Терещенко І. - Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів (2017)
Пригорницька О. - Фейкова інформація в соціальних медіа: виявлення, оцінка, протидія (2017)
Федорчук А. - Моніторинг інформації про Україну в матеріалах закордонних мережевих ресурсів (2017)
Симоненко О. - Бібліотечно-інформаційний ресурс як складник системи прийняття управлінських рішень політичними лідерами (2017)
Аксьонова Н. - Дослідження впливу мас-медіа в умовах інформаційної війни (2017)
Саморукова О. - Маніпулятивні технології у висвітленні зарубіжними ЗМІ ситуації в Україні (2017)
Пальчук В. - Сучасні особливості розвитку методів контент-моніторингу і контент-аналізу інформаційних потоків (2017)
Савицька Л. - Моніторинг сторінок головної наукової бібліотеки у мережі Facebook (2017)
Онищенко Н. - Питання достовірності новинної інформації в умовах зовнішніх негативних інформаційних впливів (2017)
Медведєва В. - Значення сучасних веб-технологій в обслуговуванні користувачів бібліотечних установ (2017)
Олейніченко Н. - Аналіз блогосфери правового спрямування як фактор вивчення суспільної думки про правотворення (2017)
Спіріна С. - Дослідження діяльності регіональних бібліотек у сучасному законодавчому просторі (2017)
Островська О. - Ефективність сайтів українських військових бібліотек і інтернет-ресурсів військової тематики (2017)
Лоштин Н. - Книги з історії та права Речі Посполитої у бібліотеці єзуїтського колегіуму в Самборі (2017)
Закірова С. - Технологічний детермінізм засобів масової комунікації у часі і просторі (за теоретичною концепцією Харольда Інніса) (2017)
Закіров М. - Міф як засіб інформаційного впливу та інструмент політичної комунікації (2017)
Рудий Г. - Газетна періодика УРСР 1950-х років: особливості формування, функціонування, контент (2017)
Полтавець С. - Політика памяті як аспект інформаційної безпеки: ефективність вітчизняної нормативної бази та здійснюваних заходів (2017)
Іванова Н. - Проблеми формування ціннісно-правових орієнтацій у сучасних умовах (2017)
Половинчак Ю. - Ігрові технології у світоглядних інтервенціях сучасних комунікацій (2017)
Беззуб І. - Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в освіті протягом життя (2017)
Миськевич Т. - Бібліотеки в системі безперервної освіти: реалізація завдань інформаційної соціалізації через неформальну освіту (2017)
Полтавець Т. - Етнолінгвістичні процеси у вітчизняному інформаційному просторі як фактор суспільної безпеки (2017)
Натаров О. - Роль національної бібліотеки у забезпеченні права на інформацію в Україні (2017)
Пестрецова О. - Відображення діяльності бібліотек із правового інформування у сучасному бібліотекознавстві (2017)
Чернявська Л. - Проблема недопущення ксенофобії та дискримінації як складова інформаційної безпеки сучасного інформаційного простору (2017)
Бондаренко В. - Мобільні застосунки як засіб комунікації в суспільстві знань: освітній аспект (2017)
Селецький А. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського в системіінформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі (2017)
Кривецький О. - Діяльність бібліотек у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах (2017)
Вихідні дані (2017)
Титут (2014)
Содержание (2014)
Большаков В. И. - Исторические вехи работы Института черной металлургии НАН Украины, Тубольцев Л. Г. (2014)
Большаков В. И. - Влияние технологии применения пылеугольного топлива на показатели тепловой работы доменной печи, полезным объемом 3000 м3, Чайка А. Л., Лебедь В. В., Сохацкий А. А., Жеребецкий А. А., Диментьев В. Н. (2014)
Большаков В. И. - Информационные и теоретические основы интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой, Муравьева И. Г., Тогобицкая Д. Н., Можаренко Н. М., Иванча Н. Г., Семенов Ю. С., Белькова А. И., Белошапка Е. А., Шумельчик Е. И., Горупаха В. В. (2014)
Можаренко Н. М. - Тенденции изменения проектных профилей доменных печей в современных топливно-сырьевых условиях, Вышинская Е. Д., Горупаха В. В. (2014)
Нестеров А. С. - К вопросу о совершенствовании подготовки железо-рудного сырья к доменной плавке, Гармаш Л. И., Пивненко А. В., Коваленко А. Г., Зубенко А. В., Леонов А. Л. (2014)
Кукса О. В. - Поиск оптимальных условий доменной плавки, обеспечивающих достижение высокой степени науглероживания чугуна, Можаренко Н. М., Лытарь Э. И., Горупаха В. В., Загоровская Н. М. (2014)
Нестеров А. С. - Металлургические свойства узких классов крупности кокса, Джигота А. Д., Виноградов Е. Н., Калько А. А., Карунова Е. В., Зубенко А. В., Калько О. А. (2014)
Циватая Н. А. - Анализ поведения щелочей в доменной печи (2014)
Вергун А. С. - Предпосылки разработки технологии комплексной десульфурации и дегазации чугуна, Шевченко А. Ф., Руденко А. Л., Кисляков В. Г., Курилова Л. П. (2014)
Шевченко А. Ф. - Сопоставление параметров работы фурм различной конструкции для инжектирования в чугун диспергированного магния без добавок, Двоскин Б. В., Остапенко А. В., Маначин И. А., Шевченко С. А. (2014)
Пиптюк В. П. - Моделирование процессов гидродинамики и тепло-массопереносав ванне наполняемого ковша, Самохвалов С. Е., Греков С. В., Кабаков Д. Ю., Аносова А. А. (2014)
Семыкин С. И. - Разработка и реализация ресурсосберегающей технологии конвертерной плавки с применением электрической энергии малой мощности, Поляков В. Ф., Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В., Семыкина Е. В. (2014)
Полякова Я. А. - Анализ состояния и перспектив применения технологии жидкофазного восстановления марганца из оксидных материалов при конвертерной плавке стали, Поляков А. В. (2014)
Чернятевич А. Г. - Новые технологии и фурменные устройства для нанесения шлакового гарнисажа на футеровку конвертера (2014)
Приходько И. Ю. - Системы компьютерного моделирования и управления процессами тонколистовой прокатки ИЧМ (2014)
Веренев В. В. - Информативность переходных процессов в прокатных станах (2014)
Иванченко В. Г. - Подготовка поверхности горячекатаных полос под горячее цинкование (2014)
Узлов І. Г. - Комплексна програма створення високоміцної економічної металопродукції для вагонобудування, Узлов К. І., Хулін А. М. (2014)
Козачёк А. С. - Влияние степени легирования на прочностные свойства конструкционных сталей, Приходько Э. В., Луценко В. А., Головко Л. А. (2014)
Суховая Е. В. - Квазикристаллические сплавы-наполнители Al–Ni–Fe для макрогетерогенных композиционных материалов, Плюта В. Л., Устинова Е. В. (2014)
Евсюков М. Ф. - О кинетике бейнитного превращения аустенита в сталях при термической обработке в потоке производства, . Дементьева Ж. А, Лошкарев Д. В. (2014)
Бобырь С. В. - Особенности фазово-структурных превращений при охлаждении хромистых сталей для инструмента горячей деформации, Нефедьева Е. Е., Евсюков М. Ф. (2014)
Бабаченко А. И. - Инновационные технологии в производстве железнодорожных колес, Тогобицкая Д. Н., Демина Е. Г., Кононенко А. А., Козачок А. С., Хулин А. Н. (2014)
Левченко Г. В. - Влияние изотермической закалки на структурное состояние и свойства арматурного проката из стали 30ГС, Бобырь С. В., Нефедьева Е. Е., Хулин А. Н. (2014)
Сидоренко О. Г. - О фактической температуре фазового превращения, Бабаченко А. И., Сухой А. П., Ольшанецкий В. Е. (2014)
Лучкин В. С. - Влияние углерода на структуру Fe-C сплавов, Тубольцев Л. Г., Падун Н. И., КорченкоВ. П. (2014)
Перков О. Н. - О механизме влияния размера зерна феррита на усталостную прочность низкоуглеродистой стали, Кузьмичев В. М. (2014)
Бабаченко А. И. - Зависимость кинетики бейнитного превращения от межатомных расстояний в переохлажденном аустените, Сидоренко О. Г., Хулин А. Н., Сухой А. П. (2014)
Большаков В. И. - Экологические вопросы перспективного развития металлургии, Тубольцев Л. Г., Горохова В. А., Падун Н. И. (2014)
Нестеров А. С. - Отдел металлургии чугуна. Основные результати научной деятельности в 2009 - 2013, Гармаш Л. И. (2014)
Большаков В. И. - Совершенствование способов контроля и управления доменной плавкой, Муравьева И. Г., Иванча Н. Г. (2014)
Воробей С. А. - Основные направления исследований и разработки в области сортопрокатного и метизного производств в отделе обработки металлов давлением, Раздобреев В. Г., Лохматов А. П. (2014)
Парусов В. В. - Научно-технологические достижения отдела термической обработки металла для машиностроения за 2009 - 2014 гг., Парусов Э. В., Сагура Л. В., Парусов О. В., Чуйко И. Н., Сивак А. И. (2014)
Маймур Б. Н. - Развитие в ИЧМ разработок по технологии и оборудованию для брикетирования мелкофракционных сырьевых материалов и промышленных отходов (2014)
Большаков В. И. - Трудовой и творческий путь Л. Г. Тубольцева (2014)
Вихідні дані (2014)
Аксьонова В. І. - Метафізика української ідеї: в софіологічному контексті реформування освітнього простору (2017)
Андрюкайтнене Р. - Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального , Воронкова В. Г., Кивлюк О. П., Никитенко В. А. (2017)
Білогур В. Є. - Концепт спорту у ракурсі теоретико-методологічних засад спортивного менеджменту - антропології, онтології та арт-терапії (2017)
Дуднікова І. І. - Глобальні мегатренди екологічних змін в умовах сучасних викликів цивілізації (2017)
Кіндратець О. М. - Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі (2017)
Кравченко А. А. - Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект (2017)
Макушинська Г. П. - Світоглядні засади державної незалежності в контексті історичних подій в Україні і Польщі та євроінтеграційного поступу (2017)
Нікітенко В. О. - Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства (2017)
Старовойт О. В. - Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору (2017)
Страшко І. В. - Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії (2017)
Товарниченко В. А. - Информационная война в глобальном мире – подмена критериев рациональности: философский анализ (2017)
Филипчук С. В. - Роль провідних речників у соціальних комунікаціях православних та греко-католиків сучасної України (2017)
Мельник В. В. - Культура як герменевтика буття (2017)
Олексенко Р. І. - Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації (2017)
Пунченко О. П. - Образовательные модели востока и запада как фронтиры современной евроазиатской интеграции (2017)
Соснін О. В. - Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві, Кононець М. О. (2017)
Chernysh T. M. - Formation of humanitarian capital as the condition of self-individual identity in the information society: synergetic methodology (2017)
Богуславська О. Г. - Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації (2017)
Кононець М. О. - Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст (2017)
Nijole G. - The theoretical aspect of profit and profitability analysis , Virginija G. (2017)
Šidlauskienė D. - The importance of financial statement results for business management solutions, Petrošienė B., Gabrevičienė A. (2017)
Авторська довідка (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Сватко Ю. І. - Конфлікт у дзеркалі лінгвоонтоепістемологічної експертизи: за лаштунками "брані" між Ахіллом і Агамемноном, або Слово після вступу (2017)
Vasylenko І. - Academic English Course Design for Phd Program: Principles and Content (2017)
Загородня А. А. - Імплементація досвіду Республіки Польща у навчання фахівців економічної галузі в Україні (2017)
Забузова О. В. - До питання про виховання у ВНЗ України (2017)
Рябець І. В. - Становлення професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні: перший етап (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) (2017)
Копець Л. В. - Психолог у ситуаціях зворотного зв’язку (2017)
Боднар А. Я. - Самореалізація творчого потенціалу людини: акмеологічний підхід, Макаренко Н. Г. (2017)
Гордієнко А. В. - Комп’ютерні ігри та їхні позитивні психологічні ефекти (2017)
Ковальчук О. С. - Особливості формування ґендерності в міжособистісних стосунках підлітків, Голубєва М. О. (2017)
Макаренко О. М. - Психологічні підходи до кореляції поведінки жінок, які народили недоношену дитину, Джугля І. О. (2017)
Трач Р. С. - Про психологію Філіпа Лерша: роздум № 2 (2017)
Шумік І. В. - Психологічні умови формування свідомого вибору життєвого шляху старшокласниками/старшокласницями, Голубєва М. О. (2017)
Гусак Н. Є. - Виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми: досвід України, П’єцко Ю. Є. (2017)
Бойко О. М. - Глобальне визначення соціальної роботи та український контекст (2017)
Відомості про авторів (2017)
Пацурківський П. С. - Алгебра верховенства права, або буттєвий устрій людського світу, Гаврилюк Р. О. (2017)
Лихолат І. П. - Принцип верховенства права в дихотомії належного та сущого: у пошуках розуміння (2017)
Заєць А. П. - Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція (2017)
Шишкіна Е. В. - Люстрація і права людини (2017)
Іванків І. Б. - Право людства на мир як умова дотримання прав людини (2017)
Ключковський Ю. Б. - Принцип таємного голосування (2017)
Yatskevych I. - Elimination of Employment Discrimination of the Persons with Disabilities: International Standards and Ukrainian Legislation (2017)
Дучак Б. Л. - Людська гідність у праві (2017)
Кравцов І. В. - Класифікація правових цінностей та її значення для правової теорії і практики (2017)
Кушик В. Р. - Основні вимоги до закону відповідно до концепції верховенства права (2017)
Уласевич А. С. - Прояв "духу" права у дискреційних повноваженнях суду (2017)
Кістяник В. І. - Деякі аспекти судової аргументації у публічному праві (2017)
Козюбра М. І. - Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв’язків (2017)
Цельєв О. В. - Право на оскарження рішень органів публічної влади та їхніх посадових осіб як складова верховенства права (2017)
Венгер В. М. - Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади (2017)
Нестерович В. Ф. - Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України (2017)
Матвєєва Ю. І. - Поняття та розуміння принципу правової визначеності (2017)
Дем’янченко А. С. - Реформа адміністративно-територіального устрою України в аспекті децентралізації влади (2017)
Курінний О. В. - Децентралізація (утворення об’єднаних територіальних громад) як альтернатива автономізації та форма внутрішнього самовизначення корінних народів і національних меншин в Україні (2017)
Іщенко Ю. В. - Місцевий цивільний контроль за використанням публічного ресурсу поліції (2017)
Прієшкіна О. В. - Забезпечення прав людини в Україні: стан та перспективи (2017)
Шмоткін О. В. - Права особи як об’єкт національної безпеки України (2017)
Balykin I. - The Status of the Implementation of the Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine (2017)
Окіпнюк В. Т. - Права людини і діяльність радянських спецслужб в Україні: історико-правовий аналіз (2017)
Відомості про авторів (2017)
Довжук І. В. - Нормативно-правові засади регулювання архівної справи в Україні доби незалежності (2017)
Ластовська О. Л. - Документальні свідчення про будівництво Київським митрополитом серапіоном церкви в ім’я св. серапіона у Києво-Печерській лаврі (2017)
Світлик Н. М. - Общество Святого Василія Великого і книготоргівля в Австро-Угорській імперії в кінці ХІХ ст. (2017)
Ільчишин С. О. - Шкільна акція ОУН 1933 року: характеристика джерельної бази та документів (2017)
Нікілєв О. Ф. - Українське село за часів німецької окупації: за спогадами селян (літо 1941 – осінь 1944 рр.) (2017)
Абакумова В. І. - Роль історичного джерела в суб’єктивізації науково-пізнавального процесу (2017)
Бакалець О. А. - Монетарна політика УНР та Української держави у 1917 – 1918 рр., Курок О.І. (2017)
Баланюк Н. Ю. - Історико-правові засади організації недержавного пенсійного забезпечення населення в Україні (2017)
Гирич Я. М. - Перейменування міст України у зв’язку з процесом декомунізації (2015 – 2016 рр.) (2017)
Демуз І. О. - Петро Стебницький – один з активних учасників української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Довжук І. В. - Художники України в період хрущовської "відлиги" (2017)
Заремський М. Й. - Становлення категорії "культура": вітчизняні пріоритети, Заремська І. М. (2017)
Коротенко Д. В. - Загальний стан поліції Катеринославщини до реформи 1862 р. (2017)
Крижанівський В. М. - Федоренко Василь Костянтинович – викладач Глухівського Інституту перехідної доби (2017)
Олійник А. - Творці кінострічки "Тіні забутих предків" як втілення нової епохи українського кіно, Крижанівський В. М. (2017)
Федоров І. О. - Ідеолог cудової реформи 1860 – 1870-х років Олександр Кістяківський (2017)
Шляхов О. Б. - Дмитро Миколайович Мартинов: штрихи до політичного портрету Катеринославського губернатора кінця ХІХ ст (2017)
Глибовець М. М. - Передмова (2017)
Глибовець А. М. - Алгоритм токенізації та стемінгу для текстів українською мовою, Точицький В. В. (2017)
Стецюк П. І. - Властивості квадратичної задачі про максимальний k-плекс у неорієнтованому графі, Ляшко В. І., Бардадим Т. О. (2017)
Погорілий С. Д. - Дослідження паралельних алгоритмів мовою Python з використанням різних платформ, Семьонов Б. О. (2017)
Глибовець М. М. - Застосування еволюційних алгоритмів для розв’язання задачі апроксимації зображень многокутниками, Петльована М. В., Кирієнко О. В. (2017)
Малашонок Г. І. - Хмарна математика MathPartner у Києво-Могилянській академії (2017)
Жежерун О. П. - Побудова рекомендаційних систем на основі онтологій, Яремко С. А. (2017)
Бублик В. В. - Методи нейтралізації впливу мережевої латентності в мультиплеєрних іграх, Дученчук В. Б. (2017)
Глибовець М. М. - Методологічні аспекти розробки платформи для залучення інвестицій в освіту на базі інструменту ICO (Initial Coin Offering) технології блокчейн – стартап НаУКМА "Knowledge Measurable Assets", Невмержицький Є. І., Гороховський К. С., Грабов Є. Й. (2017)
Горборуков В. В. - Створення рекомендаційної системи підтримки прийняття рішень для запису на вибіркові навчальні дисципліни, Олецький О. В. (2017)
Черкасов Д. І. - Підходи до сумісного використання протоколів IPv4 та IPv6 у мережі підприємства (2017)
Федорус О. М. - Моделювання асоціативної пам’яті засобами ПАРКС (2017)
Sydorov N. - Ontologies in Software Engineering, Mendzebrovsky I., Sydorova N. (2017)
Пєчкурова О. М. - Локально-чутливе хешування та сфери його застосування (2017)
Борозенний С. О. - Особливості використання формату EPUB 3 для створення електронних публікацій (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кudrina O. Yu. - Information network economics and ukraine`s transition to the model of innovative type of development (2017)
Ахромкін А.Є. - Аналіз показників державно-приватного партнерства в Україні (2017)
Ахромкін Є. М. - Ресурсне забезпечення сталого регіонального розвитку за концепцією цільового управління (2017)
Бичкова Л. М. - Вдосконалення організації управління експортно-імпортними поцесами в агропромисловому комплексі луганського регіону, Держак Н. О. (2017)
Білоус Я. Ю. - Аналіз чинників конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад (2017)
Болотова О. О. - Обґрунтування структури організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності менеджменту персоналу (2017)
Бузько І. Р. - Цільове управління підприємствами задля сталого розвитку регіону: питання інституційного забезпечення, Семененко І. М. (2017)
Бузько І. Р. - Інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах, Галгаш Р. А. (2017)
Вартанова О. В. - Моніторинг ділової активності в системі управління підприємством (2017)
Вахлакова В. В. - Модель оцінювання економічної безпеки підприємства (2017)
Гавриленко В. О. - Використання обліково-аналітичної інформації у різних типах антикризового управління, Чиж В. І. (2017)
Гетьман М. А. - Аналіз структури інтеллектуального капітала (2017)
Годящев М. О. - Оцінювання рівня ділової активності підприємств у контексті сучасних інструментальних можливостей (2017)
Долозіна І. Л. - Сутність та класифікація податково-бюджетних дисбалансів (2017)
Заблодська Д. В. - Компаративний аналіз показників міжрегіонального співробітництва в умовах євроінтеграції (2017)
Заблодська І. В. - Квантифікація результатів анкетування фахівців об’єднаних територіальних громад на сході України, Саєнко П. О. (2017)
Зима О. Г. - Управління діловою активністю підприємств в сучасних умовах господарювання, Птащенко О. В., Кошарна В. В. (2017)
Зима О. Г. - Використання інтегрованих маркетингових комунікацій в спортивній сфері, Птащенко О. В., Станкова А. О. (2017)
Івченко Є. А. - Дослідження впливу складових каузальної природи трансформацій в системі економічної безпеки (2017)
Істомін Л. Ф. - Імітаційне моделювання функціонування та управління виробничою системою (2017)
Карлова О. А. - Засади стратегічної координації розвитку регіональних економічних систем в умовах децентралізації (2017)
Карлова О. А. - Особливості інформаційної інфраструктури як умови ефективного розвитку економіки регіону (2017)
Клюс Ю. І. - Управлінський контроль інноваційних ризиків промислового підприємства (2017)
Кушал І. М. - Технологія управління процесом адміністрування податків в Україні (2017)
Ліпич Л.Г. - Забезпечення сталого розвитку регіону: інститути та цілі діяльності підприємств (2017)
Ліхоносова Г. С. - Сценарії регіональної соціально-економічної політики щодо самозабезпечення демократичних перетворень суспільства (2017)
Малюкіна А. О. - Удосконалення іноваційної діяльності на засадах інтегрованих маркетингових комунікацій, Амєров Д. О., Брусніцина Д. Е. (2017)
Манухіна М. Ю. - Проблеми і перспективи розвитку наукоємних підприємств в Україні (2017)
Матюшенко Ю. В. - Готовність персоналу на індивідуальному рівні до здійснення організаційних змін на підприємстві (2017)
Нєнно І. М. - Вплив форми власності морського торговельного порту на реалізацію його бізнес-моделі (2017)
Овчаренко Є. І. - Формування організаційної структури служби економічної безпеки підприємства, Богданов Р. І. (2017)
Персій Ю. О. - Інформаційне забезпечення управління затратами на промисловому підприємстві (2017)
Птащенко О.В. - Особливості розвитку високотехнологічного маркетингу (2017)
Салюк А. П. - Обгрунтування послідовності формування бренду підприємства (2017)
Степаненко С. В. - Обґрунтування профілю здійснення організаційних змін на підприємстві (2017)
Тищенко В. В. - Класифікація фінансових ризиків підприємства та політика управління цими ризиками, Тищенко О. І. (2017)
Тімофєєва М. І. - Модернізація системи соціального захисту (2017)
Ткаченко Н. Е. - Мотивація клієнтів на підприємствах фітнес-індустрії: особливості та можливості мотиваційного впливу, Беленець Т. О. (2017)
Хандій О. О. - Соціальна інтеграція: перешкоди та перспективи (2017)
Христенко Л. М. - Концептуальні основи механізму побудови системи захисних заходів в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства (2017)
Чорна О. Ю. - Кадрова безпека інтегрованої промислової структури: поняття, склад та основні загрози (2017)
Штапаук С. С. - Ентропія як міра впорядкованості економічної системи (2017)
Шумська Г. М. - Теоретико-методологічні аспекти проведення аналізу регіонального промислового комплексу (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Вопросы обеспечения экологической безопасности при функционировании высокопроизводительных угольных шахт, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Новиков Л. А., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2015)
Агаев Р. А. - Перспективы добычи шахтного метана на примере шахтоуправления "Суходольская-Восточная" ОАО "Краснодонуголь", Притула Д. А. (2015)
Завражин В. В. - Результаты приемочных испытаний способа оценки эффективности противовыбросных мероприятий при вскрытии склонных к ГДЯ крутонаклонных угольных пластов, Шажко Я. В., Кольчик И. Е., Кравченко А. В., Ожегова Л. Д., Хуанган Н. (2015)
Малеев Е. В. - Влияние конструкции скважинного заряда на распространение пылегазового облака при массовых взрывах (2015)
Kirichko S. N. - Design calculation of the hydrotransport installation for the technologies of the high concentrated pulps storing (2015)
Звягинцева А. В. - Метод комплексной оценки загрязнения атмосферного воздуха на основе определения вероятностей неблагоприятных событий, Аверин Г. В. (2015)
Минеев С. П. - Закономерность процесса десорбции метана из зоны нарушенности угольного пласта, Прусова А. А., Янжула А. С., Гулай А. А., Рыжова С. А. (2015)
Шевченко В. Г. - Исследование изменения физико-механических характеристик урановмещающей породы при стационарном и динамическом ее нагружении в газовой среде, Дякун Р. А., Светличный В. Н. (2015)
Сынков В. Г. - Повышение несущей способности гидростоек механизированных крепей, Немцев Э. Н., Мирошниченко С. В., Хорольский А. А. (2015)
Левицкий А. П. - Повышение эффективности горно-обогатительного передела на основе управления параметрами взрывной рудоподготовки, Левицкий А. А., Турчин Ю. Ю. (2015)
Зберовский В. В. - Развитие инженерного метода расчета динамических параметров гидроимпульсного воздействия (2015)
Бунько Т. В. - Измерения большого дебита метана в дегазационных скважинах анемометром АПР-2, Дудник М. Н. (2015)
Трифанов Г. Д. - Аппаратура непрерывного контроля динамических параметров систем "Подъемный сосуд – жесткая армировка" шахтных стволов, Микрюков А. Ю., Архипов Е. В. (2015)
Ефремов Э. И. - Способ эффективной взрывной отбойки обводненных горных пород на нерудных карьерах, Николенко Е. В., Баранник В. В. (2015)
Безручко К. А. - Опытно-промышленная проверка способа опережающей дегазации пород кровли на шахте "Степная", Тихонов А. А., Переверьзев В. Н. (2015)
Калугина Н. А. - Характер изменения давления в мало сжимаемом рабочем агенте при сбросе его из скважины, Сапегин В. Н. (2015)
Макеев С. Ю. - Микроскопические исследования образцов угля, подвергнутых физико-химической обработке, Андреев С. Ю., Кратковский И. Л., Рыжов Г. А. (2015)
Назимко В. В. - Досвід застосування пакету FLAC3D для дослідження стійкості підготовчої виробки (2015)
Бокий Б. В. - Выбор рациональных параметров для проектирования системы транспортирования метана угольных месторождений, Дудля Е. Е., Новиков Л. А. (2015)
Надутый В. П. - Силовые характеристики перетяжки жидкости. Численные и асимптотические решения, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2015)
Круковская В. В. - О форме полости выброса в забое горной выработки, проводимой по выбросоопасному угольному пласту (2015)
Скипочка C. И. - Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи, Сергиенко В. Н., Красовский И. С. (2015)
Скрыпников В. Б. - Оценка эффективности работы холодильных машин, Ляховецкая-Токарева М. М., Завгородняя Е. П., Шапран Я. Н. (2015)
Логинова А. А. - Расчёт систем виброизоляции горных машин с учётом эффекта старения, Дырда В. И., Шевченко В. Г. (2015)
Рогач Ю. П. - Особливості визначення індивідуального професійного ризику при роботі операторів мобільної техніки (2015)
Басс О. О. - Дослідження впливу крохмальної патоки на реологічні характеристики сумішей для виробництва морозива, Поліщук Г. Є., Гончарук О. В. (2017)
Мельников К. О. - Удосконалення технології страв із риби з метою підвищення їх харчової цінності, Колісниченко Т. О., Мацук Ю. А., Листопад Т. С. (2017)
Sukmanov V. - Impact of high vapor pressure parameters on the microbiological safety of egg omlets in the process of treatment, Herman N., Mironov D., Palash A. (2017)
Погожих М. І. - Розробка технології збагачення соусів емульсійного типу дієтичними добавками, Головко Т. М., Дьяков О. Г. (2017)
Хомич Г. П. - Розробка технології фруктових соусів iз використанням бананів та соку чорної смородини, Ткач Н. І., Кирильченко М. В. (2017)
Хомич Г. П. - Використання пюре з журавлини в технології виробів із дріжджового тіста, Горобець О. М. (2017)
Назаренко В. О. - Аналіз сенсорних характеристик плавлених сирів із використанням дескриптивного методу, Кайнаш А. П., Офіленко Н. О. (2017)
Офіленко Н. О. - Вплив біотехнологічних процесів на якість плавлених сирів, Кайнаш А. П. (2017)
Семенов А. О. - Розробка технології бактерицидного знезараження активованого вугілля, Кожушко Г. М., Сахно Т. В., Дугніст Л. В. (2017)
Козьмич Д. І. - Стійкість пофарбування льоно-лавсанових тканин до дії сонячного світла та прання, Кобищан Г. Д. (2017)
Кійко В. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності морозива власної торгової марки, Каржевська О. М. (2017)
Бабич А. П. - Розробка методу вибору варіанту модернізації автомобільних засобів рухомості системи наземного забезпечення польотів авіації, Тур О. М. (2017)
Balakireva S. - Development of the apparatus for the formation of knowledge about the air enemy, Kuzmenko K., Stakhova M. (2017)
Буряк П. Д. - Удосконалення графоаналітичного методу визначення річних пробігів при плануванні експлуатації та ремонту автомобільної техніки у військовій частині НГУ, Цебрюк І. В., Пархомчук О. В., Марценяк О. П. (2017)
Коваль О. В. - Аналіз доцільності використання телевимірювальних систем в зоні проведення антитерористичної операції, Запека В. Ю., Долина М. П., Батюк А. А. (2017)
Красноруцький А. О. - Пріоритетні напрямки побудови радіозв’язкового обладнання УКХ діапазону з підвищеними показниками захищеності для застосування в бортових засобах зв’язку з урахуванням досвіду проведення АТО, Коротчук А. В., Безклейний Р. А., Козир Є. В., Малишкін В. В. (2017)
Мудрик В. Г. - Обладнання для вимірювання внутрішньо-балістичних характеристик вогнепальної зброї, Торяник Д. О., Зюбан М. І. (2017)
Стасєв Ю. В. - Аналіз перешкодозахищеності систем зв’язку та управління при використанні сигнально-кодових конструкцій, Виставкін С. С., Туленко Т. О., Фустій А. С. (2017)
Бичков О. С. - Методи побудови оптимальних оцінок для дослідження неперервно-дискретних процесів як розв’язків гібридних автоматів (2017)
Бородавка В. А. - Метрологічні характеристики оптичного волокна та їх вплив на передачу інформації, Ольшевський І. П., Рожков М. І., Лазебник В. Ю. (2017)
Кононов В. Б. - Дослідження вимірювання низьких частот, Кононова О. А., Кірвас В. В., Лозинська С. В. (2017)
Красноруцький А. О. - Дослідження методів покращення показників завадостійкості та завадозахищеності бортових радіостанцій УКХ діапазону, Залога С. М., Зубов І. В., Штанько К. С., Могилей В. О. (2017)
Стасєв Ю. В. - Алгоритм формування сигнально-кодових конструкцій з поліпшеними кореляційними властивостями, Клєванна Л. О., Носик О. Ю. (2017)
Трофименко І. В. - Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів, Данік О. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Черніченко Ю. М. - Обґрунтування узагальненого показника надійності стрілецького озброєння, Забула О. Є., Музичук В. А. (2017)
Шевченко В. Л. - Постановка задачі ресурсної оптимізації комплексу програмних засобів захисту інформації в умовах динамічного інформаційного протистояння, Рабчун Д. І. (2017)
Барбашин В. В. - Статистический анализ действия адаптогенов на работоспособность экипажей бронетанковой техники при выполнении боевой задачи, Толкунов И. А., Дубницкий В. Ю., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2017)
Купрієнко Д. А. - Синергетичний потенціал формування та сталого розвитку соціальних безпекових систем, Крутов В. В., Талалай Д. В. (2017)
Лысенко Д. Э. - Прикладная информационная технология оценивания реализуемости программы развития организационно-технической системы, Дмитришин Д. В., Лысенко Э. В. (2017)
Нааем Х. Р. - Метод контроля доступа к данным компьютерной системы экологического мониторинга, Можаев А. А. (2017)
Петрухин С. Ю. - Комплексная многокритериальная оценка очагов ядерного поражения на основе анализа иерархий при создании системы радиационного мониторинга чрезвычайных ситуаций военного характера, Писня Л. А., Чернявский И. Ю. (2017)
Бабенко Ю. В. - Представление структур "прецедент – модификации" в понятиях их сходства и эквивалентности, Шостак И. В., Данова М. А. (2017)
Комаров В. С. - Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни (2017)
Невмержицький І. М. - Досвід створення електронних інтерактивних навчальних додатків для реалізації інформаційної електронної технології навчання e-Learning у вищому військовому навчальному закладі, Гризо А. А., Сидюк С. С., Саютін О. М. (2017)
Семененко О. М. - Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенко А. В. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Чернюк В. В. - Метод розрахунку напірних трубопроводів-збирачів (2017)
Давиденко А. К. - Расчет потока в центробежном насосе с учетом турбулентности (2017)
Косторной А. С. - Проектирование центробежных насосов на заданную форму квазипотенциального потока (2017)
Ященко А. С. - Комплексный анализ динамических характеристик питательных насосных агрегатов АЭС, Вакула Д. С., Руденко А. Ф., Симоновский В. І., Козлов А. М. (2017)
Яхно О. М. - Візуалізація приграничного шару за розгінної течії в’язкої рідини у циліндричній трубі, Гнатів Р. М., Гнатів И. Р. (2017)
Анисимов В. Ф. - Исследования характеристик процесса топливоподачи насоса с пружинным приводом плунжера, Музичук В. И., Гуменецкий О. А. (2017)
Турич В. В. - Площа контакту інструмента з деталлю при ультразвуковому вигладжуванні з попереднім зазором, Руткевич В. С., Янішевский В. Ю. (2017)
Бутько В. С. - Динаміка об’ємного регулювання швидкості гідромотора (2017)
Середа Л. П. - Eфективність застосування гідропривода в машині для подрібнення деревини DP-660 при виготовленні щепи, Паладийчук Ю. Б., Зинев М. В. (2017)
Інформаційний лист про проведення ХVIII міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика" (2017)
Вовк Л. П. - З’ясування дидактичної моделі науки і дисципліни (2016)
Агоста І. В. - Джордж Кістяківський– Манхеттенський проект (2016)
Андрійчук А. Б. - Критеріально-рівневий апарат визначення ефективності методичної системи формування предметної компетентності з фізики майбутніх судноводіїв (2016)
Бойко Г. М. - Викладання курсу "Комп’ютерна астрономія" У педагогічному університеті, Панченко Т. В. (2016)
Буяло Т. Є. - Розв’язування задач з хімії як засіб реалізації предметної компетентності учнів в умовах реформування змісту освіти, Слободянюк К. С. (2016)
Веліховська А. Б. - Нові вимоги до підготовки майбутніх учителів предметів природничо-математичного циклу засобами сучасних інтернет-технологій (2016)
Вознюк О. В. - Просвітницька діяльність громад релігійних меншин в Україні у другій половині ХІХ– початку ХХ століття (2016)
Воротникова І. П. - Умови впровадження відкритого он-лайн навчання в післядипломній педагогічній освіті (2016)
Головко М. В. - Проблема формування змісту курсу фізики української школи в історико-методичному контексті та викликах сьогодення (2016)
Дендеренко О. О. - Кейс-метод як складова технології компетентнісно-орієнтованого навчання майбутніх суднових механіків (2016)
Доброштан О. О. - Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання вищої математики майбутніх судноводіїв (2016)
Закалюжний В. М. - Метод проектів та його реалізація в основній школі на основі прикладної фізики (2016)
Киливник В. В. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі підготовки в коледжі (2016)
Клименко Л. О. - Створення умов для розвитку інтелектуальної сфери молодого вчителя природничих дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Кобрюшко О. - Впровадження сучасних технологій у процес формування природоохоронних інтересів студентів природничих факультетів під час навчально-польової практики (2016)
Колосова Л. М. - Проектно-впроваджувальна діяльність як оптимальна форма реалізації творчого потенціалу вчителя (2016)
Костецька М. В. - Про окремі аспекти розвитку європейської вищої освіти (2016)
Кремінський Б. Г. - Функції освітнього середовища з точки зору створення умов для роботи з обдарованою молоддю (2016)
Кузьменко О. С. - Формування фізичних компетентностей студентів у процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах (2016)
Лебединець Г. М. - Перспективне планування наукової діяльності в системі вищої педагогічної освіти(60-90-ті роки ХХ століття) (2016)
Ліскович О. В. - Застосування особистісно-діяльнісного підходу у формуванні компетентностей учнів на уроках фізики (2016)
Макаренко Л. Л. - Інформаційна культура особистості: історико-педагогічний аналіз (2016)
Манькусь І. В. - Особливості підготовки майбутніх викладачів фізики: технологічний аспект, Недбаєвська Л. С. (2016)
Мироненко І. В. - Загальнобіологічні поняття як складова сучасного шкільного курсу біології (2016)
Мирошніченко Ю. Б. - Про що говорить таємний знак?, Сиротюк В. Д., Касянова Г. В. (2016)
Мисліцька Н. А. - Поняття "методична компетентність" майбутнього вчителя у теорії освіти (2016)
Михайленко Н. Ф. - Поліненасичені жирні кислоти водоростей: властивості та перспективи застосування (2016)
Мойко О. С. - Підготовка майбутнього вчителя інформатики до професійної діяльності (2016)
Москалець М. М. - Характеристика сутності, змісту, структури, форм і методів самоконтролю навчальної діяльності студентів, Чумак М. Є. (2016)
Нєлєпова А. В. - Інформаційна компетентність викладача в управлінні самостійною роботою студентів під час організації інформаційного середовища (2016)
Одайник С. Ф. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності як один із засобів професійного зростання вчителя біології, Мазаєва К. В. (2016)
Онопрієнко В. П. - Актуальні проблеми енергетики в екологічній освіті, Бондаренко С. М. (2016)
Павленко А. І. - Якісне оновлення шкільної природничо-математичної освіти у контексті європейського освітнього і культурного простору (2016)
Павлюченко О. О. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів фізики під час вивчення курсу "основи нанотехніки" (2016)
Папач О. І. - Зміст науково-методичного супроводу вчителів природничо-математичних дисциплін у курсовий період (2016)
Пашко М. І. - Задачний підхід до розвитку творчого мислення учнів навчальних закладів фізико-технічного профілю (2016)
Подорванов В. В. - Фундаментальні біологічні проблеми водневої енергетики (2016)
Решнова С. Ф. - Дослідницька діяльність учнів на базі науково-дослідної лабораторії "Синтез біологічно активних речовин", Речицький О. Н. (2016)
Рощин І. Г. - Розвиток теорії фізичного виховання учнів зош (друга половина ХХ– початок ХХІ століття) (2016)
Садовий М. І. - Методика формування патріотизму під час навчання фізики в школі з використанням хмарних технологій, Трифонова О. М. (2016)
Сиротюк Т. А. - Що ми знаємо про людський голос і чи вміємо правильно дихати при співі? (2016)
Сільвейстр А. М. - Розвиток системи фізичної освіти у майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Тихонова Т. В. - Критерії оцінювання інформатичної компетентності майбутніх учителів (2016)
Фесенко А. А. - Про стан готовності вчителів природничо-математичних дисциплін до реалізації компетентнісного підходу до навчання (2016)
Цоколенко О. А. - Пропедевтична педагогічна практика як передумова формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики (2016)
Шпильовий Ю. В. - Кoнцeптуальні засади нaвчaння систeмaвтoмaтизoвaнoгo прoeктувaння мaйбутнiх учитeлiв тeхнoлoгiй (2016)
Щербина О. О. - Викладання іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі крізь призму розвитку інтелектуальних умінь студента (2016)
Янісів Ю. - Передумови системної трансформації вищої педагогічної освіти у Польщі наприкінці ХХ століття (2016)
Ali Mahdi Al-Garbawi - The calculation of energy levels and electromagnetic transition E0, M1,E2 FOR CE and W isotopes by IBM-2, Husam Abdul-Ameer Al-Shemmari (2016)
Ковчина І. М. - Рецензія на підручник "Праця соціальна" у двох частинах (польською мовою, 2015 р.) за науковою редакцією академіка НАПН України Н. Г. Ничкало та докторів Данути Щелігевич-Урбан та Марії Копштейн (2016)
Биркун Л. - Принципи створення навчального посібника "English for Civil Engineering Students", Кузло Н. (2017)
Біницька К. - Розвиток інтегрованого навчання в початковій освіті Республіці Польща (2017)
Боярська-Хоменко А. - Основні підходи до визначення поняття "освіта дорослих" у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Бучківська Г. - Професійне становлення майбутнього вчителя початкових класів засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва (2017)
Вовк В. - Музично-естетичне виховання учнів початкових класів, Ярова М. (2017)
Вовчок Я. - Ефективність професійної підготовки менеджерів етнографічного туризму за умов експериментального навчання (2017)
Галус О. - Формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2017)
Галус О. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації індивідуальної роботи учнів, Когут А. (2017)
Гнатенко К. - Особливості методики навчання форм способу та часу англійського дієслова для студентів спортивного освітнього закладу, Коваленко Ю. (2017)
Жулковський В. - Суспільно-історичні передумови розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2017)
Зайцев І. - Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти (2017)
Зданевич Л. - Характеристика причин та аналіз чинників, що впливають на психічне та психологічне здоров’я дитини, Крутій К. (2017)
Іонова І. - До проблеми гуманізації взаємин підлітків, які виховуються в родинному середовищі, з вихованцями дитячих будинків (2017)
Казакова Н. - Співпраця в системі "ВНЗ – школа" як необхідна умова ефективної організації та проведення педагогічної практики (2017)
Корнейко Ю. - К. Д. Ушинський про співвідношення виховання і навчання в різних європейських школах (2017)
Лісніченко Ю. - Актуальні питання підготовки майбутніх офіцерів до роботи в екстремальних ситуаціях (2017)
Максимова К. - Теоретичне обґрунтування принципу соматичного навчання студенток ВНЗ за методом Томаса Ханни (2017)
Машкіна Л. - Організація педагогічної практики студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: історія та сучасність, Казакова Н. (2017)
Нагорна О. - Сучасний стан професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Будівельне право та вирішення спорів" в університеті Лідса Беккетта (2017)
Полякова А. - Сучасні тенденції розвитку системи музично-ритмічного виховання молодших школярів (2017)
Приходько А. - Нормативно-правові та концептуальні засади співробітництва соціального педагога з сім’єю щодо виховання статі учнів підліткового віку (2017)
Ребуха Л. - Вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників (2017)
Рибак Т. - Стан вивчення еволюції українського шкільництва західної діаспори в педагогічній науці (2017)
Розлуцька Г. - Культурно-освітня діяльність греко-католицьких єпископів щодо утвердження української мови на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХХ століття) (2017)
Соина И. - Модернизация учебного процесса в современном информационно-компьютерном пространстве, Петрусенко Н. (2017)
Соловей М. - Практика формування програм і навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2017)
Сологуб О. - Проблеми формування цифрової компетентності працівників методичних служб у системі післядипломної освіти (2017)
Сияо Т. - Основні педагогічні умови формування когнітивно-емоційного сприйняття музичних творів віденських класиків майбутніми вчителями в процесі фортепіанного навчання (2017)
Тараторкіна Ю. - Освітня програма оператора АЕС Чехії "CEZ" як складова неформальної екологічної освіти (2017)
Твердохліб Т. - Питання розвитку педагогічної освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православної Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття) (2017)
Тульська О. - Формування особистісних якостей екологів як передумова ефективності їх професійної діяльності (2017)
Хайдарі Н. - Використання досвіду британських елітних шкіл-пансіонів "паблік скулз" в Україні (2017)
Шоробура І. - Розвиток шкільної географічної освіти в Україні в першій половині ХХ століття (1905 – 1917 рр.) (2017)
Шоробура І. - Теоретико-методологічні засади правової освіти майбутнього педагога, Шишко В. (2017)
Якубова Л. - Аналіз ефективності надання соціально-педагогічних послуг молоді в умовах Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (2017)
Ящук І. - Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій (2017)
Петриченко В. Ф. - Вплив способу сівби та густоти рослин на зону плодоношення та урожайність квасолі звичайної, Мовчан К. І. (2013)
Бугайов В. Д. - Оцінка комбінаційної здатності сортів гороху посівного за ознаками продуктивності та якості зерна, Кондратенко М. І., Демидюк М. В. (2013)
Боженко А. І. - Ефективні методи селекції та створення високопродуктивних сортів конюшини лучної (2013)
Гетман Н. Я. - Особливості росту і розвитку бобових культур у сумісних посівах з вівсом, Суша С. К., Каменщук Б. Д., Квітко Г. П., Демидась Г. І., Коваленко В. П. (2013)
Забарна Т. А. - Вплив мінеральних добрив та способу вирощування на азотфіксуючу здатність конюшини лучної в умовах Лісостепу правобережного, Забарний О. С., Полгороднік О. Г., Пелех Л. В. (2013)
Гетман Н. Я. - Адаптивний ресурсозберігаючий потенціал люпино-злакових посівів, Злотенко О. Ю. (2013)
Ткачук О. П. - Агроекологічна роль козлятнику східного щодо підвищення родючості ґрунту (2013)
Підпалий І. Ф. - Вплив технологічних прийомів вирощування на економічну та біоенергетичну ефективність конюшини лучної на корм, Амонс С. Е., Липовий В. Г. (2013)
Борона В. П. - Продуктивність вівсяно – бобових сумішок залежно від рівня мінерального живлення в умовах правобережного Лісостепу України, Матіяш Н. О. (2013)
Сатановська І. П. - Вплив обробки насіння та позакореневих підживлень на біометричні показники рослин кукурудзи (2013)
Бахмат О. М. - Вплив інокуляції насіння на урожайність, збір сирого білка та жиру сої в Лісостепу західному (2013)
Шугурова Н. О. - Оцінка стійкості сої до основних грибних та бактеріальних хвороб, Дударева Г. Ф., Григорчук Н. Ф. (2013)
Камінський В. Ф. - Вплив погодних умов та системи удобрення на формування продуктивності сортів гороху, Дворецька С. П., Костина Т. П. (2013)
Аралов О. В. - Особливості формування листкової поверхні та її вплив на продуктивність сухої речовини у сортів вики ярої в умовах правобережного Лісостепу України (2013)
Запарнюк В. І. - Математична оцінка урожайності зерна вики ярої (2013)
Василенко Р. М. - Врожай та якість кормової маси агроценозів чумизи на півдні України (2013)
Підпалий І. Ф. - Вплив мінеральних добрив на ріст, розвиток та зернову продуктивність сортів люпину вузьколистого в умовах правобережного Лісостепу, Чоловський Ю. М., Липовий В. Г., Дідур І. М., Забарний О. С. (2013)
Квітко Г. П. - Перспективи вирощування нуту посівного в умовах Лісостепу України, Михальчук Д. П., Карасевич В. В. (2013)
Цицюра Т. В. - Формування та продуктивність асиміляційної поверхні посівів редьки олійної залежно від норм висіву, способу сівби і удобрення в Лісостепу правобережному (2013)
Борона В. П. - Водно-фізичні властивості ґрунту та забур’яненість посівів кукурудзи залежно від систем основного обробітку ґрунту, Задорожний В. С., Колодій С. В. (2013)
Кирилюк В. П. - Безгербіцидний спосіб контролю бур’янів у посівах бобів кормових (2013)
Окрушко С. Є. - Розробка заходів по регулюванню чисельності бур’янів у посівах озимої пшениці, Мандрик І. А. (2013)
Поливаний С. В. - Вплив хлормекватхлориду на урожайність, вміст олії та білка в насінні маку олійного, Кур’ята В. Г. (2013)
Ковтун К. П. - Вплив удобрення та інокуляції на формування ботанічного складу бобово-злакового травостою з лядвенцем рогатим, Векленко Ю. А., Безвугляк Л. І. (2013)
Молдован Ж. А. - Вплив складу травосумішки на якість корму пасовищних травостоїв різних строків дозрівання (2013)
Векленко Ю. А. - Продуктивність різночасно дозріваючих багаторічних травостоїв при сінокісному використанні, Дудченко В. І., Харчук А. С., Похилько О. В., Виговський І. В. (2013)
Маткевич В. Т. - Продуктивність еспарцету першого року сівби в залежності від технологічних прийомів його вирощування, Резніченко В. П., Міценко Н. П. (2013)
Маркелова А. В. - Якість силосу із злакових культур у поєднанні хрестоцвітих зібраних у різні фази розвитку (2013)
Заєць А. П. - Вплив екстер’єрного індексу на молочну продуктивність корів-первісток симентальської породи, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2013)
Суховуха С. М. - Вплив відходів олійного виробництва на гематологічні показники крові свиней (2013)
Калінчик М. В. - Стан, тенденції та перспективи розвитку галузі молочного скотарства України, Петриченко О. А., Лисенко К. О. (2013)
Кірілеско О. Л. - Еколого-економічні аспекти забруднення продукції рослинництва радіонуклідами, Старовойтова О. О. (2013)
Поліщук К. В. - Економічна ефективність використання бактеріальних препаратів за різних систем удобрення на осушуваних землях Волинського Полісся (2013)
Задорожна І. С. - Кормовиробництво в землеробстві Поділля (початок ХХ століття) (2013)
Суша С. К. - Дослідження властивостей перегною в Україні на початку ХХ століття (2013)
Штакал М. І. - Розвиток лучного кормовиробництва на осушених торфових ґрунтах Лісостепу (2013)
Аннотации (2013)
Абрамович А. А. - Метод обработки отраженных сигналов вихретоковых импульсных преобразователей, Каширский И. С., Поддубный В. А. (2017)
Базіло К. В. - Принципи розрахунку електричного імпедансу коливального п’єзокерамічного диска в області середніх частот (2017)
Piza D. M. - Selector of classified training samples for spatial processing of signals under the impact of combined clutter and jamming, Bugrova T. I., Lavrentiev V. M., Semenov D. S. (2017)
Борисенко В. Д. - Геометричне моделювання просторових перехідних кривих залізничних колій, Устенко С. А., Устенко І. В. (2017)
Журавчак Л. М. - Pозв’язування пружнодинамічної задачі у пористому флюїдонасиченому кусково-однорідному півпросторі непрямим методом приграничних елементів, Забродська Н. В. (2017)
Радченко С. Г. - Корректное статистическое моделирование в условиях неполной исходной информации (2017)
Шигимага В. А. - Моделирование и анализ параметров электропорации мембраны биологической клетки в импульсном электрическом поле с изменяемой напряженностью, Мегель Ю. E., Коваленко С. В., Коваленко С. Н. (2017)
Бойко Н. І. - Перспективні технології дослідження великих даних у розподілених інформаційних системах (2017)
Кондратенко Н. Р. - Інтервальний нечіткий кластерний аналіз для моніторингу стану артезіанської свердловини, Снігур О. О. (2017)
Oliinyk A. - The system of criteria for feature informativeness estimation in pattern recognition, Subbotin S., Lovkin V., Blagodariov O., Zaiko T. (2017)
Пелещак Р. М. - Динаміка нелінійного осциляторного нейрона при дії зовнішнього нестаціонарного сигналу, Литвин В. В., Пелещак І. Р. (2017)
Бабаков Р. М. - Исследование аппаратурных затрат в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов (2017)
Даденков С. А. - Модель циклического алгоритма планирования задач в распределенной системе реального времени, Даденков Д. А. (2017)
Davydov M. V. - Effective algorithm for parsing sentences using semantically attributed weighted affix context free, Lozynska O. V., Pasichnyk V. V. (2017)
Козуля Т. В. - Інформаційно-аналітична система методів з комплексної оцінки стану складних об’єктів, Білова М. О. (2017)
Коробчинський М. В. - Особливості формування та аналізу контенту інтернет-газети музичних новин, Чирун Л. Б., Висоцька В. А., Кондратьєв Є. О. (2017)
Рачок Р. В. - Cтруктурна оптимізація системи оптико-електронного спостереження, Боровик О. В., Боровик Л. В. (2017)
Табунщик Г. В. - Модель верификации систем с ограниченными ресурсами, Каплиенко Т. И., Шитикова Е. В. (2017)
Bobyr M. V. - A soft fuzzy algorithm of the mobile robot control, Milostnaya N. A. (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Метрики процесів управління та контролю вимог у проектах, Мартиненко О. С., Кадикова І. М., Чумаченко І. В. (2017)
Зімчук І. В. - Cинтез цифрових регуляторів пониженого порядку для замкнутих систем управління неперервними об’єктами (2017)
Качан Ю. Г. - Інноваційне управління процесом нагрівання металу у печі з використанням просторового електричного поля, Єрофєєва А. А. (2017)
Тимченко В. Л. - Алгоритмические процедуры синтеза систем переменной структуры для управления морскими подвижными объектами, Лебедев Д. О. (2017)
Фесенко В. С. - Возможности оптимизации маточно-плацентарной гемодинамики при кесаревом сечении, Назаренко Л. Г., Козьмук Е. В., Настенко А. М. (2017)
Литвин Н. В. - Оцінка показників цитокінового профілю в жінок після ДРТ залежно від методу прегравідарної підготовки та під час вагітності, яка ускладнилась відшаруванням хоріона, Геник Н. І., Шемелько Т. Л. (2017)
Рыкова О. В. - Индекс свободного тестостерона или тестостерон общий и свободный: что оптимально выбрать для диагностики биохимической гиперандрогении? (2017)
Скурятіна Н. Г. - Негормональна терапія гіпоменструального синдрому в молодих жінок (2017)
Михайлюта М. А. - Особливості діагностики та лікування порушень менструального циклу при гіперпролактинемії в пубертатному й репродуктивному віці (2017)
Герасимова Т. В. - Контрацепція: принципи індивідуального підбору для молоді. Позитивні та негативні ефекти (2017)
Каланжова О. М. - Роль симуляційних технологій в отриманні й удосконаленні практичних навичок лікарів у веденні консервативних пологів при тазовому передлежанні плода, Посохова С. П., Ніточко К. О. (2017)
Operative vaginal delivery (2017)
Медичні подіїї (2017)
Ахмедов В. А. - Правова природа і форми реалізації правосуддя: теоретичне обґрунтування (2017)
Єпіфанов О. В. - Культурна спадщина як важливий елемент системи національних цінностей Української держави (2017)
Любавська І. Р. - Негативні наслідки зловживання недобросовісними учасниками ринку експортно-імпортних операцій правом на забезпечення позову в адміністративному процесі (2017)
Ходак Є. С. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як суб’єкт адміністративно-правового регулювання відносин у сфері гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (2017)
Комарницька О. Б. - Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали про обрання застави (2017)
Соломатін Є. В. - Проблеми розмежування підслідності органів досудового розслідування за персональною ознакою (2017)
Короєд С. О. - Новий Цивільний процесуальний кодекс України: швидкий судовий розгляд чи ефективний захист прав громадян? (2017)
Лошицький М. В. - Нові способи тимчасового обмеження окремих цивільних прав: спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та спеціальний поліцейський і цивільний-процесуальний порядок видачі термінового заборонного та обмежувального приписів, Короєд С. О. (2017)
Штефан А. С. - Веб-сайт і веб-сторінка як докази у цивільному судочинстві (2017)
Мальський М. М. - Правовий статус окремих учасників виконавчого провадження: перекладач, експерт, спеціаліст, суб’єкт оціночної діяльності (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Судовий захист основоположних прав у Європейському Союзі в аспекті застосування практики Європейського суду з прав людини (2017)
Буроменський М. В. - Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку (2017)
Соколова В. В. - Узагальнення практики розгляду судами питань відводу та самовідводу у цивільному судочинстві (2017)
Кузнецова С. М. - Патогенетические и полушарные особенности церебральной гемодинамики, кардиоцеребральных взаимосвязей и действия мексикора у пациентов с атеротромботическим и кардиоэмболическим инсультом (2017)
Афанасьев В. В. - Комплексная нейроцитопротекция в аспекте фармакодинамики, Румянцева С. А., Ступин В. А., Баранцевич Е. Р., Силина Е. В. (2017)
Ена Л. М. - Фармакотерапия во вторичной профилактике инсульта, Бульчак В. Н. (2017)
Черний В. И. - Постишемические когнитивные нарушения. Концепция нейропластичности, Андронова И. А., Черний Т. В. (2017)
Никульников П. И. - Вторичная профилактика ишемического инсульта. Выбор способа хирургического вмешательства, Ратушнюк А. В., Ликсунов А. В., Данилец А. О. (2017)
Кузнецов В. В. - Нейрофизиологические основы восстановления после инсульта и корригирующее влияние транскраниальной магнитной стимуляции, Скачкова Н. А., Пилипенко О. Р. (2017)
Скоромец А. А. - Неврологические нарушения при коарктации дуги аорты, Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Бондаренко Е. В. (2017)
Мицьо В. - Экзогенные гликозаминогликаны в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: обзор доказательной базы сулодексида (2017)
Волошина Н. П. - Вивчення симптомо-модифікуючої дії мельдонію в пацієнтів із хронічною недостатністю мозкового кровообігу, Василовський В. В., Черненко М. Є. (2017)
Холин В. - Применение мемантина в лечении деменции, Бачинская Н., Рожелюк И., Тихоненко О., Полетаева К., Загуменный В. (2017)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы в фармакотерапии ситуационной инсомнии (2017)
Камилова Н. М. - Медико-социальные аспекты здоровья вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, Султанова И. А., Гулиева Л. А. (2017)
Камилова Н. М. - Состояние репродуктивного здоровья женщин Азербайджанской Республики (2017)
Сеченов И. М. - Рефлексы головного мозга. Глава первая: невольные движения (2017)
Взгляд в будущее: всемирный конгресс по неврологии в Киото (Япония) (2017)
Гусак Р. Д. - Проблеми вивчення традиційних музичних інструментів у творчих ВНЗ (2017)
Сінельніков І. Г. - Навчально-творча діяльність студентського фольклорного колективу: теоретично-практичні аспекти (2017)
Сіненко О. О. - Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективу (2017)
Пилипенко Н. В. - Створення позитивної особистісної мотивації на підвищення рівня естетичної культури як складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2017)
Нарожна Н. І. - Формування навичок самостійної роботи майбутніх диригентів-хормейстерів як чинник їх професійного зростання (2017)
Васильєва Н. В. - Дослідження рівнів виховання музично-академічної творчості студентів педагогічних університетів (2017)
Сідоров В. І. - Поняття культури у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2017)
Кдирова І. О. - Традиції і новаторство в творчій діяльності хореографічних колективів грузинських товариств міста Києва (2017)
Дондик О. І. - Мистецькі пошуки в площині жанрового синтезу і трансформації у концертній діяльності академічного камерного хору "Хрещатик" (2017)
Кречко Н. М. - Особливості виявлення сутності художньо-образної ідеї в оперному фіналі (у жанрі опери-драми), Якобенчук Н. О. (2017)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки Карпатського регіону на сторінках журналу "Народознавчі зошити" (2017)
Сінельнікова В. В. - Особливості побуту українців нижнього Поволжя: хата і подвір’я (друга половина ХVІІІ - середина ХХ ст.) (2017)
Бондаренко А. І. - Проблематика використання українських перекладів вокальної класики в контексті сучасної культури (2017)
Тилик І. В. - Специфіка мистецько-біоенергетичного феномену П. І. Муравського (2017)
Імідж-вимоги до структури та оформлення наукових статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бех І. Д. - Компонентна модель сходження зростаючої особистості до духовних цінностей (2017)
Павелків Р. В. - Психологічні особливості розвитку моральних почуттів у молодшому шкільному віці (2017)
Черній А. Л. - Специфіка формування органу управління освітою ОТГ та методичного супроводу освіти в контексті реалізації концепції "Нова українська школа" (2017)
Пелех Ю. В. - Формування вчителя майбутнього: аксіологічний контекст (2017)
Пустовіт Г. П. - Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільної освіти (2017)
Петренко О. Б. - Психоаналітична педагогіка: інновація ХХІ ст. чи історико-педагогічна реконструкція досвіду першої третини ХХ ст. (2017)
Безкоровайна О. В. - Специфіка методики викладання іноземної мови (англійської) в початковій школі, Павлюк Г. С. (2017)
Білавич Г. В. - Українське наукове мовлення в контексті наукової діяльності майбутніх педагогів, Савчук Б. П. (2017)
Бісовецька Л. А. - Виховна робота школи щодо безпеки школярів в інтернет-просторі, Верхова І. П. (2017)
Гринькова Н. М. - Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності педагогів з питань морального виховання молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу (2017)
Журба К. О. - Активні та інтерактивні форми і методи виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи у позакласній діяльності (2017)
Заліток Л. М. - Казкотерапія за Василем Сухомлинським (2017)
Кособуцька Г. П. - Тестування як психолого-педагогічна технологія оцінювання навчальних досягнень студентів: актуалізація практичного аспекту (2017)
Махуренко Г. С. - Оценка эффективности цепочки услуг морского порта, Савельева И. В. (2014)
Люленко С. О. - Екологічна освіта та виховання майбутніх вчителів біології на сучасному етапі розвитку суспільства (2017)
Онешко С. В. - Методи управління витратами портового оператора (2014)
Павелків К. М. - Система професійної підготовки педагогів у західній Європі: термінологічний аналіз (2017)
Левандовська Ю. О. - Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності морських терміналів України, Афанасьєва О. К. (2014)
Павелків О. М. - Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах (2017)
Гилка У. Л. - Застосування методів економічного аналізу для морських портів (2014)
Петренко С. В. - Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті формування нової української школи (2017)
Версанова Г. А. - Этапы технико-экономического обоснования развития морских портов (2014)
Розман І. І. - Феномен біографічного методу та особливості його застосування у вивченні педагогічних персоналій (2017)
Фотко М. - Формирование финансовой безопасности стивидорной компании, Хотеева Н. В. (2014)
Сілков В. В. - Теоретико-методичні недоліки при формуванні обчислювальних прийомів у молодших школярів, їх причини та шляхи подолання, Сілкова Е. О. (2017)
Мельников С. В. - Моделювання цінових стратегій монополії в умовах асиметричного впливу ціни (2014)
Стельмашук Ж. Г. - Скаутська система виховання у контексті викликів сучасності, Гриневич М. Н., Рабешко О. М. (2017)
Кроленко О. Є. - Механізм прийняття стратегічних рішень в аспекті вибору головної фінансової стратегії розвитку газотранспортної системи України (2014)
Федоришин О. П. - Increasing motivation in teaching learning process (2017)
Михайлюк І. І. - Сучасні тенденції туристично-рекреаційної галузі закарпатської області (2014)
Ціпан Т. С. - Організаційно-дидактична модель формування акмеологічного простору школи, Боровець В. І., Гоголь В. А. (2017)
Кухарчик В. Г. - Стан та напрямки розвитку транспортного комплексу України (2014)
Шурин О. І. - Декоративно-прикладна творчість Рівненщини: історико-педагогічна ґенеза (2017)
Мінакова С. М. - Глобалізаційні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (2014)
Абрамович Т. В. - Критерії та показники сформованості професійної компетентності соціального педагога (2017)
Адам В. І. - Компоненти та інструментарій розвитку регіону в контексті ситемного підходу, Калиніч В. Є. (2014)
Баліка Л. М. - Педагогічні основи роботи шкільних бібліотек щодо розвитку в учнів інтересу до читання (2017)
Кубіній Н. Ю. - Основні напрямки формування інноваційного потенціалу розвинених країн та детермінанти регіональних інноваційних систем України, Кубіній В. В., Теличко Т. В. (2014)
Матвійчук-Юдіна О. - Властивості інформаційної системи відповідно міжнародних стандартів – основа формування компетентностей майбутніх ІТ-фахівців з предмету "комп’ютерна графіка" (2017)
Мошак С. М. - Венчурний бізнес як стратегічний фактор розвитку економіки регіону: досвід США та його застосування в Україні (2014)
Дуброва А. С. - Формування педагогічної майстерності майбутнього учителя іноземної мови (2017)
Ярова Н. В. - Педагогічна складова інформатизації навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців, Воркунова О. В., Коробко Т. О. (2014)
Дем’янюк І. В. - Життєвий і творчий шлях Т. Д. Дем’янюк у контексті розвитку громадянського виховання в Україні (2017)
Анотації (2014)
Ільчук Я. М. - Погляди В. Сухомлинського на соціалізацію особистості в умовах сім’ї (2017)
Автори збірника (2014)
Кардаш В. П. - Правове виховання учнів молодшого шкільного віку: теоретичний аспект (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Літвінчук І. М. - Виховання гіперактивних дітей: теоретичний аналіз проблеми (2017)
Вихідні дані (2014)
Мартинюк О. В. - Вплив змісту шкільних підручників на гендерну соціалізацію особистості учня/учениці (2017)
Мічута Х. О. - Кризові ситуації в сім’ї як чинник розвитку особистості (2017)
Мокрик А. В. - Психологічні підходи дослідження гендерних аспектів лідерства в управлінській практиці (2017)
Примак М. В. - Готовність дитини до навчання: теоретичний аналіз (2017)
Яйченя Н. В. - "Важковиховувані діти": ретроспективний аналіз поняття (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Синиця Ю. П. - Оцінка гіпотензивного лікування кверцетином хворих на артеріальну гіпертензію та подагру, які мають стабільно високу гіперурикемію (2017)
Солейко Е. В. - Эффекты препарата Милдронат®: реабилитационный потенциал у пациентов с хронической постинфарктной аневризмой сердца (2017)
Кравчун П. Г. - Якість життя у хворих за коморбідності гострого інфаркту міокарда та ожиріння: фокус на фізичний і емоційний компоненти, Риндіна Н. Г., Боровик К. М., Глєбова О. В., Леонідова В. І. (2017)
Chaikovsky I. A. - 2D and 3D analysis of magnetocardiographic data in the evaluation of the ventricular repolarization changes under exercise stress test in patients with CAD, Kozlovskyy V. I., Stadniuk L. A., Mjasnikov G. V., Kazmirchuk A. P., Sofienko S. V., Ryzenko T. M., Budnyk M. M. (2017)
Соломенчук Т. М. - Асимптомні та симптомні порушення периферичного кровообігу в осіб високого серцево-судинного ризику: особливості факторів ризику та метаболічного статусу, Слаба Н. А., Чнгрян Г. В., Слабий О. М. (2017)
Батушкін В. В. - Застосування дигоксину в кардіологічній практиці, Солонинка Г. Я. (2017)
Соменко О. С. - Випадок сифілітичного ураження серцево-судинної системи. Особливості перебігу сифілітичного міокардиту, Зайцев О. С., Соменко Є. В. (2017)
Копица Н. П. - Случай спазма коронарных сосудов с развитием ангинозного приступа после приема амигрена, Родионова Ю. В. (2017)
Соколов М. Ю. - Нормальная анатомия и врожденные аномалии коронарных артерий и их роль в клиническом течении ишемической болезни сердца у пациентов с признаками коронарного атеросклероза, Кривчун А. С., Чайчук С. А., Чубко Н. Ю. (2017)
Флюнт И. С. - Взаимодействие тонкого и физического тел человека. Взаимосвязь с космическим миром. Тела человека (материя) (2017)
Титул, зміст (2017)
Соломенчук Т. М. - Зміни коронарного кровообігу в перименопаузальних жінок з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST, Процько В. В. (2017)
Бевзюк Л. В. - Аналіз добової динаміки артеріального тиску в пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією та фібриляцією передсердь, Мудрук І. В. (2017)
Батушкин В. В. - Основные принципы лечения и профилактики инсультов как тромбоэмболических осложнений фибрилляции предсердий. Анализ рекомендаций Европейского общества кардиологов по лечению фибрилляции предсердий 2016 года (2017)
Малиновская И. Э. - Нереализованные возможности вторичной профилактики у пациентов, перенесших инфаркт миокарда (2017)
Xaplanteris P. - Angina pectoris: non-invasive methods in the diagnosis and follow-up, Де Бейн Б. (2017)
Лебідь І. Г. - Навантажувальне тестування в дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця (2017)
Батушкин В. В. - Миокардит, осложнившийся острой дилятацией полостей и полной атриовентрикулярной блокадой с синдромальными эпизодами потери сознания Морганьи – Эдемса – Стокса. Клинический случай болезни Лайма, Дыняк А. А. (2017)
Ермакович И. И. - Дифференциальная диагностика ишемической болезни сердца и нейроциркуляторной дистонии: проблема сохраняется, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Чернышов В. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Солєйко О. В. - Хронічна постінфарктна аневризма серця в пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту: казуальна чи конкурентна коморбідність?, Солейко Л. П. (2017)
Колесник Т. В. - Взаємозв’язок між судинним ремоделюванням та змінами структурно-функціонального стану серця у хворих середнього й похилого віку з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, Косова Г. А., Писаревська О. В., Аносова Н. П., Степаненко О. М. (2017)
Воронков Л. Г. - Коррекция дисфункции эндотелия как ключевое звено в кардиоваскулярной и цереброваскулярной фармакотерапии: актуальность новых подходов (2017)
Катеренчук І. П. - Фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі (2017)
Reina N. J. G. - Vascular endothelial dysfunction and pharmacological correction (2017)
Васкес Абанто Х. Э. - Остановка сердца и сердечно-легочная реанимация AHA и ERC 2015–2020: сводная информация, Васкес Абанто А. Э., Арельяно Васкес С. Б. (2017)
Батушкін В. В. - Реалізація антиаритмічного ефекту, відновлення вагосимпатичної рівноваги та гармонізація психоемоційного стану за допомогою комбінованого лікарського засобу рослинного походження – препарату Карвеліс™ (2017)
Чернобривенко О. О. - Побічна легенева дія статинів при стенокардії з хронічним обструктивним захворюванням легень: клінічний випадок (2017)
Рудіченко В. М. - Судинні постін’єкційні ураження в наркозалежних: за матеріалами власних клінічних спостережень, Любченко А. С., Рейзін Д. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Іванов В. П. - Шляхи оптимізації діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, Савіцька Ю. В. (2017)
Солєйко О. В. - Гострий Q-інфаркт міокарда в пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини: від фенотипових ознак до особливостей ураження коронарних артерій, Солейко Л. П., Черних М. О. (2017)
Кондратюк В. Є. - Геометричні та гемодинамічні зміни лівих відділів серця у хворих з безтофусною формою подагри з артеріальною гіпертензією та їх корекція кверцетином, Синиця Ю. П., Кравчук Е. Ю., Корсак І. С. (2017)
Соломенчук Т. М. - Особливості клінічного перебігу гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок пери- та постменопаузального періоду залежно від гормонального статусу, Процько В. В. (2017)
Купчинська О. Г. - Систолічна функція лівого шлуночка при різних типах його гіпертрофії у хворих на гіпертонічну хворобу (2017)
Березуцкий В. И. - Возможности применения музыкальной терапии в кардиологии (2017)
Чернышов В. А. - Электронегативность липопротеидов низкой плотности в прогнозировании сердечно-сосудистой патологии, Богун Л. В., Ермакович И. И. (2017)
Батушкін В. В. - Застосування препарату етацизин в терапії рецидивуючої фібриляції передсердь (2017)
Jensen J. K. - Cardiac tamponade: a clinical challenge, Poulsen S. H., Mølgaard H. (2017)
Стаднюк Л. А. - Аміодарон-індукований гіпотиреоз при лікуванні частої екстрасистолії: причини та механізми розвитку, Кононенко О. А., Мікропуло І. Р. (2017)
Кутер М. И. - Исторические и методические аспекты классификации бухгалтерских счетов, Гурская М. М., Хатхоху С. А., Андреенкова А. С. (2017)
Лисенко Ю. Г. - Міждисциплінарність у теоретичному дослідженні суспільного господарства, Пінчук І. О. (2017)
Proskura K. P. - Application of the time value of money concept in the accounting (2017)
Погрібна Н. В. - Міжнародна практика державного аудиту ефективності податкових пільг та субсидій (2017)
Федоркевич А. В. - Совершенствование методики анализа затрат на производство продукции растениеводства (2017)
Юдін В. К. - Вплив ризиків на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Кудря Ю. - Розподіл темної матерії в гало близьких гігантських галактик (2016)
Парновський С. - Початкові функції світності галактик з активним зореутворенням, Ізотова І. (2016)
Жданов В. - Якісний аналіз еволюції Всесвіту в гідродинамічній моделі з баротропним рівнянням стану, Дилда С. (2016)
Пономаренко В. - Параметри пилу та газу у комі комет C/2014 Q2 (LOVEJOY) і C/2013 US10 (CATALINA), Сімон А., Чурюмов К. (2016)
Эглитис И. - U-величины звёзд и галактик из оцифрованных астронегативов телескопа Шмидта в Балдоне, Эглите М., Андрук В., Пакуляк Л. (2016)
Андрук В. - О каталоге экваториальных координат и В-величин звёзд программы ФОН, Пакуляк Л., Головня В., Шатохина С., Ижакевич Е., Процюк Ю. (2016)
Йулдошев К. - Астрометрия и фотометрия оцифрованных плативок проекта ФОН-КИТАБ, Усманов О., Эгамбердиев Ш., Муминов М., Рельке Е., Процюк Ю., Андрук В. (2016)
Коваленко Н. - Оцінка впливу негравітаційних ефектів на еволюцію орбіт кентаврів (2016)
Жданов В. - Рух пробних тіл у статичному гравітаційному полі сферично-симетричної скалярно-польової конфігурації в загальній теорії відносності, Сташко О. (2016)
Парновський С. - Вплив близьких атракторів на великомасштабні пекулярні рухи галактик (2016)
Александров О. - Часова затримка критичних зображень в околі каспової точки гравітаційно-лінзової системи, Жданов В. (2016)
Баран O. - Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері, Стоділка М. (2016)
Мозгова О. - Діаграма Гротріана для ліній мультиплетів MgI, що спостерігаються в метеорних спектрах (2016)
Козак П. - Концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів, Мозгова А. (2016)
Єфiменко В. - Чурюмов Клим Іванович (2016)
Кушнір С. В. - Осмотичні процеси в осадовій товщі Землі (2017)
Zhabina N. M. - The generalizated stratigraphic scheme of the Jurassic of Western Ukraine, Shlapinsky V. Ye., Prykhodko M. G., Anikeyeva O. V., Machalsky D. V. (2017)
Suprun I. S. - Calcareous nannofossil biostratigraphy of Paleogene sediments of Ukraine (history of study and stratification) (2017)
Хевпа З. З. - Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Пенінської зони Українських Карпат (2017)
Shatalov N. N. - Tectonics of the Balka Kruta ore cluster of the Near-Azovian mega - block of the Ukrainian shield (2017)
Гуров Е. П. - Каменецкая импактная структура – новый ударно-метеоритный кратер на Украинском щите, Николаенко Н. А., Шевчук Е. А., Присяжнюк В. А., Ямниченко А. Ю. (2017)
Буніна А. Я. - Прогнозування потенційно рудоносних вузлів методами інтегрального оброблення геолого-геофізичних і дистанційних даних, Азімов О. Т., Станкевич С. А., Чепурний В. С. (2017)
Парамонова Н. К. - Лабораторные исследования влияния колебания уровня грунтовых вод на состояние и содержание легких нефтепродуктов в геологической среде. Статья 2. Опыт с первоначальным опусканием напора воды после формирования слоя с мобильным керосином, Голуб Г. И., Запольский И. Н., Логвиненко О. И. (2017)
Кирилюк В. П. - Відкритий лист членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам (2017)
Степанюк Л. М. - Коментарі до "Відкритого листа членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам" В. П. Кирилюка (2017)
Бобров О. Б. - Людина науки (До 100-річчя від дня народження професора Євгена Михайловича Лазька), Кирилюк В. П., Лисак А. М., Ляхов Ю. В., Павлунь М. М., Сіворонов А. О., Яценко Г. М. (2017)
Редзюк А. М. - Щодо Концепції Національної транспортної моделі України, Клименко О. А., Агеєв В. Б., Новікова А. М. (2017)
Белокур И. П. - Оценка компетентности персонала по неразрушающему контролю деградации материала металлоконструкций, Гордонная Ю. О. (2017)
Професору Стороженку — 80! (2017)
Редзюк А. М. - Основні напрямки вдосконалення управління безпекою дорожнього руху, Хабутдінов А. Р. (2017)
Попелиш Д. М. - До визначення причин ДТП на комерційному транспорті, Селюк Ю. М., Горпинюк Л. В., Жовтоног О. О. (2017)
Редзюк А. М. - Перспективи використання зрідженого природного газу як моторного палива для транспортних засобів, Ковальов С. О. (2017)
Сахно В. П. - До питання оцінки крену монорейкового вагона та перерозподілу реакцій опор у криволінійних ділянках руху, Єфименко А. М. (2017)
Пожидаев С. П. - О новом уравнении движения колесной машины: прорыв в науке или пренебрежение ее методологией (2017)
Сокіл Б. І. - Вплив силових характеристик системи підресорювання на плавність ходу автомобілів, Нанівський Р. А., Паращук Д. Л., Грубель М. Г. (2017)
Говорун А. Г. - Особливості показників автомобільного двигуна у процесі роботи в несталих режимах на стисненому природному газі, Клименко О. А., Симоненко Р. В., Назаренко М. Б., Шиманський С. І. (2017)
Федоров В. В. - Удосконалений комплексний резонансний глушник шуму, Яновський В. В., Ященко Д. М. (2017)
Білоус А. Б. - Аналіз методів вибору контрольних точок маршруту громадського транспорту для визначення моменту корекції розкладу руху, Півторак Г. В. (2017)
Шарай С. М. - Впровадження принципів логістики в організацію транспортного обслуговування міжнародних перевезень вантажів, Дехтяренко Д. О., Ященко В. М. (2017)
Кіщинський С. В. - Поліпшення властивостей бітумів та асфальтобетонів шляхом модифікації гумовою крихтою, Копинець І. В. (2017)
Коваль П. М. - Дослідження напружено-деформованого стану попередньо напружених залізобетонних плит прогонової будови мосту після тривалої експлуатації, Оксень Є. І., Полюга Р. І., Стоянович С. В., Ковальчик Я. І., Нечипоренко М. В. (2017)
Коваль П. М. - Оцінка експлуатаційного стану залізобетонних мостів за критеріями тріщиностійкості, які отримані методом акустичної емісії, Ковальчик Я. І. (2017)
Рутковська І. А. - До створення моделі управління екологічними ризиками в інвестиційних проектах будівництва та реконструкції доріг, Герасименко А. В., Зюзюн В. І. (2017)
Габа В. В. - Організаційні і технологічні фактори формування попиту на залізничні приміські пасажирські перевезення, Грушевська Т. М. (2017)
Новікова А. М. - Економіко-математична модель Нового Шовкового шляху залізнично-поромного сполучення через Україну, Юрченко О. Г., Рудюк М. В. (2017)
Мироненко В. К. - Чому Україні потрібна високошвидкісна залізнична магістраль колії 1435 мм, Рудковський С. В. (2017)
Azarskov V. - Аnalytic design of the optimum control system for five-degree-of-freedom stand simulator of the spacecraft motion, Blokhin L., Kurganskyi A., Rudyuk G. (2017)
Скрипець А. В. - Побудова та дослідження мобільного автоматичного вимірювача ухилів, Краснов В. М., Сагідаєв Ю. М., Лужбін В. М., Мельніков Д. Є., Кіреєв М. Е., Смолич Д. В. (2017)
Валюх З. О. - Неозапозичення як база сучасного словотворення, Коробова І. О. (2017)
Іваночко К. М. - Наголос і становлення гетерогенних омонімів-вербативів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови (2017)
Онатій А. В. - Проблема статусу напівсиметричних займенниково-співвідносних реченнь (2017)
Бак Хади - Факторы влияния на смысловые отношения в предложениях русского языка (2017)
M. H. Freeman - Aesthetics and the power of STEAM (2017)
Берта Е. Т. - Фразеологізми із соматичним компонентом у сучасних угорській та українській мовах (2017)
Берта Э. Т. - Роль логики и языковой игры в венгерском языке (ко Дню венгерского языка) (2017)
Бєліцька Є. М. - До питання про статус гіпокористик в ономастичній підсистемі мови (2017)
Строченко Л. В. - Субконцепт PRODIGY як структурна частина концепту GENIUS (на матеріалі англомовних біографій) (2017)
Теренова Д. І. - Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова-стимулу ДРУГ за даними спрямованих асоціативних експериментів (2017)
Баландіна Н. Ф. - Навчальний текст і навчальний дискурс: ключі до розуміння (2017)
Каустов А. В. - Онтологія полемічного дискурсу: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Прилипко Ф. Є. - Комунікеми-фразеосхеми в українськомовній мультиплікації (2017)
Прокойченко А. В. - Графічна реалізація фонетичних засобів вираження емоцій (на матеріалі новелістики Д. Г. Лоуренса) (2017)
Тучкова О. О. - Параграфемні засоби в конструюванні гендерної ідентичності автора (2017)
Царьова І. В. - Дериваційний підхід до вивчення юридичного тексту (2017)
Hatalska M. S. - Language manipulation means in English love discourse and its translation into Ukrainian (2017)
Шкута О. Г. - Репрезентація структурно-семантичних характеристик англомовних юридичних термінів українською мовою (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів) (2017)
Волкова С. В. - Нова праця про категорії англомовного художнього тексту у лінгвокогнітивному, наративному, структурно-функціональному та семіотичному вимірах (на матеріалі детективних оповідань Агати Крісті). Лещенко А. В. Нарративная напряженность художественного текста : монография (2017)
Хроніка (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - О единой концепции техногенной безопасности угольных шахт, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А., Шевченко В. Г., Жалилов А. Ш. (2015)
Круковский А. П. - Влияние способа охраны выемочного штрека на устойчивость дегазационных скважин", Круковская В. В., Кочерга В. Н. (2015)
Минеев С. П. - Обоснование критериев прогноза импульсных выделений метана в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли, Кочерга В. Н., Янжула А. С., Гулай А. А. (2015)
Пимоненко Л. И. - Способ оценки напряженного состояния массива горных пород путем определения направления и формы трещин гидроразрыва, Пимоненко Д. Н., Шматовский Л. Д., Зайцев М. С., Ананьева О. И. (2015)
Зберовский В. В. - Исследование динамических параметров, реализуемых генератором упругих колебаний при зарождении и затухании кавитационного течения жидкости, Поляков Ю. Е. , Наривский Р. Н. (2015)
Гаврилов В. И. - Принципиальные технологические схемы приведения верхней части угольной полосы, отрабатываемой щитовым агрегатом, в невыбросоопасное состояние, Власенко В. В., Московский О. В. (2015)
Молчанов А. Н. - Интерполяция сложных спектров ЯМР 1Н ископаемых углей, Троицкий Г. А., Пичка Т. В. (2015)
Бурчак О. В. - Вплив зовнішніх чинників на стан вугільної речовини, Прімін М. А., Недайвода І. В., Сєріков Ю. А. (2015)
Сергиенко Л. В. - Исследование механизма разрушения угля в условиях, моделирующих напряженно-деформированное состояние пласта-спутника при ведении очистных работ, Гладкая Е. В., Молодецкий А. В. (2015)
Круковская В. В. - Особенности математического моделирования фильтрации метана вблизи тектонических нарушений, Молчанов А. Н., Калугина Н. А. (2015)
Назимко В. В. - Исследование экологически опасных необратимых сдвижений массива горных пород над выработками солевых шахт (2015)
Бокий Б. В. - Оценка эффективности добычи метана на ПАО "Шахта им. А.Ф. Засядько" поверхностными скважинами, Дудля Е. Е. (2015)
Сергиенко В. Н. - Об автоматизированной адаптивной статистической обработке результатов измерений, Красовский И. С. (2015)
Клюев Э. С. - Анализ физико-химических процессов при тепловом воздействии на углеродсодержащие материалы (2015)
Губенко Д. И. - Современное состояние проблемы снабжения сжатым воздухом шахтных потребителей и направления ее решения (2015)
Аверкин Д. И. - Влияние технологии сооружения околоштрековых бетонных полос на их прочностные характеристики (2015)
Мальцев Д. В. - Математичне моделювання параметрів вилуговування перехідних металів (2015)
Бурчак О. В. - Порівняння коефіцієнтів ароматичності вугільної речовини в процесі вуглефікації, Трачевський В. В., Балалаєв О. К. (2015)
Четверик М. С. - Вопросы перехода Анновского карьера СевГОКА на открыто-подземную разработку, Икол А. А. (2015)
Кустов В. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку виробництва металургійних флюсів України (2015)
Лазніков О. М. - Обґрунтування способу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського титано-цирконієвого родовища (2015)
Бубнова Е. А. - Рекомендации по рекультивации и использованию накопителей отходов обогащения, Ворон Е. А. (2015)
Сорока Ю. Н. - Опыт радиоэкологического мониторинга сброса шахтных вод предприятия ООО "Восток-Руда" (2015)
Кустов В. В. - Влияние свойств шахтных пород на характеристику откоса и структуру террикона (2015)
Ошмянский И. Б. - Определение режима движения воздуха в вентиляционных системах рудников с учетом режима фильтрации через зону обрушения, Евстратенко Л. И., Столбченко Е. В. (2015)
Павличенко А. В. - Ідентифікація екологічних ризиків, що виникають на різних етапах функціонування вугледобувних підприємств (2015)
Семененко Е. В. - Гидродинамика напорных взвесенесущих потоков: история и перспективы, Медведева О. А. (2015)
Вихідні дані (2015)
Романовський О. О. - Державна політика США і Великобританії щодо підтримки розвитку вищої освіти (2015)
Балуєва О. В. - Шляхи вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід, Аракелова І. О. (2015)
Грищенко В. Ф. - Безпека підприємницької діяльності як складова національної безпеки держави, Грищенко І. В., Самофалова О. А. (2015)
Волянський П. Б. - Домедична допомога як складова сучасної системи реагування на надзвичайні ситуації, Макаренко А. М. (2015)
Шамрай Н. В. - Концепція розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві (2015)
Місюра В. Я. - Сервісна сутність державної політики як основа модернізації державного управління (2015)
Кумачова А. С. - Політика формування та розвитку "зеленої економіки" як специфічний об’єкт державного регулювання (2015)
Гладка Т. І. - Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності (2015)
Папуша В. С. - Виконавча влада: місце та роль в системі державної влади (2015)
Ігнатенко О. П. - Технічне регулювання в сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Колесник В. Т. - Розвиток та удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України (2015)
Черкаска В. В. - Напрями впливу держави на розвиток аграрного сектору (2015)
Константинов О. О. - Оцінка реалізації механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2015)
Title (2017)
Content (2017)
Strasek S. - Is U.S. Technology Sector in a Bubble?, Kelc T. (2017)
Markovа I. - The Features of Development of Agricultural Sector of Economy of Ukraine in The Conditions of Euro Integration, Shestakovska T. (2017)
Marinov K. - Price-setting Practices for New Product Introductions: Evidence from Bulgaria (2017)
Rudolf W. - The Directions of International Cooperation of the Polish Voivodeships and Large Cities with a Particular Focus on Cooperation with Ukraine, Pazizina S. (2017)
Byrka M. - Innovation Activity Across Industrial Sector in the Regions of Ukraine (2017)
Грищенко І. М. - Групи підходів до визначення лідерства в органах місцевого самоврядування (2016)
Soboliev B. - Post-Soviet Roots of Ukraine’s International Financial Problems (2017)
Глуха В. В. - Нормативно-правове забезпечення державного управління сферою безпеки життєдіяльності, Помаза-Пономаренко А. Л. (2016)
Petryk O. - The IMF Programs: Countries’ Experiences and the Implications and Prospects for Ukraine (2017)
Коломієць А. С. - Формування механізму управління підприємством при впровадженні комерційної концесії (2016)
Bokhan A. - Transparency of Market Statusness of Enviromental Diplomacy (2017)
Сухара І. В. - Особливості діагностики професійної компетентності державних службовців в екологічній сфері України (2016)
"Journal of European Economy" in 2017 (2017)
Цедік М. Г. - Розвиток територіального форсайту в Україні та swot-аналіз його регіональної складової (2016)
Our Authors (2017)
Вітання головному редактору (2017)
Kozak I. - Analysis of Settlements Dynamics Within Krampna Commune Using GIS, Kozak H. (2017)
Kozak H. - Non-Existing Tserkvas as Ukrainian Cultural Heritage in Sacral Landscape in Solyna Commune, Kozak I. (2017)
Мозговий А. - Міські конфлікти в інформаційну еру (2017)
Клапчук В. - Чинники просторового розвитку торговельних мереж у Львівській області (2017)
Орещенко А. - Виявлення функцій муніципальних географічних інформаційних систем шляхом аналізу результатів їх використання (2017)
Долгова К. - Кластерна модель територіального комплексу дитячого туризму та рекреації в Україні (2017)
Грицевич В. - Поняттєво-термінологічні основи геологістики як актуального напрямку суспільної географії, Сеньків М. (2017)
Гулиева И. - Районирование современных ландшафтов Талышских гор по рекреационно-туристическому потенциалу (2017)
Мезенцев К. - Погляд на міста звідусіль, Мезенцева Н. (2017)
Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін (2017)
Світлій пам’яті Степана Іщука (2017)
Страшек С. - Технологічний сектор США – інвестиційна "бульбашка"?, Кельц Т. (2017)
Маркова Є. - Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції, Шестаковська Т. (2017)
Марінов К. - Ціноутворюючі практики при введенні нових продуктів на ринок: дані з Болгарії (2017)
Рудольф В. - Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною, Пазізіна С. (2017)
Бирка М. - Інноваційна активність промисловості у регіонах України (2017)
Соболєв Б. - Пострадянські корені міжнародних фінансових проблем України (2017)
Петрик О. - Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України (2017)
Бохан А. - Транспарентність ринкової статусності екологічної дипломатії (2017)
"Журнал європейської економіки" у 2017 році (2017)
Наші автори (2017)
Вакулич М. І. - Одноосновні антропоніми литовського походження у староукраїнських пам’ятках: особливості асиміляції та функціонування (2016)
Кувшинова Н. М. - Формирование семантических калек в русском языке XVII – XVIII вв. (2016)
Прискока О. В. - До історії назв споруд та приміщень ув’язнення в писемності Київської Русі (тьмьница, погребъ, порубъ) (2016)
Стась Т. В. - Составные наименования участков леса, расчищенных под пашню (по материалам письменности Северо-Западной Руси XIV – XVI вв.) (2016)
Воловенко І. В. - Обмеження лінгвістичної потенційності щодо виникнення нових лексичних одиниць та фактори системної закономірності словотворення (2016)
Леута О. І. - Синсемантія як лексико-граматичне явище в системі української мови (2016)
Ніколаєнко Л. І. - До питання теоретичних основ семантичного опису емотивної лексики (2016)
Проскурина Л. Н. - Терминологическая вариантность как способ научного освоения мира (2016)
Салахатдинова Э. Ш. - Семантизация крылатых выражений в словарях начала ХХІ века (2016)
Слива Т. В. - Роль ассоциативного эксперимента в формировании ассоциативно-семантических групп (2016)
Сяо Ваньнин - Сферы-источники метафоризации в современном русском языке (2016)
Блинова І. А. - Інтертекстуальність у сучасній парадигмі гуманітарного знання (2016)
Вильчинская А. Г. - Авторское осмысление темы "поэт и этническая принадлежность" в прозе М. И. Цветаевой (2016)
Довгань О. В. - Смисл художнього тексту в контексті логіки (2016)
Кравцова Ю. В. - Метафорическое моделирование мира в поэзии и прозе И. Сельвинского (2016)
Малишева М. А. - Лінгвопрагматика Заповідей блаженств Ісуса Христа як головний прагма-методологічний зразок побудови релігійної проповідницької персвазії на адресата (2016)
Матусевич Л. М. - Комунікативна ситуація дозволу в українському діалогічному дискурсі (2016)
Михальская О. В. - Название веб-сайта как новый вид поликодового заглавия (2016)
Панченко С. А. - Фразеологическая единица как элемент развлекательного дискурса (2016)
Паук М. М. - Синтаксичні засоби афористичності в українських прислів’ях (2016)
Синица И. А. - Авторская интерпретация образа Т. Г. Шевченко в стихотворении Б. А. Чичибабина "Тарас" (2016)
Иванова Л. П. - Французские города в видении Д. И. Фонвизина-путешественника (лингвоимагологический аспект) (2016)
Матвєєва С. А. - Корпус паралельних текстів як інструмент перекладача (2016)
Мирошніченко І. М. - Фразеологізми з ономастичним компонентом на позначення професій у польській та російській мовах (2016)
Мороз А. А. - Кольорові асоціації росіян по відношенню до англійців : лінгвоімагологічний аспект (на матеріалі мемуарів М. В. Берга "Крымские заметки") (2016)
Вінтонів М. О. - Минуле і сучасне рекламного слова в Україні. Рецензія на монографію : Іванова І. Б. Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному просторі України. – Х. : Юрайт, 2016. – 372 с. (2016)
Титул, зміст (2017)
Вершигора А. В. - Оперативно-диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва – кращий досвід України, Тихенко С. В., Оладько М. Є., Рогов А. В., Клочков М. В. (2017)
Ткач Л. І. - Сучасні телеметричні кардіологічні системи: принципи реалізації та перспективи, Пересунько П. В. (2017)
Шевченко Р. А. - Медичний менеджмент в екстреній медицині як запорука ефективності роботи системи, Матушак А. В., Денисенко Я. А. (2017)
Ліберман М. - Впровадження системи допомоги при травмах: розвиток через оцінювання, Малдер Д. С., Леві A., Сампаліс Дж. С. (2017)
Хеллер Б. - Отморожение (2017)
Даймик А. Р. - Ожоги и поражения электрическим током (2017)
Линден К. Г. - Отравление грибами, Рамек Б. Г. (2017)
Бурлука В. В. - Порівняльний аналіз ускладнень у постраждалих із нестабільними пошкодженнями таза при політравмі, Анкін М. Л., Максименко М. А., Дорош В. М., Трофімова К. П. (2017)
Гур’єв С. О. - Інвалідизація постраждалих унаслідок травми хребта під час дорожньо-транспортних пригод (клініко-епідеміологічна характеристика), Кушнір В. А., Сацик С. П., Резніченко Ю. В., Кушнір Г. П. (2017)
Головач І. Ю. - Біосиміляри низькомолекулярних гепаринів: чому їх можна порівнювати з оригінальними біологічними засобами (2017)
Жупан Б. Б. - Офтальмологічна допомога в медичному забезпеченні антитерористичної операції (2017)
Пилипець Я. Д. - Європейський погляд на роботу системи екстреної медичної допомоги (2017)
Башкір О. І. - Діяльність українських науково-дослідних кафедр педагогіки (1922–1930) (2018)
Оніщук І. І. - Іншомовна освіта як соціальна та філософська категорія (2018)
Семенюк А. Ю. - Технологія формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки (2018)
Фаст О. Л. - Європейська освітня політика щодо управління якiстю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2018)
Сотська Г. І. - Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект, Лісовий В. А. (2018)
Заболоцький А. Ю. - Методика використання системи підтримки E-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів (2018)
Андрющенко Т. Ю. - Розробка мультимедійних засобів навчання з урахуванням педагогіко-психологічних аспектів, Назарова С. О. (2018)
Сліпчишин Л. В. - Порівняльний аспект розвитку художньо-технічної творчості учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Abstract and References (2018)
Бомба А. Я. - Прогнозування оптимального використання фiльтруючих матерiалiв у швидких багатошарових фiльтрах iз кусково-однорiдними пористими завантаженнями, Климюк Ю. Є. (2017)
Denisov S. V. - A new mirror-prox algorithm for variational inequalities, Dudar V. V., Semenov V. V., Vedel Ya. I. (2017)
Доценко C. И. - Кооперативные игры в задачах о назначении (2017)
Зуб С. С. - Динамiчнi системи для пошуку найближчих пар на двох гладких кривих в евклiдовому простор, Ляшко Н. I., Семенов В. В. (2017)
Мащенко C. О. - Рiвновага за Бержем в iграх з нечiткою коалiцiйною структурою, Моренець В. I. (2017)
Сандраков Г. В. - Осреднение уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом, Базилева М. И. (2017)
Стецюк П. I. - Квадратична задача для максимального k-плекса в неорiєнтованому графi, Бардадим Т. О., Ляшко В. I. (2017)
Шахно С. М. - Двокроковий метод типу хорд для розв’язування нелiнiйних рiвнянь, Шунькiн Ю. В. (2017)
Шевчук Ю. М. - Стiйкiсть розв’язкiв у математичних моделях розповсюдження iнформацiї з зовнiшнiми впливами (2017)
Pandey P. K. - Solving third-order boundary value problems with quartic non polynomial splines (2017)
Клюшин Д. А. - Нове частотне визначення випадковостi (2017)
Ковалюк З. Д. - Гетеропереходи на основі шаруватих кристалів In4Se3, Катеринчук В. М., Кушнір Б. В., Товарницький М. В. (2016)
Юсупов А. - Механизм токопереноса в гетеропереходах p-Cu2ZnSnS4/n-Si, Адамбаев К., Тураев З. З., Алиев С. Р. (2016)
Ковалюк З. Д. - Створення гетероструктури n-InSe-графіт, Ткачук І. Г., Поцілуйко Р. Л., Катеринчук В. М., Нетяга В. В., Камінський В. М. (2016)
Лисенков Е. А. - Моделювання частотних залежностей електричних та діелектричних властивостей систем на основі поліетерів, Клепко В. В. (2016)
Олимов Л. О. - Влияние атомов щелочных металлов на фотоэлектрические свойства поликристаллических кремниевых солнечных элементов, Абдурахманов Б. М., Омонобоев Ф. Л., Юсупов А. Х., Сохибова З. М. (2016)
Юлдашев Х. Т. - Усилительные процессы в газоразрядной ячейке, состоящей из полупроводника с плазменными контактами, Хайдаров З., Касымов Ш. С. (2016)
Донець С. Є. - Перспективи та проблеми впровадження радіаційних процесів в технології модифікації вуглецьмісткого палива, Клепіков В. Ф., Кирик Г. В., Литвиненко В. В., Спиридонов Є. О. (2016)
Мисюра И. Н. - Люминесценция кварцевого стекла, индуцированная рентгеновским излучением, Кононенко С. И., Калантарьян О. В., Журенко В. П., Скиба Р. В., Авотин С. С., Рохманов Н. Я. (2016)
Клепиков В. Ф. - Изменение структуры и свойств конструкционного сплава АК8 в результате воздействия электронного облучения, Прохоренко Е. М., Литвиненко В. В., Брюховецкий В. В., Донец С. Е., Борискин В. Н., Довбня А. Н., Шульгин Н. А., Прохоренко Т. Г. (2016)
Петрушенко С. И. - Переохлаждение при кристаллизации жидкой фазы легкоплавкого компонента в многослойных пленках с различным характером взаимодействия контактных пар, Дукаров С. В., Сухов В. Н. (2016)
Сердюк И. В. - Динамика информационных потоков по вакуумно-дуговым нитридным покрытиям, полученным испарением высокоэнтропийных сплавов, Ковтеба Д. В., Шепелев А. Г., Деревянко В. А. (2016)
Udovitskiy V. G. - Crystalline structure and polymorphism in powders and thin films of dibenzotetraaza14annulene (2016)
Столбовой В. А. - Влияние толщины периода многослойного покрытия MoN/CrN на физико-механические характеристики (2016)
Правила оформлення рукописів (2016)
Іншин М. І. - Поняття та ознаки охоронної функції трудового права (2015)
Розовський Б. Г. - Новый взгляд на процедуры правосудия (2015)
Арсентьєва О. С. - Поняття, сутність і значення соціального партнерства на сучасному етапі, Соболєв С. Ю. (2015)
Гречана С. І. - Адміністративне судочинство: завдання, система, принципи (2015)
Єфремова М. О. - Напрями розвитку законодавства з питань діяльності державної міграційної служби України (2015)
Загоруй Л. М. - Природа свободи права як особистого немайнового права фізичної особи, Загоруй І. С. (2015)
Заліско О. І. - Нормативний чинник обумовленості кримінально-правової охорони правосуддя в Україні (2015)
Капліна Г. А - Запозичення досвіду регулювання оплати праці як чинник інтеграції України до європейського економічного простору (2015)
Качурін С. Г. - Проведення судово-почеркознавчої експертизи в умовах діючого кримінального процесуального законодавства (2015)
Котова Л. В. - Проблемні питання сучасного антикорупційного законодавства України, Мєшков К. С. (2015)
Котова Л. В. - Дистанційна робота як сучасна форма зайнятості:актуальні питання законодавчого врегулювання (2015)
Манькут А. Ю. - Методологія дослідження юридичної відповідальності прокурора (2015)
Підпала І. В. - Правові аспекти сутності адміністративних процедур (2015)
Татаренко Г. В. - Проблеми впровадження електронного судочинства в сучасних правових умовах, Карча В. М. (2015)
Хачатуров А.Е. - Регуляторна політика держави у сфері підприємництва: аспекти правової регламентації (2015)
Бичковський Д. І. - Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі: питання правового регулювання (2015)
Вальков В. С. - Проблемні питання судового контролю за проведенням негласних слідчих дій (2015)
Войкова К. Л. - Сучасна система захисту прав молоді: перспективи вдосконалення правового регулювання (2015)
Гніденко В. І. - Міжнародно – правові стандарти соціального діалогу у сфері праці (2015)
Зінченко М. А. - Окремі питання покращення розслідування маніпулювання фінансовим ринком як одного зі злочинів у сфері економіки та фінансів (2015)
Івченко К. - Особливості конституційно-правового статусу глави держави (2015)
Капліна Г. А. - Договірна та недоговірна (деліктна) відповідальність: порівняльно-правовий аналіз, Елларян А. С. (2015)
Котовська М. Є. - Організація розкриття і розслідування злочинів " по гарячих слідах ", Безруков С. С. (2015)
Красавська М. Є. - Українське наказне провадження: перспективи реформування з урахуванням зарубіжного досвіду (2015)
Ланько А. О. - Класифікація способів захисту права власності (2015)
Могіленко М. А. - Регiональнi iнститути захисту прав людини (2015)
Овсянко Д. С. - Історичний генезис формування та розвитку відповідальності у трудовому прав (2015)
Скляр С. С. - Проблеми підвищення ефективності функціонування судової системи України (2015)
Алексєєв А. Ф. - Особливості розвитку силових можливостей дзюдоїстів в групах спеціалізованої підготовки (2018)
Бойченко Н. В. - Оптимизация процесса обучения технике спортсменов в киокушинкай каратэ (2018)
Кіндзер Б. М. - Аналіз динаміки показників функціонального стану ЦНС кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте, Бережанський В. О., Вишневецький С. М. (2018)
Кудрявцев М. Д. - Значение физического воспитания с использованием единоборств в высших учебных заведениях, Кузьмин В. А., Горелик А. В. (2018)
Ровный А. С. - Гипоксические влияния как фактор оптимизации тренировочного процесса каратистов, Пасько В. В., Галимский В. А. (2018)
Романенко В. В. - Оценка и анализ подготовленности квалифицированных тхеквондистов, Голоха В. Л., Веретельникова Н. А. (2018)
Санжарова Н. М. - Оптимізація методики спеціальної швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів, Огарь Г. О. (2018)
Чернозуб А. А. - Результати оцінки психофізіологічних показників спортсменів, які займаються рукопашним боєм, Кочина М. Л., Чабан І. О., Адамович Р. Г., Штефюк І. К. (2018)
Шандригось В. І. - Системно-історичний аналіз досягнень країн-учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських Іграх (1904-2016 рр.) (2018)
Титул, зміст (2017)
Шурма І. М. - Досвід роботи диспетчерської служби Комунального закладу охорони здоров’я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Харківської обласної державної адміністрації, Забашта В. Ф., Федак Б. С., Салдан Г. М. (2017)
Бадюк М. І. - Нормативно-правова база медичного забезпечення Збройних сил України в умовах запровадження стандартів НАТО, Ковида Д. В., Микита О. О. (2017)
Мороз Є. Д. - Особливості системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних операцій, Близнюк М. Д., Гуселетова Н. В., Крилюк В. О., Новіков Ф. М., Максименко М. А., Трофімова К. П., Іванов В. І., Кузьмін В. Ю. (2017)
Льовкін О. А. - Використання різних форм симуляційного навчання під час роботи з лікарями, студентами та немедичними працівниками (2017)
Копчак В. М. - Визначення можливостей медикаментозної профілактики ускладнень з боку підшлункової залози під час виконання її резекції, Хомяк І. В., Копчак К. В., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Андронік С. В., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В. (2017)
Печиборщ В. П. - Аналіз оснащеності медичною апаратурою і технікою в лікарнях швидкої медичної допомоги міст України, Шуригін О. Ю., Вороненко В. В. (2017)
Гур’єв С. О. - Клініко-нозологічна характеристика пошкоджень хребта в постраждалих з вертебро-торакальною травмою, Резніченко Ю. В., Сацик С. П., Кушнір В. А., Філь А. Ю. (2017)
Куц О. С. - Клінічні випадки проведення успішних реанімацій бригадами Луцького міського відділення екстреної медичної допомоги, Ревуха В. Д., Городь Я. В., Денисюк Ю. А. (2017)
Лыска А. И. - Атипичный случай развития инфаркта миокарда (2017)
Пысла М. С. - Опыт Республики Молдова по разработке и внедрению современных принципов медицинской сортировки при массовом количестве пострадавших (2017)
Кримминс Т. Дж. - Этика реанимации (2017)
Эпплтон У. - Юридические аспекты неотложной медицинской помощи (2017)
Лугова Н. І. - Про результати вивчення моделі організації первинної медико-санітарної допомоги Хорватії під час навчальної поїздки в період 20–27 листопада 2016 року (2017)
Пірникоза А. В. - Становлення екстреної медичної допомоги на Вінничині: від витоків до сучасності, Сідак О. В. (2017)
Бондарчук Г. В. - Відкрита першість Харківської області – 2017, Шурма І. М., Забашта В. Ф., Салдан Г. М. (2017)
Авторам (2017)
Al-Sou'b M. А. - Динамика показателей физических качеств студентов университетов, занимающихся в секциях футбола и баскетбола, Sarıca М. А., Шунькин А. А. (2016)
Горобей Н. П. - Спортивные игры как фактор повышения двигательной активности студентов специальной медицинской группы, Дерябкина Т. В., Колодяжная Т. П., Сенчук Л. А. (2016)
Долгополов Д. О. - Вікові особливості технічної підготовки волейболістів, Гужва Р. Г., Паєвський В. В. (2016)
Клепцова Т. Н. - Педагогическое значение подвижных спортивных игр в формировании здорового образа жизни студентов (2016)
Клименко О. І. - Необхідність використання потенціалу рухливих ігор у фізичному вихованні студентської молоді, Пономарьов В. О. (2016)
Коваль М. В. - Рівень спеціальної працездатності баскетболістів студентської команди, Чуча Н. І. (2016)
Моисеенко Е. К. - Оценка уровня вестибулярной устойчивости волейболистов и баскетболистов команд ХГАФК, Ширяева И. В., Горчанюк Ю. А., Пащенко Н. А. (2016)
Перевозник В. И. - Построение тренировочного процесса футболистов в различных структурных образованиях годичной подготовки (2016)
Помещикова І. П. - Методи оцінки технічної підготовленості юних баскетболістів, Кудімова О. В., Афанасьева К. М., Narges K. R. (2016)
Стрельникова Є. Я. - Аналіз використання різних видів подач у пляжному волейболі, Ляхова Т. П., Герман І. О. (2016)
Сушко Р. А. - Программный материал для подготовки баскетболистов: тенденции и пути совершенствования, Дорошенко Э. Ю. (2016)
Федотенко Г. В. - Гандбол в практике физического воспитания студентов (2016)
Червона С. П. - Особливості застосування стрімкого нападу гандболістами на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Шаленко В. В. - Антропометрические показатели футболистов высокой квалификации, Перцухов А. А. (2016)
Шевченко О. О. - Особливості прояву координаційних здібностей в волейболі та бадмінтоні, Натаров Г. В. (2016)
Шевченко О. О. - Характеристика видів підготовки в волейболі, Горчанюк Ю. А., Шевченко О. О. (2016)
Засека М. В. - Природа побудови індивідуальної норми розвитку і соматотипу людини, Друзь В. А., Помещикова І. П. (2016)
Осіпов В. М. - Роль аеробних компонентів працездатності у формуванні спеціальної підготовленості спортсменів у обраному виді (2016)
Шейко Л. В. - Использование игрового метода для формирования волевой активности у младших школьников при обучении плаванию (2016)
Шумарова Д. В. - Влияние аэробики и танцев на физическую подготовленность спортсменов-игровиков, Чуча Ю. И. (2016)
Мокляк В. М. - Освітній потенціал філософських засад академічної свободи (2018)
Приймас Н. В. - Національна ідея у філософії освіти представників української діаспори (2018)
Воронецький В. Б. - Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом (2018)
Головнева Е. В. - Методологические подходы к развитию современной воспитательно-образовательной системы вуза (2018)
Головнева Н. А. - Средовой подход как технология формирования и развития личности в образовательном пространстве вуза, Шлычкова С. Л. (2018)
Онищук І. А. - Психолого-педагогічний аспект проблеми формування культури самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Бенера В. Є. - Науково-методичний супровід студентів на педагогічній практиці з використання портфоліо на уроках української літератури (2018)
Коляденко С. М. - Використання казок В. О. Сухомлинського у процесі казкотерапії (2018)
Корнієнко С. М. - Можливі шляхи збагачення позитивної мотивації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів у системі "родина-школа" (2018)
Парфанович А. Я. - Порушення міжособистісної комунікації у стосунках молодої пари як передумова проявів сімейного насильства (2018)
Сцісловський С. В. - Алгоритм програмування розвивальних занять з фізичної культури для учнів старшої школи (2018)
Фасолько Т. С. - Формування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку в умовах суспільного виховання (2018)
Безносюк О. О. - Збереження і зміцнення здоров’я студентів у вищих закладах освіти, Кочергіна Т. І. (2018)
Врочинська Л. І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування інноваційних технологій у роботі з дітьми (2018)
Папуша В. Г. - Організація і проведення практичних занять із гімнастики методом програмованого навчання, Божик М. В., Гурковський О. М. (2018)
Golota Ja.. - Wokol teoretycznych i praktycznych koncepcji ksztalcenia nauczyciel w Polsce w swietle reform oswiatowych (2018)
Kula E. - Condition and barriers of adult education in Poland, Pekowska M., Kochanowski Ja. (2018)
Рарот Г. - Гуманізація технічної освіти як актуальна проблема філософії освіти у вищих технічних навчальних закладах, Супрунюк О. (2018)
Шевченко Ж. М. - Практична спрямованість професійної підготовки соціального працівника у вищій школі Польщі (2018)
Панфілова О. Г. - Роль дерев’яної архітектури у формуванні культурно-естетичного середовища Кременця ХІХ століття (2018)
Багнюк А. Л. - Вірність інноваційній проблематиці (2018)
Кременецький сектор "Подільських читань" (2018)
Артёменко Т. Г. - Количественные и качественные критерии личностных проявлений в спортивных играх на этапе специализированной базовой подготовки, Апайчев А. В., Самоленко Т. В. (2016)
Золотухин А. А. - Теоретические и методологические основы психологической подготовки волейболистов, Паевский В. В. (2016)
Латенко С. Б. - Перспективы использования методов информационной медицины в реабилитации спортсменов-теннисистов, Копочинская Ю. В. (2016)
Мельник А. Ю. - Вплив психоемоційного стану волейболістів на результативність змагальної діяльності (2016)
Мишин М. В. - Современные возрастные границы зон спортивных достижений в баскетболе среди женщин, Камаев О. И. (2016)
Моісеєнко О. К. - Зміни рівня фізичної підготовленості волейболістів 13–14 років під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану сенсорних систем, Горчанюк Ю. А., Кісель С. В., Ioannidou E. Е. (2016)
Ображей О. Є. - Баскетбол як засіб розвитку координаційних здібностей плавців (2016)
Осипов А. Ю. - Совместное использование элементов футбола и волейбола на занятиях физической культурой со студентами, Гайкович В. Ф., Толстопятов И. А. (2016)
Перевозник В. И. - Модельные показатели подготовленности футболистов высокой квалификации, Перцухов А. А. (2016)
Помещикова І. П. - Зміни показників гнучкості баскетболістів 9–10 років під впливом вправ стретчінгу, Прокопенко О. О. Пащенко Н. О., Laite S. S. (2016)
Помещикова І. П. - Вплив рівня функцій уваги на ігрові показники баскетболістів 12–13 років, Кадигроб Я. Г., Коваль М. В., Мальцева Т. Н. (2016)
Соколова Т. Е. - Развитие настольного тенниса и его возрождение (2016)
Стрельникова Є. Я. - Аналіз фінальних змагань Кубку України 2015 року з волейболу серед жіночих команд, Ляхова Т. П. (2016)
Темченко В. А. - Применение игровых видов спорта в спортивно-ориентированном физическом воспитании студентов, Ковтун Е. В., Мальцева Т. Н. (2016)
Чуча Н. І. - Рівень силової підготовленості студентів-баскетболістів, Харченко Є. С., Поліщук І. С. (2016)
Шевченко О. О. - Поточний контроль швидкісно-силової підготовленості волейболістів 13–14 років, Лучик В. І. (2016)
Булгаков Д. А. - Переосмысление роли и значимости спорта в развитии человечества (2016)
Инкарбаева М. Б. - Гимнастика за компьютером, Чуча Ю. И. (2016)
Моисеенко Е. К. - Исследование вестибулярной устойчивости спортсменов-картингистов 12–13 лет, Чередниченко М. А., Пацеля А. А. (2016)
Стрельников Г. Л. - Проблеми розвитку плавання серед ветеранів спорту України, Пронь А. О. (2016)
Федотенко Г. В. - Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям (2016)
Волощук І. С. - Вплив зміни клімату на вирощування насіння пшениці озимої в зоні Західного Лісостепу України (2017)
Волощук О. П. - Продуктивність сортів різних екологічних типів тритикале озимого за вирощування в зоні Західного Лісостепу України, Ковальчук О. І. (2017)
Галан М. С. - Ефективність спонтанної інокуляції бульбочковими бактеріями вики паннонської (Vicia pannonica L.) в умовах Західного Лісостепу України, Роп Р. Ю., Гук Р. М. (2017)
Дацько А. О. - Характеристика колекційних зразків вівса різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу Західного (2017)
Дорота Г. М. - Вивчення вихідного матеріалу для селекції льону-довгунцю та льону-межеумку в умовах Лісостепу Західного, Шувар А. М. (2017)
Дубицький О. Л. - Агрофізіологічні ознаки росту та розвитку листків пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2017)
Котченко М. В. - Застосування біопрепарату біолан при вирощуванні гібридів кукурудзи різних морфотипів в умовах Північного Степу України, Січевий В. В., Кулик І. О. (2017)
Лихочвор В. В. - Урожайність сортів озимого ячменю залежно від норм добрив, морфорегуляторів та фунгіцидів в умовах Західного Лісостепу, Матковська М. В. (2017)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалого застосування добрив та їх післядія на показники родючості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, Партика Т. В., Гавришко О. С. (2017)
Партика Т. В. - Оцінка потенційно біодоступної органічної речовини в ґрунтах різної генези як критерій їх екологічної якості, Гамкало З. Г. (2017)
Тимчук І. С. - Використання капсульованих мінеральних добрив для зниження антропогенного тиску на ґрунтову мікрофлору, Мальований М. С., Яцух К. І. (2017)
Гунчак Р. В. - Продуктивна дія добавок аквацитрату йоду у раціонах свиноматок, Седіло Г. М. (2017)
Даньків В. Я. - Продуктивна та екстер’єрна характеристика корів симентальської породи Карпатського регіону різних ліній (2017)
Дяченко О. Б. - Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах крові корів у сухостійний та післяродовий періоди та його корекція (2017)
Клим О. Я. - Вміст важких металів та жирнокислотний склад фосфоліпідів тканин медоносних бджіл у різних природних зонах Карпатського регіон (2017)
Когут М. І. - Оцінка популяційно-генетиxних параметрів основних продуктивних ознак корів різних ліній симентальської породи, Братюк В. М., Стадницька О. І., Каплінський В. В. (2017)
Милостивий Р. В. - Продуктивне довголіття голштинської худоби різного екогенезу в умовах Степу України, Козир В. С. (2017)
Романчук А. С. - Вміст неестерифікованих жирних кислот у плазмі крові та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу, Рівіс Й. Ф. (2017)
Груцяк Н. Б. - Общие принципы подготовки и контроля результатов обучения студентов по специализации "волейбол" в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина, Корчевская О. Г., Усова Т. Е. (2017)
Ковалёва В. Г. - Роль игр в формировании здорового образа жизни (2017)
Корольков А. О. - Влияние спортивно-игровой деятельности на укрепление физического и психического здоровья студенческой молодёжи (2017)
Кочеткова Т. Н. - Баскетбол как универсальное средство формирования здорового образа жизни, Пьянзин А. В. (2017)
Крылов Д. С. - К вопросу о применении современных компьютерных технологий в технической подготовке теннисистов десятилетнего возраста (2017)
Мітова О. О. - Проблеми контролю у командних спортивних іграх на другій стадії багаторічної підготовки (2017)
Моисеенко Е. К. - Изменение показателей периферического объема поля зрения под влиянием стандартных вестибулярных раздражений спортсменов-волейболистов сборной команды ХДАФК, Горчанюк Ю. А., Горчанюк В. А. (2017)
Паєвський В. В. - Рівень комунікативних здібностей волейболістів високої кваліфікації команди "Локомотив" м. Харків (2017)
Пасько В. В. - Вдосконалення тренувального процесу регбістів на основі застосування моделей фізичної та технічної підготовленості (2017)
Перевозник В. И. - Модельные показатели соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации, Перцухов А. А. (2017)
Печко О. М. - Спортивні і рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації інвалідів (2017)
Помещикова І. П. - Вивчення стійкості уваги баскетболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки, Кудімова О. В., Кійко О. О. (2017)
Стрикаленко Є. А. - Особливості техніко-тактичних дій розігруючих гравців NBA різних стилів гри, Шалар О. Г., Денещук Т. В. (2017)
Федотенко Г. В. - Развитие футбола в России. Подготовка к ЧМ 2018 в Москве (2017)
Чернуха А. А. - Критерії оцінки ефективності прийому подачі суперника в волейболі, Юрченко К. Д., Стрельникова Є. Я. (2017)
Чуча Н. І. - Вплив силових здібностей на ігрові показники студетудентів-баскетболістів ХДАФК, Харченко Є. С. (2017)
Чуча Ю. И. - Физическая культура для студентов (2017)
Шевченко О. О. - Використання ігрового методу в початковій підготовці тенісистів (2017)
Шейко Л. В. - Применение подвижных игр для предупреждения возникновения чувства страха у детей младшего школьного возраста на этапе освоения с водой (2017)
Содержание (2017)
Горпинченко И. И. - Психодиагностика и психотерапия у мужчин с сексуальными расстройствами, Соколова М. Н. (2017)
Горпинченко І. І. - Імунні фактори в патогенезі запальної та незапальної форм хронічного абактеріального простатиту, Нуріманов К. Р., Савченко В. С., Порошина Т. В., Драннік Г. М. (2017)
Возіанов С. О. - Аналіз використання інтегральних комбінацій ефективності радикальної простатектомії та оцінювання нового способу формування везико-уретрального анастамозу при ендоскопічній радикальній простатектомії у хворих на клінічно локалізований рак передміхурової залози, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Литвинець Є. А. - Ефективність фітотерапії у профілактиці вторинного калькульозного пієлонефриту та у метафілактиці сечокам’яної хвороби, Литвинець В. Є. (2017)
Галушко О. А. - Застосування осмотично активних препаратів у хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті (2017)
Тріщ В. І. - Дослідження ефективності лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит (2017)
Горпинченко І. І. - Результати комбінованого консервативного лікування після фотоселективної лазерної вапоризації передміхурової залози з приводу доброякісної гіперплазії, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В., Ситенко А. М. (2017)
Ухаль М. И. - Об усилении патогенетически обоснованной медикаментозной профилактики осложнений после оперативного лечения гиперплазии предстательной железы (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження макро- та мікроелементного статусу у хворих на хронічний бактеріальний простатит, Кабіру А. (2017)
Гурженко Ю. М. - Клінічний досвід застосування препарату Зидена у терапії еректильної дисфункції (2017)
Бистрица Р. А. - Комбинированная терапия эректильной дисфункции (2017)
Аксьонов П. В. - Ударно-хвильова терапія у лікуванні еректильної дисфункції, Романюк М. Г., Мироненко В. І. (2017)
Гурженко Ю. Н. - Современные взгляды на этиопатогенез и лечение постэякуляторной боли, Спиридоненко В. В. (2017)
Горпинченко І. І. - Інтракавернозна трансплантація при еректильній дисфункції: модифікація адгезивних властивостей молекулами SYT1/SYT2 посилює здатність стовбурових клітин відновлювати скоротливу та фосфатазну активність печеристої тканини, ушкодженої внаслідок гіперглікемії, Ситенко А. М. (2017)
Щербак М. А. - Мониторинг удовлетворенности сексуальной пары после пенильной имплантации, Корниенко А. М. (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Порушення та принципи діагностики сексуальної функції жінок у перименопаузальному віці, Гурженко О. Ю. (2017)
Кочарян Г. С. - Женский оргазм и фертильность (2017)
Сабадаш М. Є. - Лікування пацієнтів з оксалатним уролітіазом після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії конкрементів сечоводу, Шуляк О. В. (2017)
Литвинець Є. А. - Ефективність метаболічної терапії у лікуванні хворих на гестаційний пієлонефрит, Литвинець В. Є., Гоцуляк Я. В. (2017)
Fetahu A. - Long-term postoperative results of the hautmann ileal orthotopic neobladder reconstruction after radical cystoprostatectomy of bladder cancer, Bytyçi Xh., Tartari F., Veselaj F., Çuni Xh., Nuraj P. (2017)
Сакало А. В. - Експресія мікроРНК-371а-3р (miR-371a-3p) як прогностичний фактор у хворих на герміногенні пухлини яєчка, Досенко В. Є. (2017)
Бєліцька Є. М. - Пропріальність як рефлекс вокативності (2016)
Беценко Т. П. - Лінгвофольклористика в системі сучасної філологічної науки: основні поняття, завдання, напрями дослідження (2016)
Глущенко В. А. - Лінгвістичний метод: онтологічний, телеологічний та операційний компоненти (2016)
Пименова М. В. - Словарь образов: метальность народа в первообразах слов (2016)
Ситняк Р. М. - Індоєвропейська прамова: міф чи реальність? (2016)
Скоплев А. А. - К проблеме вида украинских субстантивов на –ННЯ / ТТЯ (2016)
Холодов О. В. - Роль субстрату в східнослов’янському глотогенезі, Холодова Н. В., Орел А. С. (2016)
Дьячок Н. В. - Об универбальном потенциале так называемых юкстапозитов, Сухобрус Л. С. (2016)
Пакулова Т. В. - Універбація в англійській мові як один із проявів компресії (2016)
Процик І. Р. - "Авангард”, "Локомотив”, "Колгоспник”: вплив тоталітаризму на вибір назв українських футбольних команд у 20-80-х роках ХХ століття (2016)
Сидоренко О. М. - Назви рослин в українському ергоніміконі (2016)
Шепель Ю. А. - Общая характеристика словообразовательных рядов по семантическим параметрам (2016)
Беценко Т. П. - Текстово-образные структуры в украинском и белорусском народном песнетворчестве (2016)
Габидуллина А. Р. - Метонимия в научно-популярном лингвистическом дискурсе (2016)
Гамали О. И. - Средства выражения оценки в идиостиле В. Аксенова (на материале романа "Остров Крым”), Каневская О. Б. (2016)
Шуляк С. А. - Функціонування словесних формул у магічних текстах замовлянь (2016)
Янко Ю. К. - Категория оценки в современных лингвистических исследования (2016)
Безсонова А. С. - Понятие "научно-популярный дискурс” в лингвистической литературе (2016)
Колесниченко Е. Л. - Парадокс в комическом дискурсе (2016)
Синиця І. А. - Авторефлексія як ознака жанру (на прикладі передмови І. Я. Франка "Дещо про себе самого”) (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського