., передмова, примітки, покажчик імен Г. А. Александрової. – Донецьк:ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 352 с. (2014)
Кіраль С. - З епістолярної спадщини професора Івана Денисюка (листи до Г. Кочура та В. Чабаненка) (2014)
Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Laurus,2011. – Т. IV. – 502 с.; іл. (2014)
Ковалець Л. - Слово, яке перелітає час: поезія Анатолія Качана (2014)
Палинський В. - "...Повінь підвалиною" (2014)
Стешенко І. М. Твори. Переклади. Вибране листування / Упорядник та автор біографічного нарису Г. В. Титаренко, післямоваГ. А. Александрової. – Полтава, 2013. – 628 с. (2014)
Волдан А. - Юрій Федькович: Історія розвитку творчої індивідуальності письменника (Ковалець Лідія. Юрій Федькович: Історія розвитку творчої індивідуальності письменника: Монографія. – К.: ВЦ "Академія", 2011. – 440 с. – (Серія "Монограф")) (2014)
Ушкалов Л. - "Повний" Сковорода, перекладений по-російському (Сковорода Григорій. Повне зібрання творів у 2-х т. – Т. 1. Трактати та діалоги / Пер. російською мовою Р. Кисельова під ред. С. Йосипенка. – К.: Богуславкнига, 2011. – 432 с. – кол. вклейка 16 с.; Т. 2. Проза. Поезія. Переклади. Листи. Різне / Пер. російською мовою Р. Кисельова, за участі М. Кашуби та Я. Стратій, під ред. С. Йосипенка. – К.: Богуславкнига, 2012. – 488 с. – Кол. вклейка 16 с.) (2014)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Спеціальні поштові штемпелі, присвячені Т. Шевченкові (2014)
Мельничук Я. - Міжнародна конференція, приурочена до 150-річчя Ольги Кобилянської (2014)
Трофименко Т. - "Преподобний Нестор Печерський в історії українського літописання й агіографії" (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Клочек Г. - "Жанр" аналізу окремого твору в шевченкознавстві: обґрунтування актуальності (2014)
Бернз Роберт. Вибране / Упоряд.: П. Кормило, Г. Дика. – К.: Богдана, 2010. – 296 с.: іл. – Укр., англ. (2014)
Голобородько Я. - Наративна архітектоніка Тараса Шевченка (партитура "голосів" поеми "Відьма") (2014)
Кіраль С. - Епістолярій як ідентифікація особистості (на матеріалі листів Івана Денисюка) (2014)
Марчак Т. - Ідейно-естетичні особливості поетичного доробку Василя Чумака (2014)
Дубініна В. - Поетичний світ Бориса Тенети (2014)
Терещенко С. - Засоби психодрами в романі Валерія Шевчука "Птахи з невидимого острова" (2014)
Бабенко М. - Категорія часу в сучасній філософській ліриці (2014)
Марко В. П. Аналіз художнього твору. – К.: Академвидав, 2013. – 280 с. (2014)
Сирцова О. - Візантійська апокаліптика та ідея руйнації пекла в українській апокрифічній традиції (2014)
Миненко Ю. - Гуманістичний пафос "Ляменту міщан острозьких 1636 року" (2014)
Мишанич Я. - Морська тематика в українському літописанні (2014)
Бурлака Г. - "Подорож на Ай-Петрі": у пошуках автора (2014)
Цимбал Б. - "Народні оповідання" Марка Вовчка: втрати, пошуки, знахідки (2014)
Ольшевський І. - Долаючи кордони: "Исповедь последнего волхва" Ігоря Павлюка (2014)
Кореновська Л. - Рядками й між рядками поезії Володимира Бондаренка (2014)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Зарубіжні філателістичні випуски (2014)
Пуніна О. - Панорама української літератури кінця ХХ століття (Констанкевич І. М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності / І. М. Констанкевич, В. Г. Сірук. – Луцьк:Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 328 с. (Серія"Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки")) (2014)
Мельників Р. В. Літературні 1920-ті. Постаті (Нариси, образки, етюди). – Харків: Майдан, 2013. – 256 с. (2014)
Афанасьєва В. - Віршознавчий семінар (2014)
Блик О. - Наукова конференція в Бердянську (2014)
Трофименко Т. - Ювілей Харківського літературного музею (2014)
Леонід Кисельов. Над київськими зошитами. – К.: Ярославів Вал, 2013. – 720 с.: іл. (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Грабарєв А. В. - Моделювання оцінки іміджу туристично-рекреаційного регіону (2015)
Заруцька О. П. - Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку (2015)
Иманов К. - Нечеткий подход к оценке национального индекса удовлетворенности жизнью, Байрамов В. (2015)
Клебан Ю. В. - Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено (2015)
Клебанова Т. С. - Моделі оцінки кризовості коксохімічних підприємств на основі превентивного підходу, Коваленко К. С. (2015)
Меркулова Т. В. - Нейросетевой подход к моделированию поведения: анализ результатов эксперимента "Общественное благо", Кононова Е. Ю. (2015)
Рубаненко А. Е. - Унифицированная модель биологически подобного искусственного нейрона с подкреплением, Скнар И. И. (2015)
Савіна С. С. - Об’єднання моделей logit-регресій як комітету експертів для оцінки кредитоспроможності позичальника, Бень В. П. (2015)
Тарасова Л. Г. - Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах, Піскунова О. В. (2015)
Великоіваненко Г. І. - Дослідження ефекту перенавчання нейронних мереж на прикладі задачі аплікаційного скорингу, Корчинський В. В., Чернишова В. В. (2016)
КасянчукТ. В. - Моделювання оптимального інвестиційного портфеля диверсифікованої бізнес-групи в умовах невизначеності (2016)
Коляда Ю. В. - Біннінг у нейромережевих скорингових моделях, Бондар В. А. (2016)
Кононова К. Ю. - Прогнозування фінансових рядів: семантичний аналіз економічних новин, Дек А. О. (2016)
Лук’яненко О. Д. - Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни, Мірошниченко І. В. (2016)
Савіна С. С. - Вибір архітектури нейромережі для розв’язання задачі класифікації надійності позичальників-фізичних осіб, Бень В. П. (2016)
Соловйов В. М. - Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків, Тулякова А. Ш. (2016)
Стрельченко І. І. - Моделювання трансграничного розповсюдження кризових явищ на основі комплексу нейронних мереж (2016)
Черняк О. І. - Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах, Сікорський Д. О. (2016)
Гаврилюк Г. В. - Аналіз вагомості критеріїв в оцінюванні кредитоспроможності фізичних осіб (2017)
Єфанова Т. І. - Оцінювання внутрішньорегіональної диференціації на засадах нейро-нечіткого моделювання (2017)
Кононова Е. Ю. - Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей (2017)
Лисенко Ю. Г. - Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці, Мінц О. Ю. (2017)
Стрельченко І. І. - Вибір оптимальної топології нейронної мережі в задачах класифікації динамічних економічних систем (2017)
Щербаков Є. Ю. - Застосування математичних моделей для голосової ідентифікації суб’єктів у сфері фінансової безпеки (2017)
Содержание (2016)
Ємець А. І. - Посилення агробактеріальної трансформації рослин за допомогою інгібіторів протеїнкіназ трифлюоперазину та геністеїну, Федорчук В. В., Блюм Я. Б. (2016)
Farsad A. - Genetic diversity of some iranian sweet cherry (Prunus avium) cultivars using microsatellite markers and morphological traits, Esna-­Ashari M. (2016)
Чеботарь Г. А. - Плейотропные эффекты гиббереллин-чувствительных и нечувствительных генов короткостебельности мягкой пшеницы в условиях Причерноморья, Чеботарь С. В., Моцный И. И. (2016)
Srivastava N. - Effect of waterlogging stress on meiotic course, tetrad formation and pollen fertility of Sesbania pea, Kumar G. (2016)
Lykholat T. - Immunohistochemical and biochemical analysis of mammary gland tumours of different age patients, Lykholat O., Antonyuk S. (2016)
Somasundaram D. - Pixel sensible local band analysis in microscopic chromosome images using CSPA (2016)
Горюнова И. И. - Участие цитоскелета растений в реализации клеточных механизмов токсичности металлов, Красиленко Ю. А., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Datta A. K. - B chromosomes in angiosperm – a review, Mandal A., Das D., Gupta S., Saha A., Paul R., Sengupta S. (2016)
Волков Р. А. - Війна і світ Ервіна Чаргаффа (до 110 річниці із дня народження), Руденко С. С. (2016)
Титул, зміст (2017)
Шнюков Е. Ф. - Газогидраты Черного моря – потенциальный источник энергии (аналитический обзор), Коболев В. П. (2017)
Алиев А. А. - Золото в грязевых вулканах Азербайджана, Маслаков Н. А., Парышев А. А., Пермяков В. В. (2017)
Ломтев В. Л. - К строению трога Беллона (хребет Лорд-Хау, Тасманово море) (2017)
Иноземцев Ю. И. - Чаудинские отложения черноморского шельфа Болгарии, Димитров П. С., Луцив Я. К., Парышев А. А. (2017)
Гордиенко В. В. - Глубинный процесс и скорости Р-волн в верхней мантии переходных зон атлантического типа, Гордиенко Л. Я. (2017)
Верпаховская А. О. - Эффективность обработки данных морской сейсморазведки с применением конечно-разностной миграции (2017)
Гошовський С. В. - Ефект допплера як шлях отримання додаткової інформації та оцінки зміни швидкості в морському середовищі при газових просочуваннях з морського дна, Сиротенко П. Т. (2017)
Єсипович С. М. - Гіпотеза – концепція – теорія (2017)
Ломтев Владимир Леонидович (2017)
Лазаров И. Г. - Формирование и анализ сортовой структуры табака (Nicotiana tabacum L.) и табаководства в Болгарии (2017)
Демидов О. А. - Багатосередовищні випробування ячменю ярого за врожайністю та стабільністю, Гудзенко В. М., Сардак М. О., Іщенко В. А., Смульська І. В., Коляденко С. С. (2017)
Доронін В. А. - Особливості формування садивного матеріалу міскантусу гігантського залежно від елементів технології вирощування, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2017)
Олійник Т. М. - Вивчення потенціалу вихідного матеріалу картоплі для селекції на посухостійкість, Сідакова О. В., Захарчук Н. А., Симоненко Н. В. (2017)
Хоменко С. О. - Селекційні індекси сортів пшениці ярої, Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В., Хоменко Т. М. (2017)
Волкова Н. Е. - Типування сортів сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) за мікросателітним маркером Satt100 гена Е7 фотоперіодичної чутливості, Мізерна Н. А. (2017)
Ковалишина Г. М. - Джерела стійкості проти збудника бурої іржі та їх використання у процесі створення сортів пшениці м’якої, Дмитренко Ю. М. (2017)
Пикало С. В. - Перехресна стійкість клітинних ліній та рослин-регенерантів тритикале озимого до абіотичних стресових чинників, Дубровна О. В., Гринів С. М. (2017)
Вересенко О. М. - Особливості формування посівних якостей насіння люпину білого залежно від строків збирання, Левченко Т. М., Тимошенко О. О. (2017)
Кутовенко В. Б. - Морфологічні особливості та продуктивність сортів салату посівного листкового (Lactuca sativa L. var. secalina) голландської селекції в умовах північної частини Лісостепу України, Костенко Н. П., Литвин І. В. (2017)
Присяжнюк О. І. - Біохімічні показники насіння сочевиці залежно від елементів технології вирощування, Топчій О. В., Шевченко Т. В. (2017)
Топчій Т. В. - Формування продуктивності різних за стійкістю сортів пшениці озимої під впливом грибних хвороб, Сандецька Н. В. (2017)
Кабанець В. М. - Фітомеліоративні властивості рослин Cannabis sativa L. залежно від сортових особливостей культури, Михальська Л. М., Швартау В. В., Матус В. М. (2017)
Лещук Н. В. - Порівняльний аналіз статистичних програмних продуктів для кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення, Мажуга К. М., Орленко Н. С., Стариченко Є. М., Шкапенко Є. А. (2017)
Мельник С. І. - Особливості забезпечення потреби в насіннєвому матеріалі соргових культур, Гаврилюк М. М., Каражбей Г. М., Курочка Н. В., Дудка Т. В. (2017)
Содержание (2015)
Романенко Д. В. - Результаты хирургического лечения больных косоглазием на основе комплексного автоматизированного метода диагностики, Бушуева Н. Н., Духаер Ш., Пелипенко Е. В. (2015)
Усов В. Я. - Хірургічне лікування птеригіуму з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин для фіксації вільного лімбально-кон’юнктивального аутотрансплантата, Мальцев Э. В., Крицун Н. Ю. (2015)
Якименко С. А. - Состояние слезопродукции при конъюнктивально-роговичном рубцовом ксерозе глаза и возможности его лечения, Амжад Альбин. (2015)
Путиенко А. А. - Результаты лечения гемофтальма после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Али Элхадж, Погорелый Д. Н. (2015)
Грубник Н. П. - Классификационный алгоритм определения степени тяжести структурных изменений фовеа при контузии глазного яблока по данным спектральной оптической когерентной томографии, Красновид Т. А., Вит В. В. (2015)
Астапенко О. О. - Особливості надання допомоги постраждалим з пошкодженнями орбіти, Маланчук В. О., Чепурний Ю. В., Логвиненко І. П. (2015)
Коновалова Н. В. - Клеточный и гуморальный иммунитет у больных с различной локализацией и клиническим течением, Абдеррахим Шайби. (2015)
Величко Л. Н. - Прогнозирование эффективности органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой при помощи молекулярных маркеров активации лимфоцитов, Малецкий А. П., Вит В. В., Богданова А. В. (2015)
Мороз О. А. - Возможность коррекции нарушений гликолитических процессов в сетчатке с помощью кверцетина и липоата при стрептозотоциновом диабете (2015)
Сердюк В. Н. - Возможность медикаментозной коррекции нейротропными препаратами нарушений в метаболическом цикле нейротоксического трансмиттера — глутамата в сетчатке при экспериментальной глаукоме (2015)
Михейцева И. Н. - Возможности и перспективы биофлавоноидов в лечении заболеваний глаз (2015)
Цыбульская Т. Е. - Современные возможности оптической коррекции и их влияние на прогрессирующую близорукость в детском возрасте (2015)
Якименко С. А. - Современные методы хирургической реабилитации пациентов с рубцовой деформацией или отсутствием конъюнк­тивальной полости при анофтальме, Костенко П. А.. (2015)
Памяти профессора Скрипниченко З. М. (2015)
Shevchuk S. Yе. - The effect of the pyrogenic factor on distinction pinus sylvestris L. on the fallow ecosystems (2017)
Бусел В. А. - Преобразование гнездового орнитокомплекса поймы Нижнего Днепра под влиянием антропогенных и природных факторов (2017)
Ибрагимова Р. Ш. - Сравнительный анализ гельминтофауны различных групп собак в Азербайджане, Рзаев Н. М. (2017)
Лебедєва Н. І. - Краніологічний профіль вовка звичайного canis lupus l., 1758 (canidae) південного сходу України, Домніч В. І., Замура А. С. (2017)
Chepiha A. M. - Analysis of physical-morphological indicators of eggs of different color in the shaoxing breed of ducks, Kostenko S. O., Korol P. V., Konoval O. M., Lu Lizhi, Bu Xingcheng, Huang Linlin, Huang Xuetao, Li Liumeng (2017)
Балацький В. В. - Активність гіпертрофічних сигнальних шляхів у серці регулюється α-е-катеніном, Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2017)
Єщенко Ю. В. - Зміни морфофункціонального стану та продуктивності гонад щурів під впливом важких металів, Бовт В. Д., Романова М. Д. (2017)
Задорожня В. Ю. - Особливості реакції серцево-судинної системи студентів із різним типом саморегуляції кровообігу, Гавриленко О. Ю. (2017)
Мізін В. В. - Взаємозв’язок між рівнем кортикостерону та дегідроепіандростерон-сульфантом у сироватці крові щурів різного віку та статі, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Муквич В. В. - Вікові зміни поведінкових реакцій самців та самок щурів у тесті "відкрите поле", Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Нєчаєва Я. О. - Рекомбінантні білки терапевтичного призначення: особливості отримання, вивчення безпечності та ефективності (літературний огляд), Грабчук С. М., Горшунов Ю. В., Мотроненко В. В., Галкін О. Ю. (2017)
Табурець О. В. - Вплив меланіну на морфофункціональний стан шкіри щурів з експериментальними ранами, Верещака В. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2017)
Федотов Є. Р. - Біохімічні та клінічні показники крові при гіпертонічній хворобі, Знак І. П. (2017)
Завгородній М. П. - Аналіз показників біологічної дії похідних хіноліну та пірроло|1,2-A|хіноліну методами хемоінформатики, Бражко О. O., Євлаш А. С., Абакумець Е. М., Борисенко Д. Р., Cтрельбицька С. О., Головань М. Є., Бражко О. А. (2017)
Поточилова В. В. - Облігатно-анаеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми при гострому некротичному панкреатиті, Войцеховський В. Г. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Борисюк І. В. - Свій / чужий простір у ліриці Ігоря Калинця (2017)
Вороновська Д. І. - Слово, що стало "міфом": спроба інтерпретації поезій Олега Лишеги (2017)
Зубрихіна О. О. - "Народні оповідання" Марка Вовчка в перекладі Івана Тургенєва: лінгвостилістичні аспекти (2017)
Косенко М. Я. - Міф про Орфея в поезії Мирослава Лаюка (на матеріалі збірки "Осоте!") (2017)
Лаюк М. М. - Модель історії в "карпатському тексті" В. Герасим’юка: історія роду як вісь світоустро (2017)
Пелешенко О. Ю. - Інтекст "ходіння до раю" в драмі Миколи Куліша "Народний Малахій" (2017)
Сопронюк Т. М. - Концепт божевілля в романах "Солодка Даруся" М. Матіос та "Житковські богині" К. Тучкової (2017)
Турчина Т. В. - Житійний жанр у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького (2017)
Чорногуз Я. Я. - Прихований кінематографізм: кіномистецтво 1920-х в інтертекстуальному дискурсі прози В. Домонтовича (2017)
Ніколайчук І. А. - Біографізм XX століття в контексті методу "нового історизму" (2017)
Орешко М. В. - Про що нам говорить голос молодого Ізраїлю (2017)
Пашко О. В. - До історії створення збірки перекладів В. Брюсова українською (1925) (2017)
Півень С. В. - Цикли "Відьмацька сага" Анджея Сапковського, "Пісня Льоду й Полум’я" Джорджа Мартіна та "Зворотний бік" Дари Корній як наративи надії (2017)
Польщак А. Л. - Психологізм у творчості Ф. Моріака (2017)
Рудич В. О. - Сіґрід Унсет та її головні романи (2017)
Толковець К. В. - Бестіарій "Фантастичні звірі і де їх шукати" Джоан Кетлін Ролінґ: зв’язок із традицією та особливості художнього світу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Birca A. P. - Employment by economic activities in the Republic of Moldova and the European Union, Mamaliga A. I. (2017)
Tytarenko L. M. - Transnationalization in the international economic relations system: tendencies of the development (2017)
Тимошенков І. В. - Трансакційні витрати оподаткування як складова міжнародної конкурентоспроможності країни, Нащекіна О. М. (2017)
Федулова Л. І. - Теоретичні конструкції креативної економіки (2017)
Шульга О. А. - Суперечності розвитку аграрного сектору сучасної України: специфіка та основні форми прояву (2017)
Marchenko O. S. - Legal support in the legal consulting system: meanings and forms (2017)
Уманців Ю. М. - Інституційна обумовленість економічних функцій держави, Кравчук О. О. (2017)
Губін К. Г. - Боротьба з незаконними та неринковими доходами як умова розвитку правової економіки в Україні (2017)
Левковець О. М. - Реформування сфери інтелектуальної власності в Україні: пошук оптимальної моделі (2017)
Задихайло Д. В. - Державний механізм макроекономічного впливу як цілісний об’єкт законодавчого забезпечення (2017)
Ostapenko Yu. I. - Reformation of mechanisms for economic and legal regulation of different branches and sectors of the national economy (2017)
Швидка Т. І. - Проблеми притягнення до господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері публічних торгів (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" українською мовою (2017)
Жулинський М. - Тарас Шевченко: "Подай душі убогій силу...". Україна і Казахстан у пошуках національної ідеї (2015)
Сулима М. - П’ятирічка Миколи Жулинського (2015)
Стальна Т. - Бібліографія М. Г. Жулинського за 2011 - 2015 pp., Ушакова Т. (2015)
Павлюк І. - Акровірш М. Г. Жулинському на його 75-ліття (2015)
Драч І. - М. Г. Жулинському. Епіграма (2015)
Яковича О. - Особа митця і творчий акт як метафізичні категорії. Контекст Тараса Шевченка (2015)
Іванишин П. - Тлумачення мистецтва "кінця віку" в теорії Макса Нордау (2015)
Шалагінов Б. - "MιµηϬις" - наслідування - мімесис”: поняття і термін у добу модерн (2015)
Тетеріна О. - Проблема автоперекладу в українській літературно-критичній думці XIX століття (до питання першовитоків) (2015)
Ільницький М. - "Мав у собі щось Сковородинського..." (Михайло Мухин) (2015)
Всесвіт. — 2015. — № 3 - 4 (2015)
Горболіс Л. - Партитура ритму у прозі Марка Черемшини (2015)
Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза XX століття українська візія: Монографія / Т. Ю. Черкашина; за наук. ред. О. А. Галича. - Харків: Факт, 2014. - 380 с. (2015)
Лімборський І. - Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку XXI ст. (2015)
Радченко С. - Традиції карнавальної культури у романі Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан" (2015)
Галич О. - "Остання із роду Болейн" Карен Харпер як квазі-біографія (2015)
Голобородько Я. - Матч Україна - Польща і фантастична феєрія футболу (2015)
Палинський В. - Любомир Медвідь: спогадування невідомого (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Рязанцева Т. - Міжнародна наукова конференція "Транскультурні коди літературного дискурсу" (2015)
Федорак Н. - Міжнародна наукова конференція "Кирило Транквіліон Ставровецький - проповідник слова Божого" (2015)
Лущій С. - Міжнародний науковий семінар "Краса і сила" спадщини Володимира Винниченка із сучасної перспективи" (2015)
Поліщук Я. - У пошуках означення війни (Михайло Слабошпицький. Велика війна. 2014... Україна: виклики, події, матеріали: Документально-публіцистичне видання. - К.: Ярославів Вал, 2015. - 320 с.) (2015)
Білоус П. - Латиномовний світ української літератури (Трофимук М. С. Латиномовна література України XV - XIX ст.: жанри, мотиви, ідеї. - Дрогобич: Коло, 2015. - 390 с.) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Содержание (2015)
Бойчук И. М. - Особенности биоэлектрических потенциалов наружных горизонтальных прямых мышц глаза при сходящемся и расходящемся содружественном неаккомодационном косоглазии, Мазур В. П. (2015)
Усов В. Я. - Клінічна ефективність методики хірургічного лікування птеригіуму з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин для фіксації вільного лімбально-кон'юнктивального аутотрансплантата, Мальцев Е. В., Крицун Н. Ю. (2015)
Жабоедов Д. Г. - Фиксация интраокулярной линзы SL-907 CENTRIX DZ в окнах хрусталиковой сумки от переднего и заднего капсулорексиса (2015)
Коновалова Н. В. - Изменение уровней интерферонов а и у в крови больных увеитами в результате комплексного лечения с использованием циклоферона, электрофореза декаметоксина и микроволновой терапии, Абдеррахим Шайби (2015)
Левицкая Г. В. - Динамика изменения цилиарного тела у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной цилиохориоидальной отслойкой, в результате предоперационного противовоспалительного лечения, Яссин А., Пасечникова Н. В. (2015)
Жабоедов Г. Д. - Способ оценки эффективности лечения травматических повреждений вспомогательного аппарата глазe, Петренко О. В. (2015)
Гриценко Я. А. - Усовершенствованная игла для факоэмульсификации ядер хрусталика с высокой степенью плотности, Дмитриев С. К., Пасечникова Н. В. (2015)
Мойсеєнко Н. М. - Морфофункціональні аспекти відновних процесів зорового нерва при травматичному ушкодженні під впливом високих доз кортикостероїдів (2015)
Мороз О. А. - Влияние кверцетина и липоата на систему глутатиона в сетчатке при моделировании диабета (2015)
Жмудь І. М. - Вивчення окисно-відновних потенціалів тіолової системи в рогівці при експериментальному кератиті на фоні розвитку діабету (2015)
Анатычук Л. И. - Оригинальное устройство и подходы к изучению распределения температуры в различных отделах глаза, Пасечникова Н. В., Задорожный О. С., Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В. (2015)
Єгорова К. С. - Нейроофтальмологічні аспекти ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії, Задояний Л. В. (2015)
Панченко Н. В. - Динамика изменений базиса стекловидного тела при увейте, леченном адалимумабом, Храмова Т. А., Литвищенко А. Ю., Саркисян Г. С., Самофалова М. Н., Гончарь Е. Н., Фрянцева М. В. (2015)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філатовські читання — 2015", присвяченої 140-річчю з дня народження академіка В. П. Філатова, Науменко В. О., Мирненко В. В., Стойловська О. Г., Аркуша Г. Ю. (2015)
Памяти профессора Ватченко Аллы Алексеевны (2015)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження очищення головок коренеплодів буряків гнучкою очисною лопаттю, встановленою на привідному горизонтальному валу, Ігнатьєв Є. І. (2016)
Кувачов В. П. - Потенційні можливості баластування колісного трактора за умовою екофільності шини в залежності від тиску повітря в неї, Мітков В. Б., Аюбов А. М., Шульга О. В. (2016)
Мітков В. Б. - Урахування показника екологічних властивостей мобільного енергетичного засобу в методиці розрахунку його технологічного рівня, Кувачов В. П., Чорна Т. С., Сологуб С. В. (2016)
Кушнарев А. С. - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ, Чорна Т. С. (2016)
Голуб Г. А. - Моделювання траєкторії руху компосту після сходження з лопаті барабана під час розпушування буртів, Павленко С. І. (2016)
Болтянський О. В. - Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства, Болтянська Н. І. (2016)
Болтянська Н. І. - Система чинників ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві на підприємстві (2016)
Дереза О. О. - Обгрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів кормороздавального агрегату, Болтянський Б. В., Дереза С. В. (2016)
Болтянський Б. В. - Методологічна база обґрунтування технологічного процесу та обладнання для приготування комбікормів в умовах сільськогосподарських підприємств, Бакарджиєв Р. О., Гвоздєв О. В. (2016)
Дашивець Г. І. - Оцінка зносів робочих поверхонь з’єднання деталей турбокомпресора "вісь ротора – підшипник", Новік О. Ю., Паніна В. В. (2016)
Рудік О. Л. - Оцінка продуктивності посівів льону олійного залежно від технології його використання (2016)
Лебедев А. Т. - Управление мобильными машинными агрегатами как динамической системой, Артёмов Н. П., Шуляк М. Л., Аюбов А. М. (2016)
Маринін С. О. - Дослідження та обґрунтування параметрів машини для збирання цибулі ріпчастої в умовах півдня України (2016)
Нугис Э. Ю. - Семиосферные (знаковые) основы земледелия (2016)
Голованов Д. А. - Технология и комбинированное орудие основной обработки почвы для влагонакопления в засушливых районах западной сибири, Чекусов М. С., Кем А.А. (2016)
Кувачов В. П. - Визначення показника режиму повороткості ширококолійного агрозасобу для колійної системи землеробства (2016)
Петриченко Є. А. - Розроблення конструктивно-технологічної схеми агрегату для внутрішньоґрунтового мінерального удобрення з одночасною сівбою зернових культур (2016)
Буніна Л. М. - Обробка шламів стічних вод гальванічних підприємств методом кислотного твердіння (2016)
Сірий І. О. - Обгрунтування ефективного типу деформацій при здійсненні обробки грунту в умовах степової зони України (2016)
Михайлов Є. В. - Теоретичні дослідження руху сміттєвих частин олійної сировини соняшнику у повітряному потоці пневмосепаратора, Рубцов М. О., Задосна Н. О. (2016)
Михайлов Е. В. - Методические аспекты прогнозирования показателей качества функционирования зерноочистительных машин и агрегатов, Волик Б. А. (2016)
Стручаев Н. И. - Гелиоэлектрическое устройство с концентратором энергии, Стёпин Ю. А., Перова Н. П. (2016)
Троханяк В. І. - Дослідження процесу генерації 3d-сітки промислової теплиці методом кінцевих елементів в ansys meshing, Куляк Б. В. (2016)
Троханяк В. І. - Математичне моделювання процесів гідродинаміки і теплообміну системи охолодження в пташниках (2016)
Стрішенець О. - Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону, Ляшенко О. (2017)
Цимбалюк І. - Теоретичний аналіз сутності та складників дефініції "аграрна сфера", Риковська Л. (2017)
Стадницький Ю. - Напрями впливу чинника безпеки на просторову організацію економіки (2017)
Токарський Т. - Демографічні чинники в системі побудови соціальної держави (2017)
Баюра Д. - Розвиток соціально-відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів (2017)
Ліпич Л. - Взаєможалежність ефективності діяльності підприємства та рівня довіри до працівника (2017)
Mokhniuk A. - Model of Functioning of Market of Forest Industrial Enterprises in the Conditions of Innovative Development, Volynets I. (2017)
Черчик Л. - Управління кадровою безпекою в системі менеджменту персоналу підприємства (2017)
Kolosok A. - Definition of Startup Projects, Main Problems and Prospects of Development, Koniukh I. (2017)
Лялюк А. - Модель купівельної поведінки покупця як передумова маркетингової стратегії формування споживчої лояльності (2017)
Polinkevych O. - Polskie doświadczenie rozwoju przedsiębiorstw przez Kaizen (2017)
Pavlov K. - Regional Markets for Residential Real Estate: Budget Mechanisms for the Implementation of Antimonopoly Measures, Shevchenko I. (2017)
Карлін М. - Вплив кліматичних обмежень на фінанси підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Гаврилко П. - Напрями вдосконалення управління фінансовою діяльністю підприємств торгівлі, Лалакулич М., Гуштан Т. (2017)
Проць В. - Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад на прикладі Волинської області (2017)
Shmatkovska T. - Modern Information Technologies in the System of Financial and Economic Security of the Enterprise (2017)
Тоцька О. - ABC-аналіз бакалаврських освітніх програм Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2017)
Кулинич М. - Методичний інструментарій в аналітичній оцінці результативності, Ляшко Л. (2017)
Вихідні дані (2017)
Кузнєцов М. П. - Оцінка градієнтів генеруючої потужності вітроенергетичних установок, Лисенко О. В. (2017)
Кунденко М. П. - Математична модель впливу проникнення оптичного інфрачервоного випромінювання в покрив бджіл, Прудка О. А. (2017)
Лисиченко М. Л. - Автоматизація електропривода медогонки з двигуном постійного струму, Хандола Ю. М., Середа А. І., Назаренко О. Ю. (2017)
Мороз О. М. - Забезпечення надійності та якості електроенергії шляхом заміни системноорієнтованого підходу на клієнтоорієнтований підхід, Друзь В. О. (2017)
Назаренко І. П. - Електричний фільтр для очищення олив, Коваль Д. М. (2017)
Островерхов М. Я. - Енергоефективна система регулювання напору відцентрового насосу, Бурик М. П. (2017)
Постолатий В. М. - Компактные управляемые самокомпенсирующиеся линии электропередачи переменного тока, Быкова Е. В. (2017)
Oleksandr Orel - Biotropic parameters of electromagnetic radiation for regeneration of animal injured bone tissue, Illya Vlasoy, Mykola Orel (2017)
Безотосний В.Ф. - До питання автоматизації й підвищення якості виробів кабельної промисловості та трансформаторобудування, Козлов В.В., Набокова О.В. (2017)
Борохов І. В. - Аналіз методів синтезу частот для можливого застосування в дистанційній рефлектометрії (2017)
Вовк О. Ю. - Експлуатаційний контроль функціонального стану осердя та механічної системи асинхронних електродвигунів, Квітка С. О., Квітка О. С. (2017)
Вороновский И. Б. - Моделирование износа прецизионных пар тнвд энергетического средства МТА (2017)
Диордиев А. А. - Общесистемнаяэффективность аграрных электротехнологических комплексов, Диордиев В. Т. (2017)
Жарков А. В. - когенераційні технології використання ВДЕ в АПК, Жарков В. Я. (2017)
Заболотний А. П. - Синтез структури мереж електропостачання підприємств апк, що містять вітроенергетичні установки (2017)
Квітка С. О. - Дослідження втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2017)
Корнус Т. М. - Система автоматизированного выбора силовых полупроводниковых приборов для преобразовательных установок, Логвин К. А., Добров Б. С., Закуцкая В. О. (2017)
Кулагін Д. О. - Класифікація дизель-генераторних електромеханічних систем по тяговим категоріям, Яценко Д. В., Яценко О. В. (2017)
Кулагін Д. О. - Способи оцінки втрат на вихрові струми у елементах конструкції силових трансформаторів, Волков М. А. (2017)
Курашкін С. Ф. - Параметри діагностування перетворення електричної енергії в асинхронному електродвигуні, Попова І. О. (2017)
Лобода О. І. - Нечеткі адаптивні ПІД-регулятори та методика їх налаштування (2017)
Лобода О. І. - Розподіл ЕМП поблизу газового розряду індукованого краплею трансформаторного масла, Залеський А. В. (2017)
Нестерчук Д. М. - Електромагнітний витратомір-лічильник для системи обліку теплової енергії (2017)
Пазій В. Г. - Аналіз проблем діагностики технічного стану та моніторингу режимів розподільних електричних мереж, Мірошник О. О. (2017)
Попова І. О. - ОБгрунтування електробезпеки режиму роботи асинхронного двигуна при об'єднанні нейтралей джерела живлення і обмотки статора, Курашкін С. Ф. (2017)
Попрядухин В. С. - Применение информационно-волновых излучений в ветеринарии и медицине в лечебных целях (2017)
Постнікова М. В. - Енергетичний моніторинг зерноочисно-сушильних пунктів (2017)
Сабо А. Г. - Імітаційне моделювання роботи енергоощадної сау опроміненням рослин, Речина О. М. (2017)
Савойський О. Ю. - Електрофізичний метод інтенсифікації процесу сушки фруктів, Яковлєв В. Ф. (2017)
Смоляров Г. А. - Розробка інформаційної технології моніторингу сигналів основних процесів функціонування газотурбінної електростанції, Толбатов А. В. (2017)
Стребков О. А. - Дослідження втрат активної потужності в асинхронному елетродвигуні у функції живлячої напруги (2017)
Стручаєв М. І. - Підвищення енергоефективності охолоджувача молока для малих ферм, Постол Ю. О. (2017)
Тимошенко Г. А. - Електрогенератор для низькообертової вітроустановки, Рясна О. В., Стриж В. О., Приходько М. С. (2017)
Чебанов А. Б. - Методика розрахунку електрозернової машини барабанного типу (2017)
Шандиба О. Б. - Підвищення енергоефективності тепломасообмінних процесів, Артюхова Н. О., Думанчук М. Ю., Річкаль Н. М. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Блок фільтрації електронно-акустичного пристрою визначення якісних ознак біооб’єктів, Стриж В. О., Борищик Н. М. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Електромобільний технічний засіб для обробки ґрунту присадибних ділянок, Приходько М. С. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Похибки визначення координат внутрішніх пошкоджень біооб'єктів акустичним методом (2017)
Содержание (2015)
Тройченко Л. Ф. - Значение клинических и цитологических факторов в прогнозе эффективности лечения торпидных поражений, Дрожжина Г. И., Вит В. В., Филоненко В. В., Хоруженко А. И. (2015)
Lincoln Lavado Landeo - Diagnosis and Treatment of Acanthamoeba Keratitis (2015)
Пасечникова Н. В. - Применение "Кератоксеноимплантата" для лечебной и лечебно-тектонической кератопластики при тяжелых ожогах глаз и изъязвлениях роговицы различной этиологииe, Якименко С. А., Турчин Н. В., Бузник А. И., Костенко П. А. (2015)
Медведчук С. П. - Дворічні результати хірургічного лікування відкритокутової глаукоми з супутньою катарактою за допомогою імплантації пристрою для фільтрації внутрішньоочної рідини ­EX-PRESS (Alcon) в комбінації з факоемульсифікацією, Бездетко П. А., Пархоменко Г. Я. (2015)
Храменко Н. И. - Состояние гемодинамики глаза и активности вегетативной нервной системы при передних увеитах в разные периоды его течения (2015)
Коновалова Н. В. - Изменение уровней интерферонов ά и γ в крови больных увеитами в результате комплексного лечения с использованием циклоферона, электрофореза декаметоксина и микроволновой терапии, Абдеррахим Шайби (2015)
Середа Е. В. - Влияние жизнеспособной криоконсервированной амниотической мембраны человека при ее фиксации к роговице шовным материалом на особенности течения моделированного бактериального кератита, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Вит В. В., Шаблий В. А., Лобынцева Г. С. (2015)
Бузник О. І. - Антивірусні властивості колагенового еквіваленту рогівки з впровадженою системою постійної доставки протиінфекційного пептиду LL37, Лі Ч.-Ж., Іслам М. М., Пасечникова Н. В., Гріффіт М.O.I. (2015)
Мороз О. А. - Стабилизирующее влияние кверцетина и липоата на энзиматическую антиоксидантную систему (глутатионпероксидазу и глутатионредуктазу) в сетчатке при диабете в эксперименте (2015)
Жмурик Д. В. - Структурные изменения сетчатки глаза кроликов после 14-дневной тампонады витреальной полости перфторорганическими соединениями, Вит В. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2015)
Сидорова М. В. - Імунні механізми виникнення та клінічні особливості перебігу неінфекційного увеїту, Кондратюк В. Є., Бичкова Н. Г. (2015)
Шамбра С. В. - Эффективность Латанокса (латанапрост 0.005%) у пациентов с открытоугольной глаукомой, Король А. Р. (2015)
Пономарчук В. С. - Случай диагностики и лечения больного с глаукомой нормального давления, Коновалова Н. В., Храменко Н. И., Перетягин О. А., Иваницкая Е. В., Нарицына Н. И. (2015)
Содержание (2015)
Кочина М. Л. - Роль визуальной загрузки в процес се формирования зрительной системы детей и подростков, Яворский А. В., Евтушенко А. С. (2015)
Меджидова С. Р. - Роль комплексного иммуноферментного тестирования в диагностике увеитов на фоне герпетической инфекции (2015)
Величко Л. Н. - Иммуномодулирующие эффекты индукторов интерферона у больных увеальной меланомой в процес се комбинированного органосохраняющего лечения, Вит В. В., Малецкий А. П., Богданова А.В. (2015)
Гончарь Е. Н. - Толщина комплекса ганглионарных клеток сітчатки и нервных волокон в области макулы у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин (2015)
Левицкая Г. В. - Аминокислоты в стекловидном теле и витреальном содержимом у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной степенью пролиферативной ретинопатии (2015)
Бахритдинова Ф. А. - Влияние фотодинамической терапии на показатель эндогенной интоксикации, Нарзикулова К. И., Миррахимова С. Ш. (2015)
Юревич В. Р. - Влияние гипертензии на урівень продуктов перекисного окисления липидов в тканях переднего отдела глаза при экспериментальном диабете (2015)
Гайдамака Т. Б. - Влияние дефицита слезной жидкости на развитие ендотоксин-индуцируемого кератита, Рафалюк С. Я. (2015)
Мороз О. А. - Содержание высокотоксичных метаболитов в плазме крови и сетчатке экспериментальных животных со стрептозотоциновым диабетом при воздействии липоевой кислоты и кверцетина (2015)
Груша Я. О. - Современные методы устранения паралитического лагофтальма, Искусных Н. С. (2015)
Бездетко П. А. - Клинический случай побочных эффектов препарата топирамакс, Савельева А. Ю., Столярова Е. К. (2015)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України" (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2017)
Ісаков П. М. - Медико-санітарне забезпечення ув’язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 року: загальний стан справ (2017)
Калашник Н. С. - Перспективи наукових досліджень у сфері корекційної діяльності в контексті трансформаційних змін у світі (2017)
Кирилюк В. А. - Окремі теоретичні аспекти правореалізації у сфері кримінально-виконавчих відносин (2017)
Кревсун О. М. - Боротьба зі злочинністю – пріоритетна складова загальнодержавної політики України (2017)
Марченко В. В. - Модернізація механізму електронного урядування в органах виконавчої влади України (2017)
Муравйов К. В. - Поняття механізму реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2017)
Сокальська О. В. - Міські та повітові місця ув’язнення на українських землях у другій половині XVI-XVII столітті (2017)
Сушков О. О. - Культура управлінської діяльності офіцера державної пенітенціарної служби України (2017)
Білик О. А. - Система принципів правового регулювання часткового безробіття (2017)
Бурлака О. С. - Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини (2017)
Кириченко Ю. І. - Актуальні питання вибору шляху стягнення заборгованості з солідарних боржників (2017)
Пивовар І. В. - Фінансові правовідносини в сфері функціонування державних позабюджетних соціальних фондів: поняття та ознаки (2017)
Пономарьова Т. С. - Договір про надання детективних послуг: проблеми правового регулювання (2017)
Бараш Є. Ю. - Кримінологічний аналіз процесів ресоціалізації засуджених до тривалих строків позбавлення волі в Україні (2017)
Бірюков П. В. - Застосування датчиків виявлення в оперативно-службовій діяльності пенітенціарних установ (2017)
Вакулік О. А. - Особливості кримінальної процесуальної регламентації вирішення питання про початок кримінального судочинства в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз (2017)
Дубівка І. В. - Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування щодо надання правової допомоги свідку (2017)
Дубчак Л. М. - Проблеми реалізації ресоціалізаційних програм щодо засуджених в умовах відбування покарання (2017)
Залялова І. М. - Кримінологічний портрет працівника підприємства, установи чи організації, що одержав неправомірну вигоду (2017)
Котирло О. О. - Основні аспекти аналізу кримінально-виконавчого законодавства в сфері управління органами та установами виконання покарань (2017)
Кріпак А. А. - Деякі особливості укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному процесі України через призму зарубіжного досвіду (2017)
Лазаренко Л. А. - Застосування реабілітаційного підходу під час виконання кримінальних покарань як умова успішного виправлення засуджених (2017)
Міщенко М. О. - Кримінологічна характеристика особи жінки, яка вчиняє контрабанду культурних цінностей (2017)
Стріха С. В. - Технології розвитку індивідуально-психологічних рис психолога пенітенціарних установ (2017)
Супрун М. О. - Каяття засудженого як запорука успіху його ресоціалізації: кримінологічна харакеристика, Митрофан(Божко) ієродиякон (2017)
Тимошенко Ю. П. - Історія розвитку інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі України (2017)
Чичуга М. М. - Профілактика деструктивних психічних станів працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань засобами тренінгу (2017)
Чурмантаєв П. С. - Національно-патріотичне виховання майбутніх офіцерів пенітенціарної системи як складова кримінально-виконавчої політики України (2017)
Philip B. - What works and what is wanted in a new probation system? (2017)
Матвєєва Ю. О. - Особливості пробаційної роботи з неповнолітніми (зарубіжний досвід), Конопацька О. М. (2017)
Шкарупа К. В. - Історія виникнення пенітенціарної служби, досвід функціонування в країнах світу (2017)
Вихідні дані (2017)
Ткаченко О. - Шевченко і мови: ерудиція і творчість (2014)
Панченко В. - Шевченків слід у Вісбадені (2014)
Нахлік Є. - Забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії (2014)
Баган О. - Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму (до проблеми "Митець і тоталітаризм") (2014)
Брайко О. - Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда (2014)
Венгринюк Х. - Творча доля Наталени Королевої як об'єкт маргінального (2014)
Денисова Т. - Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект) (2014)
Шимчишин М. - Трансформації в осмисленні простору та їхні діалоги з геокритикою (2014)
Гнідець У. - Канон літератури для дітей та юнацтва (2014)
Корнійчук В. - Золоті пропорції поезії Івана Франка (2014)
Горошко І. - Розмова без слів: роль візуальних засобів невербальної комунікації у прозі Івана Франка з любовним сюжетом (2014)
Мельничук Я. - Ельпідефор Панчук - поціновувач Ольги Кобилянської (2014)
Бурлака Г. - Невідомий спогад про Михайла Грушевського (2014)
Шаф О. - Про радість руху і свободу пересувань: збірка поезій Олени Гусейнової "Відкритий райдер" (2014)
Микола Зимомря, Іван Зимомря, Руслана Жовтані. Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка. – Ужгород; Дрогобич: Бреза, 2014. – 654 с. (2014)
Даниленко І. - Шевченкова лірика очима читача-філолога (Чамата Ніна. Лірика Тараса Шевченка. Аналізи й інтерпретації. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2014. – 294 с.) (2014)
Коваль-Фучило І. - Українська зозуля в науковому осмисленні (Пастух Н. Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – 224 с.) (2014)
Скупейко Л. - Міфопоетична образність Франка (К. І. Дронь. Міфологізм у прозі Івана Франка (імагологічний аспект). – К.: Наукова думка, 2013. – 241 с. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)) (2014)
Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, ІнститутІвана Франка; наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Л., 2014. – 416 с. – (Серія "Літературознавчі обрії"; Вип. 19) (2014)
Маценка С. - Наукова конференція "In memoriam". На пошану пам'яті професора Нонни Копистянської, Левицька О. (2014)
Сокіл В. - Науковий тандем гуманістів або діалог літературознавців та істориків (2014)
Лучук Т. - Міжнародний семіотичний семінар в Яґеллонському університеті в Кракові (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Содержание (2015)
Каеткина Е. В. - Результаты лечения рефракционной амблиопии у детей, Чистякова С. В., Третьякова И. Г. (2015)
Коновалов М. Е. - Новый способ склерокорнеальной фиксации заднекамерных интраокулярных линз, Кожухов А. А., Зенина М. Л., Горенский А. А. (2015)
Дрожжина Г. И. - Новые возможности замещения липидного слоя слезной пленки, Тройченко Л. Ф. (2015)
Малюгин Б. Э. - Оценка влияния факоэмульсификации катаракты на уровень внутриглазного давления у пациентов с псевдоэксфолитативным синдромом, Агафонова В. В., Франковска-Герлак М. З., Чубарь B. C. (2015)
Коновалова Н. В. - Уровень интерферонов α и γ в крови больных увеитами с разной клинической характеристикой и и течением заболевания, Шайби Абдеррахим. (2015)
Бездітко П. А. - Клінічна оцінка ефективності ерадикаційної терапії збудника Helicobakter pylory у лікуванні хворих на хронічну центральну серозну хоріоретинопатію, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2015)
Завгородня Н. Г. - Функціональний ефект непрямої реваскуляризації при лікуванні регматогенного відшарування сітківки, Дєдов А. В., Іванхненко О. М. (2015)
Левицкая Г. В. - Состояние цилиарного тела у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной цилиохориодальной отслойкой, Ковальчук А. Г., Пасечникова Н. В. (2015)
Коленко О. В. - Состояние области макулы у женщин при эклампсии и после родов, Сорокин Е. Л., Блошинская И. А., Помыткина Н. В., Коленко Л. Е. (2015)
Искандарова Ш. Т. - Инвалидность вследствие офтальмологических осложнений сахарного диабета и пути ее профилактики, Набиев A. M., Джамалова Ш. А., Махмудова С. М. (2015)
Боброва Н. Ф. - Интравитреальная химиотерапия ретинобластомы (пятилетний опыт), Сорочинская Т. А. (2015)
Величко Л. Н. - Миграционный фенотип лимфоцитов периферической крови и эффективность органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой (2015)
Пасечникова Н. В. - Защитное действие кверцетина и липоата на функциональные группы белков сетчатки при моделировании диабета, Мороз О. А. (2015)
Юревич В. Р. - Влияние гипертензии на процессы пероксидации в сетчатке и зрительном нерве при экспериментальном диабете (2015)
Леус Н. Ф. - Особенности развития экспериментальной формы возрастной катаракты в условиях офтальмогипертензии, Альдахдух М. (2015)
Шамбра С. В. - Антиангиогенная терапия возрастной дегенерации макулы, Федченко С. А., Рябчун О. В., Блавацкая О. Н., Король А. Р. (2015)
Васюта В. А. - Клінічний випадок атрофії зорових нервів, пов'язаної з гіпертонічною хворобою, Задояний Л. В., Єгорова К. С., Братусь Н. М. (2015)
Памяти Думбровой Наталии Евгеньевны (2015)
Авшенюк Н. М. - Періодизація розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Бабійчук С. М. - Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження (2017)
Бистрова Б. В. - Модернізація освітньої програми "Кібербезпека": реалії та перспективи (2017)
Дружененко Р. С. - Система знань як результат функціонування методичної системи навчання: філософське осмислення пробеми (2017)
Кондур О. С. - Роль стратегічного освітнього менеджменту для розвитку вищого навчального закладу (2017)
Мочан Т. М. - Концептуальні засади превентивного виховання в умовах реформування сучасного суспільства (2017)
Orosová R. - Názory budúcich učiteľov na metódu mikrovyučovania, Petríková K., Starosta V. (2017)
Папп В. В. - Роль туризмології в системі професійних компетентнісних знань, Товканець Г. В., Лужанська Т. Ю. (2017)
Розлуцька Г. М. - Історико-педагогічні аспекти за участю греко-католицького духовенства на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.) (2017)
Сидоренко Н. В. - Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20- 30-х роках ХХ століття як освітньо-культурних закладів (2017)
Силадій І. М. - Демократична освіта в умовах євроінтеграції, Маринець Н. В. (2017)
Стойчик Т. І. - Сутність конкурентоздатності як соціально-економічного явища (2017)
Таможська І. В. - З досвіду відбору науково-педагогічних кадрів на юридичний факультет Новоросійського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Tymkiv N. - Interdisciplinary approach in professional training for future petroleum engineers (2017)
Фізеші О. Й. - Початкова школа Закарпаття в контексті освітнього законодавства радянського періоду (50-90 рр.) (2017)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2017)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу в контексті освітнього законодавства України (2017)
Човрій С. Ю. - Розвиток професійної педагогічної освіти Закарпаття в контексті освітнього законодавства Австро-Угорщини (2017)
Габовда А. М. - Освітньо-виховне середовище університету як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця, Товканець Г. В. (2017)
Гіптерс З. В. - Формування діловитості та творчості фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Заїка Л. А. - Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання (2017)
Карташова Л. А. - Відкритий електронний підручник: не далека перспектива, а сьогоднішня реальність (2017)
Качур М. М. - Проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до полікультурного виховання учнів, Поляк А. В. (2017)
Козарь О. П. - Системний підхід у методології підготовки студентів до наукової роботи, Майборода І. Е., Петрус Б. Б., Возняк Б. (2017)
Kuchta S. - EduScrum ako inovatívna vyučovacia metóda aplikovaná vo vyučovacom procese SOŠ podnikania v Prešove so zameraním na zlepšenie uplatnenia absolventa školy na trhu práce, Oršuľáková A., Benko J. (2017)
Молнар Т. І. - Фахове вдосконалення вчителя початкової школи шляхом самоосвітньої діяльності (2017)
Повідайчик О. С. - Методичні прийоми дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників (2017)
Попова А. С. - Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами в Україні (2017)
Приходько Ю. І. - Інноваційна політика та інноваційна діяльність у військово-освітній сфері (2017)
Рибчук О. О. - Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2017)
Степанюк К. І. - Технологічно-проектувальні уміння магістрів початкової освіти: сутність, стан та напрями формування (2017)
Теличко Н. В. - Наукові підходи до організації полікультурної освіти майбутнього педагога (2017)
Бартош О. П. Козубовський Р. В. - Теорія і практика підготовки студентів до волонтерської роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки, Шандор Ф. Ф. (2017)
Vorozhbit-Gorbatyuk V. - Formation of the personality of the future teacher as a key condition for establishing the organization of constructive activity of children, Popovych O., Bretsko I. (2017)
Гаснюк В. В. - Етнокультурна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва: сутність і зміст, Горват В. В. (2017)
Добош О. М. - Зміст професійної підготовки магістрів спеціальності "Дошкільна освіта" до управлінської діяльності, Кобаль В. І. (2017)
Долинний Ю. О. - Стан підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Жамардій В. О. - Застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного фиховання: сутність і зміст базових понять (2017)
Кузьма-Качур М. І. - Нові підходи у формуванні природознавчої компетентності молодших школярів, Горват М. В. (2017)
Курило О. Й. - Педагогічні технології в контексті розвитку сучасної освіти, Моргун А. В., Розман І. І. (2017)
Лалак Н. В. - Особливості організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів, Бурч І. М. (2017)
Марко М. М. - Педагогічні можливості навчально-ігрових технологій в освітньому процесі початкової школи (2017)
Михайлова К. В - Розвиток самостійності у дітей раннього віку як чинник формування активної життєвої позиції самодосконалої творчої особистості, Волошин Н. П. (2017)
Мільто Л. О. - Методологічні засади дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя (2017)
Приймак С. Г. - Морфофункціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, що спеціалізуються у волейболі, біатлоні, боксі (2017)
Рего Г. І. - Полікультурне виховання та формування етнічної толерантності дітей в дошкільному навчально-виховному закладі (2017)
Томашевська М. О. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в системі "викладач – студент" у сучасному освітньому процесі ВНЗ (2017)
Барна Х. В. - Формування образної пам’яті засобом поезії у дітей молодшого дошкільного віку, Поллогі В. М. (2017)
Вімерт І. І. - Міждисциплінарні зв’язки у процесі вивчення основ філософських знань та української мови в умовах коледжу, Хома Т. В. (2017)
Гарапко В. І. - Способи використання qr-кодів у практичній підготовці вчителів іноземних мов, Шебак Н. І. (2017)
Hertsovska N. - Phraseological units in the sphere of business communication, Bihar K. (2017)
Лавренова М. В. - Соціальні комунікації: теоретичний аналіз (2017)
Мішак В. М. - Формування професійно спрямованої соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов на практичних заняттях з другої іноземної мови, Теличко Н. В. (2017)
Паук М. М. - Обмежувальні функції форм місцевого відмінка в українських прислів’я (2017)
Попович В. І. - Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці (2017)
Розман І. І. - Поняттєво-категорійний апарат педагогічної термінології (2017)
Рускуліс Л. В. - Інтелектуальні здібності майбутнього вчителя української мови як результат успішної навчально-професійної діяльності (2017)
Хома О. М. - Сучасний урок української мови в початковій школі (2017)
Бокша Н. І. - Досвід професійної орієнтації молоді на інженерні спеціальності в країнах Центрально-Східної Європи (2017)
Кобаль В. І. - Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття (2017)
Кобюк Ю. М. - Австралійська система кваліфікацій в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2017)
Лабінська О. М. - Екологічне виховання та освіта в Словацькій Республіці в контексті нормативно-правового забезпечення (2017)
Пазюра Н. В. - Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах (2017)
Папушина В. А. - Досвід формування естетичної культури у вищих навчальних закладах Польщі (2017)
Семініхина Н. М. - Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття (2017)
Теренко О. О. - Структурні особливості неформальної освіти дорослих у Австралії на початку ХХІ століття (2017)
Tovkanets O. - Pedagogical competence and professional readiness of education managers in European higher education (2017)
Шовш К. С. - Реалізація інформаційної культури вчителя як необхідної умови конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції (2017)
Katalin P. - Transcarpathian Student Mobility towards Hungary in the Light of the International Preparatory Institute in Budapest (2017)
Корнієнко І. О. - Зміст життєвого простору у дихотомії "зовнішнє – внутрішнє" (2017)
Сенько Т. В. - Факторы, тормозящие развитие семейной психотерапии (2017)
Староста С. В. - Основні кореляти прийняття людиною власної старості, Корнієнко І. О. (2017)
Щербан Т. Д. - Рефлексія вчителя під час розв’язування навчальних задач (2017)
Мешко В. В. - Психологічні аспекти економічної соціалізації студентів, Корнієнко І. О. (2017)
Сабов І. І. - Вплив масової культури на соціальну поведінку та духовний світ молоді (2017)
Тягур Л. М. - Феномен перфекціонування в професійній діяльності викладача коледжу (2017)
Салига Т. - Микола Вінграновський: Прийди ж, гармоніє, в стривоженість мою (2013)
Ільницький М. - "...Про що природа прагне розказати" (Поезія Леоніда Талалая) (2013)
Печарський А. - Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація (2013)
Іщенко Є. - Концепти й екзистенціали в семантичному полі лірики Василя Стуса (2013)
Федорук О. - Стаття Володимира Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй (2013)
Харчук Р. - Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс (2013)
Ісіченко І. (архієпископ) - Сакральний простір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди (2013)
Білоус П. - Художній простір у "Повісті минулих літ" (2013)
Голобородько Я. - Маунтінбайк Олега Коцарева (2013)
Моклиця М. - Українська апологетика Данте (2013)
Мельничук Я. - "Піранья" від Володимира Вознюка (2013)
Кореновська Л. - Бриколаж як архітектоніка художнього тексту ("Любаска мого чоловіка" Надії Ковалик) (2013)
Скорина Людмила. Мистецтво складати пазли: статті, рецензії, есе. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2012. – 194 с. (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках (2013)
Гавдида Наталія. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого: Монографія. – К.: Смолоскип, 2012. – 228 с. –(Серія "Українські студії") (2013)
Русанівський І. - Скорботна трагедія репресій (Пам'яті Макара Русанівського) (2013)
Михед П. - Про однониткову критику, або Для чого потрібні псевдоніми (2013)
Левицький В. - Подорож до "простору шовкового" (Ткаченко Ірина. Поезія і поетика степу в українській літературі: Монографія. – Кіровоград: Степова Еллада, 2011. – 360 с.) (2013)
Стембковська Г. - Міжнародний симпозіум "Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти" (2013)
Рух опору в Україні: 1960 – 1990: Енциклопедичний довідник. – 2-ге вид. / Передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. – К.: Смолоскип, 2012. –896 с. + 64 с. іл. (2013)
Чорновіл В’ячеслав. Твори: У 10 т. – Т. 8: Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1993 – грудень 1995) / Упоряд. В. Чорновіл. – К.: Смолоскип, 2012. – 1088 с.: іл. (2013)
Радишевський Ростислав. Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною // Київські полоністичні студії. Т. ХХІ / Відповід. ред.Р. П. Радишевський. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К", 2012. – 160 с. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України" (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2017)
Мозоль Н. І. - Значення магдебурзького права для утвердження місцевого самоврядування на території України (2017)
Сокальська О. В. - Юліуш Бардах – історик права на перехресті епох і держав(до витоків родоводу вченого) (2017)
Іншин М. І. - Підстави звільнення зі служби в поліції (2017)
Горбач М. І. - Класифікація елементів адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права (2017)
Діденко С. В. - Зміст адміністративно-правового забезпечення обігу та Застосування зброї в Україні (2017)
Єщук О. М. - Адміністративно-правова охорона здоров’я (2017)
Капля О. М. - Доступність судового захисту як принцип адміністративного судочинства України (2017)
Карабін Т. О. - Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи (2017)
Кічмаренко С. М. - Адміністративно-правові аспекти місця і ролі судової влади в механізмі держави (2017)
Колінько Ц. В. - Розвиток законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління в Україні: історико-правова експозиція (2017)
Куценко В. Д. - Завдання та функції державної судової адміністрації: адміністративно-правові аспекти (2017)
Михальський О. О. - Історико-правовий аналіз протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні (2017)
Вакулик О. О. - Забезпечення дотримання прав, свобод та інтересів осіб під час проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Грищук Г. М. - Реалізація інституту видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення в правозастосовній практиці (2017)
Калашник Н. С. - Співробітництво органів державної влади та інституцій громадянського суспільства: основний принцип роботи системи виконання покарань та пробації Данії (2017)
Knodel L. - Chaplaincy: notion, types, activities all over the world (2017)
Кріпак А. А. - Характеристика обставин, що виключають участь осіб як понятих у кримінальному провадженні (2017)
Кирилюк В. А. - Деякі питання залучення засуджених до позбавлення волі до праці та пропозиції щодо її оптимізації (2017)
Лазаренко Л. А. - Соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі (2017)
Микитась І. М. - Сутність заохочень та стягнень в процесі виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2017)
Рудницьких М. І. - Декриміналізація дій, передбачених статтею 391 кримінального кодексу України: за чи проти (2017)
Букач М.О. - Звільнення суб’єкта невиконання судового рішення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки: теоретико-прикладний аспект (2017)
Вакулік О. А. - Шляхи адаптації кримінального процесуального законодавства України до міжнародних стандартів (2017)
Гриза О. В. - Удосконалення застосування засобів і заходів збереження таємниці досудового розслідування (2017)
Маскалюк І. І. - Аудіо-, відеоконтроль особи як різновид втручання у приватне спілкування (2017)
Гуцалюк О. В. - Методи адміністративної діяльності спеціальної публічної адміністрації у сфері забезпечення реформування судової влади (2017)
Миколенко В. А. - Функції та повноваження прокуратури України: проблеми посттоталітарного розвитку (2017)
Галик І. С. - Товарознавчі аспекти формування й оцінювання асортименту, якості та безпечності нанотекстилю, Семак Б. Д. (2016)
Попович Н. І. - Аналіз ринкового асортименту взуття для активного відпочинку у гідросередовищі, Беднарчук М. С., Шумський О. В., Товт С. В. (2016)
Доманцевич Н. І. - Проблеми та перспективи використання вторинних полімерних матеріалів, Яцишин Б. П., Микитів Н. С., Кріль М. М. (2016)
Гущак О. М. - Комплексне оцінювання екологічної безпечності пофарбованих рослинними барвниками вовняних платтяних тканин, Семак Б. Д. (2016)
Демченко В. О. - Формування споживчих властивостей вітчизняних зольних мікросфер (2016)
Затирка М. С. - Особливості споживчих властивостей зарубіжного взуття для військовослужбовців, Беднарчук М. С. (2016)
Індутний В. В. - Соціокультурне значення, загальна класифікація та споживча цінність дорогоцінних каменів, Пірковіч К. А., Черняк Л. В. (2016)
Гивлюд M. М. - Вплив захисного покриття на довговічність керамічної цегли, Найвер І. Л., Семенів Р. М. (2016)
Стефаник М. П. - Нові напрямки вдосконалення споживчих властивостей туристичного взуття (2016)
Шумський О. В. - Реалізація алгоритму розробки знаків для маркування трикотажного одягу, Попович Н. І. (2016)
Шунькіна О. В. - Вплив етапів переробки поліолефінів на формування властивостей полімерних труб із них (2016)
Сирохман І. В. - Напрями підвищення стабільності рослинних олій у технологічних процесах і під час зберігання (2016)
Лозова Т. М. - Антиоксидантні властивості інноваційних інгредієнтів для харчових продуктів (2016)
Белінська С. О. - Конкурентоспроможність швидкозамороженої капусти броколі, Левицька С. О., Камєнєва Н. В. (2016)
Решетило Л. І. - Можливості нагромадження рибофлавіну мутантами дріжджів Сandida quillermondii, Лебединець В. Т. (2016)
Бліщ Р. О. - Дослідження якості горілок на мінеральній воді, Петришин Н. З., Богославець Н. І., Максимів Т. М. (2016)
Лебединець В. Т. - Вплив морських водоростей на поліпшення мінерального складу овочевих консервів, Буряченко Л. Ю., Гірняк Л. І., Донцова І. В. (2016)
Лебединець В. Т. - Перспективи використання ягідних порошків у виробництві печива та бісквітів, Багрій Л. М., Ярошик У. І. (2016)
Хробатенко О. В. - Товарознавче оцінювання якості томатних соків, Міклашевська Ю. Б., Івченко Д. С. (2016)
Кагамлик С. Р. - Українська церковна еліта у захисті інтересів православної церкви в умовах російського централізму (друга половина XVII – початок XVIII СТ.) (2017)
Бортнікова А. В. - Концептуальний вимір інститутів місцевого самоврядування в зарубіжній суспільно-політичній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Житник Л. О. - Навчально-освітня діяльність старообрядців на території Чернігівської губернії та за її межами в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Ломако Л. І. - Розвиток учительських семінарій в українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття: оцінка сучасників процесу (2017)
Мельников Е. О. - Реформування Одеського військового округу у 70–ті роки ХІХ ст. (2017)
Дубчак Є. В. - Дослідження античної історії у працях вчених університету ім. Св. Володимира (2017)
Любич О. А. - Вільне козацтво (1917–1918 рр.) (2017)
Варгатюк С. В. - Переговори дипломатичних представників директорії УНР з командуванням Франко-грецького десанту на півдня України (2017)
Рубан В. В. - Дослідження настроїв та поведінки населення радянської України у 1920–1930–х рр.: тенденції сучасної вітчизняної історіографії (2017)
Ткаченко I. В. - До історії розвитку охорони здоров'я в Україні першої чверті ХХ ст., Сагач О. М. (2017)
Дворніцька Л. В. - Вплив повстанських пісень 1940–1950 рр. на формування національної самосвідомості молодого покоління (2017)
Шаповаленко Є. Ю. - Торгівельні та обмінні відносини в окупаційній повсякденності селян Чернігівщини у 1941–1943 рр. (2017)
Галицька–Дідух Т. В. - Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР 1944–1947 рр. (на прикладі Станіславської області) (2017)
Свинаренко Н. О. - Евакуація провідних закладів вищої освіти, науки та культури Харкова у роки Великої Вітчизняної війни: проблеми сучасної вітчизняної історіографії, Добрунова Л. Е. (2017)
Силка О. С. - Повсякденне життя мешканців дитячих будинків Центральної України та евакуйованих дітей в 1943–1945 роках (2017)
Довбня О. А. - Сучасна вітчизняна історіографія репресивної політики радянської держави щодо селянства УРСР у повоєнне десятиріччя (2017)
Салата Г. В. - Внесок професора Л. Д. Проскурякова та його науково-технічної школи у розвиток будівельної механіки (2017)
Лук’яненко О. В. - Его-документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько-радянської війни (ч.1) (2017)
Слотюк П. В. - Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова (2017)
Шевчук Л. В. - Європейська ідентичність України: геополітичний, історичний та ідеологічний аспекти (2017)
Чирков О. А. - Висвітлення етнокультурного розвитку населення української територіальної частини Європи у двох історичних атласах (2017)
Мірошниченко–Гусак Л. А. - Виставкова робота відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею (1989–2015 рр.) (2017)
Біловус Л. І. - Українські церкви у США в обороні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори) (2017)
Дяків В. М. - Народна християнська релігійність у системі традиційної календарної обрядовості українців: аспекти дослідження (2017)
Ейдель Є. М. - "Спис страстей Христових" (Спис Лонгіна) із зібрання "The Feldman family museum" (2017)
Заєць О. В. - Бібліотека Києво-Софійського кафедрального собору: історія формування та сучасний стан (2017)
Заторський О. Н. - Малозрозумілі й рідковживані слова "Послання Мисаїла" та їхня етимологія (2017)
Кругляк Д. М. - Роль радянської номенклатури у переході від партійно-радянського до постсоціалістичного моноцентризму (2017)
Подобєд О. А. - Українське музичне життя у повоєнній Західній Німеччині (2017)
Ковальська Л. А. - Листування як історичне джерело особистого походження (2017)
Ніколаєва Н. Б. - Життєвий шлях лікаря та викладача Анохіна Олександра Костянтиновича (2017)
Рибачок О. М. - Діяльність ЮНЕСКО в галузі розвитку міжнародних проектів цифрової документальної спадщини (2017)
Парвин Керимзаде - Теоретические аспекты национального вопроса (2017)
Меджнунов Р. - Азербайджанская (тюркская) топонимика Тифлиса (2017)
Khalafova S. - Formation of lirary fund: idea, concept and development (2017)
Аллахвердиева Г. А. - Азербайджан в контексте Российско-Османских геополитических противоречий в первой половине XVIII века (2017)
Осмоловська О. Ю. - Грузія - США: багатостороннє співробітництво (1991–2012 рр.), Михайленко І. О. (2017)
Парахіна М. Б. - Історія формування української діаспори в Російській Федерації: економічні та соціально-політичні механізми виникнення та перспективи збереження (2017)
Попельнюк Б. - Наслідки кризи полісної системи в економіці Балканської Греції (2017)
Шевчук В. А. - Кадрова політика адвентиської церкви в добу ІІ Речі Посполитої (2017)
Ільчишин С. О. - Антипольська діяльність у навчальних закладах Східних воєводств у ІІ Речі Посполитій в 1934–1939 роках (2017)
Казакевич О. М. - Від загрози єдності до визнання цінності: політика Франції щодо мов корінних народів після 1789 року (2017)
Григорук Н. А. - Джордж Вашингтон і початок американської революції (2017)
Jafarli D. - The rise of the quranist movement in Egypt (19th to 20th ctnturies): a historical approach (2017)
Мальований О. О. - Соціально-економічні реформи в Бразилії в роки президенства Лули да Сілви (2003–2011 рр.), Старанчук К. В. (2017)
Зубов В. А. - Основные идеи Аврелия Августина о государстве, Кривега Л. Д. (2017)
Борисова–Желєзнова К. О. - Культура як фактор формування особистості в польових дослідженнях Рут Бенедикт (2017)
Вершина В. А. - Концепция карнавала М. М. Бахтина как объяснительная модель культурно-исторических трансформаций, Михайлюк О. В. (2017)
Хром’як Н. Л. - Теологічна онтологія Карла Барта (2017)
Гусейнов Ю. - Мировоззрение выдающегося молланасреддинца Адуррагима Ахвердиева (2017)
Степанов В. В. - Соціологічна футурологія Ентоні Гіденса: дослід з соціально-філософської ревізії, Новиченко І. (2017)
Кравченко С. С. - Умови формування соціально-філософського світогляду Олівера Венделла Холмса (2017)
Карпенко А. - Стратегічно-реляційна концепція держави Б. Джессопа (2017)
Санников С. В. - Мифологемы об антисакраментальных взглядах Яна Гуса на евхаристию (2017)
Максюта М. Є. - "Сродність" Григорія Сковороди і національний образ буття: до актуалізації гуманістичних ідей, Коломієць А. І. (2017)
Павлова Т. С. - Обов'язковість раціональної поведінки як розумної та соціально необхідної у німецькій класичній філософії (2017)
Дроботенко М. О. - "Перфоменс-філософія" ("Perfomance philosophy") як дидактичний проект перформативної філософії: німецький досвід (2017)
Вашкевич В. М. - Світоглядно-філософські основи науки і проблема демаркації (2017)
Діденко Л. В. - Філософія та наука: демаркаційні зауваги (2017)
Поліщук О. С. - Мова як цінність і засіб консолідації нації у процесі глобалізації, Поліщук О. В. (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія: нариси до проблеми "початку" (2017)
Тімченко О. П. - Феномен суб'єкта соціальної дії, Вімерт І. І., Яким О. М. (2017)
Дьяковська Г. О. - Наративний модус людського існування, Каширський М. І. (2017)
Хилько М. І. - Екологічна культура та дієві засоби її формування (2017)
Амиров Э. А. - Связь математики и философии на дискретно-структуральной плоскости мышления: дискретно-структуральная модель мира (2017)
Рашадат Г. Я. - Философия концепции устойчивого развития (2017)
Волинець А. А. - Ірраціоналізм та стахастичність як форми маніфестації хаосу в культурі нового часу (2017)
Андреєв О. В. - Роздуми про папський примат в перспективі діалогу з православними (2017)
Кришталь А. Б. - Світське та релігійне у трактуванні держави: секуляризація у західному світі (2017)
Мокієнко М. М. - Сучасні тенденції розвитку п'ятидесятицької місійної еклезіології (2017)
Несправа М. В. - Три сценарії розвитку ісламу в Європі (2017)
Подорожній Ю. А. - Суспільство солідарності в християнській соціальній концепції (2017)
Теліженко Л. В. - Цілісність людини древніх цивілізацій: постнекласичний підхід (2017)
Шевченко М. І. - Тенденції культурної динаміки в контексті суперечностей соціокультурних змін сучасності (2017)
Шніцер М. М. - Метафора як інструмент відображення соціальної дійсності (2017)
Богданова Н. Г. - Проблема самореалізації людини у сучасному інформаційному суспільстві (2017)
Холох О. І. - Процеси симуляції та симулякри в контексті новітніх війн: філософсько-антропологічне осмислення (2017)
Гірліна Н. Ю. - Феномен кіберсоціалізації в умовах медіакультурного простору (2017)
Драпушко Р. - Гуманістична світоглядно-ідеологічна парадигма в сучасній туристичній політиці держави: становлення та реалізація (2017)
Захаренко К. - Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної небезпеки (2017)
Концурак О. - Екологічна ситуація держави: парадокси теорії і практики (2017)
Красніцька Г. М. - Проблеми єдності нації в умовах глобалізації (2017)
Кулик О. В. - Цілі навчання філософії в США та Україні (2017)
Мартинова С. П. - Кризова свідомість: від особистої кризи до соціальної маргінальності (2017)
Мельник Ю. М. - Самореалізація як феномен, Шевченко Г. А. (2017)
Мовчан М. М. - Страхи в духовно-культурній традиції України (2017)
Оліфер О. Є. - Проблема поділу як ключовий аспект ідентичності особистості (2017)
Орищенко Н. О. - Простір репрезентації Прекрасної Дами: ігрова складова куртуазного культу (2017)
Sanotska N. - Posthumanism: genealogies, strategies, practices (2017)
Сластенко Е. Ф. - Философия медицины: формирование предметного поля, Ягодзинский С. Н. (2017)
Сосуновський В. С. - Проблемне поле соціального буття територіальної громади в сучасній Україні (2017)
Свистун В. В. - Музичний авангард: пошук нової виразності (2017)
Ткаченко К. О. - Професійна етика адвоката в роботі з корпораціями: ігри з законом - питання нормативності (2017)
Гриценкo М. В. - Забезпечення культури якості вищої освіти: зарубіжний досвід (2017)
Силадій І. - Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях (2017)
Червона Л. М. - Принципи розвитку студентського самоврядування в університетах (2017)
Балагура О. О. - Вплив сучасної освіти на формування особистості в суспільстві постійних змін (2017)
Левкулич В. В. - Труднощі перекладу: до питання про соціокультурну зумовленість уявлень про справедливість (2017)
Гончаренко О. А. - Педагогіка вільного часу Львівсько-Варшавської школи (2017)
Додонов Д. Р. - Університети-переселенці: проблеми сьогодення та перспективи реінтеграції (2017)
Капустін С. - Поняття світогляду у світлі сучасного філософсько-педагогічного дискурсу (2017)
Невмержицька Н. М. - Соціальні пріоритети студентської молоді в контексті професійного становлення (2017)
Опанасюк Ю. - Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти (2017)
Стасів Т. Г. - Особливості базової підготовки провізорів з дисципліни "Патентознавство" (2017)
Струк О. А. - Атестація та безперервна освіта провізорів (2017)
Щедрова Г. П. - Еволюція наукових підходів у межах політологічного аналізу міжнародних організацій (2017)
Явір В. А. - Етнополітична дезінтеграція: пошук характеристик у визначеннях суміжних наук (2017)
Опанасюк Т. А. - Інститут політичної опозиції в системі владних відносин, Невинна Г. Я. (2017)
Петров А. М. - Методологія дослідження кризових явищ суспільно-політичних модернізацій (2017)
Бадер А. В. - Чутки як компонент інформаційної складової сучасного збройного насилля (2017)
Гай–Нижник П. П. - Українсько-російські міждержавні взаємини за президенства В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого (2017)
Деревінський В. Ф. - Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій (2017)
Горюнова Є. О. - Проблема анексії Криму в зовнішньополітичній діяльності Європарламенту (2017)
Лепська Н. В. - Проблема концептуалізації простору в сучасному суспільно-політичному науковому дискурсі (2017)
Сакун А. В. - Політика інформаційного суспільства як політика скандалу, Кадлубович Т. І. (2017)
Карпяк О. М. - Політична адаптація особистості в умовах перехідного суспільства (2017)
Куницький М. П. - Особливості та тенденції мотивації поведінки політичного класу та суспільства у контексті демократизаційних змін в Україні (2017)
Вонсович О. С. - "Гра м'язами" між Північною Кореєю та Сполученими Штатами Америки: наслідки для міжнародної безпеки (2017)
Haydanka Ye. I. - Socio-Political Fragmentation and Peculiarities of Transboundary Cooperation of the Highest Self-goverment Body (on the examle of the Trnava Region of the Slovac Reublic), Martinkovich M. (2017)
Завада Я. І. - Ядерна програма Ірану в контексті ірано-ізраїльських відносин (2017)
Зейналова Ш. И. - Необходимость обновления механизма сотрудничества и интеграции между Азербайджаном и ЕС (2017)
Іщейкін К. Є. - Польський досвід впровадження бюджету участі (2017)
Польовий Т. Є. - Польсько-білоруські відносини на сучасному етапі: передумови і чинники зближення (2017)
Калитчак Р. Г. - Субнаціональний чинник у відносинах ЄС з третіми країнами: досвід Канади (2017)
Слюсаренко І. Ю. - Особливості політики Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору (2017)
Трофимов Е. А. - Формирование национальной идентичности в России и в Украине: политологический анализ (2017)
Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім - Роль Збройних Сил у формуванні безпекової й зовнішньої політики Турецької Республіки (2017)
Моторна Т. - "Кальник - столиця України ..." (2017)
Брижицька С. А. - Рецензія на збірник документів і матеріалів: історія Національної Академії Наук України. 1956–1960: Частина 1. Документи і матеріали / Редкол.: О. С. Онищенко (Голов. ред.) |та ін.|; Упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт |та ін.|. – Київ 2016. – 872 С.; Частина 2. Додатки / Редкол.: О. С. Онищенко (Голов. рред.) |та ін.|; Упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт |та ін.| – Київ, 2016. – 1064 С. (2017)
Носовский А. В. - Актуальные теплофизические проблемы управления ресурсом ядерных энергоблоков АЭС, Шараевский И. Г., Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2017)
Виговський О. В. - Вплив вологості та чистоти водню на надійність потужних електричних машин, Хвалін Д. І., Мистецький В. А. (2017)
Skorbun A. D. - Comparison of statistical properties of coolant temperature and neutron flux in a reactor PWR-1000, Stadnyk S. M., Kotelenets V. G., Arvaninov O. L., Drobetskii A. V. (2017)
Кучмагра О. А. - Аналіз експериментальної статистики інтервалів. Перевірка експоненціальності розподілу інтервалів, Скорбун А. Д., Августов В. В., Мазний І. А., Казимиров О. С. (2017)
Molitor N. - Challenges and Progress in improving Safety and Managing Radioactive Wastes at Chornobyl NPP and in the Chornobyl Exclusion Zone, Drace Z., Bugai D., Sizov A., Haneke K., Thierfeldt S., Nitzsche O., Shapiro Y. (2017)
Berkovskyy V. - Long-term programme of biophysical monitoring of the personnel involved in the construction of the new safe confinement, Bonchuk Iu., Ratia G., Tsygankov M., Vasylenko V., Sakhno V., Volkerniuk T., Gorbachov S. (2017)
Borysenko V. I. - Forecasting changes in the neutron-physical characteristics of fuel-containing materials, Goranchuk V. V., Sidoruk N. M. (2017)
Свєрчков С. Ф. - Перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему: актуальність рекомендованого курсу дій, Стельмах Д. А., Шумилова Л. Є. (2017)
Лагуненко A. С. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2015 - 2016 гг., Хан В. Е., Калиновский А. К., Краснов В. А., Кашпур B. А., Довыдьков С. А. (2017)
Garger E. K. - Assessment of aerosol radiation environment in short-range region of ChNPP during building of the new safe confinement, Shynkarenko V. K., Kashpur V. A., Skorjak G. G., Kalinovsky A. K. (2017)
Єгоров В. В. - Проблемні питання в дослідженні радіаційної обстановки під час реалізації проектів на об’єкті "Укриття" та шляхи вирішення їх, Павловський Л. І., Стоянов О. І., Федорченко Д. В. (2017)
Городецький Д. В. - Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових документів для забезпечення радіаційної безпеки під час перетворення об’єкта "Укриття", Деренговський В. В., Павловський Л. І. (2017)
Гаврюшенко Д. А. - Особливості переносу радіоактивних частинок у процесах полегшеної дифузії, Сисоєв В. М., Черевко К. В., Власенко Т. С. (2017)
Михайлов А. В. - Результаты уточнения динамики температуры подреакторной плиты и суммарного тепловыделения из зоны локализации ядерно-опасных скоплений в помещении 305/2 объекта "Укрытие" ЧАЭС, Дорошенко А. В. (2017)
Зимин Л. Б. - Ювілеї (2017)
Правила для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Romanovskiy O. - Pedagogical conditions of professional training for future programmer engineers, Goncharenko T. (2017)
Пономарьов О. - Системний підхід до розвитку професійного мислення, Квасник О. (2017)
Резнік С. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін, Хавіна І. (2017)
Підбуцька Н. - Психологічні аспекти становлення професіоналізму майбутнього фахівця: модель та структура (2017)
Зуєва Л. - Концептуальна цілісна синергетична модель психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Курбатов C. - Трансформація університету в контексті викликів ХХІ століття (2017)
Дольська О. - Питання метафори соціального простору в контекст руйнації метафізичного мислення (2017)
Михайличенко В. - Особистісний підхід у вивченні лідерства та його роль в процесі формування лідерського потенціалу студентів (2017)
Дєгтяр О. - Особливості та зміст основних етапів становлення компетентнісного підходу до управління персоналом, Непомнящий О. (2017)
Бондаренко В. - Дослідження змісту і структури лідерських якостей майбутніх психологів під час навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Титул, зміст (2017)
До 80-річчя Аркадія Омеляновича Тарнавського – багаторічного очільника аптечної служби Миколаївщини (2017)
Новини з міжнародного Конгресу International Diabetes Federation (2017)
Гадяк І. В. - Динаміка асортименту простатопротекторів у Державному формулярі лікарських засобів першого.дев’ятого випусків, Громовик Б. П. (2017)
Шматенко О. П. - Економічні аспекти фармакотерапії військовослужбовців із травмами та пораненнями головного мозку, Рум’янцев Ю. В., Власенко О. М., Плєшкова О. В. (2017)
Піняжко О. Б. - Мультикритеріальний аналіз рішень для оцінювання технологій охорони здоров’я: наукове обґрунтування вибору критеріїв в Україні, Заліська О. М. (2017)
Тригубчак О. В. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин у разі розроблення складу саше з протизапальними властивостями, Гуреєва С. М., Юр.єва О. О., Гой А. М. (2017)
Дячок І. Л. - Дослідження хронічної токсичності комплексного фітополіекстракту седативної дії, Піняжко О. Р., Іванків О. Л. (2017)
Вринчану Н. О. - Антисептичні властивості похідного аміноадамантану, Макітрук В. Л., Шаламай А. С., Дронова М. Л., Дудікова Д. М., Суворова З. С., Шарова А. О. (2017)
Рудь А. М. - Гепатопротекторна активність похідних 1,2,4-триазол-3-тіону, які містять за С5-атомом вуглецю гідрокси(феніл)метильний замісник, Каплаушенко А. Г., Пругло Є. С., Фролова Ю. С. (2017)
Рецензія на монографію члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора Чекмана Івана Сергійовича "Нанонаука: медико-біологічні основи" (2017)
Строєва В. О. - Застосування непараметричних методів до статистичного оцінювання вибіркових характеристик, Накопія М. (2016)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование температурных полей и термических напряжений при нагреве простых тел одновременно конвекцией и излучением. Сообщение 1, Уклеина С. В. (2016)
Самохвалов С. Є. - Загальні системи відліку і визначення енергії в теорії гравітації (2016)
Дронов С. Г. - Керування наближеним розв'язком диференціальних рівнянь з розривними коефіцієнтами (2016)
Смолянский П. С. - Построение подсистемы АСУ "Страж" по обнаружению эволюционирующих пустот в условиях карьера, Козикова Т. П. (2016)
Трикіло А. І. - Розробка математичної моделі очистки фенольних стічних вод від смолистих речовин. Частина 2, Єлатонцев Д. О. (2016)
Романюк О. Д. - Оптимізація мас зубчастих коліс механічної передачі на етапі попереднього проектування (2016)
Волошин Р. В. - Алгоритм расчета плавления утяжеленного комбинированного алюмосодержащего раскислителя цилиндрической формы в защитной оболочке, Бабенко М. В., Жульковский О. А., Жульковская И. И., Дегтяренко Я. О. (2016)
Льдовская А. В. - Математическая модель оценки риска отказа подсистемы "человек " в системе "человек-машина-среда", Мещанинов С. К. (2016)
Ковязин А. С. - Обоснование соотношения площадей поперечного сечения грунтового теплообменника для геотермальной вентиляции (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського