Абдулхаев О. А. - Исследование переходных процессов в кремниевой p+pn+ -структуре, Асанова Г. О., Гиясова Ф. А., Ёдгорова Д. М., Каримов А. А., Каримов А. В. (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Цимбалюк В. І. - Вплив імплантації NeuroGelTM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на відновлення рухової функції задньої кінцівки щура після спінальної травми, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г. (2016)
Кирилова Л. Г. - Дослідження розмірів мозолистого тіла в дітей з розладами аутистичного спектра, Мірошников О. О. (2016)
Мищенко Т. С. - Терапевтическая эффективность препарата Налгезин форте в лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Мищенко В. Н. (2016)
Кузнецова С. М. - Нейрометаболическая коррекция кардиоцеребральных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии, Егорова М. С. (2016)
Лонтковський Ю. А. - Лікування дорослих та дітей з органічною локальною спастичністю м’язів нижніх кінцівок (2016)
Матяш М. М. - Психотерапевтичні стратегії лікування невротичних розладів В учасників сучасних бойових дій, Худенко Л. І. (2016)
Буднюк О. О. - Церебропротекторна терапія як компонент інтенсивної терапії при ішемічному інсульті, Карташов О. А., Коваль А. В. (2016)
Леонович А. Л. - Современные особенности течения неврологических осложнений хронического алкоголизма, Шалькевич Л. В., Кудлач А. И. (2016)
Прегабалин при лечении генерализованного тревожного расстройства (Адаптированного из обзора S. A. Montgomery (Imperial College of Medicine, University of London, UK) "Pregabalinfor the treatment of generalised anxiety disorder (review)") (2016)
Бурчинский С. Г. - Инновации в стратегии фармакотерапии ранних стадий когнитивных расстройств, Демченко Е. В. (2016)
Трінус К. Ф. - Запаморочення як міжгалузева проблема (2016)
Vosko M. - Нейровосстановление после острого инсульта: обновленная информация и основные факты (2016)
Winkler A. - Проблемы и возможности восстановления двигательных функций после инсульта (2016)
Sobesky J. - Роль визуализирующих методов в реабилитации после инсульта (2016)
Muresanu D. F. - Фармакологическая поддержка ранней реабилитации: результаты исследования CARS (Cerebrolysin and Recovery After Stroke, Церебролизин и восстановление после инсульта) (2016)
Дубенко Е. Г. - Антипароксизмальные механизмы мозга и методы их коррекции, Муратова Т. Н., Коваленко Д. П., Коваленко Л. И. (2016)
Ломей Я. І. - "Розколовся, наче гарбуз" — повторна закрита черепно-мозкова травма: перелом склепіння черепа (клінічний випадок, власне спостереження авторів), Равлінко І. Я., Ломей Ю. Я., Ігнатов О. І. (2016)
Дельва І. І. - Постінсультна патологічна втома: етіологія та патогенез, сучасні принципи менеджменту (огляд літератури), Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю. (2016)
Коршняк В. О. - Сучасні погляди на механізми впливу вибухової хвилі на центральну нервову систему та формування неврологічної симптоматики, Насібуллін Б. А. (2016)
Міщенко Т. С. - Рецензия на монографию Сиделковского А. Л., Догузова В. Д. "Этюды истории классической неврологии" (2016)
Свиридова Н. К. - Історія кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика (2016)
Замедление темпов изнашивания и старения клеток (2016)
Лаговский В. - Трепанация черепа - древний терапевтический обычай (2016)
Содержание (2016)
Життєві вершини професора Володимира Івановича Паньківа (до 60-річчя від дня народження) (2016)
Кравченко В. І. - Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих регіонів України (2016)
Власенко М. В. - Стан йодного забезпечення населення Вінницької області, Паламарчук А. В. (2016)
Бобрик М. И. - Тактика ведения взрослых пациентов с узловым зобом и дифференцированным тиреоидным раком, Сидорова И. В., Резниченко В. М. (2016)
Паньків В. І. - Ефективність препарату Адаптол у комплексному лікуванні хворих із синдромом тиреотоксикозу (2016)
Городинська О. Ю. - Прогностична характеристика поширеності гіпотиреозу в Полтавській області та в Україні в цілому за умов йодного дефіциту, Бобирьова Л. Є. (2016)
McCulloch D. K. - Лечение сахарного диабета 2 типа у пациентов пожилого возраста, Munshi M. (2016)
Черенько С. М. - Вузловий зоб та рак щитоподібної залози: які підходи до діагностики та лікування рекомендує Американська тиреоїдна асоціація у 2015 р. (2016)
Каспрук Н. М. - Імуномодулююча терапія синдрому хронічної втоми з метаболічним синдромом (2016)
Присяжнюк І. В. - Асоціація окремих показників ендотеліальної функції з T894G поліморфізмом гена ендотеліальної синтази монооксиду азоту у хворих на гіпотиреоз і супутній хронічний холецистит, Пашковська Н.В. (2016)
Дідушко О. М. - Рівні моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із первинним гіпотиреозом (2016)
Чимпой К. А. - Вплив дистрибуції поліморфізму гена дейодинази 1-го типу на показники тиреоїдного гомеостазу хворих на хронічні гепатити та цироз печінки невірусної етіології, Пашковська Н. В., Павлюкович Н. Д., Короташ І. Ф., Рибак О. Я., Місечко А. І. (2016)
Сіцінська І. О. - Патогенетичні особливості пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу (2016)
Паньків І. В. - Аналіз впливу субклінічного гіпертиреозу на параметри кісткового метаболізму (2016)
Кадикова О. І. - Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) із хронічною серцевою недостатністю у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння, Кравчун П. П. (2016)
Алиханова Н. М. - Эпидемиологические аспекты сахарного диабета в г. Ташкенте на основании данных регистра, Акбаров З. С., Исмаилов С.И. (2016)
Черенько С. М. - Анестезіологічний менеджмент феохромоцитом в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру, Дубров С. О., Кунатовський М. В., Товкай О. А., Тарасенко С. О. (2016)
Герасимчук П. О. - Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи, Дейкало І. М., Власенко В. Г., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2016)
Зак К. П. - Роль нейтрофильных лейкоцитов в патогенезе сахарного диабета 1-го типа у человека (аналитический обзор с включением собственных данных) (2016)
Генделека Г. Ф. - Аутоиммунный синдром перекреста (overlap-синдром) при заболеваниях щитовидной железы — terra incognita тиреоидологии (2016)
Исмаилов С. И. - Роль опросников в оценке качества жизни пациентов с сахарным диабетом (обзор литературы), Муминова С. У. (2016)
Ryznychuk M. O. - Osteoporosis in Сhildren with Itsenko — Cushing Disease: Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, Khlunovska L. Yu., Kretsu T. M., Dmitruk V. P., Kostiv M. I. (2016)
Pidvysotska N. I. - Certain Aspects of Osteoporosis in Gonadal Dysgenesis, KHlunovska L. Yu., Kretsu T. N., Dmitruk V. P., Kostiv M. I. (2016)
Волошина Л. О. - Особливості позитивної дії фітозасобу зобофіт у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу (2016)
Дідушко О. М. - Вплив ожиріння на якість життя хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йододефіциту (2016)
Каспрук Н. М. - Можливості імунокорекції синдрому хронічної втоми у хворих на метаболічний синдром, поєднаного з хронічними обструктивними захворюваннями легень, Андрійчук Т. Р. (2016)
Коваль Г. Д. - Особливості цитокінового статусу у жінок з безпліддям, які проживають у йододефіцитних регіонах Буковини (2016)
Ковальчук П. Є. - Вплив дефіциту мікроелементів йоду та селену на фі зіологічний та репаративний остеогенез, Тулюлюк С. В. (2016)
Колоскова О. К. - Особливості регуляції обміну кальцію в дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Буринюк-Глов’як Х. П. (2016)
Кононенко А. Г. - Зміни показників обміну речовин при експериментальному гіпотиреозі, Кравченко В. М. (2016)
Кузнєцова О. В. - Вплив гіпобаричної гіпоксії на показники протеолізу в тканині щитоподібної залози щурів за різної тривалості фотоперіоду, Ясінська О. В., Анохіна С. І. (2016)
Купновицька І. Г. - Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної гіпертензії, Губіна Н. В., Кутинська І. П., Белегай Р. І., Клименко В. І., Данилюк О. І. (2016)
Ляшук П. М. - До питання про діабетичну остеопенію, Ляшук Р. П., Глуговська С. В., Яковець І. І. (2016)
Маслянко В. А. - Особливості вуглеводного обміну та обміну кальцію у вагітних з надлишковою масою тіла та ожирінням, Павлович Л. Б. (2016)
Маслянко В. А. - Вплив левотироксину на показники тиреоїдного та кальцієвого гомеостазу у хворих на вузлові форми зоба, Павлович Л. Б., Оленович О. А. (2016)
Оленович О. А. - Особливості порушень кальцієвого гомеостазу у хворих на дифузний токсичний зоб, Пашковська Н. В., Маслянко В. А., Безрук Т. О., Чорна О. О. (2016)
Олексюк С. І. - Дослідження впливу гуморальних запальних факторів у хворих на хронічну серцеву недостатність в поєднанні з цирозом печінки невірусного походження, Федів О. І. (2016)
Орлова В. О. - Вплив водного екстракту ламінарії на показники білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу, Кравченко В. М. (2016)
Патратій М. В. - Оптимізація лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу після холецистектомії з урахуванням змін мікробіоценозу кишечника, Щербиніна М. Б., Олексюк С. І. (2016)
Щербак О. А. - Вплив спиртової настоянки ламінарії на рівень тиреоїдних гормонів при експериментальному гіпотиреозі, Кравченко В. М. (2016)
Abramova N. O. - Effect of Selenium on Thyroid Hormones Metabolism in Patients with Metabolic Syndrome, Pashkovska N. V. (2016)
Pavlyukovich N. D. - Impact оf Telmisartan оn the Quality оf Life іn Patients with Chronic Heart Failure аnd Diabetes Mellitus Type 2, Pavlyukovich O. V. (2016)
Shuper V. A. - Comparative Analyses of the Cardiac Autonomic Neuropathy in Patients with Diabetes Mellitus Type 1 and 2, Shuper S. V. (2016)
Fediv O. I. - Sert-Gene Polymorphism in the Patients with Thyrotoxicosis and Irritable Bowel Syndrome, Moskaliuk I. I. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - К исследованию кинематики центрального кривошипно-ползунного механизма, Субботина М. И. (2017)
Неймак В. С. - Числові дослідження зубчасто-важільного механізму приводу пазових голок основов’язальних машин за допомогою пакету пранс-пк, Поліщук О. С., Воронін Г. Ф., Романець Т. П. (2017)
Пилипенко О. М. - Обґрунтування нового способу зменшення аеродинамічного опору сідельних автопотягів, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2017)
Косіюк М. М. - Удосконалення конструкції кульового шарніра підвіски автомобіля, Костюк С. А. (2017)
Мазур С. В. - Обґрунтування теплових параметрів торцевих ущільнень з канавкою на торці обертового кільця у вигляді спіралі архімеда, Стрілець В. М., Стрілець О. Р., Тимейчук О. Ю. (2017)
Батраченко О. В. - Методологічна концепція розвитку технічних систем в машинобудуванні (2017)
Рамський А. О. - Асимптотика розв’язку задачі для плити, покритої шаром із початковими напруженнями (2017)
Амбарцумянц Р. В. - Кинетостатика модификаций групп ассура третьего класса третьего порядка Часть 1. Модификации с одной и двумя поступательными кинематическими парами, Ромашкевич С. А. (2017)
Добротвор І. Г. - Умови коливності характеристик кінетики мікроструктур композитів, Чихіра І. В., Ярема І. Т. (2017)
Степанов Д. В. - Тригенераційна біогазова установка, Паламарчук Н. В., Спринчук Ю. Я. (2017)
Накашидзе Л. В. - Техніко-економічне обґрунтування впровадження систем енергозабезпечення, у яких використовуються відновлювані джерела енергії, Гільорме Т. В. (2017)
Демидчук Л. Б. - Підвищення температуро- та вогнестійкості залізобетонних конструкцій шляхом поверхневого оброблення захисними покриттями, Сапожник Д. І. (2017)
Гончар В. А. - Залишкові напруження в сталі 20 та вплив технологічних параметрів іонного азотування на їх величину (2017)
Синюк О. М. - Визначення пружних властивостей полімерного матеріалу під час впливу на нього напружень зсуву, Медведчук Н. К. (2017)
Стаднік К. С. - Особливості використання природних мінералів у шкіряній промисловості, Охмат О. А., Паламар В. А. (2017)
Кулік Т. І. - Математичне моделювання технологічного процесу інжекційного формування полімерних виробів складної конфігурації (2017)
Поліщук Л. В. - Ідентифікація та оцінювання якості столовоі білизни, що імпортується в україну, Калашник О. В., Кириченко О. В., Мороз С. Е. (2017)
Мица В. В. - Використання трансформації під час проектування одягу для дітей, Домбровська О. М. (2017)
Зозуля П. Ф. - Перспективи застосування технології 3d-друку в легкій промисловості, Поліщук О. С., Поліщук А. О. (2017)
Литвиненко Н. М. - Дослідження релаксаційних властивостей та повітропроникності трикотажу для виготовлення функціонального одягу для вагітних з підтримуючим ефектом (2017)
Карпова Л. В. - Математичний метод визначення спектральних характеристик цілі по фур'є-образу відбитого сигналу, Лужанський В. І., Самарук Н. М. (2017)
Кватернюк С. М. - Аналіз похибок засобу мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ (2017)
Лєнков Є. С. - Загальна математична модель процесу технічного обслуговування складного технічного об’єкту (2017)
Жиров Г. Б. - Інформаційні технології забезпечення експлуатаційної надійності складних технічних об’єктів (2017)
Ковтун Л. О. - Основні ідеї та алгоритми адаптивного словникового кодування методом лемпеля-зіва, Медзатий Д. М. (2017)
Защепкіна Н. М. - Удосконалення засобів визначення оптичних характеристик зерна пшениці із застосуванням електромагнітного випромінювання в ближній інфрачервоній області спектру, Наконечний О. А., Жиляков Д. В., Харченко М. І. (2017)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія автоматизованого анотування та реферування цифрових текстів, Мазурець О. В., Живілік А. В. (2017)
Карвацький А. Я. - Відновлення теплофізичних властивостей сипких матеріалів за допомогою розв’язання зворотної задачі теплопровідності, Васильченко Г. М., Короленко К. М., Чирка Т. В. (2017)
Кльоц Ю. П. - Модель процесу визначення показів на основі розпізнавання показу лічильника на зображенні, Іванов О. В., Неганова К. П. (2017)
Макаришкін Д. А. - Математична модель пасивного фільтра нижніх частот з використанням регулярної лінії передачі, Самарук Н. М. (2017)
Галюк С. Д. - Аналіз часових рядів, генерованих хаотичною системою тратаса, Круліковський О. В., Політанський Л. Ф. (2017)
Тітова Н. В. - Вибір та обґрунтування світлодіодних випромінювачів і базових режимів опромінення для риборозводних технологій, Бачинський М. В., Коваль Л. Г., Козоріз О. С. (2017)
Азаров О. Д. - Огляд методів покращення сприйняття людиною текстових матеріалів із зображеннями на основі змінення їх зовнішнього вигляду, Снігур А. В., Грицишина К. О. (2017)
Медзатий Д. М. - Web-сервіс підтримки організації виробничих практик студентів it-спеціальностей, Кривенко А. Б., Ноженко С. С. (2017)
Воловик А. Ю. - Оптимальне оцінювання систематичних похибок при виконанні комплексних спостережень, Осадчук О. В., Червак О. П., Шутило М. А. (2017)
Свирневский Н. С. - Разработка web-системы аффинных преобразований пространства на основе webgl технологии (2017)
Розломій І. О. - Спосіб формування цифрового водяного знаку для електронних документів на основі операцій матричного криптографічного перетворення, Косенюк Г. В. (2017)
Барило Г. І. - Схемо-технічне рішення інтеграції органічного польового транзистора в світловипромінюючі структури, Кус Н. І., Кремер І. П., Лесінський В. В., Політанський Л. Ф. (2017)
Зіньковський Ю. Ф. - Статистична обробка результатів вимірювання активної потужності магніторезистивним перетворювачем, Витяганець А. І. (2017)
Гресь О. В. - Дослідження генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі дискретних відображень, Скрипський М. І., Косован В. М., Розорінов Г. М. (2017)
Якубовська С. В. - Підсистема підтримки прийняття рішень лікарем для автоматизованої системи визначення ризику інфаркту міокарда, Барановський Д. М. (2017)
Горященко К. Л. - Законодавча база застосування технологій керування телекомунікаційними меражами, Гула І. В. (2017)
Багрій Р. О. - Система прогнозування слів для альтернативної комунікації (2017)
Лисовский В. А. - Экспериментальное исследование условий стратификации разряда постоянного тока в азоте, Артюшенко Е. П., Коваль В. А. (2011)
Балабай Р. М. - Електронні властивості напружених шарів CdTe та ZnTe у гетероструктурах, Піскльонов С. С. (2011)
Соболь О. В. - Влияние потенциала подложки при осаждении и размерного фактора на структуру, напряженное состояние и физико-механические характеристики многослойных TiN/Ti покрытий, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Фильчиков В. Е. (2011)
Сагалович А. В. - Нанесение покрытий на сложнопрофильные прецизионные поверхности газофазным методом (CVD), Григорьев А. В., Кононыхин А. В., Попов В. В., Сагалович В. В. (2011)
Тихоненко В. В. - Упрочняющие технологии формирования износостойких поверхностных слоев, Шкилько А. М. (2011)
Pogrebnyak A. D. - Structural, optical, and electrical properties of ZnO:Al prepared by CVD, Jamil N. Y., Muhammed A. K. M. (2011)
Глазунов Г. П. - Эрозия вакуумно-дуговых TiN покрытий и нержавеющей стали при воздействии стационарной плазмы разрядов магнетронного типа, Андреев А. А., Бондаренко М. Н., Конотопский А. Л., Моисеенко В. Е., Столбовой В. А. (2011)
Кудин К. А. - Фотохимическая модификация поверхности кристаллов NaI:Tl, Шкоропатенко А. В., Волошко А. Ю., Зосим Д. И., Кудин А. М. (2011)
Абдулхаев О. А. - Исследование влияния потенциальных барьеров на механизмы токопереноса во встречновключенных двухбарьерных кремниевых структур, Асанова Г. О., Ёдгорова Д. М., Якубов Э. Н., Каримов А. В. (2011)
Суховая Е. В. - Процессы контактного взаимодействия в композиционных материалах с микрокристаллическим наполнителем, Сыроватко В. А., Сыроватко Ю. В. (2011)
Павленко В. И. - Особо тяжелый железо-серпентиновый бетон, Береснев В. М., Рахимбаев Ш. М., Кирияк И. И., Колесников Д. А. (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Титул, зміст (2018)
Мазаракі А. - Форсайт розвитку національної туристичної системи, Бойко М., Охріменко А. (2018)
Притульська Н. - Система захисту прав споживачів: досвід ЄС, Лига А. (2018)
Лагутін В. - Можливості інституційного аналізу суспільної стабільності та розвитку (2018)
Бегларашвілі О. - Роздрібна торгівля в Україні: динаміка змін, Кулік А. (2018)
Черкас Н. - Концепції глобальних мереж та ланцюгів створення вартості (2018)
Jasinska J. - Managerial competencies in a crisis (2018)
Дутка Г. - Розвиток рурального туризму в Україні (2018)
Даниленко М. - Пошуковий маркетинг готелів (2018)
Чугунов І. - Формування бюджетної політики економічного розвитку країни, Собчук С. (2018)
Пасічний М. - Фіскальна результативність податкової системи України (2018)
Table of contents (2016)
Bordag M. - Casimir effect for Dirac lattices, Pirozhenko I. G. (2016)
Kaganovich A. B. - Background cosmic neutrino and dark energy (2016)
Sinyukov Yu. M. - The K* and ф resonances observability at the top relativistic heavy ion collider energy, Shapoval V. M., Naboka V. Yu. (2016)
Skalozub V. V. - On magnetization of quark-gluon plasma at the LHC experiment energies, Minaiev P. E. (2016)
Gladush V. D. - On the quantization of black holes (2016)
Bormotova I. M. - Geodesic motion of test particles in Korkina-Grigoryev metric, Kopteva E. M. (2016)
Silich S. - Accretion onto a supermassive black hole located in the center of a young star forming region (2016)
Turinov A. N - The large-scale structure of the Universe: more questions than answers (2016)
Korkina M. P. - Can the spatial curvature be a reason for the universe accelerated expansion?, Kopteva E. M. (2016)
Orlyans’ka D. O. - The Schwarzschild static solutions and the criterion of cosmological expansion, Orlyansky O. Yu., Protsenko S. S. (2016)
Burlykov V. V. - T-regions in Reissner-Nordström spacetimes with vacuum energy (2016)
Gladush V. D. - Quantum bound states on the naked Reissner-Nordstrӧm background, Kulikov D. A. (2016)
Жиденко О. - Наближене аналітичне представлення статичних сферично-симетричних метрик чорних дір (2016)
Gorev V. N. - New method in the theory of relaxation processes for non-homogenous media, Sokolovsky S. A., Sokolovsky A. I. (2016)
Lyagushyn S. F. - Dicke model and electromagnetic field properties (2016)
Zloshchastiev K. G. - Logarithmic wave equation: origins and applications, Znojil M. (2016)
Kovalchuk V. V. - Quantum confinement and optical properties of silicon nanoclusters (2016)
Glushkov V. N. - A partially spin-restricted Hartree-Fock function based on the asymptotic projection method (2016)
Вихідні дані (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Ківалов С. В. - До питання залучення суб’єктів приватної охоронної діяльності до охорони Одеського морського порту (2018)
Кормич Б. А. - Правила СОТ щодо митної вартості: деякі аспекти застосування (2018)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 87/540/ЄЕС (Частина 2), Слатвінська В. М. (2018)
Лисий С. О. - Організаційно-правові аспекти порядку проведення атестування поліцейських (2018)
Барба В. Є. - Нормативно-правове регулювання взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку (2018)
Федотов О. П. - Правові основи проведення спеціальних операцій у сфері державної митної справи (2018)
Коваль Н. О. - Форми митного декларування та порядок їх застосування (2018)
Міщенко І. В. - Цивільно-правові аспекти забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами Державної фіскальної служби України, Карпінська О. В. (2018)
Драпайло В. В. - Адміністративна відповідальність за порушення порядку зберігання товарів під митним контролем (2018)
Чернявська О. М. - Провадження у справах про порушення митних правил: аналіз напрямів сучасних правничих досліджень (2018)
Серафімов В. В. - Сучасні тенденції формування морської політики держав Cередземномор'я (2018)
Стець О. М. - Правовий режим морського кордону України (2018)
Логінов О. В. - Адміністративна відповідальність за забруднення морського середовища: проблемні аспекти, Тодорова О. В. (2018)
Балобанов О. О. - Ліцензування крюїнгових компаній як гарантія захисту трудових і соціальних прав моряків, Пастушенко К. М. (2018)
Міневич О. І. - Загальнотеоретичний аналіз правотворчої помилки (2018)
Іванова М. М. - Становлення і розвиток законодавства України про усиновлення (2018)
Настюк В. Я. - Рецензія на монографію Л. М. Дорофеєвої "Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції" (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2018)
Батраченко О. В. - Дослідження гідродинаміки м’ясної сировини в бункері емульситатору з горизонтальним живлячим патрубком, Литовченко І. М. (2017)
Петров О. В. - Застосування прикладних програм для розрахунку на міцність деталей верстатних пристосувань, Подоляк В. А., Гундерчук С. О. (2017)
Стебелецька Н. М. - Оцінка енергонавантаженості пар тертя гальмівних пристроїв (2017)
Яременко Е. А. - Расчет замкнутых рам, Яременко Н. А., Мироненко И. Н. (2017)
Кошель С. О. - Аналіз плоских механізмів четвертого класу з рухомим замкненим контуром, утвореним трьома шатунами та коромислом, Кошель Г. В. (2017)
Пилипенко О. М. - Моделювання аеродинаміки сідельного автопотягу, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2017)
Славін В. В. - Вплив технічного стану елементів системи впорскування бензину на паливну економічність двигуна в режимі мінімальної частоти холостого ходу (2017)
Смутко С. В. - Розробка автоматичної системи дозування рідких засобів для прання в пральних машинах, Лісевич С. П., Галюк Д. О. (2017)
Свідерський В. П. - Спосіб визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення полімерних твердих тіл спеціального призначення, Яремчук В. С., Фурман А. В. (2017)
Косіюк М. М. - Підвищення довговічності рухомих сферичних шарнірних з’єднань, Костюк С. А. (2017)
Харжевський В. О. - Визначення фактичних значень інваріантів кінематичних параметрів механізмів чебишева із зупинкою вихідної ланки та моделювання їх роботи у системі solidworks (2017)
Рубанка М. М. - Привід круглов’язальної машини з двопоточною черв’ячною передачею та вибір його параметрів (2017)
Здоренко В. Г. - Вплив конструкції системи гальмування круглов’язальної машини на ефективність роботи та вибір її параметрів, Защепкіна Н. М. (2017)
Ніконова А. В. - Порівняльна екологічна оцінка технологій хромового і титанового дублення, Андреєва О. А., Саблій Л. А. (2017)
Горач О. О. - Переробка стебел льону олійного в технічний текстиль на основі сучасних технологій, Чурсіна Л. А. (2017)
Бойко Г. А. - Порівняльний аналіз вітчизняних, європейських та північноамериканських технологій переробки технічних конопель, Чурсіна Л. А., Кутасов А. В. (2017)
Колесник Т. О. - Дослідження способів виготовлення, структури та властивостей шкіряного пергаменту, Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2017)
Коробченко Є. О. - Механізм відтягнення полотна круглов’язальної машини з двопоточним лобовим варіатором та вибір його параметрів, Чабан В. В. (2017)
Круглий Д. Г. - Теоретичні основи одержання штапельованої целюлозовмісної луб’яної сировини, Клевцов К. М. (2017)
Марченко В. Л. - Порівняльний аналіз міцнісних характеристик деталей взуття (2017)
Михайлова Н. В. - Аналіз умов праці робітників, які виконують очищення закритих ємностей від хімічно агресивних речовин, Привала В. О. (2017)
Бармак О. В. - Застосування інформаційної технології гнучкого тестування рівня знань у середовищі moodle, Мазурець О. В., Матвійчук А. О. (2017)
Тулученко Н. В. - Екологічні норми безпеки виробів домашнього вжитку з льону олійного (2017)
Куник О. М. - Вдосконалення складу ланолінового крему, збагаченого біологічно-активними добавками, Сарібєкова Д. Г., Сарібеков Г. С., Вітренко О. М. (2017)
Тітова В. Ю. - Алгоритм та математична модель пошуку шляху ігровим ботом на базі ройового інтелекту, Бочуляк В. В. (2017)
Котенев В. В. - Математическая модель процесса непрерывного контроля защитного потенциала антикоррозионной защиты электрических нагревателей воды, Мартынюк В. В. (2017)
Мясищев А. А. - Построения бпла длительного полета с использованием солнечных модулей (2017)
Бабий А. А. - Программная реализация оптимизационного расчета плоских ферм, Балдук П. Г., Сурьянинов Н. Г. (2017)
Биков М. М. - Дослідження комітету нейромереж у автоматизованій системі розпізнавання мовців критичного застосування (2017)
Бойко Ю. М. - Ефективність сигнально-кодової конструкції з частотною маніпуляцією в телекомунікаційному каналі зв’язку, Єрьоменко О. І. (2017)
Защепкіна Н. М. - Використання методів та засобів телевізійних інформаційно-вимірювальних систем при вимірюванні параметрів дроту в процесі його виготовлення, Томашук О. С., Федоренко А. В. (2017)
Ковтун Л. О. - Надлишковий метод вимірювального контролю вологості паперу із використанням двоканального широкодіапазонного оптико-електронного засобу, Медзатий Д. М. (2017)
Костішин С. В. - Автоматизоване робоче місце оператора для оцінки його функціонального стану, Бачинський М. В., Козоріз О. С., Кривоносов В. Е. (2017)
Круліковський Б. Б. - Методи визначення хеммінгової віддалі у кодах мультибазисних теоретико-числових перетворень, Сидор А. І. (2017)
Лєнков Є. С. - Узагальнена математична модель процесу технічного обслуговування і ремонту складної техніки (2017)
Михеенко Л. А. - Оптимизация конструктивных параметров диффузного излучателя переменной яркости на основе оптически-сопряженных интегрирующих сфер, Новицкий М. К. (2017)
Нічепорук А. О. - Використання модифікованих емуляторів для виявлення метаморфних вірусів в корпоративній мережі, Нічепорук Ю. О., Савенко Б. О., Стецюк М. В. (2017)
Островський З. Ю. - Комірки бенара, Міль М. С. (2017)
Свирневский Н. С. - Алгоритм реконструкции трехмерной модели по изображениям (2017)
Чиж І. Г. - Еволюція методів визначення оптичної сили інтраокулярної лінзи, що імплантується в око під час хірургії катаракти, Миронович В. Є., Копилов Я. В. (2017)
Яновицький О. К. - Удосконалення вітчизняних вторинних радіолокаційних систем управління повітряним рухом, Яновицький О. С., Дзябура В. Ф. (2017)
Бедратюк Л. П. - Використання системи комп’ютерної алгебри maple для розв’язання комбінаторних задач, Бедратюк Г. І. (2017)
Петрушак В. С. - Вибір та обґрунтування застосування частотного компаратора в ротаційному віскозиметрі з фазочастотним перетворенням інформативного параметра (2017)
Скрипник Т. К. - Ефективність застосування технології asp.net при розробці web-застосування, Петровський С. С., Волошин О. В. (2017)
Горященко К. Л. - Впровадження технологій PLC, Войтюк О. П., Кушнірук С. Л., Шевчук О. В. (2017)
Прибега Д. В. - Розробка автоматичного перемикача джерела живлення, Корсун С. Ю., Смутко С. В., Прибега Т. Д. (2017)
Сяський А. О. - Передача пари сил до контуру криволінійного отвору пластинки через систему однакових пружних ребер, Шевцова Н. В. (2017)
Кіницький Я. Т. - Кінематика важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки, одержаних на базі прямолінійно-напрямного кривошипно-повзунного механізму, Міняйло П. В. (2017)
Похильчук І. О. - Методика підбору матеріалів пар тертя нових конструкцій торцевих ущільнень підвищеної герметичності, Галицький Т. О., Стрілець О. Р., Сасюк З. К. (2017)
Стрілець О. Р. - Обґрунтування коефіцієнта корисної дії зубчастої диференціальної передачі з ведучим водилом і веденим епіциклом або навпаки у пристрої зміни швидкості (2017)
Курской В. С. - Апаратна реалізація живлення циклічно-комутованого розряду в установках азотування, Люховець В. В., Здибель О. С. (2017)
Рамський А. О. - Зменшення напружень плити під дією зовнішнього навантаження за допомогою покриття її шаром із початковими напруженнями (2017)
Передрій О. І. - Формування структури захисного покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану під час нагрівання, Ємченко І. В. (2017)
Чабан В. В. - Зниження динамічних навантажень товароприйомного механізму при пуску круглов’язальної машини, Коробченко Є. О. (2017)
Косіюк М. М. - Формоутворення неповних сферичних поверхонь на універсальних верстатах токарної групи, Костюк С. А. (2017)
Защепкіна Н. М. - Прогнозування якості та конфігурації частин литих комбінованих виробів з полімерних матеріалів, Гречуха Ю. С., Кулік Т. І., Злотенко Б. М. (2017)
Пилипенко О. М. - Дослідження аеродинамічних властивостей задніх спойлерів сідельних автопотягів, Батраченко О. В., Литовченко І. М. (2017)
Настасенко В. А. - Как расширить технические возможности режущих пластин corocut-3, multicut 4 и pentacut в отрезных резцах (2017)
Блах И. В. - Новая разновидность трехсторонних дисковых сборных фрез и их эксплуатация (2017)
Осипенко В. І. - Чисельне моделювання подачі м'ясної сировини шнеком вовчка, Філімонова Н. В., Батраченко О. В. (2017)
Горященко С. Л. - Моделювання роботи тепло-холодоакумулюючої системи, Успаленко С. В. (2017)
Чертенко Л. П. - Дослідження можливостей 3d сапр для проектування поверхні взуттєвої колодки, Гопенко А. В. (2017)
Краснюк Л. В. - Передумови створення чоловічої куртки з розширеними функціональними можливостями, Дяк Л. О. (2017)
Нахайчук О. В. - Застосування клейових з’єднань деталей одягу для забезпечення його комфортності, Захаров О. С., Мізрах А. А. (2017)
Олійник Г. С. - Геотекстиль: особливості використання у ландшафтному дизайні, Колос І. О., Нашилова Н. В. (2017)
Невзат А. Гюнджегорю Невзат - Принципы общего решения стандартных задач по химии (2017)
Заверач Є. М. - Дослідження ефективності сучасних антистатичних препаратів при обробці безворсових килимових покриттів, Ганзюк А. Я., Побута З. М. (2017)
Филинюк Н. А. - Оценка помехоустойчивости моноиммитансного логического с-элемента "и", Лищинская Л. Б., Фурса С. Е., Стахов В. П. (2017)
Боровик О. В. - Раціоналізація розміщення веж системи оптико-електронного спостереження на основі кластерного аналізу, Рачок Р. В., Рудик О. Ю., Дармороз М. М. (2017)
Землянський О. Є. - Контроль стану оптичної лінії із застосуванням технології fdr, Горященко К. Л., Коваль В. С., Клепіковський А. В. (2017)
Білинський Й. Й. - Методика оцінювання якості роботи фільтрів приглушення шумів в пакеті mathcad, Книш Б. П., Кулик Я. А. (2017)
Тітова Н. В. - Низькоенергетична фотонна технологія керування інкубаційним процесом, Павлов С. В., Злепко С. М. (2017)
Пузанов А. О. - Измерительная установка для определения кратковременной нестабильности частоты свч генераторов. методика измерений, Герасименко Е. С., Карпова Л. В. (2017)
Пятін І. С. - Дослідження послідовного каскадного турбокодування, Макаришкін Д. А. (2017)
Макаришкін Д. А. - Математична модель суперконденсатора для оптимізованої системи електроживлення генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів, Самарук Н. М., Пятін І. С. (2017)
Шефер О. В. - Спосіб вимірювання параметрів плазми з метою підвищення завадостійкості супутникових телекомунікацій (2017)
Мамонов К. А. - Розробка стейкхолдерно-орієнтованого підходу до оцінки впливу містобудівних факторів на використання земель міст, Метешкін К. О., Грек М. О. (2017)
Чиж І. Г. - Апаратне забезпечення біометрії ока при хірургії катаракти, Копилов Я. В., Миронович В. Є. (2017)
Романюк О. Н. - Визначення типів крокових приростів для побудови кола на гексагональному растрі, Мельник О. В., Абрамчук І. В. (2017)
Свирневский Н. С. - Разработка архитектуры программы для решения задач, связанных с аффинными преобразованиями пространства (2017)
Говорущенко Т. О. - Інформаційна технологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення (2017)
Лисенко С. М. - Метод забезпечення живучості комп’ютерних систем в корпоративних мережах на основі самоадаптивності, Бобровнікова К. Ю., Дмитрук В. І., Адаменко А. С. (2017)
Ялова К. М. - Універсальна функціональна модель академічної massive open on-line course платформи, Яшина К. В. (2017)
Скрипник Т. К. - Архітектура каркасу model-view-controller при розробці веб-додатків, Манзюк Е. А., Свистун С. О. (2017)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії та електромагнетизму. частина vii (2017)
Береза А. О. - Оптимізація алфавіту інформативних ознак для автоматизованої системи розпізнавання мовців критичного застосування, Биков М. М., Ковтун В. В. (2017)
Іванов О. В. - Особливості проектування архітектури корпоративного додатку на прикладі системи обліку робіт підприємства, Нічепорук А. О., Бельфер Р. Є., Савенко Б. О. (2017)
Кравчук О. А. - Практичний огляд php 7 (2017)
Войтович О. П. - Засіб моніторингу для операційної системи android, Гурський М. В., Куперштейн Л. М., Сніговий Д. С. (2017)
Горященко К. Л. - Впровадження стандарту ieee 1901 передачі інформації по проводових лініях, Нездоровін В. П., Коваль В. С. (2017)
Гнатчук Є. Г. - Модель опрацювання результатів моніторингу даних користувача в системах електроннного навчання, Дикун С. А. (2017)
Дячук О. А. - Електронна комерція як соціальний феномен (2017)
Князьков С. Г. - Неоінституціоналізм як теоретико-методологічна основа соціологічного дослідження фармації (2017)
Конончук О. Г. - Глоболокальний вимір в концепції сталого розвитку (2017)
Баласанян В. Г. - Локальна ідентичність як механізм солідаризації громадян в умовах великого міста (на прикладі м. Одеса) (2017)
Пачковський Ю. Ф. - До проблеми духовних цінностей у соціологічному дискурсі, Бліхар М. П. (2017)
Андрейчук С. К. - Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі, Когут В. І., Морушко О. О. (2017)
Козаченко О. - Особливості репрезентацій маскулінних образів: дискурси счасних телереклам (на прикладі України, Росії та Польщі), Федоришин О. (2017)
Гордієнко Н. М. - Репутація інтернатів як навчально-виховних закладів (за результатами соціологічного дослідження) (2017)
Калиняк О. Т. - Легітимація ВНЗ в соціальних інтернет-мережах: пропозиції сучасних українських університетів, Козаченко О. О. (2017)
Sroczyńska M. - Normative dimensions of marital and family intimacy in the Polish students´ evaluation (2017)
Білоус Є. В. - Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану (2017)
Прохорова А. А. - Мотиви участі індивідів в протестних подіях Майдану 2013–2014 років (2017)
Demkiv О. - Conative aspect of civil identity: an influence of religious and confessional factors (2017)
Лапан Т. Д. - Репрезентація збройного конфлікту на сході України в жіночих біографічних інтерв’ю (2017)
Швед Е. - Пам'яті видатного вченого, краєзнавця та педагога (2017)
Fabian M. - Etiquette in modern English: social setting (2017)
Барбіл О. В. - Філіація значень як засіб розширення лексикону новолатинської мови у працях М.Лучкая, Шепа Н. С. (2017)
Вербицька А. Е. - Фреймові моделі емоційного концепту distress/дистрес (2017)
Вереш М. Т. - Квантитативний аналіз вживання німецьких християнсько-богословських термінологічних одиниць у фахових текстах, Синьо В. В. (2017)
Голик С. В. - Геронтологічний дискурс у науковому вимірі (2017)
Дацьо О. Г. - До питання формування латинської юридичної термінології (83 р.–31 р. до н. е.) (2017)
Desiatnikova L. - The UK as a Highly Diverse Society (Different approaches to multiculturalism) (2017)
Есенова Е. Й. - Англіцизми та їх роль у поповненні лексичного складу української мови (2017)
Карлова В. О. - Еволюційні періоди у розробці теорії "Беовульфознавства” (2017)
Kishko O. V. - Verbal Realization of the Theme "Light” in the novel "Lord of the Flies” by William Golding (2017)
Косенко Н. М. - Контекстуальна зумовленість значення форм імпліцитної денотативної номінації (на прикладі економічних текстів), Тодорова Н. Ю. (2017)
Kuschnirtschuk O. O. - Neubildungen im Modernen Deutschen Wortschatz (2017)
Lizak К. М. - On the Translation of Education Terminology (2017)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості суфіксального словотворення у текстах міжнародних документів (2017)
Марина Д. О. - Міф як універсальний спосіб людського світосприйняття у творчості М.Еліаде (2017)
Markowska A. V. - Translation of German Phraseologisms in the modern German-language Press (Cross-cultural Aspects), Salamatina О. О. (2017)
Миголинець-Шовак О. І. - Різноманітність підходів до аналізу семантики мовних одиниць (2017)
Onyshchak H. V. - Semantics of the Nouns with the Middle Degree of Polysemy in Modern English (2017)
Petiy N. V. - Persuasive Strategies in TED Talks on Gender (2017)
Почепецька Т. - Лексичні засоби вираження ввічливості в англійській мові (2017)
Решетар О. В. - Семантичний простір політичного дискурсу в сучасній англійській мові (2017)
Rohach L. V. - Semantic Way of Term Formation in English and Ukrainian Legal Terminology (2017)
Rozenfeld J. - Digimodernism – the New Level of Postmodern? (2017)
Sabolikova K. - Reflection of Thatcher's policy in the Czechoslovak daily newspaper PRAVDA (2017)
Sabovikova A. - On combining Corpus Linguistics and Critical Discourse Analysis (2017)
Сливка М. І. - Специфіка перекладу текстів історико-культурного дискурсу (2017)
Смольницька О. О. - Трансформація аристократичного жіночого образу в любовній ліриці англійських поетів доби пізнього ренесансу і бароко: практичний аспект (2017)
Сорока Т. В. - Семантична ознака "наука” в структурі україно- та англомовних аксіономенів (2017)
Станко Д. В. - Розмежування понять "Емоційність”, "Емотивність”, "Експресивність” та "Оцінність” у сучасному мовознавстві (2017)
Tomascikova S. - Media Food Narratives and Postmillennial Culture (2017)
Чендей Н. - До питання лінгвістичних теорій метафори (2017)
Швед Е. В. - Стилістична роль мовних засобів контрасту у промовах історичних осіб твору Т. Лівія "історія” (на матеріалі промов І-ї декади твору) (2017)
Штефанюк Н. С. - Дослідження емотивності як лінгвістичної категорії у сучасному мовознавстві (2017)
Ясногурська Л. М. - Наукові дослідження щодо вивчення концептів в сучасній лінгвістиці на прикладі концепту зрада (2017)
Лизанець П. М. - Основні шляхи засвоєння лексичних мадяризмів в українських говорах Закарпаття (2017)
Andrusiak I. - Teaching Pronunciation: A Textbook Review (2017)
Desiatnikova L. - Multicultural Education in Great Britain (2017)
Kovach S. B. - Size and Depth of Word Knowledge: Theoretical Perspectives and Challenges. Applied Linguistics (2017)
Levrints M. I. - Evolving Language Teacher Roles (2017)
Мартин Н. В. - Педагогічні умови формування мотивації педагогічної діяльності майбутнього вчителя англійської мови (2017)
Мишко С. А. - Тестування лексики в процесі викладання іноземних мов (2017)
Тищук А. Г. - Вивчення іспанської мови як іноземної: мова у контексті (на матеріалі аналізу з інтермовної прагматики Р. Л. Шівелі) (2017)
Філюк Л. М. - Підвищення якості освіти при навчанні іноземної мови на основі використання відкритих електронних ресурсів (2017)
Худзей О. О. - Принципи навчання іноземних мов майбутніх перекладачів (2017)
Huszti I. - The Language Proficiency of English Teachers in Transcarpathian Hungarian Schools (2017)
Цар І. М. - Шляхи вдосконалення методики викладання іноземної мови спеціальності (2017)
Владимиров В. М. - Структура й основні положення сучасної китайської теорії журналістики) (2018)
Белецька А. В. - Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкацiях (2018)
Ромах О. В. - Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень (2018)
Галич В. М. - Семіотична хора пейзажної деталі в публіцистиці (2018)
Бухтатий О. Є. - Пошукова оптимізація новинного сайта: принципи та методи, Шевченко Г., Левченко С. (2018)
Комащенко І. І. - Комунікаційний менеджмент та механізми його реалізації для презентації інноваційних проектів (2018)
Загорулько Д. - Гейміфікований інформаційний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія (2018)
Овсянніков А. - Відеохостинги як перспективна платформа для інтеграції українських телеканалів (2018)
Сиваш К. О. - Залученість аудиторії медіаперсоною як група психологічних медіаефектів:інтерпретація явища та аналіз (2018)
Калінеску Т. В. - Освітньо-професійні програми: лобіювання та виживання (2018)
Доронін А. В. - Моделювання колективного особистісного потенціалу професійної мобільності менеджерів підприємства, Доронін С. А. (2018)
Соломатіна Т. В. - Аналіз і оцінка ризиків в управлінні аграрним виробництвом, Королева Н. Н. (2018)
Kievich A. - Dedolarization of economies of leading countries as a way of protection from global risks, Buhtik M., Samohovets M. (2018)
Поносов Ф. Н. - Методологические основания социального познания и хозяйственно-экономической деятельности общества (2018)
Павлов К. В. - Экономическое славяноведение и этноэкономика (2018)
Калінеску Т. В. - Забезпечення стабільного управління підприємством (2018)
Ліхоносова Г. С. - Ентропійне балансування: інструмент усунення соціально-економічного відторгнення на підприємстві (2018)
Решетнікова І. Л. - Аутсорсинг в діяльності промислових підприємств: маркетинговий аспект (2018)
Костирко Л. А. - Пріоритети формування механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств, Кукса І. М. (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие и укрепление здорового поколения нации (2018)
Ильина Е. А. - Перспективы развития государственной политики в сфере оплаты труда (2018)
Колечков Д. В. - Оптимизация пенсионной системы в современных условиях (2018)
Тихомирова В. В. - Направления совершенствования формирования и использования финансовых ресурсов социальной защиты населения (2018)
Попова Л. А. - Оценка масштабов среднего класса в Республике Коми, Сивкова А. А., Зорина Е. Н. (2018)
Мустафаев А. А. - Воспроизводственная характеристика основных фондов аграрного сектора АПК Северного региона (2018)
Бузько І. Р. - Міжрегіональне співробітництво: криза взаємодії та шляхи її подолання, Зеленко О. О. (2018)
Гречишкина Е. А. - Тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Беларусь (2018)
Шишелов М. А. - Анализ рынка потребления и производства древесного биотоплива Республики Коми (2018)
Впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратури (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Вимоги до оформлення статтей (2018)
Антонюк-Кисіль В. М. - Особливості хірургічного лікування варикозного розширення вен пахового каналу у вагітних, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2018)
Грубнік В. В. - Выбор метода лечения рецидивных паховых грыж, Бугрідзе З. Д., Воротинцева К. О. (2018)
Стець М. М. - Прояви семіотики гострого апендициту залежно від його розташування та триместру у вагітних, Черненко В. М. (2018)
Максименко А. В. - Реінтервенції в пацієнтів з атрезією легеневої артерії та інтактною міжшлуночковою перегородкою після перфорації клапана легеневої артерії, Шипов Д. О., Мотречко О. О., Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А. (2018)
Пилипчук В. І. - Спосіб оперативного втручання у хворих на хронічний панкреатит із біліарною гіпертензією (2018)
Татарчук Л. В. - Особливості місцевих імунних реакцій у порожній кишці при пострезекційній портальній гіпертензії (2018)
Гудима А. А. - Особливості активації процесів ліпідної пероксидації в умовах краніоскелетної травми в щурів різного віку, Сушко Ю. І. (2018)
Мельник О. І. - Вплив величини внутрішньочеревного тиску та ішемічно-реперфузійних порушень на прояви цитолітичного синдрому та його корекція тіоцетамом в експерименті (2018)
Подпрятов С. С. - Встановлення первинних вимог до експериментальних засобів дослідження та умов створення електрозварного з’єднання стінок кишечнику, Подпрятов С. Є., Макаров А. В., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Чернець О. В., Тарнавський Д. В., Лопаткіна К. Г. (2018)
Шевчук І. М. - Аналіз результатів лікування хворих із пошкодженнями стравоходу, ускладненими гострим гнійним медіастинітом, Сніжко С. С. (2018)
Малиновський А. В. - Первый опыт лапароскопической холедохолитотомии с флюоресцентной холангиографией, Майоренко М. М., Сергієва А. С. (2018)
Терлецький О. М. - Проблема діагностики малосимптомного холедохолітіазу в пацієнтів із гострим калькульозним холециститом, Коломійцев В. І. (2018)
Кривокульський Б. Д. - Ризикадаптовані підходи до профілактики тромботичних ускладнень при гістеректомії, Жулкевич І. В. (2018)
Шульга Д. Ф. - Клінічний випадок защемленої ретростернальної грижі, Ткачук О. А., Чепіль І. В. (2018)
Крижевський В. В. - Обґрунтування вибору малоінвазивних оперативних втручань при врослому нігті у хворих на цукровий діабет, Циганенко О. О., Шевчук М. В., Риб’янець Ю. В., Іванченко Р. В., Щеголь І. М., Тоан Нго (2018)
Горолюк А. Ю. - Післяін’єкційна медикаментозна гранульома, Ботвінніков Д. Ю. (2018)
Дронов О. І. - Інноваційна діяльність та педагогічна комунікація виклaдача загальної хірургії, Процюк А. В., Скомаровський О. А., Горлач А. І., Лубенець Т. В. (2018)
Сяський А. О. - Пресова посадка замкненого пружного стрижня в еліптичний отвір нескінченної ортотропної пластинки, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2017)
Петко І. В. - Визначення параметрів системи низького тиску установки для гідрорізання, Бондаренко М. Й. (2017)
Плешко С. А. - Вплив змащення пар тертя механізму в’язання в’язальних машин на довговічність роботи клинів, Ковальов Ю. А. (2017)
Щербань В. Ю. - Визначення приведеного коефіцієнту тертя для кільцевих та трубчатих спрямовувачів нитки трикотажних машин, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Шолудько М. І. (2017)
Бурмістенков О. П. - Основні напрямки автоматизації змішувальних комплексів безперервної дії для сипких матеріалів, Біла Т. Я., Стаценко В. В. (2017)
Батыгин Ю. В. - Индукционный нагрев во внутренней полости цилиндрического соленоида. основные соотношения протекающих процессов, Чаплыгин Е. А., Сабокарь О. С., Стрельникова В. А. (2017)
Некоз О. І. - Особливості гідродинаміки м’ясної сировини при її подачі шнеком вовчка, Батраченко О. В., Філімонова Н. В. (2017)
Майдан П. С. - Оцінка стійкості замкнутої системи автоматичного регулювання за допомогою частотних критеріїв, Воронін Г. Ф., Золотенко Е. О., Буряк А. В. (2017)
Поліщук О. С. - Узагальнена класифікація філаментів для 3d-друку, Зозуля П. Ф., Поліщук А. О. (2017)
Горященко С. Л. - Математичне моделювання автоматизованої теплоакумулюючої сисетеми, Никитин О. О., Кушнір Ю. Ю., Успаленко С. В. (2017)
Ярощук Д. О. - Удосконалення методу обрахунку впливу загроз інформаційної безпеки на ефективність функціонування закритої телекомунікаційної мережі, Мясищев О. А. (2017)
Говорущенко Т. О. - Моделювання процесу оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення, Поморова О. В. (2017)
Лисенко С. М. - Метод виявлення кібер-загроз на основі еволюційних алгоритмів, Стопчак Д. І., Самотес В. В. (2017)
Пятін І. С. - Моделювання цифрової системи зв’язку з завадостійким кодуванням, Сергеєв В. В. (2017)
Петрова О. О. - Логічне програмування в розробці інформаційно-довідкової системи, Бурменський Р. В. (2017)
Лисенко С. М. - Метод виявлення шкідливих програмних засобів на основі алгоритму найближчих сусідів, Гуменюк В. В (2017)
Свирневский Н. С. - Разработка программы создания комплексного чертежа из проекций твердотельного объекта в autocad (2017)
Kashtalian A. - Segmentation of text information in natural scene images (2017)
Пивовар О. С. - Варіант структурної будови широкосмугової аналогової системи прихованого зв’язку на основі застосування сигналів детермінованого хаосу (2017)
Стецюк В. І. - Тенденція методів підвищення стабільності кварцових резонаторів, Равчук О. С. (2017)
Лужанський В. І. - Вплив основних параметрів базової станції в системах рухомого радіозв’язку на ймовірність бітової помилки на вході приймача мобільного терміналу та відстані між ними, Карпова Л. В., Волошина В. А. (2017)
Лужанський В. І. - Дослідження завадової обстановки під час руху мобільної станції при різних потужностях та висотах антен базових станцій в умовах забудови міста, Макаришкін Д. А., Наркевич М. Ю. (2017)
Гула І. В. - Методи підвищення якості спектральних характеристик синтезаторів dds, Карпова Л. В., Ковтун Л. О., Полікаровських О. І. (2017)
Мельничук В. М. - Аналіз параметрів цифро-аналогового перетворення у прямих цифрових синтезаторах частоти (dds), Полікаровських О. І. (2017)
Горященко К. Л. - Порівняння фазових рефлектометрійних методів для виявлення пошкоджень в електрокомунікаційних кабелях, Землянський О. Е. (2017)
Мастикаш О. В. - Особливості класифікації та аналізу віртуальних спільнот (2017)
Стецюк В. І. - Підвищення ефективності роботи ліфтових перетворювачів частоти шляхом введення сигналу зворотного зв’язку, Нікітов В. А. (2017)
Семенко А. І. - Телекомунікаційна система з покращеним прийманням амплітудно-маніпульованого сигналу, Бокла Н. І., Домрачева К. О., Шестопал Є. О. (2017)
Гула І. В. - Аналіз сучасної елементної бази та технічних рішень систем бездротового зв’язку мімо, Мішан В. В., Ковалишин С. О., Кіліхевич Я. В. (2017)
Петрушак В. С. - Розробка цифрового генератора періодичних сигналів на базі прямого методу синтезу частоти і дослідження роботи його функціональних блоків, Самолюк С. В. (2017)
Касянчук М. М. - Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем, Якименко І. З., Івасьєв С. В., Мандебура Н. М., Неміш В. М. (2017)
Березький О. М. - Статистичний аналіз коефіцієнта структурної атипії патологічних станів молочної залози, Березька К. М., Мельник Г. М., Долинюк Т. М. (2017)
Тітова Н. В. - Алгоритмічно-програмне забезпечення технології управління інкубаційним процесом осетрових, Костішин С. В., Московко М. В. (2017)
Новохатська К. А. - Удосконалення технології автоматизованого оновлення матеріалізованих представлень шляхом поширення її на ієрахічні та аналітичні запити (2017)
Trotsyshyn I. V. - Implementation of the principles of the quantum theory of measurement of amplitude signal parameters, as the higher level of the phase-dimensional measurement theory, Shokotko G. Yu. (2017)
Мазурець О. В. - Онтологічний підхід до побудови семантичної моделі навчальних матеріалів (2017)
Сиротенко О. П. - Удосконалення процесу ескізного проектування жіночих суконь за мотивами стилю модерн, Шевчук С. М. (2017)
Васильєва О. С. - Систематизація асортименту та кольорових рішень форменого одягу для дітей молодшої шкільної групи, Двойних А. С., Червонюк С. М., Васильєва І. В., Колосніченко М. В. (2017)
Марухленко М. О. - Оптимальні параметри дублення шкіри з використанням монтморилоніту, Мокроусова О. Р. (2017)
Ганзюк А. Я. - Структурно-сорбційні характеристики сапонітових глин, модифікованих пар, Стремецький О. І. (2017)
Кондратюк О. В. - Розробка складів покривних композицій для оздоблення натуральних шкір, Касьян Е. Є. (2017)
Бойко Г. А. - Визначення властивостей конопляного котоніну та зміна їх під дією пропарювання, Кутасов А. В. (2017)
Голінка Є. О. - Проблематика нанесення захисних покриттів на рулонні текстильні матеріали (2017)
Защепкіна Н. М. - Температурні деформації орієнтованих плівок (2017)
Синюк О. М. - Експериментальні дослідження впливу температури та ступеня витяжки полімеру на його міцність (2017)
Скиба М. Є. - Експериментальні дослідження процесу переробки полімерних відходів легкої промисловості, Синюк О. М. (2017)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних (кооперативних) космічних форм руху та механізм об’єднання електромагнітного, гравітаційного, сильного і слабкого полів. частина ix. нова стара фізика (2017)
Добровольський В. В. - Усунення невідповідностей з вологою залізорудного концентрату під час торгівлі з китаєм (2017)
Чабан В. В. - Математичний експеримент з оцінки впливу параметрів круглов’язальної машини ко-2 на динамічні навантаження товароприйомного механізму при пуску, Коробченко Є. О. (2017)
Здоренко В. Г. - Підвищення ефективності роботи механізму відтягнення полотна круглов’язальної машини, Защепкіна Н. М. (2017)
Кошель С. О. - Аналіз плоских механізмів вищих класів з шатуном, що має вигляд складної ланки, Кошель Г. В. (2017)
Каплун В. Г. - Вплив водню на втомну витривалість сталей після іонного азотування, Гончар В. А., Донченко Т. В., Матвіїшин П. В. (2017)
Сидоренко І. І. - Синтез цільової пружної характеристики на базі пружної муфти з нелінійним механічним зворотним зв'язком, Курган В. О. (2017)
Сяський А. О. - Напружена посадка замкненого пружного стрижня в криволінійний отвір нескінченної ізотропної пластинки, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2017)
Рамський А. О. - Поведінка в нулі розв’язку задачі для плити, покритої шаром із початковими напруженнями (2017)
Неділько В. М. - Визначення ступеня впливу факторів на процес проведення евакуації з приводненого повітряного судна, Стратонов В. М. (2017)
Славінська А. Л. - Методологія моніторингу інформаційно-комунікативних технологій конструкторської підготовки виробництва одягу (2017)
Домбровська О. М. - Дослідження базових конструкцій одягу для хлопчиків та дівчаток дошкільної вікової групи, Мица В. В. (2017)
Пелик Л. В. - Особливості підбору текстильних матеріалів для захисту органів дихання, Пелех Ю. А. (2017)
Кондратюк О. В. - Властивості модифікованих полімерних композицій для оздоблення шкір, Касьян Е. Є. (2017)
Сєрікова А. Ю. - Дослідження складу і токсичності розчинів для обробки шкіряного напівфабрикату перед дубленням, Ніконова А. В., Андреєва О. А. (2017)
Іванішена Т. В. - Дослідження безпечності полімерних пакувальних матеріалів, Хрущ М. В. (2017)
Куник А. Н. - Ик-спектроскопическое исследование характера взаимодействия катионных полимеров с макромолекулой целлюлозы, Сарибекова Д. Г., Серветник Р. С., Сарибеков Г. С. (2017)
Квартенко О. М. - Вилучення фенолів із багатокомпонентних підземних вод методом гідродинамічної кавітації, Саблій Л. А., Грюк І. Б. (2017)
Саблій Л. А. - Реалізація концепції інтегрованої мультитрофічної аквакультури у рибницьких господарствах із замкнутим водозабезпеченням, Коренчук М. С., Кононцев С. В., Гроховська Ю. Р. (2017)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія автоматизованого формування тестових завдань, Мазурець О. В., Кліменко В. І. (2017)
Сєров Ю. О. - Система верифікації персональних даних веб-учасників, Федушко С. С., Голощук Р. О. (2017)
Багрій Р. О. - Система введення тексту за допомогою неоднозначної віртуальної клавіатури (2017)
Биков М. М. - Метод представлення ознак у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В., Фурман М. С. (2017)
Главацкий С. П. - Исследование размеров пакетов в магистральной сети провайдера (2017)
Якимчук Н. М. - Порівняльний аналіз методів кореляційного та регресійного аналізу телекомунікаційних мереж (2017)
Кравчук О. А. - Огляд та аналіз архітектури прогресивних веб-додатків (2017)
Заруцький В. О. - Компенсація похибок при передаванні даних у мережах радіодатчиків, Торошанко О. С. (2017)
Мартинюк В. В. - Моделювання однорідної лінії передачі на основі теореми міттаг-леффлера, Макаришкін Д. А., Самарук Н. М., Карпова Л. В. (2017)
Свирневский Н. С. - Алгоритм трехмерной реконструкции с определением положения камеры по особым точкам (2017)
Ставнійчук М. В. - Об’єктно-орієнтований редактор цифрових креслень для формування моделей валів у autodesk inventor, Мазурець О. В., Скрипник Т. К. (2017)
Рубаненко О. Є. - Обґрунтування меж діапазону частот ачх трансформаторів відповідного дефектам зсуву витків, Грищук М. О., Лабзун М. П. (2017)
Трач О. Р. - Критичність показників завдань напрямів організації життєвого циклу віртуальної спільноти (2017)
Мануляк І. З. - Реалізація алгоритмічного забезпечення для розрахунку ковзного значення оцінки інформаційної ентропії вимірювальних сигналів, Мельничук С. І. (2017)
Білинський Й. Й. - Дослідження ультразвукового методу вимірювання густини нафтопродуктів, Огородник К. В., Стоян Н. А. (2017)
Злепко С. М. - Комплексная защита компьютерных рентгеновских томографов от нестабильности и провалов питающего напряжения, Кривоносов В. Е., Павлов С. В., Азархов А. Ю., Барановский Д. М. (2017)
Дубчак Л. О. - Нечітка система діагностування патологічних станів молочної залози на основі аналізу цитологічних зображень, Вербовий С. О., Березький О. М., Савка Н. Я., Дацко Т. В. (2017)
Одегов Н. А. - Операторы дисперсии и согласованные оптические сигналы (2017)
Здоренко В. Г. - Динамічні навантаження механізму в’язання в’язальних машин та шляхи їх зниження, Защепкіна Н. М. (2017)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних (кооперативних) космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії та електромагнетизму. частина viii (2017)
Злотенко Б. М. - Вдосконалення енергоефективної системи керування освітленням і температурою приміщень, Стаценко Д. В. (2017)
Кулик С. В. - Дослідження технології нанесення qr-коду для захисту графічних зображень, Люта М. В., Розломій І. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Криницька О. О. - Капіталізація ринку землі як фактор продовольчої політики України, Ткачук Т. І. (2018)
Нікішина О. В. - Глокалізація товарних ринків: теоретичні й прикладні аспекти, Зарудна О. П. (2018)
Антонюк О. П. - Країни Азії – головний партнер України в торгівлі агропродовольчими товарами, Антонюк П. О., Лисюк В. М. (2018)
Дишкантюк О. В. - Потенціал ресторанного господарства Одещини в розвитку гастрономічного туризму, Харенко Д. О., Івичук Л. М. (2018)
Лагодієнко В. В. - Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту, Голодонюк О. М., Мільчева В. В. (2018)
Драбовський А. Г. - Реінжиніринг бізнес-процесів як напрям успішного розвитку діяльності підприємств, Іванюта П. В., Петренко М. І. (2018)
Агеєва І. М. - Планування розвитку підприємства на основі розробки стратегічного набору, Агаркова О. В. (2018)
Ангєлов Г. В. - Організаційно-управлінські особливості командного лідерства у сфері виробництва, Петракова Є. Р., Черкаський А. В. (2018)
Kalaman O. - Innovative development strategy formation of the modern enterprise, Volodina O., Mandrikin D. (2018)
Vasytynska L. - Financial instruments for provision of sustainable economic growth of territorial developments, Nemchenko G. (2018)
Маркова Т. Д. - Оцінка впливу витрат і доходів на фінансові результати на прикладі ПП фірма "Гармаш", Тройніна В. В., Чорна С. В. (2018)
Стасюкова К. В. - Особливості спрощеної системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах в Україні, Пчелянська Г. Б., Ткачук А. В. (2018)
Stupnytska T. - The analysis of approaches to the essence and classification of fixed assets, Yevtushevska O., Pryimak V. (2018)
Martynyuk V. V. - Supercapacitor quality control, Boiko J.M., Kalaczynski Tomasz (2018)
Kovtun I. - Acoustic emission application for nondestructive strength diagnostics of printed circuit boards, Boiko J., Petrashchuk S. (2018)
Kupershtein L. M. - The database-oriented approach to files protection in android operation system, Voytovych O. P., Kaplun V. A., Prokopchuk S. O. (2018)
Савенко О. С. - Критерії класифікації методів виявлення шкідливого програмного забезпечення (2018)
Баніт Б. Б. - Вибір інформаційної системи управління контентом для побудови корпоративного сайту, Красильников С. Р. (2018)
Карпенко I. В. - Поляризаційний метод виявлення теплоконтрастної цілі на фоні завад, Колобродов В. Г., Сокол Б. В. (2018)
Желєзняк В. В. - Метод моніторингу обчислювальних мереж на основі спільного аналізу тимчасових та функціональних характеристик стека протоколів tcp / ip, Мясіщев О. А. (2018)
Кльоц Ю. П. - Метод підвищення продуктивності використання програмних засобів вивчення слів іноземних мов, Войтков Ю. В., Стецюк В. М., Шаховал Є. С. (2018)
Лаврінчук В. В. - Принципи організації нейромережної системи розпізнавання символів номерних знаків, Чешун В. М., Чорненький В. І. (2018)
Радельчук Г. І. - Методи вирішення проблем роботи з кирилицею у консольних с-програмах (2018)
Мазурець О. В. - Використання спеціалізованих програмних розширень для автоматизації роботи з цифровими документами навчальних матеріалів, Ковальчук О. В., Слободзян В. О. (2018)
Петровський С. С. - Аналіз та перспективи використання хмарних технологій в управлінні середніх загальноосвітніх шкіл (2018)
Чесановський І. І. - Дослідження питань оптимального вибору мірності дискретного перетворення фур’є при виявленні та розрізненні сигналів на фоні білого шуму, Ткачук А. В. (2018)
Мясіщев О. А. - Режими польоту контролерів польоту apm 2.6 і pixhawk бпла, Швець В. В. (2018)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний перетворювач "вологість – частота" з ємнісними елементами на основі вологочутливих пористих шарів, Осадчук О. В., Крилик Л. В., Селецька О. О., Мартинюк В. В. (2018)
Воловик А. Ю. - Діагностика раптових змін у динаміці об'єктів контролю, Осадчук О. В., Васильківський М. В., Червак О. П., Шутило М. А. (2018)
Возна Н. Я. - Метод структуризації інформаційних потоків для відображення технологічних станів на електричній підстанції (2018)
Бойко С. М. - Особливості режимів комплексу електропостачання-електроспоживання підприємств гвк під час впровадження концепції smart grid, Некрасов А. В., Вишневський С. Я., Нанака О. М. (2018)
Сокуренко В. М. - Автоматизований розрахунок окулярів з дифракційними оптичними елементами, Вакуленко М. М. (2018)
Бойко С. М. - Система керування електротехнічним комплексом висувної вітроенергетичної установки літальних апаратів на базі теорії нечітких множин, Черніхова О. С., Шмельов Ю. М., Владов С. І., Вишневський С. Я. (2018)
Romanuke V. V. - Flexibilization in tariffing for passages by polish public transport via prepaid services and gps navigation with controllers of time and distance (2018)
Михайлова Н. В. - Дослідження матеріалів, які використовують для виготовлення захисного одягу робітників-апаратників та слюсарів хімічної промисловості, Привала В. О. (2018)
Рубанка А. І. - Дослідження конструктивно-технологічних рішень різновидів захисного одягу для пілотів військової авіації, Токар Г. М., Стельмах М. Д., Горіна А. В., Остапенко Н. В. (2018)
Сапожник Д. І. - Одяг з камуфляжним забарвленням та особливості сучасних вимог до нього, Карпюк О. М. (2018)
Рубанка А. І. - Узагальнена систематизація елементів для забезпечення комфортності захисного одягу, Остапенко Н. В., Дуб Д. М., Семененко В. В. (2018)
Костюк Г. О. - Проектування вологозахисного одягу з прогнозованими показниками паропроникності, Садретдінова Н. В. (2018)
Васильєва О. С. - Українська народна вишивка як елемент дизайн-проектування сучасних колекцій одягу, Воловодюк О. М., Мусієнко В. О., Васильєва І. В. (2018)
Приходько-кононенко І. О. - Дизайн-проектування авторської колекції жіночої білизни, Сторожук О. І., Слітюк О. О., Петрова К. М. (2018)
Галавська Л. Є. - Дослідження споживних властивостей двошарового трикотажу білизняного призначення, Антонюк Н. О., Батрак О. А. (2018)
Винничук М. С. - Виявлення закономірностей зміни композиційно-конструктивних параметрів жіночих головних уборів, Торак І. В., Ревіна Г. С., Колотило Н. О. (2018)
Кириченко О. В. - Дослідження повітропроникності геотекстильних нетканих матеріалів, Пелик Л. В. (2018)
Петрус Б. Б. - Особливості морфологічних показників стоп легкоатлетів вікової категорії 12–16 років, Козарь О. П., Хімич В. І., Рейс Т. Т. (2018)
Адакіна Н. І. - Технологічні особливості різних способів виготовлення шкіряного пергаменту, Колесник Т. О., Андреєва О. А. (2018)
Кононцев С. В. - Використання черевоногих молюсків для мінералізації нерозчинених забруднень оборотної води узв, Гроховська Ю. Р., Саблій Л. А., Коренчук М. С. (2018)
Горященко С. Л. - Моделювання ультразвукового розпилювача, Карван С. А. (2018)
Machulianskyi O. - Optical characteristics of nanodimensional particles of chrome (2018)
Амбарцумянц Р. В. - Кинематический синтез шестизвенного рычажного механизма привода ноги шагающих машин, Кара Е. Д. (2018)
Щербань В. Ю. - Визначення натягу нитки під час її взаємодії з трубчастими спрямовувачами, Мурза Н. І., Кириченко А. М., Шолудько М. І. (2018)
Амбарцумянц Р. В. - Кинетостатика модификаций групп ассура третьего класса третьего порядка. часть 2. модификации с тремя и четырьмя поступательными кинематическими парами, Ромашкевич С. А. (2018)
Оргиян А. А. - Влияние режимов обкатывания роликом на формирование шероховатости поверхности, Стрельбицкий В. В. (2018)
Плешко С. А. - Вплив змащення пар тертя механізму в’язання в’язальних машин на довговічність роботи клинів, Ковальов Ю. А. (2018)
Славін В. В. - Вплив каталітичного нейтралізатора на токсичність двигуна з іскровим запалюванням (2018)
Дзержинська О. В. - Математична модель процесу взаємодії крокуючого крану з ґрунтом (2018)
Шумиляк Л. М. - Клітинно-автоматне моделювання перерозподілу домішки під час кристалізації розплаву, Жихаревич В. В., Остапов С. Е. (2018)
Некоз О. І. - Перспективні шляхи підвищення питомої продуктивності вовчків, Батраченко О. В., Філімонова Н. В. (2018)
Хорольський В. П. - Проектування робототехнологічного комплексу з виробництва хліба для територій з техногенним тиском, Коренець Ю. М. (2018)
Корнеева И. Б. - Компьютерные исследования напряженно-деформированного состояния плиты перекрытия из сталефибробетона, Сурьянинов Н. Г., Шиляев А. С. (2018)
Кухар О. В. - Теорія економічного простору: інституційний підхід (2018)
Натха А. О. - Oцінка розвитку зовнішньоекономічної діяльності для підвищення добробуту населення України, Сімахова А. О. (2018)
Орловська Ю. В. - Імплементація світового досвіду інноваційного розвитку міжнародних аеропортів в аеропортовий сектор України (2018)
Панкратова О. М. - Аналіз фінансування інтелектуального капиталу: Україна та країни світу (2018)
Хмара М. П. - Міжнародні виробничі мережі на шляху вирішення проблем економічної безпеки в епоху глобалізації (2018)
Василик А. В. - Використання соціальних мереж у сучасному рекрутингу України, Іщенко О. В. (2018)
Даниленко О. А. - Проблеми розвитку молодих фахівців і напрями їх подолання в українських організаціях, Поправко Т. В. (2018)
Івашина О. Ф. - Інфляційні процеси в економіці сучасної України, Івашина С. Ю. (2018)
Панасенко Н. Л. - Перспективи розвитку економіки спільної участі в Україні, Лисенко М. В. (2018)
Чириченко Ю. В. - Окремі стратегічні аспекти розвитку готельно-ресторанної справи, Білова Н. А., Зайцев В. Є. (2018)
Shynkaruk L. - The role of households in economy modernization of a country, Baranovska I., Milman L. (2018)
Шуляк Б. В. - Передумови розвитку екологічного підприємництва на сільських територіях (2018)
Бухтіарова А. Г. - Забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні, Купрєєва Я. М. (2018)
Ларікова Т. В. - Аналіз національних стандартів, що регулюють бухгалтерський облік активів розпорядників бюджетних коштів, гармонізованих з МСБОДС (2018)
Пачева Н. О. - Вплив трансакційних витрат на ефективність менеджменту персоналу (2018)
Пономарьов С. В. - Економіко-технологічні принципи формування стратегії підприємства (2018)
Сердюков К. Г. - Оцінка зрілості механізму корпоративного контролю в господарському товаристві (2018)
Фесенко В. В. - Оцінка надійності пов’язаних підприємств як елемент внутрішньо - корпоративного аудиту групи міжнародних компаній (2018)
Шуміло О. С. - Підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі (2018)
Кладченко М. В. - Кошторис як індикатор ефективності фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти України (2018)
Матукова Г. І. - Теоретичні аспекти забезпечення якості освіти: поняття, критерії, показники (2018)
Петренко П. С. - Проблеми економічного росту України (2018)
Стрембіцька Л. Л. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку торгівлі України товарами (2018)
Гавриленко Т. В. - Перспективи розвитку легкої промисловості України в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Бродюк І. В. (2018)
Коган Н. Ю. - Проблеми розвитку ринку землі в умовах сьогодення (2018)
Король І. В. - Маркетингова політика комунікацій у банку, Подзігун С. М. (2018)
Чирва Г. М. - Оцінювання ризиків підприємницької діяльності та аналітичне забезпечення економічної стійкості підприємств у процесі захисту їх економічних інтересів, Бовкун О. А. (2018)
Мельничук Ю. М. - Фактори впливу на збутову діяльність страховиків зі страхування життя, Гарматюк О. В. (2018)
Чвертко Л. А. - Страхування туристичних ризиків: проблеми теорії та практики, Демченко Т. А. (2018)
Ящук Т. А. - Економічна сутність фінансування діяльності закладів вищої освіти (2018)
Вуйченко М. А. - Основні напрями маркетингових інновацій у туристичній сфері, Поворознюк І. М. (2018)
Kyryliuk I. - Features of the use of the complex of marketing and his concepts at the enterprises of the hotel economy, Lytvyn O. (2018)
Слатвінська Л. А. - Місце і значення навчальної дисципліни "Організація туризму" в системі підготовки бакалаврів з туризму (2018)
Барвінок М. В. - CRM-рішення як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти (2018)
Корнієнко Т. О. - Сутність та еволюція поняття "економічна безпека" (2018)
Слатвінський М. А. - Економічна безпека підприємств телекомунікаційної галузі в системі адміністративно-правового регулювання (2018)
Відомості про авторів (2018)
Керівництво для авторів (2018)
Title, contents (2017)
Vertakova Yu. - Problems of sustainable development worldwide and public policies for green economy, Plotnikov V. (2017)
Hasanli Y. - Econometric model of dependence between the oil prices, and the global external debt level and oil production, Ismayilova S. (2017)
Fojtikova L. - China’s trade competitiveness in the steel industry after 15 years of its membership in the WTO (2017)
Lyashenko V. - Marketing prospects of small developed African countries assessment for traditional Ukrainian exports, Osadcha N., Galyasovskaya O., Knyshek O. (2017)
Popadynets N. - Differences in consumer buying behaviour in consumer markets of the EU member states and Ukraine, Shults S., Barna M. (2017)
Azatbek T. - The share of drug trafficking in Kazakhstan’s GDP: methods for evaluation, Panzabekova A., Bekenova L., Yegizbayeva Zh. (2017)
Kyrylaha N. - Fire risk assessment in light of socio-economic factors, Chernenko V. (2017)
Anh P. C. - Relationship between manufacturing strategy and firm performance: the empirical study of Vietnamese manufacturing plants, Tuan N. P., Hoa H. T. (2017)
Yarova N. - Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises, Vorkunova O., Khoteyeva N. (2017)
Ekimova K. - The credit channel of monetary policy transmission: issues of quantitative measurement, Kolmakov V., Polyakova A. (2017)
Nor S. M. - Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints, Islam S. M. N. (2017)
Puah Ch.-H. - The pass-through effect of interest rate and asymmetric adjustment in Indonesia, Liew V. Kh.-S., Tang M. M.-J. (2017)
Parkhomchuk M. - Studying transactions of economic agents in the situation of insolvency (neo-institutional approach): the cases of France and Russia, Tsukanova N., Golovin A. (2017)
Necula S.-C. - Accounting decisions from the perspective of profitability (2017)
Storonyanska I. - Risks of administrative and financial decentralisation: theoretical hypotheses and empirical assessment, Benovska L. (2017)
Zheleznyakov S. - Reduction of social and economic asymmetry of territories in new economic conditions, Risin I. (2017)
Marynych T. - Empirical assessment of long-term aspects of sustainable regional development (2017)
Hlavacek P. - Use of innovation vouchers for the regional innovation environment development (2017)
Petrashchak O. - Youth satisfaction with the employment: a survey, Kolosinskyi Ie., Kolosinska M., Marych M. (2017)
Papadaki S. - Attitude of university students to entrepreneurship, Novak P., Dvorsky J. (2017)
Ovsyannikova N. - The impact of the visual image of freelance on the identity formation of the freelance professional under contemporary socio-economic situation (based on image analysis in English- and Russian-language segments of the Internet) (2017)
"Проект Европа – рецепт на последующие декады" (2017)
Навчання перекладу: витоки, сьогодення, перспективи: бесіда з Черноватим Л. М. (2018)
Стрілець В. В. - Сутність письмового перекладу як виду мовленнєвої діяльності (2018)
Borshchovetska V. D. - Psycholinquistic considerations on translation process: analysis, challenges and further development (2018)
Кожедуб Л. Г. - Формування у майбутніх перекладачів навичок відтворення німецьких іменників-композитів (2018)
Володько А. М. - Методика навчання майбутніх перекладачів усного послідовного науково-технічного перекладу (2018)
Щербина М. Б. - Мотивувальна диференціація формування компетентності в англійському діалогічному мовленні: теоретичне обґрунтування й засоби реалізації (2018)
Стельмах Д. О. - Принципи, види, форми контролю й взаємоконтролю сформованості в майбутніх учителів компетентності в англійському монологічному мовленні (2018)
Gorodnycha L. V. - Articles editing as means of developing editors' professional competence while teaching English for academic writing, Olkhovyk M. V. (2018)
Олізько Ю. М. - Навчання студентів технічних закладів вищої освіти англійського монологічного мовлення на матеріалі брифінгів (2018)
Мирковіч І. Л. - Інтенсивне навчання студентів спеціальності "образотворче мистецтво" англомовної професійної лексики (2018)
Корнєєва І. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх дизайнерів англомовного монологу-презентації (2018)
Бойко Г. А. - Методичні передумови використання навчального середовища moodle для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій та інженерії англомовної компетентності в монологічному мовленні в процесі самостійної роботи (2018)
Соломко З. К. - Комп’ютерні технології формування у майбутніх юристів німецькомовної рецептивної лексичної компетентності в процесі самостійної роботи (2018)
Гутник В. М. - Причини, профілактика й корекція фонетичних помилок у вступному корективному курсі (2018)
Labinska B. I. - Die realisierung der direkten Methode des Fremdsprachenunterrichts in Lehrbüchern für die französische sprache in der Bukowina (zweite Hälfte des XIX. Jhs.) (2018)
Rusnak D. A. - Les contenus specifiques de l'enseignement interculturel de futurs enseignants de fle: stereotypes de genre (2018)
Ruban A. M. - La comprensión audiovisual en la formación en competencia auditiva (2018)
Костюк К. О. - Сучасний стан наукової дослідженості проблеми формування у майбутніх менеджерів туризму іспаномовної компетентності в діалогічному мовленні (2018)
Шастова І. В. - Навчання шестирічних учнів техніки читання англійською мовою (2018)
Биконя О. П. - Англомовна лексична компетентність майбутніх вихователів, Олійник Ю. В. (2018)
Коток М. О. - Чинники формування особистісної ідентичності старших дошкільників (2018)
Бігич О. Б. - Технології формування методичної компетентності викладача іноземної мови (2018)
Українська О. О. - Сучасний стан дослідженості проблеми формування у майбутніх викладачів англійської мови методичної контрольно-оцінювальної компетентності (2018)
Немлій Л. С. - Визначення критеріїв рівня сфoрмованості педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряного руху (2018)
Микитенко Н. О. - Сучасні тенденції методики навчання іноземних мов і культур: застосування технологій навчання, Чорна І. Ю. (2018)
Квасова О. Г. - Мовне тестування та оцінювання: український досвід, Писанко М. Л. (2018)
Задорожна І. П. - Рецензія на монографію Н. В. Зінукової "Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання магістрів-філологів" (2018)
Коробейнікова Т. І. - Рецензія на навчальний посібник Н.В. Зінукової та Т.І. Марчук "Business English (зовнішньоекономічні аспекти)" (2018)
Яремко Д. П. - Рецензія на підручник "English for Third-year Students" за авторством В. В. Іванчука, С. В. Богун, Л.В. Князєвої, Н.О. Горькавої (2018)
Бабенко Т. В. - Програма навчальної дисципліни "Академічне письмо (англійською мовою)", Малій А. С. (2018)
Тітова В. М. - Програма навчальної дисципліни "Англійська мова професійного спрямування", Котиш Н. А., Бобер Н. М., Мачуський В. В. (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Перелік захищених дисертацій у КНЛУ в 2018 році (2018)
Бречак О. О. - Лінгвопрагматика мовленнєвого акту "реакція на комплімент" (на матеріалі української мови) (2018)
Кравченко Н. К. - Прагматическая аттракция: постановка проблемы и введение термина, Пастернак Т. А. (2018)
Синявская О. Е. - Коммуникативно-функциональная типология коммерческих найменований (2018)
Кагановська О. М. - Концептуальний простір французької художньої прози (аналітичний огляд) (2018)
Качмар О. Ю. - Основні принципи аналізу психотерапевтичного дискурсу: мовний аспект (2018)
Ковальова О. К. - Стилістичні особливості гіпертекстових посилань у французьких інтернет-ЗМІ (2018)
Коробка Г. О. - Гумористичний інтрадискурс мовної картини світу окупованого Криму (2018)
Савчук Р. І. - Лабіринт як знаковий фіксатор наративної стратегії "експресія" у французькому художньому текстотворенні XX ст. (на матеріалі роману А. Роб-Грійє "Dans le Labyrinthe") (2018)
Хомич В. В. - Текстообразующая функция ассоциативных полей (2018)
Garbuzová R. - Frazelogické neologismy a okazionalizmy v současné české literatuře na příkladu knihy E. Hauserové "Noc v Mejdlovarně" (2018)
Жихарєва О. О. - Концептуальні екотеми в англомовному біблійному екодискурсі (2018)
Зайцева О. М. - Варіантність у реалізації граматичної категорії роду іменників (на матеріалі українського телевізійного мовлення) (2018)
Заскалета В. П. - Типологія семантичних полів порівняння за значенням об’єкта (на матеріалі роману-колажу Д. Кешелі "Родаки") (2018)
Мурат Аксой - Оценочная динамика концептуального поля ТУРЦИЯ в русском медиа-дискурсе 2010-2017-х годов (2018)
Терехова Д. І. - Психолінгвістичний аналіз асоціативного поля стимулу ЦІННІСТЬ (динамічний аспект) (2018)
Данилевська О. М. - Масове опитування як основний метод діагностування мовної ситуації в українській шкільній освіті (2018)
Лалаян Н. С. - Проблеми перекладу крізь призму скопос-теорії (2018)
Терещенко Л. Я. - Помилки в аудіовізуальному перекладі: лінгвістичний і дидактичний аспекти (2018)
Вимоги до рукописів (2018)
Суший О. В. - Міфологічні форми соціально-психологічного мислення (2016)
Лісойван О. В. - Модель дослідження реконструкції системи симоволів:концептуальні підходи (2016)
Місенг Д. В. - Стиль життя особистості: основні наукові підходи і концептуалізація поняття (2016)
Кухарук О. Ю. - Основні теоретичні та емпіричні підходи до вивчення взаємозв’язку етнонаціональної та мовної ідентичностей (2016)
Завада Т. Ю. - Перфекціонізм як соціально-психологічна властивість особистості: позитивний і негативний аспекти (2016)
Карелін П. А. - Інтраперсональний та інтерперсональний аспекти функціонування психологічних меж особистості (2016)
Tsukur O. G. - The use of content analysis for the textual construction of Orthodox identity (2016)
Красильников І. О. - Мотивація гордості в контексті внутрішніх конфліктів: парадигма соціального психоаналізу (2016)
Осадько О. Ю. - Комунікативні механізми психологічної допомоги особистості в опануванні життєвих криз (2016)
Скнар О. М. - Комунікативні практики розвитку самосвідомості особистості: визначення та підходи до розуміння (2016)
Яцина О. Ф. - Самореферентна ідентичність – множинний конструкт бажань (2016)
Чепурна Г. Л. - Проблема самопрезентації особистості в контексті наративного підходу (2016)
Шевякова І. П. - Прагнення особистості до досконалості:віковий контекст (2016)
Довгань Н. О. - Основи аналізу системи соціально-психологічного простору поколінь (2016)
Дроздова М. А. - Метричні особливості статево-вікових стереотипів жінок (2016)
Миколайчук М. І. - Ранні інтерперсональні схеми як чинники агресивної та віктимної поведінки в близьких міжособових стосунках (2016)
Примак Ю. В. - Подружні, дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім’ї (2016)
Сірко В. З. - Ресоціалізації наркозалежних. Рольовий підхід (2016)
Чорна Л. Г. - Креативність у процесах рольової взаємодії (2016)
Богач О. В. - Психологічні особливості самоактуалізації студентів економічних спеціальностей (2016)
Добровольська Л. П. - Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти, Третякова І. С., Іваненко Ю. С. (2016)
Ivanchenko S. M. - Social psychological study of the issue of education quality in school teachers, Goncharenko L. A. (2016)
Кривобородько Л. М. - Теоретична модель впливу рольової взаємодії в учнівській групі на формування особистісної ідентичності старшокласника (2016)
Лукомська С. О. - Емоційне вигорання фахівців соціономічних професій:сучасні погляди на проблему (2016)
Мойсієнко Я. В. - Соціально-психологічні ідеї та технології в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2016)
Самкова О. М. - Вплив соціального стереотипу професії та рефлексії на професійну ідентичність психолога (2016)
Найдьонова Л. А. - Діагностика знаннєвого компонента медіаінформаційної грамотності (2016)
Краснякова А. О. - Інтернет-середовище як новий комунікативний простір самопрезентацій особистості (2016)
Суший О. В. - Особливості становлення і розвитку форм соціально-психологічного мислення: теоретичні здобутки та перспективи досліджень, Гриджук В. Д., Жовтянська В. В., Кухарук О. Ю., СоколовськаЮ. С., Слюсаревський М. М., Татенко В. О. (2017)
Татенко В. О. - Суб’єктно-вчинковий підхід як форма соціально- психологічного мислення (2017)
Титаренко Т. М. - Теоретико-методологічні засади соціально-психологічної реабілітації особистості в умовах пролонгованої травматизації (2017)
Духневич В. М. - Уявлення про владу як основа для розгортання політико-правової активності молоді (2017)
Жадан І. В. - Емпіричне дослідження особливостей громадянської та національної самоідентифікції молоді: базові поняття і показники (2017)
Сіверс З. Ф. - Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про "справедливість-несправедливість" (2017)
Блозва П. І. - Використання молоддю соціального капіталу в процесі становлення політичної культури (2017)
Никоненко Л. В. - Уявлення студентів про політико-правову ситуацію в Україні (2017)
Коробка Л. М. - Спільнота в умовах воєнного конфлікту: теоретичні засади дослідження психологічних стратегій адаптації (2017)
Довгань Н. О. - Дослідження особливостей ментальності поколінь (2017)
Горностай П. П. - Концепція паралельних процесів у навчально-терапевтичних групах (2017)
Коробанова О. Л. - Особливості рольової комунікації в новостворених групах (2017)
Baliuta V. V. - Deliberation as a factor of radicalization of youth political behaviour (2017)
Лазоренко Б. П. - Технологія реінтеграції та реадаптації особистості, фрагментованої внаслідок психотравматизації (2017)
Іванченко С. М. - Налагодження взаємодії між учасниками впровадження освітніх реформ, Каніболоцька М. С. (2017)
Плющ О. М. - Громадська думка як індикатор процесу здійснення освітніх реформ, Хоріна О. І., Цизман В. Е. (2017)
Краснякова А. О. - Проблеми дослідження комунікативних практикв інтернет-середовищі (2017)
Кришовська О. О. - Дослідження умов взаєморозуміння в онлайн-спілкуванні (2017)
Титаренко Т. М. - Соціально-психологічна теорія особистісного життєконструювання: здобутки і перспективи (2016)
Духневич В. М. - Уявлення про актуальну ситуацію та завдання формування політико-правової компетентності молоді (2016)
Кочубейник О. М. - Криза вітчизняної психологічної науки як соціальний діалог: проекція в дискурсивний вимір (2016)
Суший О. В. - Громадсько-політична участь населення України:як подолати виклик безсуб?єктності? (2016)
Сіверс З. Ф. - Особливості соціальних уявлень та настановлень сучасної молоді щодо політико-правових інститутів (2016)
Васютинський В. О. - Ціннісне порозуміння українців у соціально-психологічному контексті долання бідності як стилю життя (2016)
Жадан І. В. - Політичний дискурс студентства: особливості та ресурси трансформування (2016)
Гриджук В. Д. - Психогенеза громадянської позиції учнівської молоді (2016)
Остапенко І. В. - Взаємодія з владою в політичній картині світу студентської молоді (2016)
Блозва П. І. - Соціальний капітал як психологічний ресурс становлення політичної культури: модель емпіричного дослідження (2016)
Горностай П. П. - Концепція групової взаємодії в навчально-терапевтичних групах (2016)
Коробанова О. Л. - Психологічні особливості очікувань та настановлень щодо групової взаємодії членів новостворених груп (2016)
Товстокора Ю. В. - Порівняльний аналіз уявлень про ідеального і толерантного співрозмовників у комунікативному просторі (2016)
Мирончак К. В. - Побудова типологічних моделей страху смерті як способу організації життєвого досвіду (2016)
Ніздрань О. А. - Особливості взаємозв`язку соціального капіталу та психологічного здоров`я в осіб з різним економічним статусом: аналіз результатів дослідження (2016)
Бєрющева І. Л. - Емпіричне дослідження рівня комунікативної залежності жінок-домогосподарок (2016)
Никоненко І. О. - Особистісні чинники формування копінг-стратегій лікарів-хірургів: результати та перспективи дослідження (2016)
Яцина О. Ф. - Ціннісні переваги в конструюванні практик шлюбно-сімейного партнерства і батьківства (2016)
Petrenko I. V. - Features of functioning social dialogue in an educational space (2016)
Найдьонов М. І. - Репрезентативна рефлексія та рефлексивна ємність середовища спілкування як механізми і процедура профорієнтації при впровадженні Національної рамки кваліфікацій, Григоровська Л. В., Найдьонова Л. А. (2016)
Dovgan N. O. - Understanding in the inter-generational space: dialogization of relations (2016)
Коваль Р. В. - Особливості діагностики патріотизму у старшокласників в умовах інформаційної війни (2016)
Шишко Н. С. - Взаємозв`язок структурних компонентів психологічного благополуччя старшокласників і їхніх цілей користування інтернетом (2016)
Никоненко Л. В. - Особливості реалізації медіапрактик політико-правового змісту в умовах гібридної війни (2016)
Чаплінська Ю. С. - Модель прояву Я-концепції при парасоціальній взаємодії (2016)
Лісойван О. В. - Використання реконструкції символів у різних психотерапевтичних підходах (2016)
Баланюк І. Ф. - Технологічні інновації в біоекономіці країни: інструменти державного регулювання, Сас Л. С. (2017)
Джаман М. А. - Экономическое пространство как территориальная организация общества(теоретико-методологический аспект) (2017)
Завадяк Р. І. - "Ринок ідей" як інструмент прийняття управлінських рішень, Завадяк Н. І. (2017)
Малік М. Й. - Розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі: макроекономічний аспект, Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. (2017)
Лендєл М. А. - Стратегічні пріоритети розвитку словацько-українського транскордонного співробітництва до 2020 року, Жулканич О. М., Чобаль Л. Ю. (2017)
Скороход І. С. - Діяльність ТНК на світовому нафтовому ринку, Миронюк І. М. (2017)
Бібікова (Жулканич) Н. О. - Принципи органічного агровиробництва: сутність і шляхи реалізації (2017)
Важинський Ф. А. - Особливості реалізації інноваційного потенціалу розробок в Україні, Лалакулич М. Ю. (2017)
Газуда С. М. - Економічна сутність сфери аграрного ринку (2017)
Дудар Т. Г. - Маркетингові інструменти забезпечення позиціонування на ринку органічної продукції, Дудар В. Т. (2017)
Кічук Н. В. - Інноваційно-інвестиційна складова розвитку економіки України, Сілічєва Н. Є. (2017)
Ковач М. Й. - Синергетичний ефект як важливий фактор інноваційного розвитку економіки (2017)
Михайлов А. М. - Оцінка стану залучення інвестицій в національне господарство України (2017)
Мошак О. В. - Модель регіонального менеджменту розвитку аграрної сфери, Домище-Медяник А.М. (2017)
Панчишин Т. В. - Інвестування людського капіталу – запорука модернізації економіки України (2017)
Слюсаренко В. Є. - Світовий досвід розвитку тристороннього партнерства та його вплив на економічний розвиток (2017)
Берча О. М. - Співпраця університетів та бізнесу як основа інноваційного розвитку на регіональному рівні (2017)
Васильчак С. В. - Роль капітальних інвестицій у розвитку економіки Львівської області, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2017)
Гаврилко П. П. - Логістичне управління суб’єктами підприємництва сфери сільського аграрного туризму, Колодійчук А. В. (2017)
Газуда Л. М. - Методичні підходи до дослідження розвитку територій гірської місцевості, Ерфан В. Й., Польовська В. В. (2017)
Газуда М. В. - Сфера підприємництва: теоретичні підходи та регіональний вимір, Шестак М. С. (2017)
Галаченко О. О. - Стратегії розвитку санаторно-курортних закладів на регіональному ринку, Замрій О. М. (2017)
Морохович В. С. - Економіко-математичне моделювання туристичних потоків Закарпатської області (2017)
Палига Є. М. - Інституційно-економічні основи розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах України, Базилюк В. Б. (2017)
Підцерковний Б. В. - Особливості регіонального розвитку в умовах фінансової децентралізації (2017)
Сілічєва Н. Є. - Напрями активизації транскордонної співпраці у регіональному розвитку (2017)
Ярема І. І. - Організаційно-економічні механізми реалізації регіональної екологоорієнтованої лісової політики (2017)
Богінська Л. О. - Формування організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки дорожнього господарства, Юрченко О. В. (2017)
Василиха Н. В. - Концептуальні засади ефективності функціонування ринку туристичних послуг, Індус К. П., Готько Н. М. (2017)
Гаврилко П. П. - Деміфологізація історії туристичних об’єктів – важливий чинник екскурсійної роботи, Тімко М. І. (2017)
Домище-Медяник А. М. - Інноваційні процеси в туристичній галузі, Кляп М. П. (2017)
Збарський В. К. - Розвиток свинарства в сільськогосподарських підприємствах України, Збарська А. В., Шпак О. О. (2017)
Збарський В. К. - Мале підприємництво – ефективна форма господарювання, Остапчук А. Д. (2017)
Калачова І. В. - Аналіз категоріального апарату, що визначає конкурентоспроможність туристичних послуг, Тютюк Е. М. (2017)
Обертан Д. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування підприємств як фактору економічного зростання (2017)
Палига І. Є. - Проблеми розвитку корпоративного управління корпорацій видавничо-поліграфічної галузі (2017)
Шарковська С. В. - Фактори та механізм регулювання діяльності підприємств на ринку соняшнику (2017)
Бєлоусова С. В. - Фінансове забезпечення діяльності підприємств електронної торгівлі (2017)
Волощук Н. Ю. - Формування комплексного фінансового аналізу та діагностики діяльності підприємства (2017)
Гуштан Т. В. - Удосконалення кредитної інфраструктури в сільському господарстві (2017)
Підлипний Ю. В. - Особливості аналізу ймовірності банкрутства в умовах кризи (2017)
Сусіденко В. Т. - Облік і аналіз як складові системи фінансової безпеки підприємства, Підлипна Р. П., Югас Е. Ф. (2017)
Боднар О. В. - Теоретико-методичні основи формування доданої вартості (2017)
Рибакова Л. П. - Напрями формування ефективної облікової політики на підприємствах (2017)
Симочко М. І. - Аудит персоналу як елемент управління діяльністю торгових підприємств (2017)
Чумак О. В. - Формування облікової політики витрат підприємств ресторанного господарства, Пономаренко Н. М. (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Концептуальні засади креативного обліку (2017)
ANNOTATION (2017)
АННОТАЦИЯ (2017)
Прилуцький С. В. - Вища рада правосуддя – самостійний орган судової влади України!? (актуальні питання новітнього конституційного формату) (2017)
Квасневська Н. - Перспективи законодавчого забезпечення кримінального судочинства України (2017)
Світличний О. П. - Охорона інтелектуальної власності у світлі судової реформи в Україні (2017)
Бобров Ю. О. - Проблеми правосуддя під час воєнних конфліктів та гібридної війни (2017)
Білостоцький С. М. - Законодавство та практика люстрації в Республіці Польщі: досвід для України, Ковальчук В. Б. (2017)
Гергелійник В. О. - Здоров’я людини як конституційна цінність: до постановки проблеми (2017)
Стеценко С. Г. - Медична реформа в Україні: право, політика, мораль (2017)
Курінний Є. В. - Адміністративно-правові потреби та криза адміністративно-правових відносин (2017)
Карпунцов В. В. - Методологічні підходи до новітнього адміністративно-правового дослідження функціональної природи органів прокуратури (2017)
Логвиненко Б. О. - Перспективні напрямки удосконалення публічного адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні (2017)
Кардаш А. В. - Захист інформації про публічних осіб в Україні (2017)
Таланчук І. В. - Вища освіта осіб з інвалідністю в Україні як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2017)
Кравчук О.О. - Інтернет речей у податкових правовідносинах (2017)
Тараненко К. Ю. - Поняття податково-правового патерналізму (2017)
Богатирьов І. Г. - Злочинність в Україні: її ціна та соціальні наслідки (2017)
Демура М. І. - Деякі питання по відшкодуванню недоотриманих доходів (упущеної вигоди) у кримінальному процесі (2017)
Світличний О. О. - Кваліфікація розбещення неповнолітніх: питання розмежування із суміжними статевими та іншими злочинами (2017)
Богатирьов А. І. - Особливості інституціонального підходу вивчення проблем злочинності в місцях несвободи (2017)
Колодчин Д. В. - Врахування іноземного досвіду при удосконаленні нормативної регламентації запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2017)
Вайцеховська О. Р. - Роль міжнародно-правового звичаю в системі джерел міжнародного фінансового права (2017)
Шумило М. М. - Відповідальність у сфері пенсійного забезпечення (2017)
Кармаза О. О. - Правовий статус прокурора в судовому процесі: науково-практичний аналіз норм нових Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України (2017)
Бугера О. І. - Перспективи використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: досвід США (2017)
Пєтєльнікова Н. М. - Створення спеціалізованого омбудсмана з питань захисту прав та законних інтересів засуджених та ув’язнених (2017)
Петлюк Ю. С. - Юридична відповідальність за порушення законодавства про екологічний аудит (2017)
Ущаповська О. І. - Планування в системі функцій державного регулювання земельних відносин в Україні (2017)
Сердюк І. В. - Деякі питання інтеграції інформаційного законодавства в умовах глобального інформаційного суспільства (2017)
Степанченко О. О. - Феномен етнорелегійного тероризму (2017)
Буракова А. М. - Особливості земельних правовідносин щодо визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування (2017)
Кравченко О. М. - Економічне шпигунство (2017)
Василенко К. О. - Професійні права та обов’язки головного лікаря державного закладу охорони здоров’я як основа адміністративно-правового статусу: процесуально-правовий аспект (2017)
Дука В. В. - Загальні аспекти правової взаємодії в системі державних контрольних органів та служб на державному кордоні україни (2017)
Жолтані М. І. - Каяття як шлях до успішної ресоціалізації (2017)
Костяна І. М. - Шахрайські схеми при посередництві у вступі до закордонних вищих навчальних закладів (2017)
Оніщенко Н. М. - Сучасне бачення правового моніторингу (рецензія на монографію Ігоря Ігоровича Онищука "Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики") (2017)
Пархоменко Н. М. - Рецензія на індивідуальну монографію Стрєльцової О.В. "Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика" (2017)
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів" (2017)
Держипільська А. - Праволюдинна наукова спадщина професора Г. Лаутерпахта і сьогодення (9-11 листопада 2017 р., м. Львів, цикл заходів, присвячених вшануванню пам’яті та відзначенню світових заслуг Г. Лаутерпахта) (2017)
Алєксєєва І. М. - Науково-практичний стіл у Запорізькому державному медичному університеті з проблем правового регулювання охорони здоров’я: пошук шляхів вирішення практичних, наукових та освітніх проблем, Алексєєв О. Г., Аніщенко М. А. (2017)
Скрипник Г. - Провідний етнологічний осередок Української академії наук 20-х років ХХ століття (2017)
Буланова Н. - Домінуючі риси світогляду українського селянства у фольклорно-етнографічній спадщині Дмитра Яворницького (за архівними матеріалами) (2017)
Курочкін О. - З історії повсякденної та святкової культури німців (2017)
Карацуба М. - Діяльність Інституту фольклористики та етнології м. Загреба у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: класичні канони та інновації (2017)
Головатюк В. - Український фольклор в етнографічному доробку Станіслава Двораковського (2017)
Халюк Л. - Внесок польських дослідників у вивчення культури та побуту українців-переселенців у Польщі (2017)
Долгочуб В. - Реконструкція та репрезентація української традиційної культури в діаспорах Румунії та Киргизстану (2017)
Іваневич Л. - Регіонально-локальні риси народних весільних головних уборів подільських українців (2017)
Курінна М. - Чеське селянство Північного Приазов’я: історична пам’ять 1920 х років (2017)
Малик І. - Кропивницький vs Єлисаветград: новітні змагання за ідентичність (2017)
Леньо П. - Культ Сталіна на Закарпатті (в архівних даних, фольклорі та усних свідченнях) (2017)
Русінова Т. - Історіографічний аспект традиційного харчування поліщуків (2017)
Ткаченко В. - "Маланка" на теренах Південно-Західного Поділля, Юрійчук М. (2017)
Пожоджук Д. - Берегиня українського роду (2017)
Іванчишен В. - Практики "переміщення" сакральних локусів як спосіб руйнування символічного простору слобожан у середині ХХ століття (2017)
Литвинчук Н. - Між гендлюванням і стратегією співжиття: давні та сучасні вияви торговельних контактів на українсько-російському порубіжжі (2017)
Олійник М. - Етнокультурна знаковість сучасного національно маркованого вбрання українців (2017)
Ярова А. - Традиційне житло: місце в сучасному світі (2017)
Ставицька Я. - "Сон Богородиці" в контексті фольклорної культури (2017)
Волковічер Т. - Сюжетно-епіграфічні вишивки першої половини ХХ століття: погляди на явище крізь століття (2017)
Перегінчук Т. - Традиційні аспекти взаємодопомоги українців: еволюція форм і змістів (2017)
Ходак І. О. - Внесок Данила Щербаківського в дослідження та формування музейної збірки композицій "Козак Мамай" (2017)
Шкіра М. - З бабусиної скрині (музейні предмети групи "тканина" з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" у контексті дослідження традиційного народного костюма кінця ХІХ – початку ХХ століття), Шкіра Н., Шкіра Л. (2017)
Заїка Н. - Музей українського рушника: минуле і сьогодення (2017)
Більо Л. - Науково-дослідницька робота музеїв Волинської області (2017)
Заглада Н. - Матеріали з етнографічних досліджень в Чорноб|ильському| р-ні на Поліссі 1934 р. (2017)
Філімонова Л. - Неопубліковані рецензії (2017)
Інформація про авторів (2017)
Мудрий І. - Спогади про доленосні роки спілкування з Василем Олександровичем Сухомлинським (присвячено 100-літтю від дня народження) (2018)
Грицишина Т. - Результати констатувального етапу дослідження рівнів соціалізації старших дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм у закладах дошкільної освіти (2018)
Шелестова Л. - Дослідження процесу розвитку творчих здібностей старшокласників у практиці профільного навчання (2018)
Коврігіна Л. - Актуальні проблеми інклюзивного навчання в Україні (2018)
Пермінова Л. - Електронний підручник як засіб дидактичної підготовки студента в умовах освітнього середовища університету (2018)
Кухарчук П. - Інноваційні процеси в освіті, Плосков В., Кухарчук А. (2018)
Зелений П. - Результативність застосування проектно-задачного підходу в практиці екологічних факультативів старшої школи (2018)
Федорова Н. - Сучасні підходи до освітніх послуг, виховання та розвитку учнів у середній освіті (2018)
Надєждіна І. - Просвітницько-педагогічна діяльність представників німецької інтелігенції на Півдні України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Кузнецова І. - Зміст і структура поняття "готовність тренера зі східних єдиноборств до професійної діяльності" (2018)
Федоренко О. - Зміст професійної компетентності юриста (2018)
Андрощук І. - Стратегії розвитку університетів Республіки Польща в контексті управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту (2018)
Войнаровська Л. - Концепції інформаційного суспільства та роль знань у соціальних трансформаціях (2018)
Ліпін М. - Суперечності процесу адаптації в контексті людського розвитку (2018)
Сакун А. - Стратегії розвитку мислення в трансформаціях пізнання (2018)
Наші автори (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Вихідні відомості (2018)
Березін Л. М. - Узагальнення динамічних досліджень до визничення навантаженості в'язальних голок (2018)
Чупринка В. І. - Метод автоматичного визначення параметрів прямокутної решітки для проектування схем розкрою листових матеріалів, Ззелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2018)
Швайченко В. Б. - Модель процесу відновлення інформації з ушкоджених носіїв, Гребінь О. П., Левенець Н. Ф. (2018)
Семешко О. Я. - Дослідження змочувальної здатності поверхнево-активних речовин у процесі промивання бавовняного трикотажу, Скалозубова Н. С., Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Дендура О. В. - Можливості використання вітчизняного природного графіту для виготовлення літій-іонних акумуляторів, Черниш О. В., Хоменко В. Г, Барсуков В. З. (2018)
Саблій Л. А. - Аналіз ефективності застосування роторних аераторів при очищенні води у системах з оборотним водопостачанням, Коренчук М. С., Кононцев С. В. (2018)
Митрохин О. - Геологічна будова острова Пітерман (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктида), Бахмутов В., Гаврилів Л., Алексєєнко А. (2018)
Попова Л. - Діапіроутворення в зоні Канівських дислокацій: геологічний вік, чинники та палеогеографічні умови, Присяжнюк В., Ковальчук О., Тустановська Л. (2018)
Мычак С. - Структурные особенности кристаллического фундамента Голованевской шовной зоны в бассейне р. Ятрань по тектонофизическим данным, Курило С., Муровская А. (2018)
Вижва С. - Прогнозування зон підвищеної пористості у глинистих породах Сходу України, Соловйов І., Круглик В., Лісний Г. (2018)
Меньшов О. - Роль магнетотактичних бактерій у формуванні природного магнетизму ґрунтів України (2018)
Bondarenko M. - Petrophysical parameters of near-surface sandshale rocks based on radioactive loggings, Kulyk V., Yevstakhevych Z. (2018)
Михайлов В. - Нефтегазогенерационный потенциал майкопской серии (2018)
Рудько Г. - Критерії визначення балансової належності запасів вугілля за зіставленням вітчизняних класифікацій та JORC, Курило М., Бала В. (2018)
Демченко О. - Обоснование эффективной технологии повторного обогащения крупнозернистого отсева дробильно-сортировочных фабрик Криворожского бассейна, Евтехов В., Евтехова А., Георгиева Е. (2018)
Любчик О. - Зіставлення критеріїв визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів підземних вод у вітчизняній та міжнародній практиці (2018)
Кошарна С. - Екологічні витрати залізопереробних підприємств Кривого Рогу (2018)
Zatserkovnyi V. - The use of unmanned aerial vehicles for orthophoto plans, Tishaiev I., Komarova U. (2018)
Павлишин В. - Українській геологічній службі – 100 років, Виршило А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Сукач В. В. - Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я Українського щита, Рязанцева Л. О. (2018)
Гейко Ю. В. - Перспективи виявлення корінних джерел алмазів у межах Кухотсько-Більської площі, Тараско І. В., Приходько В. Л., Дроздецький В. В., Шимків Л. М. (2018)
Костенко М. М. - Проблемні питання геотектонічного районування фундаменту Українського щита та шляхи їхнього вирішення, Шутенко Л. М. (2018)
Костенко М. М. - Принципи створення кореляційної стратиграфічної схеми докембрійських утворень Українського щита потребують кардинальних змін (2018)
Войтенко Ю. І. - Про передвикидний стан порід і можливі механізми гірничих ударів і раптових викидів, Ковтун О. В. (2018)
Назаревич Л. Є. - Сейсмогеодинамічна активізація нафтогазоносних районів Передкарпатського прогину (Долина, Надвірна, Борислав), Назаревич А. В. (2018)
Рудько Г. І. - Регіональні техногенні зміни еколого-геодинамічних умов розробки залізорудних родовищ Кривбасу, Яковлев Є. О. (2018)
Пам’яті видатного українського вченого Миколи Петровича Щербака (2018)
Hryshchenko T. - The contribution of the Agricultural Scientific Committee of Ukraine (1918 – 1927) in the scientific and organizational support of the agrarian science development (2017)
Салата Г. В. - Професор Л. Д. Проскуряков (1858 – 1926 рр.): нотатки до інтелектуальної біографістики (2017)
Колтачихіна О. Ю. - Вплив православного християнства на космологічні ідеї в Україні (ХІ – ХVIII ст.ст.) (2017)
Падалка С. С. - Прояви побутового хабарництва та способи протидії йому на селі Правобережної України в другій половині XIX – на початку XX століть (2017)
Баленко В. В. - Загальні тенденції розвитку вітчизняної сільськогосподарської науки у період 1935 – 1940 рр. (2017)
Бей Н. О. - Cтановлення та розвиток науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2017)
Мельник В. В. - Внесок академіка ВАСГНІЛ М. Ф. Іванова в розвиток наукових основ вітчизняного птахівництва (2017)
Муравська С. В. - Музеї вищих навчальних закладів Західної України як ілюстратори історії науки (2017)
Ничкалюк В. Г. - Науково-організаційна діяльність академіка К. Г. Воблого у контексті становлення та розвитку Української академії наук (Всеукраїнської академії наук) (2017)
Овчаренко Ю. С. - Роль вчених Фізико-технічного інституту низьких температур у підготовці науково-технічних та інженерних кадрів у період 60 – 90-х рр. ХХ ст., Ткаченко С. С. (2017)
Орехівський В. Д. - Становлення та розвиток наукових основ використання сидеральних культур в органічному землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть) (2017)
Осадча О. В. - Вчений Засухін Олексій Миколайович (1884 – 1922): формування наукового світогляду (2017)
Супіханов Б. К. - Економічна потужність георегіонів планети (2017)
Уткін О. І. - Український вчений-бактеріолог професор П. Є. Андрієвський (1880 – 1945)" (2017)
Юдіна К. Є. - Внесок наукової школи під керівництвом академіка П. Г. Богача у розвиток фізіології травлення як науки (2017)
Юрченко Е. І. - Питання біології та фізіології відтворення сільськогосподарських тварин у науковій діяльності Центральної дослідної станції штучного осіменіння (2017)
Білоцерківська А. С. - Рецензія на книгу : Алішер Навої. Фархад і Ширін. Київ : ВД "Адеф-Україна", 2016. 348 с. (2017)
Кепін Д. В. - Теорія музеології у працях О. С. Сапанжи (рецензія на книги: Сапанжа О. С. Музеология : историография и методология : Учебное пособие. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 111 с.; Сапанжа О. С. Теория музейной коммуникации. История, модели, стратегии, образовательные технологии |Электронный ресурс: http://mcito.ru| : учебное пособие. – Киров : Изд-во МЦИТО, 2017. – 51 с.; Сапанжа О. С. Магистерские программы в области музейного образования в США : монография. – Краснодар : Издательский дом "ХОРС”, 2017. – 56 с.) (2017)
Мамедов Н. Р. о. - Гарабагский регион Азербайджана в 1986 – 1990 гг. (2018)
Довгорук Ю. О. - Процес заготівлі та вивезення до Німеччини з території Яготинського району садовини та городини під час німецько-фашистської окупації (1941 – 1943 рр.) (2018)
Коцур В. В. - Нормативно-правова база етнонаціональної політики в Україні на початку ХХІ ст.: пошуки консенсусу, здобутки, прорахунки (2018)
Москаленко С. П. - Про технологічний ланцюг "людина – машина – тварина" (спогади) (2018)
Романчук М. С. - Основні етапи вивчення та картографування р. Дніпро, Подніпров’я європейськими вченими і картографами (кінець XVI – XVII ст.) на прикладі фондів сектору картографічних видань НБУВ (2018)
Шульга Т. С. - Cоціально-політичні наслідки економічного піднесення у Криму протягом 2000 – 2008 рр. (2018)
Бей Н. О. - Еволюція науково-організаційних основ вітчизняного автомобілебудування : історіографія періоду незалежності України (2018)
Bondur T. A. - Agriculture – science and industry agroindustrial production: a historical perspective (middle of the XIX – early XX century) (2018)
Бородай І. С. - Професор А. К. Скороходько (1883 – 1954) – розробник теоретичних і методологічних засад вітчизняної зоогігієни (до 135-річчя від дня народження) (2018)
Василєнков В. Є. - Історія розвитку дослідження досвіду створення механіки рідини від античності до XVIII століття (2018)
Гайденко О. М. - Становлення та розвиток дослідної справи з питань механізації виробничих процесів на Кіровоградщині (початок ХХ – початок ХХI століть) (2018)
Грищенко Т. Р. - Доля сільськогосподарських науково-дослідних установ Києва та Київщини у роки Української революції (2018)
Елина О. Ю. - Выпускник Киевского университета Владимир Хитрово (1878 – 1949) и исследования его ботанической базы (2018)
Лемішовська О. С. - Павло Цьомпа (1886 – 1914) – львівський вчений у сфері бухгалтерського обліку та його "нариси економетрії" (недосліджені сторінки історії) (2018)
Орехівський В. Д. - Внесок професора М. Г. Ліванова (1751 – 1800) у становлення та розвиток органічного землеробства в Україні у другій половині ХVІІІ ст. (2018)
Сергєєва І. Л. - Б. К. Єнкен (1873 – 1943): формування особистості та наукового світогляду (2018)
Татарчук Л. М. - Євген Порфирович Архипенко (1884 – 1959) – основоположник україномовної періодики з бджільництва (2018)
Товмаченко В. М. - Внесок вчених-теоретиків і практиків у розвиток органічного землеробства : історичний аспект (2018)
Устяк Н. В. - Професор М.В. Винокуров про розвиток вагонного господарства на залізницях колишнього СРСР (1917 – 1937 рр.) (2018)
Пилипчук О. Я. - Розвиток зоотехнічної науки через призму особистості. Рец. на монографію : Шульга В. П. Творча спадщина професора М. А. Кравченка у системі селекційно-племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР (30-ті – перша половина 80-х років ХХ ст.) / наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН В. А. Вергунова. Київ : ФОП Наталуха А. С., 2018. 468 с. (2018)
Демуз І. О. - Літературно-публіцистична біографіка П. Стебницького як складова його національно-ідентифікаційних візій (2018)
Єрмілов В. С. - Фінансові засади утворення земської медицини Херсонської губернії (2018)
Коцур В. В. - Україна після помаранчевої революції 2005 – 2010 рр.: наміри, нереалізовані ідеї-стратегії в етнонаціональній політиці (2018)
Орлик С. В. - Праці та спогади сучасників Першої світової війни як джерело до вивчення фінансової політики російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині (2018)
Свистович С. М. - До питання здійснення культурних трансформацій в УСРР (20-і рр. ХХ ст.) (2018)
Garbar O. P. - Contribution of scientists of the department of general agriculture of Uman national university of horticulture to the domestic agricultural science developmentBecoming and development of scientifically-technological processes of car production in a Kharkiv National Automobile and Highway University (the second half of ХХ – beginning of ХХІ centuries), Yeschenko V. O. (2018)
Гутник М. В. - Професор Василь Іванович Альбіцький – провідний учений Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03.1850 – після 1916) (2018)
Довгорук Ю. О. - Супійська дослідна меліоративна болотна станція в період німецько-фашистської окупації УРСР (1941 – 1943 рр.) (2018)
Дрозд П. Ю. - Діяльність академіка АН СРСР Є. М. Лавренка в Ботанічному інституті ім. В. Л. Комарова АН СРСР (1934 – 1987) (2018)
Кебкало Т. Г. - Історія зародження та становлення ембріології (ІV ст. до н. е. – кінець ХХ ст.) (2018)
Коблош В. В. - Ґрунтові дослідження Дністровської низовини: перші наукові здобутки професора Н. Б. Вернандер (1901 – 1986) (2018)
Косско Т. Г. - Наукові відкриття вчених Національної академії наук України в 60 – 80-х рр. ХХ сторіччя (2018)
Милостян Ю. Г. - Формування науково-освітнього світогляду вітчизняного педагога, вченого-аграрія, зачинателя літакобудування князя О.С. Кудашева (1872 – 1895 рр.) (2018)
Орехівський В. Д. - Удосконалення інноваційних технологій органічного землеробства в Інституті сільського господарства Причорномор’я НААН на початку ХХІ ст. (2018)
Присяжнюк М. В. - Діяльність сільськогосподарських курсів в Чернігівській губернії з популяризації сільськогосподарських знань на початку ХХ ст. (2018)
Шадріна О. В. - Наукова спадщина П. І. Гавсевича (1883 – 1920) в системі Товариства дослідників Волині (2018)
Щербань А. Л. - Струнне виробництво в Опішні – успішний проект 1911 р. (2018)
Юрчак Е. В. - Внесок доктора сільськогосподарських наук Л. Д. Юрчак (1937 – 2010) у розвиток вітчизняної алелопатичної науки (2018)
Гамалія В. М. - Рецензія на монографію : Бей Н. О. Становлення та розвиток наукових основ автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Н. О. Бей, НААН, ННСГБ; наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., академіка НААН В. А. Вергунова. Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. 440 с. (2018)
Гамалія В. М. - Рецензія на монографію : Салата Г. В. Історико-науковий аналіз життя і діяльності Л. Д. Проскурякова (1858 – 1926 рр.) та його науково-технічної школи у контексті розвитку вітчизняного мостобудування та архітектури. Київ : Медінформ, 2017. 212 с. (2018)
Куйбіда В. В. - Рецензія на монографію : Грищенко Т. Р. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918 – 1927) : монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. К., 2017. 360 с. (2018)
Кудінова А. В. - Альтернативні сценарії реалізації регуляторної політики держави , Кочук С. І. (2018)
Голян В. А. - Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв на основі утилізації відходів: інституціональні передумови та інвестиційне забезпечення, Шмаров Д. М. (2018)
Згурська О. М. - Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства (2018)
Малащук Д. В. - Вплив системи інтегрованої міжнародної логістики на формування глобального логістичного менеджменту, Гринчак Н. А. (2018)
Корнійчук Г. В. - Моніторинг у системі управління фінансовим потенціалом підприємства (2018)
Лашкун Г. А. - Проблеми кількісної оцінки інтелектуального капіталу як складової національного людського капіталу, Шахно А. Ю., Паустовська Т. І. (2018)
Черба В. М. - Інноваційний потенціал України, Криша В. В. (2018)
Лучечко Ю. М. - Стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України: диверсифікація методів та інструментів (2018)
Прокопенко Ю. О. - Методика прийняття рішень щодо ефективного управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі за багатокритеріальною моделлю оптимізації (2018)
Бондар В. Ю. - Аналіз позицій українських підприємств у світовому експорті машинобудівної продукції (2018)
Андрющенко К. А. - Вплив державного регулювання на розвиток бізнесу: досвід сша (2018)
Грищенко І. М. - Стан, проблеми та перспективи ресурсного забезпечення органів публічної влади в Україні (2018)
Миколаєць А. П. - Сутність самоврядування та їх взаємодія із системою державного управління (2018)
Тихончук Л. Х. - Державно-інституційне регулювання соціальної діяльності корпорацій України на основі світових стандартів (2018)
Бондаренко А. І. - Вдосконалення механізмів державного регулювання банківської діяльності в Україні (2018)
Якайтіс І. Б. - Напрями адаптації зарубіжного досвіду щодо удосконалення механізмів державного управління розвитком оcвiти тa нaуки в укрaїні (2018)
Гаврилов А. В. - Проблеми і ризики при реалізації договорів будівельного підряду в Україні: державно-управлінський аспект (2018)
Євсюкова О. В. - Система публічного аудиту сервісизації діяльності органів публічної влади у межах суб'єктно-орієнтованого підходу за умов деліберативної демократії (2018)
Медведчук О. В. - Нормативно-правові аспекти розвитку саморегулювання в Україні (2018)
Давиденко О. Г. - Теоретико-методологічні засади державного реагування на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи в умовах інспірування соціальних конфліктів (2018)
Міщенко І. П. - Формування державного механізму розвитку і розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій в регіоні (2018)
Лисенко В. А. - Громадський контроль у сфері містобудівної діяльності (2018)
Кропивницький Р. С. - Система грейдів як інноваційний підхід щодо державного управління науковими установами (2018)
Панов Є. М. - Перспективи розробки та дослідження наномодифікованих композиційних будівельних матеріалів, Шилович Т. Б., Шилович Я. І. (2018)
Сердюк В. Р. - Тенденції виробництва керамзиту та використання керамзитобетону в сучасному будівництві (2018)
Гомеля М. Д. - Застосування баромембранних методів в процесі очищення води від іонів важких металів, Іванова В. П., Трус І. М., Булгаков Є. С. (2018)
Лежнюк П. Д. - Математична модель оптимізації процесу генерування електроенергії в мережу на фотоелектричній станції з використанням апарату нечітких множин, Бартецький А. А., Бартецька І. А. (2018)
Ведміцький Ю. Г. - Закон перетворення коефіцієнтів ряду Фур’є при відображенні неперервної функції в розривну першого роду (2018)
Головченко О. М. - Комплексна оцінка когенераційних установок на біопаливі, що працюють в базовому та відмінних від базового режимів навантаження, Нанака О. М. (2018)
Кутін В. М. - Автоматизація аналізу теплового стану електрообладнання, Шпачук О. О., Нікітчук М. В., Світко В. М. (2018)
Король С. В. - Швидке заряджання конденсатора ланки постійного струму в автономній системі з векторнокерованим асинхронним генератором, Кривошея І. В., Гайдар К.. О., Козлюк С. А. (2018)
Пересада С. М. - Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором, Ковбаса С. М., Желінський М. М. (2018)
Сиченко В. Г. - Кількісна оцінка стійкості системи тягового електропостачання постійного струму за напругою, Рогоза А. В., Пулін М. М. (2018)
Шумиляк Л. М. - Про сучасні методи імітаційного моделювання теплової динаміки, Жихаревич В. В., Остапов С. Е. (2018)
Мокін Б. І. - Еквівалентування моделей мінімально-фазових лінійних систем автоматичного керування з під-регуляторами в класі немінімально-фазових, Мокін В. Б., Мокін О. Б., Чернова І. О. (2018)
Мокін В. Б. - Метод проектування когнітивної карти для оптимізації профорієнтаційної діяльності ЗВО, Бурдейна О. В., Коваль К.О., Ящолт А. Р. (2018)
Білинський Й. Й. - Аналіз сучасних методів визначення сірки в вуглеводних паливах, Сахно О. М. (2018)
Воловик А. Ю. - Основи теорії функціональних відновлювачів діагностичного типу, Кичак В. М. (2018)
Баран П. М. - Навчальна система для підготовки оперативного персоналу ТЕС І АЕС, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. (2018)
Бусарєва Т. Г. - Шляхи нарощування інтелектуального капіталу в Україні (2018)
Валіулліна З. В. - Методологічні підходи до вивчення моделей розвитку процесів транснаціоналізації (2018)
Скоцик В. Є. - Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення (2018)
Сазонець О. М. - Іноземний досвід управління медичними закладами в інформаційно-комунікаційному середовищі, Альшаафі Мохамед Алі (2018)
Яровенко Г. М. - Розробка інформаційної моделі виявлення ознак шахрайств у банках (2018)
Лівінський А. І. - Організаційно-економічний механізм стратегічного управління виробництвом продукції тваринництва та скотарства (2018)
Шупа Л. З. - Менеджмент у страховій медицині (2018)
Белінська С. М. - Особливості процесу експлуатації необоротних активів , Белінська Т. А. (2018)
Момот О. М. - Методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності банків (2018)
Швець Ю. О. - Необхідність здійснення антикризового управління в діяльності промислових підприємств (2018)
Назукова Н. М. - Стан, проблеми та перспективи інвестування в основний капітал в Україні (2018)
Стовпова А. С. - Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку (2018)
Васильєва Н. В. - Особливості програмно-цільового планування видатків місцевого бюджету (2018)
Тихончук Л. Х. - Державне регулювання діяльності аграрних корпорацій України на основі вимог фао (2018)
Ажажа М. А. - Державний контроль за інноваційними перетвореннями в системі вищої освіти України (2018)
Вавренюк С. А. - Проблеми та напрями досягнення якості освіти на етапі реформування вищої освіти України (2018)
Мар'яненко Г. І. - Національний банк як фінансовий конгломерат у глобальному світі майбутнього чи народна капіталізація банківської системи України (2018)
Залізнюк В. П. - Диференціація підходів до змісту та взаємозв'язку категорій "продовольча незалежність" й "продовольча безпека" (2018)
Григорчак І. М. - Національна еліта й проблеми розвитку туризму на сучасному етапі державотворення в Україні (2018)
Якайтіс І. Б. - Перспективи розвитку механізмів державного управління освітою та наукою в Україні (2018)
Міщенко І. П. - Еволюція поглядів на формування інституційного середовища як складової державного механізму інформаційного забезпечення розвитку регіону (2018)
Кропивницький Р. С. - Підтримка держави як інструмент державного управління науковою діяльністю в Україні (2018)
Масовець В. П. - Особливості функціонування механізмів забезпечення релігійної безпеки України в умовах гібридної війни (2018)
Іванов Г. С. - Правове та організаційно-методичне забезпечення реалізації механізму державного управління розвитком морських портів України (2018)
Почтариця Ю. Ю. - Роль державних секретарів у реформуванні державного управління в Україні (2018)
Титул, зміст (2018)
Могилова М. М. - Інноваційно-диверсифікаційне відтворення основних засобів у забезпеченні стійкого розвитку сільського господарства і сільських територій (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського