Макарова А. - Спорт як об’єкт філософського дослідження (рецензія на монографію Михайла Ібрагімова "Философия спорта как новый антропологический проект") (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до подання статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Гаврилін П. М. - Закономірності кількісної динаміки тканинних компонентів лімфатичних вузлів кролів м’ясного напрямку використання, Гіберт І. І. (2018)
Рубленко І. О. - Сибірка у тварин (2018)
Еверт В. В. - Морфометрична характеристика органів універсального гемопоезу поросят у період постнатальної адаптації, Гаврилін П. М., Лєщова М. О. (2018)
Гриневич Н. Є. - Динаміка змін фізіологічного стану і гематологічних показників райдужної форелі під час запуску біофільтра в установках замкненого водовикористання (2018)
Плис В. М. - Вплив симбіонтів мікробіоценозу на показники цитогемопоезу за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці (2018)
Гармата Л. С. - Адаптація фізіологічного стану організму перепелів за дії стресу при включенні в раціон кормової добавки "Праймікс Біонорм-К” та "Біовір” (2018)
Газзаві-Рогозіна Л. В. - Метод епізоотичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів, Ткачов О. В., Філіпцова О. В., Набока О. І., Бурлака І. С., Дьоміна Є. В., Підгайна В. В. (2018)
Вусик Д. О. - Зміни гематологічних та біохімічних показників крові кішок за піометри до і після Лікування (2018)
Медвідь С. М. - Гістоструктура імунокомпетентних органів в курчат-бройлерів за дії аквацитрату мікроелементів, Гунчак А. В., Хміль Є. П. (2018)
Гутий Б. В. - Вплив "Ампролінсилу" і бровітакокциду на активність ензимів сироватки крові за еймеріозної інвазії, Харів І. І., Гунчак В. М., Соболта А. Г., Прийма О. Б., Єсіна Е. В. (2018)
Демус Н. В. - Морфологія, гісто- та цитоморфометрія печінки жуйних (2018)
Tushak S. F. - Quantitative changes in hemogram of bees using probiotic "Enteronormin” (2018)
Халанія М. Р. - Патоморфологічні зміни в нирках котів за інфекційного перитоніту, Пріцак В. В., Коцюмбас Г. І. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Асоціативний перебіг капіляріозу гусей на території Полтавської області, Єресько В. І. (2018)
Zhelavskyi M. M. - Changes in the immunobiological reactivity of the organism of cows in the pathogenesis of mastitis (2018)
Богатко Н. М. - Забезпечення безпечності молока та молочних продуктів на переробних підприємствах України, Богатко Л. М., Салата В. З., Фреюк Д. В., Савчук Г. В. (2018)
Богатко Н. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка молока коров’ячого різних виробників відповідно до міжнародних вимог, Лясота В. П., Букалова Н. В., Артеменко Л. П., Богатко Л. М., Салата В. З., Дашковський О. О. (2018)
Левківський Д. М. - Аналіз лікувально-профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб телят ТОВ СГП імені Воловікова Гощанського району Рівненської області, Левківська Н. Д., Гутий Б. В., Леньо М. І. (2018)
Vasilenko Т. О. - Influence of high temperature on dairy productivity of Ukrainian Schwyz, Milostiviy R. V., Kalinichenko О. О., Gutsulyak G. S., Sazykina E. M. (2018)
Дубова О. А. - Гепатопатія та нефропатія за бабезіозу собак: псевдогепаторенальний синдром, Дубовий А. А. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологія та діагностика отруєння собак ізоніазидом, Данкович Р. С., Врецьона Н. П. (2018)
Горюк Ю. В. - Поширення основних збудників маститу корів на молочних фермах західного регіону України, Кухтин M. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В. (2018)
Бегас В. Л. - Ризики виникнення африканської чуми свиней на території Житомирської області, Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Пінський О. В., Міщенко М. Д., Волківський І. А., Лисенко М. Ю., Яткевич П. А. (2018)
Горальський Л. П. - Морфологічні особливості мозочка великої рогатої худоби, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В., Солімчук В. М. (2018)
Гугосьян Ю. А. - Різноманіття гельмінтофауни ссавців в умовах зоопарків, Шендрик Х. М., Римський В. В. (2018)
Дубовец І. В. - Ідіопатичний коліт у собак службових порід: етіологія, діагностика та лікування, Слівінська Л. Г. (2018)
Пукало П. Я. - Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату, Шекк П. В. (2018)
Прутас С. С. - Гістологічна характеристика сім’яників півнів за впливу кормової добавки "Єселцин”, Коцюмбас Г. І., Хміль Є. П. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічна характеристика імунних органів за цирковірусної інфекції поросят, Шкіль М. І. (2018)
Стефаник О. В. - Синдром виразки шлунка у коней (EGUS). Поширеність, етіологія, діагностика, Слівінська Л. Г. (2018)
Слівінська Л. Г. - Активність кардіоспецифічних ферментів і концентрація лактату в крові спортивних коней за міокардіодистрофії, Максимович I. А., Ткаченко Г. М., Андрійчук А. В., Леньо М. І. (2018)
Glebenyuk V. V. - Stability attenuation of BCG vaccine strain, Petrusha V. G. (2018)
Мacaлович Ю. C. - Динаміка арборизації секретів слизових оболонок за стимульованого статевого циклу у корів, Вальчук О. А., Деркач С. С. (2018)
Горобей О. М. - Моніторинг епідеміологічних чинників в системі управління безпечністю та якістю продуктів забою великої рогатої худоби, Хімич М. С., Міхельсон Л. П., Матвіїшин Т. С., Горобей О. О., Руденко Є. В. (2018)
Грушанська Н. Г. - Біохімічні показники організму корів за профілактики мікроелементозів (2018)
Данілова І. С. - Уміст неорганічних елементів у м’ясі равликів (2018)
Галатюк О. Є. - Епізоотична ситуація щодо герпесвірусних інфекцій, лептоспірозу та гельмінтозів у коней в деяких регіонах України, Антонюк А. А., Калнаус О. Р. (2018)
Dyshlyuk N. - Morphology of the esophageal mucosa in long-eared owl and eurasian jay (2018)
Кобилюх І. Б. - Корекція антиоксидантного захисту організму корів у період сухостою препаратами із вмістом наночастинок металів (2018)
Кривда М. І. - Розвиток бджільництва в Житомирській області (2018)
Сисюк Ю. А. - Коркова регуляція вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові корів залежно від пори року, Карповський В. И., Данчук О. В. (2018)
Михайленко Н. І. - Патоморфологічна характеристика пухлин яєчників дрібних тварин, Котляров Е. С. (2018)
Мандигра С. С. - Апробація ЗТ-ПЛР тест-системи для диференційної діагностики африканської та класичної чуми свиней, Музикіна Л. М., Іщенко Л. М., Коваленко Г. А., Галка І. В., Спиридонов В. Г., Ничик С. А. (2018)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування сануючого набору "Санстим” для санації інкубаційних яєць, Фотіна Г. А., Коваленко І. В. (2018)
Фотіна Т. І. - Вплив засобів "Мікростимулін” та Біоглобін на імунорезистентний статус та біохімічні процеси в організмі курчат-бройлерів в умовах моделювання псевдомонозної інфекції, Ващик Є. В. (2018)
Кісера Я. В. - Імуноморфологічна перебудова червоподібного відростка кролів після антигенного навантаження з використанням протипневмококового профілактичного препарату "Пневмо-Про”, Левківський Д. М., Сторчак Ю. Г. (2018)
Костишин Л.-М. Є. - Вплив екзогенних та ендогенних факторів на розвиток перинатальної патології у цуценят., Стефаник В. Ю. (2018)
Фаріонік Т. В. - Продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів (2018)
Фоміна М. В. - Показники енергетичного обміну у свиней при згодовуванні різних сполук заліза, Калин Б. М., Коваль Г. М. (2018)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "Зірокко-400-Глукуксид”, Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Оринчак Т. В., Галуцький О.-І. Ю. (2018)
Глебенюк В. В. - Етіологічна структура бактеріозів тварин у Дніпропетровській області за 2014 – 2016 роки, Боровик І. В., Кучук Т. В., Литвиненко О. О. (2018)
Романович М. М. - Динаміка гуморальних факторів захисту у курчат-бройлерів за умов застосування пробіотичних препаратів (2018)
Тішкіна Н. М. - Мікроструктурний аналіз якості фаршу сирокопчених ковбас, Лєщова М. О., Єсіна Е. В. (2018)
Трокоз В. О. - Особливості динаміки кількості моноцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності, Трокоз А. В. (2018)
Дмитрієв В. С. - Особливості лікування собак за переломів кісток периферичного скелета (2018)
Хомин Н. М. - Захворювання пародонту і зубів у котів, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Прицак В. В., Семанюк Н. В., Назарук Н. В. (2018)
Хомин Н. М. - Особливості перебігу гнійного пододерматиту у худоби, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В. (2018)
Деркач І. М. - Ферум у складі кормових добавок, готових кормів та преміксів на фармацевтичному ринку в Україні, Деркач С. С., Сотніченко І. О. (2018)
Кравченко-Довга Ю. В. - Роль основних характеристик коркових процесів у регуляції обміну Купруму, Карповський В. І., Данчук О. В. (2018)
Лісова В. - Патоморфологічна діагностика ентеритів вірусної етіології в собак, Радзиховський М. (2018)
Куртяк Б. М. - Умовно патогенна мікрофлора та її роль в етіології гострих розладів травлення з ознаками діареї новонароджених телят, Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович Л. В., Собко Г. В., Романович М. М. (2018)
Салата В. З. - Характеристика складу психротрофної мікрофлори примороженої яловичини в процесі зберігання (2018)
Мазур Т. В. - Супресія клітинних факторів імунітету токсичною фракцією супернатанту бульйонної культури Pasteurella haemolytica, Яблонська О. В. (2018)
Чорний М. В. - Вплив препарату "Прес-Ацид” на показники білково-мінерального обміну і резистентність поросят, Маценко О. В., Щепетільніков Ю. О., Маслак Ю. В., Мачула О. С., Фурда І. В., Вороняк В. В., Гутий Б. В. (2018)
Куртяк Б. М. - Пастерельоз кролів та його профілактика, Бойко П. К., Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович Л. В., Собко Г. В., Романович М. М., Паламарчук А. М. (2018)
Журенко О. В. - Кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори року, Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. (2018)
Кремпа Н. Ю. - Гігієнічна оцінка рівня годівлі свиноматок при різних фізіологічних станах, Козенко О. В. (2018)
Дунець В. Ю. - Клінічна синдроматика курей-несучок кросу "Ломан Браун” в умовах господарства, Слівінська Л. Г. (2018)
Kladnytska L. V. - The system influence of allogeneic adipose tissue derived mesenchymal stem cells on the functional state of immune organs, Mazurkevych A. Y., Maluk M. O., Danilov V. B., Kharkevych Iu. O., Velychko S. V., Shelest D. A., Velychko V. S. (2018)
Васецька А. І. - Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин, Стефаник В. Ю. (2018)
Шекель В. Ф. - Ветеринарні аспекти охорони здоров’я населення та роль служб ветеринарної медицини в санітарній безпеці продовольства згідно з вимогами МЕБ, Куртяк Б. М., Падовський А. І., Дембіцька І. С. (2018)
Висоцький А. О. - Застосування препарату "Амінотон" з метою превенції післяродових ускладнень свиноматок, Висоцька-Калинюк К. О., Пазюк І. С. (2018)
Туманов В. В. - Аналіз біохімічних та гематологічних показників крові, клінічних ознак та патолого-анатомічних змін за спонтанного отруєння індиків діазиноном (2018)
Пеленьо Р. А. - Ліполітична, лізоцимна і гемолітична активність мікрофлори кишечнику поросят, інвазованих асоціацією аскарисів, еймерій та балантидій, Стибель В. В., Ушкалов В. О. (2018)
Кісіль Д. О. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо змішаних інфекційних хвороб бджіл у Північно-Східному регіоні України, Фотіна Т. І. (2018)
Голумбійовська Т. В. - Порушення відтворної функції у сук та методи діагностики, Стефаник В. Ю. (2018)
Жукова І. О. - Морфологічні та біохімічні показники крові гусей за дегельмінтизації бровермектином і додавання до раціону маклеї серцевидної та рослинних джерел біофлавоноїдів, Баздирєва Н. О., Костюк І. О. (2018)
Березовський А. В. - Визначення дезінвазійної ефективності нового дезінфектанту "Дезсан” щодо еймерій птиці, Нечипоренко О. Л. (2018)
Рубленко Н. М. - Виявлення генів вірулентності та репліконів плазмід у Salmonella enterica subsp. enterica, що були виділені впродовж 2014 – 2017 років на території України, Головко А. М., Дерябін О. М. (2018)
Саід В. - Сучасний погляд на проблему токсокарозу у собак, Стибель В. В., Гутий Б. В., Прийма О. Б. (2018)
Назар Б. І. - Використання молекулярно-біологічних методів досліджень для виявлення фальсифікації продукції тваринництва, Кушнір Г. В. (2018)
Ненчук М. О. - Гепатопротекторна та дезінтоксикаційна дія препаратів "Гамавіт” і "Фоспреніл” за окремого і сумісного застосування у птиці (2018)
Івахів М. А. - Зміна рівня статевих гормонів в крові псів при застосуванні імпланту Suprelorin 4,7mg (2018)
Iesina E. V. - Pathoanatomical diagnosis, treatment and preventive measures at pigs gastroenterocolitis, Tishkina N. M., Gutyj B. V. (2018)
Лавриненко С. О. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в контексті ринкових умов господарювання (2017)
Лазоренко Л. В. - Модель соціальної відповідальності підприємств мобільного зв’язку (2017)
Мельник О. І. - Особливості розвитку фермерського підприємництва в Карпатському економічному районі, Тодорюк С. І., Шекета Ю. П. (2017)
Осипова М. М. - Питання розвитку сімейних фермерськіх господарств (2017)
Полозова Т. В. - Економіко-математична модель оцінки чутливості інноваційно-інвестиційних проектів, Стороженко О. В. (2017)
Сотниченко В. М. - Вплив техніко-технологічної складової на стан економічної безпеки (2017)
Студінська Г. Я. - Аналіз поведінкових та комбінованих методів оцінки вартості бренду (2017)
Сусіденко В. Т. - Побудова системи забезпечення фінансової безпеки торговельного підприємства, Сусіденко О. В. (2017)
Шашко В. О. - Менеджмент процесу реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства, Ящишина Ю. М. (2017)
Шевченко В. А. - Теоретичні засади функціонування організаційно-економічного механізму управління підприємством (2017)
Зубков Р. С. - Методологічні підходи до розвитку та оцінки інвестиційно-інноваційної матерії регіону (2017)
Клопов І. О. - Оцінка ефективності політики підтримки відновлювальних джерел енергії (2017)
Ліба Н. С. - Формування основних цілей регіональної промислової політики (2017)
Самофатова В. А. - Інтегровані основи інноваційного і сталого розвитку агропродовольчої сфери (2017)
Шашкова Н. І. - Особливості інтегральної оцінки туристично-рекреаційного потенціалу регіону, Грицина В. В. (2017)
Шкірко О. І. - Державна політика регулювання доходів населення в Україні (2017)
Кірнос І. О. - Наслідки старіння населення: держава, особистість і бізнес (2017)
Коцан Л. М. - Соціально-регулююча роль оподаткування доходів (2017)
Смутчак З. В. - Методологічні та практичні аспекти вдосконалення управління міграційними процесами в Україні (2017)
Філяк М. С. - Характеристика початкового стану інфраструктури та ініціативних груп у громадах, що прийняли ВПО, у 2015 р., Завадовська Ю. Ю. (2017)
Чакалова К. О. - Методичне обґрунтування структури персоналу на внутрішньому ринку праці (2017)
Волохова І. С. - Фінансове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: посилення регулюючого та стимулюючого ефектів (2017)
Ісаєва О. В. - Дослідження факторів впливу на бюджетний дефіцит в Україні, Купрєєва Я. М. (2017)
Клімцова Д. Ю. - Робо-едвайзерінг як глобальний тренд розвитку фондового ринку (2017)
Ситник І. П. - Діяльність національного банку України в регулюванні функціонування платіжних систем і його вплив на їх розвиток в Україні, Цвіль Ю. І. (2017)
Єршова Н. Ю. - Системний підхід до дослідження організації стратегічного управлінського обліку (2017)
Пархоменко О. П. - Сучасний стан аудиту державних фінансів в Україні, Єрошкіна О. О., Пархоменко В. П. (2017)
Милашко О. Г. - Статистичне оцінювання закономірностей розвитку суб’єктів туристичної діяльності (2017)
Горбачук В. М. - Аналіз експорту франції та імпорту України із суміжними державами за товарними групами, Неботов П. Г., Новодережкін В. І. (2017)
Соловйов А. І. - Моделювання та прогнозування ефективності діяльності агарних підприємств півдня України (2017)
Турський І. В. - Багатовимірне економетричне оцінювання впливу соціально-гуманітарного розвитку підприємств на розвиток країн (2017)
Янковий В. О. - Моделювання випуску продукції березинського комбінату хлібопродуктів за допомогою виробничих функцій (2017)
Башук В. В. - Концепційні засади формування світового ринку генетично модифікованих продуктів (2017)
Кобилянська А. В. - Концептуалізація дискурсу глобального економічного врядування (2017)
Педь І. В. - Особливості трансформації МВФ як інституту міждержавного регулювання світової валютної системи, Олійник А. А. (2017)
Поліщук О. В. - Рoль iннoвaцiй у фoрмувaннi кoнкурeнтних пeрeвaг нaцioнaльнoї економіки, Дзигаленко І. С. (2017)
Полякова Ю. В. - Інноваційні засади конкурентоспроможності економіки України у міжнародних рейтингових порівняннях (2017)
Сторожчук В. М. - Трансформація функцій митного тарифу в умовах лібералізації митно-тарифного регулювання (2017)
Федоронько Н. І. - Вплив конкурентних відносин на розвиток транснаціональних корпорацій країн ЄС, Лотоцька А. А. (2017)
Швець Ю. О. - Механізм розвитку харчової промисловості україни на засадах використання європейського досвіду, Баран О. М. (2017)
Логоша Р. В. - Оцінка економічних параметрів універсального ринку (2017)
Потапенко Д. О. - Корупція та державно-приватне партнерство (2017)
Фицик Л. А. - Дослідження соціально-економічних проблем у працях М.В. Довнар-Запольського (2017)
Шедяков В. Е. - Парадигмальный переход в теории и на практике: стратегический дизайн форсированных трансформаций (2017)
Шульга О. А. - Економічна політика урядів україни щодо розв’язання суперечностей в системі аграрних відносин (2017)
Боднар О. В. - Рента в системі вартісних концепцій (2017)
Галинська Ю. В. - Необхідність створення колабораційних стратегічних альянсів в природодобувної галузі України при впровадженні соціально-орієнтованої політики регіонів (2017)
Грищенко В.Ф. - Економічна оцінка рівня безпеки фірми в управлінні підприємницькою діяльністю, Грищенко І.В., Самофалова О.А. (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Підхід до оцінки впливу факторів на конкурентоспроможність потенціалу будівельної галузі (2017)
Конрад Ю. В. - Макроекономічні ефекти від інтеграції у міжнародні виробничі мережі для економіки України, Мельник Т. М. (2017)
Коцко Т. А. - Чинники структурної трансформації економіки України: аналіз крізь призму економічної безпеки (2017)
Криницька О. О. - Використання принципу права приватної власності при формуванні ринку земель в Україні, Голубков Є. В. (2017)
М’ячин В. Г. - Обгрунтування застосування методу асоціативних правил для аналізу структури інноваційного потенціалу промислових підприємств (2017)
Печенюк А. В. - Формування регіональної ренти сільського зеленого туризму, Печенюк А. П. (2017)
Пріхно І. М. - Механізми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні (2017)
Пугач А. М. - Особливості державного регулювання інноваційних процесів у механізації сільського господарства (2017)
Рейкін В. С. - Оцінка рівня тінізації як індикатора макроекономічної безпеки України (2017)
Соколова А. О. - Агроекологічні засади сталого розвитку сільських територій: оцінка та регіональні особливості, Поліщук М. О., Голій Н. П. (2017)
Сорочка С. І. - Системний підхід до стимулювання інвестиційної діяльності (2017)
Яремчук І. О. - Шляхи вдосконалення екологічної складової податкового законодавства (2017)
Алданькова Г. В. - Тенденції діяльності торговельних мереж на ринку побутової техніки та електроніки України (2017)
Бєлова Т. Г. - Дослідження смакових вподобань споживачів молочних продуктів, Войтович Н. Ю. (2017)
Величко В. В. - Сценарний інструментарій стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Гайденко С. М. (2017)
Вишневська О. А. - Причини винекнення і особливості управління підприємницьким ризиком в агробізнесі, Войцешина Н. І. (2017)
Гайденко С. М. - Теоретичні аспекти розвитку підприємств житлово-комунального господарства (2017)
Гакова М. В. - Моніторинг факторів впливу зовнішнього середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Демчук Н. І. - Менеджмент кредитного портфеля банку, Коваль А. М. (2017)
Демчук Н. І. - Управління формуванням банківських продуктів, Александрова А. О. (2017)
Єпіфанова І. М. - Роль і місце аналізу фінансової звітності в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктами господарювання (2017)
Єременко Д. В. - Сучасні аспекти конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Яцук І. П. - Національні та регіональні індикатори "зеленого зростання" сільського господарства, Моклячук Л. І., Ліщук А. М. (2017)
Устименко О. В. - Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва, Глущенко Л. А., Куценко Н. І., Колосович М. П. (2017)
Михальчук Н. В. - Тяжелые металлы и микроэлементы в фоновых почвах и агроландшафтах юго-запада Беларуси (2017)
Бондар О. І. - Фітотоксикологічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва, Риженко Н. О. (2017)
Кураєва І. В. - Еколого-геохімічна характеристика мікроелементів техногенно забруднених агроселітебних ландшафтів України, Войтюк Ю. Ю., Самчук А. І., Локтіонова О. П., Мусіч О. Г. (2017)
Романчук Л. Д. - Екологічна оцінка якості води в р. Устя за інтенсивного антропогенного навантаження, Федонюк Т. П., Петрук А. А., Аристархова Е. О. (2017)
Аристархова Е. О. - Оптимізація Allium-тесту для експресоцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання (2017)
Krasnov V. - Estimation of forest soils properties on water-glacial deposits in different types offorest conditions, Zborovska O., Sukhovetska S., Landin V., Zakharchuk V. (2017)
Дегодюк С. Е. - Вплив добрив на накопичення мікроелементів і важких металів у сірому лісовому ґрунті, Літвінова О. А., Дмитренко О. В., Молдаван Л. П. (2017)
Грищенко О. М. - Динаміка родючості ґрунтів Сквирського району Київської області, Венглінський М. О. (2017)
Ретьман С. В. - Протруйники для захисту посівів вівса від хвороб у Правобережному Лісостепі України, Панченко Ю. С. (2017)
Герасимчук Л. О. - Екологічна оцінка якості овочевої продукції агроселітебних територій приміської зони м. Житомира, Валерко Р. А. (2017)
Гришко В. М. - Стійкість гібридів кукурудзи до стресового впливу хрому і нікелю на початку ювенільного етапу розвитку рослин, Лисенко О. І. (2017)
Влащук А. М. - Вплив строків сівби на продуктивність та якість зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення, Колпакова О. С., Конащук О. П. (2017)
Василенко М. Г. - Перспективи застосування органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин, Стадник А. П., Душко П. М. (2017)
Цигічко Г. О. - Формування мікробних угруповань азотного циклу в чорноземі опідзоленому за органічної системи землеробства та їх вплив на показники якості зерна пшениці озимої, Маклюк О. І. (2017)
Симочко В. В. - Ефективність застосування клейких пасток у системі фітосанітарного моніторингу шкідливих організмів роду Liriomyza (2017)
Волошин М. І. - Обґрунтування вибору модельних птахопідприємств для екологічних досліджень, Тертична О. В., Свалявчук Л. І. (2017)
Курбатова І. М. - Залишки антибактеріальних препаратів,антигельмінтиків та гормонів у відходах життєдіяльності свиней, Байєр О. В., Захаренко М. О. (2017)
Кукурудзяк К. В. - Біоіндикація екологічного стану ґрунту за впливу господарств з виробництва свинини, Бригас О. П. (2017)
Шавріна В. І. - Синантропізація флори фітоценозів сполучних територій Лядівського регіонального екокоридору, Ткач Є. Д. (2017)
Крутило Д. В. - Формування симбіотичної системи соїза впливу штамів Bradyrhizobium japonicum продуцентів речовин фітогормональної дії, Леонова Н. О., Іутинська Г. О. (2017)
Symochko V. - Assessment of sorption and toxicity of fluoroquinolone antibiotic in agroеcosystems (2017)
Руденко О. М. - Вплив лісорослинних умов зростання насередовищетвірні функції соснових насаджень Міжрічинського регіонального ландшафтного парку (2017)
Орловський А. В. - Діагностика ізолятів ВТМ (Тobamovirus) на рослинах клена гостролистого в умовах лісових біоценозів (2017)
Завідна Л. Д. - Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства (2017)
Захарчин Р. М. - Модель управління підприємством – як мотиваційний чинник підготовлення ефективного менеджера сфери послуг в сучасній інноваційній освіті (2017)
Згурська О. М. - Актуальні проблеми формування ефективної системи управління підприємством в сучасних умовах (2017)
Іващенко А. В. - Сучасні світові тенденції розвитку туризму, Постова В. В. (2017)
Кальченко С. В. - Перспективи розвитку експортного потенціалу вітчизняного овочівництва (2017)
Кобернюк С. О. - Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції свинарства на рівні підприємств (2017)
Ковбаса Т. А. - Застосування системи маркетингового менеджменту на підприємствах лісового господарства (2017)
Койло В. В. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки поняття фінансової безпеки в умовах зростання загроз країни (2017)
Корнілова І. М. - Методичний інструментарій обґрунтування вибору стратегії інтелектуальної власності підприємства, Соболєв О. О. (2017)
Левчук Т. М. - Проблеми забезпечення ефективності діяльності підприємства та їх вирішення в сучасних концепціях господарювання, Кривов’язюк І. В. (2017)
Лазоренко Л. В. - SWOT–аналіз діяльності підприємств мобільного зв’язку (2017)
Лизунова О.М. - Управління ефективністю діяльності підприємства, Придатько Е. М. (2017)
Ляліна Н. С. - Теоретитичні основи економічної діагностики діяльності підприємства (2017)
Мартинов А. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами на інноваційну діяльність підприємства, Розмислов О. М. (2017)
Мацко Н. Г. - Управління розвитком виробничого потенціалу промислового підприємства (2017)
Мовилэ И. В. - Обоснование методологии исследования стратегического менеджмента и формирования человеческого капитала на основе системно-интеграционного подхода (2017)
Мозгова Г. В. - Використання мобільного додатку "Інстаграм" як інструменту інтернет-маркетингу соціальних зв'язків для просування бренду вищих навчальних закладів та їх підрозділів, Колосовська О. Д., Оніщенко В. С. (2017)
Нечепуренко Д. C. - Особливості впровадження світового досвіду використання хмарних технологій ERP-систем підприємствами машинобудівної галузі (2017)
Жам О. Ю. - Оподаткування страхової діяльності податком на прибуток підприємств, Панькова В. А. (2017)
Паризький І. В. - Фінансово-економічні складові державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки (2017)
Радіонова Я. В. - Дослідження сучасного стану інноваційної активності підприємств в Україні (2017)
Різник Д. В. - Аналіз управління мотивацією праці на прикладі підприємств санаторно-курортного комплексу України (2017)
Сірик М. В. - Аналіз практики управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств (2017)
Бохонко О. В. - Трансформація сутності поняття "економічна діагностика" в сучасній науковій думці, Стрільчук Р. М. (2017)
Табахарнюк М. О. - Класифікація угод зі злиття та поглинання компаній у сучасній економіці (2017)
Тимошенко К. В. - Аналіз процесу інвестування у людський капітал промислового підприємства (2017)
Цимбалюк К. А. - Теоретичні засади управління підприємством з позиції соціально-етичного маркетингу (2017)
Червона О. Ю. - Формування системи управління персоналом для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Жеребецька О. В. (2017)
Чукурна О. П. - Роль АВС-XYZ-аналізу в системі управління послугами веб-студій, Пилипенко Д. С., Парфьонов М. Ю. (2017)
Шемаєва Л. Г. - Аналіз кадрового забезпечення підприємств оборонної промисловості України, Виннік І. (2017)
Козирєва О. В. - Дослідження підходів до визначення центр-периферійних відносин між регіонами країни, Козирєва А. К. (2017)
Кучер С. Ф. - Стратегії аналізу регіональних економічних систем Приморського регіону, Шарик А. С. (2017)
Лещук Г. В. - Інвестиційна привабливість к домінанта розвитку інфраструктури регіону (2017)
Павлов К. В. - Нормативно-правові основи конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості (2017)
Пожидаев А. Е. - Человеческий и социальный капитал как стратегический компонент устойчивого развития городов и регионов (2017)
Пушкар Т. А. - Регіональні аспекти розвитку автотранспортних комплексів, Козін О. Є. (2017)
Polova Zh. M. - The substantiation of the optimal pH range of the preventive spray for veterinary, Almakaieva L. H. (2018)
Сліпченко Г. Д. - Кон’юнктурний аналіз асортименту ноотропних лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, Півень О. П. (2018)
Федяк І. О. - Клініко-економічна оцінка фармакотерапії хворих на туберкульоз у відділеннях інтенсивної терапії протитуберкульозних диспансерів, Купновицька І. Г., Гриник Н. Р. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз обсягу споживання пероральних цукрознижувальних лікарських засобів протягом 2014-2017 років на фармацевтичному ринку України, Яковлєва А. К., Бердник О. Г. (2018)
Ольховська А. Б. - Дослідження основних чинників недобросовісної реклами лікарських засобів в Україні та розробка пропозицій щодо їх запобігання (2018)
Толочко В. М. - Дослідження окремих компетенцій сучасного керівника у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я, Артюх Т. О., Курган А. В. (2018)
Пестун І. В. - Дослідження сучасних тенденцій на вітчизняному ринку праці спеціалістів фармації, Бабічева Г. С. (2018)
Герасимова О. О. - Результати VEN/частотного аналізу фармакотерапії пацієнтів із хронічним гастродуоденітом у закладі охорони здоров’я м. Харкова, Овсієнко Є. В. (2018)
Саханда І. В. - Вивчення якісних характеристик для вибору кардіологічних препаратів рослинного походження, Косяченко К. Л., Козіко Н. О. (2018)
Содержание (2015)
Болгова Е. С. - Идентификация Escherichia coli в жизнеспособном некультурабельном состояниипод воздействием хлора, Сапрыкина М. Н., Гончарук В. В. (2015)
Криворучко А. П. - Влияние некоторых органических и неорганических добавок на баромембраннуюочистку вод, содержащих кобальт, Юрлова Л. Ю. (2015)
Адевуи А. - Биоадсорбент Hura crepitans для удаления фенола из раствора, Геннаро А., Дуранте К. (2015)
Швадчина Ю. О. - Изучение свойстви каталитической активности диоксида титана, допированного серой, Черепивская М. К., Вакуленко В. Ф., Сова А. Н., Столярова И. В., Приходько Р. В. (2015)
Запорожец О. А. - Косвенное спектрофотометрическое определение сульфидов c N,N-диэтиланилином, Погребняк О. С., Паустовская А. С. (2015)
Ракс В. А. - Хроматографическое определение пестицида 2,4-Д в водных объектах, Турчин В. А., Зайцев В. Н. (2015)
Wei Wu - Spectrophotometric determinationof trace nitrite with a novel self-coupling diazotizing reagent: J-acid, Wenhuan Wenjian Shi, Yuanxing Huang, Haixin Gu, Jingzhi Wang, Wenxuan Feng (2015)
Подгорский В. С. - Изменение состава парафинонафтеновой фракции углеводородовпри биологической очистке воды от нефти, Ногина Т. М., Думанская Т. У., Остапчук А. Н. (2015)
Марченко А. М. - Выщелачивание тяжелых металлов из осадков сточных вод бактериями, окисляющими элементную серу, Пшинко Г. Н., Демченко В. Я., Гончарук В. В. (2015)
Михеев А. Н. - Адаптация гидрофитной системы для очистки сточных вод предприятий гражданской авиации, Маджд С. М., Семенова Е. И., Дмитруха Т. И. (2015)
Авторский указатель Т. 37, 2015 г. (2015)
Содержание Т. 37, 2015 г. (2015)
Title (2018)
Contents (2018)
Gunchenko O. - Research of the use of "ecological niche" model for definition of production risk indicator, Voloshkina O. (2018)
Stefanyshyn D. - Оn peculiarities of hydropower development in the world and in Ukraine (2018)
Turick V. - A new method of control of coherent structures in vortex apparatuses, Kochin V., Kochina M. (2018)
Kotsіuba I. - Computational dynamics of municipal wastes generation in Zhytomyr city, Lyko S., Lukianova V., Anpilova Y. (2018)
Sipakov R. - Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv, Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitskaya Y. (2018)
Kovrov O. - Evaluation of the influence of climatic and geomorphological factors on landslides development, Kolesnik V., Buchavyi Yu. (2018)
Lebid O. - Identification of defects of the piles with reflected waves, Kaliukh I., Berchun Y., Chernyshev D. (2018)
Simonov I. - Fundamental ecology in the context change of scientific paradigm, Trofimovich V. (2018)
Tkachenko T. - Mathematical model of extensive green roof with a steep type of biocenosis (2018)
Джужа О. М. - Проблеми забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні, Топчій В. В. (2018)
Калиновський Б. В. - Відповідальність органів і посадових осіб місцевої публічної влади в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання (2018)
Hrebeniuk M. - Counteraction to Agrarian Raidership as an Important Component of Ensuring Food Security of the State (2018)
Жаровська Г. П. - Основні моделі транснаціональних злочинних організацій (2018)
Tarasenko O. - Concept of Illegal Content on the Internet (2018)
Yemets O. - Sexual Exploitation of People in Ancient Times (2018)
Сорокіна Л. В. - Причини й умови злочинності в соціально-бюджетній сфер (2018)
Beznohykh V. - Peculiarities of Criminal Liability for Drug Money Laundering in Ukraine (2018)
Василинчук В. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, Никифорчук Д. Й. (2018)
Князєв С. М. - Історично-правові передумови законодавчого врегулювання організації негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності в Україні (2018)
Грібов М. Л. - Правове регулювання документування вчинення злочину в кримінальному процесі й оперативно-розшуковій діяльності (2018)
Демиденко В. О. - Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України у сфері кібербезпеки (2018)
Ольхова Т. О. - Особливості державного регулювання іноземного інвестування в Україні (2018)
Кулик Т. О. - Забезпечення права на повагу до приватного та сімейного життя: регіональний і національний рівні (2018)
Теленик С. С. - Критична інфраструктура як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2018)
Старенький О. С. - Обшук як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі новели чинного Кримінального процесуального кодексу України (2018)
Сьох К. Я. - Удосконалення правового регулювання прав громадян України на публічну службу в умовах децентралізації влади та євроінтеграції (2018)
Kashchyshyn M. - Forms of Implementation of the Powers of Local Self-Government Bodies and Ways of their Reform in Ukraine (2018)
Дмитрієв С. М. - Поняття й елементи цивільного процесуального статусу заявника в справах окремого провадження (2018)
Слободянюк П. Л. - Принцип справедливості в контексті судового захисту прав людини (2018)
Скулиш Є. Д. - Поняття, суб’єкти й об’єкти проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Кузьмін С. А. (2018)
Цуцкірідзе М. С. - Здійснення оперативно-розшукової діяльності з використанням правових засобів пізнавальної діяльності слідчого (2018)
Пастух І. Д. - Службове сумісництво поліцейських (2018)
Костенко І. В. - Проблеми правового захисту персональних даних у діяльності Національної поліції (2018)
Шаповалов О. О. - Сфери та місця пошукової діяльності оперативних підрозділів (2018)
Сітайло О. М. - Організація проведення міжнародного розшуку обвинуваченого в учиненні господарських злочинів, який ухиляється від суду (2018)
Тимофєєва Н. В. - Участь спеціаліста в організації та проведенні допиту під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2018)
Климчук М. П. - Особливості залучення спеціаліста до проведення огляду під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску, Бєгалов Є. П. (2018)
Nechval A. - Search Tactics: Specific Issues of Technical Means Application (2018)
Перепелиця Н. В. - Принципи права як стандарти професійної юридичної діяльності (2018)
Шаптала Н. К. - Онтологічні й аксіологічні особливості доказування в конституційному судовому процесі зарубіжних країн (2018)
Йосипів А. О. - Зарубіжний досвід запобігання злочинам, що вчиняють неповнолітні з маргінального середовища (2018)
Кінаш Н. Б. - Міжнародно-правові акти про принципи громадянства та їх дія на тимчасово окупованій території України (2018)
Назарко Ю. В. - Гарантії реалізації права на охорону здоров’я в Україні та країнах Європейського Союзу (2018)
Коновалова В. О. - Концептуальні засади становлення та розвитку криміналістики в Україні Рец. на кн.: Юсупов В. В. Криміналістика в Україні у ХХ–ХХІ століттях : монографія / В. В. Юсупов. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 556 с. (2018)
Фріс П. Л. - Актуальне дослідження проблем кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них Рец. на кн.: Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них : монографія / А. А. Вознюк. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 928 с. (2018)
Кривий С. Л. - Формалізований метод проектування застосувань в технології GPGPU, Погорілий С. Д., Слинько М. С. (2018)
Шевченко P. C. - Числення контекстних термів для систем переписування (2018)
Нікітченко М. С. - Логіки загальних недетермінованих предикатів: cемантичні аспекти, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Автотюнінг паралельних програм із використанням статистичного моделювання та машинного навчання, Іваненко П. А., Новак О. C., Яценко О. А. (2018)
Герасимова Т. О. - Паралельні алгоритми розв’язування систем нелінійних рівнянь та задач Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь на багатоядерних комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi, Нестеренко А. Н. (2018)
Косовец Н. А. - Системные аспекты проектирования гарантоспособных облачных вычислений, Щетинин И. Е., Товстенко Л. Н. (2018)
Овдій О. М. - Розширення системи синтезу програм з метою аналізу великих наборів даних (2018)
Ігнатенко О. П. - Теоретико-ігровий аналіз планувальників у багатопроцесорних системах. Імітаційна модель, Одобеску В. Я. (2018)
Попов О. В. - Багаторівнева модель паралельних обчислень для задач лінійної алгебри, Рудич О. В., Чистяков О. В. (2018)
Панченко Т. В. - Еквівалентність двох систем паралельного виконання, Fabunmi Sunmade (2018)
Єршов C. В. - Архітектура програмної системи ієрархічного нечіткого логічного виведення, Пономаренко Р. М. (2018)
Peschanenko V. - Use of metods of algebraic programming for the formal verification of legal acts, Poltorackiy M. (2018)
Kolchin A. - Interactive method for cumulative analysis of software formal models behavior (2018)
Chebanyuk O. V. - Formal foundations for software model to model transformation operation (2018)
Кривий С. Л. - Онтологоподібні системи аналізу природномовних текстів, Дарчук Н. П., Провотар О. І. (2018)
Пашко С. В. - Оптимальне розміщення багатосенсорної системи (2018)
Погорілий С. Д. - Автоматизована екстракція структурованої інформації з множини веб сторінок, Крамов А. А. (2018)
Глушко І. М. - Про зв'язок між табличною алгеброю нескінченних таблиць та мультимножинною табличною алгеброю (2018)
Провотар О. І. - Достовірність нечіткості: теорія та застосування, Провотар О. О. (2018)
Бармак О. В. - Характеристика для вибору моделей у ансамблі класифікаторів, Крак Ю. В., Манзюк Е. А. (2018)
Балабанов О. С. - Класи каузальних структур, що ідентифікуються тестами простого формату (2018)
Krammer P. - Predicting the probability of exceeding critical system thresholds, Kvassay M., Hluchý L. (2018)
Рогушина Ю. В. - Теоретичні засади застосування онтологій для семантизації ресурсів Web (2018)
Захарова О. В. - Специфікація процесу семантичної анотації веб-сервісів (2018)
Чистякова И. С. - Отображение реляционной алгебры в дескриптивную логику (2018)
Прийма С. М. - Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб'єктами ринку праці, Рогушина Ю. В., Строкань О. В. (2018)
Моренцов Є. І. - Система моделей предметної області "Метатехнологія програмування" (2018)
Крак Ю. В. - Практична реалізація інформаційної технології автоматизованого визначення множини семантичних термінів в контенті навчальних матеріалів, Бармак О. В., Мазурець О. В. (2018)
Palagin O. V. - Research and development workstation environment: the new class of Current Research Information Systems, Velychko V. Yu., Malakhov K. S., Shchurov O. S. (2018)
Шинкаренко В. І. - Інструментальні засоби дослідження часової та функціональної ефективності біонічних алгоритмів розв’язку екстремальних задач, Ільченко П. В., Забула Г. В. (2018)
Григорян Р. Д. - Специализированный компьютерный симулятор "SimEnPhysiol", Аксьонова Т. В., Дегода А. Г. (2018)
Жеребко В. А. - Імітаційне моделювання та генетична оптимізація систем керування засобами програмування LabVIEW, Писаренко О. А., Драбинко В. П. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Програмні засоби моделювання системи управління векторною тягою реактивного двигуна, Шимкович В. М., Федоренко В. О. (2018)
Бабкіна О. П. - Особливості патоморфологічних змін товстої кишки при механічній травмі, Коробко І. С., Зозуляк В. О. (2018)
Бабкіна О. П. - Вплив хронічної алкогольної інтоксикації на біохімічні показники крові при механічній травмі, Шевченко Л. А., Матюхін Д. О. (2018)
Велика А. Я. - Показники про-/антиоксидантної системи у нирках щурів за умов cольового навантаження на тлі токсичного ураження сулемою (2018)
Волос Л. І. - Деменція судинного генезу: квантитавний аналіз цито-ангіоархітектоніки кори головного мозку, Шлопов В. Г. (2018)
Горчакова Н. О. - Кардіопротекторний вплив метаболітотропних засобів при фізичному навантаженні інтактних щурів та на фоні коронароспазму, Нагорна О. О., Бєленічев І. Ф., Чекман І. С. (2018)
Іліка В. В. - Хемілюмінесцентне дослідження нітропероксидів у структурах плаценти при хоріонамніоніті та базальному децидуїті з залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С. (2018)
Рыкова Ю. А. - Органометрическая характеристика щитовидной железы половозрелых крыс при воздействии на их организм хронической гипертермии средней степени в сочетании с применением инозина, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А. (2018)
Скрябіна О. М. - Особливості формування кісток скелету щурів під впливом гормонів підшлункової залози, Нужна О. К., Яковенко Н. О. (2018)
Ференчук Є. О. - Дослідження інтенсивності ПОЛ, вмісту вітаміну С, сукцинатдегідрогеназної активності у мітохондріях надниркових залоз за умов експериментальної нефропатії та застосування відновленого глутатіону, Бевзо В. В. (2018)
Цигикало О. В. - Особливості кровопостачання кісток гомілки в ділянці гомілковостопного суглоба, Коваль О. А., Васюк В. Л., Олійник І. Ю. (2018)
Черпак М. О. - Експериментальне вивчення репаративного остеогенезу у кісткових дефектах, заповнених кальцій-фосфатними матеріалами та полімерним композитним біоматеріалом (2018)
Шерстюк С. А. - Патоморфологические изменения во внутренних органах крыс при хроническом воздействии химических стрессорных факторов, Наконечная С. А., Наконечный Е. В., Кощий Е. Е., Иваненко М. О. (2018)
Бойко В. В. - Рациональный подход в лечении больных с хронической венозной недостаточностью С5–С6 (СЕАР), Арсений И. И. (2018)
Василенко А. В. - Особливості догляду за шкірою хворих на розацеа у різні періоди перебігу захворювання (2018)
Ващук М. А. - Емоційний фактор та його значення в формуванні адаптаційних можливостей організму до інтелектуальних навантажень, Щасна І. О., Глоба Н. С., Глоба О. А. (2018)
Гомозова Е. А. - Применение Лавомакса в лечении хронической рецидивирующей урогенитальной герпесвирусной инфекции, Грона Н. В., Гюльмамедова М. Ф., Жданюк Ю. И., Козинская И. А., Супрун А. А., Такташов Г. С. (2018)
Доценко С. Я. - Особливості розвитку і перебігу пилотоксичних бронхітів у працівників з виробництва алюмінію, Афанасьєв А. В., Данюк І. О., Тягла В. М., Токаренко І. І., Кравченко В. І., Бородавко Л. І., Козлова І. С., Євтушенко В. А. (2018)
Іванов В. П. - Особливості перебігу систолічної хронічної серцевої недостатності у паієнтів із супутнім залізодефіцитом, Колесник М. О., Колесник О. М. (2018)
Крутько Є. М. - Застосування нітрогліцерину та добутаміну в інтенсивній терапії у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени, Пилипенко С. О. (2018)
Лакиза Т. В. - Анализ случая ведения пациента с эозинофильным гранулематозом с полиангиитом, Симонова Т. А., Гетман М. Г., Песоцкая Л. А., Цибульская И. В. (2018)
Лизогуб М. В. - Динаміка біохімічних маркерів операційного стресу в крові пацієнтів під час оперативних втручань на поперековому відділі хребта в залежності від виду анестезії, Леонтьєва Ф. С., Лизогуб К. І. (2018)
Майкова Т. В. - Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на цукровий діабет в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Волошин О. І., Шкляр С. П., Власенко Є. О. (2018)
Марченко І. В. - Аналіз зв'язку rs997509- поліморфізму гена ENPP1 з деякими факторами ризику цукрового діабету 2-го типу (2018)
Некрасова Н. О. - Структурно-морфологічні зміни шийного відділу хребта у хворих молодого віку зі спондилогенними порушеннями кровообігу у вертебро-базилярному басейні, Костюковська Г. Є. (2018)
Орлова І. В. - Вплив активності захворювання на якість життя хворих на подагру (2018)
Павловська М. О. - Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету іі типу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хель та Мулімен (2018)
Павлюкович Н. Д. - Якість життя хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий діабет 2-го типу та анемію (2018)
Піонтковський В. К. - Рівень екскреції метаболітів сполучної тканини у пацієнтів різного віку із остеохондрозом поперекового відділу хребта, Морозенко Д. В., Туляков В. О. (2018)
Попович Ю. О. - Тонус та реактивність вегетативної нервової системи у дорослих хворих на атопічний дерматит (2018)
Постоленко В. Ю. - Гормонально-імунологічні особливості ендометріозу матки у жінок з патологією щитоподібної залози та безпліддям (2018)
Серіков К. В. - Динаміка показників енергоструктурного статусу у хворих із ішемічним інсультом під час надання інтенсивної терапії (2018)
Сірчак Є. С. - Особливості ендоскопічних змін при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Стан М. П., Пічкар Й. І., Вайс В. В. (2018)
Скіданов А. Г. - Біохімічні та імунологічні маркери сироватки крові пацієнтів із спондилолістезом та нестабільністю хребтових сегментів поперекового відділу хребта, Радченко В. О., Морозенко Д. В. (2018)
Юхименко О. О. - Ефективність антибактеріальної терапії у лікуванні дітей з інфекційно-асоційованим рецидивуючим обструктивним бронхітом (2018)
Якименко В. В. - Допплерографические характеристики кровотока по сосудам почечного трансплантата у пациентов с поздней дисфункцией трансплантированной почки (2018)
Зайцев В. В. - Прогнозні ризики для здоров’я міського населення від споживання питної водопровідної води, що містить підвищені рівні хлороформу, Рублевська Н. І. (2018)
Рублевська Н. І. - Гігієнічна оцінка надходження ксенобіотиків до організму дітей з атмосферним повітрям промислових міст, Степанов С. В., Мороз Т. І., Михайлова Л. А., Красота Т. В. (2018)
Шаповалова Г. А. - Обгрунтування способу санаторно-курортної реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями, Польщакова Т. В. (2018)
Бойчук-Товста О. Г. - Дослідження активності маркерів кісткового метаболізму у вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит, на тлі залізодефіцитної анемії (2018)
Іськів М. О. - Ефективність застосування препаратів з пластикостимулюючою дією на біохімічні показники ротової рідини у пацієнтів з рецесією ясен, Авдєєв О. В. (2018)
Мандич О. В. - Ефективність застосування лікувального комплексу у пацієнтів молодого віку зі скупченістю зубів на стан тканин пародонта у віддалені терміни спостереження (2018)
Долинна О. В. - Фізичні тренування в структурі програм вторинної профілактики та кардіореабілітації пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Колісник П. Ф., Колісник С. П. (2018)
Златкіна В. В. - Патогенетичне обгрунтування несприятливих ефектів нестероїдних протизапальних засобів та особливості застосування у пацієнтів різних вікових груп, Ринденко Т. С. (2018)
Коновал Н. С. - Мінливість критеріальності дослідження давності смерті у ранньому періоді (2018)
Остафійчук Д. І. - Нефелометрія біологічних тканин, Бірюкова Т. В., Бойцанюк С. І. (2018)
Павлюкович О. В. - Судово-медичні аспекти ускладнень та уражень органів мішеней при геморагічному шоку (2018)
Потий Д. А. - Структурная и функциональная нейровизуализация в исследовании нейропластчности мозга у постинсультных больных (обзор литературы), Татарко С. В., Снегирь А. Г., Прокопенко А. А., Николаенко С. С. (2018)
Хламанова Л. І. - Огляд структури та функцій жирової тканини в нормі та при патології, Северилова М. Д., Ткаченко Ю. В. (2018)
Белецкая Э. Н. - Роль некоторых макро- и микроэлементов в снижении риска формирования экообуслов¬ленных заболеваний опорно-двигательной системы, Безуб О. В. (2018)
Дегтяренко Т. В. - Онтологія визначення основних властивостей нервової системи людини в концепті розробки проблеми індивідуальності (2018)
Циганенко І. В. - Особливості діагностики та лікування коронарного синдрому Х, Овчаренко Л. К. (2018)
Горіла М. В. - Порівняльна характеристика ефективності лікування хронічного холециститу, механічної жовтяниці і хронічного панкреатиту з використанням біохімічних тестів, Павленко А. А. (2018)
Дичко О. А. - Імунологічна реактивність організму дітей зі сколіозом у віці 11–14 років (2018)
Козий М. С. - Особенности патологической морфологии печени сазана Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 в трансформированных условиях обитания, Грищенко Г. В., Силенко А. А. (2018)
Мамотенко А. В. - Дослідження поведінкових реакцій самиць щурів, які утримувалися в умовах природного та зміненого режиму освітлення, Комісова Т. Є. (2018)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотиків на вміст нітрит-іонів та активність синтази оксиду азоту у сироватці крові й у слизових оболонках шлунку та товстої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності шлункового соку, Коваль А. А. (2018)
Родинський О. Г. - Анксіолітичний ефект тиреоїдних гормонів, Демченко О. М., Кондратьєва О. Ю., Родинська Г. О., Кіріченко С. В. (2018)
Випасняк І. П. - Особливості фізичного розвитку студентів у процесі фізичного виховання, Вінтоняк О. В., Шанковський А. З. (2018)
Dubachinsky O. V. - Change in Physical Activity Indices in Terms of Using Different Models of Training Sessions in Power Fitness, Safronov R. O., Deriy A. O., Ladeyshchikov O. Yu., Myachin V. V., Besarab V. S., Zhigalko S. O. (2018)
Коробейніков Г. В. - Рівень прояву психоемоційної стійкості та складових психофізіологічного стану у спортивних танцях, Мишко В. В. (2018)
Павленко О. Ю. - Функціонування спортивних клубів закладів вищої освіти у провідних країнах світу з баскетболу (2018)
Квак М. В. - Реалізація ідеї екологічної конституції землі у державних програмах (2017)
Островський І. В. - Шляхи удосконалення економічних методів екологічної модернізації на регіональному рівні (2017)
Фоміна О. О. - Сутність еколого-економічних відносин та передумови їх розвитку, Москаленко К. С. (2017)
Дерманська Л. В. - Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати в Україні (2017)
Коренюк П. І. - Соціальне інновування: мета і механізм її досягнення в сучасній національній економіці, Більська О. В. (2017)
Павленко К. О. - Сучасні технології підбору персоналу, Шульгіна Т. С. (2017)
Пацула О. І. - Мінімальна заробітна плата в Україні: аналіз динаміки та досвід європейських країн, Горак І. І., Станько Н. І. (2017)
Малиш К. О. - Гнучкі форми зайнятості як метод боротьби з безробіттям, Пригара І. О., Новикова І. В. (2017)
Руденко О. М. - Трансформація соціально-трудових відносин, що виникають у зв'язку з винагородою за працю (2017)
Хромова Д. Д. - Проблеми демографічного стану України, Антоненко К. В. (2017)
Барилюк М.-М.Р. - Аналіз категоріального апарату дослідження фінансової безпеки комерційного банку (2017)
Берест М. М. - Фінансовий аналіз як економічна категорія та інструмент обґрунтування управлінських рішень (2017)
Бобух С. О. - Управління акумуляцією і витрачанням бюджетних коштів та його вплив на ефективність державного бюджетування (2017)
Гасій О. В. - Деякі проблеми розвитку проектного фінансування в Україні (2017)
Гудзь Г. О. - Взаємовідносини страхових компаній і сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Ерастов В. І. - Страхові агрегатори як учасники страхового ринку (2017)
Максімова М. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття державне регулювання банківської діяльності (2017)
Малікова І. П. - Оцінка концентрації страхового ринку україни, її зв'язок з процесами монополізації та конкуренції (2017)
Малініна А. І. - Стрес-тестування процентного ризику та особливості його застосування в банках України (2017)
Марич М. Г. - Банківські ризики та система управління ними, Марич А. В. (2017)
Мельник С. С. - Класифікація фінансового шахрайства в комерційному банку (2017)
Мехдиев Э. Э. оглы - Финансирование и кредитование наукоёмких отраслей промышленности Азербайджанской Республики, Гараханов О. Н. оглы, Шукуров Т. Ш. оглы (2017)
Обравит В. І. - Економічна природа, функціональна сутність фондового ринку та його місце в структурі фінансового ринку (2017)
Онищенко С. В. - Визначення стратегічних пріоритетів управління державними фінансами з використанням методу аналізу ієрархій (2017)
Простебі Л. І. - Прагматизм та соціально-економічне значення видатків місцевих бюджетів (2017)
Добровольська О. В. - Теоретико-методичні засади управління прибутковістю комерційного банку, Сабадин М. О. (2017)
Ситник Н. С. - Аналіз ефективності процедур митного контролю, Бурзак О. П. (2017)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на вітчизняних підприємствах та шляхи його вдосконалення, Шачаніна Ю. К. (2017)
Гатаулліна Е. І. - Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора україни за останні роки (2017)
Гончарова В. Г. - Особливості аудиту оцінки основних засобів, Грінченко А. Ю. (2017)
Коба О. В. - Відображення операцій з руху основних засобів бюджетних установ у відповідності з планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, Федоренко С. Ю., Чубчик О. О. (2017)
Ковальчук С. Я. - Особливості обліку експортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Колісник А. В., Турчик М. М. (2017)
Костюнік О. В. - Деякі методичні питання обліку та аналізу витрат, доходів і рентабельності у світлі опрацювання фінансової стратегії авіаційного підприємства, Слободянюк Л. В. (2017)
Легенчук С. Ф. - Облікове відображення операцій з електронними грошима: методичний аспект, Семенець А. П. (2017)
Мулінська Г. В. - Напрями вдосконалення обліку витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами (2017)
Великий Ю. В. - Аналіз динаміки, структури та використання оборотних активів підприємств машинобудування, Нетудихата К. Л. (2017)
Пилипів Н. І. - Передумови побудови управлінського обліку на будівельних підприємствах, Мотиль В. М. (2017)
Ripa T. V. - Topical issues of efficiency management of competitiveness of trade enterprises (2017)
Білоцерківський О. Б. - Економічна оцінка та вибір високотехнологічного проекту, Ширяєва Н. В. (2017)
Жваненко С. А. - Модель оптимальної інвестиційної програми для забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу (2017)
Саєнсус М. А. - Прийняття управлінських рішень: використання інформаційних технологій, Карнаухова Г. С. (2017)
Содержание (2015)
Коболев В. П. - Слово о Геологе, Учителе и Коллеге (2015)
Холодов В. Н. - Возраст и творчество ученого (к юбилею академика Национальной академии наук Украины Е. Ф. Шнюкова) (2015)
Валяев Б. М. - Дегазация Земли и природа процессов нефтегазонакопления (изотопно-геохимические и геодинамические аспекты), Дрёмин И. С. (2015)
Шнюков Е. Ф. - Проблема освоения глубоководного органо-минерального сырья в Чёрном море, Зиборов А. П., Коболев В. П. (2015)
Kotlinski R. A. - Potential and recent problems of the possible polymetallic sources in the oceanic deposits, Maciag L., Zawadzki D. (2015)
Шнюков Е. Ф. - Самородные минералы в сопочной брекчии грязевых вулканов Азово-Черноморской провинции, развитых на нижнемеловых отложениях, Иванченко В. В. (2015)
Алиев Ад. А. - Сравнительный анализ грязевого вулканизма в Черноморском и Каспийском регионах, Гулиев И. С., Рахманов Р. Р. (2015)
Тверитинова Т. Ю. - Структурная позиция и особенности строения грязевого вулкана горы Карабетова, Собисевич А. Л., Собисевич Л. Е., Лиходеев Д. В. (2015)
Кох С. Н. - Современная минералообразующая система сопки Обручева (Булганакский грязевулканический очаг, Керченский полуостров), Новикова С. А., Сокол Э. В., Меленевский В. Н., Маслаков Н. А. (2015)
Старостенко В. И. - Углеводородный сквозьформационный флюидоподводяший канал на северо-западном шельфе Черного моря по данным трехмерного магнитного моделирования, Лукин А. Е., Русаков О. М., Пашкевич И. К., Лебедь Т. В. (2015)
Плетнев С. П. - Палеоокеанология Японского моря на раннем этапе развития (2015)
Димитров П. - Физико-географическая и геолого-литологическая характеристика болгарского сектора Черного моря, Димитров Д., Пейчев В., Цанева М. (2015)
80-летие академика НАН Украины В. И. Старостенко (2015)
Памяти нашего друга Николая Васильевича Багрова (2015)
Абсалямова Л. М. - Психологічний аналіз причин виникнення порушень харчової поведінки (2017)
Алиев Э. А. - Формирование моральных качеств у боксеров в процессе тренировок (2017)
Артюхіна Н. В. - Взаємозв’язок між життєвим сценарієм та спрямованістю особистості юнацького віку, Сімовоник А. І. (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Вплив психологічного консультування на аутодеструктивну поведінку фахівців екстремального профілю діяльності (2017)
Бончук Н. В. - Гендерний аспект проблеми математичної обдарованості (2017)
Борейчук І. О. - Соціальна дистанція як складник механізму ксенофобії (2017)
Борисенко Л. Г. - Україномовна адаптація опитувальника Сінгеліса та ін. (1995) для вивчення культурного синдрому "індивідуалізм – колективізм" (2017)
Волошина Н. В. - Ціннісні орієнтації сучасних керівників в умовах трансформації українського суспільства, Бондар І. В., Шакіб О. В. (2017)
Гайдук Г. А. - Теоретико-методологічний аналіз смислової регуляції особистості та її механізми (2017)
Дереча А. А. - Особливості структурного профілю креативності старшокласників (2017)
Иванова М. Д. - Скрытые мотивы в структуре мотивации трудовой деятельности сотрудников таможни (2017)
Каргіна Н. В. - Психологічне благополуччя у часовому вимірі (2017)
Кельнер С. С. - Особистісна цілісність: психологічні особливості, прояви, основні підходи (2017)
Кириченко Т. В. - Психологічний зміст саморегуляції особистості (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Інтелектуальна підтримка людини похилого віку в умовах групової тренінгової роботи (2017)
Коць Є. М. - Психологічна природа осіб із соціальною тривожністю (2017)
Кочергіна І. А. - Індивідуальні особливості саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині (2017)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017)
Мотков С. О. - Особливості адаптаційної поведінки підлітків із травмуючим досвідом (2017)
Назаревич В. В. - Методологічні прийоми роботи із фотозображенням у консультативній практиці психолога (2017)
Одінцова В. М. - Особливості мотивів вибору професії психолога (2017)
Петровська І. Р. - Психологічні особливості студентів із різними образами президента держави, Куц О. В. (2017)
Приходько В. В. - До проблеми визначення сутності суб’єкта спортивної діяльності, Шевяков О. В. (2017)
Ситник В. В. - Особливості мотиваційної сфери майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій (2017)
Сурякова М. В. - Підхід до вивчення особливостей інтерпретаційної діяльності у віковому вимірі (2017)
Фурман А. А. - Світоглядні орієнтири психологічного пізнання особистості (2017)
Харченко С. В. - Особливості здібностей соціального інтелекту в підлітковому віці (2017)
Хоржевська І. М. - Дослідження рівня прояву професійної культури правоохоронця (2017)
Швайкін С. А. - Порівняння особливостей емоційно-ціннісного прийняття себе здоровими і хворими у періоді середньої дорослості (2017)
Шевченко Н. Ф. - Особливості прояву мотивації кохання подружжя з різною тривалістю шлюбу, Смирнова Н. Г. (2017)
Дубчак Г. М. - Формування професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Конюхова К. Ю. - Стратегії поведінки працівників ДСНС України в конфліктних ситуаціях (2017)
Щербина І. Є. - Особливості професійної сумісності працівників первинних тактичних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у вертикальних відносинах "керівник – підлеглі" (2017)
Бригадир М. Б. - Шизофренія: міф чи реальність? (теоретично-прикладний аспект аналізу проблеми) (2017)
Дзюбенко О. А. - Особливості психоемоційного стану осіб юнацького віку із синдромом вегето-судинної дистонії (2017)
Лукашенко М. В. - Вплив соціальних мереж на стан здоров’я молоді, Павлюк А. І., Лукашенко А. І. (2017)
Манилов И. Ф. - Некоторые особенности суггестивной коррекции "картины мира" (2017)
Попелюшко Р. П. - Результати дослідження стресово-депресивних станів у комбатантів (2017)
Шевченко Н. Ф. - Використання кататимно-імагінативної психотерапії в комплексному лікуванні хронічних соматичних захворювань (2017)
Содержание (2015)
Шнюков Е. Ф. - Наложенная минерализация грязевых вулканов Керченского полуострова, Деяк М. А., Иванченко В. В., Маслаков Н. А., Пермяков В. В. (2015)
Бондарев И. П. - Особенности формирования и развития Севастопольской бухты, Ломакин И. Э., Иванов В. Е. (2015)
Ломтев В. Л. - Особенности строения и формирования мезокайнозойского чехла прикурильской части ложа СЗ Пацифики (2015)
Науменко А. Д. - Некоторые особенности геологического строения осадочной толщи Кировско-Тимашевской ступени (2015)
Dimitrov D. P. - Paleogeographic reconstructions and conditions of forming non1traditional resources of the Black Sea (2015)
Козленко М. В. - Скорости осадконакопления как индикатор тектонических процессов в пределах северо-западного шельфа Черного моря (2015)
Беліцька М. В. - Техногенні чинники трансформації природного стану річки Інгулець (2015)
Муравейник Ю. А. - Роль приливов в дегазации Земли (2015)
Правила оформления статей (2015)
Гніцевич В. А. - Наукове обгрунтування використання грибного порошку у технології кулінарних виробів, Чехова Н. С. (2017)
Горяйнова Ю. А. - Використання чорноплідної горобини у виробах з пісочного тіста, Никифоров Р. П. (2017)
Yudina Т. І. - Quality indicators of dairy vegetable stuffing based on buttermilk concentrate, Nazarenko І. А. (2017)
Коренець Ю. М. - Інженерні принципи конструювання обладнання для харчової промисловості з використанням ультразвукової кавітації, Хрольський В. П., Хорольська Т. В. (2017)
Хорольський В. П. - Система управління обладнанням з моніторингом робочих характеристик технологічних процесів виробництва хліба, Клюєв Д. Ю., Коржов С. М. (2017)
Омельченко О. В. - Застосування методів інтенсифікації в процесі ультрафільтраційного концентрування сколотин, Гузенко В. В., Перекрест Н. Г. (2017)
Возняк А. В. - Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу пластичності, Возняк Ю. В., Возняк А. О. (2017)
Коренець Ю. М. - Розробка ІЧ-апарату для смаження харчових продуктів, Никифоров Р. П. (2017)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації в тематичному збірнику наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" (2017)
Зразок оформлення статті (2017)
Shevchenko A. - Photo as a source of the study of the figure of Viktor Ivanovych Hoshkevych (1860 – 1928) (2016)
Грибовський В. - Гендерний структуралізм Генріха Шурца в перспективі дослідження чоловічої соціальності передмодерного часу (2016)
Костенко А. - Богослов, педагог і археолог в радянській музейній системі: забута доля Георгія Крисіна (2016)
Сачко Д. - Формування особистості та історичних зацікавлень Докії Гуменної (2016)
Черемісін О. - Думська модель міського самоврядування Півдня України наприкінці XVIII – на початку XX століть (2016)
Вдовиченко Є. - Роль херсонської верфі у розвитку суднобудування Півдня України у 30–60-х рр. ХІХ ст. (2016)
Коник О. - Херсон і губернія в карній хроніці газети "Юг”: 1905 рік (2016)
Павленко В. - Діяльність міських культурно-освітніх закладів на Півдні України в період "українізації” (20-і роки ХХ ст.) (2016)
Букрєєв Т. - Нормативно-правова база та практична діяльність державних органів по подоланню дитячої безпритульності в УСРР у період формування радянського тоталітарного режиму (2016)
Марквас К. - Санітарний стан міста Херсон у 20-х роках ХХ ст. (2016)
Цибуленко Л. - Модернізація агрокультурної традиції Херсонщини в умовах глобальної меліорації Півдня, Цибуленко Г. (2016)
Пилипчук Я. - Кримські татари та князівства Центрально-Східної Європи, 1538 – 1713 (2016)
Черемісін О. - Санітарно-гігієнічна діяльність органів міського самоврядування Південної України у ХІХ – на початку ХХ ст.: загальна характеристика та джерела до вивчення проблеми, Михайленко Г. (2016)
Давлєтов О. - Підготовка "Покоління вовків”: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (нариси молодіжної політики НСДАП у 1922 – 1939 рр.) – Дніпропетровськ: Інститут "ТКУМА”, 2015. – 280 с. (Бойков Олег) (2016)
Гриневич В. - Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. – Київ – Дніпропетровськ: "Ліра”, 2012. – 508 с. (Руденко Антон) (2016)
Михайленко Г. - Презентація наукової школи професора В. М. Андрєєва "Інтелектуальна історія України ХІХ – ХХ ст.” (2016)
Капарулін Ю. - Просвітницький проект "Південні лекції” в Херсоні (2016)
Касабова К. Р. - Використання вторинних продуктів виноробного та пивоварного виробництв у технології здобного печива, Гревцева Н. В., Шидакова-Каменюка О. Г., Омельченко О. В. (2017)
Юдіна Т. І. - Обгрунтування раціональних параметрів зберігання молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А., Клименко А. В. (2017)
Слащева А. В. - Дослідження показників якості та безпечності соусів з підвищеним вмістом пектинових речовин, Попова С. Ю., Клименко А. В. (2017)
Сімакова О. О. - Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна, Назаренко І. А., Омельницька В. О. (2017)
Хорольський В. П. - Енергоефективність підприємств з виробництва хлібобулочних виробів, Омельченко О. В. (2017)
Шеїна А. В. - Зниження витрат енергії при різанні в'язко-пружних матеріалів, Мельник О. Є. (2017)
Шеїна А. В. - Дослідження фрикційних властивостей рослинної сировини при різанні, Мельник О. Є. (2017)
Коренець Ю. М. - Питання продовольчого забезпечення людини в польових умовах, Єріс Ю. В., Зайченко Ю. В. (2017)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації в тематичному збірнику наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" (2017)
Зразок оформлення статті (2017)
Алексєєнко Н. В. - Соціальний і емоційний інтелект як важлива компетенція працівників кримінально-виконавчої служби: теоретичний огляд (2017)
Ананова І. В. - Диференційна характеристика типів переживання почуття провини (2017)
Білоцерківська Ю. О. - Методичні аспекти профілактики та запобігання пияцтву та впровадження здорового способу життя серед особового складу Повітряних Збройних Сил України (2017)
Бінецька О. В. - Особливості розвитку стресостійкості курсантів ДСНС України в процесі фахової підготовки (2017)
Грисенко Н. В. - Мотиваційна сфера осіб із різними рівнями емоційного інтелекту, Бойко Ю. К. (2017)
Бончук Н. В. - Особливості застосування тестових методик для діагностики математичної обдарованості (2017)
Бончук Н. В. - Проблема розвитку математичної обдарованості в сучасному освітньому середовищі (2017)
Вавілова А. С. - "Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму" П. Х’юітта та Г. Флетта: досвід адаптації (2017)
Васюк К. М. - Методологічні аспекти дослідження героїзму в структурі особистісного сценарію (2017)
Вахоцька І. О. - Зв’язок конфліктності з акцентуаціями характеру особистості в підлітковому віці (2017)
Галян О. І. - Маркери суб’єктності особистості в діагностиці суб’єктивної якості життя й особистісної самореалізації вимушених переселенців, Гера Т. І. (2017)
Гальцева Т. О. - Вплив соціально-психологічних чинників на становлення навчальної самоефективності студентів (2017)
Гончаренко Ю. В. - Життєві стратегії особистості: психологічний аналіз (2017)
Гресько В. В. - Психологічна роль менталітету у трансформації українського суспільства (2017)
Данилевич Л. А. - Психологічні аспекти розвитку соціально-психологічної компетентності студентів-психологів (2017)
Дворніченко Л. Л. - Практичні аспекти роботи психолога-консультанта з категорією "щастя" (2017)
Демченко А. В. - Формування психологічної готовності курсанта Державної служби України з надзвичайних ситуацій до професійної діяльності в процесі навчання (2017)
Діхтяренко С. Ю. - Вивчення комунікативної компетентності майбутніх психологів в освітньому середовищі ВНЗ (2017)
Донець С. І. - Духовність особистості: проблеми й перспективи теоретичного осмислення (2017)
Дубиніна М. І. - Соціально-підтримуюча мережа як копінг-ресурс професійної самореалізації жінок (2017)
Казібекова В. Ф. - Психологічні ресурси особистості: філософсько-психологічний зміст (2017)
Камінська О. В. - Психологічні особливості виникнення особистісних деформацій молоді в умовах соціально-політичної нестабільності (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Конвенціональна мудрість соціуму як інструмент деформації інтелектуальних можливостей людини у період геронтогенезу (2017)
Вертель А. В. - Новая психология или современный миф: к вопросу о методологической состоятельности психоаналитических концепцій, Пасько Е. Н. (2017)
Загурська Е. В. - Психологічний спадок Д. М. Овсянико-Куликовського: важливість мультидисциплінарного підходу (2017)
Панасенко Е. А. - Зміст та методика експериментів у галузі педагогічної психології в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Яремчук О. В. - Психологія сім’ї у міфології як позанауковій формі пізнання (2017)
Шевчук О. С. - Формування компетентностей командної роботи у майбутніх психологів (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Професійна ідентичність у системі професійного й особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України (2017)
Вагіна О. В. - Деякі особливості й обмеження поліграфних перевірок (2017)
Кудар К. В. - Якість життя співробітників правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах (2017)
Скрипаченко Т. В. - Психологічні особливості установок стосовно грошей (2017)
Байєр О. О. - Несприятливе родинне середовище як предиктор схильності підлітка до залежної поведінки, Ашуркіна О. Р. (2017)
Візнюк Ю. М. - Генетично-психологічний тренінговий підхід до оптимізації набуття ідентичності дітьми з тривалою сімейною депривацією (2017)
Гафіатуліна А. В. - Структура ставлення українських студентів до національної спільноти (2017)
Зінченко О. В. - Мережева маніпуляція як причина підліткових самогубств: теоретичний аналіз проблеми, Шутько І. Ю. (2017)
Клочек Л. В. - Вихідні наукові положення розвитку соціальної справедливості особистості педагога (2017)
Костюченко О. В. - Творчий і адаптивний потенціал навчання менеджерів соціокультурної сфери (2017)
Кузнецова М. М. - Особенности самоорганизации учебной деятельности у успевающих и слабоуспевающих студентов с разными уровнями оптимизма (2017)
Макарова Л. Л. - Роль інтелектуальних здібностей спортсменів юнацького віку у виборі копінг-стратегій, Гугой К. М. (2017)
Метельcька Н. Й. - Рoзвитoк прoфеciйнo важливих якocтей майбутнiх пcихoлoгiв як чинник фoрмування їх прoфеciйнoї cамocвiдoмocтi (2017)
Мовчан Я. О. - Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх інженерів як фактор розвитку їх лідерського потенціалу (2017)
Невідома Я. Г. - Досягнення особистісної зрілості в ситуації сепарації від батьківської родини (2017)
Пасічник А. А. - Емоційний стан та поведінкова реакція дитини дошкільного віку в умовах сім’ї (2017)
Потебня А. В. - Специфіка зв’язку емоційної прив’язаності до матері та гендерної ідентичності підлітків із неповних сімей, Кубриченко Т. В. (2017)
Rashkovska I. V. - Success in life as realized by young people: challenges and opportunities (2017)
Юдіна Н. О. - Усвідомлена саморегуляція навчальної діяльності студентів як проблема сучасної психології, Тесленко М. М. (2017)
Фоменко К. І. - Губристична мотивація та саморегуляція суб’єкта діяльності (2017)
Хабірова Л. І. - Творча активність як умова особистісного розвитку школярів підліткового віку (2017)
Четверікова Н. В. - Актуальність проблеми збереження емоційної стійкості педагогів в умовах інклюзивної освіти: сучасний вимір (2017)
Шапран Т. М. - Ґендерно-вікове порівняння типів внутрішньоособистісних конфліктів осіб юнацького віку (2017)
Шевчишена О. В. - Відстеження ціннісно-мотиваційної сфери педагога як запоруки досягнення ним ефективності в роботі з обдарованими дітьми (2017)
Яблонський А. І. - Емпіричні показники психологічної експертизи освітнього середовища: сучасні підходи (2017)
Янчий А. И. - Особенности идентификации (как механизма социальной перцепции) подростков с проблемами в поведении (2017)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічні особливості ставлення приймаючої спільноти до вимушених переселенців (2017)
Боровинська І. Є. - До психологічного розуміння понять "успіх", "успішність", "життєвий успіх", "життєва успішність" (2017)
Бриль М. М. - Особливості соціально-психологічного супроводу медіасоціалізації дитини в діяльності медіастудії (2017)
Гаджиева А. Х. - Толерантность и мультикультурализм в условиях современной культурной глобализации (2017)
Гомольська Л. П. - Соціальне порівняння та категоризація як соціально-психологічні механізми бренд-комунікації (2017)
Камінська О. В. - Вплив суспільно-економічних трансформацій на соціально-психологічну адаптованість студентської молоді (2017)
Кононенко А. О. - Перфекціонізм особистості: норма чи патологія?, Кононенко О. І. (2017)
Марценюк М. О. - До питання психопрофілактики насилля в шкільному середовищіto (2017)
Матюшко Л. І. - Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів України: механізми вирішення проблеми (2017)
Петренко І. В. - Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти (2017)
Садегхибениз М. М. - Влияние иранского фольклора на ментальные представления и нравственные чувства молодежи (2017)
Чайка І. Ю. - Реалізація функцій соціальної роботи в системі інклюзивної освіти України (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Механізм затребуваності в системі професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів міністерства внутрішніх справ України (2017)
Гусейнова С. И. - Психологические особенности влияния речи на становление интеллекта ребенка в условиях билингвизма (2017)
Іваненко А. С. - Змістові та процесуальні аспекти системи корекційної роботи з формування у розумово відсталих підлітків уявлень про майбутню сім’ю (2017)
Склянська О. В. - Соціальна взаємодія дитини першого року життя: підходи до вивчення, параметри оцінки та особливості порушень у немовлят групи ризику (2017)
Карпова Д. Є. - Психологічний зміст та функції уявлень студентської молоді про сімейні ролі шлюбних партнерів (2017)
Титаренко О. І. - Особливості формування психологічного клімату класного колективу підлітків засобами арт-терапії, Каулько Д. В. (2017)
Кельнер С. С. - Психологічна сутність концепту "цілісність особистості" (2017)
Котик І. О. - Психологічний простір буття й особистісна надійність людини (2017)
Малик Я. К. - Продуктивність функцій уваги у боксерів з різним рівнем спортивної майстерності (2017)
Марчук К. А. - Наративне дослідження формуванння базової життєвої позиції студентів ВНЗ, Пирог Г. В. (2017)
Мирошник О .Г. - Онтогенетичні аспекти рефлексивності особистості у вимірах культурно-історичного підходу (2017)
Міщенко М. С. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості майбутнього психолога на розвиток синдрому емоційного вигорання (2017)
Олійник А. В. - Абсурдність людського життя як фактор суїцидальності (2017)
Павлик О. М. - Комунікативні та організаторські схильності як важливі складові професійних здібностей тренера, Василенко І. С. (2017)
Плошинська А. А. - Можливості когнітивної терапії гіподинамії як дисфункціональної імпліцитної концепції рухової та життєтворчої активності особистості (2017)
Подкоритова Л. О. - Значення рефлексії для професійного розвитку фахівців соціономічної сфери (2017)
Потапчук Є. М. - Особливості діагностики та корегування психоемоційних станів учасників бойових дій (2017)
Предко Д. Є. - Концептуалізація феномена почуття в контексті психологічного дискурсу (2017)
Сазонова О. В. - Особливості стилів мислення старшокласників із різною професійною спрямованістю, Бабій Д. Б. (2017)
Сіденко Ю. О. - Візуалізована репрезентація перинатального періоду розвитку психіки суб’єкта у глибинному пізнанні (2017)
Ткаченко О. А. - Розвиток феномена майдану у форматі генетичного дослідження (2017)
Фурман А. А. - Епістемна організація психологічного пізнання (2017)
Харченко С. В. - Особливості соціального інтелекту в юнацькому віці (2017)
Шамлян К. М. - Воля у системі психічної саморегуляції людини (2017)
Шеленкова Н. Л. - Вивчення дисципліни "основи психодіагностики" за допомогою засобів дистанційного навчання (2017)
Шулдик Г. О. - Механізми психологічних захистів у студентської молоді (2017)
Щербак Т. І. - Взаємозв’язок образу фізичного "я" та фізичного перфекціонізму (2017)
Якимчук І. П. - Аналіз проблеми розвитку в майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом (2017)
Денісієвська А. Є. - Особливості прогностичної компетентності в людей із невротичними та психосоматичними розладами (тривожно-фобічним синдромом і виразкою шлунку) (2017)
Завязкіна Н. В. - Розширення психодіагностичного інструментарію для дослідження аутоагресії, Кендзерська А. Р. (2017)
Крамченкова В. О. - Розроблення та апробація психодіагностичної методики "паління як заміщення психологічного голоду" (2017)
Крупельницька Л. Ф. - Генеративна сторона гумору в осіб із психічними розладами, Шпортун О. М. (2017)
Литвинчук Л. М. - Дослідження депресивних епізодів осіб, залежних від опіоїдів (2017)
Малина О. Г. - Соціально-психологічні механізми стигматизації хворих на психічні розлади (2017)
Николаенко С. А. - Проблема повышения эффективности инсталляции положительного самопредставления в структуре стандартной процедуры ДПДГ-психотерапии (2017)
Харченко Д. М. - Особливості психосоматичних скарг в осіб із різними стилями поведінки, Чистовська Ю. Ю. (2017)
Романець З. О. - Психологічне підґрунтя формування екологічно свідомої поведінки особистості у соціальному середовищі (2017)
Ніколенко К. В. - Емпатія як фактор креативності: соціально-фолософський аналіз (2017)
Sherstiuk K. О. - Modeling as the basis of pedagogical technologies in the process of individual strategies formation, Bondarevska О. M. (2017)
Сіняговська І. Ю. - Можливості процесу навчання іноземних мов щодо формування когнітивної автономності студентів ВНЗ (2017)
Фурт Д. В. - Роль мотивації у вивченні іноземних мов студентами (2017)
Мацнєва Є. А. - Герменевтичні аспекти білінгвізму (2017)
Остапенко С. А. - Порівняльний аналіз поетичних перекладів сонету 131 В. Шекспіра українською мовою, Удовіченко Г. М. (2017)
Шапран Д. П. - Лінгвістична репрезентація ціннісних пріоритетів у рекламних слоганах (2017)
Шульженко І. В. - Особливості виникнення службово-трудових відносин із жінками-кандидатами на службу до Національної поліції України (2017)
Власенко Ю. К. - Вплив міграційних процесів на розвиток ресторанної справи в Україні сьогодні, Адамчук С. І., Сніжицька К. Є. (2017)
Власенко Ю. К. - Феномен макіавеллізму в сучасному науковому дискурсі, Шокер Р. І. (2017)
Бубнов І. В. - До проблеми інтеграції мігрантів у контексті європейської політики мультикультуралізму, Халілова-Чуваєва Ю. О. (2017)
Качкан К. І. - Розвиток соціального інтелекту особливості, Гігін О. В. (2017)
Романуха О. М. - Права людини та місце профспілок у їх реалізації (2017)
Шляхова М. І. - Соціальна інфраструктура як об'єкт регіонального управління, Гігін О. В. (2017)
Власенко Ю. К. - Моделі осягнення розвитку історії у науковому дискурсі (2017)
Вихідні дані (2017)
Василець Т. Ю. - Синтез нейромережевого регулятора для електромеханічної системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах, Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. (2018)
Гусарова И. Г. - Результаты численного моделирования переходных режимов течения газа по участку трубопровода методом характеристик, Коротенко А. Н. (2018)
Засядько А. А. - Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень (2018)
Задачин В. М. - Прогнозування міського погодинного водоспоживання (2018)
Рисаков М. Д. - Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії, Кулик О. П., Тітов І. В., Рот С. М., Білоус О. В. (2018)
Грабовський Є. М. - Методика створення електронного каталогу обладнання видавничо-поліграфічного виробництва на основі використання програмних агентів (2018)
Копп А. М. - Подход к построению репозитория моделей бизнес-процессов, Орловский Д. Л. (2018)
Макарова Г. В. - Створення алгоритму підбору бізнес-партнерів за допомогою методів Data Science, Ушакова І. О. (2018)
Litvinenko M. - Method of representation of the surface structure of messages on the restricted natural language of the operators of automated air traffic сontrol system, Shylo S., Borozenets I., Mazharov V. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Определение доверительных интервалов параметров распределения Крицкого-Менкеля, Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2018)
Проскурин Н. П. - Развитие оптических связей, микромощных оптронов и их компонентов для интерфейсов цифровых интегральных схем (2018)
Браткевич В. В. - Методика оптимизации связей в холархических моделях оценивания средств разработки e-learning (2018)
Кириченко І. В. - Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання, Шубін І. Ю. (2018)
Пушкар О. І. - Використання карт пам’яті для структурування інформаційного простору навчальних дисциплін у e-learning, Завгородня О. С. (2018)
Борсуковський Ю. В. - Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом, Борсуковська В. Ю., Бурячок В. Л., Складанний П. М. (2018)
Євсєєв С. П. - Розробка несиметричної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах, Циганенко О. С. (2018)
Нагорнюк О. А. - Використання кумулянтного аналізу для розпізнавання радіосигналів цифрових телекомунікаційних систем (2018)
Павлюк В. В. - Підходи до побудови багатоканальних програмновизначених комплексів радіоконтролю телекомунікаційних мереж (2018)
Гороховатський О. В. - Метод пошуку подібних об’єктів на зображенні в умовах невизначеності, Передрій О. О. (2018)
Герасимов С. В. - Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень, Грідіна В. В. (2018)
Мокійчук В. М. - Показники оцінювання якості лабораторних інформаційних систем, Пащенко Н. В., Самойліченко О. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Сіняговська І. Ю. - Виявлення труднощів у вивченні іноземної мови і способи їх подолання як провідна передумова формування когнітивної автономності студентів ВНЗ (2017)
Малихін О. В. - Ресурсний підхід до проектування освітнього процесу університету, Удовіченко Г. М. (2017)
Федотова О. Ф. - Особливості викладання англійської мови професійного спрямування студентам готельно-ресторанної справи (2017)
Шапран Д. П. - Університет як інституціональне середовище розвитку білінгвізму, Мацнєва Є. А. (2017)
Ревуцька С. К. - Проблеми формування риторичних навичок у студентів економічних спеціальностей (2017)
Покулевська А. І. - Аналіз комплексного застосування перекладацьких трансформацій в процесі перекладу новели Стефана Цвайга "Лист незнайомки" українською мовою (2017)
Ostapenko I. M. - Overcoming machine building terms translation difficulties, Ostapenko S. A. (2017)
Шульженко І. В. - Особливості виникнення службово-трудових відносин з кандидатами на службу до Національної поліції України (2017)
Гігін О. В. - Захист прав людини: міжнародний аспект (2017)
Ніколенко К. В. - Проблеми соціальної креативності як похідного фактора ісування соціальної держави: український аспект (2017)
Шульженко І. В. - Особливості юридичних гарантій підприємницької діяльності в Україні, Попозогло Т. С. (2017)
Романуха О. М. - Шляхи модернізації музейної справи в Україні (2017)
Власенко Ю. К. - Засади розбудови соціального устрою в концепції християнства (2017)
Содержание (2014)
К 85-летию со дня рождения С. Т. Плискановского (2014)
Анатолий Филиппович Шевченко. К 75-летию со дня рождения (2014)
Охотский В. Б. - Закономерности износа ковшовой футеровки. Предпосылки, Зражевский А. Д. (2014)
Грищенко С. Г. - Мировой рынок марганцевой руды и ферросплавов в iv кв. 2013 г (2014)
Молоде покоління феросплавників на старті майбутніх звершень (2014)
Гасик М. М. - Моделирование взаимосвязи параметров уравнения Аррениуса применительно к термическим активируемым явлениям переноса в шлаковых расплавах производства марганцевых ферросплавов, Гасик М. И. (2014)
Репях С. И. - Объемная усадка металлических расплавов при кристаллизации (2014)
Боровик П. В. - Метод построения кривых сопротивления резке в процессе горячего разделения металла на ножницах (2014)
Николаев В. А. - Профилирование рабочих валков для уменьшения поперечной разнотолщинности полос, Васильев А. А. (2014)
Тютюник С. В. - ЭСПЦ ОАО "Тагмет": будущее завода, Клачков А. А. (2014)
Блощинский Г. П. - Резервы увеличения выхода годногопри горячей пилигримовой прокатке труб. Сообщение 1, Калинин И. В., Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Гринев А. Ф. (2014)
Должанский А. М. - Влияние поверхностных дефектов стальной катанки на стабильность процесса волочения и закономерности их деформирования. Сообщение 2, Петлеваный Е. А., Суслова К. Л. (2014)
Опрышко Л. В. - Особенности структуры и свойств металлатрубизстали 15Х1 М 1Ф-Ш,изготовленных методом электрошлаковой выплавки, Головняк Т. В., Маленик А. О., Козьминский А. Н. (2014)
Большаков В. И. - Структурные превращения наружных слоев термически упрочненной арматуры при повторном нагреве, Чайковская А. О. (2014)
Пригунов С. В. - Повышение механических свойств сложнолегированных силуминов, изготовляемых из лома и отходов, обработкой расплава однополярным импульсным электрическимтоком, Куцова В. З., Петров С. С. (2014)
Пинчук С. И. - Структура и свойства изделий из электролитических медных порошков, синтезированных по традиционной и оптимизированной технологиям, Внуков А. А. (2014)
Пинчук С. И. - Влияние интенсивной пластической деформации на структурные превращения и свойства стали 45, Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2014)
Кустов В. В. - Влияние особенностей технологического комплекса оборудования на свойства техногенных образований, Пчелкин Г. Д. (2014)
Слободянюк В. К. - Совершенствование схем вскрытия глубоких горизонтов карьеров в сложных гидрогеологических условиях, Турчин Ю. Ю. (2014)
Махницкий И. Г. - Определение межремонтного периода оборудования при заданной вероятности безотказной работы, Поворотний В. В. (2014)
Сушко А. Е. - Контроль технического состояния редукторных кассет чистовых блоков прокатного стана 150 с использованием стационарной системы вибрационной диагностики, Демин Е. М., Кузнецов В. В., Орехов А. В., Сидоров В. А. (2014)
Ищенко А. А. - Особенности ремонта оборудования дробильно-сортировочного комплекса с помощью композитных материалов, Голинка С. Н. (2014)
Тищенко А. А. - Внедрение эффективных технических решений при реконструкции нагревательной печи, Самородова Т. Д., Опара Т. А. (2014)
Грес Л. П. - Модернизация камеры горения доменных воздухонагревателей (ВН), Самойленко Т. В., Каракаш Е. А., Миленина А. Е., Флейшман Ю. М., Волкова М. М., Колдомасов С. В. (2014)
Гордієнко Т. Б. - Методика оцінки компетентності експертів із застосуванням метода аналізу ієрархій, Величко О. М. (2014)
Лютая А. В. - Экспериментальные исследования электромеханических колебаний гибких кабелей дуговой сталеплавильной печи (2014)
Приходченко С. Д. - Моделирование системы гидротранспортирования пульпы в шламохранилища (2014)
Соломаха В. М. - Вплив екологічних чинників на конкурентоспроможність підприємств Кривбасу, Ткач В. М. (2014)
Таранда И. Н. - Особенности компоновки генеральных планов двух равнозначныхстанов, Рожкова А. А., Воробьева Е. А. (2014)
Таранда И. Н. - Размещение современных металлургических комплексов в стесненных условиях действующих производств, Александров Р. Ю., Бурхович В. В. (2014)
Алиханова Г. Г. - Влияние взаимоотношений "родитель-ребенок" на формирование образа "Я" в дошкольном возрасте (2017)
Амрахлы Л. Ш. - Влияние кризисных изменений на когнитивную деятельность подростка (2017)
Богучарова О. І. - Про психологічне благополуччя педагогів дошкільних навчальних закладів, Ткаченко Н. В. (2017)
Галієва О. М. - Психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів (2017)
Фалько Н. М. - Мандала як засіб арт-терапії, Гармаш Д. І., Браславська Л. В (2017)
Греса Н. В. - Особливості відповідальності старшокласників школи-інтернату "Обдарованість" (2017)
Мілютіна К. Л. - Індивідуальні стратегії проживання кризи професійного розвитку, Коваль І. М. (2017)
Корчакова Н. В. - Особливості просоціальної спрямованості дорослого (2017)
Коханова О. П. - Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації (2017)
Лазуренко О. О. - Результати експериментальної перевірки ефективності впровадження програми формування емоційної компетентності у фаховій підготовці лікаря (2017)
Mytnyk O. Ya. - Psychological and pedagogical foundations of becoming a socially successful personality in the process of study at GEE (2017)
Новик Л. М. - Ціннісні орієнтації юнаків як основа розвитку їх суб’єктності (2017)
Палій В. С. - Опитувальник 16 PF: потенціал діагностики та оцінки професійних компетенцій (на прикладі викладачів філологічних спеціальностей) (2017)
Пасічник А. А. - Психологічні особливості впливу сімейних взаємин на розвиток дитини дошкільного віку (2017)
Педоренко В. М. - Соціально-психологічні чинники та механізми формування суверенних моральних цінностей особистості в періоді юності (2017)
Радзівіл К. П. - Зміст і завдання комплексної програми психокорекції професійних очікувань майбутніх психологів (2017)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку професіоналізму психологів у вищих навчальних закладах: погляд третього тисячоліття, Черепєхіна О. А. (2017)
Фельдман Ю. І. - Внутрішньоособистісні конфлікти у період молодості залежно від типу валеоустановки (2017)
Філатова Т. С. - Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів (2017)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців, Коростильова І. В., Ткаченко А. В. (2017)
Швець В. В. - Встановлення генези ткацтвотерапії в умовах здійснення навчально-виховного процесу та в загальній системі арт-терапевтичних напрямів (2017)
Балюта В. В. - Засоби масової комунікації як чинник радикалізації політичної поведінки молоді (2017)
Боцвінок С. М. - Теоретична модель конструювання практик успішності в студентів (2017)
Гура С. О. - Особливості психологічної безпеки освітнього середовища для курсантів у Національному університеті цивільного захисту України міста Харкова (2017)
Знанецька О. М. - Особливості прагнення до самоактуалізації жінок зрілого віку серед внутрішньо переміщених осіб, Лазаренко В. І. (2017)
Караваєва В. А. - Психологічний аналіз суб’єктивних чинників формування ставлення особистості до праці (2017)
Котлова Л. О. - Тeoретичні зacaди проблеми cімeйних кoнфліктів як фaктoру eмoційнoгo вигoрaння жінки (2017)
Кулінченко О. С. - Сутність професійної мобільності як міждисциплінарного поняття (2017)
Мельник М. Т. - Сутність та вчинковий смисл ресоціалізації особистості у період неповноліття (2017)
Мульована Л. І. - Соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг учасникам антитерористичної операції (2017)
Піонтківська О. Г. - Роль соціальної підтримки у розвитку суспільної активності людей похилого віку (2017)
Сидоренко Ж. В. - Соціально-психологічні властивості особистості, що визначають її ставлення до децентралізації влади (на прикладі вибірки сільських жителів центрального регіону України), Мазур А. О. (2017)
Шусть В. В. - Психология построения этнических границ как фактор формирования политико-идеологических ценностей молодежи современной Украины (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Giovanis V. F. - Topographic recording of the Slalom racing route in snow, Yiaghis F. A., Vasileiou P. V. (2018)
Ivashchenko O. V. - Simulation of the regularities of physical exercises learning process of boys aged 8 years old, Iermakov S. S., Khudolii O. M., Yermakova T. S., Cieślicka M., Harkusha S. V. (2018)
Milaim Berisha - Normative values for physical fitness in children aged 11-17 in Kosovo, Murat Çilli. (2018)
Potop V. - Analysis of physical training influence on the technical execution of the dismounts off the uneven bars, Cretu M. (2018)
Shepelenko T. V. - Structure of a year cycle of athletes training in aerobics (woman) with various psychophysiological and functional features, Kozina Zh. L., Cieślicka M., Prusik K., Muszkieta R., Osiptsov A. V., Kostiukevych V. M., Bazilyuk T. A., Sobko I. N., Ryepko O. A., Polishchuk S. B., Ilnickaya A. S. (2018)
Tulyakova O. V. - Informative indices of physical and functional state of young men during the process of adaptation to learning, Avdeeva M. S. (2018)
Volkov P. B. - Gaming technologies in the development of spine flexibility and the coordination of children and teenagers’ movements in sports classes in country health camps, Nagovitsyn R. S. (2018)
Yurchuk-Zuliar O. A. - Physical and sexual development of 10-year-old girls in rhythmic gymnastics and acrobatics, Tulyakova O. V., Kunshin A. A. (2018)
Information for Authors (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Akelaitis A. V. - The expression of emotional skills among individual and team sports male athletes, Malinauskas R. K. (2018)
Bakota D. - Selected aspects of biopsychosocial functioning of the senior national team in cycle speedway representing Poland in 2015 at the World Championships in Poole, Ortenburger D., Płomiński A. (2018)
Deryugin O. V. - Determination of bus drivers’ biological age, Cheberyachko S. I., Tretyak O. O., Cheberyachko I. M. (2018)
Ivashchenko О. V. - Coordinating abilities: recognition of a state of development of 11-13 years old boys, Khudolii О. М., Iermakov S. S., Prykhodko V. V. (2018)
Masliak I. P. - Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education, Mameshina M. A. (2018)
Азархов О. Ю. - Класифікація внутрішніх та зовнішніх ризиків реабілітаційно-відновлюванного лікування хворих з порушеннями рухового апарату з позицій системного підходу, Мінцер О. П., Злепко С. М. (2010)
Stavrou K. - The effect of an exercise program on communication and behavior of a child with Autism Spectrum Disorder, Tsimaras V., Alevriadou A., Gregoriadis A. (2018)
Рижов О. А. - Інваріантна модель подання знань у системах дистанційного навчання на основі об’єктно орієнтованого підходу, Попов А. Н. (2010)
Surina-Marysheva E. F. - Physical development of hockey players aged 13-16 years, Erlikh V. V., Korableva Y. B., Kantyukov S. A., Ermolaeva E. N. (2018)
Злепко С. М. - Інформаційна технологія психофізіологічного відбору кандидатів на контрактну службу: картка психологічного супроводу, Петренко В. В., Костішин С. В., Коваль Л. Г. (2010)
Voloshina L. N. - Modern strategies for regulating the motor activity of preschool and school age children in the educational space, Kondakov V. L., Tretyakov A. A., Kopeikina E. N., Cretu M., Potop V. (2018)
Пономаренко Л. М. - Інформаційна модель визначення комплексу фармакокінетичних показників лікарських плівок (2010)
Information for Authors (2018)
Сальников А. О. - Інтегроване середовище віртуальної лабораторії MolDynGrid для розрахунків молекулярної динаміки біополімерів, Судаков О. О., Савицький О. В., Слюсар С. А., Корнелюк О. І. (2010)
Страхова О. П. - Оцінка психофізологічного стану студента методом визначення електрошкірних характеристик біологічно активних точок, Рижов О. А. (2010)
Абызов P. A. - Основні складові елементи статистичного аналізу дисертаційнихи досліджень, Самойленко С. С., Шкоба Я. В. (2010)
Вакуленко Д. В. - Шляхи оптимізації процесу відновлення кісткової тканини у хворих на остеопороз (2010)
Марценюк В. П. - Аналіз результатів семестрових комплексних тестових іспитів в медичній освіті на основі кореляційних показників успішності та багато параметричної нейромережевої кластеризації , Стаханська О. О. (2010)
Title (2018)
Contents (2018)
Amani A. R. - The effect of creatine monohydrate supplement on stroke volume during high intensity aerobic exercise in non active adults (2018)
Bayraktar I. - Estimation of jumping distance using run-up velocity for male long jumpers, Çilli M. (2018)
Fitili P. I. - The characteristics of the Greek athletes of race walking in relation to the frequency of injuries, Giovanis V. F., Sanidopoulos G. N. (2018)
Furman Yu. M. - An estimation of aerobic and anaerobic productivity of an organism of youth aged 17-19 years old of Podilsk region, Miroshnichenko V. M., Brezdeniuk O. Yu., Furman T. Yu. (2018)
Ivashchenko О. V. - Power abilities: recognition of the level of development in girls aged 12-14 years, Khudolii О. М., Iermakov S. S., Veremeenko V. Yu., Lopatiev A. O. (2018)
Kozina Zh. L. - Individual chronobiological regularity in track-and-field sprint, Prokopenko I. F., Cretu M., Chaika O. I., Ryepko O. A., Osiptsov A. V., Razumenko T. O., Kudryavtsev M. D., Polianskyi A. O. (2018)
Pryshva O. B. - Seasonal optimality of high intensity physical activity for men of mature age (2018)
Uspuriene B. A. - Effect of sports training programme on juvenile sports dancers motivation, Sniras S. A. (2018)
Information (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Avdeeva M. S. - Indicated factors of physical development, physical readiness, functional condition and efficiency of female students in the process of adaptation to training, Tulyakova O. V. (2018)
Cynarski Wojciech J. - Changes in foot pressure on the ground during mae-geri kekomi (front kick) in karate athlete - case study, Wąsik Jacek, Szymczyk Daniel, Vences de Brito Antonio. (2018)
Demirci Deniz - Reviewing the effect of the stretch-shortening cycle workouts on shot hit performance, Konyali Mustafa, Akdeniz Hakan, Sekban Gülşah, Aydin Mensure. (2018)
Grinko V. М. - Prediction and increasing of general level of students’ endurance by the exercises of aerobic direction, Kudelko V. E., Hlotov Y. O. (2018)
Kolokoltsev M. M. - Motor skills and functional characteristics of students of different somatotypes , Iermakov S. S., Prusik Katarzyna. (2018)
Malikova A. N. - The ways of improvement special physical training of high-qualified women volleyball players in competitive period of annual macrocycle, Doroshenko E. Yu., Symonik A. V., Tsarenko E. V., Veritov A. I. (2018)
Pakhalchuk N. О. - Problems of physical activity in vocational training of future teachers, Holyuk О. А. (2018)
Podrigalo L. V. - The prediction of success in kickboxing based on the analysis of morphofunctional, physiological, biomechanical and psychophysiological indicators, Volodchenko A. A., Rovnaya O. A., Podavalenko O. V., Grynova T. I. (2018)
Information for Authors (2018)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "ГК-10”, Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Данко М. М., Пономарьова С. А. (2018)
Стояновський В. Г. - До вивчення розвитку технологічного стресу в організмі поросят за впливу кормової добавки "Праймікс Біонорм К”, Камрацька О. І., Коломієць І. А., Слепокура О. І. (2018)
Касянчук В. В. - Вивчення антибактеріальних властивостей меду щодо метицилінрезистентних стафілококів, Бергілевич О. М., Негай І. В. (2018)
Стецько Т. І. - Критично важливі антимікробні препарати для ветеринарної медицини, Музика В. П., Гунчак В. М. (2018)
Kotsyumbas G. I. - The influence of probiotic fodder additives on the morphofunctional state of duodenum pigs, Lemishevskyi V. M., Kostynjuk A. K. (2018)
Стояновський В. Г. - Адаптація стану неспецифічної резистентності організму качок в умовах стресу при включенні в раціон пробіотичних добавок, Крог А. О., Коломієць І. А. (2018)
Коваленко В. Л. - Вивчення антимікробної активності ефірних олій та їх композицій до мікроорганізмів, Напненко О. О., Чорний І. О., Загребельний О. В. (2018)
Jaroszewski J. J. - Consumption of antimicrobials in the European Union and indications for their rational administration (2018)
Tykałowski B. - The principles of rational chemotherapy of bacterial infections in poultry, Koncicki A. (2018)
Семанюк Н. В. - Резистентність ізольованих із зубної бляшки собак бактерій до антибіотиків, Семанюк В. І., Кухтин М. Д. (2018)
Кацараба О. А. - Застосування внутрішньоматкового аерозольного препарату для терапії корів при післяродових ускладненнях, Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є., Сачук Р. М., Кулініч О. В. (2018)
Турко Я. І. - Біоплівкоутворююча здатність кокових форм мікрофлори сліпої кишки курей-несучок при застосуванні пробіотика та нанонутріцевтика кобальту, Ушкалов В. О. (2018)
Пеленьо Р. А. - Чутливість L. casei та E. сoli до діючих речовин протипаразитарних препаратів (2018)
Голубцова М. В. - Вплив дезінфектанту "Бі-дез” на споруляцію ооцист еймерій у курей, Стибель В. В., Соболта А. Г. (2018)
Верхолюк М. М. - Руйнівна дія різної концентрації ортофосфатної кислоти в кислотному мийно-дезінфікуючому засобі на елементи доїльного устаткування, виготовлених із нержавіючої сталі та алюмінію, Пеленьо Р. А. (2018)
Сливка І. М. - Стійкість до антибіотиків молочнокислих бактерій і загроза її передачі з ферментованими молочними продуктами, Цісарик О. Й., Мусій Л. Я. (2018)
Слівінська Л. Г. - Терапевтична ефективність пробіотика та фітобіотика за гастроентериту відлучених поросят, Лукащук Б. О. (2018)
Слободюк Н. М. - Застосування флуорхінолонів у практиці ветеринарної медицини України (2018)
Винярська А. - Емпірична антибіотикотерапія при інфекційних захворюваннях дрібних тварин, Кайпус М., Гуфрій Д., Гамота А. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Морфологічні особливості та морфометричні показники слизової оболонки різних відділів кишечнику курей-бройлерів за згодовування кормів з пробіотичною добавкою, Костинюк А. К., Лемішевський В. М., Федик Ю. Я. (2018)
Ціхоцька Є. - Застосування фітобіотика нового покоління adiCoxSOL® PF у профілактиці кокцидіоз у бройлерів курей, Дримель В., Абрамович-Піндор П., Дідух А. (2018)
Козицька Т. Г. - Аналіз результатів дослідження щодо наявності метицилінрезестентного стафілокока (MRSA) в харчових продуктах тваринного походження, Гаркавенко Т. О. (2018)
Параняк Р. П. - Значення та доцільність застосування пробіотиків, Калин Б. М., Нагірняк Т. Б. (2018)
Дармограй Л. М. - Концепція антимікробної активності водного екстракту рослини Galega orientalis (Lam), Гутий Б. В., Дармограй О. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kashuba V. O. - Increase in efficiency of professionally applied physical training of pupils of 16-17 years old based on application of informational and methodical systems, Golovanova N. L. (2018)
Kolokoltsev M. M. - Physical condition of female students with different level of body mass deficiency, Iermakov S. S., Jagiello M. (2018)
Kolumbet A. N. - Biomechanical justification of the choice of optimum mode for passing the individual pursuit race, Dudorova L. Y., Babina N. A., Natroshvili S. G., Chernovsky S. M. (2018)
Pop Cristiana Lucretia - Body mass index and body image anxiety in a sample of undergraduate students (2018)
Roohollah Talebi - Index of difficulty which is an effective factor on especial skill formation in basketball free throw: index of learning difficulty hypothesis, Hamid Reza Taheri, Mahdi Sohrabi (2018)
Şar Nuriye Şeyma - An analysis of psychological endurance and personality traits of individuals doing sports and not doing sports by various variables, Soyer Fikret, Koç Mustafa (2018)
Selcen Korkmaz Eryılmaz - Exercise-induced arterial hypoxemia in aerobic and anaerobic trained athletes during incremental exercise, Metin Polat (2018)
Wadii Zayed - Repercussions of behavior of cooperative teacher’s on health and attractiveness of Tunisian student teachers, Naila Bali, Nizar Souissi (2018)
Information for Authors (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Aschenbrenner P. H. - The characteristics of Poland’s alpine skier’s (students) related to the frequency of accidents, Giovanis V. F. (2018)
Kozina Zh. L. - Influence of music on the level of physical fitness of the students practicing rugby (rugby players students), Kalinicenko V. E., Cretu M., Osiptsov A. V., Kudryavtsev M. D., Polishchuk S. B., Ilnickaya A. S., Minenok А. O. (2018)
Krivoruchko N. V. - The influence of cheerleading exercises on the demonstration of strength and endurance of 15-17-year-olds girls, Masliak I. P., Bala T. M., Skripka I. N., Honcharenko V. I. (2018)
Lotfi Gh. - Optimal distance of an external focus of attention in standing long jump performance of athletes (2018)
Osipov A. Yu. - Application of various forms of physical education as a factor of increase in the level of physical activity of medical students, Kudryavtsev M. D., Markov K. K., Kuzmin V. A., Nikolaeva O. O., Zemba E. A., Yanova M. G. (2018)
Şentuna M. - The investigation of the effects of some variables in the playoff games played in Turkey women’s basketball super league between 2013-2017 on winning and losing, Şentuna N., Özdemir N., Serter K., Özen G. (2018)
Sniras S. A. - Assessment of pre-competition emotional states of different mastery women-basketball players, Uspuriene B. A. (2018)
Symonik A. V. - Application of fitball aerobics means in the system of physical education of female students of non-sporting specialties, Chernenko O. Ye., Chernenko A. Ye., Serdyuk D. G., Kokarev B. V., Bulakh S. M., Hurieieva A. M. (2018)
Information for Authors (2018)
Shkarlet S. M. - Basic descriptors of the information economydevelopment, Dubyna M. V., Tarasenko А. V. (2017)
Shkarlet S. M. - Actual problems of formation and funding of the stateroad funds, Khomenko I. O., Kontseva V. V. (2017)
Bondaruk T. G. - Conceptual basis of mechanism of ensuring budgetsecurity, Bondaruk I. S., Bondaruk O. S. (2017)
Voynarenko M. P. - Strategic energy security outlook formation of Ukraine underEuropean integration process, Mykolyuk O. A. (2017)
Deriy Z. V. - Evolution of the scientific thought for the environmental safetymanagement of the state, Lysenko I. V., Lysenko N. V. (2017)
Kuzmin O. Ye. - Harmonization of information support of socio-economic diagnostics of business-structures under the conditions of European integration, Adamiv M. Ye., Shpak Yu. N. (2017)
Khodzhaian А. О. - Strategic partnership as a form of innerstate cooperation (2017)
Bilan Yu. V. - Conceptual modeling of agri-food market developmentunder economy’s globalization, Nitsenko V. S., Samoilyk Iu. V. (2017)
Gryshova І. Ju. - The methodological principles of determining thelevel of performance of the functions of consumerism, Negodenko V. S., Shestakovska T. L. (2017)
Shevchuk O. А. - Three-level model of organizing state financial control, Shevchuk О. V. (2017)
Dziekanski P. - Economic effectiveness of the activities of local self-government units in the light of themunicipality financial resources (2017)
Lyskova L. M. - The effects of the increase in trade cooperation between Ukraine and EU in agriculturalsector: empirical evaluation (2017)
Poyda-Nosyk N. N. - Comparative characteristic of development trends inthe Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine, Bacho R. J., Vdovenko N. M. (2017)
Yarosh-Dmytrenko L. O. - Export activity of mashine-building enterprises within ransformation of Ukrainian foreign trade (2017)
Petrushka O. V. - Peculiarities of formation and implementation of corporate pension programs in Ukraine (2017)
Aparov A. M. - "Entepreneurship" as a key category of economic law and economic sciences: researchthrough the prism of comparative analysis (2017)
Yanchuk A. О. - The tools of the financial-credit mechanism of thestate regulation of the development of agricultural production and their efficiency, Markova Ie. Yu., Voronzhak P. V. (2017)
Doniy N. E. - Economic and social aspect of creativity (2017)
Honcharenko I. Н. - The problem of corruption and legalization ofmoney laundering, Berezina E. Yu., Shevchenko A. М. (2017)
Olifirenko L. D. - Functional review of institutional mechanism in the context of interrelations ofmechanisms of regulation of business entitiesdevelopment (2017)
Chechel O. M. - Transformation functions of state regulation on the condition of country’s participation inintegration formations (2017)
Гонта C. В. - Ментальні детермінанти розвитку національної економіки України (2017)
Nebotov P. G. - Experience of leading countries in building mechanisms of export control and areas ofimplementation of such experience in Ukraine (2017)
Vdovenko N. M. - Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy, Nakonechna K. V. Samsonova V. V. (2017)
Yakymchuk A. Y. - Regional innovation economy: aspects of economic development, Valyukh A. M., Akimova L. M. (2017)
Yakymchuk A. Y. - Natural resources potential as innovative and investment development prospect, Navrotskyi R. L., Kovshun N. E. (2017)
Zakharchenko S. V. - Performance as a basic factor of competitiveness of Ukraine and its regions (theassesment is done according to IMD-Lausanne methodology) (2017)
Rozum Р. І. - Improving efficiency of using agricultural land, Liubezna I. V., Kalchenko O. M. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Creating a system of evaluation of efficiency of statesupport policy for innovative entrepreneurship, Bayramov E. A., Podzihun S. M. (2017)
Andrusiv U. Ya. - Evaluation of innovation activityof construction enterprises, Galtsova O. L. (2017)
Горішній В. Я. - Синтез та первинна оцінка протизапальної активності 1,4,5,6-тетра­гідро­піримідин-2-карбоксамідів, Фролов Д. А., Нєктєгаєв І. О., Остап’юк Ю. В., Матійчук В. С. (2018)
Кузнєцова В. Ю. - Смородини чорної плоди – перспективна сировина для розробки національної монографії в державну фармакопею України, Котов А. Г., Кисличенко В. С., Котова Е. Е. (2018)
Полонець О. В. - Морфолого-анатомічні ознаки листків хризантеми багаторічної садової сортів belgo і пектораль, Марчишин С. М., Сіра Л. М., Демидяк О. Л. (2018)
Вовк О. Г. - До питання макро-, мікродіагностики гарбуза насіння як лікарської рослинної сировини, Соколова О. О., Котов С. А., Гонтова Т. М. , Котов А. Г. (2018)
Дарзулі Н. П. - Дослідження впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості порошкових мас при розробці технології таблеток екстракту грушанки круглолистої, Грошовий Т. А., Соколова К. В., Подплетня О. А. (2018)
Рубан О. А. - Застосування методу математичного планування експерименту при оптимізації складу та технології матриксних таблеток iз сухим екстрактом листя чорниці, Колісник Т. Є., Сліпченко Г. Д. (2018)
Рибачук В. Д. - Вибір кількісного складу допоміжних речовин при створенні таблеток цеоліту природного (кліноптилоліту), Рубан О. А. (2018)
Кучеренко Л. І. - Кількісне визначення L-триптофану та тіотриазоліну в модельній суміші, Мазур І. А., Борсук C. О., Портна О. О. (2018)
Іванченко Д. Г. - Спектрофотометричне визначення 1-|7-(2-гідроксіетил-1)-3-метилксантин-8-іл|піперазиній хлориду, Жук Ю. М., Васюк С. О., Романенко М. І. (2018)
Сулима М. І. - Валідація методики кількісного спектрофотометричного визначення верапамілу гідрохлориду у складі лікарських форм, Огурцов В. В., Жук Ю. М., Васюк С. О. (2018)
Громовик Б. П. - Експертна оцінка простатопротекторів для фармакотерапії хронічного простатиту (на прикладі Івано-Франківської області), Гадяк І. В., Тріщ В. І. (2018)
Немченко А. С. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, Куриленко Ю. Є. (2018)
Белей С. Я. - Дослідження асортименту відхаркувальних фітопрепаратів для лікування кашлю при простудних захворюваннях, Грошовий Т. А., Белей Н. М., Дарзулі Н. П. (2018)
Палюх О. А. - Особливості розуміння студентами-провізорами проблеми запобігання кліщовим трансмісивним природно-осередковим інфекціям, Громовик Б. П., Виноград Н. О., Білущак Г. І. (2018)
Соловйов С. О. - Аналіз повторних випадків захворювання в оцінці вартості захворювання на ротавірусну інфекцію, Мохорт Г. А., Лелека М. В., Курсенко Л. О. (2018)
Тригубчак О. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А., Бегей Н. С., Найда Ю. В. (2018)
Вовк C. М. - Цілісний підхід – багатомірний синтез традиції та інновації в сучасній філософії науки (2011)
Савостьянова М. В. - Кризис науки: аскиологический контекст (2011)
Кондратенко С. В. - Особливості філософського осмислення високих наукомістких технологій як соціокультурного феномену (2011)
Лебідь А. Є. - Істина: від онтології άληθεια до епістемології ψευδοσ (2011)
Кравченко Т. А. - Эвристический потенциал сетевой парадигмы и его философское осмысление (2011)
Снегирев И. А. - Синергетическая рациональность: на пути к новому миропониманию (2011)
Зленко Н. Н. - Философское осмысление современных подходов общественного развития (2011)
Книш І. В. - Трансформація значення концептів "біосфера" та "ноосфера" у постнекласичному науковому дискурсі (2011)
Прокопенко Б. В. - Техноэволюция: от "техне" к синергийной конвергенции высоких технологий (2011)
Пушкарь Я. В. - Тенденції розвитку соціальних систем: синергетичний аспект (2011)
Косяк В. А. - К онтологии позитивной силы (2011)
Щербина А. М. - Міжнаукова інтеграція в осмисленні багаторівневості соціокультурних регулятивів людської діяльності (2011)
Денежников С. С. - Этико-аксиологические аспекты трансгуманизма (2011)
Афонина М. А. - Проблема трансформации человека под влиянием NBIC: философский анализ (2011)
Щербаченко Л. М. - Тілесне і вербальне в категоріях внутрішнього і зовнішнього (2011)
Препотенська М. П. - Соціально-психологічні засади полілогічного (діалогічного) спілкування, Драгун О. Ю. (2011)
Дудченко В. С. - Духовні виміри свободи (2011)
Крилова С. А. - Краса вчинків як цілісність свободи (2011)
Рубан О. В. - Гендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенційний вимір (2011)
Цикин В. А. - Проблема формирования новой парадигмы образования (2011)
Наумкина Е. А. - Новация и традиция в контексте образования, Карпенко В. Е. (2011)
Гайворонська О. О. - Людина як суб’єкт впливу інноваційних освітніх технологій (2011)
Качуровський М. О. - Демократія і громадянське виховання (2011)
Бадюл С. С. - Социально-философские условия формирования интеллектуальной элиты в системе высшего технического учебного заведения (2011)
Вертель А. А. - Философия и психоанализ: междисциплинарный диалог или тупик дуализма? (2011)
Донченко А. В. - Становлення ДП "УкрНДІВ" як флагмана вітчизняної науки щодо розвитку вітчизняного залізничного транспорту та міського колійного транспорту, Сафронов О. М. (2017)
Сулим А. О. - Розробка програмного забезпечення для виконання теоретичних досліджень з впливу рухомого складу на залізничну колію, Мельник О. О., Хозя П. О., Третяк Е. В., Катков А. О. (2017)
Черкаський М. Д. - Перспективи впровадження тепловізійного діагностування електрообладнання під час експлуатації тягового залізничного транспорту, Сулим А. О., Мельник О. О., Шмаков С. В. (2017)
Сулим А. О. - Визначення модуля пружності підрейкової основи на дослідних ділянках залізничної колії, Третяк Е. В., Мурчков С. В. (2017)
Донченко А. В. - Проблеми, що стоять перед галузевою наукою та шляхи їх вирішення, Багров М. О., Семко Ж. О., Брусило Д. О. (2017)
Третяк Е. В. - Дослідження поколісного навантаження від пасажирського вагона на залізничну колію, Столєтов С. О., Сулим А. О. (2017)
Сіора О. С. - Програмний комплекс для обробки даних експериментальних досліджень з впливу рухо-мого складу на колію та стрілочні переводи, Сулим А. О., Столєтов С. О., Третяк Е. В. (2017)
Донченко А. В. - Залізничне машинобудування: проблеми розвитку інноваційного потенціалу, сучасний стан експлуатації та шляхи вирішення, Гладких І. В. (2017)
Дмитриев В. С. - Вплив термічної обробки на вольт-амперну характеристику та інжекційні властивості гетеропереходу Ag/n-n+GaAs (2018)
Жиров Г. Б. - Алгоритми моделювання процесів технічного обслуговування за станом складних радіоелектронних об’єктів, Лєнков Є. С. (2018)
Lamtyugova S. N - Method of numerical analysis of the problem of mass transfer of a cylindrical body with the uniform translational flow, Sidorov M. V., Sytnykova I. V. (2018)
Бісікало О. В. - Оптимізація класифікатора автоматизованої системи розпізнавання мовця критичного застосування, Грищук Т. В., Ковтун В. В. (2018)
Dovbysh A. S. - Optimization of parameters of machine learning of the system of functional diagnostics of the electric drive of a shaft lifting machine, Velykodnyi D. V., Protsenko O. B., Zimovets V. I. (2018)
Kovalevska О. S. - Application of acoustic analysis in control systems of robotic machine tools, Kovalevskyy S. V. (2018)
Oliinyk A. - Parallel method of big data reduction based on stochastic programming approach, Subbotin S., Lovkin V., Ilyashenko M., Blagodariov O. (2018)
Alguliyev R. M. - An improved ensemble approach for dos attacks detection, Aliguliyev R. M., Imamverdiyev Y. N., Sukhostat L. V. (2018)
Akhmetov B. B. - Model of investment strategies in cyber security systems of transport situational centers, Lakhno V. A., Malyukov V. P. (2018)
Гадецька С. В. - Методи структурної класифікації зображень на засадах баєсовської теорії прийняття рішень, Гороховатський В. О. (2018)
Dadenkov S. A. - The simulation of p-persistent csma algorithm of unequal random multiple access (2018)
Копп А. М. - Подход к анализу и оптимизации моделей бизнес-процессов в нотации BPMN, Орловский Д. Л. (2018)
Mіrosсhnyk M. A. - Design automation of easy-tested digital finite state machines, Pakhomov Y. V., Shkil A. S., Kulak E. N., Kucherenko D. Y. (2018)
Panin V. V. - Application of the system analysis of implementation of the instrumental method of navigation on inland waterways of Ukraine, Doronin V. V., Aleynikov V. M. (2018)
Prots’ko I. O. - Development of wfta based on the hashing array, Teslyuk V. M. (2018)
Faure E. V. - Factorial code with a given number of inversions, Shcherba A. I., Kharin A. A. (2018)
Федасюк Д. В. - Алгоритм побудови графу потоку керування за текстом програми мовою C, Чопей Р. С. (2018)
Шитикова Е. В. - Метод формирования объема работ для программ испытаний на основе нечеткого вывода, Табунщик С. С., Табунщик Г. В. (2018)
Святный В. А. - Исследование циклического расписания для модели сетевого динамического объекта реального времени, Иванов А. Ю., Иванов Ю. А. (2018)
Firsov S. N. - Intelligent support of multilevel functional stability of control and navigation systems, Pishchukhina O. A. (2018)
Вербин Н. Б. - Розвиток професійної витривалості військових керівників: історико-педагогічний аналіз (2017)
Загородня А. А. - Моделювання освітніх систем економічної галузі України та Республіки Польща (2017)
Лещенко О. Г. - Профілактика соціального сирітства як актуальна потреба сьогодення (2017)
Побидайло Н. Г. - Роль краєзнавства у формуванні географічної картини світу: педагогічний аспект (2017)
Заверико Н. В. - Проблема формування критичного ставлення підлітків до засобів масової інформації: соціально-педагогічні аспекти, Шугайло Я. В. (2017)
Куликовський С. С. - Підходи до визначення гри як феномену соціальної дійсності (2017)
Овсяннікова В. В. - Особливості становлення ціннісних орієнтацій підлітків (2017)
Vasylchenko O. - Foreign language as means to form university students gender competence (2017)
Гладій А. Л. - Програма мобільності для студентів та викладачів Erasmus+ на польському прикладі та перспективи участі України (2017)
Зубцова Ю. Є. - Особливості лекції у вищому навчальному закладі в контексті реалізації діяльнісного підходу (2017)
Локарєва Г. В. - Педагогічний конфлікт у навчально-виховному процесі вишу: дефініції, сутнісні характеристики, конфліктологічна компетентність (2017)
Багорка А. М. - Особливості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "Коледж-університет" (2017)
Безкоровайна Л. В. - Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Захаревич М. В. - Формування основ професійної етики у процесі фахової підготовки майбутнього актора (2017)
Короткова Л. І. - Сутність та структура професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру (2017)
Круглик В. С. - Аналіз зарубіжних досліджень методів підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності (2017)
Пінчук Л. М. - Використання ігрових педагогічних технологій у процесі формування англійськомовної компетенції (2017)
Пономаренко Я. С. - Формування професійно орієнтованої англійськомовної читацької компетентності в учнів професійних ліцеїв технічного профілю (2017)
Хе Сюефей - Педагогічні умови як головний фактор музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2017)
Шумський О. Л. - Концептуальна модель формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти (2017)
Юдіна О. В. - Дидактичні передумови формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на основі інтернет-технологій (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лозинська С. В. - Моральне виховання у становленні духовних цінностей особистості дошкільника, Капусняк Л. В. (2017)
Петрик Т. Д. - Імпровізація в різних видах мистецтв та її вплив на виховання майстерності актора (2017)
Пілевич О. А. - Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту (2017)
Полякова Е. С. - Педагогические условия воспитания личности средствами фольклора в глобализованном мире, Украженко И. Н. (2017)
Чорна А. В. - Проблема виховання національних цінностей у соціально-педагогічних дослідженнях (2017)
Чумакова А. А. - Методологічні підходи і принципи виховання емоційної культури молодших школярів (2017)
Гладиш М. О. - Викладання соціально-педагогічних дисциплін за методикою інтегративного навчання (CLIL) (2017)
Дехтяренко С. Г. - Реалізація міжпредметних зв’язків у викладанні природничо-наукових дисциплін у профільній школі засобами розв’язування задач, Савіч І. О. (2017)
Андрєєв В. О. - Професійно-педагогічне спілкування як взаємодія викладачів коледжу (2017)
Білозуб Л. М. - Музичний дискурс українських композиторів у контексті національної культури (2017)
Комар О. М. - Моніторинг задоволеності студентів рівнем якості підготовки у вищому медичному закладі, Головчанська С. Є., Кізлова Н. М., Пірвердієва І. С. (2017)
Ружин К. М. - Комплексний підхід до формування комунікативної компетенції на основі взаємодії інтерактивного і диференційованого принципів (2017)
Фрига І. О. - Неформальна освіта дорослих в Україні (2017)
Бузенко І. Л. - Методика реалізації педагогічних умов формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Вавіліна С. Г. - Піар-текст як засіб формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні (2017)
Віндюк А. В. - Особливості практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти (2017)
Гончаренко Ю. В. - Формування творчої активності майбутніх акторів засобами пластичної імпровізації (2017)
Горлач В. В. - Науково-теоретичні основи застосування семіотичних технологій у професійній підготовці (2017)
Грибанова О. Є. - Професійна підготовка студентів коледжів на основі технологій інтерактивного навчання (2017)
Гринь Л. О. - Структурно-функціональна модель процесу вокальної підготовки майбутніх акторів: базовий та усвідомлено-реалізаційний етапи (2017)
Драч А. С. - Художній текст як засіб навчання читання майбутніх учителів англійської мови (2017)
Пахомова Т. О. - Читацька компетентність у системі професійно орієнтованого навчання англійської мови, Пономаренко Я. С. (2017)
Стадніченко Н. В. - Аналіз стану готовності майбутніх акторів до професійного спілкування (2017)
Чернявський Б. Р. - Сутність іншомовної компетентності майбутнього фахівця (2017)
Shyshko A. V. - Formation of translation competence of future translators by means of innovative technologies, Lukanska H. A. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Ирина Мирошник: есть повод праздновать! (2018)
WorldStar – награда для "Авентина" (2018)
10 кроків до упаковки (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Петренко С. Д. - Полимеры для упаковочной индустрии (ситуация, тенденции, прогнозы), Кривошей В. Н. (2018)
Замотаев П. В. - Полимеры с приставкой БИО- (2018)
Кривошей В. М. - Дефекти та випробування м’якої упаковки (2018)
Репета В. Б. - Інновації у флексографічному та глибокому друці (ракельні ножі фарбових систем) (2018)
Гавва О. М. - Шляхи технічного та функціонального вдосконалення пакувальних машин, Якимчук М. В., Кривопляс-Володіна Л. О. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського