Шабага С. Б. - Педагогічні умови ефективної організації профільного навчання школярів художньої обробки матеріалів, Омельчук О. (2015)
Шамчук М. Ю. - Шляхи формування фахової компетентності з основ підпріємництва у майбутніх вчителів технологій (2015)
Шевченко В. В. - Педагогічні умови впровадження інтернет-технологій в процесі вивчення дисциплін інформатичного циклу (2015)
Ящук С. М. - Умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього магістра технологічної освіти (2015)
Пістун М. Д. - К. Г. Воблий – видатний український еконо-міко-географ, один із перших академіків Української академії наук (2017)
Сорокіна Л. Ю. - Методологія і методика середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів, Голубцов О. Г. , Чехній В. М. , Батова Н. І. (2017)
Байдіков I. А. - Сучасна ландшафтна структура території Херсонської області як основа для укладання середньомасштабної карти ландшафтних комплексів регіону (2017)
Маруняк Е. - Сравнительный анализ состояния сельской местности Украины и Словакии (в контексте евроинтеграции), В. Нагирная В., Руденко Л., Секели В. (2017)
Дворецька І. В. - Короткострокова мінливість висот стандартних ізобаричних рівнів над територією України та прилеглими територіями, Савенець М. В. (2017)
Осипов В. В - Моделирование выноса биогенных элементов с водосбора малой реки зоны смешанных лесов Украины с применением модели SWAT, Осадчая Н. Н. (2017)
Молочко М. А. - Колір як неодмінний атрибут семіотичних сторін змісту (мови) карти (2017)
Топчієв О. Г. - Концепція довкілля - сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень, Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В. (2017)
Інформація (2017)
Фаренюк Г. Г. - Структура та методичні положення нормативної бази з питань енергоефективності будівель (2017)
Бабич Є. М. - Методологія розрахунку залізобетонних елементів за деформаційно-силовою моделлю, Ромашко В. М. (2017)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних елементів у нормальних перерізах при косому згинанні, Кочкарьов Д. В. (2017)
Nedelkovska N. - Methodology for preparation of thematic geotechnical maps for urbanization purposes using polynomial interpolation method, Peshevski I., Jovanovski M. (2017)
Бамбура А. М. - Попереднє призначення площі розтягнутої арматури для прямокутного перерізу при згині, Дорогова О. В., Сазонова І. Р. (2017)
Moskalkova Yu. H. - Behavior of claydite at the stage of microcrack formation (2017)
Shkurupia A. A. - Algorithm and software for calculating the stability of the form of equilibrium of discrete systems, Mytrofanov P. B., Paschenko A. N. (2017)
Кровяков С. О. - Підвищення довговічності легких конструкційних бетонів для гідротехнічних і транспортних споруд шляхом оброблення поверхні пористого заповнювача, Мішутін А. В. (2017)
Tore E. - Parametric evaluation of the plastic deformation capacity of fiber reinforced polymers confined square and rectangular columns, Yavas A. (2017)
Mitrofanov V. P. - Remarks on improvement of design system for reinforced concrete structures in codes of the future, Pinchuk N. M. (2017)
Шейніч Л. О. - Бетони для біогазових установок, Приймаченко А. C., Ігнатова І. В. (2017)
Ушеров-Маршак О. В. - До 100-річчя від дня народження (Феномен Отара Петровича Мчедлова-Петросяна), Першина Л. А. (2017)
Алдохдар Хаммоуда Нагед - Направления сохранения архитектурно-археологического наследия в г. Газа (Палестина). Реалии и наиболее важные риски, Черкасова Е. Т. (2017)
Вергунова Н. С. - Теоретические выкладки биомиметики на примере архитектурных объектов (2017)
Височин І. А. - Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкту (2017)
Давидич Т. Ф. - Причины проявления "готического вкуса" в период расцвета классицизма (2017)
Danylov S. M. - Crises and disasters in functioning of a city as an open dynamic system (2017)
Качемцева Л. В. - Проект Харьковского университета как воплощение просветительских идей начала XIX в., Гелла Е. И. (2017)
Лукомська З. В. - Історичні містобудівні комплекси XVII – XVIII ст. у сучасній об’ємно-розпланувальній структурі міст Тернопільщини (2017)
Малова А. И. - Промышленные центры как среда формообразования полифункциональных архитектурных пространств (2017)
Мартинів О. О. - Видозміна архітектурного образу будівель вищих навчальних закладів з часу появи перших університетів до сьогодення (2017)
Мироненко В. П. - Влияние науки сложности на развитие средств архитектурного моделирования, Успенский М. С. (2017)
Chub A. N. - First factors affecting a complex reconstruction of the stadion (2017)
Zabelin S. - The main factors that influence on the operational durability of sewage networks, Aleinikova A., Grinchuk O., Gamzatova C. (2017)
Шумаков И. В. - Особенности производства строительно-монтажных работ в условиях реконструкции при ревитализации промышленных зданий, Каржинерова Е. Г. (2017)
Шинкевич Е. С. - Подбор состава арболитобетона по экспериментально-статистическим моделям, Линник Д. С., Закаблук С. С., Юсипчук В. И. (2017)
Шинкевич О. С. - Експериментально-статистична оцінка властивостей активованих і не активованих дрібнозернистих сумішей і бетонів, Тертичний А. А., Закаблук С. С., Мироненко І. Н. (2017)
Джалалов М. Н. - Про вплив організаційно-технологічних факторів на параметри улаштування підземної теплоізоляції, Коломієць Ю. В., Гаєвой Ю. А., Фурсов Ю. В. (2017)
Гасан Ю. Г. - Модифікація штучного каменю на основі гіпсової в'яжучої речовини хімічним розчином, Дроздова О. В. (2017)
Макаренко О. В. - Новітні тенденції у внутрішньому оздобленні приміщень шпалерами, Першина Л. О. (2017)
Плугін А. А. - Композиції на основі шлаколужного вяжучого для ремонту інженерних споруд, що піддаються впливу газоподібних агресивних середовищ, Лютий В. А., Савчук Ю. Ю., Звєрева А. С. (2017)
Плугін А. А. - Вплив мінеральних наповнювачів на процеси структуроутворення гіпсового каменю, Борзяк О. С., Єфіменко А. С., Фішер Х.-Б. (2017)
Федоренко О. Ю. - Оцінка ефективності використання лужних каолінів Майданвільського родовища в технології керамічних плиток, Дайнеко К. Б., Покроєва Я. О., Худенко А. Г., Чиркіна В. Ю. (2017)
Teslenko M. H. - Computer vision system for granulometric analysis of the sample of material (2017)
Болотских Н. С. - Интегральные огибающие безразмерные вакуумные характеристики водоструйных насосов, применяемых в установках строительного водопонижения, Болотских Н. Н. (2017)
Emeljanova I. - Features of creation of universal technological sets of the smallsized equipment for conditions of a building site, Blazhko V., Shatokhin V. Chayka D., Kabanets D. (2017)
Emeljanova I. - Capacity and power efficiency determination for concrete mixers operating in cascade mode, Blazhko V., Anishchenko A., Dobrohodova O., Gordienko A. (2017)
Яркін В. А. - Методи підвищення ефективності змішування води з реагентом на очисних спорудах водопостачання, Епоян С. М., Бабенко С. П. (2017)
Айрапетян Т. С. - Теоретические исследования биологической очистки в аэротенках-вытеснителях с прикрепленным биоценозом (2017)
Бригада О. В. - Оцінка ризику для здоров’я населення при вживанні питної води з джерел м. Харкова, Рибалова О. В., Росколотько А. В. (2017)
Грицина О. О. - Дослідження температурних режимів очищення стічних системи первинний відстійник – аеротенк – вторинний відстійник, Волощук В. А., Бляшина М. В., Жукова В. С. (2017)
Душкин С. С. - Влияние предварительного озонирования на процессы реагентной обработки воды р. Северский Донец, Душкин С. С. (2017)
Карагяур А. С. - Математическое моделирование работы скорого фильтра с отводом части потока в нижние слои, Волков В. Н. (2017)
Сафоник А. П. - Модель процесу контактного знезалізнення води крізь пористе завантаження водоочисного фільтра, Куницький С. О. (2017)
Юрченко В. О. - Вплив нітрифікаціії у водоймах-джерелах питного водопостачання на розвиток цього процесу в спорудах водопідготовки, Волков В. М., Радіонов М. П. (2017)
Юрченко А. І. - Прогнозування забруднення гербіцидами зворотних вод рисових зрошувальних систем (2017)
Болотских Н. Н. - Инфракрасное отопление помещений с использованием пленочных электрических обогревателей (2017)
Смирнова Г. М. - Создание комплекса объектов для получения при утилизации осадка биогаза с выработкой на его основе электрической энергии и тепла, Лохман В. А. (2017)
Тарадай А. М. - Работа централизованной системы горячего водоснабжения с баками-аккумуляторами, Бугай В. С., Фомич С. В. (2017)
Бурда Ю. О. - Підвищення ефективності очистки коксового газу за рахунок впровадження трикутної насадки з хрестоподібними отворами (2017)
Збараз Л. И. - Методика оценки ущерба от аварийной ситуации в системе теплоснабжения, Чичерин С. В. (2017)
Рибалова О. В. - Визначення рівня негативного впливу на здоров’я населення викидів забруднюючих речовин від виробництва теплоізоляційних матеріалів, Варламов Є. М., Гаджиєв Е. Н. (2017)
Юрченко В. О. - Дослідження дисперсного складу пилу крохмалю в викидах від обладнання кондитерських підприємств, Пономарьов К. С., Пономарьова С. Д. (2017)
Кондращенко В. И. - Изменение формы частиц цемента при его активации в вихревой мельнице, Тарарушкин Е. В., Титов С. П., Кондращенко Е. В. (2017)
Коваленко Л. А. - Идентификация, измерение и расчет параметров сложных закруглений плана трассы автомобильной дороги (2017)
Павлов К. В. - Реалізація енергоощадного будівництва на регіональних ринках житлової нерухомості (2017)
Плугін Д. А. - Захист об’єктів транспортної інфраструктури від електричних і віб раційних впливів наземного рейкового транспорту, Плугін А. А., Борзяк О. С., Палант О. В., Савченко О. М. (2017)
Пермяков В. И. - Размещение датчиков температуры на тепловом технологическом оборудовании, Шевченко А. А. (2017)
Пілічева М. О - Особливості впорядкування території населеного пункту (2017)
Хілько Ю. В. - Моделювання безпечної евакуації людей з висотних будівель при пожежі, Тригуб В. В., Грицина І. М. (2017)
Тарасенко Т. М. - Районування ґрунтів Сумській області за зволоженням, Батракова А. Г. (2017)
Гольтерова Т. А. - Роль класу наслідків (відповідальності) у сфері містобудівної діяльності, Обухова Н. В., Масс О. М. (2017)
Новобранов В. М. - Основні напрямки вибору ділового партнера при орієнтації підприємств будівельної індустрії на Европейський ринок, Жилякова Г. С., Братішко С. М. (2017)
Ємельяненко М. Г. - Моделювання динаміки та уточнення методики розрахунку двочастотного пресу для формування бетонних элементів, Саєнко Л. В (2017)
Березанський Ю. М. - Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження), Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М., Бойчук О. А.та ін., (2018)
Бойчук O. A. - Обмежені розв’язки еволюційних рівнянь, Журавльов В. П., Покутний O. О. (2018)
Капустян О. В. - Стійкість глобальних атракторів імпульсних нескінченновимірних систем, Перестюк М. О., Романюк І. В. (2018)
Леонов Г. А. - Функции Ляпунова в глобальном анализе хаотических систем (2018)
Луковський І. О. - Варіаційний метод розв’язування нелінійних крайових задач динаміки обмеженого об’єму рідини зі змінними межами (2018)
Макаров В. Л. - Точні та наближені розв’язки спектральних задач для оператора Шрьодінгера на (−∞,∞) з поліноміальним потенціалом (2018)
Půža B. - On solutions of nonlinear boundary-value problems the components of which vanish at certain points, Rontó A., Rontó M., Shchobak N. (2018)
Recke L. - Forced frequency locking for differential equations with distributional forcings (2018)
Jabeen T. - Existence of global solutions for some classes of integral equations, Agarwal R. P., Lupulescu V., O’Regan D. (2018)
Глухова С. А. - Раритетні види флори України в колекції Сирецького дендрологічного парку, Шиндер О. І., Михайлик С. М. (2017)
Гнатюк А. М. - Критерії оцінки результатів інтродукції рослин у колекціях ботанічних установ, Гапоненко М. Б. (2017)
Демченко О. О. - Фенологія видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України (2017)
Ковалевський С. Б. - Бурштин на території Українського Полісся: утворення, видобуток, наслідки, Марчук Ю. М., Маєвський К. В., Курдюк О. М. (2017)
Кушнір Н. В. - Оцінка успішності інтродукції та перспективність Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2017)
Лоєнко К. М. - Біорозмаїття Корсунь-Шевченківського парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва, Зінченко В. М. (2017)
Лось С. А. - Сучасний стан та перспективи використання селекційних об’єктів ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки", Терещенко Л. І., Бадалов К. П., Дишко В. А., Слюсарчук В. Є., Підтикана Г. В., Григорьєва В. Г. (2017)
Музика Г. І. - Особливості розвитку генеративної сфери середземноморських і північноамериканських витких жимолостей в умовах інтродукції, Порохнява О. Л. (2017)
Піхало О. В. - Ретроспективний аналіз території парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі Києва, Омелянчук І. В. (2017)
Рахметов Д. Б. - Науково-інноваційні засади інтродукції, селекції та використання корисних рослин в Україні (2017)
Явний М. І. - Еколого-патологічний моніторинг санітарного стану в’язових порід Київського Полісся, Пузріна Н. В. (2017)
Яворовський П. П. - Ліс та потепління клімату (2017)
Ходус Е. В. - Интерпассивность как субъективный эффект современной медиакультуры: к постановке проблемы (2014)
Сладнева О. Г. - Харизма: религиозное измерение (2014)
Щедрин А. Т. - Ченнелинг: поиски метаантропологических измерений бытия разума во вселенной (по материалам Всемирной Паутины) (2014)
Кичкирук Т. В. - Вища економічна освіта в концепції синергетичної парадигми нелінійного мислення (2014)
Петрушкевич М. С. - Релігійна комунікація у контексті медіа-культури (2014)
Корх О. М. - Трансцендентні світи гендеру (2014)
Kuptsova T. A. - The feminine and masculine archetypes in the structure of a pagon myth (2014)
Краснокутський О. В. - Особливість прояву взаємозв'язку політичної та правової свідомості – розвитку ідеології державотворення за часів стародавнього сходу (2014)
Danylova T. V. - Eastern spiritual traditions through the lens of modern scientific worldview (2014)
Айтов С. Ш. - Когнітивні аспекти сучасної філософії історичного пізнання (2014)
Малівський А. М. - Антропологічна компонента онтології декарта (2014)
Усов Д. В. - Історико-філософські виміри взаємин політики та моралі (2014)
Зімарьова Ю. В. - Філософія на зламі епох (огляд подіі) (2014)
Кушнарьов С. - Заселення середнього Пооскілля українськими переселенцями в першій половині XVΙΙ ст. (2014)
Долженко Ю. - Краніологія похованих під кафедральним костелом Св. Петра і Павла у Луцьку в XVII–XX ст. (2014)
Левицький В. - Інкорпорація Правобережної України до Російської імперії та її вплив на розвиток церковного землеволодіння, Сидяга Б. (2014)
Скрипник А. - Особливості квартирування російських військ на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. (2014)
Фицик І. - Освіта як прояв самореалізації правобережної шляхти у першій половині ХІХ ст. (2014)
Луговий Б. - Система управління києво-подільськими військовими поселеннями (2014)
Жиленкова І. - Селянська громада в аграрній політиці уряду Російської імперії: оцінки та законодавчі ініціативи (2014)
Крижевський А. - Особливості викладання антикознавчих дисциплін в університеті Св. Володимира у кінці ХІХ ст. (2014)
Зуляк І. - Календарі "Просвіти” – важлива складова видавничої діяльності товариства (1869–1939 РР.) (2014)
Білобровець О. - Діяльність польських організацій націоналістичного спрямування на Правобережній Україні на початку ХХ ст. (2014)
Даниленко Р. - Більшовицький терор у Києві в лютому 1918 р. (2014)
Олійник М. - Антирадянське підпілля на Поділлі у 1921–1928 рр. (2014)
Фесенко В. - Наукові центри представників польської етнічної меншини в УСРР (УРСР) у 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Самсонюк Т. - Особливості ведення слідства у справах поляків арештованих на території Ровенщини у 1939–1941 рр. (2014)
Стельникович С. - Спортивне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (2014)
Іванов С. - Табори радянських військовополонених на Волині у роки німецької окупації (2014)
Волянюк С. - Карпатський рейд куреня "Бондаренка” у 1944 р. (2014)
Ільницький В. - Депортаційна політика як засіб утвердження радянської адміністрації у Західній Україні (1944–1954) (2014)
Якуніна К. - Функціонування свідків Єгови у Волинській та Ровенській областях у 1944–1953 рр. (2014)
Стоцький Я. - Вплив органів державної влади на мінімізацію діючої парафіяльної мережі римо-католицької церкви у західних областях України у 1944–1964 рр. (2014)
Дідух Т. - Особливості конфесійного життя Греко-католицької церкви на Тернопільщині у 1958–1964 рр. (2014)
Секо Я. - Розвиток українського шістдесятництва у 1965–1971 рр. (2014)
Деревінський В. - Кадрова політика та чисельність Народного Руху України у 1992–1999 рр. (2014)
Священко З. - Реорганізація селянського управління в Російській імперії на початку ХХ ст. (на матеріалах роботи особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості та редакційної комісії міністерства внутрішніх справ) (2014)
Руда О. - Національна політика Другої Речі Посполитої в освітній сфері (на прикладі Галичини) (2014)
Сокирська В. - Російсько-українські відносини у 20-х рр. ХХ СТ.: інституційний аспект (2014)
Подобєд О. - Фахове навчання та перекваліфікація українців у ДІПІ таборах Західної Німеччини й Австрії у 1945–1950 рр. (2014)
Покляцька В. - Протистояння СРСР та США у 1946–1979 рр.: засоби формування "образу ворога” (2014)
Корнієнко Н. - Питання українських виборів у слуханнях конгресу США 109 скликання (2014)
Ціватий В. - Європейський вимір інституту полісу: політико-дипломатичний і теоретико-методологічний аспект (2014)
Зимницька С. - Участь Єремії Вишневецького у подіях Національно-визвольної війни українського народу крізь призму польської та української історіографій (середина XVIII – середина ХХ ст.) (2014)
Гірна Н. - Іван Кревецький – представник державницького напряму в українській історіографії (військово-політичний аспект) (2014)
Васьків Н. - Публіцистична спадщина І. Франка як джерело до вивчення єврейського питання у Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Біла О. - Публікації про українську народність у волинській періодиці на межі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Кучернюк І. - Робота авторського колективу часопису "Рідний край” у висвітленні суспільно-політичного життя України 1905–1907 рр. (2014)
Чернік С. - Австро-сербський конфлікт 1914 р. у висвітленні газетної періодики України (2014)
Готкова Ю. - Українські друковані періодичні видання Кубані та Дону про українізацію в Північно-Кавказькому краї (1925–1932 рр.) (2014)
Футала В. - Партійно-політичне життя українців у міжвоєнній Польщі: сучасне українське бачення (2014)
Скакальська І. - Волинська українська еліта 1921–1939 рр. в інтерпретації вітчизняних і зарубіжних дослідників (2014)
Поліщук А. - Реалізація соціальної політики радянської держави на Поділлі у середині 1960 – середині 1980-х рр. ХХ ст. за матеріалами державних архівів України (2014)
Козакова О. - Сучасна історіографія дослідження історії та культури українських циганів радянського періоду (2014)
Чорна Н. - Роль Польщі в європейській інтеграції України: інтерпретації українських дослідників (2014)
Куций І. - Імагологія як стратегія дослідження цивілізаційних образів в українській історіографії (2014)
Сахновський О. - Європейський вимір історичної освіти в Україні: виклики та перспективи (2014)
Шарпатий В. - Телячий Ю. В. Українська літературно-мистецька інтелігенція в національно-культурному відродженні (1917–1921 рр.): |МОНОГР.| /Ю. В. Телячий. – Тернопіль: ТЕРНО - ГРАФ, 2014. – 600 с. (2014)
Москалюк М. - Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: монографія |за заг. ред. В. М. Орлика|. –Кіровоград: В–во "КОД”, 2014. – 360 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кармазіна М. С. - Підґрунтя формування регіональних політичних режимів в Україні (2017)
Ротар Н. Ю. - Інституційний дизайн регіонального політичного режиму у Чернівецькій області (2017)
Бевз Т. А. - Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації (2017)
Яремчук В. В. - Специфіка формування та проявів регіонального політичного режиму у Львівській області (2017)
Кармазіна М. С. - Оцінка західними інформаційними ресурсами загроз і перспектив України (2017)
Бевз Т. А. - Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії (2017)
Бевз Т. А. - Особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиріччя ХХІ ст. (2017)
Кривошеїв В. В. - Ментальні ризики в ракурсі "Ми" - "Вони" (2017)
Гон М. М. - Інший на маргінесі української колективної пам’яті (2017)
Ладний Ю. А. - Етнополітика української національної революції 1917-1921 рр.: методологічний аспект (2017)
Литвин В. С. - Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного управління: теоретико-методологічний зріз (2017)
Нагорняк І. М. - Ініціатива ЄС "Східне партнерство". Інституційні основи, завдання та перспективи змін (2017)
Відомості про авторів (2017)
Білоскурський Р. Р. - Екологічне підприємництво в Україні: стан та пріоритети розвитку (2017)
Іванишина Г. С. - Функціонування ринку виробів з дорогоцінних металів і каміння в Україні: сучасний стан та перспективи (2017)
Ігнатенко О. С. - Інвестиційне кредитування агропромислового комплексу: теорія і практика (2017)
Кальницька М. А. - Основи регулювання соціального розвитку України (2017)
Мілашовська О. І. - Генезис розвитку та оцінка сфери гостинності, Шитікова Т. В. (2017)
Молнар Д. І. - Контроль якості продуктів харчування і можливості України гармонізації стандартам ЄС, Чорій М. В., Рубіш М. А. (2017)
Росола У. В. - Сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції (2017)
Свидрук І. І. - Концептуальні основи становлення креативної економіки (2017)
Черленяк І. І. - Виклики та бар’єри розвитку національного консалтингового бізнесу, Довба І. В., Клев’яник В. Ю. (2017)
Черничко Т. В. - Ефективність антиінфляційної політики в Україні та колишніх республіках Радянського Союзу, Черничко С. Ф. (2017)
Азарова А. О. - Комплексна цільова програма оптимізації маркетингової політики вітчизняних підприємств на основі СППР "Солон-2", Павлов С. В., Логвинюк М. П. (2017)
Алшарф Ібрагім А. М. - Контроль та управління ефективністю діяльності медичних закладів (2017)
Ілляшенко С. М. - Теоретико-методичні засади вибору напрямів комерціалізації знань на промислових підприємствах, Рот-Сєров Є. В. (2017)
Кулиняк І. Я. - Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств, Базарко С. В. (2017)
Маргіта Н. О. - Практичні аспекти застосування теорії обмежень, Маргіта М. В. (2017)
Польова Т. В. - Оцінка ефективності використання виробничих запасів як підґрунтя для прийняття зважених управлінських рішень, Рєзнік А. С. (2017)
Гарапко Е. В. - Методичні підходи до типології малих міст як наукова основа управління їх розвитком (2017)
Головко О. М. - Аналіз особливостей і перспектив розвитку санаторіїв Закарпаття, Гоблик-Маркович Н. М., Горват Е. С. (2017)
Ліба Н. С. - Реалізація державно-приватного партнерства у системі регіональної промислової політики (2017)
Папп В. В. - Бренд території міста в контексті стратегічного управління сферою туризму, Лужанська Т. Ю., Бошота Н. В. (2017)
Holovachko V. M. - Accountant of the 21th century, Maksymenko D. V., Turok M. M. (2017)
Нестерова С. В. - Обґрунтування доцільності калькулювання витрат на підприємстві, Лизанець А. Г. (2017)
Pol`ova T. V. - Accounting and analytical provision of the process of cost management and its optimization, Dereyko Yu. O. (2017)
Holovachko V. M. - Local taxes as a source of filling the local budget in the conditions of decentralization, Babalik K. O. (2017)
Ігнатишин М. В. - Прогнозування показників субсидування на основі аналізу рядів динаміки, Ігнатишин М. І. (2017)
Клапків Ю. М. - Конфлікт інтересів у діяльності страхових посередників (2017)
Леснік Т. М. - Вплив макроекономічних показників на курс національної валюти: регресійний аналіз (2017)
Черничко С. Ф. - Банківський сектор економіки України: огляд основних тенденцій і перспектив розвитку, Черничко С. С., Пелехач І. І. (2017)
Мікловда В. П. - Системне дослідження ринку праці (рецензія на монографію: Гоблик В. В., Токар Я. І. "Регулювання депресивних ринків праці в умовах економічної трансформації") (2017)
Содержание (2017)
Афанасенко К. А. - Оценка влияния условий формования стеклопластиков на основе полиэпоксидных связуючих на изменение линейной скорости распространения пламени, Михайлюк А. П. (2017)
Васильченко А. В. - Оценка огнестойкости стальных колонн каркаса со вспучивающимся огнезащитным покрытием (2017)
Виноградов С. А. - Розробка системи пожежогасіння газонаповненою піною, Шахов С. М., Присяжнюк В. В. (2017)
Григоренко О. М. - Дослідження показників пожежної небезпеки епоксиполімерів для вогнезахисту деревини, Михайлюк О. П. (2017)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование испарения бензина через слой гранулированного пеностекла (2017)
Деревянко А. А. - Расчет расхода порошково-газовой смеси через выпускной насадок порошковой автоматической системы пожаротушения, Литвяк А. Н. (2017)
Дуреев В. А. - Учет модели пористого тела в поверхностном разрушении композиционного покрытия (2017)
Кальченко Я. Ю. - Ідентифікація параметрів при визначенні динамічних характеристик теплових пожежних сповіщувачів, Абрамов Ю. О. (2017)
Коровникова Н. И. - Снижение горючести модифицированного целлюлозного волокна, Олейник В. В. (2017)
Кулаков О. В. - Особливості застосування методу захисного кута при проектуванні блискавкозахисту об’єктів, Катунін А. М., Лісін О. С. (2017)
Ларін О. М. - Дослідження поперечної жорсткості матеріалу пожежного рукава типу "Т" діаметром 77 мм з урахуванням неоднорідності його структури, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю. (2017)
Левтеров А. А. - Методы идентификации процесса горения целлюлозосодержащих материалов на основе эффекта акустической эмиссии, Тютюник В. В., Калугин В. Д. (2017)
Луценко Ю. В. - Визначення часу захисної дії газозахисного спецодягу при впливі суміші токсичних речовин в умовах пожежі, Миргород О. В. (2017)
Мурин М. Н. - Определение максимального количества оросителей дренчерной секции автоматических систем водяного пожаротушения, Бондаренко С. Н., Литвяк А. Н. (2017)
Петухова О. А. - Обґрунтування вибору характеристик складових пожежного кран-комплекту, Горносталь С. А., Щербак С. М. (2017)
Росоха C. В. - Исследование траекторий движения струй гелеобразуйщих составов, Сыровой В. В., Остапов К. М. (2017)
Роянов О. М. - Визначення впливу характеристик резервуарів на інтенсивність випаровування світлих нафтопродуктів під час проведення в них примусової вентиляції, Гарбуз С. В. (2017)
Saveliev D. - Influence of consumption rate and drying time of gel- forming systems on thier fire retardant properties when applied to coniferous forest litter (2017)
Савченко А. В. - Перспективы использование огнетушащих бинарных гелеобразующих систем с морской водой в качестве катализатора гелеобразовния, Островерх О. А. (2017)
Salamov D. - The moment of inertia of the jet of extinguishing agent, Tischenko E., Basmanov A., Abramov Y. (2017)
Сенчихин Ю. Н. - Обоснование исходных данных для прогнозирования аварийной обстановки при разработке оперативных планов пожаротушения на аэропорты гражданской авиации, Аветисян В. Г. (2017)
Скородумова О. Б. - Разработка состава огнестойких покрытий защитных костюмов пожарных на основе щелочных золей тетраэтоксисилана, Тарахно Е. В., Крадожон В. А., Потоцкий Е. С. (2017)
Тесленко А. А. - Оценка влияния климатических условий на критерии пожарной опасности наружных установок (2017)
Трегубов Д. Г. - Залежність концентраційних меж поширення полум’я від енергії джерела запалювання та температури середовища (2017)
Фещук Ю. Л. - Експериментальні дослідження поведінки дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням в умовах пожежі, Поздєєв С. В., Ніжник В. В. (2017)
Харламов В. В. - Формалізація задачі підвищення продуктивності системи водопостачання при ліквідації природних пожеж, Тарасенко О. А. (2017)
Чернуха А. А. - Ефективність вогнезахисного просочувального засобу екосепт для деревини дубу, Безуглов О. Є., Вачков І. Ю. (2017)
Чиркина М. А. - Возможность использования экологически-чистых пенообразователей для тушения пожаров, Савельев Д. И., Питак О. Я. (2017)
Список авторов (2017)
Выходные данные (2017)
Богданович В. Ю. - Когнітивний підхід до визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру в системі забезпечення воєнної безпеки, Свида І. Ю., Сиротенко А. М. (2017)
Гриб Д. А. - Эволюционно-инновационный подход к разработке сложных образцов вооружения и военной техники, к формированию и реализации стратегии развития системы вооружения вооруженных сил государства, Демидов Б. А., Кучеренко Ю. Ф., Хмелевская О. А., Гридина В. В., Михалева Л. В. (2017)
Денисов А. И. - Контур тока для системы запуска газотурбинного двигателя вертолета с беcколлекторной электромашиной постоянного тока, Бурсала А. Л., Бурсала Е. А., Шаповалов О. Л., Башинский К. В. (2017)
Lanetsky B. - Scientific-methodical statements on assessment technical and economic efficiency of works directed for extension of surface-to-air missiles` assigned measures, Luk'yanchuk V., Lisovenko V., Terebuha I. (2017)
Лезік О. В. - Основні положення методики побудови бойового порядку зенітних засобів при прикритті вибухонебезпечних об'єктів, Піскунов С. М., Волков А. Ф., Седзюх В. В. (2017)
Макаров С. А. - Дослідження умов електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів повітряної рухомої й радіолокаційної служб та засобів транкінгового зв’язку у смузі частот 136…174 МГц, Московченко І. В., Лєбєдєв В. О., Павліченко О. А. (2017)
Волков С. Л. - Загальні проблеми розвитку кіберфізичних систем, Щербина Ю. В. (2017)
Сальник В. В. - Метод підтримки маршрутів передачі даних в мобільних радіомережах військового призначення на основі нечіткої логіки, Сальник С. В., Стрєла Т. С., Олексенко В. П. (2017)
Шабанова-Кушнаренко Л. В. - Протокол RACPwP иерархической плановой системы для задач с высокой критичностью, Борисова Н. В., Чередниченко О. Ю., Гонтарь Ю. Н. (2017)
Shyshatskyi A. - Method of multicriterial evaluation of the state of the special purposes of radio communication system channels, Zhuk O., Zhyvotovskyi R., Zhuk P. (2017)
Antonov A. - Is it possible to deter an opponent who uses "hybrid tactics"?, Bzot V., Kuzhel I. (2017)
Pievtsov H. - The analysis of terrorist attacks in Ukraine based on open-source data set, Feklistov A. (2017)
Ivanets H. - State emergency service of Ukraine units' potential mission effectiveness during emergency response assessment model, Ivanets M., Safarova H. (2017)
Трофименко П. Є. - Корпусна артилерія армій СРСР і Німеччини на початку та в ході Другої світової війни, Латін С. П., Матузко Б. П., Супрун О. Ф. (2017)
Біленко О. І. - Методика зниження енергії віддачі стрілецької зброї для сил безпеки, Першина К. В., Павлов Д. В. (2017)
Лисенко Д. Е. - Формалізація характеристик якості функціональних аспектів організаційно-технічної системи на основі теорії кваліметрії, Дмитришин Д. В., Лисенко Е. В. (2017)
Семененко О. М. - Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий рік, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Василенко С. П., Зубрицька Г. Г., Кремешний О. І. (2017)
Тимощук О. М. - Критерій оптимальності процесу технічного обслуговування суднових комплексів, Дакі О. А., Коломієць О. М., Трофименко І. В. (2017)
Яковлев М. Ю. - Удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування, Рижов Є. В., Сакович Л. М., Аркушенко П. Л. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Слово до читача (2017)
Рудич Ф. - Президенти сучасної України (2017)
Зеленько Г. - Фактори розмежування політичних сил в країнах Вишеградської групи (2017)
Кочубей Л. - Особливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій в Україні (2017)
Ляшенко Т. - Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі (2017)
Балабан Р. - Дослідження явища суспільного протесту у Російській Федерації (за матеріалами дисертацій російських науковців 1991 - 2016 років) (2017)
Брехаря С. - Українських бізнес: від економічної раціональності до корпоративно-соціальної відповідальності (2017)
Кононенко Н. - Гібридні цінності як чинник, що гальмує модернізацію України (2017)
Щербенко Е. - Український політичний дискурс і проблема громадянської релігії (2017)
Мачуський В. - Політична еліта: визначення стратегічного курсу України на сучасному етапі (2017)
Чорний О. - Проблема участі держави в організації сучасної політичної науки в Україні (2017)
Барановський Ф. - Вплив громадського суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції: український контекст (2017)
Кудряченко А. - Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей, Солошенко В. (2017)
Ганжуров Ю. - Парламентсько-урядова комунікація як модель політичного дискурсу (2017)
Трофимов Е. - "Гражданский контроль" в моноцентрической политии (на примере Российской Федерации) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Adamenko Yu. I. - Peculiarities of assignment of rolling bearing mounting and parameters of geometric accuracy of mounting surfaces of shafts and frames, Herasymchuk О. М., Kozachok А. О. (2017)
Жбанова О. М. - Модифікування сталі 35ГЛ імпульсним струмом при кристалізації, Саітгареєв Л. Н., Бялік Г. А., Скідін І. Е. (2017)
Kulik Т. І. - Effect of orientational strengthening of polymeric material on mechanical properties of products (2017)
Лоєв В. Ю. - Зв’язок мікрорельєфу поверхонь пар тертя з інтенсивністю їх зношування при нестаціонарних умовах експлуатації, Лещенко Б. М., Тимощук А. М. (2017)
Ночвай В. М. - Рішення задачі надійності в процесі ремонту пластин коробок преса силікатної цегли (2017)
Степчин Я. А. - Особливості моделювання теплофізичних процесів зони різання в системі SOLIDWORKS SIMULATION, Степчин О. А. (2017)
Абрамович А. О. - Дихотомічне розрізнення металу на чорний-кольоровий за допомогою спектрального аналізу, Мрачковський О. Д., Фурманчук В. Ю. (2017)
Титул, зміст (2018)
Защепкіна Н. М. - Удосконалення методу визначення пилопроникності матеріалів, Мелконян А. А., Довгалюк Р. Ю., Недобойко С. О. (2017)
Щербань Л. О. - Інноваційні технології дизaйн-пpоектувaння сучасного одягу, Костогриз Ю. О., Керсновська В. В., Кривенька Н. В., Іваницька В. О. (2018)
Зімчук І. В. - Методика ідентифікації параметрів моделей об’єктів управління автоматичних слідкувальних систем, Іщенко В. І., Охрімчук І. А. (2017)
Маркова А. В. - Вивчення взаємодії художньо-композиційних характеристик неофутуристичного напрямку та біонічного формоутворення для проектування сучасних колекцій, Науменко Н. О., Чебанова А. Л., Ніколаєва Т. І. (2018)
Каращук Н. М. - Дослідження залежності електродинамічних характеристик щілини, прорізаної у прямокутному хвилеводі, від зміни її розмірів та положення, Черкес О. П., Сидорчук О. Л. (2017)
Кисіль С. С. - Особливості формування інтер’єру сучасних арт-центрів на базі вбудовано-прибудованих громадських приміщень, Прядкіна О. О. (2018)
Коломієць Р. О. - Використання генераторів холодної плазми у медицині, Нікітчук Т. М., Грек О. В. (2017)
Заварзін О. О. - Особливості формування дизайну центру дозвілля для молоді, Родіна А. В. (2018)
Нагорнюк О. А. - Спосіб "сліпого" визначення несучої частоти радіосигналів з лінійною цифровою модуляцією (2017)
Косенко Д. Ю. - Меблі для гнучкого навчального простору в умовах обмеженої площі класного приміщення, Жембровська Т. Ю., Чебикіна М. В., Донець К. В. (2018)
Павлюк В. В. - Побудова автоматичного квазідоплерівського радіопеленгатора за технологією програмновизначеного радіо (2017)
Миролюбова О. В. - Удосконалення технологічних параметрів виконання ниткових з’єднань при виробництві шкіргалантерейних виробів, Бабич А. І. (2018)
Прилипко О. І. - Аналітично-імітаційне моделювання впливу всіх видів виробництв на стан атмосфери та шляхи його поліпшення, Овезгельдиєв А. О. (2017)
Чертенко Л. П. - Розробка оригінального дизайну взуття з використанням функцій 3D моделювання, Тукало Н. М., Гаркавенко С. С. (2018)
Rudyk А. V. - Analysis of the errors of MEMS accelerometers by the Allan variation method (2017)
Чертенко Л. П. - Розробка методу проектування форми колодки для модельного взуття на основі індивідуальних параметрів стопи, Марфійчук М. М. (2018)
Черепанська І. Ю. - Нейронна мережа як складова системи підтримки прийняття рішень при управлінні якістю виготовлення об’єктів виробництва у механообробці, Сусік О. А. (2017)
Савчук О. В. - Дослідження якості друкованих малюнків, нанесених на трикотажне полотно різними способами, Галавська Л. Є. (2018)
Єфремов М. В. - Структура проектування інтелектуального агента та можливості його виконання, Єфремов В. М., Єфремов Ю. М. (2017)
Березін Л. М. - До розрахунку параметрів ланцюгового приводу механізму накатування полотна круглов'язальної машини, Малик П. О. (2018)
Ляшенко А. В. - Застосування алгоритму на основі дескриптора кольору в розпізнаванні лапароскопічних відеозображень, Годлевський Л. С., Баязітов Д. М., Бузиновський А. Б. (2017)
Кошель С. О. - Дослідження магазинного завантажувального пристрою для машини ДН, Кошель Г. В., Бондаренко П. В., Губін Є. В. (2018)
Колодницька Р. В. - Застосування методу максимуму ентропії для аналізу стану крапель в біопаливо-повітряних сумішах, Москвін П. П., Добряков В. Л., Очич В. М. (2017)
Кошель С. О. - Дослідження механізму голки швейної машини для виконання зигзаг-строчки, Кошель Г. В., Перфілов Р. М. (2018)
Мельничук С. В. - Шляхи покращення екологічності автобусів в умовах їх експлуатації на пасажирських маршрутах міст, Рафальський О. І., Чуйко С. П. (2017)
Павленко В. М. - Оцінювання ефективності використання рекуператора в системах вентиляції офісних приміщень, Ткаченко Д. О. (2018)
Бойко В. В. - Дія вибуху розосередженого заряду в скельних ґрунтах, Кузьменко А. О., Чала О. М., Хлевнюк Т. В., Хлевнюк Д. В. (2017)
Голубєв Л. П. - Настройка і модифікація програмного забезпечення станка з ЧПУ, Ківа І. Л., Рафальський О. С., Шинкаренко Ю. В. (2018)
Зуєвська Н. В. - Зміна фізико-хімічного складу ґрунтів у зоні техногенного впливу в міських умовах, Шайдецька Л. В., Булітко К. О. (2017)
Литвинов В. А. - Аудентифікація користувача в автоматизованих мікропроцесорних системах, Ніколаєв В. В., Голубєв Л. П. (2018)
Kalchuk S. V. - New approaches to the implementation of the mining technology of dimension stone using a close-set drilling (2017)
Черевач Я. Ф. - Сучасні методи цинкування: переваги та недоліки, Кислова О. В. (2018)
Кондратець В. О. - Оптимізація прогнозування розрідження пульпи у кульових млинах при змінній витраті води в піски класифікатора, Мацуй А. М. (2017)
Шевчук А. В. - Порівняльна характеристика електролітів блискучого олов’янування, Крюкова О. А. (2018)
Korobiichuk V. V. - European integration: treatment of stone processing enterprises waste in Ukraine, Sidorov О. М., Sobolevskyi R. V., Shlapak V. O., Kryvorushko А. О. (2017)
Кульбовська О. А. - Процес анодування алюмінію (2018)
Луценко С. А. - Методика определения объемов вскрышных работ при увеличении производительности карьера по руде (2017)
Шестерик А. С. - Процес олов’янування: огляд (2018)
Поплавський В. А. - Фізичні та технологічні чинники формування детонації здатності свердловинних зарядів емульсійних вибухових речовин, Кравець В. Г., Шукюров А. М., Павленко В. В. (2017)
Слободянюк В. К. - Вплив взаємного розташування вибоїв на положення оптимальної точки звозу гірничої маси і аналітичне визначення її координат, Максимов І. І., Слободянюк Р. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік за монацитом гранітоїдів гайсинського комплексу (Росинсько-Тікицький мегаблок Українського щита), Бухарєва К. С., Курило С. І., Довбуш Т. І., Зюльцле О. В. (2017)
Рудько Г. І. - РКООН запасів і ресурсів корисних копалин як інструмент гармонізації світових класифікацій (2017)
Кочетков С. І. - Про причини самозаймання вугілля, Войтенко Ю. І. (2017)
Зінчук М. М. - Про продуктивність різних типів кімберлітів (2017)
Бондар Г. М. - Роль постседиментаційних процесів в утворенні колекторських властивостей гірських порід (2017)
Макогон В. В. - Деякі особливості вторинних теригенних колекторів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини на великих глибинах (2017)
Рудько Г. І. - Структура та головні складники геолого-економічної оцінки нафтогазоносних ділянок надр, Михайлів І. Р. (2017)
Пам’яті Віктора Петровича Лебедя (2017)
Лебідь В. П. - Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у східному регіоні України. Стаття 4. До методики пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі (2017)
Бала Г. Р. - 4-а Міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування" (2017)
Алієв Х. М. - Зарубіжний досвід упровадження дистанційного навчання в університетах (2017)
Бхіндер Н. В. - Відомча професійна підготовка прикордонників у Республіці Індія (2017)
Гупік О. М. - Роль декоративно-прикладного мистецтва в становленні сучасної деревообробної справ (2017)
Мостіпака Т. П. - Роль здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору (2017)
Музиченко С. В. - Принципи використання інформаційних технологій у навчальному процесі (2017)
Рогозіна О. В. - Науково-дослідницька діяльність як компонент самоосвіти і самореалізації особистості (2017)
Сокол М. О. - Експлікація поняття "якість вищої освіти" (зарубіжний досвід) (2017)
Ніколаєнко Л. І. - Мультимедійні технології як засіб розвитку музично-творчих здібностей дітей 6-7-річного віку (2017)
Охріменко Л. С. - Педагогічне обґрунтування варіативного модуля "Історія українського костюма" для учнів 10–11 класів (2017)
Андрєєв А. М. - Місце інформаційних технологій у процесі формування в майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів (2017)
Антонюк Д. С. - Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів (2017)
Базильчук О. В. - Ізраїльський досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах, Базильчук В. Б. (2017)
Бардус І. О. - Визначення закономірностей розвитку програмного забезпечення комп’ютерної техніки як умова фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Барканов А. Б. - Технічне конструювання в агротехнічних коледжах як метод мотивації до вивчення фізики (2017)
Безкопильний О. О. - Здоров’язбережувальна компетентність як важлива складова професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи в основній школі, Матусевич А. М. (2017)
Білик В. Г. - Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у вищих навчальних закладах у контексті сучасної парадигми вищої освіти (2017)
Бусленко О. М. - Роль навчальної дисципліни "Робота в матеріалі" у фаховій підготовці сучасного вчителя технології (2017)
Voitovska O. - Terminology of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education (2017)
В’яла О. М. - Понятійний апарат формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності, Путров С. Ю. (2017)
Гевко І. В. - Особливості чинників професійної спрямованості та компетентності учителів технологій (2017)
Горбунов Л. В. - Методологія інтерактивного навчання у вищій школі, Звягінцева О. В., Ворфоломєєва В. І. (2017)
Даннік Л. А. - Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців технологічної освіти (2017)
Данченко І. О. - Діагностика та аналіз рівнів готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів: констатувальний етап педагогічного експерименту (2017)
Дирда І. А. - Реалізація підходів до розвитку полікультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови (2017)
Жигірь В. І. - Застосування педагогічних задач у професійній підготовці майбутнього вчителя (2017)
Kazishvili Giorgi - Service quality assessment in the retail trade enterprises (case of Gori region) (2017)
Kravchenko Y. V. - Training future teacher of physical culture at high educational establishments as the priority direction of high physical-cultural education, Konoval'skaya L. O., Suschenko L. P. (2017)
Кривильова О. А. - Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Мельниченко Р. К. - Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи (2017)
Мосіюк О. О. - UX проектування сайтів як основа підготовки спеціалістів web-дизайну (2017)
Панченко Л. Ф. - Інформаційні технології як фактор прозорих та відтворювальних досліджень, Самовілова Н. О. (2017)
Рускуліс Л. В. - Семінар у методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2017)
Самборська О. В. - Педагогічні умови підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів (2017)
Соломенко А. О. - Методична система розвитку критичного мислення студентів у процесі вивчення теоретичної фізики (2017)
Солтик О. О. - Визначення зв’язку між індивідними якостями вчителя фізичної культури і показниками його професійної надійності (2017)
Сорочак А. П. - Особливості викладання предмета "Програмне забезпечення інженерних розрахунків" для іноземних студентів з англійською мовою навчання, Федак С. І. (2017)
Стешенко В. В. - Характеристика предметної галузі професійної діяльності сучасного вчителя трудового навчання та технологій, Стешенко Б. В. (2017)
Токарська О. А. - Інформатична компетентність учителя як чинник педагогічної творчості (2017)
Школа О. В. - Навчальна програма узагальнення знань студентів з курсу теоретичної фізики (2017)
Любарець В. В. - Інформаційно-освітнє середовище ВНЗ як фактор професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців сфери туризму (2017)
Воробйова О. П. - Нормативно-правове регулювання в галузі вищої освіти: сучасний стан (2017)
Карплюк С. О. - Аналіз деяких вітчизняних інформаційно-аналітичних web-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищих школах (2017)
Вихідні дані (2017)
Боднар О. А. - Особливості формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах, Кучер В. А. (2017)
Борисюк І. О. - Формування системи управління витратами підприємства, Семеняка Я. В. (2017)
Бурковська А. В. - Сучасні особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств України, Шкапоєд В. К. (2017)
Вядрова І. М. - Вплив структури депозитного портфеля банку на формування інвестиційного ресурсу, Герцл І. В. (2017)
Гавриленко В. О. - KRIZІS-діагностика в антикризовому управлінні (2017)
Горбач Т. О. - Теоретичні основи дослідження якості облікової інформації в бухгалтерській (фінансовій) звітності, Дрозд С. С., Федорик П. І. (2017)
Дубініна М. В. - Концепція формування резервів як об’екта бухгалтерського обліку, Гомелько Н. Г., Дубінін В. А. (2017)
Іванова С. Є. - Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків, Вядрова І. М. (2017)
Калюжна О. В. - Зарубіжний досвід використання енергозберігаючих технологій в сільському господарстві, Пушкаревський А. В., Хижняк Д. В. (2017)
Ковальова О. В. - Структурна політика як механізм здійснення трансформацій економіки (2017)
Костюченко В. М. - Передумови запровадження обліку та оподаткування операцій із криптовалютами в Україні, Малиновська А. М., Мамонова А. В. (2017)
Кошель Г. М. - Ефективність управління кредитним портфелем в умовах економічної нестабільності, Вядрова І. М. (2017)
Кушнарьова А. А. - Сутність та значимість фінансових результатів діяльності комерційного банку (2017)
Лугова О. І. - Відновлення бухгалтерського обліку підприємства: передумови та сутність, Крижановська Н. М., Іванова І. В. (2017)
Лункіна Т. І. - Оцінка соціально-орієнтованої політики у банківських установах України, Каратай Т. М. (2017)
Литвиненко К. О. - Роль та місце транснаціональних корпорацій в глобалізації, Коляда С. П. (2017)
Малиновська І. О. - Сутність активних операцій комерційних банків (2017)
Мікуляк К. А. - Застосування кластеризації для визначення конкурентних переваг банківських установ (2017)
Ракицька С. О. - Використання матричних методів портфельного аналізу при проектуванні вертикально-інтегрованої будівельної структури, Жусь О. М. (2017)
Сердечна Ю. С. - Методичні основи управління страховим портфелем, Шишпанова Н. О. (2017)
Сидорчук Я. Ю. - Особливості підходів щодо визначення і оцінки платоспроможності та ліквідності банківських установ (2017)
Степанова І. В. - Моніторинг і прогнозування інвестиційних процесів в АПК України (2017)
Тимошенко А. О. - Стратегічні напрями реформування фіскальної політики України (2017)
Уланчук В. С. - Інноваційні технології обробітку ґрунту та ефективність їх застосування при вирощуванні зернових культур на Черкащині, Загребельний Б. В. (2017)
Чебан Ю. Ю. - Відпустка: теоретичні аспекти, Дворніцька Т. П., Ендрес В. С. (2017)
Шишпанова Н. О. - Бюджетна політика регіону: теоретична концептуалізація, Шатохін І. Ю. (2017)
Гороховець Ю. А. - Підходи щодо удосконалення обліку нематеріальних активів потребам вартісно-орієнтованого управління (2017)
Іванков В. М. - Застосування стратегічних концепцій управлінського обліку для забезпечення інформаційних потреб інноваційного менеджменту (2017)
Лукан О. М. - Аналіз ефективності та напрямки оптимізації витрат маркетингової діяльності на підприємствах хлібопекарської галузі (2017)
Правдюк Н. Л. - Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки (2017)
Самчук К. І. - Облікове забезпечення мотивації працівників як метод підвищення ефективної діяльності підприємства (2017)
Семенець А. П. - Організаційно-методичні положення аудиту операцій з електронними грошима (2017)
Швець Ю. О. - Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: основні проблеми та перспективи розвитку, Бутенко А. А. (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Напрямки розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур (2017)
Абасов В. А. - Аудит ефективності IT-систем стратегічних об’єктів державного управління (2017)
Бобух С. О. - Ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні (2017)
Гармідер Л. Д. - Основні фактори економічного зростання держави, Вакарчук Т. С. (2017)
Доброскок С. С. - Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів (2017)
Koniusz М. - Wpływ komunikacji na realizację celów organizacji publicznej (2017)
Кубатко О. В. - Методика оцінки рівня синхронізації та однорідності флуктуацій еколого-економічного розвитку (2017)
Trachuk А. R. - Selecting the group method of data handling as one of the most perspective algorithmes for building a predictive model of petroleum consumption in the system of energy balance of Ukraine (2017)
Корбут К. Є. - Трудовий потенціал підприємства: поняття, складові та методи оцінювання (2017)
Крутова А. С. - Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності, Янчев А. В. (2017)
Кулаковський Т. Ю. - Когнітивний підхід у вивченні феномену підприємця (2017)
Кучменко В. О. - Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства, Загоровська В. В. (2017)
Муляр т. С. - Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств, Головач К. С. (2017)
Nonik V. V. - Formation of sustainable development reporting social component as economic security management element, Baryshnikova О. М. (2017)
Євдокимов В. В. - Міграція біженців як фактор перерозподілу людських ресурсів у світі: проблеми розвитку економіки в умовах конфлікту, Шиманська К. В. (2017)
Виговська Н. Г. - Удосконалення нормативної регламентації оцінки кредитоспроможності позичальника, Виговський В. Г. (2017)
Войтович І. - Використання адаптивного тестування в навчальному процесі вищого навчального закладу, Іващенко А. (2014)
Голодюк Л. - Формування математичних понять в учнів основної школи у процесі виконання навчально-дослідницьких завдань (2014)
Гриценко В. - Методи й засоби візуального проектування сучасних інформаційних систем (2014)
Нічишина В. - Про реалізацію інтегративного навчального курсу у процесі підготовки майбутніх учителів математики (2014)
Слободяник О. - Використання Google сервісів для контролю самостійної роботи учнів (2014)
Чінчой А. - Використання археологічного матеріалу на уроках математики (2014)
Шульга Н. - Синергетичний підхід до формування змісту дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" в економічних ВНЗ (2014)
Бузько В. - Запровадження інтегральної педагогічної технології як засобу реалізації допрофільної підготовки школярів до фізики, Величко С. (2014)
Головко М. - Розвиток проблеми диференціації навчання у вітчизняній дидактиці фізики як передумова становлення профільної школи (2014)
Желонкина Т. - Структура урока физики как целостная система, Лукашевич С., Максименко Н. (2014)
Забара О. - Розвиток фахової підготовки майбутніх учителів фізики сучасними засобами експериментування (2014)
Каленик М. - Формування поняття фізична величина в учнів основної школи (2014)
Лазаренко Д. - Експериментальне дослідження результативності методики навчання механіки у профільній школі (2014)
Мерзликін О. - Наступність та неперервність формування дослідницьких компетентностей старшокласників та студентів у навчанні фізики, Єчкало Ю. (2014)
Мусатова О. - Технологія розв’язування навчальних фізичних задач як засіб допрофільної підготовки учнів (2014)
Петриця А. - Інформаційні технології та цифрові лабораторії у навчальному фізичному експерименті (2014)
Сальник І. - Реалізація адаптаційної функції навчального експерименту у процесі профільного навчання фізики (2014)
Сірик Е. - Лабораторний експеримент з хвильової оптики в умовах профільного навчання фізики (2014)
Тукало М. - Віртуальні інформаційні засоби для інтернет-підтримки навчального хімічного експерименту в профільній школі (2014)
Шершнев Е. - Методика поурочного планирования, Желонкина Т., Лукашевич С. (2014)
Кобилянський О. - Практичні аспекти формування компетентності фахівців, Кобилянська І. (2014)
Мартинюк М. - Системно-функціональний підхід як засіб удосконалення фахової і професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців природничо-наукових спеціальностей у вищій школі в умовах ступеневої освіти, Декарчук М., Хитрук В. (2014)
Сичікова Я. - Змістовий компонент компетентнісно-орієнтованої методичної системи підготовки майбутніх учителів (2014)
Вихідні дані (2014)
Баранник В. - Технология балансированной обработки динамического видеоресурса для снижения информационной интенсивности в инфокоммуникационных системах, Тарасенко Д., Баранник Д., Медведев Д. (2017)
Рябова Л. - Cравнительный анализ методов бинаризации изображений радужной оболочки глаза, Мазур Я., Вишневская Н. (2017)
Терейковский И. - Cистема выявления кибератак, Корченко А. (2017)
Лімарь І. - Класифікація атак на квантові системи передавання конфіденційних даних, Васіліу Є., Рябуха О., Жмурко Т. (2017)
Федотова-Півень І. - Шляхи задоволення потреб сучасної кібербезпеки в рамках протидії методам комп’ютерної лінгвістичної стеганографії, Тарасенко Я. (2017)
Кобозєва А. - Особливості нового підходу до вирішення проблеми виявлення порушень цілісності цифрових зображень в різних форматах збереження, Бобок І. (2017)
Грищук Р. - Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації в автоматизованих банківських системах, Євсеєв С. (2017)
Гізун А. - Застосування механізму кореляції інцидентів/потенційних кризових ситуацій для оцінювання рівня критичності поточної ситуації в інформаційній сфері, Лозова І., Трикуш О. (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Lozynskyi V. - The first year of implementing a new concept of the journal "Mining of Mineral Deposits" of the National Mining University, Sai K., Vvedenska T. (2017)
Сахно І. - Локальне укріплення підошви виробок, що підтримуються в зруйнованому масиві, Ісаєнков О., Родзін С. (2017)
Mamaikin O. - Coal industry in the context of Ukraine economic security, Kicki J., Salli S. Horbatova V. (2017)
Vovna O. - Improving efficiency of information measurement system of coal mine air gas protection, Zori A., Laktionov I. (2017)
Коболев В. - Структурно-тектонические и флюидо-динамические аспекты глубинной дегазации мегавпадины Черного моря (2017)
Kovalevska I. - Research into rock pressure manifestations in interstratal rocks during descending and simultaneous mining of C9 and C10Top coal seams, Symanovych H., Barabash M., Snihur V. (2017)
Четверик М. - Изучение скорости развития деформаций в массиве на основе маркшейдерских наблюдений на земной поверхности, Бубнова Е., Бабий Е. (2017)
Кожевников А. - Методика визначення втрат тиску в потоці промивної рідини в гідравличній системі колонкового снаряду, Дреус А., Баочанг Л. (2017)
Mandryk O. - Formation peculiarities of physical and chemical composition of highly mineralized edge water, Pukish A., Zelmanovych A. (2017)
Бузило В. - Исследование напряженно-деформированного состояния массива при отработке свиты пологих пластов, Савельева Т., Сердюк В., Савельев В., Демченко Ю. (2017)
Krupnik L. - Technology of micro-cement injection of destroyed and fractured massif at orlovsky mine, Shaposhnik Yu., Shaposhnik S., Konurin A. (2017)
Маланчук З. - Результати досліджень видобутку бурштину гідромеханічним способом, Корнієнко В., Маланчук Є. (2017)
Fomychov V. - Computational model for evaluating the state of geomechanical systems during computing experiments, Pochepov V., Fomychova L., Lapko V. (2017)
Перков Е. - Утилизация золы-уноса Приднепровской ТЭС, Перкова Т. (2017)
Ботузова Ю. - Використання програмних засобів під час навчання побудові перерізів многогранників (2014)
Величко С. - Логічний протокол "НП-01" як складова стандартизації процесу розробки та використання навчального обладнання, Ковальов С., Ковальов Ю., Ковальова О. (2014)
Дубініна О. - "Багтрекінг" лекційного матеріалу з вищої математики як складова технології навчання майбутніх інженерів з програмного забезпечення (2014)
Литвинова С. - Основи організації апробації електронних освітніх ресурсів у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Попова О. - Формування креативності у майбутніх економістів під час навчання математики, Ларіонова Н. (2014)
Соменко О. - Дидактичні засади використання систем комп'ютерної математики у навчальному процесі вищої школи (2014)
Шахіна І. - Використання інформаційних технологій у навчальному процесі (2014)
Атаманчук П. - Формування експериментальної складової предметної компетентності у майбутнього вчителя фізики, Ніколаєв О., Сондак О. (2014)
Вовкотруб В. - Модернізація матеріального забезпечення для виконання експериментальних завдань до вивчення основ фотометрії (2014)
Єфименко С. - Формування елементів фізичних знань на основі системно-структурного підходу до навчання (2014)
Жук Ю. - Особливості формування у старшокласників концепту "Навчальне дослідження" в процесі вивчення фізики (2014)
Завражна О. - Вдосконалення навчального процесу студентів фізичних спеціальностей педвузів за допомогою спецкурсів (2014)
Кулик Л. - Тестові комплексні контрольні роботи із загального курсу фізики, Ткаченко А. (2014)
Лукашевич С. - Методика проблемного обучения при изучении темы "Световые явления", Желонкина Т., Никитюк Ю. (2014)
Мороз І. - Методичний аналіз кінематики процесів розпаду частинок за допомогою діаграми далітца, Іваній В., Холодов Р., Герасімова Т. (2014)
Пасько О. - Використання мультимедійних технологій під час вивчення миттєвої швидкості руху в курсі фізики загальноосвітньої школи (2014)
Подопригора Н. - Вивчення співвідношень невизначеностей на засадах модельного та реального експериментів, Ткаченко А. (2014)
Семерня О. - Абстрагування в пізнавальній діяльності майбутніх фахівців як один із методів формування методичної компетентності, Макогонюк У. (2014)
Соколюк О. - Використання інтернет технологій для організації реферативно-описової діяльності старшокласників у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін (2014)
Хомутенко М. - Проблеми навчання рівноваги на уроках фізики в старшій школі, Садовий М., Трифонова О. (2014)
Яковлева О. - Використання комп'ютерних технологій на уроках фізики у вищих професійно-технічних навчальних закладах освіти (2014)
Бісіркін П. - Застосування інтернет технологій в процесі практичних занять з трудового навчання в основній школі (2014)
Манойленко Н. - Контекстне навчання в організації і проведенні лабораторно-практичних занять з методики технологій (2014)
Пуляк О. - Особливості вивчення теми "Освітлення виробничих приміщень" студентами вищих педагогічних навчальних закладів на заняттях з охорони праці, Богомаз-Назарова С. (2014)
Чінчой О. - Формування технічної грамотності учнів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2017)
Content (2017)
Bondarenko V. - Technological safety of sustainable development of coal enterprises, Cherniak V., Cawood F., Chervatiuk V. (2017)
Voitenko Yu. - Peculiarities of britlle and ductile materials destruction and deformation during the explosion of industrial shaped charges, Kravets V., Shukurov A., Drachuk O. (2017)
Круковский А. - Математическое моделирование неустановившейся фильтрации воды в выработку с анкерной крепью, Круковская В., Виноградов Ю. (2017)
Kharchenko M. - Analysis of magnetic treatment of production fluid with high content of asphalt-resin-paraffin deposits, Manhura A., Manhura S., Lartseva I. (2017)
Tymoshchuk V. - Modeling the drainage facilities operation at the prospective construction site on the Dnipro floodland, Sherstiuk Ye., Niedbalski Z., Morozova Т. (2017)
Фельдман Е. - Эволюция трещин в краевой части угольного пласта при его стационарной отработке, Калугина Н., Чеснокова О. (2017)
Zairov Sh. - Scientific and technical fundamentals for explosive destruction of the mass composed of rocks with different hardness, Ravshanova M., Karimov Sh. (2017)
Педченко М. - Аналіз особливостей розробки газогідратних покладів при застосуванні елементів технології свердловинного гідровидобутку, Педченко Л. (2017)
Хоменко О. - Эколого-технологические аспекты подземной добычи железных руд, Кононенко М., Миронова И. (2017)
Golik V. - Experience of metal deposits combined development for South African enterprises, Komashchenko V., Morkun V., Burdzieva O. (2017)
Griniov V. - Distant interaction of rock mass clusters around underground opening, Zakharova L., Diedich I., Nazymko V. (2017)
Дреус А. - Моделирование гидродинамики прерывистого потока промывочной жидкости в гидравлической системе алмазной буровой коронки, Лысенко Е., Кожевников А., Лю Б. (2017)
Filatiev M. - Effect of rocks displacement activation on the formation of the surface trough during anthracite seams extraction (2017)
Самуся В. - Гидротермодинамическая модель глубоководного гидроподъема 3-фазной смеси с учетом тепломассообменых процессов, Кириченко В., Кириченко Е., Ильина С., Антоненко А. (2017)
Содержание (2017)
Брезгунов А. В. - Фильтрация радиосигнала за счёт перестановки между собой его частей на другие временные интервалы, Брезгунов С. А. (2017)
Брезгунов А. В. - Фильтрация радиосигналов в условиях неопределённости всех его параметров, Брезгунов С. А. (2017)
Пуляєв В. О. - Багатоканальний кореляційний пристрій радара некогерентного розсіяння, Рогожкін Є. В. (2017)
Богомаз А. В. - Синхронизация системы обработки данных радара некогерентного рассеяния в режиме исследования средней ионосферы, Искра Д. А., Кононенко А. Ф. (2017)
Домнін І. Ф. - Синтез Fuzzy-регулятора другого порядку системи керування фільтрокомпенсуючим пристроєм, Левон О. О. (2017)
Ляшенко М. В. - Пространственно-временные вариации концентрации электронов в ионосфере в минимуме и максимуме солнечной активности, Шницар И. Р. (2017)
Гринченко С. В. - Решение уравнения непрерывности квазиравновесного распределения ионов атомарного кислорода при теоретическом моделировании электронной концентрации F2-области ионосферы (2017)
Емельянов Л. Я. - Обеспечение режима одновременного зондирования ионосферы в вертикальном и наклонном направлениях с помощью радаров некогерентного рассеяния, Чепурный Я. Н. (2017)
Ляшенко М. В. - Региональная модель ионосферы CERIM IION: расчёт высоты максимума слоя F2 ионосферы, Сидоренко А. В. (2017)
Мирошников А. Е. - Формат данных системы обработки сигналов на промежуточной частоте радара НР (2017)
Живолуп Т. Г. - Сезонные вариации параметров волновых процессов в среднеширотной и авроральной ионосфере по данным ионозондовых наблюдений, Панасенко С. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Вржещ М. В. - Теплобалансні випробування двигунів бензиномоторних пилок, Пенкаля В. Є., Касян О. М. (2017)
Вржещ М. В. - Випробування двигунів бензиномоторних пилок на динамометричному стенді, Шульган А. В., Чайка О. О. (2017)
Герасимчук О. П. - Аналіз напрямків зміни конструкції гусеничних рушіїв з метою підвищення прохідності та зменшення тиску на ґрунт, Маркова О. В., Шовкомуд О. В. (2017)
Головачук І. П. - Аналіз математичної моделі стебла льону, Величко В. Л. (2017)
Голубєв О. В. - Застосування конусоподібних камер для сушіння сипких сільськогосподарських матеріалів, Тарасюк В. В., Хвесик В. О., Панечко Р. В. (2017)
Гунько Ю. Л. - Результати дослідження роботи фільтрувальної станції цукрового виробництва, Шведик М. С., Ткачук П. І., Теслюк В. В. (2017)
Дідух В. Ф. - Показники споживних властивостей волокна льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся, Ягелюк С. В., Онюх Ю. М. (2017)
Дідух В. Ф. - Технологія переробки стеблової маси льону олійного, отриманої в умовах Західного Полісся, Ягелюк С. В., Онюх Ю. М., Бойчук Б. В., Дуць І. З. (2017)
Дударєв І. М. - Експериментальне дослідження змішування сипких матеріалів, Забродоцька Л. Ю., Схаб С. П., Голій О. В. (2017)
Дячун А. Є. - Дослідження методом 3D сканування шорсткості гвинтових поверхонь після процесу ударного зміцнення, Дзюра В. О., Клендій В. М., Третьяков О. Л. (2017)
Захарчук В. І. - Оцінка економічної ефективності використання альтернативних палив у засобах технологічного транспорту, Захарчук О. В. (2017)
Карась В. І. - Проблематика погодження державних стандартів у галузі машинобудування (2017)
Клендій В. М. - Технологічні передумови виготовлення гвинтових гофрованих різнопрофільних робочих органів, Драган А. П., Гупка В. В., Котик Р. М. (2017)
Клендій В. М. - Обгрунтування параметрів запобіжних елементів технологічного оснащення для механічної обробки, Марчук Н. М., Гупка В. В., Радик М. Д., Котик Р. І. (2017)
Луців І. В. - Результати експериментальних досліджень обертального моменту пружно–запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра, Гевко І. Б., Дубиняк Т. С., Гудь В. З. (2017)
Навроцька Т. Д. - Технологічне оснащення для контролю якості деталей гвинтових механізмів (2017)
Налобіна О. О. - Системно-технологічний аналіз пристрою для збирання стебел конопель, Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В., Ткачук О. Л. (2017)
Рогатинський Р. М. - Дослідження швидкостей зернового матеріалу у гвинтовому конвеєрі із обертовим кожухом графоаналітичним методом, Дячун А. Є., Мельничук А. Л. (2017)
Сай В. А. - Обгрунтування технології виробництва олії з насіння льону олійного, Панасюк С. Г., Козел Л. М. (2017)
Тараймович І. В. - Обґрунтування доцільності гранулювання лляного жмиху в технології отримання продуктів різного функціонального призначення, Тимчук С. (2017)
Толстушко Н. О. - Дослідження стиску стрічки стебел льонотрести, Юхимчук С. Ф., Пуць В. С. (2017)
Хайлис Г. А. - Анализ действующих на трактор сил при его работе на склоне поля, Шейченко В. А., Дудников И. А., Мурованый И. С., Толстушко Н. Н., Шевчук В. В. (2017)
Цизь І. Є. - Дослідження деформівних властивостей стебел соломи пшениці, Мельник О. О., Панечко Р. В. (2017)
Аnnotations (2017)
Грималюк А. В. - Методологічні засади теоретичного аналізу китайської моделі економічного розвитку, Продан Т. Я., Гура О. Л. (2017)
Поворозник М. Ю. - Міжнародний медичний туризм у формуванні глобального сегменту медичних послуг (2017)
Шиманська К. В. - Регіональні особливості міжнародної міграції в Європі та регіональна міграційна політика (2017)
Kovalenko S. I. - The cross-border mesolevel of cluster forms development of industrial integration (2017)
Гамма Т. М. - Управління вартістю в інтеграційних процесах, Бабій О. М. (2017)
Устьян О. Ю. - Концептуальний підхід до впровадження клієнтоорієнтова-ного маркетингу на підприємстві сфери розваг і відпочинку (2017)
Янковий О. Г. - Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків, Кошельок Г. В. (2017)
Богданова Т. І. - Механізм державного регулювання оплати праці в Україні: сучасні тенденції та шляхи реформування, Кривцова М. С. (2017)
Табанова А. І. - Аналіз гендерної рівності та рекомендації щодо її забезпечення на ринку праці України та Одеської області (2017)
Свердан М. М. - Світова панорама податку на багатство: історія і сучасність (2017)
Сирчин О. Л. - Методика планування показників кредитної діяльності банку (2017)
Сташкевич Н. М. - Сучасні проблеми ціноутворення в Україні, Красільнікова К. В. (2017)
Автори статей (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Toderas M. - The effect of increasing the water content on rocks characteristics from Şuior, Romania, Moraru R. (2017)
Білецький В. - Моделювання силової секції гвинтових вибійних двигунів, Ландар С., Міщук Ю. (2017)
Hanushevych K. - Coalbed methane: places of origin, perspectives of extraction, alternative methods of transportation with the use of gas hydrate and nanotechnologies, Srivastava V. (2017)
Эквист Б. - Оптимизация взрывных работ при разрушении массивов со сложной структурой (2017)
Соболев В. - Физическое и математическое моделирование условий выброса угля и газа, Рудаков Д., Стефанович Л., Ях К. (2017)
Zhabin A. - Scale factors for conversion of forces on disc cutters for the main domestic and foreign methods, Polyakov A., Averin E. (2017)
Оловянный А. - Гравитационные и тектонические напряжения в массиве горных пород и их определение по замерам в отдельных пунктах (2017)
Sobko B. - Selection of environmentally safe open-pit technology for mining water-bearing deposits, Drebenstedt C., Lozhnikov O. (2017)
Куліковська О. - Дослідження впливу гірничотехнічних факторів на деформацію порід при повторній підземній розробці рудних родовищ, Сидоренко В. (2017)
Красник В. - Моделирование процесса резания горных пород инструментом, оснащенным поликристаллическими сверхтвердыми материалами (2017)
Banzi F. - Assessment of radioactivity of 226Ra, 232Th and 40K in sSoil and plants for estimation of transfer factors and effective dose around Mkuju River Project, Tanzania, Msaki P., Mohammed N. (2017)
Подкопаев С. - К вопросу об устойчивости кровли угольного пласта при внезапных обрушениях боковых пород, Иорданов И., Чепига Д. (2017)
Коровяка Е. - Обоснование метода построения диаграммы натяжения горизонтального ленточного конвейера, Лубенец Т. (2017)
Гайко Г. - Екранована розробка донних газогідратів, Пига Л. (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Guo B. - Experimental studies on the shear resistance of original coal-shale joint, Dong H., Wang L. (2017)
Глебов А. - Выбор сборочного автомобильного транспорта систем циклично-поточной технологии (2017)
Білецький В. - Дослідження механізму контакту агрегатоутворюючих об’єктів при масляній агрегації тонкодисперсного вугілля, Молчанов П., Орловський В., Шпильовий Л. (2017)
Basu R. - Evaluation of some renewable energy technologies (2017)
Zabolotnyi K. - Development of a model of contact shoe brake-drum interaction in the context of a mine hoisting machine, Zhupiiev O., Molodchenko A. (2017)
Гущина Л. - Физико-химические условия образования ртутистого золота на Аu-Hg месторождениях (термодинамическое моделирование), Наумов Е. (2017)
Зарубин М. - Разработка информационной системы формирования технологических схем стабилизации качества полезного ископаемого, Стаценко Л., Зарубина В., Фионин Е. (2017)
Синчук О. - Формування інтегрального показника нергоефективності підприємств гірничодобувної промисловості, Сінчук О., Сінчук І., Пересунько І., Степаненко В. (2017)
Асанов А. - Исследование процесса перемещения угля шнековым рабочим органом в агрегате кипящего слоя, Мекенбаев Б., Чалыбеков Д., Арзиев Ж. (2017)
Хоменко О. - Ядерно-паливна енергетика України: виробництво, наука, освіта, Ценджав Л., Кононенко М., Жанчив Б. (2017)
Сиротюк А. - Корозійно-втомна пошкоджуваність гнучких труб колтюбінгових установок: методи та підходи до оцінювання, Витязь О., Зяя Я. (2017)
Лубенец Н. - Новое уравнение трения гибких тел и общий закон о трении в эксплуатации транспортных машин с гибким тяговым органом (2017)
Filatiev M. - Experimental determination of angle values of the rocks full displacement when undermining them by breakage headings, Laguta A. (2017)
Слюта Е. - Проблемы исследования и разработки газовых месторождений на Луне (2017)
Содержание (2017)
Бондарь Е. А. - Средства физической культуры и социально-психологической поддержки в работе со студентами вузов, Пилипенко Е. А. (2017)
Глядя С. А. - Применение IT – технологий в оценке соревновательных достижений тяжелоатлетов (2017)
Козіна Ж. Л. - Аналіз структури інтегральної підготовленості кваліфікованих гандболістів із застосуванням методів багатовимірного аналізу, Базилюк Т. А., Бойко А. Г. (2017)
Козіна Ж. Л. - Антропометричні, функціональні та психофізіологічні фактори травматизму кваліфікованих баскетболісток, Дикс. Б., Горильчаник О. Г., Недбайло И. А., Натарова В. В. (2017)
Кондрацька Г. Д. - Здоров’язбережувальна складова у формуванні безпеки життєдіяльності (2017)
Костюкевич В. М. - Одноцикловое построение тренировочного процесса в хоккее на траве (2017)
Кутек Т. Б. - Совершенствование спортивной подготовки квалифицированных спортсменок, Ахметов Р. Ф. (2017)
Мальцева Т. М. - Поточний стан матеріально-технічного забезпечення галузі фізичної культури і спорту в Україні та його перспективи змін, Любієва В. А., Чала О. І. (2017)
Мішин М. В. - Збереження рівноваги і стійкості тулуба баскетболістів з порушенням опорно-рухового апарату з урахуванням параметрів спортивного візка (2017)
Грибок Н. М. - Порівняльний аналіз біологічного віку студентів педагогічного університету, Проць Р. О. (2017)
Дегтярева И. В. - Борьба со стрессом на занятиях по физическому воспитанию для студентов специальной медицинской группы, Гасан Ю. Н., Алпатова А. А. (2017)
Демиденко М. О. - Построение методов превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне в зависимости от календарного плана соревнований (2017)
Ковалева М. В. - Применение подвижных и спортивных игр в практике оздоровления населения (2017)
Козіна Ж. Л. - Методика формування техніки кидків з середньої відстані у баскетболі, Гринь Л. В., Васильєв Ю. К., Натаров В. А., Долгарева М. Г. (2017)
Погребняк О. І. - Сучасні науково-практичні підходи до здоров’язбереження студентської молоді, Согоконь О. А. (2017)
Соловей О. М. - Змагальна діяльність футбольних клубів Європи в історичному аспекті розвитку виду спорту, Соловей Д. О. (2017)
Шепеленко Т. В. - Методологические основы индивидуализации подготовки спортсмненов и комплектации команд в спортивной аэробике, Борейко Н. Ю., Фомин С. В., Новиков Ю. А., Манучарян С. В. (2017)
Чебану Е. И. - Алгоритм определения закономерностей индивидуальной динамики соревновательной результативности элитных спортсменов в легкоатлетическом спринте, Козина Ж. Л., Тимко Е. Н, Гребньова І. В., Коломиец Н. А. (2017)
Содержание (2017)
Козина Ж. Л. - Применение системного анализа в научных иссделованиях в области спорта, Репко Е. А., Козин С. В., Цеслицка М., Мушкета Р. (2017)
Кравчук Т. М. - Розвиток координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку засобами акробатики, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А., Бибель С. А. (2017)
Лисенко Ю. О. - Реабілітаційний потенціал хворих з міофасціальним синдромом при периферичній формі розсіяного склерозу (2017)
Лисюк Я. Ю. - Фізична реабілітація після мініінвазивного видалення грижі у грудному відділу хребта з застосуванням системи Huber Motion Lab (2017)
Лисяк В. М. - Засоби формування здорового способу життя у працівників банківських установ (2017)
Мицкан Б. М. - Морфофункціональні зміни в киснево-транспортній системі студентів при тестуванні кадіореспіраторної витривалості, Попель С. Л., Випасняк І. П. (2017)
Мусієнко О. В. - Застосування нетрадиційних оздоровлювальних систем у психофізичній рекреації, Лемешко О. С. (2017)
Мусієнко О. В. - Конституційні особливості тілобудови студенток під впливом оздоровчих тренувань, Максим’як Я. О., Федак О. Г. (2017)
Содержание (2016)
Булат А. Ф. - Геомеханическое состояние флюидонасыщенных угольных пластов при переходе очистными работами зон разрывных дислокаций, Пилипенко Ю. Н., Новиков Л. А. (2016)
Надутый В. П. - Результаты экспериментальных исследований валкового вибрационного классификатора в зависимости от его конструктивных параметров, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2016)
Надутий В. П. - Дослідження впливу показників вібрації на видобуток бурштину з піщаних родовищ, Маланчук Є. З., Корнієнко В. Я. (2016)
Надутый В. П. - Теоретические оценки влияния некоторых параметров процесса комплексного обезвоживания измельченной горной массы, Елисеев В. И., Луценко В. И., Костыря С. В. (2016)
Надутый В. П. - Моделирование выхода концентрата электросепарации медьсодержащих базальтовых пород, Челышкина В. В., Маланчук Е. З. (2016)
Сухарев В. В. - Модернизация вертикальной внутривалковой конусной мельницы вибрационного типа (2016)
Четверик М. С. - Взаимосвязь параметров горных машин, технологии и процессов при открытой добыче руд, Бабий Е. В., Бубнова Е. А. (2016)
Василькевич В. И. - Определение экстремальных значений динамических нагрузок на армировку шахтных стволов, Дворников В. И., Ильин С. Р. (2016)
Літвінов Ю. І. - Технологічні засади розробки горизонтального родовища при внутрішньому розміщенні тимчасових траншей (2016)
Минеев С. П. - Изменение параметров фильтрации метана в углепородном массиве вокруг выемочного штрека при использовании различных способов его охраны, Круковская В. В., Круковский А. П., Кочерга В. Н. (2016)
Гребенюк С. Н. - Разрушение эластомерных элементов сит грохотов в условиях нелинейного деформирования, Логинова А. А., Решевская Е. С., Дырда В. И., Шевченко В. Г. (2016)
Скипочка С. И. - Влияние скорости нагружения на прочностные характеристики горных пород, Паламарчук Т. А., Яланский А. А., Бобро Н. Т., Прохорец Л. В. (2016)
Жалилов А. Ш. - Предотвращение аварий на вентиляторах главного проветривания в холодный период года (2016)
Волошин А. И. - Армировки вертикальных шахтных стволов и методы их совершенствования, Рубель А. А., Рубель А. В. (2016)
Kirik G. V. - New technologies for pneumoenergy production in the underground mines with the help of the ВВ and УКГШ compressors, Zarkov P. Ye., Bondarenko G. A., Bluss B. A., Shevchenko V. G. (2016)
Ильин С. Р. - Особенности регулировки натяжений канатов многоканатных подъемных установок с моноблочными отклоняющими шкивами, Ильина И. С. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бунько Т. В. - Совершенствование системы управления производством и охраной труда, Шевченко В. Г., Ященко И. А., Кокоулин И. Е. (2016)
Надутый В. П. - Экспериментальное исследование влияния формы сечения зоны деформирования материала в дезинтеграторах на толщину зоны, Титов А. А. (2016)
Надутый В. П. - Обоснование новых методов интенсификации добычи янтаря, Маланчук Е. З., Корниенко В. Я., Маланчук З. Р. (2016)
Логинова А. А. - Исследование параметров виброизолирующих опор горных машин в условиях циклического нагружения, Дырда В. И., Шевченко В. Г. (2016)
Stepova O. V. - Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines at galvanic couple’s operation in soil conditions, Parashchiyenko I. M. (2016)
Demchenko Y. I. - The possibility of developing preserved coal reserves of Ukraine, Salli S. V. (2016)
Макеев С. Ю. - Снижение выбросоопасности горного массива путем увеличения однородности его трещиновато-блочной структуры, Андреев С. Ю., Рыжов Г. А. (2016)
Лукинов В. В. - Критерии определения аномальных газонасыщенных зон во вмещающих породах угленосной толщи, Безручко К. А., Дрожжа Т. М. (2016)
Волошин А. И. - Консольно-демпфирующие расстрелы армировок шахтных стволов, Рубель А. А., Рубель А. В. (2016)
Сафонов В. В. - Квазианалоговое моделирование процессов распространения звука на территории города, Абракитов В. Э. (2016)
Налисько Н. Н. - Определение безопасных расстояний при аварийных взрывах шахтной атмосферы с учетом отражения ударных воздушных волн в тупиковых выработках (2016)
Гунченко О. М. - Методика оцінки виробничого ризику, Бєліков А. С., Касьянов М. А. Шаломов В. А., Стефанович П. І. (2016)
Колесник В. Є. - Методологія експертного оцінювання рівня екологічної небезпеки функціонування та ліквідації вугільних шахт, Павличенко А. В. (2016)
Ильин С. Р. - Анализ результатов экспериментальных исследований натяжений канатов шахтной многоканатной подъемной установки с моноблочным отклоняющим шкивом и автоматической системой мониторинга параметров, Кириченко В. Е., Ильина И. С. (2016)
Беликов А. С. - Безопасность выполнения специальных работ с применением нетрадиционных подъемно-транспортных машин, Улитина М. Ю., Шаломов В. А., Сенчихин Ю. Н. (2016)
Гладкая Е. В. - Прогноз опасности внезапных выдавливаний угля по физическим свойствам и вещественному составу углевмещающих песчаников (2016)
Бунько Т. В. - Влияние положения сосудов в стволах на работу вентиляторов главного проветривания в условиях шахты "1/3 Новогродовская", Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш. (2016)
Занько С.М. - Ризик виникнення і оцінки наслідків аварійних ситуацій внаслідок зношення плунжерної пари дизельних двигунів внутрішнього згоряння (2016)
Бокий Б. В. - Выбор рациональных схем проветривания и способов дегазации выработанного пространства, Бунько Т. В., Боровский А. В., Новиков Л. А. (2016)
Мацук З. М. - До питання евакуації природного газу з дефектних ділянок магістральних газопроводів, Бунько Т. В., Сафонов В. В. (2016)
Минеев С. П. - Методология разработки противоаварийных мероприятий в проекте дегазации угольной шахты, Кочерга В. Н., Наривский Р. Н., Янжула А. С., Колесников А. Н., Гордиевский К. Н. (2016)
Вихідні дані (2016)
Грицено В. І. - Еволюція трансформаційних процесів в економіці, Бажан Л. І. (2017)
Ляшенко О. І. - Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів, Кравець Т. В., Хрущ Л. З. (2017)
Онищенко А. М. - Міжгалузева балансова схема "витрати-випуск" в умовах інноваційної політики Паризької угоди, Кудін В. І. (2017)
Бажан Л. І. - Вплив зворотного зв’язку на синергетичний ефект управління транспортно-логістичною системою, Яблоков І. В. (2017)
Кайдан Л. І. - Концептуальні засади інтелектуалізації моделювання процесів розподілу кредитних ресурсів комерційного банку, Духота Є. В. (2017)
Кудрицька Н. В. - Оцінка ролі транспорту в зростанні економіки України: макроекономічний аспект (2017)
Мандріка А. Ю. - Теоретичний аналіз методів оцінки ефективності функціонування економічних систем (2017)
Tutova О. - Socially Responsible Investment in Human Capital (2017)
Онищенко І. М. - Удосконалення методів обробки та зберігання даних за допомогою інструментів "Big Data" та Map Reduce (2017)
Резниченко Л. В. - Використання інформаійних технологій для малого бізнесу, Тімашов О. О. (2017)
Соболевська Л. І. - Управління динамічним розвитком системи сільськогосподарських підприємств (2017)
Кватернюк С. М. - Оптимальний синтез засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ (2017)
Грищук Р. В. - Классифікація профілів інформаційної безпеки акторів у соціальних інтернет-сервісах (на прикладі мікроблоку Twitter), Мамарєв В. М., Молодецька-Гринчук К. В. (2017)
Квєтний Р. Н. - Проблеми ефективної організації університетської освіти в ІТ галузі (2017)
Трояновська Т. І. - Методи та засоби популяризації комерційних веб-ресурсів, Савицька Л. А., Тарануха В. Ю. (2017)
Азаров О. Д. - Аспекти критичного підходу до викладання поняття поліморфізму в об’єктно орієнтованому програмуванні, Черняк О. І., Савицька Л. А. (2017)
Бабаков Р. М. - Алгебраический синтез микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов (2017)
Петришин М. Л. - АЦП порозрядного врівноваження для пришвидшеного перетворення технологічних параметрів, Ровінський В. А. (2017)
Мартинюк Т. Б. - Реалізаційні моделі оптоелектронного корелятора, Кожем’яко А. В., Тарновський М. Г., Шаромов Д. О. (2017)
Власюк А. П. - Комп’ютерне моделювання процессу вертикальної міграції радіонуклідів у каталітичному пористому середовищі з використанням паралельних обчислень, Жуковський В. В., Жуковська Н. А. (2017)
Дивак М. П. - Архітектура програмної системи для моделювання статичних систем на основі аналізу інтервальних даних, Олійник І. С. (2017)
Квєтний Р. Н. - Багатокритеріальна класифікація сегментів зображення, Олесенко А. В. (2017)
Павлов С. В. - Ультрафіолетова спектрофотометрія плазми крові для визначення альбумін–глобулінового коефіцієнту у діагностуванні патологій молочних залоз, Шолота В. В. (2017)
Радченко К. О. - Багатопараметричне джонс-матричне картографування плівок плазми крові при діагностуванні патологічних станів молочних залоз, Карась О. В. (2017)
Дудатьєв А. В. - Інформаційна безпека соціотехнічних систем: модель інформаційного впливу, Войтович О. П. (2017)
Михайлюк А. Ю. - Контекстноорієнтований підхід до розв’язання проблеми неоднозначності термінів в рамках квазісемантичних застосувань, Михайлюк О. С., Пилипчук О. В., Тарасенко В. П. (2017)
Поворознюк А. І. - Інформаційна підтримка діагностично-лікувальних заходів у медицині, Поворознюк О. А., Мумладзе Г. Р. (2017)
Ткаченко О. М. - Інформаційна технологія пошуку аудіо записів на основі аудіоконтенту, Грійо Тукало О. Ф. (2017)
Азаров О. Д. - Джерело опорної напруги на основі генератора термостабільного струму, Гарнага В. А., Обертюх М. Р. (2017)
Азаров О. Д. - Інформаційні аспекти лічби у модифікованій фібоначчієвій системі числення, Черняк О. І., Муращенко О. Г. (2017)
Захарченко С. М. - Метод визначення відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення в режимі основного перетворення, Гуменюк Р.С., Захарченко М. Г. (2017)
Колесник И. С. - Модели эффективности и живучести компьютерных систем на базе методологии оптимального агрегирования, Лысак Д. С., Недоснованый А. Ю. (2017)
Яровий А. А. - Проектування системи цифрової корекції та підвищення якості растрових зображень у сфері рентгенографії, Арсенюк І. Р., Пасічник Д. Г. (2017)
Романюк О. Н. - Модифікований метод Parallax Mapping з використанням карти відстаней до поверхні, Дудник О. О., Романюк О. В. (2017)
Квєтний Р. Н. - Аналіз криптостійкості частково гомоморфного алгоритму шифрування на основі еліптичних кривих, Титарчук Є. О. (2017)
Павлов С. В. - Оцінювання якості зображень томограм макулярної області сітківки ока, Салдан Й. Р., Злепко С. М., Тимченко Л. І., Вовкотруб Д. В., Кокряцька Н. І., Степанюк Д. С. (2017)
Павлов С. В. - Метод виділення контурів біомедичних зображень із використанням фільтрів та критерії їх ефективності, Салдан Й. Р., Злепко С. М., Тимченко Л. І., Вовкотруб Д. В., Кокряцька Н. І., Степанюк Д. С. (2017)
Gavrylenko S. Yu. - Development of a heuristic antivirus scanner based on the file's pe-structure analysis, Melnyk М. S., Chelak V. V. (2017)
Азаров О. Д. - Високолінійні спеціалізовані струмові дзеркала з давачами рівня сигналу, Обертюх М. Р. (2017)
Квєтний Р. Н. - Хмарна система обміну електронними грошима на основі алгоритму частково гомоморфного шифрування, Титарчук Є. О. (2017)
Кобиш О. І. - Ідентифікація параметрів газу-теплоносія в комп’ютерній моделі нагріву та охолодження насадки доменного повітронагрівача, Сімкін О. І. (2017)
Ліпчанська О. В. - Математична модель бездротового сегменту комп’ютерної системи критичного застосування (2017)
Мартинюк Т. Б. - Аналіз обчислювального процесу в нейромережевому класифікаторі, Маслій А. В. (2017)
Семенов С. Г. - Комплекс математичних моделей процессу розробки программного забезпечення, Халіфе Кассем (2017)
Філинюк М. А. - Імітансний суматор, Ліщинська Л. Б., Лазарєв О. О., Стахов В. П. (2017)
Кватернюк С. М. - Оцінювання достовірності контролю токсичності стічних вод мультиспектральним методом з використанням нейромережі (2017)
Денисова Р. О. - Колективне управління майновими авторськими та (або) суміжними правами в Інтернеті (2017)
Швидка Т. І. - Господарсько-правові засоби підвищення конкурентоспроможності національної ракетно-космічної промисловості (2017)
Кириченко І. О. - Умови доступу на ринок будівельних послуг осіб, що здійснюють інжинірингову діяльність (2017)
Anisimova G. V. - Genesis of the Institution of Environmental Rights of Citizens in Modern Ukrainian Legal Doctrine: Natural Law Approach (2017)
Савчук О. О. - Фінансовий механізм забезпечення інвестиційного середовища лісоресурсної сфери в Україні (2017)
Березіна Н. Ю. - Особливості правового режиму мисливських угідь (2017)
Трунова Г. А. - Застраховані особи в системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2017)
Іванова Ю. С. - Деякі проблеми правового регулювання форм професійного навчання працівників (2017)
Вороніна М. А. - Правове регулювання компенсації здоровим добровольцям участі у клінічних випробуваннях (2017)
Бистрова Ю. В. - Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу, Зарвирог І. П. (2017)
Piterska V. - Problems concept and differences between project, program and portfolio management, Kramskiy S. (2017)
Ачкасов І. А. - Управление портфелем проектов уменьшения технологических потерь электроэнергии в энергоснабжающей компании (2017)
Гулевець В. Д. - Оперативність системи управління виробничим здоров'ям і безпекою в складних динамічних структурах (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Інструментальні засоби реалізації методу моніторингу вимог у проекті в MS Project, Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. (2017)
Домбровський М. З. - Метод планування та контролю виконання робіт проекту на основі інформаційно-ресурсної моделі (2017)
Івко А. В. - Інформаційний шум в комунікаціях фахівців будівельної логістики і підходи до його мінімізації (2017)
Лепський В. В. - OLAP-модель проектно-орієнтованого медичного закладу (2017)
Рижков С. С. - Інвестиційна доцільність проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічними елементами в умовах невизначеності та ризиків, Бурунсуз К. С., Гончарова Н. О. (2017)
Тімінський О. Г. - Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу, Марущак І. О. (2017)
Хрутьба В. О. - Формування схеми інформаційного потоку в системі управління охороною праці на підприємстві, Половко М. В., Лисак Р. С., Спасіченко О. В. (2017)
Чубенко М. О. - Аналіз підходів до управління креативним потенціалом в командах ІТ-проектів, Новохацька Д. В. (2017)
Криворучко О. В. - Методики якісного аналізу і оцінки бізнес-процесів, Рассамакін В. Я., Мединська Т. М., Лященко Т. О. (2017)
Максимова Ю. С. - Об'єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану населеного пункту (2017)
Минаев Ю. Н. - Тензорные модели интервальной математики в основе метода решения задач управления в условиях неопределенности, Минаева Ю. И., Филимонова О. Ю., Филимонов Г. А. (2017)
Погудина О. К. - Агентное моделирование доходов Интернет провайдеров, Третяк А. В. (2017)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз земного покриву території України на основі даних Globeland 30, Пашинська Н. М. (2017)
Хлапонін Ю. І. - Підхід до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві, Ізмайлова О. В. (2017)
Цюцюра С. В. - Інформаційна система логістики в торгівлі як складова інформаційних систем управління підприємствами, Криворучко О. В., Десятко А. М., Пашорін В. І. (2017)
Гончаренко Т. А. - Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову, Пороховніченко І. А. (2017)
Терентьєв О. О. - Побудова системи діагностики технічного стану будівель на прикладі балки перекриття з використанням методів теорії нечітких множин, Шабала Є. Є., Саченко І. А. (2017)
Цюцюра М. І. - Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів, Жирова Т. О., Котенко Н. О. (2017)
Цюцюра М. І. - Створення адаптивних освітніх систем на базі Інтернет, Палагута К. О., Пашорін В. І. (2017)
Marchuk T. - Analysis of sources of financing of energy efficiency projects of Ukrainian enterprises, Rуzhаkov D., Bondarchuk N. (2017)
Трач Р. В. - Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства, Рижакова Г. М., Крижановський В. І. (2017)
Яремко З. М. - Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища, Писаревська С. В., Фірман В. М. (2017)
Афанасьєв В. В. - Спосіб визначення ефективності вдосконалених технологічних процесів влаштування теплоізоляційних матеріалів, Мальований І. В., Радченко О. П., Ярова Ю. О., Чеботарьов В. А. (2017)
Иносов С. В. - Дискретизация динамической модели теплового объекта регулирования с большим шагом квантования во времени, Бондарчук О. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Застосування wavelet-аналізу як прикладного інструментарію вияву та подолання невизначеності у проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Содержание (2017)
Волосюк В. К. - Оптимізація оцінок електрофізичних параметрів та статистичних характеристик просторово-протяжних об’єктів в широкосмугових системах апертурного синтезу, Жила С. С., Павліков В. В. (2017)
Перелыгин Б. В. - Реализация системного подхода при создании радиолокационной системы метеорологического мониторинга (2017)
Лєбєдєв В. О. - Аналіз електромагнітної сумісності смуги частот 790-862 МГц на території України для впровадження мережі мобільного зв’язку за технологією LTE, Макаров С. А., Висоцький О. В. (2017)
Кукуш В. Д. - Оценка эффективности применения полосовых скремблеров для защиты речевой информации в узкополосных системах связи, Верчик Д. Ю. (2017)
Бабыченко О. Ю. - Кинетика фотопроводимости c-Si с аморфными неоднородностями, Пащенко А. Г. (2017)
Галат А. Б. - Расчет поглощательной способности солнечного фотопреобразователя на основе CuIn1−xGaxSe2 (2017)
Николаенко В. А. - Инфракрасный приемник на переходах электронов в автолокализованное состояние над гелиевой пленкой на структурированной подложке, Пащенко А. Г., Бессмольный Я. Ю. (2017)
Стогний Н. П. - "Светлые" плазмоны треугольного или четырехугольного кластера нанопроводов из благородных металлов, Сахненко Н. К. (2017)
Kozar A. I. - Electromagnetic lattice "invisibility" of the resonance cubic crystal made of magnetodielectric spheres (2017)
Гнатюк М. А. - Применение метода Шварца к расчету волноводных ФАР при наличии диэлектрических вставок и покрытия, Морозов В. М. (2017)
Бондаренко И. Н. - Микроволновый переключатель на основе смешанного волноводно-коаксиального тройника для резонаторного формирователя импульсов, Горбенко Е. А., Краснощок В. И. (2017)
Мартиненко Л. Г. - Розширення галузі застосування зразкового ватметра НВЧ, Комарова Г. Л. (2017)
Sinotin A. M. - Algorithm for multi-board radio-electronic devices synthesis on maximal accepted overheat, Tsymbal O. M., Kolesnikova T. F., Sotnik S. V. (2017)
Рефераты (2017)
Вихідні дані (2017)
За підсумками року (інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (8 листопада 2017 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (22 листопада 2017 р.) (2018)
Туркевич В. З. - Синтез і спікання надтвердих матеріалів: термодинаміка та кінетика (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 листопада 2017 р.) (2018)
Гунько В. М. - Модифіковані нанооксиди і композити на їх основі різного функціонального призначення (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 листопада 2017 р.) (2018)
Пиріг Р. Я. - Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) (2018)
Венгер Є. Ф. - Про результати виконання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008–2017 роки (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) (2018)
Моргун В. В. - Роль біологічного азоту в азотному живленні рослин, Коць С. Я. (2018)
Локтєв В. М. - Знання — сила? (2018)
Вакуленко М. О. - Декілька зауваг щодо фемінітивів в українській мові (2018)
Лібанова Е. М. - Ювілей фундатора науки господарського права (до 90-річчя академіка НАН України В.К. Мамутова), Устименко В. А. (2018)
Перестюк М. О. - Формула життя (до 80-річчя академіка НАН України А.М. Самойленка) (2018)
Кирчів Р. Т. - Промотор новочасних етнологічних стратегій (до 70-річчя академіка НАН України С.П. Павлюка) (2018)
Богданов В. Л. - Лідерство, вищість і довголіття в професії (з нагоди присудження академіку НАН України О.М. Гузю премії Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2017) (2018)
90-річчя академіка НАН України Б.О. Мовчана (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Савчука (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Огенка (2018)
Щербина Н. А. - Особенности белкового обмена при беременности, отягощенной внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2018)
Бабич В. П. - Периопераційна аналгезія пацієнтів при лапароскопічних холецистектоміях: рандомізоване контрольоване дослідження (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюгових переломів стегнової кістки типу 5 за Евансом після ендопротезування, Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2018)
Дандаш Хасан - Використання програми фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі, Підкопай Д. О., Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Юсеф Шарбель (2018)
Андреєва Я. О. - Вікові особливості варібельності серцевого ритму при ожирінні, Токаренко О. І., Мирний Д. П. (2018)
Частий Т. В. - Визначення рівня колонізації шкіри грибами Malassezia spp. та Candida spp.у хворих на дерматози (2018)
Кальбус О. І. - Вивчення депресивних порушень у хворих на міастенію (2018)
Ільченко С. І. - Персоніфікований підхід до профілактики тютюнокуріння у підлітків, Фіалковська А. О. (2018)
Мудренко І. Г. - Клінічна феноменологія суїцидальної поведінки при деменціях різного типу (2018)
Abstract and References (2018)
Єфремова К. В. - Перспективні напрями державної політики щодо віртуалізації інфраструктури економіки України (2017)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання інноваційного розвитку у сфері відновлювальної енергетики (2017)
Адамюк Д. І. - Правове регулювання договірних відносин, пов’язаних з організацією досліджень в ЄС (2017)
Малойван В. В. - Поняття інноваційної інфраструктури: підходи до визначення та ознаки (2017)
Стріжкова А. В - Правове регулювання в ЄС похідних від Grid інноваційних технологій (2017)
Новіков Є. А. - Історія розвитку мереж трансферу технологій в ЄС (2017)
Давидюк О. М. - Місце технології в національній інноваційній системі: господарсько-правовий аспект (2017)
Бойчук Н. Р. - Окремі питання правового регулювання корпоративних інвестицій (2017)
Семенова М. В. - Альтернативне вирішення спорів в галузі туризму (2017)
Тетерятник Б. С. - Розвиток електронної форми господарського обороту на етапі становлення (2017)
Anisimova G. V. - Theoretical and Legal Issues of Environmental Security Support in the Innovative Process In Ukraine (2017)
Blavatska D. A. - Current Issues of Reformation of the Conceptual Categorical Apparatus of the Ukrainian Environmental Legislation (2017)
Золотарьова Д. М. - Деякі правові проблеми розвитку мінерально-сировинної бази України (2017)
Ігнатенко І. В. - Проблеми організаційно-правового забезпечення управління в сфері використання та охорони земель (2017)
Гетьман Є. А. - Кодифікація адміністративного законодавства України: загальна характеристика, історичні етапи, види (2017)
Легенький М. І. - Інноваційні технології у сфері освіти: організаційно-правовий аспект (2017)
Солнцева Х. В. - Деякі питання організації поліцейської діяльності (2017)
Цибульник Т. А. - Деякі питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування україни у сфері протидії рейдерству (2017)
Криза чи відкриття нових можливостей доступної високоспеціалізованої медичної допомоги? (2017)
Іоффе Н. О. - Застосування методики імпедансної кардіографії при операціях коронарного шунтування на працюючому серці, Ящук К. В., Данилевська К. М., Руденко С. А., Витовський Р. М. (2017)
Маньковский Г. Б. - Уровень инсулина в плазме крови у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от выраженности атеросклеротического поражения коронарных сосудов, Степура Е. А. (2017)
Мороз М. М. - Деформація стінок лівого шлуночка при аневризмі та артерiальній гіпертензії, Лазоришинець В. В., Руденко А. В., Урсуленко В. І., Трембовецька О. М., Ювчик О. В. (2017)
Мороз В. С. - Рання хірургічна тактика при постінфарктних розривах міжшлуночкової перегородки, Орищин Н. Д., Павлик С. С., Кушта О. Ю., Титюк В. А., Куртяк З. З. (2017)
Петков А. В. - Гибридная коронарная реваскуляризация с использованием мини-инвазивного маммарнокоронарного шунтирования (опыт одного центра), Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Бучнева О. В., Бойко В. В. (2017)
Руденко А. В. - Особливості зміни гемодинаміки при використанні внутрішньоаортальної балонної контрпульсації у кардіохірургічних хворих з гострою серцевою недостатністю, Настенко Є. А., Береговий О. А., Демченко Р. Б., Марченко М. В., Шардукова Ю. В. (2017)
Bolshak O. O. - Surgical correction of mitral insufficiency due to integrity damage of chordal-papillary continium: comparison of long-term results, Mnishenko V. I., Trembovetska O. M., Beshlyaga V. M., Leoshko I. V., Popov V. V. (2017)
Крикунов О. А. - Аналіз антибіотикорезистентності збудників активного клапанного інфекційного ендокардиту, Буряк Р. В., Колтунова Г. Б., Списаренко С. П., Пустовалова Г. О., Хмелевський А. М. (2017)
Крикунов О. А. - Клініко-морфологічні взаємоз’язки поєднання прокаріотів із грибковою мікрофлорою в патогенезі інфекційного ендокардиту, Захарова В. П., Буряк Р. В., Колтунова Г. Б., Руснак А. О., Хмелевський А. М. (2017)
Попов В. В. - Хирургическое лечение митрального стеноза, осложненного массивным тромбозом левого предсердия: госпитальный этап лечения, Мнишенко В. И., Витовский Р. М. (2017)
Слісаренко М. В. - Сучасні підходи до діагностики та лікування IgG4- асоційованої аневризми черевного відділу аорти, Данилішина М. В., Трембовецька О. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Вплив трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові на відновлення порушеної скоротливої здатності міокарда, Якушев А. В., Матящук А. С., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2017)
Воробйова Г. М. - Гуморальна реактивність до Hsp60, міозину та Sgt1 сироватки новонароджених із вродженими вадами серця, Яковенко Л. Ф., Ткаченко Я. В., Бобик В. І., Сидорик Л. Л. (2017)
Доронин А. В. - Оценка безопасности проведения радиочастотной катетерной деструкции фибрилляции предсердий катетерами с дистальным электродом 4 мм без функции охлаждения, Суслина Ю. И., Резник А. С., Ханенова В. А., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. (2017)
Лебідь І. Г. - Предиктори погіршення функціонального стану у дорослих із вродженими вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді (2017)
Лісічкіна О. М. - Досвід використання дексмедетомідіну у відділенні реанімації та інтенсивної терапії кардіохірургічного профілю, Бойко С. М., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2017)
Філоненко Г. В. - Мікробіологічний моніторинг розвитку бактеріємії у дітей із вродженими вадами серця, Саламаніна А. О., Кирик Д. Л. (2017)
Якімішен О. О. - Раннє ентеральне харчування в післяопераційному періоді та його вплив на активізацію дітей до 1 року після кардіохірургічних операцій, Бойко С. М., Хеміо Арнес С. Г., Мошківська Л. В., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2017)
Дьогтяр В. В. - Перший досвід застосування синтетичного антитромбіну-ІІІ (Атенатив) у кардіохірургічній практиці, Бойченко О. М., Жовнір В. А., Чанглі Н. О. (2017)
Саламаніна А. О. - Стан мікробного пейзажу в сучасній клініці кардіохірургії, Борисенко К. Ю., Ванда Т. М., Канавець Т. П. (2017)
Жеков І. І. - Поетапна реконструкція аорти після розшаровуючої аневризми аорти І типу (за DeBakey), Кравченко В. І., Черпак Б. В., Осадовська І. А., Хижняк К. А., Вайда В. В. (2017)
Захарова В. П. - Морфологические особенности гамартомы легких: два наблюдения больных кардиохирургического стационара, Руденко Е. В., Дорофеева С. И. (2017)
Радченко М. П. - Власний досвід діагностики та лікування коронарносерцевих фістул, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Максименко А. В., Руденко Н. М. (2017)
Суслина Ю. И. - Клинический случай "синдрома после поражения сердца" после радиочастотной катетерной абляции фибрилляции предсердий и трепетания предсердий, Мешкова М. С., Доронин А. В. (2017)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2017)
Содержание (2016)
Bulat A. F. - CMM recovery, utilization and cogeneration by compressor plants, Kirik G. V., Zharkov P. E., Bluss B. O., Shevchenko V. (2016)
Круковская В. В. - Математическое моделирование связанных геомеханических и фильтрационных процессов при проведении противовыбросных мероприятий (2016)
Смирнов А. П. - Исследование распространения в горной породе волны давления, генерируемой электрическим разрядом в жидкости (2016)
Скипочка С. И. - Влияние интенсификации геомеханических процессов на геотехнические параметры массива горных пород, Паламарчук Т. А., Бобро Н. Т., Прохорец Л. В. (2016)
Соцков В. А. - Анализ влияния частичной закладки выработанного пространства на НДС углевмещающего массива при селективной отработке тонких угольных пластов, Малашкевич Д. С., Русских В. В. (2016)
Шматовский Л. Д. - Исследования армопородных оболочек для повышения устойчивости выработок, Сапунова И. А., Зайцев М. С., Ананьева О. И., Тынына С. В. (2016)
Баранов В. А. - Горно-геологические условия поля ШУ "Покровское", Янжула А. С. (2016)
Молдабаев С. К. - Создание 3D модели развития открытой разработки крутопадающих месторождений округлой формы, Рысбайулы Б., Султанбекова Ж. Ж., Сарыбаев Н. О. (2016)
Перегудов Ю. В. - Обоснование технологии ведения открытых горных работ при вовлечении в отработку подработанных бортов карьера, Перегудов В. В. (2016)
Швец Д. В. - Вовлечение в разработку законсервированных геологических запасов железной руды под существующими транспортными коммуникациями действующих глубоких карьеров (2016)
Пшеничний В. Г. - Технологія внутрішнього відвалоутворення з формуванням тимчасового внутрішнього відвалу при відпрацюванні мульдоподібних покладів, Терещенко В. В. (2016)
Григорьев Ю. И. - Технические решения по отработке Ингулецкого месторождения карьером ЧАО "ИнГОК" в границах лицензионной площади, Миронов М. Д., Дрок А. В. (2016)
Горобец Л. Ж. - Принципы и показатели функционирования геосреды при нагружении, Верхоробина И.В. (2016)
Бубнова Е. А. - Влияние нарушенной и техногенной геологической среды на водный баланс территорий их расположения (2016)
Семененко Е. В. - Оценка размеров воронки всасывания с учетом критической скорости гидротранспортирования, Медведева О. А., Киричко С. Н. (2016)
Ягнюкова И. В. - Определение эффективности классификации горной массы повышенной влажности при круговых направленных колебаниях просеивающих поверхностей (2016)
Поляков Ю. Е. - Факторы влияния гидрообработки угля на разгрузку призабойной части массива, Усов О. А. (2016)
Мінєєв С. П. - Використання режиму струсного підривання при проведенні гірничих виробок, Янжула О. С., Кишкань М. О., Мінєєв О. С. (2016)
Холявченко Л. Т. - Химическая кинетика процессов переработки дисперсных углеродсодержащих сред в плазме водяного пара, Пигида Е. Ю., Демченко С. В., Давыдов С. Л. (2016)
Мальцева В. Є. - Спосіб та технічний засіб запобігання викидів вугілля та газу при проведенні під-готовчих виробок в газоносних вугільних пластах, Трохимець М. Я., Усов О. О., Мінєєв С. П., Васильєв Л. М. (2016)
Красовский И. С. - Устройство для определения силы удара при динамических испытаниях конструкций (2016)
Бабий Е. В. - Экономическое обоснование применения комплекса предварительного обогащения для скальных вскрышных пород карьеров Кривбасса (2016)
Логинова А. А. - Термическое старение массивных резиновых элементов горных машин в напряженном состоянии, Дырда В. И. (2016)
Почужевський О. Д. - Побудова математичної моделі дослідження експлуатаційних властивостей кар’єрних автосамоскидів з гідромеханічною трансмісією, Кляцький В. І. (2016)
Валяев А. М. - Сравнение радиационного загрязнения почв с физиологическими параметрами развития тестовых растений на объектах Cухачевской промплощадки, Коровин В. Ю., Лаврова Т. В. (2016)
Чеберячко С. І. - Розрахунок двоступеневих фільтрувальних систем протипилових респіраторів, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В. (2016)
Білобровець О. М. - Становище польських біженців-інтелігентів в Україні в роки Першої світової війни (2017)
Білик Я. О. - До питання про перший етап створення багатопартійності в Україні (1989–1990 рр.) (2017)
Довбня О. А. - Політичні репресії проти інтелігенції в УСРР у 1920-ті рр. у сучасній вітчизняній історіографії:регіональні особливості (2017)
Калініченко О. О. - Радіаційна катастрофа атомної субмарини К-431 — предтеча Чорнобиля! (2017)
Кічьова М. Є. - Бандитська Одеса в період Української революції 1917–1921 рр. (2017)
Корнієнко К. В. - Використання критичного мислення при вивченні історії у вищій школі: питання теорії і практики (2017)
Нефьодов Д. В. - Дослідження повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.): становлення україноцентричної теоретико-концептуальної моделі проблеми (2017)
Чістякова І. М. - Інститут бізнес-омбудсмена в Україні та світі:історико-правовий аспект, Кривдіна І. Б. (2017)
Шишко О. Г. - Індивідуальний терор в Одесі у липні 1920 р. (2017)
Бараненко С. М. - Регіональний вимір історіографії дворянства в сучасній українській історичній науці початку XXI ст. (2017)
Вітряк М. М. - Праці Л. Д. Кучми як джерело для вивчення історії України (2017)
Ломако Л. І. - Педагогічні інститути в системі університетської освіти ХІХ ст. в українських землях: дореволюційна історіографія проблеми (2017)
Хромов А. В. - Документи Державного архіву Одеської області до біографії одеського поліцмейстера Василя Федоровича Гельмерсена (2017)
Лізавенко Г. І. - Внесок Мирона Осиповича Гросмана в розвиток Одеської кіностудії (2017)
Шановська О. А. - Науковий центр із вивчення історії Народного Руху України (2017)
Яковлєв І. В. - Співпраця І. Драча з президентами України (2017)
Кривдіна І. Б. - Рецензія на книгу Г. І. Гончарука та Л. М. Іваніченко "Ректор від Бога" (Видавництво "Астропринт", 2017 рік) (2017)
Кучерук М. С. - Людина як ціла епоха. Рец. на кн.: Гончарук Г., Іваніченко Л. Ректор від Бога. — Одеса: Астропринт, 2017. — 176 с. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Breus V. V. - Flexible Variable Star Extractor - new software for variable stars detection using CCD photometry (2017)
Vasylenko M. Yu. - Dipole bulk velocity based on new data sample of galaxies from the catalogue 2MFGC, Kudrya Yu. N. (2017)
Berdina L. A. - Detection of the rapid variability in the Q2237+0305 quasar, Tsvetkova V. S. (2017)
Dylda S. S. - Qualitative types of cosmological evolution in hydrodynamic models with barotropic equation of state, Zhdanov V. I. (2017)
Sushchov O. - Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: a global cosmic ray detection framework, Homola P., Dhital N., Bratek L., Poznanski P., Wibig T., Zamora-Saa J., Almeida Cheminant K., Alvarez Castillo D., Gora D., Jagoda P., Jalocha J., Jarvis J. F., Kasztelan M., Kopanski K., Krupinski M., Michalek M., Nazari V., Smelcerz K., Smolek K., Stasielak J., Sulek M. (2017)
Kontorovich V. M. - Reflection of positron radiation from star surface and shift of inter pulse position in Crab pulsar, Trofymenko S. V. (2017)
Trofymenko S. V. - Half-bare positron in the inner gap of a pulsar, Kontorovich V. M. (2017)
Факультету захисту рослин – 85 років! (2017)
Андреєва О. Ю. - Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів, Мартинчук І. В. (2017)
Батова О. М. - Вплив протруйників на розвиток кореневих гнилей пшениці озимої в Харківській області (2017)
Белецкий Е. Н. - Современные представления о динамике популяций насекомых: прошлое, настоящее, будущее. Синергетический подход, Станкевич С. В., Немерицкая Л. В. (2017)
Білик М. О. - Ефективність передпосівної обробки насіння пшениці ярої біофунгіцидами і регуляторів росту рослин проти кореневих гнилей (2017)
Васильєва Ю. В. - Амарантовий стеблоїд (Lixus subtilis Boh.) — прихованостебловий шкідник цукрових буряків (2017)
Davydenko K. V. - Health condition and ash dieback symptoms development in fraxinus excelsior inoculated with hymenoscyphus fraxineus, Meshkova V. L. (2017)
Євтушенко М. Д. - Особливості заселення яблунь грушевим клопом (Stephanitis pyri F.: Hemiptera: Tingidae) (2017)
Жукова Л. В. - Шкідливість септоріозу і жовтої іржі пшениці ярої та основні елементи системи захисту посівів, Ємленінова А. М. (2017)
Забродіна І. В. - Динаміка чисельності букарки (Neocoenorrhinus pauxillus Germ.) за фенофазами розвитку яблуні в саду ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (2017)
Зозуля А. Л. - Использование дронов в обследовании фитосанитарного состояния посевов, Рыбин С. Н., Коваленко Г. И. (2017)
Кошеляєва Я. В. - Ранні ознаки бактеріальної водянки берези повислої (Betula pendula Roth) (2017)
Кузьменко Н. В. - Вплив хімічних протруйників на обмеження розвитку кореневих гнилей ячменю ярого, Луханін І. В. (2017)
Куниченко Н. А. - Распространенность и вредоносность монилиоза косточковых в городских условиях Приднестровья, Шульман Н. И., Власов В. В. (2017)
Мартиненко В. І. - Удосконалення захисту картоплі від основних хвороб і шкідників в умовах ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (Харківська область) (2017)
Меленті В. О. - Хімічний захист ялин від ялинових несправжніх щитівок - Physokermes hemicryphus (Dalman) та Physokermes piceae Schr. в Харківській області, Леженіна І. П., Меленті Д. О. (2017)
Мєшкова В. Л. - Перспективні напрями досліджень з лісової ентомології (за матеріалами ювілейного конгресу ІЮФРО), Байдик Г. В. (2017)
Meshkova V. L. - Biology of multivoltine bark beetles species (Coleoptera: Scolytinae) in the North-Eastern Steppe of the Ukraine, Kochetova A. I., Zinchenko O. V., Skrylnik Yu. Ye. (2017)
Ожга І. І. - Залежність сезонного розвитку зеленої трояндової попелиці (Macrosiphum rosae Linnaeus, 1758) (Homoptera: Aphididae) від погодних умов (2017)
Олейніков Є. С. - Прогноз розвитку хвороб листя пшениці озимої (2017)
Плєтнікова Н. Я. - Фітопатогенний комплекс плодових кісточкових культур у Харківській області (2017)
Соколова І. М. - Пошкодження декоративних хвойних порід довгоносиком сосновим великим і короїдами (2017)
Тесля Т. О. - Вплив протруйників на посівні якості та ураженість проростків кукурудзи фузаріозною гниллю (2017)
Туренко В. П. - Основні хвороби люцерни в Східному Лісостепу України (2017)
Федорчук С. В. - Фунгіцидна активність хімічних та біологічних препаратів проти Phytophtora infestans та alternaria solani картоплі, Положенець В. М., Немерицька Л. В., Журавська І. А., Чайка О. В. (2017)
Швачунова І. С. - Ефективність використання метеорологічних приладів у моніторингу парші яблуні в Харківській області (2017)
Заярна О. Ю. - Оцінка стійкості сортів ярого ячменю до сажкових хвороб (2017)
Кулешов А. В. - Прогноз состояния септориоза озимой пшеницы (2017)
Правила для авторів (2017)
Верховлюк А. М. - Фазово-структурна стабільність жароміцного корозійностійкого сплаву для литих робочих лопаток ГТУ, Максюта І. І., Квасницька Ю. Г., Мяльніца Г. П., Михнян О. В. (2016)
Кондратюк С. Е. - Вплив параметрів кристалізації і гарячої деформації на характеристики структури сталей при валковому прокатуванні, Ноговіцин О. В., Стоянова О. М., Баранов І. Р., Пархомчук Ж. В. (2016)
Гогаєв К. О. - Інструментальні штампові сталі для гарячого деформування (огляд), Сидорчук О. М., Радченко О. К. (2016)
Сігарьов М. К. - Вплив інтенсивності продування на гідродинаміку металу в ливарному ковші, Сорока Я. А., Плакущий Д. О. (2016)
Смірнов О. М. - Причини деформації і руйнування робочої поверхні розливального колеса роторної МБЛЗ, Куберський С. В. (2016)
Соловар О. М. - Зносостійкість титанових сплавів, Вейс В. І., Олянич Л. І. (2016)
Верховлюк Анатолій Михайлович. До 60-річчя від дня народження (2016)
Щеглов В. М. - До проблеми якості великих ковальських зливків (2016)
Імена в термінах металознавства (2016)
Содержание (2018)
Белов В. В. - Аминирование моноэфиров 1,2-диолов пиперидином на катализаторах, приготовленных с использованием алюминатов кальция, Марков В. И., Сова С. Б., Герасименко В. А., Голосман Е. З., Нечуговский А. И. (2018)
Danilov F. I. - Electrodeposition of composite coatings using electrolytes based on deep eutectic solvents: A mini-review, Protsenko V. S. (2018)
Кошель Н. Д. - Мультифрактальный анализ порошков гидроксидов железа, Костыря М. В., Корпач С. В. (2018)
Kurmakova I. M. - The inhibitory effect of imidazo |1,2-a| azepinium bromides on corrosion of carbon steel in hydrochloric acid medium, Bondar O. S., Vorobyova V. I., Chygyrynets O. E. (2018)
Лахтаренко Н. В. - Окисление метилфенилсульфида пероксисольватом карбоната натрия, Коновалова С. А. (2018)
Тітов Ю. О. - Ізовалентне заміщення атомів в шаруватій структурі титанатів Ban–4La4Тіn1O3n (n=4–6), Слободяник М. С., Чумак В. В., Полубінський В. В. (2018)
Чайка М. В. - Хімічна взаємодія CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe з водними розчинами К2Cr2O7–HBr?(HCl), Денисюк Р. О., Томашик З. Ф., Томашик В. М. (2018)
Чертихина Ю. А. - N-Производные формальдиминов: взаимосвязь между донорно-акцепторными внутримолекулярными взаимодействиями и электронными параметрами атомов, Куцик-Савченко Н. В., Цыганков А. В., Просяник А. В. (2018)
Григоров А. Б. - Інформативність показників якості компресорних змащувальних олив, Богоявленська О. В. (2018)
Знак З. О. - Розклад бензолу в кавітаційних полях, Сухацький Ю. В., Зінь О. І., Хом’як С. В., Мних Р. В., Лисенко А. В. (2018)
Коц Л. С. - Современные методы диагностики и технологические принципы получения биостойких керамических материалов, Федоренко Е. Ю., Лесных Н. Ф., Рыщенко М. И., Рыщенко Т. Д. (2018)
Носенко А. В. - Отрицательное тепловое расширение оксида титана(III) , Гордеев Ю. С., Голеус В. И. (2018)
Khomenko O. S. - Choice of ceramic masses for the manufacture of electrical ceramics (2018)
Содержание (2016)
Булат А. Ф. - Разработка методов управления параметрами двухфазного потока жидкости для промывки скважин, Блюсс Б. А., Шевченко В. Г., Елисеев В. И., Лях М. М., Дреус А. Ю. (2016)
Надутый В. П. - Аппроксимация зависимости производительности валкового вибрационного классификатора с гладкими валками от варьируемых параметров, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В., Егурнов А. И. (2016)
Надутый В. П. - Эффективность использования ударно-центробежного дезинтегратора, реализующего сдвиговые деформации при разрушении горной массы, Логинова А. А., Сухарев В. В. (2016)
Волошин О. І. - Перспективи використання термоінструмента з дуговим електричним розрядом в процесі руйнування гірських порід, Потапчук І. Ю., Жевжик О. В. (2016)
Бунько Т. В. - Разработка методов и технических средств идентификации параметров шахтных вентиляционных и дегазационных систем, Новиков Л. А., Ященко И. А., Жалилов А. Ш., Дудник М. Н. (2016)
Надутый В. П. - Обоснование целесообразности комплексной переработки золы уноса теплоэлектростанций, Костыря С. В., Севастьянов В. С. (2016)
Надутый В. П. - Модернизация технологического оборудования для добычи янтаря гидромеханическим методом, Маланчук З. Р., Корниенко В. Я. (2016)
Закора В. В. - Повышение надежности деталей горных машин методом поверхностного упрочнения, Ганкевич В. Ф., Лисняк А. Г. (2016)
Франчук В. П. - Формирование сопротивления при свободном качении рельсового колесного транспорта по плоскому рельсу, Зиборов К. А. (2016)
Полулях Д. А. - Определение параметров гидромеханического грохочения угля на комбинированной просеивающей поверхности прямоугольной формы (2016)
Франчук В. П. - Усилие в приводе вертикальной вибрационной мельницы, Анциферов А. В., Дуганец В. И. (2016)
Кухарь В. Ю. - Обратный инжиниринг корпусов насыпных угольных фильтров (2016)
Холоденко Т. Ф. - Влияние "внутренних" (рецептурных) особенностей эмульсионных взрывчатых веществ на эмиссию загрязняющих веществ в продуктах взрыва в атмосферу, Колесник В. Е., Павличенко А. В. (2016)
Монастырский В. Ф. - Пуск и торможение вертикального конвейера, Кирия Р. В. (2016)
Кирия Р. В. - Определение коэффициента динамичности при движении ленты с кусками груза по роликоопорам трубчатого конвейера, Смирнов А. Н. (2016)
Кирия Р. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния линейной части трубчатого конвейера, Ларионов Н. Г. (2016)
Жигула Т. И. - Особенности динамики трубчатой ленты для различных конструктивных схем ленточных трубчатых конвейеров (2016)
Мудров Д. С. - Дослідження напруженно-деформованного стану витискных діафрагм, Зіль В. В. (2016)
Кирия Р. В. - Повышение эффективности функционирования систем конвейерного транспорта угольных шахт, Монастырский В. Ф., Мищенко Т. Ф. (2016)
Вихідні дані (2016)
Лисенко С. О. - Багатоаспектність, неоднозначність розуміння безпеки підприємництва в теорії та практиці (2017)
Щирба М. Ю. - До дискусії про правовий статус особи (2017)
Ільницький М. С. - Конституційний процес в Україні (2017)
Бондаренко Б. О. - Конкурсна процедура відбору суддів Коституційного Суду України: до питання конституційності (2017)
Якушина О. С. - Механізм реалізації конституційного права на освіту в Україні (2017)
Світлична Ю. О. - Адміністративно-правовий вплив держави на прямі іноземні інвестиції та їх види (2017)
Щокін Р. Г. - Державна політика України у галузі освіти в контексті світових інтеграційних процесів: окремі питання (2017)
Небрат О. О. - Охорона лісового фонду як об'єкт адміністративно-правового регулювання, Яценко В. П. (2017)
Павлюк Н. М. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності (2017)
Ковальчук А. Ю. - Громадяни України як суб'єкт забезпечення фінансово-економічної безпеки (2017)
Легка О. В. - Основоположні принципи інституту адміністративної відповідальності (2017)
Остапенко І. О. - Військовий гарнізон як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2017)
Котормус Т. І. - Нормативно-правові гарантії адміністративно-правового захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції (2017)
Єпішко І. С. - Окремі питання захисту прав поліцейського (2017)
Ковальчук С. О. - Належність речових доказів у кримінальному провадженні (2017)
Почанська О. С. - Зміст та особливості сучасного етапу нормативно-правового забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Луценко Ю. В. - Участь спеціальних служб іноземних держав у протидії організованій злочинності та корупції на прикладі Італійської Республіки (2017)
Бурбела Ю. С. - Добровільність відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди за КК України (2017)
Грень Р. Р. - Сучасний стан злочинності в Україні у сфері обігу наркотичних засобів (2017)
Маслюк О. В. - Права адвоката-захисника в контексті спростування підозри (обвинувачення): сучасний стан та шляхи вдосконалення (2017)
Шестаков В. І. - Проблеми реалізації засади забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності під час підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України (2017)
Шова І. О. - Фальсифіковані відбитки пальців рук як об'єкт діагностичної дактилоскопії (2017)
Пилипенко І. - Чи достатньо правових засобів має держава для протидії протиправним захопленням нерухомого майна? (2017)
Нижник Г. П. - Протиправа діяльність захисника у кримінальному провадженні (2017)
Тертишник В. - Правнича допомога та захист в кримінальному процесі: концепти та колізії правових реформ, Одинцова І. (2017)
С'єдіна І. І. - Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії (2017)
Кожевникова В. О. - Межі та обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій (2017)
Єрмакова Г. С. - Релігійні норми як морально-етична домінанта правової свідомості (2017)
Христинченко Н. П. - Аналіз внесених змін до податкового кодексу України в частині покращення інвестиційного клімату та застосування санкцій до суб'єктів оподаткування в 2017 році (2017)
Попова С. М. - Розвиток правового регулювання взаємодії банків з іншими суб'єктами фінансових правовідносин (2017)
Панов М. І. - Рецензія на монографію Ігоря Ігоровича Онищука "Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики" (2017)
Світличний О. П. - Рецензія на монографію "Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект", підготовлену Ковальчуку А. Ю. (2017)
Юркова О. І. - Структура та механічні властивості покриттів з AlCuNiFeCr та AlCuNiFeCrTi високоентропійних сплавів, отриманих електронно-променевим методом, Чернявський В. В., Сисоєв М. О., Курасова М. О. (2017)
Мініцький А. В. - Вплив режимів термічної обробки на структуру та магнітні властивості сплаву на основі нікелю, Власова О. В., Биба Є. Г., Мініцька Н. В. (2017)
Волощенко С. М. - Деформаційне зміцнення бейнітного чавуну при підвищених температурах, Подрезов Ю. М., Холявко В. В., Іващук Т. О. (2017)
Кондратюк С. Є. - Характеристики руйнування комплекснолегованих сталей для цементації, Пархомчук Ж. В. (2017)
Roik T. - Using of composite materials for friction parts of printing equipment, Vitsiuk I. (2017)
Шаломєєв В. A. - Перспективи використання біорозчинних магнієвих сплавів для остеосинтезу, Цивірко Е. І., Айкін М. Д., Чорний В. В. (2017)
Дурягіна З. А. - Гранулометричні характеристики порошку сплаву ВТ20 отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду, Тростянчин А. М., Лемішка І. А., Скребцов А. А., Овчинников О. В. (2017)
Марковський Євген Адамович. До 90-річчя від дня народження (2017)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2016 рік (2017)
Конференції 2017 року (2017)
Крюков О. М. - Принцип побудови перспективного акселерометра для вимірювання параметрів відкочування ствола (2017)
Біленко О. І. - Шляхи зниження енергії віддачі стрілецької зброї для сил безпеки, Павлов Д. В., Першина К. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського