Пасічник Н. - Вплив науково-практичної діяльності Є. Ф. Канкріна на розвиток фінансово-правової думки (2018)
Макаревич А. - Відображення перських та візантійських соціальних установ в інституті вакфу в Османській імперії (2018)
Михайленко М. - Розвиток виборчого законодавства Королівства Італія (1861–1882 рр.) (2018)
Папенко Н. - Отто фон Бісмарк та створення єдиної Німецької імперії, Папенко Є. (2018)
Капелюшний В. - Особливості висвітлення державотворчих процесів доби Української революції 1917–1921 рр. в сучасній історіографії: новітні інтерпретації чи інсинуації? (2018)
Палієнко М. - Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53), Срібняк І. (2018)
Наконечний В. - Польсько-український дискурс журналу "Лемківщина" (діаспорний період) (2018)
Понипаляк О. - Навчальна література з військової підготовки підстаршинських шкіл Української повстанської армії (2018)
Понипаляк А. - Василь Кук в боротьбі проти радянської системи. 1944–1954 рр. (2018)
Любчик І. - Суспільна адаптація та етнонаціональні прояви переселенців з Польщі в УРСР (2018)
Дмитрук Я. - Організація призовних кампаній до Війська Польського у міжвоєнний період (2018)
Нагірний М. - Висвітлення подій хорватсько-сербської війни у виданнях русинсько-української діаспори Хорватії (2018)
Демещук А. - Мирна реінтеграція Східної Славонії, Бараньї та Західного Срему до Хорватії (1995–1998 рр.) (2018)
Бей Н. - Історичні тенденції та перспективи розвитку автомобілебудування у роки незалежності України (2018)
Борисенко М. - Історико-антропологічні підходи до вивчення міста. Рецензія на монографію Овсіюк Оксани "Життя після окупації: побут киян 1943–1945 рр." – К., Дуліби, 2017. – 176 с. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Педаченко Є. Г. - Нейрохірургія України: сьогодення і перспективи (2018)
Радченко В. О. - Вибухові переломи грудного та поперекового відділів хребта (частина друга): огляд літератури, Попсуйшапка К. О., Бабалян Ю. О., Тесленко С. О. (2018)
Пятикоп В. А. - Особенности выделения передней и боковой поверхности тел позвонков на грудном и поясничном уровнях из заднего доступа, Ромаев С. Н., Бабалян Ю. А. (2018)
Горбатюк К. І. - Порівняння клінічних результатів відкритої і малоінвазивної декомпресії та стабілізації при стенозі поперекового відділу хребта, Ольхов В. М., Кириченко В. В., Майструк Д. С., Лемешов О. С. (2018)
Гудков В. В. - Результаты лечения астроцитом субтенториальной локализации у взрослых, Вербова Л. Н., Федирко В. О., Онищенко П. М., Малышева Т. А., Лисяный А. Н., Черненко О. Г., Цюрупа Д. М. (2018)
Набойченко А. Г. - Актуальні питання тригемінальних невралгій компресійного генезу. Результати хірургічного лікування з урахуванням впливу ятрогеній, Федірко В. О. (2018)
Зорин Н. А. - Пункционная лазерная микродискэктомия: 20-летний опыт, Зорина Т. В., Зорин Н. Н. (2018)
Цимбалюк В. І. - Вплив нативних мезенхімальних стовбурових клітин та трансфікованих геном інтерлейкіну-10 на поведінкові реакції щурів при експериментальному алергічному енцефаломієліті, Величко О. М., Пічкур Л. Д., Акінола С. Т., Вербовська С. А., Шувалова Н. С., Топорова О. К., Дерябіна О. Г. (2018)
Паламар О. И. - Тактика хирургического лечения при распространении аденом гипофиза на кавернозный синус и клиновидную пазуху, Гук А. П., Аксёнов Р. В., Оконский Д. И., Тесленко Д. С., Аксёнов В. В. (2018)
Гук М. О. - Метастатичне ураження гіпофіза. Особливості діагностики та застосування хірургічного лікування, Тесленко Д. С., Мумлєв А. О., Яцик В. А., Оконський Д. І., Аксьонов Р. В., Кубряк Д. В. (2018)
Слынько Е. И. - Сравнение динамики послеоперационного регресса неврологических расстройств у пациентов, перенесших травму шейного отдела позвоночника на субаксиальном уровне, в зависимости от типа фиксирующей конструкции, Нехлопочин А. С. (2018)
Поліщук М. Є. - Від долота і молотка до керованого "розуму" в нейрохірургії (2018)
Генриху Михайловичу Хоряку – 80 (2018)
Содержание (2011)
Памяти Ардамацкой Т. Б. (2011)
Пинчук П. В. - Влияние климатических факторов на фенологию весенней миграции куликов на юге Беларуси, Карлионова Н. В. (2011)
Тарасенко М. О. - Вплив погодных умов на фенологію та успішність гніздування сорокопуда сірого (Lanius excubitor L.) на Поділлі (2011)
Черничко Р. Н. - Влияние погодных особенностей года на фенологию береговой ласточки (Riparia riparia) на юге Украины (2011)
Дядичева Е. А. - Гнездование пеночки-трещотки (Phylloscopus sibilatrix) в лесонасаждениях Запорожской области, Надточий А. С. (2011)
Кучеренко В. Н. - Сравнительная характеристика летнего населения птиц открытых биотопов Западного Крыма (2011)
Цвелых А. Н. - Расселение зеленой пересмешки (Hippolais icterina (Vieill.)) в степной зоне левобережья Украины и ее появление в Крыму (2011)
Цвелых А. Н. - Экспансия пеночки-теньковки (Phylloscopus collybita (Vieill.)) в Крым, Аппак Б. А. (2011)
Кирикова Т. А. - Роль лиманов и лагун Азово-Черноморского побережья в обеспечении кормовой базы тундровых куликов, Антоновский А. Г. (2011)
Копылова Т. В. - Динамика численности гнездящихся врановых птиц на контрольных площадках в 2000-2010 гг. на юге Запорожской области (Северное Приазовье), Кошелев А. И., Кошелев В. А. (2011)
Русев И. Т. - Чайка-хохотунья в г. Одесса и ее первое гнездование на крыше здания, Радьков Д. В., Курочкин С. Л. (2011)
Гринченко А. Б. - Пролет и зимовка савки (Oxyura leucocephala) в Крыму (2011)
Кучеренко В. Н. - Динамика населения птиц Симферопольского водохранилища в период весенних миграций, Чирний В. И. (2011)
Яненко В. О. - Особливості сезонних міграцій перепілки (Coturnix coturnix L.) на території України в період 1975-2006 рр., Серебряков В. В., Пшеничний С. В. (2011)
Савинська Н. О. - Оологічні показники мухоловки білошийої природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України, Чаплигіна А. Б. (2011)
Баник М. В. - Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus Blyth) – новый вид фауны Крыма, Девятко Т. Н. (2011)
Бескаравайный М. М. - Инвазии в Крым длиннохвостых синиц номинативного подвида, Тарина Н. А. (2011)
Петрович З. О. - Гніздування великого кроншнепа (Numenius arquata) на Нижньодніпровській піщаній арені, Редінов К. О. (2011)
Петрович З. О. - Морський побережник (Calidris maritima) в Україні, Редінов К. О. (2011)
Плига А. В. - Літня орнітофауна проектованого національного природного парку "Подесіння" в заплаві р.Десна (2011)
Попенко В. М. - Новые находки гнездящихся птиц в Северо-Западном Приазовье (2011)
Редінов К. О. - Нове спостереження вівсянки-ремеза (Emberiza rustica) в Україні, Петрович З. О. (2011)
Информация регионального банка данных о возвратах окольцованных птиц. Сообщение 8. Чайка-хохотунья Larus cachinnans (2011)
Кошелев А. И. - Рецензия на научную монографию "Биологическое разнообразие Украины. Днепропетровская область. Птицы: неворобьиные (Aves: Non-Passeriformes) (2011)
Содержание (2018)
Бачинська Н. Ю. - Оцінка стану когнітивних функцій у пацієнтів із метаболічним синдромом після перенесеного ішемічного інсульту, Копчак О. О. (2018)
Kuznietsov A. A. - Integral clinical and neuroimaging criteria for the prognosis of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage acute period outcome (2018)
Волошина І. М. - Клінічне оцінювання впливу дієтичних інтервенцій зі зменшення споживання кухонної солі на перебіг артеріальної гіпертензії (2018)
Sagalevich A. I. - Treatment of ureterolithiasis with the use of percutaneous antegrade ureterolithotripsy, Vozianov O. S., Ozhohin V. V., Dzhuran B. V., Kogut V. V., Gaysenyuk F. Z., Sergiychuk R. V. (2018)
Rozenko O. V. - Comparative assessment of different methods of surgical treatment of nonbiliary necrotizing pancreatitis, Synepupov D. N., Sorokin A. M. (2018)
Клименко В. М. - Лапароскопічна холецистолітотомія проти лапароскопічних (одно- і чотирипортових) холецистектомій, Сиволап Д. В. (2018)
Вірстюк Н. Г. - Прогностичне значення шкали CLIF-C-ACLF щодо короткострокової смертності при алкогольному цирозі, Сливка Н. О. (2018)
Aslanian M. A. - Histological research of hepatoprotective activity of tablets Lavaflam in rats with subchronic hepatitis, Bobrytska L. A., Bereznyakova N. L., Shpychak O. S., Hrytsenko V. I., Germanyuk T. A., Ivko T. I. (2018)
Furyk O. O. - Clinical and pathogenetic value of immune disruptions in manifestation of mixed cryoglobulinemia in patients with chronic hepatitis C, Riabokon Yu. Yu., Riabokon E. V. (2018)
Гула В. І. - Мікроскопічні та ультрамікроскопічні зміни головних екзокриноцитів слизової оболонки шлунка за умов сублетальної загальної дегідратації організму, Сікора В. З., Ярмоленко О. С., Бумейстер В. І., Пернаков М. С., Бойко В. О. (2018)
Pashkova O. Ye. - The risk factors of cardiovascular disorders in children with chronic bronchopulmonary diseases, Lezhenko G. O. (2018)
Raznatovska O. M. - Dynamics of cytokine profile indexes in children with first diagnosed pulmonary tuberculosis in the course of antimycobacterial therapy, Mironchuk Yu. V. (2018)
Godovanets O. I. - Efficacy of probiotic administration in the complex treatment of chronic catarrhal gingivitis in children, Popesku D. G., Godovanets O. S., Bezruk V. V., Bezruk T. O. (2018)
Петрушанко Т. О. - Ефективність застосування NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом, Мошель Т. М., Ганчо О. В., Попович І. Ю., Бублій Т. Д., Боброва Н. О. (2018)
Романова Ю. Г. - Вплив комбінованого застосування антиоксидантів при патології пародонта в жінок із синдромом полікістозу яєчників, Дізік С. В. (2018)
Питько В. А. - Эффективность вспомогательного хетчинга замороженных–оттаянных эмбрионов, Щербаков А. Ю., Логинова О. А., Синило Н. Н., Нипот Е. Е., Черкашина Я. О., Павлов И. В. (2018)
Колокот Н. Г. - Удосконалення діагностики затримки росту плода у вагітних шляхом використання біохімічних маркерів, що характеризують порушення стрес адаптації (2018)
Синяченко О. В. - Связь эффективности лечения больных анкилозирующим спондилитом с состоянием костного метаболизма, Егудина Е. Д., Ермолаева М. В., Ханюков А. А., Такташов Г. С., Потапов Ю. А., Гашинова Е. Ю. (2018)
Хомицкий Н. Е. - Компаративный анализ показателей социальной дезадаптации и критичности у пациентов с шизоаффективным расстройством и параноидной шизофренией как компонентов патоперсонологических трансформаций (2018)
Donchenko А. O. - Betahistine dihydrochloride quantitative determination in dosage forms by the reaction with sodium 1,2-napthoquinone- 4-sulphonate, Vasyuk S. O. (2018)
Каджарян В. Г. - Современные взгляды на лечение болезни Кушинга, Соловьюк А. О. (2018)
Boychuk T. M. - The pathogenetic mechanisms of acute kidney injury and chronic kidney disease (a literature review), Gozhenko A. I., Filipets N. D., Khodorovskyy V. M. (2018)
Andreichyn Yu. M. - Current concepts of maxillitis pathogenesis and morphogenesis (a literature review), Mikhniov V. A. (2018)
Sevalnev A. I. - Actual problems of exposure risk assessment of finely dispersed aerosols and aerosols of nanoparticles, Sharavara L. P., Nefedov O. O., Nefedova O. O., Shatorna V. F. (2018)
Bogomolov A. Ye. - Characteristic of nicotine delivery devices – electronic cigarettes – as a tool to fight against tobacco dependence (2018)
Ярова С. П. - Современные концепции лечения начального кариеса зубов, Саноян В. В. (2018)
Shumna Т. Ye. - Modern diagnostics and treatment of combined congenital cardiovascular system and gastrointestinal tract malformations, Makarova M. O., Panchenko O. V. (2018)
Mukvich О. М. - Adjuvant therapy of chronic gastroduodenitis in children with dysplasia of connective tissue, Yankovskyi D. S., Shirobokov V. P., Dyment H. S., Lavrenchuk О. V. (2018)
Дроздова І. В. - Значення характерологічних рис молоді, яка мала статус дитини-інваліда, для її інтеграції у суспільство, Щудро С. А., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2017)
Аrsнаvа І. F. - Modern concepts of the personality specifics of patients with gout, Ретruк О. Yu. (2017)
Чугунов В. В. - Концептуально-стилистический анализ феномена аутоагрессии в среде лиц, страдающих интернет-зависимостью, Городокин А. Д., Столяренко А. Н. (2017)
Кукуруза Г. В. - Характеристика психологічних захистів та копінгових стратегій батьків, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психічного розвитку (2017)
Михайлова Э. А. - Тревожные расстройства у детей и подростков: клинико-феноменологические и психодиагностические особенности, Проскурина Т. Ю., Беляева Е. Э., Матковская Т. Н., Мителев Д. А., Рябоконь Н. А. (2017)
Аrsнаvа І. F. - The personal specifics and the pecularities of psychological well-being of professional musicians, Кuтероvа-Вrеdun V. Yu. (2017)
Аймедов К. В. - Особливості медико-психологічного супроводу пацієнтів, які перенесли нейрохірургічне втручання, Григор'єв Є. О., Горищак С. П. (2017)
Данілевська Н. В. - Етіопатогенетичні та нозоструктуральні складові порушень сну у військовослужбовців - учасників АТО (2017)
Бурдун Н. М. - Психокорекція емоційної напруженості у студентів спеціалізованих медичних навчальних закладів (2017)
Баратинська А. В. - Вплив "темних" рис особистості на виникнення професійного вигорання у працівників поліції (2017)
Радзевілова О. В. - Соціально-особистісні та кримінологічні характеристики жінок, які вчинили насильницькі злочини та пройшли судову експертизу (2017)
Курило В. А. - Динамика клинической картины простой формы шизофрении в контексте ее дифференциальной диагностики с другими формами заболевания, Данилевская Н. В. (2017)
Іщук В. В. - Психоендокринний синдром на тлі гіперкортицизму: нозогенна складова та психотерапевтичний супровід (2017)
Мудренко І. Г. - Біологічні особливості формування суїцидальної поведінки у хворих із деменціями (огляд літератури) (2017)
Білоус В. С. - Соціальна фрустрованість та якість життя пацієнтів із параноїдною шизофренією та гострим поліморфним психотичним розладом у продромальному періоді психозу (2017)
Корж А. В. - Сучасні дані про прихильність до терапії нейролептиками хворих на параноїдну шизофренію (огляд літератури) (2017)
Бойко Д. І. - Біопсихосоціальна характеристика аутоагресивної поведінки пацієнтів при першому епізоді психозу (2017)
Сосін І. К. - Патопсихологія тривожних розладів при алкогольній залежності: клінічні та дидактичні парадигми, Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф. (2017)
Малишко В. М. - Релігійний фактор в еволюції організаційно-правового інституту приватирства першої Британської імперії (1583–1783 рр.) (2016)
Щирба М. Ю. - Доступність охорони здоров’я як вагомий принцип правового статусу пацієнтів (2016)
Бисага Ю. М. - Методологія дослідження конституційного права звертатися до міжнародних судових установ і міжнародних організацій, Дешко Л. М. (2016)
Мамедов О. Дж. - Нормативно-правовые основы государственной служебной правосубъектности государственных органов (азербайджанский опыт) (2016)
Петpеченкo C. A. - Право дітей учасників антитерористичної операції на житло: проблеми та перспективи їх вирішення (2016)
Денисюк С. Ф. - Запобігання корупційним ризикам під час надання адміністративних послуг: питання сьогодення (2016)
Михайленко Д. Г. - Дія норм механізму антикорупційного фінансового контролю у часі та "амністія" капіталів (2016)
Георгієвський Ю. В. - Про визначення компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як правового явища (2016)
Коропатнік І. М.Т - Особливості адміністративно-правового статусу інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії зі збройними силами України (2016)
Пирожкова Ю. В. - Регулятивна функція адміністративного права: ґенеза та сучасна трансформація в умовах реформаційних правотворчих процесів (2016)
Федчишин С. А. - Порушення дипломатичного протоколу в контексті дисциплінарних проступків працівників дипломатичної служби України (2016)
Анпілогов О. В. - Актуальні питання реформи територіальної компетенції і владоспроможності громад (2016)
Глуховеря В. А. - Методи наукового дослідження проблем удосконалення діяльності МВС в умовах реформування (2016)
Лиськов М. О. - Особливості адміністративного провадження у справах за порушення правил лотерейної сфери (2016)
Пчелін В. Б. - Свідок як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин (2016)
Гладченко Т. Б. - Поняття податкового механізму та його елементи (2016)
Кучеренко О. М. - Нормативні підстави адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП (2016)
Прокопенко В. В. - Застосування заходів митно-тарифного регулювання при переміщенні металобрухту через митний кордон України (2016)
Жидченко К. П. - Суб’єкти забезпечення виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям (2016)
Танчинець М. М. - Право на доступ до інформації про діяльність органів публічної влади та способи його реалізації за законодавством України (2016)
Куракін О. М. - Законодавство Україні про працю початку ХХ століття: ретроспектива становлення (2016)
Кучма О. Л. - Мова офіційного перекладу міжнародних договорів у сфері соціального страхування (2016)
Боєва О. С. - Ґенеза судового захисту трудових прав на українських землях в період з ІХ сторіччя до другої половини ХІХ сторіччя (2016)
Медвідь А. О. - Поняття права на соціальне забезпечення (2016)
Байло О. В. - Професійна гідність працівника як трудоправова категорія (2016)
Хрімлі О. Г. - Третейський суд як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Григорчук М. В. - Правова основа захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (2016)
Брюховецька М. С. - Право на посмертне донорство як особисте немайнове право фізичної особи (2016)
Лазаренко М. М. - Проблемні питання визнання та виконання рішень міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (2016)
Тур О. Т. - Фактори, які визначають якість юридичних консультацій (2016)
Рибка І. Є. - Співвідношення індивідуального (саморегулювання) і нормативного (державного) регулювання відносин неплатоспроможності фізичної особи (2016)
Маломуж С. І. - Малозначність діяння в історії кримінального права України (2016)
Білокінь Р. М. - Умови та порядок накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні (2016)
Калімбет І. Л. - Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами неповнолітніх (2016)
Стаскевич Г. С. - Класифікація дорожньо-транспортних пригод (2016)
Біланич Б. - Виготовлення елементів захисту інформації на плівці As4Se96 методом електронно-променевої літографії, Шиленко О., Команіцкій В., Біланич В., Фегер О., Різак В. (2017)
Rubish V. M. - Laser-induced changes in the optical characteristics of amorphous films of the As-Sb-S system, Pop M. M., Mykaylo O. A., Kryuchyn A. A., Maryan V. M., Durkot M. O., Yasinko T. I., Kostyukevich S. O., Kostyukevich K. V. (2017)
Сакалош І. І. - Особливості підготовки торців кварцових оптичних волокон для нанесення плівок бактеріородопсину, Трикур І. І., Січка М. Ю., Цьома І. Й., Різак В. М. (2017)
Хархаліс Л. Ю. - Моделювання електронної і граткової підсистем в шаруватому кристалі β-InSe з перших принципів, Глухов К. Є., Бабука Т. Я. (2017)
Небола І. І. - Фононні спектри сімейства аргіродитів, Штейфан А. Я., Катаниця А. Ф., Студеняк І. П. (2017)
Глухов К. Є. - Ab initio дослідження оптичних характеристик антиферомагнетика FePS3, Хархаліс Л. Ю., Бабука Т. Я. (2017)
Лазур В. Ю. - Метод функції Гріна в теорії одноелектронної перезарядки молекулярного іона водню на голих ядрах, Карбованець М. І., Алексій В. В., Мигалина С. І. (2017)
Малініна А. О. - Оптичні характеристики двосмугової ексилампи бар'єрного розряду на молекулах монойодіду та моноброміду ртуті, Малінін О. М. (2017)
Гуранич П. П. - Край фундаментального поглинання шаруватих кристалів Ag0.05Cu0.95InP2S6, Шуста О. В., Сливка О. Г., Шуста В. С., Huranych P. (2017)
Велеган Т. І. - Вплив електронних кореляцій на динаміку двоелектронної перезарядки іонів на полярних молекулах, Руснак М. М., Карбованець М. І. (2017)
Хмара В. М. - Двоцентрові поправки до сферичного і параболічного базисів атома водню, Гнатіч М., Лазур В. Ю., Рейтій О. К., Рубіш В. В. (2017)
Бондар І. І. - Залежність процесу утворення іонів Ва2+ від інтенсивності випромінювання при реалізації двоелектронного механізму в двох лазерних полях, Суран В. В., Аксенюк І. І., Дубровка Т. В. (2017)
Reity O. K. - Quasiclassical theory of tunnel ionization of an atom by parallel electric and magnetic fields, Lazur V. Yu., Reity V. K. (2017)
Гедеон С. В. - Диференціальні 3d-перерізи розсіяння електронів на атомі фтору, Гедеон В. Ф., Лазур В. Ю., Нодь Є. А. (2017)
Данило В. В. - Характеристики сильнострумового наносекундного розряду на сумішах гелію та аргону з малими домішками пари води, Миня О. Й., Шуаібов О. К., Шевера І. В., Гомокі З. Т., Дудич М. В. (2017)
Лазур В. Ю. - Метод спотворених хвиль неперервного спектру в теорії двоелектронної перезарядки, Карбованець М. І., Алексій В. В., Мигалина С. І. (2017)
Мазур В. М. - Вимірювання ізомерних відношень виходів для реакцій (γ,n) на важких ізотопах церію (2017)
Генерал А. А. - Оптичне випромінювання плазмового струменя, що збуджується бар'єрним розрядом в сумішах аргон-повітря і гелій-повітря, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Звенигородський В. В., Надь Ч. Д. (2017)
Пилипчинець І. В. - Моделювання виходів продуктів фотоподілу ядер актинідів, індукованих гальмівним випромінюванням електронних прискорювачів, Парлаг О. О., Олейников Є. В. (2017)
Плекан Р. М. - Розрахунок спектрів двонуклонних станів парно-парних ядер 64Zn та 74Se в адіабатичному наближенні, Пойда В. Ю. (2017)
Жаба В. І. - Дейтрон: аналітичні форми хвильової функції та розподіл густини (2017)
Гайсак І. І. - Вимірювання абсолютної величини експозиційної дози на бетатроні Б-25, Мартишичкін В. О., Плекан Р. М., Окунєв О. Г., Саболчій М. Т. (2017)
Драненко Г. Ф. - Видалення тексту як диспозитив ієрархізації другорядного (роман Ж. Вайцмана "Заборонене") (2017)
Рихло П. В. - "Sprache, du heilige": Sprachreflexionen in der deutschen Dichtung der Bukowina (2017)
Штейнбук Ф. М. - "По той бік…" "Жінки його мрії" (2017)
Басняк Т. А. - Пасіонарність малої прози: оповідання Зігфріда Ленца "Das serbische Mädchen" (2017)
Кеба О. В. - Роман Дж. М. Кутсі "Володар Петербурга" як фікційна біографія (2017)
Кравчук О. В. - Трансформація старозавітних жіночих образів у ліриці Рози Ауслендер (2017)
Вікирчак І. О. - Метафора єврейського народу в англомовній поезії Рози Ауслендер на прикладі віршів "The Forbidden Tree" та "The Clinic" (2017)
Іваненко В. А. - Другорядне "Я": феномен іншості та двійництва в сучасній шотландській прозі (2017)
Калинюшко О. А. - Образ країни-сусіда та проблеми самоідентифікації у тревелозі М. Щиґела "Зроби собі рай" (2017)
Ромас Л. М. - Персоносфера роману А. Кокотюхи "Червоний" (2017)
Червінська О. В. - The Concept of Post-Non-Classic al Methodological Strategy by Professor Olexander Oguy (2017)
Табачнікова О. - Russian-Soviet Literature of the 1960s and 1970s: Motherhood in Disguise, or A Male Anti-Feminist Rethoric for what it’s Worth (2017)
Дроздовський Д. І. - Дискурс влади і критика споживацтва в романі "Хмарний атлас" Д. Мітчелла (2017)
Ісапчук Ю. В. - Австрійська регіональна література 1930–40-х рр.: між літературою "крові та землі" й "асфальтною літературою" (2017)
Лебедева М. Л. - Культурологический дискурс рассказа А. Аверченко "Смерть африканского охотника" (2017)
Орлова М. О. - Специфіка маргінального героя у творах німецьких письменників генерації 1968-го року (2017)
Voichenko V. V. - Аctuality of the problem of identification the general phenothypic indicators of human using the dermatoglific parameters of hand and foot, Gunas I.V., Kryvda G. F., Bachinsky V. T., Philipchuk O.V. (2017)
Кривда Г. Ф. - Современное состояние и новые тенденции судебно-медицинской экспертизы автомобильной травмы, Войченко В. В., Мишалов В. Д., Гуров А. М., Филипчук О. В., Голубович Л. Л., Герасименко А. И. (2017)
Плевинскис П. В. - Современное понятие автомобильной травмы (2017)
Мішалов В. Д. - Проблемні питання стосовно судово-медичної оцінки ушкоджень, спричинених електрошоковими пристроями, Хохолєва Т. В., Варфоломеєв Є. А. (2017)
Бачинський В. Т. - Сучасні методи встановленя давності настання смерті та зажиттєвості ушкоджень у вітчизняній практиці, Мішалов В. Д., Іркін І. В., Войченко В. В. (2017)
Kozan N. M. - Dermatoglyphic of fingers and human`s growth (2017)
Kotsyubnska Yu. Z. - Рossibilities of useing of factor criteria of dermatoglifical parameters of the middle and proximal phalanges of fingers of the hand in prognosing the increase of the uncertainty (2017)
Данилюк М. В. - Аутоеротична смерть внаслідок компресійної асфіксії в поєднанні з странгуляцією, Зозуля В. М., Чуйко О. В., Ганський О. В., Лесик В. В. (2017)
Гараздюк М. С. - Вивчення впливу етилового спирту на точність визначення давності настання смерті за даними лазерної поляриметрії полікристалічних плівок цереброспінальної рідини, Бачинський В. Т., Лебедінцева І. О., Гараздюк О. І., Андрійчук А. О. (2017)
Франчук В. В. - Судово-медична оцінка неналежної медичної допомоги, яка надається середнім медичним персоналом, Мельник М. М., Зозуля В. М. (2017)
Костенко Є. Я. - Аналіз методів кількісної оцінки пошкоджень ділянки лицевого скелету, що застосовуються в судово-стоматологічній практиці, Брехлічук П. П., Гончарук-Хомин М. Ю. (2017)
Войченко В. В. - Судово-медична оцінка факту виявлення панцирів діатомей у внутрішніх органах трупа зі значими ушкодженнями з метою встановлення давності настання смерті, Повстяний В. А., Сулоєв К. М., Мамедов Ш. М., Брюховецький Ю. О., Титарчук І. П., Зубов О. Л. (2017)
Шевчук М. М. - Ретроспективний аналіз черепно-мозкових травм у дітей Львівської області в період 2014 – 2016 роки, Карпів А. І., Кулик О. М., Микитин Т. І. (2017)
Савка І. Г. - Судово-медична характеристика тріщин, як вагомих морфологічних ознак при визначенні механогенезу переломів довгих кісток нижньої кінцівки (2017)
Балтов М. - Порівняльний аналіз та соціально-економічні проблеми самогубств в Пловдівській області (Болгарія) і в Хмельницькій області (Україна), Козицька Н. В., Гавадза Р. В. (2017)
Чихман Я. В. - Bстановлення виду нарізів каналу ствола зброї для її часткової групової ідентифікації за морфологічними особливостями пасочку обтирання навколо пошкоджень одягу (2017)
Михайленко О. В. - Bстановлення форми вогнепального снаряду за морфологією переломів пласких кісток (2017)
Шевчук М. М. - Вплив етанолу на виявлення антигенів ізосерологічної системи ав0 при встановленні групової належності крові. випадок із практики, Демчук Ю. В. (2017)
Шевчук М. М. - Сучасні принципи та методи дослідження об’єктів біологічного походження в судово-медичній імунології, Демчук Ю. В. (2017)
Шевчук М. М. - Отруєння диклофенаком натрію, Бекар В. М., Хариш О. В. (2017)
Грушенко Л. Д. - Нестандартне використання сучасного банківського обладнання в судово-медичній практиці, Дерюгіна О. В. (2017)
Дорофєєв О. Є. - Фронтальне зіткнення транспортного засобу з пішоходом та один з ймовірних ознак находження пішохода в русі в момент ДТП, Дерюгіна О. В., Собітняк Г. О. (2017)
Шилан В. І. - Асфіксія при вдиханні інертного газу гелію в поліетиленовому пакеті, Шилан К. В., Шальнєв О. Ю. (2017)
Волошинович В. М. - Смертність від механічної асфіксії внаслідок утоплення в Івано-Франківській області за 2012-2016 р.р., Іваськевич І. Б. (2017)
Іваськевич І. Б. - Аналіз випадків механічної асфіксії внаслідок повішення на Прикарпатті за 2012-2016 р.р. (2017)
Франчук В. В. - Наукова і експертна школа судових медиків Тернопілля та її вклад у розвиток судово-медичної науки і практики, Трач Росоловська С. В. (2017)
Бачинський В. Т. - 51-а судово-медична конференція Словаччини, поєднана 25-ю міжнародною зустріччю судових медиків "Альпи-Адріатика-Панонія", Ванчуляк О. Я., Гараздюк М. С., Зозуля В. М. (2017)
Кривда Г. Ф. - Науково-практична конференція з міжнародною участю: "Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми" 15-16 червня 2017 р., м. Одеса, Уманський Д. О. (2017)
Саніна Н. П. - Розвиток судово-медичної служби в Запорізькій області, Полтавченко В. М. (2017)
Куртєв А. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання та перспективи організації судово-медичної служби України" 28-29 вересня 2017 м. Запоріжжя (2017)
Бачинський В. Т. - 96 - й щорічний конгрес асоціації судових медиків Федеративної Республіки Німеччина, Ванчуляк О. Я., Гараздюк М. С. (2017)
Кривда Г. Ф. - Відвідування Центру судової медицини клініки медичного університету Лозанни (Швейцарія), Уманський Д. О. (2017)
Професор В. Т. Бачинський – лауреат премії імені Володимира Залозецького (2017)
Воронов Вячеслав Таріелович (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Іваськевич Ігор Богданович (до 40-річчя від дня народження (2017)
Памяті професора Яланського Олександра Васильовича (2017)
Нові наукові видання (2017)
Вимоги для оформлення публікацій (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості використання медіа-фасадів у проектуванні концерт-холів, Лисенко О. С. (2017)
Артеменко М. П. - Колористика природнього середовища херсонщини в контексті проектування костюму регіону як засобу атракції в туризмі (2017)
Бердник А. П. - Освітнє середовище ВНЗ як компонент професійної компетентності майбутнього дизайнера, Стеценко К. М. (2017)
Блажієвська Н. І. - Етапи навчального проектування в професійній підготовці фахівців дизайну інтер’єру (2017)
Близнюк М. М. - Підходи до структурування методичних систем навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва засобами інформаційних технологій (2017)
Гнатюк Л.Р. - Особливості естетики стилю хай - тек, Орищенко М.А., Базильська О.В. (2017)
Гнатюк Л.Р. - Естетика формотворення сакрального простору на теренах України, Терлецька М.В. (2017)
Єфімова М.П. - Книга як засіб розвитку сприйняття світу дитиною (2017)
Кардаш О. В. - Хронос – дизайн: форма, функція, естетика, Бруєва А. І., Мамайсур А. Р. (2017)
Кисельова К. О. - Формоутворення європейського жіночого костюма 60-х років ХХ століття (2017)
Ковалев Ю. Н. - Организация среды обитания: опыт фэн-шуй, Шитова К. О. (2017)
Костюченко О. А. - Особливості дизайну експозиційних просторів у арт-центрах (2017)
Косюк В.Р. - Педагогічний супровід розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів під час викладання курсу "Український дизайн" (2017)
Кузнецова І. О. - Прояви композиційного елементу "рух" в дизайні інтер’єрів аеровокзалів, Колосова Н. А., Сірак В. В. (2017)
Кузнецова І. О. - Інноваційні напрями в дизайні интер’єру, Русаков І. О., Руденко О. В., Гербич К. О. (2017)
Назарук А. А. - Роль дизайну в формуванні комфортного середовища хоспісу, Мироненко О. В. (2017)
Обуховська Л. В. - До питання використання у термінології дизайну поняття "поліфункціональні малі архітектурні форми" (2017)
Овчарек В.Є. - Конструкції виставкових стендів як об’єкт студентського дизайн-проектування, Хиневич Р.В. (2017)
Сандік О. П. - Етнічний фактор формування предметно-просторового середовища та об'єктів дизайну зеленого туризму Південного регіону України (2017)
Соломенко А. Г. - Категорії технічної естетики у використанні елементів історичних стилів в інтер’єрі (2017)
Триколенко C. Т. - Поєднання реалістичних та метафоричних елементів сценографії на прикладах вистав великої сцени (2017)
Третяк Ю. В. - Принципи систематизації ландшафтних елементів в інтер`єрах промислових будівель, Школік А. С. (2017)
Третяк Ю. В. - Особливості формування інтер’єрів житлових лофтів, Шилова М. Д. (2017)
Чепелюк О. В. - Книга як інспірація арт-об’єктів, Жуков І. О., Шахман М. І. (2017)
Mayson H. - Current color solution features in interiors on modern ships (2017)
До 75-річчя Дмитра Георгійовича Крижановського (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу" (2018)
Барбова А. І. - Cучасні методи діагностики туберкульозу, Журило О. А., Трофімова П. С., Миронченко С. В. (2018)
Марченко Г. Ф. - Порушення функції печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від наявності супутніх вірусних гепатитів, Петренко В. І., Голубовська О. А., Долинська М. Г., Галан І. О., Потайчук В. І., Бєгоулєв О. Є., Пронюк Х. О., Сукач М. М., Малиновська Т. В. (2018)
Мацегора Н. А. - Патоморфологічні особливості змін органів травлення та нирок при ізольованому ХРТБ та ко-інфекції ХРТБ/ВІЛ/СНІД, Полякова С. О., Єлісейдіс М. Н. (2018)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Деякі клініко-епідеміологічні аспекти виживання пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на тлі антиретровірусної терапії, Шевельова О. В., Шевченко-Макаренко О. П. (2018)
Галан І. О. - Стан білкового обміну у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від клінічної форми, Петренко В. І., Процюк Р. Г., Омельчук С. Т., Марченко Г. Ф. (2018)
Мацегора Н. А. - Ефективність застосування імуноглобуліну-G у хворих на ХРТБ/ВІЛ у стані виразної імуносупресії, за даними гематологічних досліджень, Капрош А. В. (2018)
Хмель О. В. - Віддалені результати оперативних втручань з приводу туберкульозу легень, Калабуха І. А. (2018)
Линник М. І. - Комп’ютерна денситометрія в оцінці основного курсу антимікобактеріальної терапії у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень, Аврамчук О. В., Старічек Г. В. (2018)
Дужий І. Д. - Помилки під час променевого дослідження у хворих із синдромом плеврального випоту, Олещенко Г. П., Гресько І. Я., Олещенко В. О. (2018)
Гелюх Є. П. - Досвід впровадження фінансування на основі результатів у практику надання послуг хворим на туберкульоз, Каменська Н. М., Масюк О. І., Філіппович С. А. (2018)
Шевченко О. С. - Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ, Козько В. М., Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Меркулова Н. Ф., Погорєлова О. О. (2018)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ, Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2018)
Ільницький І. Г. - Рецензія на монографію Я. О. Дзюблика "Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів" (Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2016.— 255 с.), Костик О. П., Рудницька Н. Д., Рак Л. М. (2018)
Умови публікації в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція" (2018)
Baran J. - Spectroscopic and thermal analyses of ortho-benzylphenol crystalline polymorphism, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Rezni-chenko V. Ya. (2018)
Gnatenko Kh. P. - Length in a noncommuta-tive phase space, Tkachuk V. M. (2018)
Лiтовко I. В. - Новий тип плазмового прискорювача із замкненим дрейфом електронів, Добровольський А. М., Найко Л. В. Найко I. В. (2018)
Булавін Л. А. - Кластероутворення фулеренів у рідинній системі C70–N-метил-2-піролідон–толуол, Нагорна Т. В., Кизима О. А., Худоба Д., Іваньков І., Нагорний А. В., Авдєєв М. В. (2018)
Маломуж М. П. - Ступінь димеризації, ефективна поляризовність молекул і теплоємність насиченої водяної пари, Махлайчук В. М. (2018)
Гетало А. М. - Температурна залежність об’ємного модуля пружності аліфатичних спиртів та фторованих їх аналогів, Руденко О. П., Хорольський О. В., Самойленко С. О., Булавін Л. А. (2018)
Стула Ю. М. - Фізична природа часу релаксації водно-спиртових розчинів (2018)
Хорольський О. В. - Ефективні радіуси макромолекул у розбавлених розчинах полівінілового спирту (2018)
Мигаль В. М. - Змочування в умовах резонансного електромагнітного опромінення, Держко О. В. (2018)
Семікіна Т. В. - Технологія отримання та властивості CdS/CdTe сонячних елементів з використанням метода квазізамкненого простору (2018)
Morozovska A. N. - Dependence of soft phonon spectra on flexoelectric coupling in ferroelectrics, Scherbakov C. M., Glinchuk M. D. (2018)
Dzyublik A. Ya. - Symmetric laue diffraction of spherical neutron waves in absorbing crystals, Slisenko V. I., Mykhaylovskyy V. V. (2018)
Gemechu N. - Structural characterization and thickness profile of pulsed laser-deposited KY3F10: Ho3+ thin films, Abebe T. (2018)
Титул, содержание (2017)
Палагин А. В. - Проблемы создания компьютерных систем с применением наноэлементной базы, Боюн В. П., Яковлев Ю. С. (2017)
Rytsar B. Ye. - A Simple Minimization Method of the Variables Number in Complete and Incomplete Logic Functions. Part 2 (2017)
Бабічев С. А. - Технологія вейвлет-фільтрації профілів експресій генів з метою видалення фонового шуму (2017)
Фефелов А. А. - Параметрическая идентификация S-системы с применением модифицированного алгоритма клонального отбора, Литвиненко В. И., Таиф М. А., Лурье И. А. (2017)
Мельников С. В. - Застосування безпілотних літальних систем як мобильних комплексів радіозв'язку, Волков О. Е., Коршунов М. В., Грищенко Ю. Ю. (2017)
Волошенюк Д. О. - Керування посадкою літаків за умов підвищення інтенсивності повітряного руху, Павлова С. В. (2017)
Комар М. М. - Вдосконалення концепції відмовостійкого керування повітряним судном (2017)
Малышко С. А. - Информационная технология анализа медиапространства на основе системы NEWSCAPE (2017)
Наши авторы (2017)
Мокрий О. М. - Оптимізація кроку вимірювань швидкості поверхневих акустичних хвиль у неоднорідних середовищах (2017)
Почапський Є. П. - Аналіз інформативних параметрів сигналу магнетопружної акустичної емісії, Клим Б. П., Коблан І. М. (2017)
Яворський І. М. - МНК-гармонічний аналіз біперіодично нестаціонарних випадкових вібраційних сигналів, Юзефович Р. М., Дзерин О. Ю. (2017)
Мацько І. Й. - Дискретні оцінки кореляційних компонентів векторних періодично корельованих випадкових процесів (2017)
Бондарєв А. П. - Аналітична модель GPS синхронізації вимірювань із урахуванням стохастичних ефектів, Пристай А. М. (2017)
Васюник З. І. - Застосування вейвлет-перетворення для класифікації розв’язків систем реакції-дифузії, Максимів Ю. І., Мелешко В. В. (2017)
Стефанович Т. О. - Врахування помилок перемикального пристрою для системи із резервуванням за схемою 2-із-3, Щербовських С. В. (2017)
Воробель Р. А. - Адитивно-мультиплікативний генератор логічних зв’язок нечітких систем (2017)
Кошовий В. В. - Автоматизоване виявлення радіотелескопом УРАН-3 сплесків декаметрового радіовипромінювання Сонця, Івантишин О. Л., Коноваленко О. О., Ногач Р. Т., Русин Б. П., Харченко Б. С., Лозинський А. Б., Романишин І. М., Романишин Р. І. (2017)
Каліта Б. І. - Виявлення динаміки хвильових процесів в атмосфері на основі спостереження ультрафіолетового випромінювання, Каратаєва Л. М., Мельник М. О. (2017)
Марусенков А. А. - Новий метод виділення сигналу ферозонда (2017)
Kosarevych R. Ya. - Method of features construction for remote sensing images based on the characteristics of random point fields, Lutsyk O. A., Rusyn B. P., Korniy V. V. (2017)
Литвин В. В. - Метод планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу, Вовнянка Р. В., Досин Д. Г. (2017)
Цегелик Г. Г. - Оптимізація розміщення реплікаційних баз даних у розподілених інформаційних системах, Краснюк Р. П. (2017)
Франкевич Л. Ф. - XXV відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України – КМН-2017 (2017)
Frankevych L. - The III International young scientists forum on applied physics and engineering YSF-2017 (2017)
Куриляк Д. Б. - Наукові семінари "Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування” (2017)
Мандзій Богдан Андрійович (4 листопада 1933 р. – 12 грудня 2017 р.) (2017)
Title (2017)
Title of contents (2017)
Суходольська І. Л. - Сезонні зміни вмісту важких металів у воді малих річок (2017)
Пакшина С. М. - Влияние технологии возделывания многолетних мятликовых трав на их транспирацию в условиях заливных лугов, Белоус Н. М., Смольский Е. В., Силаев А. Л. (2017)
Бєляков С. О. - Моделювання динаміки сумарної кількості опадів та чистої первинної продукції типчаково-ковилових угруповань асканійського степу за сценаріями глобальних змін клімату, Гофман О. П., Вишенська І. Г. (2017)
Nazarenko M. M. - Chromosomal rearrangements caused by gamma-irradiation in winter wheat cells, Izhboldin O. O. (2017)
Faly L. I. - Structure of litter macrofauna communities in poplar plantations in an urban ecosystem in Ukraine, Kolombar T. M., Prokopenko E. V., Pakhomov O. Y., Brygadyrenko V. V. (2017)
Ловинская В. Н. - Особенности продуктивности сосновых древостоев в лесонасаждениях Северной Степи Украины, Сытник С. А., Масликова К. П., Грицан Ю. И. (2017)
Шупова Т. В. - Трансформация разнообразия орнитофауны под действием рекреационной нагрузки (2017)
Лихолат Ю. В. - Оцінка і прогноз інвазійності деяких адвентивних рослин за впливу кліматичних змін у Степовому Придніпров’ї, Хромик Н. О., Іванько І. А., Матюха В. Л., Кравець С. С., Дідур О. О., Алексєєва А. А., Шупранова Л. В. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Abdramanova S. A. - Conceptualization of HAPPINESS by young native speakers of Kazakh (2017)
Kalyta A. A. - Synergy of the flow of thinking, Klymenyuk O. V. (2017)
Marina O. S. - Paradoxicality in Modern English Poetic Discourse: Testing Boundaries of Linguistic Research in the 21st Century (2017)
Martynyuk A. - "Now that the magic is gone" or toward cognitive analysis of verbal/co-verbal communication (2017)
Prosyannikova Ya. N. - Simile: cognitive and semiotic perspective (2017)
Vakhovska O. V. - Metaphor in the light of conceptual metaphor theory: a literature review (2017)
Volkova S. V. - Mytholoric space of Amerindian prosaic texts: cognitive-semiotic and narrative perspectives (2017)
Титул, зміст (2018)
Морозов А. - Нігілізм і псевдодуховність: людство на роздоріжжі (2018)
Шип Н. - Практичне слов’янофільство Івана Сергійовича Аксакова (2018)
Ліпін М. - Потестарні механізми виробництва "картини світу" (2018)
Гудков С. - Філософія економіки: праксеологічне значення для України (2018)
Боровська Л. - Евристичний потенціал концепту "особистість" в альтернативних дискурсах (2018)
Саракун Л. - Кіберпростір як середовище формування космополітичної світоглядної системи (2018)
Левкулич В. - Справедливість як предмет дискурсу і діалогу (2018)
Шніцер М. - Образно-символічна природа метафори (2018)
Кравченко А. - Відповідальність у трансформаціях ідентичності: ціннісний аспект (2018)
Бабіна С. - Маска та самоідентичність особистості (2018)
Лімонченко В. - Творчість та інновація: пам’ять vs інтерпретація (2018)
Хоружий Г. - Компетентнісні моделі у вищій освіті та бізнесі: зарубіжний досвід (2018)
Красільнікова О. - Компетентнісний підхід як основа філософії освіти (2018)
Ільїна Г. - "Візуальна грамотність" у контексті когнітивних та освітніх процесів (2018)
Шелудченко Л. С. - Екологічна безпека ландшафтів природно-територіальних комплексів, які трансформовано автотранспортними мережами (2017)
Ковров О. С. - Статистика природних зсувів в світі та Україні, Бучавий Ю. В. (2017)
Бредун В. І. - Формування екологічної небезпеки об’єктів нафтогазової галузі Полтавщини факторами техногенної сейсмічності (2017)
Харламова О. В. - Моніторинг станів екологічної небезпеки при сумісній дії стаціонарних та пересувних джерел, Шмандій В. М., Поліщук Д. В., Котенко О. Л., Гученко М. І. (2017)
Юрченко В. О. - Дослідження дисперсного складу пилу кондитерських підприємств, Пономарьов К. С., Пономарьова С. Д. (2017)
Мазницька О. В. - Хімічна меліорація із застосуванням продукту нейтралізації маточних розчинів виробництва капролактаму шламом водоочищення ТЕЦ, Пасенко А. В., Новохатько О. В. (2017)
Сиса Л. В. - Аналіз ізотерм адсорбції іонів цинку на бентоніті після обробки його надвисокочастотним випромінюванням, Рудик Ю. І., Концур А. З. (2017)
Radomska M. M. - The assessment of the risks for the environment from the activity of the Haysyn LIAMP, Yovenko A. I., Horobtsov I. V. (2017)
Пляцук Л. Д. - Оцінка захищеності підземних вод в районі розташування Cумської ТЕЦ, М'якаєва Г. М., Гурець Л. Л. (2017)
Васенко А. Г. - Дослідження вмісту важких металів у воді р. Дунай в межах України, Мельник А. Ю. (2017)
Дмитруха Т. І. - Оцінка небезпеки об’єктів різного призначення в разі руйнування ртутних ламп, Маджд С. М., Денисенко Н. Г., Петрусенко В. П. (2017)
Хрутьба В. О. - Аналіз екологічних небезпек під час експлуатації та ремонту магістральних трубопроводів, Вайганг Г. О., Стегній О. М. (2017)
Лобойченко В. М. - Оценка сезонных колебаний минерального состава воды "Березовская" санатория "Берминводы", Васюков А. Е. (2017)
Карлюк А. А. - Зміна якості води озер лиманської групи у ретроспективний та сучасний періоди в умовах антропогенного навантаження (2017)
Буц Ю. В. - Геохімічна трансформація міграційних властивостей важких металів під впливом техногенного навантаження пірогенного походження, Крайнюк О. В. (2017)
Пляцук Л. Д. - Оцінка радіаційного впливу нафтовидобувного комплексу на об’єкти навколишнього середовища, Бурла О. А., Аблєєва І. Ю. (2017)
Корцова О. Л. - Дослідження умов формування зон активного забруднення підприємств північного промвузла м. Кременчук, Бахарєв В. С., Волошина В. Г. (2017)
Дружинін А. В. - Планування строку і ціни в складі договору підряду на будівництво об’єкта, Давиденко О. А. (2018)
Пруненко Д. О. - Механізм реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств (2018)
Костюк В. О. - Дослідження впливу трудового і технічного потенціалу підприємства на його кінцевий фінансовий результат (2018)
Колесник Т. М. - Оцінка ризиків на приватному підприємстві, Колонтаєвський О. П. (2018)
Лещинський В. П. - Розвиток сучасних технологій в реальному секторі економіки на прикладі виробничої сфери: закордонний досвід (2018)
Тофанюк О. В. - Розробка методик прогнозування надходження від податку з доходів фізичних осіб до регіонального бюджету відносно сфери їх застосування, Зінчук А.С. (2018)
Троян В. І. - Історія розвитку та сучасний стан розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Угоднікова О. І. - Стейкхолдерно-орієнтована модель стратегічного управління підприємствами галузі туризму та готельно-ресторанного господарства (2018)
Наумік-Гладка К. Г. - Розвиток нішової діяльності на ринку туристичних послуг, Гіззатулліна М. С. (2018)
Білоус С. В. - Управління якістю надання туристичних послуг у містах Західного та Східного регіону України, Пурська І. С., Дашковська А. В. (2018)
Шановні автори! (2018)
Вихідні дані (2018)
Близнюк М. М. - Програмне забезпечення навчання комп’ютерного проектування художніх виробів з дерева (2017)
Васильєва О. С. - Розробка класифікації видів і принципів конструктивної реалізації функцій трансформації дитячого шкільного одягу і гардеробу, Колосніченко О. В., Васильєва І. В., Остапенко Н. В. (2017)
Галаган Т. В. - Обгрунтування складу пакетів матеріалів одягу для працівників газотранспортних компаній, Полька Т. О., Колосніченко М. В. (2017)
Гардабхадзе І. А. - Фешн-дизайн в умовах асиметрії інформаційних потоків індустрії моди (2017)
Гегер А. Д. - Особливості співвідношення елементів композиції, пріоритетних для візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну (2017)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування скульптурної частини Білоцерківського дендрологічного парку "Олександрія", Яценко Є. О. (2017)
Голобородько В. М. - Формування знакових інформаційних систем методами екологічного дизайну, Рубцов А. Л., Чемакіна О. В. (2017)
Дяченко А. - Пріоритетні напрямки розвитку дизайну одягу та їх практичне застосування в умовах сьогодення (2017)
Жильцова Г. В. - Дизайнерський мобільний житловий модуль як елемент розвитку інфраструктури туристичної галузі Південного регіону України, Горділей Н. В. (2017)
Кардаш О. В. - Особливості засобів забезпечення безбар’єрного простору, Свірко В. О., Джурик О. В., Білоноженко А. О. (2017)
Колосніченко О. В. - Архітектурні форми дерев’яного зодчества - джерело дизайн-проектування колекції молодіжного одягу, Васильєва О. С., Приходько-Кононенко І. О., Васильєва І. В. (2017)
Косенко Д. Ю. - Порівняльний аналіз габаритів та розміщення учнівських столів з різними формами робочої поверхні (2017)
Кузнецова І. О. - Особливості фактурного формоутворення в дизайні меблів, Чемакіна О. В., Бойчук В. І. (2017)
Омельченко Г. В. - Підвищення конкурентоспроможності дитячого одягу для ролерів-початківців шляхом застосування методу ергономічного дизайну, Колосніченко М. В., Донченко С. В. (2017)
Ромаскевич-Соломенко А. Г. - Міра у інтер’єрах історичних стилів (2017)
Сафронова О. О. - Особливості методики Design Thinking як сучасної стратегії проектування в контексті дизайну середовища (2017)
Скляренко Н. В. - Концепція неперервної взаємодії у проектуванні відкритих дизайн-систем (2017)
Токар Г. М. - Класифікація різновидів розвантажувальних систем та жилетів для військовослужбовців, Остапенко Н. В., Третякова Л. Д., Луцкер Т. В. (2017)
Холковський Ю. Р. - Моделювання нестандартних архітектурних форм на основі дискретно-інтерполяційного методу (2017)
Шелестова Л. В. - Професійна компетентність вчителя у формуванні картини світу в учнів (2017)
Коновальчук М. В. - Розвиток майбутніми учителями обдарованості дітей-мігрантів (на прикладі соціально-педагогічного проекту "Схід сонця") (2017)
Зуєв М. І. - Стратегії навчання обдарованих дітей в освітніх закладах Європи (2017)
Зуєва Л. Є. - Ґенеза науково-теоретичних і регулятивних засад психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади (2017)
Гальченко М. С. - Загальношкільна модель збагачення (2017)
Барабанов Р. Е. - Роль социального педагога в работе с детьми с особыми образовательными потребностями (на примере умственной отсталости) (2017)
Подшивайлов Ф. М. - Психолого-педагогічні особливості навчальної мотивації дітей старшого дошкільного віку, Кривоцюк С. В. (2017)
Радченко К. А. - Спрямованість освітнього процесу на набуття досвіду практичної діяльності як умова формування професійної компетентності майбутніх військових юристів (2017)
Чудакова В. П. - Зміст та особливості впровадження "загальної" освітньої програми "управлінська компетентність керівників з формування психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" (В. Чудакової) як засіб розвитку конкурентоздатності особистості (2017)
Олійник А. Ю. - Тренінг "Їжа та здоров’я для 5-7 класів" (2017)
Поліхун Н. І. - Основи дослідного пошуку (авторська навчальна програма з курсу за вибором) (2017)
Пінькевич І. М. - Інноваційна програма "Через дитячу творчість до екологічного виховання" (2017)
Комашко К. С. - Такі таланти народжує Радомишльська земля (2017)
Піліна А. В. - Ефективна модель економічної освіти в позашкільному навчальному закладі (на прикладі КПНЗ "Київська мала академія наук учнівської молоді"), Кагляк О. В. (2017)
Сусак В. І. - Лояльнісна компонента ідентичності "українець/ка”: регіональні виміри на прикладі міст Львова та Донецька (1994–2010–2015 рр.), Ващинська І. І. (2018)
Черниш Н. Й. - Стан сучасного загальносоціологічного теоретизування: глобальний досвід і локальні специфікації (2018)
Дембіцький С. С. - Вивчення психологічного дистресу в соціологічних дослідженнях: історія та методологія (2018)
Шкляр А. І. - Класичний банкінг: напрями трансформації в умовах технологічної революції (2018)
Дульська І. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як технологічний базис інклюзивного соціального та економічного зростання (2018)
Заруцька О. П. - Облігації внутрішніх державних позик в Україні: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку (2018)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України наприкінці 2017 р., Дмитрук Д. А. (2018)
Ніцполь С. І. - Актуальні опитування: студентське самоврядування, волонтерство, гендерна рівність, Нестеренко Є. О. (2018)
Жага до життя як стиль життя (видатному вченому Гриценку Андрію Андрійовичу – 70!) (2018)
Наші найтепліші привітання та побажання (професорові Наталії Йосипівні Черниш – 70!) (2018)
II Всеукраїнський з міжнародною участю конкурс робіт "Аналіз соціальних даних 2018”/"Social data analysis 2018” (запрошення до участі) (2018)
V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи” (запрошення до участі) (2018)
VIІI Міжнародна наукова конференція "Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем” (запрошення до участі) (2018)
Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі” (запрошення до участі) (2018)
Автори (2018)
Contents (2018)
Chеrnovа L. - Priorities of the perspectives of development and management of the Ukrainian port infrastructure (2018)
Ginkul А. - Innovative technologies in solving problems of desertification and degradation of soils in Тurkmenistan , Кrivileva S. (2018)
Хандогіна О. В. - Аналіз системи управління та поводження з твердими побутовими відходами у населених пунктах (2018)
Сущенко О. А. - Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства, Кравченко В. В. (2018)
Арсеньєва Н. О. - Аналіз програмних комплексів автоматизованого проектування автомобільних доріг, Крухмальова О. В. (2018)
Шевченко Р. І. - Формування алгоритму та процедур організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення небезпеки (2018)
Коваленко Р. І. - Розробка функціональної схеми лабораторної установки для оцінювання часу реагування на локальні надзвичайні ситуації (2018)
Костюков Г. В. - Сучасний стан інформаційного забезпечення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні , Анопрієнко Т. В. (2018)
Вень Мінмін - Формування напрямів територіального розвитку України та Китаю, Рудомаха А. В. (2018)
Радзінська Ю. Б. - Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості земель міст (2018)
Лобашов О. О. - Закономірності зміни показників аварійності у Індустріальному районі міста Харкова, Рославцев Д. М., Пасєка Ю. В. (2018)
Вдовиченко В. О. - Оцінка доцільності впровадження швидкісного пасажирського сполучення другого рівня у місті Харків, Воліков В. В. (2018)
Очеретенко С. В. - Дослідження питання удосконалення системи доставки вантажів у міжнародному сполученні на автотранспортних підприємствах, Дмитрієва К. С. (2018)
нагорний Є. В. - Вибір раціональної технології доставки целюлозно-паперової продукції в регіональному сполученні, Шуліка О. О. (2018)
Гюлєв Н. У. - Щодо впливу темпераменту водія на час його реакції у дорожньому заторі, Лобашов О. О., Шкабара О. В., Дорошенко А. А. (2018)
Абрамова Л. С. - Визначення балансу між параметрами дорожнього руху, Капінус С. В. (2018)
Квартенко О. М. - Системний підхід до обґрунтування нових та удосконалення існуючих технологій кондиціонування багатокомпонентних підземних вод (2018)
Кривільова С. П. - Бінарна система CaO-P2O5 як основа отримання матеріалів для корекції порушень скелету (2018)
Коренєв Р. В. - Вплив віртуальних недосконалостей на напружено-деформований стан і стійкість спеціальних оболонкових систем (2018)
Жиляков В. Я. - Визначення граничного натягнення тяжей посилення цегляних будівель (2018)
Жиляков В. Я. - Підсилення розмороженого фундаменту під водонапірну башту, Резнік П. А., Шаповалов О. М. (2018)
Рочняк Ю. А. - Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів (2018)
Єрошкіна О. О. - Творчі прийоми й складові в побудові міського середовища Харкова (2018)
Данилов С. М. - Особливості формування інформаційно-накопичувальної (BIG DATA) моделі міста (2018)
Алєксєєва О. В. - Держава та її роль у розвитку сучасного ринку робочої сили на селі (2018)
Антонюк О. Р. - Критерії та фактори формування якості надання аудиторських послуг, відмінних від аудиту (2018)
Бережнюк І. І. - Моделювання процесів подолання суперечностей держави та суб’єктів зед щодо забезпечення безпеки та спрощення митних процедур (2018)
Бодрецький М. В. - Практичні методи управління банківськими установами: практика застосування (2018)
Верещагіна Г. В. - Впровадження системи ризик-менеджменту на підприємстві в умовах інноваційної діяльності, Плєханова Т. Є. (2018)
Вишневська О. М. - Глобалізаційні передумови транснаціоналізації світової економіки, Тарабріна А.-М. О., Соколов С. В., Бурлака Є. В. (2018)
Долга Г. В. - Вплив корпоративної культури на управління персоналом підприємства (2018)
Dubinina M. - Institutional provider of the state-private partnership in Ukraine and abroad (2018)
Коблянська О. І. - Облік і аудит операцій на поточному рахунку, Коблянська Г. Ю., Бабенко О. С. (2018)
Коблянська І. О. - Методика і організація обліку та внутрішнього контролю запасів підприємства в системі управління активами, Сіренко А. А., Коблянська Г. Ю. (2018)
Кушнірук В. С. - Тенденції розвитку виробництва та реалізації продукції рослинництва аграрними підприємствами Миколаївської області, Сирцева С. В. (2018)
Мельник О. І. - Аналіз сучасного стану страхового ринку в Україні, Кульбачна Л. А., Жулім М. С. (2018)
Онищенко О. В. - Інноваційні шляхи розвитку олійно-жирової галузі, Куренна О. О., Крикуненко А. С. (2018)
Онищенко Ю. І. - Вплив системно-важливих банків на банківську систему України, Рімко О. А. (2018)
Перков В. В. - Фінансовий механізм діяльності аграрних підприємств, Добровольський П. А., Мельник О. І. (2018)
Покровська О. В. - Спроможні територіальні громади: фінансовий аспект функціонування (2018)
Поснова Т. В. - Креативний людський капітал як фактор розвитку інноваційної економіки (2018)
Степанюк Н. А. - Децентралізація в системі управління національною економікою (2018)
Тимошенко А. О. - Забезпечення ефективності управління витрачанням бюджетних коштів в Україні (2018)
Труніна І. М. - Методичні підходи до управління затратами промислових підприємств, Онищенко О. В. (2018)
Христенко О. А. - Соціально-економічні наслідки розвитку регіонів України за умов реформування адміністративно-територіального устрою, Красовська Н. О. (2018)
Чумаченко Ю. С. - Імплементація маркетингу у сільському туризмі як прагматичний засіб розвитку галузі, Чумаченко Є. С. (2018)
Хайдаров 3. X. - Особенности автоэлектронной эмиссии в сверхтонком зазоре газоразрядной ячейки в полупроводниковой ионизационной камере (2006)
Каримов Б. Х. - Фотовольтаический эффект в оптически активных кристаллах (2006)
Погребняк О. Д. - Структура та властивості покриттів на основі титану, нанесеного високошвидкісним детонаційним потоком на підкладку зі сталі 3, Свириденко Н. В., Курода С., Тюрин Ю. Н., Ердыбаева Н. К., Кульментева О. П. (2006)
Широков Б. М. - Физико-аналитическая модель нагрева газа в проточном термохимическом реакторе I, Корж А. Ф. (2006)
Широков Б. М. - Физико-аналитическая модель нагрева газа в проточном термохимическом реакторе IІ, Корж А. Ф. (2006)
Пятак Н. И. - Расчет собственных частот связанных крестообразных волноводных разветвлений (2006)
Погребняк А. Д. - Формирование высокодисперсного состояния в плазменно-детонационном покрытии из оксида алюминия, Ильяшенко М. В., Братушка С. М., Понарядов В. В., Ердыбаева Н. К. (2006)
Погребняк А. Д. - Физико-механические свойства керамических и металлокерамических покрытий, нанесенных плазменно-детонационным способом, Ильяшенко М. В., Братушка С. М., Понарядов В. В., Ердыбаева Н. К. (2006)
Антоненко А. Л. - Исследование влияния параметров потока плазмы на свойства формируемых покрытий (2006)
Шамирзаев С. Х. - Определение эффективной плотности электронных поверхностных состояний в нанокристаллических пленках Bi2Te3-Sb2Te3, Юсупова Д. А., Мухамедиев Э. Д., Онаркулов К. Э. (2006)
Шамирзаев С. Х. - Простые модели усталостной повреждаемости гетерогенных материалов с очень сложной динамикой, Онаркулов К. Э., Юсупова Д. А., Мухамедиев Э. Д. (2006)
Возный А. В. - Формирование пучка нейтральных атомов для сухого травления и исследование его характеристик, Ям Дж. Ю., Кропотов А. Ю., Фареник В.И. (2006)
Береснев В. М. - Микро-нанослойные покрытия, сформированные методом вакуумно-дугового осаждения с использованием ВЧ-разряда, Толок В. Т., Швець О. М., Фурсова Е. В., Чернышов Н. Н., Маликов Л. В. (2006)
Сагалович А. В. - Исследование поведения многокомпонентных покрытий в агрессивных средах в процессе варки оптических стекол, Бабенко В. А., Дудник C. Ф., Богуславский Г. И., Петров В. Н., Сагалович В. В. (2006)
Дудин С.В. - Плазменное травление гетероструктур на основе нитрида галлия при изготовлении оптоэлектронных устройств (2006)
Інформація (2006)
Правила оформления статей (2006)
Шулаев В. М. - Модернизация вакуумно-дуговых установок для синтеза покрытий и азотирования методом ионной имплантации и осаждения, Андреев А. А., Руденко В. П. (2006)
Лисовский В. А. - Диссоциативный режим ВЧ емкостного разряда низкого давления (2006)
Дудин С. В. - Автоматизированная система оперативного контроля процесса плазмохимического травления в реакторе на базе ВЧ индукционного разряда (2006)
Glazunov G. P. - Influence of porosity on erosion behavior and hydrogen permeability of tungsten films, Andreev A. A., Baron D. I., Bondarenko M. N., Causey R. A., Hassanein A. M., Konotopskiy A. L., Neklyudov I. M., Tarasov I. K., Volkov E. D. (2006)
Андреев А. А. - Осаждение сверхтвердых вакуумно-дуговых TiN покрытий, Шулаев В. М., Горбань В. Ф., Столбовой В. А. (2006)
Лисовский В. А. - Условия появления нормального режима разряда постоянного тока низкого давления, Харченко Н. Д. (2006)
Турбін П. В. - Моделювання динаміки хвильового спектру пучково-плазмової взаємодії (2006)
Андреев А. А. - Азотирование сталей в газовом дуговом разряде низкого давления, Шулаев В. М., Саблев Л. П. (2006)
Турбин П. В. - Нанокристаллические покрытия, полученные вакуумно-дуговым методом с использованием ВЧ напряжения, Береснев В. М., Швець О. М. (2006)
Правила оформления рукописей (2006)
Максименко С. Д. - Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна (2018)
Абсалямова Л. М. - Дослідження харчових виборів жінок репродуктивного віку (2018)
Biloshytska A. S. - A self–sufficient personality in the spiritual dimension (2018)
Боковець О. І. - Організаційно–психологічні фактори розвитку інноваційного потенціалу студента вищого технічного навчального закладу (2018)
Василега О. Ю. - Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності вчителя, Сидоренко І. В. (2018)
Візнюк І. М. - Поведінкові симптоми іпохондрії як механізм психосоматичної дисфункції (2018)
Кулик Н. А. - Емоційний інтелект: аналіз сучасних західних досліджень, Гільова Л. Л. (2018)
Гончарук Н. М. - Дослідження психологічних аспектів комунікації у прикладних лінгвістичних теоріях (2018)
Ivashkevych E. E. - Psycholinguistic aspects of the process of perception of sound and color: the problem of narrative discourse (2018)
Кишакевич І. Т. - Мисленнєві стратегії як механізм розв’язування нестандартних клінічних задач (2018)
Ковальчук А. А. - Особливості використання копінг–стратегій іноземними студентами (2018)
Максименко К. С. - Причинно–следственные отношения социально–психологических факторов и психических и соматических расстройств (2018)
Манилов И. Ф. - О психотерапевтическом персонально идеальном стиле жизни (2018)
Михальська С. А. - Особливості розвитку етичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку (2018)
Mykhalchuk N. O. - Psychological context of the idea of understanding (analyzing derived abstract nouns in "The adventure of Oliver Twist" by Charles Dickens) (2018)
Нагайцева І. Д. - Особистісні особливості управлінця середньої ланки в медичній установі (2018)
Наконечна М. М. - Інтерсуб’єктність та мотиваційна сфера в юнацькому віці, Міняйло С. Р. (2018)
Onufriieva L. A. - The theoretical and methodological analysis of "Me–professional" image as a component of future professionals’ "Me–concept" (2018)
Островська К. О. - Особливості профорієнтації підлітків з аутизмом, Островський І. П., Сайко Х. Я. (2018)
Marek Paluch - Shaping the desired behavior of children from alcoholic families as an aim of support institutions and social care (2018)
Пастух Л. В. - Розвиток психологічної компетентності керівників навчальних закладів освіти з попередження синдрому "професійного вигорання" педагогів у післядипломній освіті (2018)
Петровська І. Р. - Громадянська ідентичність як різновид організаційної ідентичності (2018)
Ренке С. О. - Професійний образ "Я" як предмет психології та становлення особистісної ідентичності майбутнього фахівця (2018)
Сазонова О. В. - Сімейні цінності та рольові установки подружніх пар (2018)
Санніков О. І. - Психологічні особливості професіоналів соціотехнічного профілю (2018)
Семенів Н. М. - Міжетнічна комунікація як динамічна складова міжетнічної взаємодії (2018)
Simko R. T. - Manifestation of subject’s psychomotor qualities in extreme activity and its features (2018)
Співак В. І. - Оcобливості прояву та корекції агресивності у молодших школярів (2018)
Шамич О. М. - Суб’єктивна значущість зовнішніх та внутрішніх стимулів занять спортом паралімпійцями (2018)
Шебанова В. І. - Копінг–поведінка у сучасних психологічних дослідженнях, Діденко Г. О. (2018)
Штепа О. С. - Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики (2018)
Бібліографія (2018)
Відомості про авторів (2018)
Про збірник (2018)
Орловська Ю. В. - Особливості дослідження банкрутства як економічної категорії, Ількова Н. В. (2017)
Мірзоахмедов Ф. - Оцінки невизначеності в міжгалузевому балансІ Республіки Tаджикистан, Назрізода С., Ястремський О. (2017)
Пашкевич М. С. - Експортні переваги транснаціональної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної компанії, Шагоян С. М. (2017)
Ватченко О. Б. - Аналіз комплексного розвитку Дніпропетровського регіону, Свистун К. О. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Роль економічної безпеки в умовах розбудови постіндустріальної економіки, Сидоров О. А. (2017)
Мардус Н. Ю. - Розуміння ринку і його класифікація за ознаками (2017)
Петрова К. В. - Особливості екскурсійного обслуговування іноземних туристів, Джинджоян В. В., Сардак С. Е. (2017)
Богославський М. Ю. - Елементи кіберзагроз банків в рамках системи фільтрації та очищення зовнішнього середовища (2017)
Васильєва В. Г. - Державний аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Книшек О. О., Карпенко В. В. (2017)
Гірман Ю. В. - Методичні аспекти управління фінансовою безпекою в умовах удосконалення нормативно-технічного забезпечення банків (2017)
Гриценко А. В. - Обгрунтування зв’язку ринкової прибутковості страхових послуг в залежності від очікуваних ризиків (2017)
Заборовець К. Г. - Сучасний стан та тенденції боргового навантаження України в умовах розвитку держави (2017)
Кміть В. М. - Недоліки чинної системи оподаткування споживання в Україні та напрями їх усунення, Касімова Ю. П. (2017)
Швайдак В. М. - Наукові засади формування і обчислення потенціалу небанківських фінансових посередників щодо потоку клієнтів та суспільного впливу (2017)
Щербань П. П. - Оптимізаційний менеджмент та іструменти при перетині ризиків комерційних банків на мікрорівні (2017)
Іванова М. І. - Oсобливості застосування методів аналізу асортименту торгівельного підприємства для підвищення ефективності його діяльності, Саннікова С. Ф., Варяниченко О. В., Крайняк К. С. (2017)
Касян С. Я. - Mаркетингове забезпечення ефективного просування інноваційних електро – технічних розробок високотехнологічних підприємств, Барсуков А. Г. (2017)
Квактун О. О. - Особливості стратегії імпорту українських підприємств, Вертелецька О. М., Гребенніков В. (2017)
Razumova H. V. - Internet advertising as an effective tool for business development, Ganchuk K. A (2017)
Чікарькова М. - Гносеологічна проблема об’єктивності у постнекласичній науці (2017)
Починок І. - Проблема техніки у філософії Мартіна Гайдеггера (2017)
Hutkovska І. - The concept of culture in Clifford Geertz’s interpretation (2017)
Григорків-Коротчук І. - Герменевтичні засади національної мови (2017)
Makarov Z - Worldview prerequisites for the development of academic rationality in modern history, Radzyniak Т. (2017)
Manchul B. - Cognitive potential of aesthetics of science in its interdisciplinary dimension, Podgorna L. (2017)
Onufriychuk R. - Problem of the physical reality’s structure in modern philosophy of science (2017)
Єгупов М. - Змістовні і концептуальні основи олімпізму (2017)
Арістова А. - Форми релігійної девіації (2017)
Возний І. - Синкретизм духовної культури населення Буковини XII – перший період половини XIII ст. (2017)
Бродецький О. - Антропологічно-ціннісні конотації етичних ідей середньовіччя: актуальні виміри інтерпретації (2017)
Мизак Н. - Біблійна символіка у творчості Лесі Українки, Яремчук А. (2017)
Мокієнко М. - Об’єднана Церква Християн Віри Євангельської: історико-теологічний вимір (2017)
Лавринович О. - Ісламофобія: генезис поняття та пошук дефініції (2017)
Стоцький Я. - Трансформаційні процеси у баптистських і п’ятидесятницьких громадах Івано-франківської і Тернопільської областей (1965-1975 р.р.) (2017)
Павленко В. - Інтеріоризовані та екстеріоризовані форми і атрибути релігійної віри, Ваннер К. (2017)
Горохолінська І. - Постсекулярні пошуки бога: художні алюзії теодицеї (за твором В. П. Янґа "Хижа") (2017)
Марціновська Д. - Теологічні передумови кредології (2017)
Запорожець В. - Релігієзнавчий погляд на діяльність УАПЦ під час Революції Гідності (2017)
Баюжева А. - Ментальність і соціокультурна сфера: природа взаємодії (2017)
Субботін В. - Процеси модернізації та перспективи постмодернізації в системній динаміці глобалізації (2017)
Кушнір О. - Теоретичні аспекти дослідження природи та сутності трансдисциплінарності в сучасній філософії науки (2017)
Панцир А. - Порівняльний аналіз онтологічних доктрин мормонів та Свідків Ієгови (2017)
Докаш В. - Релігійна мережа України в її конфесійних виявах: соціологічний аналіз (2017)
Шестакова К. - "Назва мови" та її роль у формуванні етнічної ідентичності: соціологічний підхід (2017)
Dokash О. - Conceptualization of totalitarism phenomenon: main approaches and interpretation (2017)
Ципко С. - Батьківська громадськість як суб’єкт реформаційних процесів системи освіти України (2017)
Матівєнко О. - Художник як соціальний феномен: проблема змістовних імперативів (2017)
Медіна Т. - Ставлення судентської молоді до гомосексуальності (на прикладі фокус-групового дослідження) (2017)
Афанасьєв Д. - Соціально-економічний потенціал молоді Закарпаття (за результатами соціологічного дослідження), Варга Н. (2017)
Докаш В. - Організаційний потенціал соціального управління у дискурсі соцологічної аналітики, Туленков М. (2017)
Пержун В. - Емпірико-соціологічні дослідження історичної пам’яті (2017)
Лазаренко І. - Ретроспективний аналіз соціального служіння: від поодиноких досліджень життя парафій до соціологічного осмислення проблеми (2017)
Довідка про авторів (2017)
Охріменко О. В. - Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС за результатами біотестування (2018)
Бур’ян З. В. - Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища, Гандзюра В. П., Трохимець В. М. (2018)
Аристархова Е. О. - Вплив амоніаку на формування токсичності вод поверхневих джерел водопостачання, визначеної на Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) (2018)
Грициняк І. І. - Оцінка зимостійкості дволіток галицького коропа в ставах Прикарпаття, Гурбик В. В. (2018)
Барило Є. О. - Екстер’єрні та вагові характеристики дволіток струмкової форелі (Salmo trutta Linnaeus, 1758), райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) та американської палії (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) (2018)
Гончарова О. В. - Фізіологічне обґрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі, Тушницька Н. Й. (2018)
Ващенко А. В. - Гематологічні показники дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за введення до їхнього раціону кормових добавок "БІО-МОС" та "НУПРО", Матвієнко Н. М., Тучапський Я. В. (2018)
Колесник Н. Л. - Тиляпії (Tilapiinae). Тематична бібліографія, Симон М. Ю. (2018)
Кононенко Р. В. - Нове методичне керівництво з культивування кормових та їстівних безхребетних (2018)
Варналій З. С. - Засоби стимулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях у системі державної політики подолання диспропорцій економічної безпеки України, Лупак Р. Л., Рудик С. А. (2017)
Васильців Т. Г. - Пріоритети і засоби державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку в Україні, Флейчук М. І., Лупак Р. Л. (2017)
Куцик В. І. - Економічна природа формування інтегрованих корпоративних систем, Жихарцева О. О. (2017)
Лейбович А. В. - Концепція побудови рейтингової оцінки регіону на базі використання теорії людського капіталу та компетентісного підходу, Череп А. В. (2017)
Підхомний О. М. - Тенденції бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку Львова, Журба О. Ю. (2017)
Батьковець Н. О. - Управління процесом формування бренду України на ринку міжнародного туризму, Батьковець Г. А. (2017)
Єлейко В. І. - Інноваційна активність підприємств України: аналіз динаміки, Демчишин М. Я., Кожан Д. В. (2017)
Чех М. М. - Особливості економічного зростання в умовах реалізації стратегії заміщення імпорту: галузевий аспект (2017)
Ящук В. І. - Аналіз сучасного стану інформаційних технологій та систем в індустрії туризму (2017)
Лихолат С. М. - Концептуальне осмислення базових категорій "мале підприємництво" та "малий бізнес" (2017)
Гудзовата О. О. - Криптовалюти у грошово-кредитній сфері: технології, перспективи та безпека (2017)
Колянко О. В. - Етапи формування корпоративної культури закладів вищої освіти України (2017)
Вірт М. Я. - Податкове регулювання розвитку малого бізнесу, Клепанчук О. Ю. (2017)
Озимок Г. В. - Моніторинг якості професійної туристської освіти (2017)
Гончар О. І. - Економічні інструменти оптимізації антикризового управління підприємством (2017)
Міценко Н. Г. - Ефективна мотивація праці як основа управління персоналом підприємства, Різник Д. В. (2017)
Федулова І. В. - Сутність та значення ризик-апетиту в управлінні підприємством (2017)
Міщук І. П. - Інституційне забезпечення логістичної діяльності підприємств, Гадада В. Г., Марій О. Т. (2017)
Заярна Н. М. - Аспекти формування конкурентної стратегії підприємства на основі інновацій та алгоритм її оцінки, Ціцяла Н. С. (2017)
Бабенко О. М. - Характеристики стану та ефективності застосування лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства (2017)
Кліпкова О. І. - Оптимізація операційної діяльності підприємства через впровадження логістичної концепції управління (2017)
Гріщенко І. В. - Фактори і принципи формування інноваційного потенціалу підприємства, Білецька Н. В., Клівіденко Л. М. (2017)
Медвідь Л. Г. - Формування облікової політики щодо витрат логістичної діяльності підприємства, Левкович А. В. (2017)
Олексин І. І. - Пріоритетні напрями активізації діяльності підприємств сфери послуг в Україні (2017)
Гуштан Т. В. - Сутнісна характеристика спеціалізації у роздрібній торгівлі (2017)
Скупейко В. В. - Сучасні підходи щодо етапізації стратегічного управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства (2017)
Тучковська І. І. - Особливості гастрономічного туризму у Франції, Полотай Б. Я. (2017)
Сментина Н. В. - Управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем в умовах глобалізації (2017)
Куцик В. І. - Стратегія управління ефективністю формування та використання оборотного капіталу в сучасних умовах, Хомицький А. І., Кук М. І. (2017)
Дейнека Т. А. - Політико-економічна концепція трансформації економічного та соціального розвитку глобалізованого суспільства (2017)
Дубина М. В. - Концептуальні підходи до пізнання сутності методології як науки (2017)
Бойко О. - Ціннісна концепція формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України у ВВНЗ (2017)
Бойко В. - Психологічна підготовка військових фахівців у конфліктах сучасності, Хомчак Р. (2017)
Бакунчик Л. - Роль самостійної підготовки в антикорупційній освіті військових фахівців, Кримець Л. (2017)
Богунов С. - Основи організації та функціонування системи військової освіти Великобританії – аналітичний огляд, Черних О., Черних Ю. (2017)
Божок О. - Упровадження компетентнісного підходу в освітній простір вищої школи, Златніков В. (2017)
Дзюбчук Р. - Місце та роль наукових досліджень у забезпеченні освітньої діяльності вищого військового навчального закладу технічного профілю підготовки, Капосльоз Г., Розумний О. (2017)
Зельницький А. - Викладачі спеціальних дисциплін ВВНЗ: стан підготовленості та напрями її удосконалення, Рибчук О. (2017)
Казак І. - Педагогічний аспект розвитку творчої особистості фахівця у процесі навчання у вищому навчальному закладі, Прібилєв Ю. (2017)
Капосльоз Г. - Закордонний досвід організації наукових досліджень в інтересах вищої освіти, Бодрик Ю., Мельниченко О. (2017)
Колесник В. - Проблемні питання механізму підготовки докторів філософії поза ад’юнктурою, Серветник Р. (2017)
Костів С. - Емоційно-вольова стійкість майбутніх військових фахівців (2017)
Красницька О. - Теоретико-методологічні основи педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу (2017)
Krymets L. - Improving potention of scientific and educational space (2017)
Кузьмич І. - Проблеми оцінювання якості професійної підготовки військових фахівців, Розумний О. (2017)
Миколайчук Р. - Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах (2017)
Мітягін О. - Інформатизація військової освіти – потреба суспільства в підготовці військових фахівців для Збройних Сил України, Чайковський А. (2017)
Мотика С. - Зміст виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею, Олійник Л. (2017)
Піскун І. - Особливості правового статусу військової частини як суб’єкта господарської діяльності (2017)
Приходько Ю. - Якість підготовки військових фахівців у контексті понять системності та технологічності (2017)
Радченко К. - Профіль професійної компетентності майбутнього військового юриста (2017)
Сафронов О. - Особливості підготовки фахівців науково-дослідних установ та військових представництв, Капосльоз Г., Мельниченко О., Голубєва О. (2017)
Ягупов В. - Методичні основи формування професійної суб'єктності майбутніх учителів початкових класів, Бекірова А. (2017)
Білявець С. - Експериментальне дослідження результативності методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2017)
Кашина Г. - Методика оцінювання якості електронних навчальних ресурсів у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Порядок оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Військова освіта" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2017)
Аноп А. В. - Нерегулярні еліптичні крайові задачі та простори Хермандера, Касіренко Т. М., Мурач О. О. (2018)
Balci S. - Polynomial inequalities in regions with interior zero angles in the Bergman space, Imash kyzy M., Abdullayev F. G. (2018)
Городецкий В. В. - Многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений, Петришин Р. И., Вережак А. П. (2018)
Джумабаев Д. С. - Критерии существования изолированного решения нелинейной краевой задачи, Темешева С. М. (2018)
Журавлев В. Ф. - Условия бифуркации решений слабовозмущенных краевых задач для операторных уравнений в банаховых пространствах (2018)
Kopotun K. A. - On moduli of smoothness with Jacobi weights, Leviatan D., Shevchuk I. A. (2018)
Маслюк Г. О. - Неперервність за параметром розв’язків одновимірних крайових задач для диференціальних систем вищих порядків у просторах Слободецького, Михайлець В. А. (2018)
Перестюк Н. А. - Усреднение нечетких систем, Скрипник Н. В. (2018)
Солодкий С. Г. - Апроксимаційні та інформаційні аспекти чисельного розв’язування нестійких інтегральних та псевдодиференціальних рівнянь, Семенова Є. В. (2018)
Базика Д. - Двадцять п’ять років Національної академії медичних наук України – прогрес та пріоритети на майбутнє радіаційної медицини та радіобіології (2017)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2016 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2017)
Дёмина Э. А. - Ранние и поздние лучевые эффекты в здоровых тканях онкологических больных при терапевтическом облучении (2017)
Логановський К. М. - Викликана біоелектрична активність головного мозку після впливу іонізуючої радіації, Куц K. В. (2017)
Мицик Ю. О. - Сучасний погляд на вплив іонізуючого випромінювання на хворих при діагностиці нирково-клітинного раку та шляхи його уникнення, Борис Ю. Б., Дац І. В., Ільчишин О. С., Солдатенко О. Я., Данилейченко І. В., Макогонов І. О., Скалецька Н. М., Ревура А. П. (2017)
Бузунов В. О. - Соціально-психологічний стан дорослого евакуйованого населення. фактори ризику негативних змін, Логановський К. М., Краснікова Л. І., Бомко М. О., Бєляєв Ю. М., Ярошенко Ж. С., Домашевська Т. Є. (2017)
Григор’єва Л. І. - Дози опромінення працівників гранітодобувних підприємств від радону-222, Томілін Ю. А. (2017)
Гунько Н. В. - Інформаційно-статистичне забезпечення ретроспективного дослідження смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та проживаючих на радіоактивно забруднених територіях України: оцінка практичної можливості, Омельянець М. І., Терещенко С. О., Масюк С. В., Короткова Н. В., Іванова О. М. (2017)
Іванова О. М. - Реконструкція індивідуалізованих доз суб’єктів Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що проживають в Коростенському районі Житомирської області, Масюк С. В., Бойко З. Н., Чепурний М. І., Герасименко В. Б., Федосенко Г. В., Василенко В.В., Литвинець Л. О., Пікта В. О., Ковган Л. М., Жадан Н. С., Терещенко С. О., Кравченко І. Г., Кортушин Г. І., Марценюк О. Д., Кукуш О. Г. (2017)
Прилипко В. А. - Соціальна захищеність та медичне забезпечення працездатного населення зони спостереження атомних електростанцій, Озерова Ю. Ю., Коцюбинський О. В., Морозова М. М., Петриченко О. О., Бондаренко І. В. (2017)
Хоменко І. М. - Стан захворюваності населення зони спостереження Запорізької атомної електростанції як складова громадського здоров’я, Закладна Н. В., Орлова Н. М. (2017)
Бойко О. А. - Особливості морфофункціональних змін у первинній культурі клітин щитоподібної залози нащадків щурів, пренатально опромінених радіоізотопом йоду-131, Лавренчук Г. Й., Липська А. І., Талько В. В., Асмолкова В. С. (2017)
Гороть І. В. - Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії іонізуючого випромінювання у низьких дозах, Ткаченко М. М. (2017)
Красносельский Н. В. - Влияние фотодинамической терапии на заживление лучевой язвы кожи, инфицированной Pseudomonas aeruginosa, Симонова Л. И., Гертман В. З., Пушкарь Е. С. (2017)
Курінний Д. А. - Дослідження впливу астаксантину на розвиток геномної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові людини, опромінених іn vitro на G2 стадії клітинного циклу, Рушковський С. Р., Демченко О. М., Пілінська М. А. (2017)
Никитина Н. А. - Тканевое дыхание и топология поверхности тимоцитов крыс при однократном γ-облучении, Грицук А. И. (2017)
Руссу І. З. - Мезенхімальні стовбурові клітини та клітини-попередники кісткового мозку щурів в умовах хронічної дії іонізуючої радіації, Родіонова Н. К., Білько Д. І., Білько Н. М. (2017)
Талан О. О. - Порівняльний аналіз рівня та спектру аберацій хромосом в опромінених in vitro лімфоцитах периферичної крові осіб літнього віку та довгожителів м. Києва, Шеметун О. В., Демченко О. М., Папуга М. С., Пілінська М. А. (2017)
Талько В. В. - Вплив пренатального опромінення 131І на головний мозок: експериментальна модель клінічних нейрорадіоембріологічних ефектів, Логановський К. М., Тукаленко Є. В., Логановська Т. К., Дрозд І. П., Нечаєв С. Ю., Масюк С. В., Прохорова Є. М. (2017)
Чумак А. А. - Трансгенераційні ефекти N-стеароїлетаноламіну в опромінених щурів, Талько В. В., Атаманюк Н. П., Дерев'янко Л. П., Родіонова Н. К., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Гула Н. М. (2017)
Абраменко І.В. - Вплив поліморфних варіантів гена slc6a4 на частоту виявлення депресивних станів в групі улна на чаес у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи, Білоус Н.І., Чумак С.А., Логановський К.М. (2017)
Базика О. Д. - Серцево-судинні захворювання та стан систолічної функції лівого шлуночка в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (за даними 30-річного спостереження), Білий Д. О. (2017)
Бебешко В. Г. - Рівень кортизолу як фактор ризику розвитку злоякісної гематологічної патології у дітей, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Пушкарьова Т. І., Цвєткова Н. М., Ляшенко Л. О., Сергеєва А. С., Яцемирський С. М., Самсон Ю. М., Бoярський В. Г., Трихліб І. В., Кузьменко В. Ф. (2017)
Бездробна Л. К. - Випадки неврахованого опромінення персоналу при спорудженні захисного контуру нового конфайнменту в зоні ДСП ЧАЕС, Тарасенко Л. В., Циганок Т. В., Курочкіна В. А., Сушко В. О., Швайко Л. І. (2017)
Білоус Н. І. - Розподіл генотипів за поліморфізмом rs2124594 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію з урахуванням радіаційного анамнезу, Абраменко І. В., Чумак А. А., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2017)
Гарькава Н. А. - Радiацiйно-iндукованi порушення кровообiгу в цiлiарному тiлi та змiни кута передньої камери ока в патогенезі глаукоми в учасників аварійних робіт на Чорнобильській АЕС і мешканців забруднених територій, Федірко П. А., Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю. (2017)
Гасанова О. В. - Порівняльна характеристика гепатопротекторів, застосованих для лікування неалкогольного стеатогепатиту, асоційованого з герпесвірусною інфекцією, у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, Саркісова Е. О., Чумак А. А., Овсяннікова Л. М., Носач О. В., Альохіна Л. М., Гасанов В. А., Крижанівська В. В. (2017)
Домбровська Н. С. - Рівень загального адипонектину в крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС йодного періоду, які хворіють на цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та результати досліджень), Плескач О. Я. (2017)
Ільєнко І. М. - Вплив хронічної вірусної інфекції на довжину теломер лімфоцитів периферичної крові учасників ліквідації аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді після опромінення, Лясківська О. В., Бєляєв О. А., Плескач О. Я., Шинкаренко В. І., Базика Д. А. (2017)
Камінський О. В. - Пілотне дослідження стану прищитоподібних залоз осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС дорослого та дитячого віку, методологія їх ультразвукового дослідження, Копилова О. В., Афанасьєв Д. Є., Мазуренко О. В., Березовський С. Я. (2017)
Кравченко В. І. - Міастенія і малі дози іонізуючої радіації: досвід успішного застосування ритуксимабу для лікування опроміненого з Myasthenia gravis, Чумак А. А., Логановський К. М., Дягіль І. С., Кузьменко В. Ф. (2017)
Логановський К. М. - Психофізіологічні особливості учасників аварії на ЧАЕС, евакуйованих із зони відчуження та учасників антитерористичної операції, Гресько М. В. (2017)
Парамонов В. В. - Захворюваність на гематологічні новоутворення в радіаційно-забруднених регіонах Черкаської області (2017)
Поліник С. І. - Дослідження поліморфізму гена TOX3/LOC643714 та ризику виникнення раку молочної залози у осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській аес, Рибченко Л. А., Клімук Б. Т. (2017)
Степанова Є. І. - Досвід корекції ендотеліальної дисфункції у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій за допомогою потенційного донатора оксиду азоту – цитруліну, Колпаков І. Є., Зигало В. М., Вдовенко В. Ю., Кондрашова В. Г., Леонович О. С., Крижанівська В. В. (2017)
Ткаченко М. М. - Роль трифазової остеосцинтиграфії при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Король П. О. (2017)
Пам'ятІ Іллі Ароновича Ліхтарьова (2017)
Відомості про авторів (2017)
Правила для авторів (2017)
Безносенко Д. О. - Екранізація як наслідок інтермедіального прочитання літературного твору (на прикладі прози І. Роздобудько), Пуніна О. В. (2017)
Варданян М. В. - Концепт "Україна" в духовних рефлексіях письменників української діаспори: міфопоетичний аспект (2017)
Конончук Т. І. - Екзистенційні виміри і фольклор у структурі роману "Пітьма вогнища не розпалює..." О. Бердника (2017)
Коцай Н. М. - Лінгвокультурні та лінгвостилістичні особливості сонетів Пітера Нормана зі збірки "The Shape Inside" (2017)
Лук’янець Т. Г. - Кіноприйоми і кінотехніки в художньому тексті: семіотичне підґрунтя вербальної трансформації (2017)
Назаренко Н. І. - Спільне та відмінне в романах "Тихий американець" Г. Гріна та "Елементал" В. Шкляра, Івахненко М. І. (2017)
Никольченко Т. М. - Трансформация метатекста в период становления метамодернизма, Мясоедова М. В. (2017)
Ніколаєнко В. М. - Моральні імперативи міжнаціонального порозуміння в новелі М. Матіос "Апокаліпсис" (2017)
Новицька О. А. - Проза як історико-теоретична проблема української літератури кінця XIX – початку XX століття (2017)
Околович О. В. - Особливості розвитку австрійсько-німецького літературного простору (2017)
Подгурська І. О. - Порівняльний аналіз антиутопічної прози Дж. Орвелла і Б. Пільняка ("Скотний двір", "Жених опівночі") (2017)
Просалова В. А. - Суб’єктна організація збірки новел Євгенії Кононенко "Три світи", Ніконенко Ю. Ю. (2017)
Солецький О. М. - Структурно-семіотична конвергенція міфу та емблеми (2017)
Узун М. М. - Українська література в грецьких перекладах (2017)
Чугу С. Д. - Концептуальний вимір художнього тексту у інтерпретативній парадигмі (2017)
Щербак С. В. - Образ кота у поетичних творах Інни Доленник (2017)
Велика І. О. - Функції мовної особистості у віртуальному дискурсі (на матеріалі німецької мови) (2017)
Волощук І. П. - Категорія персуазивності та мовні засоби її вербалізації в рекламних текстах, Цап М. В. (2017)
Гаргаєва O. В. - Лексика з культурним компонентом у новогрецькій мові (2017)
Гаргаєва О. В. - Функції мовної гри в мас-медійному дискурсі, Кайда І. Ф. (2017)
Добровольська О. Я. - Реконструкція розвитку лексико-семантичної системи середньоанглійської мови (2017)
Захарова Н. В. - Структурно-типологічні особливості українських і німецьких народних загадок (2017)
Кобиленко Н. К. - Проблема вивчення символів у мові (2017)
Кобилянська В. О. - Діахронічний аспект дослідження категорії зворотності в українських граматиках (2017)
Кулина О. В. - Заповіт як жанр заповідального дискурсу та підходи до його дослідження (2017)
Линчак І. М. - Особливості професійного жаргону офіціантів (2017)
Лук’янець Г. Г. - Риторична модель побудови текстів інтернет-новин (на основі аналізу функціонування англомовної колороніміки) (2017)
Лук’янець М. Г. - Теоретичні засади вивчення респонсивності у мовленнєвій взаємодії комунікантів діалогічного дискурсу (2017)
Melnyk S. S. - Linguistic specificities of the English idioms comprising love component (2017)
Мерзлюк Д. О. - Диференційні ознаки перфективів і імперфективів у сучасній китайській мові (2017)
Михайленко А. В. - Вмотивованість термінів та загальновживаних слів як важливий аспект перекладознавства, Доронкіна Н. Є. (2017)
Mikhajlichenko L. L. - Cultural competence in teaching foreign languages as a means of intensification (2017)
Mustakas A. - Language investigation from the psycholinguistic perspective (2017)
Новіцька О. І. - Семантичні особливості назв жіночих головних уборів у говірках Підгаєччини Тернопільської області (2017)
Олійник С. В. - Особливості оцінної фразеології англійської та німецької мов у аспекті міжмовної фразеологічної еквівалентності (2017)
Підкуймуха Л. М. - Семантико-функціональний потенціал фразеологізмів у текстах письменників літературного угруповання "Дванадцятка" (2017)
Пономарьова Л. В. - Порівняльна характеристика перехідності та функціонування фразеологізмів близькоспоріднених мов (на матеріалі української, російської та польської мов), Гнибеда Т. С. (2017)
Рожкова І. Г. - Мовна агресія та негативація як сугестивні чинники засобів масової інформації (на прикладі сучасного рекламного дискурсу) (2017)
Roshchupkin O. Yu. - Along a construction cline (2017)
Яременко Н. В. - До питання перекладу англомовних термінів-неологізмів українською мовою (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2017)
Герасимов С. В. - Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту, Шапран Ю. Є., Кірвас В. В. (2017)
Іохов О. Ю. - Метод оцінювання завадозахищеності радіообміну в мережах зв'язку угрупувань військ (сил) (2017)
Кісільов С. С. - Протидія ракетним артилерійськім та мінометним обстрілам – перспективний напрямок розвитку ППО Сухопутних військ, Піскунов С. М., Філіппенков О. В., Шевченко А. Ф. (2017)
Кітов В. С. - Використання оптичних багатомодових сигналів для підвищення точності наведення зенітної керованої ракети на повітряну ціль (2017)
Кононов В. Б. - Метод прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі системи взаємозалежних рівнянь, Бурцева В. В. (2017)
Кудряшов В. Є. - Аналіз можливих способів дистанційного керування ЗУ-23-2 з урахуванням досвіду АТО на сході України, Присяжний А. Є., Леушин С. Г., Кондрат В. В. (2017)
Лєнков С. В. - Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій, Жердєв M. K., Толок І. В., Глухов С. І., Жиров Г. Б. (2017)
Панченко А. М. - Аналіз можливостей використання індивідуальних джерел електропостачання солдата, Довженко О. О., Толстоус Ю. В. (2017)
Ярош С. П. - Обґрунтування показника для оцінювання вогневих можливостей підрозділів зенітних ракетних військ в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби, Гончар А. В., Лифар Р. С. (2017)
Бараннік В. В. - Метод ефективного синтаксичного представлення елементів обмежено інформативних сегментів аерофотознімка, Красноруцький А. О., Шульгін С. С., Хаханова Г. В. (2017)
Белокурський Ю. П. - Принципи побудови системи радіоелектронного захисту підрозділів Національної гвардії України під час виконання завдань за призначенням, Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Щербина О. О. (2017)
Bіlenko О. - "Man-machine" system characteristics influence on the effectiveness of fire missions carried out by security forces personell, Pershina K., Pavlov D. (2017)
Гартованов В. Г. - Моделювання результуючої діаграми направленості антени радіолокатору типу 5Н84А у вертикальній площині, Арасланов М. Р., Батиєв В. Д. (2017)
Загорка О. М. - Вибір способу застосування аерозольних утворень для захисту військових об’єктів від ударів авіації противника з використанням методу нечітких множин, Коваль В. В., Загорка І. О. (2017)
Королюк Н. О. - Удосконалення методу визначення параметрів перехоплення повітряних цілей в автоматизованих системах управління авіацією та протиповітряною обороною, Івахнєнко А. С., Вапельнік І. І., Дубинський М. С. (2017)
Мирончук Ю. В. - Науково-методичний підхід до визначення значень параметрів наземних мобільних роботів для підрозділів Сухопутних військ (2017)
Трофимов І. М. - Методика побудови рознесеної МІМО РЛС з швидким електронним скануванням за рахунок використання багаточастотних сигналів та просторово-частотної модуляції, Тютюнник В. О., Дудуш А. С., Артеменко А. А. (2017)
Худов Г. В. - Мультирадарна система оглядових радіолокаційних станцій з малою базою, Ліщенко В. М., Тютюнник В. О., Чалий В. В. (2017)
Shyshatskyi A. - Method of hierarchical management by channel and network resources of military radio communication systems, Prokopenko E., Zhuk O., Dolyna M. (2017)
Бибичков И. Е. - Модель самоадаптивного программного обеспечения, основанная на знаниях из корпоративной памяти, Сокол В. В., Шевченко А. Ю. (2017)
Бичков О. С. - Застосування мір можливості та необхідності для побудови узагальненої моделі опису нечітких процесів і подій (2017)
Мазур В. Ю. - Методика роботи керівного складу регіонального управління з управління та організації ефективного функціонування системи висвітлення надводної обстановки в різних умовах обстановки (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Содержание (1998)
Кабаков О. Н. - Обзор подрода Phaeaphodius Reitt. и группы видов Aphodius Zangi a. Schm. (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae) России, Украины и сопредельных стран (1998)
Мартынов В. В. - Описание преимагинальных стадий двух видов жуков рода Aphodius Ill. (Coleoptera, Scarabaeidae) (1998)
Новиков О. А. - Личинка и куколка Aphodius arenarius (Olivier, 1789) (Coleoptera, Scarabaeidae) (1998)
Михайлов В. А. - О находке нового вида тропического рода Limnastis Motsch. (Coleoptera, Carabidae) в Харьковской области Украины (1998)
Панченко А. А. - Новый вид мошек Cnetha chodakovi sp. n. (Diptera, Simuliidae) из Крыма (1998)
Юнаков Н. Н. - Синонимия и замечания по морфологии и распространению некоторых малоизвестных видов рода Brachysomus Schonherr (Coleoptera, Curculionidae) (1998)
Грама В. М. - Нові види водяних жуків (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae) для Криму (1998)
Шешурак П. Н. - Жуки-мягкотелки (Coleoptera: Cantharoidea) в агроценозах Левобережной Украины, Бартенев А. Ф. (1998)
Мірутенко В. В. - Еколого-фауністичний огляд жуків-малашок (Coleoptera, Malachiidae) Українських Карпат (1998)
Мирмоайеди А. - К фауне сетчатокрылых (Insecta: Neuroptera) национального парка Гулистан и провинции Керманшах (Иран), Захаренко А, В. В., Кривохатский В. А., Ясайи А. (1998)
Попов Г. В. - Новые данные по фауне мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Крыма (1998)
Пак О. В. - Материалы по новым для фауны юго-востока Украины видам огневок (Lepidoptera: Pyraloidea) (1998)
Бондаренко И. В. - Коллемболы байрачных дубрав юго-восточной Украины (1998)
Марисова I. В. - Безхребетні у живленні зеленої жаби Rana еsculenta Synklepton (Amphibia: Anura: Ranidae) в Чернігівській області України, Шешурак П. М., Бережняк Н. І. (1998)
Рева М. В. - К вопросу об экологии кровососущих мошек рода Schoenbaueria (Diptera, Simuliidae), Крюкова Е. В. (1998)
Ярошенко Н. Н. - Сезонная динамика и вертикальное распределение панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) Полтавской области (1998)
Штирц А. Д. - Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) заповедника "Провальская степь" (1998)
Прокопенко Е. В. - Фауна пауков (Aranei) Станично-Луганского отделения Луганского государственного природного степного заповедника (1998)
Петков Н. И. - Фенотипическая характеристика генетически меченных по полу линий тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) и возможность использования их для промышленной гибридизации, Начева Й. С., Младенов Г. X., Игнатова Л., Браславский М. Е., Головко В. А., Стоцкий М. И. (1998)
Бондаренко Ю. В. - Влияние переменных температур на проявление некоторых биологических признаков у тутового шелкопряда, Злотин А. 3. (1998)
Маркина Т. Ю. - Комплексный биостимулятор жизнеспособности и продуктивности тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Кандыба В. Н., Злотин А. 3. (1998)
Шахбазов В. Г. - Применение электромагнитных полей СВЧ- и КВЧ-диапазонов для стимулирования продуктивности дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.), Литвин В. М., Смирнова Ж. В., Шаламова О. А., Чепель Л. М. (1998)
Стрижельчик Н. Г. - Изучение генетических эффектов новых пищевых добавок на Drosophila melanogaster (1998)
Дунаєв О. В. - Всихання дуба у залежності від пошкодження листя листогризучими шкідниками, Прокопенко М. І. (1998)
Леженина И. П. - Беспозвоночные-обитатели лука при зимнем хранении, Абдалла Салем (1998)
Рамакаева Г. X. - Особенности развития фасолевой зерновки (1998)
Лукьянченко А. П. - Прогнозирование вредоносности грушевой плодожорки (1998)
Ли Хао - Экология и прогноз появления хлопковой совки в северо-западном Китае (1998)
Белецкий Е. Н. - Популяционные циклы насекомых, Хасан Самер, Худжери Хусейн (1998)
Грамма В. Н. - Очерк о жизни и научной деятельности профессора Харьковского университета Сергея Ивановича Медведева (1998)
Лопатин И. К. - Слово об учителе (1998)
Нарчук Э. П. - Встреча в заповеднике (о С. И. Медведеве) (1998)
Солодовникова В. С. - К истории организации и деятельности Харьковского отделения Украинского энтомологического общества, Захаренко А. В., Маркова Т. Ю. (1998)
Машкей И. А. - Роль учёных Харькова в становлении и развитии ветеринарной энтомологии в Украине, Мищенко А. А. (1998)
Мешкова В. Л. - Роль харьковских ученых в развитии лесной энтомологии (1998)
Правила для авторов (1998)
Выхидни дани (1998)
Содержание (1999)
Шатровский А. Г. - Новые виды азиатских водолюбов рода Cercyon Leach. (Coleoptera, Hydrophilidae), собранные в экспедициях великих русских путешественников (1999)
Юнаков Н. Н. - К познанию короткохоботных долгоносиков (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae) Украины (1999)
Перепечаенко В. Л. - Новый подрод Neopolemon subgen. nov. рода Polemochartus Schulz (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae: Dacnusini) (1999)
Дрогваленко А. Н. - Новые и редкие для фауны Украины виды жёсткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) (1999)
Новиков О. А. - Новый вид рода Trochaloschema Reitter (Coleoptera, Scarabaeidae) с Каратегинского хребта Таджикистана (1999)
Прудкина Н. С. - К определению комаров рода Aedes (Diptera, Culicidae) по гениталиям самцов, Фёдоров Э. И. (1999)
Мартынов В. В. - Описание личинок трех видов жуков рода Aphodius (Coleoptera, Scarabaeidae). Сообщение 4 (1999)
Шешурак П. Н. - К изучению энтомофауны Национального Парка "Припятский" (Республика Беларусь). 2. Стрекозы (Odonatoptera) (1999)
Захаренко А. В. - Сетчатокрылые (Neuroptera) Черниговской области, Шешурак П. Н. (1999)
Ярошенко В. А. - Фауна листоедов рода Chrysolina motsch., 1860 Северного Кавказа и Нижнего Дона, Арзанов Ю. Г., Касаткин Д. Г. (1999)
Дмитриев Д. А. - Цикадовые (Homoptera, Cicadina) Центрально-Черноземного государственного заповедника (Курская область) (1999)
Бригадиренко В. В. - Закономерности распределения жужелиц трибы Pterostichini (Coleoptera, Carabidae) пойменных и аренных экосистем Самарского бора (1999)
Русина Л. Ю. - Поведенческий репертуар трех видов ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae) в Нижнем Приднепровье (1999)
Харченко Л. П. - Насекомые в питании золотистой щурки (Сообщение первое), Михайлов В. А., Грамма В. Н., Маловичко Л. В. (1999)
Ярошенко Н. Н. - Орибатидные клещи (Acariformes, Oribatei) Черновицкой области (1999)
Штирц А. Д. - Распределение панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) по степной катене Станично-Луганского заповедника (1999)
Даньшина Е. В. - Эффект комплексного стимулирования развития насекомых при использовании биостимуляторов различных групп, Злотин А. 3. (1999)
Алексеницер М. Л. - Использование водных экстрактов биомассы дуба при выращивании дубового шелкопряда на нетрадиционном корме, Покозий И. Т. (1999)
Бойко Е. А. - Влияние лазерного облучения грены на некоторые биологические показатели тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Шаламова О. А., Литвин В. М. (1999)
Литвин В. М. - Ориентация завивки коконов тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) в гравитационном поле (1999)
Бондаренко Ю. В. - Біологічні основи оптимізації життєдіяльності культур комах дією змінних температур, на прикладі лускокрилих (1999)
Маркина Т. Ю. - Оптимизация культуры непарного шелкопряда (Ocneria dispar L.) по жизнеспособности с использованием энергетического витаминного микро- макроэлементного комплекса (1999)
Шахбазов В. Г. - Прояви ефекту гетерозису у Drosophila melanogaster по біоелектричних властивостях клітинних ядер, Аленіна С. Б., Горенська О. В., Саміло С. М., Страшнюк В. Ю. (1999)
Ронкина Н. И. - Влияние температуры на некоторые показатели модификационной изменчивости у Drosophila melanogaster Meig., Шахбазов В. Г. (1999)
Белецкий Е. Н. - Методология прогноза массовых размножений вредных насекомых, Хасан Мохамад Махмуд (1999)
Сероус Л. Я. - Закономерности и прогноз массового размножения капустной моли (Plutella maculipennis Curt.) в Украине (1999)
Ли Хао - Многолетний прогноз появления хлопковой совки в провинции Шэньси (КНР) (1999)
Худжейри Хуссейн - Синхронность массовых размножений озимой совки (1999)
Хасан Самер - Засухи и массовые размножения яблонной плодожорки в восточной лесостепи Украины (1999)
Лукьянченко А. П. - Прогнозирование вредоносности грушевой плодожорки по метеорологическим показателям и урожайности предыдущего года (1999)
Василиу Василис Андреа - Вредоносность яблонной плодожорки в восточной лесостепи Украины (1999)
Салем Абдалла - Влияние условий зимнего хранения лука-матки на его заселенность беспозвоночными, Гарбуз Е. В. (1999)
Черненко В. Л. - Математичні моделі короткострокового прогнозу розвитку баштанної попелиці в Лівобережжі Лісостепу України (1999)
Піщаленко М. А. - Розвиток популяції озимої совки (Agrotis segetum Schiff.) в Полтавській області за останні 110 років (1999)
Грамма В. М. - Божко Марія Павлівна – професор Харківського університету: біобібліографічний покажчик, Вовк Д. В. (1999)
Грамма В. М. - Він був найкращим солістом серед зоологів: пам'яті ентомолога Олександра Андрійовича Петрусенка, Надворний В. Г. (1999)
Белецкий Е. Н. - Развитие сельскохозяйственной энтомологии на Харьковщине. История и перспективы (1999)
Правила для авторов (1999)
Выхидни дани (1999)
Bihun U. - Reconciliation of economic interests of entities on the energy market, Shmatenko L. (2017)
Морозов О. Ф. - Про нову парадигму формування поняття економічного просторуінноваційних бізнес-структур (2017)
Гречко А. В. - Дослідження напрямів реформування окремих складових інституційного механізму оподаткування в Україні (2017)
Климчук М. М. - "Environmental economics” сучасний концепт управління енергозбереженням на підприємствах (2017)
Коломієць О. О. - Тіньова зайнятість та перспективи її легалізації в Україні (2017)
Lyubchenko A.P. - Analysis of structure and dynamics of Ukrainian external debt in crisis conditions (2017)
Підлісна О. А. - Інноваційна реконструкція промисловості України в умовах сталого розвитку (2017)
Пономаренко І. В. - Особливості функціонування ринку праці Україні в умовах інтеграції до Європейського Союзу, Віннікова І. І., Гребньов Г. М. (2017)
Рощина Н. В. - Особливості інфляційних процесів в Україні, Мельничук В. Е., Нестеренко В. І. (2017)
Тульчинська С. О. - Дослідження методичних підходів до оцінювання розвитку соціальної інфраструктури в регіонах, Кириченко С. О. (2017)
Тульчинський Р. В. - Засади стратегічного управління економічною безпекою регіонів (2017)
Войтко С. В. - Порівняльний аналіз економіки України та peer-групи країн на періоді 1990-2014 років (2017)
Герасимчук В. Г. - Країни балканського регіону в структурі зовнішньої торгівлі України (2017)
Дергачова В. В. - Роль та значення міжнародного аутсорсингу: зарубіжний досвід та перспективи його впровадження в Україні, Островерха Д. В. (2017)
Макогон Ю. В. - Міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації та військово-політичного протистояння на сході країни, Жарнікова А. І. (2017)
Манаєнко І. М. - Розвиток міжнародного факторингу в контексті постіндустріалізації світової економіки (2017)
Петренко К. В. - Оцінювання транзитних можливостей України в світовому економічному просторі, Мініч К. С. (2017)
Пономаренко І. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності сільського господарства України в умовах інтеграції до ЄС, Віннікова І. І., Гребньов Г. М. (2017)
Рощина Н. В. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Борданова Л. С., Мілько І. В. (2017)
Скоробогатова Н. Є. - Вплив інтеграційних процесів на управлінську політику зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Грищенко Є. С. (2017)
Шишолін А. П. - Зовнішньоекономічна діяльність як ресурс інтернаціоналізації університету (2017)
Величко В. А. - Розроблення напрямів зростання ефективності реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (2017)
Воронкова І. Ю. - Концептуальні положення кластерної інтеграції поліграфічних підприємств на основі взаємозв’язків суб’єктів логістичної мережі (2017)
Гавриш Ю. О. - Особливості оцінювання конкурентоспроможності видавничих підприємств, Змітрович Д. Д., Кухарук А. Д. (2017)
Кузнєцова К. О. - Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України, Ченуша О. С. (2017)
Погребняк А. Ю. - Аналіз діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах післякризового відновлення, Хоменко Т. Ю. (2017)
Задольський А. М. - Економічна сутність та методичні підходи доцільності модернізації промислового устаткування (2017)
Панасюк Т. П. - Порівняльний аналіз фінансових звітів країн світу за міжнародними та національними стандартами, Маленко М. В., Лободзинська Т. П. (2017)
Присяжнюк Л. Г. - Оптимізація витрат підприємств машинобудівної галузі (2017)
Савченко С. М. - Особливості соціально-трудових відносин між фрилансерами та замовниками їх послуг у сфері інтернет-маркетингу, Грібініченко О. П. (2017)
Солнцев С. О. - Фактори формування та класифікація квазіінтеграційних структур, Жигалкевич Ж. М. (2017)
Anguelov K. P. - Methodology for defining the attitude of Bulgarian SMEs to implement change management, Angelova M. D. (2017)
Гавриш О. А. - Критичний аналіз нормативних засад управління проектними ризиками, Кавун В. А. (2017)
Герасимчук В. Г. - Відповідальність і компетентність – основні принципи програмного підходу в управлінні (2017)
Дмитрів К. І. - Дослідження інформаційних систем в управлінні підприємствами: досвід та перспективи, Шпак Ю. Н. (2017)
Круш П. В. - Теоретичні основи управління матеріальними запасами підприємств, Орлюк Ю. В. (2017)
Мазур О. В. - Стратегічне управління ресурсозбереженням підприємства в умовах енергетичних обмежень, Артеменко Л. П. (2017)
Салоїд С. В. - Механізм управління економічною безпекою підприємства: теоретичний аспект (2017)
Семенов В. Ф. - Розвиток методичних основ забезпечення ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств, Нєчева Н. В. (2017)
Тупкало В. Н. - Концептуальні основи інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств (2017)
Хринюк О. С. - Генезис наукової думки щодо поняття "організаційно-економічний механізм”, Дергалюк М. О. (2017)
Віннікова І. І. - Особливості використання інструментів SMM у маркетинговій діяльності українських підприємств, Гребньов Г. М., Пузанова Ю. О. (2017)
Гнітецький Є. В. - Big data в маркетингу: орієнтація на споживача (2017)
Гнітецький Є. В. - Еволюція форм сексуальних стимулів у рекламі та фактори, що вплинули на їх сприйняття споживачами, Грібініченко О. П. (2017)
Голидьбіна А. В. - Особливості сучасного ринку іт-послуг та специфіка просування на ньому, Язвінська Н. В. (2017)
Єремеєва Н. С. - Особливості електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів, Зозульов О. В. (2017)
Зозульов О. В. - Аналіз поведінки споживачів на промисловому ринку для формування торгової пропозиції, Василенко А. Т. (2017)
Кубишина Н. С. - Розроблення концепції нової послуги арт-кафе, Гребньов Г. М., Граділь А. А. (2017)
Кубишина Н. С. - Управління асортиметною політикою підприємства "KLN”, Липницька О. А. (2017)
Кубишина Н. С. - Розроблення моделі виведення нового товару ТМ "Молокія Казкова” на споживчий ринок, Стасевич А. П. (2017)
Мулик Л. І. - Маркетинг незалежних та афілійованих стартапів, Солнцев С. О. (2017)
Перерва П. Г. - Маркетингові підходи до моніторингу кон’юнктури товарного ринку промислового підприємства, Кобєлєва Т. О. (2017)
Писаренко Н. Л. - Особливості функціонування та моделі бізнесу на ринку електронної комерції в Україні, Євдокимова З. Р. (2017)
Савченко К. А. - Оптимізація товарного асортименту ергономічної продукції, Стадніченко В. В. (2017)
Черненький А. Ю. - Пошук оптимальної моделі монетизації мобільних додатків, Єрешко Ю. О. (2017)
Черненко О. В. - Маркетингова інформація в управлінні підприємством (2017)
Шаповалова Е. П. - Концептуальні засади та інструменти етичного маркетингу в сфері банківських послуг (2017)
Юдіна Н. В. - Дослідження споживчих мотивацій на інноваційну технологію очищення води (2017)
Андрос С. В. - Банківське кредитування інвестиційних проектів у реаліях фінансового ринку (2017)
Бояринова К. О. - Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні, Копішинська К. О. (2017)
Дергачова В. В. - Акумулювання та перерозподіл інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів в умовах циклічного розвитку економіки, Згуровський О. М., Чорній В. В. (2017)
Кравченко М. О. - Аналіз ефективності інноваційної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств, Уваровський Р. Д. (2017)
Марченко В. М. - Система управління інноваційним потенціалом на промислових підприємствах, Цвіркун А. С. (2017)
Раманова Ю. С. - Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України, Герасимчук В. Г. (2017)
Тульчинська С. О. - Диверсифікація джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії, Чорній Б. П. (2017)
Дергачова В. В. - Вплив сучасних інформаційних технологій на економічну безпеку підприємства, Колешня Я. О. (2017)
Довгань Л. Є. - Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти, Малик І. П. (2017)
Покришка Д. С. - Теоретичні підходи до дослідження технологічної конкурентоспроможності національної економіки (2017)
Диба В. А. - Використання стохастичного моделювання для забезпечення стабільного розвитку страхових компаній заощадливого типу на ринку України (2017)
Дрозд А. О. - Побудова економетричних функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів українського банку (2017)
Єлісєєва О. К. - Перспективи імплементації моделі поведінки агентів з питань енергозбереження, Гільорме Т. В. (2017)
Жуковська О. А. - Економіко-математичне моделювання ринкової діяльності компанії, Нікітіна П. А. (2017)
Іваницька О. В. - Вплив інформаційного середовища на прийняття рішень економічних суб’єктів: рефлексивний підхід, Смирнов С. А., Біловус О. С. (2017)
Кривда О. В. - Прогнозування динаміки економічних процесів за допомогою методів фрактальної геометрії, Сидоренко Ю. В., Романова Д. П. (2017)
Луговець В. В. - Оцінка сукупної вартості володіння операційними системами в органах державної влади, Гальчинський Л. Ю. (2017)
Фартушний І. Д. - Економіко-математичне моделювання виробничої діяльності підприємства легкої промисловості, Пузирна К. М. (2017)
Цеслів О. В. - Розроблення стратегії інвестування у фармацевтичну галузь, Лисенок В. В. (2017)
Дорошенко М. М. - Низькотемпературний синтез нанопорошків алюмомагнезіальної шпінелі з використанням прекурсору на основі комплексу магнію і алюмінію з гліцином (2017)
Недбайло А. Н. - Экспериментальное исследование теплопроводности влажных керамических строительных материалов, Чернышин А. Г. (2017)
Супрун О. В. - Особливості фазоутворення при термічному синтезі композитів типу MAX-фаз, отриманих із порошкових сумішей на основі систем TiH2-Al-C та TiH2-Si-C, Баглюк Г. А. (2017)
Шаповал К. О. - Механизм взаимодействия тонких плёнок группы железа Fe, Co, Ni с подложкой из полиэтилентерефталата, Касумов А. М., Лашкарёв Г. В. (2017)
Банах С. В. - Функції омбудсмана в системі функцій національних правозахисних установ (2017)
Воронцова А. В. - Правовий прогрес та основоположні принципи права (2017)
Задорожній О. В. - Питання правонаступництва у зв’язку з припиненням існування СРСР: аналіз концепції "нульового варіанта", Хмельова І. Є. (2017)
Бондаренко К. В. - Галузь державної служби України як складова адміністративно-політичної сфери державного управління (2017)
Дем’янчук Ю. В. - Порівняльний аналіз протидії корупції в країнах Європейського Союзу (2017)
Корнейчук С. П. - Система заходів адміністративного примусу, що застосовуються органами Державної виконавчої служби (2017)
Муравка В. П. - Характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлені правила перепланування, переобладнання приміщень житлового фонду та забудови територій (2017)
Пузирний В. Ф. - Класифікація адміністративної діяльності в установах виконання покарань (2017)
Шевчук О. М. - Адміністративні процедури здійснення державного контролю за обігом наркотичних засобів: визначення поняття (2017)
Шуміло О. М. - Про поняття "ноосфери" у законодавстві України (2017)
Білічак О. А. - Контроль за вчиненням злочину: поняття та форми (2017)
Качковський М. С. - Особливості огляду місця події під час розслідування умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (2017)
Мигаль С. М. - Антистрайкова спрямованість законодавства та судової практики Європейського Союзу (2017)
Циверенко Г. П. - Відповідальність держав у міжнародному праві (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
Ковальська М. Є. - Медикаментозна корекція змін стану про- та антиоксидантної систем у тимусі морських свинок на всіх етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу (2018)
Крижна С. І. - Стан системи перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи при бактеріальному та травматичному ринітах за умов застосування гелю "Імбирол", Київська Ю. О. (2018)
Яцина А. И. - Влияние мирабегрона на сократительную деятельность гиперактивного мочевого пузыря крысы, Паршиков А. В., Костев Ф. И., Зульфугарлы Элтун (2018)
Батіг В. М. - Профілактична дія орального мукозо-адгезивного фітогелю "Дубовий" при експериментальному періодонтиті у щурів, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Селіванська І. О. (2018)
Адубецька А. Ю. - Особливості загоєння рани шкіри за умов експериментального цукрового діабету, Шнайдер С. А. (2018)
Бажора Ю. І. - Взаємозв'язок між ферментною активністю антиоксидантної системи та функцією печінки у хворих на туберкульоз легень, П'ятницький Ю. С., Єрмуракі П. П. (2018)
Borisova I. S. - The survival forecast in patient with pneumonia and immunity disorders on a background of the oncohematological disease, Kryachkova L. V. (2018)
Федоренко О. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів при різних схемах лікування гострого інфекційного міокардиту у дітей (2018)
Запорожченко М. Б. - Ретроспективний аналіз медичної документації жінок репродуктивного віку, хворих на міому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Комлевой О. М. - Аналіз складу конденсату вологи видихуваного повітря у дітей, хворих на бронхіальну астму (2018)
Карпенко Ю. И. - Динамика структурно-функциональных показателей и толерантность к физической нагрузке левого желудочка у пациентов с имплантированным трехкамерным кардиостимулятором, Ханафи Мoхамед (2018)
Лекан Р. Й. - Віддалені результати хірургічного лікування новонароджених із критичною коарктацією аорти, Бузовський В. П., Босенко В. І., Пенгріна І. О., Буряченко І. Є., Лекан І. Р., Попсуйко О. В., Томак А. І. (2018)
Назаренко О. Я. - Випадок поєднаного застосування череворозтину і відеоендоскопії у лікуванні хворої на міому матки (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Гапонов C. - Удосконалення системи прикордонного контролю шляхом упровадження інноваційних технологічних процесів у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, Дзяворук А. (2017)
Глуздань О. - Аналіз сучасних поглядів на ведення стабілізаційних операцій,які визначають характер завдань прикордонних підрозділів швидкого реагування під час участі у стабілізаційних діях військ (сил) (2017)
Горбатюк А. - Аналіз моделей способів та прийомів виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях (2017)
Городнов В. - Оцінка впливу своєчасності матеріального забезпечення на бойові можливості угруповання військ у бою (операції), Репіло Ю. (2017)
Городнов В. - Оцінка впливу рівнів повноти матеріального забезпечення на значення показника біоенергетичного потенціалу міжвидової тактичної групи, Ярош С. (2017)
Захарчук Д. - Обґрунтування основних напрямів наукових досліджень охорони державного кордону на морській ділянці та виключної (морської) економічної зони України (2017)
Іванов А. - Оцінка стійкості управління підрозділами охорони кордону на основі показників надійності системи зв’язку, Мукомел Д. (2017)
Івашков Ю. - Комплекс методик вибору моделей, форм, видів і способівоперативно-службової діяльності сил і засобів Державної прикордонної служби України в різних режимах функціонування (2017)
Кириленко В. - Аналіз існуючих аналогів для системи екологічного моніторингу операційних зон та районів ведення бойових дій, Ткачук П., Добровольський А. (2017)
Ковальов Д. - Алгоритм методики визначення раціонального варіанта організації оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби типу "А” в контрольних пунктах в’їзду/виїзду (2017)
Лемешко В. - Система часткових показників та синтез узагальненого показника ефективності організаційної структури прикордонного підрозділу швидкого реагування (2017)
Мазур В. - Структурно-функціональні елементи системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці державного кордону України (2017)
Мисик А. - Методика роботи органів управління щодо прийняття рішення на застосування частин та підрозділів Державної прикордонної служби України у територіальній обороні (2017)
Мисик А. - Проблемні питання створення єдиної системи матеріально-технічного забезпечення сектору безпеки і оборони, Мирончук В. (2017)
Осипенко С. - Застосування методів оптимізації в управлінні тиловим забезпеченням військової частини, Пономаренко О., Каплун С. (2017)
Романченко І. - Методологічні аспекти оперативно-розвідувальної діяльності спеціальних служб держави як наукової теорії, Ільяшов О. (2017)
Телелим В. - Рекомендації управлінню органу охорони державного кордону щодо застосування прикордонних підрозділів швидкого реагування при загостренні воєнно-політичної обстановки, Кириленко В., Лемешко В. (2017)
Трембовецький О. - Методика обґрунтування, структури, складу чисельності Державної прикордонної служби України в умовах антитерористичної операції, Жук С. (2017)
Цевельов О. - Актуальні питання забезпечення прикордонної безпеки України у системі національної безпеки, Жук С. (2017)
Цигикал П. - Кримінальний аналіз як елемент системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності (2017)
Бабій Ю. - Удосконалення принципу перевірки достовірності визначення координат рухомого об’єкта сейсмічним приймачем (2017)
Євсеєв С. - Побудова систем безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на основі комплексного криптографічного підходу, Федорченко В., Андрощук О. (2017)
Обрядін В. - Використання геоінформаційних систем при плануванні розвідки у частинах Національної гвардії України, Горєлишев С., Побережний А. (2017)
Підгайчук С. - Відновлення деталей машин з використанням композиційних електрохімічних покриттів з включеннями нанопорошків, Дем’янюк К., Яворська Н. (2017)
Рачок Р. - Формування концепції розбудови геоінформаційної системи у сфері забезпечення прикордонної безпеки (2017)
Рачок Р. - Аналіз функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України у контексті забезпечення інформаційної, Мул Д., Прокопенко Є. (2017)
Сівак В. - Алгоритм для прийняття рішення за результатами контролю технічного стану транспортних засобів та визначення нормативних значень їх діагностичних параметрів (2017)
Стрельбіцький М. - Метод узгодження систем рольового розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації, Мул Д., Прокопенко Є. (2017)
Вихідні дані (2017)
Трясак Н. С. - Участь дендритних клітин у розвитку атеросклерозу вінцевих судин в експерименті (2018)
Борзих Н. О. - Електрофізіологічне дослідження хірургічно відновленого серединного нерва (експериментальне дослідження), Страфун С. С., Савосько С. І. (2018)
Zabida Abdunaser A. M. - Endothelial function, systemic inflammation and cardiac hemodynamics in different age patients with post infarction chronic heart failure (2018)
Rosits'ka O. A. - Variants of clinical course of ischemic cerebrovascular disease in patients with multifocal vascular lesions (2018)
Пославська О. В. - Морфометричний аналіз панцитокератин-негативних неопластичних ушкоджень лімфатичних вузлів шиї, Шпонька І. С., Гриценко П. О., Алєксєєнко О. А. (2018)
Кріштафор А. А. - Профілактика і лікування когнітивних порушень, зумовлених бойовою травмою, завдяки протекції енергетичної забезпеченості клітин реамберином (2018)
Сорокіна О. Ю. - Порівняльна характеристика динаміки показників метаболічної відповіді у фази перебігу опікової хвороби залежно від термінів початку оперативного лікування, Філіп Ж. В. (2018)
Shostakovych-Koretskaya L. R. - Morphological characteristics of brain lesions in HIV positive patients, Lytvyn K. Y., Chykarenko Z. O., Usenko T. V., Logvinenko V. O. (2018)
Степанов Ю. М. - Особливості макроскопічного стану слизової оболонки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів з печінковою та позапечінковою портальною гіпертензією, Чалий М. В., Сімонова О. В. (2018)
Івах В. І. - Віддалені результати органозберігаючого лікування лейоміоми матки в поєднанні з ендометріозом (2018)
Захаров С. В. - Цитокіновий профіль у хворих на ранній прихований сифіліс (2018)
Колесник Т. В. - Динамика показателей упруго-эластических свойств артериальной стенки у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения, Березницкий Я. С., Дука Р. В., Колесник Э. Л., Косова А. А., Надюк А. В. (2018)
Хрустальова Л. О. - Аналіз рівня тривожності у хворих з реваскуляризацією міокарда порівняно з консервативними підходами до лікування ішемічної хвороби серця (2018)
Yehudina Ye. D. - Disturbance of the muscoloskeletal system in juvenile ankylosing spondylitis and disease developed in the adulthood (involvement of spine and sacroiliac joints), Syniachenko O. V., Polesova T. R., Chernyshova O. E., Yermolaeva M. V. (2018)
Слаутенко Є. Г. - Нові інструменти оцінки небезпеки для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря свинокомплексами (2018)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Досвід створення реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити в Дніпропетровському регіоні для оптимізації реєстрації, спостереження і лікування хворих, Шевченко-Макаренко О. П., Шевельова О. В., Ткаченко В. Д. (2018)
Задорожна А. Г. - Фармакоекономічна оцінка представників сучасних назальних кортикостероїдів у лікуванні алергічного риніту, Макаренко О. В. (2018)
Дитятковскький В. О. - Аналіз розповсюдженості атопічних хвороб серед дитячого населення, Кулієва А. А., Бовсуновська К. П. (2018)
Тимченко А. С. - Фиброз костного мозга – основа миелофиброза: патогенез, прогностическое значение и обоснование антифиброгенных лечебных стратегий, Залесский В. Н. (2018)
Hojouj M. I. M. - Breast cancer and body weight index: the role of l-carnitine in prediction of answer to treatment and outcome of tumor in patients with obesity (review of literature), Bondarenko I. N., Zavizion V. F., Artemenko M. V., Hojouj T. V., Bondarenko Yu. N., Soloviova N. E., Shevchenko Y. A. (2018)
Semyonova L. S. - Anton Chekhov and his literary works as sources of studying humanism in medicine, Klimenko I. N. (2018)
Волосовець О. П. - Рецензія на національний підручник "Педіатрія" для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 7.12010005 – Стоматологія (2018)
Євдокимов В. Ф. - Дослідження характеристик якості уз зображень та алгоритмів їх обробки, Огір О. С., Огір О. О. (2017)
Куцан Ю. Г. - Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. Сучасна методика визначення, Яцишин А. В., Артемчук В. О. (2017)
Каменева И. П. - Когнитивные стратегии принятия решений на основе вероятностных оценок и карт рисков, Артемчук В. А., Яцишин А. В., Бугаев А. Ф. (2017)
Гончар С. Ф. - Особливості забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури (2017)
Мельник Г. М. - Об’єктна модель гібридних інтелектуальних систем аналізу біомедичних зображень, Батько Ю. М. (2017)
Винничук С. Д. - Прискорення методу квадратичного решета на основі визначення достатньої кількості В-гладких чисел, Місько В. M. (2017)
Попов О. О. - Прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, Ковач В. О., Краснов Є. Б. (2017)
Чемерис А. А. - Исследование быстродействия и энергопотребления при автоматической оптимизации методами разбиения на блоки и распараллеливания для вычислений на платформе Х64, Сушко C. В. (2017)
Яцишин Т. М. - Аналітичний огляд методів оцінки забруднення атмосферного повітря на нафтогазових свердловинах (2017)
Смольянінов П. О. - Огляд індустріальних систем управління, Кравцов Г. О. (2017)
Петров А. Д. - Экспериментальное обоснование варианта модели поведения материала с памятью формы и псевдоупругостью, Демичев К. Э., Стеблянко П. А., Черняков Ю. А. (2017)
Марченко Н. Б. - Прогнозування поточного залишкового ресурсу для визначення першочергових заходів ремонтно-профілактичних робіт технологічних комплексів (2017)
Давиденко А. М. - Використання дворівневої моделі доступу до даних для вирішення прикладної задачі з проведення об'єкту по території з обмеженим доступом, Суліма О. А., Давиденко О. А. (2017)
Кунченко-Харченко І. В. - Цикли Кондратьева, системний аналіз та інформаційні технології як підстава оцінки динаміки соціо-виробничих систем, Дурняк Б. В., Сікора Л. С. (2017)
Сало А. М. - Оптимізація енергоспоживання вендінгових кіберфізичних систем методом адаптивної комутації живлення, Кравець О. І. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського