Гороховець Ю. А. - Підходи щодо удосконалення обліку нематеріальних активів потребам вартісно-орієнтованого управління (2017)
Іванков В. М. - Застосування стратегічних концепцій управлінського обліку для забезпечення інформаційних потреб інноваційного менеджменту (2017)
Лукан О. М. - Аналіз ефективності та напрямки оптимізації витрат маркетингової діяльності на підприємствах хлібопекарської галузі (2017)
Правдюк Н. Л. - Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки (2017)
Самчук К. І. - Облікове забезпечення мотивації працівників як метод підвищення ефективної діяльності підприємства (2017)
Семенець А. П. - Організаційно-методичні положення аудиту операцій з електронними грошима (2017)
Швець Ю. О. - Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: основні проблеми та перспективи розвитку, Бутенко А. А. (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Напрямки розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур (2017)
Абасов В. А. - Аудит ефективності IT-систем стратегічних об’єктів державного управління (2017)
Бобух С. О. - Ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні (2017)
Гармідер Л. Д. - Основні фактори економічного зростання держави, Вакарчук Т. С. (2017)
Доброскок С. С. - Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів (2017)
Koniusz М. - Wpływ komunikacji na realizację celów organizacji publicznej (2017)
Кубатко О. В. - Методика оцінки рівня синхронізації та однорідності флуктуацій еколого-економічного розвитку (2017)
Trachuk А. R. - Selecting the group method of data handling as one of the most perspective algorithmes for building a predictive model of petroleum consumption in the system of energy balance of Ukraine (2017)
Корбут К. Є. - Трудовий потенціал підприємства: поняття, складові та методи оцінювання (2017)
Крутова А. С. - Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності, Янчев А. В. (2017)
Кулаковський Т. Ю. - Когнітивний підхід у вивченні феномену підприємця (2017)
Кучменко В. О. - Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства, Загоровська В. В. (2017)
Муляр т. С. - Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств, Головач К. С. (2017)
Nonik V. V. - Formation of sustainable development reporting social component as economic security management element, Baryshnikova О. М. (2017)
Євдокимов В. В. - Міграція біженців як фактор перерозподілу людських ресурсів у світі: проблеми розвитку економіки в умовах конфлікту, Шиманська К. В. (2017)
Виговська Н. Г. - Удосконалення нормативної регламентації оцінки кредитоспроможності позичальника, Виговський В. Г. (2017)
Войтович І. - Використання адаптивного тестування в навчальному процесі вищого навчального закладу, Іващенко А. (2014)
Голодюк Л. - Формування математичних понять в учнів основної школи у процесі виконання навчально-дослідницьких завдань (2014)
Гриценко В. - Методи й засоби візуального проектування сучасних інформаційних систем (2014)
Нічишина В. - Про реалізацію інтегративного навчального курсу у процесі підготовки майбутніх учителів математики (2014)
Слободяник О. - Використання Google сервісів для контролю самостійної роботи учнів (2014)
Чінчой А. - Використання археологічного матеріалу на уроках математики (2014)
Шульга Н. - Синергетичний підхід до формування змісту дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" в економічних ВНЗ (2014)
Бузько В. - Запровадження інтегральної педагогічної технології як засобу реалізації допрофільної підготовки школярів до фізики, Величко С. (2014)
Головко М. - Розвиток проблеми диференціації навчання у вітчизняній дидактиці фізики як передумова становлення профільної школи (2014)
Желонкина Т. - Структура урока физики как целостная система, Лукашевич С., Максименко Н. (2014)
Забара О. - Розвиток фахової підготовки майбутніх учителів фізики сучасними засобами експериментування (2014)
Каленик М. - Формування поняття фізична величина в учнів основної школи (2014)
Лазаренко Д. - Експериментальне дослідження результативності методики навчання механіки у профільній школі (2014)
Мерзликін О. - Наступність та неперервність формування дослідницьких компетентностей старшокласників та студентів у навчанні фізики, Єчкало Ю. (2014)
Мусатова О. - Технологія розв’язування навчальних фізичних задач як засіб допрофільної підготовки учнів (2014)
Петриця А. - Інформаційні технології та цифрові лабораторії у навчальному фізичному експерименті (2014)
Сальник І. - Реалізація адаптаційної функції навчального експерименту у процесі профільного навчання фізики (2014)
Сірик Е. - Лабораторний експеримент з хвильової оптики в умовах профільного навчання фізики (2014)
Тукало М. - Віртуальні інформаційні засоби для інтернет-підтримки навчального хімічного експерименту в профільній школі (2014)
Шершнев Е. - Методика поурочного планирования, Желонкина Т., Лукашевич С. (2014)
Кобилянський О. - Практичні аспекти формування компетентності фахівців, Кобилянська І. (2014)
Мартинюк М. - Системно-функціональний підхід як засіб удосконалення фахової і професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців природничо-наукових спеціальностей у вищій школі в умовах ступеневої освіти, Декарчук М., Хитрук В. (2014)
Сичікова Я. - Змістовий компонент компетентнісно-орієнтованої методичної системи підготовки майбутніх учителів (2014)
Вихідні дані (2014)
Баранник В. - Технология балансированной обработки динамического видеоресурса для снижения информационной интенсивности в инфокоммуникационных системах, Тарасенко Д., Баранник Д., Медведев Д. (2017)
Рябова Л. - Cравнительный анализ методов бинаризации изображений радужной оболочки глаза, Мазур Я., Вишневская Н. (2017)
Терейковский И. - Cистема выявления кибератак, Корченко А. (2017)
Лімарь І. - Класифікація атак на квантові системи передавання конфіденційних даних, Васіліу Є., Рябуха О., Жмурко Т. (2017)
Федотова-Півень І. - Шляхи задоволення потреб сучасної кібербезпеки в рамках протидії методам комп’ютерної лінгвістичної стеганографії, Тарасенко Я. (2017)
Кобозєва А. - Особливості нового підходу до вирішення проблеми виявлення порушень цілісності цифрових зображень в різних форматах збереження, Бобок І. (2017)
Грищук Р. - Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації в автоматизованих банківських системах, Євсеєв С. (2017)
Гізун А. - Застосування механізму кореляції інцидентів/потенційних кризових ситуацій для оцінювання рівня критичності поточної ситуації в інформаційній сфері, Лозова І., Трикуш О. (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Lozynskyi V. - The first year of implementing a new concept of the journal "Mining of Mineral Deposits" of the National Mining University, Sai K., Vvedenska T. (2017)
Сахно І. - Локальне укріплення підошви виробок, що підтримуються в зруйнованому масиві, Ісаєнков О., Родзін С. (2017)
Mamaikin O. - Coal industry in the context of Ukraine economic security, Kicki J., Salli S. Horbatova V. (2017)
Vovna O. - Improving efficiency of information measurement system of coal mine air gas protection, Zori A., Laktionov I. (2017)
Коболев В. - Структурно-тектонические и флюидо-динамические аспекты глубинной дегазации мегавпадины Черного моря (2017)
Kovalevska I. - Research into rock pressure manifestations in interstratal rocks during descending and simultaneous mining of C9 and C10Top coal seams, Symanovych H., Barabash M., Snihur V. (2017)
Четверик М. - Изучение скорости развития деформаций в массиве на основе маркшейдерских наблюдений на земной поверхности, Бубнова Е., Бабий Е. (2017)
Кожевников А. - Методика визначення втрат тиску в потоці промивної рідини в гідравличній системі колонкового снаряду, Дреус А., Баочанг Л. (2017)
Mandryk O. - Formation peculiarities of physical and chemical composition of highly mineralized edge water, Pukish A., Zelmanovych A. (2017)
Бузило В. - Исследование напряженно-деформированного состояния массива при отработке свиты пологих пластов, Савельева Т., Сердюк В., Савельев В., Демченко Ю. (2017)
Krupnik L. - Technology of micro-cement injection of destroyed and fractured massif at orlovsky mine, Shaposhnik Yu., Shaposhnik S., Konurin A. (2017)
Маланчук З. - Результати досліджень видобутку бурштину гідромеханічним способом, Корнієнко В., Маланчук Є. (2017)
Fomychov V. - Computational model for evaluating the state of geomechanical systems during computing experiments, Pochepov V., Fomychova L., Lapko V. (2017)
Перков Е. - Утилизация золы-уноса Приднепровской ТЭС, Перкова Т. (2017)
Ботузова Ю. - Використання програмних засобів під час навчання побудові перерізів многогранників (2014)
Величко С. - Логічний протокол "НП-01" як складова стандартизації процесу розробки та використання навчального обладнання, Ковальов С., Ковальов Ю., Ковальова О. (2014)
Дубініна О. - "Багтрекінг" лекційного матеріалу з вищої математики як складова технології навчання майбутніх інженерів з програмного забезпечення (2014)
Литвинова С. - Основи організації апробації електронних освітніх ресурсів у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Попова О. - Формування креативності у майбутніх економістів під час навчання математики, Ларіонова Н. (2014)
Соменко О. - Дидактичні засади використання систем комп'ютерної математики у навчальному процесі вищої школи (2014)
Шахіна І. - Використання інформаційних технологій у навчальному процесі (2014)
Атаманчук П. - Формування експериментальної складової предметної компетентності у майбутнього вчителя фізики, Ніколаєв О., Сондак О. (2014)
Вовкотруб В. - Модернізація матеріального забезпечення для виконання експериментальних завдань до вивчення основ фотометрії (2014)
Єфименко С. - Формування елементів фізичних знань на основі системно-структурного підходу до навчання (2014)
Жук Ю. - Особливості формування у старшокласників концепту "Навчальне дослідження" в процесі вивчення фізики (2014)
Завражна О. - Вдосконалення навчального процесу студентів фізичних спеціальностей педвузів за допомогою спецкурсів (2014)
Кулик Л. - Тестові комплексні контрольні роботи із загального курсу фізики, Ткаченко А. (2014)
Лукашевич С. - Методика проблемного обучения при изучении темы "Световые явления", Желонкина Т., Никитюк Ю. (2014)
Мороз І. - Методичний аналіз кінематики процесів розпаду частинок за допомогою діаграми далітца, Іваній В., Холодов Р., Герасімова Т. (2014)
Пасько О. - Використання мультимедійних технологій під час вивчення миттєвої швидкості руху в курсі фізики загальноосвітньої школи (2014)
Подопригора Н. - Вивчення співвідношень невизначеностей на засадах модельного та реального експериментів, Ткаченко А. (2014)
Семерня О. - Абстрагування в пізнавальній діяльності майбутніх фахівців як один із методів формування методичної компетентності, Макогонюк У. (2014)
Соколюк О. - Використання інтернет технологій для організації реферативно-описової діяльності старшокласників у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін (2014)
Хомутенко М. - Проблеми навчання рівноваги на уроках фізики в старшій школі, Садовий М., Трифонова О. (2014)
Яковлева О. - Використання комп'ютерних технологій на уроках фізики у вищих професійно-технічних навчальних закладах освіти (2014)
Бісіркін П. - Застосування інтернет технологій в процесі практичних занять з трудового навчання в основній школі (2014)
Манойленко Н. - Контекстне навчання в організації і проведенні лабораторно-практичних занять з методики технологій (2014)
Пуляк О. - Особливості вивчення теми "Освітлення виробничих приміщень" студентами вищих педагогічних навчальних закладів на заняттях з охорони праці, Богомаз-Назарова С. (2014)
Чінчой О. - Формування технічної грамотності учнів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2017)
Content (2017)
Bondarenko V. - Technological safety of sustainable development of coal enterprises, Cherniak V., Cawood F., Chervatiuk V. (2017)
Voitenko Yu. - Peculiarities of britlle and ductile materials destruction and deformation during the explosion of industrial shaped charges, Kravets V., Shukurov A., Drachuk O. (2017)
Круковский А. - Математическое моделирование неустановившейся фильтрации воды в выработку с анкерной крепью, Круковская В., Виноградов Ю. (2017)
Kharchenko M. - Analysis of magnetic treatment of production fluid with high content of asphalt-resin-paraffin deposits, Manhura A., Manhura S., Lartseva I. (2017)
Tymoshchuk V. - Modeling the drainage facilities operation at the prospective construction site on the Dnipro floodland, Sherstiuk Ye., Niedbalski Z., Morozova Т. (2017)
Фельдман Е. - Эволюция трещин в краевой части угольного пласта при его стационарной отработке, Калугина Н., Чеснокова О. (2017)
Zairov Sh. - Scientific and technical fundamentals for explosive destruction of the mass composed of rocks with different hardness, Ravshanova M., Karimov Sh. (2017)
Педченко М. - Аналіз особливостей розробки газогідратних покладів при застосуванні елементів технології свердловинного гідровидобутку, Педченко Л. (2017)
Хоменко О. - Эколого-технологические аспекты подземной добычи железных руд, Кононенко М., Миронова И. (2017)
Golik V. - Experience of metal deposits combined development for South African enterprises, Komashchenko V., Morkun V., Burdzieva O. (2017)
Griniov V. - Distant interaction of rock mass clusters around underground opening, Zakharova L., Diedich I., Nazymko V. (2017)
Дреус А. - Моделирование гидродинамики прерывистого потока промывочной жидкости в гидравлической системе алмазной буровой коронки, Лысенко Е., Кожевников А., Лю Б. (2017)
Filatiev M. - Effect of rocks displacement activation on the formation of the surface trough during anthracite seams extraction (2017)
Самуся В. - Гидротермодинамическая модель глубоководного гидроподъема 3-фазной смеси с учетом тепломассообменых процессов, Кириченко В., Кириченко Е., Ильина С., Антоненко А. (2017)
Содержание (2017)
Брезгунов А. В. - Фильтрация радиосигнала за счёт перестановки между собой его частей на другие временные интервалы, Брезгунов С. А. (2017)
Брезгунов А. В. - Фильтрация радиосигналов в условиях неопределённости всех его параметров, Брезгунов С. А. (2017)
Пуляєв В. О. - Багатоканальний кореляційний пристрій радара некогерентного розсіяння, Рогожкін Є. В. (2017)
Богомаз А. В. - Синхронизация системы обработки данных радара некогерентного рассеяния в режиме исследования средней ионосферы, Искра Д. А., Кононенко А. Ф. (2017)
Домнін І. Ф. - Синтез Fuzzy-регулятора другого порядку системи керування фільтрокомпенсуючим пристроєм, Левон О. О. (2017)
Ляшенко М. В. - Пространственно-временные вариации концентрации электронов в ионосфере в минимуме и максимуме солнечной активности, Шницар И. Р. (2017)
Гринченко С. В. - Решение уравнения непрерывности квазиравновесного распределения ионов атомарного кислорода при теоретическом моделировании электронной концентрации F2-области ионосферы (2017)
Емельянов Л. Я. - Обеспечение режима одновременного зондирования ионосферы в вертикальном и наклонном направлениях с помощью радаров некогерентного рассеяния, Чепурный Я. Н. (2017)
Ляшенко М. В. - Региональная модель ионосферы CERIM IION: расчёт высоты максимума слоя F2 ионосферы, Сидоренко А. В. (2017)
Мирошников А. Е. - Формат данных системы обработки сигналов на промежуточной частоте радара НР (2017)
Живолуп Т. Г. - Сезонные вариации параметров волновых процессов в среднеширотной и авроральной ионосфере по данным ионозондовых наблюдений, Панасенко С. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Вржещ М. В. - Теплобалансні випробування двигунів бензиномоторних пилок, Пенкаля В. Є., Касян О. М. (2017)
Вржещ М. В. - Випробування двигунів бензиномоторних пилок на динамометричному стенді, Шульган А. В., Чайка О. О. (2017)
Герасимчук О. П. - Аналіз напрямків зміни конструкції гусеничних рушіїв з метою підвищення прохідності та зменшення тиску на ґрунт, Маркова О. В., Шовкомуд О. В. (2017)
Головачук І. П. - Аналіз математичної моделі стебла льону, Величко В. Л. (2017)
Голубєв О. В. - Застосування конусоподібних камер для сушіння сипких сільськогосподарських матеріалів, Тарасюк В. В., Хвесик В. О., Панечко Р. В. (2017)
Гунько Ю. Л. - Результати дослідження роботи фільтрувальної станції цукрового виробництва, Шведик М. С., Ткачук П. І., Теслюк В. В. (2017)
Дідух В. Ф. - Показники споживних властивостей волокна льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся, Ягелюк С. В., Онюх Ю. М. (2017)
Дідух В. Ф. - Технологія переробки стеблової маси льону олійного, отриманої в умовах Західного Полісся, Ягелюк С. В., Онюх Ю. М., Бойчук Б. В., Дуць І. З. (2017)
Дударєв І. М. - Експериментальне дослідження змішування сипких матеріалів, Забродоцька Л. Ю., Схаб С. П., Голій О. В. (2017)
Дячун А. Є. - Дослідження методом 3D сканування шорсткості гвинтових поверхонь після процесу ударного зміцнення, Дзюра В. О., Клендій В. М., Третьяков О. Л. (2017)
Захарчук В. І. - Оцінка економічної ефективності використання альтернативних палив у засобах технологічного транспорту, Захарчук О. В. (2017)
Карась В. І. - Проблематика погодження державних стандартів у галузі машинобудування (2017)
Клендій В. М. - Технологічні передумови виготовлення гвинтових гофрованих різнопрофільних робочих органів, Драган А. П., Гупка В. В., Котик Р. М. (2017)
Клендій В. М. - Обгрунтування параметрів запобіжних елементів технологічного оснащення для механічної обробки, Марчук Н. М., Гупка В. В., Радик М. Д., Котик Р. І. (2017)
Луців І. В. - Результати експериментальних досліджень обертального моменту пружно–запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра, Гевко І. Б., Дубиняк Т. С., Гудь В. З. (2017)
Навроцька Т. Д. - Технологічне оснащення для контролю якості деталей гвинтових механізмів (2017)
Налобіна О. О. - Системно-технологічний аналіз пристрою для збирання стебел конопель, Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В., Ткачук О. Л. (2017)
Рогатинський Р. М. - Дослідження швидкостей зернового матеріалу у гвинтовому конвеєрі із обертовим кожухом графоаналітичним методом, Дячун А. Є., Мельничук А. Л. (2017)
Сай В. А. - Обгрунтування технології виробництва олії з насіння льону олійного, Панасюк С. Г., Козел Л. М. (2017)
Тараймович І. В. - Обґрунтування доцільності гранулювання лляного жмиху в технології отримання продуктів різного функціонального призначення, Тимчук С. (2017)
Толстушко Н. О. - Дослідження стиску стрічки стебел льонотрести, Юхимчук С. Ф., Пуць В. С. (2017)
Хайлис Г. А. - Анализ действующих на трактор сил при его работе на склоне поля, Шейченко В. А., Дудников И. А., Мурованый И. С., Толстушко Н. Н., Шевчук В. В. (2017)
Цизь І. Є. - Дослідження деформівних властивостей стебел соломи пшениці, Мельник О. О., Панечко Р. В. (2017)
Аnnotations (2017)
Грималюк А. В. - Методологічні засади теоретичного аналізу китайської моделі економічного розвитку, Продан Т. Я., Гура О. Л. (2017)
Поворозник М. Ю. - Міжнародний медичний туризм у формуванні глобального сегменту медичних послуг (2017)
Шиманська К. В. - Регіональні особливості міжнародної міграції в Європі та регіональна міграційна політика (2017)
Kovalenko S. I. - The cross-border mesolevel of cluster forms development of industrial integration (2017)
Гамма Т. М. - Управління вартістю в інтеграційних процесах, Бабій О. М. (2017)
Устьян О. Ю. - Концептуальний підхід до впровадження клієнтоорієнтова-ного маркетингу на підприємстві сфери розваг і відпочинку (2017)
Янковий О. Г. - Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків, Кошельок Г. В. (2017)
Богданова Т. І. - Механізм державного регулювання оплати праці в Україні: сучасні тенденції та шляхи реформування, Кривцова М. С. (2017)
Табанова А. І. - Аналіз гендерної рівності та рекомендації щодо її забезпечення на ринку праці України та Одеської області (2017)
Свердан М. М. - Світова панорама податку на багатство: історія і сучасність (2017)
Сирчин О. Л. - Методика планування показників кредитної діяльності банку (2017)
Сташкевич Н. М. - Сучасні проблеми ціноутворення в Україні, Красільнікова К. В. (2017)
Автори статей (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Toderas M. - The effect of increasing the water content on rocks characteristics from Şuior, Romania, Moraru R. (2017)
Білецький В. - Моделювання силової секції гвинтових вибійних двигунів, Ландар С., Міщук Ю. (2017)
Hanushevych K. - Coalbed methane: places of origin, perspectives of extraction, alternative methods of transportation with the use of gas hydrate and nanotechnologies, Srivastava V. (2017)
Эквист Б. - Оптимизация взрывных работ при разрушении массивов со сложной структурой (2017)
Соболев В. - Физическое и математическое моделирование условий выброса угля и газа, Рудаков Д., Стефанович Л., Ях К. (2017)
Zhabin A. - Scale factors for conversion of forces on disc cutters for the main domestic and foreign methods, Polyakov A., Averin E. (2017)
Оловянный А. - Гравитационные и тектонические напряжения в массиве горных пород и их определение по замерам в отдельных пунктах (2017)
Sobko B. - Selection of environmentally safe open-pit technology for mining water-bearing deposits, Drebenstedt C., Lozhnikov O. (2017)
Куліковська О. - Дослідження впливу гірничотехнічних факторів на деформацію порід при повторній підземній розробці рудних родовищ, Сидоренко В. (2017)
Красник В. - Моделирование процесса резания горных пород инструментом, оснащенным поликристаллическими сверхтвердыми материалами (2017)
Banzi F. - Assessment of radioactivity of 226Ra, 232Th and 40K in sSoil and plants for estimation of transfer factors and effective dose around Mkuju River Project, Tanzania, Msaki P., Mohammed N. (2017)
Подкопаев С. - К вопросу об устойчивости кровли угольного пласта при внезапных обрушениях боковых пород, Иорданов И., Чепига Д. (2017)
Коровяка Е. - Обоснование метода построения диаграммы натяжения горизонтального ленточного конвейера, Лубенец Т. (2017)
Гайко Г. - Екранована розробка донних газогідратів, Пига Л. (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Guo B. - Experimental studies on the shear resistance of original coal-shale joint, Dong H., Wang L. (2017)
Глебов А. - Выбор сборочного автомобильного транспорта систем циклично-поточной технологии (2017)
Білецький В. - Дослідження механізму контакту агрегатоутворюючих об’єктів при масляній агрегації тонкодисперсного вугілля, Молчанов П., Орловський В., Шпильовий Л. (2017)
Basu R. - Evaluation of some renewable energy technologies (2017)
Zabolotnyi K. - Development of a model of contact shoe brake-drum interaction in the context of a mine hoisting machine, Zhupiiev O., Molodchenko A. (2017)
Гущина Л. - Физико-химические условия образования ртутистого золота на Аu-Hg месторождениях (термодинамическое моделирование), Наумов Е. (2017)
Зарубин М. - Разработка информационной системы формирования технологических схем стабилизации качества полезного ископаемого, Стаценко Л., Зарубина В., Фионин Е. (2017)
Синчук О. - Формування інтегрального показника нергоефективності підприємств гірничодобувної промисловості, Сінчук О., Сінчук І., Пересунько І., Степаненко В. (2017)
Асанов А. - Исследование процесса перемещения угля шнековым рабочим органом в агрегате кипящего слоя, Мекенбаев Б., Чалыбеков Д., Арзиев Ж. (2017)
Хоменко О. - Ядерно-паливна енергетика України: виробництво, наука, освіта, Ценджав Л., Кононенко М., Жанчив Б. (2017)
Сиротюк А. - Корозійно-втомна пошкоджуваність гнучких труб колтюбінгових установок: методи та підходи до оцінювання, Витязь О., Зяя Я. (2017)
Лубенец Н. - Новое уравнение трения гибких тел и общий закон о трении в эксплуатации транспортных машин с гибким тяговым органом (2017)
Filatiev M. - Experimental determination of angle values of the rocks full displacement when undermining them by breakage headings, Laguta A. (2017)
Слюта Е. - Проблемы исследования и разработки газовых месторождений на Луне (2017)
Содержание (2017)
Бондарь Е. А. - Средства физической культуры и социально-психологической поддержки в работе со студентами вузов, Пилипенко Е. А. (2017)
Глядя С. А. - Применение IT – технологий в оценке соревновательных достижений тяжелоатлетов (2017)
Козіна Ж. Л. - Аналіз структури інтегральної підготовленості кваліфікованих гандболістів із застосуванням методів багатовимірного аналізу, Базилюк Т. А., Бойко А. Г. (2017)
Козіна Ж. Л. - Антропометричні, функціональні та психофізіологічні фактори травматизму кваліфікованих баскетболісток, Дикс. Б., Горильчаник О. Г., Недбайло И. А., Натарова В. В. (2017)
Кондрацька Г. Д. - Здоров’язбережувальна складова у формуванні безпеки життєдіяльності (2017)
Костюкевич В. М. - Одноцикловое построение тренировочного процесса в хоккее на траве (2017)
Кутек Т. Б. - Совершенствование спортивной подготовки квалифицированных спортсменок, Ахметов Р. Ф. (2017)
Мальцева Т. М. - Поточний стан матеріально-технічного забезпечення галузі фізичної культури і спорту в Україні та його перспективи змін, Любієва В. А., Чала О. І. (2017)
Мішин М. В. - Збереження рівноваги і стійкості тулуба баскетболістів з порушенням опорно-рухового апарату з урахуванням параметрів спортивного візка (2017)
Грибок Н. М. - Порівняльний аналіз біологічного віку студентів педагогічного університету, Проць Р. О. (2017)
Дегтярева И. В. - Борьба со стрессом на занятиях по физическому воспитанию для студентов специальной медицинской группы, Гасан Ю. Н., Алпатова А. А. (2017)
Демиденко М. О. - Построение методов превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне в зависимости от календарного плана соревнований (2017)
Ковалева М. В. - Применение подвижных и спортивных игр в практике оздоровления населения (2017)
Козіна Ж. Л. - Методика формування техніки кидків з середньої відстані у баскетболі, Гринь Л. В., Васильєв Ю. К., Натаров В. А., Долгарева М. Г. (2017)
Погребняк О. І. - Сучасні науково-практичні підходи до здоров’язбереження студентської молоді, Согоконь О. А. (2017)
Соловей О. М. - Змагальна діяльність футбольних клубів Європи в історичному аспекті розвитку виду спорту, Соловей Д. О. (2017)
Шепеленко Т. В. - Методологические основы индивидуализации подготовки спортсмненов и комплектации команд в спортивной аэробике, Борейко Н. Ю., Фомин С. В., Новиков Ю. А., Манучарян С. В. (2017)
Чебану Е. И. - Алгоритм определения закономерностей индивидуальной динамики соревновательной результативности элитных спортсменов в легкоатлетическом спринте, Козина Ж. Л., Тимко Е. Н, Гребньова І. В., Коломиец Н. А. (2017)
Содержание (2017)
Козина Ж. Л. - Применение системного анализа в научных иссделованиях в области спорта, Репко Е. А., Козин С. В., Цеслицка М., Мушкета Р. (2017)
Кравчук Т. М. - Розвиток координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку засобами акробатики, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А., Бибель С. А. (2017)
Лисенко Ю. О. - Реабілітаційний потенціал хворих з міофасціальним синдромом при периферичній формі розсіяного склерозу (2017)
Лисюк Я. Ю. - Фізична реабілітація після мініінвазивного видалення грижі у грудному відділу хребта з застосуванням системи Huber Motion Lab (2017)
Лисяк В. М. - Засоби формування здорового способу життя у працівників банківських установ (2017)
Мицкан Б. М. - Морфофункціональні зміни в киснево-транспортній системі студентів при тестуванні кадіореспіраторної витривалості, Попель С. Л., Випасняк І. П. (2017)
Мусієнко О. В. - Застосування нетрадиційних оздоровлювальних систем у психофізичній рекреації, Лемешко О. С. (2017)
Мусієнко О. В. - Конституційні особливості тілобудови студенток під впливом оздоровчих тренувань, Максим’як Я. О., Федак О. Г. (2017)
Содержание (2016)
Булат А. Ф. - Геомеханическое состояние флюидонасыщенных угольных пластов при переходе очистными работами зон разрывных дислокаций, Пилипенко Ю. Н., Новиков Л. А. (2016)
Надутый В. П. - Результаты экспериментальных исследований валкового вибрационного классификатора в зависимости от его конструктивных параметров, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2016)
Надутий В. П. - Дослідження впливу показників вібрації на видобуток бурштину з піщаних родовищ, Маланчук Є. З., Корнієнко В. Я. (2016)
Надутый В. П. - Теоретические оценки влияния некоторых параметров процесса комплексного обезвоживания измельченной горной массы, Елисеев В. И., Луценко В. И., Костыря С. В. (2016)
Надутый В. П. - Моделирование выхода концентрата электросепарации медьсодержащих базальтовых пород, Челышкина В. В., Маланчук Е. З. (2016)
Сухарев В. В. - Модернизация вертикальной внутривалковой конусной мельницы вибрационного типа (2016)
Четверик М. С. - Взаимосвязь параметров горных машин, технологии и процессов при открытой добыче руд, Бабий Е. В., Бубнова Е. А. (2016)
Василькевич В. И. - Определение экстремальных значений динамических нагрузок на армировку шахтных стволов, Дворников В. И., Ильин С. Р. (2016)
Літвінов Ю. І. - Технологічні засади розробки горизонтального родовища при внутрішньому розміщенні тимчасових траншей (2016)
Минеев С. П. - Изменение параметров фильтрации метана в углепородном массиве вокруг выемочного штрека при использовании различных способов его охраны, Круковская В. В., Круковский А. П., Кочерга В. Н. (2016)
Гребенюк С. Н. - Разрушение эластомерных элементов сит грохотов в условиях нелинейного деформирования, Логинова А. А., Решевская Е. С., Дырда В. И., Шевченко В. Г. (2016)
Скипочка С. И. - Влияние скорости нагружения на прочностные характеристики горных пород, Паламарчук Т. А., Яланский А. А., Бобро Н. Т., Прохорец Л. В. (2016)
Жалилов А. Ш. - Предотвращение аварий на вентиляторах главного проветривания в холодный период года (2016)
Волошин А. И. - Армировки вертикальных шахтных стволов и методы их совершенствования, Рубель А. А., Рубель А. В. (2016)
Kirik G. V. - New technologies for pneumoenergy production in the underground mines with the help of the ВВ and УКГШ compressors, Zarkov P. Ye., Bondarenko G. A., Bluss B. A., Shevchenko V. G. (2016)
Ильин С. Р. - Особенности регулировки натяжений канатов многоканатных подъемных установок с моноблочными отклоняющими шкивами, Ильина И. С. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бунько Т. В. - Совершенствование системы управления производством и охраной труда, Шевченко В. Г., Ященко И. А., Кокоулин И. Е. (2016)
Надутый В. П. - Экспериментальное исследование влияния формы сечения зоны деформирования материала в дезинтеграторах на толщину зоны, Титов А. А. (2016)
Надутый В. П. - Обоснование новых методов интенсификации добычи янтаря, Маланчук Е. З., Корниенко В. Я., Маланчук З. Р. (2016)
Логинова А. А. - Исследование параметров виброизолирующих опор горных машин в условиях циклического нагружения, Дырда В. И., Шевченко В. Г. (2016)
Stepova O. V. - Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines at galvanic couple’s operation in soil conditions, Parashchiyenko I. M. (2016)
Demchenko Y. I. - The possibility of developing preserved coal reserves of Ukraine, Salli S. V. (2016)
Макеев С. Ю. - Снижение выбросоопасности горного массива путем увеличения однородности его трещиновато-блочной структуры, Андреев С. Ю., Рыжов Г. А. (2016)
Лукинов В. В. - Критерии определения аномальных газонасыщенных зон во вмещающих породах угленосной толщи, Безручко К. А., Дрожжа Т. М. (2016)
Волошин А. И. - Консольно-демпфирующие расстрелы армировок шахтных стволов, Рубель А. А., Рубель А. В. (2016)
Сафонов В. В. - Квазианалоговое моделирование процессов распространения звука на территории города, Абракитов В. Э. (2016)
Налисько Н. Н. - Определение безопасных расстояний при аварийных взрывах шахтной атмосферы с учетом отражения ударных воздушных волн в тупиковых выработках (2016)
Гунченко О. М. - Методика оцінки виробничого ризику, Бєліков А. С., Касьянов М. А. Шаломов В. А., Стефанович П. І. (2016)
Колесник В. Є. - Методологія експертного оцінювання рівня екологічної небезпеки функціонування та ліквідації вугільних шахт, Павличенко А. В. (2016)
Ильин С. Р. - Анализ результатов экспериментальных исследований натяжений канатов шахтной многоканатной подъемной установки с моноблочным отклоняющим шкивом и автоматической системой мониторинга параметров, Кириченко В. Е., Ильина И. С. (2016)
Беликов А. С. - Безопасность выполнения специальных работ с применением нетрадиционных подъемно-транспортных машин, Улитина М. Ю., Шаломов В. А., Сенчихин Ю. Н. (2016)
Гладкая Е. В. - Прогноз опасности внезапных выдавливаний угля по физическим свойствам и вещественному составу углевмещающих песчаников (2016)
Бунько Т. В. - Влияние положения сосудов в стволах на работу вентиляторов главного проветривания в условиях шахты "1/3 Новогродовская", Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш. (2016)
Занько С.М. - Ризик виникнення і оцінки наслідків аварійних ситуацій внаслідок зношення плунжерної пари дизельних двигунів внутрішнього згоряння (2016)
Бокий Б. В. - Выбор рациональных схем проветривания и способов дегазации выработанного пространства, Бунько Т. В., Боровский А. В., Новиков Л. А. (2016)
Мацук З. М. - До питання евакуації природного газу з дефектних ділянок магістральних газопроводів, Бунько Т. В., Сафонов В. В. (2016)
Минеев С. П. - Методология разработки противоаварийных мероприятий в проекте дегазации угольной шахты, Кочерга В. Н., Наривский Р. Н., Янжула А. С., Колесников А. Н., Гордиевский К. Н. (2016)
Вихідні дані (2016)
Грицено В. І. - Еволюція трансформаційних процесів в економіці, Бажан Л. І. (2017)
Ляшенко О. І. - Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів, Кравець Т. В., Хрущ Л. З. (2017)
Онищенко А. М. - Міжгалузева балансова схема "витрати-випуск" в умовах інноваційної політики Паризької угоди, Кудін В. І. (2017)
Бажан Л. І. - Вплив зворотного зв’язку на синергетичний ефект управління транспортно-логістичною системою, Яблоков І. В. (2017)
Кайдан Л. І. - Концептуальні засади інтелектуалізації моделювання процесів розподілу кредитних ресурсів комерційного банку, Духота Є. В. (2017)
Кудрицька Н. В. - Оцінка ролі транспорту в зростанні економіки України: макроекономічний аспект (2017)
Мандріка А. Ю. - Теоретичний аналіз методів оцінки ефективності функціонування економічних систем (2017)
Tutova О. - Socially Responsible Investment in Human Capital (2017)
Онищенко І. М. - Удосконалення методів обробки та зберігання даних за допомогою інструментів "Big Data" та Map Reduce (2017)
Резниченко Л. В. - Використання інформаійних технологій для малого бізнесу, Тімашов О. О. (2017)
Соболевська Л. І. - Управління динамічним розвитком системи сільськогосподарських підприємств (2017)
Кватернюк С. М. - Оптимальний синтез засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ (2017)
Грищук Р. В. - Классифікація профілів інформаційної безпеки акторів у соціальних інтернет-сервісах (на прикладі мікроблоку Twitter), Мамарєв В. М., Молодецька-Гринчук К. В. (2017)
Квєтний Р. Н. - Проблеми ефективної організації університетської освіти в ІТ галузі (2017)
Трояновська Т. І. - Методи та засоби популяризації комерційних веб-ресурсів, Савицька Л. А., Тарануха В. Ю. (2017)
Азаров О. Д. - Аспекти критичного підходу до викладання поняття поліморфізму в об’єктно орієнтованому програмуванні, Черняк О. І., Савицька Л. А. (2017)
Бабаков Р. М. - Алгебраический синтез микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов (2017)
Петришин М. Л. - АЦП порозрядного врівноваження для пришвидшеного перетворення технологічних параметрів, Ровінський В. А. (2017)
Мартинюк Т. Б. - Реалізаційні моделі оптоелектронного корелятора, Кожем’яко А. В., Тарновський М. Г., Шаромов Д. О. (2017)
Власюк А. П. - Комп’ютерне моделювання процессу вертикальної міграції радіонуклідів у каталітичному пористому середовищі з використанням паралельних обчислень, Жуковський В. В., Жуковська Н. А. (2017)
Дивак М. П. - Архітектура програмної системи для моделювання статичних систем на основі аналізу інтервальних даних, Олійник І. С. (2017)
Квєтний Р. Н. - Багатокритеріальна класифікація сегментів зображення, Олесенко А. В. (2017)
Павлов С. В. - Ультрафіолетова спектрофотометрія плазми крові для визначення альбумін–глобулінового коефіцієнту у діагностуванні патологій молочних залоз, Шолота В. В. (2017)
Радченко К. О. - Багатопараметричне джонс-матричне картографування плівок плазми крові при діагностуванні патологічних станів молочних залоз, Карась О. В. (2017)
Дудатьєв А. В. - Інформаційна безпека соціотехнічних систем: модель інформаційного впливу, Войтович О. П. (2017)
Михайлюк А. Ю. - Контекстноорієнтований підхід до розв’язання проблеми неоднозначності термінів в рамках квазісемантичних застосувань, Михайлюк О. С., Пилипчук О. В., Тарасенко В. П. (2017)
Поворознюк А. І. - Інформаційна підтримка діагностично-лікувальних заходів у медицині, Поворознюк О. А., Мумладзе Г. Р. (2017)
Ткаченко О. М. - Інформаційна технологія пошуку аудіо записів на основі аудіоконтенту, Грійо Тукало О. Ф. (2017)
Азаров О. Д. - Джерело опорної напруги на основі генератора термостабільного струму, Гарнага В. А., Обертюх М. Р. (2017)
Азаров О. Д. - Інформаційні аспекти лічби у модифікованій фібоначчієвій системі числення, Черняк О. І., Муращенко О. Г. (2017)
Захарченко С. М. - Метод визначення відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення в режимі основного перетворення, Гуменюк Р.С., Захарченко М. Г. (2017)
Колесник И. С. - Модели эффективности и живучести компьютерных систем на базе методологии оптимального агрегирования, Лысак Д. С., Недоснованый А. Ю. (2017)
Яровий А. А. - Проектування системи цифрової корекції та підвищення якості растрових зображень у сфері рентгенографії, Арсенюк І. Р., Пасічник Д. Г. (2017)
Романюк О. Н. - Модифікований метод Parallax Mapping з використанням карти відстаней до поверхні, Дудник О. О., Романюк О. В. (2017)
Квєтний Р. Н. - Аналіз криптостійкості частково гомоморфного алгоритму шифрування на основі еліптичних кривих, Титарчук Є. О. (2017)
Павлов С. В. - Оцінювання якості зображень томограм макулярної області сітківки ока, Салдан Й. Р., Злепко С. М., Тимченко Л. І., Вовкотруб Д. В., Кокряцька Н. І., Степанюк Д. С. (2017)
Павлов С. В. - Метод виділення контурів біомедичних зображень із використанням фільтрів та критерії їх ефективності, Салдан Й. Р., Злепко С. М., Тимченко Л. І., Вовкотруб Д. В., Кокряцька Н. І., Степанюк Д. С. (2017)
Gavrylenko S. Yu. - Development of a heuristic antivirus scanner based on the file's pe-structure analysis, Melnyk М. S., Chelak V. V. (2017)
Азаров О. Д. - Високолінійні спеціалізовані струмові дзеркала з давачами рівня сигналу, Обертюх М. Р. (2017)
Квєтний Р. Н. - Хмарна система обміну електронними грошима на основі алгоритму частково гомоморфного шифрування, Титарчук Є. О. (2017)
Кобиш О. І. - Ідентифікація параметрів газу-теплоносія в комп’ютерній моделі нагріву та охолодження насадки доменного повітронагрівача, Сімкін О. І. (2017)
Ліпчанська О. В. - Математична модель бездротового сегменту комп’ютерної системи критичного застосування (2017)
Мартинюк Т. Б. - Аналіз обчислювального процесу в нейромережевому класифікаторі, Маслій А. В. (2017)
Семенов С. Г. - Комплекс математичних моделей процессу розробки программного забезпечення, Халіфе Кассем (2017)
Філинюк М. А. - Імітансний суматор, Ліщинська Л. Б., Лазарєв О. О., Стахов В. П. (2017)
Кватернюк С. М. - Оцінювання достовірності контролю токсичності стічних вод мультиспектральним методом з використанням нейромережі (2017)
Денисова Р. О. - Колективне управління майновими авторськими та (або) суміжними правами в Інтернеті (2017)
Швидка Т. І. - Господарсько-правові засоби підвищення конкурентоспроможності національної ракетно-космічної промисловості (2017)
Кириченко І. О. - Умови доступу на ринок будівельних послуг осіб, що здійснюють інжинірингову діяльність (2017)
Anisimova G. V. - Genesis of the Institution of Environmental Rights of Citizens in Modern Ukrainian Legal Doctrine: Natural Law Approach (2017)
Савчук О. О. - Фінансовий механізм забезпечення інвестиційного середовища лісоресурсної сфери в Україні (2017)
Березіна Н. Ю. - Особливості правового режиму мисливських угідь (2017)
Трунова Г. А. - Застраховані особи в системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2017)
Іванова Ю. С. - Деякі проблеми правового регулювання форм професійного навчання працівників (2017)
Вороніна М. А. - Правове регулювання компенсації здоровим добровольцям участі у клінічних випробуваннях (2017)
Бистрова Ю. В. - Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу, Зарвирог І. П. (2017)
Piterska V. - Problems concept and differences between project, program and portfolio management, Kramskiy S. (2017)
Ачкасов І. А. - Управление портфелем проектов уменьшения технологических потерь электроэнергии в энергоснабжающей компании (2017)
Гулевець В. Д. - Оперативність системи управління виробничим здоров'ям і безпекою в складних динамічних структурах (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Інструментальні засоби реалізації методу моніторингу вимог у проекті в MS Project, Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. (2017)
Домбровський М. З. - Метод планування та контролю виконання робіт проекту на основі інформаційно-ресурсної моделі (2017)
Івко А. В. - Інформаційний шум в комунікаціях фахівців будівельної логістики і підходи до його мінімізації (2017)
Лепський В. В. - OLAP-модель проектно-орієнтованого медичного закладу (2017)
Рижков С. С. - Інвестиційна доцільність проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічними елементами в умовах невизначеності та ризиків, Бурунсуз К. С., Гончарова Н. О. (2017)
Тімінський О. Г. - Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу, Марущак І. О. (2017)
Хрутьба В. О. - Формування схеми інформаційного потоку в системі управління охороною праці на підприємстві, Половко М. В., Лисак Р. С., Спасіченко О. В. (2017)
Чубенко М. О. - Аналіз підходів до управління креативним потенціалом в командах ІТ-проектів, Новохацька Д. В. (2017)
Криворучко О. В. - Методики якісного аналізу і оцінки бізнес-процесів, Рассамакін В. Я., Мединська Т. М., Лященко Т. О. (2017)
Максимова Ю. С. - Об'єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану населеного пункту (2017)
Минаев Ю. Н. - Тензорные модели интервальной математики в основе метода решения задач управления в условиях неопределенности, Минаева Ю. И., Филимонова О. Ю., Филимонов Г. А. (2017)
Погудина О. К. - Агентное моделирование доходов Интернет провайдеров, Третяк А. В. (2017)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз земного покриву території України на основі даних Globeland 30, Пашинська Н. М. (2017)
Хлапонін Ю. І. - Підхід до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві, Ізмайлова О. В. (2017)
Цюцюра С. В. - Інформаційна система логістики в торгівлі як складова інформаційних систем управління підприємствами, Криворучко О. В., Десятко А. М., Пашорін В. І. (2017)
Гончаренко Т. А. - Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову, Пороховніченко І. А. (2017)
Терентьєв О. О. - Побудова системи діагностики технічного стану будівель на прикладі балки перекриття з використанням методів теорії нечітких множин, Шабала Є. Є., Саченко І. А. (2017)
Цюцюра М. І. - Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів, Жирова Т. О., Котенко Н. О. (2017)
Цюцюра М. І. - Створення адаптивних освітніх систем на базі Інтернет, Палагута К. О., Пашорін В. І. (2017)
Marchuk T. - Analysis of sources of financing of energy efficiency projects of Ukrainian enterprises, Rуzhаkov D., Bondarchuk N. (2017)
Трач Р. В. - Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства, Рижакова Г. М., Крижановський В. І. (2017)
Яремко З. М. - Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища, Писаревська С. В., Фірман В. М. (2017)
Афанасьєв В. В. - Спосіб визначення ефективності вдосконалених технологічних процесів влаштування теплоізоляційних матеріалів, Мальований І. В., Радченко О. П., Ярова Ю. О., Чеботарьов В. А. (2017)
Иносов С. В. - Дискретизация динамической модели теплового объекта регулирования с большим шагом квантования во времени, Бондарчук О. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Застосування wavelet-аналізу як прикладного інструментарію вияву та подолання невизначеності у проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Содержание (2017)
Волосюк В. К. - Оптимізація оцінок електрофізичних параметрів та статистичних характеристик просторово-протяжних об’єктів в широкосмугових системах апертурного синтезу, Жила С. С., Павліков В. В. (2017)
Перелыгин Б. В. - Реализация системного подхода при создании радиолокационной системы метеорологического мониторинга (2017)
Лєбєдєв В. О. - Аналіз електромагнітної сумісності смуги частот 790-862 МГц на території України для впровадження мережі мобільного зв’язку за технологією LTE, Макаров С. А., Висоцький О. В. (2017)
Кукуш В. Д. - Оценка эффективности применения полосовых скремблеров для защиты речевой информации в узкополосных системах связи, Верчик Д. Ю. (2017)
Бабыченко О. Ю. - Кинетика фотопроводимости c-Si с аморфными неоднородностями, Пащенко А. Г. (2017)
Галат А. Б. - Расчет поглощательной способности солнечного фотопреобразователя на основе CuIn1−xGaxSe2 (2017)
Николаенко В. А. - Инфракрасный приемник на переходах электронов в автолокализованное состояние над гелиевой пленкой на структурированной подложке, Пащенко А. Г., Бессмольный Я. Ю. (2017)
Стогний Н. П. - "Светлые" плазмоны треугольного или четырехугольного кластера нанопроводов из благородных металлов, Сахненко Н. К. (2017)
Kozar A. I. - Electromagnetic lattice "invisibility" of the resonance cubic crystal made of magnetodielectric spheres (2017)
Гнатюк М. А. - Применение метода Шварца к расчету волноводных ФАР при наличии диэлектрических вставок и покрытия, Морозов В. М. (2017)
Бондаренко И. Н. - Микроволновый переключатель на основе смешанного волноводно-коаксиального тройника для резонаторного формирователя импульсов, Горбенко Е. А., Краснощок В. И. (2017)
Мартиненко Л. Г. - Розширення галузі застосування зразкового ватметра НВЧ, Комарова Г. Л. (2017)
Sinotin A. M. - Algorithm for multi-board radio-electronic devices synthesis on maximal accepted overheat, Tsymbal O. M., Kolesnikova T. F., Sotnik S. V. (2017)
Рефераты (2017)
Вихідні дані (2017)
Пилипенко С. В. - Минимизация величины осевых усилий на станах хпт (2017)
Пустовой Д. С. - Исследование распределения концентрации ионов при использовании импульсного коронного разряда для зарядки тонкодисперсной фазы аэрозоля, Чеберячко И. М. (2017)
Хоменко І. В. - Про взаємозв’язок електромагнітних процесів силового трансформатора і нормальних режимів роботи електричних мереж (2017)
Кошева Л. О. - Вплив невизначеності вимірювань на оцінку відповідності медичних виробів, Оникієнко Ю. Ю., Павлов Є. О. (2017)
Пазилова А. Т. - Розробка експертної системи аналізу результатів вступних компаній до ВНЗ, Капітонов О. Г., Дубовик Т. М. (2017)
Панаріна О. Д. - Розробка програмного забезпечення для моделювання мікроструктури металів методом кліткових автоматів, Водка О. О. (2017)
Томашевский Р. С. - Информационный анализ моделей планирования медико-биологического эксперимента при контроле дискретных изменений уровней влияющего фактора (2017)
Биканова М. В. - Технологія борошняних кондитерських виробів спеціального призначення для людей, які займаються розумовою працею, Куниця К. В., Леонов О. В. (2017)
Gorodnichaya A. - Тheoretical aspects of study of polymerization processes taking place during forming polysaccharide hydrogels with amino acids, Pyvovarov Y., Neklesa O. (2017)
Грубнік А. О. - Очищення та утилізація газових викидів виробництва кальцинованиї соди, Манойло Є. В., Моїсєєв В. Ф., Васильєв М. І., Давидов Д. В. (2017)
Заморська І. Л. - Кріорезистентність та індекс висоти заморожених ягід суниці за попередньої обробки в розчинах зі структуро утримуючими властивостями (2017)
Коваленко В. Л. - Получение гидроксида никеля методом низкотемпературного гомогенного осаждения, Коток В. А., Баскевич А. С. (2017)
Кондратюк Н. В. - Дослідження реологічних властивостей харчових систем на основі уронатних полісахаридів, Пивоваров Є. П., Грецька О. В. (2017)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів і молочної кислоти на газоутворюючу здатність зернової суміші для хлібобулочних виробів (2017)
Кривільова С. П. - Синтетичнi нанокристалічні кальційфосфатні матеріали для восповнення дефектів кісткових и нестачі м'язових тканин та їх синтез (2017)
Мацьків О. О. - Кінетика процесу окиснювального амонолізу ізобутилового спирту на Fe-Te0,85-Mo-(BaСl2)0,1 оксидному каталізаторі, Івасів В. В., Небесний Р. В., Солодяк Л. Й. (2017)
Моїсєєв В. Ф. - Обробка газорідинних систем на трубчастих решітках із стабілізатором пінного шару, Манойло Є. В., Васильєв М. І., Репко К. Ю., Давидов Д. В. (2017)
М’якаєва Г. М. - Вплив Сумської ТЕЦ на екологічний стан прилеглих територій (2017)
Петров Д. В. - Виробництво оптичного скла 1-ої категорії пузирності у керамічних судинах, Філоненко С. В., Брагіна Л. Л. (2017)
Сердюк М. Є. - Зміни вуглеводного комплексу плодів при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями (2017)
Сидоренко О. В. - Оцінка збереженості жиру акули катран, Боліла Н. О., Форостяна Н. П. (2017)
Черниш Є. Ю. - Розробка інтегрованої моделі екологічно безпечної утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища (2017)
Шаповал С. Л. - Фізичні властивості колоїдно-пористих харчових систем (2017)
Зайцев Р. В. - Розробка гібридних модулів для сонячних установок (2017)
Sotnikov A. - Use of plasma technologies for the protection of radioelectronic means from the influence of electromagnetic radiation, Yasechko N. (2017)
Вихідні дані (2017)
За підсумками року (інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (8 листопада 2017 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (22 листопада 2017 р.) (2018)
Туркевич В. З. - Синтез і спікання надтвердих матеріалів: термодинаміка та кінетика (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 листопада 2017 р.) (2018)
Гунько В. М. - Модифіковані нанооксиди і композити на їх основі різного функціонального призначення (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 листопада 2017 р.) (2018)
Пиріг Р. Я. - Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) (2018)
Венгер Є. Ф. - Про результати виконання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008–2017 роки (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) (2018)
Моргун В. В. - Роль біологічного азоту в азотному живленні рослин, Коць С. Я. (2018)
Локтєв В. М. - Знання — сила? (2018)
Вакуленко М. О. - Декілька зауваг щодо фемінітивів в українській мові (2018)
Лібанова Е. М. - Ювілей фундатора науки господарського права (до 90-річчя академіка НАН України В.К. Мамутова), Устименко В. А. (2018)
Перестюк М. О. - Формула життя (до 80-річчя академіка НАН України А.М. Самойленка) (2018)
Кирчів Р. Т. - Промотор новочасних етнологічних стратегій (до 70-річчя академіка НАН України С.П. Павлюка) (2018)
Богданов В. Л. - Лідерство, вищість і довголіття в професії (з нагоди присудження академіку НАН України О.М. Гузю премії Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2017) (2018)
90-річчя академіка НАН України Б.О. Мовчана (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Савчука (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Огенка (2018)
Щербина Н. А. - Особенности белкового обмена при беременности, отягощенной внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2018)
Бабич В. П. - Периопераційна аналгезія пацієнтів при лапароскопічних холецистектоміях: рандомізоване контрольоване дослідження (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюгових переломів стегнової кістки типу 5 за Евансом після ендопротезування, Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2018)
Дандаш Хасан - Використання програми фізичної реабілітації постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі, Підкопай Д. О., Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Юсеф Шарбель (2018)
Андреєва Я. О. - Вікові особливості варібельності серцевого ритму при ожирінні, Токаренко О. І., Мирний Д. П. (2018)
Частий Т. В. - Визначення рівня колонізації шкіри грибами Malassezia spp. та Candida spp.у хворих на дерматози (2018)
Кальбус О. І. - Вивчення депресивних порушень у хворих на міастенію (2018)
Ільченко С. І. - Персоніфікований підхід до профілактики тютюнокуріння у підлітків, Фіалковська А. О. (2018)
Мудренко І. Г. - Клінічна феноменологія суїцидальної поведінки при деменціях різного типу (2018)
Abstract and References (2018)
Єфремова К. В. - Перспективні напрями державної політики щодо віртуалізації інфраструктури економіки України (2017)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання інноваційного розвитку у сфері відновлювальної енергетики (2017)
Адамюк Д. І. - Правове регулювання договірних відносин, пов’язаних з організацією досліджень в ЄС (2017)
Малойван В. В. - Поняття інноваційної інфраструктури: підходи до визначення та ознаки (2017)
Стріжкова А. В - Правове регулювання в ЄС похідних від Grid інноваційних технологій (2017)
Новіков Є. А. - Історія розвитку мереж трансферу технологій в ЄС (2017)
Давидюк О. М. - Місце технології в національній інноваційній системі: господарсько-правовий аспект (2017)
Бойчук Н. Р. - Окремі питання правового регулювання корпоративних інвестицій (2017)
Семенова М. В. - Альтернативне вирішення спорів в галузі туризму (2017)
Тетерятник Б. С. - Розвиток електронної форми господарського обороту на етапі становлення (2017)
Anisimova G. V. - Theoretical and Legal Issues of Environmental Security Support in the Innovative Process In Ukraine (2017)
Blavatska D. A. - Current Issues of Reformation of the Conceptual Categorical Apparatus of the Ukrainian Environmental Legislation (2017)
Золотарьова Д. М. - Деякі правові проблеми розвитку мінерально-сировинної бази України (2017)
Ігнатенко І. В. - Проблеми організаційно-правового забезпечення управління в сфері використання та охорони земель (2017)
Гетьман Є. А. - Кодифікація адміністративного законодавства України: загальна характеристика, історичні етапи, види (2017)
Легенький М. І. - Інноваційні технології у сфері освіти: організаційно-правовий аспект (2017)
Солнцева Х. В. - Деякі питання організації поліцейської діяльності (2017)
Цибульник Т. А. - Деякі питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування україни у сфері протидії рейдерству (2017)
Криза чи відкриття нових можливостей доступної високоспеціалізованої медичної допомоги? (2017)
Іоффе Н. О. - Застосування методики імпедансної кардіографії при операціях коронарного шунтування на працюючому серці, Ящук К. В., Данилевська К. М., Руденко С. А., Витовський Р. М. (2017)
Маньковский Г. Б. - Уровень инсулина в плазме крови у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от выраженности атеросклеротического поражения коронарных сосудов, Степура Е. А. (2017)
Мороз М. М. - Деформація стінок лівого шлуночка при аневризмі та артерiальній гіпертензії, Лазоришинець В. В., Руденко А. В., Урсуленко В. І., Трембовецька О. М., Ювчик О. В. (2017)
Мороз В. С. - Рання хірургічна тактика при постінфарктних розривах міжшлуночкової перегородки, Орищин Н. Д., Павлик С. С., Кушта О. Ю., Титюк В. А., Куртяк З. З. (2017)
Петков А. В. - Гибридная коронарная реваскуляризация с использованием мини-инвазивного маммарнокоронарного шунтирования (опыт одного центра), Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Бучнева О. В., Бойко В. В. (2017)
Руденко А. В. - Особливості зміни гемодинаміки при використанні внутрішньоаортальної балонної контрпульсації у кардіохірургічних хворих з гострою серцевою недостатністю, Настенко Є. А., Береговий О. А., Демченко Р. Б., Марченко М. В., Шардукова Ю. В. (2017)
Bolshak O. O. - Surgical correction of mitral insufficiency due to integrity damage of chordal-papillary continium: comparison of long-term results, Mnishenko V. I., Trembovetska O. M., Beshlyaga V. M., Leoshko I. V., Popov V. V. (2017)
Крикунов О. А. - Аналіз антибіотикорезистентності збудників активного клапанного інфекційного ендокардиту, Буряк Р. В., Колтунова Г. Б., Списаренко С. П., Пустовалова Г. О., Хмелевський А. М. (2017)
Крикунов О. А. - Клініко-морфологічні взаємоз’язки поєднання прокаріотів із грибковою мікрофлорою в патогенезі інфекційного ендокардиту, Захарова В. П., Буряк Р. В., Колтунова Г. Б., Руснак А. О., Хмелевський А. М. (2017)
Попов В. В. - Хирургическое лечение митрального стеноза, осложненного массивным тромбозом левого предсердия: госпитальный этап лечения, Мнишенко В. И., Витовский Р. М. (2017)
Слісаренко М. В. - Сучасні підходи до діагностики та лікування IgG4- асоційованої аневризми черевного відділу аорти, Данилішина М. В., Трембовецька О. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Вплив трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові на відновлення порушеної скоротливої здатності міокарда, Якушев А. В., Матящук А. С., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2017)
Воробйова Г. М. - Гуморальна реактивність до Hsp60, міозину та Sgt1 сироватки новонароджених із вродженими вадами серця, Яковенко Л. Ф., Ткаченко Я. В., Бобик В. І., Сидорик Л. Л. (2017)
Доронин А. В. - Оценка безопасности проведения радиочастотной катетерной деструкции фибрилляции предсердий катетерами с дистальным электродом 4 мм без функции охлаждения, Суслина Ю. И., Резник А. С., Ханенова В. А., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. (2017)
Лебідь І. Г. - Предиктори погіршення функціонального стану у дорослих із вродженими вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді (2017)
Лісічкіна О. М. - Досвід використання дексмедетомідіну у відділенні реанімації та інтенсивної терапії кардіохірургічного профілю, Бойко С. М., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2017)
Філоненко Г. В. - Мікробіологічний моніторинг розвитку бактеріємії у дітей із вродженими вадами серця, Саламаніна А. О., Кирик Д. Л. (2017)
Якімішен О. О. - Раннє ентеральне харчування в післяопераційному періоді та його вплив на активізацію дітей до 1 року після кардіохірургічних операцій, Бойко С. М., Хеміо Арнес С. Г., Мошківська Л. В., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2017)
Дьогтяр В. В. - Перший досвід застосування синтетичного антитромбіну-ІІІ (Атенатив) у кардіохірургічній практиці, Бойченко О. М., Жовнір В. А., Чанглі Н. О. (2017)
Саламаніна А. О. - Стан мікробного пейзажу в сучасній клініці кардіохірургії, Борисенко К. Ю., Ванда Т. М., Канавець Т. П. (2017)
Жеков І. І. - Поетапна реконструкція аорти після розшаровуючої аневризми аорти І типу (за DeBakey), Кравченко В. І., Черпак Б. В., Осадовська І. А., Хижняк К. А., Вайда В. В. (2017)
Захарова В. П. - Морфологические особенности гамартомы легких: два наблюдения больных кардиохирургического стационара, Руденко Е. В., Дорофеева С. И. (2017)
Радченко М. П. - Власний досвід діагностики та лікування коронарносерцевих фістул, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Максименко А. В., Руденко Н. М. (2017)
Суслина Ю. И. - Клинический случай "синдрома после поражения сердца" после радиочастотной катетерной абляции фибрилляции предсердий и трепетания предсердий, Мешкова М. С., Доронин А. В. (2017)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2017)
Содержание (2016)
Bulat A. F. - CMM recovery, utilization and cogeneration by compressor plants, Kirik G. V., Zharkov P. E., Bluss B. O., Shevchenko V. (2016)
Круковская В. В. - Математическое моделирование связанных геомеханических и фильтрационных процессов при проведении противовыбросных мероприятий (2016)
Смирнов А. П. - Исследование распространения в горной породе волны давления, генерируемой электрическим разрядом в жидкости (2016)
Скипочка С. И. - Влияние интенсификации геомеханических процессов на геотехнические параметры массива горных пород, Паламарчук Т. А., Бобро Н. Т., Прохорец Л. В. (2016)
Соцков В. А. - Анализ влияния частичной закладки выработанного пространства на НДС углевмещающего массива при селективной отработке тонких угольных пластов, Малашкевич Д. С., Русских В. В. (2016)
Шматовский Л. Д. - Исследования армопородных оболочек для повышения устойчивости выработок, Сапунова И. А., Зайцев М. С., Ананьева О. И., Тынына С. В. (2016)
Баранов В. А. - Горно-геологические условия поля ШУ "Покровское", Янжула А. С. (2016)
Молдабаев С. К. - Создание 3D модели развития открытой разработки крутопадающих месторождений округлой формы, Рысбайулы Б., Султанбекова Ж. Ж., Сарыбаев Н. О. (2016)
Перегудов Ю. В. - Обоснование технологии ведения открытых горных работ при вовлечении в отработку подработанных бортов карьера, Перегудов В. В. (2016)
Швец Д. В. - Вовлечение в разработку законсервированных геологических запасов железной руды под существующими транспортными коммуникациями действующих глубоких карьеров (2016)
Пшеничний В. Г. - Технологія внутрішнього відвалоутворення з формуванням тимчасового внутрішнього відвалу при відпрацюванні мульдоподібних покладів, Терещенко В. В. (2016)
Григорьев Ю. И. - Технические решения по отработке Ингулецкого месторождения карьером ЧАО "ИнГОК" в границах лицензионной площади, Миронов М. Д., Дрок А. В. (2016)
Горобец Л. Ж. - Принципы и показатели функционирования геосреды при нагружении, Верхоробина И.В. (2016)
Бубнова Е. А. - Влияние нарушенной и техногенной геологической среды на водный баланс территорий их расположения (2016)
Семененко Е. В. - Оценка размеров воронки всасывания с учетом критической скорости гидротранспортирования, Медведева О. А., Киричко С. Н. (2016)
Ягнюкова И. В. - Определение эффективности классификации горной массы повышенной влажности при круговых направленных колебаниях просеивающих поверхностей (2016)
Поляков Ю. Е. - Факторы влияния гидрообработки угля на разгрузку призабойной части массива, Усов О. А. (2016)
Мінєєв С. П. - Використання режиму струсного підривання при проведенні гірничих виробок, Янжула О. С., Кишкань М. О., Мінєєв О. С. (2016)
Холявченко Л. Т. - Химическая кинетика процессов переработки дисперсных углеродсодержащих сред в плазме водяного пара, Пигида Е. Ю., Демченко С. В., Давыдов С. Л. (2016)
Мальцева В. Є. - Спосіб та технічний засіб запобігання викидів вугілля та газу при проведенні під-готовчих виробок в газоносних вугільних пластах, Трохимець М. Я., Усов О. О., Мінєєв С. П., Васильєв Л. М. (2016)
Красовский И. С. - Устройство для определения силы удара при динамических испытаниях конструкций (2016)
Бабий Е. В. - Экономическое обоснование применения комплекса предварительного обогащения для скальных вскрышных пород карьеров Кривбасса (2016)
Логинова А. А. - Термическое старение массивных резиновых элементов горных машин в напряженном состоянии, Дырда В. И. (2016)
Почужевський О. Д. - Побудова математичної моделі дослідження експлуатаційних властивостей кар’єрних автосамоскидів з гідромеханічною трансмісією, Кляцький В. І. (2016)
Валяев А. М. - Сравнение радиационного загрязнения почв с физиологическими параметрами развития тестовых растений на объектах Cухачевской промплощадки, Коровин В. Ю., Лаврова Т. В. (2016)
Чеберячко С. І. - Розрахунок двоступеневих фільтрувальних систем протипилових респіраторів, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В. (2016)
Білобровець О. М. - Становище польських біженців-інтелігентів в Україні в роки Першої світової війни (2017)
Білик Я. О. - До питання про перший етап створення багатопартійності в Україні (1989–1990 рр.) (2017)
Довбня О. А. - Політичні репресії проти інтелігенції в УСРР у 1920-ті рр. у сучасній вітчизняній історіографії:регіональні особливості (2017)
Калініченко О. О. - Радіаційна катастрофа атомної субмарини К-431 — предтеча Чорнобиля! (2017)
Кічьова М. Є. - Бандитська Одеса в період Української революції 1917–1921 рр. (2017)
Корнієнко К. В. - Використання критичного мислення при вивченні історії у вищій школі: питання теорії і практики (2017)
Нефьодов Д. В. - Дослідження повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.): становлення україноцентричної теоретико-концептуальної моделі проблеми (2017)
Чістякова І. М. - Інститут бізнес-омбудсмена в Україні та світі:історико-правовий аспект, Кривдіна І. Б. (2017)
Шишко О. Г. - Індивідуальний терор в Одесі у липні 1920 р. (2017)
Бараненко С. М. - Регіональний вимір історіографії дворянства в сучасній українській історичній науці початку XXI ст. (2017)
Вітряк М. М. - Праці Л. Д. Кучми як джерело для вивчення історії України (2017)
Ломако Л. І. - Педагогічні інститути в системі університетської освіти ХІХ ст. в українських землях: дореволюційна історіографія проблеми (2017)
Хромов А. В. - Документи Державного архіву Одеської області до біографії одеського поліцмейстера Василя Федоровича Гельмерсена (2017)
Лізавенко Г. І. - Внесок Мирона Осиповича Гросмана в розвиток Одеської кіностудії (2017)
Шановська О. А. - Науковий центр із вивчення історії Народного Руху України (2017)
Яковлєв І. В. - Співпраця І. Драча з президентами України (2017)
Кривдіна І. Б. - Рецензія на книгу Г. І. Гончарука та Л. М. Іваніченко "Ректор від Бога" (Видавництво "Астропринт", 2017 рік) (2017)
Кучерук М. С. - Людина як ціла епоха. Рец. на кн.: Гончарук Г., Іваніченко Л. Ректор від Бога. — Одеса: Астропринт, 2017. — 176 с. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Breus V. V. - Flexible Variable Star Extractor - new software for variable stars detection using CCD photometry (2017)
Vasylenko M. Yu. - Dipole bulk velocity based on new data sample of galaxies from the catalogue 2MFGC, Kudrya Yu. N. (2017)
Berdina L. A. - Detection of the rapid variability in the Q2237+0305 quasar, Tsvetkova V. S. (2017)
Dylda S. S. - Qualitative types of cosmological evolution in hydrodynamic models with barotropic equation of state, Zhdanov V. I. (2017)
Sushchov O. - Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: a global cosmic ray detection framework, Homola P., Dhital N., Bratek L., Poznanski P., Wibig T., Zamora-Saa J., Almeida Cheminant K., Alvarez Castillo D., Gora D., Jagoda P., Jalocha J., Jarvis J. F., Kasztelan M., Kopanski K., Krupinski M., Michalek M., Nazari V., Smelcerz K., Smolek K., Stasielak J., Sulek M. (2017)
Kontorovich V. M. - Reflection of positron radiation from star surface and shift of inter pulse position in Crab pulsar, Trofymenko S. V. (2017)
Trofymenko S. V. - Half-bare positron in the inner gap of a pulsar, Kontorovich V. M. (2017)
Факультету захисту рослин – 85 років! (2017)
Андреєва О. Ю. - Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів, Мартинчук І. В. (2017)
Батова О. М. - Вплив протруйників на розвиток кореневих гнилей пшениці озимої в Харківській області (2017)
Белецкий Е. Н. - Современные представления о динамике популяций насекомых: прошлое, настоящее, будущее. Синергетический подход, Станкевич С. В., Немерицкая Л. В. (2017)
Білик М. О. - Ефективність передпосівної обробки насіння пшениці ярої біофунгіцидами і регуляторів росту рослин проти кореневих гнилей (2017)
Васильєва Ю. В. - Амарантовий стеблоїд (Lixus subtilis Boh.) — прихованостебловий шкідник цукрових буряків (2017)
Davydenko K. V. - Health condition and ash dieback symptoms development in fraxinus excelsior inoculated with hymenoscyphus fraxineus, Meshkova V. L. (2017)
Євтушенко М. Д. - Особливості заселення яблунь грушевим клопом (Stephanitis pyri F.: Hemiptera: Tingidae) (2017)
Жукова Л. В. - Шкідливість септоріозу і жовтої іржі пшениці ярої та основні елементи системи захисту посівів, Ємленінова А. М. (2017)
Забродіна І. В. - Динаміка чисельності букарки (Neocoenorrhinus pauxillus Germ.) за фенофазами розвитку яблуні в саду ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (2017)
Зозуля А. Л. - Использование дронов в обследовании фитосанитарного состояния посевов, Рыбин С. Н., Коваленко Г. И. (2017)
Кошеляєва Я. В. - Ранні ознаки бактеріальної водянки берези повислої (Betula pendula Roth) (2017)
Кузьменко Н. В. - Вплив хімічних протруйників на обмеження розвитку кореневих гнилей ячменю ярого, Луханін І. В. (2017)
Куниченко Н. А. - Распространенность и вредоносность монилиоза косточковых в городских условиях Приднестровья, Шульман Н. И., Власов В. В. (2017)
Мартиненко В. І. - Удосконалення захисту картоплі від основних хвороб і шкідників в умовах ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (Харківська область) (2017)
Меленті В. О. - Хімічний захист ялин від ялинових несправжніх щитівок - Physokermes hemicryphus (Dalman) та Physokermes piceae Schr. в Харківській області, Леженіна І. П., Меленті Д. О. (2017)
Мєшкова В. Л. - Перспективні напрями досліджень з лісової ентомології (за матеріалами ювілейного конгресу ІЮФРО), Байдик Г. В. (2017)
Meshkova V. L. - Biology of multivoltine bark beetles species (Coleoptera: Scolytinae) in the North-Eastern Steppe of the Ukraine, Kochetova A. I., Zinchenko O. V., Skrylnik Yu. Ye. (2017)
Ожга І. І. - Залежність сезонного розвитку зеленої трояндової попелиці (Macrosiphum rosae Linnaeus, 1758) (Homoptera: Aphididae) від погодних умов (2017)
Олейніков Є. С. - Прогноз розвитку хвороб листя пшениці озимої (2017)
Плєтнікова Н. Я. - Фітопатогенний комплекс плодових кісточкових культур у Харківській області (2017)
Соколова І. М. - Пошкодження декоративних хвойних порід довгоносиком сосновим великим і короїдами (2017)
Тесля Т. О. - Вплив протруйників на посівні якості та ураженість проростків кукурудзи фузаріозною гниллю (2017)
Туренко В. П. - Основні хвороби люцерни в Східному Лісостепу України (2017)
Федорчук С. В. - Фунгіцидна активність хімічних та біологічних препаратів проти Phytophtora infestans та alternaria solani картоплі, Положенець В. М., Немерицька Л. В., Журавська І. А., Чайка О. В. (2017)
Швачунова І. С. - Ефективність використання метеорологічних приладів у моніторингу парші яблуні в Харківській області (2017)
Заярна О. Ю. - Оцінка стійкості сортів ярого ячменю до сажкових хвороб (2017)
Кулешов А. В. - Прогноз состояния септориоза озимой пшеницы (2017)
Правила для авторів (2017)
Верховлюк А. М. - Фазово-структурна стабільність жароміцного корозійностійкого сплаву для литих робочих лопаток ГТУ, Максюта І. І., Квасницька Ю. Г., Мяльніца Г. П., Михнян О. В. (2016)
Кондратюк С. Е. - Вплив параметрів кристалізації і гарячої деформації на характеристики структури сталей при валковому прокатуванні, Ноговіцин О. В., Стоянова О. М., Баранов І. Р., Пархомчук Ж. В. (2016)
Гогаєв К. О. - Інструментальні штампові сталі для гарячого деформування (огляд), Сидорчук О. М., Радченко О. К. (2016)
Сігарьов М. К. - Вплив інтенсивності продування на гідродинаміку металу в ливарному ковші, Сорока Я. А., Плакущий Д. О. (2016)
Смірнов О. М. - Причини деформації і руйнування робочої поверхні розливального колеса роторної МБЛЗ, Куберський С. В. (2016)
Соловар О. М. - Зносостійкість титанових сплавів, Вейс В. І., Олянич Л. І. (2016)
Верховлюк Анатолій Михайлович. До 60-річчя від дня народження (2016)
Щеглов В. М. - До проблеми якості великих ковальських зливків (2016)
Імена в термінах металознавства (2016)
Содержание (2018)
Белов В. В. - Аминирование моноэфиров 1,2-диолов пиперидином на катализаторах, приготовленных с использованием алюминатов кальция, Марков В. И., Сова С. Б., Герасименко В. А., Голосман Е. З., Нечуговский А. И. (2018)
Danilov F. I. - Electrodeposition of composite coatings using electrolytes based on deep eutectic solvents: A mini-review, Protsenko V. S. (2018)
Кошель Н. Д. - Мультифрактальный анализ порошков гидроксидов железа, Костыря М. В., Корпач С. В. (2018)
Kurmakova I. M. - The inhibitory effect of imidazo |1,2-a| azepinium bromides on corrosion of carbon steel in hydrochloric acid medium, Bondar O. S., Vorobyova V. I., Chygyrynets O. E. (2018)
Лахтаренко Н. В. - Окисление метилфенилсульфида пероксисольватом карбоната натрия, Коновалова С. А. (2018)
Тітов Ю. О. - Ізовалентне заміщення атомів в шаруватій структурі титанатів Ban–4La4Тіn1O3n (n=4–6), Слободяник М. С., Чумак В. В., Полубінський В. В. (2018)
Чайка М. В. - Хімічна взаємодія CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe з водними розчинами К2Cr2O7–HBr?(HCl), Денисюк Р. О., Томашик З. Ф., Томашик В. М. (2018)
Чертихина Ю. А. - N-Производные формальдиминов: взаимосвязь между донорно-акцепторными внутримолекулярными взаимодействиями и электронными параметрами атомов, Куцик-Савченко Н. В., Цыганков А. В., Просяник А. В. (2018)
Григоров А. Б. - Інформативність показників якості компресорних змащувальних олив, Богоявленська О. В. (2018)
Знак З. О. - Розклад бензолу в кавітаційних полях, Сухацький Ю. В., Зінь О. І., Хом’як С. В., Мних Р. В., Лисенко А. В. (2018)
Коц Л. С. - Современные методы диагностики и технологические принципы получения биостойких керамических материалов, Федоренко Е. Ю., Лесных Н. Ф., Рыщенко М. И., Рыщенко Т. Д. (2018)
Носенко А. В. - Отрицательное тепловое расширение оксида титана(III) , Гордеев Ю. С., Голеус В. И. (2018)
Khomenko O. S. - Choice of ceramic masses for the manufacture of electrical ceramics (2018)
Содержание (2016)
Булат А. Ф. - Разработка методов управления параметрами двухфазного потока жидкости для промывки скважин, Блюсс Б. А., Шевченко В. Г., Елисеев В. И., Лях М. М., Дреус А. Ю. (2016)
Надутый В. П. - Аппроксимация зависимости производительности валкового вибрационного классификатора с гладкими валками от варьируемых параметров, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В., Егурнов А. И. (2016)
Надутый В. П. - Эффективность использования ударно-центробежного дезинтегратора, реализующего сдвиговые деформации при разрушении горной массы, Логинова А. А., Сухарев В. В. (2016)
Волошин О. І. - Перспективи використання термоінструмента з дуговим електричним розрядом в процесі руйнування гірських порід, Потапчук І. Ю., Жевжик О. В. (2016)
Бунько Т. В. - Разработка методов и технических средств идентификации параметров шахтных вентиляционных и дегазационных систем, Новиков Л. А., Ященко И. А., Жалилов А. Ш., Дудник М. Н. (2016)
Надутый В. П. - Обоснование целесообразности комплексной переработки золы уноса теплоэлектростанций, Костыря С. В., Севастьянов В. С. (2016)
Надутый В. П. - Модернизация технологического оборудования для добычи янтаря гидромеханическим методом, Маланчук З. Р., Корниенко В. Я. (2016)
Закора В. В. - Повышение надежности деталей горных машин методом поверхностного упрочнения, Ганкевич В. Ф., Лисняк А. Г. (2016)
Франчук В. П. - Формирование сопротивления при свободном качении рельсового колесного транспорта по плоскому рельсу, Зиборов К. А. (2016)
Полулях Д. А. - Определение параметров гидромеханического грохочения угля на комбинированной просеивающей поверхности прямоугольной формы (2016)
Франчук В. П. - Усилие в приводе вертикальной вибрационной мельницы, Анциферов А. В., Дуганец В. И. (2016)
Кухарь В. Ю. - Обратный инжиниринг корпусов насыпных угольных фильтров (2016)
Холоденко Т. Ф. - Влияние "внутренних" (рецептурных) особенностей эмульсионных взрывчатых веществ на эмиссию загрязняющих веществ в продуктах взрыва в атмосферу, Колесник В. Е., Павличенко А. В. (2016)
Монастырский В. Ф. - Пуск и торможение вертикального конвейера, Кирия Р. В. (2016)
Кирия Р. В. - Определение коэффициента динамичности при движении ленты с кусками груза по роликоопорам трубчатого конвейера, Смирнов А. Н. (2016)
Кирия Р. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния линейной части трубчатого конвейера, Ларионов Н. Г. (2016)
Жигула Т. И. - Особенности динамики трубчатой ленты для различных конструктивных схем ленточных трубчатых конвейеров (2016)
Мудров Д. С. - Дослідження напруженно-деформованного стану витискных діафрагм, Зіль В. В. (2016)
Кирия Р. В. - Повышение эффективности функционирования систем конвейерного транспорта угольных шахт, Монастырский В. Ф., Мищенко Т. Ф. (2016)
Вихідні дані (2016)
Лисенко С. О. - Багатоаспектність, неоднозначність розуміння безпеки підприємництва в теорії та практиці (2017)
Щирба М. Ю. - До дискусії про правовий статус особи (2017)
Ільницький М. С. - Конституційний процес в Україні (2017)
Бондаренко Б. О. - Конкурсна процедура відбору суддів Коституційного Суду України: до питання конституційності (2017)
Якушина О. С. - Механізм реалізації конституційного права на освіту в Україні (2017)
Світлична Ю. О. - Адміністративно-правовий вплив держави на прямі іноземні інвестиції та їх види (2017)
Щокін Р. Г. - Державна політика України у галузі освіти в контексті світових інтеграційних процесів: окремі питання (2017)
Небрат О. О. - Охорона лісового фонду як об'єкт адміністративно-правового регулювання, Яценко В. П. (2017)
Павлюк Н. М. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності (2017)
Ковальчук А. Ю. - Громадяни України як суб'єкт забезпечення фінансово-економічної безпеки (2017)
Легка О. В. - Основоположні принципи інституту адміністративної відповідальності (2017)
Остапенко І. О. - Військовий гарнізон як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2017)
Котормус Т. І. - Нормативно-правові гарантії адміністративно-правового захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції (2017)
Єпішко І. С. - Окремі питання захисту прав поліцейського (2017)
Ковальчук С. О. - Належність речових доказів у кримінальному провадженні (2017)
Почанська О. С. - Зміст та особливості сучасного етапу нормативно-правового забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Луценко Ю. В. - Участь спеціальних служб іноземних держав у протидії організованій злочинності та корупції на прикладі Італійської Республіки (2017)
Бурбела Ю. С. - Добровільність відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди за КК України (2017)
Грень Р. Р. - Сучасний стан злочинності в Україні у сфері обігу наркотичних засобів (2017)
Маслюк О. В. - Права адвоката-захисника в контексті спростування підозри (обвинувачення): сучасний стан та шляхи вдосконалення (2017)
Шестаков В. І. - Проблеми реалізації засади забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності під час підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України (2017)
Шова І. О. - Фальсифіковані відбитки пальців рук як об'єкт діагностичної дактилоскопії (2017)
Пилипенко І. - Чи достатньо правових засобів має держава для протидії протиправним захопленням нерухомого майна? (2017)
Нижник Г. П. - Протиправа діяльність захисника у кримінальному провадженні (2017)
Тертишник В. - Правнича допомога та захист в кримінальному процесі: концепти та колізії правових реформ, Одинцова І. (2017)
С'єдіна І. І. - Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії (2017)
Кожевникова В. О. - Межі та обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій (2017)
Єрмакова Г. С. - Релігійні норми як морально-етична домінанта правової свідомості (2017)
Христинченко Н. П. - Аналіз внесених змін до податкового кодексу України в частині покращення інвестиційного клімату та застосування санкцій до суб'єктів оподаткування в 2017 році (2017)
Попова С. М. - Розвиток правового регулювання взаємодії банків з іншими суб'єктами фінансових правовідносин (2017)
Панов М. І. - Рецензія на монографію Ігоря Ігоровича Онищука "Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики" (2017)
Світличний О. П. - Рецензія на монографію "Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект", підготовлену Ковальчуку А. Ю. (2017)
Юркова О. І. - Структура та механічні властивості покриттів з AlCuNiFeCr та AlCuNiFeCrTi високоентропійних сплавів, отриманих електронно-променевим методом, Чернявський В. В., Сисоєв М. О., Курасова М. О. (2017)
Мініцький А. В. - Вплив режимів термічної обробки на структуру та магнітні властивості сплаву на основі нікелю, Власова О. В., Биба Є. Г., Мініцька Н. В. (2017)
Волощенко С. М. - Деформаційне зміцнення бейнітного чавуну при підвищених температурах, Подрезов Ю. М., Холявко В. В., Іващук Т. О. (2017)
Кондратюк С. Є. - Характеристики руйнування комплекснолегованих сталей для цементації, Пархомчук Ж. В. (2017)
Roik T. - Using of composite materials for friction parts of printing equipment, Vitsiuk I. (2017)
Шаломєєв В. A. - Перспективи використання біорозчинних магнієвих сплавів для остеосинтезу, Цивірко Е. І., Айкін М. Д., Чорний В. В. (2017)
Дурягіна З. А. - Гранулометричні характеристики порошку сплаву ВТ20 отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду, Тростянчин А. М., Лемішка І. А., Скребцов А. А., Овчинников О. В. (2017)
Марковський Євген Адамович. До 90-річчя від дня народження (2017)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2016 рік (2017)
Конференції 2017 року (2017)
Крюков О. М. - Принцип побудови перспективного акселерометра для вимірювання параметрів відкочування ствола (2017)
Біленко О. І. - Шляхи зниження енергії віддачі стрілецької зброї для сил безпеки, Павлов Д. В., Першина К. В. (2017)
Біленко О. І. - Дослідження впливу матеріалу кидального елемента на характеристики рикошету, Кириченко О. О., Павлов Д. В. (2017)
Кондратенко О. П. - Дослідження енергонавантаженості фрикційного зчеплення колісних машин, Страшний І. Л., Ворошилов С. В. (2017)
Мазин А. С. - Оценка энергетической нагруженности автомобилей, Кайдалов Р. О., Подригало М. А. (2017)
Майборода І. М. - Перспективи застосування цифрових засобів радіозв’язку сімейства FALCON підрозділами Національної гвардії України, Лазарев В. Д. (2017)
Іванець Г. В. - Комплексна модель прогнозування та забезпечння ліквідації надзвичайних ситуацій у системі моніторингу небезпечних подій, Поспєлов Б. Б., Горєлишев С. А. (2017)
Бабій Ю. О. - Концепція моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні України технічними засобами охорони (2017)
Шаша І. К. - Визначення критеріїв оцінювання ефективності експлуатації спеціальної колісної техніки Національної гвардії України, Темніков В. О., Мельников С. М. (2017)
Музичук В. А. - Удосконалення діючої системи проведення технічних обслуговувань озброєння, Сафошкіна Л. В. (2017)
Флорін О. П. - Аналіз можливостей застосування інформаційних систем в інтересах побудови автоматизованої системи обліку майна зв’язку в частинах та підрозділах Національної гвардії України, Воронін О. І. (2017)
Сало В. А. - Дослідження міцності пружної циліндричної конструкції під дією локального навантаження, Нечипоренко В. М. (2017)
Літовченко П. І. - Забезпечення умов формоутворення поверхонь робочих коліс газотурбінних двигунів, Сало В. А., Нечипоренко В. М., Іванова Л. П. (2017)
Горбунов А. П. - Дослідження криволінійних форм вірогідної зони придатних фрикційних з’єднань, Нечипоренко В. М., Сало В. А., Літовченко П. І. (2017)
Раківненко В. П. - Метод підвищення довговічності роботи вібраційного пристрою шляхом сунення резонансного биття під час пуску, Кириченко О. М., Гребеник Л. А., Іванова Л. П. (2017)
Горбунов А. П. - Дослідження несучої здатності оболонкових конструкцій з твірними будь-якої кривизни, Раківненко В. П., Кириченко О. М., Гребеник Л. А. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2014)
Патон Б. Е. - Сотрудничество Института электросварки им. Е. О. Патона с КБ "Южное" и Южмашем в области сварки и родственных технологий (2014)
Паничкин Н. Г. - Всегда вместе: КБ "Южное" - ЦНИИмаш, Дубровский В. Н., Евич А. Ф. (2014)
Дегтярев А. В. - Ракета космического назначения сверхмалого класса, Кушнарев А. П., Попов Д. А., Полуян Н. В., Аксененко А. В., Баранов Е. Ю. (2014)
Златкин О. Ю. - В едином строю, Чумаченко В. И., Кузнецов Ю. А., Котович В. И. (2014)
Рахманин В. Ф. - По торной дороге ракетостроения мы шли в ногу, Чванов В. К. (2014)
Рачук В. С. - Сотрудничество коллективов КБХА и КБ "Южное", Позолотин В. К., Сверчков Ю. Н. (2014)
Пилипенко О. В. - Основные научные результаты совместных исследований Института технической механики и ГП "КБ "Южное" (2014)
Дегтярь В. Г. - Взаимоотношения и сотрудничество КБ машиностроения и КБ "Южное" в процессе развития отечественной ракетной и ракетно-космической техники (2014)
Андреев В. А. - Сотрудничество ГП "КБ "Южное" и МКК "Космотрас" в программе "Днепр", Михайлов В. С. (2014)
Жарков А. С. - О работах ФНПЦ "Алтай" в кооперации с КБ "Южное" при создании ракетной техники, Литвинов А. В., Яскин А. В., Аксененко Д. Д. (2014)
Уткин А. Ф. - Военмех - лучше всех (2014)
Кривцов В. С. - ХАИ – КБ "Южное": 60 лет сотрудничества, Гайдачук А. В. (2014)
Логвиненко А. И. - Перспективы развития пневмогидравлических систем современных РН (2014)
Калиниченко Д. С. - Выбор проектных параметров авиационно-космической системы, Кашанов А. Э., Баранов Е. Ю., Аксененко А. В., Полуян Н. В. (2014)
Кириченко А. С. - Повышение эффективности РДТТ на основе разработки и реализации новых проектно-конструкторских решений ГП "КБ "Южное", Кушнир Б. И., Малый Л. П., Ушкин Н. П., Оглих В. В. (2014)
Коваленко Н. Д. - Триумф и трагедия системы управления вектором тяги двигателя 3Д65 вдувом камерного газа в сопло, Кукушкин В. И. (2014)
Гонтаровский В. А. - Роль и место функциональных испытаний в разработке ракетных комплексов стратегического назначения, Макаренко А. А., Шевцов Е. И. (2014)
Макаров А. Л. - Обеспечение точности географической привязки элементов космического снимка, Меланченко А. Г., Пятак И. А., Хорошилов В. С. (2014)
Прокопчук А. А. - Организация внутреннего охлаждения камер ЖРД для верхних ступеней МБР, РН и космических буксиров различного назначения, Переверзев В. Г., Коваленко А. Н., Блишун Ю. В. (2014)
Иванова Г. А. - Динамика космического аппарата с учетом упругости стержневых антенн и штанг с грузами, Меланченко А. Г., Хорошилов В. С. (2014)
Маштак И. В. - Об особенностях задачи определения параметров орбит по измерениям одной координаты движения одним пунктом радиоконтроля, Шептун А. Д. (2014)
Тонконоженко А. М. - Виртуальные теплостатические испытания систем стартового оборудования космодрома Алкантара, Сатокин В. В., Дегтяренко П. Г. (2014)
Бондарь М. А. - К вопросу создания практически полной невесомости на стендах свободного падения, Ильин Г. И., Порубаймех В. И., Демченко С. А. (2014)
Неежмаков П. И. - Анализ возможностей использования спутника "Либідь" для передачи сигналов точного времени на территорию Украины и проведения высокоточных частотно-временных сличений, Прокопов А. В., Гричанюк А. М. (2014)
Полянский Н. Н. - Метод нормирования надежности сложных технических систем (2014)
Наши авторы (2014)
Тихоненко Д. Г. - Сезонна динаміка карбонатів кальцію у чорноземах типових під різними фітоценозами південно-східного Лісостепу України, Гавва Д. В. (2012)
Дегтярьов В. В. - Закономірності акумуляції гумусу в чорноземнх ґрунтах за різних систем удобрення, Чекар О. Ю., Усатая Р. Ю. (2012)
Канівець В. І. - Мікробіологія в освітній діяльності при підготовці агрономів, Черницький Ю. О. (2012)
Вознюк С. Т. - Гідроморфні ґрунти північно-західного регіону (ПЗР) України – резерв ефективного землеробського та пасовищного використання, Вознюк Н. М., Музика Р. М. (2012)
Ачасов А. Б. - Визначення гумусованості ґрунтового покриву за даними неконтактних досліджень (2012)
Казюта О. М. - Поживний режим алювіальних ґрунтів заплави р. Сіверський Донець (2012)
Цапко Ю. Л. - Акумулятивно-дисипативна функція ґрунтів як чинник саморемедіації забруднених радіонуклідами ґрунтів, Гаврилюк В. А. (2012)
Горін М. О. - Вплив добрив на вміст біогенних елементів у ґрунтах і мезофітних травостоях кормового призначення заплавних і балочних екосистем долини р. Сів. Донець (на прикладі моніторингових полігонів цикалове і рязанова балка), Приходченко Д. М., Кантамбадуно Фая (2012)
Казюта А. О. - Поживний режим чорнозему типового залежно від використання (2012)
Зленко І. Б. - Формування мікробних угрупувань в агроценозах яблуні на перших етапах біологічного освоєння різноякісних техноземів, Забалуєв В. О. (2012)
Тонха О. Л. - Мікробна трансформація органічної речовини чорнозему типового за різних обробітків ґрунту, Євтушенко Т. В. (2012)
Круглов О. В. - Особливості розподілу магнітної сприятливості чорнозему типового на схилах (2012)
Роман Б. В. - Уміст гумусу в ґрунтах Харківщини залежно від ґрунтово-кліматичних умов та господарської діяльності, Десенко В. Г., Жадан Б. І. (2012)
Шимель В. В. - Вплив осушення та обробітку гідроморфних грунтів на емісію вуглекислого газу в атмосферу (2012)
Забалуєв В. О. - Фітоіндикація початкових етапів грунтогенезу на рекультивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну, Бабенко М. Г., Горячковський С. В., Забалуєв С. В., Бучек П. В. (2012)
Коляда В. П. - До питання гранулометричного складу ґрунту як непрямого показника протидефляційної стійкості дерново-підзолистих ґрунтів Волинського Полісся України (2012)
Чекар О. Ю. - Вплив продуктів переробки твердих побутових відходів на агрохімічні показники темно-сірого реградованого ґрунту (умови 2010 року) (2012)
Панасенко О. С. - Гумус структурних агрегатів чорноземів типових різних екосистем (2012)
Тронза Г. Е. - Содержание и состав воднорастворимых солей в лугово-каштановых почвах Степи сухой северо-крымской и их трансформация под влиянием длительного рисосеяния (2012)
Моргунова О. І. - Гумусовий стан та азотний режим чорноземів звичайних УПСЗ відділення "Хомутовський степ" (2012)
Новосад К. Б. - Біогенність чорноземів звичайних Приазов’я агрогенного і постагрогенного використання, Ревтьє А. В. (2012)
Дегтярьов Ю. В. - Структурно-агрегатний склад та щільність чорноземів типових Харківської і Сумської областей (2012)
Філон В. І. - Вплив різних форм мінеральних добрив на органічну частину структурних агрегатів чорнозему типового, Чередниченко І. В. (2012)
Сало Л. В. - Урожайність та посівні властивості насіння гречки залежно від обробки комплесними добривами Басфоліаром та Новофертом, Білоголова Д. В. (2012)
Петля С. О. - Вплив органічних добрив різного біологічного походження на гумусний стан чорнозему типового і врожайність кукурудзи на силос в умовах східного Лісостепу України (2012)
Філон В. І. - Експрес-діагностика мінерального живлення рослин за допомогою фотометра "Агровектор ПФ-014", Шевченко С. С., Казаков В. О., Дуга Ю. А., Симугіна Т., Мірошниченко М. М., Панасенко Є. В. (2012)
Гаврилюк В. А. - Управління поживним режимом дерново-слабопідзолистих ґрунтів за допомогою ферментованого органічного добрива, Ковальчук Н. С., Колесник Т. М. (2012)
Малюк Т. В. - Післядія азотних добрив у плодових насадженнях та міграція нітратів по профілю ґрунту (2012)
Сало Л. В. - Вплив реакому на врожайність та посівні властивості насіня гречки, Василиненко Ю. В. (2012)
Філон І. В. - Оцінка ефективності застосування мінеральних добрив у підприємствах Харківської області (2012)
Гаврилюк В. А. - Баланс поживних елементів у сівозміні за умов використання нетрадиційних видів добрив, Абрамович О. В. (2012)
Філон В. І. - Ефективність використання тваринницьких стоків як удобрювальних поливів сільськогосподарських культур, Томан І. С. (2012)
Чередниченко І. В. - Оцінка безпосереднього впливу мінеральних добрив на структурні агрегати чорнозему типового (2012)
Зуза В. С. - Бур`яни посівів озимої пшениці і їх динаміка впродовж вегетаційного періоду (2012)
Кудря С. І. - Вплив передпопередників і різних доз мінеральних добрив на врожайність буряку цукрового на чорноземі типовому, Клочко М. К., Кудря Н. А. (2012)
Георгиця Я. І. - Урожайність зерна пшениці озимої залежно від дії попередників і мікродобрив у Лівобережному Лісостепу України (2012)
Мигунова Е. С. - Тип земель как основа при организации и ведении сельскохозяйственного производства (2012)
Біла Ю. М. - Захисні лісонасадження як елемент екологічної стабільності агроландшафтів Луганської області, Ткач Л. І. (2012)
Усцький І. М. - Вікова динаміка таксаційних показниківсоснових насаджень, уражених та неуражених кореневою губкою, Михайліченко О. А., Болтенков Ю. О., Стовбуненко Д. В. (2012)
Салтыков А. Н. - Микрофлора гаревых субстратов дерновых и примитивных почв в борах Степной зоны Левобережной Украины, Новосад К. Б. (2012)
Гриб В. М. - Просторова геометрія штучних соснових насаджень оптимальної густоти, Юхновський В. Ю. (2012)
Хрик В. М. - Лісівничо-таксаційна оцінка захисних лісових насаджень сосни звичайної на еродованих землях Придніпров’я, Левандовська С. М. (2012)
Герасимчук Л. О. - Особливості накопичення важких металів в урбаноземах північно-східної частини м. Житомир, Валерко Р. А. (2012)
Torma S. - Possible water pollution from the agricultural soils, Barancikova G., Makovnikovs J., Koco S., Lisnyak A. (2012)
Ковальов М. М. - Продуктивність природних та агроекосистем залежно від вмісту гумусу та азоту чорноземів типового і звичайного Бузько-Дніпровського міжріччя, Павленко Л. І., Панфілова Т. І., Давиборщ С. В., Задорожня С. В. (2012)
Горін М. О. - Рецензія на навчальний посібник "Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика" (2012)
Тодуров Б. М. - Применение левосимендана в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании, Хартанович М. В., Ротарь М., Волкова Ю. В., Михневич К. Г., Шарлай К. Ю. (2017)
Большак О. О. - Віддалені результати пластики мітрального клапана з приводу його недостатності внаслідок порушення цілісності хордально-папілярного апарату, Мнішенко В. І., Трембовецька О. М., Бешляга В. М., Пукас К. В., Попов В. В. (2017)
Cултанова М. Д. - Возможности неинвазивной диагностики изменений венечных артерий у больных сахарным диабетом (2017)
Бицай А. М. - Особливості етапного хірургічного лікування хворих з приводу облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок за багаторівневого оклюзійного ураження на тлі критичної ішемії тканин (2017)
Кіркілевський C. І. - Індивідуалізація хірургічного лікування хворих на рак шлунка, Дубініна В. Г., Лукьянчук О. В., Машуков А. О., Лурін А. Г., Біленко О. А., Згура О. М., Максимовський В. Є., Мерліч С. В., Раціборський Д. В. та ін. (2017)
Лупальцов В. И. - Современное состояние и перспективы лечения свища поджелудочной железы (2017)
Иманова С. С. - Значение динамической рентгенологической дефекографии в диагностике заболеваний прямой кишки и тазового дна (2017)
Шипулин П. П. - Применение местной анестезии при видеоторакоскопической резекции легкого, Тронина Е. Ю., Кирилюк А. А., Байдан В. В., Севергин В. Е., Козяр О. Н., Аграхари А. (2017)
Григоренко В. М. - Патоморфологічні фактори прогнозу рецидиву місцево-поширеного раку передміхурової залози після радикальної простатектомії, Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Бондаренко Ю. М., Рудаков В. О. (2017)
Смирнова Л. М. - Оценка опасности повреждения регуляторных механизмов организма во время операции и наркоза, Пустынцев А. А., Стельмах А. И. (2017)
Протас В. В. - Попередження кардіореспіраторних порушень під час назотрахеальної інтубації пацієнтів за збереженої свідомості з використанням термінальної анестезії та атаралгезії (2017)
Бабій І. В. - Стан затульної функції пахвинного каналу після алопластики пахвинної грижі, Брико Л. П., Власов В. В. (2017)
Чернякова Г. М. - Обґрунтування антимікробної ефективності аплікаційних біонанокомпозитів для лікування опікової інфекції, спричиненої S. аureus та P. аeruginosa, Мінухін В. В., Воронін Є. П., Мінухін Д. В., Краснояружський А. Г., Єфімов Д. С., Пономарьова К. В. (2017)
Анкин Н. Л. - Хирургическое лечение пострадавших при повреждении мягких тканей вследствие открытых переломов костей голени, Петрик Т. М., Ладыка В. А., Анкин Л. Н. (2017)
Ошивалова О. О. - Радіохірургічний метод лікування епітеліальних пухлин шкіри, Шармазан С. І. (2017)
Мамонтов И. Н. - Морфологические изменения печени при экспериментальной частичной обструкции общего желчного протока, Тамм Т. И., Ивахно И. В., Панасенко В. А., Падалко В. И. (2017)
Угляр Т. Ю. - Динаміка процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті (2017)
Шейко В. Д. - Синдром Бувере – редкое осложнение желчнокаменной болезни, Лигоненко А. В., Величко Д. А., Панасенко С. И., Оганезян А. Г., Иващенко Д. Н. (2017)
Петров В. Ф. - Особливості виникнення травми артерій у дітей (2017)
Тимченко А. С. - Універсальна кров та її компоненти: за і проти, Павлюк Р. П., Мироненко Г. А. (2017)
Шейко В. Д. - Синдром Бувере, осложненный дуоденально-ободочным свищем и рецидивным кровотечением, Лигоненко А. В., Величко Д. А., Панасенко С. И., Оганезян А. Г., Иващенко Д. Н. (2017)
Дейкало І. М. - Cиндром Бувере, Осадчук Д. В., Карел О. І., Махніцький А. В., Назарко Л. Р. (2017)
Горовий В. І. - Спосіб бужування стриктури сечівника, Костюк О. Г., Андрійчук В. М., Дмитришин С. П., Капшук О. М., Кобзін О. Л., Горовий О. В. (2017)
Толубко В. Б. - Маніпуляційне кодування сигнальних N-вимірних багатопозиційних сузір'їв на основі оптимальних за завадостійкістю регулярних структур, Беркман Л. Н., Отрох C. І., Кравченко В. І. (2017)
Горбадей О. Ю. - Использование диодов-генераторов шума для создания двухуровневой случайной числовой последовательности, Зеневич А. О. (2017)
Вишнівський В. В. - Діагностична модель узагальненого модуля цифрового пристрою на основі енергодинамічного спектрального методу, Жердєв М. К., Савран В. О. (2017)
Барабаш О. В. - Методика аналізу структурної функціональної стійкості розгалуженої інформаційної мережі, Конограй А. Ф., Саланда І. П. (2017)
Каргаполов Ю. В. - Проектирования систем администрирования и управления процессами идентификации цифровых объектов в конвергентных сетях, Бондарчук А. П. (2017)
Гаврилко Є. В. - Вирішення завдань контролю та навігації засобів водного транспорту за допомогою пасивного радіотехнічного комплексу, Тимощук О. М., Трофименко І. В. (2017)
Бойко Ю. М. - Застосування завадостійких сигнально-кодових конструкцій в телекомунікаційних системах з частотною маніпуляцією, Єрьоменко О. І., Гайда А. О. (2017)
Барабаш О. В. - Компьютерная мультибиометрическая система идентификации личности по совокупности биометрических признаков, Радченко В. А., Ткачев В. Н., Токарев В. В. (2017)
Сєрих С. О. - Операторна модель процесу аналізу та управління слабоструктурованою ситуацією в соціально-технічних системах, Ільїн О. О., Гайдур Г. І. (2017)
Ярцев В. П. - Аналіз рейтингу систем управління базами даних, тенденцій їх розвитку та впровадження в ІТ-інфраструктуру телекомунікаційних компаній, Сабадаш В. А. (2017)
Кременецька Я. А. - Підвищення енергетичної ефективності систем міліметрового діапазону методом створення зон підсилення сигналу внаслідок дифракцій та відбивань, Градобоєва Н. В., Морозова С. В. (2017)
Черевик В. М. - Модель комп’ютерної мережі авіакомпанії в складі мереж NGN, Кренц П. А. (2017)
Мельник Ю. В. - Метод перетворення інформативних параметрів стану людини-оператора в ергатичних телекомунікаційних системах (2017)
Торошанко Я. І. - Статистичні моделі управління телекомунікаційними мережами та методи боротьби з перевантаженнями, Якимчук Н. М. (2017)
Руденко Н. В. - Розробка методу систем фазового автопідстроювання з неодиничним зворотним зв’язком (2017)
Швець І. П. - Визначення числа джерел випромінювання в завданні компенсації завад у безпроводовій локальній мережі (2017)
Титул, зміст (2017)
Ваколя З. - Формування громадянської компетентності вчителів та учнів у контексті розбудови нової школи на Закарпатті на початку 20-х років XX століття (2017)
Демченко В. - Функціональна неграмотність - гуманітарна загроза людству? (2017)
Адамович І. - Інформаційна підтримка навчально-виховного процесу освітнього закладу, Кулініч О. (2017)
Вознюк Л. - Експертно-аналітична функція менеджера шкільної освіти (2017)
Ліннік Ю. - Імплементація реформи освіти 2017 року: європейський досвід, проблеми та перспективи (2017)
Ткаченко Г. - Урахування профілю підготовки фахівців у викладанні філософії: з досвіду роботи Рівненського державного базового медичного коледжу (2017)
Гуріна А. - Медіаграмотність як життєво необхідна навичка в сучасному соціально-політичному та культурному просторі України (2017)
Зубик Л. - Технології реалізації спеціалізованих Android-додатків для освітніх цілей (2017)
Лехіцький Т. - Особливості підготовки вчителів до створення і використання електронних підручників (2017)
Овчарук О. - Сучасні вимоги до цифрової грамотності в системі шкільної освіти: на основі рамки цифрової компетентності DigComp 2.0 (2017)
Тимощук О. - Використання сервісів мережі Інтернет у контурі ДЕР "Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості", Новак Ю. (2017)
Філоненко К. - Метод побудови когнітивних карт із метою визначення параметрів впливу на рівень академічної успішності студентів змішаного навчання (2017)
Артемова О. - Креативність як базисна характеристика вчителя сучасної школи (2017)
Федорова Н. - Діагностика сформованості гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів у процесі професійної підготовки (2017)
Цимбалюк О. - Методологічні підходи до вивчення професійно-комунікативної діяльності фахівця соціальної роботи (2017)
Юрчук Л. - Особливості арт-терапії в соціальній інклюзії (2017)
Криницька О. - Професійна орієнтація навчально-методичних матеріалів у ході викладання української мови як іноземної, Варениця Е. (2017)
Лавренчук В. - Художньо-естетичне освоєння життя та діяльності гетьмана Івана Мазепи в українській літературі XIX століття (2017)
Паніна Л. - Розвиток Римо-Католицької Церкви в сучасній Україні: особливості партикулярної реорганізації 1990-х-початку 2000-х років (2017)
Приймак О. - Розвиток алгоритмічного мислення учнів початкових класів у процесі засвоєння ними математичного матеріалу (2017)
Онищук І. - Роль культури самовираження в особистісно-професійному становленні майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти (2017)
Черешнюк О. - Економічне виховання дітей дошкільного віку за кордоном (2017)
Войтович О. - Технологічна компетентність у структурі професійної підготовки фахівців-екологів (2017)
Побидайло Н. - Особливості реалізації краєзнавчого принципу в процесі екскурсій фізико-географічного спрямування (2017)
Бухальська С. - Розвиток комунікативних умінь студентів медичних навчальних закладів засобами навчального тренінгу, Бухальська С. (2017)
Гавлітіна Т. - Системно-ціннісний підхід до виховання учнів у сучасному закладі освіти (2017)
Герасименко Л. - Елементи педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як виховні інновації в процесі формування особистості студента - майбутнього сім’янина, Герасименко Т. (2017)
Даюк Ж. - Фортепіанна мініатюра як теоретична дефініція, Бубало А. (2017)
Димченко С. - Диригентська спадщина Арнольда Маргуляна в історичному аспекті української музичної культури (2017)
Левчук Я. - Соціальний вимір музичних субкультур (2017)
Нарожна Н. - Педагогічний концепт професійних здібностей майбутніх диригентів хорових колективів, Остапенко Л. (2017)
Радковська Л. - До питання організації вокально-хорової роботи з молодшими школярами в позакласній музичній діяльності, Шарлай А. (2017)
Радковська Л. - Особливості організації роботи музиканта-акомпаніатора, Янкович Ю. (2017)
Сверлюк Я. - Професійна рефлексія диригента як психологічний феномен, Остапенко Л. (2017)
Шеремет М. І. - Асоціація поліморфізму генів BCL-2 (rs17759659), CTLA-4 (rs231775), APO-1 / Fas (rs2234767) з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба, Сидорчук Л. П., Шідловський В. О., Беденюк А. Д., Курочкін Г. С., Левицький А. В. (2017)
Misiura K. V. - Specific features of hemodynamics in individuals with different body mass: correlation with composition of the body and insulin resistance (2017)
Жердьова Н. М. - Стан когнітивних функцій у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, Маньковський Б. М. (2017)
Семенюк Л. М. - Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія як передумова запобігання репродуктивним втратам у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі, Воронкова Н. М. (2017)
Калинська Л. М. - Рівень експресії чинника транскрипції c-fos у надниркових залозах щурів за умов гальмування активності ангіотензинперетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно- адренокортикальної системи, Левчук Н. І., Ковзун О. І. (2017)
Чернуха І. С. - Ліпіди жовчі самців щурів за умов блокади андрогенових рецепторів флутамідом, Решетнік Є. М., Весельський С. П., Резніков О. Г., Макарчук М. Ю. (2017)
Лучицький Є. В. - Репродуктивна функція у хворих на рак щитоподібної залози чоловіків, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І., Гулеватий С. В. (2017)
Коваленко А. Е. - Спорадический полигландулярный первичный гиперпаратиреоз (обзор литературы и собственные данные). Консенсус Европейского общества эндокринных хирургов (6th Workshop of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES), May 28th-30st 2015, Varna, Bulgaria), Люткевич А. В., Болгов М. Ю., Таращенко Ю. Н. (2017)
Богданова Т. І. - Зміни в патологічній діагностиці пухлин щитоподібної залози після впровадження в практику 4-го видання Гістологічної класифікації пухлин ендокринних органів ВООЗ і 8-го видання класифікації TNM, які можуть впливати на тактику хірургічного лікування, Зурнаджи Л. Ю., Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Чернишов С. В., Тронько М. Д. (2017)
Гоженко А. И. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение II. Эндотелиальная дисфункция как основное патогенетическое звено сосудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа, Кузнецова А. С., Кузнецова Е. С., Быць Т. Н. (2017)
Боднар П. М. - До історії кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Комісаренко Ю. І., Михальчишин Г. П. (2017)
Некролог (2017)
Правила цитування та оформлення списку використаних джерел (2017)
Анонси (2017)
Tretiak A. - Theoretical and methodological principles of land management process, Dorosh I., Kupriyanchyk I. (2017)
Drebot O. - Problems of land resources management at the formation of territorial communities in the conditions of decentralization of goverment, Priadka T., Komarova N. (2017)
Martyn A. - Problems of conceptual apparatus in environmental economics:relationship between the systems and mechanismof land use, Barvinskyi A., Tykhenko R. (2017)
Hetmanchyk I. - Ecological bases of formation of the land use of the territories of the natural reservoir fund in the composition of ecological network of Ukraine, Hunko L., Kolhanova I. (2017)
Atamaniuk O. - Organizational and economic mechanism on the sustainable use stimulation of agricultural appointment land, Hreshchuk H. (2017)
Kustovska O. - Formation of land for commercial uses, Mudra S. (2017)
Kovalchuk I. - Population size as a factor for formation of land value in settlements, Patychenko О. (2017)
Ковальчук І. П. - Cучасні морфодинамічні процеси в межах комплексної пам’ятки природи "Сгільська", Іванов Є. А., Андрейчук Ю. М., Волошин П. М., Гнатюк Р. М. (2017)
Bogdanets V. - Land cover dynamics of oleshky sands: time-series analysis 1987-2017 (2017)
Butenko Ie. - Innovative principles of the organization, use and protection of agricultural land, Stepanets V. (2017)
Avramchuk B. - Features of the formation of agricultural land value in the european countries (2017)
Demydenko L. - Legislative administration of public affairs aid in the field of human consumption as the instrument of the state policy (2017)
Бессонова В. П. - Стан підросту і підліску штучного протиерозійного насадження байраку "Військовий" (Північний Степ України), Пономарьова О. А. (2017)
Якуба М. С. - Критерії визначення функціонального стану полезахисних лісосмуг (2017)
Володарець С. О. - Оцінка сануючої функції деревних рослин в культурфітоценозах промислового міста, Глухов О. З. (2017)
Яковлєва-Носарь С. О. - Посухостійкість різних видів гірчиці, Багаченко В. С. (2017)
Юсипіва Т. І. - Біометричні характеристики пагонів Picea pungens за дії промислового забруднення (2017)
Іванченко О. Є. - Видове різноманіття та таксаційні показники деревної рослинності Центрального парку культури і відпочинку м. Кам’янське (2017)
Скляренко А. В. - Видовий склад зелених насаджень санітарно-захисної зони ПАТ "Запоріжкокс" (2017)
Криворучко А. П. - Вплив урботехногенних умов на вміст фотосинтетичних пігментів у листках Quercus rubra L. (2017)
Альохіна Т. М. - Магнітні властивості донних осадків як критерій оцінки техногенного впливу на гідроекосистеми (2017)
Дем'янюк О. С. - Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану ґрунту за активністю мікробіоценозу, Симочко Л. Ю., Тертична О. В. (2017)
Жуков О. В. - Екотоксикологічна та малакоіндикаційна оцінка екологічного стану поверхневих водотоків міста Мелітополь, Йоркіна Н. В. (2017)
Булейко А. А. - Мікроморфологічна оцінка властивостей едафотопів терновникових ценозів (Prunus spinosa L.), Полєва Ю. Л. (2017)
Романова М. Д. - Порівняльні еколого-фізіологічні особливості чоловічої репродуктивної системи в умовах стресогенної напруги, Бовт В. Д., Єщенко Ю. В. (2017)
Заторський Н. - Посольство до папи Сикста ІV з посланням Мисаїла у світлі деяких документів Ватиканського таємного архіву (2017)
Шаповал В. - Ключові ідеї конституціоналізму й державно-правовий розвиток України в період національно-визвольних змагань 1917 – 1921 років (2017)
Левчук В. - Міжнародне співробітництво Одещини (1950-ті – 2015 рр.): загальна характеристика джерел (2017)
Мартинов А. - Історія глобалізації: методологічні підходи та історіографія проблеми (2017)
Горенко О. - Соціальна етика європейського цивілізаційного проекту України (2017)
Матяш І. - Іноземні консули в УCРР (1919-1922 рр.) (2017)
Срібняк І. - Табір інтернованих військ УНР у Вадовицях, Польща: умови перебування та моральний стан вояцтва в травні-липні 1921 р. (2017)
Чорна Н. - Польсько-українські міждержавні взаємини у світлі новітніх викликів та ризиків (2015-2017 рр.) (2017)
Zlatin О. - Ukrainian-Romanian Relations at the Background of Russia’s Revisionist Policy (2017)
Vdovychenko V. - Following Continuity and Change: Italy’s View on European Neighborhood Policy Towards Ukraine (2017)
Сафар'янс Є. - Російський вплив на позицію Австрії щодо Угоди про асоціацію України з ЄС (2017)
Іваненко О. - Культурно-освітнє життя євреїв на теренах Київської губернії у 1860-1870-х рр. (2017)
Піскіжова В. - Київське міське товариство греків: історія і сучасність (2017)
Клиніна Т. - До питання про історію створення та функціонування Державного департаменту США (ХVІІІ – ХХ ст.) (2017)
Юнгер М. - "Процес філософів" 1973 року як спроба зупинити розвиток інакомислення в Угорщині (2017)
Харлан Г. - Трансформація позицій політичних партій ФРН щодо східноєвропейської політики (2005-2017 рр.) (2017)
Павленко О. - Розвиток внутрішньополітичних процесів у Косово (1999-2017 рр.) (2017)
Левченко В. - Одеський вищий міжнародний інститут – перший спеціальний приватний дипломатичний вищий навчальний заклад у світі (2017)
Бацак К. - З листування італійського консульства Одеси 1869 р.: справа про кримінальне переслідування співаків театрального хору (2017)
Кашкаєв М. - Іноземні консульства в Одесі за документами фонду Управління тимчасового генерал-губернатора (1879-1889 рр.) (2017)
Вовчук Л. - Консули європейських країн у Миколаєві (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Березін С. - Нові архівні матеріали до "одеських періодів" біографії міністра закордонних справ Української держави Г.О. Афанасьєва (1848-1925 рр.) (2017)
Чесельський Т. - Консульство Польщі в Одесі в 1918-1920 рр. та його архів (2017)
Давтян Д. - З історії Генерального консульства Республіки Вірменія в Одесі (1918-1920 рр.) (2017)
Музичко О. - Генеральне консульство Грузинської Демократичної Республіки в Одесі у 1918-1921 рр.: напрями діяльності, постаті, значення (2017)
Цвєтков О. - Архівні матеріали про радянських військовополонених та пам’ятні знаки в Норвегії (2017)
Віднянський С. - Угорська революція 1956 року в українській історіографії та мемуаристиці (2017)
Матяш І. - Архівні джерела до історії Угорської революції 1956 року в Україні (2017)
Мандрик І. - Трансформація поглядів і політична діяльність Імре Надя в 50-х роках ХХ століття (2017)
Ліхтей І. - Події 1956 року в Угорщині й позиція ООН (2017)
Держалюк М. - Угорська революція 1956 року та її вплив на піднесення національно-визвольного руху в Україні (2017)
Бажан О. - Угорська революція 1956 року та протестний рух в Україні (2017)
Каретніков І. - Реагування населення Донбасу на події Угорської революції 1956 року (2017)
Лущай В. - Геополітичні імперські інтереси Росії – загроза незалежності й державному суверенітету народів і країн Східної Європи (на прикладі Угорщини й України) (2017)
Ткаченко Л. І. - Філософсько-освітні нотатки щодо соціалізації сучасних учнів в Інтернет-просторі (2017)
Музиченко І. В. - Психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості (2017)
Кравчук О. П. - Модель реалізації компетентнісного підходу в процесі конструювання змісту профільного навчання як фактор освітнього розвитку (2017)
Мартинець Л. А. - Значущість навчальної дисципліни "Управління професійним розвитком учителів" для підготовки керівних педагогічних працівників (2017)
Чудакова В. П. - Концептуальні засади і дизайн "індивідуальної" програми рефлексивно­інноваційного тренінгу, коучингу (В. Чудакової) як засобів формування інноваційності та конкурентоздатності особистості (2017)
Ковальова О. А. - Тренінг "Ефективна комунікація у професійній діяльності вчителя" (2017)
Поліхун Н. І. - Навчальна програма з курсу за вибором "Основи дослідницького пошуку" (2017)
Федорова Н. Ф. - Підтримка обдарованої молоді на державному рівні в Іспанії, Дроботенко М. М. (2017)
Музиченко М. С. - Юний дослідник-учений Запоріжжя (2017)
Романовский С. В. - Обзор изменений в образовании Украины по результатам экспериментального исследования в Киевском лицее "Интеллект", Мадзигон В. Н. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на жовтень 2017 року (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Smiyan S. I. - Endothelial dysfunction and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis, Koshak B. O., Gnatko I. V. (2017)
Sameea E. A. - Serum soluble CD25 in hepatocellular carcinoma, shall we be able to change the natural history?, Zakareya T., Metwaly K., Youssef A. A.-R., Kamal H. M., Abdalla W. M. (2017)
Yarema N. I. - Left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and concomitant type 2 diabetes mellitus, Pasechko N. V., Khomitska A. I., Savchenko I. P., Smachylo I. V., Naumova L. V., Radetska L. V., Bob A. O., Havrylyuk M. E., Bob O. О. (2017)
Benzar I. M. - Choice of treatment options for cystic lymphstic malformations in the head and neck region: treatment experience of 81 children (2017)
Ivashchuk L. Yu. - Characteristic features of multiple organ failure in cases of peritoneal sepsis, Pizhitsky I. B. (2017)
Bondarenko N. P. - Antenatal investigation of ductus venosus velocity as a method of detecting the fetal heart failure, caused by parvovirus B19 infection, Aksonova A. V. (2017)
Goncharuk-Khomyn M. Yu. - Biometric method of age estimation: development and efficiency, in cases of pathologies of teeth hard tissues, Pohoretska Kh. V., Patskan L. O. (2017)
Khan I. D. - Panresistant superbugs: are we at the edge of a microbial holocaust, Rajmohan K. S., Jindal A. K., Gupta R. M., Khan S., Shukla M., Singh S., Mustafa Sh., Tejus А., Narayanan S. (2017)
Furka О. B. - Acetaminophen effect on free radical oxidation indices in rats with type 2 diabetes mellitus, Ivanusa І. B., Mykhalkiv М. М., Klishch І. М. (2017)
Ivankiv V. Ya. - Ecological features of microbiocenosis of the skin of mammary glands and vagina in pregnant women with threat of preterm labor, Malanchyn I. M., Tkachuk N. I. (2017)
Letniak N. Ya. - Nanotubs increase tetrachloromethane induced oxidative stress, Kuzmak I. P., Korda M. M. (2017)
Lisnianska N. V. - Chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes in rats: mechanism of oxidative stress development, Marushchak М. І., Antonyshyn І. V., Mialiuk О. P. (2017)
Yuryk I. I. - Age-related morphometric characteristics of remodeling of arterial bed of hind limbs in white rats with experimental hypercholesterolemia, Bodnar Ya. Ya., Voloshyn V. D., Yuryk Ya. I. (2017)
Drahulian M. - Application of cytogenetic researches in efficiency assessment of vaccines against leukemia virus in cattle, Dorosch T., Kostenko S. (2018)
Познанська І. В. - Методичні основи формування інституціонального забезпечення розвитку морського судноплавства, Липинська О. А. (2018)
Прокопович Л. В. - Исследование костюмных украшений и аксессуаров как средств коммуникации в политическом "театре" (2018)
Кучерук В. Ю. - Покращення алгоритму "item to item" методу колаборативної фільтрації для розробки рекомендаційних систем на основі косинусної міри шляхом оцінки релевантності, Глушко М. В. (2018)
Горда Е. В. - Исследование изображений признакообразующих элементов дефекта типа "трещина", Пузько А. А. (2018)
Сінчук О. М. - Створення оборотних гідроагрегатів ГАЕС в структурі систем енергопостачання залізорудних підприємств, Філіпп Ю. Б., Сінчук І. О., Бобріков І. О., Касаткіна І. В., Краснопольський Р. І. (2018)
Андреєв Д. В. - Правові механізми забезпечення дієвості комунікації поліції та громади (2017)
Кухар М. А. - Розробка формальної теорії статті земельного кодексу України та її алгоритмізація, Метешкін К. О. (2018)
Білецький В. О. - Удосконалення державної політики у сфері безпеки державного кордону шляхом посилення оперативно-розшукової діяльності (2017)
Попов С. В. - Розробка дров’яної печі періодичного функціонування, як альтернативного джерела опалення приватного будинку, Васильєв Є. А., Малюшицький О. В., Васильєв А. В. (2018)
Ботвінов Р. Г. - Реалізація правоохоронних функцій спеціалізованими видами публічної служби України (2017)
Казимиренко Ю. О. - Аналітична модель функціонування судна на основі побудови інформаційної системи завантаженості (2018)
Волинець П. П. - Окремі аспекти прогностичної функції управління оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України (2017)
Малафаев Н. Т. - Анализ фазовых диаграмм двухчастотного маятника как модели вращательных колебаний молекулы воды (2018)
Ганьба О. Г. - Елітарний правовий нігілізм як фактор руйнації системи державного управління в Україні (2017)
Сокіл Б. М. - Відстоювання прав руської (української) мови в шкільництві на всенародних зібраннях і вічах на території Східної Галичини під час Австро-Угорської монархії (2018)
Греба Р. В. - Реформування системи соціальних послуг в Україні: механізми та інструменти (2017)
Abstract and References (2018)
Грицяк Н. В. - Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади (2017)
Довгань В. І. - Оцінка якості надання адміністративних послуг на базовому рівні, Радченко О. В., Вавринчук М. П. (2017)
Крюков О. І. - Державне управління системою цивільного захисту як чинник екологічної безпеки: особливості прояву в зарубіжних країнах, Омаров А. Є. (2017)
Липовська Н. А. - Підходи до забезпечення ефективності управління державною службою, Незять В. І. (2017)
Магась Г.А. - Основні підходи щодо формування основ теорії управління Державної прикордонної служби України (2017)
Маланчій М. О. - Засади кадрового забезпечення в правоохоронній сфері, Ставицький О. М. (2017)
Мостова К. В. - Розробка моделі організації здійснення прикордонного контролю на шляхах міжнародного (міждержавного) сполучення (2017)
Радченко О. В. - Ідентифікуючі ознаки корупції в Україні: кластерний підхід, Задорожний С. А. (2017)
Талалай Д. В. - Службово-бойова діяльність служби безпеки України: проблеми принципів управління, Шаптала О. С., Радченко О. В. (2017)
Федик А. О. - Особливості мотивації службовців оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ (2017)
Харченко С. О. - Сутність інформаційної безпеки в діяльності органів служби безпеки України (2017)
Шинкарук О. М. - Концептуальний підхід щодо формування та використання потенціалу місцевого населення прикордонних територій в інтересах забезпечення прикордонної безпеки, Купрієнко Д. А. (2017)
Шклярук М. Г. - Становлення стратегічних комунікацій у контексті сучасних дослідницьких підходів (2017)
Кухарчук П. М. - Соціальне партнерство в процесі реформування системи освіти в Україні, Плосков В. О. (2017)
Коврігіна Л. М. - Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2017)
Федорова Н. Ф. - Педагогічне спілкування під час навчання обдарованої особистості, Малиношевська А. В. (2017)
Грицишина Т. І. - Використання знаково-символічних засобіву формуванні дій наочного моделювання з дошкільниками у процесі краєзнавчо-туристської діяльності (2017)
Вдова Н. П. П. - Психотерапевтичний вплив посмішки на розвиток творчого потенціалу учня в умовах сучасного закладу загальної середньої освіти (2017)
Чудакова В. П. - Концептуальні засади і дизайн "загальної" освітньої програми "Управлінська компетентність керівників з формування психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" (В. Чудакової) як засіб розвитку конкурентоздатності особистості (2017)
Ящишин Т. І. - Комплексне формування вмінь та навичок із використанням інноваційних технологій навчання (Інтегроване навчальне заняття: Життя відшиті сторінки. Редагування графічних зображень), Похонський В. С. (2017)
Зимовська К. А. - Розвиток самостійності учнів в освітньому процесі в закладі загальної середньої освіти вечірнього типу (Авторський проект на прикладі навчальних занять з англійської мови) (2017)
Бойченко М. А. - Особливості надання педагогічної підтримки двічі винятковим учням у США, Канаді та Великій Британії (2017)
Стратійчук Л. Л. - Під зіркою Терпсихори, Марченко С. М. (2017)
Дячук С. М. - Розвиток творчих задатків, здібностей та обдарувань гімназистів – мета діяльності колективу Путильської гімназії, Коліжук Г. Я. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2017 року (2017)
Титул, зміст (2017)
Денисенко М. П. - Конкурентоспроможність України на міжнародному рівні, Бобровник А. В. (2017)
Шепелєв С. С. - Нові пріоритети конкурентоспроможного розвитку галузей економіки (2017)
Мосіюк С. І. - Основи державного регулювання національної економіки, Мосіюк І. П. (2017)
Derenko E. - Ukrainian trading with fish and aquaculture products (2017)
Шморгун Л. Г. - Інноваційні методи управління підприємствами туристичної індустрії як важлива складова економічного зростання, Гладинець Н. І. (2017)
Гладинець Н. І. - Особливості стратегічного управління ресурсами підприємств туристичної галузі (2017)
Воробйова Н. П. - Ключова позиція стратегічного менеджменту в організації (2017)
Мармуль Л. О. - Методологічні засади управління брендами підприємств і організацій у галузі туризму, Яровий В. Ф. (2017)
Локутова О. А. - Pr-консалтинг в розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2017)
Донченко Ю. О. - Сучасний стан та проблеми управління розвитком сільськогосподарського підприємництва в Україні (2017)
Романко О. П. - Понятійний апарат для інноваційної діяльності регіонів (2017)
Бунда О. М. - Аналітичні процедури діяльності фермерських господарств, Білоконь М. С. (2017)
Бунда О. М. - Особливості застосування методів обліку виробничих запасів, Войналович Н. М. (2017)
Vdovenko N. - Modelowanie scenariuszy oceny i prognozowania poziomu bezpieczenstwo ekonomichne przy sektora rolnego gospodarki, Korobova N. (2017)
Радіонова Н. Й. - Моделювання процесу формування затрат на виробничому підприємстві (2017)
Качан Н. С. - Формування понятійного апарату в системі кадрової безпеки підприємства (2017)
Бреус С.В. - Економічна безпека як категорія (2017)
Кальной С. П. - Е-сценарій організації онтологічної корпоративної бази знань як засіб інформаційної підтримки наукових досліджень (2017)
Кудінова І. П. - Консультування з органічного виробництва як важлива складова продовольчої безпеки, Холявко Д. М. (2017)
Юрій Миколайович Таран-Жовнір. До 90-річчя від дня народження (2017)
Узлов К. І. - Сучасні напрямки розвитку теорії зсувно-дифузійної перекристалізації аустеніту у залізовуглецевих сплавах (2017)
Mazur A. V. - The features of phase equilibrium in the system Al-Si with microheterogeneous liquid phase, Mazur V. I., Gasik M. M. (2017)
Пригунова А. Г. - Структурні та фазові перетворення в доевтектичних сплавах системи Al – Si – Fe, оброблених в рідкому стані однополярним імпульсним електричним струмом, Петров С. С., Пригунов С. В. (2017)
Гірін О. Б. - Фазовий склад металів,електрокристалізованих на твердому і рідкому металевих катодах однакового хімічного складу, Жданов С. І., Королянчук Д. Г. (2017)
Іонова Л. Ю. - Області формування повністю та обмежено метастабільних подвійних евтектик, що не відображуються у метастабільних діаграмах (2017)
Миронова Т. М. - Вплив структурних особливостей на графітизацію в сталях та чавунах, Семенова І. О. (2017)
Куцова В. З. - Формування структури та трибологічні властивості високохромистих сплавів, Ковзель М. А., Гребенева А. В. (2017)
Куцова В. З. - Текстурні дослідження деформованої ультранизьковуглецевої сталі після крутіння під гідростатичним тиском, Котова Т. В., Стеценко Г. П. (2017)
Губенко С. І. - Особливості швидкісного плавлення і твердіння неметалевих включень при лазерній обробці сталі, Беспалько В. М., Нікульченко І. О. (2017)
Федоркова Н. М. - Використання термоциклічної обробки під час кристалізації для подрібнення структурних складових інструментальних сталей, Балакін О. А. (2017)
Карпов В. Ю. - Формування структури виливків газарів з декількома кристалізаторами, Карпов В. В. (2017)
Смірнов О. М. - Фізичне моделювання процесу обтиснення безперервнолитих слябів та блюмів під час їх кристалізації, Куберський С. В., Проценко М. Ю. (2017)
Кондратюк С. Є. - Вплив параметрів термочасової обробки розплаву на характеристики литої структури, Пархомчук Ж. В., Стоянова О. М. (2017)
Романова Н. С. - До питання про механізм зростання і морфології первинних кристалів кремнію в заевтектичних силумінах (2017)
Voloschenko S. - Wear features of bainitic cast iron used in agricultural machinery, Podrezov Y., Kholyavko V., Kovalenko M. (2017)
Погребна Н. Е. - Особливості формування дислокаційної структури під час циклічного навантаження будівельної сталі бейнітного класу, Куцова В. З., Ковзель М. А. (2017)
Савицький О. М. - Вплив теплопровідності на схильність сталей до утворення зварних з’єднань, Савицький М. М. (2017)
Найдек Володимир Леонтійович. До 80-річчя від дня народження (2017)
Гнатуш В. А. - Тренди світового ринку сталі на початку XXI століття, Самарай В. П. (2017)
Форум ливарників України.Конференція "Литво – 2017" (2017)
Бубликов В. Б. - Ефективність FeSiMg лігатур при модифікуванні у ливарній формі, Берчук Д. М., Бачинський Ю. Д., Нестерук О. П. (2017)
Кондратюк С. Є. - Структура і властивості спадково модифікованих сталей, Пархомчук Ж. В., Стоянова О. М. (2017)
Крапівка М. О. - Вплив швидкості кристалізації на формування квазікристалічної фази в сплаві системи Ti – Cr – Al – Si, Карпець М. В., Рокицька О. А. (2017)
Хижняк В. Г. - Дифузійне титаноалюмохромування сталі 9ХС з бар’єрним шаром TIN, Лоскутова Т. В., Калашніков Г. Ю., Савчук О. В. (2017)
Шипицин С. Я. - Вплив дисперсійного нітридного зміцнення на формування структури високовуглецевих сталей, Кучеренко П. М., Лиховей Д. І., Жорник В. І. (2017)
Савицький О. М. - Вплив структури на властивості зварних з’єднань сталей, Савицький М. М. (2017)
Калюжний П. Б. - Армування виливків за технологією лиття за моделями, що газифікуються, Слюсарев В. А., Калашник Д. О. (2017)
Котречко О. О. - Нові методи визначення ударної твердості і мікротвердості кольорових металів та сплавів (2017)
Мяльніца Георгій Пилипович. До 80-річчя від дня народження (2017)
Діяльність технічного комітету стандартизації "Ливарне виробництво" (2017)
Содержание (2017)
Матвієць Л. Г. - Організація та моніторинг своєчасного надання медико)психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах (2017)
Ткаченко В. І. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні", Шекера О. Г. (2017)
Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні" (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ |РЕЗОЛЮЦІЯ| (2017)
Заремба Є. Х. - Нові аргументи щодо необхідності підготовки сімейних лікарів на додипломному етапі, Грицко Р. Ю., Кияк Ю. Г., Заремба В. С., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику виникнення та прогресування автоімунних захворювань щитоподібної залози: систематичний аналіз даних за останнє 10-річчя, Максимець Я. А. (2017)
Тагиева А. А. - Оценка избыточной массы тела и ожирения как факторов риска формирования артериальной гипертензии среди детей школьного возраста (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського