Сарибаєва Г. М. - Систематизація адміністративного законодавства України та нормотворчість (2016)
Сердюк Є. В. - Зарубіжний досвід забезпечення виборчих прав (2016)
Соболь Є. Ю. - Методи дослідження діяльності публічної адміністрації у напрямі реалізації і захисту прав інвалідів (2016)
Терещук Ю. В. - Функції та принципи менеджменту в митних органах (2016)
Толкачов М. В. - Сучасні методи адміністративно-правового регулювання (2016)
Хатнюк Н. С. - Загальнотеоретичне розуміння об’єкта податкових правовідносин (2016)
Шевченко П. Ю. - Характеристика критеріїв достатньої переробки товару (2016)
Андрушко А. В. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад (2016)
Бесчастний В. М. - Щодо ознак системи кримінологічного забезпечення протидії злочинності (2016)
Гаркуша А. Г. - Особливості суб’єкта побоїв та мордування в кримінальному праві України (2016)
Ігнатенко М. П. - Виявлення закономірностей конструювання кримінально-правових санкцій у контексті законодавчої діяльності (2016)
Калініна А. В. - Віктимологічний аспект злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі аргументи щодо необхідності здійснення прокурорського нагляду у сфері виконання покарань і запобігання злочинам (2016)
Павленко С. О. - Шляхи удосконалення правового регулювання протидії особам, віднесеним до категорії "злодіїв у законі" в Україні (2016)
Попович О. В. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 110-2 КК України: проблеми конструювання та шляхи вдосконалення (2016)
Севрук В. Г. - Причини та умови, що детермінують вчинення злочинів організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі (2016)
Тельпіс М. В. - Знаряддя та засоби вчинення злочину: поняття та значення (2016)
Тимчук О. Л. - Окремі аспекти проблеми детермінації злочинності у сучасній українській кримінології (2016)
Христич І. О. - Проблеми вдосконалення статистичного обліку в органах досудового слідства в Україні (2016)
Ченшова Н. В. - Організація роботи митних органів по боротьбі із ввезенням контрафактної продукції, Величко Д. М. (2016)
Ченшова Н. В. - Проблема боротьби з корупцією в митних органах і шляхи її вирішення, Панченко М. І. (2016)
Шевченко О. Д. - Стан та тенденції реалізації права на освіту засуджених до позбавлення волі та осіб, взятих під варту, в Україні (2016)
Безпала В. В. - Поняття та система підстав для скасування або зміни судового рішення в апеляційному та касаційному порядках (2016)
Бондар В. С. - Криміналістична діяльність: визначення поняття (2016)
Калюга К. В. - Установлення кореляційного взаємозв’язку між особою злочинця та потерпілого – перспективний напрям удосконалення криміналістичної характеристики злочину (2016)
Мазур М. Р. - Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду": правовий аналіз окремих положень (2016)
Мамка Г. М. - Правова культура суб’єктів кримінального провадження у механізмі забезпечення законності його здійснення (2016)
Саінчин О. С. - Індекси сприйняття протидії корупції в Україні та можливі кроки її подолання (2016)
Сердюк В. П. - Внутрішнє переконання у кримінальному провадженні України (2016)
Чемерис І. М. - Правовий аналіз способів протидії злочинам, вчиненим із використанням безготівкових операцій за Кримінальним процесуальним кодексом України (2016)
Шевченко Т. В. - Особливості складання схем при проведенні огляду місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди (2016)
Кравчук В. М. - Засади (принципи) організації та діяльності прокуратури України та Польщі: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Ямковий В. І. - Адвокатська таємниця як одна з гарантій незалежної адвокатури в умовах запровадження змін до Конституції України щодо правосуддя (2016)
Колесник В. Ю. - Основи правового регулювання сфери освіти Європейським Союзом (2016)
Стрілець Б. В. - Інституційний механізм регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі (2016)
Фисун Ю. Ю. - Роль ЮНЕСКО у розбудові системи протидії расизму, расовій дискримінації, ксенофобії та пов’язаній з ними нетерпимості (2016)
Курись В. З. - Аксіологія формування особистості військовослужбовця в умовах гібридної війни (2016)
Ярунів М. І. - Експлікативна інтерпретація свободи волі в онтологічному змісті українського націоналізму (2016)
Содержание (2014)
Мазур В. Л. - Проблемы заготовки, переработки и экспорта металлолома в Украине, Тимошенко М. В., Мазур C. В. (2014)
Большаков В. И. - Реализация энергосберегающей технологии загрузки современной доменной печи в конъюнктурных топливно-сырьевых и технологических условиях, Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Горупаха В. В., Подкорытов А. Л., Зубенко А. В. (2014)
Охотский В. Б. - Динамика расхода сталеплавильной шихты. История и состояние вопроса, Зражевский А. Д. (2014)
Зражевский А. Д. - Состояние и дальнейшее совершенствование конструкций кислородных фурм в конвертерных цехах Украины, Чернятевич А. Г., Сущенко А. В., Гриценко А. С. (2014)
Цыбуля Е. И. - Влияние качества термоантрацита на свойства электродной массы, Таран А. Ю., Цветков И. В. (2014)
Петров Б. Ф. - Освоение технологии производства микропористых углеродных блоков на ПАО "Укрграфит", Бондаренко А. В., Буряк В. В., Деркач В. В., Гнездилова В. П., Сумской М. В. (2014)
Репях С. И. - Особенности нагрева графитсодержащих формовочных смесей и тел СВЧ-излучением, Андреева А. В. (2014)
Калюжный В. Л. - Комбинированная вытяжка осесимметричных изделий в матрицах специального профиля, Калюжный А. В., Запорожченко А. С. (2014)
Бергеман Г. В. - Производство крупногабаритного П-образного профиля на рельсо-балочном стане "800" (2014)
Стасевский С. Л. - Применение переменных режимов деформации при горячей прокатке бесшовных труб. Сообщ. 1, Угрюмов Ю. Д., Балакин В. Ф., Тартаковский Б. И. (2014)
Куцова В. З. - Микроструктура сплава Al-7Si, содержащего комплекс Ti-B-Sr, после воздействия на расплав вращающегося магнитного поля, Свинаренко Е. И., Дмитриева Т. Б. (2014)
Куцова В. З. - Влияние легирования и термической обработки на структуру и свойства полупроводникового кремния, Носко О. А., Сулай А. М. (2014)
Булат А. Ф. - Перспективы применения крутонаклонных конвейеров при циклично-поточной технологии в условиях глубоких карьеров Кривбасса, Четверик М. С., Бабий Е. В., Вилкул Ю. Г., Станков А. П. (2014)
Дриженко А. Ю. - Совершенствование конструкции ленточных конвейеров при углублении железорудных карьеров, Никоненко А. В. (2014)
Сидоренко В. Д. - Методика зйомки лінійних споруд методом наземного лазерного сканування для подальшого моніторингу, Намінат О. С. (2014)
Дац Н. А. - Качество гранулирования аглошихты как основной фактор увеличения производительности агломашин, уменьшения себестоимости агломерата и улучшения его качества (2014)
Ищенко А. А. - Ремонт транспортных лент и линзовых компенсаторов БЗУ доменных печей эластомерами холодной вулканизации, Голинка С. Н., Гришко В. П. (2014)
Разумов М. С. - Расчет на прочность моментопередающего вала с профилем на базе треугольника "Рёло", Гладышкин А. О., Кассихин В. Н., Пыхтин А. И., Скрипкина Е. В. (2014)
Большаков В. И. - Методика расчета параметров потока шихтовых материалов, Лебедь В. В., Жеребецкий А. А. (2014)
Лисиенко В. Г. - Энергоемкость и эмиссия CO2 различных сочетаний переделов при производстве стали, Чесноков Ю. Н., Лаптева А. В. (2014)
Бейцун С. В. - Исследование параметров модели теплового состояния сталеразливочного ковша, Михайловский Н. В., Шибакинский В. И. (2014)
Величко О. М. - Інструментальні засоби для формування груп експертів, Гордієнко Т. Б., Коломієць Л. В. (2014)
Величко О. М. - Спеціальні програмні засоби для оцінювання компетентності експертів, Карпенко С. Р., Гордієнко Т. Б., Коломієць Л. В. (2014)
Ивченко А. В. - Совершенствование стандартов и методов испытания арматурного проката на растяжение, Гуль Ю. П. (2014)
Гасенко Л. В. - Оцінка забезпечення конкурентоспроможності металургійного підприємства, Нагорняк В. Ф. (2014)
Бобылев В. П. - Методика расчета показателей защитных свойств теплоотражающего экрана, Иванов И. И. (2014)
Алфьоров О. А. - Хрестильне ім’я волинського князя Мстислава Святополковича (1097 – 1099 рр.) за даними руської сфрагістики (2011)
Скочиляс І. Я. - Етнарх некозацької України: єпископ львівський, галицький і кам’янецький Йосиф Шумлянський (1668 – 1708) (2011)
Ситий І. М. - Герб і печатка Пилипа Орлика (2011)
Новіков А. В. - Переселення у Велику Білозерку з Полтавської та Черніговської губерній на початку 19 ст. (2011)
Папа І. Ю. - "Miesięcznik Heraldyczny" i "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego" як джерела до вивчення "генеалогічної війни" (1908 – 1939 рр.) (2011)
Барвінок О. В. - Матеріали до біографій предводителів дворянства Подільської губернії: граф Костянтин Михайлович Пршездецький та його нащадки) (2011)
Смуток І. І. - Копистенські у Перемишльській землі в XVI – XVIII ст.: генеалогічне дослідження (2011)
Михайліченко М. А. - Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду другої половини 17 – початку 19 ст.), Потапенко С. П. (2011)
Хорошкевич А. Л. - Рец.: Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки 15 – 17 ст. за матеріалами київських архівосховищ. – Харків, 2008. – 200 с. (2011)
Гречило А. Б. - Рец.: Чучка П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. – Львів: Світ, 2005. – XLVIII+704 с. (2011)
Гречило А. Б. - Рец.: Редько Ю. Словник сучасних українських прізвищ: У 2-х тт. / Ред. Д. Гринчишин. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 2007. – Т. 1: А–М. – XXVI+720 с.; Т. 2: Н–Я. – 721–1438 с. (2011)
Сова А. О. - Рец.: За тебе, Україно… З архіву в’язнів концтабору Береза Картузька (1934 – 1935) часів ІІ Річі Посполитої Польської / |Ільїн О., Шандрук С., Мазур П., Гудима А.| – Тернопіль: Терно-граф, 2010. – 254 с. (2011)
Кривошея І. І. - Рец.: Чернецький Є. А. Браницькі. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2011. – 736 с.: іл. (2011)
Фелонюк А. В. - Рец.: Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: Біобібліографічний словник / НАН України. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського; Упоряд. Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк. – К., 2011. – 260 с. (2011)
Нові видання (2011)
Автореферати (2011)
19-та наукова геральдична конференція (2011)
Про авторів (2011)
Смуток І. І. - Походження Брилинських (у справі шляхетства Арсенія Брилинського, перемишльського владики, 1586 – 1591 рр.) (2012)
Паславська Н. О. - Просопографія львівського міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі кравецьких родин руського походження) (2012)
Капраль М. М. - Вибір хресних імен у шевському ремісничому середовищі Львова у 17 – 18 ст. (2012)
Скочиляс І. Я. - Атанасій (Шептицький, 1723 -1779), канівський архимандрит і перемишльський унійний єпископ (2012)
Кривошея І. І. - Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. (літера С) (2012)
Лобко Н. В. - Особовий архівний фонд О. Оглоблина в ЦДАВО України як джерело генеалогічної інформації (2012)
Кривошея І. І. - Матеріали судової справи як джерело родоводу військового товариша Петра Уманця (17 – 18 ст.) (2012)
Кіцелюк В. В. - Генеалогія Березівської шляхти. Гілка Томичів-Березовських з кінця 17 по середину 19 ст. (2012)
Білокінь С. І. - Поколінний розпис роду Словачевських, Панькова С. М., Чернецький Є. А. (2012)
Целуйко О. П. - Рец.: Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Відпов. редактор Микола Литвин (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 20). – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – 822 с., іл. (2012)
Ільків-Свидницький М. М. - Рец.: Петришак Б. "Лицар пера і каламаря" – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583 – 1639) / Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України; ЦДІА України, м. Львів (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 3). – Львів, 2011. – 208 с. (2012)
Гречило А. Б. - Рец.: Pihach J. D. Ukrainian Genealogy: A Beginner’s Guide / Canadian Institute of Ukrainian Studies. – Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2007. – 272 pp. (2012)
Сова А. О. - Рец.: Кучерук В. Українська Галицька Армія: довідник / Львівський історичний музей. – Київ: Київська нотна фабрика, 2010. – 448 с. (2012)
Кривошея І. І. - Рец.: Antoniewicz M. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. – Warszawa: Wyd. DiG, 2011. – 423 s. (2012)
Гречило А. Б. - Рец.: Смуток І. І. Вступ до генеалогії шляхти Самбірського повіту ХVІ – початку ХVІІ ст. – Львів: ТзОВ Камула, 2008. – 336 с. (2012)
Нові видання (2012)
Автореферати (2012)
20-та наукова геральдична конференція (2012)
Про авторів (2012)
Вихованець В. Й. - Скільки Федорів у традиційному образі кн. Федора Даниловича Острозького? (2013)
Смуток І. І. - У справі русько-польського походження Станіслава Оріховського Роксолана (2013)
Скочиляс І. Я. - Володимирський єпископ і київський митрополит Лев Шлюбич-Заленський (бл. 1648/1650–1708) (2013)
Ситий І. М. - Тризни та символіка Вибельської сотні Чернігівського полку (2013)
Денисова Т. Я. - Герб та печатка перемишльського єпископа Михайла Левицького (1813 – 1818) (2013)
Целуйко О. П. - Генеалогічні зацікавлення галицьких українців у 19 ст. (за матеріалами друкованих видань) (2013)
Кіцелюк В. В. - Генеалогія прикарпатської шляхти. Гілка Васкулів Березовських з 17 – по середину 19 ст. (2013)
Потапенко С. П. - Слобідський старшинський рід Розальйонів-Сошальських: до реконструкції родоводу (кінець XVII – середина ХІХ ст.) (2013)
Сова А. О. - Рец.: Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917 – 1920 рр.: Монографія / Вінцковський Т. С., Музичко О. Є., Хмарський В. М. та ін.; відп. ред. В. М. Хмарський. – Одеса: ТЕС, 2011. – 586 с. (2013)
Потапенко С. П. - Рец.: Ворончук І. Населення Волині в 16 – першій половині 17 ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії. – К., 2012. – 712 с (2013)
Гречило А. Б. - Рец.: Горобець С., Ситий І. Чернігівщина козацька. Ройська сотня. Історія створення, населені пункти, сотенна старшина / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського . |та ін.|– Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – 167 с. (2013)
Петришак Б. І. - Рец.: Łosowska A. Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku. – Przemyśl: APP, PTA Archiwariusz, 2011. – 397 s. (2013)
Нові видання (2013)
Автореферати (2013)
21-ша наукова геральдична конференція (2013)
Про авторів (2013)
Содержание (2017)
Прес-Реліз" (2017)
Грищенко С. Г. - Проблемные вопросы развития горно-металлургического комплекса Украины, Гринев А. Ф., Тубольцев Л. Г. (2017)
Шматков Г. Г. - Горно-металлургический комплекс Украины в аспекте устойчивого развития (2017)
100-річчя Георгія Григоровича Єфіменка, члена-кореспондента НАН України, видатного вченого-металурга і реформатора вищої школи України (2017)
Бочка В. В. - Выбор технологии получения комплексного флюса, Двоеглазова А. В., Сова А. В., Сулименко С. Е. (2017)
Стоянов А. Н. - Анализ влияния неконтролируемых параметров на материало- и энегоемкость конвертерной плавки, Низяев К. Г., Молчанов Л. С., Рыжкин А. В. (2017)
Семыкин С. И. - Поведение металлической фазы в шлаке в процессе продувки железоуглеродистого расплава в конвертере, Голуб Т. С., Семыкина Е. В., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2017)
Шуваев С. П. - Анализ процесса и технологических параметров кинетики мокрой высокоградиентной магнитной сепарации шламов обогащения марганцевых руд и отработанных шламонакопителей, Гасик М. И., Пилов П. И., Мостыка Ю. С., Шутов В. Ю., Гребенюк Л. З. (2017)
Шуваев С. П. - Комплексное обогащение марганцевых продуктов со стадией высокоинтенсивной магнитной сепарации и определение магнитных свойств марганцевых концентратов и агломерата, Гасик М. И., Пилов П. И., Мостыка Ю. С., Шутов В. Ю., Гребенюк Л. З. (2017)
Хрычиков В. Е. - Влияние регулируемого охлаждения на качество сортопрокатного валка из отбеленного чугуна, Белый А. П., Иванова Л. Х., Осипенко И. А. (2017)
К 90-летию со дня рождения (2017)
Балакин В. Ф. - Методика и результаты испытаний смазочных материалов для определения применяемости в процессе прокатки медных труб на станах холодной прокатки труб, Салей А. Ю., Кошиль В. В. (2017)
Пилипенко С. В. - Анализ и развитие метода расчета калибровки рабочей планки станов ХПТР (2017)
Гайдук С. В. - Технологически свариваемый литейный жаропрочный коррозионностойкий никелевый сплав, Тихомирова Т. В. (2017)
Ивченко А. В. - Огнестойкость холоднодеформированного арматурного проката класса В500С, Гуль Ю. П., Якушев А. С., Коваленко В. Ф., Саврасов И. П., Востров М. С. (2017)
Внуков А. А. - Влияние технологических параметров электроосаждения на химические свойства дисперсного железа, Рослик И. Г., Кушнир Ю. А. (2017)
Игнатьев В. С. - Сравнительный анализ методов производства и разработка технологии карбидотермического процесса получения сплавов свинец-кальций, Подгорный С. Н. (2017)
Булат А. Ф. - Проблемы и перспективы использования нарушенных открытыми и подземными разработками геологических сред, Четверик М. С., Бубнова Е. А., Левченко Е. С. (2017)
Четверик М. С. - Проблемы обеспечения населения продовольствием, пресной водой, электроэнергией и их взаимосвязь с добычей полезных ископаемых (2017)
Скипочка С. И. - Обоснование параметров контроля качества закрепления анкеров в породном массиве виброакустическим методом, Сергиенко В. Н., Красовский И. С. (2017)
Учитель А. Д. - Исследования энергоемкости процесса дробления кусковой части агломерационной руды в вибрационной конусной дробилке, Швед С. В., Дац Н. А., Засельский И. В. (2017)
Файнштейн В. Г. - Системы управления перемещением раската для обрези его концов на ножницах после блюминга, Цветнов В. А. (2017)
70-річчя Гончарова Юрія Вікторовича (2017)
Гуль О. В. - Йоан (Ян) Зайдліч і його участь у виступі львівського поспільства проти міської ради в 1576 – 1577 рр (2014)
Смуток І. І. - До питання про походження Петра Конашевича Сагайдачного (2014)
Гарасимчук М. Є. - Замкові книги Самбірської економії першої половини 17 ст. як джерело до шляхетської й селянської генеалогії (2014)
Скочиляс І. Я. - Унівський архимандрит і львівський єпископ Варлаам Шептицький (1643 – 1715) (2014)
Вінниченко О. О. - Боснійські шляхтичі та доведення ними шляхетства на сеймику Подільського воєводства 1738 р. (До питання про замкненість шляхетського стану в Речі Посполитій) (2014)
Татьяніна Ю. В. - Словесна репрезентація гербів у латиномовному панегірику 1747 р. на честь Атанасія Шептицького (2014)
Мазепа О. М. - Генеалогічні дослідження В’ячеслава Сенютовича-Бережного (2014)
Лось В. Е. - Catalogus Patrumet Fratrum defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах Інститутут рукописів НБУВ (середина 18 – початок 19 ст.), Сінкевич Н. О. (2014)
Сова А. О. - Рец.: Василишин І. П., Науменко В. С. Важка атлетика Львівщини (1912 – 2012): довідник. – Львів: ЛДУФК, 2014. – 168 с. (2014)
Скочиляс І. Б. - Рец.: Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик 1992 – 2012 / Упоряд. М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс. – Львів, 2012. – 336 с. (2014)
Халак Н. В. - Рец.: Українські жертви Волині 1938 – 1944 рр. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення; Упоряд. О. Голько, О. Тучак, Н. Халак. – Львів, 2014. – 96 с. + мапа (2014)
Гречило А. Б. - Рец.: Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення; Упоряд. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. – Львів, 2011. – 792 с. (2014)
Нові видання (2014)
Автореферати (2014)
22-га наукова геральдична конференція (2014)
Про авторів (2014)
Содержание (2017)
ПП ПАТ "Євраз Дніпровському металургійному заводу" виповнюється 130 років! (2017)
Лялюк В. П. - Необходимость учёта полной энергии горнового газа при вдувании в доменную печь пылеугольного топлива, Тараканов А. К., Кассим Д. А., Пинчук Д. В., Оторвин П. И. (2017)
Бочка В. В. - Выбор рациональных параметров процесса спекания комплексного флюса, Двоеглазова А. В., Сова А. В., Бочка Р. С., Шмат К. В. (2017)
Кашакашвили Б. - Энергетическая оценка инновационной технологии производства стали в ковше-печи, Кашакашвили И., Микадзе О. (2017)
Гасик М. И. - Опытно-промышленное освоение импортозамещающей технологии внепечного рафинирования электростали трубного сортамента в условиях ООО "МЗ "Днепросталь", Пройдак Ю. С., Горобец А. П., Есаулов Г. А., Климчик Ю. В. (2017)
Кузьменко С. Н. - Контроль и управление процессами, протекающими в приэлектродном пространстве ДСП переменного тока, Гладких В. А., Гасик М. И., Пройдак Ю. С., Рубан А. В. (2017)
Хрычиков В. Е. - Влияние регулируемого охлаждения в литейной форме на остаточные напряжения в сортопрокатных валках из отбеленного чугуна, Белый А. П., Иванова Л. Х., Осипенко И. А., Меняйло Е. В. (2017)
До 70-річчя доктора технічних наук, професора Анатолія Михайловича Должанського (2017)
Малинов Л. С. - Влияние температуры закалки и отпуска на структуру и свойства среднеуглеродистых сталей, Бурова Д. В., Малинов В. Л. (2017)
Намазов С. Н. - Влияние оксидирования на пористость спеченных медистых сталей, Джафарова А. А., Абдулазимова Е. А. (2017)
Игнатьев В. С. - Использование алюминийсодержащего сырья Украины в металлургии алюминия, Поляков Г. А., Трегубенко Г. Н., Подгорный С. Н. (2017)
Куліковська О. Є. - Методика та результати моніторингу горизонтальних і вертикальних компонент деформацій інженерних споруд ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (2017)
Загубинога В. О. - Разработка методики анализа производства при планировании горных работ на железорудных карьерах, Романченко Ю. В. (2017)
Четверик М. С. - Рациональные области расположения перегрузочных пунктов в рабочей зоне глубоких карьеров при комбинированных видах транспорта, Акилбаев Т. И. (2017)
Малиновский Ю. А. - Деформационно-волновые эффекты при трении и изнашивании твердых тел, Дубровский С. С., Малиновская С. И. (2017)
Яковлева И. Г. - Исследование влияния параметров продувки металла кислородом в конвертере на процесс пылеобразования испарительного происхождения, Петрик А. А. (2017)
Король Р. М. - Особливості стратегічного планування в умовах державної науково-дослідної установи, Мироненко М. А., Бусько С. П., Кобякова Т. М., Бутенко В. В. (2017)
Єгоров О. П. - Дослідження налаштування листового стана за енергетичним критерієм на комп’ютерній моделі, Потап О. Ю., Кузьменко М. Ю., Кузюков В. О., Крячко О. П. (2017)
Вишневский Б. Н. - Проектирование газосмесительных станций металлургических предприятий, Войтковский Г. П., Капустина Т. О., Щербаков А. А., Лебедев А. С. (2017)
Ляшенко В. И. - Обоснование природоохранных технологий и средств для пылеподавления поверхностей хвостохранилищ гидрометаллургического производства и обогатительных фабрик, Гурин А. А., Топольный Ф. Ф., Таран Н. А. (2017)
Лисейко Я. Б. - Шляхетський рід Пакошовських герба Труби у Сяноцькій землі наприкінці XIV – в першій половині XVI ст. (2015)
Галів М. Д. - Літинські герба Сас у 15 – середині 16 ст. (2015)
Смерека Б. В. - Поборові реєстри як джерело для вивчення приватних землеволодінь та їх власників у Львівській землі Руського воєводства в XVI ст. (2015)
Скочиляс І. Я. - Йосиф-Онуфрій Шумлянський (перед 1706 р. – † 19.IV.1762), угорницький ігумен та унійний єпископ перемишльський (2015)
Стецик Ю. О. - Біограми ченців Дрогобицького Василіанського монастиря Святих верховних апостолів Петра і Павла (1783 р.) (2015)
Чернецький Є. А. - Родовий герб у легітимаціях правобережної шляхти кінця 18 – першої третини 19 ст. (2015)
Смуток І. І. - Баранецькі у Перемишльській землі в 15 – 18 ст.: генеалогія роду (2015)
Шелудько С. А. - Рід Ілляшенків-Кириловичів: приклад реконструкції родоводу провінційної шляхти Лівобережжя (середина XVII – початок ХХ ст.) (2015)
Халак Н. В. - Рец.: Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ: |б. в.|, 1996–2014. – Вип.1 – 11 (2015)
Гречило А. Б. - Рец.: Бойко В., Казіміров Д., Леп’явко С. Владні інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія / Сіверський центр післядипломної освіти, Сіверський ін-т регіональних досліджень, Український ін-т національної пам’яті. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 192 с. (2015)
Нові видання (2015)
Автореферати (2015)
23 наукова геральдична конференція (2015)
Про авторів (2015)
Бривко М. В. - Походження та початкова генеалогія предків Чингізхана (2016)
Войтович Л. В. - Путивльські Ольговичі на київському престолі (2016)
Паславська Н. О. - "Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів (1607 – 1717 рр.)" як джерело до демографічної історії кравецького цеху у Львові в XVII – на початку XVIIІ ст. (2016)
Скочиляс І. Я. - Кирило (Шумлянський, бл. 1668 – 30.XI.1726), унійний єпископ Луцький і православний владика Переяславський (2016)
Стецик Ю. О. - Ченці Лаврівського василіанського монастиря Святого Онуфрія (1783 р.): біографічний огляд (2016)
Потапенко С. П. - Адрес-календарі як просопографічне джерело: кілька зауваг (2016)
Целуйко О. П. - Українська генеалогія і геральдика у працях Івана-Юліана Шпитковського (2016)
Смуток І. І. - Замойські герба Сас з Перемишльської землі (15 – 17 ст.) (2016)
Кіцелюк В. В. - До генеалогії Прикарпатської шляхти. Рід Телепанів Березовських на початку XVII – в кінці XVIII ст. (2016)
Циквас О. І. - Книги протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця 17 – першої половини 18 ст. як джерело до генеалогії парафіяльного духовенства (2016)
Паславська Н. О. - Рец.: Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у 17–18 ст. / Нац. академія наук України, Ін-т укр.археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення. – Львів, 2012. – 552 с. + 16 іл. (2016)
Гречило А. Б. - Рец.: Гронська О. Історія старовинного роду. – Львів: Сполом, 2015. – 480 с. (2016)
Нові видання (2016)
Автореферати (2016)
24 наукова геральдична конференція (2016)
Про авторів (2016)
Содержание (2017)
З Днем Незалежності, Україно! (2017)
Низяев К. Г. - Подобие процессов при моделировании верхней кислородной продувки в конвертере, Стоянов А. Н., Молчанов Л. С., Лантух А. С. (2017)
Гасик М. И. - ИК-спектроскопическое исследование кристаллохимической структуры и плавкости щелочного алюмосиликата (пегматита) как компонента ТШМ для внепечной обработки электростали с замещением импортного плавикового шпата, Пройдак Ю. С., Горобец А. П., Есаулов Г. А., Климчик Ю. В. (2017)
Шуваев С. П. - Рентгеноструктурное исследование марганцевых концентратов обогащения сырой руды и шлама отработанного шламонакопителя методом интенсивной мокрой магнитной сепарации, Пройдак Ю. С., Гасик М. И. (2017)
К 70-летию доктора технических наук, профессора Хрычикова Валерия Евгеньевича (2017)
Жбанова Е. Н. - Модифицирование электрическим током конструкционных и износостойких марганецсодержащих сталей в литейной форме, Саитгареев Л. Н., Ткач В. В., Бялик Г. А. (2017)
Бейгельзимер Э. Е. - Расчетная схема контакта при холодной правке уголков для оценки рабочего диаметра роликовой правильной машины (2017)
Гуляев Ю. Г. - Влияние упругой деформации по диаметру трубы (упругой отдачи) на расчетные параметры калибров валков непрерывных станов безоправочной прокатки труб, Шифрин Е. И. (2017)
Балакин В. Ф. - Энергосберегающая технология прокатки труб на ТПА 5-12’’ ПАО "Интерпайп НТЗ" с использованием горячего посада непрерывнолитой заготовки ООО "Интерпайп Сталь", Губинский М. В., Угрюмов Ю. Д., Гринев А. Ф. (2017)
Ксаверчук Л. П. - Особливості розвитку трубних підприємств, що входять до об’єднання "Укртрубопром", Гриньов А. Ф., Король Р. М., Мироненко М. А. (2017)
Миронова Т. М. - Особенности формирования карбидной составляющей в белых чугунах, легированных хромом, Давидюк А. В. (2017)
Карпов В. Ю. - Влияние Н-слоев на структуру и свойства фольги из железа, Карпов В. В. (2017)
Бубнова Е. А. - Взаимосвязь параметров нарушения геологической среды с изменением уровня подземных вод в результате ведения горных работ (2017)
Малеев Е. В. - Направления развития горных работ по восстановлению ландшафта нарушенных территорий при открытой разработке горизонтальных месторождений (2017)
Рахманов С. Р. - Некоторые особенности функционирования электромеханической системы силовой линии стана ХПТ, Вышинский В. Т., Морозова Л. А. (2017)
Тимошенко С. Н. - Исследование эксплуатационных характеристик эркерной панели дуговой сталеплавильной печи, Малич Н. Г., Великий А. В. (2017)
Магера Ю. М. - Створення методики експериментального визначення теплоти згоряння твердих побутових відходів, Павлюк Н. Ю. (2017)
Голінько В. І. - Аналіз методів визначення терміну захисної дії протигазових фільтрів, Чеберячко С. І., Чиркин А. В., Чеберячко Ю. І., Наумов М. М. (2017)
Содержание (2017)
Термоотдел ТПЦ 4 нижнеднепровского трубопрокатного завода (2017)
Можаренко Н. М. - Особенности технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива, Семенов Ю. С., Горупаха В. В., Шумельчик Е. И. (2017)
Лялюк В. П. - Сравнение технологий доменной плавки при загрузке кускового антрацита и вдувании пылеугольного топлива, Тараканов А. К., Кассим Д. А., Оторвин П. И., Пинчук Д. В. (2017)
Шуваев С. П. - Исследование закономерности изменения энергии активации вязкого течения марганецсодержащих шлаковых систем выплавки ферросиликомарганца в зависимости от химсостава и температуры, Гасик М. М., Гасик М. И. (2017)
Беспалов О. В. - Рентгеноспектральный микроанализ распределения никеля в шлаках электротермического производства ферроникеля, Соколов К. Д., Лобода П. И., Овчарук А. Н., Замковой О. В., Гасик М. И. (2017)
Гасик М. И. - Рентгеноструктурное исследование саморассыпающегося шлака внепечной обработки электростали с целью получения монолитного материала, Пройдак Ю. С., Горобец А. П., Есаулов Г. А., Климчик Ю. В., Гадзыра Н. Ф., Карпец М. В. (2017)
Мазур В. Л. - Формирование микрорельефа поверхности полос при прокатке с применением смазки. Сообщение 1, Тимошенко В. И. (2017)
Николаев В. А. - Потери на трение скольжения на межвалковом контакте клети кварто, Васильев С. А., Васильев А. Г. (2017)
К 80-летию Государственного научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я. Е. Осады (ГП "НИТИ") (2017)
Каверинский В. В. - Математическое моделирование структурообразования в зоне термического влияния сварного шва низкоуглеродистой среднелегированной стали, Троцан А. И., Баглюк Г. А., Сухенко З. П. (2017)
Тищенко С. В. - Особенности разрушения массива горных пород, экранированного замкнутой динамической зоной, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2017)
Ковров А. С. - Геомеханическая оценка устойчивости внутреннего отвала на подработанном основании борта карьера, Бабий Е. В., Бубнова Е. А. (2017)
Мартиненко В. В. - 90 років ПАТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного", Примаченко В. В., Казначеєва Н. Н. (2017)
Примаченко В. В. - Влияние дисперсности смеси совместного помола глинозема и кварцевого песка на свойства набивной муллитокорундовой массы и образцов из неё. Сообщение 1, Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тинигин А. С., Тишина Т. Г. (2017)
Ищенко А. А. - Исследование механических свойств композитного материала в условиях действия ударных нагрузок, Какарека Д. Л. (2017)
Бейгельзимер Э. Е. - Подход к моделированию струйного охлаждения на основе построения экспериментальных кривой кипения (2017)
Дорошенко А. В. - Комбинированный водоохлаждаемый свод дуговых электропечей малой вместимости, Дядьков Б. П., Тимошенко С. Н., Тищенко П. И. (2017)
Кащеев М. А. - Преимущества и недостатки применения рукавных фильтров в агломерационном производстве и технические решения по повышению эффективности газоочистки, Влади В. А., Манзенко С. В., Кащеев Е. М. (2017)
Содержание (2017)
Марцинковский В. С. - Новые методы повышения качества поверхностей ответственных деталей высокоэффективного динамического оборудования. Часть 2 (2017)
Полтавський турбомеханічний завод. Енергоінжиніринг – новий напрямок в енергетиці (2017)
Гапонова О. П. - Дослідження структури та властивостей дифузійних покриттів на інструментальних сталях після бороміднення та борохромування, Охріменко В. О., Марченко С. В., Герасименко В. О., Мисливченко О. М. (2017)
Белоус А. В. - Исследование влияния энергетических параметров оборудования на качество упрочненного слоя при цементации электроэрозионным легированием (2017)
Ванєєв С. М. - Поелементний аналіз течії газу в проточній частині струминно-реактивної турбіни, Бережний О. С., Бага В. М., Родимченко Т. С., Сорокін В. А. (2017)
Кузема А. С. - Влияние срока эксплуатации автомобильного двигателя на механические примеси в его смазке, Кузема П. А. (2017)
Парафейник В. П. - Особенности термодинамического анализа рабочего процесса газотурбинной компрессорной установки углеводородного газа при различных режимах работы, Прилипко С. А. (2017)
Хворост В. Ф. - Оценка влияния нагрузок, действующих на патрубки, на эксплуатационные показатели магистральных нефтяных насосов, Гриценко А. С., Сизоненко С. В. (2017)
Юрко В. И. - К вопросу применения магнитных подшипников в центробежных компрессорах, Марцинковский В. С., Гадяка В. Г. (2017)
Кирик Г. В. - Повышение износостойкости деталей типа валов комбинированными технологиями ЭЭЛ и ППД, Жарков П. Е., Тарельник В. Б., Коноплянченко Е. В., Волошин И. Е. (2017)
Зенкин Н. А. - Анализ методов повышения качества подшипников скольжения, Тарельник Н. В., Коноплянченко А. Е., Антошевский К., Лазаренко А. Д. (2017)
Жуков А. Н. - Повышение качества термообработанных стальных деталей интегрированными технологиями ионного азотирования и электроэрозионного легирования (2017)
Мерзликина Ю. И. - Гармонизация системы менеджмента качества предприятия энергетического машиностроения с требованиями спецификаций API, Концевич В. Г. (2017)
Шуваев Л. В. - Опыт и перспективы создания передвижных станций высокого давления СД, СДА для пневмоиспытания участков нефте- газопроводов воздуха (2017)
К сведению авторов журнала (2017)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическое машиностроение" (2017)
Содержание (2017)
Марцинковский В. С. - Новые методы повышения качества поверхностей ответственных деталей высокоэффективного динамического оборудования. Часть 1 (2017)
Концерн "НИКМАС" предлагает эффективную технологию утилизации технологических газов (2017)
Павлюченко А. М. - До розрахунку аеродинамічного опору тертя і теплообміну при ламінарно-турбулентному переході в прикордонному шарі, Шийко О. М. (2017)
Жуков А. Н. - Направленный выбор технологии и установление критериев оценки наиболее рационального метода упрочнения колец торцевых уплотнений (2017)
Кирик Г. В. - Управление качеством поверхностных слоев валов роторов комбинированными технологиями электроэрозионного легирования и поверхностной пластической деформации, Тарельник В. Б., Жарков П. Е., Антошевский Б., Волошин И. Е. (2017)
Konoplianchenko Ie. V. - Feature of heavy-duty gas turbine compressor reengineering, Kolodnenko V. N., Chibiryak Ya. I. (2017)
Саржанов А. А. - Восстановление поверхности стальных и чугунных деталей электроэрозионным легированием и армированным металополимерным материалом, Павлов А. Г., Герасименко В. А., Волошко Т. П., Саржанов Б. А. (2017)
Савчук В. И. - Технологические особенности отделочной обработки конических поверхностей пробок абразивными брусками, Евтухов А. В., Ивченко А. В., Юсупов Д. А. (2017)
Масла "Компреол" (2017)
Марцинковский В. С. - Влияние методов формирования антифрикционных баббитовых покрытий на поверхностную энергию стальной подложки, Гончаренко М. В. (2017)
Базалєєв М. І. - Електрофізично-стимульована термографічна діагностика стану матеріалів трубопроводів, Донець С. Є., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Є. М. (2017)
Пневмоаудит - эффективный инструмент оптимизации и снижения затрат на генерацию и транспортировку сжатого воздуха (2017)
К сведению авторов журнала (2017)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическое машиностроение" (2017)
Содержание (2017)
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим (2017)
Кассим Д. А. - Определение траектории потока газа при вдувании в доменную печь пылеугольного топлива, Тараканов А. К., Лялюк В. П. (2017)
Бойченко Б. М. - Структурные изменения периклазоуглеродистых огнеупоров при службе в горловине кислородного конвертера, Низяев К. Г., Синегин Е. В., Гармаш Б. В., Васильев Д. П. (2017)
Мазур В. Л. - Формирование микрорельефа поверхности полос при прокатке с применением смазки. Сообщение 2, Тимошенко В. И. (2017)
Максименко О. П. - Саморегулирование процесса с учётом внутренних продольных сил при прокатке в проволочном блоке, Кузьмин Е. В. (2017)
Рахманов С. Р. - Холодная пильгерная прокатка труб с применением технологических смазок и масляной смазочно-охлаждающей жидкости, Фролов Я. В., Пузенко А. А. (2017)
Васильев Л. М. - Аналитический метод расчета предела прочности образцов горных пород, Васильев Д. Л., Ангеловский А. А., Малич Н. Г. (2017)
Шупов В. П. - Использование принципа избыточности для повышения надежности управления взрывами на карьерах по радиоканалу (2017)
Письменна Т. Г. - Дослідження процесу відчуження земельних ділянок для їх використання гірничодобувними підприємствами з підземним способом видобутку, Письменний С. В., Куліковська О. Є. (2017)
Примаченко В. В. - Влияние дисперсности смеси совместного помола глинозема и кварцевого песка на свойства набивной муллитокорундовой массы и образцов из неё. Сообщение 2, Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тинигин А. С., Тишина Т. Г. (2017)
Гичёв Ю. А. - Экспериментальное исследование диссипации пульсаций газового потока при пульсационно- резонансном сжигании топлива, Ступак М. Ю., Перцевой В. А., Мацукевич М. Ю. (2017)
Кобыш Е. И. - Подсистема управления нагревом насадки доменного воздухонагревателя с учетом использования высококалорийной добавки к топливу, Симкин А. И. (2017)
Балакин В. Ф. - Эффективная технология рециклинга радиационно загрязненного металла, Машинистов В. Е. (2017)
Шапар А. Г. - Зонування території ландшафтного заказника місцевого значення "Візірка" з метою рекреаційного використання, Скрипник О. О., Копач П. І., Романенко В. Н., Герасимчук О. М., Гавриленко Ю. Н. (2017)
Ляшенко В. И. - Повышение радиационной безопасности на основе надежного системного и приборного обеспечения, Зонов С. П., Топольный Ф. Ф., Коваленко Г. Д. (2017)
Рецензия на монографию С. И. Губенко, С. П. Ошкадерова "Неметаллические включения в стали", Киев, Наукова думка, 2016 (2017)
Содержание (2013)
Шурма Р. - МК "Запорожсталь” – 80 лет опыта и профессионализма”. Новые вехи легендарного комбината (2013)
Русских В. П. - Рациональное использование шламов в составе агломерационной шихты, Семакова В. Б., Шапиро-Никитин Д. Е., Лялюк В. П., Волков В. В. (2013)
Панов Е. Н. - Оценка теплопроводности сыпучих углеродистых материалов по величине удельного электрического сопротивления, Васильченко Г. Н., Чирка Т. В., Лазарев Т. В. (2013)
Коверя А. С. - Взаимосвязь спекающей способности углей и их смесей с внешней удельной поверхностью (2013)
Ботштейн В. А. - Раскисление и внепечная обработка кислородно-конвертерной рельсовой стали К76Ф, Рудюк А. С., Гахеладзе Г. С., Чичкарев Е. А., Попов Е. С., Костыря И. Н. (2013)
Харахулах В. С. - Развитие контроля окисленности стали, Зражевский А. Д., Охотский В. Б. (2013)
Корниевский В. Н. - Повышение эффективности производства коррозионностойких сталей за счет снижения удельного расхода легирующих элементов и улучшения качества, Кийко С. Г., Сальников А. С., Логозинский И. Н., Шибеко П. А. (2013)
Есаулов Г. А. - Математическое моделирование теплоэнергетических процессов в агрегате ковш-печь в условиях ООО МЗ "Днепросталь", Климчик Ю. В. , Жаданос А. В., Гасик М. И., Кукушкин О. Н. (2013)
Усенко Р. В. - Огнеупорная суспензия буферных слоев керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям, Мазорчук В. Ф., Репях С. И., Жегур А. А. (2013)
Штода М. Н. - Классификация ящичных калибров по виду напряженно-деформированного состояния, Ершов С. В., Мельник С. Н., Нагорный С. Е. (2013)
Николаев В. А. - Оценка неравномерности распределения погонных сил по ширине прокатываемой полосы, Жученко С. В. (2013)
Грушко А. В. - Построение динамической кривой упрочнения металла при холодной деформации с использования методов твердости по Либу и Бринеллю (2013)
Боровик П. В. - Теоретическое определение силы резки ножницами фасонных профилей, Петров П. А. (2013)
Рахманов С. Р. - Расчет конструкции рабочей клети стана холодной прокатки труб, Крышин С. М., Орещенко В. Ф., Вышинский В. Т., Журавлев А. В. (2013)
Кузнецов Д. Е. - Анализ методов расчета ширины калибров станов ХПТ (2013)
Калинин В. Т. - Повышение качества и свойств многокомпонентных сплавов модифицированием тонкодисперсными композициями, Калиновская А. Е., Калинина Н. Е., Вилищук З. В., Борисенко А. Ю. (2013)
Большаков Вл. И. - Управление процессами структурообразования при изготовлении горячепрессованных труб из ферритно-аустенитных сталей, Дергач Т. А., Панченко С. А., Балев А. Е. (2013)
Узлов О. В. - Формирование структурного состояния высокопрочных сталей для инновационного железнодорожного подвижного состава, Дрожевская А. В. (2013)
Шустов О. О. - Дослідження організації роботи земснарядів при розкритті глибоких суттєво обводнених родовищ корисних копалин (2013)
Говоруха В. В. - Динамические процессы взаимодействия большегрузных рельсовых транспортеров и путевой структуры наклонных подъемников автомобилей (2013)
Судаков А. К. - Результаты исследования физико-механических свойств криогенно-гравийного композита (2013)
Темченко А. А. - Исследование факторов, влияющих на конкурентоспособность горно-обогатительных предприятий (2013)
Воробьева В. И. - Исследование защитной эффективности ингибированной бумаги для защиты металлопродукции на период транспортировки и хранения, Чигиринец Е. Э., Черепкина Р. И., Сыдор В. И. (2013)
Большаков В. И. - Методика определения рациональных параметров формирования железорудных смешанных порций при загрузке шихтовых материалов в доменную печь, Иванча Н. Г., Муравьева И. Г., Вишняков В. И. (2013)
Сидоров В. А. - Исследования причин износа опорного кольца механизма поворота свода электродуговой печи (2013)
Койнаш В. А. - Теоретические исследования влияния геометрических параметров гусеничных звеньев на работоспособность ходового оборудования землеройных машин, Крупко В. Г. (2013)
Бирюков А. Б. - Оценка параметров работы двухвалковой МНЛЗ на основе анализа процесса теплопередачи (2013)
Яковлева И. Г. - Влияние внешнего подогрева пека на параметры работы системы циркуляционного нагрева, Назаренко И. А. (2013)
Сокуренко В. П. - Основные принципы создания автоматизированной системы идентификации и прослеживаемости продукции, оперативного контроля, Абросимова Т. Н., Фридман В. М., Островский И. П. (2013)
Вайнер А. И. - Стенд для послеремонтных испытаний электрических машин постоянного тока методом динамического нагружения, Буртовой В. А., Ткаченко Г. И., Мохнатый А. В., Хижняк В. Я. (2013)
Кийко С. Г. - Математическое обеспечение информационной технологии интеграции процессов при планировании проектов с учетом влияния факторов риска, Дружинин Е. А., Коба С. А., Гайдабрус Б. В. (2013)
Горянская Т. В. - Металлургическая отрасль Украины: состояние, перспективы и стратегия внешнеторговых отношений (2013)
Галасюк В. В. - О концептуальных основах мирового финансового кризиса (2013)
Прейсман М. - Реконструкция систем газоудаления и газоочистки электропечей ДСП-150 в ЭСПЦ ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", Швец М. Н. (2013)
Степаненко А. Н. - Строительство электрометаллургического завода и общезаводских объектов ООО "НЛМК-Калуга" в Калужской области. Сталеплавильное производство, Богдан В. Н., Малик А. А., Уголков В. А., Попов В. П. (2013)
К 75-летию Владимира Васильевича Парусова (2013)
Глєбова Ю. А. - Стан рибної галузі в Україні на початку її реформування, Шкарупа О. В. (2017)
Грищенко Н. П. - Розвиток свинарства в Україні (2017)
Романчук А. С. - Вміст жирних кислот загальних ліпідів у плазмі крові та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Феденко Є. П. - Використання полину австрійського у годівлі овець, Яковчук В. С. (2017)
Чумаченко І. П. - Ефективність використання комбікормів за вирощування курчат-бройлерів (2017)
Бабік Н. П. - Вплив корів-довгожительок на продуктивне довголіття їх дочок, Федорович Є. І. (2017)
Буренко А. В. - Скороспілість орловських рисаків класу 2.05 (2017)
Гетя А. А. - Розрахунок економічних вагових коефіцієнтів для вмісту жиру та білка в молоці корів, Бочков В. М., Матвєєв М. А (2017)
Гончаренко І. В. - Багатоплідність голштинських корів та їх селекційна оцінка, Єжик Т. В. (2017)
Гончарик О. А. - Інкубація яєць курей за подовження термінів використання батьківського стада, Прокопенко Н. П. (2017)
Заруба К. В. - Результати використання м’ясних генотипів на вівцематках асканійської тонкорунної породи, Дрозд С. Л. (2017)
Захарченко К. В. - Вплив біологічно активних препаратів на ріст та виживаємість поросят-сисунів, Себа М. В., Мартинова М. Є., Каплуненко В. Г. (2017)
Kostenko S. - Genetic diversity and population structure of Shaoxing and Shanma ducks breeds by microsatellite loci, Konoval. O., Chepiha A., Korol P., Doroshenko M., Lu Lizhi, Bu Xingchen, Huang Lingling, Huang Xuetao, Li Liumeng (2017)
Маценко М. І. - Забійні та м’ясні якості чистопородних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку (2017)
Носевич Д. К. - Генотипові параметри добору корів української м’ясної породи (2017)
Охріменко О. В. - Вікова та розмірно-вагова структура стада білого товстолоба (Hipophthalmichthys Molitrix) (VAL) водойми-охолоджувача Запорізької АЕС, Вовк Н. І., Андрющенко А. І. (2017)
Писаренко Н. Б. - Вивчення поліморфізму локусу BMP 15 у породах овець Південного регіону України (2017)
Похил В. І. - Промислове схрещування у вівчарстві за участі породи шароле, Похил О. М., Лінський О. В., Голинська О. Ю. (2017)
Рубан С. Ю. - Методи оцінки ефективності виробництва молока коровами різних генетичних груп в умовах високотехнологічної ферми (частина перша), Перекрестова А. В., Шабля В. П. (2017)
Стрижак Т. А. - Застосування різних методів визначення прогнозованої передавальної здатності (препотентності) кнурів за комплексом відгодівельних та м’ясних ознак, Хватова М. А., Стрижак А. В., Гетя А. А. (2017)
Токар Ю. І. - Жива маса і спермопродуктивність бугаїв за різної їх скороспілості росту, Угнівенко А. М. (2017)
Туринський В. М. - Гістогенез дермальних структур новостворених генотипів, Похил В. І., Лінський О. В. (2017)
Угнівенко А. М. - Відтворювальна здатність корів м’ясних порід, що походять від бугаїв різного типу будови тіла (2017)
Юсюк Т. А. - Прогнозування молочної продуктивності кобил за сервіс-періодом, номером лактації і віком (2017)
Бородіна О. В. - Бактеріальна забрудненість дійок під час доїння корів на доїльному майданчику, Носевич Д. К. (2017)
Броварський В. Д. - Технологія одержання конденсату повітря бджолиного гнізда (2017)
Захаренко М. О. - Продуктивність корів зарубіжної селекції за безпривязно-боксового утримання та дії високої температури повітря, Волощук В. М., Хоценко А. В. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Вплив відходів життєдіяльності тварин на стан технологічного обладнання (2017)
Прудніков В. Г. - Ефективність різних способів підготовки бджолиних сімей до зимівлі (2017)
Сахацький М. І. - Ефективність вирощування бройлерів у кліткових батареях, Абдуллаєва Е. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Вітаємо Петра Степановича Русака! (2018)
Бондаренко А. В. - Аутоімунні захворювання у дітей з первинними дефіцитами антитілоутворення, Волоха А. П., Чернишова Л. І., Костюченко Л. В. (2018)
Wakelyn Je. - Working with vulnerable children: therapeutic observation and Watch Me Play! (2018)
Дмитряков В. А. - Селективно-сегментарная резекция почки как альтернатива органоуносящим операциям при гидронефрозе у детей, Свекатун В. Н., Стоян М. С., Корниенко Г. В. (2018)
Колоскова О. К. - Клініко-імунологічні особливості перебігу бронхіальної астми у підлітків за результатами багаторічного динамічного спостереження, Безруков Л. О., Шахова О. О. (2018)
Майданник В. Г. - Новый подход к анализу функционального состояния организма детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа, Файнзильберг Л. С., Дуккарт К. Б., Морозик А. А., Кондратюк А. С. (2018)
Муквіч О. М. - Деякі аспекти захисних механізмів мукоциліарного бар'єру при хронічному гастродуоденіті у дітей з дисплазією сполучної тканини, Лавренчук О. В. (2018)
Нехаєнко М. І. - Клініко-ендоскопічна характеристика хронічного гастродуоденіту у підлітків при хронічному кандидозі травного тракту (2018)
Руденко Є. О. - Особливості клінічної картини та сучасної діагностики трахеомаляції у дітей (2018)
Березенко В. С. - Клінічні особливості перебігу синдрому Дабіна—Джонсона у дітей (клінічний випадок), Диба М. Б., Резніков Ю. П. (2018)
Бережной В. В. - Использование лучевых и радиоизотопных методов для диагностики ювенильных артритов (аналитический обзор), Бондарец Ю. И. (2018)
Гончарь М. О. - Світові стандарти діагностики та лікування гострих бронхіолітів у дітей, Муратов Г. Р., Логвінова О. Л., Башкірова Н. В. (2018)
При боли в горле важно устранить два фактора (2018)
Гавриленко Ю. В. - Ефективність застосування топічного кортикостероїдного препарату "Флікс" при лікуванні секреторного середнього отиту у дітей (2018)
Квашніна Л. В. - Забезпеченість організму дітей дошкільного віку довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами і можливості корекції їх дефіциту (огляд наукових публікацій та результати власних досліджень), Ігнатова Т. Б. (2018)
Бекетова Г. В. - Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії в дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота, Солдатова О. В. (2018)
Шутова Е. В. - Ацетонемический синдром у детей: вопросы диагностики и терапии (2018)
Гавриленко Ю. В. - Клінічний досвід застосування препарату "Зіпелор" при лікуванні гострих запальних процесів ротової частини глотки у дітей (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Адамян Д. Р. - Створення комп’ютерної моделі каталітичного процеса оксихлорування етилену за допомогою Chemcad, Глікіна І. М., Кудрявцев С. О., Глікін М. А. (2017)
Архипов О. Г. - Деградація металу газопроводів в умовах катодного захисту, Усов Д. І., Карпюк Л. В., Галабурда Н. І. (2017)
Архипов О. Г. - Складові системи корозійного моніторингу на основі методу high-resolution er, Ушакова А. В., Довгалов Л. Ю., Ушакова О. Ю. (2017)
Валігура М. Я. - Еволюційний розвиток і удосконалення конструктивних особливостей повітророзподільників пасажирського типу (2017)
Галстян Г. А. - Дослідження окремих реакцій каталітичного циклу окиснення толуену та його оксигенпохідних озоном в ацетатному ангідриді, Галстян А. Г.Сєдих Г. О., Бондар О. Ю. (2017)
Дьомін Р. Ю. - Розрахункова оцінка динамічних показників швидкісного вагона (2017)
Жидков А.Б. - Переддефектний стан металоконструкцій та його визначення магнітометричними методами, Марченко Д.М., Бойко Г.О. (2017)
Кравченко І. В. - Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва нітратної кислоти фотоокисненням N2O у нітрозних газах, Зубцов Є. І. (2017)
Сагайда П. И. - Применение метода категориально-онтологического моделирования для разработки алгоритмического обеспечения информационно-измерительной системы, Гетьман И. А. (2017)
Суворін О. В. - Характеристика розподілу токсичних ванадійвмісних промислових відходів та методика їх дослідження, Грінь С. О., Кузнєцов П. В., Ожередова М. А. (2017)
Тарасов В. Ю. - Демілітаризація. технології утилізації боєприпасів та енергетичних матеріалів (2017)
Татарченко Г. О. - Оцінка енергетичних втрат адміністративної будівлі, Скурідіна Т. М., Поркуян С. Л. (2017)
Хорошун Г. М. - Топологія дифракційного поля для керування траєкторіями руху мікро- і наночастинок, Рязанцев А. О. (2017)
Асманкіна А. А. - Розробка математичної моделі ступінчастої теплонасосної установки з гідродинамічним кавітаційним улаштуванням, Лорія М. Г., Целіщев О. Б., Жидков А. Б. (2017)
Атанова Н. М. - Проблеми впровадження ISO 14000, Лісова А. Є. (2017)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Математичне моделювання руху водовугільного палива в трубопроводі, Роговий А. С. Баранов І. О., Мірошникова М. В. (2017)
Ganzha S. - The algorithm for placing elements on printed circuit boards with a uniform filling of the space, Marchenko D. (2017)
Титул, зміст (2018)
Бунецький В. А. - Перспективи створення територіальних енергетичних комплексів, Калініченко В. М. (2018)
Сінченко В. М. - Вплив основних елементів живлення на продуктивність енергетичної верби, Гнап І. В. (2018)
Роїк М. В. - Оцінка селекційного матеріалу міскантусу гігантського за формою ризом, Квак В. М., Цвігун Г. В. (2018)
Гументик М. Я. - Економічна й енергетична ефективність вирощування біоенергетичних культур на біопаливо, Бондар В. С. (2018)
Афонін О. О. - Динаміка росту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.) за висотою, Фучило Я. Д. (2018)
Григоренко Н. О. - Переробка лігноцелюлозних відходів із цукрового сорго з отриманням мікропористих вуглецевих сорбентів, Штангеєва Н. І., Купчик Л. А., Котинська Л. Й., Сич Н. В. (2018)
Ковальчук Н. С. - Нові методи дослідження геномного статусу видів роду Miscanthus в природно-кліматичних умовах України, Гончарук Н. С., Недяк Т. М., Яцева О. А., Квак В. М. (2018)
Орлов С. Д. - Селекційно-цінні лінії проса для виведення на їх основі сортів, Мошенко М. М., Левченко Л. П., Філатова Н. Ф. (2018)
Саблук В. Т. - Чи загрожують біоенергетичним культурам шкідники?, Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О. (2018)
Сінченко В. М. - Економічна ефективність вирощування енергетичної верби в Україні, Мельничук Г. А. (2018)
Ягольник О. О. - Енергонезалежність – новий образ сучасної України (2018)
Нам потрібний Scopus (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Mukhina M. P. - Performance and Speed Comparison of SURF and ORB Descriptors, Yeremeieva T. A. (2018)
Lavrynenko O. Yu. - Compression Algorithm of Voice Control Commands of UAV Based on Wavelet Transform, Konakhovych G. F., Bakhtiiarov D. I. (2018)
Sineglazov V. M. - Diagnostic System Based on Autoencoders, Kostiuchenko S. V. (2018)
Ablesimov A. K. - The Optimum Regulator for the Nonlinear Stabilization System of the Inertial Control Object, Pylypenko M. A. (2018)
Kozlov A. P. - Emergency Accession Operational Video Control System, Pantyeyev R. L. (2018)
Filyashkin M. K. - Micromechanical Sensor of Attitude Indicator (2018)
Sineglazov V. M. - System of Adaptive Tasks Selection in the Testing Process, Kusyk A. V. (2018)
Chumachenko O. I. - Algorithm of Pruning of Hybrid Neural Networks Ensemble, Kuzmenko A. O. (2018)
Sineglazov V. M. - Test Bench of Axial Generators of Wind Power Plant, Klymniuk V. K. (2018)
Sineglazov V. M. - Intelligent Weather Forecast System, Omelchenko M. O., Hotsyanivskyy V. P. (2018)
Kemenyash Yu. M. - Mathematical Model of Damping of Vibrations of a Liquid in a Tank with n Elastic Ribs, Kushnir O. M. (2018)
Filonenko S. F. - Some Aspects of Acoustic Emission at Machining Composite Materials, Stakhova A. P. (2018)
Mukhina M.P. - Algorithm оf Variative Feature Detection аnd Prediction іn Context-Dependent Recognition, Barkulova I.V. (2018)
Tupitsin N. F. - Calculation of the Gas-Dynamic Complex Sizes, Malakhov S. O., Krymov Y. O. (2018)
Sushchuk-Slyusarenko V. I. - Using the Theory of Martingales to Prove the Soundness of the Estimates of the Parameters of Linear Dynamic Systems, Rybachok N. A., Oleshchenko L. M. (2018)
Aralova N. I. - Algorithms for Data Models Processing for Integral Estimation of Flight Crews’ Personnel States, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2018)
Ziganshin A. A. - Similarity Parametrical Method to Calculate Aerodynamic Characteristics for Savonius Rotors (2018)
Zelenkov A. A. - Accuracy Estimation of Flight Test Results on the Basis of Approximating the Correlation Function, Bunchuk A. A., Golik A. P. (2018)
Requirements for Articles (2018)
Publisher's imprint (2018)
Звернення до колег (1993)
Резолюція надзвичайного з'їзду бібліотекарів України (1993)
Рекомендації конференції бібліотечних працівників Вінниччини (1993)
Слободяник М. С. - Методологічні аспекти дослідження наукової бібліотеки (1993)
Дубровіна Л. А. - Опис рукописних книг: бібліографія, археологія, кодикографія? (1993)
Вронський К. - В центрі уваги - економіка (1993)
Чекмарьов А. О. - Український бібліографічний репертуар: питання методики та організації, Жданова Р. С. (1993)
Довгопола О. П. - З історії сільськогосподарської бібліографії в Україні (1993)
Цінний вантаж (1993)
Ільганаєва В. О. - Бібліотечна освіта в контексті організації інформатизації суспільства (1993)
Дьюї М. - Професія (1993)
Скнар В. К. - Як протистояти інерції (1993)
Мейжис І. А. - Погляд крізь психологічний бар'єр (1993)
Історія бібліотек України (1993)
Чикаленко Г. - Репніни та їх Яготинська бібліотека (1993)
Юхимець Г. М. - Вчасна реставрація або...небуття (1993)
Цуркан В. В. - Замість рутини - діалог з машиною (1993)
Дідківська Г. Г. - Бути духовно єдиними, Дегтяренко Л. О. (1993)
Борисенко Т. О. - Перша українська періодика (1993)
Дідук О. М. - З когорти "бойчукістів" (1993)
Діамара Степанівна Пшеничникова (1993)
Ярошик В. О. - Справи харківських дослідників (1993)
Межерицька Т. Ю. - У пошуках боржника (1993)
Головко Л. В. - В сім'ї єдиній, новій (1993)
Арюпіна Л. В. - Олександра Миколаївна Тюнєєва (1993)
Слободяник М. С. - До підсумків II Надзвичайного з'їзду бібліотекарів України, Бровкин А. Г. (1993)
Карпова Л. П. - Перша наукова сесія Інституту бібліотекознавства, Попроцька В. Г. (1993)
Ігнатова Т. А. - Подвижницьке служіння науці (1993)
Павлуша Т. П. - Обираємо "британську модель"? (1993)
"Одна з найпрацьовитіших установ академії" (1993)
Голубуцький П. В. - Скарб світової культури - для нащадків (1993)
Кириченко Р. С. - "Шпрінгер" - це найновіша наукова інформація (1993)
Ботушанська О. Ф. - Комплектування - самотужки (1993)
Зелена Л. І. - "...Барометр розумового життя суспільства" (1993)
Громадянин. Учений. Мислитель. (В. І. Вернадський) (1993)
Наші автори (1993)
До уваги авторів (1993)
Берназюк Я. О. - Механізми запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2017)
Дідич Т. О. - Перспективи розвитку правоутворення в Україні: комунікативно-інституційний підхід до аналізу (2017)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Правова активність громадян як соціально-правове явище (2017)
Нестерович В. Ф. - Французька модель функціонування консультативно-дорадчих органів (2017)
Сердюк І. А. - Поняття та особливості нормативно-правового акта (2017)
Федоренко В. Л. - Державотворення та конституційні реформи у незалежній Україні: досвід, проблеми, перспективи (2017)
Андрєєв Д. В. - Поняття та види незаконного обігу зброї (2017)
Бочковий О. В. - Блокчейн відкритого суспільства або реальні здобутки віртуального середовища (2017)
Дрозд А. В. - Окремі питання правозастосування тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні (2017)
Дудоров О. О. - Про розмежування злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, і проступку, передбаченого статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2017)
Карчевський М. В. - Правове регулювання соціалізації штучного інтелекту (2017)
Крайник Г. С. - Визначення тяжких наслідків та істотної шкоди у розділі XVII Особливої частини Кримінального кодексу України, Дунаєва Т. Є. (2017)
Кузубова Т. О. - Розвиток законодавчих положень, що регламентують тимчасовий доступ до речей і документів в Україні (2017)
Москвич Л. М. - Правове положення адвоката іноземної держави в Україні (2017)
Петренко Ю. І. - Особливості кримінально-правової характеристики незаконної порубки лісу (2017)
Політова А. С. - Зловживання владою або службовим становищем: корупційний злочин чи злочин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2017)
Розовский Б. Г. - Право на безопасность от преступных посягательств – равное с другими правами и свободами человека, Комиссаров С. А. (2017)
Севідов О. А. - Щодо встановлення охороноздатності твору на початковому етапі досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 176 КК України (2017)
Сімонович Д. В. - Теоретико-прикладні аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2017)
Фоміна Т. Г. - Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру (2017)
Хряпінський П. В. - Інституціональний аспект заохочувальних норм кримінального права (2017)
Шведова Г. Л. - Міжнародна практика у протидії корупції: кримінологічна характеристика (2017)
Корнієнко П. С. - Кабінет Міністрів України і Міністерство юстиції України як суб’єкти конституційної правозахисної діяльності (2017)
Крупнова Л. В. - Правовий статус управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь Міністерства юстиції України (2017)
Недоступ М. Ф. - Поінформованість з проблем ВІЛ/СНІДу та формування безпечної поведінки працівників Національної поліції (2017)
Чистоколяний Я. В. - Основні напрями впливу громадянського суспільства та його інститутів на реформування публічної служби в Україні (2017)
Загоруй Л. М. - Принцип цивільного права – форма вираження ідеї свободи фізичної особи (2017)
Новіков Д. О. - Проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації (2017)
Абламський С. Є. - Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку (2017)
Бурбело Б. В. - Особливості слідової картини місця події, пов’язаного з застосовуванням вибухових пристроїв та вибухових речовин як джерело інформації встановлення особи злочинця (2017)
Галагуря Є. Л. - Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2017)
Коваленко В. В. - Особливості тактики допиту підозрюваних під час розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, Кудінов А. С. (2017)
Коновалов В. В. - Окремі питання участі спеціаліста у кримінальному провадженні (2017)
Лисенко В. В. - Встановлення місця перебування осіб, оголошених в розшук, як самостійний напрям діяльності правоохоронних органів, Лисенко О. В. (2017)
Патрелюк Д. А. - Протидія кримінальному переслідуванню в структурі злочинного механізму (2017)
Рось Г. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (2017)
Тітуніна К. В. - Аналіз злочинів, скоєних у громадських місцях, Кіріленко Ф. О. (2017)
Щербаковський М. Г. - Особливості одночасного допиту декількох експертів (2017)
Титул, зміст (2018)
Ющенко К. А. - Эволюция структуры никелевых сплавов, упрочненных наноразмерными оксидами, при сварке плавлением, Задерий Б. А., Гах И. С., Звягинцева А. В., Капитанчук Л. М., Хаскин В. Ю. (2018)
Марченко А. Е. - Влияние состава и структуры жидкого стекла на прочность покрытий низководородных электродов, Трачевский В. В., Скорина Н. В. (2018)
Соловьев В. Г. - Влияние технологических и электрических параметров ЭШН в токоподводящем кристаллизаторе на скорость плавления электрода и проплавление основного металла, Кусков Ю. М. (2018)
Цыбулькин Г. А. - Алгоритм "слежения" за линией соединения при тандемной дуговой сварке (2018)
Фальченко Ю. В. - Современные способы получения трехслойных панелей из алюминиевых сплавов (обзор), Петрушинец Л. В. (2018)
Miara D. - High-speed Friction welding of titanium alloys — structure and properties of joints, Matusiak J., Pietras A., Krystian M., Dyner M. (2018)
Поздоровляємо лауреатів Державної премії України в галузі науки и техніки (2018)
Премия им. АКАДЕМИКА НАН УКРАИНЫ И. К. ПОХОДНИ (2018)
В международном институте сварки (документы, представленные на 70-й ассамблее МИС, Шанхай, 2017 Г.) (2018)
VIII специализированная выставка "Металл. Оборудование. Инструмент" (2018)
XII Всеукраїнський фестиваль науки (2018)
В. Ф. Квасницькому — 80 (2018)
К 25-летию НИЦ "Сварка и контроль в атомной энергетике" (2018)
Календар червня (2018)
Проект Британського медичного журналу (BMJ) "Тренінгова ініціатива щодо підтримки клінічного рішення" (2017)
Рев’яцький І. Ю. - Аналіз можливості використання електронних он-лайн каталогів наукових бібліотек України як джерела статистичної інформації про наукові дослідження в медицині, Прилипко Н. А. (2017)
Нессонова М. Н. - Процедуры вычисления минимального необходимого объёма выборки для планируемых исследований и их программная реализация, Литвиненко Е. Ю. (2017)
Кальниш В. В. - Принципы функционирования организма человека при работе в условиях с повышенной опасностью (2017)
Целуйко В. Й. - Особливості ураження коронарного русла при інфаркті міокарда правого шлуночка, Лозова Т. А. (2017)
Фролов А. В. - Нечеткая логика при прогнозировании неблагоприятных сценариев кардиологических заболеваний, Марценюк М. А., Вайханская Т. Г., Поляков В. Б. (2017)
Воронков Л. Г. - Прогнозування виживаності чоловіків та жінок з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на протязі трьох років, Філатова О. Л., Бабич П. Н., Ляшенко А. В., Ткач Н. А., Паращенюк Л. П. (2017)
Майоров О. Ю. - Поиск методов для количественной оценки индивидуальной устойчивости к эмоциональному стрессу в норме и при патологии на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Факторная модель (2017)
Батаева Ю. Е. - Метод D. Celermajer и его возможности в оценке функции эндотелия, Кириченко В. А., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г. (2017)
Дериенко Т. А. - Прогностически значимые гемодинамические показатели эффективности медикаментозной терапии у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами и артериальной гипертензией, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Наседкин К. В. - Амбулаторный мониторинг ЭКГ плода, Федотенко В. В., Вьюницкий О. Г., Шульгин В. И. (2017)
Щапов П. Ф. - Использование параметров нестационарности сигналов легочной аускультации для обнаружения и локализации легочной патологии, Горбулич А. В., Томашевский Р. С., Заикина Ю. А. (2017)
MIE 2018 Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: the Future of Co-Created Health, Gothenburg, Sweden April 24 to 26, 2018 (2017)
Соколов В. Н. - Диффузионно-взвешенные изображения и ПЭТ/КТ в диагностике онкологической патологии брюшной полости, Ситникова Е. С., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Цвиговский В. М., Любчак М. А., Анищенко Л. В. (2017)
Госпітальна інформаційна система "Інститут-МіТ@Клініка®" (2017)
Ткаченко О. П. - Використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів, Ткаченко П. О., Бунь В. П. (2017)
Пенкин Ю. М. - Применение программно-аппаратных средств защиты информации в телемедицине, Кучеренко В. Г., Литвинов А. Г., Хара Г. И. (2017)
Страхова О. П. - Кореляції між електрошкірними характеристиками мікрозон і параметрами клінічного і біохімічного аналізу крові, Рижов О. А., Волох Н. Г., Черепок О. О. (2017)
Панченко О. А. - Турбулентность в информационной безопасности личности (2017)
Вспоминая Jana Zvarova 1943–2017 (2017)
Закон України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" від 14 листопада 2017 року № 2206-VIII (2017)
Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII (2017)
Постанова "Про утворення Національної служби здоров’я України" від 27.12.2018 №1101 (2017)
Положення "Про Національну службу здоров’я України" від 27.12.2018 (2017)
До ювілею Олега Юрійовича Майорова (2017)
До ювілею Віктора Миколайовича Соколова (2017)
ГО Українська Асоціація "Комп’ютерна Медицина" (УАКМ) (2017)
International Medical Informatics Association (IMIA) (2017)
European Federation for Medical Informatics (EFMI) (2017)
European Association of Healthcare IT Managers (HITM) (2017)
Нові книги з медичної інформатики, аналізу медичних зображень, комп’ютерних методів діагностики, медичної статистики (2017)
Нестерович В. Ф. - Законодавче регулювання участігромадськості у формуванні органів державної влади України (2017)
Бабаєва О. В. - Особливості підготовчого провадження на підставі угод (2017)
Богатирьов А. І. - Особливості інституціонального підходу до вивчення проблем злочинності в місцях несвободи (2017)
Бондарєва К. В. - Деякі аспекти вияву злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2017)
Дунаєва Т. Є. - Внесення змін у кримінальне процесуальне законодавство України як засіб покращання його якості в частині усунення прогалин (2017)
Зайцев О. В. - До питання державної зради у формі шпигунства (ст. 111 КК України) (2017)
Євтєєва Д. П. - До питання про визначення предмета ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) (2017)
Карчевський М. В. - Основні проблеми кримінально-правового регулювання у сфері інформатизації (2017)
Коваленко А. О. - Тимчасовий доступ до речей і документів у системі заходів забезпечення цивільного позову (2017)
Кулькіна Я. С. - До питання про об’єкт та предмет порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 КК України) (2017)
Панасенко Р. А. - Дефеніція рейдерства та його співвідношення із суміжними поняттями (2017)
Филь Р. С. - Кримінально-правова охорона прав на об’єкти промислової власності в зарубіжних країнах (2017)
Янко В. М. - Покарання за злочини проти основ суверенітету українського народу (ст. ст. 109, 110 КК України): проблеми, тенденції, перспективи (2017)
Крупнова Л. В. - Теоретико-правова характеристика стадій адміністративної процедури відкриття виконавчого провадження (2017)
Безсонна Т. Ф. - Місце біометричного паспорта в системі документів, що підтверджують громадянство України (2017)
Єрофеєв М. І. - Оцінка впливу на довкілля: правовий аспект (2017)
Жукова А. І. - Питання нормативно-правового регулювання кластерної системи в умовах збереження ресурсів регіонів (2017)
Комарницький В. М. - Майбутнє Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища": яке воно? (2017)
Новіков Д. О. - Економізація трудового права: тенденції та виклики (2017)
Світлична Ю. О. - Інвестиційне законодавство України потребує вдосконалення (2017)
Трегуб О. А. - Галузева природа правовідносин у сфері поводження з відходами (2017)
Павшук К. О. - Проблемні аспекти територіальної організації виборів та утворення виборчих комісій в Україні (2017)
Бондар В. С. - Передумови формування окремого вчення про інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності (2017)
Бочковий О. В. - Сучасна процесуальна регламентація ОРД як гальмо на шляху ефективного розслідування (2017)
Гусєва В. О. - Криміналістична характеристика посягань на життя співробітника правоохоронного органу (2017)
Дударець Р. М. - Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2017)
Коршенко В. А. - Методи судової телекомунікаційної експертизи (2017)
Корх В. В. - Оперативно-розшукова характеристика вбивства з приміткою "безвісно відсутня особа" (2017)
Лазарєв В. О. - Деякі проблемні аспекти збирання та перевірки доказів під час проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Левін В. І. - Житло чи інше володіння особи як об’єкти проведення обшуку в кримінальному провадженні (2017)
Одарченко М. С. - Стан наукового дослідження гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції (2017)
Пеньков С. В. - Правове регулювання використання засобів оперативно-розшукової діяльності під час протидії злочинності (2017)
Перлін В. С. - Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (2017)
Савчук Т. І. - Особливості механізму вчинення корупційних злочинів (2017)
Удовенко Ж. В. - Дотримання засади невтручання в приватне життя під час проведення допиту (2017)
Шехавцов Р. М. - Загальна характеристика проблемних слідчих ситуацій, що виникають під час досудового розслідування злочинів (2017)
Литвинов О. М. - Філософія для юристів: методичні аспекти проблеми викладання з полемічними зауваженнями та деякими конкретними пропозиціями (2017)
Розовский Б. Г. - Пословицы тоже устаревают (2017)
Соколовська А. М. - Дискусійні аспекти формульного розподілу бюджетних видатків на вищу освіту в Україні (2018)
Кудряшов В. П. - Використання ОВДП в управлінні державними запозиченнями (2018)
Іванов С. М. - Унормування співробітництва з МФО в контексті запобігання дестабілізації національної економіки, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2018)
Буряченко А. Є. - Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні, Філімошкіна І. О. (2018)
Мартьянов М. П. - Місцеві бюджети Вінницької області в період бюджетної децентралізації (2018)
Дуб А. Р. - Трансформація адміністрування податку з доходів фізичних осіб: світовий досвід і можливості для України (2018)
Мацук З. А. - Архітектоніка інфраструктури ринку цінних паперів (2018)
Леоненко П. М. - Інституціональне середовище бюджетної системи, Кузькін Є. Ю., Юхименко Я. В. (2018)
Опарін В. М. - Ще один крок до пізнання фінансів (2018)
Polozhaenko S. - Planning of the diagnostic experiment in the localization of troubleshooting failures of single-free systems, Prokofieva L. (2018)
Кузнецова Н. В. - Аналіз та прогнозування розиків шахрайства з кредитними картками (2018)
Бобок І. І. - Удосконалення методу відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні, Кобозєва А. А. (2018)
Korobiichuk I. - Self-diagnostics of complex systems with a software-configurable structure, Hryshchuk R., Horoshko V., Hokhlacheva Yu. (2018)
Бобриков С. А. - Синтез и моделирование комбинированной системы управления с измерением возмущения по модели объекта, Пичугин Е. Д., Кисель А. Г. (2018)
Кузавков В. В. - Прогнозування технічного стану однотипних програмно-апаратних засобів, Хусаінов П. В. (2018)
Якименко І. З. - Удосконалення реалізації криптоалгоритму Ель-Гамаля на основі системи залишкових класів (2018)
Шибаев Д. С. - Оптимизация отбора и анализа информации в разноструктурных хранилищах данных, Вычужанин В. В., Шибаева Н. О., Рудниченко Н. Д. (2018)
Волощук Л. А. - Поддержка принятия решений о реализации приложений в гибридной облачной инфраструктуре, Розновец О. И., Волощук Д. Д. (2018)
Технічна сторінка (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Механізми формування коморбідності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця, Несен А. О., Крахмалова О. О., Ізмайлова О. В. (2018)
Вьюн Т. И. - Приоритеты диагностического поиска остеопенических состояний у пациентов с хроническим панкреатитом и гипертонической болезнью, Пасиешвили Л. М. (2018)
Хухліна О. С. - Інтенсивність нітрозитивного та оксидативного стресу у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності із хронічною хворобою нирок, Антонів А. А. (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Патогенетична роль вісцеральної жирової тканини в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з метаболічним синдромом, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В. (2018)
Бобро Л. Н. - Особенности микробного пейзажа при нестероидиндуцированных гастропатиях у больных сахарным диабетом, Головко Т. В. (2018)
Курінна О. Г. - Вплив немедикаментозного лікування на показники вуглеводного обміну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Черелюк Н. І. (2018)
Журавльова Л. В. - НПЗП-гастропатії в практиці сімейного лікаря, Олійник М. О. (2018)
Губергриц Н. Б. - Нецирротическая портальная гипертензия: клинический случай и обзор литературы, Беляева Н. В., Фоменко П. Г., Чирков Ю. Э. (2018)
Khamrabaeva F. I. - The diseases of the upper part of gastrointestinal tract: risk factors (2018)
Соломенцева Т. А. - Рекомендации Объединенной европейской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению хронического панкреатита (2018)
Оголошення (2018)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2018)
Носовский А. В. - Науково-технічному збірнику "Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля" 20 років (2018)
Носовский А. В. - Теплофизические аспекты совершенствования систем диагностики первого контура АЭС, Шараевский И. Г., Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2018)
Борисенко В. І. - Використання технології нейронних мереж для відновлення сигналів детекторів, які вийшли з ладу, Горанчук В. В. (2018)
Альохіна С. В. - Теплові аспекти деяких аварійних ситуацій при сухому зберіганні відпрацьованого ядерного палива у вентильованих контейнерах (2018)
Деренговський В. В. - Стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, Носовський А. В. (2018)
Талерко Н. Н. - Восстановление параметров источника радиоактивных выбросов по данным радиационного мониторинга с помощью фильтра Kалмана, Жигинас Д. В., Кузьменко А. Г. (2018)
Виговський О. В. - Розрахунок перерозподілу механічних сил та вібрацій у системі кріплення осердя статора турбогенераторів атомних та теплових електростанцій, Хвалін Д. І., Мистецький В. А. (2018)
Паскевич С. А. - Визначення та класифікація радіаційно-небезпечних об’єктів чорнобильської зони відчуження для оцінки їхнього сукупного впливу на довкілля, Городецький Д. В., Павловський Л. І. (2018)
Одинцов А. А. - Радиоактивно загрязненная вода в объекте "Укрытие" после надвижки "Арки" нового безопасного конфайнмента в проектное положение, Хан В. Е. (2018)
Высотский Е. Д. - Динамика нейтронной активности и подкритичность ядерно-опасного скопления в условиях комплекса НБК-ОУ, Годун Р. Л., Дорошенко А. А. (2018)
Панасюк М. І. - Рівні радіоактивного забруднення підземних вод проммайданчика ЧАЕС та засоби обмеження його розповсюдження, Матросов Д. Т., Петросенко Є. І., Левін Г. В., Люшня П. А., Сізов М. О., Паламар Л. А., Онищенко І. П. (2018)
Годун Р. Л. - Результати обстеження програмно-технічного комплексу системи контролю та обліку заводу з переробки твердих радіоактивних відходів, Пашинов М. В., Холодюк А. О., Павлюченко М. І., Стадник С. М., Купріянчук С. В., Дорошенко А. О., Мясніков О. В. (2018)
Балан О. В. - Оцінка радіаційних умов при будівництві сховища високоактивних відходів у машинному залі ЧАЕС, Брилка С. Г., Єгоров В. В., Морозов Ю. В., Павловський Л. І. (2018)
Шинкаренко В. К. - К вопросу о погрешностях определения β-активности горячих частиц методом авторадиографии (2018)
Прістер Б. С. - Ювілеї (2018)
Правила для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
До ювілею Віри Йосипівни Целуйко (2017)
Хохлов А. В. - Сучасний стан проблеми лікування вазоренальної гіпертензії, Шиманко М. В., Максаков А. О., Стан М. В., Бойко К. С., Кундін В. Ю. (2017)
Борхаленко Ю. А. - Клінічні особливості та вибір методу реваскуляризації в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Хохлов А. В., Тодуров Б. М. (2017)
Зіньковський М. Ф. - Повторні операції після радикальної корекції тетради Фалло: результати та перспективи, Горячев А. Г., Дикуха C. О., Наумова Л. Р., Піщурін О. А., Атаманюк М. Ю., Хондога В. М., Якубюк С. О., Вітовський Р. М. (2017)
Кундін В. Ю. - Можливості перфузійної сцинтиграфії легень у діагностиці тромбоемболії легеневої артерії та хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії, Сатир М. В., Новерко І. В., Хохлов А. В. (2017)
Тодуров Б. М. - Досвід застосування механічної підтримки лівого шлуночка в лікуванні термінальної стадії серцевої недостатності, Ковтун Г. І., Кузьмич І. М., Гончаренко М. В., Дружина О. М., Шпачук А. О., Поступальский О. М., Шелудько С. О., Судакевич С. М., Станишевський О. В. (2017)
Patel M. - Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з хронічними формами ішемічної хвороби серця; Критерії Американської колегії кардіологів / Американської асоціації торакальних хірургів / Американської асоціації серця / Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії / Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології / Товариства спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань / Товариства спеціалістів із серцево-судинної комп’ютерної томографії / Товариства торакальних хірургів 2017 року, Calhoon J., Dehmer G., Grantham J., Maddox T., Maron D., Smith P. (2017)
"Дни аритмологии в Киеве": новые идеи и технологии интервенционного лечения аритмий сердца (2017)
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб (2017)
Вельмишановні колеги! (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Крамарьов С. О. - Застосування азитроміцину в клінічній практиці, Євтушенко В. В. (2018)
Трихліб В. І. - Інфекційні захворювання під час повеней у країнах світу (2018)
Кириенко В. Т. - Скрининг и ранняя диагностика гепатоцеллюлярной карциномы, Зайцев И. А., Грушкевич В. В., Потий В. В. (2018)
Крамарьов С. О. - Застосування екстракту з листя Hippophae rhamnoides у терапії вітряної віспи в дітей, Євтушенко В. В., Шадрин В. О., Головач О. В., Камінська Т. М. (2018)
Сорокман Т. В. - Атипові форми гострої Епштейна — Барр-вірусної інфекції в дітей, Попелюк Н. О., Швигар Л. В. (2018)
Крамарьов С. О. - Удосконалення терапії інфекційного мононуклеозу Епштейна — Барр вірусної етіології в дітей, Шадрин В. О., Євтушенко В. В., Шпак І. В., Большакова Л. А., Камінська Т. М. (2018)
Пронько Н. В. - Современные аспекты острых кишечных инфекций вирусной этиологии у детей (2018)
Vysochyna I. L. - A clinical case of a combination of secondary headache with recurrent genital rash in an immunocompetent woman, Mavrutenkov V. V., Chykarenko Z. O., Rositskaya O. A., Zhukova N. V. (2018)
Євтушенко В. В. - Випадок доброякісного рецидивуючого асептичного менінгіту Молларе, що викликаний вірусом простого герпесу (HSV 1/2), у 9-річної дитини, Крамарьов С. О., Камінська Т. М., Литвиненко Н. Г., Чемьоркіна Н. В., Закордонець Л. В. (2018)
Трихліб В. І. - Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях (огляд ключових питань науково-практичної конференції) (2018)
Гріненко О. І. - Аналіз правових основ стратегічного керівництва силами оборони сектору безпеки і оборони України, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2018)
Фролов В. С. - Системний підхід до реалізації оборонної реформи в Україні, Саганюк Ф. В. (2018)
Загорка О. М. - Методичний підхід до обґрунтування параметрів обрису Збройних Сил, Корецький А. А., Павліковський А. К., Загорка І. О. (2018)
Федянович Д. Л. - Аналіз підтримки, що надає НАТО силам безпеки і оборони інших країн на прикладі Афганістану, Шпура М. І., Андріянова Н. М. (2018)
Сурков О. О. - Методичний підхід до формалізації стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони (2018)
Іващенко А. М. - Мета і напрями діяльності Північноатлантичного Альянсу з підтримки сектору безпеки і оборони країн-партнерів (2018)
Наливайко А. Д. - Впровадження оборонного планування на основі спроможностей в складових сил оборони України, Сівоха І. М., Поляєв А. І. (2018)
Корендович В. С. - Підходи до створення та функціонування системи управління вимогами щодо розвитку спроможностей в органах управління складових сил оборони, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2018)
Ткаченко А. Л. - Вихідні умови для формування середньострокових програм розвитку озброєння та військової техніки в Україні та підхід до їх аналізу, Феріма Ю. В., Цимбал І. В., Троцько Л. Г., Плугова О. Б. (2018)
Сніцаренко П. М. - Загальнотеоретичні передумови необхідності удосконалення чинного законодавства України з питань інформаційної безпеки держави, Саричев Ю. О., Ткаченко В. А. (2018)
Кондратенко Ю. В. - Візуальний аналіз політик безпеки в ERP-системах, Зотова І. Г., Грицюк В. В. (2018)
Галаган В. І. - Застосування систем підтримки прийняття рішень в управлінні нерухомим військовим майном Збройних Сил України, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2018)
Кірпічніков Ю. А. - Теоретичні підходи до побудови архітектури інформаційної системи управління оборонними ресурсами на основі сервісно-орієнтованої моделі, Андрощук О. В., Петрушен М. В., Васюхно С. І. (2018)
Голобородько М. Ю. - Питання забезпечення сумісної обробки інформації від різнорідних засобів спостереження та розвідки в АСУ військового призначення, Кірпічніков Ю. А., Головченко О. В., Добронравін Ю. В. (2018)
Мосов С. П. - Особливості застосування тактичної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах, Хорошилова С. Й. (2018)
Закалад М. А. - Підходи до формування основних характеристик АСУ логістичного забезпечення ЗС України, Педан Ф. П., Романченко О. А. (2018)
Бобров С. В. - Методологічні основи підходу до оцінювання результативності та ефективності управління проектами створення автоматизованих систем, Беляченко В. В., Утюшев М. К. (2018)
Адаменко М. В. - Математична модель функціонування органів радіолокаційної розвідки РВіА, Заболотний О. А. (2018)
Андріянова Н. М. - Трансформація діяльності НАТО після закінчення "холодної війни" (2018)
Коваль О. В. - Формування та функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки: проблеми і шляхи їх вирішення, Павліковський А. К. (2018)
Гордійчук В. В. - Удосконалення системи наукових досліджень в інтересах Військово-Морських Сил Збройних Сил України: організаційний аспект (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Фуркало С. Н. - Хронические коронарные окклюзии у больных после аортокоронарного шунтирования. Морфологические особенности и обзор возможных инвазивных вмешательств (2017)
Понич Н. В. - Глобальна поздовжня деформація та її динаміка після протезування аортального клапана в пацієнтів з тяжким аортальним стенозом, Немчина О. О., Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Лебідь І. Г. - Гендерні та вікові розбіжності в дорослих з природженими вадами серця (2017)
Мотречко О. О. - Ефективність статичної балонної атріосептостомії для корекції гемодинаміки при складних природжених вадах серця, Максименко А. В., Кузьменко Ю. Л., Радченко М. П., Руденко Н. М. (2017)
Torsello G. B. - Extending treatment choices for thoracic endovascular aortic repair. Experience from a large case series at a busy European endovascular center, Torsello G. F. (2017)
Тодуров Б. М. - Опыт одномоментного проведения операции аортокоронарного шунтирования с каротидной эндартерэктомией, Ковтун Г. И., Таранов М. А., Матвийчук А. И., Поступальский А. Н., Шпачук А. О., Шелудько С. А., Ревенко А. В., Лоскутов О. А. (2017)
Витовский Р. М. - Случай необычного роста злокачественной опухоли левого предсердия, Исаенко В. В., Пищурин А. А., Онищенко В. Ф., Параций А. З., Яковенко И. Г., Дядюн Д. Н., Дедкова Т. И. (2017)
Урсуленко В. И. - Окклюзия подключичной артерии как причина рецидива стенокардии после маммарного шунтирования, Гогаева Е. К., Дзахоева Л. С. (2017)
Patel M. - Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з гострим коронарним синдромом: Критерії Американської колегії кардіологів / Американської асоціації торакальних хірургів / Американської асоціації серця / Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії / Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології / Товариства спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань / Товариства спеціалістів із серцево-судинноїкомп’ютерної томографії / Товариства торакальних хірургів 2016 року, Calhoon J., Dehmer G., Grantham J., Maddox T., Maron D., Smith P. (2017)
ІІІ Щорічна науково-практична конференція "Актуальні питання кардіології та кардіохірургії" (2017)
Оголошення (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Гнатенко Х. П. - Спiввiдношення невизначеностей у некомутативному фазовому просторi (2016)
Григорчак О. І. - Енергiя основного стану i розмиття бозе-конденсату в бозе-газi з далекодiючими силами, Пастухов В. С. (2016)
Вакарчук I. О. - Метод функцiонального iнтегрування у проблемi бозе-полярона, Паночко Г. I., Пастухов В. С. (2016)
Васюта В. М. - Зв’язанi стани в потенцiалi − γ/r2 в просторi зi спiновою некомутативнiстю координат (2016)
Бiлик Р. М. - Мiкронеоднорiдна структура рiдкого iндiю, Людкевич У. І. (2016)
Бордун I. О. - Вплив концентрацiї активатора на спектральнi та кiнетичнi характеристики катодолюмiнесценцiї тонких плiвок Y2O3:Eu, Кухарський I. Й., Половинко I. I., Партика М. В. (2016)
Чилiй М. О. - Люмiнесцентнi властивостi наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру, Жишкович А. В., Васькiв А. П., Вiстовський В. В., Демкiв Т. М., Волошиновський А. С. (2016)
Кашуба А. I. - Змiна двопроменезаломлення твердих розчинiв замiщення InxTl1−xI з температурою, Брезвiн Р. С., Франiв А. В., Стадник В. Й., Бовгира О. В., Франiв В. А. (2016)
Стадник В. Й. - Електронна структура та оптичнi властивостi кристалу лiтiй-амонiй сульфату α-модифiкацiї, Рудиш М. Я., Брезвiн Р. С., Щепанський П. А. (2016)
Квашнiвська Н. М. - Аналiз та порiвняння впливу iнтеркаляцiї на електрохiмiчнi властивостi InSe та GaSe (2016)
Sklyarchuk V. M. - Structure-sensitive properties of model high-entropy liquid alloys, Plevachuk Yu. О., Dufanets M. V. (2016)
Фтомин Н. Є. - Моделювання коноскопiчних картин одновiсних кристалiв, Шопа Я. М., Судак I. В. (2016)
Щепанський П. А. - Рефрактивнi параметри кристалiв K1.75, Стадник В. Й., Брезвiн Р. С., Рудиш М. Я. (2016)
Батан Ю. Д. - Поняттєво-категорійний апарат превенції як призначення права (2017)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове регулювання громадських обговорень у деяких зарубіжних країнах (2017)
Власюк В. В. - Злочини, спрямовані на діяльність захисника чи представника особи з надання правової допомоги: родовий об’єкт і місце в структурі КК України (2017)
Галаган В. І. - Тенденції реформування кримінального процесуального законодавства України (2017)
Глобенко Г. І. - Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування (2017)
Дрозд В. Г. - Запровадження міжнародно-правових стандартів захисту прав людини у світлі реформування кримінального процесуального законодавства (2017)
Дудоров О. О. - Кримінально-правова оцінка заволодіння чужим майном шляхом застосування до потерпілого шкідливих для здоров’я людини речовин: про що свідчить досвід США?, Каменський Д. В. (2017)
Кривенко О. І. - Генезис наукових досліджень, присвячених оперативно-розшуковій протидії шахрайствам через мережу Інтернет (2017)
Левін В. І. - Онтологічна характеристика обшуку як слідчої (розшукової) дії (2017)
Міщенко О. В. - Порівняльний аналіз терористичних та організованих злочинних об’єднань (2017)
Пащенко О. О. - Закон про кримінальну відповідальність та кримінально-правові норми: питання соціальної обумовленості (2017)
Пеньков С. В. - Генезис використання службових тварин під час здійснення оперативно-розшукової діяльності (2017)
Титаренко С. С. - Аналіз санкцій статей 205-1, 206, 206-2 КК України (2017)
Фоміна Т. Г. - Виникнення інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі (2017)
Шинкаренко Є. С. - Стан наукової розробленості питання прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції України (2017)
Веселов М. Ю. - Правове регулювання інформаційних відносин в умовах особливих (надзвичайних та "гібридних") адміністративно-правових режимів (2017)
Дем’янчук В. А. - Досвід реалізації антикорупційної політики в Польщі та Німеччині: уроки та застереження для України (2017)
Теремецький В. І. - Вимоги до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві України (2017)
Хрідочкін А. В. - Юрисдикційні форми публічного адміністрування правовідносин у сфері інтелектуальної власності (2017)
Гуменюк К. П. - Суб’єкти інституту відумерлості спадщини (2017)
Дегтярьова С. В. - Значення фіскального механізму для розвитку соціальної сфери в державі: зарубіжний досвід (2017)
Сіренчук Т. Ю. - Проблема приватності для підприємства (2017)
Бондар В. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження змісту мікрочасток, притаманних продуктам пострілу (2017)
Бочковий О. В. - Громадянське суспільство як недооцінений елемент правоохоронної системи України (2017)
Гусєва В. О. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу (2017)
Дараган В. В. - Методологічні підходи дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель (2017)
Заяць К. Д. - Про особливості окремих елементів механізму вчинення шахрайств (2017)
Коваленко А. В. - Типові способи вчинення посягань на життя та здоров’я журналістів (2017)
Лисенко В. В. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, Лисенко О. В. (2017)
Морозова Я. О. - Генезис організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості, Стащак М. В. (2017)
Ревенко О. І. - Використання можливостей судово-екологічної експертизи при розслідуванні незаконного видобування вугілля (2017)
Свірін М. О. - Протидія та запобігання злочинам проти власності в діяльності Національної поліції України (2017)
Шехавцов Р. М. - Розвиток уявлень про поняття кримінальної процесуальної діяльності (2017)
Юхно М. О. - Проблемні питання участі захисника в кримінальному провадженні (2017)
Литвинов О. М. - Філософія для юристів: методичні аспекти проблеми викладання у взаємозв’язку з питаннями методології та професійної спрямованості (2017)
Бабкова В. С. - Щодо питання про запровадження інституту пенітенціарних суддів в Україні (2017)
Слотвінська Н. Д. - Система й види судової практики (2017)
Берило О. Г. - Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником у період із середини ХVІІ ст. – до початку ХХ ст (2017)
Деменчук М. О. - Забезпечення єдності судової практики в кримінальному процесі верховним судом в Україні (2017)
Коваленко І. П. - Проблеми представлення інтересів заявника в кримінальному провадженні (2017)
Курилюк Ю. Б. - Кримінальна відповідальність за використання завідомо підробленого документа під час перетинання державного кордону України (2017)
Лемішко Ю. Ю. - Способи обмеження суддівського розсуду при призначенні покарання (2017)
Нестор Н. В. - Кримінальне провадження на підставі угоди про примирення: актуальні питання судової практики та проблеми вдосконалення законодавства (2017)
Стратонов В. М. - Щодо окремих проблемних питань розвитку криміналістики, Балонь А. Б. (2017)
Боднарчук О. Г. - Загальна характеристика юридичної відповідальності суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Боднарчук О. І. (2017)
Побіянська Н. Б. - Порушення норм законодавства як підстава визнання недійсним господарського зобов’язання, укладеного на тимчасово окупованій території України, Хатнюк Н. С. (2017)
Андронов І. В. - Види судових актів у цивільному процесі України (2017)
Гуйван П. Д. - Проблеми правозастосування матеріальних темпоральних норм в Україні (2017)
Ковбасюк В. В. - Поняття й особливості правовідносин у сфері адміністративного судочинства (2017)
Левчишина О. Л. - Визначення юрисдикції щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних професій (2017)
Кучма О. Л. - Суб’єктний склад осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення: проблеми практики (2017)
Іванов С. С. - Діяльність захисника під час затримання та повідомлення про підозру: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Ковалевська Є. В. - Деякі правові аспекти взаємодії слідчого з особами, які володіють спеціальними медичними знаннями (2017)
Kupriianova L. S. - The criminalistic otorhinology. From the philosophic and literal theory to the successful practice. Perspectives of the collaboration with the victim, as a competition with a practice of an ancient investigation, based on dog handlers, Kupriianova D. S. (2017)
Перлін В. С. - Особливості розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (2017)
Завгородній В. А. - Поняття "механізм імплементації рішень Європейського Суду з прав людини": питання термінологічної визначеності та змістовної наповнюваності (2018)
Камінський І. І. - Правомірне застосування незбройної сили: концептуальні основи (2018)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове утвердження громадських обговорень в Україні (2018)
Павшук К. О. - Підвищення ефективності діяльності виборчих комісій: склад та основні напрями їх підготовки (2018)
Безкровний Є. А. - Представництво прокурора в суді та окремі питання його організації (2018)
Богатирьов А. І. - Індівідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів до місць несвободи Міністерства юстиції України (2018)
Васілін Є. М. - "Віднесення банку до категорії неплатоспроможних" як наслідок злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України (2018)
Власюк В. В. - Спеціальні норми в системі кримінально-правового захисту діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги (2018)
Волинець Р. А. - Службова особа учасника фондового ринку як суб’єкт злочину проти фондового ринку, передбаченого статтею 222-1 КК України (2018)
Євтєєва Д. П. - Кримінально-правова охорона дитинства в Україні: тенденції законодавчого реформування та напрями подальших змін (2018)
Зайцев О. В. - До питання звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду (ч.2 ст.111 КК України), Філіпенко В. Р. (2018)
Мовчан Р. О. - Майнова шкода як криміноутворююча ознака злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України (2018)
Панькевич В. М. - Кримінально-правова характеристика розголошення комерційної таємниці (2018)
Подгородний С. Д. - Зміст дефініції "обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них" (2018)
Янко В. М. - Особливості механізму правового регулювання відносин із забезпечення народного суверенітету: кримінально-правовий аспект (2018)
Блінова Г. О. - Органи публічної адміністрації як суб’єкти інформаційних відносин (2018)
Болоташвілі З. У. - Автомобільне транспортування небезпечних вантажів у зоні АТО та шляхи зниження ризику загрози життю й здоров'ю населення (2018)
Іщенко І. В. - Види методів та форм діяльності суб’єктів ювенальної превенції (2018)
Червінчук А. В. - Зарубіжний досвід автоматичної фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього (2018)
Єрофеєв М. І. - Співвідношення правових режимів надзвичайного стану та зони надзвичайної екологічної ситуації (2018)
Загоруй І. С. - Про значення Загальної декларації прав людини в процесі формування стандартів соціально-економічних прав (2018)
Комарницький В. М. - Питання розвитку законодавства про зони надзвичайних екологічних ситуацій (2018)
Перепьолкін С. М. - Класифікація принципів міжнародного митного права (2018)
Бондар В. С. - Особливості підготовки та проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених із застосуванням вогнепальної зброї (2018)
Готвянська М. А. - Тактика допиту дорослого, який втягнув неповнолітнього в злочинну діяльність (окремі аспекти) (2018)
Гусєва В. О. - Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу (2018)
Дараган В. В. - Організація взаємодії підрозділів захисту економіки національної поліції України з іншими суб’єктами контролю за здійсненням державних закупівель під час протидії злочинам у сфері державних закупівель (2018)
Колодяжний М. Г. - Теоретична основа формування нових підходів до скорочення злочинності в Україні (2018)
Кузнєцов В. В. - Напрями удосконалення порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення (2018)
Лоневський Л. М. - Загальний аналітичний огляд досліджень результатів оперативно-розшукової діяльності та їх використання під час досудового розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (2018)
Морозов Д. А. - Особливості проведення обшуку при розслідуванні незаконного вирощування або посіву снотворного маку чи конопель (2018)
Морозова Я. О. - Значення та особливості міжнародного співробітництва в процесі протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості (2018)
Пономарьов С. В. - Оперативно-розшукова характеристика крадіжок, поєднаних з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, Стащак М. В. (2018)
Литвинов О. М. - Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 1. Про методологію (2018)
Мислива О. О. - Впровадження тактичної медицини в підготовку та діяльність Національної поліції України (2018)
Vodopian T. V. - Power imbalance in mediation (2018)
Озернюк Г. В. - Регламентація судово-медичної експертизи в Україні та в окремих країнах Європи (2018)
Берднік І. В. - Проблеми кримінально-правової кваліфікації порушення правил охорони вод (стаття 242 Кримінального кодексу України) (2018)
Бєлкін М. Л. - Угоди про визнання винуватості в кримінальному процесі України як чинник порушення прав приватних осіб, Бєлкін Л. М. (2018)
Васілін Є. М. - Велика матеріальна шкода як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 218-1 Кримінального кодексу України (2018)
Колодін Д. О. - Кваліфікації порушення рівноправності громадян (2018)
Коломієць Н.В. - Проблеми правозастосовчої практики ч. 8 ст. 154 КВК України (2018)
Ладнюк В. Р. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 351 Кримінального кодексу України (2018)
Нестеренко Д. С. - Вбивство в стані сильного душевного хвилювання: проблемні аспекти (2018)
Поліщук О. М. - Актуальні проблеми кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів: огляд судової практики (2018)
Юзикова Н. С. - Правовий аспект звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України, Харченко А. В. (2018)
Валецька О. В. - Поняття і правові підстави переведення в трудових відносинах (2018)
Майка М. Б. - Виконання ухвал суду в цивільному процесі України: правовий аналіз законодавчих змін 2017 року (2018)
Кошкош О. О. - Способи захисту прав адміністративним судом у межах судового контролю за виконанням рішень (2018)
Шатрава С. О. - Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції в органах Національної поліції (2018)
Андрєєв Д. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного обігу зброї (2018)
Волинець Р. А. - Об’єктивна сторона злочинів проти фондового ринку, що порушують порядок емісії та обліку цінних паперів (2018)
Довгань А. І. - Тактика огляду місця події у випадках втягнення неповнолітнього в заняття жебрацтвом (2018)
Книженко С.О. - Поняття та структурні елементи криміналістичної характеристики злочинів проти правосуддя (2018)
Лапкін А. В. - Періодизація діяльності прокурора в досудовому розслідуванні (2018)
Лилик В. А. - Типові способи вчинення злочинів, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами (2018)
Фоміна Т. Г. - Обґрунтування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду під час застосування запобіжних заходів крізь призму практики Європейського суду з прав людини (2018)
Вступ (2016)
Бородич Л. В. - Проблема пошуку містобудівних засобів територіального брендінгу (2016)
Бородич М. М. - Фактори, що впливають на розвиток системи рекреації та туризму Новосанжарського району Полтавської області (2016)
Васильєв П. О. - Містобудівні особливості сприйняття об’єктів показу при формуванні пішохідних екскурсійних маршрутів (на прикладі оглядового екскурсійного маршруту м. Суми) (2016)
Галаян Р. Г. - Сучасні тенденції у проектуванні фітнес-клубів, Тишкевич О. П. (2016)
Данько К. С. - Сучасні композиційні підходи до впровадження нового енергоефективного житла в історичне архітектурне середовище: контрастний (2016)
Дворнікова Я. С. - Формування рекреаційного комплексу мобільної архітектури, Дмитренко А. Ю. (2016)
Дмитренко А. Ю. - Проблеми раціонального використання території міст України в умовах депопуляції (2016)
Зауральська А. В. - Прийоми влаштування спортивних майданчиків навчально-тренувальних баз футбольних клубів у складних природних умовах (2016)
Кондратюк В. І. - Перспективи застосування в екобудівництві перекристалізованих вапняків, Блажієвський П. В. (2016)
Конюк А. Є. - Естетика енергоекономічної та екологічної житлової забудови (2016)
Кузьменко Т. Ю. - Зелений пояс приміської зони як фактор гуманізації житлового середовища міста-центру (2016)
Лазебна Н. О. - Використання єгипетського стилю в сучасній архітектурі, Ніколаєнко В. А. (2016)
Макуха О. В. - Формування естетики міського середовища за рахунок ландшафтних об’єктів у структурі міста, Медончак О. Г., Страшко Е. Г. (2016)
Ніколаєнко В. В. - Питання естетики архітектури та міського середовища під час виконання творчих композицій, Нестеренко А. А. (2016)
Обідний О. Б. - Особливості формування номенклатури шкіл при оптимізації мережі шкільних об’єктів сільських адміністративних районів Полтавської області (2016)
Острогляд О. В. - Аналіз композиційної форми ансамблю круглої площі міста Полтави, Гончар Ю. В. (2016)
Радомська В. Р. - Позиціонування сакральної архітектури в культурному ландшафті Львова першої чверті ХХ ст. (2016)
Руденко М. О. - Принципові композиційні рішення для сполучення просторових форм забудови і робочого борту кар’єру з петлеподібною формою траси (2016)
Руденко Т. В. - Особливості формування образного рішення основних виробничих будівель промислових об'єктів модульно-блочного типу (2016)
Савченко О. О. - Перспективна організація регіональної системи психологічної реабілітації населення у структурі православних комплексів (2016)
Топорков В. Г. - Особливості планувальної структури багатофункціональних комплексів, Шелковський Д. Ю. (2016)
Трегубов К. Ю. - Композиційно-планувальна структура музейних комплексів на основі функціональних блоків (2016)
Чехранова П. В. - Зарубіжний та вітчизняний досвід у проектуванні парків розваг, Ніколаєнко В. А. (2016)
Щаблій Т. О. - Нові типи дошкільних навчальних закладів надмалої місткості в Україні, Дмитренко А. Ю. (2016)
Юрченко Д. Л. - Автоматизовані паркувальні системи для зберігання індивідуального автомобільного транспорту, Ніколаєнко В. А. (2016)
Дьоміну Миколі Мефодійовичу – 85 (2016)
До 100 річчя від дня народження Вєтрова Юрія Олександровича (2016)
Демин Н. М. - Ю. А. Ветров – выдающаяся личность в истории киевского национального университета строительства и архитектуры (2016)
Осєтрін М. М. - Спогади про Ю. О. Ветрова! (2016)
Чередніченко П. П. - Ю. О. Вєтров – талановитий наставник науковців і студентської молоді (2016)
Абизов В. А. - Структура моделі архітектурно-будівельних систем (2016)
Анненков А. О. - Моделювання просторових переміщень пунктів європейської перманентної ГНСС-мережі EPN/EUREF методом скінченних елементів (2016)
Банах В. А. - Применение современных BIM и геоинформационных технологий в городском планировании и содержании городской застройки, Банах М. С. (2016)
Банах В. А. - Аналіз результатів обстеження технічного стану несучих конструкцій малих гідроелектростанцій, Самойленко Л. Є. (2016)
Банах А. В. - Аналіз загальних принципів забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єктів міської забудови, Ткаченко В. Б. (2016)
Безклубенко І. С. - Принципи системного підходу - як основа розробки САПР інженерних мереж, Лесько В. І. (2016)
Білик А. С. - Класи поперечних перерізів сталевих конструкцій за вітчизняними та європейськими нормами, Ковалевська Е. Е. (2016)
Білик С. І. - Порівняння вимог до місцевої стійкості полиць і стінок двотаврових перерізів балок при згині за ДБН В.2.6-198-2014 І Єврокодом 3 (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010), Лавриненко Л. І., Нужний В. В., Шупик А. В., Котвицький Б. М. (2016)
Бондар О. А. - Систематизація науково-методичних підходів визначення вартості в будівництві (2016)
Бондар О. В. - Аналіз методик розрахунку основних геометричних елементів перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту (2016)
Ботвіновська С. І. - Точки перегину і спрямління на дискретно заданих кривих (2016)
Бугаєнко І. С. - Становлення національних природних парків в світі та Україні (2016)
Василенко О. А. - Визначення місця розташування першого дощоприймача, Василенко Л. О. (2016)
Габрель М. М. - Екологічні концепції в архітектурно-містобудівній діяльності сьогодення (2016)
Гасенко А. В. - Чисельне дослідження пружних багатошарових моделей дорожнього одягу вуличної мережі м. Полтава при тролейбусних навантаженнях, Ільченко В. В., Атембемох Келвіс (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-просторова організація та криміногенність локальних територіальних громад м. Львова (2016)
Голик Й. М. - До питання розвитку та формування системи розселення, Несух М. М. (2016)
Гончаров В. В. - Проблеми формування та використання інтелектуального капіталу в Україні (2016)
Гончерюк О. М. - Особливості розрахунку параметрів наземного фотограмметричного зніманні при використанні цифрової неметричної камери (2016)
Горбик О. О. - Феномен первісної архітектури: її генезис та історичні наслідки (2016)
Гребенюк И. В. - Особенности расчета элементов усиления конструкций реконструируемых зданий в сложных инженерно-геологических условиях (2016)
Гуцул Т. В. - Мультиагентна оптимізація планування потоків дорожньої мережі: особливості мурашиного алгоритму (2016)
Дивак В. І. - Розширення музеїв на терені пострадянського простору (2016)
Дмитренко Е. А. - Некоторые результаты экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном при деформационном режиме нагружения (2016)
Дубинский В. П. - Эстетика и рационализм в архитектуре – конфликт интересов, Белоусько А. Ю. (2016)
Дюжев С. А. - Культурно-історична етапна сформованість і стадійна завершеність фрагментів міського ландшафту (2016)
Іванейко І. Д. - Збалансування неритмічних потоків комплексно-механізованими бригадами, Олексів Ю. М. (2016)
Ісаєнко Д. В. - Терміни та визначення як підгрунтя забезпечення формування законодавчої та нормативної бази інвестиційної діяльності, гармонізованої з нормами законодавства Європейського Союзу (2016)
Каменський В. І. - Планувальна структура та містобудівна композиція столичних міст збудованих у ХХ ст. (На прикладі Нью-Делі, Канберри, Чандігарха та Бразіліа) (2016)
Кіс Н. Ю. - Еволюція соціально-планувальної структури міста Ужгорода (2016)
Книш В. І. - Ієрархічна структура взаємовпливовостей у поектуванні багатоквартирного житла, Буравченко С. Г. (2016)
Коваль М. І. - Оптимізація організації руху вантажних автомобілів між логістичними складами і об’єктами обслуговування, Рейцен Є. О. (2016)
Корнієнко М. В. - Стан малоповерхової щільної забудови міста Чернігова, Корзаченко М. М., Прибитько І. О., Болотов М. Г. (2016)
Корнієнко М. В. - Про вплив визначення величини модуля деформації ґрунту основи на надійність проектних рішень нового будівництва в умовах щільної міської забудови, Поклонський С. В. (2016)
Коротун І. В. - Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об’єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон (2016)
Кравченко К. С. - "Зелений" дах: переваги та недоліки, Плешкановська А. М. (2016)
Куліченко Н. В. - Дослідження методів оцінювання параметрів просторових оболонок інженерних споруд для цілей геодезичного моніторингу за даними наземного лазерного сканування при наявності грубих помилок (2016)
Кулябко В. В. - Аналіз конструктивних заходів для захисту об’єктів міської забудови від шуму, Черненко А. В., Черненко Т. В. (2016)
Куцина І. А. - Модуль організації пішохідного руху в загальноміському центрі міста на прикладі м.Ужгорода (2016)
Кучер О. В. - Основні вимоги до висот при побудові вертикальної референцної системи відліку України, Старовєров В. С., Кошелюк Н. І. (2016)
Левківський Д. В. - Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки, Янсонс М. О. (2016)
Литвиненко Т. П. - Містобудівні заходи для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участі велосипедистів, Гасенко Л. В. (2016)
Лісниченко С. В. - Містобудівна якість життя: терміни та визначення, вимоги до методів оцінки (2016)
Лукомська З. В. - Вплив ландшафтного чинника на формування містобудівних комплексів у XVII – XVIII ст. на території Західної України (2016)
Максимова Ю. С. - Створення бази даних електронного каталогу класів об’єктів для наборів профільних геопростворових даних містобудівної документації (2016)
Малкін Е. С. - Розробка та дослідження енергоефективних водяних систем теплопостачання з безреагентною електромагнітною обробкою води, Журавська Н. Є. (2016)
Мамонов К. А. - Геоінформаційний аналіз ринку нерухомості (2016)
Маргарян Т. Г. - Роль и место современого трамвая в транспортной системе города и его пригородной зоны (2016)
Mitiagin A. - Smart City: the key to making cities great, Mamedov A. (2016)
Мудрий І. Б. - Аналіз технічних параметрів стрілової техніки для заміни автокранів малих типорозмірів (2016)
Орленко М. І. - Передумови виникнення реставрації, її задачі та стан на різних періодах (2016)
Осєтрін М. М. - Аналіз методів проектування і оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично-дорожній мережі міста, Дворко О. М. (2016)
Осипов О. Ф. - Технологія влаштування фундаментів на схилах, Літнарович Є. В. (2016)
Паніна О. В. - Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни "Іноземна мова" (2016)
Панова О. В. - Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот, Азнаурян І. О., Кандур М. П. (2016)
Патракеєв І. М. - Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань, Зіборов В. В., Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2016)
Пеньков В. О. - Врахування умов формоутворення при обгрунтуванні точності геодезичних робіт (2016)
Пеньков В. О. - Про рівність міських вулиць і доріг на техногенно-деформованих територіях (2016)
Петруня О. М. - Характеристика комфортності світлового середовища міста (2016)
Полікарпова Л. В. - Проблеми ландшафтно-рекреаційних зон м. Запоріжжя, Сілогаєва В. В. (2016)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури пасажирських споруд фунікулерів (2016)
Самойлович В. В. - Модульні будівлі з використанням принципів трансформації елементів, Орлова О. С. (2016)
Смілка В. А. - Модель збору інформації про об'єкти будівництва (2016)
Тонкачеєв В. Г. - Визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з корисною площею 200….500 м2 (2016)
Устінова І. І. - Містобудівні аспекти теорії сталості (2016)
Хлюпин О. А. - Фактори, що визначають особливості проектування медіа-об’єктів (2016)
Цуман К. М. - Параметричні методи вирішення хаотичної забудови Києва (2016)
Шулик В. В. - Про формування центрів громадської безпеки, передумови і досвід проектування, Обідний О. Б., Гальченко О. О. (2016)
Яценко В. О. - Територіальна громада – "сучасний феодалізм", самоврядування чи результат прогнозного регіонального планування (2016)
Вільчинський Ю. - Народження філософії із духу епохи: культурологічний зріз (2018)
Гудзенко-Александрук О. - Cамовдосконалення особистості у духовній культурі Київської Русі: історико-філософський аналіз (2018)
Маслікова І. - Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага (2018)
Северин-Мрачковська Л. - Взаємовідношення між економічною та політичною свободами у працях М. Фрідмана і Ф. Хайєка (2018)
Сафонік Л. - Питання щодо розрізнення подібних термінів в українській дослідницькій літературі (2018)
Чорноморденко І. - Позанаукова і наукова методологія. Постановка проблеми (2018)
Вільчинська С. - Проект методології нового типу (підхід філософської антропології) (2018)
Андрос О. - Суперечливі cоціально-екологічні процеси XXI сторіччя і виклики для України (2018)
Тіліченко Є. - Як розпізнати псевдонаукову теорію в галузі, де певна людина не є спеціалістом (2018)
Беркаль М. - Впливи генеалогії Фрідріха Ніцше на методологічні підходи Мішеля Фуко (2018)
Бевз Т. - Історична пам'ять: виклики минулого і майбутнього (2018)
Лисенко О. - Амбівалентність російської ментальності (2018)
Вільчинський Ю. - Всеукраїнський круглий стіл "Читання пам'яті Івана Бойченка - 2017. Людина. Історія. Господарство", 27 жовтня 2017 р. (2018)
Іщенко Ю. - Круглий стіл в Центрі гуманітарної освіти НАН України "Філософсько-методологічна культура науковця", 17 листопада 2017 р. (2018)
Іщенко Ю. - Роздуми над книгою. Рижко В. А. Неоконцептологія. Монографія / В. А. Рижко. - К.: Логос, 2016. - 604 с. (2018)
Філософія: навчальний посібник (Електронний ресурс) - Київ: КНЕУ, 2018 (2018)
Філософія : практикум (Електронний ресурс) - Київ: КНЕУ, 2018 (2018)
Зборовська О. В. - Радіальний приріст сосни звичайної на моренних відкладах Житомирського Полісся, Краснов В. П., Ландін В. П., Захарчук В. А. (2018)
Чоботько Г. М. - Ідентифікація параметрів у моделюванні біологічних систем на прикладі лісової екосистеми, Райчук Л. А. (2018)
Рибалко Ю. В. - Екологічна оцінка стабільності та антропогенного навантаження агроландшафтів Чернігівської області, Бабка Р. В. (2018)
Shumyhai I. - Purification of subsoil water from iron compounds in Zhytomyr region (2018)
Кацевич В. В. - Едафічна характеристика літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках, Стрижак О. В. (2018)
Демиденко О. В. - Енергоконверсія органічних ресурсів для відтворення родючості ґрунтів та виробництва біопалива, Приблуда В. В., Кривда Ю. І., Василенко А. М., Мелешко Ю. В. (2018)
Корсун С. Г. - Зміна потенційної родючості ґрунтів опідзоленого ряду за застосування біологічних препаратів, Давидюк Г. В., Шкарівська Л. І., Болоховський В. В., Болоховська В. А. (2018)
Кашковський В. І. - Ефективність використання зольних компонентів у складі органо-мінеральної композиції за вирощування пшениці озимої, Аксиленко М. Д., Євдокименко В. О., Каменських Д. С. (2018)
Гаврилюк В. А. - Ефективність використання осадів стічних вод як добрив на дерново-підзолистих ґрунтах, Бортнік А. М., Августинович М. Б. (2018)
Дубовий В. І. - Продуктивність пшениці озимої в умовах Полісся за впливу осаду стічних вод, Табакаєва М. Г. (2018)
Демидов О. А. - Вплив погодних умов і агротехнічних заходів на посівні якості насіння та врожайність пшениці озимої, Сіроштан А. А. (2018)
Гудзенко В. М. - Генетичне поліпшення ячменю дворядного ярого за кількісними ознаками у Лісостепі України, Дем’янюк О. С. (2018)
Романенко О. Л. - Вплив посушливих умов Степу на життєздатність насіння та проростків озимих зернових культур, Кущ І. С., Заєць С. О., Солодушко М. М. (2018)
Василенко М. Г. - Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин, Стадник А. П., Душко П. М., Драга М. В., Кічігіна О. О., Зацарінна Ю. О., Перець С.В. (2018)
Кабанець В. М. - Динаміка формування пігментів у листках рослин Cannabis sativa L. за фазами розвитку (2018)
Волкогон В. В. - Біокомпостування органічного субстрату на основі пташиного посліду за інтродукції асоціації грибів Trichoderma Harzianum 128, Деркач С. М., Дімова С. Б., М’ягка М. В., Луценко Н. В., Штанько Н. П., Наконечна Л. Т. (2018)
Чабанюк Я. В. - Біологічні властивості ґрунтів за дії агротехнічних чинників, Бровко І. С., Мазур С. О., Тимошенко В. В., Никифоренко В. М. (2018)
Kholodna A. - Influence of Miscanthus giganteus cultivation on the oribatid and colembol quantities in urbanozem of Kharkiv region (2018)
Бровко І. С. - Скринінг мікроорганізмів – потенційних деструкторів гербіцидів, Подгурська І. О., Чабанюк Я. В., Кордунян О. О. (2018)
Савчук М. В. - Еколого-токсикологічна оцінка впливу Nb-вмісних нанокомпозитів на основі са-поніту на Daphnia magna, Стародуб М. Ф. (2018)
Гуменюк І. І. - Коренева система сої за дії Bradyrhizobium japonicum, Грузінський С. Ю., Бровко І. С., Чабанюк Я. В. (2018)
Мусич О. Г. - Роль мікроорганізмів у вилученні фосфору із агрохімічної сировини, Дульнєв П. Г., Ландін В. П. (2018)
Шавріна В. І. - Сегетальна фітобіота основних агроценозів Центрального Лісостепу України (2018)
Вчений, новатор, лідер! До 80-річчя з дня народження Чекаловця Віктора Ігнатовича (2018)
Жихарева В. В. - Система ризик-менеджменту виробничого підприємства, Бундюк А. М. (2018)
Silvanska G. M. - Recreational tourism in the border regions. Daube region case of study, Akimova J. V., Drozhzhyn O. L. (2018)
Ярова Н. В. - Теоретичні основи та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств морського транспорту, Воркунова О. В., Неделко Л. О., Димитричак Ю. В. (2018)
Кухарчик В. Г. - Сучасний стан підготовки фахівців водного транспорту в Україні, Жовтяк К. І. (2018)
Ветошнікова М. А. - Обґрунтування тарифної ставки морського перевезення контейнерів в експортному напрямку, Акінчина М. Г. (2018)
Прихно Ю. Є. - Концептуальні основи управління розвитком судноплавнихкомпаній через проекти (2018)
Афанасьєва О. К. - Особливості В2В маркетингу на морському транспорті, Белоус К. В., Рощіна Н. В. (2018)
Андриевская В. А. - Характеристика участия портовых операторов в логистических системах (2018)
Бєляєва Г. Є. - Аналіз сутності та умов формування підприємницького потенціалу підприємств морської галузі, Пустовіт О. Г. (2018)
Цейко Б. О. - Клієнтоорієнтованістьяк новітній підхід до організації вантажоперевезень на залізничному транспорті (2018)
Правила подання наукових статей до опублікування (2018)
Лутай М. І. - Лікування артеріальної гіпертензії фіксованою комбінацією інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту, блокатора кальцієвих каналів і тіазидоподібного діуретика. Результати українського багатоцентрового дослідження ТРІУМФ-2, Лисенко Г. Ф. (2017)
Радченко Г. Д. - Регрес ураження органів-мішеней на тлі терапії фіксованою комбінацією периндоприлу та амлодипіну в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від наявності ішемічної хвороби серця, Муштенко Л. О., Сіренко Ю. М. (2017)
Живило І. О. - Cтруктурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією, Сіренко Ю. М. (2017)
Амосова К. М. - Статеві та вікові відмінності взаємозв’язку між показниками діастолічної функції лівого шлуночка та центральної гемодинаміки і судинної жорсткості у хворих з неконтрольованою неускладненою артеріальною гіпертензією, Шишкіна Н. В., Рокита О. І., Кацитадзе І. Ю., Руденко Ю. В., Лазарєва К. П., Лисак З. В. (2017)
Шумаков А. В. - Нефропротекторный эффект кверцетина у больных с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST после перкутанных коронарных вмешательств: результаты анализа "случай – контроль", Пархоменко А. Н., Кожухов С. Н., Сопко А. А. (2017)
Малиновська І. Е. - Відновлення толерантності до фізичного навантаження в умовах сучасного надання медичної допомоги пацієнтам, які перенесли гострий коронарний синдром, Шумаков В. О., Терещенко Н.М., Соколов Ю. М., Соколов М. Ю., Кобиляк В.Ю., Холодій Н. О., Герасимчук С. Г., Єфіменко Д. С., Кривчун О. С. (2017)
Амосова К. М. - Порівняльна оцінка ефективності "нітратцентричної" та "діуретикоцентричної" стратегій лікування гострої декомпенсованої серцевої недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Горда І. І., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Руденко Ю. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Черняєва К. І., та ін. (2017)
Воронков Л. Г. - Виживання упродовж 12 місяців та його предиктори в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Філатова О. Л., Ляшенко А. В., Паращенюк Л. П., Ткач Н. А. (2017)
Іванов В. П. - Клінічна ефективність та безпечність етацизину в пацієнтів із симптомною шлуночковою екстрасистолією без тяжких структурних уражень міокарда (2017)
Мишаківський О. А. - Предиктори погіршення систолічної функції лівого шлуночка після хірургічного втручання з приводу тяжкої первинної мітральної недостатності: одноцентрове проспективне дослідження (2017)
Жарінов О. Й. - Клінічне застосування статинів при виконанні аортокоронарного шунтування, Шклянка І. В., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Корнацький В. М. - Стресові розлади як негативний чинник впливу на розвиток та перебіг серцево-судинної патології, Дорохіна А. М. (2017)
Іван Миколайович Солоненко (до 70-річчя від дня народження) (2017)
18 Національний конгрес кардіологів України 20–22 вересня 2017 року, м. Київ (2017)
Павелків Р. В. - Психологічні особливості та детермінанти морального розвитку особистості у дитячому віці (2018)
Бєлєнька Г. В. - Інтегровані курси в освітньому процесі вищої школи: переваги і ризики (2018)
Мельник Н. І. - Європейські тенденції в модернізації професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в Україні (2018)
Крутій К. Л - Механізм практичної реалізації створення полікультурного мовленнєвого середовища в закладі дошкільної освіти, Зданевич Л. В. (2018)
Семенов О. С. - Теоретичні та практичні засади застосування педагогічної технології в закладі дошкільної освіти, Семенова Н. І. (2018)
Дичківська І. М. - Науково-методична система підготовки майбутніх вихователів до інноваційної педагогічної діяльності (2018)
Врочинська Л. І. - Технологія спільного педагогічного впливу вихователів і батьків на виховання гуманної поведінки старших дошкільників (2018)
Горопаха Н. М. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дошкільників ціннісного ставлення до праці (2018)
Джеджера К. В. - Навчальний курс "Вступ до спеціальності" як засіб дидактичної адаптації майбутніх вихователів у закладі вищої освіти (2018)
Довбня С. О. - Програмово-методичне забезпечення правового виховання дітей дошкільного віку: контент-аналіз (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського