Hazuda М. V. - Algorithm of activation of convergence and integration processes in economic development of rural bordering territories, Hazuda L. М., Vartsaba V. І. (2017)
Zalizko V. D. - Evaluation of sustainable rural development Ukraine: regional dimension, Lutcenko I. O., Martynenkov V. I. (2017)
Кизим М. О. - Еволюція регіональної політики в Европейському Союзі, Хаустова В. Є., Козирєва О. В. (2017)
Khomenko I. O. - Current state and features of financing of the road sector, Kontseva V. V., Bezuglyi А. O. (2017)
Tymchak V. V. - Administrative and financial decentralization concept and formation of financial support community development in Ukraine, Tymchak M. V. (2017)
Suprun N. А. - The development of innovative forms of enterprise in Ukraine in the context of globalization in 21 century, Yelisieieva L. V. (2017)
Gogol Т. А. - Development of informational and educational centers for the implementation of the modern educational process, Sakhno E. Yu., Moroz N. V. (2017)
Pohrishchuk G. B. - Financial supply of innovation and environmental development agrarian sector, Melnyk V. I. (2017)
Stehnei M. I. - Formation of financial instrumentation for the sustainable agricultural development: innovative approach, Irtysheva I. O., Korol M. M. (2017)
Пономарьова Н. О. - Дослідження проблеми професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності в Україні в соціальному контексті (2018)
Семенюк А. Ю. - Результати експериментального впровадження методики формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів (2018)
Шевченко О. М. - Форми контролю мовленнєвої компетентності іноземних студентів на заняттях з іноземної мови (української) (2018)
Якімець Ю. М. - Методичні засади формування проектувальних умінь в процесі підготовки та виконання дипломного дослідження (2018)
Попова О. І. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів, Лесик А. С. (2018)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Обґрунтування змісту й структури деонтологічної компетентності менеджера освіти (2018)
Проворова Є. М. - Сформованість методичної підготовленості майбутніх учителів музики на засадах праксеологічного підходу (2018)
Бордюг Н. С. - Самоосвіта як складова системи післядипломної освіти фахівців екологічного спрямування (2018)
Ковалинська І. В. - Мультикультурна освіта вчителів в Італії (2018)
Прокопчук О. І. - Використання досвіду британських університетів у професійній підготовці вчителів в Україні (2018)
Abstract and References (2018)
Кобилинська Т. В. - Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Попова О. Л. - Статистика та економіка рибного господарства в Україн (2017)
Пугачова М. В. - Статистичний аналіз розвитку української промисловості: чи є резерви? (2017)
Осауленко О. Г. - Проблема інформаційної безпеки в офіційній статистиці (2017)
Білоусова О. С. - Альтернативи використання доходів від управління державною власністю (2017)
Дейна А. Ю. - Статистична оцінка енергоефективності виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні (2017)
Попова В.В. - Статистичне обґрунтування порівняльної бази при виборі стратегії емуляції для України (2017)
Пальян З. О. - Статистичне оцінювання сучасних тенденцій і перспектив чисельності та складу населення України, Бондаренко І. Г. (2017)
Кулинич О. І. - Побудова функціональних моделей економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей (2017)
Столєтова І. Г. - Удосконалення моніторингу реалізації державної стратегії регіонального розвитку в Україні (2017)
Щурик М. В. - Інвестиційно-інноваційні засади активізації регенеративних властивостей фауни та флори в Карпатському макрорегіоні, Винничук О. М. (2017)
Ягубов С. М. - Пути преодоления экономического кризиса и роль статистики в принятии решений: опыт Азербайджана (2017)
Моторин Р. М. - Нові тренди в міжнародній статистиці, Моторина Т. М., Приходько К. Р. (2017)
Пам’яті Й. С. Пасхавера (до 110-річчя з дня народження) (2017)
Хроніка (2017)
Вимоги до авторів щодо змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2017)
Редакційна політика та етичні норми науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2017)
Учредители (2017)
Оголошення (2017)
Горбулін В. П. - Проблемні питання визначення і впровадження критичних технологій у сфері виробництва озброєнь, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (1 грудня 2017 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (13 грудня 2017 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (27 грудня 2017 р.) (2018)
Яцків Я. С. - Про стан та перспективи наукової періодики НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) (2018)
Загородній А. Г. - Про виконання Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень та Об’єднаним інститутом ядерних досліджень "Ядерна матерія в екстремальних умовах" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) (2018)
Яцків Я. С. - Про результати виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012—2017 роки (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) (2018)
Морозовська Г. М. - Про стан та перспективи розвитку фізики фероїків в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Локтєв В. М. - Про стан підготовки "Великої української енциклопедії" (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року), Киридон А. М. (2018)
Коноваленко О. О. - Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України "Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем" на 2014—2017 рр. (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року) (2018)
Пирожков С. І. - Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності, Хамітов Н. В. (2018)
Гальченко Л. В. - Формування уявлень дітей і підлітків про традиції народів світу шляхом вивчення національних ігор для виховання толерантного ставлення до людей різних національностей (2016)
Долгова Н. О. - Сутність модернізації фізичного виховання та спорту в університетській освіті (2016)
Дядечко І. Є. - Дослідження впливу професійно-прикладної фізичної підготовки на розвиток силових якостей в учнів професійно-технічних навчальних закладів, Ковальова М. В., Загреба С. С. (2016)
Кашуба В. А. - Характеристика структуры мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности женщин первого зрелого возраста, Усыченко В. В., Бибик Р. В. (2016)
Кенсицька І. Л. - Теоретична складова готовності студентської молоді до здоров’яформуючої діяльності, Пальчук М. Б. (2016)
Лопацький С. В. - Особливості типів постави студентів у процесі фізичного виховання на сучасному етапі (2016)
Бережная-Притула М. А. - Элементы построения экспериментальной программы по оздоровительному плаванию в запорожском национальном университете (2016)
Лях М. В. - Боротьба самбо як засіб розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей студентів, Хоменко С. В. (2016)
Чередниченко И. А. - Эффективность комплексного использования разных видов физических упражнений в повышении уровня физической подготовленности студенток 18-19 лет, Тищенко В. А. (2016)
Купрєєнко М. В. - Сучасні підходи в реабілітації хворих з функціональними порушеннями хребта, Богдановська Н. В., Кальонова І. В. (2016)
Чухловина В. В. - Особенности формирования позы и ходьбы у детей со спастическими формами детского церебрального паралича с учетом развития моторных функций (2016)
Литвиненко Ю. В. - Техника "стандартных" гребковых движений в "горизонтальных" базовых позициях спортсменок разной квалификации, специализирующихся в синхронном плавании (2016)
Сушко Р. О. - Ефективність і особливості розвитку клубної кар’єри висококваліфікованих баскетболістів з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень (2016)
Боровинський С. Б. - Особливості побудови тренувального процесу в юнаків 17-18 років, які систематично займаються атлетичною гімнастикою (2016)
Булах С. М. - Вивчення оcновних показників кардіогемодинаміки в процеcі розвитку cилових здібноcтей атлетів 19-20 років протягом підготовчого періоду (2016)
Голєць В. О. - Ефективність підготовки важкоатлетів-початківців, Мітев Р. О. (2016)
Омельяненко Г. А. - Особливості виховання силових здібностей дзюдоїстів на етапі базової підготовки, Фіберг А. О. (2016)
Конох А. П. - Дослідження рівня фізичної підготовленості важкоатлеток на етапі попередньої базової підготовки в групах першого року навчання, Орлов А. А. (2016)
Солодка О. В. - Сучасні підходи до вдосконалення технічної підготовки у важкій атлетиці (2016)
Самоленко Т. В. - Комплекс заходів, спрямованих на підвищення фізичної підготовленості багатоборців (легка атлетика) (2016)
Терзієва І. І. - Аналіз основних тенденцій та причин травматизму в студентському спорті, дорошенко В. В. (2016)
Тищенко В. О. - Моніторинг інтегральних психофізіологічних характеристик гандболістів високої кваліфікації в системі педагогічного контролю, Соколова О. В., Джелалі А. А. (2016)
Тищенко В. О. - Особливості побудови мікро- та мезострукту рнавчально-тренувального процесу команд високої кваліфікації з гандболу (2016)
Ярмолинський Л. М. - Інноваційні технології в підготовці юних футболістів (2016)
Вимоги до оформлення статей у "вісник запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2016)
Вихідні дані (2016)
Бавико О. Є. - Тенденції розвитку ринку трикотажних виробів в Україні (2016)
Нусінов В. Я. - Роль економічного потенціалу в підвищенні ефективності управління підприємством корпоративного типу, Шура Н. О., Чубаров Д. В. (2016)
Залунін В. Ф. - Сутність консолідованої фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством, Кононова І. В. (2016)
Заблодська І. В. - Оцінка привабливості території у межах регіону в умовах децентралізації: соціально-економічний аспект, Сєрєбряк К. І. (2016)
Болгар Т. М. - Вплив ділової активності вітчизняних сільськогосподарських підприємств на їх конкурентоспроможність, Мельник О. М. (2016)
Корягін М. В. - Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку соціально відповідального підприємства (2016)
Касич А. О. - Сучасні підходи до методики аналізу використання матеріальних ресурсів, Яценко Н. М., Калько Є. В. (2016)
Бондарчук Н. В. - Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення, Гуменчук М. (2016)
Євдокимов В. В. - Бухгалтерський облік витрат на ремонт власних основних засобів, Самчик М. Ю. (2016)
Ярема Я. Р. - Тенденції функціонування системи непрямого оподаткування в Україні та країнах-членах єс, Ярош М. В. (2016)
Шкрабак І. В. - Економічні засоби стимулювання диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості, Харченко О. С. (2016)
Міценко Н. Г. - Управління витратами в системі управління вартістю підприємства, Міщук І. П., Боднарюк В. А. (2016)
Демкура Т. В. - Формування маркетингових комунікацій в контексті глобальних змін зовнішнього середовища (2016)
Баженова О. В. - Дослідження реакції малої відкритої економіки на зовнішньоекономічні збурення на основі динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги (2016)
Грановська В. Г. - Геомаркетинг як складова управління аграрними підприємствами (2016)
Чан-хі О. С. - Європейська практика оподаткування сільськогосподарських кооперативів: досвід для України, Мосійчук Н. О. (2016)
Іванченко Г. В. - Обґрунтування алгоритму формування системи менеджменту знань в регіоні (2016)
Чаплінський В. Р. - Сучасний потенціал підприємств роздрібної торгівлі хмельницької області, ключові аспекти підвищення їх конкурентоспроможності та оптимізації стратегії управління, Кушнір О. К. (2016)
Булавинець В. М. - Роль державно-приватного партнерства у розвитку сучасної місцевої інфраструктури, Сидор І. П. (2016)
Карапетян О. М. - Фінансово-правові аспекти боргових зобов’язань України та правові колізії управління державним боргом, Філімонова А. В. (2016)
Мамалига С. В. - Розвиток ринку органічної продукції в Україні, Гловюк А. С. (2016)
Бугас Н. В. - Роль інноваційного фактору в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіону, Гладка Г. М. (2016)
Скоробогатова Н. Є. - Розробка стратегії формування експортного потенціалу авіаційних підприємств України на прикладі дп "антонов", Калько Ю. В. (2016)
Орел А. М. - Генерування управлінських інформаційних систем та рішень в обліковому процесі, Терлецька І. В. (2016)
Брехов С. С. - Концептуальні засади та напрями розвитку системи протидії агресивному податковому плануванню в Україні, Коротун В. І. (2016)
Михайлов М. Г. - Інноваційно-інвестиційний підхід до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2016)
Хопчан В. М. - Теоретичні засади аналізу інвестицій при оцінці вартості акцій підприємства (2016)
Петриків А. В. - Шляхи підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування (2016)
Харченко Т. О. - Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Куфрик Р. Л. (2016)
Іванюта О. В. - Оцінка поведінки загальновиробничих витрат виробничих підприємств, Самчук К. І. (2016)
Стаканов Р. Д. - Еволюція міграційної політики: на шляху до регіоналізації регулювання трудової міграції (2016)
Дубицький Д. П. - Оцінка ефективності одержання статусу уповноваженого економічного оператора, Желякова А. В. (2016)
Ринейська Л. С. - Соціальна відповідальність як складова етики міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (2016)
Лотиш О. Я. - Особливості стратегічного аналізу галузі (2016)
Золотых И. Б. - Инновационная модель Украины: проблемы и перспективы развития в условиях формирования экономики знаний (2016)
Пелехатий А. О. - Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Лапін О. В. - Шляхи удосконалення експортного потенціалу підприємств харчової промисловості, Горицька К. М. (2016)
Драч О. І. - Підходи та фактори до формування конкурентного потенціалу підприємств машинобудування (2016)
Суторміна К. М. - Ефективність фінансування інновацій: міжнародний досвід, Осадчий Є. С. (2016)
Гордополов В. Ю. - Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності резедентів України (2016)
Діденко Є. О. - Процес досягнення підприємством конкурентних переваг, Даніленко А. К. (2016)
Коваленко Д. І. - Діагностика та нейтралізація фінансово-економічних ризиків в системі управління підприємством, Москаленко Т. Ю. (2016)
Рачинська А. В. - Сутність та класифікація ризиків на залізничному транспорті (2016)
Дорощук В. О. - Сучасні підходи до вирішення поставлених задач в економіці транспорту (2016)
Шалаєнко М. А. - Моделювання та прогнозування розвитку малих підприємств в Україні (2016)
Кислинський C. C. - Стан та проблеми розвитку освітньо-наукової компоненти інтелектуального потенціалу регіонів України (2016)
Дадашова П. А. - Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України, Кладова М. П. (2016)
Чернишова М. І. - Впровадження проекту "розумні мережі" в контексті розвитку паливно-енергетичного комплексу України, Тульчинська С. О. (2016)
Джур О. Є. - Ієрархія стратегічних намірів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі (2016)
Волошенко О. О. - Методичний підхід до формування стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємтва (2016)
Круп’як Л. Б. - Проблеми фінансування розвитку агропромислового комплексу України, Круп’як І. Й. (2016)
Степанова О. В. - Світові моделі фіскальної децентралізації в охороні здоров'я: розвиток між бюджетною консолідацією та ринком (2016)
Гмиря В. П. - Державне регулювання банківського кредитування інвестиційних проектів в аграрному секторі України (2016)
П`янкова О. В. - Валютне регулювання експортних та імпортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в контексті антикризових заходів (2016)
Горлачук О. А. - Концептуальні детермінанти ринкового механізму регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в сучасних умовах розвитку, Горлачук М. А., Машко А. І. (2016)
Ніколаєнко Ю. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання економічної безпеки національної економіки, Шишлов Т. А. (2016)
Ладюк О. Д. - Фінансова безпека: характеристика складників (2016)
Сєвідова І. О. - Теоретичні аспекти розвитку агропромислового виробництва в умовах глобалізації економіки (2016)
Король Г. О. - Теоретичні засади інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, Акімова Т. В. (2016)
Циган Р. М. - Дослідження завдань управлінського обліку з урахуванням вимог сучасного менеджменту, Онищенко О. В., Хоменко Л. М. (2016)
Бондаренко Л. А. - Міжнародний туризм в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку (2016)
Дзюбенко О. М. - Аналітичні показники оцінки фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства (2016)
Макурін А. А. - Впровадження служби з внутрішнього аудиту на підприємствах вуглевидобувної промисловості (2016)
Бардаш М. С. - Асортиментна політика підприємства та шляхи її вдосконалення, Хоменко О. І. (2016)
Гарнага В. В. - Стратегічне планування як основа сталого розвитку підприємства (2016)
Попова О. О. - Аналіз виробництва молока і молочної продукції у вінницькій області (2016)
Яремко О. П. - Еколого-економічний аналіз сучасного стану лісового господарства України (2016)
Самойленко Ю. І. - Напрями розвитку організаційно-економічних інструментів громадського екологічного управління (2016)
Тітул (2017)
Возіанова С. В. - Сучасний погляд на патогенез акне та лікування середньо-тяжких і тяжких форм, Дасюк І. Й., Дасюк Т. Є. (2017)
Федорич П. В. - Урогенітальний трихомоноз: новий погляд на проблему (2017)
Бочарова В. В. - Патогенетичне обґрунтування нейропептидомодулюючої терапії вугрової хвороби (2017)
Возіанова С. В. - Аналіз показників ступеня тяжкості диcгідротичної екземи долонь і стоп з урахуванням індексу DASI, шкали оцінки HECSI та поліморфізму C646G за геном NR3C1, Горовенко Н. Г., Бойко В. В., Россоха З. І. (2017)
Анфілова М. Р. - Імуномодулююча терапія статинами в комплексному лікуванні урогенітальних інфекцій, спричинених C. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum (2017)
Болотная Л. А. - Топический метронидазол в лечении розацеа (2017)
Возіанова С. В. - Перспективи вивчення впливу метаболічного синдрому на виникнення та перебіг гніздової алопеції, Горда І. І. (2017)
Деркач Н. В. - Алергоанамнез та шкірні прик-тести у дорослих, хворих на атопічний дерматит (2017)
Кочет К. А. - Особенности эпидемиологии и клинических проявлений у пациентов с липоидным некробиозом (2017)
Литус И. А. - Значение фиброэпителиальных полипов кожи в оценке метаболических нарушений (2017)
Михнева Е. Н. - Рубцовые алопеции (псевдопелада Брока, дискоидная красная волчанка, красный плоский лишай) (2017)
Олейник И. А. - Роль хондропротекторов в лечении артропатического псориаза, Ищейкин К. Е., Гаврилюк А. А. (2017)
Федотов В. П. - Оптимізація терапії хворих на псоріаз із супутнім маласезіозом з урахуванням динаміки низки показників регулюючих систем гомеостазу, Веретельник К. А. (2017)
Чухраев Н. В. - Лечение больных крупнобляшечным псориазом методом электрофореза аутоплазмы крови, Терехов Г. В., Дмитренко И. П. (2017)
Калюжна Л. Д. - Перевага зовнішньої терапії оніхомікозів (2017)
Солошенко Э. Н. - Оценка сенсибилизации к бытовым аллергенам с помощью КВЧ-диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2017)
Калюжная Л. Д. - Синдром Уэлла в группе эозинофильных дерматозов, Гречанская Л. В. (2017)
Чеховская А. С. - Клиническая и дерматоскопическая характеристика невусов с венчиком (2017)
Кравець К. І. - Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні (2017)
Ponomarova M. S. - Managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises (2017)
Горкавий В. К. - Удосконалення методології статистико-економічного аналізу ефективності аграрної праці (2017)
Гудзинський О. Д. - Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект, Судомир С. М. (2017)
Гуторова О. О. - Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями, Гуторов О. І. (2017)
Крутова А. С. - Фінансове обґрунтування інноваційних проектів в обліку та звітності, Нестеренко О. О. (2017)
Лозинська Т. М. - Проблеми формування організаційної культури в сфері аграрного бізнесу (2017)
Михайлова Л. І. - Вимоги до компетенцій працівників аграрних підприємств, Глуходід Г. Ю. (2017)
Погріщук Б. В. - Виробничий потенціал розвитку рисівництва в Україні (2017)
Чебанова Н. В. - Роль інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю в підвищенні ефективності управління підприємством, Ревуцька Л. Є., Корольова Н. М. (2017)
Литвинова О. М. - Маркетинг зерна: проблема ринкової інфраструктури, Литвинов А. І., Білоусько Т. Ю. (2017)
Плотнікова М. Ф. - Моделювання багатофункціонального розвитку сільських територій в умовах глобалізації та децентралізації владних повноважень (2017)
Поліщук Н. В. - Страхування ризиків іпотечного кредитування сільського господарства (2017)
Волошин Ю. Ю. - Формування та розвиток організаційної культури сільськогосподарських підприємств (2017)
Ярута М. Ю. - Права власності на землю в сучасному землекористуванні (2017)
Вітко Ю. Д. - Стратегічні підходи до розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2017)
Ульянченко О. В. - Розробка методики оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг, Суска А. А. (2017)
Пасемко Г. П. - Використання аксіологічно-цільового підходу у процесі добору керівників сільськогосподарських підприємств, Бесєдіна Г. Є., Лактіонов П. В. (2017)
Пономарьова М. С. - Критерії та оцінка зміни споживчої поведінки в умовах стратегічного розвитку підприємства та ризику, Лавдир В. Є. (2017)
Шовкун Л. В. - Сутність товарного асортименту та основні принципи його формування, Салогуб В. О., Гарькун А. О. (2017)
Сколотій І. В. - Формування системи управлінського обліку в аграрних підприємствах (2017)
Олійник О. В. - Проблеми системи пенсійного забезпечення в умовах запровадження пенсійної реформи, Міщенко В. С., Нагаєва Г. О. (2017)
Лебединська О. І. - Особливості міжнародної логістики в умовах глобалізації (2017)
Пахуча Е. В. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародних економічних відносин (2017)
Гнатенко Є. Ю. - Економічна оцінка інноваційного потенціалу аграрного сектору регіонів України (2017)
Грошев С. В. - Орендні відносини як складова земельної реформи в Україні (2017)
Талавиря М. П. - Розвиток біоенергетичного потенціалу в Україні, Коваль О. М., Добрівська М. В. (2017)
Рекуш А. М. - Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств в їх стратегічному розвитку (2017)
Стройко Т. В. - Інформатизація національної економіки – вплив на економічні процеси через мережу Інтернет (2017)
Галасюк В. В. - Особливості державної політики щодо забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості України (2017)
Коваль О. М. - Вдосконалення конкуренції в сучасній економічній системі, Сирит В. С. (2017)
Михайлов А. М. - Динаміка та структура прямих іноземних інвестицій в Україні, Ярошенко В. О., Прокопенко О. О. (2017)
Нестеренко С. А. - Раціональне формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Орлов В. В. - Організаційно-методичне забезпечення прав на користування сортами рослин та виробництва насіння високих генерацій (2017)
Чернега І. І. - Теоретична інтерпретація сутності підприємницької діяльності (2017)
Капущак В. В. - Механізм імплементації інновацій в банківський сектор національної економіки України (2017)
Шевченко В. М. - Теоретичні аспекти формування економічного механізму інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Кустріч Л. О. - Cратегічний аналіз в системі управління сільськогосподарських підприємств (2017)
Навроцький Я. Ф. - Державна підтримка, як чинник регулювання вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки в Україні (2017)
Огієнко М. М. - Сучасний стан людського потенціалу України: регіональний розріз, Гуріна О. В. (2017)
Рогатіна Л. П. - Теоретичні основи стратегії продовольчої безпеки регіону (2017)
Криленко Д. В. - Принципи формування сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання (2017)
Купчишина О. А. - Сучасний стан аграрного сектору Миколаївщини як базис для формування регуляторної політики в галузі (2017)
Яковлєва І. Г. - Стратегічний менеджмент як ключова складова ефективної реалізації портової реформи, Михайлов М. С., Барабанова Ю. Є. (2017)
Титул, зміст (2017)
Мамутов В. К. - Заинтересованность и самоусиление (2017)
Апанасенко К. І. - Дозвільні правовідносини у сфері господарської діяльності та інші правовідносини дозвільного характеру (2017)
Джумагельдієва Г. Д. - Економіко-правова сутність та структура енергопростору, Єремєєва Н. В. (2017)
Гарагонич О. В. - Припинення господарської пра восуб’єктності акціонерних товариств шляхом ліквідації (2017)
Фадєєв А. В. - Управління ризиками у договорі аутсорсингу (2017)
Устименко В. А. - Проблеми та перспективи реалізації положень Угоди про асоціацію з ЄС: економіко-правові аспекти (2017)
Лукач І. В. - Розвиток поняття про конкуренцію в американській та європейській правових доктринах (2017)
Бригінець О. О. - Сутність комерційної або банківської таємниці як об’єкта злочинних посягань (2017)
Гудіма Т. С. - Проблеми правового визначення основних функцій Національного банку України (2017)
Трегуб О. А. - Колізії та "сірі зони" у правовому регулюванні відносин у сфері поводження з відходами (2017)
Заблодська І. В. - Оцінювання ефективності розвитку об’єднаних територіальних громад, Ахромкін Є. М., Саєнко П. О. (2017)
Гречана С. І. - Фіскальна децентралізація в контексті розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Рогозян Ю. С. - Підготовчий етап розробки стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (2017)
Перепелюкова О. В. - Сучасні ризики агропромислової галузі регіонів у контексті розвитку міжнародного бізнесу (2017)
Волкова А. О. - Принцип справедливості та його відображення у тарифній політиці держави у сфері житлово-комунальних послуг (2017)
Ізюмцева Н. А. - Інноваційні методи пошуку персоналу (2017)
Мельникова М. В. - Сфера житлово-комунальних послуг міста: особливості функціонування та можливості розвитку, Градобоєва Є. С. (2017)
Корсакова О. С. - Регулювання діяльності вітчизняної банківської системи відповідно до рекомендацій Базельського комітету (2017)
Семенча І. Є. - Актуальні питання функціонування банків України на сучасному етапі перебудови банківської системи, Єріна М. І. (2017)
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції "Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти" (26—27 вересня 2017 р., м. Київ) (2017)
Leontiev D. - The synthesis and study of profiles of the ornidazole impurities, Bevz О., Volovyk N., Gella І., Georgiyants V. (2018)
Bilous S. - Actual approaches to development of new germicides in the conditions of extension of antibiotic resistance, Dybkova S., Liutko O., Rieznichenko L., Gruzina T., Kalyniuk T. (2018)
Dobrova A. - Verification of dissolution test for doxycycline hyclate in capsules to implement into the pharmacopoeial monograph, Golovchenko O., Georgiyants V. (2018)
Tsubanova N. - Research of the toxicological profile of the new gel, which contains an extract of the oak bark and aloe extract, Zhurenko D., Sakharova T. (2018)
Savchenko L. - Selection and verification of the method for phynelefrine hydrochloride assay in Simanovsky ointment, Uminska K., Bevz N., Georgiyants V. (2018)
Tryhubchak O. - Study of excipients quantities influencein the composition of the powder in sachet packages, Gureyeva S., Yuryeva O. (2018)
Sydora N. - Morphological and taxonomic study of oxyacanthae Zbl. section of crataegus L. genus by vegetative characteristics (2018)
Polova Z. - Study of influence of primary packaging on the stability of the original veterinary preparation, Almakayeva L. (2018)
Nizhenkovska I. - In vitro susceptibility study of Candida Spp. isolates to new combined potential medicinal product for the treatment of vaginal candidiasis, Zinchenko L. (2018)
Abstract and References (2018)
Чувакова Г. - Деякі аспекти аномалій у правовій сфері (2017)
Міхайліна Т. - Концептуалізація форм правової активності (2017)
Рижук Ю. - Еволюція концептуальних засад природних прав і свобод людини (2017)
Сидоренко В. - Загальнотеоретичні аспекти прогальності права (2017)
Крусян А. - Конституційне гуманітарне право: до постановки питання про зміст та поняття (2017)
Кропівницька М. - Природа раннього втручання у сфері забезпечення прав дитини в контексті теорії та законодавства (2017)
Ківалов С. - Вища рада правосуддя в контексті реалізації положень судово-правової реформи (2017)
Подцерковний О. - Про потреби повернення до науково-правового супроводження економічних реформ в Україні (2017)
Губіна Г. - Становлення та розвиток українського законодавства про ліцензування морської сфери (2000–2014) (2017)
Васильківська Т. - Порядок і межі застосування міжнародного права для публічно-правового та приватноправового регулювання (2017)
Василенко М. - Спортивне право: показники його формування (методологічний та учбовий аспекти) (2017)
Сирота І. - Право соціального забезпечення та гарантії здійснення соціального захисту (2017)
Чванкін С. - Особливості розгляду судом справ про усиновлення (2017)
Мельник О. - Зміст особистого немайнового права усиновленої дитини на належне сімейне виховання (2017)
Матійко М. - Регулятивна функція цивільного права в системі функцій цивільного права (2017)
Андронова В. - Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення (2017)
Болокан І. - Ефективність реалізації адміністративно-правових норм: поняття, сутність та значення (2017)
Tuliakov V. - Criminal code drafting methodology (2017)
Михайленко Д. - Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції (2017)
Бобечко Н. - Мета кримінального провадження (2017)
Ніколаєнко Т. - Проблемні аспекти виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців у разі виникнення підстав для звільнення засудженого з військової служби (2017)
Ольхова Т. - Особливості правового забезпечення безпеки бізнесу в зовнішньоекономічній діяльності в умовах глобалізації (2017)
Рогальська В. - Відбирання біологічних зразків для експертизи: кримінально-процесуальна характеристика (2017)
Шершенькова В. - Загальні тенденції розвитку законодавства радянської України про військові злочини (1965-1991 рр.) (2017)
Щукін О. - Проблемні аспекти судового розгляду спорів у сфері зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (2017)
Корнієнко І. - Вплив родинного оточення та правничого середовища на обрання Є.В. Васьковським професії адвоката (2017)
Федоров В. - Зовнішній державний борг суверенної України (2017)
Гасымзаде Р. - Нормативные правовые акты, касающиеся налогов, принятые в Азербайджанской Республике в 2000 году (2017)
Голубєва Н. - Впровадження інформаційних технологій у судочинство в Україні та світі (2017)
Каплюченко Т. - Аналіз положень Директиви 2001/95/ЄС "Про загальну безпеку продукції" як акту загального законодавства, яким визначені основні засади здійснення заходів ринкового нагляду в Європейському Союзі (2017)
Локшина Ю. - Погляди українських і зарубіжних учених на сутність поняття "засоби захисту торгівлі" (2017)
Долматова Н. - Особливості встановлення протекторату Кромвеля й поява /"Знаряддя управління" 1653 р. в Англії (2017)
Галабурда Т. - Передумови кодифікації австрійського кримінального процесуального законодавства (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) (2017)
Мацелюх І. - Характерні риси злочинів проти сім’ї та моралі в римо-візантійській правовій традиції (2017)
Сидоренко А. - Питання міністерської нормотворчості в юридичній літературі дорадянської доби (кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя) (2017)
Заїка А. - Ідея рівності жінки й чоловіка: історичний аналіз (античність – Новий час) (2017)
Вегера-Іжевська І. - Суб’єкти забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні (2017)
Волинська А. - Договір про надання детективних послуг в системі цивільно-правових договорів (2017)
Поляков І. - Проблемні питання вдосконалення адміністративно-процесуального статусу судді апеляційного адміністративного суду (2017)
Лужецька Н. - Новітня державна політика України щодо запобігання та протидії наркотикам: сучасний стан та перспективи (2017)
Гонгало Р. - Тиждень цивільного процесу, Стоянова Т. (2017)
Голубєва Н. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології у судочинстві" (2017)
75-річний ювілей професора В.В. Тіщенко (2017)
70-річний ювілей професора І.І. Каракаша (2017)
65-річний ювілей Б.А. Пережняка (2017)
65-річний ювілей професора К.М. Вітмана (2017)
Содержание (2017)
Могілевський С. Ю. - Прогнозування розвитку діабетичної ретинопатії на основі визначення поліморфних локусів rs 759853 і rs 9640883 гена AKR1B1, Бушуєва О. В. (2017)
Малачкова Н. В. - Связь уровня резистина в крови пациентов с диабетической ретинопатией при сахарном диабете II типа в сочетании с ожирением, Кирилюк М. Л., Комаровская И. В. (2017)
Ахундова Л. А. - Сравнение результатов витрэктомии и витрэктомии с циркляжем при лечении регматогенных отслоек сетчатки с высоким риском развития пролиферативной витреоретинопатии, Керимов М. И. (2017)
Храменко Н. И. - Биоэлектрическая активность зрительного анализатора на ахроматические и хроматические зрительно вызванные потенциалы у нормальных трихроматов и цветослепых, Пономарчук А. В., Слободяник С. Б. (2017)
Бондарь Н. И. - Применение аутолимбального трансплантата у больных с проникающим ранением глаза с вовлечением зоны лимба (2017)
Суровая Е. И. - Состояние антиоксидантной системы по уровню активности ферментов в слезе и содержанию серосодержащих белковых групп в крови и слезе у больных миопией до и после лечения тиоловым препаратом, Бойчук И. М., Коломийчук С. Г. (2017)
Молчанюк Н. І. - Електронно-мікроскопічна структура еквівалентів строми рогівки людини на основі коллагену, Бузник О. І., Думброва Н. Є., Пасечнікова Н. В. (2017)
Моисеева Н. Н. - Сравнительная оценка влияния гелей "Офтокорд" и "Актовегин" на регенеративные процессы после механической травмы роговицы кролика, Гулевский А. К., Горина О. Л., Сейдалиева З. А. (2017)
Кресюн Н. В. - До механізмів формування ретинопатії при стрептозотоциновому діабеті на тлі електричних подразнень структур мозку, Сон Г. А., Годлевський Л. С. (2017)
Федченко С. А. - Ультраструктурные изменения хориоретинального комплекса кроликов после воздействия лазерного излучения с длиной волны 577 нм, Задорожный О. С., Молчанюк Н. И., Король А. Р. (2017)
Кошиц И. Н. - Оптические особенности проходящего света через преломляющие структуры глаза, Светлова О. В., Гусева М. Г., Певко Д. В., Эгембердиев М. Б. (2017)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філатовські читання - 2017", Науменко В. О., Мирненко В. В., Стойловська О. Г., Аркуша Г. Ю., Пронченко О. В. (2017)
Пам'яті профессора Сергієнка Миколи Марковича (2017)
Содержание (2017)
Мазур В. П. - Изменения в нервно-мышечном аппарате прямых мышц глаз после курса электростимуляции у детей со сходящимся содружественным неаккомодационным косоглазием, Бойчук И. М. (2017)
Желізник М. Б. - Визначення мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів для оцінки зорового стомлення у школярів, Сердюченко В. І. (2017)
Мухина А. Ю. - Способ определения порогов цветовой чувствительности у детей с врожденной миопией с использованием нового комплекта таблиц, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2017)
Бездітко П. А. - Особливості перебігу дисфункції мейбомієвих залоз у хворих з важкими ускладненнями діабетичної полінейропатії, Ивженко Л. І. (2017)
Кацан С. В. - Изменение встречаемости ретинопатии недоношенных в Одесской области в 2009 году и в 2016 году, Заичко Е. С. (2017)
Керимов М. И. - Изменение толщины сетчатки после микроинвазивной витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны у больных диабетической ретинопатией (2017)
Блавацька О. М. - Порівняльне дослідження інтравітреального введення ранібізумаба та афліберсепта у пацієнтів з субретинальною неоваскулярною мембраною при високій ускладненій короткозорості, Кустрин Т. Б., Король А. Р. (2017)
Малачкова Н. В. - Уровень адипонектина в крови у больных с диабетической ретинопатией при сахарном диабете II типа и ожирении, Кирилюк М. Л., Комаровская И. В. (2017)
Федченко С. А. - Эффективность микроимпульсной (577 нм) коагуляции пигментного эпителия сетчатки у больных возрастной макулопатией в зависимости от морфофункциональных особенностей, Задорожный О. С., Король А. Р. (2017)
Чепурний Ю. В. - Морфологічні зміни зорового нерва після травми за умов застосування стовбурових клітин в експерименті, Копчак А. В., Корсак А. В., Лиходієвський В. В., Ковальчук О. І., Олефір С. С., Забіла А. О., Чайковський Ю. Б. (2017)
Новицький І. Я. - Спосіб чотирьохточкової фіксації інтраокулярної ліцзи у разі відсутності капсулярної підтримки (попереднє дослідження) (2017)
Зборовская А. В. - Применение биологической терапии в лечении увеитов. Современные тенденции, Дорохова А. Э. (2017)
Кравченко Т. І. - Юридичні аспекти відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення (2017)
Заторський О. Н. - Хронологічні маркери в тексті "Послання Мисаїла" та проблема датування грамоти (2018)
Левицький В. О. - Становище легкої промисловості Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Леснича П. С. - Просторова семантика міст Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Житник Л. О. - Розвиток освіти в общинах старообрядців в другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст. та їх внесок в історію педагогіки України (2018)
Гай–Нижник П. П. - Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році: заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні (2018)
Казакевич О. М. - Українська мова в національній політиці Австро–Угорської імперії (2018)
Чернега П. М. - Адміністративно–територіальний устрій та органи місцевого самоврядування польської етнічної меншини в УСРР (1923–1932 рр.), Фесенко В. В. (2018)
Ващенко А. П. - Корсунський педагогічний технікум як осередок краєзнавчого руху на Черкащині у 20–30–х рр. ХХ ст. (2018)
Семергей Н. В. - Національно–культурне відродження в історіо– та політософії Михайла Драгоманова: історіографічний контекст (2018)
Салата Г. В. - Професор Л. Д. Проскуряков (1858–1926 рр.): штрихи до реконструкції радянського періоду життя і діяльності (2018)
Коцур Р. В. - Питання субтропічного плодівництва у "таджицький" період науково–організаційної та педагогічної діяльності професора В. Ф. Ніколаєва (1889–1974) (2018)
Мочернюк Я. М. - Участь поміщиків Київської губернії в експорті хліба в країни Західної Європи в пореформений період (2018)
Kharkevych N. V. - Przesiedlenia ukraincow z Polski w USRR w latach 1944–1947 (2018)
Подобєд О. А. - Українська скульптура у повоєнній Західній Німеччині (2018)
Лук’яненко О. В. - Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч. 3) (2018)
Мельник А. М. - Житлова проблема як складова повсякденного життя робітників підприємств чорної металургії УРСР (1950–1960–і рр.) (2018)
Поспєлов А. С. - Перша бойова перемога Українського флоту – військово–морське зіткнення на траверзі Чорноморська 8 вересня 2016 року (2018)
Чеканов В. Ю. - "Безвременье" в массовом и историческом сознании (2018)
Бараненко С. М. - Історико–біографічні та просопографічні дослідження дворянства у сучасній українській історіографії (2018)
Бей Н. О. - Еволюція наукових основ виробництва автомобілів на Луцькому автомобільному заводі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Біловус Л. І. - Роль українців США в утвердженні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори) (2018)
Буковський І. В. - Деякі моменти морального нормування в професійній етиці музейного працівника (2018)
Ігнатенко М. М. - Адаптація аграрної галузі України до світового продовольчого ринку: сутність проблеми та тенденції змін (2018)
Ісаєнко О. О. - Поняттєвий апарат медіаосвітньої сфери (2018)
Литвин К. В. - Соціальне забезпечення чинів місцевих органів політичної поліції південно–західних губерній Російської імперії (2018)
Малець О. О. - Комінтерн у зовнішній політиці радянської Росії у першій половині 1920-х рр. (2018)
Ганський В. О. - Ідеологічні імперативи туристичної політики урядів міжвоєнної Польщі у східних воєводствах (2018)
Рагимли Г. - Шейх Ибрагим как глава ордена Сефевийе (2018)
Садигова Х. Ф. - Национальные и этнические кварталы Баку (2018)
Садраддинова Г. Э. - Мятеж Тепеделенли Али паши (2018)
Амирова Я. Ф. - Из истории Азербайджано–Турецких отношений в 20–е годы ХХ века (2018)
Гаджиев Э. - Об антиазербайджанской деятельности международных организаций армянской диаспоры во время агрессии Армении против Азербайджана (2018)
Кавказлы Г. А. - Османский санджак Союкбулак (согласно данным Пространного реестра Мараги 1728 г.) (2018)
Керимли И. - Кахетинское восстание 1812 года и участие в нем азербайджанцев (2018)
Мамедова С. А. - Национальный вопрос в Азербайджанской ССР в 50–60–х годах XX века (2018)
Маммадова К. - Эффективные результаты лоббийской деятельности азербайджанской диаспоры в Соединенных Штатах Америки (2018)
Піковська Т. В. - Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій Республіці (1918–1938) (2018)
Bondar O. V. - Das Problem des Wissenskriterium in Philosophie Hegels: ist die nichtkriteriale Begrundung des Wissens moglich? (2018)
Тройно–Фунтусова Н. В. - Проблема свободи в філософії П. О. Флоренського (2018)
Туренко В. Е. - Специфіка та особливості розуміння любові у Грецькому Стоїцизмі (2018)
Филоненко А. С. - Творчество митрополита Антония Сурожского в контексте современного богословия (2018)
Ханжи В. Б. - Теодицея и космодицея Лейбница как предпосылки кантианской антроподицеи (2018)
Стоян С. П. - Філософсько–естетична теорія й образотворча практика символізму доіконоборчого періоду в культурі Візантії (2018)
Муляр В. І. - Міф: деякі методологічні виміри дослідження феномену (2018)
Субботін В. М. - Глобальний розвиток як світ–системна інституалізація (2018)
Артемчук М. Д. - Трансформаційний перехід права від модерного до постмодерного суспільного буття (2018)
Бушман І. О. - Місце інтеркультурної комунікації в сучасному освітньому просторі (2018)
Шевчук Ю. А. - Інтернет–практика і проблема віртуальної інтерсуб’єктивності (2018)
Шніцер М. М. - Інтерпретативний потенціал метафори (2018)
Гансова Э. А. - Особенности философско–социологического знания (2018)
Дандекар Д. Д. - Політичне лідерство як феномен людського буття в культурі: плідність методологічних підходів метаантропології, андрогін–аналізу і гуманістичного психоаналізу (2018)
Добродум О. В. - Конфликтогенный потенциал социально–технологической тематики (2018)
Заєць В. М. - Медіа–насилля в суспільстві споживання: світоглядно–комунікативний аспект (2018)
Кадиевская И. А. - Особенности влияния подсознательных программ на жизнедеятельность человека, Нарядько Г. Я. (2018)
Костроміна Г. М. - Філософська концептуалізація соціальної інтенції знання у формі категорій (2018)
Красніцька Г. М. - Мова як чинник формування національної ідентичності (2018)
Кузьменко Р. І. - Феномен толерантності: етимологія і семантика (2018)
Левкулич В. В. - Справедливість як регулятивна стратегема суспільної життєдіяльності (2018)
Масюк О. П. - Сподівання в координатах соціального часу (2018)
Муха О. Я. - Інтерактивність vs інтерпасивність: інтерпретаційний вибір у постмодерних практиках (2018)
Рустамова А. Б. - Азербайджанство как синтез национальных и общечеловеческих идей (2018)
Андрєєв О. В. - Підхід до проблеми церковної першості з позицій еклезіології сопричастя (2018)
Буряк Н. Б. - Еріх Фромм про насильство у релігіях світу (2018)
Гарат І. - Ідеї ісихазму у творчій спадщині Віталія Дубенського (2018)
Маевская Л. Б. - Наследие Ибн Таймии в современных религиозных и политических доктринах (2018)
Культенко В. П. - Проблематика клонування людини в контексті релігійно–культурних оцінок: філософські аспекти, Микеладзе Я. А., Каліка Б. М. (2018)
Мокієнко М. - Особливості п’ятидесятницької духовності та вчення про хрещення Святим Духом (2018)
Несправа М. В. - Українське ісламознавство в контексті проблеми дослідження радикального джихадізму (2018)
Петриченко Н. С. - Плюрилінгвальна освіта в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України (2018)
Силадій І. - Демократизація освіти як свобода вибору моделі освітнього процесу (2018)
Гриценкo М. В. - Академічні цінності як основа культури якості у вищій освіті (2018)
Безена І. М. - Сучасні аспекти управління освітньою системою: філософсько–освітні концепти (2018)
Великодна Є. М. - Духовне здоров’я як культурний феномен: філософсько–освітній підхід (2018)
Гальченко М. С. - Інноваційна освіта в методології сучасних постнекласичних практик (2018)
Бадер А. В. - Політико–правове регулювання збройного насилля в міждержавних відносинах (2018)
Вонсович О. С. - Вплив політичної кризи в Україні на функціонування системи забезпечення національної безпеки (2018)
Воронежський К. В. - Суб’єкт політичної корупції: межі визначення поняття (2018)
Деревінський В. Ф. - Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій (2018)
Долженко О. О. - Концептуальні засади та понятійно-категоріальне визначення "гібридної війни" в контексті загроз національній безпеці України (2018)
Іщейкін К. Є. - Моделі бюджету участі в Україні: особливості і недоліки (2018)
Карчевська О. В. - Гендерний паритет у політиці як чинник консолідації демократії: досвід держав Європи, Літвін Л. А. (2018)
Ладний Ю. А. - Етнополітика в Україні 1917–1921 рр.: історико-етнологічні дослідження (2018)
Леськів М. Є. - Концептуалізація поняття "людина політична" в політичній науці др. пол. XX – поч. ХХІ століття (2018)
Приходько П. О. - Становлення організації BRICS у рамках міжнародної політики: взаємовигідний союз для великих політичних гравців (2018)
Семко В. Л. - Концептуальні основи дослідження українсько–російських етнополітичних відносин у контексті формування політичної нації (2018)
Стойко О. М. - Теоретичне осмислення джерел інституційних змін (2018)
Угрин Л. Я. - Колективна ідентичність як об’єкт політологічної рефлексії (2018)
Cai Yao - Why China participates in regional governance of Central Asian – a perspective on regional public goods (2018)
Петров А. - Діагностика та прогнозування політичних криз (2018)
До відома авторів! (2018)
Гладкіх Є. Ю. - Сезонна динаміка елементів живлення в ґрунті та зміна їх співвідношення залежно від гідротермічних умов року, Ревтьє-Уварова А. В., Панасенко Є. В. (2018)
Цвей Я. П. - Родючість чорнозему опідзоленого у короткоротаційних зерно бурякових сівозмінах, Іваніна В. В., Леньшин О. Г. (2018)
Петриченко В. Ф. - Фактори стабілізації виробництва зерна пшениці озимої в Лісостепу Правобережному, Корнійчук О. В. (2018)
Тараріко Ю. О. - Потенціал продуктивності багаторічних трав в одновидових та змішаних посівах на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся, Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. (2018)
Гирка А. Д. - Актуальні аспекти технології вирощування гороху в умовах Північного Степу України, Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В. (2018)
Вішован Ю. Ю. - Поширення стафілококів і захворювань, зумовлених ними, Ушкалов В. О. (2018)
Односум Г. В. - Вплив рослинного препарату КАС-81 і його складників на прояв нозематозу в бджолиних сім’ях з природним інвазійним фоном, Єфіменко Т. М., Сорока Н. М. (2018)
Чернуський В. В. - Принципи і методологія добору в системі селекції традиційних культур Полісся (2018)
Черновол М. І. - Приготування кормових сумішей комбінованим змішувачем, Свірень М. О., Кісільов Р. В. (2018)
Аристархова Е. О. - Токсикологічне біотестування вод поверхневих джерел водопостачання та питної води на личинках Xenopus laevis (2018)
Руденко С. С. - Динаміка змін нітрогенумісних сполук у криничній воді Чернівецької області та їх зв’язок із деякими агрохімічними та агроекологічними показниками, Лакуста О. М. (2018)
Артімонова І. В. - Обґрунтування сценаріїв розвитку сільського господарства в аспекті забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Хижняк І. М. - Вплив різних режимів зволоження на гумусний стан алювіально-лучних ґрунтів (2018)
Товстий Ю. М. - Молекулярно-масовий розподіл молекул гумінових кислот ґрунту під впливом посліду і компостів (2018)
Ніколаєнко С. М. - Академік Василенко П. М. – видатний вчений та вчитель землеробської механіки, Булгаков В. М., Войтюк Д. Г. (2015)
Ібатуллін І. І. - Наукометрія як засіб інтеграції української науки у світовий інформаційний простір, Шостак А. В. (2015)
Войтюк Д. Г. - Концептуальні засади дослідження механіки взаємодії робочих органів на пружній підвісці з ґрунтом, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О. (2015)
Войтюк В. Д. - Стан та перспективи зміцнення і відновлення робочих органів сільськогосподарських машин в Україні, Денисенко М. І., Опальчук А. С. (2015)
Михайлович Я. М. - Кінематичний аспект забезпечення працездатності різьбового з’єднання сільськогосподарської техніки, Рубець А. М. (2015)
Войтюк Д. Г. - Науково-технічні розробки кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка, Аніскевич Л. В., Теслюк В. В. (2015)
Сокол С. П. - Викопування коренеплодів удосконаленим копачем вібруючої дії (2015)
Соловьев С. А. - Особенности формирования эффективного вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе, Герасимов В. С., Миклуш В. П. (2015)
Кобець А. С. - Обгрунтування конструктивних особливостей робочого органа розкидача мінеральних добрив відцентрового типу, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2015)
Сидорчук О. В. - Об’єктивні передумови розвитку адаптивних технологічних систем рільництва, Луб П. М., Шарибура А. О., Грабовець В. В. (2015)
Сидорчук О. В. - Метод врахування об’єктивних причин стохастичності термінів бурякозбиральних робіт, Луб П. М., Спічак В. С., Пукас В. Л. (2015)
Аніскевич Л. В. - Оцінка просторової неоднорідності грунтового покриву рівнинного Лісостепу, Стародубцев В. М. (2015)
Бойко И. Г. - Структурная идентификация математической модели диагностирования объемного гидропривода гст-90,112, Войтов А. В., Войтов В. А. (2015)
Шейченко В. О. - Дослідження травмування насіння комбайнами з різними технологічними схемами обмолоту, Анеляк М. М., Кузьмич А. Я., Кустов С. О., Грицака О. М. (2015)
Поляков А. М. - Удосконалення пристрою для післязбирального сортування бульб картоплі, Дзюба А. І. (2015)
Антощенков Р. В. - Визначення ефективної структури посівного машинно-тракторного агрегату, Лебедєв А. Т. (2015)
Shostak A. V. - Rating teachers and structural divisions of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (2015)
Гринченко О. С. - Побудова моделей і прогнозування механічної надійності при деградаційних відмовах (2015)
Войтюк В. Д. - Розробка методики забезпечення якості різьбових з’єднань зернових сівалок, Рубльов В. І., Опалко В. Г. (2015)
Скобло Т. С. - Методика расчета и оценки температурных напряжений и деформаций, формируемых при эксплуатации тонкостенного режущего инструмента, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Белкин Е. Л. (2015)
Навроцький С. А. - Методологічні основи страхування сільськогосподарських угідь: інноваційний аспект (2015)
Войтюк В. Д. - Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку технічного потенціалу аграрного виробництва: фінансовий аспект, Войтюк А. В. (2015)
Гудзь О. Є. - Провайдинг технологічних інновацій: стратегії та механізми (2015)
Джошар А. В. - Стратегічні напрями агроінноваційного розвитку (2015)
Захарчук О. В. - Інноваційний розвиток основного капіталу аграрних підприємств (2015)
Стецюк П. А. - Методичні аспекти оцінки та аналізу інноваційних проектів підприємств (2015)
Скобло Т. С. - Розробка математичної моделі деформаційних навантажень при віброобробці робочих органів сільськогосподарської техніки, Науменко А. О., Власовець В. М., Бєлкін Є. Л. (2015)
Новицький А. В. - Аналіз відмов засобів для приготування і роздавання кормів, Ружило З. В. (2015)
Теслюк Г. В. - Методика аналітичної оцінки якості розпушення грунту комбінованим агрегатом, Волик Б. А., Пугач А. М. (2015)
Aртьoмoв М. П. - Визнaчeння oптимaльних пaрaмeтрів кeрувaння ґрунтooбрoбними aгрeгaтaми як динaмічними систeмaми (2015)
Герук С. М. - Умови самоорганізації трибосистеми "робочий орган – ґрунт", Борак К. В., Руденко В. Г. (2015)
Іноземцев Г. Б. - Вплив електромагнітної енергії на процеси росту рослинних об’єктів, Окушко О. В. (2015)
Пришляк В. М. - Дослідження динаміки руху насіннєвих матеріалів у завантажувальних пристроях (2015)
Aртeмoв Н. П. - Испoльзoвaниe фильтрa для пoвышeния тoчнoсти исслeдoвaний динaмики мoбильных мaшин, Шуляк М. Л. (2015)
Ковальчук Ю. О. - Глибина та мікротвердість зміцненого лазером шару сталі 65Г для підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин, Дідур В. В., Невзоров А. В. (2015)
Тригуба А. М. - Параметри технічного оснащення кооперативів із кормозабезпечення молочних ферм сімейного типу (2015)
Заєць М. Л. - Визначення швидкості руху насіння по розподільнику сошника для підгрунтово-розкидного способу сівби, Живега М. М. (2015)
Ветохін В. І. - Деякі аспекти використання властивостей ґрунту при проектуванні ґрунтообробних процесів та знарядь (2015)
Голуб Г. А. - Кінетика процесу сепарації зерно-соломистого вороху в зернозбиральних комбайнах (2015)
Грабар І. Г. - Інноваційні моделі механіки перколяційно-фрактальних середовищ, Грабар О. І. (2015)
Козирський В. В. - Особливості дослідження структури робочої поверхні серійних контактів, Радько І. В. (2015)
Кухаренко П. М. - Перспективні напрямки енергозбереження в технологічних процесах глибокого обробітку ґрунту (2015)
Морозов И. В. - Повышение эффективности технологического процесса зерновых сеялок, Морозов В. И., Ольховський Э. В. (2015)
Волоха М. П. - Дослідження технологічного процесу підготовки грунту до сівби буряків цукрових сучасними агрегатами (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація крайових умов ривкового режиму реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Полянський П. М. - Порядок розрахунку залежного допуску (2015)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння зернових культур у магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Теслюк В. В. - Техніко-технологічні передумови створення біотехнології виробництва мікобіопрепаратів, Теслюк В. В., Шведик М. С. (2015)
Пулька Ч. В. - Математична модель оптимізації енерговитрат індукційного наплавлення, Барановський В. М., Гаврилюк В. Я., Сенчишин В. С. (2015)
Бешун О. А. - Особливості утворення шкідливих компонентів у відпрацьованих газах двигунів лісо-і сільськогосподарських тракторів, Марус О. А. (2015)
Сторож О. Г. - Про розв’язні розширення деяких нещільно визначених операторів і резольвенти таких розширень (2017)
Bandura A. I. - Growth of entire functions of bounded L -index in direction, Skaskiv O. B. (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений с правильно и быстро меняющимися нелинейностями, Колун Н. П. (2017)
Янковский А. П. - Построение уточненной модели динамического поведения гибких армированных пластин из нелинейно-упругих материалов на основе явной численной схемы типа "крест" (2017)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання усередненого поля концентрації у випадкових шаруватих структурах з урахуванням стрибків шуканої функції на міжфазних границях, Білущак Ю. І. (2017)
Токовий Ю. В. - Розв’язки осесиметричних задач теорії пружності та термопружності для неоднорідних простору та півпростору (2017)
Кононов Ю. М. - Осесиметричні коливання пружних кільцевих основ і двошарової ідеальної рідини в жорсткому кільцевому циліндричному резервуарі, Шевченко В. П., Джуха Ю. О. (2017)
Литвин О. В. - Взаємодія гармонічної хвилі поздовжнього зсуву з V-подібним включенням, Попов В. Г. (2017)
Безверхий О. І. - Порівняльний аналіз двох методів дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів , Григор’єва Л. О. (2017)
Piddubniak O. P. - Sound radiation from vehicles on the right angle bend in the road, Piddubniak N. G. (2017)
Козачок О. П. - Контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок, частково заповнених рідиною, яка змочує поверхні тіл, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2017)
Максимович О. В. - Контактна задача для анізотропної півплощини з тріщинами, Лавренчук С. В., Соляр Т. Я. (2017)
Ободан Н. І. - Контактна задача для жорсткого штампа та пружного півпростору як обернена, Зайцева Т. А., Фридман О. Д. (2017)
Галішин О. З. - Прогнозування часу до руйнування при повзучості осесиметрично навантажених порожнистих циліндрів, Склепус С. М. (2017)
Кутя Т. В. - Моделювання вологоперенесення у ґрунтах з урахуванням теплових і хімічних чинників, Герус В. А., Мартинюк П. М. (2017)
Богдан Йосипович Пташник (28.09.1937–22.02.2017) (2017)
Вихідні дані (2017)
Войтюк Д. Г. - Ювілей М. П. Момотенка і сьогодення аграрних інженерів України (2016)
Дидур В. А. - Термодинамические характеристики элементов семян подсолнечника, Ткаченко А. В. (2016)
Аніскевич Л. В. - Структура навігаційного комплексу безпілотної польової машини, Росамаха Ю. О. (2016)
Голуб Г. А. - Аналіз рівнянь руху матеріальної частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А. (2016)
Ловейкін В. С. - Мінімізація динамічних навантажень в механізмі підйому вантажопідйомних машин, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Дидур В. А. - Надежность мобильной сельскохозяйственной техники при использовании биологических топливо-смазочных материалов, Журавель Д. П. (2016)
Смолінський С. В. - Робочий процес стеблопідіймачів жаток зернозбиральних комбайнів як об’єкт моделювання (2016)
Дідур В. А. - Спосіб пневматичної діагностики гідророзподільників на герметичність, Мушкевич О. І., Паніна В. В. (2016)
Ревенко І. І. - Оцінка якості змішування кормів мобільним комбінованим кормоприготувальним агрегатом, Хмельовський В. С. (2016)
Поліщук О. В. - Дослідження параметрів і режимів об'ємного промивання біодизеля, Козак Н. І., Поліщук В. М., Тарасенко С. Є. (2016)
Човнюк Ю. В. - Аналитический подход в анализе нестационарных колебаний вибратором для поверхностного уплотнения бетонных смесей, Кравчук В. Т., Сивак И. Н. (2016)
Заболотько О. О. - Вплив форми дійкової гуми на експлуатаційні властивості доїльного апарата, Гавриленко С. М. (2016)
Шокарев О. О. - Результати експериментальних досліджень комбінованого діелектрично-аеродинамічного сепаратора насіння, Кюрчев С. В., Шокарев О. М. (2016)
Савченко Л. А. - Обгрунтування економіко-математичної моделі при впровадженні логістики на пасажирському транспорті (2016)
Маринін С. П. - Дослідження розмірних характеристик цибулі ріпчастої вирощеної за технологією крапельного зрошення, Мариніна Л. І. (2016)
Войтік А. В. - Баланс потужності циліндричної щітки при взаємодії з ґрунтом, Кравченко В. В., Пушка О. С. (2016)
Надточій О. В. - Використання системи масового обслуговування для оптимізації затрат на обслуговування комбайнів, Тітова Л. Л. (2016)
Болтянська Н. І. - Оцінка доцільності застосування гумового покриття на молочно-товарних фермах, Болтянський О. В. (2016)
Онищенко В. Б. - Дослідження дефлекторних розпилюючих пристроїв для внесення рідких мінеральних добрив, Любченко І. С. (2016)
Шкарівський Г. В. - Оцінювання перспектив створення машинно-тракторних агрегатів на базі енергозасобів інтегрального компонування (2016)
Човнюк Ю. В. - "Гроп-действие" в методе канонического усреднения для существенно нелинейных механических систем близких к точно интегрируемым, Сивак И. Н. (2016)
Голуб Г. А. - Вибір структури цехів по виробництву субстратів та вирощуванню грибів, Кепко О. І. (2016)
Волоха М. П. - Імітаційне моделювання технологічних процесів виробництва буряків цукрових (2016)
Войтік А. В. - Обґрунтування функціональності системи автоматизованого проектування технологічних карт в рослинництві, Вихватнюк Р. В. (2016)
Фришев С. Г. - Перспективний напpям удосконалення збирально-транспортних процесів, Козупиця С. І., Воронков О. А. (2016)
Онищенко В. Б. - Огляд теоретичних досліджень процесу внесення рідких мінеральних добрив, Любченко І. С. (2016)
Семененко М. В. - Розрахунок паливної економічності і екологічних показників транспортного процесу під час збирання врожаю зернових культур (2016)
Марус О. А. - Аналіз конструкцій горизонтальних циліндричних реакторів для виробництва біогазу, Голуб Г. А. (2016)
Овчар П. А. - Конкурсне забезпечення пасажирських перевезень в умовах України (2016)
Зубко В. Н. - Аналіз досліджень фізико-механічних властивостей матеріалу, що пресується, Соколік С. П., Чуба В. В. (2016)
Gruban V. - Theoretical analysis of structural and kinematics parameters of cob-peeling device for vehicle of corn-gathering combine, Dumenko K., Lisoviy I., Bondarenko A. (2016)
Погорілець О. М. - Тенденції розвитку безпідпірного зрізування рослинності з глибини тисячоліть і до сьогодення, Волянський М. С. (2016)
Бpоваpець О. О. - Методика розрахунку диференційованого внесення технологічного матеріалу з використанням даних від технічних систем оперативного моніторингу (2016)
Дьомін О. А. - Дидактичні умови як теоретичне підгрунтя практичної підготовки бакалаврів з механізації сільськогосподарського виробництва, Колосок І. О. (2016)
Соломка В. О. - Лабораторні дослідження процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни, Соломка О. В. (2016)
Сторожук І. М. - Обгрунтування конструктивно-кінематичних параметрів шнекового конвеєра гичкозбирального модуля (2016)
Karabinesh S. - Contact resistance and quality glue-welding connection with elimination of cracks in cast iron parts, Povoliyshko A. (2016)
Вечера О. М. - Шляхи покращення дозування насіння сільськогосподарських культур (2016)
Войтюк Д. Г. - Вплив електромагнітних хвиль крайньо-високочастотного діапазону нетеплової інтенсивності на біологічні об’єкти, Човнюк Ю. В., Гуцол О. П., Сівак І. М., Гуменюк Ю. О. (2016)
Володько О. І. - Ферментування соргоцукрового соку Saccharomyces Cerevisiae для отримання та аналізування летких біопаливних компонентів, Лантух Г. В., Лукашевич К. М., Новак А. Г., Циганков С. П. (2016)
Voytyuk V. D. - Analytical model of parallel complex system of machinery of planting, Rogovskii I. L. (2016)
Ніколенко С. С. - Вплив чинників на результативність організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки країни, Вараксіна О. В. (2017)
Роговський І. Л. - Трансформанта гільберта при контролі параметрів технічного стану кормозбирального комбайна, Держан К. О. (2016)
Шуканов П. В. - Геопросторова диференціація країн Європи у вимірах сталого розвитку, Шуканова А. А., Гладир Д. М. (2017)
Бистрий О. М. - Аналіз експлуатаційно-технологічної безвідмовності зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2016)
Голод А. П. - Суть та принципи модернізації регіональних туристичних систем, Криштопа М. В. (2017)
Rogovskii I. L. - Analyticity of spatial requirements for maintenance of agricultural machinery, Melnyk V. I. (2016)
Колтунович О. С. - Механізми інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу депресивних регіонів у рамках бюджетної децентралізації (2017)
Культенко О. В. - Діахронічна еволюція інформаційно-комунікаційних технологій із 1774 по 2014 рр. та її вплив на рівень економічного розвитку України (2017)
Кофанов О. Є. - Аналіз науково-практичних підходів до визначення економічної сутності стартап-проектів (2017)
Чернявська О. В. - Політика корпоративної соціальної відповідальності та досвід її впровадження в українських компаніях, Гнипа-Черневецька Л. В. (2017)
Власенко В. А. - Процес управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств в умовах мінливого середовища, Барибіна Я. О. (2017)
Барибіна Я. О. - Управління стійким розвитком в умовах невизначеності (2017)
Лецер Ю. О. - Опис бізнес-моделей ІТ-підприємства за допомогою шаблону бізнес-моделі А. Остервальдера (2017)
Писаревський М. І. - Забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування в напрямку протидії рейдерству:організаційно-економічний аспект (2017)
Горбаневич В. Л. - Операції на фондовому ринку цінних паперів: європейський досвід і порівняння з ринком капіталу в Україні, Іванюта П. В. (2017)
Гудзь Т. П. - Моніторинг сучасних тенденцій розвитку банківської системи України та врахування його результатів у наглядовій роботі (2017)
Гафіяк А. М. - Інформаційні системи й технології у практичній підготовці фахівців із фінансового обліку, Єрмолаєва М. В. (2017)
Романіка Т. К. - Соціально-економічні наслідки молодіжного безробіття (2017)
Суходольська А. С. - Покращення соціальної адаптації та корегування демографічних установок соціальних сиріт у суспільстві (2017)
Логвин М. М. - Урбанізаційні процеси у світі як стимул для сталого розвитку сфери туризму, Литовченко І. В. (2017)
Локатир Н. М. - Постать Миколи Шлемкевича у історіографії (2018)
Салата Г. В. - Внесок Л. Д. Проскурякова (1858–1926 рр.) в архітектурний компонент проектування мостів (2018)
Ластовський В. В. - Середнє Подніпров’я в міжнародних відносинах сер. ХVІ ст.: іспанський слід (2018)
Варгатюк С. - Замаскований характер другої хвилі агресії радянської Росії проти України на межі 1918–1919 років (2018)
Малець О. О. - Зовнішньополітична діяльність УСДРП у 20–х рр. ХХ ст. (2018)
Сініцький А. Ц. - Українська політична еліта та національна ідея (початок ХХ століття) (2018)
Харламов М. І. - Державне страхування від пожеж на території Луганщини у 1924–1925 роках (на матеріалах Державного архіву Луганської області), Титаренко А. В., Олейник Д. В. (2018)
Муханов В. М. - Вивчення культурної сої у науково–дослідних установах УРСР в 20–30–х рр. ХХ ст. (2018)
Мельничук І. А. - Оперативний наказ НКВС №00439 1937 р. та його наслідки для німецького населення Житомирщини, Суліменко О. Г. (2018)
Терентьєв М. - Участь селян у наданні допомоги радянським воїнам на окупованій території України в 1941–1944 рр. (2018)
Лук’яненко О. В. - Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч.4) (2018)
Котик Ю. В. - Особливості оподаткування колгоспів в УРСР у 1945–1953 рр. (2018)
Каганов Ю. О. - Інакомислення молоді в УРСР 1950–1970–х рр. як виклик "ідеологічній єдності" радянського суспільства (2018)
Подобєд О. А. - Українські театр і балет у повоєнній Західній Німеччині (2018)
Туранський М. О. - Культурна експансія Росії в Автономній Республіці Крим наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2018)
Шуляк С. О. - Роль бібліотек у подоланні інформаційної нерівності: історичний аспект (2018)
Костюк Д. С. - Націоналізм та громадянське суспільство: історичні витоки і проблемні аспекти (2018)
Ількович В. М. - Основні напрямки діяльності Спілки поляків України у 1991–2016 роках на прикладі Житомирської обласної організації (2018)
Біловус Л. І. - Україномовна періодика США про роль української діаспори у поширенні інформації про Голодомор (2018)
Олійник О. М. - Історіософія індустрії гостинності в Україні: нотатки до діалектики суспільного розвитку, Лінєйцева Н. В. (2018)
Михалевич В. В. - Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні, Братусь І. В. (2018)
Піковська Т. В. - Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) (2018)
Поспєлов А. С. - Ефіопо–сомалійський конфлікт 1977–1978 років та роль в ньому великих держав, Яговкін А. С. (2018)
Чумак С. І. - Функціонування Генерального штабу СРСР в роки Другої світової війни за матеріалами збірників "Русский Архив. Великая отечественная" (2018)
Ботіка Т. С. - Англо–французька "сердечна згода" за матеріалами російських часописів початку ХХ ст. (2018)
Агаев Ш. Ш. - Взаимоотношения России и Сефевидов в период Шаха Сефи (2018)
Алиева Л. Э. - Военное совещание по поводу снятия осады Иревана (2018)
Амиршахова С. Г. - Социально–групповые различия и нормы поведения населения города Сумгайыта в семейно–бытовой сфере (2018)
Магеррамов С. Г. - О состоянии сельского хозяйства Азербайджанской ССР в 1925–1927 гг. (2018)
Махаммадли Д. Г. - Особенности развития библиотечно–информационной инфраструктуры Шеки–Закатальского экономического региона Азербайджанской Республики на современном этапе (2018)
Мустафаев А. Х. - К Нагорно–Карабахскому и другим искусственно созданным региональным конфликтам в СССР (2018)
Гасымов Е. А. - Сотрудничество в области культуры в азербайджано–германских отношениях (2006 год) (2018)
Набиев Б. Э. - Оригинальность национального подхода геополитического становления и развития Азербайджана (2018)
Гончаренко О. А. - Філософія культури Богдана Наврочинського (2018)
Гривінський Р. Р. - Ідеал автентичності і політика визнання у філософії Чарльза Тейлора (2018)
Семикрас В. В. - Методологічний плюралізм у філософсько–правовому вченні Богдана Кістяківського (2018)
Буряк Н. Б. - Порівняльний аналіз ідей етики ненасилля Льва Толстого та Еріха Фромма у християнстві (2018)
Загребельний І. В. - Секуляризуючий вимір української літератури у рецепції Г. Костельника (2018)
Гальченко М. С. - Трансформація соціокультурних цінностей і знання в просторі глобалізації (2018)
Гнатюк Я. С. - Філософська евристика як методологічна комунікація (2018)
Семенов В. Г. - Про соціальні закони і закономірності актуально, Черкасов С. М. (2018)
Танська Л. В. - Композиційно–риторичні алгоритми моделювання динаміки соціальних систем (2018)
Тарасюк В. М. - Актуальні проблеми інформаційної сфери України (2018)
Заєць О. М. - "Україна–пам’ять" – орієнтир національної політики (2018)
Квашин В. В. - Зміни парадигми інформаційних процесів в сучасних умовах розвитку суспільства (2018)
Кожем’якіна О. М. - Комунікативні детермінанти медіадовіри в сучасному інформаційному суспільстві (2018)
Колесніченко С. С. - Влада у сучасній соціально–політичній системі координат (2018)
Онуфрійчук Р. В. - Специфіка "res" та "realitas" у філософії ХІХ століття (2018)
Петренко М. О. - Життєвий світ як умова можливості ідентичності, справедливого та гідного буття людини (2018)
Пономаренко Ю. В. - Маргіналізація та універсалізація як засади артизації культури (2018)
Рева Н. О. - Чому ми не мислимо як Шерлок Холмс? (2018)
Салманова К. М. - Выбор ценностей и обуславливающие его факторы (2018)
Бредун І. В. - Есхатологія Долі: ідея кола, Компанієць Л. В. (2018)
Брильов Д. В. - Київська мусульманська громада в дорадянські часи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Сало Г. В. - Антропологічні засади закордонного українства в його релігійно–філософських поглядах (2018)
Добродум О. В. - Священные пространства вайшнавизма в WWW (2018)
Мовчан М. М. - Проблема страху і страху смерті в індійській філософії XX століття та в релігійно–філософському вченні буддизму (2018)
Мокієнко М. - Ранній п’ятидесятницький досвід: реакція спорідних течій (2018)
Маевская Л. Б. - Баян ибн Саман и секты, которым положило начало его учение (2018)
Зарічанська О. В. - Вплив спілкування на розвиток особистості провізора в навчальному процесі (2018)
Karanfilova E. - The philosophy of dialog in the educational discourse (2018)
Дубняк З. О. - Університет: яких знань ми потребуємо сьогодні? (2018)
Mammadkarimova Z. M. - Phonological interference as a result of second–language learning in the period of globalization (2018)
Мельник М. В. - Актуальні питання викладання фармакогнозії студентам заочного відділення в умовах кредитно–модульної системи освіти (2018)
Водославський В. М. - Навчально–тренінговий центр як складова міждисциплінарних зв’язків удосконалення практичних навичок при вивченні предметів "Фармацевтична ботаніка", "Фармакогнозія" та "Ресурсознавство лікарських рослин" (2018)
Завальнюк О. В. - Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури (2018)
Валибеков Р. В. - Политические системы и процесс трансформации массового сознания (2018)
Іващенко Д. Є. - Ґенеза міжнародно–правової регламентації трансферу технологій (2018)
Іщейкін К. Є. - Причини та наслідки впровадження механізмів участі (2018)
Ключник Р. М. - Політичний протест: комунікативні фактори інтенсифікації (2018)
Ковальов А. В. - Теоретичне підґрунтя концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна (2018)
Міщерська Ж. В. - Проблеми забезпечення незалежності інституту суспільного мовлення у демократичних політичних системах (2018)
Гоцуляк В. М. - Модель національної ідентичності в процесах українського державотворення (2018)
Дегтярьов С. І. - З історії становлення громадянського суспільства в Україні (2018)
Петренко І. І. - Оцінка впливу аналітичних центрів на політичний процес (2018)
Петров А. - Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав (2018)
Федорченко В. М. - Історична традиція наукового визначення предметного поля дослідження політичних ідеологій в політології (2018)
Цумарєв М. І. - Поняття культури локальної демократії (2018)
Гай–Нижник П. П. - В. Липинський та УДХП в теорії і практиці українського державотворення і політичного націонал–консерватизму (1900–1920 рр.) (2018)
Бідочко Л. Я. - Трансформації лівих політичних партій в Україні на початку ХХІ ст.: матеріалістичний аналіз (2018)
Артішевський А. Е. - Податковий майдан – делегітимація політичної влади (2018)
Вонсович О. С. - Стратегія національної безпеки США 2017 р.: нові підходи щодо боротьби із пріоритетними викликами та загрозами (2018)
Сталовєрова Г. В. - Особливості перемовин Великобританії та ЄС стосовно британського брексіту (2018)
Эюбзаде Р. - Присутствие Англии в регионе Персидского залива (конец XIX начало XX веков) (2018)
Зерницький Р. В. - Порівняння місцевого самоврядування Королівства Норвегії та Федеративної Республіки Німеччини в контексті формування плюралістичної демократії (2018)
Долженко О. О. - Спеціальні служби Російської Федерації в умовах ведення "гібридної війни" проти України (2018)
Годжаева Л. Р. - Современная геополитическая ситуация на Кавказе (2018)
Набиев Б. - О геополитической сути политических, экономических и региональных целей Азербайджанской Республики (2018)
Картунов О. В. - Етнополітичні портрети Галичини у калейдоскопі мінливих історичних подій. Рецензія на монографію: Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 с. (2018)
Маслюк В. А. - Композиційні порошкові матеріали на основі карбідосталей з домішками карбідів хрому і титану для робочих органів сільськогосподарських машин, Яковенко Р. В., Войтюк В. Д., Денисенко М. І. (2016)
Теслюк В. В. - Концептуальні основи біотехнології виробництва мікобіопрепаратів із плодових тіл грибів, Барановський В. М., Спічак В. С. (2016)
Voinalovych O. V. - Organization of independent and extramural study of university students while studying "occupational health and safety" subjects, Bilko T. O. (2016)
Дьомін О. А. - Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах практичної підготовки, Колосок І. О. (2016)
Сніжко О. О. - Біотехнологія кисломолочних напоїв з продуктами бджільництва (2016)
Усенко С. М. - Визначення часу експозиції при знезаражуючій обробці зернових в сильних електричних полях (2016)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з комбінованим динамічним режимом руху, Почка К. І. (2016)
Аніскевич Л. В. - Оцінка просторової неоднорідності грунтового покриву рівнинного лісостепу, Стародубцев В. М. (2016)
Дьомін О. А. - Суб’єктивні закономірності оволодіння знаннями на академічній лекції в аграрних внз, Колосок І. О. (2016)
Гнатюк О. А. - Застосування методології дослідження марківських випадкових процесів для прогнозування поведінки системи "механізатор – машинно-тракторний агрегат – виробниче довкілля", Білько Т. О., Покутний О. О. (2016)
Borak K. - Physical and mathematical modeling of tribosystem "working tool – land" (2016)
Басараб В. А. - Дослідження полічастотного режиму коливань електромагнітної ударно-вібраційної системи (2016)
Теслюк В. В. - Дослідження механічної підготовки сировини до біотехнології екстракції грибних полісахаридів для виробництва мікобіопрепаратів, Теслюк В. В., Барановський В. М. (2016)
Козупиця С. І. - Побудова експертної моделі при оптимізації роботи збирально-транспортних комплексів (2016)
Смолінський С. В. - Результати енергетичної оцінки технічного забезпечення збирання зернових культур, Левчук С. С., Маранда С. О. (2016)
Комков В. М. - Оцінка ефективності первинної обробки молока в умовах кооперативу індивідуальних господарств, Ребенко В. І. (2016)
Фришев С. Г. - Обґрунтування раціонального складу збирально-транспортного комплексу із застосуванням напівчовникового руху транспортних засобів (2016)
Пилипака С. Ф. - Аналітична модель установки грунтообробних сферичних дисків для визначення геометричних та технологічних характеристик, Клендій М. Б. (2016)
Надточій О. В. - Теоретичні спектри віброакустичних сигналів ЦПГ і їх зв'язок з тривалістю ударів, Тітова Л. Л. (2016)
Войтік А. В. - Дослідження впливу параметрів циліндричної щітки на силу опору ґрунту та реакцію ґрунтової основи при розкритті кореневої системи маточних рослин, Кравченко В. В., Пушка О. С. (2016)
Тітова Л. Л. - Використання спектрального аналізу вібросигналів дизельного двигуна для виявлення появи дефектів, Надточій О. В. (2016)
Бойко А. І. - Дослідження впливу присмоктуючої сили на ефективність захвату окремих насінин, Попик П. С., Банний О. О. (2016)
Савченко Л. А. - Особливості використання логістики в сільському господарстві (2016)
Погорілець О. М. - Тенденції розвитку ротаційних косарок-плющилок з глибини століть і до сьогодення, Волянський М. С. (2016)
Пилипака С. Ф. - Конструювання мінімальних поверхонь за допомогою ізотропної кривої, яка лежить на поверхні катеноїда, Муквич М. М. (2016)
Войналович О. В. - Впровадження системи відстеження потенційних небезпек на аграрному підприємстві на базі ризик-орієнтованого підходу, Гнатюк О. А. (2016)
Бойко Д. І. - Математичне моделювання швидкого гравітаційного руху інгредієнтів комбікормів при їх змішуванні (2016)
Дранус В. В. - Страхування виробничо-господарських ризиків аграрних підприємств: інноваційний аспект (2016)
Нанка О. В. - Прилад та методика дослідження динамічних зусиль різання фуражного зерна (2016)
Червінський Л. С. - Вимоги до спектрального складу штучних джерел оптичного випромінювання для вирощування рослин в спорудах закритого грунту, Сторожук Л. О., Романенко О. І., Луцак Я. М. (2016)
Чуєнко Р. М. - Автономний електромеханічний комплекс з компенсованими асинхронними машинами, Макаревич С. С., Гаврилюк В. В. (2016)
Фришев С. Г. - Удосконалення технологічного процесу перевезення зерна від комбайнів напівпричепами самоскидами (2016)
Шкарівський Г. В. - Компонувальна схема самохідного шасі – реалії конструкції і напрями вдосконалення (2016)
Яропуд В. М. - Експериментальні дослідження раціональної геометрії розташування отворів у повітропроводі теплоутилізатора (2016)
Давиденко О. О. - Експериментальні дослідження залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів кругового перерізу при дії поперечних сил (2016)
Аніскевич Л. В. - Конструктивні особливості сошникових систем сучасних сівалок та їх відповідність вимогам точного землеробства, Росамаха Ю. О. (2016)
Ковальов М. Ф. - Аналітична модель механізму відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт та її використання (2016)
Пилипенко А. П. - Визначення механічних властивостей зернового матеріалу як об’єкту кормоприготування, Чаусов М. Г. (2016)
Потапова С. Є. - Експериментальні дослідження процесу подрібнення зерна вальцедековою дробаркою (2016)
Фришев С. Г. - Порівняльна оцінка організації роботи транспортних засобів на перевезенні цукрових буряків (2016)
Шкарівський Р. Г. - До питання вивчення доцільності використання малогабаритних МЕЗ з колісною формулою 2К2, Шкарівський Г. В. (2016)
Налобіна О. О. - Аналітичні положення прогнозування відновлення технічного стану машин для лісотехнічних робіт (2016)
Калівошко М. Ф. - Шляхи зниження негативного впливу паливно-мастильних матеріалів на природне середовище (2016)
Косовець Ю. В. - Застосування об’ємного методу для дозування рідких мінеральних добрив (2016)
Калініченко Р. А. - Визначення теплофізичних коефіцієнтів в розв’язках рівняння теплопровідності для ідентифікації процесів термообробки зерноматеріалів (2016)
Новицький А. В. - Дослідження динаміки зміни показників надійності засобів для приготування і роздачі кормів (2016)
Мариніна Л. І. - Аналіз технологій вирощування цибулі ріпчастої та конструкційні особливості експериментальної установки для її викопування (2016)
Titova L. L. - Analysis of frequency of restorations serviceability of forestry machines, Rogovskii I. L. (2016)
Голуб Г. А. - Механіка руху частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А. (2016)
Матухно Н. В. - Стратегії технічної політики в забезпеченні збирання хлібів в Україні вітчизняними зернозбиральними комбайнами, Нєдовєсов В. І. (2016)
Zapryvoda A. - Method of calculation of basic parameters of vibration device to form horizontal surfaces (2016)
Марус О. А. - Аналіз конструкцій реакторів для твердофазної ферментації, Голуб Г. А. (2016)
Rogovskii I. L. - Model of parametric synthesis rehabilitation agricultural machines, Melnyk V. I. (2016)
Маковецька С. В. - Формування розкладу поставок сировини на цукровий завод із застосуванням генетичних алгоритмів, М'якшило О. М. (2018)
Брацький В. О. - Дослідження та розробка методу обробки log-файлів у розподіленій інформаційній системі з використанням нереляційної бази даних MongoDB (2018)
Губа М. І. - Трансформація земельних відносин у контексті формування і реалізації державної аграрної політики, Барсук Ю. В. (2018)
Ткачук С. В. - Маркетинг освітніх послуг: проблеми та перспективи, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2018)
Strashynska L. - Food security of Ukraine: problems and areas of providing (2018)
Пєтухова О. М. - Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств агропродовольчої сфери, Коняга А. В. (2018)
Безпалько О. В. - Методичні аспекти оцінки вартості знака для товарів і послуг як інтелектуального капіталу інноваційної економіки, Бєлова Т. Г. (2018)
Труш Ю. Л. - Чинники впливу нa якість хлібобулочної продукції (2018)
Головань О. О. - Особливості мікросегментації вітчизняного ринку кави, Олійник О. М., Сербіненко К. Г., Олійник М. О. (2018)
Закревська Л. М. - Перспективи розвитку системи управління персоналом в аграрному секторі економіки (2018)
Бергер А. Д. - Методичний підхід до формування маркетингового потенціалу підприємств м’ясопереробної галузі (2018)
Драган О. І. - Формування системи стрес-менеджменту на підприємствах м’ясопереробної галузі (2018)
Соколенко А. І. - Енергетичні потенціали газорідинних середовищ, Шевченко О. Ю., Білик О. А., Мироненко С. М. (2018)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсних електричних полів на амінокислотний склад незбираного молока, Українець А. І., Маринін А. І., Кочубей-Литвиненко О. В., Бойко М. І. (2018)
Копиленко А. В. - Методологія конструкційного розрахунку ферментерів під спільною дією декількох видів навантажень, Шибецький В. Ю., Костик С. І., Поводзинський В. М. (2018)
Пригодій Д. В. - Навантаження гнучких зв’язків у технічних системах, Васильківський К. В. (2018)
Ковальов О. В. - Фізична і математична модель процесу випікання тістових заготовок у хлібопекарських печах, Шутюк В. В., Карвацький А. Я. (2018)
Петренко В. П. - Тепловіддача при випаровувальному концентруванні розчинів у вертикальних низхідних кільцевих потоках, Прядко М. О., Рябчук О. М., Глоба О. B. (2018)
Никитюк І. І. - Моделювання процесу розподілення теплоносія в сушарці для термолабільних продуктів, Лементар С. Ю., Вересоцький Ю. І., Риндюк Д. М. (2018)
Бондар В. І. - Аналіз результатів експериментального дослідження процесу конденсації пари з парогазової суміші на поверхні циліндричного вільностікаючого струменя рідини (частина 1), Солодка К. М., Василенко С. М. (2018)
Воробйова А. М. - Спіраль Архімеда — історія і сучасність, Циганкова Г. А. (2018)
Дейниченко Л. Г. - Технологія та якість збитих десертів на основі молочно-білкового концентрату (2018)
Сімахіна Г. О. - Особливості створення та використання дієтичних добавок, Науменко Н. В., Мартиненко Т. А. (2018)
Дітріх І. В. - Розробка рецептури нового виду шоколадного брауні спеціального призначення, Євтушенко Н. В. (2018)
Заморська І. Л. - Леткі сполуки соку суничного натурального неосвітленого (2018)
Шаповаленко О. І. - Визначення показників якості зернової сировини та перспективи її експорту в інші країни, Євтушенко О. О., Петренко А. О., Шатківська О. М. (2018)
Токар А. Ю. - Математичне моделювання технологічного процесу обсмажування овочів в олії, Миронюк С. С., Волкова Т. В. (2018)
Дорохович А. М. - Визначення впливу цукрів сахарози, глюкози, фруктози та різних видів крохмальної патоки на властивості карамельної маси, Мазур Л. С. (2018)
Заболотец А. А. - Размеры и морфологические особенности зерен нативного крахмала разного ботани¬ческого происхождения, Ермаков А. И., Литвяк В. В. (2018)
До відома авторів (2018)
Левченко О. В. - Концептуальні основи формування системи забезпечення інформаційної безпеки (2018)
Sokolov K. - Analysis of general approaches for the construction of information security system (2018)
Степанов Г. С. - Погляди щодо проблемних питань застосування Повітряних Сил в протиповітряній обороні, Камінський В. В., Павленко М. А. (2018)
Мажара І. П. - Інформаційна модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом, Тимочко О. І., Чернов В. Г. (2018)
Ведмідь О. І. - Спосіб розрахунку дальності пуску зенітних керованих ракет з полігону (тимчасового майданчика) приморського базування з урахуванням профілю польоту мішені типу ВР-3 "Рейс", Романюк М. М. (2018)
Гризо А. А. - Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС баражуючими боєприпасами з режимом самонаведення на радіовипромінювання, Невмержицький І. М., Григор'єв В. Б., Зіняк Р.В. (2018)
Жила C. C. - Аналіз електромагнітного поля антени при її збудженні надширокосмуговими та багатосмуговими сигналами (2018)
Karlov V. - Radiation of spatially limited inhomogeneous plasma, Kirichenko Yu., Artemenko A., Lukashuk O. (2018)
Pavlenko М. - Arithmetic model "radiotechnical facilities – control system" according to Petri net model, Shapran Yu., Stakhova M. (2018)
Aloshin G. - The method of parameters optimization of the multifunctional laser information-measuring system on the multiplicity of signals, structures and technical parameters, Kolomiytsev O., Kuleshov O., Kulagin K., Tkachev A. (2018)
Василишин В. І. - Аналіз впливу віконних функцій на точність оцінювання кутових координат джерел випромінювання при попередньому формуванні ортогональних променів, Лютов В. В., Шкода А. І., Глушко А. П. (2018)
Zhuk O. - Method of evaluation of channel parameters with technology МІМО-SEFDM, Shyshatskyi A., Prokopenko E., Zhyvotovskyi R. (2018)
Калашник Г. А. - Основні заходи щодо забезпечення ефективного функціонування систем управління, зв’язку та навігації в умовах впливу деструктивних геліогеофізичних збурень, Калашник-Рибалко М. А. (2018)
Dudnik V. - Method of selection of rational ways of tasks performance by brigade tactical groups in stabilization activities on the basis of game theory (2018)
Литвин В. В. - Модель розрахунку безпечного шляху із вогневим та оборонним потенціалом військових груп на основі побудови штучної імунної системи та алгоритму бактеріального пошуку, Угрин Д. І., Шевчук С. Ф., Іл’юк О. Д. (2018)
Bіlenko О. - Influence of projectile ballistic coefficient dispersion on non-lethal and limited range weapons' tactical characteristics, Pavlov D. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Управління оборонними ресурсами: методичний підхід до визначення потреби в ресурсах на розвиток Збройних Сил у ході оборонного планування (2018)
Михалевич М. Г. - Підвищення точності роботи електропневматичного механізму керування зчепленням транспортних засобів категорій N3 та M3 шляхом використання послідовного розташування електропневматичних клапанів, Богомолов В. О., Клименко В. І., Ярита О. О., Леонтьєв Д. М., Рябуха Ю. О. (2018)
Потьомкін М. М. - Метод трикритеріального евклідового ядра та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Сірченко Р. С. (2018)
Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Безкоровайна І. М. - Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих віковою катарактою шляхом аналізу факторів ризику, Стебловська І. С. (2018)
Цибульська Т. Е. - Прогнозування ризику прогресування набутої міопії у дітей шкільного віку, Завгородня Н. Г., Пашкова О. Е. (2018)
Блавацкая О. Н. - Сравнение морфометрических изменений хориоретинального комплекса в области фовеа при высокой осложненной близорукости и возрастной дегенерации макулы под воздействием антиангиогенной терапии, Кустрин Т. Б., Король А. Р. (2018)
Гузун О. В. - Эффективность стимуляции и нутриентной терапии в лечении астенопии студентов, Храменко Н. И. (2018)
Крючко А. В. - Модифицированный тест Хоуэлла для качественного и количественного определения фории на близких расстояниях (2018)
Духайер Шакир - Результаты лечения нарушений аккомодации у больных с использованием электростимуляции на аппарате "ЭТРАНС" и фосфенэлектростимуляции, Бушуева Н. Н., Пономарчук В. С., Храменко Н. И. (2018)
Павловский М. И. - Метаболический статус слезной жидкости у больных синдромом сухого глаза при гипотиреозе, Дрожжина Г. И. (2018)
Бездітко П. А. - Клініко-томографічні особливості діабетичної оптичної нейропатії залежно від типу та стадії захворювання, Карлійчук М. А. (2018)
Жердьова Н. М. - Взаємозвязок між діабетичною ретинопатією та мозковою перфузією у хворих на цукровий діабет II типу, Медведовська Н. В., Макеєв С. К., Маньковський Б. М. (2018)
Алибет Яссин - Особенности визуализации структур цилиарного тела при регматогенной отслойке сетчатки, осложненной цилиохориоидальной отслойкой, в процессе предоперационного противовоспалительного лечения, Задорожный О. С., Левицкая Г. В., Пасечникова Н. В. (2018)
Боброва Н. Ф. - Влияние различных режимов элекрического тока высокой частоты на структурные изменения зрительного нерва кролика, Вит В. В., Сорочинская Т. А., Молчанюк Н. И., Левицкий И. М. (2018)
Kuzenko V. V. - Eye retinal changes under the influence of chromium ions, Kuzenko O. V., Demin Yu. A. (2018)
Боброва Н. Ф. - Тактика хирургических вмешательств при двусторонних врожденных колобомах радужки и врожденных катарактах, Смаглий Д. В. (2018)
Иванова О. Н. - Особенности течения коревого керато-конъюнктивита у взрослых, Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. И., Великсар Т. А. (2018)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції офтальмологів Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей України "Актуальні питання офтальмології", Науменко В. О., Пенішкевич Я. І., Мирненко В. В., Стойловська О. Г., Аркуша Г. Ю., Пронченко О. В., Корнієнко А. П. (2018)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2017 году (2018)
Голуб Г. А. - Оцінка обладнання для сушіння зерна з використанням відновлювальних джерел енергії, Кухарець С. М., Ярош Я. Д. (2016)
Ловейкін В. С. - Динамічні навантаження в механізмі підйому вантажопідйомних машин, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Голуб Г. А. - Визначення мінімальної граничної кутової швидкості для забезпечення відцентрового руху частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А. (2016)
Павленко С. І. - Чисельне моделювання процесу змішування компонентів гноє-компостної суміші лопатевим робочим органом (2016)
Надточій О. В. - Побудова дорадчої системи діагностування зернозбиральних комбайнів на основі бази знань, Тітова Л. Л. (2016)
Човнюк Ю. В. - Утёт сил сухого трения при моделировании и анализе вынужденных колебаний вибратора для поверхностного уплотнения бетонных смесей на субрезонансных режимах, Сивак И. Н., Кравчук В. Т. (2016)
Смолінський С. В. - Аналіз критеріїв стійкості при роботі зернозбиральних комбайнів на схилах (2016)
Поліщук В. М. - Наукові основи аерозольного очищення біодизеля, Тарасенко С. Є. (2016)
Поліщук В. М. - Аналіз типів розпилювачів для аерозольного промивання біодизеля, Козак Н. І. (2016)
Ковязин О. С. - Обґрунтування форми поперечного перетину ґрунтового теплообмінника, Голуб Г. А., Алієв Е. Б. (2016)
Надточій О. В. - Цифровий обробіток вібросигнала дизеля та модель віртуального приладу його реалізації, Тітова Л. Л. (2016)
Войналович О. В. - Оцінення професійного ризику трактористів-машиністів під час ремонтування та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, Гнатюк О. А. (2016)
Ловейкін В. С. - Зменшення динамічних навантажень на металоконструції прольотних кранів шляхом оптимізації перехідного процесу пуску крана за комплексним критерієм, Крушельницький В. В. (2016)
Васильковська К. В. - Визначення якості висіву насіння пневмомеханічним висівним апаратом з периферійним розташуванням комірок та інерційним видаленням зайвого насіння, Васильковський О. М., Петренко М. М. (2016)
Голуб Г. А. - Обґрунтування параметрів скребків похилого конвеєра для прибирання гною у тваринницьких приміщеннях, Хмельовський В. С., Швець Р. Л., Ікальчик М. І. (2016)
Тітова Л. Л. - Моделювання Вейвлет аналізу вібросигналів дизельного двигуна для виявлення його ефективності, Надточій О. В. (2016)
Ковальчук Ю. О. - Лазерне зміцнення робочих органів ґрунтообробних знарядь зі сталі 65Г (2016)
Човнюк Ю. В. - Моделювання динамічних процесів та навантажень пружних елементів механізмів підйому вантажопідйомних машин пуску, Сівак І. М. (2016)
Салюк А. І. - Рециркуляція газової фази з її очищенням при метановій ферментації курячого посліду, Жадан С. О., Шаповалов Є. Б. (2016)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис ізотропних ліній на поверхні псевдосфери та побудова мінімальних поверхонь, Муквич М. М. (2016)
Ловейкін В. С. - Узагальнений критерій динамічної оптимізації режимів руху та їх стійкості для лінеаризованих механічних систем з дискретним спектром, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2016)
Новицький А. В. - Огляд теоретичних досліджень надійного функціонування складних технічних систем у тваринництві (2016)
Мельник В. І. - Історія виникнення і запровадження проекту "Галузева економіка і менеджмент" у процес підготовки інженерних фахівців, Новицький А. В. (2016)
Мельник В. І. - Роль наукової школи Крамарова В. С. у формуванні інженерного потенціалу аграрної сфери, Новицький А. В. (2016)
Адамчук В. В. - Обґрунтування параметрів гвинтового гранулятора кормів, Братішко В. В. (2016)
Кістечок О. Д. - Дослідження стійкості руху орного агрегату у горизонтальній площині, Надикто В. Т. (2016)
Дідур В. В. - Термодинамічні характеристики елементів насіння рицини, Чебанов А. Б., Асеєв А. А., Шарій А. В. (2016)
Болтянська Н. І. - Створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства (2016)
Михайлович Я. М. - Коливання гвинтового з'єднання сільськогосподарської техніки під впливом поперечної вібрації, Рубець А. М. (2016)
Alatoom Mohammad Fayiz Ahmad - Rationale of calculation of parameters grinder-mixer for sheep and goats, Karabinesh S. S. (2016)
Деркач О. П. - Обгрунтування параметрів розкидного пристрою машини для внесення твердих органічних добрив, Харченко І. В. (2016)
Бакулін Є. А. - Визначення вітрових навантажень висотних будівель в умовах щільної міської забудови, Бакуліна В. М., Костира Н. О. (2016)
Шацкий В. В. - Методология совершенствования технологического обеспечения животноводства (2016)
Давиденко О. О. - До визначення граничних деформацій бетону за діаграмами напруження – деформації бетону при підвищених температурах (2016)
Лисенко В. П. - Дослідження боксу з комахами як об’єкта автоматизації, Чернова І. С. (2016)
Голуб Г. А. - Концепція виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва та тваринництва, Марус О. А. (2016)
Ловейкін В. С. - Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формувальної установки з врівноваженим приводом, Почка К. І. (2016)
Дьомін О. А. - Інновації в педагогічних технологіях при підготовці висококваліфікованих фахівців з агроінженерії, Колосок І. О. (2016)
Ловейкін В. С. - Аналіз руху ковшового елеватора з динамічною механічною характеристикою двигуна, Ткачук Л. Б. (2016)
Kozachenko O. - Changes of blade shape of agricultural tools during deterioration, Shkregal O., Kadenko V., Bleznyuk O. (2016)
Бистрий О. М. - Експериментальні показники відновлення працездатності зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2016)
Rogovskii I. L. - Analysis of model of recovery of agricultural machines and interpretation of results of numerical experiment (2016)
Давидич T. - Явление неогреческого стиля в европейской архитектуре XVIII–XX веков (2018)
Гладких І. І. - Вплив рефракції звуку в Азово-Чорноморському районі на ефективність пошуку цілей гідролокаторами кругового огляду, Каналюк О. В., Капочкін Б. Б. (2018)
Соколовський С. А. - Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України, Науменко М. О. (2018)
Тардаскіна Т. М. - Особливості розвитку віртуальних операторів в Україні, Манько М. П., Терешко Ю. В., Богатирьова Л. Д. (2018)
Плахотник Е. А. - Теоретико-методологические аспекты трансформационных процессов в экономической сфере деятельности промышленных предприятий (2018)
Яхно Б. П. - Створення інтерфейсу між модулями SAP, Споров О. Є. (2018)
Неведомська Є. О. - Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону, Тимчик О. В. (2018)
Дроботун В. М. - Історичний компонент концепту BRITISH INDIA (2018)
Солодовнікова Х. К. - Психологічний підхід до розуміння права на життя, здоров’я фізичної особи (2018)
Abstract and References (2018)
Жаровська І. М. - Правова глобалістика: до постановки проблеми, Дякович О. В. (2017)
Ганзенко О. О. - Правові засоби вирішення суспільних конфліктів в Україні в умовах євроінтеграції (2017)
Середа А. М. - Інституціоналізація судової влади в добу відродження української державності (1917-1918 рр.) (2017)
Пелех І. В. - Правові аспекти здійснення журналістської діяльності, Зозуль Т. В. (2017)
Гуйван П. Д. - Правова визначеність та її темпоральні прояви в приватному європейському праві (2017)
Задорожний О.В. - Мета як конститутивна ознака приватизації державного майна (2017)
Клементьєва Т. М. - Юридична характеристика спадкового договору в Україні та світовий досвід застосування спадкового договору (2017)
Мельник І. А. - Чи забезпечені права споживачів із введенням у дію спеціального закону "про споживче кредитування"? (2017)
Коломоєць Т. О. - Патронатна служба за законодавством україни: деякі дискусійні питання регламентації (2017)
Пирожкова Ю. В. - Правозабезпечувальний складник процедурної функції адміністративного права: пошук базового критерію визначення сутності (2017)
Ковальчук А. Ю. - Деякі аспекти становлення системи фінансово-економічної безпеки в зарубіжних країнах (2017)
Костенко О. М. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічних закупівель в Україні (2017)
Крикавська І. В. - Особливості правового статусу територіальних громад (2017)
Лісогор Ю. Б. - Адміністративна відповідальність за порушення митних правил (2017)
Федчишин Д. В. - Правові аспекти здійснення земельних прав в Україні (2017)
Возняковська К. А. - Щодо поняття неспроможності банківських установ (2017)
Орловський Б. М. - Історичні аспекти формування категорій інституту необхідної оборони на українських землях (2017)
Титул, зміст (2018)
Kusyj J. - Vibratory-centrifugal strengthening’s influence on failure-free parameters of drilling pumps bushings, Kuk А., Topilnytskyy V. (2018)
Osaulenko K. - Investigation of the efficiency and potential possibilities of paper protection by siloxan in wet environments, Demchenko V., Merezhko N. (2018)
Kyrychenko K. - Use of high-performance plasticizers to provide design and operational requirements for the concrete composition for the construction of floating composite docks, Shchedrolosiev O., Rashkovskyi O. (2018)
Karakurkchi A. - Research of the peculiarities of plasma-electrolytic treatment of AK12M2MgN piston alloy with formation of ceramic-like coatings, Sakhnenko N., Ved M., Parsadanov I. (2018)
Trotsenko Ye. - Simulation of partial discharges under influence of impulse voltage, Brzhezitsky V., Protsenko O., Chumack V., Haran Ya. (2018)
Hutsol Т. - Synthesis of radiometric receivers on the criterion of statistical invariance to fluctuations of strengthening and narrow-band interference, Popryaduhin V., Popova I., Kosulina N., Cherenkov А. (2018)
Yeromin A. - Choice and ground for direction of energy efficiency increasing for Ukrainian buildings and facilities, Kolosov A. (2018)
Cherepashchuk G. - Increasing the accuracy of the non-contact temperature measurement in the case of energy audits of different objects, Kalashnikov E., Nazarov A., Siroklin V. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Lytvyn V. - Development of a method for calculating the safe position of military units by using artificial neural networks based on swarm algorithms, Uhryn D., Iliiyuk O., Klichuk O. (2018)
Sahaida P. - Development of methodology for data and knowledge warehouse design in computer systems for intellectual data processing (2018)
Lytvyn V. - Big Data analytics ontology, Vysotska V., Veres O., Brodyak O., Oryshchyn O. (2018)
Shcherbina O. - Development of imitation model for selection of tug barge vessels for work on the line (2018)
Lymarenko Y. - Recognizing wheels with a laser to calculate the deformation of tires, Tatievskyi D. (2018)
Gaidaichuk V. - Development of theoretical and experimental dynamic monitoring of large-scale building structure, Kotenko K., Kedyk I. (2018)
Gladkovska V. - Substantiation of the development variant of freight forwarding company under uncertainty conditions (2018)
Stanovskyi O. - Compensation of the spatial deviations of measuring elements in CAD, Toropenko A., Lebedeva O., Dobrovolska V., Daderko O. (2018)
Ostanina A. - Development of the design method of the enterprise for the release of new products, Ershovа N., Shibko O., Velmagina N. (2018)
Vdovychenko V. - Influence of reserve of carrying capacity of stopping points on the time idle parameters of passenger transport vehicles (2018)
Abstract and References (2018)
Коломоєць Т. О. - Исследование наследия Николая Христиановича Бунге и его влияния на формирование современной административной науки и юридического образования в украине (к 195-летию со дня рождения) (2017)
Верлос Н. В. - Рецепція в конституційному праві України: онтологічний і доктринальний аспекти (2017)
Каплін С. М. - Конституційне право на об’єднання у професійні спілки: правове регулювання в контексті зарубіжного досвіду (2017)
Андронов І. В. - Категорія "істина" та обґрунтованість судового рішення в цивільному процесі (2017)
Ткалич М. О. - До питання про місце спортивного права в системі права: досвід країн Європейського Союзу та США (2017)
Курінний Є. В. - Адміністративно-правові потреби у сфері охорони навколишнього природного середовища України (2017)
Кушнір І. П. - Класифікація інформаційно-правових відносин у прикордонній сфері (2017)
Шаповал Т. Б. - Податкові системи європейських країн: нотатки до наукової дискусії (2017)
Калниш Д. О. - Теоретико-правові засади адміністративно-правового регулювання здійснення експортно-імпортних операцій в Україні (2017)
Петришина М. Д. - Повноваження адміністративних судів, де адміністративним позивачем є суб’єкт владних повноважень (2017)
Шимон О. М. - З’ясування сутності понять "обмеження" та "заборони" у сфері запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією (2017)
Kolomoets T. O. - The genesis and modernization of the principle of proportionality as one of the basic principles of the European union law, Barlit A. Yu., Kravchenko I. O. (2017)
Погрібний Д. І. - Специфіка корпоративних відносин у системі сучасного господарсько-правового регулювання (2017)
Аганіна А. О. - Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Конова А. О. - Непокора та невиконання наказу: розмежування з обставинами, які виключають злочинність діяння, Косяк О. В. (2017)
Ватраль А. В. - Принципи контррозвідувального пізнання (2017)
Узунова О. В. - Про сучасні форми та методи роботи з пошуковою інформацією (2017)
Титул, зміст (2018)
Abdo-Allah M. - Search for new biologically active compounds based on 6-methyluracil-5-sulfochloride and alcohols, Моspanova Е., Popov Ye., Isak А. (2018)
Artemev S. - Investigation of methods of obtaining whiskers in composite material, Shaporev V., Tsymbal B. (2018)
Vecherkovskaya A. - Software for productivity calculation of polypropylene filtering element in dependence from its application, Popereshnyak S. (2018)
Shevchenko А. - Laboratory studies of the coagulation process of waste waters of milk processing enterprises by changing the mixing rate, Shevchenko T., Pinchuk O., Kunytskyi S., Miasoiedov О. (2018)
Vasiutynska K. - Visualization of the pool fire action zones with using MapInfo GIS for the number of filling stations of the Odessa (Ukraine) residential district, Smyk S., Ivanov O., Shevchuk I. (2018)
Plyatsuk L. - Bioindicative studies of roadside ecosystems, Moiseev V., Vaskin R., Ablieieva I., Vaskina I. (2018)
Khalmuradov B. - Analysis of the technogenic load on the environment during forced ventilation of tanks, Harbuz S., Ablieieva I. (2018)
Khorolskyi V. - Development of robototechnological complex of intellectual management by bread manufacturing for technological loading territories, Korenets Yu., Ostapenko I. (2018)
Haliasnyi I. - Research of surface properties of water-flour suspensions in the presence of hydrocolloids and protein supplements, Gavrish T., Shanina O. (2018)
Abstract and References (2018)
Андрухів О. І. - Правовий статус дитячих кімнат міліції та боротьба з дитячою безпритульністю в УРСР у 1940–1950-х роках (2017)
Ілин Л. М. - Правові та організаційні засади діяльності української сеймової фракції "Руський клуб" (2017)
Кожура Л. О. - Генезис становлення та розвитку інституту охорони дитинства до ХІХ ст. (2017)
Михайліченко М. А. - Документування приналежності до дворянського стану в Російській імперії (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) (2017)
Корсун С. І. - Наукові та законодавчі підходи до визначення поняття ґендерної рівності як складової частини конституційної рівності, Желіховський В. В. (2017)
Кудрявцева О. М. - Реформа місцевого самоврядування та перспективи розвитку місцевої демократії в Україні (2017)
Опольська Н. М. - Право на свободу творчості в системі прав людини (2017)
Роговенко О. В. - Принципи муніципальної нормотворчості: національний досвід та європейська практика (2017)
Гуйван П. Д. - Набуття права власності за набувальною давністю та його відмінність від отримання власності під час купівлі майна у неповноважного відчужувача (2017)
Іващенко В. А. - Правове регулювання охорони інтелектуальної власності на території Закарпаття у 1918–1938 рр. (2017)
Кройтор В. А. - Дія принципу поєднання гласності та можливості її обмеження в цивільному судочинстві під час розгляду справ про усиновлення дітей (2017)
Ясинок М. М. - Масові (групові) та похідні позови в цивільному процесуальному праві України: постановка проблеми (2017)
Бойко В. Б. - Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників (2017)
Іншин М. І. - Вектори ідеологічних змін у сучасному трудовому праві (2017)
Парпан Т. В. - Обов’язкові умови трудового договору у фермерському господарстві (2017)
Ващишин М. Я. - Програмні засади формування національної екологічної мережі (2017)
Нежевело В. В. - Деякі особливості регулювання земельних правовідносин нормами земельного та цивільного законодавства (2017)
Петрова Н. О. - Державна підтримка фермерських господарств у сучасних умовах (2017)
Стрельник В. В. - Охорона надр як об’єкт здійснення екологічного контролю та нагляду (2017)
Губанов О. О. - Проблеми правового регулювання інформаційно-просвітницької діяльності серед публічних службовців України, спрямованої на підвищення рівня обізнаності з положеннями законодавства ЄС (2017)
Дорошенко Д. П. - Поняття та суттєві ознаки податково-правового примусу (2017)
Іванчук А. О. - Перспективи реалізації системи електронних адміністративних послуг в Україні, Волкович О. Ю. (2017)
Козачок І. В. - Правові засади внутрішнього аудиту фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2017)
Лученцов Г. В. - Історико-правовий аналіз адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю (2017)
Зеленський С. М. - Роль та значення слідчих (розшукових) дій у забезпеченні справедливості кримінального провадження (2017)
Лесько Н. В. - Правові засади протидії торгівлі дітьми в Україні (2017)
Мироненко Т. Є. - Деякі проблеми змісту та застосування угод про визнання винуватості (2017)
Нестор Н. В. - Правове регулювання кримінальних проступків: ретроспективний аналіз (2017)
Тома М. Г. - Ставлення професіонального злочинця, засудженого до позбавлення волі, до режиму відбування покарання (2017)
Церкуник Л. В. - Кримінологічний аналіз віктимологічного запобігання злочинам в Україні (2017)
Калюжна С. В. - Тактико-психологічні особливості проведення допиту малолітніх та неповнолітніх осіб (2017)
Власенко Д. В. - Сучасні проблеми реформування Національної поліції України (2017)
Запара С. І. - Перспективи судової медіації в контексті розвитку альтернативних способів вирішення спорів в Україні (2017)
Кухарчук Х. І. - Сутність професійної підготовки та профілактично-виховної роботи з кадрами в органах прокуратури (2017)
Титул, зміст (2018)
Khovrak I. - The impact of auditor’s ethics on the quality of auditing the company's cash flows, Kozyarchuk T. (2018)
Kuzmin O. - Formation of diagnostics indicator base of the university scientific activity system, Melnyk O., Zhuk L. (2018)
Korzh N. - Selection of the optimal set of revenue management tools in hotels, Onyshchuk N. (2018)
Plikus I. - Investigation of the existing methodology of value estimation and methods of discount rate estimation (2018)
Boiarynova К. - Formation of a scientific approach to functioning as a process of development of innovation-oriented enterprises (2018)
Prokopiv M. - Development of gas transportation companies' economic security level evaluation method by taxonometric method (2018)
Kovalev A. - Formation of system frameworks of energy controlling, Degtiareva O. (2018)
Dubinina M. - Improvement of organizational and documentary security of vacation, Cheban Y., Horbach S., Dubinin V. (2018)
Melikhova T. - Implementation of the system of economic security in the enterprise and its impact on the results of the economic activity of the enterprise (2018)
Krykavskyy Ye. - Formalization of the process of the strategic adaptation of the manufacturing company to integration of complex-technical systems in the supply chain, Savchenko Yu. (2018)
Babenko V. - Research of the aspects of modeling of the project management of risk of implementation system information support, Nakisko O., Mykolenko I. (2018)
Tsyfra T. - Development of economic approaches to the formation and evaluation of the strategy of construction enterprises, Zapechnа Yu., Gritcenko O. (2018)
Sotnikova I. - The use of a balanced system of indicators for the management of construction enterprises (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2017)
Мухина А. Ю. - Стереозрение у детей с врожденной миопией и амблиопией с миопической рефракцией, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2017)
Великсар Т. А. - Влияние использования силиконгидрогелевых контактных линз на стабильность мембран клеток и субклеточных структур роговичного эпителия, Леус Н. Ф., Гайдамака Т. Б., Михейцева И. Н., Дрожжина Г. И., Коломийчук С. Г. (2017)
Мельник В.О. - Дослідження оптичної густини внутрішньоочної рідини у пацієнтів з катарактою та первинною відкритокутовою глаукомою за допомогою спектроскопії (2017)
Панченко Н. В. - Влияние комплекса эмбриональных нейропептидов на динамику светочувствительности сетчатки у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, Гончарь Е. Н., Арустамова Г. С., Переяслова А. С., Приходько Д. О., Фрянцева М. В. (2017)
Чорнобай М. О. - Рівень катаракти серед дитячого населення в областях за даними Міністерства охорони здоров’я України за 2007-2016 роки (2017)
Романова Т. О. - Критерії тяжкості набряку макули внаслідок тромбозу ретинальних вен: Гетерогенність когорти та оцінка ефективності порогової і субпорогової лазерної коагуляції сітківки в залежності від запропонованих критеріїв тяжкості набряку макули. Частина II (2017)
Задорожный О.С. - Размеры структур цилиарного тела при регматогенной отслойке сетчатки в зависимости от длины глаза, Алибет Яссин, Криворучко А.С., Левицкая Г. В., Пасечникова Н. В. (2017)
Степанова Л. В. - Физиологические особенности водообменных процессов в хрусталиках животных с учетом фазы аккомодации, Сычев Г. М., Кратасюк В. А., Светлова О. В. (2017)
Ивачев Е. А. - Экспериментальное обоснование модернизированной непроникающей глубокой склерэктомиии в лечении больных с открытоугольной глаукомой (2017)
Бігун Н. М. - Особливості реакції м'яких тканин орбіти, окуло-орбітальної ділянки і кісткових структур на імплантацію полімерно-композиційного матеріалу та політетрафторетілену при експериментальних дослідженнях, Віт В. В., Малецький А. П., Дубкова В. І. (2017)
Федченко С. А. - Сравнительная оценка ультраструктурных изменений хориоретинального комплекса кроликов после воздействия лазерного излучения с длиной волны 577 нм и 532 нм, Задорожный О. С., Молчанюк Н. И., Король А. Р. (2017)
Савицький І. В. - Метаболічна корекція експериментальної діабетичної ретинопатії, Семенко В. В., Сердюк В. М. (2017)
Рудковская О. Д. - Кератоконус: современный взгляд на проблему (2017)
Benik D. Yu. - Contribution of academician V.P.Filatov to reconstruction of Transfiguration Cathedral in Odessa, Bobrova N. F., Aleksa D. V. (2017)
Андрєєв С. М. - Методика застосування бібліотек комп’ютерного зору для побудови картографічних моделей, Жилін В. А., Топчий А. С. (2018)
Берднік П. Г. - Імітаційна модель впливу точності оцінки коефіцієнту готовності мобільних контрольно-діагностичних систем на достовірність контролю апаратури радіонавігації морського транспорту, Шапран Ю. Є. (2018)
Ostroumov I. V. - DME/DME and VOR/DME positioning errors estimation (2018)
Мальцев О. С. - Аналіз інформаційної спроможності кооперативних систем спостереження (2018)
Могілатенко А. С. - Забезпечення радіолокаційною інформацією регіональних центрів управління повітряним рухом, Обідін Д. М., Кондратенко О. П., Руденко В. М. (2018)
Оберемок С. О. - Модель обробки пакетів в комутаційних вузлах з повнозв’язною топологією мережі АСУ повітряним рухом (2018)
Обод І. І. - Інтегральний показник якості захисту інформації в мережі систем спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О. (2018)
Павленко М. А. - Розробка критерію вибору достовірних значень узагальнених характеристик повітряних об'єктів, Балакірева С. М., Петров О. В. (2018)
Karlov V. D. - To question of development of radio electronic fight in the armed conflicts of contemporaneity, Lukashuk O. V., Besova O. V. (2018)
Вишнівський В. В. - Оцінка процесів функціонально-структурної реорганізації організаційно-технічної системи, Бондарчук А. П., Катков Ю. І., Сєрих С. О. (2018)
Єрмілова Н. В. - Моделювання та дослідження електропривода поворотної платформи одноківшевих екскаваторів, Гаврилко Є. В., Кислиця С. Г. (2018)
Луцишин А. М. - Проблеми визначення управління протиповітряною обороною під час проведення операції збройних сил, Степанов Г. С., Костюк І. А. (2018)
Одокиенко А. В. - Обоснование оптимальности операции деления оценок шумовых температур на смежных интервалах наблюдения в радиометре с нестабильным коэффициентом усиления (2018)
Shefer О. V. - Synthesis of adaptive algorithm of compensation of nonlinear distortions of radio devices (2018)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление энтропии случайной величины, параметры которой заданы в интервальном виде в системе центр-радиус, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2018)
Лютенко В. Є. - Математична модель для дослідження механізму привода ротора роторного екскаватора ЕР–315, Яковенко А. М. (2018)
Pankratova Yu. Ye. - Packing of ellipsoids in a convex container, Khlud O. M., Patsuk V. M. (2018)
Петровський О. М. - Математичне моделювання та програмна реалізація розрахунку теплових режимів сучасних процесорів, Гаврилко Є. В., Петровська Д. О., Сідоров С. Є. (2018)
Бабіч С. М. - Метод класифікації запитів інформаційного сервісу підприємства, Гриньов Д. В. (2018)
Гороховатський В. О. - Аналіз властивостей, характеристик та результатів застосування новітніх детекторів для визначення особливих точок зображення, Пупченко Д. В., Солодченко К.Г. (2018)
Гринев Д. В. - Использование веб-сайтов и социальных сетей в электронной коммерции, Бойко Д. С., Голуб М. А. (2018)
Ільїна І. В. - Підвищення продуктивності систем управління базами даних, Кадубенко Д. С., Ільїн Д. О. (2018)
Коваленко А. А. - Сучасний стан та тенденцій розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування, Кучук Г. А. (2018)
Коваленко А. В. - Имитационная модель технологии тестирования безопасности Web-приложений (2018)
Кучук Н. Г. - Ефективність управління ресурсами e-learning в гіперконвергентному середовищі, Лукова-Чуйко Н. В. (2018)
Лада Н. В. - Застосування операцій криптографічного додавання за модулем два з точністю до перестановки в потокових шифрах, Козловська С. Г. (2018)
Мелешко Є. В. - Дослідження методів побудови рекомендаційних систем в мережі Інтернет, Семенов С. Г., Хох В. Д. (2018)
Свиридов А. С. - Метод підбору алгоритмів для розпізнавання зображень (2018)
Сисоєнко С. В. - Оцінка швидкості реалізації групового матричного криптографічного перетворення (2018)
Хижняк І. А. - Тематичне сегментування зашумленого оптико-електронного зображення ройовим методом, Маковейчук О. М., Худов В. Г., Рубан І. В., Худов Г. В. (2018)
Щапов П. Ф. - Інформаційна технологія статистичного управління процедурою ультрафільтрації при програмному гемодіалізі, Томашевський Р. С., Ткачук Б. В., Павлюк В. М. (2018)
Іванець Г. В. - Модель прогнозування необхідних коштів в резервному фонді державного бюджету для ліквідації наслідків від надзвичайних ситуацій, Толкунов І. О., Стецюк Є. І. (2018)
Караєва Н. В. - Методологічні аспекти та програмні засоби оцінки ризику здоров’ю населення при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища (2018)
Рєзнік Д. В. - Екранування як засіб нормалізації електромагнітної обстановки робочого середовища, Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Ченчевой В. В., Богодист А. О., Вовк О. О. (2018)
Чернявский И. Ю. - Использование результатов при разработке теоретических и методологических основ построения системы радиационного мониторинга чрезвычайных ситуаций военного характера, Тютюник В. В., Калугин В. Д., Билык З. В., Матыкин В. Б. (2018)
Гадецька С. В. - Методичні особливості викладання теорії ігор в контексті підвищення праксеологічного рівня якості економічної освіти , Філатова Л. Д. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Титул, зміст (2018)
Kerimov A. - Investigation of the price scale importance in the conditions of the post-soviet market society, Babayev A. (2018)
Grygorak M. - Development of theoretical bases for formation of the national logistics system (2018)
Horbonos F. - Study of cooperation in agribusiness as a socio-economic phenomenon, Pavlenchyk N., Рavlenchyk A., Skrynkovskyy R. (2018)
Kolodizieva T. - Implemantation of world experience in credit programs of development of logistics infrastructure, logistics systems and technologies, Kotsiuba O. (2018)
Zherdetska L. - Stagflation substantiation as an indication of systemic crisis in the financial sector of the economy (2018)
Sitnicki M. - Exploration of the role of business schools in the development of world-class research universities (2018)
Kucherova Н. - Conceptualization of the effect of taxation on the development of small enterprises, Kravets E. (2018)
Pavuk O. - Paradoxes in the labor market of the 21st century: analysis of the microbusiness in Latvia (2018)
Savchuk D. - Community analysis as socio-economic system: space-territorial nature, functions and features (2018)
Shyriaieva L. - Development of the methodical approach to the formation of a competitiveness strategy Bilgorod-Dnestrovskiy sea trading port, Girina O., Bakriev M. (2018)
Kуrуlenko L. - Assessment of the state of machine-building industry in Ukraine, Shmуgol' N. (2018)
Serbov M. - Methodological approaches in development of value estimation of costs of freshwater resources of the water basin by the objects of nature use (2018)
Kharenko D. - Analysis of gastronomic events: a case study of Portugal, Dyshkantiuk O., Ivychuk L. (2018)
Abstract and References (2018)
Аманмурадов Н. - Взаємодія Туркменістану з Організацією Об’єднаних Націй у контексті політики культурного розмаїття (2017)
Головач Н. М. - Менеджмент культури в контексті сучасних соціокультурних перетворень (2017)
Денисюк Ж. З. - Цінності етнокультури в умовах соціокультурних трансформацій (2017)
Морщакова О. С. - Культурно-виховні впливи в освітній ситуації сучасності (2017)
Піщанська В. М. - Естетична символіка сакрального в українському мистецтві XVIІ–XVIІІ ст. (2017)
Хлистун О. С. - Символічний зміст образного перевтілення у практиці театральної культури (2017)
Щербань А. Л. - Семантика зображень на давній кераміці Лівобережної України: здобутки та проблеми вивчення (2017)
Безугла Р. І. - Дендизм як культ візуальної демонстративності та підґрунтя "гламурної філософії" (2017)
Бойко О. С. - Танець-театр у сучасному європейському музично-хореографічному мистецтві (2017)
Донченко Н. П. - Новації постановки мюзиклу "Норд-Ост", Зайцева І. Є. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського