Линник П. М. - Розчинні фракції важких металів з різним знаком заряду у воді річок басейну Тиси, Скоблей М. П. (2017)
Хільчевський В. К. - Оцінка якості води річки Біла Тиса, Лета В. В. (2017)
Паланичко О. В. - Ющенко Юрій Сергійович – гідролог, руслознавець. Ювілей – 60 років (2017)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Титул, Зміст (2017)
Троицкий В. А. - Повышение надежности магистральных трубопроводов газопроводов (2017)
Жовтуля Л. Я. - Визначення зміни напружено-деформованого стану ділянки підземного трубопроводу за даними безконтактного позиціонування з поверхні землі, Олійник А. П., Яворський А. В., Цих В. С., Побережний Л. Я. (2017)
Витвицька Л. А. - Методика підвищення чутливості рентгенівського контролю, Витвицький З. Я., Лаврук Х. З. (2017)
Слабінога М. О. - Pозроблення системи оцінки реального часу освітлення місцевості прямим сонячним випромінюванням, Клочко Н. Б., Тутка О. О. (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Cпосіб дослідження параметрів затухаючих коливань механічних систем, Дунець Р. Б. (2017)
Mariusz Rzasa - Mетодика визначення густини посткоагуляційного осаду з використанням ренгенівської мікро томографії, Ewelina Lukasiewicz, Marcin Binkowski (2017)
Романюк О. М. - Удосконалення ротаційного віскозиметра для вимірювання концентрації паперової маси, Крих Г. Б., Кріль Б. А., Кріль О. В. (2017)
Horoshaylo Yu. E. - Application of the colour measurement optoelectronic method for quality control of natural gas, Efimenko S. A., Shlyakhov V. V., Sotnik S. V. (2017)
Олійник А. П. - Дослідження стійкості течії в трубопроводах за наявності малих витоків для їх локалізації та визначення умов виникнення турбулентних ефектів, Мороз А. А., Бачук В. В. (2017)
Клочко Н. Б. - Дослідження ультразвукових лічильників газу в умовах експлуатації, Павлів Т. Р., Піндус О. В. (2017)
Ващишак І. Р. - Удосконалення парокрапельних нагрівачів для системи опалення приміщень та будівель, Ващишак С. П., Попович О. В., Доценко Є. Р. (2017)
Коробко А. І. - Концептуальні основи метрологічного забезпечення випробувань: загальні положення (2017)
Лопатин В. В. - Мобильные системы контроля в горной и нефтегазовой отраслях (2017)
Сеничак В. В. - Дискретні моделі і прискорені алгоритми чисельного розв’язування крайових задач еліптичного типу при неруйнівному контролі фізичних параметрів (2017)
Олійник О. Ю. - Чисельне рішення рівняння вільних коливань струни з урахуванням початкової форми згинальної лінії струни, Тараненко Ю. К. (2017)
Григорчук Г. В. - Математичне моделювання процесів деформації обертових об’єктів складної просторової конфігурації (2017)
Горбійчук М. І. - Математична модель системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти, Поварчук Д. Д. (2017)
Rzasa М. R. - Numerical analysis of the influence of the vortex shedder shape on the creation of von karman vortex street, Czapla-Nielacna B. (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Огляд захищених дисертацій (2017)
Малащенко В. О. - До 20-річчя львівського відділення підйомно-транспортної Академії наук України, Семенюк В. Ф. (2017)
Неженцев А. Б. - Анализ динамических нагрузок при торможении мостовых кранов с частотным управлением приводов передвижения, Бойко Г. А., Збитнев П. В. (2017)
Скрипник В. С. - Оптимизационное проектирование составных шкивов ленточно-колодочного тормоза при их воздушно-жидкостном охлаждении (2017)
Малащенко В. О. - Вібраційне пересування по шорсткій поверхні, Коруняк П. С., Ніщенко І. І. (2017)
Чаюн И. М. - Деформированное состояние подъемного каната с учетом межэлементного трения (2017)
Михайлов Є. П. - Дослідження засобів локальної навігації мобільних роботів, Скринник А. І. (2017)
Венцель Е. С. - Уравнение интенсивности изнашивания трибосопряжений с позиций неравновесной термодинамики, Щукин А. В., Орел А. В. (2017)
Суглобов В. В. - Здобутки маріупольського відділення підйомно-транспортної академії наук України, Семенюк В. Ф. (2017)
Григоров О. В. - Експериментальне та аналітичне моделювання мостового крана в процесі пересування, Губський С. О., Турчин О. В., Радченко В. С. (2017)
Зубко Н. Ф. - Моделирование динамических нагрузок в крановых механизмах подъёма при наличии слабины канатов, Немчук А. О. (2017)
Мамаев Л. М. - К расчету бронированных кабелей повышенной работоспособности, Ракша С. В., Солод В. Ю. (2017)
Григоров О. В. - Удосконалення керування рухом візка кабельного крана за допомогою автоматичної системи керування, Окунь А. О. (2017)
Грицай І. Є. - Підвищення навантажувальної здатності силових зубчастих передач модифікуванням профілів зубців на основі радіально-колового способу зубонарізання (2017)
Погребняк Р. П. - Структурний аналіз і кінематичний синтез спареного стрижньового кулісного механізму захвата робота (2017)
Михайлов Є. П. - Дослідження засобів переміщення мобільних роботів, Скринник А. І. (2017)
Харченко О. В. - Методичні аспекти оцінювання варіантів забезпечення потреб Збройних Сил України авіаційною технікою та іншими матеріально-технічними засобами в особливий період, Пащенко С. В. (2016)
Медведєв Г. А. - Аналіз досвіду НАТО щодо стандартизації в галузі безпілотної авіації (2016)
Семененко О. М. - Способи воєнно-економічного обгрунтування вибору перспективних зразків авіаційної техніки, Добровольський Ю. Б., Деревянко М. М. (2016)
Артюшин Л. М. - Методика оцінювання технічної досконалості авіаційних тренажерних комплексів, Мірненко В. І., Мавренков О. Є. (2016)
Богославець С. О. - Аналіз впливу використання композитів у конструкціях безпілотних літальних апаратів, Ладик М. О. (2016)
Водчиць О. Г. - Щодо оперативної оцінки ефективності ураження неоднорідних наземних цілей некерованими авіаційними засобами ураження, Єгоров С. Н., Павільч В. М., Тимофтика Г. Ф. (2016)
Водчиць О. Г. - Рекомендації щодо формування обрису бортового обладнання багатофункціонального літака-винищувача нового покоління для Збройних Сил України, Паутинка В. М., Семененко Л. М. (2016)
Волинець В. Л. - Щодо розрахунку зон спостереження аеростатною системою з підвісною радіолокаційною станцією, Мамонова Н. Л. (2016)
Волинець В. Л. - Практична методика оцінювання покриття місцевості аеростатними системами з підвісною радіолокаційною станцією, Мамонова Н. Л. (2016)
Дмитрієв В. А. - Основні характеристики, що визначають безпеку застосування парашутних систем для повітряного десантування (2016)
Єрмолаєв І. Р. - Оцінка впливу підвісного прицільного контейнера на характеристики літака-носія на основі використання розрахункової методики, Коцуренко Ю. В. (2016)
Захарін Ф. М. - Неінваріантна компенсаційна схема комплексування інерціальних датчиків первинної інформації з бортовим навігаційним коректором літального апарату, Пономаренко С. О., Карнаух Т. І. (2016)
Кононов О. А. - Методичний підхід до вибору складу і розміщення бортового обладнання літальних апаратів військового призначення при їх модернізації, Єрко В. Б. (2016)
Коритько О. І. - Щодо вирішення задачі створення легкої парабіпланної транспортної системи (2016)
Кравчук І. С. - Особливості розрахунку сили інфрачервоного випромінювання вертольотів, оснащених екранно-вихлопними пристроями (2016)
Леженін С. І. - Методичні особливості оцінювання фінансових витрат у системі вибору альтернативних зразків безпілотних авіаційних комплексів військового призначення, Стешенко П. М. (2016)
Панов А. П. - Про застосування некласичних параметрів в системах інерціальної орієнтації літальних апаратів, Пономаренко С. О., Сорокіна О. М. (2016)
Самойленко О. В. - Перспективи розвитку наземних комплексів приймання та цифрової обробки матеріалів повітряної розвідки Збройних Сил України, Пономаренко С. О., Ладик М. О. (2016)
Семененко О. М. - Аналіз апаратурних можливостей застосування бортового радіолокаційного комплексу в інтересах ведення радіоелектронної та контррадіоелектронної протидії станціям перешкод противника, Іванов В. Л., Манішин О. В. (2016)
Сорокін Д. М. - Шляхи модернізації та уніфікації наземних комплексів обробки польотної інформації для літальних апаратів Збройних Сил України, Ковальов В. О. (2016)
Тараненко В. В. - Сучасний стан розвитку та основні вимоги до перспективних оптико-електронних прицільних систем тактичних літаків (2016)
Федотов Б. М. - Методика розрахунку параметрів смугових радіолокаційних станцій з синтезуванням двовимірного просторового спектру, Пономаренко С. О., Ковтун В. І. (2016)
Хатунцева З. В. - Математична модель повітряного бою двох винищувачів, Улізько В. І., Маракулін О. Ю., Лагутін С. О. (2016)
Шатров А. М. - Щодо можливості підвищення точності застосування некерованих авіаційних ракет шляхом врахування температури їх двигунів, Шемякін С. Г. (2016)
Бойко А. П. - Аналіз напружено-деформованого стану основного стояка шасі літаків типу Су-27 при визначенні можливості його подальшої експлуатації за межами призначених показників, Манулін Ю. О., Стрела М. С. (2016)
Гришин В. М. - Методика врахування внутрішніх і зовнішніх факторів на тривалість виконання робіт з підготовки до використання авіаційної техніки за призначенням , Устінов С. В. (2016)
Добриденко О. М. - Математична модель статистичної обробки та прогнозування технічного стану планерів повітряних суден, Бологін А. С., Горохов Г. Т. (2016)
Довжук Д. В. - Прогнозування строків служби керованим авіаційним засобам ураження із заданою достовірністю, Шатров А. М. (2016)
Карпінос Б. С. - Моделювання напружених станів крила літака з бойовими пошкодженнями, Ковель П. П., Куліш В. М. (2016)
Карпінос Б. С. - Прогнозування залишкової довговічності елементів планера повітряних суден з урахуванням експертних оцінок умов експлуатації, Горохов Г. Т. (2016)
Ковель П. П. - Використання сигналів акустичної емісії для виявлення втомних руйнувань силової конструкції планера літальних апаратів при її експлуатації, Карпенко О. В., Хіжун В. В. (2016)
Лобунько О. П. - Система моніторингу циклічної пошкодженості основних деталей двигуна літака-винищувача, Грень В. М., Шульгін А. А. (2016)
Нагорний Л. В. - Вплив втомної деградації матеріалу лонжеронів лопатей несучого гвинта вертольота на їх ресурсні показники, Внуков А. В., Жикол П. О. (2016)
Шумілін Г. О. - Методичний підхід щодо розрахунку залишку ресурсу конструктивних елементів авіаційних двигунів, які знаходились на тривалому зберіганні, Карнаушенко В. М., Назаренко В. І. (2016)
Заріцький І. В. - Перспективи розвитку електричної системи запуску газотурбінних двигунів військово-транспортних літаків, Сторожук С. М., Діденко Ю. Л. (2016)
Кубарь С. В. - Проблемні питання функціонування системи аналізу надійності авіаційної техніки державної авіації України, Скляр О. І., Бєлінська Р. Б. (2016)
Логвиненко М. М. - Дослідження впливу хибних тепловипромінюючих цілей на інфрачервоні головки самонаведення керованих ракет, Вабіщевич О. В., Ільїна О. В. (2016)
Федотов І. Н. - До питання комплексного застосування двох методів неруйнівного контролю технічного стану крила літака, Зварич В. І., Бойко А. П. (2016)
Храмченко В. А. - Методичний апарат інформаційної підтримки прийняття рішення про допуск військової авіаційної техніки з відмовами окремих виробів бортового обладнання до виконання завдань в особливий період, Дудкін І. П., Агамов Л. Г., Вознюк М. М. (2016)
Храмченко В. А. - Щодо методики вибору оптимальної стратегії технічного обслуговування виробу бортового обладнання військової авіаційної техніки, Єрко В. Б. (2016)
Харченко О. В. - Методологія підтримання справності та льотної придатності авіаційної техніки державної авіації, Пащенко С. В. (2017)
Артюшин Л .М. - Методичний підхід до оцінювання ефективності ліцензійного виробництва літальних апаратів військового призначення, Мавренков О. Є., Раєв К. М. (2017)
Коцуренко Ю. В. - Методичний підхід до формування технічного обрису перспективного бойового вертольота, Єрмолаєв І. Р., Пістрюга В. М. (2017)
Семененко О. М. - Щодо врахування впливу чинників невизначеності під час оцінювання повної вартості складних систем авіаційної техніки, Добровольський Ю. Б., Манішин О. В. (2017)
Водчиць О. Г. - Аналіз систем дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВУ) країн НАТО та РФ як об’єктів інформаційної боротьби в умовах ведення бойових дій, Семененко Л. М., Паутинка В. М. (2017)
Захарін Ф. М. - Принципи побудови адаптивного інтегрованого навігаційного комплексу для безпілотних літальних апаратів, Пономаренко С. О., Карнаух Т. І. (2017)
Кононов О. А. - Особливості застосування методик багатокритеріального вибору варіантів модернізації бортового обладнання літальних апаратів військового призначення, Єрко В. Б. (2017)
Лобунько О. П. - Моделювання параметрів системи охолодження високонавантажених газових турбін авіаційних двигунів, Шульгін А. А. (2017)
Логвиненко М. М. - Векторна модель автоматичного управління з частотно-імпульсною модуляцією, Печура Д. С., Вабіщевич О.В. (2017)
Маракулін О. Ю. - Аналіз підходів до класифікації авіаційних тренажерів у концепції оснащення ними Збройних Сил України, Улізько В. І., Лагутін С. О., Хатунцева З. В. (2017)
Медведєв Г. А. - Напрямки удосконалення засобів зв’язку та передачі даних авіації Збройних Сил України, Ковальов В. О. (2017)
Підчибій Л. В. - Підхід до модернізації захисного шолома льотчика тактичного літака з метою підвищення ефективності виконання ним операторських функцій (2017)
Самойленко О. В. - Перспективні напрями побудови бортового електронного обладнання літального апарата з мультиплексним інтерфейсом управління та контролем інформаційного обміну безпілотного літального апарата з мультиплексним інтерфейсом управління та контролем інформаційного обміну, Волинець В. Л., Ладик М. О. (2017)
Семененко О. М. - Методичний підхід до оцінювання ефективності застосування електромагнітної імпульсної зброї, Іванов В. Л., Сушак М. Б. (2017)
Сорокін Д. М. - Шляхи підвищення рівня захисту тактичних літаків у процесі модернізації, Целіщев І. Ю., Карнаух Т. І. (2017)
Стешенко П. М. - Методика багатокритеріального вибору розвідувальних БпАК, Волченков О. В., Лужбіна О. Б., Мамонова Н.Л. (2017)
Терещенко Ю. М. - Перспективи створення авіаційних двигунів нових схем, Дорошенко К. В., Терещенко Ю. Ю. (2017)
Устінов С. В. - Вимушені коливання стулок верхніх входів повітрозабірників літаків типу МиГ-29, Турчин В. М. (2017)
Федотов Б. М. - Оцінка точності визначення висоти рельєфу в інтерферометричних радарах синтезування двовимірного просторового спектру, Ковтун В. І. (2017)
Харитонов М. О. - Сучасний стан та перспективи використання геофізичної інформації в бортовому обладнанні військових літальних апаратів, Сорокіна О. М. (2017)
Чепіженко В. І. - Аналіз існуючих методів управління групою безпілотних повітряних суден, Скирда І. І. (2017)
Добриденко О. М. - Застосування мереж Байєса для прогнозування експлуатаційної міцності планера повітряних суден, Бологін А. С., Горохов Г. Т. (2017)
Добриденко О. М. - Аналіз і порівняння навантажень, що діють на стояк шасі літака типу Су-27 в розрахункових та експлуатаційних умовах, Ковель П. П., Стрєла М. С. (2017)
Дудкін І. П. - Аналіз методів підвищення надійності комплексів бортового обладнання військової авіаційної техніки, Сторожук С. М., Бабкіна Т. В. (2017)
Карпінос Б. С. - Аналіз дефектів стулок верхніх входів повітрозабірників літаків типу МИГ-29 та усунення умов їх появи, Ковель П. П., Куліш В. М. (2017)
Кубарь С. В. - Дослідження щодо подальшої безпечної експлуатації авіаційних балонів літальних апаратів, Вознюк М. М., Агамов Л. Г. (2017)
Манулін Ю. О. - Аналіз особливостей експлуатації силової конструкції літаків типу Су-25 при наявності бойових уражень, Хіжун В. В. (2017)
Нагорний Л. В. - Методичний підхід щодо оцінки можливості експлуатації вертольотів з втомними пошкодженнями силових елементів, Внуков А. В., Шульгін А. А. (2017)
Заріцький І. В. - Щодо методики синтезу оптимального закону управління асинхронним стартер – генератором електрифікованного літака, Діденко Ю. Л. (2017)
Скляр О. І. - Особливості проведення неруйнівного контролю шасі літаків, Чусь Д. І., Бєлінська Р. Б. (2017)
Храмченко В. А. - Щодо оптимізації режимів технічного обслуговування виробів бортового обладнання військової авіаційної техніки, Єрко В. Б. (2017)
Шатров А. М. - Методичні рекомендації з організації робіт з підтримання справності керованих авіаційних засобів ураження, Довжук Д. В., Ільїна О. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Пономаренко О. М. - Пристрій для сепарації високодисперсної залізорудної сировини за допомогою комбінованого впливу постійних та змінних магнітних полів, Брик О. Б., Дудченко Н. О., Євтєхов В. Д. (2017)
Kovalets I. V. - Povitrya Web-Based Software System for Operational Fo recasting Atmospheric Pollution after Manmade Accidents in Ukraine, Maistrenko S. Yа., Khalchenkov A. V., Zagreba T. A., Khurtsilava K. V., Anulich S. N., Bespalov V. P., Udovenko O. I. (2017)
Данько В. А. - Розробка технології виготовлення сенсор них чипів з підвищеною чутливістю та покращеними фізико-механічними характеристиками для оптич них сен сорів на основі поверхневого плазмонного резонансу, Індутний І. З., Ушенін Ю. В., Литвин П. М., Минько В. І., Шепелявий П. Є., Луканюк М. В., Корчовий А. А., Христосенко Р. В. (2017)
Студент М. М. - Розроблення устаткування для електродугової металізації та новітніх витратних матеріалів для нанесення захисних і відновних покриттів на деталі гірничодобувної, транспортної та харчопереробної промисловості, Гвоздецький В. М., Ступницький Т. Р., Дзьоба Ю. В. (2017)
Володіна Т. Т. - Впровадження дієтичних добавок з ефектом дезінтоксикації, поліпшення остеогенезу та метаболізму, Короткевич Н. В., Романюк С. І., Галкін О. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2017)
Радченко В. Г. - Створення та впровадження системи електронної бази даних і маркування для ідентифікації та отримання інформації про види рослин у ботанічних садах, дендрологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва, Матяшук Р. К., Жигаленко О. А., Груша В. М. (2017)
Васильєва І. Е. - Тенденції докторських дисертаційних робіт, які було захищено у спеціалізованій вченій раді при Головній астрономічній обсерваторії НАН України у 1991—2016 роках (2017)
The IDEATION Innovation and Networking Eco system (2017)
Десята ювілейна Міжнародна виставка LABComp lEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-Tech. Пост-реліз (2017)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2017 рік (том 13) (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Вєдєнєєв Д. В. - Культурно-інформаційний вплив сучасного світу та історична свідомість української політичної нації (2015)
Vylchynska I. - The evolution of left radicalism in Latin America: from revolutionary to moderation (2015)
Єсипенко Р. М. - Проблеми сценічного втілення творів інонаціональної драматургії в українському театрі (60-80-і роки ХХ століття) (2015)
Рой Є. Є. - Народний танок як складова календарно-святкової обрядової культури українців: історичний аспект (2015)
Варивода А. Г. - До питання вивчення українського церковного гаптування доби бароко (2015)
Ільницький В. І. - Особливості облаштування побуту в умовах підпілля Карпатського краю ОУН: 1945–1954 рр. (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) (2015)
Карпов В. В. - Вексилологічні традиції у символіці війська Козацької держави (XVI–XVIII ст.) (2015)
Маложон О. І. - Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України (2015)
Оборська С. В. - До історії мистецтва вітражу у контексті духовної життєдіяльності людини (2015)
Reva T. - Freemasonry in Ukraine: the main stages of development (2015)
Святненко А. В. - Становлення та розвиток православних парафіяльних училищ на Поділлі: перша половина XIX ст. (2015)
Трач Ю. В. - Високі технології у контексті історичного розвитку техногенної цивілізації (2015)
Філіна А. П. - Тенденції розвитку закладів сфери культури у контексті становлення нових умов культурної політики (2015)
Чухрай Л. О. - Замітки до викладання архітектурної історії Києва: пам’ятки Андріївського узвозу (2015)
Ототюк О. В. - Актуальність дослідження термінології культурного життя України: 20-і – початок 30-х років ХХ століття (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Nastishin Yu. A. - Lasing in a hybrid-aligned cholesteric, Dudok T. H., Hrabchak V. I., Lychkovskyy E., Yakovlev M. Yu., Vankevych P. I., Meyer C., Pansu B. (2017)
Krupych O. - Topological defects of optical indicatrix orientation in optically biaxial crystals. The case of light propagation in the directions close to the optic axes, Vasylkiv Yu., Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2017)
Syetov Y. - Optical absorption and luminescence spectra of 2,5-di-(2-benzoxazolyl)phenol in the solid state (2017)
Leihong Z. - Studies on the key methods for compressive ghost-image tracking based on background subtraction, Yi K., Bei L., Wenjie Z., Dawei Z., Xiuhua M. (2017)
Hu D. - Fusion of infrared and visible images based on nonsubsampled shearlet transform and block compressive sensing sampling, Shi H. (2017)
Содержание (2017)
Khalid D. - Optimized acousto-optic modulation for the V-type electromagnetically induced transparency in rubidium-87 D1 line, Majeed H. (2017)
Булат А. Ф. - Сейсмоизоляция зданий и сооружений с помощью эластомерных блоков, Дырда В. И., Лисица Н. И., Немчинов Ю. И., Марьенков Н. Г., Козуб Ю. Г., Немченко В. В., Голубь Л. А. (2017)
Rammarat E. - Studies of concentration dependence of the fluorescent quantum yield from rhodamine 6G and Au–Pd core–shell nanorods, using a response surface methodology, Locharoenrat K., Yindeesuk W., Damrongsak P. (2017)
Логинова А. А. - Определение долговечности резиновых виброизоляторов опорного узла рабочего органа ударно-центробежных дезинтеграторов при старении в условиях агрессивной среды (2017)
Пухальский В. Н. - Добыча и переработка урановой руды в Украине, Синчук В. В., Басараб Н. Н. (2017)
Дырда В. И. - Сжатие тонкослойных резинометаллических элементов, Гребенюк С. Н., Решевская Е. С., Сокол С. П., Новикова А. В. (2017)
Кобец А. С. - Некоторые проблемы безопасности тяжёлых вибрационных машин с эластомерными элементами, Дырда В. И., Сокол С. П., Толстенко А. В. (2017)
Кобец А. С. - Обоснование радиуса окружности направляющей кривой носка культиваторной лапы, Пугач А. Н. (2017)
Дырда В. И. - Низкочастотная виброизоляция тяжёлых технологических машин с помощью эластомерных элементов, Лисица Н. И., Козуб Ю. Г., Агальцов Г. Н., Заболотная Е. Ю., Твердохлеб Т. Е., Лисица Н. Н. (2017)
Калганков Є. В. - Особливості фрактального аналізу поверхні руйнування гумових футерівок, що працюють в умовах абразивно-втомного зносу (2017)
Цаніді І. М. - Захисні футерівки барабанних млинів: сучасний стан та перспективи розвитку, Калганков Є. В. (2017)
Дырда В. И. - Термомеханическая устойчивость эластомерных элементов тяжёлых вибромашин при длительных циклических нагрузках, Черний А. А., Толстенко А. В. (2017)
Калашников В. А. - Дезинтеграция железной руды в шаровых мельницах с резиновой футеровкой, Головко Л. Г., Стойко А. В., Дырда В. И., Хмель И. В. (2017)
Дырда В. И. - Промышленная безопасность в контексте защиты машин и операторов от вибрации и шума, Агальцов Г. Н., Козуб Ю. Г., Сокол С. П. (2017)
Pişkin B. - The important role of retrofitting in agricultural machinery: a case study for techniques and applications, Sağlam R. (2017)
Круковская В. В. - Метод расчёта параметров связанных процессов деформирования углепородного массива и фильтрации метана, Круковский Д. А. (2017)
Кирия Р. В. - Определение дуги сцепления при взаимодействии ленты конвейера с футерованным барабаном, Ларионов Г. И., Пазынич А. В. (2017)
Минеев С. П. - Оценка концентраций индикаторных газов в очистных забоях ШУ "Покровское", Кочерга В. Н., Янжула А. С., Самохвалов Д. Ю., Гулай А. А., Голуб С. Н., Лисняк С. С. (2017)
Минеев С. П. - Современная методология прогноза выбросоопасности песчаников при ведении горных работ на угольных шахтах Украины, Шубин В. П., Кострица А. А., Янжула А. С., Кирьяков М. А., Крипченко С. В. (2017)
Минеев С. П. - Особенности применения режима сотрясательного взрывания при проведении горных выработок, Янжула А. С., Кострица А. А., Кирьяков М. А., Минеев А. С. (2017)
Минеев С. П. - Вопросы оценки эффективности мероприятий для исключения возможности загазирования горных выработок при обрушении пород кровли, Кочерга В. Н., Прусова А. А., Головко Ю. И., Янжула А. С., Гулай А. А. (2017)
Ішков В. В. - Про розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі пласта С10в шахти "Дніпровська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району Донбасу, Козій Є. С. (2017)
Булат А. Ф. - Критерии использования матрицы рисков при совершенствовании системы управления производством и охраной труда на угольных шахтах, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А. (2017)
Яланский А. А. - Исследование способов борьбы с пучением почвы в горных выработках методом конечных элементов, Слащев А. И., Селезнев А. М. (2017)
Науменко М. М. - Математична модель руху зернової суміші в циліндричному решеті, що обертається навколо осі, Сокол С. П., Філіпенко Д. В., Гурідова В. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Жукова Л. М. - Цифрова економіка як об’єкт державного регулювання (2017)
Шедяков В. Е. - Ценность жизни и возможность творчества как характеристики постсовременных общественных изменений (2017)
Эйвазова Н. К. - Роль инфраструктуры в развитии аграрной отрасли и решении социальных проблем (2017)
Жиленко К. М. - Систематизація та аналіз сучасних форм транснаціоналізації міжнародного бізнесу (2017)
Ковбаса В. А. - Основи та принципи функціонування світової валютної системи: сучасні теоретичні погляди (2017)
Примостка О. О. - Розумові процеси теорії обмежень Голдратта: системна методологія (2017)
Рубан Т. С. - Еволюція інституту посередництва у світовій економіці (2017)
Антонова О. М. - Стратегія забезпечення економічної безпеки закладів сфери вищої освіти (2017)
Денисов О. Є. - Функціональна декомпозиція загроз зовнішньоекономічній безпеці галузі (2017)
Кобченко А. А. - Маркетингова концепція конкурентоспроможності освіти в Україні, Кузнєцов К. А. (2017)
Кондукоцова Н. В. - Реальний сектор як лідер національної економіки (2017)
Савіна Н. Б. - Формування водогосподарського комплексу у складі національної економіки на основі функціонального підходу, Ковшун Н. Е. (2017)
Тюхтій М. П. - Досвід функціонування інфраструктурної підтримки підприємництва в ЄС, Голомб В. В., Садовська Ю. І. (2017)
Сержанов В. В. - Державна інвестиційна політика як інструмент модернізації національної економіки (2017)
Сибірцев В. В. - Інституціональне проектування механізму регулювання національного ринку праці (2017)
Сугак Т. М. - Методи державного регулювання тарифів у сфері водопостачання (2017)
Філяк М. С. - Основні ознаки взаємодії процесів цивілізації та здичавіння у розвитку поселень (2017)
Фісуненко Н. О. - Вплив чинників на формування ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва (2017)
Бабій І. В. - Методичні основи стратегічного планування у визначенні пріоритетів ЗЕД промислових підприємств (2017)
Севастьянов Р. В. - Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства, Бойко О. І. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва у будівництві, Барінов Д. Ю. (2017)
Горбоконь В. Ю. - Оптимізація корпоративних витрат акціонерних товариств (2017)
Дробишева О. О. - Стратегії управління підприємством під час загрози банкрутства, Гюльназарян В. В. (2017)
Дробишева О. О. - Пріоритетні напрями підвищення рівня економічної безпеки підприємства, Лазарчук Ю. В. (2017)
Трифонов Г. Ф. - Напрями підвищення ефективності використання економічного потенціалу підприємства, Єфремова О. С. (2017)
Занора В. О. - Управління системою економічної безпеки підприємства на основі проектного підходу, Сільченко Б. І. (2017)
Іванова В. Б. - Дослідження феномену життєвого циклу інновації як просторово-часового континууму (2017)
Іжевський П. Г. - Бізнес-модель інтеграції підприємств АПК на основі мережевого підходу (2017)
Коваленко О. В. - Рентабельність виробництва та шляхи її підвищення, Шевченко А. В. (2017)
Коваленко О. В. - Підвищення ефективності використання трудового потенціалу ПАТ "Запоріжсталь", Похильченко І. М. (2017)
Кушнір Л. В. - Підвищення інноваційної активності контейнерного терміналу шляхом автоматизації процесів управління, Степовіченко Н. О. (2017)
Македон В. В. - Управлінські складники формування та розвитку організаційної культури на підприємстві, Валіков В. П. (2017)
Маршук Л. М. - Моніторинг показників рівня використання ресурсно-фінансового потенціалу підприємства (2017)
Мельник М. І. - Моделювання та оцінка фінансового стану сільськогосподарських агроформувань України та Польщі (2017)
Вихідні дані (2017)
Босик З. О. - Культурні практики зарубіжного досвіду з охорони нематеріальної культурної спадщини в контексті культурної політики України, Семенюк А. В. (2015)
Марченко В. В. - Культурно-дозвіллєвий простір сьогодення у вимірах методичної служби, Виткалов С. В. (2015)
Олійник О. О. - Психологічні технології у сфері дозвілля (2015)
Косінова О. М. - Упровадження естетичної спрямованості професійної підготовки студентів (2015)
Корисько Н. М. - Використання гри в дитячих хореографічних колективах – дієвий засіб пізнання світу (2015)
Слівінська А. Ф. - Гостинність у філософії І. Канта: антропологічний вимір (2015)
Босий І. М. - Розвиток дизайну складаних Х-подібних меблів від стародавнього світу до початку ХХІ століття (2015)
Брижаченко Н. С. - Сенсорні технології в дизайні предметно-просторового середовища (на прикладі інтер’єрів громадського призначення) (2015)
Гончарова О. М. - Шедевр в експозиції художнього музею (2015)
Бабенко Н. Б. - Регулювання, самоменеджмент та планування вільного часу (2015)
Барна Н. В. - Аксіологічні та діалогічні концепції художньої культури (2015)
Гоцалюк А. А. - Еволюція символіки української писанки (2015)
Солоділова О. В. - Українська скульптура у вимірах часу (2015)
Рой Є. Є. - Становлення і розвиток народно-сценічного танцювального мистецтва як складника хореографічної культури (2015)
Сьомкін В. В. - Оптимізація професійних функцій дизайн-діяльності (2015)
Майстренко К. С. - Соціокультурні аспекти архітектурних трансформацій житлового середовища (2015)
Совгира Т. І. - Феномен "телеестрада" у дзеркалі мистецької критики (2015)
Хоменко М. І. - Традиційні та нові виражальні засоби і види графіки промислового дизайнера (2015)
Причепій О. Є. - Орнамент як предмет наукового дослідження (2015)
Папета О. В. - Живопис Людмили Семикіної в контексті колористичних і формотворчих тенденцій майстерні О. О. Шовкуненка (2015)
Пчелінцева Л. І. - Основні тенденції розвитку фестивалів сучасного мистецтва в Києві кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Гапетченко Р. Ю. - Родинно-побутові пісні як складник духовної культури української сім’ї (2015)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістична парадигма у творчій спадщині Джованні Бокаччо (2015)
Овчарук О. В. - Концепція людини Кліффорда Гірца у контексті культурологічної парадигми пізнання (2015)
Цибулько В. О. - Роль культурології у феноменолого-герменевтичному процесі поетичного перекладу (2015)
Бензюк О. О. - Світовідношення як підґрунтя художньої творчості: культурологічний аналіз (2015)
Паславська Л. О. - Народна художня культура: до питання визначення змісту поняття (2015)
Прищенко С. В. - Візуальна мова сучасної рекламної графіки: соціокультурні детермінанти та стилістичні тенденції (2015)
Головач Н. М. - Формування ціннісних орієнтацій у процесі культурної соціалізації особистості (2015)
Шевченко А. А. - Роль сім’ї як соціального інституту у формуванні культури особистості (2015)
Холодинська С. М. - Естетичний контекст футуристичної поезії М. Семенка: від "Prelude" до "Дерзання" (2015)
Зосім О. Л. - Сакральна музика в музикознавчому дискурсі: питання термінологічної дефініції (2015)
Міц О. Р. - Концертно-фортепіанний стиль М. Мошковського (на матеріалі концертів для фортепіано з оркестром) (2015)
Сташевський А. Я. - Жанрова система сучасної музики для баяна українських композиторів: тенденції еволюції та інновації (2015)
Зубавіна І. Б. - Дискусійний характер збереження кіно-на-плівці в добу експансії цифрових технологій (2015)
Даць І. В. - Функції режисера в забезпеченні життєздатності сучасної опери (на прикладі творчої діяльності Лукашева В. А.) (2015)
Канівець І. А. - Роль драматургічного конфлікту в побудові різних версій кінопроекту (2015)
Гопка О. В. - Формування інституціонального підходу до музичного мистецтва в контексті методології українського історичного музикознавства (2015)
Жильцова О. П. - Камерний емалевий портрет XVIII сторіччя (2015)
Тарасова О. О. - "Ментальні карти": моделювання образів національних культур у музичній творчості (2015)
Фіалко В. О. - Режисерські пошуки Сергія Данченка: початок київського періоду (2015)
Хананаєв С. В. - Актуальні проблеми сучасного музикознавства (2015)
Сорока І. І. - "Ілюстрований підтекст" у тлумаченні К. Станіславського та послідовників його школи (2015)
Loos H. - Socio-cultural evolution. Musical progress as a Darwinian instrument of domination (2015)
Чен Бінь - Східні елементи в операх Дж. Пуччіні (2015)
Popowicz О. - Ukrainian musical life in Przemysl from post World War two to 1989 (2015)
Знаменська Т. К. - Стратегічні напрямки реконструкції системи охорони здоров'я новонароджених та дітей України, Воробйова О. В., Дубініна Т. Ю. (2017)
Мельничук Л. В. - Проблемні питання гнійно-запальних захворювань породіль та новонароджених міста Чернівців, Годованець Ю. Д., Вострікова І. С. (2017)
Шунько Є. Є. - Прогнозування ймовірності порушення постнатальної адаптації у пізніх недоношених дітей, Краснов В. В., Гончарук Н. П., Сіренко О. І., Краснова Ю. Ю., Лакша О. Т. (2017)
Артьомова Н. С. - Інтегрована модель предикції розвитку органних дисфункцій у новонароджених з асфіксією та прикладні точки її застосування, Коробка О. В., Похилько В. І., Цвіренко С. М., Ковальова О. М. (2017)
Белорус А. І. - Комунікаційні протоколи як інструмент підвищення безпеки новонароджених під час лікувально-діагностичного процесу, Федосюк Р. М., Ковальова О. М. (2017)
Гончарь М. О. - Роль варіабельності генів-кандидатів ЕNOS, MNSOD2, ADRB1 у розвитку кардіоваскулярної, Бойченко А. Д., Кондратова І. Ю. (2017)
Редько І. І. - Ентеровіруси як причина внутрішньоутробного інфікування плоду та захворюваності новонароджених, Івахненко Н. Т., Чакмазова О. М. (2017)
Ріга О. О. - Характеристика перинатального періоду дітей, народжених від матерів, які вживають алкоголь, Коновалова Н. М. (2017)
Сидоренко І. В. - Проблемні питання грудного вигодовування у дітей з дуже малою масою тіла при народженні, Шунько Є. Є., Краснова Ю. Ю. (2017)
Лосев А. А. - Деструктивные пневмонии у новорожденных с хирургическими заболеваниями, Диланян И. Р., Самофалов Д. А., Сиволап Н. В., Лосева Е. А. (2017)
Веселий С. В. - Внутрішньоутробна інфекція як фактор ризику післяопераційних ускладнень у дітей з вродженою кишковою непрохідністю, Кліманський Р. П. (2017)
Бензар І. М. - Лімфатичні мальформації у новонароджених дітей: активне хірургічне втручання чи вичікувальна тактика? (2017)
Иванько О. Г. - Показатели протромбинового комплекса и pivka-II у детей первых 6 месяцев жизни, находящихся на грудном вскармливании, Соляник А. В. (2017)
Токарчук Н. І. - Вплив поліморфних варіантів -509 сс та +869 тт гена tgf b1 на перебіг пієлонефриту у дітей раннього віку, Одарчук І. В., Вижга Ю. В., Антонець Т. І., Старинець Л. С. (2017)
Дяк К. В. - Прогнозування передчасних пологів: реалії і перспективи, Юзько О. М. (2017)
Каліновська І. В. - Особливості розвитку ембріона у вагітних з невиношуванням, Лісова К. М. (2017)
Мавропуло Т. К. - Некротизуючий ентероколіт новонароджених – проблеми діагностики (2017)
Костюк О. О. - Нейродегенеративне захворювання у новонародженого нез’ясованого генезу (клінічний випадок), Тишкевич В. М., Барановська О. В., Ніконова Л. В., Старенька С. Я., Трохименко А. О. (2017)
Балясна О. В. - Україна масштабно відзначила День передчасно народженої дитини (2017)
Вітання до 70-річчя Д. І. Заболотного (2017)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Shchepanskyi P. A. - Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solid solution, Kushnir O. S., Stadnyk V. Yo., Fedorchuk A. O., Rudysh M. Ya., Brezvin R. S., Demchenko P. Yu., Krymus A. S. (2017)
Adamenko D. - Faraday effect in TlInS2 crystals, Vasylkiv Yu., Pogodin A., Kokhan O., Vlokh R. (2017)
Chao F. - Detection of wheat hardness based on a laser-generated ultrasonic signal (2017)
Yan-zhong Z. - Influence of atmosphere turbulence and laser coherence on the identification method based on interference multiple-beam scanning of optical targets, Ting H., Cong-miao S., Hua-yan S. (2017)
Zheng Yu. - Study of plasma frequency for Al–In alloys with different concentrations, Beloshenko K. S., Makarovskiy M., Guliyova Y., Shulga S., Wojnarowska R., Sheregii E. M., Prokhorenko S. (2017)
Studenyak I. P. - Optical and electrical properties of Cu6PS5I-based thin films versus copper content variation, Izai V. Yu., Bendak A. V., Guranich P. P., Azhniuk Yu. M., Kus P., Zahn D. R. (2017)
Ashar-Ali S. - Compact arrayed waveguide gratings for visible wavelengths based on silicon nitride, Jeen-Hong S. (2017)
Содержание (2014)
Назаренко Л. Г. - Актуальні аспекти вагітності та пологів у жінок з кесаревим розтином в анамнезі (оглядова стаття), Дуброва Л. Ю. (2014)
Инновационный контрацептив Джайдес обеспечивает женщине контрацептивную защиту на период до трех период (2014)
Он-лайн площадка по обмену знаниями для врачей (2014)
Экспертный митинг в Риме, посвященный проблемам акушерства и репродуктологии (2014)
Новые горизонты эндоскопической хирургии: новые знания расширяют границы (2014)
Михайло Макаренко. Стратегія розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги в умовах реформування акушерсько-гінекологічної служби міста Києва (2014)
Жилка Н. Я. - Основні риси фемінізації ВІЛ-інфекції як проблема епідемії в Україні (2014)
Макаренко М. В. - Современные взгляды на подготовку беременных и их семей к родам, Говсеев Д. А., Береза А. А., Першина Т. Б., Шекера В. Ю. (2014)
Пашковски Т. - Оценка переносимости природного прогестерона, вводимого интравагинально, во время I триместра беременности (2014)
Gultekin M. - Uterine Sarcoma in the World (2014)
Романенко Т. Г. - Істміко-цервікальна недостатність: діагностика, тактика ведення вагітності, методи корекції (аналітичний огляд наукової літератури), Мельничук І. П. (2014)
Монахов С. А. - Новые возможности в антиандрогенной терапии акне у женщин (2014)
Бобрицкая В. В. - Новое слово в лечении атрофического кольпита, Грищенко О. В., Коровай С. В., Черняк О. Л. (2014)
Данилко В. А. - Инфекции мочевыводящих путей у беременных: особенности диагностики, лечения и новые возможности профилактики, Исламова Е. В. (2014)
Давыдова Ю. В. - Дефицит железа и его коррекция у беременных с сердечной недостаточностью, Воронков Л. Г., Огородник А. А., Пашинный А. В., Мокрик А. Н., Бутенко Л. П. (2014)
Заболотнов В. А. - Нарушения менструального цикла, поэтапная терапия, Рыбалка А. Н., Ляшенко Е. Н., Камилова И. К., Косолапова Н. В. (2014)
Венцківський Б. М. - Зміни репродуктивного здоров’я жінок залежно від методу кесарева розтину та категорії ургентності, Вітренко Д. В. (2014)
Теличко Л. В. - Сучасні аспекти діагностики плацентарної дисфункції при багатоплідній вагітності (2014)
Толстанова Г. А. - Критерии прогнозирования синдрома задержки роста плода, Голяновский О. В. (2014)
Янюта О. С. - Перебіг пологів, стан плода та новонародженого у жінок з гестаційним діабетом, Янюта Г. С. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Вплив варикозної хвороби вен нижніх кінцівок у вагітних на виникнення перинатальних та акушерських ускладнень, Іщак О. М., Франчук А. Ю. (2014)
Дуда О. К. - Лептоспіроз у вагітних: патогенез, клініка та підходи до лікування, Колесник Р. О. Душак О. М., Вовк І. О., Дідич Т. В., Дейнека А. М. (2014)
Трохимович О. В. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з ранніми втратами вагітності (2014)
Нагорная В. Ф. - Эндогенный прогестерон и прогестины в обеспечении физиологической беременности, профилактике и лечении ее осложнений (2014)
Veropotvelyan P. N. - Importance of vascular endothelial growth factor for the formation of normal fetoplacental angiogenesis in pregnant, Guzhevskaya I. V., Veropotvelyan N. P., Narytnik T. T. (2014)
Онисько О. В. - Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних із інсулінорезистентністю (2014)
Абакарова П. Р. - Опыт применения препарата Полижинакс при лечении неспецифических и смешанных вульвовагинитов (2014)
Прилепская В. Н. - Возможности терапии мастодинии с применением микронизированного прогестерона, Бебенева Т. Н. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Сексуальная и психологическая дисфункция у супружеских пар при некоторых эндокринных и воспалительных заболеваниях половой сферы и их коррекция, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Кравцова О. М. (2014)
Потапов В. А. - Санационная подготовка к малым гинекологическим операциям, Пирогова В. И., Корнацкая А. Г., Литвинюк С. И. (2014)
Зайкова Т. В. - Модель системи комплексної профілактики раку шийки матки (2014)
Оразов М. Р. - Нарушение фертильности у женщин с болевым синдромом при аденомиозе (2014)
Маєвська І. О. - Особливості патології статевої системи у жінок – ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 1986–1987 рр. за 25 післяаварійних років, Дубчак А. Є. (2014)
Корнацька А. Г. - Профілактика ускладнень у разі переривання вагітності, що не розвивається, Даниленко О. Г., Флаксемберг М. А. (2014)
Дубчак А. Е. - Иммунотерапия в комплексном лечении воспалительных заболеваний внутренних половых органов, Милевский А. В., Довгань Е. Н. (2014)
Сенчук А. Я. - Профилактика воспалительных осложнений и рецидивов заболеваний шейки матки после их хирургического лечения, Саврун С. С., Самсонова В. В., Доскоч И. А., Чермак И. И. (2014)
Гінчицька Л. В. - Клініко-гормональна характеристика хворих із ендометріоз-асоційованою безплідністю (2014)
Шевченко О. А. - Уроджені аномалії центральної нервової системи у дітей: поширеність і структура (ретроспективне дослідження). Аспекти пренатальної діагностики (2014)
Товстановська В. О. - Клініко-морфологічні особливості папіломавірусної інфекції при запальних і диспластичних захворюваннях статевих органів у жінок раннього репродуктивного віку та сучасні методи діагностики на доклінічній і ранній клінічній стадіях, Крук О. Ю., Басенко І. О., Кущ В. М. (2014)
Научное акушерство: из прошлого в будущее (2014)
Нєчева Н. В. - Теоретичні аспекти управління якістю послуг підприємств готельного господарства, Анікіна М. Ю. (2017)
Повержук У.-Ю. М. - Побудова моделі оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства залежно від ринкових факторів (2017)
Голомб В. В. - Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на малому підприємстві, Попов М. А. (2017)
Коваленко О. В. - Ефективна операційна діяльність як складник успіху сучасного промислового підприємства, Примаченко Т. А. (2017)
Єлець О. П. - Розвиток аутсорсингу в Україні, Присяжнюк С. В. (2017)
Михайленко О. В. - Стратегія досягнення конкурентних переваг підприємства з використанням інформаційних систем, Ренчка В. В. (2017)
Севастьянов Р. В. - Світовий досвід ефективної організації та оплати праці на підприємстві, Чеботаєва Ю. С. (2017)
Сердюков К. Г. - Розроблення архітектури розподілу корпоративного контролю в інтегрованому акціонерному товаристві (2017)
Коваленко О. В. - Шляхи підвищення прибутковості машинобудівних підприємств, Ставновський М. В. (2017)
Телішевська О. Б. - Адміністрування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств на засадах ідентифікування загроз цієї діяльності, Овчарук В. В., Гончар М. Ф. (2017)
Тюхтій М. П. - Напрями удосконалення системи мотивації праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання, Садова А. В. (2017)
Тюхтій М. П. - Особливості розвитку малого бізнесу у сільській місцевості, Голомб В. В., Федорова А. С. (2017)
Голомб В. В. - Бізнес-інкубатор як форма підтримки малого та середнього бізнесу, Чорна І. О. (2017)
Чукурна О. П. - Роль екологічного фактору в концепції маркетингового ціноутворення (2017)
Шляга О. В. - Перспективи впровадження системи енергоменеджменту для промислового підприємства, Пастернак В. О. (2017)
Ліба Н. С. - Методика оцінювання ефективності регіональної промислової політики (2017)
Петренко Н. О. - Принципи регіонального стратегічного планування і прогнозування розвитку аграрного сектору економіки (2017)
Сурай А. С. - Інноваційні умови як тригер розвитку ділового середовища регіону (2017)
Лебега О. В. - Класифікація геолого-економічних факторів, що визначають цінність родовищ природного газу у сланцевих породах (2017)
Латкіна С. А. - Badania cech międzynarodowego rynku pracy, Стегалюк Є. С. (2017)
Зайцев О. В. - Аналіз чинного в Україні механізму банкрутства, Нікітін Д. В. (2017)
Коломієць В. Л. - Інноваційний розвиток України: проблеми фінансового забезпечення та їх вирішення (2017)
Любчик О. К. - Підходи до структуризації податкового механізму (2017)
Нєсвєтов О. О. - Фінансові інструменти впровадження інновацій у підприємствах аграрної сфери, Нєсвєтова С. В. (2017)
Поліщук Н. В. - Ризики як запорука страхування іпотечного кредитування сільського господарства (2017)
Полчанов А. Ю. - Система показників оцінки фінансового потенціалу держави (2017)
Сороківська З. К. - Сучасні вектори банківського кредитування агропромислового комплексу, Метлушко О. В. (2017)
Юдіна С. В. - Система податкового менеджменту на підприємстві, Лазько Т. Ф. (2017)
Атамас П. Й. - Обгрунтування нормативних змін в оформленні первинних бухгалтерських документів, Міллер В. М. (2017)
Колєсніченко А. С. - Інформаційно-аналітичні й організаційні засади складання звітності в процесі прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання готельно-ресторанного комплексу (2017)
Харченко Н. В. - Принципи і методи розрахунку розміру винагороди працівникам за аудиторську перевірку, Колодієвська В. В. (2017)
Нікітіна Я. В. - Аналіз ставок відрахувань на соціальне страхування в Україні та деяких країнах – членах ЄС (2017)
Радевич Т. В. - Аналіз капітальних інвестицій: сучасні підходи та методолгічні проблеми (2017)
Фальченко О. О. - Процес подання та оприлюднення фінансової звітності підприємства, Мардус Н. Ю. (2017)
Вихідні дані (2017)
Фуртатов Ю. В. - Оптимизация взаимодействия морского порта, грузо- и судовладельцев с учетом характеристик перегрузочного оборудования (2011)
Матвієнко М. В. - Концепції амортизації при побудові амортизаційної політики МТП (2011)
Щербина В. В. - Вдосконалення методів управління контейнерним терміналом (2011)
Галаевская Д. В. - Роль контейнерных перевозок в развитии портовой деятельности Украины (2011)
Власенко О. С. - Методичний підхід до регулювання оплати праці на підприємствах морського транспорту (2011)
Холоденко А. М. - Системна оптимізація інвестицій у транспортну галузь, Степанок Н. Ю. (2011)
Ильченко С. В. - Анализ научных подходов к определению роли транспорта в экономическом пространстве страны (2011)
Мизевич Р. С. - Методы анализа качества и эффективности логистического обслуживания клиентов (2011)
Гармаш О. М. - Аналіз можливостей та передумов створення авіаційного логістичного центру в Україні (2011)
Кірдіна О. Г. - Аспекти вирішення проблеми відновлення виробничої бази підприємств залізничного транспорту (2011)
Олексійчук О. П. - Організаційно-економічні та управлінські інструменти забезпечення стійкого розвитку авіакомпанії (2011)
Терешко Ю. В. - Эффективность управления в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия связи (2011)
Чиж Л. П. - Управління за результатами – основа інтеграції стратегічного й оперативного управління (2011)
Лисова И. Д. - Теоретические и практические аспекты классификации стратегий развития предприятия, Наврозова Ю. А. (2011)
Минакова С. М. - Экономический механизм реализации экспортного потенциала Украины (2011)
Намазова Дж. Б. - Иностранные инвестиции как источник финансирования капитальных вложений (2011)
Степанов В. В. - Оценка инвестиционного потенциала предприятия (2011)
Кулик А. О. - Управління інноваційною конкурентоспроможністю підприємств (2011)
Озаринська В. В. - Основи формування системи підтримки малого бізнесу в Україні (2011)
Чупир О. М. - Роль будівельного комплексу в процесах інтеграції України до світового господарства (2011)
Басюк О. В. - Методичні основи оцінки діяльності регіональних кластерів (2011)
Автори збірника (2011)
Вимоги до оформлення тексту статті (2011)
Огурцов Анатолій Павлович (2015)
К 75-летию со дня рождения Хомченко Анатолия Никифоровича (2015)
Шумейко А. А. - Оптимальные непересекающиеся фильтры в обработке изображений, Смородский В. А. (2015)
Накопія М. - Окремі випадки застосування методів чисельного ресамплінгу в прикладних задачах (2015)
Купіч Н. О. - Використання методу експертних оцінок Дельфі у задачах прийняття рішень (2015)
Самохвалов С. Є. - Канонічні перетворення в калібрувальних теоріях (2015)
Коваленко А. В. - Адаптивная модель системы оценки психофизиологического состояния человека, Мещанинов С. К., Трикило А. И., Гулеша Е. М., Копытова Е. А., Льдовская А. В. (2015)
Полисский Ю. Д. - Алгоритмы повышения быстродествия базовой немодульной операции в модулярной системе остаточных классов (2015)
Мочалов А. А. - Адаптация формулы Планка для реальных тел на базе экспериментальных исследований, Шаповал Н. А., Евфимко К. Д., Бойко Е. П., Ткаченко Т. А. (2015)
Довгалюк Б. П. - Математичні основи алгоритму функціонування системи оптимізації витрати пиловугільного палива на домену плавку, Дука В. О., Черниш Д. М. (2015)
Жульковская И. И. - Вычисление максимальних абсолютных погрешностей округления чисел в IEEE-стандарте, Жульковский О. А. (2015)
Рыжов А. Ф. - Математическая модель тепло- и массопереноса в первом периоде сушки плоского слоя дисперсного материала, Милашенко Н. С. (2015)
Косолап А. І. - Оптимізація систем резервування методом точної квадратичної регуляції, Довгопола А. О. (2015)
Строєва В. О. - Комп’ютерна реалізація математичної моделі оптимального розміщення сучасних відділень зв'язку, що надають різні види послуг, Кравець М. Ю. (2015)
Oliynyk L. A. - Methodology of using interactive expert-training educational tools in teaching "Discrete Mathematics", Kosuhina E. S., Timchenko S. V. (2015)
Романюк О. Д. - Вибір махових мас ланок передаточних механізмів на основі оптимізації передаточної функції (2015)
Кондратець В. О. - Сферична частинка твердого певного розміру як основа процесу моделювання розпушення гірських порід, Мацуй А. М. (2015)
Красніков К. С. - Математична модель динаміки дроту в ковші, що враховує напруження згинання і кручення (2015)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование нагрева твердых тел радиацией. Сообщение 3, Уклеина С. В. (2015)
Надригайло Т. Ж. - Моделювання переносу домішок при кристалізації сталевого зливка, Пуговкіна В. О. (2015)
Содержание (2015)
Фесенко Г. В. - Узгодження форми латинських і українських назв у класифікації птахів (2015)
Бескаравайный М. М. - Современное состояние ремеза в Крыму, Андрющенко Ю. А., Костин С. Ю., Кучеренко В. Н., Попенко В. М., Тарина Н. А. (2015)
Гирагосов В. Е. - Новые данные о некоторых редких и малоизученных птицах Крыма по наблюдениям в Севастопоьском регионе, Бескаравайный М. М., Костин С. Ю. (2015)
Цвелых А. Н. - Орнитофауна Шатиловского леса – старейшего искусственного лесонасаждения в Степном Крыму и ее исторические изменения (2015)
Андрющенко Ю. А. - Гуси и другие водно-болотные птицы в сухостепной подзоне Украины зимой 2011/2012 годов, Костюшин В. А., Кучеренко В. Н., Попенко В. М. (2015)
Бусел В. А. - Гнездящиеся птицы острова Гусиный (Каховское водохранилище) (2015)
Дядичева Е. А. - Сезонная динамика орнитофауны лимана Болградский Сивашик (Запорожская, Херсонская область), Черничко И. И., Попенко В. М., Черничко Р. Н. (2015)
Кучеренко В. Н. - Сообщества гнездящихся птиц пресных и слабосолёных водоёмов Западного Крыма, Банник М. В., Атемасов А. А., Вергелес Ю. И. (2015)
Стойловский В. П. - Белощекая крачка озер Картал и Кугурлуй (Одесская область) (2015)
Яковлев М. В. - Распространение огаря (Tadorna ferruginea Pallas 1764) в Дунай-Днестровском междуречье Украины, Гайдаш А. М. (2015)
Костюшин В. А. - Птицы Сухого лимана в осенне-зимний период 2013-2014 гг. (2015)
Музика Д. В. - Результати імунологічних досліджень деяких фонових птахів Північно-Східної України щодо наявності антитіл до орто- та параміксовірусів, Чаплигіна А. Б. (2015)
Надточий А. С. - Гнездование хохотуньи (Larus cachinnans Pall.) в Харьковской области, Черников В. Ф. (2015)
Пилюга В. И. - Встречи редких залетных видов овсянковых птиц в Одесской и Херсонской областях (2015)
Попенко В. М. - О возможном гнездовании среднего дятла (Dendrocopos medius L.) на юго-восточном побережье Каховского водохранилища, Бусел В. А. (2015)
Бойко О. В. - Особливості формування і розвитку концепції маркетингу відносин на підприємствах агропромислового виробництва, Булавчик М. І. (2017)
Бойко О. В. - Маркетингове забезпечення управління якістю продукції підприємств-виробників будівельних матеріалів, Медвєдєва О. І. (2017)
Вавдіюк Н. С. - Стратегічний аналіз рівня економічної безпеки підприємства, Бондарук Х. В. (2017)
Вавдіюк Н. С. - Управлінський аналіз конкурентоспроможності банківських продуктів та послуг, Корецька Н. І. (2017)
Василик Н. М. - Управління виробничими ресурсами хлібопекарського підприємства, Матчук А. М. (2017)
Вахновська Н. А. - До питання управління прибутком підприємств лісогосподарського комплексу регіону (2017)
Вахович І. М. - Механізми формування іміджу Волинської області як туристичної дестинації, Пушкарчук І. М. (2017)
Войтович С. Я. - Реалізація процесного підходу в системі зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами, Загоруйко В. Л., Войтович О. О. (2017)
Герасимяк Н. В. - Підходи до cтимулювання інноваційної активності працівників підприємства, Новосад І. О. (2017)
Гордійчук А. І. - Аналіз та оцінка ефективності управління персоналом на лісогосподарських підприємствах регіону, Колісник Б. І. (2017)
Грудзевич Ю. І. - Ризики впровадження інтрапренерства як форми реалізації інноваційної діяльності у контексті економічної безпеки підприємства (2017)
Димченко Н. С. - Роль програмно-цільового планування в розвитку регіону (2017)
Дзюбинська О. В. - Управління та ефективність використання земельних ресурсів, Дзюбинський А. В., Смаль М.В. (2017)
Кондіус І. С. - Автоматизація документообігу як інструмент підвищення ефективності роботи підприємств (2017)
Косінський П. М. - Інструменти економічного стимулювання збільшення обсягів промислової переробки сільгосппродукції (2017)
Ковальчук О. В. - Просування освітньої послуги у соціальній мережі Facebook, Лорві І. Ф., Волочай М. І. (2017)
Кощій О. В. - Управління конрентоспроможністю продукції підприємства, Мазяр Л. В (2017)
Кощій О. В. - Інновації як передумова забезпечення довгострокового розвитку економіки України, Стрижеус Л. В. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Теоретико-методичне обгрунтування та аналіз корпоративного управління машинобудівних підприємств Волині, Кварцяна О. А. (2017)
Левчишин В. О. - Актуальні проблеми економічної безпеки України, Орлов О. Г. (2017)
Лещук В. П. - Комплексна модель гармонізації конкурентного середовища мультинаціональних корпорацій, Полінкевич О. М. (2017)
Лорві І. Ф. - Ефективність в системі управління товаром (2017)
Морохова В. О. - Маркетингова стратегія та обґрунтування її вибору підприємством у сучасних умовах господарювання, Дроздовська Н. Ю. (2017)
Морохова В. О. - Управління розвитком підприємств на засадах ефективного використання ресурсного потенціалу, Шевчук І. В. (2017)
Мостовенко Н. А. - Регуляторні особливості використання цифрової віртуальної валюти, Коробчук Т. І. (2017)
Олександренко І. В. - Напрями збільшення прибутку торгівельних підприємств, Сахнюк А. І. (2017)
Полінкевич О. М. - Роль та значення корпоративної культури в кластерних структурах (2017)
Рудь Н. Т. - Розвиток державно-приватного партнерства в Україні: формування інституційних механізмів (2017)
Середа О. В. - Особливості стратегічного управління розвитком відновлювальної енергетики в містах України (2017)
Сидорук С. В. - Сучасний погляд на управління сервісом готельної сфери (2017)
Сяська О. В. - Аналіз останніх реформ житлово-комунального господарств України (2017)
Талах В. І. - Методичні підходи до діагностики кризових процесів в національній економіці (2017)
Талах Т. А. - Деякі підходи до оцінки ліквідності підприємства (2017)
Тендюк А. О. - Оцінка ефективності реалізації функцій менеджменту на підприємстві, Стрижеус Л. В. (2017)
Шубала І. В. - Особливості регулювання безробіття населення в умовах економічної кризи (2017)
Шубалий О. М. - Оцінка результатів реалізації політики у сфері оплати праці: територіальний, галузевий, інституціональний розрізи (2017)
Ващенко Л. М. - Проблеми наукового аналізу інноваційного розвитку загальної середньої освіти (2017)
Хоружа Л. Л. - Аксіологічні орієнтири професійної підготовки педагога (наукові ідеї доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України О.Я. Савченко) (2017)
Калініченко Л. М. - Ідеї О. Савченко про формування творчого мислення молодших школярів (1970–1990-ті рр.) (2017)
Богуш А. М. - Дошкільна і початкова ланки освіти – сходинки наступності (2017)
Ogrodzka-Mazur E. - Janusz reykowski’s concept of moral development as an multi-dimensional phenomenon and its applications in intercultural studies (2017)
Астаф’єва М. М. - Педагогічна технологія формування в учнів навичок ХХІ століття при розв’язуванні геометричних задач на побудову, Прошкін В. В., Радченко С. С. (2017)
Дика Н. М. - Формування мовних понять в умовах реалізації концепції нової української школи (10-11 класи) (2017)
Козир М. В. - Розвиток критичного мислення у форматі інформаційної педагогіки (2017)
Мельник Н. І. - Феномен "професійної компетентності" в українській та європейській педагогічній теорії: порівняльний аспект (2017)
Мельниченко О. В. - Проблеми створення підручника з гендерних студій для студентів вищих навчальних закладів (2017)
Сливка Л. В. - Рефлексивно-оцінювальний складник підготовки майбутніх учителів до промоції здоров’я: польський досвід (2017)
Стеблецький А. Л. - Розвиток науково-педагогічної спільності вищого навчального закладу (2017)
Сопова Д. О. - Феномен академічної чесності у контексті якості сучасної вищої освіти (2017)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование нагрева твердых тел радиацией. Сообщение 2, Трикило А. И., Уклеина С. В. (2015)
Коротка Л. І. - Інформаційна підсистема раціонального розміщення вантажів з використанням генетичного алгоритму, Науменко Н. Ю. (2015)
Полисский Ю. Д. - Об ускорении выполнения базовой немодульной операции в системе остаточных классов (2015)
Завгородній В. В. - Функціональна модель процесу формування акредитаційної справи вищого навчального закладу, Ялова К. М. (2015)
Мочалов А. А. - Использование коэффициентов жесткости связей, гравитационного и электростатического полей при математическом моделировании межатомного взаимодействия в структурных единицах, Шаповал Н. А., Евфимко К. Д., Ткаченко Т. А., Бойко Е. П. (2015)
Дранишников Л. В. - Системний ризик-аналіз техногенних аварій (2015)
Шумейко О. О. - Побудова профілів IRT за допомогою сплайнів, які зберігають середнє значення, Кнуренко В. М. (2015)
Волошин Р. В. - Математическая модель плавления утяжеленного комбинированного алюмосодержащего раскислителя цилиндрической формы в защитной оболочке, Бабенко М. В. (2015)
Невкипіла М. В. - Дослідження джерел вхідної інформації і розробка структури та основних технічних параметрів засобу відображення інформації в АСК ТП доменної печі (2015)
Костилев К. А. - Відображення нелінійних функціональних залежностей та їх моделювання за допомогою ЦАП АСК ТП (2015)
Жульковская И. И. - Вычисление граничных значений субнормальных чисел в IEEE-стандарте, Жульковский О. А., Шаганенко Р. Г. (2015)
Карімов І. К. - Комп’ютерно орієнтований алгоритм керування процесом місцевої термообробки великогабаритних деталей (2015)
Божуха Л. М. - Про комплексну оцінку фінансової безпеки з лінгвістичним класифікатором, Ткаченко І. П. (2015)
Вернигора В. Д. - Исследование процесса мойки металлосодержащих шламов, Коробочка А. Н. (2015)
Сигарёв Е. Н. - Компьютерное моделирование нанесения шлакового гарнисажа на футеровку конвертера при изменении положения фурмы, Сокол А. Н., Недбайло Н. Н. (2015)
Авдєєв В. С. - Інформаційна технологія діагностики алергічних захворювань (2015)
Белькова А. И. - Система термодинамических соотношений для описания процессов взаимодействия расплавов в горне доменной печи на основе параметров межатомного взаимодействия, Скачко А. С., Сафина-Валуева Л. А., Гринько А. Ю. (2015)
Тогобицкая Д. Н. - Критерии и модели для прогнозирования механических свойств для железнодорожных колес, Бабаченко А. И., Козачёк А. С., Кононенко А. А., Головко Л. А. (2015)
Камель Г. И. - Математическая модель срока службы роторных питателей транспортно-загрузочной системы, Милютин В. Н., Ивченко П. С. (2015)
Надригайло Т. Ж. - Моделювання хімічної неоднорідності у зливку, що кристалізується, Побегуца А. В. (2015)
Сапон С. П. - Моделювання впливу похибок форми опорних поверхонь гідростатичного підшипника на статистичні характеристики траєкторій шпинделя (2015)
Содержание (2016)
Андрющенко Ю. А. - Весенне-летнее население птиц Приазовской возвышенности, Дядичева Е. А., Попенко В. М., Черничко Р. Н., Бусел В. А. (2016)
Бронсков А. И. - Факторы гибели птиц на линиях электропередачи средней мощности (35-110 КВ) в Северном Приазовье, Мосин Г. Г., Бронскова М. А. (2016)
Бусел В. А. - Изменение гнездового орнитокомплекса поймы нижнего Днепра под воздействием антропогенных факторов (2016)
Сахвон В. В. - История формирования и современное состояние синурбизированных группировок вяхиря (Columba palumbus) в Беларуси (2016)
Дубініна Ю. Ю. - Територіальний розподіл жовтоногих мартинів (Larus cachinans) за результатами кільцювання у Північно-Західному Приазов’ї, Кошелєв В. О., Кошелєв О. І. (2016)
Руденко А. Г. - Результаты инвентаризации мигрирующих птиц на острове Джарылгач в августе 2015 года, Чаплыгина А. Б., Надточий А. С., Руденко В. П., Литвиненко С. П., Евтушенко Г. А. (2016)
Брошко Е. О. - Некоторые случаи морфо-функциональных адаптаций скелета конечностей птиц (2016)
Винтер С. В. - О линьке серого журавля в Юго-Восточной Украине, Горлов П. И., Шевцов А. А. (2016)
Белик В. П. - О пребывании моевки в Азово-Черноморском бассейне (2016)
Кучеренко В. Н. - Птицы лесонасаждения у с. Михайловка Сакского р-на (АР Крым, Украина) (2016)
Цвелых А. Н. - Распространение Larus michahellis J.F. Naumann and Larus cachinnans Pallas на Крымском полуострове (2016)
Боярчук В. П. - До 100-річчя М. А. Воїнственського, Попенко В. М., Черничко Й. І. (2016)
Горлов П. И. - Сергей Владимирович Винтер. 65-летию со дня рождения (2016)
Жульковская И. И. - Современные средства аппаратной и программной поддержки IEEE-стандарта, Жульковский О. А., Журавский А. Д. (2017)
Шумейко А. А. - О выборе параметров ЕМ-алгоритма для разделения смеси распределений, Искандарова-Мала А. О. (2017)
Косухіна О. С. - Алгоритмічне забезпечення методу прогнозування обсягів споживання електроенергії з використанням рекурентної нейронної мережі, Тонконог С. Є. (2017)
Стасевич Р. К. - Методика повышения точности учета и функции защиты информации автоматизированной системы коммерческого учета природного газа угольных месторождений (АСУ ПГ) (2017)
Бейгул О. А. - Физико-химическое моделирование получения в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза износостойких покрытий, Середа Д. Б. (2017)
Сокуренко В. П. - Дослідження алгоритму зміни поперечної різностінності на трубопрокатному агрегаті з автоматичним станом, Дрожжа П. В., Биковець К. М. (2017)
Сокуренко В. П. - Экспериментальное исследование и математическая модель изменения поперечной разностенности в процессе холодной прокатки труб высокой точности, Маркевич И. В. (2017)
Середа Б. П. - Моделирование основных закономерностей формирования хромированных и титанохромированных покрытий на сталях при нестационарных температурных условиях, Палехова И. В., Кругляк И. В. (2017)
Горбунов А. Д. - Решение задачи конвективно-радиационного нагрева (охлаждения) тел простой геометрической формы методом конечных разностей, Уклеина С. В. (2017)
Иконникова Н. А. - Математическая модель процесса переноса аэрозолей в подземных горных выработках, Юрченко А. А., Иконников М. Ю., Литвиненко А. А. (2017)
Максименко О. П. - Моделирование процесса саморегулирования при прокатке в проволочном блоке стана 400/200 ПАО "ДМК", Кузьмин Е. В., Лобойко Д. И., Лысак В. О. (2017)
Шматко Д. З. - Обчислення вірогідності визначення дефектів деталей методами неруйнівного контролю, Кочнева О. В. (2017)
Середа Б. П. - Оптимизация состава интерметаллидного катализатора для окисления оксида углерода и углеводородов, Белоконь К. В., Белоконь Ю. А. (2017)
Мацуй А. М. - Моделювання середньозваженої крупності твердого в завантаженні кульового млина рудою і пісками класифікатора, Кондратець В. О. (2017)
Носов Д. Г. - Вплив частоти та індукції поздовжнього магнітного поля на втрати електродного металу та його розбризкування при MAG-зварюванні, Перемітько В. В. (2017)
Пантейков С. П. - Математическая модель тепловой работы ошлакованной футеровки стен конвертера при взаимодействии ее с расплавом в ходе кислородной продувки, Пантейкова Е. С. (2017)
Бельмас І. В. - Дослідження напруженого стану конвеєрної стрічки з тросами різної жорсткості, Білоус О. І., Колосов Д. Л., Воробйова О. М. (2017)
Гуливец А. Н. - Моделирование ближнего порядка аморфных сплавов металл-металлоид, Баскевич А. С. (2017)
Пигнастый О. М. - Многомоментные потоковые модели производственной линии (2017)
Левчук К. О. - Алгоритм визначення економічних результатів роботи підприємства, Романюк Р. Я. (2017)
Карімов І. К. - Реалізація неявних різницевих схем розв’язання задач математичної фізики засобами табличного процесора MS Excel, Карімов Г. І. (2017)
Abstracts (2017)
Бабіч І. І. - Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю як функції управління діяльністю сільськогосподарського підприємства, Дацюк А. А. (2017)
Вавдіюк Н. С. - Фінансовий менеджмент стартапу, Качановський В. О. (2017)
Вавдіюк Н. С. - Теоретичні основи банківського регулювання та нагляду, Корецька Н. І. (2017)
Вахновська Н. А. - До питання управління оборотними активами суб’єктів бізнесу регіону, Тупало В. О. (2017)
Вахович І. М. - Технологічні інновації у забезпеченні фінансової безпеки при формуванні національної платіжної системи, Пиріг С. О. (2017)
Вахович І. М. - Фінансове забезпечення розвитку туризму в регіоні, Пушкарчук І. М. (2017)
Дзямулич М. І. - Особливості запровадження коефіцієнту покриття ліквідності (LCR) в діяльність комерційних банків, Чиж Н. М., Урбан О. А. (2017)
Дорош В. Ю. - Діагностичний моніторинг динаміки та виконання місцевих бюджетів Волинської області за видатками, Потьомкіна О. В. (2017)
Жураковська І. В. - Роль фінансової звітності в оцінці ефективності кредитної політики підприємства (2017)
Забарна Е. М. - Особливості підприємницької активності в сфері "зеленого туризму" як складової розвитку сучасного регіону (2017)
Зеленко С. В. - Інформаційні джерела для ефективного контролю за витратами на виробництві сої, Обач Р. П., Кузьмич І. О. (2017)
Іщук Л. І. - Діагностика фінансового стану підприємства як основа його економічної безпеки, Ніколаєва А. М., Кулик Л. С. (2017)
Кондіус І. С. - Теоретичні засади дослідження фінансового механізму підприємницьких структур регіону (2017)
Кушніренко О. А. - Економічна сутність податків в галузі сільського господарства: обліковий аспект (2017)
Московчук А. Т. - Факторний аналіз в системі управління витратами підприємств, Ліщук В. І. (2017)
Мостовенко Н. А. - Функції та властивості віртуальної валюти з позиції теорії грошей, Коробчук Т. І. (2017)
Поздняков Ю. В. - Методична похибка визначення ставки капіталізації за методом кумулятивної побудови, Лапішко М. Л. (2017)
Полінкевич О. М. - Джерела формування фінансового капіталу кластеру (2017)
Полінкевич О. М. - Система фінансово-економічних показників оцінювання корпоративного управління в умовах створення мультинаціональних корпорацій, Лещук В. П. (2017)
Садовська І. Б. - Інноваційна модель розвитку управлінського обліку, Нагірська К. Є. (2017)
Сидоренко Р. В. - Виплата заробітної плати "в конвертах": передумови виникнення проблеми та шляхи її вирішення (2017)
Сторонянська І. З. - Вітчизняна модель адміністративно-фінансової децентралізації: сучасні умови та особливості формування (2017)
Тлучкевич Н. В. - Методика обліку витрат: фінансовий, податковий та управлінський аспект, Нужна О. А. (2017)
Шубала І. В. - Значення персоналу в сучасній системі управління підприємством (2017)
Шубалий О. М. - Тенденції зміни та перспективи зростання реальної заробітної плати у прикордонному регіоні (2017)
Мещанинов С. К. - Математическое описание процесса преобразования измерительного сигнала в электронной системе, Багрий В. В., Устименко В. О., Тонконог Е. А., Богданова Е. Н. (2016)
Жульковский О. А. - Особенности математического моделирования процессов комбинированного теплообмена в технологических системах, Жульковская И. И., Бабенко М. В. (2016)
Горбунов А. Д. - К расчету максимальных термических напряжений при конвективном нагреве (охлаждении) пластины, Сорохманюк А. И. (2016)
Самохвалов С. Є. - Теорія гравітації в афінному репері, Крикент А. І. (2016)
Довгалюк Б. П. - Моделювання ефективності використання пиловугільного палива в доменій плавці, Волошин Р. В. (2016)
Сокол А. М. - Двовимірна математична модель теплофізичних процесів, які протікають при отриманні листової заготовки за допомогою валків-кристалізаторів (2016)
Вернигора В. Д. - Математичне моделювання процесу мийки шламу абразивної обробки металів, Божуха Л. М. (2016)
Рыжов А. Ф. - Математическая модель процесса обжига слоя кускового известняка, Милашенко Н. С. (2016)
Теліпко Л. П. - Урахування дисипації енергії при напружено-деформованому стані складених вісесиметричних циліндричних тіл при гармонійному навантаженні, Мамаєв Л. М., Кабаков А. М., Романюк О. Д. (2016)
Ревун М. П. - Модель динаміки нагрівання металу в полуменевих печах камерного типу, Зінченко В. Ю., Іванов В. І., Мосейко Ю. В. (2016)
Зворыкин В. Б. - Математическая модель системы автоматического управления температурным режимом электрической нагревательной печи, Михалев А. И., Станчиц Г. Ю. (2016)
Трикіло А. І. - Розробка математичної моделі очистки фенольних стічних вод від смолистих речовин. Частина 1, Єлатонцев Д. О. (2016)
Дронов С. Г. - Сплайн-метод наближеного розв’язку диференціальних рівнянь з розривними коефіцієнтами (2016)
Гнізділова О. - Практико-орієнтована технологія розвитку підприємницької компетентності магістрантів з управління та адміністрування, Стрельніков М. (2017)
Удовиченко І. - Навчально-методичне забезпечення як основа практичної діяльності вчителя географії (2017)
Западинська І. - Теоретико-методологічні засади ступеневої педагогічної освіти (2017)
Дружченко Т. - Підсистема вправ та завдань для навчання англійського усного монологічного мовлення студентів спеціальності "Право" на засадах диференційованого підходу (2017)
Фрига І. - Проблеми та перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (2017)
Крупіна Л. - Особливості допрофесійної педагогічної підготовки старшокласників у педагогічних ліцеях України (2017)
Заколодна А. - Умови успішної адаптації учнів перших класів до шкільного середовища (2017)
Birgit A. E. - Education and artistic development of 5 years old children (2017)
Стрельніков В. - Підготовка бакалаврів економіки за міжнародними стандартами (2017)
Ільченко О. - Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема (2017)
Цина В. - Розвиток громадянської зрілості майбутніх учителів на адаптивному етапі професійної підготовки (2017)
Лебедик Л. - Критерії готовності майбутнього викладача до проектування дидактичних систем (2017)
Корносенко О. - Експериментальна робота з формування професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів (2017)
Лопатюк О. - Феномен "професійна рефлексія" як предмет міждисциплінарного дослідження (2017)
Момот О. - Олімпійський приклад у вихованні особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Семеновська Л. - Засадничі аспекти дидактичного вчення М. Остроградського (2017)
Фазан В. - Діяльність Києво-Печерської лаври та Могилянської академії у підготовці вчителя (XVII – XVIII ст.) (2017)
Барабаш О. - Історико-правові етапи формування вищої екологічної освіти в Україні (2017)
Мокляк В. - Статут 1884 р.: перехід від університетської автономії до централізованого контролю (2017)
Твердохліб А. - Київська братська школа як культурно-освітній осередок: роль Івана Борецького в її становленні (2017)
Шевчук М. - Г. Г. Ващенко і Полтавський педагогічний інститут: минуле і сьогодення (2017)
Танько Н. - Основні етапи розвитку інтерактивного навчання іноземних мов у вітчизняній вищій школі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Наші автори (2017)
Авдєєва М. С. - Підхід до архітектурно-планувальної організації тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб, Кириленко М. О. (2017)
Авдєєва М. С. - Особливості формування екологічних бізнес-ценетрів на територіях, наближених до аеропортів, Кравчук Г. В. (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Принципи архітектурно-планувальної організації квартальної забудови з приватною прибудинковою територією, Біла А. М. (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Основні етапи реконструкції міжнародних аеропортів, Ковтун Т. О. (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Підхід до функціональної організації медіатек, Шаргородська В. В. (2017)
Агєєва Г. М. - Привокзальні площі: реорганізація планувальних рішень під час реконструкції аеропортів, Волкова А. В. (2017)
Голубчак К. Т. - Принципи формування мережі духовно-реколекційних центрів УГКЦ (на прикладі західної України) (2017)
Дорошенко Ю. О. - Реновація вуличного простору міст з архітектурно-історичною спадщиною: актуалізація проблеми дослідження, Тромса Є. В. (2017)
Дорошенко Ю. О. - Особливості організації екопоселень на рекреаційних територіях, Тустановська Л. В. (2017)
Запорожченко О. Ю. - Екологічні особливості формування архітектури культурно-освітніх закладів, Боснюк Д. Е. (2017)
Краюшкіна К. В. - Сучасні технології дрібного ремонту асфальтобетонних покриттів, Химерик Т. Ю. (2017)
Лукомська Г. В. - Принципи архітектурно-планувальної організації водно-оздоровчих закладів (2017)
Лукомська З. В. - Роль ландшафтної складової історичних барокових міст західної України у сучасному міському середовищі (2017)
Оверчук Г. В. - Особливості формування атріумних посторів громадських будівель, Дорошенко Ю. О., Пивоваров О. Г. (2017)
Поліщук Л. - До питання охорони, збереження і використання об’єктів фортифікаційної спадщини історичної Галицької землі Руського воєводства 1434–1772 рр., Федунків З. (2017)
Полутренко У. Б. - Методичні підходи до пам’яткоохоронного зонування території замкових комплексів (2017)
Пузирний В. І. - Кліматичні фактори у традиційному світовому народному житловому будівництві (2017)
Триколенко С. Т. - Стиль стімпанк в оформленні інтер’єрів (2017)
Трошкіна О. А. - Монумент в місті: естетика, доцільність та охорона міського середовища (2017)
Федунків З. - Динаміка розвитку замкових наріжників на західноукраїнських землях у ХIV-ХVIІ ст. (2017)
Фіонова М. О. - Функціональні потреби архітектурно-планувальної організації центрів підготовки пілотів, Авдєєва Н. Ю. (2017)
Шиндер В. К. - Аналіз напружено-деформованого стану існуючих елементів конструкцій, Лобзін М. В. (2017)
Любашенко О. В. - Лінгводидактична контрольно-оцінювальна стратегія у процесі навчання як спілкування, Сухенко О. А. (2017)
Задорожна І. П. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів із використанням технологій проблемного навчання (2017)
Квасова О. Г. - Передумови якісного оцінювання умінь англійського усного мовлення (2017)
Осідак В. В. - Урахування мотивації у формуванні мовної автономії студентів (2017)
Сорокіна Н. В. - Конструювання змісту мультимедійних навчальних презентацій з англійської мови для майбутніх вчителів-філологів, Смовженко Л. Г. (2017)
Kavitska T. I. - Textual competence in L2 translation: the problem of defining (2017)
Заярна І. С. - Особливості застосування методу Сократа у навчанні англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю (2017)
Ярова Г. Г. - Лінгвістичні задачі як засіб формування внутрішньої мотивації вторинної мовної особистості (2017)
Мельник Р. А. - Застосування когнітивного підходу до формування системи вправ для навчання фахової лексики студентів немовних вишів (теоретичний аспект) (2017)
Лутковська Н. М. - Аудіовізуальна складова в циклі формування іншомовної комунікативної компетентності у монологічному мовленні студентів немовних спеціальностей на засадах імпліцитної професійної орієнтації (2017)
Зубаренко І. В. - Традиційний одяг мусульманської жінки як завада її інтеграції у Західний Світ (2011)
Курочкін О. В. - Одеська "Гуморина": плюси і мінуси (або – на межі кітчу і карнавалу) (2011)
Кушнір В. Г. - До питання про формування мережі українських поселень у степовій зоні Буго-Дністровського межиріччя (2011)
Петренко І. М. - Кровна і духовна спорідненість та свояцтво в системі шлюбно-сімейних відносин православного українського населення Російської імперії XVIII ст. (2011)
Стоянова Г. М. - Образ смерті в уявленнях та обрядовій практиці слов’ян (на матеріалах польових досліджень в Південній Бессарабії) (2011)
Чижов Г. П. - Деякі питання етнополітичної географії України (за матеріалами виборів Президента України в 1999 р. в сільських поселеннях Південно-Західних районів Одеської області) (2011)
Шевченко О. Б. - Жінка у сарматському суспільстві – історіографія питання (2011)
Балицький О. Ю. - Українці в містах Бессарабії наприкінці ХІХ cт. (2011)
Войтович А. Е. - Коаліція лівих соціалістичних партій на Півдні України у період становлення компартійної системи (1917-1925): сучасна українська історіографія (2011)
Кіндрачук Н. М. - Практична діяльність Народного Руху на шляху здобуття Україною державної незалежності (1989-1991 рр.) (2011)
Кравець Т. В. - М. М. Аркас як провідний діяч українського національного Відродження (2011)
Передерій І. Г. - В'ячеслав Липинський та українська влада доби Національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. (2011)
Чернявський В. В. - Статево-віковий та професійний склад населення, вивезеного на примусові роботи до Третього рейху в 1941-1944 роках. На матеріалах Миколаївської області (2011)
Чорна Л. М. - До історії становлення та розвитку Одеського сільсько-господарського інституту на початку ХХ ст. (2011)
Шишко О. Г. - До історії українського руху в Одесі: травень 1917 року (2011)
Швець В. Т. - 1933 – Український рахунок (2011)
Ботіка Т. С. - "Вестник Европы" про кооперативний рух у Великій Британії (2011)
Поспелов А. С. - Тероризм в умовах багатополярного світу (1991-2001 рр.) (2011)
Скрипніченко М. С. - Відставка Дж. Морлі під час урядової кризи 1914 р. (2011)
Усатенко І. А. - Класоутворення у капіталістичній світоекономіці у поглядах І. Валлерстайна (2011)
Демідов А. В. - Статути як історичне джерело для вивчення історії Російського товариства пароплавства і торгівлі (2011)
Желясков С. А. - Метричні книги Олександро-Невскої церкви Імператорського Новоросійського університету як історичне джерело: статистичне, джерелознавче та історично-демографічне дослідження, Левченко В. В. (2011)
Залєвський В. В. - Мемуари учасників Другої світової війни як джерело до вивчення Корсунь-Шевченківської операції (24.01-17.02.1944) (2011)
Стрижова І. А. - Статути Одеського товариства історії і старожитностей як джерело вивчення його пам'яткоохоронної діяльності (2011)
Тоцький П. М. - Термінологія законодавства Конституанти як відображення нового понятійного апарату права, соціальних змін в політиці та релігії Франції (2011)
Бондар Р. Д. - Пам'яті Анатолія Георгійовича Загінайла (5.VIII 1935 - 08.VII. 1996 рр.) (2011)
Петрова Н. О. - Народний календар румунів і молдаван Буковини: аграрні звичаї та обряди у новому висвітленні: (Рец.:Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини/Мойсей А. А. – Чернівці: ТОВ "Друк-Арт", 2010.-304 с.: 36 іл.) (2011)
Прігарін О. А. - Соціальний потенціал джерел динамічної меншини: (Рец.: Мільчев В. І. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII-XVIII століття: джерелознавчий аналіз.-Запоріжжя: АА Тандем, 2008.-369 с., іл.) (2011)
Любашенко О. В. - Дискусія як метод інтерактивного навчання мови в середній школі, Попова О. В. (2018)
Morska L. I. - Teaching intercultural communicative competence: theoretical background (2018)
Хоменко О. В. - Полілінгвальна освіта у нелінгвістичних вищих навчальних закладах (2018)
Шовковий В. М. - Формування в майбутніх викладачів класичних мов методичної компетентності методом проектів (2018)
Квасова О. Г. - Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту, Лямзіна Н. К. (2018)
Кавицька Т. І. - Контроль та оцінювання у навчанні граматики англійської мови студентів-філологів, Осідак В. В. (2018)
Крисак Л. - Структурно-композиційні особливості англійськогопрофесійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх лікарів (2018)
Трикашна Ю. - Організація роботи з автентичним британським художнім фільмом з метою формування соціокультурної компетентності у майбутніх філологів (2018)
Білоус С. В. - Організація процесу навчання майбутніх філологів публічного виступу англійською мовою (2018)
Дружченко Т. П. - Особливості організації процесу навчання монологічного мовлення студентів спеціальності "право" на засадах диференційованого підходу (2018)
Сапожнікова О. В. - Змістове наповнення та методика викладання на підготовчому відділенні навчальної дисципліни "українська мова й література" для абітурієнтів математично-природничих, інженерних та гуманітарних спеціальностей (2018)
Бабичев А. П. - Распространение ударных волн в сплошной и слоистой среде металлических образцов при виброволновой обработке, Мотренко П. Д., Бирюков Д. Д., Бабичев И. А., Максимов Д. В., Твердуха А. О. (2016)
Бовсуновский А. П. - Метод оценки эффективности вибрационной диагностики повреждения, основанной на изменении собственных частот (2016)
Борисюк Д. В. - Стійкість руху керованих коліс тракторів, Яцковський В. І. (2016)
Горошко А. В. - Стійкість алгоритмів ідентифікації гнучких роторів (2016)
Кірієнко О. А. - Застосування непарно кратних чвертьхвильовому звукорезонансних режимів при безтраншейному прокладанні довгомірних труб способом вібропроколу (2016)
Ковбаса В. П. - Визначення модуля пружності та коефіцієнта в’язкості ґрунту шляхом дослідження його коливань, Алі Ахмед Кадем, Калініченко Д. Ю. (2016)
Ларін О. О. - Дослідження процесу формування теплового стану в елементах пневматичної шини під час її циклічного деформування, Петрова Ю. А. (2016)
Лисканич М. В. - Оцінка коефіцієнту динамічності колони насосних штанг та визначення умов недопущення її резонансу, Гриджук Я. С., Стеліга І. І. (2016)
Надутый В. П. - Результаты экспериментального исследования влияния вибраций на процесс обезвоживания сыпучего слоя, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2016)
Рудницький Б. О. - Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників апк та його профілактика, Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. (2016)
Савченко О. В. - Моделювання нестаціонарних коливань балки з п'єзоелектричною накладкою при дії електричного навантаження, Деркач О. Л. (2016)
Шепеленко И. В. - Особенности выбора состава технологической среды для финишной антифрикционной безабразивной вибрационной обработки, Черкун В. В. (2016)
Джемелінський В. В. - Забезпечення якості поверхневого шару дрібнорозмірних деталей комбінованою оздоблювально-зміцнювальної обробкою, Лесик Д. А., Салій С. С., Данилейко О. О. (2016)
Надутый В. П. - Обработка результатов экспериментальных исследований вибрационного комплексного обезвоживания угольных шламов, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2016)
Надутый В. П. - Анализ ударного взаимодействия лепестковых дисков валкового вибрационного классификатора с большими кусками горной массы, Ягнюкова И. В., Титов А. А. (2016)
Рахманов С. Р. - Некоторые вопросы формирования неравномерности хода главного привода силовой линии стана хпт, Вышинский В. Т., Морозова Л. А., Поворотний В. В., Прохоренко Д. А. (2016)
Рахманов С. Р. - Динамика рабочей клети автоматического стана трубопрокатного агрегата, Любин Н.В. (2016)
Шатохин В. М. - Синтез параметров нелинейной упругой муфты как гасителя колебаний в двухвальных транспортных дизелях, Гранько Б. Ф., Соболь В. Н., Шатохина Н. В. (2016)
Дейниченко Г. В. - Синхронізація коливальних і обертальних рухів ротора у пульсаційному гомогенізаторі з вібруючим ротором, Самойчук К. О., Івженко А. О. (2016)
Друкований М. Ф. - Робота дизельних двигунів на біодизельному паливі рослинного походження, Алексевич І. М. (2016)
Друкований М. Ф. - Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів, Янович В. П., Дишкант Л. В., Ольшевський А. І. (2016)
Тіщенко Л. М. - Про рух по решету вібророзріжених зернових сумішей з внутрішнім в’язко-сухим тертям, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2016)
Цуркан О. В. - Особливості конструкції комбінованого змішувача для переробних і харчових виробництв, Полєвода Ю. А., Волинець Є. О., Походай М. В. (2016)
Вантюх Н. В. - Вплив імунореабілітаційного лікування із застосуванням природних та преформованих фізичних факторів на клітинний імунітет дітей, які часто хворіють, Лемко О. І., Лукащук С. В. (2016)
Горленко О. М. - Вітаміно-мінералокорекція та порівняльна характеристика порушень у дітей із різних біогеохімічних регіонів з артеріальною гіпертензією, Дебрецені О. В., Сочка Н. В., Радовецька Г. В., Туряниця І. А., Студеняк В. М. (2016)
Когутич А. І. - Гепатит А. Вікова структура та частота виявлення імуноглобулінів класу G до гепатиту А серед пацієнтів Обласної клінічної лікарні, Галамба А. А. (2016)
Корчинська О. О. - Гіпергомоцистеїнемія як основа різних патологічних станів (огляд літератури), Ростока Л. М., Лях О. І., Сіткар А. Д., Лях В. І., Галдунова Г., Шлоссерова А. (2016)
Корчинська О. О. - Акушерські та перинатальні аспекти ендометріозу, Криванич Н. В., Костур К. П., Жила М. М., Мар’ян М. І., Андрашчикова Ш., Жултакова С., Рібарова Л. (2016)
Няньковський С. Л. - Особливості харчового статусу дітей із функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Лабінський П. А. (2016)
Макян С. В. - Клінічні особливості перебігу рецидивного та хронічного бронхіту у дітей, Майданник В. Г., Гаргаун В. А. (2016)
Макян С. В. - Фоноспірографічна характеристика рецидивного та хронічного бронхіту у дітей (Частина 1), Майданник В. Г., Макаренкова А. А. (2016)
Маляр В. В. - Антенатальний розвиток нирок та сечовидільна функція у плода при помірному ідіопатичному мало- і багатоводді (2016)
Мочалов Ю. О. - Порівняльна характеристика рівня знань щодо гігієни порожнини рота у різних вікових груп у м. Ужгород: соціологічне дослідження, Розлуцька Г. М. (2016)
Онисько О. В. - Профілактика невиношування вагітності у жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності, Корчинська О. О. (2016)
Черняк М. М. - Особливості формування системи "мати-плацента-плід" при плацентарній дисфункції, Корчинська О. О. (2016)
Лоя Н. О. - Профілактика невиношування вагітності у жінок із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій у анамнезі, Корчинська О. О. (2016)
Попович В. Б. - Таксономічний склад, популяційний рівень мікробіоти порожнини товстої кишки та адаптаційно-компенсаторна активність організму практично здорових людей Буковинського краю, Коваль Г. М., Куценко О. Ю., Сидорчук І. Й. (2016)
Пушкаш Л. Ю. - Види та клінічні прояви соматичних ефектів при захворюваннях щитоподібної залози у дітей ендемічної зони з йододефіциту (2016)
Троцький Г. М. - Клініко-лабораторні особливості перебігу ротавірусної інфекції у дітей раннього віку з перинатальним контактом із ВІЛ, Пакулова-Троцька Ю. В. (2016)
Федишин Т. В. - Перебіг раннього неонатального періоду у малюків, народжених матерями з ранніми втратами в анамнезі, асоційованими з дисбіозом піхви, Маляр В. А. (2016)
Фера О. В. - Особливості виникнення захворювань тканин пародонту у дітей віком від 6 до 14 років залежно від факторів ризику, Костенко Є. Я., Криванич В. М., Фера М. О., Кухарчук Л. В. (2016)
Шимон В. М. - Лікування хронічного остеомієліту у хворих із дефіцитом йоду з використанням лазера, Кубаш В. І., Шимон М. В. (2016)
Русин В. І. - Гемостазіограма хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок, Корсак В. В., Горленко Ф. В., Русин В. В., Лангазо О. В., Машура В. В. (2016)
Лукащук С. В. - Часті та рецидивуючі респіраторні інфекції у дітей: сучасний стан проблеми(огляд літератури), Лемко О. І. (2016)
Габор М. Л. - Немедикаментозне лікування як засіб корекції окислювального гомеостазу у дітей, які часто хворіють, та дітей із рецидивуючим бронхітом поза гострим періодом, Решетар Д. В. (2016)
Андрєєва Н. М. - Роль маркетингу в системі аудиторської діяльності підприємства: сучасний погляд на проблематику, Зіньковська Д. В. (2015)
Безпарточний М. Г. - Обґрунтування стратегій розвитку торговельних підприємств (2015)
Ватченко О. Б. - Аналіз та систематизація функцій кластера, Борншайн О. О. (2015)
Гончаренко О. М. - Фінансова стратегія: теоретичні питання розробки та реалізації (2015)
Губерник А. О. - Технопарки як вид промислової кооперації (2015)
Дима О. О. - Посередницька діяльність: трансакційний підхід (2015)
Дорофєєва Х. М. - Аналіз показників діяльності транспортної системи України (2015)
Каминський П. Д. - Аналіз підходів до формування стратегії розвитку великих промислових комплексів (2015)
Луговська І. А. - Маркетингові дослідження локального ринку: значення та проблеми здійснення, Воробйов А. А. (2015)
Муренко Т. О. - Економічна безпека залізничних підприємств в сучасних умовах (2015)
Орлик О. В. - Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств (2015)
Руденко М. В. - Рівні зрілості систем управління підприємствами (2015)
Сабадирьова А. Л. - Моделювання потенціалу підприємства неоекономіки (2015)
Хмелевська А. Ю. - Методичні положення щодо діагностування та корекції соціально-психологічного клімату на підприємстві (2015)
Чернецька Ю. А. - Управління рентабельністю власного капіталу як передумова стійкого розвитку підприємства, Телешевська С. М. (2015)
Шкурупська І. О. - Розробка інтегрованих маркетингових комунікацій (2015)
Бондаренко С. А. - Сучасні принципи формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства (2015)
Коваленко С. І. - Ефективність інноваційних форм транскордонної промислової інтеграції (2015)
Побережна К. В. - Особливості оцінки творчого потенціалу персоналу інноваційно активних організацій (2015)
Савченко О. І. - Розвиток "підприємницького таланту" для забезпечення інноваційної активності в Україні, Нестеренко Р. О. (2015)
Солов’янчик А. В. - Сучасні підходи до визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств (2015)
Степанова К. В. - Формування системно-параметричних моделей інвестиційних процесів, Степанов В. М. (2015)
Чернявська І. М. - Оцінка організаційної складової механізму формування конкурентоспроможності підприємства (2015)
Буряк А. А. - Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України (2015)
Вареник В. А. - Напрями розвитку банківського регулювання та нагляду в умовах євроінтеграції України (2015)
Зінченко М. А. - Проблематика бюджетного планування на мезорівні (2015)
Іваненко Ю. В. - Стан та динаміка розвитку некомерційного сектору в Україні (2015)
Кузіна Р. В. - Нормативно-правові засади впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2015)
Ломоносова О. Е. - Морська діяльність: сутність, особливості та види, Ломоносов Д. А., Надточій І. І. (2015)
Луцяк В. В. - Особливості державного регулювання розвитку малого підприємництва (2015)
Петруня Ю. Є. - Відтворення капіталу в контексті управління інвестиційною діяльністю (2015)
Романюк М. Д. - Соціальні аспекти розвитку регіону за умов економічної кризи (2015)
Сирчин О. Л. - Еволюція наукових поглядів на вирішення банківської дилеми "ліквідність-прибутковість" (2015)
Судук О. Ю. - Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку системи управління водогосподарським комплексом (2015)
Щербак А. В. - Високотехнологічне виробництво в Україні та Одеській області: стан та тенденції (2015)
Ярмош О. В. - Застосування інтегрального числення в моделюванні соціально-економічних процесів з урахуванням проблеми даних (2015)
Лопух К. В. - Тенденції розвитку монетарного посткейнсіанства на початку ХХІ століття (2015)
Автори статей (2015)
Андрієвський Т. Г. - Концептуалізація поняття гібридної війни: політологічний вимір (2017)
Безрук О. О. - Політична участь як чинник політичної мобілізації: теоретичний аспект (2017)
Горбань В. І. - Глобалізація і демократія: соціальний аспект, Горбань О. В. (2017)
Данько Ю. А. - Концепт "політичні технології" у вітчизняному науковому дискурсі (2017)
Денисенко І. Д. - Стратегія дослідження суспільних рухів у контексті розвитку концептуальних положень теорії конфлікту Р. Дарендорфа (2017)
Денисенко Ю. А. - Політико-економічна експлікація поняття "людський капітал" (2017)
Єсіна Н. О. - Поняття та сутність волонтерської діяльності в Україні (2017)
Застава І. В. - Інфомаційне суспільство та інститути демократії: особливості прояву в сучасних глобалізаційних процесах, Новікова Л. В., Харченко І. М. (2017)
Кольцов В. М. - Політична опозиція в автократичному політичному режимі: теоретико-методологічні особливості виокремлення та позиціонування (2017)
Куц Г. М. - Архетип серця в українському політико-ментальному просторі (2017)
Майко Т. С. - Механізми взаємодії органів місцевої влади і громади (2017)
Михальська В. В. - Політика управління посктонфліктною територією на прикладі Руанди (2017)
Поліщук І. О. - Дефініція та структура поняття "національна ментальність" (2017)
Русова О. С. - Сучасна безпекова політика Польщі в Європі: ключові напрямки та завдання (2017)
Савельєва Т. П. - Суспільні рухи в контексті теорії соціальних змін (2017)
Стрельнікова О. О. - Взаємозвязок доброчинної діяльності та політики в Україні: акторно-мережевий аналіз (2017)
Cодержание (2017)
Маньківська О. П. - Структури мозку щурів, які забезпечують вегетативні рефлекси, пов’язані з реалізацією мотивованих оперантних рухів, Власенко О. В., Маєвський О. Є., Верещака І. В., Бузика Т. В., Майський В. О., Мазниченко А. В. (2017)
Андронати С. А. - Ноотропные и антигипоксические свойства новых производных 1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-она, Карасева Т. Л., Кривенко Я. Р., Павловский В. И., Онуфриенко О. В., Шандра А. А. (2017)
Ghazaryan N. A. - Neuroprotective Effects of Macrovipera Lebetina Snake Venom in the Model of Alzheimer’s Disease, Simonyan K. V., Danielyan M. H., Zakaryan N. A., Ghulikyan L. A., Kirakosyan G. R., Chavushyan V. A., Ayvazyan N. M. (2017)
Гарматина О. Ю. - Функциональное состояние митохондрий тканей головного мозга крыс в условиях хронической окклюзии общей сонной артерии: роль лизилоксидазы, Носарь В. И., Колесникова Е. Э., Лапикова-Брыгинская Т. Ю., Братусь Л. В., Портниченко А. Г. (2017)
Xin D. K. P. - EEG Differences between Eyes-Closed and Eyes-Open Conditions at the Resting Stage for Euthymic Participants, Foong L. P., Kar Ph. Ch., Croarkin P. (2017)
Manan H. A. - Effects of Aging and Background Babble Noise on Speech Perception Processing: an fMRI Study, Yusoff A. N., Franz E. A., Mukari S. Z.-M. S. (2017)
Тищенко Ю. М. - Впливи мемантину на поведінкові показники щурів у тесті "відкрите поле", Лук’янець О. О. (2017)
Дорновський М. - Гендерні та вікові особливості показників H-рефлексометрії у спортсменів, Колосова О. В., Горковенко А. В. (2017)
Рефераты (2017)
Авторский указатель (2017)
Содержание к т. 49 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology” за 2017 г. (2017)
Правила для авторов (2017)
Павлюченков Ігор Олександрович (2013)
Авраменко В. І. - Моделювання нелінійних послідовностей з заданими параметрами регресій (2013)
Нечипорук О. П. - Недоліки сучасних технологій діагностування складних систем і завдання їх усунення (2013)
Шеремет О. І. - Метод опорних векторів (SVM), Садовой О. В. (2013)
Муниб М. Б. - Использование нейронной сети обратного распространения ошибки для построения нейроконтроллеров (2013)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование охлаждения твердых тел радиацией (2013)
Завгородний М. С. - Алгоритмы модернизированного управления доменным процессом. Публикация V. Автоматический контроль выноса колошниковой пыли из доменных печей, Сегеда А. А., Смоляк В. А. (2013)
Бомба А. Я. - Один підхід до ідентифікації фільтраційно-ємкісних параметрів нафтогазових пластів, Сінчук А. М., Ярощак С. В. (2013)
Козикова Т. П. - Адаптивный способ решения обратной задачи гравиразведки для двухкомпонентной среды, Смолянский П. С. (2013)
Яшина К. В. - Разработка программного обеспечения процесса выплавки стали в дуговых печах (2013)
Малков П. С. - Использование методов конечных разностей для исследования нагрева металла в методических печах, Рахуба В. О. (2013)
Недопекин Ф. В. - Математическая модель гидродинамических и тепломассообменных процессов для электронного учебника, Белоусов В. В., Бондаренко В. И. (2013)
Мещанинов С. К. - Человеческий фактор, как информативный параметр комплексной системы биометрического контроля и управления надежностью функционирования сложной технической системы (2013)
Казак О. В. - О возможности управления электровихревыми течениями в металлургической печи постоянного тока с охлажденным подовым электродом (2013)
Пиптюк В. П. - Численное исследование растворения порошкообразного графита при вдувании в ковшовую ванну, Самохвалов С. Е., Поляков В. А., Кабаков Д. Ю., Греков С. В. (2013)
Попов С. Н. - Математическое моделирование критериев работоспособности при изнашивании рабочих органов дорожных фрез (2013)
Довгалюк Б. П. - Вплив втрат тепла з охолоджувальною водою і колошниковим газом на тепловий режим плавки, Волошин Р. В. (2013)
Климов Р. А. - Возникновение нестабильностей при закипании эмульсионных сред (2013)
Гоцуленко В. В. - Динамическое демпфирование автоколебаний (помпажа) активным демпфером при безкавитационной работе лопастного насоса, Гоцуленко В. Н. (2013)
Луценко О. П. - Про доцільність використання нейромережевих методів детирміністичного прогнозування в галузі аналізу валютних котирувань на ринку Forex, Байбуз О. Г. (2013)
Нечипорук В. В. - Особливості імітаційного моделювання реалізацій процесу (2013)
Олійник Л. О. - Ітерактивний експертно-тренувальний навчальний засіб "boolfunctions", Крушельницький О. В. (2013)
Гресс А. В. - Численные исследования гидродинамики металла в литейных ковшах, оборудованных фильтрующей перегородкой, Стороженко С. А. (2013)
Короткая Л. И. - Проблемные аспекты решения задач прогнозирования долговечности корродирующих конструкций при неполной информации (2013)
Кошевой Н. Д. - Применение муравьиных алгоритмов для оптимизации факторных планов эксперимента, Чуйко А. С. (2013)
Яловий М. І. - Математичне моделювання початкової стадії теплової роботи багатовантажних дугових сталеплавильних печей, Ялова К. М. (2013)
Бирюков А. Б. - Идентификация граничных условий теплообмена в зоне вторичного охлаждения для математической модели формирования непрерывнолитой заготовки (2013)
Ясев А. Г. - Система математического моделирования торцевого распределителя аксиально-поршневой гидравлической машины (2013)
Северін Е. Н. - Математичне моделювання оптимізованого комплекту стандартних зразків для фотоелектричного спектрального аналізу складних металів і сплавів (2013)
Никитенко Николай Иванович (2013)
Назаренко О. М. - Моделювання слабо формалізованих систем в n-вимірному фазовому просторі, Костюкевич Д. Л. (2013)
Лигун А. О. - Метод точного проектування кулачкових механізмів з важелем, що качається, Шумейко О. О., Тимченко С. В., Досій Д. С. (2013)
Астионенко И. А. - Метод варьирования неузловых параметров финитных функций, Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2013)
Полисский Ю. Д. - О некоторых направлениях повышения быстродействия алгоритма сравнения чисел в системе остаточных классов (2013)
Нечипорук Е. П. - Причины возникновения и классификация отказов в технических системах, Марченко Н. Б. (2013)
Косолап А. И. - Метод точной квадратичной регуляризации для оптимального проектирования конструкций (2013)
Тогобицкая Д. Н. - Выбор рационального состава доменного шлака на основе оптимизации его физико-химических свойств, Белькова А. И., Лихачев Ю. М., Циватая Н. А., Скачко А. С. (2013)
Мочалов А. А. - Особенности математического моделирования динамических процессов в твердых телах с микроструктурой, Евфимко К. Д., Шаповал Н. А. (2013)
Гоцуленко В. В. - Математическое моделирование снижения амплитуды автоколебаний (помпажа) с помощью присоединения проточных акустических демпферов к напорной магистрали пневмосистемы, Гоцуленко В. Н. (2013)
Кошевой Н. Д. - Оптимальное планирование эксперимента с использованием генетических алгоритмов, Сухобрус Е. А. (2013)
Тимошенко Н. С. - Моделирование течения в плоском воздуховоде при помощи пакета прикладных программ Comsol (2013)
Камель Г. І. - Математична модель промислового транспорту завантаження деревинною тріскою варильного котла фірми Камюр, Івченко П. С., Серегин А. С., Ершов А. В. (2013)
Мещанинов С. К. - Оценка эффективности электронной аппаратуры для медико-биологических исследований (2013)
Северін Е. Н. - Визначення статистичних параметрів комплекту стандартних зразків складу для спектрального аналізу з застосуванням методу нормування (2013)
Сокол А. Н. - Математическая модель гидродинамических и массопереносных процессов в металлургическом конвертере с учетом наличия лома (2013)
Бойко В. І. - Дослідження використання алгоритму нечіткого виводу в системі управління комплексом поперечно-клинової прокатки, Багрій В. В., Красніков О. С. (2013)
Бойло И. В. - Модель неоднородного потенциального барьера в джозефсоновском переходе: взаимосвязь джозефсоновского тока и разности фаз в берегах контакта (2013)
Бирюков А. Б. - Моделирование процессов тепловой обработки заготовок в печах при произвольном характере изменения расхода топлива во времени (2013)
Жульковская И. И. - Алгоритм формирования машинного представления числовых данных в формате с плавающей запятой, Жульковский О. А. (2013)
Завгородний М. С. - Алгоритмы модернизированного управления доменным процессом. Публикация VIII. Логико-математическое моделирование технологических перспектив применения пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном процессе, Сегеда А. А., Смоляк В. А. (2013)
Ивщенко Л. И. - Контактная задача механики разрушения трибосопряжений при сложном термомеханическом нагружении, Цыганов В. В. (2013)
Яшина К. В. - Розробка сучасної інформаційно-пошукової системи, Ялова К. М., Завгородній В. В. (2013)
Зворыкин В. Б. - Моделирование процесса регулирования скорости в двухмассовой системе с упругими связями, Михалев А. И., Станчиц Г. Ю., Губинский М. В. (2013)
Тучин В. Т. - Метод диаграмм связи при моделировании гидродинамики выпуска металла из конвертера. Особенности построения топологических структур связи и актуальность применения их в металлургии (сообщение 1), Кулик А. Д., Огурцов А. П., Долгополов И. С., Похвалитый А. А. (2013)
Красніков К. С. - Розробка комп’ютерної програми, що реалізує математичну модель тривимірного руху сталевого дроту при введенні під рівень розплаву на установці ківш-піч, Самохвалов С. Є., Піптюк В. П. (2013)
Полисский Ю. Д. - О взаимосвязи немодульных операций в системе остаточных классов (2014)
Олійник Л. О. - Про дискретність спектру диференціального оператора, породженого граничною задачею в прямокутній області зі спектральним параметром в граничних умовах (2014)
Горбунов А. Д. - Аналитический расчет температур и термических напряжений при граничных условиях І рода, Уклеина С. В. (2014)
Мещанинов С. К. - Дослідження систем реконструкції томографічного зображення, Вакуленко Є. В., Андрєєв Є. А. (2014)
Косолап А. И. - Оптимизационные модели с булевыми переменными, Довгополая А. А. (2014)
Клімов Р. О. - Тепломасообмін в водомазутних паливах (2014)
Мочалов А. А. - Исследование особенностей теплопроводности структурной единицы твердого тела, Евфимко К. Д., Шаповал Н. А. (2014)
Котляров И. Д. - Оценка привлекательности франчайзинговой сети для Франчайзи (2014)
Яковлєва І. Г. - Дослідження характеру руху масла в обмотках силового трансформатора з радіальними каналами шириною 1 мм, Ільїн С. В. (2014)
Мещанов С. К. - Исследование параметров надежности аппарата "искусственная почка", Курило Б. Р. (2014)
Сычанова М. В. - Численное моделирование трансформации спектра экситоноподобных электромагнитных возбуждений в исидеальной решетке резонаторов, Румянцев В. В., Петренко А. Г., Федоров С. А. (2014)
Орлова Ю. О. - Використання моделі Хопфілда в задачі розпізнання тексту, Надрыгайло Т. Ж. (2014)
Довгалюк Б. П. - Моделювання ефективності використання пиловугільного палива в доменій плавці, Волошин Р. В. (2014)
Красніков К. С. - Математична модель несиметричного плавлення легкоплавкої домішки, Самохвалов С. Є., Пиптюк В. П., Андрієвський Г. А. (2014)
До 80-річчя з дня народження Огурцова Анатолія Павловича (2014)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование нагрева твердых тел радиацией. Сообщение 1, Трикило А. И. (2014)
Полисский Ю. Д. - Об одном направлении повышения быстродействия некоторых немодульных операций в системе остаточных классов (2014)
Мещанинов С. К. - Математическая модель надежности функционирования электронной аппаратуры для биомедицинских исследований, Макаренко Ю. Ю., Бильчук А. В. (2014)
Переварюха А. Ю. - Два вида апериодических колебаний в модели динамики численности популяций анадромных рыб (2014)
Мамаев Л. М. - Анализ напряженного состояния кабелей управления с учетом контактной нагрузки (2014)
Колосов Д. Л. - Дослідження НДС стрічок на барабанах потужних конвеєрів металургійного комплексу, Білоус О. І. (2014)
Бейгул О. О. - Математичне моделювання збуреного руху зчленованого спецавтотранспортного засоба з U-подібною вантажною рамою, Корнійчук М. М., Лепетова Г. Л. (2014)
Молчанов В. Ф. - Постановка нестационарной задачи фильтрации жидкостей в пористой среде (2014)
Гоцуленко В. В. - Об условиях самовозбуждения автоколебаний при переменном запаздывании сгорания топлива, Гоцуленко В. Н. (2014)
Камель Г. І. - Моделювання складу порошкового дроту для наплавлення ріжучих кромок живильника з оптимальною ударною в’язкістю, Лавриченко П. М., Лях А. В., Суслова В. С. (2014)
Завгородній В. В. - Рефакторинг програмного забезпечення інформаційних систем при використанні породжувальних паттернів проектування, Ялова К. М. (2014)
Довгалюк Б. П. - Математична модель теплового стану доменої плавки без інформації про склад колошникового газу, Волошин Р. В. (2014)
Тогобицкая Д. Н. - Оптимизация химического состава колесных марок сталей на основе параметров межатомного взаимодействия, Бабаченко А. И., Козачёк А. С., Кононенко А. А., Головко Л. А. (2014)
Белькова А. И. - Компьютерная система поддержки принятия решений в задачах выбора оптимального состава доменной шихты в современных сырьевых условиях Украины, Бойко Л. Т., Сафина-Валуева Л. А., Лихачев Ю. М. (2014)
Циватая Н. А. - Расчетно-аналитическая оценка сорбционной способности доменного шлака по отношению к щелочам, Степаненко Д. А., Скачко А. С., Ходотова Н. Е. (2014)
Кулик Д. І. - Моделювання поведінки електронів під впливом імпульсного електричного поля у присутності шуму, Оселедчик Ю. С., Павлик С. І. (2014)
Лысенко А. Б. - Динамика охлаждения при литье легко стеклующихся расплавов в металлическую изложницу, Косинская О. Л., Губарев С. В., Соловков Д. В. (2014)
Сокол А. М. - Математична модель процесу кристалізації маломірної мідної заготовки з урахуванням повітряного зазору, Брухно Л. С. (2014)
Погребняк А. В. - Резко сходящееся течение раствора полимера, Иванюта Ю. Ф. (2014)
Аксьонов В. С. - Покращення евристичного алгоритму А* згладжуванням кривої маршруту з використанням точного методу Дейкcтри на локальних проміжках, Надригайло Т. Ж. (2014)
Рыжов А. Ф. - Математическая модель тепло- и массопереноса при нагреве "массивного" плоского слоя жидкости, Милашенко Н. С. (2014)
Кабаков А. М. - Математическое моделирование гашения вибраций грузоподъемных машин, Лихенко В. В. (2014)
Довгопола Т. О. - Розробка імітаційної моделі процесу виробництва змійовиків, Черномурова Л. О. (2014)
Козакова Н. Л. - Контактна взаємодія важкої смуги з багатошаровою основою, Ламзюк В. Д. (2014)
Содержание (2017)
Туркевич О. М. - Особливості респіраторної терапії при внутрішньочеревній гіпертензії, Підгірний Я. М., Закотянський О. П. (2017)
Курсов С. В. - Аналіз результатів дослідження центральної гемодинаміки та периферичного капілярного кровообігу при різних режимах інтраопераційного рідинного забезпечення, Лизогуб К. І., Лизогуб М. В. (2017)
Царев А. В. - Целевой температурный менеджмент в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2017)
Галушко О. А. - Аналіз ускладнень перебігу гострого інсульту у хворих на цукровий діабет (2017)
Целуйко В. Й. - Стан систолічної функції та діастолічного наповнення міокарда у хворих з інфарктом міокарда правого шлуночка на фоні Q-інфаркту міокарда лівого шлуночка протягом 6 місяців спостереження, Лозова Т. А. (2017)
Волкова Ю. В. - Епідуральна інфільтрація глюкокортикоїдів та місцевих анестетиків при лікуванні неспецифічного болю в спині, Чаплинський Р. П., Бабалян Ю. О., Калашніков М. С., Селюкова А. В. (2017)
Строенко Е. С. - Морфолиний 3-метил-1,2,4-триазолин-5 тиоацетат в комплексной коррекции когнитивных нарушений у больных острым инфарктом миокарда, Хижняк А. А., Никонов В. В. (2017)
Хартанович М. В. - Состояние кислородного бюджета у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании в периоперационном периоде, Тодуров Б. М., Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2017)
Голдовський Б. М. - Удосконалення діагностики та інтенсивної терапії церебральної дисфункції у хворих з ішемічним інсультом, Серіков К. В., Поталов С. О., Сідь Є. В., Філімонова І. В. (2017)
Сединкин В. А. - Мультидисциплинарный подход в интенсивной терапии массивной акушерской кровопотери: клинический случай, Докунина А. М., Дроздова В. О., Максимова Е. В., Палега М. Н., Кизуб Э. А. (2017)
Асанова А. Т. - Об одном подходе к решению нелокальной задачи для систем гиперболических уравнений с интегральными условиями (2017)
Баранник Т. А. - Некласичнi симетрiї системи нелiнiйних рiвнянь реакцiї-дифузiї (2017)
Бельский Д. В. - Асимптотические границы решений дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Пелюх Г. П. (2017)
Бондар I. А. - Бiфуркацiя розв’язкiв крайової задачi для систем iнтегро-диференцiальних рiвнянь з виродженим ядром, Овчар Р. Ф. (2017)
Gao Q. - Synchronization analysis for a class of genetic oscillator networks, Du J., Liu X. (2017)
Журавлев В. Ф. - Слабовозмущенные краевые задачи для интегральных уравнений Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах, Фомин Н. П. (2017)
Капустян О. В. - Про експоненцiальну стiйкiсть тривiального тора одного класу нелiнiйних iмпульсних систем, Асроров Ф. А., Перестюк Ю. М. (2017)
Клевцовський А. В. - Асимптотичне розвинення розв’язку лiнiйної параболiчної крайової задачi в тонкому зiркоподiбному з’єднаннi (2017)
Комлева Т. А. - Одна схема усреднения для интегро-дифференциальных включений, Плотников А. В. (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Теореми про нерухому точку та рiзницевi рiвняння з непорожньою множиною обмежених розв’язкiв (2017)
Чепок О. О. - Асимптотичнi зображення розв’язкiв диференцiальних рiвнянь другого порядку з швидко та правильно змiнними нелiнiйностями (2017)
Чуйко С. М. - Матричная дифференциально-алгебраическая краевая задача с импульсным воздействием, Дзюба М. В. (2017)
Алфавiтний покажчик 20-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання" (2017)
Павелків Р. В. - Вікові особливості морального розвитку молодшого школяра (2017)
Абсалямова Л. М. - Якість життя та харчова поведінка невротично хворих людей (2017)
Артемова О. І. - Психологічні фактори розвитку креативності особистості майбутнього психолога, Хупавцева Н. О. (2017)
Безлюдна В. І. - Використання дітьми непрямої агресії, Корчакова Н. В., Осьмак Л. П. (2017)
Борейчук І. О. - Функції фотографії як психологічного тригера, Назаревич В. В., Шарак Д. (2017)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості становлення етнічної ідентичності особистості пізнього юнацького віку (2017)
Джеджера О. В. - Емоційні переживання як чинник ефективності навчальної діяльності студентів (2017)
Камінська О. В. - Психологічні особливості роботи вчителя з обдарованими дітьми (2017)
Клочек Л. В. - Ціннісне самоставлення вчителя як конструкт емоційно-ціннісної складової соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2017)
Корчакова Н. В. - Розвиток просоціальної особистості та рівні її функціонування (2017)
Кочергіна І. А. - Спрямованість саморегуляції жінок при психологічному насильстві з боку родини (2017)
Кулакова Л. М. - Психологічні особливості формування моральних цінностей у молодшому шкільному віці в умовах навчальної діяльності, Кулаков Р. С. (2017)
Лісова Л. І. - Характеристика навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’язування арифметичних задач (2017)
Лохвицька Л. В. - Особистісно-деонтологічний підхід у моральному вихованні дошкільників: сучасні виміри психологічної науки (2017)
Павелків О. М. - Формування у старшокласників інтересу до професій економіки та бізнесу під час вивчення математики (2017)
Петренко О. Б. - Проблеми педагогічної психології і педагогіки у творчій спадщині В. М. Бєхтєрєва (2017)
Сивик Г. Є. - Особливості психологічної допомоги при моторній афазії (2017)
Сидорович О. І. - Модель професійної самосвідомості майбутнього дефектолога (2017)
Ставицька О. Г. - Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери сучасних студентів-психологів, Ставицький Д. О. (2017)
Ставицький О. О. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей самовизначення підлітків, Гіль Т. А. (2017)
Ставицький О. О - Емпірико-діагностичний аналіз психологічної готовності студентів до створення сім’ї, Сигін І. М. (2017)
Созонюк О. С. - Теоретичний аналіз проблеми особистісних деформацій молоді в умовах економічної кризи (2017)
Хомич І. С. - Мотиваційний компонент психологічної готовності до навчання у школі (2017)
Відомості про авторів (2017)
Łukasik B. - Reflection as a value in educational practice of a teacher (2016)
Ковальчук Л. - Формування етичної культури особистості як умова морального становлення майбутнього педагога в системі професійної підготовки (2016)
Равчина Т. - Організація навчального процесу у вищій школі як діалогу викладача і студентів (2016)
Кашуба Л. - Економічна соціалізація молодших дітей в умовах євроінтеграції, Чабан Н., Черешнюк О. (2016)
Михайлишин Р. - Метод проектів у початковій школі як педагогічна технологія (2016)
Кашуба Л. - Лінгводидактичні аспекти розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР, Сухоцька І. (2016)
Ферт О. - Організаційно-педагогічні засади комплексної допомоги дітям з розладами поведінки (2016)
Писаревська С. - Особливості формування безпечної поведінки дітей-пішоходів в умовах родинного виховання, Яремко З., Соханьчак Г. (2016)
Цюра С. - Характерні особливості педагогічного середовища розвитку сиблінгів (2016)
Мищишин І. - Соціально-педагогічні та правові аспекти вітчизняного і закордонного усиновлення в Україні (2016)
Мачинська Н. - Міждисциплінарний контекст підготовки вихователя дошкільного закладу та вчителя початкової школи в умовах наступності (2016)
Крохмальна Г. - Термінологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2016)
Яремчук Н. - Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей (2016)
Тур О. - Комунікативна компетенція майбутніх документознавців як структурний компонент їхньої комунікативної компетентності (2016)
Киянка В. - Формування іншомовних професійно - орієнтованих комунікативних умінь у студентів економічних спеціальностей засобами індивідуальних проектів (2016)
Сніговська О. - Навчання майбутніх міжнародників, перекладачів новогрецької мови використанню кінесичних засобів невербального спілкування у міжкультурній комунікації (2016)
Гуменюк В. - Обґрунтування напрямів удосконалення процесу здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (2016)
Храбан Т. - Використання асоціативного експерименту як одного з основних методів психолінгвістики в дослідженні інтернет-комунікації (2016)
Łapot M. - The history of Marek Bernstein Jewish vocational school in Lviv (1864–1939) (2016)
Лещак Т. - До питання про створення й функціонування кафедри педагогіки у Львівському університеті у 1930-х роках (2016)
Павко А. - Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в інтелектуальних вимірах історії та сучасності, Курило Л. (2016)
Чорняк А. - Розвиток творчих здібностей студентів університетів у процесі вивчення іноземних мов (друга половина ХХ ст.) (2016)
Заячківська Н. - Формування науково-педагогічного світогляду Пауло Фрейре, Турчин І. (2016)
Курляк І. - Ресоціалізаційна педагогіка як сучасна педагогічна субдисципліна в Польщі (2016)
Mirowska M. - Diagnosis of the disabled homeless people in Czestochowa (2016)
Товканець Г. - Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді в США (2016)
Титул, зміст (2017)
Лейбо В. - Шляхи підвищення ефективності техніко-тактичної підготовленості футболістів на етапі підготовки до вищих досягнень, Лісенчук Г. (2017)
Гасанова С. - Особливості прояву спеціальної працездатності жінок-боксерів високої кваліфікації (2017)
Добряк О. - Рухові завдання для розвитку спеціальної витривалості кваліфікованих гімнасток у групових вправах гімнастики художньої, Салямін Ю. (2017)
Сюй Ж. - Основні напрями вдосконалення тренувального процесу й підвищення ефективності змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у веслувальному слаломі, Русанова О. (2017)
Іваненко Г. - Проблеми реалізації олімпійської освіти у вищих навчальних закладах України та шляхи їх подолання (2017)
Коваленко Я. - Сенсомоторна координація спортсменів, які займаються художньою гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки, Болобан В., Жирнов О. (2017)
Козлов К. - Вплив високих досягнень у юнацькому спорті на результативність змагальної діяльності на Іграх Олімпіад і чемпіонатах світу (на матеріалі легкої атлетики) (2017)
Серебряков О. - Застосування індивідуальних техніко-тактичних дій у змагальній діяльності гравцем-захисником у хокеї на льоду (2017)
Аліна У. - Статистичний аналіз прояву мануальної асиметрії серед провідних фехтувальників світу та України (2017)
Андрєєва О. - Структура та зміст технології формування рекреаційної культури студентської молоді, Садовський О. (2017)
Василенко Є. - Вплив програми фізичної реабілітації на неврологічний статус недоношених дітей із руховими порушеннями різного генезу (за результатами нейросонографії) (2017)
Зінченко В. - Особливості застосування фізичних вправ у хворих на остеопороз, Лазарєва О., Катюкова Л., Кравчук Л. (2017)
Кенсицька І. - Модель формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання (2017)
Мандюк А. - Рухова активність в інформаційному середовищі учнів старшого шкільного віку (2017)
Підгайна В. - Аналіз мотиваційних пріоритетів до оздоровчо-рекреаційної рухової активності юнаків 16–17 років (2017)
Нікітенко О. - Тестування спритності та координаційних здібностей у єдиноборствах і бойових мистецтвах (2017)
Сутула В. - Про сутність взаємозв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (2017)
Шинкарук О. - Психофізіологічні особливості гімнасток, які спеціалізуються в групових вправах художньої гімнастики, Топол А. (2017)
Гаращенко Я. М. - Візуальна оцінка можливості раціональної орієнтації виробу при пошаровій побудові на установках адитивних технологій (2017)
Гермашев А. И. - Определение оптимальной скорости резания при фрезерованиисложно-профильных тонкостенных элементов деталей, Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А., Кондратюк Э. В. (2017)
Калафатова Л. П. - Визначення закономірностей формування похибки профілю при шліфуванні виробів-оболонок із крихких неметалевих матеріалів, Олійник С. Ю. (2017)
Колодій М. А. - Стенди для випробування на міцність матеріалів зварних труб при дії корозійного середовища, Скиба Г. В. (2017)
Кузей А. М. - Влияние микроструктуры алмазосодержащего композиционного материала на режущую способность инструмента при шлифовании монокристалла алмаза, Бабич В. Е. (2017)
Кустов В. В. - Дослідження зносостійкості наплавлених зубків шарошкових доліт методом планування експерименту, Присяжнюк П. М., Богаченко О. М. (2017)
Ляшук О. Л. - Стенд для дослідження характеристик гвинтових завантажувачів, Клендій В. М., Гурик О. Я., Слободян Л. М. (2017)
Ляшук О. Л. - Підвищення експлуатаційної надійності і довговічності гвинтових секційних робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів, Навроцька Т. Д., Радик М. Д., Пік А. І., Котик Р. М. (2017)
Мельник О. Л. - Параметрична оптимізація конструкції круглих компенсаційних отворів дискової фрези в середовищі Solidworks Simulation, Балицька Н. О., Сєров В. В., Соловйов А. В. (2017)
Неведомский В. А. - Нанотехнология получения каменного материала из огненно-жидких техногенных отходов для получения изделий, Чернишов А. В., Чернишов А. А. (2017)
Рябченко С. В. - Шлифование зубчатых колес кругами из кубического нитрида бора, Полонский Л. Г., Головня В. Д., Яновский В. А., Козяр Я. А. (2017)
Сало В. А. - Дослідження вірогідної зони придатних посадок з натягом при автоматизованому проектуванні, Горбунов А. П., Нечипоренко В. М. (2017)
Скідін І. Е. - Дослідження впливу металевого наповнювача термітної шихти на якісні показники сплаву, наплавленого методом СВС, Жбанова О. М., Саітгареєва Л. Н., Ткач В. В., Калінін В. Т. (2017)
Сошко В. А. - Влияние плазменного эффекта на диффузионное насыщение контактирующих поверхностей в зоне стружкообразования, Подольский М. И., Федорчук Д. Д. (2017)
Степанов М. С. - Математична модель теплообміну у резервуарі МОР шліфувального верстату, Літовченко П. І., Іванова Л. П. (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Спосіб дослідження нерівномірності температурного імпедансу металевої пластини (2017)
Хейфец М. Л. - Технологический комплекс послойного синтеза изделийиз неметаллических композитов, Пынькин А. М., Семененко Д. В., Грецкий Н. Л., Антончик К. А. (2017)
Добряков В. Л. - Вплив нелінійних властивостей середовища на процес імпульсно-стимульованого вимушеного комбінаційного розсіювання в умовах фемтосекундного накачування, Москвін П. П., Романько В. А. (2017)
Ivanichenko E. V. - Digital signals processing using non-linear orthogonal transformation in frequency domain (2017)
Омельчук І. А. - Використання статистичних методів для прогнозування часу збереження метрологічної справності та оцінення міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ (2017)
Фриз П. В. - Удосконалений математичний апарат для визначення спостережуваної площі заданого району Землі у завданнях космічного моніторингу (2017)
Єфремов М. Ф. - Проблеми і вимоги до АСУ автотранспортного підприємства, Єфремов В. М., Єфремов Ю. М. (2017)
Метешкін К. О. - Формалізація процесів у земельних відносинах України, Кухар М. А. (2017)
Dolia К. - Influence of the seasonal factor on the long-distance passenger correspondence (2017)
Косіюк М. М. - Удосконалення конструкції та технології виготовлення кульової опори підвіски автомобіля, Костюк С. А. (2017)
Локтікова Т. М. - Моделі послідовно-паралельного упорядкування транспортних операцій, Морозов А. В., Скачков В. О. (2017)
Кравець В. Г. - Оцінка ефективності руйнування негабаритів природного каменю гідромолотом, Шуріков А., Вахрушев К. Ю., Панасюк А. В., Барановський А. Ю. (2017)
Levytskyi V. G. - Research of environmentally-friendly utilization methods of the crushed stone waste on granite quarries, Tolkach O. M. (2017)
Samedov A. M. - Stressed-deformed state of mountain rocks in elastic stage and between elasticity, Vapnichna A. M., Shlapak V. O., Sidorov O. M. (2017)
Сдвижкова Е. А. - Вероятностно-стохастическая модель распределенияфизико-механических свойств мягких горных пород, Ковров А. С., Мнишенко Т. В. (2017)
Стовпник С. М. - Формування тріщини відриву при видобутку блокового каменю, Ковтун А. І., Качинська Н. Ф., Прит О. С. (2017)
Фролов О. О. - Встановлення ефективних режимів сповільненого підривання при руйнуванні скельних порід на кар’єрах, Куляпіна А. В. (2017)
Хлевнюк Д. В. - Норми сейсмічної безпеки при проведенні вибухових робіт на кар’єрах, Бойко В. В., Кузьменко А. О. (2017)
Хорольський А. О. - Системні принципи та оціночний критерій надійності при оптимізації технологічних схем вугільних родовищ, Гріньов В. Г. (2017)
Shamrai V. I. - Management of waste of stone processing in the framework of Euro integration of Ukraine, Korobiіchuk V. V., Sobolevskyi R. V. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бабкіна О. П. - Динаміка змін температурних показників нирок в залежності від давності травми та часу смерті, Коробко І. С., Матюхін Д. О. (2018)
Бардер Е. Г. - Динаміка гематологічних показників у щурів під впливом цитотоксичного препарату оксаліплатин та цитопротектора "Ліолів" (2018)
Білецький Д. П. - Морфологічні перебудови привушної слинної залози щурів при експериментальному зневодненні організму та застосуванні вітаміну Е, Устянський О. О., Ткач Г. Ф., Максимова О. С., Муравський Д. В. (2018)
Варуха К. В. Михайличенко Б. В. - Вміст арахідонової кислоти в крові менструального походження жінок, які мають запальні захворювання статевих органів (2018)
Германчук С. М. - Зміни в альвеолярному відростку при хронічній фазі модельованого цукрового діабету (терміном 2 місяці) (2018)
Григор’єва Л. В. - Вивчення залежності гострої токсичності та діуретичної активності від хімічної структури в ряду 8-амінозаміщених 7-(3-п-метоксифенокси-)пропіл-3-метилксантину, Самура І. Б., Романенко М. І., Литвин О. І., Тихоновський О. В. (2018)
Іліка В. В. - Кількісні характеристики обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах кровоносних судин плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського