Ходак Є. С. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як суб’єкт адміністративно-правового регулювання відносин у сфері гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (2017)
Комарницька О. Б. - Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали про обрання застави (2017)
Соломатін Є. В. - Проблеми розмежування підслідності органів досудового розслідування за персональною ознакою (2017)
Короєд С. О. - Новий Цивільний процесуальний кодекс України: швидкий судовий розгляд чи ефективний захист прав громадян? (2017)
Лошицький М. В. - Нові способи тимчасового обмеження окремих цивільних прав: спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та спеціальний поліцейський і цивільний-процесуальний порядок видачі термінового заборонного та обмежувального приписів, Короєд С. О. (2017)
Штефан А. С. - Веб-сайт і веб-сторінка як докази у цивільному судочинстві (2017)
Мальський М. М. - Правовий статус окремих учасників виконавчого провадження: перекладач, експерт, спеціаліст, суб’єкт оціночної діяльності (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Судовий захист основоположних прав у Європейському Союзі в аспекті застосування практики Європейського суду з прав людини (2017)
Буроменський М. В. - Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку (2017)
Соколова В. В. - Узагальнення практики розгляду судами питань відводу та самовідводу у цивільному судочинстві (2017)
Кузнецова С. М. - Патогенетические и полушарные особенности церебральной гемодинамики, кардиоцеребральных взаимосвязей и действия мексикора у пациентов с атеротромботическим и кардиоэмболическим инсультом (2017)
Афанасьев В. В. - Комплексная нейроцитопротекция в аспекте фармакодинамики, Румянцева С. А., Ступин В. А., Баранцевич Е. Р., Силина Е. В. (2017)
Ена Л. М. - Фармакотерапия во вторичной профилактике инсульта, Бульчак В. Н. (2017)
Черний В. И. - Постишемические когнитивные нарушения. Концепция нейропластичности, Андронова И. А., Черний Т. В. (2017)
Никульников П. И. - Вторичная профилактика ишемического инсульта. Выбор способа хирургического вмешательства, Ратушнюк А. В., Ликсунов А. В., Данилец А. О. (2017)
Кузнецов В. В. - Нейрофизиологические основы восстановления после инсульта и корригирующее влияние транскраниальной магнитной стимуляции, Скачкова Н. А., Пилипенко О. Р. (2017)
Скоромец А. А. - Неврологические нарушения при коарктации дуги аорты, Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Бондаренко Е. В. (2017)
Мицьо В. - Экзогенные гликозаминогликаны в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: обзор доказательной базы сулодексида (2017)
Волошина Н. П. - Вивчення симптомо-модифікуючої дії мельдонію в пацієнтів із хронічною недостатністю мозкового кровообігу, Василовський В. В., Черненко М. Є. (2017)
Холин В. - Применение мемантина в лечении деменции, Бачинская Н., Рожелюк И., Тихоненко О., Полетаева К., Загуменный В. (2017)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы в фармакотерапии ситуационной инсомнии (2017)
Камилова Н. М. - Медико-социальные аспекты здоровья вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, Султанова И. А., Гулиева Л. А. (2017)
Камилова Н. М. - Состояние репродуктивного здоровья женщин Азербайджанской Республики (2017)
Сеченов И. М. - Рефлексы головного мозга. Глава первая: невольные движения (2017)
Взгляд в будущее: всемирный конгресс по неврологии в Киото (Япония) (2017)
Гусак Р. Д. - Проблеми вивчення традиційних музичних інструментів у творчих ВНЗ (2017)
Сінельніков І. Г. - Навчально-творча діяльність студентського фольклорного колективу: теоретично-практичні аспекти (2017)
Сіненко О. О. - Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективу (2017)
Пилипенко Н. В. - Створення позитивної особистісної мотивації на підвищення рівня естетичної культури як складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2017)
Нарожна Н. І. - Формування навичок самостійної роботи майбутніх диригентів-хормейстерів як чинник їх професійного зростання (2017)
Васильєва Н. В. - Дослідження рівнів виховання музично-академічної творчості студентів педагогічних університетів (2017)
Сідоров В. І. - Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2017)
Кдирова І. О. - Традиції і новаторство в творчій діяльності хореографічних колективів грузинських товариств міста Києва (2017)
Дондик О. І. - Мистецькі пошуки в площині жанрового синтезу і трансформації у концертній діяльності академічного камерного хору "Хрещатик" (2017)
Кречко Н. М. - Особливості виявлення сутності художньо-образної ідеї в оперному фіналі (у жанрі опери-драми), Якобенчук Н. О. (2017)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки Карпатського регіону на сторінках журналу "Народознавчі зошити" (2017)
Сінельнікова В. В. - Особливості побуту українців нижнього Поволжя: хата і подвір’я (друга половина ХVІІІ - середина ХХ ст.) (2017)
Бондаренко А. І. - Проблематика використання українських перекладів вокальної класики в контексті сучасної культури (2017)
Тилик І. В. - Специфіка мистецько-біоенергетичного феномену П. І. Муравського (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бех І. Д. - Компонентна модель сходження зростаючої особистості до духовних цінностей (2017)
Павелків Р. В. - Психологічні особливості розвитку моральних почуттів у молодшому шкільному віці (2017)
Черній А. Л. - Специфіка формування органу управління освітою ОТГ та методичного супроводу освіти в контексті реалізації концепції "Нова українська школа" (2017)
Пелех Ю. В. - Формування вчителя майбутнього: аксіологічний контекст (2017)
Пустовіт Г. П. - Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільної освіти (2017)
Петренко О. Б. - Психоаналітична педагогіка: інновація ХХІ ст. чи історико-педагогічна реконструкція досвіду першої третини ХХ ст. (2017)
Безкоровайна О. В. - Специфіка методики викладання іноземної мови (англійської) в початковій школі, Павлюк Г. С. (2017)
Білавич Г. В. - Українське наукове мовлення в контексті наукової діяльності майбутніх педагогів, Савчук Б. П. (2017)
Бісовецька Л. А. - Виховна робота школи щодо безпеки школярів в інтернет-просторі, Верхова І. П. (2017)
Гринькова Н. М. - Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності педагогів з питань морального виховання молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу (2017)
Журба К. О. - Активні та інтерактивні форми і методи виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи у позакласній діяльності (2017)
Заліток Л. М. - Казкотерапія за Василем Сухомлинським (2017)
Кособуцька Г. П. - Тестування як психолого-педагогічна технологія оцінювання навчальних досягнень студентів: актуалізація практичного аспекту (2017)
Махуренко Г. С. - Оценка эффективности цепочки услуг морского порта, Савельева И. В. (2014)
Люленко С. О. - Екологічна освіта та виховання майбутніх вчителів біології на сучасному етапі розвитку суспільства (2017)
Онешко С. В. - Методи управління витратами портового оператора (2014)
Павелків К. М. - Система професійної підготовки педагогів у західній Європі: термінологічний аналіз (2017)
Левандовська Ю. О. - Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності морських терміналів України, Афанасьєва О. К. (2014)
Павелків О. М. - Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах (2017)
Гилка У. Л. - Застосування методів економічного аналізу для морських портів (2014)
Петренко С. В. - Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті формування нової української школи (2017)
Версанова Г. А. - Этапы технико-экономического обоснования развития морских портов (2014)
Розман І. І. - Феномен біографічного методу та особливості його застосування у вивченні педагогічних персоналій (2017)
Фотко М. - Формирование финансовой безопасности стивидорной компании, Хотеева Н. В. (2014)
Сілков В. В. - Теоретико-методичні недоліки при формуванні обчислювальних прийомів у молодших школярів, їх причини та шляхи подолання, Сілкова Е. О. (2017)
Мельников С. В. - Моделювання цінових стратегій монополії в умовах асиметричного впливу ціни (2014)
Стельмашук Ж. Г. - Скаутська система виховання у контексті викликів сучасності, Гриневич М. Н., Рабешко О. М. (2017)
Кроленко О. Є. - Механізм прийняття стратегічних рішень в аспекті вибору головної фінансової стратегії розвитку газотранспортної системи України (2014)
Федоришин О. П. - Increasing motivation in teaching learning process (2017)
Михайлюк І. І. - Сучасні тенденції туристично-рекреаційної галузі закарпатської області (2014)
Ціпан Т. С. - Організаційно-дидактична модель формування акмеологічного простору школи, Боровець В. І., Гоголь В. А. (2017)
Кухарчик В. Г. - Стан та напрямки розвитку транспортного комплексу України (2014)
Шурин О. І. - Декоративно-прикладна творчість Рівненщини: історико-педагогічна ґенеза (2017)
Мінакова С. М. - Глобалізаційні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (2014)
Абрамович Т. В. - Критерії та показники сформованості професійної компетентності соціального педагога (2017)
Адам В. І. - Компоненти та інструментарій розвитку регіону в контексті ситемного підходу, Калиніч В. Є. (2014)
Баліка Л. М. - Педагогічні основи роботи шкільних бібліотек щодо розвитку в учнів інтересу до читання (2017)
Кубіній Н. Ю. - Основні напрямки формування інноваційного потенціалу розвинених країн та детермінанти регіональних інноваційних систем України, Кубіній В. В., Теличко Т. В. (2014)
Матвійчук-Юдіна О. - Властивості інформаційної системи відповідно міжнародних стандартів – основа формування компетентностей майбутніх ІТ-фахівців з предмету "комп’ютерна графіка" (2017)
Мошак С. М. - Венчурний бізнес як стратегічний фактор розвитку економіки регіону: досвід США та його застосування в Україні (2014)
Дуброва А. С. - Формування педагогічної майстерності майбутнього учителя іноземної мови (2017)
Ярова Н. В. - Педагогічна складова інформатизації навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців, Воркунова О. В., Коробко Т. О. (2014)
Дем’янюк І. В. - Життєвий і творчий шлях Т. Д. Дем’янюк у контексті розвитку громадянського виховання в Україні (2017)
Анотації (2014)
Ільчук Я. М. - Погляди В. Сухомлинського на соціалізацію особистості в умовах сім’ї (2017)
Автори збірника (2014)
Кардаш В. П. - Правове виховання учнів молодшого шкільного віку: теоретичний аспект (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Літвінчук І. М. - Виховання гіперактивних дітей: теоретичний аналіз проблеми (2017)
Вихідні дані (2014)
Мартинюк О. В. - Вплив змісту шкільних підручників на гендерну соціалізацію особистості учня/учениці (2017)
Мічута Х. О. - Кризові ситуації в сім’ї як чинник розвитку особистості (2017)
Мокрик А. В. - Психологічні підходи дослідження гендерних аспектів лідерства в управлінській практиці (2017)
Примак М. В. - Готовність дитини до навчання: теоретичний аналіз (2017)
Яйченя Н. В. - "Важковиховувані діти": ретроспективний аналіз поняття (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Синиця Ю. П. - Оцінка гіпотензивного лікування кверцетином хворих на артеріальну гіпертензію та подагру, які мають стабільно високу гіперурикемію (2017)
Солейко Е. В. - Эффекты препарата Милдронат®: реабилитационный потенциал у пациентов с хронической постинфарктной аневризмой сердца (2017)
Кравчун П. Г. - Якість життя у хворих за коморбідності гострого інфаркту міокарда та ожиріння: фокус на фізичний і емоційний компоненти, Риндіна Н. Г., Боровик К. М., Глєбова О. В., Леонідова В. І. (2017)
Chaikovsky I. A. - 2D and 3D analysis of magnetocardiographic data in the evaluation of the ventricular repolarization changes under exercise stress test in patients with CAD, Kozlovskyy V. I., Stadniuk L. A., Mjasnikov G. V., Kazmirchuk A. P., Sofienko S. V., Ryzenko T. M., Budnyk M. M. (2017)
Соломенчук Т. М. - Асимптомні та симптомні порушення периферичного кровообігу в осіб високого серцево-судинного ризику: особливості факторів ризику та метаболічного статусу, Слаба Н. А., Чнгрян Г. В., Слабий О. М. (2017)
Батушкін В. В. - Застосування дигоксину в кардіологічній практиці, Солонинка Г. Я. (2017)
Соменко О. С. - Випадок сифілітичного ураження серцево-судинної системи. Особливості перебігу сифілітичного міокардиту, Зайцев О. С., Соменко Є. В. (2017)
Копица Н. П. - Случай спазма коронарных сосудов с развитием ангинозного приступа после приема амигрена, Родионова Ю. В. (2017)
Соколов М. Ю. - Нормальная анатомия и врожденные аномалии коронарных артерий и их роль в клиническом течении ишемической болезни сердца у пациентов с признаками коронарного атеросклероза, Кривчун А. С., Чайчук С. А., Чубко Н. Ю. (2017)
Флюнт И. С. - Взаимодействие тонкого и физического тел человека. Взаимосвязь с космическим миром. Тела человека (материя) (2017)
Титул, зміст (2017)
Соломенчук Т. М. - Зміни коронарного кровообігу в перименопаузальних жінок з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST, Процько В. В. (2017)
Бевзюк Л. В. - Аналіз добової динаміки артеріального тиску в пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією та фібриляцією передсердь, Мудрук І. В. (2017)
Батушкин В. В. - Основные принципы лечения и профилактики инсультов как тромбоэмболических осложнений фибрилляции предсердий. Анализ рекомендаций Европейского общества кардиологов по лечению фибрилляции предсердий 2016 года (2017)
Малиновская И. Э. - Нереализованные возможности вторичной профилактики у пациентов, перенесших инфаркт миокарда (2017)
Xaplanteris P. - Angina pectoris: non-invasive methods in the diagnosis and follow-up, Де Бейн Б. (2017)
Лебідь І. Г. - Навантажувальне тестування в дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця (2017)
Батушкин В. В. - Миокардит, осложнившийся острой дилятацией полостей и полной атриовентрикулярной блокадой с синдромальными эпизодами потери сознания Морганьи – Эдемса – Стокса. Клинический случай болезни Лайма, Дыняк А. А. (2017)
Ермакович И. И. - Дифференциальная диагностика ишемической болезни сердца и нейроциркуляторной дистонии: проблема сохраняется, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Чернышов В. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Солєйко О. В. - Хронічна постінфарктна аневризма серця в пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту: казуальна чи конкурентна коморбідність?, Солейко Л. П. (2017)
Колесник Т. В. - Взаємозв’язок між судинним ремоделюванням та змінами структурно-функціонального стану серця у хворих середнього й похилого віку з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, Косова Г. А., Писаревська О. В., Аносова Н. П., Степаненко О. М. (2017)
Воронков Л. Г. - Коррекция дисфункции эндотелия как ключевое звено в кардиоваскулярной и цереброваскулярной фармакотерапии: актуальность новых подходов (2017)
Катеренчук І. П. - Фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі (2017)
Reina N. J. G. - Vascular endothelial dysfunction and pharmacological correction (2017)
Васкес Абанто Х. Э. - Остановка сердца и сердечно-легочная реанимация AHA и ERC 2015–2020: сводная информация, Васкес Абанто А. Э., Арельяно Васкес С. Б. (2017)
Батушкін В. В. - Реалізація антиаритмічного ефекту, відновлення вагосимпатичної рівноваги та гармонізація психоемоційного стану за допомогою комбінованого лікарського засобу рослинного походження – препарату Карвеліс™ (2017)
Чернобривенко О. О. - Побічна легенева дія статинів при стенокардії з хронічним обструктивним захворюванням легень: клінічний випадок (2017)
Рудіченко В. М. - Судинні постін’єкційні ураження в наркозалежних: за матеріалами власних клінічних спостережень, Любченко А. С., Рейзін Д. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Іванов В. П. - Шляхи оптимізації діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, Савіцька Ю. В. (2017)
Солєйко О. В. - Гострий Q-інфаркт міокарда в пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини: від фенотипових ознак до особливостей ураження коронарних артерій, Солейко Л. П., Черних М. О. (2017)
Кондратюк В. Є. - Геометричні та гемодинамічні зміни лівих відділів серця у хворих з безтофусною формою подагри з артеріальною гіпертензією та їх корекція кверцетином, Синиця Ю. П., Кравчук Е. Ю., Корсак І. С. (2017)
Соломенчук Т. М. - Особливості клінічного перебігу гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок пери- та постменопаузального періоду залежно від гормонального статусу, Процько В. В. (2017)
Купчинська О. Г. - Систолічна функція лівого шлуночка при різних типах його гіпертрофії у хворих на гіпертонічну хворобу (2017)
Березуцкий В. И. - Возможности применения музыкальной терапии в кардиологии (2017)
Чернышов В. А. - Электронегативность липопротеидов низкой плотности в прогнозировании сердечно-сосудистой патологии, Богун Л. В., Ермакович И. И. (2017)
Батушкін В. В. - Застосування препарату етацизин в терапії рецидивуючої фібриляції передсердь (2017)
Jensen J. K. - Cardiac tamponade: a clinical challenge, Poulsen S. H., Mølgaard H. (2017)
Стаднюк Л. А. - Аміодарон-індукований гіпотиреоз при лікуванні частої екстрасистолії: причини та механізми розвитку, Кононенко О. А., Мікропуло І. Р. (2017)
Кутер М. И. - Исторические и методические аспекты классификации бухгалтерских счетов, Гурская М. М., Хатхоху С. А., Андреенкова А. С. (2017)
Лисенко Ю. Г. - Міждисциплінарність у теоретичному дослідженні суспільного господарства, Пінчук І. О. (2017)
Proskura K. P. - Application of the time value of money concept in the accounting (2017)
Погрібна Н. В. - Міжнародна практика державного аудиту ефективності податкових пільг та субсидій (2017)
Федоркевич А. В. - Совершенствование методики анализа затрат на производство продукции растениеводства (2017)
Юдін В. К. - Вплив ризиків на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Кудря Ю. - Розподіл темної матерії в гало близьких гігантських галактик (2016)
Парновський С. - Початкові функції світності галактик з активним зореутворенням, Ізотова І. (2016)
Жданов В. - Якісний аналіз еволюції Всесвіту в гідродинамічній моделі з баротропним рівнянням стану, Дилда С. (2016)
Пономаренко В. - Параметри пилу та газу у комі комет C/2014 Q2 (LOVEJOY) і C/2013 US10 (CATALINA), Сімон А., Чурюмов К. (2016)
Эглитис И. - U-величины звёзд и галактик из оцифрованных астронегативов телескопа Шмидта в Балдоне, Эглите М., Андрук В., Пакуляк Л. (2016)
Андрук В. - О каталоге экваториальных координат и В-величин звёзд программы ФОН, Пакуляк Л., Головня В., Шатохина С., Ижакевич Е., Процюк Ю. (2016)
Йулдошев К. - Астрометрия и фотометрия оцифрованных плативок проекта ФОН-КИТАБ, Усманов О., Эгамбердиев Ш., Муминов М., Рельке Е., Процюк Ю., Андрук В. (2016)
Коваленко Н. - Оцінка впливу негравітаційних ефектів на еволюцію орбіт кентаврів (2016)
Жданов В. - Рух пробних тіл у статичному гравітаційному полі сферично-симетричної скалярно-польової конфігурації в загальній теорії відносності, Сташко О. (2016)
Парновський С. - Вплив близьких атракторів на великомасштабні пекулярні рухи галактик (2016)
Александров О. - Часова затримка критичних зображень в околі каспової точки гравітаційно-лінзової системи, Жданов В. (2016)
Баран O. - Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері, Стоділка М. (2016)
Мозгова О. - Діаграма Гротріана для ліній мультиплетів MgI, що спостерігаються в метеорних спектрах (2016)
Козак П. - Концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів, Мозгова А. (2016)
Єфiменко В. - Чурюмов Клим Іванович (2016)
Кушнір С. В. - Осмотичні процеси в осадовій товщі Землі (2017)
Zhabina N. M. - The generalizated stratigraphic scheme of the Jurassic of Western Ukraine, Shlapinsky V. Ye., Prykhodko M. G., Anikeyeva O. V., Machalsky D. V. (2017)
Suprun I. S. - Calcareous nannofossil biostratigraphy of Paleogene sediments of Ukraine (history of study and stratification) (2017)
Хевпа З. З. - Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Пенінської зони Українських Карпат (2017)
Shatalov N. N. - Tectonics of the Balka Kruta ore cluster of the Near-Azovian mega - block of the Ukrainian shield (2017)
Гуров Е. П. - Каменецкая импактная структура – новый ударно-метеоритный кратер на Украинском щите, Николаенко Н. А., Шевчук Е. А., Присяжнюк В. А., Ямниченко А. Ю. (2017)
Буніна А. Я. - Прогнозування потенційно рудоносних вузлів методами інтегрального оброблення геолого-геофізичних і дистанційних даних, Азімов О. Т., Станкевич С. А., Чепурний В. С. (2017)
Парамонова Н. К. - Лабораторные исследования влияния колебания уровня грунтовых вод на состояние и содержание легких нефтепродуктов в геологической среде. Статья 2. Опыт с первоначальным опусканием напора воды после формирования слоя с мобильным керосином, Голуб Г. И., Запольский И. Н., Логвиненко О. И. (2017)
Кирилюк В. П. - Відкритий лист членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам (2017)
Степанюк Л. М. - Коментарі до "Відкритого листа членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам" В. П. Кирилюка (2017)
Бобров О. Б. - Людина науки (До 100-річчя від дня народження професора Євгена Михайловича Лазька), Кирилюк В. П., Лисак А. М., Ляхов Ю. В., Павлунь М. М., Сіворонов А. О., Яценко Г. М. (2017)
Редзюк А. М. - Щодо Концепції Національної транспортної моделі України, Клименко О. А., Агеєв В. Б., Новікова А. М. (2017)
Белокур И. П. - Оценка компетентности персонала по неразрушающему контролю деградации материала металлоконструкций, Гордонная Ю. О. (2017)
Професору Стороженку — 80! (2017)
Редзюк А. М. - Основні напрямки вдосконалення управління безпекою дорожнього руху, Хабутдінов А. Р. (2017)
Попелиш Д. М. - До визначення причин ДТП на комерційному транспорті, Селюк Ю. М., Горпинюк Л. В., Жовтоног О. О. (2017)
Редзюк А. М. - Перспективи використання зрідженого природного газу як моторного палива для транспортних засобів, Ковальов С. О. (2017)
Сахно В. П. - До питання оцінки крену монорейкового вагона та перерозподілу реакцій опор у криволінійних ділянках руху, Єфименко А. М. (2017)
Пожидаев С. П. - О новом уравнении движения колесной машины: прорыв в науке или пренебрежение ее методологией (2017)
Сокіл Б. І. - Вплив силових характеристик системи підресорювання на плавність ходу автомобілів, Нанівський Р. А., Паращук Д. Л., Грубель М. Г. (2017)
Говорун А. Г. - Особливості показників автомобільного двигуна у процесі роботи в несталих режимах на стисненому природному газі, Клименко О. А., Симоненко Р. В., Назаренко М. Б., Шиманський С. І. (2017)
Федоров В. В. - Удосконалений комплексний резонансний глушник шуму, Яновський В. В., Ященко Д. М. (2017)
Білоус А. Б. - Аналіз методів вибору контрольних точок маршруту громадського транспорту для визначення моменту корекції розкладу руху, Півторак Г. В. (2017)
Шарай С. М. - Впровадження принципів логістики в організацію транспортного обслуговування міжнародних перевезень вантажів, Дехтяренко Д. О., Ященко В. М. (2017)
Кіщинський С. В. - Поліпшення властивостей бітумів та асфальтобетонів шляхом модифікації гумовою крихтою, Копинець І. В. (2017)
Коваль П. М. - Дослідження напружено-деформованого стану попередньо напружених залізобетонних плит прогонової будови мосту після тривалої експлуатації, Оксень Є. І., Полюга Р. І., Стоянович С. В., Ковальчик Я. І., Нечипоренко М. В. (2017)
Коваль П. М. - Оцінка експлуатаційного стану залізобетонних мостів за критеріями тріщиностійкості, які отримані методом акустичної емісії, Ковальчик Я. І. (2017)
Рутковська І. А. - До створення моделі управління екологічними ризиками в інвестиційних проектах будівництва та реконструкції доріг, Герасименко А. В., Зюзюн В. І. (2017)
Габа В. В. - Організаційні і технологічні фактори формування попиту на залізничні приміські пасажирські перевезення, Грушевська Т. М. (2017)
Новікова А. М. - Економіко-математична модель Нового Шовкового шляху залізнично-поромного сполучення через Україну, Юрченко О. Г., Рудюк М. В. (2017)
Мироненко В. К. - Чому Україні потрібна високошвидкісна залізнична магістраль колії 1435 мм, Рудковський С. В. (2017)
Azarskov V. - Аnalytic design of the optimum control system for five-degree-of-freedom stand simulator of the spacecraft motion, Blokhin L., Kurganskyi A., Rudyuk G. (2017)
Скрипець А. В. - Побудова та дослідження мобільного автоматичного вимірювача ухилів, Краснов В. М., Сагідаєв Ю. М., Лужбін В. М., Мельніков Д. Є., Кіреєв М. Е., Смолич Д. В. (2017)
Валюх З. О. - Неозапозичення як база сучасного словотворення, Коробова І. О. (2017)
Іваночко К. М. - Наголос і становлення гетерогенних омонімів-вербативів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови (2017)
Онатій А. В. - Проблема статусу напівсиметричних займенниково-співвідносних реченнь (2017)
Бак Хади - Факторы влияния на смысловые отношения в предложениях русского языка (2017)
M. H. Freeman - Aesthetics and the power of STEAM (2017)
Берта Е. Т. - Фразеологізми із соматичним компонентом у сучасних угорській та українській мовах (2017)
Берта Э. Т. - Роль логики и языковой игры в венгерском языке (ко Дню венгерского языка) (2017)
Бєліцька Є. М. - До питання про статус гіпокористик в ономастичній підсистемі мови (2017)
Строченко Л. В. - Субконцепт PRODIGY як структурна частина концепту GENIUS (на матеріалі англомовних біографій) (2017)
Теренова Д. І. - Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова-стимулу ДРУГ за даними спрямованих асоціативних експериментів (2017)
Баландіна Н. Ф. - Навчальний текст і навчальний дискурс: ключі до розуміння (2017)
Каустов А. В. - Онтологія полемічного дискурсу: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Прилипко Ф. Є. - Комунікеми-фразеосхеми в українськомовній мультиплікації (2017)
Прокойченко А. В. - Графічна реалізація фонетичних засобів вираження емоцій (на матеріалі новелістики Д. Г. Лоуренса) (2017)
Тучкова О. О. - Параграфемні засоби в конструюванні гендерної ідентичності автора (2017)
Царьова І. В. - Дериваційний підхід до вивчення юридичного тексту (2017)
Hatalska M. S. - Language manipulation means in English love discourse and its translation into Ukrainian (2017)
Шкута О. Г. - Репрезентація структурно-семантичних характеристик англомовних юридичних термінів українською мовою (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів) (2017)
Волкова С. В. - Нова праця про категорії англомовного художнього тексту у лінгвокогнітивному, наративному, структурно-функціональному та семіотичному вимірах (на матеріалі детективних оповідань Агати Крісті). Лещенко А. В. Нарративная напряженность художественного текста : монография (2017)
Хроніка (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - О единой концепции техногенной безопасности угольных шахт, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А., Шевченко В. Г., Жалилов А. Ш. (2015)
Круковский А. П. - Влияние способа охраны выемочного штрека на устойчивость дегазационных скважин", Круковская В. В., Кочерга В. Н. (2015)
Минеев С. П. - Обоснование критериев прогноза импульсных выделений метана в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли, Кочерга В. Н., Янжула А. С., Гулай А. А. (2015)
Пимоненко Л. И. - Способ оценки напряженного состояния массива горных пород путем определения направления и формы трещин гидроразрыва, Пимоненко Д. Н., Шматовский Л. Д., Зайцев М. С., Ананьева О. И. (2015)
Зберовский В. В. - Исследование динамических параметров, реализуемых генератором упругих колебаний при зарождении и затухании кавитационного течения жидкости, Поляков Ю. Е. , Наривский Р. Н. (2015)
Гаврилов В. И. - Принципиальные технологические схемы приведения верхней части угольной полосы, отрабатываемой щитовым агрегатом, в невыбросоопасное состояние, Власенко В. В., Московский О. В. (2015)
Молчанов А. Н. - Интерполяция сложных спектров ЯМР 1Н ископаемых углей, Троицкий Г. А., Пичка Т. В. (2015)
Бурчак О. В. - Вплив зовнішніх чинників на стан вугільної речовини, Прімін М. А., Недайвода І. В., Сєріков Ю. А. (2015)
Сергиенко Л. В. - Исследование механизма разрушения угля в условиях, моделирующих напряженно-деформированное состояние пласта-спутника при ведении очистных работ, Гладкая Е. В., Молодецкий А. В. (2015)
Круковская В. В. - Особенности математического моделирования фильтрации метана вблизи тектонических нарушений, Молчанов А. Н., Калугина Н. А. (2015)
Назимко В. В. - Исследование экологически опасных необратимых сдвижений массива горных пород над выработками солевых шахт (2015)
Бокий Б. В. - Оценка эффективности добычи метана на ПАО "Шахта им. А.Ф. Засядько" поверхностными скважинами, Дудля Е. Е. (2015)
Сергиенко В. Н. - Об автоматизированной адаптивной статистической обработке результатов измерений, Красовский И. С. (2015)
Клюев Э. С. - Анализ физико-химических процессов при тепловом воздействии на углеродсодержащие материалы (2015)
Губенко Д. И. - Современное состояние проблемы снабжения сжатым воздухом шахтных потребителей и направления ее решения (2015)
Аверкин Д. И. - Влияние технологии сооружения околоштрековых бетонных полос на их прочностные характеристики (2015)
Мальцев Д. В. - Математичне моделювання параметрів вилуговування перехідних металів (2015)
Бурчак О. В. - Порівняння коефіцієнтів ароматичності вугільної речовини в процесі вуглефікації, Трачевський В. В., Балалаєв О. К. (2015)
Четверик М. С. - Вопросы перехода Анновского карьера СевГОКА на открыто-подземную разработку, Икол А. А. (2015)
Кустов В. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку виробництва металургійних флюсів України (2015)
Лазніков О. М. - Обґрунтування способу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського титано-цирконієвого родовища (2015)
Бубнова Е. А. - Рекомендации по рекультивации и использованию накопителей отходов обогащения, Ворон Е. А. (2015)
Сорока Ю. Н. - Опыт радиоэкологического мониторинга сброса шахтных вод предприятия ООО "Восток-Руда" (2015)
Кустов В. В. - Влияние свойств шахтных пород на характеристику откоса и структуру террикона (2015)
Ошмянский И. Б. - Определение режима движения воздуха в вентиляционных системах рудников с учетом режима фильтрации через зону обрушения, Евстратенко Л. И., Столбченко Е. В. (2015)
Павличенко А. В. - Ідентифікація екологічних ризиків, що виникають на різних етапах функціонування вугледобувних підприємств (2015)
Семененко Е. В. - Гидродинамика напорных взвесенесущих потоков: история и перспективы, Медведева О. А. (2015)
Вихідні дані (2015)
Романовський О. О. - Державна політика США і Великобританії щодо підтримки розвитку вищої освіти (2015)
Балуєва О. В. - Шляхи вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід, Аракелова І. О. (2015)
Грищенко В. Ф. - Безпека підприємницької діяльності як складова національної безпеки держави, Грищенко І. В., Самофалова О. А. (2015)
Волянський П. Б. - Домедична допомога як складова сучасної системи реагування на надзвичайні ситуації, Макаренко А. М. (2015)
Шамрай Н. В. - Концепція розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві (2015)
Місюра В. Я. - Сервісна сутність державної політики як основа модернізації державного управління (2015)
Кумачова А. С. - Політика формування та розвитку "зеленої економіки" як специфічний об’єкт державного регулювання (2015)
Гладка Т. І. - Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності (2015)
Папуша В. С. - Виконавча влада: місце та роль в системі державної влади (2015)
Ігнатенко О. П. - Технічне регулювання в сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Колесник В. Т. - Розвиток та удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України (2015)
Черкаска В. В. - Напрями впливу держави на розвиток аграрного сектору (2015)
Константинов О. О. - Оцінка реалізації механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2015)
Title (2017)
Content (2017)
Strasek S. - Is U.S. Technology Sector in a Bubble?, Kelc T. (2017)
Markovа I. - The Features of Development of Agricultural Sector of Economy of Ukraine in The Conditions of Euro Integration, Shestakovska T. (2017)
Marinov K. - Price-setting Practices for New Product Introductions: Evidence from Bulgaria (2017)
Rudolf W. - The Directions of International Cooperation of the Polish Voivodeships and Large Cities with a Particular Focus on Cooperation with Ukraine, Pazizina S. (2017)
Byrka M. - Innovation Activity Across Industrial Sector in the Regions of Ukraine (2017)
Грищенко І. М. - Групи підходів до визначення лідерства в органах місцевого самоврядування (2016)
Soboliev B. - Post-Soviet Roots of Ukraine’s International Financial Problems (2017)
Глуха В. В. - Нормативно-правове забезпечення державного управління сферою безпеки життєдіяльності, Помаза-Пономаренко А. Л. (2016)
Petryk O. - The IMF Programs: Countries’ Experiences and the Implications and Prospects for Ukraine (2017)
Коломієць А. С. - Формування механізму управління підприємством при впровадженні комерційної концесії (2016)
Bokhan A. - Transparency of Market Statusness of Enviromental Diplomacy (2017)
Сухара І. В. - Особливості діагностики професійної компетентності державних службовців в екологічній сфері України (2016)
"Journal of European Economy" in 2017 (2017)
Цедік М. Г. - Розвиток територіального форсайту в Україні та swot-аналіз його регіональної складової (2016)
Our Authors (2017)
Вітання головному редактору (2017)
Kozak I. - Analysis of Settlements Dynamics Within Krampna Commune Using GIS, Kozak H. (2017)
Kozak H. - Non-Existing Tserkvas as Ukrainian Cultural Heritage in Sacral Landscape in Solyna Commune, Kozak I. (2017)
Мозговий А. - Міські конфлікти в інформаційну еру (2017)
Клапчук В. - Чинники просторового розвитку торговельних мереж у Львівській області (2017)
Орещенко А. - Виявлення функцій муніципальних географічних інформаційних систем шляхом аналізу результатів їх використання (2017)
Долгова К. - Кластерна модель територіального комплексу дитячого туризму та рекреації в Україні (2017)
Грицевич В. - Поняттєво-термінологічні основи геологістики як актуального напрямку суспільної географії, Сеньків М. (2017)
Гулиева И. - Районирование современных ландшафтов Талышских гор по рекреационно-туристическому потенциалу (2017)
Мезенцев К. - Погляд на міста звідусіль, Мезенцева Н. (2017)
Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін (2017)
Світлій пам’яті Степана Іщука (2017)
Страшек С. - Технологічний сектор США – інвестиційна "бульбашка"?, Кельц Т. (2017)
Маркова Є. - Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції, Шестаковська Т. (2017)
Марінов К. - Ціноутворюючі практики при введенні нових продуктів на ринок: дані з Болгарії (2017)
Рудольф В. - Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною, Пазізіна С. (2017)
Бирка М. - Інноваційна активність промисловості у регіонах України (2017)
Соболєв Б. - Пострадянські корені міжнародних фінансових проблем України (2017)
Петрик О. - Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України (2017)
Бохан А. - Транспарентність ринкової статусності екологічної дипломатії (2017)
"Журнал європейської економіки" у 2017 році (2017)
Наші автори (2017)
Вакулич М. І. - Одноосновні антропоніми литовського походження у староукраїнських пам’ятках: особливості асиміляції та функціонування (2016)
Кувшинова Н. М. - Формирование семантических калек в русском языке XVII – XVIII вв. (2016)
Прискока О. В. - До історії назв споруд та приміщень ув’язнення в писемності Київської Русі (тьмьница, погребъ, порубъ) (2016)
Стась Т. В. - Составные наименования участков леса, расчищенных под пашню (по материалам письменности Северо-Западной Руси XIV – XVI вв.) (2016)
Воловенко І. В. - Обмеження лінгвістичної потенційності щодо виникнення нових лексичних одиниць та фактори системної закономірності словотворення (2016)
Леута О. І. - Синсемантія як лексико-граматичне явище в системі української мови (2016)
Ніколаєнко Л. І. - До питання теоретичних основ семантичного опису емотивної лексики (2016)
Проскурина Л. Н. - Терминологическая вариантность как способ научного освоения мира (2016)
Салахатдинова Э. Ш. - Семантизация крылатых выражений в словарях начала ХХІ века (2016)
Слива Т. В. - Роль ассоциативного эксперимента в формировании ассоциативно-семантических групп (2016)
Сяо Ваньнин - Сферы-источники метафоризации в современном русском языке (2016)
Блинова І. А. - Інтертекстуальність у сучасній парадигмі гуманітарного знання (2016)
Вильчинская А. Г. - Авторское осмысление темы "поэт и этническая принадлежность" в прозе М. И. Цветаевой (2016)
Довгань О. В. - Смисл художнього тексту в контексті логіки (2016)
Кравцова Ю. В. - Метафорическое моделирование мира в поэзии и прозе И. Сельвинского (2016)
Малишева М. А. - Лінгвопрагматика Заповідей блаженств Ісуса Христа як головний прагма-методологічний зразок побудови релігійної проповідницької персвазії на адресата (2016)
Матусевич Л. М. - Комунікативна ситуація дозволу в українському діалогічному дискурсі (2016)
Михальская О. В. - Название веб-сайта как новый вид поликодового заглавия (2016)
Панченко С. А. - Фразеологическая единица как элемент развлекательного дискурса (2016)
Паук М. М. - Синтаксичні засоби афористичності в українських прислів’ях (2016)
Синица И. А. - Авторская интерпретация образа Т. Г. Шевченко в стихотворении Б. А. Чичибабина "Тарас" (2016)
Иванова Л. П. - Французские города в видении Д. И. Фонвизина-путешественника (лингвоимагологический аспект) (2016)
Матвєєва С. А. - Корпус паралельних текстів як інструмент перекладача (2016)
Мирошніченко І. М. - Фразеологізми з ономастичним компонентом на позначення професій у польській та російській мовах (2016)
Мороз А. А. - Кольорові асоціації росіян по відношенню до англійців : лінгвоімагологічний аспект (на матеріалі мемуарів М. В. Берга "Крымские заметки") (2016)
Вінтонів М. О. - Минуле і сучасне рекламного слова в Україні. Рецензія на монографію : Іванова І. Б. Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України. – Х. : Юрайт, 2016. – 372 с. (2016)
Титул, зміст (2017)
Вершигора А. В. - Оперативно-диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва – кращий досвід України, Тихенко С. В., Оладько М. Є., Рогов А. В., Клочков М. В. (2017)
Ткач Л. І. - Сучасні телеметричні кардіологічні системи: принципи реалізації та перспективи, Пересунько П. В. (2017)
Шевченко Р. А. - Медичний менеджмент в екстреній медицині як запорука ефективності роботи системи, Матушак А. В., Денисенко Я. А. (2017)
Ліберман М. - Впровадження системи допомоги при травмах: розвиток через оцінювання, Малдер Д. С., Леві A., Сампаліс Дж. С. (2017)
Хеллер Б. - Отморожение (2017)
Даймик А. Р. - Ожоги и поражения электрическим током (2017)
Линден К. Г. - Отравление грибами, Рамек Б. Г. (2017)
Бурлука В. В. - Порівняльний аналіз ускладнень у постраждалих із нестабільними пошкодженнями таза при політравмі, Анкін М. Л., Максименко М. А., Дорош В. М., Трофімова К. П. (2017)
Гур’єв С. О. - Інвалідизація постраждалих унаслідок травми хребта під час дорожньо-транспортних пригод (клініко-епідеміологічна характеристика), Кушнір В. А., Сацик С. П., Резніченко Ю. В., Кушнір Г. П. (2017)
Головач І. Ю. - Біосиміляри низькомолекулярних гепаринів: чому їх можна порівнювати з оригінальними біологічними засобами (2017)
Жупан Б. Б. - Офтальмологічна допомога в медичному забезпеченні антитерористичної операції (2017)
Пилипець Я. Д. - Європейський погляд на роботу системи екстреної медичної допомоги (2017)
Башкір О. І. - Діяльність українських науково-дослідних кафедр педагогіки (1922–1930) (2018)
Оніщук І. І. - Іншомовна освіта як соціальна та філософська категорія (2018)
Семенюк А. Ю. - Технологія формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки (2018)
Фаст О. Л. - Європейська освітня політика щодо управління якiстю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2018)
Сотська Г. І. - Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект, Лісовий В. А. (2018)
Заболоцький А. Ю. - Методика використання системи підтримки E-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів (2018)
Андрющенко Т. Ю. - Розробка мультимедійних засобів навчання з урахуванням педагогіко-психологічних аспектів, Назарова С. О. (2018)
Сліпчишин Л. В. - Порівняльний аспект розвитку художньо-технічної творчості учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Abstract and References (2018)
Бомба А. Я. - Прогнозування оптимального використання фiльтруючих матерiалiв у швидких багатошарових фiльтрах iз кусково-однорiдними пористими завантаженнями, Климюк Ю. Є. (2017)
Denisov S. V. - A new mirror-prox algorithm for variational inequalities, Dudar V. V., Semenov V. V., Vedel Ya. I. (2017)
Доценко C. И. - Кооперативные игры в задачах о назначении (2017)
Зуб С. С. - Динамiчнi системи для пошуку найближчих пар на двох гладких кривих в евклiдовому простор, Ляшко Н. I., Семенов В. В. (2017)
Мащенко C. О. - Рiвновага за Бержем в iграх з нечiткою коалiцiйною структурою, Моренець В. I. (2017)
Сандраков Г. В. - Осреднение уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом, Базилева М. И. (2017)
Стецюк П. I. - Квадратична задача для максимального k-плекса в неорiєнтованому графi, Бардадим Т. О., Ляшко В. I. (2017)
Шахно С. М. - Двокроковий метод типу хорд для розв’язування нелiнiйних рiвнянь, Шунькiн Ю. В. (2017)
Шевчук Ю. М. - Стiйкiсть розв’язкiв у математичних моделях розповсюдження iнформацiї з зовнiшнiми впливами (2017)
Pandey P. K. - Solving third-order boundary value problems with quartic non polynomial splines (2017)
Клюшин Д. А. - Нове частотне визначення випадковостi (2017)
Ковалюк З. Д. - Гетеропереходи на основі шаруватих кристалів In4Se3, Катеринчук В. М., Кушнір Б. В., Товарницький М. В. (2016)
Юсупов А. - Механизм токопереноса в гетеропереходах p-Cu2ZnSnS4/n-Si, Адамбаев К., Тураев З. З., Алиев С. Р. (2016)
Ковалюк З. Д. - Створення гетероструктури n-InSe-графіт, Ткачук І. Г., Поцілуйко Р. Л., Катеринчук В. М., Нетяга В. В., Камінський В. М. (2016)
Лисенков Е. А. - Моделювання частотних залежностей електричних та діелектричних властивостей систем на основі поліетерів, Клепко В. В. (2016)
Олимов Л. О. - Влияние атомов щелочных металлов на фотоэлектрические свойства поликристаллических кремниевых солнечных элементов, Абдурахманов Б. М., Омонобоев Ф. Л., Юсупов А. Х., Сохибова З. М. (2016)
Юлдашев Х. Т. - Усилительные процессы в газоразрядной ячейке, состоящей из полупроводника с плазменными контактами, Хайдаров З., Касымов Ш. С. (2016)
Донець С. Є. - Перспективи та проблеми впровадження радіаційних процесів в технології модифікації вуглецьмісткого палива, Клепіков В. Ф., Кирик Г. В., Литвиненко В. В., Спиридонов Є. О. (2016)
Мисюра И. Н. - Люминесценция кварцевого стекла, индуцированная рентгеновским излучением, Кононенко С. И., Калантарьян О. В., Журенко В. П., Скиба Р. В., Авотин С. С., Рохманов Н. Я. (2016)
Клепиков В. Ф. - Изменение структуры и свойств конструкционного сплава АК8 в результате воздействия электронного облучения, Прохоренко Е. М., Литвиненко В. В., Брюховецкий В. В., Донец С. Е., Борискин В. Н., Довбня А. Н., Шульгин Н. А., Прохоренко Т. Г. (2016)
Петрушенко С. И. - Переохлаждение при кристаллизации жидкой фазы легкоплавкого компонента в многослойных пленках с различным характером взаимодействия контактных пар, Дукаров С. В., Сухов В. Н. (2016)
Сердюк И. В. - Динамика информационных потоков по вакуумно-дуговым нитридным покрытиям, полученным испарением высокоэнтропийных сплавов, Ковтеба Д. В., Шепелев А. Г., Деревянко В. А. (2016)
Udovitskiy V. G. - Crystalline structure and polymorphism in powders and thin films of dibenzotetraaza14annulene (2016)
Столбовой В. А. - Влияние толщины периода многослойного покрытия MoN/CrN на физико-механические характеристики (2016)
Правила оформлення рукописів (2016)
Іншин М. І. - Поняття та ознаки охоронної функції трудового права (2015)
Розовський Б. Г. - Новый взгляд на процедуры правосудия (2015)
Арсентьєва О. С. - Поняття, сутність і значення соціального партнерства на сучасному етапі, Соболєв С. Ю. (2015)
Гречана С. І. - Адміністративне судочинство: завдання, система, принципи (2015)
Єфремова М. О. - Напрями розвитку законодавства з питань діяльності державної міграційної служби України (2015)
Загоруй Л. М. - Природа свободи права як особистого немайнового права фізичної особи, Загоруй І. С. (2015)
Заліско О. І. - Нормативний чинник обумовленості кримінально-правової охорони правосуддя в Україні (2015)
Капліна Г. А - Запозичення досвіду регулювання оплати праці як чинник інтеграції України до європейського економічного простору (2015)
Качурін С. Г. - Проведення судово-почеркознавчої експертизи в умовах діючого кримінального процесуального законодавства (2015)
Котова Л. В. - Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України, Мєшков К. С. (2015)
Котова Л. В. - Дистанційна робота як сучасна форма зайнятості:актуальні питання законодавчого врегулювання (2015)
Манькут А. Ю. - Методологія дослідження юридичної відповідальності прокурора (2015)
Підпала І. В. - Правові аспекти сутності адміністративних процедур (2015)
Татаренко Г. В. - Проблеми впровадження електронного судочинства в сучасних правових умовах, Карча В. М. (2015)
Хачатуров А.Е. - Регуляторна політика держави у сфері підприємництва: аспекти правової регламентації (2015)
Бичковський Д. І. - Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі: питання правового регулювання (2015)
Вальков В. С. - Проблемні питання судового контролю за проведенням негласних слідчих дій (2015)
Войкова К. Л. - Сучасна система захисту прав молоді: перспективи вдосконалення правового регулювання (2015)
Гніденко В. І. - Міжнародно – правові стандарти соціального діалогу у сфері праці (2015)
Зінченко М. А. - Окремі питання покращення розслідування маніпулювання фінансовим ринком як одного зі злочинів у сфері економіки та фінансів (2015)
Івченко К. - Особливості конституційно-правового статусу глави держави (2015)
Капліна Г. А. - Договірна та недоговірна (деліктна) відповідальність: порівняльно-правовий аналіз, Елларян А. С. (2015)
Котовська М. Є. - Організація розкриття і розслідування злочинів " по гарячих слідах ", Безруков С. С. (2015)
Красавська М. Є. - Українське наказне провадження: перспективи реформування з урахуванням зарубіжного досвіду (2015)
Ланько А. О. - Класифікація способів захисту права власності (2015)
Могіленко М. А. - Регiональнi iнститути захисту прав людини (2015)
Овсянко Д. С. - Історичний генезис формування та розвитку відповідальності у трудовому прав (2015)
Скляр С. С. - Проблеми підвищення ефективності функціонування судової системи України (2015)
Алексєєв А. Ф. - Особливості розвитку силових можливостей дзюдоїстів в групах спеціалізованої підготовки (2018)
Бойченко Н. В. - Оптимизация процесса обучения технике спортсменов в киокушинкай каратэ (2018)
Кіндзер Б. М. - Аналіз динаміки показників функціонального стану ЦНС кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте, Бережанський В. О., Вишневецький С. М. (2018)
Кудрявцев М. Д. - Значение физического воспитания с использованием единоборств в высших учебных заведениях, Кузьмин В. А., Горелик А. В. (2018)
Ровный А. С. - Гипоксические влияния как фактор оптимизации тренировочного процесса каратистов, Пасько В. В., Галимский В. А. (2018)
Романенко В. В. - Оценка и анализ подготовленности квалифицированных тхеквондистов, Голоха В. Л., Веретельникова Н. А. (2018)
Санжарова Н. М. - Оптимізація методики спеціальної швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів, Огарь Г. О. (2018)
Чернозуб А. А. - Результати оцінки психофізіологічних показників спортсменів, які займаються рукопашним боєм, Кочина М. Л., Чабан І. О., Адамович Р. Г., Штефюк І. К. (2018)
Шандригось В. І. - Системно-історичний аналіз досягнень країн-учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських Іграх (1904-2016 рр.) (2018)
Титул, зміст (2017)
Шурма І. М. - Досвід роботи диспетчерської служби Комунального закладу охорони здоров’я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Харківської обласної державної адміністрації, Забашта В. Ф., Федак Б. С., Салдан Г. М. (2017)
Бадюк М. І. - Нормативно-правова база медичного забезпечення Збройних сил України в умовах запровадження стандартів НАТО, Ковида Д. В., Микита О. О. (2017)
Мороз Є. Д. - Особливості системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних операцій, Близнюк М. Д., Гуселетова Н. В., Крилюк В. О., Новіков Ф. М., Максименко М. А., Трофімова К. П., Іванов В. І., Кузьмін В. Ю. (2017)
Льовкін О. А. - Використання різних форм симуляційного навчання під час роботи з лікарями, студентами та немедичними працівниками (2017)
Копчак В. М. - Визначення можливостей медикаментозної профілактики ускладнень з боку підшлункової залози під час виконання її резекції, Хомяк І. В., Копчак К. В., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Андронік С. В., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В. (2017)
Печиборщ В. П. - Аналіз оснащеності медичною апаратурою і технікою в лікарнях швидкої медичної допомоги міст України, Шуригін О. Ю., Вороненко В. В. (2017)
Гур’єв С. О. - Клініко-нозологічна характеристика пошкоджень хребта в постраждалих з вертебро-торакальною травмою, Резніченко Ю. В., Сацик С. П., Кушнір В. А., Філь А. Ю. (2017)
Куц О. С. - Клінічні випадки проведення успішних реанімацій бригадами Луцького міського відділення екстреної медичної допомоги, Ревуха В. Д., Городь Я. В., Денисюк Ю. А. (2017)
Лыска А. И. - Атипичный случай развития инфаркта миокарда (2017)
Пысла М. С. - Опыт Республики Молдова по разработке и внедрению современных принципов медицинской сортировки при массовом количестве пострадавших (2017)
Кримминс Т. Дж. - Этика реанимации (2017)
Эпплтон У. - Юридические аспекты неотложной медицинской помощи (2017)
Лугова Н. І. - Про результати вивчення моделі організації первинної медико-санітарної допомоги Хорватії під час навчальної поїздки в період 20–27 листопада 2016 року (2017)
Пірникоза А. В. - Становлення екстреної медичної допомоги на Вінничині: від витоків до сучасності, Сідак О. В. (2017)
Бондарчук Г. В. - Відкрита першість Харківської області – 2017, Шурма І. М., Забашта В. Ф., Салдан Г. М. (2017)
Авторам (2017)
Al-Sou'b M. А. - Динамика показателей физических качеств студентов университетов, занимающихся в секциях футбола и баскетбола, Sarıca М. А., Шунькин А. А. (2016)
Горобей Н. П. - Спортивные игры как фактор повышения двигательной активности студентов специальной медицинской группы, Дерябкина Т. В., Колодяжная Т. П., Сенчук Л. А. (2016)
Долгополов Д. О. - Вікові особливості технічної підготовки волейболістів, Гужва Р. Г., Паєвський В. В. (2016)
Клепцова Т. Н. - Педагогическое значение подвижных спортивных игр в формировании здорового образа жизни студентов (2016)
Клименко О. І. - Необхідність використання потенціалу рухливих ігор у фізичному вихованні студентської молоді, Пономарьов В. О. (2016)
Коваль М. В. - Рівень спеціальної працездатності баскетболістів студентської команди, Чуча Н. І. (2016)
Моисеенко Е. К. - Оценка уровня вестибулярной устойчивости волейболистов и баскетболистов команд ХГАФК, Ширяева И. В., Горчанюк Ю. А., Пащенко Н. А. (2016)
Перевозник В. И. - Построение тренировочного процесса футболистов в различных структурных образованиях годичной подготовки (2016)
Помещикова І. П. - Методи оцінки технічної підготовленості юних баскетболістів, Кудімова О. В., Афанасьева К. М., Narges K. R. (2016)
Стрельникова Є. Я. - Аналіз використання різних видів подач у пляжному волейболі, Ляхова Т. П., Герман І. О. (2016)
Сушко Р. А. - Программный материал для подготовки баскетболистов: тенденции и пути совершенствования, Дорошенко Э. Ю. (2016)
Федотенко Г. В. - Гандбол в практике физического воспитания студентов (2016)
Червона С. П. - Особливості застосування стрімкого нападу гандболістами на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Шаленко В. В. - Антропометрические показатели футболистов высокой квалификации, Перцухов А. А. (2016)
Шевченко О. О. - Особливості прояву координаційних здібностей в волейболі та бадмінтоні, Натаров Г. В. (2016)
Шевченко О. О. - Характеристика видів підготовки в волейболі, Горчанюк Ю. А., Шевченко О. О. (2016)
Засека М. В. - Природа побудови індивідуальної норми розвитку і соматотипу людини, Друзь В. А., Помещикова І. П. (2016)
Осіпов В. М. - Роль аеробних компонентів працездатності у формуванні спеціальної підготовленості спортсменів у обраному виді (2016)
Шейко Л. В. - Использование игрового метода для формирования волевой активности у младших школьников при обучении плаванию (2016)
Шумарова Д. В. - Влияние аэробики и танцев на физическую подготовленность спортсменов-игровиков, Чуча Ю. И. (2016)
Мокляк В. М. - Освітній потенціал філософських засад академічної свободи (2018)
Приймас Н. В. - Національна ідея у філософії освіти представників української діаспори (2018)
Воронецький В. Б. - Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом (2018)
Головнева Е. В. - Методологические подходы к развитию современной воспитательно-образовательной системы вуза (2018)
Головнева Н. А. - Средовой подход как технология формирования и развития личности в образовательном пространстве вуза, Шлычкова С. Л. (2018)
Онищук І. А. - Психолого-педагогічний аспект проблеми формування культури самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Бенера В. Є. - Науково-методичний супровід студентів на педагогічній практиці з використання портфоліо на уроках української літератури (2018)
Коляденко С. М. - Використання казок В. О. Сухомлинського у процесі казкотерапії (2018)
Корнієнко С. М. - Можливі шляхи збагачення позитивної мотивації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів у системі "родина-школа" (2018)
Парфанович А. Я. - Порушення міжособистісної комунікації у стосунках молодої пари як передумова проявів сімейного насильства (2018)
Сцісловський С. В. - Алгоритм програмування розвивальних занять з фізичної культури для учнів старшої школи (2018)
Фасолько Т. С. - Формування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку в умовах суспільного виховання (2018)
Безносюк О. О. - Збереження і зміцнення здоров’я студентів у вищих закладах освіти, Кочергіна Т. І. (2018)
Врочинська Л. І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування інноваційних технологій у роботі з дітьми (2018)
Папуша В. Г. - Організація і проведення практичних занять із гімнастики методом програмованого навчання, Божик М. В., Гурковський О. М. (2018)
Golota Ja.. - Wokol teoretycznych i praktycznych koncepcji ksztalcenia nauczyciel w Polsce w swietle reform oswiatowych (2018)
Kula E. - Condition and barriers of adult education in Poland, Pekowska M., Kochanowski Ja. (2018)
Рарот Г. - Гуманізація технічної освіти як актуальна проблема філософії освіти у вищих технічних навчальних закладах, Супрунюк О. (2018)
Шевченко Ж. М. - Практична спрямованість професійної підготовки соціального працівника у вищій школі Польщі (2018)
Панфілова О. Г. - Роль дерев’яної архітектури у формуванні культурно-естетичного середовища Кременця ХІХ століття (2018)
Багнюк А. Л. - Вірність інноваційній проблематиці (2018)
Кременецький сектор "Подільських читань" (2018)
Артёменко Т. Г. - Количественные и качественные критерии личностных проявлений в спортивных играх на этапе специализированной базовой подготовки, Апайчев А. В., Самоленко Т. В. (2016)
Золотухин А. А. - Теоретические и методологические основы психологической подготовки волейболистов, Паевский В. В. (2016)
Латенко С. Б. - Перспективы использования методов информационной медицины в реабилитации спортсменов-теннисистов, Копочинская Ю. В. (2016)
Мельник А. Ю. - Вплив психоемоційного стану волейболістів на результативність змагальної діяльності (2016)
Мишин М. В. - Современные возрастные границы зон спортивных достижений в баскетболе среди женщин, Камаев О. И. (2016)
Моісеєнко О. К. - Зміни рівня фізичної підготовленості волейболістів 13–14 років під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану сенсорних систем, Горчанюк Ю. А., Кісель С. В., Ioannidou E. Е. (2016)
Ображей О. Є. - Баскетбол як засіб розвитку координаційних здібностей плавців (2016)
Осипов А. Ю. - Совместное использование элементов футбола и волейбола на занятиях физической культурой со студентами, Гайкович В. Ф., Толстопятов И. А. (2016)
Перевозник В. И. - Модельные показатели подготовленности футболистов высокой квалификации, Перцухов А. А. (2016)
Помещикова І. П. - Зміни показників гнучкості баскетболістів 9–10 років під впливом вправ стретчінгу, Прокопенко О. О. Пащенко Н. О., Laite S. S. (2016)
Помещикова І. П. - Вплив рівня функцій уваги на ігрові показники баскетболістів 12–13 років, Кадигроб Я. Г., Коваль М. В., Мальцева Т. Н. (2016)
Соколова Т. Е. - Развитие настольного тенниса и его возрождение (2016)
Стрельникова Є. Я. - Аналіз фінальних змагань Кубку України 2015 року з волейболу серед жіночих команд, Ляхова Т. П. (2016)
Темченко В. А. - Применение игровых видов спорта в спортивно-ориентированном физическом воспитании студентов, Ковтун Е. В., Мальцева Т. Н. (2016)
Чуча Н. І. - Рівень силової підготовленості студентів-баскетболістів, Харченко Є. С., Поліщук І. С. (2016)
Шевченко О. О. - Поточний контроль швидкісно-силової підготовленості волейболістів 13–14 років, Лучик В. І. (2016)
Булгаков Д. А. - Переосмысление роли и значимости спорта в развитии человечества (2016)
Инкарбаева М. Б. - Гимнастика за компьютером, Чуча Ю. И. (2016)
Моисеенко Е. К. - Исследование вестибулярной устойчивости спортсменов-картингистов 12–13 лет, Чередниченко М. А., Пацеля А. А. (2016)
Стрельников Г. Л. - Проблеми розвитку плавання серед ветеранів спорту України, Пронь А. О. (2016)
Федотенко Г. В. - Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям (2016)
Волощук І. С. - Вплив зміни клімату на вирощування насіння пшениці озимої в зоні Західного Лісостепу України (2017)
Волощук О. П. - Продуктивність сортів різних екологічних типів тритикале озимого за вирощування в зоні Західного Лісостепу України, Ковальчук О. І. (2017)
Галан М. С. - Ефективність спонтанної інокуляції бульбочковими бактеріями вики паннонської (Vicia pannonica L.) в умовах Західного Лісостепу України, Роп Р. Ю., Гук Р. М. (2017)
Дацько А. О. - Характеристика колекційних зразків вівса різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу Західного (2017)
Дорота Г. М. - Вивчення вихідного матеріалу для селекції льону-довгунцю та льону-межеумку в умовах Лісостепу Західного, Шувар А. М. (2017)
Дубицький О. Л. - Агрофізіологічні ознаки росту та розвитку листків пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2017)
Котченко М. В. - Застосування біопрепарату біолан при вирощуванні гібридів кукурудзи різних морфотипів в умовах Північного Степу України, Січевий В. В., Кулик І. О. (2017)
Лихочвор В. В. - Урожайність сортів озимого ячменю залежно від норм добрив, морфорегуляторів та фунгіцидів в умовах Західного Лісостепу, Матковська М. В. (2017)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалого застосування добрив та їх післядія на показники родючості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, Партика Т. В., Гавришко О. С. (2017)
Партика Т. В. - Оцінка потенційно біодоступної органічної речовини в ґрунтах різної генези як критерій їх екологічної якості, Гамкало З. Г. (2017)
Тимчук І. С. - Використання капсульованих мінеральних добрив для зниження антропогенного тиску на ґрунтову мікрофлору, Мальований М. С., Яцух К. І. (2017)
Гунчак Р. В. - Продуктивна дія добавок аквацитрату йоду у раціонах свиноматок, Седіло Г. М. (2017)
Даньків В. Я. - Продуктивна та екстер’єрна характеристика корів симентальської породи Карпатського регіону різних ліній (2017)
Дяченко О. Б. - Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах крові корів у сухостійний та післяродовий періоди та його корекція (2017)
Клим О. Я. - Вміст важких металів та жирнокислотний склад фосфоліпідів тканин медоносних бджіл у різних природних зонах Карпатського регіон (2017)
Когут М. І. - Оцінка популяційно-генетиxних параметрів основних продуктивних ознак корів різних ліній симентальської породи, Братюк В. М., Стадницька О. І., Каплінський В. В. (2017)
Милостивий Р. В. - Продуктивне довголіття голштинської худоби різного екогенезу в умовах Степу України, Козир В. С. (2017)
Романчук А. С. - Вміст неестерифікованих жирних кислот у плазмі крові та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу, Рівіс Й. Ф. (2017)
Груцяк Н. Б. - Общие принципы подготовки и контроля результатов обучения студентов по специализации "волейбол" в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина, Корчевская О. Г., Усова Т. Е. (2017)
Ковалёва В. Г. - Роль игр в формировании здорового образа жизни (2017)
Корольков А. О. - Влияние спортивно-игровой деятельности на укрепление физического и психического здоровья студенческой молодёжи (2017)
Кочеткова Т. Н. - Баскетбол как универсальное средство формирования здорового образа жизни, Пьянзин А. В. (2017)
Крылов Д. С. - К вопросу о применении современных компьютерных технологий в технической подготовке теннисистов десятилетнего возраста (2017)
Мітова О. О. - Проблеми контролю у командних спортивних іграх на другій стадії багаторічної підготовки (2017)
Моисеенко Е. К. - Изменение показателей периферического объема поля зрения под влиянием стандартных вестибулярных раздражений спортсменов-волейболистов сборной команды ХДАФК, Горчанюк Ю. А., Горчанюк В. А. (2017)
Паєвський В. В. - Рівень комунікативних здібностей волейболістів високої кваліфікації команди "Локомотив" м. Харків (2017)
Пасько В. В. - Вдосконалення тренувального процесу регбістів на основі застосування моделей фізичної та технічної підготовленості (2017)
Перевозник В. И. - Модельные показатели соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации, Перцухов А. А. (2017)
Печко О. М. - Спортивні і рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації інвалідів (2017)
Помещикова І. П. - Вивчення стійкості уваги баскетболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки, Кудімова О. В., Кійко О. О. (2017)
Стрикаленко Є. А. - Особливості техніко-тактичних дій розігруючих гравців NBA різних стилів гри, Шалар О. Г., Денещук Т. В. (2017)
Федотенко Г. В. - Развитие футбола в России. Подготовка к ЧМ 2018 в Москве (2017)
Чернуха А. А. - Критерії оцінки ефективності прийому подачі суперника в волейболі, Юрченко К. Д., Стрельникова Є. Я. (2017)
Чуча Н. І. - Вплив силових здібностей на ігрові показники студетудентів-баскетболістів ХДАФК, Харченко Є. С. (2017)
Чуча Ю. И. - Физическая культура для студентов (2017)
Шевченко О. О. - Використання ігрового методу в початковій підготовці тенісистів (2017)
Шейко Л. В. - Применение подвижных игр для предупреждения возникновения чувства страха у детей младшего школьного возраста на этапе освоения с водой (2017)
Содержание (2017)
Горпинченко И. И. - Психодиагностика и психотерапия у мужчин с сексуальными расстройствами, Соколова М. Н. (2017)
Горпинченко І. І. - Імунні фактори в патогенезі запальної та незапальної форм хронічного абактеріального простатиту, Нуріманов К. Р., Савченко В. С., Порошина Т. В., Драннік Г. М. (2017)
Возіанов С. О. - Аналіз використання інтегральних комбінацій ефективності радикальної простатектомії та оцінювання нового способу формування везико-уретрального анастамозу при ендоскопічній радикальній простатектомії у хворих на клінічно локалізований рак передміхурової залози, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Литвинець Є. А. - Ефективність фітотерапії у профілактиці вторинного калькульозного пієлонефриту та у метафілактиці сечокам’яної хвороби, Литвинець В. Є. (2017)
Галушко О. А. - Застосування осмотично активних препаратів у хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті (2017)
Тріщ В. І. - Дослідження ефективності лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит (2017)
Горпинченко І. І. - Результати комбінованого консервативного лікування після фотоселективної лазерної вапоризації передміхурової залози з приводу доброякісної гіперплазії, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В., Ситенко А. М. (2017)
Ухаль М. И. - Об усилении патогенетически обоснованной медикаментозной профилактики осложнений после оперативного лечения гиперплазии предстательной железы (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження макро- та мікроелементного статусу у хворих на хронічний бактеріальний простатит, Кабіру А. (2017)
Гурженко Ю. М. - Клінічний досвід застосування препарату Зидена у терапії еректильної дисфункції (2017)
Бистрица Р. А. - Комбинированная терапия эректильной дисфункции (2017)
Аксьонов П. В. - Ударно-хвильова терапія у лікуванні еректильної дисфункції, Романюк М. Г., Мироненко В. І. (2017)
Гурженко Ю. Н. - Современные взгляды на этиопатогенез и лечение постэякуляторной боли, Спиридоненко В. В. (2017)
Горпинченко І. І. - Інтракавернозна трансплантація при еректильній дисфункції: модифікація адгезивних властивостей молекулами SYT1/SYT2 посилює здатність стовбурових клітин відновлювати скоротливу та фосфатазну активність печеристої тканини, ушкодженої внаслідок гіперглікемії, Ситенко А. М. (2017)
Щербак М. А. - Мониторинг удовлетворенности сексуальной пары после пенильной имплантации, Корниенко А. М. (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Порушення та принципи діагностики сексуальної функції жінок у перименопаузальному віці, Гурженко О. Ю. (2017)
Кочарян Г. С. - Женский оргазм и фертильность (2017)
Сабадаш М. Є. - Лікування пацієнтів з оксалатним уролітіазом після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії конкрементів сечоводу, Шуляк О. В. (2017)
Литвинець Є. А. - Ефективність метаболічної терапії у лікуванні хворих на гестаційний пієлонефрит, Литвинець В. Є., Гоцуляк Я. В. (2017)
Fetahu A. - Long-term postoperative results of the hautmann ileal orthotopic neobladder reconstruction after radical cystoprostatectomy of bladder cancer, Bytyçi Xh., Tartari F., Veselaj F., Çuni Xh., Nuraj P. (2017)
Сакало А. В. - Експресія мікроРНК-371а-3р (miR-371a-3p) як прогностичний фактор у хворих на герміногенні пухлини яєчка, Досенко В. Є. (2017)
Бєліцька Є. М. - Пропріальність як рефлекс вокативності (2016)
Беценко Т. П. - Лінгвофольклористика в системі сучасної філологічної науки: основні поняття, завдання, напрями дослідження (2016)
Глущенко В. А. - Лінгвістичний метод: онтологічний, телеологічний та операційний компоненти (2016)
Пименова М. В. - Словарь образов: метальность народа в первообразах слов (2016)
Ситняк Р. М. - Індоєвропейська прамова: міф чи реальність? (2016)
Скоплев А. А. - К проблеме вида украинских субстантивов на –ННЯ / ТТЯ (2016)
Холодов О. В. - Роль субстрату в східнослов’янському глотогенезі, Холодова Н. В., Орел А. С. (2016)
Дьячок Н. В. - Об универбальном потенциале так называемых юкстапозитов, Сухобрус Л. С. (2016)
Пакулова Т. В. - Універбація в англійській мові як один із проявів компресії (2016)
Процик І. Р. - "Авангард”, "Локомотив”, "Колгоспник”: вплив тоталітаризму на вибір назв українських футбольних команд у 20-80-х роках ХХ століття (2016)
Сидоренко О. М. - Назви рослин в українському ергоніміконі (2016)
Шепель Ю. А. - Общая характеристика словообразовательных рядов по семантическим параметрам (2016)
Беценко Т. П. - Текстово-образные структуры в украинском и белорусском народном песнетворчестве (2016)
Габидуллина А. Р. - Метонимия в научно-популярном лингвистическом дискурсе (2016)
Гамали О. И. - Средства выражения оценки в идиостиле В. Аксенова (на материале романа "Остров Крым”), Каневская О. Б. (2016)
Шуляк С. А. - Функціонування словесних формул у магічних текстах замовлянь (2016)
Янко Ю. К. - Категория оценки в современных лингвистических исследования (2016)
Безсонова А. С. - Понятие "научно-популярный дискурс” в лингвистической литературе (2016)
Колесниченко Е. Л. - Парадокс в комическом дискурсе (2016)
Синиця І. А. - Авторефлексія як ознака жанру (на прикладі передмови І. Я. Франка "Дещо про себе самого”) (2016)
Федорова Е. Л. - Редактирование музейного текста как один из видов предпереводческой деятельности (2016)
Шагпури М. Х. - Средства создания закрытого пространства в повести А. П. Чехова "Палата №6” (2016)
Щепка О. А. - Ідеологема сучасного публіцистичного тексту (на матеріалі українських ЗМІ) (2016)
Вікторова Л. В. - Мовна підготовка співробітників сектору безпеки США та Канади: порівняльна характеристика (2016)
Панченко Е. И. - Как приблизить преподавание русского языка иностранцам к современности (2016)
Яремчук Н. А. - Визначення ступеня комфортності екологічного середовища за ординальними шкалами, Года О. Ю. (2017)
Зинченко С. В. - Особенности систем реального времени, Зинченко В. П. (2017)
Марусик А. М. - Балансування навантаження в кластері програмно-конфігурованої мережі (2017)
Горковчук Ю. В. - Проблеми та шляхи уніфікації інформації про зони обмежень для їх реєстрації у землевпорядному та містобудівному кадастрах (2017)
Бобков Ю. В. - Розробка та дослідження системи розпізнавання цифр на базі нечіткої логіки у середовищі LabVIEW, Пахальчук О. В. (2017)
Барынин Ю. И. - Многопутевая маршрутизация у программно-конфигурируемых сетях, Бугай Д. А. (2017)
Руденко Н. М. - Інформаційні системи у галузі авіаційної і ракетно-космічної техніки, Сілакова Т. Т. (2017)
Котвицький Р. С. - Метод визначення координат рухомого об’єкту з використанням системи технічного зору, Сарибога Г. В., Збруцький О. В. (2017)
Масько О. М. - Досвід застосування композиційних матеріалів у конструкції експериментальних БпЛА контейнерного старту класу "міні", Сухов В. В. (2017)
Янчевський І. В. - Аналіз динаміки колісного шасі класу 8К4П, Губська В. В., Кривоноженков В. О. (2017)
Іванов С. О. - Компенсація неідентичності умов теплообміну вимірювальних комірок диференціального калориметра під час дослідження теплоти випаровування (2017)
Trubachev S. I. - The stress-strain state determination in pipelines welded joints, Alekseychuk O. M. (2017)
Сокол Г. И. - О связи акустических и механических характеристик в живых упругих телах при действии акустической волны, Омелюшко И. В., Савчук Т. Л., Алхимов А. В. (2017)
Дергунов О. В. - Метод виявлення моментів розладів кусково-стаціонарних часових рядів, Мартинюк Г. В. (2017)
Яременко Т. В. - Автоматизація обліку скрапленого вуглеводневого газу (2017)
Лебедь М. В. - Підвищення точності системи автоматизованого обліку електроенергії (2017)
Макаров О. Л. - Система вимірювання фізичних параметрів відокремлювальних елементів, Туз Ю. М., Самарцев Ю. М., Куліковський М. М., Мороз О. О. (2017)
Черняк М. Г. - Експериментальне дослідження метрологічних характеристик навігаційного маятникового компенсаційного акселерометра, Юр’єв Ю. Ю., Деревинська О. Ю. (2017)
Голінко І. М. - Синтез оптимального цифрового регулятора для стохастичного об’єкта керування (2017)
Бахматова Д. Д. - Значение и роль спортивных игр в жизни школьников и студентов, Костенко Ю. А. (2017)
Горобей М. П. - Спортивні ігри як фактор формування культури здоров'я студентів, Чалий О. С., Дерябкіна Т. В. (2017)
Іванов В. І. - Варіанти організації та методичний підхід у підвищенні фізичних можливостей студентів під час занять фізичною підготовкою із застосуванням спортивних ігор, Пащенко Н. А. (2017)
Ковтун Е. В. - Основные принципы игры в настольный теннис, Мальцева Т. Н., Терещенко Ю. Д. (2017)
Латенко С. Б. - Технологія використання фототерапії в спортивній медицині, Копочинська Ю. В. (2017)
Луханіна Н. Н. - Моделі тактичних дій в нападі з участю гравців ІІ темпу в волейболі, Гавриленко А. В. (2017)
Ляхова Т. П. - Контроль навчально-тренувального процесу футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Ляхов А. С. (2017)
Марченко І. В. - Моделювання як системоутворюючий фактор в побудові тренувального процесу спортсменів (2017)
Мельник А. Ю. - Аналіз статистичних даних виконання подач у змагальній діяльності висококваліфікованих волейболістів (2017)
Мишин М. В. - Баскетбольная коляска, как биомеханическое эргогенное средство в современном паралимпийском спорте (2017)
Моісеєнко О. К. - Фізіологічні та методологічні особливості розвитку вестибулярного аналізатора спортсменів, які займаються ігровими видами спорту, Ширяєва І. В. (2017)
Мозяков К. А. - Особенности многостороннего влияния занятий спортивными и подвижными играми на организм молодого человека студенческого возраста (2017)
Паєвський В. В. - Значення суддівства в сучасному спорті, Прошкін Н. О. (2017)
Помещикова І. П. - Точність кидків м’яча в кошик баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Харченко Є. С. (2017)
Соц В. Н. - Актуальная проблематика развития спортивных игр в ВУЗах с целью формирования физической культуры личности каждого студента, Кормина Т. В., Кудрявцев М. Д., Сундуков А. С. (2017)
Стрельникова Є. Я. - Особливості процесу планування мікроциклів в сучасному волейболі, Стрельников Г. Л. (2017)
Темченко В. А. - Вовлеченность студентов в занятия игровыми видами спорта и единоборствами при спортивно-ориентированном физическом воспитании, Мананчиков А. А., Акинин Л. А. (2017)
Чуча Н. И. - Анализ результативности бросков студенческой баскетбольной команды ХНУ в соревнованиях студенческой баскетбольной лиги Украины, Олейник В. А., Баранец П. А. (2017)
Чуча Ю. И. - Перспективы и возможности игрока (2017)
Kochetkova T. N. - Basketball as universal remedy of formation of the healthy lifestyle, Pyanzin A. V. (2017)
Kroshka S. А. - Use badminton as a means of motivation for physical culture and sport (2017)
Абдулаев А. А. - Изменение показателей технической подготовленности и функционального состояния тактильного анализатора волейболістов 12–13 лет на протяжении годичного макроцикла, Моисеенко Е. К. (2017)
Бадіна О. В. - Зміни показників комунікативних взаємодій кваліфікованих волейболістів протягом змагального періоду, Паєвський В. В. (2017)
Гао Я. Я. - Уровень вестибулярной устойчивости баскетболистов команды ХГАФК, Пащенко Н. О. (2017)
Демченко Т. А. - Вплив властивостей уваги на точність кидків м’яча у кошик баскетболістів студентської команди, Помещикова І. П., Харченко Є. С. (2017)
Кравець К. А. - Динаміка розвитку рухових здібностей баскетболістів 9–10 років протягом річного циклу, Чуча Н. І. (2017)
Мужичук В. І. - Зміна рівня ефективності техніко-тактичних дій в змагальній діяльності тенісистів 13–14 років, Шевченко О. О. (2017)
Мякота Д. А. - Рівень фізичної підготовленості юних волейболістів 15–16 років, Паєвський В. В. (2017)
Нодиршоєва З. А. - Ефективність передач у стрибку при організації атак у волейболі, Стрельникова Є.Я. (2017)
Панова А. С. - Динаміка показників фізичної підготовленості спортсменок на заняттях з настільного тенісу в групах початкової підготовки, Шевченко О. О. (2017)
Пащенко Ю. О. - Точність відтворення заданої амплітуди руху волейболістками 12–13 років, Стрельникова Є. Я. (2017)
Петренко Є. А. - Техніко–тактичні дії гандбольних воротарів під час змагальної діяльності (на прикладі чемпіонату світу 2017 року серед чоловічих команд), Бикова О. О. (2017)
Решетняк А. О. - Особливості гри гандбольних воротарів проти кидків з кутових позицій, Червона С. П. (2017)
Силка М. К. - Ефективність техніко-тактичних дій кваліфікованих волейболістів у змаганнях, Паєвський В. В. (2017)
Скрипак О. Р. - Рівень техніко-тактичних дій зв’язуючого гравця в змагальній діяльності волейболісток, Ляхова Т. П. (2017)
Стародуб І. В. - Рівень результативності кидків з дальньої відстані чоловічих команд суперліги, Чуча Н. І. (2017)
Яловець А. Л. - Про таксономію автономних агентів (2018)
Фейзиев Ф. Г. - Модификация метода Питерсона—Горенстейна—Цирлера приведением матрицы к треугольному виду, Мехтиева М. Р. (2018)
Красильников А. И. - Моделирование перфорированных случайных величин на основе смесей сдвинутых распределений (2018)
Хаханов В. И. - Квантовый метод синтеза тестов на основе кубитных структур данных, Емельянов И. В., Любарский М. М., Чумаченко С. В., Литвинова Е. И. (2018)
Фархадзаде Э. М. - Повышение эффективности работы паротурбинных установок энергоблоков ТЭС, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З., Рафиева Т. К., Абдуллаева С. А. (2018)
Kosenko S. O. - The main statements of ontology theory and its implementation in the system of legal knowledge (2018)
Полисский Ю. Д. - Преобразование псевдочисел системы остаточных классов со всеми четнымимодулями в числа системы (2018)
Бешимов А. А. - Динамика показателей скоростно-силовой подготовленности волейболистов 13–14 лет, Моисеенко Е. К. (2017)
Вакарчук Ю. І. - Рівень спеціальної витривалості баскетболістів студентської команди, Пащенко Н. О. (2017)
Ерназаров А. А. - Рівень розвитку координаційних здібностей та функціонального стану слухового аналізатора волейболістів 11-12 років, Моісеєнко О. К. (2017)
Заболотня В. В. - Рівень показників концентрації уваги баскетболісток з вадами слуху, Чуча Н. І. (2017)
Зайцева В. О. - Зміни рівня швидкісної та швидкісно-силової підготовленості юних тенісистів 7-9 років, Шевченко О. О. (2017)
Земляченко Б. А. - Оптимізація процесу підготовки кутових гравців у гандболі до ефективних техніко-тактичних дій у нападі, Червона С. П. (2017)
Зінченко Н. В. - Ефективність ігрових техніко-тактичних дій волейболісток високої кваліфікації, Паєвський В. В. (2017)
Іскрова О. О. - Ефективність блокуючого гравця в захисних діях жіночих студентських команд м. Харкова, Стрельникова Є. Я. (2017)
Плохая А. В. - Разновидности разминки в волейболе, Раковская И. А. (2017)
Подтикан М. П. - Рівень підготовленості баскетбольних арбітрів до змагань, Помещикова І. П., Ширяєва І. В. (2017)
Попова Л. В. - Зміни показників координаційних здібностей гандболістів 13–14 років протягом року, Бикова О. О. (2017)
Ровный А. С. - Совершенствование тренировочного процесса регбистов средствами гипоксической тренировки, Пасько В. В. (2017)
Удовіченко В. М. - Рівень швидкісно-силової підготовленості студентів-баскетболістів, Чуча Н. І., Олійник В. О. (2017)
Унгурян В. В. - Стан швидкiсно-силової пiдготовленостi баскетболiстів 15–16 рокiв різного iгрового амплуа, Горчанюк Ю. А., Кудімова О. В. (2017)
Фенько В. Ю. - Ефективність виконання різних способів кидків у ворота гандболістами різної кваліфікації, Бикова О. О. Соколова Т. Є. (2017)
Чебенеева О. Г. - Рівень результативності кидків мяча у кошик баскетболісток групп базової підготовки ДЮСШ, Чуча Н. І. (2017)
Чуча Н. І. - Вплив фізичного навантаження на результативність штрафних кидків кваліфікованих баскетболісток, Спасібко А. В. (2017)
Щекотіхіна Н. Д. - Рівень фізичної та технічної підготовленості тенісистів на етапі початкової підготовки, Шевченко О. О. (2017)
Жалдак М. І. - Юрій Савіянович Рамський – видатний український педагог-інформатик, Твердохліб І. А. (2017)
Жалдак М. І. - Педагогічно виважене управління навчальною діяльністю – основа досконалості результатів навчання (2017)
Рамський Ю. С. - Деякі аспекти навчання математичної логіки студентів інформатичних спеціальностей, Твердохліб І. А. (2017)
Вельбицький І. В. - Програмування без мов програмування. Графічна поліглот-концепція програмування, Дем’яненко В. Б. (2017)
Спірін О. М. - Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Носенко Ю. Г., Яцишин А. В. (2017)
Морзе Н. В. - Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів, Буйницька О. П. (2017)
Кузьміна Н. М. - Навчання елементів стохастичного програмування у педагогічному університеті (2017)
Підгорна Т. В. - Деякі аспекти педагогічно виваженого використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання природничо-математичних дисциплін (2017)
Горошко Ю. В. - Про перспективи використання мови Swift у навчанні програмування, Цибко Г. Ю. (2017)
Клочко В. І. - Формування математичних компетентностей студентів технічних ВНЗ (2017)
Кобильник Т. П. - Методичні аспекти навчання регресійного аналізу з пакетом R (2017)
Умрик М. А. - Підготовка магістрів інформатики до використання ІКТ в наукових дослідженнях (2017)
Рафальська М. В. - Формування ІКТ-компетентностей майбутніх вчителів математики та інформатики у процесі навчання методів обчислень (2017)
Зеленяк О. П. - Обчислювальний експеримент і гіпотеза – складові системи комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання (2017)
Гриб’юк О. О. - Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики учнів загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Рєзіна О. В. - Технології статистичного опрацювання текстів та методика їх навчання (2017)
Балик Н. Р. - Реалізація освітніх smart-інновацій в педагогічному університеті (2017)
Лещук С. О. - Організація спецкурсів як ефективний спосіб адаптації змісту навчання (2017)
Олексюк В. П. - Актуалізація синергетичного підходу у дослідженні відкритої освіти, Олексюк О. Р. (2017)
Власій О. О. - Роль хмарних технологій в організації змішаного навчання, Дудка О. М., Кульчицька Н. В. (2017)
Клочко О. В. - Експериментальне оцінювання інформатичної складової фахової компетентності майбутніх менеджерів аграрного виробництва, Клочко Н. О. (2017)
Ткачук Г. В. - Тестовий контроль як засіб оцінювання професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики (2017)
Іваськів І. С. - Біометрична ідентифікація користувачів систем дистанційного навчання на основі методів виявлення аномалій засобами штучних нейронних мереж (2017)
Ящик О. Б. - Зміцнення глобальної культури кібербезпеки в мережі Інтернет (2017)
Хазіна С. А. - Засоби підвищення рівня сформованості інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів природничих наук (2017)
Дегтярьова Н. В. - Методичні особливості навчання майбутніх учителів інформатики оформлення фону окремих елементів сайту (2017)
Давиденко А. А. - Створення пристрою для дослідження механічного руху тіл з використанням датчика комп’ютерного маніпулятора, Покришень Д. А. (2017)
Вакалюк Т. А. - Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики (2017)
Струтинська О. В. - Впровадження технології МООС у процес підготовки майбутніх учителів інформатики, Умрик М. А. (2017)
Кривонос О. М. - Огляд функціоналу он-лайн графічного редактора Pixlr як інструмента фахової підготовки вчителя інформатики, Мосіюк О. О., Кривонос М. П. (2017)
Франчук В. М. - Захист даних. Засоби парольної ідентифікації та адміністрування (2017)
Біляй І. М. - Вивчення властивостей графіків деяких тригонометричних функцій на уроках алгебри та початків аналізу в класах з поглибленим вивченням математики (2017)
Франчук Н. П. - Створення комп’ютерно-орієнтованого методичного забезпечення навчально-виховного процесу (2017)
Бугаєць Н. О. - Комп’ютерний експеримент у процесі розв’язування навчально-дослідницьких задач (2017)
Лапінський В. В. - Сучасні вимоги до засобів подання навчального матеріалу електронними освітніми ресурсами (2017)
Єфименко В. В. - Методична система навчання математичної інформатики магістрів у педагогічному університеті (2017)
Костюченко А. М. - Інформаційна безпека учнів як частина професійної діяльності соціального педагога (2017)
Біляй Ю. П. - Деякі методи розв’язування задач стохастичного програмування, Іщук А. А. (2017)
Жалдак А. В. - Міри множин та їх визначення (2017)
Вишневецька В. П. - Самостійна робота студентів як важливий чинник формування і розвитку інформатичних компетентностей фахівців з фізичної культури і спорту (2017)
Головня О. С. - Варіативний підхід до застосування засобів віртуалізації unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики (2017)
Єфименко Т. О. - Розвиток інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики під час навчання курсу "Комп’ютерна графіка" (2017)
Коноваленко С. М. - Хмарні технології як засіб формування системи інформатичних компетентностей у студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації (2017)
Іщук Я. Ю. - Про деякі аспекти навчання еволюційних алгоритмів (2017)
Грабар О. І. - Протидія кіберзлочинності на прикладі вірусів, Шкуратенюк Т. А., Ляшук В. В. (2017)
Бугаевский К. А. - Особенности репродуктивных показателей у спортсменок ряда игровых видов спорта, Черепок А. А. (2018)
Несен О. О. - Удосконалення технічної підготовленості баскетболістів 10-11 років на базі розвитку координаційних та швидкісно-силових здібностей, Ширяєва І. В., Євтушенко І. М. (2018)
Ольховый О. М. - Динамика технической подготовленности юношей, занимающихся настольным теннисом в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания, Темченко В. А. (2018)
Помещикова І. П. - Периферійний зір баскетболістів 16 років, Кудімова О. В., Цеслицка М. З., Мушкета Р. К. (2018)
Ровный А. С. - Совершенствование системы подготовки регбистов 16-18 лет средствами интервальной гипоксической тренировки, Пасько В. В. (2018)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості розвитку спортивних ігор у підрадянській Україні в 1920-ті роки (2018)
Філенко Л. В. - Інформатизація підготовки студентів-гандболістів засобами мультимедійної комп’ютерної програми "Гандбол", Несен О. О. (2018)
Чуча Н. І. - Стан психологічної атмосфери та взаємовідносин "тренер – спортсмен" у команді баскетболісток з вадами слуху, Пащенко Н. О. (2018)
Шаповал Е. Ю. - Обоснование функций управления и регуляции физическими возможностями и техническим мастерством спортсменок в футзале, Новик С. Н. (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение ряда психологических и соматических значений у спортсменок в игровых видов спорта, Черепок А. А. (2018)
Дуброва О. Л. - Формування навичок гри у волейбол і баскетбол школярів 5-6 класів на основі застосування рухливих ігор, Гринченко І. Б. (2018)
Кудрявцев М. Д. - Перспективы развития волейбола сидя, Ткачева Е. Л., Алшувайли Х. Х., Альтувайни А. Х. (2018)
Лебедєв С. І. - Фізична підготовка і методика розвитку рухових якостей футболістів (2018)
Моісеєнко О. К. - Динаміка показників технічної підготовленості та вестибулярної стійкості волейболістів 13-14 років під впливом спеціально підібраних комплексів вправ, Горчанюк Ю. А., Харченко Є. С. (2018)
Несен О. О. - Зміни фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років протягом навчально-тренувального року, Ту Яньхао (2018)
Перцухов А. А. - Характеристика результативных ударов в ворота в играх команд высокой квалификации (2018)
Пилипко О. О. - Взаємозв'язок показників морфо-функціонального розвитку і технічної підготовленості у юних ватерполістів 12–15 років (2018)
Стрикаленко Є. А. - Показники техніко-тактичних дій розігруючих гравців команд NBA, Шалар О. Г., Денещук Т. В. (2018)
Шевченко О. О. - Поточний контроль рівня спеціальної фізичної підготовленості у дітей 10-11 років в настільному тенісі, Щекотіхіна Н. Д. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Sydorenko I. I. - Synthesis of nonlinear elastic couplings on the basis of modified kinematic graphs, Kurgan V. O. (2017)
Larin O. O. - Estimation of residual strength of pipeline's elbow with volumetric corrosion defect, which is developing, Potopalska K. E. (2017)
Rahbar-Ranji A. - Free vibration analysis of beams on a Pasternak foundation using Legendre polynomials and Rayleigh-Ritz method, Shahbaztabar A. (2017)
Brunetkin O. I. - Heat transfer optimization of heat exchange surfaces of boiler equipment with decrease in consumption of combustion products, Gorban S. O. (2017)
Galchenko V. V. - Using software based on the Monte-Carlo method for receiving the few-group homogenized macroscopic interaction cross-section, Abdulaev A. M., Shlapak I. I. (2017)
Maksimov M. M. - Increasing of process energy efficiency of biogas plants production processing, Davydov V. O., Krusir G. V., Maksimova O. B. (2017)
Mуsak J. S. - Еnhancement of reliability and efficiency of cooling towers of nuclear power plants, Kuznetsova M. Ya., Rymar T. E., Matiko F. D. (2017)
Smirnova K. K. - Use of genetic algorithm as a solution of unidimensional cutting rationalization problem, Davydov V. O. (2017)
Kardasevich O. О. - Exergic balance and efficiency of reverse osmosis modules, Chichenin V. V., Shulyak I. D., Demchenko N. V. (2017)
Krasnorutskii V. S. - Development and design-basis justification of fuel serviceability for the subcritical assembly driven by an electron accelerator, Belash M. M., Gohar Y., Abdullaev A. M., Kushtym A. V., Soldatov S. О. (2017)
Kungurtsev O. B. - Technology for testing of software modules based on use cases, Nguyen Tran Quoc Vinh, Novikova N. O. (2017)
Tymchenko B. I. - Global position system sensor model for robotics simulator (2017)
Antoshchuk S. G. - Autopilot model for returning an unmanned aerial vehicle to its starting point in case of electromagnetic noise, Maksymov O. M., Wendl M. (2017)
Bryanskiy A. E. - The properties of time-frequency localization of basis functions used in OFTDM communication systems (2017)
Protasenko O. F. - The role of ecological safety in ergonomics development, Ivashura А. А. (2017)
Vasyutinska K. A. - The analysis of the principles and methods evaluation of environmental safety levels in regional context, Barbashev S. V. (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Руденко С. С. - Речная стехиометрия углерода, азота и фосфора в свете соотношения Редфилда, Дзензерская О. Н. (2017)
Помогайбо В. М. - Вільна ДНК у природі як інструмент екологічного моніторингу довкілля, Орлова Л. Д., Власенко Н. О. (2017)
Барановский Б. А. - Выделение новой ценоморфы в контексте развития системы экоморф А. Л. Бельгарда (2017)
Парпан Т. В. - Ценопопуляційна структура клімаксових деревостанів формації букових лісів Українських Карпат (2017)
Голик Г. М. - Синтаксономія деревної рослинності м. Києва, її синфітоіндикаційний аналіз та антропогенна трансформація, Гончаренко І. В. (2017)
Шугуров О. О. - Сучасний розподіл електромагнітних хвиль з частотою 2,4 ГГц на території м. Дніпра, Новосьолова А. П. (2017)
Клименко В. М. - Ліхеноіндикаційна оцінка якості повітря міста Скадовська (2017)
Мороз О. М. - Вплив калій біхромату на дисиміляційне відновлення йонів сульфату і нітрату бактеріями Desulfovibrio sp., Гнатуш С. О., Богославець Х. І., Грицунь Т. М., Борсукевич Б. М. (2017)
Горбань В. А. - Фізичні властивості ґрунтів як складова характеристики лісорослинних умов степової зони України (2017)
Царик Й. В. - Колективна монографія, присвячена підсумкам 65-річних досліджень природних і штучних біогеоценозів в умовах степу колективом Комплексної експедиції Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, за редакцією Травлєєва А. П. Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України: монографія. – Дніпро: Вид-во "Свідлер А.Л.", 2016. – 203 с., Парпан В. І., Никифоров В. В., Царик І. Й. (2017)
До уваги авторів (2017)
Маторіна Н. - У творчому злеті: до біографії проф. В. А. Глущенка (2017)
Глущенко В. - Джерела вивчення історії української мови у студіях Є. К. Тимченка, Рябініна І., Тищенко К. (2017)
Орел А. - Особливості підсистеми вокалізму в "давньоруський період" (2017)
Роман В. - Ознаки адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2017)
Найда А. - Фразеологізація стійких народних порівнянь (2017)
Маторін Б. - Виділення членів речення в лінгвістичній науці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2017)
Савченко Е. - Письмо и повседневная речь как объекты лингвистического исследования дискурсивных практик, Проскурин И. (2017)
Сорока Т. - Фразова семантика українських аксіономенів як конституентів сталих виразів (2017)
Ясногурська Л. - Об’єктивація подружньої зради у паремійних фондах англійської та української мов (2017)
Колодько Д. - Меронимы в их ассоциативно-семантических связях (2017)
Савченко Е. - О типах неологизмов в современном русском языке, Погорелова А. (2017)
Сушко О. - Мовна діяльність людини в умовах фразеологічної системи офіційно-ділового стилю, Довгоспинний Я. (2017)
Lednjak H. - Formen der vergangenheit in der modernen deutschen Sprache, Lednjak Ju. (2017)
Вінтонів М. - Функційні вияви експресивності в політичному дискурсі, Мала Ю. (2017)
Спічка А. - Особливості лексичного складу та його переклад у іншомовних фахових текстах (2017)
Синиця А. - Прецедентність у колі актуальних напрямів сучасного мовознавства (2017)
Sechka S. - The role and functions of the political correctness in modern English (2017)
Маторина Н. - Слова категории состояния как часть речи (лингвометодический аспект). Статья 3 (2017)
Маторина Н. - Развитие интереса студентов к лингвистическим знаниям (на материале орфографических словарей), Стрилец М. (2017)
Нікітіна Н. - Культурознавча соціалізація мовної освіти: методичний аспект (2017)
Біличенко О. - Соціокультурні фактори розвитку художньої літератури ХХI століття (2017)
Бураго Д. - Русское "коллективное бессознательное" на рубеже ХІХ – ХХ веков и проблема писательского выбора (2017)
Жижченко Л. - Казковий характер повісті Ольги Кобилянської "За ситуаціями", Князєва Р. (2017)
Ткаченко К. - Типы художественного слова в прозе А. С. Пушкина (2017)
Варенікова О. - Тема "Шевченко і театр" у дослідженнях П. Руліна (2017)
Рубан А. - Водные мотивы в "Записках охотника" И. С. Тургенева, Писаренко В. (2017)
Бондаренко Г. - Образ рідного краю у поетичній творчості Михайла Петренка, Каширіна Ю. (2017)
Сиротенко В. - Війна в Донбасі в поетичному осмисленні Галини Онацької, Бурлака Р. (2017)
Гарна С. - Інтерактивний плакат як один із засобів дистанційного навчання зарубіжної літератури (2017)
Клець О. - Iнтеграція курсу "Зарубіжна література" та курсу "Біблійна історія та християнська етика" в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Титул, зміст (2018)
Будзяк О. С. - Планування екологобезпечного використання земельних угідь України в умовах змін клімату, Будзяк В. М. (2018)
Стадник В. В. - Технологічні детермінанти парадигмальних змін структури апк: ретроспектива і перспектива для України , Іжевський П. Г. (2018)
Кустріч Л. О. - Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні (2018)
Семенчук І. М. - Особливості управління земельними ресурсами в Україні, Рощенко В. А., Шаповаленко Д. Р. (2018)
Приварникова І. Ю. - Туризм як рушійна сила розвитку ринку обладнання для активного відпочинку в Україні, Лисиця Я. М. (2018)
Ковтуненко В. М. - Лізинг як ефективний інструмент розвитку авіаційної галузі України, П'ятецька Б. М. (2018)
Кобзиста І. Л. - Особливості застосування грейдингової системи оплати праці на підприємствах (2018)
Титул, зміст (2018)
Дідур К. М. - Проблеми та напрями відтворення трудового потенціалу в сільській місцевості (2018)
Михайлов М. Г. - Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств (2018)
Крамаренко І. С. - Дослідження економічних показників виробництва агропродовольчої продукції України, Бондаренко Л. А. (2018)
Мельник І. О. - Диверсифікація аграрних підприємств на основі запровадження переробки насіння соняшнику, Саакян А. (2018)
Сєвідова І. О. - Фактори впливу на функціонування оптових ринків овочевої продукції (2018)
Мельник Л. Ю. - Методика оцінювання та діагностика процесу формування економіки знань аграрної сфери України (2018)
Семенчук І. М. - Економічні збитки від підтоплення територій України, Бірюкова О. О., Бреславець В. В. (2018)
Макаренко А. П. - Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості, Ахмєдова Д. В. (2018)
Грицишен Д. О. - Розробка системи документування наслідків бойових дій та окупації державних територій, Горай О. С. (2018)
Меліхова Т. О. - Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз у системі управління фінансової безпеки підприємства, Федоров І. О. (2018)
Гірман Ю. В. - Ситуативне застосування елементів фінансового моніторингу в рамках забезпечення фінансової безпеки банку (2018)
Дзюбенко О. М. - Оцінка фінансової стійкості лісогосподарських підприємств житомирської області (2018)
Щербань П. П. - Моделювання ризиків комерційних банків за основними напрямами діяльності (2018)
Богославський М. Ю. - Дослідження ступеню протидії банківським кібератакам на світовому та вітчизняному рівнях (2018)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Лавров В. В. - Зміни консортивних зв’язків афілофороїдних грибів та Quercus robur L. у рекреаційно-оздоровчих лісах зеленої зони м. Умані, Блінкова О. І., Іваненко О. М., Поліщук З. В. (2017)
Шугуров О. О. - Современный уровень β-радиоактивности в Запорожском водохранилище, Стрыгина Т. А. (2017)
Микітчак Т. І. - Трансформація екосистем льодовикових озер Українських Карпат (2017)
Маренков О. М. - Особливості гістологічної адаптації мармурових раків Procambarus fallax f. virginalis (Decapoda) до різних концентрацій кадмію в умовах модельного експерименту, Голобородько К. К., Воронкова Ю. С., Горбань В. А. (2017)
Мельничук С. С. - Особливості міграції та акумуляції важких металів у системі "ґрунт – рослина" на прикладі Національного природного парку "Білобережжя Святослава", Трохименко Г. Г. (2017)
Черлінка В. Р. - Варіації прогнозної ефективності ґрунтових карт залежно від способів побудови навчальних вибірок предикативних алгоритмів (2017)
Білова Н. А. - Боговін А. В., Пташнік М. М., Дудник С. В. Відновлення продуктивних, екологічно стійких трав’янистих біогеоценозів на антропотрансформованих едафотопах. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 356 с. (2017)
Севериновська О. В. - "Біологічна та біоорганічна хімія: підручник". У 2 т. Т. 1 "Молекулярна організація живого. Метаболізм та біоенергетика". Т. 2 "Біохімічні основи молекулярної біології, міжклітинних комунікацій і регуляторних систем" / Л. І. Остапченко, В. К. Рибальченко. – К.: ВПЦ "Київський університет". Т. 1, 2014. – 1044 с.; Т. 2, 2015. – 918 с., Кириченко С. В. (2017)
Білова Н. А. - "Агрофітоценологія: аспекти теорії, методології та суміжних наук": монографія / В. І. Шанда, Е. О. Євтушенко, Н. В. Ворошилова, Я. В. Маленко; наук. редактор Ю. І. Грицан: ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет". – Кривий Ріг: видавець ФОП Чернявський Д. О., 2017. – 216 с., Чорна В. І. (2017)
До уваги авторів (2017)
Самодрин А. П. - Ціннісно-смислові орієнтири розвитку педагогічної свідомості в умовах культурно-цивілізаційних змін, Поркіна Л. А. (2017)
Кононец Н. В. - Вебінар як форма ресурсно-орієнтованого навчання інформатики у вищій школі (2017)
Момот Ю. В. - Теорія та практика застосування проектної технології при вивченні хімічних дисциплін (2017)
Момот Ю. В. - Застосування інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів, Слухенська Р. В., Єрохова А. А. (2017)
Харченко О. В. - Експериментальна перевірка координації процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО (2017)
Сілаєва І. Є. - Науково-практичний Інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти, Кулішов В. С. (2017)
Фандєєва А. Є. - Особливості комплексної організації професійного і виробничого навчання та контролю знань (2017)
Kształcenie nauczycieli w Polsce - od przeszłości do teraźniejszości Grabowiec Anna (Польща) (2017)
Єщенко М. М. - Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку самосвідомості вчителя (2017)
Приходько В. М. - Особливості використання юридичних термінів у науковому та педагогічному спілкуванні (2017)
Андреєва М. О. - Концептуалізація поняття "інклюзивне середовище" у контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні (2017)
Василенко О. М. - Теоретичні та практичні питання мовленнєвого розвитку дошкільників засобами театралізованої діяльності (2017)
Колодько Т. М. - Моделювання змісту підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації іншомовної освіти (2017)
Каізер І. Ю. - Моральний максималізм мовчуна (за повістю В. Близнеця) (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вороненко Ю. В. - Шляхи впровадження європейських принципів і підходів в стратегії розвитку вищої медичної післядипломної освіти в Україні, Вдовиченко Ю. П., Вернер О. М., Малецька З. В., Проценко В. М. (2017)
Бекетова Г. В. - Підходи до якісного навчання лікарів з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу, Горячева І. П., Солдатова О. В., Голоцван О. А., Алексєєнко Н. В., Нехаєнко М. І. (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Оптимізація освітнього процесу з використанням загального менеджменту якості, Вернер О. М., Малецька З. В., Проценко В. М. (2017)
Ветютнева Н. О. - Наукова співпраця профільних кафедр та фахових громадських організацій на етапі післядипломної підготовки провізорів, Федорова Л. О., Тодорова В. І., Римар М. В., Радченко А. П., Убогов С. Г., Пилипенко Г. Г., Квітницька О. Ю. (2017)
Вороненко Ю. В. - Досвід застосування очно-заочної форми освіти з елементами дистанційного навчання кафедрою управління охороною здоров’я, Михальчук В. М., Гойда Н. Г., Толстанов О. К., Кошова С. П. (2017)
Дзюблик І. В. - Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму, Ковалюк О. В., Соловйов С. О., Ковалишин Г. Г., Степанюк С. В. (2017)
Долженко М. Н. - Основные стили деятельности преподавателя, Боброва Е. В., Давыдова И. В., Конопляник Л. И., Лобач Л. Е., Мымренко С. Н., Кожухарева Н. А., Симагина Т. В., Грубяк Л. М., Нудченко О. О., Фарадж К. С. (2017)
Дученко М. А. - Якісне та кількісне визначення органічних кислот Gleditsia Triacanthos, Демешко О. В., Романова С. В. (2017)
Кирик Д. Л. - Використання maldi-tof мас-спектрометрії у клінічній мікробіологічній практиці (2017)
Коритнюк Р. С. - Прийом лікарських засобів в залежності від біоритмів, Давтян Л. Л., Вишневська Л. І., Гудзь Н. І., Загорій В. А. (2017)
Луньова Г. Г. - Роль симуляційного центру в реалізації нових освітніх стандартів на кафедрі клінічної лабораторної діагностики, Завадецька О. П., Кривенко Є. О., Ліпкан Г. М., Олійник О. О., Федорова Т. Т. (2017)
Луньова Г. Г. - Референтні показники кількості лейкоцитів у клінічній лабораторній діагностиці, Ліпкан Г. М., Завадецька О. П., Олійник О. А., Кривенко Є.О. (2017)
Марушко Т. В. - Лікування анемії у дітей перших п’яти років життя у відповідності з рекомендаціями уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги "інтегроване ведення хвороб дитячого віку " (методичні матеріали щодо підготовки до семінарських та практичних занять), Корнєва В. В., Глядєлова Н. П., Козачук В. Г., Герман О. Б. (2017)
Савченкова Л. В. - Аналіз споживання β-лактамних антибіотиків в багатопрофільному стаціонарі Республіки Таджикистан з використанням ddd методології, Саідова М. Н., Джабаров І. П. (2017)
Харченко В. В. - Сучасні підходи до покращення підготовки лікарів з питань клінічної дієтології в системі післядипломної освіти (2017)
Шуба В. Й. - Роль хірургічного деканату в науковій діяльності факультету, Остапчук Р. М. (2017)
Шунько Є. Є. - Традиції та новації у викладанні неонатології лікарям-інтернам, Воробйова О. В., Лакша О. Т., Кончаковська Т. В., Краснова Ю. Ю., Костюк О. О., Бєлова О. О. (2017)
Волосовець Т. М. - Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит при хворобі Крона, Фелештинська О. Я. (2017)
Рубцов Р. В. - Хроническое обструктивное заболевание легких профессиональной этиологии у рабочих горнорудной промышленности: клинико- диагностические особенности. Достижения и нерешенные проблемы, Ковальчук Т. А. (2017)
Санін В. В. - Дослідження дотримання режиму лікування серед хворих з глаукомою (огляд літератури), Горак О. Б., Сковрон М. В., Новак Л. П., Тутченко Л. П., Новак Н. В. (2017)
Сковрон М. В. - Зв’язок між проявами синдрому сухого ока та рівнем вітаміну D в крові (огляд літератури), Горак О. Б., Санін В. В., Новак Л. П., Тутченко Л. П., Новак Н. В. (2017)
Шевчук В. І. - Соціальна реабілітація та її місце в комплексній реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції, Беляєва Н. М., Яворовенко О. Б. (2017)
Шульга Л. І. - Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині — базис нових фармацевтичних розробок, Безкровна К.С., Пересадько І. Г. (2017)
Беляєва Н. М. - Інвалідність, зумовлена наслідками бойових травм в учасників антитерористичної операції в регіонах України, Яворовенко О. Б., Куриленко І. В., Галютіна О. Ю., Кувікова І. П., Гуменюк О. В., Даниленко Ю. А. (2017)
Глєбова Є. Є. - Якість життя, пов’язана з хворобами шкіри, як медико-соціальна проблема, Горачук В. В. (2017)
Аксёнов Р. В. - Тактика хирургического лечения аденом гипофиза распространяющихся в клиновидную пазуху (2017)
Bandazhevsky Yu. I. - Assessment of folate metabolism functioning in terms of prevention of breast cancer in the population living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubova N. F. (2017)
Безценна Т. С. - Ідентифікація стоматологічного збору (2017)
Возіанова С. В. - Прогнозування перебігу диcгідротичної екземи долоней та підошов з урахуванням генотипічних особливостей пацієнтів, Горовенко Н. Г., Бойко В. В., Россоха З. І. (2017)
Гудзенко А. В. - Аналіз компонентного складу летких сполук в рослинному зборі з Цнс-тонізуючою активністю за допомогою методу газової хроматографії з мас-детекцією, Анзіна К. М. (2017)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між периферичною діабетичною нейропатією та когнітивними порушеннями у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу зрілого віку, Маньковський Б. М. (2017)
Калиниченко Т. О. - Спрощений метод кріоконсервування гемопоетичної тканини пуповинної крові, Аношина М. Ю., Шороп Є. В., Мінченко Ж. М., Балан В. В. (2017)
Кочет К. О. - Патогістологічні та морфометричні особливості ураженої шкіри хворих на ліпоїдний некробіоз, Свистунов І. В. (2017)
Лизогуб В. Г. - Вплив комбінованої антиагрегантної терапії на жирнокислотний спектр мембран тромбоцитів крові у хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь, Шараєва М. Л., Меркулова І. О. (2017)
Лисянська О. Ю. - Виявлення функціональних порушень у хворих на хронічну хворобу нирок 5 Д стадії на програмному гемодіалізу (2017)
Маслій Ю. С. - Маркетинговий аналіз ассортименту лікувальних жувальних гумок на сучасному фармацевтичному ринку, Рубан О. А., Ольховська А. Б. (2017)
Омелянович В. Ю. - Особистісні паттерни жінок з порушеннями психічної адаптації (2017)
Риков С. О. - Зв’язок поліморфізмів генів ARMS 2 (RS10490924), CFH (RS800292), VEGFA (RS2010963 та RS699947) з наявністю "Сухої" форми вікової макулярної дегенерації (ВМД) у хворих української популяції, Шаргородська І. В., Фролова С. С. (2017)
Свистільник В. О. - Сучасна діагностика епілепсій у дитячому віці, Стеценко Т. І. (2017)
Сидоренко І. В. - Вплив коморбідної патології на виходжування дітей з дуже малою масою тіла, Шунько Є. Є., Бачинська В. І. (2017)
Сіренко О. І. - Фактори ризику народження пізніх недоношених дітей, Шунько Є. Є., Барановська О. В. (2017)
Толстанов О. К. - Результати соціологічного опитування пацієнтів комунальних та приватних консультативно- діагностичних центрів м. Києва, Михальчук В. М., Кравченко В. В. (2017)
Третяк І. Б. - Особливості хірургічного лікування при прегангліонарних ушкодженнях плечового сплетення (2017)
Фелештинський Я. П. - Модифікований спосіб лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при пахвинних грижах, Коханевич А. В., Ватаманюк В. Ф. (2017)
Шульга Л. І. - Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору, Журавель І. О., Губченко Т. Д., Пімінов О. Ф. (2017)
Апанасенко Г. Л. - Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: от факторов риска к управлению здоровьем, Волгина Л. Н., Куртян Т. В., Морозов Н. В., Олексенко И. Н., Редковец С. В. (2017)
Biletska E. M. - Special aspects of psychophysiological status of preschool children under the influence of lead of technogenic origin, Antonova O. V., Zemlyakova T. D. (2017)
Білецька Е. М. - Експериментальні дослідження ролі свинцю в етіопатогенезі розвитку фетоплацентарної недостатності, Онул Н. М. (2017)
Варивончик Д. В. - Профілактика професійного раку в Україні: сучасний стан та перспективи (2017)
Варивончик Д. В. - Нейрофункціональний стан зорового аналізатора у працівників вугільних шахт, Благун І. В. (2017)
Головкова Т. А. - Важкі метали в оточенні людини та показники їх небезпеки (2017)
Зайцев В. В. - Вплив хлорорганічних сполук питної водопровідної води на стан здоров’я населення міста Нікополя (2017)
Зайцев В. В. - Основні завдання центрів громадського здоров’я МОЗ України при здійсненні соціально–гігієнічного моніторингу питної води, Рублевська Н. І. (2017)
Івахно О. П. - Ефективність критеріїв визначення медичних груп для занять фізичною культурою дітей шкільного віку, Козярін І. П., Лоза Л. В. (2017)
Копач К. Д. - Ідентифікація хімічної небезпеки на робочих місцях працівників стоматологічної служби, Варивончик Д. В. (2017)
Орєхова О. В. - Професійний ризик розвитку захворювань при підземному добуванні залізної руди (2017)
Панчук О. Ю. - Закономірності змін показників тривожності та характеристик психічних станів студентів-стоматологів в умовах використання комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання та психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації, Сергета І. В. (2017)
Грушецька В. О. - Кінофільм "Алім" – Джерело вивчення традиційного костюму кримських татар і кримських караїмів середини XIX ст. (до 200-річчя від дня народження Аліма Азамат Оглу) (2016)
Демченко О. В. - Відносна хронологія ранньотрипільської пластики у світлі радіовуглецевого датування, Лобанова М. А. (2016)
Добровольська Т. С. - Етнографічні елементи в масових сценах у виставах Федора Стригуна, режисера Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької за творами української класики (2009-2015 р.) (2016)
Долгочуб В. А. - Конструювання образу української традиційної культури в етнографічному дискурсі ХІХ ст., Петрова Н. О. (2016)
Кіосак Д. В. - Модуси трипільської кременевої індустрії на етапі В1 (2016)
Колесниченко А. М. - Проблеми та перспективи вивчення скляного посуду vi – i ст. до н.е. з Північного Причорномор?я: історіографічний аспект (2016)
Коломийчук О. Ю. - Свято Стрітення у календарно-обрядовій практиці бойків: християнська традиція і міфологічні уявлення (2016)
Литвин К. А. - Етнографічні матеріали духовенства Чернігівської єпархії на сторінках журналу "Вера и жизнь" (1912-1917) (2016)
Маховська С. Л. - До питання про структуру весільної обрядовості Слобожанщини: дефлораційні та постдефлораційні обряди (2016)
Паўлава А. П. - Рэчыўны свет у вясельнай абраднасці (на матэрыялах экспедыцыйных даследаванняў 2016 г.) (2016)
Петрова Н. О. - Українці-переселенці на Одещині: 1944-1946 рр. (за матеріалами Державного архіву Одеської області), Ковальчук С. В. (2016)
Сминтина О. В. - Теорія стресу як інструмент реконструкції історії населення Північно-Західного Причорномор’я на рубежі плейстоцену та голоцену (2016)
Чабан Н. А. - Особливості родинної обрядовості львів’ян в кін. ХХ – поч. ХХІ ст (2016)
Черленяк І. В. - Поховально-поминальні обряди українців Закарпаття к. ХІХ-п.п. ХХ ст. (2016)
Яцун Н. О. - Фольклорно-етнографічна складова архіву Михайла Комарова (2016)
Вінцковський Т. С. - Одеський вимір Українських Установчих зборів: у пошуках революційних альтернатив (2016)
Демедюк Ю. Г - Роль органів державної влади Миколаївської області у конфліктах між різними гілками православної церкви (1991-2010 рр.) (2016)
Кобельський Д. В. - Національні підрозділи у формуваннях Червоного козацтва: 1918-1921 рр (2016)
Корнієнко К. В. - Українська еліта та патріотизм початку ХХ ст. (2016)
Музичко О. Є. - Популяризація історичних знань в історіографічному процесі на території Південної України (друга половина хіх – початок ХХ ст.) (2016)
Синявська О. О. - Висвітлення історії Рішельєвського ліцею на сторінках ювілейних видань Одеського університету (2016)
Івченко О. С. - Погляди Джона Спелмена на сутність королівської прерогативи (2016)
Enache G. - Saints and Heroes, War and Peace. A Romanian Orthodox Historical Perspective (2016)
Popa S. C. - The Hоuse of the People: Romania’s Architectural Masterpiece (2016)
Удовік В. В. - Періодизація та характеристика міжнародних відносин України з Японією (1991-2016 рр.) (2016)
Чепіженко В. В. - Річард II та зустріч в Конві : сакральний образ монарха та проблема зради короля (2016)
Делі О. П. - Діяльність Дмитра Максимовича Княжевича у "Товаристві сільського господарства Південної Росії" (2016)
Мілевич С. В. - Генеалогічні перетинання нащадків М. С. Воронцова у контексті соціально-політичної практики спадкування (2016)
Затовський Б. О. - Конфесійне життя в Сербії за матеріалами "Богословского вестника" та "Церковных ведомостей" 1906-1912 рр. (2016)
Мартинов В. Л. - Анексія Боснії і Герцеговини Австро-Угорщиною та анексія Кореї Японією у висвітленні російських часописів: порівняльний аналіз (2016)
Березін С. Є. - Нові матеріали до біографії професора Л. Ф. Воєводського (1846-1901) (2016)
Кушнір В. Г - Депортації Українців (2016)
Сминтина О. В. - Робота спеціалізованої Вченої Ради Д 41.051.08 (каденція 2013-2016 рр.). (2016)
Сминтина О. В. - Рецензія: Кепін Д. В., Тітова О. М. Охорона палеоприродної та археологічної спадщини. – Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і Утопік, 2015. – 152 с. (2016)
Паливода К. В. - Механізми та інструменти фінансування житлового будівництва за умов соціально-економічної нестабільності в Україні (2018)
Ванькович Д. В. - Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні, Демчишак Н. Б., Луковська Ю. М. (2018)
Камбур О. Л. - Розвиток підприємницьких здібностей майбутніх фахівців під час вирішення інвестиційних задач, Ракицька С. О., Тюлькіна К. О. (2018)
Іващенко А. І. - Тенденції розвитку інвестиційного клімату України, Юсупова Д. Ф. (2018)
Гадецька З. М. - Моніторинг рівня фінансової безпеки підприємств сучасними кібернетичними методами, Костяна Я. В., Попадик М. С. (2018)
Кустріч Л. О. - Економічна оцінка впровадження інноваційних стратегій у діяльність підприємств сільського господарства (2018)
Чавичалов І. І. - Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства (2018)
Альрашді Абдулла - Місце ОАЕ у міжнародних рейтингах щодо створення сприятливого інвестиційного клімату (2018)
Омеляненко М. О. - Модернізація політики управління державним боргом України (2018)
Кочергіна О. Ю. - Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід'ємної категорії інтеграційного розвитку (2018)
Ткачова Н. М. - Розробка ефективних державних механізмів забезпечення національної економічної безпеки (2018)
Барило О. Г. - Аналіз визначень поняття "механізми державного управління" та його уточнення для сфери цивільного захисту (2018)
Чукут С. А. - Блокчейн чи система електронного документообігу: сучасні тенденції впровадження в органах виконавчої влади України, Буряченко К. О. (2018)
Лощихін О. М. - Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України, Якубовський Д. Г., Янішевський А. В. (2018)
Казанська О. О. - Антикризова стратегія розвитку логістичної інфраструктури: державний аспект (2018)
Орел М. Г. - Концептуальна структура процесу розробки стратегії забезпечення політичної безпеки (2018)
Гбур З. В. - Інструменти державного управління економічною безпекою держави (2018)
Тихончук Л. Х. - Особливості формування системи державного управління України в регулюванні міжнародних економічних конфліктів (2018)
Дяченко О. П. - Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні (2018)
Хребтій І. В. - Децентралізація як рушійна сила підвищення ефективності державного управління (2018)
Ткаченко Г. С. - Деонтологія служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2018)
Вичалківська Ю. С. - Організаційно-правове регулювання демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2018)
Власенко І. М. - Теоретичні засади процесів державного управління ризиками у будівництві та експлуатації споруд (2018)
Касич А. О. - Рух прямих іноземних інвестицій в Україну через призму глобальних тенденцій, Анурова-Приходько І. О. (2018)
Кушнір С. О. - Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в Україні, Вернидуб М. Ю. (2018)
Макаренко Ю. П. - Накопичувальне страхування життя як конкурентоздатна альтернатива пенсії, Яновський К. Є. (2018)
Макаренко А. П. - Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства, Кутова М. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства, Гавриленко Ф. О. (2018)
Гамова О. В. - Удосконалення обліку виробничих запасів та оцінка фінансового стану ТОВ "БЗ ЗБВ", Козачок І. А., Ашифіна Т. Ю. (2018)
Денисов О. Є. - Методичні підходи до оцінки стану та рівня економічної безпеки галузі (2018)
Михайлов М. Г. - Економічна ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази підприємств (2018)
Гірман Ю. В. - Передумови створення оптимальної моделі забезпечення фінансової безпеки банку на базі світового досвіду (2018)
Міщук Є. В. - Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості: проблемні аспекти, Сідорова І. І. (2018)
Сєвідова І. О. - Аспекти діяльності аграрних підприємств на оптовому ринку (2018)
Штех А. А. - Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, Харченко Н. В. (2018)
Горай О. С. - Бухгалтерський облік зобов'язань та активів, що втрачено або пошкоджено в результаті бойових дій та окупації державних територій (2018)
Покатаєв П. С. - Процеси декомунізації в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшої реалізації (2018)
Непомнящий О. М. - До питання управління процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва в Україні, Митропан Т. К. (2018)
Іщенко М. І. - Міжнародний досвід організації діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування у вирішенні проблеми безпритульних тварин (2018)
Тихончук Л. Х. - Особливості імплементації міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів України на основі процесуальних механізмів СОТ (2018)
Гбур З. В. - Економічна безпека України в сучасних умовах (2018)
Закусило Р. В. - Технічні та правові аспекти інтелектуальної власності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Федорчак В. В. - Методологічні засади формування механізмів державного управління ризиками виникнення НС (2018)
Вичалківська Ю. С. - Зобов'язання України щодо встановлення демократичного цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами держави (2018)
Бурик З. М. - Удосконалення процесів державного регулювання сталого розвитку України (2018)
Нахкур Т. Ф. - Теоретико-методологічні аспекти державної політики формування інвестиційної діяльності у будівництві (2018)
Безвесільна О. М. - Науково-теоретичні дослідження системи стабілізації, Тимчик Г. С., Ткачук А. Г., Цірук В. Г. (2017)
Бурау Н. І. - Локалізація пошкодження складного просторового об’єкту класифікатором на основі ймовірнісної нейронної мережі, Рупіч С. С. (2017)
Вознюк А. І. - Аналіз параметрів системи непрямої стабілізації рухомих об’єктів під час руху пересіченою місцевістю (2017)
Khoroshaylo I. - Mathematical model of colorimetry, Shlyahov V., Yefymenko S., Sotnik S., Kagramanyan A. (2017)
Гураль Т. І. - Дослідження квазідинамічних характеристик дзеркала кільцевого лазера з п’єзокоректором за допомогою інтерферометра білого світла "Рельєф", Кирилюк М. Є., Овчар М. І., Настіч В. Н. (2017)
Дивнич В. М. - Підвищення глибини модуляції сигналу лазерного допплерівського анемометра узгодженням розсіяних хвиль за інтенсивністю (2017)
Шевченко К. Л. - Аналіз динаміки теплових процесів в непровідних матеріалах при впливі електромагнітного випромінення, Яненко О. П., Штефура Ю. В. (2017)
Saurova T. - Research of impulse properties of indum phosphide, Kuzmenko D. (2017)
Максимук М. В. - Проектування автомобільного передпускового джерела тепла з термоелектричним генератором (2017)
Дубінець В. І. - Дослідження резонансних частот та власних форм коливань чутливих елементів акселерометрів (2017)
Pisarets A. - Optimization of turbine type flow rate transducer with hydrodynamic balancing of sensitive element, Korobko I. (2017)
Скицюк В. І. - Визначення координати уявно-реальної поверхні межової панданної зони об’єкта. Частина 2. Методи визначення, Клочко Т. Р. (2017)
Гречук А. І. - Підвищення якості свердління отворів в волокнистих композиційних матеріалах, Глоба О. В., Девін Л. М. (2017)
Шевченко О. І. - Метод контролю ступеня сфероїдизації графіту у високоміцному чавуні (2017)
Рижов Є. В. - Метод обґрунтування мінімально припустимого значення ймовірності оцінки результату перевірки параметрів, Сакович Л. М. (2017)
Дубінець В. І. - Інформативність як метрологічна характеристика при проектуванні чутливого елементу мікроакселерометрів (2017)
Швидкий В. В. - Динаміка змін параметрів лазерного випромінювання в біологічних тканинах, Терещенко М. Ф. (2017)
Поляченко О. С. - Аналіз інформативності діагностичних параметрів реографії, Коваленко М. М., Куцяк О. А., Хруник Ю. П. (2017)
Велиев Э. И. - О свертке рядов Шлемильха – новые представления (2017)
Гасанов М. Г. - Определение оптимальных размеров элементов пьезоэлектрического двигателя для оптических коммутаторов, Гардашов С. Г. (2017)
Подорожняк А. О. - Метод генерації псевдовипадкових чисел високої стійкості, Токарев М. Г. (2017)
Роенко Е. С. - Линеаризация математической модели маятника Фуруты, Садовой А. В. (2017)
Скарга-Бандурова І. С. - Підходи до ефективного спрощення та візуалізації великих наборів даних, Грушка М. О., Барбарук Л. В. (2017)
Худаяров Б. А. - Численное исследование колебаний трубопроводов с учетом вязкоупругого основания грунта, Тураев Ф. Ж. (2017)
Эргашев Т. Г. - Формула обращения интегрального уравнения Вольтерра с функцией Гумберта в ядре и её приложения к решению краевых задач (2017)
Samigulina G. A. - Computer modeling of new drugs based on the methods of swarm intelligence and immune network modeling, Massimkanova Zh. A. (2017)
Гриб О. Г. - Синтез элементов энергосистемы по критерию надежности в условиях кибербезопасности, Швец С. В., Бортников А. В. (2017)
Дашкевич А. А. - Исследование моделей сверточных автоэнкодеров для выделения признаков в наборах стереоизображений (2017)
Дмитриенко В. Д. - Нейронная сеть Хемминга для решения задач с несколькими решениями, Заковоротный А. Ю., Леонов С. Ю. (2017)
Каргин А. А. - Абстрагирование и категоризация в умных машинах на основе гранулярных вычислений, Петренко Т. Г. (2017)
Тимашова Л. А. - Интеллектуализация систем управления производством, Лещенко В. А., Морозова А. И., Таран Л. Ю. (2017)
Северин В. П. - Имитационное моделирование процессов в реакторе ВВЭР-1000 при регулировании мощности поглощающими стержнями, Никулина Е. Н., Лукинова Д. А. (2017)
Буки А. С. - Стохастический анализ измерений пятишарового спектрометра Боннера, Мазманишвили А. С. (2017)
Мазманишвили А. С. - Алгоритм построения стационарного нормального марковского 3d-поля: динамические уравнения движения, статистические распределения вероятностей, визуализация, Сидоренко А. Ю. (2017)
Боева А. А. - Исследование движения магнитогазодинамических ударных волн в неоднородной плазменной среде методом Уизема (2017)
Godlevskyi M. D. - Information technology of a static model solving for quality improvement of the software development process based on the CMMI model, Goloskokova A. A., Bielous O. S. (2017)
Нескородева Т. В. - Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме аналитического учета СППР аудита на верхнем уровне (2017)
Kozulia T. - Integrated information system assessment of complex objects safety level, Kozulia M. (2017)
Moskalenko V. V. - The concept of an architectural solution for the service intended to build an enterprise strategy map, Berezenko J. C. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського