Гнидюк І. В. - Теоретичні аспекти організації андеррайтингу в страхових компаніях України (2014)
Горюк В. В. - Питання доцільності прийняття інфляційного таргетування в Україні (2014)
Гутафель В. В. - Систематизація тенденцій розвитку фондових ринків країн світу (2014)
Наші автори (2014)
Буздуга I. М. - Загальна редукуюча спроможність рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Заворотна Т. А., Діденко Н. О., Панчук І. І. (2016)
Voloshchuk O. M. - Activity of cytosolic isoenzymes of endogenous aldehydes catabolism under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis on the background of protein deficiency, Kopylchuk G. P., Mishyna Y. I. (2016)
Клись Ю. Г. - Протеолітично ушкоджені похідні плазміногену за новоутворень верхніх дихальних шляхів (2016)
Чебан Л. М. - Вплив препарату DON-1R на монокультури Microcystis Sp., Мегера Х. А. (2016)
Язловицька Л. С. - Активність каталази Apis mellifera L. при літній підгодівлі різною вуглеводною дієтою, Косован М. Д., Череватов В. Ф., Волков Р. А. (2016)
Галоян Л. Л. - Застосування продукційних кормів різних виробників при вирощуванні радужної форелі в умовах індустріальної аквакультури, Худий О. І., Тертерян С. В., Мрук А. І., Худа Л. В. (2016)
Бєдункова О. О. - Вплив комбінованих ефектів забруднення річки Іква на цитогенетичний гомеостаз представників іхтіофауни (2016)
Buzhdygan O. Y. - Developmental traits in grassland and agricultural plants under the influence of ragweed, Baglei O. V. (2016)
Глібовицька Н. І. - Вплив нафтогазової контамінації навколишнього середовища на життєвий стан деревних рослин (2016)
Григорчук І. Д. - Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам'янця-Подільського (2016)
Катиш С. В. - Дичерозведення на території лісостепової і степової зон України (на прикладі Полтавської і Запорізької областей) (2016)
Куцоконь Ю. К. - Сучасний видовий склад рибного населення лівих приток Середнього Дніпра: Супою і Трубежа, Циба А. О., Подобайло А. В., Паньков А. В. (2016)
Маркова А. О. - Поведінкові акти та прояв агресії деяких птахів родини Синицеві (Paridae) на місцях водопою у гніздовий період (2016)
Мельниченко Г. М. - Динаміка вміст алергенного пилку у повітрі урбоекосистеми Івано-Франківська (літньо-осіння хвиля палінації) (2016)
Подобівський С. С. - Попередні дані про видовий склад та особливості біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Passeriformes) м. Тернополя, Котів А. В. (2016)
Бучко О. В. - Віталітетна структура ценопопуляцій Potentilla incana P. Gaertn, B. Mey & Scherb. (Rosaceae) у Південно-Західному Опіллі (2016)
Літвіненко С. Г. - Мохоподібні ялинових лісів Шурдинського середньогір’я (Буковинські Карпати) (2016)
Середницька С. Л. - Хронологічні особливості Carex umbrosa Host (Cyperaceae) в Україні (2016)
Слєпих О. О. - Ритм розвитку і розповсюдження фенологічних форм дуба черешчатого (Quercus Robur L.) в Донецькій області (2016)
Соломаха В. А. - Регіонально рідкісні види роду Allium L. в умовах Західного Поділля, Рубановська Н. В. (2016)
Токарюк А. І. - Galatella linosyris (L.) Rchb. (Asteraceae) у Буковинському Прикарпатті (2016)
Чорней І. І. - Поширення Iris hungarica Waldst. & Kit (Iridaceae Juss) у Чернівецькій області, Буджак В. В., Токарюк А. І., Волуца О. Д. (2016)
Рибалка І. О. - Моделювання популяції омели білої (Viscum album L.) для забезпечення сталого розвитку садово-паркового господарства міст, Вергелес Ю. І., Бараннік В. О. (2016)
Кобів Ю. Й. - Історія вивчення рідкісних видів рослин Українських Карпат у період перед Другою Світовою війною (2016)
Петренко В. А. - Памяти Генерального конструктора Харьковского тракторного завода Кашубы Б.П. посвящается, Чернявский И. С., Кухтов В. Г., Кашуба С. А., Гришин И. Я. (2018)
Бойко А. І. - Історія розвитку науки про надійність технічних систем (2018)
Карпик А. А. - Гармонический анализ лопатки компрессора при максимальном давлении на основе трехмерного моделирования нестационарного потока, Воробьев Ю. С. (2018)
Аулин В. В. - Преимущества интеллектуальной стратегии технической эксплуатации с точки зрения экономической эффективности, Замота Т. М., Гринькив А. В., Замота О. М., Чернай А. Е. (2018)
Дудукалов Ю. В. - Методика нечеткой оценки уровня надежности технологий восстановления деталей машин (2018)
Сметанкіна Н. В. - Розрахунок температурних полів у шаруватому осклінні транспортних засобів (2018)
Калінін Є. І. - Формування моменту опору і буксування на ведучому колесі трактора (2018)
Лютенко В. Є. - Динаміка процесу різання грунтів відвалом автогрейдера, Запорожець М. О. (2018)
Надобко В. Б. - Аналіз шляхів визначення впливу геометричних параметрів роликоопор на характеристики їх підшипників, Приліпко Ю. В. (2018)
Пахучий А. М. - Аналіз та напрямки підвищення ефективності жниварок обчісуючого типу (2018)
Трошін О. М. - Розробка технології епіламування силових елементів транспортних засобів, Стадниченко М. Г., Парфило В. В. (2018)
Зубєхіна-Хайят О. В. - Дослідження жорсткості системи верстат-інструмент-деталь при ремонті деталей методом поверхневого пластичного деформування, Марченко Д. Д. (2018)
Ольшанський В. П. - Вільне коливання системи з несиметрично кусковою лінійною силовою характеристикою, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Самородов В. Б. - Оптимізація параметрів конструкцій колісних тракторів при агрегатуванні змінним навісним обладнанням і в транспортному режимі для середнього фермерського господарства, Краснокутский В. М., Гриненко Г. Г. (2018)
Романюк С. П. - Оценка состояния строительных металлоконструкций неразрушающим методом (2018)
Шигимага В. А. - Автоматизированные системы уборки помещений для содержания свиней, Файзуллин Р. А. (2018)
Палій А. П. - Засоби та системи утримання ВРХ, Михальченко С. А. (2018)
Семенцов В. І. - Про необхідність збагачення комбінованих кормів біологічно активними кормовими домішками, Кобзар В. А., Міхєєв Ю. Р. (2018)
Молодан А. О. - Вплив відключення частини циліндрів на режим роботи двигуна під навантаженням (2018)
Полянский А. С. - Анализ динамики трансмиссии мобильных машин при переключении передач фрикционными муфтами, Хворост А. Г. (2018)
Дитятьев А. В. - Некоторые вопросы диагностики автоматических коробок передач (2018)
Нанка А. В. - К расчету дробильного устройства, Бойко Д. И., Иевлев И. И., Русалев А. М., Семенцов В. В. (2018)
Алієв Е. Б. - Результати експериментальних досліджень блока подачі фотоелектронного сепаратора насіння олійних культур (2018)
Коротов Ю. Ю. - Розробка та створення на основі конструкційних досліджень, конструкції універсальної малогабаритної молоткової кормодробарки с.г. кормів (2018)
Мілько Д. О. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гранулятора з нерухомою матрицею, Рогач Ю. П., Комар А. С. (2018)
Паславський В. Р. - Теоретичні дослідження робочого циклу малогабаритного шнекового олійного пресу (2018)
Колісник О. І. - Технологічні карти з відгодівлі молодняку абердин-ангуської породи на відкритих майданчиках (2018)
Семенцов В. В. - Розробка нових енергозберігаючих конструкцій дозаторів сипких матеріалів (2018)
Русальов О. М. - Графічний метод визначення геометричних параметрів вальцьового млина (2018)
Голотюк М. В. - Інтелектуальні транспортні системи в управлінні перевезення вантажів (2018)
Голотюк М. В. - Розвиток роботомеханічних систем в машинобудуванні (2018)
Савченко В. М. - Експериментальні дослідження форсунок водовипарних систем зволоження високого тиску, Міненко С. В., Крот В. В. (2018)
Заєць В. М. - Оцінка залишкових напружень та пластичних деформацій методом кінцевих елементів S-подібних стійок культиватора після зміцнення дробоструменевою обробкою (2018)
Іванкова О. В. - Дослідження впливу відновлення деталей вібраційним деформуванням на післяремонтний ресурс машин (2018)
Козаченко О. В. - Аналіз методів формування номенклатури та забезпечення запасними частинами сільськогосподарської техніки, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Зубко О. Г. (2018)
Суранов О. О. - Підвищення мастильної здатності індустріальних олив шляхом додавання в них продуктів електродугового випаровування графіту (2018)
Степанов О. В. - Імітаційна модель безпеки автотранспорту в транспортному процесі з урахуванням впливу фактора людини (2018)
Волков В. П. - Особливості побудови систем утилізації теплової енергії відпрацьованих газів двигунів транспортних засобів, Волкова Т. В., Грицук І. В., Погорлецький Д. С., Вербовський В. С., Краснокутська З. І. (2018)
Слинько Г. І. - Вплив структурних складових чавуну на експлуатаційні характеристики деталей, що працюють в умовах циклічної зміни температур, Мартиненко О. Д. (2018)
Антощенков Р. В. - Пріоритетні напрями викладання дисципліни мехатроніка з урахуванням надійності мехатронних систем, Антощенков В. М., Галич І. В. (2018)
Козаченко О. В. - Структура та методичні аспекти викладання дисципліни "Теорія експлуатації машин та проектування технічних систем", Шкрегаль О. М. (2018)
Свіргун О. А. - Використання систем кінцево-елементного аналізу при викладанні дисципліни "Опір матеріалів", Савченко В. Б., Грінченко О. С., Калінін Е. І., Свіргун В. П. (2018)
Коломієць В. В. - Нова методика розрахунку довжин валів одноступінчастих циліндричних редукторів, Богданович С. А., Рідний Р. В., Свіргун О. А., Харченко С. О., Півень М. В. (2018)
Іванов В. І. - Методика виконання практичної роботи "Прискорені випробування на знос", Савченко В. Б., Кухтов В. Г., Концевич О. А., Юрэва Г. П. (2018)
Подоляка А. Н. - Моделирование классических задач линейного программирования с учетом валентных отношений (2018)
Вихідні дані (2018)
Давиденко Н. М. - Структуризація капіталу в системі фінансової безпеки підприємства (2014)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Фінансова політика забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання (2014)
Єремейчук Р. А. - Формування і структура державного боргу України та особливості управління ним (2014)
Жежерун Ю. В. - Стан та тенденції розвитку банківського сектору України (2014)
Жмурко Н. В. - Роль комунікаційної політики Національного банку України в умовах фінансово-економічних криз (2014)
Зуєва О. В. - Структура фінансового потенціалу банку (2014)
Калінкін Д. В. - Використання методу таксономії для оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної установи (2014)
Константюк Н. І. - Механізм фінансового забезпечення розвитку людського капіталу та його вплив на конкурентоспроможність економіки держави (2014)
Копилова О. В. - Емісійна діяльність комерційних банків в Україні: сучасний стан та тенденції, Гарбут А. І. (2014)
Корнєєв М. В. - Вплив розвитку ринку похідних фінансових інструментів на цінові показники ринків реальних товарів (2014)
Кузнєцов А. М. - Концептуальні підходи до організації трудової мотивації персоналу банку (2014)
Ліпич М. А. - Поведінкові фінанси: концептуалізація поняття (2014)
Манжос С. Б. - Обов’язкові резервні вимоги як монетарний інструмент антикризового управління банківською діяльністю (2014)
Миськів Г. В. - Проблеми та чинники формування кредитного ринку впродовж першого десятиліття незалежності України (2014)
Нагорна О. В. - Сутність та роль державно-приватного партнерства як форми взаємодії держави та бізнесу (2014)
Новосад Я. С. - Проблеми впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні (2014)
Олійник О. О. - Методичні підходи до оцінювання ефективності функціонування фінансово-кредитної системи (2014)
Паньків Х. П. - Оцінка рівня капіталізації банків в Україні (2014)
Полтініна О. П. - Вплив активізації глобалізаційних процесів на фінансову безпеку України (2014)
Похилько С. В. - Проблеми та перспективи пенсійної реформи на шляху України до євроінтеграції (2014)
Сидорчук А. А. - Суть фінансових ресурсів державного соціального страхування (2014)
Стрілець В. Ю. - Покращення методичних підходів до оцінки якості бюджетного законодавства засобами кваліметрії (2014)
Сусіденко Ю. В. - Міжбанківські розрахункові відносини в умовах реформування банківської системи України (2014)
Турянський Ю. І. - Роль специфічних акцизів у забезпеченні оптимальної структури споживання: на прикладі високорентабельних і монопольних товарів (2014)
Чайковська В. П. - Ринок банківських платіжних карток в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Чмутова І. М. - Етапи впровадження системних технологій фінансового управління у банківську діяльність (2014)
Шмуратко Я. А. - Роль банків на ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Яценко О. В. - Роль та сутність місії в управлінні банком (2014)
Брік С. В. - Організаційно-технічні заходи щодо підвищення результатів діяльності бухгалтерії підприємства, Мардус Н. Ю., Фальченко О. О. (2014)
Височан О. С. - Облік нарахування й сплати паушального внеску та періодичної частини роялті в системі франчайзингових правовідносин (2014)
Вовк М. О. - Трансферне ціноутворення в системі управління підприємством (2014)
Заревчацька Т. В. - Особливості оцінювання обсягу витрат з фінансування бухгалтерських послуг на малих підприємствах (2014)
Золотарьова Н. С. - Вплив організаційно-технологічних особливостей діяльності риболовних господарств на побудову обліку виробництва продукції (2014)
Кац М. В. - Стандартизація бухгалтерського обліку на підприємствах України відповідно до міжнародної практики облікового процесу, Швець В. Г. (2014)
Кац С. В. - Оцінка похідних фінансових інструментів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (2014)
Криштопа І. І. - Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного управління капіталом промислового підприємства (2014)
Кругла М. М. - Внутрішньогосподарський контроль виробництва на підприємствах АПК: організаційні аспекти (2014)
Лежненко Л. І. - Порядок аналізу відповідності обраної облікової політики та облікових оцінок до чинних міжнародних стандартів (2014)
Лоханова Н. О. - Оцінка стану облікової системи в Україні з позиції концепції неоінституціоналізму (2014)
Мазур В. П. - Методика аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Маринченко О. О. - Удосконалення методології обліку прав оренди земель в аграрних холдингових формуваннях (2014)
Метелиця В. М. - Функції бухгалтера та морально-професійні норми етики у становленні інституту довіри до професії (2014)
Ніколенко Н. В. - Податкові аспекти обліку операцій фінансової оренди (2014)
Пилипів Н. І. - Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств, Матієшин М. М. (2014)
Пігош В. А. - Напрямки удосконалення документального відображення власних надходжень державних вищих навчальних закладів (2014)
Травінська С. І. - Теоретичні засади визначення сутності поняття "поточні зобов’язання" (2014)
Чебан Ю. Ю. - Особливості обліку доходів у фермерських господарствах, Остапчук Т. С. (2014)
Chipriyanova G. S. - The social security system in the Republic of Bulgaria as a subject of accounting and reporting (2014)
Горбачук В. М. - Питання податкового і боргового фінансування урядових витрат за динамічної загальної рівноваги (2014)
Григорук П. М. - Аналіз моделей сталого розвитку: порівняльний аналіз, Федорова Т. Ю. (2014)
Іванченко Н. О. - Архітектура адаптивної системи економічної безпеки підприємства (2014)
Іванюк Х. Ю. - Моделювання автоматизованої інформаційної системи підвищення компетентнісних характеристик аудитора (2014)
Мельников В. В. - Інноваційні кластери та їх роль в управлінні економікою (2014)
Савушкін Д. І. - Моделювання економічних трансформацій курортно-рекреаційних систем (2014)
Семенча І. Є. - Вдосконалення місцевого бюджетного регулювання в Україні шляхом когнітивного моделювання (2014)
Циганчук Р. О. - Метод розв’язання різницевих рівнянь відносно вузлових функцій для моделювання економічних процесів, дискретних у часі (2014)
Наші автори (2014)
Содержание (2018)
Berzenina O. - Physico-chemical methods in analysis of monochlorobenzene influence on the composition of surface helophytes lipids, Osinna I., Shtemenko N. (2018)
Галагуз В. А. - Раманівська спектроскопія нанокомпозиту LiFePO4/С та його електрохімічні властивості, Мальований С. М., Панов Е. В. (2018)
Данилов Ф. Й. - Електроосадження нанокристалічних композитів нікель–діоксид титану з електроліту на основі низькотемпературного евтектичного розчинника ethaline, Проценко В. С., Кітик А. А., Богданов Д. А., Баскевич О. С. (2018)
Зубков С. В. - Комплексы железа(II) с аминогуанизоном изатина и нитроаминогуанизоном изатина, Мазепа А. В., Гельмбольдт В. О. (2018)
Лавренюк О. І. - Квантово-хімічне моделювання поведінки хелатного комплексу |Cu(H2NC2H4NH2)(H2NC2H4NHC2H4NH2)|SiF6 – антипірену-затвердника епоксидних смол в умовах горіння, Михалічко Б. М., Пархоменко В.-П. О. (2018)
Нагорняк М. І. - Синтез і дослідження полісахаридів, модифікованих за реакцією Стегліха, Олекса В. В., Винницька С. І., Дронь І. А., Чех Б. О., Самарик В. Я., Варваренко С. М. (2018)
Khomenko O. M. - Potential curves and spectra of ClO– and HOCl species studied by ab initio methods, Minaev B. P. (2018)
Shmychkova O. - Electrooxidation of 4-clorphenol on modified lead dioxide anodes, Luk’yanenko T., Dmitrikova L., Velichenko A. (2018)
Yaremko Z. M. - Determination of the degree of ions hydration by the electrical conductivity of their aqueous solutions, Bukliv R. L. (2018)
Знак З. О. - Термохімічний аналіз енергетики процесу сонолізу води у кавітаційних полях, Сухацький Ю. В., Мних Р. В., Ткач З. С. (2018)
Николенко Н. В. - Температурный оптимум процесса сернокислотного разложения измененного ильменита, Дубенко А. В., Вашкевич Е. Ю., Дмитрикова Л. В. (2018)
Ovcharov V. I. - The use of the heat-treated rice husks as elastomeric compositions fillers, Sukhyy К. М., Sokolova L. А., Kalinyuk V. L., Tertyshnyy O. A., Yusupova L. R., Belyanovskaya E. A. (2018)
Попова І. В. - Гідроліз інуліну за допомогою лимонної кислоти для одержання фруктозо-олігосахаридних продуктів харчової промисловості, Майборода О. І., Зінченко Н. Ю., Клименко Н. О. (2018)
Саввова О. В. - Особливості зміни фазового складу магнійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів при термічному обробленні, Логвінков С. М., Бабіч О. В., Здорик А. Р. (2018)
Sidorov D. E. - Evaluation of kinematic parameters of process of gravitational stretch of a billet for extrusion-blow molding of polymer product, Kolosova E. P., Kolosov A. E., Kazak I. A. (2018)
Skіba М. І. - One-pot synthesis of silver nanoparticles using discharged plasmain the presence of polyvinyl alcohol, Pivovarov О. А., Makarova А. К., Parkhomenko V. D. (2018)
Suberlyak O. V. - Formation of composite hydrogel membranes, Baran N. M., Melnyk Yu. Ya., Yatsulchak G. V. (2018)
Tamilarasi J. - Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid by using newly synthesized 3-(1H-benzo|d|imidazol-2-yl) quinolin-2-thiol, Kennady C. Joseph, Velmurugan К. (2018)
Мікловда В. П. - Матриця компетенцій як інструмент стратегічного управління, Кубіній В. В., Сусіденко В. Т., Югас Е. Ф. (2018)
Ambrozy M. - lected issues of causality in economics (2018)
Жулканич В. О. - Еколого-економічні й організаційні важелі управління природокористуванням (2018)
Заглинська Л. В. - Основи розвитку системи відносин зайнятості населення України, Заглинський А. О. (2018)
Кальницька М. А. - Демографічна криза як складова економічно розвинутих країн, Стецишин В. Р. (2018)
Кравченко В. О. - Крос-культурний менеджмент в реалізації стратегії розвитку міжнародних компаній (2018)
Сержанов В. В. - Доверие как управленческий механизм подготовки конкурентоспособных специалистов, Кубиний Н. Ю., Минкович В. Т. (2018)
Біланич Л. В. - Методи державного регулювання та підтримки соціального підприємництва в Україні, Голубка О. Я. (2018)
Горобець Н. М. - Обгрунтування управлінського рішення щодо вирощування картоплі в агропідприємствах на підставі SWOT-аналізу (2018)
Зайцева О. І. - Впровадження соціально-етичного маркетингу в систему адаптивного управління підприємствами в умовах усвідомлення споживання, Жосан Г. В. (2018)
Колісник Г. М. - Види та умови розвитку системи державного регулювання витратами підприємництва, Штулер Г. Г. (2018)
Костенко А. О. - Розбудова системи управління ризиками в частині відбору підприємств для проведення митного аудиту в Україні, Пашко П. В. (2018)
Переверзєва А. В. - Оцінка рівня життя в об’єднаних територіальних громадах: національні та міжнародні стандарти (2018)
Письмак В. О. - Аутсорсинг логістичних послуг як інструмент удосконалення міжнародних ланцюгів постачання (2018)
Стахова Н. П. - Вплив ПДВ на стан оборотного капіталу підприємств реального сектора економіки, Штерма Т. В. (2018)
Ципліцька О. О. - Соціальні виміри модернізації української економіки: використання європейського досвіду (2018)
Черленяк І. І. - Дуальність смислової платформи технології ділового адміністрування, Курей О. А. (2018)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Пріорітети реалізації національних економічних інтересів України в умовах діі ЗВТ+ З ЄС, Власюк А. О., Кондрацька Д. С. (2018)
Батьковець Н. О. - Купівельна поведінка споживачів та її вплив на розвиток регіону, Батьковець Г. А. (2018)
Гаврилко П. П. - Сільський зелений туризм як фактор активізації економічної діяльності сільського населення, Колодійчук А. В., Важинський Ф. А. (2018)
Долга Г. В. - Антикризовий менеджмент підприємств тимчасового розміщення Буковини в умовах соціально- економічної нестабільності (2018)
Лендєл М. А. - Вплив макроекономічної ситуації на розвиток туристичної галузі Закарпатської області, Морохович В. С. (2018)
Лендєл М. А. - Туристично-рекреаційний комплекс у системі соціально-економічного розвитку сільських територій транскордонного регіону, Газуда С. М., Газуда Л. М. (2018)
Мазур А. В. - Механізм надання державних та місцевих гарантій для фінансування проектів сталого розвитку, Ливдар М. В., Дідух О. В. (2018)
Палига Є. М. - Вдосконалення оцінки впливу базових інститутів на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності, Циганко Л. А. (2018)
Цанько О. О. - Аналіз стану інвестиційного середовища Львівської області (2018)
Вепренцова К. А. - Особливості визначення фінансової стійкості на прикладі підприємств фармацевтичної промисловості (2018)
Водовозов Є. Н. - Аналіз можливостей впровадження е-квитка в наземному громадському транспорті, Палант О. Ю. (2018)
Газуда М. В. - Окремі аспекти комунікаційних функцій управління на засадах оптимізації, Стеців М. Р. (2018)
Гайдаєнко О. М. - Удосконалення методики аналізу ефективності діяльності торговельних підприємств (2018)
Hvizdova E. - Organic farming as a key pillar of sustainable tourism development – rural tourism, agro-tourism and eco- tourism (2018)
Грановська В. Г. - Концептуальні засади формування інституційного середовища аграрних підприємств (2018)
Гращенко І. С. - Удосконалення економіко-математичного моделювання результатів впровадження окремих елементів адаптивної антикризової політики компаній транспортної галузі України, Краснюк С. О., Кустаровський О. Д. (2018)
Гусаріна Н. В. - Інформаційна підтримка управління інноваційним розвитком виробництва в умовах невизначеності (2018)
Гуштан Т. В. - Інструментарій управління товарним асортиментом торговельних мереж , Лазур С. П., Лалакулич М. Ю. (2018)
Данилевич Н. С. - Оцінювання персоналу: практика використання сучасних методів, можливості поширення в Україні, Поплавська О. М., Олішевська А. В. (2018)
Магденко С. О. - Моделювання комплексної оцінки розвитку підприємств м’ясопереробної галузі (2018)
Mazur V. - Tier strategy – an effective marketing instrument in hotel industry (2018)
Павликівська О. І. - Інформаційне забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств, Кіляр О. Р. (2018)
Передало Х. С. - Соціальні мережі як інструмент формування ділової репутації підприємства, Козар Г. А. (2018)
Постол А. А. - Удосконалення складових та механізмів інституційного забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств (2018)
Сас Л. С. - Інноваційний менеджмент у процесі технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств (2018)
Соколова Л. В. - Науково-методичний підхід до оцінки мотивації праці фахівців ІТ-підприємств на основі компетенцій, Колісник О. В., Соколов О. Є. (2018)
Швець І. Б. - Оцінка результативності міжнародної маркетингової стратегії при виході промислового підприємства на ринок Йорданії, Следь О. М., Аль-Газу А. А. М. (2018)
Шевців Л. Ю. - Дослідження сучасних аспектів обліку і аналізу розрахунків з оплати праці в умовах сталого розвитку, Курій І. Я. (2018)
Шевчук Н. С. - Методичні аспекти управлінського аналізу сучасних будівельних підприємств (2018)
Шинкар С. М. - Прогнозування зміни економічної безпеки підприємств нафтогазової промисловості (2018)
Юрченко М. Є. - Модель визначення оптимального часу поставки продукції в умовах невизначеності, Акименко А. М. (2018)
Barabash L. - Formation of sources of financing current assets at agricultural enterprises, Rolinsky O., Kobilyansky M. (2018)
Варцаба В. І. - Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України (2018)
Грубляк О. М. - Оцінка ефективності реформування системи міжбюджетних відносин в Україні, Карвацький М. В. (2018)
Дребіт Г. М. - Аналітична складова в плануванні і контролі грошових потоків енергопостачальних компаній України (2018)
Житар М. О. - Теоретичні засади фінансової архітектури економіки України (2018)
Костогриз В. Г. - Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України, Хуторна М. Е. (2018)
Миськів Г. В. - Теоретичні та практичні аспекти інвестування розвитку аграрних підприємств України, Фурсіна О. В. (2018)
Mokrisova V. - The status of environmental taxes in the tax system of the Slovak republic in the context of the European union's environmental policy (2018)
Огородник В. О. - Оцінка вартості ресторану як цілісного майнового комплексу, Заславська О. І., Сіра Е. О. (2018)
Павлюк О. О. - Розвиток систем банківського нагляду в країнах Східної Європи (2018)
Пантєлєєва Н. М. - Інноваційна технологія блокчейн у системі управління державними фінансами (2018)
Папп В. В. - Фіскальна роль податкових надходжень туристичних підприємств країни, Бошота Н. В. (2018)
Силкін О. С. - Формування класифікаційних підходів до визначення сутності фінансової безпеки підприємства в сучасних економічних умовах (2018)
Танклевська Н. С. - Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Україні, Ярмоленко В. В. (2018)
Хомин І. П. - Правила оподаткування й фіскальні вилучення: проблема відповідальності, Синькевич Н. І. (2018)
Шот А. П. - Аналіз впливу діяльності туристичного бізнесу на доходи місцевих бюджетів (2018)
Вигівська І. М. - Особисті компетенції бухгалтера та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку, Макарович В. К. (2018)
Голочалова И. И. - Бухгалтерский учёт вознаграждений на основе акций в инновационной экономике: теория и практика, Цуркану В. И. (2018)
Карпенко І. В. - Методика обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі (2018)
Коваль С. В. - Удосконалення обліку товарних операцій аграрних підприємств шляхом використання автоматизованих систем обробки інформації (2018)
Олійник Є. В. - Аудит в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку (2018)
Савчук Т. В. - Резервний капітал: економіко-правове забезпечення формування і використання, Негрич І. М., Побігун С. А. (2018)
Семанюк В. З. - Облікова філософія в системі теоретичного знання (2018)
Сокіл О. Г. - Концепція стандартизації обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Сокольська Р. Б. - Методичний підхід до визначення трудомісткості облікових робіт, Зелікман В. Д., Фандєєва І. А. (2018)
Толмачова А. М. - Основи формування облікової політики неприбуткових організацій (2018)
Шепель І. В. - Актуальні аспекти організації бухгалтерського обліку і аналізу використання машинно-тракторного парку аграрних підприємств (2018)
Ясінська А. І. - Класифікація трансакційних витрат для потреб управлінського обліку, Микитюк Н. О. (2018)
ANNOTATION (2018)
АННОТАЦИЯ (2018)
Скороход І. П. - Особливості трансформації функцій держави в сучасних соціально-економічних умовах, Толпигіна Н. В. (2014)
Данильченко Р. В. - Перспективи розвитку ринку зерна в Україні та Миколаївській області (2014)
Кармишкін Ю. А. - Підвищення ефективності державної підтримки аграрних підприємств (2014)
Ніколаєв Ю. О. - Кластерна концепція інноваційного розвитку старопромислового регіону Китаю (2014)
Прокоф’єва Г. С. - Розвиток регіональної економіки на основі кластерів і мереж (2014)
Пугачова І. М. - Порівняльний аналіз теоретичних концепцій конкурентних переваг (2014)
Алданькова Г. В. - Проблеми управління маркетинговими комунікаціями підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Аршевська М. В. - Стан та тенденції управління інноваційною діяльністю промислових підприємств, Шлебат Ал-Хакіма (2014)
Горняк О. В. - Стратегічні альянси як форма розвитку корпоративних структур у глобалізованій економіці (2014)
Ванієва А. Р. - Механізми та інструменти управління галузевими трансформаціями (2014)
Гудзенко І. С. - Теоретичні підходи до організації фінансової діяльності підприємства (2014)
Драган О. О. - Формування концепції розвитку фінансової грамотності населення в Україні (2014)
Ломачинська І. А. - Особливості фінансової діяльності представництв іноземних компаній в Україні (2014)
Podvysotska T. O. - Mathematical models for health care reforms efficiency estimation in cis and cee countries (2014)
Матвийчук А.В. - Выбор формы представления данных биологически подобной нейронной сети, Скнар И.И. (2014)
Наші автори (2014)
Іншин М. І. - Систематизація завдань у вирішенні проблем української трудової еміграції з правової точки зору (2018)
Костюк В. Л. - Концепція права на публічну службу у контексті сьогодення: науково-теоретичний аспект (2018)
Tishchenko O. - Perspectives of the institution of social security legislation of Ukraine: theoretical and legal aspects (2018)
Вавженчук С. Я. - Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України (2018)
Вакарюк Л. В. - Основні функції трудо-правового режиму (2018)
Волинець В. В. - Підстави виникнення трудових відносин: трудовий договір за проектом Трудового кодексу та досвід Чеської Республіки (2018)
Спіцина Г. О. - Конституційний захист прав людини як складова європейського вибору України (2018)
Мацюк А. А. - Проблеми політико-правового народного аудиту за діяльністю органів публічної влади як елемента народовладдя (політико-правовий аспект) (2018)
Чернеженко О. М. - Створення та еволюція автономних громад в Іспанії (2018)
Шамрай В. В. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку доктрини конституціоналізму (2018)
Баклан О.В. - Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих суб'єктів адміністративного права (частина друга) (2018)
Оксьом І. Г. - Адміністративно-правові основи регіонального розвитку: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2018)
Селіванов О. А. - Застосування законів у діяльності Державної виконавчої служби щодо оцінювання майна (2018)
Дука В. В. - Порівняльний аналіз Закону України "Про звернення громадян" із аналогічним законодавством країн Співдружності Незалежних Держав, що межують із Україною (2018)
Мочкош Я. В. - Про теорії причинного зв'язку в кримінальному праві (2018)
Сіделковський О. Л. - Правове забезпечення єдиного медичного простору України: до постановки питання (2018)
Шатковський Я. М. - Роль української медичної реформи в модернізації первинної ланки надання медичної допомоги (2018)
Василенко К. O. - Правові засади забезпечення професійної діяльності головного лікаря державного закладу охорони здоров'я як запорука якості медичної допомоги: досвід зарубіжних країн та українські реалії (2018)
Копча В. В. - Реформа поліції Угорщини: питання законодавчого забезпечення (2018)
Бобров Ю. О. - Зарубіжний досвід побудови і діяльності військових судів: можливості та перспективи його впровадження в Україні (2018)
Рабінович П. М. - Екзистенційні потреби людини-генератор її основоположних прав (2018)
Солдатенко В. Ф. - "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) (частина перша) (2018)
Косович В. М. - Приховані (латентні) недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика (2018)
Щербак Н. О. - Організація судової влади в Російській імперії наприкінці XVIII ст. та її поширення на українські землі (2018)
Коваленко Т. О. - Юридична природа статуту територіальної громади як джерела земельного права України (2018)
Цимбал Ю. Ю. - Ґендерно-чутливі судові справи: специфіка розгляду судом (2018)
Токарчук О. В. - Між природним і позитивним правом: українська державність княжої доби у правничо-політичній думці 20-40-х рр. XX ст. (2018)
Савченко А. С. - Передумови укладення форвардних контрактів у сфері інвестування будівництва житла (2018)
Гончар Д. В. - Стадії механізму гарантування права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги (2018)
Коренюк А. А. - Рецидивна злочинність неповнолітніх в Україні: сучасний стан та попередження (2018)
Єпішко І. С. - Об’єкт посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів (2018)
Мицай М. О. - Міжнародні соціальні стандарти у системі джерел пенсійного права України (2018)
Черновол О. П. - Українська модель правового забезпечення та реалізації обов'язків людини і громадянина (2018)
Петрова І. А. - Засідання круглого столу за темою: "Удосконалення правового регулювання оцінки майна і майнових прав. Оцінка землі. Професійна експертиза і оціночна діяльність" (2018)
Тарахонич Т. І. - Право народу на належне урядування ( 5 червня 2018 р. у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбувся круглий стіл) (2018)
Алексєєв О. Г. - Правоосвітня діяльність як запорука захисту прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин у сфері охорони здоров’я в контексті медичної реформи (25 травня 2018 р. в Запорізькому державному медичному університеті відбувся круглий стіл із проблем медичного права), Алексєєва І. М., Аніщенко М. А. (2018)
Савченко А. В. - Сучасна книга з кримінально-виконавчої компаративістики (рецензія на монографію М. С. Пузирьова "Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах" (2018)
Дерев’янко Б. В. - До питання виконання та застосування рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання (рецензія ня статтю М. О. Баймуратова та О.О. Гріненко "Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання: проблеми теорії та практики) (2018)
Скрипнюк О. В. - Міжнародне наукове та міжнародно-технічне співробітництво НАН України: правові та організаційні аспекти (до 100-річчя створення НАН України) (2018)
Myachin V. G. - Artificial neural networks as a modern tool for forecasting the financial condition of enterprises and the probability of their bankruptcy, Honchar L. А. (2018)
Akshit Ashik N. - The relationship between demogrphic factors and psycological resilience levels (2018)
Harmider L. D. - Methodical approach to the choice of methods for managing the movement of labor potential of the enterprise, Honchar L. A., Begma P. O. (2018)
Аксьонова Л. О. - Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій як стратегічний пріоритет в забезпеченні сталого економічного зростання економіки України, Новак Б. С. (2018)
Melike Gul - An evaluation on the applicability of standart cost control method in the food and beverage sector, Yasar Yilmaz, Kudret Gul. (2018)
Dubnytskyj V. I. - Practical aspect of zonal competition diagnostics in retail, Lobodenko A. V., Babenko V. G. (2018)
Kocot D. - The use of EU funds for investment projects in the municipality of Woіczyn from 2009–2013, Jaworska M. (2018)
Okuyan C. - Wind energy, world and Turkey (2018)
Yehortseva Ye. Ye. - Estimation of risk of the bank activity on the currency market (2018)
Chernysheva O. M. - Methodical approach to the formation of strategy of the bank on the currency market (2018)
Штагер А.О. - Удосконалення управління кредитною діяльністю банку в сучасних економічних умовах, Аксьонова Л. О. (2018)
Сейдахметов М. К. - Особенности формирования и функционирования зернового кластера региона, Айдаров Т. А., Ташполатов Ш. М. (2018)
Сейдахметов М. К. - Модель повышения эффективности функционирования зернового кластера региона, Айдаров Т. А., Ташполатов Ш. М. (2018)
Dubnitskіy V. I. - Venture activity: aspects of use in the conditions of industrial enterprises, Kozhevnik Yu. V. (2018)
Kutsynska M. V. - Composition of professional culture of economic specialization’s principal staff as a factor of effectiveness, efficiency and quality of their activity (2018)
Riabtseva O. Е. - Interrelation of employment and financial and economic results of the enterprises of hotel and restaurant business (2018)
Avramenko A. I - Application of new media-models as an instrument for promoting higher education institution services in the educational market, Kuchkova O. V. (2018)
Balan S. - Demand research for promotion of trading companies in the market, Depanioiti K., Chupryna N. (2018)
Bondarenko M. - Marketing researches of leading out to the market of new service with the purpose of exposure of her strengths and weaknesses, Kozhurina O., Kovalova M. (2018)
Kuchkova O. V. - Formation of the concept of a regional transport-logistic system (2018)
Kuchkova O. V. - Analysis of the warehouse real estate market and prospects for its development in Ukraine, Kalafat Yu. M. (2018)
Науменко О. П. - Концепція "зручна їжа", це значно більше, ніж спрощення технології повсякденного харчування, Науменко М. О. (2018)
Пунько Б. М. - Регулювання бюджетно-податкової системи Республіки Польща в контексті української модернізації, Степанова К. В. (2014)
Давлєтбаєва Н. Б. - Аналіз формування і розвитку національної інноваційної системи України (2014)
Паршин Ю. І. - Моніторинг розвитку національної економіки за соціальними, економічними та екологічними аспектами (2014)
Перькова О. О. - Методологічні підходи до державного регулювання сфери житлово-комунального господарства (2014)
Руснак А. В. - Формування та використання ресурсного потенціалу сільських територій України (2014)
Бондаренко К. А. - Вплив факторів макросередовища на формування маркетингових стратегій рекламних агентств (2014)
Британська Н. Н. - Факторний аналіз ефективності промислового виробництва (2014)
Голович Н. М. - Оцінка економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств Херсонської області (2014)
Гудзенко І. С. - Форми і методи державного регулювання фінансової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки (2014)
Ільченко Н. Б. - Стратегії розвитку оптової торгівлі в україні (2014)
Коваленко Л. A. - Тенденції у виробництві хлібобулочної промисловості України та Одеського регіону (2014)
Кучеренко О. В. - Фінансові результати діяльності підприємств харчової промисловості України (2014)
Мізерна Т. В. - Особливості застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні персоналом (2014)
Приймак Н. С. - Гнучке управління накладними витратами як частина флексибільного управління виробництвом (2014)
Литовченко И. Л. - Дуальность современного промышленного рынка и ее влияние на теорию и практику маркетинга (2014)
Смолякова О. М. - Методичний підхід до оцінювання економічної стійкості підприємства (2014)
Цапенко В. Ю. - Формування концептуальної моделі економічної поведінки підприємств енергетичного ринку України (2014)
Якимчук Т. В. - Готовність підприємств молочної галузі до реалізації інвестиційної стратегії (2014)
Пугачова Н. М. - Шляхи формування державної політики управління регіональними інвестиційно-інноваційними процесами (2014)
Шкарупа О. В. - Управління бізнес-проектами для зеленого зростання економіки регіону, Бурич І. В. (2014)
Синицька О. І. - Механізми та інструменти реалізації соціальної політики (2014)
Баріда Н. П. - Регулювання ліквідності банків в умовах нестабільності фінансових ринків (2014)
Гмиря В. П. - Напрями вдосконалення депозитної політики банків України в умовах глобалізації фінансових ринків (2014)
Закутняя А. О. - Транспарентність та комунікації центрального банку при реалізації монетарної політики (2014)
Томнюк Т. Л. - Світовий досвід функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування та перспективи її впровадження в Україні, Бикова Н. В. (2014)
Фільо М. М. - Податкові втрати та податкові розриви: можливості ідентифікації (2014)
Бездушна Ю. М. - Особливості аудиту витрат на ремонт та поліпшення основних засобів (2014)
Гудзенко Н. М. - Еволюція поняття "дохід" в економічній науці (2014)
Ніпорко Н. І. - Поняття системи та методів обліку витрат і калькулювання собівартості (2014)
Наші автори (2014)
Содержание (2018)
Ланин В. Л. - Герметизация пайкой корпусов микроблоков из диамагнитных сплавов с применением высокочастотного нагрева, Грищенко Ю. Н. (2018)
Дружинін А. О. - Інформаційно-вимірювальна система на базі датчиків з тензорезисторами на основі мікрокристалів кремнію, Кутраков О. П., Нічкало С. І., Стасів В. М. (2018)
Стемпицкий В. Р. - Приборно-технологическое моделирование магниточувствительного сенсора с интегрированным магнитным концентратором, Дао Динь Ха (2018)
Карушкин Н. Ф. - Умножители частоты миллиметрового диапазона на полупроводниковых диодных структурах (2018)
Бондаренко О. Ф. - Вдосконалена методика оцінки втрат в імпульсних перетворювачах установок контактного мікрозварювання, Рижакова Т. О., Кожушко Ю. В. (2018)
Трубаєва О. Г. - Сцинтиляційні матеріали на основі твердих розчинів ZnSxSe1–x, Чайка М. А., Галкін С. М., Лалаянц А. І., Непокупна Т. А. (2018)
Антонов В. М. - Акме-виховання національної особистості, Голобородько Є. П. (2017)
Янкович О. І. - Моральне виховання учнів молодшого шкільного віку в процесі реалізації медіаосвіти (2017)
Зеленська О. П. - Взаємозв’язок проблемного навчання, мислення та мови (2017)
Юрженко В. В. - Природовідповідні синергетичні основи формування змісту освіти: фракталізація структури інформаційних ресурсів (2017)
Войтко В. В. - Урахування порушеного розвитку учнів в навчально-виховному процесі (2017)
Дениченко І. М. - Застосування інтерактивних методів на заняттях з англійської мови в контексті компетентнісного підходу (2017)
Добровольська Н. Л. - Психологічні передумови взаємопов’язаного навчання студентів читання та говоріння англійською мовою (2017)
Ключковська І. М. - Інтегративний підручник з української мови як іноземної: сутність, проблеми, перспективи (2017)
Костюченко К. Є. - Сутність і принципи комунікативно орієнтованого навчання англійської мови (2017)
Мартинишин Н. М. - Аудіовізуальний метод у викладанні української мови як іноземної для дитячої аудиторії (2017)
Moskal T. D. - Discussion – based classroom in TESL format (2017)
Палецька-Юкало А. В. - Проблема інтегрованого формування лексичної компетентності в підготовці майбутніх учителів (2017)
Юзбашева Г. С. - Форми організації навчальної діяльності в класах з диференційованим навчанням (2017)
Юрженко А. Ю. - Шляхи введення лексичних одиниць на етапі презентації (2017)
Джеджула О. М. - Перспективи використання Skype-технологій в освітньому процесі вищих навчальних закладів (2017)
Жерновникова О. А. - Дидактична система підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників (2017)
Козловська І. М. - Формування інтегративних блоків методів навчання у вищих технічних навчальних закладах, Білик О. С. (2017)
Козловський Ю. М. - Інноваційні принципи педагогічної методології як розвиток інтеграційних процесів у професійній освіті (2017)
Morska L. L. - Training of teachers for the work with students with the special educational needs with the help of information technologies, Skibka J. (2017)
Підмурняк О. О. - Підготовка студентів до формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкових класів (2017)
Plakhotnik O. V. - Designing of the methodical system of the teacher-tutor on the basis of distance learning, Kondratiuk A. L. (2017)
Слюсаренко Н. В. - Професійна підготовка вчителів трудового навчання в умовах євроінтеграції, Кузьменко Ю. В. (2017)
Bogodyst T. Y. - Development of students' speaking competency at a РРР case-based lesson (2017)
Бойко К. Л. - Формування компетентного фахівця вищого морського навчального закладу (2017)
Вовчаста Н. Я. - Дидактична гра як метод активного навчання майбутніх офіцерів цивільного захисту (2017)
Івасів Н. С. - Технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців з туризмознавства як засіб розвитку автономії у вивченні іноземної мови (2017)
Костюченко Н. Ю. - Проектна діяльність як спосіб формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики і математики (2017)
Котловський А. М. - Етапи формування англомовної лексичної та граматичної компетентності майбутніх економістів (2017)
Кругла Н. А. - Філософсько-педагогічні та методологічні засади модернізації системи вищої освіти, Фролова М. Е. (2017)
Пайкуш М. А. - Філософсько-соціологічні передумови інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2017)
Савка І. В. - Інтерактивні методи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівців гуманітарного профілю (2017)
Токарева О. В. - Діалогічна взаємодія як основа формування діалогічної культури майбутніх фахівців морської галузі (2017)
Ференчук І. О. - Добір навчального матеріалу для формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів майбутніх філологів (2017)
Frolova O. O. - Interdisciplinary integration in teaching maritime english (2017)
Хміль Н. А. - Моделювання педагогічної системи формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Цюприк А. Я. - Креативно-особистісний підхід до самостійної діяльності студентів вищих навчальних закладів (2017)
Лопушинський І. П. - Європейський та світовий досвід реформування освіти в процесі децентралізації влади, Ковнір О. І. (2017)
Мешко Г. М. - Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу, Мешко О. І. (2017)
Шоробура І. М. - Функції управління вищим навчальним закладом (2017)
Ковальська Н. М. - Проблема підготовки конкурентоспроможного менеджера сфери послуг: теоретичний аспект, Ковальський В. І. (2017)
Одайник С. Ф. - Управління якістю освіти: міжнародний досвід (2017)
Дереш В. С. - Аналіз зарубіжних концепцій соціалізації особистості (2017)
Пагута М. В. - Соціалізація та професіоналізація особистості в контексті компетентнісного підходу: постановка проблеми (2017)
Примакова В. В. - Історіографія проблеми розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (2017)
Кан О. Ю. - Організація філологічної освіти на філософському факультеті Львівського університету імені Яна Казимира у 1850-1917 роках (2017)
Кохановська О. В. - Вплив освітніх реформ на розвиток природничо-математичної освіти дівчат (початок ХХ ст.) (2017)
Ляшкевич А. І. - Специфіка розробки методологічного підґрунтя дослідження історії морської освіти в Україні (60-70 роки ХХ століття) (2017)
Моїсеєв С. О. - Передвісник педагогічної майстерності сучасного вчителя: актуальні ідеї Я. А. Коменського (2017)
Султанова Н. В. - Особливості виховного процесу в школах-інтернатах України (поч. 60-х– кінець 80-х рр. ХХ ст.) (2017)
Ткаченко В. І. - Створення підручника з української мови в період 20-50-х років ХХ століття (2017)
Відомості про авторів (2017)
Васютинський В. О. - Завжди винна: критика влади як джерело психологічного комфорту (2018)
Вінков В. Ю. - Психологічні особливості уявлень молоді про життєвий успіх (2018)
Данилюк І. В. - Особливості сприймання образу росіян українською молоддю залежно від типу етнічної ідентичності, Гресько В. В. (2018)
Дідик Н. Ф. - Cоціально-психологічна підтримка членів родин військовослужбовців як чинник впливу на морально-психологічний стан бійця під час виконання завдань у зоні ато (2018)
Зеленін В. В. - Історичний міфодизайн як психотехнологія сучасної інформаційно-психологічної війни: базові постулати, завдання та структура міфотворення (2018)
Карпенко Є. В. - Роль емоційного інтелекту в процесі життєздійснення особистості (2018)
Коваленко А. Б. - Аналіз ціннісно-смислової сфери особистості у період воєнного конфлікту (на прикладі громадян України та Ізраїлю), Піхало Я. І. (2018)
Лапшова Н. С. - Tеоретичні засади дослідження соціального статусу особистості (2018)
Неурова А. Б. - Oсобливості оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Соснюк О. П. - Bеб-квест як інструмент розвитку медіа-компетентності студентської молоді, Остапенко І. В. (2018)
Tytarenko T. M. - Socio-psychological rehabilitation of persons who suffer from military aggression (2018)
Traverse T. M. - Characteristic of forming hypothesis solution in the political thinking process (2018)
Хачатурян Ю. P. - Tеоретичний аналіз проблеми психотравми в дітей (2018)
Яковенко С. І. - Психологічний відбір та підготовка переговорників для підрозділів національної поліції України, Бардова М. А. (2018)
Шмаков О. М. - Умови досягнення стратегічного успіху силами Національної гвардії України (2018)
Колянда В. В. - Способи досягнення раптовості дій формувань Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконного збройного формування, Дробаха Г. А., Адамчук М. М. (2018)
Єрмошин М. О. - Методи роботи командира військової частини Національної гвардії України під час вироблення замислу спеціальної операції з урахуванням стресових обставин, Олещенко О. А., Побережний А. А. (2018)
Лавніченко О. В. - Пропозиції з розподілу функцій і завдань між Національною гвардією України та Національною поліцією України у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, Годлевський С. О., Гармаш В. П. (2018)
Мазур В. Ю. - Науково-методичні рекомендації органам управління прикордонного загону щодо побудови підсистеми технічного моніторингу надводної обстановки на морській ділянці відповідальності, Купрієнко Д. А., Боровик О. В. (2018)
Городнов В. П. - Модель оцінювання кількості боєприпасів, необхідних прикордонному наряду для ведення бою з диверсійно-розвідувальною групою до моменту підходу підкріплення, Кириленко В. А., Шевченко А. В. (2018)
Андрощук О. С. - Метод ситуаційного управління оперативно-службовою діяльністю регіонального управління, Єгоров В. С. (2018)
Гишко Г. Б. - Пропозиції щодо використання елементів екіпірування військовослужбовців в умовах радіаційного і хімічного зараження, Ткаченко М. Д. (2018)
Захарчук Д. О. - Модель охорони морської ділянки державного кордону (2018)
Голубок М. Г. - Аналіз бойового досвіду ведення локальних війн і шляхи його впровадження в освітню діяльність Національної академії Національної гвардії України, Лиходій О. В., Нестеренко О. О., Фалько С. А. (2018)
Стаднік А. В. - Шляхи формування професійних компетентностей курсантів психологічного профілю у процесі навчання, Рютін В. В., Міршук О. Є., Прокопенко Ю. О. (2018)
Назаренко О. Л. - Модель прийняття рішення щодо визначення способів застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень (2018)
Приходько І. І. - Теоретичні аспекти оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України, Волошко С. А., Гунбін К. Ю. (2018)
Бородін Б. Д. - Проблема оцінювання згуртованості військового підрозділу (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Бец І. О. - Збагачення змісту навчального матеріалу творчими завданнями в процесі іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Боровик Л. В. - Принципи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Варава О. Б. - Критерії ефективності якості професійної підготовки студентів у медичних коледжах (2018)
Вінтюк Ю. В. - Підготовка майбутніх психологів: педагогічний аспект проблеми (2018)
Гупка-Макогін Н. І. - Формування професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної англомовної компетентності в читанні та аудіюванні майбутніх туристичних менеджерів (2018)
Діденко О. В. - Європейський досвід підготовки фахівців авіаційної галузі для охорони зовнішніх кордонів ЄС (2018)
Дудікова Л. В. - Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх лікарів професійно-етичної компетентності в медичних університетах (2018)
Мірошніченко В. І. - Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин у процесі навчання професійно-орієнтованих дисциплін (2018)
Мірошніченко В. І. - Фізичне виховання майбутніх фахівців як необхідна умова формування їх здоров'язбережувальної культури, Совва С. М. (2018)
Окопна Я. В. - Самостійна робота в оволодінні франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми туризмознавцями з використанням дистанційних технологій, Якименко О. М. (2018)
Почекалін І. М. - Методика проведення занять з порівняльної професійної педагогіки зі слухачами ад'юнктури (2018)
Романишина Л. М. - Підготовка майбутніх фахівців медицини до маркетингової діяльності як педагогічна проблема, Мельничук І. М. (2018)
Тогочинський О. М. - Форми та методи патріотичного виховання майбутніх працівників пенітенціарної системи (2018)
Франчук Я. А. - Особливості педагогічного співробітництва вчителя і учня в процесі навчання (2018)
Чудик А. В. - Методика розвитку витривалості у майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з рукопашного бою (2018)
Багмет К. В. - Інституційні взаємодії: теорія і методологія дослідження (2017)
Дзюба П. В. - Концепція ефективного портфеля: ретроспективний аналіз формування основ теорії міжнародного портфельного інвестування (2017)
Жиленко К. М. - Розвиток процесів транснаціоналізації в умовах глобалізації (2017)
Колінець Л. Б. - Технології антикризового регулювання у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Kuzmuk I. Ya. - Modern realities of interaction between Russia and the EU companies, Nykyforak O. Ya. (2017)
Михайленко О. Г. - Аналіз розвитку міжнародної торгівлі органічними сільськогосподарськими товарами (2017)
Пашаев Т. Г. - Влияние региональной структуры ЕС на финансирование территориального развития (2017)
Багорка М. О. - Маркетингова стратегія екологізації виробництва як основний напрям інноваційної діяльності аграрних підприємств (2017)
Білик І. В. - Перспективи реалізації аграрної реформи в Україні (2017)
Білоскурський Р. Р. - Галузева структура економіки України: аналіз у контексті впливу на еколого-економічний розвиток (2017)
Болдирєва Л. М. - Теоретико-методичні засади оцінки типів економічного розвитку агропродовольчого сектора (2017)
Борисенко А. С. - Сучасна інформаційна форма митного контролю в концепції "Єдиного вікна" і підвищення митної безпеки держави, Ємець А. В. (2017)
Григор’єв Г. С. - Розвиток інтеграційних процесів у національному макроекономічному середовищі, Нєнно І. М. (2017)
Денисов О. Є. - Виробничо-технологічна та інноваційна безпека галузі: систематизація загроз і параметрів виміру (2017)
Дзюба С. В. - Концептуальні підходи до аналізу ринку інвестиційних ресурсів в галузі будівництва, Фісуненко Н. О. (2017)
Зайцев О. В. - Застосування в економіці та фінансах показників, що вимірюються витратами праці, Жукова Т. А. (2017)
Ільницький Д. О. - Пошук ідеальної моделі транспортно-технологічної системи порту: компетентнісний вимір, Зінченко С. Г. (2017)
Шевченко О. О. - Мотиваційний підмеханізм механізму управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти (2017)
Барінов Д. Ю. - Концептуальні підходи до управління розвитком сучасного підприємства та їх систематизація (2017)
Бедрековський П. М. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства торгівлі: сучасні механізми та інструменти (2017)
Бондар А. В. - Роль соціально-солідарного фінансування в системі соціально-економічних відносин (2017)
Єпіфанова І. Ю. - Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю (2017)
Жарікова О. Б. - Напрями підвищення конкурентоспроможності молочного виробництва в Україні в умовах євроінтеграції, Пащенко О. В. (2017)
Зайцева Л. О. - Порівняльний аналіз методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств (2017)
Kondratska L. P. - Online tourism: a model of consolidated information resource (2017)
Латишев К. О. - Теоретичні засади формування категорії "конкурентоспроможність продукції підприємств м’ясної промисловості", Караулова Ю. В. (2017)
Батьковець Н. О. - Ключові фактори успіху діяльності підприємств індустрії туризму, Замрій О. М. (2017)
Моїсеєнко А. С. - Методичний підхід до оцінки стану та перспектив розвитку креативності новаторів на мезорівні (2017)
Бабяк Н. Д. - Перспективні напрями фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні, Нагорний Є. О. (2017)
Бура В. І. - Вплив системно важливих банків на банківський сектор України (2017)
Гладких Д. М. - Особливості поширення та проблеми легалізації криптовалют у світі та в Україні (2017)
Горин В. П. - Соціальне страхування як форма фінансування суспільного добробуту: теоретичні засади та проблеми організації (2017)
Жадан О. В. - Фінансовий контроль над формуванням звітності про виконання місцевих бюджетів (2017)
Ломачинська І. А. - Соціально-економічні ефекти бюджетно-податкової децентралізації, Щур Р. І. (2017)
Alnaimat Mohammad Ahmad - Informational support for the analysis of financial performance in Ukraine and Jordan: comparative analysis (2017)
Літошенко А. В. - Підвищення операційної та функціональної ефективності підприємства завдяки використанню ІТ-аутсорсингу (2017)
Наші автори (2017)
Troitska O. M. - Social Activeness of Young People: Dialogical Support in The Cultural and Educational Space, Averina K. S. (2017)
Prima R. M. - Intensification of The "Teacher - Pupil - Parents” Triad Cooperation in Upbringing Junior Pupils’ Spirituality, Desiatnyk K. V., Durmanenko O. L. (2017)
Petrychenko L. O. - Current State and Possibilities of Forming Healthy Lifestyle Among Students of Adolescent and Youth Age Under Conditions of Social Problems Aggravation in Ukraine (2017)
Черніцкі Ф. - Педагогічні засади якісного проведення юридичними клініками занять street law: український та польський досвід, Галай А. О., Гречанюк С. К., Шатрава С.О., Соболь Є. Ю. (2017)
Dudko Ya. V. - Organisational and Pedagogical Conditions For Educational Work Management at Teacher Training Universities of Ukraine (2017)
Сін Чжефу - Модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України (2017)
Gurova T. Yu. - Innovative Technologies in The Formation of Future English Teachers’ Intercultural Communicative Competence, Gurov S. Yu., Moskaliova L. Yu. (2017)
Derkach T. M. - Preferred Learning Styles of Students of Natural Field of Study, Starova T. V. (2017)
Kashyna H. S. - Simulation Teaching Technology In Modern Educational System Reformation, Lebedeva V. V., Kashtalian M. M. (2017)
Puchkov I. R. - Didactic Foundations of Software Structuring in the Process of Teaching Science Disciplines and Mathematics at Pedagogical Universities, Sariienko V. K., Sariienko V. V. (2017)
Matviichuk L. A. - Examining Factors of Using Information and Communication Technologies For E-Learning Organization, Kukhar L. O., Hnedko N. M. (2017)
Теремецький В. І. - Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні, Гринько П. О., Кармаза О. О. (2017)
Vovk O. I. - Foreign Language Acquisition: a Communicative and Cognitive Paradigm (2017)
Косило Н. В. - Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності, Нич О. Б., Балаєва К. С. (2017)
Byndas O. M. - Strategy for Foreign Language Blended Learning Implementation Into fhe Educational Process (2017)
Havrilova L. Ha. - Online Training Course for Teaching Master-Degree Music Students, Voronova N. S. (2017)
Hrytsenko I. S. - University Students’ Self-Study Structure (2017)
Rotar V. B. - Studying Levels of Future Civil Defense Specialists’ Professional Competence Components (2017)
Dunaieva L. M. - World Experience in Improving Quality of Education: Directions, Means, Norms, Zakharchenko V. I., Zakharchenko N. V. (2017)
Скоромна М. В. - Проблеми формування основ педагогічної майстерності магістрантів, які отримали ступінь бакалавра за різними спеціальностями, Полянська К. В. (2017)
Morska L. I. - Formation of Professional English Competence in Future Psychologists’ Speech, Levchyk I. Yu. (2017)
Pavlenko S. O. - Training Police Officers in The Conditions of Reforming The System of Education of The Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Accordance with European Standards, Sevruk V. G., Kobko Ye. V. (2017)
Orlova N. - Efficiency of Mind Mapping For The Development of Speaking Skills in Students of Non-Linguistic Study Fields (2017)
Сидорова Н. В. - Методи підвищення ефективності та якості викладання нарисної геометрії, Думанська В. В., Доценко Ю. В. (2017)
Borodiienko O. - T. Saaty’s Method in Directors’ Professional Competence Design (2017)
Наконечна О. В. - Регіональні та вікові особливості самооцінки сучасної української молоді, Рудень Д. М., Сопівник Р. В. (2017)
Трегубенко Т. М. - Почаївський монастир як осередок церковної музичної культури (на матеріалах богослужбових видань XVIII ст.) (2018)
Мисак Н. Ф. - Соціально–професійний портрет українського народного учителя у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Нікічук В. С. - Історична географія та картографія України в дослідженнях одеських вчених ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Орехівський В. Д. - Еволюція науково–організаційних основ органічного землеробства у Південному Степу України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століть (2018)
Козак О. - Внесок родини Богдана і Варвари Ханенків у розвиток матеріальної і духовної культури українського народу (2018)
Коляда І. А. - Реакція міського населення Правобережної України на початок Першої світової війни: спроба ретроспективи (2018)
Книгиницька О. В. - Олена Степанів у російському полоні (1915–1917 рр.) (2018)
Алтухов О. А. - "Банкова енциклопедія" 1917 р., як джерело з історії розвитку біржової справи України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Телегуз І. О. - Українці в роки Першої світової війни та Української революції на сторінках діаспорної періодичної преси Канади та США, Мегей А. В. (2018)
Варгатюк С. В. - Демблінські переговори української дипломатичної місії з урядовцями Речі посполитої Ю. Пілсудського (2018)
Зозуля Н. М. - Повстанські отамани та квазідержавні утворення Середнього Подніпров’я у світлі мемуарної та епістолярної спадщини старшин армії УНР (2018)
Островський В. В. - Об’єднана партія визволення України: епізоди історії (2018)
Харламов М. І. - Взаємовідносини НКВС УСРР та Українського Військового Округу (УВО) з питань пожежної безпеки у другій половині 1920–х років, Гонтаренко Л. О. (2018)
Дмитрук Я. В. - Призов національних меншин до Війська Польського в міжвоєнний період: правовий аспект (2018)
Чуйко Р. В. - Відбудова мережі регіональних архівних установ України в післявоєнний період (1943–1950 рр.) (2018)
Теліуз Г. С. - Діяльність українських студентських організацій в Австрії у 1945–1955 рр. за архівними джерелами (2018)
Лук’яненко О. В. - "Цех здоров’я": фізкультура та спорт у педагогічних вишах України першої половини XX століття (2018)
Петрик Н. Р. - Музей однієї картини – "Рацлавицька панорама": історія створення, військово–історичне та культурне значення, історична доля полотна (2018)
Подобєд О. А. - Українське образотворче мистецтво у повоєнній Західній Німеччині (2018)
Братусь І. В. - Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії, Гунька А. М. (2018)
СошинськаВ. Є. - Професійна періодика як джерело бібліотечно–інформаційних інновацій (2018)
Юрченко Е. І. - Розроблення наукових основ штучного осіменіння в УРСР (1930–1970– ті рр.) як зоотехнічного методу (2018)
Тверитникова О. Є. - Теоретико–методологічні засади розвитку електротехнічної галузі України (2018)
Чернищук Н. В. - Історія виникнення та розвитку права (2018)
Універсал С. О. - До історії єврейської громади Волині (2018)
Файда О. В. - Святкування 900–ліття хрещення Русі та Київська духовна академія (2018)
Гай–Нижник П. П. - Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) (2018)
Krylova A. M. - Development of executive power branches in independent Ukraine, Polyakova L. I., Butskyi P. E. (2018)
Heydarli G. - The ambassadors of Shah I Abbas at the courts of Christian Europe (2018)
Mammadova V. M. - Library information services provided to external users at the ADA University Library (2018)
Гусейнов И. - Современный этап и перспективы азербайджано–американских отношений (2018)
Гюльалиев Э. Г. - Редкие и ценные издания, хранящиеся в фонде Научной библиотеки Бакинского государственного университета (2018)
Джалилова З. Н. - Межнациональные столкновения в 1905–1906 гг. в городе Иреван (2018)
Руда О. В. - Освітнє питання в діяльності Законодавчого сейму Другої Речі посполитої (1919–1922) (2018)
Черкасов С. С. - Польська реформація XVI–XVII ст. у відображенні історичних документів та матеріалів: джерелознавчий аспект (2018)
Садовнік О. В. - Причини та сприяючі фактори виникнення Придністровського конфлікту кінця 1980–х – початку 1990–х рр. (2018)
Ханмамедова Н. А. - О деятельности Комитета Татьяны в Северном Азербайджане (1914, сентябрь – 1917, февраль) (2018)
Слюсаренко А. В. - Реформування сил спеціальних операцій Бундесверу (2018)
Дойчик М. В. - Ідея гідності у філософії Томаса Гоббса (2018)
Головко А. А. - Патафизика власти Жана Бодрийяра: трансполитика, код, тавтология (2018)
Станкевич В. А. - Пошук ідеї "паідеіа" в учнівському світогляді апостола Павла (2018)
Шохов А. - Два подхода к представлениям о сетях: "революционный" Латур и "традиционный" Кастельс (2018)
Тарасова Н. Ю. - Культурні суперечності постіндустріального суспільства як чинник ускладнення національної ідентифікації. Теоретичні ідеї Деніела Белла в українському екзистенційному контексті (2018)
Туренко В. Е. - Особливості диференціації дружби і закоханості у Платона: постановка питання (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 3. автономія університету (2018)
Багирли Л. Б. - Человеческий капитал: происхождение теории (2018)
Борисова–Желєзнова К. О. - Психологічна антропологія в контексті сучасних гуманітарних досліджень (2018)
Гіоане І. М. - Світогляд як основна духовна детермінант здійсненні політичного вибору (2018)
Петік Я. О. - Психологістична та алгоритмічна складність (2018)
Степанов А. О. - Криза як полісмисловий феномен (2018)
Фарзалиев З. И. - Философия культуры войны и мира (2018)
Гавеля О. Р. - Сенс і цінності життя сучасної молоді України (релігієзнавче дослідження) (2018)
Добродум О. В. - Виртуальная религиозность современного мира (2018)
Калач Д. М. - Теологія діалогу в українському контексті (2018)
Tsymbalyuk O. M. - Restoring the ancient church hermeneutic of Jacob’s character (2018)
Чернобай В. А. - Духовная практика девственности и безбрачия в истории христианской церкви (2018)
Колотило М. О. - Філософія сучасної соціальної роботи у контексті громадянського суспільства (2018)
Гарбар Г. А. - Сучасна державна політика України у сфері гостинності й туризму (2018)
Голик М. М. - Методичні основи культурологічної роботи в Збройних силах України, Лівінська Ю. Г. (2018)
Бондарчук–Чугіна І. Ю. - Перспективи розвитку "культурного туризму" України: аксіологічний аспект, Чахалідзе С. Ж. (2018)
Брильов Д. В. - Халяль–індустрія в Україні часів незалежності (2018)
Дев’ятко Н. В. - Вплив глобальних цивілізаційних процесів на систему моральних цінностей та естетичні категорії сучасної людини (2018)
Джура Р. О. - Поняття суб’єкта та об’єкта державної економічної політики (2018)
Дмитренко М. Й. - Мімезис родинності та досвід відчуження (2018)
Захаренко К. - Засоби масової інформації як необхідний елемент розвитку інформаційного суспільства (2018)
Зінсу О. І. - Філософсько–правові аспекти феномену правова держава (2018)
Максюта М. Є. - Національно згуртовуючий потенціал морально етичного синтезу історичної самосвідомості, Коломієць А. І. (2018)
Одробінський Ю. В. - Метамодернізм і скульптура: світовий і український контекст (2018)
Осадча І. А. - Управління суспільством та влада у працях постмодерністів, Ангелов Г. В. (2018)
Пастушенко О. В. - Філософські аспекти понять інституціоналізації влади та права: постановка проблеми (2018)
Мелентьева Т. Н. - Корпоративная культура в рамках управленческой деятельности (2018)
Михайличенко М. В. - Децентралізація управління університетською освітою як соціальна проблема (2018)
Гальченко М. С. - Соціальний конструктивізм в стратегіях діяльності мислення і освіти (2018)
Лисенко О. О. - Актуальні питання розвитку сучасного танцю в освітньому просторі України, Гашенко К. І. (2018)
Лукашук М. А. - Особистість як суб’єкт освітніх інновацій (2018)
Шмиголь М. Ф. - Онтологічний статус освіти як світоглядна проблема (2018)
Юрчишин І. Я. - Концепції національної спільноти західноукраїнської соціологічної школи права (2018)
Роговенко М. М. - Формування культури спілкування майбутніх правоохоронців у процесі навчання філософських дисциплін (2018)
Слівінська А. Ф. - Динаміка британських клубів в "довгому" ХІХ столітті: соціально–політичний аспект (2018)
Соболєвський Я. А. - Філософські засновки американського трансценденталізму (2018)
Шолдубанов Х. Ю. - Исследование функциональных показателей борцов после различных нагрузок (2018)
Агафонова Г. С. - Новітні можливості масової комунікації як чинник трансформації світового політичного процесу, Карчевська О. В. (2018)
Вонсович О. С. - Прийняття Закону про деокупацію та реінтеграцію: крок до миру чи продовження війни? (2018)
Худик Г. О. - Співвідношення понять "імідж" і "бренд" у політичному контексті (2018)
Чупрін Р. В. - Концепт Південного Хартленду у глобальній геополітичні моделі Г. Маккіндера (2018)
Заруба В. Ю. - Социальное иждивенчество: дестимулирующий эффект социальной политики (2018)
Щедрова Г. П. - Україна у сучасних течіях геополітичних концепцій (2018)
Гоцуляк В. М. - Історична свідомість у вимірах українського національного буття XVII–XVIII ст. (2018)
Артішевський А. Е. - Інституалізація політичної опозиції як базова основа демократизації політичної системи України (2018)
Войтенко Ю. М. - Особливості антикорупційної політики в України: інституційний та функціональний вимір (2014–2017 рр.) (2018)
Осадча І. А. - Парламентські вибори в Україні: труднощі реалізації політичної участі громадян (2018)
Petraszczuk A. O. - Analiza eurointegracyjnego wyboru Ukrainy (2018)
Коротков Д. С. - Сучасний політичний простір України: соціокультурні виклики демократичної трансформації (2018)
Морарь М. В. - Політична освіта як фактор формування політичної культури українського суспільства (2018)
Кулик В. Г. - Питання освіти на медійному порядку денному: пріоритети і тренди в увазі мас–медіа (2018)
Лук’янова І. В. - Вихід Великобританії з ЄС: вплив на Гібралтар (2018)
Мамедли Х. - Политико–философские аспекты традиционности и современности в политике модернизации Азербайджанской Республики (2018)
Билалова С. Я. - Перспективы урегулирования конфликтов на Южном Кавказе (2018)
Гурбанлы О. - Стратегическое партнерство Азербайджанской Республики с ведущими акторами мировой политики (2018)
Зейналабдинов А. А. - Позиция США по Нагорно–Карабахскому конфликту (1992–2000) (2018)
Корчинський М. В. - Відносини Російської Федерації з Курдистанським регіоном Іраку в 2007–2017 рр. енергетичний вимір (2018)
Кирієнко О. Ю. - Рецензія на монографію: Герасимов Т. Ю. Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія: монографія. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі–Поділля", 2017. – 436 с. (2018)
Ткемаладзе З. П. - Арт-терапія і арт-педагогіка в навчанні дітей різного інтелектуального рівня (2017)
Савицька А. Ю. - Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки (2017)
Агєєнко Т. А. - Самостійна робота з "образотворчого мистецтва з методикою викладання" у контекскі професійного самовиховання і самовдосконалення майбутніх педагогів (2017)
Тополевський В. Ю. - Майстерність і майстер (теорія та сучасна практика) (2017)
Грабовий А. К. - Хімічний експеримент як чинник організації навчального спілкування учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Дидактична гра як форма виховання культури міжнаціонального спілкування старшокласників в умовах роботи євроклубу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Шуплецова Л. Ю. - Використання музики в кінезіологічних вправах для розвитку розумових здібностей дітей (2017)
Каліцева О. В. - Критерії визначення сформованості комунікативних умінь студентів-правників (2017)
Василенко В. А. - Особливості мовної свідомості юристів, Деменко А. В. (2017)
Полякова Ю. Ю. - Феномен "театрального человека": харьковский период жизни и деятельности С. И. Турбина (2017)
Югас В. В. - Традиція українського вертепу в сучасному навчально-виховному процесі (2017)
Космин Л. Г. - Особенности менеджмента шоу-бизнеса (2017)
Хмель-Дунай Г. М. - Одяг як свідок епохи та долі людини (історія двох реконструкцій історичного одягу) (2017)
Орел Є. Р. - Особливості законів сценічної мови (постановка проблеми), Кучин П. З. (2017)
Якимов Д. О. - Опанування сценічної мови (новаторство Леся Курбаса), Кучина В. Ф. (2017)
Панченко Д. В. - "Абсурд" Э. Ионеско как способ "раскрепощения" театра (2017)
Соломко А. Я. - Особливості режисерського методу М. Яремчука у роботі з маріонеткою (2017)
Цицирєв В. М. - Аспекти становлення українського оркестру народних інструментів на сучасному етапі (2017)
Евченко А. С. - Как создать "историю" характера актера (2017)
Настаченко К. О. - Особливості режисерської мови Я. Федоришина у роботі над виставами просто неба (2017)
Устенко С. В. - Аналіз підходів економіко-математичного моделювання стійкого розвитку банків, Гіваргізов І. Г. (2017)
Сендзюк М. А. - Застосування інноваційної технології Blockchain у соціально-економічних інститутах, Держук О. В. (2017)
Кучин С. П. - Напрями підвищення кваліфікації керівних кадрів в сфері культури (2017)
Черницька Т. В. - Розвиток сектору альтернативної енергетики США в контексті національних інстересів, Новосад Ю. Р. (2017)
Пащенко О. В. - Перспективи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності країн у РТУ (2017)
Рибальченко К. В. - Сучасні тенденції розвитку національних інноваційних систем (2017)
Шевцов Є. Д. - Функції маркетингових комунікацій в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Шевченко Ю. А. - Інвестиційна стратегія ТНК в умовах сталого розвитку (2017)
Шиманська К. В. - Екологічні загрози і ризики та їх роль в сучасній міжнародній міграції (2017)
Ярмак О. В. - Различия в современных моделях развития социально-экономических систем стран Европы (2017)
Григор'єв Г. С. - Транспарентність у національному макроекономічному середовищі, Нєнно І. М. (2017)
Кірєєва Е. А. - Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики (2017)
Козьмук Н. І. - Трансформаційні процеси та виклики для національної економіки України, Канцір І. А. (2017)
Корнєєва Ю. В. - Інвестиційні аспекти корпоратизації державних підприємств (2017)
Логоша Р. В. - Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції в Україні, Підвальна О. Г. (2017)
Полчанов А. Ю. - Формування механізму постконфліктного відновлення національної економіки (2017)
Рязанова Н. О. - Відновлювані джерела енергії в процесі трансформації глобальної енергетики (2017)
Термоса І. О. - Кластерні формування як основа сталого розвитку сільських територій (2017)
Удовиченко С. М. - Стимулювання інноваційної діяльності аграрних підприємств (2017)
Чебан І. В. - Сучасний стан формування та розвитку ринку рідкого біопалива в Україні, Діброва А. Д. (2017)
Маршук Л. М. - Сучасні аспекти оцінювання ресурсно-фінансового потенціалу машинобудівних підприємств (2017)
Мізік Ю. І. - Управління корупційними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки підприємства, Хникіна А. С. (2017)
Муравйова О. В. - Сучасний стан і актуальні проблеми галузі картоплярства в Україні (2017)
Орлов В. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності системи управління підприємством, Ободовський Ю. В. (2017)
Рудь О. О. - Аналітичний інструментарій процесу формування стратегічних рішень в умовах невизначеності (2017)
Сахарук Б. С. - Теоретичні основи формування акціонерного капіталу (2017)
Старинець О. Г. - Інструменти антикризового управління телекомунікаційними підприємствами (2017)
Трач Р. В. - Методологічні аспекти формування і розвитку структурного управління діяльністю будівельних підприємств (2017)
Shevchenko L. O. - Innovative strategy development for alcohol enterprises of Ukraine (2017)
Гнатенко І. А. - Забезпечення посткризового ламінарного руху функціонування ринку праці Донецької та Луганської областей шляхом упровадження механізму інноваційного розвитку, Рубежанська В. О. (2017)
Павлішина Н. М. - Оцінка соціально-економічного потенціалу промислового регіону на прикладі запорізького регіону, Безверха В. О. (2017)
Коверза В. С. - Концепція формування корпоративного управління у вітчизняному банківському секторі (2017)
Койло В. В. - Сучасний стан та вплив міжнародного кредиту на економічний розвиток України (2017)
Скірка А. С. - Проблемні аспекти відповідальності власників неплатоспроможних банків (2017)
Тимошенко А. О. - Сучасна фіскальна політика України у контексті забезпечення конкурентоспроможності держави в умовах євроінтеграції (2017)
Тімошенко Н. М. - Еволюція методів фінансування дефіциту бюджету: світовий досвід та українські реалії (2017)
Прядка Н. М. - Методично-організаційне забезпечення державного аудиту показників нефінансових активів у фінансовій звітності (2017)
Паламарчук О. В. - Відбір показників та визначення кредитоспроможності юридичних осіб за допомогою теорії нечіткої логіки (2017)
Наші автори (2017)
Stepashko V. O. - Technology of Competitive Selection of Candidates For The Position of A Rector of A Higher Educational Instiution (2017)
Лизогуб В. С. - Інноваційний підхід визначення та оцінки спеціальної підготовленості футболістів високої кваліфікації, Супрунович В. О., Гречуха С. В. (2017)
Рябовол Л. Т. - Формування предметних умінь і навичок з правознавства в учнів 9 класів, Чернік С. Д., Шатрава С. О. (2017)
Tkachenko V. V. - Peculiarities of Future Physical Education Teachers’ Health Saving Skills Formation (2017)
Strielkowski W. - Predatory Publishing and Beall’s List: Lessons For the Countries Adapting Novel Research Evaluation Criteria, Gryshova I. Yu., Shcherbata M. Yu. (2017)
Polishchuk O. S. - Communication Barriers Faced By English Language Learners at a University Level: Factors and Solutions (2017)
Цвєткова Г. Г. - Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи (2017)
Kruhliak I. - Linguodidacatic Terms Codification Under Conditions of Interdisciplinary Integration, Mishenina T. M. (2017)
Дегтяренко Т. В. - Доцільність оцінки адаптаційних можливостей та психосоматичного здоров’я студентської молоді за об’єктивними психофізіологічними параметрами, Яготін Р. С. (2017)
Kolomiiets A. M. - Implementation of The Latest World-Class Scientific Achievements in Training Process of Future Teachers, Kolomiiets D. I., Gromov Ye. V. (2017)
Nikitchenko L. O. - Forming Professional Competence in The Process of Teaching Biology Students (2017)
Naumkina S. M. - Revisiting The Issue of Future Teachers’ Political Culture Formation, Blikhar M. M. (2017)
Davydova I. I. - Does Practical Component Of Educational Process Improve Professional Competence of Future Lawyers? (2017)
Lystopad O. A. - Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s "Six Thinking Hats” Technique, Mardarova I. K., Tomash Kuk (2017)
Крищук В. Л. - Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: компетентнісний підхід (2017)
Varetska O. V. - Personal and Professional Component of Primary School Teachers’ Social Competence: its Development in Postgraduate Education (2017)
Chernenko N. M. - Cognitive Component Maturity of Directors’ Risk Management Skills (2017)
Kostova N. I. - Structural Model of Students-Future Lawyers’ Professional Competence (2017)
Sikura A. Io. - Ways of Selecting Talented Master-Degree Students For Research Work, Plisko V. I., Baliuk A. S. (2017)
Кондрацька Г. Д. - Експериментальне дослідження системи формування професійно-мовленнєвої культури студентів факультетів фізичного виховання, Кізло Н. Б. (2017)
Демченко І. І. - Психолого-педагогічна діагностика інклюзивної компетентності майбутніх фахівців педагогічного профілю, Рокосовик Н. В., Сулим В. Т. (2017)
Мельнік А. О. - Формування мотивації до навчальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури, Черній В. П. (2017)
Balalaieva O. Yu. - Technique of Using E-Textbooks For Teaching Latin To Students of Agricultural Higher Educational Institutions, Vakulyk I. I. (2017)
Кравчук В. І. - Диверсифікація метрологічного забезпечення випробувань сільськогосподарської техніки в умовах реформування технічного регулювання допуску продукції на ринок, Погорілий В. В., Подригало М., Лебедєв С., Коробко А. (2017)
Бакач Н. - Механизация сельского хозяйства как составляющая инновационного развития Республики Беларусь на современном этапе, Салапура Ю., Дыба Э. (2017)
Кравчук В. І. - Системна структуризація проектно-орієнтованих наукових досліджень з використанням методології моделювання процесів idef0, Митрофанов О. (2017)
Рублёв В. - К истории статистического контроля в системе массового производства техники (2017)
Войтюк В. - Техніко-технологічна ефективність використання зернозбиральних комбайнів, Демко О., Роговський І. (2017)
Шейченко В. - Дослідження переміщення зерно-соломистої маси барабаном із упорами, Дудніков І., Кузьмич А., Шевчук М. (2017)
Калініченко Д. - Аналітичні положення визначення коефіцієнта динамічності параметрів технічного стану зернозбиральних комбайнів, Роговський І. (2017)
Мачуга О. - Особливості програми випробувань лісової техніки, яка експлуатуватиметься на території з ухилом: стійкість та тягові характеристики, Сало Я., Ценюх Я. (2017)
Тітова Л. - Ефективність відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. (2017)
Маринін С. - Дослідження форми викопувального робочого органу, Кушнарьов А., Мариніна Л. (2017)
Смолінський С. - Обґрунтування доцільності застосування спірального очисника в конструкції дворядного картоплекопача (2017)
Голиков В. - Обоснование комплексов машин для возделывания и уборки сахарной свеклы, Усманов А., Рзалиев А., Артамонов В. (2017)
Сторожук І. - Aналіз процесу розкидання гички шнековим конвеєром гичкозбирального модуля (2017)
Калінін Є. - Аналіз коливань трисекційного беззчіпного культивотора в повздовжньо-вертикальній площині, Романченко В., Козлов Ю. (2017)
Митрофанов О. - Pозроблення та провайдинг стенда для визначення рівномірності розподілу насіння в рядку сівалками точного висіву, Малярчук В., Лілевман І., Лілевман О., Стародубцева М. (2017)
Гайдай Т. В. - Дослідження динаміки автономного висівного модуля котушкового типу для сівби дрібнонасіннєвих культур (2017)
Кісільов Р. - Удосконалення конструкції комбінованого змішувача кормів, Сисоліна І. (2017)
Лебедєв С. - Удосконалення методу вимірювання кута поперечної стійкості мобільних і причіпних машин, Коробко А., Мясушко М., Козлов Ю. (2017)
Коробко А. - Результати гальмівних випробувань мобільних машин, Подригало М., Туренко О. (2017)
Гапоненко О. - Зв'язок характеристик дії нерівностей ґрунту з коливаннями ґрунтообробного агрегата (2017)
Колєснік І. - Підвищення точночті руху транспортного агрегата завдяки виконанню профілактичних робіт рульового керування (2017)
Кравчук В. І. - До питання затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, причепів, причіпних машин, Погорілий В. В., Афанасьєва С. Є., Цема Т. В., Оситняжський М. В., Горбатова І. (2017)
Кравчук В. І. - Метризація ресурсного забезпечення функціональної стійкості агровиробництва за умов ризикованого землеробства, Баранов Г., Прохоренко О. (2017)
Крутякова В. - Концепція створення національної багаторівневої сертифікації біологічних та біологізованих сільськогосподарських виробництв, Бельченко В., Новохацький М. Л., Таргоня В. С., Куянов В., Маласай В. (2017)
Новохацький М. Л. - До питання використання агротехнологічних операцій для зменшення перехідного періоду становлення біологічних агровиробництв, Таргоня В. С., Негуляєва Н. М., Гусар І. (2017)
Сердюченко Н. - Заходи з адаптації сільськогосподарського виробництва України до кліматичних змін, Негуляєва Н. М., Душко Р. В. (2017)
Броварець О. - Модель оптимального керування нормою внесення технологічного матеріалу (мінеральних та органічних добрив) залежно від агробіологічного стану сільськогосподарських угідь для забезпечення належної ефективності сільськогосподарського виробництва (2017)
Сердюченко Н. - Використання комплексних показників посушливості з метою агоромоніторингу, Сердюченко А. (2017)
Мудрак Г. - Особливості формування екологічної мережі, Ковка Н. (2017)
Новохацький М. Л. - Дослідження впливу біопрепаратів на розвиток хвороб насіння зернових колосових та їх ріст у різних температурних умовах, Крутякова В., Таргоня В. С., Нілова Н., Гусар І. (2017)
Новохацький М. Л. - Oптимізація умов фотосинтeзу агроценозів сої та використання рослинами його продуктів (2017)
Войтович Р. - Oцінка ефективності різних способів збирання льону олійного, Шувар А. (2017)
Малярчук В. - Вплив способів обробітку ґрунту на продуктивність гібридів соняшника за технологією clearfield (2017)
Литвинюк Г. - Вплив погодних умов на польову схожість насіння квасолі овочевої (цукрової) залежно від строків сівби в умовах правобережного лісостепу України (2017)
Пороховник І. - Особливості формування фенологічних фаз розвитку квасолі звичайної в умовах лісостепу правобережного (2017)
Темченко М. - Вплив інокуляції насіння та позакоринневих підживлень на густоту стоянна та висоту рослини нуту в умовах лісостепу правобережного (2017)
Полутін О. - Вплив передпосівної обробки насіння на біометричні показники рослини фізаліса мексиканського в умовах правобережного лісостепу України (2017)
Яковець Л. - Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив (2017)
Зайцева Т. - Вплив використання технологій ефективних мікроорганізмів на агрегатний склад грунту (2017)
Цуркан О. - Озонування як перспективний спосіб обробки зернової сировини, Присяжнюк Д. (2017)
Луценко М. М. - Створення комфортних умов утримання високопродуктивних корів в інноваційних технологіях, Галай О. (2017)
Смоляр В. І. - На шляху створення сімейних молочних ферм, адаптованих до вимог Європейського Союзу, Тютюнник Ю. П. (2017)
Кабаченко О. - Характеристика сорбуючих речовин, які застосовуються у птахівництві в умовах техногенного забруднення (2017)
Ветохін В. - Аналіз властивостей ґрунту стосовно процесу управління його станом з мінімальними витратами ресурсів, Алтибаєв А. (2017)
Єсіпов О. - Стандартизація твердого біопалива, Колеснік І., Дворник С. (2017)
Погоріла В. В. - Енергетична оцінка технології вирощування ріпаку, Тихоненко О., Погоріла З. П. (2017)
Шкоропад Л. - Вирощування енергетичної верби в умовах західного регіону України, Думич В. (2017)
Рудик Л. - Дослідження твердопаливних котлів серії СДК з використанням альтернативних видів палива (2017)
Іванов М. - Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1, Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. (2017)
Тетівник Г. - Результати досліджень аеродинамічних характеристик і енерговитрат дробарки молоткової пневматичної ДМП-22, Твердохліб С., Козлов Ю. (2017)
Сліпенька В. - Дослідження технології подрібнення та гранулювання сировини з використанням новітніх технічних засобів (2017)
Шулик А. - Твердопаливні котли: огляд, класифікація та результати випробувань (2017)
Вихідні дані (2017)
Борисенко Н. О. - Конструктивне освітнє середовище у контексті сучасних новацій у вищих навчальних закладах, Ворожбіт-Горбатюк В. В. (2017)
Бочарова О. А. - Трансформація польської школи: від нового виховання до сьогодення, Штефан Л. А., Каліна К. Є. (2017)
Боярська-Хоменко А. В. - Особливості діяльності закладів освіти дорослих в Україні (на прикладі харківського регіону) (2017)
Ващенко Л. І. - Особливості рухової активності молодших школярів у позашкільних навчальних закладах (2017)
Волкова Я. В. - Виховання батьків в історії української педагогічної думки (2017)
Горбачова І. І. - Професійна мобільність вчителя в мінливому освітньому середовищі (2017)
Грановська Т. Я. - Особливості формування пізнавальної самостійності підлітків у процесі навчання природничим наукам, Олефіренко Н. В. (2017)
Денисенко А. О. - Роль куратора академічної групи в організації студентського дозвілля (2017)
Дьоміна В. В. - Концепуальні основи виховання білінгвальної культури у майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Єланцева І. І. - Особливості діяльності соціально-педагогічних служб для дітей в україні (2017)
Єфименко Л. М. - Виховання комунікативної толерантності майбутніх педагогів (2017)
Жигло О. О. - Компетентісний підхід у підготовці студентів економічного профілю на сучасному етапі розвитку освіти (2017)
Запорожець О. О. - Історіоргафічний аналіз проблеми просвіти батьків засобами масової інформації (друга половина хх ст. – початок ххі ст.) (2017)
Зорін В. В. - Особливості організації уроку класичного танцю у вищих закладах освіти з позиції концертмейстра (2017)
Кайдалова Л. Г. - Педагогічні умови та модель формування фахової компетентності медичних сестер, Поєдинцева Л. Л. (2017)
Когут С. Я. - Розвиток педагогіки праці як наукової дисципліни у республіці Польща (70-80-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Kostikova I. - Language games in teaching english (2017)
Кузнецова О. Ю. - Технологічна модернізація у вищій освіті (2017)
Міхно С. В. - Дидактична модель формування пізнавально-творчої самостійност студентів у еврістичному навчанні (2017)
Перепелиця Г. А. - Професійно-педагогічна підготовка вчителів суспільствознавчих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах України У 70-80-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Структура поняття "культура міжнаціонального спілкування старшокласників" (2017)
Скиданчук С. А. - Впровадження комп'ютерного симулятора "ущiльнювальна система дейдвудного пристрою морського судна" в систему професiйного розвитку iнженерiв-судномеханiкiв у пiслядипломнiй освiтi (2017)
Твердохліб Г. В. - Професійна самореалізація вчителів іноземних мов у процесі використання альтернативних методик навчання школярів (2017)
Ткачова Н. О. - Педагогічні умови формування предметних компетентностей студентів гуманітарних спеціальностей із використанням технологій медіаосвіти, Стрельченко Д. В. (2017)
Товстяк М. М. - Технологічні аспекти структурування змісту навчального матеріалу дисциплін з менеджменту освіти (2017)
Фазан В. В. - Сучасні принципи християнського виховання підростаючого покоління (2017)
Цебренко А. В. - Термінологічне поле дослідження проблеми стимулювання діяльності вчителя (2017)
Киричок П. - Шановні колеги! (2018)
Киричок Т. Ю. - Система формування якості друкованої сувенірної продукції Банкнотно-монетних дворів світу, Герук Я. В., Баглай В. А. (2018)
Зоренко Я. В. - Дослідження технології підготовки зображень із розширеним динамічним діапазоном для веб-сайтів, Коломієць О. В. (2018)
Лотоцька О. І. - Відтворення текстової інформації на відбитках з металу, виготовлених термосублімаційним друком, Гудзь А. Р. (2018)
Зигуля С. М. - Дослідження зміни величини растрової крапки на крейдованому папері (2018)
Палюх О. О. - Експериментальне визначення впливу палітурних клеїв на утворення природних кутів розкривання книжкових блоків (2018)
Тріщук Р. Л. - Підвищення зносостійкості деталей поліграфічного обладнання шляхом модифікації їх поверхонь методом іонно-плазмового азотування (2018)
Коротенко О. В. - Методологія визнaчення узaгaльненого покaзникa якостi вiдбиткiв метaлогрaфiчного друку (2018)
Golub N. S. - Model of Failure of Printing and Packaging Equipment at the Stage of Decommissioning (2018)
Сірик М. В. - Міська програма підтримки книговидання Києва: ретроспективний аналіз та сучасний стан (2018)
Литвин А. В. - Побудова іміджу політиків з урахуванням психологічних архетипів під час президентських виборів у США 2016 року (на прикладі Дональда Трампа та Хілларі Клінтон) (2018)
Мельников О. В. - Тихою, невтомною працею любіть Україну (до 75-річчя Всеволода Миколайовича Сеньківського) (2018)
Хомяк В. В. - Фізичні процеси, що зумовлюють поведінку струму в гетеропереходах n-ZnO/p-Si, створених ВЧ магнетронним розпиленням (2018)
Махний В. П. - Определение высоты барьера контактов Ni - полупроводник фотоэлектрическим методом, Березовський М. М., Склярчук В. М., Слётов А. М. (2018)
Сльотов М. М. - Гетерошари анізотропного α-ZnSe для фотосенсорів, Мельник В. В., Сльотов О. М. (2018)
Книжникова Д. В. - Розробка амперометричного біосенсора для визначення ацетилхоліну в біологічних зразках, Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2018)
Кучеренко Д. Ю. - Масив ферментних біосенсорів для визначення концентрацій нейротрансмітерів та метаболітів, Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Топольнікова Я. В., Книжникова Д. В., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2018)
Солдаткін О. О. - Мультибіосенсорна система на основі рн-чутливих польових транзисторів для одночасного визначення глюкози, креатиніну та сечовини, Марченко С. В., Кукла О. Л., Павлюченко О. С., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2018)
Борисюк В. І. - Перспективи використання вуглецевих нанотрубок як резистивних сенсорів молекулярних аніонів CrO42-, Неділько С. Г., Хижний Ю. А. (2018)
Хомяк В. В. - Структурні та оптичні властивості шарів ZnSO, одержаних термічним окисленням тонких плівок ZnS (2018)
Монастирський Л. С. - Система аналізу газів на основі структур поруватого кремнію, Оленич І. Б., Петришин О. І., Лозинський В. М. (2018)
Рецензія на підручник "Молекулярна фізика" авторів Якібчука П. М. і Клима М. М. (2018)
Світлої пам’яті професора Бойчука Василя Івановича (2018)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2018)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2018)
Погребняк А. Д. - Свойства нанокомпозитных нитридных покрытий, Береснев В. М., Соболь О. В., Колесников Д. А., Турбин П. В. (2011)
Бахматюк Б. П. - Аніонний специфічний ефект на поверхні активованого вугілля в системі суперконденсатора, Курепа А. С. (2011)
Белоус В. А. - Исследование характеристик покрытий, синтезированных с помощью источника газовой плазмы, Лунев В. М., Носов Г. И., Толмачева Г. Н. (2011)
Руденький С. Г. - Структура диффузионного слоя, образующегося при вакуумном активированном насыщении твердого сплава ВК-15 в нанопорошке хрома (2011)
Литвиненко В. В. - Оптические свойства субмикронных пленок оксида кремния после высокотемпературной обработки, Родионов В. Е., Родионова Н. А., Шмидко И. Н. (2011)
Крохмаль С. А. - Микро- и наноиндентирование пиролитических карбидохромовых покрытий, Толмачева Г. Н. (2011)
Бажин А. И. - Двойникование в фуллеритовых пленках при ионном облучении аргоном, Троцан А. Н., Чертопалов С. В., Ступак В. А. (2011)
Величко И. Г. - Влияние параметров лазерного излучения на образование металлического микроосадка при лазерно-индуцированном пиролизе из паровой фазы, Недоля А. В., Титов И. Н. (2011)
Solovyova A. E. - Modeling the mechanism of interaction of defects is in CeO2-x at high temperatures in air (2011)
Касымов Ш. С. - Исследование влияния токового усиления на фотоэлектрографические и выходные характеристики преобразователя изображений ионизационного типа, Хайдаров З., Хомидов В. О., Юлдашев Х. Т., Отажонов С. М. (2011)
Гуменюк Л. М. - Катодний матеріал на основі легованого бінарними сполуками діоксиду титану, Вишиванюк М. В., Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Ільницький Р. В., Сегін М. Я., Гамарник А. М. (2011)
Хайдаров З. - Исследование сверхтонкой газоразрядной ячейки с полупроводниковым электродом из кремния легированного платиной (2011)
Pogrebnyak A. D. - Simulation of the front and rear side illumination of the CdS/CIGS thin film solar cell, Rasheed L. S., Allohaibee A. K., Muhammed A. K. (2011)
Кудин К. А. - Природа выделений на внутренних поверхностях кристаллов NaI:Tl, Глушко В. И., Шляхтуров В. В., Волошко А. Ю., Кудин А. М. (2011)
Персоналии (2011)
Правила оформления рукописей (2011)
Тематичні напрямки (2011)
Вихідні дані (2011)
Крючкова Н. М. - Інституційне середовище динаміки макроекономічних змін, Зализюк В. В. (2017)
Бабич Т. О. - Нові форми підприємництва в умовах віртуалізації глобальної економіки (2017)
Nikolayev Yu. O. - Financial stability of Estonian banking system in modern conditions and its role in the national economy, Trokhimenko O. A. (2017)
Андрейченко А. В. - Методологія дослідження економічної кон’юнктури ринку продукції АПК (2017)
Галинська Ю. В. - Взаємодія видобувних підприємств України в умовах коопетиції (2017)
Гинда О. М. - Удосконалення процесу управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями, Гинда С. М. (2017)
Григор'єв Г. С. - Векторна направленість фінансово-економічних трансформацій у національному макроекономічному середовищі (2017)
Зіньцьо Ю. В. - Використання світового досвіду управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств в Україні (2017)
Аталавей В. Т. - Підхід до оцінки сталого розвитку компаній нафтогазового сектору (2017)
Біловол Р. І. - Управління соціально-економічним розвитком підприємства в умовах ринку (2017)
Близнюк Т. П. - Поколінська культура поколінь Х та Y в Україні: ціннісний аналіз (2017)
Васильців Т. Г. - Реалізація потенціалу лідерства в системі управління персоналом підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Рудковський О. В., Породко О. Ю. (2017)
Вахлакова В. В. - Аналіз обґрунтованості методик оцінювання економічної безпеки підприємства (2017)
Вострякова В. Ю. - Теоретичне підґрунтя інноваційних процесів на підприємстві у конкурентному середовищі (2017)
Горик-Чубатюк М. О. - Сучасні моделі прийняття управлінських рішень, Свінцицька О. М. (2017)
Горняк О. В. - Віртуалізація економічної діяльності в мережевій економіці (2017)
Грабар О. І. - Управління мотивацією персоналу до енергозбереження на підприємстві: рефлексивна модифікація, Климчук М. М. (2017)
Бітюк І. М. - Бізнес-інкубатор як тригер розвитку регіонів (2017)
Коблянська І. І. - Управління соціо-економічними системами у сфері взаємодій із навколишнім природним середовищем: термінологічно-понятійний аспект (2017)
Волкова Н. В. - Організація винагороди персоналу на фармацевтичних підприємствах, Панова Т. В. (2017)
Кальницька М. А. - Системна ефективність соціальної політики в Україні (2017)
Баланюк М. В. - Концептуальні положення щодо формування механізмів розвитку підприємств банківського сектору національної економіки (2017)
Бойко С. В. - Декомпозиція макрофінансових ризиків аграрних підприємств, Драган О. О. (2017)
Думікян А. К. - Формування доходів бюджетних установ у сучасних умовах розвитку фінансових відносин (2017)
Жарікова О. Б. - Ефективність застосування видів земельної ренти в Україні, Пащенко О. В. (2017)
Корнилюк Р. В. - Еволюція системного ризику банківського сектору України (2017)
Акименко О. Ю. - Проблеми облікового забезпечення складання регуляторної та фінансової звітності суб’єктами теплопостачання, Жолобецька М. Б., Петровська А. С. (2017)
Bilenko V. O. - Modeling of the real estate market reflection with the using of data mining (2017)
Воронин А. В. - Устойчивость олигополистического рынка, Железнякова Э. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
П’ясецька-Устич С. В. - Особливості корупційних процесів у сучасній українській економіці (2017)
Baboi V. N. - Transnational banks’ influence on the development of the economy and the financial sector of developing countries (on the example of Poland, Brazil, Turkey), Nikolayev Yu. O. (2017)
Родіонова Т. А. - Стабільність банківських систем країн Південної Європи та їх вплив на економічний добробут, Поліщук К. В. (2017)
Yakubovskiy S. A. - Impact of immigration flows on socio-economic well-being of recipient countries, Horyvenko K. S. (2017)
Зянько В. В. - Сутність та шляхи підвищення ефективності використання інноваційних витрат, Дун Чживей (2017)
Легомінова С. В. - Напрями реформування інституційної політики України в контексті забезпечення стійкого інноваційного розвитку (2017)
Нечипоренко О. М. - Роль екосистемного підходу в управлінні зрошуваним землеробством (2017)
Скороход І. П. - Розвиток соціального підприємництва в умовах соціалізації економіки, Черноус Д. І. (2017)
Свидрук І. І. - Міжнародний досвід розвитку економіки знань (2017)
Завертаний Д. В. - Формування конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств під впливом ринкової кон’юнктури, Андрейченко А. В. (2017)
Завідна Л. Д. - Формування стратегічного портфеля підприємства готельного бізнесу (2017)
Золотарьова Д. Р. - Удосконалення методів мотивації праці персоналу, Грінько І. М. (2017)
Калєнік К. В. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності ресторанної послуги (2017)
Кустріч Л. О. - Формування системи управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Лєзіна А. В. - Забезпечення цінності для стейкхолдерів проектів: методичні підходи та аналіз практики (2017)
Лисюк Т. В. - Ефективність інноваційних проектів готельно-ресторанних підприємств, Терещук О. С., Клітюк Х. І. (2017)
Лігоненко Л. А. - Бізнес-модель стартап-проекту: розроблення, тестування та прийняття, Мозальова М. В. (2017)
Олефіренко О. М. - Методичні засади врахування типу інновацій під час кластеризації регіонів України за рівнем інноваційної активності (2017)
Павликівська О. І. - Генезис розвитку теорії та практики соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Козаченко Г. В. - Модель оцінювання соціально-економічної безпеки регіону, Буколова В. В. (2017)
Піщик О. В. - Регіональна соціальна політика забезпечення населення житлом (2017)
Лесик В. О. - Удосконалення методичного інструментарію діагностування кризових явищ у банківській системі в процесі моніторингу її фінансової стабільності (2017)
Малиш Д. О. - Фінансова безпека підприємства: структурно-декомпозиційний аналіз (2017)
Нужненко О. В. - Стан та перспективи розвитку банківської системи України (2017)
Огородник В. В. - Етапи становлення і розвитку банківської системи України в контексті державної участі в капіталі (2017)
Продан М. В. - Основні тенденції страхування вкладів в Україні та їх вплив на довіру до банків (2017)
Гавриленко В. О. - Облік невизначеності та ризику в умовах антикризового управління (2017)
Жадько К. С. - Електронна бухгалтерія: її застосування українськими підприємствами, Сіліна І. С., Колєснік Є. О. (2017)
Калюжна Ю. В. - Використання технологій Big Data у банківській діяльності, Гайдар С. І. (2017)
Ковтуненко К. В. - Модель структури життєвого циклу інновації, яка враховує ризики її реалізації, Нестеренко О. В. (2017)
Наші автори (2017)
Онищук С. О. - Критерії, показники та рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх фахівців міжнародної торгівлі (2018)
Каранфилова Е. В. - Особенности институционализации философии образования на современном этапе, Беличенко О. И. (2018)
Грабовий А. К. - Формування математичної компетентності учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2018)
Гаркавко В. К. - Теорія моральних почуттів Адама Сміта і сучасність, Запорожан Ю. Л. (2018)
Сухомлин С. В. - Психологические основы изучения развития самосознания детей с гиперактивностью (2018)
Корнодудова Н. М. - Відбиток української морської термінології у словниках 1873-1930 років (2018)
Агєєнко Т. А. - Основи кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва в новій українській школі (2018)
Федоренко М. О. - Герменевтичний вимір філософії Михайла Бахтіна (2018)
Кожевникова К. П. - Місце та роль коледжів у системі професійної підготовки в Болгарії (2018)
Трибулькевич К. Г. - Досвід студентського самоврядування зарубіжних країн у вітчизняній практиці роботи закладів вищої освіти (2018)
Ткемаладзе З. П. - Методологічні проблеми музичного навчання і виховання школярів (2018)
Кальницкая В. Б. - Функциональность названий поздних романов Грэма Грина (2018)
Ногінська А. О. - Формування корпоративної культури в майбутніх менеджерів-аграріїв у процесі фахової підготовки (2018)
Чебан О. М. - Значення міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів аграріїв (2018)
Шуплецова Л. Ю. - Арт-терапія як спосіб позитивного психотерапевтичного впливу на дитину (2018)
Матіяш В. В. - Термінологічний аспект проблеми педагогічного краєзнавства (2018)
Yerykalova Y. V. - Specifics of A. Efros’s stageinterpretation of A. P. Chekhov’s play the cherry orchard at the Taganka theatre (2018)
Феденко А. Ю. - Проблема створення вокально-сценічного образу актора в режисерському театрі (2018)
Ладика І. Я. - Вплив соцмережевих флешмобів на соціальну комунікацію (2018)
Бондарчук В. О. - Творча особистість в координатах культурологічного та мистецтвознавчого дискурсу (2018)
Аль Юсеф О. О. - Театр предметів як різновид сценічної анімації (2018)
Космин Л. Г. - Современные апекты защиты интеллектуальной собственности в Украине (2018)
Zaitseva M. O. - Ways of expressing opposition in the discourse of confrontation (2018)
Полякова Ю. Ю. - "Живой труп" Л. Н. Толстого: к истории первых постановок в Харькове (2018)
Савенко М. О. - Універсальний образ Богоматері у просторі української художньої культури: сучасна Богородична гімнографія (2018)
Ігнатьєва Н. М. - Герменевтика в театрі (2018)
Павлік І. Є. - Сільськогосподарські підприємства як суб’єкт суспільного інтересу в Україні (2018)
Кульчицький Т. Р. - Загальна характеристика видів соціального захисту внутрішньо преміщених осіб (2018)
Плюта О. А. - Право, індустрія моди і звичай: їх співвідношення (2018)
Кубарєва І. В. - Дослідження особливостей впровадження медико-правових дисциплін у вищій школі неюридичного спрямування, Пилюга Л. В. (2018)
Карпюк К. І. - Співпраця з МВФ, як головний макрофінансовий ризик 2018 року (2018)
Ладика І. Я. - Діяльність у соціальних мережах як новітній вияв соціальної комунікації (2018)
Сухомлин С. В. - Психологические особенности развития самознания детей с гиперактивностью (2018)
Кучин С. П. - Економічний розвиток сфери культури в рамках реалізації стратегії сталого розвитку "Україна-2020" (2018)
Шандерик Ю. Л. - Жіночі ґердани в традиційній культурі покуття ХІХ-ХХ століття (2018)
Федюк Г. З. - Розвиток педагогічної майстерності вчитилів природничих предметів у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Орёл Е. Р. - Сценическое творчество и маркетинговая деятельность (2018)
Замфереско О. В. - Інтегративний підхід у підготовці майбітніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності (2018)
Богатирьова Г. А. - Інформація як фактор впливу на особистість студента в сучасних умовах (2018)
Belousova V. V. - Formation of communicative competence of future lawyers in higher education (2018)
Хрідочкін А. В. - До характеристики правового статусу вітчизняних суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (2018)
Хрідочкіна М. О. - Проблемні питання функціонування ринку банківських послуг в Україні (2018)
Дубовик Н. А. - Проблеми інформаційної безпеки: політологічний аспект (2018)
Кожедуб О. В. - Тероризм як соціальний феномен (2018)
Гончаренко Т. І. - Прожитковий мінімум в Україні: правові норми та сучасні реалії (2018)
Якимов Д. О. - До визначення терміну "зерно ролі" (2018)
Денисенко Н. В. - Вопросы реализации права ребенка на жилище в республике Белорусь (2018)
Панченко Д. В. - Застольный период в работе над спектаклем (2018)
Шевчук І. В. - Генеза поняття "національні інтереси" та їх значення для національної безпеки держави (2018)
Степанов В. Н. - О проблемах методологии изучения симметрии и асимметрии в экономике (2018)
Бєліков К. А. - Особливості соціального захисту населення великих промислових міст України (2018)
Москалева Н. П. - Влияние классово-партийного технологического ресурса на становление высшей школы Украины в 1920-1930-е годы (2018)
Яцишин У. В. - Роль відкритої освіти у формуванні компетентностей студентів (2018)
Зосименко Т. І. - Компаративний аналіз показників зовнішньої торгівлі регіонів України в контексті європейської інтеграції (2016)
Левчинський Д. Л. - Основні засади аудиту кредиторської заборгованості згідно з міжнародними стандартами, Морозова Є. П. (2016)
Лункіна Т. І. - Соціальна відповідальність як складова частина збалансованого розвитку держави (2016)
Павленко О. П. - Пріоритети євроінтеграційного розвитку в політиці банківського регулювання (2016)
Стаканов Р. Д. - Механізм реалізації міграційної політики в ХХІ ст. (2016)
Фурса Т. П. - Фіскальний механізм: зарубіжний досвід та українські реалії, Синиця С. М. (2016)
Азарова Т. В. - Прогнозування та мінімізація негативного впливу загроз економічній безпеці підприємства на ґрунті концепції вартісно-орієнтованого управління (2016)
Белінська Я. В. - Стратегія і тактика управління ризиками кредитування житлового будівництва, Д’яченко А. В. (2016)
Борщенко Т. І. - Генеза теорії суспільного добробуту (2016)
Грановська В. Г. - Парадигма конкуренції та конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Дикань В. Л. - Вдосконалення організаційно-управлінської структури забезпечення взаємодії залізничного транспорту і промисловості, Глазкова А. С. (2016)
Жежуха В. Й. - Критерії вибору зовнішніх консультантів під час удосконалення мотиваційних інструментів на інжинірингових підприємствах, Бодарецька О. М. (2016)
Козлянченко О. М. - Формування конкурентоспроможності галузі сільськогосподарського машинобудування: сутність та фактори (2016)
Колос І. В. - Державно-приватне партнерство в контексті ощадливості (2016)
Кравченко М. О. - Розвиток стартап-компанії на основі співробітницького підходу (2016)
Лазоренко Л. В. - Проблеми формування кадрового складу органів державної влади (2016)
Легкий О. А. - Розвиток інструментів маркетингових комунікацій пивоварних підприємств у цифровій економіці, Сохацька О. М. (2016)
Логоша Р. В. - Особенности формирования цены на овощи, Ильченко И. И. (2016)
Матвійчук Н. П. - Органічне виробництво плодово-ягідної продукції – перспективний напрям у садівництві (2016)
Нестерчук Я. А. - Методичні аспекти оцінки результативності механізму стійкого розвитку садівничих підприємств (2016)
Petrashko O. P. - Historical simulation of value-at-risk model: results & assessment (2016)
Плотнікова М. Ф. - Total community – механізм управління розвитком сільських поселень (2016)
Скрипник М. І. - Бухгалтерська управлінська звітність: критичний аналіз порядку складання й особливостей практичного застосування, Григоревська О. О. (2016)
Стукан Т. М. - Теоретичні аспекти дослідження питань ефективності діяльності аграрних підприємств (2016)
Ужва А. М. - Ціноутворення як важливий складник механізму розвитку регіонального аграрного бізнесу (2016)
Хадарцев О. В. - Особливості організаційно-правового забезпечення державної політики ресурсозбереження (2016)
Халімон Т. М. - Механізм управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств (2016)
Біловодська О. А. - Оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу інноваційно спрямованого промислового підприємства, Кириченко Т. В. (2016)
Гавриловський О. С. - Податкове регулювання в Україні, Сташенко Ю. В. (2016)
Гапчич Д. М. - Формування комплексної програми розвитку банківської системи України як фактор забезпечення сталого функціонування національної фінансової системи та фінансової безпеки держави (2016)
Klimova O. I. - Modern forms of financing innovative activity in Ukraine (2016)
Корнух О. В. - Методичний підхід до оцінки та аналізу нематеріальних активів підприємства в умовах інноваційних перетворень (2016)
Мітал О. Г. - Напрями вдосконалення державної фінансової підтримки інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроінтеграції (2016)
Онишко С. В. - Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні, Шевчук Ю. В. (2016)
Тележенко П. В. - Генезис поняття "основні засоби підприємства торгівлі" (2016)
Трачова Д. М. - Роль державної регуляторної політики в частині формування амортизаційного фонду підприємства (2016)
Журавльова Ю. О. - Особливості ринку освітніх послуг в Одеській області (2016)
Кітц Р. Р. - Монетарні механізми забезпечення фінансової стабільності макроекономічних систем (2016)
Кривоконь М. О. - Машинобудування України: стан, динаміка та перспективи розвитку з використанням ефективних концепцій антикризового управління (2016)
Мандра В. В. - Моделювання процесу розробки стратегічних карт логістичного центру, Мизнікова М. О. (2016)
Ревуцька А. О. - Трансформація відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень (2016)
Ситник Й. С. - Інтелект нації у системах менеджменту підприємств (2016)
Смутчак З. В. - Пенсійне забезпечення як домінанта напруженості соціальних відносин (2016)
Кондратюк О. І. - Фактори, що забезпечують розвиток рекреаційного природокористування, Штукмейстер В. Ю. (2016)
Криштанович С. В. - Рекреаційно-туристичний кластер як особливий системний механізм розвитку українських Карпат (2016)
Меглей В. І. - Методологічне обґрунтування еколого-економічного розвитку на засадах системного підходу (2016)
Ціхановська В. М. - Маркетингове дослідження світових аграрних ринків, Логоша Р. В. (2017)
Шолом А. С. - Украина в системе многосторонней торговли ГАТТ/ВТО (2017)
Якубовский С. А. - Устойчивость банковских систем стран Западной Европы в условиях глобальной нестабильности, Сидорова Ж. А. (2017)
Сержанов В. В. - Умови формування державної інвестиційної політики "нового покоління" (2017)
Скороход І. П. - Особливості розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Конєва І. (2017)
Шемаєв В. В. - Досвід Південної Кореї щодо розбудови транспортної інфраструктури: висновки для України (2017)
Щербіна В. В. - Оцінка методичного забезпечення макроекономічного прогнозування та планування доходів державного бюджету України (2017)
Петренко В. С. - Розвиток спільних аграрних підприємств України, Карнаушенко А. С. (2017)
Саєнсус М. А. - Аутсорсинг як технологія інноваційного управління соціально-економічними системами (2017)
Семенчук А. О. - Створення конкурентоспроможної системи бізнес-процесів на підприємстві (2017)
Скупейко В. В. - Дослідження функціональних зв’язків конкурентоспроможності на мезо- і макрорівні (2017)
Старинець О. Г. - Стан та тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств у кризових умовах (2017)
Стукан Т. М. - Експортний потенціал аграрних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Трішкіна Н. І. - Маркетинг-логістичні оператори в системі виробничо-торговельного ланцюга (2017)
Трут О. О. - Концептуальні підходи до визначення наукових категорій "результативність" та "ефективність" (2017)
Хмарська І. А. - Маркетингові комунікації підприємств легкої промисловості для різних рівнів партнерських відносин (2017)
Чукурна О. П. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Маргіта Н. О. - Інтегральна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіонів України, Маргіта М. В. (2017)
Семещук Т. В. - Регіональні особливості надходжень рентних платежів за спеціальне використання водних ресурсів (2017)
Приятельчук О. А. - Соціальна ринкова економіка як модель державної системи управління (2017)
Рубанов П. М. - Регіональні особливості розвитку моделей альтернативного фінансування (2017)
Федишин М. П. - Оцінка економічних інструментів реалізації валютної політики, Лисенко Н. А. (2017)
Чередник В. А. - Соціально-економічні та фінансові аспекти розвитку шкільних округів в Україні (2017)
Шевцова О. Й. - Страховий ринок: управлінські та регуляторні аспекти стійкості і фінансової безпеки, Бондар Є. І. (2017)
Кузнецова С. О. - Формування управлінської звітності, Коваленко А. С. (2017)
Мощенський С. Г. - Релевантність бухгалтерського балансу в інформаційній економіці (2017)
Лобода О. М. - Моделювання та оптимізація технологій виробництва аграрних підприємств у різних ринкових умовах, Кириченко Н. В., Ларченко О. В. (2017)
Ткаченко І. С. - Моделювання процесу складання страхового полісу, Бакалова Н. М. (2017)
Наші автори (2017)
Тоцька Н. Л. - Професійне мовлення як витвір культури перекладу (2018)
Замфереско О. В. - Актуальність аксіологічного підходу у професійній підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2018)
Грабовий А. К. - Навчальний хімічний експеримент як засіб реалізації технології навчання як дослідження (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського