Дроботенко В. Ю. - Фразеологізми як об’єкт культури мовомислення в українській та іспанській мовах (2017)
Саєвич І. Г. - Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов’янських мов) (2017)
Дель Ґаудіо С. - Деякі особливості говору Ріпкинського району (2017)
Русаченко Н. П. - Чергування задньоязикових приголосних у староукраїнській мові другої половини XVI — першої половини XVIII ст. (2017)
Заєць В. Г. - Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду (2017)
Новікова О. О. - Двомовність Донеччини: причини та наслідки, Пономаренко К. В. (2017)
Матвеєва Н. Р. - Мовна ситуація Києва (на матеріалі фокус-групових опитувань 2017 року) (2017)
Блашкив О. - "Ученые кошки": некоторые аспекты анализа американской академической прозы (2017)
Семіх Кая. - Розвиток та модифікація теми міста в українській і турецькій літературах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Хоменко І. П. - Динаміка мікробної контамінації вогнепальної рани під час комплексного хірургічного лікування, Цема Є. В., Шаповалов В. Ю., Тертишний С. В., Шкляревич П. О. (2018)
Заруцький Я. Л. - Оцінка результатів застосування сучасних методик хірургічного лікування компресійно­трофічних виразок у постраждалих з наслідками хребетно­спинномозкової травми, Пліс І. Б. (2018)
Фелештинський Я. П. - Роль капсульної ендоскопії у визначенні лікувальної тактики при тонкокишкових кровотечах, Гречана У. І. (2018)
Криворучко І. А. - Сучасні методи діагностики і лікування абдомінального компартмент­синдрому, Лєсний В. В., Гончарова Н. М., Тесленко С. М., Сивожелізов А. В., Сикал М. О., Супліченко М. В., Дроздова А. Г., Лєсна А. С. (2018)
Мішалов В. Г. - Безпосередні результати ранньої лапароскопічної холецистектомії у хворих з калькульозним холециститом і супутньою ішемічною хворобою серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт применения флуоресцентной холангиографии для оценки проходимости внепеченочных желчных протоков, Майоренко М. Н., Чернов Н. Н. (2018)
Гибало Р. В. - Експериментально­морфологічне обґрунтування ефективності формування сполучнотканинного каркаса передньої черевної стінки залежно від топографо­анатомічного розташування сітчастого імплантату, Цема Є. В., Батюк А. І., Коваль Б. М. (2018)
Попович Я. М. - Оцінка стану гемодинаміки у пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування (2018)
Жернов О. А. - Реконструкція судинного русла тканин для отримання об’єднаних розтягнутих клаптів на основі перфорантних судин в експерименті, Козинець Г. П., Кітрі М., Гузь О. О. (2018)
Мішалов В. Г. - Ротація ендопротезів молочних залоз через рік після первинної аугментаційної мамопластики, Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Храпач О. В., Захарцева О. І. (2018)
Коваленко О. М. - Діагностика та лікування синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові у обпечених, Козинець Г. П., Циганков В. П., Коваленко А. О. (2018)
Кривченя Д. Ю. - Секвестрація легень у дітей. Постнатальний перебіг, діагностика та хірургічне лікування, Руденко Є. О. (2018)
Карп С. Ю. - Порівняння консервативної терапії та активної хірургічної тактики в лікуванні хворих з оростомами і фарингостомами, Галай О. О., Лукавецький О. В. (2018)
Вандер К. А. - Очаговый некроз слепой кишки, Лупальцов В. И. (2018)
Васильківський В. В. - Випадок успішної діагностики та лікування лейоміоми стравоходу, Гетьман В. Г. (2018)
Гріжимальський Є. В. - Сучасний підхід до післяопераційного знеболювання в акушерстві та гінекології, Гарга А. Й. (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" присвячена 110-річчю науково-практичного товариства хірургів Києва та Київської області імені М. М. Волковича та 20-річчю кафедри хірургії № 4 НМУ імені О. О. Богомольця (Київ, 8—9 листопада 2018 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Хірургія України" (2018)
Титул, зміст (2018)
Запрошення до проекту (2018)
Головне у 2017 (2018)
Возняк Т. - Як Путін перетворює материк Європа в архіпелаг ворожих один до одного островів. Возняк про корисних ідіотів (2018)
Щури в поліції, в судах… Всюди, разом з "тітушками" будуть переслідувати нас і в 2018 (2018)
Без коментарів (2018)
Програма діяльності Кабінету Міністрів України (2018)
Иноземцев В. - Непонятливая страна. Kраїна нетямущих. Іноземцев про народ РФ (2018)
Илларионов А. - Небывалый урожай. Ілларіонов про Путіна (2018)
Белковский С. - Путин и война… Бєлковський про Путіна і народ (2018)
Росошенко М. - Асоціативна політекономія. Росошенко – події січня (2018)
Title (2017)
Original papers (2017)
Kulish Yu. V. - Locality of Quantized Scalar Fields for Generations of Particles, Rybachuk E. V. (2017)
Terekhov А. V. - Anomalous Anisotropic Magnetoresistance and Magnetization in Mn3.69Bi95.69Fe0.62, Solovjov A. L., Prokhvatilov A. I., Meleshko V. V., Zolochevskii I. V., Cwik J., Los A., Shevchenko A. D., Ivasishin O. M., Kovalyuk Z. D. (2017)
Trusova V. - Spectral Behavior of Indicator Dyes in the Model Protein – Lipid Systems, Gorbenko G., Tarabara U., Vus K., Ryzhova O. (2017)
Kokorev A. E. - Thioflavin T Binding to the Model Fibrils of Lysozyme: the Effects of Fibril Twisting, Trusova V. M., Vus K. O., Tarabara U. K., Gorbenko G. P. (2017)
Гладких П. И. - Эффективность инжекции электронного пучка в генератор нестор, Каламайко А. А., Карнаухов И. М., Мыциков А. О., Зелинский А. Ю. (2017)
Иванский В. Б. - Исследование свойств материалов, применяемых для защиты от нейтронного излучения, с помощью спектрометра на сферах боннера с 3hE-счетчиком, Летучий А. Н., Оробинский А. Н., Островских В. Е., Сироко Г. В. (2017)
Рева С. М. - Метод экспресс-оценки параметров спектрометрического тракта, Турчин О. А., Ткач В. В., Ананьева В. А. (2017)
Ефремов А. А. - Краткий анализ методов компьютерной регистрации, передачи и обработки данных реального времени в ядерной физике, Рева С. Н. (2017)
Лисовский В. А. - Усиление тока в униполярном импульсном разряде в углекислом газе низкого давления, Дудин С. В., Вусык Н. Н., Волков В. А., Егоренков В. Д., Дахов А. Н., Оглоблина П. А. (2017)
Варава І. П. - Контент-аналіз змісту поняття "пізнавальна самостійність" (2017)
Гермак О. Л. - Комплексний підхід до визначення суті поняття "педагогічні умови використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів" (2017)
Гириловська І. В. - Наукові підходи до вивчення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2017)
Єгорова Л. Б. - Методологічне обґрунтування графічної підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ (2017)
Кочубей А. В. - Принципи формування професійної спрямованості майбутніх фахівців електричної інженерії (2017)
Михальчук В.М. - Педагогічні умови формування безпечної поведінки у школярів під час навчального процесу, Бондарь С.О. (2017)
Обозний В. В. - Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Петренко Л. М. - Інформаційно-аналітична діяльність як основа професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення (2017)
Пищик О. В. - Аналіз дефініції поняття "управління професійно-технічним навчальним закладом" (2017)
Бєлікова Ю. А. - Результати реалізації проекту стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання (2017)
Кучерак І. В. - Адаптаційний потенціал особистості майбутнього учителя початкової школи в умовах сучасних соціальних трансформацій (2017)
Сиско Н. М. - Кваліфікація викладачів професійно-технічних навчальних закладів як наукова проблема (2017)
Шевчук Л. І. - Основні напрями методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з підготовки педагогів до формування фахової компетентності майбутніх кухарів (2017)
Корякін О. О. - Подолання стосунків домінування в студентській академічній групі в процесі фахової підготовки (2017)
Мелько М. В. - Історичні аспекти розвитку професії "Кухар. Кондитер" (2017)
Пащенко П. А. - Залучення донорів до надання допомоги постраждалому від конфліктів населенню у професійному навчанні і подальшому працевлаштуванні (2017)
Фоломєєва Н. А. - Фахова підготовка студентів до сценічно-виконавської діяльності в класі естрадного співу (2017)
Будьонний П. В. - Порівняльний аналіз мотивів суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ) у мирний час (2006–2013 рр.) і в період проведення АТО (2014–2016 рр.) (2017)
Живилова Я. С. - Состояние эмоциональной сферы и личностные особенности больных с органическими поражениями головного мозга в условиях больницы со строгим наблюдением (2017)
Корж А. В. - Особливості кольорової аутоідентифікації і самооцінки у хворих на параноїдну шизофренію при дослідженні прихильності до психофармакотерапії (2017)
Мосейко О. В. - Диференційно-прогностична модель аналізу клінічного варіанту простої форми шизофренії (2017)
Мудренко І. Г. - Сучасні погляди на соціально-психологічні, клініко-психопатологічні закономірності суїцидогенезу при деменціях та методи медико-соціальної допомоги (2017)
Простомолотов В. Ф. - Истерическое расстройство личности: история, особенности клиники и психотерапии (2017)
Простомолотов В. Ф. - Тема ревности в художественной литературе и философских трудах, Простомолотова А. И. (2017)
Стаханов К. О. - Досвід роботи спільнотних виїзних бригад з охорони психічного здоров’я у сфері надання допомоги пацієнтам з постшизофренічною депресією (2017)
Радченко Т. М. - Визначення інтенсивності патологічного потягу до опіоїдів у хворих на опіоїдну залежність жінок із різними клініко-типологічними особливостями (2017)
Іщук В. В. - Типологія клініко-психологічного аранжування психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори наднирників (2017)
Коломієць С. І. - Особливості самовідношення підлітків зі сколіозом (2017)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: современные представления (2017)
Рахимкулова А. С. - Психодиагностика подростков с рисковым поведением (2017)
Хан Д. Ю. - Психогенний гіпервентиляційний синдром (2017)
Широка А. О. - Роль інформаційної бесіди у полегшенні болю у дітей під час медичних процедур, Корж Л. Б. (2017)
Yanovska S. - Diagnostic algorithm for cognitive dysfunction in patients with hypertension in medical and social expertise (2017)
Вовк О. І. - Психіатрія та неврологія у стінах харківського університету: сторінки історії (2017)
Shamaieva Iu. Iu. - Category Emotions as a multimodal linguo-cognitive matrix of Homo Sentiens discourse ecology (2017)
Котова І. А. - Стратегія дистанціювання в дискурсивній поведінці героя та антигероя в американському кінодискурсі (2017)
Крисанова Т. А. - Семіотичні аспекти кінодискурсу (2017)
Лукьянова Т. Г. - Візуальна мова ілюстрації як засіб комунікації (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Гужва О. О. - Мовленнєва поведінка ідеалізованого чоловіка в романах британських письменниць: основні зміни у діахронії (2017)
Крупкіна Т. В. - Структурно-семантичні типи висловлень застереження у німецькомовному діалогічному дискурсі (2017)
Максименко О. В. - Комунікативні функції жестів у складі дейктичних жестово-вербальних висловлень в американському розважальному телеінтерв’ю (2017)
Пахаренко А. В. - Тактики супротиву владі в англомовному дитячому авторитарному дискурсі (2017)
Валюкевич Т. В. - Зовнішність людини як лінгвокультурний концепт (2017)
Віротченко С. А. - Когнітивно-функціональний підхід до вербалізації руху в комунікативному просторі (2017)
Змійова І. В. - Злочин як категоріальний концепт та категорія, Калюжная А. Б. (2017)
Старцева Н. Н. - Концепт бизнесмен в лингвальных сетях (на материале английского языка), Сапрун И. Р. (2017)
Пихтовникова Л. С. - Синергетика композиции речевого произведения (2017)
Нефьодова О. Д. - Реалізація інтертекстуального потенціалу прецедентного феномену "Humpty Dumpty” в англомовних текстах різних функціональних стилей (2017)
Кузнєцова О. В. - Тема-рематична прогресія як когнітивний механізм комічного (2017)
Понікарьова А. Ю. - Зміна фону і фігури в трьохкомпонентних складносурядних реченнях із вкрапленням підрядності (на матеріалі публічних промов Б. Обами і Д. Кемерона) (2017)
Сердюк В. Н. - Конструкции be + причастие II и have + причастие II в процессе становления категории временной отнесенности в английском языке, Котова А. В. (2017)
Богуславська Л. А. - Когнітивний інструментарій перекладацького аналізу мовної гри Л. Керролла (2017)
Оніщенко Н. А. - Ептоніми О. Вайлда в німецькій мові: еколінгвістичний підхід (2017)
Миколишена Т. В. - Квазіреалія як засіб об’єктивації фантастичної картини світу та особливості її перекладу (на матеріалі казки Р. Дала "Чарлі і шоколадна фабрика") (2017)
Статівка А. О. - Функціональний аспект дослідження перекладу фонографічних стилізацій (2017)
Черноватий Л. М. - Система вправ і завдань для навчання усного послідовного перекладу, Ковальчук Н. М. (2017)
Касьянова В. Г. - Засоби оптимізації формування навичок роботи з арифметичними діями, формулами та графіками англійською мовою у студентів економічних спеціальностей, Медвідь М. М. (2017)
Rebrii I. М. - English teaching faculty development workshop: international experience and prospects for Ukraine (2017)
Свердлова І. О. - Використання когнітивних стратегій в рамках лекційних курсів, Ядова М. А. (2017)
Shevchenko I. - Cognitive linguistic studies: a global diversity (2017)
Содержание (2017)
Безуглая Л. Р. - Импликатуры поэтического текста в аспекте перевода (2017)
Савчук Р. И. - Лингвокогнитивные нарративные стратегии французского художественного текстообразования XVIII–XXI веков (2017)
Chubaryan A. E. - Complexity of natural phenomena and linguistic coherence, Karapetyan R. R. (2017)
Gasparyan S. - Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of "loneliness” in K. Mansfield’s short stories, Sargsyan M., Madoyan G. (2017)
Kravchenko N. - Indirect speech acts via conversational implicatures and pragmatic presuppositions (2017)
Muradian G. H. - Fact and fiction in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (2017)
Strelchenko N. S. - Echo questions in English conversational discourse: structural-semantic, cognitive-communicative, and functional characteristics (2017)
Vakhovska O. V. - Metaphors of depressive emotions in psychopathological discourse: a cognitive linguistic analysis (2017)
Kowalski M. - Problem czasu w pracach Jan Baudouina de Courtenay (2016)
Korczyńska D. - Werbalność i niewierbalność w obrazie miasta (na przykładzie Kielc i Nowogrodu Wielkiego (2016)
Лещак C. - Об экспликативны схемах изобразительных моделей (на примере когнитивного пространства "природа" в песнях Бориса Гребенщикова) (2016)
Stolarski L. - Lexical diversity in selected 18th century English novels (2016)
Niekra U. - Deutsch als Fremdssprasche - Fach pder Disziplin? (2016)
Мусий В. - Изучение межтекстовых связей как путь к постижению авторского мира А. С. Грина (2016)
Бригадир Я. - Український ретродетектив як приклад "естетики впливу" (2016)
Гаряча О. - Епітетна інтерпретація мотиву подорожі в "Мертвих душах" М. Гоголя та "Чарівному ліхтарі" Ю. Крашевського (2016)
Годунок З. - Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі романі М. Семенової про Вовкодава (2016)
Глотов О. - Література у морально-правовому аспекті (2016)
Миненко Ю. - Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького (2016)
Глотова В. - Комунікативний метод викладання англійської мова: перспективи розвитку (2016)
Плавуцька І. - Література та загальнокультурна рецепція архетипних просторових уявлень В. Теккерея, Денисюк Н., Федак С.К (2016)
Глотов О. - Конан Дойл з Острога (2016)
Богданова О. - Новые ракурсы пьесы Максима Горького "На дне" (2016)
Leszczak O. - Funkcjonalna i pragmatyczna perspektywa tekstu w analizie dyskursywbej (szkic metodologiczny (2016)
Лабащук О. - Здобутки та перспективи дослідженя автобіографічних оповідей у фольклористиці (2016)
Niekra U. - Deutsch-Polnische beyiehungen und ihr einfluss auf den status der Deutschen sprache in Polen (2016)
Sikora E. - Tendencje w nadawaniu imion na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Bieliny na początku XIX i XX w. (2016)
Król-Kumor M. - Model of lexeme identity (2016)
Зубков Е. - Упоминания о "воровском законе" и выражение ментальных моделей в романе "Золотой теленок" (2016)
Просяник О. - Реінтерпретація терміну langage як людської здатності (за "новим" Ф. де Соссюром) (2016)
Підодвірна М. - Феномен ненадійного наратора в романі Юрія Андруховича "Перверзія" (2016)
Дроздовський Д. - Стратегії експлікації постмодерністської чуттєвості в іспанській літературі 1960 - 1990 рр.: з перспективи пост-постмодернізму (2016)
Оляндэр Л. - Размышления над монографией О. В. Богдановой "Современный взгляд на русскую литературу ХІХ - начала ХХ вв. (классика в новом прочтении)" (2016)
Солецький О. - Емблематині "смислоконцентрації" ейдосів Григорія Сковороди (2016)
Яструбецька Г. - Роман "Поміж світів і сяяння світил" Василя Слапчука у вимірі феноменології експресіонізму (2016)
Янусь О. - Образ Майдану в новій соціальній поезії (2016)
Шума Л. - Етнічний стереотип рома (цигана) в народних легендах (2016)
Моклиця М. - "Химерний" як жанровий дискурс роману Василя Слапчука "Та сама курява дороги" (2016)
Блашків О. - Спорідненість національного архетипу та універсалій світової культури у драматургії В.Б. Єйтса та О. Олеся (2016)
Зубков Е. - Терминологические проблемы при исследовании уголовного дискурса (2017)
Денисюк Н. - On Translation and Interpretation of the term "fiction" in Ukrainian literary criticism, Плавуцька І., Федак С. (2017)
Лещак О. - Концепт войны в современном российском и польском публичном дискурсе. I. Культурно-цивилизационная перспектива (2017)
Хорошун О. - Фреймове моделювання концепту "ісламський світ", Пасічник Н. (2017)
Просяник О. - Антропоцентризм як філософсько-методологічна основа концепції Ф. де Соссюра (2017)
Чорній Р. - Literary diversity of Bohdan Lepkyi (2017)
Чуй А. - "Розвіялися сни мої рожеві" (до проблеми модерністської парадигми любовної лірики Богдана Лепкого (2017)
Блашків О. - Стильові засоби, документ і вимисел трактування жанрової своєрідності пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" (2017)
Конопліцька О. - Авторська генологічна свідомість Богдана Лепкого і жанрові традиції в європейській літературі (2017)
Мельничайко В. - Прийом протиставлення у повісті Богдана Лепкого "Батурин", Криськів М. (2017)
Грицак Н. - Методическике рекомендации компаративного изучения литературы в высшей школе: Б. Лепкий и А. Пушкин (2017)
Глотов О. - Останнє слово Богдана Лепкого (2017)
Василишин О. - Богдан Лепкий у рецепції Уласа Самчука, Дубровський Р. (2017)
Кузьменко О. - Фольклорні ремінісценції воєнних поезій Б. Лепкого (2017)
Мартинець А. - Національний код: від фольклору до літературного твору (2017)
Яблонська О. - На роздоріжжі імперій: історіософічні спостереження Б. Лепкого (2017)
Кучма Н. - Постать Богдана Лепкогго в оцінках сучасників (2017)
Янковська Ж. - Концепт "храм" крізь призму оповідання Богдана Лепкого "Дзвони" (2017)
Грищенко І. - Народна герменевтика етнічних сем у народній прозі України (2017)
Лещак О. - Концепт войны в российской и польской этнической картине мира. II. Концептуальный анализ публичного дискурса (2017)
Сембе К. - Відносини влади та номадична суб’єктність у романі Маріо Варгаса Льйоси "Витівки кепсього дівчиська" (2017)
Ігнатів Н. - Автобіографічна повість Наталени Колоревої "Без коріння": дорогами пізнання та самоствердження головної героїні (2017)
Ліпісівіцький М. - Короткотривалість як визначальна особиливість поетики малих драматичних форм (2017)
Вісич О. - Метадрама Людмири Старицької-Черняхівської "Милость Божа": полілог театиральних традицій (2017)
Васильєв Є. - Жанри драми у сучасних загальних генологічних дослідженнях (2017)
Богданова О. - Идеи Пушкина и Толстого в рассказе И. Бунина "Чистый понедельник" (2017)
Лабащук О. - Міфологічні уявлення жінок про материство: від персонального досвіду до наративу (2017)
Наумовська О. - Мотивема анабасису в українській чарівній казці (2017)
Миненко Ю. - Йов Борецький - автор антиуніатського полемічного трактату "Пересторога" (2017)
Захарченко А. - Серіальна структура наративу інтернет-медіа (2017)
Доній Т. - Теорія архетипів у сучасному американському літературознавстві (2017)
Школа В. - Казкова складова п’єс Миколи Куліша (2017)
Нобис-Влязло К. - Количественные факторы концептуализации понятия войны (2017)
Лещак С. - Транссубстанциализация натурфактов при изображении природных реалий в идиостиле Бориса Гребенщикова (2017)
Тєлєжкіна О. - Інверсія як стилістично-синтаксичний засіб увиразнення поетичного тексту (2017)
Оляндер Л. - Homo sapiens і війна у драмі Тадеуша Ружевича "Kartoteka" та її варіанті "Kartoteka rozrzucona" (2017)
Кочерга С. - У пошуках жанрової переакцентуації (2017)
Лучук І. - Галицька полікультурність у дзеркалі та задзеркаллі літератур (2017)
Баранюк О. Ф. - Проблемно-орієнтоване навчання у програмній інженерії (2016)
Диваков Н. Н. - Настройка NAT-PT в GNS3, Воруев А. В. (2016)
Когут У. П. - Дидактичні особливості використання СКМ для навчання майбутніх бакалаврів інформатики (2016)
Прядун В. О. - Поняття професійної спрямованості майбутнього вчителя математики (2016)
Самофалов А. Л. - Обучающая анимация "Вектора. Операции над векторами", Мордухай И. И. (2016)
Семко Л. П. - Сучасні аспекти поглибленого навчання інформатики в основній школі (2016)
Хом’юк В. В. - Інтерактивні технології в процесі формування математичної компетентності (2016)
Чінчой А. О. - Математичне моделювання як засіб здійснення міжпредметних зв’язків курсу алгебри (2016)
Величко С. П. - Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті, Іваній В. С., Мороз І. О., Ткаченко Ю. А. (2016)
Вовкотруб В. П. - Олімпіадні експериментальні задачі з фізики на базі комплектів набірних полів (2016)
Грудинін Б. О. - Педагогічні умови реалізації моделі розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики (2016)
Гуляєва Л. В. - Компетентністно-орієнтовані завдання з фізики в старшій школі: теоретичний аспект, Гуляєва Т. В. (2016)
Желонкина Т. П. - Методические основы составления проблемно-программированных заданий по физике, Лукашевич С. А., Шершнев Е. Б. (2016)
Задорожна Ж. А. - Використання профільного компоненту при формуванні контрольно–вимірюваних матеріалів з фізики для студентів (2016)
Ільніцька К. С. - Застосування методу моделювання до розв’язання астрофізичних задач, Краснобокий Ю. М. (2016)
Купо А. Н. - Применение информационных технологий для обработки и верификации экспериментальных данных в физическом практикуме, Грищенко В. В. (2016)
Лебедь О. О. - Кейс-метод як ефективний інтерактивний метод вивчення фізики, Мислінчук В. О., Левчун І. В. (2016)
Наумчик П. І. - Лабораторна робота "Дослідження залежності вологості повітря від температури" (2016)
Подопригора Н. В. - Реалізація прикладної спрямованості навчання математичних методів фізики на основі інформаційно-комунікаційного підходу: задача про атом гідрогену (2016)
Салтикова А. І. - Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики, Завражна О. М. (2016)
Сальник І. В. - Використання міжпредметного експерименту в процесі вивчення фізики студентами коледжів зв’язку, Томашевська Г. П. (2016)
Сільвейстр А. М. - Використання цифрових фізичних лабораторій на заняттях з фізики у підготовці майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Соколюк О. М. - Особливості формування інформаційно-комунікаційного середовища навчання фізики (2016)
Соменко Д. В. - Використання можливостей апаратно-обчислювальної платформи Arduino в лабораторному практикумі з фізики, Соменко О. О. (2016)
Сондак О. В. - Мотивації як засіб формування предметних компетентностей з фізики (2016)
Ткаченко А. В. - Інноватики у методичній складовій фахової підготовки майбутніх вчителів фізики в класичних університетах, Кулик Л. О. (2016)
Трифонова О. М. - Сучасна наукова картина світу через призму синергетики (2016)
Dyukov Y. S. - The advantages of using Linux in the server world, Kovalchuk V. B. (2016)
Древаль Ю. Д. - Формування превентивної культури охорони праці в закладах освіти, Сичікова Я. О. (2016)
Іванова К. Ю. - Педагогічні умови вдосконалення підготовки з геометрії майбутніх учителів початкових класів (2016)
Ковальчук М. Б. - Психолого-педагогічне обгрунтування реалізації алгоритмічного навчання у вищих технічних навчальних закладах, Михайленко Л. Ф. (2016)
Подалов М. А. - Разработка шагающего робота с обратной связью на базе платформы Arduino (2016)
Садовий М. І. - Методика використання мікроскопів у дослідженні властивостей сучасних конструкційних матеріалів (2016)
Царенко О. М. - До проблеми вивчення нанотехнологій студентами педагогічних спеціальностей (2016)
Чінчой О. О. - Розв’язування фізичних задач як засіб формування технічної компетентності студентів, Маринов О. В. (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Baran J. - Spectroscopic and thermal analyses of ortho-benzylphenol crystalline polymorphism, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Rezni-chenko V. Ya. (2018)
Gnatenko Kh. P. - Length in a noncommuta-tive phase space, Tkachuk V. M. (2018)
Litovko I. V. - A new type of plasma accelerator with closed electron drift, Dobrovolsky A. N., Naiko L. V., Naiko I. V. (2018)
Bulavin L. A. - Fullerene clustering in C70/N-methyl-2-pyrrolidone/toluene liquid system, Nagorna T. V., Kyzyma O. A., Chudoba D., Ivankov O. I., Nagornyi A. V., Avdeev M. V. (2018)
Malomuzh M. P. - Dimerization degree of water molecules, their effective polarizability, and heat capacity of saturated water vapor, Makhlaichuk V. M. (2018)
Hetalo A. M. - Temperature dependence of the bulk elasticity modulus of aliphatic alcohols and their fluorinated analogs, Rudenko O. P., Khorolskyi O. V., Samoilenko S. O., Bulavin L. A. (2018)
Stula Yu. - Physical nature of relaxation time in aqueous alcoholic solutions (2018)
Khorolskyi O. V. - Effective radii of macromolecules in dilute polyvinyl alcohol solutions (2018)
Myhal V. M. - Wetting under electromagnetic resonance irradiation, Derzhko O. V. (2018)
Semikina T. V. - Fabrication of CdS/CdTe solar cells by quasiclosed space technology and research of their properties (2018)
Morozovska A. N. - Dependence of soft phonon spectra on flexoelectric coupling in ferroelectrics, Scherbakov C. M., Glinchuk M. D. (2018)
Dzyublik A. Ya. - Symmetric laue diffraction of spherical neutron waves in absorbing crystals, Slisenko V. I., Mykhaylovskyy V. V. (2018)
Gemechu N. - Structural characterization and thickness profile of pulsed laser-deposited KY3F10: Ho3+ thin films, Abebe T. (2018)
Шинкаренко В. Г. - Модель системы управления конкурентоспособностью предприятия (2017)
Федотова І. В. - Оцінювання рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства (2017)
Водолажська Т. О. - Визначення проблем трудового колективу підприємства (2017)
Бочарова Н. А. - Удосконалення механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності на АТП (2017)
Філіпковська Л. О. - Перспективні напрями розвитку транспорту України, Муратов В. В. (2017)
Криворучко О. Н. - Интегрированные процессы транспортно-логистического обслуживания потребителей (2017)
Ачкасова Л. М. - Оцінювання ефективності перевезень вантажів за допомогою збалансованої системи показників (2017)
Догадайло Я. В. - Оценка конкурентных преимуществ предприятий дорожного хозяйства (2017)
Криворучко О. Н. - Установление сущности и состава мотивационного потенциала предприятия, Величко Я. И. (2017)
Єрмоленко С. - Активний суб’єкт історії народу — мова (Микола Костомаров про українську мову) (2017)
Ковальський П. - Ключові слова та класи еквівалентності в системі iSybislaw як знаряддя та предмет досліджень, Банасяк Я. (2017)
Данилевська О. - Участь українських мовознавців в удержавленні української мови за доби Української революції 1917 — 1920 рр. (2017)
Коць Т. - Аксіологічний і часовий виміри мовної норми (2017)
Коца Р. - Складні прикметники з першою основою благо- в історії української мови (2017)
Голіченко М. - Функції вокативних конструкцій в українських драматичних творах XX сторіччя (2017)
Сивокозова Т. - Вербалізація поняття "шлях руху” в староукраїнській мові ХVІІ—ХVІІІ ст. (2017)
Колєснік Л. - Варіантність словотвірної структури агентивів у покутсько-буковинських говірках (2017)
Омельчук С. - Поняттєва співвіднесеність лінгводидактичних термінів робота з текстом і робота над текстом (2017)
Романюк Ю. - Аналогія в українському дієслівному словотворенні (2017)
Кислюк Л. - Словотвірні категорії в когнітивному просторі сучасної української мови (2017)
Черненко Т. - Географічні терміни на позначення лісу в говірках Житомирщини (2017)
Пономарів О. - Сучасне "обличчя” української словотвірної номінації. Лариса Кислюк. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: монографія. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 424 с. (2017)
Єрмоленко С. - Домінантні вияви ідіолекту Володимира Винниченка. Бойко Н. І. Експресивний потенціал ідіолекту Володимира Винниченка: лексичні та фразеологічні складники / Н. І. Бойко, Л. І. Коткова. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. — 284 с., Бибик С. (2017)
Дорошенко С. - Про великого поета у два голоси. Анна Горнятко-Шумилович, Тетяна Космеда. Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти / |А. Горнятко-Шумилович, Т. Космеда|; за ред. Т. Космеди. — Познань: Видавництво Університету ім. Адама Міцкевичаі, 2016. — 266 с. (2017)
Романюк Ю. - Міжнародна конференція "Довкола інформаційно-пошукових систем і словотворення” (Варшава, Польща) (2017)
Багнюк Н. - Міжнародна наукова конференція "Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія” (2017)
Колесников А. - Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України (2017)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова” НАН України в 2017 році (2017)
Пуряєва Н. - Пам’яті члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (06.07.1933 — 26.11.2017) (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Kozak System чи "Kozak System”? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Не пишіть текст під диктовку (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Супермаркет ікорний, ікряний чи ікрóвий? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Не проговорюйте питань… (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Вантажівка чи вантажівка? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Читабельний: а як сказати зрозуміліше? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Правильно вимовляймо абревіатури (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Наживо чи наживо? (2017)
Колібаба Л. - Мовна мозаїка. Виокремлювати — це не відрізняти, відмежовувати (2017)
Фурса В. - Мовна мозаїка. Відвідати Дубай чи Дубаї? (2017)
Відомості про авторів (2017)
Puzikova T. V. - The effectiveness of moodle in mastering English by students programmers, Kovalchuk V. B. (2016)
Гриб’юк О. О. - Проектно-дослідницька діяльність у процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики Geogebra, Юнчик В. Л. (2016)
Іванченко Є. А. - Результати пілотажного дослідження математичної компетентності у бакалаврів вищих навчальних закладів економічної освіти (2016)
Литвинова С. Г. - Використання корпоративної електронної соціальної мережі Yammer у роботі класного керівника (2016)
Рум’янцева К. Є. - Фахові завдання як засіб спрямованого вивчення дисциплін математичного циклу майбутніми економістами, Вільчинська О. М. (2016)
Хом’юк І. В. - Використання тестового контролю знань студентів у процесі вивчення вищої математики, Сачанюк-Кавецька Н. В. (2016)
Слободяник О. В. - Соціальні мережі як засіб організації самостійної діяльності учнів (2016)
Фесенко Г. А. - Залучення учнів до розв’язування математичних задач фінансового змісту та підготовка майбутніх учителів математики до їх використання в навчальному процесі (2016)
Шахіна І. Ю. - Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету (2016)
Величко С. П. - Вимоги до створення програмно-педагогічного забезпечення та їх реалізація на прикладі процесу створення навчального комплекту "Кулька-01", Ковальова О. С., Ковальов С. Г. (2016)
Volchanskyy O. V. - Problems and ways of promoting university research in natural sciences (American exerience) (2016)
Гичко А. О. - Запровадження комп’терно-орієнтованих засобів у дослідженні оптичного випромінювання у процесі навчання фізики, Величко С. П. (2016)
Головко М. В. - Розвиток критеріальної бази оцінювання підручника фізики для загальноосвітньої школи (2016)
Губанова А. О. - Методика проведення навчальних занять з фізики у формі тьюторіала (2016)
Лукашевич С. А. - Методические основы проблемного обучения в преподавании физики в средней школе, Желонкина Т. П., Никитюк Ю. В. (2016)
Желонкина Т. П. - Структура урока физики как целостная система, Лукашевич С. А., Шершнев Е. Б. (2016)
Задорожна О. В. - Освітня робототехніка у навчанні фізики, Ковальов Ю. Г. (2016)
Здещиц В. М. - Магнітний прискорювач для проведення науково-дослідних робіт з фізиками-магістрами (2016)
Коробова І. В. - Експериментальна перевірка сформованості методичної компетентності майбутніх учителів фізики (2016)
Куриленко Н. В. - Формування екологічної компетентності учнів основної школи під час вивчення фізики (2016)
Мельник Ю. С. - Особливості вивчення квантової оптики в старшій школі (2016)
Миколайко В. В. - Продуктивне навчання фізики в контексті сучасної педагогічної думки (2016)
Ніколаєв О. М. - Організація моделювання навчальної діяльності у системі формування предметних компетентностей (2016)
Осіпов В. В. - Формування понять про предметну компетентність учнів старшої школи (2016)
Рябко А. В. - Використання цифрових датчиків на уроках фізики, Кухарчук Р. П. (2016)
Семещук І. Л. - Інновації щодо реалізації міжпредметних звязків у розв’язуванні фізичних задач на екстремуми, Мойсієвич Я. Р., Тищук В. І. (2016)
Сірик Е. П. - Професійне спрямування змісту курсу фізики для студентів нефізичних спеціальностей вищого педагогічного навчального закладу (2016)
Соломенко А. О. - Деякі засоби розвитку критичного мислення студентів-фізиків (2016)
Точиліна Т. М. - Теоретичні та практичні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів при вивченні фізики у вищому технічному навчальному закладі, Філіпенко І. І. (2016)
Школа О. В. - Формування наукового стилю мислення майбутніх учителів фізики у навчанні теоретичної фізики (2016)
Шульга С. В. - Активізація самостійної роботи студентів у фізичному практикумі з атомної фізики, Величко С. П. (2016)
Babenko A. V. - The internet and its impact on modern society, Kovalchuk V. B. (2016)
Атаманчук П. С. - Концепцептуальні основи професійного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю (2016)
Єфименко С. М. - Роль фізики у формуванні когнітивного компоненту професійної компетентності майбутніх техніків-технологів хімічної і машинобудівної промисловості (2016)
Кишинська О. О. - Активні методи навчання з використанням хмаро орієнтованих систем перекладу для майбутніх учителів (2016)
Костенко Л. Д. - Єдиний інформаційний простір у роботі навчального закладу засобами Google Apps for Education, Залевська А. А. (2016)
Пономарьова Н. О. - Теорія та практика професійної орієнтації як віддзеркалення особливостей суспільного розвитку (2016)
Шарко В. Д. - Методика реалізації інтегративного підходу до навчання майбутніх суднових механіків при вивченні основ гідромеханіки, Дендеренко О. О. (2016)
Шатковська Г. І. - Проблеми фундаменталізації технічної університетської освіти в сучасних умовах (2016)
Шмоніна Т. А. - Академічна адаптація іноземних студентів до вивчення природничих дисциплін у ВНЗ України, Свистунов О. Ю. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2018)
Хвесик М. А. - Финансово-экономический механизм реконструктивного развития Украины на началах децентрализованного управления природными ресурсами, Быстряков И. К., Клиновой Д. В. (2018)
Липов В. В. - Конкурентная стратегия развития Украины в условиях глобализации (2018)
Тарасевич В. Н. - Инновационно-информаци-онная экономика: постиндустриальность, генерационность, открытость, Завгородняя Е. А. (2018)
Залознова Ю. С. - Украинская промышленность: современные вызовы и проблемы развития (2018)
Мандыбура В. Е. - Основное противоречие отношений потребительского рынка и пути его преодоления, Хижняк В. А. (2018)
Сухина Е. Н. - Методологический подход к определению размера дифференциальной горной ренты (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Болілий В. О. - Засоби контролю навчальної діяльності студентів у ВІКІ-КДПУ, Копотій В. В. (2017)
Вишенська О. В. - До питання про типи функціональних залежностей між змінними величинами, Мейш Ю. А. (2017)
Гринь Д. В. - Компетентний підхід при використанні пакету mathcad при підготовці майбутнього фахівця інженера-педагога з "Комп’ютерних технологій" (2017)
Пасічник Н. О. - Формування умінь оперувати статистичними показниками гендерної рівності у майбутніх фахівців з освітніх вимірювань, Ріжняк Р. Я. (2017)
Подопригора Н. В. - Інтеграційний підход до навчання студентів природничих дисциплін, Клоц Є. О. (2017)
Ткаченко А. В. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті, Рудніцька Ю. В. (2017)
Трифонова О. М. - Синергетика як метод педагогічних досліджень (2017)
Яременко Л. І. - Гендерні дослідження рівнів навчальних досягнень першокурсників з вищої математики кількісними методами, Харитоненко О. В. (2017)
Білецький В. В. - Компетентнісний підхід у реалізації виховних функцій навчання фізики (2017)
Дробін А. А. - Узагальнення змісту поняття корпускулярно-хвильового дуалізму у шкільному курсі фізики (2017)
Дьоміна Н. А. - Моделювання кванторозмірних гетероструктур у лабораторному практикумі з курсу "Фізичні основи сучасних інформаційних технологій", Морозов М. В. (2017)
Колінько С. О. - Ознайомлення з методом трансмісійної електронної мікроскопії у лабораторному практикумі з фізики, Бутенко Т. І., Кулик Л. О. (2017)
Кузьменко О. С. - Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу з фізики в умовах розвитку stem-освіти в вищих технічних навчальних закладах (2017)
Мельник Ю. С. - Діагностика сформованості предметної компетентності старшокласників засобами фізичних задач (2017)
Миндрул Б. І. - Методичні особливості організації інтегрованих навчальних проектів з фізики у загальноосвітній школі, Ткаченко А. В. (2017)
Слюсаренко В. В. - Вивчення коливань зв’язаних маятників за допомогою новітнього обладнання "Phywe", Садовий М. І. (2017)
Стадніченко С. М. - Методичні аспекти формування системи фізичних задач професійно зорієнтованого змісту з медичної біофізики (2017)
Суховірська Л. П. - Методика навчання фізики на основі фреймового підходу, Лунгол О. М. (2017)
Царенко О. М. - Внесок українських учених у розвиток науки про напівпровідники, Садовий М. І. (2017)
Кравченя Э. М. - Из опыта подготовки студентов рабочим специальностям, Садовой Н. И. (2017)
Бєлкова Т. О. - Науково-методичні засади формування здорового способу життя у студентів вищих медичних закладів (2017)
Борисенко Д. В. - Симпліфікація творчої розробки дизайн-продукту (2017)
Гавриленко К. О. - Технологія дистанційного навчання у процесі організації самостійної роботи студентів спеціальності 015 професійна освіта. Компютерні технології (2017)
Зузяк Т. П. - Впровадження загальноєвропейських традицій у навчальний процес гімназії та вчительської семінарії тернополя (кінець XVIII – кінця XІX ст.) (2017)
Кононенко С. О. - Вивчення елементів сучасної цифрової техніки студентами спеціальності "технологічна освіта", Богомаз-Назарова С. М. (2017)
Кулінка Ю. С. - Професійно-орієнтована проектна діяльність як складова формування дизайнерської культури майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Кух А. М. - Stem-освіта та технологія уточнення компетентностей, Кух О. М. (2017)
Куценко Т. В. - Використання новітніх технологій у виготовленні текстильних матеріалів із заданими властивостями (2017)
Медведовская О. Г. - Особенности использования программы Ms Sway в современной системе образования, Чепурных Г. К. (2017)
Мошуренко О. Ю. - З досвіду використання відеофрагментів при вивченні основ техніки і технології у професійній підготовці студентів спеціальності 014 середня освіта (трудове навчання та технології), Мошуренко Ю. М., Рябець С. І. (2017)
Нечіпор С. В. - Шляхи формування проектувальної предметної компетентності майбутніх кравців з технології виготовлення одягу (2017)
Попова Т. І. - Формування професійно-практичних вмінь у студентів під час курсової підготовки в українській інженерно-педагогічній академії з професії "Перукар" (2017)
Пуляк О. В. - Особливості навчання студентів з посттравматичним стресовим розладом, Сидорчук Т. М., Хріненко Ю. В. (2017)
Ткачук А. І. - Особливості вивчення теми "Загальнообов’язкове державне соціальне страхування" при викладанні нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі" (2017)
Філімонова І. А. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій (2017)
Царенко І. Л. - Формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Чубар В. В. - Вимоги інноваційного виробництва до профільного навчання старшокласників технологій (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2016)
Метельський А. - До питання про формування адміністративно-територіальних центрів Смоленської землі ХІІ - ХІІІ ст. на Посожжі (2016)
Келембет С. - Дмитро-Корибут Ольгердович – перший литовський князь південної Сіверщини (2016)
Тимів І. - Літописні джерела і хроніки про боротьбу з татарськими набігами у 1526–1530 рр (2016)
Коваленко О. - Садиба родини Хижнякових у селі Кезі за спогадами Марії Чорносвитово (2016)
Рига Д. - Чернігівський Борисоглібський собор у 20-30-ті роки XX століття (2016)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ– ХVІІІ ст) (частина 4), Тарасенко І. (2016)
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р. до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) (2016)
Листи гетьмана І.Мазепи до державних діячів Речі Посполитої (1703-1708 рр.) (переклад зі старопольської та латини Ю. Мицика та О. Циганок) (2016)
Колєватов О. - Організація Слобідсько-Українських військових поселень у 1817 р. (2016)
Ситий І. - З історії земських установ Чернігівщини (2016)
Пиріг П. - Про соціально-економічне становище Остерщини 1920-1921 рр, Конопля Ю. (2016)
Тимошик М. - Відгомін харківського процесу над СВУ в Чернігівській глибинці:сторінками судової справи 1938 року над учасниками "антирадянської української націоналістичної контрреволюційної повстанської організації" в селі Данина Лосинівського району (2016)
Міщанин В. - Листи із сорок першого (фронтові трикутники опішненського гончаря Івана Сердюка до своєї сім’ї (2016)
Касян Л. - Фотоальбом як скарбниця пам’яті та засіб презентації інформації (2016)
Половець В. - Федір Андрійович Лизогуб (1851 – 1928) (до 165-річчя з дня народження) (2016)
Боровик М. - Основні напрямки наукової роботи в Чернігівському державному педагогічному інституті (1954-1998 рр.) (2016)
Студьонова Л. - Котельницкий Н. А. Иван Ильич Петрункевич: жизнь и деятельность на Черниговщине : историко-биографический очерк. – М., 2015. – 124 с. (2016)
Некролог. Гагін Віктор Іванович (2016)
Калмикова О. С. - Тероризм і боротьба з ним у контексті прав людини (2017)
Доценко В. О. - Правове регулювання становища етноменшин у добу центральної ради 1917-1918 рр., Сердюк В. О. (2017)
Шевченко А. Є. - Порівняльно-правовий аналіз захисту прав і свобод громадян за конституціями УРСР 1937 та 1978 рр., Січова О. О. (2017)
Вітюк Д. Л. - До питання юридичної природи виборчого права та традиціїї виборності влади в Україні, Маховка М.О. (2017)
Гапоненко Л. В. - Удосконалення законодавства як ефективна умова підвищення правової системи україни, Семененко Т. І. (2017)
Проскурняк О. Г. - Освітні та соціальні критерії достопу до сучасної юридичної освіти (на прикладі США, Великобританії і ФРН (2017)
Завидняк І. О. - Адміністративно–правовий аналіз правового статусу благодійних організацій у сполучених штатах америки (2017)
Данілов С. О. - Напрями закріплення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2017)
Подойніцин В. М. - Поняття адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони, Яфонкін А. О. (2017)
Топчій В. В. - Кримінологічна характеристика та запобігання наркотизму в україні, Терпугова Т. В. (2017)
Топчій В. В. - Міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочиннності, Цуман Т.В. (2017)
Дідківська Г. В. - Експлуатація дітей за кримінальним кодексом України позитивні риси та недоліки статті 150 КК України, Кросондович В. А. (2017)
Дідківська Г. В. - Особливості профілактики серійних злочинів, Тернова К. М. (2017)
Мамка Г. М. - Віктимологічна характеристика наркологічного обігу та аналіз предмета злочинного посягання, Дуць О. В. (2017)
Мудряк Т. О. - Спеціально–кримінологічні заходи запобігання відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом, Омельчук А. А. (2017)
Мудряк Т. В. - Детермінанти втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, Шкільняк Я. С. (2017)
Супрон Т. М. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, яка вчиняє контрабанду наркотичних засобів, Градовий А. В. (2017)
Топчій В. В. - Захист інтелектуальної власності від контрафакту в Україні (2017)
Бондарева К. В. - Режим як засіб впливу на осіб, які відбувають покарання за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарання (2017)
Михайлик Д. О. - Місце інституту умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання у кримінально-виконавчому процесу України (2017)
Іщенко А. В. - Розробка проблем методики розслідування злочинів ученими одеської наукової школи криміналістів, Ляшенко Д. А. (2017)
Никитченко Н. В. - Участь прокурора у кримінальному провадженні на стадіїї судового розгляду (2017)
Топчій В. В. - Дія презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини під час відкриття кримінального провадження, Любавіна В. П. (2017)
Цимбал П. В. - Перспективи використання технічних засобів виявлення неправдивої інформації при розслідуванні неправдивої інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень, Линник О. В., Бордачова Я. М. (2017)
Цимбал П. В. - Напрями вдосконалення електронного судочинства, Омельчук Л. В., Калініченко Л. Л. (2017)
Антонюк А. Б. - Правове регулювання судово- експертної діяльності в умах судової реформи, Місячна Л. І., Нестерук В. А. (2017)
Завидняк В. І. - Співвідношення понять "судовий прецедент" і "судова практика" (2017)
Калганова О. А. - Процесуальні особливості розшуку підозрюваного під час досудового розслідування, Недбайло В. В. (2017)
Калганова О. А. - Кримінально-процесуальний аспект забезпечення безпеки окремої категорії осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, Таранюк Т. О. (2017)
Ляшук О. М. - Умови перейняття кримінального провадження від іноземної держави, Прокопенко О. В. (2017)
Мілевський О. П. - Погляд на првовий статус прокурора у кримінальному судочинстві в зарубіжних країнах, Варушечкіна В. В., Фрідман Д. А. (2017)
Фрідман-Козаченок М. М. - Реалізація засади змагальності на стадії досудового розслідування, Петрівська А. В. (2017)
Цимбал Т. Я. - Підходи до класифікації судових помилок у кримінальному провадженні, Безух І. Ю. (2017)
Яцик Т. П. - Проблеми та напрями вдосконалення застосування заходів забезпечення кримінального провадження в Україні, Болехівська С. Л. (2017)
Яцик Т. П. - Генезис становлення та розвитку правоохоронних органів, що здійснюють досудове розслідування злочинів у сфері оподаткування, Тесляр М. В. (2017)
Варшавець Я. Л. - Роль криміналістичної характеристики у розслідуванні злочинів вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою (2017)
Воротинцев Є. В. - Правова природа розумності строків досудового розслідування (2017)
В’язовченко О. В. - Форми міжнародного співробітництва під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру (2017)
Груздь О. І. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони (2017)
Єрьоменко І. В. - Взаємодія слідчого та прокурора при розслідуванні кримінальних правопорушень (2017)
Мілевський О. М. - Початковий етап досудового розслідування злочинів, пов’язаних з тероризмом (2017)
Негрич Н. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2017)
Федорчук О. М. - Непроцесуальні форми взаємодії при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з рейдерськими захопленнями (2017)
Фокін Я. Ф. - Судові експертизи при розслідуванні ухилень від проходження військової строкової служби та мобілізації (2017)
Tsymbal P. V. - Problems of internal belief expert in the expert study, Kyhta M. V. (2017)
Antoniuk A. B. - Principles and conditions of appointment and conduct of forensic examinations are during criminal proceecing, Loza T. V. (2017)
Яцик Т. П. - Основні проблеми діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їхнього подолання, Сніцар О. Ю. (2017)
Колос М. - Періодизація та хронологія палеоліту Наддністрянщини: трактування О. Черниша (2015)
Долженко Ю. - Краніологічні матеріали з давньоруського міста Дорогобужа, Прищепа Б. (2015)
Вамуш А. - Скроневі кільця в середньовічних старожитностях Буковини (2015)
Цуцман І. - Археологічні знахідки на Покутті: здобутки та перспективи використання (2015)
Курдина Ю. - Особливості локалізації гут на Прикарпатті, Волині та Закарпатті (остання третина XV – перша половина XIX ст.) (2015)
Панарін О. - Старообрядницька міграція на Стародубщину та Вєтку (2015)
Кривошея І. - Основні функції бунчукового товариства Гетьманщини (XVIII ст.) (2015)
Оліянчук А. - "Малоросійські" кінні козацькі полки у Кримській війні (2015)
Левицький В. - Розвиток суконної промисловості в Наддніпрянській Україні в ХІХ ст. (2015)
Седляр О. - Ідея хрестоматії руської літератури: еволюція планів Якова Головацького у 1849 – 1850 рр. (2015)
Шандра І. - Правове регулювання представницьких організацій підприємців українських губерній (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Москалюк М. - Легка промисловість українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Лень А. - Розвиток технічного прогресу у тютюновій промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Папенко Є. - Структура та організаційна будова українських сокільських товариств у Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Кліш А. - Національне питання у діяльності християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Магась В. - Суспільно-політична діяльність юридичних союзів, товариств та гуртків в Україні в 1905 р. (2015)
Грузін В. - Діяльність селянського поземельного банку в губерніях Правобережної України (1906 – 1914 рр.) (2015)
Криськов А. - Зміни у землеволодінні і землекористуванні в губерніях Правобережної України у 1906 – 1914 рр. (2015)
Янюк І. - Основні напрямки діяльності парцеляційного товариства "Земля" у Львові напередодні Першої світової війни (1907 – 1914 рр.) (2015)
Потіцка К. - Діяльність сестер милосердя Російської імперії в роки Першої світової війни (2015)
Пасіцька О. - Історія тернопільської фабрики "Калина" (1910 – 1939 рр.) (2015)
Герасимов Т. - Прояви зворотного боку благодійності в містах Правобережної України в період Першої світової війни (1914 – 1917 рр.), Романюк І. (2015)
Мараєв В. - Торгівельно-економічна місія всевеликого війська донського в Українській державі (1918 р.) (2015)
Королько А. - Освітнє життя національних меншин на покутті періоду ЗУНР (1918 – 1919 рр.) (2015)
Попов В. - Динаміка цін на міських ринках України у 1918 – 1920 рр. (2015)
Білорусцева Т. - Пенсійне забезпечення червоноармійців в добу "воєнного комунізму" (1918 – 1921 рр.) (2015)
Олійник М. - Цукрова промисловість Поділля в роки НЕП (1921 – 1928 рр.) (2015)
Бурда В. - Встановлення комуністичного єдиновладдя у місцевих радах УСРР на початку 1920-х рр. (2015)
Проценко В. - Освітянська профспілка в УСРР у 1920-ті рр.: на шляху соціалістичних змін (2015)
Молоткіна В. - Участь видавництв у становленні книжкового ринку Радянської України в умовах НЕП (1920-і рр.) (2015)
Тарасенко Л. - Формування заможного селянства на Донбасі в роки НЕП (2015)
Скакальська І. - Соціальне становище, пріоритети та цивілізаційний потенціал української еліти Західної Волині (1921 – 1939 рр.) (2015)
Лукашів В. - Видавнича діяльність "Товариства ім. М. Качковського" у міжвоєнний період (2015)
Temchenko А. - The mythology of the body in the healing magic of the Ukrainians (2015)
Ятищук О. - Звичаєве право та народна мораль українського народу (на прикладі творів класичної української літератури) (2015)
Прищепа Т. - Професійна підготовка болгар в Імператорському Новоросійському університеті (1878 – 1915 рр.) (2015)
Горішна Н. - Шляхи формування міської української ідентичності в 1920-х рр. (2015)
Майборода О. - Проблема збереження та використання культових споруд, знятих з реєстрації, у селах Волині в 1960 – 1980-х рр. (2015)
Спіркіна О. - Утвердження національної ідентичності крізь призму творчості музичних та пісенних колективів Черкаської обласної державної філармонії у 1991 – 2001 рр. (2015)
Костюк Л. - Дошлюбна обрядовість Львівщини другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Полянський О. - Українське питання в Російській імперії у інтерпретації московського історика (Миллер Алексей. Украинский вопрос в Российской империи. – К.: Laurus, 2013. – 416 с.) (2015)
Панахид Г. - Дослідження нових сторінок історії Бережанської гімназії (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2017)
Луговий М. І. - Розрахунок твердорозчинного зміцнення багатокомпонентних жароміцних сплавів, Слюняєв В. М., Бродніковський М. П., Фірстов С. О. (2017)
Борисовская Е. М. - Компьютерное моделирование эстафетного механизма передачи пластического течения от зерна к зерну, Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А. (2017)
Григор’єв О. М. - Підвищення точності кількісних оцінок графічного методу Холла—Вільямсона за рахунок цифрової обробки XRD-дифрактограм, Картузов В. В., Роженко Н. М. (2017)
Котко А. В. - Особенности структуры ультрадисперсного алмаза, получаемого различными методами (2017)
Вдовиченко О. В. - Явище повільної динаміки в нелінійно-пружних спечених пористих титані та оксиді алюмінію (2017)
Подрезов Ю. М. - Температурна залежність псевдопружної поведінки в циклі навантаження—розвантаження Mg та сплаву Mg—9Al—0,2Са—0,08Ti, Малка О. М., Романко П. М., Валуйська К. О. (2017)
Мильман Ю. В. - Исследование влияния легирования Sc и рядом переходных металлов и термической обработки на механические свойства сплавов типа 2618 (система Al—Cu—Mg) при температурах 20 и 300 °С, Захарова Н. П., Ефимов Н. А., Музика А. А., Шаровский А. О., Даниленко Н. И., Гончарук В. А. (2017)
Бродниковский Н. П. - Эвтектический сплав системы Nb—Ti—Al—Cr—Zr, Кулаков А. С., Рокицкая Е. А., Минаков Н. В., Самелюк А. В., Крапивка Н. А., Фирстов С. А. (2017)
Гринкевич К. Э. - Влияние лазерной обработки на структуру и триботехнические свойства высокопрочных чугунов, легированных хромом, Ткаченко И. В., Минаков В. Н., Блощаневич А. М., Пучкова В. Ю., Подрезов Ю. Н. (2017)
Бродниковский Н. П. - Отработка методики лазерной сварки многокомпонентного сплава Nb—16Cr—16Al —16Ti—16Zr, Шелягин В. Д., Бернадский А. В., Сиора А. В., Кулаков А. С., Зубец Ю. Е., Фирстов С. А. (2017)
Подрезов Ю. М. - Структура та механічні властивості трубних відводів, отриманих методом холодної деформації, Даниленко М. І., Мінаков М. В., Даниленко В. І., Шейкин С. Є., Студенець С. Ф. (2017)
Полішко І. О. - Вплив поруватості на міцність 3,5YSZ-керамічного остову анода паливної комірки, Бродніковський Є. М., Бродніковський Д. М., Подгурська В. Я., Василів Б. Д., Васильєв О. Д. (2017)
Силенко П. М. - Эволюция структурно-морфологических превращений порошковых частиц диоксида титана при химическом газофазном осаждении (CVD) в интервале Т = 350—900 °С, Андрущенко Д. И., Шлапак А. Н., Солонин Ю. М., Олейник Г. С., Котко А. В., Томила Т. И. (2017)
Исходные данные (2017)
Альбота С. М. - Підходи до типологізації символів (2017)
Антонюк О. В. - Мовна ситуація в мікросоціумі навчальних закладів Ширяївського району Одеської області, Кришталь У. В. (2017)
Афадєєва Я. М. - Сучасні прізвища мешканців Новоушицького району Хмельницької області з відапелятивними іменами чи прізвиськами в основі (2017)
Бехта-Гаманчук М. П. - Лінгвопрагматика засобів експресивного синтаксису в текстах неожанру misery lit (2017)
Беценко Т. П. - Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту в сучасному науково-освітньому філологічному вимірі (2017)
Вербиненко Ю. І. - Дискурсивні одиниці в наукових текстах (2017)
Веретннікова Н. В. - Лінгвістичний корпус української термінології в макросистемі наукових досліджень (2017)
Гавриш М. М. - Мовний ландшафт сучасного міста: досвід законодавчого врегулювання на місцевому рівні (2017)
Гадзало А. М. - Теоретичні засади дослідження порівнянь у сучасній українській лінгвістиці (2017)
Гонца І. С. - Ойконіми Черкащини на -івц-і, -инц-і, Розгон В. В. (2017)
Григорук Н. В. - Особливості функціонування власних назв спортивних команд в онімному просторі України (2017)
Грицева А. П. - Предикативна основа двоскладного речення як ядро семантичної структури (2017)
Добжанська-Найт Н. І. - Синтаксична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв) (2017)
Добош О. С. - Релігійний vs президентський дискурс (на матеріалі аналізу прагматичних функцій промов Б. Обами), Альбота С. М. (2017)
Драган Ю. М. - Топоніми в художній системі історичних творів А. Кащенка (2017)
Дружбяк С. В. - Фреймова модель концепту ‘unternehmensführung‘ у сучасній німецькій термінології (2017)
Дуденко О. В. - Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції, Коломієць І. І. (2017)
Дужа-Задорожна М. П. - Особливості перекладу німецької академічної лексики, Задорожний В. В. (2017)
Дюндик О. А. - Низькочастотна лексика в художніх перекладах Анатоля Перепаді (2017)
Жуковська В. В. - Англійська абсолютна конструкція: досвід колострукційного аналізу (2017)
Зпболотна О. Р. - Мовно-художня актуалізація концепту ‘батько‘ в поезії Сільвії Плат (2017)
Завальська Л. В. - Специфіка кооперативної взаємодії комунікантів у політичних ток-шоу (2017)
Калимон Ю. О. - Співвідношення термінів на позначення системи мовних засобів письменника (2017)
Карамишева І. Д. - Фразеологізація часу в англійській та українській мовних картинах світу: контрактивний та лінгвокультурний аспекти, Гайдук М. С. (2017)
Карп М. А. - Взаємодія гетерогенних складників контамінованої когерентності в тексті англійських мультимодальних літературних казок Філіпа Арда (2017)
Кісель Т. А. - Назвы дэкаратыўных куставых раслін у заходнепалескіх гаворках (2017)
Кісельова А. А. - Вплив мовної інтерференції на нормативність мовлення у суді (2017)
Кондратенко Н. В. - Лінгвістична експертиза текстів політичної тематики: загальні принципи та прийоми (2017)
Корж О. Ю. - Інтернаціональна лексика та її переклад у науково-технічних текстах (2017)
Король С. В. - Використання частин мови у німецькомовних рекламних текстах (2017)
Купріянов Є. В. - Лінгвістичний інструментарій віртуальної лексикографічної лабораторії тлумачного словника іспанської мови (2017)
Кутуза Н. В. - Амплітуда нейронної активності мозку при сприйнятті реклами (2017)
Леванцэвіч Л. В. - Семантычныя змены лексемы "дом" у беларускай мове (2017)
Левицька Н. В. - Шляхи розвитку перекладознавства як окремої науки в Німеччині (2017)
Лисак Г. О. - Система голосних звуків української та англійської мов крізь призму порівняльного вивчення мов (2017)
Лотоцька Н. Я. - Структурне роззначення речень у корпусі текстів Р. Іваничука (2017)
Мазур Ю. Я. - Генезис понять "компетенція" і "компетентність" майбутнього філолога у сучасній теорії освіти (2017)
Мамич М. В. - Лінгвокультура інформування друкованих текстів ЗМІ (2017)
Марчишин А. А. - Від берегині до трансгендера: фемінна гендерна ідентичність в англомовній постмодерністській прозі (2017)
Мачульська К. Я. - Прийоми впливу на споживача у рекламному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-магазинів) (2017)
Мілєва І. В. - Евфемістичний діалектний фразеологічний словник: концепція та структура (2017)
Назарчук Р. З. - Предикатно-арґументна структура речення у концепціях рольової граматики (2017)
Олійник Л. В. - Українська проповідницька проза першої половини XVII ст. у суспільно-культурному контексті (2017)
Орловська О. В. - Типологічна класифікація фразових дієслів у сучасній англійській мові (2017)
Осіпчук Г. В. - Засоби мовного вираження концепту "зовнішність людини" в сучасній українській прозі (на матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос) (2017)
Пальчевська О. С. - До питання про особливості пошуку відповідника та перекладу народно-фольклорних лакун (2017)
Перхач Р.-Ю. Т. - Розвиток польської термінології в медичній галузі (2017)
Печенікова Л. М. - Об‘єктивація концепту ‘здоров‘я‘ в українських пареміях (2017)
Піддубна Н. В. - Сакральний компонент в епістолярній поведінці Т. Шевченка (2017)
Положин М. П. - Перспективи розвитку когнітивно-дискурсивної парадигми знання (2017)
Романишин Н. І. - Художній концепт: лінгвопоетика, лінгвокультурологія, літературознавство (2017)
Рудик І. М. - Функціонально-семантичні особливості вербалізації покірності в сучасній англійській мові (2017)
Сабан О. В. - Словотвірний потенціал епонімів у сучасній англійській мові, Матковська О. Й. (2017)
Сазонова Я. Ю. - Актуалізація комунікативного смислу "страх" в англомовних й україномовних текстах (на матеріалі оповідань про привидів) (2017)
Серебрянська І. М. - Освіта, освітологія чи едукологія: мовна реалізація міждисциплінарних тенденцій в українському науковому дискурсі (2017)
Старишко Ю. В. - Структура Віртуальної лексикографічної системи "Словотвір" (2017)
Стасів М. В. - Мікропрагматична організація мовних одиниць у структурі англійських з‘ясувальних мовленнєвих актів (2017)
Тєлєжкіна О. О. - Засади укладання словника сполучуваності іменників у поетичному мовленні Василя Мисика (на матеріалі збірки "Чорнотроп") (2017)
Тищенко О. В. - Фразеологічна концептуалізація традиційних ремесел у зіставно-типологічному і лінгвокультурному вимірі (на матеріалі англійської, польської, української та російської мов) (2017)
Торчинська Н. М. - Експліцитні засоби впливу в репрезентології (2017)
Торчинський М. М. - Особливості структурування українського ономастикону: термінологічний аспект (2017)
Фалафівка О. Я. - Стереотип українця у британській лінгвокультурі (на матеріалі статей суспільно-політичного тижневика "The Observer") (2017)
Царалунга І. Б. - Грамоти як репрезентанти староукраїнської мови XIV – XV ст. (2017)
Царьова Л. В. - Проблеми, пов‘язані з процесом сприйняття професійно-орієнтованого мовлення майбутніми авіаційними спеціалістами (2017)
Черниш Л. З. - Семантичні відмінності ідіом з анімалістичною компонентою в німецькій та українській мовах (2017)
Широков В. А. - Створення віртуальної ономастичної лабораторії "Ойконіми Дніпропетровщини" на базі платформи unilex, Надутенко М. В. (2017)
Шуневич Б. І. - Порівняльний аналіз ініціальних абревіатур і скорочень англомовних терміносистем (2017)
Янісів М. П. - Аргументація як основа формування дискусійної компетенції, Іщук М. М. (2017)
Ясногурська Л. М. - Семантичне профілювання концептосфери ‘зрада‘: лінгвокультурологічний підхід (2017)
Załęczny J. - Biskup Władysław Bandurski – literat i poeta, budziciel ducha narodowego (2017)
Зайончковський Ю. - Комплекс джучидських дангів з новгородською полтиною з Сумської області, Осіпов О. (2017)
Долженко Ю. - Два черепи ХVІ – ХVІІ ст. з Пересопниці, Прищепа Б. (2017)
Зваричук Е. - Соціальна структура населення Західного Поділля У 30-ті рр. XV – першій половині XVII ст., Зваричук Д., Маланчук С. (2017)
Ярцун Ю. - Сімейне життя шляхти Київської губернії у ХІХ ст. (2017)
Бармак М. - Джерела формування прибутків муніципальних бюджетів міст Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Шкільнюк Н. (2017)
Москалюк М. - Будівельна промисловість України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Левицький В. - Економічна політика Російської держави щодо легкої промисловості в українських губерніях в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Кліш А. - Критика соціалістичних та радикальних ідей християнськими суспільниками Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Матулкін Б. - Зміна уявлень про фізичний розвиток людини серед українців Галичини в кінці ХІХ – першій третині ХХ ст. (2017)
Григорук Н. - Парламентські вибори і діяльність української репрезентації у Відні в 1907 – 1911 рр. (2017)
Орлик С. - Тернопільське польове казначейство в системі казначейської служби російської окупаційної влади у містах Західної України в період Першої світової війни (2017)
Рубан В. - Регіональні особливості соціально-економічного розвитку Поділля на тлі реалізації "Соціалістичної реконструкції" УСРР у 1920 – 1930-х рр. (2017)
Олійник М. - Практика впровадження орендних відносин на Поділлі в роки НЕП (2017)
Мартинюк Я. - Доброчинна діяльність органів самоврядування на Волині (1921 – 1939 рр.) (2017)
Букрєєв Т. - Дитячий будинок як "історична необхідність" в період формування радянської тоталітарної системи (2017)
Старка В. - Соціально-економічне життя західноукраїнського селянства в умовах радянської тоталітарної системи у 1939 – 1941 рр. (2017)
Кравчук Л. - Соціалістична трансформація сільського господарства Тернопільщини (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2017)
Бондаренко Д. - Одеська битва 1941 р.: стислий аналіз (2017)
Зуляк І. - Ставлення населення України до виборчої кампанії 1946 р. (2017)
Кузьменко В. - Відносини між селянстовм та колгоспним керівництвом у повсякденному житті в середині 40 – 60-роках ХХ ст. (на матеріалах Чернігівської області) (2017)
Докашенко В. - Профспілки та організація санаторно-курортного лікування в СРСР (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2017)
Штогрин І. - Сільське будівництво в Івано-Франківській області у 1944 – 1991 рр. (2017)
Малярчук О. - Хімічно-гірничий комплекс західного регіону Української РСР: історія становлення (2017)
Зуляк І. - Кравець Данило. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про Радянську Україну (1920 – 1930-і рр.): монографія. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 297 с., Кліш А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Черняк В. А. - Інноваційні технології в хірургії судин, Гичка С. Г., Дибкалюк С. В., Музиченко П. Ф., Голінко В. М., Дубенко Д. Є., Удовиченко В. В., Карпенко К. К. (2018)
Охоцька О. І. - Рекомендації Американської асоціації серця та Американської колегії кардіологів із ведення пацієнтів із захворюванням периферичних артерій нижніх кінцівок 2016 року. Доповідь робочої групи щодо клінічних практичних настанов Частина IІ (2018)
Krivchenya D. Yu. - Pulmonary artery sling: diagnosis and surgical treatment, Rudenko E. O. (2018)
Кобза І. І. - Реконструктивні операції на артеріях стопи в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок, Ярема Я. І., Жук Р. А., Федорів Д. Є. (2018)
Кополовець І. І. - Доцільність виконання каротидної ендартеректомії до 48 —72 годин після гострого порушення мозкового кровообігу у хворих із симптоматичним стенозом внутрішньої сонної артерії більше 50 %, Берек П., Русин В. В., Болдіжар П. О., Франковічова М. (2018)
Кобза І. І. - Актуальні методи діагностики пухлини каротидного вузла, Савченко А. А., Верхола М. Р., Терлецький І. Р. (2018)
Данілевич Т. Д. - Циркадна регуляція та порушення серцевого ритму в пацієнтів з гіпертонічною хворобою і частими рецидивами фібриляції передсердь (2018)
Попович Я. М. - Профілактика тромбоемболії легеневої артерії на тлі трансфасціального тромбозу (2018)
Бабляк О. Д. - Малоінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах передньолатеральної торакотомії, Дем’яненко В. М., Мельник Є. А., Ревенко К. А., Підгайна Л. В., Стогов О. С. (2018)
Целуйко В. Й. - Вплив дотримання рекомендацій з лікування в першу добу інфаркту міокарда із зубцем Q задньої стінки лівого шлуночка із залученням правого шлуночка на клінічний перебіг захворювання, Лозова Т. А. (2018)
Венгер І. К. - Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах ризику розвитку реперфузійних ускладнень, Костів С. Я., Господарський А. Я., Колотило О. Б., Зарудна О. І., Костів О. І., Гусак М. О. (2018)
Тополов П. О. - Вплив обробки оксигенатора адаптаційною композицією під час аортокоронарного шунтування на зміну клітин крові, Дьордяй І. С., Собанська Л. О., Куриленко Я. В., Белемець Н. І., Лазаренко О. М., Лазаренко Г. О., Алексєєва Т. А., Гур’янов В. Г. (2018)
Лебідь І. Г. - Комплексна оцінка ступеня тяжкості вади і клінічного функціонального статусу в дорослих із природженими аномаліями серця (2018)
Дужий І. Д. - Оцінка якості життя хворих із трофічними виразками венозного генезу, Попадинець В. М., Кравець О. В., Ніколаєнко А. С. (2018)
Зайцева О. Е. - Инфарктная маска аортоартериита, Карпович Л. Г., Нишкумай О. И. (2018)
Журавлёва Л. В. - Протективное влияние альфа­липоевой кислоты на сердечно­сосудистые заболевания, обусловленные оксидативным стрессом, Лопина Н. А. (2018)
Оголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Димидюк Д. - Озброєння вірменського воїна наприкінці ІХ – всередині ХІ ст. (2017)
Мацьков О. - Чисельність армії Ю. Хмельницького у Чуднівській кампанії 1660 року: спроба з’ясування (2017)
Бойченко Г. - Робітнича революція у Фінляндії 1918 р. (2017)
Дацків І. - Німецький чинник у зовнішньоекономічній політиці УНР 1918 р. (2017)
Захожай З. - Між польським "молотом" і радянським "ковадлом" (Східна Галичина в 20 – 30 рр. ХХ ст.) (2017)
Уллах П. - Військова підтримка США Пакистану впродовж 1965 – 1971 рр. (2017)
Jahangirova Т. - Features of refugees problem in Azerbaijan (2017)
Секо Я. - Центральноєвропейський дискурс у контексті дисидентського руху 1980-х рр. (2017)
Павлович Ю. - Внутрішня політика Республіки Білорусь у візії українських істориків та політологів (1991 – 2004 рр.) (2017)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною та Ісламською Республікою Пакистан у політичному вимірі (1991 – 2013 рр.) (2017)
Гапеєва О. - Історико-ментальні складові конфліктності в інформаційній сфері між Росією та країнами Балтії (2017)
Слюсаренко А. - Становлення, організація та функції підрозділів інформаційно-психологічних операцій сил спецоперацій сухопутних військ США (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Ангелова А. - Старість у первісно-релігійному світогляді (2017)
Заплетнюк О. - Релігійна реформа фараона Аменхотепа IV як наслідок зміцнення позицій фіванського жрецтва культу Амона (2017)
Бистрицька Е. - Екуменічний рух 1940-х рр. і Російська Православна Церква: політичний аспект проблеми (2017)
Терещенко В. - Механізм реалізації політики державного атеїзму в середині 1940 – 1950-х рр. (2017)
Стоцький Я. - Наука і релігія крізь призму діяльності лауреатів нобелівської премії (за винятком нобеліянтів премії миру) (2017)
Котляров П. - Посилення religionis studium за шкільним статутом Херцберга і навчальним планом для Адріана Хелміцкого (2017)
Пасічник Н. - Викладання науки про фінанси у Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька (2017)
Лучаківська І. - Становлення вищої освіти в Галичині: особливості, тенденції, напрями (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Слободян С. - Дискусія щодо шкільної історичної освіти в СРСР наприкінці 20-х рр. XX ст. (2017)
Кришталь С. - Підготовка слухачів робітфаків до вступу у виші (2017)
Берека В. - Новітні підходи в методології та методиці викладання історії в Україні (2017)
Біловус Л. - Матеріали періодичних видань української діаспори США як джерело інформації про кредитну кооперативу "Самопоміч" (2017)
Саранча Г. - Розселення та первинна адаптація українських трудових емігрантів у США (2017)
Грузін В. - Зародження українського націоналістичного руху у Чехословаччині (1920 – 1930-ті рр.), Криськов А. (2017)
Подобєд О. - Чутка як інструмент формування колективної пам’яті в середовищі переміщених українців повоєнної Західної Німеччини (2017)
Гнідик І. - Тенденції збереження та трансформації національно-культурної спадщини української еміграції через призму становлення ГКЦ у США (2017)
Нагірний М. - Переселенці під час локальних конфліктів: досвід хорватських українців наприкінці ХХ ст. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Келембет С. - Великі князі Чернігівські: перші десятиліття монгольського панування (2017)
Бондар О. - Оборонні двори Києво-Печерської лаври на території Пакульської волості (2017)
Філіпова Г. - Київ та полонені шведи часів Північної війни: маловідомі факти (2017)
Сердюк І. - Не бивши кума, не пити пива: "кумівство", стратегії і практики вибору хрещених батьків у суспільстві Гетьманщини (2017)
Казімірова С. - Ремесла та промисли Менської сотні у другій половині XVII-XVIII ст, Тужик М. (2017)
Саєнко Н. - Соціальна топографія Батурина другої половини ХVІІІ ст. (за матеріалами Рум’янцевського опису (2017)
Козоріз В. - Іноземні поселенці на землях села Великий Хутір (2017)
Науменко А. - Єврейська землеробська громада у селі Бреч Сосницького повіту Чернігівської губернії (2017)
Подлевський С. - Графіті Спасо-Преображенського собору в Чернігові (2017)
Корнієнко В. - Документи з історії дослідження Адріаном Праховим старожитностей Чернігова у 1892 р. (з фондів Національного заповідника "Софія Київська", Чигирик І., Четвєрікова І. (2017)
Миколайко Т. - Іван Мазепа – ктитор Троїцького собору в Чернігові (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 8), Тарасенко І. (2017)
Дятлов В. - Середньовіччя і реформація. Проблема континуїтету в історіографічному дискурсі (2017)
Маслійчук В. - Освітні ініціативи в Малоросійській губернії 1797 – 1802 рр (2017)
Котельницький Н. - Микола Андрійович Шліппенбах – нащадок І. І. Петрункевича (2017)
Половець М. - Павло Павлович Білецький-Носенко (1774 – 1856) (2017)
Хаценко О. - Внесок П. Я.Дорошенка у розвиток національної культури (2017)
Бойко Л. - Настоятелі Георгіївської церкви (2017)
Шекун В. - Неопублікований родовід С. Д. Носенка (2017)
Кузьменко В. - Добротворець. На пошану 80-річчя Михася Ткача (2017)
Студьонова Л. - Завжди в пошуку (2017)
Павленко С. - Зображення І. Мазепи та його близьких у композиції "Успіння" (книга "Новий Завіт" 1753 р.) (2017)
Циганок О. - Про жанрові особливості твору Лаврентія Крщоновича "КІОТ СРІБНОКОВАНИЙ..." (1695 (2017)
Гирич І. - Схід і Південь України: час, простір, соціум. Том 2. Матеріали до бібліографії. – Київ,2016.– 943 с. (2017)
Пам’яті Володимира Миколайовича Сапона (2017)
Куцька О. - Агітація, пропаганда, інформаційно-психологічна війна: історія виникнення термінів, їх значення та взаємозв’язок (2017)
Степанчук Ю. - Образ Богдана Хмельницького в матеріалах Міжнародної наукової конференції "Берестечко 1651 в історії Польщі та України" (2017)
Чуйко І. - Джерельна база дослідження громадської та парламентської діяльності Євгена Олесницького (1860 – 1917 рр.) (2017)
Буцький П. - Історіографія та джерела з історії заліснення північно-західного Приазов’я (XIX – початок ХХ ст.) (2017)
Мацєжинський В.-Л. - Реклама у польській пресі Королівства Польського і Галичини з кінця XVIІI CТ. – до початку ХХ ст. (2017)
Янюк І. - Соціально-економічний розвиток Східної Галичини кінця ХІХ ст. – 1939 р. сучасна українська історіографія (2017)
Сорокіна О. - Інформаційне джерело діяльності західної української діаспори як носій історико-культурних цінностей 20 – 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Левчук О. - Газетна періодика Києва 1905 – 1914 рр. в сучасній українській історіографії: провідні центри вивчення, тенденції та напрямки дослідження (2017)
Зозуля Н. - Свідчення старшин та офіцерів армії УНР про забезпеченість зброєю та амуніцією повстанського руху в Середньому Подніпров’ї у 1918 – 1921 рр. (2017)
Мельник Р. - Матеріально-технічне постачання армії УНР в українській військово-теоретичній думці 20 – 30 рр. ХХ ст., Мельник В. (2017)
Шама О. - Деякі аспекти платонівської філософії у поемі І. Франка "Страшний суд", Шама Т. (2017)
Труба Р. - Князь В.-К. Острозький і фундація його імені в Тернополі у дослідженнях Омеляна Терлецького (2017)
Гуменна І. - Роль Михайла Грушевського у становленні та розвитку українського студентського руху Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Бей Н. - Внесок Б. Луцького у розвиток світового автомобілебудування (1865 – 1942 рр.) (2017)
Полянський О. - Полковник Петро Болбочан в українській революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Тичка Г.-М. - Місія Анрі Віллєма у Східній Галичині (листопад - грудень 1918 р.) (2017)
Білик Н. - Спогади Зенона Кузелі як історичний документ (2017)
Огірко О. - Патріарх Йосиф Сліпий та його роль в розбудові духовної освіти українського народу (2017)
Скакальська І. - "Неслава" Бориса Харчука очима кліо (2017)
Polkovsky V. - Petro (Peter) Savaryn: a pillar of the post-war Ukrainian community in Canada (2017)
Ятищук О. - Український фольклор як джерело історико-етнографічних знань (2017)
Саламаха І. - Фінансування галицьким крайовим сеймом охорони історичних пам’яток Східної Галичини у другій половині ХІХ ст. (2017)
Щеглов А. - Культурне життя львівського гарнізону та його військові традиції (1921 – 1939 рр.) (2017)
Гуменюк В. - Житлово-побутові умови національних меншин Півдня України (1920 – 1930-і рр.) (2017)
Спіркіна О. - Усвідомлення національної незалежності крізь призму життя та творчості черкаських літераторів (1990 – 2001 рр.) (2017)
Костюк Л. - Новорічна обрядовість у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Чорномаз Б. - Менталітет та історична пам’ять в інформаційній війні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Харитонов Є. О. - Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення, Харитонова О. І. (2018)
Адамова О. С. - Предмет договору морського страхування: до постановки проблеми (2018)
Анікіна Г. В. - Види смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права (2018)
Бабич І. Г. - Значення принципу добросовісності при визначенні зловживання правом (2018)
Бобошко О. О. - До питання визначення підстав зміни договору за цивільним законодавством україни (2018)
Дихта Н. М. - Прояв фідуціарності сторонами під час реалізації прав за договором доручення (2018)
Куцин А. В. - Методологія дослідження питань цивільно-правового регулювання відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності (2018)
Вороніна Н. В. - Страхування майна від пожежі: проблеми теорії та практики (2018)
Давидова І. В. - Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання (2018)
Мазіна О. О. - Стан законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав (2018)
Кушнерук Д. В. - Правове регулювання конфіскації майна за законодавством україни (2018)
Мерзлa Ю. Є. - Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини: теорія та практика (2018)
Обіход О. М. - Проблематика визначення істотних умов договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (2018)
Стеценко О. С. - До питання визначення поняття набувальної давності на нерухоме майно за цивільним законодавством україни (2018)
Драгомирова Ю. В. - Особливості правового регулювання розірвання шлюбу у праві деяких зарубіжних країн (2018)
Кізлов С. А. - Поняття обмежень права власності у праві зарубіжних країн (2018)
Бігняк О. В. - Загальнотеоретичні підходи до поняття права на захист корпоративних прав (2018)
Токарева В. О. - Інтелектуальна власність в індустрії моди (2018)
Сердечна І. Л. - Мачуха, вітчим та пасинок, падчерка як учасники сімейних правовідносин (2018)
Катренко А. А. - Забезпечення приватних та публічних інтересів у шлюбному договорі (2018)
Голубєва Н. Ю. - Вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство (2018)
Шкорупеєв Д. А. - Щодо визначення процесуального правового статусу позивача та відповідача у справах про стягнення аліментів на утримання дитини (2018)
Charytonowa H. - Wyklady. Temat 1. Prawo cywilne – ogolny esej, Charytonow Y. (2018)
Jorge Vladimir Pons Y Garcia - New opportunities for notaries: the use of alternative dispute resolution (adr) (2018)
Вітаємо Володимира Васильовича Луця (2018)
Мисяк П. - Візит цивілістів ну "оюа" до зеленої гури (2018)
Група технічного редагування (2018)
Горленко О. М. - Кір – проблема сучасної дитячої інфектології(огляд літератури), Гема-Багина Н. М. (2017)
Больбот Ю. К. - Імунологічне обґрунтування місцевої терапії повторних бактеріальних ускладнень гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Карпенко А. B. (2017)
Больбот Ю. К. - Особливості продукції деяких цитокинів у дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструктивного синдрому, Годяцька К. К., Бордій Т. А. (2017)
Торохтін О. М. - Концепція систематизації чинників, що формують фізичні та хімічні складові юкстареакційного гомеостазу ензимів, Різак Г. В. (2017)
Мочалов Ю. О. - Фелінозна лімфаденопатія на стоматологічному прийомі: опис клінічного випадку, Гелей В. М., Степа О. В., Шкерта Р. Р. (2017)
Локота Ю. Є. - Особливості клінічного дослідження та встановлення етіології дистопії та ретенції зубів у фронтальній ділянці при патологічному прикусі (клінічний випадок), Кухарчук Л. В., Кухарчук В. М., Негря А. В., Локота М. Є., Вовчок Р. В., Маляр А. В. (2017)
Шимон В. М. - Морфологічні особливості трикальційфосфату, його використання для заповнення кісткових порожнин, Меклеш Ю. Ю., Литвак В. В., Шерегій А. А. (2017)
Городиловська М. І. - Клініко-ендоскопічні та морфологічні особливості езофагітупри гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у дітей шкільного віку з фоновою патологією (2017)
Фучко О. Л. - Особливості впливу мінеральної води "Нафтуся" на організм жінок із гіперплазією щитоподібної залози (2017)
Корчинська О. О. - Особливості захворювань печінки у вагітних, Костур К. П., Криванич Н. В., Мазур Б. Ф., Жултакова С., Галдунова Г., Шлоссерова А., Андрашчикова Ш., Рібарова Л. (2017)
Шимон В. М. - Вплив різних режимів лазера з термоефектом на структуру компактної кісткової тканини та регенерацію кістки у білих лабораторних щурів, Кубаш В. І., Стойка В. В. (2017)
Майданник В. Г. - Поширеність патології щитоподібної залози у пацієнтів із пароксизмальною вегетативною недостатністю, Мітюряєва І. О., Гнилоскуренко Г. В., Довгодько В. В., Довгополова О. В. (2017)
Горленко О. М. - Клініко-анамнестична характеристика дитячого контингенту гірського регіону Закарпатської області, Пушкаш Л. Ю. (2017)
Симулик В. Д. - Лікувальний вплив мікроклімату Солотвинських солекопалень на стан слизової оболонки респіраторного тракту у дітей, які хворіютьна бронхіальну астму, Золіна О. В., Туряниця С. М., Кіш П. П. (2017)
Корчинська О. О. - Стан новонароджених від матерів із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі, Чонко О. Ю. (2017)
Горленко О. М. - Оро-фаціо-дигітальний синдром I типу (клінічний випадок), Ленченко А. В., Рошко І. Г., Янковська А. О. (2017)
Ростока Л. М. - Оптичні методи діагностики в медицині, Бобонич Е. П., Кудрявцев М. М., Сіткар А. Д., Пічкар Й. І., Горленко О. М. (2017)
Томей А. І. - Етіопатогенетичні аспекти виникнення синдрому ендогенної інтоксикації (огляд літератури) (2017)
Горленко Ф. В. - Результати прямої реваскуляризації дистальних форм ураження артерій нижніх кінцівок (2017)
Міцьо Т. В. - Аналіз ендокринологічної патології, основні показники за 2017 рік, Горват Т. М., Радь М. В., Пушкаш Л. Ю. (2017)
Ленченко А. В. - Виховна робота зі студентами на кафедрі дитячих хвороб медичного факультету (2017)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. И. - Цифровая трансформация экономики, Бажан Л. И. (2017)
Палагин А. В. - Интеллектуальная система памяти с секционированными модулями на ПЛИС и кольцевыми шинами, Боюн В. П., Яковлев Ю. С. (2017)
Кийко В. М. - Локализация и распознавание автомобильных номеров на изображениях (2017)
Бабаков Р. М. - Модификация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов и заменой входных переменных, Баркалов А. А. (2017)
Фефелов А. А. - Реконструкция S-системы гибридным алгоритмом клонального отбора и дифференциальной эволюции, Литвиненко В. И., Таиф М. А., Вороненко М. А. (2017)
Лисецкий Ю. М. - Технология сравнения эффективности методов оценивания и выбора альтернатив (2017)
Кривий С. Л. - Реалізація алгоритму розв’язання системи лінійних діофантових рівнянь в кільці лишків, Антонюк В. Т. (2017)
Voloshenyuk D. A. - Airplane Landing by the Curvilinear Glide Paths in Limits of the Border Trajectories Modelling Method (2017)
Бардачев Ю. Н. - Событийно-сетевая модель процессов разрушительного характера для риск-ориентированной системы поддержки принятия решений реального времени, Жарикова М. В., Шерстюк В. Г. (2017)
Melnikov S. V. - Modern Unmanned Aerial Vehicle Control Systems, Bondar S. O., Volkov O. Ye., Gospodarchuk O. Yu. (2017)
Наши авторы (2017)
Алфавитный именной указатель за 2017 год (2017)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2017 году (2017)
Василеня Л. Е. - Народный ансамбль белорусской музыки, танца и песни "Рэй": от традиции к искусству, Шатарова М. А. (2017)
Єременко О. В. - Постановка голосу педагога-хореографа: теорія і методика (2017)
Криворотенко А. Ю. - Порівняльний аналіз моделей хореографічного виховання (європейський досвід), Прилуцька О. О. (2017)
Омельяненко З. В. - Психолого-педагогічні основи музично-танцювальної діяльності дітей дошкільного віку (2017)
Райденко О. П. - Костюм та його значення в розкритті образів хореографічного твору Полісся та Волині (2017)
Сизоненко В. А. - Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами бального танцювального мистецтва (2017)
Устименко-Косоріч О. А. - Змістові компоненти формування етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у ВНЗ України, Чжан Їн (2017)
Боровська Л. І. - Конотопська дитяча школа мистецтв: історія та сучасність (2017)
Корнюхіна А. В. - Інноваційні технології в музичній освіті: історико-теоретичний аспект (2017)
Рыжикова И. И. - Реализация идеи полихудожественности в практике подготовки педагогических кадров в Республике Беларусь (из опыта деятельности факультета эстетического образования БГПУ) (2017)
Бычкова Н. В. - Научно-исследовательский аспект педагогического рассказа о музыкальном произведении в контексте учебной деятельности будущих учителей музыки, Карнаухова Т. И. (2017)
Ван Яцзюнь - Просторове середовище як чинник формування комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорового навчання (2017)
Карпенко Є. В. - Теоретико-методичні основи вивчення творчої спадщини Миколи Леонтовича на заняттях з хорового аранжування (2017)
Люй Цзін - Концертно-виконавська компетентність: теоретичний аналіз (2017)
Шульженко Г. Є. - Фoрмувaння вoкaльних кoмпетенцій студентів у прoцесі музично-фaхoвoї підгoтoвки (2017)
Гордій А. В. - Сучасне молодіжне танцювальне мистецтво та специфіка його викладання на прикладі хіп-хоп танцю (2017)
Лі Жуйцін - Особливості прояву музично-естетичних смаків у підлітковому віці (2017)
Максимовська Т. В. - Вокальна підготовка учнів музичних шкіл (2017)
Шевченко А. С. - Специфіка вокально–джазової культури виконавців (2017)
Ishchenko V. O. - Old left and new left in the Ukrainian protests before Maidan (2016)
Weston Ch. M. - Trump’s Watergate? (2016)
Yenin M. N. - Terrorist organizations and social technologies in conditions of the hybrid war (2016)
Беленок А. А. - Повседневная деятельность студенческой молодежи г. Киева: социография бюджета времени, Мацко-Демиденко И. В. (2016)
Бовгиря І. В. - Динаміка релігійності у суспільствах Східної Європи: спроба структурування різноманіття (2016)
Власова Н. Ф. - Сфера фізичної культури та спорту як соціальна система (2016)
Дембицкий С. С. - Валидизация шкалы гражданской активности (2016)
Дзюба Н. В. - Соціально-демографічна модель електоральної поведінки та гендерні стереотипи (2016)
Дячук О. А. - Індивідуальне благополуччя як об’єкт соціологічних досліджень (2016)
Кругляк М. Е. - Статеве питання й проституція в житті студентства підросійської України ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Матюхін Д. А. - Cоціальні установки як показники стилю життя сучасної молоді: результати соціологічного опитування (2016)
Онуфрієнко О. О. - Чи кожна новація стає інновацією: аргумент суспільних наук (2016)
Паращевін М. - Сучасні теорії та концепції релігійної динаміки: можливості застосування до українських реалій (2016)
Піронкова О. Ф. - Соціокультурні, політичні та економічні трансформації вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2016)
Яремчук С. С. - Основні постулати теорії релігійної економіки в соціології релігії (2016)
Валюшко І. О. - Кібербезпека України: наукові та практичні виміри сучасності (2016)
Верещак В. Г. - Система контролю за діяльністю розвідувального співтовариства Канади (2016)
Воронежський К. В. - Перепони застосування принципу презумпції вини в Україні, як засобу боротьби із політичною корупцією, в контексті загрози внутрішньодержавній безпеці (2016)
Дем’яненко О. О. - Роль громадянського суспільства у контексті глобалізаційних процесів (2016)
Донська А. Г. - Концепт Європи та майбутнє Європейського Союзу (2016)
Зименкова В. В. - Нова стратегія адміністрації Дональда Трампа щодо Афганістану та Південної Азії (2016)
Кольцов В. М. - Роль політичної опозиції у краху режимів "реального соціалізму" в сучасних країнах Вишеградської групи (70–80 роки ХХ ст.) (2016)
Колюх В. В. - Політична відповідальність Конституційного Суду України (2016)
Оніпко З. С. - Концепція мінімальної держави в лібертаристських поглядах Роберта Нозіка (2016)
Швець С. Л. - Міграційне питання в політичному дискурсі сучасної України (2016)
Голосніченко І. П. - Необхідність альтернатив профкомпетентності для вивчення і оцінки правовідносин адміністративними суддями (2016)
Кропивна К. О. - Судовий контроль як засіб забезпечення ефективного виконання судових рішень (2016)
Тараненко М. Г. - До питання витоків української державності (2016)
Тараненко М. М. - Гібридна війна в Україні: історія та сучасність (2016)
Крижановська О. В. - Структурація правового порядку: поняття та напрями (2016)
Камоцький О. Б. - Криміналістична модель особистості злочинців, які вчиняли розкрадання у науково-дослідних та проектних організаціях України (2016)
Іщенко В. В. - Невизнані та частково визнані держави в сучасному міжнародному праві (2016)
Співак І. В. - Митний контроль: порівняльний аналіз (2016)
Тихонюк О. В. - Чергування як різновид робочого часу (2016)
Abstracts (2016)
Ракитська Т. Л. - Синтез та каталітична активність дисперсних оксидів мангану (IV) в реакції розкладання озону, Труба А. С., Нагаєвська А. В. (2017)
Егорова А. В. - Спектроскопическое изучение взаимодействия долутегравира натрия с сывороточным альбумином человека, Мальцев Г. В., Скрипинец Ю. В., Кашуцкий С. Н., Антонович В. П. (2017)
Корнилов А. Ю. - Новый метод получения 6-нитро-2-(4-вос-пиперазин-1-ил)-3н-хиназолин-4-она, Крысько А. А., Крысько О. Л., Самбурский С. Э., Андронати С. А. (2017)
Савин С. Н. - Влияние разнометалльно-разнолигандных комплексов германия (IV) с лимонной кислотой и фенантролином на синтез плигликольмалеинатфталата и свойства его сополимеров, Мазур О. О., Лупашко А. В., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Пирожок О. В. (2017)
Зинченко В. Ф. - Особенности кислотно-основных свойств кислородных соединений кремния и германия, Менчук В. В., Антонович В. П. (2017)
Еннан А. А. - Імпрегновані волокнисті хемосорбенти кислих газів респіраторного призначення, Хома Р. Є. (2017)
Шестеренко Ю. А. - Пошук нових синтетичних інгібіторів тирозинази, Романовська І. І., Севастьянов О. В., Карпенко О. С., Заноза С. О. (2017)
Ракитская Т. Л. - Адсорбционно-десорбционные свойства природного и модифицированного трепела относительно Сu (II) и Pd (II) –компонентов катализаторов окисления монооксида углерода, Киосе Т. А., Голубчик К. О., Кара А. Л. (2017)
Тищенко Я. С. - Фазові рівноваги в системах Al2O3 – TiO2 – Y(Er)2O3 при 1400 °С, Глабай М. С., Макудера А. О., Лакиза С. М., Дуднік О. В. (2017)
Ішков Ю. В. - Синтез металокомплексів водорозчинних дихінолінілпорфіринів – потенційних антимікробних агентів, Водзінський С. В., Галкін М. Б., Кладько Л. Г., Мазепа О. В. (2017)
Шматкова Н. В. - Комплексы Sn(IV) с изоникотиноилгидразонами ароматических альдегидов. Синтез, характеристика, влияние на рост mycobacterium Tuberculosis, Зинченко О. Ю., Сейфуллина И. И. (2017)
Білавич Г. - Просвітництво дітей та дорослих у Західній Україні 1920-х – 1930-их років (санітарно-гігієнічний аспект) (2017)
Валенкевич О. - Освітня діяльність чеських музеїв (на прикладі Галереї образотворчого мистецтва у місті Гавлічкув Брод) (2017)
Лисенко О. - Етнічна самосвідомість та ідентичність особистості у поліетнічному просторі сучасного світу: етнопсихологічний підхід до проблеми (2017)
Розман І. - Формування читацьких інтересів учнів засобами зарубіжної літератури в українських гімназійних бібліотеках Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Стинська В. - Державні програми соціальної підтримки материнства і дитинства в США (2017)
Третько В. - Особливості організації дистанційного навчання магістрів публічного адміністрування в університетах США, Шевченко А. (2017)
Царик О. - Особливості мовної освіти в Східній Україні на початку ХХ ст. (2017)
Борин Г. - Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами художньої праці: психолого-педагогічний аспект підготовки майбутнього педагога (2017)
Ємчик О. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти (2017)
Іконнікова М. - Проблеми підготовки майбутніх філологів у сучасному науковому дискурсі (2017)
Коваль П. - Професійна підготовка майбутніх педагогів з ритміки і хореографії для дошкільної та початкової галузі освіти (2017)
Коломієць А. - Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства, Лазаренко Н., Громов Є. (2017)
Лисак О. - Упровадження подкастів як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх економістів (2017)
Лисенко Н. - Сучасні стратегії професійної підготовки майбутнього фахівця дошкільної галузі освіти у ВНЗ України (2017)
Марчій-Дмитраш Т. - Професійний потенціал майбутніх учителів іноземної мови початкової школи: зміст, завдання, творчість (2017)
Матвеєва Н. - Особливості підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів на сучасному етапі (2017)
Матішак М. - Педагогічний менеджмент у змісті професійної підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти (2017)
Нагорна О. - Поняття "міжнародний арбітраж" у контексті професійної підготовки майбутніх арбітражних юристів (2017)
Ющак К. - Kompetencje zawodowe nauczycieli w unii europejskiej (2017)
Яшин Н. - Актуальність формування толерантності майбутніх юристів (2017)
Кравець Н. - Моральне виховання дошкільників засобами народної педагогіки (2017)
Лемко Г. - Вплив соціальних інституцій на розвиток обдарованості дитини, Ковбас Б. (2017)
Мацук Л. - Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів в умовах сьогодення: теорія і практика (2017)
Мисак Б. - Формування особистісних якостей військово-патріотичної культури допризовників –захисників Вітчизни, Ковбас Б. (2017)
Сабат Н. - Адаптація дітей мігрантів до нового соціокультурного простору: педагогічна допомога і підтримка (2017)
Труш Н. - Здоровий спосіб життя у системі чинників формування здоров’я дітей дошкільного віку (2017)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Вивчення психологічних особливостей спілкування у сучасній сім’ї та їх вплив на особистісне зростання дошкільника, Шуп’яна М. (2017)
Бай І. - Актуальні питання навчання образотворчого мистецтва в початкових класах (2017)
Кирста Н. - Організаційно-педагогічні засади функціонування навчально-виховного процесу в різновікових групах сучасних ДНЗ, Піндус Х. (2017)
Преус-Кухта Л. - Lepsi i gorsi uczniowie w klasie czy klasy lepszych i gorszych w szkole: dynamika potencjalnych rekomendacji nauczycieli i rodzicow (2017)
Семенова Н. - Використання педагогічних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку: теоретичний аспект, Гречук Л., Солодуха Ю. (2017)
Сокол М. - Класифікаційна характеристика понятійно-категорійного апарату педагогічної науки (2017)
Чупахіна С. - Впровадження інклюзивної освіти в Україні: реалії та перспективи (2017)
Погріщук Б. - Конкурентоспроможність аграрного сектору: детермінанти глобального поступу, Погріщук Г. (2017)
Федірко М. - Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні, Микитюк П. (2017)
Пукало О. - Теоретичні проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2017)
Віленчук О. - Принципи страхування як методологічне підґрунтя для функціонування та розвитку страхових відносин в аграрній сфері (2017)
Бєлов О. - Ендавмент як нова форма забезпечення стабільності фінансування наукових досліджень в Україні (2017)
Стащук О. - Класифікація функцій фінансової безпеки акціонерних товариств (2017)
Чайковський Я. - Розвиток банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні в умовах циклічності економіки (2017)
Жиленко К. - Сучасні трансформаційні тенденції перетворень економіки під впливом транснаціоналізації (2017)
Галиш Н. - Специфіка виробництва деревних пелет та її вплив на формування стратегії розвитку підприємства (2017)
Микитюк В. - Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств за її складовими (2017)
Снігур Х. - Коворкінг: переваги та недоліки в організації робочих місць (2017)
Омецінська І. - Облік як інформаційна база для реалізації соціальної політики в управлінні підприємством (2017)
Муравський В. - Вплив глобальних технологічних тенденцій на організацію обліку (2017)
Богуцька Л. - Реалізація принципів транспарентності суб’єктами господарювання (2017)
Калюга Є. - Нормативно-правове забезпечення суб’єктів добувної галузі в контексті формування звіту про прозорість (2017)
Лучко М. - Фізична теорія бухгалтерського обліку: окремі питання дослідження (2017)
Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики (2017)
Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2017)
Титул, содержание (2018)
Журналу "Автоматическая сварка” 70 лет (2018)
Позняков В. Д. - Свариваемость высокопрочных легированных сталей с пределом текучести 590...785 МПа (2018)
Цыбулькин Г. А. - Влияние собственных магнитных полей на электрические дуги при тандемной дуговой сварке (2018)
Дегтярев В. А. - Сопротивление усталости сварных соединений сталей разной прочности с установившимися остаточными напряжениями (2018)
Шваб С. Л. - Влияние редкоземельных элементов на структуру и свойства сварных швов титанового сплава ВТ22, Петриченко И. К., Ахонин С. В. (2018)
Размышляев А. Д. - О механизме измельчения структуры металла шва при дуговой сварке с воздействием магнитных полей (Обзор), Агеева М. В. (2018)
Майданчук Т. Б. - Влияние режимов дуговой наплавки на межзеренное проникновение высокооловянной бронзы в сталь, Илюшенко В. М., Бондаренко А. Н. (2018)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка электродом большого сечения на постоянном токе в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г., Осечков П. П., Осин В. В. (2018)
Пантелеймонов Е. А. - К вопросу термической обработки сварных стыков железнодорожных рельсов (2018)
Бурлака В. В. - Стабілізатор дуги змінного струму для зварювальних трансформаторів, Гулаков С. В., Поднебенна С. К. (2018)
Новый состав Национальной академии наук Украины (2018)
Польский институт сварки в Гливицах (2018)
Информвция (2018)
Формирование изделий с помощью 3D технологии (2018)
Киевская техническая ярмарка – 2018 (2018)
Календарь марта (2018)
Шепета Ю. Л. - Синтез та оцінка протизапальної активності похідних роданіну з 2-(2,6 дихлорофеніламіно)феніл­ацетамідним фрагментом у молекулах, Лелюх М. І., Зіменковський Б. С., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б. (2018)
Гордєй К. Р. - Морфолого-анатомічні ознаки трави маруни дівочої (tanacetum parthenium (l.) Sсhultz. Bip.), Гонтова Т. М., Золотайкіна М. Ю., Сіра Л. М. (2018)
Рибачук В. Д. - Реологічні дослідження пасти цеоліту природного з кремнію діоксином, Рубан О. А. (2018)
Карпенко І. А. - Експериментальне обґрунтування складу назального гелю під умовною назвою "фіторин-плюс", Ярних Т. Г., Рухмакова О. А. (2018)
Федоровська М. І. - Дослідження з розробки технології настойки "стимуфіт", призначеної для застосування при телогеновій алопеції, Половко Н. П., Леочко Н. С. (2018)
Шостак Т. А. - Вивчення реологічних властивостей лікувального гелю на гідрофільній основі, Мельник Ю. Я., Скорохода В. Й. (2018)
Барчук О. З. - Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту чорниці листя, екстракту козлятника трави та таурину, отриманих методом прямого пресування, Грошовий Т. А., Заліська О. М., Шалата В. Я. (2018)
Стадніченко О. В. - Технологічні параметри виробництва ліпосом з оксаліплатином, Краснопольський Ю. М., Ярних Т. Г. (2018)
Левін М. Г. - Новий підхід до ідентифікації оксибупрокаїну в лікарських засобах, Брицун В. М., Тарасенко Н. Л., Савіна Н. О. , Останіна Н. В. (2018)
Ткаченко Н. О. - Стан і проблеми нормативно-правового поля формування соціально-відповідальної поведінки фармацевтичних фахівців (освітній та спеціальний рівень), Громовик Б. П., Алексєєв О. Г. (2018)
Козир Г. Р. - Дослідження асортименту лікарських засобів для місцевого застосування в стоматології, Васенда М. М., Міц І. Р., Козир Р. Л. (2018)
Олійник І. М. - Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку ректальних лікарських засобів, що застосовуються для лікування проктологічних захворювань, Феденько С. М., Федоровська М. І. (2018)
Гадяк І. В. - Інтегрований ABC/FMR/VED-аналіз реа­лізації простатопротекторів (на прикладі аптечної мережі), Громовик Б. П., Грицик А. Р., Попович В. П. (2018)
Шульга Л. І. - Аналіз сегмента фітопрепаратів для лікування хвороб шлунко­во-кишкового тракту на фармацевтичному ринку України, Безкровна К. С., Безценна Т. С. (2018)
Самборський О. С. - Дослідження можливостей екстемпорального виготовлення в Україні та за кордоном (2018)
Подольський І. М. - Порівняльний аналіз результатів in vivo скринінгу та in silico прогнозування психо- та нейротропних властивостей 3-(n-r,r′-аміно­метил)-2-метил-1н-хінолін-4-онів, Штриголь С. Ю., Цивунін В. В. (2018)
Полова Ж. М. - Вивчення гострої токсичності препарату аргоцид при внутрішньоочеревинному введенні, Серединська Н. М. (2018)
Федяк І. О. - Аналіз призначень схем антиретровірусної терапії віл-інфікованим особам в Україні (2018)
Федяк І. О. - Фокус на вакцинацію: погляд лікарів та батьків. Аналіз фармацевтичного забезпечення імунопрофілактики керованих дитячих бактерійних інфекцій, Білик І. П., Матейко Г. Б. (2018)
Коваль В. М. - Гумки жувальні лікувальні: призначення, технологія і аналіз, Денис А. І., Грошовий Т. А., Вронська Л. В. (2018)
До 80-річчя видатного вченого, педагога та громадського діяча Івана Антоновича Мазура (2018)
Короткий нарис життєвого та творчого шляху професора Романа Михайловича Піняжка (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Світлій пам’яті Віктора Петровича Георгієвського (2018)
Бурова Т. А. - Податковий контроль витрат операційної діяльності (2016)
Літвак О. А. - Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтеграції, Соболева І. В. (2016)
Мартинова Л. Б. - Старіння населення як виклик відтворенню соціально-демографічного потенціалу (2016)
Мікрюкова Л. В. - Оптимізація ціноутворення на підприємстві в умовах конкурентного середовища, Млінцова О. С. (2016)
Мордань Є. Ю. - Визначення сутності поняття "банківська система" та її елементів як об’єктів державного регулювання (2016)
Войтович С. Я. - Формування і розвиток відносин із споживачами послуг у системі зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами (2016)
Каращук Л. М. - Узгодженість стратегії та організаційної культури як умова підтримки стратегічних змін в організації (2016)
Мосійчук І. В. - Роль трудового потенціалу в системі логістичних операцій, Горик-Чубатюк М. О. (2016)
Орел А. М. - Методологічні аспекти використання міжнародних стандартів в обліковій політиці підприємств, Терлецька І. В. (2016)
Федосова А. О. - Стратегічна діагностика підприємства (2016)
Гнатенко Є. П. - Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній і міжнародній практиці, Ігнатьєва Я. В. (2016)
Іртищева І. О. - Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях, Романчук Ю. С. (2016)
Кіщак І. Т. - Транскордонне співробітництво України як перспективний чинник розвитку її економіки, Матвієнко А. В. (2016)
Lymonova E. M. - Causes, development and regulation of transnational business (2016)
Задоя О. А. - Пряме інвестиційне використання заощаджень їх власниками: переваги та недоліки (2016)
Ткаліч Т. І. - Країни Балтії: досвід та проблеми входження до Європейського союзу (2016)
Ченуша О. С. - Концепція компетентнісного управління економічною безпекою підприємства (2016)
Відомості про авторів (2016)
Аверьянова В. В. - Условно-речевые упражнения в процессе обучения профессиональному общению на иностранном языке (2017)
Авраменко В. В. - Смысловые компоненты немецкого глагола raten (2017)
Бичек О. А. - Реалізація культурологічної парадигми освіти майбутніх учителів-філологів у процесі розвитку вміння художнього перекладу поетичних творів (на прикладі організації поетичних вечорів) (2017)
Білецька В. С. - Феномен іншомовної академічної компетентності в сучасному науковому дискурсі (2017)
Bobyr S. L. - English for professional communication as a global language (2017)
Борщовецька В. Д. - Навчання професійно орієнтованого усного перекладу в сучасному вимірі (2017)
Валентон І. В. - Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні та модель навчання майбутніх менеджерів (2017)
Ващило О. В. - Комплекс вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2017)
Гайдай Н. М. - Оцінка чи бали : аналіз досвіду (2017)
Гергуль С. М. - Особливості викладання курсу "Медіаосвіта та медіаграмотність" у вищій школі (2017)
Гриценко Г. В. - До літературного портрета Айріс Мердок (2017)
Деркач А. С. - Інтенсивне навчання іноземних мов: базові методи, принципи і моделі (2017)
Dudoladovа А. V. - Developing foreign language skills through mobile assisted language learning (2017)
Dudoladova O. V. - Learner autonomy in ESL context (2017)
Иванова В. М. - Реконструкция сказочного канона в малой прозе А. С. Байетт (2017)
Kyianytsia Y. Y. - Developing university students’ communicative and cognitive competence in the English classroom (2017)
Корнєєва І. О. - Особистісно-діяльнісний підхід до професійно-орієнтованого навчання іноземних мов майбутніх дизайнерів: особистісний складник (2017)
Криштоп И. С. - Тема творчества в поэзии Э. Миллей и К. Буйло (2017)
Максименко А. П. - Підготовчі класи до вищих професійних шкіл Франції (2017)
Миколайчук Р. А. - Застосування технологій дистанційного навчання іноземних мов, Миколайчук А. І. (2017)
Moskalets O. О. - New generation school teacher project at kubg: students’ perspective (2017)
Мосьпан Н. В. - Глобалізація вищої освіти в ЄС: наслідки та перспективи (2017)
Нестерчук Г. В. - Развитие критического мышления в процессе профессиональной подготовки будущего учителя (2017)
Огородник Н. Є. - Теоретичні передумови формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту (2017)
Окопна Я. В. - Особливості моделювання процесу формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності в письмі (німецька мова після англійської) (2017)
Онищенко М. Ю. - Полікультурна компетентність майбутніх перекладачів як важлива складова професійної компетентності (2017)
Павленко А. Е. - Является ли "бытийным" шетландский перфект с вспомогательным глаголом "be"? (2017)
Пинюта И. В. - Применение коммуникативно-когнитивного подхода к развитию умений межкультурного общения (2017)
Подосиннікова Г. І. - Принципи та критерії відбору автентичних відеоматеріалів для формування у студентів-філологів англомовної лексичної компетентності, Мельник Є. В. (2017)
Починок Т. В. - О речевом взаимодействии с иноязычным коммуникантом (2017)
Рубан А. М. - Сучасні підходи до формування професійно орієнтованої аудитивної компетентності у майбутніх учителів іспанської мови у контексті євроінтеграції (2017)
Сібіль Н. В. - Реалізація принципів навчання іноземних мов при формуванні граматичної компетентності в учнів основної та старшої загальноосвітніх шкіл (2017)
Скакун Н. С. - Когнітивний розвиток суб’єктів пізнання: формування інтелектуальної творчості (2017)
Karpenko N. M. - The recycling of Grammar in the context of problem solving, Smelianska V .V. (2017)
Стеченко Т. О. - Гносеологічні підстави формування інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Cторожук С. Д. - Проектні технології в професійній освіті (2017)
Сыч М. А. - К вопросу о применении искусственного интеллекта в процессе обучения иностранным языкам в современном образовательном пространстве (2017)
Тарнопольський О. Б. - Виконання студентами ролі викладача на заняттях з англійської мови у мовному ВНЗ (2017)
Тютюнник О. М. - Розуміння особливостей українського виховання у творчій спадщині П. Куліша (2017)
Хоменко О. В. - Концептуальні засади іншомовної підготовки в умовах глобалізованого інформаційного суспільства (2017)
Чалова О. Н. - Роль иноязычного образования в социализации молодежи (2017)
Chugai O. Y. - Developing english course for technical university teaching staff (2017)
Шевкопляс Л. В. - Методичні рекомендації щодо формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2017)
Шийка С. В. - Оптимізація видів і змісту завдань з української мови за професійним спрямуванням як важлива умова ефективності самостійної роботи студентів (2017)
Селіванова О. О. - Концептуальне моделювання і когнітивно-ономасіологічний аналіз (2017)
Шитик Л. В. - Заголовки в медіадискурсі тижневика "Країна" (2017)
Велівеченко В. Ф. - Політичний медіадискурс: мовні засоби реалізації функції маніпулятивного впливу (2017)
Pjetsukh О. I. - Metaphorical Verbalization of the Concept Domestic Politics in the Uk Parliamentary Debates (2017)
Махмудова А. В. - Оценка и значимые особенности в построении концепта "мудрость" (на материале английского языка) (2017)
Калько В. В. - Інтегральні ознаки паремій (2017)
Литвин І. М. - Системи голосних української, російської та польської мов (2017)
Кикоть В. М. - Неперекладність поезії: міф чи реальність? (2017)
Могілей І. І. - Метафоричні трансформації в україномовному художньому перекладі (2017)
Таран А. А. - Словотвірний потенціал неосемантизмів-інтернаціоналізмів (на матеріалі української і польської мов) (2017)
Калько М. І. - Релятиви та їхня полікатегорійність у контексті двокомпонентної теорії виду (2017)
Кобченко Н. В. - Функційний спектр прономінатива такий у складі конструкцій з подвійним предикативним зв’язком (2017)
Грозян Н. Ф. - Критерії і способи розмежування членів речення (2017)
Палій В. П. - Синтаксичне вираження безособових концептів у французькій та українській мовах, Шевченко О. В. (2017)
Донік О. М. - Формально-синтаксична організація складнопідрядних порівняльних речень (на матеріалі творів М. Коцюбинського) (2017)
Тереховська Л. М. - Співвідношення родових грамем у складі порівняння (на матеріалі постмодерної поезії) (2017)
Рула Н. В. - Категорія сурядності в сучасній українській мові (2017)
Кукоба Л. - Еволюція делоського поліса у IV – першій половині ІІІ ст. до Р.Х. (2018)
Рудь М. - Руяни та їх відносини з сусідами у Х–ХІІ ст. (2018)
Юрченко В. - Історія виникнення та специфіка традиційних слобожанських ярмарків (ХVІІ – початок ХХ ст.) (2018)
Коваленко О. - Християнські рецепції гончарського ремесла у ранньомодерному суспільстві Гетьманщини, Сердюк І. (2018)
Сорочук Л. - Родинні та календарні традиції українців: світ дитинства (2018)
Орлова Т. - Cалат "олів’є" з точки зору соціальної історії (2018)
Крикун Ю. - Шлюбні звичаї українців і поляків з погляду міжконфесійних культурних взаємин (за експедиційними матеріалами з Середнього Полісся) (2018)
Пивоваренко О. - Російські впливи на застільні практики козацьких еліт першої половини ХVIII ст. (на матеріалах щоденників Якова Марковича) (2018)
Бочковська В. - Почаївський видавничий осередок в культурній спадщині українського народу XVIII – початку XIX ст. (2018)
Орехівський В. - Становлення наукової думки про органічне землеробство в Україні у другій половині XVIII – першій половині ХІХ століть (2018)
Філіпова Г. - Про походження Марії Леонтьєвої (Еварлакової) – дружини київського губернатора Михайла Леонтьєва (2018)
Кагамлик С. - Етносоціальний портрет українських православних ієрархів на тлі епохи Просвітництва (2018)
Ломако Л. - Становлення та розвиток приватної педагогічної освіти в українських землях ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського