Олійник Л. О. - Про оптимізацію параметрів системи автоматизованого обліку навчальної діяльності студента, Кравець М. Ю. (2016)
Соколов А. Д. - Оптимізація режимних параметрів процесу різання зношених пневматичних шин, вибір оптимального матеріалу та геометричних параметрів ріжучого інструменту при визначених умовах, Коробочка О. М., Сасов О. О. (2016)
Косухіна О. С. - Математичне моделювання динамічних режимів роботи асинхронного двигуна з масивним феромагнітним ротором, Поляков Р. М., С'янов О. М. (2016)
Вернигора В. Д. - Розробка математичної моделі процесу мийки шламів абразивної обробки металів в миючому розчині (2016)
Шумейко О. О. - Використання спектральної інверсії для виявлення процесу руйнування гірських порід, Пікареня Д. С., Дмитрієнко Д. Б. (2016)
Олійник Л. О. - Математична модель розрахунку балансу комп'ютерних ігор жанру Tover Defense, Бажан С. М. (2016)
Сигарев Е. Н. - Компьютерное моделирование теплового состояния системы "гарнисаж-футеровка" с учетом неравномерности ее толщины, Сокол А. Н., Недбайло Н. Н. (2016)
Винничук А. Г. - Математичне моделювання втрат тиску в трубопроводах із розробленням програмного забезпечення, Гриш Я. І. (2016)
Клочко Н. Б. - Дослідження фізичної моделі процесу вимірювання об’єму газу турбінними лічильниками методом Монте-Карло, Чеховський С. А., Слабінога М. О. (2016)
Мещанінов С. К. - Дослідження надійності функціонування апаратури гемодіалізного лікування, Довгалюк Б. П., Купрацевич П. С., Прокопенко А. Ю., Іванов А. В. (2016)
Карімов І. К. - Математичне моделювання теплового стану будівельних конструкцій з використанням матеріалів з фазовими переходами, Долгополов І. С., Яценко О. Л., Тучин В. Т. (2016)
Солодка Н. О. - Проектування та розробка клієнт-серверного додатку на основі однорангових мереж, Ляшенко О. А. (2016)
Похвалитый А. А. - Моделирование выпуска расплава из конвертера с применением метода диаграмм связей, Сигарев Е. Н., Кулик А. Д., Полетаев В. П. (2016)
Стасевич Р. К. - Математическая модель парового тракта многотопливного котлоагрегата для утилизации метана угольной шахты (2016)
Мещанінов С. К. - Моделювання надійності функціонування електронної системи контролю вологості складських приміщень, Багрій В. В., Кампов О. В., Співак В. М. (2016)
Марченко С. В. - Электродинамическое моделирование фазированных антенных решеток с согласующей периодической структурой и диэлектрическим заполнением, Съянов А. М., Гнатюк М. А. (2016)
Abstracts (2016)
Шумейко А. А. - Использование метода главных компонент для кластеризации изображений лиц, Братута М. Ю. (2017)
Коротков В. С. - Построение асимптотически оптимального алгоритма расчетов эквидистантных ломаных (2017)
Красніков К. С. - Комп’ютерні технології швидкого обчислення математичних моделей (2017)
Сасов О. О. - Математичне моделювання формування сил різання при розрізанні автомобільних пневматичних шин навпіл, Коробочка О. М., Волосова Н. М. (2017)
Штода М. Н. - Моделирование формоизменения металла в вытяжных калибрах системы "овал-круг" (2017)
С'янов О. М. - Дослідження впливу частоти струму на опір індукційного реостату за допомогою розв’язку рівнянь поля в тривимірній постановці, Косухіна О. С., Поляков Р. М. (2017)
Бейгул О. А. - Моделирование получения жаростойких защитных покрытий в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Середа Д. Б. (2017)
Евсеева Н. А. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния реторт в процессе восстановления тетрахлорида титана, Мищенко В. Г., Багрийчук А. С. (2017)
Філоненко Н. Ю. - Моделювання розчинності металів X (Cr, Mn, Co, Ni, Cu) у фериті, Баскевич О. С. (2017)
Середа Б. П. - Оптимизация технологии получения многокомпонентных покрытий на основе титана в условиях СВС, Палехова И. В., Кругляк И. В. (2017)
Мацуй А. М. - Моделювання підходів подрібнення різнотипів руд конкретного родовища у кульових млинах замкненого циклу, Кондратець В. О. (2017)
Середа Б. П. - Моделирование кинетики образования интерметаллидных сплавов в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Кругляк И. В., Белоконь Ю. А., Белоконь К. В., Жеребцов А. А. (2017)
Коротков В. С. - Моделирование рабочей нагрузки на технологическую систему станка с ЧПУ (2017)
Криворучко А. М. - Математическая модель вибрационного стола для снятия остаточных напряжений в сварных трубах, Кадильников С. В. (2017)
Григоренко В. У. - Управління проектами як об’єкт програмно-математичного моделювання складних технічних систем, Кадильникова Т. М. (2017)
Дранишников Л. В. - Оцінка зовнішнього ризику за допомогою нечіткої логіки, Сугаль Є. О. (2017)
Григоренко В. У. - Математичне моделювання поточного стану проектів та практична реалізація моніторингових досліджень, Кадильникова Т. М., Кадильникова А. В. (2017)
Мазуркевич А. И. - Математическое моделирование процесса принятия решений с учетом уровня компетентности менеджера проекта, Григоренко В. У., Антоненко С. В. (2017)
Карімов І. К. - Моделювання в процесі прийняття рішення про придбання обладнання з врахуванням обмеження площі розміщення та розміру інвестицій, Карімов Г. І. (2017)
Abstracts (2017)
Клименко Н. І. - Правовий статус експертів у деяких країних Європи (2017)
Швед А. И. - Актуальные проблемы судебно-экспертных технологий в теории судебной экспертизы и практике судебно-экспертной деятельности (2017)
Курилін І. Р. - Криміналістичне забезпечення розслідування порушення авторського права і суміжних прав, Антощук А.О. (2017)
Пілюков Ю. О. - Формування поняття інформації у криміналістиці та судово-експертній діяльності (2017)
Антонюк П. Є. - Організаційно-тактичні аспекти примусового відбирання біологічних зразків у особи в кримінальному провадженні (2017)
Біленчук П. Д. - Правове і наукове забезпечення досліджень культурної спадщини, культурних цінностей і творів мистецтва, Шульга О. О. (2017)
Веретун Г. С. - Дактилоскопічна верифікація в системах контролю та управління доступом: проблемні питання, Чернонос Д. В. (2017)
Нізовцев Ю. Ю. - Щодо нормативно-правового регулювання у сфері протидії несанкціонованим втручанням у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем (2017)
Моргун Н. С. - Отримання зразків для експертизи як важлива передумова її проведення (2017)
Патик Л. Л. - Стан наукових досліджень, присвячених розслідуванню правопорушень, пов`язаних з підробленням документів, які посвідчують вищу освіту (2017)
Пясковський В. В. - Судово-експертне забезпечення розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх (2017)
Чечіль Ю. О. - Особливості застосування принципів і методів визначення вартості майна в умовах ретроспективи (на прикладі проведення судової оціночно-будівельної експертизи), Булгакова С. А., Тальянчук І. С. (2017)
Завдов`єва І. Г. - Судово-економічна експертиза у криміналістичному забезпеченні протидії корупції в бюджетній сфері (2017)
Коцюлим Х. М. - Онтологічні та гносеологічні корені виникнення помилок у сфері дактилоскопічних досліджень (2017)
Слабунов В. В. - Деякі аспекти взаємодії учасників дорожнього руху на нерегульованому пішохідному переході (2017)
Русова О. Л. - Методичні питання підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово-почеркознавчих експертиз рукописних записів, в основі яких лежить латинський алфавіт (2017)
Таран О. В. - Час учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, Войтович Я. В. (2017)
Бідняк Г. С. - Використання спеціальних медичних знань під час огляду пошкоджень одягу трупа на місці його виявлення, Пантелєєв К. М. (2017)
Аксьонов В. В. - До проблеми встановлення факту інсценування злочинів, Кожевніков В. В. (2017)
Водолазов А. В - Специализированные программные средства проведения дактилоскопических экспертиз: предпосылки и цели создания, функциональное наполнение, Ревинский В. В., Лысяный Ю. Ю. (2017)
Хох А. Н. - Автоматизированное рабочее место "DendroExp" как инструмент для рационализации проведения дендрохронологических экспертных исследований, Кузменков Д. Е. (2017)
Осипенко І. П. - Ідентифікація особи за ознаками зовнішності, Гарига-Грихно М. М. (2017)
Манько Є. С. - Історія розвитку, поняття та теоретичні основи ідентифікації особи за ознаками зовнішності (2017)
Воробей О. В. - Використання спеціальних знань і призначення окремих видів судових експертиз під час розслідування кримінаьних правопорушень, пов`язаних з діяльністю конвертаційних центрів (2017)
Водолазов А. В. - Специализированные программные средства проведения дактилоскопических экспертиз: методика использования, Ревинский В. В., Старовойтов А. М. (2017)
Домбровський І. В. - Валідація методу кількісного та якісного визначення ДНК з використанням набору реагентів Quantifiler Human для полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Повх А. С., Петричук С. В., Романчук С. М. (2017)
Куслій Ю. Ю. - Можливість проведення молекулярно-генетичного дослідження слідів рук після їх обробки ціанокрилатом, Бачара Д. Я. (2017)
Макєшина К. О. - Дослідження підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку (2017)
Лисак Г. С. - Імунологічне дослідження слідів пальців рук на дактилоскопічних плівках, Хобот В. В. (2017)
Чисников В. Н. - Доктор медицины профессор Э. Ф. Беллин – известный эксперт-криминалист конца XIX столетия (к 165-летию со дня рождения) (2017)
Юсупов В. В. - Наукова спадщина професора М. В. Салтевського (до 100-річчя з дня народження українського вченого-криміналіста) (2017)
Генералюк Л. - Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика (2013)
Астаф'єв О. - Поезія Тараса Шевченка в польських перекладах ХХ століття (2013)
Кіраль С. - "...Образ чистого, святого... й такого рідного Максима": М. Богданович у літературознавчій рецепції та едиційній практиці Івана Денисюка (за матеріалами неопублікованого листування) (2013)
Галич О. - Леонід Большаков: портрет на тлі доби (2013)
Бетко І. - Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі (2013)
Гаврилюк Н. - Українська поезія: рецептивні проекції (2013)
Лущій С. - Зустріч зі словацькими вченими (2013)
Барчишина І. - Енжамбеман як засіб емфатизації епітетних структур у поетичних творах М. Волошина та В. Свідзінського (2013)
Нестелєєв М. - Літературність як теоретично-естетичний феномен (2013)
Бербенець Л. - Література як предмет масового споживання (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках, Брайко О. (2013)
Силантьєва В. - Обрії та шляхи сучасної української компаративістики (Літературна компаративістика. – Вип. ІІІ. – Ч. І, ІІ. – К.: ВД "Стилос", 2008.Літературна компаративістика. – Вип. ІV: Імагологічний аспектсучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. І, ІІ. –К.: ВД "Стилос", 2011) (2013)
Райбедюк Г. - Дволикий янус пізнього поетичного модернізму (Анісімова Н. На зламі культурних епох: Поезія покоління 80-х рр. ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму: Монографія. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. – 529 с.) (2013)
Назарук В. - Міжнародна конференція в Острозі (2013)
Голобородько Я. - Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Уперше на поштовій марці (2013)
Лідія Григорівна Голомб (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Голіна В. В. - Запобіжний потенціал Стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів, Шрамко С. С. (2017)
Шепетько С. А. - Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення координації та взаємодії у сфері боротьби з організованою злочинністю, Клименко О. А. (2017)
Половніков В. В. - Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Однолько І. В. - Взаємодія правоохоронних органів у сфры запобіганні кримінальним правопорушенням (2017)
Філіппов С. О. - Транскордонність: кримінологічний вимір (2017)
Новіков О. В. - Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у приватній сфері, Симкіна А. Є. (2017)
Севрюков В. В. - Нормативно-правове регулювання інституту пробації в Україні, Петровська Л. О. (2017)
Лапкін А. В. - Роль прокурора на початковому етапі кримінального провадження (2017)
Шепітько М. В. - Проблеми розслідування постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (2017)
Артеменко О. М. - Типологія особи злочинця-військовослужбовця, який порушив порядок проходження військової служби (2017)
Бабешко А. О. - Міжнародно-правові стандарти поводження з неповнолітніми, які потрапили у сферу дії кримінального провадження (2017)
Бойко В. В. - Особливості кримінологічного дослідження тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України (2017)
Вичавка В. І. - Прогалини правового регулювання діяльності Державної прикордонної служби України щодо боротьби з тероризмом (2017)
Гриненко І. О. - Класифікація злочинів залежно від повноти їх вчинення (2017)
Метельский І. Д. - Працівник правоохоронного органу як потерпілий від злочину (2017)
Сілко В. В. - Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину (2017)
Михалік О. І. - Віктимологічна характеристика фальшивомонетництва (2017)
Мокляк В. В. - Сучасний досвід США у сфері запобігання тероризму (2017)
Нікітіна А. О. - Строки в інституті судимості (2017)
Олійниченко В. В. - Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності за ухилинення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України (2017)
Топузян А. Р. - Моральність неповнолітніх як об’єкт кримінально-правової охорони (2017)
Перелік платних послуг,що можуть надаватись Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (2017)
Вихідні дані (2017)
Клочек Г. - Кінорежисер Тарас Шевченко & Голлівуд (2013)
Боронь О. - Композиція повістей Тараса Шевченка (2013)
Гальченко Сергій. Скарби літературних архівів / Під редакцією М. Г. Жулинського. - К.: Апостол, 2012. - 448 с. (2013)
Тарнашинська Л. - Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників (2013)
Лущій С. - Юрій Лавріненко - співредактор "Української літературної газети" (2013)
Назарець В. - Жанрово-тематичні різновиди послання в українській адресованій ліриці ХІХ - ХХ століть (2013)
Штейнбук Ф. - Мазох - Єлінек: тілесно-міметична топологія кореляту сексуальності, або Літературно-збочена колізія складної простоти (2013)
Назарук В. - Феномен Остапа Лапського (2013)
Соболь В. - Читаючи Остапа Лапського (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках, Брайко О. (2013)
Пастух Б. - Психографія в шатах слова (2013)
Денисова Т. - Ще раз про трансгресію й Теннессі Вільямса (2013)
Овсієнко В. - "Іду за край...": карикатура на Стуса (2013)
Івашків В. - "Покутська трійця" в системному дослідженні (Піхманець Роман. Із покутської книги буття: Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича. - К.: Темпора, 2012. - 580 с. - Сер. "Бібліотека "ЛітАкценту") (2013)
Сулима М. - Розпізнавання генетичного коду української літератури (БілоусПетро. Літературна медієвістика. Вибрані студії у 3-х томах. - Т.1: Зародження української літератури. - Житомир: Рута, 2011. - 376 с.; Т.2: Художній світ давньої української літератури: Ізборник. - Житомир: Рута, 2012. - 428 с.; Т.3: Українська паломницька проза: Історія. Поетика. Постаті. - Житомир: Рута, 2012. - 392 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Автопортрети Тараса Шевченка (2013)
Селіверстова С. - До 115-річчя Володимира Сосюри (2013)
Шпиталь А. - Вручення Премії імені О. І. Білецького (2013)
Іванишин М. - Інтертекстуальність як літературознавча проблема (2013)
Всесвіт. - 2012. - № 11 - 12 (2013)
Меленчук О. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства: Монографія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 240 с. (2013)
Шевченківська енциклопедія: У 6 т. - Т. 1: А-В / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2012 - 744 с.: (693) іл.; Т. 2: Г-З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2012 - 760 с.: (819) іл. (2013)
Кур'єр Кривбасу. - Листопад - грудень 2012. - № 276 - 277 (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Loboyko L. M. - Problem questions of the realization by the law-court of the appeal instance principles of the direct evidences investigation (2017)
Sheremet O. S. - Corruption in Local Government and its Prevention in Ukraine (2017)
Кузнецов В. В. - Удосконалення кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини проти державного діяча (2017)
Харченко В. Б. - Кримінально-правове забезпечення охорони власності Українського народу (2017)
Грищак С. В. - Проблеми ефективності застосування норм кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС, Бабенко М. В. (2017)
Голіна В. В. - Участь громадськості в запобіганні та протидії злочинності в Україні, Шрамко С. С., Калініна А. В. (2017)
Батиргареєва В. С. - Торгівля людьми в Україні: погляд із сьогодення (2017)
Головкін Б. М. - Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям (2017)
Мота А. Ф. - Взаємодія державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами в протидії нелегальній міграції (2017)
Шевчук В. М. - Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності (2017)
Нетеса Н. В. - Суспільні та приватні інтереси в кримінальному праві: до питання пошуку балансу (2017)
Медицький І. Б. - Політична злочинність: поняття, структура, наслідки для суспільства (2017)
Гальцова О. В. - Принцип поваги до прав і свобод людини в міжнародних стандартах з прав людини та поводження із засудженими (2017)
Богатирьов А. І. - Місця несвободи: поняття та сутність (2017)
Касапоглу С. О. - Щодо поняття і структури реалізації норм кримінального процесуального права (2017)
Дунаєва Т. Є. - Щодо доцільності правової регламентації кримінального проступку в законодавстві України (2017)
Павлюк Н. В. - Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Окремі питання нормативного регулювання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців залежно від зміни правового режиму в державі (2017)
Турлова Ю. А. - Соціально-рольова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини (2017)
Білецький А. В. - Громадський контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупції (2017)
Дзюба А. Ю. - Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній сферах (2017)
Єрмолаєва-Задорожня С. В. - Перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів: поняття, різновіди та форми прояву (2017)
Середа К. О. - Кримінальний процесуальний примус у системі запобіжних заходів (2017)
Усатова Т. І. - Щодо особливостей детермінації злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом (2017)
Шепітько І. І. - Проблеми визначення обсягу доказів та порядок їх дослідження в судовому провадженні (2017)
Перелік платних послуг, що можуть надаватись науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (2017)
Вихідні дані (2017)
Жулинський М. - Іменем Шевченка, в ім'я Шевченка (2013)
Гаджилова Г. - Семен Гулак-Артемовський: життєві і творчі колізії (2013)
Шевчук Т. - Сковородинівське коло: родовід Михайла Ковалинського (2013)
Трофимук М. - Еволюція естетичних та ідейних поглядів Іринея Фальковського на прикладі поезій раннього та пізнього періодів творчості (2013)
Овчаренко Н. - Альтернативно-історична модель жанру дистопії в канадській прозі (2013)
Дроздовський Д. - Сучасний британський роман після "9/ХІ": модель Іена Мак'юена (2013)
Бублейник Л.В. Слово в українській поезії: Навч. посіб. зі спецкурсу. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2012. – 288 с. (2013)
Токмань Г. - "Розрита" і "занедбана" могили: діалог Євгена Плужника з Тарасом Шевченком (2013)
Пуніна О. - "Лебедина зграя" Василя Земляка та "Вавилон ХХ" Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації (2013)
Камінчук О. - Семантика концепту любові в українській поезії кінця ХІХ початку ХХ ст.: світоглядно-оцінний аспект (2013)
Дмитрієнко М. - "Як мені хочеться, щоб ти був щасливий!" (Із листа Розалії Ліфшиць до Володимира Винниченка) (Володимир Винниченко – Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911–1918 роки) / Упорядкув., вступ, коментарі та прим. Надії Миронець. – Дрогобич: Коло, 2012. – 288 с., іл.), Іщенко Я. (2013)
Пастух Б. - У просторі відкритих фіналів (Хархун Валентина. Роман Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля": генерика, семіосфера, імагологія: Монографія. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 197 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко - художник (2013)
Барабаш М. - Франкознавчі заходи в Інституті Івана Франка (2013)
Костанкевич І.М., Сірук В.Г. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 328 с. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки") (2013)
Семенюк Лариса. Народна обрядова творчість Шацького поозер’я: Монографія. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 200 с. (2013)
Якубський Б.В. Творчий шлях Лесі Українки: Біографічні матеріали: Зб. ст. / Вст. ст. Л. Скупейка; упоряд та комент. А. Радько. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 471 с. (2013)
Ольга Анатоліївна Камінчук (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Tarasenko G. - Humanitarization of higher pedagogical education in the context of modernization of educational priorities in Ukraine (2017)
Соколова І. - Європейська модель запезпечення якості вищої освіти (2017)
Іванюк Г. - Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір (2017)
Калініченко Н. - Актуальні напрями підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Мельник Н. - Феномен "професійна компетентність" в українській та європейській педагогічній теорії (2017)
Іваницька О. - Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання, Панченко А., Панченко Г. (2017)
Тимчук Л. - Актуальність і перспективи професії "андрагог" в Україні (2017)
Голота Н. - Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку (2017)
Сугейко Л. - Інновації у мовній освіті молодших школярів, Мельничук Ю. (2017)
Співаковська Є. - Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів, Коткова В. (2017)
Бабаліч В. - Тенденції формування соціальної компетентності фахівців фізичного виховання та спорту (2017)
Дерека Т. - Формування мотивації у студентів спеціальності "фізичне виховання" до науково-дослідної роботи (2017)
Комісарик М. - Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників, Балаєва К. (2017)
Петрик Л. - Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа (2017)
Подчерняєва Н. - Інноваційний потенціал євроклубу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Валюк В. - Структурно-функціональна модель методичної системи навчання біохімії майбутніх учителів хімії та біології (2017)
Кошук О. - Фактори формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства (2017)
Марко М. - Аналіз педагогічних умов формування готовності студентів до застосування навчально-ігрових технологій у сучасному освітньому просторі (2017)
Козак Л. - Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції (2017)
Давидюк Н. - Компаративний аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної освіти країн Східної Європи, Олійник М. (2017)
Лобода О. - Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2017)
Лабунець Ю. - Досвід Греції з підготовки вчителя до раннього навчання англійської мови: сучасний вимір (2017)
Cоломаха А. - Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю "методика раннього навчання дітей іноземній мові": досвід Німеччини (2017)
Плужник І. - Шляхи формування іншомовної компетентності вчителів у вищих навчальних закладах Чехії та Польщі (2017)
Головатенко Т. - Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії (2017)
Перепелюк І. - Досвід Польщі з організації партнерства сім’ї і дошкільного навчального закладу у вихованні дитини (2017)
Сяосін Ч. - Критерії, показники та рівні вихованості етнічної толерантності студентської молоді (2017)
Маєвська А. - Структурні компоненти вокально-виконавського розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях із постановки голосу (2017)
Рахманова О. - Музика і колір у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів (2017)
Іванов В. Ф. - Моніторинг політичних новин прайм-тайму провідних каналів українського телебачення (хвиля – вересень 2017 р.), Костенко Н. В. (2017)
Баран Е. О. - Стереотипи у медіапродуктах для дітей (2017)
Мірошниченко П. В. - Суржик як іманентна властивість звукового образу українського радіомовлення (2017)
Сарміна Г. Л. - Cучасні тенденції розвитку крос-медійної журналістики (2017)
Фісенко Т. В. - Пропаганда як складник гібридної війни (2017)
Яненко Я. В. - Комунікаційні особливості сучасної нативної реклами (2017)
Перехейда В. В. - Дискурсивні ролі комунікантів у внутрішньому туризмі: драматургічний аналіз (2017)
Туржанська В. Д. - Феномен емоційного інтелекту (EI) у формуванні постнекласичної онтологіїсоціальних комунікацій (2017)
Белецька А. В. - Структура сфери масових емоцій як компонента соціально-комунікаційного простору (2017)
Жулинський М. - Іменем Шевченка, в ім'я Шевченка (2013)
Мишанич Я. - Тіні з минулого (З архіву Олекси Мишанича) (2013)
Сулима М. - Подвижник української медієвістики (2013)
Ушкалов Л. - Мій незабутній учитель (2013)
Криса Б. - Наукова спільнота: процес творення (2013)
Воїнов С. - Мій учитель Олекса Мишанич (2013)
Дзюба І. - Світла постать (2013)
Григір Тютюнник. Бути письменником: щоденники, записники, листи /Передм., упорядкув. О. Неживого. – К.: Ярославів Вал, 2011. – 440 с. (2013)
Кандинська В. - Рецепція естетизму й дендизму в новелі Ольги Кобилянської "Valse melancolique" (2013)
Микола Зимомря. Час і життя: Художньо-документальні нариси. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 644 с. (2013)
Горбань А. - Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника (2013)
Якимович О. - Готичний театр Юрія Липи (2013)
Пастух Б. - Роман "Андрій Лаговський" Агатангела Кримського як "історія хвороби" (2013)
Кизилова В. - "Повість для дівчаток" у літературі для дітей та юнацтва ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ століття: специфіка моделювання образів (2013)
Мушкудіані О. - Шевченко в оцінці Константине Гамсахурдіа (2013)
Кабкова О. - Живописний складник роману В. Набокова "Пнін" (2013)
"У мерехтінні найдорожчих лиць": Згадуючи Михайлину Коцюбинську / Упорядник і відповідальний редактор Е. Соловей. – К.: Дух і літера, 2012. – 576 с. (2013)
Васильчук М. - "Списувала, що мені старі ліси розказували...": Гуцульщина в поезії Марійки Підгірянки (2013)
Горбатюк В. - "Там, на рідній межі.". Володимир Свідзінський: дитинство в Моломолинцях (2013)
Цимбал Б. - Невідомий лист Миколи Аркаса до Василя Доманицького (2013)
Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20 – 30-ті роки ХХ століття): Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2012. –332 с. (2013)
Вертій О. - Слово до сучасників і нащадків (Хланта Іван. Юрій Бача: біобібліографічний покажчик. – Ужгород: ТДВ "Патент", 2012. – 168 с., іл.) (2013)
Шалак О. - Збірка українських народних голосінь (Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило (наук. ред. Л. Іваннікова); НАН України, ІМФЕім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 792 с. + компакт-диск) (2013)
Соболь В. - Неолатиністичні студії в Україні (Шевченко-Савчинська Л., Балашов К. Давня література: з полону стереотипів. – К.: Медієвіст, 2012. – 114 с.) (2013)
Григір Тютюнник. Нові дослідження і матеріали: Наук. зб. до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника / Упор. О. Неживого. – Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2012. – 388 с. (2013)
Чернюк С. - У тіні імперії (Юрчук О. У тіні імперії: українська література у світліпостколоніальної теорії: Монографія. – К.: ВЦ "Академія", 2013. –224 с. – (Серія "Монограф")) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Іконографія Тараса Шевченка (2013)
Левицький В. - Презентація "Шевченківської енциклопедії" (2013)
Бровко О. - Літературна Слобожанщина: карта і територія (2013)
Селіверстова С. - Не окремо взяте життя (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 1 - 2 (2013)
Кур'єр Кривбасу. - 2013. – Січень – лютий - березнь. - № 278 - 280 (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Бондар М. - Нестандартні смисли поетичного роздуму: жанр філософської медитації в ліриці Т. Шевченка (2013)
Таїни художнього тексту: Зб. наук. пр. – Донецьк: Вид- во ДНУ, 2012. – Вип. 14. – 152 с. (2013)
Боронь О. - Альбом офортів Т. Шевченка "Мальовнича Україна" у відгуках російської преси 1844 року (2013)
Тарахан-Береза З. П. "Заворожи мені, волхве…": Тарас Шевченко і Михайло Щепкін. – К.: Мистецтво, 2012. – 352 с., іл. (2013)
Бовсунівська Т. - Палінгенезис Емпедокла в художньому світі романтизму (2013)
Гурбанська А. - Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції) (2013)
Дзюба-Погребняк О. - Перша світова і українська література (2013)
Васьків М. - Емпірика, статистика й аналітика в "Кубані" Петра Лісового (2013)
Рарицький О. - Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби (2013)
Тімофєєв А. - Новаторство Павла Тичини в символічному наповненні образу блакиті (2013)
Кур'єр Кривбасу. - 2013. - Квітень - травень - червень. - № 281 - 282 - 283 (2013)
Жаркова Р. - Проекція автора в жіночому письмі, або Інтерпретація не-дитячої (не)казки "Метелик" Лесі Українки (2013)
Третяченко А. - Володимир Підпалий у контексті "тихої лірики" (2013)
Віталій Григорович Дончик / Авт. вступ. ст. П. Іванишин; укл. бібліогр. покаж. Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська. – К.: Академперіодика, 2012.– 104 с. (2013)
Букіна Н. - Типологія родинного прокляття та помсти в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк (2013)
Ференц Н. - "Душу тут свою виповідаю": Поезія Миколи Ільницького (2013)
Палинський В. - Чи цей світ лагідний? (2013)
Рева Л. - Тарас Шевченко у критиці: Іван Стешенко проти Сергія Єфремова (За архівними джерелами Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) (2013)
Михед П. - Про есе та есеїстів (Садикова Л. В. Русское эссе XX века. Художественное своеобразие. Динамика жанра. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 405 с.) (2013)
Пуніна О. - Per aspera ad astra (Наєнко М. К. Філологічний семінар – школа наших традицій. – К.: ВЦ "Просвіта", 2012. – 280 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко у бронзі та граніті (2013)
Левицький В. - Творчість Тараса Шевченка: діалог між дисциплінами та поколіннями (2013)
Боронь О. - Тридцять третя щорічна наукова шевченківська конференція в Нью-Йорку (2013)
Лущій С. - Всеукраїнська наукова конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання" (2013)
Віталій Дончик. Неминуче й неминуще: Літературні досліди і хроніки. – К.: Наукова думка, 2012. – 863 с. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Чамата Н. - Вірш Тараса Шевченка "Муза" в контексті еволюції античного топосу (2013)
Зимомря М. - Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі, Зимомря І. (2013)
Юрчук О. - Українські письменники й колоніалізм: від крутійства до утопічного пророцтва (2013)
Мойсієнко А. - Народна загадка в системі авторських художніх текстів (2013)
Іванишин П. - Осмислення мистецтва у вісниківців та Ганса Зедльмаєра: герменевтичні паралелі (2013)
Гнатюк М. - Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики (2013)
Шалагінов Б. - Дитяча література: до питання історичної періодизації (2013)
Касян Л. - "Спогади і роздуми на фінішній прямій" Івана Дзюби в контексті автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесятників (2013)
Черниш А. - Україноцентричність героїв Михайла Слабошпицького як основа самореалізації (2013)
Савка М. - Екзистенційний дискурс творчості Катрі Гриневичевої (за збіркою оповідань "Непоборні") (2013)
Галич А. - Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова (2013)
Кравець Я. - Іван Франко: переклад драми В. Гюго "Торквемада" (2013)
Стріха М. - Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка, Альошина М. (2013)
Циховська Е. - Американські pulp-журнали: історія виникнення та причини популярності (2013)
Наєнко М. - Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст (2013)
О'Лір О. - Містичні лілеї для Ніли (2013)
Іванникова Л. - Застигла музика Всесвіту: "Зірнула Зірниця" Раїси Лиші (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Музеї Тараса Шевченка (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Грицик Л. - За полудень віку (2013)
Бернадська Н. - Філологічний семінар (2013)
Костенко Н. - Віршознавчий семінар (2013)
Костенко Н. - Літературна студія імені Максима Рильського, Яровий О. (2013)
Ткаченко А. - Студентські літературні альманахи, Яровий О. (2013)
Грицик Л. - Українське порівняльне літературознавство 1920-х років: між реліктами позитивістських уявлень і типологією (2013)
Бернадська Н. - Модерний любовний роман в українській і японській літературах початку ХХ століття (Валер'ян Підмогильний і Дзюн'ітіро Танідзакі) (2013)
Гнатюк М. - Текстологія - базова філологічна дисципліна (2013)
Ткаченко А. - Роман оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) (2013)
Шаповал М. - Драма про Шевченка: інтермедійний ключ розуміння (2013)
Бігун О. - Мова як еманація святості: церковнослов'янізми Тараса Шевченка крізь призму семіозису (2013)
Український дольник: Колективна монографія / За ред. Н.В. Костенко; упор. О.М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 423 с. (2013)
Андрійченко Н. - Архетипологія роману Василя Шкляра "Чорний ворон" (2013)
Астаф'єв О. - Міфологема Дунаю в українській літературі (на прикладі творів Володимира Каліки) (2013)
Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії, компаративістики і літ. творчості. – К.: Логос, 2012. – 312 с. (2013)
Костенко Н. - Авангардистський тип українського дольника (Дк3, Дк4): метрика й ритміка (2013)
Яровий О. - Духовні пунктири гоголівської аксіології (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Ушановано іменем Тараса Шевченка (2013)
Скакун І. - Новий промінь зору у світі романів Гончара (Микола Кодак. Поетика Олеся Гончара- романіста: Монографія. – Луцьк: ПВД Твердиня,2012. – 272 с.) (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Росовецький С. - "Слово о полку Ігоревім" у літературній інтерпретації Тараса Шевченка (2013)
Кирильчук О. - Територія уявного: репрезентація історичного минулого в польській та українській белетристиці кінця ХІХ століття (2013)
Брайко О. - "Злочин і кара" Ф. Достоєвського і "Заповіт батьків" В. Винниченка: стратегії перекодування класичного дискурсу (2013)
Пахаренко В. - Панміфічна модель світосприймання: спроба систематизації (2013)
Мочкодан І. - Мовностильовий вимір художньої моделі світу у прозі Богдана Нижанківського (2013)
Гуляр Т. - "Зміна оптики": "вірші у прозі" чи прозова лірика? (2013)
Скиба Т. - Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918) (2013)
Тарас Салига. …І той вогонь, що не згаса… Маланюкознавчі студії: Монографія / Передм. Г. Клочека та Я. Гарасима. – Ужгород: Ґражда,2013. – 448 с. – Серія "Люби своє" (2013)
Горболіс Л. - "...Здалеку кричу: я - українка!" (За романом Надії Мориквас "Де мій брат?") (2013)
Мірошниченко Н. - Українська драматургія посттоталітарного періоду в міфологічному контексті (2013)
Мужук Л. - Кіно й телебачення чи троянський кінь? (2013)
Астаф'єв О. - Творчість Сімони де Бовуар у дзеркалі екзистенціалізму (С. К. Криворучко. Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 428 с.) (2013)
Шутенко Ю. - "Час іде наді мною..." (Абліцов В.Г. Василь Голобородько. Листи… – К.: ТОВ "Бізнесполіграф", 2012. – 258 с.) (2013)
Кур'єр Кривбасу. — 2013. - Липень - серпень - вересень. - № 284 – 285 - 286 (2013)
Дубініна О. - Осмислювати Себе, пізнавати Іншого (Имагологические аспекты русской и зарубежных литератур: Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. О. Ю. Поляков. – Киров: ООО "Радуга-ПРЕСС", 2012. – 270 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Земляки, друзі, знайомі Т. Шевченка (2013)
Стецько Ярина. Французька та українська поезія першої половини ХХ ст. Семантико-стилістична типізація: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 228 с.: іл. (2013)
Чумаченко В. - Кубань - Україна: контакти й наукова співпраця (2013)
Диба А. - "Леся Українка і національна культура" (2013)
Корбич Г. - Компаративістична конференція в Познані (2013)
Волковинський О. - 7-і Волошинські читання (2013)
Большакова Т. Л. "Быль о Тарасе" Леонида Большакова: от замысла к книге. – Уфа: ИЦ Уфимского филиала Московскогогосударственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, 2013. – 200 с. (2013)
Зінаїда Пахолок, Ілона Несторук. Миколай Крушевський і Волинь: Каталог-довідник. – Луцьк: Волинянин, 2012. – 156 с. (2013)
Дроздовський Д. - "Померли всі слова...". На смерть Інфанти (2013)
Нонна Хомівна Копистянська (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Іваннікова Л. - Ритуал прощання зі світом на Запорожжі та поема Тараса Шевченка "Чернець" (2013)
До 95-річчя Національної академії наук України (2013)
Третяченко Т. - Патріарх української науки (2013)
Білецький О. - Академик М. Грушевский. Історія української літератури, т. VI, ч. 1 - 2, стор. 970 (2013)
Саєнко В. - З українсько-скандинавських літературних взаємин: О. Кобилянська і Є.-П. Якобсен (2013)
Брайко О. - Роман В. Винниченка "Заповіт батьків" у діалозі з російською реалістичною традицією й неонатуралістичним дискурсом (2013)
Генералюк Л. - Екфразис і гіпотипозис: проблеми диференціації (2013)
Білик Г. - Літературознавча діяльність професора Михайла Наєнка (2013)
Нарівська В. - "...Про літературу як феномен естетики" (2013)
Пастух Т. - Життя та доля в романістиці Євгена Пашковського (2013)
Давиденко І. - Multum in parvo: новела-притча "Біла дівчинка" А. Дністрового в контексті актуальних проблем сьогодення (2013)
Абрамович С. - Сповідальний час лірика в диспуті з епічним рухом історії: творчість Віталія Колодія (2013)
Смольницька О. - Імпресіонізм поезії Раїси Лиші: можливості українського верлібру (2013)
Лебединська Т. - Про одну судову справу (за "Судебным вестником" № 269 від 10 грудня 1867 р.), Сулима М. (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Літературні вподобання Тараса Шевченка (2013)
Міжнародній асоціації академій наук (МААН) - 20 років (2013)
Бербенець Л. - Література в колі медій (2013)
Довіна М. - "Хронологія радянської культури: константи й трансформації" (2013)
Наталя Микитівна Шумило (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Яцків Я. - Журналу "Слово і Час" - 75 років, Жулинський М., Дончик В., Барабаш Ю., Гриценко П., Гарасим Я., Перебийніс П., Панченко В., Поліщук В., Голобородько Я., Дмитренко М., Бондар М. (2013)
Вектори сучасного літературознавства (за матеріалами журналу "Слово і Час") (2013)
Скупейко Л. - "Слово і Час": історія і сучасність (2013)
Грицик Л. - Пошукові стратегії компаративістики (2013)
Бернадська Н. - Теоретико-літературні проблеми (2013)
Костенко Н. - Нотатки про українське віршознавство на сторінках журналу "Слово і Час" (2013)
Шаповал М. - Дослідження інтертекстуальності в журналі "Слово і Час" (2013)
Гнатюк М. - Текстологічна "п'ятирічка" "Слова і Часу" (2013)
Ткаченко А. - Публікації з теорії перекладу (2013)
Астаф'єв О. - Літературна критика на сторінках "Слова і Часу" (2013)
Яровий О. - Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час" (2013)
Чамата Н. - Композиція ліричних творів Шевченка (сюжетно-тематичний рівень) (2013)
Ільницький М. - Своєрідність Шевченкового вірша: особливості інтерпретацій (2013)
Петренко А. Е. Идентификация Петренко (Петренко А. Е. Идентификация Петренко (Генеалого-биографическое исследование). – К.: Профі, 2012. – 192 с.) (2013)
Поліщук В. - Давнє письменство у студіях Василя Доманицького (2013)
Камінчук О. - Художні тенденції романтизму і просвітництва в поезії Бориса Грінченка (2013)
Александрова Г. - Борис Грінченко: рецепція "другорядних" українських письменників (2013)
Штейнбук Фелікс. Українська література у контексті тілесно-міметичного методу: Навчальний посібник. – Сімферополь:ВД "АРІАЛ", 2013. – 392 с. (2013)
Яструбецька Г. - Експресіоністичний вимір роману "Листя землі" Володимира Дрозда (2013)
Гальчук О. - Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичному прочитанні прецедентного тексту (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 7 - 8 (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Подорожі Тараса Шевченка в Україну (2013)
Боронь О. - Коментоване факсимільне видання "Гайдамаків" Т. Шевченка і монографічне прочитання поеми ("Гайдамаки": (Факсимільне вид. Історія книжки. Інтерпретація (У 3 кн.)). Гайдамаки. Поема Т. Шевченка. – СПб., 1841. – 131 с. (Факсимільне вид. – К.: Критика, 2013) Федорук О. Перше видання Шевченкових "Гайдамаків": Історія книжки. – К.: Критика, 2013. – 152 с. Грабович Г. Шевченкові "Гайдамаки": Поема і критика. – К.: Критика, 2013. – 360 с.) (2013)
Бербенець Л. - 12-а міжнародна конференція молодих учених (2013)
Соболь В. - 15-й міжнародний з'їзд славістів у Мінську (2013)
Овчаренко Н. - Новий нобелівський лауреат (2013)
Сеннікова Р. - Виставка графіки Юрія Галіцина (2013)
Оксана Гальчук. "…Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920 – 1930-х років: Монографія. –Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с. (2013)
Зміст журналу за 2013 р. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Барабаш Ю. - Тарас Шевченко в європейському літературному полілозі (Передні міркування до теми) (2013)
Левицький В. - Вірш Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора...": особливості розгортання теми (2013)
Медицька М. С. Літературознавчі статті, спогади, матеріали. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. – 352 с. (2013)
Лущій С. - Нью-Йоркська група та шістдесятники у працях Юрія Лавріненка (2013)
Печарський А. - У новелістичній краплині поетичного всесвіту Василя Симоненка (2013)
Ребрик О. - Ритуально-міфологічна основа поезії Василя Голобородька (2013)
Мороз Л. - На високому злеті (2013)
Камінчук О. - Художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст.: світоглядно-естетична парадигматика (2013)
Сироїд Д. - Агіографічний канон: проблеми рецепції (2013)
Тетяна Кобзар. Сценічна мова: Техніка мовлення: Навчальний посібник. – Черкаси: Вид. Ю. Чабаненко, 2013. – 402 с. (2013)
Дубініна О. - Страсті за Білосніжкою, або Про феномен інтермедіального коловороту (2013)
Володимир Державин. Вибране: У 2 кн. – Книга І; Книга ІІ / Упор. Хороб С. І. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 416 с. (2013)
Миронець Н. - Невідомі автографи Євгена Маланюка (2013)
Неживий О. - Лист Григора Тютюнника до редактора книжки "Крайнебо" (2013)
Голобородько Я. - Імпреза фемінності (Театр одного поета) (2013)
Іщенко Є. - Зустріч... (2013)
Дроздовський Д. - Дискусійні аспекти трансмедійної наратології: специфіка експлуатації драматургічного тексту Т. Вільямза у фільмі П. Альмодовара (2013)
Гнатюк М. - Під кутом нової інтегральної моделі дослідження (Тарнашинська Людмила. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття. – К.: Академперіодика, 2013. – 677 с.) (2013)
Білоус П. - Проповідницьке мистецтво Лазаря Барановича (Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко: Монографія. – Харків: Майдан, 2013. – 360 с.) (2013)
Сквіра Н. - Новознайдений ніжинський список другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя (Самойленко Г.В. Хроника написания второго тома "Мертвых душ" Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 161 с.; Самойленко Г.В. Нежинский список второго тома "Мертвых душ"Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 360 с.) (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 5 - 6 (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко мовами світу (2013)
Кириченко Світлана. Люди не зі страху. Українська сага: Спогади / Переднє сл. Юрія Бадзя. – К.: Смолоскип, 2013. – 920 с. (2013)
Барабаш М. - З когорти подвижників (2013)
Гогуля М. - Науковий семінар "Літературна спадщина Ніни Євгенівни Крутікової і сучасність" (2013)
Заверталюк Н. - Шоста всеукраїнська Гончарівська наукова конференція, Олійник Н. (2013)
Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія "Філологія. Соціальнікомунікації". – 2012. – Т. 25 (64). – №4 (3) (2013)
Ігор Качуровський (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Коваленко Є. І. - Розвиток педагогічної освіти і науки у Ніжинській вищій школі (2017)
Аніщук А. М. - Використання діяльнісного підходу в підготовціфахівців дошкільної освіти (2017)
Бейгер Г. - Освіта як форма профілактики соціального відторгнення бездомних (2017)
Бугаєць Н. О. - Проблема міжпредметної інтеграції математики та інформатики у вищій освіті (2017)
Варга Н. І. - Проблема творчості вчителя в сучасній педагогічній науці (2017)
Гордієнко Т. В. - Формування освітніх компетентностей учнів початкової школи у змісті навчального предмета "Я у світі" (2017)
Gutsalo E. U. - Social Contexts and Practical Aims of Learning Communication in the University (Scientific Analysis of the Poll Results within Academic Environment), Matyash O. I. (2017)
Дубровська Л. О. - Формування моральних якостей молодших школярів: теоретичний аспект, Дешко О. О. (2017)
Жданюк А. В. - Медіація як технологія запобігання конфліктам у професійній діяльності юристів (2017)
Карташинська Р. - Патологія родинного життя–насильство в сім’ї (2017)
Конончук Д. І. - Формування тимчасового колективу в оздоровчому таборі як соціальна необхідність виховної роботи з дітьми (2017)
Коропатник М. М. - Медійна та інформаційна грамотність – одна із важливих компетентностей, які має формувати нова українська школа: виклики інформаційного суспільства (2017)
Новгородська Ю. Г. - Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника, Кравченко Л. І. (2017)
Скшидлевський П. - Персоналізм та інновації. Філософські коментарі щодо виховання та освіти (2017)
Люй Цзін. - Формування концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури в педагогічному дискурсі (2017)
Ревенчук В. В. - До проблеми формування у студентів музично-аналітичних умінь (2017)
Пашкевич А. - Соціотерапія як форма допомоги дітям із синдромом порушення активності та уваги (2017)
Солошич І. О. - Передумови виникнення й розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2017)
Шевчук М. О. - Проектна культура керівника: сутність поняття, Доліна І. В. (2017)
Шумська Л. Ю. - Теоретичне обґрунтування змісту фахової підготовки магістрів-диригентів у контексті компетентнісного підходу (2017)
Білоусова Н. В. - Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках природознавства засобами нестандартних уроків, Ходосенко І. В., Долгорук О. П. (2017)
Дікун І. А. - Методика діагностування сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики (2017)
Житнухіна К. П. - Формування позитивної мотивації й виховання потреби відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів (2017)
Конончук А. І. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери засобами дистанційного навчання в умовах ВНЗ (2017)
Конончук О. А. - Партнерська взаємодія вихователя і практичного психолога ДНЗ у профілактиці агресивної поведінки дітей дошкільного віку (2017)
Луців С. І. - Педагогічні методи формування соціокультурних цінностей учнів початкової школи на уроках української мови та літературного читання, Філь Г. О. (2017)
Матвієнко С. І. - Картина як засіб ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з культурою рідного краю (на прикладі картин Сергія Шишка), Горбачева А. Е. (2017)
Повідайчик О. С. - Управління процесом формування науково-дослідницьких умінь студентів у системі професійної підготовки (2017)
Турчин Т. М. - Інноваційна сутність видів і форм діяльності на уроках музики в початковій школі (2017)
Шевчук М. О. - Педагогічні умови управління процесом формування культури проектної діяльності старшокласників, Ткаченко А. О. (2017)
Ювковецька Ю. О. - Особливості перекладу термінів туристичної та ресторанно-готельної галузі в економічних текстах (2017)
Абрамович А. М. - Керована самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх фахівців іноземної філології, Чувакова Т. Г. (2017)
Дубовик С. М. - Підготовки майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування (2017)
Кононко О. Л. - Формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення (2017)
Лавриченко Н. М. - Методичний інструментарій підготовки вчителя іноземної мови (2017)
Бхіндер Н. В. - Сучасні вимоги до професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія (на основі аналізу нормативних документів 2004–2017 рр.) (2017)
Віннікова Л. Ф. - Особливості гуманізації медичної освіти в медичних школах Великої Британії в XX сторіччі (2017)
Дічек Н. П. - Українська педагогічна психологія і розроблення питань індивідуалізації навчання школярів у другій половині ХХ ст. (2017)
Сагач О. М. - Теоретичні та практичні аспекти підготовки до неперервної професійної освіти в історії вищої школи за кордоном (2017)
Самаріна С. І. - Історія становлення і розвитку логоритмічного виховання дітей (2017)
Тонконог І. В. - Підготовка до вчителювання у Полтавському інституті шляхетних дівчат (1818–1917 рр.) (2017)
Шевченко В. М. - Розвиток спеціальної освіти в країнах Європи та Україні (порівняльний аспект) (2017)
Шевченко С. М. - Відображення зовнішньої диференціації організації шкільної освіти на прикладі польських шкіл і шкіл 2–3 мовами навчання (1991–2010) (2017)
Наші автори (2017)
Правила подання рукописів (2017)
Акастьолова О. Г. - Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у детективних романах Андрія Кокотюхи, Майборода Н. Г. (2017)
Бобух Н. М. - Контрастиви в мовно-художній картині світу Григорія Коваля (2017)
Голікова Н. С. - Лінгвокультурний концепт "Київ" у художньому дискурсі П. Загребельного (2017)
Карікова Н. М. - Про боротьбу за культуру української мови на шпальтах "Літературної газети" наприкінці 50-х рр. ХХ ст (2017)
Кульбабська О. В. - Моделювання словесного портрета жінки засобами експресивного синтаксису (на матеріалі "Щоденника страченої" Марії Матіос (2017)
Сметана І.І. - Особливості мовного вираження мотиву самотності як концептуального складника художнього світу В. Свідзінського (2017)
Тараненко К. В. - Асиметричні антоніми в мовотворчості Жанни Куяви (2017)
Чорна О. Ю. - Лексичні опозиції в поетичному словнику Сергія Жадана (2017)
Шевченко Т. В. - Детермінантні члени речення в романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2017)
Булик-Верхола С. З. - Значення метафори в розвитку української музичної термінології, Теглівець Ю. В. (2017)
Вознюк Г. Л. - Процес фразеологізації як засіб творення фінансово-економічних термінів, Конівіцька Т. Я. (2017)
Городиловська Г. П. - Математичні терміни як засіб інтелектуалізації художнього мовлення Романа Іваничука (2017)
Євсєєва Г. П. - Українське народне житло: матеріали до "Словника будівельних термінів" (2017)
Куньч З. Й. - Особливості лексико-семантичного способу термінотворення (на матеріалі української електроенергетичної термінології), Харчук Л. В. (2017)
Ментинська І. Б. - Віддієслівні терміни-іменники в українській комп'ютерній термінології, Наконечна Г. В. (2017)
Муляр І. В. - Граматична структура назв меблів житлового приміщення (2017)
Баракатова Н. А. - Медійні перифрази як вияви прецедентних феноменів (2017)
Білоусова О. І. - Сполучники та сполучні слова як важливі компоненти законодавчого тексту (2017)
Ганжа С. А. - Функційно-стилістичне спрямування у вивченні фразеологізмів сучасної української мови (2017)
Гурко О. В. - Репрезентація ствердження в конфесійному стилі (2017)
Завалій С. Б. - Синтаксичні функції оксиморонних синтагм зі структурою речення в поетичному словнику (2017)
Зайцева В. В. - Метонімічні перенесення, що грунтуються на причиново-наслідкових відношеннях (за матеріалами українcькомовної газети) (2017)
Корольова В. В. - Драматургійний і усний розмовний діалоги: співвіднесення категорій (2017)
Литвин О. Г. - Експресивна лексика як засіб активізації уваги читача публіцистичних текстів (на матеріалі публікацій "Українського тижня"), Голубінка Н. І. (2017)
Островська Л. С. - Структурні моделі парцельованих конструкцій (2017)
Попова І. С. - Специфіка моделювання синтаксичного рівня структури мови (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості семантики віддієслівних іменників української та російської мов (2017)
Бобух Н. М. - Функційно-семантичні параметри категорії ствердження в українській літературній мові (Рецензія на монографію "Категорія ствердження та її вираження в українській літературній мові" О. В. Гурко) (2017)
Пристайко Т. С. - Слово про меблі, що відривають від землі (Рецензія на "Словник назв меблів житлового приміщення" І. В. Муляр, І. С. Попова) (2017)
Антіпін С. Л. - Залежність між перетравністью органічних речовин і процесами біосинтезу микробіального білку в рубці, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Лонгус Н. І. (2017)
Бобрицька О. М. - Фізіологічне обгрунтування використання біорезонансного методу для визначення та корекції функціонального стану органів та систем (2017)
Бокотько Р. Р. - Рентгенденситометрія стегнових кісток білих щурів після введення мезенхімальних стовбурових клітин за експерементального гіпотиреозу, Мазуркевич А. Й., Харкевич Ю. О., Данілов В. Б. (2017)
Брошков М. М. - Деякі аспекти формування клітинної ланки імунітету у собак (2017)
Голушко О. Г. - Влияние замены ржаных отрубей трепелом на сохранность витаминов в премиксе, Надаринская М. А., Козинец А. И. (2017)
Данчук В. В. - Показники обміну холестеролу в організмі свиней за впливу нанохелатів та міцелярної форми токоферолу, Клюцук М. Р., Приступа Т. І., Данчук О. В., Савчук Л. Б. (2017)
Двилюк І. І. - Мінеральний склад тканин організму медоносних бджіл і стільників за умов підгодівлі цитратами Ag та Cu, Ковальчук І. І. (2017)
Єфімов В. Г. - Вплив ретинолу ацетату на біохімічні показники крові свиноматок і отриманих від них поросят, Софонова Д. М. (2017)
Жукова І. О. - Підвищення резистентності свиней під впливом біологічно-активних речовин маклеї серцевидної і гречки посівної, Костюк І. О., Антіпін С. Л., Лонгус Н. І. (2017)
Жукова І. О. - Зміни стану системи антиоксидантного захисту організму качок під впливом алкалоїдів маклеї серцевидної, Костюк І. О., Лонгус Н. І. (2017)
Жукова І. О. - Динаміка фізіологічних показників собак за застосування кормової добавки "Біостим 40" та маклеї серцевидної, Собакар А. В., Кіптенко А. В. (2017)
Змія М. М. - Особливості хімічного складу і калорійності м'язової тканини бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Головач П. І. (2017)
Кладницька Л. В. - Цитоплазматичні та мембранні білки нейральних стовбурових клітин кота за різних пасажів культивування in vitro, Мазуркевич А. Й., Бездєнєжних Н. О., Чехун В. Ф., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В., Ковпак В. В., Данілов В. Б., Харкевич Ю. О. (2017)
Корнят С. Б. - Інтенсивність окисно-відновних процесів та виживання сперміїв кнурів за додавання в розріджені еякуляти наносукцинатів мікроелементів, Андрушко О. Б., Кузьміна Н. В., Боднар Ю. В., Шаран М. М., Остапів Д. Д. (2017)
Леткевич В. И. - Племенная оценка маточного поголовья абердин-ангусского скота в условиях Припятского Полесья, Сидунов С. В., Лобан Р. В., Козырь А. А. (2017)
Ніщеменко М. П. - Вивчення вмісту окремих вітамінів в перепелиних яйцях та їх зміни за використання незамінних амінокислот разом з вітаміном Е, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Емельяненко А. А. (2017)
Пасніченко О. С. - Динаміка вмісту кальцію і фосфору в трубчастих кістках стилоподію качок кросу "Благоварський" у постнатальному періоді онтогенезу (2017)
Пащенко А. Г. - Мінеральний склад тканин медоносних бджіл та їх продукції за умови згодовування цукрового сиропу з цитратами Со та Ni у весняний період, Ковальчук І. І. (2017)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів загального білка у період роздоювання, Піхтірьова А. В. (2017)
Приходченко В. О. - Динаміка активності ферментів гліколізу в постнатальному онтогенезі бройлерів, Денисова О. М., Гладка Н. І., Бондаренко Т. А., Якименко Т. І. (2017)
Саулко В. В. - Вплив рівня окремих мікроелементів на показники обміну білка у корів різних біогеохімічних провінції та народжених від них телят, Мазуркевич А. Й. (2017)
Степченко Л. М. - Ефективність застосування біомаси вермикультури, що отримана з використанням гуміліду у годівлі молодняку фазану мисливського, Гейсун А. А., Галузіна Л. І. (2017)
Тесарівська У. І. - Динаміка маси тіла молодих щурів F2 за дії різних доз германію цитрату, Федорук Р. С., Храбко М. І., Мартиник С. Я., Юринець Т. В. (2017)
Тимошенко В. Н. - Влияние объёмно-планировочных и конструктивных решений на микроклимат животноводческих помещений в зимний период, Музыка А. А., Москалев А. А., Кирикович С. А., Шейграцова Л. Н., Шматко Н. ., Пучка М. П., Тимошенко М. В. (2017)
Трокоз В. О. - Динаміка кількості еозинофілів у свиней різних типів нервової системи в період утворення поствакцинального імунітету, Трокоз А. В., Данчук В. В. (2017)
Хомин М. М. - Вплив цитрату кобальту на біохімічні процеси в організмі корів у перші місяці лактації, Ковальчук І. І., Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2017)
Шейко Р. И. - Возрастные изменения показателей живой массы и массы внутренних органов у животных импортных пород, Янович Е. А., Батковская Т. В., Тимошенко Т. Н., Петухова М. А., Путик А. А. (2017)
Югай К. Д. - Місце фізіології в системі підготовки спеціалістів у галузі тваринництва, Бобрицька О. М., Водоп’янова Л. Д., Антіпін С. Л. (2017)
Маринюк М. О. - Вплив ліпосомальних препаратів на жирнокислотний склад ліпідів плазмалеми ентероцитів новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Цвіліховський В. І., Якимчук О. М. (2017)
Костюк О. С. - Час ізоволюмічного розслаблення міокарду як параметр оцінки діастоли у котів, Цвіліховський М. І., Маринюк М. О. (2017)
Митрофанов О. В. - Показники, що характеризують стан печінки, нирок та органів травлення за кетозу корів, Маслак Ю. В., Маценко О. В., Могільовський В. М., Щепетільніков Ю. О., Митрофанов О. О., Собакар А. В., Фурда І. В. (2017)
Анічин А. М. - Використання зворотнього П – подібного шва за лікування пупкових гриж у поросят, Кантемир О. В., Заїка П. О., Сегодин О. В., Цимерман О. О., Кочевенко А. С. (2017)
Сарбаш Д. В. - Отити у собак, їх етіологія та лікування, Синяговська К. А. (2017)
Слюсаренко Д. В. - Фіксація катетера за виконання епідуральної анестезії у собак та визначення ризику розвитку бактеріальної інфекції, Северин Р. В. (2017)
Vasetska A. I. - Сontraception of cats with the preperations based on megestrol acetate (2017)
Євтух Л. Г. - Експериментальне обґрунтування біопсії сім'яників, Калиновський Г. М. (2017)
Зінов’єв С.Г. - Якість спермопродукції кнурів за умов використання ферментованого корму, Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2017)
Іванченко М. М. - Тепловізорна діагностика патологій неонатального періоду та стану новонароджених поросят (2017)
Замазій А. А. - Родова діяльність самок та гіпоксія плода і новонароджених тварин, Камбур М. Д., Натяглий О. М. (2017)
Науменко С. В. - Біохімічні зміни в організмі самців при гонадодистрофії за умов хронічного нітратно-нітритного токсикозу, Кошевой В. І. (2017)
Онищенко О. В. - Термографія молочної залози корів дородового періоду за порушень прооксидантно-оксидантної системи (2017)
Островерхова І. О. - Профілактика гіпотрофії антенатального періоду у ягнят (2017)
Пастернак А. М. - Морфологічні особливості молочної залози корів за лактаційних маститів (2017)
Утицьких Т. О. - Обгрунтування вибору параметрів ультразвукового сканування при дослідженні яєчників корів (2017)
Федоренко С. Я. - Вплив препарату "Каплаэстрол+OV" на показники прооксидантно-антиоксидантного статусу корів за гонадопатій (2017)
Гордієнко А. Д. - Біохімічні показники сироватки і печінки щурів при медикаментозному гепатиті та їх зміни за коригуючого впливу поліфенольного препарату альтан, Мажурна Н. В. (2017)
Гордієнко А. Д. - Гепатопротекторна дія ессенціалє за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном, Запорожець А. Д. (2017)
Корниенко В. И. - Изучение антиноципептивной и противовоспалительной активностей производных 7-(2-гидрокси-3-п-этоксифенокси-)пропил 8-аминозамещенных 3-метилксантинов, Пономаренко Н. Г., Ладогубец Е. В., Гаркуша И. В., Дученко Е. А., Пономаренко О. В. (2017)
Івлева О. В. - Вивчення асоційованого перебігу метапневмовірусної інфекції у сільськогосподарської птиці, Наливайко Л. І. (2017)
Алексєєва Н. В. - Індикація мікобактерій в біотопі ссавців і птиці зоологичних колекцій, Сосницький О. І., Шулешко О. О. (2017)
Белоконов И. И. - Биобезопасность и биозащита при сибирской язве, история и перспективы, Гринченко Д. Н. (2017)
Бибен И. А. - Биологическая роль Aerococcus viridans в биотопе - ротовая полость поросят, Сосницкий А. И., Зажарский В. В. (2017)
Гарагуля Г. І. - Методи оптимізації засвоєння великих обʼємів інформації в курсі "Ветеринарна вірусологія", Матковська С. Г. (2017)
Гармата Л. С. - Кількісний склад мікрофлори кишечника перепелів породи "Фараон" за дії стресу при включенні в раціон БАКД "Праймікс Біонорм-К" (2017)
Гринченко Д. Н. - Апитерапия при актиномикозе, Белоконов И. И. (2017)
Іванченко І. М. - Особливості діагностики стрептококозу телят та поросят в умовах приватних господарств Запорізької та Луганської областей, Гонтарь А. М., Стешенко І. І. (2017)
Панікар І. І. - Порівняльні аспекти аналізу відносної кількості та бактеріальної контамінації диких сизих голубів в м. Полтава та в м . Кременчук, Скрипка М. В., Коломак І. О. (2017)
Плис В. М. - Особливості клінічного прояву пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання у різних видів птиці за хронічного перебігу (2017)
Пономаренко Г. В. - Епізоотологічний моніторинг збудників дерматофітозів дрібних домашніх тварин (2017)
Савенко М. М. - Епізоотологічні особливості перебігу сказу тварин в Харківській області, Труш А. М., Смолянінов В. К., Стешенко І. І., Штагер Г. Н., Труш М. А. (2017)
Головко В. А. - Эффективность аэрозольной вакцинации циплят против болезни Ньюкасла с учётом плазмоклеточной реакции в Гардеровой железе и накопления антигем-агглютининов в сыворотке крови, Смолянинов В. К., Северин Р. В., Смолянинова И. В. (2017)
Тітаренко О. В. - Моніторинг проведення антирабічних кампаній в умовах Кобеляцького району Полтавської області, Богословська А. І. (2017)
Яковлєв О. С. - Профілактичні заходи при небезпечних інфекціях диких тварин, Щербак Е. В., Костюк І. О. (2017)
Бирка В. І. - Еймеріозно-трихурозна інвазія овець (поширення, прояв та лікування), Мазанний О. В., Нікіфорова О. В. (2017)
Богач М. В. - Морфологічні зміни показників крові курей за гострого та хронічного перебігу давенеозу, Гладкіх В. Ю. (2017)
Мазанний О. В. - Ефективність препарату "Цифлур" за ктеноцефальозу та іксодідозу собак, Нікіфорова О. В., Лаптій О. П. Ситнік В. А. (2017)
Овчарук Н. П. - Діагностика і лікування демодекозу у собак, Ткаченко В. Ю., Кравчук О. О. (2017)
Пономаренко А. М. - Ефективність сучасних препаратів у боротьбі з вароозом бджіл, Пономаренко О. В., Гаврильєв А. В. (2017)
Богатко Н. М. - До питання визначення показників якості варених ковбасних виробів, Букалова Н. В., Сердюков Я. К., Яценко І. В. (2017)
Богатко Н. М. - Запровадження системи НАССР на рибопереробних та рибодобувних підприємствах України – забезпечення безпечності рибних продуктів, Полтавченко Т. В. (2017)
Бондаревский М. М. - Відповідність крупи гречаної, що реалізується в роздрібній торгівлі, вимогам національного стандарту, Яценко І. В., Северин Р. В., Богатирьова А. Н., Рютіна Л. Р. (2017)
Дегтярьов М. О. - Контрольні точки управління в системі НАССР при відгодівлі свиней у ФГ "Шубське" Богодухівського району Харківської області, Бондаревський Н. М., Кам'янський В. В., Рукас С. О., Рукас Ю. І. (2017)
Мазур Т. Г. - Аналіз доцільності зміни регламенту максимальних рівнів нітратів у деяких видах рослинницької продукції, Богатко Н. М. (2017)
Родіонова К. О. - Забезпечення мікробіологічної безпеки м’яса птиці в птахопереробній промисловості, Палій А. П. (2017)
Салата В. З. - Мікрофлора охолодженої і примороженої яловичини за холодильного зберігання, Кухтин М. Д. (2017)
Якубчак О. М. - Вплив надходження з кормом пестициду гамма-ГХЦГ до організму курчат-бройлерів на вміст амінокислот у м’язах, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2017)
Якубчак О. М. - Щодо накопичення пестициду гамма-ГХЦГ у м’язах і внутрішніх органах курчат-бройлерів за умов надходження його з кормом, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2017)
Гетманець О. М. - Застосування кластерного аналізу до завдань судововетеринарної експертизи (2017)
Мазовська С. В. - Визначення основних параметрів навколишнього середовища для утримання морських ссавців в умовах відкритої акваторії (2017)
Молодковець О. Ю. - Температурно-вологісний режим корівників за дії високих температур повітря примусового і добровільного доїння корів, Захаренко М. О. (2017)
Щербакова Н. С. - Моніторінг забруднення бенз(а)піреном води та снігу у Полтавській області, Передера Ж. О., Передера С. Б., Безгодько О. О. (2017)
Кот Т. Ф. - Макро- і мікроскопічні ознаки інволюції яйцепроводу свійської курки, Рудик С. К. (2017)
Лизогуб Л. Ю. - Порівняльний аналіз морфологічних змін бурси Фабріциуса у курчат при різних схемах антибактеріальної терапії (2017)
Стойков І. І. - Випадок успішного застосування аутологічних факторів росту на перебіг порушеного репаративного остеогенезу при переломі кісток передпліччя у кішки, Литвиненко Д. Ю., Малюк М. О. (2017)
Стояновський В. Г. - Морфофункціональна характеристика пейєрових бляшок кишечника різних видів молодняку птиці, Коломієць І. А., Гармата Л.С., Крог А.О. (2017)
Шналь О. І. - Порівняно-анатомічний аналіз кісток, що формують тазостегновий суглоб, в деяких видів птахів родини фазанових - Famila Phasianidae, Друзь Н. В. (2017)
Стояновський В. Г. - Науковий і життєвий шлях професора Дубовик І. А. – завідувача кафедри фізіології сільськогосподарських тварин Львівського ветеринарного інституту (1945–1947рр.) та її наукова діяльність у Харкові, Падура М. Ф., Головач П. І. (2017)
Якименко Т. И. - Женщины – лауреаты Нобелевской премии в области естествознания, Денисова О. Н., Жегунов Г. Ф., Гладкая Н. И., Приходченко В. А., Бондаренко Т. А. (2017)
Кібкало Д. В. - Клінічний випадок: інвагінація кишечника у цуценяти, ускладнена перитонітом, Красовський О. О., Кібкало О. А., Морозенко Д. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Євпак Н. - Рівень змагальної діяльності спортсменок-ватерполісток високого класу, Шкребтій Ю. (2016)
Лисенчук Г. - Уровень развития скоростных и скоростно-силовых качеств у юных футболистов разных игровых амплуа, Попов А. (2016)
Лей Ш. - Проблемы предстартовой подготовки квалифицированных легкоатлетов в беге на 400 м, Виноградов В. (2016)
Шинкарук О. - Cпортивний відбір і орієнтація підготовки спортсменів з урахуванням функціональної асиметрії: теоретичні передумови, Улан А. (2016)
Андрєєва О. - Рухова активність як складова рекреаційної культури студентів, Садовський О. (2016)
Баннікова Р. - Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку, Калінкін К., Магнушевський Ю. (2016)
Владимиров О. - Лікувальна дозована нордична ходьба як нова сучасна форма фізичної реабілітації вагітних, Владимирова Н., Андріяшек Ю. (2016)
Круцевич Т. - Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах, Трачук С., Нападій А. (2016)
Нейман А. - Формування ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури студентів педагогічних коледжів (2016)
Омельченко Т. - Індекс маси тіла як критерій донозологічної діагностики у профілактиці надмірної маси тіла студенток віком 18–22 років (2016)
Синиця Т. - Визначення провідних мотивів жінок першого періоду зрілого віку до відвідування занять з оздоровчої аеробіки (2016)
Шматова О. - Фізична реабілітація хворих із хронічними токсичними гепатитами на стаціонарному етапі лікування (2016)
Алвани А. - Изменения вегетативного баланса у спортсменов высокой квалификации с признаками хронического утомления (2016)
Довгодько I. - Підвищення ефективності функціонального забезпечення спеціальної витривалості під час передстартової підготовки у веслуванні академічному, Дяченко А. (2016)
Первачук Р. - Програма індивідуалізації тренувального процесу борців вільного стилю з урахуванням домінуючого типу енергозабезпечення (2016)
Высочина Н. - Психологическая подготовка дзюдоистов с тотальным и ограниченным отсутствием зрения с учетом психических свойств личности, Полевая-Сэкеряну Н., Глигор В. (2016)
Дьоміна А. - Сучасний стан жіночого спорту в країнах Північної Африки і Близького Сходу, роль жінок у розвитку міжнародного спортивного руху (2016)
Новий напрям у філософських і фізкультурно-спортивних наукових дослідженнях (рецензія на книгу М. М. Ібрагімова "Філософія спорту як новий антропологічний проект". – К.: Олімп. л-ра, 2014. – 296 с.) (2016)
Гриценко А. А. - Соціальна справедливість як складова архітектоніки безпечного економічного розвитку (2017)
Дембіцький С. С. - Принципи визначення критеріальних рівнів соціологічного тесту (2017)
Бень О. Т. - Особливості соціальної адаптації літніх людей у геріатричних установах України та Польщі, Бриндзак О. І. (2017)
Прохорова А. А. - Особливості волонтерської діяльності під час подій Майдану 2013–2014 рр. (2017)
Варга Н. І. - Інституціоналізація неформальних економічних практик у транзитивному суспільстві (2017)
Гордієнко Н. М. - Проблеми реформування інтернатних закладів з погляду педагогів (за даними соціологічного дослідження) (2017)
Нагорняк К. М. - Цінності самовираження у зв’язку з поведінкою людини: результати пошукового дослідження (2017)
Blyzniuk V. V. - Efficiency of using labor in integration coordinates: experience of neighboring countries (2017)
Шаповал Ю. І. - Традиційний банкінг в умовах industry 4.0: переваги та ризики нових технологій (2017)
Новосад К. Я. - Нові соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів в умовах переходу до постіндустріального суспільства (2017)
Пушкар О. І. - Методичний підхід до просування послуг на засадах економіки вражень (на прикладі послуг освітньої галузі), Курбатова Ю. Л. (2017)
Балакірєва О. М. - Динаміка суспільно-політичних настроїв: грудень 2017 року, Дмитрук Д. А. (2017)
Бондар Т. В. - Новорічні настрої та очікування: моніторинг громадської думки населення України, грудень 2017 року, Дмитрук Д. А. (2017)
Бондар Т. В. - Актуальні опитування осені 2017 р.: молодіжна політика, інклюзивна освіта, статеве життя, сексуальне насильство, Ніцполь С. І., Нестеренко Є. О. (2017)
Сокурянська Л. Г. - ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання" (підсумки роботи), Голіков О. С. (2017)
Шевченко С. Л. - Нотатки ХІ Міжнародних соціологічних читань пам’яті Наталії Паніної: "Українське суспільство: глобальні й локальні проекції" (2017)
ІХ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю та VI Міжнародний конкурс молодих науковців за темою: "Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального" (запрошення до участі) (2017)
Автори номера (2017)
Перелік публікацій, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2017 рік (2017)
Курлянд А. М. - Анализ современных тенденций развития портов в системе смешанных перевозок, Постан М. Я., Савельева И. В. (2013)
Мінакова С. М. - Фактори та принципи організації системи внутрішньогосподарських відносин у портовому господарстві України (2013)
Онешко С. В. - Актуальность управления затратами портового оператора в условиях реформирования портовой отрасли Украины (2013)
Холоденко А. М. - Транспортний чинник у системі міжнародної торгівлі (2013)
Борисевич Є. Г. - Особливості бренд-менеджменту в діяльності операторів та провайдерів послуг зв’язку, Станкевич І. В., Попазов В. В. (2013)
Стрельчук Є. М. - Мотиви та цілі диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства, Калугіна Н. А., Попазов В. В. (2013)
Кіш Г. В. - Методи стратегічного аналізу у розробці стратегії розвитку геотуризму (2013)
Пап В. В. - Факторний аналіз економічних процесів в умовах стратегічного управління, Кубіній Н. Ю. (2013)
Вагабзаде Н. М. - Функции управления коммерческим банком (2013)
Воронич К. М. - Соціальний вектор економічного розвитку малих форм господарювання в експертній оцінці сільських підприємців (2013)
Повідайчик М. М. - Особливості розробки виробничої програми лісопильного підприємства (2013)
Тардаскіна Т. М. - Конкурентоспроможність ВНЗ у процесі глобальних та болонських змін, Терешко Ю. В. (2013)
Summary (2013)
Автори (2013)
Вимоги до авторських оригіналів (2013)
Атаманчук В. - Спотворення духовних цінностей у трагікомедіях Миколи Куліша "Народний Малахій" та Володимира Винниченка "Пророк" (2017)
Бабенко-Жирнова М. - "Філософія мови" як одна з центральних категорій сучасної української філософської лірики (2017)
Вашків Л. - Про дві особливі статті у винниченкознавчих студіях Григорія Костюка, Бородіца С. (2017)
Джигун Л. - Мемуарна література як джерело вивчення біографії українських еміграційних письменників (2017)
Крищук В. - Моделі автобіографізму в листах: ґендерна самосвідомість (2017)
Мацько В. - Творчий феномен Нью-Йоркської групи: свобода, екзистенція, сюрреалізм, експеримент текстотворення (2017)
Онищенко О. - Теоретико-методологічна інтерпретація літератури факту (2017)
Підопригора С. - Біблійний дискурс у прозі Ю. Іздрика (на матеріалі романів "Подвійний Леон" та "АМ ТМ") (2017)
Пірошенко С. - Приховані смисли як втілення авторських інтенцій: роман Салмана Рушді "Діти опівночі" (2017)
Приліпко І. - Жіночі образи в українській прозі про духовенство ХІХ–ХХ ст.: художнє зображення дружин священиків (2017)
Сазонова О. - Колірна деталь як системотворчий чинник поетики Марка Черемшини (2017)
Сивець Т. - Концептуальний аналіз "Слова блаженаго Серапиона о маловерье" (2017)
Слоневська І. - Інтертекстуальний діалог культур як жанрова домінанта неовікторіанського роману (2017)
Смольницька О. - Єгипетський дискурс і народне християнство як мова символів у поезії Віри Вовк і Патриції Килини (2017)
Статкевич Л. - Поезія У. Ґ. Одена: міфопоетичний аспект (2017)
Ткаченко В. - Кордоцентрична модель прози Ганни Барвінок (2017)
Ципнятова І. - Пейзажні увиразнення у малій прозі Якова Жарка (2017)
Швець Т. - Постать Григорія Костюка крізь призму щоденника Докії Гуменної (2017)
Ящук І. - Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі (2017)
Бак Х. - Факторы влияния на смысловые отношения в предложениях русского языка (2017)
Дзюбіна О. - Проблематика визначення терміна "неологізм" (на матеріалі англійської мови) (2017)
Колядич Ю. - Експлікація імпліцитності лексичних засобів у перекладі: компенсація втрат чи деформація (2017)
Мельник Л. - Інтертекстуальність і переклад (2017)
Пєшкова Т. - Когерентність комунікативних пропозицій у німецькомовному дискурсі (2017)
Стукан Г. - Проблема державної мови та мовленнєвої культури у творчості Григорія Костюка, Циц Г. (2017)
Федорова О. - Експліцитне гендерне маркування назв осіб в англомовній публіцистичній пресі України (2017)
Філінюк В. - Лексема сонце в збірці М. Номиса "Українські приказки, прислів’я і таке інше" (2017)
Кизилова В. - Національне письменство у світлі онтологічних проблем (Ткаченко Т. І. Онтологічний вимір української малої прози кінця ХІХ–ХХ століть: монографія. Київ: Освіта України, 2017. 470 с.) (2017)
Лазаренко О. - Листи Григорія Костюка до Ігоря Костецького (2017)
Мацько В. - Листи до Олександра Смотрича, Нікітова І. (2017)
Харченко О. В. - Шляхи глибокої модернізації та переозброєння авіаційної техніки Збройних Сил України, Пащенко С. В. (2014)
Водчиць О. Г. - Аналіз факторів, які визначають показники витрат на озброєння та військову техніку, Семененко О. М., Манішин О. В., Добровольський Ю. Б. (2014)
Конотопець М. М. - Стан та перспективи розвитку сучасних бортових авіаційних засобів радіоелектронної боротьби Збройних Сил Російської Федерації, Целіщев І. Ю., Попов А. А., Кліменко В. В. (2014)
Мавренков О. Є. - Концепція реалізації програм оновлення авіаційної техніки збройних сил в системі можливих ризиків, Леженін С. І. (2014)
Мавренков О. Є. - Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності реалізації програм оновлення авіаційної техніки збройних сил, Улізько В. І. (2014)
Паутинка В. М. - Пропозиції щодо удосконалення системи управління військово-технічною політикою України, Мавренков О. Є., Пащенко О. В. (2014)
Семененко О. М. - Методика обґрунтування кількості оновлених (удосконалених) зразків озброєння та військової техніки Повітряних Сил в програмах (планах) розвитку, Іванов В. Л., Манішин О. В., Целіщев О.Ю. (2014)
Артюшин Л. М. - Методика оцінки впливу характеристик літального апарата на ефективність його застосування, Міцітіс А. К., Хатунцева З. В. (2014)
Волинець В. Л. - Порівняльний аналіз пасивних засобів імітування ефективної площі розсіяння повітряних цілей, Мамонова Н. Л., Нельсон О. В. (2014)
Захарін Ф. М. - Алгоритм довиставки інерціальних навігаційних систем авіаційних об’єктів з використанням інформації від позиційно-швидкісних коректорів, Самойленко О. В., Пономаренко С. О., Карнаух Т. І. (2014)
Коцуренко Ю. В. - Світові тенденції розвитку легких вертольотів, Єрмолаєв І. Р. (2014)
Кубарь С. В. - Методика аналізу конфігурацій побудови інформаційно-обчислювальних систем (2014)
Леженін С. І. - Сучасні тенденції розвитку та модернізації військової авіаційної техніки, Медведєв Г. А. (2014)
Огороднійчук М. Д. - Квазіоптимальна персоніфікація символів спектрально-ефективного ансамблю (2014)
Огороднійчук М. Д. - Інтегрована авіаційна зв’язково-навігаційна система підвищеної енергетичної скритності для безпілотних авіаційних комплексів, Пономаренко С. О. (2014)
Самойленко О. В. - Методика уніфікації засобів навігаційного обладнання для об’єктів військової авіації, Захарін Ф. М., Сорокіна О. М. (2014)
Семененко О. М. - Cпосіб обгрунтування вимог до вартості зразків озброєння Повітряних Сил на етапі формування тактико-технічних вимог до них, Деревянко М. М., Заріцький О. І., Паюк О. С. (2014)
Сілаков І. А. - Особливості вимірювання та використання інформації щодо дійсних помилок стрільби в авіаційних прицільних системах, Єгоров С. Н., Тараненко В. В. (2014)
Сорокін Д. М. - Шляхи удосконалення електричної системи запуску авіаційних двигунів при модернізації літаків військово-транспортної авіації, Заріцький І. В. (2014)
Федотов Б. М. - Удосконалення процесу обробки траєкторних сигналів при синтезуванні апертури методом гармонійного аналізу, Сєряков І. І., Ковтун В. І. (2014)
Харитонов М. О. - Перспективи інтелектуалізації бортового обладнання літальних апаратів, Сорокін Д. М., Сорокіна О. М. (2014)
Бойко А. П. - Силові елементи планера літаків типу Су-27, які можуть обмежувати ресурс і строк служби при експлуатації за технічним станом, Манулін Ю. О., Хіжун В. В., Фурдило С. А. (2014)
Гришин В. М. - Алгоритм розрахунку тріщіностійкості елементів конструкції літальних апаратів, Бєлінська Р. Б., Вабіщевич О. В. (2014)
Добриденко О. М. - Аналіз існуючих методик оцінки технічного стану силових елементів планера літального апарату з використанням методу акустичної емісії, Бологін А. С., Ковель П. П., Чусь Д. І. (2014)
Добриденко О. М. - Оцінка впливу корозійних пошкоджень на надійність конструкції планера літальних апаратів, Горохов Г. Т., Заіка В. М. (2014)
Дудкін І. П. - Шляхи визначення граничного стану виробів бортового обладнання військової авіаційної техніки, Храмченко В. А., Вознюк М. М., Агамов Л. Г. (2014)
Карпінос Б. С. - Методика прогнозування довговічності конструктивних елементів авіаційних силових установок на підставі моделювання напруженого стану і впливу експлуатаційних факторів, Лобунько О. П, Кузьмін С. М., Грень В. М. (2014)
Коритько О. І. - Сучасні можливості та умови забезпечення продовження життєвого циклу основних і ресурсолімітуючих деталей авіаційних двигунів, Лобунько О. П., Шульгін А. А. (2014)
Храмченко В. А. - Методика визначання граничних термінів експлуатації бортового обладнання літальних апаратів, Нагорний Л. В., Кубарь С. В., Бабкіна Т. В. (2014)
Горохов Г. Т. - Математична модель логико-статистичної обробки даних діагностики при експлуатації конструкції планера літальних апаратів (2014)
Гуйван В. О. - Методика визначення максимальної дальності дії інфрачервоної головки самонаведення авіаційної керованої ракети для забезпечення реалізації інерціальної ділянки та захвату цілі на траєкторії (2014)
Довжук Д. В. - Методика оцінки ефективності функціонування системи забезпечення авіаційними засобами ураження, Печура Д. С., Шатров А. М., Ільїна О. В. (2014)
Кузьмін С. М. - Аналіз експлуатаційних пошкоджень конструктивних елементів головних вертолітних редукторів, Карнаушенко В. М., Ляшенко В. О. (2014)
Федотов І. Н. - До питання проектування збудника коливань конструкцій планера літальних апаратів, як засобу неруйнівного контролю їхнього технічного стану, Зварич В. І., Агамов Л. Г. (2014)
Бандура О. О. - Праксеологія права як складова філософії права (2017)
Сліденко І. Д. - Інститут конституційного контролю: методологічні аспекти дослідження (2017)
Хірсін А. В. - Методологія інтеграції основних моделей обґрунтування правової нормативності як філософсько-правова проблема (2017)
Мінченко О. В. - Плюралізм методологічних підходів у юридико-лінгвістичному дослідженні (2017)
Демидова И. А. - Актуальная методология построения теории правовой культуры общества (2017)
Антонова О. Р. - Методологія дослідження правових інститутів шлюбу та сім`ї (2017)
Павлишин О. В. - Семіотична методологія у філософсько-правовому дискурсі: історія становлення та актуальні проблеми розвитку (2017)
Смик С. І. - Методи дослідження допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні під час кримінального провадження (2017)
Оксюта Т. Г. - Методологія дослідження статусу запасного судді в кримінальному провадженні України (2017)
Терещук М. М. - Методологія дослідження інституту юридичної відповідальності в публічному праві (2017)
Бєгалов Є. П. - Методологія дослідження розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2017)
Кресін О. В. - Ідея загального в праві як внутрішнього й зовнішнього діалогу національних правопорядків (друга половина XVIII – початок ХІХ століття) (2017)
Геревич М. О. - Категорія мети покарання у творчій спадщині представників німецької класичної філософії (2017)
Кушакова-Костицька Н. В. - Свобода інформації: філософсько-правовий вимір (2017)
Налуцишин В. В. - Інституційна конфігурація соціального порядку: філософсько-правовий вимір (2017)
Островська Б. В. - Право бути людиною (2017)
Сердюк І. В. - Морально-правові виклики глобального інформаційного суспільства (2017)
Козак Ю.-М. Р. - Генеза наукового осмислення легітимації державної влади (2017)
Shumeiko О. - Tolerance as Valuable Reference Point for Modern Family (2017)
Kоliushеvа О. - Administrative and Legal Relations in English Interpretation (2017)
Козловський А. А. - Концепція критичного правознавства в реаліях сьогодення (2017)
Batanov O. - Analysis of the Main Problems of Administrativeand Territorial System of Ukraine (2017)
Кравець В. М. - VII Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Філософські, методологічні та психологічні проблеми права": запроваджена академією традиція живе, Павлишин О. В., Шевчук Р. М. (2017)
Кравець В. М. - Патріарх філософсько-правової науки в Україні (до 70-річчя академіка М. В. Костицького), Павлишин О. В. (2017)
Харченко О. В. - Проблемні питання експлуатації, розвитку та модернізації авіаційної техніки Збройних Сил України в умовах особливого періоду, Пащенко С. В. (2015)
Волинець В. Л. - Концептуальний підхід до інтегрування системи оборони та управління озброєнням літального апарату, Целіщев І. Ю., Мамонова Н. Л. (2015)
Гришин В. М. - Методика формування ціни на роботи з науково-методичного супроводження експлуатації, ремонту та модернізації державної авіації, Чучіна Л. М., Шумілін Г. О. (2015)
Медведєв Г. А. - Інтеграція безпілотних авіаційних комплексів до загального повітряного простіру. Світовий досвід та основні завдання (2015)
Богославець С. О. - Результати обґрунтування тактико-технічних вимог до повітряних мішеневих комплексів, Волченков О. В. (2015)
Бородін О. Д. - Математична модель для оцінювання ефективності застосування бойових вертольотів армійської авіації, Лагутін С. О. (2015)
Водчиць О. Г. - Визначення параметрів високотемпературної області вибуху вибухонебезпечних речовин, Єгоров С. Н., Павільч В. М., Тараненко В. В. (2015)
Водчиць О. Г. - Нечітка ігрова математична модель оцінювання ефективності радіоелектронної протидії станціям активних перешкод противника в повітряному бою, Семененко О. М., Манішин О. В. (2015)
Єрмолаєв І. Р. - Тенденції розвитку автожирів у світі. Перспективи створення військових автожирів в Україні, Коцуренко Ю. В. (2015)
Жежера І. В. - Автоматична система орієнтації безпілотних літальних апаратів з оптичної корекцією, Постніков В. М., Фірсов С. М. (2015)
Захарін Ф. М. - Комплексування курсо-повітряних датчиків і бортової апаратури супутникової навігації для малих безпілотних літальних апаратів, Пономаренко С. О., Сорокіна О. М. (2015)
Коритько О. І. - Альтернатива використання імпиричних методів розрахунку аеродинамічних характеристик на етапах ескізного проектування сучасних літальних апаратів та засобів ураження (2015)
Мавренков О. Є. - Методичний підхід до оцінювання техніко-технологічної реалізовності варіантів модернізації бойових літальних апаратів (2015)
Мавренков О .Є. - Методика оптимізації тактико-технічних вимог до бойового літального апарата, що підлягає модернізації, з урахуванням його військово-технічного рівня, вартості модернізації та техніко-технологічної реалізовності варіантів модернізації, Леженін С. І., Улізько В. І. (2015)
Медведєв Г. А. - Стан та перспективи розвитку авіаційних систем радіозв'язку в Збройних Силах України, Самойленко О. В., Дудкін І. П. (2015)
Огороднійчук М. Д. - Трирівнева система радіозв’язку для високомобільних абонентів поля бою і операції (2015)
Семененко О. М. - Аналіз існуючих способів активної радіоелектронної протидії бортовим станціям активних перешкод індивідуального захисту, Добровольський Ю. Б., Паутинка В. М. (2015)
Стешенко П. М. - Щодо особливостей алгоритму комплексного оцінювання бойових можливостей перспективних безпілотних авіаційних комплексів при їх виборі для Збройних Сил України (2015)
Харитонов М. О. - Стан та перспективи розвитку засобів визначення орієнтування літальних апаратів, Сорокіна О. М., Загороднюк Ю. Г. (2015)
Хатунцева З. В. - Багатокритеріальні моделі формування і вибору варіантів систем, Маракулін О. Ю. (2015)
Целіщев І. Ю. - Стан та перспективи розвитку бортових авіаційних комплексів радіоелектронної боротьби, Сорокін Д. М., Карнаух Т. І. (2015)
Агамов Л. Г. - Методичний підхід щодо формування раціонального регламенту технічного обслуговування бортового обладнання військової авіаційної техніки, Кубарь С. В., Храмченко В. А. (2015)
Бойко А. П. - Особливості навантаження лопатей несучого гвинта вертольота та динаміка утомленісних руйнувань їх основних силових елементів, Хіжун В. В., ТУРЧИН В. М. (2015)
Дмитрієв В. А. - Аспекти забезпечення безпеки експлуатації парашутних систем в ході досліджень з продовження їх термінів служби (2015)
Добриденко О. М. - Особливість прийняття рішень при експлуатації планерів літальних апаратів за технічним станом на межі граничних показників, Горохов Г. Т., Фурдило С. А. (2015)
Єрко В. Б. - Щодо можливості подальшої експлуатації аварійних радіостанцій Р-855А1 в авіації Збройних Сил України, Дудкін І. П. (2015)
Карпінос Б. С. - Моделювання напружених станів лопатей вертольотів при наявності небезпечних дефектів, Ковель П. П., Куліш В. М., Бологін А. С. (2015)
Ковель П. П. - Контроль технічного стану авіаційних конструкцій з використанням сигналів акустичної емісії, Скляр О. І., Чусь Д. І. (2015)
Лобунько О. П. - Шляхи подальшого підтримання справності авіаційних двигунів військово-транспортних та спеціальних літаків Збройних Сил України за межами попередньо встановлених показників, Кузьмін С. М., Самулєєв В. В., Ляшенко В. О. (2015)
Лобунько О. П. - Науково-технічні аспекти забезпечення справності силових установок тактичної авіації Збройних Сил України, Кузьмін С. М., Шульгін А. А. (2015)
Нагорний Л. В. - Оцінка можливості продовження призначених показників проміжним і хвостовим редукторам вертольотів з позицій механіки втомного руйнування, Внуков А. В., Жикол П. О. (2015)
Пащенко С. В. - Аналіз найбільш небезпечних дефектів несучого та рульового гвинтів вертольотів типу Ми-8, Ми-24 в контексті забезпечення справності та безпеки польотів вертолітного парку державної авіації, Манулін Ю. О., Бєлінська Р. Б. (2015)
Шумілін Г. О. - Аналіз впливу факторів, які пов’язані з тривалим зберіганням авіаційних силових установок, на їх технічний стан, Карнаушенко В. М., Назаренко В. І. (2015)
Вознюк М. М. - Методика оцінки ефективності функціонування системи управління забезпеченням авіаційними засобами ураження, Довжук Д. В., Ільїна О. В. (2015)
Заріцький І. В. - Перспективи створення вітчизнянного розвідувального літака на основі концепції повністю електрофікованного літака, Діденко Ю. Л. (2015)
Логвиненко М. М. - Методика визначення ефективності впливу модульованих завад на інфрачервоні головки самонаведення, Печура Д. С., Вабіщевич О. В. (2015)
Федотов Б. М. - Оцінка впливу кривизни фронту хвилі на точність вимірювання функції відбиття в локаторах з синтезованою апертурою, Ковтун В. І. (2015)
Федотов І. Н. - Щодо деяких питань впровадження частотного методу неруйнівного контролю технічного стану конструкції крила літака, Зварич В. І., Ільїна О. В. (2015)
Шатров А. М. - Щодо можливості застосування літаками Л-39 некерованих авіаційних ракет типу С-8, Печура Д. С. (2015)
Соловій Г. - Слов’янські некрополі українського Прикарпаття останньої чверті І тис. н. е. (2014)
Краснобай С. - Вступ запорозької старшини на російську цивільну службу в кінці XVIII століття (2014)
Бармак М. - Легітимація та декласація шляхти Київської, Волинської та Подільської губерній наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2014)
Фартушняк Ю. - Політика протекціонізму в цукровій промисловості на Правобережній Україні в ХІХ ст. (2014)
Нітченко А. - Законодавчі основи діяльності земств (1864–1920 рр.) (2014)
Мочернюк Я. - Основні тенденції розвитку тваринництва у Київській губернії у пореформений період (2014)
Сугак В. - Виробничий травматизм промислових робітників Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Татаринов І. - Антиалкогольні заходи в Бессарабській губернії у 1914–1915 рр. (2014)
Самойленко Т. - Організаційні перетворення у системі керівництва українського кінематографу в 1920–1930-х роках та їх вплив на зміст кінопродукції (2014)
Новікова О. - Жіноча праця в колгоспах радянської України 1930-х рр. (2014)
Сокирська В. - Створення та діяльність українського представництва при народному комісаріаті в справах національностей РСФРР (2014)
Романишин Н. - Проголошення автономії Карпатської України й Галичина (2014)
Єфимчук Н. - Особливості функціонування колгоспної системи на Житомирщині в 1948–1953 рр. (2014)
Апальков М. - Нереалізований проект: ідея підписання нового союзного договору 1991 р. у суспільній думці галичан (2014)
Федоренко Я. - Міграційні процеси в українському селі у процесі реформування аграрного сектору (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Вівчарик П. - Політичні ідеї Степана Качали (за матеріалами часопису "Діло" 1880–1881 рр.) (2014)
Ладиненко О. - Творчі і особисті взаємини михайла комарова та Івана Франка (2014)
Пилипишин О. - Захист Юліаном Романчуком конституційних прав українців у складі Австро-Угорщини (2014)
Струганець В. - Бачення Олександром Тисовським проблем виховання української молоді в Східній Галичині у міжвоєнний період (2014)
Саківський І. - Василь Турковський та його роль у пропагандистській та видавничій діяльність ОУН у Тернопільській окрузі у 1929–1934 рр. (2014)
Гринюка Б. - Іван Старчук – митець та мистецтвознавець (2014)
Адамишин О. - Поховальні пам’ятки археології у дослідженнях Маркіяна Смішка (2014)
Третьякова А. - Соціалізм М. Драгоманова (2014)
Білик Н. - Особовий архів Богдана Лепкого (2014)
Приходьон О. - Повноваження й організаційні зміни в структурі святійшого синоду у другій чверті ХІХ ст. (2014)
Трущинський М. - Священик Станіслав Бжуска – останній капелан Січневого повстання 1863 р. (2014)
Усатенко І. - Нації та націоналізм у трактуванні І.Валлерстайна (2014)
Власова А. - Пріоритети визволення жінок у французькому суспільстві на основі позицій Симони де Бовуар (2014)
Журавльова Л. - Політика США із залучення приватного сектору до використання результатів космічної діяльності (кінець 1980 – початок 1990-х рр.) (2014)
Марущак І. - Британські підходи до розширення Північноатлантичного альянсу в 90-х рр. ХХ століття (2014)
Грищенко Т. - Генерації американських міжнародних стратегів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Харлан Г. - Німеччина – країни "Вишеградської Четвірки" – Україна: нереалізований потенціал регіональної співпраці у Східній Європі (1991–2013) (2014)
Парахіна М. - Особливості національної політики й законодавства України та Росії щодо національних меншин (2014)
Мудрієвська І. - Ключові аспекти розвитку процесу співробітництва України З Країнами Вишеградської групи в культурно-гуманітарній сфері (2014)
Підберезних І. - Відносини США та Сингапуру на початку XXI ст. (2014)
Оленич Я. - Українсько-польські стосунки ХІ–XVІІІ ст. у слов’янознавчій спадщині Дениса Зубрицького (2014)
Шама О. - Поема польського поета Вікентія Пола "Мохорт" і її значення у формуванні поняття "Креси" (2014)
Радченко Н. - Історія кредитних установ України На Сторінках Часопису "Вестник Европы" (1866–1917 рр.) (2014)
Дацків І. - Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект (2014)
Байдак М. - "Жінка із фронту" (на матеріалах особових джерел Галичини періоду Першої світової війни) (2014)
Бліндер Н. - Періодичні виданння Східної Галичини як джерело з історії Українського Католицького Союзу у 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Кочкодан В. - Українська преса про жіночий конгрес у Станіславові 1934 року (2014)
Чорна Н. - Євроатлантичний вибір України та роль Польщі у його реалізації: українська історіографія (2014)
Івченко О. - Соціально-економічні перетворення в українському селі (1953–1959 рр.): західна історіографія початку ХХІ ст. (2014)
Калитко С. - Олександр Перехрест. Українське село 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2011. – 666 с., Коріненко П. (2014)
Зуляк І. - Купчинський Олег. Прикладна архівістика та спеціяльні історичні дисципліни. Вибрані статті та матеріали. – Львів: 2011. – Том 2. – 755 с. (2014)
До 65-річчя член-кореспондента НАН України О. П. Реєнта (2014)
Титул, зміст (2018)
Позняков В. Д. - Влияние параметров дугового, лазерного и гибридного способов сварки на структуру и свойства стыковых сварных соединений из высокопрочной стали S460M, Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Бернацкий А. В., Максименко А. А., Сиора А. В. (2018)
Лобанов Л. М. - Резистометрический способ измерения скорости сварки для тренажерных сварочных систем, Махлин Н. М., Коротынский А. Е., Буряк В. Ю., Сипаренко А. Г. (2018)
Кулинич М. В. - Расчетно-экспериментальное исследование тепловых полей в нестационарном процессе пайки, Безпальчук В. Н., Косинцев С. Г., Гусак А. М., Запорожец Т. В., Устинов А. И. (2018)
Аснис А. Е. - Напряженно-деформированное состояние сварных соединений из алюминиевых сплавов в условиях, имитирующих открытый космос, Терновой Е. Г., Великоиваненко Е. А., Миленин А. С., Розынка Г. Ф. (2018)
Нестеренков В. М. - Получение промышленных изделий с применением электронно-лучевых технологий для 3D печати, Матвейчук В. А., Русыник М. О. (2018)
Белый А. И. - Электроды для дуговой наплавки композиционных сплавов, Жудра А. П., Дзыкович В. И., Петров В. В. (2018)
Кусков Ю. М. - Влияние состава флюса на процесс торцевой электрошлаковой наплавки с раздельной подачей присадочного материала (2018)
Соловьев В. Г. - Интернет-база данных процесса дуговой наплавки порошковыми проволоками (2018)
Конференция Общества сварщиков Украины (2018)
К 90-летию академика Б. А. Мовчана (2018)
Календарь января (2018)
Обзор технологий и оборудования для термической резки металлов (по результатам посещения Международного промышленного форума) (2018)
Осипенко М. - Участь половців у міжкнязівських війнах Ярославичів та їх подальші відносини у 70–80 рр. ХІ ст. (2014)
Мельничук І. - Діяльність гетьмана П. Сагайдачного з формування української військово-політичної еліти (2014)
Стрішенець М. - Теребовлянщина в період національно-визвольної війни під керівництвом гетьмана Б.Хмельницького (2014)
Желізняк В. - Становлення та розвиток медицини у Волинській губернії наприкінці XVІІІ – середина ХІХ ст. (2014)
Степник З. - Особливості функціонування системи акцизного збору у винокурній промисловості Наддніпрянської України в другій половині ХІХ століття (2014)
Делія О. - "…Бывший имущий класс не может удовлетворить предъявленным требованиям…": до проблеми більшовицького надзвичайного оподаткування (2014)
Луговська Т. - Відновлення діяльності товариства російських студентів "Друг' у Львові на початку 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Чучалін О. - Антирелігійна політика радянської влади у сфері освіти та її вплив на виховання молоді у 1920–1930-х рр. (2014)
Мазурок О. - Взаємозв’язок та співпраця центрального союзу українського студентства у Празі з професійною організацією українського студентства "Профорус" упродовж 1921–1926 рр. (2014)
Савенко Т. - Міжнародна наукова діяльність членів НТШ у міжвоєнний період (2014)
Придибайло О. - Становище циганського населення України в 20–30-ті рр. ХХ ст. (2014)
Зіньковський С. - Економічні результати діяльності раднаргоспів УРСР (2014)
Гумен Ю. - Динаміка забруднення водних ресурсів Тернопільської області урбоіндустріальними об’єктами та територіями упродовж 1960–1990-их рр. (2014)
Крива Л. - Проблеми житлової політики української влади у 90-х рр. ХХ ст. (регіональний аспект) (2014)
Ващук Л. - Звичай "Радісного в’їзду" як засіб зміцнення та сакралізації влади Франциска І Валуа (2014)
Білобровець О. - Польський студентський рух у боротьбі за незалежність Польщі на Правобережній Україні у 1913–1914 рр. (2014)
Бистрицька Е. - Особливості канонічного статусу православної церкви у Польщі (1944–1948 рр.) (2014)
Бутенко Я. - Вплив рішень Другого Ватиканського собору (1962–1965) на діяльність папи римського Іоанна Павла ІІ (2014)
Гвоздков С. - Зони нестабільності на теренах СНД як інструмент реалізації геополітичних цілей Росії (2014)
Городня Н. - Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009–2013 рр.): криза і модернізація альянсу (2014)
Пасічник Н. - Інтегративні аспекти розвитку економічної думки в Російській імперії у XIX столітті (2014)
Ситнікова А. - Науково-дослідна діяльність сорто-насіннєвого управління "Цукротрест" (2014)
Трускавецька І. - Розвиток ентомологічних досліджень на теренах України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гайдаєнко І. - Вітроенергетика на теренах України в XIX – першій половині XX ст.: історична ретроспектива (2014)
Підгайна Т. - К. Осьмак (1890–1960) – теоретик розробки проблеми бурякової кооперації в Україні першої половини 20-х років ХХ століття (2014)
Коваль М. - Рава-руський укріплений район (2014)
Дацків Л. - Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України: історія становлення і розвитку (2014)
Палієнко О. - Науковий доробок академіка В. В. фролькіса в галузі демографії в Україні (друга половина ХХ століття) (2014)
Коваленко Н. - Особливості діяльності наукової школи з становлення та розвитку сівозмін у землеробстві західного регіону України (2014)
Ріжняк Р. - Еволюція апаратного та телекомунікаційного забезпечення інформатизації наукових бібліотек України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2014)
Доманова Г. - Діловодна документація з історії Чернігівського магістрату ХVІІІ ст. (2014)
Курзенкова А. - Джерельні можливості скандинавських рунічних написів ХІ СТ. щодо вивчення соціальних категорій (2014)
Березняк Я. - Газета "Вестник таврического земства" як джерело вивчення економічної діяльності земств Таврійської губернії (1897–1908 рр.) (2014)
Конта Р. - Заснування "Хроніки НТШ" та її значення як джерела до історіографічного дослідження української етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (2014)
Лучаківська І. - Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича: історіографія проблеми (2014)
Устенко А. - Соціальний статус "колишніх людей" в УСРР у 1920–1930-х рр.: історіографічний аспект (2014)
Потіха О. - Суспільно-політична діяльність УНДО: джерельна база (2014)
Кулик Ж. - Епістолярна спадщина Олени Теліги (2014)
Постика І. - Періодичні видання зарубіжної україніки як джерело з історії українського жіночого руху (1948–1953 рр.) (2014)
Сеніна Л. - Роль Російської імперії у розв’язанні Кримської війни 1853–1856 рр. в англомовній історіографії ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Лада О. - Українська інтелігенція та наукові осередки 20–30-х рр. ХХ СТ. в історіографічному доробку наукової школи кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди (2014)
Сеньківська Г. - Історіографічний огляд розвитку історичного краєзнавства на Тернопільщині (середина 40-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Березанська І. - Функціонування музеїв при педагогічних вузах України І–ІІ рівнів акредитації (2002–2011 рр.): історіографія проблеми (2014)
Дідух Т. - Дослідження державно-церковних відносин в СРСР у сучасній українській історіографії (2014)
Стоцький Я. - Методологія досліджень комплексної історії єпархій і монастирів УГКЦ на сучасному етапі (2014)
Місько В. - Теоретико-методологічні засади дослідження політики Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні упродовж 1918–1939 рр. (2014)
Стецкевич В. - Куницький М. П. "Соціально-правовий статус місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.)" (2014)
Третій форум бухгалтерів агросфери-2015 (2015)
Панков Д. А. - Идентификация доходов и финансовых результатов it-компаний, Лещик Н. П. (2015)
Проскура К. П. - Проблеми контролю якості обов’язкового аудиту емітентів цінних паперів та дотримання емітентами законодавства щодо публічного розкриття інформації, Петрик Є. О. (2015)
Svirko S. V. - Public finance of ukraine: decisive vectors, results and problems of development, Kuzminskyi B. Y. (2015)
Ісай О. В. - Стратегічний управлінський облік у системі управління підприємницькою діяльністю, Ходзицька В. В. (2015)
Поддєрьогін А. М. - Експортний потенціал українських агрохолдингів, Корнилюк А. В., Шаховалова Є. О. (2015)
Чередніченко Т. В. - Сучасні моделі оцінки маркетингової результативності підприємства та напрями вдосконалення обліку маркетингових витрат (2015)
Humennyi А. А. - Tax on securities transactions: fiscal and regulatory capacity in Ukraine (2015)
Самборська-Музичко Ю. А. - Аналіз кредитно-депозитних операцій банку (2015)
Титул, зміст (2017)
Рижкова Ю. О. - Нова парадигма індустріального розвитку (2017)
Трофимчук О. А. - Функції державного регулювання економіки: нові аспекти у нинішніх реаліях (2017)
Мартишев П. А. - Суперцикли ринку сировини як фактор розвитку агропродовольчого комплексу України (2017)
Жерновий Д. В. - Інноваційна активність у секторі послуг: передумови оптимальної державної підтримки (2017)
Юхта О. І. - Активізація кредитного механізму підтримки малого та середнього бізнесу в Україні (2017)
Ткаченко Д. О. - Тенденції та особливості діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України (2017)
Шинкар О. І. - Обґрунтування гіпотези природного рівня наукомісткості ВВП країни (2017)
Герасімова О. А. - Інвестиційна презентабельність як чинник ефективності інформаційної діяльності агенцій із просування інвестицій (2017)
Січкаренко К. О. - Участь наукових установ України у програмах ЄС: основні тенденції та проблеми, Дубинський Г. П. (2017)
Чернецька Л. В. - Економічний еквівалент вартісної оцінки втрат робочої сили на макрорівні (2017)
Фраєр О. В. - Процеси корпоратизації сільського господарства – виклики для України (2017)
Даниленко А. С. - Публічне управління соціо-економічним розвиткомсільських територій, Сокольська Т. В. (2017)
Зось-Кіор М. В. - Моделювання в системі управління земельними ресурсами України, Германенко О. М. (2017)
Загурський О. М. - Інституціональні складові забезпечення розвитку сільських територій, Юхименко Я. В. (2017)
Шевченко А. О. - Інститути спільного інвестування на фондовому ринку України (2017)
Зубченко В. В. - Методичні підходи оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2017)
Артімонова І. В. - Організація ефективного просування продукції на агропродовольчому ринку (2017)
Герасименко І. О. - Особливості здійснення інноваційного процесу в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Ткаченко К. В. - Диверсифікація як інструмент управління виробничими ризиками аграрних підприємств (2017)
Поліщук С. П. - Європейські програми підтримки та їх можливості для розвитку українського бізнесу, Гунько Л. А. (2017)
Лобунець В. І. - Застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в державному регулюванні зовнішньої торгівлі, Малік Є. О. (2017)
Кепко О. І. - Методика визначення вартісних еквівалентів енергоносіїв, Кепко В. М. (2017)
Хомяк Н. В. - Формування інформаційно-облікового забезпеченняпроцесу управління витратами на підприємствах яєчного птахівництва, Томілова Н. О., Гаврик О.Ю. (2017)
Руда Т. П. - Теоретико-методичні підходи до трактування поняття "ризик", Заболотний В. С., Хомовий С.М. (2017)
Понедільчук Т. В. - Багатофакторна економетрична модель у визначенні чинників економічного зростання, Рибак Н. О. (2017)
Бондар О. С. - Модель системного аналізу розвитку економіки регіону (2017)
Качан Д. А. - Особливості формування та використання технічного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Биба В. А. - Розвиток кооперативних зв’язків фермерських господарств в Україні (2017)
Mazurok P. - State and efficiency of agricultural enterprises resources provision use in Ukraine (2017)
Satyr L. - Sustainable development of ukrainian agricultural sphere:definition and determinants, Utechenko D. (2017)
Колісник О. І. - Особливості кооперативного руху в Європі (2017)
Микитюк Д. М. - Пріоритетні напрями посилення інтеграційних зв’язків особистих селянських господарств із сільськогосподарськими підприємствами, Іщенко А. В. (2017)
Липкань О. В. - Особливості проведення фінансового аналізу підприємств малих форм агробізнесу (2017)
Гуржій О. І. - Іван Гуржій: побутові нотатки-спогади про оточення вченого (2017)
Степанчук Ю. С. - "Історіографічні студії" як нова форма сучасного наукового дискурсу (2017)
Ломако Л. І. - Сучасний історіографічий огляд досліджень університетської педагогічної освіти в Україні ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Івангородський К. В. - Проблема локалізації прабатьківщини слов’ян у сучасній білоруській історіографії (2017)
Ступак Ф. Я. - Історичні витоки феномену благодійності (2017)
Василенко В. М. - Матеріальне становище професорської корпорації Університету Св. Володимира в 1834–1884 рр. (2017)
Драч О. О. - "Особисте життя не розніжило її": О. Я. Єфименко (1848–1918) – учена трудівниця (2017)
Волошенко В. О. - Книжкові склади у просвіті селян: суспільні очікування та практики у Наддніпрянській Україні на зламі ХІХ–ХХ ст. (2017)
Лабур О. В. - Цільова заданість історичних джерел більшовицького "розкріпачення жінок" в Україні (1925–1930 рр.) (2017)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Юлій Мейтус: штрихи до національного портрету (2017)
Дідик С. С. - Шляхи сполучення, броди та переправи як невід’ємна складова системи комунікацій Новослобідського козацького полку (1753–1764 рр.) (2017)
Слюсаренко В. В. - Загострення геополітичної ситуації в Україні на початку 60-х рр. XVII ст. (2017)
Мельников Е. О. - Здійснення маневрів у Київському військовому окрузі другої половини ХІХ ст. (2017)
Левицький В. О. - Капіталізація легкої промисловості в українських губерніях російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Стоколоса Т. А. - Інфраструктура та продуктивність борошномельної промисловості Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Корновенко С. В. - Аграрне питання за Тимчасового уряду: фінансовий складник, Пасічна Ю. Г. (2017)
Голубнича-Шленчак Ю. В. - Видавнича діяльність інтернованих вояків армії УНР у таборі Вадовиці (1921–1922 рр.) (2017)
Срібняк І. В. - "Зв’язок з добрармією уже пірвано…" (Створення "Української секції" в таборі інтернованих вояків "Збройних сил Півдня Росії" у Стшалково, весна – літо 1920 р.) (2017)
Лаврут О. О. - Навчання учнів УРСР у 1950-х рр.: мовою періодики (2017)
Оніщенко C. Б. - Трудова дисципліна як проблемна складова професійного життя залізничників Української РСР у 1950–60-х рр. (2017)
Докашенко В. М. - Низові ланки профспілок у стратегії політичних завдань "відлиги" (2017)
Поденко В. П. - Євроінтеграційні аспекти модернізації освіти України в умовах глобалізації (2017)
Ніколіна І. І. - Спогади Дональда Реншоу та діяльність АРА в РСФРР (1921–1923 рр. в американській пресі), Очеретяний О. В. (2017)
Михайлюк М. В. - Допомога євреям польським підпіллям в роки Голокосту (2017)
Ковальков О. Л. - Радянське вторгнення до Афганістану і радянське суспільство (2017)
Денисенко І. В. - Співробітництво між Японією та Україною в галузі освіти (1990-ті рр.) (2017)
Авдєєнко Т. Є. - Особливості передачі повідомлення в умовах ретранслятивної комунікації (2016)
Акімова А. О. - Аналіз теоретичних засад китайських драматургів ХХ століття (2016)
Андрєєва І. О. - Лінгвокогнітивні параметри актуалізації акцентуйованої мовної особистості (на матеріалі телесеріалу "Nashville"), Латушкіна К. О. (2016)
Баланюк С. С. - Функціонування значення "особливий" на прикладі англійського прикметника super (2016)
Біскуб І. П. - Акустико-фонетичні аспекти моделювання комунікації людини й комп’ютера (2016)
Гедз С. Ф. - Реалізація комунікативного акту втішання в англомовному дискурсі:комунікативно-прагматичний аспект (2016)
Гнатюк А. В. - Позначення сумніву в агломовному дискурсі епістемічно-деонтичним кластером will, won’t (2016)
Данильчук А. Л. - Тактика гендерної конфронтації в комунікативній стратегії Дональда Трампа (на матеріалах виборчої кампанії 2016 р.) (2016)
Кащишин Н. Є. - Дискурсивні категорії англомовного дипломатичного дискурсу (2016)
Кінах Л. С. - Лінгвокультурні особливості німецьких прислів’їв, які містять найменування ремісничих професій (2016)
Kozak S. V. - Framestrukturen der Bezeichnung der Wesensart im Diskurs der schönen Literatur (2016)
Коляда Е. К. - Відтворення лексико-стилістичних особливостей оповідання Дж. Д. Селінджера "Uncle Wiggily in Connecticut" у перекладах українською мовою, Вецкур Т. А. (2016)
Корж О. Ю. - Розвиток навичок аудіювання англійського мовлення під час підготовки студентів природничих спеціальностей (2016)
Лавриненко О. Л. - Кoгнітивні зв’язки між процесом породження мовлення та психологічними якостями особистості, Лавриненко Г. Я. (2016)
Мазяр О. В. - Еволюція жанру французького історичного роману першої половини ХІХ століття (2016)
Макарук Л. Л. - Системно-функціональний підхід до дослідження англійського мультимодального дискурсу (2016)
Мачульська К. Я. - Ознаки комп’ютерного дискурсу у світлі інтернет-лінгвістики (2016)
Пасик Л. А. - Фреймове моделювання концепту Partnerwahl / Вибiр партнера (на матеріалі німецької мови) (2016)
Рєзнікова Н. В. - Прагматика інгерентної експресивності в перекладі поетичного тексту (на матеріалі японських перекладі поезій Тараса Шевченка) (2016)
Рогач О. О. - Теоретичне обґрунтування термінів ментальність і менталітет через призму лінгвокультурології (2016)
Розенгарт Ю. В. - Дистальні маркери неправдивості висловлень в англомовному політичному дискурсі (2016)
Семенюк О. А. - Глютонічна лексика французької мови: особливості та способи перекладу (2016)
Смаль О. В. - Структурні особливості представлення знань у сучасній англомовній письмовій лекції (2016)
Смольницька О. О. - Прототипи шекспірівської Dark lady у фольклорі: компаративний аналіз (2016)
Судус Ю. В. - Мовленнєві засоби реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі (2016)
Тищенко О. О. - Морфологічна та структурно-синтаксична класифікація метафор у заголовках грецьких газетних публікацій (2016)
Tomakhiv M. V. - Measuring Speech Influence: Experimental Phonetics Research Methodology (2016)
Trofymchuk A. O. - Linguistic Markers of Viewpoint in Press Discourse (2016)
Хайчевська Т. М. - Французька мова для спеціальних цілей FOS: становлення та особливості підходу (2016)
Хацер Г. О. - Ідеографічна структура та методика аналізу англійської банківської термінології (2016)
Щеголєва Т. Л. - Семантика та переклад метафоричних лексичних одиниць у текстах американської преси (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гуржій О. І. - Іван Гуржій: побутові нотатки-спогади про оточення вченого (Частина 2) (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького як фундатора Української козацької держави в матеріалах Всеукраїнських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" (2017)
Синявська Л. І. - Важка промисловість Сходу України в роки Першої світової війни: радянська історіографія (2017)
Федоренко Я. А. - Трансформаційні процеси в агросекторі 1990-х – 2014 рр.: історіографія проблеми (2017)
Бичковська Г. М. - Пам’яткоохоронна та музеєзнавча проблематика у дисертаціях останніх років, Горькова А. О. (2017)
Івангородський К. В. - Сучасна білоруська історіографія проблеми впливу балтів на етногенез слов’ян (до середини І тис. н. е.) (2017)
Михайлюк Ю. М. - Соціальна сфера розвитку Черкащини в добу класичного середньовіччя (2017)
Мерімерін Є. О. - Чумацтво як національне явище в творах історичної пісенної епіки (2017)
Кароєва Т. Р. - Постать Івана Мазепи в уявленні українських селян Російської імперії початку ХХ ст. (2017)
Куліков В. О. - Соціальні та економічні аспекти вживання алкоголю в заводських та шахтарських поселеннях Донецько-Придніпровського району Російської імперії (2017)
Драч О. О. - Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії (2017)
Слюсаренко В. В. - Україна в контексті Андрусівського перемир’я 1667 р. (2017)
Панченко В. С. - Інститут повірених у структурі мирової юстиції 1872–1914 рр. (на прикладі Волинської губернії) (2017)
Крупенко О. В. - Промислове підприємництво Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: теоретично-методологічні засади дослідження (2017)
Левицький В. О. - Розвиток легкої промисловості в харківській та херсонській губерніях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Верховцева І. Г. - Самоврядування селян в імперському дискурсі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: терміни "сільська громада", "община", "адміністративна община" (2017)
Грабовська О. В. - Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. (2017)
Силка О. З. - Видавнича діяльність агропросвітницьких товариств на початку ХХ ст. (за матеріалами Лівобережжя) (2017)
Срібняк І. В. - На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.) (2017)
Рубан В. В. - Голокост як засіб нетрадиційного врегулювання утопій соціальної політики радянської держави в Подільському регіоні наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. (2017)
Морозов А. Г. - Організація підготовки та підвищення кваліфікації кадрів залізничної галузі Української РСР періоду її відбудови (1943 – 1950-ті рр.), Оніщенко С. Б. (2017)
Мазур О. О. - Стан цукрової промисловості України в 1990-х рр. (2017)
Корновенко С. В. - Погляди М. Макарова на вирішення аграрної проблеми в Росії 1917 р., Пасічна Ю. Г. (2017)
Боєчко В. Ф. - Соціально-економічні зміни в Польській Республіці у 1918–1923 рр., Боєчко Г. В. (2017)
Чирва Ю. І. - Загострення грузинсько-абхазьких суперечностей як фактор встановлення російської присутності в Закавказзі (2017)
Масненко В. В. - Під час і поміж світових війн: огляд білоруської історіографії в геополітичному контесті (Карев Д. В. Белорусская историография и формирование исторического сознания белорусов 1914–1945 гг. (основные тенденции развития в геополитическом контексте эпохи). – Гродно, 2016 – 112 с.) (2017)
Хильчевский В. К. - Гидрология в университетах Украины – история, состояние, перспективы, Гопченко Е. Д., Лобода Н. С., Ободовский А. Г., Гребень В. В., Шакирзанова Ж. Р., Ющенко Ю. С., Шерстюк Н. П., Овчарук В. А. (2017)
Овчарук В. А. - Максимальний стік дощових паводків річок Гірського Криму в умовах активного впливу підстильної поверхні, Тодорова О. І., Прокоф’єв О. М. (2017)
Чoрноморець Ю. О. - Відновлення середнього річного стоку води річки Дніпро, Павленко П. О., Лук’янець О. І. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського