Оничко В. І. - Ефективність регулювання забур’яненості в посівах різних за групою стиглості гібридів кукурудзи, Штукін М. О. (2017)
Жердецька С. В. - Вплив норм висіву насіння на врожайність гірчиці сизої в умовах Північно-Східного Лісостепу України (2017)
Романько А. Ю. - Стан вирощування сої в Україні та Сумській області (2017)
Троценко В. І. - Стан та перспективи культури кіноа в Північно-Східному Лісостепу України, Коваленко І. М., Ільченко В. О. (2017)
Камінський В. Ф. - Вплив способів сівби та передзбиральної десикації на показники якості насіння сортів сої різних груп стиглості в умовах Західного Лісостепу, Браценюк В. Ю. (2017)
Жатова Г. О. - Мікроценози ризосфери соняшнику за різних типів сівозмін (2017)
Сурган О. В. - Оцінка дії мінеральних добрив на декоративні показники Callistephus chinensis (2017)
Товстуха О. В. - Досвід лісовідновлення дібров Сумщини із використанням різних видів садивного матеріалу дуба звичайного (Querkus robur L.), Ігнатенко В. А., Тарнопільський П. Б., Сотнікова А. В. (2017)
Пузік В. К. - Алелопатія та дизайн ландшафтних композицій, Фатєєва Н. Ю. (2017)
Бакуменко О. М. - Порівняльна оцінка зернової продуктивності сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями та без них в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Власенко В. А. (2017)
Кожушко Н. С. - Перспективи виробничого використання нових сортів картоплі Гончарівська й Смуглянка в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Завора Я. А., Авраменко В. І., Сахошко М. М. (2017)
Пузік В. К. - Екологічні ризики від випуску й використання генетично-модифікованих продуктів, Маренич О. Р. (2017)
Аралова Т. С. - Оцінка комбінаційної здатності сортів горошку посівного (ярого) за основними ознаками продуктивності насіння (2017)
Єременко О. А. - Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального гібриду соняшнику за умов вирощування у зоні Степу України, Покопцева Л. А. (2017)
Подгаєцький А. А. - Продуктивність та її складові ранніх сортів картоплі в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Дубовик В. І., Горбась С. М. (2017)
Кравченко Н. В. - Адаптивний потенціал беккросів міжвидових гібридів картоплі, Подгаєцький А. А., Гордієнко В. В., Винар Л. М. (2017)
Подгаєцький А. А. - Стійкість міжвидових гібридів картоплі проти альтернаріозу в умовах Північно-Східного Лісостепу України (2017)
Богданова І. М. - Особистісна змобілізованість як фактор розвитку майбутніх фахівців соціономічної сфери (2017)
Вайнтрауб М. А. - Математичне моделювання у професійній підготовці майбутніх фахівців з охорони праці (2017)
Bohush A. M. - Modern Approach to the Issue of Higher Education Modernization (2017)
Долженков О. О. - Особистісна готовність керівників до управління ризиками, Черненко Н. М. (2017)
Racu I. I. - The Formation of Future Preschool Teachers’ Competence Required for Using Computer Technology, Lystopad O. A., Mardarova I. K. (2017)
Yuhan N. L. - Multimedia Technologies of Teaching "RUSSIAN Language” to Foreign Students at The Initial Stage (2017)
Kuchai T. P. - Studying the Peculiarities of Education Development in Japan (IN Terms of Primary Education), Kuchai O. V., Pyrzyk I. (2017)
Дегтяренко Т. В. - Біоетичні аспекти антропогенетики у концепті ноосферної освіти, Коджебаш В. Ф. (2017)
Vaskivska H. O. - Didactic Aspects of Upper Secondary and University Education Fundamentalization (2017)
Kovshar O. V. - New Formations of Senior Preschool Children as The Basis For Forming Their Social Position of School Students (2017)
Gryshova I. Yu. - Implementing Cluster Forms Into National Education Development Strategy, Zamlynskyi V. A., Shestakovska T. L. (2017)
Chystiakova L. A. - The Project Method at Design And Technology Lessons in Terms of Reforming The New Ukrainian School (2017)
Shymkiv I. V. - Implementation of Alternative Methods of Foreign Languages Teaching in the Context of Competency-Based Approach, Klymenko A. O., Zakordonets N. I. (2017)
Terokhina N. A. - Recognition of The Results of Non-Formal Adult Education: American Experience (2017)
Ху Жунсі - Реалізація програми адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України (2017)
Nesterenko V. V. - The Content of Preparing Future Physical Education Teachers For Forming Leadership Qualities in Middle School Students, Titova H. V. (2017)
Vasylyk M. S. - Improvement of Foreign Language Training of Future Primary School Teachers, Rusnak I. S. (2017)
Lisovska O. M. - Characteristics of Levels of Future Skilled Workers’ Competitivness Maturity (2017)
Benkovska N. B. - Interdisciplinary Integration of Professional Disciplines in The Process of Training Future Specialists Of Socionomic Sphere (2017)
Šarníková G. - Development of Critical Thinking of Primary School Pupils Through Literary Texts (2017)
Senchyna N. G. - Peculiarities of The Development of Humanities Teachers’ Pedagogical Reflection (2017)
Melnyk Yu. B. - Study of Trends of Students’ Demand For The Formation of Competences By Higher Educational Institutions (2017)
Popov R. A. - Self-Actualization and Self-Fulfillment in The Context of Students’ Autonomy Development Within The Educational Process (2017)
Дворянчикова С. Є. - Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів, Салахатдінова Е. Ш. (2017)
Lobachova I. M. - The Practical Value of Using Wimmelbuch in Teaching English To Primary Schoolchildren (2017)
Романюк Л. В. - Analysis of Indirect and Differential Connections Among Personal Values, Шварцер Р. (2018)
Gholamfarkhani S. - Psychometric Properties of the Personal Safety Questionnaire and "What if” Situations Test: Persian Versions, Khoori E., Derakhshanpour F., Aryaie M., Wurtele S. K. (2018)
Öztürk M. - Development of Philanthropy Scale, Ersanli E. (2018)
Safarpour P. - Relationship Between Food Insecurity and Depression in Elementary School Students’ Mothers, Reza Dorosty Motlagh A., Sadeghi H. (2018)
Jabbarov R. - Factors Affecting Students’ Professional Identity, Mustafayev M., Kazimova K., Valiyeva Y. (2018)
Yahodnikova V. V. - Teachers’ Social Intelligence Examination, Racu I., Mykolaiets A. P. (2018)
Чуйко О. В. - Динаміка становлення особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху (2018)
Vus V. - Social and Personal Development of Preschoolers Through The Lens of Parental Religious Educational Models, Kychkyruk T., Lokutova E. (2018)
Kravchyna T. - Understanding of Foreign Scientific Text as Factor of Professional Development of Future Mechanical Engineers (2018)
Лю Янь - Личностная Основа Общих Творческих Способностей (2018)
Kramchenkova V. - Interaction Between Parents and Adolescents in Families with Tobacco Addiction, Khomulenko T. (2018)
Karhina N. - Factors of Personality’s Psychological Well-Being (2018)
Lozhkin H. - Interrelation of Professional Identity and Self-Trust in Psychology Students, Shevchenko S. (2018)
Голюк О. - Порівняльний аналіз сформованості предметних політичних цінностей студентської молоді, Грошовенко О., Шусть В. (2018)
Afanasieva N. - Peculiarities of Self-Attitude of Antiterrorist Operation Participants in Case of Loss of Health, Ostopolets I., Svitlychna N. (2018)
Bulhakova O. - Students’ Psychological Readiness For Social Interaction: System and Subjective Approach (2018)
Геруш І. - Оцінка рівня тривожності іноземних студентів першого курсу медичного університету, Дікал М., Білоус Т. (2018)
Щербан Т. - Особливості, що зумовлюють емоційне вигорання підлітків у процесі спілкування з дорослими, Брецко І. (2018)
Larina T. - Examining Personality Viability Resources Through The Example of Euromaidan Movement During 2013-2014 in Ukraine, Sydorenko Zh. (2018)
Павлюк М. - Психологічне благополуччя як передумова розвитку особистісної самостійності майбутнього фахівця, Шопша О., Ткачук Т. (2018)
Synyshyna V. - Psychological Aspects of Occupational Self-Determination of Adolescent School Students (2018)
Корнещук В. В. - Педагогічні умови формування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників із вуличної роботи, Боделан М. В. (2018)
Gökbulut B. - Examination of Perception of Peers Concerning Individuals with Special Needs Based on Narrative Expression, Yeniasır M. (2018)
Рябовол Л. - Методична система коучинг-навчання юридичних дисциплін у вищій школі, Гриценко В., Сокуренко О. (2018)
Blikhar V. - Psychological and Pedagogical Readiness of Future Psychologists For Work in the System of Inclusive Education, Kashchuk M., Marchuk A. (2018)
Поясок Т. - Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання, Беспарточна О., Володимир Скрипник (2018)
Matviichuk L. - Organization of Lessons By Means of Web Services in Terms of Professional Training, Hnedko N., Kukhar L. (2018)
Кондратюк С. - Використання досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії в Україні, Шаповалова О., Вертель А. (2018)
Chernenko N. - Formation of The Functional Component of Executives’ Readiness For Risk Management (2018)
Nahornyi Ya. - Effectiveness of Using Modern British Serials in Professional Training of Future English Teachers (Through The Example of "Mr. Selfridge” Serial), Rusnak I., Shorobura I. (2018)
Lopushynskyi I. - State Language Policy in Education of Modern Ukraine Under Perspective European Integration, Kovnir O. (2018)
Morska L. - Teaching Medical Students’ Professional English Reading on The Basis of Individual Cognitive Learning Styles, Horpinich T., Olendr T. (2018)
Dokuchyna T. - Academic Motivation of Students Majoring in "Special Education” (2018)
Vitsukaieva K. - Socio-Pedagogical Support of Anxious Children From Internally Displaced Families, Horvat M. (2018)
Bilavych H. - Psycho-Pedagogical Diagnostics of Senior Preschoolers’ Gender Socialization Level, Korinna H., Karnaukh L. (2018)
Romanets V. - Worldview Education of Future Foreign Literature Teachers: Professional Outlook Characteristics and Maturity (2018)
Kofman B. - Sociological Aspects of Innovative Development Perspectives of Higher Education in Ukraine, Kurovska I., Yakaitis I. (2018)
Sovhira S. - Ecological Education of Economics Students by Means of Environmental Technologies, Chyrva H., Bahrii M. (2018)
Telychko N. - Regional Aspects of Developmental Teaching Implementation at Primary School, Bryzhak N., Bedevelska M. (2018)
Tsvietkova H. - Transcendence and Reflexion of Career Path of University Teachers Specializing in Primary Education (2018)
Ящук І. - Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Румунії та Угорщині, Біницька К., Кузьма І. (2018)
Dmytriieva O. - Using Podcasts For Teaching English (Through The Example of "English With Oleseya” Radio English Lessons and Podcasts) (2018)
Зорочкіна Т. - Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти України, Вовкочин Л., Баліка Л. (2018)
Kolodin D. - Study of Law Students’ Professional Readiness Motivational Component, Fedorov V., Riazanov M. (2018)
Chernetska Yu. - Addiction Polymorphism: Social and Pedagogical Aspects (2018)
Savchenko L. - Functional Role of Monitoring in Assessing The Quality of Future Handicraft Teacher Training (2018)
Кутельмах Р. К. - Дослідження ефективності декомпозиційного алгоритму спільних ребер для розв’язування задачі комівояжера великих розмірностей, Угриновський Б. В. (2017)
Піскун-Сулім І. М. - Роль лабораторного практикуму у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (2017)
Годун Н. І. - Здоров’язберігаючі освітні технології у формуванні здорової особистості, Григор’єва Ю. П. (2017)
Крайнюков О. М. - Біоіндикаційні методи спостережень за станом навколишнього середовища, Стріян К. О., Крайнюков О. О. (2017)
Марченко Д. Г. - Порівняльна характеристика якісних змін у ультраструктурі шлуночкового міокарда ембріонів щурів у нормі і після дії етанолу протягом 1-ї – 28-ї доби постнатального онтогенезу, Філімонова Л. А. (2017)
Дехтяр Ю. Ф. - Ефективність використання ферментного препарату Vilzim в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі, Баркарь Є. В., Богомаз А. В. (2017)
Кареба М. І. - Економічна ефективність та перспективи розвитку виноградарства в Очаківському районі Миколаївської області, Хохлова Ю. Ю. (2017)
Бей Н. О. - Етапи еволюції наукових основ автомобілебудування в Україні (2017)
Лук’яненко О. В. - Бунтівні та лояльні: полтавські освітяни у хлібозаготівельній кампанії 1932-1933 років (2017)
Павлів О. В. - Історія рукопису д-ра Володимира Горбового "Погода совісті" (2017)
Шпачинский И. Л. - Блокчейн как средство, способное одолеть коррупцию: мировой опыт и перспективы развития технологии в Украине, Кущев А. В. (2017)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Визначення рівня редукції кісткової тканини в периімплантатній області з використання експериментального принципу суперімпозиції, Кенюк А. Т., Форос А. І., Цуперяк С. С., Гаврилешко К. І., Мошак Ю. В. (2017)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Аналіз підходів до експертної оцінки змін стоматологічного статусу: судово-стоматологічні та методологічні аспекти, Стецик М. О., Стецик А. О., Крічфалушій С. І., Великодна М. В., Бойчук М. М. (2017)
Іваськевич В. З. - Етіологічні чинники виникнення вестибулярного положення ікол в різні періоди формування прикусу, Клітинська О. В., Бородач В. О. (2017)
Костенко Є. Я. - Прогностична оцінка впливу ендодонтичного лікування на рівень функціональної стабільності зубів у пацієнтів із патології пародонту, Гангур І. Ю., Сорокопуд І. В. (2017)
Костенко Є. Я. - Критерії оцінки впливу фізіотерапевтичних методів лікування в стоматологічній практиці, Домище М. Ю. (2017)
Ріга О. О. - Оцінювання болю за шкалою г-FLACC у невербальних дітей раннього віку з паралітичними синдромами, Гончарь М. О., Коновалова Н. М., Орлова Н. В. (2017)
Єрмакова Н. О. - Феномен нарцисизму в зарубіжній та вітчизняній психологічній науці, Мережкіна А. Є. (2017)
Литвинчук М. Ю. - Результати дослідження психологічної готовності майбутніх прикордонників до прийняття рішення в кризових ситуаціях (2017)
Лаврецький Р. В. - Етичні дилеми в соціальній роботі, Лоза А. С. (2017)
Бондаренко О. О. - Функціональне представництво інтересів в умовах децентралізації влади (2017)
Бугаевский К. А. - Изменения значений полового диморфизма в соматотипах у юных спортсменок, занимающихся разными видами единоборств (2017)
Віхров К. Л. - Формування динамічного стереотипу техніки володіння м’ячем в тренуванні футболістів (2017)
Мариненко С. І. - Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту, Кандиба П. О. (2017)
Муромець Н. Є. - Поняття соціального захисту та його структура в Україні, Болда О. Ю. (2017)
Муромець Н. Є. - Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів, Соколовська О. О. (2017)
Литвиненко А. І. - До проблеми становлення регіональної культури Полтавщини ХІХ століття (2017)
Васильєва А. С. - Блоги як новий засіб масової інформації в Україні (2017)
Геник Р. В. - Російсько-українська інформаційна війна (2017)
Доценко К. О. - Українські бренди служб доставки: методи позиціонування засобами реклами, Перестороніна К. В. (2017)
Заєць О. М. - Теоретичні основи дослідження зв’язків з громадськістю як інструменту взаємодії політичних суб’єктів України (2017)
Іванюха Т. В. - Контентна стратегія просування брендів у соціальних мережах, Новікова Я. Д. (2017)
Ковінько О. М. - Аналіз розвитку Інтернет-реклами в Україні, Осаволюк І. В., Маценко А. А. (2017)
Марьина Е. Ю. - Особенности потребления информации в цифровом пространстве (2017)
Темненко Д. М. - Цінності української культури в контексті медіа (2017)
Аксьонов О. Б. - Специфіка роботи концертмейстера хореографічних дисциплін у вищих навчальних мистецьких закладах (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк – професор НМАУ імені П.І. Чайковського (2017)
Жидких О. Б. - Художні особливості застосування техніки печворк в сучасному одязі (2017)
Кеба М. Є. - Новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю (2017)
Кеба М. Є. - Аналіз технічних помилок в роботі стопи під час виконання свінгових європейських бальних танців (2017)
Кеба М. Є. - Сучасна система оцінювання змагань з бальних танців (танцювальний спорт) (2017)
Ляшко М. П. - Музично-естетичне виховання як один з найважливіших факторів формування духовної культури особистості засобами фольклору (2017)
Марценюк Г. П. - Загально-історичні аспекти розвитку ансамблевого тромбонового виконавства (2017)
Марценюк Г. П. - Проблеми функціонального камерного ансамблю тромбонів (2017)
Марценюк Г. П. - Класифікація штрихів та технічних прийомів виконання при грі на тромбоні (2017)
Марценюк Г. П. - Нетрадиційні та сучасні прийоми виконання у практиці гри на тромбоні (2017)
Павловський В. В. - Механізми активації сценічної дії актора школи удавання як моделі закритої системи енергії (2017)
Пацунов В. П. - Траекторія режисури – від свідомості до над-свідомості (2017)
Романенкова Ю. В. - Художественный язык маньеризма как визуализация системы внутренних противоречий его философско- эстетической платформы (2017)
Филиппова О. Н. - Эволюция в творчестве Р.Р. Фалька (1886-1958 год) (2017)
Bondar L. V. - Analyse comparative des propositions à structure syntaxique réduite en français et en ukrainien, Helun Yu. Yu. (2017)
Василівська Н. І. - Постепіка в творчості Петера Вайса (2017)
Дроф’як Н. І. - Субстантивні структури крізь призму когнітивної лінгвістики (2017)
Касьянова О. А. - Акустичні характеристики звукових реалізацій фонеми /f/ (за матеріалами експериментально- фонетичного дослідження) (2017)
Ковпік С. І. - Крутійський роман Алена-Рене Лесажа "Пригоди Жіля Блаза із Сантільяни" в цнотливій рецепції Григорія Сковороди (2017)
Кондаурова Х. В. - Структура латинськомовного законодавчого документу (на матеріалі папських булл, капітуляріїв універсалів та привілеїв) (2017)
Кот С. П. - Ментальна ідентичність нації у процесі перекладу: теоретичний аспект (2017)
Павлова І. Г. - Особливості лексичної сполучуваності синонімічних одиниць Воскресіння Христове, Пасха, Великдень у структурі української православної проповіді (2017)
П’ятничка Т. В. - Багатогранність семантики теперішності та її вираження часовими формами дієслова (2017)
Смольницька О. О. - Драматургія Федеріко Ґарсія Лорки в українських перекладах: інтертекстуальність і католицька символіка (2017)
Сухачова Н. С. - Особливості перекладу термінів англомовної терміносистеми менеджменту (2017)
Федорова Ю. Г. - Особливості мовної репрезентації неологізмів сфери "наука", Овчаренко Д. І. (2017)
Шумило І. І. - Труднощі перекладу юридичних термінів англійської мови, Карпушина М. Г. (2017)
Балашов Д. М. - Морський розбій, проблема в Україні та світі (2017)
Гелуненко А. І. - Реалізація Стратегії національної безпеки України в економічній сфері (2017)
Давидова І. В. - ЕЦП та інші ідентифікатори особи як чинники гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу (2017)
Марченко В. Ю. - Вдосконалення правового регулювання використання ГМО в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2017)
Момот О. В. - Кібербулінг: агресія у віртуальному світі (2017)
Нанка А. О. - До питання міжнародної відповідальності Міжнародних міжурядових організацій, Філімонова Ю. О. (2017)
Рибалко Т. Ф. - Правові проблеми ратифікації Римського статуту в Україні (2017)
Романченко Д. І. - Поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб (2017)
Севастьянова А. Ю. - Проблеми використання доказів, отриманих нетрадиційними способами, у кримінальному провадженні, Пшенічнова З. І. (2017)
Сервецький І. В. - Тлумачення сутності і змісту соціального захисту співробітників оперативних підрозділів СБ України, Назаренко О. Л. (2017)
Сидоренко А. С. - Специфіка правового регулювання праці неповнолітніх на міжнародному рівні та в Україні, Бабій Ю. С. (2017)
Стельмах М. В. - Проблема кваліфікації незаконного видобування корисних копалин місцевого значення (2017)
Тищенко К. С. - Міжнародні стандарти прав людини: поняття та класифікація (2017)
Товстопят Г. В. - Малозначність діяння у злочинах з формальним складом, Мананкова І. В. (2017)
Хильченко А. С. - Формалізація призначення покарання за законодавством зарубіжних країн та України (2017)
Антипін Є. Б. - Періодизація ідей про наступність трудового виховання дітей в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2017)
Арестенко В. В. - Теоретичні основи професійної мотивації майбутніх учителів природничих дисциплін, Романишина Л. М. (2017)
Білявець С. Я. - Обгрунтування компонентів методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2017)
Боса В. П. - Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Вінтюк Ю. В. - Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у процес підготовки майбутніх фахових психологів (2017)
Волошин С. М. - Психолого-педагогічні основи розвитку мислення у молодших школярів: теоретичний аналіз (2017)
Децюк Т. М. - Особливості формування мотивації досягнення успіху у професійній діяльності соціальних працівників, Косопльоткіна Н. Л. (2017)
Дичка Н. І. - Таксономія Б. Блума в навчанні англійської мови професійного спрямування в XXI столітті, Павленко О. В. (2017)
Дудікова Л. В. - Характеристика структури і змісту професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів (2017)
Жидкова Н. М. - Формування способу діяльності учнів та досвіду його реалізації під час навчання правознавства (2017)
Заіченко А. Є. - До питання про застосування лінгвокраїнознавчого підходу під час навчання іноземної мови (2017)
Копочинська Ю. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2017)
Кочубей Л. В. - Обучение диалогической речи на уроках русского языка в условиях украинско-русского двуязычия (2017)
Крохмальна Г. І. - Розвиток наукового мовлення молодших школярів, Тютіна С. О. (2017)
Ликтей Л. М. - Актуальні аспекти реалізації проекту "Інтелект України" у початковій школі (2017)
Лоїк Г. Б. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму в сучасних умовах (2017)
Мирошниченко О. А. - Опрацювання іншомовної фахової літератури студентами вищих медичних навчальних закладів (2017)
Мірошніченко Ю. В. - Модернізація системи освіти в Україні: проблеми і перспективи, Пашківець Е. С. (2017)
Муромець В. Г. - Вплив фасилітаційних практик на розвиток загальних компететностей студентів PhD програми у контексті реалізації дослідницької стратегії: досвід Великої Британії (2017)
Новик І. М. - Педагогічне просвітництво батьків, Ткаченко К. О. (2017)
Нос Л. С. - Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у британських та українських закладах освіти, Галюка О. С. (2017)
Олійник К. С. - Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до професійної діяльності (2017)
Олійник О. В. - Самостійна робота з теми "Подвійні та повторні ряди", Сонько В. І. (2017)
Опалюк Т. Л. - Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування соціальної рефлексії майбутніх вчителів (2017)
Павлюк Т. Г. - Досвід підготовки фахівців до роботи з персоналом у зарубіжній теорії та практиці (2017)
Пшенична О. О. - Особливості професійної діяльності та змісту підготовки офіцерів-прикордонників в сучасних умовах (2017)
Рідель Т. М. - Шляхи підвищення мотивації при вивченні англійської мови студентами СНАУ (2017)
Рубінська Б. І. - Відбір варіантів англійської мови для викладання практичної фонетики англійської мови перекладачам у ВНЗ (2017)
Султанова Н. В. - Аналіз змісту та методів виховання дітей в закладах шкільної освіти в Україні (1956-1959 роки) (2017)
Твердохліб Г. В. - Створення іншомовного освітнього середовища як умова успішної професійної самореалізації вчителів іноземних мов (2017)
Тимофеев В. А. - Психологический подход к обучению взрослых иностранным языкам на основе иммерсионного метода (2017)
Фалинська З. З. - Праксеологічний підхід до практичної підготовки майбутніх магістрів соціальної сфери (2017)
Чорна І. І. - Розвиток швидкості та гнучкості професійного мислення студентів економічного профілю засобами іноземної мови як важлива умова їхньої професійної мобільності (2017)
Шакура Ю. О. - Практичне використання технології проектного навчання під час лінгвістичної підготовки майбутніх учителів початкової школи, Євтушок І. О. (2017)
Shevchenko M. V. - The role of subtitles in teaching English with videos at technical universities (2017)
Шевченко Ю. М. - Специфіка підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до духовно-морального розвитку особистості молодшого школяра в крос-культурному просторі (2017)
Щербакова О. Л. - Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у ВНЗ, Нікіфорчук С. С. (2017)
Яковлева В. А. - Особливості методики практичного навчання у процесі вивчення дисципліни "Податкова система", Іванова С. М. (2017)
Яковлева В. А. - Основні форми позааудиторної роботи у формуванні здорового способу життя студентів, Ільченко В. В. (2017)
Яковлева В. А. - Особливості педагогічної інноваційної діяльності, Ніколенко Н. А. (2017)
Ярема В. В. - Сутність, структура і зміст готовності майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності (2017)
Винарчик Л. В. - Застосування економіко-математичного підходу до оцінки земельних ділянок населених пунктів, Хавар Ю. С., Губар Ю. П. (2017)
Дмитриева Н. В. - Мониторинг конструктивно-технологических решений энергоэффективной теплоизоляции фундаментов, Парапир В. В. (2017)
Долженкова О. В. - Аналіз статистики надзвичайних ситуацій в Україні за 2007-2016 роки, Джанашия Л. Р. (2017)
Маркова Е. Е. - Повышение эффективности управления процессом сепарации жидкостей и твердых веществ при помощи современных тарельчатых сепараторов фирмы Альфа Лаваль, Сорокунский А. Ю. (2017)
Мусієнко А. В. - Регулюючі та берегоукріплюючі роботи для захисту від затоплення на р. Стрий в межах населених пунктів Стрийського району (2017)
Пирогов В. В. - Перспективи розвитку сонячної енергетики в світі та в Україні, Косатенко Д. О., Шалова Є. О., Подколзіна А. І. (2017)
Ройзман В. П. - Розрахунок контактного тиску в вузлах вологозахисту алюмінієвих конденсаторів, Возняк А. Г. (2017)
Тертиця Д. М. - Методи забезпечення надійного доступу до систем дистанційного навчання, Люта М. В., Розломій І. О. (2017)
Тракало Т. О. - Лляні кормові екстракти як компоненти комбікормів (2017)
Штефан Н. И. - Построение математической модели нестационарного взаимодействия конструкции с пузырьковой жидкостью, Гнатейко Н. В. (2017)
Безсмертна О. В. - Інновації як ключовий фактор розвитку логістичних процесів у сучасній економіці, Денисевич Є. С., Зайцева Д. Є. (2017)
Бєляєва С. С. - Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів (2017)
Бикова А. Л. - Управління знаннями персоналу як передумова конкурентоздатності організації, Лобза А. В. (2017)
Бондарчук Н. В. - Організаційні засади формування системи економічної безпеки на підприємстві, Кубрак А. А. (2017)
Воляк Л. Р. - Роль інтерактивних технологій у сільському господарстві: на прикладі США, Панічева Т. І. (2017)
Герман І. В. - Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери (2017)
Глушенкова А. А. - Стратегічні напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств зв’язку, Лазоренко Л. В. (2017)
Гончарук С. М. - Гармонізація обліку зобов’язань на підприємствах в Україні в контексті переходу на міжнародні стандарти, Войтович Н. В. (2017)
Гут Л. В. - Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону (2017)
Джуровець А. І. - Стан розвитку малого підприємництва, проблеми його функціонування в Чернівецькій області, Катана А. В. (2017)
Дзьоба В. Б. - Удосконалення методики оцінки ефективності системи внутрішнього контролю (2017)
Дунда С. П. - Технологія форсайт як інструмент стратегічного менеджменту, Ковтун О. С. (2017)
Євенко Т. І. - Українська економіка у 2018 році: відродження чи стагнація (2017)
Заярна Н. М. - Необхідність впровадження світового досвіду мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, Пасенченко Ю. С., Тис Р. І. (2017)
Зиза О. О. - Особливості розвитку малого підприємництва в Україні, Скубіліна А. В., Овсієнко Н. М. (2017)
Ігнатенко Т. С. - Доступність та якість вищої освіти як передумови становлення середнього класу в Україні (2017)
Калініченко Д. Р. - Розвиток людського капіталу в системі ключових факторів конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації (2017)
Кисіль С. С. - Кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Кобеля З. І. - Особливості біржової торгівлі в Україні, Сироїжко К. В. (2017)
Ковінько О. М. - Особливості сучасних маркетингових технологій в управлінні підприємством, Пасічник Т. Г. (2017)
Коніна М. О. - Недержавне пенсійне страхування в Україні: перешкоди розвитку та шляхи їх подалання, Реха К. З. (2017)
Краснікова Н. О. - Пeрспeктивнi зaхoди дeржaвнoгo рeгулювaння стaбiлiзaцiї eкoнoмiки Укрaїни, Кесов Д. А. (2017)
Краснікова Н. О. - Особливості розвитку світової торгівлі у посткризовий період, Харлан І. С. (2017)
Кривуша С. Г. - Оцінка продуктивності праці в секторі послуг (2017)
Кудріна О. Ю. - Вдосконалення механізму сервісно-партнерських відносин між державною фіскальною службою України та великими платниками податків, Саєнко О. О. (2017)
Кузьмінець Т. Г. - Управління фінансовими ризиками підприємства в умовах ринкової економіки, Перегняк Ю. А. (2017)
Курносова Ю. А. - Шляхи стабілізації фінансової безпеки банківських установ, Масюк Ю. В. (2017)
Kukhta P. V. - Barriers to the venture capital investments in Ukraine, Datskova D. V. (2017)
Куць Т. В. - Методи оцінки виробничих запасів підприємства, Басиста С. А. (2017)
Лагута Я. М. - Методичні підходи до експрес-оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2017)
Lytvynenko O. D. - Management of the crisis prevention system at the enterprise, Pavliuchenko D. M. (2017)
Ліганенко К. В. - Покращення Інтернет-рекламування послуг підприємства (2017)
Лобза А. В. - Створення корпоративного університету організації як ефективний інструмент розвитку персоналу, Моргуновська Н. А. (2017)
Лысевич С. Г. - Пути усовершенствования хозяйственного механизма на уровне предприятия (2017)
Мазурець Р. Р. - Актуальні напрямки розвитку туристичного потенціалу міста Бровари, Дмитренко В. А. (2017)
Махначова Н. М. - Теоретичні та методичні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні ЗЕД, Семенюк І. Ю., Дмітрієва Т. І. (2017)
Мельник О. І. - Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні, Кульбачна Л. А., Жулім М. С. (2017)
Онищук Н. В. - Сучасний досвід інноваційної діяльності міжнародного туристичного оператора, Миронюк М. А. (2017)
Писарєва Т. В. - Теоретичні аспекти розрахунків із заробітної плати, Чернецька О. В. (2017)
Платонов А. Ю. - Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції (2017)
Полчанінова І. Л. - Формування раціональних організаційних і економічних параметрів функціонування підприємств готельного господарства в умовах ринку, Чернявський В. О., Дяченко Д. О. (2017)
Полятикін С. О. - Формування інноваційно- інвестиційної діяльності для розбудови аграрного сектору економіки (2017)
Слободян Н. Г. - Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства, Гудименко О. С. (2017)
Смачило І. І. - Формування економічної стратегії підприємства в сучасних умовах (2017)
Сокіл О. Г. - Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Табінський В. А. - Стабілізація валютного курсу як необхідний фактор економічного розвитку в Україні, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2017)
Теребух А. А. - Оцінювання впливу соціально-економічного розвитку на формування туристичної інфраструктури Західного регіону України, Кошова Б. Р. (2017)
Тюха І. В. - Стан та тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні, Білошапка А. В. (2017)
Тюха І. В. - Основні напрями підвищення товарної політики підприємства при виході на зовнішні ринки, Ковальська В. В. (2017)
Холявко Н. І. - Сутність інформаційного суспільства і систематизація наукових підходів до його трактування (2017)
Штуца В. М. - Застосування економіко-екологічних інструментів в Україні (2017)
Гришина В. О. - Досліджування та розробка ефективного алгоритму апроксимації спеціальними тригонометричними поліномами, Дарвінська А. С. (2017)
Марунич Я. Ю. - Мусор как глобальная проблема Украины и пути ее решения, Анопа А. С., Гринь С. А. (2017)
Часова Е. В. - Кількісне визначення аніонних поверхнево-активних речовин у стічних водах, Демчишина О. В. (2017)
Гринь С. А. - Загрязнение мирового океана, Передериева А. С., Мананкова В. Л. (2017)
Дичко В. В. - Вплив розробленої методики реабілітаційних фізичних заходів сенсомоторних реакцій на провідні показники психофізичного статусу дітей з патологією зору віком 7–10 років, Бобирєв В. Є., Попков Ю. О. (2017)
Козлова А. М. - Качество и безопасность питьевой воды в мире и в Украине, Кочетов Н. С., Гринь С. А. (2017)
Стаднік В. Ю. - Шумове навантаження на дитячих майданчиках міста Харків, Тихомирова Т. С. (2017)
Чумак П. Я. - Асиметрія дзвоникоподібних сенсил задньоспинки Frankliniella occidentalis Pergande – один із показників гомеостазу розвитку цього трипса, Вигера С. М., Баранова С. С. (2017)
Воробьев Н. В. - Оценка влияния технологической влаги топлива на энергоэкологические характеристики сжигания альтернативных газов (2017)
Гапонцева О. В. - Формування якості маринованої редьки, Селютіна Г. А., Черевична Н. І., Щербакова Т. В. (2017)
Головко Т. М. - Аспекти якості косметичних шампунів та практичні підходи додавання нових компонентів до їх складу, Колесник В. В., Дьяков О. Г., Зотова Ю. О. (2017)
Derevenchuk V. O. - Analysis of traffic organization and optimization at the intersection of Balzac and Kashtanova streets in Kiev (2017)
Катаєва Є. Ю. - АСУ ТП SCADA-system в застосуванні інтелектуалізації проектування технологічного процесу, Павлов А. В. (2017)
Катенін В. Д. - Стан паливно-енергетичного комплексу України та перспективи його екологізації, Василенко А. О., Гринь С. О. (2017)
Косенко А. В. - Комп’ютерне моделювання технологічного процесу випуску руди для умов розробки покладів природно-багатих залізних руд різної міцності (2017)
Котунов В. О. - Мінімальний TCP/IP стек для Embedded застосувань (2017)
Кулибаба П. О. - Перевірка правопису введеного тексту на основі моделі Noisy Channel, Якименко Д. О., Рідкокаша А. А. (2017)
Курдеча В. В. - Метод обробки даних в розподіленій мережі Інтернету речей, Іщенко І. О., Захарчук А. Г. (2017)
Сохацький А. В. - До питання доцільності впровадження високошвидкісної транспортної системи в Україні, Романенко Є. М., Іванисенко І. С. (2017)
Ващенко О. В. - Стресочутливість молодняку свиней за різних варіантів поєднань генотипів зарубіжного походження та вітчизняної селекції (2017)
Савчук Л. В. - Методичні аспекти нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Сеферян А. С. (2017)
Акименко К. В. - Ідейні витоки українського націоналізму в Західній Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Добровольська В. А. - Витоки професійно-педагогічної підготовки в системі вищої жіночої школи Півдня України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Іванов Д. І. - Британська зовнішня політика кінця XX – початку XXI століття в дослідженнях українських вчених (2017)
Коркач С. О. - Аспекти етнографічних досліджень в творчій спадщині Тараса Шевченка Переяславського періоду (2017)
Кряжев П. В. - Військово-колонізаційна експедиція до берегів Бразилії португальських братів-фідальго Мартіма Афонси де Соузи і Перу Лопеша де Соузи (2017)
Мацьовка А. В. - Ідейні розбіжності у поглядах Михайла Грушевського та Миколи Міхновського на державотворчі процеси в Україні у 1917 році (2017)
Павлів О. В. - Історії празького "Кобзаря" 1941 року (2017)
Сінельнікова В. В. - Українські етнографічні матеріали в нижньоволзьких краєзнавчих музеях (2017)
Авер’янова Н. М. - Мистецька еліта в процесах консолідації українства: основні тенденції (2017)
Воропаєва Т. С. - Проблема колоніального статусу України у наукових працях мислителів ХІХ століття (2017)
Ковач-Петрушенко А. О. - Своеобразие идей постмодернизма в Италии (2017)
Поліщук Р. М. - Українська культурна ідентичність як субстанційний чинник становлення світогляду українського народу (2017)
Sinelnikova M. V. - The theme of death in the work of L. Tolstoy (2017)
Смольницька О. О. - Українознавчий аспект філософської інтерпретації культурно-історичних епох у Дмитра Чижевського в зіставленні з концепцією Лео Фробеніуса (2017)
Sobol T. V. - The competence of the graduates of the philosophical faculty in accordance with existing inquiries and challenges, Turenko V. E. (2017)
Крайнюков О. М. - Вплив вуглеводневого складу нафтопродуктів на процеси їх розкладу і міграції, Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2017)
Сологуб Ю. І. - Туристично-рекреаційний потенціал гірських територій Івано-Франківської області, Ващенко А. О. (2017)
Чернов Б. О. - Формування творчої особистості майбутніх вчителів географії та біології в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті в умовах інтеграції науки і освіти, Ковальська К. В., Воловик Л. М., Дзюбенко О. В., Дудка І. Г. (2017)
Zhuk N. I. - Morphofunctional features change of gastric mucosa during differential treatment in patients with chronic kidney disease II and III stages on background of erosive and ulcerative lesions of gastroduodenal area, Vivsiannyk V. V., Piddubna А. A., Boyko L. D., Proskurnyak I. N. (2017)
Іваненко М. О. - Зміни рівнів мелатонiну у хворих на рак тіла матки з різними типами вегетативної регуляції на етапах протипухлинного лікування (2017)
Мельник В. І. - Особливості запровадження інноваційних форм підсумкового контролю у медичних університетах (2017)
Мізюк М. І. - Гігієнічна оцінка умов проживання старшокласників, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Ортинська А. В. - Перспективи застосування рідких кристалів у медицині (2017)
Полстяной А. О. - Можливості використання лікувальних мінеральних вод України в онкології, Постолов О. М. (2017)
Синица Ю. П. - Взаимосвязь между сосудистым ремоделированием и нарушением пуринового обмена у больных подагрой в сочетании с артериальной гипертензией (2017)
Шерстюк С. А. - Эффективность некоторых способов коррекции миопии в контроле за её прогрессированием, Федорченко М. А., Храмова Т. А., Полстяной А. А. (2017)
Бісмак О. В. - Фізична реабілітація у комплексному відновленні хворих на неврит лицевого нерва (2017)
Бугаевский К. А. - Изучение значений полового диморфизма и ряда репродуктивных показателей у юных спортсменок, занимающихся кикбоксингом (2017)
Вилянский В. Н. - Контрольные упражнения оценки специально-технической подготовленности студентов по специализации "Восточные единоборства" (2017)
Дяченко Ю. Л. - Оптимізація фізичної працездатності юнаків на заняттях фізичної культури із використанням елементів вільної боротьби (2017)
Андрійчук П. О. - Техніко-виражальні особливості сучасного баянного виконавства (2017)
Афанасьєва Е. Ю. - Методичні особливості роботи концертмейстера з студентами- музикантами у вищих мистецьких навчальних закладах (2017)
Бенюк Б. М. - Методика залучення дітей до театральної художньо-творчої діяльності в системі позашкільної освіти, Нечепоренко В. М. (2017)
Бойко О. С. - Танцювальні перфоманси в сучасній Україні (2017)
Бондаренко А. І. - Звукові технології як чинник творення музики кінця 1960-х років (2017)
Брояко Н. Б. - До проблеми бандурної інтерпретації: психологічна домінанта (2017)
Гресь О. І. - Письменницька спадщина М. Гоголя в українському балетному театрі на рубежі ХХ–ХХІ століть (2017)
Дріневська В. С. - Деякі питання сценічного втілення народної пісні (2017)
Зайцева І. Є. - Деякі тенденції розвитку українського мюзиклу як мистецтва і галузі шоу-індустрії (2017)
Закрасняна Ж. М. - Барокова опера та її актуалізація в сучасній музичній культурі (2017)
Кдирова І. О. - Мистецтво народного грузинського танцю в сучасній інтерпретації хореографічних колективів етнічних громад міста Києва (2017)
Ковмір Н. В. - До питання становлення проблематики музичної психології (2017)
Короленко Є. О. - Театральний простір XIX століття: пошук нової виразності, Гапчук Ю. О. (2017)
Кречко Н. М. - Характерні ознаки репертуарної політики академічних хорових колективів України в контексті розвитку вітчизняної хорової культури другої половини XX століття (2017)
Литвиненко А. І. - Етапами творчої біографії Леоніда Лісовського: становлення композитора (2017)
Лігус В. О. - Еволюція українського академічного народно-інструментального виконавства ХХ–ХХІ століття: соціокультурний аспект (2017)
Мельниченко І. В. - Специфіка естетики постмодернізму в контексті феномену творчості Валентина Сильвестрова (2017)
Небесник А. В. - Формування "Київ модерн-балету" як авторського репертуарного театру (2017)
Несмашна Л. Ю. - Бандурне мистецтво в умовах глобалізації сучасного культуропростору, Сабрі С. С., Чабаненко Н. А. (2017)
Остапчук Н. М. - Митецька постать В.В. Бесфамільнова в контексті формування академічної баянно-акордеонної школи в Україні (2017)
Перцов М. О. - Сучасні модифікації флейти та їх використання в музичній практиці (2017)
Перцова Н. О. - Методичні аспекти роботи з дитячим хоровим колективом (2017)
Прохорова Н. А. - Текстиль в інтер’єрі стилю модерн: історія і сучасність (2017)
Романенкова Ю. В. - Творческая деятельность Александры Барбалат как презентация ювелирного искусства современной Украины в зарубежном художественном поле (2017)
Савченко Г. С. - Риси оркестрового стилю А. Брукнера (2017)
Самолюк В. М. - Баян в контексті музичної культури XX століття, Лузан О. В. (2017)
Сінельніков І. Г. - Вокальна робота у молодіжному фольклорному ансамблі: теорія і практика (2017)
Скопцова О. М. - Роль інструментального супроводу в народному хорі, Гриценко В. В. (2017)
Стадник А. М. - Акордеон в аспекті культурно-мистецьких концепцій Німеччини: історіографія питання (2017)
Тилик І. В. - Ментально-світоглядні та жанрово-стильові аспекти розвитку української музичної культури періоду Гетьманщини, Комаренко Н. М. (2017)
Узікова О. В. - Мистецько-філософські засади творчості М.К. Чюрльоніса, Чабаненко Н. А. (2017)
Ферендович М. В. - Маловідомі сторінки життєтворчості диригента Натана Гермеліна (2017)
Ямборська К. С. - Екранізація літературних творів Григорія Квітки-Основ’яненка у контексті радянського фольклорного кінематографу (2017)
Голубчак К. Т. - Соціально-економічні аспекти формування духовно-реколекційних центрів (2017)
Гудым М. Г. - Проект "Венера" как устойчивое развитие будущего человечества, Попович В. В., Гринь С. А. (2017)
Шкурупій М. Ю. - Сучасні концепції розвитку ічкових яхтових комплексів як поліфункціонального об’єкта (2017)
Бондарчук В. О. - Постановка опери Дж. Россіні "Севільський цирульник" у режисерській інтерпретації Д.М. Гнатюка (2017)
Олійник О. М. - Фактори успішності готельно-ресторанних комплексів (2017)
Бабаліч В. А. - Організація самостійної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор" за допомогою портфоліо (2017)
Берегова О. А. - Міжнародний досвід професійного розвитку педагогічних працівників (2017)
Богомолова Н. М. - Вплив соціокультурного та педагогічного середовища на формування громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону (2017)
Bogonis O. M. - Method of forming of the economic competence of the future junior specialists of hotel and restaurant service (2017)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Організація самостійної роботи студентів як педагогічна умова формування академічної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання (2017)
Дреева А. С. - Формирование экологической культуры и экологического сознания детей с ранних лет, Кызынгашева А. А., Гринь С. А. (2017)
Дудікова Л. В. - Професійна етика та професійно- етична компетентність у змісті медичної освіті у кінці ХХ – початку ХХІ століття в Україні (2017)
Дяченко Н. О. - Функціональні обов’язки молодих викладачів як складова їх професійної діяльності (2017)
Жабенко О. В. - Підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників: право чи обов’язок (2017)
Замашкіна О. Д. - Соціально-педагогічні умови соціальної адаптації дітей з особливими потребами в освітньому просторі (2017)
Захарченко Ю. В. - Розвиток критичного мислення як умова формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу (2017)
Коблик В. О. - Діагностування вихованості в підлітків ціннісного ставлення до праці (2017)
Коняшина І. Б. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів (молодших спеціалістів) (2017)
Копочинська Ю. В. - Особливості психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Шабашкевич О. А. (2017)
Кричківська О. В. - Критерії та пoказники сфoрмoванoсті міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті у студентів-випускників вищих навчальних закладів економічного профілю, Лиса Н. С. (2017)
Купчак М. Я. - Реалізація педагогічних умов формування готовності до професійної діяльності майбутніх експертів з екології (2017)
Кухтяк О. Я. - Випереджувально-орієнтувальні тестові завдання як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх спеціалістів інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2017)
Лукач М. - Индивидуализация и инклюзия в образовании цыган из маргинализованных общин, Лукачова С. (2017)
Мирошникова М. С. - Сучасний стан формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції у процесі професійної підготовки (2017)
Михайлова Л. М. - Технологія розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання, Шульга Л. М. (2017)
Нігаметзянова К. Р. - Формування мотиваційної компетентності курсантів на заняттях з іноземної мови професійного спілкування (2017)
Орєхова Л. І. - Творчий розвиток педагога та його чинники у дослідженнях вітчизняних лінгводидактів кінця ХІХ – початок ХХ століття (2017)
Остапенко Л. В. - Основні принципи роботи з дитячим вокально-хоровим колективом (2017)
Пайкуш М. А. - Методологічні засади інтеграції природничо-наукової та професійно- практичної підготовки лікаря (2017)
Паламаренко І. В. - Виховання лідерських якостей майбутніх економістів (2017)
Паничок Т. Я. - Особливості формування міжкультурної комунікації у процесі викладання німецької мови (2017)
Прохоров О. А. - Програма наукового дослідження в сфері безпеки та оборони (2017)
Проць М. З. - Підготовка фахівців у галузі хімії у кращих вищих навчальних закладах США (2017)
Ревенко Н. В. - Використання фортепіанних творів польських композиторів ХХ століття на заняттях з "Інструментального виконавства" (2017)
Різник В. В. - Національні особливості та закордонна практика підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, Різник Н. А. (2017)
Романов І. Р. - Метод кейсів: перспективи використання у навчанні майбутніх правознавців англійської мови (2017)
Романюк А. А. - Використання наочності у навчальному процесі початкової школи (2017)
Cарновська Н. І. - Проблеми формування загальних та професійних компетенцій студентів у навчально-професійній діяльності (2017)
Сіненко О. О. - Питання організації діяльності студентського хорового аматорства на сучасному етапі (2017)
Стахів М. О. - Дидактична гра як засіб формування професійної компетентності вчителя початкових класів, Боднар Ю. С. (2017)
Суховієнко Н. А. - Особливості підготовки майбутнього вихователя до формування узагальнення у дошкільників з психофізичними порушеннями (2017)
Тимофєєв В. А. - Система трансформаційних вправ для імерсійного методу викладання іноземних мов на мовних курсах (2017)
Федорова О. А. - Особливості навчання інокомунікантів фонетично-інтонаційного аспекту української мови (2017)
Форкун Н. В. - Організація та результати педагогічного експерименту з впровадження методики навчання механіки в старшій школі на засадах компетентнісного підходу (2017)
Харківська А. І. - Формування особистості вихователя дітей дошкільного віку – джерело розвитку особистості дитини (2017)
Храпай О. І. - Розвиток у майбутніх вчителів математики умінь комплексного планування та конкретизації цілей уроку при розв’язуванні прикладних задач, Бурчак С. О. (2017)
Часова Е. В. - Особливості навчання хімії іноземних слухачів підготовчого відділення, Демчишина О. В. (2017)
Шевчук Б. В. - Сучасні підходи організації освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів на основі КОЗН (2017)
Шилінська І. Ф. - Розвиток навичок міжкультурної комунікації у майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення іноземної мови (2017)
Штуца К. М. - Впровадження інноваційних технологій для розвитку іншомовної комунікативної компетенції у фахівців з міжнародного права у вищому навчальному закладі (2017)
Яковлева В. А. - Застосування інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах на прикладі дисципліни "Інтегрований захист лісу", Кульбанська І. М. (2017)
Яковлева В. А. - Проблема формування пізнавальної самостійності у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2017)
Александрович Т. З. - Специфіка прози Григорія Сковороди (2017)
Горбач Н. В. - Традиційне сюжетно-образне запозичення в художній концепції оповідання Вал. Шевчука "Самсон", Таран А. Д. (2017)
Греков В. О. - Роль комп’ютерної лінгвістики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2017)
Губа Л. В. - Стилістична фігура персоніфікації у художніх казках Германа Гессе (2017)
Гусейнoв A. С. - Кoнцепт "їжa" як елемент нaціoнaльнoї німецької культури у світлі лінгвoкультурoлoгічнoгo підхoду (2017)
Дорошенко В. С. - Значення лексичних одиниць в різних іноземних контекстах (2017)
Каландаров Шухрат - Факторы лингвокультурологического изучения языковых единиц (2017)
Клевана В. В. - Особливості перекладацького методу О.Є. Пахльовської (2017)
Кравченко В. О. - "Час смертохристів. Міражі 2077 року" Юрія Щербака: питання жанру роману в науковому дискурсі, Рожко Г. І. (2017)
Матушкіна Д. Д. - Аналіз елементів хронокомплексу міста в романі Є. Пашковського "Осінь для ангела" (2017)
Паньків У. П. - "Неканонічний" Петро Равич: літературна спадщина (2017)
Pylypenko L. L. - Analysis of emergence of English language (2017)
Полонская И. П. - Критерии замещения высказывания в тексте (2017)
Потапенко О. І. - Особливості перфективації вербальних дієслів конкретної фізичної дії, Чубань Т. В., Левченко Т. М. (2017)
Рудоман О. А. - Епістемічна модальність як мовна категорія дискурсу (2017)
Чуй А. В. - Українська любовна лірика початку ХХ століття: стан та перспективи дослідження (2017)
Шевченко М. Ю. - Коммуникативность как дискурсивная характеристика в анализе художественного текста (2017)
Авескулов В. Д. - Повторное проведение забастовки после признания её незаконной, Архипова Т. Е. (2017)
Варібрус Д. О. - Методологічні засади дослідження викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (2017)
Вітів В. А. - Організаційно-правовий механізм доступу до екологічної інформації (2017)
Волошина В. В. - Право на повстання, Діордіца І. В. (2017)
Голяшкіна О. А. - Механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі за законом України "Про запобігання корупції" (2017)
Єфімов М. М. - Тактика обшуку при розслідуванні злочинів проти моральності (2017)
Міщенко І. В. - Інформаційні війни й кібертероризм: поняття, особливості, Басалюк Н. В., Таркін В. П. (2017)
Соларьова Д. В. - До питання про використання соціальних мереж ("груп смерті") як способу доведення до самогубства (2017)
Черніков Б. Ю. - Право народу на самовизначення як принцип міжнародного права (2017)
Щербина В. С. - Засоби законодавчої техніки: методологічні засади (2017)
Беспалова Н. В. - Освітній туризм та психологічна адаптація студентів-іноземців, Яковлева Т. І. (2017)
Вінтюк Ю. В. - Українські науковці та Львівсько-Варшавська філософська школа: проблема приналежності (2017)
Герасіна С. В. - Корекція порушень психофізичного розвитку дітей з вадами опорно-рухового апарату засобами дельфінотерапії, Сєргєєва А. Ю. (2017)
Чаркіна О. А. - Травматичний досвід як детермінанта професійного вибору студента-психолога, Зайва А. С. (2017)
Ярощук А. А. - Поняття сім’ї та шлюбу як основа формування матримоніальних настанов у старших школярів (2017)
Дуюн А. І. - Процес урбанізації в Україні та світі, Норцова А. Є., Гринь С. О. (2017)
Овчарова Л. М. - Причини та форми прояву соціальної ексклюзії у сучасному українському суспільстві (2017)
Середницька Л. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства, Маслюк Ю. В. (2017)
Кияниця Л. Л. - Трансформації "правої" та "лівої" парадигм у сучасному політичному дискурсі: глобально-історичний контекст (2017)
Гбур З. В. - Методи та принципи державного управління економічною безпекою (2017)
Коновал В. О. - Рекомендації органам публічної влади місцевого рівня щодо розроблення і застосування організаційно-правових механізмів державного управління електронним урядуванням (2017)
Сакун А. А. - Государственное управление успешным национальным брендом в условиях глобализации, Тардаскина Т. Н. (2017)
Амет-устаева Д. М. - Методы управления стартап-проектом для инновационного развития туристического предприятия, Стефаненко М. Н. (2017)
Барінов Д. Ю. - Апробація методичного підходу до оцінки розвитку суб’єктів малого підприємництва в будівництві (2017)
Благоразумова О. В. - Дослідження ресурсного потенціалу підприємства як передумова оптимізації витрат у майбутньому, Бражняк Н. О., Подобєд Т. В. (2017)
Бондарчук Н. В. - Особливості розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах України, їх недоліки та напрями вирішення, Токовенко Ю. С. (2017)
Бошота Н. В. - Міжнародна та вітчизняна практика оподаткування податком на прибуток, Кричфалуші Т. І. (2017)
Бошота Н. В. - Проблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України, Орос В. І. (2017)
Бровкіна Ю. О. - Тенденції та перспективи роздрібної торгівлі в Україні (2017)
Бурдонос Л. І. - Загальні аспекти диверсифікації джерел фінансування вищої освіти в Україні (2017)
Бурдонос Л. І. - Стан фінансового забезпечення розвитку наукової діяльності в Україні (2017)
Буряк М. І. - Інтеграційна модель формування сукупного фінансового потенціалу регіону (2017)
Васільєва Л. М. - Організація обліку дебіторської заборгованості та шляхи її удосконалення, Трайно О. В. (2017)
Васюренко Л. В. - Проблеми та шляхи удосконалення організації оплати праці як ланки системи організації обліку (2017)
Вербівська Л. В. - Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування, Судук І. В. (2017)
Ганзюк С. М. - Інвестиційна активність в умовах нестабільності української економіки, Галаганов В. О. (2017)
Гірман А. П. - Показники оцінки в організації розвитку персоналу, Булава А. П. (2017)
Головій Ю. А. - Аналіз економіко-математичних моделей забезпечення фінансової стійкості страхових компаній (2017)
Горященко Ю. Г. - Митний контроль Закарпатської митниці та його статистичне забезпечення, Кравченко С. В. (2017)
Грубляк О. М. - Аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку держави, Іванюк М. А. (2017)
Грубляк О. М. - Оцінка реалізації реформи децентралізації влади в Україні на прикладі бюджету Недобоївської ОТГ, Юзва О. Ю. (2017)
Губар О. Є. - Методологічні та практичні аспекти розкриття сутності страхового продукту (2017)
Губарик О. М. - Управління кредиторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансово- економічної безпеки підприємства, Губан А. В. (2017)
Гуменюк М. М. - Удосконалення механізму управління діловою активністю підприємства, Грицак А. В. (2017)
Дудчик О. Ю. - Інвестування в Україні: розгляд сучасного стану, рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій, Місілюк Г. В., Лаптєв І. О. (2017)
Заруцька О. П. - Особливості функціонування платіжних систем в Україні, Прохорець Т. Б. (2017)
Золотарьов С. К. - Методичне забезпечення удосконалення управління часом виконання проектів торговельного підприємства, Шпорт Я. Ю. (2017)
Зудова І. Ю. - Сучасні проблеми розвитку та управління персоналом підприємства, Петренко М. С. (2017)
Зудова І. Ю. - Сутність та значення фінансових показників в системі функціонування підприємства, Стась О. Г. (2017)
Ісхакова О. М. - Банківський сектор в Україні: реалії та перспективи, Махітько В. С., Полійчук М. В. (2017)
Ісхакова О. М. - Розвиток ломбардів в Україні, Махова Н. І., Шаповал І. С. (2017)
Капкайкіна О. А. - Удосконалення механізму фінансового планування державних підприємств (2017)
Ковальчук Н. О. - Аналіз стану основних засобів на підприємствах України, Побіжан Т. А. (2017)
Козлова О. С. - Методика оцінки фінансової стійкості підприємства (2017)
Козловський Є. А. - Конкурентоспроможність продукції підприємства через призму глобальної конкурентоспроможності (2017)
Кравченко А. В. - Аналіз інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств на ринку України, Костючик С. В. (2017)
Кузьменко М. М. - Реклама як особливий маркетинговий інструмент впливу на споживача, Поліщук І. І. (2017)
Кулініч Т. В. - Застосування підходу Scrum на великих промислових підприємствах, Болібрух Л. І. (2017)
Ларіна Я. С. - Оцінка розвитку аграрних формувань Хмельницької області, Завальнюк К. С. (2017)
Луговий Б. О. - Cучасний інструментарій вибору стратегії розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД (на матеріалах ТОВ "Шостка – Технокат"), Марченко В. М. (2017)
Мазуренко В. О. - Поглиблення класифікації дебіторської заборгованості (2017)
Малахова О. Л. - Дієвість інструментів монетарної політики: вітчизняні реалії та світовий досвід, Іващук О. О. (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустріального суспільства: аналіз та перспективи, Оцабрик І. І. (2017)
Новік О. І. - Динаміка і структура митних платежів та їх роль у формуванні податкових надходжень (2017)
Ожелевська Т. С. - Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: проблеми та перспективи запровадження, Королік М. О. (2017)
Осокіна А. В. - Управлінські інновації: сутність, різновиди, механізм розробки, Сергієнко Н. С. (2017)
Островська Н. С. - Особливості залучення прямих інвестицій в економіку України, Гриник В. Ю. (2017)
Павленко О. П. - Фінансовий аналіз оборотних активів та оптимізація джерел їх формування, Бурсук Г. Ю. (2017)
Пенкіна Н. М. - Вплив маркетингових досліджень на вдосконалення якості дитячих одноразових підгузків, Колесник В. В., Масловська К. І. (2017)
Петряєва З. Ф. - Методичне забезпечення діагностики кадрового потенціалу підприємства (2017)
Підхомний О. М. - Проблеми забезпечення та шляхи збільшення доходів місцевих бюджетів, Журба О. Ю. (2017)
Плаксієнко І. В. - Документальне оформлення обліку імпортних операцій (2017)
Прокопенко І. В. - Метод регулювання організаційного капіталу машинобудівних підприємств (2017)
Прокопович Л. Б. - Аналіз виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства, Стойкова І. М. (2017)
Прокопович Л. Б. - Дебіторська заборгованість як один із елементів ризику підприємства, Стойкова Т. М. (2017)
Прокопович Л. Б. - Організація внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства, Шинкаренко А. В. (2017)
Пушкар З. М. - Корпоративна культура в контексті діяльності організації, Панчук Д. В. (2017)
Рязановська В. В. - Сучасні підходи до стратегічних пріоритетів розвитку підприємств, Передерій В. В. (2017)
Саєнко Я. А. - Адаптація вітчизняних підприємств до стандартів якості продукції на ринку Європейського Союзу, Недбалюк О. П. (2017)
Сапрун Г. Г. - Удосконалення підходу до аналізу конкурентоспроможності підприємств в умовах міжнародної інтеграції, Хмеленко О. В. (2017)
Семенова Л. Ю. - Теоретичні аспекти системи розвитку персоналу на підприємстві, Заболотня А. В. (2017)
Середницька Л. П. - Мерчандайзинг як інструмент впливу на покупця, Гудима Н. В. (2017)
Сигида Л. О. - Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими каналами підприємства (2017)
Собченко (Кінєва) Т. С. - Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами суб’єктів малого підприємництва, Гнесь О. П. (2017)
Теребух А. А. - Прогнозування динаміки розвитку туристичної інфраструктури та її вплив на соціально-економічний клімат в Західному регіоні України, Кошова Б. Р. (2017)
Ткачук І. І. - Сучасні підходи до визначення сутності понять "інвестиції" та "інвестиційний проект", Лядська М. В. (2017)
Ткачук І. І. - Підходи до вивчення поняття "людський капітал", Немашкалова А. А. (2017)
Трифонов В. С. - Пенсійний фонд у цифрах, Шебалков Г. О. (2017)
Трифонова О. Д. - Рецесія на фондовому ринку Китаю: прояви, причини виникнення та наслідки, Балаш О. О. (2017)
Тюха І. В. - Стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку безалкогольних напоїв, Погребна А. В. (2017)
Фоміних В. І. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств, Махова Н. І., Самохліб О. І. (2017)
Хлибова Т. О. - Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Черненок К. П. (2017)
Чумаченко І. Л. - Аналіз системи медичного страхування в Україні (2017)
Шамін М. В. - Науково-методичний підхід щодо оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (2017)
Шевченко О. М. - Глобалізація та аналіз її впливу на економічні процеси в Україні, Солод В. С. (2017)
Шевченко О. М. - Аналіз тенденцій розвитку аутсорсингу фінансових послуг в світі та Україні, Шевченко О. О. (2017)
Юрій Е. О. - Дослідження фінансової стійкості в системі оцінки фінансового стану підприємства, Бербека Л. А. (2017)
Ярова К. О. - Криптовалюта: визначення правового статусу в Україні (2017)
Panasenko E. A. - Genesis of Theory And Practice of Psychological Experiment in The Heritage of Oleksandr Nechaiev (2017)
Yalanska S . P. - Psychodidactic Aspects of Future Teachers’ Creative Competence Formation, Moskalenko O. A., Marchenko V. O. (2017)
Александров Д. А. - Психологічні чинники схильності дітей учасників бойових дій до постстресових психотравматичних переживань, Охріменко І. М., Сербин Р. А. (2017)
Kharchenko D. M. - Correlation of Anxiety and Psychosomatic Disturbances, Chystovska Yu. Yu. (2017)
Візнюк І. М. - Типологічний аналіз ґенезиcу іпохондричних розладів особистості (2017)
Halian I. M. - Methodological Bases of Distinguishing Types of Value-Sense Self-Regulation in Future Teachers (2017)
Мельничук С. К. - Психологічні особливості становлення видів упевненості в собі у юнацькому віці (2017)
Maksymov M. V. - Impact of Person’s Social Adaptability on Perception of Music (2017)
Skotna N. V. - The Use of Art Therapy in Psycho-Pedagogical Support of Children Affected By Internal Migration Processes in Ukraine, Pantiuk M. P., Sadova I. I. (2017)
Khilko S. O. - Study of Future Psychologists’ Tolerance to Uncertainty Maturity (2017)
Пузирна Н. С. - Взаємозв’язок когнітивних якостей і інтелекту у студентів-юристів (2017)
Jabbarov R. - Factors Affecting the Development of Self-Realization Among Students of Different Professions (2017)
Ульянова Г. В. - Психологічні особливості плагіату та його зв’язок з творчими здібностями особистості (2017)
Калаур І. Р. - Особливості професійної мотивації студентів-юристів, Слома В. М., Гнатів О. Б. (2017)
Karpenko Z. S. - Optimization of Teaching English to Psychology Students by Means of Expressive Psychological Technique, Turchyn O. V. (2017)
Shuba L. V. - Peculiarities of Female Students’ Motivation For Physical Exercises, Shuba V. V., Yaremchuk Yu. (2017)
Kaminska O. V. - Influence of Gender Behaviour on Peculiarities of Students’ Self-Attitude (2017)
Ercümend Ersanli - Relationship Between Marital Adjustment and Tolerance Level, Özkan Özcan (2017)
Титул, зміст (2018)
Устіннікова О. - Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК (2018)
Сєдих В. - Харківська еліта в бібліотечному просторі: 1885—1918 (2018)
Сенченко М. - Аксіоматична теорія соціальних систем (2018)
Голівець В. - Редакторське опрацювання соціальних мереж: підходи до створення контенту з метою формування позитивного іміджу компанії, Сегол Р. (2018)
Сенченко О. - "М'яка сила" книги в роки "холодної війни" (2018)
Медведєва В. - Використання інфографіки в сучасній бібліотечній установі (2018)
Якубова Т. - Унікальні книжкові знаки у виданнях із фондів французькою та польською мовами НБУВ (2018)
Ахвердова М. - Особливості застосування запозичених нотацій та загальних визначників основних характеристик в УДК, Набхан Ю. (2018)
Бухтатий О. - Роль і перспективи військово-цивільного партнерства у процесах відродження локальної "бригадної" (фронтової) преси Збройних сил України (2018)
Вовк Н. - Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
ХАО Ч. - Проекти будівництва публічних бібліотек Китаю (2018)
Карпенко Ю. В. - Синтез та дослідження залежності "структура – гостра токсичність" нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіону з акридин-9(10H)-оном, Омельянчик Л. О., Самура Т. О., Омельянчик В. М. (2018)
Кітик А. А. - Вплив попереднього електрополірування на корозійну стійкість низьковуглецевої сталі у низькотемпературному евтектичному розчиннику Ethaline, Рубльова Є. Д., Банник Н. Г., Проценко В. С., Данилов Ф. Й. (2018)
Копілевич В. А. - Термоліз гідратованих монофосфатів перехідних двовалентних металів, Войтенко Л. В., Прокопчук Н. М., Савченко Д. А., Абарбарчук Л. М. (2018)
Luk’yanenko T. - Influence of methanesulfonate ions on electrooxidation of Pb(II), Velichenko A., Knysh V., Shmychkova O. (2018)
Москвін П. П. - Золь-гель синтез, морфологія поверхні та спектральні властивості надтонких плівок на основі ZnO на монокристалі кремнію, Скиба Г. В., Добряков В. Л., Колодій М. А., Рашковецький Л. В., Коломис О. Ф., Рарата С. В. (2018)
Потапенко Е. В. - Каталітичне окиснення 4-нітротолуену озоном в системі "оцтовий ангідрид–трихлороцтова кислота", Андреєв П. Ю., Ісаєнко І. П. (2018)
Сліпенюк О. Т. - Вплив параметрів міжчастинних взаємодій на флокуляційне структурування та седиментацію у водних суспензіях каоліну і полівінілхлориду, Лявинець О. С., Сліпенюк Т. С. (2018)
Смірнова О. Я. - Залежності між структурою амінокислотних похідних 3-хлор-1,4-нафтохінону та їх утримуванням в умовах прямофазової тонкошарової хроматографії, Полюжин І. П., Ятчишин Й. Й. (2018)
Sozanskyi M. A. - The effect of different complexing agents on the properties of mercury selenide films deposited from aqueous solutions, Stadnik V. E., Chaykivska R. T., Shapoval P. Yo., Yatchyshyn Yo. Yo., Vasylechko L. O. (2018)
Струтинська Н. Ю. - Синтез і дослідження цезієвмісних кальцій фосфатів апатитового типу, Лівіцька О. В., Слободяник М. С. (2018)
Гиренко Д. В. - Синтез низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия в электролизерах без разделения межэлектродного пространства, Величенко А. Б. (2018)
Голеус В. І. - Властивості легкоплавких стекол в системі PbO–ZnO–B2O3–SiO2, Гордєєв Ю. С., Носенко О. В. (2018)
Krutko I. - The influence of the nature of stabilizer on the degradation of coal tar pitch, Yavir K., Kaulin V. (2018)
Кучеренко В. А. - Термолиз антрацитов в присутствии гидроксидов щелочных металлов, Тамаркина Ю. В., Фролова И. Б. (2018)
Лукашев В. К. - Теплоперенос при концентрировании раствора серной кислоты испарением в поток нейтрального газа, Романько С. М., Середа В. И., Костюченко Е. В. (2018)
Николенко Н. В. - Аммиачное выщелачивание молибдена в условиях механического и ультразвукового воздействия, Самчилеев И. С., Дубенко А. В. (2018)
Савенков А. С. - Кинетика нейтрализации азотно-кислотного раствора, полученного из низкосортного фосфорсодержащего сырья , Рыщенко И. М., Белогур И. С., Масалитина Н. Ю. (2018)
Khromyak U. V. - Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate, Levytskyi V. Ye., Stepova K. V., Skorokhoda V. Y. (2018)
Shabanova G. M. - Studying the specific features of the hydration processes of alumina cements based on the compounds of СаО–NiО–Аl2О3 system, Korogodska A. M., Vorozhbiyan R. M., Tsapko N. S., Khrystych E. V., Shutynskyy O. G. (2018)
Шабловський Я. О. - Термодинамiчне визначення температури склування полімерів, Кiселєвич В. В. (2018)
Титул, зміст (2017)
Камбур М. Д. - Вплив розчинності протеїну концентрованих кормів на процеси рубцевого травлення у корів, Замазій А. А., Калашник О. М., Лівощенко Е. М., Лермонтов А. Ю. (2017)
Камбур М. Д. - Показники обміну речовин в організмі новонароджених телят за умов порушення функції кишкового тракту, Замазій А. А., Калашник О. М., Бутов О. В. (2017)
Лівощенко Е. М. - Дослідження гематологічних показників у кіз на тлі дії стрес-фактора та їх корекція препаратом "Катовіл", Лівощенко Л. П., Бараненко Є. І. (2017)
Руденко О. П. - Сезонні особливості лейкоцитарного профілю крові коропових риб, Віщур О. І. (2017)
Піхтірьова А. В. - Порівняльна характеристика мікроскопічної будови волосу домашніх тварин та волосся людини, Плюта Л. В. (2017)
Шкромада О. І. - Енергетична годівля поросят, Зікунова А. О. (2017)
Панасенко О. С. - Особливості анатомічної будови теляти-біцефала, Негреба Ю. В. (2017)
Плюта Л. В. - Використання тканинами молочної залози корів глюкози в період спаду лактації впродовж доби (2017)
Авраменко Н. О. - Амінокислотний та жирнокислотний склад м'яса диких тварин, Нагорна Л. В. (2017)
Kolechko А. V. - The dynamics of the composition of the simplest microorganisms in the rumen of calves (2017)
Омельченко Г. О. - Анатомічні особливості шкіри Capreolus capreolus у Сумській області (2017)
Фотіна Т. І. - Поєднання іонів цитратів з органічними кислотами та їх вплив на фізіологічні показники крові курей, Сторчак Ю. Г., Кліщова Ж. Є. (2017)
Кладницька Л. В. - Взаємозв’язок пасажування та розподілу мезенхімальних стовбурових клітин за фазами клітинного циклу (2017)
Камбур М. Д. - Корекція вмісту загального білка та імуноглобулінів класу G у індиків аскорбіновою кислотою після дії теплового подразника, Лівощенко Е. М., Лівощенко Л. П. (2017)
Ковпак В. В. - До методики отримання культури клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини котів, Ковпак О. С. (2017)
Калач К. С. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою курчат бройлерів на наявність арсену (2017)
Фодченко І. А. - Порівняльний аналіз вмісту ХОП у двостулкових молюсках в Україні та інших державах світу (2017)
Фотіна Т. І. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів птахівництва та тваринництва під час використання дезінфектанту "Бі-дезТМ", Назаренко С. М., Фотін А. І., Бабарук А. В. (2017)
Скляр О. І. - Санітарно-гігієнічна оцінка якості та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій, Шкромада О. І., Герун І. В., Паращенко В. В. (2017)
Фотіна Т. І. - Вивчення морфологічної структури полісахаридних харчових добавок, що використовуються при виготовленні м'ясних продуктів, Старосельська А. Л., Бондаренко П. Г. (2017)
Скляр О. І. - Вивчення епізоотичної ситуації щодо заразних хвороб бджіл у Південно-Східному регіоні України, Герасимова І. Є., Шкромада О. І. (2017)
Кассіч В. Ю. - Аналіз та впровадження режимів стерилізації виробничих штамів мікобактерій, Левченко А. Г., Кассіч О. В. (2017)
Мусієнко О. В. - Гнильцеві хвороби бджіл, особливості діагностики та боротьби, Кистерна О. С. (2017)
Ребенко Г. І. - Досвід боротьби з факторними інфекціями респіраторного тракту свиней у неблагополучному господарстві (2017)
Байдевлятова Ю. В. - Ефективність препарату Фос-Бевіт при вакцинації курчат проти хвороби Ньюкасла, Байдевлятов Ю. А., Шершак В. В. (2017)
Yemets A. M. - The value of BithyniaTentaculata mollusks in the life cycle of Prosthogonimus cuneatus under the conditions of North-Eastern Ukraine, Zhytova Y. P. (2017)
Коваленко Л. М. - Моніторинг гельмінтозів свиней, Коваленко О. І. (2017)
Негреба Ю. В. - Гельмінтофауна тварин в умовах одноосібних господарств Сумської області, Панасенко О. С. (2017)
Плис В. М. - Патолого-анатомічні зміни за над гострого, гострого та під гострого перебігу пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання у птиці різних видів (2017)
Фотіна Т. І. - Вивчення антимікробної дії експериментального препарату "Сарофлокс" для боротьби з некротичним ентеритом птиці, Ващик Є. В. (2017)
Нечипоренко О. Л. - Встановлення параметрів токсичності препарату "Дезорганік-вет", Нагорна Л. В., Фотін О. В. (2017)
Фотіна Г. А. - Дослідження ефективності інсектоакарицидного препарату "Акароkill", Ясиновська О. М. (2017)
Лазоренко Л. М. - Використання лікарських рослин за паразитозів у тварин (2017)
Петров Р. В. - Використання пробіотику "Біфітріл" для профілактики аеромонозу у коропів в експериментальних умовах, Тітова Т. В. (2017)
Березовський А. В. - Визначення впливу кормової добавки "Єселцин" на розвиток сім’яників ремонтних півників, Прутас С. С. (2017)
Локшина О. С. - Визначення токсичності препарату "Зоодізін" для дезінфекції свинарських господарств (2017)
Сідашова С. О. - Бактерійна терапія хронічної неплідності корів (2017)
Мельніков С. І. - Кісти яєчників у корів. Діагностика та терапія (2017)
Гребеник Н. П. - Гістологічна будова яєчників свиноматок при лютеїнових кістах (2017)
Байдевлятова Ю. В. - Біохімічні показники крові та молока у корів, хворих на серозний мастит бактеріальної етіології за різних методів терапії, Байдевлятов Ю. А. (2017)
Стоцький А. О. - Поширеність та структура хвороб ратиць у корів у Північно-Східному регіоні України (2017)
Данілова І. С. - Розробка методу лабораторної діагностики при хламідіозі тварин, Рисований В. І. (2017)
Рубленко І. О. - Дослідження стабільності експериментальної живої вакцини проти сибірки тварин із штаму UA–07 "Антравак" (зберігання прогягом 36 міс із дня виготовлення), Скрипник В. Г. (2017)
Willie van Peer - Literariness in Readers’ Experience. Further Developments in Empirical Research and Theory, Chesnokova A. V. (2017)
Bedny G. - Activity Theory in the West as a Potential Approach For Applied Studies (2017)
Ersanli E. - Tolerance Level of University Students, Şahin C. G. (2017)
Александров Д. О. - Особливості професійно-психологічної адаптації працівників національної поліції України до правоохоронної діяльності, Охріменко І. М., Дрозд О. Ю. (2017)
Bevz H. M. - Marital Role Expectations Based on Triangle by Steve Karpman (2017)
Gromova I. O. - Comparative Analysis of the Family Story Events of Alcohol and Drug Addicts, Olifirovich N. I. (2017)
Поспелова І. Д. - Психологічні основи підготовки психологів до формування позитивного образу я-фізичного у підлітків, Косьянова О. Ю. (2017)
Zapeka Ya. G. - Personal Traits as Determinants of Feeling Loneliness Among Students (2017)
Kuznetsov O. I. - Religiousness: Components, Types and Coping Strategies (2017)
Максименко Ю. Б. - Засади досліджень у психології розвитку інформаційної компетентності особистості, Матохнюк Л. О. (2017)
Skok A. G. - Manipulative Influence Application in Work by Research-Pedagogical Staff, Shlimakova I. I. (2017)
Курова А. В. - Особливості впливу часової перспективи на основні складові самоефективності (2017)
Fomenko K. I. - Self-Regulation of Labor Activity: the Means of Psychodiagnostics and The Role in Motivation (2017)
Чепелєва Н. В. - Нормативна модель дискурсивного самопроектування особистості, Рудницька С. Ю. (2017)
Hubina S. I. - Teaching Activities Self-Regulation By Means of Art Therapy (2017)
Mohilevskyi L. V. - Psycho-Pedagogical Training of Operating Unit Workers of National Police of Ukraine, Sevruk V. G., Pavlenko S O. (2017)
Pidbutska N. V. - Future Engineers’ Psychological Readiness For Common Competencies Development in the Process of Studying "Professional Psychology", Knysh A. Ye., Chala Yu. M. (2017)
Yahodnikova V. V. - Teachers’ Motivation For Effective Pedagogical Interaction Under Conditions of Educational Changes (2017)
Kariaka I. V. - Value-Sense Orientations as a Factor of Students-Psychologists’ Behavior Formation (2017)
Panasenko E. A. - Pedagogical University Students’ Fears in the Period of Socio-Political Transformations, Bocharova O. (2017)
Pavelko I. I. - Study of Professionally Important Personal Qualities of Cadets Majoring in Physical Culture and Sports, Bogusław Pacek B. (2017)
Sokurenko V. V. - Personal Factors of Risk Behavior of Modern Youth, Mykhailo Burdin, Yurii Paida (2017)
Romanyuk L. V. - Personality Values and Motivations in Cross-Cultural Context: Assessment by Pvq-Test and Handwriting Psychology, Yuriy Chernov (2017)
Sannikova O. P. - Individual-Typical Variations of Narcissism (2017)
Засєкіна Л. В. - Безумовне самоприйняття та психологічне благополуччя особистості, Майструк В. М. (2017)
Луцюк А. М. - Василь Сухомлинський: біографічний та педагогічно-історичний аспекти (2018)
Вітюк В. В. - Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування освіти (2018)
Вознюк В. С. - Нові підходи до управління школою за умов реформування освітньої галузі (2018)
Гарбарук А. С. - Кафедра суспільних дисциплін – чільний науково-освітній осередок Луцького педагогічного коледжу (2018)
Дем'янюк О. Й. - Волинська губернія в Українській революції: доба УНР (2018)
Камінська В. В. - Інноваційні форми роботи як засіб розвитку загальнокультурної компетентності педагогів (2018)
Савош В. О. - Про мету функціонування системи неперервної освіти та засоби формування вміння навчатися в ній (2018)
Рубльова Н. О. - Використання інформаційних мережевих технологій для професійного розвитку педагогів (2018)
Шкорупська А. Л. - Project Based Learning with the Help of Sticky Teaching (2018)
Крисак С. А. - Організація роботи вчителя та його асистента в інклюзивному класі початкової ланки (2018)
Павляшик Я. О. - Психологічні аспекти роботи асистента вчителя початкової школи (2018)
Савченко С. В. - Організація роботи асистента вчителя в інклюзивному класі старшої школи (2018)
Черній Л. Я. - Пленер як важлива складова роботи над пейзажем з натури на заняттях із образотворчого мистецтва (2018)
Василенко Н. В. - Сторінками історії рідного краю, Муляр О. П. (2018)
Магдисюк Л. С. - Стежками доброти й любові (2018)
Прохор І. Л. - Герої не вмирають (2018)
Барабаш Ю. Г. - З історії трудової підготовки учнів сільських шкіл Волині, Позінкевич Р. О. (2018)
Сміховська В. Є. - До 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського, Астахова О. В. (2018)
Popova O. - Initial Education Stage as the Determinant of Future Translators’ Further Academic Success, Yakovleva O. (2017)
Fizeshi O. - Historical-System Model of the Development of Primary School in Transcarpathia at the Turn of XIX-XXI Centuries (2017)
Holubnycha L. - Using Interactive Whiteboard at English Lessons for Law Students, Shatrava S. (2017)
Іванчук С. А. - Особливості розуміння основ культури споживання дітьми старшого дошкільного віку (2017)
Zaťko J. - Formation of Moral Behavior in Children by Means of Original Didactic Fairy Tale, Kushnir V., Ratsul O. (2017)
Міхеєнко О. І. - Формування культури здоров’я студентської молоді в умовах вищого навчального закладу, Кукса Н. В., Лянной М. О. (2017)
Romaniuk S. - Evolution of Organizational Forms of Teaching Ukrainian Language in Western Diaspora (2017)
Сопівник І. В. - Діагностика професійної підготовленості студентів до педагогічної діяльності, Дука Т. М., Підлипняк І. Ю. (2017)
Kunikowski S. - Future Teachers’ Psychological Readiness for Inclusive Teaching: Coping-Strategies, Pichkur M., Stratan-Artyshkova T. (2017)
Khomik O. - Leadership Qualities as an Effective Attribute of Would be Managers’ Culture Forming in Higher Educational Establishments, Kovalchuk O., Myshko O. (2017)
Маркова О.В. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності, Горпініч Т.І., Височан Л.М. (2017)
Kuzava I. - Peculiarities of Implementing Inclusive Education in Ukraine, Stasiuk L., Savchenko N. (2017)
Maslov Yu. - Specificity of Future Socionomy Experts’ Sociocultural Competence Formation (2017)
Brzezińska R. - Future Teachers’ Axiological Sphere Development for Children’s Creativity Formation, Ishchenko L., Kalynovska I. (2017)
Vasiuk O. - Examining Students’ Academic Motivation, Vyhovska S., Brzuz G. (2017)
Chukhno O. - Experimental Work on Teaching Future Teachers Second Foreign Language Pronunciation (2017)
Fedorchenko N. V. - Legal Consciousness of Young People as a Prerequisite of Social Environment, Kalaur I. R., Liubarets V. V. (2017)
Babina V. O. - Peculiarities of Technical University Students’ Legal Culture Formation (2017)
Присяжнюк О. М. - Аналіз організації мовної освіти в університетах Польщі та України (2017)
Borinshtein Ye. - Education: Dialogical Search and Socio-Cultural Adaptation, Atamaniuk Z., Ortynska N. (2017)
Starovoit L. - Psychological Aspects of Primary School Students’ Creative Development in the Process of Practical Art Activities (2017)
Горват М. В. - Діагностика готовності студентів до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів, Мочан Т. М., Кузьма-Качур М. І. (2017)
Nesterenko V. - Educating Preschool Children’s Health Culture in Different Age Groups, Bedran R. (2017)
Shcherbakova N. - Future Teachers Training in the Field of Instructional Dialogue Organization (2017)
Konoshenko N. A. - Using Interactive Technologies in Social Care Teachers Training in Terms of Preventive Work With Minor Children, Konoshenko S. V. (2017)
Karabin O. Io. - Future Designers’ Information Competency Formation in The Process of Professional Training, Romanyshyna O. Ya. (2017)
Aleksandrova N. M. - Enhancing Phd Students’ Academic Writing Skills in The Process of Learning English, Sluchaina L. O. (2017)
Койчева Т.І. - Технологія використання дидактичних багатовимірних інструментів у професійній підготовці майбутніх викладачів, Княжева І. А. (2017)
Halitsan O. A. - Experimental Programme of Future Teachers’ Pedagogical Facilitation in Terms of Higher Education, Foksha O. M., Baliuk A. S. (2017)
Падалка О. І. - Зміст фахової підготовки майбутнього вихователя: аксіологічний підхід (2017)
Bilousov O. S. - Employment Opportunities and Useful Skills of Political Science Graduates in The USA (2017)
Мазур К. В. - Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем (2018)
Бужимська К. О. - Впровадження стандартів торговельних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Павлова С. І. (2018)
Абдулазизов Э. М. - Промышленные парки и кварталы в Азербайджане: характеристика процессов формирования и инвестиции (2018)
Зейналова Н. А. - Формирование системы стимулирования модернизации и среда ее деятельности в ненефтяном секторе промышленности (2018)
Ковінько О. М. - Стан вітчизняного ринку авіабудування та перспективні рішення про міжнародну співпрацю, Без’язична С. Л., Козачун К. І. (2018)
Камінський О. Є. - Оцінювання ризиків безпеки хмарних сервісів (2018)
Григоренко О. С. - Управлінська звітність за теорією обмежень (2018)
Стешенко О. О. - Характеристика суб’єктів малого бізнесу у світлі вітчизняного законодавства (2018)
Лысевич С. Г. - Усовершенствование отношений собственности — ключевое направление реформирования хозяйственного механизма, Мельникова И. Е. (2018)
Нестерова К. С. - Вплив фактору безпеки на стійкий розвиток міжнародного туризму (2018)
Варналій З. С. - Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки, Нікитенко Д. В. (2018)
Должанська Н. А. - Аналіз криптовалют з точки зору можливості виконання основних функцій грошей (2018)
Боднар С. В. - Щодо об’єктивних і суб’єктивних факторів формування та прийняття судових рішень, Кузьмін Д. Л., Кузьмін Д. Л. (2018)
Гончарук С. Т. - Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (2018)
Дуліба Є. В. - Особливості формування та реалізації фіскальної політики держави (2018)
Ходус Г. М. - Про нормативно-правове регулювання діяльності ломбардів в Україні (2018)
Федчишин Ю. Ю. - Проблеми конструювання санкцій кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2018)
Бабіч-Касьянєнко К. В. - Відображення міжнародного принципу заборони дискримінації осіб з інвалідністю у законодавстві України (2018)
Остапенко Л. О. - Про джерела правового регулювання зайнятості і працевлаштування населення (2018)
Вербицька А. О. - Архітектурні твори як об’єкти права інтелектуальної власності. Тенденції та інновації (2018)
Баженов В. А. - Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури, Ворона Ю. В., Лізунов П. П., Пискунов С. О., Шишов О. В. (2017)
Bazhenov V. A. - A methodology of determining of parameter J in discrete models of finite element method, Pyskunov S. О., Shkryl О. О. (2017)
Гайдайчук В. В. - Моделювання напружено-деформованого стану конструкції дорожнього одягу під дією транспортних навантажень, Мозговий В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В. (2017)
Баженов В. А. - Формулювання та розрахункові співвідношення задачі механіки руйнування для просторових тіл під дією динамічних навантажень в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів, Солодей І. І., Вабіщевич М. О., Чепурна О. О. (2017)
Бараненко В. О. - Визначення максимального значення навантаження стиснутої ортотропної оболоноки в умовах випадкової, нечіткої і неточної інформації, Волчок Д. Л. (2017)
Bazhenov V. A. - Lyapunov exponents estimation for strongly nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact system, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2017)
Гужевський І. В. - Питання побудови сучасних математичних моделей біомеханіки при вирішенні проблем ендопротезування кульшового суглоба, Солодей І. І. (2017)
Чибіряков В. К. - Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень, Кривенко О. П., Легостаєв А. Д., Гречух Н. А. (2017)
Nguyen Anh Tuan - Analysis of the effect of the Ho Chi Minh City Tunnel settlement on the adjacent buildings, Tran Duc Chinh, Nguyen Thanh Dat (2017)
Максим’юк Ю. В. - Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень за умови енергетичної сполученості (2017)
Лук'янченко О. О. - Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі, Ворона Ю. В., Костіна О. В., Геращенко О. В. (2017)
Гревцев О. К. - Розв’язання задачі теорії пружності для круглих товстих плит при осесиметричній деформації, Селіванова Н. Ю. (2017)
Kara І. D. - Numerical solution of the problem of porous solids vibration (2017)
Василець С. В. - Удосконалення математичної моделі IGBT транзистора з урахуванням нелінійності ємностей переходів, Василець К. С. (2018)
Яремак І. І. - Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводної нафтоперекачувальної станції, Костишин В. С. (2018)
Оксанич А. П. - Применение пористых слоев GaAs при изготовлении диодов Шоттки, Когдась М. Г., Холод О. Г., Мащенко М. А. (2018)
Шевченко И. В. - Модель и метод тематической структуризации текста на основе стохастических автоматов, Лебединец А. С., Васильев Д. О. (2018)
Романюк В. В. - Пара правил колективної корисності і мінімальних втрат паритету виграшів для відбору рівноваг неша у біматричних іграх з асиметричними виграшами (2018)
Зайцева Т. А. - Особливості створення та функціонування інформаційної системи в медичній галузі, Пилипенко Т. О. (2018)
Конох И. С. - Оптимизация фазовых траекторий процесса сушки гранулированного технического углерода, Рылова Н. В. (2018)
Защелкин К. В. - Методика и программная реализация построения информационной модели LUT-схемы, размещенной в среде FPGA (2018)
Бабец Д. В. - Математическое моделирование влияния внешних факторов на запас прочности бетонной крепи вертикального ствола, Солодянкин А. В., Янкин А. Е. (2018)
Маслов А. Г. - Реологическая модель вибрируемой бетонной смеси, Батсайхан Жанар (2018)
Иорданов И. В. - О напряженно-деформированном состоянии боковых пород в сложных горно-геологических условиях, Чепига Д. А., Положий А. В., Довгаль В. Ю., Король А. В. (2018)
Бабій К. В. - Визначення основних параметрів технології передзбагачення руди в кар’єрах та їх вплив на роботу гірничо-збагачувального комплексу (2018)
Добровольська А. О. - Осідання техногенно-порушеного грунту за тривалий період (2018)
Ліщенко Н. В. - Визначення температури профільного зубошліфування (2018)
Пляцук Л. Д. - Дезактивація нафтопромислового обладнання, забрудненого солями радіоактивних ізотопів, Бурла О. А., Аблєєва І. Ю., Васькін Р. А. (2018)
Калюжний А. П. - Екологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до споруд водовідведення нафтогазовидобувного комплексу, Зубричева Л. Л., Лобач Д. С. (2018)
Дадашов И. Ф. - Сравнительная оценка экологического ущерба при использовании гелеобразующих систем различного состава в пожаротушении горючих жидкостей, Лобойченко В. М., Киреев А. А. (2018)
Полукаров Ю. О. - Шкідливі та небезпечні фактори під час проведення зварювальних робіт, Мітюк Л. О., Землянська О. В. (2018)
Радіонов М. О. - Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах сільського господарства, Козловська Т. Ф. (2018)
Зеленко О. О. - Інтеграція соціального діалогу в систему економічних відносин регіону (2018)
Меліхова Т. О. - Модель створення системи економічної безпеки підприємства: економічна ефективність витрат у короткостроковому періоді (2018)
Дрозденко Ю. І. - Оцінка зв’язку коефіцієнта екстракції кисню та індексу загального периферичного опору судин під час проведення штучного кровообігу, Козяр В. В. (2018)
Оксанич А. П. - Разработка высокочувствительных датчиков водорода на базе диодов шоттки, изготовленных из наноразмерных слоев n-GaAs, Когдась М. Г., Холод О. Г., Мащенко М. А. (2018)
Семенов А. О. - Математичне моделювання радіовимірювального генератора детермінованого хаосу на основі транзисторної структури з від’ємним опором (2018)
Шевченко И. В. - Модели и метод автоматизированного выбора маршрутов электронных документов на уровне подразделений, Скрыль А. А., Расторопов Д. А., Свиченский Ю. Н. (2018)
Ковтун Д. В. - Розробка методу оцінки середнього часу виробництва партії залізорудних окатишів (2018)
Черныш А. А. - Кинематические и силовые параметры процесса формовки элементов жесткости толстолистовых заготовок (2018)
Косілов М. С. - Дефектоутворення на обичайках з одностороннім уступом під час розкочування профільованим східчастим інструментом, Герасименко О. В., Марков О. Є., Хващинський А. С., Шаповал О. О. (2018)
Маслов А. Г. - Теоретические исследования взаимодействия плоскостного глубинного виброуплотнителя с бетонной смесью, Батсайхан Жанар (2018)
Закусило Р. В. - Основи побудови вибухобезпечної технології виробництва вибухових матеріалів (2018)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вібраційне та віброударне навантаження при механічних випробуваннях деталей і вузлів машин, Іванчук Я. В., Кобилянський Є. О. (2018)
Маслов А. Г. - Исследования колебаний вибрационной плиты самоходной виброуплотняющей машины в рабочем режиме, Жовтяк И. И. (2018)
Бахарєв В. С. - Моделі інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень з управління екологічною безпекою, Шевченко І. В., Коваль С. С., Корцова О. Л., Маренич А. В. (2018)
Ткачук К. К. - Оцінка ступеня екологічної небезпеки, що формується в результаті складування органічних відходів, Ополінський І. О. (2018)
Кобылянский Б. Б. - Усовершенствованная эргатическая система типа "человек-машина-среда" применительно к угольной шахте, Мнухин А. Г. (2018)
Міхно П. Б. - Нечітке оцінювання відпрацьованих земель (2018)
Почтовюк А. Б. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого розвитку підприємств, Рубан Б. В. (2018)
Кондратенко Н. О. - Сучасні тенденції розвитку промислового комплексу України, Волкова М. В. (2018)
Смагін В. Л. - Метасоціальна складова капіталів підприємств сфери туризму: людський, соціальний та клієнтський капітали, Яворська О. Г. (2018)
Дорожкіна Г. М. - Інноваційні підходи щодо технічного переозброєння виробництва дорожньої техніки, Буряк Є. В. (2018)
Гончарук І. В. - Види та методи конкуренції на багатосторонніх ринках (2018)
Щербаков П. М. - Математичне моделювання в застосуванні до дистанційної та індівідуальної освiти, Клименко Д. В., Тимченко С. Є. (2018)
Алимова Р. А. - Особенности всхожести семян Silybum marianum (L.) Gaertn. в засушливых климатических условиях Узбекистана, Адилов Б. А. (2018)
Кисляк С. В. - Оптимізація алгоритму глобального вирівнювання з використанням афінної штрафної функції, Шалаєва О. С. (2018)
Скосарь В. Ю. - Энергетические и экологические следствия из моделей земли с флюидным металлическим ядром (2018)
Гузь В. В. - Напрями розвитку методології міграційного управління (2018)
Нікіпєлова Є. М. - Сутність поняття "безпека" та його використання у системі державного управління й міжнародних відносин (2018)
Степаненко С. В. - Формування стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України (2018)
Іорданова Ю. В. - Інформативні можливості епістолярної спадщини К. В. Харламповича: повсякденність та коло наукових зацікавлень українських науковців (1917–1930-ті рр.) (2018)
Sorokina M. - Application of interactive internet tools for developing students’ professional communication skills at teaching English, Rude А. (2018)
Sych T. - Methodological approaches in research of education management problems (2018)
Volkova О. - Analysis of students’ language needs in course designing (2018)
Вотякова М. О. - Дистанційне навчання іноземної мови і математики, Сорокіна М. Є. (2018)
Луців С. І. - Проектна діяльність як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання учнів початкової школи, Савицька Г. П. (2018)
Панова С. О. - Метод проектів як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх учителів математики (2018)
Топорков О. М. - Аналіз рівня фізичної підготовленості туристів-лижників 15–16 років у передпохідний період (2018)
Матвєєва О. О. - Лінгвістичні особливості художнього тексту та способи введення портретного опису (2018)
Дуда Л. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика найпоширеніших алергічних захворювань у дітей, Охотнікова О. М. (2018)
Овчаренко Л. С. - Взаимосвязь сывороточного содержания цитокинов и нейропептидов у детей с рекуррентным бронхитом и синдромом вертебробазилярной артериальной системы, Слуцкая Т. В. (2018)
Федорців О. Є. - Скринінг бронхіальної астми як ефективний метод вчасного її виявлення у дітей шкільного віку, Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Поспіх Н. Ю. (2018)
Трубка І. О. - Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку (2018)
Леженко Г. О. - Прогнозування розвитку гострого бактеріального бронхіту в дітей раннього віку, Пашкова О. Є., Крайня Г. В. (2018)
Пахольчук О. П. - Біомаркер запалення слизової оболонки при симптомах харчової гіперчутливості на шкірі у дітей, Недельська С. М. (2018)
Ильченко С. И. - Нейтропения у детей: клинические маски и врачебная тактика, Коренюк Е. С., Фиалковская А. А. (2018)
Ильченко С. И. - Эффективность антигистаминных препаратов I поколения при лечении аллергических заболеваний у детей, Коренюк Е. С., Фиалковская А. А. (2018)
Логвинова О. Л. - Нейроэндокринная гиперплазия младенцев (обзор современной литературы — 2018) (2018)
Старец Е. А. - Симуляционное обучение в педиатрии и неонатологии: оценка, распознавание и стабилизация неотложных состояний у детей, Котова Н. В., Лосева Е. А., Федоренко О. В. (2018)
Бадогина Л. П. - Клинический случай ретробульбарного абсцесса у новорожденного ребенка, Оболонская О. Ю., Дереза Е. А., Оболонский А. И. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное ограничение доступности ионов железа для патогенных бактерий (часть 1), Крючко Т. А. (2018)
Волков С. В. - От классической физической химии неорганических соединений к современной физико-неорганической химии (научный и жизненный путь) (2011)
Тимошенко М. В. - Ізотермічне окиснення порошків твердого розчину Cu1–хZnх, Білявина Н. М., Тітов Ю. О., Марків В. Я., Слободяник М. С. (2011)
Тимухин Е. В. - Исследование взаимодействия в системе MgF2(MgO)—EuF3—ZrF4, Быков А. А., Зинченко В. Ф., Мешкова С. Б. (2011)
Кобилянська С. Д. - Структура та електрофізичні властивості системи натрійвмісних ніобатів літію–лантану, Гавриленко О. М., Білоус А. Г. (2011)
Асаула В. М. - Мезоморфні і склоутворюючі властивості гомологічного ряду алканоатів кадмію, Мирна Т. А., Яремчук Г. Г., Толочко А. С. (2011)
Ставицька С. С. - Гибридные углеродно-минеральные материалы разного состава, их структурные и сорбционные свойства, Вікарчук В. М., Сич Н. В., Циба М. М., Петренко Т. П., Буждакова Х., Трофименко С. І. (2011)
Діюк В. Є. - Функціоналізація поверхні активованого вугілля для одержання гетерогенних кислотних каталізаторів, Грищенко Л. М., Задерко О. М., Безугла Т. М., Яцимирський В. К. (2011)
Стезерянский Э. А. - Электрохимическое восстановление тиосульфатных комплексов серебра из карбамидных растворов, Гурьянова-Доскоч И. О., Омельчук А. А. (2011)
Воробець М. М. - Вплив способу підготовки та легуючих домішок на пороутворення і структурну модифікацію поверхні твердих розчинів CdTe, Воробець Г. І., Волощук А. Г., Тевтуль Я. Ю., Ткач В. М. (2011)
Борисевич А. Н. - Cинтез производных 2-тиоксо-1,2-дигидропиридина и 1,2,3,6-тетрагидропиридин-6-тиона гетероциклизацией 3-амино-N-фенил-2-бутентиоамида с 2-замещенными ацетонитрилами, Самойленко Л. С., Брицун В. Н., Чернега А. Н., Лозинский М. О. (2011)
Prokop’eva T. M. - Peroxyhydrocarbonate and peroxocarbonate ions as typical α-nucleophiles in phosphonyl transfer, Sadovskii Yu. S., Savyolova V. A., Solomoichenko T. N., Piskunova Zh. P., Bunton C. A., Popov A. F. (2011)
Іщенко С. С. - Гібридні органо-неорганічні композити на основі модифікованого поліакриламідом силікату натрію та уретанового олігомеру, Будзінська В. Л., Лебедєв Є. В. (2011)
Шевченко В. В. - Синтез и свойства органо-неорганических протонпроводящих полимерных мембран на основе аминосодержащих олигоэфирных прекурсоров, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Лысенков Э. А., Вортман М. Я., Рудаков В. М. (2011)
Коваль Л. - Проблеми хімії гетерогенних координаційних та гібридних систем і матеріалів Сесія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія” та "Електрохімія”), Глущак Т. (2011)
Пшеничний Р. М. - Вплив катіонного складу сольової суміші на розчинністьLа2O3 у фторидних розплавах, Омельчук А. О. (2011)
Кулик Т. В. - N-ацетилму-рамоїл-L-аланіл-D-ізоглутамін: іммобілізація та термічні перетворення на поверхні високодисперсного кремнезему, Азізова Л. Р., Паляниця Б. Б., Земляков О. Є., Цикалова В. М. (2011)
Горбачук Н. П. - Высокотемпературные термодинамические свойства силицидов Ln5Si3 цериевой подгруппы (2011)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка і кристалочімія точкових дефектів у кристалах PbTe при двотемпературному відпалі, Туровська Л. В., Межиловська Л. Й., Горічок І. В. (2011)
Поляков В. Е. - Состав и свойства сапонитов Украины, Тарасевич Ю. И., Косоруков А. А., Грицык В. Е. (2011)
Першина Е. Д. - Микроструктурные свойства и агрегативная устойчивость нанодисперсных растворов магнетита, Алексашкин И. В. (2011)
Лут О. А. - Особливості електрохімічного окиснення глутамінової кислоти у лужному середовищі, Шевченко О. П., Аксіментьєва О. І. (2011)
Шелепенко В. В. - Аппроксимационная формула симметричного анодного аналитического сигнала в инверсионной вольтамперометрии с ртутно-пленочным электродом, Смирнова И. В., Попович З. П. (2011)
Пашинник В. Е. - Пиридил-2-, 1-окси-пиридил-2- и пиримидинил-2-трифторсульфураны, Козел В. Н., Шермолович Ю. Г. (2011)
Кушнір О. В. - Синтез, мембраностабілізуюча та бактерицидна активність катіоногенних похідних 4-арил-5-метоксикарбоніл-3,4-дигідропіримідин-2-ону, Караван В. В., Бурденюк І. П., Мельниченко Н. В., Вовк М. В. (2011)
Снурникова О. В. - Гетерометалльные системы на основе каликс|4|аренпорфириновых ионных ассоциатов, Савченко А. А., Топоров С. В., Семенишин Н. Н., Коровин Ю. В., Русакова Н. В. (2011)
Бобухов Д. В. - Синтез и исследование нового комплексного соединения рения (I) с феруловой кислотой, Штеменко А. В. (2011)
Хитрич Г. Н. - Синтез, строение, спектральные и магнитные характеристики координационных соединений хлорида меди (II) с тиокарбамоилсульфенамидами, Сейфуллина И. И., Зуб В. Я. (2011)
Демчина М. Є. - Взаємодія компонентів в системі Tb—Mn—In при 870 К, Белан Б. Д., Маняко М. Б., Аксельруд Л. Г., Петрашко А., Качоровскі Д., Каличак Я. М. (2011)
Плутенко Т. А. - Синтез и импедансометрические исследования сегнетоэлектриков-полупроводников на основе (1–x)BaTiO3—x(Bi0. 5Na0. 5)TiO3, Вьюнов О. И., Белоусько А. В. (2011)
Куделко Е. О. - Подвижность ионов Cu(II), Cd(II), Pb(II), адсорбированных оксигидратными сорбентами Al2O3×nH2O и AlхM1–хOy×nH2O, где М — Zr(IV), Ti(IV), Sn(IV), Мальцева Т. В. (2011)
Садовая И. В. - Каталитические эффекты солей в присутствии дибензо-18-краун-6 в реакции фенилоксирана с бензойной кислотой в ацетонитриле (2011)
Фоманюк С. С. - Получение наночастиц CdSe методом электросинтеза, Краснов Ю. С., Колбасов Г. Я., Мирная Т. А., Асаула В. Н., Яремчук Г. Г. (2011)
Кублановский В. С. - Энергия активации электровосстановления бис-гидроксиэтилиминодиацетатных комплексов палладия (II), Никитенко В. Н., Руденко К. П. (2011)
Коханенко В. В. - Физико-химическое моделирование механизмов самоочистки водоема в присутствии суспензии алюмосиликата, Маслюк Л. Н., Чмель Л. Л. (2011)
Гудыма Н. В. - Разнолигандные комплексы благородных металлов с тиокетоном Михлера на поверхности силикагеля, активированного N-(4-меркаптофенил)-N’-пропилмочевинными или аминобензтиазолпропильными группами, Трофимчук А. К. (2011)
Куличенко С. А. - Фазообразование в растворах цетилпиридиний хлорида в присутствии модифицирующих добавок, Щербина М. Г. (2011)
Бей І. М. - Застосування принципів in-situ регулювання властивостей органо-неорганічних композитів, Іщенко С. С., Лебедєв Є. В. (2011)
Бойко В. В. - Синтез та застосування молекулярно-імпринтованих полімерів на основі циклодекстринів, Рябов С. В., Бабич І. В., Керча Ю. Ю. (2011)
Тітов Ю. О. - Особливості механізмів утворення шаруватих індатів AIILanInnO3n+1 (AII = Sr, Ba) із систем спільнозакристалізованих нітратів, Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2011)
Чеботарьов А. М. - Масоперенос у гетерогенній системі диметилхлорси-ланаеросил—диполярний розчинник—водний розчин легкогідролізуємих катіонів, Рахлицька О. М. (2011)
Токменко И. И. - Фазовая диаграмма и оптические свойства жидкокристаллической системы Na,Co||C7H15COO, Мирная Т. А., Яремчук Г. Г. (2011)
Егорова Л. М. - Энергия активации растворения α-латуни в хлоридных растворах, Ларин В. И., Хоботова Э. Б., Даценко В. В., Юрченко О. И., Добриян М. А. (2011)
Яценко Т. В. - Влияние пористой структуры и рН нулевого заряда оксигидратов МxMn1–xOy×nH2O на подвижность адсорбированных ионов Cu(II), Мальцева Т. В. (2011)
Потапенко Е. В. - Каталітичне окиснення етилбензену озоном у розчині оцтової кислоти, Андреєв П. Ю., Погорєлова І. П. (2011)
Галстян А. Г. - Каталітичне окиснення ацетокситолуенів озоном у рідкій фазі (2011)
Корженевска Н. Г. - Структура и основные свойства производных имидазо |4.5-b|пиридина, Рыбаченко В. И., Смоляр Н. Н., Абрамянц М. Г. (2011)
Кравченко В. В. - Влияние эффектов структуры и среды на скорость аминолиза 2-(β-галогено, β-метилвинил)-5-нитрофуранов, Котенко А. А., Луцюк А. Ф. (2011)
Савельев Ю. В. - Структура крахмалсодержащих иономерных полиуретанов, Мищук Е. А., Травинская Т. В., Бабкина Н. В., Штомпель В. И., Усенко А. А. (2011)
Малишева Т. Л. - Особливості надмолекулярної структури сумішей поліуретановий еластомер—полівінілхлорид, Головань С. В., Новiченко В. М. (2011)
Левицький В. Є. - Вплив природи розчинника на структурні параметри макромолекул полівінілпіролідону, Ганчо А. В., Моравський В. С., Суберляк О. В. (2011)
Dudnik A. - The concept of a sensory network measuring mechanical quantities (2018)
Бендерська О. В. - Технологічні аспекти показника "активність води" та його вплив на якість томатних соусів, Левківська Т. М., Бессараб О. С. (2018)
Иванова С. Б. - Система психофизиологической безмедикаментозной компьютерной диагностики — проблемы и перспективы, Сальников И. С., Изосимова С. А. (2018)
Іванов О. В. - Розробка моделі транспортування газу магістральним газопроводом (2018)
Кузьмін О. В. - Кваліметрична оцінка раціонів харчування, Клец Д. О., Черняков І. С., Николайчук Ю. В. (2018)
Михалків В. Б. - Перехід магістрального газопроводу у реверсний режим (2018)
Орел А. В. - Аналіз соціальних медіа для визначення оціночних суджень на основі аналізу тональності тексту (2018)
Петрушка І. М. - Зовнішньодифузійні процеси сорбції барвників з рідинних середовищ комплексними сорбентами, Мороз О. І., Петрушка К. І. (2018)
Пилипів Л. Д. - Аналіз ефективності впливу термообробки нафти на гідравлічні втрати в магістральному нафтопроводі (2018)
Сильчук Т. А. - Розроблення смузі геродієтичного призначення, Дочинець І. В., Юрченко О. В. (2018)
Дідоборець О. Й. - Моделювання процесу кластеризації в розплавах металів з кристалічною граткою типу ГЦК, Клєцков О. М. (2018)
Мірошник К. А. - Дослідження розподілу параметрів електричного поля вздовж гірлянди ізоляторів ЛЕП НВН (2018)
Шульга C. В. - Масс-спектрометрия (MALDI) макробициклических трисдиоксиматов железа (II), Севериновская О. В., Варзацкий О. А., Покровский В. А., Волков С. В. (2011)
Бардін О. І. - Взаємодія компонентів у системі Tm—Fe—Si при 800 oC, Дашкевич М., Белан Б. Д., Маняко М., Коваль Л. Б., Гладишевський Р. Є. (2011)
Тарасевич Ю. И. - Вывод обобщенного уравнения Ленгмюра и его применение для описания гидратации активных центров Mn-клиноптилолита, Аксененко Е. В., Поляков В. Е. (2011)
Шишкина С. Н. - УФ-спектроскопия и квантово-химическое моделирование хемосорбционного комплекса палладий (II) гидроксида с цитрат-ионом — промежуточного продукта в синтезе полиметаллических композитов на основе палладия, Галаган Р. Л., Минаев Б. Ф. (2011)
Антрапцева Н. М. - Синтез твердого раствора гидратированных дифосфатов Co(ІІ) и Mn(ІІ), Ткачева Н. В. (2011)
Барчій І. Є. - Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Tl4SnSe4—TlBiSe2—Tl9BiSe6, Козьма А. А. (2011)
Тульский Г. Г. - Кинетика совмещенных процессов на анодах с комбинированным оксидно-металлическим покрытием в растворах сульфатной кислоты, Байрачный В. Б., Муратова Е. Н., Смирнов А. А. (2011)
Козин В. Ф. - Образование гидридов при катодной поляризации олова в растворах серной кислоты (2011)
Леоненко И. И. - Новый комплекс тербия (III) в качестве флуоресцентного зонда на бычий сывороточный альбумин, Александрова Д. И., Егорова А. В., Антонович В. П., Карасев А. А. (2011)
Дорощук В. А. - Атомно-абсорбционное определение цинка и марганца в природных водах с предварительным мицеллярно-экстракционным концентрированием, Межуева М. С., Лелюшок С. А., Куличенко С. А. (2011)
Ягупольский Л. М. - Электронное строение и спектры поглощения карбо- и дикарбо-тиациа-нинов с полностью фторированной полиметиновой цепью, Чернега О. И., Рябицкий А. Б., Герасев А. А., Качковский А. Д., Ягупольский Ю. Л. (2011)
Пономаренко С. П. - Электрические свойства и протонодо-норная способность α-кетоглутаровой кислоты, Боровиков Ю. Я., Сивачек Т. Е. (2011)
Іваненко О. П. - Вплив евтектичної суміші фторидів літію та натрію, домішок трифториду гадолінію (ітрію) на стійкість дифториду ітербію, Компаніченко Н. М., Омельчук А. О. (2011)
Ларин В. И. - Взаимодействие комплексных ферроцианидных анионов с катионом пинацианола в водном растворе, Шаповалов С. А. (2011)
Кутолей Д. А. - Взаимодействие оксиэтилидендифосфонатов меди с этилендиамином и 2-аминоэтанолом в водных растворах, Штеменко А. В. (2011)
Павлова О. В. - Состояние хрома (III) в концентрированных щелочных растворах, Трачевский В. В., Мельник А. К., Супрунович В. И., Головко Д. А. (2011)
Дорошенко М. Н. - Синтез каталитически активных подложек для получения наноструктур германия (IV), Набока О. В., Мазуренко Е. А., Огенко В. М. (2011)
Біленька В. І. - Структура та колоїдно-хімічнї властивості фосфатидовмісних олійних композицій, Поп Г. С. (2011)
Костенко Є. Є. - Хіміко-аналітичні властивості похідних хромотропової кислоти, іммобілізованих на аніоніті АВ-17x8 та використання їх в аналізі харчових об’єктів (2011)
Стрюцкий А. В. - Литийпроводящие органо-неорганические полимерные электролиты на основе уретанмочевинных алкоксисилильных прекурсоров, Лысенков Э. А., Золотарев А. Р., Гуменная М. А., Вортман М. Я., Клименко Н. С., Рудаков В. М., Шевченко В. В. (2011)
Игнатова Т. Д. - Влияние химической природы компонентов на процесс формирования in situ бинарных смесей линейных несовместимых полимеров, Косянчук Л. Ф., Антоненко О. И., Тодосийчук Т. Т. (2011)
Коваль Л. - Сучасна неорганічна хімія в Україні (за матеріалами XVIII Української конференції з неорганічної хімії) (2011)
Волков С. В. - Современное развитие и воплощение концепций физико-неорганической химии (2012)
Куделко Е. О. - Анионообменные свойства оксигидратов состава MxAl1–xOy×nH2O, М — Zr, Ti, Sn, Мальцева Т. В., Беляков В. Н. (2012)
Соловьева Е. Д. - Синтез и свойства нанодисперсных модифицированных гексаферритов BaFe12–2хСохSiхO19±Ɣ со структурой магнетоплюмбита, Пашкова Е. В., Белоус А. Г. (2012)
Тимухин Е. В. - Взаимодействие в системе PbF2(PbO)—HfF4 и ее оптические свойства, Зинченко В. Ф., Мозговая О. В., Соболь В. П. (2012)
Ліціс О. О. - Дисоціація карбацилфосфортриамідних комплексів лантаноїдів у неводних середовищах, Кобилінська Н. Г., Овчинніков В. А., Слива Т. Ю., Амірханов В. М. (2012)
Клішин М. О. - Реакції алкоксихлоридів германію з N,N-біс(триметилсиліл)-амід-N’-трет-бутилімідом тіофосфенової кислоти, Брусиловець О. А., Брусиловець А. І. (2012)
Зиновик М. А. - Об относительной химической активности оксидов металлов в твердых растворах со структурой шпинели, Зиновик Е. В. (2012)
Сухарев С. М. - Аналітичне використання гідразонів, Чундак С. Ю., Сухарева О. Ю. (2012)
Цыганович Е. А. - Разделение и определение Сd(II) и Zn(II), основанные на особенностях образования их разнолигандных комплексов, Трофимчук А. К., Савранский Л. И. (2012)
Сивергин Ю. М. - Поведение битрехмерных полимеров в условиях одноосного деформирования, Киреева С. М. (2012)
Губина А. В. - Влияние степени замещения гидроксильных групп экзополисахарида на характер ближнего упорядочения полиглюкануретанов, Козак Н. В., Гомза Ю. П., Лобко Е. В. (2012)
Будзінська В. Л. - Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру, Іщенко С. С., Лебедєв Є. В., Мужев В. В. (2012)
Середюк М. Л. - Явище спінового переходу в рідкокристалічному комплексі заліза(ІІ) на основі ліганду триподандного типу, Знов'як К. О., Фрицький І. О., Гаспар А. Б., Гютліх Ф. (2012)
Кравченко А. В. - Проводящие катион-радикальные соли фульваленов с гексавольфрамат-анионом, Стародуб В. А., Медведев В. В., Хоткевич А. В., Кажева О. Н. (2012)
Камнева Н. Н. - Кислотно-основные свойства и комплексообразование алендроновой кислоты в водно-этанольной среде и ультрамикрогетерогенной мицеллярной среде Бридж 35, Бойченко А. П., Иванов В. В., Марков В. В., Логинова Л. П. (2012)
Пузій О. М. - Кислотно-основнi властивостi фосфоровмiсних вуглецевих адсорбентiв, Піддубна О. І. (2012)
Александров В. Д. - Диаграмма состояния системы кристаллогидратов Na2СO3·10H2O—Na2SO4·10H2O, Соболев А. Ю., Соболь О. В. (2012)
Кудин В. Г. - Физико-химические свойства сплавов двойных систем Y—B (Al, Ga, In), Кобылинская Н. Г., Шевченко М. А., Судавцова В. С. (2012)
Зінченко В. Ф. - Взаємодія в системі BaF2—MgF2 та її оптичні властивості, Тімухін Є. В., Тарасенко С. О., Мозкова О. В., Горштейн Б. А., Вітюкова К. О. (2012)
Стезерянский Э. А. - Константа устойчивости ионной пары (Na|Ag(S2O3)2|)²ˉ, Гурьянова-Доскоч И. А., Омельчук А. А. (2012)
Нечипорук В. В. - Методи математичного моделювання та оптимізація умов амперометричного визначення солей полігексаметиленгуанідіну, Болотін О. В., Куманьова М. О., Ткач В. І. (2012)
Братенко М. К. - Синтез 3-пiразолілзаміщених 1-оксотетрагідроізохінолін-4-карбонових кислот, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2012)
Штейнберг Л. Я. - Катализ фосфористой кислотой в синтезе бензанилида, Диброва В. М., Шейн С. М. (2012)
Ніколаєвський А. М. - Закономірності розподілу фенольних сполук між органічною та водною фазами, Івлєва Т. М., Виноградов В. В. (2012)
Волков С. В. - О некоторых приоритетных направлениях фундаментальных и "ориентированных” химических исследований (2012)
Єленіч О. В. - Синтез слабоагломерованих наночастинок на основі сполук Fe3O4 та CoFe2O4 з неводних розчинів, Солопан С. О., Трощенков Ю. М., Білоус А. Г. (2012)
Козачкова А. Н. - Комплексообразование палладия (II) с метилендифосфоновой кислотой, Царик Н. В., Пехньо В. И., Толсторожев Г. Б., Скорняков И. В. (2012)
Величко Е. В. - Комплексное соединение дирения(III) с 3-амино-1-адамантанкарбоновой кислотой, Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2012)
Чеботарeв А. Н. - Комплексообразование ванадия(V) с 4-сульфо-2(4’-сульфонафталин-1’-азо)нафтолом-1 в водном и водно-органических растворах, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С. (2012)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодіїу системі BaF2—MgF2, допованої Eu2+ та Eu3+, на її фотолюмінесцентні властивості, Тарасенко С. О., Тімухін Є. В., Мєшкова С. Б., Дога П. Г. (2012)
Гунько Г. С. - Структурообразование в дисперсных системах на основе полистирола и многослойных углеродных нанотрубок, Савицкий Д. П., Больбух Ю. Н., Приходько Г. П. (2012)
Александров В. Д. - Эндо- и экзотермические эффекты плавления и кристаллизации смесей в системе дифенил—нафталин, Щебетовская Н. В. (2012)
Кублановский В. С. - Биметаллические PdСo/C и PdNi/C электрокатализаторы восстановления кислорода, Пирский Ю. К., Никитенко В. Н., Ткаченко А. В., Руденко К. П. (2012)
Хованець Н. В. - Множинність стаціонарних станів у хімічних системах в умовах гідроксидної пасивації, Юзькова В. Д., Нечипорук В. В., Ткачук М. М. (2012)
Вретік Л. О. - Особливості гомо- та кополімеризації деяких диметакрилоїльних мономерів, Ніколаєва О. А., Загній В. В., Гуменюк Л. М., Сиромятніков В. Г. (2012)
Бондаренко П. О. - Синтез і властивості олігоорганосилоксанів з метакрилатними фрагментами, Ярова Н. В. (2012)
Пшеничний Р. М. - Взаємодія діоксиду титану з евтектичними сольовими сумішами фторидів лужних металів і тетрафториду цирконію, Омельчук А. О. (2012)
Пономарева Л. Н. - Катионообменные свойства органо-неорганических нанокомпозитов, содержащих аморфный гидрофосфат циркония, Дзязько Ю. С., Беляков В. Н., Быстрик О. В., Литвиненко Ю. А. (2012)
Зайцев Ю. П. - Наноразмерная структура конденсатов ZrO2—Y2O3, осажденных из паровой фазы в вакууме, Мовчан Б. А., Дидикин Г. Г., Оранская Е. И. (2012)
Зиновик М. А. - Термодинамический анализ процесса образования шпинельных оксидов с участием переходных металлов, Зиновик Е. В. (2012)
Соловьев В. В. - Квантово-химическое изучение механизма взаимодействия аниона NbF7²ˉ с катионами Li⁺, Ca²⁺ и Mg²⁺ на фоне ниобийсодержащих расплавов, Черненко Л. А. (2012)
Ларин В. И. - Кинетические закономерности вытеснения меди цинком из сульфатных растворов, Хоботова Э. Б., Даценко В. В., Добриян М. А. (2012)
Ставицкая С. С. - Модифицированные углеродные катализаторы для низкотемпературной окислительной деструкции органических и неорганических загрязнений (2012)
Чивирева Н. А. - Определение химических форм компонентов в сульфофторидах лантанидов и продуктах их взаимодействия с оксидом цинка, Стоянова И. В., Магунов И. Р., Антонович В. П., Зинченко В. Ф., Стоянов А. О. (2012)
Трохименко О. М. - Кінетичне визначення йоду cпектрофотометричним ферум (ІІІ)-нітрито-тіоціанатним методом у зразках молока, Зайцев В. М., Бойченко Д. С. (2012)
Белоус А. Г. - Мультиферроики: синтез, структура и свойства, Вьюнов О. И. (2012)
Буряк М. І. - Низькотемпературний синтез металевих наночастинок та наногетероструктур родію із комплексів в органічних розчинниках, Волков С. В. (2012)
Трунова Е. К. - Комплексообразующая способность и биологическая активность фосфонометиламиноянтарной кислоты, Шовковая А. В., Русакова М. Ю., Гудима А. О., Галкин Б. Н. (2012)
Хоменко Д. M. - ЯМР-спектральне та рентгеноструктурне дослідження координаційних сполук цинку з похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу, Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2012)
Масановец Г. Н. - Строение и физико-химическая характеристика комплексов цинка(ІІ) с N-замещенными тиокарбамоил-N’-пентаметиленсульфенамидами, Сейфуллина И. И. (2012)
Чедрик В. І. - Каталітичні властивості Ni-вмісних композитів на основі стабілізованого ZrO2 в процесі парової конверсії метану, Бобир Н. І., Орлик С. М., Васильєв О. Д. (2012)
Ященко Л. Н. - Особенности формирования наноструктурированных полимерных систем с ≡SI–O–SI≡ -группировками, Тодосийчук Т. Т., Терещенко В. Н., Менжерес Г. Я. (2012)
Братичак М. М. - Карбоксилвмісний пероксидний олігомер з епоксидними групами, Башта Б. Б., Дончак В. А., Астахова О. Т. (2012)
Дорошенко М. Н. - RF PE MOCVD-синтез и морфологические характеристики германиевых наночастиц, Железнова Л. И., Мазуренко Е. А. (2012)
Потаскалов В. А. - Гетерометалльные комплексы кобальта с триэтаноламином, Потаскалова Н. И., Зульфигаров А. О., Андрийко А. А. (2012)
Булавин В. И. - Ближняя сольватация и подвижность ионов в предельно разбавленных спиртовых и водных растворах галогеноводородов, Вьюнник И. Н. (2012)
Соловьев В. В. - Сравнительное моделирование взаимодействия молекул глутатионаи мелатонина с гидроксил-радикалом по результатам неэмпирических квантово-химических расчетов, Кузнецова Т. Ю. (2012)
Філеп М. Й. - Фазові рівноваги в системі Tl2Те—SnТе—PbTe, Сабов М. Ю., Соломон А. М., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2012)
Кудин В. Г. - Термодинамические свойства расплавов системы Ni—Y, Шевченко М. А., Кудин Г. И., Судавцова В. С. (2012)
Васькевич А. І. - Циклізація 6-аліламінопіразоло-|3,4-d|піримідин-4(5Н)-онів під дією арилсульфенілхлоридів, Бентя А. В., Станінець В. І., Вовк М. В. (2012)
Петко К. И. - Взаимодействие тетрахлорэтилена с натриевыми солями азолов, Данилко Д. И. (2012)
Андреєв П. Ю. - Реакція метилпохідних п’ятичленних гетаренів з озоном у розчині оцтової кислоти (2012)
Карабанова Л. В. - Термодинаміка взаємодій полімер—наповнювач у нанокомпозитах на основі поліуретан-поліакрилатної матриці та синтетичних наноалмазів, Бондарук О. М. (2012)
Бовкуненко О. П. - Радикальна полімеризація вінільних мономерів у присутності похідних фенілгідразонів, Мельниченко В. І., Хижан О. І., Батіг С. М. (2012)
Чорненька Н. В. - Синтез и строение разнолигандного комплекса палладия(ІІ) с глицином и аспарагиновой кислотой, Волков С. В. (2012)
Кобылянская С. Д. - Структурные особенности и природа ионной проводимости в системах Li0. 5–yNayLa0. 5TiO3 та Li0. 5–yNayLa0. 5•(Nb,Ta) 2O6, Вьюнов О. И., Белоус А. Г. (2012)
Роговцов А. А. - Синтез, строение и свойства формиатов железа, Железнова Л. И., Мазуренко Е. А. (2012)
Зиновик М. А. - Термодинамика оксидов со структурой шпинели системы Co3O —Mn 4 3O4—Fe3O4, Зиновик Е. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка власних точкових дефектів і область гомогенності моносульфіду самарію, Горічок І. В., Шевчук М. О. (2012)
Котова Н. В. - Особенности взаимодействия компонентов в жидких сплавахсистем Ni—элемент IV периода, Усенко Н. И., Судавцова В. С. (2012)
Стезерянский Э. А. - Кинетика электрохимического восстановления тиосульфатных комплексов меди (I), Удод И. В., Омельчук А. А. (2012)
Кублановский В. С. - Квантово-химическое исследование разряда цианидных комплексов серебра(I), Берсирова О. Л. (2012)
Хованець Н. В. - Множинність стаціонарних станів та осциляцій в електрохімічних системах з одним електроактивним компонентом на окисно-відновних електродах, Ткачук М. М., Нечипорук В. В. (2012)
Надтока O. M. - Цис-транс-ізомеризація та фотоіндукована орієнтація в поліметакрилатах з бічними азобензольними фрагментами в залежності від умов опромінення, Сиромятніков В. Г. (2012)
Гудзенко Н. В. - Функционализированные олигомеры и соолигомеры на основе углеводородных мономеров и азоинициаторов, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Бубнова А. С., Бусько Н. А. (2012)
Бабич І. В. - Синтез та сорбційні характеристики молекулярно-імпринтованих полімерів на основі модифікованих циклодекстринів, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Лаптій С. В., Керча Ю. Ю. (2012)
Козин В. Ф. - Кинетика и механизм образования интермедиатов и одновалентного висмута на межфазных границах Вi0—Bi3+ у хлоридных расплавах, Буряк Н. И., Близнюк А. В. (2012)
Третяк С. Ю. - Взаимодействие транс-Re2(HO-C10H14-COO)2Cl4 с искуственными радикалами, Голиченко А. А., Величко Е. В., Штеменко А. В. (2012)
Шевченко А. В. - Теоретическая модель механизма тушения синглетного кислорода (а¹∆g) натрий азидом, Минаев Б. Ф. (2012)
Асеев Г. Г. - Потенциал межчастичных взаимодействий в концентрированных растворах электролитов: электростатические силы (2012)
Перлова О. В. - Адсорбция алкилкарбоксилатов калия свежеосажденным гидроксидом уранила, Ширыкалова А. А. (2012)
Гусейнов Р. М. - К расчету коэффициентов активности в водных растворах электролитов, Карибов М. Р. (2012)
Трохимчук А. К. - Закономірності сорбції благородних металів на поверхні силікагелю з прищепленими пропілтіосечовинними групами, Циганович О. А., Горда Р. В., Легенчук О. В., Бєда О. А. (2012)
Калиниченко И. Е. - Комплексообразование Ni(II) с 4-(2-пиридилазо)-резорцином в водных растворах, Выщеревич И. В. (2012)
Рассукана Ю. В. - N-діетоксифосфорилімін трифлуоропірувату в реакціях з фосфорними нуклеофілами (2012)
Штейнберг Л. Я. - Трeххлористый фосфор — катализатор и конденсирующий агент в синтезе бензанилида, Шейн С. М. (2012)
Shynkaruk L. - The role of households in the development of the national economy, Baranovska I., Milman L. (2018)
Безугла Ю. Є. - Аналіз фінансування оновлення основних засобів підприємства за допомогою лізингу, Пісклова О. А. (2018)
Глухова В. І. - Стан податкової безпеки України та напрями її зміцнення, Скрипник Л. І. (2018)
Михалків В. Б. - Підвищення енергоефективності та зниження собівартості заправки стисненим газом на АГНКС (2018)
Молнар В. В. - Математичне моделювання в оцінці ринкової вартості підприємства (2018)
Салькова І. Ю. - Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплексу, Довгань Ю. В. (2018)
Хома І. Б. - Хеджування валютних ризиків у Польщі та в Україні, Піун Ю. І. (2018)
Шушкова Ю. В. - Ефективність депозитної політики вітчизняних банків, Хоцяновська У. П. (2018)
Антонов М. В. - Щодо проблеми визнання та виконання вироків Міжнародного кримінального суду на території України (2018)
Асірян С. Р. - Про аспекти захисту персональних даних як ключового елементу права на приватність, Гаркало Ю. Б. (2018)
Беденко Ю. Ю. - Питання існування права держави на превентивну самооборону (2018)
Бутко Л. А. - Видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (екстрадиція): окремі теоретичні та практичні аспекти (2018)
Гречко І. В. - Особливості проведення виборів глави держави на прикладі таких країн, як ОАЕ, Ізраїль, Італія, Індія та Єгипет (2018)
Михалків І. М. - Щодо проблеми легалізації евтаназії в країнах Європи (2018)
Токарєва К. О. - Податкова безпека як важлива складова фінансової безпеки держави, Глушко Д. А. (2018)
Шлапак А. В. - Механізм застосування та значення статті 7 договору про Європейський Союз, Донець А. А. (2018)
Тітул (2018)
Гириловська І. В. - Моніторинг як механізм впливу на якість професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів: результати експерименту (2018)
Зінукова Н. В. - Модель формування фахової компетентності усного перекладача у зовнішньоекономічній сфері (2018)
Козак Ю. Ю. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2018)
Кравченко С. О. - Модель формування дослідницької компетентності майбутніх екологів (2018)
Луцик Г. О. - Структура готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки (2018)
Повстин О. В. - Педагогічні умови ефективного формування управлінської компетентності у фахівців у галузі безпеки людини (2018)
Стойчик Т. І. - Національна рамка кваліфікацій як інструмент забезпечення якості професійної освіти (2018)
Бондарь C. А. - Шкільний травматизм: особливості, тенденції (2018)
Горбан Є. І. - Школа розвитку професійної компетентності методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти як засіб впровадження інноваційної технології (2018)
Кравченко Т. М. - Доцільність та шляхи підвищення компетентності учнів через використання сучасних активних методів навчання (2018)
Мариніна В. І. - Формування професійної компетентності в майбутніх кваліфікованих робітників на уроках фізики засобами нових педагогічних технологій навчання (2018)
Отоса І. О. - Використання ігрових технологій на уроках правознавства (2018)
Пілевич О. А. - Результати впровадження методики формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту в педагогічну практику вищих закладів освіти (2018)
Нєпєіна А. В. - Професійна освіта екологів у вимірі ідеології сталого розвитку як провідного імперативу ХХ століття (2018)
Сопільник М. П. - Проблеми розвитку професійної компетентності викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю (2018)
Артюшенко В. І. - Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників: реальність сучасної педагогічної практики, Сімова Л. Г., Лимар О. П., Рудюк О. М. (2018)
Баглай В. І. - Особливості фахової підготовки майбутніх машиністів високошвидкісних поїздів у Франції (2018)
Леу С. О. - Система професійної освіти і навчання Великої Британії: стратегія, пріоритети та реформи (2018)
Бурлака Н. И. - Влияние электромагнитного излучения на репродуктивную функцию человека, Слинчак Е. Л. (2018)
Ліщинська Р. В. - Програмний продукт для пошуку crispr-систем, Кисляк С. В. (2018)
Задорожняя О. А. - Семипалатинское агентство "Товарищество Западно-Сибирского пароходства и торговли" (1898–1917 гг.) (2018)
Сипа М. Г. - Типологічні особливості духовних музичних творів (2018)
Скляр Н. М. - Окремі питання дослідження тіньового ринку зброї України, Усик П. С. (2018)
Samoilova Yu. - The role of standards in professional training of teachers in the USA (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського