Булавенко О. В. - Новий погляд на проблему діагностики післяпологових гнійно-запальних захворювань, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2017)
Дондюк Ю. В. - Критические случаи материнской смертности – тяжелое акушерское осложнение, отражающее качество оказанных медицинских услуг (2017)
Зайдлова-Вуттке Д. - Общие корни предменструального синдрома, предменструальной мастодинии, фиброзно-кистозной мастопатии и бесплодия: действие экстрактов витекса священного (Vitex agnus-castus) в виде раствора, Вуттке В. (2017)
Чайка К. В. - Деструктивно-хірургічні методи лікування патології шийки матки – плюси та мінуси, Шалько М. Н., Ковальчук І. В. (2017)
Сабадаш М. - Канефрон® Н при лечении рецидивирующего цистита у женщин детородного возраста: рандомизированное контролируемое исследование, Шуляк А. (2017)
Возіанов С. О. - Оцінка показників урофлоуметрії під час діагностики та лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Волошина Н. Н. - Пути снижения диагностической и лечебной агрессии у пациенток с ВПЧ-инфекцией в репродуктивном возрасте, Званцева Э. Д. (2017)
Корчинська О. О. - Профілактика передчасних пологів у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі, Бисага Н. Ю. (2017)
Алиева Л. И. - Особенности методов родоразрешения у рожениц с маловодием, Алиева Э. М., Исмайлова А. Д., Ахмедова Т. Н. (2017)
Дука Ю. М. - Характеристика маркерів метаболічного синдрому та особливості перебігу ранніх термінів гестації у жінок із загрозою невиношування вагітності залежно від їхньої маси тіла (2017)
Бенюк В. О. - Функціональний стан слизової оболонки піхви при бактеріальному вагінозі та його корекція, Щерба О. А., Ластовецька Л. Д. (2017)
Кравченко О. В. - Передменструальний синдром: раціональні підходи до негормональної терапії (2017)
Люлько А. А. - Оценка показателей ультразвуковых исследований женщин с пролапсом половых органов и недержанием мочи после проведенного лечения (2017)
Косилова С. Є. - Досвід лікування рецидивного неспецифічного вульвовагініту (2017)
Прудніков П. М. - Порівняльні аспекти впливу різних методів лікування генітального ендометріозу на якість життя (2017)
Бутіна Л. І. - Динаміка показників імунної системи після профілактики порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи (2017)
Старовєр А. В. - Досвід використання комплексу рослинного походження Валесан у лікуванні первинної альгодисменореї у дівчат-підлітків, Коньков Д. Г., Булавенко О. В., Маркевич Б. О., Полторак Я. В. (2017)
Vygivska L. M. - The optimization ways of pregnancy and labor management tactics in women after application of assisted reproductive technologies, Nykoniuk T. R., Oleshko V. F. (2017)
Багатько О. В. - Ефективність лікування трубно-перитонеальної форми безплідності у програмах допоміжних репродуктивних технологій залежно від протоколу стимуляції суперовуляції, Данкович Н. О. (2017)
Бондаренко Н. П. - Аналіз показників клітинної та гуморальної ланок імунної системи у вагітних з парвовірусною інфекцією у різні періоди гестації (2017)
Hugh S. Taylor - Влияние пероральной и трансдермальной терапии эстрогенами на сексуальную функцию в период ранней постменопаузы, Aya Tal, Lubna Pal, Fangyong Li, Dennis M. Black, Eliot A. Brinton, Matthew J. Budoff, Marcelle I. Cedars, Wei Du, Howard N. Hodis (2017)
Глушко О. З. - Європейський вектор освітніх реформ в Україні (2017)
Клонцак О. І. - Організація академічно-громадського навчання у сучасній системі університетської освіти США (2017)
Мезенцева О. І. - Міжнародні чинники розвитку загальної середньої освіти в Україні (2017)
Оніщук І. І. - Формування навичок іншомовного спілкування на основі сучасних підходів до іншомовної освіти у вищих навчальних закладах України (2017)
Топузов О. М. - Організаційні механізми управління закладами освіти: методології та теоретичні засади, Калініна Л. М. (2017)
Смагін І. І. - Еволюція методичних підходів до роботи з хронологією в процесі навчання історії (2017)
Гораш К. В. - Комплексний підхід до прогнозування розвитку повної загальної середньої освіти (2017)
Малієнко Ю. Б. - Теорія і практика компетентнісного навчання всесвітної історії у 7 класі (2017)
Кришмарел В. Ю. - Релігійна культура як складник історії України: основні поняття (2017)
Кушнір Ю. В. - Теоретичні основи психоаналітичної педагогіки в умовах сучасного виховання, Більо Т. О. (2017)
Ситар І. В. - Розвиток наукового управління ЗНЗ та його структурні методологічні складники (2017)
Удовиченко І. В. - Особливості формування базових і предметних компетентностей учнів старших класів загальноосвітньої школи у процесі навчання географії (2017)
Надтока О. Ф. - Методичне значення географічної карти (2017)
Шуневич О. М. - Шляхи формування медіаграмотності в процесі навчання учнів української мови (2017)
Сіліванова І. М. - Законодавча підтримка академічної мобільності студентів в Україні (2017)
Ільчук І. Ю. - Розвиток умінь критичного мислення учнів 7–9-х класів на уроках англійської мови (2017)
Пузіков Д. О. - Теоретична модель прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2017)
Смагіна Т. М. - Діалогова платформа як засіб реалізації компетентнісного уроку (2017)
Завидівська Н. Н. - Сучасні тенденції у теорії та методиці формування культури здоров’я майбутніх менеджерів з управління персоналом, Завидівська О. І. (2017)
Шевчук Л. М. - Специфіка роботи з текстовою інформацією у контексті розвитку управлінсько-лідерських здібностей молодших школярів (2017)
Ковальчук Т. І. - Квест-екскурсія як форма активного пізнання світу учнями і студентами (2017)
Титут (2013)
Большаков В. И. - Разработка и реализация в промышленности новых металлургических технологий учеными Института черной металлургии НАН Украины, Тубольцев Л. Г., Бабаченко А. И., Вергун А. С. (2013)
Большаков В. И. - Исследование влияния гранулированных металлургических отходов в составе аглошихты на показатели аглопроцесса и качество агломерата, Нестеров А. С., Пивненко А. В., Коваленко А. Г., Зубенко А. В., Хайбулаев А. С., Васильев Л. Е., Кашкаров Е. А. (2013)
Большаков В. И. - Эффективная загрузка дополнительного кокса для регулирования теплового состояния горна доменной печи, Муравьева И. Г., Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И. (2013)
Большаков В. И. - Анализ известных подходов к оценке хода печи, Муравьева И. Г., Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Белошапка Е. А. (2013)
Большаков В. И. - Исследование и промышленное опробование загрузки многокомпонентных смешанных порций, состоящих из железорудных материалов и кокса, Иванча Н. Г., Муравьева И. Г., Вишняков В. И. (2013)
Большаков В. И. - К вопросу о развитии метода регистрации электрического потенциала на фурменных устройствах доменной печи , Семыкин С. И., Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2013)
Муравьева И. Г. - Исследование процессов в доменной печи путем измерений возникающих в ее объеме электрических потенциалов, Семыкин С. И., Поляков В. Ф., Семенов Ю. С., Прокопенко П. Г., Дудченко С. А., Голуб Т. С., Наследов А. В., Белошапка Е. А., Вакульчук В. В., Костюк Ю. Б. (2013)
Шевченко А. Ф. - Создание комплекса внедоменной десульфурации чугуна магнием и скачивания шлака на стальзаводе №2 корпорации CSC (Тайвань), Двоскин Б. В., Маначин И. А., Остапенко А. В., Шевченко А. М., Шевченко С. А., Лю Дун Йе, Шью Рен Люи, Башмаков А. М., Троценко Э. А., Морозов Н. В. (2013)
Шевченко А. Ф. - Сопоставительный анализ технико-экономических показателей различных процессов внепечной десульфурации чугуна, Маначин И. А., Шевченко А. М., Двоскин Б. В., Вергун А. С., Шевченко С. А., Руденко А. Л., Башмаков А. М., Курилова Л. П. (2013)
Семыкин С. И. - Экспериментальные исследования в лабораторных условиях ИЧМ эффективности влияния электрических воздействий на расплав чугуна при его внепечном рафинировании гранулированным магнием, Поляков В. Ф., Дудченко С. А., Голуб Т. С., Вакульчук В. В., Семыкина Е. В. (2013)
Семикина А. А. - Определение коэффициентов влияния технологических параметров конвертерной плавки на ее тепловые и расходные показатели, Поляков В. Ф., Кияшко Т. С., Семыкин С. И., Тогобицкая Д. Н., Поляков А. В. (2013)
Поляков В. Ф. - Направления научно-технологических исследований по снижению газонасыщенности стали на металлургических предприятиях Украины, Семыкин С. И, Тубольцев Л. Г., Корченко В. П., Голуб Т. С, Семикина А. А. (2013)
Андриевский Г. А. - Исследование плавления на границе раздела фаз "шлак - металл" легкоплавких и тугоплавких кусковых добавок (2013)
Пиптюк В. П. - Экспериментальное изучение коэффициента упругости порошковой и сплошного сечения проволок для внепечной обработки стали, Малыш А. Д., Самохвалов С. Е., Павлов С. Н., Греков С. В., Буршитин В. А. (2013)
Воробей С. А. - Метод комплексной оценки эффективности производства полосового проката в различных литейно-прокатных агрегатах, Бадюк С .И. (2013)
Бадюк С. И. - Аналитические исследования влияния технологических и конструктивных параметров сортовых литейно-прокатных агрегатов на точность готового проката (2013)
Приходько И. Ю. - Расчет циклических термомеханических напряжений в рабочих валках в процессе горячей прокатки полос методом конечных элементов, Дедик М. А. (2013)
Приходько И. Ю. - Оценка фактической эффективности управления плоскостностью холоднокатаных полос при селективной подаче эмульсии (2013)
Паламарь Д. Г. - Влияние элементов ящичного калибра на интенсификацию деформации центральных зон сечения раската из непрерывнолитой заготовки (2013)
Парусов В. В. - Влияние термической обработки, микролегирования бором и старения на работу разрушения катанки при растяжении, Воробей С. А., Сагура Л. В., Парусов Э. В., Парусов О. В., Чуйко И. Н. (2013)
Узлов И. Г. - Исследование контактно-усталостной прочности и механических свойств микролегированной ванадием бандажной стали с различным уровнем твёрдости, Хулин А. Н., Узлов К. И., ДементьеваЖ. А. (2013)
Парусов В. В. - Развитие теоретических представлений о перлитном превращении в стали, Парусов Э. В., Парусов О. В., Сагура Л. В., Чуйко И. Н., Сивак А. И. (2013)
Евсюков М. Ф. - О кинетике превращения аустенита в сталях в неравновесных условиях, Лошкарев Д. В., Грушко П. Д. (2013)
Левченко Г. В. - Исследование влияния деформационно-термической обработки на структурообразование сплавов переходного класса системы Fe-C-Mn-C, Плюта В. Л., Бобырь С. В., Сычков А. Б., Нестеренко А. М. (2013)
Бабаченко А. И. - Особенности макро- и микроструктуры ступицы железнодорожных колёс Ø 957 мм, изготовленных из непрерывнолитой заготовки, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Шпак Е. А. (2013)
Лучкин В. С. - Влияние фосфора на структуру жидких Fe-C сплавов, Тубольцев Л. Г., Падун Н. И., Корченко В. П. (2013)
Лучкин В. С. - Сера в структуре жидких Fe-C сплавов, Тубольцев Л .Г., Падун Н. И., Корченко В. П. (2013)
Сидоренко О. Г. - Зависимость кинетики эвтектического и эвтектоидного фазовых превращений от скорости охлаждения, Бабаченко А. И., Федорова И. П., Сухой А. П., Ольшанецкий В. Е. (2013)
Баюл К. В. - Метод оценки влияния износа бандажей валковых прессов на технологические и энергосиловые параметры брикетирования, Петренко В. И. (2013)
Веренев В. В. - Оценка стабильности процесса прокатки полосы по крутящему моменту в линии привода валков, Подобедов Н. И., Даличук А. П., Коренной В. В. (2013)
Большаков В. И. - Творческий путь ученого–металловеда (К 75-летию Парусова Владимира Васильевича), Бабаченко А. И. (2013)
Abstracts "Fundamental and applied problems iron and steel industry" (2013, № 27) (2013)
Вихідні дані (2013)
Попова Г. Ю. - Концепція транспарентності як складова маркетингу будівельних підприємств Донбасу, Токарева Л. М. (2018)
Смирнова І. І. - Сталий розвиток в Україні: теоретичні аспекти, Михайлюта Є. І. (2018)
Іванов С. В. - Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної системи України та окремо взятого економічного району (2018)
Ляшенко В. І. - Оцінка процесів дерегуляції підприємницької діяльності в Україні, Толмачова Г. Ф. (2018)
Микитенко В. В. - Формування територіальних природно-господарських округів та переформатування соціально-економічного простору України, Микитенко Д. О. (2018)
Беззубко Л. В. - Розвиток стратегій старопромислових регіонів, Беззубко Б. І. (2018)
Добикіна О. К. - Дослідження зарубіжного досвіду формування концепції сталого розвитку, її реалізації та можливості адаптації до вітчизняних умов, Єршова Є. В. (2018)
Михайличенко Н. М. - Дослідження динаміки обсягу біржових контрактів з облігаціями внутрішньої державної позики як основного фінансового інструменту фондового ринку України, Мірошниченко О. О. (2018)
Дьячкова Ю. М. - Удосконалення методів стабілізації банківської системи України в умовах ризикової економіки, Швецова І. В. (2018)
Латишева О. В. - Екологічні інвестиції: сучасний стан та перспективи їх впровадження в Україні для забезпечення сталого розвитку держави (2018)
Ляшенко А. Ю. - Упрощение процедур международной торговли как инструмент повышения конкурентоспособности отечественной продукции в условиях глобализации (2018)
Трушкіна Н. В. - Комплексний підхід до організації процесів обслуговування споживачів вугільного підприємства (2018)
Івченкова О. Ю. - Аналіз концепцій управління портфелем замовлень ІТ-підприємства, Лях А. О. (2018)
Нечволода Л. В. - Удосконалення календарного планування виконання ІТ-проекту, Пилипенко К. В. (2018)
Соколова Г. Б. - Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні (2018)
Новікова О. Ф. - Формування умов гідної праці при подоланні виробничих небезпек у промисловості України, Логачова Л. М. (2018)
Антонюк В.П. - Інституційне забезпечення державної політики у сфері зайнятості: напрями удосконалення, Щетініна Л. В. (2018)
Ровенська В. В. - Емоційна компетенція керівників як один з інструментів управління трудовим потенціалом підприємства, Кліндух Г. М., Ракитянська Н. А. (2018)
Богатырёва В. В. - Человеческий капитал как фактор повышения инвестиционной активности и экономического роста, Бословяк С.В. (2018)
Булко О. С. - Инновации в сфере услуг Республика Беларусь (2018)
Павлов К. В. - Норма и патология в социально-экономической сфере (2018)
Гречишкина Е. А. - Механизм управления устойчивым развитием регионального туризма (2018)
Усманов И. А. - Пути совершенствования стимулирования повышения качества работ в сельском строительстве, Буриев Х. Т. (2018)
Солодовников С. Ю. - Цивилизация, культура, экономическая система общества и институциональные матрицы: категориальная и реально-онтологическая иерархии (2018)
Колосов А. М. - Оцінка стану гостроти збройного протистояння в Донбасі з міркувань достатності умов для прийняття політичних рішень, Цибулько О. С. (2018)
Прогнімак О. Д. - Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи (2018)
Поздравляем с 60-летним юбилеем члена международного научного совета нашего журнала Константина Викторовича Павлова! (2018)
80–річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Савельєва Євгена Васильовича (2018)
Довжук І. В. - Архівіст Володимир Замлинський (2017)
Черкасов О. В. - Питання первісної історії Криму в науковій спадщині Д. О. Крайнова (2017)
Ільчишин С. О. - Масові арешти учасників шкільної акції 1933 р. за документальними свідченнями (2017)
Січкаренко Г. Г. - Неопубліковані документи як ключове історичне джерело дослідження розвитку вищої освіти в Україні (1991 р. – початок ХХІ ст.) (2017)
Шатковська А. Ю. - Тема голодомору 1932-1933 років у збірниках спогадів та документів (2017)
Теміров В. І. - Сучасні тенденції та історична відповідальність у переосмисленні минулого: руйнація Поміжмор’я (2017)
Барановська Н. П. - До питання про специфіку архівного забезпечення вивчення окремих аспектів новітньої історії України (на прикладі аварії на Чорнобильській АЕС) (2017)
Біловус Л. І. - Українські духовні традиції в україномовній періодиці США як чинник збереження національної ідентичності (2017)
Красножон Н. Г. - Особливості регулювання авторського права на програмне забезпечення в Україні на сучасному етапі розвитку (2017)
Аносова В. С. - До проблеми збереження замкових комплексів України як об’єктів культурної спадщини (2017)
Барабаш В. А. - Інформаційний ресурс бібліотеки університету як фактор формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців, Глєбова Л. В. (2017)
Юрійчук М. В. - Створення та експозиційна наповненість народознавчого музею "Берегиня" загальноосвітньої школи с. Новосілка, Ткаченко В. М. (2017)
Демуз І. О. - Протестанський рух і Україна (до 500-річчя реформації). Рецензія на книгу: Балух В. О., Балух О. В., Коцур В. П. Реформаційні ідеї на українських землях ХVІ – ХVІІ ст. (100 протестанських діячів): словник / В. О. Балух, О. В. Балух, В. П. Коцур; передмова М. В. Шкрібляка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 200 с.; іл., Довжук І. В., Молоткіна В. К. (2017)
Дмитренко М. Й. - Домодерні культурні форми самоорганізації світу праці: homo faber структуруєжиттєвий світ (2017)
Холодинська С. М. - Теоретичні засади культурологічного підходу: до постановки проблеми (2017)
Чаплигін О. К. - Моралізм, аморалізм, імморалізм… Що далі?, Сук О. Є. (2017)
Vasylieva L. A. - The etiquette rules in the sphere of public communications, Procenko O. P. (2017)
Жарких В. Ю. - Вызовы и перспективы в ситуации различия культурных идентичностей, Чистякова И. Н. (2017)
Братерська-Дронь М. Т. - Зоряний шлях людства (космічна тема на кіноекрані) (2017)
Селевко В. Б. - До питання взаємозумовленості культуро-побутових рецепцій із євроінтеграційними прагненнями українського суспільства (2017)
Колотова Л. В. - К вопросу об особенностях влияния интернет-коммуникаций на процессы социализации различных возрастных групп (2017)
Садиков Г. Н. - Экологическая эргономика – основа создания и развития экологических технологий (2017)
Білецька К. А. - Особливості функціонування концепту "колір" в англо- й україномовному рекламному інтернет-дискурсі, Ільченко М. Л. (2017)
Золотова Ю. В. - Культове народне зодчество України (2017)
Summary (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титут (2014)
Содержание (2014)
Большаков В. И. - Энергетические параметры технологий металлургического производства, Тубольцев Л. Г. (2014)
Большаков В. И. - Системная надежность доменного производства, опыт и перспективы освоения технологии доменной плавки с использованием пылеугольного топлива в Украине, Чайка А. Л., Лебедь В. В., Корнилов Б. В., Шевелев А. Г. (2014)
Чайка А. Л. - Анализ энергоэффективности применения ПУТ в доменном производстве с использованием эксергетического метода исследования, Большаков В. И., Сохацкий А. А., Москалина А. А., Шостак В. Ю. (2014)
Большаков В. И. - Новый способ расчета окружного распределения шихты, Жеребецкий А. А., Лебедь В. В. (2014)
Большаков В. И. - Освоение энергосберегающей технологии загрузки доменной печи, оборудованной БЗУ в конъюнктурных топливно-сырьевых и технологических условиях, Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Горупаха В. В., Наследов А. В., Кузнецов А. М., Зубенко А. В. (2014)
Тогобицкая Д. Н. - Интеллектуальная система принятия решений при выборе рационального состава доменной шихты, Белькова А. И., Степаненко Д. А., Гринько А. Ю., Циватая Н. А., Скачко А. С. (2014)
Большаков В. И. - Совершенствование процесса образования гарнисажа на ДП №4 ОАО "Северсталь", Нестеров А. С., Иванча Н. Г. , Виноградов Е. Н., Калько А. А., Гуркин М. А., Волков Е. А., Каримов М. М. (2014)
Нестеров А. С. - Оценка металлургических свойств кусковой руды ПАО "Евраз-Суха Балка", Гармаш Л. И., Болденко М. Г., Колдомасов С. В. (2014)
Нестеров А. С. - Состояние и особенности свойств фурменного кокса для доменных печей различного объема, Джигота А. Д.; Виноградов Е. Н., Калько А. А., Карунова Е. В., Кузнецов А. М., Зубенко А. В., Калько О. А. (2014)
Товаровский И. Г. - Нормативная оценка влияния параметров доменной плавки на расход кокса и производительность (2014)
Семыкин С. И. - Лабораторное исследование процесса ковшевой десульфурации чугуна порошковой известью и гранулированным магнием при наложении на расплав низковольтного электрического потенциала, Поляков В. Ф., Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В., Семыкина Е. В. (2014)
Елисеев В. И. - Расчет движения частиц в канале двухсопловой фурмы, Толстопят А. П., Флеер Л. А., Рузова Т. А., Маначин И. А., Шевченко А. Ф., Шевченко С. А. (2014)
Чернятевич А. Г. - Направления совершенствования комбинированной продувки конвертерной ванны кислородом и нейтральным газом (2014)
Пиптюк В. П. - Подготовка оборудования для физического моделирования процессов обработки расплава в сталеразливочном ковше, Прокопенко П. Г., Греков С. В., Костюк Ю. Б., Андриевский Г. А., Аносова А. А. (2014)
Тогобицкая Д. Н. - К вопросу выбора оптимального состава шлака-десульфуратора трубных марок стали, Пиптюк В. П., Кондрашкин В. А., Греков С. В., Ходотова Н. Е., Аносова А. А. (2014)
Поляков В. Ф. - Исследование влияния вариантов технологии кислородно-конвертерной плавки с верхней продувкой на качественные показатели стали, Тубольцев Л. Г., Корченко В. П., Падун Н. И., Семикина А. А. (2014)
Панченко В. С. - Дрессировка горячекатаных особотонких полос и листов, Мирошниченко С. А., Иванченко В. Г., Мержинская Е. В. (2014)
Веренев В. В. - Расчётно-эмпирический метод определения динамических нагрузок в прокатных клетях, Подобедов Н. И., Коренной В. В. (2014)
Приходько И. Ю. - Моделирование процесса валковой разливки-прокатки алюминия методом конечных элементов, Дедик М. А. (2014)
Циватая Н. А. - Современные взгляды на строение металлургических шлаков (2014)
Бобырь С. В. - Разработка и внедрение энергосберегающего режима термической обработки оправок пресса 10000 тонн, Плюта В. Л., Демина Е. Г., Нефедьева Е. Е. (2014)
Борисенко А. Ю. - Механизмы твердорастворного упрочнения железа (2014)
Лучкин В. С. - Влияние кислорода на структурообразование в жидких Fе-C сплавах, Тубольцев Л. Г., Корченко В. П., Падун Н. И. (2014)
Бабаченко А. И. - Особенности влияния микроструктуры металла обода железнодорожного колеса на критический коэффициент интенсивности напряжений, Кныш А. В., Кононенко А. А., Дёмина Е. Г. Хулин А. Н., Шпак Е. А. (2014)
Парусов Э. В. - Влияние вида обработки на величину аустенитного зерна высокоуглеродистой стали, Парусов В. В., Сагура Л. В., Сивак А. И. (2014)
Луценко В. А. - Усовершенствованный режим комбинированной термической обработки проката из хромомолибденовой стали, Голубенко Т. Н., Сивак А. И. (2014)
Перков О. М. - Огляд дислокаційних механізмів внутрішнього тертя, Вакуленко І. О. (2014)
Маймур Б. Н. - Исследование влияния свойств мелкофракционных шихтовых материалов на их уплотнение в валковых брикетных прессах, Муравьева И. Г., Петренко В. И., Ващенко С. В. (2014)
Бородулин А. В. - Экономическая история Украины: материалы для размышления, Запарий В. В. (2014)
Большаков В. И. - Научная деятельность А. Ф. Шевченко, Вергун А. С., Бабаченко А. И. (2014)
Вихідні дані (2014)
Василенко О. - Імплементація міжнародних стандартів у діяльність бібліотек України: основні напрями та завдання (2017)
Солоіденко Г. - Стандартизація у бібліотечній галузі: підсумки 26-річної діяльності (2017)
Збанацька О. - Інформаційний пошук за стандартами інформаційної сфери: термінологічний аспект (2017)
Дем'янюк Л. - Впровадження міжнародного стандарту з бібліотечної статистики: термінологічний аспект (2017)
Безпала Г. - Організаційні аспекти впровадження міжнародного бібліотечного стандарту RDA в Німеччині, Австрії та німецькомовній Швейцарії (2017)
Стрішенець Н. - Стандартизація в діяльності сучасних бібліотек (2017)
Венідиктова А. - Міжнародні стандарти якості бібліотечно-інформаційного обслуговування (2017)
Посмєтна О. - Облік бібліотечного фонду в контексті сучасних нормативних документів, Клочок Т. (2017)
Коваль Т. - Впровадження міжнародних стандартів статистичного обліку та захисту інформаційної безпеки користувачів наукової бібліотеки (на прикладі БД "Читачі НБУВ"), Туровська Л., Шевченко І. (2017)
Довгань О. - Право власності на інформацію та правовий захист баз даних (2017)
Литвинова Л. - Особливості використання положень законодавства про авторське право в діяльності бібліотек (2017)
Іванова М. - Міжнародно-правові акти у сфері охорони права інтелектуальної власності як частина національного законодавства в діяльності бібліотек, Іванов Ю. (2017)
Клименко О. - Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльність наукових бібліотек України: термінологічний аспект (2017)
Пестрецова Л. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування документного потоку наукових бібліотек у рамках державних видавничих програм, Шульга І. (2017)
Берегельська А. - Проблеми стандартизації електронних інформаційних ресурсів (2017)
Соколова І. - Розвиток системи інформаційних комунікацій через представлення українських репозитаріїв у міжнародних реєстрах (2017)
Половинчак Ю. - Бібліотека в інформаційному суспільстві, Горова С. (2017)
Кулицький С. - Теоретико-методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження трансформаційної економіки на базі ресурсів наукової бібліотеки (2017)
Чуприна Л. - Аналітичні підрозділи бібліотеки в системі стратегічних комунікацій (2017)
Тарасенко Н. - Сучасні аспекти управління діяльністю бібліотек у середовищі соціальних мереж: теоретичне осмислення та узагальнення практичного досвіду (2017)
Кириленко С. - Перспективи розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова" в контексті світової наукометричної практики (2017)
Перенесієнко І. - Особливості інтеграції електронних тематичних ресурсів у сучасний інформаційний простір (2017)
Симоненко Т. - Бібліометричні профілі в наукометрії (2017)
Горова С. - Інформаційна еволюція. Бібліотечні установи та особа (2017)
Каращук О. - Бібліотечні інформаційно-аналітичні центри в забезпеченні ухвалення управлінських рішень (на прикладі СІАЗ НБУВ) (2017)
Блажкевич А. - Реформування українських бібліотек: урядова стратегія розвитку (2017)
Гарагуля С. - Основні тенденції інтеграції наукових бібліографічно-інформаційних ресурсів: типологія і принципи організації (2017)
Медведєва А. - Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень (2017)
Берегельський А. - Конкурсна бібліотечна інфографіка як елемент виставкової діяльності та засіб популяризації іміджу сучасної бібліотеки (2017)
Струнгар В. - Представленість і робота бібліотек у вікі-проектах (2017)
Терещенко І. - Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів (2017)
Пригорницька О. - Фейкова інформація в соціальних медіа: виявлення, оцінка, протидія (2017)
Федорчук А. - Моніторинг інформації про Україну в матеріалах закордонних мережевих ресурсів (2017)
Симоненко О. - Бібліотечно-інформаційний ресурс як складник системи прийняття управлінських рішень політичними лідерами (2017)
Аксьонова Н. - Дослідження впливу мас-медіа в умовах інформаційної війни (2017)
Саморукова О. - Маніпулятивні технології у висвітленні зарубіжними ЗМІ ситуації в Україні (2017)
Пальчук В. - Сучасні особливості розвитку методів контент-моніторингу і контент-аналізу інформаційних потоків (2017)
Савицька Л. - Моніторинг сторінок головної наукової бібліотеки у мережі Facebook (2017)
Онищенко Н. - Питання достовірності новинної інформації в умовах зовнішніх негативних інформаційних впливів (2017)
Медведєва В. - Значення сучасних веб-технологій в обслуговуванні користувачів бібліотечних установ (2017)
Олейніченко Н. - Аналіз блогосфери правового спрямування як фактор вивчення суспільної думки про правотворення (2017)
Спіріна С. - Дослідження діяльності регіональних бібліотек у сучасному законодавчому просторі (2017)
Островська О. - Ефективність сайтів українських військових бібліотек і інтернет-ресурсів військової тематики (2017)
Лоштин Н. - Книги з історії та права Речі Посполитої у бібліотеці єзуїтського колегіуму в Самборі (2017)
Закірова С. - Технологічний детермінізм засобів масової комунікації у часі і просторі (за теоретичною концепцією Харольда Інніса) (2017)
Закіров М. - Міф як засіб інформаційного впливу та інструмент політичної комунікації (2017)
Рудий Г. - Газетна періодика УРСР 1950-х років: особливості формування, функціонування, контент (2017)
Полтавець С. - Політика памяті як аспект інформаційної безпеки: ефективність вітчизняної нормативної бази та здійснюваних заходів (2017)
Іванова Н. - Проблеми формування ціннісно-правових орієнтацій у сучасних умовах (2017)
Половинчак Ю. - Ігрові технології у світоглядних інтервенціях сучасних комунікацій (2017)
Беззуб І. - Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті протягом життя (2017)
Миськевич Т. - Бібліотеки в системі безперервної освіти: реалізація завдань інформаційної соціалізації через неформальну освіту (2017)
Полтавець Т. - Етнолінгвістичні процеси у вітчизняному інформаційному просторі як фактор суспільної безпеки (2017)
Натаров О. - Роль національної бібліотеки у забезпеченні права на інформацію в Україні (2017)
Пестрецова О. - Відображення діяльності бібліотек із правового інформування у сучасному бібліотекознавстві (2017)
Чернявська Л. - Проблема недопущення ксенофобії та дискримінації як складова інформаційної безпеки сучасного інформаційного простору (2017)
Бондаренко В. - Мобільні застосунки як засіб комунікації в суспільстві знань: освітній аспект (2017)
Селецький А. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського в системіінформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі (2017)
Кривецький О. - Діяльність бібліотек у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах (2017)
Вихідні дані (2017)
Титут (2014)
Содержание (2014)
Большаков В. И. - Исторические вехи работы Института черной металлургии НАН Украины, Тубольцев Л. Г. (2014)
Большаков В. И. - Влияние технологии применения пылеугольного топлива на показатели тепловой работы доменной печи, полезным объемом 3000 м3, Чайка А. Л., Лебедь В. В., Сохацкий А. А., Жеребецкий А. А., Диментьев В. Н. (2014)
Большаков В. И. - Информационные и теоретические основы интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой, Муравьева И. Г., Тогобицкая Д. Н., Можаренко Н. М., Иванча Н. Г., Семенов Ю. С., Белькова А. И., Белошапка Е. А., Шумельчик Е. И., Горупаха В. В. (2014)
Можаренко Н. М. - Тенденции изменения проектных профилей доменных печей в современных топливно-сырьевых условиях, Вышинская Е. Д., Горупаха В. В. (2014)
Нестеров А. С. - К вопросу о совершенствовании подготовки железо-рудного сырья к доменной плавке, Гармаш Л. И., Пивненко А. В., Коваленко А. Г., Зубенко А. В., Леонов А. Л. (2014)
Кукса О. В. - Поиск оптимальных условий доменной плавки, обеспечивающих достижение высокой степени науглероживания чугуна, Можаренко Н. М., Лытарь Э. И., Горупаха В. В., Загоровская Н. М. (2014)
Нестеров А. С. - Металлургические свойства узких классов крупности кокса, Джигота А. Д., Виноградов Е. Н., Калько А. А., Карунова Е. В., Зубенко А. В., Калько О. А. (2014)
Циватая Н. А. - Анализ поведения щелочей в доменной печи (2014)
Вергун А. С. - Предпосылки разработки технологии комплексной десульфурации и дегазации чугуна, Шевченко А. Ф., Руденко А. Л., Кисляков В. Г., Курилова Л. П. (2014)
Шевченко А. Ф. - Сопоставление параметров работы фурм различной конструкции для инжектирования в чугун диспергированного магния без добавок, Двоскин Б. В., Остапенко А. В., Маначин И. А., Шевченко С. А. (2014)
Пиптюк В. П. - Моделирование процессов гидродинамики и тепло-массопереносав ванне наполняемого ковша, Самохвалов С. Е., Греков С. В., Кабаков Д. Ю., Аносова А. А. (2014)
Семыкин С. И. - Разработка и реализация ресурсосберегающей технологии конвертерной плавки с применением электрической энергии малой мощности, Поляков В. Ф., Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В., Семыкина Е. В. (2014)
Полякова Я. А. - Анализ состояния и перспектив применения технологии жидкофазного восстановления марганца из оксидных материалов при конвертерной плавке стали, Поляков А. В. (2014)
Чернятевич А. Г. - Новые технологии и фурменные устройства для нанесения шлакового гарнисажа на футеровку конвертера (2014)
Приходько И. Ю. - Системы компьютерного моделирования и управления процессами тонколистовой прокатки ИЧМ (2014)
Веренев В. В. - Информативность переходных процессов в прокатных станах (2014)
Иванченко В. Г. - Подготовка поверхности горячекатаных полос под горячее цинкование (2014)
Узлов І. Г. - Комплексна програма створення високоміцної економічної металопродукції для вагонобудування, Узлов К. І., Хулін А. М. (2014)
Козачёк А. С. - Влияние степени легирования на прочностные свойства конструкционных сталей, Приходько Э. В., Луценко В. А., Головко Л. А. (2014)
Суховая Е. В. - Квазикристаллические сплавы-наполнители Al–Ni–Fe для макрогетерогенных композиционных материалов, Плюта В. Л., Устинова Е. В. (2014)
Евсюков М. Ф. - О кинетике бейнитного превращения аустенита в сталях при термической обработке в потоке производства, . Дементьева Ж. А, Лошкарев Д. В. (2014)
Бобырь С. В. - Особенности фазово-структурных превращений при охлаждении хромистых сталей для инструмента горячей деформации, Нефедьева Е. Е., Евсюков М. Ф. (2014)
Бабаченко А. И. - Инновационные технологии в производстве железнодорожных колес, Тогобицкая Д. Н., Демина Е. Г., Кононенко А. А., Козачок А. С., Хулин А. Н. (2014)
Левченко Г. В. - Влияние изотермической закалки на структурное состояние и свойства арматурного проката из стали 30ГС, Бобырь С. В., Нефедьева Е. Е., Хулин А. Н. (2014)
Сидоренко О. Г. - О фактической температуре фазового превращения, Бабаченко А. И., Сухой А. П., Ольшанецкий В. Е. (2014)
Лучкин В. С. - Влияние углерода на структуру Fe-C сплавов, Тубольцев Л. Г., Падун Н. И., КорченкоВ. П. (2014)
Перков О. Н. - О механизме влияния размера зерна феррита на усталостную прочность низкоуглеродистой стали, Кузьмичев В. М. (2014)
Бабаченко А. И. - Зависимость кинетики бейнитного превращения от межатомных расстояний в переохлажденном аустените, Сидоренко О. Г., Хулин А. Н., Сухой А. П. (2014)
Большаков В. И. - Экологические вопросы перспективного развития металлургии, Тубольцев Л. Г., Горохова В. А., Падун Н. И. (2014)
Нестеров А. С. - Отдел металлургии чугуна. Основные результати научной деятельности в 2009 - 2013, Гармаш Л. И. (2014)
Большаков В. И. - Совершенствование способов контроля и управления доменной плавкой, Муравьева И. Г., Иванча Н. Г. (2014)
Воробей С. А. - Основные направления исследований и разработки в области сортопрокатного и метизного производств в отделе обработки металлов давлением, Раздобреев В. Г., Лохматов А. П. (2014)
Парусов В. В. - Научно-технологические достижения отдела термической обработки металла для машиностроения за 2009 - 2014 гг., Парусов Э. В., Сагура Л. В., Парусов О. В., Чуйко И. Н., Сивак А. И. (2014)
Маймур Б. Н. - Развитие в ИЧМ разработок по технологии и оборудованию для брикетирования мелкофракционных сырьевых материалов и промышленных отходов (2014)
Большаков В. И. - Трудовой и творческий путь Л. Г. Тубольцева (2014)
Вихідні дані (2014)
Аксьонова В. І. - Метафізика української ідеї: в софіологічному контексті реформування освітнього простору (2017)
Андрюкайтнене Р. - Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального , Воронкова В. Г., Кивлюк О. П., Никитенко В. А. (2017)
Білогур В. Є. - Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії (2017)
Дуднікова І. І. - Глобальні мегатренди екологічних змін в умовах сучасних викликів цивілізації (2017)
Кіндратець О. М. - Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі (2017)
Кравченко А. А. - Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект (2017)
Макушинська Г. П. - Світоглядні засади державної незалежності в контексті історичних подій в Україні і Польщі та євроінтеграційного поступу (2017)
Нікітенко В. О. - Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства (2017)
Старовойт О. В. - Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору (2017)
Страшко І. В. - Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії (2017)
Товарниченко В. А. - Информационная война в глобальном мире – подмена критериев рациональности: философский анализ (2017)
Филипчук С. В. - Роль провідних речників у соціальних комунікаціях православних та греко-католиків сучасної України (2017)
Мельник В. В. - Культура як герменевтика буття (2017)
Олексенко Р. І. - Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації (2017)
Пунченко О. П. - Образовательные модели востока и запада как фронтиры современной евроазиатской интеграции (2017)
Соснін О. В. - Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві, Кононець М. О. (2017)
Chernysh T. M. - Formation of humanitarian capital as the condition of self-individual identity in the information society: synergetic methodology (2017)
Богуславська О. Г. - Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації (2017)
Кононець М. О. - Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст (2017)
Nijole G. - The theoretical aspect of profit and profitability analysis , Virginija G. (2017)
Šidlauskienė D. - The importance of financial statement results for business management solutions, Petrošienė B., Gabrevičienė A. (2017)
Авторська довідка (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Сватко Ю. І. - Конфлікт у дзеркалі лінгвоонтоепістемологічної експертизи: за лаштунками "брані" між Ахіллом і Агамемноном, або Слово після вступу (2017)
Vasylenko І. - Academic English Course Design for Phd Program: Principles and Content (2017)
Загородня А. А. - Імплементація досвіду Республіки Польща у навчання фахівців економічної галузі в Україні (2017)
Забузова О. В. - До питання про виховання у ВНЗ України (2017)
Рябець І. В. - Становлення професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні: перший етап (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) (2017)
Копець Л. В. - Психолог у ситуаціях зворотного зв’язку (2017)
Боднар А. Я. - Самореалізація творчого потенціалу людини: акмеологічний підхід, Макаренко Н. Г. (2017)
Гордієнко А. В. - Комп’ютерні ігри та їхні позитивні психологічні ефекти (2017)
Ковальчук О. С. - Особливості формування ґендерності в міжособистісних стосунках підлітків, Голубєва М. О. (2017)
Макаренко О. М. - Психологічні підходи до кореляції поведінки жінок, які народили недоношену дитину, Джугля І. О. (2017)
Трач Р. С. - Про психологію Філіпа Лерша: роздум № 2 (2017)
Шумік І. В. - Психологічні умови формування свідомого вибору життєвого шляху старшокласниками/старшокласницями, Голубєва М. О. (2017)
Гусак Н. Є. - Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України, П’єцко Ю. Є. (2017)
Бойко О. М. - Глобальне визначення соціальної роботи та український контекст (2017)
Відомості про авторів (2017)
Пацурківський П. С. - Алгебра верховенства права, або буттєвий устрій людського світу, Гаврилюк Р. О. (2017)
Лихолат І. П. - Принцип верховенства права в дихотомії належного та сущого: у пошуках розуміння (2017)
Заєць А. П. - Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція (2017)
Шишкіна Е. В. - Люстрація і права людини (2017)
Іванків І. Б. - Право людства на мир як умова дотримання прав людини (2017)
Ключковський Ю. Б. - Принцип таємного голосування (2017)
Yatskevych I. - Elimination of Employment Discrimination of the Persons with Disabilities: International Standards and Ukrainian Legislation (2017)
Дучак Б. Л. - Людська гідність у праві (2017)
Кравцов І. В. - Класифікація правових цінностей та її значення для правової теорії і практики (2017)
Кушик В. Р. - Основні вимоги до закону відповідно до концепції верховенства права (2017)
Уласевич А. С. - Прояв "духу" права у дискреційних повноваженнях суду (2017)
Кістяник В. І. - Деякі аспекти судової аргументації у публічному праві (2017)
Козюбра М. І. - Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв’язків (2017)
Цельєв О. В. - Право на оскарження рішень органів публічної влади та їхніх посадових осіб як складова верховенства права (2017)
Венгер В. М. - Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади (2017)
Нестерович В. Ф. - Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України (2017)
Матвєєва Ю. І. - Поняття та розуміння принципу правової визначеності (2017)
Дем’янченко А. С. - Реформа адміністративно-територіального устрою України в аспекті децентралізації влади (2017)
Курінний О. В. - Децентралізація (утворення об’єднаних територіальних громад) як альтернатива автономізації та форма внутрішнього самовизначення корінних народів і національних меншин в Україні (2017)
Іщенко Ю. В. - Місцевий цивільний контроль за використанням публічного ресурсу поліції (2017)
Прієшкіна О. В. - Забезпечення прав людини в Україні: стан та перспективи (2017)
Шмоткін О. В. - Права особи як об’єкт національної безпеки України (2017)
Balykin I. - The Status of the Implementation of the Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine (2017)
Окіпнюк В. Т. - Права людини і діяльність радянських спецслужб в Україні: історико-правовий аналіз (2017)
Відомості про авторів (2017)
Довжук І. В. - Нормативно-правові засади регулювання архівної справи в Україні доби незалежності (2017)
Ластовська О. Л. - Документальні свідчення про будівництво Київським митрополитом серапіоном церкви в ім’я св. серапіона у Києво-Печерській лаврі (2017)
Світлик Н. М. - Общество Святого Василія Великого і книготоргівля в Австро-Угорській імперії в кінці ХІХ ст. (2017)
Ільчишин С. О. - Шкільна акція ОУН 1933 року: характеристика джерельної бази та документів (2017)
Нікілєв О. Ф. - Українське село за часів німецької окупації: за спогадами селян (літо 1941 – осінь 1944 рр.) (2017)
Абакумова В. І. - Роль історичного джерела в суб’єктивізації науково-пізнавального процесу (2017)
Бакалець О. А. - Монетарна політика УНР та Української держави у 1917 – 1918 рр., Курок О.І. (2017)
Баланюк Н. Ю. - Історико-правові засади організації недержавного пенсійного забезпечення населення в Україні (2017)
Гирич Я. М. - Перейменування міст України у зв’язку з процесом декомунізації (2015 – 2016 рр.) (2017)
Демуз І. О. - Петро Стебницький – один з активних учасників української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Довжук І. В. - Художники України в період хрущовської "відлиги" (2017)
Заремський М. Й. - Становлення категорії "культура": вітчизняні пріоритети, Заремська І. М. (2017)
Коротенко Д. В. - Загальний стан поліції Катеринославщини до реформи 1862 р. (2017)
Крижанівський В. М. - Федоренко Василь Костянтинович – викладач Глухівського Інституту перехідної доби (2017)
Олійник А. - Творці кінострічки "Тіні забутих предків" як втілення нової епохи українського кіно, Крижанівський В. М. (2017)
Федоров І. О. - Ідеолог cудової реформи 1860 – 1870-х років Олександр Кістяківський (2017)
Шляхов О. Б. - Дмитро Миколайович Мартинов: штрихи до політичного портрету Катеринославського губернатора кінця ХІХ ст (2017)
Глибовець М. М. - Передмова (2017)
Глибовець А. М. - Алгоритм токенізації та стемінгу для текстів українською мовою, Точицький В. В. (2017)
Стецюк П. І. - Властивості квадратичної задачі про максимальний k-плекс у неорієнтованому графі, Ляшко В. І., Бардадим Т. О. (2017)
Погорілий С. Д. - Дослідження паралельних алгоритмів мовою Python з використанням різних платформ, Семьонов Б. О. (2017)
Глибовець М. М. - Застосування еволюційних алгоритмів для розв’язання задачі апроксимації зображень многокутниками, Петльована М. В., Кирієнко О. В. (2017)
Малашонок Г. І. - Хмарна математика MathPartner у Києво-Могилянській академії (2017)
Жежерун О. П. - Побудова рекомендаційних систем на основі онтологій, Яремко С. А. (2017)
Бублик В. В. - Методи нейтралізації впливу мережевої латентності в мультиплеєрних іграх, Дученчук В. Б. (2017)
Глибовець М. М. - Методологічні аспекти розробки платформи для залучення інвестицій в освіту на базі інструменту ICO (Initial Coin Offering) технології блокчейн – стартап НаУКМА "Knowledge Measurable Assets", Невмержицький Є. І., Гороховський К. С., Грабов Є. Й. (2017)
Горборуков В. В. - Створення рекомендаційної системи підтримки прийняття рішень для запису на вибіркові навчальні дисципліни, Олецький О. В. (2017)
Черкасов Д. І. - Підходи до сумісного використання протоколів IPv4 та IPv6 у мережі підприємства (2017)
Федорус О. М. - Моделювання асоціативної пам’яті засобами ПАРКС (2017)
Sydorov N. - Ontologies in Software Engineering, Mendzebrovsky I., Sydorova N. (2017)
Пєчкурова О. М. - Локально-чутливе хешування та сфери його застосування (2017)
Борозенний С. О. - Особливості використання формату EPUB 3 для створення електронних публікацій (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кudrina O. Yu. - Information network economics and ukraine`s transition to the model of innovative type of development (2017)
Ахромкін А.Є. - Аналіз показників державно-приватного партнерства в Україні (2017)
Ахромкін Є. М. - Ресурсне забезпечення сталого регіонального розвитку за концепцією цільового управління (2017)
Бичкова Л. М. - Вдосконалення організації управління експортно-імпортними поцесами в агропромисловому комплексі луганського регіону, Держак Н. О. (2017)
Білоус Я. Ю. - Аналіз чинників конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад (2017)
Болотова О. О. - Обґрунтування структури організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності менеджменту персоналу (2017)
Бузько І. Р. - Цільове управління підприємствами задля сталого розвитку регіону: питання інституційного забезпечення, Семененко І. М. (2017)
Бузько І. Р. - Інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах, Галгаш Р. А. (2017)
Вартанова О. В. - Моніторинг ділової активності в системі управління підприємством (2017)
Вахлакова В. В. - Модель оцінювання економічної безпеки підприємства (2017)
Гавриленко В. О. - Використання обліково-аналітичної інформації у різних типах антикризового управління, Чиж В. І. (2017)
Гетьман М. А. - Аналіз структури інтеллектуального капітала (2017)
Годящев М. О. - Оцінювання рівня ділової активності підприємств у контексті сучасних інструментальних можливостей (2017)
Долозіна І. Л. - Сутність та класифікація податково-бюджетних дисбалансів (2017)
Заблодська Д. В. - Компаративний аналіз показників міжрегіонального співробітництва в умовах євроінтеграції (2017)
Заблодська І. В. - Квантифікація результатів анкетування фахівців об’єднаних територіальних громад на сході України, Саєнко П. О. (2017)
Зима О. Г. - Управління діловою активністю підприємств в сучасних умовах господарювання, Птащенко О. В., Кошарна В. В. (2017)
Зима О. Г. - Використання інтегрованих маркетингових комунікацій в спортивній сфері, Птащенко О. В., Станкова А. О. (2017)
Івченко Є. А. - Дослідження впливу складових каузальної природи трансформацій в системі економічної безпеки (2017)
Істомін Л. Ф. - Імітаційне моделювання функціонування та управління виробничою системою (2017)
Карлова О. А. - Засади стратегічної координації розвитку регіональних економічних систем в умовах децентралізації (2017)
Карлова О. А. - Особливості інформаційної інфраструктури як умови ефективного розвитку економіки регіону (2017)
Клюс Ю. І. - Управлінський контроль інноваційних ризиків промислового підприємства (2017)
Кушал І. М. - Технологія управління процесом адміністрування податків в Україні (2017)
Ліпич Л.Г. - Забезпечення сталого розвитку регіону: інститути та цілі діяльності підприємств (2017)
Ліхоносова Г. С. - Сценарії регіональної соціально-економічної політики щодо самозабезпечення демократичних перетворень суспільства (2017)
Малюкіна А. О. - Удосконалення іноваційної діяльності на засадах інтегрованих маркетингових комунікацій, Амєров Д. О., Брусніцина Д. Е. (2017)
Манухіна М. Ю. - Проблеми і перспективи розвитку наукоємних підприємств в Україні (2017)
Матюшенко Ю. В. - Готовність персоналу на індивідуальному рівні до здійснення організаційних змін на підприємстві (2017)
Нєнно І. М. - Вплив форми власності морського торговельного порту на реалізацію його бізнес-моделі (2017)
Овчаренко Є. І. - Формування організаційної структури служби економічної безпеки підприємства, Богданов Р. І. (2017)
Персій Ю. О. - Інформаційне забезпечення управління затратами на промисловому підприємстві (2017)
Птащенко О.В. - Особливості розвитку високотехнологічного маркетингу (2017)
Салюк А. П. - Обгрунтування послідовності формування бренду підприємства (2017)
Степаненко С. В. - Обґрунтування профілю здійснення організаційних змін на підприємстві (2017)
Тищенко В. В. - Класифікація фінансових ризиків підприємства та політика управління цими ризиками, Тищенко О. І. (2017)
Тімофєєва М. І. - Модернізація системи соціального захисту (2017)
Ткаченко Н. Е. - Мотивація клієнтів на підприємствах фітнес-індустрії: особливості та можливості мотиваційного впливу, Беленець Т. О. (2017)
Хандій О. О. - Соціальна інтеграція: перешкоди та перспективи (2017)
Христенко Л. М. - Концептуальні основи механізму побудови системи захисних заходів в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства (2017)
Чорна О. Ю. - Кадрова безпека інтегрованої промислової структури: поняття, склад та основні загрози (2017)
Штапаук С. С. - Ентропія як міра впорядкованості економічної системи (2017)
Шумська Г. М. - Теоретико-методологічні аспекти проведення аналізу регіонального промислового комплексу (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Вопросы обеспечения экологической безопасности при функционировании высокопроизводительных угольных шахт, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Новиков Л. А., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2015)
Агаев Р. А. - Перспективы добычи шахтного метана на примере шахтоуправления "Суходольская-Восточная" ОАО "Краснодонуголь", Притула Д. А. (2015)
Завражин В. В. - Результаты приемочных испытаний способа оценки эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии склонных к ГДЯ крутонаклонных угольных пластов, Шажко Я. В., Кольчик И. Е., Кравченко А. В., Ожегова Л. Д., Хуанган Н. (2015)
Малеев Е. В. - Влияние конструкции скважинного заряда на распространение пылегазового облака при массовых взрывах (2015)
Kirichko S. N. - Design calculation of the hydrotransport installation for the technologies of the high concentrated pulps storing (2015)
Звягинцева А. В. - Метод комплексной оценки загрязнения атмосферного воздуха на основе определения вероятностей неблагоприятных событий, Аверин Г. В. (2015)
Минеев С. П. - Закономерность процесса десорбции метана из зоны нарушенности угольного пласта, Прусова А. А., Янжула А. С., Гулай А. А., Рыжова С. А. (2015)
Шевченко В. Г. - Исследование изменения физико-механических характеристик урановмещающей породы при стационарном и динамическом ее нагружении в газовой среде, Дякун Р. А., Светличный В. Н. (2015)
Сынков В. Г. - Повышение несущей способности гидростоек механизированных крепей, Немцев Э. Н., Мирошниченко С. В., Хорольский А. А. (2015)
Левицкий А. П. - Повышение эффективности горно-обогатительного передела на основе управления параметрами взрывной рудоподготовки, Левицкий А. А., Турчин Ю. Ю. (2015)
Зберовский В. В. - Развитие инженерного метода расчета динамических параметров гидроимпульсного воздействия (2015)
Бунько Т. В. - Измерения большого дебита метана в дегазационных скважинах анемометром АПР-2, Дудник М. Н. (2015)
Трифанов Г. Д. - Аппаратура непрерывного контроля динамических параметров систем "Подъемный сосуд – жесткая армировка" шахтных стволов, Микрюков А. Ю., Архипов Е. В. (2015)
Ефремов Э. И. - Способ эффективной взрывной отбойки обводненных горных пород на нерудных карьерах, Николенко Е. В., Баранник В. В. (2015)
Безручко К. А. - Опытно-промышленная проверка способа опережающей дегазации пород кровли на шахте "Степная", Тихонов А. А., Переверьзев В. Н. (2015)
Калугина Н. А. - Характер изменения давления в мало сжимаемом рабочем агенте при сбросе его из скважины, Сапегин В. Н. (2015)
Макеев С. Ю. - Микроскопические исследования образцов угля, подвергнутых физико-химической обработке, Андреев С. Ю., Кратковский И. Л., Рыжов Г. А. (2015)
Назимко В. В. - Досвід застосування пакету FLAC3D для дослідження стійкості підготовчої виробки (2015)
Бокий Б. В. - Выбор рациональных параметров для проектирования системы транспортирования метана угольных месторождений, Дудля Е. Е., Новиков Л. А. (2015)
Надутый В. П. - Силовые характеристики перетяжки жидкости. Численные и асимптотические решения, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2015)
Круковская В. В. - О форме полости выброса в забое горной выработки, проводимой по выбросоопасному угольному пласту (2015)
Скипочка C. И. - Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи, Сергиенко В. Н., Красовский И. С. (2015)
Скрыпников В. Б. - Оценка эффективности работы холодильных машин, Ляховецкая-Токарева М. М., Завгородняя Е. П., Шапран Я. Н. (2015)
Логинова А. А. - Расчёт систем виброизоляции горных машин с учётом эффекта старения, Дырда В. И., Шевченко В. Г. (2015)
Рогач Ю. П. - Особливості визначення індивідуального професійного ризику при роботі операторів мобільної техніки (2015)
Басс О. О. - Дослідження впливу крохмальної патоки на реологічні характеристики сумішей для виробництва морозива, Поліщук Г. Є., Гончарук О. В. (2017)
Мельников К. О. - Удосконалення технології страв із риби з метою підвищення їх харчової цінності, Колісниченко Т. О., Мацук Ю. А., Листопад Т. С. (2017)
Sukmanov V. - Impact of high vapor pressure parameters on the microbiological safety of egg omlets in the process of treatment, Herman N., Mironov D., Palash A. (2017)
Погожих М. І. - Розробка технології збагачення соусів емульсійного типу дієтичними добавками, Головко Т. М., Дьяков О. Г. (2017)
Хомич Г. П. - Розробка технології фруктових соусів iз використанням бананів та соку чорної смородини, Ткач Н. І., Кирильченко М. В. (2017)
Хомич Г. П. - Використання пюре з журавлини в технології виробів із дріжджового тіста, Горобець О. М. (2017)
Назаренко В. О. - Аналіз сенсорних характеристик плавлених сирів із використанням дескриптивного методу, Кайнаш А. П., Офіленко Н. О. (2017)
Офіленко Н. О. - Вплив біотехнологічних процесів на якість плавлених сирів, Кайнаш А. П. (2017)
Семенов А. О. - Розробка технології бактерицидного знезараження активованого вугілля, Кожушко Г. М., Сахно Т. В., Дугніст Л. В. (2017)
Козьмич Д. І. - Стійкість пофарбування льоно-лавсанових тканин до дії сонячного світла та прання, Кобищан Г. Д. (2017)
Кійко В. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності морозива власної торгової марки, Каржевська О. М. (2017)
Бабич А. П. - Розробка методу вибору варіанту модернізації автомобільних засобів рухомості системи наземного забезпечення польотів авіації, Тур О. М. (2017)
Balakireva S. - Development of the apparatus for the formation of knowledge about the air enemy, Kuzmenko K., Stakhova M. (2017)
Буряк П. Д. - Удосконалення графоаналітичного методу визначення річних пробігів при плануванні експлуатації та ремонту автомобільної техніки у військовій частині НГУ, Цебрюк І. В., Пархомчук О. В., Марценяк О. П. (2017)
Коваль О. В. - Аналіз доцільності використання телевимірювальних систем в зоні проведення антитерористичної операції, Запека В. Ю., Долина М. П., Батюк А. А. (2017)
Красноруцький А. О. - Пріоритетні напрямки побудови радіозв’язкового обладнання УКХ діапазону з підвищеними показниками захищеності для застосування в бортових засобах зв’язку з урахуванням досвіду проведення АТО, Коротчук А. В., Безклейний Р. А., Козир Є. В., Малишкін В. В. (2017)
Мудрик В. Г. - Обладнання для вимірювання внутрішньо-балістичних характеристик вогнепальної зброї, Торяник Д. О., Зюбан М. І. (2017)
Стасєв Ю. В. - Аналіз перешкодозахищеності систем зв’язку та управління при використанні сигнально-кодових конструкцій, Виставкін С. С., Туленко Т. О., Фустій А. С. (2017)
Бичков О. С. - Методи побудови оптимальних оцінок для дослідження неперервно-дискретних процесів як розв’язків гібридних автоматів (2017)
Бородавка В. А. - Метрологічні характеристики оптичного волокна та їх вплив на передачу інформації, Ольшевський І. П., Рожков М. І., Лазебник В. Ю. (2017)
Кононов В. Б. - Дослідження вимірювання низьких частот, Кононова О. А., Кірвас В. В., Лозинська С. В. (2017)
Красноруцький А. О. - Дослідження методів покращення показників завадостійкості та завадозахищеності бортових радіостанцій УКХ діапазону, Залога С. М., Зубов І. В., Штанько К. С., Могилей В. О. (2017)
Стасєв Ю. В. - Алгоритм формування сигнально-кодових конструкцій з поліпшеними кореляційними властивостями, Клєванна Л. О., Носик О. Ю. (2017)
Трофименко І. В. - Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів, Данік О. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Черніченко Ю. М. - Обґрунтування узагальненого показника надійності стрілецького озброєння, Забула О. Є., Музичук В. А. (2017)
Шевченко В. Л. - Постановка задачі ресурсної оптимізації комплексу програмних засобів захисту інформації в умовах динамічного інформаційного протистояння, Рабчун Д. І. (2017)
Барбашин В. В. - Статистический анализ действия адаптогенов на работоспособность экипажей бронетанковой техники при выполнении боевой задачи, Толкунов И. А., Дубницкий В. Ю., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2017)
Купрієнко Д. А. - Синергетичний потенціал формування та сталого розвитку соціальних безпекових систем, Крутов В. В., Талалай Д. В. (2017)
Лысенко Д. Э. - Прикладная информационная технология оценивания реализуемости программы развития организационно-технической системы, Дмитришин Д. В., Лысенко Э. В. (2017)
Нааем Х. Р. - Метод контроля доступа к данным компьютерной системы экологического мониторинга, Можаев А. А. (2017)
Петрухин С. Ю. - Комплексная многокритериальная оценка очагов ядерного поражения на основе анализа иерархий при создании системы радиационного мониторинга чрезвычайных ситуаций военного характера, Писня Л. А., Чернявский И. Ю. (2017)
Бабенко Ю. В. - Представление структур "прецедент – модификации" в понятиях их сходства и эквивалентности, Шостак И. В., Данова М. А. (2017)
Комаров В. С. - Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни (2017)
Невмержицький І. М. - Досвід створення електронних інтерактивних навчальних додатків для реалізації інформаційної електронної технології навчання e-Learning у вищому військовому навчальному закладі, Гризо А. А., Сидюк С. С., Саютін О. М. (2017)
Семененко О. М. - Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенко А. В. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Чернюк В. В. - Метод розрахунку напірних трубопроводів-збирачів (2017)
Давиденко А. К. - Расчет потока в центробежном насосе с учетом турбулентности (2017)
Косторной А. С. - Проектирование центробежных насосов на заданную форму квазипотенциального потока (2017)
Ященко А. С. - Комплексный анализ динамических характеристик питательных насосных агрегатов АЭС, Вакула Д. С., Руденко А. Ф., Симоновский В. І., Козлов А. М. (2017)
Яхно О. М. - Візуалізація приграничного шару за розгінної течії в’язкої рідини у циліндричній трубі, Гнатів Р. М., Гнатів И. Р. (2017)
Анисимов В. Ф. - Исследования характеристик процесса топливоподачи насоса с пружинным приводом плунжера, Музичук В. И., Гуменецкий О. А. (2017)
Турич В. В. - Площа контакту інструмента з деталлю при ультразвуковому вигладжуванні з попереднім зазором, Руткевич В. С., Янішевский В. Ю. (2017)
Бутько В. С. - Динаміка об’ємного регулювання швидкості гідромотора (2017)
Середа Л. П. - Eфективність застосування гідропривода в машині для подрібнення деревини DP-660 при виготовленні щепи, Паладийчук Ю. Б., Зинев М. В. (2017)
Інформаційний лист про проведення ХVIII міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика" (2017)
Вовк Л. П. - З’ясування дидактичної моделі науки і дисципліни (2016)
Агоста І. В. - Джордж Кістяківський– Манхеттенський проект (2016)
Андрійчук А. Б. - Критеріально-рівневий апарат визначення ефективності методичної системи формування предметної компетентності з фізики майбутніх судноводіїв (2016)
Бойко Г. М. - Викладання курсу "Комп’ютерна астрономія" У педагогічному університеті, Панченко Т. В. (2016)
Буяло Т. Є. - Розв’язування задач з хімії як засіб реалізації предметної компетентності учнів в умовах реформування змісту освіти, Слободянюк К. С. (2016)
Веліховська А. Б. - Нові вимоги до підготовки майбутніх учителів предметів природничо-математичного циклу засобами сучасних інтернет-технологій (2016)
Вознюк О. В. - Просвітницька діяльність громад релігійних меншин в Україні у другій половині ХІХ– початку ХХ століття (2016)
Воротникова І. П. - Умови впровадження відкритого он-лайн навчання в післядипломній педагогічній освіті (2016)
Головко М. В. - Проблема формування змісту курсу фізики української школи в історико-методичному контексті та викликах сьогодення (2016)
Дендеренко О. О. - Кейс-метод як складова технології компетентнісно-орієнтованого навчання майбутніх суднових механіків (2016)
Доброштан О. О. - Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання вищої математики майбутніх судноводіїв (2016)
Закалюжний В. М. - Метод проектів та його реалізація в основній школі на основі прикладної фізики (2016)
Киливник В. В. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі підготовки в коледжі (2016)
Клименко Л. О. - Створення умов для розвитку інтелектуальної сфери молодого вчителя природничих дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Кобрюшко О. - Впровадження сучасних технологій у процес формування природоохоронних інтересів студентів природничих факультетів під час навчально-польової практики (2016)
Колосова Л. М. - Проектно-впроваджувальна діяльність як оптимальна форма реалізації творчого потенціалу вчителя (2016)
Костецька М. В. - Про окремі аспекти розвитку європейської вищої освіти (2016)
Кремінський Б. Г. - Функції освітнього середовища з точки зору створення умов для роботи з обдарованою молоддю (2016)
Кузьменко О. С. - Формування фізичних компетентностей студентів у процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах (2016)
Лебединець Г. М. - Перспективне планування наукової діяльності в системі вищої педагогічної освіти(60-90-ті роки ХХ століття) (2016)
Ліскович О. В. - Застосування особистісно-діяльнісного підходу у формуванні компетентностей учнів на уроках фізики (2016)
Макаренко Л. Л. - Інформаційна культура особистості: історико-педагогічний аналіз (2016)
Манькусь І. В. - Особливості підготовки майбутніх викладачів фізики: технологічний аспект, Недбаєвська Л. С. (2016)
Мироненко І. В. - Загальнобіологічні поняття як складова сучасного шкільного курсу біології (2016)
Мирошніченко Ю. Б. - Про що говорить таємний знак?, Сиротюк В. Д., Касянова Г. В. (2016)
Мисліцька Н. А. - Поняття "методична компетентність" майбутнього вчителя у теорії освіти (2016)
Михайленко Н. Ф. - Поліненасичені жирні кислоти водоростей: властивості та перспективи застосування (2016)
Мойко О. С. - Підготовка майбутнього вчителя інформатики до професійної діяльності (2016)
Москалець М. М. - Характеристика сутності, змісту, структури, форм і методів самоконтролю навчальної діяльності студентів, Чумак М. Є. (2016)
Нєлєпова А. В. - Інформаційна компетентність викладача в управлінні самостійною роботою студентів під час організації інформаційного середовища (2016)
Одайник С. Ф. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності як один із засобів професійного зростання вчителя біології, Мазаєва К. В. (2016)
Онопрієнко В. П. - Актуальні проблеми енергетики в екологічній освіті, Бондаренко С. М. (2016)
Павленко А. І. - Якісне оновлення шкільної природничо-математичної освіти у контексті європейського освітнього і культурного простору (2016)
Павлюченко О. О. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів фізики під час вивчення курсу "основи нанотехніки" (2016)
Папач О. І. - Зміст науково-методичного супроводу вчителів природничо-математичних дисциплін у курсовий період (2016)
Пашко М. І. - Задачний підхід до розвитку творчого мислення учнів навчальних закладів фізико-технічного профілю (2016)
Подорванов В. В. - Фундаментальні біологічні проблеми водневої енергетики (2016)
Решнова С. Ф. - Дослідницька діяльність учнів на базі науково-дослідної лабораторії "Синтез біологічно активних речовин", Речицький О. Н. (2016)
Рощин І. Г. - Розвиток теорії фізичного виховання учнів зош (друга половина ХХ– початок ХХІ століття) (2016)
Садовий М. І. - Методика формування патріотизму під час навчання фізики в школі з використанням хмарних технологій, Трифонова О. М. (2016)
Сиротюк Т. А. - Що ми знаємо про людський голос і чи вміємо правильно дихати при співі? (2016)
Сільвейстр А. М. - Розвиток системи фізичної освіти у майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Тихонова Т. В. - Критерії оцінювання інформатичної компетентності майбутніх учителів (2016)
Фесенко А. А. - Про стан готовності вчителів природничо-математичних дисциплін до реалізації компетентнісного підходу до навчання (2016)
Цоколенко О. А. - Пропедевтична педагогічна практика як передумова формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики (2016)
Шпильовий Ю. В. - Кoнцeптуальні засади нaвчaння систeмaвтoмaтизoвaнoгo прoeктувaння мaйбутнiх учитeлiв тeхнoлoгiй (2016)
Щербина О. О. - Викладання іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі крізь призму розвитку інтелектуальних умінь студента (2016)
Янісів Ю. - Передумови системної трансформації вищої педагогічної освіти у Польщі наприкінці ХХ століття (2016)
Ali Mahdi Al-Garbawi - The calculation of energy levels and electromagnetic transition E0, M1,E2 FOR CE and W isotopes by IBM-2, Husam Abdul-Ameer Al-Shemmari (2016)
Ковчина І. М. - Рецензія на підручник "Праця соціальна" у двох частинах (польською мовою, 2015 р.) за науковою редакцією академіка НАПН України Н. Г. Ничкало та докторів Данути Щелігевич-Урбан та Марії Копштейн (2016)
Биркун Л. - Принципи створення навчального посібника "English for Civil Engineering Students", Кузло Н. (2017)
Біницька К. - Розвиток інтегрованого навчання в початковій освіті Республіці Польща (2017)
Боярська-Хоменко А. - Основні підходи до визначення поняття "освіта дорослих" у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Бучківська Г. - Професійне становлення майбутнього вчителя початкових класів засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва (2017)
Вовк В. - Музично-естетичне виховання учнів початкових класів, Ярова М. (2017)
Вовчок Я. - Ефективність професійної підготовки менеджерів етнографічного туризму за умов експериментального навчання (2017)
Галус О. - Формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2017)
Галус О. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації індивідуальної роботи учнів, Когут А. (2017)
Гнатенко К. - Особливості методики навчання форм способу та часу англійського дієслова для студентів спортивного освітнього закладу, Коваленко Ю. (2017)
Жулковський В. - Суспільно-історичні передумови розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2017)
Зайцев І. - Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти (2017)
Зданевич Л. - Характеристика причин та аналіз чинників, що впливають на психічне та психологічне здоров’я дитини, Крутій К. (2017)
Іонова І. - До проблеми гуманізації взаємин підлітків, які виховуються в родинному середовищі, з вихованцями дитячих будинків (2017)
Казакова Н. - Співпраця в системі "ВНЗ – школа" як необхідна умова ефективної організації та проведення педагогічної практики (2017)
Корнейко Ю. - К. Д. Ушинський про співвідношення виховання і навчання в різних європейських школах (2017)
Лісніченко Ю. - Актуальні питання підготовки майбутніх офіцерів до роботи в екстремальних ситуаціях (2017)
Максимова К. - Теоретичне обґрунтування принципу соматичного навчання студенток ВНЗ за методом Томаса Ханни (2017)
Машкіна Л. - Організація педагогічної практики студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: історія та сучасність, Казакова Н. (2017)
Нагорна О. - Сучасний стан професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Будівельне право та вирішення спорів" в університеті Лідса Беккетта (2017)
Полякова А. - Сучасні тенденції розвитку системи музично-ритмічного виховання молодших школярів (2017)
Приходько А. - Нормативно-правові та концептуальні засади співробітництва соціального педагога з сім’єю щодо виховання статі учнів підліткового віку (2017)
Ребуха Л. - Вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників (2017)
Рибак Т. - Стан вивчення еволюції українського шкільництва західної діаспори в педагогічній науці (2017)
Розлуцька Г. - Культурно-освітня діяльність греко-католицьких єпископів щодо утвердження української мови на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХХ століття) (2017)
Соина И. - Модернизация учебного процесса в современном информационно-компьютерном пространстве, Петрусенко Н. (2017)
Соловей М. - Практика формування програм і навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2017)
Сологуб О. - Проблеми формування цифрової компетентності працівників методичних служб у системі післядипломної освіти (2017)
Сияо Т. - Основні педагогічні умови формування когнітивно-емоційного сприйняття музичних творів віденських класиків майбутніми вчителями в процесі фортепіанного навчання (2017)
Тараторкіна Ю. - Освітня програма оператора АЕС Чехії "CEZ" як складова неформальної екологічної освіти (2017)
Твердохліб Т. - Питання розвитку педагогічної освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православної Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття) (2017)
Тульська О. - Формування особистісних якостей екологів як передумова ефективності їх професійної діяльності (2017)
Хайдарі Н. - Використання досвіду британських елітних шкіл-пансіонів "паблік скулз" в Україні (2017)
Шоробура І. - Розвиток шкільної географічної освіти в Україні в першій половині ХХ століття (1905 – 1917 рр.) (2017)
Шоробура І. - Теоретико-методологічні засади правової освіти майбутнього педагога, Шишко В. (2017)
Якубова Л. - Аналіз ефективності надання соціально-педагогічних послуг молоді в умовах Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (2017)
Ящук І. - Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій (2017)
Петриченко В. Ф. - Вплив способу сівби та густоти рослин на зону плодоношення та урожайність квасолі звичайної, Мовчан К. І. (2013)
Бугайов В. Д. - Оцінка комбінаційної здатності сортів гороху посівного за ознаками продуктивності та якості зерна, Кондратенко М. І., Демидюк М. В. (2013)
Боженко А. І. - Ефективні методи селекції та створення високопродуктивних сортів конюшини лучної (2013)
Гетман Н. Я. - Особливості росту і розвитку бобових культур у сумісних посівах з вівсом, Суша С. К., Каменщук Б. Д., Квітко Г. П., Демидась Г. І., Коваленко В. П. (2013)
Забарна Т. А. - Вплив мінеральних добрив та способу вирощування на азотфіксуючу здатність конюшини лучної в умовах Лісостепу правобережного, Забарний О. С., Полгороднік О. Г., Пелех Л. В. (2013)
Гетман Н. Я. - Адаптивний ресурсозберігаючий потенціал люпино-злакових посівів, Злотенко О. Ю. (2013)
Ткачук О. П. - Агроекологічна роль козлятнику східного щодо підвищення родючості ґрунту (2013)
Підпалий І. Ф. - Вплив технологічних прийомів вирощування на економічну та біоенергетичну ефективність конюшини лучної на корм, Амонс С. Е., Липовий В. Г. (2013)
Борона В. П. - Продуктивність вівсяно – бобових сумішок залежно від рівня мінерального живлення в умовах правобережного Лісостепу України, Матіяш Н. О. (2013)
Сатановська І. П. - Вплив обробки насіння та позакореневих підживлень на біометричні показники рослин кукурудзи (2013)
Бахмат О. М. - Вплив інокуляції насіння на урожайність, збір сирого білка та жиру сої в Лісостепу західному (2013)
Шугурова Н. О. - Оцінка стійкості сої до основних грибних та бактеріальних хвороб, Дударева Г. Ф., Григорчук Н. Ф. (2013)
Камінський В. Ф. - Вплив погодних умов та системи удобрення на формування продуктивності сортів гороху, Дворецька С. П., Костина Т. П. (2013)
Аралов О. В. - Особливості формування листкової поверхні та її вплив на продуктивність сухої речовини у сортів вики ярої в умовах правобережного Лісостепу України (2013)
Запарнюк В. І. - Математична оцінка урожайності зерна вики ярої (2013)
Василенко Р. М. - Врожай та якість кормової маси агроценозів чумизи на півдні України (2013)
Підпалий І. Ф. - Вплив мінеральних добрив на ріст, розвиток та зернову продуктивність сортів люпину вузьколистого в умовах правобережного Лісостепу, Чоловський Ю. М., Липовий В. Г., Дідур І. М., Забарний О. С. (2013)
Квітко Г. П. - Перспективи вирощування нуту посівного в умовах Лісостепу України, Михальчук Д. П., Карасевич В. В. (2013)
Цицюра Т. В. - Формування та продуктивність асиміляційної поверхні посівів редьки олійної залежно від норм висіву, способу сівби і удобрення в Лісостепу правобережному (2013)
Борона В. П. - Водно-фізичні властивості ґрунту та забур’яненість посівів кукурудзи залежно від систем основного обробітку ґрунту, Задорожний В. С., Колодій С. В. (2013)
Кирилюк В. П. - Безгербіцидний спосіб контролю бур’янів у посівах бобів кормових (2013)
Окрушко С. Є. - Розробка заходів по регулюванню чисельності бур’янів у посівах озимої пшениці, Мандрик І. А. (2013)
Поливаний С. В. - Вплив хлормекватхлориду на урожайність, вміст олії та білка в насінні маку олійного, Кур’ята В. Г. (2013)
Ковтун К. П. - Вплив удобрення та інокуляції на формування ботанічного складу бобово-злакового травостою з лядвенцем рогатим, Векленко Ю. А., Безвугляк Л. І. (2013)
Молдован Ж. А. - Вплив складу травосумішки на якість корму пасовищних травостоїв різних строків дозрівання (2013)
Векленко Ю. А. - Продуктивність різночасно дозріваючих багаторічних травостоїв при сінокісному використанні, Дудченко В. І., Харчук А. С., Похилько О. В., Виговський І. В. (2013)
Маткевич В. Т. - Продуктивність еспарцету першого року сівби в залежності від технологічних прийомів його вирощування, Резніченко В. П., Міценко Н. П. (2013)
Маркелова А. В. - Якість силосу із злакових культур у поєднанні хрестоцвітих зібраних у різні фази розвитку (2013)
Заєць А. П. - Вплив екстер’єрного індексу на молочну продуктивність корів-первісток симентальської породи, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2013)
Суховуха С. М. - Вплив відходів олійного виробництва на гематологічні показники крові свиней (2013)
Калінчик М. В. - Стан, тенденції та перспективи розвитку галузі молочного скотарства України, Петриченко О. А., Лисенко К. О. (2013)
Кірілеско О. Л. - Еколого-економічні аспекти забруднення продукції рослинництва радіонуклідами, Старовойтова О. О. (2013)
Поліщук К. В. - Економічна ефективність використання бактеріальних препаратів за різних систем удобрення на осушуваних землях Волинського Полісся (2013)
Задорожна І. С. - Кормовиробництво в землеробстві Поділля (початок ХХ століття) (2013)
Суша С. К. - Дослідження властивостей перегною в Україні на початку ХХ століття (2013)
Штакал М. І. - Розвиток лучного кормовиробництва на осушених торфових ґрунтах Лісостепу (2013)
Аннотации (2013)
Абрамович А. А. - Метод обработки отраженных сигналов вихретоковых импульсных преобразователей, Каширский И. С., Поддубный В. А. (2017)
Базіло К. В. - Принципи розрахунку електричного імпедансу коливального п’єзокерамічного диска в області середніх частот (2017)
Piza D. M. - Selector of classified training samples for spatial processing of signals under the impact of combined clutter and jamming, Bugrova T. I., Lavrentiev V. M., Semenov D. S. (2017)
Борисенко В. Д. - Геометричне моделювання просторових перехідних кривих залізничних колій, Устенко С. А., Устенко І. В. (2017)
Журавчак Л. М. - Pозв’язування пружнодинамічної задачі у пористому флюїдонасиченому кусково-однорідному півпросторі непрямим методом приграничних елементів, Забродська Н. В. (2017)
Радченко С. Г. - Корректное статистическое моделирование в условиях неполной исходной информации (2017)
Шигимага В. А. - Моделирование и анализ параметров электропорации мембраны биологической клетки в импульсном электрическом поле с изменяемой напряженностью, Мегель Ю. E., Коваленко С. В., Коваленко С. Н. (2017)
Бойко Н. І. - Перспективні технології дослідження великих даних у розподілених інформаційних системах (2017)
Кондратенко Н. Р. - Інтервальний нечіткий кластерний аналіз для моніторингу стану артезіанської свердловини, Снігур О. О. (2017)
Oliinyk A. - The system of criteria for feature informativeness estimation in pattern recognition, Subbotin S., Lovkin V., Blagodariov O., Zaiko T. (2017)
Пелещак Р. М. - Динаміка нелінійного осциляторного нейрона при дії зовнішнього нестаціонарного сигналу, Литвин В. В., Пелещак І. Р. (2017)
Бабаков Р. М. - Исследование аппаратурных затрат в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов (2017)
Даденков С. А. - Модель циклического алгоритма планирования задач в распределенной системе реального времени, Даденков Д. А. (2017)
Davydov M. V. - Effective algorithm for parsing sentences using semantically attributed weighted affix context free, Lozynska O. V., Pasichnyk V. V. (2017)
Козуля Т. В. - Інформаційно-аналітична система методів з комплексної оцінки стану складних об’єктів, Білова М. О. (2017)
Коробчинський М. В. - Особливості формування та аналізу контенту інтернет-газети музичних новин, Чирун Л. Б., Висоцька В. А., Кондратьєв Є. О. (2017)
Рачок Р. В. - Cтруктурна оптимізація системи оптико-електронного спостереження, Боровик О. В., Боровик Л. В. (2017)
Табунщик Г. В. - Модель верификации систем с ограниченными ресурсами, Каплиенко Т. И., Шитикова Е. В. (2017)
Bobyr M. V. - A soft fuzzy algorithm of the mobile robot control, Milostnaya N. A. (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Метрики процесів управління та контролю вимог у проектах, Мартиненко О. С., Кадикова І. М., Чумаченко І. В. (2017)
Зімчук І. В. - Cинтез цифрових регуляторів пониженого порядку для замкнутих систем управління неперервними об’єктами (2017)
Качан Ю. Г. - Інноваційне управління процесом нагрівання металу у печі з використанням просторового електричного поля, Єрофєєва А. А. (2017)
Тимченко В. Л. - Алгоритмические процедуры синтеза систем переменной структуры для управления морскими подвижными объектами, Лебедев Д. О. (2017)
Фесенко В. С. - Возможности оптимизации маточно-плацентарной гемодинамики при кесаревом сечении, Назаренко Л. Г., Козьмук Е. В., Настенко А. М. (2017)
Литвин Н. В. - Оцінка показників цитокінового профілю в жінок після ДРТ залежно від методу прегравідарної підготовки та під час вагітності, яка ускладнилась відшаруванням хоріона, Геник Н. І., Шемелько Т. Л. (2017)
Рыкова О. В. - Индекс свободного тестостерона или тестостерон общий и свободный: что оптимально выбрать для диагностики биохимической гиперандрогении? (2017)
Скурятіна Н. Г. - Негормональна терапія гіпоменструального синдрому в молодих жінок (2017)
Михайлюта М. А. - Особливості діагностики та лікування порушень менструального циклу при гіперпролактинемії в пубертатному й репродуктивному віці (2017)
Герасимова Т. В. - Контрацепція: принципи індивідуального підбору для молоді. Позитивні та негативні ефекти (2017)
Каланжова О. М. - Роль симуляційних технологій в отриманні й удосконаленні практичних навичок лікарів у веденні консервативних пологів при тазовому передлежанні плода, Посохова С. П., Ніточко К. О. (2017)
Operative vaginal delivery (2017)
Медичні подіїї (2017)
Ахмедов В. А. - Правова природа і форми реалізації правосуддя: теоретичне обґрунтування (2017)
Єпіфанов О. В. - Культурна спадщина як важливий елемент системи національних цінностей Української держави (2017)
Любавська І. Р. - Негативні наслідки зловживання недобросовісними учасниками ринку експортно-імпортних операцій правом на забезпечення позову в адміністративному процесі (2017)
Ходак Є. С. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як суб’єкт адміністративно-правового регулювання відносин у сфері гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (2017)
Комарницька О. Б. - Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали про обрання застави (2017)
Соломатін Є. В. - Проблеми розмежування підслідності органів досудового розслідування за персональною ознакою (2017)
Короєд С. О. - Новий Цивільний процесуальний кодекс України: швидкий судовий розгляд чи ефективний захист прав громадян? (2017)
Лошицький М. В. - Нові способи тимчасового обмеження окремих цивільних прав: спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та спеціальний поліцейський і цивільний-процесуальний порядок видачі термінового заборонного та обмежувального приписів, Короєд С. О. (2017)
Штефан А. С. - Веб-сайт і веб-сторінка як докази у цивільному судочинстві (2017)
Мальський М. М. - Правовий статус окремих учасників виконавчого провадження: перекладач, експерт, спеціаліст, суб’єкт оціночної діяльності (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Судовий захист основоположних прав у Європейському Союзі в аспекті застосування практики Європейського суду з прав людини (2017)
Буроменський М. В. - Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку (2017)
Соколова В. В. - Узагальнення практики розгляду судами питань відводу та самовідводу у цивільному судочинстві (2017)
Кузнецова С. М. - Патогенетические и полушарные особенности церебральной гемодинамики, кардиоцеребральных взаимосвязей и действия мексикора у пациентов с атеротромботическим и кардиоэмболическим инсультом (2017)
Афанасьев В. В. - Комплексная нейроцитопротекция в аспекте фармакодинамики, Румянцева С. А., Ступин В. А., Баранцевич Е. Р., Силина Е. В. (2017)
Ена Л. М. - Фармакотерапия во вторичной профилактике инсульта, Бульчак В. Н. (2017)
Черний В. И. - Постишемические когнитивные нарушения. Концепция нейропластичности, Андронова И. А., Черний Т. В. (2017)
Никульников П. И. - Вторичная профилактика ишемического инсульта. Выбор способа хирургического вмешательства, Ратушнюк А. В., Ликсунов А. В., Данилец А. О. (2017)
Кузнецов В. В. - Нейрофизиологические основы восстановления после инсульта и корригирующее влияние транскраниальной магнитной стимуляции, Скачкова Н. А., Пилипенко О. Р. (2017)
Скоромец А. А. - Неврологические нарушения при коарктации дуги аорты, Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Бондаренко Е. В. (2017)
Мицьо В. - Экзогенные гликозаминогликаны в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: обзор доказательной базы сулодексида (2017)
Волошина Н. П. - Вивчення симптомо-модифікуючої дії мельдонію в пацієнтів із хронічною недостатністю мозкового кровообігу, Василовський В. В., Черненко М. Є. (2017)
Холин В. - Применение мемантина в лечении деменции, Бачинская Н., Рожелюк И., Тихоненко О., Полетаева К., Загуменный В. (2017)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы в фармакотерапии ситуационной инсомнии (2017)
Камилова Н. М. - Медико-социальные аспекты здоровья вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, Султанова И. А., Гулиева Л. А. (2017)
Камилова Н. М. - Состояние репродуктивного здоровья женщин Азербайджанской Республики (2017)
Сеченов И. М. - Рефлексы головного мозга. Глава первая: невольные движения (2017)
Взгляд в будущее: всемирный конгресс по неврологии в Киото (Япония) (2017)
Гусак Р. Д. - Проблеми вивчення традиційних музичних інструментів у творчих ВНЗ (2017)
Сінельніков І. Г. - Навчально-творча діяльність студентського фольклорного колективу: теоретично-практичні аспекти (2017)
Сіненко О. О. - Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективу (2017)
Пилипенко Н. В. - Створення позитивної особистісної мотивації на підвищення рівня естетичної культури як складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2017)
Нарожна Н. І. - Формування навичок самостійної роботи майбутніх диригентів-хормейстерів як чинник їх професійного зростання (2017)
Васильєва Н. В. - Дослідження рівнів виховання музично-академічної творчості студентів педагогічних університетів (2017)
Сідоров В. І. - Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2017)
Кдирова І. О. - Традиції і новаторство в творчій діяльності хореографічних колективів грузинських товариств міста Києва (2017)
Дондик О. І. - Мистецькі пошуки в площині жанрового синтезу і трансформації у концертній діяльності академічного камерного хору "Хрещатик" (2017)
Кречко Н. М. - Особливості виявлення сутності художньо-образної ідеї в оперному фіналі (у жанрі опери-драми), Якобенчук Н. О. (2017)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки Карпатського регіону на сторінках журналу "Народознавчі зошити" (2017)
Сінельнікова В. В. - Особливості побуту українців нижнього Поволжя: хата і подвір’я (друга половина ХVІІІ - середина ХХ ст.) (2017)
Бондаренко А. І. - Проблематика використання українських перекладів вокальної класики в контексті сучасної культури (2017)
Тилик І. В. - Специфіка мистецько-біоенергетичного феномену П. І. Муравського (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бех І. Д. - Компонентна модель сходження зростаючої особистості до духовних цінностей (2017)
Павелків Р. В. - Психологічні особливості розвитку моральних почуттів у молодшому шкільному віці (2017)
Черній А. Л. - Специфіка формування органу управління освітою ОТГ та методичного супроводу освіти в контексті реалізації концепції "Нова українська школа" (2017)
Пелех Ю. В. - Формування вчителя майбутнього: аксіологічний контекст (2017)
Пустовіт Г. П. - Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільної освіти (2017)
Петренко О. Б. - Психоаналітична педагогіка: інновація ХХІ ст. чи історико-педагогічна реконструкція досвіду першої третини ХХ ст. (2017)
Безкоровайна О. В. - Специфіка методики викладання іноземної мови (англійської) в початковій школі, Павлюк Г. С. (2017)
Білавич Г. В. - Українське наукове мовлення в контексті наукової діяльності майбутніх педагогів, Савчук Б. П. (2017)
Бісовецька Л. А. - Виховна робота школи щодо безпеки школярів в інтернет-просторі, Верхова І. П. (2017)
Гринькова Н. М. - Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності педагогів з питань морального виховання молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу (2017)
Журба К. О. - Активні та інтерактивні форми і методи виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи у позакласній діяльності (2017)
Заліток Л. М. - Казкотерапія за Василем Сухомлинським (2017)
Кособуцька Г. П. - Тестування як психолого-педагогічна технологія оцінювання навчальних досягнень студентів: актуалізація практичного аспекту (2017)
Махуренко Г. С. - Оценка эффективности цепочки услуг морского порта, Савельева И. В. (2014)
Люленко С. О. - Екологічна освіта та виховання майбутніх вчителів біології на сучасному етапі розвитку суспільства (2017)
Онешко С. В. - Методи управління витратами портового оператора (2014)
Павелків К. М. - Система професійної підготовки педагогів у західній Європі: термінологічний аналіз (2017)
Левандовська Ю. О. - Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності морських терміналів України, Афанасьєва О. К. (2014)
Павелків О. М. - Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах (2017)
Гилка У. Л. - Застосування методів економічного аналізу для морських портів (2014)
Петренко С. В. - Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті формування нової української школи (2017)
Версанова Г. А. - Этапы технико-экономического обоснования развития морских портов (2014)
Розман І. І. - Феномен біографічного методу та особливості його застосування у вивченні педагогічних персоналій (2017)
Фотко М. - Формирование финансовой безопасности стивидорной компании, Хотеева Н. В. (2014)
Сілков В. В. - Теоретико-методичні недоліки при формуванні обчислювальних прийомів у молодших школярів, їх причини та шляхи подолання, Сілкова Е. О. (2017)
Мельников С. В. - Моделювання цінових стратегій монополії в умовах асиметричного впливу ціни (2014)
Стельмашук Ж. Г. - Скаутська система виховання у контексті викликів сучасності, Гриневич М. Н., Рабешко О. М. (2017)
Кроленко О. Є. - Механізм прийняття стратегічних рішень в аспекті вибору головної фінансової стратегії розвитку газотранспортної системи України (2014)
Федоришин О. П. - Increasing motivation in teaching learning process (2017)
Михайлюк І. І. - Сучасні тенденції туристично-рекреаційної галузі закарпатської області (2014)
Ціпан Т. С. - Організаційно-дидактична модель формування акмеологічного простору школи, Боровець В. І., Гоголь В. А. (2017)
Кухарчик В. Г. - Стан та напрямки розвитку транспортного комплексу України (2014)
Шурин О. І. - Декоративно-прикладна творчість Рівненщини: історико-педагогічна ґенеза (2017)
Мінакова С. М. - Глобалізаційні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (2014)
Абрамович Т. В. - Критерії та показники сформованості професійної компетентності соціального педагога (2017)
Адам В. І. - Компоненти та інструментарій розвитку регіону в контексті ситемного підходу, Калиніч В. Є. (2014)
Баліка Л. М. - Педагогічні основи роботи шкільних бібліотек щодо розвитку в учнів інтересу до читання (2017)
Кубіній Н. Ю. - Основні напрямки формування інноваційного потенціалу розвинених країн та детермінанти регіональних інноваційних систем України, Кубіній В. В., Теличко Т. В. (2014)
Матвійчук-Юдіна О. - Властивості інформаційної системи відповідно міжнародних стандартів – основа формування компетентностей майбутніх ІТ-фахівців з предмету "комп’ютерна графіка" (2017)
Мошак С. М. - Венчурний бізнес як стратегічний фактор розвитку економіки регіону: досвід США та його застосування в Україні (2014)
Дуброва А. С. - Формування педагогічної майстерності майбутнього учителя іноземної мови (2017)
Ярова Н. В. - Педагогічна складова інформатизації навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців, Воркунова О. В., Коробко Т. О. (2014)
Дем’янюк І. В. - Життєвий і творчий шлях Т. Д. Дем’янюк у контексті розвитку громадянського виховання в Україні (2017)
Анотації (2014)
Ільчук Я. М. - Погляди В. Сухомлинського на соціалізацію особистості в умовах сім’ї (2017)
Автори збірника (2014)
Кардаш В. П. - Правове виховання учнів молодшого шкільного віку: теоретичний аспект (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Літвінчук І. М. - Виховання гіперактивних дітей: теоретичний аналіз проблеми (2017)
Вихідні дані (2014)
Мартинюк О. В. - Вплив змісту шкільних підручників на гендерну соціалізацію особистості учня/учениці (2017)
Мічута Х. О. - Кризові ситуації в сім’ї як чинник розвитку особистості (2017)
Мокрик А. В. - Психологічні підходи дослідження гендерних аспектів лідерства в управлінській практиці (2017)
Примак М. В. - Готовність дитини до навчання: теоретичний аналіз (2017)
Яйченя Н. В. - "Важковиховувані діти": ретроспективний аналіз поняття (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Синиця Ю. П. - Оцінка гіпотензивного лікування кверцетином хворих на артеріальну гіпертензію та подагру, які мають стабільно високу гіперурикемію (2017)
Солейко Е. В. - Эффекты препарата Милдронат®: реабилитационный потенциал у пациентов с хронической постинфарктной аневризмой сердца (2017)
Кравчун П. Г. - Якість життя у хворих за коморбідності гострого інфаркту міокарда та ожиріння: фокус на фізичний і емоційний компоненти, Риндіна Н. Г., Боровик К. М., Глєбова О. В., Леонідова В. І. (2017)
Chaikovsky I. A. - 2D and 3D analysis of magnetocardiographic data in the evaluation of the ventricular repolarization changes under exercise stress test in patients with CAD, Kozlovskyy V. I., Stadniuk L. A., Mjasnikov G. V., Kazmirchuk A. P., Sofienko S. V., Ryzenko T. M., Budnyk M. M. (2017)
Соломенчук Т. М. - Асимптомні та симптомні порушення периферичного кровообігу в осіб високого серцево-судинного ризику: особливості факторів ризику та метаболічного статусу, Слаба Н. А., Чнгрян Г. В., Слабий О. М. (2017)
Батушкін В. В. - Застосування дигоксину в кардіологічній практиці, Солонинка Г. Я. (2017)
Соменко О. С. - Випадок сифілітичного ураження серцево-судинної системи. Особливості перебігу сифілітичного міокардиту, Зайцев О. С., Соменко Є. В. (2017)
Копица Н. П. - Случай спазма коронарных сосудов с развитием ангинозного приступа после приема амигрена, Родионова Ю. В. (2017)
Соколов М. Ю. - Нормальная анатомия и врожденные аномалии коронарных артерий и их роль в клиническом течении ишемической болезни сердца у пациентов с признаками коронарного атеросклероза, Кривчун А. С., Чайчук С. А., Чубко Н. Ю. (2017)
Флюнт И. С. - Взаимодействие тонкого и физического тел человека. Взаимосвязь с космическим миром. Тела человека (материя) (2017)
Титул, зміст (2017)
Соломенчук Т. М. - Зміни коронарного кровообігу в перименопаузальних жінок з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST, Процько В. В. (2017)
Бевзюк Л. В. - Аналіз добової динаміки артеріального тиску в пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією та фібриляцією передсердь, Мудрук І. В. (2017)
Батушкин В. В. - Основные принципы лечения и профилактики инсультов как тромбоэмболических осложнений фибрилляции предсердий. Анализ рекомендаций Европейского общества кардиологов по лечению фибрилляции предсердий 2016 года (2017)
Малиновская И. Э. - Нереализованные возможности вторичной профилактики у пациентов, перенесших инфаркт миокарда (2017)
Xaplanteris P. - Angina pectoris: non-invasive methods in the diagnosis and follow-up, Де Бейн Б. (2017)
Лебідь І. Г. - Навантажувальне тестування в дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця (2017)
Батушкин В. В. - Миокардит, осложнившийся острой дилятацией полостей и полной атриовентрикулярной блокадой с синдромальными эпизодами потери сознания Морганьи – Эдемса – Стокса. Клинический случай болезни Лайма, Дыняк А. А. (2017)
Ермакович И. И. - Дифференциальная диагностика ишемической болезни сердца и нейроциркуляторной дистонии: проблема сохраняется, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Чернышов В. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Солєйко О. В. - Хронічна постінфарктна аневризма серця в пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту: казуальна чи конкурентна коморбідність?, Солейко Л. П. (2017)
Колесник Т. В. - Взаємозв’язок між судинним ремоделюванням та змінами структурно-функціонального стану серця у хворих середнього й похилого віку з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, Косова Г. А., Писаревська О. В., Аносова Н. П., Степаненко О. М. (2017)
Воронков Л. Г. - Коррекция дисфункции эндотелия как ключевое звено в кардиоваскулярной и цереброваскулярной фармакотерапии: актуальность новых подходов (2017)
Катеренчук І. П. - Фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі (2017)
Reina N. J. G. - Vascular endothelial dysfunction and pharmacological correction (2017)
Васкес Абанто Х. Э. - Остановка сердца и сердечно-легочная реанимация AHA и ERC 2015–2020: сводная информация, Васкес Абанто А. Э., Арельяно Васкес С. Б. (2017)
Батушкін В. В. - Реалізація антиаритмічного ефекту, відновлення вагосимпатичної рівноваги та гармонізація психоемоційного стану за допомогою комбінованого лікарського засобу рослинного походження – препарату Карвеліс™ (2017)
Чернобривенко О. О. - Побічна легенева дія статинів при стенокардії з хронічним обструктивним захворюванням легень: клінічний випадок (2017)
Рудіченко В. М. - Судинні постін’єкційні ураження в наркозалежних: за матеріалами власних клінічних спостережень, Любченко А. С., Рейзін Д. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Іванов В. П. - Шляхи оптимізації діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, Савіцька Ю. В. (2017)
Солєйко О. В. - Гострий Q-інфаркт міокарда в пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини: від фенотипових ознак до особливостей ураження коронарних артерій, Солейко Л. П., Черних М. О. (2017)
Кондратюк В. Є. - Геометричні та гемодинамічні зміни лівих відділів серця у хворих з безтофусною формою подагри з артеріальною гіпертензією та їх корекція кверцетином, Синиця Ю. П., Кравчук Е. Ю., Корсак І. С. (2017)
Соломенчук Т. М. - Особливості клінічного перебігу гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок пери- та постменопаузального періоду залежно від гормонального статусу, Процько В. В. (2017)
Купчинська О. Г. - Систолічна функція лівого шлуночка при різних типах його гіпертрофії у хворих на гіпертонічну хворобу (2017)
Березуцкий В. И. - Возможности применения музыкальной терапии в кардиологии (2017)
Чернышов В. А. - Электронегативность липопротеидов низкой плотности в прогнозировании сердечно-сосудистой патологии, Богун Л. В., Ермакович И. И. (2017)
Батушкін В. В. - Застосування препарату етацизин в терапії рецидивуючої фібриляції передсердь (2017)
Jensen J. K. - Cardiac tamponade: a clinical challenge, Poulsen S. H., Mølgaard H. (2017)
Стаднюк Л. А. - Аміодарон-індукований гіпотиреоз при лікуванні частої екстрасистолії: причини та механізми розвитку, Кононенко О. А., Мікропуло І. Р. (2017)
Кутер М. И. - Исторические и методические аспекты классификации бухгалтерских счетов, Гурская М. М., Хатхоху С. А., Андреенкова А. С. (2017)
Лисенко Ю. Г. - Міждисциплінарність у теоретичному дослідженні суспільного господарства, Пінчук І. О. (2017)
Proskura K. P. - Application of the time value of money concept in the accounting (2017)
Погрібна Н. В. - Міжнародна практика державного аудиту ефективності податкових пільг та субсидій (2017)
Федоркевич А. В. - Совершенствование методики анализа затрат на производство продукции растениеводства (2017)
Юдін В. К. - Вплив ризиків на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Кудря Ю. - Розподіл темної матерії в гало близьких гігантських галактик (2016)
Парновський С. - Початкові функції світності галактик з активним зореутворенням, Ізотова І. (2016)
Жданов В. - Якісний аналіз еволюції Всесвіту в гідродинамічній моделі з баротропним рівнянням стану, Дилда С. (2016)
Пономаренко В. - Параметри пилу та газу у комі комет C/2014 Q2 (LOVEJOY) і C/2013 US10 (CATALINA), Сімон А., Чурюмов К. (2016)
Эглитис И. - U-величины звёзд и галактик из оцифрованных астронегативов телескопа Шмидта в Балдоне, Эглите М., Андрук В., Пакуляк Л. (2016)
Андрук В. - О каталоге экваториальных координат и В-величин звёзд программы ФОН, Пакуляк Л., Головня В., Шатохина С., Ижакевич Е., Процюк Ю. (2016)
Йулдошев К. - Астрометрия и фотометрия оцифрованных плативок проекта ФОН-КИТАБ, Усманов О., Эгамбердиев Ш., Муминов М., Рельке Е., Процюк Ю., Андрук В. (2016)
Коваленко Н. - Оцінка впливу негравітаційних ефектів на еволюцію орбіт кентаврів (2016)
Жданов В. - Рух пробних тіл у статичному гравітаційному полі сферично-симетричної скалярно-польової конфігурації в загальній теорії відносності, Сташко О. (2016)
Парновський С. - Вплив близьких атракторів на великомасштабні пекулярні рухи галактик (2016)
Александров О. - Часова затримка критичних зображень в околі каспової точки гравітаційно-лінзової системи, Жданов В. (2016)
Баран O. - Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері, Стоділка М. (2016)
Мозгова О. - Діаграма Гротріана для ліній мультиплетів MgI, що спостерігаються в метеорних спектрах (2016)
Козак П. - Концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів, Мозгова А. (2016)
Єфiменко В. - Чурюмов Клим Іванович (2016)
Кушнір С. В. - Осмотичні процеси в осадовій товщі Землі (2017)
Zhabina N. M. - The generalizated stratigraphic scheme of the Jurassic of Western Ukraine, Shlapinsky V. Ye., Prykhodko M. G., Anikeyeva O. V., Machalsky D. V. (2017)
Suprun I. S. - Calcareous nannofossil biostratigraphy of Paleogene sediments of Ukraine (history of study and stratification) (2017)
Хевпа З. З. - Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Пенінської зони Українських Карпат (2017)
Shatalov N. N. - Tectonics of the Balka Kruta ore cluster of the Near-Azovian mega - block of the Ukrainian shield (2017)
Гуров Е. П. - Каменецкая импактная структура – новый ударно-метеоритный кратер на Украинском щите, Николаенко Н. А., Шевчук Е. А., Присяжнюк В. А., Ямниченко А. Ю. (2017)
Буніна А. Я. - Прогнозування потенційно рудоносних вузлів методами інтегрального оброблення геолого-геофізичних і дистанційних даних, Азімов О. Т., Станкевич С. А., Чепурний В. С. (2017)
Парамонова Н. К. - Лабораторные исследования влияния колебания уровня грунтовых вод на состояние и содержание легких нефтепродуктов в геологической среде. Статья 2. Опыт с первоначальным опусканием напора воды после формирования слоя с мобильным керосином, Голуб Г. И., Запольский И. Н., Логвиненко О. И. (2017)
Кирилюк В. П. - Відкритий лист членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам (2017)
Степанюк Л. М. - Коментарі до "Відкритого листа членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам" В. П. Кирилюка (2017)
Бобров О. Б. - Людина науки (До 100-річчя від дня народження професора Євгена Михайловича Лазька), Кирилюк В. П., Лисак А. М., Ляхов Ю. В., Павлунь М. М., Сіворонов А. О., Яценко Г. М. (2017)
Редзюк А. М. - Щодо Концепції Національної транспортної моделі України, Клименко О. А., Агеєв В. Б., Новікова А. М. (2017)
Белокур И. П. - Оценка компетентности персонала по неразрушающему контролю деградации материала металлоконструкций, Гордонная Ю. О. (2017)
Професору Стороженку — 80! (2017)
Редзюк А. М. - Основні напрямки вдосконалення управління безпекою дорожнього руху, Хабутдінов А. Р. (2017)
Попелиш Д. М. - До визначення причин ДТП на комерційному транспорті, Селюк Ю. М., Горпинюк Л. В., Жовтоног О. О. (2017)
Редзюк А. М. - Перспективи використання зрідженого природного газу як моторного палива для транспортних засобів, Ковальов С. О. (2017)
Сахно В. П. - До питання оцінки крену монорейкового вагона та перерозподілу реакцій опор у криволінійних ділянках руху, Єфименко А. М. (2017)
Пожидаев С. П. - О новом уравнении движения колесной машины: прорыв в науке или пренебрежение ее методологией (2017)
Сокіл Б. І. - Вплив силових характеристик системи підресорювання на плавність ходу автомобілів, Нанівський Р. А., Паращук Д. Л., Грубель М. Г. (2017)
Говорун А. Г. - Особливості показників автомобільного двигуна у процесі роботи в несталих режимах на стисненому природному газі, Клименко О. А., Симоненко Р. В., Назаренко М. Б., Шиманський С. І. (2017)
Федоров В. В. - Удосконалений комплексний резонансний глушник шуму, Яновський В. В., Ященко Д. М. (2017)
Білоус А. Б. - Аналіз методів вибору контрольних точок маршруту громадського транспорту для визначення моменту корекції розкладу руху, Півторак Г. В. (2017)
Шарай С. М. - Впровадження принципів логістики в організацію транспортного обслуговування міжнародних перевезень вантажів, Дехтяренко Д. О., Ященко В. М. (2017)
Кіщинський С. В. - Поліпшення властивостей бітумів та асфальтобетонів шляхом модифікації гумовою крихтою, Копинець І. В. (2017)
Коваль П. М. - Дослідження напружено-деформованого стану попередньо напружених залізобетонних плит прогонової будови мосту після тривалої експлуатації, Оксень Є. І., Полюга Р. І., Стоянович С. В., Ковальчик Я. І., Нечипоренко М. В. (2017)
Коваль П. М. - Оцінка експлуатаційного стану залізобетонних мостів за критеріями тріщиностійкості, які отримані методом акустичної емісії, Ковальчик Я. І. (2017)
Рутковська І. А. - До створення моделі управління екологічними ризиками в інвестиційних проектах будівництва та реконструкції доріг, Герасименко А. В., Зюзюн В. І. (2017)
Габа В. В. - Організаційні і технологічні фактори формування попиту на залізничні приміські пасажирські перевезення, Грушевська Т. М. (2017)
Новікова А. М. - Економіко-математична модель Нового Шовкового шляху залізнично-поромного сполучення через Україну, Юрченко О. Г., Рудюк М. В. (2017)
Мироненко В. К. - Чому Україні потрібна високошвидкісна залізнична магістраль колії 1435 мм, Рудковський С. В. (2017)
Azarskov V. - Аnalytic design of the optimum control system for five-degree-of-freedom stand simulator of the spacecraft motion, Blokhin L., Kurganskyi A., Rudyuk G. (2017)
Скрипець А. В. - Побудова та дослідження мобільного автоматичного вимірювача ухилів, Краснов В. М., Сагідаєв Ю. М., Лужбін В. М., Мельніков Д. Є., Кіреєв М. Е., Смолич Д. В. (2017)
Валюх З. О. - Неозапозичення як база сучасного словотворення, Коробова І. О. (2017)
Іваночко К. М. - Наголос і становлення гетерогенних омонімів-вербативів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови (2017)
Онатій А. В. - Проблема статусу напівсиметричних займенниково-співвідносних реченнь (2017)
Бак Хади - Факторы влияния на смысловые отношения в предложениях русского языка (2017)
M. H. Freeman - Aesthetics and the power of STEAM (2017)
Берта Е. Т. - Фразеологізми із соматичним компонентом у сучасних угорській та українській мовах (2017)
Берта Э. Т. - Роль логики и языковой игры в венгерском языке (ко Дню венгерского языка) (2017)
Бєліцька Є. М. - До питання про статус гіпокористик в ономастичній підсистемі мови (2017)
Строченко Л. В. - Субконцепт PRODIGY як структурна частина концепту GENIUS (на матеріалі англомовних біографій) (2017)
Теренова Д. І. - Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова-стимулу ДРУГ за даними спрямованих асоціативних експериментів (2017)
Баландіна Н. Ф. - Навчальний текст і навчальний дискурс: ключі до розуміння (2017)
Каустов А. В. - Онтологія полемічного дискурсу: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Прилипко Ф. Є. - Комунікеми-фразеосхеми в українськомовній мультиплікації (2017)
Прокойченко А. В. - Графічна реалізація фонетичних засобів вираження емоцій (на матеріалі новелістики Д. Г. Лоуренса) (2017)
Тучкова О. О. - Параграфемні засоби в конструюванні гендерної ідентичності автора (2017)
Царьова І. В. - Дериваційний підхід до вивчення юридичного тексту (2017)
Hatalska M. S. - Language manipulation means in English love discourse and its translation into Ukrainian (2017)
Шкута О. Г. - Репрезентація структурно-семантичних характеристик англомовних юридичних термінів українською мовою (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів) (2017)
Волкова С. В. - Нова праця про категорії англомовного художнього тексту у лінгвокогнітивному, наративному, структурно-функціональному та семіотичному вимірах (на матеріалі детективних оповідань Агати Крісті). Лещенко А. В. Нарративная напряженность художественного текста : монография (2017)
Хроніка (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - О единой концепции техногенной безопасности угольных шахт, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А., Шевченко В. Г., Жалилов А. Ш. (2015)
Круковский А. П. - Влияние способа охраны выемочного штрека на устойчивость дегазационных скважин", Круковская В. В., Кочерга В. Н. (2015)
Минеев С. П. - Обоснование критериев прогноза импульсных выделений метана в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли, Кочерга В. Н., Янжула А. С., Гулай А. А. (2015)
Пимоненко Л. И. - Способ оценки напряженного состояния массива горных пород путем определения направления и формы трещин гидроразрыва, Пимоненко Д. Н., Шматовский Л. Д., Зайцев М. С., Ананьева О. И. (2015)
Зберовский В. В. - Исследование динамических параметров, реализуемых генератором упругих колебаний при зарождении и затухании кавитационного течения жидкости, Поляков Ю. Е. , Наривский Р. Н. (2015)
Гаврилов В. И. - Принципиальные технологические схемы приведения верхней части угольной полосы, отрабатываемой щитовым агрегатом, в невыбросоопасное состояние, Власенко В. В., Московский О. В. (2015)
Молчанов А. Н. - Интерполяция сложных спектров ЯМР 1Н ископаемых углей, Троицкий Г. А., Пичка Т. В. (2015)
Бурчак О. В. - Вплив зовнішніх чинників на стан вугільної речовини, Прімін М. А., Недайвода І. В., Сєріков Ю. А. (2015)
Сергиенко Л. В. - Исследование механизма разрушения угля в условиях, моделирующих напряженно-деформированное состояние пласта-спутника при ведении очистных работ, Гладкая Е. В., Молодецкий А. В. (2015)
Круковская В. В. - Особенности математического моделирования фильтрации метана вблизи тектонических нарушений, Молчанов А. Н., Калугина Н. А. (2015)
Назимко В. В. - Исследование экологически опасных необратимых сдвижений массива горных пород над выработками солевых шахт (2015)
Бокий Б. В. - Оценка эффективности добычи метана на ПАО "Шахта им. А.Ф. Засядько" поверхностными скважинами, Дудля Е. Е. (2015)
Сергиенко В. Н. - Об автоматизированной адаптивной статистической обработке результатов измерений, Красовский И. С. (2015)
Клюев Э. С. - Анализ физико-химических процессов при тепловом воздействии на углеродсодержащие материалы (2015)
Губенко Д. И. - Современное состояние проблемы снабжения сжатым воздухом шахтных потребителей и направления ее решения (2015)
Аверкин Д. И. - Влияние технологии сооружения околоштрековых бетонных полос на их прочностные характеристики (2015)
Мальцев Д. В. - Математичне моделювання параметрів вилуговування перехідних металів (2015)
Бурчак О. В. - Порівняння коефіцієнтів ароматичності вугільної речовини в процесі вуглефікації, Трачевський В. В., Балалаєв О. К. (2015)
Четверик М. С. - Вопросы перехода Анновского карьера СевГОКА на открыто-подземную разработку, Икол А. А. (2015)
Кустов В. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку виробництва металургійних флюсів України (2015)
Лазніков О. М. - Обґрунтування способу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського титано-цирконієвого родовища (2015)
Бубнова Е. А. - Рекомендации по рекультивации и использованию накопителей отходов обогащения, Ворон Е. А. (2015)
Сорока Ю. Н. - Опыт радиоэкологического мониторинга сброса шахтных вод предприятия ООО "Восток-Руда" (2015)
Кустов В. В. - Влияние свойств шахтных пород на характеристику откоса и структуру террикона (2015)
Ошмянский И. Б. - Определение режима движения воздуха в вентиляционных системах рудников с учетом режима фильтрации через зону обрушения, Евстратенко Л. И., Столбченко Е. В. (2015)
Павличенко А. В. - Ідентифікація екологічних ризиків, що виникають на різних етапах функціонування вугледобувних підприємств (2015)
Семененко Е. В. - Гидродинамика напорных взвесенесущих потоков: история и перспективы, Медведева О. А. (2015)
Вихідні дані (2015)
Романовський О. О. - Державна політика США і Великобританії щодо підтримки розвитку вищої освіти (2015)
Балуєва О. В. - Шляхи вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід, Аракелова І. О. (2015)
Грищенко В. Ф. - Безпека підприємницької діяльності як складова національної безпеки держави, Грищенко І. В., Самофалова О. А. (2015)
Волянський П. Б. - Домедична допомога як складова сучасної системи реагування на надзвичайні ситуації, Макаренко А. М. (2015)
Шамрай Н. В. - Концепція розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві (2015)
Місюра В. Я. - Сервісна сутність державної політики як основа модернізації державного управління (2015)
Кумачова А. С. - Політика формування та розвитку "зеленої економіки" як специфічний об’єкт державного регулювання (2015)
Гладка Т. І. - Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності (2015)
Папуша В. С. - Виконавча влада: місце та роль в системі державної влади (2015)
Ігнатенко О. П. - Технічне регулювання в сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Колесник В. Т. - Розвиток та удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України (2015)
Черкаска В. В. - Напрями впливу держави на розвиток аграрного сектору (2015)
Константинов О. О. - Оцінка реалізації механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2015)
Title (2017)
Content (2017)
Strasek S. - Is U.S. Technology Sector in a Bubble?, Kelc T. (2017)
Markovа I. - The Features of Development of Agricultural Sector of Economy of Ukraine in The Conditions of Euro Integration, Shestakovska T. (2017)
Marinov K. - Price-setting Practices for New Product Introductions: Evidence from Bulgaria (2017)
Rudolf W. - The Directions of International Cooperation of the Polish Voivodeships and Large Cities with a Particular Focus on Cooperation with Ukraine, Pazizina S. (2017)
Byrka M. - Innovation Activity Across Industrial Sector in the Regions of Ukraine (2017)
Грищенко І. М. - Групи підходів до визначення лідерства в органах місцевого самоврядування (2016)
Soboliev B. - Post-Soviet Roots of Ukraine’s International Financial Problems (2017)
Глуха В. В. - Нормативно-правове забезпечення державного управління сферою безпеки життєдіяльності, Помаза-Пономаренко А. Л. (2016)
Petryk O. - The IMF Programs: Countries’ Experiences and the Implications and Prospects for Ukraine (2017)
Коломієць А. С. - Формування механізму управління підприємством при впровадженні комерційної концесії (2016)
Bokhan A. - Transparency of Market Statusness of Enviromental Diplomacy (2017)
Сухара І. В. - Особливості діагностики професійної компетентності державних службовців в екологічній сфері України (2016)
"Journal of European Economy" in 2017 (2017)
Цедік М. Г. - Розвиток територіального форсайту в Україні та swot-аналіз його регіональної складової (2016)
Our Authors (2017)
Вітання головному редактору (2017)
Kozak I. - Analysis of Settlements Dynamics Within Krampna Commune Using GIS, Kozak H. (2017)
Kozak H. - Non-Existing Tserkvas as Ukrainian Cultural Heritage in Sacral Landscape in Solyna Commune, Kozak I. (2017)
Мозговий А. - Міські конфлікти в інформаційну еру (2017)
Клапчук В. - Чинники просторового розвитку торговельних мереж у Львівській області (2017)
Орещенко А. - Виявлення функцій муніципальних географічних інформаційних систем шляхом аналізу результатів їх використання (2017)
Долгова К. - Кластерна модель територіального комплексу дитячого туризму та рекреації в Україні (2017)
Грицевич В. - Поняттєво-термінологічні основи геологістики як актуального напрямку суспільної географії, Сеньків М. (2017)
Гулиева И. - Районирование современных ландшафтов Талышских гор по рекреационно-туристическому потенциалу (2017)
Мезенцев К. - Погляд на міста звідусіль, Мезенцева Н. (2017)
Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін (2017)
Світлій пам’яті Степана Іщука (2017)
Страшек С. - Технологічний сектор США – інвестиційна "бульбашка"?, Кельц Т. (2017)
Маркова Є. - Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції, Шестаковська Т. (2017)
Марінов К. - Ціноутворюючі практики при введенні нових продуктів на ринок: дані з Болгарії (2017)
Рудольф В. - Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною, Пазізіна С. (2017)
Бирка М. - Інноваційна активність промисловості у регіонах України (2017)
Соболєв Б. - Пострадянські корені міжнародних фінансових проблем України (2017)
Петрик О. - Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України (2017)
Бохан А. - Транспарентність ринкової статусності екологічної дипломатії (2017)
"Журнал європейської економіки" у 2017 році (2017)
Наші автори (2017)
Вакулич М. І. - Одноосновні антропоніми литовського походження у староукраїнських пам’ятках: особливості асиміляції та функціонування (2016)
Кувшинова Н. М. - Формирование семантических калек в русском языке XVII – XVIII вв. (2016)
Прискока О. В. - До історії назв споруд та приміщень ув’язнення в писемності Київської Русі (тьмьница, погребъ, порубъ) (2016)
Стась Т. В. - Составные наименования участков леса, расчищенных под пашню (по материалам письменности Северо-Западной Руси XIV – XVI вв.) (2016)
Воловенко І. В. - Обмеження лінгвістичної потенційності щодо виникнення нових лексичних одиниць та фактори системної закономірності словотворення (2016)
Леута О. І. - Синсемантія як лексико-граматичне явище в системі української мови (2016)
Ніколаєнко Л. І. - До питання теоретичних основ семантичного опису емотивної лексики (2016)
Проскурина Л. Н. - Терминологическая вариантность как способ научного освоения мира (2016)
Салахатдинова Э. Ш. - Семантизация крылатых выражений в словарях начала ХХІ века (2016)
Слива Т. В. - Роль ассоциативного эксперимента в формировании ассоциативно-семантических групп (2016)
Сяо Ваньнин - Сферы-источники метафоризации в современном русском языке (2016)
Блинова І. А. - Інтертекстуальність у сучасній парадигмі гуманітарного знання (2016)
Вильчинская А. Г. - Авторское осмысление темы "поэт и этническая принадлежность" в прозе М. И. Цветаевой (2016)
Довгань О. В. - Смисл художнього тексту в контексті логіки (2016)
Кравцова Ю. В. - Метафорическое моделирование мира в поэзии и прозе И. Сельвинского (2016)
Малишева М. А. - Лінгвопрагматика Заповідей блаженств Ісуса Христа як головний прагма-методологічний зразок побудови релігійної проповідницької персвазії на адресата (2016)
Матусевич Л. М. - Комунікативна ситуація дозволу в українському діалогічному дискурсі (2016)
Михальская О. В. - Название веб-сайта как новый вид поликодового заглавия (2016)
Панченко С. А. - Фразеологическая единица как элемент развлекательного дискурса (2016)
Паук М. М. - Синтаксичні засоби афористичності в українських прислів’ях (2016)
Синица И. А. - Авторская интерпретация образа Т. Г. Шевченко в стихотворении Б. А. Чичибабина "Тарас" (2016)
Иванова Л. П. - Французские города в видении Д. И. Фонвизина-путешественника (лингвоимагологический аспект) (2016)
Матвєєва С. А. - Корпус паралельних текстів як інструмент перекладача (2016)
Мирошніченко І. М. - Фразеологізми з ономастичним компонентом на позначення професій у польській та російській мовах (2016)
Мороз А. А. - Кольорові асоціації росіян по відношенню до англійців : лінгвоімагологічний аспект (на матеріалі мемуарів М. В. Берга "Крымские заметки") (2016)
Вінтонів М. О. - Минуле і сучасне рекламного слова в Україні. Рецензія на монографію : Іванова І. Б. Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України. – Х. : Юрайт, 2016. – 372 с. (2016)
Титул, зміст (2017)
Вершигора А. В. - Оперативно-диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва – кращий досвід України, Тихенко С. В., Оладько М. Є., Рогов А. В., Клочков М. В. (2017)
Ткач Л. І. - Сучасні телеметричні кардіологічні системи: принципи реалізації та перспективи, Пересунько П. В. (2017)
Шевченко Р. А. - Медичний менеджмент в екстреній медицині як запорука ефективності роботи системи, Матушак А. В., Денисенко Я. А. (2017)
Ліберман М. - Впровадження системи допомоги при травмах: розвиток через оцінювання, Малдер Д. С., Леві A., Сампаліс Дж. С. (2017)
Хеллер Б. - Отморожение (2017)
Даймик А. Р. - Ожоги и поражения электрическим током (2017)
Линден К. Г. - Отравление грибами, Рамек Б. Г. (2017)
Бурлука В. В. - Порівняльний аналіз ускладнень у постраждалих із нестабільними пошкодженнями таза при політравмі, Анкін М. Л., Максименко М. А., Дорош В. М., Трофімова К. П. (2017)
Гур’єв С. О. - Інвалідизація постраждалих унаслідок травми хребта під час дорожньо-транспортних пригод (клініко-епідеміологічна характеристика), Кушнір В. А., Сацик С. П., Резніченко Ю. В., Кушнір Г. П. (2017)
Головач І. Ю. - Біосиміляри низькомолекулярних гепаринів: чому їх можна порівнювати з оригінальними біологічними засобами (2017)
Жупан Б. Б. - Офтальмологічна допомога в медичному забезпеченні антитерористичної операції (2017)
Пилипець Я. Д. - Європейський погляд на роботу системи екстреної медичної допомоги (2017)
Башкір О. І. - Діяльність українських науково-дослідних кафедр педагогіки (1922–1930) (2018)
Оніщук І. І. - Іншомовна освіта як соціальна та філософська категорія (2018)
Семенюк А. Ю. - Технологія формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки (2018)
Фаст О. Л. - Європейська освітня політика щодо управління якiстю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2018)
Сотська Г. І. - Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект, Лісовий В. А. (2018)
Заболоцький А. Ю. - Методика використання системи підтримки E-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів (2018)
Андрющенко Т. Ю. - Розробка мультимедійних засобів навчання з урахуванням педагогіко-психологічних аспектів, Назарова С. О. (2018)
Сліпчишин Л. В. - Порівняльний аспект розвитку художньо-технічної творчості учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Abstract and References (2018)
Бомба А. Я. - Прогнозування оптимального використання фiльтруючих матерiалiв у швидких багатошарових фiльтрах iз кусково-однорiдними пористими завантаженнями, Климюк Ю. Є. (2017)
Denisov S. V. - A new mirror-prox algorithm for variational inequalities, Dudar V. V., Semenov V. V., Vedel Ya. I. (2017)
Доценко C. И. - Кооперативные игры в задачах о назначении (2017)
Зуб С. С. - Динамiчнi системи для пошуку найближчих пар на двох гладких кривих в евклiдовому простор, Ляшко Н. I., Семенов В. В. (2017)
Мащенко C. О. - Рiвновага за Бержем в iграх з нечiткою коалiцiйною структурою, Моренець В. I. (2017)
Сандраков Г. В. - Осреднение уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом, Базилева М. И. (2017)
Стецюк П. I. - Квадратична задача для максимального k-плекса в неорiєнтованому графi, Бардадим Т. О., Ляшко В. I. (2017)
Шахно С. М. - Двокроковий метод типу хорд для розв’язування нелiнiйних рiвнянь, Шунькiн Ю. В. (2017)
Шевчук Ю. М. - Стiйкiсть розв’язкiв у математичних моделях розповсюдження iнформацiї з зовнiшнiми впливами (2017)
Pandey P. K. - Solving third-order boundary value problems with quartic non polynomial splines (2017)
Клюшин Д. А. - Нове частотне визначення випадковостi (2017)
Ковалюк З. Д. - Гетеропереходи на основі шаруватих кристалів In4Se3, Катеринчук В. М., Кушнір Б. В., Товарницький М. В. (2016)
Юсупов А. - Механизм токопереноса в гетеропереходах p-Cu2ZnSnS4/n-Si, Адамбаев К., Тураев З. З., Алиев С. Р. (2016)
Ковалюк З. Д. - Створення гетероструктури n-InSe-графіт, Ткачук І. Г., Поцілуйко Р. Л., Катеринчук В. М., Нетяга В. В., Камінський В. М. (2016)
Лисенков Е. А. - Моделювання частотних залежностей електричних та діелектричних властивостей систем на основі поліетерів, Клепко В. В. (2016)
Олимов Л. О. - Влияние атомов щелочных металлов на фотоэлектрические свойства поликристаллических кремниевых солнечных элементов, Абдурахманов Б. М., Омонобоев Ф. Л., Юсупов А. Х., Сохибова З. М. (2016)
Юлдашев Х. Т. - Усилительные процессы в газоразрядной ячейке, состоящей из полупроводника с плазменными контактами, Хайдаров З., Касымов Ш. С. (2016)
Донець С. Є. - Перспективи та проблеми впровадження радіаційних процесів в технології модифікації вуглецьмісткого палива, Клепіков В. Ф., Кирик Г. В., Литвиненко В. В., Спиридонов Є. О. (2016)
Мисюра И. Н. - Люминесценция кварцевого стекла, индуцированная рентгеновским излучением, Кононенко С. И., Калантарьян О. В., Журенко В. П., Скиба Р. В., Авотин С. С., Рохманов Н. Я. (2016)
Клепиков В. Ф. - Изменение структуры и свойств конструкционного сплава АК8 в результате воздействия электронного облучения, Прохоренко Е. М., Литвиненко В. В., Брюховецкий В. В., Донец С. Е., Борискин В. Н., Довбня А. Н., Шульгин Н. А., Прохоренко Т. Г. (2016)
Петрушенко С. И. - Переохлаждение при кристаллизации жидкой фазы легкоплавкого компонента в многослойных пленках с различным характером взаимодействия контактных пар, Дукаров С. В., Сухов В. Н. (2016)
Сердюк И. В. - Динамика информационных потоков по вакуумно-дуговым нитридным покрытиям, полученным испарением высокоэнтропийных сплавов, Ковтеба Д. В., Шепелев А. Г., Деревянко В. А. (2016)
Udovitskiy V. G. - Crystalline structure and polymorphism in powders and thin films of dibenzotetraaza14annulene (2016)
Столбовой В. А. - Влияние толщины периода многослойного покрытия MoN/CrN на физико-механические характеристики (2016)
Правила оформлення рукописів (2016)
Іншин М. І. - Поняття та ознаки охоронної функції трудового права (2015)
Розовський Б. Г. - Новый взгляд на процедуры правосудия (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського