Казаков Д. Д. - Розробка технологічного процесу переробки післяспиртової барди для використання її в харчовій промисловості, Рожевський Ю. П. (2017)
Рожкова Л. Г. - Перспективи застосування пінч-технологій в енергозбереженні на підприємствах харчової галузі, Радчук О. В., Савченко-Перерва М. Ю. (2017)
Семірненко С. Л. - Шкідливі викиди при згоранні біомаси (2017)
Савченко-Перерва М. Ю. - Сравнительная характеристика альтернативных и возобновляемых источников энергии, Сабадаш С. М., Рожкова Л. Г. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Взаємний вплив електричного та акустичного нагрівання біологічних продуктів у технологічному процесі сушіння, Савойський О. Ю. (2017)
Сабадаш С. М. - Аналіз сучасних способів сушіння рослинної сировини та існуючі конструкції сушильного устаткування, Савченко-Перерва М. Ю. (2017)
Василенко О. О. - Охорона праці неповнолітніх, Геліх А. О. (2017)
Хворост Т. В. - Підвищення ефективності системи управління охороною праці на підприємствах (2017)
Семірненко Ю. І. - Утилізація відходів тваринництва шляхом застосування біогазових технологій (2017)
Баталова А. Б. - Організація роботи в малих групах на прикладі вивчення предмету "Прикладна математика", Річкаль Н. М. (2017)
Річкаль Н. М. - Аналіз психологічних чинників, які слід враховувати при розробці навчально-методичного матеріалу для студентів дистанційної форми навчання, Баталова А. Б. (2017)
Борозенець Н. С. - Щодо реалізації прикладної спрямованості курсу вищої математики при навчанні студентів аграрних університетів, Пугач В. І. (2017)
Плавинська О. В. - Застосування інтерактивних методів навчання при формуванні теоретичних знань у студентів, Плавинський В. І. (2017)
Пилипака С. Ф. - Визначення траєкторій і прискорень окремих точок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе, Чепіжний А. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по шорсткій площині, яка здійснює поступальні коливання у вертикальному напрямі, Кремець Т. С., Клендій М. Б., Клендій О. М. (2017)
Борозенець Н. С. - Особливості чисельної реалізації математичних моделей потоку рідини, Пугач В. І. (2017)
Титул, зміст (2018)
Yarymbash D. - Analysis of inrush currents of the unloaded transformer using the circuit-field modelling methods, Yarymbash S., Kotsur M., Divchuk T. (2018)
Parkhomenko R. - Designing a combined device for determining the place of arc discharge, Aniskov O., Tsibulevsky Y., Melnik O., Shchokina O., Kharitonov O., Kryvenko O., Omelchenko О., Chorna V., Tsvirkun S. (2018)
Krasnov V. - Development of diode temperature sensors with operating range up to 750 K, Yerochin S., Demenskyi O., Krapyvko G. (2018)
Sedankin M. - Development of a miniature microwave radiothermograph for monitoring the internal brain temperature, Chupina D., Vesnin S., Nelin I., Skuratov V. (2018)
Hurtovyi Yu. - Analysis of conditions for the propagation of internal waves in a three-layer finite-depth liquid, Naradovyi V., Bohdanov V. (2018)
Korytchenko K. - Experimental investigation of the fire-extinguishing system with a gas-detonation charge for fluid acceleration, Sakun О., Dubinin D., Khilko Y., Slepuzhnikov E., Nikorchuk A., Tsebriuk I. (2018)
Kotok V. - Investigation of the electrochromic properties of Ni(OH)2 films on glass with ITO-Ni bilayer coating, Kovalenko V. (2018)
Mikhailova L. - Determinig the parameters of the acoustic system for the primary treatment of wool, Kozak O., Kosulina N., Potapsky P., Cherenkov A. (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2017)
Булат А. Ф. - Комплексирование методов оценки геомеханических и газодинамических процессов в породном массиве для систем контроля производственной среды шахт, Слащев И. Н., Слащева Е. А. (2017)
Ильин С. Р. - Рискообразующие процессы при работе шахтных подъемных установок, Радченко В. К., Адорская Л. Г. (2017)
Борисовська О. О. - Оцінка екологічної небезпеки золошлакових відходів теплоелектростанцій, Павличенко А. В. (2017)
Бунько Т. В. - Состояние проветривания и противоаварийной защиты шахт и перспективы их совершенствования, Шишов М. В., Мирошниченко В. В., Кокоулин И. Е. (2017)
Франчук В. П. - Обоснование метода расчета конструктивных параметров горизонтального гидравлического классификатора, Бондаренко А. А., Титов А. А. (2017)
Чеберячко С. І. - До способу розробки ергономічних фільтрувальних півмасок, Столбченко О. В., Радчук Д. І., Зіборова М. О. (2017)
Семененко Е. В. - Обоснование параметров бимодального гранулометрического состава твердой фазы структурированных суспензий, Рубан В. Д., Подоляк К. К. (2017)
Градова Є. О. - Аналіз причин виходу з ладу складових елементів тягового електроприводу кар’єрних самоскидів (2017)
Елисеев В. И. - Вытеснение жидкостью газового пузыря из капилляра, Луценко В. И. (2017)
Надутый В. П. - Обезвоживание влажной железорудной массы в поле комбинированных физических сил, Челышкина В. В., Костыря С. В. (2017)
Молчанов А. Н. - Масс-спектрометрические и магниторезонансные исследования ископаемых углей с разной степенью нарушенности, Василенко Т. А., Троицкий Г. А., Камчатный А. А., Пронский Е. А. (2017)
Говоруха В. В. - Исследования бокового износа рельсов при механическом взаимодействии пути и колес ходовой части вагонов на криволинейных участках пути, Макаров Ю. А. (2017)
Головко Ю. Н. - Оценка спектральных параметров сейсмоакустических сигналов при текущем прогнозе газодинамических явлений в шахтах (2017)
Рогач Ю. П. - Критерій і метод оцінки професійної придатності операторів мобільної техніки до виконання робіт на промислових підприємствах (2017)
Семенченко А. К. - Математическая модель целевой функции оптимизации режимов работы привода ленточного конвейера, Стадник Н. И., Белицкий П. В., Семенченко Д. А. (2017)
Дзержинська О. В. - Вплив конструкції опорних поверхонь крокуючого екскаватора при взаємодії з грунтами різних родовищ (2017)
Алексеенко С. А. - Мобильный многофункциональный комплекс для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е. (2017)
Виноградов А. Г. - Застосування плівки води для захисту рятувальників від потужного теплового випромінювання, Костенко Т. В., Костенко В. К., Зав’ялова О. Л. (2017)
Рубель А. А. - Исследование существующих конструкций ярусов армировки вертикальных стволов и разработка схем ярусов с канатно-профильными проводниками (2017)
Собко Б. Ю. - Розробка методології оперативного планування та управління гірничотранспортними роботами в залізорудному кар’єрі, Вінівітін Д. В. (2017)
Прохорова П. В. - Онейролингвистическая темпоральность немецкого языка: философский аспект (2018)
Білоусова В. В. - Англо-американські запозичення з формантом -ing у різносистемних мовах як прояв мовної експансії, Келембет Р. В. (2018)
Пашинська Т. М. - Основні напрями дослідження неофраземіки (2018)
Сердюк А. М. - Фразеологізми тематичної групи "Спілкування" у зіставному аспекті (2018)
Гаврилова В. В. - Структурно-семантичні модифікації англомовних паремій із компонентом "календарний хрононім" у художньому та публіцистичному дискурсах (2018)
Нікішина Т. І. - Граматичні форми реалізації концепту LIBERTÉ в політичному дискурсі Франції (2018)
Попова А. О. - Концептосфера українського політичного дискурсу в контексті теорії політичної комунікації, Пейчева Е. О. (2018)
Прохоров В. Ф. - Синонимическое гнездо в когнитивной структуре языка (2018)
Трумко О. М. - Категорії ствердження і заперечення в лінгводидактичному аспекті, Горда О. М. (2018)
Халабузар О. А. - Формування логічних знань та умінь у контексті підготовки майбутніх лінгвістів (2018)
Бабій І. М. - Складні слова у поетичному лексиконі Юліуша Словацького: семантико-дериваційний аспект (2018)
Найда А. М. - Багаторівневість юридичного тексту як вербалізація українського наукового мислення (2018)
Новосілець О. В. - Особливості англомовної публіцистики (2018)
Глазова С. М. - Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю (2018)
Тимощук Н. М. - Переклад англійських економічних термінів українською мовою (2018)
Боговін О. В. - Культурний код як функціональний елемент сучасного літературознавчого дискурсу (2018)
Москвітіна Д. А. - Шекспірівська інтертекстуальність у циклі П. Г. Вудгауса про Дживса і Вустера (2018)
Пікалова А. О. - Структурні складові англомовного дитячого поетичного дискурсу (2018)
Поляковская Ю. В. - Ирония как способ выражения имплицитности в идиодискурсе Ф. Достоевского (2018)
Богданова М. М. - Пошук людської екзистенції у малій прозі Михайла Могилянського, Богданова М. І. (2018)
Школа В. М. - Поетика казки й героїчного епосу – складова драматичних творів Юрія Яновського (2018)
Рутар Х. Д. - Фотографія в історичному романі: пам’ять та доказ (на матеріалі "Музею покинутих секретів" Оксани Забужко і "Танго смерті" Юрія Винничука) (2018)
Калинюшко О. А. - Герой-мандрівець у пошуках внутрішньої гармонії ("Оформляндія, або Прогулянка в Зону" М. Камиша та "Навколо світу" О. Єрмакова) (2018)
Сільман К. В. - Мікротопос етнічності в сучасній українській есеїстиці (2018)
Акулова Н. Ю. - Британський колоніалізм як "суспільство спектаклю" в романі "Подорож до Індії" Е. М. Форстера (2018)
Голомідова Л. В. - Алегорія страждань у творі малої епічної форми "Клейкий папір для мух" Роберта Музіля (2018)
Коркішко В. О. - Абсурдистська драма в контексті гамлетівського метатексту: "Розенкранц і Гільденстерн мертві" Т. Стоппарда (2018)
Семенко С. - Від фольклору до літератури : рецензія на монографію Школи Валентини "До прихованих джерел: фольклоризм творів українських драматургів 20-30-х років ХХ століття” (Бердянськ, 2017. – 367 с.) (2018)
Харлан О. Д. - Хресні та перехресні дороги Наталії Кобринської : рецензія на монографію Алли Швець ""Жінка з хистом Пріадни": життєвий світ Наталії Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах” (Львів, 2018) (2018)
Гриневецький В. Т. - Ландшафтознавство в Інституті географії Національної академії наук України, Давидчук В. С., Шевченко Л. М., Сорокіна Л. Ю., Чехній В. М., Голубцов О. Г. (2017)
Удовиченко В. В. - Функціональне різноманіття ландшафтів території Лівобережної України: оцінювальний аспек (2017)
Підгрушний Г. П. - Українсько-угорське прикордоння: можливості та перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів, Коваль К. П., Молнар Й. Й., Гомокі Е. (2017)
Барановський М. О. - Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення (2017)
Палеха Ю. М. - Географічні особливості планування розвитку міста Київ на сучасному етапі (2017)
Бондар В. В. - Особливості екістико-демографічного розвитку селищної поселенської мережі передмістя Києва (2017)
Западнюк С. О. - Тенденції поширення в Україні та деяких країнах Європи особливо небезпечних захворювань населення (2017)
Поливач К. А. - Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України (2017)
Пам’яті Ю. І. Пітюренка (2017)
Пам’яті Г. О. Пархоменко (2017)
Пам’яті C. І. Іщука (2017)
Вийшли в світ (2017)
Колот А. М. - Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність, Герасименко О. О. (2018)
Данюк В. М. - Безперервний розвиток персоналу як домінантний чинник інноваційного виробництва (2018)
Заяць Т. А. - Соціальні стандарти в сфері оплати праці України: диференційованість структури та особливості реалізації, Дяконенко О. І. (2018)
Грішнова О. А. - Світовий і український ринок праці у сфері веб-технологій:порівняльна оцінка привабливості професій, Шевчук В. А. (2018)
Михальченко Г. Г. - Бідність як виклик розвитку країни (2018)
Антонюк В. П. - Трансформація зайнятості населення:методологічні засади дослідження та європейські тренди, Щетініна Л. В. (2018)
Савченко В. А. - Проблеми реформування системи освіти та професійної підготовки кадрів (2018)
Барабаш Ю. Ю. - Шляхи оптимізації обслуговування в інтернатних установах:вітчизняні реалії та кращі світові практики (2018)
Болюбах В. В. - Працетерапія для осіб похилого віку в умовах інтернатної установи: специфіка та можливості (2018)
Ільчук Л. І. - Розвиток системи інтегрованих соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі об’єднаних територіальних громад) (2018)
Шафалюк О. К. - Інноваційний потенціал та ефективність соціальної відповідальності за умов високих ризиків бізнесу (2018)
Червінська Л. П. - Мобінг персоналу як соціальне явище організації (2018)
Котенко Т. М. - Трудовий потенціал молоді на ринку праці:стан, проблеми, пріоритети (2018)
Швець П. А. - Молодь на ринку праці України: проблеми, тенденції й особливості (2018)
Головко Л. В. - Сучасні чинники впливу на формування людського капіталу (2018)
Кицак Т. Г. - Колективно-договірне регулювання оплати праці:проблеми та напрями удосконалення, Коваленко І. Ф. (2018)
Кравчук О. І. - Цифрова компетентність менеджера з персоналу (2018)
Ле Тхі Тхань Там - Соціальна робота з людьми похилого віку у В’єтнамі (2018)
Поплавська О. М. - Європейський ринок праці: досвід для України, Данилевич Н. С. Дударенко Є. Ю. (2018)
Смачило В. В. - Сучасні тенденції в сфері зайнятості: вітчизняний і міжнародний аспекти, Луценко Н. О. (2018)
Данніков О. В. - Розвиток людського капіталу як найціннішого активу компанії (2018)
Горемикіна Ю. В. - Концепт якості життя у територіальній громаді як зміст соціально відповідальної місцевої влади, Калашнікова Т. М. (2018)
Юрчик Г. М. - Вплив інфляції на національний ринок праці (2018)
Кир’янова О. В. - Методичні підходи до оцінювання мотивованості працівників до корпоративного навчання (2018)
Ткачук В. О. - Удосконалення системи управління персоналом у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Вернигора Р. В. (2018)
Брінцева О. Г. - Інформаційні технології в управлінні персоналом підприємства: сучасні тенденції, Біловус О. С. (2018)
Олійник О. О. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова формування конкурентного фахівця (2018)
Махсма М. Б. - Методологічні аспекти вимірювання рівня життя сільського населення (2018)
Подлужна Н. О. - Вплив реструктуризації властивостей знань на формування нової економіки: регіональний аспект (2018)
Гриненко А. М. - Держава як основний інститут підвищення рівня соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2018)
Столярук Х. С. - Професійний стандарт фахівця з управління персоналом:проблеми розробки та використання (2018)
Дяків О. В. - Соціальна відповідальність роботодавця за розвиток персоналу (2018)
Турчина В. М. - Переваги впровадження інформаційних систем обліку персоналу у державних установах і великих комерційних організаціях (2018)
Василенко А. О. - Сутність та особливості запозиченої праці (2018)
Василик А. В. - Передумови та проблеми професійного самовизначення і планування кар’єри молоддю в Україні, Вандоляк О. В. (2018)
Рябоконь І. О. - Розвиток гнучкої зайнятості як фактор якості трудового життя викладачів вищої школи (2018)
Волобоєва І. О. - Механізм формування та впровадження моделі компетенцій (методологічний аспект) (2018)
Герасименко Г. В. - Комплексний механізм підвищення ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства: теоретичне обґрунтування інноваційних компонент (2018)
Смалійчук Г. В. - Особливості сучасної міграційної політики України в умовах трансформації ринку праці (2018)
Шафалюк М. С. - Перспективи ком’юніті-менеджменту у розвитку корпоративних соціально-трудових відносин (2018)
Алексанян А. Г. - Інформаційна економіка: вплив на можливості людського розвитку (2018)
Шандар А. М. - Проблема моніторингу якості життя в контексті становлення трансгуманістичного суспільства (2018)
Придатько Е. М. - Обґрунтування сутності та виокремлення етапів процесу формування персоналу промислового підприємства (2018)
Бойченко В. С. - Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку (2018)
Мартинець Л. - Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів: сучасний стан та проблеми (2017)
Федорова Н. - Результат педагогічного покликання – творчість учителя (2017)
Горбань С. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх художників сакрального живопису в Україні (2017)
Гальченко М. - Принципи наукової освіти (2017)
Зуєв М. - Загальні підходи до організації навчання обдарованих дітей в Європейських країнах (2017)
Удовиченко І. - Організація освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Демченко О. - Особливості педагогічної діяльності при формуванні компетентностей обдарованої особистості (2017)
Сокуренко О. - Інтеграція змісту освіти як умова формування цілісної картини світу обдарованих учнів початкової середньої освіти (2017)
Дем’яненко В. - Технології визначення індивідуально-типологічних особливостей учня для адаптивного навчання (2017)
Тименко В. - Теоретичні засади етнічного дизайну у професійній освіті (2017)
Шкляр В. - Міжнародне партнерство та нарощування потенціалу післядипломної педагогічної освіти в Україні (на прикладі Закарпатського Інституту післядипломної педагогічної освіти) (2017)
Шарапанюк А. - Професійна компетентність сучасного вихователя у вимірі наукових досліджень (2017)
Коваленко Л. - Науково-інтелектуальні конкурси та творчо-мистецькі заходи як запорука розкриття та реалізації особистісного потенціалу обдарованої молоді (2017)
Рудницька С. - Міфологічні координати освітнього дискурсу (2017)
Бельская Н. - Комплексная психодиагностическая профориентационная система "абитуриент" и ее возможности для выявления одаренных старшеклассников (2017)
Колярова А. - Проблематизація поняття тілесності в сучасній психології (2017)
Андросович К. - Дослідження соціальної адаптації першокурсників в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу (2017)
Мірошник З. - Психологічні особливості рольових комплексів сучасних фахівців (2017)
Третяк Т. - Методичні засоби розвитку готовності учнів до розв’язування творчих задач (2017)
Єзерська Н. - Фактори суб`єктивного благополуччя та індивідуально-типологічні особливості обдарованих школярів (2017)
Наші автори (2017)
Баженов В. А. - Особливості реалізації моментної схеми скінчених елементів для визначення пружного стану просторових тіл складної форми, Гуляр О. І., Пискунов С. О., Мицюк С. В. (2012)
Шульга М. О. - Застосування гамільтонового формалізму в теорії коливань циліндричних оболонок (2012)
Баженов В. А. - Дослідження стійкості стохастичних параметричних коливань пологої оболонки, Лук’янченко О. О., Костіна О. В. (2012)
Баженов В. А. - Теоретичні основи аналізу динамічної поведінки віброударних систем, Погорелова О. С., Постнікова Т. Г. (2012)
Гайдайчук В. В. - Самозбудження хвильових крутильних коливань складених бурильних колон, Глушакова О. В. (2012)
Чибіряков В. К. - Зниження вимірності рівнянь статики товстої пластини змінної товщини узагальненим методом прямих, Станкевич А. М., Сташук А. А. (2012)
Гайдайчук В. В. - Моделювання коливань кружляння колон глибокого буріння, Шевчук Л. В. (2012)
Легостаєв А. Д. - Деякі задачі динаміки оболонкових конструкцій, Гречух Н. А. (2012)
Киричук О. А. - Динаміка двох кілець, з’єднаних стержневим елементом, Лук’янченко О. О. (2012)
Солодей І. І. - Постановка задачі лінійного і нелінійного деформування та руйнування просторових тіл в задачах динаміки (2012)
Баженов В. А. - Вплив попереднього нагріву на стійкість пологих квадратних у плані панелей при комбінованому закріпленні контуру, Кривенко О. П., Соловей М. О. (2012)
Костіна О. В. - Векторна апроксимація функції переміщень криволінійного скінченного елемента у задачі стійкості кільця (2012)
Лук’янченко О. О. - Дослідження несучої спроможності стальних кронштейнів, Геращенко О. В., Завойський А. К., Ашмаріна Г. Р. (2012)
Кобельський С. В. - Аналіз змішаних скінченних елементів стосовно задач пружно-пластичного деформування та механіки руйнування (2012)
Гуляр О. І. - Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень, Пискунов С. О., Солодей І. І., Максим'юк Ю. В. (2012)
Ворона Ю. В. - Дослідження за методом граничних інтегральних рівнянь усталених коливань пластин з тріщинами, Черненко О. С., Козак А. А. (2012)
Іванченко Г. М. - Вплив параметрів анізотропії пружної трансверсально-ізотропної лінзи на її фокусуючі властивості (2012)
Соловей М. О. - Врахування характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі неоднорідної оболонки, Кривенко О. П., Міщенко О. О., Калашніков О. Б. (2012)
Геращенко О. В. - Розрахунок несучої спроможності гвинтових дерев’яних сходів (2012)
Вихідні дані (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (16 травня 2018 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (30 травня 2018 р.) (2018)
Носовський А. В. - Про стратегічні напрями діяльності з перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 р.) (2018)
Гудков І. М. - Академік Д. М. Гродзинський — видатний радіобіолог, педагог, громадський діяч (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 травня 2018 р.) (2018)
Шаповалов В. О. - Наукові основи дугових адитивних технологій у спецелектрометалургії та електрозварюванні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 р.) (2018)
Семенова Ю. В. - Моделювання реакції ґрунтів на сейсмічні впливи для забезпечення сейсмостійкості споруд за європейськими стандартами (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 р.) (2018)
Горбулін В. П. - Сучасні тенденції на вістрі викликів часу у військовій сфері, Трофимчук О. М., Греков Л. Д. (2018)
Бобух І. М. - Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет, Щегель С. М. (2018)
Трахтенберг І. М. - Напередодні вікового ювілею (про мемуари О. Головцова та інші книги-спогади як борги нашої пам'яті) (2018)
Виставка-презентація "Зроблено в Києві" (2018)
Гутлянський В. Я. - Всесвітньо відомий український математик і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Й. І. Гіхмана), Махно С. Я., Скрипнік І. І. (2018)
Гомонай Г. М. - Творець ужгородської школи з атомної фізики (до 80-річчя академіка НАН України О. Б. Шпеника), Завілопуло А. М. (2018)
Костерін С. О. - Засновник молекулярної імунології в Україні, відомий політичний і громадський діяч (до 75-річчя академіка НАН України С. В. Комісаренка), Данилова В. М. (2018)
80-річчя академіка НАН України В. Д. Кубенка (2018)
60-річчя академіка НАН України В. З. Туркевича (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Романенко (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Погорілого (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Євтуха (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. Г. Щукіної (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. О. Корабліна (2018)
Баженов В. А. - Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною, Гуляр О. І., Пискунов С. О., Шкриль О. О., Богдан Д. В. (2012)
Шульга М. О. - Побудова розв’язку рівнянь типу тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин, Тробюк О. М. (2012)
Баженов В. А. - Застосування методу продовження розв‘язку за параметром до аналізу динамічної поведінки віброударної системи, Погорелова О. С., Постнікова Т. Г. (2012)
Легостаєв А. Д. - Коливання оболонкових конструкцій з приєднаними масами, Гречух Н. А., Яковенко О. О. (2012)
Киричук О. А. - Динамічний аналіз системи двох з’єднаних циліндричних оболонок, Кузько О. В., Лук’янченко О. О. (2012)
Баженов В. А. - Розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів для неоднорідних кругових і призматичних тіл складної форми, Гуляр О. І., Пискунов С. О., Мицюк С. В. (2012)
Лук’янченко О. О. - Вирішення проблеми запобігання подальшого руйнування цегляної димової труби, Рудинок O. M., Ашмаріна Г. Р. (2012)
Гуляр О. І. - Особливості розв’язку двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і повзучості з урахуванням геометричної не лінійності, Пискунов С. О., Максим’юк Ю. В., Сизевич Б. І. (2012)
Гуляр О. І. - Математичні моделі появи та розповсюдження зон руйнування кругових неоднорідних дисперсно-армованих тіл, Лізунов П. П., Солодей І. І. (2012)
Костіна О. В. - Дослідження стійкості циліндричної оболонки з урахуванням реальних недосконалостей форми (2012)
Іванченко Г. М. - Комп’ютерне тестування при контролі рівня знань з будівельної механіки, Шишов О. В. (2012)
Ворона Ю. В. - Двовимірний ндс пружного масиву з двома отворами при імпульсному навантаженнІ, Козак А. А, Черненко О. С. (2012)
Солодей І. І. - Базові скінченно-елементні моделі НМСЕ для просторових тіл в задачах динаміки (2012)
Соловей М. О. - Вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пологих оболонок при дії тиску, Кривенко О. П., Калашніков О. Б. (2012)
Геращенко О. В. - Аналіз міцності та деформативності пілона інформаційного носія при дії вітрового навантаження (2012)
Чеверда П. П. - Аналіз реакцій в елементах просторових схем при різних способах з’єднання, Іванченко Г. М., Кушніренко М. Г., Козовенко А. М. (2012)
Вихідні дані (2012)
Баштанник А. Г. - Особливості регулювання діяльності органів державної влади в умовах децентралізації (2018)
Козак В. І. - Модернізація публічного управління на засадах мережевого підходу (2018)
Мустафаєва Е. Т. - Принципи об’єднання територіальних громад у місцях компактного проживання національних меншин в умовах децентралізації як складова частина етнонаціональної політики в Україні (2018)
Новак А. М. - Реалізація функцій держави в процесі формування національної антикорупційної політики (2018)
Твердохліб О. С. - Сутність синдрому інформаційної втоми як негативний прояв цифровізації публічного управління (2018)
Рудік О. М. - Державне управління в державах-членах ЄС: ключові виклики в умовах реформ (2018)
Барило О. Г. - Система інформаційно-аналітичного забезпечення як складник системи управління цивільного захисту в Україні (2018)
Більовський М. О. - Нормативно-правовий механізм реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні (2018)
Гончарук Д. В. - Державні цільові облігації в системі державної підтримки сільського господарства, Дзюрах Ю. М. (2018)
Зейтуллаєва Е. З. - Державна політика інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональні спільноти в контексті підтримки регіонів та громад (2018)
Кланца А. І. - Умови забезпечення громадського здоров’я в Україні як складової частини національної безпеки держави (2018)
Кобець А. С. - Інноваційні підходи до забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України, Пугач А. М., Шпортюк Н. Л. (2018)
Машненков К. А. - Правозастосовна діяльність органів державної влади України під час реалізації державної екологічної політики (2018)
Борисова Н. В. - Кадрова технологія конкурсного відбору на державній службі: традиції та інновації (2018)
Тарасюк І. О. - Удосконалення організаційного механізму формування професійної культури посадових осіб публічної влади (2018)
Ворона П. В. - Особливості місцевого самоврядування Азербайджану: досвід для України (2018)
Карпа М. І. - Компетенція посадових осіб місцевого самоврядування: особливості визначення, Кіцак Т. М. (2018)
Мохорт Н. В. - Методологічні аспекти побудови моделі оцінювання динаміки розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Відомості про авторів (2018)
Базильчук Л. - Педагогічні умови основної підготовки студентів до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах (за програмою курсу "Методика викладання образотворчого мистецтва в школі") (2014)
Бахмат Н. - Неперервність педагогічної підготовки як умова конкурентоздатності вчителя початкових класів (2014)
Воронина М. - Особенности подготовки педагога дошкольного и начального образования по совмещенным профилям, Кочетова Н. (2014)
Гарачук Т. - Обгрунтування педагогічних умов у контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними школярами (2014)
Горбатюк А. - Активізація музичного мислення студентів педагогічного коледжу в класах фортепіано (2014)
Сергійчук О. - Педагогічні аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі ВНЗ, Сембрат А. (2014)
Балалаєва О. - Дидактичні ризики реалізації принципів індивідуалізації та інтерактивності в електронних посібниках (2014)
Безлюдний О. - Розвиток навичок читання в процесі навчання іноземним мовам у немовному ВНЗ (2014)
Близнюк М. - Роль інформаційних технологій у розвитку громадянської освіти (2014)
Вакалюк Т. - Хмарний сервіс для створення документів з можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам (2014)
Вовкотруб В. - Модернізація матеріального забезпечення для виконання експериментальних завдань до вивчення інтегрованих напівпровідникових приладів і схем, Подопригора Н. (2014)
Волошина Л. - Редактор музикальних партитур на уроках інформатики у старшій школі художньо-естетичного профілю (2014)
Гляненко К. - Методи інтерактивного навчання як засіб формування загальних компетенцій у навчанні мови (2014)
Гнедко Н. - Дидактичні основи використання віртуальних анімованих карт у навчальному процесі (2014)
Малежик П. - Використання мобільних апаратних пристроїв у навчальному процесі, Малежик М. (2014)
Мар’євич Н. - Розвиток методичної вправності майбутніх учителів початкових класів у процесі реалізації інтегрованого підходу до музично-ігрової діяльності учнів (2014)
Махінов В. - Лінгводидактичний потенціал міжкультурного спілкування як категорія методики навчання іноземних мов (2014)
Моцик Р. - Використання інформаційних технологій при підготовці сучасного вчителя початкових класів (2014)
Опанасенко Н. - Використання педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Пахальчук Н. - Використання мультимедійних технологій у підготовці студентів до фізичного виховання дошкільників (2014)
Сальник І. - Проблеми використання електронних засобів навчального призначення в системі шкільного фізичного експерименту (2014)
Самойленко Ю. - Сучасні наукові підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога до профільного навчання старшокласників засобами інформаційних технологій (2014)
Семеніхіна О. - Організація практично-значущих проектів як чинник підвищення якості підготовки майбутнього вчителя математики (2014)
Григорьева Л. - Факторы и условия, влияющие на формирование познавательной самостоятельности младших школьников, Григорьева С. (2014)
Уварова Н. - Условия формирования положительного жизненного сценария младшего школьника средствами сказкотерапия (2014)
Яценко Л. - Готовність старшокласників до виконання сімейних ролей чоловіка і дружини (2014)
Білавич Г. - Виховання господаря рідної землі в авторській концепції Василя Білавича (2014)
Більдіна М. - Педагогічні умови формування культури поведінки молодших школярів у позакласній діяльності (2014)
Гавриш І. - Основні фактори виховання культури взаємин учнів молодшого шкільного віку (2014)
Имангулова Т. - Патриотическое воспитание как процесс формирования личностных качеств школьника (2014)
Іванчук С. - До проблеми визначення методологічних основ виховання культури споживання у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Йовенко Л. - Софійність як джерело творення національного виховного ідеалу (за матеріалами билин київського циклу) (2014)
Коцопей Г. - Питання виховного ідеалу української молоді у творчій спадщині Стефана Коваліва (2014)
Кривошея Н. - Розвиток музично-естетичної культури старших дошкільників засобами музичної казки (2014)
Цьома С. - Формування основ здоров’язбереження учнів у системі початкової освіти Болгарії (2014)
Черніка Г. - Науково-теоретичні основи трудового виховання молодших школярів за педагогічною спадщиною А. С. Макаренка (2014)
Черніка М. - Дослідження рівня музично-естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку (2014)
Вайло К. - Розвиток шкільної освіти та методів навчання в 60–70-х рр. ХХ століття (2014)
Коляда Т. - Організація шкільної освіти Великобританії в 20-х роках ХХ століття (2014)
Русакова Л. - Традиції приватної художньо-освітньої та громадської діяльності М. Раєвської-Іванової в Харківській художній школі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Сторонська О. - Рух за виховання через мистецтво як напрям німецької реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Голуб Н. - Дотримання наступності при ознайомленні дітей з природою як засіб реалізації неперервної освіти в Україні, Голуб В. (2014)
Коляда Н. - Дитячий рух як соціально-педагогічна категорія: поняттєво-категоріальний аналіз (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Пивоваров П. П. - Вивчення механізму внутрішнього структурування для створення нових гранульованих продуктів, Пивоваров Є. П., Ключко В. О. (2010)
Гринченко О. О. - Використання холоднонабухаючих крохмалів у технології соусів емульсійного типу, Гурікова І. М., Зубченко К. В., Клапцов Є. О. (2010)
Перцевой Ф. В. - Вивчення впливу рецептурного складу сирного продукту м’якого на текстурні характеристики, Обозна М. В., Журавльов С. В. (2010)
Мостова Л. М. - Наукове обґрунтування технології стабілізаційних систем на основі крохмалю та продуктів його модифікації для десертної продукції емульсійного типу, Гринченко О. О., Пивоваров П. П., Михайлов В. М., Зайцев А. В. (2010)
Перцевой Ф. В. - Дослідження граничного напруження зсуву напівфабрикату сирного кисломолочного з використанням ядра соняшникового насіння, Бідюк Д. О. (2010)
Колеснікова М. Б. - Дослідження структурно-механічних властивостей продукту структурованого, Перцевий М. Ф., Гурський П. В. (2010)
Крайнюк Л. М. - Технологія приготування напівфабрикату оздоровчого призначення з культивованих грибів, Пасічник К. О. (2010)
Пересічний М. І. - Технології хлібобулочних виробів на основі пророщеного зерна і хмельової закваски, Пересічна С. М., Пахомська О. В. (2010)
Баля Л. В. - Розробка рецептур нових плодоовочевих консервів на основі зернової квасолі білої (2010)
Слободнюк Р. Є. - Деструкція оклейстеризованого крохмалю під впливом механічної дії, Прасол Д. Ю. (2010)
Янчева М. О. - Розробка суміші речовин, які мають кріопротекторну дію, для використання в технології заморожених м’ясних напівфабрикатів, Яковлева Ю. В. (2010)
Пестіна Г. О. - Огляд основних технологій виробництва реструктурованих продуктів на основі рослинної сировини (2010)
Большакова В. А. - Розробка технології пудингів з м’яса птиці, Скуріхіна Л. А., Камсуліна Н. В. (2010)
Колеснікова М. Б. - Розробка технології індустріальних напівфабрикатів гарячих закусок на основі сиру твердого, Юрченко С. Л., Бреславець Т. В. (2010)
Плотнікова Р. В. - Підвищення термостабільності молока шляхом регулювання його сольового складу, Гринченко Н. Г., Пивоваров П. П. (2010)
Гринченко О. О. - Науково-теоретичні аспекти стабілізації гетерогенних систем, Пивоваров П. П., Погожих М. І., Янчева М. О., Абсалямов Ю. Г. (2010)
Пивоваров П. П. - Технологічні аспекти створення продукції з емульсійною структурою на основі стабілізаційних систем з використанням іонотропних полісахаридів, Коваленко А. А., Михайлов В. М., Неклеса О. П. (2010)
Рябець О. Ю. - Обґрунтування складу рецептурних сумішей на основі ксантану для одержання капсульних продуктів, Іванов С. В., Гринченко О. О., Пивоваров Є. П., Зайцев В. В. (2010)
Черевко О. І. - Технологічні особливості електроконтактних методів обробки харчових продуктів, Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Шевченко А. О. (2010)
Черевко О. І. - Екстрагування барвних речовин з дикорослої сировини , Кіптела Л. В., Загорулько О. Є., Постольнік Д. В. (2010)
Потапов В. О. - Кількісний показник енергоефективності сушарок та методи його підвищення під час сушіння у тепломасообмінних модулях з внутрішнім нагрівачем, Якушенко Є. М. (2010)
Маяк В. І. - Теоретичне дослідження компресійних характеристик високов'язких продуктів, Михайлов В. М., Загорулько О. Є., Гольцов В. В. (2010)
Заплетников І. М. - Моделювання розподілу шумових полів у приміщеннях під час роботи обладнання, Лавриненко Н. М., Дахов О. Г. (2010)
Потапов В. О. - Експериментальні дослідження теплообміну в універсальному жарильному апараті з проміжним обігрівом, Петренко О. В. (2010)
Білонога Ю. Л. - Застосування в розчині екстрагента поверхнево-активної речовини (ПАР) під час виробництва ронідази, Драчук У. Р. (2010)
Потапов В. О. - Аналіз та перспектива підвищення енергоефективності проміжних тепло- та холодоносіїв з використанням вуглецевих нанотрубок, Шевченко С. О. (2010)
Афукова Н. О. - Аналіз сучасного ринку апаратів для пакування харчових продуктів, Канцеляренко А. М. (2010)
Постнов Г. М. - Аналітичне дослідження процесу ультразвукового емульгування жировмісної сировини, Червоний В. М. (2010)
Терешкін О. Г. - Обґрунтування ефективності впровадження у виробництво комбінованого способу очищення бульбоплодів та обладнання для його реалізації, Круглова О. А., Дмитревський Д. В., Євсюкова Н. О. (2010)
Потапов В. О. - Математичне моделювання процесу охолодження рослинної сировини в холодильній камері, Дьяков О. Г., Качалов В. В. (2010)
Білецький Е. В. - Деякі плини рідини з в'язкістю, що залежить від швидкості зсуву в плоскому каналі, Толчинський Ю. А., Семенюк Д. П. (2010)
Потапов В. О. - Експериментальне вивчення впливу геометричних параметрів масообмінного модуля ємності та параметрів сушильного агента на процес ЗТП-сушіння, Ковш І. С., Гриценко О. Ю. (2010)
Ощипок І. М. - Комп’ютерний контроль потоків сировини і виробів м'ясопереробних підприємств (2010)
Кудрявцев В. М. - Дослідження фактичних величин і характеру навантажень деталей протиральних машин під час протирання варених овочів, Парамонова В. А. (2010)
Карнаух В. В. - Про методику розрахунку плівкових поперечнотечійних вентиляторних градирень (2010)
Черевко О. І. - Наукові основи формування якості полідисперсних харчових систем за умов заморожування, Одарченко А. М. (2010)
Михайлов В. М. - Загальні підходи до оптимізації інгредієнтного складу борошняних виробів із заданими властивостями, Чуйко А. М., Томашевська Р. Я. (2010)
Головко М. П. - Перспективні шляхи просування на ринок нового виду макаронних виробів, збагачених кальцієм, Чуйко М. М. (2010)
Погожих М. І. - Вплив теплової обробки та низьких температур на хімічний склад столового буряку, Одарченко А. М., Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л. (2010)
Крайнюк Л. М. - Про комплексну оцінку якості послуг закладів ресторанного господарства, Крутовий Ж. А., Касілова Л. О., Бородіна Л. В. (2010)
Фощан А. Л. - Технології удосконалення якості желейної продукції, Григоренко А. М. (2010)
Мартинюк І. О. - Альтернативні джерела рослинного білка в комбінованих м’ясних виробах (2010)
Галух Б. І. - Інтенсивність протеолізу білків під час виготовлення бринзи з молока різних видів тварин, Дроник Г. В. (2010)
Гачак Ю. Р. - Технологічні та екологічні аспекти використання фітосиропів "Спірулекс" під час виготовлення кефірів лікувально профілактичного призначення (2010)
Григоренко О. М. - Використання каротельки для виробництва кондитерських виробів з радіозахисними властивостями (2010)
Васюта В. М. - Обґрунтування технології ковбасних виробів з використанням білковмісних наповнювачів, Пасічний В. М., Ястреба Ю. А. (2010)
Ільдірова С. К. - Технологічні аспекти засобів підготовки дріжджових напівфабрикатів до заморожування та випікання, Попова С. Ю. (2010)
Савінок О. М. - Вплив біофлавоноїдів виноградного насіння на якісні показники жиру під час зберігання, Літвінова І. О. (2010)
Артеменко В. С. - Технологія виробництва бісквітного тіста на основі ферментованої яєчної маси, Горбань В. Г., Горбань О. В. (2010)
Дубініна А. А. - Визначення вмісту солей важких металів у різних ботанічних сортах часнику, вирощених у різних регіонах, Овчиннікова І. Ф., Чернова Н. А. (2010)
Сирохман І. В. - Визначення вмісту оксалатів у різних ботанічних сортах часнику, вирощених у різних регіонах, Овчиннікова І. Ф., Чернова Н. А. (2010)
Рижкова Т. М. - Удосконалення технології виробництва кисломолочного сиру, виготовленого із козиного молока (2010)
Бондаренко Т. А. - Використання "Еламіну" в раціонах харчування населення України, Рижкова Т. М., Прудніков В. Г. (2010)
Головко М. П. - Визначення впливу НКХ та еламіну на мікроструктурні характеристики паштетів, Серік М. Л., Головко Т. М. (2010)
Камсуліна Н. В. - Альтернативні джерела білка в технологіях ковбасних виробів, Ільдірова С. К., Большакова В. А. (2010)
Одарченко М. С. - Вплив низьких температур на деякі параметри листкового тіста, Винник Л. О., Сюсель О. О. (2010)
Колесник А. О. - Вплив кісткових домішок на підвищення здатності м’ясного фаршу зв’язувати воду, Колесник Т. Л., М’ячиков О. В. (2010)
Одарченко Д. М. - Вплив крохмалевмісної рослинної добавки на деякі параметри дріжджового тіста, Балим В. Ю., Гасай Є. Л., Бабіч А. О. (2010)
Погожих М. І. - Підвищення товарознавчих властивостей замороженої риби, Одарченко Д. М., Сподар К. В. (2010)
Агафонова Ю. Ю. - Аналіз впливу стабілізаторів структури на текстуру сметанних десертів, Прокудіна В. Ю., Василець К. К. (2010)
Сесь А. М. - Дослідження параметрів процесу осмотичного зневоднювання і застосування даних характеристик для технології виробництва варення, Піддубний В. В., Даниленко Л. В. (2010)
Михайлик В. М. - Сировина та добавки антиокисної дії у виробництві печива, Сесь А. М., Даниленко Л. В. (2010)
Чагаровський О. П. - Основні фактори (бар’єри), які впливають на збереження м’ясних продуктів, Рибачук О. І. (2010)
Черевко О. І. - Дослідження залежності напруги зсуву сухого конфітюру від швидкості зсуву, Маяк В. І., Смілик М. М., Постольнік Д. В., Сардоров А. М. (2010)
Черевко О. І. - Адгезійні властивості сухих конфітюрів, Маяк В. І., Смілик М. М., Постольнік Д. В., Сардоров А. М. (2010)
Головко М. П. - Вплив фізичних чинників на коефіцієнт дифузії вологи під час зберігання овочів, Захаренко В. О., Чуйко Л. О. (2010)
Погожих М. І. - Процес сушіння як відповідна зміна термодинамічного потенціалу модельної системи, Цуркан М. М. (2010)
Євлаш В. В. - Дослідження гігроскопічних властивостей залізовмісних дієтичних добавок для визначення умов їх зберігання, Акмен В. О., Дьяков О. Г. (2010)
Дюкарева Г. І. - Дослідження кольоровості зефірної маси за допомогою спектрофотометричного аналізу, Тихенко О. Ю., Білецька Я. О. (2010)
Дубініна А. А. - Оцінка кольору продукції з рослинної сировини за допомогою СФ-методу, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження якості продуктів методом функціонального аналізу властивостей , М’ячиков О. В. (2010)
Мазуренко І. К. - Консервовані продукти для харчування дітей, хворих на залізодефіцитну анемію (2010)
Гніцевич В. А. - Дослідження хімічного складу та біологічної цінності молочного напівфабрикату з використанням екстракту кореня солодки, Вольнова Н. В. (2010)
Тюрікова І. С. - Пошукові дослідження можливості використання перикарпу волоського горіха для виробництва напоїв (2010)
Малафаєв М. Т. - Температурна залежність теплоємності води (2010)
Бойко Н. В. - Про розстановку операторних коефіцієнтів ряду і узагальнену опуклість (2010)
Синєкоп М. С. - Власні коливання циліндра із жорстким ядром, Пархоменко Л. О. (2010)
Головко М. П. - Дослідження якісних характеристик скляної тари вітчизняних виробників, Сорокіна С. В., Афанасьєва В. А. (2010)
Колесник Т. Л. - Дослідження показників якості керамічних виробів, Іванова А. А. (2010)
Кір’яков Ю. К. - Застосування інформаційних технологій для аналізу організації праці на підприємствах харчування, Тімофєєва О. М. (2010)
Чаговець В. В. - Сучасний стан та проблеми автоматизації управління підприємствами ресторанного бізнесу та торгівлі, Землянко В. В. (2010)
Сибірякова І. Г. - Перспективи розвитку ERP-систем на підприємствах харчування і ресторанного господарства, Кочарова Т. Р. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Орлов Ю. Ю. - Реалізація вимог міжнародної конвенції про кіберзлочинність у законодавстві України (2011)
Голубовський В. Є. - Діалектика правомірної поведінки та юридичної відповідальності (2011)
Бондар С. В. - Характеристика способів приховування коштів, одержаних злочинним шляхом, за межами України (2011)
Василевич М. В. - Психологічно-правові засади діяльності релігійних організацій (сект) (2011)
Воронятніков О. О. - Правовий статус державної міграційної служби України (2011)
Дудченко О. С. - Правові засади формування організаційної структури колегій центральних органів виконавчої влади України (2011)
Любченко Д. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення фінансової безпеки держави, Кургаєва І. С. (2011)
Сергієнко О. П. - Зовнішні боргові зобов’язання держави як категорія фінансового права (2011)
Якимець Ю. В. - Державна політика у сфері культури (2011)
Головкін О. В. - Поняття та зміст державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні (2011)
Пашинська В. В. - Бюджетні видатки та бюджетне фінансування державних цільових програм (2011)
Сисоєва В. П. - Юридична відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні (2011)
Солоненко О. М. - Сучасні міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Мінченко С. І. - Морально-етичний аспект дотримання прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Альонкін О. А. - Суди загальної юрисдикції як гарант забезпечення права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні (2011)
Підюков П. П. - Неповнолітні як об’єкт кримінального насильства: термінологічно-правовий аспект, Канюс В. М. (2011)
Неживець О. М. - Детермінанти злочинної поведінки жінок (2011)
Чабанюк В. Д. - Дисциплінарна відповідальність за вчинення кримінально-процесуальних правопорушень (2011)
Азаров Ю. І. - Діяльність слідчого на стадії порушення кримінальної справи як зміст процесуальної функції, Вакулік О. А. (2011)
Дьордяй В. І. - Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього ґвалтівника (2011)
Йосипів А. О. - Кримінологічний і кримінально-правовий зміст поняття насильства (2011)
Сакал В. М. - Використання суб’єктів офшорних юрисдикцій при вчиненні злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Ніколаюк С. І. (2011)
Сербіна Н. О. - Об’єкт злочину, передбаченого статтею 270-1 Кримінального кодексу України (2011)
Рыбальский О. В. - Общие подходы к экспертизе оригинальности материалов цифровой и аналоговой звукозаписи, Соловьев В. И., Командина Т. В., Татарникова Т. А. (2011)
Хахуцяк О. Ю. - Історичний аспект застосування запобіжних заходів стосовно неповнолітніх, Плєва К. В. (2011)
Абушов Теймур Аловсат огли - Система організаційних і тактичних дій під час проведення обшуку (2011)
Грянка Г. В. - Адміністративний примус у публічному адмініструванні (2011)
Копотун І. М. - Кримінально-правова охорона громадського порядку: загальна характеристика (2011)
Черній В. В. - Правовий захист законних інтересів особи під час виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (2011)
Градова В. Г. - Відображення ідеї верховенства права в українській правовій традиції ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Кононець Р. М. - Правові засади регулювання охорони тилу окупаційних військ гітлерівської Німеччини в умовах війни на території УРСР (1941–1944 рр.) (2011)
Телесніцький Г. Н. - Кримінальна відповідальність за катування: міжнародний і національний досвід (2011)
Григоренко І. А. - Використання досвіду європейських країн у реформуванні органів внутрішніх справ України (2011)
Колодій А. М. - Правоохоронна діяльність міліції України: деонтологічний вимір (2011)
Арбузова С. - Ранній пренатальний генетичний скринінг - діагностичні можливості та умови ефективності. регіональний досвід, Ніколенко M. (2013)
Берест Е. - Биохимические критерии доминирования повреждений при сочетанной нетяжелой черепно-мозговой и челюстной травме в эксперименте, Нечепорчук А., Золотухин С., Баешко А., Линчевская Л., Колесникова С. (2013)
Зяблицев С. - Механизмы и ключевые звенья развития синдрома эндогенной интоксикации при черепно-мозговой травме, Коровка С., Чернобривцев П. (2013)
Колкин Я. - Осложнения при лапароскопической холецистэктомии и их влияние на тактику лечения, Шаталов А., Хацко В., Греджев Ф., Карапыш В. (2013)
Павлюченко А. - Кератит при воспалительных болезнях суставов (2013)
Пономаренко В. - Влияние комплексного санаторно-курортного лечения с включением грязеразводных ванн на различные системы организма у больных с метаболическим синдромом, Ткач С., Анцут О., Гаврилов С. (2013)
Пономаренко В. - Науково-обгрунтоване застосування сульфідно-мулової грязі та природних мінеральних вод для лікування та реабілітації хворих в клінічному санаторії "Лазурний" курорта Бердянськ, Сисоєва І., Галімова Р., Гаврилов С. (2013)
Шабан Н. - Особенности функционального состояния стволовых структур мозга при различных типах дискинезии жёлчевыводящих путей у детей с сахарным диабетом первого типа (2013)
Шагов Е. - Влияние реологических свойств сыворотки крови на эффективность лечения больных очаговой алопецией, Белик И., Синяченко О., Синяченко П. (2013)
Щербань Н. - Методическое обоснование выбора информативных методик, систем и функций организма теплокровных для токсикологической оценки поверхностно-активных веществ (2013)
Ютовец Т. - Возрастной диморфизм гонартроза и коксартроза (2013)
Герасименко A. - Блокаторы фактора некроза опухоли а при системных васкулитах (обзор литературы) (2013)
Зяблицев Д. - Полиморфизм генов, ассоциированных с остеопорозом и нарушения нейро-гормональной регуляции у женщин в период менопаузы (2013)
Чурилина А. - Интерстициальный нефрит у детей. Этиологические аспекты (обзор зарубежной литературы), Масюта Д., Манжелеев Т., Артеменко С. (2013)
Антипов H. - Состояние и перспективы интерактивного обучения на кафедрах хирургического профиля, Cupoд Д., Жиляев Р., Зарицкий А., Войтенко С. (2013)
Думанский Ю. - Использование деловых игр в последипломном обучении врачей, Савченко Е., Середенко Е. (2013)
Дядык А. - Некоторые аспекты профессиональной деятельности молодых преподавателей: проблемы и перспективы, Багрий А., Христуленко А., Здиховская И., Гнилицкая В., Шпилевая Н., Гайдуков В. (2013)
Линевский Ю. - Роль компетентностного подхода в воспитании выпускников медицинских высших учебных заведений, Линевская К., Нечипуренко Т., Кива А., Воронин К. (2013)
Михайличенко Т. - Некоторые аспекты преподавания диабетологии в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького (2013)
Хоружая Р. - Роль и место вузовской лекции в современном образовательном процессе, Татаренко Л., Сажина О. (2013)
Шелестова Л. - Аналіз якісної успішності іноземних студентів на додипломному етапі (2013)
Хоружая P. - Создание унифицированной программы обследования стоматологических пациентов со скомпрометированным эндокринологическим статусом, Авдусенко Л. (2013)
Бабюк И. - О нравственном и половом воспитании молодежи, Петряева Е., Табачников А., Абдряхимова Ц., Гашкова Л., Ракитянская Е., Ушенин С., Рымарь И. (2013)
Ельский В. - Экстремальные состояния, Крюк Ю., Кривобок Г. Зяблицев С., Линчевская Л., Бондаренко Н., Колесникова С. (2013)
Багрий А. - Статины и антагонисты альдостерона: итоги 2012 г. и перспективы, Щукина Е., Черняева Е. (2013)
Долженко М. - Цитопротекция в терапии сердечно-сосудистых заболеваний (2013)
Коростий В. - Анксиолитические препараты в комплексной терапии тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях, Кожина А. (2013)
Баштан В. П. - Застосування цитофлавіну у комплексному лікуванні онкологічних хворих для корекції метаболічних порушень викликаних травматичними оперативними втручаннями, Бахтала І. О., Заскоченко Є. Г., Яровий В. М. (2010)
Бойко Д. М. - Аналіз показників функції зовнішнього дихання та пульсокси-метрії у хворих з хронічною обструктивною патологією легень та інтерстиціальними захворюваннями органів дихання, Бойко М. Г. (2010)
Воробец Д. З. - Пов’язана зі здоров’ям якість життя та еректильна дисфункція різної важкості (2010)
Воскресенська Л. К. - Сучасні методи лікування хронічних дакріоциститів, Корніенко В. В., Собко К. Г., Максакова О. В. (2010)
Гладка В. М. - Динаміка клініко-параклінічних показників на тлі лікування ациклічними нуклеозидами хворих на енцефаліти, пов’язані з активацією вірусів герпетичної групи, Литвиненко Н. В., Власова О. В. (2010)
Дудченко М. О. - Зміни ліпідів і ліпопероксидаціі в крові завдяки ендовідеолапароско-пічній холецистектоміі у пацієнтів метаболічною хворобою з холелітіазом, Третяк Н. Г., Дудченко М. А., Новак О. В., Сорокіна С. І. (2010)
Дудченко М. О. - Оцінка ендовідеолапароскопічної холецистектомії у пацієнтів метаболічною хворобою з холециститами (2010)
Ефименко А. В. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гіпертензією у жінок та вплив комбінованої гіполіпідемічної терапії (2010)
Ільченко В. І. - Актуальність проблеми поліомієліту у дітей на сучасному етапі, Пікуль К. В., Воронянська С., Джугашвили Л., Прилуцький К. Ю. (2010)
Кузьминова Н. В. - Порівняльна оцінка клінічної ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії (2010)
Пікуль К. В. - Проблеми активної імунізації у дітей Полтавської області, Ільченко В. І., Ільченко М. М., Прилуцький К. Ю., Полторапавлов В. А., Сосновська Н. М. (2010)
Траверсе Г. М. - Особенности функциональных нарушений со стороны жкт в неонатальном периоде у преждевременно родившихся детей, Зюзина Л. С., Дудченко Т. Н. (2010)
Фараджева Н. А. - Корекція психоемоційних розладів у хворих на бронхіальну астму в процесі галотерапії (2010)
Філатова О. А. - Психотерапія екзистенціальних криз у хворих на сурдомутизм, Чугунов В. В. (2010)
Хребтий Г. І. - Патогенетичні особливості лікування гіпертонічної хвороби у пацієнтів з різною масою тіла (2010)
Шорікова Д. В. - Порівняння антиішемічної та антигіпертензивної активності бісопрололу з лерканідипіном у хворих на гіпертонічну хворобу зі стабільною стенокардією напруження, Шоріков Є. І., Андрусяк О. В., Бордіян П. І. (2010)
Юревич Н. А. - Оцінка ефективності антифунгальної терапії хворих на цілорічний алергічний ринит з сенсибілізацією до побутових та грибкових алергенів (2010)
Серкова В. К. - Показники системного запалення у хворих на ішемічну хворобу серця, Побережна А. В., Романова В. А. (2010)
Крилова О. А. - Особливості імунного статусу у хворих на хронічний панкреатит, Кудрявцева В., Шевченко Б., Ратчик В. (2010)
Ромаданова О. І. - Ефективність корекції клітинних механізмів прогресування хронічної хвороби нирок при хронічному гломерулонефриті (2010)
Аветиков Д. С. - Топографоанатомічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів та аутотрансплантатів у підборідній ділянці (2010)
Бабий Л. М. - Судово-медичне визначення відстані пострілу із газобалонної зброї (2010)
Балабай А. А. - Вплив біпрололу та тіотриазоліну на структурну організацію нирки щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією, Божко Е. Г. (2010)
Боягіна О. Д. - Хронограми дифузії хлоридів у технології судово-медичної експертизи давнини виникнення плям крові (2010)
Васько Л. В. - Якісний та кількісний аналіз пострадіаційних морфологічних порушень новоутворених мієлінових волокон травмованого сідничого нерва, Кіптенко Л. І., Будко Г. Ю., Васько Н. О. (2010)
Вацик М. Н. - Кореляційний аналіз морфометричних параметрів печінкових вен у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку (2010)
Гасюк Ю. А. - Променевий патоморфоз плоскоклітинного раку гортані, Веклич Ю. С., Хавер А. А. (2010)
Євсюкова В. Ю. - Вивчення токсичних ефектів похідних 2н-пірано, Андреева І. Д., Казмирчук В. В., Юхименко В. І. (2010)
Зак М. Ю. - Стан шлункового епітелію та слизеутворення у хворих на хронічний атрофічний гастрит (2010)
Каминський Р. Ф. - Порівняльний аналіз ультраструктури міокарда щурів, лікованих унітіолом та кверцетином при ртутному отруєнні, Стеченко Л. О., Довгань Р. С., Чайковський Ю. Б. (2010)
Левківська І. Г. - Зв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з антропо-соматометричними показниками тіла дівчаток поділля із ендо-мезоморфним соматотипом (2010)
Луцик Д. О. - Регенерація периферійного нерва при невральному анастомозі кінець-у-бік порівняно з автопластикою у щура, Чайковський Ю. Б. (2010)
Міськів В. А. - Морфофункціональна характеристика острівцевого апарату щурів середнього віку на ранніх етапах розвитку стрептозотоцинового цукровогоу діабету, Єрошенко Г. А. (2010)
Ніколишин А. К. - Структура емалі після застосування ART-техніки, Коваль В. М., Зайцев А. В. (2010)
Насібуллін Б. А. - Обґрунтування використання природного адаптогену "торфот" у корекції дифузної дисфункції кори головного мозку щурів, Бобро О. В., Тихохід Л. В. (2010)
Нетюхайло Л. Г. - Активність супероксиддисмутази та каталази при опіковій хворобі та введенні препарату "кріохор", Басараб Я. О., Харченко С. В. (2010)
Огоновський Р. З. - Зміни концентрації загальних циркулюючих імунних комплексів в крові тварин з модельованим інфікованим рановим процесом та гострою міокардіодистрофією при корекції (2010)
Погоріла І. В. - Особливості поведінкових реакцій кіндлінгових тварин в умовах застовування нового похідного пептидамідобензо-фенону і діазепаму, Годлевський Л. С., Годован В. В. (2010)
Селькіна А. Б. - Перебудова місцевого захисного барۥєру слизової оболонки язика щурів за умов експериментального гострого асептичного стоматиту, Шепітько В. І., Єрошенко Г., Гнідець В. А. (2010)
Топка Е. Г. - Експериментальна модель патологічного процесу в яєчку при оперативних втручаннях при крипторхзмі у дітей, Байбаков В. М. (2010)
Чайка Г. В. - Моделювання нормативних показників рівня статевих гормонів у дівчат підліткового віку в різні фази менструального циклу в залежності від антропометричних та соматотипологічних показників, Гунас І. В., Мазорчук Б. Ф. (2010)
Чухрай С. М. - Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда статевозрілих щурів із вродженим гіпотиреозом (2010)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Симультанні операції у пацієнтів з жовчно-камяною хворобою (2010)
Григоров С. Н. - Пошкодження лицевого черепа: аналіз конституційно-біологічних факторів структури травм та факторів з ускладненим перебігом (2010)
Гребенник Л. И. - Форми та підходи до організації аудиторної самостійної роботи студентів на практичних заняттях з біологічної хімії, Примова Л. О. (2010)
Шейко В. Д. - Філософські аспекти проведення занять з лікарями-інтернами хірургічного профілю, Панасенко С. І., Крижановьский О. О. (2010)
Ждан В’ячеслав Миколайович (2010)
Бабанін Анатолій Андрійович (2010)
Шепітько Володимир Іванович (2010)
Коломійцев Андрій Костянтинович (2010)
Бойко О. - Антропологічний вимір техніки (2014)
Зякун А. - "Пролетарська” ідентичність студентської молоді в "тоталітарному пейзажі” 20-х років ХХ століття (2014)
Ніколаєнко С. - Проблема професійної адаптації викладача-початківця до роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Ніколаєнко С. - Асоціативні методи наведення активного гіпнотичного трансу як фактор вирішення виховних сугестивно-освітніх задач (2014)
Проценко М. - Взаємозв’язок життєво-досвідного і наукового пізнання (2014)
Соколова І. - Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження (2014)
Васюріна А. - Політична складова судової риторики Давнього Риму (2014)
Мозговий І. - "Міжзоряні скитальці” на тлі небесної панорами середньовіччя (2014)
Осадчий Ю. - Про правомірність анафеми гетьману Івану Мазепі (2014)
Побожій С. - Методологічний інструментарій у мистецтвознавчому дослідженні (2014)
Сало І. - Антропогенез як космологічно обумовлена еволюція життя на землі (2014)
Туляков О. - Праксеологічний зміст філософії Памфіла Юркевича (2014)
Bokun I. - Frames as a cultural constructs (2014)
Гнаповська Л. - Простір мови: діалог культур, духовних цінностей, світоглядів (2014)
Дорда С. - Про деякі особливі характеристики юридичного дискурсу (2014)
Зякун А. - Інтеграція України до західноєвропейського та всеросійського грошового обігу (на прикладі грошового ринку Гетьманщини), Зякун Ю. (2014)
Кулішенко Л. - Вивчення фразеології як джерело національного виховання студентів економічних вишів (2014)
Лещенко О. - Антропоцентричность как универсальный принцип организации языковой картины мира (2014)
Рецензії (2014)
Summary (2014)
Відомості про авторів (2014)
Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики" (5 - 7 червня 2014 р м. Харків) (2014)
Остапюк Б. Я. - Развитие железнодорожного транспорта в системе национальной экономики (2014)
Дикань В. Л. - Розвиток промислового потенціалу українських підприємств (2014)
Безкоровайна Л. В. - Особливості оцінки активів та зобов’язань в обліку (2014)
Божанова О. В. - Структурні перетворення, як шлях виходу машинобудівних підприємств із кризи (2014)
Булгакова Ю. В. - Направления усовершенствования учета нематериальных активов предприятий (2014)
Вовк А. А. - Проблемы реформирования бухгалтерского учета в организациях железнодорожного транспорта, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2014)
Гненний О. М. - До питання оцінки втрати вартості об’єкта у матеріальній формі унаслідок фізичного зносу, Чернова Н. С. (2014)
Криворученко О. А. - Історичний розвиток концепції економічної сутності прибутку, Копил А. Ю. (2014)
Кузьменко А. В. - Дослідження маркетинг-логістичної системи в діяльності підприємств залізничного транспорту (2014)
Лисьонкова Н. М. - Напрями вдосконалення діяльності торговельних підприємств, Фондякова А. С. (2014)
Машошина Т. В. - Сучасний стан системи ціноутворення у будівництві та шляхи його подальшого удосконалення (2014)
Науменко М. О. - Методика забезпечення якості послуг підприємства, Бабаєв М. О. (2014)
Постоленко Ю. П. - Розвиток бюджетних механізмів функціонування підприємств портового комплексу України (2014)
Уткіна Ю. М. - Управління витратами на підприємствах, Жуган Н. О. (2014)
Шевченко М. Ю. - Концепція життєвого циклу в методичних підходах формування амортизаційного фонду основних засобів (2014)
Шраменко О. В. - Інформація як ядро виробничого потенціалу залізничного транспорту, Яковлєва К. Ю. (2014)
Маковоз О. В. - Антикризове регулювання як основа стабілізації економіки України, Авагімов А. А. (2014)
Птица Н. В. - Влияние рационализации параметров логистической сети на развитие розничной торговли в Украине (2014)
Романчик Т. В. - Розвиток інтеграційних процесів: проблеми та перспективи українських товаровиробників (2014)
Бараш Ю. С. - Основні моделі реформування залізничного транспорту в Європі, Чаркіна Т. Ю. (2014)
Божок Н. О. - Методичний підхід до визначення раціональної кількості пасажирських вагонів (2014)
Зайцева І. Ю. - Фінансово-правові аспекти процесу інтеграції україни до транс-європейської транспортної мережі (2014)
Костюк Ж. С. - Реформування залізничної галузі: додаткові можливості та загрози її економічній безпеці (2014)
Плохіх Д. О. - Проблеми забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2014)
Полякова О. М. - Кластерний підхід до формування інтегрованої транспортно-логістичної системи (2014)
Пономарьова Н. В - Формування єдиної європейської транспортної системи, Любий Є. В. (2014)
Приймук О. Р. - Баланс інтересів учасників міських пасажирських перевезень в сфері тарифоутворення (2014)
Солянник Е. В. - Международный транспортный коридор как фактор развития стран и территорий (2014)
Федорко И. П. - Стратегические направления развития логистических услуг железнодорожного транспорта Украины (2014)
Якименко Н. В. - Застосування логістичного підходу в діяльності транспортної системи (2014)
Бормотова М. В. - Особливості формування механізму управління валютним ризиком банку, Сухоребрий Є. В. (2014)
Войтов І. М. - Управління фінансовими результатами підприємства, Луговський Р. В. (2014)
Єлагін Ю. В. - Впровадження інтерактивного маркетингу як функції інформаційних систем пасажирських перевезень, Вєтров Г. Г. (2014)
Калабухін Ю. Є. - Управління прибутком торгівельних підприємств, Ткаченко Д. Ю. (2014)
Кірдіна О. Г. - Процесний підхід до управління персоналом (2014)
Кузьминчук Н. В. - Контролінг в управлінні промисловим підприємством: концептуальні засади (2014)
Науменко М. О. - Управління персоналом підприємства в сучасних ринкових умовах, Жабко Ю. П. (2014)
Опікунова Н. В. - Ефективність управління як інтегрований результат взаємодії компонентів управління, Гужва Ю. В., Ключка Ю. С. (2014)
Опікунова Н. В. - Управління прибутком підприємства, Лопата В. Г. (2014)
Уткіна Ю. М. - Інноваційний менеджмент на підприємствах, Вісільова А. В. (2014)
Альошин С. Ю. - Науково-методичні підходи до оцінки стану інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Васильєв О. Л. - Пріоритетні напрями інноваційної діяльності залізниць (2014)
Кроленко О. Є. - Позабюджетний цільовий інвестиційний фонд модернізації та розвитку ГТС України: структура та особливості функціонування (2014)
Мащенко Н. Є. - Методологічне обгрунтування інноваційного процесу в умовах економіки знань (2014)
Полтавська О. С. - Теоретичні підходи до управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України (2014)
Проценко В. М. - Інтегральне оцінювання показників інноваційно-спрямованого інвестування машинобудівних підприємств (2014)
Ткаченко В. В. - Теоретичні положення забезпечення інвестиційного розвитку локомотивного господарства на основі вартості життєвого циклу (2014)
Горбачев П. Ф. - Условия функционирования системы городского пассажирского транспорта г. Кабул, Любый Е. В., Акбар Полад (2014)
Мінка В. Ф. - Використання методу аналізу дюрацій для управління ризиком змін процентних ставок (2014)
Прудіус Ю. С. - Аналіз основних мотивів при здійсненні угод по злиттях чи поглинаннях (2014)
Перетятько А. Ю. - Перспективи розвитку житлового будівництва в Україні (2014)
Товма Л. Ф. - Єдина система економічного забезпечення воєнно-силових структур та їх економічна безпека (2014)
Калиниченко Л. Л. - Отношения персонала и администрации как основные компоненты системы мотивации в современном банке (2014)
Криваченко К. В. - Проблема діагностування соціалізації підприємницької діяльності (2014)
Плугина Ю. А. - Изменение организационной культуры предприятия в условиях становления экономики знаний (2014)
Мікловда В. П. - Еволюція управлінської діяльності та її особливості в сучасних умовах господарювання підприємств, Дяченко Б. І., Фера-Клемонца О. Ю., Гордейчук М. О. (2014)
Кузьминчук Н. В. - Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект (2014)
Тельнов А. С. - Роль інтелектуального капіталу в інноваційному розвитку підприємства, Попель С. А. (2014)
Ларіонова К. Л. - Актуальні аспекти оцінки санаційного потенціалу підприємства, Донченко Т. В. (2014)
Андрєєва Є. Л. - Механізм формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості підприємств машинобудування (2014)
Колєсніченко А. С. - Механізм державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Валькова Н. В. - Розвиток інтернет-торгівлі в Україні: динаміка та вплив факторів (2014)
Скурська В. А. - Окремі аспекти вимірювання трудового потенціалу підприємства (2014)
Ткаченко М. О. - Методичний підхід до формування системи моніторингу інноваційної активності промислового підприємства (2014)
Мошак О. В. - Законодавчо-нормативне забезпечення діяльності підприємств агропромислової сфери (2014)
Макарович В. К. - Продуктивність праці як квінтесенція ефективності трудової діяльності, Бідзіля І. І. (2014)
Югас Е. Ф. - Економічна сутність та види капіталу підприємств, Олексик О. І. (2014)
Гапак Н. М. - Суть та еволюція поняття "економічна безпека підприємства", Дочинець І. В. (2014)
Жулканич О. М. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення в системі аграрного природокористування, Жулканич Н. О. (2014)
Завадяк Р. І. - Теоретичні основи функціонування та види бізнес-інкубаторів в Україні, Копусяк Я. Ф. (2014)
Черленяк І. І. - Формування глобальних фінансових криз та розвиток ризик-менеджменту, Дюгованець О. М. (2014)
Лащак В. В. - Фінансові механізми захисту прав споживачів (2014)
Побережна Н. М. - Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні, Колєсніченко А. С. (2014)
Стойка В. С. - Проблеми капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах (2014)
Черкасова С. В. - Оцінка інвестицій інституційних інвесторів небанківського фінансового сектора в цінні папери (2014)
Матвійчук Л. О. - Економічна сутність та методичні підходи до формування страхових резервів зі страхування життя (2014)
Бачо Р. Й. - Особливості проведення та аналіз ефективності операцій зі страхування майна в страховій компанії, Иллар Е. Й., Бачо Є. Й., Мароші Ж. Ш. (2014)
Сідельникова Л. П. - Концептуальні основи формування бюджетних ресурсів держави (2014)
Горобець І. Ю. - Дослідження ефективності та напрями удосконалення бюджетної політики при її реалізації на регіональному рівні (2014)
Сусіденко О. В. - Методи та критерії формування і підвищення фінансової безпеки підприємства (2014)
Кондюх О. І. - Теоретичні аспекти функціонування податкового інструментарію держави (2014)
Угрин В. В. - Дисбаланси податкового боргу та структуризація їх проявів в Україні (2014)
Новосьолова О. С. - Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики (2014)
Далєвська Т. А. - Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування як автономний інститут системи міжбюджетних відносин (2014)
Слюсаренко В. Є. - Податкова система та податкове навантаження як фактор тінізації економіки (2014)
Ігнатишин М. В. - Податковий контроль як елемент державного регулювання в системі податкових платежів, Трощак В. І. (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка тенденцій розвитку страхування майна громадян в Україні, Тимчак М. В., Иллар Е. Й., Бачо Є. Й. (2014)
Лінтур І. В. - Шляхи зниження кредитних ризиків як напрям мінімізації їх негативних впливів, Ковач Х. М. (2014)
Даньків Й. Я. - Облікова інформація в системі управління інвестиційною діяльністю, Крупка Я. Д., Остап’юк М. Я., Гетьман О. М. (2014)
Замула І. В. - Бухгалтерський облік операцій з лісокористування, Шавурська О. В. (2014)
Семйон В. С. - Особливості використання ситуаційно-матричного моделювання в бухгалтерському обліку (2014)
Яцко М. В. - Консолідована фінансова звітність в умовах зростання конкурентної боротьби, Яцко Г. В. (2014)
Кулікова Н. Т. - Системний підхід до побудови управлінської звітності (2014)
Чернін О. Я. - Особливості бухгалтерського обліку операцій з реалізації товарів транзитом (2014)
Югас Е. Ф. - Значення дебіторської та кредиторської заборгованостей в умовах ринкових відносин, Машика М. В. (2014)
Мадзінова Р. - Вплив умов торгівлі на добробут країни, Марцінчакова Д., Козел Р. (2014)
Гаркушенко О. М. - Регулювання утворення твердих побутових відходів та поводження з ними: необхідність або чинник політичного тиску (2014)
Носирєв О. О. - Стабілізація структурних економічних диспропорцій (2014)
Кушнір Н. О. - Асоціація Україна - ЄС: потенційні вигоди та можливі ризики для економіки України, Дяченко Б. І. (2014)
Шинкар В. А. - Коректування позицій України щодо європейських інтеграційних перспектив, Сідак С. В., Яцко Г. В. (2014)
Башинський Т. В. - Рівень життя населення: огляд методик оцінки (2014)
Волинець У. А. - Розвиток соціального партнерства в Україні (2014)
Ковач В. І. - Теоретичні основи єврорегіонального транскордонного співробітництва України та Словаччини (2014)
Понедільчук Т. В. - Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки України (2014)
Маслиган О. О. - Збалансована система показників як сучасна парадигма системного опису діяльності кластеру (2014)
Морохович В. С. - Статистичний аналіз факторів народжуваності населення в Закарпатській області (2014)
Пітюлич М. М. - Диверсифікація економіки гірських територій і політика зайнятості населення, Пауш М. М. (2014)
Summary (2014)
До уваги авторів статтей (2014)
Абрамова О. П. - Фрактальні об'ємні структури у багатошаровій наносистемі, Абрамов С. В. (2014)
Вуколов Д. С. - Дифракційне розсіювання нормальних хвиль зсуву на тунельному циліндричному включенні в пружному шарі із закріпленими гранями, Сторожев В. І. (2014)
Гачкевич О. Р. - Варіант методики оптимізації технологічних теплових режимів в скляному виробництві, Ірза Є. М., Козярска А. (2014)
Довбня К. М. - Пружна рівновага ізотропної пологої оболонки довільної гаусової кривини з тріщинами та отвором, Крупко Н. А. (2014)
Єлагін О. В. - Аналіз других гармонік нормальних хвиль крутіння у закріпленому трансверсально-ізотропному циліндрі: модель врахування геометричної нелінійності, Моісеєнко І. О. (2014)
Зиза О.В. - Один випадок інтегрованості рівнянь Кірхгофа-Пуассона (2014)
Калоєров С. О. - Результати нових досліджень по вигину багатозв’язної анізотропної плити, Занько А. І. (2014)
Калоєров С. О. - Розв’язок задачі електромагнітопружності для кусково-однорідних пластин, Самодуров А. О. (2014)
Кононов Ю. М. - Про розв’язання узагальненого неоднорідного бігармонічного рівняння в задачах гідропружності, Дідок М. К., Джуха Ю. О. (2014)
Кононов Ю. М. - Вплив дисипативного і постійного моментів на стійкість рівномірного обертання твердого тіла, Кисельова Н. В., Мішура Д. В. (2014)
Кривий О. Ф. - Розв’язок задачі теплопровідності для двох компланарних тріщин у составному трансверсально-ізотропного просторі, Морозов Ю. О. (2014)
Подчасов М. П. - Нестаціонарні нелінійні коливання ортотропних композитних циліндричних оболонок з протікаючою рідиною при дії зовнішніх рухомих імпульсних навантажень, Янчевський І. В. (2014)
Шацький І. П. - Задачі згину пластини з частково залікованою тріщиною (2014)
Шевченко В. П. - Дослідження напружено-деформованого стану оболонок при локаль¬них навантаженнях за уточненими теоріями, Удовиченко А. Ю. (2014)
Богомаз У. Г. - Оптоелектронні технічні системи захисту інформації. Часове ущільнення–розущільнення потоків даних, Бєлік Т. В., Білоусов В. В. (2014)
Романчук С. М. - Алгоритми управління технологічних режимів водопостачання міст (2014)
Сторожев С. В. - Нечітко-множинне узагальнення методик оцінки стратегій в умовах невизначеності (2014)
Абрамов В. С. - Перехідні процеси в модельній наносистемі з фрактальною квантової точкою (2014)
Куліш В. В. - Спінові хвилі у феромагнітній нанооболонці. Врахування ефектів дисипації у короткох-вильовому наближенні (2014)
Легенький Ю. А. - Вплив градієнтного магнітного поля на швидкість цементаційного осадження мідних дендритів, Піменов Ю. М., Тарасова О. О. (2014)
Похил Л. С. - Спінхвильовий інтерферометр, Ткаченко В. С., Гусєва Ю. І. (2014)
Батіг С. М. - Кінетичні параметри (ко)полімеризації метилметакрилату з метакриловою кислотою в прису-тності розчинників різної полярності, Мельниченко В. І. (2014)
Жильцова С. В. - Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення, одержані з використанням золь-гель методу (2014)
Ігнатов О. В. - Ізоморфне заміщення в системі Pb(8-х)GdхNa2(VO4)6O(х/2), Саванкова Т. М., Дідоренко К. Г., Таликова Г. Ю., Гетьман Є. І., Пасічник Л. В. (2014)
Климов В. В. - Дослідження модифікованої кераміки ЦТС з малими діелектричними втратами, Селікова Н. І., Штонда А. С., Бронніков А. Н. (2014)
Маслова В. Ю. - Антиоксидантна активність хінолілгідразонів при окисненні органічних речовин, Ніколаєвський А. М., Хижан О. І, Тихонова Г. А., Хижан О. І. (2014)
Пойманова О. Ю. - Залежність стану системи Na2WO4–HCl–NaCl–DMSO(40об.%)–H2O від часу витримування, Розанцев Г. М., Білоусова К. Є., Зайцева Н. Н. (2014)
Решетняк О. О. - Желатинова плівка з іммобілізованим еріохромціаніном R–твердофазний реагент для визначення алюмінію(III), Івченко Н. В., Шевченко В. М., Нікітіна Н. О. (2014)
Стецик В. В. - Принципи класифікації кислот та основ за силою (2014)
Аревадзе І. Ю. - Вплив деяких іонів металів на бактеріальну очистку техногенних стічних вод з використанням УФ-випромінювання (2014)
Герасимов И. Г. - Аналіз асиметрії захворюваності людини (2014)
Правила для авторів (2014)
Горбань А. Є. - Аналітична оцінка інноваційної та винахідницької діяльності у сфері охорони здров'я України у 2013 році, Закрутько Л. І., Мислицький О. В. (2014)
Авраменко А. О. - Зниження рівня кислотності шлункового соку після проведення успішної ерадикації (феномен "Падіння") як відображення ролі гелікобактерної інфекції у процесі виразкоутворення при її переважної локалізації на слизовій антрального відділу шлунка (2014)
Аликулов І. Т. - Якість життя хворих на хронічну серцеву недостатність з дисфункцією нирок, Камілова У. К. (2014)
Бідучак А. С. - Вивчення наявності шкідливих звичок серед населення Чернівецької області (2014)
Власик Л. І. - Гігієнічна оцінка вуглеводної складової раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці, Іфтода О. М., Кушнір О. В., Фундюр Н. М. (2014)
Ганчева О. В. - Вікова характеристика експресії білка ранньої відповіді с-Fos у нейронах супраоптичного ядра гіпоталамуса у щурів-самців лінії Wistar (2014)
Гриджук Т. І. - Клініко-функціональні особливості медикаментозно-індукованих уражень печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз (2014)
Досаев T. М. - Порівняльна анатомія перифулікулярної та маргінальної зони селезінки людини та щура, Романюк С. М., Балапанова А. А., Урсуляк Ю. В., Сидорчук Л. П. (2014)
Зорій І. А. - Ефективність застосування L-аргініну в комплексному лікуванні дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Камілова У. К. - Функціональні та гуморальні показники дисфункції ендотелію у хворих на хронічну серцеву недостатність, Абдуллаєва Ч. А. (2014)
Каспрук Н. А. - Секреторна активність Т-лімфоцитів, моноцитів і нейтрофільних лейкоцитів у хворих на негоспітальну пневмонію, Сидорчук Л. І., Сидорчук А. С., Михалко А. Ю., Сидорчук Л. П., Сидорчук Р. І., Левицька С. А., Сидорчук І. Й. (2014)
Каратєєва С. Ю. - Вивчення впливу озонотерапії на зміни показників фібринолізу, протеолізу крові експериментальних щурів за наявності гнійно-запальних процесів на фоні цукрового діабету (2014)
Кащенко С. А. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки щурів різних періодів постнатального онтогенезу в умовах експериментальної імуносупресії, Бобришева І. В. (2014)
Кметь Т. І. - Чутливість нервових та гліальних клітин тім'яної частки кори великих півкуль до неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку (2014)
Коваль Г. Д. - Імунопатогенетична роль інтерлейкіну-10 при ендометріозі асоційованому з безпліддям (2014)
Кульматицький А. В. - Ендотеліальна дисфункція та процеси вільнорадикального окиснення у хворих із первинним та повторним ішемічним інсультом (2014)
Левандовський Р. А. - Видовий склад і популяційний рівень мікрофлори ротової порожнини людей зі складною щелепно-лицевою патологією при користуванні різними видами протезів та її чутливість до антисептичних препаратів in vitro (2014)
Левицька С. А. - Патогенетична роль обтяженого алергологічного анамнезу в розвитку частих рецидивів респіраторних інфекцій у дітей (2014)
Левицька С. А. - Діагностування гнійного синуїту у дітей, що часто та тривало хворіють, Понич О. М., Співак О. Г., Співак Г. С. (2014)
Мізюк В. М. - Вплив івабрадину на варіабельність серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії із супутньою серцевою недостатністю (2014)
Міхєєва Т. М. - Особливості показників рівня артеріального тиску у дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Д. Ю. (2014)
Оленович О. А. - Неспецифічні адаптаційні реакції організму хворих на гіпотиреоз за інтегральними гематологічними показниками (2014)
Паламарчук В. О. - Нейром'язова електрофонопедична стимуляція гортані як метод лікування пацієнтів з післяопераційними однобічними парезами гортані (2014)
Петринич О. А. - Вплив ожиріння на показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в хворих на гіпертонічну хворобу (2014)
Петрук Д. В. - Діагностична цінність клініко-лабораторних даних при закритій травмі підшлункової залози, Підмурняк О. О. (2014)
Польовий В. П. - Ендоскопічне лікування кровотеч за ерозивно-виразкових уражень шлунково-кишкового тракту, Сидорчук Р. І., Георгіца В. М., Нурдінов Х. Н. (2014)
Полянський І. Ю. - Генетичні аспекти вираженості запального процесу при гострому перитоніті, Мороз П. В. (2014)
Ротар О. В. - Селективна деконтамінація кишечнику нанокапсульованими формами атнибіотиків при експериментальному гострому панкреатиті, Ротар В. І. (2014)
Рудковська О. Д. - Прогнозування двобічного ураження зорових нервів запальним процесом (2014)
Семененко А. І. - Вплив інфузійних розчинів на динаміку показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги за умов гострої церебральної ішемії у щурів (2014)
Семененко С. Б. - Вплив блокади монооксиду нітрогену на екскреторну функцію нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози (2014)
Сидорчук І. Й. - Фагоцитарна і секреторна активність нейтрофілів і моноцитів периферійної крові пацієнтів із синдромом хронічної втоми, Сидорчук Л. І., Левицька С. А., Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. П., Сидорчук А. С. (2014)
Супрун О. С. - Співвідношення показників системи глутатіону, енергетичного метаболізму та окислювальної модифікації білків в тканинах головного мозку щурів на тлі експериментальної гіперглікемії, Беленічев І. Ф., Супрун Е. В. (2014)
Тащук В. К. - Клініко-інструментальні критерії підбору ефективної комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії у чоловіків із гіпертонічною хворобою, Денисюк В. І., Хребтій Г. І. (2014)
Трифаненко С. І. - Лікування переломів нижньої щелепи з гнійно-запальними ускладненнями (2014)
Трифаненко С. І. - Спосіб покращання репараційного остеогенезу при переломах нижньої щелепи, Горицький Я. В. (2014)
Урсуляк Ю. В. - Прогнози серцево-судинних подій та динаміка клінічних і екг параметрів у хворих на інфаркт міокарда залежно від алельного стану генів асе (I/D) та enos (T894G) під впливом лікування, Сидорчук Л. П. (2014)
Чарнош С. М. - Холінергічні механізми порушення хронотропної функції серця при гіпотиреозі (2014)
Шумко Г. І. - Морфофункціональні властивості еритроцитів в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму в динаміці лікування (2014)
Сокол А. М. - Ботулізм: діагностичні помилки у клінічній практиці, Сидорчук А. С., Рандюк Ю. О., Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Сорохан В. Д. (2014)
Авраменко А. О. - Випадок "рикошетної" виразки цибулини дванадцятипалої кишки після прийому інгібіторів пртонної помпи (2014)
Кокалко М. М. - Випадок ренальної дисфункції під впливом трансуретральної резекції простати, Коновчук В. М., Акентьєв С. О., Проданчук І. Г., Ковтун А. І., Андрущак А. В. (2014)
Паліброда Н. М. - Клінічний випадок криптогенного сепсису при хронічному гепатиті, Патратій М. В., Дяк М. В., Зіньків Л. І., Злотар О. В. (2014)
Чернюх О. Г. - Синдром поліоранної недостатності у вагітної з прееклампсією:(випадок з лікарської практики), Мислицький В. Ф. (2014)
Бамбуляк А. В. - Морфологічні аспекти лобових та інших приносових пазух у постнатальному періоді розвитку людини (2014)
Ілюшина А. А. - Адреногенітальний синдром у жінок, Ляшук П. М., Проценко О. В., Ленковська Г. С., Ватаманюк М. М. (2014)
Котюжинская С. Г. - Экспериментальное моделирование атеросклероза: перспективы и трудности, Гоженко А. И. (2014)
Морозова О. В. - Гостра токсичність деяких S-заміщенних 5-(гетерил)-2н-1,2,4-триазол-3-тіонів та 5-(гетерил)-4-арил-4н-1,2,4-триазол-3-тіонів (2014)
Пашковська Н. В. - Автоімунні захворювання щитоподібної залози і вагітність (2014)
Пішак В. П. - Десинхроноз: хронофармакологічна лікувальна тактика, Кривчанська М. І. (2014)
Бай К. Ю. - Еколого-морфологічна характеристика родини синицевих національно - природного парку "Прип'ять-Стохід", Шумко Н. М. (2014)
Каземірська М. А. - Поширення та еколого-ценотичні преференції Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) на північно-східній межі ареалу (2014)
Якубовська Є. Б. - Інтродукція каштана посівного (Castanea sativa mill) в умовах Чернівецької області, Шумко Н. М. (2014)
Гайдуков В. А. - Сестринська освіта у Буковинському державному медичному університеті (2014)
Мельнікова О. В. - Особливості викладання патофізіології англомовним студентам (2014)
Романюк С. М. - Деякі питання щодо викладання анатомії людини в умовах реформування освіти, Досаєв Т. М. (2014)
Ювілеї (2014)
Денисенко О. І. - Історичні віхи та наукові здобутки кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету, Гулей Л. О., Гаєвська М. Ю., Перепічка М. П., Височанська Т. П., Карвацька Ю. П. (2014)
Ілащук Т. О. - Досягнення та наукові здобутки кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб: кардіологічний напрямок, Окіпняк І. В., Васюк В. Л., Малкович Н. М. (2014)
Кравченко О. В. - Здобутки кафедри акушерства, гінекології та перинатології і сучасні напрямки розвитку, Бирчак І. В. (2014)
Плеш І. А. - Наукові здобутки кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти до ювілею університету (2014)
За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXIІІ (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Коляда М. K. - Властивості колагенового гідролізату, отриманого із безхромових шкіряних відходів, Плаван В. П., Барсуков В. З. (2014)
Савчук А. П. - Композиційний матеріал на основі вторинного поліетилену високого тиску з покращеними оптичними властивостями, Шаповал О. В., Пахаренко В. О., Березненко Н. М., Савченко Б. М. (2014)
Kихницький К. В. - Утилізація газів та обробка стічних вод при очищенні графіту, Хоменко В. Г., Макєєва І. С., Бутенко О. О., Яцюк Л. А. (2014)
Гавриш А. П. - Тонке ельборове шліфування деталей тертя з композитів на основі алюмінію для машинних комплексів, Роїк Т. А., Дорфман І. Є., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Rezanova V. - Planning the experiment and optimization of the content of nanoadition in polypropylene monothreads, Shchovcova V., Tsebrenko M. (2014)
Людвіченко Т. Г. - Проблеми організації процесу проектування колекції трикотажного одягу та шляхи їх вирішення в умовах ПАТ "Софія", Галавська Л. Є. (2014)
Пелик Л. В. - Вплив скловолокна на термічну стійкість фільтрувальних текстильних матеріалів (2014)
Редько Я. В. - Гетерокоагуляційний механізм створення пошарових наноструктур на поверхні волокнистих матеріалів (2014)
Джаліліан Ф. - Дослідження художньо-композиційних характеристик традиційного жіночого костюма народів Ірану, Ніколаєва Т. В. (2014)
Супрун Н. П. - Визначення термічних властивостей нетканих полотен, отриманих на базі регенерованих бавовняних волокон, Василенко В. М., Щуцька Г. В. (2014)
Чабан В. В. - Вплив ефективності змащення пари голка-клин на зношення клинів в`язальних машин, Піпа Б. Ф. (2014)
Коньков Г. І. - Удосконалення товарного валика механізму накатування полотна круглов`язальної машини, Піпа Б. Ф., Олійник О. Ю. (2014)
Чабан В. В. - Динаміка гальмування основов’язальних машин, Піпа Б. Ф. (2014)
Кошель С. О. - Кінематичне дослідження двокривошипного механізму основов’язальної машини, Кошель Г. В. (2014)
Рубанка М. М. - Доцільність використання в приводі роторної ножової дробарки пружної запобіжної муфти, Піпа Б. Ф., Ковальов Ю. А. (2014)
Скрипник Ю. О. - Шумовий вимірювач температури електропровідних середовищ, Василенко М. П., Скрипник І. Ю. (2014)
Комаров Н. С. - Инвертор солнечной батареи с экстремальным регулированием мощности, Стаценко А. В., Шелковый Д. А. (2014)
Макатьора Д. А. - Експериментальне дослідження з визначення погонного зусилля різання повсті, ножем з односторонньою заточкою (2014)
Цеслів О. В. - Методи штучного інтелекту які використовуються для кредитного скорингу (2014)
Бреус С. В. - Заходи фінансування соціально незахищених верств населення в освітянській сфері (2014)
Яренко А. В. - Обґрунтування і моделювання системи контролінг-збуту при розподілі промислових товарів (2014)
Євсейцєва О. С. - Розвиток грибної галузі в Україні, Хінцицька А. М. (2014)
Прасол І. Г. - Маркетинговий аналіз ринку ресторанних послуг, Яцишина Л. К. (2014)
Рябцев В. Г. - Прогнозирование социальных показателей при помощи системы GMDH Shell , Шевченко Н. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції в контексті здійснення процесу управління змінами на підприємствах (2014)
Кудлай В. С. - Методика розробки програми маркетингових комунікацій підприємства (2014)
Геселева Н. В. - Фінансовий моніторинг та оцінювання ризиків в сфері банківських послуг, Кірієнко М. О. (2014)
Бєлікова В. І. - Оптимізація товарних запасів лакофарбових матеріалів (2014)
Помінчук Т. М. - Особливості маркетингової діяльності на ринку кондитерських виробів (2014)
Власюк Т. М. - Основні засоби: організаційно-методичні аспекти формування облікової політики підприємства, Юзюк І. І. (2014)
Вергун А. М. - Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації, Тарасенко І. О. (2014)
Радіонова Н. Й. - Створення резерву відпусток на підприємстві, Камінська І. Р. (2014)
Дзюндзюк Б. В. - Організація ергономічних умов праці засобами математичного моделювання, Пронюк Г. В. (2014)
Охріменко А. Г. - Фінансове забезпечення функціонування туристичної галузі України (2014)
Титул, зміст (2014)
Куцик А. С. - Статична система самозбудження синхронного генератора з нечітким регулятором напруги, Тутка В. В. (2014)
Руденко Л. И. - Очистка трапных вод и кубовых остатков от органических соединений, трансурановых элементов и урана на Чернобыльской атомной электростанции, Хан В. Е., Кашковский В. И., Джужа О. В. (2014)
Савельєв Ю. В. - Поліурета нові функціональні покриття для захисту різного типу поверхонь від дії агресивних факторів довкілля, Марковська Л. А., Робота Л. П., Пархоменко Н. Й., Савельєва О. О. (2014)
Жарков І. П. - Кріогенна апаратура для низькотемпературного зміцнення інструмента і деталей машин для потреб машинобудування та прокатного виробництва (2014)
Цибульов П. М. - Комерціалізація інтелектуальної власності університетами та науковими установами: досвід США та можливості його використання в Україні, Корсун В. Ф. (2014)
Шатоха В. І. - Управління процесами комерціалізації інновацій: досвід університетів Швеції та можливості його застосування в Україні, Полушенко В. А. (2014)
Клименко К. С. - Аукціони технологій як новітня складова інноваційної культури (2014)
Мацелюх Н. П. - Фінансування та стимулювання комерціалізації інновацій в Україні: проблеми і шляхи вирішення, Дем’янчук Г. В. (2014)
Курза Ю. П. - Стратегія структурних реформ в економіці та новаційного розвитку України (2014)
Косско Т. Г. - Стан та тенденції процесу патентування наукових розробок в Національній академії наук України (2014)
Титул, зміст (2013)
Герега Г. Ф. - Розвиток соціально-економічних систем у контексті інноваційного поділу праці (2013)
Галабурда В. Г. - Современные экономические оценки транспорта (2013)
Носов О. Ю. - Розвиток системи банківського нагляду та регулювання в процесі трансформації української економіки (2013)
Крайник О. П. - Реформування системи податкового регулювання в контексті проведення економічних реформ в Україні (2013)
Ландіна Т. В. - Проблеми фінансування науки в Україні та шляхи її вирішення, Мельничук І. І. (2013)
Брайловський І. А. - Засоби держави стосовно зниження ризиків проектів державно-приватного партнерства (2013)
Кушнір Л. Л. - Відтворення основного капіталу в економіці України як індикатор ефективності її господарського механізму (2013)
Світлична О. С. - Еволюція медичного страхування в Україні (2013)
Фарат О. В. - Інвестиційна привабливість галузей національного господарства України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Влах М. Р. - Міжнародна торгівля України продовольчими товарами: стан і тенденції розвитку, Коропецька Т. О. (2013)
Ільїна К. О. - Головні властивості системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2013)
Бойцун О. І. - Міжнародний досвід формування фінансової відкритості в умовах глобальних змін (2013)
Мудра-Рудик Я. А. - Шляхи підвищення ефективності управління пенсійними заощадженнями в Україні (2013)
Бауман О. С. - Теоретико-методологічні аспекти макропруденційного регулювання (2013)
Герега О. В. - Економічна стійкість підприємства та шляхи її реалізації (2013)
Комарницький І. М. - Сучасний стан розвитку зовнішньо-економічної діяльності вітчизняних підприємств легкої промисловості, Савіцький А. В. (2013)
Мельник О. Г. - Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства, Нагірна М. Я. (2013)
Паранчук С. В. - Передумови здійснення виробничої реструктуризації підприємств в умовах антикризового управління, Кривецький І. О. (2013)
Жмайлова О. Г. - Оцінка вартості сільськогосподарського підприємства на основі показників його прибутковості, Бабицька О. О. (2013)
Лисак В. Ю. - Формування поняття інновація та її роль в діяльності підприємств (2013)
Силкіна Ю. О. - Управління стратегічними змінами на підприємствах торгівлі (2013)
Лісун Я. В. - Стратегічний аналіз підприємств будівельної галузі, Дячук М. В. (2013)
Джеджула В. В. - Економічна ефективність заходів енергозбереження в системах генерації і транспортування теплової енергії машинобудівних підприємств (2013)
Черниш С. С. - Огляд методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Маслюк О. В. - Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності (2013)
Осадчук Ю. М. - Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств (2013)
Лазаренко М. П. - Інтеграційні процеси корпоративних структур в системі економічних відносин (2013)
Базалійська Н. П. - Стан системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, Казановська М. П. (2013)
Борущак М. - Роль Поморських вузів у розвитку туристичної економіки (2013)
Марошек Х. - Тенденції підготовки туристичних кадрів Поморського краю (2013)
Верхоглядова Н. І. - Регіон як самокерована соціально-економічна система, Олініченко І. В. (2013)
Ілляшенко С. М. - Аналіз профілю типових споживачів туристичних послуг Сумщини, Білан М. І. (2013)
Васильєв О. В. - Особливості взаємозв’язку між економічним розвитком регіону і його фінансовою інфраструктурою (2013)
Горун М. В. - Аналіз інвестиційної привабливості Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району (2013)
Кузьмін О. Є. - Концепція методології оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі, Бублик М. І. (2013)
Химинець В. В. - Механізми запровадження та стимулювання сталого розвитку в Карпатському регіоні (2013)
Хомюк Н. Л. - Сутність та раціональне використання земельних ресурсів (2013)
Шпеник Т. К. - Організаційно-економічний механізм функціонування сільської (зеленої) садиби (2013)
Коваль Л. М. - Обгрунтування необхідності підвищення ефективності менеджменту в політиці використання ресурсів праці в аграрній сфері (2013)
Кичко І. І. - Регулювання духовно-інтелектуальних потреб особистості: тенденції та перспективи (2013)
Ганіч Л. В. - Організаційно економічні основи формування системи управління трудовим потенціалом (2013)
Сікірніцька І. А. - Перспективи розвитку сфери послуг в Україні, Кучерук С. С. (2013)
Білоус Л. Й. - Підготовка кадрів для підприємств харчової галузі: розвиток та перспективи (2013)
Аксьонов І. М. - Завдання маркетингових підрозділів торговельної мережі в кризові періоди, Павлова М. Б. (2013)
Багрова І. В. Черевко О. Л. - Теорія вартості: історія, сучасний погляд (2013)
Трішкіна Н. І. - Проблеми маркетингового планування для посередницьких підприємств (2013)
Лучак М. - Значення фірмового стилю у створенні іміджу туризму (2013)
Данніков О. В. - Маркетинг взаємовідносин в управлінні продажем туристичних послуг, Кирилова О. В. (2013)
Ковтуненко К. В. - Особливості ризиків комерціалізації наукових розробок (2013)
Окрепкий Р. Б. - Кон’юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності, Гаргула Д. В. (2013)
Кучер Л. Р. - Тайм-менеджмент як засіб підвищення ефективності діяльності керівника (2013)
Потапова Н. В. - Проявление принципа ограниченности в экономической среде (2013)
Форкун І. В. - Сучасний механізм управління бюджетним дефіцитом в Україні (2013)
Сержук А. В. - Паблік рилейшнз як засіб соціальної комунікації (2013)
Шевченко Ю. О. - Сфера послуг: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Хижа Н. М. - Формування механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі (2013)
Борейко В. І. - Ефективність монетарної політики нбу в післякризовий період (2013)
Вовчак О. Д. - Функції фінансового посередництва України, Крентовська Л. М. (2013)
Гуцал І. С. - Роль інвестиційних ризиків в банківській діяльності в сучасних економічних умовах, Григораш О. В. (2013)
Пилипчук В. П. - Становлення та застосування прибуткового оподаткування в галузі сільського господарства в країнах ЄС, Івасько І. М. (2013)
Виклюк М. І. - Податкова безпека: дуалістичність економічної природи трактування змісту основних характеристик, Гресик В. В. (2013)
Юхимчук В. Д. - Характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку (2013)
Ігнатова О. М. - Застосування теорії нечітких множин для оцінки ризику ліквідності комерційного банку на прикладі ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", Косенкова К. В. (2013)
Іванова М. О. - Деякі аспекти інвестицій як економічної категорії та їх класифікації (2013)
Сидор Г. В. - Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області кредитними ресурсами (2013)
Свєшнікова К. Т. - Перспективи розвитку інтернет-страхування в Україні, Тюлін А. С. (2013)
Дружинина Е .О. - Методические основы оценки степени деструктивности реальных инвестиций (2013)
Небаба Н. О. - Сутність та структура механізму управління фінансовими потоками в системі недержавного пенсійного забезпечення (2013)
Войнаренко М. П. - Особливості обліку експортних операцій, Цебень Р. Л. (2013)
Перевозова І. В. - Система контролю витрат нафтогазо-видобувних підприємств: актуалізація побудови та аспекти функціонування, Степанюк О. С. (2013)
Пархоменко О. П. - Удосконалення бухгалтерського обліку наявності та руху основних засобів (2013)
Торопова І. С. - Методи калькулювання собівартості рибопродукції (2013)
Олендій О. Т. - Методичні засади проведення аудиту нематеріальних активів, Шушакова І. К. (2013)
Волошан І. Г. - Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі (2013)
Юр’єв О. В. - Інформаційне забезпечення аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств (2013)
Федоренко І. А. - Розвиток концептуальних підходів до визначення економічної безпеки промислових підприємств, Мейта В. І. (2013)
Батьковець Г. А. - Управління бізнес-процесами торговельних підприємств на основі формування ефективного інформаційного поля, Заяць Н. О. (2013)
Похилюк В. В. - Формування економічної безпеки як цілісної інституціональної системи в трансформаційних економіках (2013)
Синчишина О. А. - Формування інноваційної компетентності вчителів-предметників ВНЗ (2013)
Малютін О. К. - Побудова концептуальної моделі інвестиційної складової національної економічної безпеки (2013)
Клим Н. М. - Облік фінансових витрат із використанням сучасних інформаційних технологій, Хом’як Т. Р. (2013)
Скляренко О. О. - Інформаційні технології в сиcтемі інноваційного розвитку та трансферу технологій, Андросюк Г. М. (2013)
Харченко В. В. - До питання інформаційного забезпечення управління аграрного підприємництва, Онищук В. Р. (2013)
Титул, зміст (2014)
Алферов А. - Пути внедрения олимпийского образования студентов консерватории (2014)
Беспалова О. - Фітнес-технології у фізичному вихованні студентів із захворюваннями серцево-судинної системи (2014)
Боднар І. - Ефективність уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи (2014)
Бондарчук Н. - Застосування психолого-мотиваційного критерію при реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання студентів, Чернов В. (2014)
Борисова Ю. - Використання гідравлічних тренажерів у системі фізичного виховання студенток 17-19 років (2014)
Вінярська Т. - Мотивація студентів внз до спеціально організованої рухової активності з урахуванням їх психофізіологічного стану, Ковтун А. (2014)
Голик О. - Ставлення учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів до здорового способу життя, Абдел-Басет Ал-Равашдех (2014)
Головач І. - Використання основних форм екологічного туризму у фізичному вихованні школярів (2014)
Кашуба В. - К вопросу измерения пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания с использованием компьютерных технологий, Ивчатова Т., Сергиенко К. (2014)
Ковтун А. - Комплексна характеристика фізичного стану старшокласників з вадами слуху (2014)
Корж Н. - Гендерні відмінності студентів технічних спеціальностей в умовах формування ціннісного ставлення до здорового способу життя (2014)
Красота В. - Концептуальне підґрунтя формування системи військово-прикладної фізичної підготовки курсантів (2014)
Круцевич Т. - Періодизація фізичної підготовки школярів в умовах навчального процесу, Нападій А., Трачук С. (2014)
Круцевич Т. - Підходи до оцінки теоретичних знань з фізичної культури дітей середнього шкільного віку, Іщенко О., Семененко В. (2014)
Малойван Я. - Теоретико-методичні засади організації інтегрованого навчання студентів з обмеженими можливостями на факультативних заняттях фізичним вихованням (2014)
Москаленко Н. - Активізація пізнавальної діяльності школярів на уроках фізичної культури, Кожедуб Т., Савченко В. (2014)
Москаленко Н. - Самостійні заняття в процесі фізичного виховання дітей старшого шкільного віку, Єлісєєва Д. (2014)
Ольховий О. - Динаміка фізичного стану юнаків 17-22 років у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки (2014)
Савченко В. - Розвиток рефлексії в процесі професійної адаптації студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, Андрюшина Л., Гура Е. (2014)
Сидорчук Т. - Використання диференційованих технологій навчання у фізичному вихованні студенток, Анастасьєва З. (2014)
Чайка Д. - Аналіз фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей дошкільного віку в період підготовки до навчання у школі (2014)
Шестерова Л. - Зміна показників швидкісно-силових якостей дітей дошкільного віку з вадами зору під впливом спеціальних вправ, Сєдова О. (2014)
Мустафа Аассад Аль-Фартуссі - Індивідуальні особливості реалізації техніко-тактичної майстерності і функціонального забезпечення кваліфікованих баскетболісток в умовах змагальної діяльності, Сушко Р. (2014)
Бейгул І. - Вплив спеціальної психологічної підготовки на здоров’я і розвиток особистості дзюдоїстів (2014)
Большакова И. - Оптимальный возраст для реализации максимальных индивидуальных возможностей в плавании у мужчин (2014)
Высочина Н. - Оценка психических свойств личности у квалифицированных гребцов (2014)
Горбонос-Андронова О. - Рівень фізичної підготовленості туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки (2014)
Гречуха С. - Вплив додаткового опору диханню на видиху на динаміку долання дистанції 500 м веслувальниками на байдарках і каное (2014)
Долбишева Н. - Основні напрями неолімпійського спорту (2014)
Дяченко А. - Характеристика структури та можливості спрямованого розвитку функціональної стійкості кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному, Русанова О. (2014)
Каковкіна О. - Развитие координационных способностей баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха (2014)
Кропивницька Т. - Всесвітні ігри "Спортаккорд” у системі неолімпійського спорту, Войтова О., Краснянський К. (2014)
Матвієнко І. - Стратегія Міжнародної Федерації каное щодо дотримання гендерної рівності у веслуванні на байдарках і каное (2014)
Мітова О. - Удосконалення технічної підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки, Матяш В. (2014)
Маклоуф М. - Особенности обучения элементамтехники игры у юных волейболистов (2014)
Петрушин Д. - Методика вдосконалення швидкісно-силових здібностей боксерів 12-13 років (2014)
Приходько В. - Роль макропедагогики в создании концепции реформы спорта в условиях современной Украины (2014)
Скирта О. - Умовний двобій – як методичний прийом удосконалення техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів (WPKA) у розділі "орієнтал”, на етапі спеціалізованої базової підготовки (2014)
Шинкарук О. - Система відбору та орієнтації в різних країнах світу (2014)
Анисимова О. - Резервы здоровья и пути их сохранения в трудах академика Н. М. Амосова, Ковалева Л. (2014)
Атаманюк С. - Методика застосування оздоровчої ходьби для студентів спеціальної медичної групи ВНЗ, Кириченко О. (2014)
Луковська О. - Критерії визначення ефективності програми фізичної реабілітації дітей середнього шкільного віку з нейросенсорною туговухістю, які мають сколіотичну поставу, Афанасьєва О., Серьодкін А. (2014)
Луковська О. - Особливості психоемоційного стану спортсменів-інвалідів, Бондаренко К., Головачов М. (2014)
Люгайло С. - Аналіз динаміки соматичних дисфункцій в процесі підготовки юних спортсменів як обґрунтування необхідності розробки концепції фізичної реабілітації (2014)
Майкова Т. - Фізична реабілітація хворих на хронічний холецистит із застосуванням природних мінеральних ресурсів лікувально-оздоровчого комплексу "Солоний лиман”, Бондаренко Т. (2014)
Майкова Т. - Вплив лікувальної гімнастики на ліпідний обмін та адаптаційний потенціал серцево-судинної системи жінок з аліментарно-конституціональним ожирінням, Рягузова О. (2014)
Петров Г. - Модуляція взаємозв’язків між морфофункціональними, вегетативними показниками і психофізіологічними параметрами студентів різних спеціальностей протягом навчального року, Ляшенко В., Ісаков О., Сидоренко Г. (2014)
Рой І. - Характеристика функції підтримання рівноваги та ходьби хворих з ураженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба в передопераційному періоді, Русанова О., Русанов А., Кравчук Л. (2014)
Сутула А. - Особливості прояву порушень постави у школярів протягом їх навчання у школі (2014)
Хоменко В. А. - Повторно используемое решение для программного обеспечения пульта инструктора авиационного тренажера, Сидоров Е. Н. (2012)
Пугач Я. Ю. - Разработка технологии для иформационного обеспечения клиентов в сетях USENET (2012)
Азарян А. А. - Информационное обеспечение автоматизированной системы контроля качества при добыче железорудного сырья в условиях карьеров, Азарян В. А., Гриценко А. Н., Кайгородов Р. А., Мирошник Д. Ю. (2012)
Лисак В. В. - Інженерія аналітичних знань (2012)
Мучник М. М. - Предпроцессорная обработка изображений (2012)
Богуцький Ю. П. - Поліетносфера як основа інтеріснування архетипів континууму сучасних культур, Шейко В. М. (2014)
Кравченко О. В. - Мультикультуралізм як культурно-політична стратегія (2014)
Лиман С. І. - Історія середньовічної західної Європи та Візантії у творчості й навчальних курсах приват-доцента Імператорського Харківського університету Євгена Олександровича Черноусова (1869 —?) (2014)
Романовський В. С. - Діячі культури ХХ ст. Про тарасову гору (за джерелами особистого походження) (2014)
Подоляка Н. С. - Видавнича справа Харкова кінця ХІХ — початку ХХ ст. у документах (2014)
Магась В. О. - Учительські союзи в Україні в 1905 р.: програмні засади функціонування та взаємодія з владою (2014)
Русавська В. А. - Гостинний світ садибної культури ХІХ ст. (2014)
Бірьова О. Ю. - Від бароко до ампіру: інтер’єр садибних будинків Слобожанщини (2014)
Кочарян С. Г. - Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці ХХ  — на початку XXI ст. (2014)
Маршала А. Ю. - Особливості планування та забудови міст і слобід, що ввійшли до складу Слобідсько-Українського військового поселення кавалерії (2014)
Філіпова Л. Я. - Вебометричні дослідження університетської науки та веб-сайт як засіб її репрезентування в інтернет-просторі (2014)
Степанов В. Ю. - Креативний менеджмент як складова інноваційної діяльності (2014)
Паливода Ю. В. - Досягнення порозуміння та стабілізація комунікаційного середовища в діяльності автора й редактора (2014)
Варех Н. В. - Етнокультурні медіастереотипи України в британській пресі (2014)
Бруй О. М. - Стратегічне управління процесно-орієнтованою бібліотекою (2014)
Низовий М. А. - Українська книжка в діяльності київської дореволюційної "просвіти" (2014)
Булах Т. Д. - Інтерактивні методи навчання в курсі "Психологія продажу в книжковій галузі" (2014)
Спасьонова Ю. М. - Документні ресурси архівів Полтавського регіону: типологічний аспект. (2014)
Коханова І. О. - Особливості підготовки оглядових документів (2014)
Сищенко С. В. - Навчальні видання в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі України (2014)
Коваленко І. П. - Тележурналістика як специфічний вид соціальної діяльності: структурно-функціональний аспект (2014)
Шкляр А. О. - Координація та кооперація засобів масової інформації у висвітленні діяльності бізнесу (2014)
Шутяк Л. М. - Американська літературна журналістика: основи професійної майстерності (2014)
Грицюта Н. М. - Порівняльна реклама — етично некоректна технологія конкурентного середовища (2014)
Печена А. В. - Місце бібліотеки в системі масової комунікації (2014)
Маркова В. А. - Еволюція наукових поглядів на книжкову комунікацію в дисциплінах документно-комунікативного циклу (2014)
Каїді В. В. - Комплектування фондів бібліотек ВНЗ України електронними виданнями (2014)
Шемаєв С. О. - Форми взаємодії бібліотек, музеїв, архівів у сучасному інформаційному просторі (2014)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітична система як інструмент оптимізації діяльності бібліотек ВНЗ, Побіженко В. В. (2014)
Тадаєва А. В. - Кіберсоціалізація як складова соціалізації дітей молодшого шкільного віку в умовах інформаційного суспільства (2014)
Більдіна М. О. - Структура та зміст поняття культури поведінки молодших школярів (2014)
Частник О. С. - Університетська автономія: права і відповідальність (2014)
Костанда М. В. - Роль синергетичних впливів у науково-дослідницькій роботі студентів, Щербина Є. Б. (2014)
Саєнко Н. В. - Про досвід і завдання патріотичного виховання (2014)
Бобрицька Г. С. - Навчально-методичне забезпечення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Абрамов О. М. - Про концепцію мобільного навчання (m-Learning) та її підтримку сучасними технічними і дидактичними засобами (2014)
Наші автори (2014)
Родионова Е. В. - Морфологическая вариабельность Сymbella ventricosa Kutz. (Bacillariophyta) в озере Байкал (Россия), Помазкина Г. В. (2007)
Новикова И. П. - Влияние K2Cr2O7 на фотосинтетическую активность и подвижность клеток Euglena gracilis Klebs, Паршикова Т. В., Власенко В. В., Зубенко И. Б. (2007)
Микулич Д. В. - Исследование условий совместимости полисахаридов Furcellaria Lamour. и Phyllophora Grev. (Rhodophyta) (2007)
Романов Р. Е. - Limnothrix redeckei (Van Goor) Meffert (Cyanoprokaryota) в планктоне р. Барнаулки (Россия) (2007)
Щербак В. И. - Встречаемость видов и разнообразие планктонных водорослей р. Тетерев и ее водохранилищ (Украина), Кузьминчук Ю. С. (2007)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос черноморского побережья Керченского полуострова (Крым, Украина) (2007)
Генкал С. И. - Дополнение к флоре Bacillariophyta водоемов Русской Арктики, Вехов Н. В. (2007)
Шарипова М. Ю. - Водоросли водно-наземных экотонов долины реки Басу (Южный Урал, Россия) (2007)
Белых О. И. - Характеристика летнего фитопланктона и автотрофного пикопланктона озера Байкал (Россия), Помазкина Г. В., Тихонова И. В., Томберг И. В. (2007)
Силкин В. А. - Продукционные характеристики черноморской красной водоросли Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. f. procerrima (Esp.) Ag. в условиях культуры, Миронова Н. В. (2007)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Выдающиеся ботаники-юбиляры и их вклад в развитие альгологии, Царенко П. М., Капустин Д. А. (2007)
Данильян О. Г. - Політична влада як механізм регулювання конфліктів у сучасних суспільствах (2014)
Владленова І. В. - Міфорелігійні аспекти формування ідеології (2014)
Дорожко І. І. - Правові механізми захисту дитини у суспільстві ризику (2014)
Мануйлов Є. М. - Проблема відповідальності особистості в контексті моралі і професійної етики (2014)
Ценко М. Б. - Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів (2014)
Міхеєва В. В. - Соціокультурні чинники невизначеності у соціальній саморегуляції в Україні (2014)
Прудникова О. В. - Культура інформаційного суспільства:ключові концептуальні підходи до розуміння сутності (2014)
Сідак Л. М. - Антиномічність любові й егоїзму в контексті саморозвитку особистості (2014)
Гончаренко Л. О. - Здоров’я сучасної людини: цінності та суперечності (2014)
Фінін Г. І. - Вплив родини на підготовку військового фахівця: філософсько-освітній вимір (2014)
Панфілова Я. О. - Суб’єкт в освіті: класична та некласична парадигми (2014)
Клімова Г. П. - Атрибутивний і функціональний аналіз поняття правової культури (2014)
Мелякова Ю. В. - Деконструктивные возможности правового нарратива (2014)
Трофименко В. А. - Судова система україни в призмі антропологічного зрізу (2014)
Меліхова Ю. А. - Морально-професійна культура судді (2014)
Герасіна Л. М. - Глобальна конструкція політичної системи світу в умовах геополітичних зрушень сучасності (2014)
Романюк О. І. - Про характер сучасного політичного режиму Росії (2014)
Зимогляд В. Я. - Регіон у системі міжнародних відносин (2014)
Сахань О. М. - Деструктивний вплив влади на перебіг сучасного політичного процесу в Україні (2014)
Тімашова В. М. - Політичні процеси як формоутворюючі канали стабільної життєдіяльності політичної сфери (2014)
Гаврилюк Г. І. - Неузгоджений демократичний транзит:єгипетський варіант (2014)
Погрібна В. Л. - Соціальні ризики як суспільний феномен:методологічні аспекти аналізу (2014)
Золотарьова Ю. І. - Конфлікти та делінквентна поведінка молоді (2014)
Маркозова О. О. - Значення освітнього капіталу людини для досягнення життєвого успіху (2014)
Шинкаренко О. Є. - Основні чинники, що впливають на зміну електоральних орієнтацій безпосередньо в процесі виборчої кампанії (2014)
Гетьман А. П. - Всеукраїнська науково-практ ична конференція "Україна перед глобальними викликами сучасності" (ХХVІІ Харківські політологічні читання) (Харків, 5 червня 2014 року) (2014)
Герасіна Л. М. - Глобалізаційні процеси як виклики світосистемній структурі (2014)
Поліщук І. О. - Вплив глобалізації на Україну, Лур’є В. К. (2014)
Требін М. П. - Україна перед воєнними викликами сучасності (2014)
Кузь О. М. - Примари ідентичності у світі "політичного" (2014)
Погрібна В. Л. - "Культурна травма" в епоху глобалізації (2014)
Колісник В. П. - Перспективи проведення референдуму як правового засобу подолання політичної кризи та збереження територіальної цілісності України (2014)
Калиновський Ю. Ю. - Українська соборність як інтегративний чинник буття правового суспільства (2014)
Клімова Г. П. - Основні напрями здійснення глобалізації в сучасних умовах (2014)
Мануйлов Є. М. - Співвідношення політики і права як соціальних регуляторів (2014)
Осипова Н. П. - Кризоутворюючі суперечності сучасного стану України (2014)
Поліщук І. О. - Традиційна політична культура України (2014)
Романюк О. І. - Проблема забезпечення національної безпеки України в умовах сучасної кризи світового порядку (2014)
Зінченко О. В. - Глобальні проблеми сучасності та Україна (2014)
Панченко Т. В. - Зміцнення інституційного потенціалу територіальних громад: аналіз основних положень концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014)
Анучина Л. В. - Українці в умовах глобалізації, Грицаненко В. Г. (2014)
Байрачна Л. К. - Проблеми формування іміджу державної влади: сучасний вимір (2014)
Веніславський Ф. В. - Конституційні цінності як основа консолідації українського народу (2014)
Воднік В. Д. - Напрями діяльності української зовнішньої політики в умовах глобалізації (2014)
Волянська О. В. - Особливості формування політичної свідомості в Україні (2014)
Дахова І. І. - Повноваження уряду в умовах глобалізаційних процесів (2014)
Евсеев О. П. - Возможные пути признания украиной юрисдикции международного уголовного суда (2014)
Жданенко С. Б. - Щодо питання національної ідентичності в Україні (2014)
Закоморна Л. О. - Конституційно-правові засади децентралізації влади в постсоціалістичних країнах східної Європи (2014)
Зимогляд В. Я. - Децентралізація державного управління:питання змісту і значення для України (2014)
Золотарьова Ю. І. - Глобалізація як фактор соціалізації молоді (2014)
Карчевська О. В. - Комп’ютерна демократія як чинник розвитку інформаційного суспільства (2014)
Кушніренко О. Г. - Сутність і значення громадських рухів у забезпеченні конституційного ладу України (2014)
Максімішина Т. М. - Політико-культурні особливості українського суспільства (2014)
Прудникова О. В. - До проблеми соціокультурних трансформацій в інформаційному суспільстві (2014)
Сахань О. М. - Внутрішньополітичні процеси в сучасній Україні як чинник консолідації суспільства (2014)
Cлінько Т. М. - Правові аспекти щодо забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформаційного суверенітету України (2014)
Стасевська О. А. - Глобальна етика: виклики сучасності (2014)
Чхеайло І. І. - Екологізм як різновид сучасної ідеології (2014)
Бірюков Д. С. - Екологічні фактори застосування "м’якої сили": стан та прогнози для України, Якушенко Л. М. (2014)
Закіров М. Б. - Українські реалії у світлі політичних концепцій діячів російського зарубіжжя (2014)
Пашина Н. П. - Криза політичної ідентичності в сучасній Україні: культурно-цивілізаційний фактор (2014)
Прошин Д. В. - Состояние террологических исследований в Украине: проблемы и перспективы (2014)
Рудницький С. В. - Політико-культурні інтереси польської національної меншини на тлі трансформаційних процесів у сучасній Україні (2014)
Стовпец А. В. - Соотношение категорий "культура" и "цивилизация" в социально-философском дискурсе (2014)
Чеховська М. М. - Глобальні виклики у сучасному розвитку України (2014)
Бажинова О. А. - Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації (2014)
Єльникова М. О. - Історичні аспекти становлення та розвитку ідеї прав і свобод людини (2014)
Ковальчук О. І. - Перспективи та шляхи запозичення європейського досвіду правового регулювання суспільного мовлення для України (2014)
Поклонская О. И. - Правовые основы деятельности журналиста в Украине (2014)
Ткаченко В. С. - Окремі проблеми здійснення та легалізації органів самоорганізації населення у м. Харкові (2014)
Вальковець Г. І. - Причини політичних протестів в Україні кінця 2013 — початку 2014 р (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського