Потапенко О. М. - Логопедичний масаж в системі корекційної роботи логопеда (2013)
Ружицька Л. І. - Особливості формування навичок і вмінь розвязувати арифметичні задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Савицький А. М. - Напрями формування та корекції мовлення у дітей з синдромом дауна (2013)
Чередніченко Н. В. - Організація та зміст корекційної логопедичної роботи з молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення, Тенцер Л. В. (2013)
Шеремет М. К. - Раціональний підхід з відновлення голосової функції у хворих на рак гортані після хордектомії із застосуванням електротермоадгезії, Ромась О. Ю. (2013)
Поважний О. С. - Стратегія державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень:інституційний аспект, Шкрабак І. В. (2013)
Заблодська І. В. - Інфраструктурні забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні:стан та задуми, Ахромкін Є. М. (2013)
Василенко В. М. - Виділення рентної складової у міжрегіональних економічних нерівностях (2013)
Глуха Г. Я. - Грошово-кредитна політика як фактор економічного зростання держави (2013)
Чобаль Л. Ю. - Основні проблеми та перспективи функціонування транспортного комплексу України в умовах глобалізації (2013)
Петенко І. В. - Теоретичні аспекти державної антикризової політики економічного розвитку нестійких територій, Петенко А. В. (2013)
Булєєв І. П. - Формування структури промисловості індустріального міста за критеріями підвищення якості життя населення та інвестиційної привабливості, Брюховецька Н. Ю., Богуцька О. А. (2013)
Ляшенко Ю. П. - Особливості підходу до оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості старопромислових регіонів (2013)
Шумакова Н. В. - Підвищення ефективності використання організаційного потенціалу регіону, Гуджан О. В. (2013)
Проскуркіна В. Є. - Промисловий регіонально-галузевий комплекс:аспекти ефективності управління стратегічним розвитком підприємств трубної галузі (2013)
Луніна В. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття "місто" та його типології стосовно України (2013)
Захарченко В. І. - Державна підтримка інноваційної діяльності промислових підприємств, Меркулов М. М., Глущенко Л. Д. (2013)
Свірідова С. С. - Ризики інноваційної діяльності в Україні, Гажева Н. М. (2013)
Шишкова В. С. - Економічна оцінка ефективності інвестицій в інноваційну діяльність, Юдіна Л. В. (2013)
Орловська Ю. В. - Глобальні виробничі мережі як чинник інноваційного розвитку, Дугінець Г. В. (2013)
Макуха Ю. М. - Організаційні інновації підприємства,що працює на розосереджених ринках (2013)
Моргачов І. В. - Вплив на інноваційну діяльність середньостатистичного промислового підприємства результатів роботи вітчизняних науково-технічних систем (2013)
Крючко Л. С. - Особливості формування інноваційної інфраструктури у сільському господарстві (2013)
Іванов С. В. - Інноваційні процеси у діяльності підприємств:теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком (2013)
Шлафман Н. Л. - Соціальний потенціал України:реалії, інститути та перспективи розвитку, Лисюк В. М. (2013)
Хоружа Р. Є. - До питання про можливість впровадження дистанційних форм навчання у вищій медичній школі: економічна доцільність, Татаренко Л. Л., Тарануха С. В. (2013)
Колесніков В. П. - Public relations як один із способів формування і збереження ринкової індивідуальності підприємства (2013)
Дятлова Н. В. - Обґрунтування впровадження ресурсозберігаючого устаткування на підприємстві, Фортуна К. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблеми стратегічного розвитку рибної галузі України в умовах ринкової економіки (2013)
Кононова О. Є. - Порівняльний аналіз діяльності будівельних підприємств на основі рейтингової оцінки фінансового стану, Бут І. В. (2013)
Кононова О. Є. - Методичні підходи до сутності стратегічного управління будівельними підприємствами (2013)
Верхоглядова Н. І. - Сутність і значення логістичних потоків в управлінні будівельним підприємством, Іваницька Т. Є. (2013)
Кушнір І. М. - Розробка концептуальних засад податкового контролінгу суб’єктів підприємництва:зарубіжний досвід та національні аспекти (2013)
Кононова І. В. - Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах (2013)
Павленко О. П. - Перспективи розвитку та фінансове забезпечення виробничого потенціалу в сільському господарстві України (2013)
Саталкіна Л. О. - Система формування інвестиційного портфелю підприємства (2013)
Павлова В. А. - Прогнозування конкурентоспроможності підприємства методом екстраполяції, Губарєв Р. В. (2013)
Комірна В. В. - Особливості різних підходів до дослідження поведінки споживача, Санжак О. Є. (2013)
Колесніков В. П. - Маркетингові дослідження як інструментарій прийняття ефективних управлінських рішень при виході на українські та міжнародні ринки, Харкута О. В. (2013)
Лисенко Ю. В. - Теоретичні засади управління конкурентостійкістю підприємства, Радамовська І. В. (2013)
Стеблецька Ю. І. - Факторні моделі діагностики банкрутства підприємства (2013)
Солярчук Н. Ю. - Особливості моделі процесу виконання фріланс-проекту (2013)
Степанова Ю. Л. - Значення потрійної природи результативності адаптації у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2013)
Савельєва О. О. - Теоретичні підходи до ефективності управління підприємством із урахуванням соціальної складової (2013)
Коцьо О. Я. - Розробка структури комплексу ЕММ з аналізу тенденцій споживання домогосподарств за умов інформаційної асиметрії (2013)
Залунін В. Ф. - Облік господарського ризику в стратегічних рішеннях промислових підприємств (2013)
Гудим К. М. - Економічний потенціал земельних ресурсів в контексті формування капіталу (на прикладі сіла) (2013)
Дем’янченко А. Г. - Державно-приватне партнерство в морській портовій галузі (2013)
Демчук Н. І. - Проблеми існуючої методології фінансового регулювання (2013)
Тимошенко Л. В. - Фінансове забезпечення еколого-орієнтованої діяльності гірничо-збагачувального підприємства (2013)
Дрей В. В. - Оцінка корисності аудиторських доказів в процесі перевірки фінансової звітності підприємства (2013)
Титул, зміст (2013)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. III. Экстенсивная термодинамика и кинетика процессов, Локтионов И. К. (2013)
Троицкая Е. П. - Квадрупольное взаимодействие в динамике решетки сжатых кристаллов инертных газов в модели деформируемых атомов. 3. Упругие свойства и соотношение Коши для Kr и Xe, Чабаненко Вал. В., Пилипенко Е. А., Горбенко Е. Е. (2013)
Шаповалов А. П. - Синтез наноструктурированных сверхпроводящих материалов на основе диборида магния при высоких давлениях (2013)
Тарасенко Т. Н. - Особенности магнитных свойств системы BixLa1-xMnO3 (0.2 ≤ х ≤ 0.6): связь с условиями синтеза под давлением, Кравченко З. Ф., Мазур А. С., Каменев В. И., Письменова Н. Е., Демиденко О. Ф., Игнатенко О. В., Маковецкий Г. И., Панасевич А. М., Янушкевич К. И., Товстолыткин А. И., Погорелый А. Н., Полек Т. И. (2013)
Супрун О. М. - Підбір матеріалу підложки для закріплення монокристалів алмазу при вимірюванні високотемпературної твердості, Білоусов І. С., Катруша А. М., Заневський О. О. (2013)
Булык И. И. - Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37 (SmCo5 – основа), Варюхин В. Н., Таренков В. Ю., Бурховецкий В. В., Сидоров С. Л. (2013)
Уколов А. И. - Распределение дефектов в тонких полупроводниковых пластинах при низкотемпературной деформации, Надточий В. А., Нечволод Н. К. (2013)
Возняк А. В. - Равноканальная многоугловая экструзия полиолефиновых композитов, Возняк Ю. В., Прохоренко С. В., Новокшонова Л. А., Гринев В. Г., Кувардина Е. В., Диденко П. С., Крашенинников В. Г. (2013)
Завдовеев А. В. - Особенности формирования структуры и свойств малоуглеродистой стали при теплой винтовой экструзии (2013)
Григорова Т. В. - Влияние комбинированной деформации на низкотемпературную пластичность и прочность субмикрокристаллической меди, Исаев Н. В., Березина А. Л., Давиденко А. А., Сенникова Л. Ф., Слива К. И., Спусканюк В. З. (2013)
Цеханов Ю. А. - Упрочнение поверхностного слоя полносферических деталей при накатывании плоским инструментом, Шейкин С. Е., Карих Д. В., Сергач Д. А. (2013)
Постол П. Н. - Криостат для сверхпроводниковых магнитов, Дворников Е. А., Варюхин Д. В. (2013)
Пилипенко А. Н. - Автоматизированная система релаксационной спектроскопии (2013)
Авторский указатель за 2013 год (2013)
Рабінович П. - Професор Г. Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини, Особа В. (2013)
Христова Г. - Позитивні обов’язки держави у сфері протидії дискримінації (2013)
Нижник Н. - Концептуальні основи утвердження правового моніторингу в Україні, Гуменюк І., Муза О. (2013)
Хаустова М. - Глобалізація і її вплив на сутність та соціальне призначення держави (2013)
Прийма С. - Пропорційність як принцип тлумачення права (2013)
Косінов С. - Контроль над публічною владою: теоретико-правова Характеристика (2013)
Любченко П. - Місцеве самоврядування як фактор забезпечення стабільності конституційного ладу і форма реалізації народовладдя в Україні (2013)
Летнянчин Л. - Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики (2013)
Яковлєв А. - Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фактор конституційного процесу в Україні (2013)
Лученко Д. - Адміністративний позов як процесуальна форма захисту прав фізичних і юридичних осіб в адміністративному судочинстві (2013)
Дамірчиєв М. - До питання щодо родових понять при регулюванні публічної фінансової діяльності (на прикладі законодавства України та Азербайджанської Республіки) (2013)
Жернаков М. - Податковий конфлікт: норма чи аномалія? (2013)
Ярошенко О. - Утвердження засад соціальної держави як напрям конституціоналізації трудового законодавства (2013)
Анакіна Т. - Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом (2013)
Кот О. - Проблема зловживання суб’єктивним правом у цивільному праві України (2013)
Коструба А. - Правоприпинення як стадія механізму правового регулювання цивільних правовідносин (2013)
Печений О. - До питання про сутність перерозподілу спадщини (2013)
Гусаров К. - Проблеми реалізації деяких конституційних засад у цивільному судочинстві (2013)
Задихайло Д. - Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин (2013)
Глібко С. - Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів (2013)
Зайцев О. - Професор В. С. Трахтеров в історії харківської кримінально-правової школи (2013)
Колодяжний М. - Військові злочини в Україні: детермінація та запобігання (2013)
Орлеан А. - Вплив біоетики на формування та розвиток кримінально-правових норм (2013)
Скулиш Є. - Проблемні питання створення державного бюро розслідувань (2013)
Вапнярчук В. - Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури (2013)
Тітко І. - Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання (2013)
Шевчук В. - Технологія тактичної операції як різновид криміналістичних технологій (2013)
Овчаренко О. - Проблема забезпечення незалежності суддів при звільненні їх за порушення присяги (2013)
Овсяннікова О. - Стажування кандидата в адвокати: проблеми та перспективи (2013)
Палешник С. - Інтерпретаційні акти в судовій практиці (2013)
Савчук О. - Класифікація процедур у лісовому законодавстві України (2013)
Хиля М. - Дослідження проблеми тлумачення нормативно-правових актів у працях дореволюційних учених (2013)
Лук’янов Д. - Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина – основа формування правової системи держави" (2013)
Гудима Д. - Франковий університет – центр проведення міжнародних форумів з практики Європейського суду з прав людини (2013)
Данильян О. - Про природу людини і сутність права (рецензія на монографію Г. В. Гребенькова "Людина у правовому бутті: Введення у правову персонологію") (2013)
Статівка А. - Нова монографія з проблем аграрного та земельного права України (2013)
Патон Б. Є (2013)
Луць В. В. (2013)
Святоцький О. Д. (2013)
Табачник Д. В. (2013)
Пам’яті Юрія Михайловича Грошевого (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2013)
Билык А. С. - Применение термомеханически упрочненного листового проката в сварных металлических конструкциях, Курашев Р. В., Горбатенко В. В., Коновалов Г.Н. (2013)
Пічугін С. В. - Надійність сталевих підземних магістральних трубопроводів під час ремонтних робіт та в стаціонарних умовах експлуатації, Зима О. Є. (2013)
Хохлін Д. О. - Підсилення будівельних конструкцій і споруд в умовах сейсмічних впливів за наявності чинників значних нерівномірних деформацій основи (2013)
Оглобля А. И. - Расчет и проектирование систем гидротранспорта пульпы для горно-обогатительных комбинатов Украины, Раздайбеда С. Л. (2013)
Кінаш Р. І. - Аналіз впливу географічної висоти на вітрове навантаження у розрахунку башти мобільного зв’язку, Гук Я. С., Бутринський І. З. (2013)
Шармаков Є. Л. - Застосування високоміцних конструкційних клейових з’єднань у сталезалізобетонних конструкціях перекриття (2013)
Мельник В. К. - Нанесення полімерного покриття на поверхневий шар бетону – ефективний спосіб поліпшення якості промислових підлог, Малик М. М., Барашиков А. Я., Войцехівський О. В., Приндюк Т. І., Панченко О. В., Парамонов К. В., Фіалко Н. М. (2013)
Клименко В. З. - Обеспечение плоской формы изгиба балок из клееной древесины (2013)
Умови друкування (2013)
Нові книги (2013)
Абдулоєва О. С. - Обґрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні, Карпенко Н. І. (2012)
Кучеревський В. В. - Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.), Провоженко Т. А. (2012)
Мала Ю. І. - Грабові ліси на південній межі поширення (2012)
Дремлюга Н. Г. - Структура поверхні листків видів секції Medium DC. роду Campanula L. флори України, Футорна О. А. (2012)
Карнатовська М. Ю. - Цвітіння зізіфуса в умовах Херсонської області (2012)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні лівобережжя України: до таксономічного аналізу (2012)
Павловська М. М - Оцінка таксономічної ваги морфометричних показників при ідентифікації зелених фітомонад клади Moewusinia (Chlorophyta, Chlamydomonadaceae), Ненюк М. С., Тарєєв А. С., Костіков І. Ю. (2012)
Гапон С. В. - Участь видів родини Plagiomniaceae в утворенні мохового покриву Лісостепу України (2012)
Позинич І. С. - Ценопопуляції рослин, що потребують охорони на території карпатської частини ріки Дністер (2012)
Ярова О. А. - Раритетне фіторізноманіття національного природного парку "Білоозерський": сучасний стан та аналіз, Устименко П. М., Федорончук М. М. (2012)
Уманець О. Ю. - Найпівденніша знахідка Drosera rotundifolia L. в Україні, Мойсієнко I. I. (2012)
Харченко В. К. - Феномен аграмматизма в современном разговорном дискурсе (2013)
Сапрун И. Р. - Сопоставительный анализ речевой реализации концептов ТРУД, ДЕЛО, БИЗНЕС в русском и английском языках, Старцева Н. Н. (2013)
Лаврухина В. Л. - Синестетическая метафора в поэтическом тексте (2013)
Сафонова А. А. - Концептосфера нарративной части семейных родословных (2013)
Духнич М. Б. - Диахронический аспект функционирования кавычек в русском языке с учетом влияния межъязыковых связей (2013)
Плужникова Д. М. - Творческий процесс в зеркале соматизмов Беллы Ахмадулиной (2013)
Гуртовая Я. В. - Трансформация И. С. Тургеневым физиологических очерков (2013)
Евстафьева Н. П. - Человек и история в новелле И. А. Бунина "Чистый понедельник” (к 80-летию присуждения Нобелевской премии), Ломакович С. В. (2013)
Казарин В. П. - "Не бойся; подойди...” (установлена и документирована дата смерти Н. В. Недоброво, Новикова М. А. (2013)
Гетманец М. Ф. - Духовный мир А. С. Макаренко, Гетманец И. О. (2013)
Козлова А. Г. - Библейские образы и мотивы в поэзии Александра Городницкого (2013)
Поборчая И. П. - Земное и небесное в поэзии Натальи Ванханен (2013)
Скуратовская Л. И. - Реабилитация поэта (о книге Л. Корнильевой "Поэтический мир Р. Саути”. – Харьков, 2013) (2013)
Лю Лифэнь - Система формирования навыков письменной речи у студентов, обучающихся в Китае по специальности "Русский язык” (2013)
Профессору Михаилу Федосеевичу Гетманцу – 90 (2013)
Устименко П. М. - Букові праліси Національного природного парку "Синевир": стан та перспективи, Дубина Д. В., Зиман С. М., Тюх Ю. Ю., Дербак М. Ю. (2012)
Шапаренко І. Є. - Особливості поширення, ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Astragalus dasyanthus Pall. на території басейну річки Ворскли (2012)
Іващенко Ю. В. - Деякі біоморфологічні особливості сортів персика, які визначають їх фотосинтетичну продуктивність (2012)
Шевченко С. В. - Деякі особливості ембріології (Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. (родина Cistaceae), Гафарова М. А. (2012)
Мойсієнко І. І. - Ландшафтна диференціація флори Північного Причорномор’я з огляду на її синантропізацію (2012)
Ходосовцев О. Є. - Анотований список ліхенізованих та ліхенофільних грибів Чорноморського біосферного заповідника (2012)
Скребовська С. В. - Scotielleopsis levicostata (Chlorophyta) в системі Sсenedesmaceae, Костіков І. Ю. (2012)
Ординець О. В. - Афілофороїдні гриби Регіонального ландшафтного парку "Ізюмська лука" та прилеглих територій (Харківська область, Україна), Акулов О. Ю., Усіченко А. С. (2012)
Бойко С. М. - Вплив ядерного статусу на морфо-фізіологічні показники гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) (2012)
Павловська М. М. - Особливості Chlamidomonas applanata (Chlorophyta, Polytominia) у нерухомому стані, Костіков І. Ю. (2012)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби деяких парків та скверів міста Одеси, Товстуха Н. І., Попова О. М. (2012)
Бойко М.Ф. - Доповнення до Чекліста мохоподібних України (2012)
Красова О. О. - Матеріали до оцінки перспективних степових компонентів екомережі Кривбасу ("Балка Зелена"), Сметана О. М. (2012)
Бойко М. Ф. - Per scientium ad vitam, Ходосовцев О. Є. (2012)
Покажчик статей в Чорноморському ботанічному журналі, т.8, 2012 р (2012)
Клименко В. П. - Первичный отбор маточных кустов в популяции сорта винограда цитронный Магарача, Студенникова Н. Л., Котоловець З. В. (2013)
Павлова И. А. - Селекция столового винограда на раннеспелость с применением методов in vitro, Лиховской В. В. (2013)
Рисованная В. И. - Тестирование латентной стадии фитоплазменной инфекции винограда, Гориславец С. М., Володин В. А. (2013)
Борисенко М. Н. - Выход стандартных подвойных черенков сорта БхР К5ББ в зависимости от схемы посадки и формировки маточных кустов, Белинский Ю. А. (2013)
Бейбулатов М. Р. - Усовершенствование методов диагностики, разработка системы оптимизации питания растений и управления уровнями урожаев и качества продукции применительно к винограду, Тихомирова Н. А., Буйвал Р. А., Михайлов С. В., Матюха Р. А. (2013)
Скуридин О. А. - Вредоносность заболевания "усыхание гребней" на винограде, Якушина Н. А. (2013)
Выпова А. А. - Экологизированная система защиты винограда от болезней как элемент агротехники выращивания (2013)
Матвейкина Е. А. - Биоэкологические особенности развития листовой формы филлоксеры на сорте винограда Мускат белый в условиях Южного берега Крыма, Странишевская Е. П. (2013)
Странишевская Е. П. - Эффективность инсектоакарицидов при защите виноградных насаждений от виноградного войлочного клеща в условиях юга Украины, Вдовиченко И. В. (2013)
Кухаренко О. Е. - Селекция дрожжей в производстве сортовых шампанских виноматериалов, Загоруйко В. А., Танащук Т. Н., Костенко Е. В., Закусилова Е. В. (2013)
Макаров А. С. - Влияние способа переработки винограда по-красному на физико-химические и органолептические показатели виноматериалов и игристых вин, Лутков И. П., Шалимова Т. Р. (2013)
Иванченко К. В. - Влияние степени зрелости винограда на показатель игристых свойств вин экзогенно насыщенных диоксидом углерода (2013)
Жилякова Т. А. - Определение катионов и анионов в винопродукции методом капиллярного электрофореза, Аристова Н. И., Дерновая Е. В., Ольховой Ю. Л., Гусева И. П., Зайцев Г. П., Семенчук А. В. (2013)
Яланецкий А. Я. - Шампанское Украины – энотерапевтический функциональный продукт питания при синдроме хронической усталости, Загоруйко В. А., Макаров А. С., Акчурин А. Р., Мизин В. И., Ежов В. В., Мотрич Л. Г., Невзоров А. Т. (2013)
Виноградов В. А. - Исторические аспекты оснащения отечественного виноделия технологическим оборудованием (2013)
Климова-Дончук Л. Б. - О научной библиотеке - к юбилею (2013)
Клепайло А. И. - Юбилейные торжества в "Магараче" (2013)
Summaries (2013)
Колодій С. Ю. - Оцінка впливу світової фінансової кризи на динаміку індикаторів збалансованості фінансових ресурсів держави (2013)
Резнікова Н В. - Проблема збереження економічного суверенітету держави в контексті транснаціоналізації світової економіки: нові виклики залежності (2013)
Іващенко О. А. - Теоретичний аналіз каналів впливу бюджетної політики на розгортання валютної кризи (2013)
Черняк О. Ю. - Сільська територіальна громада як інститут громадянського суспільства (2013)
Шевченко Є. О. - Особливості формування та реалізації державної стабілізаційної політики в процесі ринкових трансформацій (2013)
Бондаренко Д. А. - Перспективні напрямки взаємодії малих і середніх підприємств з державою в умовах економічної нестабільності (2013)
Гаращук О. В. - Інноваційна парадигма сталого соціогуманітарного розвитку: методологічні підходи, пріоритети та шляхи реалізації, Куценко В. І. (2013)
Вдовенко Н. М. - Теоретична сутність формування передумов забезпечення продовольчої безпеки на основі інноваційного розвитку аграрного сектора (2013)
Болдирєва Л.М. - Державне регулювання інноваційного розвитку національної економіки (2013)
Кукса І. М. - Сучасні умови формування інноваційного потенціалу АПК (2013)
Коваленко О. В. - Розвиток інноваційних ніш на ринку продукції харчопереробної індустрії: теорія та практика (2013)
Кукліна Т. С. - Роль інновацій в туризмі (2013)
Самойлик Ю. В. - Методологія оцінки ефективності обслуговуючої кооперації на аграрному ринку (2013)
Савін С. Ю. - Дослідження гуманістичних засад активізації трудового життя та прискорення розвитку соціально-економічних систем (2013)
Лютий С. В. - Циклічність як форма економічного розвитку (2013)
Башта О. І. - Тенденції ринку систем що використовують сонячну енергію в АР Крим, Смирнов В. О. (2013)
Ткач В. О. - Оцінювання потенціалу туристичних підприємств Запорізької області, Лозова О. А. (2013)
Балабан П.Ю. - Методичні підходи до створення кооперативного кластерам, Соколова А.М. (2013)
Бурлака В. Г. - Концептуальна модель розвитку нафтопереробної промисловості України з використанням технологічної платформи (2013)
Сушкова О. Є. - Оцінка ступеня впливу параметрів податкового регулювання на економічні процеси в регіоні (на прикладі АР Крим) (2013)
Гуменна О. В. - Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг (2013)
Метелиця В. М. - Теоретичні основи формування аграрного сегменту бухгалтерської професії (2013)
Поліщук О. А. - Оцінка ринку праці молоді України: зайнятість й безробіття (2013)
Карабаза І. А. - Європейський ринок паркету: характеристика та місце на ньому українських виробників, Кожухова Т. В., Воєцька М. (2013)
Момотюк Л. Є. - Відображення фінансової діяльності у системі національних статистичних класифікацій (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Процеси інтеграції злиття і поглинання як основа створення цінності компанії, Коберник І. В. (2013)
Байрам М. К. - Концепції розвитку бухгалтерського обліку в епоху глобализаційних процесів, Байрам У. Р. (2013)
Малік М. А. - Обґрунтування напрямів інтеграції національної економіки: досвід моделювання (2013)
Бокій О. В. - Тенденції розвитку логістичної складової інфраструктури ринку сировини хлібопекарської та борошномельно-круп'яної галузі (2013)
Почечун О. І. - Роль системи економічної безпеки в перевезеннях туристів на залізничному транспорті (2013)
Маркіна І. А. - Теоретичні та практичні аспекти способів виходу підприємства на зовнішній ринок, Переверзєв Є. В. (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості ефективного функціонування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості, Петлюченко В. В. (2013)
Рогатенюк Е. В. - Грошові потоки підприємства: сутність і види, Сеіт-Аблаєва Е. Р. (2013)
Павленко І. Г. - Управління відходами як складова ресурсо-екологічної політики підприємства (2013)
Угрімова І. В. - Формування моделі діагностики потреби в реструктуризації м’ясопереробних підприємств Україні (2013)
Крутій І. А. - Соціокультурний аспект управлінської діяльності підприємств (2013)
Бузні А. М. - Принципи стратегічного маркетингу рибного господарства України, Сушко Н. О. (2013)
Сафонов Ю. М. - Процес формування та оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємств житлового будівництва, Євтєєва В. Г. (2013)
Тягунова Н. М. - Аналіз управління маркетинговими комунікаціями організацій споживчої кооперації України, Яловега Н. І., Тягунова З. О. (2013)
Панченко О. В. - Інтернет як нове середовище маркетингових комунікацій (2013)
Барсегян А. Г. - Шляхи оптимізації оподаткування міжнародного бізнесу в Україні (2013)
Байрам У. Р. - Ісламські банки: особливості, перспективи розвитку в Україні (2013)
Соболева Ю. П. - Державно-приватне партнерство як форма організації бізнесу в Росії, Лигіна Н. І. (2013)
Пилипенко О. В. - Росія в СОТ: перші підсумки (2013)
Алієва Н. Р. - Азербайджан в міжнародних рейтингах інноваційного та науково-технічного розвитку (2013)
Анотації (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013) (2013)
Skiba A. N. - Leonid Shemetkov. His entire life devotion, Monakhov V. S. (2013)
Kirichenko V. V. - On Baer-Shemetkov’s decomposition in modules and related topics, Kurdachenko L. A., Pypka A. A., Subbotin I. Ya. (2013)
Aliabadi M. - On maximal and minimal linear matching property, Darafsheh M. R. (2013)
Drozd Yu. - Representations of nodal algebras of type A, Zembyk V. (2013)
Godinho H. - Weighted zero-sum problems over Cr3, Lemos A., Marques D. (2013)
Kashu A. I. - Closure operators in the categories of modules. Part I (Weakly hereditary and idempotent operators) (2013)
Oliynyk B. - The diagonal limits of Hamming spaces (2013)
Scott S. D. - The p–gen nature of M0(V ) (I (2013)
Semko N. N. (Jr.) - Groups with many pronormal and transitively normal subgroups (2013)
Yokoyama T. - On the relation between completeness and H-closedness of pospaces without infinite antichains (2013)
Zhuchok A. V. - Free (ℓr, rr)-dibands (2013)
Алфьоров С. М. - Особливості адміністративно-правової відповідальності за корупційні правопорушення (2011)
Андріїв В. М. - Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників (2011)
Андрушко А. В. - Проблеми застосування покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства, до осіб похилого віку (2011)
Бабакін В. М. - Особливості міжнародного співробітництва при розслідуванні кіберзлочинів (2011)
Басиста І. В. - Вплив ступеня завантаженості на прийняття рішень слідчим (2011)
Близнюк О. А. - Розірвання трудового договору з ініціативи працівника: історичний аспект (2011)
Бурбика М. М. - Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2011)
Бутенко С. Ю. - Кримінально-процесуальні строки в контексті практики Європейського суду з прав людини (2011)
Буткевич С. А. - Роль і місце органів прокуратури у боротьбі з відмиванням злочинних доходів (2011)
Бучик А. Ю. - Вирішення податкових спорів в країнах англосаксонської системи права (2011)
Віхрова І. О. - Оперативно-господарські санкції у контрактах на виконання проектів міжнародної технічної допомоги з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2011)
Владиченко О. О. - Щодо законодавчого закріплення поняття реалізації вугільної продукції (2011)
Вовк О. Й. - Грамоти упорядкування українських міст Великого князівства Литовського XV-XVI століть (2011)
Войно-Данчишина О. Л. - Система мотивации персонала: правовая регламентация (2011)
Волкович О. Ю. - Проблеми запровадження інноваційних технологій щодо електронної реєстрації суб’єктів господарювання (2011)
Воронова І. В. - Правові закони як регулятивна цінність громадянського суспільства (2011)
Глушков В. А. - Террор и терроризм: соотношение и разграничение, Емельянов В. П. (2011)
Головащенко О. С. - Взаємодія держави і громадянського суспільства при здійсненні соціальної політики (2011)
Горобець Н. О. - Деякі проблеми приватизації житлових кімнат у гуртожитку (2011)
Гошовський В. С. - Правова природа та особливості органів виконавчої влади як однієї з гілок влади (2011)
Григоренко Д. А. - Харьковское Губернское Постоянное Совещание по борьбе с бандитизмом (историко-правовой аспект) (2011)
Грицюк А. Г. - Предмет злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ (2011)
Гробова В. П. - Органи місцевого самоврядування як інституціональна основа системи місцевого самоврядування (2011)
Грудницкая С. Н. - Этапы исторического развития хозяйственной правосубъектности государственных предприятий (2011)
Гудзь Т. І. - Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні (2011)
Гуледза А. Г. - Нотаріальні системи сучасності: організаційно-правовий аспект (2011)
Деревянко Б. В. - Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів (2011)
Деркач Е. М. - Щодо правового регулювання тарифів у сфері залізничних перевезень вантажів (2011)
Джумагельдиева Г. Д. - Разграничение полномочий между органами государственного контроля в сфере энергосбережения (2011)
Дмитрієнко І. В. - Бодинаміка української правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2011)
Дмитрієнко І. В. - Чому українська правова культура? (2011)
Долинська М. С. - Функції українського нотаріату: поняття та види (2011)
Дронів Б. М. - Змішані галузі як результат взаємовпливу приватного і публічного права (2011)
Дубинський О. Ю. - Відомчий контроль в ОВС як функція державного управління (2011)
Дубно Т. В. - Співвідношення способу вчинення злочину та злочинної дії (2011)
Дурсунов Р. М. огли. - Доктрини міжнародно-правового визнання в практиці держав Південної та Північної Америки (2011)
Духневич А. В. - Підсумки, прогнози та перспективи договірного регулювання аграрних правовідносин у галузі тваринництва в умовах участі України в СОТ (2011)
Дякін Я. О. - Типові версії у справах про злочини в сфері земельних відносин (2011)
Емельянов В. П. - Объекты преступления и состава преступления при совершении террористических действий, Иманлы М. Н. (2011)
Єфремова О. П. - Удосконалення процедури конкурсу в державній службі України на його окремих стадіях (2011)
Ждан М. Д. - Щодо правовстановлюючих документів на нерухоме майно (крім земельних ділянок), Кузнецов І. А., Коляда О. І. (2011)
Жернаков М. В. - Стимули платники податків і зборів як учасників відносин податкового адміністрування (2011)
Жилін Є. В. - Адміністративно-правове регулювання взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади: вітчизняний і світовий досвід (2011)
Закревський А. Є. - Правовий статус спеціалізованих підрозділів поліції у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) (2011)
Запорожець О. М. - Норми права у структурі механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві (2011)
Заяць Д. Д. - Особливості порушення кримінальної справи про крадіжки у пасажирів залізничного транспорту, Поєдінцева М. О. (2011)
Зозуля О. І. - Порядок формування допоміжних органів Президента України (2011)
Зубатенко О. М. - Щодо упорядкування інформації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Зубатенко А. В. (2011)
Ігнатенко В. В. - Поняття "громадський порядок" як категорія публічно-правових відносин за часів Стародавнього світу (2011)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз рівня та динаміки вбивств в Україні (2011)
Ігнатченко І. Г. - Закон України "Про культуру": питання вдосконалення правового регулювання (2011)
Ісаков М. Г. - Поняття та ознаки підприємництва як об’єкта державного контролю (2011)
Кабанець В. О. - Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору (2011)
Кагановська Т. Є. - Система заслуг і заборонена кадрова політика в контексті державно-службового управління: порівняльний аналіз (2011)
Карабанов Д. О. - Тактична операція "Затримання запідозреної особи або злочинної групи" при розслідуванні незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2011)
Карабін Т. О. - Удосконалення повноважень місцевих державних адміністрацій в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2011)
Кириченко Ю. М. - Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України (2011)
Клочко А. М. - Сучасний стан кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2011)
Книженко С. О. - Актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів, Сергеєва С. М. (2011)
Коверзнев В. О. - Загальна характеристика господарсько-правового забезпечення діяльності виробничих кооперативів (2011)
Кожушко С. І. - Особливості визначення правового статусу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України, Буяло К. М. (2011)
Коляда Т. А. - Проблема самозахисту у трудовому праві: стан наукової дискусії (2011)
Корновенко С. В. - Заходи Особливої наради з цивільного управління українськими територіями у 1919 р. (2011)
Костюков О. Д. - Становлення та розвиток в Україні сфери охорони органів державної влади та посадових осіб (2011)
Костюченко О. Є. - Санаційний банк в Україні: проблеми правового регулювання, Малихіна Я. А. (2011)
Косяк Є. Л. - Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні (2011)
Котенко А. М. - Деякі аспекти свободи фінансово-правового договору (2011)
Котляр О. І. - Правове положення "нових" меншин у Федеративній Республіці Німеччина: сучасний стан (2011)
Кравчук П. Ю. - Особливості допиту потерпілих під час розслідування грабежів і розбоїв (2011)
Кушнір Н. П. - Поняття потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством України (2011)
Лазарєв В. В. - Наявність законних джерел існування як підстава набуття громадянства України (2011)
Лазюк С. В. - Поняття "звичайних цін" для розрахунку обов’язку при сплаті платежів податкового характеру: в контексті вирішення податкових спорів (2011)
Левченко К. Б. - Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми та проблемні питання вдосконалення українського законодавства, Санченко А. Є. (2011)
Марків І. С. - Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики незаконного заволодіння вогнепальною зброєю (2011)
Мельник К. Ю. - Проблеми грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, Гоц В. Я. (2011)
Мельничук Н. О. - Гендерна рівність в аспекті реалізації принципу договірного регулювання праці (2011)
Микульця І. І. - Деякі аспекти методичної діяльності органів юстиції регіонального рівня (2011)
Мінаєва К. В. - Оскарження рішення контролюючих органів в адміністративному порядку в контексті вирішення податкових спорів (2011)
Мкртчян Р. С. - Порівняльна характеристика оскарження рішень підрозділів органів, що стежать за безпекою дорожнього руху в Росії та Україні (2011)
Москаленко Г. В. - Побудова типових слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів (2011)
Мохончук Б. С. - Щодо питання про класифікацію існуючих моделей імпічменту (теоретичний аспект) (2011)
Мурза В. В. - Сутність та значення наглядової функції держави (2011)
Несвіт Є. О. - Окремі питання адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (2011)
Огороднікова І. І. - Особливості провадження по справах про адміністративні правопорушення в сфері оподаткування (2011)
Оксенчук І. В. - Реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань: президентські ініціативи (історико-правовий аспект) (2011)
Павликівський В. І. - Співучасть зі спеціальним суб’єктом у злочинах проти трудових прав людини (2011)
Павлова Л. В. - Поняття, зміст та значення підвідомчості справ в адміністративному судочинстві (2011)
Панов А. В. - Дипломатичні, історичні та правові аспекти визначення майбутнього статусу Закарпаття після Першої світової війни (2011)
Пархоменко М. М. - Правове регулювання органічного виробництва в Україні (2011)
Пащук Т. В. - Історико-правовий аспект розбудови правоохоронних структур Волинського воєводства у міжвоєнний період (1919–1921 рр.) (2011)
Пилипишин В. П. - Критерії результативності функціонування системи державного управління в Україні (2011)
Повзик Є. В. - Поняття та правова природа показань обвинуваченого (2011)
Полковніченко О. М. - Шляхи удосконалення практичної діяльності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави (2011)
Пономарьова Я. О. - Порівняльно-правовий аналіз регулювання адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні та за кордоном (2011)
Попова О. В. - Поняття та ознаки публічної служби в Україні (2011)
Попова С. М. - Професійна підготовка, юридична відповідальність та правовий захист працівників державної податкової служби (2011)
Присяжнюк А. Й. - Виконавча влада як об’єкт державного контролю (2011)
Проневич О. С. - Німецька та польська моделі партнерської взаємодії поліції та населення на локальному рівні (2011)
Процюк Н. О. - Зародження і розвиток науки в Київській Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.) (2011)
Пчолкін В. Д. - Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства, Янович Ю. П. (2011)
Решетник Л. П. - Правові проблеми причинно-наслідкових зв’язків у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян (2011)
Савченко Г. І. - Про нормативно-правове закріплення пріоритетності розвитку сільського господарства України (2011)
Савченко М. В. - Визначення вищих навчальних закладів як суб’єктів господарювання (2011)
Савчук Т. І. - Значення оперативно-розшукової діяльності у виявленні економічних злочинів (2011)
Самойленко Е. А. - Реформирование киевской городской полиции (2011)
Самойлов С. В. - Шахрайства на "Інтернет-аукціонах", як один із способів скоєння шахрайств з використанням мережі "Інтернет" (криміналістична характеристика способу вчинення) (2011)
Сарана С. В. - Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим (2011)
Свєнтікова М. І. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконного ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів (2011)
Свистун І. П. - Оренда персоналу як форма трудових правовідносин, встановлених на визначений і невизначений строк одночасно (2011)
Семенець Р. М. - Роль місцевих податків та зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів в умовах сьогодення (2011)
Сидоренко Р. О. - Адміністративні повноваження прокуратури України: поняття, зміст та сутність (2011)
Синицька Я. П. - Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві (2011)
Січковська І. В. - Висування версій про особу серійного сексуального вбивці (2011)
Слабченко О. А. - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за кримінальним законодавством ФРН, Франції та Великобританії: порівняльно-правове дослідження (2011)
Слинько С. В. - Концептуальні положення судово-правової реформи та шляхи удосконалення (2011)
Стародубцев А. А. - Професійна підготовка працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України (2011)
Стасюк Л. Л. - Організація та проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря (2011)
Сулейманова З. Р. - Актуальні питання розслідування незаконного збуту наркотичних засобів у дослідженнях науковців Російської Федерації (2011)
Таликін Є. А. - Визначення поняття господарської процесуальної форми (2011)
Тарнавська М. І. - Моральні оцінки в роз’ясненнях Верховного суду України (2011)
Теремецький В. І. - Класифікація суб’єктів податкових правовідносин (2011)
Трачук П. А. - Зарубежные концепции государственной власти и местного самоуправления (2011)
Філипенко Є. С. - Господарсько-правові засоби попередження недобросовісного випуску акцій (2011)
Херувімова Т. О. - Особливості нормативно-правового регулювання обмеження експорту товарів (2011)
Хірний В. Г. - Співвідношення категорій "організація" та "управління" пенітенціарною системою України (2011)
Цвіркун Н. Ю. - Проблемні питання гуманізації кримінального покарання за безгосподарське використання земель (2011)
Цебенко С. Б. - Сучасні православні уявлення про свободу людини у світлі міжнародних стандартів (за новітніми документами Російської Православної Церкви) (2011)
Цимбалюк М. М. - Правосвідомість як об’єкт сучасного правознавства: методологічні альтернативи вивчення (2011)
Чаку Є. В. - Становлення і розвиток адміністративного судочинства в Україні (від існування Київської Русі до здобуття незалежності) (2011)
Чудовський В. І. - Громадський контроль за додержанням законодавства по забезпеченню належних, безпечних і здорових умов праці (2011)
Чумак О. О. - Практика організації діяльності органів примусового виконання рішень іноземних держав (2011)
Швець Ю. В. - Місце Центральної виборчої комісії в механізмі державної влади (2011)
Шевченко Л. О. - До питання соціальної захищеності працівників галузей ПЕК (2011)
Шендрик В. В. - Попереджувальна робота на об’єктах оперативного обслуговування (2011)
Шимон С. І. - Майнові права в системі об’єктів цивільних правовідносин та цивільного обороту (2011)
Шопіна І. М. - Проблеми адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації в органах внутрішніх справ України (2011)
Шульга А. М. - Концепція розрізнення права і закону, її світоглядна цінність, прикладне значення (2011)
Шульга А. М. - Значна шкода законному володільцю або власнику, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони самовільного зайняття земельної ділянки та порядок її відшкодування (2011)
Щербатих В. Ю. - Слідство по кримінальних справах в органах Воєнної організації України: шляхи удосконалення організації (2011)
Щербатюк Д. Г. - Особливості адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2011)
Юрченко А. А. - Теоретичні аспекти поняття робочого часу (2011)
Яковинець А. І. - Прокурорський нагляд та його функціональне визначення (2011)
Бандурка О. М. - Рецензія на монографію Т. Є. Кагановської "Кадрове забезпечення державного управління в Україні" (2011)
Стрельцов Є. Л. - Рецензія на монографію О. В. Козаченка "Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір" (2011)
Читачам журналу "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах" (2013)
Коренькова Т. В. - Ідентифікація параметрів насосних комплексів із використанням енергетичного критерію, Ковальчук В. Г. (2013)
Істоміна Н. М. - Дослідження впливу комутації на статичні характеристики вентильно-індукторного двигуна (2013)
Руденко М. А. - До визначення псевдополігармонічних сигналів у задачах гармонічного аналізу, Ромашихін Ю. В. (2013)
Зачепа Ю. В. - Аналіз статичних режимів роботи автономного асинхронного генератора з ємнісним самозбудженням (2013)
Браташ О. В. - Діагностика дефектів асинхронного двигуна, пов'язаних із частотою живлення й оборотною частотою, Калінов А. П. (2013)
Ченчевой В. В. - Обґрунтування раціонального способу визначення втрат у сталі з насиченням, Родькін Д. Й., Огарь В. О. (2013)
Юхименко М. Ю. - Узагальнені моделі енергетичної ефективності асинхронного двигуна з перетворювачем напруги у колі статора (2013)
Рєзнік Д. В. - Використання низькочастотної напруги живлення для ідентифікації різних типів асинхронних двигунів (2013)
Кобилянський М. А. - Особливості модернізації лабораторної бази для дослідження систем автоматизованого електроприводу на прикладі фізичної моделі вентиляційної установки, Сердюк О. О., Величко О. Л. (2013)
Мачинська Н. І. - Психологічна компетентність – необхідна складова професійної компетентності майбутнього фахівця (2013)
Конох І. С. - Лабораторне програмне забезпечення для дослідження метода синтезу дискретного регулятора за алгоритмом тренування нейронної мережі, Кніжнік Є. Н. (2013)
Чорний О. П. - Про електромагнітну сумісність електромеханічних і біологічних систем, Никифоров В. В. (2013)
Загірняк М. В. - Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського: становлення, розвиток, перспективи, Гордієнко Н. О., Рєзнік Д. В. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Joseph Solomonovich Ponizovskii (1928 – 2012) (2013)
Ebrahimi Atani S. - The total torsion element graph of semimodules over commutative semirings, Esmaeili Khalil Saraei F. (2013)
Bondarenko V. - On modular representations of semigroups Sp × Tp, Kostyshyn E. (2013)
Brumatti P. - On locally nilpotent derivations of Fermat rings, Veloso M. (2013)
Tamizh Chelvam T. - Power graph of finite abelian groups, Sattanathan M. (2013)
Dinesh T. - Labelling matrices and index matrices of a graph structure, Ramakrishnan T. V. (2013)
Feng Yu. - (λ, μ)-fuzzy interior ideals of ordered Г-semigroups, Corsini P. (2013)
Flˆores D. - On the structure of skew groupoid rings which are Azumaya, Paques A. (2013)
Kashu A. I. - Closure operators in the categories of modules. Part II (Hereditary and cohereditary operators) (2013)
Kozerenko S. - On Markov graphs (2013)
Nesteruk V. - On the Tate pairing associated to an isogeny between abelian varieties over pseudofinite field (2013)
Sagi S. - Ideals in (Z+,≤D) (2013)
Schwab E. D. - Inverse semigroups generated by group congruences. The M.obius functions (2013)
Zatorsky R. - On one class of partition polynomials, Stefluk S. (2013)
Zhuchok Yu. V. - The monoid of endomorphisms of disconnected hypergraphs (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Babych M. - Petro Mykhailovych Gudivok, Bondarenko V. M., Drozd Yu., Kirichenko V., Shapochka I. (2013)
Bekh-Ochir C. - A maximal T-space of F3, Rankin S. A. (2013)
Bondarenko V. M. - Reducibility and irreducibility of monomial matrices over commutative rings, Bortos M. Yu., Dinis R. F., Tylyshchak A. A. (2013)
Gnatiuk O. - Differential graded categories associated with the critical semi-definite quadratic forms, Golovaschuk N. (2013)
Kukharev A. - Serial group rings of finite groups. p-solvability, Puninski G. (2013)
Kurdachenko L. A. - On some linear groups, having a big family of G-invariant subspaces, Sadovnichenko A. V. (2013)
Maturin Yu. - Form of filters of semisimple modules and direct sums (2013)
Monakhov V. S. - On derived π-length of a finite π-solvable group with supersolvable π-Hall subgroup, Gritsuk D. V. (2013)
Polak A. - Algorithms computing O(n, Z)-orbits of P-critical edge-bipartite graphs and P-critical unit forms using Maple and C#, Simson D. (2013)
Shahryari M. - Relative symmetric polynomials and money change problem (2013)
Talebi A. A. - Classifying cubic s-regular graphs of orders 22p and 22p2, Mehdipoor N. (2013)
Zhuchok A. V. - Free n-nilpotent dimonoids (2013)
Нарытник Т. Н. - Анализ эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций по технологии использования для передачи цифрового потока комбинированной модуляции (2012)
Кулик А. Я. - Апаратна реалізація декодера SOVA з "м’яким” квантова ним 3-бітовим виходом, Іванов Ю. Ю. (2012)
Банкет В. Л. - Реализация разнесённого приёма дифференциально модулированных ФМ сигналов для систем многоантенной радиосвязи MIMO, Тотмина Ю. Н. (2012)
Лапин В. А. - Анализ аналитических выражений энергетического спектра импульсных сигналов для дальнейшей оценки ЭМС РЭС, Иконников С. Н. (2012)
Полікаровських О. І. - Застосування операцій без перенесення у високошвидкісних обчислювальних синтезаторів частоти (DDS), Троцишин І. В. (2012)
Шевченко Ю. П. - Аналіз методів підвищення енергетичної ефективності передавачів цифрового радіомовлення (2012)
Сулима Н. Н - Цифровая обработка сигналов и электромеханическая обратная связь в методах слухового протезирования, Перекрестов И. С. (2012)
Кузнецова А. С. - Использование пространственных характеристик звучания в современных методах субъективной оценки качества радиовещательных программ, Цой Е. В. (2012)
Афтеній Г. М. - Дослідження системи цифрового звукового мовлення DRM/DRM+, Баляр В. Б. (2012)
Баляр В. Б. - Аналіз ефективності оперативного моніторингу трактів ЦТБ на базі метрик об’єктивної оцінки якості (2012)
Гофайзен О. В. - Колориметричні характеристики нових відеозастосовань: співставлення систем цифрового кінематографа та цифрового телебачення, Пилявський В. В. (2012)
Ольшевська Т. С. - Аналіз методів підвищення ефективності систем супутникового збирання новин з адаптивною модуляцією та кодуванням (2012)
Ошаровская Е. В. - Синтез трехмерных объектов с помощью полигональных сеток, Солодкая В. И. (2012)
Патлаєнко М. О. - Аналіз методів стиснення цифрових відеопослідовностей у телевізійних системах, Солодка В. І, Арделян М. І. (2012)
Востров Г. H. - Метод использования несепарабельных вейвлет-базисов для сжатия изображения, Годынский М. Г., Атие А. (2012)
Білоусов С. І. - Оцінка надійності функціонування автоматизованих систем оповіщення та зв’язку, Русаловський В. Б. (2012)
Корбан В.Х. - Поляризационные свойства метеорологических объектов, Дегтярёва Л.Н., Корбан Д.В (2012)
Горохов С. М. - Критерии эффективности скрытых методов передачи, Захарченко Н. В., Корчинский В. В. (2012)
Правила подготовки и оформления рукописей (2012)
Чорний О. П. - Особливості процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей, Лашко Ю. В., Коваль Т. П. (2013)
Артеменко А. М. - Комп’ютеризований лабораторний стенд для дослідження роботи дводвигунного електропривода постійного струму з жорстким з’єднанням валів (2013)
Перекрест А. Л. - Автоматизована система диспетчерського управління системою вентиляції з підігрівом навчальної лабораторії, Молодика І. С. (2013)
Волжан М. М. - Шляхи підвищення енергоефективності енергогосподарства бюджетної сфери, Перекрест А. Л. (2013)
Родькін Д. Й. - Загальні принципи створення математичного апарату та побудови пристроїв ідентифікації електромеханічних систем із використанням частотних методів аналізу енергетичних процесів, Мосюндз Д. А. (2013)
Конох І. С. - Багатоконтролерний пристрій керування роботом-маніпулятором з електричними сервоприводами постійного струму та інкрементальними енкодерами, Базишин М. Ю. (2013)
Ноженко В. Ю. - Про доцільність використання кімнатних рослин у навчальних і наукових лабораторіях, Бойко Л. Г., Юдіна Г. Г. (2013)
Чорний О. П. - Сучасний стан досліджень впливу електромагнітних випромінювань на організм людини, Никифоров В. В., Родькін Д. Й., Ноженко В. Ю. (2013)
Гордієнко Н. О. - Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Чорний О. П. - Обгрунтування доцільності заснування технічного електронного наукового журналу, Романенко С. С. (2013)
Кніжнік Є. Н. - Інформаційне забезпечення для віддаленого моніторингу теплоенергетичних об'єктів, Перекрест А. Л., Маслівець А. В. (2013)
Чорний О. П. - Особливості дослідження моделей електроприводів з асинхронними двигунами при живленні їх від перетворювачів з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги, Титюк В. К. (2013)
Руденко М. А. - Стан досліджень асинхронних двигунів складних конструкцій (2013)
Величко О. Л. - Система резервно-аварійного електропостачання ізольованих навчальних лабораторій, Сердюк О. О., Кобилянський М. А. (2013)
Родькін Д. Й. - Миттєва потужність трифазної мережі змінного струму, Ромашихін Ю. В. (2013)
Юхименко М. Ю. - Перспективи використання способу управління асинхронним двигуном із короткозамкнутим ротором (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
ЧАЭС: 27 лет спустя (2013)
Дыкан И. Н. - Диагностическая значимость различных фаз мультидетекторной компьютерной томографии в диагностике и дифференциальной диагностике малых опухолей почек, Степаненко Н. А., Хоревин А. В. (2013)
Тарасюк Б. А. - Особенности эхографических проявлений синдрома желтухиудетей, Лукьянова И. С., Медведенко Г. Ф., Гридина Т. А., Жадан Е. Д. (2013)
Лукьянова И. С. - Дифференциальная диагностика пренатальных геморрагических поражений головного мозга у новорожденных, Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Марущенко Л. Л., Иванова Л. А., Жадан Е. Д. (2013)
Мухомор А. И. - Соноэластография в комплексной диагностике ранних стадий рака предстательной железы (2013)
Kmetyuk Ya. V. - Multifical nephrocellular cancer in the walls of multichamber dysontogenetic renal cyst, Muhomor A. I., Zhelezko A. I. (2013)
Дикан І. М. - Диференціальна діагностика синоназальних захворювань із застосуванням мультидетекторної комп`ютерної томографії закількіснимиознаками, Терницька Ю. П. (2013)
Дикан І. М. - Грід-технології: променевадіагностика, Тарасюк Б. А. , Синюта С. Б. (2013)
Колотилов Н. Н. - Водавдиагностике и лечении (2013)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография вонкоурологии (2013)
Мосиенко В. С. - Биотерапия опухолевой болезни, Шляховенко В. А., Яниш Ю. В., Карнаушенко Е. В., Куртсеитов Л. К., Милиневская В. А., Вербиненко А. В. (2013)
Семенів І. П. - Досвід впровадження та перші підсумки застосування позитронно-емісійної томографії у Всеукраїнському центрірадіохірургії, Кметюк Я. В., Москалець О. І., Ашихмін A. B., Качанюк В. В., Костяний М. В., Рабош Г. В. (2013)
Колотилов Н. Н. - Виртуальнаябиблиотека, Кричун С. Б., Приходько В. И., Синюта С. Б. (2013)
Kolotilov N. N. - Measurements in cryosurgery: is it the problem of radiology? (2013)
Совпель І. В. - Автореферат (2013)
Божко Г. Т. - Персоналии (2013)
Kozyavkina O. V. - Factor, canonical and discriminant analysis of vegetotropic effects and accompanying changes for thyroide, metabolic and haemodynamic parameters at the women, caused by bioactive water Naftussya, Vis'tak H. I., Popovych I. L. (2013)
Гузь В. I. - Модулюючий вплив біоактивної води Нафтуся на рівень гормонів пітуїтарно-оваріальної осі у жінок репродуктивного віку з хронічною ендокринно-гінекологічною патологією, Чебаненко Л. O. (2013)
Флюнт В. Р. - Зв’язки Са/Мg-коефіцієнта літогенності сечі з деякими показниками обміну електролітів у пацієнтів курорту Трускавець, Флюнт І. С., Бариляк Л. Г., Пісков Г. Г., Янчій О. Р. (2013)
Вовчина Ю. В. - Гемодинамічні варіанти термінових ефектів біоактивнї води Нафтуся на артеріальний тиск, їх електролітний супровід та можливість прогнозування, Лукович Ю. С., Матіїшин Г. Й., Гривнак Р. Ф., Тимочко О. О., Андрусів О. В., Бурковська М. M. (2013)
Гоженко А. И. - Хронический пиелонефрит - возможности совершенствования диагностики, Лиходед А. Н., Шухтин В. В. (2013)
Золотарева Т. А. - Экспериментальное обоснование механизма лечебного действия бентонита при эрозивно-язвенном поражении слизистой желудка, Насибуллин Б. А., Змиевский А. В., Олешко А. Я., Савицкий И. В. (2013)
Кобернік А. О. - Протизапальний ефект пелоїдо- та бальнеотерапії на моделі асептичного карагенін-індукованого запалення, Кравченко І. А. (2013)
Компанієць Ю. О. - Дослідження впливу сеансів інструментальної оротерапії на показники стану дихальної та кровоносної систем у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Макагонов І. О. - Один із підходів до лікування бактеріального вагінозу у вагітних жінок, Філіпюк І. Т. (2013)
Матолінець О. М. - Стан про- та антиоксидантної систем у паратрахеальних лімфатичних вузлах у тварин за умов експериментального алергічного альвеоліту (2013)
Шмакова І. П. - Ефективність комплексного застосування вібро-вакуумного масажу та голкорефлексотерапії в лікуванні хворих на ожиріння та надлишкову масу тіла на амбулаторно-поліклінічному етапі, Лисенко Т. В. (2013)
Шумлянський І. В. - Новий підхід до лікування артеріальної гіпертензії як складової метаболічного синдрому із використанням програми контроль метаболік, Козій Н. І. (2013)
Наталія Олексіївна Алексєєнко (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Вимоги журналу (2013)
Берегова Г. Д. - Пошуки нових філософсько-освітніх парадигм у контексті освітньої кризи (2013)
Дмитрієва Л. М. - Концептуалізація поняття "стиль мислення", Ткаченко О. М. (2013)
Юхимик Ю. В. - Естетичне споглядання у сучасному соціокультурному контексті (2013)
Вячеславова О. А. - Проблема образотворчого тропосу в християнському філософсько-естетичному дискурсі (частина ІІ) (2013)
Гіоргадзе Г. В. - Екзистенціальний страх як онтологічна передумова посередності (2013)
Ірдинєнко К. О. - Теоретична позиція Ролана Барта в контексті французької естетики: 50–70-і роки ХХ століття (2013)
Філіппов В. Л. - Відчуження як механізм взаємодії глобалізації і культури (2013)
Більченко Є. В. - Категорія структури та її деконструкція як жести традиційної культури: на прикладі китайського постмодерну (2013)
Герчанівська П. Е. - Криза ідентифікації в архітектоніці глобалізації: українські реалії (2013)
Вишневська Г. Г. - До питання формування кулінарної культури (2013)
Колесник О. С. - Романтизм як трансісторичний феномен та його інтерпретації (2013)
Овчарук О. В. - Формування антропологічних засад в історико-культурологічній думці України (2013)
Радзієвський В. О. - Осмислення феномена тілесності у культурологічному вимірі (2013)
Сугробова Ю. Ю. - Культурна ідентичність як феномен діалогу в сучасному українському просторі (2013)
Станіславська К. І. - Феномен талант-шоу на сучасному телебаченні (2013)
Платонов Б. О. - Модель трьох активів як ефективний інструмент оцінювача в аналізі вартості культурних цінностей (2013)
Карась Г. В. - Тема голодомору 1932–1933 рр. в Україні в контексті музики постмодерну: на прикладі опери Вірко Балея (2013)
Косаковська Л. П. - "Петрушка" Фокіна-Стравінського-Бенуа – три рівні прояву художніх новацій першого десятиліття ХХ століття (2013)
Ліва Н. В. - Феномен тональності у контексті взаємопроникнення засобів виразності європейської музики та живопису: ХІХ–ХХ століття (2013)
Росляков С. М. - Чи була самостійною сарматська монументальна кам’яна скульптура? (2013)
Стронько Б. Ю. - Реальні й можливі виміри смислового простору фактури (2013)
Щербакова О. К. - Жанрова специфіка фортепіанного дуету: питання термінології (2013)
Толубко В. О. - Музичний фестиваль у сучасному соціокультурному контексті: актуальні питання режисури (2013)
Акименко О. С. - Сучасний інтернет-театр: арт-практика маніфестації культуротворчого универсуму космізму (2013)
Афанасенко Т. В. - Просторовість музичної фактури як компонент темброколориту (2013)
Бадалов О. П. - Ансамбль пісні і танцю "Сіверські клейноди" як новатор народного хорового виконавства Чернігівщини (2013)
Геді А. І. - Характерні концепти творчого методу Бели Бартока у творах для фортепіано з оркестром (2013)
Гончаров В. В. - Основні аспекти студіювання проблеми традицій та новацій в українській науці (2013)
Довгань О. В. - Європейська музична соціологія першої половини ХХ століття: основні підходи та напрями розвитку (2013)
Довжик О. К. - Конструювання скандального образу Обрі Бердслея: академічний підхід (2013)
Зайченко Х. С. - Церковні коляди на сторінках тернопільських видань кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Кравченко А. І. - Камерно-інструментальне мистецтво як багаторівнева система константних і релятивних компонентів (2013)
Купіна Д. Д. - Діалог як смислоутворююча категорія в українській органній музиці: на прикладі "Духовної музики" для механічного органа В. Назарова (2013)
Пилявець Л. С. - Сутність і наслідки глобалізації: контури культурологічного підходу (2013)
Романуцький В. М. - До проблеми культурологічного осмислення індивідуалізму-колективізму (2013)
Рудько В. О. - Атараксія як міра, евритмія й гармонія: дефініції та диференціація (2013)
Сарапіна Є. В. - Генеалогія студій пам’яті (2013)
Скляренко О. А. - Українська традиційна лялька як носій етнічності у сучасній культурі (2013)
Слухаєнко В. О. - Теорія і практика виховної і освітньої діяльності регіонального театру для дітей та юнацтва (2013)
Стахієва Н. В. - Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (частина І) (2013)
Ярмак Я. А. - Прояви релігійного модусу ностальгії у "Сонаті-Reminiscenze" М. Метнера (2013)
Чумаченко О. П. - Міф як основа формування антропологічних вимірів творчої діяльності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Авдєєв О. О. - Адміністративні процедури здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2012)
Айдемський Є. В. - Кримінальний контроль організованої злочинності за діяльністю гральних закладів (2012)
Алексєєва О. Є. - Члени наглядової ради акціонерного товариства: особливості взаємовідносин із акціонерним товариством (2012)
Анікєєв Г. Б. - Особливості реалізації захисної функції юридичної допомоги на підставі договору (2012)
Бабенко Е. В. - Удосконалення нормативно-правових засад укладення та зміни трудового договору (2012)
Бачинський Т. В. - Детермінанти формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді: спроби їх класифікації (2012)
Бездітко Д. В. - Деякі аспекти послуги в цивільному праві крізь призму договору охорони життя та здоров’я фізичної особи (2012)
Бєлов Д. М. - Окремі особливості структури правової норми, що закріплює основи конституційного ладу (2012)
Біленко В. А. - Оціночні поняття: юридико-лексикологічні проблеми мовленнєвої компетентності в адміністративно-деліктній сфері (2012)
Білінський Д. О. - Про особливості застосування загальноправового принципу справедливості до фінансових правовідносин (2012)
Богачова О. В. - Окремі проблемні аспекти планування вітчизняної законотворчості (2012)
Бокоч І. М. - Завідомо невинний як потерпілий у складі злочину, передбаченому ст.372 Кримінального кодексу України "Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності" (2012)
Бутко П. Є. - Критерій громадянства при визначенні правового статусу фізичних осіб – платників податків (2012)
Васильєв В. М. - До питання про юридичну відповідальність державного підприємства (2012)
Волохов О. С. - Особливості використання "м’якого" права в актах міжнародного регулювання праці (2012)
В’юник М. С. - Законна сила вироку у кримінальному процесі (2012)
Ганечко О. М. - Регулювання права осіб похилого віку на соціальний захист у міжнародно-правових актах (2012)
Гладкова Є. О. - Питання запобігання злочинам проти працівників ОВС (2012)
Глинська О. В. - Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності (2012)
Голуб М. В. - Питання організації охорони громадського порядку у регіоні (2012)
Гомзяк І. А. - Деонтологія національного правотворення (2012)
Гончарова Н. І. - Інституалізація феноменів віктимності та віктимної поведінки в українському законодавстві: досвід поразки (2012)
Гордеюк А. О. - Проблема співвідношення премії та преміювання (2012)
Грекова М. М. - Пріоритетні напрями удосконалення трудового законодавства України під впливом міжнародних трудових стандартів (2012)
Грищук В. Л. - Реалізація примусу органами Державної податкової служби України при наявності податкового боргу платника податку: міжгалузевий аспект (2012)
Гузь О. Ю. - Дискримінація як форма порушення прав людини (2012)
Давидюк В. М. - Зовнішньоекономічна безпека як невід’ємний елемент економічної безпеки держави (2012)
Данилова М. В. - Диференціація правового регулювання колективних трудових прав суддів України (2012)
Дідиченко М. А. - Стан соціального забезпечення суддів в умовах проведення судової реформи (2012)
Дмитренко Ю. М. - Банківська діяльність як інститут фінансового права (2012)
Дмитрієв І. В. - Проблеми правового регулювання агентурної роботи оперативних підрозділів податкової міліції (2012)
Дмитрієнко І. В. - Суперечності та протиріччя української правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2012)
Дмитрієнко Ю. М. - Дві вісі формування української правової свідомості та культури (2012)
Доценко О. О. - Окремі аспекти захисту прав глядачів як сторони в договорах у сфері шоу-бізнесу (2012)
Єрмілова М. Г. - Особливості забезпечення соціально-економічних гарантій правового статусу дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2012)
Єфремова Г. В. - Поняття і сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (2012)
Єфремова І. І. - Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві (2012)
Журавель В. І. - Світовий досвід взаємодії організацій працівників та роботодавців (2012)
Задирака Н. Ю. - Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні, Берднікова К. В. (2012)
Зозуля І. В. - Звернення керівництва МВС України як особлива форма його діяльності (2012)
Ільїн О. В. - Кримінальне середовище як об’єкт оперативно-розшукового контролю (2012)
Ільків Н. В. - Державний земельний кадастр в Україні: еколого-правові аспекти (2012)
Калініченко Г. В. - Поняття, сутність та функції податкового векселя (2012)
Капітаненко Н. П. - Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері грального бізнесу (2012)
Кашкарьова О. В. - Страхові відносини як інститут фінансового права (2012)
Клемпарський М. М. - Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права (2012)
Клочко А. М. - Специфіка юридичної відповідальності суб’єктів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2012)
Кметик Х. В. - Правові аспекти розміщення реклами як об’єкта права інтелектуальної власності у ЗМІ України, Рудник Т. В. (2012)
Книженко О. О. - Актуальні питання відповідальності за ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті: адміністративний чи кримінальний проступок, Пацеля Г. А. (2012)
Кобзєва Т. А. - Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (2012)
Ковальов С. С. - Поняття та особливості дисциплінарного провадження: принципи, суб’єкти, стадії (2012)
Коритцев Г. І. - Принципи заохочення сумлінної праці (2012)
Корнієнко І. В. - Основні положення цивільного процесуального права у творчості Є. В. Васьковського (2012)
Корчева Т. В. - Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Костюк А. В. - Організаційно-правове забезпечення основних напрямків державного фінансового контролю (2012)
Кравець М. О. - Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил за ст.468 Митного кодексу України в правозастосовчій діяльності митних органів (2012)
Крайник Г. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та деяких інших країн щодо відповідальності за злочини проти безпеки виробництва (2012)
Кримчак С. О. - Співвідношення нагляду та контролю у діяльності державних органів як суб’єктів трудового права (2012)
Ксендзюк В. Ю. - Деякі питання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України з охорони навколишнього природного середовища (2012)
Лекарь С. І. - Поняття та зміст економічної безпеки (2012)
Лісіцков О. В. - Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах державної пенітенціарної служби (2012)
Лісогорова К. М. - Основні риси кодифікації цивільного законодавства в Україні в період десталінізації (середина 1950-х – середина 1960-х рр.) (2012)
Лупина О. М. - До питання про поняття медичної допомоги в системі соціального забезпечення фізичних осіб (2012)
Лушпаєв С. О. - Щодо законодавства України про продовольчу безпеку (2012)
Любчик О. А. - Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів (2012)
Макух О. В. - Вихідні засади співвідношення приватного та публічного при правовому регулюванні (2012)
Манжай О. В. - Використання програмного забезпечення для провадження окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, Вінаков А. В. (2012)
Марченко Р. В. - Допит свідка як спосіб забезпечення судом доказів по цивільних справах (2012)
Мельничук О. С. - Концепція центр-периферійних відносин міста та держави (2012)
Меркулов С. М. - Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством (2012)
Мидвецький О. В. - Політизація покарання в епоху глобалізації (2012)
Мозолевська О. М. - Розкриття інформації з обмеженим доступом з санкції місцевого загального суду: інформаційно-правовий аспект (2012)
Моїсєєв О. М. - Роз’яснення висновку комплексної експертизи під час допиту експерта в суді (2012)
Мосьондз С. О. - Сутнісна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної політики у сфері науки (2012)
Мурза В. В. - Особливості державного нагляду в державі (2012)
Немеш П. Ф. - Процесуально-правовий статус суду як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Новошицька В. І. - Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання (2012)
Обрусна С. Ю. - Механізм запровадження суду присяжних в Україні: історичний досвід та сучасні перспективи (2012)
Олефір А. О. - До проблеми господарсько-правового регулювання цін на продукцію охорони здоров’я в державних закупівлях (2012)
Олійник В. М. - Поняття та принципи взаємодії при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності (2012)
Олійник О. О. - Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності: деякі теоретичні аспекти (2012)
Павлик Л. В. - Перспективи виділення категорії кримінального проступку за злочинні посягання у сфері економіки (2012)
Падалка А. О. - Державний захист трудових прав працівників та роботодавців як форма захисту (2012)
Падалко Г. В. - Конституційно-правові проблеми співвідношення та взаємодії служби в органах місцевого самоврядування та державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні (2012)
Переясловська Ю. А. - Підстави захисту корпоративних прав та законних інтересів держави (2012)
Петренко Д. О. - Щодо реалізації права громадян на отримання інформації про наявність вільних земельних ділянок комунальної власності (2012)
Петрик В. В. - Процесуально-правовий статус експерта як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Петров Є. В. - Деякі нариси до дискусії про правову природу господарського права (2012)
Пліс І. О. - Окремі питання виконання податкового обов’язку фізичними особами (за матеріалами судової практики) (2012)
Покальчук М. Ю. - Правові питання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами (2012)
Пушняк О. В. - До питання співвідношення термінів "набуття чинності нормативно-правовим актом" та "введення в дію нормативно-правового акта" (2012)
Решетник Л. П. - Окремі правові питання підстав та умов майнової відповідальності за порушення екологічних прав громадян (2012)
Романова А. А. - Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Руфанова В. М. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів (2012)
Сакало В. О. - Інформована згода на медичне втручання: біоетичний аспект (2012)
Сіваш О. М. - Теоретична розробка питань суверенітету в Росії XVIII ст. (2012)
Скуратович І. М. - До питання про дворянські привілеї в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Смоков С. М. - Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян (2012)
Соколова Я. А. - Проведення дослідчої перевірки під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати (2012)
Солодун О. В. - Оперативно-розшукова характеристика шахрайства (2012)
Стародубцев А. А. - Етапи службової кар’єри в органах внутрішніх справ (2012)
Степанюк Р. Л. - Основи комплексної методики розслідування службових злочинів корупційної спрямованості, вчинених у бюджетній сфері України (2012)
Стецюк Б. Р. - Досудова стадія юридичного процесу в Давньоруській державі (2012)
Столітній А. В. - Зарубіжний досвід застосування адміністративного затримання та шляхи його запозичення для України (2012)
Тарасенко К. В. - Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України (2012)
Тарасенко Л. Л. - Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу (2012)
Тиновський Д. В. - Методи податкового контролю, що застосовуються в рамках виїзних податкових перевірок (2012)
Топоркова М. М. - Типовий договір і договір приєднання як форма регулювання постачання тепловою енергією (2012)
Туєв О. А. - Щодо ролі служб безпеки господарюючих суб’єктів у протидії рейдерству (2012)
Усов Д. С. - До проблеми об’єкта розголошення державної таємниці (ст.328 КК України) (2012)
Устінова-Бойченко Г. М. - Взаємозв’язок цивільної дієздатності та трудової дієздатності (2012)
Федоришена Ю. Ю. - Фактори, що обумовлюють вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням авторських та суміжних прав (2012)
Фомін С. Б. - Засоби забезпечення розумності строків кримінального провадження за новим КПК України (2012)
Христова Ю. В. - Дотримання прав і свобод людини при застосуванні кримінального законодавства про покарання співучасників злочину (2012)
Чинчин М. М. - Деякі аспекти адміністрування податків і зборів в Україні (2012)
Чумак К. О. - Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері пенсійного законодавства (2012)
Шаптала Н. К. - Принципи розмежування приватного та публічного права при регулюванні фінансових відносин (2012)
Шевчик О. С. - Валютні операції як об’єкт валютного контролю (2012)
Шевчук З. І. - Структура права на судовий захист трудових прав (2012)
Шевчук Т. А. - Щодо негативної ролі засобів масової інформації у популяризації заняття проституцією серед неповнолітніх (2012)
Шелевер Н. В. - Співвідношення правових категорій: "імунітет" та "недоторканність" (2012)
Шемігон Т. О. - Правове регулювання повноважень керівника вищого навчального закладу у проекті Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) (2012)
Шигаль Д. А. - Логічні засади порівняльно-історичного методу у дослідженні історії державно-правових явищ (2012)
Шостенко О. І. - Можливість перегляду Конституційним Судом України власних правових позицій (2012)
Шульга А. М. - Проблема праворозуміння і прикладні критерії правової кваліфікації поведінки суб’єктів права (2012)
Юрченко Ю. В. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів (2012)
Юсупов В. А. - Становлення та розвиток органів прокуратури до здобуття незалежності України (2012)
Юхно О. О. - Окремі аспекти законотворчості щодо удосконалення проекту Закону України "Про статус слідчого" (2012)
Яворська Н. І. - Аспекти адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні (2012)
Янчук Т. Ф. - Особисті заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів: правова характеристика (2012)
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – 95 років (2013)
Мінцер О. П. - Концептуальні узагальнення щодо структурної організації комп’ютерних мереж вищих медичних навчальних закладів, Рижов О. А., Марценюк В. П., Краснов В. В. (2013)
Соловйов О. С. - Роль інформатизації фармацевтичного ринку в забезпеченні управління обігом лікарських засобів, Бабінцева Л. Ю., Мінцер О. П., Пономаренко М. С. (2013)
Денисенко С. В. - Принципи та логіка побудови бази знань по допоміжним репродуктивним технологіям (2013)
Риган М. М. - Уніфікація та гармонізація інформації в артрології для створення системи прогнозування результатів оперативного втручання (2013)
Лопін Є. Б.  - Аналіз часових показників шифрування/ дешифрування файлів баз даних медичних інформаційних систем (2013)
Рубан А. М. - Фактори ризику виникнення інтраопераційних геморагічних ускладнень при мініінвазивному хірургічному лікуванні проліферативної діабетичної ретинопатії (2013)
Лошицький П. П. - Дослідження неінвазивного методу визначення цукру крові людини, Минзяк Д. Ю. (2013)
Кучма І. Л. - Модифікація факторів ризику серцево-судинних ускладнень в плані оптимізації лікування хворих із хронічною хворобою нирок сеансами програмного гемодіалізу (2013)
Марценюк В. П. - Щоденний дистанційний тестовий контроль знань як інструмент формування медико-правової освіти студентів-медиків, Рогальський І. О. (2013)
Семенець А. В. - Адаптація вільно розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом Moodle для підтримки навчального процесу умедичному ВНЗ (2013)
Вакуленко Д. В. - Інформативне значення окремих показників осцилограм судин верхньої кінцівки, зареєстрованих в процесі вимірювання артеріального тиску (2013)
Зеленская Т. С. - Переходные процессы в канатах с переменной верхней границей, Данилина Г. В. (2013)
Ісьєміні І. І. - Проведення експериментальних досліджень пневмогідравлічних буферних пристроїв на мостовому крані 5т40, Іванов В. М., Смоляков С. Л. (2013)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом кранового візка. Частина ІІ, Ромасевич Ю. О. (2013)
Нестеренко В. В. - До розрахунку на міцність барабана, що має підкріплюючі кільця (2013)
Подоляк О. С. - Дослідження ефективності встановлення демпфера в стріловій системі самохідних кранів, Семенко К. В., Циплухін Д. С., Осетров І. С. (2013)
Фідровська Н. М. - Вплив геометричних і жорсткісних параметрів каната і барабана на навантаження обичайки (2013)
Фидровская Н. Н. - Дополнительные напряжения в элементах стальных канатов при набегании на блоки и барабаны, Ломакин А. А. (2013)
Малицкий И. Ф. - Экспериментально-теоретический метод определения контактных давлений в сопряжении полой оси со ступицей вагонного колеса, Чернятина Е. В. (2013)
Маршуба В. П. - До питання про підвищення ефективності глибокого свердління гвинтовими свердлами за рахунок керування адезіонної складовою сили тертя, Чернякова О. В. (2013)
Самчук В. В. - Підвищення якості фасок отворів, виконаних на циліндричних поверхнях виробів із полімерного композитного матеріалу (ПКМ) (2013)
Воронов Г. А. - Совершенствование системы автоматизации процесса формообразования для изготовления отливок машиностроительного назначения (2013)
Горбенко Н. А. - Особливості системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Тріщ Г. М., Денисенко М. В., Катрич О. О. (2013)
Дерябкіна Є. С. - Оптимізація діаметра електроду при багатодуговому зварюванні під флюсом, Герасименко Д. В. (2013)
Дёмин Д. А. - Управление структурообразованием в отливках из серого чугуна с целью повышения их герметичности (2013)
Калін М. А. - Розробка електродів з ванадієм у покритті для холодного зварювання чавуну (2013)
Калин Н. А. - Оптимизация размеров частичек чугунного порошка в покрытии сварочных электродов, Изотова Е. А. (2013)
Калин Н. А. - Разработка присадочных прутков для сварки высокопрочного чугуна, Изотова Е. А. (2013)
Костик К. О. - Зміцнення прес-форм лиття під тиском по нанотехнології (2013)
Кравцов М. К. - Исследование перепада температур в кольцах радиальных подшипников при нагреве в индукторе, Оболенская Т. А., Середа Н. В., Белецкая И. В. (2013)
Пащенко Е. А. - Точность координированных размеров при обработке отверстий без направления режущего инструмента, Бурдейная В. М. (2013)
Пуляев А. А. - Снижение внутренних дефектов в корпусных отливках как фактор повышения функциональной надежности деталей машин из стали (2013)
Скоркін А. О. - Класифікація законів функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів, Кондратюк О. Л. (2013)
Скрип’юк Р. Б. - Вибір методів управління для системи керування автоматичною електротермічною лінією обробки металевих виробів (2013)
Смирнитская М. Б. - Использование нейросетевых технологий в СУОТ машиностроительного предприятия (2013)
Хорошилов О. Н. - Условие реализации технологического процесса непрерывного литья, повышающего качество заготовок из медных сплавов (2013)
Юхнов Б. Ю. - Інноваційне підприємництво в машинобудівній галузі України та проблеми його державного стимулювання, Яшинов О. Л. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Малюк Б. І. - ХХХV Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 1–4 жовтня 2013 р.), Рудько Г. І. (2013)
Поддубная Т. Д. - Международная научно-практическая конференция "Судакские геологические чтения – IV (IX)” (2013)
Зурьян О. В. - Мультипликативный анализ стоимости запасов минерального сырья в недрах (2013)
Гейченко М. В. - Розподіл золота та елементів-домішок у сульфідах Бобриківської Західної площі (Нагольний кряж), Герасимов Є. С., Всеволодський К. В. (2013)
Савко А. Д. - Историко-минерагенический анализ распределения аномальных концентраций ртути в земной коре, Шевырев Л. Т. (2013)
Нечаев С. В. - Признаки палеопротерозойских галогенных и каустобиолитовых формаций в аспекте геолого-геохимической природы рудной минерализации в Украинском щите (2013)
Шаталов Н. Н. - Структурно-геологические условия локализации штоков и даек андезит-трахиандезитового комплекса зоны сочленения Донбасса с Приазовьем (2013)
Гошовський С. В. - Нетрадиционные углеводородные ресурсы Украины и перспективы их освоения, Сиротенко П. Т. (2013)
Євдощук М. І. - Актуальні завдання надрокористування в нафтогазовій галузі України, Стрижак В. П., Зіць А. П., Васіліненко Л. М., Клочко В. П. (2013)
Костяк М. М. - Характеристика природних лікувальних ресурсів південних районів Херсонської області, Толстанов О. К., Бабов К. Д., Нікіпелова О. М., Волинець Т. Г., Захарченко Є. А. (2013)
Бандура О. О. - Про співвідношення предмета й основного питання філософії права (2012)
Барабаш О. О. - Принципи застосування заохочення як засобу правового впливу: загальна характеристика (2012)
Безкоровайний Б. О. - До визначення сутності державної служби (2012)
Берлач Ю. А. - Рейдерство як загроза національній безпеці України (2012)
Берлянд К. І. - Кваліфікуючі ознаки складу злочину, що передбачає відповідальність за хуліганство (2012)
Бєлов Д. М. - Удосконалення Конституції як спосіб реалізації парадигми конституціоналізму (2012)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) при створенні, дос-лідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у рослинництві (2012)
Борко А. Л. - Поняття та ознаки принципів судової системи (2012)
Бражнік Ю. Ю. - Генезис, поняття, завдання та структура стадії у кримінальному процесі (2012)
Брайченко С. М. - Щодо системи нормативно-правового регулювання застосування міліцією заходів адміністративного примусу (2012)
Брунько А. В. - Щодо розширення обов’язків страхових компаній, які діють у транспортній сфері (2012)
Бурдонова О. Ю. - Система первинного фінансового моніторингу: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Буткевич С. А. - Коментар до статті 18834 КУпАП: проблемні питання визначення складу правопорушення (2012)
Валькова Є. В. - Зміст та структура механізму адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності (2012)
Васильєва А. Г. - Обов’язки у правовому статусі платників податків (2012)
Веклич В. О. - Концептуальне бачення забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина як головної функції сучасної держави в контексті юридико-лібертарного праворозуміння (2012)
Величко В. В. - Історичні аспекти створення і становлення Інтерполу як міжнародної організації (2012)
Галунько В. В. - Поняття права: багатогранність та інтеграційна однозначність (2012)
Гарна-Іванова І. О. - Адміністративно-правовий статус міліції міграційного контролю в Україні (2012)
Гиренко І. В. - Рослинний світ як об’єкт правової охорони навколишнього природного середовища (2012)
Головащенко О. С. - Органи державної влади та громадянське суспільство: питання взаємодії (2012)
Гончаренко О. А. - "Розумний строк" розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини (2012)
Гордеюк А. О. - Проблема функціонального призначення основної заробітної плати як структурної частини заробітної плати (2012)
Грекова М. М. - Сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання праці жінок (2012)
Грицюк А. Г. - Напрями вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ (2012)
Гураленко Н. А. - Інтерпретаційні константи суддівського пізнання: герменевтичний вимір (2012)
Данилюк Т. М. - Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (2012)
Делія Ю. В. - Методологія та методи дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Деркач Е. М. - Правові питання технічного регулювання у сфері залізничного перевезення вантажів (2012)
Дундич Л. В. - Особливості початкового етапу розслідувань вантажів на залізничному транс-порті, вчинюваних організованими групами (2012)
Ємельянов М. В. - Об’єктивна та суб’єктивна сторона шахрайства (2012)
Жоравович Д. О. - Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи (2012)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про сутність ознаки "публічна" в правовій категорії "публічна інформація" (2012)
Завгородня Г. В. - Криміналістична характеристика злочинних порушень правил охорони або використання надр (2012)
Заславська М. Г. - Наслідки порушення професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (ст.137 КК України) (2012)
Зозуля І. В. - Закон України "Про міліцію": доконституційний період вдосконалення (2012)
Зубрицький М. І. - Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи (2012)
Игнатов А. Н. - Использование системно-структурного анализа при установлении уровня преступности (2012)
Іваниця А. В. - Порядок дій слідчого на початковому етапі розслідування вбивств через необережність (2012)
Іванова О. А. - Реорганізація системи прокурорського нагляду в Криму внаслідок проведеного судового реформування 1864 р. (загальна характеристика) (2012)
Капталан І. М. - Окремі питання визначення цивільної правосуб’єктності політичних партій (2012)
Кацуба О. В. - Поняття та особливості ліцензійно-дозвільної діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2012)
Качинська М. О. - Зарубіжний досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми (2012)
Керезора М. О. - Функції попередження в системі адміністративних стягнень (2012)
Керімов А. З. - Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства за чинним кримінальним законодавством України та за законодавством минулих років (2012)
Киян М. Ш. - Виборчі технології в українських землях у XVIII – на початку XIX ст. (2012)
Кікінчук В. Ю. - Щодо визначення поняття державної служби (2012)
Кірєєв Д. В. - Адміністративна юстиція: сучасні підходи до визначення (2012)
Клочко А. М. - Актуальні питання працевлаштування молоді в умовах ринкових взаємовідносин, Олійник К. М. (2012)
Коляда Т. А. - Фемінізація зайнятості як прояв дискримінації у сфері трудових відносин (2012)
Коренев А. О. - Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників (2012)
Косик В. В. - Види доказів в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2012)
Костилєва Т. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю дотримання законодавства про працю (2012)
Костюк А. В. - Правові засади, види, форми, елементи та методи здійснення державного фінансового контролю (2012)
Костюченко О. Є. - Протидія загрозам фінансовій безпеці як об’єкт адміністративно-правових відносин (2012)
Крайнюк В. Г. - Кримінально-процесуальні функції прокурора (2012)
Краснікова О. В. - Відповідність норм національного законодавства України міжнародним стандартам про свободу інформації (2012)
Кубара У. М. - Правова природа заставних відносин (2012)
Куций О. В. - Обмеження цивільного обороту зброї в Україні (2012)
Лазутко В. І. - Сили охорони правопорядку: проблемні питання визначення та характеристики (2012)
Лакушева Є. В. - Приватні інтереси платників податків у податкових правовідносинах (2012)
Ларіна О. В. - Щодо визначення суб’єктивної сторони грабежу (2012)
Ластовка О. А. - Конституція України як найголовніший регулятор діяльності органів внутрішніх справ, Шадрін О. С. (2012)
Літвінова О. В. - Відповідальність сторін за договором страхування (2012)
Логвиненко М. І. - Перспективи працевлаштування молоді в контексті нового законодавства про занятість населення, Дігтяр А. О. (2012)
Лосич С. В. - Об’єкт схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Лукашев О. А. - Правова норма як вихідний регулятор фінансової діяльності (2012)
Мавдрик М. Я. - Шляхи удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України та її правозахисної діяльності на сучасному етапі (2012)
Макаренко О. Ю. - Адміністративні договори як форма діяльності суб’єктів охорони надр (2012)
Маліновська І. М. - Авторсько-правові критерії охороноздатності бази даних (2012)
Марисюк К. Б. - Міжнародні тюремні конгреси Першої серії (1846–1857 рр.) (2012)
Марков В. В. - Щодо управління персоналом органів внутрішніх справ (2012)
Матвієнко Є. П. - Правові проблеми пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою годувальника в Україні (2012)
Маштак К. С. - Удосконалення діяльності органів державної влади щодо адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації (2012)
Миколенко О. І. - Наука адміністративного процедурного права України (2012)
Мирошниченко О. О. - Становлення адміністративно-правових гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади: історичні передумови та сучасний стан (2012)
Михайлов С. В. - Історико-правові особливості регулювання цивільної відповідальності у сфері надання медичних послуг (2012)
Мінка Т. П. - Особливості класифікації адміністративно-правових режимів (2012)
Мірошниченко О. А. - Евтаназія та право людини на життя у міжнародному та національному праві (2012)
Мороз М. В. - Обов’язки сторін щодо підтримання автомобільного транспортного засобу у належному стані за договором найму (оренди) транспортного засобу без екіпажу, Чуркін І. А. (2012)
Мусієнко І. І. - Викриття злочинної діяльності наркоділків: постановка проблеми (2012)
Наконечна Г. Я. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають під час діяльності судів (2012)
Овчарук С. С. - Деякі питання правового регулювання фінансової діяльності держави (2012)
Олефір А. О. - Безперспективність розвитку інституту державних закупівель як перша якість сучасної господарсько-правової політики (2012)
Омельченко Т. В. - Законодавче закріплення терміну "правова допомога" (2012)
Онищук Н. Ю. - Принципи податкової відповідальності (2012)
Палюх Л. М. - Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України (2012)
Панасюк О. В. - Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби (2012)
Переверзєв О. М. - Господарська правосуб’єктність недержавних пенсійних фондів, Віхров С. О. (2012)
Петренко О. І. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (2012)
Петрик В. В. - Поняття та сутність права на відвід у цивільному процесі (2012)
Петров Є. В. - Адміністративно-господарські акти: сутність та види (2012)
Петров С. В. - Суб’єкти забезпечення реалізації права громадян на інформацію (2012)
Пілюк С. В. - Сучасні моделі конституційного контролю (2012)
Подгорна Г. В. - До питання застосування статті 15 Закону України "Про оплату праці" під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2012)
Поляков С. Ю. - Законність в Збройних Силах України: сутність і форми прояву (2012)
Попов А. П. - Види та механізм скоєння адміністративних правопорушень у сфері відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів (2012)
Попова О. О. - Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення сфери надання органами внутрішніх справ адміністративних послуг (2012)
Процюк І. В. - Глава держави в парламентських монархіях і республіках (2012)
Пухаленко В. П. - Деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах, як складова політики Європейського Союзу (2012)
Радчук О. П. - Трудові відносини: міжнародно-правовий аспект (2012)
Рева Р. Р. - Поділ влади в контексті рішень Конституційного Суду України (2012)
Редько Ю. А. - Напрямки використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними та фармацевтичними працівниками (2012)
Реуцький А. В. - Допит свідків при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток (2012)
Решетник Л. П. - Екологічний ризик як ознака джерела підвищеної екологічної небезпеки (2012)
Різак М. В. - Правовий статус уповноваженого органу з питань захисту персональних даних: досвід зарубіжних країн (2012)
Рошканюк В. М. - Визначення поняття "соціальний захист" в теорії права соціального забезпечення (2012)
Рудий Н. Я. - Інститут опіки і кураторства на українських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (кінець XVIII – початок XX ст.) (2012)
Саннікова М. В. - Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру: значення та перспективи розвитку в умовах глобалізації права (2012)
Сардінов Р. Т. - Заохочення за національним законодавством (2012)
Семенова К. Г. - Співвідношення категорій "розірвання порушеного договору" та "визнання договору недійсним", Макарчук Л. В. (2012)
Серватюк Л. В. - Деякі питання вдосконалення правоохоронної діяльності органів охорони державного кордону України на шляхах міжнародного сполучення (2012)
Середюк-Буз В. В. - Міжнародно-правове регулювання свободи вираження поглядів в мережі Інтернет (2012)
Сидорова С. В. - Загальна характеристика форм та заходів правового забезпечення підвищення родючості ґрунтів (2012)
Симов’ян С. В. - Правове положення та повноваження банків в Національний системі фінансового моніторингу (2012)
Сіверін Д. В. - Завдання та функції органів державної виконавчої служби: сучасний стан та перспективи (2012)
Скирта Д. В. - Правове регулювання взаємодії органів державного фінансового контролю у сфері державних закупівель України: проблеми та шляхи вдосконалення (2012)
Смілевський М. Л. - Щодо необхідності використання світового досвіду правового регулювання відносин в інформаційній сфері (2012)
Соколенко О. Л. - Види правоохоронних органів України (2012)
Сопільник Л. І. - Генезис поняття організації безпеки дорожнього руху (2012)
Сорокіна І. С. - Проект Закону України "Про адміністративні послуги": проблеми та перспективи прийняття (2012)
Стаматіна М. В. - Адміністративно-правова характеристика інституту правової допомоги в Україні (2012)
Стародубов І. В. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу експерта (2012)
Теремецький В. І. - Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Тернущак М. М. - Щодо втрати чинності Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" та внесення до Податкового кодексу України норм, які регулюють правовий статус, функції та правові основи діяльності органів Державної податкової служби (2012)
Ткаченко Є. В. - Щодо деяких історичних аспектів розвитку європейської інтеграції (2012)
Товкун Л. В. - До питання про принципи податкового контролю (2012)
Топчеєва Ю. В. - Умови забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації (2012)
Торопов С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст.2701 Кримінального кодексу України, Сафонов Д. А. (2012)
Тригубенко С. М. - Основні принципи діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України як центрального органу виконавчої влади (2012)
Туманянц А. Р. - Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) (2012)
Удод А. М. - Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу за законодавством Росії, Республіки Білорусь та Грузії: порівняльне кримінально-правове дослідження (2012)
Федоров С. Є. - Справедливість як принцип державного фінансового контролю (2012)
Халимон С. І. - Стан наукової розробки проблем конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2012)
Цогла А. І. - Макрополіс та екополіс, як тип територіальної громади-корпорації: поняття та значення (2012)
Черевко П. П. - Презумпція авторства у праві інтелектуальної власності (2012)
Черкаська Н. В. - Щодо умов здійснення сільського туризму в Україні, Шейкін О. І. (2012)
Чорноус О. В. - Працевлаштування жінок в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення (2012)
Шаренко М. С. - Деякі особливості реєстрації платників акцизного податку (2012)
Швайковская В. Н. - К вопросу о законодательном закреплении оснований досрочного расторжения трудового договора с иностранцем (2012)
Шигаль Д. А. - До питання щодо розмежування понять порівняння, порівняльного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового та історико-правового порівняльного методів (2012)
Шигарова Н. О. - Публічно-управлінські аспекти організації системи господарювання на українському ринку продовольства та продовольчих товарів (2012)
Школьна Н. І. - Стратегія соціальної політики в Україні (адміністративно-правові аспекти) (2012)
Шульга А. М. - Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка (2012)
Юрченко В. П. - Адміністративне судочинство: проблеми становлення та розвитку (2012)
Яремко Г. З. - Норми sui generis про незакінчене вбивство у кримінальному законі України (2012)
Ржевська М. Ю. - Риси симфонічної творчості Геннадія Ляшенка (2013)
Степурко В. І. - "Концерт для флейти та камерного оркестру (пам’яті Олега Ківи)" Ігоря Щербакова: мистецька інтроверсія (2013)
Фадєєва К. В. - Музичні комп’ютерні технології в історичному та сучасному аспектах (2013)
Юферова Г. В. - Музичні комп’ютерні технології та виконавське мистецтво (2013)
Сітарська Ю. О. - Різдвяний гімн св. Амвросія Медіоланського "Intende Qui Regis Israel" як приклад асиміляції східнохристиянської церковно-святкової традиції на заході (2013)
Гуральна С. С. - Літургія із "Співаника" (1911) В. Матюка та її вплив на церковну музичну культуру Східної Галичини (2013)
Стронько Б. Ю. - Темпоральні аспекти оркестровки (2013)
Супрун О. В. - Поєднання джазу та класики в контексті "музики ECM" (2013)
Теребун Д. С. - Мистецтво джазу у діалогах з європейською музичною традицією (2013)
Зварич А. А. - До проблеми семіотичної сутності музичної мови (2013)
Латковська Н. В. - Онуте Нарбутайте: діалог з Моцартом (2013)
Молчанова Т. О. - Історико-соціальні умови формування мистецтва піаніста-концертмейстера в Україні (2013)
Пруднікова Л. П. - Художній світ концерту для фортепіано та струнних Альфреда Шнітке та його втілення у виконавській інтерпретації (2013)
Кириленко Я. О. - Функції творчої особистості диригента-інтерпретатора як основа хорової вистави (2013)
Горбачевська Я. П. - Дискурс альтових транскрипцій першої половини ХХ століття (2013)
Харченко О. І. - Київські концерти духовної музики кінця ХІХ – початку ХХ століть (за матеріалами київської преси 1900-1917 років) (2013)
Чень Жуньсюань - Вплив імпресіонізму на фортепіанні твори тайванських композиторів (2013)
Фіалко В. О. - Образне переосмислення національного у творчості українських режисерів і сценографів українського театру 70-х років ХХ століття (2013)
Крипчук М. В. - Розвиток сучасних фестивалів мистецтв на Луганщині початку ХХІ століття (2013)
Сун Жуй Лун - Російські театри опери та оперети в музичному житті Харбіна першої третини ХХ століття (2013)
Данчук О. Л. - Принципи організації театральних колективів (2013)
Заря С. В. - Музика як визначальний чинник ефективності телевізійного рекламного відеоролика (2013)
Христолюбова Т. П. - "Картини-двійники" К. С. Петрова-Водкіна (2013)
Архарова Н. О. - Доля натюрморту в живописі ХХ століття: шлях до метафізичного образу (2013)
Петрушевська Н. І. - Історичний аспект техніки камео гласс (2013)
Паславська Л. О. - Композиційні особливості керамічних мисок Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Шумакова С. М. - Генезис Харківської школи циркового мистецтва в контексті становлення цирку Харкова (2013)
Щербаков В. В. - Комунікативна функція танцю в історичному вимірі (2013)
Захарчук Н. В. - Творча концепція балетмейстера Миколи Трегубова (2013)
Кіндер К. Р. - Символообрази рослин в українському танцювальному фольклорі (2013)
Савчин Л. М. - Композиція мегакультурного простору: теоретичне обґрунтування поняття (2013)
Тукова І. Г. - Розвиток музичного мистецтва ХХ століття у співвідношенні з некласичною науковою парадигмою (2013)
Черніговець О. М. - Традиційна культура як основа функціонування видовищно-ігрових форм народної творчості (на матеріалі Північно-Західного регіону України, друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Сичова О. В. - Типи мистецьких фестивалів і конкурсів у сучасній Україні (2013)
Станіславська К. І. - Формування екранної культури студента: до постановки питання (2013)
Романенко А. Р. - Формування творчої індивідуальності В.В. Пухальського: мінський період життя музиканта в аспекті біографізму (2013)
Садовенко С. М. - V Міжнародна науково-практична конференція "Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії" (2013)
Бентя Ю. В. - "Есть тонкие властительные связи…" Рецензія на монографію Валентини Реді "Есть тонкие властительные связи…" Интегратиые процессы в музыке Серебряного века. – Київ: НАКККіМ, 2010. – 320 с. (2013)
Зінькевич О. С. - Згадати своїх вчителів… (2013)
Абакумов В. М. - Інформаційна безпека підприємництва як об’єкт адміністративно-правової охорони (2012)
Абасов Г. Г. - Класифікація конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: теоретичні засади (2012)
Алябышев М. С. - Условия проведения заочного рассмотрения дел: законодательное разрешение проблем (2012)
Арабаджи Н. Б. - Правовой порядок как структура правовых ценностей (2012)
Афанасієв Р. В. - Особливості адміністративно-правового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні (2012)
Ахундова А. А. - Протидія здійсненню законної діяльності адвоката-захисника (2012)
Бакай М. І. - Відповідність кримінального законодавства України вимогам міжнародних антикорупційних конвенцій щодо кримінально-правової юрисдикції (2012)
Балинська О. М. - Юридична відповідальність як функціональна знакова характеристика правовідносин (2012)
Бариська Я. О. - Фактори, які впливають на форму державного правління, Лемак В. В. (2012)
Батюк О. В. - Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань (2012)
Безуглий Л. А. - Щодо зарубіжного досвіду запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп’ютерних програм і баз даних (2012)
Бережна І. Г. - Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом (2012)
Бережний С. Д. - Деякі питання призначення покарання за умисне вбивство з корисливих мотивів (2012)
Біличенко Т. М. - Щодо цілей, завдань і принципів адміністративного судочинства (2012)
Білоцький С. Д. - Світова організація торгівлі, як регулятор міжнародної торгівлі в сфері екологічно орієнтованої енергетики (2012)
Біляєв В. О. - Стан теоретичного обґрунтування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності як головного спрямування сил карного розшуку (2012)
Блажівський Є. М. - Критерії ефективності протидії злочинності (2012)
Богатирьов І. Г. - Історико-правовий аналіз функціонування міліції Чернігівщини (1920–1930 рр.), Михайлик О. Г. (2012)
Бондаренко А. А. - Розвиток адміністративного судочинства в Україні (2012)
Боняк В. О. - Розвиток правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів на теренах України (ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2012)
Браславський Р. Г. - Критерії розмежування понять "податкова звітність" та "звітність про доходи та майно" (2012)
Бурило Ю. П. - Сутність та ознаки господарської діяльності в інформаційній сфері (2012)
Василова-Карвацька О. В. - Основні проблеми правового регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я (2012)
Вильгушинский М. И. - Конституционные основы взаимодействия судов с государственными органами в Украине (2012)
Волік В. В. - Правове регулювання діяльності в 1917–1991 роках міського транспорту в Україні: історико-правовий огляд (2012)
Галабала М. В. - Тенденції розвитку науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини) (2012)
Галунько В. В. - Право на життя без болю, як невід’ємне право людини, Наружнов В. В. (2012)
Гамалій О. Л. - Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Ганзицька Т. С. - Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика (2012)
Гаркуша А. Г. - Питання удосконалення окремих понять у злочинах проти здоров’я особи (2012)
Геєць І. В. - Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської губернії) (2012)
Герасименко Н. О. - Типовий статут комунальних банків: доцільність розробки та зміст (2012)
Гетманцев М. О. - Порівняльний аналіз процесуального порядку пред’явлення речових доказів на основі норм різних процесуальних галузей права (2012)
Головащенко О. С. - Становлення громадянського суспільства як соціального середовища правової держави (2012)
Головкін Б. М. - Психологічні особливості злочинців, Наваляна Я. Т. (2012)
Головко О. П. - Право підсудного захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника в міжнародному кримінальному процесі (2012)
Голубов С. Г. - Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України (2012)
Гончаренко О. А. - Правова природа "пілотних рішень" Європейського суду з прав людини (2012)
Горобець Н. О. - Поняття "житловий простір" у цивільному праві (2012)
Гошовський В. С. - Правові засади організації та функціонування системи органів виконавчої влади (2012)
Градецький А. В. - Запобігання наркотизму в установах виконання покарань України (2012)
Гришко Л. М. - Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу (2012)
Грищак С. В. - Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Грохольський В. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення в області охорони морського континентального шельфу України (2012)
Давиденко С. В. - Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять "обов’язок доказування" та "тягар доказування" (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо адміністративно-правової сутності понять "дисципліна", "державна дисципліна" та "службова дисципліна" (2012)
Дворник С. І. - Щодо компетенції державних органів при здійсненні адміністративного провадження в сфері нагляду за додержанням законодавства про працю (2012)
Делія Ю. В. - Судовий прецедент як джерело муніципального права України (2012)
Демин Ю. М. - Понятие и виды негосударственных общественных организаций в сфере экономики, Юлдашев А. А. (2012)
Деркач Е. М. - Електронна накладна при здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом: правові засади застосування (2012)
Дорошенко Л. Н. - Непредоставление на протяжении года налоговым органам налоговых деклараций, документов финансовой отчетности как основание ликвидации хозяйственных организаций (2012)
Другова В. А. - Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, у третейському суді (2012)
Єрмаков Д. І. - Роль та значення управлінсько-виховної роботи з кадровим складом органів прокуратури у формуванні їх позитивного іміджу (2012)
Єфіменко М. Ю. - Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі (2012)
Журавльова Г. С. - Еволюція принципу рівності прав і свобод людини і громадянина (2012)
Журенок Т. В. - Правовий статус та види громадських об’єднань (2012)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання поширення інформації: теоретичні і практичні аспекти (2012)
Заморська Л. І. - Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення (2012)
Зарубенко О. В. - Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України (2012)
Заруднєв Є. О. - Щодо публічного інтересу у сфері господарювання в Україні, Федеративній Республіці Німеччина та ЄС (2012)
Зеленецький О. С. - Взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової інформації у сфері профілактики та розкриття злочинів (2012)
Зозуля І. В. - Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України (2012)
Зубенко А. В. - Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права (2012)
Іванищук А. А. - Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади (2012)
Ісакова В. М. - Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя (2012)
Кагановська Т. Є. - Зміст доктринальних підходів в адміністративному праві щодо визначення сутності державного управління (2012)
Казмірук О. В. - Права та обов’язки податкової міліції України (2012)
Калашник Ю. В. - Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України (2012)
Капустян Н. М. - Правове забезпечення якості мобільного зв’язку (2012)
Карабін Т. О. - Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення (2012)
Кипич І. В. - Громадянське суспільство як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Кириченко Ю. М. - Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України: теоретичне визначення (2012)
Кінаш М. М. - Корупція як соціальне негативне явище (2012)
Клочуряк С. С. - Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні (2012)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, Деменко Т. В. (2012)
Коваленко Л. П. - Особливості інформаційно-правових норм і відносин (2012)
Ковальов І. М. - Правове регулювання стану фізичної підготовки у правоохоронних органах (2012)
Кожух М. С. - Господарсько-правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012)
Кожушко О. О. - Реєстрація благодійних організацій як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Козаченко О. В. - Український внесок в становлення культуро-антропологічної концепції права (2012)
Костюченко О. Є. - Особливості фінансової безпеки як предмета адміністративного права (2012)
Котляр О. І. - Регулювання права власності за міжнародним правом (2012)
Кубальський В. Н. - Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів в Україні: доцільність та підстави встановлення (2012)
Кузьменко В. А. - Відшкодування майнових збитків як санкція в адміністративному судочинстві (2012)
Курабцева А. П. - Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в первой половине XIX в. (2012)
Куразов Ю. Х. - Попередження як вид адміністративного стягнення у вітчизняному законодавстві: ґенеза та пріоритети закріплення (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського