Яценко Т. С. - Категорії "принцип додатковості" та "імпліцитний порядок" в глибинному пізнанні психіки (2017)
Шамне А. В. - Інтерпретація категорії розвитку в сучасній психології (2017)
Бреусенко-Кузнецов О. А. - Метафизический интеллект: философско-персонологический взгляд на когнитивную сферу (2017)
Савчин М. В. - Проблема характеру в контексті духовної парадигми психології (2017)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Історичні перетворення ритуальної поведінки та музично-акустичне довкілля: трансдисциплінарний ритмоаналіз (2017)
Адамська З. М. - Культурологічна парадигма як методологічна основа розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога (2017)
Галян О. І. - Суб’єктність особистості: ретроспектива поглядів та перспектива втілення в педагогічний процес (2017)
Левіт Л. З. - Научные открытия как удары по самолюбию: традиция продолжается (2017)
Фурман А. А. - Особистість у формовиявах смисложиттєвого зорієнтування (2017)
Титаренко Т. М. - Щастя як особистісна реалія: переживання, рефлексування, конструювання (2017)
Злобіна О. Г. - Від юності до молодості: можливості епігенетичної моделі в соціокультурному аналізі (2017)
Кузікова С. Б. - Methodology and technology research of personality self-development resources (2017)
Радчук Г. К. - Діалог як механізм аксіогенезу особистості в процесі вищої професійної освіти (2017)
Яценко Т. С. - Візуалізована репрезентація суб’єкта – передумова глибинного пізнання психіки, Біла О. А., Галушко Л. Я., Іванова Н. О., Педченко О. В., Сіденко Ю. О. (2017)
Орап М. О. - Методологічні проблеми дослідження соціального інтелекту дітей молодшого шкільного віку (2017)
Савелюк Н. М. - Психологія розуміння канонічної молитви: дискурсивна парадигма дослідження і спроба емпіричного аналізу (2017)
Зарицька В. В. - Ставлення до себе сучасних старшокласників (2017)
Дметерко Н. В. - Зв’язок рефлексивного мислення з психологічними захистами (2017)
Целюк Т. Л. - Опитувальник "Багатовимірна шкала перфекціонізму" П. Гевітта та Г. Флетта: процес і результати адаптації (2017)
Годонюк В. С. - Емпіричне дослідження стратегій самоствердження та їх взаємозв’язок із самооцінкою дитини дошкільного віку (2017)
Воронкевич О. М. - Діалогічна взаємодія учасників освітнього процесу як умова попередження насилля у школі (2017)
Вознюк Ю. С. - Психологічні чинники особистісного самоствердження у юнацькому віці (2017)
Галян І. М. - Особистісні детермінанти становлення педагога сучасної школи (2017)
Кривенко (Горбаль) І. С. - Методи дослідження змісту сновидінь у психології (2017)
Левіт Л. З. - О добре и зле, о жизни и смерти: научные дискуссии с Г.А. Баллом (2017)
Акімова Н. В. - Свідомість: визначення та структура (2017)
Паркулаб О. Г. - Екзистенційна позиція консультанта як професійний вибір (2017)
Лохвицька Л. В. - Обґрунтування принципу білатеральноемотивної довіри у моральному вихованні дошкільників (2017)
Горова О. О. - Психологічний супровід становлення успішної особистості у професійному середовищі в умовах соціальних та освітніх реформ (2017)
Вовк В. О. - Критерії та показники розвитку суб’єктної позиції особистості в студентському віці (2017)
Мельник Ю. С. - Релігійні орієнтації особистості у структурі її релігійної свідомості та релігійного досвіду (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги до подання статей, вихідні дані (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Романенко Т. Г. - Папіломавірусна інфекція статевих органів (Клінічна лекція), Довбня Т. В. (2018)
Сухин В. С. - Нетипичная мезенхимальная опухоль матки, представленная цистаденомой (Случай из практики. Обзор литературы), Слободянюк О. В., Скрыпник Л. Д. (2018)
Голяновський О. В. - Гепатобіліарна патологія у вагітних – акушерські аспекти, Мамчич В. І., Чайка М. О., Слободян Ю. В. (2018)
Мушак Н. І. - Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією в умовах йодного дефіциту (2018)
Прилепская В. Н. - Предменструальный синдром и качество жизни женщины. Эффективность фитопрепаратов, Довлетханова Э. Р. (2018)
Руденко А. В. - Аналіз показників імунітету у жінок репродуктивного віку із гострим неускладненим пієлонефритом у поєднанні із запальними захворюваннями органів малого таза залежно від періоду менструального циклу, Пасєчніков С. П., Ромащенко О. В., Самчук П. О., Яковенко Л. Ф. (2018)
Корнацька А. Г. - Порівняльна оцінка ефективності медикаментозного та хірургічного менеджменту ранніх репродуктивних втрат, Вовк І. Б., Трохимович О. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Досвід застосування дидрогестерону для підтримки лютеїнової фази у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників (2018)
Шулятицька С. М. - Особливості клінічної характеристики дівчат-підлітків з тиреоїдною патологією та порушеннями менструальної функції (2018)
Садигов Ю. М. - Роль інфекційного патогену у розвитку гіперпластичних процесів матки (2018)
Паньків В. І. - Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету (2018)
Загородня О. С. - Мінливість деяких показників гомеостазу у динаміці І–ІІ триместрів вагітності, Леуш С. Ст., Дем’яненко А. С. (2018)
Ткаченко А. В. - Біохімічні маркери росту плаценти при багатоплідній вагітності та їхнє прогностичне значення (2018)
Гуменна І. Є. - Корекція змін функціонального стану ендотелію, системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних з артеріальною гіпертензією, Геряк С. М., Швед М. І. (2018)
Никифоровский Н. К. - Профилактика и лечение вульвовагинальных инфекций в постменопаузе, Покусаева В. Н., Молчанова Т. В., Габор Н. В. (2018)
Рзаева А. В. - Диагностическая значимость рентгенологических (радиологических) методов исследования у девочек и женщин с гиперпролактинемией различного генеза, Султанова М. Д., Алиева Э. М., Будагова А. Я., Аббасова Ф. Ю. (2018)
Romashchenko O. V. - Sexual dysfunctions in women in premenopause, Biloholovska V. V., Melnykov S. M., Khodzhava M. M., Myronenko N. O., Babych O. V. (2018)
Луценко Н. С. - Возможности комплексного подхода к диагностике и лечению неспецифического вагинита, Мазур О. Д., Евтерева Е. А., Потебня В. Ю. (2018)
Макарчук О. М. - Особливості "антенатального портрета" та спадкового анамнезу у жінок із гіпоменструальним синдромом. Основні чинники зниження репродуктивного потенціалу, Островська О. М., Вакалюк Л. М., Римарчук М. І., Околох Онієка Гібсон (2018)
Косей Н. В. - Ультраструктурні особливості різних клінікопатогенетичних варіантів лейоміоми матки (2018)
Дубчак А. Є. - Причини хірургічного лікування придатків матки та його наслідки у жінок з безплідністю, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Суслікова Л. В. - Аналіз ефективності використання естрогенів для корекції стану ендометрія у програмах лікування методами ДРТ, Сербенюк А. В. (2018)
Fiscaletti M. - Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива, Stewart P., Munns CF. (2018)
Новообразования матки. Клиническое руководство в онкологии (2018)
Содержание (2018)
Лигирда Н. Ф. - 2011 IFCPC – кольпоскопічна термінологія для шийки матки та інтерпретація нових термінів розділу "Аномальні кольпоскопічні картини" (2018)
Герасимова Т. В. - Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду (2018)
Каланжова О. М. - Планування пологів – сучасний підхід в акушерстві у разі тазового передлежання плода, Галич С. Р., Нікітенко Р. П. (2018)
Веропотвелян Н. П. - Пренатальная диагностика синдрома Дауна у беременной с гигантской миомой матки и наследственной тромбофилией, Газарова Л. В., Погуляй Ю. С., Саваровская Е. С., Спорыш В. Г., Енотова Н. В., Финити А. С. (2018)
Жук С. І. - Профілактика генітального пролапсу у жінок у пізній післяпологовий період, Будченко Є. А. (2018)
Камінський А. В. - Комплексний підхід до лікування раннього токсикозу у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Коломійченко Т. В., Рогава І. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Медичні переваги контрольованої стимуляції яєчників із застосуванням антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормону та корифоліт (2018)
Кравченко О. В. - Досвід використання препаратів хлоргексидину в акушерстві та гінекології (2018)
Ошовський В. І. - Результати порівняльного дослідження оптичного поля лінзового та фіброволоконних фетоскопів (2018)
Гурандо А. В. - Вторинна лімфома грудної залози. Випадок з практики, Шуліга-Недайхлєбова О. В., Тельний В. В., Помінчук Д. В. (2018)
Кира Е. Ф. - Обзор международных и российских научных данных об использовании Полижинакса для лечения и профилактики неспецифического (аэробного), кандидозного и смешанного вагинитов, Савичева А. М. (2018)
Кириенко В. Т. - Скрининг и ранняя диагностика гепатоцеллюлярной карциномы, Зайцев И. А., Грушкевич В. В., Потий В. В. (2018)
Вдовиченко С. Ю. - Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з надмірним збільшенням маси тіла під час вагітності, Фахрутдінова Т. Д. (2018)
Kostyuk I. - Risk factors of urinary incontinence during pregnancy and after parturition in pregnant women with overactive bladder (2018)
Жабченко І. А. - Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого у вагітних–переміщених осіб (Ретроспективний аналіз), Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В. (2018)
Леуш С. С. - Роль найдавнішого еволюційного механізму під час вагітності, Загородня О. С., Осадчук С. В., Дем’яненко А. С. (2018)
Лакатош В. П. - Органозберігальна операція під час розродження вагітної з рlacenta praevia percreta (Клінічне спостереження), Біла В. В., Стаховський О. Е., Загородня О. С., Маланчук О. Б. (2018)
Бондаренко Н. П. - Фактор активації системної запальної відповіді як предиктор негативних наслідків парвовірусної інфекції у різних триместрах вагітності (2018)
Мушак Н. І. - Клінічна ефективність профілактики акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із первинною артеріальною гіпертензією на тлі йододефіциту (2018)
Скрипченко Н. Я. - Особливості ендокринологічного статусу та фетоплацентарного комплексу у вагітних з аденоміозом, Павлова О. М., Мазур Т. М. (2018)
Фейта Ю. Р. - Оптимізація профілактики септичних ускладнень у роділь з високим інфекційним ризиком, Пирогова В. І. (2018)
Подольський В. В. - Психосоматична характеристика реалізації механізмів психологічного захисту у жінок фертильного віку, Подольський В. В. (2018)
Дрогомирецька Н. В. - Клініко-морфологічні паралелі у патогенезі хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з варикозним розширенням вен малого таза (2018)
Гамбарова Г. Х. - Нормальная расшифровка структуры грудной железы с учетом возможностей нового поколения высокочастотных ультрасонографических датчиков, Аскерова Х. Е., Панахова М. С. (2018)
Мандрикова А. С. - Фактори ризику ранніх передчасних пологів у жінок з одноплідною вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Мюллерова агенезия (синдром Майера–Рокитанского– Кустера–Хаузера — МРКХ): диагностика, менеджмент и лечение (2018)
Экстренная контрацепция (2018)
Азаренко В. Є. - Когнітивні порушення в пацієнтів із серцевою недостатністю ішемічного генезу, Потабашній В. А., Фесенко В. І., Князєва О. В. (2018)
Коваленко О. М. - Зміни тромбоцитарної активності у хворих на ХОЗЛ із супутньою артеріальною гіпертензією при застосуванні L-аргініну (2018)
Кузнецова М. А. - Фенотипові ознаки дисплазіїї сполучної тканини в осіб молодого віку з пролапсом мітрального клапана (2018)
Курята О. В. - Рівень протеїнурії та стан ендотеліальної функції судин у хворих на хронічну хворобу нирок у поєднанні із субклінічним гіпотиреозом під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії, Гарміш І. П. (2018)
Мухаммад Мухаммад - Рівень β-2-мікроглобуліну, альбумінурії у хворих на хронічну серцеву недостатність та фібриляцію передсердь залежно від функціонального стану нирок (2018)
Науменко Л. Ю. - Критерії порушень життєдіяльності як методична основа визначення інвалідності, Борисова І. С., Березовський В. М., Фесенко Г. Д., Зуб Т. О., Чуб Д. І. (2018)
Перцева Т. О. - Вплив адекватної медикаментозної терапії на виразність клінічних проявів та рівень сироваткового амілоїду А у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Коваль Д. С. (2018)
Перцева Т. О. - Можливі предиктори депресивного синдрому у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Губа Ю. В. (2018)
Потабашній В. А. - Добовий профіль і варіабельність артеріального тиску в пацієнтів з АГ у поєднанні з ХОЗЛ, Фесенко В. І., Буртняк Т. З. (2018)
Родіонова В. В. - Використання показника трипсиноподібної активності крові як маркера тяжкості перебігу легеневого фіброзу, Карасьова О. В. (2018)
Ханюков О. О. - Місце біомаркерів у діагностиці, стратифікації ризику та прогнозуванні серцевої недостатності, Сапожниченко Л. В. (2018)
Яловенко М. І. - Особливості перебігу інфакту міокарда в пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь, Ханюков О. О. (2018)
Kuryata O. - Levels of galectin-3, advanced glycated end-products in serum, endothelial function and cardiac hemodynamics in post infarction heart failure in patients with reduced and preserved ejection fraction, Zabida A., Sirenko O. (2018)
Андрющенко А. С. - Використання шкали PESI для оцінки індексу тяжкості та ризику 30-денної смертності у хворих на тромбоемболію легеневої артерії, Бут Н. О., Андрющенко С. В. (2018)
Асанов Е. О. - Якість життя хворих похилого віку з ХОЗЛ (2018)
Бабак О. Я. - Комплексна терапія неалкогольної жирової хвороби печінки та зміни рівня цитокератину-18 у плазмі крові, Лапшина К. А., Черняк А. М. (2018)
Басина Б. А. - Трудности и ошибки диагностики ТЭЛА на примере клинического случая, Белослудцева К. О., Киреева Т. В., Чернолевский Б. О., Савицкая Е. А. (2018)
Басина Б. А. - ТЭЛА в практике врача-терапевта: оценка степени риска возникновения, Киреева Т. В., Чулков А. С., Шипоша В. А. (2018)
Боброва О. В. - Вплив та ефективність терапії аторвастатином у хворих з коморбідною патологією (2018)
Бурдейна О. В. - Порушення ліпідного обміну в пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу, Снісар Л. М. (2018)
Буртняк Т. З. - Порівняльна характеристика параметрів артеріального тиску та функції зовнішнього дихання в пацієнтів з АГ у поєднанні з ХОЗЛ та бронхіальною астмою, Хацько В. Е. (2018)
Гапонов В. В. - Діагностика дивертикулярної хвороби товстої кишки, Теличко І. А., Матешук Н. В., Юрченко Л. В., Гапонов І. В., Ковальчук П. П. (2018)
Данілевич Т. Д. - Особливості порушень серцевого ритму при різних вегетативних варіантах фібриляції передсердь (2018)
Діденко В. І. - Порівняльна характеристика вільних жирних кислот сироватки крові в пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки, Кленіна І. А. (2018)
Діденко В. І. - Жорсткість артеріальної стінки у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Коненко І. С., Ягмур В. Б., Петішко О. П. (2018)
Іванова К. В. - Визначення маркерів резорбції кісткової тканини у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння (2018)
Івчина Н. А. - Поширеність апное сну в пацієнтів з аномальною сонливістю, Васильєва Л. І. (2018)
Кадикова О. І. - Внесок поліморфного локусу G-308A гена фактора некрозу пухлин-α у розвиток ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця (2018)
Караванська І. Л. - Виявлення та тактика ведення пацієнтів із Steal-синдромом, Биковська Л. Ю., Мірошниченко А. Ю., Ображей Н. С., Кирій Г. Д. (2018)
Карачинова В. А. - Стан ліпідного обміну в пацієнтів з віковими особливостями перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику, Стойкевич М. В. (2018)
Колесник Т. В. - Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку та індексу маси тіла, Надюк А. В., Косова Г. А. (2018)
Кушніренко І. В. - Характеристика проявів гастроезофагеального рефлюксу у хворих із передраковими змінами слизової оболонки шлунка, Сімонова О. В., Петішко О. П. (2018)
Лазаренко О. М. - Важливість визначення товщини інтима-медіа для первинної профілактики серцево-судинних подій, Кузьміна Г. П. (2018)
Лукашевич І. В. - Деякі гендерні особливості перебігу стабільної стенокардії напруги (2018)
Лукашевич І. В. - Вплив ω-3-поліненасичених жирних кислот на показники ліпідограми в пацієнтів з метаболічним синдромом (2018)
Маргітіч С. В. - Практика визначення антигліагінових антитіл при глютензалежних захворюваннях, Максаков Д. М., Гавва О. А., Філіпова Є. В., Карп А. С. (2018)
Маргітіч С. В. - Ефективність застосування антилейкотрієнових препаратів у терапії алергічних захворювань, Максаков Д. М., Гавва О. А., Філіпова Є. В., Караванська І. Л., Карп К. С. (2018)
Митрохіна О. С. - Стан щитоподібної залози у хворих із серцево-судинною патологією та порушенням функції нирок при первинному зверненні за стаціонарною допомогою у віковому та гендерному аспекті (2018)
Михайловська Н. С. - Взаємозв’язок рівня васкулоендотеліального фактора росту зі станом мінеральної щільності кісткової тканини в жінок, хворих на ішемічну хворобу серця, залежно від індексу маси тіла, Стецюк І. О. (2018)
Мікулець Л. В. - Синдром обструктивного апное сну і ревматоїдний артрит (2018)
Молодан В. И. - Влияние розувастатина на функцию эндотелия у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением, Визир М. А., Голенко Т. Н., Ярмыш Н. В. (2018)
Мосійчук Л. М. - Визначення метаболітів оксиду азоту та жовчних кислот у шлунковому вмісті в пацієнтів з передраковими станами шлунка, Бабій С. О., Карачинова В. А. (2018)
Мосійчук Л. М. - Диференціація метапластичного та запального фенотипів хронічного атрофічного гастриту, Ошмянська Н. Ю., Сімонова О. В. (2018)
Мошенець К. І. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу залежно від глікемічного контролю, Перцева Н. О. (2018)
Несен А. А. - Применение фиксированной трехкомпонентной комбинированной гипотензивной терапии у больных высокого кардиоваскулярного риска, Шкапо В. Л., Валентинова И. А. (2018)
Новаківський В. В. - Вплив застосування вітаміну Д на рівень гемоглобіну та дозу тривалого активатора рецепторів еритропоетину в пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються методом гемодіафільтрації, Степанова Н. М. (2018)
Орєхова О. В. - Ризик професійної патології при видобуванні корисних копалин (2018)
Павленко О. І. - Захворюваність на професійну пилову патологію легень у працівників сучасного металургійного виробництва (2018)
Перцева Н. О. - Фактори ендотеліальної функції як маркери прогресування діабетичної хвороби нирок, Чуб Д. І. (2018)
Пролом Н. В. - Тонус езофагогастродуоденальної зони в пацієнтів з анатомічною неоднорідністю термінального відділу стравоходу, Тарабаров С. О., Галінський О. О., Руденко А. І. (2018)
Радомська Т. Ю. - Значення рівня аланінамінотрансферази в ранній діагностиці захворювань печінки в амбулаторних пацієнтів (2018)
Радомська Т. Ю. - Оцінка ефективності застосування неокарділу для лікування метаболічної кардіоміопатії в жінок (2018)
Родіонова В. В. - Зміни артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом під впливом лікування, Хмель О. С. (2018)
Рубцов Р. В. - Оцінка характеру запальних процесів за показниками індексів запалення у працівників гірничорудної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ковальчук Т. А., Базовкін П. С. (2018)
Рубцов Р. В. - Оцінка ступеня інтоксикації за показниками індексів інтоксикації у працівників гірничорудної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ковальчук Т. А., Базовкін П. С. (2018)
Семенов В. В. - Якість виконання рекомендацій з лікування артеріальної гіпертензії в пацієнтів із хронічною хворобою нирок, Ященко Т. Д., Мала М. Р., Гула В. А. (2018)
Степанов Ю. М. - Характеристика ендоскопічної картини товстої кишки у хворих на неспецифічний виразковий коліт залежно від гендерних і вікових особливостей, Сімонова О. В. (2018)
Степанов Ю. М. - Мікроструктурні особливості розподілу ліпідних крапель у хворих на ХГС та ЖХП, Ошмянська Н. Ю. (2018)
Степанова Н. М. - Вплив стану мікробіоценозу сечостатевої системи жінок на формування рецидивуючого перебігу пієлонефриту, Лебідь Л. О. (2018)
Стойкевич М. В. - Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику, Недзвецька Н. В., Псарьова І. В., Слободенюк М. В. (2018)
Тарасенко Т. М. - Кореляція рівня С-реактивного білка та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гонартрит (2018)
Татарчук О. М. - Стан мікробіоценозу у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК) залежно від віку та статі, Недзвецька Н. В. (2018)
Татарчук О. М. - Особливості стану основних показників імунітету у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Ягмур В. Б., Меланіч C. Л. (2018)
Тищенко І. В. - Остеопороз: погляд на проблему очима пацієнтів, Бондарева О. О., Крайняк Т. Л., Романенко О. В., Дольник М. Ю. (2018)
Фролова Є. О. - Гендерні та вікові особливості бактеріального спектра сечі та чутливості до антибактеріальних препаратів у хворих на хронічний пієлонефрит, Козачук М. А., Шпірко Д. Д. (2018)
Ханюков О. О. - Предиктори розвитку та рецидиву тромбоемболії легеневої артерії, Сапожниченко Л. В., Андрющенко А. С. (2018)
Чалий М. В. - Гемодинамічні аспекти печінкової та позапечінкової форм портальної гіпертензії, Скирда І. Ю. (2018)
Чорномидз А. В. - Значення ендотеліну-1 у діагностиці та прогнозуванні перебігу гострого панкреатиту (2018)
Шапаренко О. В. - Зміни вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням, Кравчун П. Г. (2018)
Шохова М. О. - Ризик дисліпідемії в працівників підземного видобування залізної руди, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2018)
Kushnir Yu. - Risk factors in patients with atrial fibrillation and coronary heart disease, Kolesnyk K., Tolkachova K., Mukhina V., Demkova N. (2018)
Mikulets L. V. - Statin therapy for the prevention of cardiovascular diseases in patients with rheumatoid arthritis (2018)
Nesen A. O. - The combination of gastroesophageal reflux disease with coronary artery disease: a non-invasive method of diagnosis, Izmailova O. V. (2018)
Razumnyi R. - Etiology of community-acquired pneumonia in combination with hepatic steatosis (2018)
Витвицкая Е. В. - Рекомендации по выбору рациональных энергоэффективных планировочных решений застройки городов Украины (2018)
Nikitenko О. - Geometry of the tracery of the gothic windows, Karsznia К., Kalinin A. (2018)
Заволока М. В. - Усиление железобетонных конструкций внешним армированием композитными материалами, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2018)
Zavrak N. V. - Calculation of non-homogeneous anisotropic rectangular plates with arbitrary fixation on the conturре, Semchuk P. P. (2018)
Klymenko I. V. - Еxperimental-statistical modeling of the work stone pills damaged in the operation process, Dovgan A. D., Grynyova I. I. (2018)
Ковальчук С. Б. - Інтегральні та диференціальні співвідношення для внутрішніх силових факторів при згині бруса з криволінійною плоскою віссю довільної форми, Горик О. В. (2018)
Костюк А. И. - Результаты экспериментальных исследований работы комбинированного стыка стеновых панелей под воздействием вертикальной сжимающей нагрузки, Ковтуненко Д. О., Ковтуненко А. В. (2018)
Кравченко С. А. - Мікротріщиноутворення та коефіцієнт інтенсивності напружень керамзитобетону на багатокомпонентному в’яжучому, Постернак О. О. (2018)
Купченко Ю. В. - Учет действительной работы центрально-сжатых стальных стержней при расчете на устойчивость, Сингаевский П. М. (2018)
Махінько Н. О. - Розрахунок ємностей з плоским днищем, як оболонок обертання змінної жорсткості (2018)
Singayevsky P. M. - Influence of snow loading character on optimal lattice`s geometric shape of the combined arch system, Kupchenko Y. V., Chuchmay S. M. (2018)
Barabash I. V. - Effect of basalt fiber on the viability of sand concrete mixtures, Kroviakov S. O., Vorokhaev A. I. (2018)
Довгань И. В. - Иерархические модели структурообразования в высоконаполненных строительных композитах, Колесников А. В., Семенова С. В., Шарыгин В. Н. (2018)
Керш В. Я. - Статистические характеристики структуры энергосберегающих композитов, Колесников А. В., Гедулян С. И. (2018)
Lyashenko T. V. - Decorative concrete with hybrid glass fibre: design and first results of the experiment, Dovgan A. D., Dovgan P. M. (2018)
Пушкарьова К. К. - Оптимізація складу та структури легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою, Каверин К. О. (2018)
Шилович Я. І. - Експериментальне визначення краєвого кута змочування наномодифікованої керамічної глазурі, Панов Є. М. (2018)
Блажко А. П. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Сарата для систем краплинного зрошення (2018)
Воинов А. П. - О двух сопряженных вопросах развития энергетики Украины, Димитрова Ж. В. (2018)
Савченко Н. А. - Система симметрирования режимов работы трехфазной четырехпроводной электрической сети административного здания с кинетическим энергонакопителем, Третьяк А. В., Шевченко С. Ю. (2018)
Хоружий В. П. - Аналіз стану поверхневих водних джерел в басейні річок Дніпро і Дністер та шляхи вирішення проблеми забезпечення населення доброякісною водою, Василюк А. В., Недашковський І. П. (2018)
Шевченко Л. Ф. - Исследование работы одноконтурных систем солнечного горячего водоснабжения, Семёнов С. В. (2018)
Halushko V. - Erecting constructions of complex configuration with using of pneumatic formwork, Kolomiychuk V. (2018)
Meneiliuk A. I. - Multi-criteria analysis of lightweight monolithic overlappings, Meneiliuk I. O., Kolotylo T., Rohozhynskaya A. (2018)
Faizulyna O. A. - Modern of calendar plans technique composition for construction of building complex, Bespalova A. V., Dashkovskaya O. P., Knush A. I. (2018)
Мартиненко В. В. - 90 років ПАТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного”, Примаченко В. В., Казначеєва Н. М. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование влияния вида и количества добавки оксида хрома на свойства корундохромоксидцирконийсиликатных огнеупоров, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Мишнева Ю. Е., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А. (2017)
Мартыненко В. В. - Специальные вибролитые муллитокремнеземистые огнеупоры с заданными свойствами для стекловаренных печей, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2017)
Борисенко О. М. - Дослідження впливу кількості етилсилікату, золю на його основі та фенолформальдегідної смоли на міцнісні властивості невипалених магнезільно-вуглецевих вогнетривів, Логвінков С. М. (2017)
Саввова О. В. - Дослідження фазових перетворень та особливостей кристалізації муліто-кордієритових матеріалів в залежності від умов їх термічної обробки, Логвінков С. М., Бабіч О. В., Кураш Л. С. (2017)
Шулик И. Г. - Исследование влияния вида и количества добавки новых активных глиноземов на свойства изделий из низкоцементной корундовой хромсодержащей бетонной массы, Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Белик Л. В. (2017)
Мартыненко В. В. - Влияние соотношения между высокоглиноземистым цементом и дисперсным нормальным электроплавленым корундом на свойства муллитокорундовой бетонной смеси и образцов из нее, Примаченко В. В., Бабкина Л. А., Савина Л. К., Щербак Л. М., Тинигин А. С. (2017)
Примаченко В. В. - Исследование прессуемости низкоцементной корундовой бетонной массы с добавкой оксида хрома в зависимости от влажности и давления прессования, Шулик И. Г., Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Белик Л. В. (2017)
Шишковский Д. А. - Исследование количества и состава стеклофазы химическим методом анализа в образцах диоксидциркониевой набивной массы на фосфатной связке после термообработки в диапазоне температур 800-2200 °С, Примаченко В. В. (2017)
Гамова О. А. - Отработанные кобальтсодержащие катализаторы в ресурсосберегающей технологии огнеупорных цементов, Левадная С. В., Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Авдеева Е. П., Костыркин О. В. (2017)
Луцюк І. В. - Дослідження впливу виду вапна на властивості композиційного в'яжучого за різних умов тверднення, Якимечко Я. Б., Чеканський Б. Б. (2017)
Саенко С. Ю. - Упрочнение калий-магний-фосфатного цемента путем введения добавок волластонита и шлаков металлургических комбинатов, Шкуропатенко В. А., Тарасов Р. В., Улыбкина Е. А., Литвиненко Л. М., Миронова А. Г., Колодий И. В. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование влияния времени выдержки на реологические свойства глиноземистых шликеров с диспергирующей и упрочняющей добавками и свойства изготовленных из них образцов корундовой керамики, Примаченко В. В., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Мишнева Ю. Е., Карякина Э. Л. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование новых видов глиноземов с целью их использования для изготовления высокоогнеупорной особоплотной корундовой керамики методом шликерного литья, Примаченко В. В., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Мишнева Ю. Е., Карякина Э. Л. (2017)
Пітак Я. М. - Будова системи SrO—TiO2—SiO2 і значення її в технології технічної кераміки, Лісачук Г. В., Кривобок Р. В., Пітак О. Я., Чиркіна М. А., Гребенюк А. П., Карпутін Б. А. (2017)
Чефранов Е. В. - Влияние способа получения радиопрозрачной керамики на основе системы SrO—BaO—Al2O3—SiO2 на ее свойства, Федоренко Е. Ю., Кривобок Р. В., Лисачук Г. В., Гусарова И. А. (2017)
Федоренко О. Ю. - Технічна кераміка із заданими електрофізичними властивостями на основі системи ZnO—SrO—Al2O3—SiO2, Лісачук Г. В., Приткіна М. С., Кривобок Р. В., Гусарова І. О. (2017)
Лісюткіна М. Ю. - Тіаліто- та муліто-тіалітовмісна кераміка в системі MgO—SiO2—Al2O3—TiO2 на основі вітчизняної сировини, Рищенко М. І., Федоренко О. Ю., Дайнеко К. Б., Шевцов О. В. (2017)
Чайка М. А. - Синтез оптичних керамік Me2+,Cr4+:YAG для пасивних модуляторів добротності, Дорошенко А. Г., Пархоменко С. В., Чорноморець К. Г., Матейченко П. В., Явецький Р. П. (2017)
Федоренко Д. О. - Керамоматричні композиційні матеріали для виготовлення алмазно-абразивного інструменту, Федорович В. О., Федоренко О. Ю., Дайнеко К. Б. (2017)
Беляева Л. В. - Разработка ПАО "УкрНИИО имени А. С. Бережного” технических условий и изменений к ТУ на огнеупоры в 2016 году, Костырко И. Ю., Пахомова Т. Ф. (2017)
Бондаренко Е. А. - Внешний контроль качества работы химико-аналитических подразделений огнеупорных предприятий в 2016 году, Варганов В. В., Кончинко Н. Н. (2017)
Реферати статей (2017)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2017)
Вихідні дані (2017)
Borysenko A. S. - Regionalistic approach to shopping malls’ integration into urban environment – the premises and possibilities (2018)
Вахніченко О. В. - Атріумний простір як спосіб ревіталізації міського середовища (2018)
Веприцька К. Д. - До питання про валоризацію ансамблей генуезьких фортець на території Кримського півострова (2018)
Вигдорович О. В. - Епоха масової забудови як важливий і суперечливий період історії вітчизняного містобудування (2018)
Волошин О. В. - Систематизація та формування бази знань для вивчення архітектури авангарду 20-30-хх років ХХ століття. Поняття: стиль, типологія, технологія (2018)
Гелла Е. И. - Библиотека в комплексе Харьковского университета в первой трети XIX века. Архитектурно-исторический аспект, Качемцева Л. В., Рыжевцева Л. А. (2018)
Демина Г. А. - Метод социальной адаптации пенитенциарных сооружений к условиям городской среды, Хорошенко В. Д. (2018)
Діденко К. В. - Соціальна політика та житлове будівництво у Харкові у 1920-30-х рр. (2018)
Дубіна Н. Г. - Європейський досвід інноваційних підходів у формуванні об'єктів ландшафтної архітектури, Ладигіна І. В. (2018)
Дубинський В. П. - Новітні тенденції формування візуально-комунікаційного середовища сучасного міста, Несен А. А. (2018)
Дубинський В. П. - Ергономічний аспект формування архітектурного партеру, Скоробогатько О. В. (2018)
Ладигіна І. В. - Європейський досвід формування сталих сельбищних утворень (на прикладі Швеції), Дубіна Н. Г. (2018)
Маляревская А. А. - К вопросу исследования планировочной структуры Бельского городища (2018)
Нестеренко В. В. - Фактори що впливають на формування рівня комфортності життєдіяльності студентів з інвалідністю в університетах (2018)
Мещеряков В. М. - Фрагмент відтворення Одеського кафедрального спасо-преображенського собору – металеві конструкції шпиля дзвіниці (2018)
Мещерякова О. М. - До питання функціонально-планувальної організації осередків рекреації для молоді (2018)
Найденко О. О. - Инновационные технологии в архитектуре ритуальных объектов, Божинский Б. И. (2018)
Панкеєва А. М. - Дослідження формування харківської агломерації (2018)
Родик Я. С. - Перспективы формирования архитектурной среды медико-социальных учреждений для людей преклонного возраста, Cкороходова А. В. (2018)
Тесленко В. А. - Новейшие тенденции технологий переработки и использования вторсырья в строительстве, Асланова О. Д. (2018)
Тимохіна Ю. І. - Розвиток об'ємно-планувальних рішеннь аеропортів, Чечельницька К. С. (2018)
Успенский М. С. - Стратегия оценки качества средств архитектурного моделирования (2018)
Хорошенко В. Д. - Энергосберегающие технологии в архитектуре жилых зданий Украины, Демина Г. А. (2018)
Меерович М. Г. - Начальный этап хрущевской жилищной реформы в Украине (на примере жилого района Черемушки, г. Одесса), Антоненко Н. В. (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Корозія - основний чинник, що веде до руйнації мереж водовідведення, Костюк Т. О., Вороненко В. О. (2018)
Бильченко А. В. - Проблема долговечности железобетонных конструкцій, Кислов А. Г., Синьковская Е. В. (2018)
Ковальов В. В. - Організація модернізації транспортно-дорожньої інфраструктури при комплексній реконструкції міської забудови (2018)
Рюмин В. В. - Моделирование работы крестовых связей в системе каркаса производственного здания, Солодовник Ю. Ю., Куприянова А. А. (2018)
Самородов А. В. - Методика назначения модуля деформации грунтов основания крупноразмерных плитных и свайно-плитных фундаментов (2018)
Табачников С. В. - До питання математичного моделювання роботи бурових паль з урахуванням довантажувальних сил тертя, що діють по бічний поверхні, Найдьонова В. Є. (2018)
Шинкевич О. С. - Енергоефективні силікатні композити підвищеної тріщиностійкості, Бондаренко Г. Г., Чеський Ю. В., Койчев О. О., Олійник Т. П. (2018)
Бондаренко О. П. - Структуроутворення шлакопортландцементних в’яжучих систем, модифікованих лужними сполуками та пластифікуючими добавками різних типів, Павлюк В. В. (2018)
Вандоловський С. С. - Особливості визначення структури бетонної матриці сталефібробетону, Костюк Т. О., Плахотнікова І. А. (2018)
Гоц В. І. - Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою, Пальчик П. П., Амеліна Н. О., Бердник О. Ю. (2018)
Кабусь О. В. - Проблеми збереження рухливості товарної бетонної суміші під час транспортування, Буцька Л. М. (2018)
Плахотніков К. В. - Адсорбційні властивості алюмосилікатних мікросфер у цементному композиті, Деденьова О. Б., Бондаренко О. І. (2018)
Балера М. Д. - Аналіз аеродинамічних характеристик при русі по розгінній трубці струминного млина, Гордієнко А. Т., Касай С. О. (2018)
Іванов А. М. - Удосконалення установки для приготування пиловугільного палива, Дорофеєв Д. О. (2018)
Фідровська Н. М. - Розрахунок динамічних навантажень в механізмі підйому вантажу крана мостового типу, Ломакін А. О., Близень В. В. (2018)
Шатохин В. М. - К динамике роторной резонансной шаровой мельницы с одним шаром и двумя степенями свободы, Деревянко Н. И., Гранько Б. Ф., Клименко М. В. (2018)
Болотских Н. Н. - Использование тепловых пушек для локального обогрева в строительстве (2018)
Болотских Н. Н. - Основы выбора и расчета систем инфракрасного обогрева помещений (2018)
Тарадай А. М. - Модернизация системы отопления многоэтажного жилого дома в г. Чугуеве Харьковской области, Бугай В. С., Шахненко Е. Д., Фомич С. В. (2018)
Пилиграмм С. С. - Пути снижения влияния осадков сточных вод очистных сооружений города Харькова на экологическое состояние бассейна реки Северский Донец, Эпоян С. М., Смирнова Г. Н., Сорокина В. Е., Исакиева О. Г. (2018)
Проскурнин О. А. - Нормирование фармацевтических веществ в коммунальных сточных водах, поступающих в водные объекты, Ермакович И. А., Березенко Е. С., Кирпичова И. В. (2018)
Скочко С. А. - Дослідження біоценозу активного мулу на очисних спорудах, Нестеренко О. В., Самохвалова А. І. (2018)
Сізова Н. Д. - Автоматизована інформаційна система спеціалізованої електронної бібліотеки, Колодочка С. О. (2018)
Сизова Н. Д. - Исследование сейсмостойкости информационно – управлящих систем, Гурьев Н. В., Кравченко Н. И. (2018)
Бородін Д. Ю. - Необхідність використання додатків у системах автоматизованого проектування, Семенова-Куліш В. В., Герасименко В. В. (2018)
Доброходова О. В. - Методологические основы создания ГИС для организации территориального обслуживания населения, Токарев М. М., Чубукин Р. Ю., Торубалко О. В., Нестеренко С. Г. (2018)
Солодовник Г. В. - Оптимізаційна модель формування портфелю цінних паперів, Палагута В. В. (2018)
Гаджиєв Е. Н. - Підвищення екологічної безпеки при виробництві теплоізоляційних матеріалів шляхом знижння викидів забруднюючих речовин з використанням дисперсійного аналізу пилу (2018)
Сопов В. П. - Вплив хімічних добавок на реологічні властивості багатокомпонентних бетонних сумішей, Долгий В. П. (2018)
Колесников В. Е. - Живопись Пита Мондриана и основание композиционных принципов современного движения (2018)
Полищук А. А. - Принципы и приемы планировочной и пространственной организации дворцов культуры 50-60-х гг. ХХ в. г. Донецка периода неоклассицизма (социалистического реализма) (2018)
Головко А. М. - Роль Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів у забезпеченні епізоотичного благополуччя України, Напненко О. О., Ющенко А. Ю., Прискока В. А. (2018)
Акименко Л. І. - Значення фітокомпонента в середовищі культивування для продуцентів нових синбіотичних препаратів, Гордієнко О. І., Тиндик В. С., Мандзя І. М. (2018)
Білойван О. В. - Розробка позитивних ПЛР-контролів для виявлення плазмід Bacillus anthracis pXO1 та pXO2, Стегній Б. Т., Солодянкін О. С., Герілович А. П. (2018)
Борисовец Д. С. - Исследование ростовых питательных сред неинфицированных культур клеток и обоснование состава препаратов на основе продуктов их метаболизма, Зуйкевич Т. А., Костюк Н. И., Стрельченя И. И., Ткалич Е. С., Красочко П. А. (2018)
Бузун А. І. - Розробка інактивованої комбінованої вакцини проти цирковірусної інфекції, репродуктивно-респіраторного синдрому та гемолітичного пастерельозу свиней, Стегній Б. Т., Кольчик О. В., Коровін І. В. (2018)
Василькова В. П. - "Вирококцид” – новый комплексный антипаразитарный препарат, Щемелева Н. Ю. (2018)
Виговська Л. М. - Вивчення біологічних властивостей епізоотичних штамів Salmonella spp (2018)
Гордієнко О. І. - Використання високодисперсного кремнезему А-300 при сублімації мікроорганізмів (2018)
Гридіна Т. Л. - Молекулярний дизайн та спрямований синтез нових сполук з противірусною активністю по відношенню до вірусу грипу птахів, Федчук А. С., Шитикова Л. І., Кузьмін В. Є., Артеменко А. Г., Басок С. С., Грузевський О. А. (2018)
Гужвинська С. О. - Біологічні властивості лактобактерій та біфідобактерій, Палій А. П. (2018)
Іщенко Л. М. - Використання молекулярно-генетичних методів дослідження для контролю якості та безпеки продукції агропромислового комплексу, Андреєв І. В., Плотніцька А. В., Шинкаренко Л. М., Калакайло Л. І., Колесникова Т. П., Ушкалов В. О. (2018)
Касянчук В. В. - Виявлення гена резистентності до метициліну в ізолятах S. aureus, виділених із молока корів, Бергілевич О. М., Лоцкін І. М., Дерябін О. М. (2018)
Коваленко В. Л. - Вивчення антимікробної активності ефірних олій та їх композицій на мікроорганізмах, Гаркавенко В. М., Коваленко П. Л., Пономарьова С. А. (2018)
Коваленко В. Л. - Дослідження противірусного та токсичного впливу дезінфектанту Оргасепт на культурах клітин СНЕВ, ПТП, Гаркавенко В. М., Пономаренко Г. В., Ігнатьєва Т. М., Балацький Ю. О., Зоценко І. А. (2018)
Красочко П. А. - Продукты пчеловодства в кормлении телят, Красочко И. А., Высочина Е. С. (2018)
Красочко П. А. - Минимальная ингибирующая и бактерицидная концентрации аспарагиновой кислоты по отношению к микрофлоре, выделенной при эндометритах у коров, Снитко Т. В. (2018)
Красочко П. А. - Антагонистическая активность микрофлоры, выделенной при эндометритах у коров к пробиотикам "Лактимет” и "Бацинил”, Снитко Т. В. (2018)
Кучинский М. П. - Изучение безопасности нового инъекционного ветеринарного препарата на основе макроэлементов, Сонов А. А. (2018)
Напненко О. О. - Антигенна активність асоційованих вакцин проти вірусних респіраторних хвороб великої рогатої худоби, Кучерявенко В. В., Кучерявенко Р. О. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Дослідження біоцидних властивостей вітчизняного препарату "Дезсан”, Березовський А. В., Петров Р. В., Фотін А. І. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Визначення дезінвазійної ефективності препарату "Дезсан” щодо еймерій птиці, Нагорна Л. В., Фотін О. В., Проскуріна І. В. (2018)
Новикова О. Н. - Определение уровня поствакцинальных антител к лейкотоксину Мannheimia haemolytica у морских свинок в тест-системе ИФА, Ломако Ю. В., Белянко Д. Л. (2018)
Оробченко О. Л. - Клінічні показники крові добових курчат за умов трансоваріальної дії нанокомпозиту металів (Ag, Cu, Fe, MnО2) у порівнянні з солями металів, Романько М. Є, Куцан О. Т. (2018)
Пінчук Н. Г. - Вивчення чутливості ізолятів Erysipelothrix rhusiopathiae до антибактеріальних препаратів методом розведень в агарі, Чумаченко В. В. (2018)
Поляков И. - Новые принципы и возможности в создании иммунобиологических препаратов для профилактики и лечения болезней животных, Иванова Л. (2018)
Пустовіт Н. А. - Електронно-мікроскопічне дослідження ізолятів Campylobacter виділених з продуктів птахівництва, Пінчук Н. Г., Кудрявченко О. П. (2018)
Рацький М. І. - Гематологічний профіль корів різного рівня продуктивності та їх телят, за дії ліпосомального препарату (2018)
Романенко О. А. - Серологічний метод контролю якості інактивованих вакцин проти сказу тварин (2018)
Рубленко І. О. - Визначення стабільності біологічних властивостей вакцинного штаму Bac. anthracis UA–07 у виробничих умовах, Скрипник В. Г., Пінчук Н. Г., Пустовіт Н. А., Рубленко Н. М. (2018)
Рубленко Н. М. - Індукція помірних фагів у Salmonella enterica subsp. enterica з використанням Мітоміцину С, Дерябін О. М., Головко А. М. (2018)
Савинова І. В. - Нові біотехнологічні підходи вивчення вірусів телокровних тварин за застосування клітин холоднокровних тварин, Клестова З. С. (2018)
Семко К. Р. - Вивчення термостійкості спороутворюючих штамів мікроорганізмів для використання їх, як біоіндикаторів якості процесу стерилізації, Пінчук Н. Г. (2018)
Сідашова С. О. - Пробіотичний захист слизових корів-донорів як етап біотехнології трансплантації ембріонів, Авдосьєва І. К., Григорашева І. М., Стрижак А. В (2018)
Стегній Б. Т. - Динаміка формування імунної відповіді у курей після щеплення інактивованою бівалентною вакциною проти сальмонельозу птиці, Майборода О. В., Медвідь К. О., Музика Д. В., Рула О. М. (2018)
Стегній Б. Т. - Розробка технології виготовлення вітчизняної вакцини проти інфекційної агалактії овець і кіз, Рула О. М., Музика Д. В., Богач Д. М., Майборода О. В. (2018)
Стегній М. Ю. - Використання кріоконсервування вірусу лейкозу великої рогатої худоби у біотехнології виробництва лейкозного діагностикуму, Стегній Б. Т. (2018)
Тиндик В. С. - Ліофілізовані алотрасплантанти, як засоби підготовки середовищ для культивування мікроорганізмів (2018)
Фотіна Г. А. - Фармако-токсикологічні властивості Abrus precatorius, Тіон М. Т. (2018)
Фотіна Т. І. - Біологічні властивості Pasteurella multocida виділеної при пастерельозно-аскаридіозному мікст захворюванні птиці, Плис В. М. (2018)
Чепурна В. А. - Лейкоцитарний та біохімічнй профіль крові корів, хворих на клінічний мастит, за дії ліпосомального препарату на основі етилтіосульфанілату, Супрович Т. М., Віщур О. І., Коваленко В. Л. (2018)
Чорний М. В. - Використання хелатних комплексів для забезпечення здоров'я та підвищення продуктивності свиней, Cілінська О. І., Щепетільніков Ю. О., Мачула О. С. (2018)
Щербань Е. П. - Оцінка токсичного впливу біопрепарату Актарофіт на медоносних бджіл Apis mellifera l, Довбиш О. Б., Конопольський О. П. (2018)
Данілочкін К. М. - Епізоотичний аналіз захворювання птахів на грип в Україні в 2016-2017 рр, Дрожже Ж. М., Піщанський О. В., Свідерський В. С. (2018)
Дерев’янко С. В. - Удосконалення системи діагностики та специфічної профілактики тешовірусного енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена), Решотько Л. М., Дмитрук О. О., Головко А. М., Кацимон В. В. (2018)
Драгуть С. С. - Епізоотологічні особливості та лабораторна діагностика асоціації інфекційного епідидиміту баранів і хламідійної інфекції, Стегній Б. Т., Болотін В. І., Обуховська О. В., Куценко В. А., Близнецов О. Г., Марченко Н. В., Рамазанова Т. П., Райко Д. Ю. (2018)
Каменская Т. Н. - Антимикробная активность и влияние средства дезинфицирующего "Пермокс” на продукты убоя животных при его применении в максимально- используемых концентрациях, Лукьянчик С. А., Хендогина О. В., Кривенок Л. Л. (2018)
Кісіль Д. О. - Вплив препарату "Кобацин” на продуктивні показники бджолиних сімей (2018)
Клестова З. С. - Роль і місце вакцин у системі профілактики та боротьби з ящуром, Головко А. М. (2018)
Кольчик О. В. - Розповсюдження асоційованих інфекцій свиней у господарствах України (2018)
Корнієнко Л. Є. - Антибіотикорезистентність збудників стрептококозу поросят і телят, Царенко Т. М., Білик С. А., Савченюк М. О. (2018)
Кухтин М. Д. - Дослідження мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив” для санітарної обробки обладнання м’ясопереробних підприємств, Перкій Ю. Б., Салата В. З., Горюк Ю. В. (2018)
Ломако Ю. В. - Влияние вакцины для профилактики колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза, протеоза крупного рогатого скота на иммуннитет телят до двух месячного возраста, Новикова О. Н., Зубовская И. В., Белянко Д. Л., Дадашко С. В. (2018)
Мягка К. С. - Аналіз виконання плану щорічного державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів і забруднювачів у меді, Ткачук С. А. (2018)
Палій А. П. - Розробка режиму дезінфекції спеціалізованих транспортних засобів м’ясопереробних підприємств, Родіонова К. О. (2018)
Поліщук І. В. - Роль і місце вакцин проти лістеріозу у системі забезпечення благополуччя тварин, Пінчук Н. Г. (2018)
Стегній Б. Т. - Поширення збудників клостридіозу птиці в Україні за 2013 – 2017 рр, Бережна Н. В., Майборода О. В., Музика Д. В., Рула О. М. (2018)
Стегній Б. Т. - Ефективність вакцинопрофілактики економічно значимих бактеріальних захворювань великої рогатої худоби, Гадзевич Д. В., Гадзевич О. В., Алімов С. С. (2018)
Блоцька О. Ф. - Стандартизація засобів серологічної діагностики ензоотичного лейкозу великої рогатої худоби, Головко А. М., Родіна Я. А. (2018)
Гаврасьєва Н. В. - Вимоги вітчизняних та ес нормативних документів до роботи з перещеплюваною культурою клітин при проведенні процедури депонування, Кузьмич Г. С. (2018)
Андрійчук О. М. - Необхідність впровадження навчальних дисциплін з біобезпеки та біозахисту в освітніх програмах біологів у вищій школі, Коротєєва Г. В., Будзанівська І. Г. (2018)
Гайдей О. С. - Харчові алергени. Актуальність і проблеми в Україні, Гаркавенко Т. О., Піщанський О. В. (2018)
Задорожна В. І. - Питання біоетики і біобезпеки в проблемі біотехнологій і використання вакцин для профілактики інфекційних хвороб людини, Винник Н. П. (2018)
Клестова З. С. - Ящур - як фактор ризику для сучасного тваринництва (2018)
Пінчук Н. Г. - Світовий досвід використання аутогенних вакцин для профілактики бактеріальних хвороб тварин та проблеми їх застосування в Україні, Головко А. М., Зубчук Р. О. (2018)
Прискока В. А. - Африканська чума свиней – п’ять років боротьби, Свідерський В. С., Марущак Л. В., Сковпень В. М., Даценко Р. А., Скороход С. В., Мороз О. А., Гаркавенко В. М. (2018)
Стегній Б. Т. - Виділення високопатогенного вірусу грипу птиці підтипу H5N8 від диких птахів в Україні, Музика Д. В., Піщанський О. В., Рула О. М., Ткаченко С. В., Герілович А. П. (2018)
Makalatia Kh. - Activity of bacteriophages to multiply resistant strains of salmonella and their various serotypes, Kakabadze E., Bakuradze N., Grdzelishvili N., Natroshvili G., Kusradze I., Goderdzishvili M., Sedrakyan A., Arakelova K., Mkrtchyan M., Macharashvili N., Papiashvili E., Lavigne R., Lee D., Coffey A., De Vos D., Pirnay J-P, Chanishvili N. (2018)
Mandzja І. M. - Optimization of Avibacterium paragallinarum molecular diagnostic, Voita O. S. (2018)
Барицька О. А. - Педагогічне керівництво організацією позакласної музично-виховної роботи в контексті поліхудожнього виховання підлітків (2018)
Бєлікова В. В. - Музична інтерпретація як фактор розвитку творчого потенціалу особистості (2018)
Бучківська Г. В. - З досвіду художньо-трудової підготовки майбутніх учителів початкових класів у галузі народного декоративно-ужиткового мистецтва (2018)
Вознюк О. В. - Орхестичне виховання як музично-театралізована діяльність: пошук універсального засобу розвитку дітей та молоді, Маловицька Л. Ф. (2018)
Воронова Н. С. - Проектування моделей культурологічної освіти в контексті системного підходу (2018)
Гордаш А. М. - Когнітивні чинники становлення художньої майстерності фахівців галузі мистецтва (2018)
Грозан С. В. - Базові компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Журавльова Н. І. - Фортепіанний ансамбль як засіб розвитку творчої самостійності студентів факультету мистецтв, Каленик І. В. (2018)
Ілініцька Н. С. - Специфіка поняття "диференціація" у музично-педагогічних вищих навчальних закладах (2018)
Ковбасюк А. М. - Український пісенно-фольклорний вимір професійних традицій в музичному житті Львова кінця ХІХ–ХХ століть (2018)
Михаськова М. А. - Застосування інтерактивних методів ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Орєхова В. В. - Холістичний підхід у контексті методологічного аналізу професійної підготовки майбутніх учителів мистецтва (2018)
Псарьова Л. В. - Умови формування мотивації навчання гри на фортепіано в школярів, Леськів В. О. (2018)
Туровська Н. А. - Концертно-філармонічна діяльність в контексті музичного просвітництва студентів (2018)
Чжоу Геян - Досвід художньої комунікації у професійній діяльності вчителя музики (2018)
Шоробура І. М. - Формування етнокультурного виховного середовища для творчої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва, Врода Л. А. (2018)
Щербініна О. М. - Дитячий фортепіанний цикл як творча лабораторія з розвитку художньо-образних уявлень музиканта (2018)
Яківчук Г. В. - Інноваційні підходи до музично-інструментальної підготовки студентів мистецьких закладів у класі гри на бандурі (2018)
Генкал С. И. - Морфологическая изменчивость в популяциях некоторых видов рода Thalassiosira Cl. (Bacillariophyta) урбанизированных водоемов Украины, Щербак В. И., Кравцова О. В. (2018)
Миничева Г. Г. - Оценка реакции альгосообществ черноморских экосистем на воздействие климатических факторов, Большаков В. Н., Калашник Е. С., Зотов А. Б., Маринец А. В. (2018)
Мокросноп В. М. - Продуцирование запасного полисахарида парамилона микроводорослью Euglena gracilis Klebs (Euglena, Euglenophyceae) (2018)
Капустин Д. А. - Чек-лист эвгленовых водорослей (Euglenophyceae) водоемов Индонезии, Капустина Н. В. (2018)
Герасимюк В. П. - Микроскопические водоросли лиманов Северо-Западного Причерноморья (Украина) (2018)
Амирлатифи Х. С. - Реакция цианобактерии Calothrix sp. ISC 65 из загрязненных нефтью регионов на комплексное воздействие солености, дефицита углерода и низкой освещенности, Шокрави Ш., Сатей А., Гольсефиди М. А., Махмудджанло М. (2018)
Смит Т. - Получение биоэтанола из морской водоросли Enteromrpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh (Chlorophyta), Смит Дж. (2018)
Зотов А. Б. - Унификация расчета объема клеток микроводорослей Черного моря в соответствии со стандартом ЕС (2018)
Zvarych A. - The experience of Ukrainian counteraction to the negative information and psychological influence of the Russian Federation (2018)
Деменко М. П. - Пропозиції щодо визначення поняття бойової готовності військових частин (підрозділів) зенітних ракетних військ та військ протиповітряної оборони Сухопутних військ для оцінки її впливу на ефективність бойових дій, Кулешов О. В., Петренко О. С. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Оцінювання результатів оборонного планування в Збройних Силах України (2018)
Семененко О. М. - Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Масловський C. C., Бердочник А. Д. (2018)
Воробйов Є. С. - Використання кліткових автоматів у методі ранжування варіантів маршруту польоту ударних літаків для ураження наземних цілей (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Підвищення ефективності оптимально розподіленої структури пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату в умовах дестабілізуючих впливів (2018)
Альошин Г. В. - Ефективність лазерних інформаційно-вимірювальних систем, Коломійцев О. В., Посохов В. В., Клівець С. І. (2018)
Кондрат В. В. - Аналіз оптико-електронних засобів розвідки та напрямки їх удосконалення з метою підвищення ефективності бойового застосування ОВТ, Костенко О. І., Корнієнко О. В. (2018)
Лєбєдєв В. О. - Удосконалення моделі множинної взаємодії угрупування військової техніки повітряної радіонавігаційної служби в умовах випромінювання мережі мобільного зв’язку радіотехнології четвертого покоління у смузі частот 790-862 МГц (2018)
Холодкова А. В. - Розробка методу управління мережевими ресурсами телекомунікаційної мережі на основі багатоагентних систем (2018)
Бурдаєв В. П. - Структура бази знань для вибору алгоритму кластеризації даних (2018)
Лосєв М. Ю. - Методика синтезу пристроїв контролю і тестової діагностики розподілених систем (2018)
Ушакова І. О. - Методика управління вимогами в гнучких методологіях, Макарова Г. В. (2018)
Федько В. В. - Аналіз даних в SQL Server засобами Python (2018)
Хижняк І. А. - Метод ройового інтелекту (штучної бджолиної колонії) тематичного сегментування багатомасштабної послідовності зображень, що отримані з бортової системи оптико-електронного спостереження (2018)
Чередніченко О. Ю. - Дослідження профілів користувачів соціальних мереж, Ткаченко В. В., Вовк М. А., Масихнович О. О. (2018)
Шматко О. В. - Інформаційна технологія відслідковування помилок програмного забезпечення, Мироненко М. І. (2018)
Вандоловський С. С. - Технологія створення сталефібробетону з підвищеною міцністю на розтяг, Костюк Т. О., Рачковський О. В., Плахотнікова І. А. (2018)
Hrubel M. - Oscillation of a sprung part of vehicles with non-conservative specifications of shock absorbers, Nanivskyi R., Sokil M. (2018)
Вишневський О. А. - Нетрадиційний спосіб апроксимації експериментальних залежностей абразивного зношування, Давидов О. С. (2018)
Мартиш М. М. - Аналіз можливості використання термоіндикаторних фарб для оцінки технічного стану електричних з'єднувачів, Бабак Є. В. (2018)
Андрющенко Т. Ю. - Рефлексивне керування партнерськими відносинами при прийнятті рішень поліграфічними підприємствами (2018)
Бережна О. Б. - Вибір стильового оформлення журнальних видань (2018)
Брынза Н. А. - Многофакторная оценка показателей развития ІТ-отрасли в регионах Украины, Гаврилова А. А. (2018)
Євсеєв С. П. - Верифікація методики оцінювання функціональної ефективності передачі банківських інформаційних ресурсів в автоматизованих банківських системах, Корольов Р. В., Комишан А. С., Бонь І. В., Солоненко С. Г., Богульський В. В. (2018)
Барбашин В. В. - Определение расчётной эффективности гражданских средств индивидуальной защиты фильтрующего типа, Дубницкий В. Ю., Фесенко Г. В., Черепнев И. А., Базелюк В. Н., Шпинда Е. М. (2018)
Писарєв А. В. - Аналіз безрідинних способів дезактивації зразків озброєння, військової техніки та військових об’єктів, Радченко І. О., Тузіков С. А., Лазутський А. Ф., Писарєв С. А. (2018)
Климнюк В. Є. - Віртуальна реальність в освітньому процесі (2018)
Глуздань О. П. - Методика оцінювання ефективності застосування підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил) (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Ожоган В. - Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури (2018)
Онатій А. - Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв’язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури (2018)
Кобченко Н. - Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв’язку в структурі простого речення (2018)
Арібжанова І. - Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження (2018)
Ясакова Н. - Актуалізація семантики персональності в поезії Василя Симоненка (2018)
Пикалюк Р. - Модальна організація текстів рекламних слоганів (2018)
Олешко Ю. - Дискурсивні особливості передмови до "Книги о священстві" Іоанна Златоуста (Львів, 1614) (2018)
Кадочнікова О. - Кольороназви в текстах інтернет-видань??для жінок: походження, семантика, функції (2018)
Кирилюк О. - Суспільно-політичні неологізми як віддзеркалення мовної картини воєнного протистояння (2018)
Ренчка І. - Репрезентація лексики економічної сфери у "Словнику української мови" в 11 томах (2018)
Демська О. - Мовні конфлікти з перспективи лінгвоконфліктології (2018)
Дика Л. - Функції українізмів у російськомовних текстах (2018)
Підкуймуха Л. - Мовна стійкість українців у першій половині ХХ століття (за матеріалами книги "Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття") (2018)
Калиновська О. - Метафора в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ століття (2018)
Шитик Л. - Феномен подвійного синтаксичного зв’язку крізь призму функційної граматики. Рецензія на монографію Н. Кобченко "Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови" (Київ : ВД "Освіта України", 2018. – 514 с.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Drogovoz S. M. - The potential of carboxytherapy in diseases of the urogenital system organs, Zelenkova H., Shtroblya A. L., Asadullayeva N. Ya., Ulanova V. A. (2018)
Пропіснова В. В. - Антациди для дітей: клініко-фармацевтичний аналіз фармринку України, Андрєєва О. О. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту та обсягів споживання лікарських засобів для лікування еректильної дисфункції в Україні, Бердник О. Г. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту та показників доступності комбінацій спазмолітичних лікарських засобів, що використовуються в симптоматичній терапії синдрому подразненого кишечника, Закорко Д. В. (2018)
Герасимова О. О. - Аналіз споживання антагоністів Н2-гістамінових рецепторів в Україні та країнах Європи, Яковлєва Л. В., Удовиченко М. М., Шершньова С. С. (2018)
Ткачова О. В. - Оцінка професійної компетенції фармацевтичних працівників з питань реалізації противірусних та імуностимулюючих засобів для лікування ГРВІ у дітей, Горкуша Н. О., Сілаєв А. О. (2018)
Рецензія на довідник "Клінічні дослідження. Терміни та визначення" за загальною редакцією В. М. Коваленка та І. А. Зупанця (2018)
Kabachna I. V. - The study of the analeptic activity of derivatives of sulfur- and nitrogen-containing heterocycles on the model of thiopental narcosis, Drogovoz S. M., Kabachnyy V. I., Serdiukova Yu. Yu. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне вивчення впливу Глюкваміну на електролітний обмін у щурів з нирковою недостатністю, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2018)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація" за 2017 рік (2018)
До 70-річчя доктора фармацевтичних наук, професора Зої Миколаївни Мнушко (2018)
ІІ наукова конференція за міжнародною участю "Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра" (2018)
Smielova N. M. - The assessment of the quality parameters of inulin active pharmaceutical ingredients according to physicochemical characteristics, Yevtifieieva O. A., Gubar S. M. (2018)
Барковська О. Я. - Дослідження організаційних аспектів навчальної та виробничої практик в умовах функціонування системи управління якістю закладів вищої освіти на прикладі Національного фармацевтичного університету, Рогуля О. Ю., Лебединець В. О. (2018)
Стадніченко О. В. - Особливості трансферу технології і масштабування при промисловому освоєнні виробництва ліпосомальних цитостатиків, Краснопольський Ю. М., Ярних Т. Г. (2018)
Ольховська А. Б. - Практичні аспекти використання інноваційних комунікативних технологій у роботі медичних (фармацевтичних) представників та шляхи їх удосконалення (2018)
Півень О. П. - Обґрунтування переліку показників для моделювання інтегральної оцінки якості обслуговування клієнтів в аптеці, Ткаченко І. В., Нессонова М. М. (2018)
Панфілова А. Л. - Аналіз стану розвитку фармацевтичного ринку Азербайджану як важливого об’єкта зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств, Богдан Н. С., Матущак М. Р. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту та показників доступності спазмолітичних лікарських засобів, що застосовуються в Україні при лікуванні функціональних розладів шлунково-кишкового тракту, Закорко Д. В. (2018)
Смєсова В. Л. - Ґенеза економічних уявлень щодо господарчих інтересів від первісної доби до етапу формування світових цивілізацій (2016)
Захарченко Н. В. - Механізм фінансування політичних партій з державного бюджету: світовий досвід та перспективи для України, Швецова А. А. (2016)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні (2016)
Пуларія П. А. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України (2016)
Пільгуй С. С. - Вплив кризових явищ на фінансову стійкість банківської системи України (2016)
Ісаєва Н. І. - Система державного стратегічного планування в республіці Казахстан (2016)
Іванюта В. Ф. - Роль аграрного підприємництва в розвитку сільських територій в контексті євроінтеграції (2016)
Korytko T. Yu. - Estimation of risk of loss of financial firmness by territorial society (2016)
Разумова Г. В. - Аналіз місцевих бюджетів у формуванні фінансових ресурсів регіону (на прикладі м. Дніпропетровськ), Шевчук Ю. Б., Шелегова Н. В. (2016)
Вагонова О. Г. - Експертне обґрунтування шляхів підвищення конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів, Прокопенко В. І. (2016)
Солянік Л. Г. - Фінансова стабілізація підприємств реального сектора економіки: стан, проблеми та механізми забезпечення (2016)
Пілецька С. Т. - Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії забезпечення інноваційної активності авіапідприємства (2016)
Мягких І. М. - Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства (2016)
Баранець Г. В. - Розвиток підходів до оцінки основних засобів логістики в системі управлінського аналізу підприємства (2016)
Ареф’єв С. О. - Управління динамічними здібностями структурних трансформацій підприємств (2016)
Аль-Абабнех Х. А. - Визначення ефективності сучасної реклами (2016)
Лазебник Л. Л. - Вплив екологічного регулювання на конкурентоздатність підприємств гірничодобувної промисловості, Гацька Л. П. (2016)
Бардась А. В. - До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень, Дуднік А. В. (2016)
Тимошенко Л. В. - Еколого-економічні аспекти оцінювання та прогнозування забруднення атмосферного повітря у промисловому місті, Ус О. М. (2016)
Гаращук О. В. - Освіта в контексті екологічно безпечного розвитку суспільства, Куценко В. І. (2016)
Тенета В. М. - Визначення інвестиційних ризиків на основі нейронечіткого моделювання (2016)
Васильєва О. О. - Еволюція поглядів на працю та людський капітал (2016)
Дорофєєва Х. М. - Основні параметри стійкого розвитку транспортної інфраструктури (2016)
Дугієнко Н. О. - Міжнародний досвід реалізації товарних стратегій та їх адаптація до загальних стратегій компаній, Голянчук А. Р. (2016)
Batrakova T. I. - Features of bank lending to enterprises of AIC, Pachynok A. V., Dudar O. I. (2016)
Воробйов Р. Б. - Макроекономічна модель збалансованого інноваційного управління виробництва в межах залізорудної галузі (2016)
Збаржевецька Л. Д. - Вплив інноваційної діяльності підприємств на зайнятість населення та економічний розвиток, Рябоволик Т. Ф. (2016)
Капканець В. С. - Економіко-математична модель аналізу та оцінки фінансово-економічного потенціалу залізорудної галузі (2016)
Халатур С. М. - Оцінювання якості кредитування банками сільськогосподарської галузі України, Остапенко Я. Б. (2016)
Шапурова О. О. - Проблемні аспекти капітального інвестування в Україні (2016)
Шкабара Т. Л. - Перспективи виробництва екологічно чистого аграрного продукту в Україні на засадах державного регулювання, Остапенко А. Ю. (2016)
Яхно К. Г. - Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції (2016)
Абрамович І. А. - Стратегія маркетингу (2016)
Азарова Т. В. - Організація процесу забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання (2016)
Бистров І. В. - Напрями вдосконалення інституційної інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності підприємств апк в умовах поглиблення євроінтеграції (2016)
Білик В. В. - Переваги формування інноваційних кластерів в сучасній економіці (2016)
Бондар В. В. - Роль інновацій у формування транспортної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації (2016)
Боняр С. М. - Перспективы интеграции агентской отрасли Украины в европейское экономическое пространство (2016)
Гашеєва А. О. - Стан вітчизняного зерновиробництва та напрями підвищення його конкурентоздатності (2016)
Гончаренко О. В. - Управління конкурентоздатністю послуг (2016)
Готра В. В. - Вдосконалення організаційної структури підприємства в сучасних умовах, Данайканич О. В., Візор І. Є. (2016)
Готра В. В. - Удосконалення використання основних засобів з метою підвищення ефективності господарської діяльності, Ріпич В. В., Дячок А. В. (2016)
Гречко A. В. - Дослідження стану економічної безпеки ДП "Антонов" з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, Прокопенко Я. Г. (2016)
Грищук Д. В. - Аналіз особливостей та економічних параметрів розвитку торгових мереж в Україні (2016)
Готра В. В. - Особливості управління підприємством в контексті інтегральної оцінки його діяльності, Данайканич О. В., Варшава О. В. (2016)
Завгородній К. В. - Становлення логістичного аутсорсингу як інструменту управління регіональними трансформаціями (2016)
Кавтиш О. П. - Наукові підходи до формування та запровадження системи управління збутовою політикою комерційного підприємства, Молоденков П. О. (2016)
Карпенко Ю. В. - Формування операційної стратегії підприємства на засадах концепції життєвого циклу галузі (2016)
Коваль Л. В. - Особливості оцінювання якості економічного потенціалу підприємства (2016)
Ковінько О. М. - Маркетингове дослідження ринку м’яса в Україні, Ковальська В. Ю., Ємбергенова К. Р. (2016)
Кошельок Г. В. - Оптимізація співвідношення власного та позикового капіталу підприємства, Терещенко О. М. (2016)
Курбацька Л. М. - Теоретичні аспекти маркетингового забезпечення ефективної розподільчо-збутової політики аграрного підприємства, Ільченко Т. В., Кадирус І. Г. (2016)
Хринюк О. С. - Інтегровані агропромислові структури: сутність та принципи утворення, Дергалюк М. О. (2016)
Самофатова В. А. - Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону та умови його забезпечення (2016)
Шоля Р. І. - Сутність підприємництва та його роль у економічному розвитку регіону (2016)
Трусова Н. В. - Механізм дії фінансового потенціалу в господарській діяльності аграрних підприємств, Анастасова К. А. (2016)
Билінська О. Б. - Методи фінансування страхування депозитів (2016)
Великсар Т. І. - Методичні підходи до оцінки достатності фінансового забезпечення державного соціального страхування (2016)
Гудзовата О. О. - Теоретично-методичні підходи до оцінювання ефективності державної політики у сфері регулювання грошово-кредитної сфери та забезпечення фінансової безпеки держави (2016)
Далєвська Т. А. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2016)
Єршова О. В. - Діагностика ліквідності та загрози банкрутства банку на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", Кушнір С. О. (2016)
Жердецька Л. В. - Оцінка стратегій управління активами та пасивами системних банків в Україні (2016)
Західна О. Р. - Місцеві збори у формуванні доходів місцевих бюджетів, Бугіль С. Я. (2016)
Золотухін Є. В. - Еволюційні аспекти розвитку муніципального кредиту у контексті економічної думки (2016)
Миронова Ю. Ю. - Облік запасів згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Калініченко Н. О., Кривогуз А. О. (2016)
Костюнік О. В. - Економічний зміст та класифікація основних засобів, Наконечна А. А. (2016)
Проскуріна Н. М. - Інтелектуальний капітал та нематеріальні активи підприємства: підходи до розмежування дефініцій, Дядюн О. О. (2016)
Юхименко-Назарук І. А. - Інституційні засади здійснення професійного судження в бухгалтерському обліку (2016)
Барановський М. О. - Забруднення довкілля і захворюваність населення: математико-статистичні підходи до оцінки залежності та регіональних відмінностей, Барановська О. В., Гребень А. О. (2017)
Бєліков В. О. - Проблеми периферійності соціально-економічного розвитку на півночі Луганщини (2017)
Богадьорова Л. М. - Роль господарств населення в соціально-економічному розвитку сільської місцевості (2017)
Гукалова І. В. - Методичний ресурс географічного оцінювання якості життя населення для сучасних моніторингових спостережень (2017)
Гусєва Н. В. - Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геополітичних реаліях, Задєсєнцев О. М. (2017)
Доценко А. І. - Сільське розселення в Київському регіоні та проблеми його розвитку (2017)
Заячук М. Д. - Класифікація фермерських господарств Херсонської області (2017)
Нємець К. А. - Використання наукових підходів для виявлення особливостей розвитку регіональної системи розселення (на прикладі Харківської області), Кравченко К. О., Вірченко П. А. (2017)
Лейберюк О. М. - Транспортна доступність населення до центрів госпітальних округів (конкретний аналіз на прикладі Чернівецької обл.) (2017)
Омельченко Н. В. - Типізація адміністративних районів Херсонської області за рівнем та особливостями їх урбанізованості: оцінка результатів (2017)
Поручинська І. В. - Особливості сучасного розвитку прикордонних господарських комплексів єврорегіону "Буг", Поручинський В. І., Слащук А. М. (2017)
Сільченко Ю. Ю. - Аналіз впливу транспортної доступності на соціально-економічний розвиток Кіровоградської області, Семенюк Л. Л., Зарубіна А. В. (2017)
Сонько С. П. - Виробнича типологія сільського господарства лісостепу України: стара проблема, перспективний проект (2017)
Тодоров В. І. - Особливості етнонаціональної структури населення районів компактного розселення болгар в Україні в контексті формування етногеографічних систем (2017)
Топчієв О. Г. - Сучасні методологічні трансформації та нові підходи у визначенні предметної області географії: концепція довкілля, Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В. (2017)
Чуєв О. С. - Використання електронного довідника 2ГІС та ГІС-платформи ArcGIS для дослідження інфраструктури міста, Костріков С. В. (2017)
Веселова О. А. - Рельєф та грунтовий покрив Північного Причорномор’я: дослідження еколого-геоморфологічних аспектів (2017)
Ігнатишин В. В. - Зв’язок гідрогеологічного та геодинамічного станів Закарпатського внутрішнього прогину, Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В. (2017)
Кисельов Ю. О. - До проблеми основного поняття географії (2017)
Луцкіна І. В. - Класифікацїя біотопів лесових відслонень півдня України (2017)
Лущик А. В. - Історія дослідження льодовикового рельєфу Українських Карпат (2017)
Мартинюк В. О. - Еколого-ландшафтні особливості стану басейнової системи озера Вежицьке (Волинське Полісся) (2017)
Naghiyev Elnur - The analysis of ecological situations of water resources of Shirvan city of the Republic of Azerbaijan (2017)
Пясецька С. І. - Сучасний стан поля відкладень ожеледі на території України у зимові місяці 2001–2015 рр. та визначення тенденцій у його просторових змінах відносно кліматологічної стандартної норми 1961–1990 рр., Гребенюк Н. П., Щеглов О. А. (2017)
Лоєва І. Д. - Часові зміни концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі м. Одеса, Снісаренко В. В. (2017)
Бучко Ж. І. - Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті регіональних стратегій розвитку (2017)
Ільїна О. В. - Туристичний бренд як інструмент підвищення іміджу і туристичних можливостей України, Бояр Л. П., Ткачук Т. В. (2017)
Король О. Д. - В’їзні туристичні потоки та іноземна туристична привабливість (атрактивність) (2017)
Медвідь Л. І. - Роль сувенірної продукції в презентації та популяризації туристичного регіону (2017)
Нестерчук І. К. - Гастрономічний туризм: методична платформа (2017)
Ніколаєва О. І. - Форми територіальної організації рекреаційного господарства регіону (2017)
Онойко Ю. Ю. - Передумови, проблеми та перспективи розвитку сільського туризму на території Кіровоградської області (2017)
Пандяк І. Г. - Становлення та основні риси розвитку готельного господарства у Львові в Австрійський та Австро-Угорський періоди (1772–1918 рр.) (2017)
Смирнов І. Г. - Логістична концепція сталого розвитку урботуризму (на прикладі України) (2017)
Чир Н. В. - Туристична привабливість Любешівського району Волинської області, Качаровський Р. Є. (2017)
Яворська В. В. - Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток туризму регіону Українського Причорномор’я, Коломієць К. В., Сич В. А. (2017)
Байтеряков О. З. - Теоретичні основи застосування творів живопису на уроках географії (2017)
Алєксеєва Г. Б. - Дослідження на лептоспіроз імпортованих в Україну свиней (2018)
Андріящук В. О. - Бактеріологічний моніторинг захворювання на некробактеріоз тварин та засоби специфічної профілактики, Горбатюк О. І., Гаркавенко Т. О., Риженко Г. Ф., Тютюн С. М., Уховська Т. М., Жовнір О. М., Криленко С. Ю. (2018)
Бибен И. А. - Пробиотические потенции aerococcus viridans на биомодели организма белых мышей, Зажарский В. В., Сосницкая А. А., Колосова В. С. (2018)
Богач М. В. - Біохімічні показники сироватки крові телят за змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу, Скальчук В. В. (2018)
Бойко О. П. - Порівняльна характеристика напруженості епізоотичної та епідемічної ситуації щодо сальмонельоу на території Львівської області, Бойко П. К., Волошин Р. В., Куртяк Б. М., Пундяк Т. О., Романович М. С., Собко Г. В. (2018)
Васянович О. М. - Вивчення біосинтезу грибів роду Fusarium moniliforme sheldon здатних продукувати мікотоксини-фумонізини, Руда М. Є., Сапейко В. П., Янголь Ю. А., Брезвин О. М. (2018)
Васянович О. М. - Здатність грибів роду Fusarium продукувати Т-2 токсин, Руда М. Є., Сапейко В. П., Янголь Ю. А., Нечипоренко О. Л. (2018)
Галат М. В. - Поширення токсоплазмозу серед диких кабанів на території України, Коваленко Г. А., Галат В. Ф., Галка І. В., Ситюк М. П., Ничик С. А. (2018)
Гаркавенко Т. О. - Визначення залишкових кількостей бакюлоприму та триметоприму у м'ясі, печінці, нирках мікробіологічним методом, Азиркіна І. М., Шалімова Л. О., Козицька Т. Г. (2018)
Гаркавенко Т.О. - Аналіз невідповідностей мікробіологічним критеріям, виявлених в імпортованій до України мороженій рибі і рибній продукції, Малімон З.В. (2018)
Голік М. О. - Аналіз епізоотичної ситуації зі сказу в Чернігівській області в 2017 році, Полупан І. М., Безименний М. В., Мазур М. В., Дрожже Ж. М., Недосєков В. В. (2018)
Горбатюк О. І. - Вивчення рівня активності мембранної AТР-ази бактерій C. perfringens та критеріїв впливу на їхні метаболічні процеси наночастинок золота, Мінцюк Є. П., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Жовнір О. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Криленко С. Ю. (2018)
Гуменюк В. В. - Біологія та екологія бактеріофагів (оглядова стаття) (2018)
Доброжан Ю. В. - Вміст антибіотиків у посліді курей промислового стада за інтенсивної технології виробництва продукції птахівництва, Шевченко Л. В. (2018)
Еверт В. В. - Цирковірус-асоційовані ентерити: особливості патогенезу, патоморфології та імунопатології (2018)
Євтушенко І. Д. - Сучасні аспекти діагностики дерматитів паразитарного походження у собак, Цимерман О. О. (2018)
Жовнір О. М. - Біотичні відносини Fusobacterium necrophorum у мікробних асоціаціях in vitro, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Тютюн С. М., Уховська Т. М., Криленко С. Ю., Улько Л. Г. (2018)
Журенко В. В. - Вплив толтароксу на організм телят за криптоспоридіозу, Сорока Н. М., Журенко О. В., Гудзь Н. В. (2018)
Забарна І. В. - Токсико-біологічна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів у разі застосування фамазину і тилоциклінвету, Усаченко Н. В. (2018)
Завгородній А. І. - Псевдоалергічні реакції на туберкулін у великої рогатої худоби, Білушко В. В., Калашник М. В., Позмогова С. А., Калашник Н. В. (2018)
Зажарський В. В. - Бактерицидні властивості етанольних екстрактів рослин на мікроорганізми роду Staphylococcus, Давиденко П. О., Кулішенко О. М., Боровик І. В. (2018)
Зон Г. А. - Сучасна епізоотична картина щодо лептоспірозу великої рогатої худоби в Сумській області, Івановська Л. Б. (2018)
Іщенко Л. М. - Конструювання та апробація праймерів для детекції вірусу нодулярного дерматиту великої рогатої худоби методом ПЛР у реальному часі, Коваленко Г. А., Музикіна Л. М., Мандигра С. С., Галка І. В., Ничик С. А., Спиридонов В. Г. (2018)
Камінська О. В. - Аналіз стану і небезпеки забруднення зерна кукурудзи деоксиніваленолом протягом 2014–2017 років, Марченко Т. В., Євтушенко Т. В. (2018)
Касяненко С. М. - Рівні бактеріальної контамінації тушок водоплавної птиці, Касяненко О. І., Нагорна Л. В., Гусєв В. O. (2018)
Касянчук В. В - Резистентність ізолятів Escherichia coli, виділених з поверхні туш свиней до антибактеріальних препаратів, Бергілевич О. М., Кустуров В. Б., Дерябін О. М. (2018)
Катюха С. М. - Роль аборигенних риб у виникненні інвазії серед риб-вселенців, Орел А. М. (2018)
Катюха С. М. - Дослідження підгострої токсичності протипаразитарного препарату "Девімектин", Сачук Р. М., Жигалюк С. В., Лук’яник І. М. (2018)
Кацараба О. А. - Ефективність внутрішньоматкового препарату "Гістеродев" у комплесній терапії при ендометриті корів, Сачук Р. М. Кулініч О. В., Нікітінський П. А. (2018)
Климнюк С. І. - Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області, Романюк Л. Б., Борак В. П., Кравець Н. Я. (2018)
Кобилюх І. Б. - Вплив препаратів "Продевіт-тетра" і "Нановіт" на організму корів у період сухостою (2018)
Коваленко Г. А. - Ехінококоз: сучасна ситуація та диференціація збудника за генотипами (оглядова стаття), Галат М. В., Шерстюк А. Д., Галка І. В., Ничик С. А., Нікітова А. П., Шевченко Т. В. (2018)
Красочко П. А. - Состояние ветеринарной биотехнологии в Республики Беларусь на современном этапе, Красочко И. А., Большаков С. А., Шашкова Ю. А., Нычик С. А. (2018)
Красочко П. А. - Иммуноферментный анализ в диагностике гепатита е у свиней, Курдеко А. П., Красочко П. П., Жаворонок С. В., Арабей А. А., Борисовец Д. С., Прокопенкова Т. М., Нычик С. А. (2018)
Красочко П. А. - Распространение гепатита е у свиней в Могилевской и Минской областях Республики Беларусь, Курдеко А .П., Красочко П. П., Жаворонок С. В., Арабей А. А., Борисовец Д. С., Прокопенкова Т. М., Тарасов А. А. (2018)
Красочко П. А. - Профилактическая эффективность вакцины сухой живой культуральной против инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота, Яромчик Я. П., Красочко П. П., Синица Н. В., Шашкова Ю. А., Нычик С. А. (2018)
Кривошия П. Ю. - Методичні підходи до використання реакції радіального гемолізу при діагностиці інфекційної анемії коней, Рудь О. Г. (2018)
Кухтин М. Д. - Якість та безпечність молока коров’ячого сирого в особистих селянських господарствах, Лайтер-Москалюк С. В., Решетник А. О., Тютюн А. І., Кос’янчук Н. І., Перкій Ю. Б., Гудзь Н. В. (2018)
Лінійчук Н. В. - Аналіз системи контролю залишків антибактеріальних речовин в необроблених харчових продуктах в Україні (2018)
Люлін П. В. - Гельмінтофауна кишкового каналу у лисиць звичайних (Vulpes vulpes) на території Харківської області, Приходько Ю. О., Федорова О. В. (2018)
Ляхович Л. М. - Набрякова хвороба свиней: диференціація клінічних варіантів та термінальні патології (2018)
Мазуркевич А. Й. - Роль локальних комісій з біоетики у вирішенні проблем гуманного відношення до тварин в дослідженнях та навчанні (2018)
Мазуркевич Т. А. - Лімфоїдна тканина плямки пейєра клубової кишки качок, Вишковська І. Л., Гудзь Н. В. (2018)
Мандигра М. С. - Дезінфекція і довкілля, Лисиця А. В., Воловик Г. П., Мандигра Ю. М., Бойко О. П. (2018)
Мандигра C. С. - Епізоотична ситуація щодо класичної чуми свиней у світі за 2012–2017 рр. (2018)
Мідик С. В. - Жирнокислотний склад сосисок торгівельних мереж м. Київ, Ушкалов В. О., Данчук В. В., Сисолятін С. В., Нікітова А. П. (2018)
Музика Д. В. - Біологічні властивості низькопатогенного вірусу грипу птиці h7n3, ізольованого від диких качок, Стегній Б. Т., Рула О. М., Ткаченко С. В., Напненко О. О. (2018)
Немова Т. В. - Застосування препарату "Біполін-еко" для лікування телят за диспепсії, Палюх Т. А., Соломон В. В., Цвіліховський М. І., Гудзь Н. В. (2018)
Олійник Н. М. - Лабораторна діагностики сказу – реалії та перспективи (оглядова стаття), Покришко О. В. (2018)
Палій А. П. - Визначення дезінвазійних властивостей деззасобу "Фаг", Сумакова Н. В. (2018)
Пискун А. В. - Лептоспіроз. Порівняння підходів щодо класифікації та номенклатури цього зоонозу в Україні та інших країнах світу (оглядова стаття), Уховський В. В., Ничик С. А., Пискун О. О., Мельниченко О. М., Бинда А. В. (2018)
Пискун О. О. - Лептоспіроз диких свиней на території України, Пискун А. В., Уховський В. В., Ситюк М. П. (2018)
Приходько Ю. О. - Лабораторні та виробничі дослідження інсектоакарицидного препарату "Цифлур", Мазанний О. В., Нікіфорова О. В., Бирка В. І. (2018)
Приходько Ю. О. - Деякі найпростіші – небезпечні збудники зооантропонозів, Пономаренко В. Я., Булавіна В. С. (2018)
Пташок А. Л. - Серологический мониторинг инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3 крупного рогатого скота в Витебской области, Красочко П. П., Красочко В. П., Нычик С. А. (2018)
Риженко Г. Ф. - Вивчення експериментальних зразків вакцин з наночастинками металів проти захворювань, що викликаються Clostridium perfringens, за показниками якості та безпечності, Андріящук В. О., Жовнір О. М., Горбатюк О. І., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М. (2018)
Руда М. Є. - Випадок зеараленонотоксикозу у свиней, Васянович О. М., Сапейко В. П., Янголь Ю. А. (2018)
Сачук Р. М. - Дослідження толерантності аерозольного внутрішньоматкового препарату "Цефтіозол" на великій рогатій худобі (2018)
Сачук Р. М. - Визначення параметрів гострої токсичності та подразнюючої дії утеротонічного препарату "Утеродев", Жигалюк С. В., Кулініч О. В., Нечипоренко О. Л. (2018)
Синицин В. А. - Сучасні аспекти використання нанокомпозитів для вдосконалення лікарських засобів (оглядова стаття), Завірюха Г. А., Яненко У. М., Яворська К. В. (2018)
Стецько Т. І. - Моніторинг антибіотикорезистентності зоонозних бактерій у Європейському співтоваристві (оглядова стаття) (2018)
Стравський Я. С. - Дезінтоксикація організму корів у післяродовий період, Сергеєв В. І. (2018)
Стравський Я. С. - Вплив герматранолу в ліпосомальній емульсії на процеси перекисного окиснення ліпідів в організмі корів та пребіг у них післяродового періоду, Стравська С. М. (2018)
Тарасов О. А. - Вивчення синергічного ефекту бензалконіуму хлориду на антимікробну активність рослинних ефірних олій, Сапейко В. П., Айшпур О. Є., Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Зоценко І. А. (2018)
Тарасов О. А. - Вивчення антибактеріальних властивостей комплексного антибіотичного препарату, Сапейко В. П., Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Криленко С. Ю., Гуменюк В. В., Шевченко Т. В. (2018)
Турченко О. М. - Лептоспіроз собак у м. Суми: епізоотичний моніторинг, діагностика та лікування, Зон Г. А. (2018)
Тютюн С. М. - Вплив СТП (стимулюючого тканинного препарату) на фагоцитарну активність крові у щеплених свиней, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Уховська Т. М., Жовнір О. М. (2018)
Тютюн С. М. - Специфічна профілактика токсикоінфекцій сільськогосподарських тварин, що викликаються Clostridium perfringens, Уховська Т. М., Жовнір О. М., Андріящук В. О., Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф. (2018)
Уховський В. В. - Розробка та валідація полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу для виявлення ДНК патогенних лептоспір, Музикіна Л. М., Галка І. В., Спиридонов В. Г., Пискун А. В., Царенко Т. М., Антонік І. І., Пискун О. О., Шевченко Т. В. (2018)
Фотіна Т. І. - Проблема антибіотикорезистентності синьогнійної палички та пошук ефективних засобів боротьби, Ващик Є. В., Щербина Р. О. (2018)
Фотіна Т. І. - Роль моніторингу та контролю за токсикоінфекціями та токсикозами у забезпеченні біобезпеки населення України, Фотіна Г. А., Кліщова Ж. Е., Ареф’єв В. Л., Чемич О. М. (2018)
Хоменко Я. В. - Виготовлення пероксидазного кон'югату для ІФА діагностики лейкозу великої рогатої худоби, Муштук І. Ю., Айшпур О. Є., Мінцюк Є. П. (2018)
Хоменко В. Г. - Отримання кон'югату на основі золю золота та рекомбінантного білка g для діагностики бруцельозу тварин, Хоменко Я. В. (2018)
Ярошенко М. О. - Моніторинг кормів для врх молочного напряму продуктивності на наявність плісеневих мікроміцетів у господарствах північно-східного регіону України, Куцан О. Т., Оробченко О. Л. (2018)
Kushkevych M. V. - Cellular prion level in the animals’ tissues, Kozak M. R., Petruh I. M., Vlizlo V. V. (2018)
Дєєва Н. М. - Проблеми, пріоритети та перспективи реалізації бюджетної політики в період реформування місцевого самоврядування (2016)
Горбанев В. С. - К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ (2016)
Ткаченко И. Д. - Спецификация и размывание прав собственности на недра при формировании стратегии рентоориентированного поведения (2016)
Чорнобаєв В. В. - Особливості ринку антикваріату в Україні (2016)
Чумак О. В. - Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін в економіці (2016)
Кобзар Н. І. - Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах, Геращенко С. О., Кірієнко О. М. (2016)
Богма О. С. - Енергетична складова економічної безпеки України (2016)
Попов А. С. - Створення парадигми консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Кусакова Ю. О. - Удосконалення механізму стимулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації, Саміло А. С. (2016)
Шаповал В. М. - Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства, Герасименко Т. В. (2016)
Шаповал В. А. - Оновлення основних засобів гірничих підприємств: стратегія, фінансування, проектний підхід, Горпинич О. В. (2016)
Корж Н. В. - Ресурсний підхід до оцінювання корпоративного капіталу підприємства (2016)
Гевко Б. Р. - Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві: сутність та концептуальна модель (2016)
Кириленко О. М. - Стратегічне позиціонування малодіяльних дільниць в системі залізничного транспорту (2016)
Решетілова Т. Б. - Взаємодія підприємств гірничого машинобудування в каналах забезпечення і збуту, Куваєва Т. В. (2016)
Залознова Ю. С. - Прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств, Трушкіна Н. В. (2016)
Аль-Газу А. - Оцінка маркетингової привабливості країн Близького Сходу для зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (2016)
Трифонова О. В. - Вплив інституціонального середовища на формування національних моделей менеджменту, Литвиненко Н. І. (2016)
Шаповал В. А. - Розвиток управлінських засад щодо створення інноваційної моделі автосамоскидів вітчизняного виробництва, Бондаренко Л. А. (2016)
Вагонова О. Г. - Економіко-математична модель оптимізації вилучення корисних компонентів з порід териконів, Волотковська Ю. О. (2016)
Коваленко О. Е. - Сучасний підхід до визначення та формування основних складових освітньої програми підготовки фахівців за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", Коваленко Д. В., Брюханова Н. О., Мельниченко О. О. (2017)
Баглай В. І. - Підготовка майбутніх залізничників Німеччини: освітня діяльність концерну "Doutche Bahn" (2017)
Бурбига В. А. - Теоретичні аспекти вдосконалення методичної роботи кафедри вищого навчального закладу (2017)
Давидова Ж. В. - Науково-методолгічні підходи до проблеми формування інформаційної компетентності студентів ВНЗ (2017)
Дегтярьова О. А. - Структура професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект (2017)
Денисенко С. М. - Професійна підготовка фахівців видавництва і поліграфії у ВНЗ: стан, проблеми, шляхи вдосконалення (2017)
Лунячек В. Е. - Реалізація положень закону України "Про освіту" в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників: моделі і організаційні механізми (2017)
Погорєлова Т. Ю. - Сутнісні характеристики якості вищої освіти як основа управління процесом професійної підготовки сучасного фахівця (2017)
Бакатанова В. Б. - Проблеми застосування технології концентрованого навчання у вищій освіті, Ігнатов С. В. (2017)
Божко Н. В. - Інтеграція змісту навчання як засіб підготовки компетентного фахівця (2017)
Гоголь І. О. - До змісту поняття "культура професійного спілкування" маркетолога (2017)
Іванова А. В. - Характеристика професійних функцій інженера-педагога транспортного профілю (2017)
Бачієва Л. О. - Дослідницька компетентність викладача в умовах впровадження інноваційних технологій навчання (2017)
Борисенко К. Б. - Формування спеціальних компетентностей майбутнього вчителя географії у процесі навчальних практик: регіональний аспект (2017)
Васильєва І. Г. - Особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі (2017)
Васильєва М. П. - Роль комунікативної компетентності в професійній діяльності фахівців освітньої галузі (2017)
Кучер С. Л. - Використання педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2017)
Малихіна Я. А. - Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх інструкторів із фізкультури в процесі фахової підготовки, Чапідзе К. О. (2017)
Маркова В. М. - Професійно-комунікативна компетентність майбутнього інженера-педагога (2017)
Міршук О. Є. - Застосування компетентнісного підходу в підготовці майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2017)
Микитишин А. А. - Особливості організації професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів на засадах інтегрованого підходу (2017)
Олійник І. В. - Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірант (2017)
Ryabchykova K. - Integration of intercultural and specially professional competencies for implementation of integrated competency in the sphere of fashion design (2017)
Ткачов А. С. - Формування громадянської компетентності в обдарованих та здібних учнів підліткового віку (2017)
Штефан Л. В. - Когерентне методичне середовище самоосвіти педагога для проектування інноваційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх інженерів (2017)
Андриенко В. С. - Проблема эффективности обучения студентов иностранному языку в неязыковых вузах (2017)
Бардус І. О. - Метод продуктивного навчання комп’ютерних дисциплін у системі фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців (2017)
Донцова М. В. - Методика формування дистанційного курсу дисципліни "Дизайн" (2017)
Калініченко Т. В. - Метод формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін (2017)
Козловський Ю. М. - Актуальність та вимоги ринку праці щодо підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю, Пукало М. І. (2017)
Пермінова А. В. - Особливості викладання дисципліни конфліктологія для майбутніх менеджерів освіти (2017)
Соколюк О. В. - Упровадження структурно-функціональної моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання (2017)
Шалімова І. М. - Модель формування готовності керівника професійно-технічного навчального закладу до роботи в конкурентноздатній управлінській команді (2017)
Ящун Т. В. - Шляхи вдосконалення дистанційних методів профорієнтаційної роботи, Громов Є. В., Фоміна Н. Р. (2017)
Чорнобрива Н. В. - Роль мотивації у формуванні готовності майбутніх фельдшерів до професійної діяльності (2017)
До уваги авторів (2017)
Ткаченко В. А. - Вплив еплеренону на фізіологічні параметри та ступінь карбонільно-оксидативного стресу у щурів з експериментальним ушкодженням міокарда (2018)
Kravchenko G. - Screening of Bearberry leaves extracts hypoglycemic effect and study of acute toxicity, Mazen M., Krasilnikova O. (2018)
Кухтенко О. С. - Експериментальне дослідження протизапальних властивостей екстракту "Веностен", Загайко А. Л., Галузінська Л. В., Бушин П. І. (2018)
Федоровська М. І. - Вивчення антиоксидантних властивостей дерматокосметичних засобів з рослинними субстанціями на біологічній моделі Paramecium caudatum, Половко Н. П., Стрілець О. П. (2018)
Анісімов В. Ю. - Удосконалення складу карієспрофілактичного гелю, Гельмбольдт В. О., Половко Н. П., Стрілець О. П. (2018)
Линда О. С. - Вивчення протизапальної активності настойки та екстракту з листя хости ланцетолистої, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Ткачова О. В. - Протиподагричні засоби: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Сердюк І. С. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз основних соціально-економічних характеристик інгібіторів АПФ та тенденції їх споживання в Україні, Скришевська А. В., Музика Н. Я. (2018)
Kolisnyk T. - Pharmacological evaluation of sustained release matrix tablets containing Vaccinium myrtillus leaf dry extract as an alpha-glucosidase inhibitory drug, Lytkin D., Zagayko A., Ruban O. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження ефективності Глюкваміну при тубулярному ураженні нирок, Зупанець І. А., Пропіснова В. В., Шаламай А. С. (2018)
Вронська Л. В. - Вивчення складу флавоноїдів і гіпоглікемічної дії сухих екстрактів стулок квасолі, Дуб А. І., Кліщ І. М., Демид А. Є. (2018)
Залигіна Є. В. - Дослідження поліфенольних сполук у складі густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А., Соколова К. В. (2018)
Данілова І. А. - Вивчення елементного складу кори ільму граболистого у порівнянні з ґрунтом, Мала О. С. (2018)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2018)
Федорова Н. Є. - Теоретико-методологічний аналіз розвитку соціально-економічних систем у контексті прогресу, Пилипенко Г. М. (2016)
Пилипенко Ю. І. - Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки, Чорнобаєв В. В. (2016)
Кузнецов О. А. - Соціальна економіка у працях М. Д. Кондратьєва (2016)
Баранник Л. Б. - Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізаційних викликів, Черкавська Т. М. (2016)
Вознюк О. В. - Оптимізація системи фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян (2016)
Горняк О. В. - Шляхи вдосконалення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання, Салюк-Кравченко О. О. (2016)
Хом’як М. С. - Методичні підходи до визначення детермінант та оцінки розмірів фіскального простору регіонів (2016)
Буряк В. В. - Еволюція поглядів щодо трактування поняття "місто" (2016)
Шаповал В. М. - Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу, Герасименко Т. В. (2016)
Горняк О. В. - Мотивація як форма узгодження інтересів персоналу та власників сучасного підприємства (2016)
Книшек О. О. - Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2016)
Топоркова О. А. - Управління запасами та організація їх обліку на залізничному транспорті, Савчук Л. М., Сокиринська І. Г. (2016)
Кириленко О. М. - Особливості діяльності операторів рухомого складу залізничного транспорту з урахуванням функціонування малодіяльних дільниць (2016)
Хоменко М. М. - Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні (2016)
Шишкова Н. Л. - Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації (2016)
Кратт О. А. - Теоретичні та методичні засади формування комбінованої фінансової звітності групи підприємств (2016)
Бандоріна Л. М. - Інформаційно-аналітична система розпізнавання фінансового стану підприємства, Савчук Р. В., Сокиринська І. Г. (2016)
Пилипенко Г. М. - Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі, Прушківська Е. В., Кусакова Ю. О. (2016)
Курильців Р. М. - Концептуальні засади формування системи адміністрування землекористування в Україні (2016)
Dudnyk A. V. - Sustainable development of urban systems: theoretical aspects (2016)
Тимошенко Л. В. - Еколого-економічне обґрунтування використання відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах, Дементьєва Н. В. (2016)
Kolisnyk S. V. - The reactivity of ethyl esters of 2-(benzoylamino)(1-R-2-oxoindoline-3-ylidene) acetic acids, Svechnikova O. M., Vinnyk О. F., Kolisnyk О. V., Altukhov O. O. (2018)
Yusifova D. Yu. - Determination of a number of indicators of "Venocoryl" ointment, Suleymanov T. A. (2018)
Kovalevska I. V. - The spectrophotometric study of thioctic acid solutions to develop the method of its quantitative determination, Ruban O. A., Grud’ko V. O. (2018)
Kerimov Yu. B. - The pharmacognostic study of the aerial part of Prangos ferulacea lindl. at the stage of the beginning of vegetation, Isaev D. I., Kerimli E. G., Akhmedov E. Yu. (2018)
Redkin R. G. - The synthesis of spiro|indole-3,1’-pyrrolo|3,4 -c|pyrrole|-2,4’,6’-trione derivatives, the study of their antimicrobial activity and the molecular docking on staphylococcal dehydrosqualene synthase, Hlebova K. V. (2018)
Sydora N. V. - The technological aspects for complex processing of hawthorn fruits, Kovalyova А. М., Iakovenko V. K. (2018)
Kriukova A. I. - The study of the technological and microbiological parameters of a dietary supplement "Оsteovert", Vladymyrova I. M. (2018)
Nemchenko А. S. - Analysis of approaches to pharmacotherapy of patients with cardiovascular diseases according to the data of the Ukrainian and British Formularies, Kurylenko Yu. Ye. (2018)
Kobets M. M. - A social significance of the pharmacogenetic testing in Ukraine on the example of the CYP2B6 gene participating in the nicotine metabolism, Filiptsova O. V., Kobets Yu. M. (2018)
Syumka Ye. I. - The study of the antimicrobial activity of ethylene-N,N’-bis(spiroindole-3,3’-pyrrolo|3,4-c|pyrrole-2a’,5a’-dihydro-2,2’,6’(1H,1’H,5’H)-trione) derivatives, Osolodchenko T. P., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2018)
Pivnyak G. G. - Sustainable development strategy as the key factor for competitiveness of technical universities, Shvets V. Ya., Palekhova L. L. (2016)
Bolshakov V. I. - Integration of sustainability principles in curriculum of civil engineering and architecture specialization, Savitskyi M. V., Babenko M. M. (2016)
Kobets A. S. - Economic-financial instruments of environmental regulation for sustainable development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy, Gritsan Yu. I., Katan L. I. (2016)
Пилипенко Г. М. - Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій (2016)
Дєєва Н. М. - Особливості реалізації соціальної функції держави (2016)
Литвиненко Н. І. - Наслідки впливу інституціональних чинників на соціальноекономічний розвиток (2016)
Баранник Л. Б. - Рівень безробіття як індикатор національної безпеки, Шаранов Р. С. (2016)
Бойченко В. М. - Формування сучасних фінансово-економічних криз: фактори, умови та наслідки (2016)
Голубка C. М. - Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці, Чинчик А. А. (2016)
Швіндіна Г. О. - Зміни пріоритетів організаційного розвитку та їх параметризація (2016)
Павлик А. В. - Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії (2016)
Горняк О. В. - Чинники розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС в Україні (на прикладі Одеської області), Бабанська О. В. (2016)
Курильців Р. М. - Просторове планування землекористування як основа інтегрованого управління сільськими територіями (2016)
Грибіненко О. М. - Стратегія соціально-відповідальної реструктуризації вугільних підприємств (2016)
Міщенко М. І. - Удосконалення кадрового потенціалу підприємств транспортного будівництва під впливом факторів стратегічного розвитку, Береза І. В. (2016)
Терехов Є. В. - Обгрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель, Літвінов Ю. І. (2016)
Смоленніков Д. О. - Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики (2016)
Білоскурський Р. Р. - Нормативно-правове забезпечення еколoго-економічного розвитку України (2016)
Шинкаренко Н. В. - Модель процесу прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці з урахуванням споживчого попиту (2016)
Кириленко О. М. - Методологічний підхід до визначення ставки дисконту у складі критерію ефективності видів транспортного сполучення на малодіяльних дільницях (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості (2018)
Сичевський М. П. - Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку, Васильченко О. М., Коваленко О. В. (2018)
Буняк Н. М. - Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових, Данилко І. М. (2018)
Петриченко О. А. - Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга (2018)
Бабич М. М. - Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку (2018)
Правдюк Н. Л. - Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення, Томчук О. В. (2018)
Тулуш Л. Д. - Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні, Грищенко Д. Ю. (2018)
Ільчук М. М. - Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі, Ус С. І., Андросович І. І. (2018)
Слюсар С. Т. - Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання (2018)
Якубів В. М. - Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами, Максимів Ю. В. (2018)
Вітвіцький В. В. - Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю аграрних підприємств у контексті соціально-економічних цілей розвитку, Авраменко Ю. О. (2018)
Бугайчук В. В. - Біоекономіка та її роль у розвитку сучасного суспільства, Грабчук І. Ф. (2018)
Милованов Є. В. - Правові засади регулювання органічного виробництва в країнах ЄС (2018)
Шпак Ю. Н. - Економічне оцінювання інформаційної діяльності підприємств (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (21 березня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (4 квітня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (18 квітня 2018 року) (2018)
Фірстов Г. С. - Функціональні матеріали з пам’яттю форми: сучасний стан і перспективи використання (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 березня 2018 року) (2018)
Лібанова Е. М. - Про наукове забезпечення проведення перепису населення (стенограма співдоповіді на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України 4 квітня 2018 року), Вернер І. Є. (2018)
Єсилевський С. О. - Молекулярне моделювання біологічних систем: стан та перспективи (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 квітня 2018 року) (2018)
Пирожков С. І. - Про Національну доповідь "Україна: шлях до консолідації суспільства" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 року) (2018)
Гриценко П. Ю. - Стратегії сучасних лінгвістичних досліджень і завдання академічної лінгвоукраїністики (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 року) (2018)
Гольцев А. М. - Кріобіологічний постамент Нобелівської премії з хімії 2017 р. (2018)
Кириленко І. Г. - Глобалізація ноосфери: проблеми, виклики, перспективи (2018)
Еннан А. А. - Як відновити екосистему Куяльницького лиману?, Дубина Д. В., Царенко П. М., Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Шихалєєва Г. М. (2018)
XII Всеукраїнський фестиваль науки (2018)
Лібанова Е. М. - Життя невід’ємне від науки (до 70-річчя академіка НАН України С. І. Пирожкова), Аксьонова С. Ю., Рудницький О. П. (2018)
80-річчя академіка НАН України Б. І. Бондаренка (2018)
60-річчя академіка НАН України В. П. Вишневського (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Анісімова (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. Ю. Єгорова (2018)
До читачів (2017)
Переднє слово (2017)
Лой А. - Практична філософія: реальність і можливості, Бистрицький Є., Бойченко М., Єрмоленко А. (2017)
Ящук Т. - Господарство як предмет аналізу в сучасній практичній філософії (2017)
Вахтель А. - Свідомий досвід та антиредукціонізм у філософії Девіда Чалмерса (2017)
Леонов А. - "Аргумент зомбі" проти матеріалізму: основи та перспективи подальшого дослідження (2017)
Сепетий Д. - Чи може (і як) фізикалізм встояти проти арґументу самотнього привиду Декарта–Ґофа? (2017)
Мулярчук Є. - Про поняття покликання (2017)
Поляков В. - Чи потрібне філософії покаяння? (2017)
Кисельов О. - Досвід побудови теорії секуляризації (2017)
Дахній А. - Поняттєво-перекладні аспекти німецької філософської антропології: Український контекст, Кебуладзе В. (2017)
Єрмоленко А. - Пам’яті Карла-Отто Апеля (2017)
Zavhorodnia O. O. - National innovation systems: classification and positioning in the Global Innovation Space, Alsufieva O. O. (2017)
Герасименко А. Г. - Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки, Свистільник В. Ю. (2017)
Піцур Я. С. - Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз, Черченко О. Л., Білоскурський Р. Р. (2017)
Пилипенко Г. М. - Критерии оценки качества жизни в Украине, Антоненко М. О., Кожа Н. В. (2017)
Чорнобаєв В. В. - Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на економіку і держбюджет України в 2017 році, Мороз Є. Ю. (2017)
Дєєва Н. М. - Шляхи реформування соціальної держави в контексті децентралізації управління (2017)
Удачина К. О. - Концептуальна модель визначення раціональної економічної поведінки суб’єкта господарювання, Бандоріна Л. М. (2017)
Геращенко С. О. - Вплив сучасної економічної політики на інвестиційний клімат в Україні (2017)
Іванишина Г. С. - Світовий досвід регулювання операцій з дорогоцінними металами (2017)
Прокоф’єва Г. С. - Інституціоналізація економічного розвитку регіонів в умовах глобальних трансформацій (2017)
Прушківська Е. В. - Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції, Шишова Ю. В. (2017)
Летуча А. А. - Стратегія фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації, Летуча О. В. (2017)
Леховіцер В. О. - Формування напрямків інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах євроінтеграції (2017)
Довбня С. Б. - Концепція та структура системи стратегічної управлінської діагностики, Чабанець Т. М. (2017)
Дубєй Ю. В. - Оперативне і стратегічне управління витратами на промисловому підприємстві (2017)
Горященко Ю. Г. - Ринок інновацій в україні та характеристика інноваційних стратегій промислових підприємств, Байов Б. С. (2017)
Романенко О. О. - Концептуальні підходи щодо визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства (2017)
Krylova O. V. - Financialization and economic crisis (2017)
Циба Р. П. - Стратегічні вектори вдосконалення управління державними фінансами України (2017)
Вагонова О. Г. - Особливості екологоекономічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами уранового виробництва, Шереметьєва І. В., Аржавічев Д. В. (2017)
Тимошенко Л. В. - Визначення пріоритетності фінансування природоохоронних проектів, Ус С. А., Куличенко Д. В. (2017)
Пилипенко Г. М. - Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми, Федорова Н. Є., Казимиренко О. В. (2017)
Литвиненко Н. І. - Проблеми створення та управління міжнародними резервами: уроки для України (2017)
Колупаєва І. В. - Оцінка рівня ефективності діяльності органів влади щодо реалізації регуляторного впливу (2017)
Горбанев В. С. - Теории государственного финансирования как методологическая основа исследования производства общественных благ (2017)
Прушківська Е. В. - Фактори стабілізації сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації, Черномаз К. Г. (2017)
Чорнобаєв В. В. - Ринок антикваріату та особливості його функціонування (2017)
Пилипенко Ю. І. - Інноваційний розвиток авіабудування україни як механізм стимулювання точок економічного зростання національної економіки (2017)
Лазебник Л. Л. - Методологічні імперативи прибутковості підприємства, Гацька Л. П. (2017)
Pistunov I. M. - Integrated model of invesment portfolio optimization, Bielkina I. A. (2017)
Аберніхіна І. Г. - Сучасні напрями запобігання відтоку депозитів на основі симбіозу банку та страхової компанії, Сокиринська І. Г. (2017)
Вагонова О. Г. - Соціально-економічні наслідки захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях, Аржевічев Д. В. (2017)
Самуся О. В. - Оценка окупаемости инвестиций в энергосберегающие технологии, Касьяненко Л. В., Романюк Н. Н. (2017)
Кабаченко Д. В. - Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику (2017)
Волошенюк В. В. - Проблеми управління сферою науки в контексті просування україни до моделі стійкого економічного розвитку (2017)
Задорожная О. Г. - Триалектика как методология познания человечного хозяйства (2017)
Алексєєнко Д. Д. - Теорія соціального капіталу як методологічне підгрунтя дослідження результативності інституціональних реформ (2017)
Кучеренко Є. В. - Сутність поняття "демонстративне споживання" (2017)
Гузенко І. Ю. - Особливості науково-технічної політики провідних країн світу в умовах глобалізації (2017)
Релина И. Е. - Эволюция социальной политики стран европейского союза (2017)
Іванишина Г. С. - Місце та роль суб’єктів господарювання у системі пробірного нагляду україни (2017)
Петкова Л. О. - Сталий розвиток регіонів україни в умовах європейського підходу до децентралізації, Марущак Д. Ю. (2017)
Книш Я. В. - Місце економіки регіону в просторовому упорядкуванні національної та міжнародної економіки (2017)
Буряк В. В. - Механізм гармонізації розвитку промислового міста в умовах децентралізації (2017)
Сокиринська І. Г. - Оптимізація структури кредитного портфелю банку в контексті підвищення ефективності його діяльності, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2017)
Пільгуй С. С. - Концептуальні засади антикризового управління банківською діяльністю (2017)
Холиков Х. Х. - Зарубежный опыт подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников банковской сферы (2017)
Шишкова Н. Л. - Принципи побудови внутрішнього контролю діяльності вищого навчального закладу у відповідності до cobit 5 (2017)
Вагонова О. Г. - Чинники операційного планування підприємницької діяльності промислового підприємства, Прокопенко В. І., Досужий В. С. (2017)
Сакун Л. М. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі україни (2017)
Овчар П. А. - Економіко-правові аспекти розвитку автомобільного транспорту в україні (2017)
Вагонова О. Г. - Прогнозування економічних наслідків аварій на сховищах відходів уранового виробництва, Аржевічев Д. В. (2017)
Вагонова О. Г. - Бізнес-освіта як чинник імплементації економіки знань, Горпинич О. В., Шаповал В. А. (2017)
Куліков П. М. - Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості, Бондар О. А., Зеленський К. В. (2017)
Онищенко О. - Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993 – 2018). 2. Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011 – 2018 рр., Дубровіна Л. (2018)
Лобузіна К. - Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій (2018)
Солоіденко Г. - Бібліографічна комісія ВУАН та її незавершена діяльність (2018)
Шпаргало Є. - Битва під Крутами як важливий епізод визвольних змагань 1917 – 1921 рр. (за джерелами фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ) (2018)
Стрішенець Н. - Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз (2018)
Гришина Т. - Перший український бібліографічний часопис Рец. на кн.: Ільницька Л., Хміль О. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917 – 1920) : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с. (2018)
Сокур О. - Семінар "Робота бібліотек наукових установ НАН України: основні пріоритети та завдання розвитку в 2018 р." (2018)
Бєловецька Л. Е. - Формування громадянської позиції усиновлених дітей у США (2017)
Докучаєва В. В. - Верифікація як критерій результативності науково-педагогічного дослідження (2017)
Крсек О. Є. - Інформатизація мовної освіти у США (2017)
Марчук М. В. - Громадська підтримка державної системи опіки дітей та шкільної молоді на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2017)
Онищенко С. С. - Обґрунтування загальних понять та термінів у вітчизняній теорії фізичного виховання 20-х років ХХ століття (2017)
Полупанова Я. М. - Ретроспектива розвитку спеціальної освіти в Англії (2017)
Сай І. В. - Типологія шкіл Давнього Риму періоду V – I століть до нашої ери (2017)
Черкашин С. В. - Оcновні етапи формування сучасної системи освіти Німеччини, її нинішній стан і перспективи подальшого розвитку (2017)
Андрєєв А. М. - Навчальна програма курсу "Підготовка учнів до інноваційної діяльності (на матеріалі фізики) " з позашкільної освіти науково-технічного напряму (2017)
Галацин К. О. - Проектне навчання у формуванні іншомовної (англомовної) комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів (2017)
Дуброва А. С. - Проблема формування готовності майбутніх фахівців до міжкультурного спілкування (2017)
Kazimova Shafa Eyvaz - Theory of primary education in the Republic of Azerbaijan: globalization and integration as background of education (2017)
Лях О. В. - Виправлення помилок у теорії та практиці навчання іноземній мові (2017)
Ситченко А. Л. - До вивчення лірики Б. Чобан-заде в шкільному курсі кримськотатарської літератури. 10-ий клас (2017)
Shuliak S. O. - Dual education as an innovational model for preparation of information professionals in higher educational institutions (2017)
Асманов А. Р. - Проблема формування патріотичних почуттів учнів у методиці навчання кримськотатарської літератури (2017)
Бовт А. Ю. - Особливості художньо-естетичного виховання засобами танцювального мистецтва у школах Канади (2017)
Коваль М. С. - Соціокультурні основи самореалізації особистості в трансформаційному суспільстві (2017)
Нагорняк С. В. - Основні підходи до правовиховної діяльності студентів коледжів як елемента правового виховання (2017)
Рищак Н. І. - Обґрунтування педагогічних умов виховання культури спілкування старшокласників у полікультурному середовищі (2017)
Соболь О. М. - Підлітки. Ідентичність та життя в глобальному суспільстві (2017)
Агаев Шахрза Огул оглу - Технология воспитания нравственных качеств у курсантов, Гамидова Гюнай Мурад кызы (2017)
Білостоцька О. В. - Методичний аспект розвитку критичного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Боровик М. О. - Педагогічні умови вдосконалення фізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України (2017)
Гонтаренко І. С. - Сутність поняття "проектна компетентність майбутніх учителів гуманітарних дисциплін", проектна діяльність як основа формування проектної компетентності (2017)
Д’яченко І. М. - Пріоритети аксіосфери студентів медичних закладів та суб’єктів медичної діяльності: тенденції розвитку (2017)
Зінукова Н. В. - Методика формування фахової компетентності усного перекладача в магістрів-філологів: результати експериментальної перевірки (2017)
Зуб Г. В. - Готовність майбутніх фахівців музичного мистецтва до роботи з аматорськими колективами (2017)
Казанжи І. В. - Підготовка майбутніх учителів до використання педагогіки парнерства в побудові індивідуальної освітньої траєкторії дитини (2017)
Калінін В. С. - Інклюзивно-ресурсний центр як засіб інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в регулярний освітній простір (2017)
Калініна Л. В. - Шкільна лінгво-методична академія як засіб формування компетентності навчання впродовж життя в мовному виші (2017)
Кондур О. С. - Ідейні основи та практика європейської системи освіти у французькій моделі освітньо-наукового менеджменту (2017)
Куліковська І. С. - Умови формування вокальних умінь як компетентнісної складової частини професійної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Моренко О. М. - Акмеологічний підхід як основа особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього фахівця (2017)
Осадченко Т. М. - Вивчення стану рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Павлова О. Г. - Психолого-педагогічний супровід як умова професійної мотивації майбутніх учителів початкових класів (2017)
Пилипчук В. В. - Артикуляційно-штрихові засоби як основа майстерності бандуриста (2017)
Рабецька Н. Л. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2017)
Савчук О. П. - Внутрішньо-особистісна компетенція майбутнього вчителя в контексті сучасних освітньо-виховних парадигм (2017)
Суворова Я. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної терапії в сучасних умовах (2017)
Хить Р. Г. - Оновлення професійної підготовки майбутніх учителів математики в закладах вищої освіти в сучасних умовах (2017)
Яцишина Н. В. - Модель формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Балдинюк О. Д. - Готовність майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи у сфері дозвілля з молоддю (2017)
Вербенець А. А. - Методичні принципи інклюзивної освіти та напрями її оптимізації (2017)
Грибоєдова Т. О. - Аналіз проблеми соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2017)
Зубчевська С. В. - Волонтерство як важливий складник організації позааудиторної роботи зі студентською молоддю коледжу (2017)
Острянко Т. С. - Критерії, показники та рівні сформованості часової компетентності майбутніх соціальних працівників (2017)
Ржевський Г. М. - Особливості взаємодії студентської молоді в інтернет-середовищі (2017)
Антоненко О. В. - Аналіз програмних продуктів для створення навчальних відеокурсів, Чуприна Г. П. (2017)
Літвінова М. Б. - Адаптивне навчання фізики з використанням центрального образу (2017)
Ярмольчук Т. М. - Психолого-педагогічні особливості застосування мобільних технологій у процесі професійної підготовки ІТ-фахівців (2017)
Бондар Т. І. - Еволюція системи супроводу учнів з особливими освітніми потребами: досвід Канади (2017)
Воровка М. І. - Ґендерна дискримінація у вищій школі України: міф чи реальність (2017)
Кокоша А. В. - Генезис діяльності студентських наукових товариств в Україні (1805 – 1920 рр.), Коляда Н. М. (2017)
Ляшкевич А. І. - Аналіз генези закладів морського профілю у XVIII столітті (2017)
Мельник Н. І. - Трансформації системи дошкільної освіти Великої Британії як чинник розвитку мережі дошкільних навчальних закладів (2017)
Петренко Л. М. - Григорій Ващенко про роль фізичного виховання у становленні молодого покоління (2017)
Путіловська Н. Б. - Використання досвіду А.С. Макаренка в організації літнього відпочинку дітей (2017)
Саттарова З. Н. - Роль дошкольного образования в развитии начального образования в Азербайджане в 1960 - 80-е годы (2017)
Султанова Н. В. - Перспективи реформування інституційних форм утримання та соціального виховання дітей в Україні на початку ХХІ століття (2017)
Мукан Н. В. - Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії як науково-педагогічна проблема, Яремко Г. В. (2017)
Бистрянцева А. М. - Розвиток творчого математичного мислення учнів у процесі підготовки до олімпіад (2017)
Жаркова І. І. - Розвиток інтелектуальної обдарованості в молодших школярів на уроках природознавства (2017)
Невзат А. Гюнджегорю Невзат - Принципы общего решения стандартных задач по химии (2017)
Стефанишин К. Л. - Супровідне вивчення прийменника в 6 класі (2017)
Щербіна Т. Р. - Вплив нейролінгвістичних і психолінгвістичних особливостей функціонування мозку на рівень успішності здобувачів вищої освіти в навчанні другої іноземної мови (китайської) (2017)
Барвіна Н. О. - Театральне мистецтво як ефективний засіб активізації творчої самореалізації студентів в умовах театральної студії (2017)
Будак В. Д. - Модель військово-патріотичного виховання студентської молоді: теоретичний аспект (2017)
Гусєва Л. Г. - Організація студентами художнього простору в процесі їх образотворчої підготовки (2017)
Литвин В. А. - Взаємодія школи та сім’ї у вихованні підростаючого покоління (2017)
Очеретяний А. В. - Особливості формування життєвих цінностей студентів у США (2017)
Тесленко С. О. - Формування першооснов національної свідомості в дітей з особливими потребами в різних видах художньо-мовленнєвої діяльності (2017)
Бардус І. О. - Дидактичні засоби навчання створювати нові ІТ-об’єкти майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Білик О. О. - Засоби формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів у галузі знань "Міжнародні відносини" в процесі вивчення іноземних мов, Пуга О. О. (2017)
Біляковська О. О. - Професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: якісний вимір (2017)
Великжаніна Д. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків: практичний аспект (2017)
Гордійчук А. М. - Особливості самостійної роботи студентів у процесі інструментально-виконавської підготовки, Гордійчук Л. В. (2017)
Гордійчук С. В. - Забезпечення якості освітньої діяльності на інституційному рівні (2017)
Добролюбова Н. В. - Проблема вдосконалення навчальних програм та перегляду змісту професійної підготовки майбутнього педагога-хореографа (2017)
Ісаєва І. Ф. - Ретроспективний аналіз системи професійної підготовки персоналу Федеральної поліції Німеччини (2017)
Калугіна Т. В. - Готовність до інноваційної діяльності як умова професійного саморозвитку викладача закладу вищої освіти (2017)
Кіндрась І. В. - Ігрові методи як спосіб досягнення лінгводидактичної мети формування лексичної компетентності турецької мови в здобувачів вищої освіти (2017)
Ковтун О. М. - Теоретико-методологічні координати дослідження феномена світоглядної культури в педагогічній традиції (2017)
Кулешова О. В. - Професійна компетентність як умова формування професіоналізму майбутніх фахівців сфери туризму, Міхеєва Л. В. (2017)
Лисиця Д. Л. - Модель підготовки майбутніх зубних гігієністів до професійної діяльності (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Практичні аспекти розробки та впровадження концепції професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з високим рівнем культури здоров’я на засадах неперервності та наступності (2017)
Осадчук Д. Д. - Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів морського торговельного флоту до роботи в екстремальних ситуаціях (2017)
Пaнтюк М. П. - Методологічне значення педагогічного дискурсу в системі сучасної вищої освіти, Кoлтoк Л. Б. (2017)
Притулик Н. В. - Самооцінювальна діяльність майбутніх педагогів як чинник суб’єктивації у процесі навчання (2017)
Сидорчук О. В. - Застосування методу рольової гри у професійно орієнтованій іншомовній підготовці як засіб формування полікультурної особистості майбутнього фахівця соціальної сфери (2017)
Сологуб В. Д. - Розвиток навичок гри гітариста в акомпанементі (2017)
Столярчук Л. Б. - Формування професійної компетентності бакалаврів у галузі права в університетах Канади (2017)
Толочко С. В. - Сучасна методологічна парадигма післядипломної освіти викладача для сталого розвитку (2017)
Чередник Л. М. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до толерантного виховання учнів як складова частина його професійної компетентності (2017)
Бойчук О. Г. - Формування здорового способу життя студентської молоді (2017)
Гера Т. І. - Формування безпечної поведінки віктимних учнів із сімей переселенців, Гущак Ж. М., Фартушок І. М. (2017)
Зозуляк-Случик Р. В. - Формування професійної етики фахівців соціальної роботи педагогічними чинниками (2017)
Ісаченко В. П. - Професійні вимоги до іміджу соціального працівника, Левченко Н. В. (2017)
Підвальна Ю. В. - Толерантність як професійно важлива риса майбутнього соціального працівника в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами у процесі інклюзивного навчання (2017)
Зелінська С. А. - Вивчення технологій і засобів інтелектуального аналізу даних Data Mining в освітньому процесі (2017)
Рідкодубська Г. А. - Кейс-метод у процесі підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери (2017)
Скуратівська М. О. - Віртуальне освітнє середовище як інноваційна складова навчального процесу у вищій школі, Попадюк С. С. (2017)
Буклов Ю. М. - Українські педагоги про роль традицій у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді (2017)
Год Б. В. - Витоки психопедагогіки вчительської дії в системі духовної освіти Чернігівського колегіуму ХVІІІ ст. (2017)
Кохановська О. В. - Відображення проблеми природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття в дослідженнях учених (2017)
Мараренко О. І. - Етапи становлення релігійної освіти в загальноосвітніх школах Норвегії (2017)
Могорита В. М. - Діяльнісно-компетентнісна спрямованість пізнавальних завдань шкільного підручника історії (2017)
Пилаєва Т. В. - Інтернаціоналізація вищої освіти: теоретичний аспект, Яценко В. В. (2017)
Рябуха І. М. - Закладення науково-методичних та загальнопедагогічних основ морської освіти (початок XVIII століття) (2017)
Світлічна О. О. - Толерантність як ціннісна складова полікультурної освіти Канади (2017)
Ткач Г. В. - Характеристика досвіду авторських шкіл на сторінках періодичних видань (друга половина ХХ століття) (2017)
Ванівська О. М. - Класифікація ключових програмних компетентностей як основа оволодіння іншомовною комунікацією, Малиновська О. Л., Преснер Р. Б. (2017)
Dido N. D. - Communicative skills development in business English teaching (2017)
Козьменко О. І. - Вплив професійної компетентності викладача англійської мови на формування успішності студента (2017)
Романенко О. В. - Використання інтернет-ресурсів у навчанні французької як другої іноземної мови мабутніх економістів (2017)
Тішкова О. Ф. - Причини труднощів під час навчання навичок говоріння та шляхи їх подолання (2017)
Бобошко В. І. - Питання інтеграції виховного потенціалу сім’ї, школи і громади у державній політиці Великої Британії (2017)
Вдовиченко Р. П. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентської молоді (2017)
Луценко О. І. - Особливості статевого виховання старшокласників в Україні та Польщі, Мамаєва Л. Т., Кримова Т. М. (2017)
Полулященко Т. Л. - Педагогічні передумови виховання фізичних якостей учнів в позакласній роботі з фізичного виховання і спорту (2017)
Ульянова В. С. - Виховання емоційної сфери учнів молодшої школи як педагогічна проблема (2017)
Бєляєв С. Б. - Компетентнісний підхід до організації професійної підготовки майбутнього вчителя до розроблення й використання педагогічних технологій (2017)
Білявець С. Я. - Експериментальні заходи щодо впровадження методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2017)
Василенко К. О. - Вплив особистісної зрілості на формування творчого мислення майбутнього викладача хореографії (2017)
Гунько Н. О. - Системно-синергетичні особливості вокально-методичної підготовки майбутніх педагогів-музикантів (2017)
Гурська О. О. - Проблеми формування освітньо-інформаційного середовища технічного університету при підготовці майбутніх ІТ-фахівців (2017)
Загорулько М. О. - Аналіз структури дослідницьких умінь учителя початкової школи (2017)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Дослідження сучасного стану деонтологічної підготовки менеджерів освіти (2017)
Зимовець Ю. М. - Проблеми викладання сольфеджіо в процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (2017)
Зозуля О. В. - Фреймова технологія як засіб оптимізації навчальної діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2017)
Ієвлєв О. М. - Наукові підходи до формування професійно-педагогічної мобільності фахівця в умовах магістратури (2017)
Калаур С. М. - Характеристика організаційно-педагогічних умов, що впливають на готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2017)
Коваленко О. В. - Командна взаємодія студентів спеціальностей "Туризм" і "Готельно-ресторанна справа" в процесі формування їхньої професійної компетентності (2017)
Кукса Б. В. - Комплекс вправ для навчання мотиваційно-цільовому аналізу змісту доповідей майбутніх учителів англійської мови (2017)
Левинська І. Б. - Структура професійної компетентності майбутнього психолога: теоретичний вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Ліщук І. І. - Організаційно-педагогічні умови формування здатності до рефлексії майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2017)
Маковецька Н. В. - Можливості застосування дистанційного навчання у підготовці фахівців галузі туризму та готельно-ресторанної справи, Конох О. Є. (2017)
Мельничук Ю. П. - Педагогічні умови формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та їх експериментальна перевірка (2017)
Онищенко М. Ю. - До питання про структуру полікультурної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Остапенко А. С. - Аналіз наукових пошуків щодо розвитку методичної компетентності вчителя технологій (2017)
Петренко В. О. - Формування мовної особистості під час підготовки майбутніх економістів до міжкультурної професійної взаємодії (2017)
Прокопчук В. Ю. - Професійно-особистісні особливості формування професійних якостей майбутніх медиків у процесі фахової підготовки (2017)
Романов І. І. - Роль та засоби формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх правознавців на заняттях з іноземної мови (2017)
Смірнов С. В. - Релевантність та акмеологічні процеси в ідеях розвитку військового лідерства (2017)
Сорочинська О. А. - Структура готовності працівника дошкільної освіти до валеологічної роботи з дітьми дошкільного віку, Ткач Є. О. (2017)
Теремінко Л. Г. - Особливості професійної діяльності фахівців з інженерії програмного забезпечення в контексті формування готовності до професійної мобільності (2017)
Цибульська В. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка як складова частина фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей (2017)
Ящук О. В. - Передумови ефективної презентації як виду комунікації в контексті навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Характеристика істерії як різновиду посттравматичного стресового розладу у комбатантів: соціально-психологічний аспект, Бриндіков Л. М. (2017)
Зайченко Н. І. - Ціннісні аспекти соціального виховання в іспанській педагогічній думці першої третини ХХ ст. (2017)
Колосова О. В. - Досвід соціалізації незрячих і слабкозорих дітей у роботі освітніх закладів міста Вінниці (2017)
Платаш Л. Б. - Соціально-педагогічний супровід учнів інклюзивного класу загальноосвітньої школи (2017)
Кізім С. С. - Інтенсифікація професійної підготовки педагогів у закладах вищої освіти засобами мережевих технологій, Куцак Л. В., Люльчак С. Ю. (2017)
Шевченко Л. М. - Хмарні технології та перспективи їх використання в професійній підготовці вчителів (2017)
Содержание (2016)
Гончарук В. В. - Аэрозольные комплексы в процессах обработки воды, Самсони-Тодоров А. О., Яременко В. А., Савченко О. А., Выговская И. А., Мамаенко А. В. (2016)
Кеймиров М. А. - Сорбенты со структурой слоистых двойных гидроксидов для очистки водных сред от U(VI) (2016)
Якупова И. В. - Исследование структуры поверхности сорбентов-катализаторов, модифицированных MnO2, методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, Мамченко А. В., Савченко О. А., Чернова Н. Н., Косыгина И. М. (2016)
Гончарук В. В. - Качественная и количественная оценка воздействия магнитного поляи ультразвука на воду с разной концентрацией дейтерия, Курлянцева А. Ю., Таранов В. В., Нифантова Л. С. (2016)
Лиа Л. - Исследование эффективности удаления БТЭК с помощью электролитического окисления или реакции Фентона, Сонга К., Хуанг Ю., Жоуа Ю. (2016)
Hao S. - Effect of impurity content on structure of living water, Li H., Li X., Liben Li, Jingpei Xie (2016)
Гончарук В. В. - Очистка воды от красителей керамическими мембранами, модифицированными пироуглеродом из карбонизированных полимеров, Дубровина Л. В., Кучерук Д. Д., Самсони-Тодоров А. О., Огенко В. М., Дубровин И. В. (2016)
Филатова Е. Г. - Оптимизация электрокоагуляционной технологииочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (2016)
Abbasi M. - Selecting model for treatmentof oily wastewater by mf-pac hybrid process using mullite-alumina ceramicmembranes, Taheri A. (2016)
Сапрыкина М. Н. - Образование жизнеспособного некультурабельного состояния Candida Albicans, Болгова Е. С., Гончарук В. В. (2016)
Содержание (2016)
Лысенко Л. Л. - Электрокинетическая интенсификация обезвоживания сложных дисперсных систем, Мищук Н. А., Несмеянова Т. А. (2016)
Мамаенко А. В. - Влияние импульсного коронного разряда на образование пероксида водорода в разных типах воды, Доленко С. А., Гончарук В. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського