Гончарова Н. - Проблематика українсько-молдовських взаємовідносин у сучасних дослідженнях (2017)
Церковна В. - Молдавське населення Одеської області на межі XX – XXI ст. (за матеріалами переписів населення 1989, 2001 рр.) (2017)
Чорна Л. - Актуальні питання збереження культурної спадщини в мультикультурному оточенні (на матеріалах України та Молдови) (2017)
Березовська В. - Зимові свята молдаван Бессарабії у ХІХ столітті (за матеріалами "Кишинівських єпархіальних відомостей") (2017)
Терентьєва Л. - Традиції й обряди албанців Бессарабії (2017)
Sevciuc M. - Patrimoniul arhitectural religios din sudul basarabiei in perioada interbelica (2017)
Соколова А. - Міфологічні релікти дохристиянських вірувань українців: сучасна рецепція (2017)
Шевчук Т. - Образ Буджака в естетичній рецепції бессарабських болгар України та Молдови (2017)
Шишман І. - Естетична парадигма творчого пошуку бессарабських художників-болгар (2017)
Будзар М. - Від козацької старшини до імперського дворянства: люди і речі в контексті соціокультурних трансформацій (на матеріалі "Ґалаґанівського архіву") (2017)
Скороход О. - Політика російського уряду щодо іноземних колоністів як один з факторів розвитку сільського господарства і промисловості Півдня України у другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.: історіографія (2017)
Костенко О. - Історичні передумови становлення сільськогосподарської освіти у країнах Європи першої половини ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Коцур Н. - Питання профілактичної медицини у діяльності Одеських медичних товариств (друга половина ХІХ століття) (2017)
Ганський В. - Розвиток туризму в Західній Білорусі у світлі туристичної політики Польської держави (1921-1939 рр.) (2017)
Товкун Л. - Внесок учених Київського інституту харчування у розвиток гігієни харчування в Україні у 30-х рр. ХХ ст (2017)
Дроздова Є. - Історичні етапи розвитку інфографіки як засобу графічного представлення інформації (2017)
Запорожченко О. - Україна в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Захарченко В. - Історія розвитку регіональних інноваційних кластерів, Метіль Т. (2017)
Кожухаренко Л. - Волонтери – громадянський капітал України (2017)
Метіль А. - Історичний розвиток трудового права та законодавства в Україні (2017)
Саввина Л. - История развития политического либерализма (постмодернистский подход), Саввина М. (2017)
Тодоров В. - Сучасні передумови розвитку історико-етнографічних досліджень в Україні (2017)
Долголенко І. - Філософія освіти: від теорії до сучасної практики (історичний аспект) (2017)
Захарова О. - Допомога дворян хворим та пораненим під час Першої Світової війни (на матеріалах Бессарабської губернії) (2017)
Федорова Н. - Формування професійної компетентності вчителя, Малиношевська А. (2017)
Міленіна М. - Біологічні аспекти формування обдарованості особистості (2017)
Русалкіна Л. - Іншомовна компетенція як складник професійної підготовки майбутніх лікарів (2017)
Шелестова Л. - Розвиток дослідних здібностей дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку у процесі навчання (2017)
Крутій К. - Використання технології "освітня подорож" як засіб реалізації STREAM-освіти дошкільників, Грицишина Т., Стеценко І. (2017)
Поліхун Н. - Змістові компоненти інструментарію психолого-педагогічної підтримки дослідної діяльності інтелектуально обдарованих учнів, Постова К. (2017)
Сергєєнкова О. - Аналіз кореляційних зв’язків показників мотиваційної сфери особистості, Подшивайлов Ф., Подшивайлова Л. (2017)
Єзерська Н. - Організація діяльності соціально-психологічного супровіду адаптації обдарованих учнів підліткового віку в умовах школи-інтернату (2017)
Хижняк А. - Вікові особливості прояву професійних деформацій в інтерперсональній сфері тренерів-викладачів фізичного виховання (2017)
Андросович К. - Психолого-педагогічний інструментарій діагностики компонентів соціалізації обдарованих старшокласників (2017)
Мельник М. - Теоретико-методологічні засади розробки проблеми діагностики обдарованості: здобутки і перспективи (2017)
Тригуб Т. - Конструювання як метод розвитку практичного інтелекту в учнів молодшого віку (2017)
Семенюк Н. - Соціальні детермінанти життєвих орієнтацій медиків офтальмологічного профілю (2017)
НАШІ АВТОРИ (2017)
Вихідні дані (2017)
Барабаш О. В. - Двокроковий варіаційно-градієнтний метод в системах підтримки прийняття рішень для управління безпілотними літальними апаратами, Дахно Н. Б. (2017)
Гурман І. В. - Керування електронними пристроями за допомогою жестів, Муляр І. В., Осипа В. О., Козак С. В. (2017)
Жиров Г. Б. - Алгоритм моделювання процесів технічного обслуговування за ресурсом складних радіоелектронних об’єктів (2017)
Журавська І. М. - Мобільна система керування гетерогенною рухомою мережею безпілотних літальних апаратів, Мусієнко М. П. (2017)
Лисий М. І. - Аналіз засобів розпізнавання переміщення рухомого об'єкту в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження, Бабій Ю. О. (2017)
Пампуха І. В. - Методологія визначення внутрішніх параметрів цифрової фотокамери шляхом її калібрування, Нікіфоров М. М., Стеля О. Б., Катричук Д. О. (2017)
Савков П. А. - Аналіз місцевості за допомогою безпілотних літальних апаратів та мобільних додатків, Охрамович М. М., Левінськова Н. В., Мельник Ю. В. (2017)
Толок І. В. - Аналітична модель управління ефективністю профілактико-відновлювальних заходів автобронетехніки (2017)
Хлапонін Ю. І. - Алгоритм моделювання планових ремонтів складних технічних об’єктів та систем, Боровік Б., Кольцов Р. Ю. (2017)
Banzak G. V. - Technique of optimization parameters of strategy regulated maintenance service, Tsytsarev V. M., Leschenko O. I., Bondarenko T. V. (2017)
Maslov O. V. - Analysis of the application of cdznte detectors for control of initial enrichment of fresh nuclear fuel for overloading, Mokritsky V. A., Sokolov A. V. (2017)
Mokritskij V. A. - The detector on basis of CdZnTe-gauge for systems radiating-technological control, Maslov O. V., Banzak O. V. (2017)
Гунченко Ю. О. - Методи аналізу та синтезу розробки web – додатків, Джулій В. М., Красильников С. Р., Солодєєва Л. В., Чешун Д. В. (2017)
Джулій В. М. - Методи та алгоритми виявлення атак в бездротових мережах передачі даних, Красильников С. Р., Божук С. О. (2017)
Дячук А. О. - Вплив використання засобів інформаційних технологій на прийняття управлінських рішень майбутніми фахівцями-екологами, Матеюк О. П., Ряба Л. О. (2017)
Колачов С. П. - Аналіз методів та алгоритмів відображення інформації зі зв'язку з використанням геоінформаційних технологій, Мазниченко Ю. А., Міщенко А. О., Вавасова О. С. (2017)
Лєнков С. В. - Особливості та загальні принципи інтелектуального управління телекомунікаційною мережею, Хмельницький Ю. В., Обертюк І. В. (2017)
Марченко О. О. - Багатомірна модель оцінювання семантичної забарвленості природномовних текстів, Марченко-Бабіч О. М. (2017)
Мясищев А. А. - Настройка PID регуляторов и GPS модуля для прошивки MegapirateNG полетного контроллера на базе Arduino mega2560, Ленков Е. С., Полозова В. М. (2017)
Огнєвий О. В. - Модель інформаційної взаємодії для опису процесів розмежування доступу до інформаційних сервісів, Краснік А. В., Байдюк М. М. (2017)
Пампуха І. В. - Діагностична модель бездротової сенсорної мережі на основі взаємних перевірок елементів мережі, Барабаш О. В., Мусієнко А. П., Коваль М. О. (2017)
Сєлюков О. В. - Забезпечення достовірності передачі інформації та сервісних послуг для високошвидкісних мереж при завадах, Хмельницький Ю. В., Яковлєв Д. П. (2017)
Скрипка А. О. - Аналіз існуючих геоінформаційних технологій, що використовуються в Збройних Силах України та арміях провідних країн світу, Ліманська О. Л., Ляшенко Г. Т., Шугалій О. О. (2017)
Хірх-Ялан В. І. - Методика створення навігаційних карт на основі цифрової бази даних, Жиров Г. Б., Литвиненко Н. І., Жиров Б. Г., Писаренко Р. В. (2017)
Шевченко Г. В. - Методика оцінки ефективності прийняття рішення щодо застосування інформаційної технології таргетингу в умовах конкуренції і неповної інформованості, Барабаш О. В. (2017)
Горячева К. С. - Аналіз тенденцій розвитку сучасної політичної і економічної системи України, долання кризових ситуацій (2017)
Махинько В. М. - Високобілковий хліб для військовослужбовців, Черниш Л. М., Прищепчук М. О. (2017)
Міщенко А. О. - Вплив психологічних факторів на виникнення бойового стресу у військовослужбовців під час проведення АТО, Пантась С. О., Шугалій О. О., Гетьман А. В. (2017)
Артемов В. Ю. - Новітні підходи до виховної роботи у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, Литвиненко Н. І. (2017)
Даваасурэн Мунхжаргал - Фундаментальные принципы устойчивого развития в образовании с опорой на традиционное мышление монголов (2017)
Черних Ю. О. - Основи організації та функціонування системи військової освіти Німеччини – аналітичний огляд, Черних О. Б. (2017)
Дані про авторів (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні данні (2017)
Черниш Н. Й. - Множинність ідентичностей та множинність їхніх інтепретацій (2010)
Зайцева-Чіпак Н. О. - Роль церкви як соціального інституту у сучасному українському суспільстві (2010)
Балановський Я. М. - Етномаргінальна субкультура – форма виявлення кризового стану суспільства (2010)
Шевченко С. Л. - Українська блогосфера як дзеркало соціокультурних процесів (результати дослідження користувачів "Живого Журналу") (2010)
Лапан Т. Д. - Ґенеза соціологічних поглядів Михайла Грушевського (2010)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціольогія) (2010)
Судин Д. Ю. - Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їхні представники (2010)
Васільєва Т. С. - Поняття правосвідомості у дисциплінах соціогуманітарного корпусу (2010)
Шедловська М. В. - Теоретичні основи екосоціологічної теорії (2010)
Ярема А. І. - Феномен успіху в соціологічному вимірі (2010)
Дікова-Фаворська О. М. - Чужий серед своїх (соціальна ексклюзія людей з функціональними обмеженнями здоров’я) (2010)
Коваліско Н. В. - Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності (2010)
Нікітіна Т. Є. - Перевірка надійності класової схеми Дж.Голдторпа для України (2010)
Ігнатоля Н. І. - Вплив соціального середовища на розвиток економічних практик самозабезпечення (неформальне підприємництво і трудова міграція) населення Закарпатського регіону, Рюль В. О. (2010)
Марценюк Т. О. - Умови праці та дискримінаційні практики в сучасній Україні (на прикладі вивчення працівників супермартетів "Фуршет") (2010)
Костюченко Т. С. - Мережі політичної еліти в період кризи: циркуляція чи відтворення?, Винницький М. І. (2010)
Яремчук С. С. - Шляхи завершення трансформації українського суспільства (2010)
Ненько О. Є. - Гумористичний дискурс політики як репрезентація соціально-політичного простору (2010)
Мусієздов О. О. - Місто як уявлена спільнота (2010)
Денисюк А. І. - Сучасне українське місто у кризових умовах: трансформація сприйняття міського простору (2010)
Козлова І. В. - Профілі культурних конфліктів у сучасному українському місті (2010)
Демків О. Б. - Нормативна пермісивність: українські та загальноєвропейські закономірності і тенденції, Кондратик Л. М. (2010)
Гоч Р. М. - Міжнародний досвід дослідження довіри в економічних відносинах. (2010)
Хуткий Д. О. - Криза суспільства чи криза світової системи суспільств (2010)
Дікова-Фаворська Д. М. - Чоловік як об’єкт насильства в сучасній сім’ї (2010)
Узун С. В. - Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині (2010)
Козаченко О. О. - Сучасна українська багатопоколінна сім’я: занепад чи розквіт? (2010)
Вінчковська Г. Є. - Вплив соціальної кризи на стабільність соціального інституту сім`ї в сучасній Україні (2010)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг та регулювання соціальних проблем в кризовому суспільстві, Акімов Д. І. (2010)
Бацман О. С. - "Пільговики” у вищому навчальному закладі: постановка проблеми (2010)
Єрмакова Т. Г. - Основні напрямки регіональної освітньої політики (2010)
Кириленко О. М. - Деформації в розвитку соціального інституту спорту в Україні: проблеми виходу з кризи перехідного періоду (2010)
Куземська Л. Ю. - Порівняльна оцінка соціально суперечливих аспектів фаху науковця (2010)
Козаченко О. О. - Стиль життя: основні підходи до визначення (2009)
Малес Л. В. - Соціокультурний аналіз ґендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання (2009)
Щур М. В. - Виміри факторного впливу мовної диференціації на соціокультурну ситуацію міста Львова (2009)
Вашрова Н. - Тенденції розвитку релігійного життя в сучасній Україні (2009)
Рущенко І. П. - Кланова структура українського суспільства (соціологічний нарис) (2009)
Ващинська І. І. - Групові ідентичності: до проблеми дефініції поняття та конструювання класифікатора (2009)
Ярема А. І. - Символічний капітал: підходи до інтерпретації поняття (2009)
Марченко А. М. - Соціальний престиж суб’єктів влади в українському суспільстві (2009)
Antonaccio O. - Morality, self-control and crime, Charles R. Tittle (2009)
Kennedy M. D. - A public sociology of emerging democracies: revolution, gender inequalities, and energy security (2009)
Ровенчак О. А. - Міжнародна міграція крізь призму її причин та наслідків (2009)
Підлужна О. - Проведення соціальних та маркетингових досліджень у процесі створення нових продуктів (2009)
Staples W. G. - Technologies of the body, technologies of the self: house arrest as neo-liberal governance, Decker S. K. (2009)
Пйонтковський В. - Соціологія тіла як новий напрям соціології медицини, Мажак І. М. (2009)
Марікян С. В. - Ратифікація Болонської угоди в Україні: протиріччя сприйняття (2009)
Судин Д. Ю. - Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму (2009)
Борачок О. Р. - Чоловіча гомосексуальність крізь призму стереотипів та установок жителів міста Львова (2007 - 2008 рр.) (2009)
Зіятдінова Е. Б. - Компаративний аналіз соціальних уявлень про утворення сім’ї в чоловіків 20 - 25 р. кримсько-татарської та української етнічних груп (2009)
Сусак В. І. - Я змалку відчуваю час дуже добре. Я можу бути без годинника і знати, котра година, тому що в мене всередині цокає якийсь свій годинник (сторінки зі життєвої історії професора Наталії Йосипівни Черниш) (2008)
Сокурянська Л. Г. - Суб’єкт помер!? Хай живе суб’єкт! Соціологія у пошуках втраченого суб’єкта (2008)
Стегній О. Г. - Типи політичної культури регіональних спільнот України (2008)
Бабенко С. С. - Структурна трансформація й успішні практики повсякдення: глокалізація на сільський манер (за результатами досліджень у Криму) (2008)
Середа В. В. - Місто як lieu de memoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова (2008)
Мусієздов О. О. - Соціальні уявлення про культурну ідентичність Харькова (за матеріалами дослідження харківських першокурсників) (2008)
Демків О. Б. - Девіантогенні аспекти організації міського простору: концептуалізації та досвід дослідження (2008)
Зашкільняк Л. О. - Українсько-польські стосунки ХХ ст. у суспільній свідомості українців і поляків (2008)
Сорока Ю. Г. - Проблематика ідентичностей у сучасній європейській соціології (за матеріалами 8-ї конференції Європейської соціологічної асоціації) (2008)
Арбєніна В. Л. - Соціальний статус етнічних груп та його виміри (2008)
Ручка А. О. - Дім як приватний соціокультурний простір, Скокова Л. Г. (2008)
Володько В. В. - Моделі соціокультурної адаптації імміґрантів, Ровенчак О. А. (2008)
Khrychikov S. V. - Participation and inclusion in diverse societies: institutional approach (2008)
Бурейчак Т. С. - Рекламні стратегії конструювання нормативних ґендерних дискурсів (на прикладі сучасної української телереклами) (2008)
Клімчак-Зьолек Й. - Соціологічна рефлексія над репрезентаціями жіночої ідентичності в польських мас-медіа (2008)
Дзєнняк-Пуліна Д. - Показові ігри в стать (2008)
Коваліско Н. В. - Специфіка стратегій економічної поведінки на регіональному рівні, Кудринська А. І. (2008)
Кондратик Л. М. - Методологічні, теоретичні і методичні лакуни соціології моралі та емпіричне дослідження нормативних аспектів економічних взаємодій (2008)
Decker S. K. - Technologies of the body, technologies of the self: house arrest as neo-liberal governance, Staples W. G. (2008)
Вітковскі М. - Чи стануть міжкультурні дослідження майбутнім маркетингу та управління? (2008)
Іващенко О. В. - Зайнятість і професійна освіта: щодо проблеми взаємовідповідності (2008)
Маковецький А. М. - Ціннісні орієнтації української молоді та їхня трансформація: досвід соціологічного аналізу (2008)
Бень О. Т. - Молодіжні громадські організації: концептуалізація поняття, функції, класифікація (2008)
Артюх Г. О. - Концепції міста в працях вчених-урбаністів чиказької школи (2008)
Зіятдінова Е. Б. - Кримські татари – нація чи етнос? (2008)
Химович О. C. - Еміграційна активність жіночого населення в Україні (2008)
Вітання з виходом першого номера "Вісника Львівського університету. Серія соціологічна" (2007)
Черниш Н. Й. - Вступне слово редактора (2007)
Мусієздов О. О. - У пошуках регіональної ідентичності (на прикладі дослідження студентів-першокурсників харківських ВНЗ) (2007)
Кулас П. - Ідентичність у контексті наративу (2007)
Арутюнова Є. М. - Російська ідентичність очима московських студентів (2007)
Korzhov G. О. - Oligarchy as a model of social organization in conditions of post-socialist transformation (2007)
Сусак В. І. - Типологія патерналізму (2007)
Коваліско Н. В. - Трансформація соціальних ієрархій у сучасному українському суспільстві (2007)
Городняк І. В. - Соціально-економічне знання та соціальне самопочуття населення регіону (2007)
Staples W. G. - Chosen chapters from "Everyday surveillance: vigilance and visibility in postmodern life" (2007)
Мендєлєва О. В. - Актуалізація соціального прагматизму комунікативної компетентності в бізнес-комунікаціях (2007)
Коритнікова Н. В. - Електронний уряд як мережевий спосіб організації державного управління: інформаційно-комунікативний аспект (2007)
Демків О. Б. - Дослідження організаційної девіантності у контексті генези соціології девіантної поведінки (2007)
Ригіна Л. С. - Гендерні режими сучасних активістських рухів (2007)
Бурейчак Т. С. - Комодифіковане тіло: дискурси тілесності в українській рекламі (2007)
Лапан Т. Д. - Застосування усної історії як методу до дослідження проблеми цивільного населення з дистрикту галичина, вивезеного на примусові роботи до третього райху (2007)
Крижний С. Г. - Застосування методів усної історії в соціологічному дослідженні явища колабораціонізму в Харкові під час окупації 1941 - 1943 рр. (2007)
Гейко С. В. - Аналіз символіки грошових знаків як засіб вивчення державної ідеології (2007)
Сусак А. В. - Функції бібліотеки в сучасному інформаційному просторі (2007)
Володько В. В. - Андерсон Б. Виконання брудної роботи? Глобальна політикадомашньої праці. – Лондон, Нью-Йорк: Zed-Books, 2000. – 213 с.Anderson B. Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour. London and New York: Zed Books, 2000.VII + 213 p. (2007)
Вишневська Н. З. - Творчий вплив та епігонство як прояви поцесу спадкоємності в перській літературі (2017)
Заза Ю. Я. - Прагматичні елементи мовної гри в арабському віртуальному дискурсі (на матеріалі коментарів сирійських груп Instagram) (2017)
Луцан Л. В. - Семантика ітеративності арабського дієслова похідних порід у межах категорії кратності (2017)
Мазепова О. В. - Функціонування стереотипів-уявлень у перському лінгвоментальному просторі (2017)
Мартиняк І. Я. - Культура і побут давніх українців у арабських джерелах IX – XII століть (2017)
Мацкевич А. Р. - Модально-оцінна семантика в сучасному українському й арабському публіцистичному тексті (2017)
Рог Г. В. - Мультикультуральні проекти турецької романістики: до питань моделювання літературного канону (2017)
Стельмах М. Ю. - Еволюція категорії епістемічної можливості у перській мові (2017)
Субота І. О. - Значення творчості Мухаммада Абдельмаліка для розвитку прози в бахрейнській літературі (2017)
Хамрай О. О. - Феноменологічний аспект парадигматики арабської літературної мови (2017)
Щупаківська О. Б. - Прецедентний потенціал антропонімів арабської лінгвокультурної спільноти (за даними експериментального дослідження) (2017)
Юзвяк І. П. - Мусульманські терміни та їхня семантична функціональність у релігійній термінології гагаузької мови (2017)
Батюк І. Ю. - Місце діалектів Умпаку та Тохоку в детективному романі Мацумото Сейчьо "Піщаний посуд" (2017)
Витичак У. Я. - Функції ута-макура у поезії жанру Танка (2017)
Гара Масакі - Жіноча помста як утілення божої кари в оповіданні Акінарі Уеди "Казан у храмі Кібіцу" та в повісті Миколи Гоголя "Вій" (2017)
Горошкевич О. Г. - Історик мови Наканіші Сусуму та його природоцентричний підхід до етимології японської лексики (2017)
Забуранна О. В. - Варіативність реквестивних стратегій японської мови залежно від соціального статусу адресата (2017)
Капранов С. В. - Місіма Юкіо як мислитель (на матеріалі соціально-філософських праць пізнього періоду) (2017)
Мостова О. Б. - Прагмалінгвістичні особливості мандрівних нотаток (на матеріалі японських тревел-блогів) (2017)
Yaremchuk I. - 利沃夫国立伊凡•弗兰科大学教学史 (2017)
Бубенок О. Б. - Участь черкесів у Чигиринській битві 1678 року (2017)
Гоголіна В. В. - "Слово о святѣм и блаженѣм Агапитѣ, безмѣздномъ врачи" в контексті конфесійних відносин Київської Русі та Вірменії (2017)
Тищенко К. М. - Елліністичний Єгипет у Галичині (2017)
Gorshkov I. - 明朝的农业:水稻与水稻种植中遇到的难题, Bolong X. (2017)
Димидюк Д. А. - Кількісний склад армії Багратидської Вірменії наприкінці IX – у середині XI століть (2017)
Козловський С. О. - Сохеї та монастирські війни у ранньосередньовічній історії Японії (періоди Хейян та Гемпей) (2017)
Лах Р. А. - Японія у житті та науково-публіцистичній спадщині Івана Світа (1897 – 1989) (2017)
Орлова Т. В. - Китайсько-в'єтнамський варіант модернізації (2017)
Ровенчак А. А. - Тубільні писемності в Африці від XIX століття до нашого часу (2017)
Федина-Дармохвал В. С. - Дидактичні особливості організації процесу навчання в мусульманських країнах (історичний аспект) (2017)
Бондар О. В. - Остракоди крайових частин Борисфенської затоки Східного Паратетису в середньому сарматі, Самойленко Г. Л. (2017)
Євграшкіна Г. П. - Математичні моделі зміни гідрогеологічних умов територій, прилеглих до ставків-накопичувачів скидних шахтних вод, Горб А. С., Доценко Л. В. (2017)
Zholudiev S. V. - Technological realization of the energetic module which is based on underground coal combustion (2017)
Zholudiev S. V. - Calculation of phase transformation of groundwater when evaluating its efficiency as a mobile heat-transfer agent (2017)
Манюк В. В. - Геологічна пам’ятка природи "Висачківський соляний купол", Масенко А. В. (2017)
Машіка Г. В. - Механізм розроблення критеріїв районування Карпатського регіону з ураху-ванням основних чинників формування господарського потенціалу (2017)
Пономар В. П. - Кінетичні параметри процесу відновлення гематиту до магнетиту за допомогою біомаси, Дудченко Н. О., Брик О. Б. (2017)
Савчук В. С. - Особливості складу вугільних пластів світи C14 Донецького басейну, Приходченко В. Ф., Приходченко Д. В., Толубець Д. В. (2017)
Решетняк Д. Є. - Методи оцінювання антропогенних загроз біорізноманіттю прісноводних екосистем (2017)
Рябоконь Т. С. - Комплекси форамініфер палеоцену Північної України (2017)
Савченко Т. С. - Перетворення гематиту та гетиту на магнетит у водному середовищі за дії мікрохвильового випромінювання, Дудченко Н. О., Брик О. Б. (2017)
Сіренко О. А. - Субаеральні відклади еоплейстоцену нижнього неоплейстоцену рівнинної частини України та їх палінологічна характеристика (2017)
Швайко В. М. - Структурування екомережі на субрегіональному рівні (Покровський та Межівський райони Дніпропетровської області), Манюк В. В. (2017)
Шерстюк Н. П. - Активізація гіпергенних процесів у водоносних горизонтах районів видобутку корисних копалин (на прикладі Північного гірничо-збагачувального комбінату, Кривбас) (2017)
Босевская Л. П. - Целевая геолого-промышленная оценка Тереблянской солянокупольной структуры (Закарпатье) (2017)
Chowdhury A. - Strain Analysis in Rock Group of Pur-Basin, India, Bosevska L. (2017)
Довганенко Д. О. - Деякі аспекти паводкового схилового стокоутворення річок степової зони з урахуванням сучасних тенденцій формування опадів у межах Дніпропетровської області, Горб А. С., Сердюк C. М., Луньова О. В., Доценко Л. В. (2017)
Довганенко Д. О. - Деякі аспекти аналізу зсувів з використанням серій супутникових знімків Landsat, Мокрицька Т. П. (2017)
Isakov L. V. - The origin of megastructuresof the Ukrainian Shield in view of the magmatic plume concep (2017)
Коломієць К. В. - Методична схема багаторівневої територіальної організації регіону Українського Причорномор'я, Яворська В. В., Сич В. А. (2017)
Максименко Н. В. - Напрямки оптимізації природокористування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля, Клєщ А. А. (2017)
Manyuk V. V. - Geological journeys of Valerian Domger to the basins of the rivers Omelnyk, Samotkan and Domotkan (2017)
Манюк В. В. - Про змінення положення південної границі Дніпровського (риського) зледеніння (2017)
Mokritskaya T. P. - On some aspects of modeling geodynamic risk in the territory of distribution of subsident soils, Samoylych K. A. (2017)
Mokritskaya T. P. - Attempt to Create a Cartographic Forecast Model of Subsidence Degradation for the Right Bank Area of the City Dnipro, Samoylych K. A. (2017)
Mokritskaya T. P. - Towards the issue of the methods of calculating fractal dimension of the disperse pulverescent-clayey soil structure, Samoylych K. A., Stanchev A. A. (2017)
Шкапенко В. В. - Биогеохимические особенности донных отложений прибрежной зоны Черного моря, Мусич Е. Г., Кадошников В. М., Кураева И. В., Войтюк Ю. Ю. (2017)
Yaholnyk O. V. - Legal aspects of creating geoparks in Ukraine, Manyuk V. V. (2017)
Евграшкина Г. П. - Определение инфильтрационного питания подземных вод аналитическими и численными методами, Мокрицкая Т. П., Марченко В. К. (2017)
Zholudiev S. V. - Research into ground water parameters on the territory of high-temperature industrial enterprises (2017)
Рой І. В. - Кількісна оцінка ефективності постартроскопічних лікувально-реабілітаційних заходів при ушкодженнях менісків і передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Гайко О. Г., Перфілова Л. В. (2017)
Коструб О. О. - Раннє лікування комплексного реґіонарного больового синдрому першого типу при травмах гомілковостопного суглоба та стопи, Бур’янов О. А., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Подік В. А., Блонський Р. І., Вадзюк Н. С. (2017)
Руденко Р. І. - Динаміка скіалогічних, функціональних і біомеханічних показників у пацієнтів після хірургічної корекції hallux valgus, Лазарев І. А., Максимішин О. М., Лябах А. П. (2017)
Гайко Г. В. - Навколосуглобові коригувальні остеотомії у поєднанні з артроскопією колінного суглоба при лікуванні хворих на гонартроз, Осадчук Т. І., Заєць В. Б., Підгаєцький В. М., Сулима О. М. (2017)
Литовченко В. О. - Артроскопічно контрольоване лікування внутрішньосуглобових переломів тибіального плато, Гарячий Є. В., Власенко Д. В., Власенко В. Г. (2017)
Луцишин В. Г. - Оцінка ефективності локальної аналгезії для контролю болю в ранньому післяопераційному періоді у хворих із початковими стадіями коксартрозу, Майко В. М., Титаренко Н. В., Майко О. В. (2017)
Рой И. В. - Трансфораминальные эпидуральные блокады в лечении болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях, Фищенко Я. В., Гармиш А. Р., Павлов Б. Б., Белая И. И., Кудрин А. П. (2017)
Фіщенко В. О. - Збагачена тромбоцитами плазма в комплексі післяопераційного лікування суглобового синдрому, Фіщенко О. В., Рибінський М. В., Гуцол В. В., Андрушенко М. М. (2017)
Григоровський В. В. - Морфологічні зміни в оболонках силіконових стержнів-імплантатів, частота трапляння та клініко-морфологічні кореляції при тимчасовій пластиці сухожиль у хворих із наслідками травми кисті, Страфун С. С., Безуглий А. А., Григоровська А. В. (2017)
Гайко Г. В. - Хірургічне лікування хворих на гонартроз (огляд літератури, ІІ частина), Заєць В. Б., Галузинський О. А. (2017)
Герцен Г. І. - Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на зрощення переломів кісток (огляд літератури), Се-Фей Се-Фей, Остапчук Р. М., Лісовий О. В., Слабоспицький А. В. (2017)
Калашніков А. В. - Лікування навколосуглобових переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літератури), Малик В. Д., Калашніков О. В. (2017)
Nikolakov D. - Short reports and notes from practice. Development and implementation of a managing model for improvement and sustainable growth of the quality in the intensive care unit in university hospital "Santa Anna” based on the excellence model by the European foundation for quality management (2017)
Інформація. Визначні дати вчених київської школи ортопедів-травматологів (2017)
Дисертаційні роботи, прилюдно захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.607.01 ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України” у 2016 році (2017)
Заходи за спеціальністю "Ортопедія та травматологія”, внесені до проекту реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2017 р. (2017)
Анфимова Г. В. - Организационно-правовые аспекты сохранения эталонных геологических разрезов (2016)
Біда С. В. - Оцінювання стійкості схилів річкових долин Полтавського лесового плато, Куц О. В. (2016)
Дук Н. М. - Зовнішня торгівля товарами Дніпропетровської області (2016)
Євграшкіна Г. П. - Удосконалення концепції сучасного гідрогеологічного моніторингу локального рівня, Калинкіна О. Є., Проценко В. В. (2016)
Zholudiev S. V. - Application of groundwater for underground coal gasification and incineration (2016)
Zholudiev S. V. - Mathematical bases of heat-transfer in groundwater (2016)
Кроик А. А. - Закономерности миграции и распределения солей на участках рекультивации Западного Донбасса как фактор формирования экологического состояния техногенных ландшафтов (2016)
Кураєва І. В. - Оцінка ступеня забруднення урбанізованих територій, Г. А. Кроїк, Войтюк Ю. Ю., Матвієнко О. В. (2016)
Манюк В. В. - Родина селерових (Аpiaceae) у флорі Орільського національного природного парку (2016)
Manuyk V. V. - Scientific results of monitoring objects of geological heritage in Dnipropetrovsk oblast, Manuyk V. V. (2016)
Manyuk V. V. - Geological heritage as an integral part of the Nature Reserve Lands of Kharkiv oblast (2016)
Машіка Г. В. - Вплив інституціональних чинників на розвиток і формування господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Мельнійчук М. М. - Аналіз розвитку наукових підходів до типології та класифікації натуральних лісових ландшафтів, Чабанчук В. Ю. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Опыт прогноза деформаций просадки массива методами индуктивного моделирования, Батырь В. Г. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Опыт прогноза инженерно-геологических свойств просадочных горизонтов для целей проектирования сооружений методом нейронных сетей, Калинина Д. О. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Возможности прогноза активности оползневых явлений по результатам индуктивного моделирования и дистанционных методов исследований, Ярощук М. Л., Довганенко Д. А. (2016)
Ничая О. О. - Селітебні ландшафти в структурі угідь височинної області Волині, Тарасюк Н. А. (2016)
Носова Л. А. - Особенности формирования солевого состава почв на территории г. Днепропетровск, Фундовая В. В. (2016)
Самойлич К. О. - Визначення впливу мікроструктури на фізико-механічні властивості лесових ґрунтів Придніпровського регіону (2016)
Суматохіна І. М. - Гірничопропромислові території та об’єкти Дніпропетровської області як геотуристичні атракції (2016)
Фундова В. В. - Перспективи створення мережі геопарків в Україні (2016)
Шерстюк Н. П. - 25 років відновлення геолого-географічного факультету ДНУ: історія становлення та сьогодення, Безуглий В.В. (2016)
Шерстюк Н. П. - Аналіз хімічного складу підземних вод водоносних горизонтів четвертинних відкладів території Північного гірничо-збагачувального комбінату (Кривбас), Носова Л. О. (2016)
Kotlyar V. N. - 1,5-diaryl-3-benzimidazolyl-2-pyrazolines and pyrazoles – novel fluorescent dyes of pyrazoline family, Orlov V. D., Grygorovych O. V., Kolomoitsev O. O., Nikolaievskyi D. V., Doroshenko A. O. (2017)
Blazhynska M. M. - Molecular dynamics simulations of silver nanoparticles of cubic and bipyramidal shape, Kyrychenko A. V., Kalugin O. N. (2017)
Vodolazhenko M. A. - Two-stage one-pot interaction of acyclic β-ketoesters, DMFDMA and 2-cyanomethylbenzimidazole, Mykhailenko A. E., Gorobets N. Yu., Desenko S. M. (2017)
Reshetnyak E. A. - Influence of tetrabutylammonium bromide and sodium bromide on acid-base properties of thymol blue in water-ethanol medium, Rysukhina A. I., Kamneva N. N., Goloviznina K. V. (2017)
Земляна Н. І. - Синтез та аналіз якості субстанції 7,8-дигідро-3,7,7-триметил-4-стирил-2H-піразоло-I3,4-BI хінолін-5(4н,6н,9н)-ону – нової біологічно активної сполуки з комплексною антидіабетичною дією, Кравченко С. В., Нікішина Л. Є., Ліпсон В. В. (2017)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами XIII. Сополимеры акриламида и акриловой кислоты с 3-арил-1-фенил-5-(2-фурил)-2-пиразолинами, Иванова Ю. С. (2017)
Гога С. Т. - Растворимость бензоата калия и гомоассоциация бензойной кислоты в ацетоне, содержащем 5 мольных процентов ДМСО, Холин Ю. В., Ефимова Н. В., Исаенко Ю. В., Мчедлов-Петросян Н. О. (2017)
Ткаченко А. Б. - Нові електрохімічні сенсори для визначення дофаміну в лікарських препаратах, Верютіна Д. М., Кузьміна А. І., Чуйко Ю. І., Оніжук М. О., Ткаченко О. С., Сухов Р. В., Колосов М. О., Пантелеймонов А. В. (2017)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Хроника. Измайловские чтения (2017)
Коробов А. И. - К 100-летию со дня рождения профессора Отара Петровича Мчедлова-Петросяна (2017)
Памяти профессора В.Д. Орлова (14.08.1941 – 14.12.2017) (2017)
Інформація для авторів (2017)
Колупаев Ю. Е. - Механизмы адаптации растений к гипотермии: роль антиоксидантной системы, Горелова Е. И., Ястреб Т. О. (2018)
Ястреб Т. О. - Вплив донорів оксиду азоту на стан продихів рослин арабідопсису, дефектних за жасмонатним і саліцилатним сигналінгом, Кокорев О. І., Гавва К. М., Колупаєв Ю. Є., Дмитрієв О. П. (2018)
Бабенко Л. М. - Влияние стрессовых температур на активность липоксигеназ у Triticum spelta (2018)
Авксентьєва О. О. - Вплив екзометаболітів мікроміцетів роду Fusarium на ростову реакцію і активність пероксидази у ізогенних за генами VRN ліній пшениці в умовах in vivo та in vitro, Терентьєва Н. В. (2018)
Карпец Ю. В. - Индуцирование неспецифической устойчивости сеянцев сосны обыкновенной действием донора NO нитропруссида натрия. 1. Повышение устойчивости к инфекционному полеганию, Шкляревский М. А., Луговая А. А. (2018)
Карпец Ю. В. - Индуцирование неспецифической устойчивости сеянцев сосны обыкновенной действием донора NO нитропруссида натрия. 2. Повышение устойчивости к почвенной засухе, Шкляревский М. А., Луговая А. А. (2018)
Иванищев В. В. - Проблемные вопросы в биохимии фотосинтеза (2018)
Кур’ята В. Г. - Н. П. Веденичова, І. В. Косаківська. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. Київ: Наш формат, 2017, 200 с. (2018)
Ястреб Т. О. - В. Ю. Джамєєв. Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин: навчальний посібник. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016, 208 с. (2018)
Коць С. Я. - Творчий шлях та наукові здобутки академіка НАН України В. В. Моргуна (до 80-річчя від Дня народження) (2018)
Правила для авторів (2018)
Правила для авторов (2018)
Rules for authors (2018)
Передмова (2017)
Атаманчук П. С. - Тотальний методичний супровід у фаховому становленні майбутнього вчителя фізики (2017)
Барканов А. Б. - Мотивація студентів агротехнічних коледжів до розв’язування задач з фізики (2017)
Закалюжний В. М. - Модель дидактичної системи навчання фізики в контексті запровадження компетентнісної освіти (2017)
Кузнецова С. В. - Компетентностный подход при мотивации познавательной деятельности на уроках физики в учебных заведениях технического профиля, Никорич В. З., Куликова О. В. (2017)
Кузьменко О. С. - Формування STEM-компетентностей студентів під час розв’язування фізичних задач з поєднанням принципу симетрії в вищих технічних навчальних закладах, Дембіцька С. В. (2017)
Ляшко В. П. - Навчальний проект як засіб формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики (2017)
Панчук О. П. - Особливості формування професійної компетентності при вивченні дисциплін безпекового циклу (2017)
Садовий М. І. - Особливості формування дослідницької компетентності студентів фізико-технологічного профілю у хмаро орієнтованому навчальному середовищі, Трифонова О. М., Шаховська А. В. (2017)
Сусь Б. А. - Дифракція як тема фізики для розвитку критичного мислення студентів, Сусь Б. Б., Кравченко М. І. (2017)
Фоменко В. В. - Основні засади формування фізичного мислення в курсі загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2017)
Шевчук О. В. - Роль фахової компетентності у забезпеченні діяльнісної складової навчання фізики (2017)
Зикова К. М. - Швидкість світла як фундаментальна константа в теорії відносності шкільного курсу фізики, Шишкін Г. О. (2017)
Korsun I. V. - Contribution of Ukrainian scientists to the establishment of aviation and astronautics (2017)
Косогов І. Г. - Аналіз пізнавальної активності учнів старшої школи на уроках фізики, Шишкін Г. О. (2017)
Кремінський Б. Г. - Перспективи та можливі наслідки впровадження інтегрованого світоглядного навчального курсу "Людина і природа" (2017)
Кудін А. П. - Програмне забезпечення організації навчання з математики і фізики в мережевому класі, Міненко О. М. (2017)
Мендерецький В. В. - Безпека праці при використанні інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання, Недільська У. І. (2017)
Никорич В. З. - Использование компьютерного обучения на уроках физики, Юларжи Е. А., Губанова А. А. (2017)
Одарчук К. М. - Активізація пізнавальної діяльності та пізнавальної самостійності в процесі науково-дослідної роботи учнів з фізики (2017)
Орлянський О. Ю. - Розвиток критичного мислення учителя фізико-технологічного профілю на аналізі помилок у завданнях з фізики (2017)
Сморжевський Ю. Л. - Деякі питання методики використання системи фізичних задач в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу (2017)
Ткаченко І. А. - Методична система навчання астрономії майбутніх учителів астрономії (2017)
Швай Р. І. - Інноваційні підходи до створення сучасної моделі навчання, Горіна О. М. (2017)
Аврамчук О. Є. - Інноваційні підходи до проведення лабораторних робіт з фізики у вищій школі (2017)
Губанова А. О. - Використання теоретичних та експериментальних методів пізнання фізичних явищ у методиці викладання фізики студентам педагогічних спеціальностей ВНЗ (2017)
Дембіцька С. В. - Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі, Кобилянський О. В. (2017)
Замора Я. П. - Технологія візуалізації процесу розрахунку з’єднань деталей машин засобами АРМ Joint (2017)
Кузьменков С. Г. - Сучасна астрономічна картина світу як складова природничо-наукового світогляду, Сунденко Г. І. (2017)
Лягушин С. Ф. - Опанування математичного апарату як орієнтир фізико-технологічної освіти, Соколовський О. Й. (2017)
Меняйло В. І. - Дослідницько-інноваційна підготовка майбутніх фахівців природничого профілю: передумови, стан, проблеми, перспективи (2017)
Поведа Т. П. - Окремі тенденції щодо вивчення дисциплін безпекового циклу в умовах автономії вищих навчальних закладів України (2017)
Семерня О. М. - Концептуальні основи формування методичної компетентності вчителя фізики в процесі практичних занять з МНФ (2017)
Соменко О. О. - Хмарно-орієнтоване середовище SageMathCloud як засіб формування предметної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю, Соменко Д. В. (2017)
Щирба В. С. - Застосування освітніх вимірювань у вступній компанії, Фуртель О. В. (2017)
Андрєєв А. М. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів (2017)
Білик Р. М. - Реалізація диференційованого навчання у компетентнісній освіті, Ніколаєв О. М. (2017)
Величко С. П. - Основні аспекти створення концептуальної моделі діяльності викладача фізики у підготовці фахівців нефізичного профілю, Сірик Е. П. (2017)
Іваницький О. І. - Формування інтегральної компетентності майбутнього вчителя фізики на засадах акмеологічного, контекстного та компетентністного підходів (2017)
Ільніцька К. С. - Необхідність і особливості формування технічної компетентності майбутніх учителів освітньої галузі "Природознавство" у процесі вивчення основ сучасної електроніки (2017)
Мартинюк О. С. - Навчально-методичний лабораторний комплекс для комп’ютерно-орієнтованого фізичного експерименту (2017)
Мисліцька Н. А. - Методична система вивчення загального курсу фізики з використанням методичної пропедевтики (2017)
Мохун С. В. - Викладання фізики і педагогічна майстерність викладача (2017)
Мястковська М. О. - LCMS Moodle як засіб формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю до застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності (2017)
Поведа Р. А. - Ентропія та синергетика в термодинаміці: сучасні погляди науковців, Поведа Т. П. (2017)
Сальник І. В. - Концептуальні орієнтири розвитку фізичної освіти в умовах переходу на нові стандарти навчання (2017)
Ткаченко А. В. - Інтегровані лабораторні роботи з фізики атома як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів, Кулик Л. О. (2017)
Чорна О. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології в інтегрованому курсі безпеки життєдіяльності та охорони праці для майбутніх учителів технологій (2017)
Ляшенко О. І. - Критичне мислення як технологія компетентнісного навчання фізики, Терещук С. І. (2017)
Кух А. М. - Технологія уточнення компетентностей і професійно-методична підготовка учителя фізики, Кух О. М. (2017)
Пташнік Л. І. - Практичні аспекти професійного визначення в становленні вчителя трудового навчання (2017)
Сондак О. В. - Методичні особливості вивчення хімічної та теплової дії світла на основі індивідуалізації навчання (2017)
Форкун Н. В. - Методика навчання механіки в старшій школі на засадах компетентнісного підходу: результати педагогічного експерименту (2017)
Цехмійстер В. А. - Організація результативного навчання в фізиці під час формування предметних компетентностей (2017)
Дані про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Майковська В. І. - Концептуальні засади формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні (2017)
Бурбига В. А. - Особистісно-орієнтоване навчання як парадигма підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Ковальська В. С. - Професійна підготовка майбутніх інженерів в контексті ринкової орієнтації інженерної діяльності (2017)
Лунячек В. Е. - Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця у сфері управління інтелектуальною власністю, Рубан Н. П., Рубашка В. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С. (2017)
Харківська А. А. - Стратегічне управління системою науково-методичної роботи ВНЗ (2017)
Бардус І. О. - Структура та зміст професійної компетентності фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Єрьоменко О. А. - Конфліктологічні компетенції в системі "педагог-студент" (2017)
Крашеніннік І. В. - Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України, Осадчий В. В. (2017)
Куруч А. В. - Теоретичні аспекти формування політичної компетентності військовослужбовців: історичний аспект (2017)
Олійник Н. Ю. - Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні (2017)
Пермінова А. В. - Модель удосконалення розвитку управлінської компетенції завідувача кафедри (2017)
Разумовська Н. Р. - Суть професійної спрямованості майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузію (2017)
Солошич І. О. - Науково-дослідницька компетентність майбутніх фахівців-екологів (2017)
Шапошник А. М. - Формування концептуальної моделі поняття "обладнання хімічної технології", Лазарєва Т. А. (2017)
Шкіца Л. Є. - Інформаційно-методичне забезпечення графічної підготовки майбутніх інженерів, Корнута О. В. (2017)
Грохова Г. П. - Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоров’язбереження студентів (2017)
Мефанік М. С. - Комунікативна діяльність інженера-педагога у професійному навчанні учнів професійно-технічного навчального закладу (2017)
Предиткевич О. С. - Експериментальна модель формування готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Радченко К. А. - Розробка та впровадження дистанційних навчальних курсів з тактичних дисциплін у вищому військовому навчальному закладі, Зміївський Г. А., Петрук О. В. (2017)
Армейський О. С. - Особливості розвитку правової компетентності вчителів технології у післядипломній педагогічній освіті (2017)
Бакатанова В. Б. - Критерії та методика відбору учнівської молоді на інженерно-педагогічні спеціальності (2017)
Березенська С. М. - Застосування методу морфологічного аналізу для проектування методики навчання електротехніки (2017)
Благий О. С. - Метод формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2017)
Борисенко Д. В. - Аналіз методик навчання комп’ютерного проектування фахівців з дизайну (2017)
Борисенко К. Б. - Технологічні аспекти проведення навчальної практики майбутніх вчителів географії в класичному університеті (2017)
Британ Ю. А. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів з країн середньої Азії у вищих навчальних закладах України (2017)
Брославська Г. М. - Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі формування інструментальних компетентностей майбутніх учителів математики та фізики у процесі професійної підготовки (2017)
Васильєва Н. Г. - Формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у студентів ВНЗ у процесі безперервної освіти (2017)
Згурська М. П. - Оцінка залежності якісних змінних за результатами педагогічного експерименту, Ніжевська Т. В. (2017)
Литвинов А. Л. - Особливості навчального процесу з використанням Electronics Workbench у комп'ютерних дисциплінах (2017)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів кібербезпеки, Лобода С. М. (2017)
Мостова Л. М. - Віртуальна екскурсія у заклад ресторанного господарства як сучасний метод активного навчання, Запаренко Г. В. (2017)
Олійник Ю. О. - Використання Web-квесту для практичної підготовки фахівців з гігієни і санітарії, Буйнова Н. О. (2017)
Ремізанцева К. О. - Визначення ролі розвитку семантики синтаксису в навчанні іноземної мови майбутніх інженерів-педагогів, Зеленін Г. І. (2017)
Рудевіч Н. В. - Критерії та показники ефективності методичної системи професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем та основі каузального навчання (2017)
Стонога А. О. - Формування кінетичного та вербального іміджу майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Упатова І. П. - Методична підготовка майбутніх учителів за умов упровадження дидактико-методичних комплексів (2017)
Харківський В. С. - Порівняльний аналіз результатів впровадження структурно-функціональної моделі системи розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті (2017)
Чеботарьова І. О. - Вимірювання комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в процесі педагогічного експерименту (2017)
Ящун Т. В. - Педагогічні аспекти розроблення методичного забезпечення для дистанційного навчання мови програмування C#, Громов Є. В. (2017)
Романовська О. О. - Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності викладача ВНЗ як психологічна і педагогічна проблема (2017)
Соколюк О. В. - Аналіз проблеми моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання (2017)
Васильєва І. Г. - Особливості діяльності викладача вищої школи в умовах персоналізації сучасної освіти (2017)
Волкова Н. В. - Методи формування творчої особистості майбутніх інженерів-педагогів (2017)
До уваги авторів (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Solomentsev O. V. - Data Processing During Condition Based Maintenance of Radio Electronic Equipment, Zaliskyi M. Yu., Kozhokhina O. V., Herasymenko T. S. (2017)
Al-Ammouri A. - Estimation the Information Reservation Effectiveness of Unmanned Aerial Vehicle Information-Control Systems, Degtiarova A. О., Al-Ammori H. A., Klochan A. E., Tymchenko O. P. (2017)
Boriak B. R. - Method of Brown’s Exponential Filter Adaptation by using the Method of Least Squares, Silvestrov A. M., Lutsio V. V. (2017)
Glinska E. M. - Software Tools for Client of Catering Facilities Network Service, Oleshchenko L. M. (2017)
Kazak V. M. - Thermal Fields Diagnostic Method of Changing Aircraft Aerodynamic State in Flight, Kravchuk M. P., Shulevka V. V., Panchuk L. V. (2017)
Ryzhkov L. M. - Attitude Determination using Global Positioning System, Prokhorchuk O. V. (2017)
Klochan A. E. - Polarimetric Unmanned Aerial Vehicle Landing System, Al-Ammouri A., Subbotyna V. K., Hafed I. S. Abdulsalam (2017)
Farhadi R. M. - Unmanned Aerial Vehicle Dynamic Model Identification using Mixed Estimation before and after Modeling Method (2017)
Sushchenko O. A. - Computer-Aided Procedures Assigned for Design of Robust Inertially Stabilized Platforms (2017)
Sineglazov V. M. - Visual Navigation System Simulation, Ischenko V. S. (2017)
Sineglazov V. M. - Integrated System Simultaneus Localization and Mapping, Pisaryuga M. S. (2017)
Chumachenko O. I. - Structural-Parametric Synthesis of Hybrid Neural Networks Ensembles, Kot A. T. (2017)
Sineglazov V. M. - Intelligent System of Helicopter Pilots Simulator Training, Glukhov V. O. (2017)
Snytyuk V. Y. - Evolutionary Clustering as Technique of Economics Problems Solving, Suprun O. O. (2017)
Filonenko S. F. - Monitoring of Composite Machining Depth with using Acoustic Emission, Zaritskyi O. V. Stakhova A. P. (2017)
Goncharenko A. V. - An Optional Hybrid Functions Method of an Ideal Gas Adiabatic Process Equation Derivation (2017)
Nastenko E. A. - Modeling of Liquid Vorticity using Cellular Automaton, Radahuz A. V. (2017)
Mukhina M. P. - Structure of Aided Classification of Ground Objects by Video Observation, Barkulova I. V. (2017)
Silvestrov A. N. - Improvement of Quality of the Evaluation of Model Parameters by Integrated Method of Least Squares, Kryvoboka G. I. (2017)
Publisher's imprint (2017)
Титул, зміст (2018)
Панченко С. В. - Чисельні дослідження умов безпеки руху поїздів з використанням математичних моделей стану залізничної колії, Даренський О. М. (2018)
Єлізаренко А. О. - Особливості впровадження сучасних цифрових радіотехнологій на мережах зв’язку залізниць, Єлізаренко І. О. (2018)
Букін А. Ю. - Концептуальні підходи до організації транспортних мереж зв’язку Укрзалізниці, Піневич Т. О. (2018)
Ананьева О. М. - Приём информационных сигналов систем железнодорожной автоматики в условиях действия трёхкомпонентной помехи (2018)
Иванюк А. И. - Метод оценки эффективности сегментации текстурных областей изображений, Коваленко Т. В. (2018)
Чехунов Д. М. - Формування моделі оцінки ризиків на сортувальній станції при оперуванні вагонами з небезпечними вантажами із використанням математичних апаратів нечіткої логіки та байєсових мереж (2018)
Федулова Л. - Вплив світових технологічних трендів на формування "розумного" рітейлу (2018)
П’ятницька Г. - Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку, Найдюк В. (2018)
Kasianova A. - Corporate reorganizations: international experience (2018)
Квач Я. - Економічні перспективи світової інвестиційної системи, Коваль В., Грималюк А. (2018)
Коваленко М. - Міжнародна фінансова підтримка підприємств агропромислового бізнесу, Онікієнко Н. (2018)
Ткачук Т. - Віртуальні франчайзингові туристичні мережі світу (2018)
Глушко В. - Просування туристичних послуг (2018)
Волосович С. - Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід (2018)
Barabash N. - Audit assessment of the competitiveness of trade enterprises, Ripa T. (2018)
Косова Т. - Вищий державний фінансовий контроль в умовах євроінтеграції України, Шевченко В. (2018)
Bala R. - The perception of life insurance by the population of Hyderabad, Srimannarayana G., Mehta T. (2018)
Orucov V. - Improving the financial reporting of budgetary organizations of Azerbaijan (2018)
Баранюк Ю. - Інституціоналізація державного фінансового контролю (2018)
Денисенко В. В. - Феціальне право у Стародавньому Римі (2017)
Довганич В. А. - Реалізація ліберального світогляду та ліберальної ідеології в правовій свідомості галичан на межі ХІХ – ХХ ст. (2017)
Дергунова О. І. - Психологічні аспекти правового регулювання (2017)
Алескерова Нигяр Габиль гызы - Центральные, местные органы власти и управления Карабахского ханства (2017)
Баєва Л. В. - Класифікація принципів судової влади в Україні: загальнотеоретичний аналіз, Назаренко П. Г. (2017)
Дамірчиєв М. І. - Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів (2017)
Сарибаєва Г. М. - Сучасні підходи до систематизації адміністративного законодавства: досвід галузі конституційного права (2017)
Баранов С. О. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності осіб за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції (2017)
Кондратенко В. М. - Адміністративно-правові засоби забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю: шляхи перейняття зарубіжного досвіду (2017)
Мандзюк О. А. - Детермінація ускладнення аналітичної діяльності динамікою змін інформаційно-комунікативного простору (2017)
Кожура Л. О. - Особливості розвитку інституту охорони дитинства ХІХ – поч. ХХІ ст. (2017)
Саєнко А. І. - Поняття та сутність адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2017)
Хомишин І. Ю. - Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні (2017)
Діордіца І. В. - Кібернетичний простір vs інформаційний у контексті правничої герменевтики (2017)
Браславський Р. Г. - До питань змістовного наповнення та співвідношення таких категорій, як "податкова політика" та "принципи податкового права" (2017)
Дорошенко Д. П. - Обтяжуючі та стимулюючі заходи податково-правового примусу: до розмежування понять (2017)
Косяченко К. Е. - Фінансово-правова відповідальність бюджетних установ за порушення бюджетного законодавства (2017)
Салій C. Л. - Історичні аспекти становлення та розвитку відносин України з міжнародним валютним фондом (2017)
Сидорова Е. О. - Класифікація органів публічної влади з повноваженнями у сфері оподаткування (2017)
Шумейко І. П. - Забезпечення ефективного відновлення порушених корпоративних прав за допомогою реалізації повноважень суб’єктів публічного адміністрування (2017)
Гімон М. М. - Складові частини права на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини та вітчизняне нормативне врегулювання (2017)
Іванченко О. Ю. - Складові ефективності реалізації гарантій забезпечення законності з надання судових послуг в Україні (2017)
Конєва С. О. - Правове регулювання звільнення з публічної служби за порушення вимог законодавства у сфері запобігання корупції (2017)
Цибульник Н. Ю. - Досвід країн ЄС щодо здійснення публічних закупівель (2017)
Шпуганич І. І. - Правове регулювання благодійних ендавментів в Україні (2017)
Мороз В. П. - Еволюція захисту прав артиста: від знаку для товарів та послуг до псевдоніму як самостійного засобу індивідуалізації (2017)
Кулинич А. П. - Загальна характеристика правового режиму земель міських територіальних громад (2017)
Вітів В. А. - Правовий механізм доступу до інформації про навколишнє природне середовище (2017)
Касапоглу С. О. - Роль норм-дефініцій у реалізації інших норм кримінального процесуального права (2017)
Серафимов О. М. - Технологія огляду місця події під час розслідування вбивств (2017)
Антощак Д. І. - Суть та значення загальних положень судового розгляду кримінального провадження (2017)
Гуйван П. Д. - Якість закону як елемент визначеності правової норми (2017)
Філінюк А. - Історичні дисципліни у стандартах вищої освіти в умовах сучасних державно-політичних і цивілізаційних викликів (2017)
Лисенко О. - Методологічні аспекти міждисциплінарних зв’язків у вивченні історії Другої світової війни, Хойнацька Л. М. (2017)
Лозовий В. - Гуманітарні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні та їх вплив на національно-патріотичне виховання молоді (2017)
Ганаба С. - Методологічні орієнтири вивчення символічного простору міста на уроках історії (2017)
Мисан В. - Принципи змісту шкільного курсу історії України як дидактична проблема (2017)
Найчук А. - Трансформація української філософсько-педагогічної думки у традиційному суспільстві (2017)
Степанков В. - Українська революція ХVІІ ст. та її історичне значення: актуальні проблеми з’ясування її сутності (методичні поради викладачам, учителям і студентам) (2017)
Струкевич О. - Бій під Крутами (дидактичні матеріали на допомогу студентові та учителеві) (2017)
Комарніцький О. - Екскурсійна діяльність студентів педагогічних навчальних закладів радянської України (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Покалюк В. - Навчально-методична робота сільськогосподарських вишів УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Пагор В. - Організація навчального процесу в медичних вишах радянської України (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Завальнюк О. - Українська революція 1917-1921 рр.: погляд з ХХІ століття (до 100-річчя від початку): на допомогу вчителям історії (2017)
Камбалова Я. - Функції навчально-методичного комплексу в процесі вивчення шкільних курсів історії (2017)
Омельчак Т. - Формування інформаційної компетентності учнів на уроках історії (2017)
Кравчук О. - Використання методу проектів у навчанні історії: з досвіду роботи (2017)
Гринюк Л. - Формування історичного мислення старшокласників на уроках історії (2017)
Дубінський В. - Україна в умовах незалежності (1991 р. – до сьогодення): інформаційний компонент, Верстюк В. В. (2017)
Копилов С. - Український вимір чеської історії (рецензія на: Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Тов "Нілан-ЛТД", 2017. 464 с.), Боровець І. І. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Алєксєєва Г. М. - Використання ігрових технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти, Кравченко Н. В., Антоненко О. В., Горбатюк Л. В. (2017)
Асманов А. Р. - Методична система формування у старшокласників патріотичних почуттів у процесі вивчення творів кримськотатарської літератури (2017)
Галів М. Д. - Педагогічні рефлексії Миколи Маккавейського в його історико- педагогічному наративі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Гармаш Т. А. - Модель формування і розвитку управлінських компетентностей у майбутніх фахівців із логістики (2017)
Евтухова Л. А. - Состояние дыхательной системы студентов гуманитарных специальностей вузов, Босенко А. И. (2017)
Княжева І. А. - Навчальна автономія як дидактична стратегія професійної підготовки майбутніх викладачів педагогічних дисциплін (2017)
Кожуріна І. Є. - Проблема підготовки майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах (2017)
Лю Цзянь - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін у вищих закладах освіти (2017)
Малишева Л. С. - Модель та педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Нестеренко С. С. - Сутність феномена "учнівський колектив" (2017)
Селятенко О. В. - Передумови розвитку акушерської освіти в Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Соловей Ю. О. - Механізм забезпечення ефективного контролю як стратегії державного управління закладами дошкільної освіти в Україні (2017)
Цзінь Лулу - Детермінанти формування китайськомовної лінгвокультурної компетентності учнів початкових класів в умовах сучасної середньої школи (2017)
Бузовська Ю. Ф. - Підготовленість майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування як педагогічна проблема (2017)
Московчук Н. М. - До проблеми професійної підготовки в науковій царині вищої Школи (2017)
Попова А. В. - Суть профессионально-педагогической подготовки будущих переводчиков китайского языка в высшем заведении образования Украины (2017)
Рогачко М. С. - До проблеми підготовленості майбутніх фахівців до професійної Діяльності (2017)
Тітова Г. В. - Стан підготовленості учителів та майбутніх учителів фізичної культури щодо формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2017)
Bevz О. V. - Obtaining of the pharmacopoeial reference sample of the mandelic acid isopropyl ester, Ukrainets I. V., Vashchenko О. V., Georgiyants V. А., Budianska L. V. (2018)
Baiva P. P. - Development of the methods for the quantitative determination of fusidic acid and panthenol in the composition of "Fuzipam-derma" dermatological gel, Kovalenko Sv. M., Baranova I. I., Mamedova S. O. (2018)
Fedorovska M. I. - Development of methods for identification and quantitative determination of active substances in the medicated cosmetic cream for use in trichology, Polovko N. P., Grudko V. O. (2018)
Rybachuk V. D. - The study of the kinetics of drying natural zeolite granules in a tray dryer, Ruban O. A. (2018)
Masliy Ju. S. - The study of biopharmaceutical and adhesive characteristics of a dental gel, Ruban O. A. (2018)
Kutsanian A. S. - The study of stability of suppositories with the glifazin herbal complex during storage, Shram N. A., Dmitrievskiy D. I. (2018)
Postoy V. V. - The мarketing research of the Ukrainian market of drugs for the treatment of arthritis, Vyshnevska L. І. (2018)
Nizhenkovska І. V. - The study of acute toxicity of 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative in intraperitoneal administration, Sedko К. V., Golovchenko O. V., Golovchenko О. I. (2018)
Kononenko N. М. - The effect of the Ginger dry extract on the indicators of the carbohydrate metabolism under conditions of the experimental metabolic syndrome in Syrian golden hamsters, Chikitkina V. V., Sorokyna M. V., Ostapets M. O. (2018)
Kononenko N. M. - The effect of the Brassica oleracea extract on the structural components of mucous cells of the stomach in its ulcerative damage, Mirzaliev M. T., Ostapets M. O. (2018)
Авторський покажчик статей журналу "Вісник фармації" за 2017 рік (2018)
Пєтков С. В. - Систематизація як основа вдосконалення чинних кодексів (2017)
Бурдін М. Ю. - Спроби правового регулювання земельних відносин у Гетьманщині часів Хмельниччини та Руїни (2017)
Наливайко Л. Р. - Засоби масової інформації як суб’єкти громадського контролю за діяльністю органів судової влади: теоретико-правовий аспект, Орєшкова А. Ф. (2017)
Богачова Л. Л. - Вимоги до підзаконного нормативно-правового акта як офіційного документа (2017)
Северінова О. Б. - Еволюційний розвиток поняття "інформаційне суспільство" (2017)
Іващенко В. А. - Формування російсько-імперської моделі патентного права у першій половині ХІХ ст. (2017)
Супруновський А. І. - Міграційне право – динамічна галузь українського права (2017)
Чемсак Ю. В. - Становлення та розвиток інституту голосування: історично-правовий аспект (2017)
Шаповал В. Д. - Механізм реалізації права громадян на професійну правничу допомогу в Україні (2017)
Пайда Ю. Ю. - Особливості правового регулювання релігійних відносин у Білорусі та Молдові (2017)
Швець Ю. Ю. - Колізії конституційного регулювання права особи на охорону здоров’я (2017)
Манжула А. А. - Взаємодія науково-дослідних установ на території України (2017)
Пихтін М. П. - Правова регламентація доказів в адміністративному судочинстві: теоретичні аспекти (2017)
Сарибаєва Г. М. - Аксіологічний вплив рішень Конституційного Суду України на законодавство про публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я (2017)
Юровська В. В. - Класифікація методів адміністративного права: критерії та види (2017)
Діордіца І. В. - Репрезентація термінології кібербезпекової політики в текстах нормативно-правових актів України (2017)
Пахомова А. О. - Специфіка державного управління аграрною наукою (2017)
Дараганова Н. В. - Основні елементи дозвільної системи як засоби забезпечення ефективності управління охороною праці в Україні (2017)
Панова Н. С. - Структурно-змістовий пошук визначення правового статусу публічного службовця (2017)
Кушнір І. М. - Вплив податкового права на будівельну діяльність: теоретичні аспекти (2017)
Брода А. Ю. - Юридична природа поняття "правова допомога в адміністративному процесі" (2017)
Ковальчук Ю. М. - Щодо поняття об’єднаної територіальної громади як елемента правового регулювання (2017)
Казміришин Е. О. - Державна політика у сфері європейської інтеграції України: зміст та реалізація (2017)
Бущан А. О. - Сучасні питання державного управління у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (2017)
Петришина М. Д. - Сутність юрисдикції адміністративного суду (2017)
Уханенко С. А. - Сучасне розуміння адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення (2017)
Поліщук Я. В. - Принципи податкового законодавства як підґрунтя встановлення ставки податку (2017)
Будурова Г. М. - Основні напрями реформування приватизаційного законодавства України (2017)
Возняковська К. А. - Про потреби гарантування прав суб’єктів господарювання на кошти з поточних рахунків за неплатоспроможності банків (2017)
Блажівська Н. Є. - Обмеження права власності відповідно до статті 1 Першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Суб’єкти, які надають суду консультаційну допомогу під час розгляду і вирішення справи: проблемні питання визначення та законодавчого закріплення (2017)
Кузьмич О. Я. - Правові положення щодо інших осіб як учасників цивільних відносин (2017)
Іванюта Н. В. - Політична функція господарського процесуального права (2017)
Гордієнко А. В. - Особливості правовідносин інвестування в об’єкти нежитлового будівництва (2017)
Щербина Б. С. - Здійснення цивільних прав за законодавством України (2017)
Малойван В. В. - Організаційно-правові форми суб’єктів інноваційної інфраструктури (2017)
Тетерятник Б. С. - Тенденції діджиталізації та віртуалізації як вектор сучасного розвитку світового господарства (2017)
Кравцов С. В. - Поняття та система способів захисту права спільної власності (2017)
Білоусов С. М. - Проблеми організаційно-правового забезпечення процедури санації суб’єктів некомерційної господарської діяльності (2017)
Гуйван О. П. - До питання про правові засади відповідальності в інформаційній сфері (2017)
Кучма О. Л. - Окремі аспекти соціального страхування осіб, які виконують роботи чи надають послуги на підставі цивільно-правового договору (2017)
Сімутіна Я. В. - Момент виникнення правосуб’єктності профспілки в контексті принципу заборони зловживання правами (2017)
Костюченко О. Є. - Роль трудового права в забезпеченні соціальної безпеки в Україні (2017)
Адам В. М. - Теоретико-прикладні аспекти вирішення трудових спорів (2017)
Любчик О. А. - Місце і роль кодифікації трудового законодавства (2017)
Бородкін М. В. - Страховий стаж як підстава виникнення соціально-страхових правовідносин (2017)
Максіменцева Н. О. - Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління в галузі охорони надр (2017)
Дрьомін В. М. - Сучасні функції кримінології (2017)
Андрушко А. В. - Розвиток законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти особистої свободи людини (ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2017)
Тильчик В. В. - Адміністративно-правове забезпечення формування "інвестиційного клімату" в Україні, Овдієнко М. Ю. (2017)
Плутицька К. М. - Підходи до розуміння булінгу як форми шкільного насильства (2017)
Боровик А. В. - Дослідження особи потерпілого при розслідуванні заподіяння шкоди здоров’ю особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі (2017)
Халавко В. І. - Норми права, що впливають на формування поведінки засуджених до позбавлення волі (2017)
Козаченко В. В. - Аналіз судових рішень щодо хуліганських діянь, вчинених дітьми (2017)
Рак С. В. - Форма та зміст суспільно небезпечного діяння при вчиненні службової недбалості (2017)
Зеленяк П. А. - Генезис кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на життя і здоров’я дітей (2017)
Сервецький І. В. - Роль соціальних гарантій у забезпеченні соціального захисту співробітників оперативних підрозділів Служби безпеки України, Назаренко О. Л. (2017)
Трагнюк Р. Р. - Національна поліція як основний об’єкт прокурорського нагляду на сучасному етапі (2017)
Касапоглу С. О. - Допустимість застосування норм кримінального процесуального права представниками громадянського суспільства (2017)
Мамка Г. М. - Генезис та сучасний стан доктрини засад (принципів) у загальній теорії права, теорії кримінального процесу та юридичній науці (2017)
Резнікова Г. І. - Інформаційна безпека адвокатської діяльності: криміналістичний погляд (2017)
Загородній І. В. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень (2017)
Безпала В. В. - Про причини та умови істотних порушень вимог кримінального процесуального закону (2017)
Шурашкевич В. М. - Типова особа злочинця та особливості обстановки вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2017)
Шевчук О. О. - Захист персональних даних у контексті розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в ЄС (2017)
Мурадова Вусала Хагани кызы - Актуальные проблемы механизма международно-правового обеспечения коллективной безопасности в условиях глобализации (2017)
Белошицкий М. Е. - Особенности диагностики и выбора тактики лечения у больных с кистозными новообразованиями надпочечников, Бритвин Т. А., Котова И. В. (2017)
Біловол О. М. - Дисбаланс адипокінів при гіпертонічній хворобі і супутньому цукровому діабеті 2 типу в залежності від поліморфізму гена AGTR1, Боброннікова Л. Р., Шалімова А. С. (2017)
Боровик К. М. - Особливості ліпідограми, рівнів тропоніну та аналіз показників якості життя у хворих на Q-позитивний інфаркт міокарда за наявності супутнього ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2017)
Гончарова О. А. - Динамика выраженности болевой чувствительности при гипотиреоидной дистальной полинейропатии на фоне курса объемного пневмопрессинга, Казакова Е. В. (2017)
Гуда Б. Б. - Експресія мРНК RET/PTC1/3 та BRAFWT/V600E у пухлинах щитоподібної залози людини, Пушкарьов В. М., Журавель О. В., Коваленко А. Є., Таращенко Ю. М., Тронько М. Д. (2017)
Радченко О. М. - Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та гіпотиреозу за кореляційним аналізом, Оленич Л. В. (2017)
Ткачук О. Ю. - Оцінка якості життя у жінок, хворих на цукровий діабет 1 типу з урогенітальною формою діабетичної автономної нейропатії (2017)
Чернявская И. В. - Подходы к лечению субклинических форм тиреоидной патологии, Романова И. П., Дорош Е. Г. (2017)
Кіприч Т. В. - Вплив селективного модулятора естрогенових рецепторів – сполуки ПЕ0607 – на функціональний стан мітохондрій серця оваріектомованих щурів із цукровим діабетом 2 типу (2017)
Соколова Л. К. - Механизмы патогенеза атеросклероза у больных диабетом. Роль NF-кB (обзор литературы), Пушкарев В. М., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. (2017)
Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології" (Шістнадцяті Данилевські читання) 2–3 березня 2017 року (2017)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної ендокринології" Шістнадцяті Данилевські читання 2–3 березня 2017 року (2017)
Звiт про науково-практичну конференцiю "Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення" (6–7 квiтня 2017 р., м. Харкiв) (2017)
Резолюцiя семiнару-наради головних позаштатних ендокринологiв областей України, що пiдпорядкованi для курацiї ДУ "IПЕП iм. В. Я. Данилевського НАМН України", "Стан ендокринологiчної служби в регiонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення" (6–7 квiтня 2017 року, м. Харкiв) (2017)
Попова Світлана Стефанівна (2017)
Звiт видавництва ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї ім. В. Я. Данилевського НАМН України" (2017)
Шемаєв В. В. - Корпоратизація підприємств транспортно-інфраструктурного комплексу України: досвід та проблеми розвитку, Толок П. О. (2017)
Кібік О. М. - Засади розвитку участі митних та інших посередників у реалізації експортної стратегії України, Хаймінова Ю. В. (2017)
Ширяєва Л. В. - Роль іноземного капіталу в розвитку зернових перевантажувальних комплексів портової галузі України, Ліннікова І. В. (2017)
Крисюк Л. М. - До питання зернової логістики України, Москвіченко Ш. М., Булгару Д. І. (2017)
Постан М. Я. - Метод обоснования страхования рыночных рисков снабженческой фирмы при случайных колебаниях спроса (2017)
Лукашевич В. М. - Винагорода як суттєвий чинник змісту концепції управління персоналом, Хомич С. А. (2017)
Пуме Р. О. - Оптимизация взаимодействия предприятия сферы услуг и сотрудника как его основного актива (2017)
Лызина Т. А. - Обзор морского образования в Украине, Кошарская Л. В. (2017)
Linetskaya A. - Overview of training programs for midshipmen in the USA, Kosharskaya L., Makhurenko G. (2017)
Пригара Н. П. - Тенденції продуктивності праці та заробітної плати в Україні (2017)
Гребенник Н. Г. - Алгоритм реалізації кластерної концепції в Одеському регіоні, Наврозова Ю. О., Бондаренко В. С. (2017)
Білий Д. Д. - Моніторинг переломів довгих трубчастих кісток у собак в умовах міста Дніпропетровська, Грищенко М. Ю. (2016)
Богомаз А. А. - Особливості вікової динаміки морфометричних показників кісткових органів у голубів спортивних порід у ранньому постнатальному періоді онтогенезу, Оліяр А. В., Шулешко О. О. (2016)
Самойлюк В. В. - Вплив антропогенних чинників на поширеність хвороби та порівняльна характеристика способів катетеризації сечового міхура за уролітіазу у котів, Москаленко А. Г. (2016)
Шульженко Н. М. - Ефективність комплексного лікування за гострого панкреатиту у собак із застосуванням кортикостероїдів, Семьонов О. В., Нелюбов А. Ю. (2016)
Шестакова М. О. - Отруєння собак ізоніазидом у місті Дніпропетровськ, Шкваря М. М. (2016)
Гутий Б. В. - Вплив фенарону та мевеселу на систему антиоксидантного захисту організму бугайців за нітратного навантаження, Гуфрій Д. Ф., Харів І. І., Назарук Н. В., Мурська С. Д., Гута З. А., Віщур В. Я. (2016)
Ємельяненко А. А. - Динаміка морфологічного складу та вмісту гемоглобіну в крові молодняку перепелів за впливу аквахелатного розчину селену при інкубаційній обробці яєць (2016)
Рибалка М. А. - Вплив "Гуміліду" на показники білкового обміну та стан еритроцитопоезу кіз горьківської породи, Степченко Л. М., Шулешко О. О. (2016)
Радзиховський М. Л. - Епізоотологічні особливості ротавірусного ентериту собак (2016)
Ткаченко О. А. - Вплив тривалого перебування дисоціативних фільтривних форм Mycobacterium bovis за низької плюсової температури на їх морфологію, тинкторіальні та культуральні властивості, Білан М. В., Алексєєва Н. В. (2016)
Чорний М. В. - Оцінка ризику занесення і поширення небезпечних транскордонних захворювань на територію Харківщини, Вороняк В. В., Митрофанов О. О., Балим Ю. П. (2016)
Люлін П. В. - Поширення, сезонно-вікова динаміка аскаридіозу голубів в умовах міста Харків та передмісті, Федорова О. В. (2016)
Манойло Ю. Б. - Гематологічні показники хворих свиней за різної інтенсивності езофагостомозної інвазії (2016)
Бібен І. А. - Вплив пробіотичного препарату "Крембіб" та антибіотика "Енрофлоксацин" на збереженість поголів’я, приріст живої маси та якість м'яса курчат-бройлерів, Чигріна А. М. (2016)
Єфімов В. Г. - Мінеральний склад вирощених в Україні яблук різних сортів, Махова В. А., Завріна С. В. (2016)
Игнатьева Т. М. - Резистентность телят при использовании иммуностимулятора "Арселан" на фоне нормативного микроклимата (2016)
Лазарєва Л. М. - Якість та безпечність меда з соняшника, Постоєнко В. О. (2016)
Кульбаба С. В. - Рекуперация тепла – одно из направлений экономии тепловой энергии при отоплении птицеводческих помещений, Нагорный С. А. (2016)
Ткачук О. Д. - Резистентність свиней, вирощених на раціонах з дефіцитом амінокислот в умовах нерегульованого мікроклімату (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій жирних кислот з антимікробними властивостями в бджолинному обніжжі протягом пилконосного сезону (2016)
Сільченко К. П. - Вплив застосування біостимуляторів на якісні показники у молочному скотарстві (2016)
Гончарова І. І. - Молочність корів–первісток м'ясних порід (2016)
Котець Г. І. - Урожайність та хімічний склад зеленої маси і сіна із суміші тритикале з викою (2016)
Шаламова Л. Н. - Санітарно-гігієнічна оцінка утримання свиноматок в умовах звичайного вирощування, Тарасенко Л. О. (2016)
Ткаченко О. А. - Детекція дисоціативних варіантів Мycobacterium bovis швидкорослого штаму в різному матеріалі за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, Глебенюк В. В., Глебенюк О. Г. (2016)
Заяць Х. - Поширення на південний захід платформних відкладів мезозою під покриви Українських Карпат (2017)
Савчак О. - Геохімічні аспекти процесів міграції та акумуляції вуглеводнів Східного нафтогазоносного регіону України (2017)
Гафич І. - Методичні аспекти прогнозування складнозбудованих порід-колекторів (на прикладі Семиренківського нафтогазоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини), Лазарук Я., Щуров І. (2017)
Дригант Д. - Девон зони Тейссейре–Торнквіста на південно-західній окраїні Східноєвропейської Платформи (Україна) (2017)
Вовнюк С. - Геохімічні критерії зв’язку евапоритових і осадових формацій фанерозою та покладів вуглеводнів (на прикладі нафтогазоносних басейнів Центральної і Східної Європи), Галамай А., Гринів С., Дудок І., Максимук С., Побережський А., Сидор Д., Яремчук Я. (2017)
Медвідь Г. - Геохімічні особливості водоносних комплексів Великомостівського газового родовища (Волино-Поділля), Кость М., Телегуз О., Паньків Р., Пальчикова О., Майкут О., Сахнюк І. (2017)
Матрофайло М. - Розподіл і походження вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Бучинська І., Побережський А. (2017)
Сворень Й. - Закономірність природних процесів синтезу досконалих кристалів діаманта (2017)
Павлюк М. - Міжнародна наукова конференція "Геологія і геохімія горючих копалин", присвячена 100-річчю від дня народження академіка Григорія Назаровича Доленка, Побережський А., Яковенко М. (2017)
Пам’яті визначного українського вченого – член-кореспондента НАН України Юрія Миколайовича Сеньковського (2017)
Тітул (2018)
Єрошенко О. В. - Творчо-організаційна складова вокальної підготовки студентів-акторів (на прикладі ХДАК) (2018)
Зимогляд Н. Ю. - Піаністичний тезаурус як основа інтерпретації (на прикладі виконавських версій сонати оп. № 3 О. Скрябіна (2018)
Іванніков Т. П. - Гітарна музика Ф. Кленьянса (2018)
Кочержук Д. В. - Особливості використання устаткування "Live Looping" у сучасному мистецтві естрадного співу (2018)
Карчова Ю. І. - Трансформації народнопісенного виконавства у творчості Каті Чілі (Катерини Кондратенко) (2018)
Кудрявцев В. Ю. - Метафорика музично-поетичного тексту вокального циклу Ж. Массне "поема кохання" (2018)
Лю Бінь - Композиторська інтерпретація трагедії П. Корнеля "Горації" в однойменній опері А. Сальєрі (2018)
Рум’янцева А. Ю. - Особливості фортепіанної партії в камерно-вокальному циклі Д. Д. Шостаковича "Сатири" (2018)
Бойко А. М. - Розвиток китайського естрадно-вокального мистецтва в 1970–1990-х рр.: культурно-історичні та жанрово-стильові особливості (2018)
Чень Менмен - Релігійно-філософська концепція пісні Хуан Цзи "Закони неба" (2018)
Степанова О. Ю. - "Теоретичний піанізм": у пошуках досконалого прийому (2018)
Цао Хе - Теорія китайської колоратури в науковій праці та вокальній творчості Шан Деї (2018)
Лі Шуай - Джаз у системі українського професійного музичного мистецтва (2018)
Драч Т. Л. - Танець-модерн у контексті мистецтвознавчого аналізу хореографічної культури України (2018)
Островська К. В. - Збереження та розвиток національних традицій у хореографічних колективах української діаспори (2018)
Прокоп’як В. Б. - Підготовка театральних кадрів у Галичині (1941–1944 рр.) (2018)
Сорока М. В. - Драма В. Винниченка "Брехня" в сценічній інтерпретації М. Волошина (2018)
Якобчук О. В. - Формування й динаміка танцювальних шоу-програм у Європі (2018)
Лі Дженьсін - Проблеми взаємодії театру Заходу та Сходу в ретроспекції вивчення антропології культури (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Імпровізація як засіб розвитку творчих здібностей студентів на уроках "Мистецтва балетмейстера" (2018)
Кохан Л. Й. - Жанрові особливості (музичний аспект) вертепу, шкільної драми та інтермедії як чинники музично-драматичного спрямування українського театру ХІХ ст. (2018)
Бортник К. В. - Інтерпретації балету П. І. Чайковського "Лускунчик" французькими балетмейстерами останньої чверті ХХ–ХХІ ст. (2018)
Chastnyk O. S. - The Symbolism of the Circle in Traditional Art (Ukrainian-Irish Parallels) (2018)
Шейко В. М. - Наукова інтелігенція та українська революція (1917–1921 рр.) (2018)
Бойко Н. В. - Феномен концертмейстерського мистецтва в контексті наукової рефлексії (2018)
Іванова Ю. М. - Профеcіоналізація хорового виконавства на західноукраїнських землях (основи та сучасність) (2018)
Є Сяньвей - Європейські прообрази китайської музичної драми перетворень: вестернізація класичного національного сюжету (2018)
Фурдичко А. О. - Перехресні стежки культур: фольклорне виконавство національних меншин україни кінця XX — початку XXI ст. (2018)
Шемет Л. В. - Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України другої половини ХХ ст.: творчий аспект (2018)
Шейко В. М. - Рецензія на книгу Дяченка М. В. "Просто жити (філософські нариси, есе)" (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Хіміон Л. В. - Діагностика та лікування спондилоартропатій у практиці сімейного лікаря, Ященко О. Б., Ситюк Т. О., Данилюк С. В. (2017)
Tkachenko V. - The prevention of cardiovascular diseases in old patients – state of problem, Maksymets Y. (2017)
Дуда А. К. - Дифференциальная диагностика желтух у беременных и необходимая хирургическая тактика, Голеновский О. В., Мамчич В. И., Чайка М. А. (2017)
Чуприна Г. М. - Особливості дослідження відображеного болю у хворих на розсіяний склероз, Свиридова Н. К., Галуша А. І. (2017)
Галушко О. А. - Діагностика і лікування порушень дихання під час сну у хворих на гострий інсульт (2017)
Алиев Д. А. - Возможности противоопухолевого лечения больных раком грудной железы, инфицированных вирусом гепатита С, Мамедов М. К., Рагимзаде С. Э., Мамедова Т. H. (2017)
Бабінець Л. С. - Ефективність рефлексотерапії у комплексній реабілітації хворих на цукровий діабет, Редьква О. В., Сасик Г. М. (2017)
Борисова І. С. - Прогноз виникнення пневмонії у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічної патології (2017)
Дехтяренко Н. О. - Принципи імунокорекції у хворих з інфекційними ускладненнями остеосинтезу довгих кісток, Грицай М. П., Колов Г. Б. (2017)
Мирзоев Ульви Ахад оглы - Значение натрийуретических пептидов в неотложных кардиологических состояниях (2017)
Воробей Л. І. - Сучасні аспекти попередження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з перинатальними втратами в анамнезі (2017)
Spyridoula Maraka - Лечение гормонами щитовидной железы беременных женщин с субклиническим гипотиреозом: национальная оценка США, Raphael Mwangi, Rozalina G. McCoy, Xiaoxi Yao, Lindsey R. Sangaralingham, Naykky M. Singh Ospina, Derek T. O’Keeffe, Ana E. Espinosa De Ycaza, Rene Rodriguez-Gutierrez, Charles C. Coddington (2017)
Менеджмент болевого синдрома мочевого пузыря (2017)
Менеджмент наследственных нарушений свертываемости крови во время беременности (2017)
Hughes R. G. - Профилактика неонатальных инфекций стрептококковой группы В с ранним началом, Brocklehurst P., Steer P. J., Heath P., Stenson B. M. (2017)
Hugh S. Taylor - Влияние пероральной и трансдермальной терапии эстрогенами на сексуальную функцию в период ранней постменопаузы, Aya Tal, Lubna Pal, Fangyong Li, Dennis M. Black, Eliot A. Brinton, Matthew J. Budoff, Marcelle I. Cedars, MD; Wei Du, Howard N. Hodis (2017)
Безымянный Ю. Г. - Особенности акустических измерений в прессовках на основе порошка титана, Козирацкий Е. А., Назаренко В. А., Тесленко Л. О. (2017)
Безымянный Ю. Г. - Особенности использования неразрушающих акустических методов для прогнозирования защитных свойств комбинированных керамико-полимерных материалов, Мазная А. В, Высоцкий А. Н., Комаров К. А., Талько О. В. (2017)
Вовна О. В. - Макетний зразок комп'ютеризованого вимірювача параметрів мікроклімату промислових теплиц, Лактіонов І.С., Зорі А. А. (2017)
Вовна О. B. - Підвищення точності оптоелектронного вимірювача концентрації газу в рудничній атмосфері шахт, Зорі А. А., Ахмедов Р. Н. (2017)
Петрищев О. Н. - Моделирование электромагнитного возбуждения ультразвуковых крутильных волн в ферромагнитных стержнях, Сучков Г. М., Познякова М. Е., Юданова Н. Н. (2017)
Плеснецов С. Ю. - Математическое моделирование электромагнитно-акустичного способа возбуждения ультразвуковых волн. Часть 1, Мигущенко Р. П., Петрищев О. Н., Сучков Г. М. (2017)
Плеснецов С. Ю. - Ультразвуковой контроль волнами Релея и Лэмба металлоизделий с кривизной поверхности, Мигущенко Р. П., Сучков Г. М., Петрищев О. Н., Митин А. В. (2017)
Смолін Ю. А. - Тестопридатність кінцевих вузлів контролю в комп`ютерних системах діагностики технологічних параметрів (2017)
Защепкіна Н. М. - Вибір експрес методик аналізу кількісних та якісних параметрів продуктів харчування із застосуванням УФ-випромінювання, Наконечний О. А. (2017)
Десятніченко О. B. - Удосконалення аналогових фільтрів з резонансною та смуговою характеристикам, Сучков Г. М., Бочарніков М. Р. (2017)
Хомяк Ю. B. - Повышение вероятности обнаружения дефектов экранированным ортогональным вихретоковым преобразователем, Григоренко С. Н., Слободчук А. Ю., Григоренко И. В. (2017)
Светличный В. А. - Модель резонансного вихретокового преобразователя предназначенногодля контроля тонких неферомагнитных пленок, Хорошайло Ю. Е., Ампилогов М. А. (2017)
Светличный В. А. - Особенности выявления дефектов тонких электропроводящих пленок, Хорошайло Ю. Е., Мулявка О. В., Сова А. В. (2017)
Головкина Л. В. - Управление системами на ESP, Мартынов А. О., Тихоненко А. В. (2017)
Литвинов Ю. В. - Деякі аспекти створення приладу визначення напрямку на точкові джерела гаммавипромінювання, Григор’єв О. М., Білик З. В., Полянський М. Є., Сакун О. В., Марущенко В. В., Чернявський І. Ю. (2017)
Білик З. В. - Визначення напрямку на імпульсне гамма-джерело з використанням сферичного поглинача, Григор’єв О. М., Литвинов Ю. В., Полянський М. Є., Сакун О. В., Марущенко В. В., Чернявський І. Ю. (2017)
Вихідні дані (2017)
Пічкур Л. Д. - Оптимізація моделюван-ня експериментального алергічного ен-цефаломієліту з хронічним рецидивуючим перебігом, Семенова В. М., Величко О. М., Вербовська С. А., Єгорова Д. М., Акінола С. Т., Васлович В. В. (2017)
Чернякова Г. М. - Порівняльне дослідження біохімічних показників мишей з опіковою Pseudomonas-інфекцією при лікуванні новими аплікаційними сорбентами, Мінухін В. В., Горбач Т. В. (2017)
Щерба В. В. - Зміни концентрації С-реактивного білка у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- і гіпотиреозу, Криницька І. Я., Мізь А. В., Корда М. М. (2017)
Більченко А. О. - Базальний рівень галектину-3, Р-селектину та фактора ростово-го диференціювання 15 в плазмі крові у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2017)
Лазиди Е. Л. - Роль уровня ионов натрия в сыворотке крови в про-гнозе риска смерти у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохранённой фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С. (2017)
Коновалова Н. М. - Програма реабілітації та організація спостереження дітей раннього віку, народжених від матерів, які вживають алкоголь, Ріга О. О. (2017)
Гончарь М. О. - Питання диференційної діагностики відкритого овального вікна та вродженої вади серця – вторинного дефекту міжпередсердної перегородки у новонароджених в ранній неонатальний період, Бойченко А. Д., Кондратова І. Ю. (2017)
Юрко К. В. - Стан антиоксидантної системи у хворих на шигельоз (2017)
Худан-Цільо І. І. - Ультраструктурні зміни шкіри за умов корекції контактного нікелевого дерматиту наноінкапсульованими препаратами, Корда М. М., Шевчук О. О., Волков К. С. (2017)
Дубівська С. С. - Стан когнітивної функції на різних етапах після операції (2017)
Долженко М. О. - Ефективність і безпечність післяопераційної аналгезії у геронтологічних хворих з політравмою (2017)
Дериенко Т. А. - Параметры электрокардиостимуляции и степень артериальной гипертензии у пациентов на годовом этапе имплантации и медикаментозной терапии, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Karpenko Yu. I. - Risk of complications in the implantation of artificial pacemaker systems, Mohamed Hanafi. (2017)
Чернюк С. В. - Оцінка ефективності застосування глюкокортикостероїдів у пацієнтів з міокардитом (2017)
Киркилевский С. И. - Факторы персонификации программ хирургического лечения больных раком желудка, Дубинина В. Г., Лукьянчук О. В., Лурин А. Г., Машуков А. А., Биленко А. А., Згура А. Н., Осадчий Д. Н., Мерлич С. В., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е., Шилин И. В. (2017)
Возіанов С. O. - Обґрунтування оптимального вибору тактики лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів і дис-тального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Губін М. В. - Визначення ступеня тяжкості ушкоджень гортані при судово-медичній експертизі смертельної травми (2017)
Брезвин О. М. - Встановлення DL50 фумонізину В1 на лабораторних білих щурах, Рудик Г. В., Гута З. А., Кавалер Н. Є. (2016)
Коваленко В. Л. - Природні індикатори безпеки наноматеріалів, Пономаренко Г. В., Пономаренко О. В., Загребельний О. В., Бовкун Т. В., Куницький В. А. (2016)
Пономаренко М. Г. - Дослідження гострої токсичності, анальгетичної і протизапальної активності нових похідних 7-заміщених 8-n-метилпіперазино-3-метилксантину, Корнієнко В. І., Ладогубец О. В., Гаркуша І. В., Дученко К. А., Самура Б. А. (2016)
Кущ М. М. - Особливості морфогенезу тонкого відділу кишечника гусей у постнатальному періоді онтогенезу, Хомич В. Т. (2016)
Слюсаренко Д. В. - Порівняльна характеристика збудливості тканин у собак за епідуральної анестезії 0,2% бупівакаїном, седації ксилазином та тіопенатового наркозу, Ільніцький М. Г., Сегодін О. Б. (2016)
Бобрицька О. М. - Електродинамічний метод визначення функціонального стану серця у собак, Корольова О. В. (2016)
Денисова О. М. - Визначення вмісту Са2+-АТФази в еритроцитах після дії кріопротекторів, Водоп’янова Л. А. (2016)
Боровик І. В. - Аналіз антибіотикорезистентності збудників бактеріальних захворювань тварин у Дніпропетровській області (2016)
Глебенюк В. В. - Нозоареал африканської чуми свиней в Україні (2016)
Лаптій О. П. - Клінічні та біохімічні показники крові собак і котів за дипілідіозу (2016)
Натягла І. В. - Лікувальна ефективність антигельмінтних препаратів за капіляріозу курей (2016)
Високос М. П. - Заходи щодо стабілізації мікроклімату в тваринницьких приміщеннях шляхом зволоження та охолодження повітря за спекотних погодних умов, Милостивий Р. В., Пугач А. М., Тюпіна Н. В. (2016)
Запталов Б. Й. - Ветеринарно-санітарна експертиза консервів м'ясних з яловичини, вироблених в Україні, Карпуленко М. С., Муковоз В. М., Якубчак О. М., Хомутенко В. І., Ігнатовська М. В. (2016)
Піщан І. С. - Реалізація генетичного потенціалу швіцькими первістками від батьків австрійського екогенезу (2016)
Суслова Н. І. - Динаміка показників білкового обміну у високопродуктивних корів за використання кормових фітодобавок, Антоненко П. П., Макєєва Н. С., Головань Д. І. (2016)
Ткаченко О. А. - Методологічні засади щодо визначення штаму мікобактерій (теоретико-експериментальні дані) (2016)
Гаврилін П. М. - Особливості топографії і макроструктури основних лімфатичних вузлів у кроликів м’ясного напрямку використання (крос Hyplus), Гіберт І. І. (2016)
Грибан В. Г. - Гематологічні та біохімічні показники крові корів української м’ясної породи за впливу Гуміліду, Печений Є. А. (2016)
Єфімов В. Г. - Вміст мінеральних речовин у печінці племінної птиці м’ясних курей, Кібальченко В. В., Завріна С. В., Співак М. В. (2016)
Зажарська Н. М. - Порівняння ефективності методів визначення кількості соматичних клітин козиного молока, Жарко Л. І. (2016)
Застулка О. О. - Фізико-хімічні показники бджолиного обніжжя з лісостепу України, Солодка Л. О., Чала І. В. (2016)
Милостивий Р. В. - Довічна продуктивність і відтворна здатність корів голштинської породи європейської селекції, Милостива Д. Ф., Прилуцька О. В., Вінницький В. В. (2016)
Шпетний М. Б. - Продуктивність молодняку свиней на дорощуванні за різних умов утримання, Повод М. Г. (2016)
Дроботюк К. О. - Морфофункціональні показники крові коней при ураженні герпесвірусною інфекцією (2016)
Гавриліна О. Г. - Особливості лабораторної діагностики еймеріозу кролів, Колесник А. О. (2016)
Пономаренко В. Я. - Поширення кишкових гельмінтозів і протозоозів серед безпритульних собак Харківського регіону та підвищення ефективності їх копроскопічної діагностики, Федорова О. В., Булавіна В. С., Мазепа Р. В., Полетаєва Є. І. (2016)
Приходько Ю. О. - Лікування безпритульних собак та котів за спонтанного дипілідіозу, Пономаренко В. Я., Лаптій О. П. (2016)
Прокопенко В. С. - Особливості розвитку інфекційного процесу за дирофіляріозу собак, Романишина Т. О., Фещенко Д. В., Згозінська О.А. (2016)
Шендрик Х. М. - Вплив метаболітів личинок Strongiloides papillosus на формування мікроядер в еритроцитах периферичної крові в експерименті на білих щурах, Шендрик Л. І., Шендрик І. М. (2016)
Антонік І. І. - Теоретичні аспекти застосування полімеразної ланцюгової реакції в лабораторній діагностиці лептоспірозу), Кучерявенко О. О., Уховський В. В., Пискун А. В., Мишастий В. М., Степна О. О., Дяченко Г. В., Мельниченко О. М. (2017)
Мусич О. И. - Современные представления о роли селена в питании птицы (2017)
Хомич В. Т. - Міжнародна ветеринарна морфологічна номенклатура, Гаврилін П. М., Бублик О. О. (2017)
Самойлюк В. В. - Ефективність меатотимпанальної новокаїнової блокади в системі комплексного лікування зовнішніх гнійних отитів у кішок, Волоконська В. С. (2017)
Сентюрін В. В. - Вплив пробіотика "Ветом 2" на показники природної резистентності телят, Комшелюк Р. А. (2017)
Радзиховський М. Л. - Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці герпесвірусної інфекції коней першого типу, Бегас В. Л., Нікітін О. А. (2017)
Самойлюк В. В. - Ефективність аутоімунної та імуностимулюючої терапії в системі комплексного лікування папіломатозу ротової порожнини у собак, Міщанчук М. В. (2017)
Мазур Н. В. - Підбір кріопротекторного середовища для ліофілізації галузевого стандартного зразку антирабічного імуноглобуліну з сироватки крові кролів, Полупан І. М., Недосєков В. В. (2017)
Карлова Л. В. - Результати вирощування ремонтних свинок великої білої породи (2017)
Лесновська О. В. - Використання кормової добавки "Кальфостонік" та грумінгу в конярстві, Диннікова К. Д. (2017)
Пришедько В. М. - Вплив адаптаційної здатності корів української червоної молочної породи на їх технологічні якості (2017)
Ковальова І. В. - Вплив фітопрепаратів та селеніту натрію на гематологічні показники курей-несучок, Антоненко П. П. (2017)
Півторак Я. І. - Морфологічні та якісні показники перепелиних яєць і виводимість пташенят за впливу пробіокормодобавки "Пропоул ПВЛ", Поврозник Г. В., Цап С. В. (2017)
Оріщук О. С. - Забезпечення безпеки та якості води в тваринництві: нормативно-правові аспекти, Милостивий Р. В., Рубан Н. О., Тихоненко В. А. (2017)
Шевчик Р. С. - Вміст ніртатів у продукції рослинного походження, Герасімова А. М. (2017)
Алєксєєва Є. О. - Сезонна динаміка мелофагозу овець на території Полтавської області (2017)
Дуда Ю. В. - Показники білкового обміну кролів за пасалурозної їнвазії, Кунєва Л. В., Христян О. В. (2017)
Євстаф'єва В. О. - Морфометрична характеристика нематод Сhabertia ovina, Аранчій Я. С., Сорокова В. В., Мельничук В. В., Сорокова С. С. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Удосконалення методу кількісного підрахунку личинок нематод, Шендрик Л. І., Шендрик Х. М., Шендрик І. М., Гугосьян Ю. А. (2017)
Люлін П. В. - Паразитози кишкового тракту лисиць (Vulpes vulpes) східного регіону України, Федорова О. В. (2017)
Шендрик Л. І. - Комплексний підхід до діагностики стронгілоїдозу м’ясоїдних, Акименко Т. С., Салабай В. Г. (2017)
Єфімов В. Г. - Вміст мінеральних речовин в кістках курей кросів Кобб-500 та Росс-308 різного віку, Кібальченко В. В., Завріна С. В., Співак М. В. (2017)
Матвійчук-Юдіна О. - Аналіз зарубіжного досвіду формування робочих планів та освітніх програм підготовки фахівців інформаційних технологій спеціальності "Кібербезпека" (2017)
Балика О. - Організаційна культура студентів спеціальності "Соціальне забезпечення", Поляничко А. (2017)
Бермудес Д. - Обґрунтування моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності (2017)
Budianska V. - Formation of Internet communication culture of students as a part of the culture of business communication (2017)
Васильєва Л. - Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання (2017)
Іваній І. - Моніторинг сформованості професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки (2017)
Кривонос О. - Організація соціально-педагогічної адаптації студентів (2017)
Kuzko M. - Future geologists’ professional training as a pedagogical problem (2017)
Marikivska G. - Formation of speech culture in the higher education institution (2017)
Приймак С. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи студентів, що спеціалізуються в боксі, при виконанні різноспрямованих фізичних навантажень (2017)
Рассказова О. - Неформальна освіта дорослих у контексті показників людського розвитку (2017)
Рускуліс Л. - Принципи навчання в методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2017)
Супрун Д. - Операційно-діяльнісний компонент професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти (2017)
Бєсєдіна А. - Оптимізація розвитку силових якостей в учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом використання вправ з обтяженням, Гудим С., Гудим М. (2017)
Генкал С. - Дидактична модель проблематизації змісту біологічної профільної освіти (2017)
Колишкіна А. - Реалізація форм і методів взаємодії школи і сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи (2017)
Корж-Усенко Л. - Права та обов’язки учасників педагогічного процесу у вищій школі: ракурс ретроспективи (2017)
Куліченко А. - Використання педагогічних ідей В. Г. Кілпатрика під час викладання іноземних мов у медичному університеті (2017)
Лобода С. - Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах, Велскоп В., Денисенко С. (2017)
Мільто Л. - Роль Головного педагогічного інституту в розвитку педагогічної майстерності вчителя (2017)
Таможська І. - Теоретико-методичні аспекти відбору науково-педагогічних кадрів на посади приват-доцентів університетом Св. Володимира (1863 - 1883 рр.) (2017)
Єременко О. - Консолідаційний підхід: особливості реалізації в хореографічно-педагогічній освіті (2017)
Лобова О. - Педагогічні основи музично-хореографічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Ніколаї Г. - Теоретико-методологічні орієнтири танцювально-терапевтичних розвідок: європейський контекст, Медведєв О. (2017)
Пушкар Л. - Підготовка бакалаврів початкової освіти до організації музично-рухової діяльності молодших школярів (2017)
Солощенко В. - Нормативно-правове забезпечення вищої хореографічної освіти в об’єднаній Німеччині (2017)
Бистрова Б. - Основні поняття дослідження та концептуальні засади професійної підготовки фахівців із кібербезпеки (2017)
Єременко І. - Етапи розвитку європейського виміру забезпечення якості вищої освіти, Сбруєва А. (2017)
Лещенко П. - Зарубіжний досвід використання комп’ютерних відеоігор у навчанні старшокласників (2017)
Русіна Н. - Сучасні підходи до побудови навчальних програм підготовки фахівців напрямку землевпорядкування в університетах Республіки Польща (2017)
Попова А. - Зміст і форми організації підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами в університетах Швеції (2017)
Фурсенко Т. - Освіта впродовж життя як складова професійного розвитку актуаріїв: стандарти МАА та досвід Канади (2017)
Бермудес Д. - Запровадження спецкурсу "Основи хореографії" у процес фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Bilyk V. - Modernization of science preparation of the future psychologists in higher education institutions as a scientific-theoretical problem (2017)
Кравцова І. - Підготовка та професійний розвиток учителя початкових класів на шляху до нової школи (2017)
Mykytyshyn A. - Role and functions of different pedagogical approaches in the process of professional foreign language communicative training of the future software engineers (2017)
Панченко С. - Модель корпоративного навчання як інноваційна технологія післядипломної освіти педагогів (2017)
Томашевська М. - Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі (2017)
Улановська А. - Основні засади становлення національного студентського союзу як суб’єкта модернізації вітчизняної вищої освіти (2017)
Чернякова Ж. - Формування управлінської культури майбутніх педагогів у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін (2017)
Чистякова І. - Теорії дистрибутивного лідерства в міжуніверситетських мережах (2017)
Балабан Я. - Використання smart-технологій в організації навчального середовища вивчення фізики, Іваній В., Мороз І. (2017)
Генкал С. - Структура біологічної компетентності учнів профільних класів (2017)
Гринько В. - Професійна компетентність учителя в сучасному інформаційному суспільстві (2017)
Дука М. - Властивості методичного потенціалу автентичних відеоматеріалів для формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні, Пероганич М. (2017)
Ємельянова Т. - Темпоральні масштаби механізмів активізації когнітивного простору особистості, Климова І. (2017)
Лисенко Ю. - Соціально-педагогічна профілактика насильства стосовно людей похилого віку в інформаційному суспільстві (2017)
Мільто Л. - Наукові основи педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Озимовська А. - Європейська школа в музичній освіті України (2017)
Вітаємо Віля Савбановича Бакірова! (2016)
Вітаємо Ольгу Миколаївну Балакірєву! (2016)
Вітаємо Олександра Івановича Вишняка! (2016)
Кирилу Кириловичу Грищенку — 75 років! (2016)
Савельєв Ю. - Соціокультурні виміри модернізації та економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності (2016)
Кутуєв П. - Від евроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш. Ейзенштадта, Якубін О., Макаренко Д., Герчанівський Д. (2016)
Бурлачук В. - Мережева влада і соціальний порядок (2016)
Прибиткова І. - Якість життя як оцінна категорія (2016)
Мусієздов О. - Міська ідентичність у (пост)сучасному місті (приклад Харкова та Львова) (2016)
Настояща К. - Полюси політичних ідеологій у транскрипції української ментальності: дискурс-аналіз соціокультурних маркерів (2016)
Булатевич М. - Причини та особливості виникнення модерного громадянського суспільства: версія Імануїла Валерстайна (2016)
Дембіцький С. - Соціологічні тести: сутність і валідизація (2016)
Kostenko N. - Toward Post-Qualitative Research: Social Theatre on Maidan, Tiahlo K. (2016)
Pylypenko V. - The Political Elite of Ukraine: Historical and Sociological Analysis, Privalov Yu. (2016)
Головаха Є. - Альтернативний соціологічний словник (2016)
Гацков М. - Політика і суспільство після Чорнобиля. (Східно-)Європейські перспективи (2016)
Кутуєв П. - Автономія культури в структурованому світі (2016)
Туленков М. - Матриця значень або символічний універсум? (2016)
Пам’яті колеги (2016)
Фаренюк Г. Г. - Світові тенденції підвищення енергоефективності будівель, Тишковець А. В. (2017)
Дорофєєв В. С. - Особливості визначення навантажень і впливів на об’єкти підвищеного класу відповідальності, Егупов К. В., Егупов В. К., Кендзера О. В., Немчинов Ю. І., Семенова Ю. В., Сорока М. М. (2017)
Гнідець Б. Г. - Збірні каркаси багатоповерхових будинків з нерегулярною сіткою колон і змінною висотою поверхів (2017)
Бабич Є. М. - Оцінювання міцнісних і деформаційних характеристик високоміцних бетонів при динамічних впливах, Дворкін Л. Й., Кочкарьов Д. В., Філіпчук С. В. (2017)
Гарькава О. В. - Визначення міцності залізобетонних колон при косому стиску, Гасенко А. В. (2017)
Масюк Г. Х. - Особливості визначення несучої здатності позацентрово стиснутих елементів за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами з урахуванням впливів другого порядку, Алексієвець І. І. (2017)
Довженко О. О. - Зріз як форма руйнування бетону, Погрібний В. В., Юрко І. А. (2017)
Демчина Б. Г. - Дослідження фізико-механічних характеристик з'єднань дерев’яних елементів на металевих зубчатих пластинах, Сурмай М. І., Шидловський Я. М., Добушовська А. С. (2017)
Рогачко С. І. - Особливості роботи морських гідротехнічних споруд з бетону та залізобетону, Казмірук О. В. (2017)
Єременко Б. М. - Застосування експертних знань для формування бази знань системи оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, Теренчук С. А., Картавих С. М., Насіковський О. В. (2017)
Коваль Т. І. - Вплив багаторазово повторюваних навантажень на міцність базальтобетонних зразків балок, Римарчук П. П. (2017)
Шишкина А. А. - Использование комплексных нанокатализаторов в технологии строительной 3d-печати (2017)
Шейніч Л. О. - Неавтоклавний пінобетон на основі активованої цементної суспензії, Немчин О. Ф., Євдощук Д. В., Ігнатова І. В., Миколаєць М. Г., Мудрик М. С. (2017)
Міжнародна науково-технічна конференція "Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону" (2017)
Нуржинська А. - Деякі аспекти закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю (2017)
Теренко О. - Можливості базової освіти дорослих у подоланні неграмотності: канадський досвід (2017)
Бушнєв Ю. - Моделювання процесу формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності в умовах педагогічного коледжу (2017)
Дерека Т. - Особливості формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання у процесі науково-дослідної роботи (2017)
Зозуляк-Случик Р. - Теоретико-методологічний аналіз процесу формування професійної етики майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2017)
Зуєва Л. - Цільова програма професійно-педагогічного відбору суддів-викладачів – фактор результативності психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України (2017)
Коваленко Н. - Майстер-клас як форма презентації результатів студентського педагогічного дослідження (2017)
Коновалова Л. - Технологічний концепт організації навчання фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Korneyeva I. - The stages of professionally-oriented monologue-presentation training of the future designers and сorresponding system of exercises (2017)
Ло Чао - Діагностика стану персоніфікованої проекції вокальної підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Приймак С. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи студентів, що спеціалізуються в біатлоні в базальних умовах (2017)
Сіданіч І. - Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі спеціалізації "Християнська педагогіка у вищій школі" (2017)
Цуруль О. - Методика організації та проведення семінарів: особливості підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Золотарьова Т. - Методика стимулювання гіперкомпенсації порушень (2017)
Самойлова Ю. - Нормативні, змістові та процесуальні засади діяльності інноваційних шкільних мереж України (2017)
Сидоренко О. - Громадська і приватна ініціатива як чинник розвитку вищої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Султанова Н. - Соціальні інститути державного утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні як засіб соціального виховання дітей (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Школьний О. - Підготовка до розв’язування тестових завдань ЗНО з математики з повним поясненням (2017)
Содержание (2017)
Надрага О. Б. - Епштейн—Барр і цитомегаловірусна інфекція у дітей, Клименко Х. П. (2017)
Овчаренко Л. С. - Показатели активности регуляторных систем у детей младшего школьного возраста на фоне рекуррентных заболеваний респираторного тракта, Шелудько Д. Н. (2017)
Бережний В. В. - Ювенільна системна склеродермія: проблеми діагностики та лікування (лекція), Тараненко Т. В. (2017)
Uranic N. - Эффективность и безопасность препарата Гербион сироп плюща у пациентов с кашлем при остром бронхите, Barbic–Zagar B. (2017)
Гончарь М. О. - Сучасні принципи діагностики та лікування позалікарняної пневмонії (J 12–18) у дітей від 3 місяців до 17 років: Review Up To Date 2017, Логвінова О. Л., Сенаторова Г. С., Муратов Г. Р. (2017)
Бенца Т. М. - Современные подходы к лечению кашля (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 3, Никулина А. А. (2017)
Беш Л. В. - Індивідуальний підбір програм харчування у дітей з різними формами алергії, Фус С. В., Мацюра О. І., Микитчин О. М. (2017)
Абатуров А. Е. - Роль пробиотиков в формировании микрофлоры у детей, вскармливаемых искусственными смесями (2017)
Бєлоусова О. Ю. - Патологія стравоходу у дітей: основні причини формування і складність діагностики, Слободянюк О. Л. (2017)
Мельничук Л. В. - Особливості імунокорекції дітей, хворих на пієлонефрит, залежно від наявності ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2017)
Жернов О. А. - Хірургічне лікування дітей з післяопіковими деформаціями стегна з використанням розтягнутих об'єднаних клаптів на основі перфорантних судин, Кітрі Мохаммед, Жернов А. О., Стаскевич С. В. (2017)
Дорош О. І. - Первинна В-клітинна лімфома стравоходу, некласифікована, з проміжними характеристиками між дифузною В-великоклітинною лімфомою і класичною лімфомою Годжкіна у пацієнта зі синдромом Дауна, Степанюк А. І., Цимбалюк-Волошин І. П., Кочеркевич Т. О., Мелько І. П., Селезньов О. О. (2017)
Мінченко Д. О. - Експресія генів DDX58, IFIH1, IFI16 та AIM2 у підлітків і дорослих чоловіків з ожирінням та резистентністю до інсуліну (2017)
Harris M. - British Thoracic Societ uidelines for the managemen of community acquired pneumonia in children: update 2011, Clark Ju., Coote N., Fletcher P., Harnden A., McKean M., Thomson A. (2017)
Рецензія на національний підручник "Педіатрія" для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності 7.12010005 "Стоматологія" (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Грушко В. - Сфера сенсів у динаміці розвитку суспільства в контексті змін семіотичної реальності культури (2017)
Спренне А. - Соціологічні теорії політичної поведінки в аналізі впливу релігії на політику (2017)
Калашнікова Л. - Суб’єктивний та об’єктивний складник оцінки загроз у системі комплексного соціологічного моніторингу безпеки життєдіяльності особистості (2017)
Сальнікова С. - Громадсько-політична активність населення європейських країн, Тимчук Т. (2017)
Сидоров М. - Час відповіді респондента на запитання як фактор оцінки якості даних (2017)
Конончук О. - Основні завдання ефективної соціальної політики в умовах глобалізації та демократичних трансформацій (2017)
Сопко Р. - Потреби людей похилого віку (на прикладі проекту "Домашня опіка" благодійного фонду "Карітас") (2017)
Аврамук Е. - Основні чинники соціального самопочуття містян (регресійна модель за дефіцитними сферами) (2017)
Вихідні дані (2017)
Бойченко К. С. - Краудсорсинг у процесі розвитку підприємства (2016)
Іванова М. І. - Класифікація логістичних систем (2016)
Кукоба В. П. - Упорядкувальний аспект організаційної культури підприємства: сутність, складові, основні атрибути (2016)
Чужиков В. І. - Мистецька парадигма в креативній моделі глобального економічного простору, Диндар А. С. (2016)
Смолін І. В. - Форми прояву та методичний інструментарій оцінювання конкурентоспроможності підприємства (2016)
Швиданенко Г. О. - Ціннісно-орієнтована модель управління підприємством (2016)
Жуков С. А. - Підвищення ефективності промислової галузі України на основі інноваційнно-маркетингового інструментарію (2016)
Чередник А. О. - Теоретичні аспекти поняття "венчурний бізнес" (2016)
Чухраєва Н. М. - Трансфер технологій як генератор нових знань і компетенцій у розвитку сучасних підприємств (2016)
Бесараб С. О. - Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України (2016)
Васильєва О. О. - Стратегічні напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві (2016)
Ковінько О. М. - Практичні аспекти бізнес-діяльності аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації: оцінка привабливості міжнародних ринків (2016)
Плотнікова М. Ф. - Каталізатори інвестиційно-інноваційного розвитку на сільських територіях (2016)
Приходченко Т. А. - Антикризове управління регіональним розвитком України (2016)
Садовник О. В. - Розвиток форсайту та його вплив на прогнозування продуктово-ринкової стратегії агробізнесу в України (2016)
Чайка В. О. - Сутність та особливості господарської діяльності підприємств на вітчизняному ринку овочів захищеного ґрунту (2016)
Гончарук С. В. - Особливості вибору джерел фінансування підприємства (2016)
Іванова А. С. - Концептуальні основи моделювання розвитку потенціалу наукомісткого виробництва, Голіонко Н. Г. (2016)
Денісова О. О. - Керування змінами архітектури підприємства на основі міжкомпонентних зв’язків (2016)
Норік Л. О. - Кластеризація видів економічної діяльності (2016)
Коцюба О. С. - Перспективна діагностика фінансової стійкості підприємства в ситуації інтервальної невизначеності даних прогнозної фінансової звітності (2016)
Лабута А. В. - Проблеми визначення та підходи до розробки системи показників для сертифікації підприємств (2016)
Олійник Я. В. - Інституціональні аспекти формалізації діяльності облікової служби підприємства (2016)
Павленко О. В. - Політичний маркетинг: сутність і сучасні концепції (2016)
Шафалюк О. К. - Ефективність і ризики сучасних інформаційних систем маркетингу (2016)
Содержание (2016)
Краснопьорова О. Є. - Вплив експресії гена протеїнкінази KIN10 на фенотипові характеристики кореневої системи Arabidopsis thaliana за умов енергетичного стресу, Ісаєнков С. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2016)
Antonenko S. V. - Colocalization of USP1 and РН domain of Bcr­Abl oncoprotein in terms of cronic myeloid leukemia cell rearrangements, Gurianov D. S., Тelegeev G. D. (2016)
Gholizadeh A. - Differential expression of a cysteine proteinase and cystatin pair as side­by­side fusion forms in Escherichia coli (2016)
Іващук Б. В. - Ідентифікація гомологів генів Sr33 і Sr35 у культурних злаків, споріднених з Aegilops tauschii та Triticum monococcum, Пірко Я. В., Галкін А. П, Блюм Я. Б. (2016)
Лабудзинський Д. О. - Імунорегуляторні ефекти вітаміну D3 за експериментального цукрового діабету 1­го типу, Манойлов К. Ю., Шиманський І. О., Великий М. М. (2016)
Ференц І. В. - Пригнічуюча дія агматину на генетично запрограмовану загибель лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету, Бродяк І. В., Люта М. Я., Бурда В. А., Сибірна Н. О. (2016)
Грабова Г. Ю. - Поліфазний таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. C6 – антагоніста фітопатогенних мікроорганізмів, Драговоз І. В., Зелена Л. Б., Остапчук А. М., Авдєєва Л. В. (2016)
Sujashvili R. - Regulation of leucogenesis by extracellular ubiquitin in rodents after chemically induced inhibition, Ioramashvili I., Aptsiauri K., Gvinadze N. (2016)
Pylyp L. Y. - A case of prenatal detection of a de novo unbalanced complex chromosomal rearrangement involving four chromosomes, Mykytenko D. O., Spinenko L. O., Lavrova K. V., Verhoglyad N. V., Zukin V. D. (2016)
Акопян Г. Р. - Баланс ДНК у хромосомах стовбурових клітин людини лінії 4BL, Кушнірук В. О., Микитенко Д. О., Гулеюк Н. Л., Кременська Ю., Лукаш Л. Л. (2016)
Тугай Ю. І. - Застосування передвключених активних опорів для подавлення резонансних перенапруг у несинусоїдальних режимах ліній електропередач, Кучанський В. В., Мельничук В. А. (2017)
Лиховид Ю. Г. - Моделювання режимів роботи компенсованих ліній електропередачі, Тугай І. Ю. (2017)
Кузнецов В. Г. - Моделювання несиметричних режимів роботи лінії електропередачі, Нікішин Д. А., Тугай Р. Ю. (2017)
Сабарно Л. Р. - Дослідження дугових перенапруг у випадку одно- і двофазних замикань на землю у розподільній мережі з ізольованою нейтраллю, Кошман В. І., Севастюк І. М. (2017)
Лисиченко Р. М. - Порівняльна оцінка методів і засобів розробки та впровадження інверторів напруги з найкращими показниками якості вихідної енергії (2017)
Лежнюк П. Д. - Аналіз метеопараметрів для погодинного прогнозування виробітку електроенергії фотовольтаїчними електростанціями на добу наперед, Комар В. О., Кравчук С. В., Дідіченко Є. С. (2017)
Гриб О. Г. - Кратність резервування елементів енергосистеми в умовах кібербезпеки, Швець С. В., Бортніков О. В. (2017)
Бурикін О. Б. - Метод визначення оптимальної встановленої потужності генерування електроенергії відновлювальним джерелами енергії в електричних мережах, Малогулко Ю. В., Томашевський Ю. В., Семенюк Ю. В. (2017)
Trunova I. - Securing allowable voltage losses and standard voltage characteristics (2017)
Доценко С. І. - Теоретичне обгрунтування ізоморфізму організаційної структури підприємства, Савенко В. І. (2017)
Дудніков С. М. - Методика побудови математичної моделі місцевих систем енергопостачання з відновлюваними джерелами (2017)
Кунденко Н. П. - Теоретические исследования о возбуждении ТМ01 волны в отрезке круглого волновода, Егорова О. Ю., Бровко К. Ю., Кунденко А. Н. (2017)
Кунденко М. П. - Екологічні фактори ресурсозабезпечення енергетичного сектора України, Бородай І. І., Шинкаренко І. М., Бархатов О. М. (2017)
Санін Ю. К. - Енергоощадні електротехнології та засоби боротьби з варроатозом бджіл (2017)
Кириченко О. С. - Моделювання стаціонарних теплових полів струмопровідних шин різного профілю, Костюченко В. І., Захаров Д. О. (2017)
Садовой А. С. - Усовершенствования электромагнитных систем однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами (2017)
Федюшко А. Ю. - Опыт длительного хранения яблок обработанных перед хранением электромагнитным излучением (2017)
Бородай И. И. - Экспериментальные исследования с яблоками обработанных перед хранением электромагнитным излучением (2017)
Гуцол Т. Д. - Обоснование метода расчёта и проектирования компенсатора внеполосных помех (2017)
Бовчалюк С. Я. - Концепція побудови автомата паралельної дії із нечіткою логікою для формування інтелектуального ядра SMART GRID, Тимчук С. О., Фурман І. О. (2017)
Krivoulya G. F. - Intellectual diagnostics of linearly distributed objects using wireless sensor networks, O. E. Chukwunonso, Vlasov V. A. (2017)
Тимчук С. О. - Нечітка математична модель потужності сонячної батареї для системи підтримки прийняття рішень при керуванні гібридною електромережею, Шендрик С. О. (2017)
Лисенко В. П - Досвід використання оптичних камер БПЛА для моніторингу стану азотного живлення зернових культур на прикладі кукурудзи, Пасічник Н. А., Комарчук Д. С., Опришко О. О., Юхименко А. С. (2017)
Кашкарьов А. О. - Визначення розподілених параметрів температури каркасних теплиць, Діордієв В. Т., Діордієв О. О. (2017)
Лисенко В. П. - Керування процесом вирощування томатів з урахуванням рівня сонячної радіації та стану рослини, Лендєл Т. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2016)
Кравец Е. А. - Внутри­- и межтканевые цитомиктические взаимодействия в микроспорогенезе одно- и двудольных растений, Сидорчук Ю. В., Горюнова И. И., Плоховская С. Г., Мурсалимов С. Р., Дейнеко Е. В., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Зіміна О. В. - Втрата гетерозиготності окремих локусів в регенерантах Arabidopsis thaliana, культивованих на середовищі з пара-фтор-фенілаланіном, Парій М. Ф., Алхімова О. Г. (2016)
Нужина Н. В. - Аномалії анатомічної будови міжтрибного цибрида Brassica napus з хлоропластами Lesquerella fendleri, Нітовська І. О., Голубенко А. В., Моргун Б. В., Кучук М. В. (2016)
Шевченко Г. В. - Особенности образования аэренхимы в корнях воздушно­водных растений Sium latifolium L. (Apiaceae), Брыков В. А., Иваненко Г .Ф. (2016)
Торгомян А. - Воздействие паратиреоидного гормона на дифференцирование прехондробластов, Адамян С., Гамбарян А., Асратян А., Худавердян Д., Арчер Ч. (2016)
Павлющик Е. А. - Ассоциация полиморфизма I/D гена ангиотензин-превращающего фермента с повреждениями ДНК у мужчин с артериальной гипертензией, Афонин В. Ю., Сорокина В. Н., Чак Т. А., Хапалюк А. В., Анисович М. В. (2016)
Pan Z. - Association of polymorphisms in intron 2 of FGFR2 and breast cancer risk in chinese women, Bao Y., Zheng X., Cao W., Cheng W., Xu X. (2016)
Плоховская C. Г. - Влияние холода на организацию актиновых филаментов в различных типах клеток корня Arabidopsis thaliana, Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Бобровницкий Ю. - Образование разветвленных корневых волосков у Аrabidopsis thaliana при прогрессирующей засухе (2016)
Кучеренко А. М. - Поліморфізм гена IFNL4 як предиктор ефективності лікування хронічного гепатиту С у пацієнтів з України, Пампуха В. М., Романчук К. Ю., Чернушин С. Ю., Боброва І. А., Мороз Л. В., Лівшиць Л. А. (2016)
Фадеенко Г. Д. - Эффективность и безопасность адеметионина при коррекции функции печени у пациентов со стеатогепатитом. Результаты открытого сравнительного постмаркетингового исследования, Гриднев А. Е. (2018)
Скрипник І. М. - Взаємозв’язок порушень мікробіоценозу кишечника із сироватковим рівнем серотоніну у хворих на діабетичну ентеропатію, Маслова Г. С., Мандрика Я. А., Гопко О. Ф., Скрипник Р. І. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Поліморфізм гена лактази та перебіг хронічного панкреатиту у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, В’юн Т. І. (2018)
Палій І. Г. - Ураження шлунково­кишкового тракту у хворих із патологією серцево­судинної системи, які приймають ацетилсаліцилову кислоту: синдромальна діагностика та можливі шляхи корекції, Заїка С. В., Янковецька А. Г. (2018)
Коляда О. К. - Зв’язок між індексом маси тіла та співвідношенням Firmicutes і Bacteroidetes у мікробіомі кишечника дорослого населення України, Сизенко Г. К., Мосейко В. В., Будовська Л. О., Пучков К. С., Гавалко Ю. В., Вайсерман О. М., Романенко М. С. (2018)
Журавльова Л. В. - Медикаментозно­індуковані ураження печінки: тактика діагностики і лікування, Шеховцова Ю. О. (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Нові можливості лікування неалкогольного стеатогепатиту, Колеснікова О. В., Соломенцева Т. А. (2018)
Анохіна Г. А. - Особливості впливу рослинних засобів на функціональний стан кишечника при лікуванні хворих із запором, Харченко В. В., Червак І. М. (2018)
Палій І. Г. - Проблемні питання сучасної фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: роль і місце прокінетиків, Заїка С. В., Колісник С. П., Ткачук І. В. (2018)
Ткач С. М. - Практические подходы к оптимизации диагностики и лечения инфекции Helicobacter pylori в Украине (2018)
Дядык Е. А. - Глубокий кистозный гастрит: обзор литературы и клинико­морфологическое наблюдение, Губергриц Н. Б., Беляева Н. В. (2018)
Рудіченко В. М. - Випадок візуалізованого гіперпневматозу товстого кишечника, який супроводжується розгорнутою клінічною симптоматикою, спричиненою синдромом Хілаідіті та доліхосигмою, Лебідь Т. О. (2018)
Губська О. Ю. - Функціональна диспепсія та імунна дисфункція: сучасні уявлення про патогенетичні механізми розвитку, Альянова Т. С. (2018)
Науковий симпозіум з міжнародною участю. XX Національна школа гастроентерологів, гепатологів України "Шляхи підвищення якостІ профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення" (Київ, 29—30 березня 2018 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2018)
Алексенко В. Л. - Влияние степени деформации на параметры сигналов акустической эмиссии стали СТ3СП, Шарко А. А., Юренін К. Ю., Сметанкін С. О., Степанчиков Д. М. (2017)
Амелін М. Ю. - Відновлення деталей транспорту полімерними композитами з мікродисперсними частками, що є відходами виробництва, Cапронов О. О., Ходаковський О. В., Букетова Н. М. (2017)
Андрущак І. Є. - Technological adjustments of the structural approach to programmingand his main concepts, Матвіїв Ю. Я. (2017)
Антоненко Я. С. - Натурні випробування жорсткості станин важких токарних верстатів (2017)
Барановський В. М. - Теоретичні основи викопування крихких коренеплодів цикорію, Скальський О. Ю. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського