Слабий В. Г. - Пілотний проект у Вишгороді (2018)
Профессионал из Обухова (2018)
Український Фаберже (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Служба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося в Одесі (2018)
Ювілейна доповідь Римського клубу (про глобальний стан планети) (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Упаковка для кондитерських виробів в Україні (ринок, тенденції розвитку) (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Кривошей В. Н. - Пленка с пузырьками воздуха (2018)
OnCap™ BIO и OnColor™ BIO от PolyOne (2018)
Упаковка со всех континентов (2018)
Pack Studios – новий стандарт співробітництва (2018)
Замотаев П. В. - О бедном пакете замолвите слово (2018)
Шибанов В. В. - Фотополимерный "мусор" в упаковке, Репета В. Б. (2018)
Маккормик М. - Скрытая маркировка: представление и защита бренда (2018)
Шостя В. К. - Залучаємо в партнери… ДОФАМІН (дизайн упаковки і його вплив на вибір споживача продукції) (2018)
Удріс Н. С. - Тенденції постмодернізму в дизайні сучасної упаковки, Чуєва О. В. (2018)
Кривошей В. М. - Випробування жорсткої полімерної упаковки (2018)
Металлы и упаковка из металлов (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Служба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
Білик В. Г. - Аналіз дефініцій понять "компетенція" та "компетентність" в контексті природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти (2018)
Бондаренко І. Г. - Підготовка бакалаврів в галузі фізичної культури і спорту: закордонній досвід, Сергієнко Ю. М., Бойченко О. В., Бондаренко О. В. (2018)
Будинкевич С. Н. - Вплив мовленнєвої культури на взаємодію тренера та волейболістів у процесі змагальної діяльності, Кондрацька Г. Д. (2018)
Волошко Л. Б. - Фізичний терапевт як суб’єкт професійної взаємодії (2018)
Даниско О. В. - Актуальність упровадження змішаного навчання у практику підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Ємець А. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності, Донченко В. І., Скріннік Є. О. (2018)
Жaра Г. І. - Організаційно-педагогічні умови процесу формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителів у системі неперервної педагогічної освіти (2018)
Іваній І. В. - Акме-культурологічний підхід як методологічна основа формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (2018)
Касьянова О. М. - Сучасні технології навчання у закладах післядипломної медичної освіти, Долгопол О. О., Швецова Г. А., Разумна А. Г. (2018)
Лазаренко М. Г. - Педагогічні аспекти розвитку рухових якостей студенток з використанням тренажера "ремені з кільцями" (2018)
Носко М. О. - Умови та показники готовності випускників непедагогічного напряму освіти до організаційно-педагогічної діяльності, Долінська Л. В. (2018)
Осіп Н. Б. - Динаміка мотиваційного компоненту готовності фахівця дошкільної освіти до фізичного виховання дітей (2018)
Петрик Д. П. - Рівень сформованості навичок самозахисту співробітників державної кримінально-виконавчої служби України, Могильний Ф. В., Сорокопуд В. Б. (2018)
Подубінська С. В. - Основні напрями оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Полієнко Г. О. - Виховання здорового способу життя населення (з досвіду роботи православної церкви останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.) (2018)
Сахненко А. В. - Аналіз структури світогляду студентів аграрних спеціальностей у сфері фізичної культури і здоров’я (2018)
Тогочинський О. М. - До питання щодо формування універсальної моделі ключових компетентностей керівника сучасного закладу вищої освіти (2018)
Філенко Л. В. - Структура комп’ютерних навчальних програм при підготовці фахівців з фізичної культури та спорту (2018)
Червоношапка М. О. - Теоретико-методичні аспекти вдосконалення ударних дій руками і ногами у навчальному процесі з дисципліни "спеціальна фізична підготовка" для курсантів закладів вищої освіти МВС України, Шутка Г. І., Музика Б. Ю., Гіль М. М. (2018)
Буц М. А. - Сучасні освітні технології у підготовці фахівців фізичного виховання, Миздренко О. М., Козубенко Ю. Л. (2018)
Кострікова К. С. - Механізми імплементації олімпійської освіти в освітній процес школярів (2018)
Кузнєцова О. Т. - Модель методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів (2018)
Леоненко А. В. - Передумови виникнення та розвиток фізичного виховання молоді на засадах національних традицій, Красілов А. Д. (2018)
Логвінова Я. О. - Формування екологічної відповідальності спортсменів під час вивчення дисципліни "гігієна та основи екології" (2018)
Маркова О. В. - Використання методу проектів у розвитку творчих здібностей першокурсників на прикладі дисципліни "Історія фізичної культури" (2018)
Скрипченко І. Т. - Аналіз змістового наповнення програм закладів вищої освіти, які готують майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту для роботи у сфері дитячо-юнацького туризму (2018)
Степаненко В. М. - Сучасні підходи до профільного навчання учнів старших класів за спортивним напрямком "Спортивні ігри", Кривенко Р. О. (2018)
Хіміч В. Л. - Порівняльний аналіз аеробіки та народно-хореографічного мистецтва, Демченко Н. В. (2018)
Байгужина Ж. С. - Изучение особенностей морфофункционального состояния здоровья девочек 13 – 17 лет, Динмухамедова А. С., Резник Л. В., Токтарбаева А. Ш., Байдалинова Б. А. (2018)
Бінецький Д. О. - Виховання в молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі спортивно-ігрової діяльності (2018)
Богуш В. Л. - Показатели функционального состояния спортсменов 15-16 лет в различных видах спорта, Гетманцев С. В., Кувалдина О. В., Чумак М. Ю. (2018)
Бондаренко І. Г. - Силова підготовка у пауерліфтингу студентів ЧНУ імені Петра Могили, Пшеничний А. О., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. (2018)
Борисова О. В. - Індивідуальні підходи в програмуванні підготовки висококваліфікованих більярдистів, Нагорна В. О., Митько А. О. (2018)
Вертель А. В. - Физическая подготовка юных волейболистов. Этап специализированной базовой подготовки (2018)
Грубар І. Я. - Морфологічні показники модельної характеристики спортсменів-каратистів (2018)
Іванишин Ю. І. - Вплив засобів екстремальної рухової активності на координаційну підготовленість підлітків 13 – 14 років чоловічої статі, Ковальчук Л. В., Іванишин І. М. (2018)
Індиченко Л. С. - Використання ігрових методів із дзюдоїстками для підвищення якості техніко-тактичних дій, Хауссі О. А. (2018)
Касіч Н. П. - Критерії та показники виховання цілеспрямованості учнів 7 – 9-х класів у фізкультурно-оздоровчій діяльності (2018)
Коханець П. П. - Контроль показників фізичної і технічної підготовленості футзалістів 11-12 років у річному циклі підготовки (2018)
Луценко Ю. М. - Взаємозв’язок змагального результату та виконання структурних компонентів змагальної композиції кваліфікованих спортсменів класу "Б" в акробатичному рок-н-ролі (2018)
Мадяр-Фазекаш Е. О. - Аналіз змагальної діяльності фехтувальників рапіристів (2018)
Мартиросова Т.А. - Развитие скоростно-силовых качеств у обучающихся старшего школьного возраста, Внукова А.П. (2018)
Пилипенко В. М. - Особливості розвитку спритності у футболістів 6 - 17 років, Дейнеко С. М., Дробот Д. С., Стрельніков М. В. (2018)
Пилипко О. О. - Моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 50 метрів (2018)
Приймак С. Г. - Функціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, які спеціалізуються у біатлоні (2018)
Римар Ю. И. - Анализ физической и функциональной подготовленности юных гребцов в начале и в середине эксперимента, Овчинников А. В., Дудник Ю. И., Луценко С. Г. (2018)
Самоленко Т. В. - Планування тренувального процесу в річному циклі підготовки студентів-легкоатлетів у закладі вищої освіти, Апайчев О. В., Ковальова А. О., Приходько В. М. (2018)
Синіговець В. І. - Методичні основи розвитку силових здібностей засобами базових вправ у процесі занять стріт воркаутом, Пильтяй С. В., Камка Д. С. (2018)
Синіговець Л. І. - Методика і контроль розвитку рухових здібностей студенток у процесі занять шейпінгом, Борсук М. П., Шевцов О. О. (2018)
Следников Л. С. - Использования метода комбинированных подвижных игр с элементами кроссфита на уроках физкультуры, Жиденко А. А. (2018)
Черненко О. Є. - Аналіз змагальної діяльності спортсменок у групових вправах художньої гімнастики, Сердюк Д. Г., Гордієнко А. Г., Шуліка Б. Ю. (2018)
Шалар О. Г. - Вплив ментального тренування на психічну сферу стрільців, Шорик Є. А., Еделев О. С. (2018)
Шутова С. Є. - Характеристика спортивної успішності висококваліфікованих хокеїстів в Україні, Серебряков О. Ю., Скороход О. В. (2018)
Відомості про авторів (2017)
Аниськіна С. А. - Моральна свобода у праці І. Канта "Критика практичного розуму" (2017)
Вініченко А. А. - Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному простор (2017)
Голубєва Р. Ю. - Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи (2017)
Дем’янчук Ю. В. - Міжнародні практики запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти (2017)
Дєніжна С. О. - Педагогічні умови використання дидактичного потенціалу Smart-технологій у початковій школі, Сова М. О. (2017)
Дука О. А. - Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації (2017)
Ілляхова М. В. - Значення креативних практик в андрагогіці (2017)
Коновалова Л. В. - Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у Великій Британії, Махиня Т. А. (2017)
Лавринець А. П. - Формування вокальних шкіл естрадного співу в історичному дискурсі української музичної педагогіки (2017)
Олійник В. В. - Неперервне оновлення знань науково-педагогічних кадрів – нагальна проблема національної вищої школи України (2017)
Ситар І. В. - Структурні складові методології управління школою (2017)
Сова М. О. - Пропедевтика розвитку інноваційної діяльності учнів початкової школи засобами освітньої робототехніки (2017)
Федорець В. М. - Феноменологічний вимір методології розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах неперервної освіти (2017)
Відомості про авторів (2017)
Андрощук І. М. - Сучасні вимоги до професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща (2017)
Дубініна О. В. - Критерії та показники готовності вчителів до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності (2017)
Заславська С. І. - Основні напрями формування готовності педагога до інноваційної діяльності закладів професійної освіти (2017)
Кашуба Л. В. - Зміст професійної підготовки студентів факультету педагогічної освіти в контексті компетентнісного підходу (2017)
Лавринець А. П. - Сучасний стан вокальногї підготовки вчителя музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Мажник Н. А. - Методика вивчення індивідуальних особливостей студентів в освітньому процесі (2017)
Мусоріна М. О. - Ґенеза термінологічного апарату проблеми формування базових компетентностей майбутніх фахівців судноводіння (2017)
Приходькіна Н. О. - Компетенція, компетентність, медіакомпетентність: аналіз термінології (2017)
Ратушинська А. С. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі (2017)
Ружицький В. А. - Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в умовах педагогічного коледжу (2017)
Стойчик Т. І. - Сучасні вимоги щодо якості професійної освіти в Україні (2017)
Тимченко О. В. - Використання технології "веб-квест" для організації самостійної роботи студентів (2017)
Тонне О. Ш. - Умови оранізації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2017)
Федорець В. М. - Концептуалізація антропологічної моделі здоров’я-збережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2017)
Демченко А. В. - Соціальні суперечності на підприємствах металургійної промисловості України в повсякденні робітників-металургів початку ХХ століття (2018)
Коцур В. В. - Етнонаціональні процеси в Україні і політичні виклики ХХІ століття: кримські виміри (2018)
Пилипенко Л. Л. - Національно-визвольний рух у Західній Україні в міжвоєнний період (1918 – 1939 роки) (2018)
Свистович С. М. - Політико-правове регулювання життя радянської громадськості Української СРР в 1920-ті рр. (2018)
Чайка В. В. - Розвиток культурно-музичних осередків української діаспори в країнах Північної Америки кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Чирко Б. В. - До історії конфесій та етнорелігійного визначення німецької й менонітської спільнот в Україні (2018)
Чумак В. А. - Етнополітичні процеси в Автономній Республіці Крим другої половини 80-х років ХХ століття (2018)
Доценко В. О. - Польські середньовічні історичні міфи та їх роль у політичному житті Польської держави Х – ХVІІ ст (2018)
Погромський В. О. - Українська діаспорна преса Канади про початок діяльності Американської адміністрації допомоги у радянських республіках за часів голоду 1921 – 1923 років (2018)
Савчук А. А. - Квітнева програма 1858 року, та її місце в процесі підготовки селянської реформи 1861 року (2018)
Воронова М. Ю. - Життя і наукова діяльність Омеляна Пріцака в роки Другої світової війни (2018)
Кухарєва Н. М. - Раритетні видання "Кобзаря" Тараса Шевченка в експозиції музею "Заповіту" Т. Г. Шевченка (2018)
Тишкевич О. В. - Особливості становлення та розвитку газетної справи на території Київського генерал-губернаторства в пореформений період (1861 – 1914 рр.) (2018)
Чеканов В. Ю. - Суб’єктивне розташування війн та революцій в історичному просторі і часі (2018)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося в Одесі (2018)
30 лет – импульс развития (2018)
Успех в развитии (2018)
На пути к совершенству (2018)
Маркування – шлях до безпечності продукції (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Стекло остается стеклом (2018)
Замотаев П. В. - Выдувная тара из ПЭТФ (риски, проблемы и реалии) (2018)
Упаковка со всех континентов (2018)
Бумага, вдохновленная природой (2018)
Регей І. І. - Прискорення натискної плити в плоскому штанцювальному пресі (експериментальна оцінка), Терницький С. В., Кандяк Н. М. (2018)
Гавва О. М. - Модулі дозування та фасування рідкої продукції пакувальних машин, Михайлик Б. В., Кохан О. О., Марцинкевич Л. В. (2018)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Синтез інтегрованих моделей ежекторів для функціональних модулів пакувальних машин (2018)
Двадцятий за рахунком (про конкурс "Українська зірка упаковки") (2018)
Весняні зустрічі на "Пак Експо" (2018)
Система Lioscan компании "Хенкель" (измерение веса покрытий) (2018)
Вспомогательные упаковочные средства (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Cлужба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
Луцький А. І. - Історико-правовий досвід формування правової ідеології в Україні (2017)
Луцький М. І. - "Проект основ державного устрою ЗУНР": правовий зміст та перспективи реалізації (2017)
Зварич Р. В. - Регулятивна функція права у системі функцій права, Гривнак Б. Л. (2017)
Андрухів О. І. - Історико-правовий досвід застосування карально-профілактичних заходів для подолання злочинності серед неповнолітніх (2017)
Ілин Л. М. - Джерела до вивчення нормотворчої діяльності Галицького крайового сейму (2017)
Косьмій М. М. - Втілення основоположних світоглядних засад архітектури та будівництва в античному праві (2017)
Луцький Р. П. - Співвідношення категорій "людина" – "позитивне право" (2017)
Федик Л. Б. - Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект (2017)
Довганич В. А. - Вплив правової системи імперії Габсбургів на формування правових ідеологічних цінностей у Галичині другої половини ХІХ ст. (2017)
Гуркова А. В. - Порядок оскарження актів органів місцевого самоврядування (2017)
Кузь С. В. - Реалізація функцій права у контексті механізму правового регулювання (2017)
Середюк В. Ю. - Національна політика російського уряду та формування "українського питання" у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Шевчук Л. В. - Ідеологічні засади "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького" 1710 р. (2017)
Івасин О. Р. - Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи (2017)
Бойчук І. М. - Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання інформаційного законодавства в Україні, Копистинська І. М. (2017)
Чорнописький П. Б. - Теоретико-методологічні аспекти розуміння децентралізації влади як конституційно-правового явища (2017)
Бабецька І. Я. - Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у цивільному законодавстві України, Бзова А. І. (2017)
Жукевич І. В. - Поняття, види та форми судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах (2017)
Книш В. В. - Правове забезпечення організації вирощування, переробки та використання топінамбура, Касіянчук В. Д., Боцюрко В. І., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. (2017)
Фомінова А. О. - Становлення та розвиток законодавства про дисциплінарну відповідальність державних службовців в Україні (2017)
Слободян І. Ю. - Роль профспілки як суб’єкта колективних трудових правовідносин (2017)
Цопіна Н. Л. - До питання про суб’єктний склад договору довічного утримання (догляду) (2017)
Басиста І. В. - Ювенальна юстиція в Україні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення, Розкошинська С. О., Палійчук І. В. (2017)
Тимчишин А. М. - Окремі криміналістичні аспекти боротьби зі злочинністю (2017)
Таволжанський О. В. - Основи державної кіберполітики України: формування та реалізація (2017)
Острогляд О. В. - Конституційна скарга як засіб комунікації громадян і держави та спосіб вдосконалення кримінально-правового регулювання (2017)
Огерук І. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Грузії у сфері службової діяльності (2017)
Благодир А. А. - Окремі питання відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, Благодир С. М., Благодир В. С. (2017)
Ковальчук С. О. - Методологія вчення про речові докази у кримінальному процесі (2017)
Гануляк Е. М. - Диспозитивний метод у кримінально-правовій політиці: загальна характеристика (2017)
Гурнак В. М. - Необхідність перегляду стратегії розвитку транспортної системи держави в умовах гібридної війни в Україні, Ананченко О. В., Петунін А. В. (2018)
Зюзіна В. П. - Особливості сучасного стану міжнародної торгівлі транспортними послугами України, Заплітна Т. В., Малько Д. О. (2018)
Козак Л. С. - Індикатори соціального розвитку як конститутивні показники суспільного добробуту в умовах викликів глобалізованого світу, Федорук О. В. (2018)
Levishchenko O. S. - Logistic consulting as a tool for ensuring competitiveness of enterprises of the Ukrainian road transport complex, Zhyzhoma M. K., Budahian V. O. (2018)
Ніжнік А. А. - Ризики реалізації інвестиційних проектів дорожньо-транспортного комплексу на засадах державно-приватного партнерства (2018)
Садовник О. В. - Стан та стратегія розвитку олійного льонарства в Україні на основі компасу сталого розвитку А. Аткіссона, Дзюба О. М., Шоха Є. І. (2018)
Садчикова І. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку аутсорсингу: вітчизняний та зарубіжний досвід, Хоменко І. О., Горобінська І. В. (2018)
Семенов С. Є. - Проблеми стратегічного управління вітчизняними підприємствами (2018)
Третиниченко Ю. О. - Модель інтегрального показника для оцінювання роботи організаційних структур підприємств перевізників автомобільного транспорту, Халацька І. І. (2018)
Червякова В. В. - Туристична галузь України: стан, проблеми і перспективи розвитку (2018)
Чеснакова Л. С. - Вплив чинників на динаміку чистого грошового потоку від операційної діяльності підприємства, Масалітіна В. В. (2018)
Швець Л. В. - Сучасні тенденції розвитку персоналу підприємств (2018)
Вень Мінмін - Дослідження факторів впливу на інвестиційну привабливість територій міст, Бубела А. В. (2018)
Волинець Л. М. - Удосконалення взаємодії різних видів транспорту в сучасних умовах, Гурнак В. М. (2018)
Гайдай Г. Г. - Інвестиційний потенціал як основа формування комплексу стратегічних інвестиційних рішень (2018)
Горобінська І. В. - Заходи стабілізації і розвитку страхової справи в Україні, Комаревич К. В. (2018)
Дзюба О. М. - Реформування Державної фіскальної служби України: що зміниться для платників податків, Гуцалюк О. І. (2018)
Дяченко Т. О. - Аналіз впливу транспортного шуму на навколишнє середовище та людину, Євчук В. М. (2018)
Заплітна Т. В. - Стратегії та особливості діяльності міжнародних кредитно-фінансових організацій в Україні, Кудінова Д. І. (2018)
Ніжнік А. О. - Аналіз підходів до дефініції терміну "реінжиніринг бізнес-процесів" (2018)
Парфентьєва О. Г. - Аналіз трактування організаційно-економічного механізму (2018)
Петунін А. В. - Методичні основи раціонального управління постачаннями швидкопсувних продуктів, Сопоцько О. Ю. (2018)
Савостін-Косяк Д. О. - Управління кваліфікацією майстрів-приймальників шляхом впровадження елементів дистанційного навчання, Глига О. І. (2018)
Хоменко І. О. - Управління бюджетним дефіцитом в сучасних умовах, Порицька А. О. (2018)
Ципко В. В. - Інтерактивні методи навчання в туристичній освіті (2018)
Відомості про авторів (2017)
Гаєвська Л. А. - Досвід Європейського Союзу щодо формування й реалізації освітньої політики як головного важеля соціально-економічного розвитку країн, Шульга Н. Д. (2017)
Дутчак Г. О. - Державно-партійне співробітництво Української СРР і Французької Республіки (2017)
Кириченко М. О. - Методологічні засади дослідження проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву (2017)
Супрун В. В. - Децентралізація та оптимізація управління професійною (професійно-технічною) і фаховою передвищою освітою України, Максимчук В. В. (2017)
Супрун К. В. - Основні напрями удосконалення державної політики зайнятості як інструмента соціально-економічного розвитку України (2017)
Прушківська Е. В. - Економічний розвиток та роль науки в сучасному cуспільстві: теоретико-методологічний контекст, Якубовський С. О. (2018)
Shynkaruk L. V. - Investment resources of households as a factor of economy modernization of Ukraine, Baranovska I. V., Milman L. M. (2018)
Волошенюк В. В. - Cвітовий досвід використання науки та інновацій у стимулюванні сучасного соціально-економічного розвитку, Чорнобаєв В. В. (2018)
Федорова Н. Є. - Перспективи та напрями використання науки з метою забезпечення прогресивного соціально-економічного розвитку в Україні (2018)
Сарнацький О. П. - Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-х-80-х рр. ХХ ст., Корчебний Р. С. (2018)
Ковальчук К. Ф. - Теоретичні питання щодо податкового адміністрування, Петрова Л. В. (2018)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції в Україні в умовах інтеграції у світове господарство, Колотило М. Б. (2018)
Гунько К. І. - Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу (2018)
Корчинський І. О. - Аграрна сфера: суспільно-економічний та організаційнотехнологічний конструкт з позицій архітектоніки (2018)
Гришаніна О. О. - Обгрунтування інвестиційних рішень щодо впровадження інноваційних технологій вуглевидобутку (2018)
Бондарчук О. М. - Оптимізація ефективності діяльності промислового підприємства гірничої галузі, Темченко Г. В., Максимова О. С. (2018)
Овчар П. А. - Стратегія розвитку автотранспортної системи: зміст та особливості формування, Голубка С. М. (2018)
Дубєй Ю. В. - Напрями ефективного управління оборотними активами промислових підприємств (2018)
Соляник Л. Г. - Фінансові важелі інноваційного розвитку України (2018)
Okunevych I. L. - Neobank: bubble or paradigm shift?, Hlivecka M. O. (2018)
Разумова Г. В. - Формування та виконання бюджетів на прикладі м. Нікополь (2018)
Макаренко С. М. - Удосконалення процесів мотивації працівників до професійного розвитку в закладах вищої освіти, Казакова Т. С., Прокопчук О. Д. (2018)
Пицур Я. С. - Мотивация труда и ее стимулирование в управлении персоналом, Черченко А. Л. (2018)
Шаповал В. М. - Управління розвитком туризму (на прикладі Дніпропетровської області), Герасименко Т. В., Шпак М. В. (2018)
Вагонова О. Г. - Економічна оцінка пріоритетних напрямків можливого використання сховищ відходів уранового виробництва, Аржевічев Д. В. (2018)
Terekhov Ye. V. - Development of ecological enterprise in conditions of use of technogenic land, Litvinov Yu. I. (2018)
Шаповал В. А. - Стратегія підприємницького використання відновлених земель: міжнародний досвід економічного розвитку місцевих громад, Мормуль Т. М. (2018)
Пашко П. В. - Шляхами успіху. До 100-річчя Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ). Вступне слово (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Інвестиційний потенціал регіонів України, Бур І. С., Кобзар І. А. (2018)
Грушева А. А. - Підготовка управлінських кадрів у системі економічної освіти (2018)
Качур А. В. - Концептуальні підходи до визначення сутності, рівнів і факторів формування конкурентоспроможності національної економіки (2018)
Клименко Д. Б. - Впровадження макропруденційної політики в Україні, Підсосонна Я. Г. (2018)
Коляда О. В. - Моделювання макроекономічних передумов залучення прямих іноземних інвестицій в контексті економічного розвитку України, Федорчук О. С. (2018)
Крук В. В. - Аналіз ефективності залучення та використання прямих іноземних інвестицій в Україні, Федорчук О. С. (2018)
Мовчун С. В. - Про координаційне забезпечення проектно-орієнтованого управління розвитком об’єднаних територіальних громад в Україні (2018)
Одінцов М. М. - Роль інноваційного потенціалу в економічному розвитку регіону з урахуванням податкового навантаження, Одінцова Т. М. (2018)
Поддєрьогін А. М. - Фінансовий менеджмент капіталу, Вівсяна І. В. (2018)
Поддєрьогін А. М. - Методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід, Чорна Н. М. (2018)
Радченко О. Д. - Підтримка аграрного сектору через механізми пільгового кредитування (2018)
Romanenko V. - Tax risk management system and evaluation of a tax risk management quality, Tonkovyd A. (2018)
Ружинська Н. О. - Методичні аспекти аналізу виконання державного бюджету України (2018)
Сосновська О. О. - Синтез методологічних підходів як основа пізнання сутності економічної безпеки підприємства (2018)
Суханова А. В. - Основні передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні (2018)
Федина В. В. - Інтернет – маркетинг в діяльності страхових компаній, Кобзар І. А. (2018)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2018)
Резолюція міжнародної конференції Львівські різдвяні читання з імунології та алергології: практична та наукова генеалогія (2017)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов гамма­интерферона человека в клинической практике (2017)
Гаврилюк А. М. - Імунологія та алергологія: час, простір, наука і практика (2017)
12­ті Київські дерматологічні дні 2017: весняний симпозіум (2017)
Бизунков А. Б. - Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны (2017)
Беляєв К. - Святкувальні закономірності. Закони біології подібні до законів фізики – їм все одно, що нам все одно (2017)
Алергічний риніт (2017)
Литвиненко О. О. - Ефективна профілактика рецидивів раку молочної залози: роль екзогенних пептидів MHP у відновленні імунного гомеостазу, Тацький О. Ф. (2017)
Исаева А. С. - Выявление и коррекция стресса у пациентов высокого и очень высокого сердечно­сосудистого риска, Вовченко М. Н . (2017)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов гамма­интерферона человека в клинической практике (2017)
Kirtsreesakul V. - Чи підвищує оксиметазолін ефективність інтраназальних кортикостероїдів при лікуванні назальних поліпів?, Khanuengkitkong T., Ruttanaphol S. (2017)
Meltzer E. O. - Комбіноване застосування назального спрею мометазону фуроату та назального спрею оксиметазоліну: короткочасна ефективність і безпека використання при сезонному алергічному риніті, Bernstein D.I., Prenner B. M., Berger W. E., Shekar T., Teper A. A . (2017)
Пухлик Б. М. - Опыт проведения аллерген­специфической иммунотерапии различными методами в Украине: отдаленные результаты, Адарюкова Л. М., Бибикова Л. П. (2017)
Бизунков А. Б. - Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны (2017)
Schein J. - Сравнение применения левофлоксацина и моксифлоксацина у госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией в США: фокус на длительность пребывания в клинике, Janagap-Benson C., Grant R. (2017)
Frei C. R. - Оценка сравнительной эффективности различных режимов начальной антибиотикотерапии у пациентов с внебольничной пневмонией в рамках анализа использования ресурсов здравоохранения, Jaso T. C., Mortensen E. M. (2017)
Бєляєв К. К. - Святкувальні закономірності (2017)
Гришило А. П. - 100­річна історія алерген­специфічної імунотерапії: від ранніх клінічних досліджень до зареєстрованих ліків, Гришило П. В., Вітик Л. Д. (2017)
Острый гнойный риносинусит: в большинстве случаев антибиотики неоправданны (2017)
Корсунская О. И. - Содержание секреторного IgА при инфекциях мочеполовой системы у мужчин, Цепелев Ю. Ю. (2017)
Мукан Н. - Асиміляція в освіті корінних народів Канади, Миськів І., Запотічна М. (2018)
Ящук С. - Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій (2018)
Арістова Н. - Актуалізаційно-ціннісний компонент професійної суб’єктності майбутніх філологів (2018)
Гириловська І. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічна проблема (2018)
Пастирська І. - Інтегративний підхід до навчального процесу в контексті соціалізації майбутніх фахівців технічного профілю, Якимович О. (2018)
Манюк Л. - Модернізація підготовки майбутніх лікарів в університетах США, Кучумова Н. (2018)
Багрій М. - Становлення національної ідентичності та виховання національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст. – 1939 р. (2018)
Слуцький Я. - Соціалізація студентів коледжу за допомогою участі у волонтерській діяльності (2018)
Карасєвич С. - Моніторинг готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах (2018)
Корницька Ю. - Роль та місце тестування в навчанні іноземних мов (2018)
Гуров С. - Моделювання процесу виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури (2018)
Бардус І. - Методика фундаменталізованого навчання об'єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2018)
Біницька К. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти в університетах Чеської Республіки (2018)
Западинська І. - Ціннісний підхід у формуванні мовної поведінки майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2018)
Короткова Л. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру (2018)
Бондаренко Н. - Українська мова у фокусі перспектив реформування старшої школи, Косянчук С. (2018)
Бачієва Л. - Методика організації самостійної роботи з дисципліни "Апаратне забезпечення персонального комп’ютера" (2018)
Задунайська Ю. - Теоретичні аспекти навчання іншомовного читання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2018)
Мудрян В. - Особливості підготовки вчителів фізичної культури в Україні з другої половини ХХ ст. по теперішній час (2018)
Павлюк Т. - Сутність, структура та особливості змісту поняття "професійна готовність до роботи з персоналом" майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Колесник Г. - Вплив емоцій на когнітивні процеси під час вивчення іноземної мови студентами першого курсу навчання (2018)
Шульженко О. - Формування морально-естетичних поглядів у студентів ВНЗ через властивості основ філософської освіти (2018)
Улич А. - Графічна компетентність майбутніх учителів трудового навчання та шляхи її підвищення у педагогічному ЗВО (2018)
Бобела С. - Впровадження ідей соціального виховання Августина Волошина в умовах сучасної загальноосвітньої школи (2018)
Самілик В. - Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності методом кейсів (2018)
Ханьцзе Х. - Методика підготовки майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства (2018)
Вовчанський М. - Філософські засади та структура екологічної культури особистості (2018)
Радзівілова І. - Компонентний склад готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності (2018)
Бодак Л. - Остап Макарушка про вплив війни на виховання дитини (2018)
Міськевич Л. - Сутність інноваційної діяльності директора закладу середньої освіти (2018)
Любінська О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини (2018)
Євдокимов В. А. - Нормотворча діяльність Галицького сейму та розв’язання українсько-польського політичного протистояння (2018)
Мацелюх І. А. - До проблеми церковного судоустрою Руської держави (2018)
Христова Г. О. - Позитивні зобов’язання держави в ситуації вимушеного внутрішнього переміщення: міжнародні стандарти (2018)
Ковальова С. Г. - Протипожежна безпека як об’єкт правового регулювання в європейському середньовічному міському праві (ХІ – ХV ст.) (2018)
Джолос С. В. - Об’єднана Європа: історичні витоки та перспективи (2018)
Андрухів О. І. - Боротьба з дитячою безпритульністю в західних областях Української Радянської Соціалістичної Республіки в умовах звільнення від нацистських окупантів (2018)
Бровко Н. І. - Вплив мовного питання на історичний процес формування правосвідомості українців (2018)
Бондар Н. А. - Історичні аспекти розвитку української юридичної (правничої) освіти в еміграції у XX столітті (2018)
Чехович Т. В. - Особливості застосування принципу рівності громадян перед законом в окремих сферах публічного управління (2018)
Єгорова В. С. - Конституційна скарга в Україні (2018)
Фатхутдінов В. Г. - Правовий зміст забезпечення громадської безпеки (2018)
Миколенко О. М. - Об’єкт адміністративно-деліктних правовідносин в доктрині адміністративного права (2018)
Пастух І. Д. - Співвідношення надання в оренду майна з іншою оплачуваною діяльністю публічного службовця (2018)
Субота С. І. - Довіра населення як критерій оцінювання ефективної діяльності Національної поліції України (2018)
Коміссаров С. А. - Зарубіжний досвід з охорони публічного порядку (2018)
Дем’янчук Ю. В. - Розробка засобів запобігання та протидії корупції в Україні на основі досвіду розвинутих країн, Бака О. І. (2018)
Карпунцов В. В. - Нове процесуальне становище прокурора в порівняльному вимірі європейської моделі Німеччини (2018)
Хрідочкін А. В. - Об'єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності (2018)
Костенко Я. В. - Ювенальна превенція як форма діяльності органів поліції Україні (2018)
Старосельцева О. В. - Функції Фонду соціального страхування України у фінансово-правовому механізмі державного соціального страхування (2018)
Бартусяк П. І. - Механізм інфляції блага: теоретико-правова площина (2018)
Ященко Н. В. - Актуальные вопросы правового регулирования косвенного налогообложения (2018)
Яновицька Г. Б. - Споживач-замовник як сторона договору консалтингу (2018)
Коломієць Я. Л. - Щодо обов’язковості членства нотаріусів в Нотаріальній палаті України (2018)
Бєлікова О. В. - Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини на ринку цінних паперів, Бєлікова Є. Я. (2018)
Терехов Р. Г. - Цивільно-правова природа договору про надання перукарських послуг (2018)
Вакарюк Л. В. - Державна політика як чинник забезпечення правового режиму в трудовому праві України (2018)
Миколайчук А. В. - До питання гарантій і компенсацій працівникам, які поєднують роботу з навчанням (2018)
Головач А. В. - Про деякі проблемні питання взаємодії установ виконання покарань з іншими суб’єктами запобігання злочинам (2018)
Волинець Р. А. - Кримінально-правові санкції, передбачені за злочини, що зазіхають на фондовий ринок (2018)
Гроза І. В. - Порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні (2018)
Єрмолаєва-Задорожня С. В. - Віктимологічні чинники злочинів щодо перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів (2018)
Ходанович В. О. - Окремі питання виявлення й розслідування шпигунства в Україні та ФРН (2018)
Коваль А. А. - Деякі проблеми судового контролю під час призначення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Гладіліна О. В. - Становлення та напрями розвитку судово-медичної експертизи під час розслідування умисних вбивств (2018)
Сідєльніков А. В. - Використання спеціальних знань адвокатом-захисником в умовах змагальності сторін (2018)
Денисенко Г. В. - Інститут імунітету свідка за Кримінальним процесуальним кодексом України та Федеративної Республіки Німеччина. Порівняльно-правовий аналіз (2018)
Кравченко К. С. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою трудової експлуатації (2018)
Задирака Н. Ю. - Підходи до розуміння правового режиму корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах господарських організацій (2018)
Ivanova D. A. - International shipping: conflict – legal regulation (2018)
Буркат В. П. - Генезис понять і методів та сучасний селекційний контекст розведення тварин за лініями, Полупан Ю. П. (2005)
Гузєв I. В. - Деякі сучасні аспекти розведення за лініями у м’ясному скотарстві України (2005)
Зубець М. В. - Сучасні системи національної та міжнаціональної оцінки генетичної цінності молочної худоби, Рубан С. Ю., Даншин В. О. (2005)
Козир B. C. - Законодавче забезпечення виконання селекційних програм розведення тварин за лініями (2005)
Петренко І. П. - До теорії розведення за лініями в молочному скотарстві (2005)
Коваленко В. П. - Сучасні прийоми підвищення інформативності селекційного процесу при лінійному розведенні сільськогосподарських тварин, Нежлукченко Т. І., Плоткін С. Я. (2005)
Сірацький Й. З. - Робота з лініями в сучасних умовах (2005)
Подоба Б. Є. - Аналіз генотипів тварин у системі розведення їх за лініями (2005)
Сметанин B. T. - Генеалогические линии как носители генетической изменчивости популяции (2005)
Рубан Ю. Д. - Теорія і практика розведення великої рогатої худоби за лініями (2005)
Полупан Ю. П. - Генеалогічна структуризація новоствореної української червоної молочної породи за лініями (2005)
Підпала T. B. - Великомасштабна селекція і розведення за лініями (2005)
Рудик І. А. - До проблеми розведення за лініями при великомасштабній селекції молочної худоби, Ставецька P. B., Судика В. В., Ткач С. О. (2005)
Чехівський М. Й. - Про неприйнятність лінійного розведення великої рогатої худоби (2005)
Башенко М. І. - Оптимізація лінійної структури черкаського заводського типу української червоно-рябої молочної породи, Тищенко I. B. (2005)
Бобрушко Т. Я. - Лінії в структурі чорно-рябої породи західного регіону України, Колта М. М., Гуменюк В. В., Куліш Л. М. (2005)
Бондаренко Г. П. - Вплив лінійної належності на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи (2005)
Гавриленко М. С. - Ріст телиць голштинської породи залежно від їхньої лінійної належності, Куновська Н. В. (2005)
Геккієв А. Д. - Генеалогічна структуризація генофондного стада червоної степової породи (2005)
Димчук А. В. - Племінна цінність бугаїв провідних ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи (2005)
Засуха Т. В. - Адаптаційна здатність корів голштинської та української чорно-рябої молочної порід, Кудлай І. М., Стрикало Ю. П., Ставецька Р. В., Пилипчук Ю. В. (2005)
Коваленко Г. С. - Сучасний стан розведення за лініями в українській чорно-рябій молочній породі, Бірюкова О. Д. (2005)
Козловська М. В. - Генеалогічна структуризація голштинської популяції Придніпровʼя (2005)
Литвиненко T. B. - Продуктивність корів голштинської породи різних ліній, Тимченко О. Г. (2005)
Любинський О. І. - Формування і напрями удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2005)
Мащенко Р. І. - Продуктивність корів окремих ліній та їх поєднувань, які входять до складу внутрішньопородних типів, Коваленко В. В., Цурікова Л. А., Молдованова О. О. (2005)
Москалюк Б. В. - Вплив бугаїв різних ліній на формування високопродуктивного стада прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2005)
Остапчук П. С. - Відтворна здатність корів кримського зонального типу (2005)
Першута В. В. - Вплив бугаїв різних ліній на господарськи корисні ознаки дочок (2005)
Радченко Н. П. - Розведення за лініями, як метод племінної роботи, Лисянська Л. М., Скляренко Ю. І. (2005)
Сірацький Й. З. - Відтворна здатність бугаїв різних ліній західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Федорович B. B., Федорович Є. І. (2005)
Ференц Л. В. - Вплив бугаїв різних ліній на ріст і розвиток теличок української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Сірацький Й. З. (2005)
Черняк H. Г. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племзаводу СТОВ "Агросвіт”, Гончарук О. П. (2005)
Угнівенко А. М. - Проблеми, пов’язані з внутрішньолінійним розведенням худоби української м’ясної породи (2005)
Чиркова О. П. - Розведення за лініями – ефективний метод створення, поліпшення і збереження порід (2005)
Білошицький В. М. - Особливості розведення за лініями худоби поліської м’ясної породи в СНЦ "Поліський” Житомирської області (2005)
Бердичевський М. С. - Генетичні проблеми лінійного розведення порід великої рогатої худоби (2005)
Близнюченко О. Г. - Генетичне визначення ліній у тваринництві (2005)
Стоянов Р. О. - Генетичний моніторинг ліній голштинської худоби (2005)
Гопка М. В. - Лінії в сучасному рисистому конярстві України (2005)
Платонова Н. П. - Лінія Безпечного в українській верховій породі (2005)
Фролова Г. О. - Фенотипічна характеристика генофонду коней орловської рисистої породи Дібрівського кінного заводу, Мартинюк Г. М., Майструк С. О. (2005)
Рибалко В. П. - Лінійне розведення у свинарстві, Бургу Ю. Г. (2005)
Березовський М. Д. - Особливості та перспективи селекції свиней за лініями (2005)
Акімов С. В. - Методи формування і подальшого розвитку лінійної структури центрального типу української м’ясної породи свиней (2005)
Бургу Ю. Г. - Поєднання ліній і родин вітчизняних м’ясних генотипів (2005)
Войтенко С. Л. - Імуногенетична характеристика ліній свиней миргородської породи, Метлицька О. І. (2005)
Дудка О. І. - Динаміка росту та гематологічних показників молодняку свиней асканійського типу української м’ясної породи та його структурних одиниць (2005)
Коваленко В. М. - Поєднуваність ліній великої білої породи свиней в умовах ВАТ ім. Литвинова Слав’яносербського району Луганської області (2005)
Крилова Л. Ф. - Скороспілість та м’ясні якості підсвинків української степової білої породи різних ліній (2005)
Маслюк A. M. - Репродуктивні якості свиноматок родин лінії Арсенала 487 (2005)
Ревенко О. І. - Маркерна селекція в популяціях свиней полтавської м’ясної породи, Перетятько Л. Г. (2005)
Шульга Ю. І. - Біохімічні показники крові тварин при внутрілінійному розведенні і кросах (2005)
Степаненко І. А. - Використання інформаційних технологій при селекції ліній птиці, Коваленко Г. Т., Панькова С. М. (2005)
Степаненко I. А. - Використання показника ступеня інбридингу в селекції птиці на основі інформаційних технологій, Панькова С. М., Коваленко Г. Т. (2005)
Патрєва Л. С. - Удосконалення методів оцінки лінійної диференціації птиці м’ясних кросів (2005)
Пустова Н. В. - Порівняльна характеристика кросів птиці зарубіжної селекції (2005)
Статнік І. Я. - Результати використання різних варіантів зворотних схрещувань при вдосконаленні ліній яєчних курей (2005)
Правила для авторів (2005)
Гик В. В. - Правове регулювання обліку спільної діяльності: вітчизняна практика і міжнародний досвід (2018)
Жураковська І. В. - Облікове забезпечення діяльності підприємств лісової галузі: стан та перспективи, Чудовець В. В. (2018)
Канцедал Н. А. - Наукова інтерпретація методології обліку у працях корифеїв бухгалтерської думки (2018)
Остапчук С. М. - Забезпечення повноцінного економічного обігу земель сільськогосподарського призначення: роль бухгалтерського обліку, Коріненко А. І. (2018)
Панадій О. П. - Вплив параметрів діяльності сільськогосподарських підприємств на організацію управлінського обліку (2018)
Пасько О. В. - Теорії регулювання в контексті сучасної практики регулювання бухгалтерського обліку (2018)
Покиньчереда В. В. - Інвестиції в людський капітал: проблеми облікового відображення (2018)
Шигун М. М. - Проведення ремонтів та поліпшень необоротних активів перед визнанням їх утримуваними для продажу, Мичак Н. О. (2018)
Шишкова Н. Л. - Перспективи впровадження блокчейну в бухгалтерському обліку (2018)
Гершман Ю. В. - Нормативно-правові засади контролю операцій оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств (2018)
Деркаченко А. В. - Аналіз бізнес-моделей банків України, Худолій Ю. С. (2018)
Кучеркова С. О. - Окремі аспекти податкового адміністрування (2018)
Мискін Ю. І. - Діалектика фіскальної соціології: від амбівалентості до синергетики (2018)
Полчанов А. Ю. - Особливості розвитку фінансового потенціалу України у період військового конфлікту (2018)
Fabiianska V. Yu. - Forms to Express an Independent Auditor's Opinion according to the Results of Compulsory and Initiative Audit in Ukraine (2018)
Юрченко Т. В. - Організація та методика внутрішньогосподарського контролю земельних ресурсів, отриманих на правах користування (2018)
Гриценко А. С. - Стратегічні засади зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2018)
Похиленко Н. М. - Організаційно-правова форма державної системи сільськогосподарського дорадництва (2018)
Семцов В. М. - Дисемінація інституційних змін: внутрішнє планування, імпорт та спонтанне становлення (2018)
Галушка З. І. - Соціальний капітал як суспільне благо: проблеми формування у процесі ринкової трансформації економіки (2017)
Демчук Н. І. - Економічні кризи та циклічність економічного розвитку, Крючко Л. С. (2017)
Кабанець І. А. - Концептуальні засади економічного виміру енергії інновацій розміром руху маси додаткового продукту в робочому дні (2017)
Ушкаренко Ю. В. - Синергетичний ефект кооперативної системи взаємодії, Зеленський М. М. (2017)
Бутко Б. О. - Визначення економічної категорії високотехнологічного продукту в контексті синергетичної парадигми глобального розвитку (2017)
Задорожнюк Н. О. - Міжнародний досвід розвитку ІТ-аутсорсингу, Пустовий О. В., Щевель А. О. (2017)
Ковтонюк К. В. - Цифровізація світової економіки як фактор економічного зростання (2017)
Овчаренко А. С. - Домінанти розвитку органічного агропропродовольчого ринку Китаю (2017)
Панченко В. Г. - Валютний неопротекціонізм як складник монетарного неопротекціонізму (2017)
Шлапак А. В. - Конкурентні позиції США на глобальному ринку: сучасні реалії (2017)
Венгер В. В. - Модернізація металургійної галузі України: цілі, напрями та інвестиційна підтримка (2017)
Галинська Ю. В. - Класифікації ризиків під час функціонування колабораційних альянсів у природокористуванні (2017)
Голубка С. М. - Державне регулювання операцій з дорогоцінними металами, Іванишина Г. С. (2017)
Крамаренко К. М. - Сучасні підходи до формування і використання інвестиційного потенціалу країни (2017)
Куцик В. І. - Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем (2017)
Лисенко С. М. - Розумне зростання на місцевому рівні як результат фінансової децентралізації, Поліщук Н. О. (2017)
Носирєв О. О. - Управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств машинобудування (2017)
Овчар П. А. - Організаційно-управлінські особливості розвитку автомобільного транспорту України (2017)
Прокопішина О. В. - Шляхи апроксимації європейського досвіду стимулювання інноваційної діяльності до реалій України, Коптєва О. В. (2017)
Рудковський О. В. - Цільові орієнтири державної політики імпортозаміщення в контексті державного управління процесами безпеки розвитку внутрішнього ринку, Лупак Р. Л. (2017)
Сахібова А. О. - Євроінтеграційні перспективи аграрного ринку України (2017)
Тимошенко М. М. - Теоретичні засади та змістовне наповнення сталого розвитку сільських територій у сучасних умовах (2017)
Хижняк В. О. - Стандарти ЄС щодо захисту прав споживачів: уроки для України (2017)
Щербак В. В. - Дослідження внутрішнього ринку молока і молочної продукції з використанням методу аналізу ієрархій (2017)
Абрамович І. А. - Інноваційні інструменти комплексу маркетингу підприємств АПК (2017)
Жорж Аль Жаммаль - Шляхи мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2017)
Анані Атеф Авад Фарис - Механізм регулювання інноваційного розвитку виробничо-технологічної бази залізорудного підприємства (2017)
Бабій І. В. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств у зовнішньому середовищі (2017)
Баглай І. Є. - Вибір та реалізація корпоративної стратегії промислового підприємства з іноземним капіталом (2017)
Бардіна Т. О. - Соціальна відповідальність аграрних підприємств як невід’ємна складова розвитку сільських територій (2017)
Даниленко М. І. - Вектори "мобільності" сучасного готелю (2017)
Дєліні М. М. - Соціальний та благодійний маркетинг у системі соціально-економічної відповідальності бізнесу (2017)
Каличева Н. Є. - Методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління конкурентними позиціями (2017)
Караулова Ю. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування м'ясопереробної галузі України (2017)
Касич А. О. - Управління персоналом як важливий компонент стратегії розвитку юридичного бізнесу, Касумов О. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Гончарова О. М. - Твори українських художників і скульпторів другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. у зібраннях провідних художніх музеїв США (2018)
Byrkovych T. - Intellectual property in the paradigm of the sociocultural development of a society (2018)
Більченко Є. В. - Плагіат у контексті міждисциплінарного підходу: діалог юридичної та культурологічної парадигм, Чурпіта Г. В. (2018)
Гоцалюк А. А. - Роль саморегулювання у формуванні інноваційної культури (2018)
Kolesnyk O. - The historiosophy of Guy Ritchie’s Sherlock Holmes dylogy (2018)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи (Семіотичні паралелі художньої образності українського та польського авангарду (стаття друга)) (2018)
Розова Т. В. - Трансформація аксіосфери та утопія як культурна практика раннього Модерну, Чорна Л. В. (2018)
Smolina O. - Poetics of culture as a cultural studies problem area (2018)
Степанова О. А. - Трансформації християнської етики початку ХХІ століття (2018)
Яковлев О. В. - Сучасне соціокультурне проектування у національному часопросторі культури (2018)
Karpenko O. - Digital culture: social essence and communicational constituents, Namestnik V. (2018)
Конта Р. М. - Традиційна культура українського народу в науковій спадщині Зенона Кузелі: історіографія, Козлов М. В. (2018)
Мазур Т. В. - Основні напрями нормопроектувальної діяльності Міністерства культури України у сфері охорони культурної спадщини, Мищак І. М. (2018)
Maslak V. - The practice of using interactive multimedia installations in museum activity, Vasylenko D. (2018)
Наумкіна С. М. - Флешмоб як спектакулярний видовищно-ігровий різновид політичного акціонізму, Груєва О. В. (2018)
Сабадаш Ю. С. - Альбрехт Дюрер у мистецькій парадигмі німецького гуманізму, Нікольченко Ю. М. (2018)
Шинкарук В. Д. - Дихотомія "культура–цивілізація" в англо-американському і західноєвропейському науковому дискурсі, Салата Г. В., Данилова Т. В. (2018)
Brovenko T. - Food design as the actual direction of the interdisciplinary researches, Antonenko A. (2018)
Виткалов С. В. - Регіональний сільський клуб і проблеми його подальшого Функціонування (2018)
Гарбадин А. С. - Візуалізація та інтерпретація політичної етики у кіно (2018)
Івашків Ю. Д. - Соціокультурна сфера України: децентралізація у контексті реалізації стратегії сталого розвитку (2018)
Ковальов Є. А. - Фортифікаційні пам’ятки у соціокультурному контексті: європейські тренди (ранній Новий час та ХІХ ст.), Іванюк О. Л. (2018)
Kushnarоv I. - Anti-corruption values in the system of British political axiosphere (2018)
Любченко О. М. - Садово-паркова культура Античної Греції у контексті дозвіллєвих трансформацій (2018)
Плецан Х. В. - Формування професійних компетенцій фахівця-туризмознавця в умовах пошуку нової парадигми в соціокультурному середовищі (2018)
Руденко С. Б. - Проблема розуміння концепції "Уявного музею" Андре Мальро (2018)
Сягровець В. А. - Правова культура католицьких церковних судів (2018)
Тормахова А. М. - Глобалізація та транскультурація у музичній культурі XX-XXI ст. (2018)
Трач Ю. В. - Теоретичні аспекти вивчення ідентичності у віртуальних спільнотах (2018)
Shevchenko L. - Florisms and their symbolic representation in spanish folk poetry, Oliinyk I. (2018)
Булгакова Н. В. - Культурний ландшафт як об’єкт туристського інтересу (2018)
Красовський С. О. - Комунікативний потенціал міжнародного туризму: культурна інтеграція та ідентифікація (2018)
Sydorovska Ye. - Regarding understanding the relationship between creativity and lifeworld of a human (2018)
Chumachenko M. - The role of the light and darkness mythologem in the mechanism of the christian religious tradition continuity (2018)
Бермес І. Л. - Аналіз і типологізація епістолярію Соломії Крушельницької (2018)
Bezruchko O. - Specificity of the use of memoir heritage in the scientific research of art historians and cultural specialists (2018)
Karpov V. - Medieval and contemporaneity world-visual and art parallels, Syrotynska N. (2018)
Слєпцов О. С. - Прийоми та принципи організації інтер'єру сучасних торгово-розважальних комплексів, Алі Алімадад Солтані (2018)
Білаш О. C. - Романтичні балети П. Чайковського у балетмейстерському прочитанні Валерія Ковтуна (2018)
Vaniuha L. - Theatrical-Artistic Reality in Ukraine in the Context of Socio-Cultural Transformations, Toporivska Ya. (2018)
Васюта О. П. - Любомир Боднарук – репрезентант хорового мистецтва Чернігівщини другої половини ХХ – початку ХХІ століття: хорознавчий аспект (2018)
Вишотравка Л. І. - Героїко-романтичний балет "Лілея” Костянтина Данькевича у редакціях українських балетмейстерів: ХХ – початок ХХІ ст. (2018)
Hromchenko V. - The music for wind instruments solo at the epoch of classicism (for example Sonata a-moll for flute solo by K.F.E. Bach) (2018)
Гутник І. М. - Місце та роль жіночого танцю у сценічному гопаку (2018)
Kablova T. - Integration in works of musical art, inspired by fine art (2018)
Kaznacheieva T. - A great dance form as a basis for drama contrast (through the example of the opera "Ivan Susanin" by M. Glinka) (2018)
Косів Р. Р. - Твори автора намісних ікон 1698 р. іконостасу церкви з Устиянови Горішньої у контексті діяльності риботицького малярського осередку (2018)
Крипчук М. В. - Сценічний простір просто неба як складова сучасного театралізованого видовища (2018)
Медвідь Т. А. - Компетентнісні засади професійної підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті (2018)
Одрехівський Р. В. - Українське національне відродження та розвиток мистецтва різьблення в Галичині: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2018)
Папченко В. П. - Взаємодія продюсера з учасниками музичного проекту (2018)
Pyzhianova N. - Evolution of musical folklore in the territory of Ukraine in the IV millennium BC – mid. I millennium AD. (2018)
Підлипська А .М. - Репертуар балетних театрів україни та світу: порівняльний аналіз (2018)
Plakhotnyuk А. - Congress of the UNESCO international dance council in Lviv: significance and concept (2018)
Полюга В. В. - Феномен "геніальності” в мистецтві (синергетичні моделі) (2018)
Рижова О. О. - Дослідження ікони "Богородиця Одигітрія" (Троїце-Іллінська) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2018)
Романчишин В. Г. - Свято як соціально-художнє явище: досвід опрацювання проблеми (2018)
Sidletska T. - The male vocal ensemble "Brevis" of Vinnytsia college of Culture and Arts named after M. D. Leontovych: its creativity and value for the development of vocal art of Vinnytsia region (2018)
Сапак Н. В. - Меценатство як складова художнього життя півдня України: межа ХІХ – ХХ ст. (2018)
Сьомка С. В. - Формування дизайну інтер’єру житлових приміщень енергозберігаючими технологіями, Мораді Пур Омід (2018)
Тормахова В. М. - Особливості аранжування композицій з репертуару a capella гурту Pentatonix (2018)
Цивін М. Н. - STEM-підхід: інтерпретація у дизайн-освіті (2018)
Шаповал О. В. - Теоретичні проблеми вивчення творчості балетмейстера-постановника в історико-аналітичному аспекті (2018)
Шевченко Л. М. - Стильові парадокси виявлення українського ментального ліризму у музичній авторській творчості ХІХ-ХХ сторічь (2018)
Vinichuk A. - Analysis of the interaction of artistic technologies in the theatrical and concert activity of Ukraine in the context of modern socio-cultural processes (2018)
Dolesko S. - Sign-Symbolic nature of folk costume (on example of a belt) (2018)
Сиваш І. О. - Етнодизайн як складова формування наукових уявлень про український національний стиль: початок ХХ століття (2018)
Старшой О. В. - Розмовний жанр на естраді: феномен М. Жванецького (2018)
Stepanova O. - "Ausfuhrliche theoretisch-praktisch Anweisung zum Piano-Forte" J. N. Нummel is in estimates and judgments of the scientists of the late 19th century (2018)
Маркова О. М. - Рецензія на комплекс робіт "Теоретико-методологічна розробка та практичне впровадження ефективних технологій навчання і виховання культурно-мистецької сфери" (2018)
Рощенко О. Г. - Рецензія на Комплекс робіт "Теоретико-методологічні розробки та практичне впровадження ефективних технологій навчання та виховання фахівців культурно-мистецької сфери" (2018)
Станіславська К І. - Про небо і землю: роздуми вголос: рецензія на книгу Андрія Пучкова "Просто неба: київські нариси" (2018)
Шульгіна В. Д. - Рецензія на 2-ге видання монографії Олександра Опанасюка"Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти" (2018)
Кулиняк М. А. - Актуальні проблеми формування творчої особистості в контексті глобалізації європейської культури, Мустафаєв Ф. М., Туріна О. А. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kulinich A. V. - Sorption of polymethine dyes on nanographites and carbon nanotubes, Ishchenko A. A., Sharanda L. F., Shulga S. V., Ogenko V. M. (2018)
Yeshchenko O. A. - Surface plasmon resonance in "Monolayer of Ni nanoparticles/dielectric spacer/Au (Ni) film” nanostructure: Tuning by variation of spacer thickness, Kozachenko V. V., Tomchuk A. V. (2018)
Mykhaylovskyy V. V. - Pulses of the excitonic condensed phase in semiconductors with double quantum well at steady pumping: Size effects, Sugakov V. I. (2018)
Orlovskaya S. G. - Electric field interaction with hydrocarbon flames, Skoropado M. S., Karimova F. F., Chernyak V. Ya., Vergun L. Yu. (2018)
Berezovska N. - Self-organized structuring of the surface of a metal–semiconductor composite by femtosecond laser processing, Dmitruk I., Kalyuzhnyy A., Dmytruk A., Blonskyi I. (2018)
Gavrilko T. - FTIR and DSC studies of binary mixtures of long-chain aliphatic compounds: Lauric acid – cetyltrimethylammonium bromide, Gnatyuk I., Styopkin V., Shcherban N., Baran J., Drozd M. (2018)
Panthawan A. - Morphology and phase transformation of copper/aluminium oxide films, Kumpika T., Sroila W., Kantarak E., Thongpan W., Pooseekheawa P., Sornphanpeea R., Jumrus N., Sanmuangmoond P., Tuantranontde A. (2018)
Gubanov V. O. - Correlation and dispersion of vibrational and electron excitation energy spectra in graphite and graphene, Naumenko A. P., Bilyi M. M., Dotsenko I. S., Navozenko O. M., Sabov M. M., Bulavin L. A. (2018)
Yurii Ivanovych Shymans’kyi (1928–1998) (to the 90th anniversary of his birthday) (2018)
Zharkov I. P. - On the history of cryogenic instrument making in Ukraine, Demishev A. G. (2018)
Лощихін О. М. - Аналіз становлення наукової думки про функції держави в теорії держави і права (2017)
Недюха М. П. - Мультикультуралізм як соціальне та політико-правове явище, Жарков В. О. (2017)
Калашник О. М. - Процесуальний порядок застосування аналогії у цивільному процесі (2017)
Куницкая О. М. - Общая правовая характеристика форм (средств) государственно-частного партнерства в Республике Беларусь (2017)
Кисельова О. І. - Історичні передумови формування сучасного трудового законодавства та його відповідність сучасному рівню розвитку трудових відносин в Україні, Семенова А. В. (2017)
Ігонін Р. В. - Державний фінансовий аудит як різновид державного фінансового контролю (2017)
Камінська Н. В. - Пріоритети правового забезпечення захисту державних кордонів України (2017)
Теремецький В. І. - Проблеми правового забезпечення відносину сфері оподаткування житлової нерухомості (2017)
Ямненко Т. М. - До питання правового регулювання реалізації завдань державного фінансового контролю у сфері грошового обігу (2017)
Боровенко В. М. - Історико-правові шляхи формування системи злочинів, що посягають на громадську безпеку (2017)
Гевко В. В. - Очікування та ризики від реформи вітчизняного судочинства (2017)
Сердюк В. О. - Роль судової правотворчості в процесі здійснення судової реформи в Україні (2017)
Столярський О. В. - Основні доктринальні підходи щодо поняття військових злочинів у міжнародному праві (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Ovechko V. S. - Spectral particularities of femtosecond optical pulses propagating in dispersive medium, Myhashko V. P. (2018)
Pavlyuk A. M. - Generalized equidistant Chebyshev polynomials and Alexander Knot invariants (2018)
Tykhyy A. V. - Stochastic diffusion of energetic ions in wendelstein-type stellarators (2018)
Kutsyk A. M. - Vibration spectroscopy of complex formation in aqueous solutions of isopropanol, Ilchenko O. O., Yuzvenko Ya. M., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2018)
Kutsevol N. - Aggregation processes in hybrid nanosystem polymer/nanosilver/cisplatin, Naumenko A., Chumachenko V., Yeshchenko O., Harahuts Yu., Pavlenko V. (2018)
Chechko V. E. - Qualitative analysis of clustering in aqueous alcohol solutions, Gotsulskyi V. Ya. (2018)
Lytovchenko V. G. - Theoretical model for negative differential conductance in 2D semiconductor monolayers, Kurchak A. I., Strikha M. V. (2018)
Thongpan W. - External-electric-field-enhanced uniformity and deposition rate of a TiO2 film prepared by the sparking process, Kumpika T., Kantarak E., Panthawan A., Pooseekheaw P., Singjai P., Thongsuwan W., Tuantranont A. (2018)
Areán C. O. - Probing brønsted acidity of protonic zeolites with variable-temperature infrared spectroscopy (2018)
Trubaieva O. G. - Mixed ZnSxSe1–x crystals as a possible material for alpha-particle and X-ray detectors, Chaika M. A., Zelenskaya O. V. (2018)
Bardapurkar P. P. - Structural and dielectric properties of Ba2+ substituted lead-barium-titanate ceramics, Shewale S. S., Arote S. A., Barde N. P. (2018)
Alizadeh M. - The Spectra of X-ray and photoluminescence of high-resistance crystals of ZnSe, Degoda V. Ya. (2018)
Tan'shyna A. - Founders. Our Compatriots. Academician Viktor Grygorovych Baryakhtar (Curriculum vitae) (2018)
Gomonai G. M. - Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday), Shpenyk O. B., Maslyuk V. T., Zavilopulo A. M. (2018)
Оменюк В. Я. - Інтенсивність розвитку хвороб качанів кукурудзи, викликаних грибами роду  Fusarium (2017)
Коломієць Ю. В. - Особливості прояву та поширеність бактеріальних хвороб у насадженнях томатів в Україні, Григорюк І. П., Чайка В. М., Буценко Л. М., Горбатенко Л. Ю. (2017)
Павлова С. В. - Штамове різноманіття вірусу шарки сливи в Одеській області, Стахурська О. В. (2017)
Тітова Л. Г. - Oemona hirta Fabricius. Аналіз фітосанітарного ризику для України, Клечковський Ю. Е., Палагіна О. В. (2017)
Курдюкова О. М. - Десять найрозповсюдженіших бур’янів степів України та їх контроль, Тищук О. П. (2017)
Марченко А. Б. - Фузаріозне в’янення айстри однорічної (2017)
Власова О. Г. - Небезпечні шкідники нової інтродукованої лікарської і овочевої рослини якону (Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl.), Дащенко А. В., Міщенко Л. Т., Дуніч А. А. (2017)
Kulinich A. V. - Sorption of polymethine dyes on nanographites and carbon nanotubes, Ishchenko A. A., Sharanda L. F., Shulga S. V., Ogenko V. M. (2018)
Yeshchenko O. A. - Surface plasmon resonance in "Monolayer of Ni nanoparticles/dielectric spacer/Au (Ni) film” nanostructure: Tuning by variation of spacer thickness, Kozachenko V. V., Tomchuk A. V. (2018)
Mykhaylovskyy V. V. - Pulses of the excitonic condensed phase in semiconductors with double quantum well at steady pumping: Size effects, Sugakov V. I. (2018)
Orlovskaya S. G. - Electric field interaction with hydrocarbon flames, Skoropado M. S., Karimova F. F., Chernyak V. Ya., Vergun L. Yu. (2018)
Berezovska N. - Self-organized structuring of the surface of a metal–semiconductor composite by femtosecond laser processing, Dmitruk I., Kalyuzhnyy A., Dmytruk A., Blonskyi I. (2018)
Gavrilko T. - FTIR and DSC studies of binary mixtures of long-chain aliphatic compounds: Lauric acid – cetyltrimethylammonium bromide, Gnatyuk I., Styopkin V., Shcherban N., Baran J., Drozd M. (2018)
Panthawan A. - Morphology and phase transformation of copper/aluminium oxide films, Kumpika T., Sroila W., Kantarak E., Thongpan W., Pooseekheawa P., Sornphanpeea R., Jumrus N., Sanmuangmoond P., Tuantranontde A. (2018)
Губанов В. О. - Кореляція енергетичних спектрів коливальних і електронних збуджень та їхня дисперсія в графіті та графені, Науменко А. П., Білий М. М., Доценко І. С., Навозенко О. М., Сабов М. М., Булавін Л. А. (2018)
Юрій Іванович Шиманський (1928–1998) (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Жарков І. П. - Про історію кріогенного приладобудування в Україні, Демішев А. Г. (2018)
Ovechko V. S. - Spectral particularities of femtosecond optical pulses propagating in dispersive medium, Myhashko V. P. (2018)
Pavlyuk A. M. - Generalized equidistant Chebyshev polynomials and Alexander Knot invariants (2018)
Тихий А. В. - Стохастична дифузія енергійних йонів у стелараторах типу Wendelstein (2018)
Kutsyk A. M. - Vibration spectroscopy of complex formation in aqueous solutions of isopropanol, Ilchenko O. O., Yuzvenko Ya. M., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2018)
Kutsevol N. - Aggregation processes in hybrid nanosystem polymer/nanosilver/cisplatin, Naumenko A., Chumachenko V., Yeshchenko O., Harahuts Yu., Pavlenko V. (2018)
Чечко В. Є. - Якісний аналіз кластеризації в спиртово-водних розчинах, Гоцульский В. Я. (2018)
Литовченко В. Г. - Теоретична модель для ефекту негативної диференціальної провідності у 2D напівпровідникових моношарах, Курчак А. І., Стріха М. В. (2018)
Thongpan W. - External-electric-field-enhanced uniformity and deposition rate of a TiO2 film prepared by the sparking process, Kumpika T., Kantarak E., Panthawan A., Pooseekheaw P., Singjai P., Thongsuwan W., Tuantranont A. (2018)
Areán C. O. - Probing brønsted acidity of protonic zeolites with variable-temperature infrared spectroscopy (2018)
Трубаєва О. Г. - Змішані кристали ZnSxSe1–x як можливі матеріали для детекторів альфа та рентгенівського випромінювання, Чайка М. А., Зеленська О. В. (2018)
Bardapurkar P. P. - Structural and dielectric properties of Ba2+ substituted lead-barium-titanate ceramics, Shewale S. S., Arote S. A., Barde N. P. (2018)
Alizadeh M. - The Spectra of X-ray and photoluminescence of high-resistance crystals of ZnSe, Degoda V. Ya. (2018)
Таньшина А. - Фундатори. Наші спвіввітчизники. Академік Віктор Григорович Бар'яхтар (Curriculum vitae) (2018)
Гомонай Г. М. - Володимир Михайлович Мазур (до 75-річчя від дня народження), Шпеник О. Б., Маслюк В. Т., Завілопуло А. М. (2018)
Скиба Е. К. - Принцип методологічного плюралізму як інструмент дослідження концепту "гендерна ідентичність" (2018)
Плаксина О. И. - Представление о развитии в трудах Аристотеля и современность (2018)
Форкош С. М. - Культурно-историческое мышление и восприятие будущего (2018)
Малиш Л. О. - Залучення жінок та чоловіків до хатньої праці в Україні та інших європейських країнах: досвід крос-культурного дослідження (2018)
Гордієнко Н. М. - Соціальний капітал вихованців інтернатних навчальних закладів України (2018)
Настояща К. В. - Атрибуції поняття практики: колізії означення і пошуки верифікацій (2018)
Каганов О. Ю. - "Діти – майбутні будівничі комунізму": ідеологічна казуїстика шкільної освіти в Україні (1950-ті – 1991 рр.) (2018)
Малець О. О. - Міжнародний соціалістичний з’їзд 1920 р. в Женеві як спроба відродження ІІ Інтернаціоналу (2018)
Рагімова А. Б. - Український імморалізм в етиці і політиці. Проблеми формування професійної етики політолога (2018)
Касич А. О. - Дослідження чинників конкурентоспроможності машинобудівних підприємств у сучасних умовах, Хондока А. М. (2017)
Кузьомко В. М. - Інновації на ринку авіаперевезнь: можливості та загрози, Пискун І. М. (2017)
Курасова В. Е. - Ризики, пов’язані зі створенням нових брендів, Євтушенко Г. В. (2017)
Кустріч Л. О. - Основні засади підвищення ефективності стратегічного управління та використання потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Легомінова С. В. - Конкурентні переваги підприємства: зміст, складові елементи, детермінанти формування у сучасних умовах (2017)
Маказан Є. В. - Інвестиції в людський капітал як ключовий фактор розвитку підприємств (2017)
Максименко О. А. - Особливості становлення оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Маршук Л. М. - Науково-методичні підходи до оцінки рівня ресурсно-фінансового потенціалу підприємства (2017)
Михайлов М. Г. - Формування матеріально-технічної бази хмелепідприємств на кластерній основі (2017)
Мірошник М. В. - Дослідження інноваційної діяльності в Україні, Чернобровкіна С. В., Єременко Н. Є. (2017)
Пекар К. Р. - Удосконалення маркетингової діяльності підприємства шляхом використання послуг копірайтера, Лизунова О. М., Іщенко Я. Г. (2017)
Персій Ю. О. - Побудова факторно-індексної моделі розрахунку інтегрального показника ефективності управління затратами промислового підприємства (2017)
Петренко В. С. - Методологічні основи стратегічного менеджменту спільних аграрних підприємств (2017)
Старинець О. Г. - Аналіз діяльності підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України (2017)
Фоміних В. І. - Аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства, Безпалова Д. І., Довгопола А. Д. (2017)
Харченко Т. О. - Особливості управління персоналом у консалтингових фірмах, Муратов А. Г. (2017)
Циган Р. М. - Бухгалтерська інформація як інструмент забезпечення управління агентськими витратами, Синято А. О. (2017)
Чепелюк М. І. - Корпоративна культура в контексті управління знаннями організації (2017)
Шашкова Н. І. - Маркетинговий потенціал корпоративної культури підприємств готельного бізнесу, Соловйов І. О., Горовий С. О. (2017)
Шашкова Н. І. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі, Капліна Є. О. (2017)
Шевчук О. А. - Системно-синергетичний підхід до організаційної архітектоніки машинобудівних підприємств (2017)
Буколова В. В. - Програма зміцнення соціально-економічної безпеки регіону: зміст та послідовність розроблення (2017)
Гедз М. Й. - Інвестиційний складник ресурсного потенціалу регіону, Бакум І. В. (2017)
Коваленко Ю. О. - Роль і місце інформаційного менеджменту у соціально-економічному розвитку регіону (2017)
Петренко Н. О. - Удосконалення системи комплексного аналізу використання трудових ресурсів в аграрній сфері на регіональному рівні (2017)
Руденко О. А. - Оцінка інвестиційної привабливості та інноваційної результативності регіонів України, Іванова Є. О., Соколова А. В. (2017)
Сурай А. С. - Проблеми та особливості формування ділового середовища регіонів України: факторний аналіз (2017)
Ситник Н. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку екосистеми стартапів України (2017)
Суска А. А. - Сутність, методика оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу як об’єкта ринку соціально-екологічних послуг (2017)
Гончарова С. Ю. - Соціальне підприємництво: сутність, ознаки та місце у діяльності сучасних домогосподарств, Буряк І. В., Гончаров А. Б. (2017)
Пряхіна К. А. - Оцінка якості життя населення України, Молдови та країн ЄС, Висікан Ю. О., Нємикіна К. О. (2017)
Чатченко Т. В. - Вплив глобалізації на зайнятість населення, Пономаренко А. А. (2017)
Юдіна М. І. - Особливості управління персоналом на сучасних промислових підприємствах (2017)
Андрущенко О. Ю. - Напрями реформування інституційного забезпечення податково-бюджетної політики України в контексті децентралізації її фінансової системи, Луценко В. І. (2017)
Бойко Т. Ю. - Фінансування закладів освіти на міському рівні в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Вихідні дані (2017)
Шановні землевпорядники, ветерани галузі і студенти-землевпорядники! (2018)
Мартин А. Г. - Регулювання землеустрою у Європейському Союзі: напрями адаптації для України, Аврамчук Б. О. (2018)
Стецюк М. П. - Стан і перспективи використання земель транспорту в Україні, Іщенко Н. Ф. (2018)
Третяк А. М. - Земельний кадастр як самостійна галузь наукового знання, Третяк В. М., Панчук О. Я., Ковалишин О. Ф., Тарнопольський А. В. (2018)
Дишлик О. П. - Інфраструктура геопросторових даних в Україні: стан та методологічні проблеми законодавчого регулювання, Дорош А. Й., Тарнопольський А. В., Тарнопольський Є. А. (2018)
Дребот О. В. - Використання орних земель на основі агроекологічної оцінки ґрунтів, Кудрик А. П., Савчук О. І. (2018)
Ковалишин О. Ф. - Питання актуалізації показників економічної оцінки земель, Малахова С. О., Рижок З. Р. (2018)
Деркульський Р. Ю. - Удосконалення механізму визначення вартості землекористування зелених зон за допомогою методів дистанційного зондування землі, Лець О. А. (2018)
Третяк А. М. - Сільськогосподарський земельний ринок у зарубіжних країнах та в Україні: проблеми цін та інституційного середовища, Третяк Н. А. (2018)
Бутенко Є. В. - Використання економіко-математичних моделей для оптимізації орних земель із проявом деградаційних процесів, Харитоненко Р. А. (2018)
Ярова Б. М. - Удосконалення конкурентної організаційно-економічної моделі розпорядження землями в Україні (2018)
Третяк А. М. - Професія "землевпорядник" на ринку праці: стан та проблеми попиту і пропозиції, Третяк В. М., Дорош Й. М., Дорош О. С. (2018)
Аврамчук Б. О. - Побудова економіко-статистичної моделі залежності земельної ренти від природних властивостей ґрунту (2018)
Кірова М. О. - Теоретико-методологічний процес інституціоналізації системи екологічної безпеки життєдіяльності населення на місцевому рівні (2018)
Вітаємо (2018)
Француз А. Й. - Корупція в державному секторі: теоретико-правовий аспект, Поліщук В. С. (2017)
Француз А. Й. - Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти, Перепадін К. В. (2017)
Ткач Д. І. - Конституційне реформування правосуддя в Угорщині як основа формування правової держави (2017)
Гіжевський В. К. - Правове регулювання інноваційної діяльності, Барсуков В. О. (2017)
Француз-Яковець Т. А. - Окремі аспекти еволюції бікамералізму (2017)
Гдичинський В. Б. - Наслідки реалізації правових стратегій у правовому житті сучасного суспільства (2017)
Миколаєнко Ю. І. - Конституційно-правові обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання (2017)
Француз А. Й. - Особливості укладення концесійних договорів за участю територіальної громади, Дерев’янчук С. В. (2017)
Француз А. Й. - Право інтелектуальної власності як основа правовідносин у сфері інтелектуальної власності та її місце у структурі українського права, Куликов Д. В. (2017)
Француз А. Й. - Господарсько-правовий аспект як ознака галузевої приналежності правових категорій, Скрипачов Б. В. (2017)
Француз А. Й. - Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власностi, Степенко А. В. (2017)
Козенюк В. О. - Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання, Паламарчук Н. В. (2017)
Черепій П. М. - Історія становлення кримінального судочинства в Німеччині (2017)
Світлак І. І. - Відповідальність за невиконання договору банківського вкладу (депозиту): колізії теорії та практики (2017)
Гіжевський В. К. - Використання природних ресурсів у сфері господарювання, Байко І. М. (2017)
Гіжевський В. К. - Становлення інституту державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: еволюція та розвиток, Мумрієнко А. С. (2017)
Гіжевський В. К. - Актуальні питання проблематики недобросовісної конкуренції серед приватних вищих навчальних закладів України, Охапіна В. Ю. (2017)
Гіжевський В. К. - Питання захисту інтересів роботодавця при створенні службових творів, Яремчук Я. І. (2017)
Корольова В. В. - Юридична природа договору комерційної концесії, Лахтадир Я. В. (2017)
Наумова О. О. - Ведення адвокатського досьє в Україні (2017)
Світлак В. - Перспективи двосторонньої взаємодії України та Республіки Кіпр у світлі імплементації Директив ЄС (2017)
Світлак І. І. - Криміналістична характеристика злочинних посягань на право інтелектуальної власності, Скірський І.В. (2017)
Міщук М. С. - Цивільно-правові заходи відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням:переваги та проблеми, Белікова С.О. (2017)
Малкова Т. М. - Спілкування: структурно-функціональний аналіз публічного виступу (2017)
Ковалькова Т. О. - Регулювання емоцій студентів за допомогою тренінгової роботи методами когнітивної психотерапії (2017)
Гура Н. А. - Наукові уявлення про внутрішні чинники кар’єрного розвитку: огляд психологічних теорій (2017)
Чернега Н. С. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію емпіричного дослідження психологічних компонентів іміджу закладу вищої освіти (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Kutsyi I. - The reception of Europe/West in the scientific heritage of the Mykhailo Maksymovych (2018)
Men'ko V. - The origin and ontogenesis of orthodox church brotherhoods in Ukraine and Belorussia in the works of representatives of Russian historical science (the 1850s – beginning of the XX century) (2018)
Lazurko L. - Lviv chronicle "Przegląd аrcheologiczny" and the Ukrainian issue (2018)
Vladyna O. - By the estuary of the archeografic commission of the NTSH (Taras Shevchenko Scientific Society): Mykhailo Hrushevskyi 's activity in 1894 – 1895 (2018)
Batiuk T. - Myron Korduba ’s cooperation with the newspaper "Dilo" (2018)
Telvak V. - Ukrainian historiography in the mirror of Polish journalism (Mykhailo Hrushevskyi Contra Francishek Ravita-Gavronsky), Telvak V. (2018)
Masnenko V. - Yuriy Nemyrych as an ideal representative of the szlachta layer in Vyacheslav Lypynsky’s vision (2018)
Haliv M. - The national policies of the Russian and Austro-Hungarian Empires’ in Volhynia and Galicia (at the beginning of the ХХ century): A comparative analysis (2018)
Sinyavska L. - Soviet historiography of researches of the heavy industry of Eastern Ukraine under the conditions of the First World War (2018)
Mashtalir V. - A historical way of the Ukrainian state military museum (1917 – 1920) (2018)
Koziy O. - M. Stakhiv ’s political activity in researches by the representatives of Ukrainians abroad and comntemporary domestic historians, Horbachyk O. (2018)
Kornovenko S. - A peasant component in the transition to the new economic policy (1921) (2018)
Yablonska D. - Departments of professional education and social training of Kamyanets-Podilskyi institute of public education (1921 – 1930) (2018)
Ilnytski V. - Spotting and li quidation of Ukrainian, Polish and Jewish organi zations in Drohobych by Soviet Repressive Units (1940) (2018)
Stasiuk O. - The peculiarities of formation of the representative branch of power in the West Ukrainian regions of the Ukrainian Soviet socialist Republic in the post-war period (2018)
Nefyodov D. - The Ukrainian SSR postwar working class (1946 – 1965) in the evaluation of the Sovietology in the west (2018)
Ilnytski V. - Reprisals of the soviet administration against families of insurgents in Karpatskyi krai of the OUN (1945 – 1954), Kantor N. (2018)
Fedorenko Ya. - Development of agricultural holding structures in Ukraine ’s countryside (technological advantages and social threats) (2018)
Slusarenko Yu. - Legal regulation of ecological safety during the oil and gas extraction in Ukraine (2018)
Hyrych I. - Mykhailo Hrushevskyi lviv historical school: a new historiographic synthesis. Review of: Vitalii Telvak, Vasyl Pedych. Lvivska istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho. Lviv: Svit, 2016. 440 s. (2018)
Lytvyn M. - The chronicle of the Ukrainian liberation movement of the middle of the XX century on the Ukrainian-Polish border. Review of: V. I. Ilnytsky. The OUN Carpathian region in Ukrainian liberation movement (1945 – 1954): monograph / Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of National Academy of Sciences of Ukraine; Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. Drohobych: Posvit, 2016. 696 p. (2018)
Содержание (2016)
Пузырная Л. Н. - Процессы сорбции - десорбции в системе Cr(VI) - кальцинированныйZn/Al-гидроталькит, Яцик Б. П., Пшинко Г. Н., Косоруков А. А. (2016)
Чабан М. А. - Избирательность новых неорганических ионитов на основе оксидов титана и марганца при сорбции лития из водных сред, Рождественская Л. М., Пальчик А. В., Беляков В. Н. (2016)
Иваненко И. Н. - Низкотемпературный синтез, структурно-сорбционные характеристикии фотокаталитическая активность наноструктур TiO2, Донцова Т. А., Астрелин И. М., Троць В. В. (2016)
Rasuli Leila - Removal of humic acid from aqueous solution using MgO nanoparticles, Mahvi Amir Hossein (2016)
Сиддики М. - Механизм разложения фенола электроокислением при использовании электродов из нержавеющей стали, Аль-Малак М. (2016)
Гончарук В. В. - Очистка водыот красителей керамическими мембранами, модифицированными пироуглеродом из карбонизированного полиизоцианата, Дубровина Л. В., Кучерук Д. Д., Самсони-Тодоров А. О., Огенко В. М., Дубровин И. В. (2016)
Семинская О. О. - Основные закономерности обратноосмотического дефосфатирования воды, Балакина М. Н., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2016)
Мельник Е. С. - Альтернативная конструкция для электрокоагуляционной обработки сточных вод гальванопроизводства, содержащих хром (2016)
Марченко А. М. - Выщелачивание тяжелых металлов из осадков сточных вод бактериями, окисляющими двухвалентное железо, Пшинко Г. Н., Демченко В. Я., Гончарук В. В. (2016)
Коваленко В. Ф. - Адаптационные возможности гидробионтов к водной среде с разными физико-химическимипараметрами, Злацкий И. А., Гончарук В. В. (2016)
Верголяс М. Р. - Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток, Гончарук В. В. (2016)
Правила оформления статей (2016)
Lepeyko Т. - The Study of Effective Leadership Styles in Mongolian Companies, Gavaa B. (2018)
Найденко О. Є. - Обґрунтування цілей податкової політики держави (2018)
Пілько А. Д. - Моделі оцінювання та аналізу асиметрії регіонального розвитку, Гарда Т. П. (2018)
Лінькова О. Ю. - Особливості ціннісної моделі управління (2018)
Дибко Н. М. - Теоретичні засади розвитку бюджетної політики (2018)
Котіна Г. М. - Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні, Степура М. М., Рудик Н. В. (2018)
Холодна Ю. Є. - Фінансовий механізм активізації іпотечного житлового кредитування молоді в Україні, Марачевська А. В. (2018)
Пилипенко А. А. - Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку (2018)
Hontar D. - Internet Analysis of Scientific Requests in the Field of the Enterprise Performance Management, Zhmurko T. (2018)
Tyzhnenko A. - A New Stable Solution to the Linear Regression Problem under Multicollinearity (2018)
Галайчук І. Й. - TNM­-класифікація раку товстої кишки 8-­го перегляду (2017): клінічне застосування, Білянський Л. С. (2018)
Мішалов В. Г. - Порівняльна оцінка ефективності вдосконаленої та конвенційної періопераційної антитромботичної терапії у хворих на гострий калькульозний холецистит та супутню ішемічну хворобу серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2018)
Коваленко А. О. - Оптимізація хірургічного лікування постраждалих з поверхневими та глибокими дермальними опіками, Коваленко О. М., Козинець Г. П. (2018)
Мішалов В. Г. - Варіабeльність об’ємної асиметрії молочних залоз у молодих жінок, які не страждають на ожиріння, Слюсарєв М. І., Слюсарєв І. Ю., Маркулан Л. Ю. (2018)
Галич С. П. - Хирургическое лечение гинекомастии и псевдогинекомастии, Дабижа А. Ю., Боровик Д. В. (2018)
Мішалов В. Г. - Однорічні результати хірургічної профілактики ротації протеза молочної залози після субмускулярної аугментаційної мамопластики, Захарцева О. І., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю. (2018)
Фелештинський Я. П. - Обґрунтування профілактики троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії, Дадаян В. А. (2018)
Грубник В. В. - Повышение эффективности лапароскопической пластики больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы путем использования самофиксирующихся сеток Progrip, Ильяшенко В. В., Грубник Викт. В. (2018)
Біляєва О. О. - Патоморфологічні особливості перебігу ранового процесу в експерименті, Крижевський В. В., Дядик О. О., Заріцька В. І., Кароль І. В. (2018)
Подпрятов С. С. - Особливості перебігу процесів проліферації В міжкишкових анастомозах, створених із застосуванням технології електрозварювання живих тканин, Подпрятов С. Є., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Гичка С. Г., Петренко О. Ф., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А. (2018)
Негодуйко В. В. - Класифікація хірургічного інструментарію для видалення сторонніх тіл м’яких тканин (2018)
Ничитайло М. Е. - Ципрофлоксацин в терапии и профилактике гнойной инфекции у пациентов с патологией гепатобилиарной системы, Булик И. И. (2018)
Браславец В. М. - Редкий случай желчнокаменной обтурационной тонкокишечной непроходимости, Павлов К. И., Кулак Е. В., Колос Я. Ф., Чернов С. А. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт использования флюоресцентной ангиографии для оценки кровотока при правосторонней гемиколэктомии, Майоренко М. Н., Сергеева А. С. (2018)
Слєсаренко С. В. - Випадок хірургічного лікування пацієнтки з карциноїдним папіломатозом шкіри Готтрона, Н Нор. М., Циганков К. В. (2018)
Грубник В. В. - Применение сепарационных методов герниопластики при лечении послеоперационных вентральных грыж, Воротынцева К. О. (2018)
Ляховський В. І. - Сучасні реалії та перспективи застосування аргініну як донатора оксиду азоту в лікуванні гнійних ран, Городова­Андрєєва Т. В., Кизименко О. О. (2018)
Грубник В. В. - Концепция сторожевых лимфоузлов при раке желудка, Ильяшенко В. В., Грубник Ю. В., Никитенко Р. П., Шаповалова Е. И. (2018)
Фелештинський Я. П. - Причини рецидивних пахвинних гриж та хірургічна тактика лікування, Штаєр А. А. (2018)
Oголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Гоць А. А. - Міжнародна трудова міграція українців в умовах воєнного конфлікту на сході країни (2018)
Котеленець К. М. - Візуалізація суспільного життя окупованої території Луганської області у друкованих засобах масової інформації (2018)
Дзюба Н. В. - Гендерні стереотипи як чинник, що впливає на мотивацію поведінки виборців та прийняття ними електоральних рішень (2018)
Глебова Н. І. - Соціологічне дослідження соціальної компетентності фахівців водного транспорту в контекстах завдань галузевої професійної освіти (2018)
Согорін А. А. - Вплив засобів масової комунікації на природні, біологічні та соціально-психологічні чинники в процесі трудової адаптації (2018)
Настояща К. В. - Автоматизм соціальної практики як родова атрибуція поняття (2018)
Фесенко А. М. - Ситуація в сфері житлово-комунальних послуг населенню як фактор зростання протестних настроїв та протестної активності, Чорна В. О. (2018)
Половая Н. О. - Віртуальне навчання як головний вектор нової інформаційної епохи (2018)
Приходько М. М. - Внесок дипломатичного корпусу Гетьманату в реалізацію геополітичної стратегії Павла Скоропадського (2018)
Демідко О. О. - Зародження та становлення театрального мистецтва в Маріуполі протягом ХІХ ст. (2018)
Maksymets V. Y. - Security policy of the Slovak Republic in the context of intensifying the hybrid actions of the Russian Federation (2018)
Цумарєв М. І. - Громада як суб’єкт культури локальної демократії (2018)
Павлов Д. М. - Суб’єкти політичної пропаганди (2018)
Романенко В. А. - Три моделі міжінституційних відносин держави і церкви: соціологічний аспект (2018)
Рудік О. О. - Обумовленість ЄС як рушійна сила європейської інтеграції країн Західних Балкан (2018)
Мустафаевa Ш. - Роль Франции в установлении мира на Южном Кавказе (в контексте армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта) (2018)
Сухорольський П. М. - Основні етапи розвитку футурології та її завдання в умовах сучасного світу, Сухорольська І. Ю. (2018)
Рудан Н. С. - Генезис та еволюційні трансформації економічної культури: соціально-філософський аналіз (2018)
Ходанич Ю. М. - Феномен милосердя в дихотомії "Захід-Схід" (2018)
Шадрін О. Г. - Оптимізація терапії гастроінтестинальних розладів при харчовій непереносимості в дітей раннього віку, Гайдучик Г. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Біліарна дисфункція у дітей із дефіцитом заліза, Нагорна К. І. (2016)
Недельська Є. В. - Клініко-математична модель для прогнозування ефективності проведення фізичної реабілітації у підлітків з артеріальною гіпертензією (2016)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2016)
Марушко Ю. В. - Корекція астеноневротичних проявів у дітей з первинною артеріальною гіпертензією на фоні прийому препарату Ноофен, Гищак Т. В. (2016)
Борисенко М. І. - Узагальнення результатів удосконалення диференційованих підходів до лікування поєднаної патології органів травлення в дітей (2016)
Сенаторова А. С. - Информативность рентгенологического и ультразвукового методов исследования в диагностике реактивных артритов у детей, Гончарь М. А., Пугачева Е. А. (2016)
Горленко О. М. - Порівняльна характеристика даних у дівчат пубертатного віку з різних біогеохімічних регіонів, Пацкан Т. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Щодо ефективності застосування пантопразолу при кислотозалежних захворюваннях у дітей, Єрмолаєв М. М., Левченко Ю. О. (2016)
Zhang Sh. - Синупрет активує муковісцидозний регулятор трансмембранної провідності та ТМЕМ16А-залежний трансепітеліальний транспорт іонів хлору, а також покращує показники мукоциліарного кліренсу, Skinner D., Hicks S. B., Bevensee M. O., Sorscher E. J., Lazrak A., Matalon S., McNicholas C. M., Woodworth B. A. (2016)
Шумна Т. Є. - Значення полiморфiзму генiв у розвитку алергiчної патологiї у дiтей, Соловйова С. В., Зінченко Т. П., Мазур В. І. (2016)
Бурбела Е. І. - Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів, Волянська Л. А., Стеценко В. В., Кубей І. В., Мудрик У. М. (2016)
Марушко Ю. В. - Підходи до дегельмінтизації у дітей, Тодика Ю. І., Зелена Н. А., Степанищенко О. Ю. (2016)
Бекетова Г. В. - Гострі риносинусити у дітей: місце назальних деконгестантів у лікуванні захворювання (2016)
Кучер Е. В. - Особенности железодефицитных состояний у детей раннего возраста (2016)
Овчаренко Л. С. - Терапия нарушенного носового дыхания при острых риносинуситах у детей с гиперплазией лимфоглоточного кольца, Ткаченко В. Ю. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Грипп-ассоциированные пневмонии у детей: возможности современной диагностики, Шульга Д. И., Григоренко А. М., Гордеева А. А. (2016)
Бодня Е. И. - Актуальные подходы в лечении гельминтозов (2016)
Ончул Л. - Современные подходы к назначению фитопрепаратов (2016)
Самойленко И. Г. - Идиопатическая манифестация синдрома Митчелла (эритромелалгии) у ребенка, Чернышева О. Е., Долинский В. В., Кольнов А. Г. (2016)
Коренюк Е. С. - Особенности диагностики и тактики ведения пациента с синдромом Ди Джорджи, Ярошевская Т. В., Самойленко И. Г., Баралей Т. В. (2016)
Снісарь В. І. - Застосування кристалоїдних розчинів в інфузійнiй терапії у дітей (огляд літератури), Єгоров С. В. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Современные аспекты антибиотикотерапии внебольничной пневмонии у детей раннего и дошкольного возраста (обзор литературы), Литвинова Т. В., Гордеева А. А. (2016)
Абатуров А. Е. - Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24 Часть 4. Дифференциальная диагностика и лечение, Никулина А. А., Русакова Е. А., Гирина И. А., Лыбенко Н. Н. (2016)
Снісарь В. І. - Особливості терапії синдрому дегідратації у дітей грудного та старшого віку, новонароджених: основи парентеральної регідратації, Сорокіна О. Ю., Болонська А. В., Єгоров С. В. (2016)
Rotar D. V. - Use of the Virtual Laboratory for Training Specialists in the Field ff Laboratory Diagnostics, Humenna A. V., Yakovychuk N. D. (2016)
Світлана Олексіївна Макія-Сербіна (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта Антиоксидантные эффекторы в надэпителиальном и экстрацеллюлярном пространстве (часть 1), Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2016)
Від головного редактора (2016)
Муравская О. В. - Роль византийского "образа мира" в становлении музыкальной и культурно-исторической традиции Европы XVIII–XX ст. (2016)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Втілення національної тематики в творчості Йосипа Ельгісера (2016)
Поляковская С. П. - Элементы гротеска в музыкальном языке мюзикла "Однажды в Одессе... или Сонька Золотая ручка" Сияны Лосинской (2016)
Ван Те - Стилевые основы оперных произведений Дж. Верди: к проблеме оперного мышления (2016)
Бобул І. В. - Провідні тенденції жанрової стратифікації українського вокально-естрадного виконавства (2016)
Полканов А. А. - Тенденції перехідності у камерно-вокальній творчості російських композиторів XIX — початку ХХ століття (2016)
Немченко Е. В. - Проявление традиций православной культуры в оперном творчестве Р. Щедрина начала ХХІ века (2016)
Заяц Н. В. - "Ночи в садах Испании" Мануэля де Фальи в контексте претворения испанской национальной идеи (2016)
Гульцова Д. П. - "Трансцендентные этюды" Ф. Листа и С. М. Ляпунова в русле философских и жанрово-стилевых исканий романтизма (2016)
Семенова А. В. - Музыкальный театр В. И. Ребикова и традиции русского символизма (2016)
Арутюнян Г. Х. - Национально-стилевая идентификация армянской оперы на примере оперы А. Тиграняна "Ануш" (2016)
Почапська М. М. - Музично-критична діяльність митців Львова в умовах радянської ідеології (на прикладі щоденної львівської преси 1939–1941 рр.) (2016)
Лю Юйтен - Неориторические критерии анализа музыкально-поэтического текста камерно-вокальных произведений С. Рахманинова (2016)
Чжу Сяоле - Позамузичні чинники в інструментальних творах Ф. Ліста (на прикладі "Першого року мандрів") (2016)
Дун Синьюань - Фидеистическая семантика в оперном творчестве Н. А. Римского-Корсакова (2016)
Ма Синсин - Прелюдийность как жанровая парадигма и стилистическая сфера фортепианно-исполнительского творчества (на материале русской музыки) (2016)
Шан Юн - "Дочь Кардинала" Ф. Галеви: жанрово-стилевые и образно-смысловые аспекты (2016)
Завгородняя Г. Ф. - Основные принципы формообразования в аспекте закономерностей музыкального пространства (2016)
Осадчая С. В. - Цикличность как ключевое свойство функционирования богослужебно-певческой традиции (2016)
Грибиненко Ю. А. - Индивидуально-авторский аспект стилевого синтеза в фортепианных сонатах В. Сильвестрова (2016)
Таганов О. Н. - Музыкальный ремикс как фактор формирования философии "рингтонной" культуры (2016)
Дорофеєва В. Ю. - Формування сучасного музичного стильового простору на прикладі творчості українських композиторів (2016)
Палійчук А. В. - Ноематичні передумови стильового мислення В. Івасюка (2016)
Єзерська Г. С. - Явище інтерпретації у дзеркалі музикознавчого дискурсу (2016)
Олендарьов А. В. - Композиторські інструментальні стилі в музиці до драматичних вистав (на прикладі творчості вітчизняних композиторів другої половини ХХ ст.) (2016)
Полищук А. В. - Актуальные вопросы системного подхода в современном музыкознании (2016)
У Хуйминь - Психологические предпосылки и условия оперной вокально-интонационной интерпретации (2016)
Ду Чжоу - Лирическое как семантическая доминанта камерно-вокального творчества (2016)
Сунь Пейянь - Принцип сонатности как музыкально-исполнительский феномен в фортепианном творчестве Л. Бетховена (2016)
Гань Сяосюе - Понятие формы и процесс формообразования в фортепианной музыке: холистический подход (2016)
Чжу Веньфен - Актуальные музыковедческие подходы к явлению музыкальной риторики (2016)
Лу До - Лейтмотивитизм цикла "Интермеццо" ор. 4 Роберта Шумана (2016)
Ли Фанюань - Образы "Божественной комедии" Данте в историко-культурном контексте (2016)
Чжан Тяньтянь - Каприччио как понятие и явление (2016)
Оганезова-Григоренко О. В. - Музыкально-интонационная феноменология автопоэзиса артиста мюзикла (2016)
Федчун Т. О. - Історичні та виконавські аспекти формування західноукраїнської фортепіанної традиції (2016)
Брояко Н. Б. - Методичні новації Я. Пухальського у бандурному теоретико-методичному доробку сучасності (2016)
Бондарчук В. О. - У пошуках смислової організації ролі: постать Д. Гнатюка в практиці вітчизняного оперного виконавства 1958–1959 років (2016)
Волик А. А. - Формы композиционно-драматургических связей в этюдах op. 25 Ф. Шопена (2016)
Долинська Л. Л. - Колективний спів у дитячому фольклорі (2016)
Хмель Н. В. - Метод герменевтичного підходу при трансформації органних хоральних прелюдій Й. С. Баха для бандури (2016)
Клещуков В. П. - Взаємодія хореографа та концертмейстера як основа інтерпретаційного процесу (2016)
Кисляк Б. Н. - Инструментально-тембровая драматургия смешанных баянных ансамблей (2016)
Цзян Маньни - Истоки жанра сюиты: Иоганн Якоб Фробергер (2016)
Самойленко О. І. - Рецензія на наукову монографію Муравської Ольги Вікторівни "Східно-християнська парадигма європейської культури і музики XVIII–XX століть" (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів (2016)
Bezruchko O. V. - The final stage of screenwriting and directing tandem work of y. solntseva and М. Viniarskyi on the film "The Visun Republic" (2017)
Москаленко-Висоцька О. М. - "Укркінохроніка": теми і жанри 2001 – 2003 років (2017)
Образ В. Ф. - Експерименти та пошуки кіномови Іваном Кавалерідзе у своєму першому звуковому фільмі "Коліївщина" (1933) (2017)
Прядко О. М. - Акцентоване світлотіньове освітлення в технології екранного живопису, Гармаш Ю. Т. (2017)
Сорока М. В. - Сценічні інтерпретації драми Володимира Винниченка "Гріх" у ХХ ст. (2017)
Шаролапова Н. В. - Імпровізація як метод виховання майбутнього актора в сценічному просторі (2017)
Бойко О. С. - Танцювальні перфоманси як мистецьке явище (2017)
Легка С. А. - Інтерпретація творів А. Чехова засобами сучасної хореографії (2017)
Небесник А. В. - "Київ модерн-балет": авторський театр і творча лабораторія (2017)
Підлипська А. М. - Критика хореографічного мистецтва в сучасній Україні (2017)
Журба В. В. - Особливості мелодики музичного стилю bebop (2017)
Журба Я. О. - Форма 12-тактового блюзу як феномен музичної неакадемічної культури XX століття (2017)
Лігус О. М. - Теоретичні аспекти співвідношення музичного стилю і жанру (2017)
Регеша Н. Л. - Творчий доробок Анатолія Авдієвського в контексті українського хорового мистецтва (2017)
Фурдичко А. О. - Український фольк-рок кінця XX – початку XХІ століття: музичні етнопроекти Скрябіна й Тараса Чубая (2017)
Школьна О. В. - Пластичний декор фарфору-фаянсу України кінця ХVІІІ – початку ХХІ століть (2017)
Боженко Р. В. - Матеріали оздоблення інтер’єрів дитячих лікарень (2017)
Гардабхадзе І. А. - Елементи української етнокультурної спадщини в образі сучасниці ХХІ століття, Наку А. В. (2017)
Кисельова К. О. - Інноваційність та експериментальність у формотворенні європейського костюма XХ – початку XXІ століття (2017)
Михайлова Р. Д. - Про зміст та співвідношення понять "образ" та "імідж", Федорова Є. В. (2017)
Bezruchko O. - Life and creative activity of the chinese film director of genius Wu Tian Ming (2017)
Москаленко-Висоцька О. M. - Жанровий спектр документальних фільмів студії "Укркінохроніка” початку XXI століття (2017)
Павловський В. В. - Проблематика методу фізичних дій К. С. Станіславськоро в контексті сучасного театрального процесу (2017)
Рязанцев Л. В. - Дослідження функції цитати в кіномузиці (2017)
Хлистун О. С. - Система К. С. Станіславського як методологічна основа мистецтва сценічного перевтілення (2017)
Аббязова Б. Т. - Хореографічна алеаторика в творчості новаторів М. Каннінгема та ДЖ. Кейджа (2017)
Бойко О. С. - Телевізійні танцювальні шоу в Україні: історія і сучасність (2017)
Крись А. І. - Композиційні особливості хореографічного етюду (2017)
Підлипська А. М. - Репертуар балетного театру україни кінця XX - початку XXI століття: типологія та проблеми (2017)
Лігус О. М. - Українська фортепіанна елегія початку XX ст. у контексті європейського романтизму (2017)
Романенкова Ю. В. - Художественный язык мелкой пластики Аркадия Пугачевского (2017)
Школьна О. В. - Європейсько-азійські трансформації в творчості ошпінянки Єлизавети Трипільської (2017)
Вакуленко О. В. - Періоди та технологічні передумови розвитку веб-дизайну (2017)
Гардабхадзе I. А. - Особливості формування медіастилю в образі телеведучих шоу-програм, Кузнецова В. О. (2017)
Кісельова К. О. - Формотворення європейського жіночого костюма 70-х років XX століття (2017)
Федорова Є. В. - Імідж у відображенні провідних стилістичних тенденції моди сезону 2016 - 2017 (на прикладі вітчизняного перукарського мистецтва) (2017)
Чернишевич Н. І. - Доля Першотравня в календарі офіційних свят України: скасування чи рекультивація? (2017)
Бойчук Н. Я. - Фандрайзинг як сучасний метод реалізації соціально важливих ініціатив, Солосіч О. С. (2017)
Бондар Є. І. - Фінансова безпека страхового ринку (2017)
Голосенін І. О. - Побудова фінансової моделі для прийняття рішень про реструктуризацію проблемного кредиту (2017)
Давиденко Н. М. - Сучасний стан грошового ринку та особливості емісії грошей в Україні (2017)
Добриніна Л. В. - Особливості стратегії учасників фінансового ринку (2017)
Добровольська О. В. - Аналіз сучаcного стану активів та пасивів комерційного банку, Острініна О. П., Лопаткіна А. О. (2017)
Долозіна І. Л. - Підходи до кількісного оцінювання податково-бюджетних дисбалансів (2017)
Думанська І. Ю. - Засади зближення вітчизняної та закордонної практики фінансування інноваційного процесу в агропромисловому комплексі (2017)
Іванов В. Г. - Методологічні основи формування політики доходності банку (2017)
Конєва Т. А. - Фінансування операційної діяльності та показники фінансового стану підприємств кондитерської галузі України, Маляренко А. В. (2017)
Конєва Т. А. - Порівняльний аналіз методів оцінки вартості бізнесу на прикладі аграрного підприємства, Матвєєв В. В. (2017)
Лисенок О. В. - Сучасний стан та шляхи підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків, Ляховецька В. М. (2017)
Масляєва О. О. - Специфіка фінансового забезпечення аграрного виробництва, Гіда М. Д. (2017)
Перчук О. В. - Фінансове забезпечення нової якості життя громадян (2017)
Плахтій Т. Ф. - Методика оцінки якості фінансової звітності: кваліметричний підхід (2017)
Прокопенко Н. С. - Забезпечення фіскальної безпеки держави в умовах євроінтеграції, Тимошенко А. О. (2017)
Рошило В. І. - Шляхи підвищення ефективності міжбюджетних відносин в Україні (2017)
Табенська Ю. В. - Стійкість та надійність фінансових установ у період системної нестабільності (2017)
Федина В. В. - Недержавні пенсійні фонди і страхові компанії як суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, Саламаха Ю. В. (2017)
Шевцова О. Й. - Конкурентна позиція банку на кредитному ринку: методичні особливості оцінки, Сидорчук Н. О. (2017)
Шевчук Ю. В. - Сучасний стан розвитку медичного страхування в Україні: фінансовий аспект (2017)
Якименко С. О. - Особливості кредитування юридичних осіб регіональними банками на прикладі банків Запорізької області, Кушнір С. О. (2017)
Alnaimat Mohammad Ahmad - Ways to improve accounting and analysis of financial performance in Ukraine on the basis of international standards (2017)
Гончаренко Н. Г. - Проблеми конкурентоспроможності підприємства та роль комплексної оцінки результатів його діяльності в їх вирішенні (2017)
Huseynova К. - Processing and systematizing accounting information (2017)
Костюнік О. В. - Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємствах, Сторожук В. В. (2017)
Михайленко О. В. - Управління витратами і цінова політика підприємства, Скоморохова С. Ю., Лесик Т. Г. (2017)
Онищенко О. В. - Аналіз товарообороту роздрібної торгівлі в Україні та його тенденції, Макаренко Р. А. (2017)
Скрипник М. І. - Причини банкрутства підприємств: неефективний менеджмент чи обліково-фінансова безграмотність?, Григоревська О. О., Грабчук І. Л. (2017)
Ткаченко О. С. - Удосконалення бухгалтерського обліку як метод економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2017)
Дзюбановська Н. В. - Статистичне оцінювання чинників впливу на міжнародну торгівлю із використанням дисперсійного аналізу (2017)
Кузьменко О. В. - Кластеризація банківських установ щодо використання їх послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму, Боженко В. В., Доценко Т. В. (2017)
Мандра В. В. - Інноваційні підходи до управління логістичними процесами морського торговельного порту (2017)
Шпинковський О. А. - Аналіз та рекомендації для створення інформаційних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів банку, Шпинковська М. І., Смельський Ю. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Романенко В. А. - Церква і держава в Україні: між дефіцитарністю впливу та нейтралітетом (соціологічний аспект) (2018)
Катаєв С. Л. - Х. Клінтон або Д. Трамп: вибір американських політиків українськими школярами в залежності від типу особистості школярів (2018)
Ніколенко В. В. - До питання про побудову соціально орієнтованої ринкової економіки: соціологічний вимір (2018)
Кононов И. Ф. - Теория массового сознания: возможности и ограничения в условиях неконвенциональной войны (по результатам исследований на свободной территории Луганской области) (2018)
Троханяк О. С. - Стан, тенденції та наукові засади соціально-екологічних проблем суспільства (2018)
Проскура В. В. - Роль громадських організацій у ресоціалізації засуджених до позбавлення волі (2018)
Попович О. В. - Історична українська наукова думка: інтерпретація ідей гуманізму, Сабадаш Ю. С. (2018)
Данилюк І. В. - Папа Бенедикт XVI: філософ, політик, дипломат (2018)
Юрченко Е. І. - Наукова спадщина вчених Центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (2018)
Орехівський В. Д. - Еволюція концептуальних підходів у дослідженні понятійно-змістового трактування сутності органічного землеробства (2018)
Хоменко Н. О. - "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. Дніпропетровська область": соціально-демографічний аналіз (2018)
Форкош С. М. - Историко-культурологическая концепция кризиса культуры и современные поиски оснований культуры (2018)
Кравцов Ю. С. - Комунікативна раціональність як феноменологічна складова правової ідентифікації (2018)
Оліфер О. Є. - Соціально-філософський підхід до проблеми тотожності особистості (2018)
Костельнюк М. М. - Маніпуляційні технології в політичних процесах: термінологічний інструментарій (2018)
Форкош С. М. - Методологические черты социокультурного мышления (2018)
Прокопенко C. Л. - Роль Олександра Поля у розвитку середньої освіти Катеринославщини (2018)
Рагімова А. Б. - Політичний міф, міфологізація сучасного суспільства за допомогою соціальних мереж (2018)
Худик Г. О. - Еволюція поняття "стратегія" в політико-іміджевому контексті (2018)
Ирада Нуриева Тофик Гызы - Мультикультурализм и проблемы самоопределения этнокультурных меньшинств (2018)
Oliinyk O. V. - Problem of measurement of efficiency of propaganda (on the example of using of the index of effectiveness of the russian propaganda in Ukraine), Lyasota L. I. (2018)
Проценко О. О. - "Внутрішньо переміщені особи" як категорія теоретизування та соціальної практики (2018)
Буканов Г. М. - Соціальні стереотипи в структурі управлінської діяльності соціальних служб: регіональний аспект (2018)
Музылёв А. В. - Развитие и распространение радикальных идей в условиях современных демократических обществ (2018)
Strihul M. V. - Economism and commercialization as manifestation of the globalization of higher education, Khomeriki O. A. (2018)
Медвєдєва Ю. Ю. - Модернізаційні і контрмодернізаційні тенденції в сучасному католицизмі (2018)
Проданюк Р. І. - Інформаційна безпека в соціологічному контексті: до постановки проблеми (2018)
Половая Н. О. - Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства (2018)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання процесу двофазної неiзотермiчної фiльтрацiї на основi технологiї термо-гравiтацiйного дренажу, Бойцов В. I., Ярощак С. В. (2018)
Голубєва К. М. - Модифiкований текстурний метод сегментацiї зображень на основi матрицi спiвпадiнь, Клюшин Д. А. (2018)
Денисов C. В. - Инерционный гибридный метод расщепления для операторных включений, Семёнов В. В. (2018)
Доценко C. И. - Вероятностное решение целочисленной задачи о банкротстве (2018)
Зуб С. С. - Математическая модель источника магнитного поля для магнитного сепаратора руды, Ляшко С. И., Семёнов В. В. (2018)
Zub S. S. - About finding a nearest pair of points on two nonintersecting smooth curves in Euclidean space, Semenov V. V., Havrylko Ye. D. (2018)
Нiкiтiн А. В. - Подвiйне укрупнення фазового простору для стохастичних еволюцiйних рiвнянь з iмпульсним збуренням у схемi пуассонової апроксимацiї (2018)
Сандраков Г. В. - Асимптотика спектра уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом (2018)
Сандраков Г. В. - Моделирование и вычисление оптимальных параметров массивов микроигл (2018)
Тимошенко А. А. - Оптимальне керування рiвнянням Рiчардса-Клюта (2018)
Khudyakov A. P. - Algebraic and trigonometric generalized interpolation of Hermite-Birkhoff type for operators defined on functional spaces and functions of matrix variable, and their applications, Panteleyeva Ye. V., Trofimuk A. A. (2018)
Содержание (2018)
Брынза М. С. - Классы EHRA, дополнительный кардиоваскулярный риск и качество жизни пациентов в первые полгода после радиочастотной абляции трепетания и фибрилляции предсердий, Яблучанский Н. И. (2018)
Бабак О. Я. - Оцінювання показників кардіогемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію та неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від генотипів поліморфізму А1166С гена рецептора ангіотензину II першого типу, Зайцева М. М. (2018)
Matsuga O. M. - Computational technology of daily blood pressure monitoring results comparison in patients with arterial hypertension, Drozdova I. V., Akimova A. K. (2018)
Капшитарь Н. И. - Предикторы развития стрессовой гипергликемии у больных в остром периоде Q-инфаркта миокарда, осложненного острой сердечной недостаточностью, без сахарного диабета в анамнезе, Сыволап В. Д. (2018)
Сиволап В. Д. - Ремоделювання серця у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда за наявності блокади лівої ніжки пучка Гіса, Земляний Я. В. (2018)
Kuznietsov A. A. - Prediction of the functional outcome of cerebral ischemic supratentorial stroke acute period on the basis of spectral analysis of the brain bioelectrical activity (2018)
Волошин О. М. - Взаємозв’язок нейтрофіл-лімфоцитарного співвідношення та хронічної ішемії нижніх кінцівок (2018)
Шевченко А. О. - Зміни вмісту прогестерону, інсуліну та кортизолу під впливом лікування у вагітних із загрозою передчасних пологів в умовах хронічного стресу (2018)
Moskaliuk V. D. - Adenovirus infection in adults: reactive response of polymorphonuclear neutrophilic leukocytes study, Balaniuk I. V., Sydorchuk А. S., Vozna Kh. I., Andruschak M. O., Rudan I. V. (2018)
Назарчук О. А. - Характеристика етіологічної структури та генотипово детермінованої фенотипової резистентності до карбапенемів провідних збудників інфекційних ускладнень у хворих із критичними станами (2018)
Сохань А. В. - Діагностичне та прогностичне значення рівнів гормонів гіпофізарно-надниркової системи в цереброспінальній рідині хворих на гострі нейроінфекції (2018)
Pypa L. V. - Neuron specific enolase as a possible indicator of neuron damage in children with acute meningitis, Svistilnik R. V., Moskovko G. S., Lysytsia Yu. M., Murhina M. M. (2018)
Lezhenko G. O. - The approaches to prevention and therapy of cardiovascular disorders in children with chronic bronchopulmonary pathology, Pashkova O. Ye. (2018)
Chichirelo-Konstantynovych K. D. - Community-acquired pneumonia associated with cytomegalovirus persistence: prevalence and peculiarities of clinical course (2018)
Smiyan O. I. - Macro- and microelements determination in children with rotavirus infection, Smiyan-Horbunova K. O., Loboda A. M., Popov S. V., Bynda T. P., Vysotsky I. Yu., Sichnenko P. I., Petrashenko V. O., Man’ko Yu. A., Kosarchuk V. V. (2018)
Volkova O. S. - Analysis of changes in biochemical parameters of oral liquid under the influence of lecithin-calcium complex in young patients with multiple caries (2018)
Стоєва Т. В. - Колаген-асоційована синтропія при функціональних розладах травної системи в дітей, Джагіашвілі О. В., Прохорова С. В., Гудзь В. А., Ємельянова О. Ю. (2018)
Ivanko O. G. - Antibiotic-associated disorders of prothrombin synthesis and their probiotic correction with B. сlausii in breastfeed infants, Solianyk O. V. (2018)
Raznatovska O. M. - Factors of chemoresistant pulmonary tuberculosis progression in patients receiving palliative treatment, Khudiakov G. V. (2018)
Tsybulska T. Ye. - Anatomical optical, biomechanical and morphometric parameters of the eye in children with acquired myopia and syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia, Zavgorodnia N. G., Ivakhnenko O. M., Pashkova O. Ye. (2018)
Осокина О. И. - Критичность к болезни при шизофрении: диагностика и инсайт-ориентированная психотерапия, Ивнев Б. Б., Путятин Г. Г., Ушенин С. Г., Денисов Е. М. (2018)
Shcherbyna R. О. - Histological study of potassium 2-((4-amino-5-(morpholinomethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate (PKR-173) corrective influence on the chickens liver state in the condition of tetracycline hepatitis, Vashchyk Ye. V. (2018)
Martynenko Yu. V. - 2-(|1,2,4|triazolo|1,5-c|quinazoline-2-yl-)alkyl-(alkaryl-,aryl-)-amines and their derivatives. The synthesis of (3Н-quinazoline-4-ylidene) hydrazides N-protected aminoacids, using a variety of amine-protecting approaches. Physical-chemical properties and biological activity of synthesized compounds (Message 2), Kazunin M. S., Nosulenko I. S., Berest G. G., Kovalenko S. I., Kamyshnyi O. M., Polishchuk N. M. (2018)
Kravchenko T. V. - The search for new 4-amino-5-methyl-4H-1,2,4-triasole-3-thion derivatives with diuretic activity (2018)
Schabelnyk K. P. - Trіazolo|1,5-c|quіnazolіnes. Synthesis, antimicrobial and antifungal activity |quinazolin-4(3H)-ylidene| hydrazides of carboxylic acids (Message 1)), Kholodnyak S. V., Berest G. G., Kovalenko S. I., Polishchuk N. M., Kamyshnyi O. M. (2018)
Ananieva M. M. - Etiological and pathogenetic aspects of non-specific bacterial vaginosis (2018)
Нікіфоров О. А. - Гематоспермія: норма чи патологія? Сучасні підходи до етіопатогенезу, діагностики та лікування, Авраменко Н. В., Ломейко О. О., Михайлов В. В. (2018)
Spakhi O. V. - Gastric duplication in infants, Liaturynska O. V., Makarova M. O., Anikin I. O., Zaporozhchenko A. H. (2018)
Колесник А. П. - Опыт хирургического лечения пациентов с раком пищевода I–III стадий, Колесник И. П., Кечеджиев В. В. (2018)
Клименко А. В. - Диагностика и методы эндоскопического лечения послеожоговых стриктур пищевода, Клименко В. Н., Киосов А. М., Гулевский С. Н., Кечеджиев В. В. (2018)
Зварич І. - Історія розвитку соціальних програм у США, Януш О. (2018)
Коваленко О. - Вибір технологій навчання як складова педагогічного проектування професійної підготовки компетентних інженерів-педагогів, Брюханова Н., Корольова Н. (2018)
Мукан Н. - Періодизація розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики у Канаді, Кобрин Н. (2018)
Рижиков В. - Методика використання "мозкового штурму" на семінарських заняттях в професійній підготовці у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) (2018)
Волошанська І. - Особливості навчання іноземної професійної комунікації студентів ВНЗ, Хало З. (2018)
Taymasov Y. - Motivational features of the military personnel to self-preservation in extreme situations, Zub E., Turchynov A. (2018)
Ізбаш С. - Андрагогічний підхід до формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів засобами Google-технологій, Пахомов С. (2018)
Конопля В. - Порівняльний аналіз інформатичної складової підготовки майбутніх учителів математики (на прикладі польського педагогічного університету імені комісії національної освіти в Кракові), Кугай Н. (2018)
Шалімова І. - Модель формування дидактичної культури викладача ВНЗ, Бурбига В. (2018)
Розман І. - Автобіографія як історико-педагогічне джерело (2018)
Гурова Т. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови (2018)
Ковальчук Г. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до викладання предмета "Основи здоров’я", Кавчак В. (2018)
Chorna V. - The creative development softwear of visual art at primary education: theoretical aspect, Olishuk T. (2018)
Kravchuk L. - The problems of foreign language learning in elementary school: innovative context (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського