Андрощук І. І. - Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду: обґрунтування визначення та напрямів використання (2017)
Волот О. І. - Методологічні аспекти побудови, функціонування і розвитку автоматизованих інформаційних систем обліку та управління підприємствами (2017)
Кернасюк Ю. В. - Нейронні штучні мережі як ефективний інструмент адаптивного прогнозування в аграрному секторі економіки (2017)
Муравський В. В. - Регістри, форми обліку та комп’ютерно-комунікаційні технології (2017)
Чередніченко М. Г. - Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, Руденко Л. О. (2017)
Захарова О. В. - Інноваційна стратегія розвитку підприємств машинобудівної галузі, Барбанова І. С. (2017)
Kudashov V. - Evaluation of Social Efficiency of the Project of Creation an Innovative Medicinal Product, Dudan M., Solovykh A. (2017)
Левченко О. М. - Венчурна фірма в системі формування інноваційно-інтегрованих структур: переваги та недоліки, Царенко І. О. (2017)
Андрейченко А. В. - Основні принципи безвідходного виробництва сучасного АПК (2017)
Василичев Д. В. - Методичні підходи до планування бізнес-процесів в електронній комерції (2017)
Гуцалюк О. М. - Теоретико-методологічне забезпечення імплементації інтеграційної стратегії корпоративного розвитку акціонерного товариства (2017)
Стрижак О. О. - Інституціональні системи: сутність та складові (2017)
Федосенко Л. В. - Проблемные аспекты функций финансов и распределительного процесса общественного продукта, Иванова Т. И. (2017)
Інформація про авторів (2017)
Содержание (2017)
Дубровная О. В. - Cелекция in vitro пшеницы на устойчивость к абиотическим стрессовым факторам (2017)
Хакимжанов А. А. - Особенности ингибирования изоферментов α-амилазы из зерна пшеницы фитатом натрия, Шаншарова Д. А., Тилеген Б., Кузовлев В. А. (2017)
Якимчук Р. А. - Цитогенетична активність забруднених радіонуклідами поверхневих водойм зони впливу хвостосховища уранодобувної промисловості (2017)
Пикало С. В. - Селекція in vitro тритикале озимого на стійкість до засолення та аналіз отриманих форм, Дубровна О. В. (2017)
Дуплій В. П. - Порівняльне оцінювання вмісту поліфруктанів у "бородатих" коренях і рослинах роду Artemisia, Дробот К. О., Ратушняк Я. І., Матвєєва Н. А. (2017)
Степаненко О. В. - Комплексна молекулярно-генетична оцінка генофонду ячменю ярого за напрямами використання, Музафарова В. А., Степаненко А. І., Кузьмінський Є. В., Рябчун В. К., Моргун Б. В. (2017)
Дідик Н. П. - Передпосівна обробка насіння підвищує стійкість до алелопатичного стресу (2017)
Кириченко О. В. - Посівні властивості насіння сої за інтродукції діазотрофних мікроорганізмів, Мокрицький К. А. (2017)
Левон В. Ф. - Зміна вмісту антоціанів у пагонах рослин видів і культиварів роду Deutzia Thunb. під впливом низьких температур, Кругляк Ю. М. (2017)
Виступ академіка НАН України В. В. Моргуна на науково-практичній конференції "День поля" (2017)
Афанасьєв С. М. - Повний та диференціальні перерізи реакції 16O(γ, n)3Heα8Ве0 (2018)
Нодь Є. А. - Збудження резонансного переходу 51S – 51Po атома Sr електронним ударом, Гедеон В. Ф., Гедеон С. В., Лазур В. Ю. (2018)
Скришевський Ю. А. - Порівнювання ефективностей переносу енергії збудження синглетними і триплетними екситонами в карбазолілвмісних полімерах, Вахнін О. Ю. (2018)
Trubaieva O. G. - Band gap change of bulk ZnSxSe1 – x semiconductors by controlling the sulfur content, Lalayants A. I., Chaika M. A. (2018)
Kozinetz A. V. - Amorphous submicron layer in depletion region: new approach to increase the silicon solar cell efficiency, Skryshevsky V. A. (2018)
Strikha M. V. - Influence of domain structure in ferroelectric substrate on graphene conductance (authors' review), Kurchak A. I., Morozovska A. N. (2018)
Горішний М. П. - Донор-акцепторна взаємодія в плівках гетероструктур і композитів тетрацена із тетраціанхінодиметаном, Вербицький А. Б. (2018)
Таньшина А. - Лев Ландау. Україна, Харків, УФТІ (2018)
Большаков В. И. - Оптимизация химического состава и технологии выплавки стали 20Г2АФ, Узлов О. В., Дрожевская А. В., Пучиков М. О. (2017)
Большаков В. И. - Поиск путей прогноза качества металла, Фортыгин А. А. (2017)
Внуков А. А. - Применение различных способов перемешивания электролита для регулирования морфологии частиц медного порошка, Рослик И. Г., Головачев А. Н., Белая А. В., Черанев Р. М. (2017)
Королянчук Д. Г. - О причинах увеличения скорости коррозии под тонкими слоями воды, Нефедов В. Г., Овчаренко В. И. (2017)
Мовчан О. В. - Розрахунок параметрів вторинного твердіння високолегованих залізних сплавів після комплексної хіміко-термічної обробки, Губенко С. І. , Чорноіваненко К. О. (2017)
Трофименко В. В. - Особенности структуры и использования газоармированных металлов в энергетических устройствах, Трофименко А. В. (2017)
Підвищення якості навчального процесу та запровадження новітніх освітніх технологій в умовах інформаційного суспільства (2017)
Школа молодого вченого-2017: "Академічна доброчесність" (2017)
Шаповалова Оксана Михайлівна (2017)
Віктор Борисович Швець (2017)
Titel (2016)
Inhaltsverzeichnis (2016)
Zum Jubiläum von Frau Prof. Olena Steriopolo (2016)
Ammon U. - Deutsch als staatliche Amtssprache (2016)
Bilyk K. - Linguistischer Status der Konsoziationen in poetischen Texten (2016)
Hepp M. - Universitäre DaF-Vermittlung im Rahmen des Mehrsprachigkeitskonzepts (2016)
Kyjak T. - Deutschland, Österreich und die Ukraine: geschichtliche Schritte zueinander (2016)
Nickl M. M. - Deutsch als Fremdsprache und Websprache, interkulturelle Germanistik oder transnational German Communication? (2016)
Kuzmenko T. - Modifikation der betonten deutschen Diphthonge in der vorbereiteten und spontanen Rede (2016)
Moosmüller S. - Der Vokal /i/ im Albanischen, Italienischen, Spanischen und im österreichischen Deutsch: Überlegungen zum Zweitspracherwerb (2016)
Pompino-Marschall B. - Was zeigt uns das Sonagramm? (2016)
Rudkivskyy O. - Das Problem von tertium comparationis beim Vergleich der Phonemsysteme der germanischen und slawischen Sprachen (2016)
Steriopolo O. - Kontrastiv-vergleichende Phonologie im Rahmen der komparativen Linguistik (Fortsetzung) (2016)
Filippow K. - Über die Metasprache der Grammatiken in Deutschland im 18. Jahrhundert (am Beispiel der Grammatikbücher von J. Chr. Gottsched und J. Chr. Adelung (2016)
Kiyko S. - Prinzipien der Genusproduktion im DaF-Unterricht (2016)
Zimmermann I. - Nebensatzeinbettungen mit Korrelat im Deutschen und Russischen (2016)
Dorofejewa M. - Entropie der syntaktischen Ebene in der Fachübersetzung (2016)
Hvozdyak O. - Lexik der Verwandtschafts- und Familienbezeichnungen in der deutschen Mundarten von Transkarpatien (2016)
Ivanenko S. - Dramatische Objekte und ihre Verwertung in der psychologischen Novelle der Wiener und ukrainischen Moderne (2016)
Schkoljarenko W. - Diachronische Analyse der ethnonymischen Phraseologismen im Deutschen und Ukrainischen (2016)
Sсhuppener G. - Rhetorische Stilmittel auf Wahlplakaten (2016)
Shevtsova N. - Phraseodidaktik im universitären DaF-Bereich (2016)
Borisko N. - Berufsbezogene Sprachkompetenz der angehenden ukrainischen DaF-Lehrenden (2016)
Korniiko I. - Gruppenarbeit als eine der kooperativen Sozialformen im DaF-Unterricht, Bondarenko E. (2016)
Lushchyk M. - Die Berücksichtigung des positiven Transfers aus der ersten Fremdsprache – Deutsch – in der Entwicklung des Hörverstehens im Englischunterricht (2016)
Svyrydjuk V. - Zur Förderung der soziokulturellen Kompetenz durch die Behandlung und Verwendung von Austriazismen im DaF-Unterricht (2016)
Tymtschenko J. - Aktuelle Medientexte im Deutschunterricht: der Umgang mit manipulativen Strategien (2016)
Verbitska T. - Bedeutung von Phonetik-Übungen für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz, Monastyrska J. (2016)
Informationen (2016)
Руденко А. О. - Клінічні особливості уражень нервової системи у хворих з моноінфекцією EBV і в асоціації з іншими герпесвірусами при їх реактивації та персистенції, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Клюс В. Ю. (2017)
Савчук Р. М. - Діагностика кору на Прикарпатті: вчора, сьогодні, завтра, Сіднєва Н. І., Джус Т. Б., Погоріла Л. Й., Степанович А. М. (2017)
Подаваленко А. П. - Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров’я, Подаваленко О. В. (2017)
Трихліб В. І. - Особливості перебігу гострих тонзилітів у військовослужбовців залежно від сезону, Поліщук М. М., Кондратюк В. В., Боклан Ю. О., Шевченко В. Г., Щипанська О. В., Харченко Л. Г. (2017)
Усачова О. В. - Особливості динаміки показників епідемічного нагляду за поліомієлітом в умовах зниження охоплення вакцинацією, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Ніколаєва С. Л., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В. (2017)
Усыченко Е. Н. - Анализ ассоциации полиморфизма генов цитокинов IL-4, IL-10 и TNF с биохимическими и иммунологическими показателями у больных хроническим гепатитом С, Усыченко Е. М., Бажора Ю. И. (2017)
Фурик О. О. - Динаміка біохімічних параметрів і функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на гострий гепатит B із хронічним уживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є., Савельєв В. Г., Задирака Д. А. (2017)
Чумак А. А. - Стан антивірусного імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Носач О. В., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Овсяннікова Л. М., Плескач О. Я., Альохіна С. М., Шинкаренко В. І., Шийко Т. І. (2017)
Корецька Л. Р. - Моніторинг терапії в пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГС, які отримують противірусну терапію гепатиту С та антиретровірусну терапію, Макаренко О. П., Чухалова І. В., Носенко О. В. (2017)
Корецька Л. Р. - Клінічний випадок правця в споживача ін’єкційних наркотичних речовин, Маврутенков В. В., Ревенко Г. О., Макаренко О. П., Партоєва O. Г., Олійник В. В. (2017)
Баглай К. - Підсумки інвентаризації рослин роду Mamillaria Haw. (Cactaceae Juss.) у колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Гайдаржи М., Нікітіна В. (2016)
Бонюк З. - Старі дерева Ботанічного саду Київського університету, Гревцова Г., Іванова І., Гірін А. (2016)
Дідух А. - Біоморфологічні особливості роду Utricularia L. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, Мазур Т., Дідух М. (2016)
Коломійчук В. - Ботанічна характеристика проектованого заказника "Преславська лука" (Запорізька обл.) (2016)
Палагеча Р. - Розмноження стійких та високодекоративних магнолій методом щеплення, Гірін А. (2016)
Перегрим М. - Veronica cardiocarpa (Kar. & Kir.) Walp. (Plantaginaceae Juss.) у Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна (Київ, Україна), Кузьмичова О., Конайкова В. (2016)
Перегрим О. - Родина Orobanchaceae Vent. у гербарії Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU) (2016)
Поліщук М. - Рід Euonymus L. у природних та штучних фітоценозах (2016)
Тимчишин Г. - Сезонні ритми розвитку видів роду Rhododendron L. (Ericaceae) китайського походження в умовах Львова, Макогоненко С. (2016)
Ткачук О. - Особливості квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна в умовах змін клімату (2016)
Шиндер О. - Рідкісні види рослин на ділянці "Кавказ" Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2016)
Шпагін В. - Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна у добу В. І. Беретті (2016)
Бєлаєва Я. - Особливості будови чоловічого гаметофіту Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) (2016)
Голубенко А. - Клональне мікророзмноження рослин Acorus calamus L. in vitro, Цап В. (2016)
Копилова Т. - Посухостійкість представників роду Pyracantha M. Roem. в умовах інтродукції у правобережному Лісостепу України (2016)
Кравець Н. - Введення в культуру in vitro Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok, Дробик Н. (2016)
Нужина Н. - Динаміка пігментного комплексу Echinocactus grusonii Hildm., Mamillaria bocasana Pos., Aylostera flavistyla Ritt. за умов гіпертермії, Баглай К., Авєкін Я. (2016)
Ковальчук В. - Рослини-живителі борошнистої роси азалії (Erysiphe azalea (U. Braun) U. Braun & S. Takam) в умовах лісостепової зони України (2016)
Вихідні дані (2016)
Савченко В. Ф. - Досвід активізації інноваційної діяльності у провідних країнах світу в період становлення в технологічного укладу, Пустовойт Д. В. (2017)
Демченко М. Ю. - Перешкоди на шляху кредитування українських підприємств, Горбенко К. М. (2017)
Товстиженко О. В. - Актуальні проблеми пенсійної системи в Україні, Горбенко К. М. (2017)
Товстиженко О. В. - Аналіз інвестиційної діяльності страхових компаній України, Пустовойт Д. В. (2017)
Клінцов Л. М. - Моделювання динаміки кількості підприємств в Україні, Гур’єв В. І. (2017)
Гонта С. В. - Вплив ментальних детермінант на процес трансформації структури національної економіки (2017)
Боронос В. Г. - Врахування соціальних факторів у процесі регулювання екологічної безпеки в Україні, Федченко К. А. (2017)
Кощій О. В. - Соціальна відповідальність бізнесу в сфері соціально-економічної адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Зеленська О. О. - Проблеми взаємодії ринків освітніх послуг і праці в Україні, Краснянська Ю. В. (2017)
Хмелевський С. М. - Ефективне використання трудового потенціалу в умовах нестабільної економічної ситуації в країні, Бондарчук А. А. (2017)
Коваленко Л. О. - Ефективність використання оборотних активів підприємств виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та напрямки удосконалення управління ними, Жданюк Д. С. (2017)
Коваленко Л. О. - Сучасні проблеми формування амортизаційної політики підприємств промисловості, Тимошенко В. І. (2017)
Товстиженко О. В. - Аналіз розвитку автострахування в Україні, Горбенко К. М. (2017)
Карпенко Ю. М. - Маркетинг малого бізнесу: організаційні підходи та особливості управління, Суворова С. Г. (2017)
Lezhenko G. A. - The content of antimicrobial proteins in children with respiratory tract inflammatory diseases, Abaturov A. Ye., Pashkova E. Ye., Gladun K. V. (2017)
Parkhomenko L. K. - Therapeutic correction of liver and biliary tract pathology among adolescents with obesity, Strashok L. A., Yeshchenko A. V., Zavelya E. M., Isakova M. Yu., Khomenko M. A. (2017)
Сорокман Т. В. - Особливості перебігу поєднаної патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та алергодерматозів у дітей, Попелюк О.-М. В., Лозюк І. Я. (2017)
Крючко Т. О. - Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень кишечника в дітей із хронічним пієлонефритом, Харшман В. П., Несіна І. М., Кузьменко Н. В. (2017)
Мінакова В. А. - Клініко-морфологічна характеристика нефропатій, у дебюті захворювання представлених ізольованою гематурією, Непомнящий В. М., Багдасарова І. В. (2017)
Чернышева О. Е. - Увеит при ювенильном анкилозирующем спондилите и в случаях заболевания, начавшегося во взрослом возрасте, Павлюченко А. К., Полесова Т. Р., Синяченко О. В., Гюльмамедова М. Ф. (2017)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти, Гайдучик Г. А. (2017)
Завгородня Н. Ю. - Жировий індекс — неінвазивний маркер стеатозу печінки та інсулінорезистентності в дітей, Лук’яненко О. Ю., Коненко І. С., Петішко О. П., Кудрявцева В. Є. (2017)
Драб Р. Р. - Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області, Гущук І. В., Сафонов Р. В., Бялковський О. В., Брезецька О. І. (2017)
Овчаренко Л. С. - Мировой опыт использования спорообразующих бацилл для лечения и профилактики пищевой аллергии у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В., Шелудько Д. Н., Слуцкая Т. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Интерферонотерапия острых респираторных вирусных инфекций у детей, Агафонова Е. А. (2017)
Пыпа Л. В. - Младенческие кишечные колики как периодический синдром, который может быть ассоциированный с мигренью, Свистильник Р. В., Московко Г. С., Лисица Ю. Н. (2017)
Абатуров А. Е. - Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. 1. Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний, Крючко Т. А. (2017)
Старец Е. А. - Педиатрическая клиника Одесского национального медицинского университета: качество неотложной медицинской помощи детям, Котова Н. В. (2017)
Самойленко И. Г. - Клинический случай гемолитической анемии в сочетании с вторичным хроническим пиелонефритом и внутриклеточной инфекцией у ребенка 7 лет, Долинский В. В., Карпович М. В., Павлов Е. Н., Ткаченко Е. В. (2017)
Сорокман Т. В. - Особливий випадок інсулінорезистентності в дівчинки 12 років (синдром Рабсона-Менденхолла), Молдован П. М., Макарова О. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Механизмы инактивации активированных кислородсодержащих метаболитов антиоксидантной системой респираторного тракта, Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 2), Никулина А. А. (2017)
До читачів (2017)
Переднє слово (2017)
Білий О. - Революція: Досвід політичних революцій ХХ—ХХІ сторіччя, Верстюк В., Головаха Є., Єрмоленко А., Кобець Р., Лях В., Макеєв С., Попович М., Пролеєв С., Скуратівський В. (2017)
Бьолер Д. - Розмисли щодо нашого осереддя в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз (2017)
Ясна І. - Тезауруси революцій як засіб дослідження їхнього смислового виміру (2017)
Казаков М. - Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії (2017)
Bilyi O. - Legitimacy and Violence (On the Imaginary of Political Power (2017)
Gomilko O. - Post-Totalitarian Situation: Totalitarian Virtualization vs Democratic Free Thinking? (2017)
Панич О. - Посібник з історії філософії: ширма чи призма? (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Шаяхметова Г. М. - Етанол-індукована перебудова метаболізму: наслідки для репродуктивної функції (2017)
Стечишин І. П. - Антиоксидантна та гіпоглікемічна активність біофлавоноїдів за цукрового діабету II типу, Дуб А. І. (2017)
Подольський І. М. - Роль опіоїдергічної ланки антиноцицептивної системи в механізмі аналгетичної дії атристаміну, Штриголь С. Ю. (2017)
Бондарєв Є. В. - Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск і показники ЕКГ за умов експериментальної холодової травми, Штриголь С. Ю. (2017)
Дудікова Д. М. - Антибактеріальна активність амінопропанолів з адамантильним і N-алкіларильним радикалом відносно біоплівок E. сoli , Вринчану Н. О., Короткий Ю. В., Дронова М. Л., Суворова З. С., Шарова А. О., Гринчук Н. І., Недашківська В. В. (2017)
Кравченко И. А. - Противовоспалительная активность густого экстракта имбиря (Zingiber officinale) при трансдермальном введении, Коберник А. А., Эберле Л. В. (2017)
Кресюн В. Й. - Вітамін D у комплексному лікуванні експериментального цукрового діабету, Годован В. В., Годлевський Л. С., Антоненко П. Б., Сон Г. О. (2017)
Павлов С. В. - Вплив селективних модуляторів естрогенових рецепторів на експресію та синтез HSP 70 білків у кардіоміоцитах щурів з гострим інфарктом міокарда, Левченко К. В., Камишний О. М. (2017)
Шебеко С. К. - Дослідження впливу Глюкваміну на перебіг гломерулонефриту з нирковою недостатністю в експерименті, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2017)
Залигіна Є. В. - Порівняльне вивчення токсичності густого водно-спиртового екстракту з незрілих плодів горіха волоського та препарату Альтан за повторного введення щурам (2017)
Резніков О. Г. - Рецензія на книгу "І. С. Чекман. Нанонаука: медико-біологічні основи. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2017. – 220 с." (2017)
Юрій Миколайович Максимов. До 80-річчя від дня народження (2017)
Пам’яті вченого та вчителя. Олександр Олександрович Столярчук (18.08.1920–03.10.2017) (2017)
Антоненко Н. В. - Використання програмних продуктів в системі автоматизації бухгалтерського обліку, Хоменко В. С. (2016)
Бабич Л. М. - Бюджетна політика як базова складова фінансового планування (2016)
Бідняк М. Н. - Методичні засади підвищення конкурентноспроможності підприємств автосервісу, Городецький М. Я. (2016)
Бондаренко Є. В. - Організація управління маркетингом на підприємстві, Яценко І. В. (2016)
Гайдай Г. Г. - Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України (2016)
Грисюк Ю. С. - Розробка методики формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів, Лабута А. В. (2016)
Гурнак В. М. - Стан і проблеми з використанням електронного квитка при здійсненні пасажирських перевезень різними видами міського та приміського транспорту, Петунін А. В., Ананченко О. Є. (2016)
Danchuk V. D. - Business activity in the conditions of nonlinear dynamic for social and economic development of society, Kozak L. S., Danchuk M. V. (2016)
Дудка Т. В. - Особенности развития венчурного бизнеса в Украине, Побудзей М. А. (2016)
Дудка Т. В. - Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України, Ващишина Ю. О., Голік О. М. (2016)
Заплітна Т. В. - Антикризова оцінка управління регіональним розвитком, Зюзіна В. П., Дяченко В. В. (2016)
Іванов В. Б. - Комплаєнс як система протидії корупції та запобіганню ризиків на рівні суб’єктів господарювання, Лаврик І. Ф. (2016)
Ільченко В. Ю. - Проблеми вибору іноземного партнера туристичною фірмою (2016)
Fedoruk O. V. - The role of the International Monetary Fund in the system of global economic security (2016)
Maidannyk V. G. - Microelement provision state in patients with paroxysmal autonomic failure on the background of thyroid pathology, Mityuryayeva I. O., Gnyloskurenko G. V., Kriposnyak A. A., Dolgopolova O. V. (2017)
Дынник В. А. - Здоровье девочек, пострадавших вследствие вооруженного конфликта (2017)
Нікуліна А. О. - Особливості ендокринного статусу в дітей з ожирінням та поліморфізмами гена лактази (2017)
Омельченко Л. І. - До питання вітамін-D-залежної регуляції локальних механізмів неспецифічного захисту в дітей із дисплазією сполучної тканини, Муквіч О. М., Лавренчук О. В. (2017)
Parkhomenko L. K. - Clinical and endoscopic features of the upper digestive tract pathology in children and adolescents depending on age, Strashok L. A., Zavelya E. M., Isakova M. Yu., Yeshchenko A. V., Polishchuk Zh. V. (2017)
Дука К. Д. - Сучасні особливості введення підгодовування та його ефективність у дітей раннього віку на вільному грудному вигодовуванні, Мишина Н. В., Єфанова А. О., Дука І. Г. (2017)
Зайцева Є. М. - Прогнозування віддалених наслідків ювенільного ідіопатичного артриту (2017)
Мартынчук А. А. - Диетические стратегии в диагностике и лечении пациентов с пищевой непереносимостью, Крючко Т. А. (2017)
Гончарь М. О. - Світовий досвід з питань діагностики інтерстиціальних захворювань легень у дітей (up-date 2017), Логвінова О. Л. (2017)
Гончарь М. О. - Світовий досвід з лікування інтерстиціальних захворювань легень у дітей (up-date 2017), Логвінова О. Л. (2017)
Абатуров А. Е. - Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта (часть 1), Крючко Т. А., Леженко Г. А. (2017)
Рибальченко В. Ф. - Лікування внутрішньошкірних та поверхневих гемангіом у дітей, Рибальченко І. Г., Демиденко Ю. Г. (2017)
Бензар І. М. - Венозні мальформації в дітей: проблемні питання діагностики й лікування (2017)
Сорокман Т. В. - Спадкові, сімейні хвороби та аномалїї нирок у дитячому віці, Остапчук В. Г., Макарова О. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Влияние продуктов питания на окислительно-восстановительное состояние при заболеваниях респираторного тракта, Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 7), Никулина А. А. (2017)
Професор Костюк Григорій Якович (до 80-річчя з дня народження) (2018)
Гнатів П. С. - Становлення і сучасна концепція екології людини, Нечай О. С., Хірівський П. Р., Капрусь І. Я., Бучко А. М. (2018)
Авраменко Н. В. - Аномалії розвитку статевих органів в дівчинок і методи їх корекції, Барковський Д. Є. (2018)
Вознесенська Т. Ю. - Сиртуїн 1 - ключовий клітинний регулятор метаболізму та оксидативного стресу, Ступчук М. С., Калейнікова О. М., Блашків Т. В. (2018)
Голотюк В. В. - Перспективи застосування модифікацій пектину в комплексі медикаментозної терапії раку товстої кишки (2018)
Гордієнко Л. П. - Сучасні погляди на взаємозв’язок між індексом маси тіла і патологічними змінами в органах порожнини рота (2018)
Кривопустов М. С. - Морбідне ожиріння як медико-соціальна проблема та шляхи її вирішення (2018)
Літвінова В. В. - Роль ґрунтової мікрофлори у процесах мобілізації фосфору з його малорозчинних сполук, Лаврентьєва К. В., Скляр Т. В. (2018)
Лобанов І. Ю. - Мінімальна мозкова дисфункція як передумова формування розладів, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин у осіб молодого віку (2018)
Неханевич О. Б. - Особливості фізичної терапії статико-динамічних рухових розладів при непрогресуючих органічних ураженнях центральної нервової системи, Юн Бьон-Йоль (2018)
Тихолаз В. О. - Стан дослідження структурної організації, макро- та морфометричних параметрів таламуса в пренатальному періоді онтогенезу людини, Руцька І. А., Школьніков В. С. (2018)
Чорнобай А. В. - Рак шлунка. Сучасний стан захворюваності, діагностики та лікування, Чорнобай М. А., Мясоєдов С. Д., Сорокін Б. В. (2018)
Кратенко Р. І. - Вплив макрогетероциклічних краун-сполук на систему ТТГ-Т3, Т4 організму щурів (2018)
Кулик Я. М. - Взаємодія гліфосату з амінокислотами генетично модифікованої раундапостійкої і не генетично модифікованої сої у водному розчині в умовах in vitro, Обертюх Ю. В., Виговська І. О., Гончар Л. О. (2018)
Ушакова Е. М. - Формирование мультиклеточных сфероидов в культурах клеток надпочечников поросят разного возраста, Сидоренко О. С., Бабийчук Г. А., Бондаренко Т. П., Божок Г. А. (2018)
Васецька О. П. - Залежність "структура – токсичність" метильних похідних піридину і N-оксид піридину, Проданчук М. Г., Жмінько П. Г., Дульнєв П. Г. (2018)
Попова І. С. - Порівняльний аналіз частоти виявлення герпесвірусів із різних біотопів людини, Гаврилюк В. Г. (2018)
Рябуха О. І. - Маса тіла як показник загального стану організму при прийманні йоду органічної і неорганічної хімічної природи в умовах оптимального забезпечення йодом (2018)
Беленичев И. Ф. - Характер экспрессии мРНК HIF-1α и HIF-3α, уровень нитротирозина, цГМФ и интерлейкинов в гомогенате мозга монгольских песчанок с острым нарушением мозгового кровотока и на фоне проводимой терапии модуляторами системы глутатиона, Литвиненко Е. С., Камышный А. М. (2018)
Білецький О. В. - Ефективність застосування комплексу заходів для покращення процесів тканинного дихання в складі інтенсивної терапії для постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою (2018)
Вихтюк Т. І. - Визначення вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів у пацієнтів із інфекцією області хірургічного втручання після реконструктивних операцій з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок, Лаповець Л. Є. (2018)
Dychko O. A. - Cellular reactivity of organism of children with scoliosis aged 7 to 10 (2018)
Карпенко Ю. И. - Натрийуретический пептид как маркер прогноза у пациентов с желудочковой асинхронией, Ханафи Мохамед (2018)
Коломаченко В. І. - Динаміка тромбоцитів при артропластиці кульшового суглоба (2018)
Копаниця О. М. - Аналіз потенціалу глутатіонової системи антиоксидантного захисту у щурів при експериментальному застосуванні карагінану, Марущак М. І. (2018)
Криштафор А. А. - Применение холина альфосцерата с целью профилактики и коррекции когнитивных нарушений при боевой травме (2018)
Летняк Н. Я. - Нанотрубки посилюють викликаний тетрахлорметаном оксидативний та нітрооксидативний стрес, Корда М. М. (2018)
Макаренко О. В. - Протипаркінсонічний профіль амантадину з гліцином у щурів за умов експериментального МФТП-паркінсонізма, Криворучко Т. М. (2018)
Пахольчук О. П. - Значимість віку дебюту та особливостей клінічних проявів для диференційної діагностики симптомів харчової гіперчутливості на шкірі у дітей (2018)
Півторак К. В. - Якість життя хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності ендотеліальної дисфункції (2018)
Пічкур Н. О. - Нейроаутоімунні реакції у хворих з не нейропатичною формою лізосомних хвороб накопичення (2018)
Potiazhenko M. M. - Treatment effect on quality of life and psychoemotional status in patients with chronic pancreatitis, Kitura O. Ye., Nevoit H. V., Nastroha T. V., Liulka N. O. (2018)
Прокопюк В. Ю. - Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг експериментального синдрому полікістозних яєчників, Гольцев А. М., Прокопюк О. C., Сомова К. В., Логінова О. О. (2018)
Романюк А. М. - Визначення важких металів у кістковому мозку щурів в умовах модельованого мікроелементозу, Линдіна Ю. М., Сікора В. В., Гусак Є. В., Сумцова Н. Г. (2018)
Скрипніков А. М. - Патопсихологічні чинники дезадаптивних станів при афективних розладах невротичного генезу, Животовська Л. В., Боднар Л. А., Животовська А. І. (2018)
Стороженко О. В. - Лікування хворих із післяопераційними грижами черевної стінки та ожирінням (2018)
Сторожук О. Б. - Особливості стану системи гемостазу у хворих з XXН V Д стадії, що лікуються програмним гемодіалізом, та інфіковані вірусами гепатитів В і С, Селєзньова І. Б., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Довгалюк Т. В. (2018)
Сухоносова О. Ю. - Значення етіологічних чинників неонатальних судом у формуванні та перебігу епілепсій (2018)
Сяо Я. - Сезонные вариации показателей тромбоцитарной агрегации и риск венозного тромбоза в абдоминальной хирургии, Усенко А. Ю. (2018)
Трибрат Т. А. - Шляхи корекції асоційованого метаболічного синдрому у хворих на гіпертонічну хворобу, Шуть С. В., Трибрат А. А., Казаков Ю. М. (2018)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування екстрасфінктерних нориць з використанням алогенного колагенового імплантату, Борн Є. Є., Сміщук В. В., Преподобний В. В., Йосипенко М. О. (2018)
Фіщенко В. О. - Експериментальне дослідження процесів зрощення переломів під впливом ударно-хвильової терапії на основі рентгенографічних даних, Килимнюк Л. О., Ковальчук В. М., Маціпура М. М., Ренкас О. П. (2018)
Мані Х. - Імунологічні показники у хворих на хронічний тонзиліт при лікуванні традиційними методами та з застосуванням високоенергетичного лазера, Калініченко С. В., Скляр Н. І., Дубініна Н. В. (2018)
Царев А. В. - Состояние гемодинамики при проведении терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2018)
Щербина М. О. - Прогнозування реалізації внутрішньоутробного інфікування у новонароджених, Вигівська Л. А., Радзішевська Є. Б. (2018)
Яковенчук Н. М. - Показники вітаміну D у жінок з артрозом на тлі низької мінеральної щільності кісткової тканини (2018)
Полубень Л. О. - Особливості клініко-гематологічних показників у хворих на мієлопроліферативні неоплазії із CALR-позитивним мутаційним статусом, Неумержицька Л. В., Вербиленко Р. М., Шумейко О. O., Клименко С. В. (2018)
Каськова Л. Ф. - Навчальна мотивація студентів в формуванні професійної компетентності з дитячої стоматології, Новікова С. Ч., Анопрієва Н. М. (2018)
Кравчун П. Г. - Удосконалення методів вивчення дисципліни "Внутрішня медицина" при підготовці студентів 5 та 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету, Борзова О. Ю., Кожин М. І., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Заїкіна Т. С., Ринчак П. І. (2018)
Крижанівська А. Є. - Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студента на кафедрі онкології Івано-Франківського національного медичного університету, Скрипко В. Д., Дяків І. Б. (2018)
Скрипко В. Д. - Використання дистанційних технологій в процесі навчання лікарів-інтернів хірургічного профілю (2018)
Аветіков Д. С. - Сучасний підхід до вибору методів обстеження хворих із патологічними рубцями шкіри голови та шиї, Буханченко О. П., Іваницька О. С., Гаврильєв В. М., Бойко І. В. (2018)
Голдобiн П. О. - Використання інформаційних технологій для покращення самоконтролю у хворих на цукровий діабет (2018)
Єлисеєва І. В. - Можливі шляхи підвищення безпечності дифтерійних вакцин, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2018)
Куц К. Р. - Чутливість до фагів лікувальних препаратів штамів стафілококів, виділених при дисбіозі ШКТ, Воронкова О. С. (2018)
Білаш С. М. - Вуглеводна специфічність клітинних елементів еритробластного острівця червоного кісткового мозку у щурів при моделюванні експериментального запалення, Борута Н. В., Старченко І. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2018)
Булик Р. Є. - Морфофункціональні перетворення в нейронах супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів на фоні різної тривалості освітлення і при корекції мелатоніном, Бурачик А. І., Булик Т. С., Кривчанська М. І., Власова К. В. (2018)
Валько О. О. - Зміни відносних площ структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів щурів через три та п’ять тижні опіоїдного впливу, Головацький А. С. (2018)
Дєдух Н. В. - Перебудова кістки навколо полілактиду, імплантованого у діафіз стегнової кістки, Нікольченко О. А., Макаров В. Б. (2018)
Заставний І. - Роль експресії Ki67 та iNOS у ранньому невиношуванні вагітності, Ященко А., Ткач І., Шпонька І., Луцик О. (2018)
Костерін С. Б. - Морфологія міжхребцевого диска та кісткової тканини апофізів тіл хребців в умовах моделювання остеопорозу, Дєдух Н. В., Мальцева В. Є. (2018)
Покотило В. Ю. - Морфометричний аналіз змін мітохондріального апарата міокарда серця білого щура за умов експериментального впливу налбуфіну, Логаш М. В. (2018)
Проніна О. М. - Структурна організація тканин тонкого і товстого кишечника в ранні строки після експериментальної резекції з використанням десмосіну, Білаш С. М., Сидоренко М. І., Кобеняк М. М. (2018)
Скрипко В. Д. - Корекція ендогенної інтоксикації та морфо-функціональних змін печінки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність та в експерименті (2018)
Сурин А. В. - Влияние динамической электронейростимуляции на морфометрические показатели слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи экспериментального животного с моделью хронического синусита, Походенько-Чудакова И. О., Герасимович А. И., Адольф Е. В. (2018)
Туркевич М. О. - Аналіз морфологічних змін шкіри в ділянці навколо імплантату шовного матеріалу, що застосовується в естетичній медицині, в некроптатах різних періодів, Туркевич О. Ю. (2018)
Боярська Л. М. - Значення реабілітаційного потенціалу сім’ї у реабілітації, соціалізації дітей народжених передчасно з дуже низькою або екстремально низькою масою тіла, Веліканова Т. В., Подліанова О. І. (2018)
Гандзюк В. А. - Визначення ефективності удосконаленої системи управління позицій функціонального підходу та за результатами експертної оцінки (2018)
Ждан В. Н. - К вопросу о реабилитации онкологических больных, Шелешко П. В., Баштан В. П., Шелешко М. С., Шилкина Л. Н. (2018)
Задорожна А. Г. - Соціальні проблеми хворих на алергічний риніт: шляхи адаптації (2018)
Лехан В. М. - Медико-соціальні аспекти медичного обслуговування контингенту тимчасово внутрішньо переміщених осіб, Крячкова Л. В., Борвінко Е. В., Колеснік В. І. (2018)
Ошивалова О. О. - Рівень професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри (2018)
Неханевич О. Б. - Відновлення функційних можливостей пацієнтів з синдромом хребцевої артерії засобами фізичної реабілітації, Манін М. В., Гришуніна Н. Ю. (2018)
Бандрівська Н. Н. - Вплив комплексного лікування на мікробіоценоз ротової порожнини та на імунологічний статус пацієнтів з переломами щелеп на тлі захворювань тканин пародонта, Дутко Х. О., Лещук Є. С. (2018)
Бєлікова Н. І. - Аналіз помилок і недоліків адгезивного шинування при патологічній рухомості фронтальних зубів (2018)
Кононова О. В. - Обгрунтування антиоксидантної дії медикаментозної композиції для лікування хворих на генералізований пародонтит з психосоматичним стресом (2018)
Костура В. Л. - Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла (2018)
Левандовський Р. А. - Віддалені результати протезування хворих із резекцією верхньої щелепи інтелектуально-активною резекційною апаратурою (2018)
Любарець С. Ф. - Прогнозування розвитку карієсу як ускладнення порушень формування зубів у дітей (2018)
Мандич О. В. - Динаміка зміни протеолітичної активності дентальної біоплівки внаслідок ортодонтичного лікування брекет-системою (2018)
Редушко Ю. В. - Порівняння протимікробних властивостей різних адгезивних засобів для фіксації повних знімних пластинкових протезів, Куцик Р. В., Рожко М. М., Дмитришин Т. М. (2018)
Трубка І. О. - Дослідження впливу мінеральних вод з вітаміном Д3 на біохімічні показники у щурів з експериментальним карієсом (2018)
Макашова О. Є. - Аналіз структурно-функціонального стану гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові людини після кріоконсервування з ДМСО і антиоксидантами та перенесення до умов, що моделюють фізіологічні, Зубова О. Л., Зубов П. М., Бабійчук Л. О. (2018)
Господаренко Г. М. - Екотоксикологічне оцінювання зерна пшениці озимої за тривалого (з 1965 р.) застосування добрив у польовій сівозміні, Мартинюк А. Т., Черно О. Д., Любич В. В. (2017)
Жуков О. В. - Агроекологічна детермінація тренду врожайності зернових та зернобобових культур, Пономаренко С. В. (2017)
Ткаліч Ю. І. - Оптимізація застосування мікродобрив та регуляторів росту рослин у посівах кукурудзи Північного Степу України, Цилюрик О. І., Козечко В. І. (2017)
Марковська О. Є. - Оптимізація боротьби з бур’янами в короткоротаційній сівозміні за умов зрошення на Півдні України (2017)
Pysarenko P. V. - Agro-ecological territories zoning for the cultivation of organic agricultural products, Laslo O. О., Pankova O. V. (2017)
Шостя А. М. - Особливості процесів пероксидного окиснення у спермі кнурів-плідників залежно від пори року та інтенсивності їх використання, Рокотянська В. О., Цибенко В. Г., Сокирко М. П. (2017)
Мороз О. Г. - Забійні та м’ясні якості високопродуктивних гібридів свиней в умовах промислового свинокомплексу, Шостя А. М., Усенко С. О., Цибенко В. Г., Невідничий О. С., Кір’ян Р. М. (2017)
Лихач А. В. - Продуктивна значимість підсисних поросят за етологічними параметрами в умовах інтенсивної технології виробництва свинини, Лихач В. Я., Новіков О. Є. (2017)
Тетерук О. О. - Агроекологічні особливості накопичення 137Cs олійними культурами в зоні радіоактивного забруднення, Фещенко В. П. (2017)
Юсюк Т. А. - Індекс молочної продуктивності кобил новоолександрівської ваговозної породи за сезонного доїння (2017)
Юсюк Т. А. - Динаміка росту лошат новоолександрівської ваговозної породи (2017)
Евграшкина Г. П. - Математические модели вертикального солепереноса на шахтных отвалах для обоснования варианта их рекультивации, Харитонов Н. Н. (2017)
Сендецький В. М. - Особливості фотосинтетичної діяльності гібридів кукурудзи залежно від застосування соломи та сидератів в умовах Лісостепу Західного (2017)
Маслікова К. П. - Екологічна структура рослинного покриву техноземів Нікопольского марганцеворудного басейну (2017)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив із збалансованим умістом тривалентного хрому на ріст і розвиток рослин кукурудзи (2017)
Суска А. А. - Обґрунтування умов та стратегій досягнення інституціональної рівноваги ринку соціально-екологічних послуг лісу (2017)
Кручиненко О. В. - Теоретичні аспекти формування ринку ветеринарних послуг у тваринництві (2017)
Кравченко А. С. - Стан та перспективи розвитку біржового фінансового ринку (2017)
Анотації. Ключові слова. Бібліографія. (2017)
Астрахан Н. І. - Вставна новела в художній структурі роману М. Фріша "Нехай мене звуть Ґантенбайн" (2017)
Бовсунівська Т. В. - Поетика другорядного в романі "Торжество мізерності" Мілана Кундери (2017)
Вісич О. А. - Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п’єси Павла Ар’є "Людина в підвішеному стані") (2017)
Кочерга С. О. - Поетика помилки в творчості Лесі Українки (2017)
Васильєв Є. М. - Жанрові модифікації фарсу в сучасній драматургії (2017)
Волковинська І. В. - Творча репліка Л. Толстого до М. Костомарова в жанрі мідквел (2017)
Дудніков М. О. - Література "другого ряду" в контексті розвитку російського історичного роману (2017)
Лях Т. О. - Поезії у прозі як маргінальний жанр української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть (2017)
Жиленко І. Р. - Шевченківські мотиви в малій прозі письменників-емігрантів 20–30-х років (2017)
Landsbergytė-Becher J. - The Secondary in Concept of Resistance and Processes of Modernism: Rethinking Baltic Minimalism (2017)
Науменко Н. В. - Пародія як феномен літературної критики (2017)
Нікоряк Н. В. - Оригінальна другорядність: кіносценарій за літературним текстом ("Intermezzo" Сергія Параджанова) (2017)
Кирилюк С. Д. - Першорядність "мовчазного" персонажа у прозі Михайла Коцюбинського (2017)
Стеценко А. С. - Поетика другорядного в координатах сповідальної модальності французького роману першої половини ХХ століття (2017)
Тичініна А. Р. - Функціональність передмови в цілісному сприйнятті тексту (Вітольд Ґомбрович "Транс-Атлантик") (2017)
Чуб В. П. - Поетика наративу в романах Антуана Володіна (2017)
Драненко Г. Ф. - Поетика українських перекладів Вергарна |Рецензія на книгу: Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів : Тріада плюс, 2016. – 344 с.| (2017)
Содержание (2016)
Середа Е. В. - Эффективность различных хирургических методов трансплантации амниотической мембраны, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., Осташевский В. Л., Иванова О. Н., Коган Б. М. (2016)
Уманец Н. Н. - Эндорезекция меланомы сосудистой оболочки глазного яблока с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей, Пасечникова Н. В., Науменко В. А., Малецкий А. П., Чеботарев Е. П., Пухлик Е. С. (2016)
Могілевський С. Ю. - Гендерні та вікові особливості асоціації поліморфізму Pro72Arg гена ТР53 з первинною відкритокутовою глаукомою, Зяблицев С. В., Денисюк Л. Г. (2016)
Сенишин В. И. - Влияние гиалуроната натрия на патохимические процессы переднего отдела глаза при применении капель с консервантом бензалкония хлоридом (2016)
Жмурик Д. В. - Малоинвазивная технология хирургического лечения полного вывиха хрусталика в стекловидное тело с последующей имплантацией ИОЛ в капсульный мешок (2016)
Єгорова К. С. - Ультразвукове дослідження зорових нервів при ідіоматичній внутришньоочній гіпертензії, Задояний Л. В., Марушенко Л. Л. (2016)
Дьомін Ю. А. - Захворюваність та поширеність хвороб ока і його придаткового апарату серед дорослого населення Сумської області, Кузенко О. В., Кузенко Є. В. (2016)
Пасечникова Н. В. - Исследование влияния кверцетина и липоата на процессы перикисного окисления липидов в сетчатке при экспериментальном диабете, Мороз О. А. (2016)
Специализированному ученому совету Д 41.556.01 в ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины" - 40 лет (2016)
Пахольчук О. П. - Вікові особливості IgE-залежної гіперчутливості до харчових продуктів у дітей різного віку, підтвердженої методом прик- і патч-тестування, Недельська С. М. (2017)
Борисова Т. П. - Эффективность применения препарата Канефрон® H в лечении детей с вторичной гипероксалурией (2017)
Овчаренко Л. С. - Влияние психоэмоционального перенапряжения у детей младшего школьного возраста на частоту рекуррентных заболеваний респираторного тракта и функциональное состояние миокарда, Шелудько Д. Н., Вертегел А. А. (2017)
Сорокман Т. В. - Вікова динаміка рівня алергенспецифічного IgE в дітей із харчовою алергією та патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Сокольник С. В., Макарова О. В., Лозюк І. Я. (2017)
Лемко О. І. - Вплив відновлювального лікування на імунний статус дітей із рекурентними респіраторними захворюваннями, Лукащук С. В., Вантюх Н. В., Попадинець М. І. (2017)
Няньковський С. Л. - Стан здоров’я юних спортсменів-вихованців училища фізичної культури, Пластунова О. Б. (2017)
Пічкур Н. О. - Особливості клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе у дітей, Ольхович Н. В., Іванова Т. П., Самоненко Н. В. (2017)
Беш Л. В. - Оральні провокаційні проби в педіатрії: показання, ризики та власний досвід, Мацюра О. І., Бобик В. П. (2017)
Гончарь М. О. - Бронхолегенева дисплазія у дітей: сучасна діагностика, наслідки та їх лікування (update 2017), Сенаторова Г. С., Логвінова О. Л., Муратов Г. Р. (2017)
Абатуров А. Е. - Потенциальное значение бактериоцинов при этиологическом лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта, Крючко Т. А. (2017)
Логвінова О. Л. - Що необхідно знати педіатру про селективний дефіцит IgA (update 2017), Гончарь М. О., Помазуновська О. П. (2017)
Бадогіна Л. П. - Обґрунтування ранньої нейрореабілітації в дітей неонатального віку, Оболонська О. Ю., Кондратьєв В. О., Ширикіна М. В. (2017)
Каримджанов И. А. - Хроническая болезнь почек у детей (обзор литературы), Исраилова Н. А. (2017)
Абатуров О. Є. - Роль мікро-РНК при захворюваннях біліарної системи, Бабич В. Л. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 6), Никулина А. А. (2017)
Абатуров А. Е. - Нозоспецифические особенности редокс-процессов при муковисцидозе, Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2017)
Абатуров А. Е. - Роль пробиотиков в формировании микрофлоры у детей, вскармливаемых искусственными смесями (2017)
Козуб Л. С. - Лінгвокультурологічні особливості сучасного англійського спортивного дискурсу (2017)
Пискач О. Д. - Назви, пов’язані з родильною обрядовістю, в говорах південно-західного наріччя української мови, Гвоздяк О. М. (2017)
Zakhutska O. V. - Names of family relations in petty nobility village of Siaberka in Zhytomyr region (2017)
Pasternak T. А. - The cognitive component of communicative roles in institutional dialogue (2017)
Ситько О. М. - Декілька міркувань про іманентні джерела творення європейської української культури від доби пізнього середньовіччя та бароко до новітніх світоглядно-естетичних тенденцій (2017)
Яременко Н. В. - Стратегії перекладу англомовної науково-технічної термінології українською мовою (2017)
Бугайова О. І. - Стилістичні фігури в текстах соціальної реклами як засіб психолінгвістичного впливу (2017)
Шинкарук В. Д. - Критерії лінгвістичного описування назв зелених насаджень на основі термінологічних стандартів України, Харченко С. В. (2017)
Вакулик І. І. - Зелені насадження парків і скверів Києва: проблема термінологічної номінації, Шинкарук О. В. (2017)
Іванова О. В. - Сучасна термінографія, її основні завдання і проблематика (2017)
Личук М. І. - Лінгвістичне описування двокомпонентних і трикомпонентних біологічних термінів: структурне моделювання, Захуцька О. В. (2017)
Найдьoнoва А. В. - Пoліcемія технічних термінів при вивченні англійcькoї мoви (2017)
Христюк С. Б. - До питання ролі запозичень в сучасній українській економічній термінології, Шанаєва-Цимбал Л.О. (2017)
Балалаєва О. Ю. - Аналіз новинних кодів за стандартами Міжнародної ради з питань преси та телекомунікацій (2017)
Чекалюк В. В. - Морально-етичні орієнтири і завдання журналістики: служити суспільству правдою (2017)
Ковалева О. К. - Особливості автобіографізму в "Mon portrait" Ж.-Ж.Руссо (2017)
Павлюк Н. Л. - Поетика хронотопу в оповіданні в. підмогильного "старець" (2017)
Пономаренко О. Г. - Професійна комунікація англійською мовою з імплементацією інформaційно-комунікaтивних технологій нa фaкультеті конструювання та дизайну (2017)
Рубінська Б. І. - Про відбір змісту навчання та методику викладання декламаційного стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобів (2017)
Чередніченко Г. А. - Cутність і структура іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості (2017)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Інформаційні та телекомунікаційні аспекти нових викликів і вимог до освітніх систем, Христюк С. Б. (2017)
Глуховська Н. А. - Комунікативний підхід в навчанні професійно-зоорієнтованого мовлення студентів немовних факультетів університетів в умовах євроінтеграції (2017)
Амеліна С. М. - Переклад німецьких інфінітивних конструкцій у аграрній підмові, Кривошей Т. С. (2017)
Бабенко О. В. - Проблемні питання евфемії в сучасній лінгвістиці, Бумар Ю. М. (2017)
Білоус Н. В. - Зіставний аналіз німецької й української терміносистем агропромислового комплексу, Котик С. В. (2017)
Білоус Н. В. - Лексико-семантичні особливості перекладу німецьких казок українською мовою, Харчук А. І. (2017)
Максимчук В. С. - Читання як засіб навчання і як вид мовленнєвої діяльності, Іськова О. В. (2017)
Сидорук Г. І. - Міжмовні омоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження та перекладацькі прийоми їх вирішення, Шостак Н. А. (2017)
Панькив В. И. - Динамика размеров щитовидной железы у больных диффузным и узловым зобом, аутоиммунным тиреоидитом на фоне монотерапии препаратом Альба® в различных регионах Украины, Гурьянов В. Г., Петровская Л. Р. (2017)
Ткачук Н. П. - Деякі аспекти профілактики післяопераційного рецидиву у хворих на вузлові форми зоба, Білоокий В. В., Гирла Я. В. (2017)
Сазонов М. Є. - Визначення експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації у тканинах фолікулярних неоплазій щитоподібної залози, Корчагін Є. П., Гойденко Н. І. (2017)
Shidlovskyi O. V. - Treatment of solid nodules of the thyroid gland using laser-induced thermotherapy (2017)
Sheremet М. І. - New approaches to postoperative treatment of patients with nodular goiter and autoimmune thyroiditis (2017)
Гудзь А. С. - Вплив цукрового діабету 2-го типу на стан центральної зони сітківки у хворих із проліферативною діабетичною ретинопатією, Максимців М. Л. (2017)
Pуlуpenko L. Yu. - Comparative evaluation of the influence of diabetic retinopathy progression factors on indices of lipid metabolism in metabolic syndrome, Serdіuk V. М., Kucher O. P. (2017)
Щубелка Х. М. - Стан забезпечення вітаміном D, рівень кальцію, магнію і паратгормону у хворих на цукровий діабет, Олексик О. Т., Ганич Т. М. (2017)
Большова О. В. - Застосування аналогів інсуліну ультракороткої дії у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Спринчук Н. А. (2017)
Сорокман Т. В. - Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи в дітей з алергодерматозами, Лозюк І. Я., Макарова О. В., Остапчук В. Г. (2017)
Перцева Н. О. - Скринінг абдомінального ожиріння та цукрового діабету при онкологічних захворюваннях у жінок, Рокутова М. К., Мельник В. В. (2017)
Завгородний С. Н. - Алгоритм диагностики сочетанной хирургической патологии у пациентов с заболеваниями эндокринной системы, Кубрак М. А., Рылов А. И., Данилюк М. Б. (2017)
Зуєв К. О. - Особливості баріатричного впливу Стифімолу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією (2017)
Никитюк Л. А. - Первинний гіперальдостеронізм: діагностика та лікування, Кравченко А. М., Пасько В. С., Ковальська А. О. (2017)
Сидорчук Л. І. - Мікробіом приепітеліальної біоплівки товстої кишки білих щурів з експериментальним тиреотоксикозом (2017)
Grynchuk F. V. - Comparative characteristic of fibrinolytic activity in case of experimental peritonitis and underlying diabetes mellitus, Grynchuk A. F., Maksimiuk V. V. (2017)
Грицюк М. І. - Зміни звивистих канальців нирок при введенні НАДФ на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в щурів (2017)
Yatsyshyn R. - Modern aspects of medical education in Ukraine, Gerych P., Didushko О. (2017)
Большова Е. В. - Синдром Видемана — Раутенштрауха (неонатальный прогероидный синдром): описание клинического случая и краткий обзор литературы, Вишневская О. А. (2017)
Chernikova V. V. - Autoimmune polyglandular syndrome type 2 (clinical case of Сarpenter syndrome), Soloviuk O. O., Soloviuk O. A. (2017)
Переднє слово (2017)
Куліков В. О. - Заробітна плата робітників металургійної та вугільної промисловості Донбасу в імперську добу (2017)
Vodotyka T. С. - Sudden Strangers. The Family of Kyiv Entrepreneurs Schultz and Their Business During the Great War (2017)
Бєлікова Н. Ю. - Некрологи як джерело з історії повсякденного життя сільського парафіяльного духовенства українських єпархій РПЦ (на матеріалах журналу "Вера и разум") (2017)
Арзуманова Т. В. - Культові споруди старообрядців-безпоповців в умовах репресивної політики царського уряду в Російській імперії в ХІХ столітті (на прикладі Харківської губернії) (2017)
Стяжкіна О. В. - Радянське як своє, чуже, інше: теоретичні підходи (2017)
Кузіна К. В. - Ідеї усуспільненого побуту в архітектурних проектах соціалістичних міст Радянської України (2017)
Бистра М. О. - Науково-педагогічна інтелігенція Радянської України напередодні Другої світової війни: соціально-демографічний аналіз (2017)
Пам’яті українського історика Миколи Петровича Трояна (2017)
Троян М. П. - История профсоюзной организации Сталинского педагогического института в 1950-е - начале 1960-х гг (2017)
Касьянова Н. М. - Політика організованого набору робітників в УРСР (1940-60-ті рр.) (2017)
Остапчук О. Г. - Герої трудового Донбасу: чи існував культ машинобудівника? (2017)
Бєліков О. В. - Китайські та корейські мігранти на Донбасі на початку 1920-х рр.: правовий статус та стратегії виживання (2017)
Малярчук Н. Г. - Росіяни в етнічній структурі населення південно-східної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.) (2017)
Мартинчук І. І. - Етнокультурні процеси в Донбасі у 1920-30-ті рр. (2017)
Іорданова Ю. В. - Аналіз епістолярної спадщини М. С. Грушевського (кінець ХІХ ст. - 1930-ті рр.) (2017)
Лебідь І. Г. - Колосар Микола Якович: "Вот такіє дєла при нємцах билі..." (2017)
Пригодій М. - Формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі в освітньому середовищі ВНЗ (2017)
Цюра С. - Історико-культурні та соціальні особливості формування статусу і ролі сучасної матері в контексті розвитку пізнавального потенціалу дитини, Мищишин І. (2017)
Ковальська Н. - Структурно-логічна модель проектування програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу, Галатюк М. (2017)
Джулай Л. - Неперервність професійної підготовки викладача у контексті інтеграції та диференціації освіти, Пастирська І. (2017)
Гринчук І. - С. Крушельницька-педагог (за матеріалами спогадів), Овод Н. (2017)
Спринська З. - Теоретичний аналіз феномену жебрацтва (2017)
Романчук О. - Історичні витоки системи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання дітей і молоді в Австрії (2017)
Рідкодубська Г. - Концепція підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери (2017)
Ольховська А. - Принципи навчання усного синхронного та письмового перекладу як основа організації процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів (2017)
Андреєва М. - Методологічні основи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в інклюзивному освітньому просторі (2017)
Возна Ю. - Формування управлінських якостей майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі вивчення курсу "Менеджмент соціальної роботи" (2017)
Гриценко І. - Розвиток суб’єктності студентів гуманітарних спеціальностей на засадах інтеграції положень компетентнісного та особистісно-діяльнісного підходів (2017)
Ілініцька Н. - Історико-філософський аспект диференціації в освіті (2017)
Істоміна К. - Порівняльний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин у Канаді та Україні (2017)
Чернящук Н. - Стан управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Лебідь О. - Процесний підхід до стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Перегудова В. - Flash-технологія як засіб активізації самостійної роботи студентів (2017)
Колодіна Л. - Перекладознавчий аспект англійських фразеологізмів, Кончаківська Т. (2017)
Кветко З. - Проблемы интернационализации современного университета (2017)
Волокітіна В. - Дослідницька та пошукова робота студентів як шлях формування особистісних компетентностей майбутніх фахівців (2017)
Пшенична Н. - Модель формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення хімічних дисциплін (2017)
Хлопик І. - Поняття "математична лінгвістика" у науковій думці (2017)
Буклов Ю. - Національно-патріотичне виховання учнівської молоді: соціально-педагогічний аспект (2017)
Денис О. - Теоретичні засади феномену психологічних бар’єрів в контексті проблеми підготовки студентів-музикантів до сценічної діяльності (2017)
Могорита В. - Типи запитань і завдань у підручнику всесвітньої історії для основної школи (2017)
Томашевська М. - Колегіальна професійна співпраця (взаємодія) викладача та студентів магістратури як важлива умова професійного становлення майбутніх викладачів вищої школи (2017)
Павленко М. - Модель розвитку професійної мобільності вчителя-словесника у міжкурсовий період (2017)
Соловей І. - Проблема історичної ретроспективи і періодизації розвитку зарубіжної іншомовної освіти в дослідженнях українських учених (2017)
Ярмольчук Т. - Формування і реалізація індивідуальних стратегій професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації як психолого-педагогічна проблема (2017)
Перелік статей опублікованих у журналі "Молодь і ринок" у 2017 році (2017)
Содержание (2012)
Вит В. В. - Значение соотношения клеток эпителия роговицы и конъюнктивы в репарации поражений роговицы при персистирующих эпителиальных дефектах и торпидных язвах постинфекционной и нейропаралитической этиологии, Дрожжина Г. И., Тройченко Л. Ф., Филоненко В. В., Хоруженко А. И., Чередник О. В. (2012)
Зборовская А. В. - Эффективность фотодинамической терапии с 0,1 % метиленовым синим и низкоэнергетическим лазерным излучением с длиной волны 630—670 нм у больных грибковыми кератитами, Горянова И. С, Курилюк А. Н. (2012)
Филипчук Н. А. - Результаты склеротонометрии на глазах с бельмами и после кератопластики в зависимости от толщины роговицы (2012)
Якименко С. А. - Изучение чувствительности микрофлоры при ожогах глаз к антибактериальным препаратам "Флоксимед"® и "Тобримед"®, Бузник А. И., Хрусталева Е. А., Шишкова Г. И., Костенко П. А., Молодая А. Л. (2012)
Бездетко П. А. - Эффективность лечения бактериальных конъюнктивитов с помощью тобрамицина, Заволока О. В. (2012)
Коломиец В. А. - Вероятностная модель прогноза хирургически индуцированного астигматизма после УЗ-факоэмульсификации возрастной катаракты, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Драгомирецкая Е. И. (2012)
Попова Е. А. - Функциональные результаты факоэмульсификации катаракты и ленсэктомии с рефракционной целью на прозрачном хрусталике у больных миопией высокой степени, Коваленко Ю. В. (2012)
Бакбардина Л. М. - Особенности проведения факоэмульсификации при малых подвывихах хрусталика и синдроме слабости цинновых связок, Тутченко Н. Н., Бакбардина И. И. (2012)
Дмитриев С. К. - Современные возможности "abinterno" трабекулэктомии с использованием операционной системы "Trabectome" у больных первичной открытоугольной глаукомой и катарактой, Душенчук Т. В., Лазарь Ю. М., Кондратьева Е. И. (2012)
Павлюченко К. П. - Влияние цитокинового профиля внутриглазной жидкости у больных глаукомой и катарактой на характер и частоту послеоперационный осложнений, Могилевский С. Ю. Зяблицев С. В., Хадри В. (2012)
Коломиец В. А. - Сравнение результатов лечения пациентов с дисбинокулярной амблиопией различными методами, Иванова Г. В. (2012)
Hassan A. M. - Ocular Muscle Palsy in Diabetic Patients, Al-Sharkawy H. T. (2012)
Павлюченко К. П. - Влияние витамина В6 на процессы пероксидации и гликолизирования у больных диабетической ретинопатией, Могилевский С. Ю., Чуйко А. Л. (2012)
Король А. Р. - Влияние хориоидальной гемодинамики на результаты эксцизии субретинальныгх неоваскулярныгх мембран у больныгх экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации, Задорожный О. С., Уманец Н. Н. (2012)
Пасечникова Н. В. - Применение высокочастотной электросварки мягких тканей при энуклеации глазного яблока по поводу увеальной меланомы, Науменко В. А., Малецкий А. П., Вит В. В., Чеботарев Е. П., Пухлик Е. С. (2012)
Сафроненкова И. А. - Уровень экспрессии антигенов CD16+, CD25+, CD95+ лимфоцитами периферической крови больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век при проведении комбинированного лечения (лучевая терапия + криодеструкция) (2012)
Величко Л. Н. - Особенности взаимодействия клеток меланомы с макрофагами периферической крови у больных меланомой глаза при различном клиническом течении опухолевого процесса, Вит В. В. (2012)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 3. PAS-позитивный материал, Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2012)
Сергієенко А. М. - Антипроліферативна активність ранібізумабу, бевацізумабу та пегаптанібу в культурі фібробластоподібних клітин in vitro, Литвинчук Л. М., Лавренчук Г. Й. (2012)
Зборовська О. В. - Динаміка клінічної картини та мікробіологічних показників при застосуванні антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім при експериментальному стафілококовому ендофтальміті, Курильців Н. Б. (2012)
Уманец Н. Н. - Влияние высокочастотной электросварки биологических тканей (модифицированный генератор ЭК-300М1) на длительность кровотечения из магистральных сосудов сетчатки при моделировании внутриглазного кровотечения у кроликов по сравнению с диатермокоагуляцией (2012)
Якименко С. А. - Обсуждение статьи д. м. н. Р. И. Чалановой "Упрощенная классификация клинического течения тяжелого ожогового процесса в глазу и тактика лечебных мероприятий" (Офтальмологический Журнал, № 6, 2011) (2012)
Гоженко А. И. - Обсуждение статьи д. м. н. Р. И. Чалановой "Упрощенная классификация клинического течения тяжелого ожогового процесса в глазу и тактика лечебных мероприятий" (Офтальмологический Журнал, № 6, 2011) (2012)
Демидов В. М. - Обсуждение статьи д. м. н. Р. И. Чалановой "Упрощенная классификация клинического течения тяжелого ожогового процесса в глазу и тактика лечебных мероприятий" (Офтальмологический Журнал, № 6, 2011) (2012)
Попова Е. А. - Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торических ИОЛ — эффективный способ интраокулярной коррекции астигматизма, Коваленко Ю. В. (2012)
Красновид Т. А. - О внедрении ресниц внутрь глаза, Вит В. В., Асланова В. С., Ковальчук А. Г. (2012)
Мойсеєнко Н. М. - Випадок успішного лікування травматичної оптичної нейропатії (2012)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково — практичної конференції офтальмологів Закарпатської, Івано—Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей України "Актуальні питання офтальмології", Науменко В. О., Мороз О. О., Стойловська О. Г., Мартопляс К. В., Мирненко В. В. (2012)
Эльчиев Г. А. - Врач должен быть честным. Мы занимаемся важным делом (2012)
Памяти Линника Леонида Андреевича (2012)
Title, content (2018)
Ievlanov M. - Development of methods for the analysis of functional requirements to an information system for consistency and illogicality, Vasiltcova N., Panforova I. (2018)
Shakhovska N. - Uncertainty reduction in big data catalogue for information product quality evaluation, Vovk O., Kryvenchuk Yu. (2018)
Babichenko А. - Identification of heat exchange process in the evaporators of absorption refrigerating units under conditions of uncertainty, Babichenko J., Kravchenko Y., Velma S., Krasnikov I., Lysachenko I. (2018)
Shtifzon О. - Development of adaptive fuzzy-logic device for control under conditions of parametric non-stationarity, Novikov P., Bahan T. (2018)
Morkun V. - Synthesis of robust controllers for the control systems of technological units at iron ore processing plants, Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. (2018)
Kropyvnytska V. - Analysis of amplitude-phase functions of the drill string as a component of automation system, Humeniuk T., Sabat N., Sementsov G. (2018)
Gorbiychuk M. - Development of the imitation model of the two-stage separation process of oil, Povarchuk D., Humeniuk T., Lazoriv N. (2018)
Buriakovskyi S. - Quality assessment of control over the traction valve-inductor drive of a hybrid diesel locomotive, Babaiev M., Liubarskyi B., Maslii Аr., Karpenko N., Pomazan D., Maslii An., Denys I. (2018)
Abstract and References (2018)
Антипова Е. А. - Информационная технология выбора оптимальных линейно-функциональных организационных структур, Коваленко И. И., Устенко С.А. (2017)
Бідніченко О. Г. - Підвідний пристрій відцентрового компресора як об’єкт геометричного моделювання (2017)
Бойчук О. В. - Чисельне моделювання та розрахунок напружено-деформованого стану структурованої оболонки, Борисенко М. Ю., Пригода О. П. (2017)
Бондаренко В. П. - Автоматизована система віртуальних механічних випробувань радіо-електронних засобів за їхніми геометричними комп’ютерними моделями, Потурнак В. С., Гунько Б. М. (2017)
Борисенко В. Д. - Моделювання s-подібних скелетних ліній профілів лопаток осьових компресорів дугами кіл, Друзь Є. І. (2017)
Борисенко В. Д. - Моделювання корабельних кривих з квадратичним законом розподілу кривини, Слободян С. О., Устенко А. С. (2017)
Вірченко С. Г. - До питання динамічного комп’ютерного геометричного моделювання технологічних процесів обробки тиском (2017)
Glybovets A. M. - E-Government versus Smart government: The United States Versus Jordan, Alhawawsha M. N. (2017)
Жук Я. О. - Чисельне вивчення вимушених коливань тривалого демпфера з фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні з урахуванням внутрішніх втрат, Січко В. М., Васільєва Л. Я., Умрихін І. М. (2017)
Зерко А. Л. - Аналіз питань захисту інформації в операційних системах на прикладах захищених операційних систем, Оксіюк О. Г. (2017)
Коваленко І. І. - Дослідження динаміки рівня невизначеності в умовах різної структури експертних свідоцтв, Швед А. В. (2017)
Кондратьева В. Ф. - Кодирование для защиты от искажений при пересылке с применением сочитательной и перестановочной систем кодирования, Чайка Д. О. (2017)
Кондратьева В. Ф. - Метод программного хранения информации с помощью отображения ее на опорной гамме вырабатываемой генератором псевдослучайных чисел, Чайка Д. О. (2017)
Котляр Д. В. - Моделювання явища редукції порохових газів у дульному зрізі, Волік Д. А. (2017)
Кременченко О. С. - Когнітивно-графічний аналізмодельного ряду серендипових елементів: паритет об’ємів, Завалко Є. А., Хомченко А. Н. (2017)
Кузьма К. Т. - Аналіз методів фільтрації електронної пошти від спаму, Зівенко В. О. (2017)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання руху маятникових аналогів інерціоїда В. М. Толчина, Сухарькова О. І. (2017)
Мельник О. В. - Інформаційно-вимірювальна система для реєтрації динамічних характеристик суднових упорних підшипників, Мельник В. А. (2017)
Тігарєв В. М. - Аналіз геометричних форм при створенні орнаментів та методи їх формування з використанням сучасних САПР, Махіянова Е. А., Міткова А. Ю. (2017)
Петришин М. Л. - Моделювання процесів перетворення форми інформації із унітарним та розрядно-позиційним кодуванням, Ровінський В. А. (2017)
Погромська Г. С. - Актуальні тенденції розвитку технологій в галузі веб-програмування:аналітичний огляд, Пєтухова Н.С. (2017)
Тігарєв В. М. - Створення узагальнених алгоритмів і підсистеми автоматизованогомоделювання геометричних орнаментів на основі САПР AutoCAD, Матковська А. А. (2017)
Ustenko S. A. - A software for data compression using double differential transformation of sound signal, Lukyanchikov S. D., Lukyanchikov I. S. (2017)
Устенко С. А. - Геометричне моделювання плоских кривих із заданим параболічним розподілом кривини на обмеженій площині, Синявін О. М. (2017)
Холковський ю. Р. - Визначення локальної області забруднення екологічного середовища дискретно-інтерполяційним методом (2017)
Хомченко А. Н. - Правило параболических трапеций и кубатурные формулы, Коваль Н. В. (2017)
Черняк В. І. - Побудова поверхонь рівня дискретних невпорядкованих скалярних полів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лисенко О. - Не шукаючи легких шляхів (слово про ювіляра) (2018)
Cвідерський Ю. - Студент Володимир Трофимович на тлі епохи (2018)
Мельник О. - Людина і вчений (2018)
Бібліографія праць професора Володимира Трофимовича, опублікованих у 2008–2017 рр. (2018)
Захищені дисертації, виконані під науковим керівництвом професора Володимира Трофимовича (2018)
Список докторських і кандидатських дисертацій, на захисті яких професор Володимир Трофимович виступав офіційним опонентом (2018)
Монографії, навчальні посібники та підручники, які професор Володимир Трофимович рецензував або був науковим редактором (2018)
Участь професора Володимира Трофимовича в наукових конференціях, конгресах, форумах, симпозіумах, семінарах, круглих столах (острозький період) (2018)
Ткачук А. - Збори католицького духовенства як форма участі в реформуванні освіти на Правобережжі (1803–1804) (2018)
Берест І. - Діяльність "Товариства взаємної допомоги приватних службовців" Галичини в 1848 році (2018)
Рудько С. - Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ–на поч. ХХ ст. (2018)
Годжал С. - Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого (2018)
Давидюк Р. - Українська політична еміграція як фактор суспільних змін на території Західної Волині (2018)
Марчук В. - Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920–1930-х роках (2018)
Фініковський Ю. - Данило Шумук у комуністичному русі на Волині (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Галішевська Н. - Мистецьке життя українського націоналістичного підпілля у 20–30 роках ХХ століття (2018)
Баран В. - Україна: воєнне літо 1941 року (2018)
Зашкільняк Л. - Польський вектор у політиці українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни (2018)
Смирнов А. - Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (2018)
Сухих А. - Початок ескалації протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині (2018)
Ільюшин І. - Політика СРСР у процесі ліквідації антикомуністичного підпілля та припинення українсько-польського конфлікту (1944–1946 рр.) (2018)
Жив’юк А. - Людина і система: Антон Олійник проти радянського тоталітарного режиму (2018)
Галішевський В. - Участь Михайла Брайчевського в антивладному русі опору 1960-х–1970-х років (2018)
Денисюк О. - Передумови формування нового освітнього центру в Острозі (1989–1994 рр.) (2018)
Муравська С. - Музейні заклади системи вищої освіти у незалежній Україні (2018)
Власюк С. - Військові традиції доби визвольних змагань 1917–1921 років у сучасній українській армії (2018)
Томчук О. - Душпастирська опіка у волонтерському русі на допомогу збройним силам України під час російської агресії (2014–2017) (2018)
Дубляниця Т. - Джерела вивчення соціально-економічного розвитку Ковельської волості в другій половині XVI–першій половині XVII ст. (2018)
Атаманенко В. - Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело (2018)
Близняк М. - Інвентар міста Острога 1724 року (2018)
Дубчак Є. - Дослідження історії козацтва у працях В. Антоновича та М. Василенка (2018)
Петриченко К. - Українські закордонні паспорти громадян УНР (за документами архівних і музейних фондів України) (2018)
Стопчак М. - Другий Зимовий похід Армії УНР в українській зарубіжній історіографії міжвоєнного періоду (2018)
Новак Б. - Дослідження Кавказу на сторінках видання "Східний світ/Червоний схід" (1927–1931 рр.) (2018)
Атаманенко А. - Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) (2018)
Яремчук В. - Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (2018)
Кошельник А. - Становлення польського підпільного руху на Холмщині в 1939–1942 роках (2018)
Шишкін І. - Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939–1945 рр.) (2018)
Слюсаренко А. - Зміст, способи та особливості ведення спеціальних операцій (досвід НАТО) (2018)
Титул, зміст (2015)
Афузова Г. В. - Вплив стилю сімейного виховання на формування особистості дітей з порушеннями у розвитку, Заболотня А. С. (2015)
Афузова Г. В. - Готовність до шкільного навчання дітей з психофізичними порушеннями як проблема спеціальної психології, Логащук М. О. (2015)
Базима Н. В. - Обгрунтування методики формування мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку (2015)
Барко В. В. - Тифлопедагогічна школа І. С. Моргуліса: теоретичні засади становлення, значення і тенденції розвитку (2015)
Боряк О. В. - Психолінгвістичний підхід вивчення мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Роль механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій у визначенні ефективності психокорекційної та психотерапевтичної допомоги (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з вадами зору, Білоус Х. В. (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Психологічні особливості соціалізації дітей з затримкою психічного розвитку, Бойко Н. В. (2015)
Дем’яненко Б. Т. - До питання про сучасну парадигму формування емоційних та поведінкових проблем у дітей та підлітків, Качур Л. Ю. (2015)
Коломієць Ю. В. - До проблеми поведінки молодших школярів із ТПМ, Шульженко Ю. В. (2015)
Кротенко В. І. - Особливості корекційної роботи з дітьми з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю, Філіпенко Д. О. (2015)
Мороз О. В. - Методика дослідження стану та проявів мовленнєвої тривожності у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Мугаль С. О. - Діагностичні критерії психосоматичних розладів у дітей дошкільного віку із затримкою псиічного розвитку (2015)
Найдьонова Г. О. - До питання зв'язку між стилем сімейного виховання та виникненням акцентуацій характеру у підлітків, Марченко А. А. (2015)
Омельченко М. С. - Формування комунікативної функції спілкування під час трудової діяльності дошкільників з порушеннями інтелекту (2015)
Проскурняк О. І. - Типові ознаки комунікативно-мовленнєвої діяльності розумово відсталих учнів: рівні та характеристика (2015)
Руденко С. В. - Правове виховання дітей з порушеннями зору в загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі (2015)
Сильченко В. В. - Проблема корекції заїкання у дітей дошкільного віку (2015)
Федоренко М. В. - Шляхи оптимізації диференційної діагностики порушень психічного розвитку у дітей в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій, Кахно Н. Ю. (2015)
Федоренко М. В. - Основні види психологічної корекції синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей, Шарук В. В. (2015)
Чобанян А. В. - Реалізація супроводу сімей в контексті особливостей дітей з помірною розумовою відсталістю (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Базима Н. В. - Методика обстеження комунікативної активності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення, Велика С. П. (2016)
Брушневська І. М. - Розвиток психолінгвістичних передумов комунікативної діяльності дошкільників засобами логоритміки (2016)
Вознюк Л. М. - Інтеграція логопедичних і нейропсихологічних технологій у діагностиці дошкільників з органічними ураженнями ЦНС (2016)
Дем'яненко Б. Т. - До питання про професійну підготовку майбутніх психологів, Качур Л. Ю. (2016)
Дем'яненко Б. Т. - Сучасні підходи до функціональної діагностики та інтегральної психотерапії емоційних та поведінкових порушень (2016)
Лянна О. В. - Аналіз сучасних напрямів і методів відновлення мовлення при афазії у осіб післяінсультного стану (2016)
Мартиненко І. В. - Особливості використання комунікативних вмінь дітьми старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення первинного ґенезу (2016)
Марченко І. С. - Діагностика фонетико-фонематичної системи дітей із ФФНМ, Мальцева І. Ю. (2016)
Мугаль С. О. - Розвиток психосоматичних розладів у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, як насідок порушення емоційної прив’язаності (2016)
Найдьонова Г. О. - Нейропсихологічний підхід у роботі з дітьми із синдромом Дауна, Гроза Т. В. (2016)
Омельченко М. С. - До проблеми корекції комунікативної діяльності дітей із порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку, Лютенко І. М. (2016)
Пилипенко О. М. - Особливості діагностики емоційного інтелекту молодших школярів із мовленнєвими порушеннями (2016)
Савінова Н. В. - Функціональні етапи диференційованої логокорекції (2016)
Снісаренко О. І. - Філософські засади сучасної інклюзивної освіти (2016)
Швалюк Т. М. - Теоретико-методологічні засади формування початкових форм діалогу у дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення І-ІІ рівня, Єфіменко Н. О. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Войнаровський В. - Пам’яті Володимира Цигилика (2016)
Škrdla P. - New observations concerning Kulychivka site, layer IV, Sytnyk O., Koropets’kyi R. (2016)
Михайлова Н. - Шамани у суспільствах мисливців на оленя (2016)
Гавінський А. - До питання "баденізації” південно-східної периферії культури лійчастого посуду, Пастеркєвіч В. (2016)
Яковишина Я. - Керамічний комплекс трипільського поселення Незвисько з розкопок Л. Козловського: спроба систематизації, Куценяк О. (2016)
Войтович M. - Поховальні пам’ятки пізнього етапу культури шнурової кераміки на території Українського Прикарпаття (2016)
Слободян Т. - Супровідний інвентар у поховальних комплексах ранньоримського часу Прикарпаття: до проблеми визначення складових наборів за статевим та віковим аспектом (2016)
Войнаровський В. - Про загальну типологію виробничих занять давнього населення (2016)
Федевич В. - Конструктивні особливості стін заглиблених жител слов’яно-руського часу Верхнього та Середнього Придністер’я (2016)
Зайкоўскі Э. - Малыя гарадзішчы-свяцілішчы славян (2016)
Долженко Ю. - Антропологічні матеріали Х–ХІІІ ст. погоринських міст Дорогобужа і Пересопниці, Прищепа Б. (2016)
Возний I. - Міста другої половини ХІІІ–ХІV ст. між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром: історія досліджень та етапи формування (2016)
Гупало В. - Поховальний обряд та ритуальна атрибутика у XVII–XVIII ст. (за матеріалами розкопок у бернардинському костелі в Дубно) (2016)
Ситник О. - Маріямпіль V – нова середньопалеолітична пам'ятка Галицького Придністер’я, Богуцький А., Ланчонт М., Томенюк О., Коропецький Р., Стандзіковський К., Мрочек П. (2016)
Богуцький А. - Ямпіль – нова верхньопалеолітична пам’ятка Північного Поділля, Ситник О., Ланчонт М., Томенюк О., Стандзіковський К., Мрочек П. (2016)
Бандрівський М. - Про ймовірність антропогенного впливу на формування плейстоценового тафоценозу з околиць Хоросна-Виняви поблизу Львова (за матеріалами 2002 року) (2016)
Ільчишин В. - Комарівський горизонт багатошарового курганного могильника Кордишів VІІІ на Шумщині (2016)
Тимків С. - Про сільськогосподарські заняття населення середньовічного Губина у світлі археологічних джерел (2016)
Войтович Н. - Результати археологічних досліджень у внутрішньому дворику Львівської ратуші, Войтович М. (2016)
Охріменко Г. - Рідкісні керамічні вироби тшинецько-комарівської культури, Локайчук С., Скляренко Н. (2016)
Конопля В. - Культурно-хронологічна інтерпретація кам’яних свердлених сокир з дископодібним лезом заходу України, Сілаєв О. (2016)
Бандрівський М. - Снітинський і Лубенський "скарби” в контексті проблеми східних впливів голіградської металевої індустрії, Білик М. (2016)
Woloszyn M. - Plomby typu drohiczynskiego w swietle najnowszych badan, Bochnak A. (2016)
Петегирич В. - Унікальне бронзове навершя булави з околиці літописного Звенигорода, Павлів Д., Томенюк О. (2016)
Гупало В. - Кам’яний хрест зі Звенигорода: історія, морфологія та реставрація, Мамчур О. (2016)
Берест Р. - Керамічні кахлі без поливи з розкопок унівських монастирів (2016)
Гупало В. - Медальйон із зображенням чудотворного образу розп’ятого Ісуса Милятинського, Лазурко О. (2016)
Баюк В. - Фондова група "Археологія” Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (2016)
Булик Н. - Археологічний вимір пам’яткоохоронних практик у Галичині (1918–1928) (2016)
Пеняк П. - Давні слов’яни Тисо-Дунайського басейну в угорській історіографії (2016)
Возний І. - Войнаровський В. М. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи І–ХІІІ ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с. (2016)
Петегирич В. - "Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою й невтомною працею любіть Україну”… До ювілею Дмитра Павліва (2016)
Оприск В. - Наша Даруся (2016)
Стеблій Н. - Світлої пам’яті Михайла Филипчука (2016)
Іванов Д. Д. - Антибіотикорезистентність і вакцинація при інфекції сечового тракту (2018)
Иванов Д. Д. - Блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, скорость клубочковой фильтрации и артериальное давление (2018)
Гоженко А. И. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе диабетической болезни почек, Кузнецова А. С., Кузнецова Е. С., Кузнецов С. Г., Быць Т. Н. (2018)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности почек плодов и новорожденных от матерей с подострым инфекционно-воспалительным процессом в брюшной полости, вызванным Escherichia coli (экспериментальное исследование), Мирошниченко М. С., Иванова М. Д. (2018)
Водяник А. А. - Резистентність до протимікробних препаратів серед клінічних ізолятів, виділених при інфекції сечових шляхів у дітей, Гречуха Є. О., Понятовський В. А., Гнилоскуренко Г. В., Корнійко І. О. (2018)
Мельник А. А. - Фокально-сегментарный гломерулосклероз: генетический анализ и целевая терапия (2018)
Американская диабетическая ассоциация. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете — 2018 (2018)
Рекомендації щодо профілактики, виявлення, оцінки високого кров’яного тиску в дорослих та управління ним: доповідь Американського коледжу кардіологів/Американської асоціації серця. Робоча група керівних напрямків клінічної практики // J. Am. Coll. Cardiol. — 2017. — 13 листопада (2018)
Корнійчук О. В. - Урожайність пшениці озимої за різних технологій вирощування (2015)
Іванюк С. В. - Екологічно-адаптивна оцінка сортозразків бобів кормових за показниками якості насіння, Барвінченко С. В., Бабич А. О., Цицюра Т. В., Вільгота М. В. (2015)
Овчарук О. В. - Мінливість показників якості зерна сортів квасолі звичайної в умовах правобережного Лісостепу України, Іванюк С. В., Лехман А. А. (2015)
Бахмат М. І. - Продуктивність багаторічних травосумішок залежно від впливу біопрепаратів і удобрення, Степанченко В. М. (2015)
Квітко Г. П. - Багаторічні бобові трави як фактор стабільного розвитку органічного землеробства та виробництва органічної продукції рослинництва в умовах Лісостепу правобережного, Протопіш І. Г., Демидась Г. І., Квітко М. Г. (2015)
Гузь К. Ф. - Кормова продуктивність посівів конюшини лучної (Trifolium pretense) залежно від елементів технології вирощування в п равобережному Лісостепу України, Тиха Н. В., Сень В. О., Шкорбот Т. М. (2015)
Кірілеско О. Л. - Фотосинтетична діяльність та продуктивність кормових культур у проміжних посівах (2015)
Дудченко В. І. - Продуктивність гороху польового (пелюшки) залежно від строків сівби за вирощування в сумісних посівах в умовах західного Полісся (2015)
Сереветник О. В. - Вплив інокуляції насіння на симбіотичну та насіннєву продуктивність сої (2015)
Бахмат О. М. - Формування сухої речовини та урожайність зерна сої залежно від сорту, способу сівби та удобрення в умовах Лісостепу західного, Бродюк Р. І. (2015)
Крутило Д. В. - Штам бульбочкових бактерій сої з підвищеною сапрофітною компетентністю як основа біопрепаратів, Ушакова М. А., Колісник С. І., Іванюк С. В., Кобак С. Я. (2015)
Артеменко С. Ф. - Ефективне поєднання водорозчинних сполук фосфору при інкрустації насіння та позакореневому підживленні посівів сої, Крамарьов С. М., Краснєнков С. В. (2015)
Щербачук В. М. - Продуктивність сої сорту Устя залежно від удобрення в умовах західного Лісостепу України (2015)
Ковальчук Н. В. - Симбіотична активність та продуктивність сортів сої (2015)
Гутянський Р. А. - Формування урожайності та вмісту білка в насінні нуту за дії гербіцидів в умовах східної частини Лісостепу України (2015)
Бардаков В. А. - Порівняльна характеристика сортів люпину вузьколистого різного еколого-географічного походження в умовах лівобережного Полісся України, Бардаков А. Г. (2015)
Власюк О. С. - Ефективність збільшення норми висіву за різних фонів живлення ячменю ярого (2015)
Черенков А. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність пшениці озимої в умовах північного Степу України, Желязков О. І., Козельський О. М., Прядко Ю. М. (2015)
Корнійчук О. В. - Застосування добрив та біопрепаратів в технології вирощування гречки, Чернелівська О. О., Леонтьєв Р. П., Гильчук В. Г., Гуменний М. Б., Наконечний В. О., Плотніков В. В. (2015)
Сучек М. М. - Екологічна безпека за вирощування сорго зернового в умовах Поділля, Дерев’янський В. П., Степанчук Т. В. (2015)
Дзюбенко І. М. - Вплив строків збирання на продуктивність ЧС гібридів буряків цукрових (2015)
Задорожний В. С. - Особливості контролю забур’яненості у посівах кукурудзи в післясходовий період, Мовчан І. В. (2015)
Пую В. Л. - Строки – способи сівби і припосівне удобрення, як регулятори урожайності насіння чорноголовника багатошлюбного (Poterium polygamum Waldst et Kit.) на півдні Хмельниччини, Бахмат М. І. (2015)
Крижанівський В. Г. - Поживний режим ґрунту ланки п’ятипільної сівозміни, Костогриз П. В. (2015)
Чепур С. С. - Лучні асоціації – важливе джерело кормових і рекреаційних ресурсів специфічних агроландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат (2015)
Гетман Н. Я. - Продуктивність багаторічних трав в умовах південного Степу, Векленко Ю. А., Василенко Р. М., Яворський С. В. (2015)
Молдован Ж. А - Формування кормової продуктивності багаторічних злаково-бобових травостоїв сінокісного використання в умовах правобережного Лісостепу України, Собчук С. І. (2015)
Сеник І. І. - Техніко-економічна оцінка технологічних прийомів створення та використання бобово-злакового агрофітоценозу, Глова В. С. (2015)
Векленко Ю. А. - Урожайність багаторічних пасовищних травосумішок різної інтенсивності дозрівання в умовах західного Полісся, Дудченко В. І., Харчук А. С. (2015)
Векленко Ю. А. - Відтворення рослинного покриву на вироджених старосіяних лукопасовищних угіддях, Ковтун К. П., Копайгородська Г. О. (2015)
Оліфірович В. О. - Вплив строків сівби на формування густоти рослин лядвенцю рогатого та тимофіївки лучної на схилових землях південної частини Лісостепу західного (2015)
Жуков В. П. - Інтенсивні технології заготівлі пресованого сіна з люцерни в тюках підвищеної щільності, Кулик М. Ф., Хрипливий В. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. (2015)
Курнаев О. М. - Якість, поживність та продуктивна дія сінажу з люцерни, заготовленого із застосуванням бактеріально ферментного препарату Літосил (2015)
Шевчук Т. В. - Ефективність використання стрес-протекторів при утриманні самок сріблясто-чорних лисів, Кирилів Я. І. (2015)
Килимнюк О. І. - Порівняльна оцінка кальцієвмісних добавок із мінеральним концентратом, Хіміч О. В., Здор Л. П., Семенова О. І. (2015)
Рудницький Б. О. - Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика, Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Гулько П. Л. (2015)
Бабич-Побережна А. А. - Маркетингове дослідження ринку наукоємного продукту в системі трансферу інновацій в АПК, Суша С. К., Задорожна І. С., Спринчук Н. А., Ілліч Н. С., Опанасенко Г. В., Побережний М. С. (2015)
Аннотации (2015)
Кругляк М. Є. - Спорт в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Сахновский Е. В. - Цивилизационный разлом: реакция британского общественного мнения на агрессию Центральных держав против Сербии и Бельгии (конец июля – начало августа 1914 года) (2009)
Баковецька О. О. - Голодомор 1932 - 33 років – регіональний аспект (на матеріалах Баштанського району Миколаївської області) (2009)
Калашнікова В. Є. - Доля музейних цінностей Східної України в роки Великої Вітчизняної війни (2009)
Филипчук О. М. - Перечитуючи Іоанна Скілицю: хто був Сфенг – брат Володимира Святого? (2009)
Орлова Т. В. - Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії (2009)
Дроздов В. В. - Російська періодика про розвиток подій в Румунії в 50-х – 60-х рр. ХІХ ст. (2009)
Лазорак Б. О. - Публікації документів до історії "Confraternitatis Stauropigianae leopoliensis" від поч. ХХ ст. до сьогодення (2009)
Клапчук В. М. - Народні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини XIX – першої третини XX ст. (2009)
Попов О. Д. - Советская индустрия гостеприимства: туристские базы Крыма в послевоенный период (2009)
Піддубний І. А. - Всесвітня історія як предмет викладання та дослідження у Чернівецькому університеті (20 – 30-і рр. ХХ ст.) (2009)
Сахновський Є. В. - Історична наука та освіта в інформаційному суспільстві: наукові семінари кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ в 2008-2009 н.р., Скорейко Г. М., Мінаєв А. В. (2009)
Мінаєва Т. В. - Міжнародна конференція "Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Cхідній Європі" у Чернівцях (29 - 30 жовтня 2008 р.) (2009)
Непомнящий А. А. - Рецензія на кн.: Романько О. В. Легион под знаком Погони. Белорусские коллаборационистские формирования в силовых структурах нацистской Германии (1941 – 1945). – Симферополь: Антиква, 2008. – 304 с. (2009)
Заполовський В. М. - Нові погляди на питання Другої світової війни сучасних істориків Німеччини і Росії (Рецензія на: Der Zweite Weltkrieg im Deutschen und Russischen Gedachtnis / Olga Kurilo (Hg.). – Berlin: Awinus-Verl., 2006. – 362 S. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Інформація (2009)
Безаров А. Т. - Социально-психологические особенности еврейских погромов в Российской империи в конце ХIХ века (2009)
Кругляк М. Е. - Стан здоров’я студентства підросійської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Григор’єва М. В. - Культуртрегерські організації студентів в університетах Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Закіров М. Б. - Національно-культурне відродження українців Урало-Сибірського регіону (на матеріалах Уральської області) (2009)
Наумов А. О. - Причины и предпосылки начала Второй мировой войны в Европе: системный взгляд (2009)
Пінцак В. І. - Червневі події 1992 року у Придністров’ї (2009)
Менько В. І. - Історія церковних братств в Україні у польській історіографії (2009)
Заневский С. Д. - Источники по вхождению шляхты белорусско-украинских земель в состав российского дворянства (2009)
Ковалева С. И. - Благотворительная деятельность в России на рубеже XIX - XX вв. в отечественной историографии (с 1917 г. по настоящее время) (2009)
Барвінська П. І. - Формування образу Східної Європи у працях істориків Веймарської республіки (2009)
Кожемяко Т. Н. - Изучение общественного сознания периода национал-социализма в германской историографии (2009)
Магдюк Л. Б. - Особливості впливу міжнародних програм на розвиток ґендерного руху в незалежній Україні: історичний аспект (2009)
Мінаєва Т. В. - Рецензія на кн.: Морітц В., Ляйдінгер Х. Між користю та небезпекою. Російські військовополонені в Австро-Угорщині (1914 - 1921 рр.). Бонн, 2005. – 384 с. / Moritz V, Leidinger H. Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen in Osterreich (1914 - 1921). – Bonn, 2005 – 384 s. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Холодницький В. Ф. - Захоплення більшовиками влади в Росії – державний переворот чи соціалістична революція? (2017)
Глібіщук М. В. - Нові підходи до вивчення Російської революції (1917 - 1922) (2017)
Вітенко М. Д. - Велика Російська революція: український та російський дискурси (2017)
Безаров О. Т. - Єврейське питання у революційному процесі 1917 р. в Росії (2017)
Мінаєв А. В. - До проблеми термідоріанського етапу Російської революції 1917 року (2017)
Сич О. І. - Жовтнева революція 1917 р. і "радянський чинник" в історії ХХ ст. (перечитуючи Е. Хобсбаума) (2017)
Круглий стіл "Революція 1917 року в Росії та її роль в історії ХХ століття", Чернівці, 10 листопада 2017 р. (матеріали обговорення) (2017)
П'ятничук Т. І. - До питання формування американського менталітету та його впливу на зовнішню політику США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Мінаєв А. В. - "Азійський спосіб виробництва" у формаційному підході: слідами дискусій (матеріали наукового семінару кафедри історїї нового та новітнього часу, 24 березня 2017 року), Кушнір І. Б. (2017)
Глібіщук М. В. - Рецензія на кн.: Актон Э., Розенберг У., Черняев В. Критический словарь Русской революции: 1914 - 1921 / Э. Актон, У. Розенберг, В. Черняев. – СПб: Нестор-История, 2014. – 768 с. (2017)
Безаров О. Т. - Рецензія на кн.: Хейман Ф. Повернення пам’яті: Сторінки єврейської історії Чернівців / Пер. з фр. В. Каденко. – К.: Дух і Літера, 2016. – 408 с., з іл. (2017)
Вернигородський С. В. - Застосування основного коричневого для експериментальної оцінки регенерації гіалінового хряща, Рибінський М. В. (2017)
Валько О. О. - Динаміка мікроскопічних змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів при довготривалому впливі опіоїда налбуфіну, Головацький А. С. (2017)
Вовк Ю. М. - Особливості будови венозних пазух тенторіально-серповидного відділу твердої оболони головного мозку, Малахов С. С. (2017)
Дусик А. В. - Морфологічні зміни в товстій кишці після її резекції в умовах стресу та після корекції тіотриазоліном (2017)
Заяць Л. М. - Електронно-мікроскопічні зміни альвеолярного епітелію легень при множинній скелетній травмі, Кузь У. В. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Структурні зміни шкіри при контактному нікелевому дерматиті, Корда М. М. (2017)
Школьніков В. С. - Структурна організація мозочка плодів людини 39-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Залевський Л. Л. (2017)
Калашніков А. В. - Морфологічна та морфометрична характеристика змін структурно-функціонального стану кісткової та хрящової тканини при поєднаному введенні вітаміну D3 з преднізолоном, Бруско А. Т., Кузів Є. Л. (2017)
Лахтадир Т. В. - Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії ізотонічного розчину натрію хлориду (2017)
Кліщ І. П. - Патоморфологічні зміни респіраторного відділу легень при експериментальній гострій нирковій недостатності, Заяць Л. М. (2017)
Маєвський О. Є. - Динаміка електронно-мікроскопічних змін шкіри щурів після термічної травми за умов застосування розчину HAES-LX-5%, Міронов Є. В. (2017)
Гаврилюк А. О. - Гістологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової хвороби при корекції інфузійними розчинами, Галунко Г. М., Волков А. О., Шаповал О. М. (2017)
Матківська Р. М. - Структурні зміни скупчених лімфоїдних вузликів клубової кишки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов інфузії 0.9% розчину NaCl (2017)
Guminskiy Yu. I. - Micromorphometric changes in rats spleen in the first 7 days after skin burns and under application of infusion solutions, Gunas I. V., Ocheretna N. P., Bashinska O. I. (2017)
Хмара Т. В. - Особливості формоутворення сім'яних пухирців у плодів 5 місяців, Сарафинюк Л. А., Ризничук М. О., Стефанчук В. І., Федірчик П. О., Мойсюк В. Д. (2017)
Goltsev A. M. - Rengenological features of morphogenesis of regenerate in rats with open fracture of lower jaw with osteoporosis which recepted the calcium citrate with improvement of cryoplacenta , Lykhytskyi O. O. (2017)
Волощук Н. І. - Участь системи гідроген сульфіду в патогенезі експериментальної ниркової недостатності, Конюх С. А., Мельник А. В. (2017)
Сікора В. В. - Оцінка морфометричного стану слизової оболонки сечового міхура та рівня екскреції мікроелементів з сечею за умов вживання суміші важких металів (2017)
Bulavenko O. V. - Features of ultrasound diagnostics of early termination of pregnancy in women with recurrent misscarriage, Muntian O. A., Balabueva S. V., Bulavenko V. I. (2017)
Дудник В. М. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей в залежності від важкості захворювання, віку та статі, Куцак О. В., Хромих К. В. (2017)
Kayafa A. M. - Clinical and X-ray evaluation of long-term results of hip replacement and metalloosteosynthesis in elderly patients with pertrochanteric and intertrochanteric femoral fractures, Zhuk O. M., Dudar S. L., Okaievych O. A., Botsul O. V. (2017)
Пушкар М. С. - Морфологічний патерн фемороацетабулярного імпінджменту у пацієнтів із початковими стадіями коксартроза, Луцишин В. Г., Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В., Кузьмов Р. А. (2017)
Марченко А. В. - Кореляції лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат з ортогнатичним прикусом (2017)
Моргун А. С. - Вплив відкритого і лапароскопічного дренування черевної порожнини на рівень внутрішньочеревного тиску за умови гострого панкреатиту, Суходоля А. І., Лобода І. В. (2017)
Потапенко А. В. - Оцінка ризику розвитку субклінічного гіпотиреозу в осіб неалкогольною жирової хворобою печінки з різним рівнем серцево-судинного ризику (2017)
Dmitriev M. O. - Identification of normative cephalometric parameters based on G. Schmuth method for young male and female ukrainians (2017)
Булавенко О. В. - Особливості локального імунітету у жінок з запальними захворюваннями придатків матки, Гончаренко О. М. (2017)
Лутковський Р. А. - Реакція тканин на поліпропіленові сітчасті імплантати (2017)
Serebrennikova О. А. - Modeling of individual indicators of cerebral blood circulation in dependence from anthropos- somatometric parameters of practically healthy women of the medium intermediate somatotype, Semenchenko V. V., Shepitko K. V. (2017)
Горбаченко О. Б. - Антропометричні варіанти мінливості топографії окремих вегетативних вузлів голови та їх значення для обґрунтування клінічних ознак гангліонітів, Рожнов В. Г., Половик О. Ю., Білич А. М., Шепітько К. В. (2017)
Тодуров І. М. - Рукавна резекція шлунку в лікуванні цукрового діабету II типу, асоційованого з ожирінням, Перехрестенко О. В., Плегуца О. І., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Потапов О. А. (2017)
Орловський В. О. - Особливості лінійних комп'ютерно-томографічних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків центрального регіону України з різними типами обличчя (2017)
Хапіцька О. П. - Моделювання належних показників периферичної гемодинаміки залежно від особливостей будови тіла у волейболістів мезоморфного соматотипу (2017)
Шатковська А. С. - Прогнозування ризику гіпотиреозу у жінок з порушенням менструальної функції на тлі гіперпролактинемії, Горбатюк О. Г., Григоренко А. П., Біньковська А. М., Приймак І. А. (2017)
Shinkaruk-Dikovitska M. M. - Features linear computed tomography sizes of large molar teeth and their roots in practically healthy men from ukraine with different types of faces, Kotsyura O. O., Cherkasova O. V. (2017)
Сергета І. В. - Особливості зв'язків показників варіабельності серцевого ритму з антропо-соматотипологічними параметрами тіла практично здорових дівчат з різними типами гемодинаміки, Гунас І. В., Ковальчук В. В., Шипіцина О. В. (2017)
Черепій Н. В. - Частота паління у осіб із вперше діагностованим хронічним обструктивним захворюванням легень. Оцінка впливу на паління-фокус на групову психокорекційну роботу, Распутіна Л. В. (2017)
Макаров С. Ю. - Психофізіологічні аспекти розвитку тривожнісних, астенічних та депресивних проявів особистості студентів-медиків в динаміці навчального процесу (2017)
Незгода І. І. - Застосування "Бетаргіну" в комплексному лікуванні дітей з хронічним гепатитом В на тлі гострого лімфобластного лейкозу, Мороз Л. В., Сінгх Ш., Сінгх О. О. (2017)
Гур'єв С. О. - С-реактивний білок як ранній предиктор інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Ковалишин І. В. (2017)
Samborska I. A. - The value of primary cilia in the pathogenesis of polycystic kidney disease (2017)
Яценко Д. А. - Трансформуючий ростовий фактор b як фактор розвитку міопії, Малачкова Н. В., Юрченко П. О., Людкевич Г. П., Кукуруза Т. Ю., Фурман Л. Б. (2017)
Новоселецький В. О. - Лептин-роль у запаленні, метаболізмі та патогенезі остеоартрозу, Станіславчук М. А. (2017)
Конопліцький В. С. - Сучасні погляди на чинники розвитку хронічних колостазів у дітей та їх ускладнень, Лукіянець О. О. (2017)
Гунько П. М. - Історія Пироговських реліквій, Гайдуков В. О., Мартинова З. С. (2017)
Андрейченко А. В. - Агропромислове виробництво та охорона навколишнього природного середовища: пошук балансу (2017)
Онишко С. В. - До питання теоретико-методологічного забезпечення розбудови державно-приватного партнерства (2017)
Берест М. М. - Визначення факторів впливу зовнішнього середовища на фінансове забезпечення розвитку суб’єктів АПК, Дудка М. О. (2017)
Боровик М. В. - Маркетингове забезпечення управління сталим розвитком закладів вищої освіти на засадах економіки знань (2017)
Гринько Т. В. - Науково-методичні підходи до оцінки кадрового потенціалу медичного закладу, Савченко К. С. (2017)
Кустріч Л. О. - Економічна ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві (2017)
Дем’янчук О. І. - Особливості формування та використання коштів об’єднаних територіальних громад в Україні, Сипата М. В. (2017)
Іонін М. Є. - Детермінанти розвитку конкурентного потенціалу компаній зі страхування життя (2017)
Калита Т. А. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності в контексті сучасних викликів інноваційного розвитку економіки України (2017)
Кривицька О. Р. - Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування життя в Україні (2017)
Момот О. М. - Наукова полеміка функціонального наповнення транснаціонального банківського капіталу (2017)
Онишко С. В. - Інноваційна спрямованість як орієнтир нарощування фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку (2017)
Парасій-Вергуненко І. М. - Аналіз публічних закупівель: методичні та практичні аспекти (2017)
Revak I. - Strategic directions of strengthening financial security of Ukraine (2017)
Антонюк О. Р. - Внутрішньофірмовий контроль якості надання аудиторських послуг (2017)
Герасимович І. A. - Концепція обліково-аналітичного забезпечення фінансового інжинірингу в управлінні сучасним підприємством (2017)
Єфіменко Т. І. - Визнання доходів за ідентифікацією обов’язків до виконання, Орлова В. М., Самилкін Є. О. (2017)
Замула І. В. - Розвиток методології бухгалтерського обліку природної ренти в контексті реалізації положень концепції стійкого розвитку, Осадча Т. С. (2017)
Кіндрацька Л. М. - Система бухгалтерського обліку не повинна бути піддослідною інституцією (2017)
Ляхович Г. І. - Методика оцінки та способи управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній (2017)
Скрипник М. І. - Показники бухгалтерської управлінської звітності: системна характеристика, Григоревська О. О. (2017)
Kharchuk Y. - The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image, Novak A. (2017)
Чижевська Л. В. - Розрахункові операції на підприємствах електронної комерції: обліковий аспект (2017)
Дзюбановська Н. В. - Використання нейронних мереж для прогнозування імпорту товарів країн Європейського союзу (2017)
Микитенко Н. В. - Можливості використання автоматизованих інформаційних систем в операційній діяльності (2017)
Содержание (2015)
Притула Д. А. - Интенсификация добычи метана угольных месторождений пневмогидродинамическим воздействием с использованием углеродосодержащих агентов, Агаев Р. А., Софийский К. К., Новосельцев В. В. (2015)
Круковская В. В. - Расчет параметров связанных процессов изменения напряженного состояния массива и двухфазной фильтрации жидкости и газа при нагнетании воды в угольный пласт, Зберовский В. В. (2015)
Минеев С. П. - Моделирование поведения выбросоопасного массива при взрывных работах в проводимой выработке, Шиповский И. Е., Киселев В. В., Гулай А. А. (2015)
Гладкая Е. В. - Особенности изменения дефектности структуры и напряженного состояния углевмещающих глинистых пород в условиях тектонической нарушенности (2015)
Минеев С. П. - Внезапные выделения метана импульсного характера в зонах геологических нарушений, Янжула А. С., Кочерга В. Н., Прусова А. А. (2015)
Молчанов А. Н. - Влияние высоты расположения обводненного пласта на устойчивость горной выработки, Виноградов Ю. А. (2015)
Минеев С. П. - Вопросы оценки оптимальных параметров вибрационного воздействия на геоматериалы (2015)
Солодянкин А. В. - Шахтные исследования геомеханических процессов в окрестности участковых выработок ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", Григорьев А. Е., Халимендик А. В., Машурка С. В. (2015)
Хворост В. В. - Дослідження конструкцій металевого арочного кріплення в умовах Криворізького залізорудного басейну, Бровко Д. В. (2015)
Медяник В. Ю. - Про необхідність нової наукової концепції проектування вугільних шахт (2015)
Мальцев Д. В. - Аналіз економічної ефективності видобутку оксиду урана з використанням геотехнологічного способу в підземних умовах Ватутінського родовища для бідних і вельми бідних руд, Владико О. Б. (2015)
Амелин В. А. - Определение технологических параметров комбайновой отбойки гипса в условиях Анастасово-Порецкого месторождения, Войтович Т. Г., Амелина Л. В., Красовский И. С. (2015)
Ягнюкова И. В. - Результаты экспериментальных исследований по определению сил ударного взаимодействия рабочих органов валкового вибрационного классификатора с горной массой (2015)
Четверик М. С. - Обоснование устойчивости насыпи под конвейерную галерею комплекса циклично-поточной технологии на Первомайском карьере, Бабий Е. В. (2015)
Надутый В. П. - Регрессионный анализ результатов комплексного обезвоживания железной руды, Левченко П. В., Костыря С. В. (2015)
Слободянюк В. К. - Разработка рациональных технологических схем строительства въездных траншей в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, Турчин Ю. Ю. (2015)
Швец Д. В. - Приоритетные направления развития горных работ в глубоких карьерах при доработке их до конечной глубины, Малеев Е. В. (2015)
Семененко Е. В. - Учет параметров твердой фазы структурированных суспензий в формулах Освальда-Рейнера и Бингама-Шведова, Демченко Т. Д. (2015)
Шевелёва А. М. - Методика экспериментальных исследований плоской модели газового эжектора с дополнительным подводом массы, Тынына С. В. (2015)
Почужевський О. Д. - Використання газодизельної системи живлення на колісному тракторі К-701 як один з напрямків ресурсозбереження експлуатуючого підприємства (2015)
Слободянюк Р.В. - Розробка імітаційної моделі екскаваторно-автомобільного комплексу кар’єру (2015)
Лутс И. О. - Взаимодействие частиц влагосодержащих мелкодисперстных систем и поверхностью конвейерной ленты, Пугач С. И. (2015)
Макеев С. Ю. - К управлению процессом повышения надежности сварных соединений горнотехнического оборудования, Макеева А. С. (2015)
Антипович Я. В. - Влияние палеоглубины на преобразование газовых включений в кварце карбоновых песчаников Донбасса (2015)
Новикова Е. А. - Влияние производительности конвейерного транспорта и параметров проветривания на интенсивность пылеобразования и фоновую концентрацию в выработке (2015)
Гуща В. О. - Экологические последствия закрытия угольных шахт на востоке Украины, Шайхлисламова И. А. (2015)
Жалилов А. Ш. - Совершенствование проветривания шахты вентиляторами главного проветривания в холодный период года, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Пирогов Э. Я. (2015)
Алтунiна Н. В. - Цитокiновий дисбаланс у хворих на цукровий дiабет 2 типу, що перенесли не-Q-iнфаркт мiокарда (2016)
Бiловол О. М. - Взаємозв’язки метаболiчних показникiв i судинного ремоделювання при коморбiдностi гiпертонiчної хвороби, цукрового дiабету 2 типу i ожирiння, Боброннiкова Л. Р., Шалiмова А. С. (2016)
Борзова-Коссе С. I. - Остеопонтинемiя та ремоделювання мiокарда лiвого шлуночка у хворих з гострим iнфарктом мiокарда залежно вiд ступеня тяжкостi ожирiння, Кравчун П. Г. (2016)
Пушкарев В. М. - Активность АМР — активированной протеинкиназы в лимфоцитах больных сахарным диабетом при действии сахароснижающих препаратов. Эффект метформина, Соколова Л. К., Пушкарев В. В., Бельчина Ю. Б., Тронько Н. Д. (2016)
Урбанович А. М. - Вплив лiкування глiмепiридом на вмiст деяких гормонiв жирової тканини та цитокiнiв у пацiєнтiв iз вперше виявленим цукровим дiабетом 2 типу (2016)
Хижняк О. О. - Оцiнка iнсулiнпродукуючої функцiї пiдшлункової залози у хворих на цукровий дiабет з рiзним ступенем iнсулiнової недостатностi, Тихонова Т. М., Барабаш Н. Є. (2016)
Волкова Ю. В. - Вплив тестостерону на альдегiддегiдрогеназну активнiсть тканин внутрiшнiх органiв щурiв за умов iммобiлiзацiйного стресу, Плехова О. I., Сухова Л. Л., Козлова О. С. (2016)
Колот Н. В. - Влияние внутриселезеночной трансплантации панкреатических островков на эндокринную ткань поджелудочной железы кроликов с экспериментальным диабетом (2016)
Кудря М. Я. - Порушення сперматогенезу щурiв за умов експериментального гепатиту рiзного генезу та його корекцiї катiазином, Мельникiвська Н. В., Дегтярьова А. Л., Лалименко О. С., Павленко Т. О., Устенко Н. В. (2016)
Малова Н. Г. - Новые подходы к комплексной коррекции гипотиреоза и его сопутствующих осложнений, Сергиенко Л. Ю., Комарова И. В., Сиротенко Л. А., Спиридонов А. В., Аникеева Е. С. (2016)
Перець О. В. - Потенцюючий вплив надлишкового споживання фруктози на розвиток ожирiння у нащадкiв гестацiйно стресованих матерiв, Сергiєнко Л. Ю., Селюкова Н. Ю., Черевко Г. М., Бондаренко Т. В., Сиротенко Л. А. (2016)
Архипкiна Т. Л. - Роль судинно-ендотелiального фактора росту в патогенезi синдрому полiкiстозних яєчникiв (огляд лiтератури та власнi спостереження), Караченцев Ю. I., Любимова Л. П., Абдуллаєв Р. Я., Бондаренко В. О. (2016)
Журавлёва Л. В. - Есть ли место кардиометаболической терапии в лечении пациента с ишемической болезнью сердца и с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа? (обзор литературы), Лопина Н. А. (2016)
Полозова Л. Г. - Взаємозв’язок виразностi алекситимiї з показниками вуглеводного обмiну у хворих на цукровий дiабет 2 типу за наявностi неалкогольної жирової хвороби печiнки та ожирiння (огляд лiтератури та власнi данi), Землянiцина О. В., Чернявська I. В., Дорош О. Г., Романова I. П., Дунаєва I. П., Черняєва А. О., Гасанова О. О., Кравчун Н. О. (2016)
Вiтаємо! Бiрюкова Маргарита Сергiївна (2016)
Валерiй Анатолiйович Олiйник (некролог) (2016)
Приступюк Олександр Максимович (некролог) (2016)
До вiдома авторiв (2016)
Кравчун Н. А. - Альбуминурия как маркер эндотелиальной дисфункции и ранний предиктор сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, Земляницына О. В., Чернявская И. В., Караченцев Ю. И. (2016)
Kadykova O. I. - Genetic aspects of development and progression of congestive heart failure in patients with ischemic heart disease and obesity (2016)
Камiнський О. В. - Незлоякiснi захворювання ендокринної системи через 30 рокiв пiсля аварiї на ЧАЕС, Копилова О. В., Афанасьєв Д. Є., Пронiн О. В., Домбровська Н. С. (2016)
Коренєва Є. М. - Корекцiя вiкових змiн сiм’яникiв щурiв за допомогою ґадолiнiй ортованадату у наноформi, Карпенко Н. О., Ларьяновська Ю. Б., Бєлкiна I. О., Клочков В. К., Ефiмова С. В., Караченцев Ю. I. (2016)
Малова Н. Г. - Вивчення дiї гiдробромiду6-(40-iодофенiл)-2,3-дигiдроiмiдазо, Сиротенко Л. А., Комарова I. В., Анiкєєва К. С., Спиридонов А. В., Сова О. М., Вакула В. М., Яременко Ф. Г. (2016)
Прозорова Т. М. - Змiни рiвня експресiї мрнк генiв AIRE, DEAF1, FOXP3,CTLA4 i IL10 в брижових лiмфатичних вузлах у нащадкiв щурiв з експериментальним гестацiйним дiабетом i в умовах формування оральної толерантностi до iнсулiну, Камишний О. М. (2016)
Корж А. Н. - Современные направления профилактики сахарного диабета и его осложнений: роль семейного врача (2016)
Кравчун Н. А. - Клинический случай пароксизмального течения артериальной гипертензии у пациентки с гипотиреозом, Земляницына О. В., Полозова Л. Г., Романова И. П., Курило О. Д., Чернявская И. В. (2016)
Пушкарев В. М. - Роль АМРК и mTOR в развитии инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Механизм действия метформина (обзор литературы), Соколова Л. К., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. (2016)
Горбенко Н. И. - Оксидативный стресс как патофизиологический механизм в развитии диабетических макроангиопатий и перспективы его коррекции с помощью флавоноидов (обзор литературы и собственные результаты), Иванова О. В., Бориков А. Ю. (2016)
Подкорытов В. С. - Проблема нейроэндокринных нарушений у больных шизофренией и шизоаффективными расстройствами (обзор литературы), Серикова О. И., Серикова О. С., Байбарак Н. А., Украинский С. А., Скрынник О. В (2016)
Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЕНДОКРИНОЛОГIЇ" (2–3 червня 2016 року) (2016)
Рецензия на монографию "Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины" (авторы К. П. Зак, Н. Д. Тронько, В. В. Попова, А. К. Бутенко) Книга-плюс. — 2015. — 488 с. (2016)
До вiдома авторiв (2016)
Титул, зміст (2018)
Getman A. - Cylindrical harmonic analysis of the magnetic field in the aperture of the superconducting winding of an electromagnet (2018)
Glyva V. - Design and study of protective properties of electromagnetic screens based on iron ore dust, Podkopaev S., Levchenko L., Karaieva N., Nikolaiev K., Tykhenko O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B. (2018)
Morkun V. - Study of the lamb waves propagation along a plate in contact with a randomly inhomogeneous heterogeneous medium, Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. (2018)
Turick V. - Examining the technique to control the structure of current in vortex chambers by wing vortex generators, Kochin V., Kochina M. (2018)
Pavlenko A. - Research into resonance phenomena in gas-vapor bubbles, Kutnyi B., Kugaevska T. (2018)
Romanchenko М. - Analysis of the effect of ultraviolet irradiation on Varroa mite, Kundenko N., Sanin Yu. (2018)
Novosiadlyi S. - Development of technology of superconducting multilevel wiring in speed gaas structures of LSI/VLSI, Kotyk M., Dzundza B., Gryga V., Novosiadlyi S., Mandzyuk V. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Halysh V. - Development of effective technique for the disposal of the prunus armeniaca seed shells, Trembus І., Deykun I., Ostapenko А., Nikolaichuk А., Ilnitska G. (2018)
Terentiev O. - Mathematical model of the reverse water post-purification at mining enterprises when using electromagnetic focusing of contaminants, Tkachuk K., Tverda O., Kleshchov A. (2018)
Kryshtopa S. - Research into emissions of nitrogen oxides when converting the diesel engines to alternative fuels, Panchuk M., Dolishnii B., Kryshtopa L., Hnyp M., Skalatska О. (2018)
Malovanyy M. - Two-stage treatment of solid waste leachates in aerated lagoons and at municipal wastewater treatment plants, Zhuk V., Sliusar V., Sereda A. (2018)
Mygalenko K. - Development of the technique for restricting the propagation of fire in natural peat ecosystems, Nuyanzin V., Zemlianskyi A., Dominik A., Pozdieiev S. (2018)
Moshynskyi V. - Computer modeling of water cleaning in wetland taking into account of suffosion ang colmatation, Fylypchuk V., Ivanchuk N., Martyniuk P. (2018)
Hryhoriev S. - A study of environmentally friendly recycling of technogenic chromium and nickel containing waste by the method of solid phase extraction, Petryshchev A., Shyshkanova G., Zaytseva T., Frydman O., Krupey K., Andreev A., Katschan A., Petrusha Yu., Stepanov D. (2018)
Pospelov B. - Experimental study of the fluctuations of gas medium parameters as early signs of fire, Andronov V., Rybka E., Popov V., Romin A. (2018)
Gomelya M. - Electroextraction of heavy metals from wastewater for the protection of natural water bodies from pollution, Trohymenko G., Hlushko O., Shabliy T. (2018)
Epoyan S. - Research into the influence of vertical drainage elements on the operational efficiency of rapid filters, Karahiaur A., Volkov V., Babenko S. (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2017)
Киризий Д. А. - Азот листа: фотосинтез и реутилизация (2017)
Тищенко Е. Н. - Генетическая трансформация кукурузы и пшеницы с использованием генов транскрипционных факторов: достижения и перспективы для практического применения, Михальская С. И., Курчий В. М., Комисаренко А. Г. (2017)
Дворак Е. П. - Болезни сахарной свеклы бактериальной этиологии, Коць С. Я. (2017)
Якимчук Р. А. - Аналіз гліадинкодувальних локусів у мутантних рослин озимої пшениці, індукованих техногенним забрудненням природного середовища (2017)
Ламарі Н. П. - Зв'язок SSR-маркерів з варіюванням щільності розміщення продихів у м'якої пшениці, Галаєва М. В., Файт В. І., Погребнюк О. О. (2017)
Воробей Н. А. - Біотехнологія отримання активних Tn5-мутантів Rhizobium galegae, Коць С. Я., Кудрявченко Л. А., Пухтаєвич П. П. (2017)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Антиоксидантна і фотопротекторна системи фотосинтетичного апарату озимої пшениці за дії мікродобрива, хелатованого бурштиновою кислотою, Капітанська О. С., Прядкіна Г. О., Стасик О. О. (2017)
Гришко В. М. - Вплив важких металів на процеси пероксидного окиснення та склад ліпідних компонентів поверхневого шару кутикули листків деревних рослин, Зубровська О. М. (2017)
Моргун В. В. - Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку (за матеріалами V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин), Коць С. Я. (2017)
Титул, зміст (2018)
Rak V. - Кesearch into techniques for making wheat bread on hop leavenv, Yurchak V., Bilyk O., Bondar V. (2018)
Hachak Y. - Effect of the cryopowder "amaranth" on the technology of molten cheese, Gutyj B., Bilyk O., Nagovska V., Mykhaylytska O. (2018)
Gnytsevych V. - Survey of characteristics of dairyprotein concentrates in the lowtemperature storage process, Yudina T., Deinychenko L., Nykyforov R., Nazarenko I. (2018)
Grynchenko N. - Development of a theoretical model for the intensification of technological processes for manufacturing dairy products (2018)
Dzyuba N. - Development of the formulation and quality assessment of immunostimulating freshmixes with abalanced potassiumprotein composition, Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S., Priss O., Zhukova V., Kiurcheva L., Gaprindashvili N. (2018)
Zykovа N. - Development of the biotechnology for obtaining a dietary supplement from the seleniumcontaining probiotic cultures lactobacillus acidophilus 412/307 and bifidobacterium bifidum 1, Kaprelyants L., Petrosyants A., Zykov A. (2018)
Yancheva M. - Development of a physicalmathematical model for the process of crystallization of meat systems, Dromenko O., Potapov V., Grіnchenko O., Zhelieva T. (2018)
Tsygankov S. - Study into effect of food fibers on the fermentation process of wheya, Grek O., Krasulya O., Onopriichuk O., Chubenko L., Savchenko O., Snizhko O., Ochkolyas O. (2018)
Kapustian A. - Determination of the enzyme destruction rational mode of biomass autolysate of lactic acid bacteria, Cherno N., Stankevich G., Kolomiіets I., Matsjuk O., Musiy L., Slyvka I. (2018)
Kukhtyn M. - Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in the process of pickling, Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter-Moskaliuk S., Levytska V., Reshetnyk A. (2018)
Abstract and References (2018)
Жернаков В. В. - Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі розвитку законодавства України (2017)
Гончарова Г. С. - Проблеми правового регулювання кваліфікаційних вимог до працівників при прийнятті на роботу, Юшко А. М. (2017)
Свічкарьова Я. В. - До питання про оплату праці за договором "мінімум-максимум" (2017)
Швець Н. М. - Право на страйк: особливості застосування та обмеження (2017)
Середа О. Г. - Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору (2017)
Єрьоменко В. В. - Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин з членами фермерських господарств й інших сільських господарств та кооперативів (2017)
Кравцов Д. М. - Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов’язків за проектом Трудового кодексу України (2017)
Луценко О. Є. - Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (2017)
Яковлєва Г. О. - До проблеми визначення поняття "суб’єкт права соціального забезпечення" (2017)
Яковлєв О. А. - Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника (2017)
Цесарський Ф. А. - Особливості трудового договору із матеріально відповідальними особами (2017)
Зіноватна І. В. - Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (2017)
Сільченко С. О. - Правове регулювання інформаційних відносин у системі соціального страхування (2017)
Конопельцева О. О. - Заборона примусової праці як принцип трудового права (2017)
Радіонова-Водяницька В. О. - Національна служба посередництва і примирення та її роль у вирішенні колективних трудових спорів (2017)
Авескулов В. Д. - Особливості трудових відносин із дистанційними працівниками (2017)
Трунова Г. А. - Право громадян України, які працюють за кордоном, на захист у системі соціального страхування на випадок безробіття (2017)
Косінова К. С. - До питання про природу холдингових правовідносин та відповідальність суб’єктів холдингу (2017)
Кириченко І. О. - Нормативно-правове регулювання інжинірингової діяльності в будівництві: стан та перспективи (2017)
Мороз М. В. - Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства, Мороз О. В. (2017)
Титул, зміст (2018)
Hryhoriev S. - The study of physical-chemical patterns of resource-saving recycling of tungsten-containing ore raw materials by solid-phase reduction, Petryshchev A., Sergienko O., Milko D., Stepanenko A., Kozhemiakin G., Manidina Ye., Berenda N., Ryzhkov V., Shcherbyna O. (2018)
Danchenko Yu. - Study of the free surface energy of epoxy composites using an automated measurement system, Andronov V., Teslenko M., Permiakov V., Rybka E., Meleshchenko R., Kosse A. (2018)
Deyneko N. - Investigation of the combination of ITO/CdS/CdTe/Cu/Au solar cells in microassembly for electrical supply of field cables, Semkiv O., Khmyrov I., Khryapynskyy A. (2018)
Ibragimov X. - Development of lean titanium-alloyed aluminium alloy for electro-technical purposes, Ismailov N. (2018)
Kotok V. - A study of multilayered electrochromic platings based on nickel and cobalt hydroxides, Kovalenko V. (2018)
Dzhemelinskyi V. - Surface hardening and finishing of metallic products by hybrid laser-ultrasonic treatment, Lesyk D., Goncharuk О., Dаnylеikо О. (2018)
Belozerov V. - Effect of electrolysis regimes on the structure and properties of coatings on aluminum alloys formed by anode-cathode micro arc oxidation, Sobol' O., Mahatilova A., Subbotina V., Taha A. Tabaza, Ubeidulla F. Al-Qawabeha, Safwan M. Al-Qawabah (2018)
Abstract and References (2018)
Колупаев Ю. Е. - Роль сигнальных посредников и стрессовых гормонов в регуляции антиоксидантной системы растений, Карпец Ю. В. (2017)
Грабчук С. М. - Шляхи підвищення ефективності фосфорного живлення рослин, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2017)
Likhanov A. F. - Specificity of cytodifferentiation in сalluses in vitro of Aesculus hippocastanum form resistant to horse-chestnut leaf miner, Overchenko O. V., Kostenko S. M., Subin O. V. (2017)
Солоденко А. Є. - Ідентифікація генотипів соняшника гібридного походження за маркерами гена PlARG стійкості до несправжньої борошнистої роси, Файт В. І. (2017)
Гуральчук Ж. З. - Ефективність контролювання бур'янів різними препаративними формами гербіциду гліфосату залежно від якості води та застосування ад'юванту компаньйон голд, Сичук А. М., Гуменюк О. В., Родзевич О. П., Гринюк С. О., Мордерер Є. Ю. (2017)
Тигова А. В. - Частота и спектр мутаций у растений льна (Linum humile Mill.) под действием новых производных диметилсульфата, Сорока А. И. (2017)
Гурська О. В. - Компонентний склад ефірних олій суцвіть Pyrethrum parthenium (L.) Smith., Пида С. В. (2017)
Моргун В. В. - Вавилов Микола Іванович (до 130-річчя від дня народження), Дубровна О. В. (2017)
Содержание тома 49 (2017)
Титул, зміст (2017)
Від редакції (2017)
Беліченко O. П. - Комплексні гемологічні дослідження бурштину в старовинних виробах та штучно "зістареного” бурштину в сучасних виробах, Татарiнцева К. В. (2017)
Гелета О. Л. - Методика автоматизованої оцінки декоративності гірських порід, Ільченко Т. А., Cергієнко І. А., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В., Ляшок В. І. (2017)
Лисенко O. Ю. - Експертні системи в гемології. Опис ключа до алгоритму "Визначник гірських порід”, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Митрохин О. В. (2017)
Мартишин А. І. - Підходи до експертизи фосилій неопротерозою України, Нестеровський В. А., Огар В. В. (2017)
Горобчишин О. В. - Регулювання напружено-деформованого стану на уступах блочного каменю в процесі його видобування (2017)
Фінько С. В. - Колекція музею "Венд-едіакарій України” та його обмінний фонд: перспективи міжнародного співробітництва на цивілізаційному шляху, Нікольський С. В. (2017)
Триколенко С. Т. - Бурштинові чари Оксани Селезньової (2017)
Беліченко O. П. - "Amber Trip” – XIV міжнародна балтійська виставка ювелірних виробів (2017)
Коштовне камiння (2017)
Декоративне камiння (2017)
Інформація (2017)
Авраменко Н. О. - Методичне забезпечення навчання іноземних абітурієнтів професійній медичній термінології (2017)
Арестенко В. В. - Роль ігрових технологій у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін до професійної діяльності (2017)
Балендр А. В. - Програма навчального курсу "Ідентифікація жертв торгівлі людьми на першій лінії прикордонного контролю" за галузевою рамкою кваліфікацій у сфері охорони кордону країн Європейського Союзу (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Мультидисциплінарний підхід у реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій (2017)
Дудікова Л. В. - Сучасні тенденції формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у країнах Європи і США (2017)
Єршова В. О. - Педагогічні проблеми підготовки майбутніх офіцерів національної гвардії України на сучасному етапі (2017)
Калаур С. М. - Загальна характеристика професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників, Турчин-Кукаріна І. В. (2017)
Капітанець С. В. - Компетентнісний підхід до формування змісту навчального матеріалу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб органів ДФС (2017)
Коваленко Л. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти (2017)
Комарницька О. І. - Підходи до інформатизації та інтелектуалізації систем оцінювання знань у вищий школі (2017)
Кончович К. Т. - Урахування основних вимог до дидактичної мови у підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Корольова Н. Ю. - Основні напрямки та цільова програма підвищення ефективності фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2017)
Купчак М. Я. - Модель формування готовності майбутніх експертів з екології до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій: аналіз результатів (2017)
Лоїк Г. Б. - Історико-педагогічний контекст проблеми здоров’язбереження людини (період від первіснообщинного ладу до кінця XVIII ст.) (2017)
Максимова К. В. - Роль та функції фітнес-культури у процесі формування особистості студенток і курсів сучасних ВНЗ (2017)
Мельничук Ю. П. - Теоретико-методологічні засади формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Мірошніченко А. А. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2017)
Морозов С. М. - Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми формування комунікативно-дискурсивної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Назаренко Н. С. - Критерії оцінки якості підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів (2017)
Пікон К. С. - Особливості підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в Україні (2017)
Предиткевич О. С. - Компоненти, критерії та показники сформованості готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Пшенична О. О. - Дослідження особливостей застосування методів аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльності як наукова проблема (2017)
Рабійчук Л. С. - Особливості навчання іншомовного писемного мовлення у вищих навчальних закладах, Завідонова Н. І. (2017)
Ралко А. І. - Експертне оцінювання ключових якостей аудитора щодо формування психологічної готовності до аудиторської діяльності (2017)
Ратинська І. О. - Інформаційна культура як основний засіб у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення на базі коледжу (2017)
Росквас І. А. - Структура творчої індивідуальності майбутніх слюсарів-електриків у ліцеях (2017)
Савицька А. П. - Досвід підготовки українських миротворців до виконання завдань міжнародних миротворчих операцій: організаційно-педагогічний аспект (2017)
Слівінський О. Я. - Методичні аспекти виховання особистості спортсмена прикордонника в системі фізичної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України, Рефель В. І., Мельніков В. В. (2017)
Сокол М. О. - Порівняльний аналіз експлікації поняття "людина" (вітчизняний та зарубіжний досвід) (2017)
Тронь Т. - Методичні рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки молодших фахівців державної прикордонної служби України з урахуванням ідей досвіду США (2017)
Федоренко О. І. - Зміст управлінських компетентностей керівника військового підрозділу (2017)
Харківський В. С. - Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті (2017)
Чорна І. І. - Сутність професійної мобільності майбутніх економістів (2017)
Шевчук В. М. - Педагогічні аспекти становлення екологічної культури майбутнього офіцера-прикордонника, Блінніков Г. П. (2017)
Янковець А. В. - Використання інформаційних технологій в освітньому процесі вищого військового навчального закладу (2017)
Ястремська С. О. - Моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Балабанов А. С. - Структурно детерминированные неравенства для корреляций в цикле линейных зависимостей (2018)
Галба Е. Ф. - Представление взвешенных псевдообратных матриц со смешанными весами через другие псевдообратные матрицы, Варенюк Н. А. (2018)
Булавацкий В. М. - Численное моделирование дробно-дифференциальной фильтрационно-консолидационной динамики в рамках моделей с несингулярным ядром, Богаенко В. А. (2018)
Самойленко И. В. - Асимптотическая диссипативность случайных процессов с импульсным возмущением в схеме пуассоновой аппроксимации, Чабанюк Я. М., Никитин А. В. (2018)
Война Ал. А. - Динамическое управление риском в многомерных марковских моделях, Война Ан. А. (2018)
Гребенник И. В. - Комбинаторные конфигурации в оптимизационных задачах балансной компоновки, Коваленко А. А., Романова Т. Е., Урняева И. А., Шеховцов С. Б. (2018)
Стоян В. А. - О трехмерных интегральных математических моделях динамики толстых упругих плит (2018)
Болдырева В. О. - О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска, Шевченко Г. М. (2018)
Пашко С. В. - Оптимальне розміщення багатосенсорної системи для виявлення загрози (2018)
Дунаев Б. Б. - Дефляционное регулирование рыночного равновесия, Кириленко Л. В. (2018)
Жерновий Ю. В. - Рекурентні співвідношення для багатоканальних систем з ерлангівським часом обслуговування другого порядку, Жерновий К. Ю. (2018)
Перун Г. М. - Стохастическая m-точечная задача Коши для параболического уравнения с полувинеровскими возмущениями, Ясинский В. К. (2018)
Герус В. А. - Системный подход к математическому и компьютерному моделированию геомиграционных процессов с использованием пакета FreeFem++ и распараллеливания вычислений, Иванчук Н. В., Мартынюк П. Н. (2018)
Семенюта М. Ф. - Про (a,d)-дистанційну антимагічну та 1-вершинну бімагічну вершинну розмітки окремих типів графів (2018)
Рубан И. В. - Подход к классификации состояния сети на основе статистических параметров для обнаружения аномалий в информационной структуре вычислительной системы, Мартовицкий В. А., Лукова-Чуйко Н. В. (2018)
Крывый С. Л. - Разбиение множества векторов с целыми неотрицательными координатами с использованием логических аппаратных средств, Опанасенко В. Н. (2018)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска по сходству вещественных векторов. II (2018)
Краснобаев В. А. - Метод оперативного диагностирования данных, представленных в системе остаточных классов, Кошман С. А. (2018)
Багас О. П. - Вплив психологічної підготовки спортсменів на досягнення результатів в командних видах спорту, Ковальчук Р. О. (2017)
Вaxoцькa I. O. - Пcиxoлoгiчнa дoпoмoгa ocoбиcтocтi при гoрювaннi (2017)
Галустян О. А. - Значення саморегуляції в професійній мотивації поліцейських, Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. (2017)
Грицина О. М. - Програма розвитку психологічної стійкості у керівників органів охорони державного кордону України (2017)
Грішко-Дунаєвська В. А. - Психологічні аспекти відбору навчального матеріалу для формування вмінь службового спілкування іноземною мовою курсантів-прикордонників (2017)
Журавльов В. В. - Розвиток професіоналізму керівників органів охорони державного кордону (2017)
Зеленко Н. В. - Психологічні аспекти мотиваційної орієнтації навчання студентів (2017)
Клименко І. В. - Гармонійна та негармонійна відповідальність курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Оптимізація інтелектуального потенціалу в період геронтогенезу методом індивідуальної і дистанційної роботи (2017)
Матохнюк Л. О. - Дослідження груп теорій в психології розвитку інформаційної компетентності особистості (2017)
Махлай О. М. - Основні підходи до проблеми розвитку творчої особистості в контексті сучасних психологічних досліджень (2017)
Oлeкcaндрeнкo К. В. - Пcиxoлoгiчнe oбгрунтувaння прийoмiв рeaлiзaцiї дидaктичниx принципiв в прoцeci рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця (2017)
Сорока О. М. - Програма формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2017)
Туз О. С. - Сучасні підходи до дослідження соціального феномену організаційних змін (2017)
Ятчук М. С. - Значення психологічної компетентності для професійної діяльності працівників органів та установ виконання покарань (2017)
Вихідні дані (2017)
Guliy V. - Calclithites of the Krosno zone in the East Carpathians (Ukraine), Kril S., Zagnitko V., Stepanov V., Kuzemko Ya., Bilyk N. (2017)
Выжва С. - Петрофизические особенности пород Майкопской серии Крымско-Черноморского региона, Михайлов В., Онищук И. (2017)
Orlyuk M. - 3D magnetic model of the earth crust of the Eastern European craton with the account of the Earth sphericity and its tectonic interpretation, Marchenko A., Bakarjieva M. (2017)
Guliyev H. - The features of the propagation of elastic waves in isotropic media at high and ultra-high pressures (2017)
Меньшов А. - Основы теории и методологии геофизики почвенного покрова: первые результаты практического применения, Сухорада А. (2017)
Ширков Б. - Електромагнітні методи при прогнозуванні рудопроявів корисних копалин, Бурахович Т. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського