Лашук Н. - Масонство Російської імперії в англомовній історіографії кінця ХІХ – початку ХХІ століття (2017)
Нікітін Ю. - Стан позашкільної жіночої освіти у другій половині ХІХ ст. (на прикладі земських недільних шкіл Сумського повіту Харківської губернії) (2017)
Кириченко В. - Чернігівське екскурсійне бюро (1919 – 1924 рр.) та початок шкільного туризму на Чернігівщині, Пилипенко В. (2017)
Сидорович О. - Місце і роль пайовика у споживчій кооперації УРСР у другій половині 1940-их – 80-их рр (2017)
Половнікова С. - "… Якби я знав, що тим здобуду її кохання, я б зараз поїхав круг світа": до взаємин Михайла Грушевського і Марії Вовк-Карачевської (2017)
Половець В. - Опанас Васильович Маркович. 1822 – 1867 рр. (До 195-річчя з дня народження) (2017)
Кужільний І. - Книжка про носіїв одного прізвища. Костирко В. В. Костирка-Костырко. Следы на страницах истории. Документальные очерки. Бийск. – Издательский дом "Бия".– 2016. – Том І – 602 с., том ІІ –415 с., т. 100 экз. (2017)
Павленко С. - Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI - ХVIII століть. – Київ, Темпора, 2017. - 972 с. (2017)
Клепак А. - До 100-річчя початку Української революції 1917 – 1921 рр (2017)
Титул, зміст (2017)
Келембет С. - Олег-Павло Ігоревич, князь Курський та Великий князь Чернігівський (2017)
Подлевський С. - Латинські графіті XVII ст. у Чернігові (2017)
Адруг А. - Гравюри І. Щирського другої половини ХVІІ ст., надруковані у Чернігівській друкарні (2017)
Невідома праця краєзнавця Тимофія Бридуна про Хорольський повіт (Зубанівська волость) (підготував до друку, прокоментував Ю. Мицик) (2017)
Блакитний М. - Документи до історії видання єпархіального часопису "Вера и жизнь" (2017)
Соболь Ю. - Півстоліття праці на ниві охорони культурної спадщини (2017)
Васюта О. - До питання про давньоруську аутентичність назви кургану Чорна Могила у Чернігові (2017)
Михеєнко Н. - Моніторинг температурно-вологісного режиму Успенського собору XII - XVII ст. Єлецького монастиря у м. Чернігові (2017)
Травкіна О. - До історії чернігівських Єлецького, Троїцько-Іллінського та Любецького Антоніївського монастирів у кін. XVII – сер. XVIII ст. (2017)
Гаркуша А. - До питання про розміщення сюжетів стінопису (перша чверть ХІХ ст.) Спасо-Преображенського собору в Чернігові (2017)
Руденок В. - До історії вивчення Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря у другій половині ХIХ – першій чверті ХХ ст., Новик Т. (2017)
Сергєєв С. - Перебудови та ремонти в спорудах чернігівського будинку губернського правління першої третини ХІХ ст. (2017)
Ванжула О. - Доля чернігівського Спасо-Преображенського собору за часів міжконфесійного протистояння у 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Непотенко І. - Корекція просторової традиційності Чернігова у 1920-х рр. (2017)
Глухенький А. - Становлення та діяльність релігійної громади Української автокефальної православної церкви у Борисоглібському соборі м.Чернігова у 20-х роках ХХ століття (2017)
Миколайко Т. - Живопис першої половини XIX ст. у Троїцькому соборі (2017)
Нижник Л. - П’ятницька церква у 1943 - 1963 рр. згідно з документами Державного архіву Чернігівської області (2017)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові: новітня історія (2017)
Литовченко О. - Екранізація повісті М. Гоголя "Вій" на Чернігівщині (до 50-ї річниці виходу кінострічки на екрани) (2017)
Киричок Б. - Я – син "ворога народу" (2017)
Мицик Ю. - Уродженці Батуринської і Борзенської сотень – студенти Києво-Могилянської академії (2017)
Маслійчук В. - Освітня реформа в Чернігівській губернії: виникнення та функціонування нових навчальних закладів 1804 – 1819 рр. (держава – спільнота – освіта) (2017)
Сагач О. - Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективний аналіз та сучасний стан (2017)
Чуткий А. - Німецький вектор взаємин України у сфері освіти і науки: до історії співпраці на початку XX ст. (2017)
Пилипенко О. - Вітчизняна історіографія історії православної церкви в Україні у ХVІІ – ХІХ ст. (2017)
Тимошик М. - Районні газети як організатори сількорівського руху в умовах ствердження в Україні комуно-більшовицької системи (2017)
Забіяка І. - Прихована в архівах правда: з приводу виходу в світ двотомової праці М. Тимошика "Село" (2017)
Демченко Т. - Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).– К.: інститут історії України НАН України, 2016. – 344 c., Шара Л. (2017)
Титул, зміст (2017)
Коновченко І. - Слідами венедів (2017)
Келембет С. - Мстислав III-Федір Глібович, великий князь Чернігівський (2017)
Пиріг П. - З історії землеволодіння села Карпилівки, Конопля Ю. (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 7), Тарасенко І. (2017)
Тимошик М. - Благочинний протоієрей Петро Скорина (1826 - 1908) із Данини: слава, журба, збезчещення, забуття (2017)
Кульбака О. - До історії перших українських звукозаписів (2017)
Рига Д. - Статистичні дані про етнічний, соціальний, кількісний склад учнів Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XІX столітті (2017)
Миколенко Д. - Урядова політика щодо розвитку інфраструктури Болгарії (1903 – 1908 рр.) (2017)
Діптан І. - Михайло Грушевський про національно-державну ідею в добу Української революції ("Хмельниччина": 1650 - 1657 роки) (2017)
Дорохіна Т. - Чернігівський націоналістичний клуб "Січ" та його директор Анатолій Михайлович Приходько (1941 – 1943) (2017)
Герасько М. - Батуринська подорож І. М. Гончара (2017)
Половець В. - Ісак Прохорович Мазепа (1884 – 1952) (2017)
Курочкін О. - Різдвяний вертеп: польсько-українські паралелі (2017)
Павленко С. - Портрети гетьманів І. Мазепи, І. Самойловича, Ю. Хмельницького у кужбушку 1749 р. (2017)
Мицик Ю. - "Мазепіана" "Малоросійських діл" РДАДА за найсучаснішим описом (2017)
Василенко В. - Архімандрит Никодим (Силко С. І.). Шляхами пращурів. Історико-краєзнавчі, духовно-просвітницькі нариси. Харків: ТОВ "Діса плюс", 2017, ілюстр. - 540 с. (2017)
Нестеренко П. - Володимир Сапон. Чубарейко небо оре: Щоденникова проза. – Чернігів: Десна Поліграф. 2016. - 224 с. (2017)
Демченко Т. - Хижняков В. Чернігівська старовина / підгот. до друку і вступ. ст.О. Б. Коваленка, А. Л. Курданова, О. Я. Рахна. – Чернігів: Десна По-ліграф, 2016. – 352 с., Шара Л. (2017)
Різник С. В. - Вайдотас Верба: "Україна змогла здивувати світ" (актуальне інтрев'ю) (2017)
Бориславська О. М. - Демократія в умовах загроз національній безпеці (2017)
Конституційний огляд (2017)
Жалімас Д. - Російське виправдання анексії Криму та нацистська пропаганда: велика схожість та незначні відмінності (2017)
Заверуха І. Б. - Terra incognita на мапі України, або про що замовчує термін "внутрішнє переміщення осіб" (2017)
Савчин М. В. - Забезпечення конституційного порядку та стан війни (2017)
Єзеров А. А. - Конституційна безпека як складник національної безпеки України (2017)
Дубас В. В. - Обмеження основоположних прав в умовах загроз національній безпеці (стандарти Ради Європи) (2017)
Гріненко А. Ю. - Інституціоналізація системи економічної безпеки національного господарства (2017)
Кім О. О. - Принцип Парето в розподілі доходів (2017)
Любачівська Р. З. - Інноваційна активність Київської області: досвід ЄС (2017)
Семчук Ж. В. - Інтерпретація профілю логістичних фірм: оцінка сфери логістичних послуг, Петрик І. В. (2017)
Стукало Н. В. - Детермінанти формування міжнародної конкурентоспроможності університетів України, Гроховська А. С. (2017)
Шевцов Є. Д. - Глобальні маркетингові комунікації в міжнародних компаніях як чинник формування іміджу держави (2017)
Дєліні М. М. - Досвід Індії в розвитку напрямів соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні (2017)
Золотых И. Б. - Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности аграрного сектора в условиях экономики знаний (2017)
Проскуріна М. О. - Структура музичної індустрії (2017)
Смерічевська С. В. - Механізм забезпечення ефективної партнерської взаємодії у кластерних організаційних структурах, Ковальов А. В. (2017)
Соколюк С. Ю. - Гармонізація інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору (2017)
Базалійська Н. П. - Управління трудовим потенціалом промислового підприємства та підвищення ефективності його використання, Мендограло Д. В. (2017)
Ваврик А. Б. - Актуальність інтернет-маркетингу та його особливості в сучасному суспільстві (2017)
Гакова М. В. - Моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Данкеєва О. М. - Спрямованість діяльності комплексу мерчандайзингу в системі маркетингового менеджменту (2017)
Жуковська В. М. - Соціоекологічна відповідальність підприємств ритейлу у скороченні харчових відходів та втрат (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Теоретичні засади розвитку підприємства (2017)
Красовська О. Ю. - Генезис поняття "корпоративна культура підприємства" (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості ресурсного забезпечення та планування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Куценко Є. К. - Концептуальні положення ціннісно-орієнтованого менеджменту підприємств (2017)
Лєзіна А. В. - Взаємозв’язок сталості та цінності проектів: теоретичний та практичний аспекти (2017)
Пушкарьов М. О. - Брендинг: стан і перспективи розвитку в Україні, Чабанова Є. І., Лободзинська Т. П. (2017)
Марков Б. М. - Напрями підвищення ефективності розвитку продовольчого ринку України (2017)
Морщенок Т. С. - Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: сутність та шляхи підвищення, Новікова М. А. (2017)
Нестеренко Є. І. - Сутність економічних дефініцій "персонал" та "управління персоналом" (2017)
Павлішина Н. М. - Маркетингова стратегія: сутність та методика формування, Рясна Г. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Від редакційної колегії журналу (2018)
Данилишин Б. М. - Основні напрями монетарної політики України (2018)
Єфименко Т. І. - Запровадження в Україні звіту про платежі на користь держави, Ловінська Л. Г., Олійник Я. В. (2018)
Соколовська А. М. - Зарубіжні моделі фінансування науки, Петраков Я. В. (2018)
Корнєєва Ю. В. - Інституціональні засади стимулювання експорту та інвестицій: експортно-кредитне агентство (2018)
Татомир І. Л. - Вплив академічного капіталізму на спін-офф-активність дочірніх компаній (2018)
Юшко С. В. - Використання податкової ставки як інструменту забезпечення зростання доходів бюджету в Україні (2018)
Бондар Н. А. - Особливості отримання юридичної (правничої) освіти в Україні (XVII – початок ХХ ст.) (2018)
Роговенко О. В. - Зіставлення понять нормотворчості та правотворчості органів місцевої влади (2018)
Швець Ю. Ю. - Особливості механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я за законодавством зарубіжних країн (2018)
Гуйван П. Д. - Розгляд справи впродовж розумного строку як визначальний елемент справедливого судочинства (2018)
Звягіна І. Н. - Питання публічного порядку під час визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні (2018)
Мальський М. М. - Правовий статус приватного виконавця як суб’єкта виконавчого та транснаціонального виконавчого процесу (2018)
Яроцька М. В. - Елементне наповнення юридичного складу як підстава виникнення майнових цивільних правовідносин: системно-структурний аналіз (2018)
Bodnarchuk O. H. - To the issue of jurisdiction over corporate disputes in Ukraine, Pochynok K. B. (2018)
Замрига А. В. - Проблематика здійснення господарської діяльності в зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Побіянська Н. Б. - Особливості відшкодування матеріальної шкоди як наслідок визнання господарського зобов’язання недійсним (2018)
Величко Л. Ю. - Сфера дії та предмет трудового права: нові перспективи розвитку (2018)
Тарасенко В. С. - Щодо актуальних питань осучаснення (перерахунку) пенсій, Харитонова Л. І. (2018)
Silvia Treľová - Dependent work and obscuration of employment (2018)
Максіменцева Н. О. - Становлення системи державного управління в галузі надродобування в період Київської Русі, Козацької доби та на Українських землях у складі Російської імперії (2018)
Михайський О. Є. - Процедура отримання спеціального дозволу на користування надрами як передумова забезпечення екологічно безпечного видобування сланцевого газу в Україні (2018)
Джафарова М. В. - Особливості суб’єктного складу адміністративних процесуальних правовідносин (2018)
Мандзюк О. А. - Нормативно-правове забезпечення реалізації основних аспектів аналітичної діяльності (2018)
Міщук І. В. - Ювенальна юстиція як метод правового захисту неповнолітніх правопорушників у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції, Німеччини, Швеції) (2018)
Семеній О. М. - До питання обсягу свободи та меж судового розсуду адміністративного суду (2018)
Юровська В. В. - До питання про критерії визначення методу правового регулювання для забезпечення охорони атмосферного повітря (2018)
Берднік І. В. - Кримінально-правова охорона водних ресурсів за законодавством окремих країн світу (2018)
Верещак О. І. - Сутність спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні (2018)
Волинець Р. А. - Аналіз суб’єктного складу злочинів, що посягають на фондовий ринок, передбачених статтями 223-2 та 232-2 Кримінального кодексу України (2018)
Волошин О. В. - Сутність превентивного планування антитерористичного захисту об’єктів можливих терористичних посягань (2018)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Участь громадськості у формуванні та реалізації кримінально-виконавчої політики України (2018)
Меліхова Ю. О. - Деякі аспекти реформування системи захисту правових гарантій адвокатури (2018)
Підлісна О. В. - Маркетингові дослідження ефективності рекламних кампаній підприємств сфери туризму (2017)
Приходько І. П. - Стратегічне та обліково-аналітичне забезпечення процесу управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Павлова Г. Є., Кавалер В. В. (2017)
Пчелинська Г. В. - Альтернативні параметри оцінки витрат підприємства за ознакою суттєвості (2017)
Михайленко О. В. - Прибутковість діяльності підприємства та способи її підвищення, Ніколаєнко С. М., Твердохлiб Л. С. (2017)
Тюхтій М. П. - Комплексний підхід до аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств машинобудування, Піскунова А. О. (2017)
Стоєв В. Л. - Економічна криза та механізм її попередження, Фалько К. І. (2017)
Чавичалов І. І. - Класифікація управлінського персоналу промислового підприємства (2017)
Karpenko H. Y. - Directions of regional transport infrastructure development (2017)
Мороз O. С. - Інвестування у трудовий потенціал України: проблеми і напрями їх вирішення (2017)
Продіус О. І. - Шляхи вирішення проблеми працевлаштування осіб з обмеженими можливостями (2017)
Алескерова Ю. В. - Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу, Шиманська О. П. (2017)
Бура В. І. - Формування плану відновлення життєдіяльності системно важливих банків України (2017)
Жердецька Л. В. - Системно важливі банки: проблеми ідентифікації та регулювання (2017)
Кміть В. М. - Проблеми проведення фінансового аудиту державних підприємств в Україні, Ступак Т. Ю. (2017)
Кривенцова А. М. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку національного ринку страхування в Україні (2017)
Ісаєва О. В. - Монетарна політика: сутність та сучасне становище в Україні, Мідна П. Г. (2017)
Муравський О. А. - До питання економічної категорії "оборотні кошти" (2017)
Недбалюк І. Р. - Оцінка ефективності показників бюджетного контролю: сучасний вітчизняний досвід (2017)
Прокопенко Н. С. - Сутність малого підприємництва в економічному розвитку суспільства, Куцик О. І, Скорик М. О. (2017)
Тимошенко А. О. - Шляхи підвищення ефективності фіскальної політики України (2017)
Тулай О. І. - Державні фінанси і суспільні блага: погляд у контексті сталого людського розвитку (2017)
Бондар Ю. В. - Врахування психологічних аспектів під час здійснення попереднього контролю якості аудиторських послуг (2017)
Круценко А. В. - Поняття та особливості лізингу (2017)
Литвин З. Б. - Економічна експертиза як функція попередження економічних злочинів (2017)
Ляхович Г. І. - Бухгалтерський аутсорсинг: вимоги до нормативного регулювання (2017)
Слуцький Є. В. - Вплив переоцінки основних засобів на показники ефективності використання основних засобів (на підставі підприємств, що належать до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") (2017)
Вихідні дані (2017)
Гоцинець І. Л. - Образ людина в прозових творах чорнобильської тематики (2017)
Зубрицький М. Є. - Національні аспекти виховання молоді в працях Івана Франка (2017)
Іщук Є. О. - Проблеми комунікації українських та чеських студентів першого курсу в процесі навчання (2017)
Колпаков М. О. - Словотвірні особливості української термінології художньої обробки металу (2017)
Коновалова О. С. - Девербативи з суфіксами -к(а), -нк(а), -івк(а), -ачк(а) в художньому дискурсі Івана Франка (2017)
Котович В. В. - Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України (2017)
Куза А. М. - Типологія релігійних фразеологічних одиниць: генетичні та структурно-семантичні групи (2017)
Маркова М. В. - Петраркізм: проблема визначення та історія вивчення (2017)
Melnyk O. V. - General conformities of M. Markevych’s and T. Shevchenko’s creative activities: comparative cut (2017)
Огар А. О. - Ключові концепти українського дискурсу (концепти душа, серце, розум, доля, мати, любов/кохання, свобода) (2017)
Пристай Г. В. - Роль морфологічної позиції при дослідженні морфологічної структури відприкметникових похідних (2017)
Смерчко А. А. - Антропоніми й теоніми як мотивувальна та дериваційна база слов’янських фразеологізмів: лексикографічний аспект (2017)
Чобанюк М. М. - Латиноамериканська література в руслі теорії концептуального художнього синтезу (Варгас Льйоса) (2017)
Яворська О. М. - Конотаційний спектр поняття пам’яті (2017)
Яцків Р. Б. - Релігійна лексика в поетичному словнику Неоніли Стефурак (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги (2017)
Крупчан О. Д. - Публічна сфера і право публічної власності (2017)
Беляневич О. А. - Проблеми захисту права власності Українського народу (2017)
Вінник О. М. - Проблема ефективності правового регулювання корпоративних відносин в умовах ринкової економіки та громадянського суспільства (2017)
Король В. І. - Концептуальні та методологічні аспекти аналізу правового регуляторного впливу у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання (2017)
Kochyn V. - Private foundation as legal entity: national legal doctrine and European legislative experience (2017)
Лапечук П. І. - Впровадження результатів наукових досліджень Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України у законотворення, Попович Т. Г., Головко Д. Є. (2017)
Миронова Г. А. - Права пацієнтів із психічними розладами: міжнародні стандарти та вітчизняне законодавство (2017)
Примак В. Д. - Обставини, що звільняють від обов’язку відшкодувати завдану шкоду, у вітчизняному праві та за принципами європейського деліктного права (2017)
Сіщук Л. В. - Сутність корпорації у корпоративному праві України: теоретичний аспект (2017)
Бесарабчик В. О. - Поняття та ознаки дошкільних навчальних закладів як учасників цивільних відносин (2017)
Бобрик В. І. - Цивільна юрисдикція крізь призму частини третьої статті 124 Конституції України (2017)
Гарієвська М. Б. - Окремі аспекти відводу судді у цивільному процесі (2017)
Гетманцев М. О. - Інтерес у цивільному процесуальному праві зарубіжних країн (2017)
Короленко В. М. - Недосконалість загальних положень про зловживання процесуальними правами у проекті ЦПК України (2017)
Кот О. О. - До питання про захист прав інтелектуальної власності (2017)
Левківський Б. К. - Способи захисту прав та інтересів дитини від зловживання батьківськими правами (2017)
Лузан Т. Л. - Правові засади регулювання встановлення факту родинних відносин в окремому провадженні (2017)
Новікова Н. А. - Усна та письмова форми показань свідків у цивільному процесі (2017)
Первомайський О. О. - Невиконання позитивних обов’язків держави щодо захисту права власності як умова цивільно-правової відповідальності (2017)
Пижов О. М. - Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні (цивільно-правові аспекти), Грохольський О. О. (2017)
Шабалін А. В. - Спрощене судочинство: європейський досвід (2017)
Штефан О. О. - Речові докази у цивільних справах, що виникають зі спірних авторсько-правових відносин (2017)
Васильєва В. В. - Правова природа корпоративного договору (2017)
Гриняк Т. В. - Поняття та види порушень перевізником зобов’язань за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом (2017)
Дмитренко В. Ю. - Особливості виконання іпотечного зобов’язання (2017)
Міловська Н. В. - Правовий статус вигодонабувача за договором страхування цивільної відповідальності (2017)
Пленюк М. Д. - Поняття та ознаки юридичних фактів у доктрині зобов’язального права (2017)
Цопіна Н. Л. - Історичні аспекти розвитку зобов’язальних відносин довічного утримання (догляду) (2017)
Чудик-Білоусова Н. І. - Договірне регулювання відносин у сфері пенсійного забезпечення в сучасних умовах (2017)
Бернацький М. В. - Припинення права користування житлом особами-невласниками, зареєстрованими в ньому (2017)
Галянтич М. К. - Систематизація договорів в сфері реалізації права користування житлом (2017)
Гриняк А. Б. - Будівництво та специфікація як підстави виникнення права власності на житло, Гриняк О. Б. (2017)
Безух О. В. - Методологічні основи правового регулювання приватних економічних відносин в умовах ринку (2017)
Попович Т. Г. - Господарська діяльність в умовах дії Угоди про асоціацію України з ЄС (2017)
Черненко О. А. - Недобросовісна реклама в конкурентних правовідносинах (2017)
Білоусов Ю. В. - Формування державної політики у сфері виконання судових рішень за міжнародними зобов’язаннями України (2017)
Микита І. Р. - Поняття юрисдикції в міжнародному приватному праві (2017)
Нагнибіда В. І. - Звернення в арбітраж як суб’єктивне право (2017)
Резнік Г. О. - Міжнародно-правова регламентація особистих немайнових прав дитини (2017)
Пожоджук Р. В. - Fashion law як нове у праві, Пожоджук Т. Б. (2017)
Троцька В. М. - Основні тенденції розвитку міжнародного права в контексті вільного використання творів у цифровому середовищі (2017)
Могильна О. М. - Розвиток органічного виробництва овочів, Муравйов В. О., Рудь В. П., Терьохіна Л. А. (2017)
Балян А. В. - Енергетична та економічна ефективність вирощування і післязбирального обробляння стевії в ґрунтово-кліматичних умовах України, Роїк М. В., Кузнєцова І. В. (2017)
Баштан Н. О. - Вплив різних доз γ-опромінення на ріст і розвиток рослин кавуна, Крутько Р. В., Сергієнко О. В., Кондратенко С. І., Івченко Т. В. (2017)
Біленька О. М. - Параметри адаптивності форм цибулі шалоту за масою цибулини, Івченко Т. В., Щербина С. О., Даценко С. М. (2017)
Вдовенко С. А. - Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини, Полутін О. О., Мудріцька Л. М. (2017)
Виродов О. С. - Вплив систем живлення на врожайність помідора за беззмінного вирощування та переривання його сівозміною, Губар Н. О. (2017)
Віценя Т. І. - Визначення ефективної концентрації селективного чинника для диференціації зразків огірка за солестійкістю в культурі in vitro (2017)
Воробйова Н. В. - Вплив біопрепаратів та регулятoрів рoсту рослин на продуктивність картоплі в Правобережному Лісостепу України (2017)
Герман Л. Л. - Конвеєрне вирощування зеленних культур в умовах плівкових теплиць, Хареба О. В., Коноваленко К. М. (2017)
Горова Т. К. - Закономірності прояву тривалості вегетаційного періоду генофонду редиски посівної, Овчіннікова О. П. (2017)
Горова Т. К. - Джерела господарсько цінних і біохімічних ознак моркви м’ясистої (Daucus carota L.) для селекції, Підлубенко І. М., Сергієнко О. Ф., Леонова К. П. (2017)
Горова Т. К. - Селекція на адаптивність, урожайність продуктивних ознак петрушки кучерявої,пастернаку посівного, Штепа Л. Ю. (2017)
Діденко І. А. - Якісні показники та товарна врожайність селери черешкової залежно від площі живлення та густоти рослин (2017)
Калайда К. В. - Ентальпія плодів перцю та швидкість зниження їх температури, Колтунов В. А. (2017)
Кецкало В. В. - Застосування біопрепаратів для підвищення врожайності салату посівного головчастої різновидності, Щетина С. В. (2017)
Книш В. І. - Обробіток ґрунту під кавун на неполивних землях, Книш В. В. (2017)
Колесник І. І. - Новий сорт кабачка Білик, Палінчак О. В., Заверталюк В. Ф. (2017)
Корнієнко С. І. - Результати досліджень з розроблення рецептур сумішей пряноароматичних, Ткалич Ю. В., Позняк О. В., Чабан Л. В., Кондратенко С. І. (2017)
Костюк О. - Мульчування ґрунту та внесення органічних добрив за вирощування Citrullus vulgaris (2017)
Кравченко В. А. - Гетерозис в овочевих культурах, Дмитренко Н. М., Данилюк Г. П. (2017)
Кравченко В. А. - Оцінка вихідних ліній помідора на стійкість проти дії стресових чинників, Дмитренко Н. М., Данилюк Г. П. (2017)
Кравченко В. А. - Вплив селективних фонів на скоростиглість селекційного матеріалу перцю солодкого, Михайличенко В. А., Василенко І. Б. (2017)
Курмангалиева Н. Д. - Оценка коллекционных образцов овощной сои по хозяйственно ценным признакам в условиях юго-востока Казахстана, Киселева Н. А. (2017)
Куц О. В. - Мкробіологічна активність ґрунту за різних систем оптимізації живлення рослин томата (2017)
Лещук Н. В. - Методичне забезпечення експертизи на ВОС сортів рослин групи овочевих в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз, Шкапенко Є. А., Позняк О. В. (2017)
Лещук Н. В. - Торгівля насінням сортів овочевих за вимогами Європейського Союзу: правові аспекти, Павлюк Н. В., Карпич М. К., Позняк О. В (2017)
Мірошніченко Т. М. - Вплив фітогормонального складу поживного середовища на індукцію калюсогенезу в культурі ізольованих пиляків томата (2017)
Міхєєва О. О. - Висота рослин сортів сої різних груп стиглості залежно від норми висіву та способу сівби в умовах Східного Лісостепу України (2017)
Муравйов В. О. - Формування врожаю картоплі ранньої залежно від сорту, Мельник О. В., Семибратська Т. В., Духіна Н. Г. (2017)
М’ялковський Р. О. - Біометричні показники рослин картоплі залежно від сорту, строків садіння і глибини загортання бульб в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Онищенко О. И. - Оценка селекционного материала томата на устойчивость к Alternaria solani (Ell. еt Mart) Neerg, фитофторозу и засухоустойчивости, Крутько Р. В., Шотик Н. В., Горкуценко В. А. (2017)
Онищенко О. І. - Вплив передпосівної обробки насіння огірка на обмеження розвитку кореневих гнилей в умовах плівкових теплиць, Чаюк О. О. (2017)
Позняк О. В. - Стан і основні результати науково-дослідної роботи з морквою на дослідній станції "Маяк" ІОБ НААН: історичний аспект (2017)
Позняк О. В. - Інновації в овочівництві: збагачення вітчизняного ринку малопоширених рослин, Ткалич Ю. В., Чабан Л. В., Несин В. М. (2017)
Пузік Л. М. - Зміна вмісту компонентів хімічного складу капусти брюссельської під час зберігання, Бондаренко В. А. (2017)
Сайко О. Ю. - Джерела для селекції квасолі звичайної зі збільшеним потенціалом біохімічних і цінних господарських ознак (2017)
Самовол А. П. - Индуцированный мутагенез. Сообщение 5: норма реакции мутабильности растений томата на γ-облучение семян (к вопросу ускоренного синтеза мутантных форм с многомаркерными генами), Кондратенко С. И., Замыцкая Т. Н. (2017)
Сидора В. В. - Маркетинг в овочівництві (2017)
Тернавський А. Г. - Вплив водоутримуючих гранул на продуктивність гібридів огірка за шпалерної технології вирощування рослин в умовах Лісостепу України, Улянич О. І., Щетина С. В., Слободяник Г. Я., Бондаренко В. А. (2017)
Улянич О. І. - Конвеєрне вирощування товарної зелені індау посівного в умовах Правобережного Лісостепу України, Сорока Л. В., Діденко І. А. (2017)
Хареба В. В. - Фотосинтетична активність та врожайність пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин, Комар О. О. (2017)
Хареба В. В. - Фотосинтетична активність і врожайність рослин бамії залежно від сорту, Унучко О. О. (2017)
Черкасова В. К. - Джерела для селекції малопоширених видів овочевих рослин за збільшеним вмістом біохімічних речовин, Кормош С. М. (2017)
Щербина С. О. - Вплив сульфору на формування хімічного складу цибулі шалоту, Даценко С. М., Біленька О. М., Гордієнко І. М. (2017)
Щербина Н. М. - Основні критерії конкурентоспроможності овочевої продукції, Юрлакова О. М., Ільїнова Є. М., Червона Л. Л. (2017)
Яровий Г. І. - Критичні для розвитку перцю солодкого фази вегетаційного періоду у Лісостеповій зоні України, Черненко В. Л., Черненко О. В. (2017)
Мироненко В. П. - Поняття, істотні умови та юридична природа договору факторингу, Коломієць К. В. (2018)
Акімов М. О. - Деякі кваліфікуючі ознаки злочинів проти виборчих прав: наявні проблеми, шляхи їх вирішення (2018)
Вітко О. Ю. - Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони та видобутку надр за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав (2018)
Волкова Т. І. - Суб’єктивна сторона злочину — незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2018)
Воробей П. А. - Відповідальність за завідомо неправдиве показання в контексті кримінально-правової політики держави як гарантія правової безпеки (2018)
Ковальова Т. І. - Міжнародно-правова регламентація дії закону України про кримінальну відповідальність у просторі (2018)
Лопащук Д. І. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (2018)
Матвійчук В. В. - Суб’єктивна сторона злочину порушення недоторканності приватного життя (2018)
Матвійчук О. В. - Предмет злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (2018)
Рощина І. О. - Відповідність норм кримінального законодавства України ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Савченко А. В. - Рефайлінг (рефайл) як спосіб вчинення несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв’язку, Воробей П. А., Бельський Ю. А. (2018)
Soloviova A. - Crimes against Property under the Penal Code of France (2018)
Шнипко О. С. - Відмежування злочину завідоме незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою від суміжних злочинів (2018)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (2018)
Харь І. О. - Рецензія на навчальний посібник "Земельне право України”, підготовлений авторським колективом викладачів Національної академії внутрішніх справ (2018)
Персоналії (2018)
Привітання (2018)
Запрошуємо до співробітництва (2018)
Чепіль М. - Історіографія проблеми підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Галичині (1848 – 1918 рр.) (2018)
Zvarych I. - The measurement of education quality: Аmerican experience, Marushkevych A. (2018)
Ашиток Н. - Формування професійного іміджу майбутнього педагога в культурологічному аспекті (2018)
Вакуленко В. - Реалізація методики гендерного виховання дітей дошкільного віку в Донецькому регіоні (2018)
Сапожников С. - Методологічні орієнтири формування компетентностей майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей у світлі викликів ХХІ століття (2018)
Хомишак О. - Проблема формування основ інформаційної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2018)
Фаст О. - Ефективність наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти: європейський контекст (2018)
Ромащенко І. - Психолого-педагогічні основи творчості у науково-дослідній діяльності студентів (2018)
Повстин О. - Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини (2018)
Кравець С. - Трансформація ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації (2018)
Колісник-Гуменюк Ю. - Особливості гуманітарної підготовки в становленні професійних морально-етичних якостей майбутніх фахівців художнього профілю (2018)
Яремко Г. - Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії у нормативно-правовому дискурсі (2018)
Кащук М. - Еволюція мети та завдань правового виховання учнівської молоді у межах ІІ половини ХХ століття (2018)
Гириловська І. - Концептуальні положення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (2018)
Воробйова О. - Незалежні установи оцінювання як засіб забезпечення якості вищої освіти (2018)
Удовиченко І. - Інтеграція суспільно-наукових знань на уроках географії в старших класах профільної школи (2018)
Магрламова К. - Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій Британії (2018)
Варянко Т. - Формування соціокультурної компетентності у студентів на заняттях з іноземної мови, Іванченко Л. (2018)
Григор’єва А. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього учителя технологій у процесі вивчення фахових дисциплін (2018)
Чорна І. - Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх фахівців з економіки (2018)
Івасів Н. - Ефективність моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2018)
Алєксєєва Г. - Моделювання симулятору збирання та діагностики ПК в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, Антоненко О., Кравченко Н. (2018)
Чжан Бо - Проблема формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики у загальнонауковому вимірі (2018)
Лян Хайє - Критерії та рівні сформованості готовності майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи із застосуванням проектних технологій (2018)
Усок О. - Структура проектної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2018)
Макаренко Н. - Використання народної казки для розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, Журавльова М. (2018)
Сліпенко В. - Структура підприємницької компетентності: погляд американських дослідників (2018)
Мельник В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх геологів у коледжах до використання геоінформаційних систем (2018)
Балух М. - Особливості критеріїв формування рівня культури здоров’я учнів у початковій школі (2018)
Мирошникова М. - Сутність та функції естетичної культури офіцерів національної поліції України (2018)
Магда П. - Розвиток креативності у майбутніх вчителів музики методом аудіовізуалізації (2018)
Гатеж Н. - Емоційно-мотиваційний компонент готовності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів (2018)
Войналович О. П. - Зовнішня система контролю якості аудиторських послуг в Україні (2018)
Потійко С. В. - Облік операцій зі страхування на сільськогосподарських підприємствах: проблеми та перспективи вирішення (2018)
Harutyunyan V. - Perspectives of development of the RA tax system in the context of business environment, Harutyunyan T. (2018)
Варцаба В. І. - Аналіз впливу бюджетної децентралізації на формування місцевих бюджетів в Україні, Мулеса Е. В. (2018)
Гриджук Д. М. - Аналіз світових інноваційних практик ефективності банківської діяльності (2018)
Пархета Л. В. - Методи фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні (2018)
Прицюк Л. А. - Аналіз діяльності банківських об’єднань, створених на некомерційних засадах (2018)
Васильченко О. М. - Сучасні особливості розвитку виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах (2018)
Завідна Л. Д. - Інновації як фактор розвитку та джерело конкурентних переваг підприємства (2018)
Крайнюк Л. М. - Особливості мотивації праці на ресторанних підприємствах м. Харкова, Полчанінова І. Л., Шишлакова О. В. (2018)
Лакіза В. В. - Процедура здійснення змін в результаті регулювання процесів функціонування підприємства (2018)
Світлична К. С. - Економічні аспекти забезпечення якості на фармацевтичних підприємствах (2018)
Сунцова О. О. - Підприємницькі технології управління кадровим потенціалом, Вовк О. М., Марчишина Ю. А. (2018)
Устенко А. О. - Застосування принципів "вірусного" маркетингу в управлінні підприємством паливного ринку, Потьомкіна Н. Ю. (2018)
Бутрим О. В. - Теоретичні засади забезпечення низьковуглецевого землекористування в сільському господарстві (2018)
Вдовенко Н. М. - Функціонування інтегрованих підприємств аграрного сектору на засадах дії механізму державно-приватного партнерства, Цимбал Л. І., Коробова Н. М. (2018)
Приходько І. В. - Розвиток ринку органічної продукції в Україні (2018)
Лимар В. В. - Підходи до розуміння ефективності через призму справедливості (2018)
Чернишов К. І. - Інституціональна та фінансова незалежність регуляторів ринку капіталу (2018)
Саргсян Л. Н. - Сравнительный анализ влияния экспорта и импорта на экономический рост в мире и в Армении (2018)
Мироненко П. В. - Ідеологія як стратегія формування державної політики (Вступне слово на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Згуровський М. З. - Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах (Виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Ткаченко В. М. - Національна ідея: історіософія проблеми (Виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Горбатенко В. П. - Політико-правові аспекти національної ідеї (Виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Самчук З. Ф. - Філософські аспекти національної ідеї України (Виступ на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) (2018)
Гула Р. В. - Базові політичні концепти національних моделей консерватизму в Україні у 1900–1914 гг. (розділ з монографії), Передерій І. Г. (2018)
Ткаченко В. М. - Попрання істини: гріх і покута (2018)
Кочубей Л. О. - Соціальна політика української держави: виклики соціальної диференціації в Україні та виконання державою регулятивної функції щодо соціальної сфери (2018)
Метельова Т. О. - Політика пам’яті як інструмент формування ідентичності: трансформації в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії) (2018)
Мельниченко В. Ю. - Рецензія на книгу Василя Ткаченка "Україна: quo vadis — куди йдемо?": Тарас Шевченко заповідав "кайдани порвати" (2018)
Калюжний Р. А. - Публічне адміністрування у сфері страхування: сутність та зміст категорії, Шапенко Л. О. (2018)
Кононець В. П. - Аналіз суддівської практики щодо застосування технічних приладів та технічних засобів органами поліції в рамках адміністративних проваджень (2018)
Леонова О. В. - Правове регулювання відносин надрокористування в країнах СНД та Україні (2018)
Медведик Л. О. - Місце вищих спеціалізованих судів в системі судоустрою України та їх адміністративна юрисдикція (2018)
Яковенко А. В. - Виконання рішень національних судів, як засіб забезпечення прав громадян із застосуванням практики Європейського суду (2018)
Дуліба Є. В. - Зарубіжний досвід реалізації фіскальної функції: питання імплементації у вітчизняне законодавство (2018)
Курило В. І. - Про окремі напрями підвищення ефективності фіскальної функції держави, Дуліба Є. В. (2018)
Боднарюк Б. - Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (ІІ), Яновський Я. (2017)
Боднарюк Б. - Апокаліптика і мілленаризм в епоху Реформації: "втеча з Вавілону" мюнстерських радикальних анабаптистів та її наслідки (І) (2017)
Яновський Я. - Військо Аттіли й армія Аеція в гуно-римській війні 451-455 рр.: порівняльний аналіз (І) (2017)
Воротяк І. - Образ Вінланда як уособлення "земного раю" в середньовічній ісландській літературній традиції (ІІ) (2017)
Tymchuk І. - The role of the church institution in the еstablishment of the republican forms of government in Novgorod during the first half of the XII ct. (2017)
Debenko V. - The peculiarities of formation and power prerogatives of the republican authorities of the Novgorod land in the XII – the first half of the XIII сt. (2017)
Погребенник A. - Особливості суспільно-політичних реалій та релігійного тла у південнофранцузьких провінціях на межі ХІІ-ХІІІ ст. (2017)
Ціватий В. - Білоруський ренесансний гуманізм і традиції української та європейської ідентичності доби відродження: політико-дипломатичні погляди Франциска Скорини (2017)
Чучко М. - "И тако погнашя их пряз Буковину Козминова, убиваящи и сякущи": трагічна розв’язка молдавської кампанії польського короля Яна Ольбрахта 1497 року в лісах Буковини (2017)
Кожолянко O. - Роль та місце весільних чинів у традиційному буковинському весіллі (на прикладі української обрядовості) (2017)
Воротняк I. - Єврейське населення Буковини: вплив стереотипів на міжетнічну взаємодію, Стрельчук Н. (2017)
Лиман С. - Державна діяльність іспанського короля Філіпа II у творчості істориків українських земель Російської імперії (XIX – початок XX ст.) (2017)
Сандуляк І. - Створення та діяльність музею Ольги Кобилянської (1944-2017 рр.) (І) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Роль постоянного самосовершенствования в акушерстве, гинекологии и перинатологии (2017)
Давыдова Ю. В. - Послеродовая реабилитация и восстановление качества жизни у женщин с нарушениями целостности промежности в родах, Огородник А. А., Баранова В. В., Лиманская А. Ю., Скрипка А. А., Корниенко С. М., Бутенко Л. П. (2017)
Баранова В. В. - Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді, Ліманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2017)
Vaginal Cleansing Before Cesarean Lowers Infection Risk (2017)
Санация влагалища до проведения кесарева сечения снижает риск инфицирования (2017)
Ліманська А. Ю. - Ефективність Нейроцитину в якості допоміжної терапії неврологічних розладів у вагітних при порушеннях мозгового кровообігу, Бутенко Л. П., Давидова Ю. В. (2017)
Грищенко О. В. - Значення змін автономної нервової регуляції матері та плоду в жінок із прееклампсією, Лахно І. В., Демченко О. Б., Сторчак Г. В., Бобрицька В. В., Дудко В. Л. (2017)
Макаренко М. В. - Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч, Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Слободенюк А. І., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2017)
Подольський В. В. - Профілактика та лікування запальних змін статевих органів у жінок з лейоміомою матки, Подольський В. В. (2017)
Сюсюка В. Г. - Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи у вагітних з урахуванням їх психоемоційного стану (2017)
Лента новостей (2017)
Огородник А. О. - Ефективність застосування Утрожестану при вкороченні шийки матки, Бутенко Л. П., Ліманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2017)
Шунько Є. Є. - Фактори ризику формування перинатальної патології у передчасно народжених дітей з гестаційним віком 340/7 366/7 тижнів, Сіренко О. І., Лакша О. Т., Старенька С. Я., Барановська О. В. (2017)
Коренєв М. М. - Актуальні питання трансферу інноваційних медичних технологій у галузі охорони здоров'я дітей та підлітків, Водолажський М. Л., Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2017)
Березенко В. С. - Муковісцидоз у дітей. Своєчасна діагностика як важливий предиктор ефективності лікування (клінічний випадок), Резніков Ю. П., Крат В. В. (2017)
Аряев Н. Л. - Геоэндемическая оценка клинико-эпидемиологических особенностей дефицита гормона роста у детей Одесского региона по результатам 15-летнего мониторирования, Бирюков В. С., Сеньковская Л. И., Гудзь В. А., Лучникова Т. В. (2017)
Пипа Л. В. - Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку, Пілюйко Н. В., Філик А. В., Лисиця Ю. М., Пілюйко П. В., Томіч І. В., Колесник І. В., Тарнавський Ю. О. (2017)
Оніськова О. В. - Побічні дії при застосуванні антиеметичних препаратів у дітей старшого віку, Ющенко Л. О., Залевська І. В. (2017)
Лемко О. І. - Зміни активності запального процессу у дітей, що часто хворіють, та хворих на рецидивуючий бронхіт під впливом відновлювального лікування, Лукащук С. В., Кополовець Т. І. (2017)
Крамарьов С. О. - Порушення моторики кишечника при гострих нейроінфекціях у дітей, Марков А. І. (2017)
Алі Самех Алі - Індивідуалізація показань до антигелікобактерної терапії та оцінка її ефективності у дітей з функціональною диспепсією (2017)
Шутова Е. В. - Возрастные и гендерные особенности липидного профиля у детей и подростков с желчнокаменной болезнью (2017)
Цимбаліста О. Л. - Ураження бронхолегеневої системи при ревматичних захворюваннях у дітей (лекція) (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Беличенко Н. - "Fiori musicali" Фрескобальди — clavier-ubung III И.С.Баха: фугетта-ричеркар) Федеріко Алессан-дро Бугамеллі (2017)
Казначеева Т. А. - Петр Сокальский — первый украинский профессиональный оперный композитор (2017)
Мирошниченко C. В. - Первый микроцикл — основа полифонического цикла В. Иванова (2017)
Мельник С. О. - Жанрово-стилістична драматургія вокального циклу Н. Бакрі"Три романтичних пісні кохання" (2017)
Фартушка О. - Типологічне та індивідуальне у хорових фугах П. Гіндеміта (2017)
Рудь П. В. - Стильова парадигма творчості О. Щетинського (на прикладі твору "Земля Франца Йозефа") (2017)
Николаевская Ю. - Коммуникативная стратегия как проблема интерпретологии (2017)
Иванников Т. П. - Феноменологический подход к анализу гитарной музыки XX века: "Ноктюрнал" Б. Бриттена (2017)
Сагалова А. В. - Исполнительская школа в фортепианном искусстве: проблема лидерства (на примере творчества Т.Б. Веркиной) (2017)
Григорьева О. Б. - Специфика композиторской трактовки и воплощения жанра баллады в вокальном цикле Д. Л. Клебанова "Шесть баллад на стихи А.С. Пушкина" (на примере баллады "Вурдалак") (2017)
Днепровская Н. Г. - Преломление духовной лирики в творчестве марка карминского для детского хора, Дитте Л. А. (2017)
Косенко Г. Г. - Темброва семантика альта як художня метасистема (2017)
Зотов Д. - Вплив особистісної мотивації на формування професійного образу виконавця-саксофоніста (2017)
Стецюк Б. - Фортепианный джаз Чик Кориа: стилистические синтезы и "конгломераты" (2017)
Сунь Тянь - Концертно-віртуозний стиль фортепіанних творів Хуан Ан Луна (2017)
Лю И. - Образ родного края в камерно-вокальном творчестве китайских композиторов (2017)
День Кай Юань - Особенности раскрытия внутреннего мира героя в китайской камерно-вокальной лирике 1980-х годов (2017)
Лю Нин - Д. Шостакович. Сюита на стихи Микеланджело буонарротти для баса и фортепиано ор. 145: семантический ключ к "полифонии смыслов" (2017)
Черная А. - Стиль деятельности Камерного хора им. А. Петросяна НТУ "ХПИ" (2017)
Шаповалова Л. В. - Интерпретология как интегративная наука (2017)
Зінків І. Я. - Подвійний концерт Юрія Олійника в контексті розвитку жанру (2017)
Симонова О. - Інтерпретація оригінального бандурного твору та педагогічний процес (2017)
Білоусова С. - Академічні жанри в домровій творчості В.Івка і Є.Мілки (2017)
Данилюк М. М. - Оркестрове та вокально-хорове мистецтво Слобожанщини:ґенеза й особливості (2017)
Олексюк А. В. - Оригінальна творчість українських митців доби незалежності на перетині академічного та інародного існструменталізму (2017)
Пасічняк Л. М. - Традиційне ансамблеве народно-інструментальне мистецтво Прикарпаття в контексті сучасної культури (2017)
Прокопчук Т. Ю. - Містерія "Ранок Землі" Олега Трофимчука: інтертекстуальні паралелі (2017)
Хмель Н. - Особливості темброво-фактурної трансформації "Сонати для гобою та Basso continuo g-moll" Ґ. Ф. Телемана в перекладенні для бандури та фортепіано (у п’яти частинах) (2017)
Азарова І. Б. - Характерні особливості та класифікація девелоперських проектів (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Теоретичне підґрунтя використання інформаційної технології адаптивного управління проектами та програмами, Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. (2017)
Кадикова І. М. - Стратегічний розвиток складних систем в методологіях управління проектами та програмами, Ларіна С. А., Хвостіченко В. В., Чумаченко І. В. (2017)
Крамський С. О. - Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй IT-організації на платформі нечітких множин, Руднiченко М. Д. (2017)
Лукашенко В. М. - Принципи інтегрованого управління загрозами забезпеченню цінностей стейкхолдерів проектно-орієнтованих медичних закладів, Лепський В. В. (2017)
Лукьянов Д. В. - Трансформация командной ролевой модели научной школы в цепь Маркова, Колесников А. Е. (2017)
Мельниченко О. І. - Застосування системного аналізу в управлінні проектами забезпечення якості транспортних послуг, Чечет А. М. (2017)
Криворучко О. В. - Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу, Дитинюк О. В. (2017)
Горда Е. В. - Локальный классификатор признаков на цифровом изображении дефекта типа "трещина” (2017)
Терентьєв О. О. - Інтегровані моделі, які забезпечують прогнозування надійності прийняття рішень для задачі системи діагностики технічного стану будівель, Шабала Є. Є., Саченко І. А. (2017)
Красовська Г. В. - Аналіз підхідів до побудови мультиагентної інтелектуальної системи курирування контентом МВОК (2017)
Федусенко О. В. - Концептуальна модель адаптивної інформаційної системи навчання, Федусенко А. О., Доманецька І. М. (2017)
Бондар О. А. - Інтеграція прикладних модулів EFQM до складу організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом, Якимчук І. М., Дружинін М. А., Кошельна В. М., Петренко Г. С. (2017)
Бондарчук Н. В. - Гармонізація економічної стабільності будівельних підприємств із ситуативно-ймовірнісними характеристиками перебігу інвестиційного процесу (2017)
Гергі Д. С. - Особливості атрибуції будівельних проектів у господарському портфелі девелоперської компанії (2017)
Гриценко О. С. - Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області, Запєчна Ю. С., Лисак І. В. (2017)
Дикий О. В. - Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації, Іщенко Т. М., Омеляненко О. П., Зінченко М. М., Некрутенко О. В., Локтіонова Я. Ф. (2017)
Крижановський В. І. - Оновлення бізнес-індикаторів моделей "управління за відхиленнями" будівельного проекту: обліково-аналітичні аспекти (2017)
Марчук Т. С. - Термінологічні та практичні підходи до визначення імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проекту, Трач Р. В., Ручинська Ю. М. (2017)
Моголівець А. А. - Теоретико-методичні аспекти антициклічного управління підрядним будівельним підприємством (2017)
Поколенко В. О. - Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств, Малихіна О. М., Чуприна Ю. А., Горбач М. В., Волошина Т. В. (2017)
Рижаков Д. А. - Застосування ВSС-технологій для формалізованого відображення особливостей операцій підрядного підприємства в проектах реінжинірингу (2017)
Рижакова Г. М. - Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики, Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. (2017)
Савчук Т. В. - Модифіковані теоретичні та практичні основи формування альтернативних джерел інвестування житлового будівництва, Шпаков А. В., Шпакова Г. В., Баличев О. Ю. (2017)
Сапіга П. А. - Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва (2017)
Стеценко С. П. - Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва, Бєлєнкова О. Ю., Литвиненко О. В. (2017)
Цифра Т. Ю. - Авансові платежі в міжнародних будівельних контрактах (2017)
Юрченко Ю. О. - Теоретико-методологічні підходи до стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств (2017)
Цюцюра М. І. - Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи (2017)
Баладцький М. В. - Сучасна організаційно-технологічна модель надійності об'єктів будівництва, Скакун Є. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Методичні засади забезпечення надійності організаційно-технологічних рішень у проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Білавич Г. В. - Анормативні інтерфереми в навчальній літературі для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2017)
Будник О. Б. - Кохання у драмі життя Тараса Шевченка (2017)
Дудка Т. Ю. - Просвітницька діяльність українських представників вищої школи в умовах еміграції (перша половина ХХ століття) (2017)
Ільницька О. М. - Процес навчання як один із видів людської діяльності та його роль у професійному cтановленні студентів-медиків, Попович З. Б. (2017)
Казанцева Л. І. - Позитивна емоційна стимуляція як умова навчання української мови дошкільників з російськомовним типом спілкування (2017)
Кіндратюк Б. Д. - Музика в "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Котик Т. - Композиція сучасного уроку за умов компетентнісного підходу до навчання у школі (2017)
Мариновська О. Я. - Компетентність особистості школяра: реалізація концептуальної ідеї практичної вмілості (2017)
Попова А. C. - Особливості законодавчого регулювання професійної підготовки соціальних працівників до роботи з мігрантами у Швеції як соціально-педагогічна проблема (2017)
Сабат Н. І. - Зарубіжний досвід розвитку міграційної педагогіки (2017)
Сливка Л. В. - Категоріальний апарат проблеми здоров'язбережувального виховання: тлумачення дефініції "здоров'я" у польській науковій літературі (2017)
Тимків Н. - Формування корпоративної культури майбутніх інженерів нафтогазової галузі у вищому технічному навчальному закладі (2017)
Ткачук О. - Організація самостійної роботи студентів спеціальності "Початкова освіта" педагогічного факультету (2017)
Fomin K. V. - Common-didactic Basis of Dialogue Training in Primary School (2017)
Арест М. В. - Основи системного моделювання на прикладі обліку предметів (визначення чисельності множини), Кіщук Н. В. (2017)
Багрій М. А. - Формування рис фольклорно-етнографічних традицій на матеріалі "старобутніх повісток" Ігоря Костецького (2017)
Нестеренко С. В. - Формування етнокультурних компетентностей під час уроків літератури рідного краю (на матеріалі громадянської лірики Богдана Томенчука) (2017)
Петровська К. В. - Підвищення освітнього рівня суб'єктів пробації засобами інтерактивної співбесіди (2017)
Ушневич С. Е. - Формування національно свідомої мовної особистості засобами художніх творів про Майдан (на уроках позакласного читання) (2017)
Гузій І. С. - Особливості формування конкурентоздатності майбутнього педагога професійного навчання в умовах соціального партгнерства (2017)
Захарченко Ю. В. - Сутність поняття "дослідницька компетентність майбутніх фахівців з маркетингу" (2017)
Калінська О. П. - Підвищення педагогічної майстерності викладача в системі методичної роботи кафедри (2017)
Корчинська Н. М. - Загальні особливості змісту професійної туристичної освіти в системі професійно-технічної освіти України (2017)
Криштанович С. В. - Основні поняття та їх значення у процесі визначення методики формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Павленко М. С. - Аналіз змісту підвищення кваліфікації викладачів філологічних дисциплін у міжкурсовий період (2017)
Павлиш Т. Г. - Структура професійної мобільності викладача інформатики (2017)
Шкуропацька Н. В. - Умови розвитку професійно-педагогічної компетентності керівників ПТНЗ (2017)
Котвіцька А. А. - Екофармація – новий міждисциплінарний напрямок. Методологія. Перспективи розвитку, Цубанова Н. А., Кононенко Н. М., Просяник Л. Ф. (2018)
Polova Zh. M. - The substantiation of the technology for preparing the cream with silver citrate, Kukhtenko H. P., Gladukh Ie. V. (2018)
Федяк І. О. - Порівняльна оцінка соціальних індикаторів епідемій ВІЛ-асоційованого та мультирезистентного туберкульозу в Україні, Федяк П. І. (2018)
Савченкова Л. В. - Фармакоэпидемиологический и клинико-экономический анализ потребления антибактериальных препаратов в многопрофильном стационаре, Джабаров И. П. (2018)
Панфілова Г. Л. - Поводження з фармацевтичними відходами як важлива складова ефективної реалізації соціальної функції аптек за умов упровадження Належної аптечної практики, Гала Л. О. (2018)
Бородіна В. І. - Дослідження складу аптечок медичних автомобільних, якими укомплектовані автобуси та маршрутні таксі, Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2018)
Немченко А. С. - Аналіз ринку антидіабетичних лікарських засобів на основі метформіну, Тораєв К. Н., Назаркіна В. М. (2018)
Федяк І. О. - Маркетинговий аналіз антибактерійних препаратів групи азитроміцину для використання у педіатрії, Білик І. П. (2018)
Толубко В. Б. - Оптимальний демодулятор для некогерентного прийому сигналів із фазорізницевою модуляцією другого порядку, Беркман Л. Н., Коршун Н. В., Хахлюк О. А. (2017)
Кільменінов О. А. - Моделювання роботи маршрутизатора з віртуалізацією при заданих параметрах якості потокового трафіку, Романчук В. І. (2017)
Гаврилко Є. В. - Дослідження впливу обмеженості динамічного діапазону радіоприймальних пристроїв на показники якості бортових радіосистем, Шефер О. В. (2017)
Отрох C. І. - Методика підвищення надійності мереж майбутнього з використанням алгоритму визначення оптимального числа об'єктів резервування, Кравченко В. І., Голубенко О. І., Загряжська М. В., Скрипнік В. В. (2017)
Мельник Ю. В. - Модель управління телекомунікаційною мережею на основі нейронної мережі та оцінка ефективності її функціонування, Кільменінов О. А., Макаренко А. О. (2017)
Гайдур Г. І. - Дослідження екстремальних систем: методи пошуку екстремуму на прикладі однопараметричного об’єкта, Бондарчук А. П., Чумак О. І., Груєнко О. М. (2017)
Федорова Н. В. - Контроль использования трафика в мультисервисной макросети, Елиссави К. К. А. (2017)
Недашківський О. Л. - Методи побудови пасивних оптичних мереж за топологією "шина з розгалудженням” (2017)
Дакова Л. В. - Взаємодія мережі LTE з іншими не 3GPP мережами та забезпечення дискретної та безперервної мобільності, Даков С. Ю. (2017)
Джус М. Б. - Якість життя та віддалені наслідки у молодих дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом в Україні (2017)
Куцик Д. Ю. - Рівень гідроґену сульфіду у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності діабетичної нефропатії, Скляров Є. Я. (2017)
Могильницька Л. А. - Рівень ICAM-I, VCAM, Е-селектину при артерійній гіпертензії, що супроводжується цукровим діабетом, ожирінням (2017)
Іванов В. П. - Характер ураження коронарного русла у хворих із не Q-інфарктом міокарда в гендерно-віковому аспекті, Щербак О. В., Масловський В. Ю. (2017)
Лизак О. Л. - Зміни у патернах стосунків пацієнтів після короткофокусної психодинамічної стаціонарної психотерапії (2017)
Варес Я. Е. - Застосування проґрамного забезпечення DDS PRO для планування двобічної сагітальної остеотомії нижньої щелепи: опис клінічного випадку, Готь І. М., Філіпський А. В., Філіпська Т. А. (2017)
Загородній О. В. - Два випадки успішного лікування синдрому Ледда у дорослих, Міхель Ю. М., Мота Ю. С., Семенюк І. А., Федоренко В. П. (2017)
Бодак П. С. - Ендоваскулярна емболізація посттравматичних псевдоаневризм артерій гомілки у молодих осіб (клінічні спостереження), Петров В. Ф., Лєбєдєва С. А., Ройко Д. В. (2017)
Посівнич М. М. - Перфорація дивертикула голодної кишки стороннім тілом (клінічний випадок), Чукла Р. О., Лукавецький О. В. (2017)
Сафонова О. В. - Синдром множинної ендокринної неоплазії 2А типу (синдром Сіппла), Маркевич Ю. О., Сафонов А. С. (2017)
Федущак А. Л. - Медична освіта у Львові першої половини ХХ століття очима сучасників, Стернюк Ю. М., Січкоріз О. Є. (2017)
До відома наших авторів (2017)
Смачило С. - Формування та реалізація соціальної функції держави в умовах глобалізації: джерелознавчий аналіз дискурсного поля України (2017)
Смоквін М. - Історичний екскурс правовідносин щодо створення оптимальних умов стійкого розвитку українського села (2017)
Гбур З. - Економічна безпека України в умовах глобалізації (2017)
Гулєвич А. - Місце службового протоколу та етикету в структурі організаційної культури публічного управління (2017)
Децик О. - Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку сфери публічної дипломатії в Україні (2017)
Yerko O. - Reforming the Ukrainian pension system in the context of the strategy for modernization and development of the pension fund of Ukraine for the period up to 2020 (2017)
Зелінська Н. - Механізм багаторівневого управління в Україні на рівні місцевих органів публічної влади в умовах децентралізації (2017)
Коваль З. - Концепт державної комплексної інформаційно-комунікативної політики як підґрунтя стратегії стійкості України в умовах інформаційно-психологічної війни (2017)
Мартиненко Н. - Сучасні практики державного управління розвитком пенсійних систем в країнах-членах Єврoпeйськoгo Сoюзу (2017)
Мукан Б. - Роль інституту урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини у забезпеченні захисту прав і свобод людини (2017)
Ovcharenko S. - Cultural policy of Ukraine: global dimensions (2017)
Підбережник Н. - Реалізація публічного етнополітичного менеджменту в Україні на сучасному етапі (2017)
Робочий В. - Товари першої необхідності, визначення та структура в сучасних ринкових умовах (2017)
Сазонець І. - Комерційна дипломатія в умовах торговельних війн ТНК та розвитку національних економік, Тихончук Л. (2017)
Сімоненко О. - Теоретичні та практичні аспекти впровадження фінансової децентралізації в Україні (2017)
Коваль О. - Проблеми управління кар’єрою військовослужбовців збройних сил України в мирний час й особливий період та шляхи їх вирішення (2017)
Осипов Д. - Акмеологічний підхід у формуванні та оцінюванні професійних інтересів публічних службовців (2017)
Панасюк Р. - Вдосконалення управління процесами об’єднання територіальних громад (2017)
Усаченко О. - Аналіз стану розвитку системи базових механізмів державного управління за результатами опитування державних службовців (2017)
Асоціативна політекономія лютого 2018 (2018)
Коваль П. - Першими повинні прийти інвестиції, за ними прийдуть найсучасніші технології (2018)
Зарицька Н. - Новий погляд на інвестиції в агробізнес (2018)
Криворак А. - Был ли Джон Мейнард Кейнс Кейнсианцем (2018)
Редзюк Є. - Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України? (2018)
Бардась В. - Інвестиційне середовище в Україні: яким воно було і буде у 2018 році (2018)
Крисак А. - Стратегічні пріоритети комплексного економіко-екологічного регулювання земельних відносин: інституціональне підґрунтя та механізми реалізації (2018)
Стешенко Л. - Пріоритети зростання надходжень у місцеві бюджети в умовах децентралізації (2018)
Содержание (2016)
Бабич Ю. И. - Модель поиска причинно-следственных сигналов на изображениях, Бабич Н. И., Якимов А. А., Бовнегра Л. В. (2016)
Голофеева М. А - Повышение точности измерения температуры с помощью приборов инфракрасной техники, Левинский А. С., Тонконогий В. М. (2016)
Гусарев В. С. - Технологические объекты в ГПС (2016)
Доброскок В. Л. - Прогнозирование остаточных деформаций изделий, изготавливаемых селективным лазерным спеканием, Погарский А. В. (2016)
Кальченко В. І. - 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при двосторонньому торцевому шліфуванні некруглих деталей орієнтованими кругами, Кальченко В. В., Слєднікова О. С. (2016)
Коновалов И. П. - Опыт компьютерного проектирования процесса получения заготовок из листового проката, Кремнев Г. П., Наддачин В. Б. (2016)
Кравченко Ю. Г. - Елементні показники процесу точіння загартованої сталі пластинами із ПКНБ, Крюкова Н. В. (2016)
Лищенко Н. В. - Оптимизация профильного зубошлифования на станке с ЧПУ и системой измерения припуска, Ларшин В. П., Нежебовский В. В. (2016)
Мицык А. В. - Возможности мультиэнергетической технологи отделочно-зачистной обработки и гибридного станка вибрационного и двойного центробежного динамического воздействия, Федорович В. А. (2016)
Пижов І. М. - Теоретичні дослідження площі контакту різальної поверхні кругу з деталлю при плоскому торцевому шліфуванні з попереднім нахилом осі шпинделя, Клименко В. Г. (2016)
Рябенков И. А. - Обоснование технологических возможностей уменьшения шероховатости поверхности при обработке свободным и связанным абразивом (2016)
Ступницький В. В. - Методологія проектування об’єктно-орієнтованих та функціонально-орієнтованих технологічних процесів машинобудівного виробництва, Ступницька Н. В. (2016)
Тігарєв В. М. - Розробка програмного модулю для управління тривимірною моделлю рами спортивного автомобіля при автоматизованому проектуванні, Тонконогий В. М., Якімов О. О. (2016)
Тонконогий В. М. - Компьютерная модель проектирования помещений с акустическими свойствами, Якимов А. А., Синько И. С. (2016)
Шейкін С. Є. - Технологія відновлення карданних валів з застосуванням градієнтного деформаційного зміцнення, Студенець С. Ф., Мельниченко В. В., Мельниченко Я. В. (2016)
Шкурупий В. Г. - Условия съема материала и формообразования поверхностей при абразивном полировании (2016)
Титул, зміст (2018)
Шимановський О. В. - Міст ім. Є. О. Патона – нинішній стан та перспективи, Котлубей Д. О., Шалінський В. В. (2018)
Стовпник С. Н. - Исследования флишевого породного массива в условиях строительства Бескидского тоннеля, Осипов А. С. (2018)
Стороженко Л. І. - Дослідження просторової роботи та напружено-деформованого стану нової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції, Гасій Г. М. (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Возведение торгово-развлекательного центра в условиях исторически сложившейся городской среды г. Харькова, Гудилин Р. И. (2018)
Лантух-Лященко А. І. - До нової редакції ДБН "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" (2018)
Алимадад Солтани-Али - Влияние зиккуратов на формирование и развитие торговых площадей на Ближнем и Среднем Востоке (2018)
Дагіль В. Г. - Досвід застосування віртуальних лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Технічна механіка" (2018)
Данильченко Ю. М. - Закономірності зміни динамічних властивостей ескалаторів з проміжним розміщенням приводу залежно від конструктивно-експлуатаційних характеристик, Горбатенко Ю. П., Закора О. В. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Вплив конструкції привідної машини на зносостійкість абразивного інструмента, Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. (2018)
Вітаємо із 80-річчям Абрашкевича Юрія Давидовича професора кафедри "Будівельні машини ім. Ю. О. Вєтрова" КНУБА, заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора, провідного фахівця в галузі механізації трудомістких ручних процесів у будівництві, члена редколегії журналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2018)
Вітаємо із 80-річчям Гуляєва Валерія Івановича завідувача кафедри вищої математики Національного транспортного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, члена редколегії журналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2018)
Умови друкування (2018)
Баранько Я. С. - Канонічне право: історія та методологія дослідження (2012)
Башук О. Г. - Онтологічний зміст поняття "Ерос" як безпосередній досвід особистості в традиції платонізму (2012)
Білецька Б. Г. - Релігійний символ: сутність та особливості (2012)
Живоглядова І. В. - Радикалізація європейського досвіду і сучасна американська модель культури (2012)
Машкін В. В. - Методологічне підґрунтя етики модерну (2012)
Омельченко В. Ю. - Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна (2012)
Предко О. І. - Релігійна віра як екзистенційне підґрунтя особистості (2012)
Прокопов Д. Є. - Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant's Theorie der Erfahrung", 1871) (2012)
Река К. В. - Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю (2012)
Соболєвський Я. А. - Християнський персоналізм Е. Муньє (2012)
Терехова Л. В. - Західноєвропейський містицизм і філософські настанови Середньовіччя (2012)
Якимець Н. Р. - Соціально-етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини (2012)
Ярмоліцька Н. В. - Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства (2012)
Вілков В. Ю. - Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Пашков В. О. - Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації (2012)
Петренко І. І. - Типи, функції, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності (2012)
Смолей В. В. - Політичний режим міжвоєнної Польщі як об'єкт політологічного дослідження (2012)
Ткач О. І. - Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів (2012)
Ткаченко І. В. - Проблемні питання європейської інтеграції України (2012)
Шульга М. А. - Новий світовий порядок: європейський дискурс (2012)
Богачов А. Л. - Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера (2012)
Куценко В. В. - Час як філософська категорія: у пошуках екзистенційної темпоральності (2012)
Роздайбіда Л. Г. - Філософсько-українознавчий аналіз ролі громадських організацій національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності (2012)
Семикрас В. В. - Етичні аспекти філософсько-правової концепції Богдана Кистяківського (2012)
Смольницька О. О. - Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень (2012)
Супрун Н. Т. - Логіка як практична дисципліна в Київської духовній академії (1819–1920 рр.) (2012)
Суржик І. О. - Особливості дослідження міфологічного світогляду в українській етнічній, народній і національній культурі (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Панухник Р. - Моделі електорального вибору в країнах з розвиненою демократією та в демократіях, що розвиваються: порівняльний аналіз (2012)
Призіглей М. О. - Політична участь громадян в умовах демократизації суспільства (2012)
Рева Т. С. - Політичний екстремізм у державах Західної Європи (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) (2012)
Сенько В. В. - Вплив громадянської освіти на становлення демократичної політичної системи (2012)
Акімова Д. С. - Проблема перетинання освіти й насильства, Сунгатуліна Є. К. (2012)
Гаєвська Н. З. - Код юродивого у російській культурі (2012)
Заболотських К. І. - Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго (2012)
Лисков А. С. - Алвін Плантінга й Ентоні Флю: презумпція (а)теїзму (2012)
Малевич Т. В. - Поняття "природна релігія" у когнітивному релігієзнавстві (2012)
Мудраков В. В. - Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф. Ніцше (2012)
Орєхова А. А. - Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР (2012)
Рачитських Д. О. - Проблеми особистості у буддизмі (2012)
Сурікова А. С. - Поняття "потойбічного" у контексті религійної та секулярної свідомості кінця XVIII – середини XIX ст. (2012)
Шевченко К. В. - Концептуально-методологічний плюралізм проблеми обґрунтування математики (2012)
Баумейстер А. О. - Суб'єктивність і dasein: імпліцитна метафізика гайдеґерового мислення (2013)
Бокал Г. В. - Проблема універсалій у філософії Ансельма Кентерберійського (2013)
Кляшторний О. М. - Інтегративні критерії якості вищої освіти (2013)
Колісник О. В. - Американський філософський дискурс кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (історико-філософський аспект) (2013)
Кондратьєва І. В. - Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви (2013)
Руденко С. В. - Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження (2013)
Товмаш Д. А. - Політична комунікація як корелят громадянського суспільства (2013)
Коршук Р. М. - Ліберальна та етнічна демократія: порівняльний аналіз (2013)
Косенко Д. В. - Кратологічний вимір комунікативного вчення Ю. Габермаса (2013)
Нагорняк Т. Л. - Міста як бренди за умов глобалізації (2013)
Петренко В. В. - Методи впливу політичної мови (2013)
Рендюк С. П. - Досвід А. С. Макаренка і сучасні освітянські реалії: до 130-річчя з дня народження великого педагога (2018)
Жозе да Коста Г. О. - Портрет творчого учня очима вчителя (2018)
Гриньова М. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до дослідницької діяльності (2018)
Майнаєв Ф. Я. - Формування мотивів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання (2018)
Слухенська Р. В. - Характеристика педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки, Куліш Н. М., Решетілова Н. Б. (2018)
Мазуренко В. О. - Використання системи масового обслуговування з чергами в управлінні закладом освіти, Логвиненко Ю. В. (2018)
Харагірло В. Є. - Сутність і структура готовності до інноваційної діяльності педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти (2018)
Коваль Л. Є. - Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання (2018)
Гук Л. І. - Особливості дослідження питання реформування навчальних програм у канадських школах ХІХ ст., Барабаш О. В. (2018)
Магрламова К. Г. - Професійна підготовка майбутніїх лікарів в умовах ринку праці Великої Британії (2018)
Твердохліб Г. В. - Практика професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища (2018)
Северин Ю. М. - Розвиток професійної компетентності учителів-словесників у педагогічній спадщині Карпа Остаповича Ходосова (2018)
Дзюба О. А. - Вокальна творчість Ф. Ліста у репертуарі студентів вокально-акторських спеціалізацій (педагогічні міркування) (2018)
Литовченко Г. В. - Викладання образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти УРСР у 70-ті роки ХХ століття (2018)
Корба В. М. - Let’s be healthy! (9th form lesson plan) (2018)
Фомін В. В. - Питання суспільної опіки дітей і молоді у творчому доробку І. І. Бецького (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кальмук І. П. - Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства в інтерпретації В. П. Петрова (за матеріалами праці "Мислення родового суспільства") (2013)
Кривда Н. Ю. - До історії ілюстрування "Енеїди" Івана Котляревського (2013)
Крикун В. Ю. - Проект "просвітницької діалектики" в філософській концепції Петра Рамуса (2013)
Михайлова И. И - Ідеї апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в філософії ренесансного неоплатонізму XV ст. (2013)
Прокопов Д. Є. - Теоретична філософія І. Канта у тлумаченні А. Шопенгауера: історико-філософський аналіз (2013)
Руденко С. В. - Про один із перспективних напрямів розвитку історико-філософських ідей Д. І. Чижевського (2013)
Товмаш Д. А. - Політична комунікація як базис конструювання компетентного громадянина (2013)
Щербина Е. Ю. - Мовчазний обман у праві як аргументативний феномен (2013)
Мамчур Г. В. - Державна служба в Україні та Японії: порівняльний аналіз (2013)
Машаровська С. Ю. - Імперські маніпулятивні стратегії в геополітичній доктрині Ю. Липи (2013)
Печенюк Д. О. - Партисипаторна теорія демократії як напрям сучасної американської політичної науки: історія становлення і концептуальні засади (2013)
Капто О. С. - Инвайронментальная этика в контексте творческого наследия В. И. Вернадского (2013)
Козіков І. А. - В. И. Вернадский – создатель учения о ноосфере (2013)
Вілков В. Ю. - "Идея единства человечества" концепции ноосферогенеза В.И.Вернадского в контексте философского дискурса ХХ века, Погорілий А. О. (2013)
Кравчук А. А. - Биосфера – феномен геологической природы (2013)
Сидоренко Л. І. - Философия науки В. И. Вернадского (2013)
Шашкова Л. О. - В. И. Вернадский: философские и научные аспекты социальной эпистемологии (2013)
Ярмоліцька Н. В. - Научное мировоззрение и проблемы развития философской науки в философской концепции В. И. Вернадского (2013)
Богачов А. Л. - Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс) (2013)
Владиченко Л. Д. - Реформування церковного фонду – актуальне питання державно-конфесійних відносин в Польщі (2013)
Горбенко Н. В. - Значення формування корпоративної культури для сучасного університету в Україні (2013)
Кебуладзе В. І. - Поняття досвіду у творах Гусерля (2013)
Кожем'якіна О. М. - Проблема довіри в контексті викликів сучасної цивілізації (2013)
Mir-Mohammadi Seyed Mohammad H. - Why I am not a non-cognitivist (2013)
Ніколаєнко О. О. - Культурно-національна ідентичність в контексті сучасних студій культурної пам'яті (2013)
Приходько В. В. - Стоїцизм сьогодні. Дерида і перекреслення метафізики (2013)
Прокопов Д. Є. - Естетика Ф. Шилера і розвиток критицизму (до проблеми рецепції Кантової філософії (2013)
Руденко Б. Б. - Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання (2013)
Русін Р. М. - Деформація художнього образу в пластичному мистецтві модернізму (2013)
Сайтарли І. А. - Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність (2013)
Товбін К. М. - Релігійна гальванізація як імітація традиційної духовності (2013)
Чабанов В. Г. - Мова як чинник етнокультурного розвитку українців (2013)
Дем'яненко М. М. - Популізм в демократичному суспільстві: особливості використання та сприйняття (2013)
Печенюк Д. О. Б. - Барбер про негативні аспекти ліберальної демократії (2013)
Таран С. В. - Дослідження регіоналізму як фактору міжнародної політики (2013)
Ткач О. І. - Україна – Азербайджан: через довіру до партнерства (2013)
Щербина Ю. С. - Цінність як символ у політичній рекламі (2013)
Богачов А. Л. - Феномен техніки в соціальному аспекті (2013)
Владиченко Л. Д. - Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні (2013)
Ворона В. А. - Контрактуалізм і права тварин (2013)
Гаджиєв В. В. - Поняття гри у гуманітарному знанні (2013)
Кальмук І. П. - Творчість Тараса Шевченка в контексті українознавчих досліджень Віктора Петрова (2013)
Кебуладзе В. І. - Поняття досвіду в фундаментальній онтології Мартина Гайдеґера та в екзистенціальній феноменології Жан-Поля Сартра і Мориса Мерло-Понті (2013)
Колесник А. С. - Античне коріння поняття свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття (2013)
Корабльова В. М. - Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності (2013)
Маслікова І. І. - У пошуках спільного блага: до постановки проблеми (2013)
Ніколаєнко О. О. - Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича) (2013)
Омельченко В. Ю. - Вітчизняна філософсько-правова думка ХІХ–ХХ ст. як предмет сучасних історико-філософських досліджень (2013)
Поздняков В. М. - Cинергетичне осмислення українства як етносоціальної спільноти (2013)
Предко Д. Є. - Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал (2013)
Прокопов Д. Є. - "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії (2013)
Русін Р. М. - Обсяг та зміст понять "модернізм" та "модерн" у європейському пластичному мистецтві (2013)
Стеценко Л. Л. - Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції (2013)
Тимченко В. М. - Обмін і дар як соціокультурні явища (2013)
Ущаповська Г. В. - Проблема неформальної оцінки аргументації (2013)
Филипович Г. Д. - Ідентифікаційна роль релігії і церкви в житті української діаспори (2013)
Батрименко О. В. - Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні (2013)
Калінін В. Ю. - Концепція утопістики у світ-системному підході (2013)
Карипов Б. Н. - Російський ідеологічний дискурс другої половини XIX – початку XX ст.: об'єкт дослідження вітчизняної і закордонної історіографії (2013)
Печенюк Д. О. - Типологія демократичних режимів за Б. Барбером (2013)
Ткач О. І. - Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України (2013)
Ювченко А. І. - Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження (2013)
Бугров В. А. - Програма розвитку: ідея Університету (2014)
Баумейстер А. О. - Прагматичний реалізм і питання про об'єктивну значущість практичних цінностей і норм. Дискусія між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом (2014)
Бородіна Н. В. - Философские аспекты проявления жестокости в искусстве (2014)
Качан К. Є. - Причини появи неоязичництва у світі (2014)
Кордун В. О. - Герой революції як надлюдина Ніцше (концепти М. Михайловського та П. Сорокіна) (2014)
Крикун В. Ю. - Місце суперечки в суспільній діяльності людини (2014)
Лимар О. В. - Поняття просторовості екзистенції (2014)
Майданевич Л. О. - Релігієзнавчо-експертні можливості мусульманського права (2014)
Мельник О. Є. - Зміст освіти як міра залучення людини до культури (2014)
Ороховська Л. А. - Криза медіакультури інформаційного суспільства (2014)
Руденко С. В. - Гносеологічні засади концепції реконструктивної рефлексії Г. Патнема (2014)
Сарапін О. В. - Особливості сприйняття релігії та її конфесійна ідентифікація у полемічних творах Мелетія Смотрицького (2014)
Терешкун О. Ф. - Філософія техніки в сучасному гуманітарно-науковому дискурсі (2014)
Фелінська А. О. - Суб'єкт – суб'єктна модель PR – комунікації (етико-філософський аналіз) (2014)
Щербина О. Ю. - Логічне моделювання та юридична аргументація (2014)
Батрименко О. В. - Методологія дослідження бюрократії як феномену суспільно-політичного життя (2014)
Донська А. Г. - Політична обумовленість концепту Центральної Європи (2014)
Крицкалюк Н. І. - Інституціоналізація громадянського суспільства як основний критерій демократичного розвитку (2014)
Панасюк Л. В. - До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920 – 1944 рр. (історико-політологічний аналіз) (2014)
Парно Л. Д. - Ефективність уряду як проблема сучасної політики (2014)
Разіцький В. Й. - Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака, Петренко В. В. (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум? (2014)
Пілецький Є. А. - Религиоведческий аспект концепции "естественного формирования когнитивного автоматизма" Роберта МакКоли (2014)
Конверский А. Е. - Как возможна логика традиционная с точки зрения современной? (2014)
Баумейстер А. О. - Між практичним універсалізмом і релятивізмом: Макінтайрове розуміння практичної раціональності (2014)
Вдовиченко Г. В. - Дослідження П. Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст. (2014)
Гаджиєв В. В. - Проблема соціального контракту в добу Просвітництва (2014)
Ляшенко І. В. - Особистість, світогляд та філософська концепція Ф. Шляєрмахера в інтерпретації В. Дільтея (2014)
Руденко С. В. - Основні принципи історико-філософської концепції З. А. Каменського (методологічні та методичні аспекти) (2014)
Русін Р. М. - Деструктивність і креативність як чинники формування художньо-образної системи сюрреалізму (2014)
Сорока М. В. - Предметна диференціація політичної філософії та політичної науки як методологічна основа дослідження історії української політичної філософії (2014)
Філіппов В. Л. - Мовна картина світу як внутрішній аспект культури (2014)
Вілков В. Ю. - Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша), Погорілий А. О. (2014)
Петренко В. В. - Особливості правління "Братів-мусульман" в Єгипті та причини їхньої поразки, Разіцький В. Й. (2014)
Петренко І. І. - Проблема визначення поняття "аналіз державної політики" (2014)
Печенюк Д. О. - Б. Барбер про інституційний вимір сильної демократії (2014)
Павлова О. Ю. - Візуальні практики в контексті трансформації культури Премодерну (2014)
Титул, зміст (2018)
Хвесик М. А. - Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2018)
Липов В. В. - Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації (2018)
Тарасевич В. М. - Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість, Завгородня О. О. (2018)
Залознова Ю. С. - Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку (2018)
Мандибура В. О. - Основна суперечність відносин споживчого ринку та шляхи її подолання, Хижняк В. О. (2018)
Сухіна О. М. - Методологічний підхід до визначення розміру диференціальної гірничої ренти (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Вілков В. Ю. - Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша), Погорілий А. О. (2014)
Гоян І. М. - Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі (2014)
Добко Т. Д. - Щастя і відношення людської особи до добра (2014)
Еворовский В. Б. - Свет Просвещения на Беларуси (2014)
Ібрагімов М. М. - "Спортософія" як новий напрямок у культурологічних дослідженнях (2014)
Ляшенко І. В. - Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду (2014)
Сорока М. В. - Методологічні засади дослідження історії української політичної філософії (2014)
Косенко Д. В. - Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності (2014)
Савойська С. В. - Геополітичний вимір мовної політики посттоталітарної України: конструктивний і деструктивний аспекти проблеми (2014)
Печенюк Д. О. - Базові умови політики за Б. Барбером (2014)
Богачевский П. С. - Концепт виртуальности как складка (философско-методологический контекст постнекласической науки) (2014)
Вдовиченко Г. В. - Дослідження П. Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст. (2014)
Заїка Т. П. - Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) (2014)
Колотілова Н. А. - Особливості концепції риторики Б. Ламі (2014)
Мохнатюк І. О. - Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка (2014)
Павко А. І. - Методологічні засади Шевченконіани (2014)
Соболь Т. В. - Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства (2014)
Тормахова А. М. - Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик (2014)
Швед З. В. - Суверенітет vs. автономність у релігійних об'єднаннях (2014)
Петренко І. І. - Основні види аналізу державної політики (2014)
Бацевич Ф. С. - Недиспозиційні предикати і модальність в одивнених художніх текстах (2017)
Дуброва О. М. - Презентація синтаксичних концептів (2017)
Кондратенко Н. В. - Типологія мовленнєвих жанрів українського політичного дискурсу (2017)
Вінтонів М. О. - Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові (2017)
Шатілова О. С. - Суб’єкти авторизації в публіцистичному тексті: класифікаційно-кваліфікаційні ознаки (2017)
Грипас О. Ю. - Структура суб’єкта й об’єкта порівняння в українських компаративних конструкціях (2017)
Грачова А. В. - Типологічні виміри класифікаційних ознак прислівника у різносистемних мовах (на матеріалі української, англійської та італійської мов) (2017)
Кучер А. С. - Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції (2017)
Аксьонова І. О. - Синтаксичні конкретизатори в структурі речення:типологійно-кваліфікаційні ознаки (2017)
Бортун К. О. - Категорії імператива в сучасній українській мові (2017)
Стишов О. А. - Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст. (2017)
Навальна М. І. - Функціонально-стилістичні вияви оказіоналізмів у мові сучасної української газетної періодики (2017)
Мялковська Л. М. - Лінгвостилістична парадигма ментальності інтелігенці в прозі І.С. Нечуя-Левицького (2017)
Вінтонів Т. М. - Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого "Мазепа" (2017)
Кочан І. М. - Українське термінознавство сьогодні (2017)
Заболотня Р. В. - Джерела походження та морфемна структура фармаконімів оториноларингології (2017)
Труб В. М. - Про співвідношення значень дієслів допомагати й підтримувати (2017)
Видайчук Т. Л. - Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців (2017)
Дроботенко В. Ю. - Фразеологізми як об’єкт культури мовомислення в українській та іспанській мовах (2017)
Саєвич І. Г. - Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов’янських мов) (2017)
Дель Ґаудіо С. - Деякі особливості говору Ріпкинського району (2017)
Русаченко Н. П. - Чергування задньоязикових приголосних у староукраїнській мові другої половини XVI — першої половини XVIII ст. (2017)
Заєць В. Г. - Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду (2017)
Новікова О. О. - Двомовність Донеччини: причини та наслідки, Пономаренко К. В. (2017)
Матвеєва Н. Р. - Мовна ситуація Києва (на матеріалі фокус-групових опитувань 2017 року) (2017)
Блашкив О. - "Ученые кошки": некоторые аспекты анализа американской академической прозы (2017)
Семіх Кая. - Розвиток та модифікація теми міста в українській і турецькій літературах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Хоменко І. П. - Динаміка мікробної контамінації вогнепальної рани під час комплексного хірургічного лікування, Цема Є. В., Шаповалов В. Ю., Тертишний С. В., Шкляревич П. О. (2018)
Заруцький Я. Л. - Оцінка результатів застосування сучасних методик хірургічного лікування компресійно­трофічних виразок у постраждалих з наслідками хребетно­спинномозкової травми, Пліс І. Б. (2018)
Фелештинський Я. П. - Роль капсульної ендоскопії у визначенні лікувальної тактики при тонкокишкових кровотечах, Гречана У. І. (2018)
Криворучко І. А. - Сучасні методи діагностики і лікування абдомінального компартмент­синдрому, Лєсний В. В., Гончарова Н. М., Тесленко С. М., Сивожелізов А. В., Сикал М. О., Супліченко М. В., Дроздова А. Г., Лєсна А. С. (2018)
Мішалов В. Г. - Безпосередні результати ранньої лапароскопічної холецистектомії у хворих з калькульозним холециститом і супутньою ішемічною хворобою серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт применения флуоресцентной холангиографии для оценки проходимости внепеченочных желчных протоков, Майоренко М. Н., Чернов Н. Н. (2018)
Гибало Р. В. - Експериментально­морфологічне обґрунтування ефективності формування сполучнотканинного каркаса передньої черевної стінки залежно від топографо­анатомічного розташування сітчастого імплантату, Цема Є. В., Батюк А. І., Коваль Б. М. (2018)
Попович Я. М. - Оцінка стану гемодинаміки у пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування (2018)
Жернов О. А. - Реконструкція судинного русла тканин для отримання об’єднаних розтягнутих клаптів на основі перфорантних судин в експерименті, Козинець Г. П., Кітрі М., Гузь О. О. (2018)
Мішалов В. Г. - Ротація ендопротезів молочних залоз через рік після первинної аугментаційної мамопластики, Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Храпач О. В., Захарцева О. І. (2018)
Коваленко О. М. - Діагностика та лікування синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові у обпечених, Козинець Г. П., Циганков В. П., Коваленко А. О. (2018)
Кривченя Д. Ю. - Секвестрація легень у дітей. Постнатальний перебіг, діагностика та хірургічне лікування, Руденко Є. О. (2018)
Карп С. Ю. - Порівняння консервативної терапії та активної хірургічної тактики в лікуванні хворих з оростомами і фарингостомами, Галай О. О., Лукавецький О. В. (2018)
Вандер К. А. - Очаговый некроз слепой кишки, Лупальцов В. И. (2018)
Васильківський В. В. - Випадок успішної діагностики та лікування лейоміоми стравоходу, Гетьман В. Г. (2018)
Гріжимальський Є. В. - Сучасний підхід до післяопераційного знеболювання в акушерстві та гінекології, Гарга А. Й. (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" присвячена 110-річчю науково-практичного товариства хірургів Києва та Київської області імені М. М. Волковича та 20-річчю кафедри хірургії № 4 НМУ імені О. О. Богомольця (Київ, 8—9 листопада 2018 року) (2018)
Умови публікації в журналі "Хірургія України" (2018)
Титул, зміст (2018)
Запрошення до проекту (2018)
Головне у 2017 (2018)
Возняк Т. - Як Путін перетворює материк Європа в архіпелаг ворожих один до одного островів. Возняк про корисних ідіотів (2018)
Щури в поліції, в судах… Всюди, разом з "тітушками" будуть переслідувати нас і в 2018 (2018)
Без коментарів (2018)
Програма діяльності Кабінету Міністрів України (2018)
Иноземцев В. - Непонятливая страна. Kраїна нетямущих. Іноземцев про народ РФ (2018)
Илларионов А. - Небывалый урожай. Ілларіонов про Путіна (2018)
Белковский С. - Путин и война… Бєлковський про Путіна і народ (2018)
Росошенко М. - Асоціативна політекономія. Росошенко – події січня (2018)
Title (2017)
Original papers (2017)
Kulish Yu. V. - Locality of Quantized Scalar Fields for Generations of Particles, Rybachuk E. V. (2017)
Terekhov А. V. - Anomalous Anisotropic Magnetoresistance and Magnetization in Mn3.69Bi95.69Fe0.62, Solovjov A. L., Prokhvatilov A. I., Meleshko V. V., Zolochevskii I. V., Cwik J., Los A., Shevchenko A. D., Ivasishin O. M., Kovalyuk Z. D. (2017)
Trusova V. - Spectral Behavior of Indicator Dyes in the Model Protein – Lipid Systems, Gorbenko G., Tarabara U., Vus K., Ryzhova O. (2017)
Kokorev A. E. - Thioflavin T Binding to the Model Fibrils of Lysozyme: the Effects of Fibril Twisting, Trusova V. M., Vus K. O., Tarabara U. K., Gorbenko G. P. (2017)
Гладких П. И. - Эффективность инжекции электронного пучка в генератор нестор, Каламайко А. А., Карнаухов И. М., Мыциков А. О., Зелинский А. Ю. (2017)
Иванский В. Б. - Исследование свойств материалов, применяемых для защиты от нейтронного излучения, с помощью спектрометра на сферах боннера с 3hE-счетчиком, Летучий А. Н., Оробинский А. Н., Островских В. Е., Сироко Г. В. (2017)
Рева С. М. - Метод экспресс-оценки параметров спектрометрического тракта, Турчин О. А., Ткач В. В., Ананьева В. А. (2017)
Ефремов А. А. - Краткий анализ методов компьютерной регистрации, передачи и обработки данных реального времени в ядерной физике, Рева С. Н. (2017)
Лисовский В. А. - Усиление тока в униполярном импульсном разряде в углекислом газе низкого давления, Дудин С. В., Вусык Н. Н., Волков В. А., Егоренков В. Д., Дахов А. Н., Оглоблина П. А. (2017)
Варава І. П. - Контент-аналіз змісту поняття "пізнавальна самостійність" (2017)
Гермак О. Л. - Комплексний підхід до визначення суті поняття "педагогічні умови використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів" (2017)
Гириловська І. В. - Наукові підходи до вивчення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2017)
Єгорова Л. Б. - Методологічне обґрунтування графічної підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ (2017)
Кочубей А. В. - Принципи формування професійної спрямованості майбутніх фахівців електричної інженерії (2017)
Михальчук В.М. - Педагогічні умови формування безпечної поведінки у школярів під час навчального процесу, Бондарь С.О. (2017)
Обозний В. В. - Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Петренко Л. М. - Інформаційно-аналітична діяльність як основа професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення (2017)
Пищик О. В. - Аналіз дефініції поняття "управління професійно-технічним навчальним закладом" (2017)
Бєлікова Ю. А. - Результати реалізації проекту стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання (2017)
Кучерак І. В. - Адаптаційний потенціал особистості майбутнього учителя початкової школи в умовах сучасних соціальних трансформацій (2017)
Сиско Н. М. - Кваліфікація викладачів професійно-технічних навчальних закладів як наукова проблема (2017)
Шевчук Л. І. - Основні напрями методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з підготовки педагогів до формування фахової компетентності майбутніх кухарів (2017)
Корякін О. О. - Подолання стосунків домінування в студентській академічній групі в процесі фахової підготовки (2017)
Мелько М. В. - Історичні аспекти розвитку професії "Кухар. Кондитер" (2017)
Пащенко П. А. - Залучення донорів до надання допомоги постраждалому від конфліктів населенню у професійному навчанні і подальшому працевлаштуванні (2017)
Фоломєєва Н. А. - Фахова підготовка студентів до сценічно-виконавської діяльності в класі естрадного співу (2017)
Будьонний П. В. - Порівняльний аналіз мотивів суїцидальної поведінки осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ) у мирний час (2006–2013 рр.) і в період проведення АТО (2014–2016 рр.) (2017)
Живилова Я. С. - Состояние эмоциональной сферы и личностные особенности больных с органическими поражениями головного мозга в условиях больницы со строгим наблюдением (2017)
Корж А. В. - Особливості кольорової аутоідентифікації і самооцінки у хворих на параноїдну шизофренію при дослідженні прихильності до психофармакотерапії (2017)
Мосейко О. В. - Диференційно-прогностична модель аналізу клінічного варіанту простої форми шизофренії (2017)
Мудренко І. Г. - Сучасні погляди на соціально-психологічні, клініко-психопатологічні закономірності суїцидогенезу при деменціях та методи медико-соціальної допомоги (2017)
Простомолотов В. Ф. - Истерическое расстройство личности: история, особенности клиники и психотерапии (2017)
Простомолотов В. Ф. - Тема ревности в художественной литературе и философских трудах, Простомолотова А. И. (2017)
Стаханов К. О. - Досвід роботи спільнотних виїзних бригад з охорони психічного здоров’я у сфері надання допомоги пацієнтам з постшизофренічною депресією (2017)
Радченко Т. М. - Визначення інтенсивності патологічного потягу до опіоїдів у хворих на опіоїдну залежність жінок із різними клініко-типологічними особливостями (2017)
Іщук В. В. - Типологія клініко-психологічного аранжування психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори наднирників (2017)
Коломієць С. І. - Особливості самовідношення підлітків зі сколіозом (2017)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: современные представления (2017)
Рахимкулова А. С. - Психодиагностика подростков с рисковым поведением (2017)
Хан Д. Ю. - Психогенний гіпервентиляційний синдром (2017)
Широка А. О. - Роль інформаційної бесіди у полегшенні болю у дітей під час медичних процедур, Корж Л. Б. (2017)
Yanovska S. - Diagnostic algorithm for cognitive dysfunction in patients with hypertension in medical and social expertise (2017)
Вовк О. І. - Психіатрія та неврологія у стінах харківського університету: сторінки історії (2017)
Shamaieva Iu. Iu. - Category Emotions as a multimodal linguo-cognitive matrix of Homo Sentiens discourse ecology (2017)
Котова І. А. - Стратегія дистанціювання в дискурсивній поведінці героя та антигероя в американському кінодискурсі (2017)
Крисанова Т. А. - Семіотичні аспекти кінодискурсу (2017)
Лукьянова Т. Г. - Візуальна мова ілюстрації як засіб комунікації (на матеріалі англійської та української мов) (2017)
Гужва О. О. - Мовленнєва поведінка ідеалізованого чоловіка в романах британських письменниць: основні зміни у діахронії (2017)
Крупкіна Т. В. - Структурно-семантичні типи висловлень застереження у німецькомовному діалогічному дискурсі (2017)
Максименко О. В. - Комунікативні функції жестів у складі дейктичних жестово-вербальних висловлень в американському розважальному телеінтерв’ю (2017)
Пахаренко А. В. - Тактики супротиву владі в англомовному дитячому авторитарному дискурсі (2017)
Валюкевич Т. В. - Зовнішність людини як лінгвокультурний концепт (2017)
Віротченко С. А. - Когнітивно-функціональний підхід до вербалізації руху в комунікативному просторі (2017)
Змійова І. В. - Злочин як категоріальний концепт та категорія, Калюжная А. Б. (2017)
Старцева Н. Н. - Концепт бизнесмен в лингвальных сетях (на материале английского языка), Сапрун И. Р. (2017)
Пихтовникова Л. С. - Синергетика композиции речевого произведения (2017)
Нефьодова О. Д. - Реалізація інтертекстуального потенціалу прецедентного феномену "Humpty Dumpty” в англомовних текстах різних функціональних стилей (2017)
Кузнєцова О. В. - Тема-рематична прогресія як когнітивний механізм комічного (2017)
Понікарьова А. Ю. - Зміна фону і фігури в трьохкомпонентних складносурядних реченнях із вкрапленням підрядності (на матеріалі публічних промов Б. Обами і Д. Кемерона) (2017)
Сердюк В. Н. - Конструкции be + причастие II и have + причастие II в процессе становления категории временной отнесенности в английском языке, Котова А. В. (2017)
Богуславська Л. А. - Когнітивний інструментарій перекладацького аналізу мовної гри Л. Керролла (2017)
Оніщенко Н. А. - Ептоніми О. Вайлда в німецькій мові: еколінгвістичний підхід (2017)
Миколишена Т. В. - Квазіреалія як засіб об’єктивації фантастичної картини світу та особливості її перекладу (на матеріалі казки Р. Дала "Чарлі і шоколадна фабрика") (2017)
Статівка А. О. - Функціональний аспект дослідження перекладу фонографічних стилізацій (2017)
Черноватий Л. М. - Система вправ і завдань для навчання усного послідовного перекладу, Ковальчук Н. М. (2017)
Касьянова В. Г. - Засоби оптимізації формування навичок роботи з арифметичними діями, формулами та графіками англійською мовою у студентів економічних спеціальностей, Медвідь М. М. (2017)
Rebrii I. М. - English teaching faculty development workshop: international experience and prospects for Ukraine (2017)
Свердлова І. О. - Використання когнітивних стратегій в рамках лекційних курсів, Ядова М. А. (2017)
Shevchenko I. - Cognitive linguistic studies: a global diversity (2017)
Содержание (2017)
Безуглая Л. Р. - Импликатуры поэтического текста в аспекте перевода (2017)
Савчук Р. И. - Лингвокогнитивные нарративные стратегии французского художественного текстообразования XVIII–XXI веков (2017)
Chubaryan A. E. - Complexity of natural phenomena and linguistic coherence, Karapetyan R. R. (2017)
Gasparyan S. - Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of "loneliness” in K. Mansfield’s short stories, Sargsyan M., Madoyan G. (2017)
Kravchenko N. - Indirect speech acts via conversational implicatures and pragmatic presuppositions (2017)
Muradian G. H. - Fact and fiction in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (2017)
Strelchenko N. S. - Echo questions in English conversational discourse: structural-semantic, cognitive-communicative, and functional characteristics (2017)
Vakhovska O. V. - Metaphors of depressive emotions in psychopathological discourse: a cognitive linguistic analysis (2017)
Kowalski M. - Problem czasu w pracach Jan Baudouina de Courtenay (2016)
Korczyńska D. - Werbalność i niewierbalność w obrazie miasta (na przykładzie Kielc i Nowogrodu Wielkiego (2016)
Лещак C. - Об экспликативны схемах изобразительных моделей (на примере когнитивного пространства "природа" в песнях Бориса Гребенщикова) (2016)
Stolarski L. - Lexical diversity in selected 18th century English novels (2016)
Niekra U. - Deutsch als Fremdssprasche - Fach pder Disziplin? (2016)
Мусий В. - Изучение межтекстовых связей как путь к постижению авторского мира А. С. Грина (2016)
Бригадир Я. - Український ретродетектив як приклад "естетики впливу" (2016)
Гаряча О. - Епітетна інтерпретація мотиву подорожі в "Мертвих душах" М. Гоголя та "Чарівному ліхтарі" Ю. Крашевського (2016)
Годунок З. - Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі романі М. Семенової про Вовкодава (2016)
Глотов О. - Література у морально-правовому аспекті (2016)
Миненко Ю. - Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького (2016)
Глотова В. - Комунікативний метод викладання англійської мова: перспективи розвитку (2016)
Плавуцька І. - Література та загальнокультурна рецепція архетипних просторових уявлень В. Теккерея, Денисюк Н., Федак С.К (2016)
Глотов О. - Конан Дойл з Острога (2016)
Богданова О. - Новые ракурсы пьесы Максима Горького "На дне" (2016)
Leszczak O. - Funkcjonalna i pragmatyczna perspektywa tekstu w analizie dyskursywbej (szkic metodologiczny (2016)
Лабащук О. - Здобутки та перспективи дослідженя автобіографічних оповідей у фольклористиці (2016)
Niekra U. - Deutsch-Polnische beyiehungen und ihr einfluss auf den status der Deutschen sprache in Polen (2016)
Sikora E. - Tendencje w nadawaniu imion na podstawie ksiąg metrykalnych parafii Bieliny na początku XIX i XX w. (2016)
Król-Kumor M. - Model of lexeme identity (2016)
Зубков Е. - Упоминания о "воровском законе" и выражение ментальных моделей в романе "Золотой теленок" (2016)
Просяник О. - Реінтерпретація терміну langage як людської здатності (за "новим" Ф. де Соссюром) (2016)
Підодвірна М. - Феномен ненадійного наратора в романі Юрія Андруховича "Перверзія" (2016)
Дроздовський Д. - Стратегії експлікації постмодерністської чуттєвості в іспанській літературі 1960 - 1990 рр.: з перспективи пост-постмодернізму (2016)
Оляндэр Л. - Размышления над монографией О. В. Богдановой "Современный взгляд на русскую литературу ХІХ - начала ХХ вв. (классика в новом прочтении)" (2016)
Солецький О. - Емблематині "смислоконцентрації" ейдосів Григорія Сковороди (2016)
Яструбецька Г. - Роман "Поміж світів і сяяння світил" Василя Слапчука у вимірі феноменології експресіонізму (2016)
Янусь О. - Образ Майдану в новій соціальній поезії (2016)
Шума Л. - Етнічний стереотип рома (цигана) в народних легендах (2016)
Моклиця М. - "Химерний" як жанровий дискурс роману Василя Слапчука "Та сама курява дороги" (2016)
Блашків О. - Спорідненість національного архетипу та універсалій світової культури у драматургії В.Б. Єйтса та О. Олеся (2016)
Зубков Е. - Терминологические проблемы при исследовании уголовного дискурса (2017)
Денисюк Н. - On Translation and Interpretation of the term "fiction" in Ukrainian literary criticism, Плавуцька І., Федак С. (2017)
Лещак О. - Концепт войны в современном российском и польском публичном дискурсе. I. Культурно-цивилизационная перспектива (2017)
Хорошун О. - Фреймове моделювання концепту "ісламський світ", Пасічник Н. (2017)
Просяник О. - Антропоцентризм як філософсько-методологічна основа концепції Ф. де Соссюра (2017)
Чорній Р. - Literary diversity of Bohdan Lepkyi (2017)
Чуй А. - "Розвіялися сни мої рожеві" (до проблеми модерністської парадигми любовної лірики Богдана Лепкого (2017)
Блашків О. - Стильові засоби, документ і вимисел трактування жанрової своєрідності пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" (2017)
Конопліцька О. - Авторська генологічна свідомість Богдана Лепкого і жанрові традиції в європейській літературі (2017)
Мельничайко В. - Прийом протиставлення у повісті Богдана Лепкого "Батурин", Криськів М. (2017)
Грицак Н. - Методическике рекомендации компаративного изучения литературы в высшей школе: Б. Лепкий и А. Пушкин (2017)
Глотов О. - Останнє слово Богдана Лепкого (2017)
Василишин О. - Богдан Лепкий у рецепції Уласа Самчука, Дубровський Р. (2017)
Кузьменко О. - Фольклорні ремінісценції воєнних поезій Б. Лепкого (2017)
Мартинець А. - Національний код: від фольклору до літературного твору (2017)
Яблонська О. - На роздоріжжі імперій: історіософічні спостереження Б. Лепкого (2017)
Кучма Н. - Постать Богдана Лепкогго в оцінках сучасників (2017)
Янковська Ж. - Концепт "храм" крізь призму оповідання Богдана Лепкого "Дзвони" (2017)
Грищенко І. - Народна герменевтика етнічних сем у народній прозі України (2017)
Лещак О. - Концепт войны в российской и польской этнической картине мира. II. Концептуальный анализ публичного дискурса (2017)
Сембе К. - Відносини влади та номадична суб’єктність у романі Маріо Варгаса Льйоси "Витівки кепсього дівчиська" (2017)
Ігнатів Н. - Автобіографічна повість Наталени Колоревої "Без коріння": дорогами пізнання та самоствердження головної героїні (2017)
Ліпісівіцький М. - Короткотривалість як визначальна особиливість поетики малих драматичних форм (2017)
Вісич О. - Метадрама Людмири Старицької-Черняхівської "Милость Божа": полілог театиральних традицій (2017)
Васильєв Є. - Жанри драми у сучасних загальних генологічних дослідженнях (2017)
Богданова О. - Идеи Пушкина и Толстого в рассказе И. Бунина "Чистый понедельник" (2017)
Лабащук О. - Міфологічні уявлення жінок про материство: від персонального досвіду до наративу (2017)
Наумовська О. - Мотивема анабасису в українській чарівній казці (2017)
Миненко Ю. - Йов Борецький - автор антиуніатського полемічного трактату "Пересторога" (2017)
Захарченко А. - Серіальна структура наративу інтернет-медіа (2017)
Доній Т. - Теорія архетипів у сучасному американському літературознавстві (2017)
Школа В. - Казкова складова п’єс Миколи Куліша (2017)
Нобис-Влязло К. - Количественные факторы концептуализации понятия войны (2017)
Лещак С. - Транссубстанциализация натурфактов при изображении природных реалий в идиостиле Бориса Гребенщикова (2017)
Тєлєжкіна О. - Інверсія як стилістично-синтаксичний засіб увиразнення поетичного тексту (2017)
Оляндер Л. - Homo sapiens і війна у драмі Тадеуша Ружевича "Kartoteka" та її варіанті "Kartoteka rozrzucona" (2017)
Кочерга С. - У пошуках жанрової переакцентуації (2017)
Лучук І. - Галицька полікультурність у дзеркалі та задзеркаллі літератур (2017)
Баранюк О. Ф. - Проблемно-орієнтоване навчання у програмній інженерії (2016)
Диваков Н. Н. - Настройка NAT-PT в GNS3, Воруев А. В. (2016)
Когут У. П. - Дидактичні особливості використання СКМ для навчання майбутніх бакалаврів інформатики (2016)
Прядун В. О. - Поняття професійної спрямованості майбутнього вчителя математики (2016)
Самофалов А. Л. - Обучающая анимация "Вектора. Операции над векторами", Мордухай И. И. (2016)
Семко Л. П. - Сучасні аспекти поглибленого навчання інформатики в основній школі (2016)
Хом’юк В. В. - Інтерактивні технології в процесі формування математичної компетентності (2016)
Чінчой А. О. - Математичне моделювання як засіб здійснення міжпредметних зв’язків курсу алгебри (2016)
Величко С. П. - Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті, Іваній В. С., Мороз І. О., Ткаченко Ю. А. (2016)
Вовкотруб В. П. - Олімпіадні експериментальні задачі з фізики на базі комплектів набірних полів (2016)
Грудинін Б. О. - Педагогічні умови реалізації моделі розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики (2016)
Гуляєва Л. В. - Компетентністно-орієнтовані завдання з фізики в старшій школі: теоретичний аспект, Гуляєва Т. В. (2016)
Желонкина Т. П. - Методические основы составления проблемно-программированных заданий по физике, Лукашевич С. А., Шершнев Е. Б. (2016)
Задорожна Ж. А. - Використання профільного компоненту при формуванні контрольно–вимірюваних матеріалів з фізики для студентів (2016)
Ільніцька К. С. - Застосування методу моделювання до розв’язання астрофізичних задач, Краснобокий Ю. М. (2016)
Купо А. Н. - Применение информационных технологий для обработки и верификации экспериментальных данных в физическом практикуме, Грищенко В. В. (2016)
Лебедь О. О. - Кейс-метод як ефективний інтерактивний метод вивчення фізики, Мислінчук В. О., Левчун І. В. (2016)
Наумчик П. І. - Лабораторна робота "Дослідження залежності вологості повітря від температури" (2016)
Подопригора Н. В. - Реалізація прикладної спрямованості навчання математичних методів фізики на основі інформаційно-комунікаційного підходу: задача про атом гідрогену (2016)
Салтикова А. І. - Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики, Завражна О. М. (2016)
Сальник І. В. - Використання міжпредметного експерименту в процесі вивчення фізики студентами коледжів зв’язку, Томашевська Г. П. (2016)
Сільвейстр А. М. - Використання цифрових фізичних лабораторій на заняттях з фізики у підготовці майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Соколюк О. М. - Особливості формування інформаційно-комунікаційного середовища навчання фізики (2016)
Соменко Д. В. - Використання можливостей апаратно-обчислювальної платформи Arduino в лабораторному практикумі з фізики, Соменко О. О. (2016)
Сондак О. В. - Мотивації як засіб формування предметних компетентностей з фізики (2016)
Ткаченко А. В. - Інноватики у методичній складовій фахової підготовки майбутніх вчителів фізики в класичних університетах, Кулик Л. О. (2016)
Трифонова О. М. - Сучасна наукова картина світу через призму синергетики (2016)
Dyukov Y. S. - The advantages of using Linux in the server world, Kovalchuk V. B. (2016)
Древаль Ю. Д. - Формування превентивної культури охорони праці в закладах освіти, Сичікова Я. О. (2016)
Іванова К. Ю. - Педагогічні умови вдосконалення підготовки з геометрії майбутніх учителів початкових класів (2016)
Ковальчук М. Б. - Психолого-педагогічне обгрунтування реалізації алгоритмічного навчання у вищих технічних навчальних закладах, Михайленко Л. Ф. (2016)
Подалов М. А. - Разработка шагающего робота с обратной связью на базе платформы Arduino (2016)
Садовий М. І. - Методика використання мікроскопів у дослідженні властивостей сучасних конструкційних матеріалів (2016)
Царенко О. М. - До проблеми вивчення нанотехнологій студентами педагогічних спеціальностей (2016)
Чінчой О. О. - Розв’язування фізичних задач як засіб формування технічної компетентності студентів, Маринов О. В. (2016)
Title (2018)
Contents (2018)
Baran J. - Spectroscopic and thermal analyses of ortho-benzylphenol crystalline polymorphism, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Rezni-chenko V. Ya. (2018)
Gnatenko Kh. P. - Length in a noncommuta-tive phase space, Tkachuk V. M. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського