Якименко С. А. - Состояние слезопродукции при конъюнктивально-роговичном рубцовом ксерозе глаза и возможности его лечения, Амжад Альбин. (2015)
Путиенко А. А. - Результаты лечения гемофтальма после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Али Элхадж, Погорелый Д. Н. (2015)
Грубник Н. П. - Классификационный алгоритм определения степени тяжести структурных изменений фовеа при контузии глазного яблока по данным спектральной оптической когерентной томографии, Красновид Т. А., Вит В. В. (2015)
Астапенко О. О. - Особливості надання допомоги постраждалим з пошкодженнями орбіти, Маланчук В. О., Чепурний Ю. В., Логвиненко І. П. (2015)
Коновалова Н. В. - Клеточный и гуморальный иммунитет у больных с различной локализацией и клиническим течением, Абдеррахим Шайби. (2015)
Величко Л. Н. - Прогнозирование эффективности органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой при помощи молекулярных маркеров активации лимфоцитов, Малецкий А. П., Вит В. В., Богданова А. В. (2015)
Мороз О. А. - Возможность коррекции нарушений гликолитических процессов в сетчатке с помощью кверцетина и липоата при стрептозотоциновом диабете (2015)
Сердюк В. Н. - Возможность медикаментозной коррекции нейротропными препаратами нарушений в метаболическом цикле нейротоксического трансмиттера — глутамата в сетчатке при экспериментальной глаукоме (2015)
Михейцева И. Н. - Возможности и перспективы биофлавоноидов в лечении заболеваний глаз (2015)
Цыбульская Т. Е. - Современные возможности оптической коррекции и их влияние на прогрессирующую близорукость в детском возрасте (2015)
Якименко С. А. - Современные методы хирургической реабилитации пациентов с рубцовой деформацией или отсутствием конъюнк­тивальной полости при анофтальме, Костенко П. А.. (2015)
Памяти профессора Скрипниченко З. М. (2015)
Shevchuk S. Yе. - The effect of the pyrogenic factor on distinction pinus sylvestris L. on the fallow ecosystems (2017)
Бусел В. А. - Преобразование гнездового орнитокомплекса поймы Нижнего Днепра под влиянием антропогенных и природных факторов (2017)
Ибрагимова Р. Ш. - Сравнительный анализ гельминтофауны различных групп собак в Азербайджане, Рзаев Н. М. (2017)
Лебедєва Н. І. - Краніологічний профіль вовка звичайного canis lupus l., 1758 (canidae) південного сходу України, Домніч В. І., Замура А. С. (2017)
Chepiha A. M. - Analysis of physical-morphological indicators of eggs of different color in the shaoxing breed of ducks, Kostenko S. O., Korol P. V., Konoval O. M., Lu Lizhi, Bu Xingcheng, Huang Linlin, Huang Xuetao, Li Liumeng (2017)
Балацький В. В. - Активність гіпертрофічних сигнальних шляхів у серці регулюється α-е-катеніном, Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2017)
Єщенко Ю. В. - Зміни морфофункціонального стану та продуктивності гонад щурів під впливом важких металів, Бовт В. Д., Романова М. Д. (2017)
Задорожня В. Ю. - Особливості реакції серцево-судинної системи студентів із різним типом саморегуляції кровообігу, Гавриленко О. Ю. (2017)
Мізін В. В. - Взаємозв’язок між рівнем кортикостерону та дегідроепіандростерон-сульфантом у сироватці крові щурів різного віку та статі, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Муквич В. В. - Вікові зміни поведінкових реакцій самців та самок щурів у тесті "відкрите поле", Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Нєчаєва Я. О. - Рекомбінантні білки терапевтичного призначення: особливості отримання, вивчення безпечності та ефективності (літературний огляд), Грабчук С. М., Горшунов Ю. В., Мотроненко В. В., Галкін О. Ю. (2017)
Табурець О. В. - Вплив меланіну на морфофункціональний стан шкіри щурів з експериментальними ранами, Верещака В. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2017)
Федотов Є. Р. - Біохімічні та клінічні показники крові при гіпертонічній хворобі, Знак І. П. (2017)
Завгородній М. П. - Аналіз показників біологічної дії похідних хіноліну та пірроло|1,2-A|хіноліну методами хемоінформатики, Бражко О. O., Євлаш А. С., Абакумець Е. М., Борисенко Д. Р., Cтрельбицька С. О., Головань М. Є., Бражко О. А. (2017)
Поточилова В. В. - Облігатно-анаеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми при гострому некротичному панкреатиті, Войцеховський В. Г. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Борисюк І. В. - Свій / чужий простір у ліриці Ігоря Калинця (2017)
Вороновська Д. І. - Слово, що стало "міфом": спроба інтерпретації поезій Олега Лишеги (2017)
Зубрихіна О. О. - "Народні оповідання" Марка Вовчка в перекладі Івана Тургенєва: лінгвостилістичні аспекти (2017)
Косенко М. Я. - Міф про Орфея в поезії Мирослава Лаюка (на матеріалі збірки "Осоте!") (2017)
Лаюк М. М. - Модель історії в "карпатському тексті" В. Герасим’юка: історія роду як вісь світоустро (2017)
Пелешенко О. Ю. - Інтекст "ходіння до раю" в драмі Миколи Куліша "Народний Малахій" (2017)
Сопронюк Т. М. - Концепт божевілля в романах "Солодка Даруся" М. Матіос та "Житковські богині" К. Тучкової (2017)
Турчина Т. В. - Житійний жанр у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького (2017)
Чорногуз Я. Я. - Прихований кінематографізм: кіномистецтво 1920-х в інтертекстуальному дискурсі прози В. Домонтовича (2017)
Ніколайчук І. А. - Біографізм XX століття в контексті методу "нового історизму" (2017)
Орешко М. В. - Про що нам говорить голос молодого Ізраїлю (2017)
Пашко О. В. - До історії створення збірки перекладів В. Брюсова українською (1925) (2017)
Півень С. В. - Цикли "Відьмацька сага" Анджея Сапковського, "Пісня Льоду й Полум’я" Джорджа Мартіна та "Зворотний бік" Дари Корній як наративи надії (2017)
Польщак А. Л. - Психологізм у творчості Ф. Моріака (2017)
Рудич В. О. - Сіґрід Унсет та її головні романи (2017)
Толковець К. В. - Бестіарій "Фантастичні звірі і де їх шукати" Джоан Кетлін Ролінґ: зв’язок із традицією та особливості художнього світу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Birca A. P. - Employment by economic activities in the Republic of Moldova and the European Union, Mamaliga A. I. (2017)
Tytarenko L. M. - Transnationalization in the international economic relations system: tendencies of the development (2017)
Тимошенков І. В. - Трансакційні витрати оподаткування як складова міжнародної конкурентоспроможності країни, Нащекіна О. М. (2017)
Федулова Л. І. - Теоретичні конструкції креативної економіки (2017)
Шульга О. А. - Суперечності розвитку аграрного сектору сучасної України: специфіка та основні форми прояву (2017)
Marchenko O. S. - Legal support in the legal consulting system: meanings and forms (2017)
Уманців Ю. М. - Інституційна обумовленість економічних функцій держави, Кравчук О. О. (2017)
Губін К. Г. - Боротьба з незаконними та неринковими доходами як умова розвитку правової економіки в Україні (2017)
Левковець О. М. - Реформування сфери інтелектуальної власності в Україні: пошук оптимальної моделі (2017)
Задихайло Д. В. - Державний механізм макроекономічного впливу як цілісний об’єкт законодавчого забезпечення (2017)
Ostapenko Yu. I. - Reformation of mechanisms for economic and legal regulation of different branches and sectors of the national economy (2017)
Швидка Т. І. - Проблеми притягнення до господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері публічних торгів (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" українською мовою (2017)
Жулинський М. - Тарас Шевченко: "Подай душі убогій силу...". Україна і Казахстан у пошуках національної ідеї (2015)
Сулима М. - П’ятирічка Миколи Жулинського (2015)
Стальна Т. - Бібліографія М. Г. Жулинського за 2011 - 2015 pp., Ушакова Т. (2015)
Павлюк І. - Акровірш М. Г. Жулинському на його 75-ліття (2015)
Драч І. - М. Г. Жулинському. Епіграма (2015)
Яковича О. - Особа митця і творчий акт як метафізичні категорії. Контекст Тараса Шевченка (2015)
Іванишин П. - Тлумачення мистецтва "кінця віку" в теорії Макса Нордау (2015)
Шалагінов Б. - "MιµηϬις" - наслідування - мімесис”: поняття і термін у добу модерн (2015)
Тетеріна О. - Проблема автоперекладу в українській літературно-критичній думці XIX століття (до питання першовитоків) (2015)
Ільницький М. - "Мав у собі щось Сковородинського..." (Михайло Мухин) (2015)
Всесвіт. — 2015. — № 3 - 4 (2015)
Горболіс Л. - Партитура ритму у прозі Марка Черемшини (2015)
Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза XX століття українська візія: Монографія / Т. Ю. Черкашина; за наук. ред. О. А. Галича. - Харків: Факт, 2014. - 380 с. (2015)
Лімборський І. - Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку XXI ст. (2015)
Радченко С. - Традиції карнавальної культури у романі Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан" (2015)
Галич О. - "Остання із роду Болейн" Карен Харпер як квазі-біографія (2015)
Голобородько Я. - Матч Україна - Польща і фантастична феєрія футболу (2015)
Палинський В. - Любомир Медвідь: спогадування невідомого (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Рязанцева Т. - Міжнародна наукова конференція "Транскультурні коди літературного дискурсу" (2015)
Федорак Н. - Міжнародна наукова конференція "Кирило Транквіліон Ставровецький - проповідник слова Божого" (2015)
Лущій С. - Міжнародний науковий семінар "Краса і сила" спадщини Володимира Винниченка із сучасної перспективи" (2015)
Поліщук Я. - У пошуках означення війни (Михайло Слабошпицький. Велика війна. 2014... Україна: виклики, події, матеріали: Документально-публіцистичне видання. - К.: Ярославів Вал, 2015. - 320 с.) (2015)
Білоус П. - Латиномовний світ української літератури (Трофимук М. С. Латиномовна література України XV - XIX ст.: жанри, мотиви, ідеї. - Дрогобич: Коло, 2015. - 390 с.) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Содержание (2015)
Бойчук И. М. - Особенности биоэлектрических потенциалов наружных горизонтальных прямых мышц глаза при сходящемся и расходящемся содружественном неаккомодационном косоглазии, Мазур В. П. (2015)
Усов В. Я. - Клінічна ефективність методики хірургічного лікування птеригіуму з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин для фіксації вільного лімбально-кон'юнктивального аутотрансплантата, Мальцев Е. В., Крицун Н. Ю. (2015)
Жабоедов Д. Г. - Фиксация интраокулярной линзы SL-907 CENTRIX DZ в окнах хрусталиковой сумки от переднего и заднего капсулорексиса (2015)
Коновалова Н. В. - Изменение уровней интерферонов а и у в крови больных увеитами в результате комплексного лечения с использованием циклоферона, электрофореза декаметоксина и микроволновой терапии, Абдеррахим Шайби (2015)
Левицкая Г. В. - Динамика изменения цилиарного тела у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной цилиохориоидальной отслойкой, в результате предоперационного противовоспалительного лечения, Яссин А., Пасечникова Н. В. (2015)
Жабоедов Г. Д. - Способ оценки эффективности лечения травматических повреждений вспомогательного аппарата глазe, Петренко О. В. (2015)
Гриценко Я. А. - Усовершенствованная игла для факоэмульсификации ядер хрусталика с высокой степенью плотности, Дмитриев С. К., Пасечникова Н. В. (2015)
Мойсеєнко Н. М. - Морфофункціональні аспекти відновних процесів зорового нерва при травматичному ушкодженні під впливом високих доз кортикостероїдів (2015)
Мороз О. А. - Влияние кверцетина и липоата на систему глутатиона в сетчатке при моделировании диабета (2015)
Жмудь І. М. - Вивчення окисно-відновних потенціалів тіолової системи в рогівці при експериментальному кератиті на фоні розвитку діабету (2015)
Анатычук Л. И. - Оригинальное устройство и подходы к изучению распределения температуры в различных отделах глаза, Пасечникова Н. В., Задорожный О. С., Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В. (2015)
Єгорова К. С. - Нейроофтальмологічні аспекти ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії, Задояний Л. В. (2015)
Панченко Н. В. - Динамика изменений базиса стекловидного тела при увейте, леченном адалимумабом, Храмова Т. А., Литвищенко А. Ю., Саркисян Г. С., Самофалова М. Н., Гончарь Е. Н., Фрянцева М. В. (2015)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філатовські читання — 2015", присвяченої 140-річчю з дня народження академіка В. П. Філатова, Науменко В. О., Мирненко В. В., Стойловська О. Г., Аркуша Г. Ю. (2015)
Памяти профессора Ватченко Аллы Алексеевны (2015)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження очищення головок коренеплодів буряків гнучкою очисною лопаттю, встановленою на привідному горизонтальному валу, Ігнатьєв Є. І. (2016)
Кувачов В. П. - Потенційні можливості баластування колісного трактора за умовою екофільності шини в залежності від тиску повітря в неї, Мітков В. Б., Аюбов А. М., Шульга О. В. (2016)
Мітков В. Б. - Урахування показника екологічних властивостей мобільного енергетичного засобу в методиці розрахунку його технологічного рівня, Кувачов В. П., Чорна Т. С., Сологуб С. В. (2016)
Кушнарев А. С. - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ, Чорна Т. С. (2016)
Голуб Г. А. - Моделювання траєкторії руху компосту після сходження з лопаті барабана під час розпушування буртів, Павленко С. І. (2016)
Болтянський О. В. - Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства, Болтянська Н. І. (2016)
Болтянська Н. І. - Система чинників ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві на підприємстві (2016)
Дереза О. О. - Обгрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів кормороздавального агрегату, Болтянський Б. В., Дереза С. В. (2016)
Болтянський Б. В. - Методологічна база обґрунтування технологічного процесу та обладнання для приготування комбікормів в умовах сільськогосподарських підприємств, Бакарджиєв Р. О., Гвоздєв О. В. (2016)
Дашивець Г. І. - Оцінка зносів робочих поверхонь з’єднання деталей турбокомпресора "вісь ротора – підшипник", Новік О. Ю., Паніна В. В. (2016)
Рудік О. Л. - Оцінка продуктивності посівів льону олійного залежно від технології його використання (2016)
Лебедев А. Т. - Управление мобильными машинными агрегатами как динамической системой, Артёмов Н. П., Шуляк М. Л., Аюбов А. М. (2016)
Маринін С. О. - Дослідження та обґрунтування параметрів машини для збирання цибулі ріпчастої в умовах півдня України (2016)
Нугис Э. Ю. - Семиосферные (знаковые) основы земледелия (2016)
Голованов Д. А. - Технология и комбинированное орудие основной обработки почвы для влагонакопления в засушливых районах западной сибири, Чекусов М. С., Кем А.А. (2016)
Кувачов В. П. - Визначення показника режиму повороткості ширококолійного агрозасобу для колійної системи землеробства (2016)
Петриченко Є. А. - Розроблення конструктивно-технологічної схеми агрегату для внутрішньоґрунтового мінерального удобрення з одночасною сівбою зернових культур (2016)
Буніна Л. М. - Обробка шламів стічних вод гальванічних підприємств методом кислотного твердіння (2016)
Сірий І. О. - Обгрунтування ефективного типу деформацій при здійсненні обробки грунту в умовах степової зони України (2016)
Михайлов Є. В. - Теоретичні дослідження руху сміттєвих частин олійної сировини соняшнику у повітряному потоці пневмосепаратора, Рубцов М. О., Задосна Н. О. (2016)
Михайлов Е. В. - Методические аспекты прогнозирования показателей качества функционирования зерноочистительных машин и агрегатов, Волик Б. А. (2016)
Стручаев Н. И. - Гелиоэлектрическое устройство с концентратором энергии, Стёпин Ю. А., Перова Н. П. (2016)
Троханяк В. І. - Дослідження процесу генерації 3d-сітки промислової теплиці методом кінцевих елементів в ansys meshing, Куляк Б. В. (2016)
Троханяк В. І. - Математичне моделювання процесів гідродинаміки і теплообміну системи охолодження в пташниках (2016)
Стрішенець О. - Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону, Ляшенко О. (2017)
Цимбалюк І. - Теоретичний аналіз сутності та складників дефініції "аграрна сфера", Риковська Л. (2017)
Стадницький Ю. - Напрями впливу чинника безпеки на просторову організацію економіки (2017)
Токарський Т. - Демографічні чинники в системі побудови соціальної держави (2017)
Баюра Д. - Розвиток соціально-відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів (2017)
Ліпич Л. - Взаєможалежність ефективності діяльності підприємства та рівня довіри до працівника (2017)
Mokhniuk A. - Model of Functioning of Market of Forest Industrial Enterprises in the Conditions of Innovative Development, Volynets I. (2017)
Черчик Л. - Управління кадровою безпекою в системі менеджменту персоналу підприємства (2017)
Kolosok A. - Definition of Startup Projects, Main Problems and Prospects of Development, Koniukh I. (2017)
Лялюк А. - Модель купівельної поведінки покупця як передумова маркетингової стратегії формування споживчої лояльності (2017)
Polinkevych O. - Polskie doświadczenie rozwoju przedsiębiorstw przez Kaizen (2017)
Pavlov K. - Regional Markets for Residential Real Estate: Budget Mechanisms for the Implementation of Antimonopoly Measures, Shevchenko I. (2017)
Карлін М. - Вплив кліматичних обмежень на фінанси підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Гаврилко П. - Напрями вдосконалення управління фінансовою діяльністю підприємств торгівлі, Лалакулич М., Гуштан Т. (2017)
Проць В. - Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад на прикладі Волинської області (2017)
Shmatkovska T. - Modern Information Technologies in the System of Financial and Economic Security of the Enterprise (2017)
Тоцька О. - ABC-аналіз бакалаврських освітніх програм Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2017)
Кулинич М. - Методичний інструментарій в аналітичній оцінці результативності, Ляшко Л. (2017)
Вихідні дані (2017)
Кузнєцов М. П. - Оцінка градієнтів генеруючої потужності вітроенергетичних установок, Лисенко О. В. (2017)
Кунденко М. П. - Математична модель впливу проникнення оптичного інфрачервоного випромінювання в покрив бджіл, Прудка О. А. (2017)
Лисиченко М. Л. - Автоматизація електропривода медогонки з двигуном постійного струму, Хандола Ю. М., Середа А. І., Назаренко О. Ю. (2017)
Мороз О. М. - Забезпечення надійності та якості електроенергії шляхом заміни системноорієнтованого підходу на клієнтоорієнтований підхід, Друзь В. О. (2017)
Назаренко І. П. - Електричний фільтр для очищення олив, Коваль Д. М. (2017)
Островерхов М. Я. - Енергоефективна система регулювання напору відцентрового насосу, Бурик М. П. (2017)
Постолатий В. М. - Компактные управляемые самокомпенсирующиеся линии электропередачи переменного тока, Быкова Е. В. (2017)
Oleksandr Orel - Biotropic parameters of electromagnetic radiation for regeneration of animal injured bone tissue, Illya Vlasoy, Mykola Orel (2017)
Безотосний В.Ф. - До питання автоматизації й підвищення якості виробів кабельної промисловості та трансформаторобудування, Козлов В.В., Набокова О.В. (2017)
Борохов І. В. - Аналіз методів синтезу частот для можливого застосування в дистанційній рефлектометрії (2017)
Вовк О. Ю. - Експлуатаційний контроль функціонального стану осердя та механічної системи асинхронних електродвигунів, Квітка С. О., Квітка О. С. (2017)
Вороновский И. Б. - Моделирование износа прецизионных пар тнвд энергетического средства МТА (2017)
Диордиев А. А. - Общесистемнаяэффективность аграрных электротехнологических комплексов, Диордиев В. Т. (2017)
Жарков А. В. - когенераційні технології використання ВДЕ в АПК, Жарков В. Я. (2017)
Заболотний А. П. - Синтез структури мереж електропостачання підприємств апк, що містять вітроенергетичні установки (2017)
Квітка С. О. - Дослідження втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2017)
Корнус Т. М. - Система автоматизированного выбора силовых полупроводниковых приборов для преобразовательных установок, Логвин К. А., Добров Б. С., Закуцкая В. О. (2017)
Кулагін Д. О. - Класифікація дизель-генераторних електромеханічних систем по тяговим категоріям, Яценко Д. В., Яценко О. В. (2017)
Кулагін Д. О. - Способи оцінки втрат на вихрові струми у елементах конструкції силових трансформаторів, Волков М. А. (2017)
Курашкін С. Ф. - Параметри діагностування перетворення електричної енергії в асинхронному електродвигуні, Попова І. О. (2017)
Лобода О. І. - Нечеткі адаптивні ПІД-регулятори та методика їх налаштування (2017)
Лобода О. І. - Розподіл ЕМП поблизу газового розряду індукованого краплею трансформаторного масла, Залеський А. В. (2017)
Нестерчук Д. М. - Електромагнітний витратомір-лічильник для системи обліку теплової енергії (2017)
Пазій В. Г. - Аналіз проблем діагностики технічного стану та моніторингу режимів розподільних електричних мереж, Мірошник О. О. (2017)
Попова І. О. - ОБгрунтування електробезпеки режиму роботи асинхронного двигуна при об'єднанні нейтралей джерела живлення і обмотки статора, Курашкін С. Ф. (2017)
Попрядухин В. С. - Применение информационно-волновых излучений в ветеринарии и медицине в лечебных целях (2017)
Постнікова М. В. - Енергетичний моніторинг зерноочисно-сушильних пунктів (2017)
Сабо А. Г. - Імітаційне моделювання роботи енергоощадної сау опроміненням рослин, Речина О. М. (2017)
Савойський О. Ю. - Електрофізичний метод інтенсифікації процесу сушки фруктів, Яковлєв В. Ф. (2017)
Смоляров Г. А. - Розробка інформаційної технології моніторингу сигналів основних процесів функціонування газотурбінної електростанції, Толбатов А. В. (2017)
Стребков О. А. - Дослідження втрат активної потужності в асинхронному елетродвигуні у функції живлячої напруги (2017)
Стручаєв М. І. - Підвищення енергоефективності охолоджувача молока для малих ферм, Постол Ю. О. (2017)
Тимошенко Г. А. - Електрогенератор для низькообертової вітроустановки, Рясна О. В., Стриж В. О., Приходько М. С. (2017)
Чебанов А. Б. - Методика розрахунку електрозернової машини барабанного типу (2017)
Шандиба О. Б. - Підвищення енергоефективності тепломасообмінних процесів, Артюхова Н. О., Думанчук М. Ю., Річкаль Н. М. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Блок фільтрації електронно-акустичного пристрою визначення якісних ознак біооб’єктів, Стриж В. О., Борищик Н. М. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Електромобільний технічний засіб для обробки ґрунту присадибних ділянок, Приходько М. С. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Похибки визначення координат внутрішніх пошкоджень біооб'єктів акустичним методом (2017)
Содержание (2015)
Тройченко Л. Ф. - Значение клинических и цитологических факторов в прогнозе эффективности лечения торпидных поражений, Дрожжина Г. И., Вит В. В., Филоненко В. В., Хоруженко А. И. (2015)
Lincoln Lavado Landeo - Diagnosis and Treatment of Acanthamoeba Keratitis (2015)
Пасечникова Н. В. - Применение "Кератоксеноимплантата" для лечебной и лечебно-тектонической кератопластики при тяжелых ожогах глаз и изъязвлениях роговицы различной этиологииe, Якименко С. А., Турчин Н. В., Бузник А. И., Костенко П. А. (2015)
Медведчук С. П. - Дворічні результати хірургічного лікування відкритокутової глаукоми з супутньою катарактою за допомогою імплантації пристрою для фільтрації внутрішньоочної рідини ­EX-PRESS (Alcon) в комбінації з факоемульсифікацією, Бездетко П. А., Пархоменко Г. Я. (2015)
Храменко Н. И. - Состояние гемодинамики глаза и активности вегетативной нервной системы при передних увеитах в разные периоды его течения (2015)
Коновалова Н. В. - Изменение уровней интерферонов ά и γ в крови больных увеитами в результате комплексного лечения с использованием циклоферона, электрофореза декаметоксина и микроволновой терапии, Абдеррахим Шайби (2015)
Середа Е. В. - Влияние жизнеспособной криоконсервированной амниотической мембраны человека при ее фиксации к роговице шовным материалом на особенности течения моделированного бактериального кератита, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Вит В. В., Шаблий В. А., Лобынцева Г. С. (2015)
Бузник О. І. - Антивірусні властивості колагенового еквіваленту рогівки з впровадженою системою постійної доставки протиінфекційного пептиду LL37, Лі Ч.-Ж., Іслам М. М., Пасечникова Н. В., Гріффіт М.O.I. (2015)
Мороз О. А. - Стабилизирующее влияние кверцетина и липоата на энзиматическую антиоксидантную систему (глутатионпероксидазу и глутатионредуктазу) в сетчатке при диабете в эксперименте (2015)
Жмурик Д. В. - Структурные изменения сетчатки глаза кроликов после 14-дневной тампонады витреальной полости перфторорганическими соединениями, Вит В. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2015)
Сидорова М. В. - Імунні механізми виникнення та клінічні особливості перебігу неінфекційного увеїту, Кондратюк В. Є., Бичкова Н. Г. (2015)
Шамбра С. В. - Эффективность Латанокса (латанапрост 0.005%) у пациентов с открытоугольной глаукомой, Король А. Р. (2015)
Пономарчук В. С. - Случай диагностики и лечения больного с глаукомой нормального давления, Коновалова Н. В., Храменко Н. И., Перетягин О. А., Иваницкая Е. В., Нарицына Н. И. (2015)
Содержание (2015)
Кочина М. Л. - Роль визуальной загрузки в процес се формирования зрительной системы детей и подростков, Яворский А. В., Евтушенко А. С. (2015)
Меджидова С. Р. - Роль комплексного иммуноферментного тестирования в диагностике увеитов на фоне герпетической инфекции (2015)
Величко Л. Н. - Иммуномодулирующие эффекты индукторов интерферона у больных увеальной меланомой в процес се комбинированного органосохраняющего лечения, Вит В. В., Малецкий А. П., Богданова А.В. (2015)
Гончарь Е. Н. - Толщина комплекса ганглионарных клеток сітчатки и нервных волокон в области макулы у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин (2015)
Левицкая Г. В. - Аминокислоты в стекловидном теле и витреальном содержимом у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной степенью пролиферативной ретинопатии (2015)
Бахритдинова Ф. А. - Влияние фотодинамической терапии на показатель эндогенной интоксикации, Нарзикулова К. И., Миррахимова С. Ш. (2015)
Юревич В. Р. - Влияние гипертензии на урівень продуктов перекисного окисления липидов в тканях переднего отдела глаза при экспериментальном диабете (2015)
Гайдамака Т. Б. - Влияние дефицита слезной жидкости на развитие ендотоксин-индуцируемого кератита, Рафалюк С. Я. (2015)
Мороз О. А. - Содержание высокотоксичных метаболитов в плазме крови и сетчатке экспериментальных животных со стрептозотоциновым диабетом при воздействии липоевой кислоты и кверцетина (2015)
Груша Я. О. - Современные методы устранения паралитического лагофтальма, Искусных Н. С. (2015)
Бездетко П. А. - Клинический случай побочных эффектов препарата топирамакс, Савельева А. Ю., Столярова Е. К. (2015)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України" (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2017)
Ісаков П. М. - Медико-санітарне забезпечення ув’язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 року: загальний стан справ (2017)
Калашник Н. С. - Перспективи наукових досліджень у сфері корекційної діяльності в контексті трансформаційних змін у світі (2017)
Кирилюк В. А. - Окремі теоретичні аспекти правореалізації у сфері кримінально-виконавчих відносин (2017)
Кревсун О. М. - Боротьба зі злочинністю – пріоритетна складова загальнодержавної політики України (2017)
Марченко В. В. - Модернізація механізму електронного урядування в органах виконавчої влади України (2017)
Муравйов К. В. - Поняття механізму реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2017)
Сокальська О. В. - Міські та повітові місця ув’язнення на українських землях у другій половині XVI-XVII столітті (2017)
Сушков О. О. - Культура управлінської діяльності офіцера державної пенітенціарної служби України (2017)
Білик О. А. - Система принципів правового регулювання часткового безробіття (2017)
Бурлака О. С. - Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини (2017)
Кириченко Ю. І. - Актуальні питання вибору шляху стягнення заборгованості з солідарних боржників (2017)
Пивовар І. В. - Фінансові правовідносини в сфері функціонування державних позабюджетних соціальних фондів: поняття та ознаки (2017)
Пономарьова Т. С. - Договір про надання детективних послуг: проблеми правового регулювання (2017)
Бараш Є. Ю. - Кримінологічний аналіз процесів ресоціалізації засуджених до тривалих строків позбавлення волі в Україні (2017)
Бірюков П. В. - Застосування датчиків виявлення в оперативно-службовій діяльності пенітенціарних установ (2017)
Вакулік О. А. - Особливості кримінальної процесуальної регламентації вирішення питання про початок кримінального судочинства в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз (2017)
Дубівка І. В. - Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування щодо надання правової допомоги свідку (2017)
Дубчак Л. М. - Проблеми реалізації ресоціалізаційних програм щодо засуджених в умовах відбування покарання (2017)
Залялова І. М. - Кримінологічний портрет працівника підприємства, установи чи організації, що одержав неправомірну вигоду (2017)
Котирло О. О. - Основні аспекти аналізу кримінально-виконавчого законодавства в сфері управління органами та установами виконання покарань (2017)
Кріпак А. А. - Деякі особливості укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному процесі України через призму зарубіжного досвіду (2017)
Лазаренко Л. А. - Застосування реабілітаційного підходу під час виконання кримінальних покарань як умова успішного виправлення засуджених (2017)
Міщенко М. О. - Кримінологічна характеристика особи жінки, яка вчиняє контрабанду культурних цінностей (2017)
Стріха С. В. - Технології розвитку індивідуально-психологічних рис психолога пенітенціарних установ (2017)
Супрун М. О. - Каяття засудженого як запорука успіху його ресоціалізації: кримінологічна харакеристика, Митрофан(Божко) ієродиякон (2017)
Тимошенко Ю. П. - Історія розвитку інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі України (2017)
Чичуга М. М. - Профілактика деструктивних психічних станів працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань засобами тренінгу (2017)
Чурмантаєв П. С. - Національно-патріотичне виховання майбутніх офіцерів пенітенціарної системи як складова кримінально-виконавчої політики України (2017)
Philip B. - What works and what is wanted in a new probation system? (2017)
Матвєєва Ю. О. - Особливості пробаційної роботи з неповнолітніми (зарубіжний досвід), Конопацька О. М. (2017)
Шкарупа К. В. - Історія виникнення пенітенціарної служби, досвід функціонування в країнах світу (2017)
Вихідні дані (2017)
Ткаченко О. - Шевченко і мови: ерудиція і творчість (2014)
Панченко В. - Шевченків слід у Вісбадені (2014)
Нахлік Є. - Забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії (2014)
Баган О. - Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму (до проблеми "Митець і тоталітаризм") (2014)
Брайко О. - Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда (2014)
Венгринюк Х. - Творча доля Наталени Королевої як об'єкт маргінального (2014)
Денисова Т. - Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект) (2014)
Шимчишин М. - Трансформації в осмисленні простору та їхні діалоги з геокритикою (2014)
Гнідець У. - Канон літератури для дітей та юнацтва (2014)
Корнійчук В. - Золоті пропорції поезії Івана Франка (2014)
Горошко І. - Розмова без слів: роль візуальних засобів невербальної комунікації у прозі Івана Франка з любовним сюжетом (2014)
Мельничук Я. - Ельпідефор Панчук - поціновувач Ольги Кобилянської (2014)
Бурлака Г. - Невідомий спогад про Михайла Грушевського (2014)
Шаф О. - Про радість руху і свободу пересувань: збірка поезій Олени Гусейнової "Відкритий райдер" (2014)
Микола Зимомря, Іван Зимомря, Руслана Жовтані. Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка. – Ужгород; Дрогобич: Бреза, 2014. – 654 с. (2014)
Даниленко І. - Шевченкова лірика очима читача-філолога (Чамата Ніна. Лірика Тараса Шевченка. Аналізи й інтерпретації. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2014. – 294 с.) (2014)
Коваль-Фучило І. - Українська зозуля в науковому осмисленні (Пастух Н. Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – 224 с.) (2014)
Скупейко Л. - Міфопоетична образність Франка (К. І. Дронь. Міфологізм у прозі Івана Франка (імагологічний аспект). – К.: Наукова думка, 2013. – 241 с. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)) (2014)
Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, ІнститутІвана Франка; наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Л., 2014. – 416 с. – (Серія "Літературознавчі обрії"; Вип. 19) (2014)
Маценка С. - Наукова конференція "In memoriam". На пошану пам'яті професора Нонни Копистянської, Левицька О. (2014)
Сокіл В. - Науковий тандем гуманістів або діалог літературознавців та істориків (2014)
Лучук Т. - Міжнародний семіотичний семінар в Яґеллонському університеті в Кракові (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Содержание (2015)
Каеткина Е. В. - Результаты лечения рефракционной амблиопии у детей, Чистякова С. В., Третьякова И. Г. (2015)
Коновалов М. Е. - Новый способ склерокорнеальной фиксации заднекамерных интраокулярных линз, Кожухов А. А., Зенина М. Л., Горенский А. А. (2015)
Дрожжина Г. И. - Новые возможности замещения липидного слоя слезной пленки, Тройченко Л. Ф. (2015)
Малюгин Б. Э. - Оценка влияния факоэмульсификации катаракты на уровень внутриглазного давления у пациентов с псевдоэксфолитативным синдромом, Агафонова В. В., Франковска-Герлак М. З., Чубарь B. C. (2015)
Коновалова Н. В. - Уровень интерферонов α и γ в крови больных увеитами с разной клинической характеристикой и и течением заболевания, Шайби Абдеррахим. (2015)
Бездітко П. А. - Клінічна оцінка ефективності ерадикаційної терапії збудника Helicobakter pylory у лікуванні хворих на хронічну центральну серозну хоріоретинопатію, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2015)
Завгородня Н. Г. - Функціональний ефект непрямої реваскуляризації при лікуванні регматогенного відшарування сітківки, Дєдов А. В., Іванхненко О. М. (2015)
Левицкая Г. В. - Состояние цилиарного тела у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной цилиохориодальной отслойкой, Ковальчук А. Г., Пасечникова Н. В. (2015)
Коленко О. В. - Состояние области макулы у женщин при эклампсии и после родов, Сорокин Е. Л., Блошинская И. А., Помыткина Н. В., Коленко Л. Е. (2015)
Искандарова Ш. Т. - Инвалидность вследствие офтальмологических осложнений сахарного диабета и пути ее профилактики, Набиев A. M., Джамалова Ш. А., Махмудова С. М. (2015)
Боброва Н. Ф. - Интравитреальная химиотерапия ретинобластомы (пятилетний опыт), Сорочинская Т. А. (2015)
Величко Л. Н. - Миграционный фенотип лимфоцитов периферической крови и эффективность органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой (2015)
Пасечникова Н. В. - Защитное действие кверцетина и липоата на функциональные группы белков сетчатки при моделировании диабета, Мороз О. А. (2015)
Юревич В. Р. - Влияние гипертензии на процессы пероксидации в сетчатке и зрительном нерве при экспериментальном диабете (2015)
Леус Н. Ф. - Особенности развития экспериментальной формы возрастной катаракты в условиях офтальмогипертензии, Альдахдух М. (2015)
Шамбра С. В. - Антиангиогенная терапия возрастной дегенерации макулы, Федченко С. А., Рябчун О. В., Блавацкая О. Н., Король А. Р. (2015)
Васюта В. А. - Клінічний випадок атрофії зорових нервів, пов'язаної з гіпертонічною хворобою, Задояний Л. В., Єгорова К. С., Братусь Н. М. (2015)
Памяти Думбровой Наталии Евгеньевны (2015)
Авшенюк Н. М. - Періодизація розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Бабійчук С. М. - Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження (2017)
Бистрова Б. В. - Модернізація освітньої програми "Кібербезпека": реалії та перспективи (2017)
Дружененко Р. С. - Система знань як результат функціонування методичної системи навчання: філософське осмислення пробеми (2017)
Кондур О. С. - Роль стратегічного освітнього менеджменту для розвитку вищого навчального закладу (2017)
Мочан Т. М. - Концептуальні засади превентивного виховання в умовах реформування сучасного суспільства (2017)
Orosová R. - Názory budúcich učiteľov na metódu mikrovyučovania, Petríková K., Starosta V. (2017)
Папп В. В. - Роль туризмології в системі професійних компетентнісних знань, Товканець Г. В., Лужанська Т. Ю. (2017)
Розлуцька Г. М. - Історико-педагогічні аспекти за участю греко-католицького духовенства на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.) (2017)
Сидоренко Н. В. - Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20- 30-х роках ХХ століття як освітньо-культурних закладів (2017)
Силадій І. М. - Демократична освіта в умовах євроінтеграції, Маринець Н. В. (2017)
Стойчик Т. І. - Сутність конкурентоздатності як соціально-економічного явища (2017)
Таможська І. В. - З досвіду відбору науково-педагогічних кадрів на юридичний факультет Новоросійського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Tymkiv N. - Interdisciplinary approach in professional training for future petroleum engineers (2017)
Фізеші О. Й. - Початкова школа Закарпаття в контексті освітнього законодавства радянського періоду (50-90 рр.) (2017)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2017)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу в контексті освітнього законодавства України (2017)
Човрій С. Ю. - Розвиток професійної педагогічної освіти Закарпаття в контексті освітнього законодавства Австро-Угорщини (2017)
Габовда А. М. - Освітньо-виховне середовище університету як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця, Товканець Г. В. (2017)
Гіптерс З. В. - Формування діловитості та творчості фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Заїка Л. А. - Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання (2017)
Карташова Л. А. - Відкритий електронний підручник: не далека перспектива, а сьогоднішня реальність (2017)
Качур М. М. - Проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до полікультурного виховання учнів, Поляк А. В. (2017)
Козарь О. П. - Системний підхід у методології підготовки студентів до наукової роботи, Майборода І. Е., Петрус Б. Б., Возняк Б. (2017)
Kuchta S. - EduScrum ako inovatívna vyučovacia metóda aplikovaná vo vyučovacom procese SOŠ podnikania v Prešove so zameraním na zlepšenie uplatnenia absolventa školy na trhu práce, Oršuľáková A., Benko J. (2017)
Молнар Т. І. - Фахове вдосконалення вчителя початкової школи шляхом самоосвітньої діяльності (2017)
Повідайчик О. С. - Методичні прийоми дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників (2017)
Попова А. С. - Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами в Україні (2017)
Приходько Ю. І. - Інноваційна політика та інноваційна діяльність у військово-освітній сфері (2017)
Рибчук О. О. - Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2017)
Степанюк К. І. - Технологічно-проектувальні уміння магістрів початкової освіти: сутність, стан та напрями формування (2017)
Теличко Н. В. - Наукові підходи до організації полікультурної освіти майбутнього педагога (2017)
Бартош О. П. Козубовський Р. В. - Теорія і практика підготовки студентів до волонтерської роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки, Шандор Ф. Ф. (2017)
Vorozhbit-Gorbatyuk V. - Formation of the personality of the future teacher as a key condition for establishing the organization of constructive activity of children, Popovych O., Bretsko I. (2017)
Гаснюк В. В. - Етнокультурна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва: сутність і зміст, Горват В. В. (2017)
Добош О. М. - Зміст професійної підготовки магістрів спеціальності "Дошкільна освіта" до управлінської діяльності, Кобаль В. І. (2017)
Долинний Ю. О. - Стан підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Жамардій В. О. - Застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного фиховання: сутність і зміст базових понять (2017)
Кузьма-Качур М. І. - Нові підходи у формуванні природознавчої компетентності молодших школярів, Горват М. В. (2017)
Курило О. Й. - Педагогічні технології в контексті розвитку сучасної освіти, Моргун А. В., Розман І. І. (2017)
Лалак Н. В. - Особливості організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів, Бурч І. М. (2017)
Марко М. М. - Педагогічні можливості навчально-ігрових технологій в освітньому процесі початкової школи (2017)
Михайлова К. В - Розвиток самостійності у дітей раннього віку як чинник формування активної життєвої позиції самодосконалої творчої особистості, Волошин Н. П. (2017)
Мільто Л. О. - Методологічні засади дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя (2017)
Приймак С. Г. - Морфофункціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, що спеціалізуються у волейболі, біатлоні, боксі (2017)
Рего Г. І. - Полікультурне виховання та формування етнічної толерантності дітей в дошкільному навчально-виховному закладі (2017)
Томашевська М. О. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в системі "викладач – студент" у сучасному освітньому процесі ВНЗ (2017)
Барна Х. В. - Формування образної пам’яті засобом поезії у дітей молодшого дошкільного віку, Поллогі В. М. (2017)
Вімерт І. І. - Міждисциплінарні зв’язки у процесі вивчення основ філософських знань та української мови в умовах коледжу, Хома Т. В. (2017)
Гарапко В. І. - Способи використання qr-кодів у практичній підготовці вчителів іноземних мов, Шебак Н. І. (2017)
Hertsovska N. - Phraseological units in the sphere of business communication, Bihar K. (2017)
Лавренова М. В. - Соціальні комунікації: теоретичний аналіз (2017)
Мішак В. М. - Формування професійно спрямованої соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов на практичних заняттях з другої іноземної мови, Теличко Н. В. (2017)
Паук М. М. - Обмежувальні функції форм місцевого відмінка в українських прислів’я (2017)
Попович В. І. - Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці (2017)
Розман І. І. - Поняттєво-категорійний апарат педагогічної термінології (2017)
Рускуліс Л. В. - Інтелектуальні здібності майбутнього вчителя української мови як результат успішної навчально-професійної діяльності (2017)
Хома О. М. - Сучасний урок української мови в початковій школі (2017)
Бокша Н. І. - Досвід професійної орієнтації молоді на інженерні спеціальності в країнах Центрально-Східної Європи (2017)
Кобаль В. І. - Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття (2017)
Кобюк Ю. М. - Австралійська система кваліфікацій в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2017)
Лабінська О. М. - Екологічне виховання та освіта в Словацькій Республіці в контексті нормативно-правового забезпечення (2017)
Пазюра Н. В. - Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах (2017)
Папушина В. А. - Досвід формування естетичної культури у вищих навчальних закладах Польщі (2017)
Семініхина Н. М. - Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття (2017)
Теренко О. О. - Структурні особливості неформальної освіти дорослих у Австралії на початку ХХІ століття (2017)
Tovkanets O. - Pedagogical competence and professional readiness of education managers in European higher education (2017)
Шовш К. С. - Реалізація інформаційної культури вчителя як необхідної умови конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції (2017)
Katalin P. - Transcarpathian Student Mobility towards Hungary in the Light of the International Preparatory Institute in Budapest (2017)
Корнієнко І. О. - Зміст життєвого простору у дихотомії "зовнішнє – внутрішнє" (2017)
Сенько Т. В. - Факторы, тормозящие развитие семейной психотерапии (2017)
Староста С. В. - Основні кореляти прийняття людиною власної старості, Корнієнко І. О. (2017)
Щербан Т. Д. - Рефлексія вчителя під час розв’язування навчальних задач (2017)
Мешко В. В. - Психологічні аспекти економічної соціалізації студентів, Корнієнко І. О. (2017)
Сабов І. І. - Вплив масової культури на соціальну поведінку та духовний світ молоді (2017)
Тягур Л. М. - Феномен перфекціонування в професійній діяльності викладача коледжу (2017)
Салига Т. - Микола Вінграновський: Прийди ж, гармоніє, в стривоженість мою (2013)
Ільницький М. - "...Про що природа прагне розказати" (Поезія Леоніда Талалая) (2013)
Печарський А. - Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація (2013)
Іщенко Є. - Концепти й екзистенціали в семантичному полі лірики Василя Стуса (2013)
Федорук О. - Стаття Володимира Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй (2013)
Харчук Р. - Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс (2013)
Ісіченко І. (архієпископ) - Сакральний простір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди (2013)
Білоус П. - Художній простір у "Повісті минулих літ" (2013)
Голобородько Я. - Маунтінбайк Олега Коцарева (2013)
Моклиця М. - Українська апологетика Данте (2013)
Мельничук Я. - "Піранья" від Володимира Вознюка (2013)
Кореновська Л. - Бриколаж як архітектоніка художнього тексту ("Любаска мого чоловіка" Надії Ковалик) (2013)
Скорина Людмила. Мистецтво складати пазли: статті, рецензії, есе. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2012. – 194 с. (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках (2013)
Гавдида Наталія. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого: Монографія. – К.: Смолоскип, 2012. – 228 с. –(Серія "Українські студії") (2013)
Русанівський І. - Скорботна трагедія репресій (Пам'яті Макара Русанівського) (2013)
Михед П. - Про однониткову критику, або Для чого потрібні псевдоніми (2013)
Левицький В. - Подорож до "простору шовкового" (Ткаченко Ірина. Поезія і поетика степу в українській літературі: Монографія. – Кіровоград: Степова Еллада, 2011. – 360 с.) (2013)
Стембковська Г. - Міжнародний симпозіум "Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти" (2013)
Рух опору в Україні: 1960 – 1990: Енциклопедичний довідник. – 2-ге вид. / Передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. – К.: Смолоскип, 2012. –896 с. + 64 с. іл. (2013)
Чорновіл В’ячеслав. Твори: У 10 т. – Т. 8: Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1993 – грудень 1995) / Упоряд. В. Чорновіл. – К.: Смолоскип, 2012. – 1088 с.: іл. (2013)
Радишевський Ростислав. Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною // Київські полоністичні студії. Т. ХХІ / Відповід. ред.Р. П. Радишевський. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К", 2012. – 160 с. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України" (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2017)
Мозоль Н. І. - Значення магдебурзького права для утвердження місцевого самоврядування на території України (2017)
Сокальська О. В. - Юліуш Бардах – історик права на перехресті епох і держав(до витоків родоводу вченого) (2017)
Іншин М. І. - Підстави звільнення зі служби в поліції (2017)
Горбач М. І. - Класифікація елементів адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права (2017)
Діденко С. В. - Зміст адміністративно-правового забезпечення обігу та Застосування зброї в Україні (2017)
Єщук О. М. - Адміністративно-правова охорона здоров’я (2017)
Капля О. М. - Доступність судового захисту як принцип адміністративного судочинства України (2017)
Карабін Т. О. - Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи (2017)
Кічмаренко С. М. - Адміністративно-правові аспекти місця і ролі судової влади в механізмі держави (2017)
Колінько Ц. В. - Розвиток законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління в Україні: історико-правова експозиція (2017)
Куценко В. Д. - Завдання та функції державної судової адміністрації: адміністративно-правові аспекти (2017)
Михальський О. О. - Історико-правовий аналіз протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні (2017)
Вакулик О. О. - Забезпечення дотримання прав, свобод та інтересів осіб під час проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Грищук Г. М. - Реалізація інституту видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення в правозастосовній практиці (2017)
Калашник Н. С. - Співробітництво органів державної влади та інституцій громадянського суспільства: основний принцип роботи системи виконання покарань та пробації Данії (2017)
Knodel L. - Chaplaincy: notion, types, activities all over the world (2017)
Кріпак А. А. - Характеристика обставин, що виключають участь осіб як понятих у кримінальному провадженні (2017)
Кирилюк В. А. - Деякі питання залучення засуджених до позбавлення волі до праці та пропозиції щодо її оптимізації (2017)
Лазаренко Л. А. - Соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі (2017)
Микитась І. М. - Сутність заохочень та стягнень в процесі виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2017)
Рудницьких М. І. - Декриміналізація дій, передбачених статтею 391 кримінального кодексу України: за чи проти (2017)
Букач М.О. - Звільнення суб’єкта невиконання судового рішення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки: теоретико-прикладний аспект (2017)
Вакулік О. А. - Шляхи адаптації кримінального процесуального законодавства України до міжнародних стандартів (2017)
Гриза О. В. - Удосконалення застосування засобів і заходів збереження таємниці досудового розслідування (2017)
Маскалюк І. І. - Аудіо-, відеоконтроль особи як різновид втручання у приватне спілкування (2017)
Гуцалюк О. В. - Методи адміністративної діяльності спеціальної публічної адміністрації у сфері забезпечення реформування судової влади (2017)
Миколенко В. А. - Функції та повноваження прокуратури України: проблеми посттоталітарного розвитку (2017)
Галик І. С. - Товарознавчі аспекти формування й оцінювання асортименту, якості та безпечності нанотекстилю, Семак Б. Д. (2016)
Попович Н. І. - Аналіз ринкового асортименту взуття для активного відпочинку у гідросередовищі, Беднарчук М. С., Шумський О. В., Товт С. В. (2016)
Доманцевич Н. І. - Проблеми та перспективи використання вторинних полімерних матеріалів, Яцишин Б. П., Микитів Н. С., Кріль М. М. (2016)
Гущак О. М. - Комплексне оцінювання екологічної безпечності пофарбованих рослинними барвниками вовняних платтяних тканин, Семак Б. Д. (2016)
Демченко В. О. - Формування споживчих властивостей вітчизняних зольних мікросфер (2016)
Затирка М. С. - Особливості споживчих властивостей зарубіжного взуття для військовослужбовців, Беднарчук М. С. (2016)
Індутний В. В. - Соціокультурне значення, загальна класифікація та споживча цінність дорогоцінних каменів, Пірковіч К. А., Черняк Л. В. (2016)
Гивлюд M. М. - Вплив захисного покриття на довговічність керамічної цегли, Найвер І. Л., Семенів Р. М. (2016)
Стефаник М. П. - Нові напрямки вдосконалення споживчих властивостей туристичного взуття (2016)
Шумський О. В. - Реалізація алгоритму розробки знаків для маркування трикотажного одягу, Попович Н. І. (2016)
Шунькіна О. В. - Вплив етапів переробки поліолефінів на формування властивостей полімерних труб із них (2016)
Сирохман І. В. - Напрями підвищення стабільності рослинних олій у технологічних процесах і під час зберігання (2016)
Лозова Т. М. - Антиоксидантні властивості інноваційних інгредієнтів для харчових продуктів (2016)
Белінська С. О. - Конкурентоспроможність швидкозамороженої капусти броколі, Левицька С. О., Камєнєва Н. В. (2016)
Решетило Л. І. - Можливості нагромадження рибофлавіну мутантами дріжджів Сandida quillermondii, Лебединець В. Т. (2016)
Бліщ Р. О. - Дослідження якості горілок на мінеральній воді, Петришин Н. З., Богославець Н. І., Максимів Т. М. (2016)
Лебединець В. Т. - Вплив морських водоростей на поліпшення мінерального складу овочевих консервів, Буряченко Л. Ю., Гірняк Л. І., Донцова І. В. (2016)
Лебединець В. Т. - Перспективи використання ягідних порошків у виробництві печива та бісквітів, Багрій Л. М., Ярошик У. І. (2016)
Хробатенко О. В. - Товарознавче оцінювання якості томатних соків, Міклашевська Ю. Б., Івченко Д. С. (2016)
Кагамлик С. Р. - Українська церковна еліта у захисті інтересів православної церкви в умовах російського централізму (друга половина XVII – початок XVIII СТ.) (2017)
Бортнікова А. В. - Концептуальний вимір інститутів місцевого самоврядування в зарубіжній суспільно-політичній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Житник Л. О. - Навчально-освітня діяльність старообрядців на території Чернігівської губернії та за її межами в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Ломако Л. І. - Розвиток учительських семінарій в українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття: оцінка сучасників процесу (2017)
Мельников Е. О. - Реформування Одеського військового округу у 70–ті роки ХІХ ст. (2017)
Дубчак Є. В. - Дослідження античної історії у працях вчених університету ім. Св. Володимира (2017)
Любич О. А. - Вільне козацтво (1917–1918 рр.) (2017)
Варгатюк С. В. - Переговори дипломатичних представників директорії УНР з командуванням Франко-грецького десанту на півдня України (2017)
Рубан В. В. - Дослідження настроїв та поведінки населення радянської України у 1920–1930–х рр.: тенденції сучасної вітчизняної історіографії (2017)
Ткаченко I. В. - До історії розвитку охорони здоров'я в Україні першої чверті ХХ ст., Сагач О. М. (2017)
Дворніцька Л. В. - Вплив повстанських пісень 1940–1950 рр. на формування національної самосвідомості молодого покоління (2017)
Шаповаленко Є. Ю. - Торгівельні та обмінні відносини в окупаційній повсякденності селян Чернігівщини у 1941–1943 рр. (2017)
Галицька–Дідух Т. В. - Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР 1944–1947 рр. (на прикладі Станіславської області) (2017)
Свинаренко Н. О. - Евакуація провідних закладів вищої освіти, науки та культури Харкова у роки Великої Вітчизняної війни: проблеми сучасної вітчизняної історіографії, Добрунова Л. Е. (2017)
Силка О. С. - Повсякденне життя мешканців дитячих будинків Центральної України та евакуйованих дітей в 1943–1945 роках (2017)
Довбня О. А. - Сучасна вітчизняна історіографія репресивної політики радянської держави щодо селянства УРСР у повоєнне десятиріччя (2017)
Салата Г. В. - Внесок професора Л. Д. Проскурякова та його науково-технічної школи у розвиток будівельної механіки (2017)
Лук’яненко О. В. - Его-документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько-радянської війни (ч.1) (2017)
Слотюк П. В. - Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова (2017)
Шевчук Л. В. - Європейська ідентичність України: геополітичний, історичний та ідеологічний аспекти (2017)
Чирков О. А. - Висвітлення етнокультурного розвитку населення української територіальної частини Європи у двох історичних атласах (2017)
Мірошниченко–Гусак Л. А. - Виставкова робота відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею (1989–2015 рр.) (2017)
Біловус Л. І. - Українські церкви у США в обороні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори) (2017)
Дяків В. М. - Народна християнська релігійність у системі традиційної календарної обрядовості українців: аспекти дослідження (2017)
Ейдель Є. М. - "Спис страстей Христових" (Спис Лонгіна) із зібрання "The Feldman family museum" (2017)
Заєць О. В. - Бібліотека Києво-Софійського кафедрального собору: історія формування та сучасний стан (2017)
Заторський О. Н. - Малозрозумілі й рідковживані слова "Послання Мисаїла" та їхня етимологія (2017)
Кругляк Д. М. - Роль радянської номенклатури у переході від партійно-радянського до постсоціалістичного моноцентризму (2017)
Подобєд О. А. - Українське музичне життя у повоєнній Західній Німеччині (2017)
Ковальська Л. А. - Листування як історичне джерело особистого походження (2017)
Ніколаєва Н. Б. - Життєвий шлях лікаря та викладача Анохіна Олександра Костянтиновича (2017)
Рибачок О. М. - Діяльність ЮНЕСКО в галузі розвитку міжнародних проектів цифрової документальної спадщини (2017)
Парвин Керимзаде - Теоретические аспекты национального вопроса (2017)
Меджнунов Р. - Азербайджанская (тюркская) топонимика Тифлиса (2017)
Khalafova S. - Formation of lirary fund: idea, concept and development (2017)
Аллахвердиева Г. А. - Азербайджан в контексте Российско-Османских геополитических противоречий в первой половине XVIII века (2017)
Осмоловська О. Ю. - Грузія - США: багатостороннє співробітництво (1991–2012 рр.), Михайленко І. О. (2017)
Парахіна М. Б. - Історія формування української діаспори в Російській Федерації: економічні та соціально-політичні механізми виникнення та перспективи збереження (2017)
Попельнюк Б. - Наслідки кризи полісної системи в економіці Балканської Греції (2017)
Шевчук В. А. - Кадрова політика адвентиської церкви в добу ІІ Речі Посполитої (2017)
Ільчишин С. О. - Антипольська діяльність у навчальних закладах Східних воєводств у ІІ Речі Посполитій в 1934–1939 роках (2017)
Казакевич О. М. - Від загрози єдності до визнання цінності: політика Франції щодо мов корінних народів після 1789 року (2017)
Григорук Н. А. - Джордж Вашингтон і початок американської революції (2017)
Jafarli D. - The rise of the quranist movement in Egypt (19th to 20th ctnturies): a historical approach (2017)
Мальований О. О. - Соціально-економічні реформи в Бразилії в роки президенства Лули да Сілви (2003–2011 рр.), Старанчук К. В. (2017)
Зубов В. А. - Основные идеи Аврелия Августина о государстве, Кривега Л. Д. (2017)
Борисова–Желєзнова К. О. - Культура як фактор формування особистості в польових дослідженнях Рут Бенедикт (2017)
Вершина В. А. - Концепция карнавала М. М. Бахтина как объяснительная модель культурно-исторических трансформаций, Михайлюк О. В. (2017)
Хром’як Н. Л. - Теологічна онтологія Карла Барта (2017)
Гусейнов Ю. - Мировоззрение выдающегося молланасреддинца Адуррагима Ахвердиева (2017)
Степанов В. В. - Соціологічна футурологія Ентоні Гіденса: дослід з соціально-філософської ревізії, Новиченко І. (2017)
Кравченко С. С. - Умови формування соціально-філософського світогляду Олівера Венделла Холмса (2017)
Карпенко А. - Стратегічно-реляційна концепція держави Б. Джессопа (2017)
Санников С. В. - Мифологемы об антисакраментальных взглядах Яна Гуса на евхаристию (2017)
Максюта М. Є. - "Сродність" Григорія Сковороди і національний образ буття: до актуалізації гуманістичних ідей, Коломієць А. І. (2017)
Павлова Т. С. - Обов'язковість раціональної поведінки як розумної та соціально необхідної у німецькій класичній філософії (2017)
Дроботенко М. О. - "Перфоменс-філософія" ("Perfomance philosophy") як дидактичний проект перформативної філософії: німецький досвід (2017)
Вашкевич В. М. - Світоглядно-філософські основи науки і проблема демаркації (2017)
Діденко Л. В. - Філософія та наука: демаркаційні зауваги (2017)
Поліщук О. С. - Мова як цінність і засіб консолідації нації у процесі глобалізації, Поліщук О. В. (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія: нариси до проблеми "початку" (2017)
Тімченко О. П. - Феномен суб'єкта соціальної дії, Вімерт І. І., Яким О. М. (2017)
Дьяковська Г. О. - Наративний модус людського існування, Каширський М. І. (2017)
Хилько М. І. - Екологічна культура та дієві засоби її формування (2017)
Амиров Э. А. - Связь математики и философии на дискретно-структуральной плоскости мышления: дискретно-структуральная модель мира (2017)
Рашадат Г. Я. - Философия концепции устойчивого развития (2017)
Волинець А. А. - Ірраціоналізм та стахастичність як форми маніфестації хаосу в культурі нового часу (2017)
Андреєв О. В. - Роздуми про папський примат в перспективі діалогу з православними (2017)
Кришталь А. Б. - Світське та релігійне у трактуванні держави: секуляризація у західному світі (2017)
Мокієнко М. М. - Сучасні тенденції розвитку п'ятидесятицької місійної еклезіології (2017)
Несправа М. В. - Три сценарії розвитку ісламу в Європі (2017)
Подорожній Ю. А. - Суспільство солідарності в християнській соціальній концепції (2017)
Теліженко Л. В. - Цілісність людини древніх цивілізацій: постнекласичний підхід (2017)
Шевченко М. І. - Тенденції культурної динаміки в контексті суперечностей соціокультурних змін сучасності (2017)
Шніцер М. М. - Метафора як інструмент відображення соціальної дійсності (2017)
Богданова Н. Г. - Проблема самореалізації людини у сучасному інформаційному суспільстві (2017)
Холох О. І. - Процеси симуляції та симулякри в контексті новітніх війн: філософсько-антропологічне осмислення (2017)
Гірліна Н. Ю. - Феномен кіберсоціалізації в умовах медіакультурного простору (2017)
Драпушко Р. - Гуманістична світоглядно-ідеологічна парадигма в сучасній туристичній політиці держави: становлення та реалізація (2017)
Захаренко К. - Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної небезпеки (2017)
Концурак О. - Екологічна ситуація держави: парадокси теорії і практики (2017)
Красніцька Г. М. - Проблеми єдності нації в умовах глобалізації (2017)
Кулик О. В. - Цілі навчання філософії в США та Україні (2017)
Мартинова С. П. - Кризова свідомість: від особистої кризи до соціальної маргінальності (2017)
Мельник Ю. М. - Самореалізація як феномен, Шевченко Г. А. (2017)
Мовчан М. М. - Страхи в духовно-культурній традиції України (2017)
Оліфер О. Є. - Проблема поділу як ключовий аспект ідентичності особистості (2017)
Орищенко Н. О. - Простір репрезентації Прекрасної Дами: ігрова складова куртуазного культу (2017)
Sanotska N. - Posthumanism: genealogies, strategies, practices (2017)
Сластенко Е. Ф. - Философия медицины: формирование предметного поля, Ягодзинский С. Н. (2017)
Сосуновський В. С. - Проблемне поле соціального буття територіальної громади в сучасній Україні (2017)
Свистун В. В. - Музичний авангард: пошук нової виразності (2017)
Ткаченко К. О. - Професійна етика адвоката в роботі з корпораціями: ігри з законом - питання нормативності (2017)
Гриценкo М. В. - Забезпечення культури якості вищої освіти: зарубіжний досвід (2017)
Силадій І. - Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях (2017)
Червона Л. М. - Принципи розвитку студентського самоврядування в університетах (2017)
Балагура О. О. - Вплив сучасної освіти на формування особистості в суспільстві постійних змін (2017)
Левкулич В. В. - Труднощі перекладу: до питання про соціокультурну зумовленість уявлень про справедливість (2017)
Гончаренко О. А. - Педагогіка вільного часу Львівсько-Варшавської школи (2017)
Додонов Д. Р. - Університети-переселенці: проблеми сьогодення та перспективи реінтеграції (2017)
Капустін С. - Поняття світогляду у світлі сучасного філософсько-педагогічного дискурсу (2017)
Невмержицька Н. М. - Соціальні пріоритети студентської молоді в контексті професійного становлення (2017)
Опанасюк Ю. - Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти (2017)
Стасів Т. Г. - Особливості базової підготовки провізорів з дисципліни "Патентознавство" (2017)
Струк О. А. - Атестація та безперервна освіта провізорів (2017)
Щедрова Г. П. - Еволюція наукових підходів у межах політологічного аналізу міжнародних організацій (2017)
Явір В. А. - Етнополітична дезінтеграція: пошук характеристик у визначеннях суміжних наук (2017)
Опанасюк Т. А. - Інститут політичної опозиції в системі владних відносин, Невинна Г. Я. (2017)
Петров А. М. - Методологія дослідження кризових явищ суспільно-політичних модернізацій (2017)
Бадер А. В. - Чутки як компонент інформаційної складової сучасного збройного насилля (2017)
Гай–Нижник П. П. - Українсько-російські міждержавні взаємини за президенства В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого (2017)
Деревінський В. Ф. - Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій (2017)
Горюнова Є. О. - Проблема анексії Криму в зовнішньополітичній діяльності Європарламенту (2017)
Лепська Н. В. - Проблема концептуалізації простору в сучасному суспільно-політичному науковому дискурсі (2017)
Сакун А. В. - Політика інформаційного суспільства як політика скандалу, Кадлубович Т. І. (2017)
Карпяк О. М. - Політична адаптація особистості в умовах перехідного суспільства (2017)
Куницький М. П. - Особливості та тенденції мотивації поведінки політичного класу та суспільства у контексті демократизаційних змін в Україні (2017)
Вонсович О. С. - "Гра м'язами" між Північною Кореєю та Сполученими Штатами Америки: наслідки для міжнародної безпеки (2017)
Haydanka Ye. I. - Socio-Political Fragmentation and Peculiarities of Transboundary Cooperation of the Highest Self-goverment Body (on the examle of the Trnava Region of the Slovac Reublic), Martinkovich M. (2017)
Завада Я. І. - Ядерна програма Ірану в контексті ірано-ізраїльських відносин (2017)
Зейналова Ш. И. - Необходимость обновления механизма сотрудничества и интеграции между Азербайджаном и ЕС (2017)
Іщейкін К. Є. - Польський досвід впровадження бюджету участі (2017)
Польовий Т. Є. - Польсько-білоруські відносини на сучасному етапі: передумови і чинники зближення (2017)
Калитчак Р. Г. - Субнаціональний чинник у відносинах ЄС з третіми країнами: досвід Канади (2017)
Слюсаренко І. Ю. - Особливості політики Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору (2017)
Трофимов Е. А. - Формирование национальной идентичности в России и в Украине: политологический анализ (2017)
Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім - Роль Збройних Сил у формуванні безпекової й зовнішньої політики Турецької Республіки (2017)
Моторна Т. - "Кальник - столиця України ..." (2017)
Брижицька С. А. - Рецензія на збірник документів і матеріалів: історія Національної Академії Наук України. 1956–1960: Частина 1. Документи і матеріали / Редкол.: О. С. Онищенко (Голов. ред.) |та ін.|; Упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт |та ін.|. – Київ 2016. – 872 С.; Частина 2. Додатки / Редкол.: О. С. Онищенко (Голов. рред.) |та ін.|; Упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт |та ін.| – Київ, 2016. – 1064 С. (2017)
Носовский А. В. - Актуальные теплофизические проблемы управления ресурсом ядерных энергоблоков АЭС, Шараевский И. Г., . Фиалко Н. М, Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2017)
Виговський О. В. - Вплив вологості та чистоти водню на надійність потужних електричних машин, Хвалін Д. І., Мистецький В. А. (2017)
Skorbun A. D. - Comparison of statistical properties of coolant temperature and neutron flux in a reactor PWR-1000, Stadnyk S. M., Kotelenets V. G., Arvaninov O. L., Drobetskii A. V. (2017)
Кучмагра О. А. - Аналіз експериментальної статистики інтервалів. Перевірка експоненціальності розподілу інтервалів, Скорбун А. Д., Августов В. В., Мазний І. А., Казимиров О. С. (2017)
Molitor N. - Challenges and Progress in improving Safety and Managing Radioactive Wastes at Chornobyl NPP and in the Chornobyl Exclusion Zone, Drace Z., Bugai D., Sizov A., Kirsten Haneke K., Stefan Thierfeldt, Olaf Nitzsche, Yevgeniy Shapiro (2017)
Berkovskyy V. - Long-term programme of biophysical monitoring of the personnel involved in the construction of the new safe confinement, Bonchuk Iu., Ratia G., Tsygankov M., Vasylenko V., Sakhno V., Volkerniuk T., Gorbachov S. (2017)
Borysenko V. I. - Forecasting changes in the neutron-physical characteristics of fuel-containing materials, Goranchuk V. V., Sidoruk N. M. (2017)
Свєрчков С. Ф. - Перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему: актуальність рекомендованого курсу дій, Стельмах Д. А., Шумилова Л. Є. (2017)
Лагуненко A. С. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2015 - 2016 гг., Хан В. Е., Калиновский А. К., Краснов В. А., Кашпур B. А., Довыдьков С. А. (2017)
Garger E. K. - Assessment of aerosol radiation environment in short-range region of ChNPP during building of the new safe confinement, Shynkarenko V. K., Kashpur V. A., Skorjak G. G., Kalinovsky A. K. (2017)
Єгоров В. В. - Проблемні питання в дослідженні радіаційної обстановки під час реалізації проектів на об’єкті "Укриття" та шляхи вирішення їх, Павловський Л. І., Стоянов О. І., Федорченко Д. В. (2017)
Городецький Д. В. - Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових документів для забезпечення радіаційної безпеки під час перетворення об’єкта "Укриття", Деренговський В. В., Павловський Л. І. (2017)
Гаврюшенко Д. А. - Особливості переносу радіоактивних частинок у процесах полегшеної дифузії, Сисоєв В. М., Черевко К. В., Власенко Т. С. (2017)
Михайлов А. В. - Результаты уточнения динамики температуры подреакторной плиты и суммарного тепловыделения из зоны локализации ядерно-опасных скоплений в помещении 305/2 объекта "Укрытие" ЧАЭС, Дорошенко А. В. (2017)
Зимин Л. Б. - Ювілеї (2017)
Правила для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Romanovskiy O. - Pedagogical conditions of professional training for future programmer engineers, Goncharenko T. (2017)
Пономарьов О. - Системний підхід до розвитку професійного мислення, Квасник О. (2017)
Резнік С. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін, Хавіна І. (2017)
Підбуцька Н. - Психологічні аспекти становлення професіоналізму майбутнього фахівця: модель та структура (2017)
Зуєва Л. - Концептуальна цілісна синергетична модель психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Курбатов C. - Трансформація університету в контексті викликів ХХІ століття (2017)
Дольська О. - Питання метафори соціального простору в контекст руйнації метафізичного мислення (2017)
Михайличенко В. - Особистісний підхід у вивченні лідерства та його роль в процесі формування лідерського потенціалу студентів (2017)
Дєгтяр О. - Особливості та зміст основних етапів становлення компетентнісного підходу до управління персоналом, Непомнящий О. (2017)
Бондаренко В. - Дослідження змісту і структури лідерських якостей майбутніх психологів під час навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Титул, зміст (2017)
До 80-річчя Аркадія Омеляновича Тарнавського – багаторічного очільника аптечної служби Миколаївщини (2017)
Новини з міжнародного Конгресу International Diabetes Federation (2017)
Гадяк І. В. - Динаміка асортименту простатопротекторів у Державному формулярі лікарських засобів першого.дев’ятого випусків, Громовик Б. П. (2017)
Шматенко О. П. - Економічні аспекти фармакотерапії військовослужбовців із травмами та пораненнями головного мозку, Рум’янцев Ю. В., Власенко О. М., Плєшкова О. В. (2017)
Піняжко О. Б. - Мультикритеріальний аналіз рішень для оцінювання технологій охорони здоров’я: наукове обґрунтування вибору критеріїв в Україні, Заліська О. М. (2017)
Тригубчак О. В. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин у разі розроблення складу саше з протизапальними властивостями, Гуреєва С. М., Юр.єва О. О., Гой А. М. (2017)
Дячок І. Л. - Дослідження хронічної токсичності комплексного фітополіекстракту седативної дії, Піняжко О. Р., Іванків О. Л. (2017)
Вринчану Н. О. - Антисептичні властивості похідного аміноадамантану, Макітрук В. Л., Шаламай А. С., Дронова М. Л., Дудікова Д. М., Суворова З. С., Шарова А. О. (2017)
Рудь А. М. - Гепатопротекторна активність похідних 1,2,4-триазол-3-тіону, які містять за С5-атомом вуглецю гідрокси(феніл)метильний замісник, Каплаушенко А. Г., Пругло Є. С., Фролова Ю. С. (2017)
Рецензія на монографію члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора Чекмана Івана Сергійовича "Нанонаука: медико-біологічні основи" (2017)
Строєва В. О. - Застосування непараметричних методів до статистичного оцінювання вибіркових характеристик, Накопія М. (2016)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование температурных полей и термических напряжений при нагреве простых тел одновременно конвекцией и излучением. Сообщение 1, Уклеина С. В. (2016)
Самохвалов С. Є. - Загальні системи відліку і визначення енергії в теорії гравітації (2016)
Дронов С. Г. - Керування наближеним розв'язком диференціальних рівнянь з розривними коефіцієнтами (2016)
Смолянский П. С. - Построение подсистемы АСУ "Страж" по обнаружению эволюционирующих пустот в условиях карьера, Козикова Т. П. (2016)
Трикіло А. І. - Розробка математичної моделі очистки фенольних стічних вод від смолистих речовин. Частина 2, Єлатонцев Д. О. (2016)
Романюк О. Д. - Оптимізація мас зубчастих коліс механічної передачі на етапі попереднього проектування (2016)
Волошин Р. В. - Алгоритм расчета плавления утяжеленного комбинированного алюмосодержащего раскислителя цилиндрической формы в защитной оболочке, Бабенко М. В., Жульковский О. А., Жульковская И. И., Дегтяренко Я. О. (2016)
Льдовская А. В. - Математическая модель оценки риска отказа подсистемы "человек " в системе "человек-машина-среда", Мещанинов С. К. (2016)
Ковязин А. С. - Обоснование соотношения площадей поперечного сечения грунтового теплообменника для геотермальной вентиляции (2016)
Олійник Л. О. - Про оптимізацію параметрів системи автоматизованого обліку навчальної діяльності студента, Кравець М. Ю. (2016)
Соколов А. Д. - Оптимізація режимних параметрів процесу різання зношених пневматичних шин, вибір оптимального матеріалу та геометричних параметрів ріжучого інструменту при визначених умовах, Коробочка О. М., Сасов О. О. (2016)
Косухіна О. С. - Математичне моделювання динамічних режимів роботи асинхронного двигуна з масивним феромагнітним ротором, Поляков Р. М., С'янов О. М. (2016)
Вернигора В. Д. - Розробка математичної моделі процесу мийки шламів абразивної обробки металів в миючому розчині (2016)
Шумейко О. О. - Використання спектральної інверсії для виявлення процесу руйнування гірських порід, Пікареня Д. С., Дмитрієнко Д. Б. (2016)
Олійник Л. О. - Математична модель розрахунку балансу комп'ютерних ігор жанру Tover Defense, Бажан С. М. (2016)
Сигарев Е. Н. - Компьютерное моделирование теплового состояния системы "гарнисаж-футеровка" с учетом неравномерности ее толщины, Сокол А. Н., Недбайло Н. Н. (2016)
Винничук А. Г. - Математичне моделювання втрат тиску в трубопроводах із розробленням програмного забезпечення, Гриш Я. І. (2016)
Клочко Н. Б. - Дослідження фізичної моделі процесу вимірювання об’єму газу турбінними лічильниками методом Монте-Карло, Чеховський С. А., Слабінога М. О. (2016)
Мещанінов С. К. - Дослідження надійності функціонування апаратури гемодіалізного лікування, Довгалюк Б. П., Купрацевич П. С., Прокопенко А. Ю., Іванов А. В. (2016)
Карімов І. К. - Математичне моделювання теплового стану будівельних конструкцій з використанням матеріалів з фазовими переходами, Долгополов І. С., Яценко О. Л., Тучин В. Т. (2016)
Солодка Н. О. - Проектування та розробка клієнт-серверного додатку на основі однорангових мереж, Ляшенко О. А. (2016)
Похвалитый А. А. - Моделирование выпуска расплава из конвертера с применением метода диаграмм связей, Сигарев Е. Н., Кулик А. Д., Полетаев В. П. (2016)
Стасевич Р. К. - Математическая модель парового тракта многотопливного котлоагрегата для утилизации метана угольной шахты (2016)
Мещанінов С. К. - Моделювання надійності функціонування електронної системи контролю вологості складських приміщень, Багрій В. В., Кампов О. В., Співак В. М. (2016)
Марченко С. В. - Электродинамическое моделирование фазированных антенных решеток с согласующей периодической структурой и диэлектрическим заполнением, Съянов А. М., Гнатюк М. А. (2016)
Abstracts (2016)
Шумейко А. А. - Использование метода главных компонент для кластеризации изображений лиц, Братута М. Ю. (2017)
Коротков В. С. - Построение асимптотически оптимального алгоритма расчетов эквидистантных ломаных (2017)
Красніков К. С. - Комп’ютерні технології швидкого обчислення математичних моделей (2017)
Сасов О. О. - Математичне моделювання формування сил різання при розрізанні автомобільних пневматичних шин навпіл, Коробочка О. М., Волосова Н. М. (2017)
Штода М. Н. - Моделирование формоизменения металла в вытяжных калибрах системы "овал-круг" (2017)
С'янов О. М. - Дослідження впливу частоти струму на опір індукційного реостату за допомогою розв’язку рівнянь поля в тривимірній постановці, Косухіна О. С., Поляков Р. М. (2017)
Бейгул О. А. - Моделирование получения жаростойких защитных покрытий в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Середа Д. Б. (2017)
Евсеева Н. А. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния реторт в процессе восстановления тетрахлорида титана, Мищенко В. Г., Багрийчук А. С. (2017)
Філоненко Н. Ю. - Моделювання розчинності металів X (Cr, Mn, Co, Ni, Cu) у фериті, Баскевич О. С. (2017)
Середа Б. П. - Оптимизация технологии получения многокомпонентных покрытий на основе титана в условиях СВС, Палехова И. В., Кругляк И. В. (2017)
Мацуй А. М. - Моделювання підходів подрібнення різнотипів руд конкретного родовища у кульових млинах замкненого циклу, Кондратець В. О. (2017)
Середа Б. П. - Моделирование кинетики образования интерметаллидных сплавов в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Кругляк И. В., Белоконь Ю. А., Белоконь К. В., Жеребцов А. А. (2017)
Коротков В. С. - Моделирование рабочей нагрузки на технологическую систему станка с ЧПУ (2017)
Криворучко А. М. - Математическая модель вибрационного стола для снятия остаточных напряжений в сварных трубах, Кадильников С. В. (2017)
Григоренко В. У. - Управління проектами як об’єкт програмно-математичного моделювання складних технічних систем, Кадильникова Т. М. (2017)
Дранишников Л. В. - Оцінка зовнішнього ризику за допомогою нечіткої логіки, Сугаль Є. О. (2017)
Григоренко В. У. - Математичне моделювання поточного стану проектів та практична реалізація моніторингових досліджень, Кадильникова Т. М., Кадильникова А. В. (2017)
Мазуркевич А. И. - Математическое моделирование процесса принятия решений с учетом уровня компетентности менеджера проекта, Григоренко В. У., Антоненко С. В. (2017)
Карімов І. К. - Моделювання в процесі прийняття рішення про придбання обладнання з врахуванням обмеження площі розміщення та розміру інвестицій, Карімов Г. І. (2017)
Abstracts (2017)
Клименко Н. І. - Правовий статус експертів у деяких країних Європи (2017)
Швед А. И. - Актуальные проблемы судебно-экспертных технологий в теории судебной экспертизы и практике судебно-экспертной деятельности (2017)
Курилін І. Р. - Криміналістичне забезпечення розслідування порушення авторського права і суміжних прав, Антощук А.О. (2017)
Пілюков Ю. О. - Формування поняття інформації у криміналістиці та судово-експертній діяльності (2017)
Антонюк П. Є. - Організаційно-тактичні аспекти примусового відбирання біологічних зразків у особи в кримінальному провадженні (2017)
Біленчук П. Д. - Правове і наукове забезпечення досліджень культурної спадщини, культурних цінностей і творів мистецтва, Шульга О. О. (2017)
Веретун Г. С. - Дактилоскопічна верифікація в системах контролю та управління доступом: проблемні питання, Чернонос Д. В. (2017)
Нізовцев Ю. Ю. - Щодо нормативно-правового регулювання у сфері протидії несанкціонованим втручанням у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем (2017)
Моргун Н. С. - Отримання зразків для експертизи як важлива передумова її проведення (2017)
Патик Л. Л. - Стан наукових досліджень, присвячених розслідуванню правопорушень, пов`язаних з підробленням документів, які посвідчують вищу освіту (2017)
Пясковський В. В. - Судово-експертне забезпечення розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх (2017)
Чечіль Ю. О. - Особливості застосування принципів і методів визначення вартості майна в умовах ретроспективи (на прикладі проведення судової оціночно-будівельної експертизи), Булгакова С. А., Тальянчук І. С. (2017)
Завдов`єва І. Г. - Судово-економічна експертиза у криміналістичному забезпеченні протидії корупції в бюджетній сфері (2017)
Коцюлим Х. М. - Онтологічні та гносеологічні корені виникнення помилок у сфері дактилоскопічних досліджень (2017)
Слабунов В. В. - Деякі аспекти взаємодії учасників дорожнього руху на нерегульованому пішохідному переході (2017)
Русова О. Л. - Методичні питання підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово-почеркознавчих експертиз рукописних записів, в основі яких лежить латинський алфавіт (2017)
Таран О. В. - Час учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, Войтович Я. В. (2017)
Бідняк Г. С. - Використання спеціальних медичних знань під час огляду пошкоджень одягу трупа на місці його виявлення, Пантелєєв К. М. (2017)
Аксьонов В. В. - До проблеми встановлення факту інсценування злочинів, Кожевніков В. В. (2017)
Водолазов А. В - Специализированные программные средства проведения дактилоскопических экспертиз: предпосылки и цели создания, функциональное наполнение, Ревинский В. В., Лысяный Ю. Ю. (2017)
Хох А. Н. - Автоматизированное рабочее место "DendroExp" как инструмент для рационализации проведения дендрохронологических экспертных исследований, Кузменков Д. Е. (2017)
Осипенко І. П. - Ідентифікація особи за ознаками зовнішності, Гарига-Грихно М. М. (2017)
Манько Є. С. - Історія розвитку, поняття та теоретичні основи ідентифікації особи за ознаками зовнішності (2017)
Воробей О. В. - Використання спеціальних знань і призначення окремих видів судових експертиз під час розслідування кримінаьних правопорушень, пов`язаних з діяльністю конвертаційних центрів (2017)
Водолазов А. В. - Специализированные программные средства проведения дактилоскопических экспертиз: методика использования, Ревинский В. В., Старовойтов А. М. (2017)
Домбровський І. В. - Валідація методу кількісного та якісного визначення ДНК з використанням набору реагентів Quantifiler Human для полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Повх А. С., Петричук С. В., Романчук С. М. (2017)
Куслій Ю. Ю. - Можливість проведення молекулярно-генетичного дослідження слідів рук після їх обробки ціанокрилатом, Бачара Д. Я. (2017)
Макєшина К. О. - Дослідження підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку (2017)
Лисак Г. С. - Імунологічне дослідження слідів пальців рук на дактилоскопічних плівках, Хобот В. В. (2017)
Чисников В. Н. - Доктор медицины профессор Э. Ф. Беллин – известный эксперт-криминалист конца XIX столетия (к 165-летию со дня рождения) (2017)
Юсупов В. В. - Наукова спадщина професора М. В. Салтевського (до 100-річчя з дня народження українського вченого-криміналіста) (2017)
Генералюк Л. - Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика (2013)
Астаф'єв О. - Поезія Тараса Шевченка в польських перекладах ХХ століття (2013)
Кіраль С. - "...Образ чистого, святого... й такого рідного Максима": М. Богданович у літературознавчій рецепції та едиційній практиці Івана Денисюка (за матеріалами неопублікованого листування) (2013)
Галич О. - Леонід Большаков: портрет на тлі доби (2013)
Бетко І. - Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі (2013)
Гаврилюк Н. - Українська поезія: рецептивні проекції (2013)
Лущій С. - Зустріч зі словацькими вченими (2013)
Барчишина І. - Енжамбеман як засіб емфатизації епітетних структур у поетичних творах М. Волошина та В. Свідзінського (2013)
Нестелєєв М. - Літературність як теоретично-естетичний феномен (2013)
Бербенець Л. - Література як предмет масового споживання (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках, Брайко О. (2013)
Силантьєва В. - Обрії та шляхи сучасної української компаративістики (Літературна компаративістика. – Вип. ІІІ. – Ч. І, ІІ. – К.: ВД "Стилос", 2008.Літературна компаративістика. – Вип. ІV: Імагологічний аспектсучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. І, ІІ. –К.: ВД "Стилос", 2011) (2013)
Райбедюк Г. - Дволикий янус пізнього поетичного модернізму (Анісімова Н. На зламі культурних епох: Поезія покоління 80-х рр. ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму: Монографія. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. – 529 с.) (2013)
Назарук В. - Міжнародна конференція в Острозі (2013)
Голобородько Я. - Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Уперше на поштовій марці (2013)
Лідія Григорівна Голомб (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Голіна В. В. - Запобіжний потенціал Стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів, Шрамко С. С. (2017)
Шепетько С. А. - Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення координації та взаємодії у сфері боротьби з організованою злочинністю, Клименко О. А. (2017)
Половніков В. В. - Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Однолько І. В. - Взаємодія правоохоронних органів у сфры запобіганні кримінальним правопорушенням (2017)
Філіппов С. О. - Транскордонність: кримінологічний вимір (2017)
Новіков О. В. - Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у приватній сфері, Симкіна А. Є. (2017)
Севрюков В. В. - Нормативно-правове регулювання інституту пробації в Україні, Петровська Л. О. (2017)
Лапкін А. В. - Роль прокурора на початковому етапі кримінального провадження (2017)
Шепітько М. В. - Проблеми розслідування постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (2017)
Артеменко О. М. - Типологія особи злочинця-військовослужбовця, який порушив порядок проходження військової служби (2017)
Бабешко А. О. - Міжнародно-правові стандарти поводження з неповнолітніми, які потрапили у сферу дії кримінального провадження (2017)
Бойко В. В. - Особливості кримінологічного дослідження тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України (2017)
Вичавка В. І. - Прогалини правового регулювання діяльності Державної прикордонної служби України щодо боротьби з тероризмом (2017)
Гриненко І. О. - Класифікація злочинів залежно від повноти їх вчинення (2017)
Метельский І. Д. - Працівник правоохоронного органу як потерпілий від злочину (2017)
Сілко В. В. - Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину (2017)
Михалік О. І. - Віктимологічна характеристика фальшивомонетництва (2017)
Мокляк В. В. - Сучасний досвід США у сфері запобігання тероризму (2017)
Нікітіна А. О. - Строки в інституті судимості (2017)
Олійниченко В. В. - Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності за ухилинення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України (2017)
Топузян А. Р. - Моральність неповнолітніх як об’єкт кримінально-правової охорони (2017)
Перелік платних послуг,що можуть надаватись Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (2017)
Вихідні дані (2017)
Клочек Г. - Кінорежисер Тарас Шевченко & Голлівуд (2013)
Боронь О. - Композиція повістей Тараса Шевченка (2013)
Гальченко Сергій. Скарби літературних архівів / Під редакцією М. Г. Жулинського. - К.: Апостол, 2012. - 448 с. (2013)
Тарнашинська Л. - Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників (2013)
Лущій С. - Юрій Лавріненко - співредактор "Української літературної газети" (2013)
Назарець В. - Жанрово-тематичні різновиди послання в українській адресованій ліриці ХІХ - ХХ століть (2013)
Штейнбук Ф. - Мазох - Єлінек: тілесно-міметична топологія кореляту сексуальності, або Літературно-збочена колізія складної простоти (2013)
Назарук В. - Феномен Остапа Лапського (2013)
Соболь В. - Читаючи Остапа Лапського (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках, Брайко О. (2013)
Пастух Б. - Психографія в шатах слова (2013)
Денисова Т. - Ще раз про трансгресію й Теннессі Вільямса (2013)
Овсієнко В. - "Іду за край...": карикатура на Стуса (2013)
Івашків В. - "Покутська трійця" в системному дослідженні (Піхманець Роман. Із покутської книги буття: Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича. - К.: Темпора, 2012. - 580 с. - Сер. "Бібліотека "ЛітАкценту") (2013)
Сулима М. - Розпізнавання генетичного коду української літератури (БілоусПетро. Літературна медієвістика. Вибрані студії у 3-х томах. - Т.1: Зародження української літератури. - Житомир: Рута, 2011. - 376 с.; Т.2: Художній світ давньої української літератури: Ізборник. - Житомир: Рута, 2012. - 428 с.; Т.3: Українська паломницька проза: Історія. Поетика. Постаті. - Житомир: Рута, 2012. - 392 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Автопортрети Тараса Шевченка (2013)
Селіверстова С. - До 115-річчя Володимира Сосюри (2013)
Шпиталь А. - Вручення Премії імені О. І. Білецького (2013)
Іванишин М. - Інтертекстуальність як літературознавча проблема (2013)
Всесвіт. - 2012. - № 11 - 12 (2013)
Меленчук О. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства: Монографія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 240 с. (2013)
Шевченківська енциклопедія: У 6 т. - Т. 1: А-В / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2012 - 744 с.: (693) іл.; Т. 2: Г-З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2012 - 760 с.: (819) іл. (2013)
Кур'єр Кривбасу. - Листопад - грудень 2012. - № 276 - 277 (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Loboyko L. M. - Problem questions of the realization by the law-court of the appeal instance principles of the direct evidences investigation (2017)
Sheremet O. S. - Corruption in Local Government and its Prevention in Ukraine (2017)
Кузнецов В. В. - Удосконалення кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини проти державного діяча (2017)
Харченко В. Б. - Кримінально-правове забезпечення охорони власності Українського народу (2017)
Грищак С. В. - Проблеми ефективності застосування норм кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС, Бабенко М. В. (2017)
Голіна В. В. - Участь громадськості в запобіганні та протидії злочинності в Україні, Шрамко С. С., Калініна А. В. (2017)
Батиргареєва В. С. - Торгівля людьми в Україні: погляд із сьогодення (2017)
Головкін Б. М. - Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям (2017)
Мота А. Ф. - Взаємодія державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами в протидії нелегальній міграції (2017)
Шевчук В. М. - Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності (2017)
Нетеса Н. В. - Суспільні та приватні інтереси в кримінальному праві: до питання пошуку балансу (2017)
Медицький І. Б. - Політична злочинність: поняття, структура, наслідки для суспільства (2017)
Гальцова О. В. - Принцип поваги до прав і свобод людини в міжнародних стандартах з прав людини та поводження із засудженими (2017)
Богатирьов А. І. - Місця несвободи: поняття та сутність (2017)
Касапоглу С. О. - Щодо поняття і структури реалізації норм кримінального процесуального права (2017)
Дунаєва Т. Є. - Щодо доцільності правової регламентації кримінального проступку в законодавстві України (2017)
Павлюк Н. В. - Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Окремі питання нормативного регулювання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців залежно від зміни правового режиму в державі (2017)
Турлова Ю. А. - Соціально-рольова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини (2017)
Білецький А. В. - Громадський контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупції (2017)
Дзюба А. Ю. - Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній сферах (2017)
Єрмолаєва-Задорожня С. В. - Перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів: поняття, різновіди та форми прояву (2017)
Середа К. О. - Кримінальний процесуальний примус у системі запобіжних заходів (2017)
Усатова Т. І. - Щодо особливостей детермінації злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом (2017)
Шепітько І. І. - Проблеми визначення обсягу доказів та порядок їх дослідження в судовому провадженні (2017)
Перелік платних послуг, що можуть надаватись науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (2017)
Вихідні дані (2017)
Жулинський М. - Іменем Шевченка, в ім'я Шевченка (2013)
Гаджилова Г. - Семен Гулак-Артемовський: життєві і творчі колізії (2013)
Шевчук Т. - Сковородинівське коло: родовід Михайла Ковалинського (2013)
Трофимук М. - Еволюція естетичних та ідейних поглядів Іринея Фальковського на прикладі поезій раннього та пізнього періодів творчості (2013)
Овчаренко Н. - Альтернативно-історична модель жанру дистопії в канадській прозі (2013)
Дроздовський Д. - Сучасний британський роман після "9/ХІ": модель Іена Мак'юена (2013)
Бублейник Л.В. Слово в українській поезії: Навч. посіб. зі спецкурсу. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2012. – 288 с. (2013)
Токмань Г. - "Розрита" і "занедбана" могили: діалог Євгена Плужника з Тарасом Шевченком (2013)
Пуніна О. - "Лебедина зграя" Василя Земляка та "Вавилон ХХ" Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації (2013)
Камінчук О. - Семантика концепту любові в українській поезії кінця ХІХ початку ХХ ст.: світоглядно-оцінний аспект (2013)
Дмитрієнко М. - "Як мені хочеться, щоб ти був щасливий!" (Із листа Розалії Ліфшиць до Володимира Винниченка) (Володимир Винниченко – Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911–1918 роки) / Упорядкув., вступ, коментарі та прим. Надії Миронець. – Дрогобич: Коло, 2012. – 288 с., іл.), Іщенко Я. (2013)
Пастух Б. - У просторі відкритих фіналів (Хархун Валентина. Роман Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля": генерика, семіосфера, імагологія: Монографія. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 197 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко - художник (2013)
Барабаш М. - Франкознавчі заходи в Інституті Івана Франка (2013)
Костанкевич І.М., Сірук В.Г. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 328 с. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки") (2013)
Семенюк Лариса. Народна обрядова творчість Шацького поозер’я: Монографія. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 200 с. (2013)
Якубський Б.В. Творчий шлях Лесі Українки: Біографічні матеріали: Зб. ст. / Вст. ст. Л. Скупейка; упоряд та комент. А. Радько. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 471 с. (2013)
Ольга Анатоліївна Камінчук (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Tarasenko G. - Humanitarization of higher pedagogical education in the context of modernization of educational priorities in Ukraine (2017)
Соколова І. - Європейська модель запезпечення якості вищої освіти (2017)
Іванюк Г. - Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір (2017)
Калініченко Н. - Актуальні напрями підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Мельник Н. - Феномен "професійна компетентність" в українській та європейській педагогічній теорії (2017)
Іваницька О. - Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання, Панченко А., Панченко Г. (2017)
Тимчук Л. - Актуальність і перспективи професії "андрагог" в Україні (2017)
Голота Н. - Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку (2017)
Сугейко Л. - Інновації у мовній освіті молодших школярів, Мельничук Ю. (2017)
Співаковська Є. - Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів, Коткова В. (2017)
Бабаліч В. - Тенденції формування соціальної компетентності фахівців фізичного виховання та спорту (2017)
Дерека Т. - Формування мотивації у студентів спеціальності "фізичне виховання" до науково-дослідної роботи (2017)
Комісарик М. - Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників, Балаєва К. (2017)
Петрик Л. - Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа (2017)
Подчерняєва Н. - Інноваційний потенціал євроклубу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Валюк В. - Структурно-функціональна модель методичної системи навчання біохімії майбутніх учителів хімії та біології (2017)
Кошук О. - Фактори формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства (2017)
Марко М. - Аналіз педагогічних умов формування готовності студентів до застосування навчально-ігрових технологій у сучасному освітньому просторі (2017)
Козак Л. - Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції (2017)
Давидюк Н. - Компаративний аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної освіти країн Східної Європи, Олійник М. (2017)
Лобода О. - Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2017)
Лабунець Ю. - Досвід Греції з підготовки вчителя до раннього навчання англійської мови: сучасний вимір (2017)
Cоломаха А. - Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю "методика раннього навчання дітей іноземній мові": досвід Німеччини (2017)
Плужник І. - Шляхи формування іншомовної компетентності вчителів у вищих навчальних закладах Чехії та Польщі (2017)
Головатенко Т. - Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії (2017)
Перепелюк І. - Досвід Польщі з організації партнерства сім’ї і дошкільного навчального закладу у вихованні дитини (2017)
Сяосін Ч. - Критерії, показники та рівні вихованості етнічної толерантності студентської молоді (2017)
Маєвська А. - Структурні компоненти вокально-виконавського розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях із постановки голосу (2017)
Рахманова О. - Музика і колір у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів (2017)
Іванов В. Ф. - Моніторинг політичних новин прайм-тайму провідних каналів українського телебачення (хвиля – вересень 2017 р.), Костенко Н. В. (2017)
Баран Е. О. - Стереотипи у медіапродуктах для дітей (2017)
Мірошниченко П. В. - Суржик як іманентна властивість звукового образу українського радіомовлення (2017)
Сарміна Г. Л. - Cучасні тенденції розвитку крос-медійної журналістики (2017)
Фісенко Т. В. - Пропаганда як складник гібридної війни (2017)
Яненко Я. В. - Комунікаційні особливості сучасної нативної реклами (2017)
Перехейда В. В. - Дискурсивні ролі комунікантів у внутрішньому туризмі: драматургічний аналіз (2017)
Туржанська В. Д. - Феномен емоційного інтелекту (EI) у формуванні постнекласичної онтологіїсоціальних комунікацій (2017)
Белецька А. В. - Структура сфери масових емоцій як компонента соціально-комунікаційного простору (2017)
Жулинський М. - Іменем Шевченка, в ім'я Шевченка (2013)
Мишанич Я. - Тіні з минулого (З архіву Олекси Мишанича) (2013)
Сулима М. - Подвижник української медієвістики (2013)
Ушкалов Л. - Мій незабутній учитель (2013)
Криса Б. - Наукова спільнота: процес творення (2013)
Воїнов С. - Мій учитель Олекса Мишанич (2013)
Дзюба І. - Світла постать (2013)
Григір Тютюнник. Бути письменником: щоденники, записники, листи /Передм., упорядкув. О. Неживого. – К.: Ярославів Вал, 2011. – 440 с. (2013)
Кандинська В. - Рецепція естетизму й дендизму в новелі Ольги Кобилянської "Valse melancolique" (2013)
Микола Зимомря. Час і життя: Художньо-документальні нариси. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 644 с. (2013)
Горбань А. - Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника (2013)
Якимович О. - Готичний театр Юрія Липи (2013)
Пастух Б. - Роман "Андрій Лаговський" Агатангела Кримського як "історія хвороби" (2013)
Кизилова В. - "Повість для дівчаток" у літературі для дітей та юнацтва ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ століття: специфіка моделювання образів (2013)
Мушкудіані О. - Шевченко в оцінці Константине Гамсахурдіа (2013)
Кабкова О. - Живописний складник роману В. Набокова "Пнін" (2013)
"У мерехтінні найдорожчих лиць": Згадуючи Михайлину Коцюбинську / Упорядник і відповідальний редактор Е. Соловей. – К.: Дух і літера, 2012. – 576 с. (2013)
Васильчук М. - "Списувала, що мені старі ліси розказували...": Гуцульщина в поезії Марійки Підгірянки (2013)
Горбатюк В. - "Там, на рідній межі.". Володимир Свідзінський: дитинство в Моломолинцях (2013)
Цимбал Б. - Невідомий лист Миколи Аркаса до Василя Доманицького (2013)
Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20 – 30-ті роки ХХ століття): Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2012. –332 с. (2013)
Вертій О. - Слово до сучасників і нащадків (Хланта Іван. Юрій Бача: біобібліографічний покажчик. – Ужгород: ТДВ "Патент", 2012. – 168 с., іл.) (2013)
Шалак О. - Збірка українських народних голосінь (Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило (наук. ред. Л. Іваннікова); НАН України, ІМФЕім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 792 с. + компакт-диск) (2013)
Соболь В. - Неолатиністичні студії в Україні (Шевченко-Савчинська Л., Балашов К. Давня література: з полону стереотипів. – К.: Медієвіст, 2012. – 114 с.) (2013)
Григір Тютюнник. Нові дослідження і матеріали: Наук. зб. до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника / Упор. О. Неживого. – Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2012. – 388 с. (2013)
Чернюк С. - У тіні імперії (Юрчук О. У тіні імперії: українська література у світліпостколоніальної теорії: Монографія. – К.: ВЦ "Академія", 2013. –224 с. – (Серія "Монограф")) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Іконографія Тараса Шевченка (2013)
Левицький В. - Презентація "Шевченківської енциклопедії" (2013)
Бровко О. - Літературна Слобожанщина: карта і територія (2013)
Селіверстова С. - Не окремо взяте життя (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 1 - 2 (2013)
Кур'єр Кривбасу. - 2013. – Січень – лютий - березнь. - № 278 - 280 (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Бондар М. - Нестандартні смисли поетичного роздуму: жанр філософської медитації в ліриці Т. Шевченка (2013)
Таїни художнього тексту: Зб. наук. пр. – Донецьк: Вид- во ДНУ, 2012. – Вип. 14. – 152 с. (2013)
Боронь О. - Альбом офортів Т. Шевченка "Мальовнича Україна" у відгуках російської преси 1844 року (2013)
Тарахан-Береза З. П. "Заворожи мені, волхве…": Тарас Шевченко і Михайло Щепкін. – К.: Мистецтво, 2012. – 352 с., іл. (2013)
Бовсунівська Т. - Палінгенезис Емпедокла в художньому світі романтизму (2013)
Гурбанська А. - Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції) (2013)
Дзюба-Погребняк О. - Перша світова і українська література (2013)
Васьків М. - Емпірика, статистика й аналітика в "Кубані" Петра Лісового (2013)
Рарицький О. - Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби (2013)
Тімофєєв А. - Новаторство Павла Тичини в символічному наповненні образу блакиті (2013)
Кур'єр Кривбасу. - 2013. - Квітень - травень - червень. - № 281 - 282 - 283 (2013)
Жаркова Р. - Проекція автора в жіночому письмі, або Інтерпретація не-дитячої (не)казки "Метелик" Лесі Українки (2013)
Третяченко А. - Володимир Підпалий у контексті "тихої лірики" (2013)
Віталій Григорович Дончик / Авт. вступ. ст. П. Іванишин; укл. бібліогр. покаж. Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська. – К.: Академперіодика, 2012.– 104 с. (2013)
Букіна Н. - Типологія родинного прокляття та помсти в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк (2013)
Ференц Н. - "Душу тут свою виповідаю": Поезія Миколи Ільницького (2013)
Палинський В. - Чи цей світ лагідний? (2013)
Рева Л. - Тарас Шевченко у критиці: Іван Стешенко проти Сергія Єфремова (За архівними джерелами Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) (2013)
Михед П. - Про есе та есеїстів (Садикова Л. В. Русское эссе XX века. Художественное своеобразие. Динамика жанра. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 405 с.) (2013)
Пуніна О. - Per aspera ad astra (Наєнко М. К. Філологічний семінар – школа наших традицій. – К.: ВЦ "Просвіта", 2012. – 280 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко у бронзі та граніті (2013)
Левицький В. - Творчість Тараса Шевченка: діалог між дисциплінами та поколіннями (2013)
Боронь О. - Тридцять третя щорічна наукова шевченківська конференція в Нью-Йорку (2013)
Лущій С. - Всеукраїнська наукова конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання" (2013)
Віталій Дончик. Неминуче й неминуще: Літературні досліди і хроніки. – К.: Наукова думка, 2012. – 863 с. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Чамата Н. - Вірш Тараса Шевченка "Муза" в контексті еволюції античного топосу (2013)
Зимомря М. - Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі, Зимомря І. (2013)
Юрчук О. - Українські письменники й колоніалізм: від крутійства до утопічного пророцтва (2013)
Мойсієнко А. - Народна загадка в системі авторських художніх текстів (2013)
Іванишин П. - Осмислення мистецтва у вісниківців та Ганса Зедльмаєра: герменевтичні паралелі (2013)
Гнатюк М. - Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики (2013)
Шалагінов Б. - Дитяча література: до питання історичної періодизації (2013)
Касян Л. - "Спогади і роздуми на фінішній прямій" Івана Дзюби в контексті автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесятників (2013)
Черниш А. - Україноцентричність героїв Михайла Слабошпицького як основа самореалізації (2013)
Савка М. - Екзистенційний дискурс творчості Катрі Гриневичевої (за збіркою оповідань "Непоборні") (2013)
Галич А. - Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова (2013)
Кравець Я. - Іван Франко: переклад драми В. Гюго "Торквемада" (2013)
Стріха М. - Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка, Альошина М. (2013)
Циховська Е. - Американські pulp-журнали: історія виникнення та причини популярності (2013)
Наєнко М. - Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст (2013)
О'Лір О. - Містичні лілеї для Ніли (2013)
Іванникова Л. - Застигла музика Всесвіту: "Зірнула Зірниця" Раїси Лиші (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Музеї Тараса Шевченка (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Грицик Л. - За полудень віку (2013)
Бернадська Н. - Філологічний семінар (2013)
Костенко Н. - Віршознавчий семінар (2013)
Костенко Н. - Літературна студія імені Максима Рильського, Яровий О. (2013)
Ткаченко А. - Студентські літературні альманахи, Яровий О. (2013)
Грицик Л. - Українське порівняльне літературознавство 1920-х років: між реліктами позитивістських уявлень і типологією (2013)
Бернадська Н. - Модерний любовний роман в українській і японській літературах початку ХХ століття (Валер'ян Підмогильний і Дзюн'ітіро Танідзакі) (2013)
Гнатюк М. - Текстологія - базова філологічна дисципліна (2013)
Ткаченко А. - Роман оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) (2013)
Шаповал М. - Драма про Шевченка: інтермедійний ключ розуміння (2013)
Бігун О. - Мова як еманація святості: церковнослов'янізми Тараса Шевченка крізь призму семіозису (2013)
Український дольник: Колективна монографія / За ред. Н.В. Костенко; упор. О.М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 423 с. (2013)
Андрійченко Н. - Архетипологія роману Василя Шкляра "Чорний ворон" (2013)
Астаф'єв О. - Міфологема Дунаю в українській літературі (на прикладі творів Володимира Каліки) (2013)
Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії, компаративістики і літ. творчості. – К.: Логос, 2012. – 312 с. (2013)
Костенко Н. - Авангардистський тип українського дольника (Дк3, Дк4): метрика й ритміка (2013)
Яровий О. - Духовні пунктири гоголівської аксіології (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Ушановано іменем Тараса Шевченка (2013)
Скакун І. - Новий промінь зору у світі романів Гончара (Микола Кодак. Поетика Олеся Гончара- романіста: Монографія. – Луцьк: ПВД Твердиня,2012. – 272 с.) (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Росовецький С. - "Слово о полку Ігоревім" у літературній інтерпретації Тараса Шевченка (2013)
Кирильчук О. - Територія уявного: репрезентація історичного минулого в польській та українській белетристиці кінця ХІХ століття (2013)
Брайко О. - "Злочин і кара" Ф. Достоєвського і "Заповіт батьків" В. Винниченка: стратегії перекодування класичного дискурсу (2013)
Пахаренко В. - Панміфічна модель світосприймання: спроба систематизації (2013)
Мочкодан І. - Мовностильовий вимір художньої моделі світу у прозі Богдана Нижанківського (2013)
Гуляр Т. - "Зміна оптики": "вірші у прозі" чи прозова лірика? (2013)
Скиба Т. - Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918) (2013)
Тарас Салига. …І той вогонь, що не згаса… Маланюкознавчі студії: Монографія / Передм. Г. Клочека та Я. Гарасима. – Ужгород: Ґражда,2013. – 448 с. – Серія "Люби своє" (2013)
Горболіс Л. - "...Здалеку кричу: я - українка!" (За романом Надії Мориквас "Де мій брат?") (2013)
Мірошниченко Н. - Українська драматургія посттоталітарного періоду в міфологічному контексті (2013)
Мужук Л. - Кіно й телебачення чи троянський кінь? (2013)
Астаф'єв О. - Творчість Сімони де Бовуар у дзеркалі екзистенціалізму (С. К. Криворучко. Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 428 с.) (2013)
Шутенко Ю. - "Час іде наді мною..." (Абліцов В.Г. Василь Голобородько. Листи… – К.: ТОВ "Бізнесполіграф", 2012. – 258 с.) (2013)
Кур'єр Кривбасу. — 2013. - Липень - серпень - вересень. - № 284 – 285 - 286 (2013)
Дубініна О. - Осмислювати Себе, пізнавати Іншого (Имагологические аспекты русской и зарубежных литератур: Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. О. Ю. Поляков. – Киров: ООО "Радуга-ПРЕСС", 2012. – 270 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Земляки, друзі, знайомі Т. Шевченка (2013)
Стецько Ярина. Французька та українська поезія першої половини ХХ ст. Семантико-стилістична типізація: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 228 с.: іл. (2013)
Чумаченко В. - Кубань - Україна: контакти й наукова співпраця (2013)
Диба А. - "Леся Українка і національна культура" (2013)
Корбич Г. - Компаративістична конференція в Познані (2013)
Волковинський О. - 7-і Волошинські читання (2013)
Большакова Т. Л. "Быль о Тарасе" Леонида Большакова: от замысла к книге. – Уфа: ИЦ Уфимского филиала Московскогогосударственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, 2013. – 200 с. (2013)
Зінаїда Пахолок, Ілона Несторук. Миколай Крушевський і Волинь: Каталог-довідник. – Луцьк: Волинянин, 2012. – 156 с. (2013)
Дроздовський Д. - "Померли всі слова...". На смерть Інфанти (2013)
Нонна Хомівна Копистянська (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Іваннікова Л. - Ритуал прощання зі світом на Запорожжі та поема Тараса Шевченка "Чернець" (2013)
До 95-річчя Національної академії наук України (2013)
Третяченко Т. - Патріарх української науки (2013)
Білецький О. - Академик М. Грушевский. Історія української літератури, т. VI, ч. 1 - 2, стор. 970 (2013)
Саєнко В. - З українсько-скандинавських літературних взаємин: О. Кобилянська і Є.-П. Якобсен (2013)
Брайко О. - Роман В. Винниченка "Заповіт батьків" у діалозі з російською реалістичною традицією й неонатуралістичним дискурсом (2013)
Генералюк Л. - Екфразис і гіпотипозис: проблеми диференціації (2013)
Білик Г. - Літературознавча діяльність професора Михайла Наєнка (2013)
Нарівська В. - "...Про літературу як феномен естетики" (2013)
Пастух Т. - Життя та доля в романістиці Євгена Пашковського (2013)
Давиденко І. - Multum in parvo: новела-притча "Біла дівчинка" А. Дністрового в контексті актуальних проблем сьогодення (2013)
Абрамович С. - Сповідальний час лірика в диспуті з епічним рухом історії: творчість Віталія Колодія (2013)
Смольницька О. - Імпресіонізм поезії Раїси Лиші: можливості українського верлібру (2013)
Лебединська Т. - Про одну судову справу (за "Судебным вестником" № 269 від 10 грудня 1867 р.), Сулима М. (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Літературні вподобання Тараса Шевченка (2013)
Міжнародній асоціації академій наук (МААН) - 20 років (2013)
Бербенець Л. - Література в колі медій (2013)
Довіна М. - "Хронологія радянської культури: константи й трансформації" (2013)
Наталя Микитівна Шумило (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Яцків Я. - Журналу "Слово і Час" - 75 років, Жулинський М., Дончик В., Барабаш Ю., Гриценко П., Гарасим Я., Перебийніс П., Панченко В., Поліщук В., Голобородько Я., Дмитренко М., Бондар М. (2013)
Вектори сучасного літературознавства (за матеріалами журналу "Слово і Час") (2013)
Скупейко Л. - "Слово і Час": історія і сучасність (2013)
Грицик Л. - Пошукові стратегії компаративістики (2013)
Бернадська Н. - Теоретико-літературні проблеми (2013)
Костенко Н. - Нотатки про українське віршознавство на сторінках журналу "Слово і Час" (2013)
Шаповал М. - Дослідження інтертекстуальності в журналі "Слово і Час" (2013)
Гнатюк М. - Текстологічна "п'ятирічка" "Слова і Часу" (2013)
Ткаченко А. - Публікації з теорії перекладу (2013)
Астаф'єв О. - Літературна критика на сторінках "Слова і Часу" (2013)
Яровий О. - Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час" (2013)
Чамата Н. - Композиція ліричних творів Шевченка (сюжетно-тематичний рівень) (2013)
Ільницький М. - Своєрідність Шевченкового вірша: особливості інтерпретацій (2013)
Петренко А. Е. Идентификация Петренко (Петренко А. Е. Идентификация Петренко (Генеалого-биографическое исследование). – К.: Профі, 2012. – 192 с.) (2013)
Поліщук В. - Давнє письменство у студіях Василя Доманицького (2013)
Камінчук О. - Художні тенденції романтизму і просвітництва в поезії Бориса Грінченка (2013)
Александрова Г. - Борис Грінченко: рецепція "другорядних" українських письменників (2013)
Штейнбук Фелікс. Українська література у контексті тілесно-міметичного методу: Навчальний посібник. – Сімферополь:ВД "АРІАЛ", 2013. – 392 с. (2013)
Яструбецька Г. - Експресіоністичний вимір роману "Листя землі" Володимира Дрозда (2013)
Гальчук О. - Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичному прочитанні прецедентного тексту (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 7 - 8 (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Подорожі Тараса Шевченка в Україну (2013)
Боронь О. - Коментоване факсимільне видання "Гайдамаків" Т. Шевченка і монографічне прочитання поеми ("Гайдамаки": (Факсимільне вид. Історія книжки. Інтерпретація (У 3 кн.)). Гайдамаки. Поема Т. Шевченка. – СПб., 1841. – 131 с. (Факсимільне вид. – К.: Критика, 2013) Федорук О. Перше видання Шевченкових "Гайдамаків": Історія книжки. – К.: Критика, 2013. – 152 с. Грабович Г. Шевченкові "Гайдамаки": Поема і критика. – К.: Критика, 2013. – 360 с.) (2013)
Бербенець Л. - 12-а міжнародна конференція молодих учених (2013)
Соболь В. - 15-й міжнародний з'їзд славістів у Мінську (2013)
Овчаренко Н. - Новий нобелівський лауреат (2013)
Сеннікова Р. - Виставка графіки Юрія Галіцина (2013)
Оксана Гальчук. "…Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920 – 1930-х років: Монографія. –Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с. (2013)
Зміст журналу за 2013 р. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Барабаш Ю. - Тарас Шевченко в європейському літературному полілозі (Передні міркування до теми) (2013)
Левицький В. - Вірш Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора...": особливості розгортання теми (2013)
Медицька М. С. Літературознавчі статті, спогади, матеріали. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. – 352 с. (2013)
Лущій С. - Нью-Йоркська група та шістдесятники у працях Юрія Лавріненка (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського