Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Благодарний А. М. - Особливості застосування заходів адміністративного припинення в умовах гібридної війни, Стрельбицький М. П. (2018)
Горовий В. М. - Інформаційне протистояння як боротьба змістів (2018)
Єрменчук О. П. - Поняття "критична інфраструктура" (2018)
Пелепейченко Л. М. - Національна гвардія України як об’єкт нападів в інформаційній війні, Ревуцька С. М. (2018)
Князєв С. О. - Сучасні погляди на сутність та причини виникнення гібридної війни (2018)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства в період Середньовіччя та Першої світової війни (2018)
Форноляк В. М. - Інформаційно-правові аспекти взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом (2018)
Ватраль А. В. - Інформаційний аспект контррозвідувального пізнання (2018)
Гречка С. О. - Вербальні засоби формування іміджу України в антиукраїнському дискурсі (2018)
Золотар О. О. - Критичне мислення як необхідна умова безпеки людини в інформаційному суспільстві: соціально-правовий аналіз (2018)
Косілова О. І. - Політична безпека держави: теоретичний та структурно-функціональний аспект (2018)
Цигикал П. О. - Транскордонне співробітництво та високотехнологічний кордон: динамічний взаємозв’язок, Шинкарук О. М. (2018)
Квасюк В. В. - Теоретико-правова проблематика адміністративної відповідальності за незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (2018)
Кравченко О. М. - Право Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України на доступ до комерційної таємниці суб’єктів господарювання (2018)
Полевий В. І. - Визначення поняття інформаційної складової державного суверенітету (2018)
Титул, зміст (2018)
Скобелев В. В. - О некоторых задачах анализа гибридных автоматов, Скобелев В. Г. (2018)
Чеботарев А. Н. - Синтез Σ-автоматов, специфицированных в логических языках LP и LF первого порядка (2018)
Мейтус В. Ю. - Проблемы построения интеллектуальных систем. Уровни интеллекта (2018)
Смольяков Э. Р. - Усиленное паретовское равновесие для игр на пересекающихся множествах (2018)
Чупов С. В. - Наближений алгоритм лексикографічного пошуку у багатьох порядках розв’язку багатовимірної булевої задачі про ранець (2018)
Стецюк П. И. - Обобщенный метод эллипсоидов, Фесюк А. В., Хомяк О. Н. (2018)
Стоян Ю. Е. - О двух подходах к моделированию и решению задачи упаковки выпуклых многогранников, Чугай А. М., Панкратов А. В., Романова Т. Е. (2018)
Потьомкін М. М. - Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів, Свида І. Ю. (2018)
Трофимчук О. М. - Про можливість багатохвильової ідентифікації дефектів у палях, Калюх Ю. І., Дунін В. А., Берчун Я. О. (2018)
Наконечний О. Г. - Оцінка нестаціонарних параметрів диференціальних рівнянь в умовах невизначеності, Шевчук Ю. М., Чикрій В. К. (2018)
Майко Н. В. - Схема повышенного порядка точности для двумерного уравнения Пуассона в прямоугольнике с учетом влияния краевого условия Дирихле (2018)
Біленко В. І. - Кусково-поліноміальні алгоритми аналізу процесів у неоднорідних середовищах, Божонок К. В., Дзядик С. Ю., Стеля О. Б. (2018)
Мовчан А. В. - Побудова системи автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах Національної поліції України, Тарануха В. Ю. (2018)
Гломозда Д. К. - Автоматизация преобразования раскрашенных сетей Петри с качественными фишками в раскрашенные сети Петри с количественными фишками, Глибовец Н. Н., Максимец А. Н. (2018)
Баловсяк С. В. - Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей, Одайська Х. С. (2018)
Стасюк О. І. - Математичні диференційні моделі і методи оцінки кібербезпеки інтелектуальних комп’ютерних мереж керування технологічними процесами електропостачання залізниць, Грищук Р. В., Гончарова Л. Л. (2018)
Семенов В. Ю. - Исследование условий ортогональности вейвлетов, основанных на полиномах Якоби, Престин Ю. (2018)
Наукова інформація (2018)
Егоркина О. В. - Проблема диагностики и терапии аутоиммунных энцефалитов, Волошина Н. П. (2018)
Григорова И. А. - Клиническая эффективность нейромидина и его влияние на процессы нейропластичности при черепно-мозговой травме, Тесленко О. А. (2018)
Дуве Х. В. - Особливості метаболічних змін у хворих у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу (2018)
Пінчук В. А. - Місце олатропілу в лікуванні когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом, Кривчун А. М., Силенко Г. Я. (2018)
Сухоруков В. В. - Особенности полиграммы сна у больных рассеянным склерозом с первично-прогредиентным типом течения при синдроме беспокойных ног (2018)
Черненко М. Є. - Нейропластичність у хворих на розсіяний склероз в умовах запального процесу, Вовк В. І. (2018)
Волох Ф. О. - Моніторинг клітинної бета-адренорецепції в прогнозі лікування хворих на гіпертензивну дисциркуляторну енцефалопатію початкових стадій (2018)
Друзь О. В. - Психодіагностика посттравматичного стресового розладу у учасників локальних бойових дій, Гриневич Є. Г., Черненко І. О. (2018)
Заворотный В. И. - Диагностические предикторы и критерии различных вариантов посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих вооруженных сил Украины, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины (2018)
Кіреєв І. В. - Взаємодія лікарських засобів для фармакотерапії тривожних розладів з коморбідною патологією шлунково-кишкового тракту, Жаботинська Н. В. (2018)
Колядко С. П. - Особливості психотерапевтичної корекції невротичних розладів, ускладнених aддиктивними формами поведінки, Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2018)
Кушнір А. М. - Суспільно небезпечні діяння проти життя особи при шизофренії: соціально-демографічний аспект (2018)
Маркова М. В. - Медико-психологічна допомога дітям - вимушеним переселенцям: концептуальні засади психологічної підтримки, реадаптації та соціалізації, Піонтковська О. В., Соловйова А. Г. (2018)
Марута Н. О. - Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб, Каленська Г. Ю., Явдак І. О., Малюта Л. В. (2018)
Мінко О. І. - Динаміка когнітивних порушень у осіб із aлкогольною залежністю під впливом лікування, Маркозова Л. М., Лісна Н. М., Гольцова С. В. (2018)
Мудренко І. Г. - Роль соціально-демографічних та клініко-анамнестичних чинників у формуванні суїцидальної поведінки у хворих на деменції (2018)
Опря Є. В. - Психопатологія емоційної сфери у хворих на шизофренію з соматичними захворюваннями (2018)
Панько Т. В. - Особливості функціональних зв’язків симптомів тривоги та депресії з суб’єктивною картиною життєвого шляху при різних формах невротичної патології, Бугакова А. І. (2018)
Савка С. Д. - Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на ревматоїдний артрит залежно від тривалості захворювання (2018)
Самойлова О. В. - Клінічні особливості розладів адаптації в умовах військового конфлікту на сході України (2018)
Федченко В. Ю. - Формування депресивної поведінки у хворих на рекурентні депресивні розлади (2018)
Юрченко О. М. - Комплексна діагностика параноїдної шизофренії з урахуванням особливостей аддиктивного статусу та якості життя (2018)
Яворська Т. П. - Особливості впливу поведінкових та психоемоційних стрес-потенціюючих чинників на розвиток цереброваскулярної патології (2018)
Пам'яті Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Сухорукова Віктора Івановича10.05.1943 — 1.02.2018 (2018)
Войтович Л. В. - Ще раз про загадку загибелі князя Романа Мстиславовича (2015)
Паршин І. Л. - Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV (2015)
Александрович В. С. - Холмське будівництво короля Данила Романовича (2015)
Dąbrowski D. - Religijność króla Daniela Romanowicza (2015)
Диба Ю. Р. - Холмський пам’ятник перемоги поблизу Ярослава 1245 року (2015)
Войтович Л. В. - "Подвійна" коронація Данила Романовича: загадка легенди чи реальний факт (2015)
Майоров А. В. - Когда Даниил Романович стал "королем Руси"? (2015)
Мусин А. Е. - Князь Александр Ярославович и король Даниил Романович как люди Средневековья (2015)
Мельник В. А. - Новий штрих до мистецького образу собору Богородиці в Холмі (за літописним переказом та археологічними дослідженнями) (2015)
Головко О. Б. - Некороновані і короновані королі Південно-Західної Русі (2015)
Ляска В. М. - Лиса гора на Голих горах (причинок до топонімічного ландшафту Галицько-Волинського пограниччя в добу Романовичів) (2015)
Вілкул Т. Л. - Біблія у Галицько-Волинському літописі (2015)
Баран О. - Розвиток мережі міських осередків Галицько-Волинської держави в ХІІІ – першій половині XIV століття (2015)
Зайкоўскі Э. М. - "Список городов русских дальних и ближних": датыроўка протографа (2015)
Мусин А. Е. - Серьезная заявка историко-филологического направления новейшей киевской школы истории Древней Руси. Вілкул Т. Літопис і хронограф. Студії з домонгольського київського літописання / Відп. ред. В. В. Німчук. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Інститут історії України, 2015. – 518 с. (2015)
Александрович В. С. - "Щастя" короля Данила Романовича. Dąbrowski D. Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201– 1264). Biografia polityczna (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – T. 1). – Kraków: Avalon, 2012. – 538 s. (2015)
Анотації (2015)
Андрієвська В. М. - Принцип інноваційності у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Афанасьєв Д. М. - Вплив демографічного старіння на інститут сім’ї та солідарність між поколіннями, Сопко Р.І. (2018)
Благініна С. В. - Аналіз злетів і падінь освіти і науки Німеччини в оптиці вибору парадигм для розвитку (2018)
Бондарчук Н. Я - Застосування диференційованого підходу на заняттях оздоровчим фітнесом та аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку за критерієм рівня фізичної підготовленості, Чернов В.Д. (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Методологічні підходи до моделювання системи організації комплексної реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій (2018)
Вакалюк Т. А. - Огляд WEB-орієнтованих компіляторів, що доцільно використовувати у навчанні бакалаврів інформатики (2018)
Варга Н. І. - Особливості професійної діяльності викладача вищої школи США (2018)
Герлянд Т. М. - Методика застосування проектної технології навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Hodovanets N. - Main characteristics of the situational method for teaching of foreign language, Lehan V. (2018)
Гусак Л. П. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів, Левчук О. В. (2018)
Дем’янчук О. О. - Методика формування гностичних умінь молодих педагогів засобами дистанційного навчання у період підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти, Адамович І. В. (2018)
Дзямко В. Й. - Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків, Месарош Л. В. (2018)
Доннік М. С. - Соціальна дезадаптація підлітків – вихованців інтернатних закладів (2018)
Жиленко Р. В. - Дослідження основних потреб учасників АТО та членів їх сімей в соціальних послугах (2018)
Заредінова Е. Р. - Аналіз провідних напрямів дослідження феномену аксіогенезу (2018)
Зінонос Н. О. - Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі як психолого-педагогічна проблема (2018)
Іщенко Л. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку творчого потенціалу дітей 5-6 років (2018)
Канюк О. Л. - Принципи навчання іншомовному діловому спілкуванню студентів немовних факультетів в контексті соціокультурного підходу, Кіш Н. В. (2018)
Карплюк С. О. - Характеристичні особливості деяких модулів інформаційно-аналітичної WEB-орієнтованої системи управління освітнім процесом у вищій школі (2018)
Кисленко Д. П. - Місце та роль інноваційних технологій в професійній підготовці майбутнього фaxiвця з oxopoннoї дiяльнocтi (2018)
Козубовська І. В. - Природа девіантної поведінки неповнолітніх, Козубовський Р. В. (2018)
Концедайло В. В. - Методика використання ігрових симуляторів для формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Корсак О. І. - Про корисність міжнародних педагогічних вимірювань (на прикладі тестів PISA) (2018)
Котєнєва Ю. М. - Етапи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця як маркеру його професійної кар’єри (2018)
Криворучко А. В. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2018)
Криштанович С. В. - Система формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2018)
Лещук Г. В. - Комунікативні бар’єри у професійній діяльності соціального працівника (2018)
Lobachova I. - Implementing wimmelbuch at English lessons in the context of forming the new Ukrainian school (2018)
Ляшенко Л. М. - Еволюція міжнародних мов та іншомовна освіта в Україні, Соловей Н. В., Паламарчук К. М. (2018)
Мелещенко А. А. - Найпопулярніші єврейські початкові школи другої половини ХІХ – початку ХХ століття на Волині (2018)
Мельник О. Ф. - Концептуальна основа технології формування професійної компетентності спеціалістів з виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін (2018)
Мельничук С. Ю. - Структурно-функціональна модель реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин засобами навчальних тернінгів (2018)
Nahorna O. - Hallmarks of LLM in comparative and international dispute resolution at queen Mary university of London (2018)
Новицька Л. І. - Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів, Дубчак В. М. (2018)
Новицька Л. І. - Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики, Левчук О. В. (2018)
Опачко М. В. - Діагностування готовності магістрів-фізиків освітнього напряму підготовки з дидактичного менеджменту (2018)
Petryshyn L. - Strategies for modelling of creativity of social pedagogues in the educational process (2018)
Повідайчик М. М. - Професійна діяльність вчителя інформатики в сфері інформаційної безпеки, Шпонтак І. Я. (2018)
Повідайчик О. С. - Аналіз стану готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності (2018)
Постригач Н. О. - Грецький досвід застосування ікт для навчання дорослих учнів у школах другого шансу (2018)
Почтовюк С. І. - Індивідуальність як значуща характеристика особистості сучасного вчителя (2018)
Приймак Г. Ю. - Дефініційний аналіз поняття "здоровий спосіб життя" (2018)
Райковська Г. О. - Реалізація парадигми наскрізного моделювання засобами САПР, Соловйов А. В., Мельник О. Л. (2018)
Розлуцька Г. М. - Національно-орієнтаційні детермінанти розвитку освіти в умовах мукачівського монастиря на Закарпатті (2018)
Розман І. І. - Витоки і генеза формування української педагогічної біографістики (ІХ ст. – середина ХІХ ст.), Савчук Б. П. (2018)
Сливка Л. В. - Тематичне поле педагогіки здоров’я у сучасних (після 1989 року) дисертаціях та монографіях польських дослідників (2018)
Смілянець О. Г. - Дидактичні можливості соціальних мереж для вищих аграрних навчальних закладів (2018)
Сойма Н. Д. - Гуманістична спрямованість виховання дітей з відхиленнями у адаптації в США (2018)
Староста В. І. - Деякі аспекти соціальної адаптації студентів-першокурсників у класичному університеті, Попадич О. О. (2018)
Тимочко О. І. - Зміцнення здоров’я та формування потреби у здоровому способі життя школярів засобами важкої атлетики (2018)
Ткачов А. С. - Методи та форми формування загальнокультурної компетентності в інтелектуально здібних учнів 5-9 класів (у процесі вивчення суспільствознавчих предметів) (2018)
Товканець Г. В. - Перцептивні аспекти педагогічної взаємодії (2018)
Товканець О. С. - Психологічні засади управлінської культури педагога (2018)
Трубачева С. Е. - Дидактичні умови формування змісту профільного навчання на основі метапредметного підходу (2018)
Фокіна Т. Ю. - Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" (2018)
Хоминець С. І.. - Деякі аспекти академічної мобільності студентів у вітчизняній освітній практиці (2018)
Чорноус О. В. - Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг (2018)
Шандор Ф. Ф. - Соціологічні виміри інституту релігії, Бартош О. П., Борщ К. К. (2018)
Shyba A. - Students’ sociocultural competence formation during extra-curricular activities (2018)
Шиян Н. І. - Поглиблення обраного профілю навчання у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи сільської місцевості, Стрижак С. В. (2018)
Шостачук А. М. - Формування компетентностей студентів-механіків в галузі робототехніки, Головня В. Д. (2018)
Бейгул І. О. - Застосування кругового тренування на заняттях оздоровчої аеробіки із студентами внз, Шишкіна О. М. (2018)
Веселовський А. П. - Виховання у майбутніх вчителів вольових якостей засобами фізичного виховання як основи формування їх професійно-особистісних компетентностей, Веселовська О. М. (2018)
Гладощук О. Г. - Вищий навчальний заклад як середовище по формуванню фізкультурно-оздоровчої самоорганізації студентської молоді (2018)
Дикий Б. В. - Використання біоритмології та релаксації в навчальному процесі у осіб з дефектами мовлення (2018)
Дуло О. А. - Фізична активність як засіб здоров’язбереження в рамках реалізації грантового проекту "Міжнародне молодіжне спортивне партнерство", Щерба М. Ю. (2018)
Єднак В. Д. - Фізичні засоби відновлення працездатності у футболістів (2018)
Кондрацька Г. Д. - Технологія навчання фізичних вправ в новій українській школі, Редчиць В. О., Жукова І. М. (2018)
Краснов В. П. - Аналіз існуючої системи фізичного виховання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах, Панченко В. Ф. (2018)
Ляховець Л. О. - Педагогічні засади використання оздоровчої аквааеробіки як засобу гідрореабілітації та корекції фізичного стану старшокласниць, які належать до спеціальних медичних груп (2018)
Мальцева О. Б. - Підвищення рівня соціального здоров’я студентів вишу засобами фізичного виховання, Мелега К. П., Дуб М. М. (2018)
Маріонда І. І. - Застосування програмно-цільового підходу у процесі управління професійною підготовкою майбутнього вчителя фізичної культури, Шароді В. М. (2018)
Мосейчук Ю. Ю. - Обґрунтування доцільності та практичні механізми впровадження організаційно-педагогічних умов у процес формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Мусієнко О. В. - Визначення ефективності занять вправами хатха-йоги (сарвагасана, карна-підасана) засобами акупунктурної діагностики в системі фізичного виховання студенток, Матієшин І. В., Попович С. І. (2018)
Несен О. О. - Рекреаційна спрямованість тенісу настільного як засіб популяризації гри, Соколова Т. Є. (2018)
Огнистий А. В. - Концептуальні підходи підготовки учителів-предметників до фізичного виховання учнів (2018)
Озерова О. А. - Застосування методу функціональних проб, як засіб удосконалення навчального процесу для студентів спеціально-медичної групи (2018)
Приступа Є. Н. - Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи у сфері фізичної рекреації, Данилевич М. В. (2018)
Сивохоп Е. М. - Діяльнісний компонент готовності до самопізнання в процесі фізичної підготовки, Степчук Н. В. (2018)
Скрипченко І. Т - Інноваційний підхід в організаціїї самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованності, Шуба Л. В. (2018)
Товт В. А. - Рухова активність як фактор профілактики шкідливих звичок у студентів, Сусла В. Я. (2018)
Філак Я. Ф. - Педагогічні аспекти розвитку дрібної моторики засобами фізичного виховання у дітей з інтелектуальними порушеннями, Філак Ф. Г. (2018)
Chepelyuk A. - Culture of communication as an important constituent in the professional activity of physical culture of a teacher, Kushnir R. (2018)
Вихідні дані (2018)
Вітальне слово академіка НАН України Б.Буркинського) (2017)
Mazaraki A. - Supply chains in global production, Duginets G. (2017)
Burkinskyi B. - National maritime interests of Ukraine in the Black Sea-Azov Basin, Stepanova K. (2017)
Koval V. - Implementation of regulatory policy in economic activity: development of the institute regulatory impact assessment, Pukala R. (2017)
Andryeyeva N. - Modern approaches for the formation of the analytical instrumentary of the marketing policy of Ukrainian enterprises, Zinkovska D. (2017)
Demyanchuk M. - "5 ф" sustainable development potential of telecommunication enterprise (2017)
Kupinets L. - Quality of soil in the system of agro economic natural use supplying, Tiutiunnyk H. (2017)
Martienko A. - Improvement of the administration system in the field of natural resources use, Khumarova N. (2017)
Basiurkina N. - Aspects of social and political impact activities food enterprises in Ukraine , Konstantynova T. (2017)
Laiko O. - Tools for the improving of investment climate in territorial communities: challenges and perspectives for Ukrainian economy, Kwilinski A. (2017)
Topalova I. - Methodological approaches on the selection of options for innovational development of regional industrial complex (2017)
Introduction (2017)
Butenko V. - Perspective directions of improvement of management of intergovernmental fiscal relations in Ukraine on the example of the developed countries of the world (2018)
Redkva O. - Pragmatics and problemmatics of the banking sector functioning in Ukraine (2018)
Kalaman O. - Main directions of modern enterprise strategy formation, Udovytsia O. (2018)
Borysova L. - Influence of life cycle stages of the small and medium enterprise on creation of the efficient organizational structure, Borysova L. (2018)
Diordiiev V. - Blockchain technology and its impact on financial and shipping services (2018)
Tiutiunnyk H. - Economic and environmental aspects of organization the territory of ecologically clean agricultural land (2018)
Gurnak V. - Imperatives of multimodal transport development in accordance with the tendencies of the transformational changes of the national economy in the conditions of European integration, Khomenko I., Volynets L. (2018)
Stepanova D. - Trends of the investment market development in conditions of economic instability in Ukraine, Stepanova I. (2018)
Slobodianiuk O. - Institutional forms and their competitive analysis of organization of insurance activities in Ukraine, Tolkacheva G. (2018)
Kostetska K. - Trends of development of administrative management of recreational and tourist nature production in domestic and international practice (2018)
Бойкарова Л. Р. - Відтворення хронотопу трагедії Вільяма Шекспіра "Антоній і Клеопатра" у перекладацькій інтерпретації Бориса Тена (2017)
Грачова А. В. - Становлення частиномовної системи української, англійської та італійської мов (2017)
Григорук С. И. - Использование русско-украинского переводного словаря словосочетаний Л.Г. Савченко при обучении письменному переводу (2017)
Заслужена А. А. - Особливості передачі концептуальних метафор українською мовою (на матеріалі перекладу роману Г.Д. Робертса "Шантарам") (2017)
Іванченко М. Ю. - Особливості відтворення метафор фінансової неспроможності в українських перекладах (2017)
Karabowicz T. - Międzykulturowa komunikacja w próbach tłumaczeniowych emigracyjnej poetki ukraińskiej Żeni Wasylkiwskiej (2017)
Князян Д. Х. - Лексико-стилістичні особливості перекладу збірки Р. Кено "Вправи зі стилю", Млинчик А. В. (2017)
Koulykova V. G. - Les particularites grammaticales de traduction des conventions françaises en ukrainien: l’aspect pragmatique (2017)
Літвіняк О. В. - Дослідження Юрія Олексійовича Жлуктенка з теорії перекладу (2017)
Макаренко Ю. Г. - Особливості перекладу лінгвокультурних реалій крізь призму комедійних діалогів у комедійному фільмі "Освідчення" (2017)
Мольдерф О. Є. - Українські приповідки в німецькомовному перекладі Івана Франка (2017)
Муц Л. Ф. - Концептуальні параметри дискурсу ризику, Демихова О. Г., Карпенко І. Ю. (2017)
Рубан В. С. - Прагматичні аспекти перекладу казкової повісті Роальда Дала "Чарлі і шоколадна фабрика" (2017)
Смольницька О. О. - Компаративний аналіз вибраної лірики Максима Рильського й вірша Ричарда Лавлейса "До алтеї, з в’язниці": підґрунтя гедонізму (2017)
Смольницька О. О. - Діалог поетичних текстів як принцип дзеркала (на прикладі вибраних віршів Крістофера Марло та сера Волтера Релі): відтворення в українському поетичному перекладі (2017)
Хорунжа Л. А. - Специфічні особливості професійної перекладацької діяльності (2017)
Ясногурська Л. М. - Категоризація концепту "державна зрада" засобами фразеології (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Акімова А. О. - Літературознавчий дискурс історичних аспектів китайської драми через призму новітньої драматургії (2017)
Бабич В. І. - Мовностилістичні засоби вираження ліричного я на лексико-граматичному рівні поетичного тексту (на матеріалі ідіодискурсів Р. Фроста й К. Сендберга) (2017)
Bialyk O. Ye. - The role of imo standard marine communication phrases in safety of navigation at sea (2017)
Harbera I. V. - Phraseme-ideographic model of concept "person" in the ukrainian eastern-steppe dialects as the basis of linguistic database (2017)
Дерега С. В. - Особливості використання термінологічної лексики в англомовних рекламних текстах (на матеріалі реклами товарів електроніки з інтернет-сайтів) (2017)
Євчук А. М. - Уживання молодіжного сленгу в сучасній німецькомовній пресі (на прикладі текстів електронної версії щотижневої газети "Die Zeit") (2017)
Желуденко М. О. - Лінгвокраїнознавство як відображення мовної картини світу, Сабітова А. П. (2017)
Калініченко М. М. - Янголи Бічер Стоу (2017)
Лефтерова О. М. - Rotа Vіrgilii як відтворення античної схеми трьох стилів (2017)
Мариненко П. І. - Історія та сучасне функціонування концепту DUENDE в іспанській лінгвокультурі іберійського мовного ареалу (2017)
Mykhaylenko V. V. - Cultural values in cross-cultural communication (2017)
Снєда Ю. С. - Прагмасемантичні особливості економічної лексики у текстах англомовної преси (2017)
Шурма С. Г. - Насильство та жорстокість у засобах масової інформації (на матеріалі українських та британських статей) (2017)
Титул, зміст (2018)
Панченко С. В. - Взаємна кореляція компонентів завад роботі тональних рейкових кіл, Ананьєва О. М., Давиденко М. Г., Бабаєв М. М. (2018)
Нічога В. О. - Дослідження сучасних методів і засобів швидкісної діагностики дефектів залізничних рейок (огляд), Шклярський В. І., Сторож В. Г., Матієшин Ю. М., Ващишин Л. В. (2018)
Розсоха О. В. - Оптимізація конструкції розв’язок підходів залізничного вузла для умов швидкісного руху поїздів, Смачило Ю. В., Павленко О. М. (2018)
Бойнік А. Б. - Оптимізація алгоритму субекспоненціальної складності для розв’язання SAT задачі, Бутенко В. М., Головко О. В., Ушаков М. В. (2018)
Королева Я. Ю. - Синтез проверяющих тестов на основе циклических отличительных последовательностей (2018)
Трубчанінова К. А. - Розрахунок впливу нелінійних ефектів в системах DWDM на енергетичні характеристики сигналу, Юр’єва Ю. Д., Панченко А. С. (2018)
Акішина М. О. - Антитерористичні мотиви в сучасному англійськомовному поетичному дискурсі (2017)
Бессонова А. С. - Жанр исторической справки в англоязычном научно-популярном дискурсе (2017)
Величко Н. М. - Поняття звертання та його функцій із лінгвістичного погляду (2017)
Гнезділова Я. В. - Метапрагматика й метапрагматична компетенція: основні характеристики (2017)
Гоштанар І. В. - Вербалізатори концепту frau в художньому німецькомовному дискурсі (на матеріалі роману Юлії Франк "die mittagsfrau") (2017)
Довженко І. В. - Специфіка вивчення термінології галузі обслуговування (2017)
Калашникова М. Ю. - Макроконцепт "елітарна культура" та його системна організація в рамках вивчення англомовного соціуму (2017)
Крикніцька І. О. - Етнопрагматика: погляд на сучасні англійські кулінарні фразеологізми (2017)
Лисанець Ю. В. - Концепти комунікативної поведінки в англомовному дискурсі медицини (2017)
Лут К. А. - Перемикання комунікативного коду як причина комунікативних девіацій в авіаційному дискурсі, Лисенко А. І. (2017)
Макарова О. А. - Відображення етнокультурних стереотипів про жінку в австралійському художньому дискурсі (2017)
Макарук Л. Л. - Писемне мовлення vs усне мовлення: антропологічний вимір (2017)
Передон Н. О. - Комунікативна поведінка ініціатора примирення: лінгвостилістичний аспект дослідження (2017)
Поторій Н. В. - Лексико-семантичний потенціал займенникових девіацій в американському поетичному мовленні (2017)
Сердюк О. В. - Способи перекладу англомовних фразеологічних виразів із концептом "кішка" українською та російською мовами (2017)
Смаглий В. М. - Прагмалингвистические подходы к изучению речевого акта извинения (2017)
Собецька Н. В. - Теми жіночої емансипації у творчості Д.Г. Лоуренса (2017)
Ставенко О. В. - Композиційно-сюжетна організація казки нормана ліндсея "The magic pudding" (2017)
Хаботнякова П. С. - Типологія мовленнєвих актів і прагматичних ефектів у сучасній когнітивно-прагматичній парадигмі (на матеріалі творів Френка Перетті) (2017)
Цапів А. О. - Ігрові наративні моделі в коротких оповіданнях для дітей (на матеріалі оповідань Рут Парк "Дивакуватий вомбат") (2017)
Альошина М. Д. - Діалекти як виразники домінант ідіостилю в романі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" (2017)
Богданова О. В. - Засоби відтворення експресивів негативної емоційності в англомовних текстах, Ященко Е. О. (2017)
Добровольська Ю. А. - Мοвнi зaсοби рeaлiзaцiї мaнiпулятивнοгο впливу в aнглiйськοму дiaлοгiчнοму мοвлeннi тa спοсοби їх вiдтвοрeння в укрaїнськοму пeрeклaдi (нa мaтeрiaлi худοжньοї прοзи), Палєй Т. А. (2017)
Євтушенко Н. І. - Складні слова й дефісні комплекси як потенційні утворення в мові поезії (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Коновалова В. Б. - Проблеми становлення українського термінотворення в галузі штучного інтелекту, Мирошниченко В. М. (2017)
Кузенко Г. М. - Культурно-концептуальний аспект перекладу художньої літератури (2017)
Попова О. В. - Засоби відтворення комунікативної детермінанти питальних за структурою речень із неінтерогативною семантикою в контексті перекладу офіційно-академічної кореспонденції (на матеріалі української, англійської та китайської мов) (2017)
Пустовойт Н. И. - Концептуальная метафора во французском художественном дискурсе (2017)
Тарасова А. В. - Контекстуальні перетворення компаративних фразеологічних одиниць у перекладі (2017)
Шмігер Т. В. - Алегоричність Христа як об’єкт перекладу крізь призму катехизму Св. Петра Могили (2017)
Якубенко І. В. - Методика дослідження актуального членування речення (прагматичний аспект) (2017)
Акімова А. О. - Історичні аспекти розвитку китайської культури в драматургії, Акімова А. О. (2017)
Главацька Ю. Л. - Міжкультурна комунікація як діалог культур: три етапи відтворення непрямої комунікації (на матеріалі аналізу тексту оригіналу й тексту перекладу англійської байки Бернарда Мандевіля "The grumbling hive: or, knaves turn’d honest") (2017)
Yehorova O. I. - Linguistic deviations of the professional language Eurolect in the English discourse, Bila O. Y. (2017)
Карабович Т. Б. - Наукові дослідження професора Олександра Астаф’єва про творчий феномен нью-йоркської групи (2017)
Кузнєцова Г. В. - Деякі аспекти вивчення мультимодальності в політичному дискурсі (2017)
Маланій Н. І. - Дизабіліті в історико-культурному просторі середньовічної англії (2017)
Розенгарт Ю. В. - Епістемологічні та лінгвокогнітивні аспекти спотворення інформації в політичному дискурсі (2017)
Тетеріна Л. М. - Специфіка використання мультилінгвальних елементів у поезії Тома Леонарда, Іванова З. О. (2017)
Галаган В. В. - Відображення вітальних та емоційно-почуттєвих цінностей буття в молодіжному сленгу, Мартос С. А. (2017)
Кобець Н. О. - Образ українця в словацькій літературі: імагологічний аспект (на матеріалі твору Богуша Носака-Незабудова "Листи з невідомої землі") (2017)
Левакіна Т. В. - Реалізація соціативності в морфемній і словотвірній підсистемах сучасної української мови (2017)
Malaya O. - "You know nothing!": incompetence accusations as facework in facebook-comments, Chervinko Y., Sergeyeva O. (2017)
Фіалко В. - Образна лексика українського драматичного театру другої половини ХХ століття: тенденції розвитку (2018)
Юрченко М. - Особливості прочитання тексту Псалма 100 Максимом Березовським у концерті "Милость і суд воспою Тебі, Господи" (2018)
Нікітюк О. - Феномен "хорова капела": динаміка поняття (2018)
Хоцяновська Л. - Виховання почуття метроритму в хореографів (2018)
Кузьмінський І. - Музична практика в Супрасльському монастирі в ранньомодерний період (2018)
Ракочі В. - Рукописи не горять, або Симфонія До-мажор Максима Березовського (2018)
Василевич М. - Творча спадщина родини Сінкевичів у музичній культурі Cхідної Галичини ХІХ століття (2018)
Шеремета І. - Музична періодика Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича: сторінки історії (2018)
Летичевська О. - Лев Венедиктов: розмова з Майстром (2018)
Романко В. - Виконавські інтерпретації симфонічної казки Сергія Прокоф’єва "Петрик і Вовк": спроба класифікації (2018)
Кузик В. - Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1917–1920) (2018)
Ясіновський Ю. - Німецька публікація почаївського Богогласника (2018)
Ржевська М. - Внутрішній діалог композитора й науковця (2018)
Чао Я. - "Розмовна драма" в театральному просторі Китайської Народної Республіки другої половини ХХ століття (2018)
Михайло Чембержі (15.07.1944 – 05.03.2018) (2018)
Про авторів (2018)
Богач Ю. В. - Способи захисту торговельних марок від "паразитичного" використання (2018)
Гриняк А. Б. - Правова природа ризику в договорах з виконання робіт, Пленюк М. Д. (2018)
Зінченко О. В. - Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз) (2018)
Кириченко В. Є. - Церковно-державні відносини в контексті релігійного різнодумства (2018)
Комарова Т. В. - Організація судової системи Європейського Союзу (2018)
Коструба А. В. - Теоретичне розуміння системи правових форм захисту корпоративних відносин (2018)
Кузнєцова Н. С. - Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства, Оніщенко Н. М. (2018)
Писаренко Н. Б. - Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації (2018)
Подцерковний О. П. - Досвід спеціалізації господарської (комерційної) юрисдикції в Україні та західних країнах (2018)
Політанський В. С. - Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування (2018)
Усманов Ю. І. - Проблема цільових убивств у міжнародному гуманітарному праві (2018)
Хаустова М. Г. - Правова інтеграція: теоретичний аспект (2018)
Христова Г. О. - Зобов’язання держави у сфері прав людини в умовах окупації (2018)
Яроцький В. Л. - Приватноправовий примус в цивільних охоронних правовідносинах (2018)
Козелков С. В. - Особенности использования точек Лагранжа в современной космонавтике, Фролов В. Ф., Сторчак К. П. (2018)
Барабаш О. В. - Аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем, Лукова-Чуйко Н. В., Мусієнко А. П., Ільїн О. Ю. (2018)
Вишнівський В. В. - Оцінка ефективності функціонування інтелектуальної системи, Зінченко О. В., Катков Ю. І. (2018)
Бойко Ю. М. - Особливості квазікогерентної обробки сигналів у засобах телекомунікацій з частотною маніпуляцією, Пятін І. С. (2018)
Бондарчук А. П. - Анализ требований при разработке системы управления прикладными задачами IoT, Каргаполов Ю. В., Макаренко А. А., Придыбайло А. Б., Сеньков О. В. (2018)
Otrokh S. I. - Analysis of information in the tasks of consolidating from open sources, Kuzminykh V. O., Shvets Ye. Yu. (2018)
Шушура О. М. - Дефазифікація в інформаційних технологіях нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів (2018)
Федорова Н. В. - Способы синхронизации частоты и времени в мультисервисных макросетях, Елиссави Камаль Кхалифа А. (2018)
Мельник Ю. В. - Моделі керування мережевими елементами у відповідності до ідеології TMN (2018)
Марковський О. П. - Метод прискореного модулярного експоненціювання з використанням передобчислень, Русанова О. В., Олієвський А. А., Черевик В. М. (2018)
Руденко Н. В. - Розробка моделі фазового автопідстроювання за допомогою кореневого годографа (2018)
Dibrivnyi О. А. - Comparative analysis of time series forecasting based on the trend model and adaptive Brown`s model (2018)
Золотухіна О. А. - Структура інформаційної технології контролю витрат ресурсів (2018)
Курченко О. А. - Информационная технология многомерного чебышевского приближения к заданным значениям функции качества производственного процесса, Терещенко А. И. (2018)
Аронов А. О. - Розробка методу автоматизації виявлення суперечливої інформації на основі аналізу даних сторінок сайту (2018)
Ткаченко О. М. - Дослідження особливостей рангових алгоритмів та визначення можливості їх використання в мережах NGN (2018)
Зибін С. В. - Кількісна оптимізація ресурсів інформаційної системи для ефективної підтримки прийняття рішень (2018)
Титул, содержание (2017)
Пилипенко О. В. - Определение начальных характеристик капельного облака компонентов топлива, формирующегося при взрыве ракеты-носителя в полёте, Горбунцов В. В., Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2017)
Долгополов С. И. - Математическое моделирование низкочастотной динамики регулятора расхода жидко-сти при различных амплитудах гармонического возмущения, Николаев А. Д. (2017)
Хорошилов С. В. - Синтез робастного регулятора системы управления "пастуха с ионным лучом" (2017)
Тачинина Е. Н. - Условия оптимальности траектории выведения группы наноспутников авиационно-космической системой (2017)
Василів С. С. - Експериментальні дослідження течії газу в плоскій моделі ротаційного детонаційного ракетного двигуна, Грушко В. О., П’ясецький М. Ю. (2017)
Волошенюк О. Л. - Математическая модель динамики концевого тела в движении космической тросовой си-стемы, стабилизированной вращением (2017)
Ушкалов В. Ф. - Влияние изменения формы профилей колес в процессе эксплуатации на динамические качества грузовых вагонов и показатели их взаимодействия с рельсовым путем, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Безрукавый Н. В. (2017)
Науменко Н. Е. - Разработка элементов пассивной защиты скоростных пассажирских локомотивов нового поколения при аварийных столкновениях на железных дорогах колеи 1520 мм, Соболевская М. Б., Горобец Д. В., Богомаз Е. Г. (2017)
Таран І. О. - Результати дослідження кінематичних та силових параметрів трансмісії шахтного дизелевоза у випадку диференціала на виході, Клименко І. Ю. (2017)
Пожуев В. И. - Динамика упругого полупространства с цилиндрической полостью, подкрепленной оболочкой, при осесимметричных нагрузках, Фасоляк А. В. (2017)
Терновая Е. В. - Разработка модели установки для определения дисперсности материала в потоке энер-гоносителя на основе регрессионного анализа (2017)
Гладкий Э. Г. - Использование вероятностного распределения Якоби для апроксимации эмпирических статистических распределений (2017)
Вниманию авторов! (2017)
Бланк організації (2017)
Предборський В. А. - Тіньове паралельне парасуспільство як підсистема поліструктур паралельної реальності (2018)
Мискін Ю. І. - Ідентифікація цільової спрямованості державної податкової політики України (2018)
Чукаєва І. К. - Пріоритети розвитку ринку природного газу в контексті євроінтеграційних прагнень України , Рамазанов В. А. (2018)
Ковач М. Й. - Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні, Індус К. П. (2018)
Сігайов А. О. - Технологія блокчейну як нова схема економічної діяльності України та світу, Агапова А. І. (2018)
Бобрівець В. В. - Методологічні засади стимулювання розвитку благодійності інструментарієм оподаткування (2018)
Лободіна З. М. - Бюджет як інструмент регулювання соціально–економічного розвитку держави, Корнацька Р. М. (2018)
Андрусь О. І. - Проблеми трансфертного ціноутворення в Україні (2018)
Гаврилко Г. П. - Інтернет–банкінг як один з напрямів розвитку банківської справи, Гуштан Т. В. (2018)
Красножон С. В. - Криптовалюти: сучасний стан та перспективи розвитку в Україн, Піддубний В. А. (2018)
Кудрицька Н. В. - Методологічні засади дослідження інституціонального розвитку водного транспорту України (2018)
Кузуб М. В. - Особливості аналізу виробництва молока, Бєлоус Н. Д. (2018)
Климчук М. М. - Концептуалізм "Green lease" в оцінюванні ефективності заходів енергозбереженняпідприємств: економіко–математична модифікація (2018)
Петриняк А. Я. - Оцінка ефективності системи управління підприємства ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод Оскар" (2018)
Субота М. В. - Формування фінансово–економічної безпеки закладів санаторно–курортної сфери (2018)
Макарчук О. В. - Економічна безпека підприємства: зовнішні чинники впливу (2018)
Важинський Ф. А. - Передумови диверсифікації сільської економіки для комплексного соціально–економічного розвитку сільських територій, Лалакулич М. Ю. (2018)
Фень К. С. - Система управління економічною безпекою підприємств харчової промисловості (2018)
Любич Л. Д. - Визначення антитілоутворення до нейроспецифічних білків (НСБ) при внутрішньомозковому введенні сингенних та алогенних фетальних нейроклітин-прекурсорів (НКП) (2011)
Бабаджан В. Д. - Сучасний погляд на особливості імунопатогенез у бронхіальної астми, Кравчун П. Г, Назаренко О. П., Дєлєвська В. Ю. (2011)
Дріянська В. Є. - Особливості прозапальних цитокінів, процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії залежно від стану водовидільної функції нирок, Драннік Г. М., Король Л. В, Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Маріненко М. І., Селезньова І. Б., Савченко В. С. (2011)
Кулагина Ю. Ю. - Генетический полиморфизм CD14-рецепторову больных диффузным токсическим зобом, Малый К. Д. (2011)
Чернышов А. В. - Патогенетические механизмы развития антифосфолипидного синдрома, Андрейченко С. В., Талько В. В. (2011)
Бичкова Н. Г - Дисліпідемія та імунний статус у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім метаболічним синдромом, Бичкова С. А. (2011)
Тимченко М. Д. - Показники гуморального та клітинного імунітету при моделюванні хронічного катарального риніту у щурів, Калиновська Л. П., Мельников О. Ф. (2011)
Луньова Г. Г. - Зміна рівнів прозапальних цитокінів (ФНП-, ІЛ-1 та ІЛ-17) та розчинних молекул адгезії (VCAM-1 та Е-селектину) у хворих на хронічний гломерулонефрит в залежності від стадії (ІІ чи ІІІ) хронічної хвороби нирок, Кривенко Є. О. (2011)
Мельников O. Ф. - Оценка диагностических подходов для выявления пищевой аллергии у больных хроническим тонзиллитом, Забродская Л. В., Рыльская О. Г, Тимченко М. Д., Бредун А. Ю., Сидоренко Т. В. (2011)
Титул, зміст (2017)
Pylypenko O. V. - Рhase ambiguity resolution in relative displacement measurement by microwave interferome-try, Gorev N. B., Doronin A. V., Kodzhespirova I. F. (2017)
Долгополов С. И. - Гидродинамическая модель кавитационных колебаний, адаптированная для моделирования динамических процессов в насосных системах при больших числах кавитации (2017)
Тарасов С. В. - Модельные задачи для класса систем взаимного позиционирования космического аппарата и полезной нагрузки, Фоков А. А. (2017)
Алпатов А. П. - Баллистический анализ распределения орбит космических аппаратов различного функционального назначения, Гольдштейн Ю. М. (2017)
Марченко В. Т. - О новом методе оценки технического уровня космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, Петляк Е. П., Сазина Н. П., Хорольский П. П. (2017)
Мелашич С. В. - Расчет напряженно-деформированного состояния лопатки компрессорного венца с использованием платформы численного моделирования OPENFOAM (2017)
Шедловский И. А. - Экспериментальное исследование модели многолопастного ветроколеса (2017)
Науменко Н. Е. - Разработка элементов пассивной защиты вагонов пассажирского поезда нового поколе-ния для железных дорог колеи 1520 мм, Соболевская М. Б., Сирота С. А., Горобец Д. В. (2017)
Андрусык Я. Ф. - Об особенности влияния граничных условий на распространение упруго-вязкопластических волн в стержнях, материал которых обладает свойством запаздывания текучести (2017)
Дояр И. А. - Стохастический метод экстраполяции диаграмм длительной прочности конструкционных материалов (2017)
До уваги авторів (2017)
Бланк організації (2017)
Бондаренко А. Р. - Про залежність між нормою кратно монотонної функції і нормами її похідних, Коваленко О. В. (2018)
Гембарська С. Б. - Про граничні значення тригармонічного інтеграла Пуассона на межі одиничного круга (2018)
Горькавый В. А. - Бирозетки — модельные флексоры, Милка А. Д. (2018)
Güroğlu A. T. - Principally Goldie*-lifting modules, Meriç E. T. (2018)
Durna N. - Subdivision of spectra for some lower triangular double-band matrices as operators on c0 (2018)
Заболоцький М. В. - Цілі функції нульового порядку з нулями на логарифмічній спіралі, Басюк Ю. В., Тарасюк С. І. (2018)
Павленков В. В. - ORV послідовності з невиродженими групами регулярних точок (2018)
Севостьянов Е. А. - О сходимости отображений в метрических пространствах с прямыми и обратными модульными условиями, Скворцов С. А. (2018)
Шанин Р. В. - Оценки равноизмеримых перестановок в анизотропном случае (2018)
Al-Khaladi A. H. H. - Entire functions share two half small functions (2018)
Calderón Martín A. J. - A note on strongly split Lie algebras (2018)
Noor M. A. - Simpson-type inequalities for geometrically relative convex functions, Noor K. I., Awan M. U. (2018)
Li Xinfu - Decay estimates for a kind of linear wave equations, Li Ming (2018)
Дічек Н. П. - Зіставно-порівняльний підхід у сучасній англомовній макаренкіані: Дж. Дьюї та А. Макаренко (2018)
Дзюбенко І. А. - Досвід громадянського виховання країн ЄС в Україні (2018)
Кисіль Н. Р. - Особливості вищої освіти в Чехії та в Україні: сучасний досвід (2018)
Мелешко В. В. - Проблеми управління опорними закладами загальної середньої освіти в умовах децентралізації (2018)
Ремех Т. О. - Сутність і структура громадянської компетентності учня нової української школи (2018)
Остапчук О. Є. - Синергетичний дискурс професійно-творчої самореалізації вчителя (2018)
Назаренко Т. Г. - Дидактичні особливості методів навчання економіки в ліцеї (2018)
Гривко А. В. - Формування читацьких умінь учнів: сучасні підходи та світовий досвід (2018)
Гончарова Н. О. - Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу (2018)
Пузіков Д. О. - Методика підготовки суб’єктів освітньої діяльності до застосування теоретичної моделі прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2018)
Сіпій В. В. - Методика формування політехнічного складника предметної компетентності учнів основної школи з фізики (2018)
Пометун О. І. - Критичне мислення як педагогічний феномен (2018)
Хриков Є. М. - Стан та напрями розвитку педагогічної науки в Україні (2018)
Коренева І. М. - Феномен "Освіта для сталого розвитку": сутність та сучасні особливості концепту (2018)
Бурлаєнко Т. І. - Сучасні тенденції світового розвитку педагогічного консалтингу в Україні: педагогічне дорадництво (2018)
Петрук О. М. - Сучасний підручник для розвитку мовлення та навчання грамоти мовою іврит у закладах загальної середньої освіти (2018)
Цимбалюк В. І. - Дослідження імунних реакцій при моделюванні дозованого травматичного пошкодження півкулі мозочка у щурів та трансплантації алогенних нск-вмісних тканин, Лісяний М. І., Гнєдкова І. О., Любич Л. Д., Сенчик Ю. Ю., Медведєв В. В. (2012)
Лисяный Н. И. - Цитотоксическая и адгезивная активность мононклеаров периферической крови у больных с глиомами, Гнедкова И. А., Гнедкова М. А., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Шмелева А. А., Малышева Т. А., Черненко О. Г. (2012)
Непийвода Х. Д. - Вплив іонів свинцю на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів, Cенчило Н. В., Почтарьова Г. О., Лаврова К. В., Гарманчук Л. В., Томачинська Л. І. (2012)
Бондарчук О. Б. - Імунотерапія хронічного рецидивуючого фурункульозуу постраждалих від аварії на ЧАЕС, Берко Т. М. (2012)
Зєльоний І. І. - Вплив Галавіту на концентрацію прозапальних цитокінів(ФНО, IL-1) у сироватці крові та продукцію в культурах мононуклеарів хворих на рецидивуючу бешиху, Фролов В. М. (2012)
Гунько Б. А. - Застосування антигенних комплексів умовно-патогенних грибів з метою комплексної оцінки антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію, Зайков С. В. (2012)
Фільчаков Ф. В. - Вплив різних схем інтерферонотерапії на функціональну активність лімфоцитів у хворих на меланому шкіри, Шуміліна К. С., Льон Г. Д., Кукушкіна С. М., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2012)
Назар О. В. - Сучасні клініко-імунологічні аспекти інфекцій дихальних шляхів, які викликані внутриклітиними збудниками, Ліщук-Якимович Х. О., Пуколяк Р. М., Пшенична І. В. (2012)
Прилуцкий А. С. - Описание случая наследственного ангионевротическогоотека ii типа, Лесниченко Д. А., Ткаченко К. Е. (2012)
Гольцев А. Н. - Роль натуральных Т-регуляторных клеток в патогенезе экспериментального аллергического энцефаломиелита и возможные пути коррекции данной патологии криоконсервированными фетальными нервными клетками, Порожан Е. А., Останков М. В., Дубрава Т. Г, Бабенко Н. Н., Гаевская Ю. А., Бондарович Н. А. (2012)
Любич Л. Д. - Особливості цитотоксичної дії галавіту на клітини гліом та мононуклеари периферичної крові хворих з гліомами in vitro, Лісяний М. І., Семенова В. М., Главацький О. Я., Лісяний О. М., Стайно Л. П. (2012)
Гриньох В. О. - Вплив лазерної терапії та діадинамофорезу на стан місцевого імунітету порожнини рота підлітків, хворих на хронічний катаральний гінгівіт (2012)
Фролова Л. О. - Вивчення ролі антиендотеліальних антитіл в розвитку гіпертонічної хвороби у жінок в клімактеричному періоді, Фролов О. К., Кольцова І. Г. (2012)
Петрина О. П. - HLA-фенотип у дітей з хронічною хворобою нирок,гломерулонефритом з нефротичним синдромом, особливості у гормончутливих і - резистентних пацієнтів, Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Величко М. Б. (2012)
Кузнецова Л. В. - Новые технологии в диагностике и специфической аллерготерапии аллергологических больных, Романюк Л. И., Назаренко А. П. (2012)
Лич І. В. - Імуномодулюючі властивості інтерфероніндукуючого молекулярного комплексу дріжджова РНК - Тилорон, Скроцька О. І., Карпов О. В. (2012)
Ковальчук М. Т. - Зміна показників клітинного та гуморального імунітетув пацієнтів з розацеа в поєднанні з паразитозами залежно від клінічної форми дерматозу (2012)
Гайдучок І. І. - Система шаперонів при хламідійній інфекції (2012)
Климова Е. М. - Роль вирусной инфекции как триггерного фактора в развитии иммунопатологических и тромбофилических состояний при заболеваниях периферических вен и тромбоэмболии легочной артерии, Калашникова Ю. В., Прасол В. А., Дроздова Л. А. (2012)
Чоп’як В. В. - Оцінка епідемічної ситуації з дифтерійної інфекції в умовах дії медико-екологічних факторів, Подаваленко А. П., Головчак Г. С., Рєзніков А. П., Мороз В. 0. (2012)
Бичкова Н. Г. - Ефективність застосування препарату Екстра Ербісол у хворих після перенесеного ішемічного інсульту, Присяжнюк А. П. (2012)
Прилуцкий А. С. - Связь дефицита SIGA с развитием инфекционной патологии и уровнями общего IgE, Колоколова Е. В., Лесниченко Д. А., Выхованец Т. А. (2012)
Драннік Г. М. - Рівень прозапальних цитокінів в спермальній плазмі хворихна хронічний абактеріальний простатит, Горпинченко І. І., Порошина Т. В., Савченко В. С., Калініна Н. А., Добровольська Л. І., Мігов В. Г. (2012)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів в прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень, Бичкова Н. Г. (2012)
Прохорова М. П. - Клініко-імунологічні особливості перебігу бос у дітейінфікованих герпесвірусними інфекціями, Бичкова Н. Г, Сліпачук О. В. (2012)
Курченко А. І. - Прояви фенотипів антигенів гістосумісності у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Титул, содержание (2017)
Тимошенко В. И. - Методика расчетного определения гидравлического сопротивления газо-дисперсного потока, Кнышенко Ю. В., Щербаков В. И. (2017)
Кваша Ю. А. - Аэродинамическая оптимизация формы лопаток направляющего аппарата сверхзвуковой компрессорной ступени, Зиневич Н. А. (2017)
Николаев А. Д. - Определение параметров движения границы раздела сред "газ – жидкость" в топливных баках космических ступеней ракет-носителей на пассивных участках полета, Башлий И. Д., Свириденко Н. Ф. , Хоряк Н. В. (2017)
Марченко В. Т. - Алгоритм оценки технического уровня космических аппаратов дистанци-онного зондирования Земли, Хорольский П. П., Сазина Н. П., Жукова Л. Г. (2017)
Палий А. С. - Классификатор аэродинамических систем увода объектов космической техники с околоземных орбит (2017)
Мищенко А. В. - К определению длины троса экспериментальной электродинамической системы (2017)
Шеховцов В. С. - Оптимальные кривые скатывания. Новый подход к решению старой про-блемы (2017)
Ушкалов В. Ф. - Усовершенствование ходовых частей перспективного грузового вагона, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Безрукавый Н. В. (2017)
Пошивалов В. П. - О моделях надежности программного обеспечения эргатических систем, Даниев Ю. Ф. (2017)
Гришкевич А. Д. - Разработка плазменных технологических устройств для комбинированной технологии упрочнения деталей, Гринюк С. И. (2017)
Polishko S. - Effect of modification on the formation of nonmetallic inclusions in kp-t wheel steel (2017)
До уваги авторів (2017)
Бланк організації (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Ланде Д. - Методика розроблення сценаріїв розвитку ситуації на основі аналізу інформаційного простору, Бойченко А. (2017)
Мохор В. - Негативний інформаційно-психологічний вплив на індивідуальну свідомість за соціоінженерним підходом, Цуркан О. (2017)
Ковальчук Л. - Методики перевірки незалежності статистичних тестів, Кучинська Н. (2017)
Жилін А. - Особливості побудови та перспективи розвитку протоколів віртуальних захищених мереж, Валовий С., Маринін Д. (2017)
Зубок В. - Використання технології DNSSec для захисту доменних імен в українському сегменті мережі Інтернет (2017)
Соколов В. - Архітектура програмного забезпечення на основі інтегральних об’єктів (2017)
Кравцов Г. - Теоретико-множиний підхід до визначення сутності понять "класифікація", "таксономія" й "онтологія", Долгоруков О., Кошель В. (2017)
Винничук С. - Удосконалення методу квадратичного решета на основі використання розширеної факторної бази та формування достатньої кількості В-гладких чисел, Місько В. (2017)
Кожедуб Ю. - Реалізація процесного підходу до керування ризиками інформаційної безпеки в документах NIST (2017)
Dorogyy Y. - A comparison enterprise architecture frameworks for critical IT infrastructure design, Tsurkan V., Telenyk S., Doroha-Ivaniuk O. (2017)
Гнатюк С. - Метод ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в авіаційній галузі, Сидоренко В., Кінзерявий В. (2017)
Яковів І. - Інформаційно-телекомунікаційна система, концептуальна модель кіберпростору і кібербезпека (2017)
Cубач І. - Модель виявлення кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи на основі описання аномалій їх роботи зваженими нечіткими правилами, Фесьоха В. (2017)
Погребняк Л. - Метод адаптивного просторового кодування сигналів для нестаціонарних частотно-селективних каналів безпроводового зв’язку, Науменко М. (2017)
Абдураманов Р. - Застосування методів регресійного аналізу для моніторингу та управління телекомунікаційними системами, Хлапонін Ю., Хаддад А. (2017)
Драннік Г. М. - Ефективність імунокорегуючої терапії хворих з синдромом екологічного імунодефіциту, коморбідний з хронічним безкам’яним холециститом та жировою хворобою печінки, Курченко А. І., Фролов В. М., Лоскутова І. В., Бикадоров В. І. (2012)
Драннік Г. М. - Цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з холестерозом жовчного міхура на тлі ожиріння, Дріянська В. Є., Фролов В. М., Лоскутова І. В., Круглова О. В. (2012)
Драннік Г. М. - Ефективність комплексної імунокорекції у хворих на хронічний вірусний гепатит С, коморбідний з хронічним безкам’яним холециститом та стеатозом печінки, Дріянська В. Є., Фролов В. М., Соцька Я. А., Лоскутова І. В. (2012)
Гольцев А. Н. - Снижение иммунореактивности аллогенного костного мозга криоконсервированными клетками фетальной печени в условиях развития реакции "трансплантат против хозяина", Дубрава Т. Г, Луценко Е. Д., Мацевитая И. Ю., Гаевская Ю. А., Останкова Л. В., Останков М. В., Гольцев К. А., Челомбитько О. В. (2012)
Любич Л. Д. - Оцінка впливу супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на експресію антигенів CD25 та CD95 клітинами гліом людини (2012)
Ra I. C. - Иммуномодулирующие и протекторные свойства мезенхимы стволовых клеток жирового происхождения, Kang S. K., Shin S. (2012)
Маріненко М. І. - Показники імунітету у хворихна хронічну хворобу нирок І-ІІІ ст., гломерулонефритта діабетичну нефропатію, Дріянська В. Є., Драннік ГМ., Величко М. Б. (2012)
Дріянська В. Є. - Імунотропні та антиоксидантні властивості беміпарину натрію у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, Король Л. В., Дудар І. О., Савченко В. С., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Мариненко М. I. (2012)
Липковская И. В. - Особенности течения токсоплазмозной инфекции в одесском регионе, по данным стандартов ВОЗ и МКХ-10. Опыт применения препарата аллокин-альфа в лечении токсоплазмозной офтальмопатии и нейротоксоплазмоза, Ковальчук П. И., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко Н. С., Сидяченко В. А. (2012)
Бичкова Н. Г - Імунний статус хворих на хронічний періодонтит при супутній хронічній персистуючій вірусній інфекції, Юнакова Н. М., Волосовець Т. М., Бернадська Г. І. (2012)
Абрамова К. В. - Полиморфизм гена toll-like рецепторов 4 типа ASP299GLY и состояние антиэндотоксинового иммунитета у больных ревматоидным артритом на фоне гастропатии (2012)
Сидяченко В. А - Клинико-иммунологическая эффективность применения препарата ликопид у имунонекомпетентных детей, в том числе с пидз и ВИДС/ВИДЗ на фоне хронической, рецидивирующей патологии, Самойленко Л. И. (2012)
Стасенко А. А. - Спосіб прогнозування гнійного післяопераційного ускладнення гострого панкреатиту, Чорний В. В., Галочка І. П., Бєляєв В. В. (2012)
Babiy O. - Screening adjuvants organic and inorganic nature for constructing cancer vaccines, Grehirchak N., Lych I., Shpak E. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Особливості ІЛ-2-залежної ланки імунітету у пацієнтівз захворюванням нирок (пієло- та гломерулонефрит), Дріянська В. Є., Петрина О. П., Драннік Г. М., Порошина Т. В., Калініна Н. А. (2012)
Резниченко Н. А. - Ликопид в лечении супружеских пар, инфицированных вирусами папилломы человека высокого онкологического риска (2012)
Сергеева И. Е. - Диагностическое значение определения SLPI при генерализованном пародонтите (2012)
Курченко А. І. - Рівень сироваткових цитокінів у хворих на червонийплоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Бичков О. А. - Вплив комплексної терапії есенціальної гіпертензії,поєднаної з остеоартрозом, на показники системного імунітету (2012)
Хоменко І. М. - Вплив препарату поліоксидонію на показники системного імунітету у жителів, які постраждали від чорнобильської катастрофи та вирішення проблеми їх харчування радіоактивно чистими продуктами, Кузнецова Л. В., Фролов В. М., Осипова Л. С., Назаренко О. П., Кузнецов О. Г. (2012)
Ширикина М. В. - Особенности течения бронхиальной астмы у детей на фоне диффузного зоба, Линник В. А., Филатова И. А., Воронова Г. Л.. (2012)
Кондратьев В. А. - Причины токсико-аллергических дерматитов у детей, Ширикина М. В., Мошик Л. Г., Забудская О. Г., Сафронкова Н. И. (2012)
Гаєвська Л. М. - Інструментарій інформаційно-аналітичних ресурсів організації виробництва на промислових підприємствах (2018)
Грицина Л. А. - Місце України у глобальних рейтингах, Рожок Т. В. (2018)
Зеленський А. В. - До питання сутності поняття фінансове регулювання розвитку економіки держави (2018)
Катерна О. К. - Формування концепції інтелектуального управління на транспорті (2018)
Ковальова О. В. - Розвиток організаційно-економічного середовища реалізації структурної політики в аграрному секторі (2018)
Лисяк Л. В. - Бюджетна політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки України, Журавель М. О. (2018)
Лункіна Т. І. - Локальна соціальна відповідальність в аграрному секторі України, Широка А. І. (2018)
Okhrimenko O. - Analysis of electronic business influence on the world economy, Hryshchenko Y. (2018)
Пилипенко К. А. - Особливості виконання доходів і видатків державного бюджету через органи Державної казначейської служби України, Баклицька М. Р. (2018)
Полагнин Д. Д. - Розвиток та функціонування європейської валютної системи, Борідка А. Ю. (2018)
Прядко І. В. - Основні інструменти інноваційної політики України (2018)
Романова А. А. - Управління розвитком туристичної сфери в умовах збройних конфліктів (2018)
Солодухін С. В. - Сучасні підходи до моделювання управління інвестиційними ресурсами підприємства, Шайтанова Є. С. (2018)
Тімонін О. М. - Динаміка впливу факторів ризиків з урахуванням маркетинга життєвого циклу стартапу, Верещагіна Г. В., Плєханова Т. Є. (2018)
Tkachuk I. - The state funding of statutory activities of political parties in Ukraine as an innovation against political corruption (2018)
Токар Я. І. - Менеджмент запасів туристичного підприємства, Дем’ян Я. Ю. (2018)
Труніна І. М. - Особливості функціонування регіонального ринку туристичних послуг, Рижак А. І. (2018)
Fedirets O. - Formation of agricultural enterprise energy saving mechanism, Kalinichenko О. (2018)
Хвищун Н. В. - Економічна безпека як елемент системи антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону (2018)
Лисяный Н. И. - Иммуносупрессивные и антигенные свойства мезенхимальных стволовых клеток (2012)
Дріянська В. В. - Особливості деяких цитокінів крові у хворих на ХХН ІІ-ІІІ стадії: гломерулонефрит з нефротичним синдромом (2012)
Савченко В. С. - Рівень прозапальних цитокінів крові у пацієнтів з хронічною хворобою нирок IV - V стадій (2012)
Руденко М. Ю. - Иммунологические аспекты персистирующей часто рецидивирующей герпесвирусной инфекции, Курченко А. И., Ромащенко О. В., Дриянская В. В. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Особливості рівнів МСР-1 і ТФР-в у хворих на гострий та хронічний пієлонефрити, Дріянська В. Є., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Савченко В. С., Степанова Н. М., Калініна Н. А. (2012)
Коваль Г. Д. - Локальна продукція прозапальних цитокінів у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям, Петеліна Л. П. (2012)
Гавриленко Т. І. - Імунологічна характеристика дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструкції, Руденко С. М., Охотнікова О. М., Рижкова Н. О. (2012)
Немировська Н. В. - Обстеження та розробка методів лікування хворих на поліноз з холестерозом жовчного міхура (2012)
Житинська А. Л. - Ризик розвитку бронхообструкції у хворих на поліноз в залежності від сенсибілізації до пилкових алергенів (2012)
Кузнецова Л. В. - Дифференциальная диагностика аллергических заболеваний кожи. Методы лечения, Литус В. И., Литус А. И., Назар О. В., Назаренко А. П., Трошин А. А., Христолюбская О. Г, Бондаренко Т. Н., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Лоскутова І. В. - Діагностика запальних ускладнень в післяопераційний період у хворих з переломами проксимального відділу стегна на фоні ожиріння, Рудой Б. С. (2012)
Кузнецова Л. В. - Сравнительная оценка антигистаминных лекарственных средств на основании современных методов диагностики, Литус В. И., Литус А. И., Назар О. В., Назаренко А. П., Трошин А. А., Христолюбская О. Г, Бондаренко Т. Н., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Аль Касем Амин - Влияние системной терапии ожирения на уровень провоспалительного цитокина TNF- в системном кровотоке у больных псориазом с гиперлептинемией (2012)
Бекирова Э. Ю. - Роль витамин d-недостаточности/дефицита в формировании дисбаланса цитокинового гомеостаза у больных псориазом в осенне-зимний период (2012)
Лисяный А. Н. - Содержание опухоль-инфильтрирующих мононуклеаров в медуллобластомных опухолях головного мозга, Голярник Н. В., Потапова А. И. (2012)
Кузнецова Л. В. - Роль эозинофильного катионного белка в формировании клинических проявлений аллергического ринита при паразитозе, Бондаренко Т. Н., Литус В. И., Назаренко А. П., Юркина А. В., Назар О. В., Назаренко Г. И., Кузнецов А. Г. (2012)
Чоп’як В. В. - Імунофенотипування та антигени головного комплексу гістосумісності при невиношуванні вагітності у жінок, Гаврилюк А. М., Заставна Д. В., Терпиляк О. І., Кульчицька А. С., Курпіш М. (2012)
Кравченко М. А. - Иммунокорригирующая активность липидной фракции плаценты в отношении CD4+CD25+ Т-клеток крыс с адъювантным артритом, Ямпольская Е. Е., Гольцев А. Н. (2012)
Прилуцкий А. С. - Описание случая общей вариабельной иммунной недостаточности, Ткаченко К. Е., Прилуцкая И. А. (2012)
Белоглазов В. А. - Состояние клеточного антиэндотоксинового иммунитета у больных диффузным токсическим зобом с рецидивирующим течением, Кулагина Ю. Ю., Гордиенко А. И. (2012)
Курченко А. І. - Рівень сироваткових цитокінів (IL-10, IL-8, IL-12, IFN-г) у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік ГМ., Регурецька РА. (2012)
Борисенко А. В. - Лікування рецидивного простого герпесу слизової оболонки порожнини рота, Регурецька РА., Регурецька М. В. (2012)
Боброва І. А. - Кінетика в-клітин та nk-клітин у пацієнтів з тиреоїдними розладами на тлі терапії хронічного гепатиту С (2012)
Акуленко О. В. - Імуномоделююча косметична композиція для омолодження, Лаппа Л. В., Калюга Н. В., Кудрявцева В. Є., Потаповська І. П. (2012)
Василишина М. В - Взаимосвязь микрофлоры ротовой полости с иммунным статусом и общими патологиями организма, Чередник А. В., Калюга Н. В., Чередник Д. А. (2012)
Актуальне інтерв’ю (2013)
Гаєвський В. Ю. - Зв’язки між імунологічними, гістологічними та молекулярно-генетичними показниками у хворих на поліпозний риносинусит, Гаєвський А. Ю. (2013)
Маслова Л. В . - Сублингвальная иммунотерапия респираторной аллергии: иммунологическая эффективность (2013)
Бичкова С. А. - Сучасні аспекти статинотерапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Бичкова Н. Г. (2013)
Молодан Д. В. - Динамика показателей фактора некроза опухоли альфа и активности перекисного окисления липидов у пациентов с гипертонической болезнью, ассоциированной с ожирением и гиперурикемией (2013)
Храновская Н. Н. - Фенотипическая и функциональная характеристика генерированных in vitro дендритных клеток человека после активации липополисахаридом и интерфероном-а, Скачкова О. В., Свергун Н. Н., Никулина В. В., Земсков С. В., Горбач А. И., Сидор Р. И. (2013)
Бичкова Н. Г. - Особливості медикаментозної корекції рожевих вугрів з використанням імунотропних препаратів, Сенишин Н. Ю., Хімейчук Л. O. (2013)
Назаренко О. П. - Рівень IgE-антитіл до ентеротоксинів стафілококу, гельмінтів та грибів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі хронічного некалькулезного холециститу (2013)
Лісяний М. І. - Імунологічні властивості адгезивних клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини, Станецька Д. М. (2013)
Кузнецов О. Г. - Состояние иммунитета и коррекция нарушений у больных полинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии на фоне кишечного микробиоценоза и нарушения пищевого статуса (2013)
Назаренко Г. І. - Рівень ІФН-у та ІЛ-4 у хворих на алергічний риніт, ускладнений вірусом герпесу і типу на тлі специфічної імунотерапії (2013)
Филоненко Т. Г. - Клинические особенности, системное воспаление и иммуногистохимическая оценка иммунокомпетентных клеток в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны при эрозивно-язвенных поражениях у больных ревматоидным артритом, Абрамова К. В. (2013)
Коваль Г. Д. - Особливості експресії матричної металопротеїнази 9 в ектопічному ендометрії у жінок з ендометріозомтаїх роль в локальному імунітеті, Курченко І. Ф., Чоп‘як В. В., Курченко А. I. (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм гену білка клітин клара у хворих на атопічну бронхіальну астму (2013)
Кузнецова Л. В. - Использование Immufix (Wellmune® бета-глюкана) в комплексном лечении аллергологических пациентов, Литус В. И., Кузнецов А. Г. (2013)
Мельников О. Ф. - Сравнительное изучение содержания секреторного иммуноглобулина а в ротоглоточном секрете и сыворотке крови людей, проведенное различными методами и реактивами, Тимченко М. Д., Заболотная Д. Д., Бредун А. Ю., Рыльская О. Г. (2013)
Воронцова Л. Л. - Состояние клеточного иммунитета у больных ишемической болезнью с ердца после проведенного стентирования, Безрук В. А., Диденко С. Н. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність клітин імунної системи периферичної крові за продукцією цитокінів IL-15 та IL-18 in vitro у хворих на генітальну герпесвірусну інфекцію, Руденко М. Ю., Федорук Г. В., Бідна Т. Ю. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність мононуклеарів периферичної крові у хворих на герпетичну інфекцію за продукцією TNF- і IL-12 в умовах in vitro (2013)
Курченко А. И. - Факторы межклеточной кооперации у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта, Дранник Г. Н., Регурецкая Р. А. (2013)
Шитиков Д. В. - Ранние проявления индукции возрастных изменений т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе, Родниченко А. Е., Пишель И. Н. (2013)
Бездетко Т. В. - Использование левоцетиризина в лечении аллергического ринита (2013)
Панченко Л. М. - Використання імуномодулюючих властивостей оротерапії в лікуванні хворих із розладами репаративного остеогенезу, Березовський В. Я., Дехтяренко Н. О., Соколовська О. Р. (2013)
Маслійов С. В. - Особливості вирощування соняшника іноземної селекції в умовах Луганської області, Степанов В. В., Ярчук І. І. (2018)
Діденко Н. О. - Вплив комплексних сполук купруму (іі), кобальту (іі) та цинку з ароматичними і гетероциклічними тіоамідами на посівні властивості деяких сільськогосподарських культур, Ранський А. П. (2018)
Пузік В. К. - Класифікація та виділення джерел якісного складу зразків колекції нуту за вмістом білка та олії, Тітова А. Є. (2018)
Ярчук І. І. - Попередники та строки сівби пшениці твердої озимої, Мельник Т. В. (2018)
Цвей Я. П. - Ураження цукрових буряків церкоспорозом у короткоротаційній плодозмінній сівозміні за різних доз добрив під культуру, Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Тогачинська О. В. - Екологічна експертиза технологій вирощування пшениці озимої в умовах північного Лісостепу, Паращенко І. В. (2018)
Новицька Н. В. - Веґетація квасолі під впливом передпосівної інокуляції насіння та удобрення, Мартинов О. М., Доктор Н. М. (2018)
Ткаченко А. С. - Стан та перспективи органічного сільського господарства у регіонах України (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу (2018)
Білявська Л. Г. - Скоростиглий сорт сої Авантюрин, Васецький Ю. П., Білявський Ю. В., Діянова А. О. (2018)
Тищенко М. В. - Ураження рослин пшениці озимої кореневими гнилями залежно від агротехнічних заходів, Смірних В. М., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Кулик М. І. - Урожайні властивості та посівні якості насіння проса прутоподібного залежно від умов вирощування, Рожко І. І. (2018)
Білявська Л. Г. - Мінливість тривалості веґетаційного періоду у колекційних зразків сої, Рибальченко А. М. (2018)
Колісник О. І. - Порівняльна характеристика ефективності різних способів випасання м’ясних корів із телятами на підсисі абердин-ангуської породи, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2018)
Лисенко Г. Л. - Економічна ефективність додаткового введення "Лізину" та "Метіоніну" до ЗНМ за годівлі телят-молочників, Бучковська К. Д. (2018)
Скляренко Ю. І. - Ефективність довічного використання корів залежно від генотипових факторів (2018)
Ласло О. О. - Методологічні основи агроекологічної оптимізації та визначення інтегрального показника екологічного стану Полтавської області у системі стійкого розвитку сільських територій, Диченко О. Ю., Нагорна С. В. (2018)
Степова О. В. - Аналіз впливу змін кліматичних умов на кисневий режим річки Псел, Рома В. В. (2018)
Славгородська Ю. В. - Сучасний стан та динаміка змін земельних ресурсів центрального Лісостепу України (2018)
Тимошенко О. П. - Зміна площі волосяної кутикули у свійських котів за нефропатії та поліорганної патології, Снопенко О. С. (2018)
Ковпак В. В. - Порівняння різних методів виділення стовбурових клітин з підшлункової залози щура, Ковпак О. С. (2018)
Пінчук Н. Г. - Кампілобактеріоз як важлива харчова токсикоінфекція, Пустовіт Н. А. (2018)
Пінчук Н. Г. - Патогенність та вірулентність ізолятів Erysipelothrix Rhusiopathiaе (2018)
Цвіліховський М. І. - Метаболічна терапія на основі амінокислот за епілепсії у собак. Компенсаторна здатність організму як причина обмеженого періоду клінічної ефективності, Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. (2018)
Лєві Л. І. - Використання нечіткої логіки для автоматизації функціонування зрошувальних систем (2018)
Арендаренко В. М. - Математичне моделювання процесу завантаження силосів зерном, Самойленко Т. В. (2018)
Ляшенко С. В. - Удосконалення механізованої технології вирощування картоплі на присадибних ділянках (2018)
Ульянченко М. С. - Вплив строків сівби на продуктивність гречки (2018)
Пущак В. І. - Формування урожайності нуту залежно від елементів інтенсифікації та добрив в умовах західного Лісостепу (2018)
Позняк В. В. - Ефективність застосування регулятора росту "Хлормекват-хлорид" у посівах пшениці озимої залежно від рівня удобрення (2018)
Басараб Т. П. - Морфологічні показники крові корів за субклінічного ендометриту та після його лікування (2018)
Кабасова І. О. - Застосування комплексу заходів для підвищення стресостійкості спортивних коней (2018)
Опара М. М. - Вернадський і Полтавщина (до 155-річчя від дня народження), Опара Н. М. В. І. (2018)
Невгамовна енергія великої душі (з нагоди 60-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора Миколи Янаєвича Шевнікова) (2018)
Красовський В. В. - Рецензія на книгу "Ніколаєв Валентин Федорович (1889 – 1974): бібліографічний покажчик наукових праць за 1915 – 1993 роки" (авторський колектив: Самородов В. М., Кигим С. Г., Вергунов В. А., Нижник С. В.) (2018)
Чергове досягнення ПДАА (2018)
Савченко В. В. - Обробка води в магнітному полі, Синявський О. Ю., Бунько В. Я., Ухан О. І. (2018)
Кальян Д. О. - Оптимізація за швидкодією автопідстроювання частоти кварцового генератора системи автоматизованого контролю синхросигналів, Коваль В. В., Максименко Ю. А., Самков О. В., Дубович-Костецький В. Г. (2018)
Фіалко Н. М. - Ефективність комбінованих теплоутилізаційних систем котельних установок (частина 2), Степанова А. І., Навродська Р. О. (2018)
Котов Б. І. - Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні, Грищенко В. О., Бандура В. М. (2018)
Шворов С. А. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів мішалок метантенка біогазової установки, Поліщук В .М., Ільтьо В. В. (2018)
Комарчук Д. С. - Математичне моделювання теплових процесів двохшнекового прес-екструдера з індукційним нагріванням (2018)
Радько І. П. - Розробка проекту теплового пункту навчального корпусу НУБІП України, Лут М. Т., Наливайко В. А., Окушко О. В. (2018)
Шворов С. А. - Науково-технічні рекомендації щодо інтенсифікації процесів анаеробного зброджуння в реакторах біогазових установок, Антипов Є. О. (2018)
Савченко В.В. - Зміна енергії активації під дією магнітного поля при передпосівній обробці насіння, Синявський О.Ю., Іващук В. С. (2018)
Троханяк В. І. - Чисельне моделювання теплообмінного апарата для різних систем вентиляції (2018)
Драганов Б. Х. - Основы адсорбционных процессов, Сердюк А. (2018)
Nesvidomin A. V. - Maple- models of motion of a particle in a plane that performs reciprocating oscillations (2018)
Василенков В. Є. - Дослідження впливу вологості грунту на його корозійну агресивність, Труш В. А. (2018)
Мішин В. І. - Забезпечення стійкої сумісної роботи різнорідних асинхронних машин в автономному електромеханічному комплексі, Макаревич С. С., Чуєнко Р. М. (2018)
Титул, содержание (2018)
Смиян О. Д. - Газовыделение и перераспределение водорода при вылеживании сварных конструкций из различных металлических материалов (2018)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая сварка и термообработка сварных соединений высокопрочного псевдо-β-титанового сплава ВТ19, Белоус В. Ю., Селин Р. В., Вржижевский Э. Л., Петриченко И. К. (2018)
Размышляев А. Д. - К вопросу моделирования строения поперечного магнитного поля в зоне сварочной ванны, Выдмыш П. А., Агеева М. В. (2018)
Кулик В. М. - Технические параметры и особенности изготовления сварных сосудов высокого давления для доставки природного газа (2018)
Петрушинец Л. В. - Возможности изготовления сварных трехслойных сотовых панелей из алюминиевых сплавов, Фальченко Ю. В., Федорчук В. Е., Шинкаренко В. С. (2018)
Матвиенко В. Н. - Расчет размеров зоны проплавления при наплавке роликов машин непрерывного литья заготовок, Лещинский Л. К., Мазур В. А. (2018)
Кусков Ю. М. - Экспериментальное изучение вращения шлаковой и металлической ванн при электрошлаковом процессе в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г. (2018)
Диссертации на соискание ученой степени (2018)
Международная выставка "Сварка/Welding 2018" (2018)
Запорізький промисловий форум-2018 (2018)
Конференция "Сварка и родственные технологии для изготовления оборудования специального и ответственного назначения" (2018)
Научно-техническая конференция "Сварочные материалы и оборудование для сварки. Перспективы производства" (2018)
Международный учебно-методический форум в Таллинне (2018)
Международная конференция "Титан 2018. Производство и применение в Украине" (2018)
Сессия Научного совета по новым материалам при Комитете по естественным наукам Международной ассоциации академий наук (2018)
XVII Международный промышленный форум (2018)
Календарь июля (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Filonenko A. - Reality Show in Modern System of Mass Communication (Based on Ukrainian Reality Shows) (2017)
Ващенко Н. М. - Концептосфера відображення впливогенної проблематики в умовах консцієнтальної війни як складової гібридної агресії Росії проти України (2017)
Гресків О. В. - Преса Західного регіону України як чинник формування національної ідеї у контексті державотворчих процесів новітньої доби (2017)
Комащенко І. В. - Інформаційне втілення науково-інноваційних проектів у форматах виставкової діяльності (2017)
Ромах О. В. - Проблеми презентації методологічних засад у наукових дослідженнях (2017)
Mardar M. - The marketing research of military service people’s consumer preferences of dry product packages and ways of their improvement, Khrupalo M., Stateva M. (2018)
Kapustian A. - Obtaining and characteristic of muropeptides of probiotic cultures cell walls, Cherno N., Kolomiіets I. (2018)
Tkachenko N. - Starter cultures compositions with probiotics for fermented milk products and cosmetics, Nazarenko Ju., Dets N., Izbash E., Klymentieva I. (2018)
Ali Aberoumand - Comparative studies of the effect of freezing on the physi-cochemical properties of the fillets of two fish species in Іran, Saeed Ziaei nejad, Frideh Baesi, Zahrah Kolyaee (2018)
Bilenka I. - Martirosian H. Effect of pre-treatment on qualitative indices of white roots, Golinskaya Ya., Dzyuba N., Yu. Yu. (2018)
Sagdeeva О. - Composting of organic waste with the use of mineral additives, Krusir G., Tsykalo A., Shpyrко Т., Leuenberger H. (2018)
Cherevko O. - Color characteristics of dried three-component fruit and berry pastes, Mykhaylov V., Zahorulko A., Zahorulko A., Borysova A. (2018)
Benderska О. - Study of the use of edible powders in tomato sauce technologies, Bessarab А., Shutyuk V. (2018)
Kordzaia N. - Food markets and food security: scientific basis of formation, Yegorov B. (2018)
Kovalenko О. - Biosorbents – prospective materials for heavy metal ions extraction from wastewater, Novoseltseva V., Kovalenko N. (2018)
Penkina N. - Basic ingredients and their analysis during the formation of beer quality, Tatar L., Оdаrchеnco А., Demchenko V. (2018)
Shmatchenko N. - Investigation of the properties of marmalade with plant cryoadditives during storage, Artamonova M., Aksonova O., Oliinyk S. (2018)
Bondar S. - Analysis of a new diafiltration method of cleaning buttermilk from lactose with mineral composition preserved, Chabanova O., Sharakhmatova T., Trubnikova A. (2018)
Shevchenko A. - Mass transfer in fermentation processes, Sokolenko A., Stepanets O., Bilyk O. (2018)
Гончаров А. А. - Характерные особенности формирования структуры, состава и свойств пленок диборидов переходных металлов PVD-методами (2011)
Андреев А. А. - Получение вакуумно-дуговых высокотвердых Mo-N покрытий, Соболь О. В., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Сердюк И. В. (2011)
Pogrebnyak A. D. - Affects deposition time and substrate temperature on optical properties of ZnO thin film, Jameel N. Y., Mommed G. A-K. M. (2011)
Долгов А. С. - Распределение атомов на поверхности при конденсации моноатомного слоя, Лорент А. Л. (2011)
Швец О. М. - Применение импульсного ВЧ генератора с ударным контуром в методе вакуумно-дугового осаждения при синтезе наноструктурированных покрытий, Береснев В. М., Турбин П. В., Грудницкий В. В., Немченко У. С., Колесников Д. А. (2011)
Гулямов Г. - Влияние температуры на ширину запрещенной зоны полупроводника, Шарибаев Н. Ю. (2011)
Jabua Z. U. - Long-term relaxation of photoconductivity in cadmium doped Gd2S3 films, Gigineishvili A. V., Tabatadze I. G., Kupreishvili I. L. (2011)
Балабай Р. М. - Пасивація поверхні плівкового кремнію органічними моношарами 1-ктадецену: розрахунки із перших принципів, Чернікова О. М. (2011)
Алиев Р. - Процесс формовки пластин поликристаллического кремния из порошкового сырья и анализ примесного состава их поверхности, Олимов Л., Мухтаров Э., Алиева Ж. (2011)
Сичікова Я. О. - Отримання надграток рor-InP/mono-InP шляхом електрохімічного травління (2011)
Погребняк А. Д. - Кавитационная стойкость покрытий TiN, Махмуд А. М. (2011)
Шамирзаев С. Х. - Фазовые портреты деформационных эффектов на тензочувствительных плёнках Bi2Te3 и Sb2Te3, Гулямов Г. Г., Дадамирзаев М. Г., Шарибаев Н. Ю., Гулямов А. Г. (2011)
Стыров В. В. - Поперечная хемомагнитная Э.Д.С. в фосфиде индия при взаимодействии с атомарным водородом, Симченко С. В. (2011)
Точилін С. Д. - Особливості поширення світла в елементарних напівпровідниках під час лазерної обробки (2011)
Чернышов Н. Н. - Анализ влияния магнитного поля на физические процессы в фотоэлектрических преобразователях на основе компьютерной модели, Слипченко Н. И., Панченко А. Ю., Лю Ч., Щербак Е. Л., Фурсова Е. В. (2011)
Литовченко С. В. - Поведение композитов молибден-силицидное покрытие при механических и термических нагрузках, Петриченко А. П., Береснев В. М., Киперь И. Г., Витковский Е. А. (2011)
Правила оформлення рукописів (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Вихідні дані (2011)
Kapustian A. - Оbtaining and characteristics of calcium organic forms on the basis of metabolites and processing products of probiotic bacteria, Cherno N., Nikulina О. (2018)
Krupytska L. - Technology of producing symbiotic biologically active additive, Kaprelyants L., Trufkati L., Velichko T., Kirilov V. (2018)
Mudrak T. - Selection of the complex of enzyme preparations for the hydrolysis of grain constituents during the fermentation of the wort of high concentration, Kuts A., Kovalchuk S., Kyrylenko R., Bondar N. (2018)
Yukalo V. - Electrophoretic systems for preparative fractionation of protein precursors of bioactive peptides from cow’s milk, Storozh L., Datsyshyn K., Krupa O. (2018)
Brykova T. - The influence of grape powders on the rheological properties of dough and characteristics of the quality of butter biscuits, Samohvalova O., Grevtseva N., Kasabova K., Grygorenko A. (2018)
Derevenko V. - Studying the properties of grape pomace as of an object of drying, Kasyanov G., Pylypenko L. (2018)
Dubinina A. - Changes in the nutritive value of the radish of different varieties depending on the storage method, Seliutina H., Letuta T., Hapontseva O., Frolova T. (2018)
Koltunov V. - The rate of the temperature drop in sweet peppers at the technical stage of ripeness during their cooling, Kalaida K., Zabolotna A., Volkova T. (2018)
Kupchyk O. - Determining heavy metals in mushroom samples by stripping voltammetry (2018)
Malinka E. - Determining tartrate ions in the samples of mineral table waters by the decay of molec-ular luminescence of rutin in complex with yttrium (III), Beltyukova S., Boychenko V. (2018)
Pasichnyi V. - Morphology of the surface of cooked sausages made with the collagen-containing protein additive "Bilkozyne", Kotliar Ye., Polumbryk M., Polumbryk M., Litvyak V. (2018)
Fursik O. - Quality assessment of proteins in cooked sausages with food compositions, Strashynskiy I., Pasichny V., Kochubei-Lytvynenko О. (2018)
Mardar M. - Modern technology of production and strategy of promotion of new cereal products on ukrainian consumer market, Yegorova А., Ustenko I., Stateva M., Cherevaty T. (2018)
Pivovarov A. - Plasma-chemically activated water influence on staling and safety of sprouted bread, Mykolenko S., Hez’ Y., Shcherbakov S. (2018)
Stankova N. - Determining the modes of technological operations in the production of einkorn wheat bread made of frozen dough and enriched with Jerusalem Artichoke Flour, Gogova T., Paramonenko L. (2018)
Дутчак Г. О. - Державні візити високопосадовців Української РСР і Французької Республіки: обмін досвідом і динаміка розвитку співробітництва (2017)
Криштоф Н. С. - Державна політика України в економічній сфері: напрями структурних реформ (2017)
Арент С. С. - Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект (2017)
Орлів М. С. - Професійна підготовка і розвиток керівних кадрів вищих адміністративних корпусів у Франції (2017)
Сокіл В. В. - Підходи та методи щодо оцінювання фінансової конкурентоспроможності регіону (2017)
Котовська О. П. - Вплив суспільно-політичних цінностей, громадянської активності та постколоніального минулого на трансформацію зовнішньої політики України (2017)
Петроє О. М. - Завдання держави як гаранта забезпечення соціальних і гуманітарних прав людини в умовах сучасних викликів (2017)
Кіндрат Л. Р. - Основні підходи до визначення поняття "участь молоді" (2017)
Грищенко І. М. - Формування лідерства в системі місцевого самоврядування України (2017)
Буряк Я. Я. - Правова експертиза нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій (2018)
Максименко Н. М. - Сучасний тероризм: виклики і загрози для України (2018)
Мацелюх І. А. - Класифікація та характеристика злочинів проти віри у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій (2018)
Іляшко О. О. - Внутрішньо переміщені особи як суб’єкти права на безоплатну правничу допомогу: реалії сьогодення, Джуська А. В. (2018)
Гуйван О. П. - Суб’єкти інформаційних правовідносин (2018)
Іваницький А. М. - Правова природа майна юридичних осіб у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Колесников Б. М. - Сучасні проблемні аспекти судового збору в Україні (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - Правова охорона географічних зазначень в Україні (2018)
Чайковська А. В. - Аналіз інституту корпоративного договору (2018)
Вакарюк Л. В. - Чинники, що забезпечують правовий режим у трудовому праві України (2018)
Брода А. Ю. - Форми та види правової допомоги в адміністративному процесі (2018)
Дорохіна Ю. А. - Умови та наслідки процесуального правонаступництва в адміністративному процесі (2018)
Дуліба Є. В. - Практичне застосування деяких податкових норм щодо визначенння резиденства фізичних осіб при уникненні подвійного оподаткування (2018)
Коміссаров С. А. - Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України (2018)
Левчишина О. Л. - Правова природа організацій саморегулівних професій: поняття, ознаки та види (2018)
Пирога И. С. - Принципы оптимизации налоговой системы Украины (2018)
Рєзнік О. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України (2018)
Фатхутдінов В. Г. - Напрямки удосконалення діяльності Національної Поліції україни в системі забезпечення громадської безпеки (2018)
Шульжук Т. Р. - Особливості холдингових правовідносин у системі податкового права України (2018)
Поповичук В. О. - Міжнародні стандарти закріплення правопорушень у сфері незаконного використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (2018)
Чугуніков І. І. - "Непозитивістське” праворозуміння як засіб подолання кризи кримінальної галузі: міфи та реальність (2018)
Шемчук В. В. - Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки (2018)
Блажівська Н. Є. - Правова природа рішень Європейського суду з прав людини (2018)
Бобрицька О. М. - Вплив електромагнітного випромінювання приладу "Паркес-Л" на морфологічний склад крові та показники природної резистентності у собак, Югай К. Д., Водоп’янова Л. А., Жукова І. О. (2018)
Бомко В. С. - Обмін Цинку у високопродуктивних корів за згодовування змішано-лігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту, Кропивка Ю. Г., Бомко Л. Г. (2018)
Галатюк О. Є. - Застосування полівалентної інактивованої вакцини (варіант Equi) проти лептоспірозу коней, Калнаус О. Р., Волинець В. О., Кучерявенко О. О. (2018)
Гарасим Н. П. - Структурні зміни у нирках щурів за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Бішко-Москалюк О. І., Шумська А. М., Санагурський Д. І. (2018)
Гунчак Р. В. - Вплив аквацитрату йоду на метаболічні процеси та продуктивні якості поросят на дорощуванні, Седіло Г. М. (2018)
Курта Х. М. - Особливості генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) Чернігівської популяції, Малишева О. О., Бабенко В. І., Спиридонов В. Г. (2018)
Медвідь С. М. - Вплив цитратів наночастинок мікроелементів на інтенсивність протеїнового обміну в тканинах курчат-бройлерів та їх продуктивність, Гунчак А. В., Стефанишин О. М., Пащенко А. Г. (2018)
Пеленьо Р. А. - Показники неспецифічного імунітету поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії (2018)
Стапай П. В. - Вміст і склад ліпідів найдовшого м’яза спини молодняку овець різного віку за умов інтенсивної відгодівлі, Параняк Н. М., Ткачук В. М., Стахів Н. П. (2018)
Сулейманова Р. Р. - Активність окремих трансфераз у сироватці крові стерляді різного віку (2018)
Тушак С. Ф. - Зміни кількісного складу гемолімфи у бджіл за використання препарату "Біоконтакт плюс", Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Лемешинська Л. Ф. (2018)
Чала І. В. - Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки, Русак В. С., Чупрун Л. О., Ковальов П. В. (2018)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2018)
Оголошення (2018)
Реклама (2018)
Бабкіна М. М. - Антибактеріальна активність модифікованих гетероциклічних сполук класу заміщених акридонів стосовно Staphylococcus aureus, Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А., Головко А. М., Пальчиковська Л. Г. (2018)
Barylo Y. O. - The comparison of qualitative composition of the muscle tissue of brown trout, rainbow trout and brook trout, Loboiko Y. V. (2018)
Golopura S. I. - The influence of phospholipid-containing preparations on the level of immunoglobulin M in the serum of blood of calves during the period of formation of colostral immunity, Popadiuk B. V., Tsvilihovsky M. I. (2018)
Дзюба В. О. - Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса у тканинах печінки, серця і нирок за дії різних кумулятивних доз доксорубіцину, Кучменко О. Б., Яковійчук О. В. (2018)
Дроник Г. В. - Безпечність вживання гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої, Чорна І. В., Рогозинський М. С. (2018)
Застулка О. О. - Способи зниження контамінації мікроскопічними грибами бджолиного обніжжя (2018)
Kozak M. R. - Histomorphology of organs and activity of some enzymes in mice after immunization with polymer based on acrylic acid or aluminum hydroxide as adjuvants, Martyn Yu. V., Oliynyk A. V., Kuzmina N. V., Ostapiv D. D., Pajuk O. L., Mitina N. E., Zaichenko O. S., Vlizlo V. V. (2018)
Matiukha І. - Еffectivity of "Antimast” on blood antioxidant profile and lipid peroxides content in dairy cows with subclinical mastitis, Vischur O., Broda N., Mudrak D., Sobko G. (2018)
Озіранський Ю. - Аборигенна прісноводна іхтіофауна Ізраїлю (огляд), Колесник Н. Л., Симон М. Ю., Кім С. І., Кононенко Р. В., Щербак С. Д., Федоренко М. О. (2018)
Півторак Я. І. - Вплив пробіокормодобавки "Пропоул ПЛВ" на морфо-продуктивні та якісні показники перепелиних яєць і виводимість пташенят, Поврозник Г. В. (2018)
Піхтірьова А. В. - Порівняльна характеристика мікроскопічної будови кутикули волосу деяких видів сільськогосподарських тварин, Івченко В. Д. (2018)
Плис В. М. - Особливості мікробіоценозу організму птиці за пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання (2018)
Рубленко І. О. - Дослідження стабільності експериментальних серій живої вакцини проти сибірки тварин зі штаму UA–07 "Антравак" (впродовж 18 місяців від дати виготовлення), Скрипник В. Г. (2018)
Штапенко О. В. - Особливості цитотоксичного впливу кадмій хлориду на клітини in vitro, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І. (2018)
Наші ювіляри (2018)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2018)
Оголошення (2018)
Реклама (2018)
Крюков О. М. - Метод побудови математичної моделі датчика акселерометра для вимірювання параметрів відкочування ствола (2018)
Пісарєв В. П. - Робочі процеси під час руху машини на косогорі з оцінюванням можливості сповзання і перевертання у динаміці (2018)
Кондратенко О. П. - Використання методів біорадіолокації для спостереження за біологічними об’єктами (2018)
Соколовский С. А. - Повышение маневренности и управляемости колонн Национальной гвардии Украины применением беспилотных автомобилей, Подригало М. А., Клец Д. М., Кайдалов Р. О, Никорчук А. И. (2018)
Клішин В. М. - Нова конструкція шасі військового робота і визначення його основних параметрів, Мазин C. П., Страшний І. Л. (2018)
Bilenkо О. - Procedure for security forces’ weapons recoil energy reduction, Pershina К., Pavlov D. (2018)
Шабалін О. Ю. - Дослідження впливу механічних пошкоджень поверхні оболонкових конструкцій на їх несучу здатність, Глущенко В. В. (2018)
Дюндик С. М. - До дослідження динаміки багатоелементних мобільних машин, Антощенков Р. В., Антощенков В. М. (2018)
Чепкій В. В. - Полімодельна конструкція процедури оцінювання технічного стану парку однотипних зразків у задачі моніторингу озброєння та військової техніки, Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Єльчанінов О. Д. (2018)
Морозов О. О. - Методика визначення параметрів системи технічного обслуговування і ремонту технічних систем (2018)
Шаша І. К. - Удосконалення методу оцінювання рівня безпеки руху енергетичними характеристиками транспортного потоку, Полтавський Е. М. (2018)
Ковтун А. В. - Обґрунтування показника ефективності використання автомобільного транспорту при перевезеннях, Табуненко В. О. (2018)
Скляров М. В. - Визначення психофізіологічних якостей водія, необхідних для успішного керування автомобільною технікою, Святець О. І. (2018)
Власов К. В. - Використання штрихових кодів у системі обліку майна зв’язку та засобів інформатизації підрозділів Національної гвардії України, Майборода І. М., Голубок М. Г., Воробйов С. О. (2018)
Нечипоренко В. М. - Дослідження кругової вірогідної зони придатних посадок з натягом при аналітичному моделюванні, Сало В. А., Літовченко П. І., Верхорубов Д. О., Згодько О. В. (2018)
Раківненко В. П. - Методика дослідження локальної міцності частково заповненої рідиною ємності при нагріванні, Сало В. А., Кириченко О. М., Гребеник Л. А. (2018)
Степанов М. С. - Узагальнена математична модель температурного режиму системи застосування мастильно-охолоджуючої рідини при шліфуванні, Іванова Л. П., Асанов Д. С. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Lavrynenko O. Yu. - Voice Control Command Recognition System of UAV Based on Steganographic-Cepstral Analysis, Kocherhin Y. A., Konakhovych G. F. (2018)
Zinkovsky Yu. F. - Magnetoresistive Transformer on Thin Films, Vytiaganets A. I. (2018)
Ablesimov A. K. - Statistical Methods of Estimating the Response of Automatic System on Control Commands, Pohribniak L. V. (2018)
Sineglazov V. M. - Investigation of Blade Attack Angle Value on Vertical Axial wind power plant, Shvaliuk I. S. (2018)
Kozlov A. P. - High-Precision Onboard Fuel Level Control and Measurement System, Gladka L. S. (2018)
Tupitsin N. F. - Safety Enhancement Algorithms of the Micro-UAV Piloting, Vasilenko N. P. (2018)
Sushchenko O. A. - Robust UAV Control System with Redundant Nonorthogonal Measuring Instrument, Bezkorovayniy Y. M., Novytska N. D., Golitsyn V. O. (2018)
Sineglazov V. M. - Means of Dynamic Data Integration Implementation Via Tools of Existing CAD Systems, Godny A. P. (2018)
Chumachenko O. I. - Algorithm of Neuron Networks Modification (2018)
Chumachenko O. I. - Neural Networks Module, Kot A. T. (2018)
Karabetsky D. P. - Conceptual Design of Solar Unmanned Aerial Vehicle (2018)
Kemenyash Yu. M. - Multifunctional Robotic Complex Based on a Single-Board Computer, Omelchenko M. O., Hotsyanivskyy V. P. (2018)
Mukhina M. P. - Accuracy Research Method of the Modified Algorithm for Detecting Linear Landmarks, Tkachenko O. Yu., Barkulova I. V. (2018)
Sineglazov V. M. - Adaptive Testing System Based on the Fuzzy Logic, Kusyk A. V. (2018)
Statsenko O. V. - Inverter of the Automated System for Determining the Characteristics of Semiconductor Devices, Shylin Ye. L. (2018)
Glava M. G. - Comparison of Numeric Properties of Objects of Different Data Domains in Relational Databases, Malakhov E. V. (2018)
Aralova А. А. - Information System for the Examination of Organism Adaptation Characteristics of Flight Crews’ Personnel, Aralova N. I., Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2018)
Lysenko O. I. - Algorithm of Optimal Control of UAV Group, Tachinina O. M., Alekseeva I. V. (2018)
Opanasiuk Y. A. - Errors Estimation оf External Disturbance Influences, Dmytrenko B. I., Krasnousova O. Y. (2018)
Ilnitskyi L. Y. - Multifunctional Radio Monitoring Antenna, Sibruk L. V., Mykhalchuk I. I. (2018)
Kvach Yu. M. - Modeling the Efficiency of the Visual Search of Nonpoint Static Objects in Matlab Environment (2018)
Publisher's imprint (2018)
Сторінка головного редактора (2018)
Швед М. І. - Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз, Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М. (2018)
Вакалюк І. І. - Ефективність впливу середньодозової статинотерапії на показники ліпідного спектра крові у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки у стадії стеатозу, Вірстюк Н. Г. (2018)
Чопей І. В. - Динаміка антибіотикорезистентності Staphylococcus aureus до лікарських засобів фторхінолонової ґрупи in vitro, Михалко Я. О., Духович Т. В. (2018)
Сизон О. О. - Особливості змін основних показників системного імунітету хворих на акне та їх залежності від клінічних форм перебігу дерматозу, Дашко М. О. (2018)
Абрагамович М. О. - Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки, Фармага М. Л. (2018)
Дадаян В. А. - Ефективність методів алопластики параумбілікальних троакарних гриж, поєднаних із діастазом прямих м'язів живота, з урахуванням чинників ризику їх рецидиву (повідомлення перше) (2018)
Дробінська Н. В. - Особливості кальцієво-фосфорного обміну і стану кісток у хворих на цироз печінки: діагностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Фармага М. Л. (2018)
Кенс А. А. - Злоякісна нейрофіброма (нейроґенна саркома) молочної залози (опис клінічного випадку), Кенс А.-М. А. (2018)
Вимоги до статей (2018)
Содержание (2017)
Правила для авторов (2017)
Король П. О. - Визначення діагностичної інформативності методів променевої візуалізації у диференціальній діагностиці деформуючого остеоартрозу при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів, Ткаченко М. М. (2017)
Бабкіна Т. М. - Променевий моніторинг хворих після радіохірургічного лікування метастатичних уражень печінки, Дзигар О. В., Чеботарьова Т. І. (2017)
Дикан І. М. - Кореляційний аналіз комплексного МДКТ обстеження серця та ехокардіографії у хворих на ішемічну хворобу серця, Федьків С. В., Кравчук Е. Ю., Андрущенко І. В., Терницька Ю. П., Корсак І. С. (2017)
Тарасюк Б. А. - Ультразвукова діагностика хвороби Крона у дітей, Дикан І. М., Андрущенко І. В., Лук’янова І. С. (2017)
Забудская Л. Р. - Нормальная МРТ анатомия поджелудочной железы (2017)
Дыкан И. Н. - НБИК: функциональные МРТ исследования головного мозга, Колотилов Н. Н. (2017)
Мухомор А. И. - Инородные тела желудочно-кишечного тракта (обзори собственное наблюдение), Строкань А. Н., Амбруш О. О. (2017)
Полищук Е. В. - Лучевая диагностика врожденных заболеваний и аномалий развития органов грудной полости. Лекция 2. Пороки развития, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур, Бабкина Т. М., Бондар А. Н., Гладкая Л. Ю., Сахно Т. К. (2017)
Чередниченко Н. А. - Лазерная допплеровская флоуметрия при планировании реконструктивных операций на нижних конечностях, Бадюл П. А., Слесаренко С. В., Куликова Ф. И. (2017)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology. Report 7. Iodine (2017)
Пионтковская М. Б. - Две новые нозологические формы, ассоциированные с качеством лицевого скелета, Асмолова А. А., Друмова А. Н. (2017)
Loganikhina K. Yu. - The combination of Kommerell’s diverticulum and truncus bicaroticus. Case report, Belous I. V. (2017)
Литвин А. А. - Оценка анизотропии КТ-изображений в диагностике инфицированного панкреонекроза, Жариков О. Г., Филатов А. А., Ковалев В. А. (2017)
Открытие мемориального рельефа Л. Г. Розенфельду (2017)
До 90-річчя з дня народження професора Йосипа Львовича Ферфільфайна (2012)
Смычёк В. Б. - Современные подходы к определению инвалидности (2012)
Іпатов А. В. - Підходи до аналізу захворюваності та інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2012)
Косинський О. В. - Прогнозування тривалої інвалідності у хворих після хірургічного лікування виразкової хвороби та її ускладнень, Снісар А. В. (2012)
Іпатов А. В. - Медико-соціальна характеристика інвалідів та фактори настання інвалідності внаслідок захворювань легень у сполученні з серцево-судинною патологією, Паніна С. С., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О., Ігумнова Т. С., Кожушко М. Ю., Омельницька Л. В., Терзи М. І., Сергієнко Л. Б. (2012)
Смычёк В. Б. - Синдром социальной компенсации в практике медико-социальной экспертизы (2012)
Лисунець О. М. - Трудові рекомендації для хворих та інвалідів, які перенесли ендоваскулярні та оперативні втручання на серці, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Танцура О. В. (2012)
Мороз С. М. - Психофизиологические аспекты применения лечебной физической культуры в медицинской реабилитации больных и инвалидов, Кущ И. П., Суганяк К. А., Канюка Е. В. (2012)
Канюка Е. В. - Применение лечебной физической культуры как метода реабилитации больных и инвалидов на базе клиники Государственного учреждения "Укр. Гос. НИИ МСПИ МЗО Украины" (2012)
Іпатов А. В. - Сучасні методи променевої діагностики у медико-соціальної експертизі осіб з наслідками травм верхньої кінцівки, Мирончук Л. В. (2012)
Іпатов А. В. - Інформаційна технологія аналізу динаміки інвалідності, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2012)
Толубаев А. Н. - Полирадикулопатия с выраженной дорсалгией как один из ведущих синдромов, отягощающих течение лимфогранулематоза, опыт лечения, Хаитов П. А., Толубаев Р. С., Трубачева И. В., Каптелов Н. И. (2012)
Мороз С. М. - Лечение инсомний при маскированных депрессиях, Саляев Н. Г., Кущ И. П., Яновская С. Я. (2012)
Тарасенко О. Н. - Радиохирургия в лечении нейрохирургических заболеваний, Педаченко Ю. Е. (2012)
Мороз С. М. - Тревога и депрессия в структуре единого психопатологического синдрома, Кущ И. П. (2012)
Науменко Л. Ю. - Анализ результатов лечения у больных старшего возраста при повреждении дистального метаэпифиза лучевой кости, Винник А. А., Погребной О. В. (2012)
Ипатов А. В. - Актуальные вопросы юридического и медицинского мировоззрения эвристических и эристических умозаключений (софизмов) в медико-социальной экспертизе, Коробкин Ю. И., Мороз Е. Н., Голик В. А., Ханюкова И. Я., Бевзюк Н. С., Колесниченко Г. Г., Игнатенко Е. О., Полубабкина Ю. А., Семириков Г. П. (2012)
Адамчук В. В. - Стратегічний напрям розвитку вітчизняної агроінженерної системи, Сидорчук О. В., Днесь В. І. (2016)
Adamchuk V. - Development of main provisions of the theory of impact interaction of a vibrating digging working tool with beet root, Bulgakov V., Golovach I., Nozdrovicky L. (2016)
Лещенко С. М. - Шляхи підвищення ефективності роботи комбінованих чизельних ґрунтообробних знарядь з додатковими деформаторами, Сало В. М. (2016)
Котов Б. І. - Дослідження впливу пульсуючого повітряного потоку на переміщення зерна у віброзрідженому шарі зерносоломистого вороху, Степаненко С. П. (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Теоретичне моделювання коливального руху задньонавішеного на інтегральний орно- просапний трактор доочисника головок коренеплодів (2016)
Пукас В. Л. - Обґрунтування вимог до методу визначення часу запуску портфелів проектів збирання цукрових буряків (2016)
Адамчук В. В. - Концептуальні аспекти розвитку ферм з виробництва молока, Фененко А. І., Братішко В. В., Ткач В. В. (2016)
Довбненко О. Ф. - Виробничі випробування експериментального зразка пристрою для очищення повітря тваринницьких приміщень від шкідливих газів (2016)
Мироненко В. Г. - Система автоматичного керування глибиною ходу ґрунторозпушувача сільськогосподарського машинно-тракторного агрегату з використанням радіофізичних методів, Антипчук Б. О. (2016)
Човнюк Ю. В. - Математична модель управління виконанням технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві, залежні від початкового та кінцевого моментів часу їх функціонування, Броварець О. О. (2016)
Третяк В. М. - Втрати потужності в ходовій системі тягово-транспортних засобів при русі по опорній поверхні з утворенням колії (2016)
Больбут В. С. - Використання рідких біопалив в мобільних енергетичних засобах сільськогосподарського призначення, Мироненко В. Г., Третяк В. М. (2016)
Борис А. М. - Енергомісткість твердого біопалива з відходів рослинної продукції сільськогосподарського виробництва, Веремейчик Н. В. (2016)
Тимощук Д. В. - Експериментальне дослідження роботи електрогенератора автономної вітроустановки з регулюванням вихідної напруги, Мельник Р. В., Берлінець М. М. (2016)
Tkáč Z. - The laboratory testing device dedicated to evaluation of technical durability of hydrostatic pumps, Kročko V., Majdan R., Mikuš R. (2016)
Павлоцький А. С. - Наукове та інженерне розроблення енергоощадних ґрунтообробних поверхонь, Вознюк В. А., Борис А. М., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А. (2016)
Василенко М. О. - Підвищення екологічності та економічності зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. (2016)
Фастовець П. М. - Діагностичні методи та засоби у технологіях застосування нанодобавок до олив у дизельних двигунах, Задворнов Я. М. (2016)
Задворнов Я. М. - Особливості віброакустичного діагностування технічного стану спряжень деталей дизельних двигунів, Рязанцев В. В. (2016)
Адамчук В. В. - Економічна ефективність використання мобільних сільськогосподарських агрегатів, сформованих на базі автомобільного шасі, Погорілий С. П., Кудринецький Р. Б., Коньок Н. М. (2016)
Сидорчук О. В. - Методологічні особливості проектного управління кооперованим виробництвом молочної продукції, Тригуба А. М., Сидорчук Л. Л. (2016)
Кудринецький Р. Б. - Обґрунтування параметрів технічного забезпечення виробництва продукції рослинництва, Грицишин М. І., Панюра Я. Й. (2016)
Korenko M. - Implementation of 5 S approach in the manufacturing organization, Kaplík P. (2016)
Borissov B. - Comparative analysis of fodder comminution theories (2016)
Крупич С. О. - Технологічні процеси життєвого циклу горіхового саду (2016)
Сербій В. К. - Обґрунтування раціональної компоновки ґрунтообробно-посівного комплексу для вирощування зернових культур за ресурсоощадними технологіями (2016)
Стаття присвячена до 110 – річчя Крамарова В. С. та 70 – річчя Гукова Я. С (2016)
Правила оформлення наукових статей (2016)
Voytovych R. - Global leadership and effective administration in the conditions of Ukraine’s search of a new geopolitical identity (2017)
Красівський Д. О. - Впровадження європейських стандартів у системі кадрової політики публічної служби України: польський досвід (2017)
Вітряк Т. Б. - Концепція моделювання процесу прогнозування тенденцій розвитку регіональних ринків праці (2017)
Білик О. І. - Напрямки ліквідації корупції у медицині (2017)
Дубич К. В. - Історична ретроспектива державного управління соціальним забезпеченням в період влади радянського союзу (2017)
Олійник А. Р. - Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід (2017)
Пашко Л. А. - Ціннісні пріоритети як основа взаємовідносин органів державної влади з українським суспільством (2017)
Гирик М. А. - Особливості взаємодії громадянського суспільства із правовою державою на рівні участі громадськості в державному управлінні (2017)
Твердохліб О. С. - Інформаційна політика російської федерації: забезпечення конституційного права громадян на інформацію (2017)
Contents (2018)
Shustov O. O. - Substantiation of the ways to use lignite concerning the integrated development of lignite deposits of Ukraine, Bielov O. P., Perkova T. I., Adamchuk A. A. (2018)
Falshtynskyi V. S. - Substantiation into "rock ­massive – underground gasifier” system adaptability of Solenovskyi site in the Donetsk coal basin, Dychkovskyi R. O., Saik P. B., Lozynskyi V. H., Cabana E. C. (2018)
Bondarenko А. O. - Theoretical bases of pulp suction process in the shallow dredge underwater face (2018)
Fredj M. - Influence of the failure surface choice on the safety factor value during slope stability studies, Hafsaoui A., Khadri Y., Boukarm R. (2018)
Mаtviienko А. М. - Multilevel system of magnet and thermal deparafinization with external insulating coatings, М.Savyk V., Molchanov P. О. (2018)
Sobko B. Yu. - Determination of cut-off wall cost efficiency at Motronivskyi pit mining, Lozhnikov O. V. (2018)
Sakhno V. P. - Orientation of natural trihedral of the spiral-helix supporting trajectory of spatial vehicle movement, Kravets V. V., Bas K. M., Krivda V. V. (2018)
Matsyuk I. N. - Some aspects of synthesis of linkage of complex structures, Shlyahov E. М., Yehurnov O. I. (2018)
Strutynskyi S. V. - Defining the dynamic accuracy of positioning of spatial drive systems through consistent analysis of processes of different range of performance (2018)
Shpachuk V. P. - Investigation of stress-strain state of packet node connection in spatial vibration shakers, Zasiadko M. A., Dudko V. V. (2018)
Solodyankin O. V. - Protection of objects from the influence of long-term dynamic loads, Shepel N. M., Shapoval V. H. (2018)
Kryshtopa S. - Influence of triboelectric processes on friction characteristics of brake units of technological transport, Kozhevnykov А., Panchuk М., Kryshtopa L. (2018)
Mazorchuk V. - The stresses in the hollow cylindrical combined castings, Naumova I., Repyakh S., Sharkova S. (2018)
Yaroshevich N. P. - Start dynamics of vibrating machines with unbalanced drive considering its elasticity, Zabrodets I. P., Dutchak B. I., Yaroshevich T. S. (2018)
Kolesnikova T. N. - Mathematical modeling of the operating process of the engine and means of increasing service life of vehicles, Sakno O. P., Lysyi O. V., Velmagina N. O. (2018)
Paranchuk Y. S. - Energy efficient power supply system and automatic control of modes of the "power supply – pumping station” complex, Lysiak V. H. (2018)
Hryniuk V. I. - Regularity of effects of climatic changes on quality indicators of surface water of the Dnister basin, Arkhypova L. M. (2018)
Berdnyk M. H. - The mathematic model of and method for solving the Neumann generalized heat-exchange problem for empty isotropic rotary body (2018)
Kyvliuk O. - Educational management as education diplomacy: strategies for Ukraine, Polishchuk O., Svyrydenko D., Yatsenko O. (2018)
Kostyshin A. - Indicators of environmental sustainability of an area in managerial decisions, Tibilova L. (2018)
Klymchuk A. - The labor assessment in forming the enterprise personnel’s motivation (2018)
Kovalko O. M. - Result-oriented investment management system for targeted energy efficiency programs, Kovalko N. M., Novoseltsev O. V. (2018)
Nelipa D. - Higher education management in Ukraine: will generation change help us transform it faster?, Batrymenko O., Rudenko S., Liashenko I. (2018)
Полтавець Л. Л. - Статистичний аналіз розповсюдження Інтернету в Україні (2018)
Безверхий К. В. - Принцип суттєвості та його практична реалізація в інтегрованій звітності корпоративних підприємств (2018)
Redko О. Yu. - The Quality of Audit Cervices: Dreams and Illusions (2018)
Щирська О. В. - Структуризація організаційних питань внутрішньогосподарського контролю: теоретичний аспект, Кушнір Є. О. (2018)
Селіщев С. В. - Принцип безперервності як предмет уваги аудитора: стратегічний аспект планування (2018)
Манько Н. Ф. - Розуміння бізнесу клієнта в практиці аудиту (2018)
Попов В. Ю. - Інноваційна спіраль розвитку підприємницького потенціалу національної економіки (2018)
Малащук Д. В. - Діагностування та прогнозування перспектив розвитку світового ринку контейнерних перевезень, Гринчак Н. А. (2018)
Бондарук Т. Г. - Зарубіжний досвід розвитку бюджетної децентралізації, Бондарук І. С., Вінницька О. А. (2018)
Вітаємо з ювілеєм! Пантелеєву Володимиру Павловичу – 70! (2018)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2018)
Вимоги до змісту та оформлення статей збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2018)
Гриб Й. В. - Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах України. Концепція науки "Ризикологія", Сондак В. В., Волкошовець О. В., Войтишина Д. Й. (2018)
Гейна К. М. - Статевий диморфізм та мікроанатомічні показники тюльки Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) Бузького лиману під час нерестової міграції, Шашликова С. С., Козій М. С. (2018)
Ляшенко А. В. - Макрозообентос водних об’єктів зони впливу південноукраїнського енергокомплексу, Слєпньов О. Є., Маковський В. В., Ситник Ю. М., Григоренко Т. В. (2018)
Ганкевич Б. О. - Важкі метали в органах і тканинах веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) у рибогосподарських ставах Лісостепу та Полісся України, Третяк О. М., Колос О. М. (2018)
Мендришора П. Д. - Характеристика вперше нерестуючих плідників райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum), вирощеної в умовах індустріального господарства "Слобода-Банилів", Куріненко Г. А. (2018)
Пашко М. М. - Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді Acipenser ruthenus (Linnaeus) у нетрадиційні строки, Третяк О. М., Колос О. М. (2018)
Билык А. В. - Влияние плотности посадки на эффективность выращивания сеголетков стерляди Acipenser ruthenus (Linnaeus) и веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) в условиях юга Украины, Грудко Н. А., Шерман И. М. (2018)
Паламарчук Р. А. - Визначення ефективності використання амаранту (Amaranthus) в годівлі коропа за різних умов вирощування, Дерень О. В. (2018)
Коваленко Ю. О. - Деякі адаптивні реакції карася сріблястого Carassius auratus gibelio (Bloch) за надмірного навантаження амонійним азотом, Примачов М. Т., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2018)
Грішин Б. О. - Фізіолого-біохімічна оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антоніно-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи, Грициняк І. І., Особа І. А. (2018)
Симон М. Ю. - Впив пекарських дріжджів на ліпідний обмін молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt), Грициняк І. І., Забитівський Ю. М. (2018)
Yevstyhnieiev V. V. - Temporal Epilepsy: Morphological Substantiation of Psychoemotional Disorders, Kysten O. V., Lipatova L. V., Sakovych R. A., Kapustyna T. V. (2016)
Зозуля І. С. - Фактори ризику лакунарних ішемічних мозкових інсультів, Волосовець А. О. (2016)
Насонова Т. І. - Тривожно-когнітивні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом: клініко-нейровізуалізаційна діагностика, лікування (2016)
Мальцев Д. В. - Эффективность высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом ферментов фолатного цикла, Евтушенко С. К. (2016)
Muresanu D. F. - Церебролизин и восстановление после инсульта (исследование CARS), Hoemberg V., Bajenaru O., Popescu C. D., Vester J. C., Rahlfs V. W., Doppler E., Meier D., Moessler H., Guekuht A. (2016)
Ткаченко О. В. - Автоантитіла до нейроантигенів і нейропсихологічні характеристики у пацієнтів із ревматоїдним артритом, Найдьонова Ю. Л. (2016)
Калашников В. И. - Клинико-допплерографические сопоставления у пациентов с головной болью напряжения, Евтушенко С. К. (2016)
Стаднік С. М. - Когнітивні функції у пацієнтів з фібриляцією передсердь та абдомінальним ожирінням (2016)
Монастирський В. О. - Вплив стрес-реалізуючої системи на перебіг відновного періоду інфаркту головного мозку, Сіделковський О. Л. (2016)
Дубенко О. Е. - Криптогенный инсульт (2016)
Кріпчак О. О. - "Складний" пацієнт у клініці рухових розладів (EPIC-Congress, 23 - 25 березня 2016 р., м. Київ, Україна) (2016)
Марусиченко В. В. - Применение прегабалина для лечения периферической и центральной нейропатической боли у взрослых (научный обзор), Евтушенко И. А. (2016)
Орос М. М. - Причини, прояви, ускладнення (інсульт, статус), лікування та профілактика мігрені, Луц В. В., Мицак Х. В., Михайлов Р. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная фармакотерапия и ее роль в решении проблем женского здоровья (2016)
Дельва М. Ю. - Хроническая мигрень: современные принципы менеджмента (обзор литературы), Никифирова Е. С. (2016)
Цюрко Б. О. - Комбинированная терапия хронической боли при вертеброгенной патологии, возможности Пиаскледина (ASU) и тразодона, Пелепейченко А. Ю., Раскалей Д. В., Калюжный Г. В., Махиня О. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Нейротрофические и нейропластические аспекты фармакотерапии деменций (2016)
Овчарук М. В. - Ключові аспекти та демонстрація клінічного випадку вродженої недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2016)
Мальцев Д. В. - Этапное лечение расстройств аутистического спектра, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла (2016)
Фесенко В. С. - Постпункционная головная боль: профилактика (2016)
Бондаренко А. В. - Клиническое наблюдение случая тромбоцитопении на фоне комбинированной противоэпилептической терапии (2016)
Живило Л. М. - Синдром Корнелии де Ланге, Ткачук Т. И. (2016)
Мартиненко Я. А. - Раннє втручання у дітей з руховими порушеннями (2016)
Миронова Н. А. - Ефективність дієти з обмеженням метіоніну для зменшення проявів симптоматики РАС у дитини з гіпергомоцистеїнемією (2016)
Покропивная Л. С. - Случай успешного лечения столбняка у ребенка, Тимошенко Е. Н. (2016)
Смирнова С. А. - Рефлекторные эпилепсии. Эпилепсия горячей воды у ребенка 10 месяцев (собственное наблюдение) (2016)
Юрик О. Є. - Становлення та розвиток неврології в Києві (2016)
До ювілею професора Володимира Івановича Смоланки (2016)
К юбилею профессора Станислава Константиновича Евтушенко (2016)
Евтушенко С. К. - Прогнозы в неврологии и нейроиммунологии (2002 - 2051 гг.). Глава из книги "Моя профессия - невролог". - Донецк, 2001. - 283 с. (2016)
Севрюкова В. А. - Эволюция структуры пленок Mo, полученных методом магнетронного распылении на a-Si, Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Першин Ю. П., Цебенко В. О. (2011)
Григорчак І. І. - Темплатний нано-TiO2 та супрамолекулярні ансамблі ієрархічної архітектури для підвищення ефективності Li+-інтеркаляційного струмоутворення, Матулка Д. В., Венгрин Б. Я., Войтович С. А. (2011)
Лунёв В. М. - Характиристики вакуумно-дуговых покрытий из чередующихся слоев TiN/TiNCu, Непипенко И. П., Решетняк Е. Н., Колодий И. В. (2011)
Журавель И. А. - Исследование структуры межслоевых границ раздела в многослойных периодических композициях Cr/Sc и Co/C методом рентгеновского диффузного рассеяния, Бугаев Е. А., Девизенко А. Ю., Першин Ю. П., Кондратенко В. В. (2011)
Литовченко С. В. - Исследование рекристаллизации промышленных марок молибдена, Береснев В. М., Малыхина Т. В., Гравнова Л. В. (2011)
Остафійчук Б. К. - Формування структурної неоднорідності приповерхневого шару плівок залізо-ітрієвого ґранату шляхом імплантації іонів Si+, Гарпуль О. З., Пилипів В. М., Яремій І. П., Куровець В. В. (2011)
Толмачёва Г. Н. - Применение метода наноиндентирования для исследования механических свойств cверхтвёрдых покрытий на основе нитрида титана, Куприн А. С. (2011)
Столбовой В. А. - Подготовка поверхности подложек перед нанесением вакуумно-дуговых покрытий бомбардировкой ионами титана и циркония, Фурсов С. С., Зуйко И. С. (2011)
Белозеров В. В. - Физико-механические свойства сталей 12Х21Н5Т и 08Х18Н10Т, облученных сильноточным трубчатым релятивистским электронным пучком в режиме абляции, Донец С. Е., Клепиков В. Ф., Кившик В. Ф., Литвиненко В. В., Лонин Ю. Ф., Пономарев А. Г., Уваров В. Т. (2011)
Ковалюк З. Д. - Електродний компонент суперконденсаторів – пористий вуглецевий матеріал з органічної сировини рослинного походження, Боднарашек В. М., Микитюк І. П., Юрценюк Н. С., Юрценюк С. П. (2011)
Копылец И. А. - Структурно-фазовые превращения в многослойных периодических композициях W-B4C с периодом 2,5 нм при нагреве, Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Ананьев К. А. (2011)
Абдулхаев О. А. - Исследование переходных процессов в кремниевой p+pn+ -структуре, Асанова Г. О., Гиясова Ф. А., Ёдгорова Д. М., Каримов А. А., Каримов А. В. (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Цимбалюк В. І. - Вплив імплантації NeuroGelTM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на відновлення рухової функції задньої кінцівки щура після спінальної травми, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г. (2016)
Кирилова Л. Г. - Дослідження розмірів мозолистого тіла в дітей з розладами аутистичного спектра, Мірошников О. О. (2016)
Мищенко Т. С. - Терапевтическая эффективность препарата Налгезин форте в лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Мищенко В. Н. (2016)
Кузнецова С. М. - Нейрометаболическая коррекция кардиоцеребральных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии, Егорова М. С. (2016)
Лонтковський Ю. А. - Лікування дорослих та дітей з органічною локальною спастичністю м’язів нижніх кінцівок (2016)
Матяш М. М. - Психотерапевтичні стратегії лікування невротичних розладів В учасників сучасних бойових дій, Худенко Л. І. (2016)
Буднюк О. О. - Церебропротекторна терапія як компонент інтенсивної терапії при ішемічному інсульті, Карташов О. А., Коваль А. В. (2016)
Леонович А. Л. - Современные особенности течения неврологических осложнений хронического алкоголизма, Шалькевич Л. В., Кудлач А. И. (2016)
Прегабалин при лечении генерализованного тревожного расстройства (Адаптированного из обзора S. A. Montgomery (Imperial College of Medicine, University of London, UK) "Pregabalinfor the treatment of generalised anxiety disorder (review)") (2016)
Бурчинский С. Г. - Инновации в стратегии фармакотерапии ранних стадий когнитивных расстройств, Демченко Е. В. (2016)
Трінус К. Ф. - Запаморочення як міжгалузева проблема (2016)
Vosko M. - Нейровосстановление после острого инсульта: обновленная информация и основные факты (2016)
Winkler A. - Проблемы и возможности восстановления двигательных функций после инсульта (2016)
Sobesky J. - Роль визуализирующих методов в реабилитации после инсульта (2016)
Muresanu D. F. - Фармакологическая поддержка ранней реабилитации: результаты исследования CARS (Cerebrolysin and Recovery After Stroke, Церебролизин и восстановление после инсульта) (2016)
Дубенко Е. Г. - Антипароксизмальные механизмы мозга и методы их коррекции, Муратова Т. Н., Коваленко Д. П., Коваленко Л. И. (2016)
Ломей Я. І. - "Розколовся, наче гарбуз" — повторна закрита черепно-мозкова травма: перелом склепіння черепа (клінічний випадок, власне спостереження авторів), Равлінко І. Я., Ломей Ю. Я., Ігнатов О. І. (2016)
Дельва І. І. - Постінсультна патологічна втома: етіологія та патогенез, сучасні принципи менеджменту (огляд літератури), Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю. (2016)
Коршняк В. О. - Сучасні погляди на механізми впливу вибухової хвилі на центральну нервову систему та формування неврологічної симптоматики, Насібуллін Б. А. (2016)
Міщенко Т. С. - Рецензия на монографию Сиделковского А. Л., Догузова В. Д. "Этюды истории классической неврологии" (2016)
Свиридова Н. К. - Історія кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика (2016)
Замедление темпов изнашивания и старения клеток (2016)
Лаговский В. - Трепанация черепа - древний терапевтический обычай (2016)
Содержание (2016)
Життєві вершини професора Володимира Івановича Паньківа (до 60-річчя від дня народження) (2016)
Кравченко В. І. - Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих регіонів України (2016)
Власенко М. В. - Стан йодного забезпечення населення Вінницької області, Паламарчук А. В. (2016)
Бобрик М. И. - Тактика ведения взрослых пациентов с узловым зобом и дифференцированным тиреоидным раком, Сидорова И. В., Резниченко В. М. (2016)
Паньків В. І. - Ефективність препарату Адаптол у комплексному лікуванні хворих із синдромом тиреотоксикозу (2016)
Городинська О. Ю. - Прогностична характеристика поширеності гіпотиреозу в Полтавській області та в Україні в цілому за умов йодного дефіциту, Бобирьова Л. Є. (2016)
McCulloch D. K. - Лечение сахарного диабета 2 типа у пациентов пожилого возраста, Munshi M. (2016)
Черенько С. М. - Вузловий зоб та рак щитоподібної залози: які підходи до діагностики та лікування рекомендує Американська тиреоїдна асоціація у 2015 р. (2016)
Каспрук Н. М. - Імуномодулююча терапія синдрому хронічної втоми з метаболічним синдромом (2016)
Присяжнюк І. В. - Асоціація окремих показників ендотеліальної функції з T894G поліморфізмом гена ендотеліальної синтази монооксиду азоту у хворих на гіпотиреоз і супутній хронічний холецистит, Пашковська Н.В. (2016)
Дідушко О. М. - Рівні моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із первинним гіпотиреозом (2016)
Чимпой К. А. - Вплив дистрибуції поліморфізму гена дейодинази 1-го типу на показники тиреоїдного гомеостазу хворих на хронічні гепатити та цироз печінки невірусної етіології, Пашковська Н. В., Павлюкович Н. Д., Короташ І. Ф., Рибак О. Я., Місечко А. І. (2016)
Сіцінська І. О. - Патогенетичні особливості пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу (2016)
Паньків І. В. - Аналіз впливу субклінічного гіпертиреозу на параметри кісткового метаболізму (2016)
Кадикова О. І. - Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) із хронічною серцевою недостатністю у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння, Кравчун П. П. (2016)
Алиханова Н. М. - Эпидемиологические аспекты сахарного диабета в г. Ташкенте на основании данных регистра, Акбаров З. С., Исмаилов С.И. (2016)
Черенько С. М. - Анестезіологічний менеджмент феохромоцитом в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру, Дубров С. О., Кунатовський М. В., Товкай О. А., Тарасенко С. О. (2016)
Герасимчук П. О. - Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи, Дейкало І. М., Власенко В. Г., Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2016)
Зак К. П. - Роль нейтрофильных лейкоцитов в патогенезе сахарного диабета 1-го типа у человека (аналитический обзор с включением собственных данных) (2016)
Генделека Г. Ф. - Аутоиммунный синдром перекреста (overlap-синдром) при заболеваниях щитовидной железы — terra incognita тиреоидологии (2016)
Исмаилов С. И. - Роль опросников в оценке качества жизни пациентов с сахарным диабетом (обзор литературы), Муминова С. У. (2016)
Ryznychuk M. O. - Osteoporosis in Сhildren with Itsenko — Cushing Disease: Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, Khlunovska L. Yu., Kretsu T. M., Dmitruk V. P., Kostiv M. I. (2016)
Pidvysotska N. I. - Certain Aspects of Osteoporosis in Gonadal Dysgenesis, KHlunovska L. Yu., Kretsu T. N., Dmitruk V. P., Kostiv M. I. (2016)
Волошина Л. О. - Особливості позитивної дії фітозасобу зобофіт у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу (2016)
Дідушко О. М. - Вплив ожиріння на якість життя хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йододефіциту (2016)
Каспрук Н. М. - Можливості імунокорекції синдрому хронічної втоми у хворих на метаболічний синдром, поєднаного з хронічними обструктивними захворюваннями легень, Андрійчук Т. Р. (2016)
Коваль Г. Д. - Особливості цитокінового статусу у жінок з безпліддям, які проживають у йододефіцитних регіонах Буковини (2016)
Ковальчук П. Є. - Вплив дефіциту мікроелементів йоду та селену на фі зіологічний та репаративний остеогенез, Тулюлюк С. В. (2016)
Колоскова О. К. - Особливості регуляції обміну кальцію в дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Буринюк-Глов’як Х. П. (2016)
Кононенко А. Г. - Зміни показників обміну речовин при експериментальному гіпотиреозі, Кравченко В. М. (2016)
Кузнєцова О. В. - Вплив гіпобаричної гіпоксії на показники протеолізу в тканині щитоподібної залози щурів за різної тривалості фотоперіоду, Ясінська О. В., Анохіна С. І. (2016)
Купновицька І. Г. - Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної гіпертензії, Губіна Н. В., Кутинська І. П., Белегай Р. І., Клименко В. І., Данилюк О. І. (2016)
Ляшук П. М. - До питання про діабетичну остеопенію, Ляшук Р. П., Глуговська С. В., Яковець І. І. (2016)
Маслянко В. А. - Особливості вуглеводного обміну та обміну кальцію у вагітних з надлишковою масою тіла та ожирінням, Павлович Л. Б. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського