Волкович О. Ю. - Проблеми запровадження інноваційних технологій щодо електронної реєстрації суб’єктів господарювання (2011)
Воронова І. В. - Правові закони як регулятивна цінність громадянського суспільства (2011)
Глушков В. А. - Террор и терроризм: соотношение и разграничение, Емельянов В. П. (2011)
Головащенко О. С. - Взаємодія держави і громадянського суспільства при здійсненні соціальної політики (2011)
Горобець Н. О. - Деякі проблеми приватизації житлових кімнат у гуртожитку (2011)
Гошовський В. С. - Правова природа та особливості органів виконавчої влади як однієї з гілок влади (2011)
Григоренко Д. А. - Харьковское Губернское Постоянное Совещание по борьбе с бандитизмом (историко-правовой аспект) (2011)
Грицюк А. Г. - Предмет злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ (2011)
Гробова В. П. - Органи місцевого самоврядування як інституціональна основа системи місцевого самоврядування (2011)
Грудницкая С. Н. - Этапы исторического развития хозяйственной правосубъектности государственных предприятий (2011)
Гудзь Т. І. - Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні (2011)
Гуледза А. Г. - Нотаріальні системи сучасності: організаційно-правовий аспект (2011)
Деревянко Б. В. - Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів (2011)
Деркач Е. М. - Щодо правового регулювання тарифів у сфері залізничних перевезень вантажів (2011)
Джумагельдиева Г. Д. - Разграничение полномочий между органами государственного контроля в сфере энергосбережения (2011)
Дмитрієнко І. В. - Бодинаміка української правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2011)
Дмитрієнко І. В. - Чому українська правова культура? (2011)
Долинська М. С. - Функції українського нотаріату: поняття та види (2011)
Дронів Б. М. - Змішані галузі як результат взаємовпливу приватного і публічного права (2011)
Дубинський О. Ю. - Відомчий контроль в ОВС як функція державного управління (2011)
Дубно Т. В. - Співвідношення способу вчинення злочину та злочинної дії (2011)
Дурсунов Р. М. огли. - Доктрини міжнародно-правового визнання в практиці держав Південної та Північної Америки (2011)
Духневич А. В. - Підсумки, прогнози та перспективи договірного регулювання аграрних правовідносин у галузі тваринництва в умовах участі України в СОТ (2011)
Дякін Я. О. - Типові версії у справах про злочини в сфері земельних відносин (2011)
Емельянов В. П. - Объекты преступления и состава преступления при совершении террористических действий, Иманлы М. Н. (2011)
Єфремова О. П. - Удосконалення процедури конкурсу в державній службі України на його окремих стадіях (2011)
Ждан М. Д. - Щодо правовстановлюючих документів на нерухоме майно (крім земельних ділянок), Кузнецов І. А., Коляда О. І. (2011)
Жернаков М. В. - Стимули платники податків і зборів як учасників відносин податкового адміністрування (2011)
Жилін Є. В. - Адміністративно-правове регулювання взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади: вітчизняний і світовий досвід (2011)
Закревський А. Є. - Правовий статус спеціалізованих підрозділів поліції у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) (2011)
Запорожець О. М. - Норми права у структурі механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві (2011)
Заяць Д. Д. - Особливості порушення кримінальної справи про крадіжки у пасажирів залізничного транспорту, Поєдінцева М. О. (2011)
Зозуля О. І. - Порядок формування допоміжних органів Президента України (2011)
Зубатенко О. М. - Щодо упорядкування інформації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Зубатенко А. В. (2011)
Ігнатенко В. В. - Поняття "громадський порядок" як категорія публічно-правових відносин за часів Стародавнього світу (2011)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз рівня та динаміки вбивств в Україні (2011)
Ігнатченко І. Г. - Закон України "Про культуру": питання вдосконалення правового регулювання (2011)
Ісаков М. Г. - Поняття та ознаки підприємництва як об’єкта державного контролю (2011)
Кабанець В. О. - Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору (2011)
Кагановська Т. Є. - Система заслуг і заборонена кадрова політика в контексті державно-службового управління: порівняльний аналіз (2011)
Карабанов Д. О. - Тактична операція "Затримання запідозреної особи або злочинної групи" при розслідуванні незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2011)
Карабін Т. О. - Удосконалення повноважень місцевих державних адміністрацій в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2011)
Кириченко Ю. М. - Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України (2011)
Клочко А. М. - Сучасний стан кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2011)
Книженко С. О. - Актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів, Сергеєва С. М. (2011)
Коверзнев В. О. - Загальна характеристика господарсько-правового забезпечення діяльності виробничих кооперативів (2011)
Кожушко С. І. - Особливості визначення правового статусу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України, Буяло К. М. (2011)
Коляда Т. А. - Проблема самозахисту у трудовому праві: стан наукової дискусії (2011)
Корновенко С. В. - Заходи Особливої наради з цивільного управління українськими територіями у 1919 р. (2011)
Костюков О. Д. - Становлення та розвиток в Україні сфери охорони органів державної влади та посадових осіб (2011)
Костюченко О. Є. - Санаційний банк в Україні: проблеми правового регулювання, Малихіна Я. А. (2011)
Косяк Є. Л. - Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні (2011)
Котенко А. М. - Деякі аспекти свободи фінансово-правового договору (2011)
Котляр О. І. - Правове положення "нових" меншин у Федеративній Республіці Німеччина: сучасний стан (2011)
Кравчук П. Ю. - Особливості допиту потерпілих під час розслідування грабежів і розбоїв (2011)
Кушнір Н. П. - Поняття потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством України (2011)
Лазарєв В. В. - Наявність законних джерел існування як підстава набуття громадянства України (2011)
Лазюк С. В. - Поняття "звичайних цін" для розрахунку обов’язку при сплаті платежів податкового характеру: в контексті вирішення податкових спорів (2011)
Левченко К. Б. - Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми та проблемні питання вдосконалення українського законодавства, Санченко А. Є. (2011)
Марків І. С. - Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики незаконного заволодіння вогнепальною зброєю (2011)
Мельник К. Ю. - Проблеми грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, Гоц В. Я. (2011)
Мельничук Н. О. - Гендерна рівність в аспекті реалізації принципу договірного регулювання праці (2011)
Микульця І. І. - Деякі аспекти методичної діяльності органів юстиції регіонального рівня (2011)
Мінаєва К. В. - Оскарження рішення контролюючих органів в адміністративному порядку в контексті вирішення податкових спорів (2011)
Мкртчян Р. С. - Порівняльна характеристика оскарження рішень підрозділів органів, що стежать за безпекою дорожнього руху в Росії та Україні (2011)
Москаленко Г. В. - Побудова типових слідчих версій на початковому етапі розслідування злочинів (2011)
Мохончук Б. С. - Щодо питання про класифікацію існуючих моделей імпічменту (теоретичний аспект) (2011)
Мурза В. В. - Сутність та значення наглядової функції держави (2011)
Несвіт Є. О. - Окремі питання адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (2011)
Огороднікова І. І. - Особливості провадження по справах про адміністративні правопорушення в сфері оподаткування (2011)
Оксенчук І. В. - Реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань: президентські ініціативи (історико-правовий аспект) (2011)
Павликівський В. І. - Співучасть зі спеціальним суб’єктом у злочинах проти трудових прав людини (2011)
Павлова Л. В. - Поняття, зміст та значення підвідомчості справ в адміністративному судочинстві (2011)
Панов А. В. - Дипломатичні, історичні та правові аспекти визначення майбутнього статусу Закарпаття після Першої світової війни (2011)
Пархоменко М. М. - Правове регулювання органічного виробництва в Україні (2011)
Пащук Т. В. - Історико-правовий аспект розбудови правоохоронних структур Волинського воєводства у міжвоєнний період (1919–1921 рр.) (2011)
Пилипишин В. П. - Критерії результативності функціонування системи державного управління в Україні (2011)
Повзик Є. В. - Поняття та правова природа показань обвинуваченого (2011)
Полковніченко О. М. - Шляхи удосконалення практичної діяльності Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави (2011)
Пономарьова Я. О. - Порівняльно-правовий аналіз регулювання адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні та за кордоном (2011)
Попова О. В. - Поняття та ознаки публічної служби в Україні (2011)
Попова С. М. - Професійна підготовка, юридична відповідальність та правовий захист працівників державної податкової служби (2011)
Присяжнюк А. Й. - Виконавча влада як об’єкт державного контролю (2011)
Проневич О. С. - Німецька та польська моделі партнерської взаємодії поліції та населення на локальному рівні (2011)
Процюк Н. О. - Зародження і розвиток науки в Київській Русі (ІХ – перша половина ХІV ст.) (2011)
Пчолкін В. Д. - Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства, Янович Ю. П. (2011)
Решетник Л. П. - Правові проблеми причинно-наслідкових зв’язків у відносинах відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян (2011)
Савченко Г. І. - Про нормативно-правове закріплення пріоритетності розвитку сільського господарства України (2011)
Савченко М. В. - Визначення вищих навчальних закладів як суб’єктів господарювання (2011)
Савчук Т. І. - Значення оперативно-розшукової діяльності у виявленні економічних злочинів (2011)
Самойленко Е. А. - Реформирование киевской городской полиции (2011)
Самойлов С. В. - Шахрайства на "Інтернет-аукціонах", як один із способів скоєння шахрайств з використанням мережі "Інтернет" (криміналістична характеристика способу вчинення) (2011)
Сарана С. В. - Фіксований сільськогосподарський податок як спеціальний податковий режим (2011)
Свєнтікова М. І. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконного ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів (2011)
Свистун І. П. - Оренда персоналу як форма трудових правовідносин, встановлених на визначений і невизначений строк одночасно (2011)
Семенець Р. М. - Роль місцевих податків та зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів в умовах сьогодення (2011)
Сидоренко Р. О. - Адміністративні повноваження прокуратури України: поняття, зміст та сутність (2011)
Синицька Я. П. - Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві (2011)
Січковська І. В. - Висування версій про особу серійного сексуального вбивці (2011)
Слабченко О. А. - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за кримінальним законодавством ФРН, Франції та Великобританії: порівняльно-правове дослідження (2011)
Слинько С. В. - Концептуальні положення судово-правової реформи та шляхи удосконалення (2011)
Стародубцев А. А. - Професійна підготовка працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України (2011)
Стасюк Л. Л. - Організація та проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря (2011)
Сулейманова З. Р. - Актуальні питання розслідування незаконного збуту наркотичних засобів у дослідженнях науковців Російської Федерації (2011)
Таликін Є. А. - Визначення поняття господарської процесуальної форми (2011)
Тарнавська М. І. - Моральні оцінки в роз’ясненнях Верховного суду України (2011)
Теремецький В. І. - Класифікація суб’єктів податкових правовідносин (2011)
Трачук П. А. - Зарубежные концепции государственной власти и местного самоуправления (2011)
Філипенко Є. С. - Господарсько-правові засоби попередження недобросовісного випуску акцій (2011)
Херувімова Т. О. - Особливості нормативно-правового регулювання обмеження експорту товарів (2011)
Хірний В. Г. - Співвідношення категорій "організація" та "управління" пенітенціарною системою України (2011)
Цвіркун Н. Ю. - Проблемні питання гуманізації кримінального покарання за безгосподарське використання земель (2011)
Цебенко С. Б. - Сучасні православні уявлення про свободу людини у світлі міжнародних стандартів (за новітніми документами Російської Православної Церкви) (2011)
Цимбалюк М. М. - Правосвідомість як об’єкт сучасного правознавства: методологічні альтернативи вивчення (2011)
Чаку Є. В. - Становлення і розвиток адміністративного судочинства в Україні (від існування Київської Русі до здобуття незалежності) (2011)
Чудовський В. І. - Громадський контроль за додержанням законодавства по забезпеченню належних, безпечних і здорових умов праці (2011)
Чумак О. О. - Практика організації діяльності органів примусового виконання рішень іноземних держав (2011)
Швець Ю. В. - Місце Центральної виборчої комісії в механізмі державної влади (2011)
Шевченко Л. О. - До питання соціальної захищеності працівників галузей ПЕК (2011)
Шендрик В. В. - Попереджувальна робота на об’єктах оперативного обслуговування (2011)
Шимон С. І. - Майнові права в системі об’єктів цивільних правовідносин та цивільного обороту (2011)
Шопіна І. М. - Проблеми адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації в органах внутрішніх справ України (2011)
Шульга А. М. - Концепція розрізнення права і закону, її світоглядна цінність, прикладне значення (2011)
Шульга А. М. - Значна шкода законному володільцю або власнику, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони самовільного зайняття земельної ділянки та порядок її відшкодування (2011)
Щербатих В. Ю. - Слідство по кримінальних справах в органах Воєнної організації України: шляхи удосконалення організації (2011)
Щербатюк Д. Г. - Особливості адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2011)
Юрченко А. А. - Теоретичні аспекти поняття робочого часу (2011)
Яковинець А. І. - Прокурорський нагляд та його функціональне визначення (2011)
Бандурка О. М. - Рецензія на монографію Т. Є. Кагановської "Кадрове забезпечення державного управління в Україні" (2011)
Стрельцов Є. Л. - Рецензія на монографію О. В. Козаченка "Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір" (2011)
Читачам журналу "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах" (2013)
Коренькова Т. В. - Ідентифікація параметрів насосних комплексів із використанням енергетичного критерію, Ковальчук В. Г. (2013)
Істоміна Н. М. - Дослідження впливу комутації на статичні характеристики вентильно-індукторного двигуна (2013)
Руденко М. А. - До визначення псевдополігармонічних сигналів у задачах гармонічного аналізу, Ромашихін Ю. В. (2013)
Зачепа Ю. В. - Аналіз статичних режимів роботи автономного асинхронного генератора з ємнісним самозбудженням (2013)
Браташ О. В. - Діагностика дефектів асинхронного двигуна, пов'язаних із частотою живлення й оборотною частотою, Калінов А. П. (2013)
Ченчевой В. В. - Обґрунтування раціонального способу визначення втрат у сталі з насиченням, Родькін Д. Й., Огарь В. О. (2013)
Юхименко М. Ю. - Узагальнені моделі енергетичної ефективності асинхронного двигуна з перетворювачем напруги у колі статора (2013)
Рєзнік Д. В. - Використання низькочастотної напруги живлення для ідентифікації різних типів асинхронних двигунів (2013)
Кобилянський М. А. - Особливості модернізації лабораторної бази для дослідження систем автоматизованого електроприводу на прикладі фізичної моделі вентиляційної установки, Сердюк О. О., Величко О. Л. (2013)
Мачинська Н. І. - Психологічна компетентність – необхідна складова професійної компетентності майбутнього фахівця (2013)
Конох І. С. - Лабораторне програмне забезпечення для дослідження метода синтезу дискретного регулятора за алгоритмом тренування нейронної мережі, Кніжнік Є. Н. (2013)
Чорний О. П. - Про електромагнітну сумісність електромеханічних і біологічних систем, Никифоров В. В. (2013)
Загірняк М. В. - Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського: становлення, розвиток, перспективи, Гордієнко Н. О., Рєзнік Д. В. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Joseph Solomonovich Ponizovskii (1928 – 2012) (2013)
Ebrahimi Atani S. - The total torsion element graph of semimodules over commutative semirings, Esmaeili Khalil Saraei F. (2013)
Bondarenko V. - On modular representations of semigroups Sp × Tp, Kostyshyn E. (2013)
Brumatti P. - On locally nilpotent derivations of Fermat rings, Veloso M. (2013)
Tamizh Chelvam T. - Power graph of finite abelian groups, Sattanathan M. (2013)
Dinesh T. - Labelling matrices and index matrices of a graph structure, Ramakrishnan T. V. (2013)
Feng Yu. - (λ, μ)-fuzzy interior ideals of ordered Г-semigroups, Corsini P. (2013)
Flˆores D. - On the structure of skew groupoid rings which are Azumaya, Paques A. (2013)
Kashu A. I. - Closure operators in the categories of modules. Part II (Hereditary and cohereditary operators) (2013)
Kozerenko S. - On Markov graphs (2013)
Nesteruk V. - On the Tate pairing associated to an isogeny between abelian varieties over pseudofinite field (2013)
Sagi S. - Ideals in (Z+,≤D) (2013)
Schwab E. D. - Inverse semigroups generated by group congruences. The M.obius functions (2013)
Zatorsky R. - On one class of partition polynomials, Stefluk S. (2013)
Zhuchok Yu. V. - The monoid of endomorphisms of disconnected hypergraphs (2013)
Title Page (2013)
Contents (2013)
Editorial board (2013)
Instructions for authors (2013)
Babych M. - Petro Mykhailovych Gudivok, Bondarenko V. M., Drozd Yu., Kirichenko V., Shapochka I. (2013)
Bekh-Ochir C. - A maximal T-space of F3, Rankin S. A. (2013)
Bondarenko V. M. - Reducibility and irreducibility of monomial matrices over commutative rings, Bortos M. Yu., Dinis R. F., Tylyshchak A. A. (2013)
Gnatiuk O. - Differential graded categories associated with the critical semi-definite quadratic forms, Golovaschuk N. (2013)
Kukharev A. - Serial group rings of finite groups. p-solvability, Puninski G. (2013)
Kurdachenko L. A. - On some linear groups, having a big family of G-invariant subspaces, Sadovnichenko A. V. (2013)
Maturin Yu. - Form of filters of semisimple modules and direct sums (2013)
Monakhov V. S. - On derived π-length of a finite π-solvable group with supersolvable π-Hall subgroup, Gritsuk D. V. (2013)
Polak A. - Algorithms computing O(n, Z)-orbits of P-critical edge-bipartite graphs and P-critical unit forms using Maple and C#, Simson D. (2013)
Shahryari M. - Relative symmetric polynomials and money change problem (2013)
Talebi A. A. - Classifying cubic s-regular graphs of orders 22p and 22p2, Mehdipoor N. (2013)
Zhuchok A. V. - Free n-nilpotent dimonoids (2013)
Нарытник Т. Н. - Анализ эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций по технологии использования для передачи цифрового потока комбинированной модуляции (2012)
Кулик А. Я. - Апаратна реалізація декодера SOVA з "м’яким” квантова ним 3-бітовим виходом, Іванов Ю. Ю. (2012)
Банкет В. Л. - Реализация разнесённого приёма дифференциально модулированных ФМ сигналов для систем многоантенной радиосвязи MIMO, Тотмина Ю. Н. (2012)
Лапин В. А. - Анализ аналитических выражений энергетического спектра импульсных сигналов для дальнейшей оценки ЭМС РЭС, Иконников С. Н. (2012)
Полікаровських О. І. - Застосування операцій без перенесення у високошвидкісних обчислювальних синтезаторів частоти (DDS), Троцишин І. В. (2012)
Шевченко Ю. П. - Аналіз методів підвищення енергетичної ефективності передавачів цифрового радіомовлення (2012)
Сулима Н. Н - Цифровая обработка сигналов и электромеханическая обратная связь в методах слухового протезирования, Перекрестов И. С. (2012)
Кузнецова А. С. - Использование пространственных характеристик звучания в современных методах субъективной оценки качества радиовещательных программ, Цой Е. В. (2012)
Афтеній Г. М. - Дослідження системи цифрового звукового мовлення DRM/DRM+, Баляр В. Б. (2012)
Баляр В. Б. - Аналіз ефективності оперативного моніторингу трактів ЦТБ на базі метрик об’єктивної оцінки якості (2012)
Гофайзен О. В. - Колориметричні характеристики нових відеозастосовань: співставлення систем цифрового кінематографа та цифрового телебачення, Пилявський В. В. (2012)
Ольшевська Т. С. - Аналіз методів підвищення ефективності систем супутникового збирання новин з адаптивною модуляцією та кодуванням (2012)
Ошаровская Е. В. - Синтез трехмерных объектов с помощью полигональных сеток, Солодкая В. И. (2012)
Патлаєнко М. О. - Аналіз методів стиснення цифрових відеопослідовностей у телевізійних системах, Солодка В. І, Арделян М. І. (2012)
Востров Г. H. - Метод использования несепарабельных вейвлет-базисов для сжатия изображения, Годынский М. Г., Атие А. (2012)
Білоусов С. І. - Оцінка надійності функціонування автоматизованих систем оповіщення та зв’язку, Русаловський В. Б. (2012)
Корбан В.Х. - Поляризационные свойства метеорологических объектов, Дегтярёва Л.Н., Корбан Д.В (2012)
Горохов С. М. - Критерии эффективности скрытых методов передачи, Захарченко Н. В., Корчинский В. В. (2012)
Правила подготовки и оформления рукописей (2012)
Чорний О. П. - Особливості процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей, Лашко Ю. В., Коваль Т. П. (2013)
Артеменко А. М. - Комп’ютеризований лабораторний стенд для дослідження роботи дводвигунного електропривода постійного струму з жорстким з’єднанням валів (2013)
Перекрест А. Л. - Автоматизована система диспетчерського управління системою вентиляції з підігрівом навчальної лабораторії, Молодика І. С. (2013)
Волжан М. М. - Шляхи підвищення енергоефективності енергогосподарства бюджетної сфери, Перекрест А. Л. (2013)
Родькін Д. Й. - Загальні принципи створення математичного апарату та побудови пристроїв ідентифікації електромеханічних систем із використанням частотних методів аналізу енергетичних процесів, Мосюндз Д. А. (2013)
Конох І. С. - Багатоконтролерний пристрій керування роботом-маніпулятором з електричними сервоприводами постійного струму та інкрементальними енкодерами, Базишин М. Ю. (2013)
Ноженко В. Ю. - Про доцільність використання кімнатних рослин у навчальних і наукових лабораторіях, Бойко Л. Г., Юдіна Г. Г. (2013)
Чорний О. П. - Сучасний стан досліджень впливу електромагнітних випромінювань на організм людини, Никифоров В. В., Родькін Д. Й., Ноженко В. Ю. (2013)
Гордієнко Н. О. - Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Чорний О. П. - Обгрунтування доцільності заснування технічного електронного наукового журналу, Романенко С. С. (2013)
Кніжнік Є. Н. - Інформаційне забезпечення для віддаленого моніторингу теплоенергетичних об'єктів, Перекрест А. Л., Маслівець А. В. (2013)
Чорний О. П. - Особливості дослідження моделей електроприводів з асинхронними двигунами при живленні їх від перетворювачів з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги, Титюк В. К. (2013)
Руденко М. А. - Стан досліджень асинхронних двигунів складних конструкцій (2013)
Величко О. Л. - Система резервно-аварійного електропостачання ізольованих навчальних лабораторій, Сердюк О. О., Кобилянський М. А. (2013)
Родькін Д. Й. - Миттєва потужність трифазної мережі змінного струму, Ромашихін Ю. В. (2013)
Юхименко М. Ю. - Перспективи використання способу управління асинхронним двигуном із короткозамкнутим ротором (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
ЧАЭС: 27 лет спустя (2013)
Дыкан И. Н. - Диагностическая значимость различных фаз мультидетекторной компьютерной томографии в диагностике и дифференциальной диагностике малых опухолей почек, Степаненко Н. А., Хоревин А. В. (2013)
Тарасюк Б. А. - Особенности эхографических проявлений синдрома желтухиудетей, Лукьянова И. С., Медведенко Г. Ф., Гридина Т. А., Жадан Е. Д. (2013)
Лукьянова И. С. - Дифференциальная диагностика пренатальных геморрагических поражений головного мозга у новорожденных, Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Марущенко Л. Л., Иванова Л. А., Жадан Е. Д. (2013)
Мухомор А. И. - Соноэластография в комплексной диагностике ранних стадий рака предстательной железы (2013)
Kmetyuk Ya. V. - Multifical nephrocellular cancer in the walls of multichamber dysontogenetic renal cyst, Muhomor A. I., Zhelezko A. I. (2013)
Дикан І. М. - Диференціальна діагностика синоназальних захворювань із застосуванням мультидетекторної комп`ютерної томографії закількіснимиознаками, Терницька Ю. П. (2013)
Дикан І. М. - Грід-технології: променевадіагностика, Тарасюк Б. А. , Синюта С. Б. (2013)
Колотилов Н. Н. - Водавдиагностике и лечении (2013)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография вонкоурологии (2013)
Мосиенко В. С. - Биотерапия опухолевой болезни, Шляховенко В. А., Яниш Ю. В., Карнаушенко Е. В., Куртсеитов Л. К., Милиневская В. А., Вербиненко А. В. (2013)
Семенів І. П. - Досвід впровадження та перші підсумки застосування позитронно-емісійної томографії у Всеукраїнському центрірадіохірургії, Кметюк Я. В., Москалець О. І., Ашихмін A. B., Качанюк В. В., Костяний М. В., Рабош Г. В. (2013)
Колотилов Н. Н. - Виртуальнаябиблиотека, Кричун С. Б., Приходько В. И., Синюта С. Б. (2013)
Kolotilov N. N. - Measurements in cryosurgery: is it the problem of radiology? (2013)
Совпель І. В. - Автореферат (2013)
Божко Г. Т. - Персоналии (2013)
Kozyavkina O. V. - Factor, canonical and discriminant analysis of vegetotropic effects and accompanying changes for thyroide, metabolic and haemodynamic parameters at the women, caused by bioactive water Naftussya, Vis'tak H. I., Popovych I. L. (2013)
Гузь В. I. - Модулюючий вплив біоактивної води Нафтуся на рівень гормонів пітуїтарно-оваріальної осі у жінок репродуктивного віку з хронічною ендокринно-гінекологічною патологією, Чебаненко Л. O. (2013)
Флюнт В. Р. - Зв’язки Са/Мg-коефіцієнта літогенності сечі з деякими показниками обміну електролітів у пацієнтів курорту Трускавець, Флюнт І. С., Бариляк Л. Г., Пісков Г. Г., Янчій О. Р. (2013)
Вовчина Ю. В. - Гемодинамічні варіанти термінових ефектів біоактивнї води Нафтуся на артеріальний тиск, їх електролітний супровід та можливість прогнозування, Лукович Ю. С., Матіїшин Г. Й., Гривнак Р. Ф., Тимочко О. О., Андрусів О. В., Бурковська М. M. (2013)
Гоженко А. И. - Хронический пиелонефрит - возможности совершенствования диагностики, Лиходед А. Н., Шухтин В. В. (2013)
Золотарева Т. А. - Экспериментальное обоснование механизма лечебного действия бентонита при эрозивно-язвенном поражении слизистой желудка, Насибуллин Б. А., Змиевский А. В., Олешко А. Я., Савицкий И. В. (2013)
Кобернік А. О. - Протизапальний ефект пелоїдо- та бальнеотерапії на моделі асептичного карагенін-індукованого запалення, Кравченко І. А. (2013)
Компанієць Ю. О. - Дослідження впливу сеансів інструментальної оротерапії на показники стану дихальної та кровоносної систем у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Макагонов І. О. - Один із підходів до лікування бактеріального вагінозу у вагітних жінок, Філіпюк І. Т. (2013)
Матолінець О. М. - Стан про- та антиоксидантної систем у паратрахеальних лімфатичних вузлах у тварин за умов експериментального алергічного альвеоліту (2013)
Шмакова І. П. - Ефективність комплексного застосування вібро-вакуумного масажу та голкорефлексотерапії в лікуванні хворих на ожиріння та надлишкову масу тіла на амбулаторно-поліклінічному етапі, Лисенко Т. В. (2013)
Шумлянський І. В. - Новий підхід до лікування артеріальної гіпертензії як складової метаболічного синдрому із використанням програми контроль метаболік, Козій Н. І. (2013)
Наталія Олексіївна Алексєєнко (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Вимоги журналу (2013)
Берегова Г. Д. - Пошуки нових філософсько-освітніх парадигм у контексті освітньої кризи (2013)
Дмитрієва Л. М. - Концептуалізація поняття "стиль мислення", Ткаченко О. М. (2013)
Юхимик Ю. В. - Естетичне споглядання у сучасному соціокультурному контексті (2013)
Вячеславова О. А. - Проблема образотворчого тропосу в християнському філософсько-естетичному дискурсі (частина ІІ) (2013)
Гіоргадзе Г. В. - Екзистенціальний страх як онтологічна передумова посередності (2013)
Ірдинєнко К. О. - Теоретична позиція Ролана Барта в контексті французької естетики: 50–70-і роки ХХ століття (2013)
Філіппов В. Л. - Відчуження як механізм взаємодії глобалізації і культури (2013)
Більченко Є. В. - Категорія структури та її деконструкція як жести традиційної культури: на прикладі китайського постмодерну (2013)
Герчанівська П. Е. - Криза ідентифікації в архітектоніці глобалізації: українські реалії (2013)
Вишневська Г. Г. - До питання формування кулінарної культури (2013)
Колесник О. С. - Романтизм як трансісторичний феномен та його інтерпретації (2013)
Овчарук О. В. - Формування антропологічних засад в історико-культурологічній думці України (2013)
Радзієвський В. О. - Осмислення феномена тілесності у культурологічному вимірі (2013)
Сугробова Ю. Ю. - Культурна ідентичність як феномен діалогу в сучасному українському просторі (2013)
Станіславська К. І. - Феномен талант-шоу на сучасному телебаченні (2013)
Платонов Б. О. - Модель трьох активів як ефективний інструмент оцінювача в аналізі вартості культурних цінностей (2013)
Карась Г. В. - Тема голодомору 1932–1933 рр. в Україні в контексті музики постмодерну: на прикладі опери Вірко Балея (2013)
Косаковська Л. П. - "Петрушка" Фокіна-Стравінського-Бенуа – три рівні прояву художніх новацій першого десятиліття ХХ століття (2013)
Ліва Н. В. - Феномен тональності у контексті взаємопроникнення засобів виразності європейської музики та живопису: ХІХ–ХХ століття (2013)
Росляков С. М. - Чи була самостійною сарматська монументальна кам’яна скульптура? (2013)
Стронько Б. Ю. - Реальні й можливі виміри смислового простору фактури (2013)
Щербакова О. К. - Жанрова специфіка фортепіанного дуету: питання термінології (2013)
Толубко В. О. - Музичний фестиваль у сучасному соціокультурному контексті: актуальні питання режисури (2013)
Акименко О. С. - Сучасний інтернет-театр: арт-практика маніфестації культуротворчого универсуму космізму (2013)
Афанасенко Т. В. - Просторовість музичної фактури як компонент темброколориту (2013)
Бадалов О. П. - Ансамбль пісні і танцю "Сіверські клейноди" як новатор народного хорового виконавства Чернігівщини (2013)
Геді А. І. - Характерні концепти творчого методу Бели Бартока у творах для фортепіано з оркестром (2013)
Гончаров В. В. - Основні аспекти студіювання проблеми традицій та новацій в українській науці (2013)
Довгань О. В. - Європейська музична соціологія першої половини ХХ століття: основні підходи та напрями розвитку (2013)
Довжик О. К. - Конструювання скандального образу Обрі Бердслея: академічний підхід (2013)
Зайченко Х. С. - Церковні коляди на сторінках тернопільських видань кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Кравченко А. І. - Камерно-інструментальне мистецтво як багаторівнева система константних і релятивних компонентів (2013)
Купіна Д. Д. - Діалог як смислоутворююча категорія в українській органній музиці: на прикладі "Духовної музики" для механічного органа В. Назарова (2013)
Пилявець Л. С. - Сутність і наслідки глобалізації: контури культурологічного підходу (2013)
Романуцький В. М. - До проблеми культурологічного осмислення індивідуалізму-колективізму (2013)
Рудько В. О. - Атараксія як міра, евритмія й гармонія: дефініції та диференціація (2013)
Сарапіна Є. В. - Генеалогія студій пам’яті (2013)
Скляренко О. А. - Українська традиційна лялька як носій етнічності у сучасній культурі (2013)
Слухаєнко В. О. - Теорія і практика виховної і освітньої діяльності регіонального театру для дітей та юнацтва (2013)
Стахієва Н. В. - Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (частина І) (2013)
Ярмак Я. А. - Прояви релігійного модусу ностальгії у "Сонаті-Reminiscenze" М. Метнера (2013)
Чумаченко О. П. - Міф як основа формування антропологічних вимірів творчої діяльності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Авдєєв О. О. - Адміністративні процедури здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2012)
Айдемський Є. В. - Кримінальний контроль організованої злочинності за діяльністю гральних закладів (2012)
Алексєєва О. Є. - Члени наглядової ради акціонерного товариства: особливості взаємовідносин із акціонерним товариством (2012)
Анікєєв Г. Б. - Особливості реалізації захисної функції юридичної допомоги на підставі договору (2012)
Бабенко Е. В. - Удосконалення нормативно-правових засад укладення та зміни трудового договору (2012)
Бачинський Т. В. - Детермінанти формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді: спроби їх класифікації (2012)
Бездітко Д. В. - Деякі аспекти послуги в цивільному праві крізь призму договору охорони життя та здоров’я фізичної особи (2012)
Бєлов Д. М. - Окремі особливості структури правової норми, що закріплює основи конституційного ладу (2012)
Біленко В. А. - Оціночні поняття: юридико-лексикологічні проблеми мовленнєвої компетентності в адміністративно-деліктній сфері (2012)
Білінський Д. О. - Про особливості застосування загальноправового принципу справедливості до фінансових правовідносин (2012)
Богачова О. В. - Окремі проблемні аспекти планування вітчизняної законотворчості (2012)
Бокоч І. М. - Завідомо невинний як потерпілий у складі злочину, передбаченому ст.372 Кримінального кодексу України "Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності" (2012)
Бутко П. Є. - Критерій громадянства при визначенні правового статусу фізичних осіб – платників податків (2012)
Васильєв В. М. - До питання про юридичну відповідальність державного підприємства (2012)
Волохов О. С. - Особливості використання "м’якого" права в актах міжнародного регулювання праці (2012)
В’юник М. С. - Законна сила вироку у кримінальному процесі (2012)
Ганечко О. М. - Регулювання права осіб похилого віку на соціальний захист у міжнародно-правових актах (2012)
Гладкова Є. О. - Питання запобігання злочинам проти працівників ОВС (2012)
Глинська О. В. - Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності (2012)
Голуб М. В. - Питання організації охорони громадського порядку у регіоні (2012)
Гомзяк І. А. - Деонтологія національного правотворення (2012)
Гончарова Н. І. - Інституалізація феноменів віктимності та віктимної поведінки в українському законодавстві: досвід поразки (2012)
Гордеюк А. О. - Проблема співвідношення премії та преміювання (2012)
Грекова М. М. - Пріоритетні напрями удосконалення трудового законодавства України під впливом міжнародних трудових стандартів (2012)
Грищук В. Л. - Реалізація примусу органами Державної податкової служби України при наявності податкового боргу платника податку: міжгалузевий аспект (2012)
Гузь О. Ю. - Дискримінація як форма порушення прав людини (2012)
Давидюк В. М. - Зовнішньоекономічна безпека як невід’ємний елемент економічної безпеки держави (2012)
Данилова М. В. - Диференціація правового регулювання колективних трудових прав суддів України (2012)
Дідиченко М. А. - Стан соціального забезпечення суддів в умовах проведення судової реформи (2012)
Дмитренко Ю. М. - Банківська діяльність як інститут фінансового права (2012)
Дмитрієв І. В. - Проблеми правового регулювання агентурної роботи оперативних підрозділів податкової міліції (2012)
Дмитрієнко І. В. - Суперечності та протиріччя української правової свідомості та культури, Дмитрієнко Ю. М. (2012)
Дмитрієнко Ю. М. - Дві вісі формування української правової свідомості та культури (2012)
Доценко О. О. - Окремі аспекти захисту прав глядачів як сторони в договорах у сфері шоу-бізнесу (2012)
Єрмілова М. Г. - Особливості забезпечення соціально-економічних гарантій правового статусу дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2012)
Єфремова Г. В. - Поняття і сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (2012)
Єфремова І. І. - Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві (2012)
Журавель В. І. - Світовий досвід взаємодії організацій працівників та роботодавців (2012)
Задирака Н. Ю. - Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні, Берднікова К. В. (2012)
Зозуля І. В. - Звернення керівництва МВС України як особлива форма його діяльності (2012)
Ільїн О. В. - Кримінальне середовище як об’єкт оперативно-розшукового контролю (2012)
Ільків Н. В. - Державний земельний кадастр в Україні: еколого-правові аспекти (2012)
Калініченко Г. В. - Поняття, сутність та функції податкового векселя (2012)
Капітаненко Н. П. - Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері грального бізнесу (2012)
Кашкарьова О. В. - Страхові відносини як інститут фінансового права (2012)
Клемпарський М. М. - Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права (2012)
Клочко А. М. - Специфіка юридичної відповідальності суб’єктів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2012)
Кметик Х. В. - Правові аспекти розміщення реклами як об’єкта права інтелектуальної власності у ЗМІ України, Рудник Т. В. (2012)
Книженко О. О. - Актуальні питання відповідальності за ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті: адміністративний чи кримінальний проступок, Пацеля Г. А. (2012)
Кобзєва Т. А. - Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (2012)
Ковальов С. С. - Поняття та особливості дисциплінарного провадження: принципи, суб’єкти, стадії (2012)
Коритцев Г. І. - Принципи заохочення сумлінної праці (2012)
Корнієнко І. В. - Основні положення цивільного процесуального права у творчості Є. В. Васьковського (2012)
Корчева Т. В. - Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Костюк А. В. - Організаційно-правове забезпечення основних напрямків державного фінансового контролю (2012)
Кравець М. О. - Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил за ст.468 Митного кодексу України в правозастосовчій діяльності митних органів (2012)
Крайник Г. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та деяких інших країн щодо відповідальності за злочини проти безпеки виробництва (2012)
Кримчак С. О. - Співвідношення нагляду та контролю у діяльності державних органів як суб’єктів трудового права (2012)
Ксендзюк В. Ю. - Деякі питання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України з охорони навколишнього природного середовища (2012)
Лекарь С. І. - Поняття та зміст економічної безпеки (2012)
Лісіцков О. В. - Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах державної пенітенціарної служби (2012)
Лісогорова К. М. - Основні риси кодифікації цивільного законодавства в Україні в період десталінізації (середина 1950-х – середина 1960-х рр.) (2012)
Лупина О. М. - До питання про поняття медичної допомоги в системі соціального забезпечення фізичних осіб (2012)
Лушпаєв С. О. - Щодо законодавства України про продовольчу безпеку (2012)
Любчик О. А. - Особливості відносин, які пов’язані зі зверненням до суду, при вирішенні індивідуальних трудових спорів (2012)
Макух О. В. - Вихідні засади співвідношення приватного та публічного при правовому регулюванні (2012)
Манжай О. В. - Використання програмного забезпечення для провадження окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, Вінаков А. В. (2012)
Марченко Р. В. - Допит свідка як спосіб забезпечення судом доказів по цивільних справах (2012)
Мельничук О. С. - Концепція центр-периферійних відносин міста та держави (2012)
Меркулов С. М. - Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством (2012)
Мидвецький О. В. - Політизація покарання в епоху глобалізації (2012)
Мозолевська О. М. - Розкриття інформації з обмеженим доступом з санкції місцевого загального суду: інформаційно-правовий аспект (2012)
Моїсєєв О. М. - Роз’яснення висновку комплексної експертизи під час допиту експерта в суді (2012)
Мосьондз С. О. - Сутнісна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної політики у сфері науки (2012)
Мурза В. В. - Особливості державного нагляду в державі (2012)
Немеш П. Ф. - Процесуально-правовий статус суду як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Новошицька В. І. - Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання (2012)
Обрусна С. Ю. - Механізм запровадження суду присяжних в Україні: історичний досвід та сучасні перспективи (2012)
Олефір А. О. - До проблеми господарсько-правового регулювання цін на продукцію охорони здоров’я в державних закупівлях (2012)
Олійник В. М. - Поняття та принципи взаємодії при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності (2012)
Олійник О. О. - Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності: деякі теоретичні аспекти (2012)
Павлик Л. В. - Перспективи виділення категорії кримінального проступку за злочинні посягання у сфері економіки (2012)
Падалка А. О. - Державний захист трудових прав працівників та роботодавців як форма захисту (2012)
Падалко Г. В. - Конституційно-правові проблеми співвідношення та взаємодії служби в органах місцевого самоврядування та державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні (2012)
Переясловська Ю. А. - Підстави захисту корпоративних прав та законних інтересів держави (2012)
Петренко Д. О. - Щодо реалізації права громадян на отримання інформації про наявність вільних земельних ділянок комунальної власності (2012)
Петрик В. В. - Процесуально-правовий статус експерта як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Петров Є. В. - Деякі нариси до дискусії про правову природу господарського права (2012)
Пліс І. О. - Окремі питання виконання податкового обов’язку фізичними особами (за матеріалами судової практики) (2012)
Покальчук М. Ю. - Правові питання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами (2012)
Пушняк О. В. - До питання співвідношення термінів "набуття чинності нормативно-правовим актом" та "введення в дію нормативно-правового акта" (2012)
Решетник Л. П. - Окремі правові питання підстав та умов майнової відповідальності за порушення екологічних прав громадян (2012)
Романова А. А. - Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Руфанова В. М. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів (2012)
Сакало В. О. - Інформована згода на медичне втручання: біоетичний аспект (2012)
Сіваш О. М. - Теоретична розробка питань суверенітету в Росії XVIII ст. (2012)
Скуратович І. М. - До питання про дворянські привілеї в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Смоков С. М. - Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян (2012)
Соколова Я. А. - Проведення дослідчої перевірки під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати (2012)
Солодун О. В. - Оперативно-розшукова характеристика шахрайства (2012)
Стародубцев А. А. - Етапи службової кар’єри в органах внутрішніх справ (2012)
Степанюк Р. Л. - Основи комплексної методики розслідування службових злочинів корупційної спрямованості, вчинених у бюджетній сфері України (2012)
Стецюк Б. Р. - Досудова стадія юридичного процесу в Давньоруській державі (2012)
Столітній А. В. - Зарубіжний досвід застосування адміністративного затримання та шляхи його запозичення для України (2012)
Тарасенко К. В. - Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України (2012)
Тарасенко Л. Л. - Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу (2012)
Тиновський Д. В. - Методи податкового контролю, що застосовуються в рамках виїзних податкових перевірок (2012)
Топоркова М. М. - Типовий договір і договір приєднання як форма регулювання постачання тепловою енергією (2012)
Туєв О. А. - Щодо ролі служб безпеки господарюючих суб’єктів у протидії рейдерству (2012)
Усов Д. С. - До проблеми об’єкта розголошення державної таємниці (ст.328 КК України) (2012)
Устінова-Бойченко Г. М. - Взаємозв’язок цивільної дієздатності та трудової дієздатності (2012)
Федоришена Ю. Ю. - Фактори, що обумовлюють вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням авторських та суміжних прав (2012)
Фомін С. Б. - Засоби забезпечення розумності строків кримінального провадження за новим КПК України (2012)
Христова Ю. В. - Дотримання прав і свобод людини при застосуванні кримінального законодавства про покарання співучасників злочину (2012)
Чинчин М. М. - Деякі аспекти адміністрування податків і зборів в Україні (2012)
Чумак К. О. - Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері пенсійного законодавства (2012)
Шаптала Н. К. - Принципи розмежування приватного та публічного права при регулюванні фінансових відносин (2012)
Шевчик О. С. - Валютні операції як об’єкт валютного контролю (2012)
Шевчук З. І. - Структура права на судовий захист трудових прав (2012)
Шевчук Т. А. - Щодо негативної ролі засобів масової інформації у популяризації заняття проституцією серед неповнолітніх (2012)
Шелевер Н. В. - Співвідношення правових категорій: "імунітет" та "недоторканність" (2012)
Шемігон Т. О. - Правове регулювання повноважень керівника вищого навчального закладу у проекті Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) (2012)
Шигаль Д. А. - Логічні засади порівняльно-історичного методу у дослідженні історії державно-правових явищ (2012)
Шостенко О. І. - Можливість перегляду Конституційним Судом України власних правових позицій (2012)
Шульга А. М. - Проблема праворозуміння і прикладні критерії правової кваліфікації поведінки суб’єктів права (2012)
Юрченко Ю. В. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів (2012)
Юсупов В. А. - Становлення та розвиток органів прокуратури до здобуття незалежності України (2012)
Юхно О. О. - Окремі аспекти законотворчості щодо удосконалення проекту Закону України "Про статус слідчого" (2012)
Яворська Н. І. - Аспекти адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні (2012)
Янчук Т. Ф. - Особисті заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів: правова характеристика (2012)
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – 95 років (2013)
Мінцер О. П. - Концептуальні узагальнення щодо структурної організації комп’ютерних мереж вищих медичних навчальних закладів, Рижов О. А., Марценюк В. П., Краснов В. В. (2013)
Соловйов О. С. - Роль інформатизації фармацевтичного ринку в забезпеченні управління обігом лікарських засобів, Бабінцева Л. Ю., Мінцер О. П., Пономаренко М. С. (2013)
Денисенко С. В. - Принципи та логіка побудови бази знань по допоміжним репродуктивним технологіям (2013)
Риган М. М. - Уніфікація та гармонізація інформації в артрології для створення системи прогнозування результатів оперативного втручання (2013)
Лопін Є. Б.  - Аналіз часових показників шифрування/ дешифрування файлів баз даних медичних інформаційних систем (2013)
Рубан А. М. - Фактори ризику виникнення інтраопераційних геморагічних ускладнень при мініінвазивному хірургічному лікуванні проліферативної діабетичної ретинопатії (2013)
Лошицький П. П. - Дослідження неінвазивного методу визначення цукру крові людини, Минзяк Д. Ю. (2013)
Кучма І. Л. - Модифікація факторів ризику серцево-судинних ускладнень в плані оптимізації лікування хворих із хронічною хворобою нирок сеансами програмного гемодіалізу (2013)
Марценюк В. П. - Щоденний дистанційний тестовий контроль знань як інструмент формування медико-правової освіти студентів-медиків, Рогальський І. О. (2013)
Семенець А. В. - Адаптація вільно розповсюджуваного ПЗ з відкритим кодом Moodle для підтримки навчального процесу умедичному ВНЗ (2013)
Вакуленко Д. В. - Інформативне значення окремих показників осцилограм судин верхньої кінцівки, зареєстрованих в процесі вимірювання артеріального тиску (2013)
Зеленская Т. С. - Переходные процессы в канатах с переменной верхней границей, Данилина Г. В. (2013)
Ісьєміні І. І. - Проведення експериментальних досліджень пневмогідравлічних буферних пристроїв на мостовому крані 5т40, Іванов В. М., Смоляков С. Л. (2013)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом кранового візка. Частина ІІ, Ромасевич Ю. О. (2013)
Нестеренко В. В. - До розрахунку на міцність барабана, що має підкріплюючі кільця (2013)
Подоляк О. С. - Дослідження ефективності встановлення демпфера в стріловій системі самохідних кранів, Семенко К. В., Циплухін Д. С., Осетров І. С. (2013)
Фідровська Н. М. - Вплив геометричних і жорсткісних параметрів каната і барабана на навантаження обичайки (2013)
Фидровская Н. Н. - Дополнительные напряжения в элементах стальных канатов при набегании на блоки и барабаны, Ломакин А. А. (2013)
Малицкий И. Ф. - Экспериментально-теоретический метод определения контактных давлений в сопряжении полой оси со ступицей вагонного колеса, Чернятина Е. В. (2013)
Маршуба В. П. - До питання про підвищення ефективності глибокого свердління гвинтовими свердлами за рахунок керування адезіонної складовою сили тертя, Чернякова О. В. (2013)
Самчук В. В. - Підвищення якості фасок отворів, виконаних на циліндричних поверхнях виробів із полімерного композитного матеріалу (ПКМ) (2013)
Воронов Г. А. - Совершенствование системы автоматизации процесса формообразования для изготовления отливок машиностроительного назначения (2013)
Горбенко Н. А. - Особливості системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Тріщ Г. М., Денисенко М. В., Катрич О. О. (2013)
Дерябкіна Є. С. - Оптимізація діаметра електроду при багатодуговому зварюванні під флюсом, Герасименко Д. В. (2013)
Дёмин Д. А. - Управление структурообразованием в отливках из серого чугуна с целью повышения их герметичности (2013)
Калін М. А. - Розробка електродів з ванадієм у покритті для холодного зварювання чавуну (2013)
Калин Н. А. - Оптимизация размеров частичек чугунного порошка в покрытии сварочных электродов, Изотова Е. А. (2013)
Калин Н. А. - Разработка присадочных прутков для сварки высокопрочного чугуна, Изотова Е. А. (2013)
Костик К. О. - Зміцнення прес-форм лиття під тиском по нанотехнології (2013)
Кравцов М. К. - Исследование перепада температур в кольцах радиальных подшипников при нагреве в индукторе, Оболенская Т. А., Середа Н. В., Белецкая И. В. (2013)
Пащенко Е. А. - Точность координированных размеров при обработке отверстий без направления режущего инструмента, Бурдейная В. М. (2013)
Пуляев А. А. - Снижение внутренних дефектов в корпусных отливках как фактор повышения функциональной надежности деталей машин из стали (2013)
Скоркін А. О. - Класифікація законів функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів, Кондратюк О. Л. (2013)
Скрип’юк Р. Б. - Вибір методів управління для системи керування автоматичною електротермічною лінією обробки металевих виробів (2013)
Смирнитская М. Б. - Использование нейросетевых технологий в СУОТ машиностроительного предприятия (2013)
Хорошилов О. Н. - Условие реализации технологического процесса непрерывного литья, повышающего качество заготовок из медных сплавов (2013)
Юхнов Б. Ю. - Інноваційне підприємництво в машинобудівній галузі України та проблеми його державного стимулювання, Яшинов О. Л. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Малюк Б. І. - ХХХV Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 1–4 жовтня 2013 р.), Рудько Г. І. (2013)
Поддубная Т. Д. - Международная научно-практическая конференция "Судакские геологические чтения – IV (IX)” (2013)
Зурьян О. В. - Мультипликативный анализ стоимости запасов минерального сырья в недрах (2013)
Гейченко М. В. - Розподіл золота та елементів-домішок у сульфідах Бобриківської Західної площі (Нагольний кряж), Герасимов Є. С., Всеволодський К. В. (2013)
Савко А. Д. - Историко-минерагенический анализ распределения аномальных концентраций ртути в земной коре, Шевырев Л. Т. (2013)
Нечаев С. В. - Признаки палеопротерозойских галогенных и каустобиолитовых формаций в аспекте геолого-геохимической природы рудной минерализации в Украинском щите (2013)
Шаталов Н. Н. - Структурно-геологические условия локализации штоков и даек андезит-трахиандезитового комплекса зоны сочленения Донбасса с Приазовьем (2013)
Гошовський С. В. - Нетрадиционные углеводородные ресурсы Украины и перспективы их освоения, Сиротенко П. Т. (2013)
Євдощук М. І. - Актуальні завдання надрокористування в нафтогазовій галузі України, Стрижак В. П., Зіць А. П., Васіліненко Л. М., Клочко В. П. (2013)
Костяк М. М. - Характеристика природних лікувальних ресурсів південних районів Херсонської області, Толстанов О. К., Бабов К. Д., Нікіпелова О. М., Волинець Т. Г., Захарченко Є. А. (2013)
Бандура О. О. - Про співвідношення предмета й основного питання філософії права (2012)
Барабаш О. О. - Принципи застосування заохочення як засобу правового впливу: загальна характеристика (2012)
Безкоровайний Б. О. - До визначення сутності державної служби (2012)
Берлач Ю. А. - Рейдерство як загроза національній безпеці України (2012)
Берлянд К. І. - Кваліфікуючі ознаки складу злочину, що передбачає відповідальність за хуліганство (2012)
Бєлов Д. М. - Удосконалення Конституції як спосіб реалізації парадигми конституціоналізму (2012)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) при створенні, дос-лідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у рослинництві (2012)
Борко А. Л. - Поняття та ознаки принципів судової системи (2012)
Бражнік Ю. Ю. - Генезис, поняття, завдання та структура стадії у кримінальному процесі (2012)
Брайченко С. М. - Щодо системи нормативно-правового регулювання застосування міліцією заходів адміністративного примусу (2012)
Брунько А. В. - Щодо розширення обов’язків страхових компаній, які діють у транспортній сфері (2012)
Бурдонова О. Ю. - Система первинного фінансового моніторингу: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Буткевич С. А. - Коментар до статті 18834 КУпАП: проблемні питання визначення складу правопорушення (2012)
Валькова Є. В. - Зміст та структура механізму адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності (2012)
Васильєва А. Г. - Обов’язки у правовому статусі платників податків (2012)
Веклич В. О. - Концептуальне бачення забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина як головної функції сучасної держави в контексті юридико-лібертарного праворозуміння (2012)
Величко В. В. - Історичні аспекти створення і становлення Інтерполу як міжнародної організації (2012)
Галунько В. В. - Поняття права: багатогранність та інтеграційна однозначність (2012)
Гарна-Іванова І. О. - Адміністративно-правовий статус міліції міграційного контролю в Україні (2012)
Гиренко І. В. - Рослинний світ як об’єкт правової охорони навколишнього природного середовища (2012)
Головащенко О. С. - Органи державної влади та громадянське суспільство: питання взаємодії (2012)
Гончаренко О. А. - "Розумний строк" розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини (2012)
Гордеюк А. О. - Проблема функціонального призначення основної заробітної плати як структурної частини заробітної плати (2012)
Грекова М. М. - Сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання праці жінок (2012)
Грицюк А. Г. - Напрями вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ (2012)
Гураленко Н. А. - Інтерпретаційні константи суддівського пізнання: герменевтичний вимір (2012)
Данилюк Т. М. - Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (2012)
Делія Ю. В. - Методологія та методи дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Деркач Е. М. - Правові питання технічного регулювання у сфері залізничного перевезення вантажів (2012)
Дундич Л. В. - Особливості початкового етапу розслідувань вантажів на залізничному транс-порті, вчинюваних організованими групами (2012)
Ємельянов М. В. - Об’єктивна та суб’єктивна сторона шахрайства (2012)
Жоравович Д. О. - Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи (2012)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про сутність ознаки "публічна" в правовій категорії "публічна інформація" (2012)
Завгородня Г. В. - Криміналістична характеристика злочинних порушень правил охорони або використання надр (2012)
Заславська М. Г. - Наслідки порушення професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (ст.137 КК України) (2012)
Зозуля І. В. - Закон України "Про міліцію": доконституційний період вдосконалення (2012)
Зубрицький М. І. - Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи (2012)
Игнатов А. Н. - Использование системно-структурного анализа при установлении уровня преступности (2012)
Іваниця А. В. - Порядок дій слідчого на початковому етапі розслідування вбивств через необережність (2012)
Іванова О. А. - Реорганізація системи прокурорського нагляду в Криму внаслідок проведеного судового реформування 1864 р. (загальна характеристика) (2012)
Капталан І. М. - Окремі питання визначення цивільної правосуб’єктності політичних партій (2012)
Кацуба О. В. - Поняття та особливості ліцензійно-дозвільної діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2012)
Качинська М. О. - Зарубіжний досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми (2012)
Керезора М. О. - Функції попередження в системі адміністративних стягнень (2012)
Керімов А. З. - Особлива жорстокість як кваліфікуюча ознака умисного вбивства за чинним кримінальним законодавством України та за законодавством минулих років (2012)
Киян М. Ш. - Виборчі технології в українських землях у XVIII – на початку XIX ст. (2012)
Кікінчук В. Ю. - Щодо визначення поняття державної служби (2012)
Кірєєв Д. В. - Адміністративна юстиція: сучасні підходи до визначення (2012)
Клочко А. М. - Актуальні питання працевлаштування молоді в умовах ринкових взаємовідносин, Олійник К. М. (2012)
Коляда Т. А. - Фемінізація зайнятості як прояв дискримінації у сфері трудових відносин (2012)
Коренев А. О. - Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників (2012)
Косик В. В. - Види доказів в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2012)
Костилєва Т. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю дотримання законодавства про працю (2012)
Костюк А. В. - Правові засади, види, форми, елементи та методи здійснення державного фінансового контролю (2012)
Костюченко О. Є. - Протидія загрозам фінансовій безпеці як об’єкт адміністративно-правових відносин (2012)
Крайнюк В. Г. - Кримінально-процесуальні функції прокурора (2012)
Краснікова О. В. - Відповідність норм національного законодавства України міжнародним стандартам про свободу інформації (2012)
Кубара У. М. - Правова природа заставних відносин (2012)
Куций О. В. - Обмеження цивільного обороту зброї в Україні (2012)
Лазутко В. І. - Сили охорони правопорядку: проблемні питання визначення та характеристики (2012)
Лакушева Є. В. - Приватні інтереси платників податків у податкових правовідносинах (2012)
Ларіна О. В. - Щодо визначення суб’єктивної сторони грабежу (2012)
Ластовка О. А. - Конституція України як найголовніший регулятор діяльності органів внутрішніх справ, Шадрін О. С. (2012)
Літвінова О. В. - Відповідальність сторін за договором страхування (2012)
Логвиненко М. І. - Перспективи працевлаштування молоді в контексті нового законодавства про занятість населення, Дігтяр А. О. (2012)
Лосич С. В. - Об’єкт схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (2012)
Лукашев О. А. - Правова норма як вихідний регулятор фінансової діяльності (2012)
Мавдрик М. Я. - Шляхи удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України та її правозахисної діяльності на сучасному етапі (2012)
Макаренко О. Ю. - Адміністративні договори як форма діяльності суб’єктів охорони надр (2012)
Маліновська І. М. - Авторсько-правові критерії охороноздатності бази даних (2012)
Марисюк К. Б. - Міжнародні тюремні конгреси Першої серії (1846–1857 рр.) (2012)
Марков В. В. - Щодо управління персоналом органів внутрішніх справ (2012)
Матвієнко Є. П. - Правові проблеми пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою годувальника в Україні (2012)
Маштак К. С. - Удосконалення діяльності органів державної влади щодо адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації (2012)
Миколенко О. І. - Наука адміністративного процедурного права України (2012)
Мирошниченко О. О. - Становлення адміністративно-правових гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади: історичні передумови та сучасний стан (2012)
Михайлов С. В. - Історико-правові особливості регулювання цивільної відповідальності у сфері надання медичних послуг (2012)
Мінка Т. П. - Особливості класифікації адміністративно-правових режимів (2012)
Мірошниченко О. А. - Евтаназія та право людини на життя у міжнародному та національному праві (2012)
Мороз М. В. - Обов’язки сторін щодо підтримання автомобільного транспортного засобу у належному стані за договором найму (оренди) транспортного засобу без екіпажу, Чуркін І. А. (2012)
Мусієнко І. І. - Викриття злочинної діяльності наркоділків: постановка проблеми (2012)
Наконечна Г. Я. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають під час діяльності судів (2012)
Овчарук С. С. - Деякі питання правового регулювання фінансової діяльності держави (2012)
Олефір А. О. - Безперспективність розвитку інституту державних закупівель як перша якість сучасної господарсько-правової політики (2012)
Омельченко Т. В. - Законодавче закріплення терміну "правова допомога" (2012)
Онищук Н. Ю. - Принципи податкової відповідальності (2012)
Палюх Л. М. - Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України (2012)
Панасюк О. В. - Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби (2012)
Переверзєв О. М. - Господарська правосуб’єктність недержавних пенсійних фондів, Віхров С. О. (2012)
Петренко О. І. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (2012)
Петрик В. В. - Поняття та сутність права на відвід у цивільному процесі (2012)
Петров Є. В. - Адміністративно-господарські акти: сутність та види (2012)
Петров С. В. - Суб’єкти забезпечення реалізації права громадян на інформацію (2012)
Пілюк С. В. - Сучасні моделі конституційного контролю (2012)
Подгорна Г. В. - До питання застосування статті 15 Закону України "Про оплату праці" під час здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2012)
Поляков С. Ю. - Законність в Збройних Силах України: сутність і форми прояву (2012)
Попов А. П. - Види та механізм скоєння адміністративних правопорушень у сфері відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів (2012)
Попова О. О. - Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення сфери надання органами внутрішніх справ адміністративних послуг (2012)
Процюк І. В. - Глава держави в парламентських монархіях і республіках (2012)
Пухаленко В. П. - Деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах, як складова політики Європейського Союзу (2012)
Радчук О. П. - Трудові відносини: міжнародно-правовий аспект (2012)
Рева Р. Р. - Поділ влади в контексті рішень Конституційного Суду України (2012)
Редько Ю. А. - Напрямки використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними та фармацевтичними працівниками (2012)
Реуцький А. В. - Допит свідків при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток (2012)
Решетник Л. П. - Екологічний ризик як ознака джерела підвищеної екологічної небезпеки (2012)
Різак М. В. - Правовий статус уповноваженого органу з питань захисту персональних даних: досвід зарубіжних країн (2012)
Рошканюк В. М. - Визначення поняття "соціальний захист" в теорії права соціального забезпечення (2012)
Рудий Н. Я. - Інститут опіки і кураторства на українських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (кінець XVIII – початок XX ст.) (2012)
Саннікова М. В. - Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру: значення та перспективи розвитку в умовах глобалізації права (2012)
Сардінов Р. Т. - Заохочення за національним законодавством (2012)
Семенова К. Г. - Співвідношення категорій "розірвання порушеного договору" та "визнання договору недійсним", Макарчук Л. В. (2012)
Серватюк Л. В. - Деякі питання вдосконалення правоохоронної діяльності органів охорони державного кордону України на шляхах міжнародного сполучення (2012)
Середюк-Буз В. В. - Міжнародно-правове регулювання свободи вираження поглядів в мережі Інтернет (2012)
Сидорова С. В. - Загальна характеристика форм та заходів правового забезпечення підвищення родючості ґрунтів (2012)
Симов’ян С. В. - Правове положення та повноваження банків в Національний системі фінансового моніторингу (2012)
Сіверін Д. В. - Завдання та функції органів державної виконавчої служби: сучасний стан та перспективи (2012)
Скирта Д. В. - Правове регулювання взаємодії органів державного фінансового контролю у сфері державних закупівель України: проблеми та шляхи вдосконалення (2012)
Смілевський М. Л. - Щодо необхідності використання світового досвіду правового регулювання відносин в інформаційній сфері (2012)
Соколенко О. Л. - Види правоохоронних органів України (2012)
Сопільник Л. І. - Генезис поняття організації безпеки дорожнього руху (2012)
Сорокіна І. С. - Проект Закону України "Про адміністративні послуги": проблеми та перспективи прийняття (2012)
Стаматіна М. В. - Адміністративно-правова характеристика інституту правової допомоги в Україні (2012)
Стародубов І. В. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу експерта (2012)
Теремецький В. І. - Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Тернущак М. М. - Щодо втрати чинності Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" та внесення до Податкового кодексу України норм, які регулюють правовий статус, функції та правові основи діяльності органів Державної податкової служби (2012)
Ткаченко Є. В. - Щодо деяких історичних аспектів розвитку європейської інтеграції (2012)
Товкун Л. В. - До питання про принципи податкового контролю (2012)
Топчеєва Ю. В. - Умови забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації (2012)
Торопов С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст.2701 Кримінального кодексу України, Сафонов Д. А. (2012)
Тригубенко С. М. - Основні принципи діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України як центрального органу виконавчої влади (2012)
Туманянц А. Р. - Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) (2012)
Удод А. М. - Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу за законодавством Росії, Республіки Білорусь та Грузії: порівняльне кримінально-правове дослідження (2012)
Федоров С. Є. - Справедливість як принцип державного фінансового контролю (2012)
Халимон С. І. - Стан наукової розробки проблем конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2012)
Цогла А. І. - Макрополіс та екополіс, як тип територіальної громади-корпорації: поняття та значення (2012)
Черевко П. П. - Презумпція авторства у праві інтелектуальної власності (2012)
Черкаська Н. В. - Щодо умов здійснення сільського туризму в Україні, Шейкін О. І. (2012)
Чорноус О. В. - Працевлаштування жінок в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення (2012)
Шаренко М. С. - Деякі особливості реєстрації платників акцизного податку (2012)
Швайковская В. Н. - К вопросу о законодательном закреплении оснований досрочного расторжения трудового договора с иностранцем (2012)
Шигаль Д. А. - До питання щодо розмежування понять порівняння, порівняльного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового та історико-правового порівняльного методів (2012)
Шигарова Н. О. - Публічно-управлінські аспекти організації системи господарювання на українському ринку продовольства та продовольчих товарів (2012)
Школьна Н. І. - Стратегія соціальної політики в Україні (адміністративно-правові аспекти) (2012)
Шульга А. М. - Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка (2012)
Юрченко В. П. - Адміністративне судочинство: проблеми становлення та розвитку (2012)
Яремко Г. З. - Норми sui generis про незакінчене вбивство у кримінальному законі України (2012)
Ржевська М. Ю. - Риси симфонічної творчості Геннадія Ляшенка (2013)
Степурко В. І. - "Концерт для флейти та камерного оркестру (пам’яті Олега Ківи)" Ігоря Щербакова: мистецька інтроверсія (2013)
Фадєєва К. В. - Музичні комп’ютерні технології в історичному та сучасному аспектах (2013)
Юферова Г. В. - Музичні комп’ютерні технології та виконавське мистецтво (2013)
Сітарська Ю. О. - Різдвяний гімн св. Амвросія Медіоланського "Intende Qui Regis Israel" як приклад асиміляції східнохристиянської церковно-святкової традиції на заході (2013)
Гуральна С. С. - Літургія із "Співаника" (1911) В. Матюка та її вплив на церковну музичну культуру Східної Галичини (2013)
Стронько Б. Ю. - Темпоральні аспекти оркестровки (2013)
Супрун О. В. - Поєднання джазу та класики в контексті "музики ECM" (2013)
Теребун Д. С. - Мистецтво джазу у діалогах з європейською музичною традицією (2013)
Зварич А. А. - До проблеми семіотичної сутності музичної мови (2013)
Латковська Н. В. - Онуте Нарбутайте: діалог з Моцартом (2013)
Молчанова Т. О. - Історико-соціальні умови формування мистецтва піаніста-концертмейстера в Україні (2013)
Пруднікова Л. П. - Художній світ концерту для фортепіано та струнних Альфреда Шнітке та його втілення у виконавській інтерпретації (2013)
Кириленко Я. О. - Функції творчої особистості диригента-інтерпретатора як основа хорової вистави (2013)
Горбачевська Я. П. - Дискурс альтових транскрипцій першої половини ХХ століття (2013)
Харченко О. І. - Київські концерти духовної музики кінця ХІХ – початку ХХ століть (за матеріалами київської преси 1900-1917 років) (2013)
Чень Жуньсюань - Вплив імпресіонізму на фортепіанні твори тайванських композиторів (2013)
Фіалко В. О. - Образне переосмислення національного у творчості українських режисерів і сценографів українського театру 70-х років ХХ століття (2013)
Крипчук М. В. - Розвиток сучасних фестивалів мистецтв на Луганщині початку ХХІ століття (2013)
Сун Жуй Лун - Російські театри опери та оперети в музичному житті Харбіна першої третини ХХ століття (2013)
Данчук О. Л. - Принципи організації театральних колективів (2013)
Заря С. В. - Музика як визначальний чинник ефективності телевізійного рекламного відеоролика (2013)
Христолюбова Т. П. - "Картини-двійники" К. С. Петрова-Водкіна (2013)
Архарова Н. О. - Доля натюрморту в живописі ХХ століття: шлях до метафізичного образу (2013)
Петрушевська Н. І. - Історичний аспект техніки камео гласс (2013)
Паславська Л. О. - Композиційні особливості керамічних мисок Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Шумакова С. М. - Генезис Харківської школи циркового мистецтва в контексті становлення цирку Харкова (2013)
Щербаков В. В. - Комунікативна функція танцю в історичному вимірі (2013)
Захарчук Н. В. - Творча концепція балетмейстера Миколи Трегубова (2013)
Кіндер К. Р. - Символообрази рослин в українському танцювальному фольклорі (2013)
Савчин Л. М. - Композиція мегакультурного простору: теоретичне обґрунтування поняття (2013)
Тукова І. Г. - Розвиток музичного мистецтва ХХ століття у співвідношенні з некласичною науковою парадигмою (2013)
Черніговець О. М. - Традиційна культура як основа функціонування видовищно-ігрових форм народної творчості (на матеріалі Північно-Західного регіону України, друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Сичова О. В. - Типи мистецьких фестивалів і конкурсів у сучасній Україні (2013)
Станіславська К. І. - Формування екранної культури студента: до постановки питання (2013)
Романенко А. Р. - Формування творчої індивідуальності В.В. Пухальського: мінський період життя музиканта в аспекті біографізму (2013)
Садовенко С. М. - V Міжнародна науково-практична конференція "Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії" (2013)
Бентя Ю. В. - "Есть тонкие властительные связи…" Рецензія на монографію Валентини Реді "Есть тонкие властительные связи…" Интегратиые процессы в музыке Серебряного века. – Київ: НАКККіМ, 2010. – 320 с. (2013)
Зінькевич О. С. - Згадати своїх вчителів… (2013)
Абакумов В. М. - Інформаційна безпека підприємництва як об’єкт адміністративно-правової охорони (2012)
Абасов Г. Г. - Класифікація конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: теоретичні засади (2012)
Алябышев М. С. - Условия проведения заочного рассмотрения дел: законодательное разрешение проблем (2012)
Арабаджи Н. Б. - Правовой порядок как структура правовых ценностей (2012)
Афанасієв Р. В. - Особливості адміністративно-правового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні (2012)
Ахундова А. А. - Протидія здійсненню законної діяльності адвоката-захисника (2012)
Бакай М. І. - Відповідність кримінального законодавства України вимогам міжнародних антикорупційних конвенцій щодо кримінально-правової юрисдикції (2012)
Балинська О. М. - Юридична відповідальність як функціональна знакова характеристика правовідносин (2012)
Бариська Я. О. - Фактори, які впливають на форму державного правління, Лемак В. В. (2012)
Батюк О. В. - Дослідження факторів, що впливають на тактику слідчих (розшукових) (розшукових) дій при розслідуванні злочинів в установах виконання покарань (2012)
Безуглий Л. А. - Щодо зарубіжного досвіду запобігання незаконному відтворенню та розповсюдженню комп’ютерних програм і баз даних (2012)
Бережна І. Г. - Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом (2012)
Бережний С. Д. - Деякі питання призначення покарання за умисне вбивство з корисливих мотивів (2012)
Біличенко Т. М. - Щодо цілей, завдань і принципів адміністративного судочинства (2012)
Білоцький С. Д. - Світова організація торгівлі, як регулятор міжнародної торгівлі в сфері екологічно орієнтованої енергетики (2012)
Біляєв В. О. - Стан теоретичного обґрунтування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності як головного спрямування сил карного розшуку (2012)
Блажівський Є. М. - Критерії ефективності протидії злочинності (2012)
Богатирьов І. Г. - Історико-правовий аналіз функціонування міліції Чернігівщини (1920–1930 рр.), Михайлик О. Г. (2012)
Бондаренко А. А. - Розвиток адміністративного судочинства в Україні (2012)
Боняк В. О. - Розвиток правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів на теренах України (ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2012)
Браславський Р. Г. - Критерії розмежування понять "податкова звітність" та "звітність про доходи та майно" (2012)
Бурило Ю. П. - Сутність та ознаки господарської діяльності в інформаційній сфері (2012)
Василова-Карвацька О. В. - Основні проблеми правового регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я (2012)
Вильгушинский М. И. - Конституционные основы взаимодействия судов с государственными органами в Украине (2012)
Волік В. В. - Правове регулювання діяльності в 1917–1991 роках міського транспорту в Україні: історико-правовий огляд (2012)
Галабала М. В. - Тенденції розвитку науки кримінального права України в період після відновлення державної незалежності (питання загальної частини) (2012)
Галунько В. В. - Право на життя без болю, як невід’ємне право людини, Наружнов В. В. (2012)
Гамалій О. Л. - Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Ганзицька Т. С. - Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика (2012)
Гаркуша А. Г. - Питання удосконалення окремих понять у злочинах проти здоров’я особи (2012)
Геєць І. В. - Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської губернії) (2012)
Герасименко Н. О. - Типовий статут комунальних банків: доцільність розробки та зміст (2012)
Гетманцев М. О. - Порівняльний аналіз процесуального порядку пред’явлення речових доказів на основі норм різних процесуальних галузей права (2012)
Головащенко О. С. - Становлення громадянського суспільства як соціального середовища правової держави (2012)
Головкін Б. М. - Психологічні особливості злочинців, Наваляна Я. Т. (2012)
Головко О. П. - Право підсудного захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника в міжнародному кримінальному процесі (2012)
Голубов С. Г. - Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України (2012)
Гончаренко О. А. - Правова природа "пілотних рішень" Європейського суду з прав людини (2012)
Горобець Н. О. - Поняття "житловий простір" у цивільному праві (2012)
Гошовський В. С. - Правові засади організації та функціонування системи органів виконавчої влади (2012)
Градецький А. В. - Запобігання наркотизму в установах виконання покарань України (2012)
Гришко Л. М. - Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу (2012)
Грищак С. В. - Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Грохольський В. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення в області охорони морського континентального шельфу України (2012)
Давиденко С. В. - Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять "обов’язок доказування" та "тягар доказування" (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо адміністративно-правової сутності понять "дисципліна", "державна дисципліна" та "службова дисципліна" (2012)
Дворник С. І. - Щодо компетенції державних органів при здійсненні адміністративного провадження в сфері нагляду за додержанням законодавства про працю (2012)
Делія Ю. В. - Судовий прецедент як джерело муніципального права України (2012)
Демин Ю. М. - Понятие и виды негосударственных общественных организаций в сфере экономики, Юлдашев А. А. (2012)
Деркач Е. М. - Електронна накладна при здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом: правові засади застосування (2012)
Дорошенко Л. Н. - Непредоставление на протяжении года налоговым органам налоговых деклараций, документов финансовой отчетности как основание ликвидации хозяйственных организаций (2012)
Другова В. А. - Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, у третейському суді (2012)
Єрмаков Д. І. - Роль та значення управлінсько-виховної роботи з кадровим складом органів прокуратури у формуванні їх позитивного іміджу (2012)
Єфіменко М. Ю. - Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі (2012)
Журавльова Г. С. - Еволюція принципу рівності прав і свобод людини і громадянина (2012)
Журенок Т. В. - Правовий статус та види громадських об’єднань (2012)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання поширення інформації: теоретичні і практичні аспекти (2012)
Заморська Л. І. - Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення (2012)
Зарубенко О. В. - Підстави проведення огляду у кримінальному провадженні України (2012)
Заруднєв Є. О. - Щодо публічного інтересу у сфері господарювання в Україні, Федеративній Республіці Німеччина та ЄС (2012)
Зеленецький О. С. - Взаємодія органів внутрішніх справ та засобів масової інформації у сфері профілактики та розкриття злочинів (2012)
Зозуля І. В. - Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України (2012)
Зубенко А. В. - Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права (2012)
Іванищук А. А. - Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади (2012)
Ісакова В. М. - Право на правову допомогу як елемент принципу доступності правосуддя (2012)
Кагановська Т. Є. - Зміст доктринальних підходів в адміністративному праві щодо визначення сутності державного управління (2012)
Казмірук О. В. - Права та обов’язки податкової міліції України (2012)
Калашник Ю. В. - Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України (2012)
Капустян Н. М. - Правове забезпечення якості мобільного зв’язку (2012)
Карабін Т. О. - Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення (2012)
Кипич І. В. - Громадянське суспільство як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Кириченко Ю. М. - Територіальна громада як базовий елемент системи місцевого самоврядування України: теоретичне визначення (2012)
Кінаш М. М. - Корупція як соціальне негативне явище (2012)
Клочуряк С. С. - Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні (2012)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, Деменко Т. В. (2012)
Коваленко Л. П. - Особливості інформаційно-правових норм і відносин (2012)
Ковальов І. М. - Правове регулювання стану фізичної підготовки у правоохоронних органах (2012)
Кожух М. С. - Господарсько-правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012)
Кожушко О. О. - Реєстрація благодійних організацій як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2012)
Козаченко О. В. - Український внесок в становлення культуро-антропологічної концепції права (2012)
Костюченко О. Є. - Особливості фінансової безпеки як предмета адміністративного права (2012)
Котляр О. І. - Регулювання права власності за міжнародним правом (2012)
Кубальський В. Н. - Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів в Україні: доцільність та підстави встановлення (2012)
Кузьменко В. А. - Відшкодування майнових збитків як санкція в адміністративному судочинстві (2012)
Курабцева А. П. - Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в первой половине XIX в. (2012)
Куразов Ю. Х. - Попередження як вид адміністративного стягнення у вітчизняному законодавстві: ґенеза та пріоритети закріплення (2012)
Кухар М. Д. - Принцип змагальності в системі принципів адміністративного процесу України (2012)
Ланкевич А. З. - Вплив правових позицій Конституційного Суду України на усталену практику адміністративних судів (2012)
Лантінов Я. О. - Місце кримінального права в державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (2012)
Левендаренко О. О. - Негласні слідчі дії в контексті захисту конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження, Іващенко Д. В. (2012)
Левченко К. Б. - Міжнародні інструменти моніторингу стану протидії торгівлі людьми (на прикладі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок), Ковальчук Л. Г. (2012)
Липко О. Ю. - Про особливості податкових нормотворчих процедур (2012)
Лисанец О. С. - Актуальные проблемы огородного землепользования граждан (2012)
Літвінов Є. В. - Запобігання злочинності судовими органами України: поняття, функції та завдання (2012)
Літвінова О. В. - Роль страхового платежу в укладенні та припиненні дії договору страхування (2012)
Лютіков П. С. - Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30 рр. ХХ століття (2012)
Маїк І. С. - Аналіз розвитку національної правової системи України крізь призму синергетичного підходу у порівняльному правознавстві (2012)
Макаренко О. Ю. - Міжнародно-правове забезпечення охорони надр України (2012)
Малиновская А. А. - К вопросу правового статуса субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности (2012)
Малишев В. С. - Правова політика держави у сфері застосування амністії: поняття, рівні формування та реалізації (2012)
Маниліч Л. І. - Юридична відповідальність державної податкової служби України у сфері надання публічних послуг (2012)
Марахін Є. А. - Обмеження як засіб забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням (2012)
Маслова Н. Г. - Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі (2012)
Михайлишин И. В. - Деятельность органов внутренних дел Украины по осуществлению контроля за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории страны (2012)
Московець В. І. - Правове регулювання участі громадян в охороні державного кордону (2012)
Музикант К. А. - Виникнення та становлення адміністративних прав неповнолітніх на території України як основа формування їх адміністративно-правового статусу: історичні аспекти (2012)
Мураховська Т. Є. - Проблематика структури норм права у зв’язку з системою права (2012)
Мурза О. В. - Критерії ефективності правових пільг (2012)
Назимко Є. С. - Мета у системі цілепокладання покарання неповнолітніх за кримінальним правом України (2012)
Овчарук С. С. - Конституційні положення щодо розмежування владних повноважень державних органів як основа усунення колізій у науці адміністративного права (2012)
Одовічена Я. А. - Зміна місця роботи як новація умов трудового договору (2012)
Омельчук О. М. - Вплив правосвідомості на поведінку людини (2012)
Онупрієнко А. М. - Проблеми взаємодії органів самоорганізації населення та органів місцевого самоврядування (2012)
Орлов І. П. - Поняття та ознаки правочинів в сфері спадкового права (2012)
Паршиков С. И. - Юридическая ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий, Костенко А. В., Полетайкин А. Н. (2012)
Петров Є. В. - Чи є господарсько-правова відповідальність інститутом адміністративно-господарського права? (2012)
Пінчук І. С. - Господарська діяльність у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: окремі регуляторні аспекти Державної служби України з контролю за наркотиками (2012)
Плескун О. В. - Видання наказу про прийом на роботу як важливий етап укладення трудового договору (2012)
Подкопаєв С. В. - Правове регулювання організації і діяльності прокуратури України (2012)
Поліщук О. М. - Диспозитивність як принцип кримінального права (2012)
Поляков С. Ю. - Законодавче забезпечення законності і правопорядку у Збройних Силах України (2012)
Попова С. М. - Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань (2012)
Походзіло Ю. М. - Щодо питання особливостей розбудови системи піклування військовослужбовців в Російській імперії у XVII – на початку ХХ ст. (2012)
Рибалка Н. О. - Поняття та сутність прокурорського нагляду (2012)
Садикова Я. М. - Підстава та умови застосування заходів цивільно-правової відповідальності за порушення авторських та суміжних прав (2012)
Саннікова М. В. - Входження України до Європейського правового простору: до визначення поняття (2012)
Сарай Р. Д. - Особливості методології дослідження інституту парламентських виборів (на прикладі вивчення досвіду парламентських виборів в Україні, Чехії та Словаччині (2012)
Сворак С. Д. - Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. (2012)
Севрюков Д. Г. - Сучасні підходи до класифікації моделей соціальної держави (2012)
Семенюк О. О. - Особливості кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень (2012)
Серьогін В. О. - Медичне прайвесі: концептуальний підхід (2012)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий статус Ватикану (2012)
Ситніков О. Ф. - Особливості правового положення позивача в адміністративному судочинстві (2012)
Скіпенко Р. Е. - Правові засади фінансового забезпечення соціальних реформ у сфері накопичувального пенсійного забезпечення (2012)
Словська І. Є. - Альтернативні проекти Конституції незалежної України (2012)
Снісаренко К. С. - Проституція, як вид девіантної поведінки (2012)
Сокол М. В. - Прожитковий мінімум та його значення у формуванні якісної системи соціальних стандартів (2012)
Соколенко О. Л. - Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи правоохоронної діяльності (2012)
Стаматіна М. В. - Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу (2012)
Старків І. М. - Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі (2012)
Стасюк Л. Л. - Призначення експертиз під час розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення водойм (2012)
Степанович Д. Г. - Укладання договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2012)
Сторожук І. П. - Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління (2012)
Стринатко Ю. Д. - Поняття та ознаки міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (2012)
Суходубова І. В. - Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до aquis Європейського Союзу (2012)
Сущ О. П. - Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (2012)
Твердохліб І. М. - Особливості виявлення та фіксації слідів злочинів, скоєних напередодні чи під час лісних пожеж (2012)
Тищенко А. О. - Правові основи організації обліку як методу фінансового контролю (2012)
Топчеєва Ю. В. - Мотивація працівників як засіб забезпечення та зміцнення трудової дисципліни (2012)
Трофименко В. М. - Заочна форма кримінального провадження та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін (2012)
Турман Н. О. - Науково-правове обґрунтування видів відмови прокурора від обвинувачення та проблеми застосування (2012)
Турчин С. О. - Загальна характеристика суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки (2012)
Тягло О. В. - До проблеми кількісної оцінки сили юридичного аргументу (2012)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти (2012)
Ударцов Ю. В. - Права та обов’язки державних службовців органів прокуратури: адміністративно-правовий аспект (2012)
Умецька Г. О. - Предмет доказування в справах про визнання правочинів недійсними (2012)
Усеінова Г. С. - Становлення прокуратури України: історико-правові аспекти (2012)
Федоров С. Є. - Принцип гласності у державному фінансовому контролі: межі трансформації (2012)
Фєдосєєв В. В. - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.332 КК України (2012)
Філонов О. В. - Специфіка структурної побудови, функціонування і діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як органів, що здійснювали протидію тероризму в кінці XIX – на початку ХХ ст. (2012)
Фоміна С. В. - Регіон як об’єкт міжнародно-правових досліджень (2012)
Царенко О. О. - Стан кримінологічних досліджень насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми (2012)
Цувіна Т. А. - Право на суд у цивільному судочинстві (2012)
Чапала Г. В. - Місцеве самоврядування і громадянське суспільство – питання співвідношення (2012)
Черевко П. П. - Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі (2012)
Череучук А. А. - Державний контроль у сфері земельних відносин в Україні (2012)
Череучук Х. В. - Окремі аспекти здійснення фінансового контролю за діяльністю органів внутрішніх справ України (2012)
Чуприна Г. В. - Докази і доказування в адміністративних справах за зверненням державної міграційної служби України з приводу примусового видворення іноземців і осіб без громадянства (2012)
Шабатько К. В. - Особливості міжрівневої взаємодії в системі державного управління України (2012)
Шаблистий В. В. - Реалії українського кримінально-правового творення (2012)
Шапіро В. С. - Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення (2012)
Шапірко П. М. - Оперативно-розшукова діяльність у структурі юридичної діяльності (2012)
Шаранич С. С. - Інституалізація парламентської опозиції – теоретичний аспект (2012)
Швайковская В. Н. - Основание расторжения трудового договора с иностранцем по инициативе третьего лица (2012)
Шевченко Л. О. - Структурні складові віктимної особистості (2012)
Шевчук І. М. - Правові позиції Конституційного Суду України (2012)
Шевчук Т. І. - Щодо латентності насильницьких злочинів у сільській місцевості (2012)
Шестак В. С. - Зміст та напрямки адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави (2012)
Шкелебей В. А. - Проблеми закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (2012)
Шум В. В. - Забезпечення оперативності при накладенні арешту на кореспонденцію (2012)
Щербак І. А. - Щодо використання у кримінальному процесуальному доказуванні результатів приватної детективної діяльності за законодавством України, Зубатенко А. В. (2012)
Якимовський Л. Л. - Особливості суб’єктивних ознак завідомо неправдивого показання свідка (2012)
Яроцький В. Л. - Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин (2012)
Книженко О. О. - Рецензія на навчальний посібник "Кримінальне право України. Загальна частина" за редакцією В. М. Трубникова (2012)
Бушев А.Б. - Разговорность двести лет спустя (2013)
Габидуллина А. Р. - Русские паремии в речи студентов (2013)
Глущенко В. А. - Словарь В.И. Даля и источники изучения истории русского языка (2013)
Желтухина М. Р. - Функции слухов в современном медиа-дискурсе, Омельченко А. В. (2013)
Звездова Г. В. - К специфике слова-символа в словаре В.И. Даля и словаре И.И. Срезневского, Руднев Е. Н. (2013)
Землякова С. Н. - Прагматическая характеристика прилагательных в словаре В. И. Даля и современных словарях синонимов (2013)
Ковалев Г. Ф. - Роль "Толкового словаря живого великорусского языка" В. И. Даля в ономастических и этимологических исследованиях (2013)
Ланская О. В. - К истории слова соборность (2013)
Лантух Н. А. - Концепты добро и дом в словаре Владимира Даля (2013)
Ніколаєнко І. О. - Авторські неологізми в поезіях Василя Старуна (2013)
Павленко А. Е. - Греческо-русские языковые контакты и формирование городских говоров северного приазовья (2013)
Петриченко М. А. - Паблик рилейшнз и психология эффективного общения (2013)
Половинко Е. А. - Изучение эволюции словообразовательного гнезда на материале словарей разных периодов (2013)
Свиридова Н. Н. - Cвоеобразие лингвокультурной лексикографии (2013)
Старецкий Т. В. - Языковые средства комизма в творчестве В. И. Даля (2013)
Туленинова Л. В. - К проблеме классификации концептов (2013)
Туранина Н. А. - Вербализации воздушной стихии в художественном дискурсе ХХ века (в аспекте продолжения научных традиций В. И. Даля) (2013)
Фирсова И. В. - Терминосистема фразеологии в аспекте когнитивной лингвистики (на материале русского и французского языков (2013)
Цонева Л. М. - О словаре Найдена Герова – "Болгарского Даля" (2013)
Pavlo Shopin - The role of euphemisms in political discourse (2013)
Відомості про авторів (2013)
Скотна Н. - Самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі (2013)
Мадзігон В. - Науково-методичне забезпечення економічної ефективності підготовки робітників в закладах професійно-технічної освіти, Вачевський М. (2013)
Пономаревський С. - Особливості сучасного розвитку української освіти і шкільництва в Російській Федерації (2013)
Фігура О. - Фізична готовність як елемент загальної професійної готовності фахівців (2013)
Суровицька М. - Формування пізнавальних інтересів молодших школярів (2013)
Осадчий В. - Використання засобів Інтернет у професійній підготовці вчителя (2013)
Мадзігон В. - Результати та наслідки приватизації на підприємствах підприємницької діяльності (2013)
Кепша Я. - Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії в Західному регіоні України, їх стан та перспективи, Чорноус В. (2013)
Хоменко В. - Розробка дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на засадах філософських категорій (2013)
Петльована Л. - Мотивація оволодіння іноземною мовою як один із чинників професійної підготовки фахівців економічного напряму (2013)
Поляновська О. - Правове виховання дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що перебувають у школах-інтернатах, через використання інтерактивних технологій (2013)
Немченко С. - Створення рефлексивного середовища магістратури як умова ефективної підготовки майбутнього керівника навчального закладу, Лебідь О. (2013)
Гарбич-Мошора О. - Переваги та недоліки використання інформаційних технологій в навчальному процесі (2013)
Петрицин І. - Електротехнічна підготовка майбутнього вчителя технологій із використанням віртуального лабораторного практикуму (2013)
Чередніченко Н. - Теоретико-методологічні основи порівняльно-педагогічного дослідження (2013)
Вовк Ю. - Знання підприємства як об’єкт управління, Досин Д. (2013)
Калашник Л. - Дисбаланс соціально-економічного розвитку міста та села як передумова нерівності в системі соціальної опіки дітей-сиріт в КНР (2013)
Павленко Л. - Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів обґрунтованому вибору методу кореляційного аналізу (2013)
Калита Н. - Виховний ідеал К. Ушинського у традиції українського національного виховання: порівняльний історико-педагогічний аспект (2013)
Бабич В. - Визначення основних проблем формування соціального здоров’я підлітків в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Найда Ю. - Предметно-циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: минуле і сучасне, Найда В. (2013)
Турянський П. - Медіатизація українського музичного обрядового фольклору як спосіб продукування, естетизації і транслювання соціального досвіду, Добуш Ю. (2013)
Євсюков О. - Визначення значущості інновації в освіті (теоретичний аспект), Телегіна С. (2013)
Тичинська Н. - Формування особистості студента як психолого-педагогічна проблема (2013)
Чернова С. - Методичні рекомендації науково-педагогічного складу щодо розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Гжещук В. - Науково-методичне забезпечення ефективного використання інноваційних технологій у професійній підготовці менеджерів (2013)
Сенкевич Д. - Формування загальної культури майбутніх менеджерів сучасних технологій виробництва і сфери послуг (2013)
Скотна М. - Математична освіта дошкільників у Польщі (2013)
Савка І. - Теоретико-педагогічні аспекти національного виховання учнівської молоді в закладах освіти (2013)
Бовсунівський В. - Формування сучасних понять з проектних технологій у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Перішко І. - Експериментальна перевірка професійної підготовки маркетологів у сфері туристичних послуг (2013)
Богданова О. І. - Ольфакторний та звуковий аспекти образу міста в романі Альфреда Дьобліна "Берлін, Александерплатц" (2013)
Бушев А. Б. - Английский язык, влияющий на профессиональный менталитет: менеджмент (2013)
Володіна Н. В. - Звуконаслідувальні дієслова середньоверхньо-німецького та нововерхньонімецького періодів (2013)
Желтухина М. Р. - Культивирование фобий в межкультурном пространстве через СМИ (2013)
Западная К. В. - О некоторых особенностях адаптации иноязычной лексики в русской рок-поэзии (2013)
Звездова Г. В. - Словообразовательная динамика в группе прилагательных на -тельн- (на материале словарей современного русского языка), Гоу Сюэтао (2013)
Землякова С. Н. - Особенности отражения прагматической информации в словарях синонимов в аспекте учебной лексикографии (2013)
Зимич Е. В. - Влияние гендерного фактора на речевую деятельность супругов в матримониальном диалогическом дискурсе (2013)
Казакова О. В. - Явище фоносемантизму в арабській мові в контексті сучасного мовознавства (2013)
Калініна К. В. - Обливості функціонування комп’ютерного дискурсу (2013)
Клименко О. С. - Специфіка перекладу сучасної прози з активною діалогізацією (на прикладі творів Трумена Капоте), Климова Н. І., Сідоренко М. К. (2013)
Кушнир О. Н. - Лексикографические источники лингвоконцептологии (2013)
Левченко Т. М. - Нові вияви трансформованих фразеологічних одиниць у мові сучасної української преси (2013)
Лощенова І. Ф. - Розв’язання проблеми присудка в граматичній традиції англійської та української мов (2013)
Мороз А. А. - Особенности английского национального юмора, или над чем смеются англичане (на материале романов Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба", А. Конан Дойла "Затерянный мир" и В. Скотта "Антикварий") (2013)
Назаренко М. О. - Важливість мовної компетенції та грамотності сучасного перекладача (2013)
Павленко А. Е. - Территориальная вариативность как следствие языковых контактов (на материале диалекта Шетландских островов), Павленко Г. В. (2013)
Филатова Е. В. - Словосочетание и синтагма, их сферы и функции (2013)
Цонева Л. М. - Славянские личные имена в межкультурной коммуникации (2013)
Шапочка К. А. - Загальний і спеціальний сленг у системі субстандартної лексики (2013)
Шерстюк О. Г. - Языковые манипулятивные воздействия в рекламных текстах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Алябышев М. С. - Некоторые проблемы обжалования заочного решения (2013)
Андрєєва О. Б. - Судовий захист публічно-правових інтересів (2013)
Андрійцьо В. Д. - Сутність та структурні елементи цивільного процесу як правового явища (2013)
Армаш Н. О. - Впровадження посад державних політичних діячів в межах адміністративної реформи (2013)
Бабін Б. В. - Викладання морського права: вітчизняний досвід та світові стандарти (2013)
Базикіна Я. О. - Окремі питання розпорядження земельними ділянками комунальної форми власності (у світлі останніх законодавчих новел) (2013)
Балух В. С. - Третейська угода як основа третейського розгляду цивільно-правових спорів у радянський період (2013)
Батрин О. В. - Суб’єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі (2013)
Бершов Г. Є. - Кримінально-правова характеристика форм та способів втручання в діяльність судових органів (2013)
Біленська Д. О. - Шляхи вдосконалення правового регулювання інформаційних правовідносин в Україні (2013)
Біляєв В. О. - Колізії організаційно-правового забезпечення дотримання прав людини в оперативно-розшукових заходах підрозділів карного розшуку ОВС України (2013)
Блошко В. В. - Поняття та ознаки квартири у багатоквартирному будинку (2013)
Бойко В. Б. - До проблеми класифікації форм та засобів захисту трудових прав працівників (2013)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в частині родючості ґрунтів (2013)
Борисенко Г. О. - Поняття суб’єктів фінансового і податкового права (2013)
Борисова Л. В. - Захист прав суб’єктів персональних даних, Тулупов В. В. (2013)
Буряк І. О. - Щодо діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення права громадян на охорону здоров’я (2013)
Бут Е. В. - К вопросу о понятии уголовной ответственности (2013)
Васильєв Є. О. - Законодавче забезпечення державної промислової політики в Україні в 1991–2010 рр. (2013)
Ващенко А. В. - Сравнение правового статуса судей и алькальдов в средневековой Испании на примере Фуэро Куэнки (2013)
Величко В. О. - Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та світовий досвід, Будакова В.І. (2013)
Віхляєв М. Ю. - Історіографія дослідження громадських об’єднань та їхніх видів як суб’єктів адміністративного права у роботах вчених-юристів незалежної України (1991–2013 роки) (2013)
Воєвода А. Г. - Слідова картина та типова обстановка злочинів про порушення правил водіння або експлуатації бойових, спеціальних та транспортних машин (2013)
Волков В. Ю. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання в галузі стандартизації та сертифікації (2013)
Воловик О. А. - Значення інституціонального середовища для реконструкції правової теорії (2013)
В’юнник Д. Ю. - Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій при розслідуванні крадіжок автотранспортних засобів (2013)
Гаврік Р. О. - Властивості судових постанов Верховного Суду України, ухвалених у цивільних справах, що набрали законної сили (2013)
Гайворонський Є. П. - Характеристика осіб, які вчинюють незаконне переміщення культурних цінностей через митний кордон (2013)
Гайворонський О. Ю. - Предмет злочинного впливу при вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади (2013)
Галіахметов І. А. - Теоретико-методологічні аспекти муніципального права як науки (2013)
Галунько В. В. - Новітній правовий статус фізичних осіб-підприємців, як провідний чинник благополуччя українського народу (2013)
Гарна-Іванова І. О. - Сутність та значення міграційного контролю в Україні (2013)
Голомозий Є. В. - Деякі правові проблеми виробництва біопалива в Україні (2013)
Городиський М. І. - Вивчення соціального середовища як фундаментальний напрям розвитку пенітенціарної науки, Севостьянов В. П. (2013)
Горяний С. В. - До питання про кримінальну відповідальність за перешкоджання проведенню передвиборної агітації (2013)
Гошовський В. С. - Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна України як центрального органа виконавчої влади зі спеціальним статусом (2013)
Гринюк В. О. - Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні (2013)
Грубінко А. В. - Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід (2013)
Грудницька С. М. - Правове регулювання здійснення господарської діяльності на основі публічної власності (методика дослідження), Переверзєв О. М. (2013)
Гумін О. М. - Використання слідчим сил та засобів оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні (2013)
Дамаєв В. А. - Щодо засобів впливу на співробітників органів внутрішніх справ задля ефективного вирішення проблем підтримки високої службової дисципліни (2013)
Деревянко Б. В. - Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Дзюбенко О. Л. - Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу та його різновидів (2013)
Домашенко А. М. - Тактический риск как фактор тактических ошибок в следственной деятельности (2013)
Дубовик В. Б. - Муніципальні правові механізми охорони права в Україні (2013)
Дуфенюк О. М. - Графічна професіоналізація слідчих: мотиваційний аспект (2013)
Дуюнова Т. В. - Особливості виконання довічного позбавлення волі стосовно засуджених жінок (2013)
Ємельяненко К. С. - Правова активність як умова ефективності правового регулювання (2013)
Ємельянов А. С. - Правовий статус векселів та їх види (2013)
Єні О. В. - Актуальні питання заміни прокурора у кримінальному провадженні (2013)
Житарєв Є. В. - Еволюція модельного законодавства та його адаптація до сучасних умов (2013)
Житний О. О. - Розвиток кримінального права України в умовах глобалізації (загальні тенденції та перспективи дослідження) (2013)
Заворотченко Т. М. - Загальна характеристика суб’єктивних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2013)
Задирака Н. Ю. - Запровадження режиму відеоконференції в адміністративному судочинстві: проблеми та перспективи, Солодова К. Ю. (2013)
Заєць О. М. - Ознаки інституту страхування, які відносять його до системи фінансового права (2013)
Зайцев О. Л. - До проблематики державних закупівель (2013)
Зеленяк Е. С. - Поняття та сутність оцінки доказів у цивільному процесі (2013)
Золотухін С. В. - Повноваження органів місцевого самоврядування з реалізації заходів із захисту суспільної моралі (2013)
Зьолка В. Л. - Характеристика координаційних правовідносин у сфері охорони державного кордону (2013)
Іванищук А. А. - Нормативне регулювання діяльності судової гілки влади: адміністративно-правові аспекти (2013)
Казанчук І. Д. - Адміністративно-правові засоби боротьби підрозділів міліції громадської безпеки МВС України з правопорушеннями у природоохоронній галузі в умовах системних перетворень у суспільстві (2013)
Калмиков Д. О. - Перспективи вдосконалення регулятивного законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження (2013)
Каменський Д. В. - Фінансове шахрайство у США: деякі питання кримінальної відповідальності (2013)
Качинська М. О. - Досвід діяльності поліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми на прикладі Російської Федерації (2013)
Кашкаров О. О. - Кримінально-правова характеристика антикорупційних новел національного законодавства (2013)
Кириченко Т. С. - Методологія цивільно-правового дослідження сімейних правовідносин (2013)
Киян М. Ш. - Історичний досвід становлення виборчих технологій в українських землях у XVIII столітті (2013)
Кідалов С. О. - Органи рибоохорони, як суб’єкт державного управління (2013)
Кікінчук В. В. - Предмет злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі (2013)
Книженко О. О. - Концепція реформування державної політики щодо караності кримінальних правопорушень (2013)
Князєв В. С. - Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду (2013)
Коваленко В. В. - Претензійно-позовна діяльність юридичної служби органів місцевого самоврядування (2013)
Коваленко Д. В. - Проблемы толкования хозяйственных договоров (2013)
Коваленко Л. П. - Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності (2013)
Ковальська В. В. - Мета та завдання діяльності адміністративних судів України (2013)
Кожушко С. І. - Правове регулювання інвентаризації парникових газів в Україні, Кожушко Д. Б. (2013)
Козирева А. О. - Поняття та ознаки громадських об’єднань як суб’єктів публічного управління в Україні (2013)
Козлова К. О. - Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ (2013)
Кондратенко Ю. В. - Поняття та ознаки державного контролю за використанням і забудовою земель, призначених для містобудівних потреб (2013)
Конопелько О. В. - Функції ідеології: позитивний та негативний аспект (2013)
Копотун І. М. - Кримінологічна характеристика проникнення до засуджених до позбавлення волі заборонених предметів (2013)
Костенко В. В. - Деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського