Мейзерська Т. - Фрагмент "одесской драматургии" в европейском контексте (рецензия на монографию: Малютина Н. П. "Поэтика высказывания в пьесах одесских драматургов Анны Яблонской и Александра Марданя". – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow, 2016. – 180 s.) (2017)
Луцюк М. - Давньоєгипетська поема "Бесіда зневіреного зі своїм ба": художній переклад на українську. Перекладено за факсиміле, наведеним у праці H. Goedicke (Goedicke H. The Report about the Dispute of a Man with His Ba. Papyrus Berlin 3024. – London, 1970. - 248 p.) (2017)
Сінченко О. - Януш Славінський. Методологічні зволікання. Переклад зроблено за першою публікацією: Janusz Sławiński Zwłoki metodologiczne // Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja 1978, nr 5 (41), 1–9 (2017)
Титул, зміст (2017)
Шестопалова Т. - Літературна критика як спосіб самоактуалізації інтелектуала (на матеріалі листування й праць Юрія Шевельова та Богдана Рубчака) (2017)
Жигун С. - Соціальний реалізм в українській літературі ХХ ст. (2017)
Погребняк І. - Історична парадигма семіотики (2017)
Богданець С. - Харчова утопія в українській поезії "низового" бароко (2017)
Богинская А. - Изменение традиционного содержания концепта "дом" в городской прозе 70-х годов (на материале польской и русской литературы) (2017)
Гайдаш А. - Дискурс старіння в драматургії початку XXI ст.: Проблемно-семантичні аспекти (на матеріалі п’єс Великої Британії, Польщі, Словаччини, США) (2017)
Розінкевич Н. - Феномен великої французької революції у художньому вимірі сучасної української мандрівної прози (на прикладі нарису О. Дробахи "Українські таємниці Франції") (2017)
Скибицька Ю. - Драматичний доробок Неди Нежданої у контексті метамодернізму (2017)
Волошук Л. - Полікомпонентність художніх образів у історичній фантазії "Із сьомого дна" Ярослави Бакалець та Ярослава Яріша (2017)
Бровко О. - Проблема жанрових модифікацій: сучасна репрезентація (рецензія на монографію: Бовсунівська Т. Жанрові модифікації сучасного роману / Тетяна Бовсунівська. – Харків : Діса плюс, 2015. – 368 с.) (2017)
Руснак І. - Videre majus quiddam (рецензія на монографію Соболь В. Українське бароко. Тексти і контексти. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 382 с.) (2017)
Титул, зміст (2017)
Чик Д. - "Хто москаля об’їхав зроду?": поема "Енеїда" І. Котляревського в контексті крутійської літератури (2017)
Бульбачинська О. - Творчість Євгена Гуцала: естетичні засади (2017)
Муравецька Я. - Театральна інтерпретація повісті "Кайдашева сім’я": візуальний аспект (2017)
Шеремет О. - Проблематика пам’яті в сучасному польському репортажі (на прикладі "Кулеметів і вишень" Вітольда Шабловського) (2017)
Моркотун С. - Відтворення експресивності образних засобів при перекладі текстів політичного дискурсу (2017)
Титул, зміст (2017)
Полтавцева Н. - Комментарий и интерпретация: проблемы современной ситуации (2017)
Щербаков Я. - Містичні мотиви в китайській середньовічній прозі (2017)
Плющик О. - "Змістоформна Одіссея" Василя Махна у збірці "Cornelia street cafe: нові та вибрані вірші" (2017)
Дмитрієва В. - Мотиваційний комплекс казки "Синя Борода" у кітчевому чік-літі Е. Л. Джеймс "П’ятдесят відтінків сірого" (2017)
Яковлева І. - Невідомі художні твори Бориса та Насті Грінченків: поколінна еволюція ідіостилів батька та дочки (2017)
Власенко М. - Витоки німецьких фразеологічних одиниць, які вербалізують концепт Frau (2017)
Козлов Р. - Жанрова трансформація драматургії останньої чверті століття: тренд замість домінант і тенденцій (рецензія на монографію: Васильєв Є. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 532 с.) (2017)
Бамбура А. М. - Розрахунок несучої здатності фрагментів монолітного залізобетонного перекриття з трубчастими вставками за деформаційним методом, Мельник І. В., Білозір В. В., Сорохтей В. М. (2018)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних колон збірного безкапітельно-безбалкового каркасу при косому стисканні, Микитенко С. М., Федоров Д. Ф. (2018)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование модели фрагмента сталежелезобетонной мостовой конструкции при нагреве, Избаш Ю. М., Плахотникова И. А. (2018)
Ушеров-Маршак А. В. - Функциональная совместимость – фактор развития современного бетона (на примере добавок в бетон), Кабусь А. В. (2018)
Дворкін Л. Й. - Високоміцний дрібнозернистий бетон на відсівах подрібнення граніту, Житковський В. В., Скрипник М. М. (2018)
Колчунов В. И. - Приведение в соответствие опытных данных трещиностойкости железобетонных конструкций их теоретическим значениям, Демьянов А. И., Яковенко И. А., Гарба М. О. (2018)
Клименко Е. В. - Расчёт надёжности пролётных железобетонных элементов по прочности нормальных сечений , Карпюк В. М., Агаева О. А. (2018)
Слюсаренко Ю. С. - Комплексне дослідження комунікаційного колектора, Лісений О. М., Головко Р. О., Зеленко Є. В., Дубовик С. О., Колумбет Л. В. (2018)
Пушкарьова К. К. - Вплив органо-кремнеземистої добавки на реологічні та технологічні властивості керамзитобетонних сумішей, Каверин К. О. (2018)
Бабіч Є. Є. - Практичний метод розрахунку стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів за граничними станами другої групи (2018)
Горик О. В. - Забезпечення несучої здатності залізобетонних консольних ригелів VIP-трибуни стадіону "Ворскла" у місті Полтава, Ковальчук С. Б. (2018)
Довженко О. О. - Шпонкові з’єднання елементів будівель із залізобетону, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2018)
Ковальський Р. К. - Дефекти при виготовленні буроін’єкційної палі в складних інженерно-геологічних умовах, що впливають на її несучу здатність за властивостями ґрунтової основи (2018)
Резник П. А. - Расчёт и анализ бескаркасных арочных систем, выполненных из тонкостенных холоднодеформированных профилей, Коренев Р.В. (2018)
Кичаева О. В. - Определение вероятности разрушения кирпичных стен эксплуатируемых зданий (2018)
Матченко Т. І. - Опір крихкому руйнуванню комбінованих із сталі та залізобетону конструкцій з тріщинами в сталевих елементах, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2018)
Козаченко Д. М. - Перспективи використання приватних локомотивів для перевезення вантажів у напрямку морських портів, Очкасов О. Б., Шепотенко А. П., Санницький Н. М. (2017)
Кузишин А. Я. - Побудова механічної моделі вагона дизель-поїзда ДПКр-2 та її особливості, Батіг А. В. (2017)
Окороков А. М. - Розширення цілей практичного застосування технічного аудиту на підприємствах залізничного транспорту, Булах М. О. (2017)
Kurhan M. B. - Railway track representation in mathematical model of vehicles movement, Kurhan D. M. (2017)
Ловська А. О. - Визначення навантаженості контейнерів у складі комбінованих поїздів при перевезенні залізничним поромом (2017)
Мурадян Л. А. - Залежність величини зносу пари тертя "п’ятник – підп’ятник" від пробігу вантажного вагона, Подосьонов Д. О., Шапошник В. Ю. (2017)
Ursulyak L. V. - Improvement of mathematical models for estimation of train dynamics, Shvets A. O. (2017)
Tiwari Anurag V. - Investigation on utility of plastic waste as an additive for bituminous concrete using wet process of mixing, Rao Y.R.M. (2017)
Danylova O. S. - Points on the sphere surface, Shcherbak A. S., Krasniuk А. V. (2017)
Мямлін С. В. - Інноваційні технології для тилового забезпечення військ, Кебал Ю. В., Северин О. П., Яковлєв С. О., Шаптала О. І. (2017)
Petrenko V. D. - Study of the effect of soil cement elements when stabilizing roadbed model in laboratory conditions, Tiutkin O. L., Sviatko I. O. (2017)
Ульянов Я. В. - Із досвіду проведення порівняльних випробувань лесових ґрунтів ручними динамічними зондами різноманітних конструкцій (2017)
Kalivoda J. - Enhancing the scientific level of engineering training of railway transport professionals, Neduzha L. O. (2017)
Тематичний показчик журналу "Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна" за 2017 рік (2017)
Мітелєва Зоя Михайлівна (2018)
Корж Микола Олексійович (2018)
Задніченко Михайло Олексійович (2018)
Грунтовский Геннадий Харлампиевич (2018)
Пехенько Сергій Іванович (2018)
Демченко Александр Васильевич (2018)
Зенченко Н. - Відновлення рухової функції дітей-інвалідів зі спастичними формами ДЦП з використанням роботизованого комплексу "LOKOMAT-PRO", Гримчак А., Гримчак Є., Мехед О. (2018)
Турчин О. А. - Вплив кінезіотейпування на силу натяжіння підошовного апоневрозу в нормі та у пацієнтів із плоскою стопою, що страждають на плантарний фасціїт, Лазарєв І. А., Міхневич О. Е., Лябах А. П. (2018)
Бур’янов О. А. - Травматологічна допомога в зоні АТО військовослужбовцям з пораненнями кінцівок: досвід застосування провідникової анестезії, Кіх А. Ю., Беспаленко А. А., Андронов Я. В., Дінець А. В. (2018)
Бойко И. В. - Применение модульного биполярного эндопротеза головки лучевой кости при переломовывихе проксимального отдела костей предплечья, Щербаков Д. Е., Макаров В. Б., Лазаренко Г. О. (2018)
Масленніков С. О. - Відновлення цілісності капсули суглоба як фактор попередження розвитку вивихів ендопротезу стегна, Головаха М. Л. (2018)
Демченко Д. О. - Дослідження напружено-деформованого стану системи "хребет-імплант" при різних типах фіксації хребта після резекції напівхребця, Яресько О. В., Петренко Д. Є., Мезенцев А. О. (2018)
Тарасенко О. М. - Інтегральна оцінка наслідків хребетно-спинномозкових травм шийного відділу хребта за допомогою променевих методів досліджень в практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В., Олефіренко О. В. (2018)
Касинець С. С. - Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій в Полтавській області, Голованова І. А., Паламарчук Д. В., Кравців І. С. (2018)
Гур’єв С. О. - Оцінка ефективності різних схем антибіотикотерапії у постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Філь А. Ю., Ковалишин І. В. (2018)
Пелипенко О. В. - Етапне функціональне лікування переломів дистального відділу плечової кістки, Павленко С. М., Ковальов О. С., Гончаров А. В., Соколка В. В., Баженов А. А., Жигайлов С. С. (2018)
Радченко В. О. - Моделюванння варіантів транспедикулярної фіксаціїї грудного відділу хребта при резекції одного хребців із заміщенням міжтіловою опорою, Куценко В. О., Попов А. І., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2018)
Филиппенко В. А. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматическом асептическом некрозе головки бедренной кости, Бондаренко С. Е., Жигун А. И., Танькут В. А., Моисей А. А., Аконджом М. (2018)
Свінціцький А. С. - Сучасні аспекти НПЗП-ентеропатій: діагностика, профілактика, лікування, Козак Н. П., Барабанчик О. В. (2018)
Ткаченко М. М. - Роль трьохфазової остеосцинтиграфії при ендопротезуванні хворих з ураженням кульшових і колінних суглобів різного генезу, Король П. О. (2018)
Хвисюк М. І. - Ушкодження грудного та поперекового відділу хребта при множинних та поєднаних травмах, Ринденко В. Г., Радченко В. О., Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2018)
Шимон В. М. - Вплив різних режимів лазера з термоефектом на структуру губчастої кісткової тканини та регенерацію кістки у білих лабораторних щурів, Кубаш В. І., Стойка В. В., Шерегій А. А. (2018)
Курінний І. М. - Переломи голівки променевої кістки. Остеосинтез чи видалення?, Страфун О. С. (2018)
Наср Аль Калі - Застосування методу безперервного пасивного руху в процесі фізичної реабілітації хворих з патологією колінного суглоба, Корольков О. І., Болховітін П. В. (2018)
Омельченко Т. М. - Класифікація остеохондральних пошкоджень гомілковостопного суглоба та їх наслідків, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Соболевський Ю. Л., Турчин О. А. (2018)
Колов Г. Б. - Фактори ризику інфекційних ускладнень після остеосинтезу переломів довгих кісток кінцівок, Грицай М. П. (2018)
Бур’янов О. А. - Аналіз заміщення кісткових дефектів кальцій-фосфатними біоматеріалами при захворюваннях кісткової тканини, Чорний В. С., Проценко В. В., Шаповалов В. С., Кусяк В. А. (2018)
Бур’янов О. А. - "Етол форт" у пацієнтів з остеоартрозом, Задніченко М. О., Лиходій В. В., Котова М. В., Смірнова М. Р. (2018)
Сташкевич А. Т. - Порівняння результатів консервативного та хірургічного методів лікування переломів хребців на тлі остеопорозу, Вітковський А. М., Шевчук А. В. (2018)
Бур’янов О. А. - Клінічна ефективність хондрометаболічної терапії у пацієнтів з ранніми стадіями остеоартроза та наслідками внутрішньосуглобових хондральних пошкоджень, Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Кваша В. П. (2018)
Бур’янов О. А. - Актуальні аспекти діагностики та лікування комплексного регіонарного больового синдрому І типу, Коструб О. О., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Подік В. А. (2018)
Бур’янов О. А. - Класифікація вогнепальної травми кінцівок, Ярмолюк Ю. О., Вакулич М. В., Бородай О. Л., Клапчук Ю.В. , Беспаленко А. А., Лось Д. В. (2018)
Голюк Є. Л. - Досвід застосування методик пролотерапії при остеоартрозі колінного суглоба, Пшениний Т. Є., Бондарєв Г. Г., Сауленко К. О. (2018)
Павленко С. М. - Деякі питання викладання травматології та ортопедії на додипломному та післядипломному етапах навчання, Пелипенко О. В., Півень Ю. М., Ковальов О. С. (2018)
Пузанова О. Г. - Проблеми ведення пацієнтів з захворюваннями кістково-м'язової системи на засадах доказового підходу (2018)
Березуцкий В. И. - Возможности кинезиотейпирования в лечении остеоартроза коленного сустава (2018)
Радченко К. А. - Зв'язок особливостей переломів кісток тазу з остеотропними екологічними факторами (2018)
Сиренко А. А. - Патологическое образование рубцов после хирургических вмешательств и основы действий по его предотвращению и подавлению (2018)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Переломи дистального метаепіфіза променевої кістки (2018)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Переломи діафізу плечової кістки (2018)
Осадчий О. - Відновлювальна хірургія у практиці військових і цивільних медиків: сучасні досягнення (2018)
Гайко Г. В. - Роль дисплазії сполучної тканини та d-гіповітамінозу в прогресуванні остеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В. (2018)
Гайко Г. В. - Прогресування остеоартрозу кульшового сустава: форми, причини, профілактика, Калашніков О. В. (2018)
Рушай А. К. - Роль показателей термоассиметрии в определении объема медикаментозной профилактики нейропатических нарушений у больных с переломом лучевой кости в типичном месте, Лисунов А. К. (2018)
Рушай А. К. - Выбор режимов внеочаговой фиксации при лечении несрощений костей голени, Бебих А. Р. (2018)
Герцен Г. І. Горбань Д. А. - Визначення ролі хірургічних доступів ендопротезування кульшового суглоба (2018)
Воронцов П. М. - Власний досвід розробки та впровадження кістково-пластичних матеріалів алогенного походження "ОМС-А", Сльота О. М., Гусак В. С. (2018)
Дроботун О. В. - До питання остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки, Білінський П. І., Коновал А. М. (2018)
Климовицкий В. Г. - Анализ показаний к применению аппаратов внешней фиксации в условиях травматологического отделения городской больницы, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2018)
Климовицкий В. Г. - Возможности оптимизации программы учебной дисциплины по травматологии и ортопедии для студентов высших медицинских учебных заведений, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2018)
Нанинець В. Я. - Реконструктивно-відновні операції при наслідках переломів п'яткової кістки, Турчин А. М., Кулева О. В. (2018)
Смирнова В. М. - Влияние заболеваний суставов на качество жизни человека (2018)
Осадчук Т. І. - Ендопротезування колінного суглоба у хворих на гонартроз з вісьовими деформаціями та контрактурами, Заєць В. Б., Підгаєцький В. М., Сулима О. М., Калашніков О. В. (2018)
Зенченко Н. Л. - Використання роботизованого комплексу "LOKOMAT-PRO" з метою відновлення рухової функції дітей-інвалідів зі спастичними формами ДЦП, Гримчак А. О., Гримчак Є. В., Мехед О. Б. (2018)
Корольков О. І. - Порівняльна характеристика напружено-деформованого стану моделі стопи до та після коррекції плоско-вальгусної деформації з використанням різних методик лікування, Рахман П. М., Карпынський М. Ю., Яресько О.В. (2018)
Масленников С. О. - Характер экспрессии МРНК INOS в мягких тканях при закрытие деффекта капсулы полипропиленовым сетчатым имплантатом, Головаха М. Л., Беленичев И. Ф. (2018)
Юрик О. Є. - Неврологічні розлади при ушкодженні опорно-рухового апарату у постраждалих внаслідок бойової травми (2018)
Юрик Н. Є. - Особливості кардіологічної патології у пацієнтів з кістково-гнійною інфекцією, Юрик О. Є. (2018)
Яковенчук Н. М. - Субхондральна кістка та суглобовий хрящ: взаємозв’язок в розвитку артрозу, Дєдух Н. В. (2018)
Белоусова О. Ю. - Синдром диареи у детей и подростков: особенности патогенетической терапии (2018)
Белоусова О. Ю. - Опыт применения смеси "Нэнни-1" с пребиотиками у детей первого полугодия жизни с функциональными запорами, Ганзий Е. Б. (2018)
Павленко Н. В. - Оптимізація ерадикаційного лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Helicobacter pylori, у дітей із використанням спорового рекомбінантного пробіотика на основі B.subtilis, Шутова О. В., Ганзій О. Б., Солодовниченко І. Г., Савицька К. В., Слободянюк О. Л. (2018)
Шутова Е. В. - Вопросы терапии билиарной патологии у детей: выбор оптимального решения, Павленко Н. В., Бабаджанян Е. Н., Солодовниченко И. Г., Букша О. В. (2018)
Соляник А. В. - Обеспеченность витамином К рационов матерей-кормилиц (2018)
Драб Р. Р. - Епідеміологія кліщових та поєднаних із ними харчових алергій серед дитячого населення Рівненської області, Гущук І. В., Сафонов Р. В., Бялковський О. В., Брезецька О. І. (2018)
Бєлоусова О. Ю. - Досвід використання урсодеоксихолієвої кислоти в терапії біліарного сладжу в дітей, Волошина Л. Г., Ганзій О. Б., Бабаджанян О. М., Слободянюк О. Л. (2018)
Казицька Н. М. - Клінічні особливості перебігу непереносимості глютену без целіакії у дітей (2018)
Кирьянчук Н. В. - Особенности клинического течения коморбидных гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и хронического гастродуоденита у детей (2018)
Пархоменко Л. К. - Удосконалення діагностики й лікування гепатобіліарної патології в підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В., Хоменко М. А., Павлова О. С., Кварацхелія Т. М. (2018)
Белоусова О. Ю. - Диарея у детей младшего возраста (клиника, диагностика, принципы терапии), Савицкая Е. В., Павленко Н. В., Солодовниченко И. Г., Каафарани А. М., Волянский А. Ю. (2018)
Павленко Н. В. - Використання опитувальника GERDQ як метод скринінг-діагностики в дітей із захворюваннями органів гастродуоденальної зони, Волошин К. В., Слободянюк О. Л., Волошина Л. Г., Ганзій О. Б. (2018)
Бєлоусова О. Ю. - Фактори ризику та можливості запобігання формуванню гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей шкільного віку, Слободянюк О. Л., Павленко Н. В., Ганзій О. Б., Волошин К. В. (2018)
Белоусова О. Ю. - Роль адсорбентов в купировании синдрома диареи у детей, Волошина Л. Г., Бабаджанян Е. Н., Ганзий Е. Б., Волошин К. В. (2018)
Няньковська О. С. - Сучасні погляди на функціональні запори у немовлят (2018)
Березуцкий В. И. - Коррекция кишечной микробиоты в лечении синдрома раздраженного кишечника у детей (2018)
Ходак Л. А. - Цитомегаловирусный гепатит у детей, Браилко В. И., Дейнека Н. Г. (2018)
Шаповалова В. В. - Комплексна променева діагностика некротичного ентероколіту в новонароджених, Шармазанова О. П., Бортний М. О., Скорік Г. Р. (2018)
Завгородня Н. Ю. - Overlap-синдром целіакії з атиповим аутизмом у дитини: клінічний випадок, Лук’яненко О. Ю., Жигір Н. О., Гайдар Ю. А. (2018)
Шульгай О. М. - Проблема гастроптозу як прояву недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці дитячого гастроентеролога, Кабакова А. Б., Клим Л. А., Глушко К. Т. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Kharchenko V. - Security and Availability Models for Smart Building Automation Systems, Ponochovnyi Yu., Abdulmunem Al-Sudani M. Q., Boyarchuk A. (2017)
Raimondo P. - Use of Particle Swarm Optimization Algorithm for Digitalized Sinewave Signal Parameters Estimation (2017)
Kolokolov Yu. - Observations-Based Computational Analytics on Local Climate Dynamics. Part 3: Forecasting, Monovskaya A. (2017)
Balyk A. - Using Graphic Network Simulator 3 for DDoS Attacks Simulation, Karpinski M., Naglik A., Shangytbayeva G., Romanets I. (2017)
Großwindhager B. - Dependable Internet of Things for Networked Cars, Rupp A., Tappler M., Tranninger M., Weiser S., Aichernig B. K., Boano C. A., Horn M., Kubin G., Mangard S., Steinberger M., Römer K. (2017)
Кислюк К. В. - Українська ідентичність в історико-культурній ретроспективі (2017)
Скорик А. Я. - Мистецтво телекомунікації у полі культурознавства: проблема меж (2017)
Аманмурадов Н. - Глобальні виміри охорони культурної спадщини та національна політика Туркменістану (2017)
Денисюк Ж. З. - Роль дигітального середовища інтернету в актуалізації етнокультурних цінностей суспільства (2017)
Колосова Н. А. - Ставропігійське братство в історії меценатства України (2017)
Малоока Л. В. - Масові свята як чинник формування національної культури (2017)
Щербань А. Л. - Семантика ідеограми на посудині з лівобережної України доби енеоліту (2017)
Гродська Е. Б. - Чотири хвилі переселенського руху українців: соціокультурні причини та особливості діаспори (2017)
Данник К. О. - Хачкари – самобутні пам’ятники вірменського народу (2017)
Ляшенко Л. Л. - Феномен таланту та самоактуалізація: точки перетину (2017)
Манделіна О. С. - До питання про природу нових медіа (2017)
Панченко С. А. - Феномен релігійного туризму і паломництва в культурологічному вимірі (2017)
Румко Ж. П. - Роль центрів народної творчості у формуванні національної культури (на прикладі проведених заходів з відзначення Дня незалежності України) (2017)
Савенко М. О. - Еволюція універсального жіночого образу в контексті Богородичної традиції як предмет культурологічного дослідження: історичний та транскультурний виміри (2017)
Хлебосолов І. О. - Концептуальне моделювання державної культурної політики (2017)
Чумаченко М. О. - Світло і темрява як шифри трансцендентного в проекції "Буття в краху" К. Ясперса (2017)
Бевська І. Д. - Подвижницька діяльність греко-католицьких священиків Тернопільського воєводства на музично-просвітницькій ниві (2017)
Беліченко Н. М. - Логіка поліфонічного мислення у перспективі музикознавчих студій (2017)
Горовой С. Г. - Вібрато під час гри на мідних духових інструментах (2017)
Донченко Н. П. - Американський мюзикл на зламі третього тисячоліття, Зайцева І. Є. (2017)
Іванніков Т. П. - Творчість Роланда Дьєнса в контексті французької гітарної музики ХХ століття (2017)
Кузьмінський І. Ю. - Музична культура у релігійних та освітніх центрах Луцька ранньомодерний час (2017)
Оганезова-Григоренко О. В. - Іманентні модуси творчого процесу як структура таланту артиста мюзиклу (2017)
Фурдичко А. О. - Роль і місце музичного фольклоризму в художніх творах кінця ХХ – поч. ХХІ ст. (2017)
Ангеловська С. Д. - Східний і західний вектори у формуванні композиторського стилю Володимира Файнера (2017)
Бобул І. В. - Образ сучасної особистості в українській естрадно-пісенній творчості (2017)
Гайдичук О. С. - Творча діяльність бандуриста Ярослава Бабуняка 1939-1947 роках: основні періоди (2017)
Гарькава І. О. - Християнські динамічні компоненти національного стилю як основний фактор стилеутворення у сучасній українській музиці (2017)
Данканич Г. М. - Світ сценічних образів у оперній творчості Гізели Циполи (2017)
Дзюба О. А. - Музична творчість Ігоря Поклада у фокусі вокально-акторської інтерпретації (на прикладі музики до драматичної вистави "Засватана – не вінчана") (2017)
Журавкова Ю. О. - Опера Джан Карло Менотті "Стара діва та злодій": жанрові параметри та особливості драматургії (2017)
Копелюк О. О. - І. Карабиць "П’ять музичних моментів" для фортепіано з оркестром: присвята чи заповіт (2017)
Кучеренко С. І. - Квадра-матричний підхід у вивченні явища "школа" (2017)
Лапко В. В. - Процеси становлення масової музики як результат взаємопроникнення в культурному полі США в першій половині ХХ ст. (2017)
Лісогорська А. А. - Опери П. Чайковського у Львові (до питання постановок російської оперної класики в Галичині) (2017)
Лю Фань - Соціально-культурні чинники становлення образу фортепіано (2017)
Німилович О. М. - Музичне втілення поезії Ліни Костенко в циклі солоспівів Богдани Фільц "Золота колиска" (2017)
Палійчук А. В. - Екзистенціальні виміри творчої особистості В. Івасюка та архетипи національної свідомості (2017)
Енджі Пань Хунь - Жанрово-стильові особливості другого фортепіанного концерту (2017)
Сахарчук Р. В. - Традиція многолітствування в українському фольклорі (2017)
Седюк І. О. - Ігрова логіка у фортепіанних Богдани Фроляк дуетах В. Птушкіна (2017)
Теребун Д. С. - Проблеми джазу у мистецтвознавчому дискурсі (2017)
Чучман В. М. - Диригентський почерк Євгена Вахняка (2017)
Щелканова С. О. - The ontogenesis of the early symphonies of Valentyn Silvestrov (2017)
Крись А. І. - Деякі теоретичні аспекти аналізу сценічно-хореографічного образу бальному танці (2017)
Суховерський В. М. - Музичне училище як провідний мистецький заклад Чернігова на початку ХХ ст. (2017)
Міжнародна богословська комісія. Богослов’я сьогодні: перспективи, принципи, критерії (2015)
Гусак П. Р. - Етимологічна герменевтика як ключ до розуміння і датування тексту (на прикладі легенди про Сема, Хама і Яфета: Бут 9:18 – 27) (2015)
Дубковецька Л. С. - Ісус із Назарету і відновлення Ізраїля в історичних обставинах кризи (2015)
Островський Р. Я. - Богословські аспекти Нагірної проповіді (Мт 5:3-12) (2015)
Мілавек А. - Органічна єдність і пастирський геній "Дідахе" (2015)
Кіндій О. Ю. - Христологічні основи поняття diakonos у творах Климента Олександрійського (2015)
Горяча М. С. - Блаженства як основа духовного росту християнина: духовна екзегеза Мт 5:3-8 у гоміліях Псевдо-Макарія (2015)
Кондратишин І. М. - Святий Августин про слово у навчанні та пізнанні (2015)
Кащук О. - Духовна досконалість у вченні Григорія Великого (2015)
Петринко О. П. - Біблійні пісні в недільному та святковому богослужінні Єрусалиму від кінця II століття до виникнення поетичних канонів (2015)
Попелястий В. М. - Богослов’я святого таїнства покаяння: східний православний погляд (друга половина XVI – перша половина XVII століть) (2015)
Василишин І. В. - Про деякі особливості Типика о. Ісидора Дольницького (2015)
Аввакумов Ю. П. - "Християнство – релігія істориків"? На перетині історії та богослов’я (2015)
Заторський Н. З. - Ревізія московської версії походження "Послання Мисаїла" (2015)
Лука О. Б. - Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору в Києві: з історії мистецької пам’ятки ХІІ ст. (2015)
Гринчишин Т. Ю. - Українська діяспора – католицька і православна, Димид М. Д. (2015)
Гарт Д. Б. - Міф схизми (2015)
Барщевський Т. - Покликання і місія мирян у Церкві: біблійно-богословське обґрунтування (2015)
Татарин М. - Богослов’я "з марґінесу" як форма служіння місійної Церкви (2015)
Гірник О. В. - У пошуках моделі постконфесійної рефлексії: богословський авангард (2015)
Завідняк Б. Т. - Особові та сотеріологічні божественні імена: спроба феноменологічного обґрунтування божественної ономатології (2015)
Назаренко Р. О. - Постать Марії в Корані та християнсько-ісламський діялог у світлі декларації ІІ Ватиканського собору Nostra aetate (2015)
Олійник А. Р. - Сучасні тенденції та напрямки пасторального богослов’я як результат стратегії "aggiornamento", сформованої ІІ Ватиканським собором: спроба імплементації досягнень у реаліях УГКЦ (2015)
Біла О. І. - Християнство між постметафізикою та постмодерном: два приклади богословської думки в епоху кінця історії (2015)
Головач У. В. - Рецензія на переклад богослужбових текстів Страсного тижня і Пасхи майстерні літургійних перекладів "Трипіснець" (В. Рудейко, Т. Тимо, М. Тимо, А. Шкраб’юк) (2015)
Завідняк Б. Т. - Рецензія. Søren Kierkegaard. Atti dell’amore (Kjerlighedens Gjerninger). Testo danese a fronte / ред. Cornelio Fabro. Milano: Bompiani 2007. 1104 с. (2015)
Василишин І. В. - Рецензія. А. Дудченко. Евхаристия. Прошлое. Настоящее. Вечное. Киев: Quo Vadis 2013. 256 с. (2015)
Димид М. Д. - Рецензія: Мирослав Вольф. По подобию Нашему: Церковь как образ Троицы / перекл. з англ. Ольга Розенберг. Черкассы: Коллоквиум 2012. 397 с. (2015)
Димид М. Д. - Рецензія: Антуан Аржаковський. Очікуючи на Всеправославний собор: Духовний та екуменічний шлях. Львів: Видавництво УКУ 2013. 450 с. (2015)
Новосельський О. Е. - Рецензія: Андрій Баумейстер. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. Київ: Дух і літера 2012. 408 с. (2015)
Гірник О. В. - Рецензія: Boris Gunjević. Raspeti subjekt: bez Graala. Beograd: Fabrika knjiga 2010. 242 с. (2015)
Бутко М. - Активізація венчурного підприємництва як передумова розвитку інноваційної діяльності в Україні, Попело О., Узназова А. (2017)
Куйбіда С. - Удосконалення інструментів трансферної політики, необхідних для структурної перебудови економіки (2017)
Холявко Н. - Вектори впливу вищої освіти на процеси становлення інформаційної економіки (2017)
Конакова К. - Фактори впливу на інвестиційну привабливість України (2017)
Ходжаян А. - Поняття структури і структурних трансформацій у системі економічних процесів (2017)
Яковченко В. - Огляд торговельної політики як інструмент забезпечення принципу транспарентності в межах СОТ (2017)
Hruschynska N. - Instruments of state regulation of foreign activities: anti-crisis policy of economic diplomacy, Prysiazhniuk Yu. (2017)
Oliychenko I. - E-government as an instrument of managing the development of socio-economic systems, Ditkovska M. (2017)
Zelenska O. - Labor market and external labor migrations in Ukraine, Aleshugina N., Krasnianska Yu. (2017)
Yushchenko N. - Reserves for increasing the labor productive activity of national human resources in Ukraine (2017)
Савченко В. - Економічна, екологічна і соціальна сутність туризму та рекреації (2017)
Колтунович О. - Інноваційно-технологічна модернізація системи промислового водокористування (2017)
Романова А. - Фінансові інструменти запобігання ризиків на туристичному ринку України (2017)
Hryhorenko V. - Evaluating the economic efficiency of an advertising campaign as an important part of a small business marketing program, Teletov A. (2017)
Тульчинський Р. - Обґрунтування сутності теоретико-методологічних засад процесу регіоналізації (2017)
Гонта О. - Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки, Кальченко О., Жук О. (2017)
Дубина М. - Аналіз сучасного стану ринку факторингових послуг в Україні, Жаворонок А., Дубина П. (2017)
Шабанова О. - Наукові підходи до тлумачення сутності "факторинг", Парубець О. (2017)
Шимко Я. - Регулювання послуг у системі недержавного пенсійного забезпечення: національний і міжнародний аспект (2017)
Goncharenko O. - Financial statements of non-bank and credit financial institutions: users interests and priority of satisfaction (2017)
Zabashtanskyi M. - Modern aspects of conducting forensic accounting expertise in Ukraine, Surzhyk V., Borisenko L. (2017)
Volot O. - Classification of informational systems of accounting and management of enterprises by logistic concepts and steps integration (2017)
Nekhai V. - Disclosure of transaction expenditure in financial and management reporting (2017)
Березна Т. В. - Корекція андрогенного статусу чоловіків з безпліддям на тлі метаболічного синдрому та високого індекса маси тіла (2018)
Бєлікова І. В. - Інформаційне забезпечення моніторінгу стану здоров’я населення в сучасних умовах, Костріков А. В., Радченко Н. Р. (2018)
Бондарь В. П. - Оптимізація реабілітації осіб з інвалідністю кардіологічного профілю: місце психолога, Борисова І. С., Нечуй-Вітер Л. П. (2018)
Борисова І. С. - Фактори, що обумовлюють тяжкість пневмоній у хворих з порушеннями імунітету на фоні онкогематологічних захворювань (2018)
Гасымзаде Г. Ш. - Результаты ультразвуковой диагностики при закрытой травме живота (2018)
Деркач Н. В. - Клінічні критерії стратифікації екзогенного (IGE-залежного) та ендогенного (ige-незалежного) атопічного дерматиту у дорослих (2018)
Іоффе О. Ю. - Оцінка віддалених результатів хірургічного лікування спортивної грижі у футболістів, Ватаманюк В. Ф., Омельченко А. В., Стеценко О. П., Діброва Ю. А., Свиридовський С. А., Тарасюк Т. В. (2018)
Заремба Є. Х. - Нестабільна стенокардія у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень як наслідок активізації факторів запалення на фоні адаптаційних змін мікробіому дихальних шляхів, Федечко М. Й., Федечко Й. М., Іжицька Н. В., Макар О. Р. (2018)
Кальбус О. І. - Імунологічні підтипи міастенії серед дорослих хворих в Україні (2018)
Кияк Ю.Г. - Високі "коронарні" зубці T як рання ЕКГ-ознака тромбозу вінцевої артерії у пацієнта з дисекцією інтими та інфарктом міокарда, Галькевич М.П., Барнетт О.Ю., Світлик Г.В., Сало В.М. (2018)
Коновалова Н. М. - Порушення розвитку дітей раннього віку, народжених від матерів, які вживають алкоголь (2018)
Коровай С. В. - Стан системи "гістамін-гістаміназа" у жінок із загрозою невиношування вагітності (2018)
Климчук Ю. Ю. - Модель предикції та попередження розвитку внутрішньо-шлуночкових кровововиливів та їх наслідків у передчасно народжених дітей з низькою та екстремально низькою масою тіла при народженні, Артьомова Н. С., Бєлорус А. І., Ковальова О. М., Фастовець М. М. (2018)
Кравчун П. Г. - Ірисин як маркер інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння, Шапаренко О. В. (2018)
Криштафор А. А. - Особенности когнитивных нарушений при критических состояниях, развившихся в условиях различной степени защищенности от стресса (2018)
Новак А. С. - Діагностичні аспекти оцінки якості життя хворих, що перенесли черепно-мозкову травму (2018)
Міхановський О. А. - Результати оцінки молекулярно-біологічних маркерів пухлини залежно від виду лікування та віку хворих на поширений рак яєчників, Кочина М. Л., Харченко Ю. В., Федоренко Н. В. (2018)
Мірошниченко О. О. - Морфометрична оцінка анатомічних пропорцій очних яблук людини за даними ультразвукової органометрії (2018)
Мішура З. І. - Новий хірургічний метод лікування хворих екстрасфінктерними норицями прямої кишки (2018)
Мустафаева А. Г. - Изучение некоторых биохимических показателей, ассоциированных с патологией сосудистой системы при метаболическом синдроме, Алиева Т. Т. (2018)
Немальцова Е. В. - Анализ показателей НЕ-4 и СА-125 у больных злокачественными опухолями яичников при развитии рецидива заболевания (2018)
Овчаренко Л. К. - Кратал у комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію, Циганенко І. В. (2018)
Павловський С. А. - Цитокіновий статус хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу при комплексному лікуванні з включенням s-аденозилметіоніну (2018)
Панасенко С. І. - Флотуюча грудна клітка: загальні клініко-епідеміологічні аспекти (2018)
Рибалка Я. В. - Застосування prp-терапії в комплексі передопераційної підготовки до аутодермопластики при лікуванні хронічних ран (2018)
Федевич В. С. - Генотипи генів VEGF, TNF-α та TNF-β у хворих на рак сечового міхура у стадії t2n0m0 та їх зв'язок із ступенем неоплазії пухлини (2018)
Хухліна О. С. - Інтенсивність ендогенної інтоксикації, оксидативного стресу та факторів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит залежно від форми хронічної хвороби нирок, Антонів А. А., Кузьмінська О. Б., Антофійчук М. П., Данилишин Т. М. (2018)
Хухліна О. С. - Функціональний стан ендотелію та показників гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу іі стадії, ожиріння та неалкогольний стеатогепатит, Антонів А. А., Мандрик О. Є., Кузьмінська О. Б., Копчук Т. Г., Доманчук Т. І., Юрнюк С. В. (2018)
Царев А. В. - Выраженность холодовой дрожи при развитии послеоперационной непреднамеренной гипотермии (2018)
Чебурахін В. В. - Результати лікування артеріальних аневризм середньої мозкової артерії у післяопераційному періоді, Литвак С. О. (2018)
Швед М. І. - Метаболічна підтримка хворих на інфаркт міокарда з порушеннями функціонального стану печінки, Прокопович О. А. (2018)
Байда М. Л. - Особливості процесів ліпопероксидації та стану антиоксидантного захисту у легенях морських свинок в пізні періоди формування експериментального алергічного альвеоліту та корекція цих порушень тіотриазоліном (2018)
Байбаков В. М. - Анатомо-топографічні особливості дренажних систем яєчка (2018)
Бардер Е. Г. - Біохімічні зміни функціонального стану печінки в сироватці крові щурів після введення цитостатичного препарату оксаліплатин та їх корекції ліпосомальним препаратом "Ліолів" (2018)
Бугаевский К. А. - Костный таз и его особенности в половых соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся вольной борьбой и панкратионом, Черепок А. А. (2018)
Григорьева Л. В. - Экспериментальное исследование анальгетической активности некоторых 8-аминозамещенных 3-метилксантина, Самура И. Б., Романенко Н. И., Тихоновский А. В. (2018)
Єлінська А. М. - Механізми дезорганізації сполучної тканини пародонта щурів за умов системного запалення, Костенко В. О. (2018)
Макаров В. Б. - Біохімічні маркери сполучної тканини у сироватці крові щурів після імплантації біополімеру на основі полілактиду, Морозенко Д. В., Леонтьєва Ф. С. (2018)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну та мілдронату на інтегративні показники стійкості організму, вміст білку, морфометричні маркери в міокарді щурів при хронічній серцевій недостатності (2018)
Павлов О. Д. - Біохімічні маркери сироватки крові кроликів після імплантації на діафіз стегнової кістки пластин на основі полілактиду, гідроксиапатиту та трикальційфосфату (2018)
Рамазанов В. В. - Свойства эритроцитов, отмытых после быстрого замораживания-оттаивания в среде с сахарозой и 1,2-пропандиолом, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Бондаренко В. А. (2018)
Теслик Т. П. - Особливості змін макроелементного складу легень щурів молодого віку за умов експериментального алоксанового діабету, Понирко А. О. (2018)
Устенко Р. Л. - Современные пространственные представления о структуре периферической зоны простаты человека и расхождения в ее номенклатуре, Каценко А. Л. (2018)
Фаустова М. О. - Вплив сучасних антисептичних засобів на формування біоплівок грамнегативними збудниками інфекційно-запальних імплантаційних ускладнень, Назарчук О. А. (2018)
Хмара Т. В. - Вікова та індивідуальна анатомічна мінливість передміхурової залози та сім’яних пухирців у плодів, Ризничук М. О., Сикирицька Т. Б., Стефак Я. П., Стефанчук В. І., Федірчик П. О. (2018)
Шерстюк С. А. - Влияние острой постнатальной и смешанной гипоксии на показатели массы печени и антропометрические показатели крысят в постнатальном онтогенезе, Зотова А. Б., Храмова Т. А. (2018)
Біда А. В - Показники імунологічних маркерів сироватки крові та рівня мінерального обміну ротової рідини у хворих на хронічну герпетичну інфекцію в оцінці лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації, Романова Ю. Г. (2018)
Боднарук Н. І. - Оцінка стоматологічної грамотності батьків дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового апарату, Чухрай Н. Л. (2018)
Доброскок В. О. - Вплив дезінтоксикаційної терапії на цитокіновий профіль сироватки крові у дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом тіла нижньої щелепи (2018)
Ільчишин М. П. - Інтегральні показники гіпоксії у курців, хворих на генералізований пародонтит (2018)
Костура В. Л. - Освітні знання та рівень гігієни порожнини рота у дітей з надмірною масою тіла, Безвушко Е. В. (2018)
Ткаченко П. І. - Інформативність діагностичних заходів на етапах обстеження хворих з бічними кістами шиї, Резвіна К. Ю., Швець А. І., Костріков А. В. (2018)
Фур М. Б. - Фізичний розвиток дітей із зубощелепними аномаліями з шкіл-інтернатів (2018)
Єхалов В. В. - Деякі мотиваційні моменти в формуванні майбутнього фахівця-невролога, Мізякіна К. В. (2018)
Lysanets Yu. V. - Structural typology of eponyms in medical English, Havrylieva K. H. (2018)
Октисюк Ю. В. - Особливості викладання дитячої хірургічної стоматології в умовах кредитно-трансферної системи освіти (2018)
Стороженко О. В. - Особливості викладання загальної хірургії в умовах болонського процесу (2018)
Федів В. І. - Медична і біологічна фізика у процесі формування професійної компетентності лікаря (2018)
Шеховцева Т. Г. - Дистанційні (online) курси як основа самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання, Долінна М. О., Кравченко Т. В. (2018)
Дмитренко М. І. - Підходи в лікуванні пацієнтів із ретенованими центральними різцями верхньої щелепи, обумовленими надкомплектними зубами, Гуржій О. В. (2018)
Tkachenko R. P. - Medullary thyroid carcinoma with metastasis to cervical lymph nodes, Kuryk O. G., Golovko A. S., Denisenko A. I. (2018)
Федосюк Р. М. - Методологія аналізу кореневих причин несприятливих подій у медицині на прикладі клінічного випадку з анестезіологічної практики, Щупачинська Л. О., Ковальова О. М. (2018)
Агаева К. В. - Проблема преэклампсии в современном акушерстве (2018)
Васько Л. М. - Іноваційний метод цифрової рентгенологічної візуалізації – малодозовий томосинтез (2018)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Досвід застосування лазерних технологій в ортодонтичній практиці та аспекти їх подальшої модифікації (2018)
Костенко В. О. - Молекулярні механізми впливу фторидів на організм ссавців, Акімов О. Є., Ковальова І. О., Міщенко А. В. (2018)
Кравець К. І. - Найпоширеніші немеланомні раки шкіри, Богомолець О. В. (2018)
Красносельський М. В. - Можливості діагностичного та прогностичного використання матриксних металопротеїназ в онкогінекології, Сухін В. С., Гертман В. З., Сімонова-Пушкар Л. І. (2018)
Ляховський В. І. - Причини виникнення та діагностика синдрому діабетичної стопи, Гавловський О. Л., Кизименко О. О., Люлька О. М., Городова-Андрєєва Т. В. (2018)
Могильник А. І. - Синдром системного капілярного витоку у пацієнтів в критичних станах (2018)
Слюсарев И. Ю. - Резекция и транспозиция жирового тела щеки: показания и противопоказания к операции, Слюсарев Н. И. (2018)
Пам’яті вченого, колеги, друга Віктора Миколайовича Бобирьова (2018)
Мироненко В. П. - Визначення суб’єктів права вимоги в зобов’язаннях по відшкодуванню шкоди, завданої смертю потерпілого (2018)
Веренкіотова О. В. - Окремі питання захисту органами опіки та піклування житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2018)
Акімов М. О. - Кримінально-правова оцінка позитивної посткримінальної поведінки у злочинах проти виборчих прав (2018)
Вітко О. Ю. - Об’єкт та предмет злочину, передбаченого статтею 158-2 Кримінального кодексу України "Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму" (2018)
Воробей П. А. - Забезпечення охорони чинним кримінальним законодавством конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями V розділу Кримінального кодексу України (родовий та безпосередній об'єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) (2018)
Матвійчук В. К. - Родовий об’єкт злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (стаття 239-2 Кримінального кодексу України) (2018)
Семенюк Н. М. - Витоки та ґенеза часу як ознаки об’єктивної сторони злочину (2018)
Бусол А. Ю. - Система транснаціональних злочинних організацій (2018)
Козлюк Л. Г. - Громадський екологічний контроль у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля (2018)
Матчук С. В. - Деякі питання розмежування підвідомчості при розгляді земельних спорів (2018)
Ляшук Р. М. - Визначення поняття законодавства, що регулює оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України, Басараб О. Т. (2018)
ПЕРСОНАЛІЇ (2018)
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА (2018)
Коробка С. В. - Державна підтримка малого підприємництва на сільських територіях (2018)
Шульський М. Г. - Розвиток рослинництва у фермерських господарствах: минуле, сучасне, майбутнє (2018)
Смолинець І. Б. - Регіональні особливості та тенденції розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві, Оленич І. Р., Дутка Г. І., Вороний І. В., Сенів Р. В. (2018)
Гримак А. В. - Економічні особливості формування ринку продукції м’ясного скотарства (проблеми, орієнтація на розвиток) (2018)
Горбанюк В. О. - Кооперативний рух на селі має стати пріоритетом у реформуванні агропромислового комплексу (можливості, реалії і економічна ефективність його утвердження) (2018)
Гончарук С. М. - Aудит безпеки як ефективна складова розвитку підприємства, Мороз Н. П. (2018)
Кравців І. К. - Маркетинг сільських територій як засіб підвищення ефективності економіки регіону, Ткач С. М., Урбан І. Р. (2018)
Баценко Л. М. - Конкурентоспроможність випускника внз на ринку праці, Волкова К. В., Бублик І. М. (2018)
Гірняк К. М. - Невербальні засоби ділового спілкування в управлінні персоналом (2018)
Колос Б. О. - Як будувати високоцивілізовану, високорозвинену, народну, демократичну Українську державу, Лобаз Н. Л. (2018)
Минів Р. М. - Перспективи виробництва м’яса в країнах ЄС (2018)
Саламін О.С. - Актуальні проблеми формування пріоритетних напрямів державного регулювання сільського господарства, Поперечний С.І. (2018)
Маслак О. О. - Принципи формування та розвитку систем кластеризації національної економіки, Дорошкевич К. О., Салата І. З. (2018)
Власенко І. В. - Агротуризм в Україні та його інноваційна складова (2018)
Гарвас Г. Д. - Сутність глобалізації ринку ветеринарних препаратів в Україні (2018)
Сендецька С. В. - Брендинг у діяльності виробників продукції птахівництва (2018)
Коломицева О. В. - Оптимізація проектного аналізу виробничої діяльності підприємсва, Бурцева Т. І., Ганжала І. В. (2018)
Воскобійник С. Я. - Механізм реалізації кадрової політики на різних етапах життєвого циклу сільськогосподарських підприємств (2018)
Дорош-Кізим М. М. - Інтернет-маркетинг як складова електронної комерції, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2018)
Радух Н. Б. - Тенденції інноваційного розвитку Львівщини (2018)
Чемерис В. А. - Особливості модернізації сільських територій України в контексті європейської інтеграції, Куліш І. М. (2018)
Горин Г. В. - Туристичний аспект в контексті розвитку сільських територій (2018)
Колос Б. О. - Якою повинна бути судова система України?, Лобаз Н. Л. (2018)
Семенів Б. С. - Визначення рівня психологічної втоми майбутніх фахівців з виготовлення та переробки продукції тваринництва, Бабич А. М., Приставський Т. Г., Стахів М. М., Голубева О. Т. (2018)
Огірко О. В. - Людина - об’єкт і суб’єкт соціально-гуманітарних наук (2018)
Гордійчук Л. М. - Моніторинг функціонувaння системи упрaвління охороною прaці на підприємстві (2018)
Конопленко Н. А. - Мультимедійні технології у навчанні української мови як іноземної, Кравченко Є. Г., Шутак О. С. (2018)
Шутак О. С. - Зооморфні образи українського фольклору: птахи-деміурги в українській зимовій календарно-обрядовій поезії, Конопленко Н. А., Подоляк М. В. (2018)
Зверюк Р. Є. - Моральний розвиток особистості у концепції Якима Яреми (2018)
Смолінська О. Є. - Моніторингові дослідження в університеті: досвід і результати, Драч М. П., Дзюбинська Х. А. (2018)
Карбовнік І. В. - Латинська клінічна ветеринарна термінологія: словотворчі, лексико-семантичні та синтаксичні аспекти (2018)
Луцик Л. О. - Історія Бібліотеки Львівської академії ветеринарної медицини: австрійський і польський періоди (1881 - 1945 роки), Баран С., Левицька Л. (2018)
Gołos J. - Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden) zagrożeniem dla ekosystemu (2018)
Тимочко М. М. - З вірою в Україну (Товариству "Просвіта" - 150 років) (2018)
Підпала Т. В. - Використання ентропійного аналізу для оцінки розвитку ознак молочної худоби голштинської породи, Крамаренко О. С., Зайцев Є. М. (2018)
Бабік Н. П. - Продуктивне довголіття корів молочних порід залежно від тривалості їх першого сервіс-періоду (2018)
Качмар Н. В. - Особливості біологічного поглинання Кадмію рослинами ячменю ярого, Форемна І. В., Дидів А. І. (2018)
Крамаренко С. С. - Порівняльний аналіз відтворювальних ознак та кластерний аналіз свиней різних порід, Луговий С. І., Лихач А. В., Крамаренко О. С., Лихач В. Я. (2018)
Гунчак Р. В. - Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові підсисних поросят за різного рівня аквацитрату йоду в раціонах свиноматок, Седіло Г. М. (2018)
Медвідь С. М. - Вплив аквацитрату мікроелементів на показники неспецифічної резистентності та клітинний імунітет у курчат-бройлерів (2018)
Шевчук Т. В. - Фізико-хімічні показники води за різних способів напування товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus), Шамолюк Б. (2018)
Ткачук В. М. - Вплив сезонних факторів на вміст кератоз, вільних внутрішніх ліпідів та фізичні показники вовни овець, Стапай П. В., Мотько Н. Р. (2018)
Виговський І. В. - Винос поживних речовин з урожаєм лучних трав (2018)
Ібатуллін І. І. - Продуктивність молодняку качок за різних способів нормування мікроелементів у комбікормі, Голубєв М. І., Отченашко В. В., Махно К. І. (2018)
Сичов М. Ю. - Продуктивність молодняку кролів за різних рівнів метіоніну в комбікормах, Голубєва Т. А., Позняковський Ю. В., Андрієнко Л. М., Голубєв М. І. (2018)
Шуліка Л. В. - Морфологічні якості яєць залежно від генотипу курей за мутаціями T+3737C і A+3971G у локусі інсуліну (2018)
Кулібаба Р. О. - Мікросателітна мінливість у популяціях курей українських локальних порід, Ляшенко Ю. В. (2018)
Параняк Р. П. - Сільське господарство Городоцького району: еколого-господарський аналіз та перспективи, Калин Б. М., Козиняк Р. Ю. (2018)
Соболєв О. І. - Розвиток травної системи у курчат-бройлерів за різного рівня селену в комбікормах, Гутий Б. В., Петришак Р. А., Голодюк І. П., Наумюк О. С., Петришак О. Й. (2018)
Бобель І. Ю. - Стратегія ефективності годівлі форелі кормами Aller aqua, Півторак Я. І. (2018)
Заплатинський В. С. - Співвідносна мінливість живої маси та маси інкубаційного яйця і промірів тіла гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп, Федорович Є. І. (2018)
Боднарук В. Є. - Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю, Боднар П. В., Жмур А. Й., Музика Л. І., Кропивка Ю. Г., Оріхівський Т. В., Пославська Ю. В. (2018)
Ференц Л. В. - Вплив живої маси телиць української чорно-рябої молочної породи у різні вікові періоди на їхню подальшу молочну продуктивність, Полуліх М. І., Ільницька Г. В. (2018)
Гловин Н. М. - Дослідження якості водних ресурсів децентралізованого водопостачання сільських місцевостей у межах Бережанського району, Павлів О. В. (2018)
Шаран М. М. - Удосконалення методики підготовки баранів-плідників до взяття сперми, Гримак Х. М., Яремчук І. М. (2018)
Костенко С. О. - Особливості геному великої рогатої худоби (2018)
Фіялович Л. М. - Продуктивність гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікормі, Кирилів Я. І., Паскевич Г. А. (2018)
Кирилів Б. Я. - Вікова динаміка росту і розвитку курчат в залежності від інтенсивності білкового метаболізму (2018)
Слобода Л. Я. - Репродуктівні якості, особливості екстер’єру і якість пір’я оброшинських сірих гусей при їх розведенні "в собі", Слобода О. М. (2018)
Левицький Т. Р. - Ефективність застосування технологічної кормової добавки (2018)
Чепіга А. М. - Поліморфізм качок породи shaoxing за мікросателітними локусами, Костенко С. О., Дорошенко М. С., Король П. В., Коновал О. М., Лу Ліжи, Хуанг Цзюяньцяо, Лі Ліyмeнг (2018)
Гуцол А. В. - Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві, Сироватко К. М., Вугляр В. С. (2018)
Лещишин І. С. - Продуктивність каченят пекінської породи та кросу черрі-веллі при згодовуванні БАД "Активіо", Кирилів Я. І., Барило Б. С. (2018)
Луценко М. М. - Ресурсозберігаючі технології виробництва молока з використанням легкозбірних приміщень та високопродуктивних доїльних установок, Галай О. Ю. (2018)
Циганчук О. Б. - Гематологічні показники молодняку кролів при згодовуванні пребіотичного препарату (2018)
Паскевич Г. А. - Адаптаційна здатність птиці та її значення в селекції тварин, Гунчак А. В., Фіялович Л. М. (2018)
Юкало В. Г. - Декстранові гелі для ексклюзивної хроматографії протеїнів сироватки молока, Дацишин К. Є. (2018)
Федишин Я. І. - Співставлення ангармонічних характеристик іонних кристалів, Вадець Д. І., Гаращенко О. В., Романів О. Я., Федишин Т. Я., Вихрист О. М. (2018)
Нєміріч О. В. - Вплив порошку з топінамбура на показники якості капкейків спеціального призначення, Силка І. М., Захарченко Я. В. (2018)
Божко Н. В. - Вивчення функціонально-технологічних показників м’ясомістких хлібів з м’ясом качки мускусної та білого товстолобика, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Юшко М. І., Жукова Я. Ф., Попова Є. С. (2018)
Турчин І. М. - Розроблення технології сиркових паст з комбінованим складом, Заленський М., Войчишин А. (2018)
Пасічний В. М. - Використання повторної пастеризації при виготовленні варених ковбасних виробів, Храпачов О. В., Українець А., Маринін А. І., Логвиненко Н. П., Капітула Є. І. (2018)
Цісарик О. Й. - Підбір молочнокислих бактерій, ізольованих з природних еконіш, для виготовлення кисловершкового масла геродієтичного призначення, Сливка І. М., Мусій Л. Я., Кушнір І. І. (2018)
Писків С. І. - Моніторинг вмісту нітратів у молоці, Кухтин М. Д. (2018)
Турчин І. М. - Аналіз ринку м’яких та твердих сирів в Україні та за кордоном, Максімова Д. О. (2018)
Харандюк Т. В. - Вплив температури на зброджування високогустинного сусла, Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паляниця Л. Я. (2018)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Дослідження особливостей складу шротів кедрового і волоського горіхів та здобного печива з їх використанням методом ІЧ-спектроскопії, Новік Г. В., Чернушенко О. О., Мацук Ю. А. (2018)
Бондар С. М. - Дослідження мембранного процесу видалення лактози з концентрату маслянки, Трубнікова А. А., Чабанова О. Б. (2018)
Гачак Ю. Р. - Розробка рецептур молочних продуктів лікувально-профілактичного призначення із кріопорошкам, Гутий Б. В., Наговська В. О., Сливка Н. Б., Ільницька А. С. (2018)
Стахів О. Ю. - Концентрація солей важких металів у пресованих та сухих хлібопекарських дріжджах, Сімонов М. Р. (2018)
Філь М. І. - Інноваційний підхід до технологій нових бісквітних рулетів, Коропецька Т. О. (2018)
Варивода Ю. Ю. - Управління ефективністю роботи міні-ГЕС, Тимошик А. М., Ціж Б. Р. (2018)
Нєміріч О. В. - Теоретичні передумови розроблення технології соусів зі зниженою калорійністю, Лявинець Г. М., Вінніков В. В., Михайленко В. М. (2018)
Кітченко Л. М. - Удосконалення технології дрібного напівтвердого крупнопористого сиру з високою температурою другого нагрівання з метою виробництва на сироробних підприємствах малої потужності, Окуневська С. О. (2018)
Шаповал С. Л. - Прилад для дослідження структурно-механічних та теплофізичних властивостей м’яса птиці (2018)
Дейниченко Г. В. - Розробка технології ягідних соусів з йодовмісними добавками з урахуванням їх впливу на органолептичні показники, Колісниченко Т. О., Листопад Т. С. (2018)
Капліна Т. В. - Зміни якісних показників кексів залежно від частки внесеного до рецептури гарбузового насіння, Столярчук В. М., Дудник С. О. (2018)
Зозуля А. - Вплив терміну зберігання на мікробіологічний склад йогуртів, Сімонов М. Р. (2018)
Ощипок І. М. - Дослідження зміни енергозатрат при рубанні харчової сировини від кута загострення клина (2018)
Свідрак І. Г. - Моделювання гірського масиву та індивідуального житлового будинку на схилі в середовищі графічної системи AutoCAD для віртуального навчального середовища у Вищій школі. Частина II, Топчій В. І., Максисько О. Р. (2018)
Чайковський Б. П. - Перспективність використання нанотехнологій для підвищення працездатності сільськогосподарської техніки, Шалько А. В., Ярошович І. Г., Кирилів В. І., Максимів О. В., Курнат І. М. (2018)
Капустян А. І. - Отримання та характеристика продуктів деструкції пептидоглікану Lactobacillus acidophilus K 3111, Черно Н. К. (2018)
Крупицька Л. О. - Безвідходна біотехнологія отримання симбіотика і метабіотика на основі Вifidobacteriumlongum - Я 3 та Propionibacteriumshermanii - 4, Капрельянц Л. В., Килименчук О. О., Велічко Т. О. (2018)
Сагдєєва О. А. - Дослідження впливу температурного режиму на перебіг процесів компостування органічного компоненту твердих муніципальних відходів, Крусір Г. В., Цикало А. Л. (2018)
Баль-Прилипко Л. В. - Обгрунтування норм максимально допустимого вмісту шкідливих речовин у меді, Лесніцька О., Паска М. З. (2018)
Nagovska V. O. - Influence of thistle grist on organoleptic, physico-chemical and microbiological parameters of kefir, Hachak Yu. R., Bilyk O. Ya., Gutyj B. V., Slyvka N. B., Mikhailytska O. R. (2018)
Фотоконкурс "Мефеноменальные впечатления": поздравляем победителей! (2018)
Служити іншим і робити добро (2018)
Cавич П. - Як заробляти на довірі до вашої компанії (2018)
Вологий кашель: лікувати чи вилікувати? (2018)
Усенко В. - Новые подходы к определению эффективности лекарственных средств. Смена парадигмы доказательной медицины (2018)
Застуда. Не перемикайтеся, ми розкажемо, як її позбутися (2018)
Оцінка технологій охорони здоров’я: Україна і світ (2018)
Кривомаз Т. - Революция в редактировании генома (2018)
Евкабал®: дихай вільно! (2018)
Демецкая А. - Медицина будущего: биопринтинг (2018)
Фармакоекономіка: наука і дисципліна (2018)
Кривомаз Т. - Незнаменитые представители семейства ретровирусов (2018)
Втримай рівновагу (2018)
Дедишина Л. - Освіта надає людині гідність (2018)
Демецька О. - Майбутнє фармації очима студентів (2018)
Ткаченко Т. - Рекомендації хворим на остеопороз щодо способу життя та харчування (2018)
У нашій офісній аптечці — Цитрік. А у вас? (2018)
Фармакология против старения (2018)
Клименюк Ю. - Принципы увеличения продаж, или Как влияет на продажи категорийный менеджмент (2018)
Дедишина Л. - За всіма правилами науки "фармація" (2018)
Редькин Р. - Нотатки мандрівника: перші празькі аптеки (2018)
Орловецкая Н. - Приготовление жидких лекарственных форм: микстура Дрягина, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Кириленко М. - Чи існує вічне кохання? (2018)
Примак Р. - На пути к раскрытию "секретов" физических упражнений (2018)
Гороскоп на февраль (2018)
Газуда Л. М. - Кредитний капітал та його вплив на конкурентоспроможність підприємства, Анткевич І. П., Сегеда В. В. (2016)
Вітренко А. О. - Суперечливі тенденції розвитку сфери послуг в умовах постіндустріального суспільства (2016)
Буник Ю. О. - Причини та сутність кризової міграції в умовах геоекономічної нестабільності (2016)
Галенко С. М. - Аналіз соціальної та економічної сутності сучасного мегаполісу (2016)
Дорофєєва Х. М. - Транспорт як каталізатор сталого розвитку суспільства та економіки (2016)
Налбандян Н. А. - Фундаментальні основи торгівлі базисом на міжнародних ринках сировинних продовольчих товарів (2016)
Полівода К. І. - Аналіз феномена міжнародного міжрегіонального співробітництва (2016)
Багорка М. О. - Обґрунтування необхідності формування маркетингової стратегії екологізації в управлінні аграрним виробництвом (2016)
Воробйова М. О. - Державно-приватне партнерство в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Гуштан Т. В. - Місце стратегічного планування у формуванні ефективної політики підприємства (2016)
Золотих І. Б. - Теоретико-методологічні основи економіки знань та умови її функціонування (2016)
Красілич І. О. - Механізми розвитку експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Білик О. А. - Зелене будівництво: концепція, причини та тенденції розвитку (2016)
Біловол Р. І. - Адаптація системи управління підприємством до викликів середовища, Калюжна І. В. (2016)
Гладкий О. В. - Розвиток підприємств малого та середнього бізнесу в Херсонській області: проблеми та перспективи розвитку, Мірзодаєва Т. В., Скляров О. О. (2016)
Горіна Г. О. - Особливості управління системою якості підприємств туристичної галузі (2016)
Демиденко Л. М. - Організаційно-економічні напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Дорошук А. А. - Райтсайзинг как инструмент управления изменениями и организационного развития, Назарова В. В. (2016)
Думанська І. Ю. - Комерціалізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств як антагонізм контрафакту (2016)
Завертаний Д. В. - Хлібопекарська галузь України: особливості сучасного державного регулювання (2016)
Золенко А. С. - Особливості управління проектами на промислових підприємствах, Бабарицький О. В. (2016)
Іванов М. В. - Особливості деформації операційних витрат на машинобудівних підприємствах Хмельниччини (2016)
Квач Я. П. - Дослідження економiчної сутності малого пiдприємництва та його ролі у забезпеченні національної економічної безпеки, Варічева Р. В., Сороківська О. А. (2016)
Крилов Д. В. - Сучасні реалії інвестиційного розвитку промисловості України (2016)
Лемішовський В. І. - Інструментарій фінансово-економічного аналізу, діагностики і моніторингу в системі контролінгу машинобудівного підприємства (2016)
Леонова Ю. О. - Конкурентна розвідка як ключовий інструмент формування конкурентоспроможності підприємства (2016)
Леонтьєва І. О. - Кадрова логістика в системі управління воднотранспортним підприємством (2016)
Lytvynenko A. O. - Grounding of the controlling mechanism in the management of enterprise potential development (2016)
Ліштаба Л. В. - Особливості формування ключових лідерських компетенцій менеджерів у сфері охорони здоров’я (2016)
Максимюк Г. М. - Адаптація персоналу: аналіз поглядів вітчизняних та закордонних науковців (2016)
Гуренко А. В. - Передумови та етапи розвитку регіональної інфраструктури ринку (2016)
Довга Л. В. - Вплив бюджетної децентралізації на регіональне природокористування та екологічну безпеку в Україні (2016)
Іщенко О. А. - Теоретичні засади еколого-економічних відносин у системі програмування сталого розвитку (2016)
Гупало О. Г. - Підвищення пенсійного віку: ключова вимога МВФ чи суттєва необхідність реформування пенсійної системи України?, Жук О. Б. (2016)
Мартинова Л. Б. - Аналіз чинників та напрямів підвищення людського потенціалу в Україні (2016)
Писаревська Г. І. - Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності управління персоналом (2016)
Васюк М. В. - Інформаційні потоки під час організації функціонування системи фінансового моніторингу та їх аналіз (2016)
Годованець О. В. - Митний контроль: сутність та економічний зміст (2016)
Дубина М. В. - Функції ринку фінансових послуг, Бондаренко Д. В. (2016)
Артюх О. В. - Сучасне усвідомлення методу в системі контролю (2016)
Григоренко О. С. - Ключові показники облікового забезпечення управління підприємством на основі теорії обмежень (2016)
Заросило А. П. - Застосування методів управлінського аналізу в діяльності бюджетних установ (2016)
Колєсніченко А. С. - Теоретико-методичний інструментарій облікової політики суб’єкта господарювання як підґрунтя прийняття управлінських рішень (2016)
Кононова О. Є. - Податкова політика: зміст, цілі та завдання, Шпатакова О. Л. (2016)
Гальчинський Л. Ю. - Система короткострокового прогнозування роздрібних цін на нафтопродукти, Свиденко А. В. (2016)
Курков М. С. - Сучасні інформаційні системи та їх упровадження для створення оперативних виробничих планів (2016)
Вихідні дані (2016)
Харченко Н. М. - Оптимизация технологии "хлоридной" обработки тонких пленок халькогенидов кадмия, Хрипунов Г. С., Ли Т. А. (2008)
Соболь О. В. - Факторы, обуславливающие формирование аморфноподобного и нанокристаллического структурного состояния в ионно-плазменных конденсатах (2008)
Комаров Ф. Ф. - Формирование изолирующих и геттерирующих слоев в полупроводниках с использованием имплантации протонов средних энергий, Мильчанин О. В., Миронов А. М., Купчишин А. И. (2008)
Воробець М. О. - Вплив тиску на електрофізичні властивості границі розділу гетероконтактів на основі шаруватих кристалів (2008)
Рафальський Д. В. - Возмущение импеданса индуктора, взаимодействующего с плазмой низкой плотности, Дудин С. В., Положий К. И. (2008)
Дурягіна З. А. - Моделювання електронної будови мікрокристалічних поверхневих шарів, одержаних лазерним модифікуванням, Павленко Н. І., Щербовських Н. В. (2008)
Калугин В. Д. - Влияние гидродинамического режима на формирование каталитической кластерной структуры палладия на диэлектриках для различных систем химического осаждения, Бешенцева О. А., Опалева Н. С., Сидоренко О. В. (2008)
Лисовский В. А. - Модифицированный закон пашена для зажигания разряда постоянного тока, Коваль В. А. (2008)
Решетняк М. В. - Расширение возможностей анализа структуры и субструктурных характеристик нанокристаллических конденсированных и массивных материалов квазибинарной системы W2B5-TiB2 при использовании программы обработки рентгендифракционных данных "new_profile", Соболь О. В. (2008)
Величко Е. В. - Формообразование металлического осадка в процессе лазерного пиролитического осаждения из газовой фазы на диэлектрическую подложку, Недоля А. В., Титов И. Н. (2008)
Удовицкий В. Г. - О терминологии, стандартизации и классификации в области нанотехнологий и наноматериалов (2008)
Набиев Г. А. - Особенности фотовольтаического эффекта в многослойных полупроводниках с p-n-p-переходами при неоднородном освещении (2008)
Vo Thanh Tung - Investigation the structured material surfaces using the quartz tuning fork based on an atomic force microscopy with controllable Q-factor in two modes operation: "intermittent contact" and "shear-force", Chizhik S. A., Chikunov V. V., Tran Xuan (2008)
Kadyrzhanov Kairat K. - Influence of hydrogen implantation and oxidation on air on the structure and mechanical properties of nickel based coating PG-19-01, Kislitsin S. B., Komarov F. F., Pogrebnjak A. D., Rusakov V. S., Tuleushev Yu. Zh. (2008)
Погребняк А. Д. - Особенности структуры и свойств твердых Ti-Al-N и сверхтвердых Ti-Si-N нанокомпозитных покрытий, осажденных PVD в ВЧ разряде, Береснев В. М., Ильяшенко М. В., Проценко С. И., Дуб С. Н., Турбин П. В., Кирик Г. В., Шипиленко А. П., Кылышканов М. К., Грищенко В. И. (2008)
Толок В. Т. - ННЦ "ХФТИ" – 80! Харьковская академия физических наук (2008)
Правила оформления рукописей (2008)
Грод І. М. - Конструкція функцій Ляпунова у вигляді пучків квадратичних форм, Кулик В. Л. (2018)
Dashkovskiy S. - Approximation of solutions to the optimal control problems for systems with maximum, Kichmarenko O., Sapozhnikova K. (2018)
Евтухов В. М. - Асимптотическое поведение решений обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка с правильно меняющимися нелинейностями, Дорошенко А. Г. (2018)
Літовченко В. А. - Фундаментальний розв’язок задачi кошi для (p,h) - параболічних систем зі змінними коефіцієнтами (2018)
Пелюх Г. П. - Об асимптотических свойствах решений дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Бельский Д. В. (2018)
Prishlyak A. O. - Optimal Morse–Smale flows with singularities on the boundary of surface, Loseva M. V. (2018)
Слюсарчук В. Ю. - Математична модель сонячної системи з урахуванням швидкості гравітації (2018)
Ткач Б. П. - Чисельно-аналітичний метод відшукання розв’язкiв двоточкової задачі для деяких систем рівнянь з частинними похідними, Урманчева Л. Б. (2018)
Чуйко С. М. - Матричные периодические краевые задачи с сосредоточенным запаздыванием, Сысоев Д. В. (2018)
Швец А. Ю. - Cценарии переходов к гиперхаосу в неидеальных колебательных системах, Сиренко В. А. (2018)
Жиров Г. Б. - Алгоритм оптимізації параметрів процесу технічного обслуговування за станом з постійною періодичністю контролю, Лєнков Є. С. (2017)
Заруцкий В. А. - Энергосберегающая технология передачи данных в сети радиодатчиков с мобильными агентами, Толстикова Е. В., Торошанко А. С. (2017)
Кошовий М. Д. - Оптимальне планування експерименту на основі алгоритму штучних бджолиних колоній, Стадник А. С. (2017)
Красильников С. Р. - Дослідження ефективності маркування в області вейвлет-перетворення, Прухніцький В. І., Ряба Л. О., Солодєєва Л. В. (2017)
Лещенко О. І. - Аналіз параметрів вібрації та шуму будівельних машин, Притуляк Є. М., Лещенко К. О., Банзак Г. В. (2017)
Неділько С. М. - Математична формалізація функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна під час горизонтального польоту, Арделян В. В., Мусієнко А. П. (2017)
Огнєвий О. В. - Метод обробки трафіку в чергах Linux-маршрутизаторів на основі нечіткої логіки, Краснік А. В., Гунченко С. Ю., Самсонюк Б. С. (2017)
Сєлюков О. В. - Базові положення і алгоритм функціонування нейромережної системи розпізнавання символів номерних знаків, Чешун В. М., Волосевич В. П., Лаврінчук В. В. (2017)
Mokritskij V. A. - The detector on basis of CdZnTe-gauge for systems radiating-technological control, Maslov O. V., Banzak O. V. (2017)
Барабаш О. В. - Аналіз та оцінка сучасного стану сенсорних мереж, Довженко Н. М., Коваль М. О. (2017)
Бобок І. І. - Підвищення інформативності результатів виявлення клонування в цифровому зображенні (2017)
Гостєв В. В. - Архитектура нечёткого FREM-регулятора для обнаружения норм несоответствия, Савков П. А., Пампуха И. В., Пусан В. В. (2017)
Гунченко Ю. О. - Сайт як передумова успішної підприємницької діяльності, Красильников С. Р., Баніт Б. Б. (2017)
Желєзняк В. В. - Аналіз методів та алгоритмів моніторингу обчислювальних мереж, Мясіщев О. А., Лєнков С. В., Сєлюков Д. О. (2017)
Лєнков С. В. - Метод передачі прихованої інформації без спотворення растрового зображення, Джулій В. М., Мірошніченко О. В., Бойко Б. О. (2017)
Муляр I. В. - Предметно-орієнтований погляд на розробку програмного забезпечення, Браун В. О., Шваб В. К., Проценко Я. М., Глушко Р. М. (2017)
Пампуха І. В. - Обґрунтування вибору раціонального алгоритму аналізу тональності різномовної текстової інформації для задачі моніторингу інформаційного простору, Нікіфоров М. М., Лоза В. М., Ступницька О. І. (2017)
Артемов В. Ю. - Деонтологічна підготовка як новий напрям освітньої діяльності вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, Литвиненко Н. І. (2017)
Бурий С. В. - Теоретичні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх офіцерів, Жогіна Л. В., Ступницька О. І., Мукогоренко О. С., Дяченко І. М. (2017)
Горячева К. С. - Аналіз парламентського контролю за сферою оборонних закупівель в країнах Євросоюзу, Лоза В. М. (2017)
Кожедуб О. В. - Застосування методу "портфоліо” в процесі підготовки майбутніх військових психологів (2017)
Рижиков В. С. - Моделювання практики використання системного підходу в побудові професійної підготовки у ВВНЗ України, Кравченко О. І. (2017)
Соколіна О. В. - Мовленнєва компетентність як складова професійної підготовки майбутніх офіцерів (2017)
Voloshina N. M. - Philosophical aspects of society informatization, Okhramovych M. M., Shevchenko V. V., Laletin S. P., Babiy O. S. (2017)
Дані про авторів (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Збірник ВІКНУ" (2017)
Вихідні данні (2017)
Багмут А. Г. - Ориентационные соотношения и ферромагнетизм при трансформации кристаллической решетки лазерных конденсатов Ni, Косевич В. М., Шипкова И. Г., Жучков В. А., Олейник Е. Е. (2009)
Погребняк А. Д. - Многокомпонентные, нанокомпозитные покрытия на основе Ti-Si-N, их струкртура и свойства, Береснев В. М., Комаров Ф. Ф., Ильяшенко М. В., Ердыбаева Н. К., Кирик Г. В., Тюрин Ю. Н., Колисниченко О. В., Шипиленко А. П., Углов В. В., Тулеушев Ю. Ж., Турбин П. В. (2009)
Gorbachyov L. A. - Study of structure and physico-chemical and mechanical properties in low-carbon steel after cyclic loading, Pogrebnjak A. D. (2009)
Лопухов Ю. И. - Формирование структуры хромоникелькремнистой стали в условиях газоэлектрической дуговой наплавки (2009)
Казаченко В. П. - Структура покрытий, сформированных последовательным нанесением наноразмерных слоев титана и углерода, Семченко Н. И., Попов А. Н. (2009)
Тюрин Ю. Н. - Сравнительный анализ эффективности кумулятивно-детонационного и HVOF устройств для газотермического напыления покрытий, Погребняк А. Д., Колисниченко О. В. (2009)
Кунченко Ю. В. - О глубине зоны модификации свойств (упрочнения) материалов облучением при Т ≤ 100 °С низкоэнергетической плазмой тлеющего разряда, Кунченко В. В., Картмазов Г. Н. (2009)
Хороших В. М. - Об эффективности вакуумно-дуговых источников плазмы с сепарацией капельной фазы эрозии катода, Комарь А. А., Бровина М. А. (2009)
Покладок Н. Т. - Гібридні мезо//нано масштабовані структури з почерговими напівпровідниковими і магнітоактивними зонами: формування та магніто-імпедансний відгук, Григорчак І. І., Попович Д. І. (2009)
Бугаев Е. А. - Создание градированного многослойного покрытия Со/С для изображающей системы в диапазоне "углеродного окна" (λ ~ 4,4 – 5,0 нм) (2009)
Белоус В. А. - Модификация поверхности сплава Э110 осаждением многослойных Zr/ZrN покрытий и ионным облучением, Леонов С. А., Носов Г. И., Хороших В. М., Ломино Н. С., Толмачева Г. Н., Бровина М. А., Ермоленко И. Г. (2009)
Удовицький В. Г. - Дослідження спектру оптичного поглинання та ширини забороненої зони високоорієнтованих тонких плівок дигідродибензотетраазаанулену (2009)
Павлов А. М. - О димере гелия (2009)
Столбовой В. А. - Вакуумно-дуговое распыление поверхности подложки ионами хрома и молибдена (2009)
Алимов Н. - Оптическая спектральная память в пленочной гетероструктре p-CdTe-SiO2-Si, Акбаров К., Абдуллаев К., Дадажонова Х., Отажонов С. М., Отажонова Д., Рахмонкулов М. (2009)
Султонов Ш. Д. - Влияние циклических деформаций на электрофизические характеристики поликристаллических пленок (Bi0,3Sb0,7)2Te3, Юлдашев Н. Х. (2009)
Лучанинов А. А. - Электроды с алмазоподобным покрытием для электрохимических и электрохемилюминесцентных исследований, Омаров А. О., Стрельницкий В. Е., Снежко Д. В., Рожицкий Н. Н. (2009)
Горбачев Л. А. - Исследования твердости и физико-химических свойств структурных составляющих стали при циклическом деформировании, Погребняк А. Д. (2009)
Бурык И. П. - Тензорезистивные свойства пленочных материалов на основе Ni и Mo или Cr, Воробьев С. И., Однодворец Л. В. (2009)
Атакулов Ш. Б. - Термоэлектрическая эффективность пленок теллурида свинца при легировании элементами V группы, Отажонов С. М., Расулов Р. Т., Розиохунова Н., Илхомхужаева Х. (2009)
Султонов Ш. Д. - Роль внутренних механических напряжений в формировании деформационных характеристик поликристаллических пленок р-(Bi0,5Sb0,5)2Tе3, Юлдашев Н. Х. (2009)
Лапшин В. И. - Влияние стрикционной нелинейности на поверхностные волны в неоднородных полупроводниках (2009)
Кунченко Ю. В. - Влияние нестабильного, низкоэнергетического тлеющего разряда на свойства облучаемых материалов в процессе вакуумно-дугового осажднния покрытий, Кунченко В. В., Картмазов Г. Н., Белоус В. А., Толмачева Г. Н. (2009)
Дроздов А. Н. - Влияние концентрации примеси на соотношение интенсивностей рентгеновских отражений от кристаллов металлофуллеренов, Вус А. С., Пуха В. Е., Пугачев А. Т. (2009)
Лапшин В. И. - Плазмон-поляритонные поверхностные волны в неоднородных полупроводниковых структурах (2009)
Овруцкий А. М. - О термодинамическом аспекте кристаллизации аморфных металлов, Прохода А. С. (2009)
Персоналії. Залюбовський Iлля Іванович (2009)
Правила оформлення рукописів (2009)
Фаренік В. І. - Малоенергоємні плазмові технологічні системи з розрядами у комбінованих електричному та магнітному полях (2009)
Дудин С. В. - Исследования и разработка технологических систем на базе ВЧ индукционного разряда для реактивного ионно-плазменного травления микро- и наноструктур (2009)
Зиков О. В. - Синтез діелектричних сполук на базі магнетрону постійного струму, Яковін С. Д., Дудін С. В. (2009)
Лисовский В. А. - Радиальная структура продольного комбинированного разряда в SF6, Харченко Н. Д. (2009)
Стервоедов А. Н. - Распределение химического состава по глубине в пленках Cr-O-N, полученных методом ионно-стимулированного осаждения (2009)
Белоус В. А. - Твердые покрытия Ti-Al-N, осажденные из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы, Васильев В. В., Лучанинов А. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е., Толмачева Г. Н., Голтвяница В. С., Голтвяница С. К. (2009)
Хороших В. М. - Пленки диоксида титана для фотокатализа и медицины, Белоус В. А. (2009)
Погребняк А. Д. - Cтруктурно-фазовые изменения в приповерхностных слоях титанового сплава TiNi, после ионной имплантации, Береснев В. М., Levintant N., Маликов Л. В., Братушка С. Н., Ердыбаева Н. К. (2009)
Долгов А. С. - Релаксационные перестройки моноатомных слоев на поверхности, Стеценко Н. В. (2009)
Ёдгорова Д. М. - Трехбарьерные фотодиоды на основе соединений арсенида галлия для оптических систем связи, Каримов А. В., Камонов Б. М., Якубов Э. Н. (2009)
Ткач О. П. - Магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pd, Однодворець Л. В., Непийко С., Проценко С. І. (2009)
Тюрин Ю. Н. - Импульсно-плазменное модифицирование поверхности изделия из сплава WC + 20%Cо, Кульков С. Н., Колисниченко О. В., Дуда И. М. (2009)
Хороших В. М. - О характере влияния различных газов на процесс конденсации покрытий из плазмы вакуумной дуги, Леонов С. А. (2009)
Азаренков Н. А. - Обучение и подготовка кадров в области нанотехнологий и использование при этом научного наследия, Орлов В. Д., Слипченко Н. И., Удовицкий В. Г., Фареник В. И. (2009)
Правила оформления рукописей (2009)
Баль–Прилипко Л. В. - Технологія варених ковбас із застосуванням трансглютамінази, Крижова Ю. П., Гармаш О. М. (2016)
Баль–Прилипко Л. В. - Дослідження радіозахисних та антимікробних властивостей кисломолочного продукту для оздоровчого харчування, Дерев’янко Л. П., Сєрик Н. О. (2016)
Басараб І. М. - Вміст вітамінів у червоному м'ясі, отриманому від тварин великої та дрібної рогатої худоби, Паска М. З., Ромашко І. С. (2016)
Біленька І. Р. - Розробка технології овочевого конфітюру на основі коріння селери, Голінська Я. А. (2016)
Боднарчук О. В. - Якість кисловершкових спредів, виготолених методом перетворення жирової суміші, Кігель Н. Ф. (2016)
Віннікова Л. Г. - Їстівні плівки і покриття, їх роль в якості упаковки, Кишеня А. В. (2016)
Віннікова Л. Г. - Зміна властивостей гідроколоїдів під впливом електроактивоаної води, Пронькіна К. В. (2016)
Галух Б. І. - Основні нарямки формування емульсійних жирових продуктів, які володіють функціональними властивостями (2016)
Гачак Ю. Р. - Розробка рецептур сиркових мас із кріопорошками "морська капуста" та "брокколі" та їх технологічні характеристики, Вавричевич Я. С., Прокопюк Н. І. (2016)
Гребельник О. П. - Зміна властивостей сухих молочних продуктів за відновлення, Калініна Г. П., Пухляк А. Г., Старовойтова А. А. (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій міристинової та пальмітинової жирних кислот в бджолинному обніжжі протягом пилконосного сезону (2016)
Капрельянц Л. В. - Поживне середовище для підрахунку кількості життєздатних клітин біфідобактерій у продуктах харчування та препаратах пробіотичного призначення, Труфкаті Л. В., Крупицька Л. О. (2016)
Коляновська Л. М. - Підвищення якості рослинних олій при екстрагуванні етиловим спиртом з інтенсифікацією надвисокочастотною енергією (2016)
Ланиця І. Ф. - Комплексне дослідження модельних фаршів з борошном амаранту (2016)
Маковська Т. В. - Харчова і біологічна цінність низькокалорійних майонезів, збагачених комплексом синбіотиків (2016)
Митрофанова Я. О. - Розроблення паштетів з функціональними інгредієнтами для оздоровчого харчування, Карпенко Д. В., Москалюк А. Є., Гащук О. И. (2016)
Ощипок І. М. - Вплив стрес–фактору транспортування на худобу з урахуванням стану доріг та швидкості руху скотовоза (2016)
Паска М. З. - Мінеральний склад м’ясних посічених напівфабрикатів з додаванням люпинового борошна та дивосилу, Маслійчук О. Б. (2016)
Паска М. З. - Використання борошна сочевиці при виробництві ковбасних виробів та технологія його отримання, Маркович І. І. (2016)
Ромашко І. С. - Транс–жири – проблема сучасності, Басараб І. М. (2016)
Свідрак І. Г. - Методика моделювання індивідуального житлового будинку та створення анімаційних послідовностей для презентацій в системі організації навчального процесу у вищій школі для студентів архітектурно–будівельного напрямку, Топчій В. І. (2016)
Ткаченко Н. А. - Оптимізація параметрів екстрагування біологічно активних речовин з квітів Tagetes patula, Некрасов П. О., Вікуль С. І., Гончарук Я. А. (2016)
Харандюк Т. В. - Вплив концентрації дріжджових клітин на зброджування високогустинного пивного сусла, Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паляниця Л. Я. (2016)
Хомич Г. П. - Дослідження якості пюре з хеномелесу та його вплив на структуроутворюючі властивості фруктових соусів, Васюта В. М., Левченко Ю. В. (2016)
Хомич Г. П. - Дослідження якісних показників борошняних виробів з хеномелесом в процесі зберігання, Бородай А. Б., Горобець О. М. (2016)
Цісарик О. Й. - Стійкість до процесів окиснення вершкового масла з горіхово–медовим наповнювачем, Мусій Л. Я., Шерешкова О. (2016)
Цісарик О. Й. - Розроблення технології вершкового масла з горіхово–медовим наповнювачем, Мусій Л. Я., Шерешков В. (2016)
Чернюшок О. А. - Інтенсифікація холодильного оброблення дрібношматкових м'ясопродуктів, Федоров В. Г., Кепко О. І. (2016)
Гірняк К. М. - Вплив мобінгу на формування системи управління персоналом (2016)
Грабовенська С. П. - Аграрний туризм в українсько–польських єврорегіонах (2016)
Гутий Б. В. - Сутність і класифікаційні ознаки фальсифікації лікарських засобів, Смолинець І. Б., Харів І. І., Соболєва С. В. (2016)
Завадовська Ю. Ю. - Управління ефективністю в територіальних проектах допомоги вимушеним мігрантам (2016)
Козій Б. І. - Інформаційна система оцінки впливу середовища на продуктивність сільськогосподарських тварин, Степанюк О. І. (2016)
Кудла Т. Ю. - Маркетингові засади формування виробничих затрат у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Лаврів П. Ю. - Роль стратегічного управління у діяльності підприємств ветеринарної медицини, Левківський Д. М., Шекель В. Ф., Гункевич М. Б. (2016)
Минів Р. М. - Перспективи розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Поперечний С. І. - Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (2016)
Саламін О. С. - Державне регулювання розвитку фермерських господарств (2016)
Сендецька С. В. - Дослідження ефективності брендингу на ринку молокопереробної продуції (2016)
Фреюк М. Д. - Фактори успішної діяльності підприємства на ринку (2016)
Шульський А. М. - Реалізація продукції рослинництва фермерськими господарствами (2016)
Шульський М. Г. - Тенденції виробництва аграрної продукції господарствами населення Львівщини (2016)
Вус А. С. - Структура и свойства одно- и двухкомпонентных электропроводящих пленок, сформированных из трансформированных при взаимодействии с проводящей мишенью ионно-плазменных потоков (2009)
Lapshin V. I. - Influence of the nonlinear effects on resonance energy absorption and plasma-wall interaction in helical magnetic field (2009)
Выжол Ю. А. - Электронные кинетические коэффициенты неидеальной полностью и частично ионизованной плазмы, Жорова А. Н., Муленко И. А., Хомкин А. Л. (2009)
Недоля А. В. - Температурное распределение на катодном эмиттере при формировании высокочастотной вакуумной дуги, Пиваев Е. И., Титов И. К. (2009)
Хороших В. М. - Об особенностях процесса осаждения ионно-плазменных покрытий на основе нитрида титана в области давлений азота 2-10 Па, Леонов С. А., Белоус В. А., Толмачева Г. Н. (2009)
Глазунов Г. П. - Влияние способа нанесения вакуумно-дуговых TiN покрытий на их газовыделение в вакууме при высоких температурах, Андреев А. А., Барон Д. П., Шулаев В. М., Столбовой В. А., Чернышенко В. Я. (2009)
Недоля А. В. - Учет отражающей способности осадка тугоплавкого металла, полученного лазерным пиролизом из газовой фазы, Титов И. Н. (2009)
Удовицкий В. Г. - Методы оценки чистоты и характеризации свойств углеродных нанотрубок (2009)
Погребняк А. Д. - Влияние механизмов сегрегации на смещение границ раздела и стабильность сверхтвердых нанокомпозитов Zr-Ti-Si-N, Соболь О. В., Береснев В. М., Турбин П. В., Толмачева Г. Н., Махмудов Н. А., Шипиленко А. П., Каверин М. В., Пшик А. В., Фурсова Е. В. (2009)
Дьяченко С. С. - Возможности получения наноструктуры в массивных изделиях и влияние наноструктурирования на их свойства, Пономаренко И. В., Золотько В. А. (2009)
Пятак Н. И. - Собственные колебания в несимметричных волноводных разветвлениях (2009)
Ефимов В. П. - Кластерные образования проводящих квантовых структур в монокристаллическом кремнии для гелиоэнергетики (2009)
Гладких Николай Тимофеевич (к 75 летию со дня рождения) (2009)
Правила оформления рукописей (2009)
Захаров А. - Проблемы информационного обслуживания ученых в центральнной библиотечной системе БЕН РАН, Козлова Е. (2001)
Соболева Е. - Интенсивное обучение новым технологиям (на базе Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного обучения), Артемьева Е. (2001)
Давидова І. - Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту (2001)
Швецова-Водка Г. - Комп'ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації (2001)
Класифікація комп'ютерних бібліографічних ресурсів (КБР) (2001)
Ковальчук Г. - Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування (2001)
Шейко В. - Електронні бібліотеки в Україні: перспективи розвитку (2001)
Моісеєнко Н. - Довідкові та інформаційні видання НБУВ (нові надходження) (2001)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Третя міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Книжковий сад - 2001 р." (2001)
Прудников С. - З історії розвитку реставраційної справи в Україні (2001)
Смаглова Н. - Семінар для працівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України (7 червня 2001 р.) (2001)
Левченко І. - Міжнародний семінар Європейської групи з автоматизації бібліотек (6 - 8 червня 2001 р., м. Прага, Чеська Республіка) (2001)
Ясенко Я. - Дні франкофонії в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (березень 2001 р.) (2001)
Войцехівська І. - Матяш Ірина. Особа в українській архівістиці. Біографічні нариси. - К., 2001. - 228 с., Преловська І. (2001)
Резюме (2001)
Вихідні дані (2001)
Статут Україінської бібліотечної асоціації (1995)
У вченій раді ЦНБ ім. В. І. Вернадського (1995)
Кушнаренко Н. - Бібліотечне краєзнавство (сфера діяльності і предмет викладання) (1995)
Куденко О. - Курс "Обслуговування в бібліотеці" (1995)
Дзюба О. - Каталог палеотипів (1995)
Лазоренко Ю. - Доля бібліотек під час Другої світової війни (1995)
Верба І. - Одна з ранніх праць О. Оглоблина (1995)
Оглоблин О. - Бібліотека Волинського ліцею (1995)
Дідківська Г. - "Цей шлях вів до України", Дегтяренко Л. (1995)
Костенко Л. - Нові технології та нові форми співробітництва, Навроцька В. (1995)
Якимова І. - Франківські читання (1995)
Русанівський В. - Витоки українського слов'янознавства (1995)
Захаржевська В. - Україна і слов'янський світ (1995)
Погребенник Ф. - Рідкісні українські періодичні видання за рубежем (1995)
Ювілейний календар на 1996 р. (1995)
Галькевич Т. - "Мініавангард" Георгія Сергєєва (1995)
Ярошенко Т. - Бібліотека національного університету "Києво-Могилянська академія", Бугасова Т. (1995)
Ленченко Н. - 175 років бібліотеці Ніжинського педагогічного інституту ім. М. Гоголя, Литвиненко Л. (1995)
Почекутова О. - 50 років науковій бібліотеці Ужгородського державного університету (1995)
Згурська О. - 50 років Івано-Франківській обласній науково-медичній бібліотеці, Науменко С. (1995)
Валєєва Л. - 50 років бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету (1995)
Наші автори (1995)
110 років від дня народження світової слави видатного українського графіка (1995)
Києво-Могилянська академія (1995)
Бей Г. В. - Управління розвитком персоналу як метод забезпечення високого рівня залученості працівників (2018)
Бодрецький М. В. - Вплив розвитку мереж продажів на стійкість банківської установи (2018)
Бурковська А. В. - Економічна сутність фінансових результатів діяльності для сільськогосподарських підприємств України, Жигало В. І. (2018)
Вдовенко Л. О. - Тенденції розвитку банківської системи в контексті впливу фінансової кризи, Думбровський В. А. (2018)
Gevchuk А. - Payments as integrated accounting item and their classification (2018)
Губа М. О. - Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні, Губа О. І. (2018)
Dubinina M. - Institute of public-private partnership in the context of the possible directions of the social capital formation (2018)
Коломієць В. М. - Компоненти людського капіталу національної економіки (2018)
Короленко Р. В. - Проблеми формування та функціонування місцевих бюджетів (на прикладі бюджету міста Кривого Рогу), Ухова І. М. (2018)
Kuzub M. - Organizational and methodological aspects of the analysis of production availability, movement and the milk cost price (2018)
Мельник О. І. - Запровадження фінансових інновацій у вітчизняній банківській практиці, Боднар О. А. (2018)
Ментей О. С. - Методи статистики в аналізі господарської діяльності (2018)
Мусій Н. Р. - Методи оптимізації формування ресурсів виробничої діяльності підприємства, Орловська А. Б. (2018)
Нікитенко Д. В. - Моделі опортуністичної поведінки суб’єктів інвестиційного процесу (2018)
Павленко О. П. - Страхування як метод фінансової безпеки аграрних виробників: сучасні тенденції та світовий досвід (2018)
Пеняк Ю. С. - Бюджетування в управлінні фінансовими ресурсами (2018)
Подлужна Н. О. - Регіональні особливості знаннєвої потужності освітнього простору України (2018)
Полчанов А. Ю. - Проблеми та перспективи використання data science у вітчизняних фінансово-економічних дослідженнях, Полчанов О. Ю. (2018)
Придатько Е. М. - Діагностика результативності процесів формування персоналу машинобудівних підприємств Донецької області (2018)
Сагер Л. Ю. - Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на процес прийняття рішення про купівлю мобільного телефону, Старків І. Л. (2018)
Смірная С. М. - Формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства (2018)
Христенко О. А. - Механізм використання доходів місцевих бюджетів в Україні, Лапін В. О., Власюк А. В. (2018)
Чернишов В.В. - Аналіз стратегічних пріоритетів формування фінансової діагностики машинобудівних підприємств (2018)
Шевчук І. Б. - Розробка програмного забезпечення для аналізу діяльності банків на ринку валютно-обмінних операцій, Яцев В. В. (2018)
Widoyoko B. - The issue of forward rate determination: interest rate and inflation opportunities affect the exchange rate (RMB / IDR), Murwani F. D., Siswanto E. (2018)
Євтух М. Б. - Політехнічна освіта в педагогічних закладах вищої освіти України в період 1933–1958 років, Терентьєва Н. О. (2018)
Гевко І .В. - Використання сучасних інформаційних технологій – основа професійного зростання педагога (2018)
Головач А. С. - Уроки технології у системі STEAM-освіти, Джевага Г. В. (2018)
Єрмоленко А. О. - Mоделювання уроку як необхідна складова професійної компетентності сучасного вчителя (2018)
Зеленська О. П. - Деякі аспекти комунікативного підходу до навчання іноземних мов майбутніх вчителів іноземних мов (2018)
Калугіна Т. В. - Сутнісна характеристика понять "розвиток" і "саморозвиток" педагога в умовах модернізації української освіти (2018)
Кушнарьова Н. М. - Сучасні вимоги до професійної підготовки вчителя технологій, Повечера І. В. (2018)
Максименко О. В. - Методологія підготовки майбутніх учителів до організації дослідницької діяльності (2018)
Маслова Т. В. - Етапи професійного розвитку вчителів у системі післядипломної освіти республіки Польща (2018)
Носко М. О. - Рухова активність і заняття фізичними вправами як необхідна умова здоров’язбереження, Воєділова О. М., Гаркуша С. В., Носко Ю. М. (2018)
Парфенюк Т. Ю. - Професійний розвиток вчителів (досвід АвстраліЇ) (2018)
Сагач О. М. - Мотиваційний компонент як складова готовності у педагогічній теорії (2018)
Сеньовська Н. Л. - Психологічні комплекси педагогів та способи їх корекції за допомогою методів професійної саморегуляції (2018)
Ситников О. П. - Керована електричним полем фазова рідкокристалічна дифракційна ґратка (2018)
Смалюк І. І. - Самовдосконалення викладача автосправи як вимога сучасного рівня професійної компетентності (2018)
Толочко С. В. - Модернізація методологічної компетентності викладачів у системі післядипломної освіти для майбутнього (2018)
Шпеко О. С. - Освітні веб-технології у підготовці майбутніх учителів, Носовець Н. М. (2018)
Бондар Н. О. - Поєднання традиційного та сучасного як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні вишивки, Стасенко Г. Т. (2018)
Боровська Г. М. - Застосування інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання, Мазуренко С. Г. (2018)
Вдовенко О. І. - Використання позаурочних форм навчання у процесі професійної підготовки майбутніх кухарів-кондитерів, Деркач А. К. (2018)
Говоров Є. М. - Психолого-педагогічні аспекти технічної творчості учнів в закладах середньої освіти, Мурач О. В. (2018)
Кирієнко М. А. - Педагогічні технології у фаховій підготовці майбутнього педагога професійного навчання, Плуток О. В. (2018)
Коваленко О. О. - Внутрішні стимули пізнавальної діяльності старшокласників, Іваненко К. В., Гетта В. Г. (2018)
Петренко Ю. В. - Проблема вивчення комп’ютерного конструювання та моделювання одягу учнями загальноосвітніх навчальних закладів, Мазуренко С. Г. (2018)
Писарева Н. В. - Розвиток творчих здібностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання (2018)
Пискун О. М. - Розвиток підприємливості та фінансової грамотності учнів старшої школи в процесі технологічної освіти, Сокол Н. В. (2018)
Рибалко П. Ф. - Теоретичні та методичні засади рекреації та оздоровлення підлітків засобами активного туризму, Ганчева В. І., Жуков В. Л. (2018)
Федан Т. В. - Дизайн як елемент проектної діяльності (2018)
Чжао Юйсян - Актуальні проблеми формування творчих здібностей особистості засобами образотворчого мистецтва (2018)
Богданович В. В. - Стан освіти в Україні та її вплив на музично-естетичне виховання учнів початкової школи (50-60-ті рр. XX століття) (2018)
Бодрова Т. О. - Методична компетентність майбутнього вчителя музики в контексті продуктивно орієнтованих освітніх стратегій (2018)
Грицун Ю. М. - Навчальні завдання як засіб стимулювання творчої активності студентів у процесі вивчення музичних дисциплін, Вергунова В. С. (2018)
Грисюк О. М. - Теоретико-методичні засади самостійної роботи студентів з диригування на початковому етапі навчання (2018)
Грозан С. В. - Професійна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Гуральник Н. П. - Особливості самоорганізації музичного навчального простору китайських магістрів у педагогічних університетах України, Ямін Яо (2018)
Гусейнова Л. В. - Готовність до інструментально-виконавської діяльності як властивість особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Дікун І. А. - Методика формування досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики (2018)
Коваль О. В. - Становлення та розвиток вітчизняної педагогіки музичності у загальноєвропейському контексті (2018)
Коновченко Ю. П. - Зміст і структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до мистецько-педагогічної діяльності, Дорошенко Т. В. (2018)
Кривопишина О. А. - Психолого-педагогічні особливості розвитку музично-обдарованої особистості (2018)
Матвєєва О. О. - Діагностична компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Огієнко Д. П. - Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у середніх навчальних закладах Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Падалка Г. М. - Мистецтво в інноваційному просторі педагогічної освіти (2018)
Пащенко І. М. - Роль дисципліни "Теорія і методика музичної освіти" у професійній підготовці майбутніх учителів (2018)
Прищепа О. П. - Інтегративний підхід як сучасний аспект музично-освітньої діяльності вчителя початкової школи (2018)
Ростовська І. О. - Художньо-смислова організація інструментально-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва як педагогічна проблема (2018)
Ростовська Ю. О. - Педагогічні проблеми формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії (2018)
Руда Г. С. - Музичні здібності молодших школярів: методичне забезпечення розвитку (2018)
Силко Р. М. - Особливості підготовки арт-менеджера в умовах становлення арт-ринку в Україні, Силко Є. М. (2018)
Скорик Т. В. - Соціальна анімація як провідна технологія сучасної соціокультурної діяльності (2018)
Солдатенко О. І. - Спорідненість методу розвитку талантів с. Судзукі до української музичної педагогіки (2018)
Спіліоті О. В. - До проблеми активізації музичного сприймання у процесі формування музично-інтонаційного мислення студентів (2018)
Степанов В. А. - Навчання майбутніх учителів музики мультимедійного аранжування: мотиваційний аспект (2018)
Степанова Л. П. - Загальні висновки дослідження розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на матеріалі українського фольклору (2018)
Ся Цзін - Діагностика рівня використання комунікативного ресурсу візуалізації у процесі розвитку співацького голосу студентів (2018)
Чжу Пен - Концепція педагогічної самоорганізації у виконавській самопідготовці майбутніх учителів музики (2018)
Салманов А. Г. - Єдиний світ — Єдине здоров’я, Коцюмбас І. Я., Трохимчук В. В. (2018)
Salmanov A. G. - Incidence of Surgical Site Infections (SSIs) and Antimicrobial Resistance their Pathogens in Ukraine, Vdovychenko Y. P., Nychytailo M. Y., Andriuschenko D. V., Verner O. M. (2018)
Salmanov A. G. - Prevalence of Nasal Carriage of Staphylococcus aureus and its Antibiotic Susceptibility among Healthcare Workers (HCWs) in Ukraine, Verner O. M., Shelkova N. G., Nicolska O. I., Blahodatny V. M., Slepova L.F. (2018)
Ничитайло М. Ю. - Сучасні підходи до антибактеріальної терапії при гострому холангіті, Андрющенко Д. В., Гуцуляк А. І., Василюк С. М., Булик І. І., Тітаренко С. М. (2018)
Салманов А. Г. - Резистентність до антибіотиків нозокоміальних штамів Staphylococcus aureus, виділених від хірургічних хворих у Київській обласній клінічній лікарні, Поточилова В. В., Руднєва К. Л. (2018)
Салманов А. Г. - Концепція "Єдине здоров’я": передача антибіотикорезистентності від тварин до людей, Коцюмбас І. Я., Стибель В. В., Музика В. П., Брезвин О. М., Савчук Г. В. (2018)
Омельчук В. - Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки (1995)
Волосевич О. - Знати свої корені (1995)
Гальчук Л. - Перша виставка українських друків у Празі (1995)
Солонська Н. - Міністр фінансів УНР (1995)
Чижевський П. - Український книжковий ринок (1995)
Загоруйко Н. - Дитяча книга і бібліотека сьогодні (1995)
Грузов М. - Конволют ... з автографом, Шудря М. (1995)
Солонська Н. - Ігор Юхновський: "Всі зрушення почнуться з бібліотек ..." (1995)
Навроцька В. - Як зберегти національне надбання (1995)
Новикова Г. - Проблема екології книгосховищ (1995)
Лозовик М. - Питання якості друкованої продукції, Заплатін В., Рильський О., Польова В. (1995)
Малишева Л. - Способи консервації документів (на матеріалах Російської Національної бібліотеки) (1995)
Добрусіна С. - Профілактика і тривале збереження документів (1995)
Петрова Л. - Бібліотеки і ООН (1995)
Смоляк В. - До проблем формування Збройних Сил Украіни (1995)
Шульгіна В. - 100 років від дня народження Валентина Костенка, Беренбейн І. (1995)
Федір Кузьмич Сарана (1995)
Наші автори (1995)
Орач Н. - "A ви - обличчям до краси ..." (1995)
Косинський В. В. - До питання прозорості та відкритості комітетів парламенту у законодавчому процесі (2018)
Куян І. А. - Демократизм як необхідна умова співробітництва територіальних громад, Грушко Ж. В. (2018)
Щирба М. Ю. - Види обов’язків пацієнта: теоретико-правовий аналіз (2018)
Качур І. А. - Законодавча класифікація адміністративних справ в адміністративному судочинстві України (2018)
Мороз Ю. А. - Гарантування виконання рішень суду про відшкодування податку на додану вартість в Україні (2018)
Пащенко К. С. - Оновлений законодавчий підхід до інституту судових витрат в адміністративному судочинстві України (2018)
Безкровний Є. А. - Організація роботи в органах прокуратури в умовах її законодавчого реформування (2018)
Демченко І. С. - Громадське здоров’я: міжнародно-правові підходи до визначення (2018)
Фалалєєва Л. Г. - Фундаментальні права та концепція наднаціональності: новітні підходи у практиці Європейського Союзу (2018)
Дяченко О. П. - Масштаби і структура тіньової економіки у світі та причини її виникнення (2018)
Бернацький А. А. - Адміністративно-територіальні одиниці з особливим статусом: специфіка функціонування (2018)
Герасименко Н. М. - Міжнародні податкові договори як інструмент державного управління у сфері оподаткування (2018)
Гришовa I. Ю. - Державна політика щодо реалізації механізмів управління іннoваційним рoзвиткoм освіти та науки в Україні, Якайтіс І. Б. (2018)
Круть В. О. - Високорівнева корупція в системі державного управління України (2018)
Ортинська Н. В. - До питання удосконалення державної політики щодо подолання проблем безробіття молоді (2018)
Рябець К. А. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів публічного управління водним господарством України в контексті вітчизняних політичних реалій (2018)
Сороченко А. В. - Розподіл ризиків як ключова ознака проекту публічно-приватного партнерства (2018)
Тимофєєв С. П. - Інституційні основи державного управління у сфері туризму, Покрищенко М. В. (2018)
Шаульська Г. М. - Сучасні механізми публічного адміністрування: питання удосконалення (2018)
Загнітко А. - Вступ (2016)
Лабетова В. - Категорія визначеності/невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови (2016)
Szafernakier-Swirko A. - Creativity in Teaching (2016)
Загнітко А. - Відмінкова концепція Юрія Шевельова: безприйменникові родовий і знахідний (2016)
Kushch N. V. - Definition of Particle and Its Functional Varieties (with Reliance on Modern Ukrainian Discourse) (2016)
Тищенко О. О. - Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові (2016)
Калашник О. В. - Займенник як засіб творення стилістичних фігур (2016)
Borodenko L. M. - Genetic Peculiarities of Borrowed Language Elements on Modern Study of Ukrainian Literature (on the Material of Idiostyles of Yu. Andrukhovich, I. Karpa, I. Rozdobudko, O. Zabuzhko) (2016)
Peftieva O. F. - Genesis of Figurative Lexico-Semantic Variant of a Word (2016)
Гнатюк Л. Я. - Комунікативно-прагматична типологія іронії-ефекту зі стратегічною амбівалентністю в англійській і українській мовних традиціях (2016)
Molchko O. O. - Reproduction of the Culturally Specific Sense of Simile in Translation (a Case Study of the Fauna Name Ox, Bull and Tur in Ukrainian and English) (2016)
Арешенкова О. Ю. - Комунікативно-прагматичний потенціал маніпулятивних формул у текстах комерційної реклами (2016)
Космеда Т. А. - Актуалізація категорій "лінгвонаціоналізм" і "лінгвопатріотизм" у сучасному мовознавстві (2016)
Fedoryuk L. V. - The Metodology of Concept Structure Analysis: Cognitive and Linguoculturological Aspects (2016)
Чабан В. М. - Вербалізація концепту godnosc у польській мові (2016)
Юлдашева Л. П. - Мотиваційні типи номінування сучасних українських творів (2016)
Фалафівка О. Я. - Мовні маркери стереотипності в описах національних характерів (на матеріалі української газетної публіцистики) (2016)
Данилюк І. Г. - Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості (2016)
Ситар Г. В. - Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у тексті: спроба побудови (2016)
Юзвікєвич П. - Вроцлавській україністиці – 15 років (2016)
Святі брати Кирило і Мефодій (1993)
Василашко В. - "Нашого цвіту – по всьому світу"… Видавництво "Веселка" - 60 років (1993)
Резолюція Міжнародної наукової конференції "Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті" (1993)
Няхай М. - Українські фонди слов’янської бібліотеки у Празі (Доповідь прочитана на святкуванні 75-річчя ЦНБ ім. В. І. Вернадського) (1993)
Петрова Л. Г. - Соціально-психологічні чинники сучасного читання (На прикладі масових бібліотек України) (1993)
Павленко Р. І. - З історії Державної наукової медичної бібліотеки України (1993)
Свобода А. А. - Становлення мережі бібліотек наукових установ, Смаглова Н. І., Солоїденко Г. І. (1993)
Приходько Л. Ф. - Кабінет Бібліотекознавства в 20-ті роки (1993)
Протоколи перших років існування ЦНБ (1993)
Ляхо О. В. - Юридичний відділ "Б В" (1993)
Онищенко О. С. - Програма наукового освоєння і введення в культурний обіг зібрання колекцій єврейських рукописів та друкованих видань ЦНБ, Сергєєва І. А. (1993)
Дідківська Г. Г. - Сторінки фонду "Україніка" (1993)
Захаржевська В. О. - Традиції слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія (1993)
Солонська Н. Г. - Яким шляхом іти далі … (1993)
Погребенник Ф. П. - "Азбуковник" Богдана Романенчука (1993)
Анкета журналу "Бібліотечний вісник", "Вчені України про ЦНБ" (1993)
Бабич В. С. - Новий погляд на професію (Перспектива підготовки спеціалістів на факультеті бібліотечно-інформаційних систем Київського державного інституту культури), Пашкова В. С. (1993)
Скнар В. К. - Цікавий експеримент чи роль на все життя? … (Контроль знань студентів бібліотечного відділення училищ культури) (1993)
Климов В. В. - Монастирське книгодрукування в контексті історії православної церкви в Україні (1993)
Кириченко Р. С. - Вчені Америки для вчених України (1993)
Ушканова Н. Г. - Як форум наукової думки (1993)
Кисельова В. П. - Роль бібліотек монастирів у національному відродженні (1993)
Орач Н. - Почесна відзнака (1993)
Нове видання (журнал "Політична думка") (1993)
Комська А. М. - Краєзнавча робота бібліотек (1993)
Нестеренко В. Г. - Роль бібліотек у розвитку українознавства, Колодько Л. О. (1993)
Кириленко О. Г. - Чергова конференція засновників Асоціації бібліотек (1993)
Штефан І. П. - Перший професор фондознавства України (1993)
Яровенко Т. - Єднає книга (1993)
Бібліотека в контексті історичної науки (1993)
Наші автори (1993)
Ярослав Мудрий (1993)
Франсуа-Марі Аруе де Вольтер (1993)
Титул, Зміст (2018)
Морозов Р. В. - Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку, Бойко Л. О. (2018)
Васильєв С. В. - Теоретичні засади ринку земель сільськогосподарського призначення, Олексюк В. О. (2018)
Ніжніков М. Л. - Управлінська складова інноваційної діяльності в умовах розвитку аграрного підприємництва (2018)
Плаксієнко В. Я. - Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти, Назаренко І. М. (2018)
Анисенко О. В. - Розвиток аграрного сектора економіки України в умовах інституційних змін, Вакар К. В. (2018)
Савчук В. В. - Стимулювання раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення на транскордонних територіях (2018)
Нестерчук Я. А. - Концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств (2018)
Новицький І. В. - Аналітична оцінка потенційних можливостей зростання конкурентоспроможності та інтеграційної активності підприємств зернопродуктового підкомплексу (2018)
Січко Т. В. - Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства, Попадинець Н. П. (2018)
Ткаченко Т. П. - Концепція безвідходного виробництва як фактор підвищення прибутковості підприємства, Кириченко С. О., Аларікі Ф. Н. (2018)
Юрчук Н. П. - Мотивація персоналу в системі управління банку, Захарчук Д. В. (2018)
Ляшук О. Л. - Стендове обладнання та теоретичне дослідження зміцнення гвинтових поверхонь робочих органів екструдерів, Дячун А. Є., Клендій В. М., Треьяков О. Л. (2018)
Tarelnyk V. B. - Use of suliphiding by electroerosion alloying method for scuff resistance increase of steel and cast iron parts friction surfaces, Martsynkovskyy V. S., Konoplianchenko Ie. V., Gaponova O. P., Yaremenko V. P (2018)
Бабій А. В. - Аналіз причин травмування зернового матеріалу при збиранні та транспортуванні, Бабій М. В., Кучвара І. М. (2018)
Гаврон Н. Б. - Оцінка надійності конструкцій тракторних причепів з позиції механіки руйнування, Кучвара І. М., Шевчук О. С., Конончук О. П., Матвіїшин А. Й., Коваль Ю. Б. (2018)
Купчук І. М. - Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом (2018)
Скобло Т. С. - Оценка степени деградации металла изделий в процессе эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Марченко А. Ю., Тихонов А. В. (2018)
Лебедєв А. Т. - Енергетична оцінка моторно-трансмісійної установки трактора, Калінін Є. І. (2018)
Семенцов В. В. - Дослідження механіко-технологічних властивостей кормових домішок (2018)
Цьонь О. П. - Особливості організації та технічного забезпечення перевезень окремих класів небезпечних вантажів автомобільним транспортом, Ляшук О. Л., Вовк Ю. Я. (2018)
Залуцький С. З. - Рух потоку сипкого матеріалу по поверхні шнека з еластичними секціями, що перекриваються між собою, Гевко Р. Б., Гладьо Ю. Б., Ткаченко І. Г., Клендій О. М. (2018)
Дмитрів В. Т. - Дослідження перехідних процесів роботи пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії, Лаврик Ю. М. (2018)
Гевко І. Б. - Дослідження технологічного процесу розточування отворів корпусних деталей, Дзюра В. О., Левкович М. Г., Казмірчук П. В. (2018)
Кондратюк О. М. - Регулювання тиску абразивної частинки на поверхню деталі при вібраційно-відцентровій обробці, Галан Ю. Я., Босюк П. В. (2018)
Левкин Д. А. - Математическая модель процесса действия лазерного луча на многослойный микробиологический объект (2018)
Лімонт А. С. - Фактори продуктивності прес-підбирачів льонотрести як об’єктів технічного сервісу, Климчук В. М. (2018)
Марченко Д. Д. - Разработка и исследование технологии раздачи втулок с помощью электрогидравлического эффекта при ремонте машин и механизмов (2018)
Гевко І. Б. - Обґрунтування параметрів завантажувально-захисних насадок гнучких гвинтових конвеєрів, Гудь В. З., Дубиняк Т. С., Слободян Л. М., Круглик О. А. (2018)
Ольшанський В. П. - Про коливання підресореного тіла при ударному його навантаженні, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Сідашенко О. І. - Закономірності подрібнення сумішей різноміцних матеріалів, Лузан С. О. (2018)
Сліпуха Т. І. - Аналіз пасажирських перевезень та перспективи його розвитку в Україні (2018)
Кондратюк О. М. - Технологічні передумови проектування широкосмугових навивних спіралей шнеків, Диня В. І., Котик Р. М., Радик М. Д., Семенів І. І. (2018)
Артьомов М. П. - Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях (2018)
Головач І. В. - Математична модель процесу очищення головок коренеплодів цукрових буряків від залишків гички, Дорогань О. П. (2018)
Козаченко О. В. - Вплив властивостей ґрунтового середовища та режимів руху на формоутворення леза робочого органу, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В. (2018)
Дмитрів В. Т. - Вимірювач масового потоку дисперсних матеріалів, Банга В. І. (2018)
Кухаренко П. М. - Дослідження впливу параметрів налаштувань на техніко-експлуатаційні показники та надійність машинно-тракторних агрегатів на базі тракторів John Deere 8335R (2018)
Марчук В. Е. - Дискретное упрочнение рабочих поверхностей методами ППД, Ляшенко Б. А., Градыский Ю. А. (2018)
Дзюба О. А. - Стан питання і шляхи вдосконалення лемішних начіпних плугів (2018)
Карнаух М. В. - Исследование закономерностей влияния процентного содержания биодизеля в топливе на эксплуатационные характеристики средств транспорта, Войтов В. А. (2018)
Скобло Т. С. - Влияние модифицирования комплексным модификатором на условия кристаллизации, структуру и свойства высокопрочного чугуна, Гринченко А. С., Пасько Н. С., Плугатарёв А. В. (2018)
Романюк С. П. - Тепловизионная диагностика состояния строительных сооружений (2018)
Горяинов А. Н. - Сопряжение функций и задач городской логистики и агрологистики (2018)
Медведєв Є. П. - Обґрунтування доцільності застосування апарату нечіткої логіки у транспортних процесах збирання врожаю пшениці, Лебідь І. Г., Єлісєєв П. Й. (2018)
Савченко Л. Г. - Гігієнічна оцінка впливу технічного стану систем керування вологісними та температурними режимами в теплиці на виробничий персонал, Міненко С. В., Савченко В. М. (2018)
Марунич О. П. - Техніко-економічне обґрунтування процесів змішування сипких матеріалів (2018)
Калюжний А. Б. - КЛТР пористых материалов на основе фторопласта-4, Калюжный Б. Г., Платков В. Я. (2018)
Коломиец В. В. - Оптимизация режимов резания деталей машин резцами из эльбора-Р и гексанита-Р, Ридный Р. В., Антощенков Р. В., Свиргун О. А., Любичева К. М., Vijay Kumar (2018)
Омельченко Л. В. - Модифицирование и микролегирование восстановительных покрытий (2018)
Коротов Ю. Ю. - Розробка на основі конструкційних досліджень нового робочого органу універсальної малогабаритної кормодробарки (2018)
Ashytok N. - Methodological approaches to studying educational work with children (2018)
Безсонова О. - Типологічні характеристики до портрета педагога-наставника молодих вихователів (2018)
Бірук Н. - Педагог-дослідник: окреслення дефініції та особливості діяльності (2018)
Буклов Ю. - Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як педагогічна проблема (2018)
Бхіндер Н. - Методологічна основа дослідження професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія (2018)
Wierzejska J. - New research areas and research problems in labor pedagogy (2018)
Vovk Yu. - The structure of the gender culture of junior schoolchildren, Vovk L. (2018)
Воронова Н. - Духовність як професійна якість майбутнього фахівця-культуролога (2018)
Галян О. - Специфіка інтердисциплінарної співдії в інтерпретації суб’єктності особистості як педагогічної реальності (2018)
Демченко О. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку соціальної обдарованості дітей у проблемному полі педагогіки вищої школи (2018)
Демчук Т. - Теоретические основания модели формирования готовности студента к здоровьесозидающей деятельности, Ковальчук Т. (2018)
Дєнічєва О. - Індивідуалізація та диференціація навчання у процесі розвитку особистості у навчальних закладах Австрії (2018)
Жуковський В. - Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання, Галецький С. (2018)
Karpenko O. - Social and educational child custody initiatives in Poland (historical and pedagogical aspects) (2018)
Коберник О. - Виховання в учнів ціннісного ставлення до інших людей (2018)
Kobylianska L. - Peculiarities of teaching English as a foreign language in the process of professional preparation of future specialists by means of independent learning, Matiichuk K. (2018)
Kobriy O. - Factors of practical implementation of the content of pedagogical training in higher educational institutions of Ukraine (2018)
Кузьма І. - Формування морально-етичних цінностей дітей старшого дошкільного віку в процесі реалізації медіаосвіти (2018)
Мельник Н. - Підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському контексті: досвід країн Західної Європи (2018)
Могорита В. - Дидактичні можливості сучасного шкільного підручника історії в організації процесу навчання (2018)
Orshanskyi L. - European values as landmarks for Ukrainian students, Kotyk I. (2018)
Rogozińska K. - Aksjologiczny wymiar edukacji muzycznej w kształceniu studentów (2018)
Stetsko I. - Teoretyczne uzasadnienie organizacyjnie-pedagogicznych warunków wychowania altruistycznego, Yurczyszyn T. (2018)
Стеченко О. - Формування особистості педагога вищої медичної школи в умовах євроінтеграції, Линовицька О. (2018)
Таможська І. - Наукові відрядження приват-доцентів дореволюційних університетів України до закладів вищої освіти та освітніх установ Західної Європи (2018)
Ткачов А. - Формування ціннісних орієнтацій обдарованих учнів підліткового віку в процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (2018)
Федорович А. - Українська іграшка як засіб відображення народних знань про дитину на початку ХХ ст. (2018)
Цвєтаєва О. - Фонетичні складності англійської мови у студентів немовних спеціальностей, Знанецька О. (2018)
Chepil M. - I. Fylypchak’s creative output in the modern educational system (2018)
Ярема В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності (2018)
Вимоги "Людинознавчі студії: збірник наукових праць". Серія "Педагогіка" (2018)
Титул, Зміст (2018)
Олійник О. О. - Механізм мотивації в управлінні грошовими потоками сільськогосподарських підприємств (2018)
Афендікова Н. О. - Сучасні підходи щодо розвитку підприємництва в сільському господарстві України (2018)
Ковчі А. Л. - Сучасні інформаційні технології як інструмент прозорості проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин, Орленко Н. С., Іськова О. В. (2018)
Слободяник А. М. - Практичне використання спекулятивних операцій на біржовому фондовому ринку, Тригубченко А. В. (2018)
Балан О. Д. - Оплата праці та її соціально-економічні аспекти, Савченко Ю. К. (2018)
Анисенко О. В. - Консолідація земель сільськогосподарського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням, Склярук Т. І. (2018)
Алієв Ф. М. - Особливості формування транспортного потоку як невід'ємної складової матеріального потоку аграрного сектору (2018)
Пірникоза П. П. - Адаптація зарубіжного досвіду використання заходів фіскального характеру з метою детінізації економіки у вітчизняних економічних реаліях (2018)
Ігнацевич С. П. - Фінансово-економічне забезпечення землеохоронних заходів у системі страхування екологічних ризиків (2018)
Ляшенко М. В. - До питання щодо мотивації екологізації тваринництва (2018)
Нечипорук Н. В. - Актуальні питання бухгалтерського обліку земельних ресурсів (2018)
Цимбалюк В. І. - Ранні результати відновлення морфологічної структури сідничного нерва з використанням засобів тканинної інженерії після його повного перетину в експерименті, Петрів Т. І., Медведєв В. В., Цимбалюк Ю. В., Кліменко П. П., Васильєв Р. Г., Татарчук М. М. (2018)
Страфун С. С. - Біомеханічні особливості ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite Частина 2. Часові параметри ходьби, Фіщенко О. В., Карпінська О. Д. (2018)
Гур’єв С. О. - Клініко-епідеміологічні характеристики постраждалих унаслідок АТО на сході України, яким було надано допомогу на догоспітальному (тактичному) та ранньому госпітальному етапі, Лисун Д. М., Максименко М. А., Кураченко І. П. (2018)
Білінський П. І. - Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез відламків і псевдоартрозів шийки стегнової кістки, Коновал А. М., Андрейчин В. А., Дроботун О. В. (2018)
Зазірний І. М. - Ефективність застосування препарату Німедар в ортопедичній практиці (2018)
Король П. О. - Діагностична роль остеосцинтиграфії й магнітно-резонансної томографії при ендопротезуванні кульшових суглобів хворих на деформуючий остеоартроз, Ткаченко М. М. (2018)
Гайович І. В. - Віддалені результати впливу клітинних технологій на регенерацію сідничного нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження), Савосько С. І. (2018)
Лазарев І. А. - Порівняльний аналіз змін напружено-деформованого стану на хрящі головки плечової кістки в умовах різних типів пошкодження суглобової губи лопатки, Ломко В. М., Страфун С. С., Скибан М. В. (2018)
Шимон В. М. - Наш перший клінічний досвід застосування біокомпозиту β-трикальційфосфат у складі гранул біомін ГТ mix при лікуванні переломів п’яткової кістки, Шерегій А. А., Меклеш Ю. Ю., Литвак В. В. (2018)
Радченко В. О. - Результати перебігу регенерації тіла хребця при хірургічному лікуванні вибухових переломів грудного та поперекового відділів хребта, Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2018)
Климовицкий Р. В. - Дооперационная подготовка пациентов к эндопротезированию тазобедренного сустава, Филиппенко В. А., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д., Стауде В. А. (2018)
Бець І. Г. - Тактико-технологічні особливості лікування ушкодження дистального метаепіфіза стегнової кістки (2018)
Рушай А. К. - Корекція змін у сегменті у хворих із незрощенням кісток гомілки після переломів, Бебіх А. Р. (2018)
Козинский А. В. - О возможности консервативного лечения травматических эпидуральных гематом, Селезнева С. В., Мельниченко А. С., Калач А. В. (2018)
Чернышова О. Е. - Ювенильный артрит: этиология, патогенез, современные аспекты (обзор литературы), Конюшевская А. А., Вайзер Н. В., Балычевцева И. В. (2018)
Климовицкий В. Г. - Перечень практических навыков студенческого курса по травматологии и ортопедии: дискуссионные вопросы и возможности оптимизации, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2018)
Біла С. - Унійні процеси в Перемишльській, Львівській та Луцькій єпархіях у дослідженнях Мирослава Марусина (2017)
Вурловська М. - Кіно у повсякденному житті мешканців Дрогобиччини у повоєнний період (1944 – 1958) (2017)
Галик В. - Нереалізований план будівництва фільварку Іваном Франком: на матеріалах епістолярної спадщини вченого (2017)
Драган В. - Іван Франко і Стефан Ковалів: до історії взаємин та співробітництва (2017)
Гриценко Г. - Україністичні зацікавлення Митрофана Довнар-Запольського (2017)
Кізлова А. - Соціальні взаємодії братії при гробниці св. прп. Феодосія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2017)
Лозинський А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми "Українці на фронтах Першої світової війни" (2017)
Руда О. - Освітнє питання у діяльності єврейських політичних партій міжвоєнної Галичини (2017)
Стецик Ю. - Лист-обіжник протоігумена Йосифа Моргульця до монастирів Святопокровської провінції (07.02.1777 р.) (2017)
Тельвак В. - Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського, Педич В. (2017)
Прохненко І. - Геральдичні зображення на кахлях Королівського замку Нялаб (2017)
Гуменний В. - Римська військова присутність у Дура-Европос в контексті парфянських кампаній Северів (2017)
Маркович М. - Микола Розенталь як дослідник релігійної політики імператора Юліана (2017)
Олійник М. - Спроби військових реформ у Римі (50 – 30-х рр. ІІ ст. до н. е.) (2017)
Тарнавський Р. - Парфянська кампанія Марка Ліцінія Красса (2017)
Тарасюк Я. - Британська кампанія Септімія Севера (2017)
Petrechko O. - The attitude of the Roman authorities to Christianity during the reign of the Severan dynasty (2017)
Ставнюк В. - "Чому Академія?": Біля витоків Академії Платона (До 100-річчя Національної Академії Наук України) (2017)
Список скорочень (2017)
Вимоги до збірника фахового наукового видання "Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка". Серія "Історія" (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського