Козар В. В. - Зміна концентрації лептину в оваріектомованих щурів із метаболічним синдромом за умов введення сполук з імуномодулюючою активністю, Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Горбенко Н. І., Кудря М. Я., Яременко Ф. Г. (2018)
Купріянова Л. С. - Морфологічні особливості будови яєчників плодів зі строком гестації 37-42 тижні від матерів, перебіг вагітності у яких ускладнений хронічною інфекцією нижніх статевих шляхів, Міненко О. В., Ковальчук М. В., Брильов А. О., Біла А. А. (2018)
Купріянова Л. С. - Морфологічні особливості будови яєчників плодів зі строком гестації 21-36 тижнів від матерів, перебіг вагітності у яких ускладнений хронічною інфекцією нижніх статевих шляхів, Яценко Д. Ю., Кураса Г. О., Петренко О. В, Абрамов К. В. (2018)
Лазарук О. В. - Прогноз метастазів протокового раку грудної залози за результатами деяких імуногістохімічних досліджень (2018)
Песоцкая Л. А. - Газоразрядное свечение сыворотки крови больных железодефицитной анемией с различными препаратами железа, Писаревская О. В., Лакиза Т. В., Никоненко В. А., Опрятная Т. О. (2018)
Півоварова О. А. - Ультраструктурна характеристика мукоциліарного бар’єру при експериментальній гіперглікемії (2018)
Хвісюк О. М. - Динаміка лабораторних показників крові у щурів після підшкірної імплантації композиту на основі полілактиду, гидроксиапатиту і трикальційфосфату, Павлов О. Д., Пастух В. В. (2018)
Хмара Т. В. - Фетальна мікроскопічна анатомія сім’яних пухирців, Ризничук М. О., Сикирицька Т. Б., Мойсюк В. Д., Стефак Я. П., Федірчик П. О. (2018)
Аксьонов Є. В. - Віддалені клініко-ангіографічні результати реканалізації коронарних артерій малого діаметру у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Гуменюк Б. М., Головенко В. Б. (2018)
Бойко В. В. - Особенности течения деструктивного панкреатита у пациентов с высоким индексом массы тела, Лыхман В. Н., Ханько Е. В., Москаленко А. В. (2018)
Борисова І. С. - Показники клінічних та лабораторних досліджень хворих з порушеннями імунітету на фоні онкогематологічної патології, що визначають несприятливий перебіг та летальний наслідок пневмонії (2018)
Вакалюк І. І. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на стан тромбоцитарного гемостазу та ендотеліальної функції у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, Вірстюк Н. Г. (2018)
Вовк В. А. - Хірургічне лікування при синдромі Міріззі (2018)
Гук Н. А. - Диференційна діагностика артеріальних аневризм головного мозку з гормонально неактивними аденомами гіпофіза та іншими патологічними процесами селярної ділянки при плануванні хірургічного лікування, Литвак С. О., Мумлєв А. О., Никифорак З. М. (2018)
Долженко М. О. - Ефективність застосування комбінації інфулгана з ревмоксикамом для післяопераційного знеболювання геронтологічних хворих з політравмою, Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2018)
Івченко Д. В. - Оптимізація кісткової регенерації у пацієнтів з остеопоротичними компресійними переломами тіл грудних і поперекових хребців, Мірошніков В. В. (2018)
Кадикова О. І. - Гендерні особливості розподілу поліморфізмів генів ренін-агіотензин-альдостеронової системи у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2018)
Кальбус О. І. - Клініко-імунологічні співставлення у хворих на міастенію (2018)
Ковальова О. С. - Вплив табакокуріння на функціональний стан дихальної системи у хворих на псоріаз, Федотов В. П. (2018)
Корнацький В. М. - Вплив факторів ризику на розвиток та перебіг розладів психосоматичного здоров’я населення на рівні первинної медичної допомоги, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2018)
Латогуз С. И. - Клинические и метаболические эффекты комбинированной противоаритмической терапии экстрасистолии у больных хронической ишемической болезнью с финоптином + альфа-токоферолом, Латогуз Ю. И. (2018)
Літус О. І. - C-159T поліморфізм гену CD14 та цитокіновий профіль при атопічному дерматиту у дорослих, Деркач Н. В., Літус В. І. (2018)
Мороз М. М. - Особливості деформації стінок лівого шлуночка при тромбозі аневризми, Лазоришинець В. В., Руденко А. В., Урсуленко В. І., Трембовецька О. М., Ювчик О. В (2018)
Онищенко А. И. - Исследование мембран эритроцитов при хроническом полипозном риносинусите методом флуоресцентных зондов, Наконечная О. А., Ткаченко А. С., Корниенко Е. М., Горбач Т. В., Бондаренко В. А., Посохов Е. А., Дорошенко А. О. (2018)
Павловський С. А. - Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів молодого віку на тлі цукрового діабету типу 2 (2018)
Петюніна О. В. - Частота алелей та генотипів поліморфних варіантів генів ATIIR1 та CYP11B2 у хворих на STEMI з наявністю тривожно-депресивних станів (2018)
Риженко Ю. В. - Оптимізація методики лікування та реабілітації хворих з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями додатків матки, Козуб М. І. (2018)
Ріга О. О. - Фізичний розвиток дітей раннього віку, народжених від матерів, які вживають алкоголь, Коновалова Н. М. (2018)
Циганенко І. В - Особливості клінічної картини мікроваскулярної стенокардії, стенокардії при патологічно звитих судинах та стенокардії Принцметала, Овчаренко Л. К. (2018)
Шкорботун Я. В. - Рентгенологічні особливості мукоперіосту альвеолярної бухти верхньощелепного синусу, як фактор ризику розвитку інтраопераційних ускладнень при субантральній аугментації кістки (2018)
Shushliapina O. V. - Features of C-Reactive Protein Production Dependence on the Presence of Thyreopathy in Children with Obesity, Budreiko O. A., Shliakhova N. V. (2018)
Шаповалова Г. А. - Характеристика стану імунітету дітей у ремісії онкологічних захворювань після базисного антиканцерогенного лікування, Бабова І. К., Бабов К. Д. (2018)
Артемов А. В. - Старение: различие между смертью клеток и смертью организма с позиции математической модели, Бурячковский Э. С. (2018)
Науменко К. Є. - Анкетування військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону щодо рівня надання стоматологічної допомоги, Бєліков О. Б. (2018)
Удод А. А. - Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детского населения города Краматорска, Воронина А. С., Яковлева Н. Н., Рубайло В. В., Савинкова О. А. (2018)
Полянська О. С. - Ризик раптової смерті у спортсменів: електрокардіографічні критерії (2018)
Октисюк Ю. В. - Профілактика карієсу зубів у дітей – запорука збереження стоматологічного здоров’я населення (2018)
Єхалов В. В. - Клінічне та "кліпове" мислення у лікарів-інтернів, Самойленко А. В., Романюта І. А., Бараннік С. І. (2018)
Хламанова Л. І. - Структурно-функціональна характеристика різних гістогематичних бар’єрів організму в нормі та при прояві патологічних змін, їх медичне значення та роль у формуванні клінічного мислення студентів молодших курсів, Ткаченко Ю. В., Северилова М. Д. (2018)
Дубовик О. С. - Комбінована дія оптичного випромінювання синього й червоного спектрів та антисептичних препаратів на здатність до формування біоплівок ізолятами Proteus mirabilis, Мішина М. М., Коробов А. М. (2018)
Земляний О. А. - Вплив свинцю на деякі показники екскрецій лабораторних шурів в умовах експерименту (2018)
Пилипенко Н. О. - Особливости порушень природженого імунітету при професійних бронхолегеневих процесах, Вовк К. В., Ніколенко Є. Я. (2018)
Туркевич В. З. - Досягнення наукової школи академіка М. В. Новікова "Техніка високих тисків і механіка формування конструкційних і функціональних матеріалів" (1977 – 2017 рр.), Полонський Л. Г. (2017)
Волочко А. Т. - Академик Астапчик С. А. – личность, ученый, руководитель, Гордиенко А. И., Поко О. А., Ласковнев А. П. (2017)
Антонюк В. С. - Влияние условий резания на напряжения в опасной зоне режущего инструмента, Петрусенко Л. А. (2017)
Бабошко Д. Ю. - Исследование механизма твердофазного восстановления титаномагнетитового концентрата Крапивенского месторождения, Зима С. Н., Губин Г. В., Саитгареев Л. Н., Воденникова О. С. (2017)
Бурлаков В. И. - Выбор алмазного порошка для вибро-абразивной обработки режущих пластин из композитов на основе кубического нитрида бора (2017)
Бурыкин В. В. - Финишные технологии обработки деталей с покрытиями, Харламов Ю. А., Ночвай В. М. (2017)
Витязь П. А. - Производство наноструктурных инструментальных материаловна основе кубического нитрида бора, Сенють В. Т., Хейфец М. Л., Москаленко А. Н., Закоржевский В. В. (2017)
Гевко Б. М. - Технологічне спорядження для виготовлення мітчиків, Марчук Н. М., Левкович М. Г., Казмірчук П. В. (2017)
Дубиняк Т. С. - Розрахунок параметрів пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра (2017)
Дячун А. Є. - Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових елементів різного профілю, Навроцька Т. Д., Котик Р. М., Клендій М. І. (2017)
Клименко С. А. - Повышение производительности финишной обработкидеталей лезвийным инструментом (2017)
Kovalevskyi S. V. - Engineering consulting technology in production engineering intelligent mobile machines, Kovalevska O. S. (2017)
Кузей А. М. - Исследование износа рабочих поверхностей алмазного инструментапри ликвидации чрезвычайных ситуацийв зонах разрушения строительных конструкций, Бабич В. Е. (2017)
Лавріненко В. І. - Дослідження зносостійкості алмазного шліфувального інструменту, робочий шар якого містить різнодисперсні абразивні порошки з композиційних матеріалів, Полторацький В. Г., Скрябін В. В., Солод В. Ю. (2017)
Лебедев В. Я. - Влияние касательного перемещения режущего лезвия на производительность механической обработки (2017)
Лещенко А. И. - Управление точностью обработки на этапе наладки станков сЧПУ на программную операцию (2017)
Луців І. В. - Оцінка впливу параметрів обробки на похибку форми при точінні деталей, затиснутих у токарному патроні з адаптивними затискними елементами, Волошин В. Н., Бица Р. О., Стахурський О. О. (2017)
Ляшук О. Л. - Технологічний процес формоутворення сферичних поверхонь шарнірного гвинтового робочого органу, Комар Р. В., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2017)
Мановицкий А. С. - Топография и площадь изношенной задней поверхности резцас радиусом при вершине из ПКНБ при чистовом точениизакаленной стали ШХ-15, Клименко С. А., Копейкина М. Ю. (2017)
Молчанов В. Ф. - Теоретические исследования вероятности заклиниваниятвердых частиц при шлифовании (2017)
Панасюк Т. С. - Комп’ютерне моделювання температурних полів у шестипуансонному апараті високого тиску при зміні складу композитного нагрівача, Лєщук О. О., Присяжнюк П. М. (2017)
Петраков Ю. В. - Методи управління процесами різання (2017)
Пригоровська Т. О. - Дослідження напруженого стану литої заготовки лопатевого долота, Роп'як Л. Я., Когут І. С., Панчук В. Г., Борущак Л. О., Шуляр І. О. (2017)
Семеновський О. Є. - Підвищення технологічності виготовлення складнопрофільних деталей (2017)
Симонова А. А. - Алгоритм перерахунку програмного нуля горизонтально-розточного центру DOOSAN DBC 110, Соколенко В. О. (2017)
Сімінченко І. П. - Багатофакторне статистичне моделювання при дослідженні процесів у технічній обробці металів, Малигін О. В. (2017)
Сошко О. І. - О влиянии смазочно-охлаждающих средств на процесс резания (2017)
Сошко В. А. - Механоплазменная обработка – пример использованиянаноматериала на практике, Бергер Е. Э. (2017)
Танович Л. - Исследования в области развития нового поколенияметаллообрабатывающих станков (2017)
Шаповал Ю. В. - Підвищення ефективності оброблення деталей шляхом керування динамікою процесу точіння з високими частотами обертання шпинделя, Залога В. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2016)
Четверик М. С. - Швидкість розвитку деформацій у підробленому гірському масиві при підземному вийманні корисних копалин на основі маркшейдерських спостережень, Бубнова О. А., Бабій К. В., Батур М. О. (2016)
Кучин А. С. - Совместный анализ процесса сдвижения земной поверхности и массива слабометаморфизованных горных пород (2016)
Минеев С. П. - Моделирование фильтрационного процесса в угольном пласте, вмещающем зону нарушенности, насыщенную сорбированным и свободным метаном, Прусова А. А., Сапегин В. Н., Янжула А. С., Кишкань М. А. (2016)
Баранов В. А. - Закономерности формирования структуры песчаников на примере карбоновых отложений Красноармейского района Донбасса, Орлова Т. В. (2016)
Маметова Л. Ф. - Катагенез і деформації мінералів – провідні фактори впливу на геомеханічні властивості гірських порід (2016)
Пащенко П. С. - Определение зон скопления метана в окрестности выработок Шахтоупраления "Покровское", Янжула А. С. (2016)
Антипович Я. В. - Установление объемов газовых включений в кварце песчаников Донбасса (2016)
Притула Д. А. Дудля Е. Е. - Методология расчета параметров поверхностной дегазационной газотранспортной системы для условий ПАО "Шахта им. А.Ф. Засядько", Бокий Б. В. (2016)
Зберовский В. В. - Разработка метода расчета параметров устройства гидроимпульсного воздействия на выбросоопасные угольные пласты, Васильев Л. М., Жулай Ю. А., Поляков Ю. Е., Наривский Р. Н., Пазынич А. В. (2016)
Мальцева В. Е. - Способ и техническое средство предотвращения выбросов угля и газа при проведении добычных выработок в газоносных угольных пластах, Антончик В. Е., Уколова Т. М., Трохимец Н. Я., Минеев С. П. (2016)
Семененко Е. В. - Исследование динамической седиментационной устойчивости структурированных суспензий под действием турбулентных пульсаций, Демченко Т. Д., Рыжова С. А. (2016)
Поляков Ю.Е. - Деформационная модель разгрузки увлажненного угольного массива (2016)
Bubnova Ye. A. - Technology of technogenic deposits development improving, Babiy Ye. V. , Levchenko Ye. S. (2016)
Молдабаев С. К. - Моделирование проектирования реконструкции горнотранспортной системы при вытянутых карьерных полях, Бабий Е. В., Акилбаев Т. И. (2016)
Слободянюк Р. В. - Методика оптимізації екскаваторно-автомобільного комплексу при використанні тимчасових відвалів, Пижик М. М. (2016)
Луценко С. А. - Разработка метода определения максимальной, по горным возможностям, производительности карьера по руде (2016)
Семененко Е. В. - Математическая модель процесса приготовления структурированной суспензии с реологическими характеристиками, обеспечивающими рациональное гидротранспортирование, Рубан В. Д., Подоляк К. К., Никифорова Н. А. (2016)
Привалов В. Н. - Теоретические и экспериментальные исследования батарейных зарядных комплексов, Усатенко В. В., Дзякович Д.А. (2016)
Антончик В. Е. - Соударение тел и расчет их параметров для горных машин ударного действия, Пазынич А. В., Демченко С. В., Минеев А. С. (2016)
Пигида Е. Ю. - Влияние тепловых параметров реакционной камеры на эффективность процесса термических превращений углеродсодержащих сред, Холявченко Л. Т., Демченко С. В., Давыдов С. Л. (2016)
Валяев А. М. - Оценка содержания тяжелых металлов на поверхности хранилища урановой руды "База С" и хвостохранилища "Сухачевское", Коровин В. Ю. (2016)
Дякун И. Л. - Интенсификация процесса очистки дымовых газов от диоксида серы при наложении пульсаций на их поток, Кирсанов М. В. (2016)
Сорока Ю. Н. - О необходимости учета опасности действия ионизирующего излучения при работе на предприятиях горной и металлургической отраслей, Рец Ю. Н., Руденко С. А., Подрезов А. А. (2016)
Бунько Т. В. - Исследование особенностей функционирования системы "вентиляторы главного проветривания – шахтная вентиляционная сеть" на угольных шахтах, Жалилов А. Ш., Кокоулин И. Е. (2016)
Павличенко А. В. - Ліквідація нерентабельних вугледобувних підприємств: шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, Плахотній С. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бондар В. П. - Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України (2017)
Вигівська І. М. - Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні, Скрипник М. І., Григоревська О. О. (2017)
Кафка С. М. - Оцінка в бухгалтерському обліку (2017)
Корінько М. Д. - Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань, Кушнір Є. О. (2017)
Левицька І. О. - База розподілу загальновиробничих витрат як інструмент оптимізації собівартості продукції (2017)
Поляк К. Ю. - Обґрунтування впливу наслідків надзвичайних ситуацій на показники економічного аналізу господарської діяльності підприємства (2017)
Самчук К. І. - Документування операцій з бухгалтерського обліку витрат на підбір персоналу (2017)
Свірко С. В. - Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків, Дикий А. П., Самчик М. Ю. (2017)
Жалінська І. В. - Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління (2017)
Заєць Н. М. - Порівняльний аналіз вимірників застосування процедур закупівель (2017)
Корнійчук А. А. - Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві (2017)
Осовський О. А. - Стратегія управління підприємством, Осовська Г. В. (2017)
Солонінко К. С. - Моделювання кривих виробничих можливостей і попиту, Щехорський А. Й. (2017)
Фещенко О. М. - Специфіка та гармонізація розвитку підприємництва в Україні, Самокіна Г. В. (2017)
Tsymbalista N. A. - Legal regulation and certification of organic production in Ukraine (2017)
Мошенський С. З. - Формування ринку високоприбуткових облігацій (junk bonds) у США в 1970 – 1980-ті роки (2017)
Полчанов А. Ю. - Вплив міжнародної фінансової допомоги на економічне зростання в Європі після Другої світової війни (2017)
Шиманська К. В. - Теоретичні засади дослідження процесів міжнародної міграції: аналіз розвитку та ключових положень міграційних теорій (2017)
Бадида М. П. - Податковий менеджмент у закріпленні фінансової самостійності місцевого самоврядування (2017)
Виговська Н. Г. - Розвиток організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи, Виговський В. Г. (2017)
Кравчук Г. В. - Особливості фінансово-економічного забезпечення кримінально-виконавчої системи України, Гончаренко О. Г. (2017)
Мартинова Л. Б. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу України (2017)
Stepashko V. S. - Methodological foundations of analysis and forecasting of gas consumption in the system of energy balance of Ukraine by using the group method of data handling, Trachuk A. R. (2017)
Шандова Н. В. - Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства (2017)
Вихідні дані (2017)
Боцян Т. В. - Оценка эффективности КСО с использованием теории игр (2017)
Вигівська І. М. - Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти, Макарович В. К. (2017)
Кузнецова С. О. - Впровадження міжнародного досвіду щодо обліку та звітності програм пенсійного забезпечення, Солдатенкова Т. В. (2017)
Письменна М. С. - Реалізація принципів прозорості та підзвітності в умовах ризик-орієнтованого аудиту електронної системи закупівель (2017)
Плахтій Т. Ф. - Розвиток організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва (2017)
Свірко С. В. - Предметна сфера та об’єктний склад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління (2017)
Yuhimenko-Nazaruk I. A. - Theoretical aspects of specific assets accounting: institutional approach (2017)
Бурачек І. В. - Глобалізація вищої освіти та її наслідки для України, Кравчук К. М. (2017)
Павлова С. І. - Регіональний статистико-економічний аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Житомирській області (2017)
Бояринова К. О. - Інструментарій інтегрування інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку (2017)
Бужимська К. О. - Необхідність використання елементів системи контролінгу суб’єктами малого та мікропідприємництва, Оверчук А. В. (2017)
Голівер В. П. - Удосконалення системи органів корпоративного управління шляхом формування тіньового борду (2017)
Нусінов В. Я. - Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів, Шура Н. О. (2017)
Свінцицька О. М. - Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища (2017)
Павлушенко Т. О. - Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів (2017)
Вихідні дані (2017)
Безручук С. Л. - Якість фінансової звітності через призму професійної етики бухгалтера (2017)
Вигівська І. М. - Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти, Макарович В. К., Демчук Ю. В. (2017)
Горай О. С. - Розвиток наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій (2017)
Дзюбенко О. М. - Підходи до дефініції поняття "фінансовий потенціал" як об’єкту економічного аналізу (2017)
Камінська Т. Г. - Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської діяльності, Краєвський В. М. (2017)
Костенко О. М. - Інформаційно-синталітичне забезпечення прийняття управлінських рішень (2017)
Крутова А. С. - Формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі, Тарасова Т. О. (2017)
Ляхович Г. І. - Тенденції розвитку організації бухгалтерського обліку (2017)
Петрук О. М. - Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення, Новак О. С. (2017)
Травін В. В. - Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат у системі бухгалтерського обліку, Камінська Т. (2017)
Чік М. Ю. - Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства (2017)
Швець В. Є. - Фінансова звітність "Дніпросоюзу" в УНР (з нагоди 100-ліття суб’єкту суспільного інтересу) (2017)
Галямар В. О. - Урбанізація: сутність та вплив на економічне зростання (2017)
Бондарук Ю. В. - Методологічний підхід до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Завалій Т. О. - Економічна проблематика вартісно-орієнтованого управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні (2017)
Саух І. В. - Класифікаційна модель та характеристика стратегій туристичних підприємств (2017)
Урманов Ф. Ш. - Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці, Касімова А. А. (2017)
Поліщук О. Т. - Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду, Поліщук О. А. (2017)
Виговська Н. Г. - Розвиток методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням позабалансових ризиків, Виговський В. Г. (2017)
Воронков О. О. - Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств, Дяченко К. С. (2017)
Полчанов А. Ю. - Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу держави (2017)
Sydorchuk А. А. - Redistributive financial resources in the system of social insurance of Ukraine (2017)
Федченко К. А. - Механізми реформування міжбюджетних відносин в умовах економічної нестабільності (2017)
Вихідні дані (2017)
Боднарюк Б. - Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (І), Яновський Я. (2017)
Кожолянко О. - Музична культура Стародавнього Єгипту (2017)
Сайко М. - Аргентарії-коактори в античному Римі (II ст. до н.е. – II ст. до н.е.) (2017)
Яновський Я. - Витоки й причини конфлікту Аттіли з равенським двором у другій половині 40-х pp. V ст. (II) (2017)
Боднарюк Б. - Бенедиктинська орденська "константа" в західноєвропейському ранньосередньовічному соціумі: проблема витоків та формування (2017)
Воротняк І. - Образ Вінланда як уособлення "земного раю” в середньовічній ісландській літературній традиції (І) (2017)
Debenko V. - Features of the church organization and its functional prerogative in Novhorod republic in XII-XIV century (2017)
Погребенник А. - Писемні джерела XII-XIV ст. з історії релігійно- єретичних рухів та сект в Окситанії: класифікація й аналіз (2017)
Ціватий В. - Політико-дипломатична діяльність та поетична творчість Джеффрі Чосера (1340-1400): у інституціональних витоків англійської моделі дипломатії (2017)
Чучко Д. - Молдавські воєводи і бояри як жертводавці православної церкви в XV – середині XIX ст (2017)
Чучко М. - Історико-етнографічні та пам’яткознавчі дослідження буковинського священика Дімітріє Дана (1856-1927) (2017)
Лиман С. - Історія середніх віків у навчальних курсах і творчості професора Харківського університету Антона Антоновича Дегурова (1765-1849) (2017)
Сандуляк І. - Єпархіальний музей в Чернівцях: виникнення, організація, експозиційний профіль та діяльність наприкінці XIX – у першій половині XX ст (2017)
Автори (2017)
Скирда І. Ю. - Епідеміологічні особливості хвороб органів травлення в дітей та підлітків в Україні, Петішко О. П., Завгородня Н. Ю. (2017)
Михеев Ю. А. - Структурная трансформация протоковой системы поджелудочной жалезы у боьных хроническим панкреатитом, Евсеев А. В., Канаки А. В. (2017)
Бабінець Л. С. - Дисбаланс калікреїн-кінінової системи при хронічному панкреатиті у поєднанні з ожирінням і результати його комплексної корекції, Кицай К. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Клініко-сонографічні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надмірною вагою та ожирінням, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Особливості діагностики енцефалопатії у хворих з синдромом портальної гіпертензії, Чалий М. В., Меланіч С. Л. (2017)
Stepanov Yu. M. - Development of a non-invasive model to improve the accuracy of determining liver fibrosis stage in nonalcoholic fatty liver disease, Nedzvetskaya N. V., Yagmur V. B., Klenina I. A., Oshmyanskaya N. Yu. (2017)
Березницький Я. С. - Вміст кальцію та вітаміну D3 у хворих на морбідне ожиріння до та після оперативного лікування залежно від виду хірургічного втручання, Дука Р. В. (2017)
Шевченко Б. Ф. - Минуле, сучасне та майбутнє хірургічного лікування виразкової хвороби, Ратчик В. М., Бабій О. М., Пролом Н. В., Тарабаров С. О. (2017)
Чабан М. П. - Родина Саксів: батько — лікар, син — художник, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2017)
Барановська Т. В. - Ідентифікація об’єктів соціальної складової звітності сталого розвитку, Дикий А. П., Баришнікова О. М. (2017)
Вільчинська Н. Л. - Вплив заборгованості на фінансові потоки молокопереробних підприємств (2017)
Ievdokymov V. V. - Multivariate accounting in international financial reporting standards, Legenchyk S. F. (2017)
Іванков В. М. - Діагностичні та інтерактивні системи стратегічних ризик-показників управлінського обліку інноваційної діяльності (2017)
Кирилюк Б. Л. - Организационные положения учета запасов как составляющей информационно-коммуникативной системы предприятия (2017)
Куришко Л. А. - Нормативне регулювання організації спільної діяльності в умовах ризику, Нонік В. В. (2017)
Лисенок О. В. - Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника (2017)
Олійник О. В. - Розвиток бухгалтерської звітності як основи інформаційного забезпечення управління транспортними послугами, Клименко І. В. (2017)
Полчанов А. Ю. - Вплив Першої світової війни на економічний розвиток провідних країн світу (2017)
Поляк К. Ю. - Аналітична оцінка сучасного стану страхування як складової системи управління наслідками надзвичайних ситуацій (2017)
Правдюк Н. Л. - Цінова політика щодо товарної продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект (2017)
Прокопенко Ж. В. - Розвиток понятійно-категоріального апарату управління небанківських фінансових установ (2017)
Самчук К. І. - Облікове забезпечення управління витратами на охорону праці правове поле та напрямки удосконалення (2017)
Саух І. В. - Організаційний механізм реалізації стратегії розвитку фінансового потенціалу туристичного підприємства (2017)
Свірко С. В. - Бюджетний облік в Україні: новації ХХI ст., Самчик М. Ю. (2017)
Сокіл О. Г. - Методологія бухгалтерського обліку сталого розвитку (2017)
Тарасова Т. О. - Професійне судження бухгалтера як основа інноваційного розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення управління (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Аналіз шляхів удосконалення креативного обліку (2017)
Дахно І. І. - До історії правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2015)
Александров Ю. В. - Щодо внормування заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб (2015)
Гладьо Ю. О. - Правова природа іпотеки майнових прав на об’єкти нерухомого майна (2015)
Лисенко С. О. - Організаційні засади та прийоми моделювання і реконструкції при розслідуванні правопорушень щодо інформаційної безпеки підприємств, установ та організацій (2015)
Муравйов К. В. - Юридичні особливості міжнародної правосуб’єктності транснаціональних корпорацій (2015)
Стасюк С. В. - Специфічні особливості змісту інформаційно-правових відносин у сфері оподаткування в Україні (2015)
Заросило В. В. - Дистанційний вплив на підготовку і проведення культурно-видовищних заходів (2015)
Поліщук М. Г. - Особливості судового розгляду справ про порушення правил дорожнього руху (2015)
Баядян А. А. - Характерные особенности стратегии государственного долга Республики Армения, Арутюнян В. Л. (2015)
Авакян Г. С. - О некоторых экологических проблемах мира и Армении, Бабаян Э. А., Таранян И. А. (2015)
Бостанджян В. Б. - Постсоветские страны перед выбором пути развития (2015)
Буряк Р. І. - Оцінка рівня якості діяльності молокопереробного підприємства (2015)
Манасерян Т. Н. - Интеллектуальная безопасность и экономическое развитие (2015)
Романова Л. В. - Аграрний маркетинг як важливий інструмент розвитку аграрного виробництва та сільських територій (2015)
Токар В. В. - Інституційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у контексті сучасних загроз економічній безпеці України (2015)
Stolyarova T. - Computer monitoring macro modern social and economic processes under uncertainty, Odinets V. (2015)
Акопян И. Г. - Финансовые проблемы малого предпринимательства в Армении (2015)
Бовш Л. А. - Застосування методів аналітичного маркетингу в процесі реінжинірингу підприємств ресторанного бізнесу (2015)
Власенко О. О. - Перспективи виведення нового товару на ринок України в умовах кризового стану в економіці (2015)
Готун А. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні бізнесом у нових економічних реаліях (міжнародний аспект) (2015)
Затикян А. Т. - Проблемы развития внешнеэкономических связей малых и средних предприятий Армении, Даниелян А. А. (2015)
Коваленко О. В. - Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України (2015)
Меликян С. С. - Некоторые понятия о государственном долге страны (2015)
Оганесян Л. М. - Некоторые проблемы стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции и финансирования сельского хозяйства (2015)
Пєвтієва С. С. - Сутнісно-змістовна ідентифікація категорії "антикризове управління”, Антоненко В. М. (2015)
Рябоконь М. В. - Теоретические аспекты формирования маркетинговой политики предприятия (2015)
Чукурна О. П. - Концепція ланцюгів створення вартості в маркетинговому ціноутворенні в умовах глобальної економіки (2015)
Григор’єва М. І. - Зарубіжний досвід управління персоналом та можливості його застосування в Україні (2015)
Грузинова Л. А. - Совершенствование методов мотивации персонала как основное условие повышения продуктивности предприятия в нестабильной среде, Сычев Г. С. (2015)
Кулик П. Л. - Оцінка фіскального потенціалу ПДВ (2015)
Лопатенко Д. Б. - Теоретичні аспекти становлення людського капіталу як чинника економічного зростання (2015)
Лопатенко Л. О. - Тенденції розвитку ринку автосервісу України в умовах кризи (2015)
Петько С. М. - Традиційні організаційні форми та інституційне забезпечення функціонування корпорацій на фінансових ринках (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Боцян Т. В. - Трансформація бухгалтерського обліку для цілей соціально-відповідального управління: етичний вимір (2017)
Бужимська К. О. - Дослідження та аналіз процесів модернізації на підприємствах харчової промисловості України, Станкевич Н. А. (2017)
Вигівська І. М. - Організація бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії: ризик-орієнтований підхід, Макарович В. К. (2017)
Волковська Я. В. - Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу (2017)
Вольська К. О. - Бухгалтерський облік у "хмарі": порядок переходу та адаптації інформаційної системи підприємства, Дикий А. П. (2017)
Грабчук І. Л. - Податкове планування: особливості організації на підприємстві, Лайчук С. М. (2017)
Замула І. В. - Інформаційне забезпечення управління екологічною якістю продукції на мікроекономічному рівні в умовах стійкого розвитку, Травін В. В., Примак Т. С. (2017)
Корбут К. Є. - Аналіз підходів щодо методів оцінювання трудового потенціалу підприємства (2017)
Legenchuk S. F. - Organizational and methodical approaches to disclosure of income distribution in integrated reporting, Polishchuk I. R. (2017)
Ляхович Г. І. - Витрати на бухгалтерський аутсорсинг як об’єкт обліку (2017)
Мошенський С. З. - Глобальний ринок акцій у 1990-і роки (2017)
Остапчук Т. П. - Основи облікового забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використання земельних ресурсів в Україні (2017)
Плахтій Т. Ф. - Розвиток системи менеджменту якості обліку (2017)
Полчанов А. Ю. - Елементи фінансового потенціалу держави (2017)
Романенко С. В. - Управлінська звітність за операціями з акредитивами: організаційний аспект (2017)
Рудейчук С. В. - Тенденції розвитку соціально-відповідального інвестування в Україні: облікові засади (2017)
Усатенко О. В. - Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів (2017)
Ущаповський Ю. В. - До витоків поняття "інституційна структура економіки" у біологічній і дуалістичній соціології ХІХ століття (2017)
Хоменко Г. Ю. - Звітність щодо венчурного фінансування як інформаційне джерело прийняття ефективних управлінських рішень на інноваційних підприємствах (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Методичні аспекти обліку мережевих активів (2017)
Вихідні дані (2017)
Григор’єв В. І. - Технології сучасної інформаційно-психологічної війни (2015)
Дереко В. Н. - Теоретико-методологічні засади класифікації загроз об’єктам інформаційної безпеки (2015)
Іванченко Є. В. - Оцінка показників якості системи управління захистом інформаційних ресурсів, Козюра В. Д., Хорошко В. О. (2015)
Нечаєв О. О. - Виявлення та аналіз злочинних мереж, побудованих на основі статистичних даних телефонних контактів (2015)
Савченко Д. С. - Теоретичні основи формування моделей систем автоматизованої обробки неструктурованих текстів (2015)
Архипов О. Є. - Ризиковий підхід до визначення граничного обсягу інвестицій у захист інформації, Архипова Є. О. (2015)
Головін А. Ю. - Ідентифікація прихованої передачі інформації у TCP/IP трафіку на основі використання методу наївного баєсівського класифікатора (2015)
Ковальчук С. П. - Метод зворотного рішення задачі багатокритеріального аналізу щодо упорядкування сукупності багатоознакових об’єктів як підхід до підвищення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави (2015)
Коркач І. В. - Можливості програмних засобів автоматизованого збору даних про особу з відкритих джерел (на прикладі власної розробки), Алєксєєнко А. С. (2015)
Луценко В. М. - Біт-квантові комунікації в телекомунікаційних системах (2015)
Хатян О. А. - Алгоритм побудови "тем дня" Інтернет ЗМІ (2015)
Яковлев С. В. - Атаки збоїв на шифр ДСТУ ГОСТ 28147:2009 (2015)
Андрієвська В. В. - Лінгвокогнітивні механізми вираження проблем національної освіти в сучасному французькому сламі (2017)
Biskub I. P. - Language in Applied Linguistics: a Historical Perspective (2017)
Бондар Т. Г. - Особливості вербалізації концепту REFUGEE у політичному дискурсі, Галицька О. Б. (2017)
Волошинович Н. В. - Особливості перекладу термінів сфери дизайну одягу та моди (2017)
Vorobiova T. V. - Interplay of Translation Freedom, Creativity and Fidelity in Translating Process as a Step Up to the Accuracy of Translation Product (2017)
Гончар К. Т. - Невербальні засоби на позначення заздрості в сучасному англомовному дискурсі, Панченко В. В. (2017)
Danylchuk A. L. - E-participation in Ukraine as a New Model of Citizen–Government Communication (2017)
Данилюк Н. О. - Есперанто – успішний проект міжнародної планової мови: 130 років функціонування (Міжнародному року творця есперанто Людвіга Заменгофа присвячено) (2017)
Каліщук Д. М. - Використання інформаційних технологій для лінгвістичного аналізу дискурсу (2017)
Ковальова К. В. - Структура комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників (2017)
Коляда Е. К. - Курс ESP як складник професійної підготовки майбутніх філологів, Ботвінко-Ботюк О. М. (2017)
Кондрук А. Ю. - Теоретичні засади дослідження актуалізації лицемірства в англомовному художньому дискурсі (2017)
Krapivnyk H. O. - The Image of the Enemy in D. Trump’s Public Speeches (2017)
Кучик Г. Б. - Тексти установчих документів міжнародних організацій у системі класифікації текстів (2017)
Лавриненко О. Л. - "Квазімова" та повноцінна мова людини як механізми вираження різних рівнів відображення дійсності, Лавриненко Г. Я. (2017)
Лещенко Г. В. - Тематична структура наративу: когнітивний вимір (2017)
Линник Ю. М. - Структурні та функціональні особливості онлайн-ресурсу для вивчення англійської мови BBC Learning English (2017)
Макарук Л. Л. - Типологія англомовних мультимодальних текстів та їх диференційні ознаки (2017)
Мамосюк О. С. - Форма та зміст лінгвокогнітивного сценарію наративу КОЛО в новороманістських прозових творах А. Роб-Грійє (2017)
Навроцька І. М. - Розробка програми курсу "Основи перекладу та методика його викладання" (2017)
П’єцух О. І. - Категорія інтертекстуальності в політичному дискурсі британських парламентських дебатів (2017)
Радкевич В. В. - Особливості діалогів у міжгендерному спілкуванні персонажів (на матеріалі англомовної прози авторів-чоловіків та авторів-жінок) (2017)
Саранюк Є. В. - Роль слотів ТУТ і ЗАРАЗ концепту GLAMOUR у комунікативних стратегіяхангломовного мас-медійного дискурсу (2017)
Смольницька О. О. - Відтворення особливостей нестандартного фемінінного персонажав українських перекладах вибраних сатиричних поезій Джонатана Cвіфта (2017)
Станіслав О. В. - Когнітивна площина дослідження сепаратизації та когезії (на матеріалі синтаксису французької мови) (2017)
Тригуб Г. В. - Комп’ютерне тестування як важливий засіб оцінювання знань з іноземної мови студентів неспеціалізованих факультетів, Хникіна О. О. (2017)
Троцюк А. М. - Невербальні засоби вираження значення байдужості в англомовному художньому дискурсі (2017)
Ущина В. А. - Поняття суб’єкта дискурсивної діяльності в контексті теорії ідентичності (2017)
Фрумкина А. Л. - Ингерентная характеристика гласных и степень их влияния на реализацию глоттального приступа (2017)
Чорній А. Л. - Лінгвістичне маніпулювання у процесі примирення сторін (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вигівська І. М. - Соціально-відповідальне інвестування: сутність, ризики та перспективи розвитку, Хоменко Г. Ю., Шумило К. В. (2017)
Височан О. О. - Особливості організації і методології індикативного контролю у небюджетних неприбуткових організаціях (2017)
Вольська К. О. - Реалізація самоконтролю інформаційної системи підприємства через процес бухгалтерського документування (2017)
Горай О. С. - Ідентифікація наслідків бойових дій та окупації державних територій в бухгалтерському обліку (2017)
Грабчук І. Л. - Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу, Ляхович Г. І. (2017)
Данкевич А. Є. - Аналіз інвестиційного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2017)
Дзюбенко О. М. - Властивості фінансового потенціалу як об’єкта економічного аналізу (2017)
Євдокимов В. В. - Стан та нормативно-правове регулювання міграції біженців та шукачів притулку у ЄС як інституційний базис управління міжнародними міграціями, Шиманська К. В. (2017)
Жиглей І. В. - Розвиток облікової оцінки специфічних активів, Юхименко-Назарук І. А. (2017)
Корягін М. В. - Lean облік – як облікова система майбутнього, Чік М. Ю. (2017)
Лисичко А. М. - Аналітична оцінка сучасного стану лісогосподарської діяльності підприємств Житомирської області (2017)
Медвідь Л. Г. - Управлінський облік витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства, Левкович А. В. (2017)
Муми А. - Анализ изменения банковских услуг в процессе глобализациифинансового бизнеса (2017)
Оверчук А. В. - Класифікація ризиків у процесі здійснення фінансового планування (2017)
Олійник О. В. - Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу як стратегія діяльності підприємств України: європейський досвід, Ксендзук В. В. (2017)
Павлушенко Т. О. - Пріоритетні завдання щодо вдосконалення процесів бюджетного забезпечення вищих навчальних закладів (2017)
Скоп Х. І. - Бухгалтерський облік засобів індивідуалізації сучасного підприємства: проблематика і напрямки вдосконалення (2017)
Фоміна О. В. - Моделювання функціональних систем управлінського обліку (2017)
Tsegel'nik N. I. - Managerial accounting in the system of payments with enterprise buyers (2017)
Вихідні дані (2017)
Господаренко Г. М. - Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць, Любич В. В., Полянецька І. О. (2017)
Свиридова Л. А. - Оцінка розвитку посівів сорго зернового за фенологічними спостереженнями, Рожков А. О. (2017)
Самойлік М. С. - Аналіз фітотоксичного ефекту фільтрату, ґрунту та питної води біля полтавського полігону ТПВ, Молчанова А. В. (2017)
Хареба В. В. - Урожайність, середня маса і кількість плодів бамії залежно від сорту за вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Унучко О. О. (2017)
Рожков А. О. - Динаміка формування площі листя рослин ячменю ярого залежно від впливу норми висіву та позакореневих підживлень, Гутянський Р. А. (2017)
Горб О. О. - Використання сидеральних культур як відновлюваного джерела енергії в органічному землеробстві, Чайка Т. О., Яснолоб І. О. (2017)
Маренич М. М. - Передпосівна обробка насіння як елемент управління продуктивним потенціалом пшениці озимої (2017)
Ласло О. О. - Використання технологій точного землеробства та рослинництва під час визначення екологічно стабільних територій для органічного виробництва, Диченко О. Ю. (2017)
Кулик М. І. - Вплив погодних умов веґетаційного періоду на елементи продуктивності та урожайність проса прутоподібного, Рожко І. І. (2017)
М’ялковський Р. О. - Вплив добрив на продуктивність бульб картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Войтенко С. Л. - Методика комплексної оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства (2017)
Борщ О. О. - Інтенсивність вирощування кросбредних телиць за різних технологій утримання, Рубан С. Ю. (2017)
Колісник О. І. - Технологічні особливості утримання м'ясної худоби абердин-ангуської породи в зимовий період на відкритих майданчиках, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2017)
Грициняк І. І. - Рибогосподарська оцінка товарних триліток галицького коропа, Гурбик В. В. (2017)
Гавриленко О. С. - Відповідність м'ясних та м'ясорослинних консервів вимогам національних стандартів України, Хоміцька О. А., Липовець О. В. (2017)
Гавриленко О. С. - Мікробіологічний контроль м'ясних та м'ясорослинних консервів, Хоміцька О. А., Загорулько О. В. (2017)
Галоян Л. Л. - Морфометрична характеристика ремонтно-маточного стада струмкової форелі (Salmotruttam. Fariol.), вирощеної в умовах індустріального господарства "Ішхан", Кучерук А. І., Мрук А. І. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Гістологічні зміни у кістковому мозку за експериментального ушкодження кісткової тканини, Малюк М. О., Харкевич Ю. О., Савчук Т. Л. (2017)
Кравченко С. О. - Профілактика кетозу високопродуктивних корів у весняний період, Канівець Н. С., Романенко Є. В. (2017)
Мельничук В. В. - Експериментальне визначення дезінвазійних властивостей засобу "Аноліт КРИСТАЛ" (2017)
Ковпак В. В. - Вплив трансплантації культур клітин на стан острівкового апарату підшлункової залози та рівень глюкози у крові за експериментального цукрового діабету у тварин, Ковпак О. С. (2017)
Ляшенко С. В. - Вдосконалення машин для виготовлення паливного матеріалу необхідної фракції для побутового використання, Пошивайло Ю. О. (2017)
Томілін О. О. - Особливості формування міжгалузевих зв'язків та їх вплив на структурну політику в АПВ (2017)
Маркіна І. А. - Розвиток організаційних структур та програм співучасті в системі аграрного землекористування (2017)
Пальонка О. Ю. - Позиціювання українських підприємств на зовнішніх ринках зерн (2017)
Григоришин Є. В. - Вплив способів обробки насіння на динаміку морфометричних характеристик листка ехінацеї блідої в онтогенезі (2017)
Столярчук Т. А. - Порівняльна характеристика морфологічних особливостей сортів льону олійного в умовах Правобережного Лісостепу України, Кисильчук А. М. (2017)
Войтенко А. М. - Продуктивність корів і телиць айрширської породи в умовах Полтавщини (2017)
Єресько В. І. - Капіляріоз у складі мікстінвазій травного каналу гусей, Коваленко В. О. (2017)
До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України (2017)
Опара М. М. - Великий пропагандист виробництва сої на Полтавщині (до 90-річчя від дня народження Василя Олександровича Наріжняка), Ковган М. І. (2017)
Аннотации (2017)
Аnnotations (2017)
Павлюк Є. - До проблеми формування педагогічного мислення у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту в процесі фахової підготовки, Павлюк А. (2017)
Васюк О. - Тенденції розвитку дистанційного навчання у світі (2017)
Ашиток Н. - Культурологічний та аксіологічний підходи до формування майбутнього педагога (2017)
Спірін О. - Використання електронних систем відкритого доступу у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів (2017)
Мачинська Н. - Інтегрований підхід у навчанні школярів початкової школи: теоретична основа та практичний аспект (2017)
Ванівська О. - Стратегічна іншомовна компетентість як предмет лінгвометодичних досліджень: метакогнітивний, диференційований та інтегрований підходи, Дубровська Д. (2017)
Фриз П. - Формування особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва (2017)
Айзенбарт М. - Педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників (2017)
Балендр А. - Характеристика профілів компетентностей галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу (2017)
Ватаманюк Г. - Розвивальний аспект міжпредметних зв’язків у підготовці руки до письма дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2017)
Владимирова А. - Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячої української опери (2017)
Бородієнко О. - Розвиток професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку: експериментальна перевірка результативності (2017)
Волошко Л. - Основні компоненти та характеристики професійної взаємодії фахівців з фізичної реабілітації (2017)
Гевко І. - Технологія формування основ і розвитку професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки (2017)
Кугай Н. - Оцінювання ефективності реалізації функціонально-структурної моделі формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики (2017)
Муромець В. - Аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм у контексті дослідження формування загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2017)
Колток Л. - Провідні напрями реформування нової освітньої політики у початковій ланці освіти (2017)
Опалюк Т. - Інформаційні технології у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2017)
Скалич Л. - Роль педагога у становленні особистості дитини за методикою Марії Монтессорі (2017)
Ревть А. - Технології соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями (2017)
Сливка Л. - Реалізація здоров’язбережувальної освіти у початкових школах Республіки Польща (2017)
Сокол М. - Проблема модернізації системи понять у педагогічній науці (2017)
Ілляш С. - Формування готовності сучасного вчителя початкової школи до інноваційної діяльності (2017)
Лебідь О. - Сутність і специфіка стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Луців С. - Теоретичні аспекти формування читацьких інтересів дітей у практиці сучасної початкової школи (2017)
Волотко Л. - Розвиток креативного мислення молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (2017)
Марущак М. - Модель організації та здійснення оцінювання успішності учнів основної школи в процесі навчання футболу (2017)
Можаровська О. - Модель формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (2017)
Ярмольчук Т. - Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу в вищій школі (2017)
Турянська М. - Добір методів навчання для проведення спортивно-масової роботи з учнями загальноосвітніх шкіл України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Марціхів Х. - Принципи реалізації змістового компоненту професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики у вищій школі США (2017)
Леснянська-Дощак А. - Розвиток полікультурної освіти у Франції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Жданюк А. - Конфліктологічна готовність як основа формування конфліктологічної компетентності юриста (2017)
Єщенко М. - Сучасні методи, засоби та форми активізації пізнавальної діяльності випускників ЗОШ у системі довузівської підготовки України (2017)
Герасимова Е. М. - Траєкторія соціально-економічних трансформацій у сучасній концепції суспільних перетворень (2017)
Дротянко Л. Г. - Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу (2017)
Конотоп Л. Г. - Релігійний досвід: методологічні аспекти дослідження (2017)
Мозгова Н.Г. - Місце філософії в системі освіти: вітчизняний досвід ХІХ ст. (2017)
Оноприенко В. И. - Университет как корпорация: проблема ответственности (2017)
Ороховська Л. А. - Атомізація суспільства як домінуюча тенденція в соціокультурній динаміці інформаційної доби (2017)
Харченко Ю. В. - Ключевые характеристики феномена взаимодействия в социальных процессах (2017)
Yahodzinskyi S. - The mathematization of science: methodological aspect (2017)
Абисова М. А. - Медиадискурс: лексико-семантический аспект языкового воздействия (2017)
Антіпова О. П. - Тенденції розвитку філософського дискурсу в контексті сучасного медіапростору (2017)
Василенко Ю. В. - Проявлення краси божественного світу через красу людської творчості, або можливість "онтологічних перемовин" (св. Григорій Палама та П. Флоренський) (2017)
Клешня Г. М. - Соціальне проектування як спосіб майбутньотворення в інформаційному суспільстві (2017)
Кошетар У. П. - Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів (2017)
Матюхина А. А. - Проблема свободы личности в современном обществе (2017)
Онопрієнко М. В. - Сучасна технологічна революція: головні риси і наслідки (2017)
Орденов С. С. - Право як благо в системі суспільних відносин: соціально-філософське дослідження (2017)
Скиба О. П. - Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз (2017)
Сластенко Е. Ф. - Философские воззрения М. Планка, Скиба И. П. (2017)
Харченко С. П. - Особенности влияния морального императива на правовые институты: социально-философский аспект (2017)
Шоріна Т. Г. - Ідейно-смислова реальність медіа та її критичний огляд в контексті інформаційного висвітлення міграційної кризи (2017)
Павловський А. С. - Проблема особистості в парадигмі модерну (2017)
Ардашова Я. І. - Психологічна культура і психокультура: точки дотику та відмінності (2017)
Вихованець З. С. - Семіотичний простір економічної культури (2017)
Клюєнко Е. О. - Постмодерний стріт-арт протест: головні форми та риси (2017)
Мерщій Т. В. - Інформаційне споживання як засіб інтеракції в умовах інформатизації суспільства (2017)
Мокляк Л. І. - Мистецтво як духовне підґрунтя самовизначення нації у глобалізованому світі, Покотило Г.М. (2017)
Пода Т. А. - Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства (2017)
Сідоркіна О. М. - Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві (2017)
Сухова Н. М. - Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: ХХ – ХХІ століття (2017)
Фабрика А.А. - Масова культура як фактор ослаблення соціогуманітарного потенціалу сім’ї (2017)
Ченбай Н. А. - Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті (2017)
Шавріна І. В. - Релігія і культура: форми та особливості взаємозв’язку (2017)
Шостак О. Г. - Опозиція "свій – чужий" у сприйнятті національної ідентичності корінних жителів Північної Америки (2017)
Горохолинская А. Н. - Семантика изображения животных на иконах как источник исследования культурно-ментальных коннотаций (2017)
Ашиток Н. - Підготовка педагогів до фахової комунікативної діяльності (2017)
Жигірь В. - Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей (2017)
Taymasov Y. - Reforming of the structure of readiness of future specialists of the civil protection service to the health-saving activity (2017)
Stavkova S. - Some aspects of continuing professional education of social workers in Canada (2017)
Муляр Н. - Методика формування знань про українську державу в європейському контексті в учнів початкової школи на уроках "Я у світі”, Костюк Л. (2017)
Шаран О. - Методичні аспекти розвитку креативності молодших школярів на уроках інформатики за допомогою електронно-освітніх ресурсів, Шаран В. (2017)
Філь Г. - Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у початковій школі як інноваційна педагогічна технологія, Лужецька Л. (2017)
Білан Т. - Інтеграційна складова художньо-мистецької підготовки учителя початкової школи (2017)
Возна Ю. - Проблеми професійної підготовки фахівців соціальної сфери у контексті досвіду світових освітніх систем (2017)
Дмитрів І. - Богдан-Ігор Антонич і Василь Стус: дотичності християнського мислення (2017)
Дацюк С. - Видатний діяч українського музичного мистецтва, диригент Юрій Оранський (до 100-річчя від дня народження) (2017)
Кутняк О. - Застосування хмарних технологій у процесі навчання математики у початковій школі (2017)
Салань Н. - Особливості організації групової форми навчання на уроках інформатики у початковій школі (2017)
Галів М. - Релігійно-філософські погляди в історико-педагогічному наративі Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Даниляк Р. - Знання вікових особливостей молодших школярів як основи професійних компетентностей вчителя початкових класів (до проблеми морального виховання) (2017)
Кравченко-Дзондза О. - Компетентнісна парадигма підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Лукашеня З. - Средства формирования механизмов непрерывного образования будущих педагогов (2017)
Осова О. - Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов (2017)
Сас О. - Формування духовної культури у майбутніх вихователів (2017)
Смеречак Л. - Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству (2017)
Товканець О. - Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії (2017)
Толмачова І. - Викладання навчальної дисципліни "Дидактичні основи розвивального навчання” у педагогічному ВНЗ (2017)
Хрипун Р. - Твори великої форми композиторів української діаспори та їх рецепція в сучасній педагогічній практиці, Німилович О. (2017)
Дружченко Т. - Лінгвальні та екстралінгвальні особливості усного монологічного мовлення майбутніх правознавців (2017)
Кожбахтєєва Н. - Виховання національної культури студентів у класі бандури, Волкова Н. (2017)
Шубак Г. - Процес навчання в малокомплектних школах – важлива прикмета системи освіти України (2017)
Петрик О. - Основи забезпечення наступності й перспективності розвитку діалогічного мовлення дітей дошкільного віку та молодших школярів (2017)
Богоніс О. - Структурні компоненти економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу (2017)
Гурська М. - Хорватське музичне мистецтво та його розвиток (2017)
Панченко В. - Умови ефективної організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Школьна М. - Особливості виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності (2017)
Факультету економіки та управління - 70 (2015)
Vlasenko O. S. - The impact of personnel marketing on the image of cruise company, Iunusova E. F. (2015)
Щербина В. В. - Теоретичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів транспортно-логістичних компаній (2015)
Коробкова О. М. - Економічні аспекти діючої системи державного регулювання митної брокерської діяльності (2015)
Наврозова Ю. О. - Порівняльна характеристика міжнародних стандартів якості ІСО 9000-2008 і ІСО 9000-2015 (2015)
Белоус Е. В. - Анализ конкурентной среды в рамках стратегического планирования транспортно-логистической компании, Тишинская Ю. В. (2015)
Гуцул А. В. - Метод экономического обоснования создания портового терминала на основе теории запасов, Постан М. Я. (2015)
Сырбу Н. В. - Анализ структуры контейнерных грузопотоков Украины и использования пропускных способностей терминалов, Столяров Г. П. (2015)
Summary (2015)
Автори збірника (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Лойко В. В. - Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу (2015)
Лісун Я. В. - Трансфер технологій як інноваційно-інтеграційна складова взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти (2015)
Хоменко О. - Особливості маркетингового ціноутворення на ринку освітніх послуг (2015)
Геселева Н. В. - Дослідження чинників розвитку інноваційно-знаннєвої економіки, Мельник Н. В. (2015)
Амбарчян В. - Фінансова звітність ВНЗ України, Великобританії та США: порівняння стандартів подання звітної інформації, Амбарчян М. (2015)
Цимбаленко Н. В. - Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації (2015)
Лойко Д. М. - Креативна концепція навчання при підготовці економістів в умовах інтеграції до ЄС (2015)
Квіта Г. М. - Інтелектуальний аналіз бізнес–процесів, Шіковець К. О., Теніщева Д. О. (2015)
Сидоренко Т. М. - Механізм інноваційного функціонування та розвитку вищої освіти України (2015)
Бунда О. М. - Процедури прийняття рішень у навчальному процесі, Миненко М. В. (2015)
Геселева Н. В. - Формування маркетингової системи інформаційного забезпечення на промислових підприємствах, Євсейцева О. C., Ларькіна М. І. (2015)
Хоменко О. І. - Ринок роздрібної торгівлі в Україні, Геселева Н. В., Сокуренко Н. В. (2015)
Зимбалевська Ю. В. - Значення цінності бренду, Геселева Н. В., Ормонов М. О. (2015)
Новікова І. Е. - Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору (2015)
Ізовіт Т. Л. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у галузі легкої промисловості (2015)
Bochin M. - Political system and the infrastructure equilibrium of its functioning (2015)
Колесник Т. В. - Добове моніторування артеріального тиску і структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію середнього та похилого віку, Косова Г. А. (2017)
Крапивко С. А. - Коррекция гипергликемии - предиктора эндотелиальной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью, Кравчун П. Г., Олефир А. И. (2017)
Борисова І. С. - Предиктори прогнозу летальних наслідків пневмоній у пацієнтів з онкологічними захворюваннями крові, Крячкова Л. В. (2017)
Бабак О. Я. - Участь поліморфізму А1166С-гена рецептора ангіотензину II першого типу в метаболічних порушеннях у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та неалкогольною жировою хворобою печінки, Зайцева М. М. (2017)
Бойко В. В. - Особливості харчування хірургічних хворих із вираженою дисфагією, Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В. (2017)
Бойко В. В. - Cовременные подходы при лечении спонтанного разрыва пищевода, Лыхман В. Н., Меркулов А. А., Ткач С. В., Гуляева Д. Ю. (2017)
Педаченко Ю. Е. - Значение нейровизуализирующих методов в оптимизации выбора хирургической тактики у пациентов с множественными грыжами шейного отдела позвоночника, Танасийчук А. Ф., Крамаренко В. А., Фурман А. Н. (2017)
Грищенко М. Г. - Оцінка ефективності екстракорпорального запліднення після перенесення вітрифікованих бластоцист у природному циклі та із застосуванням замісної гормональної терапії, Луцький А. С., Паращук В. Ю. (2017)
Лупояд В. С. - Практические вопросы диагностики и лечения гиперпластических процессов эндометрия, Пасиешвили Н. М., Мошко Ю. А., Ильченко В. А. (2017)
Поповская Т. Н. - Нутритивная недостаточность у пациентов со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта, Перепадя С. В. (2017)
Яковенко К. В. - Эпидемиология опухолевых образований женской половой сферы (обзор литературы) (2017)
Гарюк Г. І. - Статистичний аналіз діагностики та лікування серозного середнього отиту у дітей, Кулікова О. О., Лозова Ю. В., Чумакова А. В., Давиденко В. Л. (2017)
Филатова И. В. - Возможности элиминационной терапии в лечении острых и хронических риносинуситов, Куликова Е. А., Головко Н. А. (2017)
Тодуров Б. М. - Прогностическое значение маркеров повреждения миокарда в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании, Хартанович М. В., Хижняк А. А., Волкова Ю. В. (2017)
Хижняк А. А. - Біохімічні маркери стресу у крові хворих на тяжку черепно-мозкову травму, Волкова Ю. В., Ієвлєва В. І., Шарлай К. Ю. (2017)
Сысун Л. А. - Состояние венозной гемодинамики при остром полушарном ишемическом инсульте, Лысенко Т. П., Пономаренко С. А. (2017)
Яковенко С. М. - Ультрасонографічна діагностика патології кістково-м'язових та хрящових структур у ділянці плечового суглоба, Котульський І. В. (2017)
Огнєв В. А. - Різні аспекти формування ожиріння та надмірної маси тіла у дітей та підлітків, Помогайбо К. Г. (2017)
Візер С. О. - Особистісний фактор у державних процесах Галицько–Волинського князівства у другій половині ХІІІ століття, Рожкова М. Ю. (2017)
Приходько Ю. О. - Криза системи економічних відносин Речі Посполитої як одна з передумов визвольної війни українського народу (2017)
Заторський Н. - Українські переклади "Послання Мисаїла" (2017)
Богатчук С. С. - Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. (2017)
Феденко О. О. - Італійці Одеси у формуванні і підтримці римо–католицької громади у ХІХ ст. (2017)
Янюк І. - Українська кредитна кооперація і парцеляційні процеси у Східній Галичині на початку ХХ ст. (2017)
Левицький В. О. - Система забезпечення сировиною легкої промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Лехнюк Р. О. - Криза русофільського консерватизму напередодні Першої світової війни: політичне товариство "Галицько–руська рада" (2017)
Мельничук О. А. - Розвиток системи державного пенсійного страхування в Україні у 20–х рр. ХХ ст., Мурашова О. П. (2017)
Гай–Нижник П. П. - Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859 – 1924) (2017)
Лаврут О. О. - Якість навчальної діяльності учнів шкіл УРСР у другій половині 1950–х років (2017)
Варгатюк С. В. - Зміна концепції нейтральності закордонної політики України останньої доби визвольних змагань (1918 – 1920 рр.) (2017)
Бобіна О. В. - Традиція революції в Україні: початки (2017)
Кліш А. Б. - Християнські суспільники VS. москвофіли: до історії протистояння (2017)
Григорук Н. А. - Микола Чубатий і наукове товариство ім. Шевченка (2017)
Салата Г. В. - Наукова школа професора Проскурякова: нотатки до реконструкції історії науки і техніки (2017)
Кондратьєва Д. А. - Історичні уроки на прикладі роботи П. Куліша "Мальована Гайдаммачина" (2017)
Кравчук Л. В. - Колгоспне будівництво на Тернопільщині упродовж вересня 1939 – червня 1940 рр. (2017)
Рафальська Г. В. - Художник і війна: повсякдення окупованого Києва (1941 – 1943) на акварельних малюнках художника–етнографа Юрія Павловича (2017)
Лук’яненко О. В. - Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч.2) (2017)
Скрипчук Г. В. - Розвиток державної культурної політики в умовах подолання соціально–економічної кризи (2017)
Гнатюк В. М. - Національна честь і гідність як імператив у внутрішній та зовнішній політиці України (2017)
Ралко Р. С. - Студентські будівельні загони вищих навчальних закладів м. Києва: географія та напрямки діяльності (1960 – 1991–ті рр.) (до 55–ти річчя з часу відправлення першого студентського будівельного загону з м. Києва) (2017)
Редзюк В. В. - Основні етапи розвитку та вектори діяльності молодіжних організацій і рухів демократичного і євроінтеграційного спрямування в Україні (2004 – 2014 рр.) (2017)
Бей Н. О. - Періоди розвитку виробництва автомобілів в Україні: історіографія проблеми (2017)
Біловус Л. І. - Українські періодичні видання США щодо діяльності окремих музейних установ діаспори у напрямі збереження національної ідентичності (2017)
Кругляк Д. М. - Роль радянської номенклатури у переході від партійно–радянського до постсоціалістичного моноцентризму (2017)
Гулима О. П. - До питання про передачу Криму Українській Радянській Соціалістичній Республіці (2017)
Мамедов Э. В. - Срубные погребения древнего Самуниса–Мингечевира (2017)
Михайленко М. Ю. - Зовнішня політика перших урядів Королівства Італія (1861 – 1876 рр.) (2017)
Мінасян Р. А. - Історія створення та розширення Митного союзу у 1995 – 2015 рр. (2017)
Мокиенко М. М. - Развитие Евро–Азиатской аккредитационной ассоциации в первое десятилетие XXI столетия (2017)
Садикова В. В. - Основні тенденції британсько–радянських військово–політичних відносин у другій половині 80–х рр. ХХ століття (2017)
Карбалаева А. Э. - Движение джалаиридов в эпосе "Короглу" (2017)
Алиев Ш. Г. - Взаимоотношения Шеки–Кахетинского царства с соседними государствами в период правления великого Квирике (2017)
Абиди Г. А. - Создание АзГНИИ и подготовка научных кадров (2017)
Балицький О. Ю. - Зародження музейництва в Бессарабії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Криницька Т. О. - Позиції Російської Федерації щодо реформування ООН (2017)
Мартинов В. Л. - Майбутнє без оптимізму: міжнародні протиріччя на теренах Центральної та Південно–Східної Європи на сторінках російських часописів (1910 – 1911 рр.) (2017)
Данканіч Р. І. - "Vorurteil" як виток розуміння в філософській герменевтиці Г. Гадамера (2017)
Дубініна В. О. - Проект універсальної герменевтики Ф. Аста (2017)
Завідняк Б. Т. - Теодіцея Фрідріха Шеллінґа (2017)
Мелещук А. А. - Особливості органіцизму в філософії історії К. Леонтьева і М. Данилевського (2017)
Бредун І. В. - Концептуалізація Долі: філософські інтерпретації, Компанієць Л. В. (2017)
Співак В. В. - Рецепція сімейного щастя у спадщині Антонія Радивиловського (2017)
Чорноморець Є. М. - Максим Сповідник про естетичне споглядання символічної дійсності (2017)
Салій А. - Самотність та відчуження у філософській картині світу Федора Достоєвського (2017)
Соболєвський Я. А. - Основні філософські ідеї Американського Просвітництва (2017)
Кротенко Л. Б. - Етнолінгвістичні студії – філософія традицій та сучасності (на матеріалі авторського посібника Britain vs. Ukraine: ethnolinguistic studies (Wheel of the Year, Festivals) – свято Litha vs. Івана Купала) (2017)
Юрченко Е. А. - Мікроцивілізаційні процеси у вимірі монадологічного підходу (2017)
Ухов А. С. - Экзистенциальные идеи в неопатристическом синтезе (2017)
Шніцер М. М. - Метафора у філософії і філософія в метафорі (2017)
Возняк С. В. - Приреченість філософії на метафізику (2017)
Захаренко К. - Ефективність використання потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної безпеки (2017)
Концурак О. - Ключові питання екологічної стратегії України (2017)
Кравченко Т. О. - Концепція стійкого розвитку суспільства в контексті конвергенції сучасних надтехнологій (філософський аналіз) (2017)
Кубко В. П. - Роль комунікативної стратегії в діяльності рекламного агентства, Баранюк А. В. (2017)
Левкулич В. В. - Справедливість як світоглядний орієнтир суспільної свідомості (2017)
Луканова В. В. - Пандемія у контексті сучасних глобальних процесів: цивілізаційне підґрунтя – бінарна опозиція "людство/довкілля" (2017)
Мельник В. В. - Культура як головний чинник удосконалення особистості в умовах глобального соціального простору: антропологічні, oнтологічні та аксіологічні засади (2017)
Алієв Е. М. - Історичний аспект в українському кінематографі (2017)
Бороздих Н. В. - Популяризація науки: роль науково–технічних музеїв (2017)
Гапченко О. В. - Архетип свободи в українській традиції (2017)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура у дискурсі тілесності (2017)
Добродум О. В. - Мифология современного Интернета (2017)
Паласюк Г. Б. - До питання впливу неоплатонічної філософії на формування вітчизняної філософської думки XVI – XVII ст., Паласюк М. І. (2017)
Шпачинський І. Л. - Щодо деяких особливостей релігійної складової крос–культурних комунікацій в сучасному українському соціумі (2017)
Гавеля О. Р. - Духовні і естетичні цінності як віддзеркалення релігійної свідомості сучасної людини: конфесійний вимір (2017)
Гринько О. А. - Релігія та сучасне українське суспільство (2017)
Несправа М. В. - Терористична організація "Ісламська держава": релігієзнавчий аспект (2017)
Филоненко А. С. - Богословие и университет: украинский контекст (2017)
Силадій І. - Аксіологічні основи демократизації освіти (2017)
Бушман І. О. - Освітня політика – стратегія формування системи освіти (2017)
Водославський В. М. - Психологічні закономірності успішного навчання та формування здорового способу життя в студентів спеціальності "Фармація" (2017)
Шипко О. М. - Комунікаційна діяльність як ресурс конкурентоспроможності університету (2017)
Гончаренко О. А. - Львівсько–Варшавська школа про цінність логічної освіти (2017)
Гуменюк А. М. - Антропологічні орієнтири освіти постсучасності (2017)
Капустін С. - Освітня палітра формування цілісного світогляду особистості (2017)
Мельник М. В. - Дослідження факторів вибору професії провізора та кар’єрного зростання студентів фармацевтичного факультету Івано–Франківського національного медичного університету (2017)
Невмержицька Н. М. - Соціальна відповідальність студентів в Україні у контексті ризиків пов’язаних із способом життя (2017)
Хіріна Г. О. - Кафедра як соціальний організм до початку виникнення філософських дисциплін у медико–фармацевтичних навчальних закладах, Кулакова О. М., Савченко А. О. (2017)
Бадер А. В. - Протидія чуткам як елемент інформаційної оборони в межах сучасного збройного насилля (2017)
Джус О. А. - Міжнародне військове партнерство: поняття та сутність (2017)
Вагіна О. М. - Методи визначення результатів пропорційного голосування: різновиди й особливості застосування (2017)
Стойко О. М. - Енергетичні транзити як предмет дослідження суспільних наук (2017)
Явір В. А. - Етнополітична дезінтеграція як етнічний (етнополітичний) процес: фактори, особливості, класифікації (2017)
Каращук М. Г. - Нові "обличчя" політичної влади (2017)
Красніцька Г. М. - Глобалізація національної ідентичності (2017)
Радько П. Г. - Особливості політичної участі за умов електронної демократії, Приходько С. М. (2017)
Проноза І. І. - Інформаційна безпека держави: сутність та основні визначення (2017)
Наконечний В. С. - Класифікація сепаратизму: онтологічні та гносеологічні детермінанти (2017)
Салимзаде М. И. - Политика децентрализации в формировании местного самоуправления (2017)
Семко В. Л. - Український етнос: набуття державоутворюючого статусу (2017)
Шкірчак С. І. - Проблема громадянського суспільства у програмах політичних партій сучасної України (2017)
Вонсович О. С. - Інтеграція України до системи європейської безпеки: чи можливе неможливе? (2017)
Гoцуляк В. М. - Значення національної самоорганізації в українському державотворенні (2017)
Федорчук О. А. - Государственная политика Украины в сфере высшего образования периода перестройки (1985 – 1991 гг.) (2017)
Деревінський В. Ф. - Кримська проблеми і особливості її вирішення у 1989 – 1999 рр. (2017)
Олексенко В. О. - Трансформація партійної системи України: 1991 – 2017 (2017)
Левченко А. В. - Феномен самоорганізації українського суспільства: на основі історичного досвіду Запорозької Січі, Левченко М. О. (2017)
Мельник В. М. - Теория симфонии в горизонтальном и вертикальном измерениях как политико–антропологическая черта Византийской истории (2017)
Карташов Є. Г. - Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки (2017)
Боровець I. Г. - Боротьба з корупцією як одне з пріоритетних завдань Республіки Хорватія у період переговорів щодо членства в ЄС 2006 – 2013 р. (2017)
Іщейкін К. Є. - Досвід впровадження бюджету участі у США (2017)
Крупеня І. М. - Ювілейний саміт АСЕАН та азійський марафон Д. Трампа (2017)
Солтанова Г. Р. - Глобализация и новые вызовы современности на традиционном Востоке (2017)
Виткалов С. В. - Науковий підсумок року: ХІІІ міжнародна науково–практична конференція "Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: проблеми та перспективи розвитку" в м. Рівне, Виткалов В. Г. (2017)
Крюков В. - Рецензія на монографію: Фергад Туранли "Козацька доба історії України в османсько–турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть ХVIII століття)" (2017)
Семергей Н. В. - Українська ментальність та національно–культурна ідентичність в історіософських рецепціях сучасного українознавчого дискурсу. Рецензія на монографію: Калакура Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К.: Генеза, 2017. – 560 с. (2017)
Бабич В. - Проблема формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи в ракурсі реформування системи освіти, Полулященко Ю., Павлюк О., Дубовой О. (2017)
Канішевська Л. - Специфіка виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів (2017)
Білавич Г. - Шкільне літературне краєзнавство як актуальна науково-педагогічна проблема сьогодення, Данилюк Т. (2017)
Москальова Л. - Лінгводидактичні аспекти у підготовці майбутніх вихователів дитячого навчального закладу, Солонська А. (2017)
Шпак О. - Фінансова грамотність – запорука життєвої успішності учнів, Булавенко С., Примаченко Н. (2017)
Розлуцька Г. - Морально-духовна складова діяльності вчителя початкових класів, Сікора Ч., Смірнов В., Югас С. (2017)
Гаврилюк Н. - Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Стецула Н. - Формування картознавчих компетентностей учнів на уроках географії, Коссак Г. (2017)
Чопик Т. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців галузі "Фізична реабілітація” у процесі фахової підготовки, Сівак В. (2017)
Казачінер О. - Запобігання вчителем дитячої жорстокості як складова його інклюзивної компетентності (на прикладі повісті В. Железникова "Чучело”) (2017)
Долинний Ю. - Концепія підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Салій В. - Формування та розвиток музичного сприйняття підлітками, Лоцько В. (2017)
Короткова Л. - Концептуальні підходи до побудови моделі освітньо-виробничого кластеру (2017)
Ніколаєску І. - Критеріально-рівневий підхід до результативності професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної педагогічної освіти (2017)
Осова О. - Іноземні мови в системі підготовки майбутніх учителів України (2017)
Пайкуш М. - Технології інтегративного навчання у підготовці майбутнього лікаря (2017)
Бучківська Г. - Психолого-педагогічні аспекти художньо-трудової діяльності майбутніх учителів початкових класів (2017)
Розман І. - Досвід розробки біографічного підходу в різних галузях знань та можливості його використання в історико-педагогічному дослідженні (2017)
Туренко Н. - Види мовних порушень та сучасні погляди на їх корекцію (2017)
Федорович А. - Методична робота як засіб підвищення професійної компетентності вихователів дітей дошкільного віку (2017)
Савшак Т. - Розвиток змісту предмета "Історія” та методики її навчання в галицьких українських школах другої половини XIX – початку ХХ ст (2017)
Лучкевич В. - Використання методу театралізації при вивченні французької мови (на основі аналізу підручника Йcho А1) (2017)
Балагур Л. - Дидактичні особливості викладання навчальної дисципліни "Прикордонна служба” майбутнім офіцерам-прикордонникам (2017)
Кекош О. - Духовно-моральне виховання учнів початкових класів (2017)
Колісник-Гуменюк Ю. - Формування педагогічної майстерності у системі підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у ВНЗ (2017)
Онофрійчук Л. - Метод проектів у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2017)
Чепіга В. - Критерії та шляхи формування національної свідомості учнів на уроках музики, Чугай С., Кривохвостов В. (2017)
Вайдич Т. - Особливості розвитку системи освіти на закарпатських землях міжвоєнного періоду (2017)
Скиба Т. - Християнські мотиви у світовій літературі: стан і проблеми (2017)
Білавич І. - Народна медицина і лікувальна магія Карпат у структурі народознавчих знань українців (2017)
Cаблук А. - Модель професійного зростання майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу (2017)
Височан З. - Зміст формування діалогічної компетентності майбутніх юристів у процесі вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)” (2017)
Сливка Б. - Концептуальні підходи до розвитку християнської моралі дошкільників наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Титул, зміст (2017)
Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи. Доповідь президента НАН України академіка Б.Є.Патона на Загальних зборах НАН України 13 квітня 2017 р. (2017)
Малицкий Б. А. - Науковедение и история науки: взгляд в прошлое, настоящее и будущее (2017)
Батурин Ю. М. - Роль науки в условиях социально-экономического кризиса: физическая модель* (2017)
Андрощук Г. А. - Патентний ландшафт — стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D друку) (2017)
Жукович І. А. - Інновації в туризмі: основні теоретичні та практичні аспекти (2017)
Оноприенко В. И. - Инженерия знаний в информационной революции* (2017)
Ісакова Н. Б. - Потенціал та досягнення вузівської науки України (2017)
Храмов Ю. А. - Новый подход к построению истории фундаментальной науки* (2017)
Глоба О. Ф. - Історичний аспект відкриття симбіозу та його науково-практичного обґрунтування (світовий контекст), Нікітюк Н. Ф. (2017)
Пропозиції ЦК КПУ про зміни порядку прийому і підготовки наукових кадрів через аспірантуру в 1955 р. (2017)
XXVII київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки "наукознавство та історія науки: минуле, теперішнє, майбутнє" — "добровські читання" (2017)
Тітул (2017)
Вергунова Н. С. - Инновационные процессы как дискурсивный итог цифровой революции в контексте архитектуры и дизайна, Мироненко В. П. (2017)
Borysenko A. S. - Genesis and development of the system of commercial and public spaces in Kharkiv from XVII century to 1920s (2017)
Давидич Т. Ф. - Особенности творчества архитектора Николая Васильева (1875 - 1958), Лаврентьев И. Н., Лопатько В. М. (2017)
Субін-Кожевнікова А. С. - Визначення стильових особливостей будівлі учбового корпусу реального училища м. Вінниці (2017)
Хороша О. І. - Маєток Грохольських-Можайських – еволюція палацу від історичного становлення до сучасної реставрації (2017)
Данилов С. М. - Инновационная архитектура: проблемы и достижения (часть первая – проблемы) (2017)
Zavorina A. A. - The role of the architectural heritage in the practice of the un international sustainable development programs. Classifying features of objects of cultural heritage (2017)
Золотова А. Б. - Понятие памяти в теории города и ее роль в творческом методе Альдо Росси (2017)
Семякин Г. В. - Об определении понятия предмета охраны в современных нормативных источниках по сохранению архитектурного наследия (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Оценка состояния канализационного коллектора Харьковского тракторного завода, построенного в 1931 году, Бондаренко Д. А., Забелин С. А. (2017)
Булгаков В. В. - Восстановление аварийных участков канализационных тоннелей с использованием элементов из вторичных полимерных композитов, Вороненко В. А., Убийвовк А. В., Гончаренко Д. Ф. (2017)
Кущенко И. В. - Мониторинг и диагностика работоспособности стальных конструкций на основе квантификации коррозионной защищенности (2017)
Кожушко В. П. - Анализ результатов расчета фундамента по двум моделям грунтового основания, Лысяков И. Н. (2017)
Маладика І. Г. - Діагностика технічного стану і залишковий ресурс сталевих конструкцій після пожежі, Шкарабура І. М. (2017)
Семененко Н. В. - Напряженно-деформированное состояние гладкой ортотропной торовой оболочки при постоянном давлении, Албатов А. Ю. (2017)
Суржан Е. А. - Анализ эффекта перераспределения внутренних усилий в складчатом покрытии системы СТиСК, Ващенко Ю. И. (2017)
Топоркова К. С. - Ефективне сталезалізобетонне перекриття (2017)
Чибаров Д. В. - Факторы, влияющие на долговечность и несущую способность конструкций исторических зданий в городе Харькове (2017)
Наливайко Т. А. - Методика геодезического мониторинга строящихся высотных зданий в г. Харькове, Чубукин Р. Ю., Наливайко Т. Т., Троценко Л. В. (2017)
Батракова А. Г. - Моделі розповсюдження хвиль в системах аерокосмічної геодезії (2017)
Беляев Н. Н. - Расчет загрязнения воздушной среды возле отвала на базе численной модели, Клименко И. В., Кириченко П. С. (2017)
Biliaiev M. M. - Simulation of pollution dispersion from road traffic, Slavinska O. S., Kyrychenko R. V. (2017)
Беляев Н. Н. - Экспресс оценка территориального риска при выбросе химического агента в случае теракта, Козачина В. А., Калашников И. В. (2017)
Biliaieva V. V. - Numerical simulation of acid zone elimination in ground waters, Perkin V. S., Yakubovskaya Z. N. (2017)
Біляєв М. М. - Оцінка стану атмосферного повітря в промисловій зоні, Русакова T. I. (2017)
Болотских Н. Н. - Совершенствование методики расчета систем инфракрасного панельного электрического отопления помещений (2017)
Болотских Н. Н. - Инфракрасные электрические длинноволновые панельные обогреватели для отопления и оформления интерьера помещений (2017)
Бурда Ю. О. - Аналітичне обґрунтування переваг мокрого газоочищення в коксовій промисловості (2017)
Дорожко Є. В. - Методичні аспекти навчальної геодезичної практики студентів 1 курсу, які навчаються за спеціальністю "Геодезія та землеустрій" (2017)
Квасов В. А. - Імовірнісна оцінка ефективності технологій (систем) використання біогазу з полігонів твердих побутових відходів, Недава О. А. (2017)
Тарадай А. М. - Поквартирная децентрализация систем теплоснабжения существующих многоэтажных жилых зданий на базе действующих источников теплоты, Бугай В. С., Шахненко Е. Д., Фомич С. В. (2017)
Кугаєвська Т. С. - Прискорення твердіння плиток бетонних тротуарних без використання теплоносія (2017)
Проскурнин О. А. - Определение экологического риска при оценке влияния жизненного цикла продукта на состояние водных объектов, Комаристая Б. Н., Бендюг В. И., Демьянова О. О. (2017)
Анищенко Л. Я. - Комплексная оценка воздействия действующих накопителей шахтных вод на качество водных объектов (на примере р. Самара), Полозенцева В. А. (2017)
Коваленко Л. О. - Геодезичні спостереження за деформаціями будівель та споруд (2017)
Кононенко А. Ю. - Современные тенденции освещения архитектурных объектов (2017)
Ряпухин В. Н. - Применение прецизионных нивелиров для съемки микропрофилей покрытия дорожных одежд (2017)
Полонский В. Ю. - Локализованное пластическое деформирование вблизи концентраторов напряжений растягиваемых металлических пластин, наблюдаемое с помощью метода голографической интерферометрии, Севидов С. М. (2017)
Валентинов В. В. - Проблема компенсации реактивной мощности в условиях динамически меняющейся нагрузки (2017)
Вінниченко В. І. - Активація шлакових сумішей шляхом додавання до складу портландцементу і фосфогіпсу, Сопов В. П, Буцький В. О., Костюк Т. О., Брайцев Д. (2017)
Щукіна Л. П. - Безпігментне забарвлення архітектурно-будівельної кераміки з отриманням яскравих кольорів, Рищенко М. І., Дайнеко К. Б., Кабацька Г. О. (2017)
Данченко Ю. М. - Дослідження вогнезахисної ефективності епоксиполімерного покриття "Аntifire", Обіженко Т. М., Саєнко Н. В., Андронов В. А. (2017)
Золотов С. М. - Застосування базальтопластикових анкерних з'єднань в акрилових клеях, Пустовойтова О. М., Литвинова Г. М., Хамзе Мухаммад, Камчатна С. М. (2017)
Плахотніков К. В. - Можливість застосування теплоізоляційних матеріалів у тонких шарах в сучасному будівництві, Бондаренко О. І., Деденьова О. Б. (2017)
Чайка Д. О. - Дослідження умов роботи нового універсального шлангового гідравлічного бетононасоса з урахуванням його динамічних характеристик (2017)
Бражник А. В. - Воздействие на дорожный цементобетон морозно–солевой среды (2017)
Лаповская С. Д. - Повышение долговечности ячеистого бетона автоклавного твердения за счет снижения его водопоглощения, Демченко Т. Н. (2017)
Шабанова Г. Н. - Исследование возможности применения различных волокон в технологии керамзита, Корогодская А. Н., Федоренко Е. Ю., Христич Е. В. (2017)
Балера Н. Д. - Комплекс для тонкого измельчения материалов, Гордиенко А. Т., Касай С. А. (2017)
Павлюк В. В. - Енергоефективні композиційні цементи для виконання робіт в зимових умовах, Бондаренко О. П., Комлик В. І. (2017)
Терновий В. І. - Залежність властивостей штукатурки від технології її влаштування (2017)
Долгий В. П. - Исследование свойств высокоподвижных бетонных смесей (2017)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2017)
Кріль Р. В. - Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві (2017)
Великодний Д. В. - Спрощене провадження в суді першої інстанції за законодавством окремих країн Східної Європи (2017)
Владимиренко І. В. - Систематизація принципів судового процесу (2017)
Боксгорн А. В. - Генезис місцевого оподаткування за часів незалежної України (2017)
Антошина І. В. - Можливості впливу права на Інтернет-інформацію (2017)
Долженков О. В. - Індустріальні парки як механізм стимулювання інвестиційно-промислової діяльності в Україні (2017)
Батанова Л. О. - Система адміністрування митних платежів у контексті сучасних державних реформ в Україні на шляху до євроінтеграції (2017)
Комаров О. В. - Юридичний статус та повноваження суб’єктів митних правовідносин (2017)
Прокопенко В. В. - Характеристика митної формальності, пов’язаної із здійсненням вимушеної посадки (2017)
Коваль Н. О. - Протидія корупції в митних органах ДФС (2017)
Карпенко Г. Л. - Організаційно-правовий механізм митних експертиз (2017)
Анненко О. С. - Участь педагога у кримінальному провадженні, Зубаков П. М. (2017)
Калаянова Л. В. - Вольовий аспект на шляху набуття спеціальних знань та їх реалізація в юридичних провадженнях (2017)
Баланюк О. В. - Деякі актуальні питання використання інформації про спосіб підготовки в розкритті і розслідуванні злочинів (2017)
Калаянова О. Д. - До питань визначення природи об’єктів поліграфічного детектування (2017)
Кравчук В. О. - Порівняльний аналіз дисциплінарної відповідальності суддів в Україні та деяких країнах СНД (2017)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2017)
Тихоненко Д. Г. - Елементарні ґрунтові процеси (ЕҐП) у ґрунтах підзолистого типу Полісся України (2012)
Тихоненко Д. Г. - Мінеральна матриця чорноземів природних і агроекосистем, Дегтярьов В. В. (2012)
Чешко Н. Ф. - Застосування термодинамічного підходу до оцінки рухомості кальцію у ґрунтах, Цапко Ю. Л. (2012)
Панасенко В. М. - Оценка содержания неагрегированных элементарных почвенных частиц в почвах. модификация методики, Ачасов А. Б., Ачасова А. А. (2012)
Богданович Р. П. - Зміни у структурно-агрегатному складі ґрунту при виведенні його з сільськогосподарського використання, Радомський Ю. А. (2012)
Греділь Х.М. - Вплив удобрення на основні показники родючості темно-сірих опідзолених ґрунтів за беззмінного вирощування культур (2012)
Казюта О. М. - Склад обмінно-увібраних катіонів в антропогенно-змінених ґрунтах заплави р. Сіверський Донець (2012)
Коляда В. П. - До питання особливостей вивчення вітрової ерозії торфових ґрунтів Полісся України, Тімченко Д. О. (2012)
Чекар О. Ю. - Вплив органо-мінеральних добрив на сольовий склад водної витяжки з темно-сірого реградованого ґрунту (2012)
Панасенко О. С. - Структурно–агрегатний склад чорноземів типових Лісостепу України (2012)
Моргунова О. І. - Гумусовий стан та азотний режим темно-каштанових ґрунтів України (2012)
Дегтярьов Ю. В. - Порівняльна характеристика фізичних показників чорноземів типових Середньоруської провінції Лісостепу України в різних екосистемах (2012)
Новосад К. Б. - Динаміка еколого-трофічних груп мікроорганізмів в чорноземах захищеного та відкритого ґрунту, Казаков В. О., Гавва Д. В., Ревтьє А. В., Уваров С. Ю. (2012)
Гавва Д. В. - Мікробіологічна активність чорноземів типових різної постагрогенної та агрогенної еволюції (2012)
Быкин А. В. - Влияние микроэлементсодержащих удобрений на урожайность и качество зерна зерновых культур, Быкина Н. М., Бордюжа Н.П. (2012)
Волкогон В. В. - Засвоєння культурними рослинами поживних речовин за впливу мікробних препаратів, Бердніков О. М., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Штанько Н.П. (2012)
Горін М. О. - Споживання органами озимої пшениці макро- і мікроелементів залежно від поживного режиму чорнозему типового, Ольховський Г.Ф. (2012)
Філон І. В. - Аналіз ефективності застосування мінеральних добрив під озиму пшеницю в господарствах Богодухівського району Харківської області, Філон В. І. (2012)
Сирий М. М. - Порівняльна ефективність простих та комплексних добрив у сучасних умовах, Клочко М. К. (2012)
Мерленко І. М. - Придатність території Волинської області для створення спеціальних сировинних зон (ССЗ) за вмістом деяких мікроелементів у ґрунтах, Повх О.В. (2012)
Казаков В. О. - Визначення економіко-енергетичної ефективності застосування мінеральних добрив у ресурсоощадних технологіях вирощування зернових культур, Казакова І. В. (2012)
Суворов М. О. - Продуктивність картоплі столової за використання добрив пролонгованої дії в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Арцих Р. С. - Ефективність застосування мікродобрив як складової частини системи удобрення ячменю на чорноземі типовому (2012)
Зуза В. С. - Потенційна забур’яненість та її реалізація в посівах кукрудзи (2012)
Мірошниченко М. М. - Вплив основного обробітку на інтенсивність дихання чорнозему типового впродовж вегетаційного періоду, Сябрук О. П., Шимель В. В., Шевченко М.В. (2012)
Тютюнник Н. В. - Принципи прогнозування втрат ґрунту від вітрової ерозії в ландшафтно екологічно-адаптованій системі, Качанова О. В. (2012)
Шевченко М. В. - Воднофізичні властивості чорноземних ґрунтів і продуктивність зернових культур залежно від технологій обробітку, Будьонний В. Ю., Колос М. О. (2012)
Кудря С. І. - Енергетична ефективність вирощування цукрових буряків у сівозмінах короткої ротації, Казюта А. О. (2012)
Біла Ю. М. - Концептуальні еколого-ландшафтні підходи до захисної лісомеліорації на території Луганської області, Ткач Л. І. (2012)
Усцький І. М. - Ґрунтові особливості соснових насаджень Лівобережного Лісостепу уражених кореневою губкою (2012)
Познякова С. І. - Освітленість дерев дуба після реконструктивних рубок, Лук’янець В. А. (2012)
Салтыков А. Н. - Изменение еколого-трофических групп микроорганизмов почв и естественное возобновление сосны на боровой террасе р. Северский Донец, Новосад К. Б. (2012)
Распопіна С. П. - Вплив лісових насаджень на агрохімічні властивості ґрунтів Степового Криму, Швець Ю. П., Селіванова Л. О., Лісняк А. А. (2012)
Ситнік І. Й. - Ялиця біла за межами свого ареалу, Поташов Ю. М. (2012)
Коваль І. М. - Вплив клімату та забруднення на динаміку радіального приросту сосни звичайної в Лісостеповій зоні (2012)
Бугайов С. М. - Продуктивність чорновільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України (2012)
Горошко В. В. - Лісистість водозборів і роль лісів на водозборах рік, на прикладі Сіверського Донця, Швачка О. С. (2012)
Товстуха О. В. - Поширення вітровалів і буреломів у соснових деревостанах Сумської області (2012)
Пузік В. К. - Вплив техногенезу та сучасного виробництва на агроекологічний стан територій, Бузіна І. М. (2012)
Рідей Н. М. - Інтерпретація даних агроекологічної оцінки лучних та лучно-чорноземних ґрунтів під різними групами культур (зернові, кормові, технічні), Шофолов Д. Л., Рибалко Ю. В., Строкаль В. П., Нечпал Р. М., Сулима О. А. (2012)
Vilcek J. - Productive and economic potentials of the crop production in Slovak regions, Lisnyak A. (2012)
Погромська Я. А. - Розподіл важких металів у профілі чорнозему звичайного Донецького регіону, Зуза В. О., Зуза С. Г., Ротач Ю. В. (2012)
Канівець С. В. - Нітратне забруднення поверхневих вод у Харківській області, Воронко Л. Ю., Чабовська О. І., Дерев’янко Л. М. (2012)
Рідей Н. М. - Агроекологічна оцінка чорнозему опідзоленого для вирощування овочевих культур, Строкаль В. П., Хітренко Т. Ф., Гончарук В. П., Деледивка Ю. Г. (2012)
Ковальов М. М. - Продуктивність природних та агроекосистем залежно від умісту гумусу та азоту чорноземів типового та звичайного Бузько-дніпровського міжріччя, Павленко Л. І., Панфілова Т. І., Давиборщ С. В., Задорожня С. В. (2012)
Строкаль В. П. - Еколого-агрохімічна паспортизація ґрунтового покриву ВП НУБІП України "Навчально-дослідне господарство "Ворзель" (2012)
Черлінка Т. П. - Екологічна оцінка агробіорізноманіття Тернопільської області (2012)
Приходченко Д. М. - Індикація стану екологічно вразливих ґрунтів (2012)
Наумовська О. І. - Екологічна оцінка стану ґрунтового покриву залежно від рівня антропогенного навантаження на прикладі ВП НУБІП України "Агрономічна дослідна станція" (2012)
Власюк О. А. - Ренатуралізація територій, що зазнали антропогенного впливу (2012)
Горбатенко А. А. - Моніторинг еколого-агрохімічної оцінки ґрунтів ВП НУБІП України "Агрономічна дослідна станція" (2012)
Тихоненко Д. Г. - Рецензія на підручник "Ґрунтознавство і географія ґрунтів" / С. П. Позняк. – Львів: Видав. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 552 с. (2012)
На пошану Ніни Костянтинівни Скляренко (2017)
Студентство вчора й сьогодні: бесіда з Бондаренком О. Ф. (2017)
Tarnopolsky O. - Distribution of the English vocabulary to be mastered in the language course by students of tertiary linguistic schools, Kabanova M. (2017)
Ніколаєва С. Ю. - Програма педагогічної асистентської та доцентської практик доктора філософії зі спеціальності 011 "освітні, педагогічні науки", Майєр Н. В. (2017)
Гурєєва Л. В. - Підсистема вправ для навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології на базі дистанційного курсу (2017)
Зайцева І. В. - Методика навчання майбутніх філологів ведення дискусії англійською мовою на основі проблемних ситуацій, Писанко М. Л. (2017)
Корнєєва І. О. - Мовні особливості англомовного монологу-презентації майбутніх дизайнерів (2017)
Кузьмицька М. О. - Лінгвістичні передумови формування англомовної фонетичної компетентності у китайських студентів-філологів (2017)
Медведчук А. В. - Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності (2017)
Міцай Є. П. - Інтерактивні технології в навчанні іноземних мов: сучасний стан і перспективи використання (2017)
Ольховська А. С. - Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх перекладачів письмового перекладу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Шевелько К. О. - Методичні рекомендації щодо навчання учнів старших класів анотаційного і реферативного перекладу англомовних публіцистичних текстів (2017)
Щербина М. Б. - Тенденції методики навчання іншомовного діалогічного мовлення та перспективи диференціації (2017)
Боса В. П. - Авторська технологія формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Голос Г. А. - Виховання ціннісних ставлень: аналіз джерельної бази (2017)
Папушина В. А. - Система формування естетичної культури студентів засобами художньої літератури в освітньому процесі (2017)
Данилич В. С. - Рецензія на монографію О. Б. Біги "Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності" (2017)
Ruban A. - Movilidad academica: desde sus origenes hacia la universidad de granada (2017)
Шерстюк О. М. - Навчально-методичний комплекс з французької мови ECHO B 1.1: з досвіду навчання (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Перелік захищених дисертацій у 2017 році (2017)
Король Д. - Передмова (2017)
Король Д. О. - Деякі спостереження щодо проблематики дослідження культури і цивілізації (2017)
Павлова О. Ю. - Оптика режимів сигніфікації в постмодерністському концепті С. Леша: соціокультурний вимір (2017)
Демчук Р. В. - Гуманітарні стратегії "донбасизації" України (2017)
Задирака К. І. - Бітард як персонаж фольклору анонімних форумів (2017)
Левицький В. В. - Пропаганда у сучасному російському кінематографі (2017)
Брюховецька О. В. - Поезія і/чи проза: до археології однієї дискусії в радянському кіно (2017)
Джулай Ю. В. - Ескізи фрагментів "Мертвих душ" у пробах мандрівного письма на сторінках закордонного листування М. В. Гоголя 1836 року (2017)
Kirillova O. - Volodymyr Vynnychenko and the Early Ukrainian Decadent Film (1917–1918) (2017)
Klymchuk O. - Discourse of Male Erotomania in Knut Hamsun’s Pan (2017)
Самара О. С. - Аналіз композиції "світове дерево" на рушнику: як статистично визначити зміст зображення (2017)
Шагурі М. С. - До проблеми походження аттичної трагедії (2017)
Бондарець О. В. - Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки (2017)
Пустовалов С. Ж. - Деталі військового костюма російської армії 1730-х рр. (за матеріалами розкопок на острові Байда), Пустовалов В. С. (2017)
Руденко С. Б. - Про виявлення пам’яток і зворотні процеси (2017)
Чухрай Л. О. - Проблеми відтворення в макетах визначних археологічних пам’яток України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Онишко С. В. - Узгодження фінансової і соціальної політики як передумова розбудови соціально орієнтованої економіки (2017)
Кобець В. М. - Що розкривають економічні експерименти про еволюційну ефективність стратегій супермаркетів?, Яценко В. О. (2017)
Ковернінська Ю. В. - Диверсифікація активів небанківських фінансових посередників в Україні (2017)
Марченко О. І. - Практика податкового стимулювання інноваційної діяльності розвиненими країнами світу (2017)
Поснова Т. В. - Україна в умовах глобальної економічної турбулентності: теоретичний підхід (2017)
Савченко Ю. М. - Перекладання податків в контексті формування фіскальної політики держави (2017)
Фещенко О. П. - Методичне та інформаційне забезпечення управління фінансовим станом корпорацій в Україні (2017)
Дика Н. М. - Мовна особистість: міждисциплінарний аспект (2017)
Желанова В. В. - Таксономія типів професійної рефлексії педагога: міждисциплінарний контекст (2017)
Ушаков А. С. - Духовні витоки образу людини культури: психолого-педагогічний аспект (2017)
Головчук С. Ю. - Вплив європейських цінностей на формування патріота-державника (2017)
Горопаха Н. М. - Проблемні ситуації як метод формування екологічної компетенції старших дошкільників (2017)
Коваль Т. І. - Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки магістра – майбутнього вчителя-філолога в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Козир М. В. - Інтеграція інформаційної педагогіки в освітній процес: теорія поколінь (2017)
Комарова И. А. - Теоретико-методические аспекты использования игротехнической деятельности в педагогической подготовке студентов, Здорикова Н. Г. (2017)
Круглик В. С. - Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці майбутніх програмістів, Осадчий В. В. (2017)
Лаппо В. В. - Організація процесу виховання духовних цінностей студентської молоді під час тематичної табірної зміни (2017)
Осадча К. П. - Міждисциплінарний контекст формування тьюторської компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів (2017)
Канюка І. О. - Психологічні арт-техніки в академічному навчанні (2017)
Кот Г. М. - Формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності (2017)
Мартиненко І. В. - Комунікативний потенціал особистості як об’єкт психокорекційного впливу у системі формування комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення (2017)
Сергєєнкова О. П. - Криза фахового навчання як підґрунтя емоційного вигорання студентів, Столярчук О. А. (2017)
Фурмaн В. В. - Емоцiйний iнтелект як мета компетенція оcобиcтоcті (2017)
Браткова О. І. - Проблема професійної взаємодії майбутнього фахівця крізь призму деонтології (2017)
Дячок Н. В. - Міждисциплінарність як пріоритетний вектор професійної педагогіки (2017)
Кошіль О. П. - Педагогічний потенціал освітнього середовища дошкільного навчального закладу (2017)
Петрик Л. П. - Медіа-грамотність як навичка ХХІ ст. (2017)
Процька С. М. - Мережеві ІКТ як основа комп’ютерно орієнтованої методики формування професійних компетентностей майбутніх філологів (2017)
Лизун М. В. - Розвиток парадигми регіональної валютної інтеграції (2017)
Ложачевська О. М. - Місце виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів у системі забезпечення глобальної конкурентоспроможності, Сидоренко К. В (2017)
Мащенко С. О. - Аналіз стратегій підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств енергетичного сектору в сучасній глобальній економіці, Бандюкова А. А (2017)
Чала В. С. - Мультиплікативний економічний ефект креативної економіки у Європейському союзі, Білова І. С. (2017)
Варламова О. А. - Особливості розвитку старопромислових регіонів України, Валява А. (2017)
Вечеров В. Т. - Стратегічні орієнтири економічної політики розвитку екологічного будівництва в регіонах України, Орловський Є. С., Божанова В. Ю. (2017)
Дзюбенко О. М. - Розвиток лісового господарства в Україні як середовища прямої дії на фінансовий потенціал в контексті розвитку його аналітичної оцінки (2017)
Павліщук О. П. - Диверсифікація діяльності підприємств лісового господарства України в контексті забезпечення комплексного лісокористуванн, Кравець П. В. (2017)
Тарлопов І. О. - Аналіз соціально-економічних тенденцій Дніпропетровської області в контексті переходу до сталого розвитку (2017)
Васильєва В. Г. - Oсобливості організації обліку на малому підприємстві та аудит фінансової звітності їх діяльності, Книшек О. О., Ковальчук М. М. (2017)
Вороніна А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління на українських підприємствах, Нестеренко С. В. (2017)
Єрмак С. О. - Компаративна характеристика економічних категорій "інноваційна діяльність" та "інноваційний процес" (2017)
Завертаний Д. В. - Дослідження моделей управління ризиками при розробці конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі (2017)
Кахович О. О. - Формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, Вотченко Р. І. (2017)
Квактун О. О. - Eтапи організаційно економічного механізму експортної діяльності підприємства, Рижкова В. Є. (2017)
Коренюк П. І. - Aнтикризовий менеджмент в галузі зв’язку, Сайфуліна Д. П. (2017)
Степаненко В. О. - Фактори, що впливають на конкурентоспроможність інфраструктурних об’єктів (2017)
Тесленок І. М. - Удосконалення системи стимулювання інноваційної активності персоналу ТОВ "ЗЛМЗ", Гладун А. О. (2017)
Шапа Н. Н. - Разработка мотивационной программы на основе анализа потребностей сотрудников предприятия, Черчатая А. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Вовченко Г. - Вірші (2017)
Поповський А. - Вірші (2017)
Шупта Д. - В театрі крони (2017)
Лук’яненко О. - Вірші (2017)
Смольницька О. - Троянда і гостролист, або Така різна поезія англійців і кельтів. Художні переклади (2017)
Жовнір М. - Вірші (2017)
Бондар Н. - Вірші (2017)
Бондаревська Т. - Слово про Вічне (2017)
Задорожній М. - Бабуся Федосія (2017)
Задорожній М. - Лист від М. Т. Лося (2017)
Задорожній М. - Гнат Терентійович (2017)
Задорожній М. - Про переселення села Солошиного (2017)
Задорожній М. - Про сім’ю Ребрин (2017)
Задорожній М. - Жилівка (2017)
Задорожній М. - Солошине моє (2017)
Задорожній М. - Неперспективне село (2017)
Задорожній М. - Думки вголос (2017)
Расевич В. - Від імені народу. Політика пам’яті в розбалансованому суспільстві (2017)
Безотосний М. - Натхненна молитва за Україну (Виховання підростаючого покоління на ідеалах життя молодого Симона Петлюри) (2017)
Чернов А. - Нитка долі (2017)
Горицвіт Т. - Весна: білі тюльпани Володимира Бернадського (2017)
Горицвіт Т. - Весняні сигнальники: крокуси (2017)
Степаненко М. - Грузинсько-український досвід реформ і його відображення в сучасній українській мові (2017)
Браїлко Ю. - Топоніми як маркери визначальних ознак поетичного ідіостилю Івана Малковича (2017)
Котух Н. - Інтелектуальні ігри на уроках української мови (2017)
Фецко І. - Потенціал афіксального способу морфологічного словотвору в українській терміносистемі музейної справи (2017)
Кисла Н. - Лінгвістичний статус прийменника (2017)
Білик Г. - Поемний жанр у літературно-художній творчості Івана Огієнка (2017)
Радько Г. - Рубаї Дмитра Павличка: східний жанр на українському ґрунті (2017)
Волощук Ю. - Жанрово-стильові пошуки Володимира Ґжицького-романіста (2017)
Шебеліст C. - "Люди самі не до кінця усвідомлюють, що вони змінюються". Інтерв’ю з архієпископом Полтавським і Кременчуцьким УПЦ КП Федором (2017)
Білик Г. - "Література мусить сама прокладати собі дорогу". Розмова з головою ПОО НСПУ Наталією Трикаш (2017)
Бойко М. - "Імені Твого ради...". Художник Юрій Самойленко набув сану диякона (2017)
Горицвіт Т. - "Небозвід": кілька виставкових вражень (2017)
Степаненко Н. - "Рідний Край" про розбудову національної освіти і школи (за матеріалами опублікованих у журналі рецензій) (2017)
Подрига В. - Романтичний тип художнього мислення Олександри Псьол (до 200-річчя від дня народження) (2017)
Танана Р. - Книзі вражень на Тарасовій горі – 120 років (2017)
Чернов А. - "Питань нескінчена безліч, а відповідь одна: усі смертні". Володимир Васильович Канівець (1923–2017) (2017)
Гусленко Р. - Сліпорід. Нарис (2017)
Ротач П. - З Австрії в Румунію. Із записної книжки весни, літа й осені 1945 року (Фрагмент "Спогадів про пережите"). Переднє слово, підготовка тексту, публікація Олександра Ротача (2017)
Неживий О. - "Хай святиться і сяє наше слово!". Рецензія на книгу: "Добрий день хай буде Вам…". Листи до Феодосія Рогового. Статті, рецензії, примітки / упорядник Ю. Роговий. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 420 с. (2017)
Сорока П. - Книга становлення душі (2017)
Степаненко М. - Слово правди Василя Богдана. Рецензія на книгу: Богдан В. Про наболіле: збірка / Василь Богдан. – Полтава, 2016. – 194 с. (2017)
Стороженко П. - Тихі жахи Любові Пономаренко. Знайомий хутірський сентимент. І не тільки. Рецензія на книгу: Пономаренко Л. Нехворощ: новели та повість / Любов Пономаренко. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – Вид. 2-е. – 192 с. (2017)
Маленко О. - Політичний ресурс сучасної української мови у фокусі перифрастичності (2017)
Бойко Н. - Політика в мові, мова в політиці (2017)
Кондратенко Н. - Перифрази в системі мовних індикаторів суспільно-політичних трансформацій сьогодення (2017)
Пасічник Л. - "Незламний": презентація книжки про Мустафу Джемілєва в Полтаві (2017)
Проскуров Б. - "Коли ми єдині, ми незламні й непереможні". Полтавський ярмарок із кримськотатарським колоритом (2017)
Кревська Г. - "На покутті свята". Презентація нової книги лубенської письменниці Юлії Манойленко (2017)
Інна Снарська(Дідик) – лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки (2017)
Наші автори (2017)
Абрамов Ю. А. - К определению технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода, Кривцова В. И. (2017)
Андронов В. А. - Автоматизирована система контроля функционального состояния спасателя, Галица В. И., Литвяк А. Н., Деревянко А. А. (2017)
Борисова Л. В. - Обґрунтування періодичності і об’єму налаштування засобів зв’язку на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Карпець К. М. (2017)
Бородич П. Ю. - Экспериментальное исследование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам органических токсичных жидкостей, Пономаренко Р. В., Тишаков В. П., Ковалев П. А. (2017)
Бородич П. Ю. - Імітаційне моделювання оперативного розгортання та встановлення бандажів на ємності за допомогою пневмоінструмента, Лісняк А. А., Агашков С. С. (2017)
Говаленков С. С. - Анализ моделей и методов прогнозирования чрезвычайной ситуации на примере распространения облака опасного химического вещества в атмосфере (2017)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование влияния характеристик гелеобразного слоя на его изолирующиие свойства по отношению к парам токсичных и горючих жидкостей, Киреев А. А., Шаршанов А. Я., Ковалёв А. А., Савченко А. В. (2017)
Закора А. В. - Вибір каналу передачі даних підсистеми збору та відображення інформації системи моніторингу рухомих об’єктів району надзвичайної ситуації, Фещенко А. Б. (2017)
Калиновський А. Я. - Розробка організаційної системи проведення технічного обслуговування аварійно-рятувальних комплексів контейнерного типу на прикладі ДПРЧ міста Харкова, Коваленко Р. І., Березовський О. І. (2017)
Klyuchka Y. P. - Pilotless vehicle application possibility in terrorist aims on seveso type objects estimation, Afanasenko K. A., Tsibulya A. S. (2017)
Kovalev P. A. - Analysis execution emergencyrescue work firefighters in special protective masks on a height, Maksimov А. V., Strelets V. M. (2017)
Кравців С. Я. - Групування адміністративно-територіальних одиниць України по рівню інтегрального пожежного ризику за допомогою кластерного аналізу, Соболь О. М. (2017)
Кустов М. В. - Узагальнена процедура штучного ініціювання опадів над зоною ураження від надзвичайних ситуацій, Калугін В. Д., Тютюник В. В. (2017)
Маляров М. В. - Різницевий алгоритм обробки зображень з використанням математичного пакету Mathcad, Христич В. В., Петренко Д. М. (2017)
Неклонський І. М. - Математична модель оцінювання прогнозованих параметрів небезпечних впливів хімічних аварій під час аварійного прогнозування (2017)
Попов В. М. - Оцінка ефективності розподілу ресурсного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації, Чуб І. А., Гудак Р. В. (2017)
Поспелов Б. Б. - Повышение точности тепловых датчиков для мониторинга чрезвычайных ситуаций на критических объектах, Андронов В. А., Рыбка Е. А., Коссе А. Г. (2017)
Рогозін А. С. - Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Київської області, Пирогов О. В., Яровий Є. А. (2017)
Стрілець В. М. - Метод обґрунтування рекомендацій особовому складу піротехнічних підрозділів за результатами імітаційного моделювання їх діяльності, Стецюк Є. І., Іванов Є. В., Шепелєв І. В. (2017)
Тарадуда Д. В. - Розробка програмно-технічного комплексу моніторингу та управління безпекою потенційно небезпечних об’єктів, Соколов Д. Л., Федоров О. С. (2017)
Толкунов І. О. - Обґрунтування параметрів та визначення показників ефективності кумулятивних зарядів, Смирнов О. М. (2017)
Trigub V. V. - Using the Pneumatic rescue equipment "Lifecube", Khilko Yu. V. (2017)
Фещенко А. Б. - Зависимость коэффициента оперативной готовности аппаратуры оперативной диспетчерской связи от показателей безотказности и ремонтопригодности в условиях чрезвычайной ситуации, Закора А. В. (2017)
Христич В. В. - Розробка алгоритму моніторингу надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечному об’єкті, Маляров М. В., Паніна О. О., Гусева Л. В. (2017)
Цимбал Б. М. - Аналіз факторів небезпек та оцінка ризиків пожежовибухонебезпечного виробництва твердого біопалива з рослинної біомаси, Артем’єв С. Р., Шароватова О. П., Баштова А. Р., Розумний С. В. (2017)
Чуб І. А. - Метод мінімізації рівня вибухонебезпеки технологічного блоку шляхом раціонального розміщення обладнання, Матухно В. В. (2017)
Cписок авторів (2017)
Авраменко О. Б. - Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Андрощук І. В. - Педагогічна взаємодія в контексті якісної підготовки майбутніх вчителів технологій (2015)
Бєлікова М. В. - Д. О. Тхоржевський про методологічні основи трудового навчання, Стешенко В. В. (2015)
Бєлова Ю. Ю. - Проектна діяльність майбутнього інженера-педагога (2015)
Благосмислов О. С. - Позашкільні навчальні заклади у системі техніко-технологічної підготовки молоді (2015)
Бойко В. А. - Щодо змістової характеристики поняття комп’ютерного геометричного моделювання (2015)
Бойчук В. М. - Методика реализації учителем технологій вариативного модуля "Технологія дизайну интерьєра” (2015)
Братанич А. А. - Особистісно орієнтована технологія інформатичної підготовки майбутніх учителів (2015)
Вдовенко І. С. - Професійне самовизначення учнів та їхнє професійне спрямування під час навчання в щорському вищому професійному училищі лісового господарства (2015)
Галаган І. М. - Проектування інформаційно-освітнього середовища на основі дидактичних можливостей мережевих електронних навчально-методичних комплексів (2015)
Галамбош Г. В. - Педагогічне проектування змісту навчальної дисципліни "Технологічний практикум” (2015)
Гервас О. Г. - Формування національної самосвідомості учнів сучасних ПТНЗ в процесі виготовлення декоративних виборів з деревини (2015)
Глуханюк В. М. - Теоретико-методологічні основи розв’язання проблем екологічного виховання молоді в контексті сучасної освіти, Король В. П. (2015)
Голіяд І. С. - Розроблення дидактичного забезпечення в методичній системі навчання майбутніх учителів технологій і креслення, Кільдеров Д. Е. (2015)
Горбатюк Р. М. - Використання ресурсів мережі Інтернет студентами педагогічного вищого навчального закладу, Туранов Ю. О., Рак В. І. (2015)
Грибова Л. В. - Проблеми професійного самовизначення в умовах здобуття або зміни професії (2015)
Гуменюк Т. Б. - Обгрунтування змісту підготовки майбутніх педагогів дизайнерського профілю з дизайн-графіки костюму, Остапенко К. П. (2015)
Гуревич Р. С. - Інтеграція наукових знань у підготовці майбутнього вчителя технологій (2015)
Дзус С. Б. - Інформатична підготовка майбутнього вчителя технологій як педагогічна проблема (2015)
Дольме М. М. - Проблема підготовки майбутніх учителів технологій в умовах дистаційного навчання (2015)
Жерноклєєв І. В. - Особливості використання досвіду країн Північної Європи у процесі становлення реформи вищої педагогічної школи в Україні (на прикладі підготовки майбутніх учителів технологій), Ходорівська К. В. (2015)
Зубар Н. М. - Проблеми формування професійної компетентності фахівців готельно-ресторанної справи: погляд роботодавця та випускника, Волкова А. А. (2015)
Каменська І. С. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя технології до особливостей навчання сільської школи (2015)
Кільдерова Л. В. - Формування та розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі творчої діяльності на уроках технологій (2015)
Кітова О. А. - Підготовка вчителя трудового навчання в педагогічній спадщині В. Сидоренка (2015)
Коваль В. О. - Творчість як цінність сучасної освіти, Коновальчук М. В. (2015)
Корець О. М. - Компоненти формування технічної компетентності майбутніх учителів технологій (2015)
Кулінка Ю. С. - Впровадження курсу "Комп’ютерне проектування і моделювання об’єктів" у процес підготовки майбутніх учителів технологій і креслення за спеціалізацією "Технічна та комп’ютерна графіка" (2015)
Кулик Є. В. - Основи формування наукової парадигми професій ("Вчитель технологій”), Гельжинська Т. Я. (2015)
Курок В. П. - Організація аудиторної дослідницької роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі їх фахової підготовки, Опанасенко В. П. (2015)
Курчій О. В. - Підготовка вчителя трудового навчання до використання інноваційних технологій у професійній діяльності, Цибулько Г. Я. (2015)
Лазаренко Н. Ю. - Розвиток креативності майбутніх дизайнерів в їх викладацькій діяльності (2015)
Марущак О. В. - Формування проектної культури майбутнього вчителя технологій, Луп’як Д. М. (2015)
Мельник О. В. - Використання розрахунково-графічних завдань у підготовці майбутнього учителя технологій (2015)
Немченко Ю. В. - Система пошуково-дослідницьких проектів як середовище формування практичних безпеко-орієнтованих знань та навичок (2015)
Ніколайчук С. П. - Модель навчання матеріалознавству швейних виробів майбутніх учителів технологій (2015)
Науменко В. Я. - Формування проектно-конструкторських здібностей майбутніх вчителів технологій, Касперський А. В., Немченко Ю. В. (2015)
Нищак І. Д. - Зміст завдання інженерно-графічної підготовки вчителя технологій у педагогічному ВНЗ (2015)
Оршанський Л. В. - Проблема креативності: сутність, типізація, особливості та чинники формування, Матвісів Я. Я. (2015)
Пильтяй О. М. - Вплив ринку праці на професійну орієнтацію школярів в Україні (2015)
Райковська Г. О. - Теоретичні засади комп’ютерного геометричного моделювання, Головня В. Д. (2015)
Савенко І. В. - Підготовка майбутніх учителів дизайну і техноголії у вищих навчальних закладах Великої Британії (2015)
Савка Л. В. - Систематизація завдань для розвитку креативності студентів на заняттях із спеціального моделювання та макетування форми одягу (2015)
Савицька О. С. - Розвиток обдарованості учнів на уроках трудового навчання в умовах допрофільної підготовки (2015)
Самборська О. В. - Критерії, показники та рівні готовності магістрів технологічної освіти до моніторінгу навчальних досягнень студентів (2015)
Серьогіна І. Ю. - Характеристика технології рейтингового обліку результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ (2015)
Сисоєва А. М. - Сутність феномену навчального середовища для студентів ВНЗ (2015)
Скварок М. Ю. - Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у процесі підготовки педагогів професійного навчання з профілю "Технологія виробів легкої промисловості” (2015)
Cкиданчук С. А. - Методика використання навчального тренажера "Автоматична система управління головним двигуном" в процесі навчання майбутніх інженерів-судомеханіків (2015)
Слабко В. М. - Формування технічної компетентності майбутнього вчителя технологій в процесі професійної підготовки (2015)
Сушенцева Л. Л. - До проблеми соціального партнерства в системі трудового, профільного та професійного навчання (2015)
Титаренко В. П. - Історичні віхи становлення факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2015)
Ткач Д. І. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій і креслення на основі системної парадигми теорії і практики оборонних зображень (2015)
Хищенко О. О. - Особливості організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках технологій (2015)
Цвіркун Л. О. - Етапи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі графічної підготовки (2015)
Цина В. I. - Технологічне забеспечення формування особистісно професійної зрілості майбутнього педагога (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського