Косаківська І. А. - Хірургічне лікування захворювань ЛОР-органів у дітей з використанням електротермоадгезії (2017)
Єгорова К. С. - Аналіз нейрохірургічного лікування ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії за даними офтальмологічного обстеження, Задояний Л. В., Дядечко А. О., Луговський А. Г., Жданова В. М. (2017)
Петренко О. В. - Ранние и поздние осложнения открытой травмы глаза, Бондарь Н. И. (2017)
Рыков С. А. - Эффективность гигиены век в комплексном лечении демодекозного блефарита, Петренко О. В., Шаргородская И. В. (2017)
Сергиенко А. Н. - Селективная лазерная трабекулопластика в лечении постсиликоновой офтальмогипертензии при регматогенной отслойке сетчатки, Сергиенко В. В., Пархоменко О. Г., Жупанова А. А. (2017)
Бекетова Г. В. - Ретроспективний аналіз особливостей перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей і підлітків, Нехаєнко М. І., Сиваченко Ю. В., Горячева І. П., Солдатова О. В. (2017)
Бекетова Г. В. - Клініко-метаболічні особливості у дітей з рецидивуючим синдромом ацетонемічної блювоти і корекція виявлених порушень, Гнатенко Т. М. (2017)
Mamenko M. Ye. - Metabolic factors features in children with different gestational age and birth weight, Romankevych I. V. (2017)
Мартинюк В. Ю. - Засади розвитку соціальної педіатрії в Україні, Моісеєнко Р. О., Назар О. В. (2017)
Марушко Т. В. - Ювенільна системна склеродермія: оптимізація діагностики та лікування на сучасному етапі, Тараненко Т. В. (2017)
Надрага О. Б. - Зміни ліквору у дітей зі серозними менінгітами, Литвин Г. О., Хомин О. Я. (2017)
Олійник О. П. - Сучасні підходи до соціальної інтеграції судово-психіатричних пацієнтів (2017)
Забуга Ю. І. - Напрями покращення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Стоматологія" на базах стажування (2017)
Копчак О. В. - Оптимізація методики отримання препаратів для ін’єкційного введення тромбоцитарної аутоплазми хворим на генералізований пародонтит (2017)
Сіренко О. Ф. - Роль фізико-хімічних параметрів ротової рідини при заміщенні дефектів зубних рядів незнімними конструкціями з опорою на дентальні імплантати, Листопад О. П. (2017)
Гудзь Н. І. - Концепція вимог до виробництва розчинів для перитонеального діалізу в однокамерних полімерних контейнерах, Шматенко В. В., Коритнюк Р. С. (2017)
Давтян Л. Л. - Вивчення коригуючого потенціалу допоміжних речовин у складі сиропу, Хомич О. О., Руденко В. В., Шматенко В. В., Оліфірова Т. Ф. (2017)
Зброжек С. І. - Вивчення проблеми доступності обігу наркотичних анальгетичних лікарських засобів для онкохворих на засадах фармацевтичного права, Шаповалов В. В., Тарасова І. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2017)
Малецька З. В. - Теоретико-експериментальне обґрунтування вибору допоміжних речовин для супозиторії, Давтян Л. Л. (2017)
Тимофєєва С. В. - Вивчення фенолкарбонових кислот в листках, кореневищах та коренях канни садової методом високоефективної рідинної хроматографії, Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Федоровська М. І. - Вивчення мікробіологічної чистоти лікувально- косметичних засобів, що призначені для корекції алопеції, Половко Н. П., Куцик Р. В. (2017)
Шаповалов В. В. - Комбіновані лікарські засоби, що містять у своєму складі підконтрольний активний фармацевтичний інгредієнт кодеїн, Комар Л. О. (2017)
Шаповалова В. О. - Організаційно-правове та судово-фармацевтичне вивчення фармацевтичного забезпечення алкогольної залежності, Шаповалов В. В., Осинцева А. О. (2017)
Ярема І. О. - Дослідження фолікулостимулюючої активності емульгелю, що призначений для корекції андрогенної алопеції, Федоровська М. І., Антимис О. В. (2017)
Ілюк Р. Ю. - Балонна спондилоредукція при кіфопластиці у пацієнтів з компресійними остеопоротичними переломами хребців (2017)
Козинець Г. П. - Компенсація еритроцитарного та білкового обсягів у хворих з поширеною та глибокою опіковою травмою при виконанні хірургічного лікування, Циганков В. П. (2017)
Саволюк С. І. - Патогенетичне обгрунтування степлерної циркулярної гемороїдектомії, Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Гвоздяк М. М., Зуєнко В. В., Рамадан Башир Двела (2017)
Саволюк С. І. - Комплексний патогенетичний підхід до лікування та профілактики рецидивів дефектних рубців молочних залоз у пацієнток внаслідок маститів, Рибчинський Г. О. (2017)
Матюха Л. Ф. - Вплив лікувального комплексу із застосуванням дієтотерапії на вуглеводний обмін у хворих з хронічними захворюваннями білярної системи на тлі ожиріння, Якубовська І. А. (2017)
Содержание (2017)
Булат А. Ф. - Использование продуктов распада радона как информативных параметров для оценки геомеханического состояния горных пород, Слащев И. Н. (2017)
Круковский А. П. - Технология анкерного крепления горной выработки при переходе геологического нарушения, Круковская В. В. (2017)
Скипочка С. И. - Обоснование параметров целиков с целью повышения безопасного функционирования геомеханических систем в условиях интенсификации очистных работ, Паламарчук Т. А., Прохорец Л. В., Бобро Н. Т. (2017)
Холявченко Л. Т. - Оценка эффективности технологий высокотемпературных превращений углеродсодержащих сред, Пигида Е. Ю., Давыдов С. Л., Демченко С. В. (2017)
Елисеев В. И. - Влияние угла смачивания на начальную стадию пропитки тела с однородной пористой структурой, Луценко В. И. (2017)
Кузьменко А. М. - Влияние природных и технологических факторов на устойчивость пород и закладочного массива при их обнажении в очистных камерах, Петлёваный М. В. (2017)
Зберовский В. В. - Оценка эффективности гидроимпульсного воздействия на угольный пласт мето-дами акустического контроля (2017)
Четверик М. С. - Обоснование перспективных направлений по извлечению балансовых запасов руд при открытой их добыче, Бабий Е. В., Швец Д. В., Тойманов Н. Т., Акилбаев Т. И. (2017)
Максимов І. І. - Геометричні особливості визначення раціонального положення перевантажувального пункту у кар'єрі, Слободянюк Р. В. (2017)
Бубнова О. А. - Класифікація систем розробки шламів зі шламонакопичувачів (2017)
Икол А. А. - Обоснование технологических схем с оборудованием нового технического уровня для доработки глубоких карьеров (2017)
Семененко Е. В. - Рациональные параметры и режимы работы гидротранспортной установки при подводной разработке россыпных месторождений, Медведева О. А., Киричко С. Н., Коваль Н. В. (2017)
Malieiev Ye.V. - Modern methods of reclamation of disturbed land landscape in terms of open-pit mining of horizontal deposits (2017)
Васильев Д. Л. - Методика определения показателей физико-механических свойств выбросоопасных пластов, Поляков Ю. Е. (2017)
Григор’єв С. П. - Систематизація гірничо-геологічних умов вугільних шахт західного Донбасу (2017)
Козій Є. С. - Особливості розподілу токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі пласта С10в шахти "Сташкова" Павлоградсько-петропавлівського геолого-промислового району (2017)
Емельяненко В. И. - Плазменный реактор для пылеугольной горелки котла ТПП-210 (2017)
Смирнов А. Н. - Некоторые вопросы аэрогазового контроля в условиях угольных шахт, Минеев С. П., Янжула А. С., Самохвалов Д. Ю., Ященко И. А. (2017)
Скипочка С. И. - Некоторые проблемы нефте- и газодобычи в Украине в контексте геотехнической и горной механики, Мусиенко С. П. (2017)
Бунько Т. В. - К вопросу создания и функционирования участка дегазации угольной шахты, Новиков Л. А., Мирошниченко В. В., Кокоулин И. Е. (2017)
Чеберячко С. І. - Конструктивні особливості сучасних фільтрувальних протиаерозольних півмасок, Столбченко О. В., Чеберячко Ю. І., Гуща В. О (2017)
Левченко Е. С. - Опреснение карьерных и рудничных вод в условиях Кривбасса (2017)
Сорока Ю. Н. - Стратегия реабилитации территории бывшего уранового производства ПО "Приднепровский химический завод" (2017)
Ширин Л. Н. - О влиянии геомеханических и технологических факторов на режим работы вентиляторов главного проветривания угольной шахты, Шишов М. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2017)
Пилипенко О. В. - Отработка глушителей звука выстрела стрелкового оружия со сфериче-скими перегородочными элементами, Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2017)
Тимошенко В. И. - Особенности алгоритмов расчета течения в канале воздухозаборного устройства с противодавлением, Галинский В. П. (2017)
Кваша Ю. А. - О влиянии тангенциального навала лопаток на энергетические характери-стики рабочего колеса сверхзвуковой компрессорной ступени, Зиневич Н. А. (2017)
Хоряк Н. В. - Особенности математического моделирования динамики газовых трактов в задаче об устойчивости низкочастотных процессов в жидкостных ракет-ных двигателях, Долгополов С. И. (2017)
Коваленко Т. А. - Об адаптации бифункциональных систем управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя к современным способам и системам управления движением космических ступеней ракет, Сироткина Н. П., Шептун Ю. Д. (2017)
Печерица Л. Л. - Применение метода пробных частиц к аэродинамическому расчету космических аппаратов, Палий А. С. (2017)
Кривобоков Л. В. - Оценивание адекватности условий отработки изделий ракетной техники как сложных систем с применением теории статистического подобия, Дунаев Д. В., Демченко А. В. (2017)
Науменко Н. Е. - Оценка динамической нагруженности эталонного поезда с системой пассивной безопасности при его столкновениях с идентичным составом и грузовым вагоном, Соболевская М. Б., Хижа И. Ю. (2017)
Радченко Н. А. - Колебания и устойчивость прямолинейного и криволинейного движения экипажа электродинамической транспортной системы вдоль плоской путевой структуры, Звонарева О. В., Кузнецова Т. И. (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному інерційному середовищі, Фасоляк А. В. (2017)
Гришкевич А. Д. - Разработка комбинированной технологии упрочнения деталей (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, содержание (2017)
Колодницкий В. Н. - О формировании структуры композиционных алмазосодержащих материалов, применяемых в буровом и камнеобрабатывающем инструменте (Обзор), Багиров О. Э. (2017)
Yang L. M. - Preferential etching by flowing oxygen on the (100) surfaces of HPHT single-crystal diamond, Gong J. H., Yue Z. M., Liu S. N., Chen Q. L., Gao J. (2017)
Лысенко А. В. - Энергия межатомных связей и аналитическая шкала твердости (2017)
Коновал В. П. - Электрохимическая коррозия композиционных материалов системы TiCrB2–AlN в 3 %-ном растворе NaCl, Уманский А. П., Талаш В. Н., Лавренко В. А., Руденко Ю. Б., Субботин В. И. (2017)
Девин Л. Н. - Корреляционная модель акустической эмиссии при тонком алмазном точении, Рычев С. В. (2017)
Jaworska L. - Temperatures during the dry cutting of titanium alloy using diamond composites with ceramic bonding phases, Zebala W., Rutkowski P., Cygan S., Klimczyk P., Putyra P. (2017)
Шейко М. Н. - К вопросу теоретического обоснования выбора эффективной формы профиля зерна при моделировании алмазного слоя правящего инструмента. Сообщение 2. Гальванопластика (2017)
Олейник Г. С. - О взаимодействии ультрадисперсного алмаза детонационного синтеза и турбостратного нитрида бора, Бочечка А. А., Ляшенко В. И., Котко А. В., Назарчук С. Н. (2017)
Solozhenko V. L. - Thermoelastic equation of state of boron subphosphide B12P2, Cherednichenko K. A., Kurakevych O. O. (2017)
Титул, содержание (2017)
Шульженко А. А. - Фазовые превращения n-слойных графенов в алмаз в условиях высоких давлений и температур, Яворска Л., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Белявина Н. Н. (2017)
Коваленко Т. В. - Дефектно-примесный состав монокристаллов алмаза, выращенных в системе Fe–Mg–Al–C, Ивахненко С. А., Лысаковский В. В., Гордеев С. А., Бурченя А. В. (2017)
Дуб С. Н. - Теоретическая прочность на сдвиг и зарождение пластической деформации при нанодеформировании кубического нитрида бора, Петруша И. А., Бушля В. М., Танигучи Т., Белоус В. А., Толмачова Г. Н., Андреев А. В (2017)
Umanskyi O. P. - Wetting and interfacial behavior of Fe-based self-fluxing alloy-refractory compound systems, Pareiko M. V., Storozhenko M. S., Krasovskyy V. P. (2017)
Кухаренко С. А. - Особенности межфазной границы стеклометаллических покрытий порошков сверхтвердых материалов с металлической матрицей, Пащенко Е. А., Ткач В. Н. (2017)
Mao W. - Facile and scalable synthesis of Ti5Si3 nanoparticles via solid-state route in an autoclave, Bao K., Cao F., Ye L., Xie H., Li B., Wang W. (2017)
Гайдай С. В. - Активність нанесених на вуглецеве волокно Fe–Co-каталізаторів у реакції метанування СО2, Гринько В. С., Жлуденко М. Г., Дяченко А. Г., Ткач В. М., Іщенко О. В. (2017)
Филатов Ю. Д. - Формообразование плоских поверхностей оптоэлектронных элементов при алмазном полировании, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Ветров А. Г. (2017)
Шейко М. Н. - Алмазно-гальваническое покрытие с протекцией алмазным микропорошком в правящем инструменте. Сообщение 1. Режим нанесения покрытия, Скок В. Н. (2017)
Долматов В. Ю. - Влияние состава водной бронировки заряда из сплава тротила с гексогеном на выход и качество детонационного наноалмаза и алмазной шихты при детонационном синтезе, Vehanen A., Myllymӓki V. (2017)
Solozhenko V. L. - On melting of boron subnitride B13N2 under pressure, Mukhanov V. A. (2017)
Титул, содержание (2017)
Бурченя А. В. - Розрахунок розподілу температури при НРНТ-вирощуванні монокристалів алмазу в комірках з двома ростовими шарами, Лисаковський В. В., Гордєєв С. О., Івахненко С. О., Куцай О. М., Супрун О. М. (2017)
Kolabylina T. - Superhard pcBN tool materials with Ti3SiC2 MAX-phase binder: structure, properties, application, Bushlya V., Petrusha I., Johansson D., Ståhl J.-E., Turkevych V. (2017)
Горбань В. Ф. - Получение и механические свойства высокоэнтропийного карбида на основе многокомпонентного сплава TiZrHfVNbTa, Андреев А. А., Картмазов Г. Н., Чикрыжов А. М., Карпец М. В., Доломанов А. В., Островерх А. А., Канцыр Е. В. (2017)
Береснев В. М. - Влияние высокотемпературного отжига на структуру и механические свойства вакуумно-дуговых покрытий из Мо/(Ti + 6 % (по массе) Si)N, Клименко С. А., Соболь О. В., Литовченко С. В., Погребняк А. Д., Сребнюк П. А., Колесников Д. А., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Немченко У. С. (2017)
Hoier P. - Characterization of tool wear when machining Alloy 718 with high pressure cooling using conventional and surface-modified WC–Co tools, Klement U., Tamil Alagan N., Beno T., Wretland A. (2017)
Матюха П. Г. - Определение режима обновления режущей способности круга с учетом ее изменения во время обработки, Полтавец В. В. (2017)
Kryzhanivskyy V. - Influence of tool material and tool wear on tool temperature in hard turning reconstructed via inverse problem solution, Bushlya V., Gutnichenko O., M’Saoubi R., Ståhl J.-E. (2017)
Шейко М. Н. - Алмазно-гальваническое покрытие с протекцией алмазным микропорошком в правящем инструменте. Сообщение 2. Работоспособность инструмента, Максименко А. П., Бологов П. И. (2017)
Самотугин С. С. - Основы синтеза модифицированных слоев на инструментальных твердых сплавах, Лавриненко В. И., Кудинова Е. В., Самотугина Ю. С., Иванов В. И. (2017)
Прихна Т. А. - Структура и свойства горячепрессованных материалов на основе AlB12C2, Барвицкий П. П., Дуб С. Н., Муратов В. Б., Карпец М. В., Мощиль В. Е., Пономарев С. С., Васильев А. А. (2017)
Лощихін О. М. - Теоритичні підходи до визначення поняття та особливостей муніципальної демократії, Мартинюк М. І. (2017)
Ільницький М. С. - Становлення конституційного ладу в Україні (2017)
Єрмакова Г. С. - Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів: ретроспективний аналіз (2017)
Світлична Ю. О. - Тенденція регіонального розвитку в Україні (2017)
Гасымзаде Рамиз Айдын Оглу - Налоги в Азейрбайджане в периоды с начала III века нашей эры и до начала IX века (2017)
Пономарьов С. П. - Адміністративно-правові повноваження президента України як суб'єкта забезпечення національної безпеки й оборони (2017)
Щокін Р. Г. - Мета і цілі державної політики у галузі освіти: сучасний стан бачення проблеми (2017)
Ковальчук А. Ю. - Місце і роль органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України (2017)
Почанська О. С. - Види суб'єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Єпішко І. С. - Захист честі та гідності поліцейського в процесі інтеграції гендерних аспектів у його діяльності (2017)
Владимиренко І. В. - Нові принципи адміністративного судочинства (2017)
Веклич В. О. - Теоритична та історико-правова розробленість понять запобігання і боротьби з корупцією у контексті системи подолання корупції в Україні (2017)
Байрак В. В. - Поняття адміністративної відповідальності у сфері управління морським та річковим транспортом та її функції (2017)
Легка О. В. - Поняття та зміст адміністративної відповідальності в сучасних умовах розвитку адміністративного законодавства України (2017)
Корниенко М. В. - Острые углы реформирования следственных органов в Украине: семь раз не для нас, Тертышник В. М. (2017)
Шевчишен А. В. - Доказування обставин, що доходи отримані внаслідок вчинення корупційного правопорушення у сфері службової та прфесійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (2017)
Ковальчук С. О. - Поняття та загальна характеристика вчення про речові докази у кримінальному процесі (2017)
Мозоль С. А. - Окремі питання методології дослідження кримінальної безпеки (2017)
Лучка І. Ю. - Нове у законодавстві про інтелектуальну власність (2017)
Лисенко С. О. - Проблеми правового визначення концептуальної моделі розуміння інформаційної безпеки підприємництва як універсального об'єкта суспільних відносин у складі національної безпеки (2017)
Джавадов Хикмет Аловсат оглы - Определение целей стадии подготовки дела к судебному рассмотрению в контексте эффективности гражданского судопроизводства (2017)
Димінська О. Ю. - Перспективи гармонізації договірного права ЄС (2017)
Федіна А. В. - Окремі положення реалізації принципу публічного здійснення правосуддя крізь призму ефективної комунікації (2017)
Шувальська Л. Р. - Зародження ідеї участі народу у відправленні правосуддя (2017)
Музика М. П. - "Філософія життя" -новий ірраціоналістичний напрям у філософії права (2017)
Попова Л. М. - Основні засади державного фінансового контролю в Україні (2017)
Баула М. В. - Правова культура як методологія порівняльно-правових досліджень (2017)
Волинець Р. А. - Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами (2017)
Опанасенко В. І. - Фальсифікація доказів як специфічне кримінально-правове явище: поняття, зміст, види (2017)
Побіянська Н. Б. - Визнання недісним договору, вчиненого під впливом тяжких обставин і на невигідних (кабальних) умовах, як спосіб захисту прав суб'єктів господарювання, Хатнюк Н. С. (2017)
Сторожук Д. А. - Онтологія правового прогресу: філософсько-правовий вимір (2017)
Мамушкіна А. І - Загальна характеристика зобов'язань із заподіяння шкоди внаслідок вчинення тери\ористичного акту (2017)
Іванець М. Г. - Деякі питання запобігання корупції в органах прокуратури України (2017)
Титул, содержание (2017)
Буркат Г. К. - Процесс электрохимического осаждения цинка в присутствии модифицированных бором детонационных наноалмазов, Долматов В. Ю., Александрова Г. С., Османова Э. Д., Myllymäki V., Vehanen A. (2017)
Пак А. Я. - Получение борида алюминия в плазме сильноточного импульсного дугового разряда, Шатрова К. Н., Актаев Н. Е. (2017)
Часник В. І. - Теоретична та експериментальна оцінка діелектричної проникності вільноспечених композитів AlN–Mo на частотах 3,2–10,0 ГГц, Фесенко І. П. , Кайдаш О. М., Кущ В. І., Захарчук Г. П. (2017)
Сизоненко О. М. - Вплив високовольтного електрикного розряду на дисперсність та структуру порошку B4C, Лобода П. І., Зайченко А. Д., Солодкий Є. В., Торпаков А. С., Присташ М. С., Трегуб В. О. (2017)
Zhao T. - Correlation between edge radius of the cBN cutting tool and surface quality in hard turning, Agmell M., Persson J., Bushlya V., Ståhl J. E., Zhou J. M. (2017)
Agic A. - Influence of radial depth of cut on entry conditions and dynamics in face milling application, Eynian M., Hägglund S., Ståhl J.-E., Beno T. (2017)
Johansson D. - Sensitivity of Colding tool life equation on the dimensions of experimental dataset, Hägglund S., Bushlya V., Ståhl J.-E. (2017)
Филатов Ю. Д. - Мониторинг точности формы плоских поверхностей в процессе полирования деталей оптики и микроэлектроники, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Филатов А. Ю., Монтей Г. (2017)
Клименко С. А. - Особенности применения режущих инструментов из поликристалллического кубического нитрида бора с защитным покрытием, Клименко С. Ан., Манохин А. С., Береснев В. М. (2017)
Титул, содержание (2017)
Прихна Т. А. - Структура и свойства сверхтвердых материалов на основе додекаборида алюминия α-AlB12, Барвицкий П. П., Карпец М. В., Муратов В. Б., Свердун В. Б., Хабер Р., Картузов В. В., Мощиль В. Е., Дуб С. Н., Лошак М. Г., Александрова Л. И., Ковыляев В. В., Гарбуз В. В., Марченко А. А. (2017)
Дуб С. Н. - Механические свойства монокристаллов диборидов переходных металлов TMB2 (TМ = Sc, Hf, Zr, Ti). Эксперимент и теория, Сичкар С. М., Белоус В. А., Толмачева Г. Н., Лобода П. И., Богомол Ю. И., Кислая Г. П. (2017)
Буркат Г. К. - Оксидирование алюминия в присутствии наноалмазных добавок, Долматов В. Ю., Сафронова И. В., Малыгин А. А., Myllymäki V., Vehanen A., Нгуен Тхи Тхань Бинь. (2017)
Шугалей И. В. - Детонационные наноалмазы как антиоксиданты в различных тестсистемах, Боровикова А. С., Возняковский А. П., Илюшин М. А. (2017)
Ищенко Е. В. - Окисление СО на Cu–Co–Fe оксидной системе, нанесеной на углеродные нанотрубки, синтезированные на Co2O3, Гайдай С. В., Беда А. А., Захарова Т. М., Дяченко А. Г., Прилуцкий Э. В. (2017)
Акимов Г. Я. - Механическая активация кристаллизации аморфного бора и синтеза Al3Ti при холодном изостатическом прессовании порошка состава В–Al–(LaB6–TiB2), Соловьева Т. А., Лобода П. И., Прилипко С. Ю. (2017)
Горбань В. Ф. - Свойства композиционного многослойного твердого покрытия Zr–ZrN, Андреев А. О., Столбовой В. А., Бужинець Е. И., Костенко А. Д. (2017)
Markocsan N. - MAX-phase coatings produced by thermal spraying, Manitsas D., Jiang J., Björklund S. (2017)
Chen L. - Nano-scratching resistance of highchromium white cast iron and its correlation with wear of cBN tool in machining, Persson J., Ståhl J. E., Zhou J. M. (2017)
Титул, содержание (2017)
Галанов Б. А. - Критические комментарии к методике Оливера-Фара для измерения твердости и упругого модуля посредством инструментального индентирования и уточнение ее базисных соотношений, Дуб С. Н. (2017)
Панасюк Т. С. - Моделювання температурних полів в ростовому об’ємі комірки високого тиску шестипуансонного АВТ при вирощуванні кристалів алмазу методом Т-градієнта, Лєщук О. О., Лисаковський В. В., Каленчук В. А., Заневський О. О. (2017)
Часнык В. И. - Затухание СВЧ-излучения на частотах 34,09–34,19 ГГц в композиционном материале на основе микропорошка алмаза, структурированном наноуглеродной связкой, осажденной из газовой фазы при давлении ниже атмосферного, Полторацкий В. Г., Лещенко О. В. (2017)
Гаврилова В. С. - Теплофизические и физико-механические свойства антифрикционной твердой смазки для холодного пластического деформирования титановых сплавов, Пащенко Е. А., Жильцова С. В., Михальчук В. М., Мамуня Е. П., Дуб С. Н., Ткач В. Н. (2017)
Мельник Л. М. - Адсорбційні властивості шунгіту в процесі очищення водно-спиртових розчинів, Ткачук Н. А., Турчун О. В., Діюк В. Е., Іщенко О. В., Бєда О. А., Кістерська Л. Д., Логінова О. Б., Лисовенко С. О., Гонтар О. Г., Гаращенко В. В. (2017)
Solozhenko V. L. - Mechanical properties of superhard boron subnitride B13N2, Bushlya V. (2017)
Филатов Ю. Д. - Алмазное полирование кристаллических материалов для оптоэлектроники (2017)
Москаленко В. Ф. - Наукові досягнення вчених вищих медичних закладів освіти - членів Національної академії медичних наук України (2013)
Аршиннікова Л. Л. - Роль ламіктала в регуляції енергетичного гомеостазу при судомному синдромі, Антоненко Л. І. (2013)
Дзевульська І. В. - Морфофункціональний стан надниркових заноз після експериментального локального опіку (2013)
Білий О. В. - Аналіз первинної інвалідності військовослужбовців Збройних Сил України та особливості її формування, Коваль О. В., Романюк Ю. А., Набойченко О. В., Стукан Л. І. (2013)
Клименко В. І. - Формуванняздорового способу життя — основа профілактики хвороб системи кровообігу, Коваленко А. В. (2013)
Сміянов В. А. у Сміянова О. І. - Підвищення рівня інформаційно-мотиваційної компоненти реформи медичної галузі у Сумському регіоні, Тарасенко С. В. (2013)
Бичков О. А. - Динаміка показників цитокінового статусу у хворих на артеріальну гіпертензію, Бичкова Н. Т (2013)
Борисенко А. В. - Експериментальне вивчення механічних характеристик зубів, відновлених різними реставраційними конструкціями, Неспрядько В. П., Шидловський М. С., Савичук А.О. (2013)
Борисенко А. В. - Діагностичне значення вивчення букальних мазків у вагітних, Хомінська З. Б., Шекера О. О. (2013)
Дудар Л. В. - Раціональне застосування зігріваючої мазі "Фіналгон" у спортивній медицині, Секретний В. А. (2013)
Дудар Л. В. - Життєва ємкість легень в оцінці функціонального біологічного віку молодих практично здорових осіб, Шимеліс І. В., Халтагарова В. М. (2013)
Ковальчук О. І. - Патогенез опікової хвороби: сучасний аспект (2013)
Красюк Е. К. - Досвід застосування дарбепоетину альфа хворим хронічною хворобою нирок, які знаходяться на замісній терапії, Красюк І. B., Пруський Ф. О. (2013)
Неспрядько В. П. - Дослідження динаміки змін мікроелементного складу ротової рідини у пацієнтів з несприйняттям до металів зубних протезів, Парій В. В., Гуща Д. К. (2013)
Никула Т. Д. - Європейський освітній курс з нефрології вдруге в Україні, Моисеенко В. О. (2013)
Ольхович Н. В. - Особливості біохімічної та молекулярно-генетичної діагностики синдрому Санфіліппо А, Пічкур І. О., Трофімова Н. С., Іванова Т. П., Горовепко Н. Г. (2013)
Омельчук С. Т. - Дитяча іграшка: гігієнічні, психологічні, педагогічні аспекти та проблеми, Аністратенко Т. І., Велика Н. В. (2013)
Троян O. І. - Результати мінімально-інвазивних оперативних втручань у пацієнтів із дегенеративним поперековим стенозом (2013)
Антоненко М. Ю. - Досвід прогнозування ефективності лікувально- профілактичних заходів при захворюваннях пародонта (2013)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів та адгезивних молекул в патогенезі системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом (аналіз літературних даних та власні дослідження), Хайтович М. В., Бичкова Н. Г., Красюк О. А. (2013)
Парижан С. Я. - Токсичний та канцерогенний вплив формальдегіду на організм людини (2013)
Кундісв Ю. І. - Період Лохвицького підпілля в житті професора Г.Х. Шахбазяна 1941-1943 рр, Яворовський О. П., Езікян Г.М., Чайка Ю.Г. (2013)
Малюта О. В. - Подвижник української національної хірургії Євгеній Черняхівський (2013)
Алєксєєва О. С. - Конфліктогенний потенціал газетних заголовків (2017)
Весна Т. В. - Потенциал коммуникативных сбоев при толковании эмоджи в контексте межкультурного общения, Савицкая Ю. В. (2017)
Морозова І. Б. - Комунікативно-синтаксичні особливості дитячого мовлення в жанрі інтерв’ю, Цапенко Т.-Є. В. (2017)
Олейник А. А. - Интонационные средства выражения непонимания собеседника в англоязычном кинематографическом дискурсе (2017)
Собченко Н. С. - Приёмы синтаксической игры в рекламном дискурсе Украины (2017)
Степанов Е. Н. - Сценарная специфика региональной фразеологии (2017)
Труба Г. М. - Інтегративний підхід у вивченні категорій становості й аспектуальності: лінгвістичний і філософський аспект. Соціолінгвістичний експеримент (2017)
Форманова С. В. - Інвективний простір у романі І. Франка "Перехресні стежки" (2017)
Бакалова З. Н. - Языковая репрезентация темы любви в рассказах И. А. Бунина, Краснова Е. А. (2017)
Вакулик І. І. - Ad fontes: Формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського, Балалаєва О. Ю. (2017)
Гажева И. Д. - Интеракция тропов в прозе А. Белого (2017)
Колесник В. А. - Пространство в болгарской картине мира (2017)
Кошкина Е. Г. - К вопросу о способах языковой репрезентации концепта в диахронии (на материале немецкого языка) (2017)
Немировська О. Ф. - Хронотоп дороги в жанрі історичної прози (2017)
Бербер Н. М. - Топопоетонімікон роману Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки": функційностилістичний аспект (2017)
Дьячок Н. В. - Принципы определения номинатемы комплексного типа (2017)
Новак О. Н. - Анализ семантического объёма лексем ценность / вредност в русском и сербском языках (2017)
Шумарина Т. Ф. - Номенклатурные синонимы и варианты таксонов в ихтиологической систематике (на материале названий рыб Украины) (2017)
Кънева В. Г. - Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията "еквивалентност – безеквивалентност". Универбизация (върху материал от българския, руския и гръцкия език) (2017)
Златев И. М. - Проблемы статуса частиц как части речи в болгарском и в русском языкознании (2017)
Остапенко С. А. - Структурно-семантичний аналіз поетичного перекладу Д. Павличка сонету 1 В. Шекспіра українською мовою (2017)
Удовіченко Г. М. - Структурно-семантичний аналіз оригіналу сонету 131 В. Шекспіра (2017)
Яроцкая Г. С. - Лингвоаксиология усердия и мастерства в истории русской лингвокультуры (2017)
Iarmolovych G. Iu. - Herausbildung der germanischen Zahlwörter aus dem Proto-Indoeuropäischen (2017)
Pozharytska O. O. - A Diachronical outlook on the English gothic novel: morphological & lexical dimensions, Yezhkova A. G. (2017)
Журавлёва А. С. - Методика повышения эффективности преподавания и изучения русского глагола в иностранной аудитории (2017)
Черновалюк И. В. - Основные принципы профессионально ориентированного иноязычного обучения (2017)
Contents (2017)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal problem for the differential-operator equation of the even order with the involution, Kalenyuk P. I., Kolyasa L. I., Kopach M. I. (2017)
Dmytryshyn R. I. - On the convergence criterion for branched continued fractions with independent variables (2017)
Jinto J. - Some classes of dispersible dcsl-graphs, Germina K. A., Shaini P. (2017)
Kaladevi V. - First Reformulated Zagreb Indices of Some Classes of Graphs, Murugesan R., Pattabiraman K. (2017)
Litovchenko V. A. - Parabolic by Shilov systems with variable coefficients (2017)
Mulyava O. - On meromorphically starlike functions of order $\alpha$ and type $\beta$, which satisfy Shah's differential equation, Trukhan Yu. (2017)
Prajisha E. - FG-coupled fixed point theorems in cone metric spaces, Shaini P. (2017)
Sangurlu S. M. - Some fixed point results in complete generalized metric spaces, Turkoglu D. (2017)
Sheremeta M. M. - On the growth of a composition of entire functions (2017)
Siddiqi M. D. - Skew semi-invariant submanifolds of generalized quasi-Sasakian manifolds, Haseeb A., Ahmad M. (2017)
Vasylyshyn T. V. - Metric on the spectrum of the algebra of entire symmetric functions of bounded type on the complex L∞ (2017)
Fedorova M. - Faithful group actions and Schreier graphs (2017)
Титул, содержание (2018)
Интервью с заведующим отдела ИЭС им. Е. О. Патона членом-корреспондентом НАН Украины В. Д. Позняковым (2018)
Тараборкин Л. А. - Расчетная модель формирования неметаллических включений многослойной морфологии в металле сварного шва, Головко В. В. (2018)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры металла сварных соединений высокопрочных сталей, выполненных различными способами сварки, на их эксплуатационные свойства, Позняков В. Д., Шелягин В. Д., Бердникова Е. Н., Бернацкий А. В., Алексеенко Т. А. (2018)
Кныш В. В. - Влияние коррозионных повреждений на циклическую долговечность стыковых сварных соединений, упрочненных высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Ныркова Л. И., Мирянин В. Н. (2018)
Стефанив Б. В. - Влияние структуры зоны соединения алмазного слоя с твердосплавной подложкой паяных резцов на их эксплуатационный ресурс, Сабадаш О. М. (2018)
Кузьменко Г. В. - Электродуговая сварка и наплавка при ремонте рельсов киевского метрополитена, Тагановский В. М., Сидоренко В. Л. (2018)
Позняков В. Д. - Применение сварки для реставрации чугунного перильного ограждения моста Коцебу в Одессе, Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Жук Г. В., Козырев В. Б. (2018)
Борисов Ю. С. - Применение метода микроплазменного напыления для изготовления резистивного нагревательного элемента, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н., Глуховский В. Ю. (2018)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка торцов заготовок с использованием расходуемого и нерасходуемого электродов, Соловьев В. Г., Осечков П. П., Осин В. В. (2018)
Наші вітання (2018)
Подготовка специалистов для КНР (2018)
Международный конкурс студенческих работ (2018)
В Международном институте сварки (2018)
Порошковая проволока для мокрой подводной сварки (2018)
Компания Fronius - новатор внедрения цифровых и коммуникационных технологий (2018)
Календарь февраля (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (17 січня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (31 січня 2018 року) (2018)
Кудряченко А. І. - Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні засади розвитку України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року) (2018)
Стойка Р. С. - Перспективи створення наноносіїв для доставки генетичного матеріалу в клітини (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) (2018)
Попик В. І. - Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) (2018)
Сергієнко І. В. - Математичне та програмне моделювання складних систем з використанням суперкомп’ютерних технологій (2018)
Долінський А. А. - Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води, Ободович О. М. (2018)
Шапар А. Г. - Концептуальні підходи до розуміння процесів антропогенної дестабілізації екологічних систем, Міхєєв О. В. (2018)
Попович О. С. - Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу НАН України, Костриця О. П. (2018)
Шестеренко Є. А. - Нові біокаталізатори для створення потенційних лікарських засобів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Гвоздецький В. М. - Електродугові відновні і захисні покриття з порошкових дротів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Лесів А. П. - Зрадник чи жертва. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV–XVIII ст. (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Кочубей А. Н. - Людина, математик, педагог (до 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М. Л. Горбачука), Михайлець В. А. (2018)
Коць С. Я. - Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку (до 80-річчя академіка НАН України В. В. Моргуна) (2018)
Плакса С. А. - З математикою в серці (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ю. Трохимчука) (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Ніколаєва (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Р. П. Радишевського (2018)
Сірий Є. В. - Трансформаційні зміни ціннісної системи українського суспільства у системі координат: "традиція–модерн" (2014)
Шевель І. П. - Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів (2014)
Балановський Я. М. - Духовні цінності етномаргінальної субкультури (2014)
Скрипник О. С. - Територіальна ідентичність у соціології: теоретична інтерпретація (2014)
Криницька І. П. - Становлення соціального захисту дітей від сімейного насильства та основні перешкоди його реалізації (2014)
Хуткий Д. О. - Особистісні риси та ціннісні орієнтації студентів-соціологів НАУКМА (2014)
Скорик Т. В. - Університет третього віку як модель соціальної інтеграції осіб літнього віку в сучасне суспільство, Шевченко І. C. (2014)
Єфанова І. В. - Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій, Марценюк Т. О. (2014)
Афанасьєва Л. В. - Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум, Глебова Н. І. (2014)
Лескова Л. Ф. - Характерні соціальні риси та особливості жіночого менеджменту (2014)
Заремба Г. Р. - Уявлення про справедливість в сучасних глобалізаційних умовах (2014)
Володіна К. О. - Основні теоретичні концепції аналізу самоідентифікації (2014)
Staples W. G. - Chosen chapters from "Everyday surveillance: vigilance and visibility in postmodern life" (2014)
Баршацька Г. Ю. - Аналіз ментальних та соціокультурних характеристик поселенців у місті (2014)
Пашко Н. Ю. - Концептуалізація ОСББ в контексті теорій соціального капіталу та громадянського суспільства (2014)
Полторак В. А. - Проблеми формування нових регіонально-політичних угрупувань в умовах соціально-політичного конфлікту в Україні (2014)
Шинкаренко О. Є. - Референдуми в Криму та на Донбасі як спроба легітимації підходів до перегляду територіального устрою України (2014)
Долганов П. С. - Ідеологічна деколонізація топонімічної системи вербальних маркерів Рівного (2014)
Середа В. В. - Політична культура України: діахронний вимір (2014)
Братчикова Т. І. - Фактори поширення інформації в соціальних он-лайн мережах: експертне опитування (2014)
Олійник О. В. - Інтернет-спільноти як суб’єкт взаємодії "суспільство–влада": проблеми та перспективи (2014)
Kobozeva V. - Development of the steganographic method for binary cover-images, Vornikova M., Akhmametieva A., Penko O. (2017)
Коновалов С. Н. - Информатизация противоаварийного управления сложными техническими системами, Вычужанин В. В. (2017)
Бобок І. І. - Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображені в умовах відсутності відмінностей при їх постобробці (2017)
Верлань А. А. - Спрощення математичних моделей об'єктів з розподіленими параметрами на основі методу розщеплення, Іванюк В. А. (2017)
Цевух И. В. - Параметрический синтез дискретно-адаптивной одноканальной по доплеровской частоте системы обработки сигнала в условиях гауссовых помех, Соколов А. В., Сакович А. А. (2017)
Юськів М. І. - Моделювання та оптимізація доступу до сторінок Web-сайту для різних законів розподілу ймовірностей звертання до сторінок, Цегелик Г. Г. (2017)
Болтенков В. А. - Анализ медианных методов консенсусного агрегирования ранговых предпочтений, Куваева В. И., Позняк А. В. (2017)
Шибаев Д. С. - Оптимизация отбора и анализа информации в разноструктурных хранилищах данных, Вычужанин В. В., Шибаева Н. О., Рудниченко Н. Д. (2017)
Кухар М. А. - Алгоритм функціонування системи підтримки прийняття рішень в земельних відносинах (2017)
Паулин О. Н. - Методы и алгоритмы покрытия (Часть 2) (2017)
Возна Н. Я. - Метод розпізнавання оптичних зображень у хеммінговому просторі на основі критерію структурної складності (2017)
Вихідні дані (2017)
Артеменко І. А. - Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно-процесуального права (2017)
Бандурка О. М. - Деякі аспекти економічної злочинності в УСРР у першій половині 1930-х років, Греченко В. А. (2017)
Безпалова О. І. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України, Горбач Д. О. (2017)
Бережняк В. В. - Сфера житлово-комунального господарства як об’єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки, Ніконов М. М. (2017)
Береза В. В. - Принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти (2017)
Білоус З. В. - Держава як суб’єкт охорони і захисту трудових прав працівників (2017)
Бондаренко Н. О. - Громадянське суспільство в Україні: історико-правові аспекти становлення та розвитку (2017)
Бугайчук К. Л. - Публічне адміністрування в органах національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід (2017)
Владимиренко І. В. - Шляхи забезпечення реалізації принципів судового процесу (2017)
Волошина М. О. - Законодавчі аспекти проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції (2017)
Гетманець О. П. - Правові принципи бюджетного контролю (2017)
Головко Б. Ю. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні (2017)
Горбачов О. В. - Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва (2017)
Гуменюк К. П. - Характеристика інституту відумерлості спадщини (2017)
Гусаров С. М. - Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності, Комзюк А. Т., Салманова О. Ю. (2017)
Давиденко В. В. - Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях (2017)
Деркач Н. М. - Окремі аспекти нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконного обігу зброї (2017)
Дьякова О. О. - Мотивація як суб’єктивний чинник протидії правовому нігілізму в діяльності поліції (2017)
Єпішко І. С. - Працівник правоохоронного органу як представник держави (2017)
Жукевич І. В. - Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень (2017)
Заворіна О. П. - Міжнародний досвід протидії підрозділами національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми (2017)
Зозуля І. В. - Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем, Довгань О. І. (2017)
Калиновська Я. О. - Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості (2017)
Клочко І. О. - Організаційні засади діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції (2017)
Кметик Х. В. - Сутність та особливості договірного представництва, Такаджі Л. Г. (2017)
Комзюк В. Т. - Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України (2017)
Копайгора І. Д. - Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення, Копайгора І. І. (2017)
Копча В. В. - Реформа поліції Чеської Республіки: питання законодавчого забезпечення (2017)
Костюченко О. Є. - Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах (2017)
Кривенко О. І. - Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки) (2017)
Лапкін А. В. - Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України (2017)
Легка О. В. - Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності (2017)
Лейба О. А. - Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у працях М.М. Гродзинського (2017)
Логвиненко Б. О. - Здоров’я як правова категорія: до постановки питання (2017)
Лучка І. Ю. - Про поняття ділової репутації та включення в господарський кодекс права на ділову репутацію суб’єктів господарювання як відповідного правового інституту (2017)
Макаровець А. М. - Поняття адміністративно-правового статусу апарату суду (2017)
Малярова В. О. - Деякі питання щодо вдосконалення окремих криміналістичних методик, Андрєєв О. О. (2017)
Мозоль С. А. - Класифікація рівнів кримінологічної безпеки (2017)
Музичук О. М. - Компетенція органів досудового розслідування національної поліції України, Нікуліна А. Г. (2017)
Назаренко І. В. - Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2017)
Орлов Ю. В. - Сутність та поняття злочинності: від фрагментації до інтеграції наукового знання (2017)
Отрудько В. І. - Актуальні проблеми правового регулювання інституту сприяння громадян оперативним підрозділам у законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2017)
П’ятницький А. В. - Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні (2017)
Патрелюк Д. А. - Предмет протидії кримінальному переслідуванню (2017)
Переверзєв І. О. - Третейське судочинство у сфері господарської діяльності: проблеми застосування та шляхи вирішення (2017)
Петренко І. В. - Характеристика юридичних гарантій діяльності судів (2017)
Подгородний С. Д. - Стан наукової розробленості питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них (2017)
Подорожній Є. Ю. - Поняття та основні властивості юридичної відповідальності у трудовому праві (2017)
Полякова К. В. - Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин (2017)
Пономарьов С. В. - Зміст взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб’єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища (2017)
Пчелін В. Б. - Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача (2017)
Пчеліна о. В. - Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Ровний В. В. - Організація сільськогосподарської дорадчої діяльності: міжнародно-правовий досвід (2017)
Свердліченко В. П. - Аналіз категорії "зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію" в умовах надзвичайного або воєнного стану (2017)
Сивак В. М. - Щодо притягнення голови суду до адміністративної та кримінальної відповідальності (2017)
Сокуренко О. М. - Правові проблеми встановлення ознак суб’єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (2017)
Старосельцева О. В. - Інституційна природа загальнообов’язкового державного соціального страхування (2017)
Стащак М. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції", Шендрик В. В. (2017)
Степанюк Р. Л. - Деякі перспективні напрями розвитку криміналістики в Україні (2017)
Ткаченко В. І. - Пошукові ознаки об’єктів, що становлять оперативний інтерес для суб’єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків (2017)
Трофименко Д. С. - Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів (2017)
Федорчук Ю. В. - Оперативний пошук ознак злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків (2017)
Хитра О. Л. - Розвиток нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням (2017)
Черниш М. О. - Зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами, Салтовець С. А. (2017)
Шатрава С. О. - Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави (2017)
Шахова К. В. - Класифікація суб’єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності (2017)
Швець Д. В. - Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні (2017)
Шинкаренко Є. С. - Історико-правовий генезис інтерпретації поняття "прокурорський нагляд" (2017)
Шоптенко С. С. - Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації (2017)
Юревич І. В. - Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти, Мхітарян Л. Е. (2017)
Яфонкін А. О. - Інформаційна війна проти держави та інформаційна безпека України, Шевчук В. А. (2017)
Содержание (2016)
Булат А. Ф. - Научно-методический базис спектрально-акустического контроля состояния флюидонасыщенного углепородного массива, Скипочка С. И., Пилипенко Ю. Н., Дякун Р. А. (2016)
Булат А. Ф. - Управление показателями аварийности и травматизма с использованием матрицы рисков, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А. (2016)
Безручко К. А. - Влияние строения угленосной толщи и метаморфизма на перераспределение метана в подработанном углепородном массиве, Приходченко C. Ю., Приходченко А. В., Дрожжа Т. М. (2016)
Рабіч О. В. - Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва, Чумак Л. О., Мещерякова І. В. (2016)
Новиков Л. А. - Газодинамические параметры участковых трубопроводов со скоплениями конденсата (2016)
Халимендик Ю. М. - Безопасное использование замковых соединений арочной податливой крепи, Барышников А. С., Халимендик В. Ю. (2016)
Shevchenko V. G. - Validation of parameters and design of information system on the underground mining job safety with taking into account geomechanical factors, Slashchov A. I. (2016)
Логинова А. А. - Влияние процесса старения в условиях агрессивной среды на упруго-диссипативные свойства резиновых элементов (2016)
Беликов А. С. - Критерий оценки опасности при реконструкции инженерных сетей, Диденко Л. М., Клименко А. А. (2016)
Бунько Т. В. - Минимизация зоны взаимного влияния вентиляторов главного проветривания угольной шахты, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш. (2016)
Минеев С. П. - Оценка особенностей фильтрации свободного метана в структурно-неоднородном угольном пласте, Сапегин В. Н., Головко Ю. И., Янжула А. С. (2016)
Беликов А. С. - Безопасность выполнения специальных работ в экстремальных ситуациях с применением подъемно-транспортных машин и оборудования, Шаломов В. А., Долгополова Н. В., Улитина М. Ю. (2016)
Ильин С. Р. - Градуировка измерительных каналов автоматизированной системы мониторинга натяжений канатов шахтных многоканатных подъемных установок, Кириченко В. Е., Ильина И. С. (2016)
Makeyev S. Yu. - Theoretical consideration of plasma energy transfer to the rock mass, Osenniy V. Ya., Ryzhov G. A., Osennyaya N. V., Holyavik O. V. (2016)
Makeeva A. S. - Theoretical and experimental research of hot rolling of aluminum strips for solar collector, Kuzmenko O. S., Remez O. A., Frolov Ya. V., Uwarow I., Gridin O. Yu. (2016)
Холоденко Т. Ф. - Изменение эмиссии продуктов детонации в атмосферу в зависимости от условий взрывания зарядов эмульсионных взрывчатых веществ (2016)
Колесник В. Є. - Розробка способів зниження рівня екологічної небезпеки від пилових викидів вугільних шахт, Павличенко А. В. (2016)
Слащев И. Н. - Исследование процесса формирования зон разрушения в породном массиве при отработке смежных выемочных участков шахт, Слащева Е. А. (2016)
Клименко Д. В. - Определение параметров колебательного нагружения, инициирующего страгивание трещин в породном массиве (2016)
Мацук З. М. - Вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці у нафтогазовій промисловості, Бунько Т. В., Сафонов В. В. (2016)
Софийский К. К. - Повышение безопасности транспортирования, извлечения и утилизации метана поверхностными дегазационными скважинами, Стасевич Р. К., Притула Д. А., Дудля Е. Е. (2016)
Бокий А. Б. - Анализ эффективности управления аэрогазодинамическими процессами на выемочных участках угольных шахт, Бунько Т. В., Боровский А. В., Новикова Л. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Римар Т. Е. - Газоутворювачі для піноматеріалів на основі рідкого скла (2017)
Іванченко А. В. - Застосування природних адсорбентів в технологіях переробки рідких відходів, Пінчук Д. В., Єлатонцев Д. О. (2017)
Бойко Т. В. - Моделювання і оптимізація процесу цементації ртуті в умовах статистичної невизначеності, Складанний Д. М., Потапенко Т. Є. (2017)
Кватернюк С. М. - Контроль екологічної безпеки стічних вод за допомогою мультиспектрального методу та біоіндикації по фітопланктону (2017)
Заюков І. В. - Дослідження впливу соціально-економічних, медико-демографічних факторів на рівень здоров’я населення працездатного віку (2017)
Кіковка С. В. - Теплові режими асинхронного двигуна з багатозонними обмотками статора, Титюк В. К., Чорний О. П. (2017)
Баженов В. А. - Питання оптимізації функціонування електричних мереж сучасних енергосистем (2017)
Давиденко Л. В. - Процедура планування електроспоживання об’єктів водопостачання, Давиденко Н. В. (2017)
Ковбаса С. М. - Аналіз впливу кривої намагнічування на процеси ослаблення поля в асинхронних векторно-керованих електроприводах, Дудченко А. Ю. (2017)
Кацадзе Т. Л. - Принципи організації мультиагентного управління оптимальним розмиканням розподільних електричних мереж (2017)
Кулик В. В. - Оптимізація перетікань реактивної енергії в розподільних електричних мережах з використанням принципу найменшої дії, Пірняк В. М. (2017)
Саєнко Ю. Л. - Загальна математична модель розподілу фактичних внесків у спотворення симетрії й відхилення напруги у точці загального приєднання, Калюжний Д. М. (2017)
Черненко П. О. - Декомпозиція добового графіка електричного навантаження енергосистеми та моделювання його складових під час короткострокового прогнозування, Мартинюк О. В. (2017)
Кирик В. В. - Гармонічні складові напруги та струму в магістральних мережах (2017)
Яндульський О. С. - Оптимізація параметрів системного стабілізатора для ефективного демпфування низькочастотних коливань в енергосистемі, Марченко А. А., Гулий В. С. (2017)
Костюк В. О. - Спосіб оптимального вторинного регулювання частоти та потужності, Сідоров О. Ф. (2017)
Мокін В. Б. - Еквівалентування математичних моделей мінімально-фазових систем високого порядку в класі немінімально-фазових, Мокін О. Б., Мокін Б. І., Довгополюк С. О., Чернова І. О. (2017)
Івохін Є. В. - Математичні моделі процесу розповсюдження реклами в соціальній групі, Навродський В. О. (2017)
Азаров О. Д. - Двотактні перетворювачі напруга–струм і струм–струм змінного напрямку, Обертюх М. Р. (2017)
Батигін Ю. В. - Індукційний нагрів тонкої феромагнітної пластини в полі плоского кільцевого соленоїда, Сабокар О. С., Стрельнікова В. А. (2017)
Дерібо О. В. - Динаміка електрогідровлічного слідкувального приводу пристрою для обкочування вісенесиметричних поверхонь, Дусанюк Дусанюк, Ж. П., Репінський С. В., Гораль М. В. (2017)
Семенов А. О. - Генератор динамічного хаосу з інерційною нелінійністю на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним опором, Осадчук О. В. (2017)
Подлєсний С. В. - Технологія навчання теоретичної механіки бакалаврів на платформі LMS MOODLE, Єрфорт Ю. О., Жук Я. А., Криворучек В. В. (2017)
Фрицюк В. А. - Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця (2017)
Прадівлянний М. Г. - Стратегії формування професійної компетентності фахівців сфери туризму в процесі вивчення іноземних мов, Бондар Н. Д. (2017)
Карташов Є. Г. - Механізми розвитку регіональної екологічної демократії (2016)
Королюк Ю. Г. - Потенціал регіонального розвитку в механізмах сценарного управління (2016)
Красівський О. Я. - Правові засади реформування державного управління середньою освітою в українському суспільстві, Книшик С. І. (2016)
Чукут С. А. - Аналіз кращих практик надання електронних послуг в об'єднаних арабських еміратах, Шуляк М. С. (2016)
Марушевський Г. Б. - Методологія проведення галузевих аналізів для інтеграції положень конвенцій ріо в політику розвитку України (2016)
Сімак С. В. - Інституційні основи дослідження механізмів взаємодії громадянського суспільства, влади та бізнесу (2016)
Грищенко І. М. - Алгоритм формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування (2016)
Пивоваров К. В. - Шляхи удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України (2016)
Мороз С. А. - Державне управління розвитком трудового потенціалу внз: компетенція людини, університету та держави (2016)
Рашковська О. В. - Вплив громадянської комунікації на демократизацію системи державного управління України (2016)
Чернов С. І. - Маркетинг і менеджмент у сучасних умовах України: ноосферний аспект розвитку (2017)
Гбур З. В. - Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки (2017)
Ларін С. В. - Ґенеза формування базових цінностей українського суспільства в період XVI – XVII століть (2017)
Шевченко О. М. - Підходи до визначення сутності контролю в теорії державного управління (2017)
Барило О. Г. - Ієрархічна модель порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2017)
Бурик З. М. - Концептуальні підходи до державного регулювання сталого розвитку в Україні (2017)
Гончаренко М. В. - Механізми формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації (2017)
Потеряйко С. П. - Дослідження стану категорійно-понятійного апарату механізмів державного управління у сфері цивільного захисту (2017)
Комарівська Н. М. - Стимулювання раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення аграрними холдингами в Україні (2017)
Куспляк Г. І. - Багаторічне бюджетне планування, орієнтоване на отримання результативності за програмами капітального будівництва (2017)
Хлєбников А. А. - Інституційна структура ринку публічних послуг (2017)
Дзюндзюк В. Б. - Теоретичні засади регіонального розвитку в сучасних умовах, Черняк М. Є. (2017)
Костенко В. О. - Пріоретити вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту територіальних громад у процесі децентралізації влади в Україні (2017)
Федорчак О. В. - Державне управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в Україні: проблеми та напрями вдосконалення (2017)
Обіход М. М. - Стратегічне планування та організація системного моніторингу ефективності реалізації молодіжної політики (2017)
Золотарьов В. Ф. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення ґендерногo паритету в публічному управлінні України, Білосорочка С. І. (2017)
Меляков А. В. - Електронні петиції як інструмент виконання законів "декомунізаційного пакету” (2017)
Михайлов М. О. - Джерельна база дослідження механізмів інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу (2017)
Решевець І. В. - Вплив політичних партій на розвиток політико-адміністративних процесів (2017)
Непомнящий О. М. - Інжиніринг: деякі аспекти підвищення кваліфікації ключового персоналу (2017)
Гришина Н. М. - Вплив соціальної реклами на формування громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, Ревенко Т. В. (2017)
Сторожев Р. І. - Суб’єкти розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності (2017)
Олешко О. М. - Удосконалення системи управління конфліктами інтересів на державній службі як необхідний фактор зниження рівня корупції (2017)
Аведян Л. Й. - Державне регулювання сфери сучасних інформаційних технологій та інновацій: закордонний досвід (2017)
Афанасьєва Ю. В. - Закордонний досвід патріотичного виховання (2017)
Боковикова Ю. В. - Закордонний досвід діяльності інспекцій праці, Миргород С. О. (2017)
Грабар Н. С. - Світові практики протидії бюрокритизму: досвід для України (2017)
Левченко С. О. - Закордонний досвід впровадження нових моделей публічного управління (2017)
Поліщук І. В. - Адаптація міжнародних моделей функціонування механізмів розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні (2017)
Бульба В. Г. - Соціальні ризики людського розвитку: сутність та місце в державному управлінні, Євтухов О. В. (2017)
Бабічев А. В. - Впровадження концепції "Потрійна спіраль+” для управління змінами в системі вищої освіти (2017)
Литвиненко М. В. - Умови реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні (2017)
Дармостук Д. Г. - Організаційні засади реалізації державної політики у сфері зеленого туризму в Україні (2017)
Озаровська А. В. - Вища освіта як чинник розвитку суспільства (2017)
Матвейчук Л. О. - Інноваційний підхід у розвитку електронного формату в публічному управлінні України, Соколова О. М. (2016)
Кульчій І. О. - Формування та розвиток системи місцевого самоврядування: досвід країн європейського союзу, Штепа А. А. (2016)
Надежденко А. О. - Екологічна політика України (організаційний та економічний аспект), Чечета Н. О. (2016)
Приліпко С. М. - Неприбутковий статус суб’єктів обслуговуючої кооперації малих сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Баранов Р. О. - Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют (2016)
Федоренко Т. А. - Право громадян на участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2016)
Баранов С. О. - Основні методи впливу держави на тіньову економіку (2016)
Воробьев Ю. С. - Воздействие ударной волны на прямоугольную пластину с разрезом, Овчарова Н. Ю. (2015)
Гончаров В. В. - Дослідження стійкості ротора в корпусі на податливих опорах, який динамічно зрівноважується двома автобалансирами (2015)
Дем’яненко А. Г. - Деякі особливості і аналогії в задачах динаміки пружних стиснутих прямокутних пластинок та пластинок з рухомим інерційним навантаженням (2015)
Круглий Я. Д. - Влияние способа конечноэлементного моделирования контактного взаимодействия бандажных полок при расчете спектра собственных частот лопаточного венца (2015)
Мартиненко Г. Ю. - Аналіз динаміки ротора детандер-компресорного агрегату с магнітними підшипниками за допомогою різних скінчено-елементних моделей (2015)
Надутый В. П. - Определение условий потери устойчивости положения жидкости в капилляре при вибрационном воздействии, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2015)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора гіперболічно змінної маси, Ольшанський С. В., Бурлака В. В., Малець О. М. (2015)
Ольшанський В. П. - Наближений розрахунок нестаціонарних коливань осцилятора експонентно змінної маси, Тіщенко Л. М., Ольшанський С. В. (2015)
Семененко Е. В. - Исследование влияния вибрации на свойства кипящего слоя, Дякун И. Л., Рубан В. Д. (2015)
Сілін Р. І. - Вібраційне обладнання для зміни властивостей води з одночасним впливом різних енргетичних полів, Гордєєв А. І. (2015)
Струтинський C. В. - Розробка та дослідження низькочастотних вібраційних механізмів із системою приводів у вигляді шлангових пневмодвигунів (пневмом’язів), Ночніченко І. В., Галецький О. С. (2015)
Тіщенко Л. М. - Теоретичні дослідження підвищення динамічної стабільності молотильних систем зернозбиральних комбайнів, Знайдюк В. Г. (2015)
Філімоніхін Г. Б. - Експериментальне дослідження двочастотних вертикальних вібрацій платформи, збуджених кульовим автобалансиром, Яцун В. В. (2015)
Шатохин В. М. - Исследование установившихся динамических процессов в нелинейных моделях машинных агрегатов с использованием интегральных уравнений движения, Шатохина Н. В. (2015)
Шевченко Г. А. - Модель вибрационного поличастотного грохота с ограниченным источником возбуждения, Шевченко В. Г. (2015)
Ярошевич Н. П. - Динамика пуска вибрационных машин с дебалансними приводом, Забродець И. П., Силивонюк А. В., Ярошевич T. C. (2015)
Булат А. Ф. - Досягнення інституту геотехнічної механіки ім. М.с. Полякова нан україни в створенні вібраційної техніки та технологій з використанням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки та збагачення мінеральної сировини, Дирда В. І., Пухальський В. М., Волошин О. І., Надутий В. П., Морус В. Л., Лисиця М. І. (2015)
Булат А. Ф. - Опыт применения вибрационных установок в технологии добычи янтаря, Надутый В. П., Корниенко В. Я. (2015)
Ганкевич В. Ф. - Вплив вібрацій на буровий інструмент, Пащенко О. А., Киба В. Я. (2015)
Дзюба С. В. - Определение особенностей использования напорного гидротранспорта при разработке техногенных месторождений, Медведева О. А., Киричко С. Н. (2015)
Дудников А. А. - Вибрационная упрочняющая обработка в технологических процессах, Беловод А. И., Келемеш А. А., Пасюта А. Г. (2015)
Мойсишин В. М. - Дослідження процесу звільнення прихоплення бурильної колони ударним пристроєм, Левчук К. Г. (2015)
Москалёва Т. В. - Модель фундамента турбоагрегата мощностью 300 мвт для исследования влияния статической и динамической нагрузок, Полушина М. В. (2015)
Надутый В. П. - Обоснование эффективности использования комплексного метода виброобезвоживания железной руды, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2015)
Надутый В. П. - Определение силы ударного взаимодействия лепестковых дисков валкового вибрационного классификатора с горной массой, Ягнюкова И. В., Титов А. А. (2015)
Полєвода Ю. А. - Віброакустична діагностика лопатевих насосів (2015)
Равлюк В. Г. - Підвищення точності результатів діагностування підшипникових вузлів вагонів (2015)
Рахманов С. Р. - Исследование параметрических колебаний шатуна и модернизация главного привода стана холодной прокатки труб, Вышинский В. Т., Любин Н. В. (2015)
Філімоніхін Г. Б. - Зрівноваження пасивними автобалансирами звичайного і аеродинамічного дисбалансів крильчатки осьового вентилятора, Олійніченко Л. С. (2015)
Франчук В. П. - Обезвоживание органо-минеральных осадков черного моря при комбинированном статическом и динамическом нагружении, Шевченко А. Е. (2015)
Друкований М. Ф. - Вібраційні технології в комплексі біотехнологій в АПК україни, Дишкант Л. В., Алексевич І. М. (2015)
Тищенко Л. Н. - Експериментальные исследования внутрослоевых процессов в плоскорешетных вибрационных сепараторах, Пивень М. В. (2015)
Лупальцов В. И. - А. А. Шалимов - учитель, наставник, друг (2018)
Усенко О. Ю. - Операція Whipple з резекцією ворітної/верхньої брижової вени без реконструкції судин з приводу пухлинного тромбозу судин системи ворітної вени, Ничитайло М. Ю., Литвин О. І., Загрійчук М. С., Ліксунов О. В., Романів Я. В., Різник М. В. (2018)
Котенко О. Г. - Хирургическое лечение перихилярной холангиокарциномы с инвазией в воротную вену, Попов А. О., Гриненко А. В., Гусев А. В., Григорян М. С., Федоров Д. А., Коршак А. А., Остапишен А. Н., Минич А. А. (2018)
Ничитайло М. Ю. - Хірургічна тактика лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту з огляду на функціональний стан хворих, Запорожченко Б. С., Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Бондарець Д. А. (2018)
Хомяк І. В. - Комбінований відеоендоскопічно-черезшкірний доступ у хірургічному лікуванні інфікованого гострого некротичного панкреатиту, Костилєв М. В., Ротар О. В., Терешкевич І. С., Ротар В. І., Хомяк А. І. (2018)
Гаджиев Дж. Н. - Иммунный статус, функциональные показатели печени и тяжесть эндогенной интоксикации при разных формах синдрома системной воспалительной реакции у больных при остром калькулезном холецистите, Гаджиев Н. Дж., Мамедова З. Б. (2018)
Лебідь І. Г. - Предиктори погіршення якості життя, що пов’язано зі здоров’ям в оперованих і неоперованих дорослих із вродженою патологією серця, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І. (2018)
Киримов В. И. - Использование методов регенеративной медицины в комплексном лечении хронических язвенно-некротических осложнений при ишемии конечности, Дрюк Н. Ф., Барна И. Е., Пустынцев А. А. (2018)
Кополовець І. І. - Порівняння вмісту біомаркерів запалення у пацієнтів при стенозі сонних артерій та вивчення його змін залежно від прогресування атеросклерозу та виникнення атеросклеротичних ускладнень, Штефаніч П., Берек П., Гертеліова З., Болдіжар П. О., Русин В. В. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Результати лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, асоційованої з дисплазією сполучної тканини, з використанням ендовенозної лазерної коагуляції, Продан А. М. (2018)
Корпусенко І. В. - Одномоментна двобічна резекція легень з приводу туберкульозу, Савенков Ю. Ф. (2018)
Фомін П. Д. - Третинний перитоніт як проблема абдомінальної хірургії, Матвійчук О. Б. (2018)
Бойко В. В. - Особливості хірургічної тактики при протяжних рубцевих стриктурах стравоходу, Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В. (2018)
Лозинська Л. Ю. - Клінічна характеристика та оперативні втручання з приводу хвороби крона, в тому числі асоційованої з колоректальним раком, Лукавецький О. В. (2018)
Грубнік В. В. - Функціональний стан м`язів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах: сучасні клінічні інструменти діагностики та прогнозу, Парфентьєва Н. Д., Парфентьєв Р. С., Колкер І. А., Солодовнікова Ю. О., Чемересюк І. Г., Яблонська В. Б. (2018)
Думанський Ю. В. - Диференційований підхід до комплексного лікування хворих за несприятливих форм місцево-поширеного раку грудної залози, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Єрмаков В. Ю., Столярчук Є. А. (2018)
Бур’янов О. А. - Біомеханічно обґрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток, Лакша А. А., Борзих Н. О., Шидловський М. С. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Особливості уродинаміки нижніх сечових шляхів у хворих за ідіопатичного гіперактивного сечового міхура, Костєв Ф. І., Яцина О. І., Савчук Р. В., Залива К. А. (2018)
Мазуренко О. В. - Організація служби крові в мобільному госпіталі при подоланні наслідків катастроф, Рощин Г. Г., Сличко І. Й., Шабельнік П. В. (2018)
Пузирьов Г. С. - Синдром Велленса. Особливості діагностики та ендоваскулярного лікування, Сакевич Р. П., Заєць В. В., Ворошилова Т. А., Ханенко Є. Б., Ляховський В. І. (2018)
Дейкало І. М. - Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки, Осадчук Д. В., Карел О. І., Махніцький А. В., Назарко Л. Р. (2018)
Сіцінський Н. А. - Оцінка сучасного стану українсько-американського військово-політичного співробітництва (2016)
Шевцова Ю. М. - Молодіжний ресурс суспільства (2016)
Гаврилюк А. М. - Кінотуризм в Україні: нереалізовані можливості та перспективи використання знакових локацій (2016)
Головка А. А. - Діяльність громадських об’єднань в контексті інформаційної безпеки України (2016)
Таньчук О. А. - Упpaвлiння зa peзультaтaми в дepжaвнoму сeктopi як напрям пiдвищeння eфeктивнoстi управлінських рішень у публiчному упpaвлiнні в укpaїнi (2016)
Білей М. В. - Організаційні форми реалізації державного управління (2016)
Давиденко О. Г. - Зарубіжний досвід державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності (2016)
Хлапук М. М. - Дослідження сили опору стисненню потоку в межах досконалого водозливу з тонкою стінкою, Корнійчук В. І., Безусяк О. В. (2017)
Шевченко І. А. - Застосування сучасних підходів до визначення параметрів Дніпровських водосховищ (2017)
Hafied Ya. - Quantification De La Charge Sedimentaire Par La Methode Du RNA Dans Le Bassin De Tafna Nord-Ouest Algerien, Shynkaruk L., Khlapuk M., Marouf N., Meddour A. S. (2017)
Янчук Р. М. - Створення картографічної основи для розробки генеральних планів населених пунктів за матеріалами аерознімання з непрофесійних БПЛА, Трохимець С. М. (2017)
Дмитрів О. П. - Виявлення та моніторинг сміттєзвалищ за допомогою даних дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій, Дудко С. А. (2017)
Кір’янов В. М. - Гідроінформатика: наука та освіта (2017)
Куковський А. Г. - Огляд сучасних технологій гідроізоляції іригаційних каналів, Кизима В. П., Немоловська Н. А., Семчук П. П. (2017)
Герус В. А. - Комп’ютерне моделювання взаємозв’язаних фільтраційно-суфозійних процесів в гетерогенних пористих середовищах (2017)
Гладка О. М. - Сучасні обчислювальні технології комп’ютерного моделювання процесів підземної гідродинаміки (2017)
Рудик Б. П. - Експериментальне дослідження автогенератора звуку, Остаповець Ю., Лебедь О. О. (2017)
Саблій Л. А. - Дослідження можливості використання аераційно-окиснювальної установки роторного типу для біологічного очищення стічних вод, Ободович О. М., Сидоренко В. В., Коренчук М. С. (2017)
Кусковець С. Л. - Адаптація національних нормативних документів з визначення класів вибухонебезпечних зон до міжнародних стандартів, Кусковець А. С. (2017)
Стрілець О. Р. - Визначення ККД багатосходинкових зубчастих диференціальних передач у пристрої зміни швидкості через сонячне зубчасте колесо (2017)
Захарова Л. М. - Кінематичні особливості необоротних зрушень ґрунту під час його локального зсуву (2017)
Онищук О. О. - Оптимізація складу компонентів для високотемпературного синтезу матеріалів триботехнічного призначення (2017)
Букрєєва О. С. - Визначення якості системи правового регулювання діяльності зі стандартизації методом графічного аналізу (2017)
Щербак Ю. Г. - Сучасні стандарти з чистих технологій – важлива складова розвитку медичної галузі, Щесюк О. В. (2017)
Новіков В. М. - Аналізування якості влади, виходячи із загальних закономірностей функціонування систем управління, Никитюк О. А. (2017)
Сичов М. І. - Техногенні катастрофи, їх передбачення, запобігання та уникнення, Коломієць Л. В., Поторак О. М., Жиленков В. О. (2017)
Величко О. М. - Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності технічних експертів, Гордієнко Т. Б. (2017)
Заболотний О. В. - Експериментальні дослідження перспективного способу вимірювання вмісту вологи сипких речовин (2017)
Величко О. М. - Оцінювання впливу деяких динамічних характеристик при калібруванні прецизійних термоперетворювачів, Ісаєв В. В. (2017)
Величко О. М. - Удосконалення методики калібрування прецизійних подільників високої напруги постійного струму, Вендичанський Р. В. (2017)
Кучерук В. Ю. - Синхронний детектор з розширеним динамічним діапазоном вхідних сигналів, Кулаков П. І., Мостовий Д. В., Кулакова А. П. (2017)
Bratchenko H. D. - 3D position measurement simulation of air target's scatterrers in interferometric ISAR, Smaglyuk H. H., Grygoriev D. V., Plotnik A. I. (2017)
Хусаінов П. В. - Задача розробки математичної моделі об’єкту технічного діагностування (2017)
Кузавков В. В. - Методи забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, розташованих на локальному об’єкті, Зарубенко А. О., Янковський О. Г. (2017)
Щербина Ю. В. - Марківська модель оцінки якісного стану автоматизованих систем контролю і управління, Волков С. Л. (2017)
Ваганов А. И. - Первоочередные задачи разработки и внедрения современных средств контроля и диагностики состояния подвижного состава, Добровольская С. В., Возикова Л. М. (2017)
Кузьмич Л. В. - Методи обгрунтування структурно-функціонального аналізу та принципи побудови системи діагностування напружено-деформованого стану складних конструкцій (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Vyrsta N. B. - Ukrainische und Deutsche Familiennamen aus Berufzeichnungen (2017)
Колодіна Л. С. - Відмінювання числівників у польській мові й типові помилки студентів, які вивчають польську як іноземну (2017)
Rubinska B. I. - On the Status of Canadian English Pronunciation (2017)
Тарасова В. В. - Аксіологічний аспект культурно детермінованої лексики (2017)
Шум'яцька М. О. - Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові (2017)
Березова Л. В. - Специфічні риси перекладу технічної літератури (2017)
Iaremenko N. V. - To the Problem of Translation of English Transportation Terminology into Ukrainian (2017)
Розгон І. Ю. - Особливості перекладу евфімізмів в діловій мові (на прикладі англійської та української мов), Клименко Л. В. (2017)
Hluhovska N. A. - Abbreviations and Shortenings in Modern English Language (2017)
Pylypenko L. L. - English Lunguistic component in the Language of Modern Ukraine (2017)
Шинкарук В. Д. - Методика лінгвістичного описування назв зелених насаджень, Харченко С. В. (2017)
Вакулик І. І. - Терміни-синоніми у проекції на створення цінних порід дерев і кущів, Шинкарук В. (2017)
Якушко К. Г. - Роль терміносистеми тексту "Vehicle Parts" у формуванні іншомовної культури спілкування майбутнього агроінженера (2017)
Миклаш Л. Т. - Запозичення англомовної термінології лісового господарства (2017)
Кравченко А. С. - Реінтерпретація сенсу релігії в романі Е. Л. Доктороу "Місто Бога", Ловіцек М. (2017)
Hoppnerova V. - Kommunikative Wendungen in den Mundlichen und Schriftlichen Sprache (2017)
Ponomarenko O. G. - Use of Video and Audio Materials in Foreign Language Classes at the Construction and Design in Non-linguistic Universities of Ukraine, Naidonova A. V. (2017)
Рубінська Б. І. - Лінгвістична казка як прийом навчання фонетиці англійської мови (2017)
Качмарчик С. Г. - Практика втілення інтерактивних форм навчання у поетапному формуванні іншомовної ділової комунікативної компетентності майбутніх менеджерів (2017)
Малик Ю. І. - Методика формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки (2017)
Ямнич Н. Ю. - Новітні методики викладання іноземної мови у професійній сфері, Харчук Н. С., Данькевич Л. Р. (2017)
Бабенко О. В. - Функціонування евфемізмів в англомовному мас-медійному дискурсі, Бумар Ю. М. (2017)
Білоус Н. В. - Особливості перекладу англійських фразеологізмів, Петрашенко С. В. (2017)
Білоусов Є. М. - Загрози економічній безпеці регіонів держави та проблеми їх класифікації (2017)
Білоус Н. В. - Лінгвостилістичні особливості перекладу текстів медіа-дискурсу, Шоха Л. В. (2017)
Бойчук Р. П. - Проблема правового забезпечення балансу публічних і приватних інтересів у сфері інвестиційних відносин (2017)
Ольховська Н. С. - Прагматико-комунікативний аналіз аграрного дискурсу, Кухар О. І. (2017)
Товкун І. М. - Актуальний стан і пріоритетні напрями іноземного інвестування в Україну (2017)
Люлько М. Є. - Про проблему передачу звучання англійської лексики в перекладі, Швидун В. І. (2017)
Погрібний Д. І. - Закордонний досвід правової регламентації діяльності суб’єктів корпоративного права (2017)
Шинкарук О. В. - Змістовий аспект англійських прислів'їв і приказок та особливості їхньої структурної побудови (2017)
Булижин І. В. - Особливості правового регулювання банкрутства державних підприємств (2017)
Корнякова Т. В. - Правова свідомість – крок до знищення наркотичної злочинності, Моденко І. М. (2017)
Шевердін М. М. - Історико-правовий аналіз механізму справляння податків у першій половині хх ст. (2017)
Шевченко М. Є. - Правові питання деформації правосвідомості: історико-правовий аналіз (2017)
Походзіло Ю. М. - Правове регулювання інституту фінансового контролю в російській імперії другої половини XIX століття (2017)
Бідніченко О. - Спосіб графічного представлення головного вектора просторової системи сил, Бєлозьорова О. (2017)
Борисенко В. - Комп’ютерне моделювання кривих ліній у натуральній параметризації з кубічною залежністю кривини від довжини дуги (2017)
Борисенко В. - Новий підхід до моделювання перехідних кривих залізничного шляху, Корчагіна О., Рябова А. (2017)
Даниленко В. - Геометричні елементи, що визначають характер моделювання оглядовості транспортних засобів, Шоман О. (2017)
Ісмаілова Н. - Моделювання квазіповерхні на базі сучасних комп’ютерних технологій, Маковкіна Т. (2017)
Кременченко О. - Когнітивне моделювання серендипового елемента Q12 на основі кубатури Гаусса, Завалко Є., Хомченко А. (2017)
Кузьма К. - Дослідження моделей оптимізації розподілу педагогічного навантаження (2017)
Куценко Л. - Геометричне моделювання обертання твердого тіла в моделі Пуансо та пояснення ефекту Джанібекова, Семків О., Запольський Л. (2017)
Куценко Л. - Дослідження математичного більярду у полі тяжіння між двома півплощинами з використанням відображення Пуанкаре, Шевченко С. (2017)
Лукьянчіков С. - Дослідження сучасних методів стиснення звукової інформації з втратами та без втрат (2017)
Мельник В. - Моделювання процесу розповсюдження акустичних хвиль при електричному розряді в областях з вісевою симетрією (2017)
Мельник О. - Моделювання процесу електрогідроімпульсної обробки розплаву (2017)
Приходько С. - Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за даними тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден, Приходько Н., Кудін О., Кошовий Д. (2017)
Sulema Ye. - Method of raster line dynamic smoothing, Papusha R. (2017)
Устенко А. - Аналітичне подання батоксів теоретичного креслення корпусу судна кривими у натуральній параметризації, Гилко М., Устенко І. (2017)
Устенко І. - Застосування синусоїдальної залежності кривини від довжини дуги при геометричному моделюванні кривих ліній (2017)
Устенко С. - Геометричне моделювання перехідних кривих залізничного шляху при відновленні його окремих ділянок, Мартиненко В. (2017)
Холковський Ю. - Дискретно-інтерполяційні моделі багатопараметричних середовищ (2017)
Відомості про авторів (2017)
Halota W. - The Overview at DAA Treatment of Chronic Hepatitis C in Poland, Flisiak R., Olchak A. (2018)
Господарський І. Я. - Можливості протифіброзної терапії після елімінації вірусу гепатиту С, Гаврилюк Н. М., Прокопчук О. В. (2018)
Shostakovych-Koretska L. R. - Characteristics of HIV-Associated Diseases of the Central Nervous System in Elder People, Lytvyn K. Yu., Hubar I. О., Chykarenko Z. О., Volikova O. О., Chukhalova I. V., Lisnycha О. О. (2018)
Галанов В. С. - Стан надання послуг АРТ ВІЛ-інфікованим особам і хворим на СНІД у Тернопільській області, Паньків Н. Б., Буртняк Т. В., Масюк Л. А. (2018)
Лядова Т. І. - Поширеність поліморфізму гену TLR 9 типу у хворих з хронічними формами ВЕБ-інфекції (2018)
Горішна О. В. - Проблема утилізації медичних відходів у польових умовах, Депутат Ю. М., Іванько О. М., Кожокару А. А., Баркевич В. А., Нарожнов В. В. (2018)
Дзюблик І. В. - Етіологічна діагностика гострих вірусних інфекцій: роль у сучасній системі охорони здоров’я та економічна ефективність, Соловйов С. О., Ковалюк О. В. (2018)
Андрейчин М. А. - Епідеміологічні та клінічні особливості Nipah-вірусної інфекції, Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г., Йосик Я. І. (2018)
Копча В. С. - Перипетії діагностики нейробореліозу, Кородюк В. І., Радецька Л. В., Кадубець О. Я. (2018)
Васильєва Н. А. - Труднощі діагностики ботулізму, Качор В. О., Івахів О. Л., Сніцаренко С. В. (2018)
Климнюк С. І. - Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження, Романюк Л. Б., Волянська Л. А., Копча В. С., Матвієнко Т. В., Кравець Н. Я., Борак В. П. (2018)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики" (2018)
Андрейчин М. А. - Біологічна безпека України: монографія / за заг. ред. М. В. Величка, В. Г. Радченка. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2016. – 784 с. (2018)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2018)
Андрієнко М. В. - Сутність державної екологічної політики на загальнодержавному та регіональних рівнях, Шако В. С. (2016)
Шарий В. І. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері надання рекреаційних послуг (2016)
Самара С. Г. - Взаємодія кабінету міністрів України з місцевими державними адміністраціями: зарубіжні традиції та вітчизняний досвід (2016)
Мельничук Л. М. - Інституційне забезпечення державного управління соціальним розвитком регіонів України: проблеми та перспективи вирішення (2016)
Шевченко М. М. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на формування політики національної безпеки сучасної держави в умовах військової глобалізації, Житник О. М. (2016)
Друк В. В. - Історичні аспекти євроінтеграційних політик: стратегія європейської політики сусідства та східне партнерство (2016)
Мар’яненко Г. І. - Сучасна інтелектуальна міграція та участь державної служби зайнятості України у міграційній політиці населення (2016)
Дмитренко Ю. С. - Поняття та сутність державного регулювання використання поліграфних технологій в Україні як засобу забезпечення державної безпеки (2016)
Цевельов О. Є. - Умови та фактори, що впливають на стан безпеки державного кордону України (2016)
Гончарук Д. В. - Удосконалення функціонування інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів України в контексті використання європейського досвіду (2016)
Штирліна А. А. - Методологія маркетингу надання послуг в системі державного управління (2016)
Помогайбо Б. В. - Вектори удосконалення механізму реалізації державно-приватного партнерства у контексті забезпечення сталого розвитку (2016)
Титул (2018)
Шарлай Е. В. - Инновационные методы вертикального озеленения архитектурных объектов (2018)
Антоненко Н. В. - Памятникоохранная деятельность в Нидерландах и объекты современной архитектуры (2018)
Ладигіна І. В. - Тенденції формування ландшафтної архітектури в сучасних умовах, Дубіна Н. Г. (2018)
Давидич Т. Ф. - Особенности неогреческого стиля в архитектуре Европы и Российской империи (2018)
Акмен І. Р. - О. М. Гінзбург: дискурс по сторінках архітектурного модерну Харкова, просвіта та творче кредо, Лопатько В. М (2018)
Акмен І. Р. - Архітектурна просвіта у середовищі української художньої еміграції (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Данилов С. М. - Информационно накопительная матрица анализа функционирования и развития города как открытой динамической системы (2018)
Мартыненко A. C. - Трансляция вернакулярного зодчества в социальных концепциях современной архитектуры, Кудряшева И. В. (2018)
Пянида Ю. Б. - Композиционные особенности неоренессанса архитектуры Харькова конца ХIХ начала ХХ в (2018)
Тесленко В. А. - Визуальные свойства композиции эко отелей (мировой опыт) (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Вплив деформацій земної поверхні на будівлі і споруди при експлуатації каналізаційних колекторів, Алейнікова А. І. (2018)
Алейнікова А. І. - Наслідки виникнення аварійних ситуацій на каналізаційних колекторах та водоводах, Гринчук О. А. (2018)
Ковальов В. В. - Кластерний підхід до організації управління проектами реконструкції промислових підприємств (2018)
Каржинерова Т. И. - Восстановление канализационных сетей бестраншейным методом как наиболее рациональный вариант ремонта канализационных трубопроводов (2018)
Шумаков И. В. - Оптимизационные тенденции в прогнозировании продолжительности строительства, Микаутадзе Р. И., Ляхов И. И. (2018)
Яровой С. Н. - Предельные значения дефектов и повреждений металлических дымовых и вентиляционных труб и их несущих башен, Ханухов Х. М. (2018)
Яровой С. Н. - Учет остаточных сварочных напряжений при усилении дымовых труб с трещиноподобными дефектами (2018)
Избаш М. Ю. - Повышение эксплуатационных показателей существующих деревянных перекрытий обоймой из магнезиального бетона, Казимагомедов Ф. И., Иванова Н. В. (2018)
Сопов В. П. - Бетони для зведення гідротехнічних споруд, Сінякін Д. А., Кабусь О. В. (2018)
Кропивницька Т. П. - Підвищення експлуатаційних властивостей цегляної кладки зовнішніх стін огороджувальних конструкцій, Саницький М. А., Семенів Р. М., Камінський А. Т. (2018)
Плахотніков К. В. - Вплив водоутримуючих добавок на адгезійну міцність тонкошарових теплоізоляційних покриттів на основі мінеральних в'яжучих, Деденьова О. Б., Дьоміна О. І., Бондаренко О. І. (2018)
Плугін О. А. - Вплив структури та компонентів на електрофізичні властивості композицій на основі портландцементу, Касьянов В. В., Плугін А. А., Плугін Д. А., Борзяк О. С. (2018)
Першина Л. О. - Природні покрівлі: минуле і сучасне, Макаренко О. В. (2018)
Шишкина А. А. - Влияние модифицированного каолина на прочность порошкового бетона, Шишкин А. А. (2018)
Трет’яков С. С. - Перспективи використання безвипалювальних будівельних виробів у малоповерховому будівництві (2018)
Кугаєвська Т. С. - Аналіз міцності бетону при м’якому режимі теплової обробки нагрітим повітрям, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2018)
Золотов С. М. - Витривалість модифікованих клейових з’єднань при багаторазово повторюваних динамічних навантаженнях, Фірсов П. М. (2018)
Волков В. Н. - Особенности фильтрации малоконцентрированной суспензии через пористую волокнистую перегородку, Эпоян С. М., Карагяур А. С. (2018)
Айрапетян Т. С. - Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом, Карагяур А. С. (2018)
Іванін П. С. - Особливості складу стічних вод целюлозно-паперового виробництва при використанні макулатури в якості сировини, Юрченко В. О. (2018)
Яркин В. А. - Определение эффективности работы перегородчатого смесителя коридорного типа усовершенствованной конструкции, Эпоян С. М., Сухоруков Г. И. (2018)
Болотских Н. Н. - Зарубежные технологии инфракрасного отопления помещений с использованием пленочных электрических обогревателей, Болотских Н. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Зональный инфракрасный электрический обогрев на открытых и полуоткрытых площадках, Болотских Н. С. (2018)
Емельянова И. А. - Особенности создания универсального технологического комплекта малогабаритного оборудования для условий строительной площадки, Блажко В. В., Доброходова О. В. (2018)
Ємельянова І. А. - Універсальний технологічний комплект малогабаритного обладнання для повноцінного 3D друкування об’єктів будівництва, Чайка Д. О., Субота Д. Ю., Мачуга О. С. (2018)
Емельянова И. А. - К вопросу выбора рационального конструктивного решения базовой машины технологического комплекта малогабаритного оборудования для строительной площадки, Блажко В. В., Анищенко А. И. (2018)
Бильченко А. В. - Вопросы эксплуатации мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального уровня, Кислов А. Г., Синьковская Е. В., Митрохина М. А. (2018)
Бойко Т. К. - Особливості впливу гідроакумулюючих електростанцій на якість енергопостачання, Пальченко О. Л. (2018)
Вандоловський С. С. - Особливості структури сталефібробетона та її удосконалення (2018)
Белых И. М. - Оценка динамики прочности твердеющего бетона по величине его экзотермии, Сопов В. П. (2018)
Долгий В. П. - Виготовлення і транспортування дрібнозернистих бетонних сумішей на великі відстані, Сопов В. П. (2018)
Зайцева В. Г. - Екологізація економіки і бізнесу в управлінні відходами, Нестеренко О. В., Онищенко Н. Г. (2018)
Карлюк А. А. - Формування гідрохімічного режиму озер Лиманської групи, розташованих в зоні впливу Зміївської ТЕС, та їх вплив на річку Сіверський Донець (2018)
Мамонов К. А. - Формування інформаційного забезпечення геоекологічного моніторингу використання земель регіону, Корнієць А. В. (2018)
Недава О. А. - Аналітичний огляд обсягів накопичення та складу твердих побутових відходів на міських полігонах і звалищах України (2018)
Чепурная С. Н. - Повышение коррозионной стойкости бетона транспортных сооружений добавкой высокодисперсного кальцита, Плугин А. А., Борзяк О. С. (2018)
Шушляков Д. А. - Аспирация и очистка неорганизованных выбросов от зоны порезки негабаритного скрапа, Шапаренко А. В., Чумакова Ю. А., Красненко Т. И. (2018)
Радзінська Ю. Б. - Розробка методів і моделей до оцінки впливу факторів на формування інвестиційної привабливості земель міст (2018)
Новак Н. В. - Композиционные интерпретации ордера в архитектуре постмодернизма (2018)
Резник П. А. - Влияние конструктивных особенностей на напряженно-деформированное состояние специальных оболочечных систем, Коренев Р. В. (2018)
Гасанов А. Б. - Направленное структурообразование в зоне контакта путем увеличения площади контакта цементного камня с поверхностью заполнителя, Шевчук Л. В. (2018)
Кононцев С. В. - Ефективність видалення сполук нітрогену рослинами в інтегрованій мультитрофічній аквакультурі, Саблій Л. А., Козар М. Ю., Гроховська Ю. Р. (2018)
Демчак І. М. - Інженерно-технічне забезпечення АПК та важелі державного впливу на нього в Україні, Івченко В. М., Шишкін Ю. В. (2017)
Борисенко В. О. - Визначення доцільності капіталовкладень методами внутрішньої норми рентабельності і чистої теперішньої вартості, Риженко Ю. Є. (2017)
Величко А. Є. - Напрями інноваційної модернізації харчової індустрії, Маслова І. В., Коваленко Ю. А. (2017)
Гагрень Ф. О. - Біоенергетичне оцінювання сільськогосподарського виробництва у вирішенні проблем вимірювання витрат і результатів, Озімко О. C. (2017)
Шашман А. М. - Перспективи розвитку автомобільного транспорту та напрями підвищення ефективності його використання аграрними підприємствами Донецької області, Глухова І. Ю. (2017)
Калюжний А. П. - Дослідження економіко-технічної ефективності енергетичного господарства пивоварного заводу, Зубричева Л. Л., Черняк О. М. (2017)
Клепіков О. Д. - Вплив гідромеліораційних заходів на продуктивність сільгоспугідь, Антоненко Т. Я. (2017)
Кукса Л. В. - Ефективність використання вітчизняної комбінованої ґрунтообробної техніки на підприємствах агропромислового комплексу (2017)
Пивовар В. С. - Ефективність впровадження науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива у рослинництві (2017)
Гордіюк Н. М. - Оптимізація розрахунку норм продуктивності на стаціонарних роботах в тваринництві, Денега А. Л. (2017)
Шашман А. М. - Основні тенденції та перспективи розвитку молокопереробних підприємств Донецької області, Теплих І. П. (2017)
Ковач Ю. Е. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку галузі вівчарства в умовах Закарпатської області (2017)
Чипак О. В. - Стан та перспективи розвитку борошномельно-круп’яної галузі у Рівненській області (2017)
Мамочка А. Ю. - Розвиток національного ринку шоколаду в Україні (2017)
Солошонок А. Л. - Актуальні тенденції розвитку вітчизняного ринку продуктів дитячого харчування, Полоньска О. М., Мамочка А. Ю. (2017)
Щербак Е. А. - Місце та роль України у світовому виробництві та торгівлі рослинними оліями (2017)
Петрикін І. В. - Використання земель сільськогосподарського призначення в умовах відсутності ринку землі (2017)
Демчак І. М. - Паспорт об’єднанної сільської громади як інструмент публічного управління місцевим розвитком, Орлатий М. К. (2017)
Мариненко В. О. - Сільські домогосподарства України, Філоненко О. С. (2017)
Гордієвич О. А. - Тенденції розвитку фермерських господарств Рівненської області (2017)
Витоптова В. А. - Роль господарств населення у розвитку сільських територій Кіровоградської області, Спесівцев А. Л., Пухлякова М. В. (2017)
Оголошення (2017)
Жаровська І. - Правове виховання – важлива частина соціалізації особи (2017)
Яцишин М. - Формування історико-правової школи у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Яцишин Н. (2017)
Булавіна С. - Міжнародні зобов’язання Польщі та законодавчі гарантії забезпечення національно-культурних прав меншин упродовж міжвоєнного періоду ХХ ст. (2017)
Ковальова С. - Охорона суспільного порядку у середньовічних європейських містах (ХІІ-ХIV ст.): організаційні та правові засади (2017)
Кравчук В. - Конституційні основи правового статусу суддів у радянській Україні за Конституцією 1978 року: історико-правові аспекти, Кравчук М. (2017)
Крисюк Ю. - Дихотомія букви і духу закону, Лобач А. (2017)
Левчук І. - Нормативно-правове забезпечення функціонування місць позбавлення волі у Волинській губернії як складовій частині Російської імперії (кінець ХVIII ст. – початок ХХ ст.) (2017)
Гриняк А. - Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз, Молла Ю. (2017)
Федоренко В. - Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система (2017)
Гороть А. - Ретроспективний аналіз міжнародних норм захисту прав біженців та проблеми захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Наконечна Г. - Зовнішній державний борг України: реалії сьогодення (2017)
Kononchuk І. - Notion and Legal Nature of Amparo Procedure (2017)
Духневич А. - Правова регламентація застосування санітарних та фітосанітарних заходів в Україні у контексті вимог СОТ та ЄС (2017)
Заіка Ю. - Захист честі та гідності за законодавством країн континентальної Європи (2017)
Вознюк Н. - До питання про процедурні норми як елемент правового регулювання забезпечення державними соціальними допомогами (2017)
Сокол М. - Правові засади виробництва органічної сільськогосподарської продукції (2017)
Щирба М. - Критерії правомірності інформаційної згоди пацієнта (2017)
Якушев І. - Реалізація права на працю за строковим трудовим договором (2017)
Samchuk-Kolodiazhna Z. - On the Issue of the Medical Services Contract Provision (2017)
Гора І. - Проблеми використання науково-технічних засобів і методів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Загиней З. - Нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної або іншої інформації з обмеженим доступом (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення) (2017)
Кваша О. - Відсутність суспільної небезпеки як конститутивна ознака обставин, що виключають злочинність діяння, Михальченко Н. (2017)
Колесник В. - Питання однозначності у викладенні кримінальних процесуальних вимог щодо підготовки й проведення негласних (розшукових) дій (2017)
Гусaк А. - Пробація як складова ювенальної юстиції в Україні (2017)
Карпінська Н. - Проблемні аспекти судової мистецтвознавчої експертизи (2017)
Крикунов О. - Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення кримінального провадження (2017)
Фідря Ю. - Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства (2017)
Чупринський Б. - Мета покарання неповнолітніх (2017)
Glamazda P. - Concept and of Subject of Proof in Criminal Proceeding Concerning the Unlawful Interference with the Organization or Holding of Assemblies, Rallies, Marches and Demonstrations, Lavreniuk B. (2017)
Коротич Е. - Принципы международно-правового регулирования в области использования современных медицинских технологий (2017)
Jasiuk E. - Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogólne (2017)
Kurkiewicz I. - Mobbing we współczesnym zarządzaniu organizacja. Aspekty pravne i sposoby przeciwdziałania (2017)
Olbrych B. - Demograficzny kontekst zrównowaźonego rozwoju społeczno-gospodarczego (2017)
Боснюк-Григор’єва Ю. - Україна на шляху до європейських стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів: що зроблено та які виклики слід подолати (2017)
Трепак Л. - Організація ненімецького судочинства у Польському Генеральному Губернаторстві (1939-1945) (2017)
Ущаповська О. - Правові питання планування земель в умовах децентралізації влади (2017)
Хомич Д. - Порушення та крадіжки при споживанні природного газу (2017)
Povoroznyuk V. V. - Bone mineral status in patients with chronic spinal cord injuries (5 and more years after the trauma), Bystrytska M. A., Balatska N. I., Mukhaidli O. V. (2017)
Ермолаева М. В. - Роль кремния при остеопорозе у больных остеоартрозом, Гейко И. А., Синяченко О. В., Такташов Г. С., Грона Н. В., Потапов Ю. А. (2017)
Григор’єва Н. В. - Показники вертебрального больового синдрому та функціонального тестування в жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців, Орлик Т. В., Рибіна О. С., Поворознюк В. В. (2017)
Зубач О. Б. - Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки в жінок старших вікових груп, Григор’єва Н. В., Поворознюк В. В. (2017)
Поворознюк В. В. - Сучасний погляд на діагностику болю в нижній частині спини, Шинкаренко Т. Є. (2017)
Гуцуляк В. І. - Особливості технології застосування комп'ютерних імітаційних моделей для навчання ортопедів-травматологів передопераційному плануванню черезкісткового остеосинтезу (2017)
Сабадаш В. Є. - Ефективність сучасної терапії хворих літнього віку на гіпертонічну хворобу та остеопороз, Левенець С. С. (2017)
Поворознюк В. В. - Фосфопенічна остеомаляція (опис клінічного випадку), Бистрицька М. А., Мусієнко А. С., Балацька Н. І., Балик О. І., Ткачук А. А. (2017)
Поворознюк В. В. - Біль у нижній частині спини: сучасний погляд на проблему, Бистрицька М. А. (2016)
Бойчук А. В. - Оцінка забезпечення вагітних жінок вітаміном D і кальцієм за результатами опитування, Буднік Т. О., Боярчук О. Р. (2016)
Масік Н. П. - Структурно-функціональні характеристики кісткової тканини щурів при моделюванні хронічного неспецифічного захворювання легень, Масік І. М. (2016)
Левенець С. С. - Параметри фізичного розвитку в дітей із бронхіальною астмою, Сабадаш В. Є., Маслєєва С. О. (2016)
Поворознюк В. В. - Вплив соматотропного гормону на стан скелетної м'язової тканини в осіб старших вікових груп, Дзерович Н. І. (2016)
Поворознюк В. В. - Зв'язок жирової маси й кісткової тканини в чоловіків, Мусієнко А. С. (2016)
Povoroznyuk V. V. - Influence of vitamin D deficiency on bone densitometery data, Balatska N. I., Bystrytska M. A., Synenky O. V. , Kuziv O. Y. (2016)
Івашківський О. І. - Клінічний випадок остеопорозу хребта у хворого на аксіальний спондилоартрит: особливості діагностики та лікування, Карасевська Т. А. (2016)
Ковальчук Т. А. - Використання сучасних методів оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту в клінічній практиці (2016)
Лучишин Н. Ю. - Сучасні погляди на лікувальну тактику при захворюваннях опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку: лікувати чи спостерігати, Ковальчук Т. А. (2016)
Витяганець А. І. - Використання тонких магнітних плівок у вимірювальних магніторезистивних перетворювачах активної потужності (2017)
Волянська Я. Б. - Особливості використання регуляторів різних типів у системах керування електрорухом спеціальних плавальних засобів, Волянський С. М. (2017)
Кулик М. В. - Адаптивная система управления режимами работы асинхронного двигателя, Рязанцев О. В., Съянов А. М. (2017)
Шефер О. В. - Уточнення рівняння моментів обертових електричних машин пристроїв навігації, Нелюба Д. М. (2017)
Яндульський О. С. - Зменшення кількості перемикань системи регулювання під напругою трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2017)
Загинайло И. В. - Статистический анализ эффективной анизотропии теплопроводности композиционных материалов, Писаренко А. Н., Спиридонов Д. А. (2017)
Gusynin A. - Differential transform method for solving non-linear differential equations by the adomian polynomials (2017)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання розподілу концентрації домішок у стохастичних шаруватих тілах за неідеальних умов контакту на міжфазних границях, Білущак Ю. І., Гончарук В. Є. (2017)
Ченчева О. О. - Підвищення точності визначення механічних властивостей композитів на основі карбонових волокон застосуванням раціональних методів обробки, Лашко Є. Є., Самусенко О. А., Щетинін В. Т., Саленко О. Ф. (2017)
Маслов А. Г. - Исследование рабочего режима вибрационной машины для формования многопустотных бетонных блоков, Батсайхан Жанар, Лукьяненко В. П. (2017)
Асадов Эльчин Зираддин оглы - Расчет железобетонного элемента с односторонним наращиванием с учетом нелинейной ползучести бетона (2017)
Бахарєв В. С. - Структура інформаційно-аналітичної системи муніципального моніторингу якості атмосферного повітря (2017)
Удод В. М. - Регіональні особливості структурно-функціональної організації розвитку техногенно змінених водних екосистем, Маджд С. М., Кулинич Я. І. (2017)
Мірзоєва О. Ю. - Аналіз існуючих методів, моделей, технічних засобів контролю викидів шкідливих речовин з камери згорання (2017)
Запорожець О. І. - Моделювання рефракції при поширенні звуку на відкритому повітрі, Левченко Л. О. (2017)
Ващенко В. Н. - Сравнительный анализ и радиационно-экологические последствия тяжелых аварий на ЧАЭС и Фукусима-1, Кордуба И. Б., Кризcкая Ю. М. (2017)
Клименко М. О. - Дослідження об’ємної активності радону внутрішньобудинкового повітря м. Рівного, Лебедь О. О. (2017)
Королёв В. П. - Обеспечение коррозионной защищенности конструкций с учетом рисков технологической безопасности промышленных объектов, Кущенко И. В. (2017)
Сичик М. М. - Адаптивна методологія розрахунку термоелектричних характеристик тканин міокарда різних анатомічних зон серця людини, Максименко В. Б., Лафета О. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Єрмак С. О. - Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни (2017)
Котляревський Я. В. - Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем, Троцький Т. В., Дяченко М. О. (2017)
Малюта І. А. - Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод (2017)
Мікаелян С. Г. - Диспозиційні параметри технологічного й інноваційного розриву глобальної економіки (2017)
Пугачевська К. С. - Інструменти експорт-промоушн за умов глобалізації (2017)
Ханін І. Г. - Державні стратегії побудови економіки знань: вектор трансформацій і групові особливості, Поляков М. В. (2017)
Chmutova I. M. - International Experience in Reforming the System of Higher Education Governance in terms of Increasing the University Autonomy, Andriichenko Z. O. (2017)
Андрейченко А. В. - Розвиток агропромислового виробництва в контексті проблеми ресурсозбереження в АПК України (2017)
Антонюк В. П. - Трансформація зайнятості за видами економічної діяльності як індикатор структурних зрушень в економіці України, Щетініна Л. В. (2017)
Horban V. B. - Municipal Energy Planning under Conditions of Globalization: Imperatives and Objectives (2017)
Ермаченко В. Е. - Проблема определения весовых коэффициентов для построения рейтинга научной деятельности высших учебных заведений Украины, Прокопович С. В. (2017)
Карпінський Б. А. - Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина (2017)
Крамарев Г. В. - Методичний підхід до оцінки розвитку промисловості та її окремих видів діяльності в країні (2017)
Крутова А. С. - Реформування пенсійної системи України в контексті сучасних загальносвітових тенденцій, Кащена Н. Б., Бігдан І. А. (2017)
Кулик В. В. - Проблеми та перспективи діалогового планування відтворювальних процесів національної економіки (2017)
Мілютін Г. В. - Стан і структурні зрушення в енергетичному секторі України (2017)
Опарін В. М. - Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні, Паєнтко Т. В. (2017)
Петраков Я. В. - Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки, Гнедіна К. В. (2017)
Рекова Н. Ю. - Ретроспективний аналіз розвитку фіскальної децентралізації (2017)
Токарський Т. Б. - Трансформації соціальної політики в Україні і її проблеми (2017)
Хумарова Н. І. - Методологічні засади формування мотиваційного механізму екологоорієнтованого управління в Україні, Попик О. В. (2017)
Яненкова І. Г. - Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти (2017)
Бубенко П. Т. - Програма розвитку міст у контексті сучасних викликів урбанізації, Панова О. Д. (2017)
Зварич О. І. - Структурний аналіз економічного розвитку регіонів (2017)
Лук’янов В. І. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку житлово-комунального господарства регіонів України (2017)
Палант О. Ю. - Економічне обґрунтування організації та створення суб’єкта господарювання для впровадження е-квитка, Водовозов Є. Н. (2017)
Пілько А. Д. - Модель оцінки інвестиційного потенціалу регіону, Грабовецька Г. Д. (2017)
Тарадай В. Н. - Удосконалення оцінки рівня управління регіональними ресурсами (2017)
Турський І. В. - Концептуальні основи формування новітньої парадигми соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Андросова Т. В. - Базовий моніторинг фінансових результатів підприємств торгівлі – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Круглова О. А., Козуб В. О. (2017)
Beskupska O. V. - The Implementation of Principles of Sustainable Development in Ukrainian Oil and Fat Enterprises (2017)
Вовк В. М. - Складові формування якості обслуговування споживачів (2017)
Гончар М. Ф. - Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Дєліні М. М. - Показники оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні (2017)
Євдокимов В. В. - Економічний аналіз в системі фінансового планування діяльності лісогосподарських підприємств, Дзюбенко О. М. (2017)
Ковальов В. М. - Соціально-економічні підвалини систем управління машинобудівними підприємствами, Яковлєва Ю. В. (2017)
Кузьмін О. Є. - Іноземний досвід формування та адміністрування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, Телішевська О. Б., Овчарук В. В. (2017)
Лугова В. М. - Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності, Єрмоленко О. А. (2017)
Сердюков К. Г. - Економічна безпека господарського товариства в структурі механізму корпоративного контролю (2017)
Пивовар П. В. - Техніко-технологічне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах асоціаційної взаємодії: методичний підхід, Шлапак М. А. (2017)
Князєва Т. В. - Теоретичні передумови формування концепції еколого-відповідального маркетингу, Радченко Г. А. (2017)
Мардус Н. Ю. - Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категорії (2017)
Тютюнникова С. В. - Гуманізація та оптимізація структури потреб людини в умовах глобалізації, Карасик А. О. (2017)
Смєсова В. Л. - Відтворення економічних інтересів як нелінійна динамічна система (2017)
Шарко М. В. - Трансформация терминологического аппарата экономического развития инновационной деятельности в условиях динамических изменений внешней среды, Гусарина Н. В. (2017)
Варцаба В. І. - Альтернативні грошові системи в контексті управління національною економікою, Мостіпака О. В. (2017)
Kremen V. M. - Financial Sector Stability: Essence and Assessment, Ohol D. O. (2017)
Нестеренко О. О. - Методологічні засади опису ризиків бізнес-моделі суб’єкта господарювання в інтегрованій звітності (2017)
Азьмук Н. А. - Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв’язок (2017)
Корепанов О. С. - Статистичний аналіз ринку праці в Україні методами багатовимірної класифікації: регіональний аспект, Степанов О. М. (2017)
Ляхович Г. І. - Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг (2017)
Serova I. A. - International Comparisons: Issues of Methodology and Practice (2017)
Бріль М. С. - Управління житлово-комунальним господарством міста: системно-імітаційний підхід, Пивавар І. В. (2017)
Коцюба О. С. - Аналітична підтримка вибору найкращого інвестиційного проекту в умовах нечітких даних (2017)
Rayevnyeva O. V. - Autonomy of the European Higher Education System: Characteristic Features of the Clusters, Stryzhychenko K. A. (2017)
Скіцько В. І. - Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту (2017)
Дзюбенко О. М. - Залучення зовнішніх інвестицій у сферу господарського освоєння лісоресурсного потенціалу та деревообробну галузь: інституціональні та територіальні передумови (2017)
Карпук А. І. - Відтворення біорізноманіття лісів: еколого-економічні засади та механізми, Несторяк Ю. Ю. (2017)
Лазебник Ю. О. - Адаптація методичного забезпечення до специфіки управління "розумним" навколишнім середовищем (2017)
Коренюк П. І. - Соціальне інновування: сутність, проблеми, шляхи результативного здійснення, Більська О. В. (2017)
Pochtovyuk A. - The local self-government authorities role in activation of foreign economic activity of the enterprises, Martynenko M., Semenihina V. (2017)
Глазунова О. О. - Деофшоризація економіки: особливості реалізації в Україні (2017)
Зеленська В. В. - Особливості формування інноваційної політики України на шляху до вступу в ЄС, Бондаренко І. В., Пирогов Д. Л. (2017)
Vorobiova K. - The university international competitiveness management as a factor of the Ukrainian national economy development (2017)
Ауелбекова А. К. - Миграция населения в Казахстане в условиях функционирования Евразийского Союза, Волошина О. В. (2017)
Kondratenko N. - The ways and conditions for Kharkiv region investment activity increasing, Gnatenko M. (2017)
Олійник Є. В. - Матеріальні ресурси: підходи до розуміння та визначення (2017)
Яцина М. М. - Еколого-економічні особливості використання екскурсійного пневмотранспорту в паркових зонах та в зонах відпочинку, Залуніна О. М., Різниченко Н. С., Черниш Р. О. (2017)
Дейнега І. О. - Особливості формування та перспективи розвитку ринку освітніх послуг, Андрощук М. С. (2017)
Дорожкіна Г. М. - Розвиток туристично-рекреаційних систем за умов сприяння органів місцевого самоврядування (2017)
Кривицька О. Р. - Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в Україні (2017)
Kocziszky G. - Chances of recovery for the wealth of households after the financial crisis in the Visegrad countries, Szendi D. (2017)
Яворська Є. Б. - Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини, Дозорська О. Ф., Дозорський В. Г. (2017)
Черненко В. П. - Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук, Кирилаха Н. Г. (2017)
Григорова Т. А. - Розширення освітнього інформаційного простору за рахунок технологій пошуку (2017)
Бомба А. Я. - Моделювання процесу вибуху в анізотропному середовищі методами квазіконформних відображень, Малаш К. М. (2017)
Саленко О. Ф. - Дослідження механічних характеристик зварювально-паяних тонкостінних конструкцій із жаростійких багатокомпонентних сплавів, Щетинін В. Т., Лашко Є. Є., Потапов О. М., Ситник О. О. (2017)
Криворучко А. О. - Розробка методики створення комплексних планів в ізолініях за декількома якісними показниками для родовищ природного каменю, Іськов С. С., Камських О. В., Ломаков Г. М. (2017)
Войцеховський В. С. - Модель планування перевезення вантажів в мережі авіаліній перевізника (2017)
Стовпник С. М. - Вторинне осідання підземної споруди у водонасиченому масиві при деформуванні грунтової основи з утворенням призми сповзання, Ган А. Л., Загоруйко Є. А., Шайдецька Л. В. (2017)
Скочук М. П. - Експлуатація автомобільного транспорту: достовірність техніко-експлуатаційних показників роботи і обєктивність формування тарифів, Глінчук В. М., Рижий О. П., Ігнатюк Р. М. (2017)
Бахарєв В. С. - Інформаційно-технологічні аспекти управління екологічною безпекою в системах муніципального моніторингу атмосферного повітря, Шевченко І. В., Коваль С. С., Корцова О. Л. (2017)
Лобойченко В. М. - Оценка гидроэкологического состояния городских водоемов на примере Алексеевского пруда города Харькова, Жук В. Н. (2017)
Сербінова Л. А. - Еколого-економічне обгрунтування використання шахтних вод в якості вторинних ресурсів (2017)
Маджд С. М. - Наукова методологія оцінювання екологонебезпечних ризиків функціонування техногенно-змінених водних екосистем, Кулинич Я. И. (2017)
Риженко Н. О. - Принципи фітотоксикологічного нормування металів (2017)
Демченко Г. В. - Розробка концептуальної моделі розвитку організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємтсва (2017)
Сафонова Л. Д. - Становлення обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за видатками, Степанюк Н. І. (2017)
Zakharova L. - Generating of dissipative structures during ground irreversible movement (2017)
Міхєєв О. В. - Принципи оцінки та вибору заходів для сприяння процесам саморегуляції дестабілізованих екосистем (2017)
Содержание (2016)
Поздравляем Виля Савбановича Бакирова! (2016)
Поздравляем Ольгу Николаевну Балакиреву! (2016)
Поздравляем Александра Ивановича Вишняка! (2016)
Кириллу Кирилловичу Грищенко — 75 лет! (2016)
Савельев Ю. - Социокультурные измерения модернизации и экономическое развитие европейских обществ: Украина в координатах ценностей и идентичности (2016)
Кутуев П. - От евроцентричного модерна до плюралистических модернов: эволюция исторической социологии Ш. Эйзенштадта, Якубин А., Макаренко Д., Герчановский Д. (2016)
Бурлачук В. - Сетевая власть и социальный порядок (2016)
Прибыткова И. - Качество жизни как оценочная категория (2016)
Мусиездов А. - Городская идентичность в (пост)современном городе (пример Харькова и Львова) (2016)
Настоящая Е. - Полюсы политических идеологий в транскрипции украинской ментальности: дискурс-анализ социокультурных маркеров (2016)
Булатевич Н. - Причины и особенности возникновения модерного гражданского общества: версия Иммануила Валлерстайна (2016)
Дембицкий С. - Социологические тесты: сущность и валидизация (2016)
Kostenko N. - Toward Post-Qualitative Research: Social Theatre on Maidan, Tiahlo K. (2016)
Pylypenko V. - The Political Elite of Ukraine: Historical and Sociological Analysis, Privalov Yu. (2016)
Головаха Е. - Альтернативный социологический словарь (2016)
Гацков М. - Политика и общество после Чернобыля. (Восточно-)Европейские перспективы (2016)
Кутуев П. - Автономия культуры в структурированном мире (2016)
Туленков Н. - Матрица значений или символический универсум? (2016)
Памяти коллеги (2016)
Содержание (2016)
Райт Э. - Как быть антикапиталистом в XXI веке (2016)
Симончук Е. - Институционализация классового анализа в украинской социологии (2016)
Арсеенко А. - Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в трех измерениях (2016)
Петрушина Т. - Социально-трудовые отношения в сфере материального производства (по данным первого всеукраинского опроса рабочих) (2016)
Дутчак О. - Рабочие протесты в Украине до и после "Евромайдана” (2016)
Костенко Н. - В состоянии "emergency”: культурные эффекты (2016)
Пилипенко В. - Агрессия как социальное действие: теоретико-социологический анализ, Волянская Е., Сапелкина Е. (2016)
Хентшель Г. - Аспекты использования языков в центральных регионах Украины, Целлер П. (2016)
Еременко А. - Историческое событие глазами участников и наблюдателей (2016)
Никитина Т. - Герой нового украинского кино в зеркале общественного мнения (2016)
Bilyi O. - Legitimacy and the Discourse of Revolution (2016)
Макеев С. - Введение: определять состояние общества и давать ему имя, Оксамитная С. (2016)
Симончук Е. - Состояние и перспективы изучения социальных классов: междисциплинарная конференция (2016)
Britain under Brexit (2016)
К юбилею Раисы Петровны Шульги (2016)
Наші ювіляри (2017)
Кравчук О. І. - Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса): перспективи розвитку і проблеми, Онищенко О. А. (2017)
Галак О. В. - Пропозиції щодо подальшого вдосконалення засобів колективного захисту за досвідом антитерористичної операції, Каракуркчі Г. В., Сахненко М. Д., Ведь М. В. (2017)
Грабчак В. І. - Рівняння руху центра мас снаряда з гіроскопічною стабілізацієююю, Косовцов Ю. М. (2017)
Головенський В. В. - Ретроспектива, сучасний стан та перспективи використання світлодіодних випромінювачів у світлосигнальних пристроях, Лісовенко Д. В. (2017)
Ковалішин С. С. - Тенденції розвитку тактико-технічних характеристик та базових технологій у сфері розробки, виробництва та застосування наземних роботизованих комплексів військового призначення передових країн світу, Монахов Ю. К., Симоненкова І. В. (2017)
Мирончук Ю. В. - Аналіз існуючих науково-методичних підходів обґрунтування типажу наземних мобільних робототехнічних комплексів сухопутних військ (2017)
Рудковський О. М. - Розвиток технології виготовлення та захисних структур бойових шоломів, Черненко А. Д. (2017)
Семененко О. М. - Методичний підхід до оцінювання ефективності протидії засобам радіоелетронної боротьби противника (контррадіоелектронної боротьби), Водчиць О. Г., Коркін О. Ю., Паюк О. С. (2017)
Бухал Д. А. - Воєнно-економічне оцінювання варіантів систем радіозв’язку з підвищеним рівнем радіомаскування, Волобуєв А. П., Сальник О. В. (2017)
Таранець О. М. - Шляхи підвищення точності визначення координат цілей підрозділами звукової розвідки артилерії, Ткаченко В. А., Кондратюк І. О. (2017)
Рижов Є. В. - Дослідження показників якості групового пошуку дефектів під час поточного ремонту військової техніки зв'язку, Сакович Л. М. (2017)
Колчін Р. В. - Напрямки впровадження перспективної автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням Збройних Сил України з урахуванням концепцій систем управління класу "command and control (C2)", Поморцев І. В., Бєлохвост В. С., Закалад М.А. (2017)
Оленєв В. М. - Оцінка факторів, які впливають на маневреність засобів автотехнічного забезпечення військової частини, Оленєв М. В., Попович В. І., Хаба С. М. (2017)
Гончарук А. А. - Досягнення і перспективи у створенні та удосконаленні комплексів бойового екіпірування військовослужбовця провідних країн світу, Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О. (2017)
Хрупало М. М. - Обгрунтування покращення складу харчових раціонів військовослужбовців, Столярова Т. В. (2017)
Дубов О. В. - Москітний флот Військово-Морських Сил Збройних Сил України: перспективи та реалії, Петровський О. Г., Філоненко О. В. (2017)
Семененко О. М. - Методика оцінювання економічної спроможності держави щодо підтримання у належному стані системи комплектування Збройних Сил України технікою національної економіки, Добровольський Ю. Б., Єфіменко А. Є., Семененко Л .М. (2017)
Єфімов Г. В. - Нові підходи до організації та ведення територіальної оборони держави в сучасних умовах за досвідом антитерористичної операції, Шарий В. І., Мінасов В. С. (2017)
Семененко О. М. - Аналіз оборонних витрат країн-учасниць війн та конфліктів різної інтенсивності, Зарицкий О. І., Акинина Т. Л., Сеченев О. М. (2017)
Михайлов В. І. - Перспективи відродження підводного флоту України, Кучеренко Н. В., Капочкіна М.Б. (2017)
Козачук В. Л. - Методичний підхід до моделювання системи евакуації поранених в тактичній ланці військ, Поповіченко О.В., Хаврич Г. П. (2017)
Дружинін С. В. - Визначення факторів та параметрів процесу функціонування інформаційно-телекомунікаційної мережі Збройних Сил України, Климович О. К. (2017)
Семененко Л. М. - Основні методичні особливості еволюції викладання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах (аналіз та оцінка їх ефективності в період 1950–2017 рр.), Федорович М. А., Кондратенко О. І., Целіщев І.О. (2017)
Невзоров Р. В. - Військова педагогіка (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Райт Е. - Як бути антикапіталістом у XXI столітті (2016)
Симончук О. - Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології (2016)
Арсеєнко А. - Колективно-договірне реґулювання трудових відносин у трьох вимірах (2016)
Петрушина Т. - Соціально-трудові відносини у сфері матеріального виробництва (за даними першого всеукраїнського опитування робітників) (2016)
Дутчак О. - Робітничі протести в Україні до і після "Євромайдану” (2016)
Костенко Н. - У стані "emergency”: культурні ефекти (2016)
Пилипенко В. - Аґресія як соціальна дія: теоретико-соціологічний аналіз, Волянська О., Сапелкіна О. (2016)
Гентшель Ґ. - Аспекти використання мов у центральних реґіонах України, Целер П. (2016)
Єрьоменко О. - Історична подія очима учасників і спостерігачів (2016)
Нікітіна Т. - Герой нового українського кіно у дзеркалі громадської думки (2016)
Bilyi O. - Legitimacy and the Discourse of Revolution (2016)
Макеєв С. - Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім’я, Оксамитна С. (2016)
Симончук О. - Стан і перспективи вивчення соціальних класів: міждисциплінарна конференція (2016)
Britain under Brexit (2016)
До ювілею Раїси Петрівни Шульги (2016)
Тitle (2017)
Table of Contents (2017)
Mytsyk Yu. O. - Application of the diffusion-weighted MRI for prediction of the intraoperative blood loss during the nephrectomy in patients with renal cell carcinoma after embolization of renal artery, Borys Yu. B., Chernova N. V., Maksymovych I. R., Illiuk P. O., Mytsyk O. I. (2017)
Krivoruchko I. A. - Complications of bronchial blockade in the treatment of pyopneumothorax (pilote study), Lopatenko D. E. (2017)
Ashcheulova T. - Left ventricular remodeling in hypertension: evolution of the approach (review), Honchar O., Smyrnova V., Gerasimchuk N., Ivanchenko S. (2017)
Babak O. Ya. - Modern trends in the diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease in overweight subjects (review), Bashkirova A. D. (2017)
Nakonechna O. - Melatonin and some parameters of cell-mediated immune response in patients with chronic rhinosinusitis without nasal polyps, Onishchenko A., Tkachenko A. (2017)
Gonchar M. A. - Rare cardio-respiratory findings in Goldenhar syndrome (case report), Pomazunovska O. P., Logvinova O. L., Trigub J. V. , Kosenko A. M. (2017)
Sirenko T. V. - Psychological aspects in treatment and care for newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy at the acute stage of disease, Plakhotnaya O. N. , Ashcheulov O. M. , Kukuruza A. V. (2017)
Gonchar M. O. - Application of pain assessment scales in pediatrics (pilote study), Urivaeva M. K., Kuznetsova D. O., Tkachuk L. M. (2017)
Mudrenko I. H. - Clinical-psychopathological features of patients with dementia in Alzheimer’s disease with high risk of suicide (2017)
Nazaryan R. S. - Analysis of VNTR polymorphism of MUC5B gene in conncetion with certain physico-chemical properties of oral liquid in children with Down syndrome, Iskorostenskaya O. V., Gorenskaya O. V., Volkova N. E. (2017)
Абрамович О. В. - Моделювання ефективних форм господарювання та оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств з використанням геоінформаційних технологій, Корнілов Л. В. (2014)
Беспалько Р. І. - Дослідження раціонального використання земель сільськогосподарського призначення на прикладі Карпатського регіону із застосуванням методу аналізу ієрархій і системного підходу, Воронюк Ю. Ю. (2014)
Білан Д. А. - Емісія СО2 дернового глибокого глеюватого ґрунту як витратна складова балансу органічної речовини (2014)
Бухальська Т. В. - Земельне адміністрування у межах населених пунктів (2014)
Бухальська Т. В. - Організація території Шацького національного природного парку у межах зони стаціонарної рекреації та господарської зони, Міщук З. Д. (2014)
Бялик І. М. - Обгрунтування необхідності створення комплексної національної геоінформаційної системи для гідроенергетичної галузі України (2014)
Герасимов Г. Г. - Перехідні режими роботи сифонних водовипусків насосних станцій, Герасімов Є. Г., Федорук Н. В. (2014)
Давибіда Л. - Геоінформаційне моделювання рівневої поверхні ґрунтових вод для територій із інтенсивним розвитком природного підтоплення (2014)
Дець Т. І. - Оцінка факторів, що впливають на розвиток територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) (2014)
Живиця В. А. - Регулювання паводкового стоку р. Тиса (2014)
Зацерковний В. І. - Застосування ГІС в оцінці інвестиційної привабливості регіонів, Скакун Н. А., Шевчук П. І., Позній В. В. (2014)
Зацерковний В. І. - Інтеграція технологій ГІС та ДЗЗ для задач агроландшафтного, агроекологічного і функціонального картографування аграрних територій, Трофименко П. І., Сивик Д. О., Бабич О. А. (2014)
Здобицька Н. О. - Застосування ГІС при використанні сільськогосподарських земель, Грещук Г. І. (2014)
Кахнич П. Ф. - Тенденції розвитку аграрних землекористувань Ізраїлю, Бучинська Л. В. (2014)
Колодій П. П. - Основні фактори розвитку ринкових земельних відносин у сучасних умовах (2014)
Корнієнко В. Я. - Дослідження сегрегації при видобутку бурштину з родовищ (2014)
Корнієнко В. Я. - Перспективи та сучасний стан видобутку бурштину в Україні (2014)
Косяк Д. С. - Оптимізація земель водного фонду (2014)
Кундрат А. М. - Пружний масив із системою нерозтяжних компланарних підсилень (2014)
Люсак А. В. - Радіоекологічний моніторинг стану ґрунтів засобами геостатистичного інструментарію (2014)
Малимон С. С. - Діюча екомережа – ефективний засіб збереження біорізноманіття, Шевчук Л. І. (2014)
Мельничук А. Ю. - Использование данных дистанционного зондирования земли длямониторинга трансформации земель на примере сакского района Крыма, Клименко К. В. (2014)
Мельничук І. Ф. - Геохімічний стан ландшафтів в басейні р. Стир (Аркуш М-35-VIІІ) (2014)
Ніколайчук К. М. - Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на території Рівненській області (2014)
Остапчук С. М. - Німецькі топографічні карти 1930-х років (2014)
Русіна Н. Г. - Структура посівних площ сільськогосподарських культур та її вплив на сівозміни, Люльчик В. О., Петрова О. М., Кийко Н. М. (2014)
Прокопчук А. В. - Використання супутникових знімків для визначення вмісту азоту в рослинному покриві, Янчук О. Є. (2014)
Пінчук О. Л. - Комплексний підхід до використання водних ресурсів, Яременко О. А. (2014)
Романко Р. М. - Вдосконалення моделей баз геопросторових даних із моніторингу земель підданих дії екзогенних геологічних процесів (2014)
Рудько О. М. - Вплив антропогенних факторів на ґрунти Рівненської області (2014)
Ступень М. Г. - Інноваційно-інституціональне забезпечення розвитку фінансового механізму управління водними ресурсами, Гулько Р. Й., Ступень Р. М., Гулько О. Р. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського