Шарий Г. - Те, чого не зробили вчора, доведеться зробити завтра... (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Колядинська Т. - Прокурори працюють на попередження злочинів у земельній сфері, Звірко В. (2012)
Покидько І. - Особливості оцінки права постійного користування земельними ділянками (2012)
Солов’яненко Н. - Інформаційне забезпечення землеоціночних робіт у ринкових умовах господарювання (2012)
Добряк Д. - Вплив обмежень у сільськогосподарському землекористуванні на нормативну грошову оцінку орних земель на прикладі Київської області, Недашківська Т. (2012)
Шпак О. - Тенденції розвитку фермерських господарств Житомирщини (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Литвин Ю. А. - Физико-химические условия сингенезиса алмаза и гетерогенных включений в карбонатно-силикатных материнских расплавах (экспериментальное исследование) (2013)
Божко Н. А. - Геотектонические факторы локализации коренных источников алмаза и их роль в оценке перспектив алмазоносности Украинского щита (2013)
Логвинова А. М. - Генетическая интерпретация минеральных и кристаллофлюидных включений в алмазах, Зедгенизов Д. А., Соболев Н. В. (2013)
Возняк Д. К. - Обоснование генетического типа минеральных включений в кристаллах эндогенного алмаза, Квасница В. Н. (2013)
Квасница В. Н. - Очерк минералогической кристаллографии природного алмаза (2013)
Афанасьев В. П. - Полигенез алмазов и их коренных источников на Сибирской платформе (2013)
Спивак А. В. - Карбонатные расплавы в условиях нижней мантии: к генезису сверхглубинных алмазов, Солопова Н. А., Литвин Ю. А., Дубровинский Л. С. (2013)
Shumilova T. G. - Mineralogical Features of Diamond, Amorphous Diamond-Like Carbon and Graphite from Chagatay Carbonatites (Uzbekistan), Isaenko S. I., Divaev F. K. (2013)
Новиков Н. В. - Элитные шлифпорошки из синтетических алмазов для породоразрушающего инструмента, Ильницкая Г. Д., Исонкин А. М., Богатырева Г. П., Зайцева И. Н. (2013)
Майстренко А. Л. - Практика и перспективы применения физических методов раскрытия продуктов синтеза алмаза, Олейник Н. А., Сизоненко О. Н., Базалий Г. А. (2013)
Боримский А. И. - Свойства низкопрочных алмазов, синтезированных в системах Ni-Mn-C и Fe-Si-C, Ильницкая Г. Д., Лавриненко В. И., Ткач В. Н., Смоквина В. В. (2013)
Бачинський Р. О. - Порівняльна характеристика нефротропності метилтретбутилового ефіру за різних температурних умов в гострому експерименті (2009)
Дегтяренко О. В. - Сучасний стан популяції Viviparus viviparus (L. 1758) (Molluska; Gastropoda) річок Приазов’я (2009)
Демченко В. О. - Зміни іхтіорізноманіття лиманів Cасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький, Смірнов А. І. (2009)
Долгая М. М. - Вплив металоорганічних сполук на активність біохімічних процесів в організмі поросят (2009)
Злотін О. З. - Новий експрес-метод оцінки біостимуляторів життєдіяльності комах, Ісіченко Н. В. (2009)
Ільїнський С. В. - Поширення і просторовий розподіл поселень галки Сorvus monedula у місті Хмельницький в гніздовий період (2009)
Колтунова О. В. - Особливості естрального циклу, гормонального статусу та статевої поведінки нащадків-самиць при пасивному палінні обох батьків (2009)
Мамотенко А. В. - Поведінкові реакції самців-щурів при експериментальній зміні освітлення, Комісова Т. Є. (2009)
Коц С. М. - Особливості морфо-функціональної організації травної системи представників родини чаплевих (порівняльний аспект) (2009)
Маркіна Т. Ю. - Нові методи оцінки якості культури шовковичного шовкопряда (2009)
Митяй І. С. - Цілісність як методологічна основа для опису пташиних яєць (2009)
Пучков О. В. - Жуки-сапрофаги (Insecta: Coleoptera) агроценозів України (2009)
Селіверстов М. М. - Особливості та взаємозв’язок забарвлення і форми яєць трьох видів родини воронових (2009)
Стрижельчик Н. Г. - Вплив циклофосфаміду на рівень адаптивних можливостей та мутагенезу у статевих клітин дрозофіли (2009)
Харченко Л. П. - Морфофункціональні особливості травної системи птахів, пов’язані з польотом і кормодобувним стереотипом, Скічко О. С., Ликова І. О. (2009)
Чаплигіна А. Б. - Особливості формування фауни дуплогніздників у нагірних дібровах Північно-Східної України, Савинська Н. О., Зарицька Ю. П. (2009)
Шабанов Д. А. - Які ж зелені жаби населяють Харківську область? Термінологічний і номенклатурний аспекти проблеми,  Коршунов О. В., Кравченко М. О.  (2009)
Шаповалов С. О. - Біохімічні показники крові білих щурів за умов створення штучного пероксидного стресу, Долгая М. М. (2009)
Левик В. І. - Ферментативна активність ґрунтів техногенних територій немирівського родовища сірки (2009)
Шпаківська І. М. - Вплив температури на дихальний газообмін грунтів верхньої межі лісу Чорногірського масиву Українських Карпат (2009)
Голуб Н. М. - Медико-біологічні, соціальні, психолого-педагогічні аспекти діагностики та організації спеціальної допомоги дитині з особливостями психофізичного розвитку (2009)
Правила для авторів, вихідні дані (2009)
Павлишин В. І. - Володимир Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії й суміжних наук (2013)
Пономаренко О. М. - Розвиток мінералогічних ідей Володимира Вернадського в Україні, Кульчицька Г. О., Черниш Д. С. (2013)
Лавриненко О. М. - Взаємодія феригідриту з речовинами-забруднювачами навколишнього середовища (2013)
Дяків В. О. - Мінералогічні протектори дезінтеграції соляно-глинистих порід в процесі мокрої консервації гірничих виробок калійних родовищ Передкарпаття, Павлишин В. І., Білик Н. Т. (2013)
Бельський В. М. - Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита), Кульчицька Г. О., Возняк Д. К., Гречановська О. Є. (2013)
Таран М. М. - Оптико-спектроскопічне вивчення магнезіально-залізистих слюд із карбонатитів і ультраосновних порід чернігівського комплексу Північно-Західного Приазов’я, Кривдік С. Г., Павлова Н. Г. (2013)
Федоренко Ю. Г. - Использование монтмориллонит-палыгорскитовых глин IV слоя Черкасского месторождения для синтеза глинополимерных нанокомпозитов, Розко а. Н., Туронок О. Ч., Дяченко Е. В. (2013)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцева радіогеохронологія за цирконом гранітоїдів Кудашівського масиву (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита), Курило С. І., Бобров О. Б., Пономаренко О. М., Сергеєв С. А. (2013)
Кульчицька Г. О. - Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 4. В. І. Вернадський про організацію науки і видавничої справи (2013)
Чепіжко О. В. - Концентрація мінералогічної думки Володимира Вернадського в одному томі (рецензія на книгу "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського"), Кадурін В. М. (2013)
Галабурда Ю. А. - Інформація про урочисті академії у Львові і Києві з нагоди 100-річчя від дня народження академіка Євгена Лазаренка (2013)
Академік НАН України М. В. Багров науковець і громадянин (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Повний текст випуску (2013)
Антонова В. Ф. - Трансформация жанрового канона в балладах Р. Саути (2012)
Бескровная Е. Н. - Еврейская тема в творчестве Вениамина Каверина (2012)
Ван Лиюань - Сравнительное изучение слова "голова" в китайском и русском языках (2012)
Віват Г. І. - Символіка числообразів у ліриці Ігоря Калинця (2012)
Вовк О. В. - Неонародництво в критичних оцінках ХІХ-ХХ століття (2012)
Горовенко М. А. - Короленко - исследователь М. Е. Салтыкова-Щедрина (2012)
Дубравська З. Р. - Реалізація авторського "Я" крізь призму протиставлення в автобіографічному романі Мартена Еміса "Досвід" (2012)
Елисеенко А. П. - Творчество Б. Ю. Поплавского в оценке критики и в литературоведении (2012)
Зосімова О. В. - Театральна образність в англійській та українській поезії доби барокко (2012)
Коловерова И. Г. - Роман "Дон Кихот" М. Сервантеса глазами критиков XX века (2012)
Комаров С. А. - Образы двух столиц в фельетонах М. А. Булгакова в "Накануне" (2012)
Кондратенкова Е. А. - След писем и дневников Байрона в "Герое нашего времени" (2012)
Латунова Н. В. - Образ повествователя в повестях Н. С. Кохановской (2012)
Ленська С. В. - Жанрові ознаки малої прози в теоретичній інтерпретації Майка Йогансона (2012)
Лозенко В. В. - Концепт острова в романі "Острів фарисеїв" Дж. Голсуорсі (2012)
Марченко Т. М. - Историческая повесть И. И. Срезневского "Иван Барабаш" в контексте развития русской "малой прозы" 30-40-х гг. XIX века (2012)
Полоусова Н. В. - И. С. Аксаков и А. О. Смирнова (2012)
Ротова Н. В. - Г. Сковорода и Махтумкули: общие мотивы творчества (2012)
Старостенко Т. Н. - Пространственно-временные модели и специфика их концептуализации в романе-антиутопии Дж. Оруэлла "1984" (2012)
Титаренко-Качура И. - Национальный образ мира русской народной сказки и фольклор (2012)
Хинкиладзе Е. В. - Проблемы современного изучения романа П. Н. Краснова "От двуглавого орла к красному знамени" (2012)
Черныш Н. А. - Особый взгляд на современную культуру поэта О. Седаковой и историка В. Малявина (2012)
Шевченко В. И. - Лирические произведения Э. И. Губера (2012)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. В. - Хирургическая тактика при несостоятельности пищеводно-кишечных и пищеводно-желудочных анастомозов, Иванова Ю. В., Савви С. А., Мушенко Е. В., Грома В. Г. (2013)
Ничитайло М. Е. - Миниивазивная хирургия осложненных форм холедохолитиаза, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Коломийцев В. И., Хрыстюк Д. И. (2013)
Киценко Е. А. - Факторы риска тромбоза системы воротной вены у больных с внепеченочной портальной гипертензией, Любивый Е. Д., Фандеев Е. Е., Сысоева Е. П., Дмитренко Е. В., Белов Д. Ю. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Антирефлюксные свойства перемещенного гастродуоденоанастомоза, Комарчук В. В., Трушин А. С., Арутюнов С. Э., Комарчук Е. В. (2013)
Тодуров І. М. - Післяопераційна череззондова декомпресія порожнистих органів травного каналу: критичний погляд на проблему, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О. (2013)
Авдосьев Ю. В. - Рентгенохирургические вмешательства в комплексном лечении различных заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложненные механической желтухой, Бойко В. В., Абидов Э., Лаврентьева О. Ю. (2013)
Лурин И. А. - Возможности ультразвуковой диагностики у больных с эхинококковыми кистами печени, Негодуйко В. В., Джума Гуль Якуби (2013)
Лупальцов В. И. - Повышение эффективности хирургической тактики при остром перитоните и кишечной непроходимости с помощью нового принципа их классификации, Вандер К. А., Ворощук Р. С. (2013)
Грубник В. В. - Тактичні підходи до лікування гострої обтураційної товстокишкової непрохідності пухлинного генезу, ускладненної перитонітом, Міщенко В. В. (2013)
Ничитайло М. Е. - Медикаментозное ингибирование панкреатических звездчатых клеток для предупреждения фиброза культи поджелудочной железы после дистальной ее резекции в модели хронического алкогольного панкреатита, Кравченко Д. А., Шпонька И. С., Медвецкий Е. Б., Савицкая И. М., Булик И. И., Хилько Ю. А. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Дифференцированный подход к выбору оперативных вмешательств при тяжелых формах острого панкреатита, Арутюнов С. Э., Козаченко А. В., Тесленко И. В., Песоцкий О. Н., Чеботарев А. С., Клименко М. В., Скалий Н. Н. (2013)
Годлевський А. І. - Прогностичні предиктори гострого аліментарного панкреатиту у пацієнтів старшої вікової групи, Саволюк С. І., Балабуєва В. В., Кацал В. А. (2013)
Андрющенко В. П. - Принцип етапності в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень із застосуванням мініінвазійних та традиційних операційних технологій, Когут Л. М., Андрющенко Д. В. (2013)
Каніковський О. Є. - Результати лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Павлик І. В., Гнатюк Ю. П., Фатімі Саїд Хусейн, Осадчий А. В. (2013)
Миминошвили О. И. - Хирургическое лечение острого деструктивного панкреатита, Антонюк О. С., Украинский В. В., Ярощак С. В., Мелкумянц Р. Р. (2013)
Леонов В. В. - Аналіз клінічних випадків та хірургічного ліування хворих на гострий некротичний панкреатит, Ситнік О. Л., Чанцев В. А., Хачапурідзе Г. В. (2013)
Шевченко В. Г. - Качество жизни пациентов оперированных по поводу кист поджелудочной железы, Запорожченко В. Г., Горбунов А. А., Зубков О. Б., Муравьев П. Т. (2013)
Суходоля А. І. - Етапні хірургічні втручання при ускладненому хронічному панкреатиті, Петрушенко В. В., Підмурняк О. О., Грищук О. В., Суходоля С. А., Чубар І. В. (2013)
Замятин П. Н. - Клинико-диагностические признаки торако-абдоминальных ранений, Крутько Е. Н., Демченко А. А., Замятин Д. П., Бабенко С. А. (2013)
Десятерик В. І. - Діагностична і лікувальна тактика при поєднаній абдомінальній травмі, Міхно С. П., Богатирьов М. Б., Дєдов О. О., Клітний О. Г. (2013)
Дужий І. Д. - Постспленектомічний тромбоцитоз у постраждалих з краніоабдомінальною травмою і профілактика розвитку тромбоемболічних ускладнень, Шевченко В. П., Шевченко В. В. (2013)
Бойко В. В. - Тактика лечения больных с хирургическими заболеваниями легких осложненными ИБС, Скибо Ю. Н., Краснояружский А. Г., Петков А. В., Васильев Д. В., Богун Ю. В., Мегера В. Е., Тищенко Н. В. (2013)
Гринцов Г. А. - Обоснование объема хирургического вмешательства в зависимости от количества эпизодов пневмоторакса у больных буллезной эмфиземой с учетом морфологических изменений легких, Высоцкий А. Г., Макаров В. В., Омельченко В. Ф. (2013)
Корпусенко И. В. - Малоинвазивные коллапсохирургические операции у больных с двусторонним деструктивным туберкулезом легких (2013)
Терещенко А. А. - Сравнительная характеристика сосудисто-нервных взаимоотношений яичников и надпочечников женщин зрелого возраста, Жарова Н. В., Колесник И. Л. (2013)
Жаров О. В. - Порівняльний аналіз реогепатографічних показників при оперативному втручанні з використанням карбоксиперитонеуму (2013)
Шано В. П. - Новое в интенсивной терапии абдоминального компартмент-синдрома, Гладкая С. В. (2013)
Бойко В. В. - Современные аспекты профилактики и лечения больных спаечной болезнью брюшины и ее осложнений, Тарабан И. А., Грома В. Г., Криворотько И. В., Евтушенко Д. А. (2013)
Бойко В. В. - Мембранозный стеноз пилороантрального отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, Доценко Д. Г., Доценко Е. Г. (2013)
Грінцов О. Г. - Хірургічне лікування гострої кишкової непрохідності у хворих похилого та старечого віку, Куніцький Ю. Л., Христуленко А. О., Ясногор Л. О., Гончаров В. В. (2013)
Русин В. І. - Обгрунтування показів до хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту малої підшкірної вени з тромбозом глибоких вен у гомілково-підколінному сегменті, Болдіжар П. О., Попович Я. М., Ряшко М. І. (2013)
Морозов С. А. - Морфологическая и иммуногистохимическая оценка применения даларгина при лечении вялогранулирующих ран и трофических язв нижних конечностей, Герасимов Г. Н., Гречанов О. В. (2013)
Шальков Ю. Л. - Деструктивный аппендицит – ранговая оценка летальных исходов, Лазарев А. В., Косяков Б. А. (2013)
Березницкий Я. С. - Спонтанный разрыв пищевода – диагностика и лечение, Белов А. В., Васильченко В. В. (2013)
Бойко В. В. - Спосіб гемостазу при ушкодженні магістральних судин у постраждалих із пораненнями шиї, Замятін П. М., Сизий М. Ю., Крутько Є. М., Бабенко С. О. (2013)
Бойко В. В. - Методика дренирования малого таза при низких резекциях прямой кишки, Лыхман В. Н., Савви С. А., Скрипко В. А., Меркулов А. А., Амонов Ш. Ш. (2013)
Белозьоров І. В. - Модифікація реконструктивних операцій на товстій кишці (2013)
Титул, зміст (2013)
Сенченко М. - Хто тягне Україну в Європейський Союз і з якою метою? (2013)
Мураховський А. - Випуск книг і брошур в Україні та окремих країнах СНД (2013)
Остапчук Ю. - Олесь Гончар: бібліографічне відображення творчості письменника (2013)
Назаровець М. - PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі Інтернет (2013)
Матвієнко О. - "Інформаційний бізнес" для бібліотекарів: "ринкові знання" для некомерційної спеціальності, Цивін М. (2013)
Біловус Л. - Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності (2013)
Шульженко С. - Документальна пам'ять про визволення Києва від гітлерівців у фондах Книжкової палати України, Тихоненко О. (2013)
Корифею українського бібліографознавства — 70! (до ювілею Галини Миколаївни Швецової-Водки) (2013)
Бібліотечного натхнення доброта (2013)
Лавріненко Л. - Становлення та бібліографічний аспект діяльності Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки (1933—2012) (2013)
Мельниченко А. - Грошова культура населення в контексті дослідження соціальних комунікацій, Киричок А. (2013)
Грипич С. - Проблема художньо-естетичного виховання молодших школярів у наукових працях доби незалежності України (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) (2013)
Бачинська Н. - Кадри сільських бібліотек: проблеми та перспективи, Несін В. (2013)
Погореловська І. - Щорічні Збори з питань ISBN та ISMN у США (2013)
Читання на просторах дитинства (2013)
Семінар для видавців (2013)
Практичні знання — видавцям-науковцям (2013)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2012 рік (2013)
Щерба А. А. - Синтез электрических цепей с емкостными накопителями энергии в полупроводниковых формирователях мощных разрядных импульсов, Супруновская Н. И. (2014)
Розов В. Ю. - Исследование явления ослабления статического геомагнитного поля стальной колонной, Реуцкий С. Ю., Левина С. В. (2014)
Кучерявая И. Н. - Компьютерное моделирование тепловых процессов в однофазном трансформаторе с учетом анизотропии тепловых свойств активных элементов (2014)
Петухов И. С. - Модель векторного гистерезиса при периодическом электромагнитном поле (2014)
Oleschuk V. - Dual three-phase multiinverter system controlled by specialized algorithms of synchronized PWM: MATLAB-based steady-state analysis, Prudeak R., Sizov A. (2014)
Михальський В. М. - Стратегія мінімізації небажаних складових миттєвої потужності із застосуванням різних топологій паралельних активних фільтрів, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2014)
Гурін В. К. - Особливості магнітного зв'язку між індуктивностями виводів вхідних і вихідних конденсаторів у протизавадних фільтрах, Павловський В. О., Юрченко О. М. (2014)
Музиченко О. Д. - Стабілізатор фаз та його властивості, Музиченко Ю. О. (2014)
Жемеров Г. Г. - Энергоэффективность систем электроснабжения подвижного состава метрополитена, Тугай Д. В., Холод О. И. (2014)
Кучинский К. А. - Влияние нарушения циркуляции дистиллята на термомеханические напряжения в изоляции обмотки статора турбогенератора мощностью 800 МВт (2014)
Стогній Б. С. - Трифазні вимірювальні канали векторів напруги та струму, їхній вплив на точність вимірювань, Сопель М. Ф., Варський Г. М., Яковлєва І. В. (2014)
Фальковський М. І. - Побудова, методи і техніка досліджень властивостей електроізоляції при надвисоких температурах, Примак О. В. (2014)
Інформація для передплатників (2014)
Сиваш А. А. - Катаболизм хлорофилла в растениях, Золотарёва Е. К. (2013)
Колупаєв Ю. Є. - Активні форми кисню і антиоксидантна система при перехресній адаптації рослин до дії абіотичних стресорів, Обозний О. І. (2013)
Глянько А. К. - Ритмичные изменения содержания оксида азота (NO) в корнях этиолированных проростков гороха (Pisum sativum L.), Ищенко А. А., Васильева Г. Г, Степанов А. В., Пройдакова О. А. (2013)
Вайнер А. А. - Участие активных форм кислорода в индуцировании теплоустойчивости колеоптилей пшеницы экзогенными брассиностероидами, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Хрипач В. А. (2013)
Водка М. В. - Действие тяжелых металлов на фотосинтетический аппарат и активность карбоангидразы хлоропластов гороха, Полищук А. В., Белявская Н. А., Золотарёва Е. К. (2013)
Груник Н. І. - Особливості експресії гена ліпід-трансферного протеїну сосни звичайної при інфікуванні сіянців кореневою губкою, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2013)
Мутерко О. Ф. - Ідентифікація комбінацій з мутацій в гаплогрупах гена Ppd-B1 у тетраплоїдної пшениці видів Triticum dicoccoides, Triticum dicoccum, Triticum durum, Балашова І. А., Сиволап Ю. М. (2013)
Галаева М. В. - Морозоустойчивость F2 популяций пшеницы мягкой озимой и ее связь с аллелями микросателлитных локусов, Файт В. И., Чеботарь С. В., Сиволап Ю. М. (2013)
Акініна Г. Є. - Класифікація колекції сортів нуту з різних країн за ISSR-маркерами, Попов В. М., Зайцева Г. П., Дугарь Ю. М., Єремєєва В. Д. (2013)
Хаблак С. Г. - Взаимосвязь сигнальной системы регуляции развития растения и взаимодействия генов при наследовании признаков корневой системы у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Парий Ф. Н. (2013)
Матяшук Р. К. - Перспективність використання хімічного мутагенезу в практиці збагачення сортименту лілійнику (2013)
Глянько А. К. - В. К. Войников "Энергетическая и информационная системы растительных клеток при гипотермии", Колупаев Ю. Е. (2013)
Вайнер А. О. - Перша Карпатська Літня Школа з біохімії "Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах", 30 червня – 7 липня 2013 року, Івано-Франківськ, Україна, Ястреб Т. О., Мосійчук Н. М. (2013)
Правила для авторів (2013)
Правила для авторов (2013)
Rules for authors (2013)
Зміст вип. 1-2, 2013 (2013)
Сотник І. М. - Сучасні проблеми та особливості розвитку ресурсозберігаючих процесів в економіці України, Кулик Л. А. (2013)
Лукьянихин В. А. - Экологический приоритет в стратегиях общественного развития Украины, Провозин Н. В. (2013)
Волк О. В. - Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України, Червяцова О. В. (2013)
Рябушка Л. Б. - Оцінка впливу міжбюджетних трансфертів на соціально-економічний розвиток регіонів (2013)
Шевченко Т. И. - Совершенствование региональных систем обращения с отходами в направлении использования их ресурсного потенциала, Галинская Ю. В. (2013)
Алібекова Ю. Т. - Еколого-орієнтоване управління адміністративною територією в зарубіжній практиці (2013)
Дегтяренко О. Г. - Конкурентоспроможність підприємства і її взаємозв’язок з якістю продукції (2013)
Посохов І. М. - Використання системи показників У. Бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій (2013)
Мартинець В. В. - Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності діяльності підприємств будівельної галузі, Ємельянова Т. Г. (2013)
Телиженко А. М. Павленко Е. А. - Использование системного подхода при формировании квалификационной рамки, Древаль О. Ю. (2013)
Ілляшенко С. М. - Маркетинговий аналіз запитів споживачів туристичних послуг м. Сум, Ахрамеєва М. В., Іванова Т. Є. (2013)
Глівенко С. В. - Специфічні стратегії власника як основні моделі поведінки представників української бізнес – еліти, Карпенко Є. В. (2013)
Богославський Д. А. - Дослідження якості кредитного портфеля, наявного забезпечення і формування резервів банків України за 2009 ‒ 2011 роки, Бєлова І. В. (2013)
Панасовский Ю. В. - Инновационные подходы в подготовке высококвалифицированных специалистов, Байстрюченко Н. О. (2013)
Баланюк Н. Ю. - Проблема створення комплексу автоматизації діяльності недержавних пенсійних фондів (2013)
Гернего Ю. О. - Макроекономічні передумови інноваційної активності вітчизняної економіки (2013)
Пушкарь А. И. - Использование модели зрелости ІТ-инфраструктуры в оценке качества информационных систем предприятия, Гаркин В. В. (2013)
Титул, зміст (2012)
Iutynska G. O. - Elaboration of Natural Polyfunctional Preparations with Antiparasitic and Biostimulating Properties for Plant Growing (2012)
Романовская В. А. - Диапазон температур для роста антарктических микроорганизмов, Таширев А. Б., Гладка Г. В. Таширева А. А. (2012)
Гудзенко О. В. - Дослідження функціональних груп -L-рамнозидази Сryptococcus albidus, Варбанець Л. Д. (2012)
Пирог Т. П. - Метаболизм глицерина у продуцентов поверхностно-активных веществ Аcinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 и Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017, Шевчук Т. А., Шулякова М. А. (2012)
Пасичник Л. А. - Базальный бактериоз пшеницы и влияние агротехнических приемов на его распространение, Патыка В. П., Ходос С. Ф., Винничук Т. С. (2012)
Полiщук Л. В. - Антибiиотична активнiсть стрептомiцетiв, Бамбура О. I., Лук’янчук В. В. (2012)
Савчук Я. И. - Биологическая активность внеклеточных метаболитов Рenicillium sp. 10-51, Зайченко А. М., Цыганенко Е. С. (2012)
Коваленко Н. К. - Мікробіоценоз кишечнику та харчування здорових і хворих на остеопороз жінок старшого віку, Огірчук К. С., Полтавська О. А., Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2012)
Korol N. A. - Identification of the Major Proteins of the Virions of Bacteriophage ZF40 Pectobacterium carotovorum, Tovkach F. I. (2012)
Загородняя С. Д. - Моделирование модели адено-герпетической инфекции в лимфобластоидных культурах клеток, Повница О. Ю., Баранова Г. В., Головань А. В., Курова А. О., Белявськая Л. А., Нестерова Н. В. (2012)
Antonovych G.N - Dose-Dependent IFN-Stimulating and Immunomodulating Properties of 6H-Indolo, Zholobak N.M., Lyakhov S.A., Shibinska M.O., Andronati S.A., Spivak N.Y. (2012)
Лівінська О. П. - Тейхоєві кислоти молочнокислих бактерій, Гармашева І. Л., Коваленко Н. К. (2012)
Богдан Павлович Мацелюх. До 80-річчя від дня народження (2012)
Неллі Миколаївна Жданова. До 80-річчя від дня народження (2012)
Олександр Максимович Зайченко. До 75-рiччя вiд дня народження (2012)
Загорський В. С. - Управлінські кадри для системних реформ, Ліпенцев А. В., Фурса М. В. (2011)
Петровський П. М. - Теоретико-методологічні особливості детермінації державно-управлінської діяльності (2011)
Саханенко С. Є. - Участь автономних утворень у міжнародних відносинах (на прикладі автономій Данії та Фінляндії), Рацюк О. О. (2011)
Лопушняк Г. С. - Система пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан та тенденції реформування (2011)
Пасічник В. М. - Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою (2011)
Новак-Каляєва Л. М. - Права людини та актуальні проблеми теорії державного управління (2011)
Вербовий М. В. - Доктринальні засади міжнародної трудової міграції (2011)
Наход М. А. - Проблеми становлення та реформування виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України (2011)
Дробот І. О. - Роль та функції органів місцевого самоврядування в державному регулюванні мисливства у Галичині: історичний аспект, Проців О. Р. (2011)
Баюк М. І. - Громадські організації, об’єднання, інтелігенція поділля в 1917 – 1920 pp. (2011)
Матвіїшин Є. Г. - Визначення коефіцієнтів вибуття населення в Україні та Львівській області для побудови моделі відтворення людських ресурсів (2011)
Паладій М. В. - Інфраcтруктура системи державного управління сферою інтелектуальної власності: підхід до удосконалення (2011)
Лемішко Б. Б. - Модернізаційний розвиток системи охорони здоров’я (2011)
Карпенко О. В. - Про доцільність впровадження в Україні інституту цивілізованого лобізму державно-управлінських рішень (2011)
Бортейчук Р. Ю. - Механізми оцінки ефективності системи стратегічного управління у діяльності органів державної влади (2011)
Василевська Т. Е. - Етичні аспекти реформування системи державної служби (2011)
Вороновська М. М. - Використання надбавки за виконання особливо важливої роботи при стимулюванні інноваційної діяльності на підприємстві (2011)
Водоласкова К. Ю. - Громадський контроль у галузі державних закупівель (2011)
Олещук М. Г. - Еволюція становлення та прогноз розвитку ринку банківських послуг України (2011)
Шевченко Н. В. - Оцінка ефективності державного фінансового контролю в системі фінансових відносин (2011)
Відомості про авторів (2011)
Редакційна колегія (2011)
Тітул (2013)
Дороніна М. С. - Протиріччя в мотивації управлінського персоналу промислових підприємств, Черкашина Т. С. (2013)
Тофанюк О. В. - Оптимізація механізму розрахунку міжбюджетних трансфертів шляхом встановлення критерію соціально-економічного розвитку регіонів України, Лєвічева Т. В. (2013)
Совершенна І. О. - Кадровий аудит як інструмент підвищення результативності менеджменту і розвитку організації (2013)
Калініна О. М. - Реалізація функції цілеспрямованості в бюджетуванні з використанням форсайту (2013)
Лыба В. А. - Экономическая устойчивость предприятия: основные понятия и составляющие системы, Ревенко Д. С. (2013)
Выходец Ю. С. - Применение термина "бизнес-модель" для анализа и описания деятельности предприятия, Ровинская Н. Ю. (2013)
Головань Д. В. - Застосування сучасних автоматизованих систем управління персоналом на підприємстві (2013)
Пустовойт С. В. - Стан інноваційної діяльності та тенденції розвитку технологічних парків в Україні, Петрук В. С., Совершенна І. О. (2013)
Косарєва І. П. - Основи управління процесом ціноутворення на промислових підприємствах, Сукрушева Г. О., Муравйов О. В. (2013)
Узун Д. Д. - Возможности применения инновационных технологий в сфере денежного обращения торгово-сервисных предприятий Украины, Узун Ю. А., Ткаченко А. Г. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Иванов В. Н. - К определению параметров безударных тупиковых устройств, Седов И. Б., Исьемини И. И. (2007)
Лазаренко В. И. - Распределение удельного давления между тормозной колодкой и ободом шахтной подъемной машины (2007)
Смирнов И. И. - К расчету нагрузочной способности прямобочных шлицевых соединений в механизмах грузоподъемных машин (2007)
Фідровська Н. М. - Визначення міцності канатного барабана за допомогою метода скінчених елементів, Палєєв В.В. (2007)
Фідровська Н. М. - Поперечний згин циліндричної оболонки при вісісіметричному тиску (2007)
Чернышенко А. В. - К вопросу о напряженном состоянии подшипников качения, Павлова А. А., Подоляк О. С. (2007)
Ивченко Т. Ю. - Исследование контактной надежности зубчатых передач скребковых конвейеров методом статических испытаний, Оболенская Т. А. (2007)
Мельниченко О. А. - Напружений стан гільз циліндрів при динамічних режимах роботи, Подоляк О. С. (2007)
Нестеров А. П. - Динамика канатов при заклинивании в стволе поднимающегося сосуда, Осипова Т. Н. (2007)
Нестеров А. П. - Динамика каната при выдвижении из-под клети кулаков, Осипова Т. Н. (2007)
Рябчиков М. Л. - Динаміка перехідних процесів в гідравлічних системах охолодження, Страшко Т. І., Трикова Т. М. (2007)
Кондратюк О. Л. - Условия устойчивости процесса резания при реализации операции глубокого сверления на малых агрегатных станках (2007)
Маршуба В. В. - Особенности образования пакетов стружки в стружечных канавках спиральных сверл при глубоком безвыводном сверлении и пути их устранении, Маршуба О.В. (2007)
Пащенко Э. А. - Обеспечение точностных параметров при обработке отверстий мерным инструментом (2007)
Акімов В. Т. - Оцінка сили згинання біметалевої U – образної пластини, Акімов О. В. (2007)
Изотова Е. А. - К особенностям технологии ремонта крупногабаритного оборудования, Кузнецова Л. Г., Седов И. Б., Седова Н. И. (2007)
Кузнецова Л. Г. - Расчет плит блоков с механизированным креплением пакетов, Седов И. Б. (2007)
Лазаренко В. И. - Влияние деформативности обода на состояние тормозных колодок, Оболенская Т. А. (2007)
Малицкий И. Ф. - Особенности сборки с термовоздействием полых валов с втулкой, Юхно О. Н. (2007)
Рябчиков Н. Л. - Проблемы моделирования подачи стали в машинах непрерывной разливки, Страшко Т. И., Трыкова Т. Н. (2007)
Святуха А. А. - Собираемость соединений с натягом при тепловой сборке с использованием промежуточных сред, Кравцов М. К. (2007)
До уваги авторів (2007)
Тітул (2013)
Черничко Т. В. - Стабилизация финансовых отношений на стадии формирования и распределения первичных доходов (2013)
Кондратенко Н. О. - Проблеми забезпечення матеріальними ресурсами машинобудівних підприємств України, Тонкіх Е. І. (2013)
Мамонов К. А. - Стан та особливості функціонування житлово-комунального комплексу України, Конопліна О. О. (2013)
Бабушкин А. И. - Экономическая оценка эффективности интеллектуальной системы поддержки принятия решений при создании сборочных приспособлений в авиапромышленности, Бабушкин А. А. (2013)
Єсіна В. О. - Впровадження інноваційних технологій в систему теплопостачання міст, Шевчук В. В. (2013)
Выходец Ю. С. - Бизнес-модели в туризме как объект исследования и управления, Насика Ю. С., Бугас Д. Н. (2013)
Свірідова О. В. - Особливості існування явища ринкової привабливості підприємства (2013)
Панова К. І. - Дослідження теоретичних основ планування в системі управління промисловими підприємствами (2013)
Сурменелян О. Р. - Світовий досвід управління енергозбереженням (2013)
Бондар В. С. - Роль інноваційної діяльності у соціально-економічному розвитку регіонів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Ковальчук Л. Я. - Тромбопрофілактика при операційному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень, Костів C. Я., Венгер І. К. (2013)
Запорожан С. Й. - Резекційні методи лікування хворих з гастродуоденальними виразками, ускладненими кровотечею (2013)
Степан В. Т. - Динаміка змін популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на гострі гнійно-запальні захворювання нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів (2013)
Олійник О. В. - Використання антигіпоксантів у терапії експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому з сепсисом у щурів (2013)
Мерецький В. М. - Особливості змін неспецифічного імунного захисту при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом, Малярчук Г. Р. (2013)
Гнатюк М. С. - Характеристика вікових морфологічних змін сечового міхура при гострих циститах, Нестерук С. О. (2013)
Кліщ І. М. - Принципи місцевого лікування інфікованих ран у щурів зі змодельованим цукровим діабетом, Дзюбановський І. Я., Кріцак М. Ю. (2013)
Ляхович Р. М. - Ефективність впливу внутрішньошлункової оксигенотерапії в поєднанні з тіотриазоліном на зниження летальності тварин, зміни маси тіла та функціональний стан їхньої печінки на тлі гострого токсичного гепатиту (2013)
Козак Д. В. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці політравми (2013)
Твердохліб Н. О. - Морфометрична характеристика слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці (2013)
Шепетько Є. М. - Тактика лікування пацієнтів із рецидивними виразковими дуоденальними кровотечами, Єфремов В. В. (2013)
Іфтодій А. Г. - Використання мікродренуючої елімінаційної електролізисної санації в лікуванні хворих із нагнійними формами епітеліальних куприкових ходів, Русак О. Б., Рева В. Б. (2013)
Козлов С. Н. - Актуальные вопросы лечения больных с портальной гипертензией в условиях специализированного центра (2013)
Сорокіна О. Ю. - Причини порушення сну у хворих із термічною травмою, Буряк Т. О. (2013)
Ковальчук А. О. - Дисковий електродерматом (2013)
Заремба В. С. - Стимулювання репараційних процесів у хворих із синдромом діабетичної стопи, Гірняк І. І. (2013)
Шумко Б. І. - Аналіз результатів лікування раку гортаноглотки, Федонюк Л. Я., Унгурян В. П. (2013)
Байбаков В. М. - Хірургічна корекція клініко-морфологічних змін венозної ланки дренажних систем яєчка при варикоцеле (2013)
Семенюк Ю. С. - Обґрунтування активної хірургічної тактики у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами, Мініч В. Г. (2013)
Миськів А. В. - Корекція вуглеводного обміну та ліпідного спектра крові у хворих із ускладненими формами синдрому діабетичної стопи, Заремба В. С. (2013)
Гриценко Й. М. - Досвід за¬стосування первинно-нефункціонуючого анастомозу у хворих на колоректальний рак, ускладнений кишковою непрохідністю, Беденюк А. Д., Гриценко С. Й. (2013)
Лепеха В. Б. - Переваги використання ультразвукових ножиць апарата "Sonoca” при проведенні лапароскопічних операцій із приводу позаматкової вагітності, Семенюк Ю. С., Генеральчук Ф. О., Заяць О. Є. (2013)
Соловйов О. С. - Генералізовані інфекційні ускладнення у постраждалих із політравмою, Цвях А. І., Танасієнко П. В. (2013)
Козинець Г. П. - Порівняльна оцінка ефективності методів післяопераційного знеболення хворих з опіковою травмою на етапах раннього хірургічного лікування, Ковальчук А. О. (2013)
Романюк Т. В. - Переваги та недоліки шунтувальних операцій у хірургії синдрому портальної гіпертензії (2013)
Трач Росоловська С. В. - Недоліки в оформленні та веденні медичних карт стаціонарного і амбулаторного хворого та їх значення для судово-медичної практики (2013)
Русак П. С. - Оптимізація діагностики та лікування інвагінації кишечника у дітей, Рибальченко В. Ф., Стахов В. В. (2013)
Лисайчук Ю. С. - Мікрохірургічний невроліз у лікуванні та профілактиці нейротрофічних уражень тканин нижніх кінцівок, Четверус Р. В., Хомут Ю. Ю. (2013)
Сніжко С. С. - Хірургічне лікування гнійного низхідного медіастиніту, ускладненого сепсисом, Шевчук І. М. (2013)
Безродний Б. Г. - Хірургічне лікування хворих із флегмоною волосистої частини голови, Петренко О. М., Мартинович Л. Д. (2013)
Фрончко В. П. - Нутритивна терапія хворих із сепсисом (2013)
Каштальян М. А. - Редкий случай кишечной непроходимости, обусловленный миграцией пищеводного стента (клинический случай), Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Пастерначенко С. А. (2013)
Бойчук А. В. - Абдомінальний туберкульоз у жінки після пологів, Бенедикт В. В., Заєць Л. В., Дереш Н. В. (2013)
Василюк С. М. - Оптимізація профі¬лактики ускладнень при лапароскопічній холецистектомії у хворих, що перенесли операції на черевній порожнині, Шевчук А. Г., Чурпій В. К. (2013)
Мокрик В. Ю. - Аортоезофагеальна фістула як рідкісна причина езофагеальної кровотечі, Мокрик Ю. М. (2013)
Геряк С. М. - Особливості діагностики та лікування розриву селезінки при вагітності (2013)
Міщенко В. В. - Хірургічна тактика при закритій абдомінальній травмі з пошкодженням брижі тонкого кишечника, Пустовойт П. І., Горячий В. В. (2013)
Філик О. В. - Гемостазіологічні зміни у дітей із сепсисом (2013)
Русак П. С. - Перекрут яєчка у новонароджених дітей, Рибальченко І. Г., Рибальченко В. Ф. (2013)
Стець М. М. - Рідкий випадок лікування вагітної з ектопією децидуальної тканини, Черненко В. М., Шинкарик Т. М. (2013)
Дворчин О. М. - Абсцес печінки, спричинений стороннім тілом: міф чи реальність?, Дворчин Н. О. (2013)
Василюк М. Д. - Вибір об’єму оперативного втручання як профілактика ускладнень хірургічного лікування проривної гастродуоденальної виразки, Гуцуляк А. І., Федорченко В. М., Попович Я. О. (2013)
Скиба В. В. - Случай оперативного лечения язвенной болезни двенадцатипёрстной кишки с перфорацией в брюшной отдел аорты, Бабенков Г. Д., Иванько А. В. (2013)
Вишинський К. Б. - Cепсис – актуальне питання у відділеннях інтенсивної терапії, Шевчук А. В. (2013)
Кривецький В. Ф. - Досвід хірургічної корекції посттрахеостомічних рубцевих стенозів трахеї, Поліщук В. І. (2013)
Федоренко В. П. - Клінічні та лабораторні ознаки сепсису – синдрому системної запальної відповіді при некротично-запальних ураженнях стопи у хворих на цукровий діабет, Загородній О. В., Мота Ю. С. (2013)
Василюк Я. І. - Клінічне спостереження функції ходьби після резекції стегново-колінного сегмента при збереженні магістрального судинно-нервового пучка, Нестеренко В. Л., Шийка А. І., Романчук М. В., Личук М. Є. (2013)
Рецензія монографії Б. Т. Білинського "Медичні помилки в онкології” (Львів : Афіша, 2013. – 324 с.) (2013)
Світлій пам’яті колеги (2013)
Загорський В. С. - Синергетика і теорія управління соціально-економічними системами, Ліпенцев А. В., Кореновський О. В. (2011)
Колодій А. Ф. - Доктрина мультикультуралізму: перспективи модифікації у нових державах із неконсолідованими націями (2011)
Бутирська Т. О. - Методологічні форми державного будівництва в Україні (2011)
Решота В. В. - Європейський Суд Правосуддя у судовій системі Європейського Союзу (2011)
Матвіїшин Є. Г. - Проектний підхід до підготовки ґрантової заявки на участь у Програмі транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна”, Музичук О. Є. (2011)
Мазій Н. Г. - Принципи та механізми державного регулювання розвитку підприємництва (2011)
Федорів Я.-Р. М. - Державне управління підготовкою кадрів профілактичної медицини, Лемішко Б. Б. (2011)
Чорнобиль І. Є. - Модель удосконалення організаційно-правового механізму державного управління процесом адаптації персоналу в органах публічної влади України (2011)
Винничук Р. О. - Стан та перспективи державного регулювання якості післядипломної освіти керівників закладів охорони здоров’я, Куцин І. М. (2011)
Воробйова О. П. - Вплив електронного бізнесу на формування нового підходу в державному управлінні: теоретично-методологічний аналіз (2011)
Надоша О. В. - Державна політики управління ризиками в умовах сталого інноваційного розвитку (2011)
Савчук Н. І. - Стан інвестиційного клімату України та напрями його покращення Покрова Р. А. Місцеве самоврядування в конституційно-правовому просторі сучасної України (2011)
Покрова Р. - Місцеве самоврядування в конституційно-правовому просторі сучасної України (2011)
Кузьмін О. Є. - Стратегічна діяльність підприємств: значення та перспективи розвитку, Петришин Н. Я., Дорошкевич К. О. (2011)
Касьяненко В. О. - Дослідження сутності інноваційного потенціалу економіки (2011)
Лопушняк Г. С. - Стратегія соціальної політики України в контексті проведення економічних реформ (2011)
Луговенко Н. В. - Проблеми запровадження і розвитку кредитно-банківської системи України: порівняльний аналіз (2011)
Варгас В. М. - Державна політика щодо регулювання інфляції у трансформаційній економіці України (2011)
Котенко О. О. - Перспективи формування ресурсної бази українськими комерційними банками під впливом світової організації торгівлі (2011)
Миколишин М. М. - Емісія облігацій в активізації емісійної політики банків (2011)
Бобало О. Ю. - Вітчизняний досвід маркетингової діяльності вищих навчальних закладів. Пропозиції щодо використання маркетингових інструментів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Редакційна колегія (2011)
Батечко Н. Г. - Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2013)
Волкова Н. І. - Педагогічні умови підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Галицька М. М. - "Культура" та "Освіта": взаємозумовленість понять (2013)
Главацька А. О. - Критерії формування правової компетентності майбутнього викладача в процесі професійної підготовки (2013)
Дружененко Р. С. - Особливості роботи студентів-філологів над лінгвістичним аналізом етнотексту: семантичний і прагматичний аспекти (2013)
Канафоцька Г. П. - Складові та чинники формування організаційних цінностей, Нідзієва В. А. (2013)
Кісельова О. Г. - Методика навчання медичної термінології майбутніх лікарів (2013)
Клочко О. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді: результати експерименту (2013)
Козак Л. В. - Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології (2013)
Койчева Т. І. - Особливості розвитку корпоративної культури викладачів педагогічного університету (2013)
Кульбашна Я. А. - Застосування інноваційних педагогічних технологій для формування професійної компетентності майбутніх стоматологів (2013)
Лаврут О. О. - Вивчення української літератури та історії в школах УРСР в перше повоєнне десятилітя (2013)
Лейко С. В. - Поняття "компетенція" та "компетентність": теоретичний аналіз (2013)
Литвин Л. В. - Характеристика наукових досліджень з професійної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу (2013)
Мосьпан Н. В. - Вища освіта україни в умовах розвитку ринкової економіки (2013)
Овчаренко Н. А. - Напрями модернізації професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Олійник І. М. - Обгрунтування структури готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів (2013)
Прохорова О. В. - Хмарні технології в науково-дослідній діяльності магістрів педагогічних університетів (2013)
Сергеєва О. С. - Аналіз пріоритетних тенденцій розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу (2013)
Фольварочний І. В. - Інтернаціоналізація просвітницької діяльності у сфері освіти дорослих (2013)
Часова К. С. - Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз (2013)
Шахейд А. А. - Формування у студентів мистецтвознавчих спеціальностей цінностей народного художнього мистецтва: результати дослідження (2013)
Шпагіна О. В. - Специфіка дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України (2013)
Вознюк А. В. - Тренінг "психологічні особливості управління педагогічними працівниками": структура, зміст, основні інтерактивні техніки (2013)
Побірченко Н. А. - Рефлексивне оцінювання розвитку професійного самоздійснення у студентів університету (2013)
Титул, зміст (2012)
Адамчук-Чалая Н. И. - Морфо-функциональные изменения растений пшеницы яровой при взаимодействии с азоспириллами (2012)
Титова Л. В. - Роль липкогенных компонентов в повышении физиологической активности ризобий и продуктивности соево-ризобиального симбиоза, Бровко И. С., Леонова Н. О., Воцелко С. К., Иутинская Г. А., Патыка В. Ф. (2012)
Гудзенко Е. В. - Очистка и физико-химические свойства a-L-рамнозидазы Сryptococcus albidus 1001, Варбанец Л. Д. (2012)
Шепелевич В. В. - Чувствительность Pseudomonas chlororaphis к антибіотикам и химическим средствам защиты растений, Киприанова Е. А., Ярошенко Л. В., Авдеева Л. В. (2012)
Ногина Т. М. - Эффективность препарата "Эколан-М" для очистки нефтяных загрязнений почвы, Думанская Т. У., Хоменко Л. А., Подгорский В. С. (2012)
Циганкова В. А. - Pістстимулюючі, фунгіцидні і нематицидні властивості нових субстанцій мікробного походження та їх вплив на синтез малих si/mi РНК в клітинах рослин, Андрусевич Я. В., Білявська Л. О., Козирицька В. Є., Іутинська Г. О., Галкін А. П., Галаган Т. О., Болтовська О. В. (2012)
Захарова О. М. - Бактеріальні хвороби ріпаку, Мельничук М. Д., Данкевич Л. А., Патика В. П. (2012)
Mudryk M. R. - Plant-Isolated Pantoea agglomerans – New Look into Potential Pathogenicity (2012)
Притула И. Р. - Усовершенствование метода выделения водородобразующих бактерий рода Сlostridium, Таширев А. Б. (2012)
Янева О. Д. - Отбор термофильных штаммов дрожжей, активно сбраживающих лактозу, Сичкарь С. В., Воронина А. А., Подгорский В. С. (2012)
Кириченко А. М. - Спонтанні заміни нуклеотидів у генах Х-вірусу картоплі, Щербатенко І. С. (2012)
Babenko L. P. - The Effect of Lacto- and Bifidobacteria in Monoculture on the Vaginal Microflora in Norm and in Cases of Intravaginal Staphylococcosis, Lazarenko L. M., Shynkarenko L. M., Mokrozub V. V., Pidgorskyi V. S., Spivak M. Y. (2012)
Mokrozub V. V. - Effect of Probiotic Strains of Lacto- and Bifidobacteria on the Activity of Macrophages and Other Parameters of Immunity in Cases of Staphylococcosis, Lazarenko L. M., Babenko L. P., Shynkarenko-Sichel L. M., Olevinska Z. M., Timoshok N. O., Pidgorskyi V. S., Spivak N. Ya. (2012)
Балко А. Б. Характеристика, свойства, перспектива применения бактериоцинов (2012)
Катерина Іванівна Андреюк. До 85-річчя від дня народження (2012)
Титул, зміст (2012)
Таширев А. Б. - Синтез меланиновых пигментов антарктическими чёрными дрожжами, Романовская В. А., Рокитко П. В., Матвеева Н. А., Шилин С. О., Таширева А. А. (2012)
Нидялкова Н. А. - Выделение фибринолитической пептидазы Bacillus thuringiensis ИМВ В-7324, Мацелюх Е. В., Варбанец Л. Д. (2012)
Грицай Р. В. - Cерологическая характеристика липополисахаридов Ralstonia solanacearum, Броварская О. С., Житкевич Н. В., Варбанец Л. Д. (2012)
Авдеева Л. В. - Влияние лактита и лактулозы на адгезивные свойства пробиотических штаммов Bacillus subtilis, Осадчая Л. В., Хархота М. А. (2012)
Громозова О. М. - Hовые аспекты плейотропного действия генов, кодирующих экзополифосфатазы дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Качур Т. Л., Войчук С. И., Рязанова Л. П., Кулаковская Т. В. (2012)
Poltavska O. A. - Antimicrobial Activity of Bifidobacterial Bacteriocin-Like Substances, Kovalenko N. K. (2012)
Смирнова Г. Ф. - Восстановление хлоратов Аcinetobacter thermotoleranticus С-1 в присутствии некоторых тяжелых металлов, Подгорский В. С., Мучник Ф. В. (2012)
Погорелова В. В. - Взаимоотношение инфузорий с азотобактером и их влияние на растения, Бега З. Т., Курдиш И. К. (2012)
Сафронова Л. А. - Гено- та фенотипічна характеристика штамів бацил - компонентів препарату ендоспорин, Зелена Л. Б., Клочко В. В., Авдєєва Л. В., Рева О. М. Підгорський В. С. (2012)
Matselyukh B. - Purification and Structure Elucidation of the By-Product of New Regulator of Antibiotic Production and Differentiation of Streptomyces, Mohammadipanah F., Laatsch H., Rohr J., Efremenkova O., Khilya V. (2012)
Рой А. А. - Влияние бактерий рода Вacillus на возбудителя бактериального рака томатов, Пасичник Л. А., Церковняк Л. С., Ходос С. Ф., Курдиш И. К. (2012)
Панченко Л. П. - Активность фенилаланин-аммиак-лиазы в каллусных культурах сахарной свеклы, инфицированных ахолеплазмой, Коробкова Е. С. (2012)
Лаврінчук В. Я. - Дія пероксиду водню на мутанти Streptomyces globisporus 1912 з різною каротинсинтезуючою активністю, Голембіовська С. Л., Мацелюх Б. П. (2012)
Самойлов А. М. - Динаміка чисельності діазотрофів у кореневій зоні ізогенних за генами ліній пшениці, Жмурко В. В. (2012)
Burova L. M. - Plasmid Profile, Colicinogeny and Phage Sensitivity as Indicators of the Dynamics of Escherichia coli Populations in the Human Gut, Korneichuk E. P., Kushkina A. I., Tovkach F. I. (2012)
Shcherbatenko I. S. - Graphical Visualization of the Biologically Significant Segments in the Sequence Sets of the Relative Plant Viruses (2012)
Babenko L. P. - The Effect of Lacto- and Bifidobacteria Compositions on the Vaginal Microflora in Cases of Intravaginal Staphylococcosis, Spivak N. Y., Lazarenko L. N. (2012)
Надежда Константиновна Коваленко. К 75-летию со дня рождения (2012)
Іван Кирилович Курдиш. До 70-річчя з дня народження (2012)
Волянський П. Б. - Деякі питання управління надзвичайними ситуаціями мирного типу (2012)
Гук О. І. - Асертивність як складова культури демократичного врядування (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Джерела формування концепції прав людини в процесах європейського державотворення (2012)
Решетніков Ю. Є. - Викладання предметів духовно-морального спрямування у державній школі: український та закордонний досвід (2012)
Решота О. А. - Становлення внутрішнього ринку Європейського Союзу: передумови та особливості (2012)
Шевчук Б. М. - Європейські принципи належного врядування та реформа системи органів виконавчої влади в Україні (2012)
Шевчук П. І. - Ризики реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Бавол Т. В. - Нормативно-правове регулювання державного соціального захисту сирітства в Україні (на прикладі Закарпатської області) (2012)
Біщук В. П. - Еволюція трактування поняття еліта в історико-філософському контексті та можливість застосування класичних підходів елітаризму в сучасних українських умовах (2012)
Гемерлінг І. І. - Державна політика удосконалення нормативно-правової бази інституту усиновлення в Україні (2012)
Мельник М. В. - Сутність поняття "державна політика розвитку інформаційного суспільства”: узагальнення європейських та вітчизняних трактувань (2012)
Снісаренко C. Г. - Принципи муніципального господарювання в країнах європейського союзу: досвід для України (2012)
Шевчук А. П. - Організація пенсійного забезпечення в ЄС: досвід для України (2012)
Васейчук Л. А. - Наукове та кадрове забезпечення процесу стратегічного планування (2012)
Наконечний В. В. - Категорія управління в контексті динаміки суспільно-політичних змін: методологічний ракурс (2012)
Романенко Є. О. - Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства (2012)
Заблоцький В. В. - Історичні корені трансцендентальної самобутності української держави часів козаччини (2012)
Ліпенцев А. В. - Розвиток організаційної культури органів публічної влади: у контексті завдань реалізації програм регіонального інноваційного розвитку, Пилис Ю. А. (2012)
Грицко Р. - Управління якістю медичної допомоги та критерії її оцінки у закладах родинної медицини (2012)
Коваленко М. М. - Структурне посилення державного управління у контексті модернізації банківського регулювання та нагляду (2012)
Криштанович М. Ф. - Державне управління кадровим забезпеченням органів внутрішніх справ України (2012)
Терешкевич Г. Т. - Проблеми узгодженості норм права із засадами персоналістичної біоетики в контексті державної політики (2012)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Методи державного регулювання земельно-орендних відносин (2012)
Молодченко Т. Г. - Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування в контексті податкової реформи в Україні (2012)
Гусак І. В. - Шлях до професіоналізму на державній службі України (2012)
Домбровська О. М. - До питання про становлення та розвиток державної служби у системі державного управління України (2012)
Кузьмін О. Є. - Проблеми зайнятості та підготовки управлінських кадрів для малих промислових підприємств на оптових ринках, Кирилич Т. Ю. (2012)
Шкварчук Л. О. - Формування доктрини державного регулювання економіки під впливом економічних криз (2012)
Стеців І. С. - Система управління витратами вищих навчальних закладів недержавного сектора економіки: передумови формування та напрями удосконалення основних аспектів (2012)
Алєксєєва С. І. - Етапи та показники оцінювання можливостей підприємства щодо проведення науково-технічної підготовки виробництва (2012)
Полянська А. С. - Формування концепції розвитку підприємств на засадах ситуаційного управління (2012)
Відомості про авторів (2012)
Редакційна колегія (2012)
Иванов В. Н. - Устройство и монтаж малогабаритных быстромонтируемых башенных кранов (2008)
Иванов В. Н. - О гармонизации параметров защитной системы грузоподъемных кранов в тупиковых участках пути, Исьемини И. И. (2008)
Кравцов М. К. - Влияние контакторного пуска асинхронного двигателя на усилия в канатах, Оболенская Т. А., Ващук С. А. (2008)
Чернышенко А. В. - Радиальная жесткость подшипников качения в буксах крановых колес, Мельниченко А. А., Павлова А. А. (2008)
Нестеров А. П. - Максимальные инерционные нагрузки одноконцевого клетевого подъемника, Осипова Т. Н., Иваночко В. М. (2008)
Подоляк О. С. - Многофакторный анализ динамики подъема груза автомобильным краном (2008)
Фидровская Н. Н. - Оценка нагрузочной способности канатного барабана при различных схемах нагрузки (2008)
Маршуба В. П. - Определение механической и адгезионной составляющих силы трения по передней поверхности спирального сверла на моделирующей установке, Сичов Ю. И., Чернякова О. В. (2008)
Тарасюк А. П. - Особенности расчета суммарной площади сечения среза и мгновенной окружной силы при фрезеровании инструментами с разнонаправленными кромками, Кобеляков П. В. (2008)
Маршуба В. П. - Физическое моделирование процесса пакетирования стружки при глубоком сверлении, Дигтярь А. А. (2008)
Кондратюк О. Л. - Особенности динамического моделирования формообразующих движений при сверлении глубоких отверстий малого диаметра, Мельниченко А. А., Скоркина В. А., Скоркин А. О., Рубцова Г. С. (2008)
Ємець М. В. - Вплив температурних деформацій вузлів багатокругових верстатів на точність обробки, Ізюмська Л. Ф. (2008)
Арпентьев Б. М. - Оптимизация процесса разборки соединения с неосесимметричной плоской деталью при индукционном нагреве, Резниченко Н. К. (2008)
Кальченко В. В. - Шлифование винтовых поверхностей со скрещивающимися осями инструмента и детали с круговым профилем, Ерошенко А. М. (2008)
Корнієнко М. О. - Модель компонування установчо-затискного пристосування багато позиційних агрегатних верстатів, Маліцький І. Ф. (2008)
Остапчук В. Н. - Виды износостойких покрытий и методы их нанесения на рабочие поверхности тяжело нагруженных деталей машин и инструмента для их обработки (2008)
Маліцький І. Ф. - Забезпечення якості буксового вузла при складанні колісної пари з термовпливом, Тюніна С. А. (2008)
Резніченко М. К. - Технологічні основи енергозбереження в з’єднаннях з натягом при індукційному нагріві (2008)
Мелконов Л. Д. - Ротационная обработка поверхностей деталей и особенности оборудования, Мелконов Г. Л. (2008)
До уваги авторів (2008)
Колодій А. Ф. - Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем (2012)
Малик Я. Й. - Забезпечення національної безпеки України у контексті європейської безпеки, Береза О. І. (2012)
Киричук О. С. - Національний рівень європейського управління (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Парадокси теорії та практики реалізації концепції прав людини: досвід великої французької революції (2012)
Парубчак І. О. - Гуманітарні аспекти концепції державного управління процесами політичної соціалізації особи в Україні (2012)
Решота В. В. - Загальний суд та суд публічної служби у судовій системі ЄС (2012)
Наконечний В. В. - Онтологічна та епістемологічна складові науки державного управління (2012)
Попов С. А. - Особливості факторів опору імплементуванню державно-управлінських нововведень (2012)
Рудніцька Р. М. - Міжнародні та вітчизняні стандарти аудиту в державному управлінні – спільні та відмінні риси (2012)
Гонтар З. Г. - Роль державного управління у вирішенні питань кадрового забезпечення пожежної охорони в західних областях України (1939 – 1959 рр.) (2012)
Баштанник В. В. - Концептуалізація механізмів трансформації наддержавних інтеграційних процесів (на прикладі ЄС) (2012)
Линник С. О. - Реалізація в Україні глобальної стратегії ВООЗ "скорочення шкідливого споживання алкоголю” (2012)
Федорчак О. В. - Оцінювання діяльності обласних державних адміністрацій на основі збалансованої системи показників (2012)
Добрєва Н. Ф. - Регіональна політика розвитку транскордонного співробітництва (2012)
Довгань В. І. - Механізм фінансування протиепізоотичних заходів в Україні (2012)
Дакал А. В. - Державна політика щодо захисту прав дітей: вплив громадськості (2012)
Челпанова М. М. - Механізми реалізації ресурсозберігаючої програми конкурентоспроможності аграрних підприємств (2012)
Непомнящий О. М. - Cтратегічне управління розвитком житлового фонду населених пунктів (2012)
Гарасим В. В. - Теоретичні основи державної освітньої політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовцівм (2012)
Шпак Н. О. - Методи забезпечення економічної стабільності підприємств, Романишин М. І., Венгер О. І. (2012)
Бліщук К. М. - Актуальні питання реформування податкової системи, Третяк Г. С. (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Роль держави-власника та держави-менеджера у розвитку корпоративного сектора економіки (2012)
Піхоцький В. Ф. - Функціонування системи державного фінансового контролю та її удосконалення (2012)
Капітан В. О. - Поняття та роль соціальних процесів у забезпеченні економічної безпеки (2012)
Матвіїшин Є. Г. - Підходи до систематизації інформації для економічного прогнозування на регіональному рівні (2012)
Чернобай Л. І. - Інноваційна діяльність підприємств: сутнісна характеристика та проблеми її активізування, Стоцько С. Р. (2012)
Шевченкo С. Г. - Антикризове регулювання попиту на гроші (2012)
Відомості про авторів (2012)
Редакційна колегія (2012)
Малик Я. Й. - Угода про асоціацію Україна – ЄС як шлях реформування українського суспільства (2013)
Криштанович М. Ф. - Еволюція державного управління діяльністю органів внутрішніх справ по забезпеченню національної безпеки (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2013)
Новак-Каляєва Л. М. - Глобальні тенденції щодо вирішення проблем дотримання прав людини у віртуальному просторі в контексті завдань державного управління (2013)
Пасічник В. М. - Зміст та духовний вимір національної ідеї (2013)
Філіппова В. Д. - Основні напрями державної політики в галузі педагогічної освіти в умовах становлення Української Держави (2013)
Андріяш В. І. - Сецесія в сучасному світі: ризики і загрози для України (2013)
Олійник А. Р. - Забезпечення європейських стандартів права людини на судовий захист в Україні в доктрині державного управління (2013)
Шпак О. А. - Модернізація та її вплив на систему державного управління: сутність та основні концепції (2013)
Лемішко Б. Б. - Класифікації та термінологічні підходи у процесі державного модернізаційного реформування системи охорони здоров’я в Україні, Грицко Р. Ю. (2013)
Бортейчук Р. Ю. - Оптимізаційна роль стратегічного управління у діяльності органів державної влади України (2013)
Дуб Н. Є. - Засади розвитку вищої медсестринської освіти в Україні (2013)
Решота В. В. - Досвід державної політики із запобігання та протидії коруції в Грузії (2013)
Селіверстов Р. Г. - Нечіткий кластерний аналіз окремих показників соціального розвитку районів Львівської області (2013)
Шевчук Б. М. - Реформа упраління в Єропейському Союзі: основні напрямки, принципи, інструменти (2013)
Голубятнікова Н. В. - Забезпечення органами публічної влади передумов розвитку підприємництва на фондовому ринку (2013)
Горобинський М. О. - Використання зарубіжного досвіду принципів оподаткування в діяльності Державної податкової служби України (2013)
Критенко О. О. - Організаційна структура управління в системі державних закупівель послуг (2013)
Коцовська О. С. - Механізм державного управління фінансового забезпечення освіти: теоретичні підходи до визначення (2013)
Петренко М. М. - Механізм формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання та методи її оцінки (2013)
Янишевський М. М. - Консультативні комітети та уповноважені особи громади в Німеччині: перспективи запровадження в Україні (2013)
Толкованов В. В. - Кадровий резерв як дієвий інструмент модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2013)
Михайлишин Л. Р. - Андрагогічні основи професійного розвитку державних службовців (2013)
Гусак І. В. - Державна кадрова політика: забезпечення відповідальності та запобігання корупції (2013)
Томич П. М. - Вітчизняний досвід підприємств у інвестиційній діяльності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Редакційна колегія (2013)
Скрипнюк О. В. - Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (частина друга) (2013)
Ключковський Ю. Б. - Суверенітет: держави, нації чи народу? (2013)
Щербанюк О. В. - Конституційне оновлення форм реалізації народом суверенної влади в Україні (2013)
Сквірський І. О. - Організація та здійснення громадського контролю в Російській Федерації: питання теорії та практики (2013)
Щербіна А. О. - Персональні дані в системі інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, Макушев П. В. (2013)
Кобець О. В. - Проблеми нормативного забезпечення обов’язковості державного контролю у сфері ліцензування на автомобільному транспорті, Сіряков О. І. (2013)
Співак М. В. - Корупційні правопорушення у сфері охорони здоров’я: аналітичний аспект (2013)
Журавльов Д. В. - Поняття і загальна характеристика центральних органів виконавчої влади України (2013)
Сахно В. О. - До питання утворення та діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні (2013)
Коротких А. Ю. - Система суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні та перспективи її розвитку (2013)
Жулавський С. А. - Про відповідність нормативної конструкції фінансової відповідальності за Податковим кодексом України конституційним принципам юридичної відповідальності (2013)
Бурчихин А. М. - Порівняльний аналіз законодавства Росії, Республіки Білорусь та України про умовно-дострокове звільнення (російською мовою) (2013)
Власова Г. П. - Спрощення кримінального провадження на прикладі окремих європейських країн: досвід, практика застосування (2013)
Усов Д. С. - Захист державної таємниці за кримінальним законодавством інших країн на пострадянському просторі (2013)
Пилипенко І. В. - Окремі проблеми застосування законодавства щодо участі неповнолітніх у кримінальному провадженні (2013)
Шуміленко А. П. - Сучасна міжнародно-правова практика здійснення функцій дипломатичних представництв (2013)
Копотун І. М. - Правове регулювання запобігання надзвичайним подіям кримінально-правового характеру у кримінально-виконавчих установах (2013)
Мироненко Т. Є. - Особливості представництва прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин, Тогобіцька А. А. (2013)
Давиденко В. С. - Місце криміналістичної характеристики в системі окремої методики розслідування протиправного заволодіння військовим майном військовими службовими особами (2013)
Юсупов В. А. - Процедурні основи діяльності правоохоронних органів України (2013)
Шевченко Ю. В. - Сутність повноважень прокурора при здійсненні діяльності із забезпечення додержання законів щодо надання та ефективного використання земель (2013)
Іншин М. І. - Сутність і призначення юридичних гарантій у сфері службовотрудової діяльності (2013)
Рунова Н. О. - Об’єкт правовідносин державної служби (2013)
Хомич І. Ю. - Поняття і система принципів соціального забезпечення населення України (2013)
Сапон А. В. - Принципи соціального забезпечення суддів (2013)
Журавель В. - Загальноправові принципи організації праці суддів (2013)
Андрейчук Т. В. - Сучасний стан правового регулювання обмежень і заборон стосовно трудової діяльності суддів (2013)
Сайнецький О. П. - Суть і особливості військової служби (2013)
Рекша А. В. - Сучасний стан правового регулювання заохочень державних службовців (2013)
Демидко В. О. - Проблеми та напрями вдосконалення правового регулювання права на здорові та безпечні умови праці (2013)
Алімпієв А. І. - Державна політика сприяння зайнятості населення: історичноправовий огляд (2013)
Токарчик Р. - Окреслення предмета біоюриспруденції (частина перша) (англійською мовою) (2013)
Романовський Г. Б. - Право і сучасні проблеми біомедицини (російською мовою) (2013)
Стеценко С. Г. - Біоюриспруденція як новий напрям правових наукових досліджень (2013)
Ясинок М. М. - Мирова юстиція: становлення, розвиток і перспективи (2013)
Подорожна Т. С. - Загальнотеоретичні аспекти конституціоналізації правової Подільський системи України: постановка проблеми (2013)
Бондаренко В. В. - Історико-правовий аспект нормативного закріплення та розвитку права громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище (2013)
Щербак Н. М. - Цензура і влада в умовах реформування Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Самандас Н. В. - Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії за часів правління Петра І (2013)
Піддубна Д. С. - Засади захисту органічної продукції під час землеробства (2013)
Парубін К. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів, які уповноважені впроваджувати та використовувати інформаційно-комунікацій- ні технології в діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Пададименко Н. В. - Поняття "соціальне забезпечення працівників правоохоронних органів" (2013)
Мамедова Р. Я. - Міжнародно-правові основи регулювання профспілкової діяльності (2013)
Потіп М. М. - До питання розмежування владних повноважень міжнародно-правовими, конституційними та адміністративними засобами (2013)
Хрідочкіна А. А. - Ознаки та зміст поняття "злочини проти права інтелектуальної власності" (2013)
Чорна К. П. - Працівник як суб’єкт правовідносин у сфері безпеки та гігієни праці (2013)
Луценко О. Є. - Види дисциплінарних проступків державних службовців: постановка проблеми (2013)
Брижак А. В. - Кримінологічна характеристика крадіжок, поєднаних з проникненням у житло: рівень, структура, динаміка та географія злочину (2013)
Бернацький Г. Г. - Російський конституціоналізм: задум і реалізація (російською мовою) (2013)
Андрусишин Б. І. - Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи, Бучма О. В. (2013)
Титул, зміст (2011)
Романовская В. А. - Анализ филогенетических критериев для оценки ранга таксонов у метанокисляющих бактерий, Рокитко П. В. (2011)
Царенко И. Ю. - Оптимизация питательной среды для культивирования Bacillus subtilis ИМВ В-7023, Рой А. А., Курдиш И. К. (2011)
Полішко Т. М. - β-лактамази клінічних ізолятів родини Enterobacteriaceae, Скляр Т. В., Крисенко О. В., Вінніков А. І., Кудрявцева В. Є. (2011)
Тугай Т. І. - Вплив різних типів іонізуючого опромінення на жирнокислотний склад клітинних ліпідів мікроскопічних грибів з радіоадаптивними властивостями, Бузарова О. І., Желтоножзький В. А., Садовников Л. В. (2011)
Гудзь С. П. - Регулювання рівня сульфатів, сірководню та важких металів у техногенних водоймах сульфатвідновлювальними бактеріями, Перетятко Т. Б., Мороз О. М., Гнатуш С. О., Клим І. Р. (2011)
Січкар С. В. - Активність окиснювальних ферментів рослинних клітин за умов експериментального мікоплазмозу, Коробкова К. С. (2011)
Белоусов А. О. - Симбиотические бактерии, модифицирующие процессы репродукции у Drosophila melanogaster, Козерецкая И. А. (2011)
Горб Т. Е. - Структурная стабильность ДНК транспозонных производных плазмиды рСА25, Кушкина А. И., Иваница Т. В., Лысенко Т. Г., Товкач Ф. И. (2011)
Король Н. А. - Особенности морфогенетического развития вирулентных мутантов эрвиниофага ZF40, Романюк Л. В., Остапчук А. Н., Иваница Т. В., Кушкина А. И., Товкач Ф. И. (2011)
Загородня С. Д. - Дія похідних ізонікотинової кислоти на репродукцію вірусу Епштейна-Барр, Нестерова Н. В., Даниленко В. П, Бухтіарова Т. А., Баранова Г.В., Головань А. В. (2011)
Правила для авторов (2011)
Коренев Н. М. - Показатели детской инвалидности в Украине, Толмачева С. Р., Пересыпкина Т. В., Сидоренко Т. П. (2012)
Коваленко Ю. В. - К вопросам об особенностях проведения циклов тематического усовершенствования для врачей-офтальмологов (2012)
Соболева И. А. - Характер изменений микроциркуляции сосудов бульбарной конъюнктивы у детей с реактивными артропатиями, Савво В. М., Кривошей А. В. (2012)
Пархоменко Л. К. - Сироваткові маркери фіброгенезу при неалкогольній жировій хворобі печінки у підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Бузницька О. В., Павлов С. Б. (2012)
Потейко П. И. - Лечение больных с рецидивом туберкулеза в условиях дневного стационара, Крутько В. С., Рогожин А. В., Константиновская О. С., Лебедь Л. В., Сокол Т. В., Ляшенко А. А., Сема Н. П. (2012)
Демихова Н. В. - Влияние комбинированной терапии на суточный профиль артериального давления у больных с артериальной гипертензией при хронической болезни почек (2012)
Яворська В. О. - Стан церебральної гемодинаміки у пацієнтів з віддаленими наслідками бойової черепно- мозкової травми, Черненко І. І., Федченко Ю. Г., Бондар О. Б. (2012)
Любченко О. В. - Клиническая оценка композиционных материалов для пломбирования корневых каналов при лечении различных форм пульпита (2012)
Борисенко В. Б. - Диагностика печеночной дисфункции у больных механической желтухой (2012)
Парфьонова І. І. - Сучасний стан та потреба у реформуванні системи охорони здоров’я України, Фломін Ю. В. (2012)
Калмиков С. А. - Особливості методик лікувальної фізкультури при цукровому діабеті 2 типу (2012)
Гарюк Г. І. - Місцеве використання імуномодулятора ербісол у комплексному лікуванні хронічного ларингіту у хворих із персистенцією герпесвірусної інфекції (вірус простого герпесу людини) , Кулікова О. О., Самусенко С. О., Головко Н. А., Зуєтір Самір (2012)
Гризодуб Д. В. - Результати порівняльного дослідження цитотоксичності альгінатних матеріалів, Шутурмінський В. Г. (2012)
Пелехова О. Л. - Современные представления о синдроме Миллера Фишера (пример из клинической практики) (2012)
Зінченко О. К. - Індивідуальна діагностика сироваткових цитотоксичних чинників у хворих на артеріальну гіпотонію із використанням біосенсорної індикації (2012)
Бухмин А. В. - Эффективность медикаментозного лечения фимоза , Антонян И. М., Россихин В. В., Мысько С. Я. (2012)
Леонтьєва Ф. С. - Інтегральні показники лейкограми в оцінці імунного статусу хворих на остеоартроз великих суглобів, Морозенко Д. В., Корж І. В., Гусаков І. В., Кузнєцова Н. В. (2012)
Михаелян Т. Х. - Сравнительная клиническая характеристика дисциркуляторной энцефалопатии в зависимости от перенесенного ишемического инсульта и без инсульта в анамнезе (2012)
Карташова М. А. - Бесплодие как фактор риска развития и прогрессии гиперпластических процессов в эндометрии (2012)
Памяти профессора Юрия Владимировича Белоусова (2012)
Памяти профессора Василия Дмитриевича Деменко (2012)
Титул, зміст (2011)
Романовская В. А. - Устойчивость антарктических микроорганизмов к УФ радиации, Таширев А. Б., Шилин С. О., Черная Н. А., Рокитко П. В., Левишко А. С. (2011)
Зеленая Л. Б. - Внутривидовое разнообразие бифидобактерий, колонизирующих желудочно-кишечный тракт человека, Коваленко Н. К., Полтавская О. А. (2011)
Пирог Т. П. - Дія поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4 та Rhodococcus erythropolis EK-1 на деякі мікроорганізми, Конон А. Д., Софілканич А. П., Скочко А. Б. (2011)
Варбанець Л. Д. - Характеристика ліпополісахаридів Budvicia aquatica, Броварська О. С., Похил С. І. (2011)
Ливинская Е. П. - Дезинтеграция лактобацилл и энтерококков для получения фрагментов клеточных стенок, Коваленко Н. К., Гармашева И. Л. (2011)
Броварська О. С. - Характеристика позаклітинного лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7014, Васильєв В. М., Остапчук А. М., Коваленко Е. О., Сащук О. В. (2011)
Чуйко Н. В. - Хемотаксис Bacillus subtilis к органическим соединениям (2011)
Гудзенко О. В. - Оптимізація умов культивування продуцентів α-L-рамнозидаз – представників різних таксономічних груп мікро­організмів, Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. (2011)
Пархоменко Н. Й. - Матрична активність мРНП різної клітинної локалізації із рослин, інфікованих мінус-геномним вірусом кучерявої карликовості картоплі в білоксинтезуючій системі in vitro, Діденко Л. Ф., Максименко Л. О, Дяченко Н. С. (2011)
Скрипнюк О. В. - Хрещення Руси: цивілізаційна трансформація держави і суспільства До 1025-річчя хрещення Руси-України (частина перша) (2013)
Лотюк О. С. - Конституційно-правове регулювання відносин, пов’язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського суспільства (2013)
Левченко К. Б. - Організаційно-правові засади роботи Експертної ради з питань протидії дискримінації за ознакою статі (2013)
Стеценко В. Ю. - Організаційно-правове забезпечення медичного страхування у США (2013)
Мельник Р. С. - Право мирних зібрань крізь призму практичного досвіду адміністративних органів Німеччини (2013)
Ліпкан В. А. - Доступ до інформації з обмеженим доступом: проблеми вироблення уніфікованих дефініцій, Капінус Л. І. (2013)
Мосьондз С. О. - Публічна адміністрація в механізмі державної політики у сфері науки в Україні (2013)
Оксьом І. Г. - Управлінські рішення місцевих державних адміністрацій: організаційно-правовий аспект (2013)
Ісаков М. Г. - Вдосконалення законодавства щодо визначення правового статусу контролюючих суб’єктів у сфері господарювання (2013)
Шевчук Н. В. - Принципи адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я на регіональному рівні (2013)
Фролов Ю. М. - Особливості адміністративних правовідносин у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів (2013)
Ільницький О. В. - Проблеми реформування системи управління бюджетними коштами з позицій дотримання конституційних принципів фінансової діяльності (2013)
Тихонова О. В. - Окремі особливості злочинності у фінансово-кредитній сфері в умовах сьогодення (2013)
Мандзюк О. А. - Зміст правового режиму податкової інформації в Україні (2013)
Шаблистий В. В. - Безпека людини як показник її щастя (кримінально-правовий вимір) (2013)
Орлеан А. М. - Використання уразливого стану як форма впливу на особу з метою її експлуатації: проблеми теорії та практики (2013)
Вапнярчук В. В. - Сутність преюдиціальних фактів та їх значення для кримінально- процесуального доказування (2013)
Кушнір В. О. - Теоретичні засади управління зв’язками з громадськістю у правоохоронних органах України (2013)
Іншин М. І. - До проблеми класифікації трудових прав громадян (2013)
Чернобай А. М. - Актуальні питання реалізації права громадян на працю та працевлаштування в контексті Закону України "Про зайнятість населення", Мороз І. В. (2013)
Токарчик Р. - Окреслення предмета біоюриспруденції (частина друга) (англійською мовою) (2013)
Оніщенко Н. М. - Моральна складова державної політики у сфері охорони і захисту прав та інтересів дитини: необхідність забезпечення, Стоєцький С. В., Сунєгін С. О. (2013)
Бариська Я. О. - Вплив глобалізації на форму правління сучасної держави: до питання коригування обсягу поняття, Болдіжар С. О., Лемак В. В. (2013)
Погрібний С. О. - Теоретико-правовий аналіз функціонування державної влади крізь призму світоглядних орієнтирів і духовно-культурних цінностей, Кріцак І. В. (2013)
Братасюк М. Г. - Природно-правовий підхід у контексті сучасного правничого методологування (2013)
Сопілко І. М. - Застосування положень теорії справедливості Дж. Ролза до формування державної інформаційної політики (2013)
Іванов І. В. - Компетенція органів земського самоврядування та її еволюція протягом 1864–1917 рр. (2013)
Братасюк В. М. - Людина-особистість як суб’єкт права в контексті сучасної правової політики (2013)
Безпала Я. С. - Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів: тлумачення об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 КК України (2013)
Погоріла Л. П. - Питання юридичного забезпечення діяльності недержавних засобів масової інформації в контексті політико-правових процесів в Україні (2013)
Васечко О. І. - До питання визначення особливостей сучасного розуміння народного суверенітету (2013)
Плесньов К. М. - Щодо проблемних питань порядку розірвання трудового договору у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі (2013)
Роженко Д. В. - Порядок апеляційного розгляду адміністративної справи в письмовому провадженні (2013)
Кархут О. Я. - Сучасний стан і проблеми механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти (2013)
Сабадош Т. І. - Політико-правові погляди Августина Волошина в контексті державотворчих процесів в Україні (2013)
Панасюк О. А. - До питання про співвідношення понять "повноваження" та "компетенція" суду в кримінальному провадженні (2013)
Коляда М. О. - Співвідношення понять "соціальне партнерство" і "соціальний діалог" у трудовому праві: теорія та практика (2013)
Фріс П. Л. - Нова книга з пенітенціарної проблематики (Рецензія на монографію І. М. Копотуна "Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій у виправних колоніях" (2013)
Сахнік О. В. - Міжнародна наукова співпраця як основа розвитку пенітенціарної науки та практики (в Інституті кримінально-виконавчої служби відбулась Міжнародна науково-практична конференція) (2013)
Титул, зміст (2011)
Онищенко О. М. - Новый вид Alteromonas, изолированный из воды черного моря, Киприанова Е. А., Клочко В. В., Войчук С. И., Остапчук А. Н. (2011)
Пирог Т. П. - Роль фосфоенолпіруваткарбоксилази у синтезі поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4, Шевчук Т. А., Долотенко Є. Ю. (2011)
Пирог Т. П. - Оптимизация синтеза поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii К-8 при биоконверсии отходов производства биодизеля, Гриценко Н. А., Хомяк Д. И., Конон А. Д., Антонюк С. И. (2011)
Грицай Р. В. - Вплив температури культивування на склад ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum, Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2011)
Драговоз И. В. - Синтез фитогормонов штаммами Bradyrhizobium japonicum различной симбиотической эффективности, Леонова Н. О., Иутинская Г. А. (2011)
Курдиш И. К. - Влияние глинистых минералов на рост и нодуляционную активность Bradyrhizobium japonicum, Мельникова Н. Н. (2011)
Лаврентьєва К. В. - Мобілізація фосфору з ортофосфату кальцію деякими ґрунтовими бактеріями, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2011)
Чуєнко А. І. - Характеристика лінійного росту мікроскопічних грибів, виділених з гумотехнічних матеріалів (2011)
Бега З. Т. - Вплив бентоніту на ефективність бактеризації насіння рослин, Курдиш І. К. (2011)
Иваница Т. В. - Хроматографические профили и электронная микроскопия вирусоподобных частиц (VLP) Erwinia carotovora subsp. Carotovora, Крылова К. Д., Сергеева Ж. Ю., Товкач Ф. И. (2011)
Романюк Л. В. - Использование тиминовых ауксотрофных мутантов Erwinia carotovora для получения частиц дефектных бактериофагов, Муквич Н. С., Иваница Т. В., Товкач Ф. И. (2011)
Гармашева И. Л. - Биологическая активность и безопасность энтерококков, Коваленко Н. К. (2011)
Абдула А. Б. - Причини прийняття помилкових рішень асистентами арбітра у футболі під час визначення положення "поза грою" (2013)
Авраменко О. М. - Механотерапія у відновному лікуванні хворих на остеохондроз поперекового-крижового відділу хребта (2013)
Артемьева Г. П. - Построение индивидуальных тренировок со спортсменами 9–11 лет в спортивных танцах на льду, Муллагильдина А. Я., Авраменко Е. В. (2013)
Артюшенко О. Ф. - Мотив досягнення та теоретичне обґрунтування його структурних компонентів, Нечипоренко Д. Л. (2013)
Батеева Н. П. - Совершенствование техники исполнения соревновательного упражнения "передний тодес с фуса" спортсменами категории "М-класс" в акробатическом рок-н-ролле, Кызим П. Н. (2013)
Богдановська Н. В. - Вплив систематичних фізичних навантажень на структурно-функціональні зміни шлуночків серця (2013)
Бугорская О. А. - Классификация холодного оружия руси в теории и практике исторического фехтования (на примере рогатины) (2013)
Букова Л. М. - Тхэквондо в системе физического воспитания детей с ослабленным здоровьем, Белоусова И. М. (2013)
Ван Цзин - Организация физического воспитания детей и молодежи в Китайской Народной Республике, Бондарь А. С. (2013)
Виноградський Б. А. - Підвищення надійності рухових дій стрільців високої кваліфікації шляхом застосування змодельованого тренувального середовища (2013)
Волік С. В. - Фінансові складові функціонування професійних футбольних клубів України (2013)
Георгиева Н. Г. - Влияние фитнес систем на формирование мотивации к занятиям физической культурой подростков специальной медицинской группы (2013)
Годлевський П. М. - Чинники впливу на ефективність техніки самозахисту, Зубрицький Б. Д. (2013)
Гончаров А. Г. - Комплексная программа физической реабилитации у спортсменов при пояснично-крестцовом остеохондрозе (2013)
Горбонос-Андронова О. Р. - Підготовчий процес туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки, Микитчик О. С. (2013)
Грибан Г. П. - Критерії та рівні фізкультурно-оздоровчих компетентностей випускників вищих навчальних закладів (2013)
Гриньова Т. І. - Мотиви та зацікавленість дітей до занять різними видами спортивного туризму (2013)
Джим В. Ю. - Розробка методик порівняння систем підготовки спортсменів-бодибілдерів, Адаменко М. (2013)
Засека М. В. - Встановлення індивідуальної норми розвитку соматотипу та особливостей його побудови в учнів професійно-технічних училищ, Друзь В. А. (2013)
Зубченко Л. В. - Формування педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання у фаховій підготовці (2013)
Иванов А. В. - Динамические усилия тяжелоатлетов разных весовых категорий в технике соревновательных упражнений (2013)
Иванов И. В. - Показатели специальной физической подготовленности спортсменок 15-18 лет в черлидинге, Бурмакина М. А. (2013)
Иванова Н. В. - Факторы, определяющие функциональное состояние кардиореспираторной системы спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта (2013)
Істомін А. Г. - Особливості режиму дня школярів та заходи корекції засобами фізичної культури, Лукавенко О. Г., Ленская О. В., Лобaньова О. В., Тимбота М. О. (2013)
Камаев О. И. - Особенности влияния статических и динамических нагрузок на деятельность сердечно-сосудистой системы у мальчиков 10–11 лет, Проскуров Е. М. (2013)
Кидонь В. В. - Загальна характеристика системи підготовки спортсменок, які займаються естетичною гімнастикою (за результатами анкетування) (2013)
Кісєль Я. - Міжнародні контакти між Україною та Польщею в спорті (2013)
Клюс О. А. - Динаміка розумової працездатності хлопчиків упродовж другого року навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Козаков М. В. - Особенности построения конкурсных программ в акробатическом рок-н-ролле в категории юноши (2013)
Кулик Н. А. - Динаміка фізичного стану дітей старшого дошкільного віку під впливом занять із пріоритетним використанням засобів легкої атлетики, Масляк І. П. (2013)
Леонов Я. В. - Соціально-ринкові умови розвитку сфери фізичної культури та спорту, Васильєв В. В. (2013)
Линець М. М. - Результативно-значущі різновиди фізичних якостей футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Трохимчук Н. А., Войтович І. П. (2013)
Мазур В. А. - Особливості фізичної підготовленості дівчат, які є ученицями 5–9 класів і за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (2013)
Митько Е. В. - Физическая реабилитация при паркинсонизме, Авраменко О. Н., Дугина Л. В. (2013)
Мошенская Т. В. - Совместимость спортсменок при формировании команды по спортивной аэробике с учетом их технической и специальной физической подготовленности (возрастная категория детей 7–9 лет), Бодренкова И. А. (2013)
Мятига О. М. - Лікувальна фізична культура, лікувальний масаж і фізіотерапія при порушеннях постави, Ковальчук О. П. (2013)
Пелешенко І. М. - Соціальні передумови модернізації оцінювання фізичної підготовленості учнів початкової школи (2013)
Перевозник В. И. - Эффективность технико-тактических действий команды "Металлист" Харьков U 15 в играх чемпионата Украины 2012–2013 гг., Перцухов А. А., Паевский В. В. (2013)
Пєшкова О. В. - Комплексна програма фізичної реабілітації після органозберігаючих операцій і радикального лікування раку молочної залози в жінок 40–50 років у віддаленому періоді (2013)
Помещикова І. П. - Підвищення рівня спеціальної підготовленості молодих баскетбольних арбітрів, Пащенко Н. О., Печников О. Д. (2013)
Попов О. В. - Маркетингова діяльність суб’єктів управління щодо популяризації проведення спортивно-масових заходів міжнародного рівня (2013)
Путятіна Г. М. - Організаційний механізм регіонального управління сферою фізичної культури та спорту, Горбачов В. Є. (2013)
Родина Ю. Д. - Регуляция психических состояний яхтсменов высокой квалификации во время соревнований (2013)
Рябченко О. В. - Инновационные технологии в обучении двигательным действиям в подготовке юных спортсменов в художественной гимнастике (2013)
Рядова Л. О. - Удосконалення змісту занять з фізичного виховання школярів з порушеннями зору, Шестерова Л. Є. (2013)
Сак А. Е. - Анатомо-биомеханические основы вертикального положения тела человека и спорт (2013)
Семанишин Т. М. - Формування готовності студентів до валеологічної діяльності як одна з умов успішної професійної підготовки (2013)
Сергиенко Л. П. - Тестирование специальной подготовленности теннисистов: зарубежный опыт (2013)
Сибіль М. Г. - Застосування оздоровчих систем з елементами дихальної гімнастики для покращення якості життя осіб третього віку, Свищ Я. С., Воронін Д. М., Кирилич М. І. (2013)
Синюгіна М. Б. - Зміни реографічних показників у кваліфікованих спортсменів-плавців при подоланні марафонської дистанції (2013)
Соверда І. Ю. - Застосування елементів йоги на заняттях з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" зі студентською молоддю (2013)
Тищенко В. О. - Функціональний стан кваліфікованих гандболістів у підготовчому періоді річного макроциклу (2013)
Феуерман В. В. - Нравственные принципы спорта в XXI веке, Шевченко А. Н. (2013)
Филиппов Н. Н. - Физическое развитие и функциональное состояние школьников Республики Беларусь, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения (2013)
Цехмистро Л. Н. - Адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам у высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта (2013)
Чеханюк О. П. - Динаміка результатів корекції тренувального процесу кваліфікованих веслувальниць на байдарках на етапі спеціалізованої базової підготовки (2013)
Чибисов В. И. - Диагностика функционального состояния левого желудочка сердца по физико-механическим показателям его миокарда, Говоруха А. А., Николаев Н. И., Рейдерман Ю. И., Сухомлин В. И. (2013)
Шандор А. А. - Фізичний розвиток та функціональна підготовленість кваліфікованих футболістів, Гемонова Т. О. (2013)
Шиян В. М. - Особливості розвитку координаційних здібностей бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Щербак Р. М. - Психофункциональная подготовка футболистов на этапе углубленной специализации, Золотухин А. А. (2013)
Юрченко О. Є. - Визначення ефективності комплексного використання традиційних і нетрадиційних засобів фізичної реабілітації при початкових ступенях екзогенного ожиріння в жінок першого зрілого віку (2013)
Яворська Т. Є. - Гармонійний розвиток дитини дошкільного віку в процесі використання оздоровчих інноваційних технологій (2013)
Ясько Г. В. - Влияние интенсивности двухразовых силовых тренировок в недельном цикле на иммунный статус занимающихся (2013)
Ячник С. П. - Оценка эффективности электромиостимуляции у пациентов после реконструкции передней крестообразной связки, Кравчук Л. Д., Никаноров А. К. (2013)
Волосюк В. К. - Сравнение потенциальных точностных характеристик амплитудных радиовизиров с синтезом апертуры и суммарно-разностной обработкой сигналов (2013)
Аведян В. Ш. - Моделирование эффекта стабилизации пламени импульсными разрядами, Тропина А. А. (2013)
Абрамова В. В. - Многоэтапный автоматический метод оценивания дисперcии аддитивного шума с использованием детектора однородных участков на основе момента четвертого порядка, Абрамов С. К., Лукин В. В. (2013)
Волосюк В. К. - Декорреляция спекл-интерференционных образов статистически неровных поверхностей, Шматко А. А., Зворский В. И. (2013)
Горбенко А. В. - Оценка вида и степени неопределенности нефункциональных характеристик WEB-сервисов (2013)
Рубель А. С. - Прогнозирование эффективности фильтрации на основе дискретного косинусного преобразования при подавлении аддитивного шума на изображениях, Лукин В. В. (2013)
Стрижак О. Є. - Формування таксономій шарів карт в ГІС-середовищах на основі онтологій натуральних систем, Попова М. А. (2013)
Николаев А. Г. - Идентификация текстовых файлов статистическими методами, Дегтярёва М. П. (2013)
Олейник В. П. - О повышении эффективности применения аппаратных средств электропунктурной диагностики, Чернышева А. Ю. (2013)
Ільєнко С. С. - Забезпечення надійності та відповідність світлотехнічних характеристик автоматизованих світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації (2013)
Pavlov A. V. - Increase of general stability and correction of direct indexes of quality of transients nonminimal finite duration in digital control systems, Baga L. N., Zhuravlov A. Yu. (2013)
Давиденко В. О. - Інформаційна технологія синтезу геомоделей забруднення приземного шару атмосфери викидами отруйних речовин (2013)
Савочкин Д. А. - Метод пространственной локализации объектов на основе процедуры классификации для использования в RFID-системах (2013)
Павленко В. Н. - Организация компьютерной поддержки процессов формирования траектории обучения студентов в технических ВУЗах, Ткаченко Ю. М. (2013)
Панаско О. М. - Визначення оптимального розподілу змінних в ортогональній формі представлення логічних функцій (2013)
Бурмистров С. В. - Реализация булевых функций с помощью априорного выбора их аргументов при создании ортогональных подинтервалов (2013)
Рябуха Ю. Н. - Метод оценки количества операций на рекуррентное трехмерное кодирование данных (2013)
Федорович О. Е. - Модели оптимизации и конфигурирования логистической системы дистрибьюций, Западня К. О., Еременко Н. В. (2013)
Сергеева Ю. И. - Применение компонентно-ориентированого подхода в управлении проектами создания сложной техники (2013)
Западня К. О. - Оптимизация транспортной системы в логистике обслуживания распределенного производства, Иванов М. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2011)
Kiprianova E. A. - Pseudomonas batumici sp.nov., the antibiotic-producing bacteria isolated from soil of the Caucasus Black Sea coast, Klochko V. V., Zelena L. B., Churkina L. N., Avdeeva L. V. (2011)
Варбанец Л. Д. - Бактерии Черного моря – продуценты гидролитических ферментов, Авдеева Л. В., Борзова Н. В., Мацелюх Е. В., Гудзенко А. В., Киприанова Е. А., Ярошенко Л. В. (2011)
Мацелюх Б. П. - Пошук і характеристика регуляторів біосинтезу ландоміцину Е у Streptomyces globisporus, Тимошенко С. Г., Бамбура О. І., Копейко О. П. (2011)
Пирог Т. П. - Вплив лимонної кислоти на синтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Шевчук Т. А., Шулякова М. О., Тарасенко Д. О. (2011)
Тугай Т. І. - Функціонування антиоксидантної системи Aspergillus versicolor з радіоадаптивними властивостями за дії іонізуючого опромінення (2011)
Коршун Л. Н. - Влияние физиологического состояния клеток бактерий Escherichia coli на экспрессию растворимого белка – рекомбинантного аналога гликопротеина G вируса простого герпеса 2 типа, Мойса Л. Н., Ганова Л. А., Вудмаска М. И., Ковтонюк Г. В., Киселёва Е. К., Спивак Н. Я. (2011)
Куля А. Ф. - Порівняльний аналіз методів визначення антибіотикочутливості умовно-патогенних бактерій – збудників опортуністичних інфекцій людини, Сабо Ю., Коваль Г. М., Бойко Н. В. (2011)
Остапчук А. Н. - Полипептидный состав и HPLC-хроматография вирионов мутантов фага ZF40, Король Н. А, Романюк Л. В., Товкач Ф. И. (2011)
Гармашева И. Л. - Энтероцины – разнообразие, свойства и практическое применение, Коваленко Н. К. (2011)
Iутинська Галина Олександрiвна (до дня народження) (2011)
Патика Володимир Пилипович (до дня народження) (2011)
О.А. Полтавская, 10-й Симпозиум по молочнокислым бактериям (28 августа – 1 сентября 2011 г., Эгмонд Аан Зее, Нидерланды) (2011)
Довбиш А. С. - Інтелектуальна автоматизована система керування з оптимізацією часових параметрів аналізу вхідних даних, Москаленко В. В., Рижова А. С. (2013)
Лавров Е. А. - Синтаксический анализатор функциональных сетей, Пасько Н. Б. (2013)
Бабий М. С. - Идентификация и распознавание эмоционально-психического состояния человека по изображению лица, Тарановский А. В. (2013)
Скринникова Г. В. - Недоліки адаптивних емоційних систем: причини та рішення (2013)
Тимчак М. I. - Синфазний метод опрацювання електрогастро-ентеросигналу, Дунець В. Л., Гевко О. В., Дедiв Л. Є. (2013)
Матвієнко М. П. - Розроблення системи керування пожежогасінням у серверних приміщеннях (2013)
Борисенко А. А. - О достоверности передачи цифровой информации, Горячев А. Е., Кобяков А. Н., Дегтярь С. А. (2013)
Кулик И. А. - Модель векторного представления баз данных с колоночной структурой, Гриненко В. В., Костель С. В., Скордина Е. М. (2013)
Кузіков Б. О. - Підходи до оцінки ефективності адаптивної системи дистанційного навчання (2013)
Борисенко А. А. - Оценка эффективности устройства сжатия на основе биномиального счёта, Иванчук А. В., Лопатченко Б. К., Новгородцев А. И. (2013)
Utkina T. Yu. - А Sign Model of the Choice of Effective Pulse Devices for Information Transmission Lines Diagnostics Based on Conditional Similarity Criteria (2013)
Борисенко А. А. - Быстродействующий счетчик импульсов на основе кодов Фибоначчи, Маценко С. М. (2013)
Демьяник Д. С. - Метод поиска симметрических матриц функций Виленкина Крестенсона (2013)
Борисенко А. А. - Помехоустойчивая передача информации на основе многозначных биномиальных кодов, Протасова Т. А., Протасова Е. А., Бережная О. В. (2013)
Ткачук Р. А. - Повышение информативности автоматизированных электроретинографических систем, Яворский Б. И., Кузь В. И. (2013)
Хвисюк А. Н. - О становлении процесса непрерывного профессионального развития врачей и путях его совершенствования на этапе последипломного образования, Марченко В. Г., Тондий Л. Д., Васильева-Линецкая Л. Я. (2013)
Крамний І. О. - Покращення післядипломної підготовки променевих діагностів на засадах андрагогіки , Спузяк М. І., Чурилін Р. Ю., Вороньжев І. О. (2013)
Волошинович В. М. - Роль самостійної роботи студентів під час вивчення судової медицини (2013)
Соболева И. А. - Особенности внутрисосудистых изменений сосудов бульбарной конъюнктивы у детей, больных реактивными артропатиями , Кривошей А. В., Савво В. М. (2013)
Василишин Х. І. - Характеристика основних клінічних проявів негоспітальних пневмоній у дітей дошкільного віку, Сміян О. І., Ємець О. М., Куропятник Н. П., Романюк С. А. (2013)
Калмикова Ю. С. - Особливості стану вегетативної нервової системи в разі інфільтративного туберкульозу легенів (2013)
Демихова Н. В. - Особенности ремоделирования левого желудочка у больных с ренопаренхиматозной артериальной гипертонией с хронической почечной недостаточностью (2013)
Попов Н. Н. - Клиническая характеристика гипогаммаглобулинемии у детей по данным регионального центра детской иммунологии областной детской клинической больницы № 1 г. Харькова , Пионтковcкая О. В., Савво А. Н., Тимохина Н. И., Дьяченко Е. А. (2013)
Гарюк Г. И. - Дифференцированное назначение иммуномодуляторов в комплексном лечении хронического ларингита у лиц с персистирующей герпесвирусной инфекцией (ВПГ І, ІІ типов) , Куликова Е. А., Зуетир Самир (2013)
Белал С. А. С. - Биологическая обратная связь в контуре метрономизированного дыхания при старте со свободного дыхания у здоровых добровольцев, Кулик А. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2013)
Багмут І. Ю. - Хронічний гепатит С, сучасні методи патогенетичної терапії, Граматюк С. М. (2013)
Любченко О. В. - Оценка качества герметичности корневой реставрации при закрытии эндодонтических дефектов гидравлическим цементом (2013)
Трунова Т. В. - Противовирусная терапия в лечении диспластических процессов шейки матки (2013)
Маркова М. В. - До проблеми концептуалізації сексуальної аддикції (2013)
Винник Ю. А. - Возможная роль нейроэндокринных клеток в возникновении гормонорефрактерного рака простаты , Воропай А. Ю. (2013)
Бабич В. А. - Біомеханічне обстеження дітей з початковим ступенем ідіопатичного сколіозу, Шищук В. Д. (2013)
Сафонова И. Н. - Антенатальная диагностика полной формы транспозиции магистральных сосудов: описание ультразвуковых критериев и клинического случая, Лысенко Т. П. (2013)
Поцелуєв В. І. - Вивчення впливу кваліфікації лікарів на якість надання первинної медико-санітарної допомоги та оцінка стану її управління (2013)
Мажбиц В. Б. - Подход к дифференцированной психосоциальной реабилитации амбулаторных больных параноидной формой шизофрении (2013)
Клименко М. В. - К вопросу ранней диагностики острого панкреатита (2013)
Пам’яті професора Коропа Андрія Федосійовича (2013)
Баглай О. І. - Концептуальні підходи до формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування (2013)
Балашова Ю. В. - Ціннісно-світоглядні настанови сучасного українського студентства (2013)
Беньковська Н. Б. - Організованість як професійна риса фахівця банківської справи (2013)
Брижак Н. Ю. - Роль і місце краєзнавчої роботи у навчально-виховному процесі учнів початкової школи (2013)
Воротняк Л. І. - Важливість формування навичок полікультурного спілкування у магістрів соціальної роботи в процесі навчання іноземної мови (2013)
Єгорова В. В. - Теоретичні аспекти та практичне впровадження загальнокультурної ключової компетентності викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів (2013)
Новак О. М. - Готовність дитини до навчання у школі як основа забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі (2013)
Пасічник О. О. - Експериментальна перевірка формування професійних комунікативних умінь майбутніх соціальних педагогів засобами навчальних тренінгів (2013)
Рудніцька К. В. - Педагогічні умови формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Богуславець А. В. - Обґрунтування критеріїв та показників розвиненості мотивації навчальної діяльності майбутніх магістрів військового управління у міжнародних відносинах (2013)
Горелов І. Ю. - Про засоби розвитку у курсантів вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ України емоційної стійкості до психологічного тиску з боку правопорушника під час застосування вогнепальної зброї (2013)
Кузьменко М. Д. - Критерії та показники професійної придатності фахівців операторського профілю в особливих умовах діяльності (2013)
Малкович М. М. - Психологічні аспекти дослідження гендерних уявлень хлопчиків дошкільного віку (2013)
Олійник В. В. - Особистість як самокерована система: психологічний аспект (2013)
Хайрулін О. М. - Динаміка емпіричного дослідження психологічної профілактики професійного вигорання військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2013)
Чигир О. М. - Взаємодія в батьківській сім’ї як чинник спрямованості фінансової поведінки (2013)
Чухрій І. В. - Особливості соціально-психологічної дезадаптованості матерів дітей-інвалідів та її психокорекція (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Федонюк О. - Особливості мінімізації антропогенного впливу на фауну земноводних і плазунів в умовах Західної України (2013)
Стрямець Г. - Роль біосферного резервату "Розточчя” у збереженні біорізноманіття регіону, Бовт Я., Ференц Н. (2013)
Козловський М. - Підходи до збереження оселищ рідкісних видів у біосферних резерватах, Ященко П. (2013)
Кагало О. - Біосферні резервати й екомережа як основа фонового моніторингу біорізноманіття в антропогенно трансформованому ландшафті (2013)
Стельмах С. - Біотопи, сховища та живлення куниці лісової (Martes martes L.) на Розточчі (Львівська область) (2013)
Башта А. -Т. - Видовий склад і просторовий розподіл рукокрилих (Chiroptera) Українського Розточчя, Кусьнеж О., Івашків І. (2013)
Любинець І. - Стан та динамічні тенденції ценопопуляції Leucojum vernum L. на території Яворівського національного природного парку (2013)
Стойко С. - Науково-природниче значення біосферного резервату "Розточчя" та сприяння сталому розвитку України (2013)
Сорока М. - Созологічна оцінка раритетних видів рослин української частини біосферного заповідника "Розточчя", Возьняк А. (2013)
Солтис-Лелек А. - Genera Crataegus L. and Rosa L. of the biosphere reserve "Roztochya” and adjacent areas (Roztochya (Roztocze) Hills, Western Ukraine) = Рід Crataegus L. та рід Rosa L. на території біосферного резервату "Розточчя" і прилеглих теренах (Українське Розточчя, Західна Україна), Барабаш-Красни Б. (2013)
Скобало О. - Фенокліматична періодизація в заповіднику "Розточчя”, Горбань І., Гребельна В. (2013)
Іванець О. - Фауна гіллястовусих раків (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя (2013)
Щербакова Ю. - Карботрофні дискоміцети Українських Карпат, Джаган В. (2013)
Кобів В. - Онтогенез Hypochoeris uniflora Vill. (Asteraceae) в Українських Карпатах (2013)
Парпан В. - Напрям зміни синантропізації флори на перелогах Придністровського Поділля, Олійник М. (2013)
Зайцева-Анциферова Г. - Вовчкові (Gliridae) у лісових екосистемах Львівської області: екологічний і природоохоронний аспекти (2013)
Кияк Н. - Особливості адаптації моху Bryum argenteum Hedw. до нафтового забруднення (2013)
Єщенко А. В. - Використання дистанційного навчання в системі післядипломної освіти: сучасне і майбутнє (2013)
Хоменко І. М. - Види лекцій у медичній післядипломній освіті, Михальчук В. М., Козярін І. П., Видиборець С. В., Сергієнко О. В. (2013)
Венокуров Ю. О. - Сучасні особливості післядипломної освіти лікарів акушерів-гінекологів, Бердіков О. Я., Зару Мох’д Алі (2013)
Ільченко С. І. - Сучасні методи оцінки функції дихання в дітей раннього віку та їх використання у викладанні студентам дитячої пульмонології (2013)
Куцевляк В. Ф. - Оценка клинической эффективности применения нанокомпозитов Dipol и Filtek Supreme XT в сочетании с ультразвуковой обработкой эмали при лечении неосложненного кариеса, Иванов А. Е. (2013)
Гризодуб Д. В. - Определение распространенности непереносимости зубных протезов среди лиц, пользующихся различными несъемными конструкциями (2013)
Долуда С. М. - Порівняльно-вікові особливості патопсихологічних симптомокомплексів у хворих на шизофренію (2013)
Козидубова В. М. - Связанные с возрастным фактором особенности патопсихологических симптомокомплексов при депрессивных состояниях различного генеза (2013)
Латогуз С. И. - Особенности влияния стресса на функциональное состояние спортсменов (2013)
Синявина Л. В. - Тактические подходы к обследованию и лечению больных с очаговой формой фиброзно-кистозной мастопатии (2013)
Король Т. М. - Патоморфологічні особливості фетоплацентарної недостатності в разі генітального герпесу у вагітних (2013)
Карташов С. М. - Микросателлитные нарушения в сыворотке крови и слизистой оболочке толстой кишки у больных раком эндометрия, Олешко Е. М. (2013)
Шевченко О. С. - Профили резистентности выделенных штаммов m. tuberculosis в 2012 году в Харьковской области (2013)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологический анализ операционного материала заболеваний щитовидной железы, Котык Е. А., Долгая О. В., Ивахно И. В. (2013)
Хвисюк А. Н. - Строение и регенерация сухожилий, Пастух В. В. (2013)
Бойко Л. Т. - Перспективи ранньої лабораторної діагностики раку простати за допомогою молекулярних маркерів (2013)
Коровина Л. Д. - Случай атипичного развития онейроидного синдрома при параноидной шизофрении как отражение патоморфоза заболевания (2013)
Старикова С. Л. - Методы волновой терапии в стоматологии (2013)
Титкова А. В. - Характерные особенности хронического обструктивного заболевания легких у больных с сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и их коррекция (2013)
Корж И. В. - Показатели обмена липидов у больных остеоартрозом в сочетании с артериальной гипертензией и ожирением (2013)
Подушка И. И. - Влияние активности ангиотензинпревращающего фермента на показатели циркадной гемодинамики у больных ишемическим инсультом (2013)
Спузяк М. І. - 85 років кафедрі променевої діагностики ХМАПО (2013)
Бортный Н. А. - Оценка вклада ученых-радиологов Украины Европейской академией естественных наук (2013)
Титул, Зміст (2013)
Іващишин Ф. О. - Біо/неорганічні наногібриди L-аспарагінової кислоти: отримання, властивості, застосування, Швець Р. Я., Григорчак І. І., Кондир А. І., Курепа А. С. (2013)
Бєлов В. С. - Декодер складових комплексного каналу з ортогональним частотним розділенням несучих, Бєлов А. С. (2013)
Мостовий А. І. - Вплив домішки CR2O3 на ширину забороненої зони тонких плівок TIO2, Брус В. В., Мар’янчук П. Д. (2013)
Скрипський М. І. - Метод розсіювання Гауса і хмарні обчислення для 3D аналізу стану атмосфери, Воробець Г. І. (2013)
Хандожко А. Г. - Импульсный радиоспектрометр ЯКР с эффективным подавлением переходного процесса, Хандожко В. А., Самила А. П. (2013)
Сльотов М. М. - Вплив ізовалентної домішки Ca на властивості ZnSe, Герман І. І., Сльотов О. М., Косоловський В. В. (2013)
Zazerin А. - Operational transconductance amplifier macromodel optimization for active piezoelectric filter design, Orlov А., Bogdan О. (2013)
Полікаровських О. І. - Застосування операцій без переносу у високошвидкісних обчислювальних синтезаторах частоти, Троцишин І. В. (2013)
Андрущенко Д. М. - Система для исследования стойкости робастных стеганографических алгоритмов (2013)
Гнатюк С. Є. - Аналіз показників надійності систем спеціального зв’язку (2013)
Воробець М. М. - Корекція електродного потенціалу Sі-пластин перед формуванням поруватого шару (2013)
Ластівка Г. І. - Дослідження мультиплетності спектрів ядерного квадрупольного резонансу ізотопів 113,115In в кристалах InSe вирощених з розплаву, Хандожко О. Г., Хандожко В. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Ляшкевич В. Я. - Вибір критеріїв встановлення відповідності між поняттями в базах знань, Олар О. Я. (2013)
Готра З. Ю. - Вимірювання характеристик органічних транзисторних структур, Кус Н. І., Черпак В. В., Стахіра П. Й., Барило Г. І. (2013)
Ulianova V. - Peculiarity of seed-layer synthesis and morphometric characteristics of ZnO nanorods, Orlov A., Pashkevich G., Bogdan O. (2013)
Кудря В. Г. - Трасфілдери потоків векторів індукції електро-магнітного поля реактивних компонентів (2013)
Барило Г. І. - Використання безпровідної системи зв’язку ZigBee для телемедицини, Кучмій Г. Л., Кремер І. П. (2013)
Сторчак А. С. - Метод оцінки захищеності інформації на основі багатокрокових процесів прийняття рішень (2013)
Готра З. Ю. - Алгоритми мультитактного сигнального перетворення в холлівських сенсорних пристроях, Голяка Р. Л., Ільканич В. Ю., Марусенкова Т. А., Лесінський В. В., Годинюк І. М. (2013)
Кириченко О. Л. - Статистичні характеристики деяких зон інтернету та їх дослідження, Остапов С. Е., Кановський І. Я. (2013)
Воропаєва С. Л. - Прогнозування надійності структур GaP-SnO2 на основі 3D моделей їх поверхні (2013)
Готра З. Ю. - Розробка схемотехнічного рішення для автоматичного регулювання яскравості свічення органічних світлодіодів, Черпак В. В., Стахіра П. Й., Іванюк Х. Б., Барило Г. І., Гельжинський І. І. (2013)
Обедзинский Ю. К. - Эпитаксиальные структуры на базе Cd1-xZnxSb и лазерная оптимизация их свойств, Савчук А. И., Стребежев В. Н., Юрийчук И. Н. (2013)
Брус В. В. - Виготовлення та властивості p-n-переходів на основі Cd1-x Znx Te, Ілащук М. І., Грицюк Б. М., Парфенюк О. А., Мар’янчук П. Д. (2013)
Ляшкевич В. Я. - Особливості пошуку діагностичної інформації для вирішення задач інтелектуального діагностування, Макарчук Р. І. (2013)
Стребежев В. В. - Властивості оптичних і фотоелектричних елементів на основі кристалів In4Se3, In4(Se3)1-х(Te3)х, Стребежев В. М., Нічий С. В., Юрійчук І. М. (2013)
Недоступ Л. А. - Дослідження методу прогнозування мерехтливих відмов побудованого на основі теорії викидів, Кіселичник М. Д., Заярнюк П. М. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2011)
Скоклюк Л. Б. - Біологічна активність нативних та модифікованих ліпополісахаридів Rahnella aquatilis, Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. І., Шматкова Н. В. (2011)
Пирог Т. П. - Дія наночастинок металів на деякі мікроорганізми і мікрофлору непастеризованого пива, Конон А. Д., Антонюк С. І., Олішевський В. В., Маринін А. І. (2011)
Данкевич Л. А. - Филогенетический анализ штаммов "Pseudomonas xanthochlora” – возбудителя мокрой водянистой гнили люпина (2011)
Хархота М. А. - Особенности роста пробиотических штаммов Bacillus subtilis при совместном глубинном культивировании, Осадчая А. И., Авдеева Л. В. (2011)
Лаврінчук В. Я. - Одержання і характеристика мутантів Streptomyces globisporus 1912 з підвищеним біосинтезом ландоміцину Е, Котенко К. А., Голембіовська С. Л. Мацелюх Б. П. (2011)
Чуенко А. И. - Повреждение новых строительных материалов микроскопическими грибами, Карпенко Ю. В. (2011)
Загородняя С. Д. - АнтиВЭБ активность 6-азацитидина и его производных, Нестерова Н. В., Головань А. В., Алексеева И. В., Пальчиковськая Л. И., Баранова Г. В. (2011)
Ямборко Н. А. - Токсическое и мутагенное действие гексахлорциклогексана и продуктов его микробной деструкции на микробный ценоз почвы, Пиндрус А. А. (2011)
Иваница Т. В. - Обнаружение бактериофагов семейства Syphoviritae y Erwinia carotovora subsp. carotovora, Товкач Ф. И. (2011)
Пархоменко Н. Й. - Вплив структурного Р-білка вірусу кучерявої карликовості картоплі на репліказну активність мРНП-комплексів інфікованих рослин, Діденко Л. Ф., Максименко Л. О., Дяченко Н. С. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Титул, зміст (2012)
Присяжнюк М. - За бажанням наростити аграрне виробництво ми не повинні втратити українське село (2012)
Тимченко С. - Надзвичайно важливий для країни документ має ухвалюватися з гарячим серцем і холодною головою (2012)
Ясиновський В. - Святкові зустрічі, ділові розмови… (2012)
Козаченко Л. - Ринок землі має забезпечити дешеві довгострокові кредити (2012)
Польшинська О. - Земельні банки і фонди — інструменти для розвитку сільських територій (2012)
Богіра М. - Проблеми у землекористуванні, зумовлені проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання, Ступень М. (2012)
Михлик З. - Кому дістануться ниви? (2012)
Звірко В. - Дев’ять з половиною тисяч заплатила за папірці, Колядинська Т. (2012)
Томахін М. - Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в Україні, Канцурак В., Іваненко І., Колмаз Ю., Фишко Н., Сторожук А. (2012)
Дорош Й. - Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку, Дорош О. (2012)
Литвинець В. - Визнання спадщини відумерлою на землі сільськогосподарського призначення: сучасний стан та перспективи (2012)
Драпіковський О. - Оцінка нерухомого майна для оподаткування: вітчизняний досвід, Іванова І. (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Титул, зміст (2013)
Суков Г. С. - Новое эффективное плюс незаслуженно забытое старое, Бывшев А. П. (2013)
Лебедь В. Т. - Основы теории создания технологических систем восстановления крупногабаритных изделий в тяжелом машиностроении (2013)
Бернацький А. В. - Підвищення фізико-механічних властивостей поверхневих шарів сталей лазерним та комбінованим легуванням (2013)
Приходько О. В. - Разработка литейной технологии: от рабочего чертежа к моделированию процессов в форме, Линник И. Е ., Абдулов А. Р. (2013)
Титул, зміст (2012)
Тимченко С. - Створення Державного земельного кадастру — основа завершення земельної реформи (2012)
Бердніков Є. - Стан проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та завдання на 2012–2013 роки (2012)
Звірко В. - Дніпропетровськ: черги у місцевий Держкомзем поріділи, Колядинська Т. (2012)
Романюк К. - Найбільше порушень — на землях сільськогосподарського призначення (2012)
Мартин А. - Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень: проблеми та напрями їх вирішення (2012)
Торчук В. - Грошова оцінка як складова організаційно-економічного механізму формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2012)
Перович Л. - Розвиток кадастрової системи України в контексті світового та європейського досвіду (2012)
Курильців Р. - Сутність та зміст інтегрованого управління землекористуванням (2012)
Постульгіна Т. - Землеустрій у Німеччині (2012)
Третяк Н. - Система управління земельними ресурсами в Китаї: досвід для України (2012)
Ясиновський В. - "Кооператив" — наш ідеал чи наше хуторянство? (2012)
Земельний фонд України станом на 1 січня 2012 року та динаміка його змін порівняно з даними попередніх років (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Кружилко О. Є. - Управління ризиком травматизму на виробничих підприємствах, Майстренко В. В., Ткачук К. Н., Полукаров О. І. (2013)
Єсипенко А. С. - Дослідження впливу наглядової діяльності на рівень виробничого травматизму, Сліпачук О. А., Таірова Т. М. (2013)
Здановський В.Г. - Аналіз умов праці персоналу щитів керування електростанцій та основні напрями робіт з їх поліпшення, Глива В.А., Паньків Х.В. (2013)
Здановский В. Г. - Аспекты промышленной и радиационной безопасности атомных электростанций (2013)
Ткачук К. Н. - Охорона праці та безпека життєдіяльності у концепції розвитку людини, Зеркалов Д. В. (2013)
Фоменко І. О. - Розробка та дослідження силових можливостей безпечного та енергозберігаючого агрегату для розколу монолітних об’єктів, Ковтун І. М., Фоменко О. І., Ковтун А. І. (2013)
Глива В. А. - Загальні підходи до моніторингу фізичного стану металевих конструкцій для підвищення рівня охорони праці, Козлітін О. О., Осадчій Д. Б. (2013)
Єсипенко А. С. - До питання дослідженості психологічних аспектів виробничого травматизму (2013)
Єсипенко А. С. - Дослідження тенденцій щодо якості матеріалів розслідування нещасних випадків за 2006…2012 роки, Левченко І. В. (2013)
Репін М. В. - Визначення цільових показників профілактичних заходів з охорони праці (2013)
Сукач С. В. - Програмний комплекс для автоматизації вентиляційної системи навчально-лабораторних приміщень (2013)
Чумакова Н. В. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення сфери охорони праці в Україні, Ємець М. С., Івасишина Н. О. (2013)
Сидоров О. В. - Дослідження впливу користувачів персональних комп’ютерів на концентрації легких аероіонів (2013)
Цина А. Ю. - Шляхи забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності (2013)
Реферати (2013)
Титул, зміст (2012)
Тимченко С. - Автоматизація процесів — це прозорість і шлях до подолання корупції (2012)
Сафошин О. - Нам вдалося оптимізувати роботу так, що черги практично немає (2012)
Звірко В. - Як "єдине вікно" звільняє від нескінченного ходіння по муках, Колядинська Т. (2012)
Ясиновський В. - Чернігівщина: "проблемні" райони чи "проблемні" керівники? (2012)
Колосюк А. - Економічний ефект від періодичного проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2012)
Сігітова Н. - Програмний підхід — запорука успіху в реалізації заходів з охорони земель (2012)
Солов’яненко Н. - Сучасний стан та охорона ґрунтових ресурсів (2012)
Добряк Д. - Теоретико-методологічні засади визначення втрат, спричинених обмеженнями (обтяженнями) у сільськогосподарському землекористуванні, Недашківська Т. (2012)
Дорош О. - Оптимізація функціонування системи землекористування столичної моноцентричної агломерації (2012)
Солоха М. - Моніторинг лісових ресурсів за допомогою дистанційно пілотованого літального апарату на прикладі Південного лісництва Харківської області (2012)
Рєпін К. - Національні парки: досвід землекористування (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Титул, зміст (2012)
Палеха Ю. - Проблемні питання співвідношення результатів нормативної грошової оцінки територій населених пунктів різних категорій (2012)
Третяк А. - На вістрі земельних реформ (2012)
Ясиновський В. - Що напрацював "модуль оцінки управління землями" на українських теренах? (2012)
Збаржевецький І. - Що запровадимо із зарубіжного досвіду (2012)
Ясиновський В. - Без надії сподіваючись, всесвітньовідомий музей народної архітектури та побуту чекає своєї землі (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Трофименко П. - Оптимізація сівозмін та впорядкування радіаційно забрудненої ріллі з використанням ГІС-технологій, Тичина Л., Шмагала Ю., Трофименко Н. (2012)
Ходаківська О. - Економічна сутність земельних відносин у сільському господарстві (2012)
Базикіна Я. - Щодо питання припинення права оренди земельної ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з необхідністю її використання для суспільних потреб (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Vahovych I. M. - Theoretical improved approach to the term food security, Bodak I. V. (2014)
Makarenko Y. S. - Problems of innovation management in the modern economy of Ukraine, Dolgalyova Y. V. (2014)
Британська Н. Н. - Необхідність державного регулювання цукробурякового виробництва (2014)
Брижань І. А. - Екологічний фактор в оцінці промислового розвитку (2014)
Буснюк С. В. - Державне регулювання процесу формування та функціонування кластерів в Україні (2014)
Данкевич Є. М. - Стратегія формування агропромислового кластера в умовах розвитку міжгалузевої інтеграції (2014)
Загоруйко В. Л. - Управління постачанням цукрового виробництва, Ковальчук О. В. (2014)
Лозовський О. М. - Проблеми розвитку сучасної олійно-жирової галузі в Україні , Слободянюк С. В. (2014)
Стрєльчук Є. М. - Дослідження та аналіз стану економіко – правової бази в сфері телекомунікацій України, Філон М. М. (2014)
Oguz Ozbek - The ninth development plan (2007-2013) and new regional development policy of Turkey: problems and prospects (2014)
Данкевич В. Є. - Специфіка використання сільськогосподарських земель у США (2014)
Карлін М. І. - Анти-оптимум Парето та особливості його реалізації в економічній політиці постсоціалістичних країн (2014)
Касич А. О. - Економічні індикатори інтеграційних процесів: досвід України, Жук Д. С. (2014)
Кудрявцев К. О. - Вплив кризових процесів на стан макроекономічної рівноваги в Грецькій республіці (2014)
Непрядкіна Н. В. - Незалежність центральних банків країн СНД (2014)
Аверкина М. Ф. - Стратегічне управління стійким розвитком міста (2014)
Черчик Л. М. - Статистичне дослідження зовнішньоекономічної діяльності у Волинській області, Бегун С. І. (2014)
Ліщук В. І. - Екологічні складники економічного розвитку, Ліщук М. Є., Вісина Т. М. (2014)
Щурик М. В. - Новітні основи модернізації участі держави в процесі організації використання, розподілу та охорони земельних ресурсів АПК: виклики глобалізації (2014)
Borsch V. I. - Effectiveness appraisement of the company’s managerial activity by competences (2014)
Ryfyak R. R. - Internal and external factors of companies performance in the ukrainian car market (2014)
Довгунь О. С. - Інформаційно-інституційне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств: міжнародний досвід та ініціативи в Україні (2014)
Іщенко М. І. - Технічний потенціал підприємства: поняття та оцінювання (2014)
Макух С. М. - Специфіка формстимулювання інвестиційної діяльності у ринкових економіках (2014)
Меджибовська Н. С. - Електронний бізнес промислових підприємств: сучасний стан і напрямки вдосконалення (2014)
Сакун Л. М. - Застосування концепції "будинок якості" для вдосконалення якості туристичних послуг, Лініченко А. О. (2014)
Семеняка Т. В. - Методика аналізу ритмічності реалізації готової продукції (2014)
Скоробогатова Н. Є. - Модель оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства, Гергель М. Ю. (2014)
Циган Р. М. - Внутрішні бізнес-процеси агрохолдингу в системі збалансованих показників, Таран А. А. (2014)
Харченко Г. А. - Роль соціально-психологічних методів в управлінні підприємствами, Онищенко О. М. (2014)
Якимишин Л. Я. - Метод ієрархій в обгрунтуванні прийняття рішення підприємством про аутсорсинг (2014)
Ambarchian M. S. - A choice of the most appropriate strategy of a banking group consolidation scope change (2014)
Ambarchyan V. S. - The implementation of the markowitz model to construct bank optimal financial investments portfolio (2014)
Карпухно И. А. - Влияние фискальной политики на социально-экономическое развитие Украины, Зорина Т. В. (2014)
Корецька Н. І. - Процес концентрації ринку банківських послуг України: оцінка та стратегії позиціонування (2014)
Клімова О. І. - Теоретичні підходи до обгрунтування нестійкості регіонального банківського сектора (2014)
Нечаюк І. Б. - Шляхи подолання негативних наслідків бюджетного дефіциту в державі (2014)
Поліщук В. Г. - Регіональні особливості наповнення бюджету місцевих громад, Андріюк М. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського