Скуратовская Л. И. - Роман Айрис Мердок: расширение границ жанра (2017)
Потницева Т. Н. - "…Все ново в старом монологе". Монолог Гамлета в зеркале переводческих интерпретаций (2017)
Калашникова О. Л. - Интертекст "гоголевского жанра" в критике Русского Зарубежья (2017)
Дережицька Т. В. - Національні стереотипи як складова літературного образу в романі Е. М. Форстера "Подорож до Індії" (2017)
Мищур Т. Л. - Таинственный мир барокко и поэзия М. И. Цветаевой (2017)
Казарин В. П. - "… Ровно десять лет ходила / Под наганом" (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин), Новикова М. А. (2017)
Данилович Т. В. - Рецепция теории чистого искусства в советской литературной критике 1946–1956 гг. (2017)
Романова Е. И. - Почему умер текст? (о поэме Вен. Ерофеева "Москва – Петушки") (2017)
Воеводина О. А. - Жанровое заглавие и металирика (2017)
Обихвіст М. С. - Функції концепту "кохання" у розкритті жіночих образів (на матеріалі роману Ґабріеля Ґарсіа Маркеса "Кохання під час холери") (2017)
Васильєв Є. М. - Жанрова специфіка драми-приквелу (2017)
Борисенко М. В. - "Две стороны горы". Поэтика рассказа Элис Манро "The Bear Came Over the Mountain” (2017)
Левченко А. В. - "Дилемма Джексона" А. Мердок как философский роман: проблема смысла и художественной семантики (2017)
Велигина Н. Г. - Жанровый эксперимент в малой прозе литературы постмодернизма: предисловие к сборнику Джулиана Барнса "Есть что сказать" (2017)
Михед Т. В. - Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі (2017)
Блайда И. А. - Бактериальная десульфуризация углей, Васильева Т. В. (2017)
Коломієць Ю. В. - Просторова гетерогенність і специфічність індукованих бактеріозів у калюсних тканинах Lycopersicon esculentum Mill. in vitro, Ліханов А. Ф., Григорюк І. П. (2017)
Семенець А. С. - Вплив антибіотиків на біоплівки штамів Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем вмісту циклічного дигуанозинмонофосфату, Галкін М. Б., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2017)
Мерліч А. Г. - Антагоністична активність продуктів метаболізму бактерій Lactobacillus plantarum та Enterococcus italicus за сумісної дії проти фітопатогенних бактерій, Жунько І. Д., Ліманська Н. В., Іваниця В. О. (2017)
Волощук О. М. - Антивірусна дія похідних Амінопропанолу-2 на експериментальні моделі вірусу гепатиту C, Короткий Ю. В., Смертенко О. А., Рибалко С. Л., Порва Ю. І., Широбоков В. П. (2017)
Горшкова О. Г. - Вилучення Cu (II) з водних розчинів іммобілізованими клітинами бактерій роду Pseudomonas, Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Бєляєва Т.О., Конуп І. П. (2017)
Максименко Л. О. - Низькомолекулярні каротоворицини Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Балко О. І., Балко О. Б. (2017)
Конуп И. П. - Детектирование биосурфактантов на поверхности нанопористого кремния, Гудзенко Т. В., Конуп Л. А., Волювач О. В. (2017)
ХII Міжнародна літня школа-конференція "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія" за тематичним напрямом "Біоінформатика" (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Содержание (2018)
Мыценко И. М. - Импульсный логарифмический усилитель с автоматической регулировкой усиления в диапазоне частот 1 МГц…8 ГГц, Халамейда Д. Д. (2018)
Педенко Ю. А. - Использование метода Matrix Pencil для радиолокационного измерения углов места маловысотных целей над взволнованным морем (2018)
Кудинцева И. Г. - Модификации проводимости средней атмосферы во время внезапных ионосферных возмущений и изменения пиковых частот шумановского резонанса, Галюк Ю. П., Николаенко А. П., Хайакава М. (2018)
Карлов В. Д. - Плазменная антенна с азимутально-несимметричными бегущими волнами тока, Кириченко Ю. В. (2018)
Купченко Л. Ф. - Оценка согласованности оптимальной динамической спектральной фильтрации в оптико-электронных системах обнаружения объектов, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2018)
Марков В. А. - О влиянии формы импульса анодного напряжения на устойчивость работы магнетрона на пространственной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом, Науменко В. Д. (2018)
Пузанов А. О. - Двухчастотный метод определения активного сопротивления факельного разряда в рамках эквивалентной схемы М. С. Неймана, дополненной эквивалентной индуктивностью разряда (2018)
Пузанов А. О. - Численный анализ двухчастотного метода измерения активного сопротивления факельного разряда с учетом и без учета его эквивалентной индуктивности (2018)
Чернышов Н. Н. - Конструкции и принципы работы фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, Панченко А. Ю., Писаренко В. М., Алкхавалдех М. А. Ф., Умяров К. Т. (2018)
Шейко В. М. - Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917–1921 рр. (2018)
Воронова Л. М. - Науково-дослідна робота Харківського історичного музею в перше повоєнне десятиліття, Мартем’янова Н. С. (2018)
Chastnyk S. V. - Minority Languages in Digital Communication (2018)
Шейко В. М. - Принципи і пріоритети наукової діяльності ВНЗ культурологічно-мистецького профілю, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2018)
Шемаєва Г. В. - Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах (2018)
Шипота Г. Є. - Напрями застосування концепту "комунікація" в бібліотекознавчих дослідженнях (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності (2018)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичний компонент підготовки фахівців зі спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" (2018)
Глазунова Л. В. - Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз, Лесюк О. В. (2018)
Шевцова Ю. О. - Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві (2018)
Кунанець Н. Е. - Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті "розумних міст", Липак Г. І., Пасічник В. В. (2018)
Тітов С. В. - Аналіз якості інформаційно-технологічного забезпечення обробки документів у хмарному сервісі Microsoft Onedrive, Тітова О. В. (2018)
Romanyuk O. I. - The Communication Function of Journalism, Kovalenko I. P. (2018)
Звєгинцова М. Е. - Форми функціонування медійного суб’єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) (2018)
Зацерківна М. О. - Вивчення зв’язків із громадськістю як виду діяльності та функції управління: методологічний аспект (2018)
Євтушенко О. М. - Застосування прийомів кітчу в дизайні реклами (на прикладі робіт Дмитра Растворцева), Жидкова Д. C. (2018)
Гиріна Т. С. - Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення (2018)
Миронов М. С. - Уявлення про "творчість" у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн (2018)
Піменов В. Г. - Розвиток екологічного туризму в Україні: основні поняття, проблеми, сучасний стан (2018)
Остропольська З. М. - Інновація як складова соціокультурної діяльності (2018)
Перехейда В. В. - Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену (2018)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів (2018)
Кікоть А. А. - Дослідження туризму як соціокультурного феномену (2018)
Андреев Ю. М. - Аналитическое компьютерное построение первых интегралов уравнений движения дискретных механических систем (2017)
Андренко П. Н. - Динамический анализ торцевых уплотнений ротора лабиринтно-винтового насоса, Лебедев А. Ю., Григорьєв А. Л. (2017)
Батыгин Ю. В. - Резонанс во вторичном контуре трансформатора Тесла при возбуждении гармоническим напряжением, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Сабокарь О. С. (2017)
Воропай А. В. - Воздействие на прямоугольную пластину конечной системы произвольных нагружений (2017)
Григорьєв А. Л. - Расчёт вынужденных колебаний пружины при асимметрии граничных условий и учете факторов нелинейности, Дериенко А. И. (2017)
Завьялов П. С. - К вопросу численного прогнозирования амплитуд низкочастотных пульсаций давления в обратимой гидромашине, Кухтенков Ю. М., Подвойский Ю. А., Варенко В. Д. (2017)
Кальченко Б. І. - Оцінка плавності руху самохідної машини при впливі нерівностей поверхні, Кожушко А. П., Кісельов А. Р. (2017)
Карпик А. А. - Моделирование потока в межлопаточном канале компрессора с учетом вращения рабочего колеса для определения аэродинамических сил (2017)
Кропачек О. Ю. - Корреляционно-спектральная модель контроля автокогерентности термодинамических процессов (2017)
Мягка Ю. О. - Дослідження механо-хімічної обробки активного мулу з перспективою його подальшої утилізації, Бєлянська О. Р., Волошин М. Д. (2017)
Ольшанський В. П. - Про рух математичного маятника, Ольшанський С. В. (2017)
Ольшанський В. П. - Про вільні коливання осцилятора з кубічно нелінійною силовою характеристикою, Ольшанський С. В. (2017)
Петухов В. М. - Кинематическая модель движения колёсной пары после схода с рельс, Аксёнова Н. А. (2017)
Ревелюк И. С. - Континуальные модели синфазного течения силиконового масла по кольцевым каналам демпферов крутильных колебаний вала дизеля (2017)
Сыровацкий А. Н. - О восстановлении возмущения колебаний точечных масс по спектру (2017)
Тимошенко С. Н. - Моделирование геометрии сталеплавильной ванны и подового электрода дуговой печи постоянного тока с целью повышения ее энергоэффективности (2017)
Хацько Н. Є. - Сучасні математичні моделі компенсації похибок інерціальних датчиків для застосування в експериментах по калібруванню (2017)
Янютин Е. Г. - Применение разложений функций в ряды Шлемильха для анализа нестационарных колебаний мембраны, Воропай Н. И., Егоров П. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Колесова Н. А. - Метаболічні і структурні зміни сердя та еритроцитів білих щурів за коразолової моделі судомного синдрому, Хайтович М. В., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. Л., Брюзгіна Т. С., Чухрай С. М., Литвиненко В. Л., Сухарева Н. М., Жданова О. О. (2013)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №9 та № 10), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2013)
Чекман І. С. - Аквапорини: структура, функції та значення для медицини, Сімонов П. В. (2013)
Василии В. С. - Використання сучасних профілактичних технологій як необхідний елемент формування здорового способу життя (2013)
Клименюк В. П. - Вивчення ризиків інвалідизації внаслідок серцево- судинних захворювань за ієрархічною мікст-моделлю (2013)
Ніженковська І. В. - Інформаційна забезпеченість населення як важливий аспект відповідального самолікування у мегаполісі, Лисенко О. Ю., Дикуха І. М. (2013)
Сміянов В. А. - Внутрішній аудит медичної документації хворих артеріальною гіпертензією на первинному рівні медичної допомоги, Петренко В. Ю., Тарасенко С. В. (2013)
Біляков А. М. - Судово-медичне визначення травматичного ґенезу смерті та тривалості зажиттєвого перебігу смертельної механічної травми за вмістом "середніх молекул" в тканинах та рідинах тіла (2013)
Бичкова Н. Г. - Стан системного імунітету у хворих після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом на різних етапах реабілітації, Присяжнюк А.П., Ахтемійчук О.С. (2013)
Борисенко А. В. - Цитологічні та мікробіологічні зміни слизової оболонки порожнини рота у вагітних із залізодефіцитною анемією, Тімохіна Т. О. (2013)
Борисенко А. В. - Визначення полів напружень методом скінченних елементів у різцях нижньої щелепи відновлених з використанням внутрішньоканальних штифтів, Неспрядько В. П., Клітинський Ю. В., Савинук А. О. (2013)
Василюк Н. В - Риніт вагітних: патологія чи транзиторне явище?, Макарчук О. М. (2013)
Вітовська О. П. - Напрями профілактики первинної глаукоми в Україні на сучасному етапі (2013)
Дудар Л. В - Вплив фізичної активності на якість життя молодих людей, Овдій М. О. (2013)
Маланчук В. А. - Клиническая оценка сонографических показателей хронических заболеваний околоушных слюнных желез, Перерва В. В., Логановская Е. В., Гуч А. А. (2013)
Шепетько Е. Н. - Иммуномодулирующая терапия в комплексном лечении острокровоточащего рака желудка с применением радикальных операций, Бычкова Н. Г., Гармаш Д. А., Курбанов А. К. (2013)
Мельниченко Л. В. - Эффективность восстановительного лечения с применением комбинированной тракции у больных с люмбалгиями и люмбоишиалгиями (2013)
Удод А. А. - Оценка степени полимеризации фотокомпозиционного материала по результатам оценки удельной световой энергии, Мороз А. Б., Колосова О. В. (2013)
Мороз А. В. - Деякі аспекти лікування остеоартрозу у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2013)
Назарко Н. М. - Ефективність превентивної фізичної реабілітації осіб молодого віку з дисфункцією жовчного міхура та наявністю біліарного сладжу (2013)
Скринченко Н. Я. - Особливості поліморфізму гена (32-адренорецепторів у жінок з невиношуванням вагітності, Воробьова І. І., Могілєвська С. Л., Живецька-Денисова А. А., Лівшиць Л. А., Гулковський Р. В., Кучеренко А. М. (2013)
Латишев Є. Є. - Перспективи здобуття дистанційної освіти в Україні (2013)
Москаленко В. Ф. - Інноваційні освітні технології в сучасній післядипломній фармацевтичній освіті, Антоненко М. Ю., Дорошенко В. О., Бутко Л. А. (2013)
Чекман І. С. - Наукова діяльність співробітників кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (підсумки п’ятирічної роботи), Горчакова Н. О., Казак Л. Л., Бабак В. В., Борзенко І. О., Голопихо Л. Л., Голота Л. Г., Дяченко В. Ю., Кава Т. В., Шумейко О. В. (2013)
Абу Шамсія Р. Н. - Лапароскопическая абдоминальная хирургия: современные возможности и перспективы (2013)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів та адгезивних молекул в патогенезі системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Хайтович М. В., Бичкова Н. Г., Красюк О. А. (2013)
Дудар Л. В. - Целіакія дорослих: глютен чутливі ураження слизової оболонки ротової порожнини, Романенко І. Г., Колесник К. О., Дудар Д. В. (2013)
Михайличенко Б. В. - Комплексні наукові дослідження мумій та кліматичних умов ближніх печер Києво-Печерської лаври, Остапюк Л. І., Топчій Т. ., Федотова І. А., Бондар С. С. (2013)
Погребняк А. Д. - Структурно-фазовые превращения в поверхностных слоях и свойства металлических материалов после импульсного воздействия пучков частиц, Кульментьева О. П. (2003)
Гнатюк И. Е. - Микроструктура зоны оплавления при многократном импульсном лазерном воздействии, Андрющенко В. А., Бондарь В. И., Дзевин Е. Н. (2003)
Каплун В. Г. - Особенности формирования диффузионного слоя при ионном азотировании в безводородных средах (2003)
Borodin A. - The interaction of Na atoms with the molecular surfaces H2O and CH3OH: the role of delocalized Na3s electrons, Hofft O., Kahnert U., Kempter V., Allouche A. (2003)
Беляев Н. Р. - Определение свойств поверхности кристаллов на основе изучения явления теплопроводности при низких температурах, Ходусов В. Д. (2003)
Островский О. С. - Защитные экраны и поглотители электромагнитных волн, Одаренко Е. Н., Шматько А. А. (2003)
Дзюбенко М. И. - Использование динамики спеклов для позиционирования плоской поверхности, Колпаков С. Н., Пелипенко В. П., Приёмко А. А. (2003)
Береснев В. М. - Исследование фрикционных свойств композиционных покрытий, полученных вакуумно-дуговым методом, Федоренко А. И., Гриценко В. И., Перлов Д. Л. (2003)
Белаш Н. Н. - Исследование влияния предварительной обработки и состава композиционных покрытий на стойкость твердосплавных режущих пластин, Таран В. С., Татаринов В. Р. (2003)
Куклин В. М. - Развитие высоких технологий и венчурного бизнеса – реальный путь к процветанию (2003)
Правила оформлення статтей (2003)
Погребняк А. Д. - Особенности структуры и физико-механических свойств гибридных и комбинированных покритий, Понарядов В. В., Кравченко Ю. А., Рузимов Ш. М. (2003)
Береснев В. М. - Покрытия на основе тугоплавких соединений, осаждаемых из потоков металлической плазмы вакуумной дуги, Толок В. Т., Гриценко В. И. (2003)
Костюк Г. И. - Перспективы и реальность применения комбинированных технологий упрочнения и нанесения покрытий для упрочнения деталей машиностроения и в инструментальном производстве (I. Физические и технические аспекты) (2003)
Гончаров А. В. - Исследование распределения азота в образцах, полученных ионно-стимулированным осаждением пленок Cr на алюминий при бомбардировке ионами азота, Гугля А. Г., Марченко И. Г., Неклюдов И. М. (2003)
Андреев А. А. - Формирование вакуумно-дуговых нитридных покрытий на основе молибдена, содержащих серу, Картмазов Г. Н., Кострица Т. В., Романов А. А. (2003)
Лоскутов С. В. - Изменение работы выхода электронов при упруго-пластическом деформировании металлов (2003)
Удовицкий В. Г. - Рентгеновское исследование кристаллической структуры тонких пленок дибензотетрааза|14|аннулена (2003)
Колесник В. В. - Формирование многокомпонентных многослойных жаростойких покрытий на лопатки ГТД с помощью ионного магнетрона, Белан Н. В., Иващенко С. С., Колесник В. П., Слюсарь Д. В., Жеманюк П. Д., Прокопенко А. Н. (2003)
Целуйко А. Ф. - Формирование интенсивных электронных пучков в протяженном плазменном диоде с металлогидридным инжектором предварительной плазмы, Бориско В. Н., Зиновьев Д. В., Дробышевская А. А., Клочко Е. В. (2003)
Дудник С. Ф. - Применение металлических покрытий для защиты сварных соединений, подверженных электрохимической коррозии, Сагалович А. В., Сагалович В. В. (2003)
Мізернік В. М. - Каскадне з’єднання N резонансних розгалужень з магнітодіелектричними резонаторами, П’ятак М. І. (2003)
Вербицкий В. Г. - Расчет элементного состава варизонных структур А3В5 для белых светодиодов, Осинский С. В., Сариков А. В. (2003)
Манучарян Г. В. - Взаимная неустойчивость фазовых траекторий и хаотическое поведение нелинейных механических систем (2003)
Чеснокова Н. В. - Инновационная государственная политика: объективная необходимость и некоторые аспекты формирования (2003)
Толок В. Т. - "Булат" – дитя "термояда" (страницы истории) (2003)
Костюк Г. И. - Перспективы и реальность применения комбинированных технологий упрочнения и нанесения покрытий для упрочнения деталей машиностроения и в инструментальном производстве (II. Теоретические и системные аспекты) (2004)
Хороших В. М. - Пространственное распределение потоков частиц в стационарном дуговом разряде низкого давления, Холомеев М. Г. (2004)
Отажонов С. М. - Фоточувствительность АФН-пленок в гетероструктуре из СDTE-SiO2-Si под действием внешнего электрического поля (2004)
Богатыренко С. И. - Плавление и кристаллизация в слоистой пленочной системе Ge-Bi, Гладких Н. Т., Дукаров С. В., Крышталь А. П. (2004)
Михлин Ю. В. - О возникновении хаотических колебаний параметрически возбуждаемого математического маятника, Манучарян Г. В. (2004)
Береснев В. М. - Некоторые аспекты повышения стойкости рабочих поверхностей трения, Толок В. Т., Гриценко В. И. (2004)
Вербицкий В. Г. - Формирование элементного состава гетероструктур А3В5 при эпитаксии из ионизированных потоков, Осинский С. В. (2004)
Воронов Д. Л. - Начальные стадии перемешивания в многослойных периодических покрытиях Mo/Si при облучении ионами He, Девизенко А. Ю., Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Пеньков А. В., Севрюкова В. А., Бобков В. В., Перегон Т. И., Тищенко Л. П. (2004)
Дехтярук Л. В. - Температурный коэффициент сопротивления мультислоев с поликристаллической структурой, Маршалек М., Проценко И. Е., Чорноус А. Н. (2004)
Хрипунов Г. С. - Гибкие солнечные элементы ITO/CdS/CdTe/Cu/Au с высокой удельной мощьностью, Бойко Б. Т. (2004)
Вербицкий В. Г. - Ионная стимуляция получения твердых растворов InxGayAl1–x–yNuAsvP1–u–v для диодных источников белого света, Осинский С. В., Сариков А. В. (2004)
Свич В. А. - Исследования в рамках проблемы освоения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн, выполненных на кафедре радиофизики, Дюбко С. Ф., Кузьмичов В. М., Шульга В. М. (2004)
Мизерник В. Н. - Рассеяние волноводной волны на запредельном участке с феррито-диэлектрическим резонатором, Пятак Н. И. (2004)
Кунченко Ю. В. - О формировании микро,-нанослойных покрытий методом вакуумно-дугового осаждения, Кунченко В. В., Картмазов Г. Н., Неклюдов И. М. (2004)
Береснев В. М. - Применение покрытий на основе тугоплавких соединений для защиты контейнерных материалов, Ковтун Г. П. (2004)
Дудник C. Ф. - Исследование характеристик трения и износа ионно-плазменных покрытий, полученных на алюминиевом сплаве, Любченко А. П., Олейник А. К., Сагалович А. В., Сагалович В. В. (2004)
Фареник В. И. - Высокочастотные разряды низкого давления в технологии малоэнергоемкого вакуумно-плазменного травления микроструктур (2004)
Багатырь А. Е. - Социальное партнерство участников образовательного процесса университетов в трансформативной экономике, Дулуб Л. Н., Пятак Н. И. (2004)
Приходько В. И. - К кинетической теории частиц поверхности в методе сокращенного описания, Кавчук В. И., Турбин П. В. (2004)
Annaratone B. M. - Levitation of particles in O2 plasma, Antonova T., Lisovskiy V. A., Thomas H. M., Morfill G. E. (2004)
Лисовский В. - Плазменная очистка технологических камер в высокочастотном емкостном разряде, Бут Ж.-П., Ландри K., Дуэ Д., Касань В. (2004)
Хороших В. М. - I. Эрозия катода и расход массы катодного материала в стационарной дуге низкого давления (2004)
Хороших В. М. - II. Капельная фаза эрозии катода стационарной вакуумной дуги (2004)
Береснев В. М. - Влияние многокомпонентных и многослойных покрытий на процессы трения и износа (2004)
Loya V. Yu. - Investigation of the optical coatings on the DKDP single crystals by X-ray photoelectron spectroscopy, Lada A. V., Puga P. P., Gritsyna V. T. (2004)
Шкилько А. А. - Экзоэлектронная эмиссия из алюминия после механических и термических воздействий (2004)
Толок В. Т. - Физика и Харьков (2004)
Хавронюк М. І. - Компаративний метод у сучасному кримінальному-правовому дослідженні: мета застосування (2017)
Пампура М. В. - Зміст та особливості правової ідеології як складової правосвідомості в умовах системної трансформації українського суспільства (2017)
Чумаченко С. В. - Поняття та види суб'єктів забезпечення національної безпеки України (2017)
Вовкович У. В. - Передумова розвитку філософсько-правових ідей у Галичині (кінець XIX-початок XX ст.ст.) (2017)
Зінченко С. - Теоретико-правовий аспект легалізації окремих верст населення "сексуальних меншин" в умовах розбудови правової держави (2017)
Мельніков Д. О. - Теоритичні основи сучасної моделі місцевого самоврядування: порівняльна характеристика (2017)
Шульгін В. В. - Новелізація військового-службового законодавства України в особлий період як спосіб ефективності його реалізації (2017)
Гасанов А. К. - Щодо питання повноважень Вищої ради правосуддя (2017)
Нікопольська К. В. - Конституційно-правовий статус дитини в Україні: правове регулювання та проблеми правозастосовчої практики (2017)
Скробач С. Л. - Щодо завчасного сповіщення про проведення мирних зібрань (2017)
Бандурка О. О. - Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності в Україні (2017)
Христинченко Н. П. - Пріоритетні напрями: щодо питання удосконалення механізму організації наукової діяльності в Україні (2017)
Фелик В. І. - Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України (2017)
Кікінчук В. Ю. - Форми взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами забезпечення публічної безпеки та порядку в державі (2017)
Калашник М. В. - Поняття та порядок застосування поліцейського піклування (2017)
Кучинський Ю. Д. - Структура механізму адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні (2017)
Боженко Н. В. - Медіація як один із засобів врегулювання адміністративних спорів: теоретико-історичний аспект (2017)
Голуб В. О. - До дискусії щодо правових підстав введення в Україні воєнного стану (2017)
Околович М. Є. - Практика формулювання дефініцій "адреса", "будівельна адреса", "поштова адреса" у правових актах управління містобудівною діяльністю (2017)
Терещук Ю. В. - Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду організації менеджменту митних адміністрацій та служб через призму актів національного законодавства (2017)
Єфремова І. О. - Поняття та сутність відповідальності у сімейному праві (2017)
Пітух Ю. Ю. - Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху як складова державної політики безпеки доожнього руху (2017)
Сокуренко В. В. - Вплив кримінальної субкультури на правопорядок (2017)
Налуцишин В. В. - До питання філософського осмислення формування взаємозв'язку соціального контролю та правового порядку (2017)
Пекар П. В. - Окремі проблеми визначення змісту поняття "публічності" у складі злочину передбаченого ст.436 КК України (2017)
Черепій П. П. - Особливості юридичного складу умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (2017)
Джужа А. О. - Запобігання віктимологічній поведінці у сфері соціального-економічних відносин (2017)
Леон Я. О. - Функції слідчого судді у кримінальному процесі (2017)
Муляр М. С. - Щодо ефективності інформаційної складової в цивільно-правовому регулюванні споживчого кредитування (2017)
Шаповалова К. С. - Відповідальність за немайнову (моральну) шкоду суб'єктів господарювання, які допустили господарське правопорушення (2017)
Ануфрієв М. І. - Деякі аспекти системи міжнародного-правового контролю дотримання прав людини на універсальному рівні, Шашкова-Журавель І. О. (2017)
Тертишник В. М. - Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення (2017)
Ільницький М. С. - Роль демократичних виборів у формуванні законодавчих органів (2017)
Світлична Ю. О. - Адміністративно-правові заходи з удосконалення порядку іноземного інвестування в Україні (2017)
Снігерьов О. П. - Адміністративно-правове забезпечення дисциплінарної відповідальності працівників та військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2017)
Бєлінська Я. Ю. - Адміністративно-правові аспекти взаємодії господарських судів з органами суддівського самоврядування (2017)
Овечкіна О. С. - Гармонізація національного законодавства із правом Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності (2017)
Заяць О. С. - Форми адміністративно-правової протидії правопорушенням у фінансовій сфері (2017)
Панченко М. А. - Ефективність впливу судової реформи на стан законодавства про адміністративну відповідальність (2017)
Чижов Д. А. - Правовий статус учасників антитерористичної операції (2017)
Савчук Р. М. - Обов'язки як елемент процесуального статусу перекладача в адміністративному судочинстві (2017)
Подоляка С. А. - Реалізація адміністративно-правових норм як важливий елемент механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури України (2017)
Лесько Н. В. - Функції уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері захисту дітей від насильства (2017)
Бандурка С. С. - Адміністративно-правові засади діяльності приватного підприємства (2017)
Бандурка І. О. - Реформування законодавства щодо захисту прав та свобод дитини від злочинних посягань (2017)
Плукар В. В. - Зупинення кримінального провадження у факультативних судових стадіях кримінального процесу, Маліцька Н. В. (2017)
Кавун С. М. - Форми і методи забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів, Долинний А. В. (2017)
Брисковська О. М. - Тактика проведення процесуальних дій з іноземцями при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2017)
Пономарьов С. П. - Поняття та зміст публічної безпеки сектору безпеки і оборони (2017)
Желік М. Б. - Караність злочинів, які полягають у прийнятті прпозиції, обіцянки або одержаннв неправомірної вигоди (2017)
Гарник Л. Л. - Банкруство фізичних осіб: закордонний досвід і перспективи запровадження в Україні (2017)
Кожевникова В. О. - Обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій (2017)
Джавадов Хикмет Аловсат оглы - Подсудность гражданських дел: понятие, виды, перспективное регулирование (2017)
Демченко Я. О. - Підстави виникнення майнових прав інтелектуальної власності (2017)
Іванов Д. В. - Удосконалення функціонування концепції суспільного мовлення в Україні (2017)
Картавцева Ю. В. - "Контрафакція" та "піратство" як вид порушень прав інтелектуальної власності (2017)
Меліхов Ю. О. - Розвиток ринку землі у контексті реалізації земельної реформи в Україні (2017)
Гольонко Р. А. - Правові питання створення біосфери заповідників в Україні (2017)
Попова Л. М. - Роль Державної фіскальної служби України у виявленні тіньової діяльності платників податків, Савченко А. О. (2017)
Очкуренко С. В. - Форми взаємодії фінансового права і трудового права (2017)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Льготный НДС для аграриев: какие изменения ожидают АПК производителей в следующем году? (2016)
Мораторій на продаж землі продовжують: зрада чи перемога? (2016)
Успіх XІІ Міжнародної конференції "ПТАХІВНИЦТВО-2016" як індикатор розвитку галузі (2016)
Федорук Н. М. - Ефективність використання різних рівнів лізину в раціоні африканських страусів, Бомко В. С. (2016)
Организация страусовой фермы — советы практиков из агротуристического комплекса "Кременёвский страус" (2016)
Кривенок М. Я. - Теоретичне обґрунтування співвідношення метіоніну і треоніну у раціонах ремонтного молодняку промислового стада курей-несучок, Ільчук І. І., Добрівський В. Г. (2016)
Вервейко Б. Н. - Производство комбикормов для индеек в приусадебных хозяйствах, Кучеров В. А. (2016)
Марчишина Є. І. - Дослідження причин виробничого травматизму працівників та основні аспекти відшкодування заподіяної шкоди потерпілим, Мельник В. В., Сапура Н. В. (2016)
Чотири методи визначення свіжості курячих яєць (2016)
Самые красивые птицы в мире (2016)
Эванс C. - Естественный инстинкт питания запасами желточного мешка: уроки наблюдения за природой (2016)
Syvachenko E. V. - Performance, morphological and biochemical parameters of blood in broiler chickens under introduction of the acidifiers to the diet, Dyachenko L. S., Syvyk T. L. (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Аналітика (2016)
"Vetsupport": ветеринария + технологии + наука = успех (2016)
Лохов В. - Органічний підкислювач у годівлі бройлерів, Рот Н. (2016)
Сахацкий И. Н. - Здоровый кишечник – здоровая птица, Кузьмин А. А., Боровко А. Н. (2016)
Мельник В. О. - Спалювання підстилкового посліду: аргументи ЗА і ПРОТИ (2016)
Тихончук Д. - Энергосбережение на производстве (2016)
Научное обоснование эффективности производства мяса бройлеров в клеточном оборудовании (2016)
Шуляк С. В. - Визначення вмісту срібла у м’ясі перепелів, Новожицька ю. м., Засєкін Д. А. (2016)
Антибіотики для перорального застосування від компанії "AVICO" (2016)
Gorbenko Z. G. - The influence of nutrients and surfactants on T-2 toxin adsorption, Trufanov O. V., Trufanova V. O. (2016)
Ковальчук Н. - "Сучасне птахівництво" Україна та "Reussir Aviculture" ("Успішне Птахівництво") Франція – дружбі бути! (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Карпенко С. - Бизнес без границ для украинских птицеводов (2016)
Молоскин С. - Новый продукт на рынке Украины – "РОВАБИО® МАКС" (2016)
Вервейко Б. Н. - Приготовление кормов для птицы в фермерских и приусадебных хозяйствах, Кучеров В. А. (2016)
Коваленко А. В. - Использование комплексного синбиотика "Бионорм-К" ТМ "Biocorr" для повышения рентабельности птицеводства (2016)
Авдось’єва І. К. - Передові нанотехнології – альтернатива антибіотикам, Пащенко А. Г., Кушнір В. І. (2016)
Кучер В. А. - Клінічні та гематологічні показники перепелів при застосуванні лікопінової біомаси гриба Blakeslea Trispora, Захаренко М. О., Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М. (2016)
Прокудіна Н. О. - Сучасні дезінфектанти: плюси та мінуси (2016)
Прудиус Т. - Секрети успіху в технології вирощування птиці (2016)
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж" відділення "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" оголошує набір абітурієнтів (2016)
Нечай Н. М. - Вплив різних рівнів сухого полікомпонентного підкислювача у комбікормі на показники забою перепелів м’ясного напряму продуктивності (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Аналітика (2016)
АГРОПОРТ-2016 об'єднує західну і східну Україну (2016)
Вітаємо з Ювілеєм Ільдуса Ібатулловича Ібатулліна,першого проректора Національного університету біоресурсів і природокористування України! (2016)
Засєкін Д. А. - Дослідження віруліцидної дії нового дезінфікуючого засобу "Унівайт" щодо вірусу хвороби Ньюкасла, Димко Р. О., Коваленко В. Л. (2016)
Фіялович Л. М. - Несучість і якість інкубаційних яєць гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікормі, Кирилів Я. І. (2016)
Бойко Ю. В. - Гематологічні показники курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу та після застосування сорбентів, Бойко Г. В., Духницький В. Б., Бойко Н. І. (2016)
Кривенок М. Я. - Якість води для птиці — завжди під контролем, Ястребов К. Ю., Лук О. М. (2016)
Лохов В. - Улучшение здоровья кишечника птицы с помощью фитогенных кормовых добавок (2016)
Marchyshyna Y. - Working Conditions, Dangerous and Harmful Factors on Poultry Farms, Melnyk V., Statnik M. (2016)
Науменко Е. М. - Киевские светляки (2016)
Від редакції (2003)
Достанко А. П. - Плазменные СВЧ технологии в процессах инженерии поверхности, Бордусов С. В. (2003)
Хороших В. М. - Стационарная вакуумная дуга в технологических системах для обработки поверхностей (2003)
Валиев К. А. - Реактивный ионно-лучевой синтез тонких пленок непосредственно из пучков ионов, Маишев Ю. П., Шевчук С. Л. (2003)
Lisovskiy V. A. - Simulation of the ignition of alow pressure rf capacitive discharge, Booth J.-P. (2003)
Гриценко В. И. - Использование ВЧ розряда в методе вакуумно-дугового осаждения покрытий, Береснев В. М., Швец О. М. (2003)
Белоус В. А. - Радиационные технологии модификации поверхности. I. Ионная очистка и високодозовая имплантация, Лапшин В. И., Марченко И. Г., Неклюдов И. М. (2003)
Пашнев В. К. - Осаждение алмазных покрытий с использованием тлеющего разряда, стабилизированного магнитным полем, Стрельницкий В. Е., Опалев О. А., Грицына В. И., Выровец И. И., Бизюков Ю. А., Брык В. В., Колупаев З. И. (2003)
Guglya A. - Distribution of interstitial impurities in chromium coating, obtained by ion beam assisted deposition, Virich V., Styervoedov A., Silkin M. (2003)
Милославский В. К. - Светоиндуцированные спонтанные решетки в волноводных пленках, Агеев Л. А. (2003)
Богатиренко С. И. - Понижение температуры плавления с уменьшением толщины пленок Bi, In, Pb и Sn в Al матрице, Гладких Н. Т., Кришталь А. П. (2003)
Дукаров С. В. - Температурная зависимость смачивания в переохлажденных конденсатах олова на углеродной подложке, Гладких Н. Т., Бородин С. А. (2003)
Осинский В. И. - Влияние обработки поверхности чипов на экстракцию излучения сверхъярких светодиодов на гетероструктурах InGaN/Al2O3, Гончаренко Т. И., Ляхова Н. Н. (2003)
Азаренков Н. А. - Учебно-научные комплексы в области высоких технологий, Зыкова А. В., Клепиков В. Ф., Лапшин В. И., Фареник В. И. (2003)
Андрейко І. М. - Вплив складу і структури на механічні властивості заевтектоїдних графітизованих сталей, Кулик В. В., Акімов І. В., Волчок І. П., Віра В. В. (2016)
Дурягіна З. А. - Оптимізація технологічного процесу формування діелектричних склокристалічних покриттів системи PbO – ZnO – B2O3 на сталі 40Х13, Ковбасюк Т. М., Беспалов С. А. (2016)
Баглюк Г. А. - Особливості структуроутворення при спіканні багатокомпонентних залізоскляних композитів, Максимова Г. А., Куровський В. Я., Молчановська Г. М. (2016)
Троснікова І. Ю. - Вплив хімічного складу на структуру та механічні властивості сплавів системи Nb – Si – B, Лобода П. І., Івашура О. О. (2016)
Хижняк В. Г. - Будова та властивості азототитаноалітованого твердого сплаву ВК8, Калашніков Г. Ю., Савчук О. В. (2016)
Чейлях Я. О. - Способи формування метастабільних модифікацій сплавів з ефектом самозміцнення при зношуванні, Чейлях О. П. (2016)
Єфіменко Георгій Григорович. До 100-річчя від дня народження (2016)
Степанов О. В. - Програмні засоби оптимального вибору матеріалів, Богомол Ю. І. (2016)
Туровська Г. І. - Аналіз стану наглядової діяльності за охороною праці в Україні за 2006 - 2014 роки, Євтушик Ю. О. (2015)
Ткачук А. В. - Формування планів водокористування шляхом оцінки умов вологозабезпеченості за алгоритмом розпізнавання образів, Ткачук Т. І. (2015)
Меддур А. C. - Технологічна надійність елементів систем краплинного зрошення, Токар О. І., Токар Л. О. (2015)
Проценко С. Б. - Аналіз нових нормативних вимог до розрахунку проектного теплового навантаження систем опалення будівель, Новицька О. С. (2015)
Волкова Л. А. - Шляхи оптимізації промислового водокористування, Литвиненко Л. Л. (2015)
Чабан І. В. - Особливості ситем вентиляції, кондиціонування та опалення будівель станцій водопідготовки, Кізєєв М. Д. (2015)
Бабич С. М. - Контактна задача для нескінченної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска (2015)
Герасимов Г. Г. - Визначення основних параметрів стабілізаторів тиску, Герасімов Є. Г., Іванов С. Ю. (2015)
Гриб Й. В. - Транскордонний іхтіоекологічний заповідний регіон "Верхній Дніпро" - проблеми створення, організація, завдання, Сондак В. В., Волкощовець О. В., Войтишина Д. Й. (2015)
Токар Л. О. - Оптимізація розрахунку довжин дрен та їх уклонів при проектуванні осушувальних систем (2015)
Домбровський Я. І. - Реконструкція водопропускної галереї баштового водоскиду Косівського водосховища біля с. Кашперівка, Тетіївського району, Київської області, Шумінський В. Д., Шидловська О. В., Данилюк О. М. (2015)
Хлапук М. М. - Дослідження п'єзометричного тиску в струмині потоку водозливу з тонкою стінкою, Безусяк О. В., Корнійчук В. І. (2015)
Кір’янов В. М. - Досвід, проблеми та перспективи використання акумулюючих басейнів невеликих ємкостей для здійснення поливів на території Закарпатської області, Керечан Д. М. (2015)
Бісовецький Ю. А. - Проблема розмиву дна нижнього б’єфу гідровузлів на нескельній основі, Щодро О. Є., Ніколайчук О. М. (2015)
Щодро А. Е. - Концептуальные основы решения проблемы расчета местных деформаций дна (2015)
Цимбалюк В. І. - Інформаційно-аналітична система моніторингу паспортних даних, Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. (2015)
Ніколайчук О. М. - Дослідження часу закриття поплавка-затвора гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком, Шинкарук Л. А., Орлов І. Ю. (2015)
Сапсай Г. І. - Вплив інтенсивності осушення на продуктивність сільськогосподарських угідь, Бадинський Л. О., Лісовець А. В. (2015)
Петрович В. В. - Метод восстановления сверхбольших пропусков в гидрологических временных рядах, Артеменко В. А. (2015)
Косяк Д. С. - Оптимізація розмірів водоохоронних зон річок Українського Полісся, Холоденко В. С. (2015)
Бухальська Т. В. - Організація водоохоронних зон водних об’єктів за межами населених пунктів, Наконечна Ж. В. (2015)
Стребіж Т. В. - Вільне програмне забезпечення у підготовці інженерних кадрів (2015)
Мартинюк П. М. - Математичне моделювання консолідації ґрунтів при нелінійних компресійних залежностях, Степанченко О. М., Бобошко В. М. (2015)
Корбутяк М. В. - Оцінка впливу меліоративного навантаження на басейни малих річок Українського Полісся, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2015)
Матус С. К. - Удосконалення водорегулювання на автоматизованих осушувально-зволожувальних системах, Рокочинський А. М. (2015)
Кочкарьов Д. В. - Проектування залізобетонних елементів прямокутного профілю за косого згину на основі методу розрахункових опорів залізобетону, Бабич В. І. (2015)
Трапаидзе В. - Оценка гидроэнергетического потенциала Грузии, Двалашвили Г. (2015)
Онопрієнко Д. М. - Вплив фертигації на формування врожайності кукурудзи (2015)
Кахнич П. Ф. - Использование сточных вод Израиля, Бучинська Л. В. (2015)
Літніцький С. І. - Наближене визначення твірної дискретно представленої поверхні обертання (2015)
Бондар А. Є. - Визначення особливостей формування річкового стоку та їх вплив на осушувані водозбори (2015)
Куковський А. Г. - Технологія будівництва комплексу протиерозійних гідротехнічних споруд, Кизима В. П. (2015)
Кірянов В. М. - Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем: історія, завдання, перспективи, Білецький А. А., Клімов С. В., Пінчук О. Л. (2015)
Іващук Я. Г. - Алгоритми найкращого рівномірного наближення функцій елементами інтерполяційних класів (2015)
Котова А. О. - Порівняльний аналіз різних наземних методів геодезичних вимірювань, Бялик І. М. (2015)
Куницький М. О. - Використання безпровідних інформацінйних технологій в геодезичних приладах, Бялик І. М., Кундрат А. М. (2015)
Кузло М. Т. - Визначення оптимальних параметрів грунтових споруд в умовах змінного рівня води у водоймищі (2015)
Хлапук М. М. - Узагальнення та використання наукових досліджень кафедри гідротехнічного будівництва НУВГП щодо запобігання шкідливій дії вод на річках України, Щодро О. Є., Шинкарук Л. А., Безусяк О. В., Ясінська Л. Р. (2015)
Зджіслав Малецький - Istotne procesy zagrażające bezpieczeństwu zbiorników wodnych, Małecki Z. J. (2015)
Мендусь П. І. - Дренаж на рисових системах та комплексна оцінка його ефективності, Мендусь С. П., Турченюк В. О., Філіпчук Б. А., Рокочинський А. М. (2015)
Жук В. М. - Пропускна здатність фізичної моделі перепадного каналізаційного колодязя циліндричної форми з криволінійним вхідним патрубком, Завойко Б. В.; Попадюк І. Ю., Матлай І. І., Пиць Х. М. (2015)
Николайчук Я. М. - Проблеми структуризації інформатики моніторингу нафтових родовищ та захисту водних ресурсів Карпат, Круліковський Б. Б., Возна Н. Я., Процюк Г. Я. (2015)
Грановський Д.Л. - Удосконалення організаційного механізму управління водогосподарсько-меліоративним комплексом на основі існуючої законодавчо-нормативної бази (2015)
Gromachenko S. Y. - Estimating hydraulic parameters for water balance modeling of waste containment facilities final cover system (2015)
Янчук О. Є. - Дослідження точності транформації растру у програмі transform, Шульган Р. Б., Дець Т. І., Голішовець О. Є. (2015)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування проектної врожайності на осушуваних землях у водогосподарсько-меліоративних проектах, Шалай С. В. (2015)
Ткачук М. М. - Дренажно-модульні системи з вертикальними фільтрами гідравлічно зв’язаними з дренами, Кириша Р. О., Дацишина І. Б. (2015)
Жовтоног О. І. - Інтегровані плани консолідації земель для ефективного використання та відновлення зрошення, Поліщук В. В. , Чорна К. І., Деменкова Т. Ф., Салюк А. Ф. (2015)
Толкач О. М. - Попередня оцінка сортності пірофілітових сланців Кур’янівського родовища (2015)
Турченюк В. О. - До оцінювання ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М., Мендусь П. І., Мендусь С. П. (2015)
Рокочинський А. М. - Щодо можливості вирощування рису без постійного затоплення на рисових картах різних конструкцій в умовах Придунайських рисових систем, Кропивко С. М., Турченюк В. О. (2015)
Морозов В. В. - Водно-сольовий режим грунтів при регульованому використанні дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем, Морозов О. В., Дудченко К. В., Корнбергер В. Г. (2015)
Коптюк Р. М. - Оцінка меліоративної ефективності рельєфу місцевості в проектах будівництва та реконструкції осушувальних систем, Рокочинський А. М. (2015)
Ващик С. М. - Особливості використання осушуваних земель Львівщини в ринкових умовах (2015)
Тинчук С. О. - Аналіз точності моделей в задачах деформування багатошарових плит на жорсткій основі (2015)
Бомба А. Я. - Метод аналізу процесів поширення кругових солітоноподібних хвиль в рамках наближення мілкої води, Турбал Ю. В., Радовенюк О. В., Клап А. В., Турбал М. Ю. (2015)
Медвідь С. Х. - Дослідження параметрів компенсаційної петлі для створення скруток металевих сіток, Медвідь О. С. (2015)
Гавриш В. С. - Моделювання процесу руйнування однорідного мерзлого середовища зубцями, Тхорук Є. І., Голотюк М. В. (2015)
Гаєвський В. Р. - Кондуктометрично-потенціометричні дослідження водних розчинів вуглекислоти, Кочмарський В. З., Гаєвська С. Г. (2015)
Сівак В. М. - Побудова просторового фільтраційного поля для одного класу тришарових фільтрів із кусковооднорідними пористими завантаженнями, Пригорницький Д. О., Климюк Ю. Є. (2015)
Гудь В. М. - Моделювання перетворювача частоти скалярного управління при різних законах зміни напруги (2015)
Мащенко В. А. - Відбивання та заломлення акустичних хвиль на межі пружних cередовищ з від’ємним коефіцієнтом Пуассона (2015)
Jiftah Ben-Asher - Non-fao Penman-Monteith equation combined with multiple linear regression for transpiration, Bnajahu Bar-Josef, Ginzburg A., Volynskyi R. (2015)
Мендусь С. П. - Причини зниження продуктивності зрошуваних земель рисових систем України (2015)
Климюк Ю. Є. - Математичне моделювання процесу масоперенесення багатокомпонентних забруднюючих речовин у двошарових пористих середовищах (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву з вільною поверхнею під впливом тепло-масоперенесення розчинених у фільтраційному потоці речовин у двовимірному випадку, Жуковська Н. А. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування конструктивних параметрів гвинтової опори підвищеної навантажувальної здатності, Скиба О. П., Колесник О. А., Мельничук С. Л. (2015)
Гнєушев В. О. - Обґрунтування збагачуваності високозольного торфу, Стадник О. С., Козяр В. О. (2015)
Кузьмич Л. В. - Проблеми управління водними ресурсами басейну річки Сірет, Андрюк І. М (2015)
Поліщук В. В. - Методика оцінки ефективністі впровадження інформаційної системи оперативного планування зрошення "ГІС-Полив" (2015)
Джужа О. М. - Аналіз як складова прогнозування та програмування заходів протидії злочинності в регіоні (2017)
Бараш Є. Ю. - Тенденції прояву тероризму: аналіз сучасного стану, шляхів профілактики й попередження в Україні та світі, Самосьонок А. О. (2017)
Тимошенко В. І. - Маргіналізація суспільства як криміногенний фактор (2017)
Сітайло О. М. - Використання інформаційних ресурсів Інтернет-мережі для розшуку осіб, які ухиляються від слідства та суду, за злочини у сфері економіки (2017)
Haldetska I. - The Importance of Molecular Genetic Examination in Crime Investigation (2017)
Пясковський В. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх (2017)
Войтович Я. В. - Застосування нормативних актів, що регулюють правовідносини у сфері використання промислової продукції та експлуатації будівельі споруд, під час розслідування злочинів, передбачених ст. 275 КК України (2017)
Кучменко С. В. - Типологія учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2017)
Kuzmenko O. - The Challenges of Fighting Corruption in Ukraine, Chorna V., Feshchuk V. (2017)
Демиденко В. О. - Напрями вдосконалення інституту дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад (2017)
Калашник О. М. - Механізм правового регулювання цивільних відносин як об’єкт наукових досліджень: генеза та сутність (2017)
Назарко Ю. В. - Конституційне право на охорону здоров’я в системі суб’єктивних прав людини (2017)
Костюшко О. П. - Забезпечення адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина (2017)
Шевченко А. О. - Способи утворення та компетенція територіальних громад (2017)
Георжи В. І. - Правові джерела та сутність заборони катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини, поводження чи покарання (2017)
Подгородний С. Д. - Сучасний стан законодавчого регулювання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них (2017)
Кислий А. М. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків, Федорчук Ю. В. (2017)
Грібов М. Л. - Заходи оперативних підрозділів з протидії масовим заворушенням, Пустовий О. О. (2017)
Саковський А. А. - Документування злочинів у сфері обігу алкогольних напоїв (2017)
Польський О. Ю. - Організаційна структура державних органів виконавчої влади (на прикладі Національної поліції України) (2017)
Ковалевська Є. В. - Процесуальні та кваліфікаційні вимоги до правосуб’єктності спеціаліста-медика та судового експерта, які беруть участь у кримінальному провадженні (2017)
Drozd V. - Tactical Features of the Scene of Theft from Motor Vehicles Inspection (2017)
Швець М. Я. - Вплив етнічної неоднорідності населення на криміногенну ситуацію, Гладківська О. В. (2017)
Шмоткін О. В. - Філософія права як фундаментальна юридична наука (2017)
Павлишин О. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення правової діяльності в контексті семіотико-правового аналізу (2017)
Chernezhenko O. - Direct Democracy and the Role of Referendums in Democratic Politics (2017)
Осетрова О. С. - Система підстав визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні, Сизоненко А. С., Брисковська О. М. (2017)
Перепелиця Н. В. - Принципи професійної юридичної діяльності (2017)
Лісовол О. М. - Характеристика суб’єктiв фiнансово-правового регулювання валютного контролю в Україні (2017)
Prysіazhnenkо A. - Right on a Legal Aid as a Guarantee of Child’s Constitutional and Legal Status (2017)
Kaminska N. - The United Nations Worldwide Goal: Achieve Gender Equality and Empower, Romanova N. (2017)
Таран О. В. - Практика Європейського суду з прав людини з питань, що стосуються виявів тероризму, Цюприк І. В. (2017)
Островська Б. В. - Захист життя людини та запобігання воєнним злочинам і злочинам проти людства в документах ООН (2017)
Dudko O. - The Role of Attorney-Defender in the Criminal Process: International-Legal Aspect (2017)
Акінола С. Т. - Дослідження впливу стовбурових клітин на перебіг експериментального алергічного енцефаломієліту і морфофункціональний стан нервових волокон спинного мозку, Вербовська С. А., Васлович В. В., Пічкур Л. Д. (2017)
Главацький О. Я. - Визначення індивідуальної чутливості клітин злоякісних гліом до алкілуючих хіміопрепаратів in vitro з урахуванням експресії гену О6-метилгуанін-днк метилтрансферази, Васильєва І. Г., Шуба І. М., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І. (2017)
Гриненко У. В. - Визначення вмісту хлорофілів та каротиноїдів в листі шпинату городнього (Spinacia oleracea l.), Журавель І. О. (2017)
Дегтярь А. В. - Оценка эффективности антисептиков местного действия при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава (2017)
Дзюблик І. В. - Ретроспективний аналіз ефективності застосування рекомбінантного альфа 2-інтерферону в комплексному лікуванні новонароджених дітей з ротавірусною інфекцією, Ковалюк О. В., Соловйов С. О. (2017)
Зоценко Л. О. - Амінокислотний склад надземних органів Elsholtzia Stauntonii benth, Цуркан О. О. (2017)
Коваль В. М. - Розробка технології гранул противиразкової дії, Тихонов О. І., Шпичак О. С., Богдан Н. С. (2017)
Криворучко О. В. - Гідроксикоричні кислоти і флавоноїди горобини звичайної і горобини арії, Маркін О. М. (2017)
Кузнецова М. М. - Аналіз мінерального складу сировини капусти городньої (Brassica Oleracea L.) сортів "Білосніжка", "Українська осінь", "Ярославна", Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Мазулін О. В. - Дослідження вмісту дубильних речовин у траві видів роду будяк (Carduus L.), Баланчук Т. І., Мазулін Г. В. (2017)
Oproshanska T. V. - Quantitative content of organic acids and ascorbic acid in the root of plants genus of Arctium, Khvorost O. P. (2017)
Пазюк Д.-М. В. - Вивчення елементного складу сировини моркви посівної сортів "Яскрава" та "Нантська Харківська", Журавель І. О., Кисличенко О. А., Бурда Н. Є. (2017)
Попик А. І. - Дослідження елеутерозиду в квітках та корі бузку звичайного сорту Buffon, Кисличенко В. С., Король В. В. (2017)
Попова Я. В. - Дослідження вмісту флавоноїдів в рослинній сировині Cirsium Arvense (L.) Scop., Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Остапенко А. О. (2017)
Рибалкін М. В. - Маркетингові дослідження ринку протигрибкових лікарських засобів, Стрельников Л. С., Стрілець О. П. (2017)
Савченко Л. П. - Використання методу headspace для експрес-аналізу екстемпоральної мазі з настойками календули та евкаліпту, Умінська К. А., Георгіянц В. А. (2017)
Стаднюк Л. А. - Залежність ефективності лікування коморбідної патології від ступеня прихильності пацієнтів до лікувального процессу, Приходько В. Ю., Морєва Д. Ю., Ширяєва М. І. (2017)
Талько М. О. - Застосування сучасних сорбційних перев’язувальних матеріалів у лікуванні дітей з інфекційно-запальними захворюваннями шкіри та м’яких тканин, Данилов О. А., Горбатюк О. М. (2017)
Чорний В. А. - Розмір частинок оромукозних спреїв як основний параметр, що визначає якість і характеристики продукції, Георгіянц В. А. (2017)
Шевченко В. О. - Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах, Ролік С. М., Повєткін С. О. (2017)
Шинковенко І. Л. - Дослідження полісахаридів трави підмаренника справжнього, Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М. (2017)
Шуба В. Й. - Експериментально-розрахункова оцінка напружено-деформованого стану кісткової тканини різних біотехнічних систем (2017)
Заднипряная О. И. - Влияние различных факторов на психоэмоциональный статус и качество жизни женщин с акне и бесплодием (2017)
Вітовський Р. M. - Питання діагностики та хірургічного лікування первинних доброякісних пухлин серця, Ісаєнко В. В., Піщурін А. А., Онищенко В. Ф., Парацій А. З., Дядюн Д. Н., Дєдкова Т. І., Яковенко І. Г. (2017)
Куртян Т. В. - Сучасний кардіореабілітаційний підхід у хворих на ішемічну хворобу серця, Полянська О. С, Амеліна Т. М., Олексенко І. М. (2017)
Тимощук Л. С. - Взаємозв’язок ендотеліальної дисфункції з ранніми маркерами ураження нирок при есенціальній артеріальній гіпертензії (2017)
Шуба Н. М. - Визначення ефективності L-аргініну та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця, Дубкова А. Г., Воронова Т. Д., Залуцька О. С., Метеньканич Г. І., Крилова А. С. (2017)
Чеботарьова Л. Л. - Помірні когнітивні розлади у пацієнтів з вертебрально-базилярною недостатністю, Третьякова А. І., Глоба М. В., Макеєв С. С., Сулій Л. М. (2017)
Шевчук М. В. - Діагностика депресії у хворих на цукровий діабет за допомогою шкали PAID (Problem Areas in Diabetes Questionnaire), Циганенко О. О., Маньковський Б. М. (2017)
Альтман І. В. - Проблема ускладнень та рецидивів при лікуванні артеріовенозних мальформацій головного мозку. Погляд на проблему з точки зору теорії неоангіогенезу. Нові можливості лікування (2017)
Виваль М. Б. - Динаміка забоїв головного мозку легкого ступеня. клінічний перебіг та дані нейровізуалізації, Перекопайко Ю. М. (2017)
Гудим М. С. - Кавернозні гемангіоми орбіти (2017)
Чебанюк С. В. - Динаміка церебрального кровообігу після реперфузійних ендоваскулярних операцій у хворих з атеросклеротичним ураженням мозкових судин, Сидоренко О. Ф., Коваленко О. П. (2017)
Щеглов Д. В. - Рентгеноангіографічна діагностика, класифікація, особливості клінічних проявів та ендоваскулярне лікування аневризм у структурі церебральних артеріовенозних мальформацій, Бортнік І. М., Свиридюк О. Є., Терницька Ю. П. (2017)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування мішковидних аневризм складної будови середньої мозкової артерії з застосуванням асистуючої техніки, Загородній В. М., Конотопчик С. В., Коваленко О. П., Аль-Кашкиш І. І. (2017)
Дядик О. О. - Морфогенез та гістологічна диференційна діагностика окремих форм теносиновіальної гігантоклітинної пухлини, Григоровська А. В. (2017)
Лисак А. В. - Можливості одномоментної позитрон-емісійної та комп’ютерної томографії в визначенні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки на доопераційному етапі, Дядик О. О. (2017)
Горбач О. Н. - Отдаленные результаты использования различных схем иммунопрофилактики у больных с хроническим тонзиллитом, Писанко В. Н., Мельников О. Ф. (2017)
Косаківська І. А. - Хірургічне лікування захворювань ЛОР-органів у дітей з використанням електротермоадгезії (2017)
Єгорова К. С. - Аналіз нейрохірургічного лікування ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії за даними офтальмологічного обстеження, Задояний Л. В., Дядечко А. О., Луговський А. Г., Жданова В. М. (2017)
Петренко О. В. - Ранние и поздние осложнения открытой травмы глаза, Бондарь Н. И. (2017)
Рыков С. А. - Эффективность гигиены век в комплексном лечении демодекозного блефарита, Петренко О. В., Шаргородская И. В. (2017)
Сергиенко А. Н. - Селективная лазерная трабекулопластика в лечении постсиликоновой офтальмогипертензии при регматогенной отслойке сетчатки, Сергиенко В. В., Пархоменко О. Г., Жупанова А. А. (2017)
Бекетова Г. В. - Ретроспективний аналіз особливостей перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей і підлітків, Нехаєнко М. І., Сиваченко Ю. В., Горячева І. П., Солдатова О. В. (2017)
Бекетова Г. В. - Клініко-метаболічні особливості у дітей з рецидивуючим синдромом ацетонемічної блювоти і корекція виявлених порушень, Гнатенко Т. М. (2017)
Mamenko M. Ye. - Metabolic factors features in children with different gestational age and birth weight, Romankevych I. V. (2017)
Мартинюк В. Ю. - Засади розвитку соціальної педіатрії в Україні, Моісеєнко Р. О., Назар О. В. (2017)
Марушко Т. В. - Ювенільна системна склеродермія: оптимізація діагностики та лікування на сучасному етапі, Тараненко Т. В. (2017)
Надрага О. Б. - Зміни ліквору у дітей зі серозними менінгітами, Литвин Г. О., Хомин О. Я. (2017)
Олійник О. П. - Сучасні підходи до соціальної інтеграції судово-психіатричних пацієнтів (2017)
Забуга Ю. І. - Напрями покращення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Стоматологія" на базах стажування (2017)
Копчак О. В. - Оптимізація методики отримання препаратів для ін’єкційного введення тромбоцитарної аутоплазми хворим на генералізований пародонтит (2017)
Сіренко О. Ф. - Роль фізико-хімічних параметрів ротової рідини при заміщенні дефектів зубних рядів незнімними конструкціями з опорою на дентальні імплантати, Листопад О. П. (2017)
Гудзь Н. І. - Концепція вимог до виробництва розчинів для перитонеального діалізу в однокамерних полімерних контейнерах, Шматенко В. В., Коритнюк Р. С. (2017)
Давтян Л. Л. - Вивчення коригуючого потенціалу допоміжних речовин у складі сиропу, Хомич О. О., Руденко В. В., Шматенко В. В., Оліфірова Т. Ф. (2017)
Зброжек С. І. - Вивчення проблеми доступності обігу наркотичних анальгетичних лікарських засобів для онкохворих на засадах фармацевтичного права, Шаповалов В. В., Тарасова І. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2017)
Малецька З. В. - Теоретико-експериментальне обґрунтування вибору допоміжних речовин для супозиторії, Давтян Л. Л. (2017)
Тимофєєва С. В. - Вивчення фенолкарбонових кислот в листках, кореневищах та коренях канни садової методом високоефективної рідинної хроматографії, Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Федоровська М. І. - Вивчення мікробіологічної чистоти лікувально- косметичних засобів, що призначені для корекції алопеції, Половко Н. П., Куцик Р. В. (2017)
Шаповалов В. В. - Комбіновані лікарські засоби, що містять у своєму складі підконтрольний активний фармацевтичний інгредієнт кодеїн, Комар Л. О. (2017)
Шаповалова В. О. - Організаційно-правове та судово-фармацевтичне вивчення фармацевтичного забезпечення алкогольної залежності, Шаповалов В. В., Осинцева А. О. (2017)
Ярема І. О. - Дослідження фолікулостимулюючої активності емульгелю, що призначений для корекції андрогенної алопеції, Федоровська М. І., Антимис О. В. (2017)
Ілюк Р. Ю. - Балонна спондилоредукція при кіфопластиці у пацієнтів з компресійними остеопоротичними переломами хребців (2017)
Козинець Г. П. - Компенсація еритроцитарного та білкового обсягів у хворих з поширеною та глибокою опіковою травмою при виконанні хірургічного лікування, Циганков В. П. (2017)
Саволюк С. І. - Патогенетичне обгрунтування степлерної циркулярної гемороїдектомії, Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Гвоздяк М. М., Зуєнко В. В., Рамадан Башир Двела (2017)
Саволюк С. І. - Комплексний патогенетичний підхід до лікування та профілактики рецидивів дефектних рубців молочних залоз у пацієнток внаслідок маститів, Рибчинський Г. О. (2017)
Матюха Л. Ф. - Вплив лікувального комплексу із застосуванням дієтотерапії на вуглеводний обмін у хворих з хронічними захворюваннями білярної системи на тлі ожиріння, Якубовська І. А. (2017)
Содержание (2017)
Булат А. Ф. - Использование продуктов распада радона как информативных параметров для оценки геомеханического состояния горных пород, Слащев И. Н. (2017)
Круковский А. П. - Технология анкерного крепления горной выработки при переходе геологического нарушения, Круковская В. В. (2017)
Скипочка С. И. - Обоснование параметров целиков с целью повышения безопасного функционирования геомеханических систем в условиях интенсификации очистных работ, Паламарчук Т. А., Прохорец Л. В., Бобро Н. Т. (2017)
Холявченко Л. Т. - Оценка эффективности технологий высокотемпературных превращений углеродсодержащих сред, Пигида Е. Ю., Давыдов С. Л., Демченко С. В. (2017)
Елисеев В. И. - Влияние угла смачивания на начальную стадию пропитки тела с однородной пористой структурой, Луценко В. И. (2017)
Кузьменко А. М. - Влияние природных и технологических факторов на устойчивость пород и закладочного массива при их обнажении в очистных камерах, Петлёваный М. В. (2017)
Зберовский В. В. - Оценка эффективности гидроимпульсного воздействия на угольный пласт мето-дами акустического контроля (2017)
Четверик М. С. - Обоснование перспективных направлений по извлечению балансовых запасов руд при открытой их добыче, Бабий Е. В., Швец Д. В., Тойманов Н. Т., Акилбаев Т. И. (2017)
Максимов І. І. - Геометричні особливості визначення раціонального положення перевантажувального пункту у кар'єрі, Слободянюк Р. В. (2017)
Бубнова О. А. - Класифікація систем розробки шламів зі шламонакопичувачів (2017)
Икол А. А. - Обоснование технологических схем с оборудованием нового технического уровня для доработки глубоких карьеров (2017)
Семененко Е. В. - Рациональные параметры и режимы работы гидротранспортной установки при подводной разработке россыпных месторождений, Медведева О. А., Киричко С. Н., Коваль Н. В. (2017)
Malieiev Ye.V. - Modern methods of reclamation of disturbed land landscape in terms of open-pit mining of horizontal deposits (2017)
Васильев Д. Л. - Методика определения показателей физико-механических свойств выбросоопасных пластов, Поляков Ю. Е. (2017)
Григор’єв С. П. - Систематизація гірничо-геологічних умов вугільних шахт західного Донбасу (2017)
Козій Є. С. - Особливості розподілу токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі пласта С10в шахти "Сташкова" Павлоградсько-петропавлівського геолого-промислового району (2017)
Емельяненко В. И. - Плазменный реактор для пылеугольной горелки котла ТПП-210 (2017)
Смирнов А. Н. - Некоторые вопросы аэрогазового контроля в условиях угольных шахт, Минеев С. П., Янжула А. С., Самохвалов Д. Ю., Ященко И. А. (2017)
Скипочка С. И. - Некоторые проблемы нефте- и газодобычи в Украине в контексте геотехнической и горной механики, Мусиенко С. П. (2017)
Бунько Т. В. - К вопросу создания и функционирования участка дегазации угольной шахты, Новиков Л. А., Мирошниченко В. В., Кокоулин И. Е. (2017)
Чеберячко С. І. - Конструктивні особливості сучасних фільтрувальних протиаерозольних півмасок, Столбченко О. В., Чеберячко Ю. І., Гуща В. О (2017)
Левченко Е. С. - Опреснение карьерных и рудничных вод в условиях Кривбасса (2017)
Сорока Ю. Н. - Стратегия реабилитации территории бывшего уранового производства ПО "Приднепровский химический завод" (2017)
Ширин Л. Н. - О влиянии геомеханических и технологических факторов на режим работы вентиляторов главного проветривания угольной шахты, Шишов М. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2017)
Пилипенко О. В. - Отработка глушителей звука выстрела стрелкового оружия со сфериче-скими перегородочными элементами, Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2017)
Тимошенко В. И. - Особенности алгоритмов расчета течения в канале воздухозаборного устройства с противодавлением, Галинский В. П. (2017)
Кваша Ю. А. - О влиянии тангенциального навала лопаток на энергетические характери-стики рабочего колеса сверхзвуковой компрессорной ступени, Зиневич Н. А. (2017)
Хоряк Н. В. - Особенности математического моделирования динамики газовых трактов в задаче об устойчивости низкочастотных процессов в жидкостных ракет-ных двигателях, Долгополов С. И. (2017)
Коваленко Т. А. - Об адаптации бифункциональных систем управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя к современным способам и системам управления движением космических ступеней ракет, Сироткина Н. П., Шептун Ю. Д. (2017)
Печерица Л. Л. - Применение метода пробных частиц к аэродинамическому расчету космических аппаратов, Палий А. С. (2017)
Кривобоков Л. В. - Оценивание адекватности условий отработки изделий ракетной техники как сложных систем с применением теории статистического подобия, Дунаев Д. В., Демченко А. В. (2017)
Науменко Н. Е. - Оценка динамической нагруженности эталонного поезда с системой пассивной безопасности при его столкновениях с идентичным составом и грузовым вагоном, Соболевская М. Б., Хижа И. Ю. (2017)
Радченко Н. А. - Колебания и устойчивость прямолинейного и криволинейного движения экипажа электродинамической транспортной системы вдоль плоской путевой структуры, Звонарева О. В., Кузнецова Т. И. (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному інерційному середовищі, Фасоляк А. В. (2017)
Гришкевич А. Д. - Разработка комбинированной технологии упрочнения деталей (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, содержание (2017)
Колодницкий В. Н. - О формировании структуры композиционных алмазосодержащих материалов, применяемых в буровом и камнеобрабатывающем инструменте (Обзор), Багиров О. Э. (2017)
Yang L. M. - Preferential etching by flowing oxygen on the (100) surfaces of HPHT single-crystal diamond, Gong J. H., Yue Z. M., Liu S. N., Chen Q. L., Gao J. (2017)
Лысенко А. В. - Энергия межатомных связей и аналитическая шкала твердости (2017)
Коновал В. П. - Электрохимическая коррозия композиционных материалов системы TiCrB2–AlN в 3 %-ном растворе NaCl, Уманский А. П., Талаш В. Н., Лавренко В. А., Руденко Ю. Б., Субботин В. И. (2017)
Девин Л. Н. - Корреляционная модель акустической эмиссии при тонком алмазном точении, Рычев С. В. (2017)
Jaworska L. - Temperatures during the dry cutting of titanium alloy using diamond composites with ceramic bonding phases, Zebala W., Rutkowski P., Cygan S., Klimczyk P., Putyra P. (2017)
Шейко М. Н. - К вопросу теоретического обоснования выбора эффективной формы профиля зерна при моделировании алмазного слоя правящего инструмента. Сообщение 2. Гальванопластика (2017)
Олейник Г. С. - О взаимодействии ультрадисперсного алмаза детонационного синтеза и турбостратного нитрида бора, Бочечка А. А., Ляшенко В. И., Котко А. В., Назарчук С. Н. (2017)
Solozhenko V. L. - Thermoelastic equation of state of boron subphosphide B12P2, Cherednichenko K. A., Kurakevych O. O. (2017)
Титул, содержание (2017)
Шульженко А. А. - Фазовые превращения n-слойных графенов в алмаз в условиях высоких давлений и температур, Яворска Л., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Белявина Н. Н. (2017)
Коваленко Т. В. - Дефектно-примесный состав монокристаллов алмаза, выращенных в системе Fe–Mg–Al–C, Ивахненко С. А., Лысаковский В. В., Гордеев С. А., Бурченя А. В. (2017)
Дуб С. Н. - Теоретическая прочность на сдвиг и зарождение пластической деформации при нанодеформировании кубического нитрида бора, Петруша И. А., Бушля В. М., Танигучи Т., Белоус В. А., Толмачова Г. Н., Андреев А. В (2017)
Umanskyi O. P. - Wetting and interfacial behavior of Fe-based self-fluxing alloy-refractory compound systems, Pareiko M. V., Storozhenko M. S., Krasovskyy V. P. (2017)
Кухаренко С. А. - Особенности межфазной границы стеклометаллических покрытий порошков сверхтвердых материалов с металлической матрицей, Пащенко Е. А., Ткач В. Н. (2017)
Mao W. - Facile and scalable synthesis of Ti5Si3 nanoparticles via solid-state route in an autoclave, Bao K., Cao F., Ye L., Xie H., Li B., Wang W. (2017)
Гайдай С. В. - Активність нанесених на вуглецеве волокно Fe–Co-каталізаторів у реакції метанування СО2, Гринько В. С., Жлуденко М. Г., Дяченко А. Г., Ткач В. М., Іщенко О. В. (2017)
Филатов Ю. Д. - Формообразование плоских поверхностей оптоэлектронных элементов при алмазном полировании, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Ветров А. Г. (2017)
Шейко М. Н. - Алмазно-гальваническое покрытие с протекцией алмазным микропорошком в правящем инструменте. Сообщение 1. Режим нанесения покрытия, Скок В. Н. (2017)
Долматов В. Ю. - Влияние состава водной бронировки заряда из сплава тротила с гексогеном на выход и качество детонационного наноалмаза и алмазной шихты при детонационном синтезе, Vehanen A., Myllymӓki V. (2017)
Solozhenko V. L. - On melting of boron subnitride B13N2 under pressure, Mukhanov V. A. (2017)
Титул, содержание (2017)
Бурченя А. В. - Розрахунок розподілу температури при НРНТ-вирощуванні монокристалів алмазу в комірках з двома ростовими шарами, Лисаковський В. В., Гордєєв С. О., Івахненко С. О., Куцай О. М., Супрун О. М. (2017)
Kolabylina T. - Superhard pcBN tool materials with Ti3SiC2 MAX-phase binder: structure, properties, application, Bushlya V., Petrusha I., Johansson D., Ståhl J.-E., Turkevych V. (2017)
Горбань В. Ф. - Получение и механические свойства высокоэнтропийного карбида на основе многокомпонентного сплава TiZrHfVNbTa, Андреев А. А., Картмазов Г. Н., Чикрыжов А. М., Карпец М. В., Доломанов А. В., Островерх А. А., Канцыр Е. В. (2017)
Береснев В. М. - Влияние высокотемпературного отжига на структуру и механические свойства вакуумно-дуговых покрытий из Мо/(Ti + 6 % (по массе) Si)N, Клименко С. А., Соболь О. В., Литовченко С. В., Погребняк А. Д., Сребнюк П. А., Колесников Д. А., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Немченко У. С. (2017)
Hoier P. - Characterization of tool wear when machining Alloy 718 with high pressure cooling using conventional and surface-modified WC–Co tools, Klement U., Tamil Alagan N., Beno T., Wretland A. (2017)
Матюха П. Г. - Определение режима обновления режущей способности круга с учетом ее изменения во время обработки, Полтавец В. В. (2017)
Kryzhanivskyy V. - Influence of tool material and tool wear on tool temperature in hard turning reconstructed via inverse problem solution, Bushlya V., Gutnichenko O., M’Saoubi R., Ståhl J.-E. (2017)
Шейко М. Н. - Алмазно-гальваническое покрытие с протекцией алмазным микропорошком в правящем инструменте. Сообщение 2. Работоспособность инструмента, Максименко А. П., Бологов П. И. (2017)
Самотугин С. С. - Основы синтеза модифицированных слоев на инструментальных твердых сплавах, Лавриненко В. И., Кудинова Е. В., Самотугина Ю. С., Иванов В. И. (2017)
Прихна Т. А. - Структура и свойства горячепрессованных материалов на основе AlB12C2, Барвицкий П. П., Дуб С. Н., Муратов В. Б., Карпец М. В., Мощиль В. Е., Пономарев С. С., Васильев А. А. (2017)
Лощихін О. М. - Теоритичні підходи до визначення поняття та особливостей муніципальної демократії, Мартинюк М. І. (2017)
Ільницький М. С. - Становлення конституційного ладу в Україні (2017)
Єрмакова Г. С. - Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів: ретроспективний аналіз (2017)
Світлична Ю. О. - Тенденція регіонального розвитку в Україні (2017)
Гасымзаде Рамиз Айдын Оглу - Налоги в Азейрбайджане в периоды с начала III века нашей эры и до начала IX века (2017)
Пономарьов С. П. - Адміністративно-правові повноваження президента України як суб'єкта забезпечення національної безпеки й оборони (2017)
Щокін Р. Г. - Мета і цілі державної політики у галузі освіти: сучасний стан бачення проблеми (2017)
Ковальчук А. Ю. - Місце і роль органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України (2017)
Почанська О. С. - Види суб'єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Єпішко І. С. - Захист честі та гідності поліцейського в процесі інтеграції гендерних аспектів у його діяльності (2017)
Владимиренко І. В. - Нові принципи адміністративного судочинства (2017)
Веклич В. О. - Теоритична та історико-правова розробленість понять запобігання і боротьби з корупцією у контексті системи подолання корупції в Україні (2017)
Байрак В. В. - Поняття адміністративної відповідальності у сфері управління морським та річковим транспортом та її функції (2017)
Легка О. В. - Поняття та зміст адміністративної відповідальності в сучасних умовах розвитку адміністративного законодавства України (2017)
Корниенко М. В. - Острые углы реформирования следственных органов в Украине: семь раз не для нас, Тертышник В. М. (2017)
Шевчишен А. В. - Доказування обставин, що доходи отримані внаслідок вчинення корупційного правопорушення у сфері службової та прфесійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (2017)
Ковальчук С. О. - Поняття та загальна характеристика вчення про речові докази у кримінальному процесі (2017)
Мозоль С. А. - Окремі питання методології дослідження кримінальної безпеки (2017)
Лучка І. Ю. - Нове у законодавстві про інтелектуальну власність (2017)
Лисенко С. О. - Проблеми правового визначення концептуальної моделі розуміння інформаційної безпеки підприємництва як універсального об'єкта суспільних відносин у складі національної безпеки (2017)
Джавадов Хикмет Аловсат оглы - Определение целей стадии подготовки дела к судебному рассмотрению в контексте эффективности гражданского судопроизводства (2017)
Димінська О. Ю. - Перспективи гармонізації договірного права ЄС (2017)
Федіна А. В. - Окремі положення реалізації принципу публічного здійснення правосуддя крізь призму ефективної комунікації (2017)
Шувальська Л. Р. - Зародження ідеї участі народу у відправленні правосуддя (2017)
Музика М. П. - "Філософія життя" -новий ірраціоналістичний напрям у філософії права (2017)
Попова Л. М. - Основні засади державного фінансового контролю в Україні (2017)
Баула М. В. - Правова культура як методологія порівняльно-правових досліджень (2017)
Волинець Р. А. - Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами (2017)
Опанасенко В. І. - Фальсифікація доказів як специфічне кримінально-правове явище: поняття, зміст, види (2017)
Побіянська Н. Б. - Визнання недісним договору, вчиненого під впливом тяжких обставин і на невигідних (кабальних) умовах, як спосіб захисту прав суб'єктів господарювання, Хатнюк Н. С. (2017)
Сторожук Д. А. - Онтологія правового прогресу: філософсько-правовий вимір (2017)
Мамушкіна А. І - Загальна характеристика зобов'язань із заподіяння шкоди внаслідок вчинення тери\ористичного акту (2017)
Іванець М. Г. - Деякі питання запобігання корупції в органах прокуратури України (2017)
Титул, содержание (2017)
Буркат Г. К. - Процесс электрохимического осаждения цинка в присутствии модифицированных бором детонационных наноалмазов, Долматов В. Ю., Александрова Г. С., Османова Э. Д., Myllymäki V., Vehanen A. (2017)
Пак А. Я. - Получение борида алюминия в плазме сильноточного импульсного дугового разряда, Шатрова К. Н., Актаев Н. Е. (2017)
Часник В. І. - Теоретична та експериментальна оцінка діелектричної проникності вільноспечених композитів AlN–Mo на частотах 3,2–10,0 ГГц, Фесенко І. П. , Кайдаш О. М., Кущ В. І., Захарчук Г. П. (2017)
Сизоненко О. М. - Вплив високовольтного електрикного розряду на дисперсність та структуру порошку B4C, Лобода П. І., Зайченко А. Д., Солодкий Є. В., Торпаков А. С., Присташ М. С., Трегуб В. О. (2017)
Zhao T. - Correlation between edge radius of the cBN cutting tool and surface quality in hard turning, Agmell M., Persson J., Bushlya V., Ståhl J. E., Zhou J. M. (2017)
Agic A. - Influence of radial depth of cut on entry conditions and dynamics in face milling application, Eynian M., Hägglund S., Ståhl J.-E., Beno T. (2017)
Johansson D. - Sensitivity of Colding tool life equation on the dimensions of experimental dataset, Hägglund S., Bushlya V., Ståhl J.-E. (2017)
Филатов Ю. Д. - Мониторинг точности формы плоских поверхностей в процессе полирования деталей оптики и микроэлектроники, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Филатов А. Ю., Монтей Г. (2017)
Клименко С. А. - Особенности применения режущих инструментов из поликристалллического кубического нитрида бора с защитным покрытием, Клименко С. Ан., Манохин А. С., Береснев В. М. (2017)
Титул, содержание (2017)
Прихна Т. А. - Структура и свойства сверхтвердых материалов на основе додекаборида алюминия α-AlB12, Барвицкий П. П., Карпец М. В., Муратов В. Б., Свердун В. Б., Хабер Р., Картузов В. В., Мощиль В. Е., Дуб С. Н., Лошак М. Г., Александрова Л. И., Ковыляев В. В., Гарбуз В. В., Марченко А. А. (2017)
Дуб С. Н. - Механические свойства монокристаллов диборидов переходных металлов TMB2 (TМ = Sc, Hf, Zr, Ti). Эксперимент и теория, Сичкар С. М., Белоус В. А., Толмачева Г. Н., Лобода П. И., Богомол Ю. И., Кислая Г. П. (2017)
Буркат Г. К. - Оксидирование алюминия в присутствии наноалмазных добавок, Долматов В. Ю., Сафронова И. В., Малыгин А. А., Myllymäki V., Vehanen A., Нгуен Тхи Тхань Бинь. (2017)
Шугалей И. В. - Детонационные наноалмазы как антиоксиданты в различных тестсистемах, Боровикова А. С., Возняковский А. П., Илюшин М. А. (2017)
Ищенко Е. В. - Окисление СО на Cu–Co–Fe оксидной системе, нанесеной на углеродные нанотрубки, синтезированные на Co2O3, Гайдай С. В., Беда А. А., Захарова Т. М., Дяченко А. Г., Прилуцкий Э. В. (2017)
Акимов Г. Я. - Механическая активация кристаллизации аморфного бора и синтеза Al3Ti при холодном изостатическом прессовании порошка состава В–Al–(LaB6–TiB2), Соловьева Т. А., Лобода П. И., Прилипко С. Ю. (2017)
Горбань В. Ф. - Свойства композиционного многослойного твердого покрытия Zr–ZrN, Андреев А. О., Столбовой В. А., Бужинець Е. И., Костенко А. Д. (2017)
Markocsan N. - MAX-phase coatings produced by thermal spraying, Manitsas D., Jiang J., Björklund S. (2017)
Chen L. - Nano-scratching resistance of highchromium white cast iron and its correlation with wear of cBN tool in machining, Persson J., Ståhl J. E., Zhou J. M. (2017)
Титул, содержание (2017)
Галанов Б. А. - Критические комментарии к методике Оливера-Фара для измерения твердости и упругого модуля посредством инструментального индентирования и уточнение ее базисных соотношений, Дуб С. Н. (2017)
Панасюк Т. С. - Моделювання температурних полів в ростовому об’ємі комірки високого тиску шестипуансонного АВТ при вирощуванні кристалів алмазу методом Т-градієнта, Лєщук О. О., Лисаковський В. В., Каленчук В. А., Заневський О. О. (2017)
Часнык В. И. - Затухание СВЧ-излучения на частотах 34,09–34,19 ГГц в композиционном материале на основе микропорошка алмаза, структурированном наноуглеродной связкой, осажденной из газовой фазы при давлении ниже атмосферного, Полторацкий В. Г., Лещенко О. В. (2017)
Гаврилова В. С. - Теплофизические и физико-механические свойства антифрикционной твердой смазки для холодного пластического деформирования титановых сплавов, Пащенко Е. А., Жильцова С. В., Михальчук В. М., Мамуня Е. П., Дуб С. Н., Ткач В. Н. (2017)
Мельник Л. М. - Адсорбційні властивості шунгіту в процесі очищення водно-спиртових розчинів, Ткачук Н. А., Турчун О. В., Діюк В. Е., Іщенко О. В., Бєда О. А., Кістерська Л. Д., Логінова О. Б., Лисовенко С. О., Гонтар О. Г., Гаращенко В. В. (2017)
Solozhenko V. L. - Mechanical properties of superhard boron subnitride B13N2, Bushlya V. (2017)
Филатов Ю. Д. - Алмазное полирование кристаллических материалов для оптоэлектроники (2017)
Москаленко В. Ф. - Наукові досягнення вчених вищих медичних закладів освіти - членів Національної академії медичних наук України (2013)
Аршиннікова Л. Л. - Роль ламіктала в регуляції енергетичного гомеостазу при судомному синдромі, Антоненко Л. І. (2013)
Дзевульська І. В. - Морфофункціональний стан надниркових заноз після експериментального локального опіку (2013)
Білий О. В. - Аналіз первинної інвалідності військовослужбовців Збройних Сил України та особливості її формування, Коваль О. В., Романюк Ю. А., Набойченко О. В., Стукан Л. І. (2013)
Клименко В. І. - Формуванняздорового способу життя — основа профілактики хвороб системи кровообігу, Коваленко А. В. (2013)
Сміянов В. А. у Сміянова О. І. - Підвищення рівня інформаційно-мотиваційної компоненти реформи медичної галузі у Сумському регіоні, Тарасенко С. В. (2013)
Бичков О. А. - Динаміка показників цитокінового статусу у хворих на артеріальну гіпертензію, Бичкова Н. Т (2013)
Борисенко А. В. - Експериментальне вивчення механічних характеристик зубів, відновлених різними реставраційними конструкціями, Неспрядько В. П., Шидловський М. С., Савичук А.О. (2013)
Борисенко А. В. - Діагностичне значення вивчення букальних мазків у вагітних, Хомінська З. Б., Шекера О. О. (2013)
Дудар Л. В. - Раціональне застосування зігріваючої мазі "Фіналгон" у спортивній медицині, Секретний В. А. (2013)
Дудар Л. В. - Життєва ємкість легень в оцінці функціонального біологічного віку молодих практично здорових осіб, Шимеліс І. В., Халтагарова В. М. (2013)
Ковальчук О. І. - Патогенез опікової хвороби: сучасний аспект (2013)
Красюк Е. К. - Досвід застосування дарбепоетину альфа хворим хронічною хворобою нирок, які знаходяться на замісній терапії, Красюк І. B., Пруський Ф. О. (2013)
Неспрядько В. П. - Дослідження динаміки змін мікроелементного складу ротової рідини у пацієнтів з несприйняттям до металів зубних протезів, Парій В. В., Гуща Д. К. (2013)
Никула Т. Д. - Європейський освітній курс з нефрології вдруге в Україні, Моисеенко В. О. (2013)
Ольхович Н. В. - Особливості біохімічної та молекулярно-генетичної діагностики синдрому Санфіліппо А, Пічкур І. О., Трофімова Н. С., Іванова Т. П., Горовепко Н. Г. (2013)
Омельчук С. Т. - Дитяча іграшка: гігієнічні, психологічні, педагогічні аспекти та проблеми, Аністратенко Т. І., Велика Н. В. (2013)
Троян O. І. - Результати мінімально-інвазивних оперативних втручань у пацієнтів із дегенеративним поперековим стенозом (2013)
Антоненко М. Ю. - Досвід прогнозування ефективності лікувально- профілактичних заходів при захворюваннях пародонта (2013)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів та адгезивних молекул в патогенезі системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом (аналіз літературних даних та власні дослідження), Хайтович М. В., Бичкова Н. Г., Красюк О. А. (2013)
Парижан С. Я. - Токсичний та канцерогенний вплив формальдегіду на організм людини (2013)
Кундісв Ю. І. - Період Лохвицького підпілля в житті професора Г.Х. Шахбазяна 1941-1943 рр, Яворовський О. П., Езікян Г.М., Чайка Ю.Г. (2013)
Малюта О. В. - Подвижник української національної хірургії Євгеній Черняхівський (2013)
Алєксєєва О. С. - Конфліктогенний потенціал газетних заголовків (2017)
Весна Т. В. - Потенциал коммуникативных сбоев при толковании эмоджи в контексте межкультурного общения, Савицкая Ю. В. (2017)
Морозова І. Б. - Комунікативно-синтаксичні особливості дитячого мовлення в жанрі інтерв’ю, Цапенко Т.-Є. В. (2017)
Олейник А. А. - Интонационные средства выражения непонимания собеседника в англоязычном кинематографическом дискурсе (2017)
Собченко Н. С. - Приёмы синтаксической игры в рекламном дискурсе Украины (2017)
Степанов Е. Н. - Сценарная специфика региональной фразеологии (2017)
Труба Г. М. - Інтегративний підхід у вивченні категорій становості й аспектуальності: лінгвістичний і філософський аспект. Соціолінгвістичний експеримент (2017)
Форманова С. В. - Інвективний простір у романі І. Франка "Перехресні стежки" (2017)
Бакалова З. Н. - Языковая репрезентация темы любви в рассказах И. А. Бунина, Краснова Е. А. (2017)
Вакулик І. І. - Ad fontes: Формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського, Балалаєва О. Ю. (2017)
Гажева И. Д. - Интеракция тропов в прозе А. Белого (2017)
Колесник В. А. - Пространство в болгарской картине мира (2017)
Кошкина Е. Г. - К вопросу о способах языковой репрезентации концепта в диахронии (на материале немецкого языка) (2017)
Немировська О. Ф. - Хронотоп дороги в жанрі історичної прози (2017)
Бербер Н. М. - Топопоетонімікон роману Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки": функційностилістичний аспект (2017)
Дьячок Н. В. - Принципы определения номинатемы комплексного типа (2017)
Новак О. Н. - Анализ семантического объёма лексем ценность / вредност в русском и сербском языках (2017)
Шумарина Т. Ф. - Номенклатурные синонимы и варианты таксонов в ихтиологической систематике (на материале названий рыб Украины) (2017)
Кънева В. Г. - Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията "еквивалентност – безеквивалентност". Универбизация (върху материал от българския, руския и гръцкия език) (2017)
Златев И. М. - Проблемы статуса частиц как части речи в болгарском и в русском языкознании (2017)
Остапенко С. А. - Структурно-семантичний аналіз поетичного перекладу Д. Павличка сонету 1 В. Шекспіра українською мовою (2017)
Удовіченко Г. М. - Структурно-семантичний аналіз оригіналу сонету 131 В. Шекспіра (2017)
Яроцкая Г. С. - Лингвоаксиология усердия и мастерства в истории русской лингвокультуры (2017)
Iarmolovych G. Iu. - Herausbildung der germanischen Zahlwörter aus dem Proto-Indoeuropäischen (2017)
Pozharytska O. O. - A Diachronical outlook on the English gothic novel: morphological & lexical dimensions, Yezhkova A. G. (2017)
Журавлёва А. С. - Методика повышения эффективности преподавания и изучения русского глагола в иностранной аудитории (2017)
Черновалюк И. В. - Основные принципы профессионально ориентированного иноязычного обучения (2017)
Contents (2017)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal problem for the differential-operator equation of the even order with the involution, Kalenyuk P. I., Kolyasa L. I., Kopach M. I. (2017)
Dmytryshyn R. I. - On the convergence criterion for branched continued fractions with independent variables (2017)
Jinto J. - Some classes of dispersible dcsl-graphs, Germina K. A., Shaini P. (2017)
Kaladevi V. - First Reformulated Zagreb Indices of Some Classes of Graphs, Murugesan R., Pattabiraman K. (2017)
Litovchenko V. A. - Parabolic by Shilov systems with variable coefficients (2017)
Mulyava O. - On meromorphically starlike functions of order $\alpha$ and type $\beta$, which satisfy Shah's differential equation, Trukhan Yu. (2017)
Prajisha E. - FG-coupled fixed point theorems in cone metric spaces, Shaini P. (2017)
Sangurlu S. M. - Some fixed point results in complete generalized metric spaces, Turkoglu D. (2017)
Sheremeta M. M. - On the growth of a composition of entire functions (2017)
Siddiqi M. D. - Skew semi-invariant submanifolds of generalized quasi-Sasakian manifolds, Haseeb A., Ahmad M. (2017)
Vasylyshyn T. V. - Metric on the spectrum of the algebra of entire symmetric functions of bounded type on the complex L∞ (2017)
Fedorova M. - Faithful group actions and Schreier graphs (2017)
Титул, содержание (2018)
Интервью с заведующим отдела ИЭС им. Е. О. Патона членом-корреспондентом НАН Украины В. Д. Позняковым (2018)
Тараборкин Л. А. - Расчетная модель формирования неметаллических включений многослойной морфологии в металле сварного шва, Головко В. В. (2018)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры металла сварных соединений высокопрочных сталей, выполненных различными способами сварки, на их эксплуатационные свойства, Позняков В. Д., Шелягин В. Д., Бердникова Е. Н., Бернацкий А. В., Алексеенко Т. А. (2018)
Кныш В. В. - Влияние коррозионных повреждений на циклическую долговечность стыковых сварных соединений, упрочненных высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Ныркова Л. И., Мирянин В. Н. (2018)
Стефанив Б. В. - Влияние структуры зоны соединения алмазного слоя с твердосплавной подложкой паяных резцов на их эксплуатационный ресурс, Сабадаш О. М. (2018)
Кузьменко Г. В. - Электродуговая сварка и наплавка при ремонте рельсов киевского метрополитена, Тагановский В. М., Сидоренко В. Л. (2018)
Позняков В. Д. - Применение сварки для реставрации чугунного перильного ограждения моста Коцебу в Одессе, Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Жук Г. В., Козырев В. Б. (2018)
Борисов Ю. С. - Применение метода микроплазменного напыления для изготовления резистивного нагревательного элемента, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н., Глуховский В. Ю. (2018)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка торцов заготовок с использованием расходуемого и нерасходуемого электродов, Соловьев В. Г., Осечков П. П., Осин В. В. (2018)
Наші вітання (2018)
Подготовка специалистов для КНР (2018)
Международный конкурс студенческих работ (2018)
В Международном институте сварки (2018)
Порошковая проволока для мокрой подводной сварки (2018)
Компания Fronius - новатор внедрения цифровых и коммуникационных технологий (2018)
Календарь февраля (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (17 січня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (31 січня 2018 року) (2018)
Кудряченко А. І. - Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні засади розвитку України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року) (2018)
Стойка Р. С. - Перспективи створення наноносіїв для доставки генетичного матеріалу в клітини (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) (2018)
Попик В. І. - Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) (2018)
Сергієнко І. В. - Математичне та програмне моделювання складних систем з використанням суперкомп’ютерних технологій (2018)
Долінський А. А. - Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води, Ободович О. М. (2018)
Шапар А. Г. - Концептуальні підходи до розуміння процесів антропогенної дестабілізації екологічних систем, Міхєєв О. В. (2018)
Попович О. С. - Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу НАН України, Костриця О. П. (2018)
Шестеренко Є. А. - Нові біокаталізатори для створення потенційних лікарських засобів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Гвоздецький В. М. - Електродугові відновні і захисні покриття з порошкових дротів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Лесів А. П. - Зрадник чи жертва. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV–XVIII ст. (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Кочубей А. Н. - Людина, математик, педагог (до 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М. Л. Горбачука), Михайлець В. А. (2018)
Коць С. Я. - Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку (до 80-річчя академіка НАН України В. В. Моргуна) (2018)
Плакса С. А. - З математикою в серці (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ю. Трохимчука) (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Ніколаєва (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Р. П. Радишевського (2018)
Сірий Є. В. - Трансформаційні зміни ціннісної системи українського суспільства у системі координат: "традиція–модерн" (2014)
Шевель І. П. - Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів (2014)
Балановський Я. М. - Духовні цінності етномаргінальної субкультури (2014)
Скрипник О. С. - Територіальна ідентичність у соціології: теоретична інтерпретація (2014)
Криницька І. П. - Становлення соціального захисту дітей від сімейного насильства та основні перешкоди його реалізації (2014)
Хуткий Д. О. - Особистісні риси та ціннісні орієнтації студентів-соціологів НАУКМА (2014)
Скорик Т. В. - Університет третього віку як модель соціальної інтеграції осіб літнього віку в сучасне суспільство, Шевченко І. C. (2014)
Єфанова І. В. - Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій, Марценюк Т. О. (2014)
Афанасьєва Л. В. - Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум, Глебова Н. І. (2014)
Лескова Л. Ф. - Характерні соціальні риси та особливості жіночого менеджменту (2014)
Заремба Г. Р. - Уявлення про справедливість в сучасних глобалізаційних умовах (2014)
Володіна К. О. - Основні теоретичні концепції аналізу самоідентифікації (2014)
Staples W. G. - Chosen chapters from "Everyday surveillance: vigilance and visibility in postmodern life" (2014)
Баршацька Г. Ю. - Аналіз ментальних та соціокультурних характеристик поселенців у місті (2014)
Пашко Н. Ю. - Концептуалізація ОСББ в контексті теорій соціального капіталу та громадянського суспільства (2014)
Полторак В. А. - Проблеми формування нових регіонально-політичних угрупувань в умовах соціально-політичного конфлікту в Україні (2014)
Шинкаренко О. Є. - Референдуми в Криму та на Донбасі як спроба легітимації підходів до перегляду територіального устрою України (2014)
Долганов П. С. - Ідеологічна деколонізація топонімічної системи вербальних маркерів Рівного (2014)
Середа В. В. - Політична культура України: діахронний вимір (2014)
Братчикова Т. І. - Фактори поширення інформації в соціальних он-лайн мережах: експертне опитування (2014)
Олійник О. В. - Інтернет-спільноти як суб’єкт взаємодії "суспільство–влада": проблеми та перспективи (2014)
Kobozeva V. - Development of the steganographic method for binary cover-images, Vornikova M., Akhmametieva A., Penko O. (2017)
Коновалов С. Н. - Информатизация противоаварийного управления сложными техническими системами, Вычужанин В. В. (2017)
Бобок І. І. - Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображені в умовах відсутності відмінностей при їх постобробці (2017)
Верлань А. А. - Спрощення математичних моделей об'єктів з розподіленими параметрами на основі методу розщеплення, Іванюк В. А. (2017)
Цевух И. В. - Параметрический синтез дискретно-адаптивной одноканальной по доплеровской частоте системы обработки сигнала в условиях гауссовых помех, Соколов А. В., Сакович А. А. (2017)
Юськів М. І. - Моделювання та оптимізація доступу до сторінок Web-сайту для різних законів розподілу ймовірностей звертання до сторінок, Цегелик Г. Г. (2017)
Болтенков В. А. - Анализ медианных методов консенсусного агрегирования ранговых предпочтений, Куваева В. И., Позняк А. В. (2017)
Шибаев Д. С. - Оптимизация отбора и анализа информации в разноструктурных хранилищах данных, Вычужанин В. В., Шибаева Н. О., Рудниченко Н. Д. (2017)
Кухар М. А. - Алгоритм функціонування системи підтримки прийняття рішень в земельних відносинах (2017)
Паулин О. Н. - Методы и алгоритмы покрытия (Часть 2) (2017)
Возна Н. Я. - Метод розпізнавання оптичних зображень у хеммінговому просторі на основі критерію структурної складності (2017)
Вихідні дані (2017)
Артеменко І. А. - Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно-процесуального права (2017)
Бандурка О. М. - Деякі аспекти економічної злочинності в УСРР у першій половині 1930-х років, Греченко В. А. (2017)
Безпалова О. І. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України, Горбач Д. О. (2017)
Бережняк В. В. - Сфера житлово-комунального господарства як об’єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки, Ніконов М. М. (2017)
Береза В. В. - Принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти (2017)
Білоус З. В. - Держава як суб’єкт охорони і захисту трудових прав працівників (2017)
Бондаренко Н. О. - Громадянське суспільство в Україні: історико-правові аспекти становлення та розвитку (2017)
Бугайчук К. Л. - Публічне адміністрування в органах національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід (2017)
Владимиренко І. В. - Шляхи забезпечення реалізації принципів судового процесу (2017)
Волошина М. О. - Законодавчі аспекти проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції (2017)
Гетманець О. П. - Правові принципи бюджетного контролю (2017)
Головко Б. Ю. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні (2017)
Горбачов О. В. - Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва (2017)
Гуменюк К. П. - Характеристика інституту відумерлості спадщини (2017)
Гусаров С. М. - Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності, Комзюк А. Т., Салманова О. Ю. (2017)
Давиденко В. В. - Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях (2017)
Деркач Н. М. - Окремі аспекти нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконного обігу зброї (2017)
Дьякова О. О. - Мотивація як суб’єктивний чинник протидії правовому нігілізму в діяльності поліції (2017)
Єпішко І. С. - Працівник правоохоронного органу як представник держави (2017)
Жукевич І. В. - Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень (2017)
Заворіна О. П. - Міжнародний досвід протидії підрозділами національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми (2017)
Зозуля І. В. - Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем, Довгань О. І. (2017)
Калиновська Я. О. - Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості (2017)
Клочко І. О. - Організаційні засади діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції (2017)
Кметик Х. В. - Сутність та особливості договірного представництва, Такаджі Л. Г. (2017)
Комзюк В. Т. - Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України (2017)
Копайгора І. Д. - Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення, Копайгора І. І. (2017)
Копча В. В. - Реформа поліції Чеської Республіки: питання законодавчого забезпечення (2017)
Костюченко О. Є. - Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах (2017)
Кривенко О. І. - Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки) (2017)
Лапкін А. В. - Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України (2017)
Легка О. В. - Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності (2017)
Лейба О. А. - Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у працях М.М. Гродзинського (2017)
Логвиненко Б. О. - Здоров’я як правова категорія: до постановки питання (2017)
Лучка І. Ю. - Про поняття ділової репутації та включення в господарський кодекс права на ділову репутацію суб’єктів господарювання як відповідного правового інституту (2017)
Макаровець А. М. - Поняття адміністративно-правового статусу апарату суду (2017)
Малярова В. О. - Деякі питання щодо вдосконалення окремих криміналістичних методик, Андрєєв О. О. (2017)
Мозоль С. А. - Класифікація рівнів кримінологічної безпеки (2017)
Музичук О. М. - Компетенція органів досудового розслідування національної поліції України, Нікуліна А. Г. (2017)
Назаренко І. В. - Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2017)
Орлов Ю. В. - Сутність та поняття злочинності: від фрагментації до інтеграції наукового знання (2017)
Отрудько В. І. - Актуальні проблеми правового регулювання інституту сприяння громадян оперативним підрозділам у законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2017)
П’ятницький А. В. - Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні (2017)
Патрелюк Д. А. - Предмет протидії кримінальному переслідуванню (2017)
Переверзєв І. О. - Третейське судочинство у сфері господарської діяльності: проблеми застосування та шляхи вирішення (2017)
Петренко І. В. - Характеристика юридичних гарантій діяльності судів (2017)
Подгородний С. Д. - Стан наукової розробленості питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них (2017)
Подорожній Є. Ю. - Поняття та основні властивості юридичної відповідальності у трудовому праві (2017)
Полякова К. В. - Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин (2017)
Пономарьов С. В. - Зміст взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб’єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища (2017)
Пчелін В. Б. - Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача (2017)
Пчеліна о. В. - Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Ровний В. В. - Організація сільськогосподарської дорадчої діяльності: міжнародно-правовий досвід (2017)
Свердліченко В. П. - Аналіз категорії "зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію" в умовах надзвичайного або воєнного стану (2017)
Сивак В. М. - Щодо притягнення голови суду до адміністративної та кримінальної відповідальності (2017)
Сокуренко О. М. - Правові проблеми встановлення ознак суб’єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (2017)
Старосельцева О. В. - Інституційна природа загальнообов’язкового державного соціального страхування (2017)
Стащак М. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції", Шендрик В. В. (2017)
Степанюк Р. Л. - Деякі перспективні напрями розвитку криміналістики в Україні (2017)
Ткаченко В. І. - Пошукові ознаки об’єктів, що становлять оперативний інтерес для суб’єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків (2017)
Трофименко Д. С. - Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів (2017)
Федорчук Ю. В. - Оперативний пошук ознак злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків (2017)
Хитра О. Л. - Розвиток нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням (2017)
Черниш М. О. - Зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами, Салтовець С. А. (2017)
Шатрава С. О. - Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави (2017)
Шахова К. В. - Класифікація суб’єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності (2017)
Швець Д. В. - Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні (2017)
Шинкаренко Є. С. - Історико-правовий генезис інтерпретації поняття "прокурорський нагляд" (2017)
Шоптенко С. С. - Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації (2017)
Юревич І. В. - Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти, Мхітарян Л. Е. (2017)
Яфонкін А. О. - Інформаційна війна проти держави та інформаційна безпека України, Шевчук В. А. (2017)
Содержание (2016)
Булат А. Ф. - Научно-методический базис спектрально-акустического контроля состояния флюидонасыщенного углепородного массива, Скипочка С. И., Пилипенко Ю. Н., Дякун Р. А. (2016)
Булат А. Ф. - Управление показателями аварийности и травматизма с использованием матрицы рисков, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А. (2016)
Безручко К. А. - Влияние строения угленосной толщи и метаморфизма на перераспределение метана в подработанном углепородном массиве, Приходченко C. Ю., Приходченко А. В., Дрожжа Т. М. (2016)
Рабіч О. В. - Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва, Чумак Л. О., Мещерякова І. В. (2016)
Новиков Л. А. - Газодинамические параметры участковых трубопроводов со скоплениями конденсата (2016)
Халимендик Ю. М. - Безопасное использование замковых соединений арочной податливой крепи, Барышников А. С., Халимендик В. Ю. (2016)
Shevchenko V. G. - Validation of parameters and design of information system on the underground mining job safety with taking into account geomechanical factors, Slashchov A. I. (2016)
Логинова А. А. - Влияние процесса старения в условиях агрессивной среды на упруго-диссипативные свойства резиновых элементов (2016)
Беликов А. С. - Критерий оценки опасности при реконструкции инженерных сетей, Диденко Л. М., Клименко А. А. (2016)
Бунько Т. В. - Минимизация зоны взаимного влияния вентиляторов главного проветривания угольной шахты, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш. (2016)
Минеев С. П. - Оценка особенностей фильтрации свободного метана в структурно-неоднородном угольном пласте, Сапегин В. Н., Головко Ю. И., Янжула А. С. (2016)
Беликов А. С. - Безопасность выполнения специальных работ в экстремальных ситуациях с применением подъемно-транспортных машин и оборудования, Шаломов В. А., Долгополова Н. В., Улитина М. Ю. (2016)
Ильин С. Р. - Градуировка измерительных каналов автоматизированной системы мониторинга натяжений канатов шахтных многоканатных подъемных установок, Кириченко В. Е., Ильина И. С. (2016)
Makeyev S. Yu. - Theoretical consideration of plasma energy transfer to the rock mass, Osenniy V. Ya., Ryzhov G. A., Osennyaya N. V., Holyavik O. V. (2016)
Makeeva A. S. - Theoretical and experimental research of hot rolling of aluminum strips for solar collector, Kuzmenko O. S., Remez O. A., Frolov Ya. V., Uwarow I., Gridin O. Yu. (2016)
Холоденко Т. Ф. - Изменение эмиссии продуктов детонации в атмосферу в зависимости от условий взрывания зарядов эмульсионных взрывчатых веществ (2016)
Колесник В. Є. - Розробка способів зниження рівня екологічної небезпеки від пилових викидів вугільних шахт, Павличенко А. В. (2016)
Слащев И. Н. - Исследование процесса формирования зон разрушения в породном массиве при отработке смежных выемочных участков шахт, Слащева Е. А. (2016)
Клименко Д. В. - Определение параметров колебательного нагружения, инициирующего страгивание трещин в породном массиве (2016)
Мацук З. М. - Вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці у нафтогазовій промисловості, Бунько Т. В., Сафонов В. В. (2016)
Софийский К. К. - Повышение безопасности транспортирования, извлечения и утилизации метана поверхностными дегазационными скважинами, Стасевич Р. К., Притула Д. А., Дудля Е. Е. (2016)
Бокий А. Б. - Анализ эффективности управления аэрогазодинамическими процессами на выемочных участках угольных шахт, Бунько Т. В., Боровский А. В., Новикова Л. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Римар Т. Е. - Газоутворювачі для піноматеріалів на основі рідкого скла (2017)
Іванченко А. В. - Застосування природних адсорбентів в технологіях переробки рідких відходів, Пінчук Д. В., Єлатонцев Д. О. (2017)
Бойко Т. В. - Моделювання і оптимізація процесу цементації ртуті в умовах статистичної невизначеності, Складанний Д. М., Потапенко Т. Є. (2017)
Кватернюк С. М. - Контроль екологічної безпеки стічних вод за допомогою мультиспектрального методу та біоіндикації по фітопланктону (2017)
Заюков І. В. - Дослідження впливу соціально-економічних, медико-демографічних факторів на рівень здоров’я населення працездатного віку (2017)
Кіковка С. В. - Теплові режими асинхронного двигуна з багатозонними обмотками статора, Титюк В. К., Чорний О. П. (2017)
Баженов В. А. - Питання оптимізації функціонування електричних мереж сучасних енергосистем (2017)
Давиденко Л. В. - Процедура планування електроспоживання об’єктів водопостачання, Давиденко Н. В. (2017)
Ковбаса С. М. - Аналіз впливу кривої намагнічування на процеси ослаблення поля в асинхронних векторно-керованих електроприводах, Дудченко А. Ю. (2017)
Кацадзе Т. Л. - Принципи організації мультиагентного управління оптимальним розмиканням розподільних електричних мереж (2017)
Кулик В. В. - Оптимізація перетікань реактивної енергії в розподільних електричних мережах з використанням принципу найменшої дії, Пірняк В. М. (2017)
Саєнко Ю. Л. - Загальна математична модель розподілу фактичних внесків у спотворення симетрії й відхилення напруги у точці загального приєднання, Калюжний Д. М. (2017)
Черненко П. О. - Декомпозиція добового графіка електричного навантаження енергосистеми та моделювання його складових під час короткострокового прогнозування, Мартинюк О. В. (2017)
Кирик В. В. - Гармонічні складові напруги та струму в магістральних мережах (2017)
Яндульський О. С. - Оптимізація параметрів системного стабілізатора для ефективного демпфування низькочастотних коливань в енергосистемі, Марченко А. А., Гулий В. С. (2017)
Костюк В. О. - Спосіб оптимального вторинного регулювання частоти та потужності, Сідоров О. Ф. (2017)
Мокін В. Б. - Еквівалентування математичних моделей мінімально-фазових систем високого порядку в класі немінімально-фазових, Мокін О. Б., Мокін Б. І., Довгополюк С. О., Чернова І. О. (2017)
Івохін Є. В. - Математичні моделі процесу розповсюдження реклами в соціальній групі, Навродський В. О. (2017)
Азаров О. Д. - Двотактні перетворювачі напруга–струм і струм–струм змінного напрямку, Обертюх М. Р. (2017)
Батигін Ю. В. - Індукційний нагрів тонкої феромагнітної пластини в полі плоского кільцевого соленоїда, Сабокар О. С., Стрельнікова В. А. (2017)
Дерібо О. В. - Динаміка електрогідровлічного слідкувального приводу пристрою для обкочування вісенесиметричних поверхонь, Дусанюк Дусанюк, Ж. П., Репінський С. В., Гораль М. В. (2017)
Семенов А. О. - Генератор динамічного хаосу з інерційною нелінійністю на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним опором, Осадчук О. В. (2017)
Подлєсний С. В. - Технологія навчання теоретичної механіки бакалаврів на платформі LMS MOODLE, Єрфорт Ю. О., Жук Я. А., Криворучек В. В. (2017)
Фрицюк В. А. - Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця (2017)
Прадівлянний М. Г. - Стратегії формування професійної компетентності фахівців сфери туризму в процесі вивчення іноземних мов, Бондар Н. Д. (2017)
Карташов Є. Г. - Механізми розвитку регіональної екологічної демократії (2016)
Королюк Ю. Г. - Потенціал регіонального розвитку в механізмах сценарного управління (2016)
Красівський О. Я. - Правові засади реформування державного управління середньою освітою в українському суспільстві, Книшик С. І. (2016)
Чукут С. А. - Аналіз кращих практик надання електронних послуг в об'єднаних арабських еміратах, Шуляк М. С. (2016)
Марушевський Г. Б. - Методологія проведення галузевих аналізів для інтеграції положень конвенцій ріо в політику розвитку України (2016)
Сімак С. В. - Інституційні основи дослідження механізмів взаємодії громадянського суспільства, влади та бізнесу (2016)
Грищенко І. М. - Алгоритм формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування (2016)
Пивоваров К. В. - Шляхи удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України (2016)
Мороз С. А. - Державне управління розвитком трудового потенціалу внз: компетенція людини, університету та держави (2016)
Рашковська О. В. - Вплив громадянської комунікації на демократизацію системи державного управління України (2016)
Чернов С. І. - Маркетинг і менеджмент у сучасних умовах України: ноосферний аспект розвитку (2017)
Гбур З. В. - Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки (2017)
Ларін С. В. - Ґенеза формування базових цінностей українського суспільства в період XVI – XVII століть (2017)
Шевченко О. М. - Підходи до визначення сутності контролю в теорії державного управління (2017)
Барило О. Г. - Ієрархічна модель порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2017)
Бурик З. М. - Концептуальні підходи до державного регулювання сталого розвитку в Україні (2017)
Гончаренко М. В. - Механізми формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації (2017)
Потеряйко С. П. - Дослідження стану категорійно-понятійного апарату механізмів державного управління у сфері цивільного захисту (2017)
Комарівська Н. М. - Стимулювання раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення аграрними холдингами в Україні (2017)
Куспляк Г. І. - Багаторічне бюджетне планування, орієнтоване на отримання результативності за програмами капітального будівництва (2017)
Хлєбников А. А. - Інституційна структура ринку публічних послуг (2017)
Дзюндзюк В. Б. - Теоретичні засади регіонального розвитку в сучасних умовах, Черняк М. Є. (2017)
Костенко В. О. - Пріоретити вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту територіальних громад у процесі децентралізації влади в Україні (2017)
Федорчак О. В. - Державне управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в Україні: проблеми та напрями вдосконалення (2017)
Обіход М. М. - Стратегічне планування та організація системного моніторингу ефективності реалізації молодіжної політики (2017)
Золотарьов В. Ф. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення ґендерногo паритету в публічному управлінні України, Білосорочка С. І. (2017)
Меляков А. В. - Електронні петиції як інструмент виконання законів "декомунізаційного пакету” (2017)
Михайлов М. О. - Джерельна база дослідження механізмів інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу (2017)
Решевець І. В. - Вплив політичних партій на розвиток політико-адміністративних процесів (2017)
Непомнящий О. М. - Інжиніринг: деякі аспекти підвищення кваліфікації ключового персоналу (2017)
Гришина Н. М. - Вплив соціальної реклами на формування громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, Ревенко Т. В. (2017)
Сторожев Р. І. - Суб’єкти розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності (2017)
Олешко О. М. - Удосконалення системи управління конфліктами інтересів на державній службі як необхідний фактор зниження рівня корупції (2017)
Аведян Л. Й. - Державне регулювання сфери сучасних інформаційних технологій та інновацій: закордонний досвід (2017)
Афанасьєва Ю. В. - Закордонний досвід патріотичного виховання (2017)
Боковикова Ю. В. - Закордонний досвід діяльності інспекцій праці, Миргород С. О. (2017)
Грабар Н. С. - Світові практики протидії бюрокритизму: досвід для України (2017)
Левченко С. О. - Закордонний досвід впровадження нових моделей публічного управління (2017)
Поліщук І. В. - Адаптація міжнародних моделей функціонування механізмів розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні (2017)
Бульба В. Г. - Соціальні ризики людського розвитку: сутність та місце в державному управлінні, Євтухов О. В. (2017)
Бабічев А. В. - Впровадження концепції "Потрійна спіраль+” для управління змінами в системі вищої освіти (2017)
Литвиненко М. В. - Умови реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні (2017)
Дармостук Д. Г. - Організаційні засади реалізації державної політики у сфері зеленого туризму в Україні (2017)
Озаровська А. В. - Вища освіта як чинник розвитку суспільства (2017)
Матвейчук Л. О. - Інноваційний підхід у розвитку електронного формату в публічному управлінні України, Соколова О. М. (2016)
Кульчій І. О. - Формування та розвиток системи місцевого самоврядування: досвід країн європейського союзу, Штепа А. А. (2016)
Надежденко А. О. - Екологічна політика України (організаційний та економічний аспект), Чечета Н. О. (2016)
Приліпко С. М. - Неприбутковий статус суб’єктів обслуговуючої кооперації малих сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Баранов Р. О. - Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют (2016)
Федоренко Т. А. - Право громадян на участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2016)
Баранов С. О. - Основні методи впливу держави на тіньову економіку (2016)
Воробьев Ю. С. - Воздействие ударной волны на прямоугольную пластину с разрезом, Овчарова Н. Ю. (2015)
Гончаров В. В. - Дослідження стійкості ротора в корпусі на податливих опорах, який динамічно зрівноважується двома автобалансирами (2015)
Дем’яненко А. Г. - Деякі особливості і аналогії в задачах динаміки пружних стиснутих прямокутних пластинок та пластинок з рухомим інерційним навантаженням (2015)
Круглий Я. Д. - Влияние способа конечноэлементного моделирования контактного взаимодействия бандажных полок при расчете спектра собственных частот лопаточного венца (2015)
Мартиненко Г. Ю. - Аналіз динаміки ротора детандер-компресорного агрегату с магнітними підшипниками за допомогою різних скінчено-елементних моделей (2015)
Надутый В. П. - Определение условий потери устойчивости положения жидкости в капилляре при вибрационном воздействии, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2015)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора гіперболічно змінної маси, Ольшанський С. В., Бурлака В. В., Малець О. М. (2015)
Ольшанський В. П. - Наближений розрахунок нестаціонарних коливань осцилятора експонентно змінної маси, Тіщенко Л. М., Ольшанський С. В. (2015)
Семененко Е. В. - Исследование влияния вибрации на свойства кипящего слоя, Дякун И. Л., Рубан В. Д. (2015)
Сілін Р. І. - Вібраційне обладнання для зміни властивостей води з одночасним впливом різних енргетичних полів, Гордєєв А. І. (2015)
Струтинський C. В. - Розробка та дослідження низькочастотних вібраційних механізмів із системою приводів у вигляді шлангових пневмодвигунів (пневмом’язів), Ночніченко І. В., Галецький О. С. (2015)
Тіщенко Л. М. - Теоретичні дослідження підвищення динамічної стабільності молотильних систем зернозбиральних комбайнів, Знайдюк В. Г. (2015)
Філімоніхін Г. Б. - Експериментальне дослідження двочастотних вертикальних вібрацій платформи, збуджених кульовим автобалансиром, Яцун В. В. (2015)
Шатохин В. М. - Исследование установившихся динамических процессов в нелинейных моделях машинных агрегатов с использованием интегральных уравнений движения, Шатохина Н. В. (2015)
Шевченко Г. А. - Модель вибрационного поличастотного грохота с ограниченным источником возбуждения, Шевченко В. Г. (2015)
Ярошевич Н. П. - Динамика пуска вибрационных машин с дебалансними приводом, Забродець И. П., Силивонюк А. В., Ярошевич T. C. (2015)
Булат А. Ф. - Досягнення інституту геотехнічної механіки ім. М.с. Полякова нан україни в створенні вібраційної техніки та технологій з використанням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки та збагачення мінеральної сировини, Дирда В. І., Пухальський В. М., Волошин О. І., Надутий В. П., Морус В. Л., Лисиця М. І. (2015)
Булат А. Ф. - Опыт применения вибрационных установок в технологии добычи янтаря, Надутый В. П., Корниенко В. Я. (2015)
Ганкевич В. Ф. - Вплив вібрацій на буровий інструмент, Пащенко О. А., Киба В. Я. (2015)
Дзюба С. В. - Определение особенностей использования напорного гидротранспорта при разработке техногенных месторождений, Медведева О. А., Киричко С. Н. (2015)
Дудников А. А. - Вибрационная упрочняющая обработка в технологических процессах, Беловод А. И., Келемеш А. А., Пасюта А. Г. (2015)
Мойсишин В. М. - Дослідження процесу звільнення прихоплення бурильної колони ударним пристроєм, Левчук К. Г. (2015)
Москалёва Т. В. - Модель фундамента турбоагрегата мощностью 300 мвт для исследования влияния статической и динамической нагрузок, Полушина М. В. (2015)
Надутый В. П. - Обоснование эффективности использования комплексного метода виброобезвоживания железной руды, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2015)
Надутый В. П. - Определение силы ударного взаимодействия лепестковых дисков валкового вибрационного классификатора с горной массой, Ягнюкова И. В., Титов А. А. (2015)
Полєвода Ю. А. - Віброакустична діагностика лопатевих насосів (2015)
Равлюк В. Г. - Підвищення точності результатів діагностування підшипникових вузлів вагонів (2015)
Рахманов С. Р. - Исследование параметрических колебаний шатуна и модернизация главного привода стана холодной прокатки труб, Вышинский В. Т., Любин Н. В. (2015)
Філімоніхін Г. Б. - Зрівноваження пасивними автобалансирами звичайного і аеродинамічного дисбалансів крильчатки осьового вентилятора, Олійніченко Л. С. (2015)
Франчук В. П. - Обезвоживание органо-минеральных осадков черного моря при комбинированном статическом и динамическом нагружении, Шевченко А. Е. (2015)
Друкований М. Ф. - Вібраційні технології в комплексі біотехнологій в АПК україни, Дишкант Л. В., Алексевич І. М. (2015)
Тищенко Л. Н. - Експериментальные исследования внутрослоевых процессов в плоскорешетных вибрационных сепараторах, Пивень М. В. (2015)
Лупальцов В. И. - А. А. Шалимов - учитель, наставник, друг (2018)
Усенко О. Ю. - Операція Whipple з резекцією ворітної/верхньої брижової вени без реконструкції судин з приводу пухлинного тромбозу судин системи ворітної вени, Ничитайло М. Ю., Литвин О. І., Загрійчук М. С., Ліксунов О. В., Романів Я. В., Різник М. В. (2018)
Котенко О. Г. - Хирургическое лечение перихилярной холангиокарциномы с инвазией в воротную вену, Попов А. О., Гриненко А. В., Гусев А. В., Григорян М. С., Федоров Д. А., Коршак А. А., Остапишен А. Н., Минич А. А. (2018)
Ничитайло М. Ю. - Хірургічна тактика лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту з огляду на функціональний стан хворих, Запорожченко Б. С., Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Бондарець Д. А. (2018)
Хомяк І. В. - Комбінований відеоендоскопічно-черезшкірний доступ у хірургічному лікуванні інфікованого гострого некротичного панкреатиту, Костилєв М. В., Ротар О. В., Терешкевич І. С., Ротар В. І., Хомяк А. І. (2018)
Гаджиев Дж. Н. - Иммунный статус, функциональные показатели печени и тяжесть эндогенной интоксикации при разных формах синдрома системной воспалительной реакции у больных при остром калькулезном холецистите, Гаджиев Н. Дж., Мамедова З. Б. (2018)
Лебідь І. Г. - Предиктори погіршення якості життя, що пов’язано зі здоров’ям в оперованих і неоперованих дорослих із вродженою патологією серця, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І. (2018)
Киримов В. И. - Использование методов регенеративной медицины в комплексном лечении хронических язвенно-некротических осложнений при ишемии конечности, Дрюк Н. Ф., Барна И. Е., Пустынцев А. А. (2018)
Кополовець І. І. - Порівняння вмісту біомаркерів запалення у пацієнтів при стенозі сонних артерій та вивчення його змін залежно від прогресування атеросклерозу та виникнення атеросклеротичних ускладнень, Штефаніч П., Берек П., Гертеліова З., Болдіжар П. О., Русин В. В. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Результати лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, асоційованої з дисплазією сполучної тканини, з використанням ендовенозної лазерної коагуляції, Продан А. М. (2018)
Корпусенко І. В. - Одномоментна двобічна резекція легень з приводу туберкульозу, Савенков Ю. Ф. (2018)
Фомін П. Д. - Третинний перитоніт як проблема абдомінальної хірургії, Матвійчук О. Б. (2018)
Бойко В. В. - Особливості хірургічної тактики при протяжних рубцевих стриктурах стравоходу, Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В. (2018)
Лозинська Л. Ю. - Клінічна характеристика та оперативні втручання з приводу хвороби крона, в тому числі асоційованої з колоректальним раком, Лукавецький О. В. (2018)
Грубнік В. В. - Функціональний стан м`язів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах: сучасні клінічні інструменти діагностики та прогнозу, Парфентьєва Н. Д., Парфентьєв Р. С., Колкер І. А., Солодовнікова Ю. О., Чемересюк І. Г., Яблонська В. Б. (2018)
Думанський Ю. В. - Диференційований підхід до комплексного лікування хворих за несприятливих форм місцево-поширеного раку грудної залози, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Єрмаков В. Ю., Столярчук Є. А. (2018)
Бур’янов О. А. - Біомеханічно обґрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток, Лакша А. А., Борзих Н. О., Шидловський М. С. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Особливості уродинаміки нижніх сечових шляхів у хворих за ідіопатичного гіперактивного сечового міхура, Костєв Ф. І., Яцина О. І., Савчук Р. В., Залива К. А. (2018)
Мазуренко О. В. - Організація служби крові в мобільному госпіталі при подоланні наслідків катастроф, Рощин Г. Г., Сличко І. Й., Шабельнік П. В. (2018)
Пузирьов Г. С. - Синдром Велленса. Особливості діагностики та ендоваскулярного лікування, Сакевич Р. П., Заєць В. В., Ворошилова Т. А., Ханенко Є. Б., Ляховський В. І. (2018)
Дейкало І. М. - Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки, Осадчук Д. В., Карел О. І., Махніцький А. В., Назарко Л. Р. (2018)
Сіцінський Н. А. - Оцінка сучасного стану українсько-американського військово-політичного співробітництва (2016)
Шевцова Ю. М. - Молодіжний ресурс суспільства (2016)
Гаврилюк А. М. - Кінотуризм в Україні: нереалізовані можливості та перспективи використання знакових локацій (2016)
Головка А. А. - Діяльність громадських об’єднань в контексті інформаційної безпеки України (2016)
Таньчук О. А. - Упpaвлiння зa peзультaтaми в дepжaвнoму сeктopi як напрям пiдвищeння eфeктивнoстi управлінських рішень у публiчному упpaвлiнні в укpaїнi (2016)
Білей М. В. - Організаційні форми реалізації державного управління (2016)
Давиденко О. Г. - Зарубіжний досвід державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності (2016)
Хлапук М. М. - Дослідження сили опору стисненню потоку в межах досконалого водозливу з тонкою стінкою, Корнійчук В. І., Безусяк О. В. (2017)
Шевченко І. А. - Застосування сучасних підходів до визначення параметрів Дніпровських водосховищ (2017)
Hafied Ya. - Quantification De La Charge Sedimentaire Par La Methode Du RNA Dans Le Bassin De Tafna Nord-Ouest Algerien, Shynkaruk L., Khlapuk M., Marouf N., Meddour A. S. (2017)
Янчук Р. М. - Створення картографічної основи для розробки генеральних планів населених пунктів за матеріалами аерознімання з непрофесійних БПЛА, Трохимець С. М. (2017)
Дмитрів О. П. - Виявлення та моніторинг сміттєзвалищ за допомогою даних дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій, Дудко С. А. (2017)
Кір’янов В. М. - Гідроінформатика: наука та освіта (2017)
Куковський А. Г. - Огляд сучасних технологій гідроізоляції іригаційних каналів, Кизима В. П., Немоловська Н. А., Семчук П. П. (2017)
Герус В. А. - Комп’ютерне моделювання взаємозв’язаних фільтраційно-суфозійних процесів в гетерогенних пористих середовищах (2017)
Гладка О. М. - Сучасні обчислювальні технології комп’ютерного моделювання процесів підземної гідродинаміки (2017)
Рудик Б. П. - Експериментальне дослідження автогенератора звуку, Остаповець Ю., Лебедь О. О. (2017)
Саблій Л. А. - Дослідження можливості використання аераційно-окиснювальної установки роторного типу для біологічного очищення стічних вод, Ободович О. М., Сидоренко В. В., Коренчук М. С. (2017)
Кусковець С. Л. - Адаптація національних нормативних документів з визначення класів вибухонебезпечних зон до міжнародних стандартів, Кусковець А. С. (2017)
Стрілець О. Р. - Визначення ККД багатосходинкових зубчастих диференціальних передач у пристрої зміни швидкості через сонячне зубчасте колесо (2017)
Захарова Л. М. - Кінематичні особливості необоротних зрушень ґрунту під час його локального зсуву (2017)
Онищук О. О. - Оптимізація складу компонентів для високотемпературного синтезу матеріалів триботехнічного призначення (2017)
Букрєєва О. С. - Визначення якості системи правового регулювання діяльності зі стандартизації методом графічного аналізу (2017)
Щербак Ю. Г. - Сучасні стандарти з чистих технологій – важлива складова розвитку медичної галузі, Щесюк О. В. (2017)
Новіков В. М. - Аналізування якості влади, виходячи із загальних закономірностей функціонування систем управління, Никитюк О. А. (2017)
Сичов М. І. - Техногенні катастрофи, їх передбачення, запобігання та уникнення, Коломієць Л. В., Поторак О. М., Жиленков В. О. (2017)
Величко О. М. - Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності технічних експертів, Гордієнко Т. Б. (2017)
Заболотний О. В. - Експериментальні дослідження перспективного способу вимірювання вмісту вологи сипких речовин (2017)
Величко О. М. - Оцінювання впливу деяких динамічних характеристик при калібруванні прецизійних термоперетворювачів, Ісаєв В. В. (2017)
Величко О. М. - Удосконалення методики калібрування прецизійних подільників високої напруги постійного струму, Вендичанський Р. В. (2017)
Кучерук В. Ю. - Синхронний детектор з розширеним динамічним діапазоном вхідних сигналів, Кулаков П. І., Мостовий Д. В., Кулакова А. П. (2017)
Bratchenko H. D. - 3D position measurement simulation of air target's scatterrers in interferometric ISAR, Smaglyuk H. H., Grygoriev D. V., Plotnik A. I. (2017)
Хусаінов П. В. - Задача розробки математичної моделі об’єкту технічного діагностування (2017)
Кузавков В. В. - Методи забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, розташованих на локальному об’єкті, Зарубенко А. О., Янковський О. Г. (2017)
Щербина Ю. В. - Марківська модель оцінки якісного стану автоматизованих систем контролю і управління, Волков С. Л. (2017)
Ваганов А. И. - Первоочередные задачи разработки и внедрения современных средств контроля и диагностики состояния подвижного состава, Добровольская С. В., Возикова Л. М. (2017)
Кузьмич Л. В. - Методи обгрунтування структурно-функціонального аналізу та принципи побудови системи діагностування напружено-деформованого стану складних конструкцій (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Vyrsta N. B. - Ukrainische und Deutsche Familiennamen aus Berufzeichnungen (2017)
Колодіна Л. С. - Відмінювання числівників у польській мові й типові помилки студентів, які вивчають польську як іноземну (2017)
Rubinska B. I. - On the Status of Canadian English Pronunciation (2017)
Тарасова В. В. - Аксіологічний аспект культурно детермінованої лексики (2017)
Шум'яцька М. О. - Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові (2017)
Березова Л. В. - Специфічні риси перекладу технічної літератури (2017)
Iaremenko N. V. - To the Problem of Translation of English Transportation Terminology into Ukrainian (2017)
Розгон І. Ю. - Особливості перекладу евфімізмів в діловій мові (на прикладі англійської та української мов), Клименко Л. В. (2017)
Hluhovska N. A. - Abbreviations and Shortenings in Modern English Language (2017)
Pylypenko L. L. - English Lunguistic component in the Language of Modern Ukraine (2017)
Шинкарук В. Д. - Методика лінгвістичного описування назв зелених насаджень, Харченко С. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського