Кохан А. С. - Розвиток поняття "процесуальна співучасть" в адміністративному процесі (2013)
Кравченко В. Г. - Щодо оформлення трудовими мігрантами документів на проживання в Україні (2013)
Криворучко А. В. - О вступлении в силу Конституции США (2013)
Кріцак І. В. - Ідеологічні передумови формування державно-церковних відносин в умовах розбудови української державності (2013)
Крут К. О. - Поняття збуту наркотичних засобів та його місце у незаконному наркообігу (2013)
Крушинський С. А. - Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права (2013)
Кулешов О. О. - Аналіз функцій, повноважень та окремих структурних елементів виконавчих органів місцевих рад (2013)
Кулик О. Г. - Методологічні засади всеукраїнського віктимологічного опитування населення (2013)
Курабцева А. П. - Возникновение и деятельность института военного аудиториата в XVIII–XIX вв. (2013)
Курило М. П. - Історичні передумови та особливості становлення цивільного процесуального права в Україні та світі (2013)
Курочка М. І. - Адміністративні процедури затримання, доставлення та приводу (2013)
Курченко С. В. - Суб’єктний склад правовідносин, що виникають з договору постачання природним газом через приєднану мережу (2013)
Лаврик Г. В. - Теоретико-правові засади державної політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) (2013)
Лантинов Я. А. - Общенаучные предпосылки исследования роли уголовного права в обеспечении развития "гражданского общества" в Украине: столкновение методологических подходов попперианства и марксизма-ленинизма (2013)
Лебедєва Т. М. - Підстави виникнення права користування земельними ділянками, що використовуються при будівництві або реконструкції автомобільної дороги на умовах концесії (2013)
Лекарь С. І. - Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки (2013)
Лисенко А. М. - Характеристика криміногенної обстановки, пов’язаної з організацією або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, Ізотов В. А. (2013)
Литвинов О. М. - Республіканська форма правління: особливості інтерпретації в сучасних умовах (2013)
Лісогорова К. М. - Регулювання цивільно-правових відносин в УРСР в 1950-х – на початку 1960-х років (2013)
Логвиненко М. І. - Фінансово-економічна безпека підприємства: деякі аспекти термінології, Борисова А. М. (2013)
Лопушанська О. В. - Перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства з питань мови (2013)
Лукашевич С. Ю. - Передумови застосування синергетичної парадигми в кримінології (2013)
Лютіков П. С. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз (2013)
Максимова Л. О. - Теоретичні положення нових норм Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Манжай О. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю в Україні (2013)
Марков В. В. - Роль інноваційних технологій у сучасній правоохоронній діяльності (2013)
Маркова О. О. - Співвідношення правосуб’єктності і компетенції деяких суб’єктів публічного права в договірних відносинах (2013)
Марушев А. Д. - Принципи взаємодії слідчого з спеціалістами-економістами (2013)
Марченко М. Ю. - Загальносоціальне запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву (2013)
Матвєєв П. С. - Аналіз класифікації та видів інноваційних договорів у контексті господарсько-правового забезпечення та реалізації інноваційних правовідносин в Україні (2013)
Махінчук В. М. - Теоретичні проблеми визначення понять "підприємництво" та "комерція" за законодавством України (2013)
Миколенко О. І. - Нотатки щодо місця науки адміністративного процедурного права в системі юридичної науки (2013)
Михайліченко Т. О. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення обов’язків щодо зберігання чи охорони майна (ст.197 КК України) (2013)
Мікуліна М. М. - Про забезпечення приватності фізичної особи (2013)
Міньковський С. В. - Стадія провадження та її етапи як особливості виконання судової процедури розпорядження майном (2013)
Мордвін І. А. - Місце податкових органів у системі суб’єктів надання адміністративних послуг в Україні (2013)
Мороз О. В. - Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства, Мороз М. В. (2013)
Мохончук С. М. - Деякі питання кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння злочинів проти миру і безпеки людства (2013)
Мурза В. В. - Процедури здійснення нагляду в державі (2013)
Олішевський О. В. - Особливості підготовки допиту потерпілого та його законного представника при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (2013)
Онайко Р. А. - Сучасний стан захищеності працівників органів прокуратури та членів їх сімей (2013)
Острійчук О. П. - Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі (2013)
Падалко Г. В. - Служба в органах місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: європейські стандарти організації та функціонування (2013)
Панасюк О. О. - Поняття та класифікація форм захисту авторських прав (2013)
Петров Д. В. - Недоліки діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення охорони громадського порядку та захисту власності від грабежів і розбоїв у громадських місцях (2013)
Печуляк В. П. - Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правові засади (2013)
Писаренко В. В. - Щодо застосування уніфікованої правової моделі фінансування місцевого самоврядування для оптимізації законодавчого процесу (2013)
Плетньов О. В. - Правовий статус Антитерористичного центру при Службі безпеки України: стан і шляхи вдосконалення (2013)
Поляков С. Ю. - Військове співробітництво України і Європейського Союзу як фактор зміцнення законності і правопорядку в Збройних Силах України (2013)
Попов Р. В. - Проблеми вдосконалення понятійного апарату механізму правового регулювання іноземного інвестування в Україні (2013)
Прокопенко Н. М. - Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу (2013)
Пшонка А. В. - Вплив міжнародних нормативно-правових актів на здійснення кадрової роботи в органах прокуратури України (2013)
Рачинська І. М. - Форми та методи адміністративно-правової діяльності громадських організацій (2013)
Рибалка Н. О. - Нормативно-правові засади реалізації обов’язків прокуратури України (2013)
Ріпенко А. І. - Земельні ділянки та інші нерухомі речі як правові абстракції (2013)
Роженко Д. В. - Поняття й ознаки адміністративного судочинства та місце у ньому письмового провадження (2013)
Рошка М. Я. - Визначення родового об’єкту злочинів, що полягають у жорстокому поводженні з дітьми (2013)
Руколайніна І. Є. - Матеріально-технічне та фінансове забезпечення правоохоронців (2013)
Савєльєва М. О. - Щодо виокремлення колективного трудового права як складової системи трудового права (2013)
Самойлова О. М. - Основні кримінологічні риси особи злочинця похилого віку, який вчинив умисні вбивства та умисні тяжкі тілесні ушкодження (2013)
Сворак С. Д. - Трансформація народовладдя в Україні у контексті європейських цивілі-заційних процесів Х–ХVІІ століть (2013)
Севостьянов В. П. - Пенітенціарне судочинство: питання конституційного нормування (2013)
Семчук Ю. І. - Завдання прокуратури у світлі євроінтеграційних процесів (2013)
Сердюк П. П. - Диференціація кримінальної відповідальності: проблема вибору концепту (2013)
Сєднєв Ю. В. - Муніципальне правове забезпечення розвитку морегосподарського комплексу (2013)
Синєгубов О. В. - Правовий статус дитини, як учасника особистих немайнових відносин (2013)
Сітовська Л. В. - Іпотека: фінансово-правовий аспект (2013)
Скочиляс-Павлів О. В. - Місце адміністративного суду в системі суб’єктів адміністративного судочинства (2013)
Сметаняк О. Я. - Право як діалектична єдність реального та ідеального (2013)
Смоліна М. М. - Поняття і значення особливих умов для діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Соляр С. П. - Інститути громадянського суспільства (2013)
Сопілко І. М. - Щодо вдосконалення системи захисту персональних даних в процесі їх обробки (2013)
Сорока О. О. - Зарубіжний досвід визначення статусу приватного вищого навчального закладу (2013)
Ставицький О. В. - Порядок та умови застосування окремих засобів державного регулювання господарської діяльності у державному секторі економіки (2013)
Сторчак Н. А. - Поняття позбавлення волі на певний строк (2013)
Стратієнко Л. В. - Особливості нормативно-правового регулювання організації та функціонування господарських судів України (2013)
Стрижак І. В. - Правова характеристика спадкового договору, Рак Ю. Ю. (2013)
Стукаленко В. А. - До питання про поняття та ознаки суб’єктів фінансового права (2013)
Стукаленко О. В. - Дослідження керівних документів ЄС щодо будівельних виробів (2013)
Суран А. В. - Право громадян на об’єднання: міжнародно-правовий зміст (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Від конституційної монархії до змішаної республіки: еволюція французького конституціоналізму (2013)
Таликін Є. А. - Сфера застосування наказного провадження в господарському процесі України (2013)
Теремецький В. І. - Окремі аспекти об’єднання податкової та митної служб (2013)
Терещук В. С. - Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі (2013)
Ткаля О. В. - Загально-правові принципи правових імунітетів (2013)
Ткачова Т. М. - Відомчий контроль і прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян у діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Токарєва К. О. - Бюджет і бюджетна система як вихідні поняття бюджетного права (2013)
Тюрін С. Є. - Становлення системи органів юстиції в період незалежності України (2013)
Tiaglo O. V. - Complete Electronic Justice: Pro et Contra (2013)
Фалько Л. В. - Повноваження органів прокуратури при проведенні перевірок державних закупівель (2013)
Федоров С. Є. - Принцип об’єктивності державного фінансового контролю: особливості сприйняття (2013)
Філоненко Т. М. - Нагляд як форма втілення заходів адміністративно-правового примусу в діяльності прокуратури (2013)
Фролов Ю. М. - Правові засади діяльності вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Фуфалько Т. М. - Напрями реалізації принципу пропорційності в діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Халілев Р. А. - Організаційні та тактичні проблеми оперативно-розшукового супроводження справ за фактами вчинення злочинів на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2013)
Харасик Н. О. - Правове регулювання працевлаштування робітників та службовців в УСРР в період Нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2013)
Харченко Г. Г. - Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні (2013)
Хромов О. І. - Умови здійснення регулярних пасажирських перевезень автобусним транспортом (2013)
Царенко С. І. - Правила в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо порядку вилучення земельної ділянки у суб’єктів постійного землекористування, Аджубей С. Г. (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо доведення наявності умов набуття земельної ділянки за набувальною давністю громадянами України, Коряченко А. О. (2013)
Черкаська Н. В. - Щодо підстав припинення договору емфітевзису, Фордуй Г. В. (2013)
Чернега В. М. - Вимога відповідності поведінки суб’єкта моральним засадам суспільства в контексті положень ч.2 ст.110 Сімейного кодексу України (2013)
Чопик О. П. - Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення (2013)
Чорна А. М. - Місце та значення аудиту в системі фінансового контролю в Україні (2013)
Чорнобай Є. А. - Суд присяжних в Україні: pro et contra (2013)
Чурікова І. В. - Щодо реалізації засад розумності строків у кримінальному процесі (2013)
Чуркін І. А. - Особливості виконання наймодавцем обов’язку з передання автомобільного транспортного засобу наймачу у користування за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Чухраєв Д. А. - Зміст і формування процесуального інтересу у третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи (2013)
Шамшина І. І. - Щодо вдосконалення правового регулювання часу відпочинку в Україні, Юрченко А. А. (2013)
Шигаль Д. А. - Структурно-функціональні рівні історико-правового порівняльного методу (2013)
Шиленко М. В. - Поняття адміністративно-правової охорони суб’єктів малого підприємництва (2013)
Шиленко М. В. - Природні ресурси, як об’єкт адміністративно-правої охорони (2013)
Шишленко В. Г. - Щодо удосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні (2013)
Шкільова Н. В. - Про нерухомість як об’єкт податково-правового регулювання (2013)
Шуба Б. В. - Системний підхід до врегулювання корпоративних відносин (2013)
Шум С. С. - Деякі процесуальні аспекти проведення судово-психіатричної експертизи (2013)
Щербіна А. О. - Правовий режим використання персональних даних пацієнтів у закладах охорони здоров’я (2013)
Юлдашев С. О. - Шляхи вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні (2013)
Юрченко Ю. В. - Об’єкт адміністративно-правових відносин у сфері регулювання діяльності адміністративних судів (2013)
Яковець І. С. - Передумови оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні (2013)
Ярош В. В. - Дійове каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності, передбачена загальною частиною Кримінального кодексу України (2013)
Ярошевська Г. М. - Укладення договору про надання юридичних послуг (2013)
Ясинок М. М. - Мирова юстиція: становлення, розвиток та перспективи (2013)
Завальнюк О. М. - Вчений, інтелектуал, педагог, гуманіст, патріот (до 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка) (2013)
Баженов Л. В. - Професор Анатолій Філінюк – діяч краєзнавчого руху, дослідник історії Поділля-Хмельниччини (2013)
Вербицька П. В. - Дослідження історико-культурної спадщини як чинник становлення ідентичності особистості (2013)
Забродський М. П. - "Промова депутата угорського сейму Адольфа Добрянського до питання про адресу" як історичне джерело (2013)
Заводовський А. А. - Рецепція статті М. Чернишевського "Национальная бестактность" в українській та російській періодиці початку 60-х рр. ХІХ ст. (2013)
Задорожнюк А. Б. - О. М. Сементовський та його праці з історії Кам’янця-Подільського (2013)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітична доктрина Степана Рудницького (2013)
Колесник В. Ф. - Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. (2013)
Комарніцький О. Б. - Документи Держархіву Хмельницької області про ставлення режиму до антирадянських настроїв кам’янецького студентства у першій половині 1930-х рр. (2013)
Кундельський В. В. - Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття: сучасна історіографія проблеми (2013)
Маркова С. В. - Реалізація більшовицької політики в СРСР-УСРР (1920-1930 рр.): огляд новітньої західної історіографії (2013)
Найчук І. А. - Перипетії боротьби подолян з польсько-шляхетським військом у першій половині 1649 р. в сучасній українській історіографії (2013)
Прокопчук В. С. - Ю. Й. Сіцінський у спогадах Павла Богацького, Старенький І. О. (2013)
Роздобудько А. Г. - Інтернет-сайти "Мемориал" та "Подвиг народа" про наших співвітчизників-фронтовиків (на прикладі м. Кам’янець-Подільського) (2013)
Трембіцький А. М. - Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька, Трембіцький А. А. (2013)
Щур С. А. - "Чиста справа вимагає чистих засобів": політичні замахи в оцінці М. Драгоманова (2013)
Дубінський В. А. - Участь українських лібералів у кооперативному русі Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2013)
Кліщинський П. В. - Роль преси у формуванні "образу ворога" у свідомості населення Правобережної України під час Першої світової війни (2013)
Кошулаб Н. В. - Становлення товарних відносин в аграрному секторі економіки Правобережної України у першій половині ХІХ століття, Філінюк А. Г. (2013)
Олійник В. В. - Функціонування початкових шкіл у м. Кам’янці та повіті Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: виховний аспект (2013)
Священко З. В. - Аграрні ініціативи російських громадських діячів-фахівців з аграрної проблематики в роки революції 1905-1907 рр. (2013)
Семенчук С. О. - Поховальні пам’ятки як джерело з історії населення межиріччя середньої течії Дністра та Південного Бугу в ІІ-V ст. н. е. (2013)
Сербалюк Ю. В. - Діяльність приказів громадської опіки правобережних губерній України з організації медичної допомоги населенню у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Сидорук С. А. - Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на організацію рекрутських наборів у Правобережній Україні (2013)
Степанков В. С. - Бучацький договір 1672 року: передумови, перемовини, укладення та наслідки для Правобережної Гетьманщини (2013)
Стецюк В. Б. - Київське офіцерське економічне товариство: утворення і основні віхи діяльності (1895-1914 рр.) (2013)
Тимків С. А. - Нові поховання з території південного майдану літописного міста Губин у 2012 р. (2013)
Філінюк В. А. - Традиційна система суспільно-політичних цінностей селян Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2013)
Якубовський В. І. - Давньоруські наконечники стріл із розкопок поселень Болохівської землі (2013)
Адамовський В. І. - Правові основи діяльності реабілітаційних органів України наприкінці 1980-х років (2013)
Байдич В. Г. - Діяльність римо-католицької церкви в Україні в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Бачинська О. М. - Реалізація програми творення українських національних хорів за Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Галатир В. В. - Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування на Правобережжі у добу Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Григоренко О. П. - Професійна орієнтація молоді до праці в сільськогосподарському виробництві України (1960-1980 рр.) (2013)
Дзюбак С. О. - Кустарно-промислова кооперація Поділля часів НЕПу: особливості діяльності, здобутки, та причини згортання (2013)
Донець А. Л. - Студентство України: матеріальне забезпечення і умови навчання (1917-1920 рр.) (2013)
Крик Н. В. - Діяльність видавничого відділу при Міністерстві народної освіти по забезпеченню українських шкіл підручниками в період Центральної Ради (січень – квітень 1918 р.) (2013)
Кучеров Г. Г. - Форуми "Просвіт" Правобережної України як рушій їхньої культурно-освітньої діяльності (1917-1922 рр.), Коцюк В. Д. (2013)
Лозовий В. С. - Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917-1921 рр.) (2013)
Машталір А. І. - "Просвіти" і національне відродження українців у добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Міщенко І. В. - Діяльність робітничих факультетів при польському педагогічному інституті (30-і рр. ХХ ст.) (2013)
Олійник Ю. В. - До питання про становлення та бойову діяльність радянського партизанського руху в генеральній окрузі "Волинь-Поділля" (2013)
Пагор В. В. - Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами журналу "Студент революції") (2013)
Покалюк В. В. - Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут на початку 20-х рр. ХХ ст.: становлення та діяльність (2013)
Посвістак О. А. - Методи впливу влади на інтелігенцію Поділля у 1920-х роках (2013)
Рибак І. В. - "Куркульське заслання" депортованих селян України у 1929-1936 рр.: масштаби та регіони спецпоселення (2013)
Телячий Ю. В. - Праця С. Сірополка "Завдання нової школи": спроба сучасного погляду (2013)
Тітова Н. В. - Іван Кулик про національну й політичну самоідентифікацію особистості (2013)
Чеберяко О. В. - Бюджетна комісія при ВУЦВК (1922-1929 рр.) (2013)
Місінкевич Л. Л. - Репресії проти селянства Хмельниччини як метод підвищення продуктивності праці в колгоспному виробництві 1948 р. (2013)
Адамський В. Р. - Богословський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918-1920 рр.) (2013)
Боднар А. М. - Еволюція культурно-освітньої сфери Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття (2013)
Бортнікова А. В. - Волинські замки – резиденції старост в ХVІ ст. (2013)
Драганенко В. П. - Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. (2013)
Кримська О. М. - Зміни у землеволодінні та землекористуванні в подільських містах ХVІІІ – початку ХХ ст. (на прикладі повітового міста Ямполя) (2013)
Олійник М. П. - Розвиток торгівлі на Поділлі в роки НЕПу (2013)
Прокопчук В. С. - Дунаєвеччина в середньовічну добу (2013)
Скрипник А. Ю. - Газета "Подольскія Губернскія Ведомости" – джерело інформації військового характеру на Поділлі (з 30-х рр. – до кінця 50-х рр. ХІХ ст.) (2013)
Суровий А. Ф. - Сільськогосподарські заклади профтехосвіти на Поділлі в 1920-х роках, Жезицький В. Й. (2013)
Ткач С. А. - Генезис організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2013)
Федьков О. М. - "Волинська тривога 1907 року" (з історії суспільно-політичного життя початку ХХ ст.), Хоптяр А. Ю. (2013)
Коваль Л. М. - Боротьба Перемишльської філії РТП за українське шкільництво (1900-1914 рр.) (2013)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик і проблема німецької меншини в ЧСР у 1920-х рр. (2013)
Майор Р. І. - Національні програми та вимоги українців Закарпаття у 1861 р. (2013)
Олійник С. В. - Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни (2013)
Павко А. І. - Зовнішньополітична "доктрина Ніксона" в контексті глобального домінування (2013)
Яблонський В. М. - Українська політична еміграція УНР й традиції парламентаризму у ХХ ст. (2013)
Корновенко С. В. - З. В. Священко. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ століття. – Умань, 2013. – 440 с. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, Зміст (2010)
Лукінова Т. Б. - До історії вітчизняного мовознавства (2010)
Булаховский Л. А. - На путях материалистического языковедения (2010)
Скляренко В. Г. - Етимологічні розвідки (2010)
Тараненко О. О. - Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. ІІ. Текстуальні вкраплення, прецедентні тексти мовою оригіналу (2010)
Озерова Н. Г. - Міжмовна взаємодія в сучасному російському газетному дискурсі (2010)
Булаховська Ю. Л. - Уфимські спогади (2010)
Лукінова Т. Б. - Так це було (2010)
Ткаченко О. Б. - Враження минулого (2010)
Гнатюк Г. М. - Дещо з історії Інституту мовознавства (2010)
Озерова Н. Г. - Слово про вчителів (2010)
Биховець Н. М. - Ю.О. Жлуктенко у спогадах (2010)
Калинович Л. Р. - Михайло Якович Калинович: спроба наближення (2010)
Широков В. А. - До питання про системну концептографію Святого письма, Шевченко Л. Л. (2010)
Добродомов И. Г. - До 175-річчя від дня народження Олександра Опанасовича Потебні: Об одном наблюдении А. А. Потебни в его дальнейшем осмыслении в русском языкознании, Щербакова Л. А. (2010)
Даниленко А. І. - Наскільки український синтетичний майбутній час є синтетичним? (2010)
Гальчук І. Ю. - Про виховання мовної свідомості (2010)
Тараненко О. - Коцюба З. Г. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (2010)
Франчук В. - Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції (2010)
Мушкетик Л. - Európai nyelvművelés / Európai helyesírások (2010)
Хроніка (2010)
Титул, зміст (2010)
Ткаченко О. Б. - Українська мова як державна у труднощах її становлення (2010)
Стоянова Е. П. - Деякі аспекти мовної ситуації в Болгарії у зв’язку з її вступом до Європейського Cоюзу (2010)
Жайворонок В. В. - Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (2010)
Глущенко В. А. - Лінгвістичний метод і його структура (2010)
Єрмоленко С. С. - Відображення семантичної структури багатозначних слів на фразеологічному рівні, Бечко Я. В. (2010)
Іваницька Н. Б. - Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-мовлення" в українській та англійській мовах (2010)
Шульгач В. П. - Словотвірне гніздо з основою *Sъld- (2010)
Лавриненко С. - Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур (2010)
Манакін В. - Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла, Козлова Т. (2010)
Колоїз Ж. - Муромцев І. Вибрані праці (2010)
Ярун Г. - Лучик А. Словник еквівалентів слова української мови (2010)
Хроніка (2010)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2010 рік (2010)
Титул, зміст (2013)
Бурковський М. І. - Морфологічна характеристика тіней еритроцитів (2013)
Біляков А. М. - Визначення діагностичних критеріїв для встановлення травматичного ґенезу смерті та тривалості перебігу смертельної механічної травми за коефіцієнтом співвідношення вмісту ефіри холестерину/холестерин в тканині наднирників людини (2013)
Драчук О. П. - Вплив похідного адамантану на метаболічні процеси в організмі щурів при фізичному навантаженні в порівнянні з бемітилом (2013)
Качула С. О. - Біохімічний статус та стан перекисного окиснення ліпідів в щурів за умов голодування (2013)
Пашинська О. С. - Вплив вінборону на стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу серця щурів з експериментальною алкогольною кардіоміопатією (2013)
Кордон Ю. В. - Вплив антисептичного препарату Горостену® на морфологічну структуру шкіри та внутрішніх паренхіматозних органів тварин (2013)
Криницька І. Я. - Встановлення кореляційних зв'язків між рівнем активних форм кисню, трансмембранним мітохондріальним потенціалом та апоптозом у крові та ронхоальвеолярному змиві щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Масік Н. П. - Модель заміщення пропущених значень як метод оцінки структурно-функціональних змінкісткової тканини при експериментальному хронічному обструктивному захворюванні легенів (2013)
Шевчук Н. М. - Дослідження формування стійкості у стафілококів та ешерихій до антисептиків (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 11-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2013)
Євтушенко Н. В. - Особливості поєднаної дії омепразолу і фамотидину на фізико-хімічні характеристики шлункового соку щурів за умов імунодепресії, Іліка В. Г., Говоруха Т. М., Бабан В. М., Весельський С. П. (2013)
Кириченко Ю. В. - Зв'язки амплітудних електрокардіографічних показників з соматометричними параметрами у спортсменок і дівчат, які не займаються спортом (2013)
Белік Н. В. - Кореляційні зв'язки показників кардіоінтервалографії з антропометричними і соматотипологічними параметрами у практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Антоненко П. Б. - Поліморфізм генотипу n-ацетилтрансферази 2 серед хворих на туберкульоз, Кресюн В. Й. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Комбінування мутацій генів ферментів обміну гомоцистеїну метилентетрагідрофолатредуктази C677Т та синтази оксиду азоту Т786С у хворих з хибними суглобами довгих кісток (2013)
Мороз Л. В. - Зміни вмісту показників оксидативного стресу у хворих з ВІЛ-інфекцією на тлі високоактивної антиретровірусної терапії, Кириченко Д. Ф., Андросова О. С. (2013)
Шпак І. В. - Особливості гестаційного процесу у першому триместрі у жінок, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Мороз Л. В. - Клініко-діагностичні особливості хронічного гепатиту С у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини, Кириченко Д. Ф., Давидюк І. О. (2013)
Годлевський А. І. - Прогнозування розвитку та методи профілактики постдекомпресійної дисфункції печінки у хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями, Саволюк С. І., Кацал В. А., Клімас А. С. (2013)
Мороз Л. В. - Особливості перебігу цитокін-індукованої анемії при хронічному гепатиті С, Кириченко Д. Ф., Семанів М. В., Грішило М. С. (2013)
Гур'єв С. О. - Остеосинтез у постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Демчук Г. В. - Порівняльна оцінка антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в умовах міської клінічної та центральної районної лікарень (2013)
Дмитренко С. В. - Перспективи застосування дерматоскопії при іхтіозі (2013)
Дорошкевич І. О. - Клінічний випадок діагностичного пошуку причини лихоманки невідомого генезу (2013)
Дроненко В. Г. - Реконструктивно-відновне оперативне лікування стомованих хворих з колоректальною патологією (2013)
Запорожан С. Й. - Медикаментозна терапія у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами (2013)
Канзюба А. І. - Внутрішній остеосинтез при переломах вертлюжної западини, Климовицький В. Г., Канзюба М. А. (2013)
Кондратюк М. О. - Лептин крові у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Радченко О. М. (2013)
Климовицький В. Г. - Хірургічна тактика при переломах шийки стегнової кістки у осіб молодого віку, Канзюба А. І., Канзюба М. А., Хачатрян С. С. (2013)
Мантак Г. І. - Особливості клінічного перебігу вірусних діарей у дітей (2013)
Дудник В. М. - Клініко-діагностичні критерії гельмінтозів і особливості їх лікування у дітей, Ізюмець О. І., Моравська О. А., Кондратюк Л. М., Демченко М. М., Василик В. С., Чугу Т. В., Крекотень О. М., Корольова Н. Д. (2013)
Константинович Т. В. - "Вегетативний портрет" хворих на бронхіальну астму (2013)
Превар А. П. - Актуальні проблеми пластики грижових воріт передньої черевної стінки (2013)
Руда І. В. - Частота ураженості карієсом фронтальних груп зубів у практично здорових міських підлітків у залежності від віку і статі (2013)
Салдан Ю. Й. - Ганцикловір у комплексному лікуванні хворих з ураженням кон'юнктиви вірусом папіломи людини (2013)
Solyeyko O. V. - The role of the peptic ulcer disease in developing of complicated course of postinfarction cardiosclerosis (2013)
Старинець Н. Г. - Втома у хворих на множинний склероз (2013)
Феджага І. В. - Характеристика больового синдрому в хворих на хронічний панкреатит у період загострення (2013)
Шлапак І. П. - Фактори ризику розвитку госпітальної пневмонії у хворих на правець важкого ступеня, Міщук І. І., Бевз Г. В., Титаренко Н. В. (2013)
Юзвишина О. В. - Вплив антигіпертензивного лікування на показники функціонального стану пацієнтів у хворих з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця (2013)
Чайка В. Г. - Характеристика динаміки зміни площі запалення слизової оболонки ротової порожнини при лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями (2013)
Кривов'яз Ю. О. - Нові підходи щодо ранньої діагностики діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Гуріна Н. І., Літвінова С. В., Кравчук Н. І., Кравчук Н. А., Власенко М. В. (2013)
Бойко А. А. - Особливості коморбідних розладів у хворих шизофренією (2013)
Перебендюк Т. В. - Стрептококи групи В як одна із причин розвитку неплідності (2013)
Бойко А. А. - Клініко-психопатологічні порушення у осіб з патологічною залежністю від гри (2013)
Барало Р. П. - Особливості навчання клінічних провізорів в інтернатурі (2013)
Коновалов С. В. - Практично-орієнтоване викладання фізіології у Вінницькому національному медичному університеті: досвід та перспективи (2013)
Коробко О. А. - Використання комп'ютерного тестування як способу контролю знань студентів на клінічній кафедрі (2013)
Курдиш Л. Ф. - Впровадження кейс-методу для підвищення якості викладання розділу "Захворювання слизової оболонки порожнини рота" (2013)
Кутельмах О. І. - Метод лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням нанорозмірної композиції "Метроксан" і гелю "Холісал" (2013)
Мостова О. П. - Гігієнічна оцінка соціально- та навчально-значущих аспектів організації повсякденної життєдіяльності учнів 14-17 років, що перебувають в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Паламарчук О. В. - Адаптація студентів першого курсу медичного університету до навчання по кредитно-модульній системі на прикладі вивчення предмета "Медична біологія" (2013)
Саволюк С. І. - Значення семінарських занять в системі оцінки ефективності професійної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" (2013)
Сергєєв С. В. - Сучасні педагогічні прийоми та інноваційні технології в навчальному процесі у вищому навчальному закладі (2013)
Старжинська О. Л. - Освітня технологія сooperative learning-шлях до формування клінічного мислення у студентів-медиків (2013)
Шевчук Т. І. - Особливості викладання медичної паразитології в рамках професійної медичної підготовки майбутніх лікарів (2013)
Бородій О. М. - Фактори ризику негативної динаміки якості життя хворих на фоні модифікуючої перебіг множинного склерозу терапії, Костюченко А. В., Сергейчук О. В., Титаренко Н. В., Клименко Л. Д. (2013)
Браткова О. Ю. - Дослідження санітарно-гігієнічних умов перебування сучасних підлітків у домашніх та шкільних приміщеннях (2013)
Кульчицька О. М. - Вплив соціально-економічних чинників та способу життя на формування синдрому подразненого кишечника (2013)
Лебідь Л. В. - Ефективність стаціонарного етапу лікування хворих на туберкульоз легень, Кіреєв І. В., Ляшенко О. О. (2013)
Нагайчук В. І. - Рівні надання медичної допомоги обпеченим та її об'єм в умовах пілотного проекту (2013)
Турна Є. Ю. - Оцінка динаміки показників психофізіологічного профілю і якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що перенесли ішемічний інсульт, на фоні різних варіантів комбінованої антигіпертензивної терапії, Крючкова О. М. (2013)
Шевчук В. І. - Структура та рівень інвалідності внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми серед працездатного населення Вінницької області, Забур'янова В. Ю., Вернигородська М. В. (2013)
Бабич Л. В. - Вікові, статеві та конституціональні особливості структур головного мозку здорового населення (огляд літератури) (2013)
Волощук Н. І. - Флавоноїди та ізофлавоноїди в лікуванні запальних захворювань (2013)
Гичка С. Г. - Морфологічні і клінічні ознаки прогресування хронічного вірусного гепатиту, Каблукова О. К., Пентюк Н. О. (2013)
Король Т. М. - Морфогенетичні особливості фетоплацентарної недостатності (ФПН) при деяких захворюваннях у вагітних жінок (2013)
Костюк О. Г. - Сучасні тенденції у лікуванні поверхневого раку сечового міхура (огляд літератури), Мохамад Ю. А. Хамшарі, Безкоровайний О. Е. (2013)
Наліжитий А. А. - Огляд напрямків вивчення процесів, пов'язаних з ендотеліальною дисфункцією при хронічних захворюваннях шкіри, Бондар С. А. (2013)
Пилипонова В. В. - Популяційні, вікові, статеві та конституціональні особливості показників кардіоінтервалографії в нормі та при патологічних станах (2013)
Слепченко Н. C. - Паління та кардіопульмональна патологія: вплив на виникнення, перебіг та прогноз (2013)
Теклюк С. В. - Сучасний стан психо-соціальної реабілітації пацієнтів із хронічними психічними захворюваннями (2013)
Тихолаз В. О. - Стан вивчення морфо-, гістогенезу та топографії структур стовбура мозку в пренатальному періоді онтогенезу людини (2013)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вищої медичної освіти в Росії в першій половині XIX століття (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Лопина Т. А. - Европейский радиологический конгресс 2013 года, Черноусов Я. И. (2013)
Іщук Ю. В. - Удосконалення знань спеціалістів з радіології. Європейська школа радіології. Galen's Course 2013 (2013)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак підшлункової залози з використанням радіохірургічного комплексу "CYBERKNIFE G4", Чеботарьова Т. І., Лисак В. І., Бурик В. М., Полях О. С., Лещенко Ю. М., Шараєвський О. А., Ярмак О. Г., Карнаухова А. О. (2013)
Потрахов Н. Н. - Диагностические возможности микрофокусной рентгенографии (2013)
Югов В. К. - Ознаки нормального стану прямої кишки та структур, що її оточують у жінок за даними комп'ютерно-томографічного дослідження (2013)
Урина Л. К. - Возрастные особенности развития бугристости большеберцовой кости на современном этапе, норма и патология, Миронова Ю. А. (2013)
Мечев Д. С. - Рак передміхурової залози: роль методів ядерної медицини в діагностиці та лікуванні, Щербіна О. В. (2013)
Дереш Н. В. - КТ візуалізація жовчевокам'яної кишкової непрохідності GALLSTONE ILEUS, Ліпський В. М., Беський В. О. (2013)
Самусь А. О. - Лімфома Ходжкіна, Родзь Н. В., Коваленко В. В. (2013)
Дьолог М. И. - Болезнь Менетрие — хронический гипертрофический полиаденоматозный гастрит (2013)
Крадинов А. И. - К вопросу о подготовке и проведении итогового модульного контроля (ИМК), Прокопенко О. П., Опрышко В. В., Черноротов В. А., Савин А. А., Филиппов А. В. (2013)
Мечев Д. С. - Обговорення концепції розвитку ядерної медицини в Україні, Ткаченко М. М. (2013)
Киношенко Ю. Т. - О проекте новой рентгеноморфологической классификации рака желудка (2013)
Отзыв на лекцию профессора Ю. Т. Киношенко на тему: "Современный" рак желудка и возможности рентгенодиагностики и дифференциальной диагностики его отдельных эволюционных форм (2013)
75 років Осадовському Володимиру Романовичу (2013)
До 70-річчя з дня народження Мечова Дмитра Сергійовича (2013)
Згадуючи професора Анатолія Пилиповича Лазара (2013)
Нові книги (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Коваленко Ю. Н. - Перший національний радіологічний форум (2013)
Лист до Прем'єр-міністра України та Голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я (2013)
Бортный Н. А. - Научные горизонты Европейского конгресса радиологов (ECR-2013) (2013)
Шармазанова Е. П. - Лучевая диагностика патологии костно-мышечной системы (ECR-2013) (2013)
Іщук Ю. В. - Педіатрична радіологія на Європейському конгресі радіологів ECR-2013 (2013)
Урина Л. К. - В 2013 году Европейский конгресс радиологов проходил с 7-11 марта (2013)
Коваленко Ю. Н. - Европейский конгресс радиологов для нерадиологов (2013)
Соколов В. Н. - Роль методов лучевой диагностики в выявлении сосудистой деменции, Анищенко Л. В., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Овчаренко Е.П., Цвиговский В. М., Ситникова Е. С., Соколова В.Д., Мудрова А. И. (2013)
Кравцова Е. А. - Рентгено-эндоскопическая диагностика послеожоговых стриктур пищевода, Шармазанова Е. П. (2013)
Петриченко А. Н. - Острый мегакариобластный лейкоз М7. Меланома кожи передней брюшной стенки после операции в 2010 г., Шатайло В. П., Шатайло О. В., Горшкова Е. В., Брагарь В. В. (2013)
Дереш Н. В. - Замещающий почечный липоматоз (Renal replacement lipomatosis), Липский В. Н. (2013)
Дьолог М. И. - Частичная клиновидная остеохондропатия дистального эпифиза правого бедра – рассекающий остеохондрит Кёнига (2013)
Дьолог М. И. - Дуодениты. Дуоденостаз. Хроническая недостаточность дуоденальной проходимости (Обзор литературы) (2013)
Звіт про роботу Харківського регіонального відділення асоціації радіологів України (ХРВ АРУ). За квітень 2011 – березень 2013 р.р. (2013)
Кулікова Ф. Й. - Три роки Дніпропетровської радіології (2013)
Про схвалення Концепції розвитку ядерної медицини на період до 2017 року (2013)
Коваль Г. Ю. - Відгук на проект нової класифікації раку шлунку, запропонованої професором Ю. Т. Кіношенко (2013)
Рецензия Соколова В.Н. (2013)
Положення про радіологічну службу (2013)
Нові книги (2013)
Толок О. В. - Розвиток методичного забезпечення технології удосконалення маршрутної мережі міських автобусних маршрутів в умовах великих та середніх міст, Калінін О. В., Столярова Є. В. (2013)
Красноштан О. М. - Організація паркування автомобілів та автобусів під час проведення масових заходів, Єфременко О. М., Сало М. М. (2013)
Кучеренко Н. Н. - О системном подходе к повышению безопасности движения пешеходов в городах, Рейцен Е. А. (2013)
Когут В. М. - Критерії оцінювання аварійних ударних навантажень тіла людини під час ДТП, Григоришин О. М., Горбай О. З., Керницький І. С., Сава Р. В. (2013)
Повзун О. І. - Розробка й аналіз моделі "дохід-витрати" при визначенні матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод, Кононихін С. В., Руденков Е. В., Ляхова Л. С. (2013)
Волобуєва Т. В. - Стресостійкість – один із критеріїв у підготовці водіїв (2013)
Федоров Е. Е. - Численное исследование сонорных согласных звуков команд водителя посредством нерасширяющих равномерно непрерывных отображений на основе MFCC (2013)
Топчій Р. І. - Шляхи зниження втрат бензину та підвищення пожежної й екологічної безпеки на складах та пунктах заправки паливними матеріалами, Іванченко О. В., П'янков А. А., Греков В. П. (2013)
Дугельный В. Н. - Основные тенденции развития фрикционных материалов тормозных накладок, Савенок Д. В., Логунов А. Ю., Ровный Е. К. (2013)
Сунцов А. Н. - О механизме возникновения шумов от поперечных колебаний при качении эластичной шины, Сунцов Н. В., Котелевец А. В. (2013)
Сакно О. П. - Покращення управління ресурсом шин вантажних автомобілів на основі його нормування і прогнозування (2013)
Автори номера (2013)
Правила подання та оформлення статей (2013)
Порядок рецензування статей (2013)
Титул, зміст (2013)
Шановні читачі (2013)
Радіологічні читання в Одесі (2013)
15-річчя участі Асоціації радіологів України у міжнародній медичній виставці "Охорона здоров'я" (2013)
Науково-практична конференція на Дніпропетровщині (2013)
Короткий звіт і резолюція науково-практичної конференції "Сучасні досягнення ядерної медицини" Українського товариства фахівців з ядерної медицини (2013)
Radiology in Ukraine (2013)
Бортный Н. А. - Pентгенодиагностика рака толстой кишки (2013)
Людвов В. Й. - З практики роботи флюорографічного кабінету Трускавецької міської лікарні, Атаманюк Г. В., Кохан І. Є., Хамандяк Б. П. (2013)
Миронова Ю. А. - Головная боль нетравматического генеза как показание к нейровизуализации, Чукреева Л. Н., Обертынская Л. Ю., Мищенко Г. Н. (2013)
Горбова О. Г. - Радіофосфорна діагностика пухлин, Чурікова Н. Я., Чуріков Д. В. (2013)
Шармазанова Е. П. - Рак ободочной кишки у пациентов молодого возраста, Оборина Н. А., Бортный Н. А., Волковская Е. В., Рамалданов С. К. (2013)
Петренко Д. Г. - Метастазирование рака сигмовидной кишки, Шармазанова Е. П. (2013)
Делог М. И. - Синдром Баршоня-Тешендорфа — диффузный пищеводный спазм (2013)
Ищук Ю. В. - Аневризмальная киста плечевой кости, Малёна П. В. (2013)
Wood B. P. - Синдром Суайра-Джеймса (Swyer-James Syndrome), Lin E. C. (2013)
Hавчальний календарний план кафедри радіології НМАПО імені. П. Л. Шупика на 2014 рік (2013)
Календарний план циклів кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2014 р. (2013)
Вітання до ювілею В. О. Мурашка (2013)
Вітання до ювілею В. Н. Славнова (2013)
Виставка "Охорона здоров'я 2013" - назустріч євроінтеграції України (2013)
Нові книги (2013)
Титул, зміст (2013)
Бажора Ю. І. - Лазерна кореляційна спектроскопія макромолекулярних комплексів плазми крові у хворих на туберкульоз із порушеннями стану системи гемостазу, Амосова А. В., Чеснокова М. М. (2013)
Карасьова Т. Л. - Дослідження ролі гамк-ергічної системи в реалізації нейротропних ефектів похідного аза-15-краун-5 етеру, Цапенко Ж. М., Онуфрієнко О. В., Шандра О. А. (2013)
Сторчило О. В. - Функціональна активність тонкої кишки нащадків двох поколінь від опромінених натще самців щурів (2013)
Левковська В. Ю. - Експериментальне дослідження процесу самоочищення морської води, Бабієнко В. В. (2013)
Петрух Л. І. - Субстанції антихламідійної дії у супозиторіях вагінальних, Павленко О. В. (2013)
Унгурян Л. М. - Зміст текстів інструкцій для медичного застосування препаратів-аналогів з погляду асиметрії інформації та ліко-пов'язаних проблем, Кресюн В. Й., Громовик Б. П. (2013)
Біла Н. Ф. - Підвищення якості лікування ускладненого карієсу зубів верхньої щелепи за рахунок використання конусно-променевої томографії при плануванні ендодонтичного лікування, Бабов Є. Д. (2013)
Габісонія Т. Н. - Неоптерин як маркер прогресування та розвитку ускладнень стабільних форм ішемічної хвороби серця у хворих із супровідним ожирінням (2013)
Дубинина В. Г. - Тактика паллиативного лечения платинорезистентного рака яичников у пожилых больных, Кузнецова О. В., Рыбин А. И. (2013)
Кадикова О. І. - Структурно-функціональні зміни міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу (2013)
Кирпа І. Ю. - Кістозні вогнищеві утворення головного мозку: досвід використання стереотаксичної техніки при хірургічному лікуванні, Кубряк Д. В. (2013)
Костєв Ф. І. - Комбіновані методи лікування жінок із нетриманням сечі при напруженні, асоційованим із генітальним пролапсом, Лук'янчук О. В., Чайка О. М., Сажієнко В. В. (2013)
Малярчук І. В. - Клінічне значення поліморфного варіанта G10976a гена FVII при антикоагулянтній терапії варфарином, Горовенко Н. Г., Бабочкіна А. Р. (2013)
Прилуцький О. С. - Визначення рівнів специфічних ige до незбираного молока і молекул казеїну серед дітей різного віку, Воробйова В. Г., Лєсніченко Д. О., Ткаченко К. Є. (2013)
Реда Али Халил - Обоснование механизмов ортодонтического перемещения зубов на основании конечно-элементного моделирования процессов при изгибе дуги первого порядка (2013)
Cпичак Т. В. - Современные возможности эффективного лечения внебольничной пневмонии у детей в амбулаторных условиях (2013)
Старець О. О. - Фактори, що асоціюються з ризиком розвитку патологічного гастроезофагеального рефлюксу, і особливості його клінічного перебігу у дітей перших років життя, Трухальська В. В., Малиновська Н. О. (2013)
Меликов А. А. - Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида и функционального состояния миокарда у больных стабильной стенокардией напряжения, Абдуллаев Р. Ф., Бахшалиев А. Б. (2013)
Захарова И. Н. - Факторы риска развития рахита у детей в современных условиях, Дмитриева Ю. А. (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: метод нерівноважних функцій Гріна у матричному зображенні. ІІ. Модельні транспортні задачі, Стріха М. В. (2013)
Політанський Л. Ф. - Спостереження ЯКР в термометричній речовині Cu2O, Саміла А. П., Хандожко В. О. (2013)
Кукла О. Л. - Оптоелектронний колориметричний детектор газів на основі масиву композитних каліксаренових плівок, Федченко О. М., Вахула О. А., Матвієнко Л. М., Драпайло А. Б., Харченко С. Г., Вишневський С. Г. (2013)
Гойстер О. С. - Застосування сучасних біосенсорних технологій в екотоксикологічному моніторингу деяких токсикантів природного (мікотоксини) та антропогенного (пестициди) походження. Частина ІІ. Пестициди, Дзядевич С. В., Мінченко О. Г. (2013)
Фреїк Д. М. - Композитні термоелектричні матеріали із нановключеннями: сучасний стан і перспективи (Огляд), Криницький О. С., Матківський О. М. (2013)
Григорчак І. І. - Супрамолекулярні структури для підвищення фарадеєвського і ємнісного накопичення енергії, Войтович С. А., Середюк Б. О., Товстюк Н. К. (2013)
Катеринчук В. М. - Температурна динаміка спектрів поляризаційної чутливості гетеропереходів власний оксид–p-InSe, Кудринський З. Р., Ковалюк З. Д. (2013)
Дудченко О. Є. - Методика тестування кондуктометричних перетворювачів для подальшого біосенсорного використання, Мацишин М. Й., Пєшкова В. М., Солдаткін О. О. , Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2013)
6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6) (2013)
6th International Scientific and Technical Conference "Sensor Electronics and Microsystem Technologies (SEMST-6)” (2013)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2013)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2013)
Абрамовский Е. Р. - Расчет и сравнительный анализ характеристик функционирования ортогональных ветродвигателей с криволинейными лопастями, Тарасов С. В., Костюков И. Ю., Лычагин Н. Н. (2013)
Абрамовский Е. Р. - Сравнительный анализ аэродинамических и энергетических характеристик ветродвигателей разного типа, предназначенных для применения в городских условиях, Тарасов С. В., Костюков И. Ю., Лычагин Н. Н. (2013)
Дорош О. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния лопасти трубчатой конструкции траверсы вертикально-осевых ветроэнергоустановок, Семененко В. П., Тарасов С. В. (2013)
Дронь М. М. - Експериментальні дослідження v-подібного оперення в аеродинамічній трубі, Гринчишин Ю. Л. (2013)
Иванова Г. А. - Алгоритм теплового расчета систем термостатирования КЛА (2013)
Кущ Т. В. - Багатофункціональність паливних баків (2013)
Линник А. К. - Постановка задачи о стоимостной инженерии, Балдин А. А. (2013)
Лукиша А. П. - Определение истинных скоростей фильтрации жидкостной и паровой фаз при движении двухфазного испаряющегося потока в пористых высокотеплопроводных каналах (2013)
Позднышев Н. О. - Гидродинамические характеристики сеток с измененной структурой плетения (2013)
Семененко В. П. - Теоретико-экспериментальные исследования механических характеристик тонкого резинового слоя (2013)
Семененко В. П. - Протяженность трансзвуковой зоны полета ракеты-носителя и время ее прохождения, Семененко П. В. (2013)
Чубаров А. М. - Вибір оптимального варіанта компоновки дорозгінного ступеня в залежності від відносних запасів палива (2013)
До уваги авторів (2013)
Хаблак С. Г. - Влияние мутаций генов сигнализации ауксинов tir1, gpa1, agp1 и axr2 на ветвление корней системе у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, Абдуллаева Я. А. (2013)
Яковлева-Носарь С. О. - Повышение выживаемости и улучшение состояния надземной части растений в условиях нефтяного загрязнения почвы, Полякова І. А., Лях В. А. (2013)
Аюбова Э. М. - Формирование орнитофауны искусственных лесополос и лесов Северо-Западного Приазовья (2013)
Дубініна-Пахуща Ю. Ю. - Роль звалищ та агроландшафтів для зимівлі жовтоногого мартина (larus cachinnans pallas, 1811) у Північно-Західному Приазов'ї (2013)
Задорожня В. Ю. - Характеристика поліморфізму в популяціях озерної жаби pelophylax ridibundus, pall., 1771 (amphibia, ranidae) Запорізького регіону (2013)
Кулиев Г. Н. - Морфологические, экологические и цитогенетические особенности домовых мышей и филогенетические взаимоотношения с лесными мышами на основе G-методов (mammalia,rodentia) (2013)
Намазова А. А. - Современная ситуация по саркоцистозу овец (ovis aries) в Азербайджане, Ахметов Э. И. (2013)
Халіман І. О. - Екологічні особливості фауни молюсків утлюкського лиману та прилеглої частини Азовського моря (2013)
Шакаралиева Е. М. - Экологический анализ фауны трематод рыб девечинского лимана Каспийского моря (2013)
Алиева С.И. - Сезонные особенности распределения молоди леща, сазана и судака в Шамкирском водохранилище в разные годы (2013)
Іванченко О. З. - Зміни характеристик електроміограми щурів при модуляції функціонального стану моторної зони неокортексу, Мельнікова О. З., Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2013)
Копійка В. В. - Особливості гематологічних показників та даних коагулограми периферичної крові жінок різних онтогенетичних груп (2013)
Малишева С. В. - Особливості спонтанного диференціювання транспознон-індукованих плюрипотентних стовбурових клітин миші, Будаш Г. В., Білько Н. М., Хешлер Ю. (2013)
Салига Н. О. - Активність амінотрансфераз у крові та тканинах щурів після застосування L-глутамінової кислоти при стресі (2013)
Салига Ю. Т. - Супероксиддисмутазна і каталазна активність у тканинах щурів за хронічної інтоксикації хлорпірифосом (2013)
Чапля О. В. - Кількісні хромосомні аномалії ембріонів, отриманих у циклах запліднення in vitro з донацією ооцитів (2013)
Параєва К. М. - Особливості регуляції центральної гемодинаміки в кліно- та ортостатиці на фоні емоційної напруги в спортсменів, Дьомін О. М. (2013)
Бойко Л. І. - Особливості феноритмів рослин із різних ареалів при інтродукції в захищений грунт криворізького ботанічного саду НАН України (2013)
Мальцев Є. І. - Водорості лісових підстилок різних насаджень Старо-Бердянського лісу (2013)
Маслова О. В. - Оцінка стану атмосферного повітря міста Запоріжжя за допомогою ліхеноіндикації, Развенкова Н. В. (2013)
Корж О. П. - Сучасний стан верхів'я Каховського водосховища та його басейну, Корж Є. О. (2013)
Рильський О. Ф. - Вплив пробіотичної культури Bacillus subtilis на швидкість росту угруповань водних мікроміцетів при культивуванні на твердому поживному середовищі, Крупєй К. С., Амірілаєва А. О. (2013)
Лашко Н. П. - Влияние некоторых физико-химических факторов среды и особенностей химического строения пектина на его взаимодействие с желатиной (2013)
Генчева В. І. - Комп'ютерний прогноз біологічної активності S-заміщених похідних хіноліну та вивчення залежності токсичної дії від хімічної будови (2013)
Іваненко В. А. - Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2013)
Балдин А. A. - Общий подход к оценке стоимости изготовления и отработки изделия на ранних этапах проектирования (2013)
Бондаренко О. В. - Определение размеров технологической оснастки и технических характеристик оборудования для изготовления прессованных заготовок из водораспыленных порошков алюминиевых сплавов, Леднянский А. Ф., Приходько М. В., Санин А. Ф. (2013)
Гайдученко П. А. - Оптимизация по массе параметров работающего на сжатие сферического днища (2013)
Давыдов С. А. - Исследование зависимости параметров трансзвуковой зоны полета ракеты-носителя от температуры окружающей среды старта, Семененко П. В. (2013)
Dron’ M. М. - Estimation of necessity of creation and capacity of debris collector with electric propulsion system creation taking in a count energy response of the existing launch vehicles, Khorol’s’kyi P. G., Dubovik L. G., Velykyi I. V. (2013)
Иванова Г. А. - Движение жидкости во вращающихся емкостях под действием обратного ускорения (2013)
Кныш Л. И. - Влияние частичного затенения на тепловой режим солнечных модулей (2013)
Кушніренко С. І. - Рекомендації щодо розробки конструктивно-компонувальних схем космічних апаратів та ракет-носіїв для запобігання утворенню космічного сміття, Шевцов В. Ю. (2013)
Лабуткина Т. В. - Математическая модель для анализа кинематики линии связи космических аппаратов на разновысотных орбитах, Пестов Д. Ю. (2013)
Мазуренко В. Б. - Обзор применяемых методов измерения уровня жидкого топлива в баках нижних ступеней ракет-носителей (2013)
Манько Т. А. - Оснастка для термомагнитной обработки во вращающемся магнитном поле цилиндрических оболочек и модельных корпусов двигателей (2013)
Михалевский В. Н. - Цели и задачи новых технологий. Оценка эффективности их использования и внедрения (2013)
Убизький Н. Н. - Расчет размеров заготовок из листа при гибке в штампах (2013)
Онгирский Г. Г. - Испытания на птицестойкость элементов остекления самолета, Шупиков А. Н., Угримов С. В. (2009)
Симонов В. С. - Оптимизация гладкой однозамкнутой панелированной оболочки из композиционных материалов (2009)
Жаркан М. - Моделирование структурных параметров и физико-механических свойств трансверсально-армированных волокнистых композиционных материалов (2009)
Филь С. Н. - Статическая прочность на вырыв и смятие втулок в панелях из КМ, Мерзлюк В. В., Неминский Г. В., Сейдмуратов М. Н., Муштай М. В. (2009)
Абухабел М. - Сопоставление эффективности транспортных воздушных судов различной грузоподъемности, Люшня Н. А., Рыженко А. И. (2009)
Литвинова Т. А. - Проектирование структуры композиционного материала "в точке" по критерию минимума потенциальной энергии деформации (2009)
Цирюк А. А. - Методика априорной оценки рациональности лонжеронного крыла, потребного количества лонжеронов и формы их поперечного сечения, Смоленко А. Г. (2009)
Чесноков А. В. - Исследование процесса резания углепластиковых стержней на этапах изготовления армирующих каркасов (2009)
Клопота А. В. - Нормирование труда технолога при производстве авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов, Шевцова М. А., Полякова Е. В. (2009)
Тараненко М. Е. - Разработка математических моделей расчета квалиметрических показателей технологичности крупногабаритных деталей, Демченко А. В., Маковецкий А. В. (2009)
Нечипорук Н. В. - Электроимпульсная активация воды в процессах очистки промышленных стоков, Олейник С. В., Гайдуков В. Ф., Кручина В. В. (2009)
Бетина Е. Ю. - Масштабы подобия основных параметров экспериментального воздушного судна для моделирования полета натурного летательного аппарата в зоне лесного пожара (2009)
Грушенко А. М. - Математическое моделирование течения в плоской модели начального участка цилиндрического вихревого тракта с помощью пакета ANSYS, Кирьянчук А. Л. (2009)
Ванин В. А. - Построение разностных схем повышенного порядка слабой аппроксимации на основе их интегрального представления, Головченко А. В. (2009)
Соловьев А. И. - Плоская деформация пространства, содержащего цилиндрическую полость и две неподвижные жесткие пластинки (2009)
Шабохин В. А. - Критерии пригодности космического аппарата сферической формы для оценки характеристик радиолокационных станций (2009)
Алєксєєва В. О. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, Клименко С. О. (2013)
Ангеловська О. В. - Ефективна система мотивації персоналу як складова стратегії розвитку підприємства, Ілляшенко К. В. (2013)
Андрушко Р. П. - Особливості обліку та контролю поточних біологічних активів тваринництва, Мирончук З. П., Лиса О. В. (2013)
Антонова М. В. - Обліково-фінансовий механізм справляння податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах, Кузик Н. П. (2013)
Батрак М. В. - Первинне відображення поточних зобов´язань, Мельниченко І. В. (2013)
Баховська Т. В. - Перспективи розвитку інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Гарасим П. М. (2013)
Бляхарчук М. О. - Методика формування облікової політики підприємства (2013)
Богач М. М. - Оцінка рівня життя сільського населення (2013)
Бонарев В. В. - Сфера відповідальності як основа організації обліку трансакційних витрат на підприємстві (2013)
Бондаренко Т. Ю. - Механізм бюджетування витрат (2013)
Боярова О. А. - Інвентаризація як складова формування достовірної фінансової звітності, Похилько І. О. (2013)
Боярова О. А. - Щодо проблеми обліку загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах, Стріюк Ю. В. (2013)
Боярова О. А. - Якісні характеристики формування балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства, Потапчук Н. М. (2013)
Боярська Ю. В. - Фінансова звітність бюджетних установ та її удосконалення, Мельниченко І. В. (2013)
Брух О. О. - Дослідження стану та оцінка виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Володимиро-Волинського району Волинської області (2013)
Будзяк В. М. - Методичні підходи щодо визначення вартості несільськогосподарських земель та земельних поліпшень (2013)
Букало Н. А. - Особливості змін облікової політики підприємства (2013)
Булах М. О. - Реконструкція й модернізація як способи відновлення основних засобів та їх відображення в обліку аграрних підприємств колоній, Тивончук С. В. (2013)
Бурко К. В. - Калькулювання собівартості продукції в системі управлінського обліку сільськогосподарських підприємств (2013)
Бурлака Н. І. - Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення, Бурлака О. М. (2013)
Волков Д. П. - Аналіз банківських ризиків: основні підходи до визначення (2013)
Воронко Р. М. - Трактування внутрішнього контролю та проблеми його застосування на підприємствах, Басіста І. А. (2013)
Гарасим П. М. - Організаційна структура облікової діяльності у фінансових відносинах, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2013)
Генова О. С. - Необхідність переходу українського аудиту на міжнародні стандарти, Сахно Л. А. (2013)
Гнилянська О. В. - Теоретичні підходи до визначення економічних параметрів формування і розвитку регіональних АПК (2013)
Горобець М. О. - Економічна сутність категорії "фінансові результати", Мельянкoвa Л. В. (2013)
Гошко Т. Д. - Використання інформаційних технологій при аналізі фінансового стану підприємства (2013)
Гринишин Г. М. - Оцінка конкурентоспроможності експортно орієнтованої продукції (2013)
Гринюк І. М. - Проблеми обліку дебіторської заборгованості, Орлова В. К. (2013)
Грубінка І. І. - Кредитні відносини і кредитне забезпечення підприємств: їх суть та важливість для економіки країни (2013)
Гунцелізер С. Й. - Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат, Головачко В. М. (2013)
Гуренко Т. О. - Економічна сутність фінансових результатів, Байцер Д. Л. (2013)
Гуренко Т. О. - Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління, Дерев’янко С. І., Липова А. С. (2013)
Данилевська Ю. М. - Контроль операцій з обліку доходів, Мельянкова Л. В. (2013)
Діордіца І. В. - Організація обліково-аналітичного забезпечення розрахунків підприємства з оплати праці, Клименко С. О. (2013)
Дрогомирецька М. І. - Стратегічні напрями розвитку туристичного іміджу України (2013)
Дударєва Т. О. - Організація судово-бухгалтерської експертизи операцій витрат промислового підприємства, Ужва А. М. (2013)
Дулепова А. А. - Особливості зовнішньоторговельного контракту при веденні обліку зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Дяченкo Д. O. - Окремі аспекти обліку і контролю грошових коштів, Мельянкoвa Л. В. (2013)
Дячук О. В. - Місце кредиторської заборгованості в системі управління підприємством, Новодворська В. В. (2013)
Желєзняк А. М. - Розвиток молочної галузі в умовах євроінтеграційних процесів: інформаційний аспект, Черевко В. Д. (2013)
Золотарьова Я. С. - Звітність за міжнародними стандартами: новації у формуванні балансу, Германчук Г. О. (2013)
Ільченко М. О. - Облікова політика як інструмент організації обліку витрат на підприємствах ресторанного господарства (2013)
Іщенко Я. П. - Нормативно-правове забезпечення обліку земель сільськогосподарського призначення, Іщенко М. Ю. (2013)
Камінський О. Є. - Економічна ефективність моделі "хмарних обчислень" (2013)
Квіта Г. М. - Застосування фракталів при дослідженні об’єктів економічної кібернетики (2013)
Кириченко Ю. О. - Специфіка контролю і управління дебіторської заборгованості малого підприємства будівельної галузі, Горшкова Н. В. (2013)
Китайчук Т. Г. - Особливості різних систем обліку запасів, Душкевич В. Г. (2013)
Кіко М. В. - ФНеобхідність застосування екологічно орієнтованого управління виробництвом сільськогосподарської продукції (2013)
Коваленко М. М. - Заробітна плата в системі матеріального стимулювання та її відображення в обліковій політиці підприємства, Тивончук С. В. (2013)
Коваль Л. В. - Власний капітал: облік та представлення в звітності в контексті національних та міжнародних стандартів, Горбатюк В. В. (2013)
Коваль Н. І. - Вплив видів діяльності та їх класифікацій на вибір облікових процедур аграрних підприємств (2013)
Колеснікова О. М. - Особливості відображення у звітності операцій на поточному та інших рахунках у банку, Кузнєцова В. М. (2013)
Колеснікова О. М. - Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами в контексті нормативно-правових змін, Лесик Н. І. (2013)
Кондра О. Р. - Регіональні особливості формування та розвитку споживчого ринку регіону (2013)
Копилов Є. І. - Трансформація фінансової звітності в Україні до вимог МСФЗ: теорія і практика, Германчук Г. О. (2013)
Короп К. О. - Теоретичні аспекти екологічного обліку та екологічної складової АПВ, Сахно Л. А. (2013)
Корягін М. В. - Методика визначення неадекватності бухгалтерської оцінки вартості підприємства (2013)
Котова К. Ю. - Аналіз факторів формування оптимальної вартості ресурсної бази банків (2013)
Кривобок В. О. - Організація та завдання внутрішнього аудиту в системі управління підприємством, Євсєєнко В. О. (2013)
Криворот О. Г. - Особливості відображення в обліку основних засобів, Перець А. О. (2013)
Кроп О. П. - Удосконалення організації обліку основних засобів, Кірейцев Г. Г. (2013)
Кругла Н. М. - Питання обліку і аудиту інвестиційної нерухомості та розкриття інформації в фінансової звітності складеної за МСФЗ (2013)
Крупенко А. О. - Проблеми обліку операцій з оренди земельних ділянок, Кучеркова С. О. (2013)
Кузик Н. П. - Особливості формування показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), Боярова О. А., Подольська І. М. (2013)
Лебідь І. О. - Дослідження структури економічної безпеки акціонерних товариств (2013)
Лега О. В. - Податкова декларація як складова конструкції податкової звітності (2013)
Лєско І. О. - Особливості обліку виплат працівникам на гірничозбагачувальних комбінатах метінвест холдінгу (2013)
Литвиненко В. С. - Методичні засади відображення трансакційних витрат на окремому синтетичному рахунку, Аксьоненко В. С. (2013)
Литвиненко В. С. - Проблеми обліку праці та її оплати у сільськогосподарських підприємствах, Солодка Я. В. (2013)
Лук’янчикова О. А. - Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах, Материнська О. А. (2013)
Лук’янчикова О. А. - Аналіз проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні, Федоришина Л. І. (2013)
Луференко Л. Ю. - Механізм формування рекламних кампаній молокопереробних підприємств (2013)
Лучик М. В. - Методико-методологічні підходи до забезпечення економічної безпеки аграрної галузі (2013)
Любар О. О. - Роль управлінського обліку та проблеми його організації на сільськогосподарських підприємствах, Фогель Т. О. (2013)
Любар О. О. - Організація обліку фінансових результатів на підприємствах аграрного сектору економіки: проблеми та шляхи їх вирішення, Оріщен Р. В. (2013)
Ляшенко С. І. - Особливості управління прибутком в інформаційній системі торговельних підприємств на сучасному етапі (2013)
Марків Г. В. - Податковий контроль: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Мартинюк О. М. - Уточнення поняття трансакційних витрат та проблеми їх обліку, Іщенко Я. П. (2013)
Мендюх С. В. - Особливості методики калькулювання собівартості продукції, Мельянкoвa Л. В. (2013)
Міскевич Є. В. - Маркетингові комунікації на ринку B2B (на матеріалах ПАТ "Івацевічдрев") (2013)
Михальська В. В. - Біологічні активи садівництва як об’єкти обліку (2013)
Михальчишина Л. Г. - Маркетинговий аудит: сутність, завдання, перспективи розвитку, Ярославський А. О. (2013)
Мішина Ю. О. - Проблеми становлення та розвиток внутрішнього аудиту в Україні, Євсєєнко В. О. (2013)
Муравицька Г. В. - Міжнародний досвід та вітчизняна практика обліку основних засобів, Кузик Н. П. (2013)
Титул,зміст (2013)
Редакційна колегія (2013)
Барабаш О. В. - Вибір показників та критеріїв при оцінюванні функціональної стійкості системи розвідки повітряного противника та оповіщення на етапі її побудови, Кіреєнко В. В. (2013)
Биченков В. В. - Технологія розроблення знанняорієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризиків та невизначеностей (етап "оброблення початкових даних”), Заїка Л. А., Судніков Є. О. (2013)
Бойченко О. В. - Методика тестових випробувань стійкості програмного забезпечення інформаційної системи, Лєнков С. В., Сєлюков О. В., Шкуліпа П. А. (2013)
Воробйов О. М. - Енергетична характеристика зовнішнього електромагнітного впливу на об’єкти ураження та визначення шляхів створення їх захисту, Мацько О. Й., Тягай С. В. (2013)
Гащук М. П. - Обґрунтування вибору методу цільового програмування для оптимізації складу парку спеціальних транспортних засобів, Скрипкар О. В. (2013)
Гогонянц С. Ю. - Оцінка ефективності подолання ППО противника літаком, Улещенко О. А. (2013)
Добровольський А. Б. - Методика визначення параметрів руху об’єкту двопозиційномим радіопроменевим засобом охорони (2013)
Загорулько А. Н. - Архитектура системы автономного управления полетом автоматического космического аппарата наблюдения Земли, Меланченко А. Г. (2013)
Колачов С. П. - Підхід до побудови систем підтримки прийняття рішень для оцінки функціонального стану людини-оператора з використанням адаптаційних інформаційних моделей, Драглюк О. В., Шемендюк О. В. (2013)
Конотопець М. М. - Обґрунтування вимог до вартості озброєння та військової техніки під час розроблення тактико-технічних вимог до них, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б. (2013)
Лещенко О. О. - Вибір ефективних методів прогнозування параметрів інфокомунікаційної мережі (2013)
Литвиненко Н. І. - Методика комп’ютерної підтримки рішень при організації та здійсненні пересувань частин (підрозділів) Сухопутних військ, Литвиненко О. І. (2013)
Лунькова Г. В. - Оцінка ефективності інформаційної системи контролю і управління експлуатацією озброєння і військової техніки у вищому військовому навчальному закладі, Шабатура Ю. В. (2013)
Мальцева І. Р. - Принципи визначення надійності програмного забезпечення через використання точностної теорії, Процюк Ю. О., Черниш Ю. О., Тищенко М. Г. (2013)
Масесов М. О. - Робоча концепція дисертаційних досліджень з розробки теорії обробки сигналів у цифровому сегменті спеціальних систем та комплексів радіозв’язку на основі технології MIMO (2013)
Миколайчук Р. А. - Фізична модель системи з динамічною структурою на основі використання мікроконтроллерних плат (2013)
Микусь С. А. - Методика оцінки топології спеціальної мережі управління зв’язком за показниками структурної складності (2013)
Мурасов Р. К. - Методика екстраполяції векторного випадкового процесу на основі канонічного розкладу із застосуванням методу інтегральних оцінок на визначеному інтервалі при визначенні випадкових коефіцієнтів (2013)
Пермяков О. Ю. - Модель визначення статистичних характеристик нелінійних стохастичних процесів з використанням багатомірних диференціальних перетворень, Ковбасюк С. В., Варламов І. Д. (2013)
Подолян О. Ю. - Основи підходу до забезпечення вибору кращих зразків транспорту для підрозділів охорони кордону (2013)
Польщиков К. О. - Метод прийняття рішення про розподіл пропускної спроможності телекомунікаційного каналу на основі лінійного програмування, Масесов М. О., Здоренко Ю. М. (2013)
Рубан І. В. - Аналіз основних аспектів впливу DoS-атак на працездатність комп’ютерної мережі, Лошаков Є. С., Прибильнов Д. В. (2013)
Сотніков О. М. - Проблеми та напрямки розвитку кореляційно-екстремальних систем наведення керованих літальних апаратів, Таршин В. А., Опенько П. В. (2013)
Бобильов В. Є. - Особливості прийняття рішень в умовах оперативно-тактичної обстановки, що динамічно змінюється, Кравчук А. А. (2013)
Войтко О. В. - Передумови створення концепції інформаційної війни в еру новітніх технологій (2013)
Дузь-Крятченко О. П. - Щодо коректності законодавчого формулювання функцій Збройних Сил України, Лобанов А. А., Лисицин Е. М. (2013)
Ревуцький А. В. - Цикл прийняття рішень в умовах невизначеності – петля "OODA” (2013)
Савченко В. А. - Аналіз моделей баз даних для перспективних автоматизованих систем управління військами, Чернега В. М. (2013)
Вітковський В. В. - Технічні засоби інформаційно-психологічного впливу спецпропаганди червоної армії на війська противника у 1941−1945 роках, Єфіменко В.І. (2013)
Березенський О.І. - Методика дій прикордонного наряду "прикордонний патруль” при виявленні основних інформаційних ознак правопорушень (2013)
Репіло Ю. Є. - Таксономія Блума в розподілі бюджету навчального часу дисциплін при підготовці військових фахівців (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги оформлення статтей (2013)
Цибанов В. В. - Морфология і тривимірні зображення копальні-печери Кан-і-Гут, Філіппов А. Г., Дудашвілі А. С. (2013)
Андрейчук В. Н. - Мікрокліматична обумовленість печерного субаерального мінералоутворення (на прикладі Кунгурської Льодової печери), Кадебська О. І., Чайковський І. І. (2013)
Гунько О. А. - Печери, розкриті підземними виробками у південно-східній частині Камсько-Устьінского гіпсового родовища (2013)
Тищенко О. I. - До мінералогії карстових порожнин Передгірного Криму: монтморілоніт у гротах Качі-Кальона, Тимохіна Е. І. (2013)
Дублянський Ю. В. - Зміна ізотопного складу порід у при-стінкових зонах гіпогенних карстових каналів Предгорного Крим, Климчук О. Б., Тимохіна Е. І., Амеличев Г. М., Шпётль К. (2013)
Базарова Є. П. - Мінералогічні дослідження в печерній системі Сніжна-Меженого-Ілюзія (Західний Кавказ, Бзибський хребет): попередні результати та напрямки подальших робіт, Мазіна С. Є., Ходирєва Є. В. (2013)
Афанасьєва В. В. - Аналіз професійної готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до здійснення профілактики девіантної поведінки підлітків (2013)
Григоренко В. Л. - Соціально-педагогічні засоби запобігання Професійному вигорянню лікарів (2013)
Роганова М. В. - Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу (2013)
Караман О. Л. - Технологія соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарному закладі (2013)
Доннік М. С. - Система соціально-педагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування (2013)
Краснова Н. П. - Технологія соціально-педагогічного консультування з приводу подружніх проблем (2013)
Терновець О. М. - Система профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога (2013)
Харченко Л. П. - Особливості застосування невербальних засобів ділового спілкування методологія й методи соціальної роботи (2013)
Алєксєєнко Т. Ф. - Роль концептуалізації в розвитку соціально-педагогічного знання (2013)
Рассказова О. І. - Соціальний педагог – суб’єкт розвитку соціальності учнів в інклюзивній школі (2013)
Юрків Я. І. - Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім’ї (2013)
Пам’яті Ірини Дмитрівни Звєрєвої (2013)
Відомості про авторів (2013)
Волощук І. С. - Особистісні якості креативної особистості (2013)
Корчевський Д. О. - Розвиток творчого мислення фахівців комп’ютерного профілю в умовах інтеграції (2013)
Дяк Т. П. - Національна еліта та елітна освіта: точки перетину, Ковалик Н. В. (2013)
Бєлєнька Г. В. - Завдання та зміст педагогічної просвіти батьків обдарованих дітей (2013)
Крутій К. Л. Карпенко Наталія Олександрівна. - Термінологічне поле проблеми розвитку мовних здібностей дошкільників (2013)
Буркова Л. В. - Механизмы формирования нравственного иммунитета у дошкольников (2013)
Буров О. Ю. - Наступність діагностики обдарованості у дітей різних вікових груп (2013)
Савченко Ю. Ю. - Роль батьків у розвитку обдарованої дитини (2013)
Грицишина Т. І. - Дитина в мультимедійному просторі: санітарно-педагогічні умови організації роботи з комп’ютером (2013)
Барабаш О. Д. - Педагогічні ситуації у процесі підготовки педагогів до роботи з розвитку дитячої обдарованості (2013)
Аніщенко Н. В. - Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття дітей дошкільного віку (2013)
Гречуха М. Д. - Психолого-педагогічна просвіта батьків обдарованих дітей (2013)
Аматьєва О. П. - Пріоритетні напрямки наукових досліджень обдарованості дітей дошкільного віку, Саяпіна С. А. (2013)
Єнченко О. І. - Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у Великокопанівському дошкільному навчальному закладі "Ягідка", Оськіна Л. В., Слоцька Л. С. (2013)
Пентій О. В. - Створення сучасного інтегрованого розвивального простору ігрових майданчиків (2013)
Неділько В. П. - Здоров’я та розвиток дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, Руденко С. А. (2013)
Сокуренко О. О. - Наступність між ДНЗ та початковою школою з питань розвитку пошуково-дослідницьких умінь дітей (2013)
Рибачек Т. К. - Роль практичного психолога в системі роботи з обдарованими дітьми (2013)
Корінна Л. В. - Окремі питання організаційно-методичного та психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованої особистості (2013)
Чудакова В. П. - Експертиза організаційно-інноваційного середовища як чинника забезпечення формування інноваційності й конкурентоздатності особистості за методикою "Оцінювання функції керівництва" (2013)
Рибак С. Б. - Таблиця множення. Важко? Легко! (2013)
Чечуліна О. М. - Проект "Співдружність – в ім'я дитини" (2013)
Федько О. О. - Психологічні особливості розвитку обдарованих студентів економічного профілю (2013)
Ваня Б. - І мить, як вічність, вічність – наче мить (2013)
Андреєва Т. Г. - Підтримка обдарованих дошкільників – стратегія розвитку творчого потенціалу дітей Криворіжжя (2013)
Інформація (2013)
Дмитренко Т. О. - Аспектний аналіз процесу пізнання педагогічних об’єктів, Яресько К. В. (2011)
Белова Е. К. - Структурирование информации как основа повышения информативности учебного процесса в технических высших учебных заведениях (2011)
Даценко В. В. - Опыт организации научных исследований студентов в ХНАДУ, Хоботова Э. Б., Уханёва М. И. (2011)
Елина Т. А. - Интегро-дифференционное формирование содержания технических дисциплин (2011)
Єсіна Н. О. - Творчі вміння вчителя як компонент готовності до майбутньої професійно-педагогічної діяльності (2011)
Канюк Г. И. - О системе непрерывной подготовки инженеров и инженеров-педагогов различных профилей и специальностей в области энерго- и ресурсосбережения, Андреев А. В., Пугачева Т. Н., Мисько А. Р., Кириченко И. К. (2011)
Коваленко Д. В. - Аналіз досліджень особливостей правової підготовки майбутніх фахівців у системі професійної підготовки (2011)
Костюченко М. П. - Змістовно-статистичний аналіз результатів самооцінювання фахових знань педагогічними працівниками ПТНЗ електроенергетичного профілю (2011)
Лазарєв М. І. - Розробка каузальних мереж подання змісту навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів, Шматков Д. І. (2011)
Лазарєва Т. А. - Оновлення змісту навчання з новітніх харчових продуктів у професійній підготовці майбутніх фахівців харчової галузі (2011)
Логвінова Є. В. - Актуальність вивчення питань безпеки життєдіяльності людини для соціального педагога (2011)
Макар Л. М. - Формування емоційно-ціннісного компонента правосвідомості майбутнього вчителя (2011)
Мельниченко О. А. - Безперервність процесу практичної підготовки інженерів-педагогів як засіб удосконалення професійної підготовки фахівця, Малініна Ю. В. (2011)
Олейник Н. Ю. - Моделирование информационной деятельности будущего технолога питания (2011)
Олійник В. В. - Суть основних підходів до визначення компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Трощій Н. П. - Проблеми інформаційного забезпечення вчителя з безпеки життєдіяльності (2011)
Штефан Л. В. - Аналіз зв’язків системи формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Богданова Т. Л. - Компьютерное моделирование физических явлений как форма научно-исследовательской работы студентов технических вузов (2011)
Друзь І. М. - Самостійна робота студентів як важливий чинник професійної підготовки майбутніх фахівців (2011)
Завгородня Н. І. - Оптимізація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи (2011)
Згурская М. П. - Диагностика формирования педагогической культуры преподавателей высшей технической школы (2011)
Зоріна М. О. - Здоров’язберігаючі технології в підготовці майбутнього фахівця (2011)
Кайдалова Л. Г. - Професійна діяльність як основа підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2011)
Канівець М. В. - Використання модульно-рейтингової системи навчання при вивченні курсу "Основи психології та педагогіки" (2011)
Омельченко Л. М. - Проектування занять із використанням комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій (2011)
Ящун Т. В. - Навчальний контроль при викладанні комп’ютерних дисциплін, Бурда Н. М. (2011)
Бондаренко М. А. - Методика викладання дисципліни "Основи інформаційних технологій та програмування" (2011)
Ворох А. О. - Структура електронного навчального курсу з нарисної геометрії (2011)
Зеленін Г. І. - Навчання діалогічному мовленню студентів інженерно-педагогічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови, Кравченко О. В. (2011)
Леонова О. В. - Формирование лексических компетенций при изучении иностранного языка в техническом вузе (2011)
Москаленко О. В. - Инновационные подходы к организации повышения квалификации преподавателей вузов (2011)
Мусхаріна Ю. Ю. - Формування культури здоров`я майбутнього вчителя фізичної культури як важлива умова ефективності оздоровлення підлітків (2011)
Ротова Н. В. - Обучение реферированию и аннотированию студентов неязыковых вузов (2011)
Шишенко Н. А. - Инновационный подход к формированию умений и навыков при обучении студентов инженерно-педагогических специальностей рабочим профессиям (2011)
Єрьоменко О. А. - Психологічний супровід самореалізації обдарованої молоді (2011)
Заргарян И. В. - Этапы формирования колористического восприятия в подготовке дизайнеров (2011)
Порохня Л. А. - Особливості психолого-педагогічного аналізу конфліктної ситуації (2011)
Ремзі І. В. - Рухова активність студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей у сучасних умовах навчання, Сичов Д. В., Водолазський Д. М. (2011)
Бочарникова Т. Ф. - Особливості професійно-особистісного становлення майбутніх педагогів (2011)
Гура С. А. - Ценностные ориентации современной молодежи и ее проблемы выбора образования (2011)
Деревенец С. Н. - Гиревое жонглирование как эффективное оздоровительное средство в общефизической подготовке будущих инженеров-педагогов, Баранов П. Ю. (2011)
Єрмола А. М. - Технологія проектування соціального розвитку особистості вихованців (2011)
Посохова И. С. - Развитие профессионально важных качеств в контексте профессиональной социализации личности, Александрова Н. А. (2011)
Тимощук Г. В. - До проблеми визначення поняття "Духовність” у педагогічній науці (2011)
Чернецька Ю. І. - Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації наркозалежної молоді (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2013)
Редакційна колегія (2013)
Гостев В. И. - Определение устойчивости и робастности aqm-системы c PI-регулятором методом логарифмических частотных характеристик, Панченко И. В., Невдачина О. В. (2013)
Грабчак В. І. - Облік метеорологічних та балістичних умов стрільби при нормалізації початкової швидкості польоту снаряда, Попков Б. О., Прокопенко В. В. (2013)
Іванович В. В. - Удосконалена методика статистичного контролю надійності агрегатів систем автоматичного управління судовими енергетичними установками при нестабільних умовах спостережень (2013)
Кривенко Н. В. - Завдання розроблення оптимальної моделі процесу експлуатації суднового обладнання (2013)
Крижний А. В. - Перспективи використання сучасних радіотехнологій для побудови безпроводових мереж передачі даних в інтересах спеціальних користувачів, Станович О. В., Кучер В. П., Грищук К. П. (2013)
Лєнков С.В. - Алгоритм пошуку семантично подібних документів, Джулій В.М., Муляр І.В., Охрамович Л.В. (2013)
Любарський С. В. - Застосування методу експертного оцінювання для обґрунтування вибору переважної моделі криптографічного захисту soap-повідомлень в архітектурі web-сервісів. (2013)
Миколайчук Р. А. - Визначення параметрів взаємодії системи з динамічною структурою та об’єктів впливу на основі методу статистичного моделювання (2013)
Недайбида Ю. П. - Системологические проблемы создания современных информационно-управляющих систем, Котова Ю. В., Тищенко М. Г. (2013)
Пермяков О. Ю. - Модель комплексування вимірювальних даних в багатопозиційному радіолокаційному комплексі контролю космічного простору, Ковбасюк С. В., Варламов І. Д. (2013)
Польщиков К. О. - Оптимізація розподілу мережних ресурсів в маршрутизаторі телекомунікаційної мережі, Масесов М. О., Здоренко Ю. М., Шкіцькій В. В. (2013)
Романюк Д. В. - Методика аналитического проектирования систем оценивания векторов состояния динамических объектов (информационных систем) на примере оптико-электронной системы оценивания угловых координат воздушной цели и ракеты комплекса управляемого ракетного вооружения танка (2013)
Березенський О. І. - Аналіз умов та розробка алгоритму дій начальника відділу прикордонної служби при організації спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників (2013)
Водчиць О. Г. - Забезпечення безпеки польотів армійської авіації за досвідом її участі у миротворчих операціях у сучасних умовах, Кравченко Ю. В., Пилипович Г. Г. (2013)
Дузь-Крятченко О. П. - Щодо недоцільності створення в Україні Ставки Верховного Головнокомандувача, Лобанов А. А., Лисицин Е. М., Марко І. Ю. (2013)
Загорка О. М. - Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту, Марко І. Ю. (2013)
Кириленко В. А. - Щодо питання пошуку шляхів підвищення ефективності виконання завдань мобільними підрозділами регіональних управлінь, Мейко О. В. (2013)
Луцький О. Л. - Алгоритм роботи офіцерів органів управління в підпорядкованих підрозділах охорони державного кордону (2013)
Мартинюк О. Р. - Огляд концепцій групового застосування безпілотних літальних апаратів, Мурасов Р. К. (2013)
Мисик А. Б. - Метод визначення заходів з охорони державного кордону (2013)
Романенко І. О. - Деякі шляхи щодо удосконалення структури управління міжвидовими угрупованнями військ (сил) під час дій в повітряно-космічній сфері, Гаценко С. С. (2013)
Пермяков О. Ю. - Забезпечення живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення, Ляшенко І. О., Безкровний Д. В. (2013)
Шедяков В. Є. - Конкуренція смислів і протистояння стратегій соціально-інформаційних систем (2013)
Дерев’янчук А. Й. - Підхід до створення адаптивних систем оцінки знань при підготовці військових спеціалістів, Баранова І. В., Москаленко Д. Р., Горяйнов Д. Ю. (2013)
Козубцов І. М. - Напівнатурне моделювання оцінки професійної готовності аспірантів за компетентнісною моделлю підготовки для потреб військової компоненти (2013)
Крайова О. В. - Роль мотивації в процесі інтенсивної мовної підготовки, Голуб Т. І. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги оформлення статтей (2013)
Алілуйко С. М. - Концептуальні засади формування системного мислення в майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання основ теорії технічних систем (2011)
Колбіна Т. В. - Концептуальні засади системного педагогічного дослідження формування у студентів ВНЗ досвіду міжкультурної комунікації (2011)
Штефан Л. В. - Концептуальні підходи до формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Солошич І. О. - Динаміка формування ідей сталого розвитку суспільства в контексті екологічних проблем при підготовці майбутніх інженерів із напряму "Організація перевезень і управління на транспорті" (2011)
Антоненко О. В. - Удосконалення змісту навчання із захисту інформації (2011)
Брюханова Н. О. - Інноваційна модель процесу формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації, Рогуліна М. Р. (2011)
Зимогляд Н. С. - Аналіз змісту сучасних методичних систем навчання проектування швейних виробів (2011)
Коржова М. М. - Розробка моделі змісту навчання проектуванню баз даних на основі ітерацій (2011)
Лазарєва Т. А. - Напрями оновлення змісту навчання технологічному обладнанню харчової галузі у професійній підготовці майбутніх інженерів-технологів (2011)
Мостова Л. М. - Дидактичні умови реалізації наступності змісту практичної підготовки фахівців із харчових технологій (2011)
Невзоров Р. В. - Теоретична підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів до польотів як фактор підвищення надійності льотної діяльності майбутніх пілотів, Марченко О. Г. (2011)
Притуленко І. В. - Суть і структура дидактичного моделювання змісту навчання студентів педагогічного ВНЗ (2011)
Хоменко В. Г. - Розробка моделі цілей та змісту формування сегментованих умінь із комп’ютерних технологій управління проектами, Коваленко О. С. (2011)
Кайдалова Л. Г. - Викладач у системі дистанційного навчання (2011)
Козуб М. В. - Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні іноземних мов (2011)
Колесник Л. Ф. - Формування стратегічних комунікативних компетентностей у процесі вивчення стилістики української мови (2011)
Кравченко Е. В. - К вопросу об организации внеаудиторной работы по иностранному языку (2011)
Курцева Л. Б. - Застосування телекомунікаційних технологій у навчальному процесі на прикладі комп’ютеризації кафедри систем управління, Єрьоміна Н. С., Романенко В. Л. (2011)
Нагаєв В. М. - Особливості підготовки фахівців-аграріїв із використанням педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів (2011)
Ротова Н. В. - Формування комунікативної компетенції наукового мовлення в процесі викладання у ВНЗ російської мови як іноземної (2011)
Скурський А. С. - Використання комп’ютерних технологій при навчанні стандартизації та техніки вимірювань (2011)
Харківська А. А. - Упровадження комп’ютерних технологій у процесі навчання майбутніх педагогів (2011)
Білєр О. С. - Упровадження дидактичних бінарних проектів для навчання комп’ютерних технічних засобів майбутніх учителів (2011)
Божко Н. В. - Критерії та показники оцінки ефективності методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ (2011)
Зеленин Г. И. - Обзор инновационных методов обучения иностранным языкам в XX-XXІ веке, Ковалёва Ю. А. (2011)
Казак І. О. - Науково-педагогічні засади розробки методики застосування навчальних завдань у процесі підготовки майбутніх теплоенергетиків із дисципліни "ТЕС і АЕС і установки" (2011)
Кулешова В. В. - До проблеми ретроспективного аналізу зарубіжного досвіду функціонування системи неперервної професійної освіти (2011)
Лазарєв M. I. - Алгоритм методу навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів із використанням каузальних мереж, Шматков Д. І. (2011)
Олійник Ю. С. - Аналіз існуючих методик навчання та тестування знань майбутніх інженерів-електроенергетиків (2011)
Павленко Л. В. - Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів обґрунтованому вибору методу аналізу перевірки статистичних гіпотез (2011)
Павленко М. П. - Методика навчання інженерів-педагогів мережевих технологій на основі впровадження поетапного виконання дій із програмування (2011)
Пономарев А. С. - Применение таблиц сопряженности в педагогических исследованиях факторных влияний, Згурская М. П. (2011)
Смоліна І. С. - Дослідно-експериментальна перевірка розробленої методики навчання майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом (2011)
Хохлов В. І. - Метод векторних діаграм в курсах фізики та загальної електротехніки (2011)
Чуприна Г. П. - Комбінований багатокроковий метод навчання програмних засобів захисту інформації з подвійним дидактичним узагальненням (2011)
Швецова Г. А. - Навчання основ комп’ютерної графіки методом поетапної деталізації в педагогічних ВНЗ (2011)
Бондаренко С. В. - Формування професійних інтересів у студентів під час виробничої практики (2011)
Борова Т. А. - Професійна компетентність науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу як індикатор ефективності їхньої діяльності (2011)
Гура С. О. - Педагогічні аспекти дослідження ставлення сучасної молоді до освіти (2011)
Давидова Ж. В. - Формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами критичного мислення (2011)
Дьоміна Ю. В. - Творчий потенціал особистості майбутнього викладача (2011)
Жулінська О. В. - Формування ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді в психолого-педагогічних умовах (2011)
Макаренко О. А. - Основні аспекти формування професійної етики в майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Михайличенко В. Є. - Готовність студентів до саморозвитку: сутність і структура, Канівець М. В. (2011)
Ремзі І. В. - Вплив навчального процесу на рівень фізичного здоров'я та захворюваність студентів, Бойченко А. В., Криворучко Н. В. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Клопота А. В. - Повышение качества стыков обшивки с подкрепляющим набором авиационных конструкций из полимерных композиционных материалов, Шевцова М. А., Дронова К. П. (2009)
Жаркан М. - Упругие константы трехмерного тела трансверсально-армированного слоистого композиционного материала (2009)
Кривенда С. П. - Вплив податливості з'єднувального шару на напружено-деформований стан з'єднання, Тараненко І. М. (2009)
Халилаева Р. Ю. - Исследование напряжений от изгиба в двух- и трехрядных соединениях внахлест и их влияние на долговечность (2009)
Гагауз Ф. М. - Прогнозирование упругих характеристик пространственно-армированных композитов (2009)
Николаев А. Г. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния пористого материала, Танчик Е. А. (2009)
Третьяков А. С. - Анализ напряженно-деформированного состояния плоских образцов, нагруженных комбинацией растяжения-сжатия и изгиба (2009)
Чесноков А. В. - Влияние технологических параметров изготовления структур на их коэффициенты армирования (2009)
Вамболь А. А. - Визначення тиску формування та вплив його на якість панельної конструкції з полімерних композиційних матеріалів під час формування (2009)
Воробьев Ю. А. - Экспериментальные исследования технологического процесса дорнования отверстий, Воронько В. В., Шипуль О. В. (2009)
Бетина Е. Ю. - Учет повышенных температуры и влажности воздуха при определении основных масштабов подобия в случае удовлетворения критериев Фруда, Рейнольдса и Маха (2009)
Родин Е. В. - Автоматические системы межпланетной доставки полезных грузов (2009)
Бойко Т. С. - Влияние схемы атмосферной турбулентности на коэффициент ослабления порыва (2009)
Шабохин В. А. - Принципы построения вертикальной цепи тел с использованием гибких связей (2009)
Привітання ректора ЛНТУ В. В. Божидарніка (2013)
Балалаєва О. Ю. - Інформаційні технології як чинник формування нової парадигми освіти (2013)
Барановська Л. В. - Соціально-детерміновані умови реалізації особистісно орієнтованого підходу в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня (2013)
Білецька Г. А. - Використання MOODLE у підготовці студентів-екологів за денною формою навчання (2013)
Білова Ю. А. - Поняття та структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Блажук О. А. - Інформаційна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Бордюк М. А. - Основні напрями використання інформаційно-комп’ютерних технологій при формуванні знань про полімерні матеріали у майбутніх педагогів, Бордюк Н. А., Шевчук Т. М. (2013)
Брижатий Є. І. - Організаційно-педагогічні умови поетапного формування професійної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ в системі безперервної освіти (2013)
Войтович І. С. - Дидактичні основи використання віртуальної енциклопедії при вивченні фізичних величин – характеристик персональних комп'ютерів, Гнедко Н. М. (2013)
Гаврилюк В. О. - Формування педагогічної толерантності студентів-майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Гапоненко Г. М. - Результати дослідно-експериментального дослідження розвитку професійної компетентності водолазів-підривників (2013)
Гевко І. В. - Формування фахових знань у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні дисципліни "Основи охорони праці", Сорока Т. П., Бочар І. Й. (2013)
Герасименко О. А. - Підготовка майбутніх учителів технологій і профільного навчання до використання сапр у проектуванні виробів із деревини, Фещук Ю. В. (2013)
Гловин Н. М. - Інноваційні форми організації дослідницької діяльності майбутніх аграрників на заняттях із хімії (2013)
Горбатюк Л. В. - Сутність і структура аналітичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Горбатюк Р. М. - Комп’ютерні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців, Федорейко В. С., Рутило М. І. (2013)
Горобець С. М. - Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2013)
Гуменний О. Д. - Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, сутність, зміст (2013)
Євсюков О. Ф. - Модернізація професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2013)
Зайцева І. О. - Дидактичні можливості дистанційної освіти як інноваційного феномену навчання (2013)
Зуєва А. Б. - Результати дослідження сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва (2013)
Іванова А. Є. - Використання електронних навчальних посібників з фізичного виховання студентами технічного університету, Ковальчук В. Я., Хомич А. В. (2013)
Козяр М. М. - Теоретико-методичні засади використання інформаційного середовища у вищих технічних закладах під час вивчення нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (2013)
Коржова М. М. - Моделювання різнорівневих задач з проектування баз даних для майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Кочубей А. В. - Інноваційні методи викладання гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Кравчук М. Г. - Дистанційна освіта як один із компонентів формування професійної компетенції майбутніх медиків, Жгут О. А., Романенко О. В. (2013)
Лобанова С. І. - Роль сім’ї як соціокультурного чинника у системі староримського виховання (2013)
Ліщина В. О. - особливості підготовки студентів-програмістів у вищих навчальних закладах та розвиток їх професійної культури, Ліщина Н. М. (2013)
Майборода Л. А. - Детермінанти розвитку інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників за професією "Оператор поштового зв’язку" (2013)
Маковська Г. Я. - До питання використання інтернет-технологій при вивченні англійської мови у вищому технічному навчальному закладі, Пархоменко О. Т. (2013)
Маматов Ф. М. - Інтеграція освіти, науки та виробництва як фактор розвитку інноваційної економіки, Узаков З. У. (2013)
Мартинюк А. П. - Структурування знань як педагогічна проблема (2013)
Ніколаєнко С. В. - Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів і-іі рівнів акредитації до впровадження педагогічних технологій в умовах післядипломної освіти (2013)
Островська Н. Д. - Оцінювання навчальних досягнень майбутніх аграрників методом комп’ютерного тестування на заняттях із суспільних дисциплін (2013)
Падалко А. М. - Педагогічні аспекти використання інформаційно-комунікативних технологій в процесі підготовки майбутніх інженерів-електриків, Падалко Н. Й., Пукалюк В. В. (2013)
Пальчик А. О. - Перспектива використання студентських дослідних лабораторій в контексті проектно-орієнтованого підходу підготовки фахівців галузі комп’ютерних технологій, Савка В. Р. (2013)
Панасюк Н. Л. - Характеристика етапів навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів із оволодіння економічними знаннями (2013)
Панасюк Н. Л. Зварич П. В. - Реалізація методу комунікативної атаки в підготовці інженерів-педагогів (2013)
Петренко Л. М. - Експертна оцінка морфології та змісту інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу (2013)
Пизіна Є. В. - Використання е-корпусів для формування професійних компетенцій перекладачів технічної літератури (2013)
Пономаренко Л. І. - Інформаційно-освітній портал для батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу як засіб розвитку їх педагогічної компетентності (2013)
Поплавська О. А. - Дистанційне навчання як прогресивна форма підготовки майбутніх економістів (2013)
Процай Л. П. - Підготовка майбутніх практичних психологів до використання програмних засобів обробки статистичних даних у психологічних дослідженнях (2013)
Проценко І. І. - Формування професійно-творчих умінь студентів у процесі змістово-процесуальної евристичної діалогової діяльності (2013)
Редько Р. Г. - Використання інтенсивних освітніх технологій для підвищення якості навчання у технічному університеті, Редько О. І. (2013)
Романишина Л. М. - Дослідження ефективності методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій, Кабак В. В. (2013)
Романюк І. М. - Сучасні аспекти патріотичного виховання в контексті військово-педагогічного процесу, Кримець Л. В. (2013)
Романюк М. В. - Педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в процесі багаторівневої підготовки майбутнього фахівця електроенергетичної галузі (2013)
Руда О. Ю. - Теоретичні аспекти інноваційних процесів в вищій медичній освіті, Янчій О. Р., Романенко О. В. (2013)
Руденко М. В. - Теоретична модель оцінки методичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Саюк В. І. - Теоретичні засади якості підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Синчишина О. А. - Інформаційні технології у розвитку професійної компетентності вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти (2013)
Сокол І. М. - Квест як сучасна інноваційна технологія навчання (2013)
Соломко М. Т. - Застосування електронних технологій навчання під час професійної підготовки студентів педагогічних спеціальностей (2013)
Солошич І. О. - Формування екологічної компетентності у майбутніх технічних фахівців у галузі транспортних технологій при викладанні економічних дисциплін, Державець Д. О. (2013)
Топольський В. О. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику підготовки соціальних педагогів (2013)
Тулашвілі Ю. Й. - Комп’ютерні технології як системотвірний чинник переходу до інклюзивного навчання осіб з порушеннями зору (2013)
Тульська О. Л. - Використання методів ситуативного моделювання у формуванні професійної культури майбутніх екологів (2013)
Усова В. В. - Інноваційні методи і технології навчання (2013)
Хатько А. В. - Інформатична компетентність майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Цимбалюк О. Л. - Педагогічні тенденції в освіті волині у міжвоєнний період (2013)
Шахраюк Б. С. - Психологічні аспекти педагогічної практики студентів спеціальності "Технологічна освіта" (2013)
Шевченко О. П. - Інформаційні технології як засіб інтенсифікації процесу іншомовної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Шутова С. М. - Організація та контроль самостійної роботи студентів (2013)
Юнчик В. Л. - Методичні особливості дистанційного навчання (2013)
Янцур М. С. - Підготовка майбутніх учителів технологій до використання інформаційно-комунікаційних технологій в профорiєнтацiйній роботі з учнями (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бойко Т. С. - Влияние параметров профиля типового полета на долговечность крыла неманевренного самолета (2009)
Рыженко А. И. - Определение требуемого быстродействия устройств аварийного гашения флаттера свободнолетающих динамически подобных моделей самолетов, Куць Т. А. (2009)
Ивановский В. С. - Особенности проектирования и эксплуатации композитного баллона с пластиковым лейнером (2009)
Бойчук И. П. - Сравнение механических моделей колебания лепесткового клапана, Ларьков С. Н., Силевич В. Ю. (2009)
Фомичев П. А. - Методика определения локальных упругопластических напряжений и деформаций в условиях совместного действия напряжений растяжения-сжатия и изгиба, Третьяков А. С. (2009)
Третьяков А. С. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава Д16АТ при асимметричном мягком регулярном нагружении, Черных А. А. (2009)
Карпов Я. С. - Определение деформативных свойств конечно-размерного объема композиционного материала с трансверсальным армированием, Ивановская О. В., Жаркан М. (2009)
Цирюк А. А. - Сравнительный анализ по массе воздушных аккумуляторов давления различных геометрических форм, Фролова К. А. (2009)
Гайдачук В. Е. - Методика предэскизного проектирования панельных композитных конструкций летательных аппаратов с трубчатым заполнителем, Кондратьев А. В., Омельченко Е. В. (2009)
Кирьянчук А. Л. - Анализ потерь в цилиндрических вихревых трактах при течении двух смешиваемых жидкостей (2009)
Аврамов К. В. - Дискретные модели колебаний перекачиваемой жидкости в трубопроводах с газожидкостным демпфером, Филипковский С. В., Федоров В. М., Пирог В. А. (2009)
Мачехин Ю. П. - Применение импульсных лазеров малой мощности для поверхностной закалки сталей, Афанасьева О. В., Лалазарова Н. А., Попова Е. Г. (2009)
Приймаков О. Г. - Фізичне та математичне моделювання процесу утворення граничних мастильних плівок, Джус Р. М. (2009)
Николаев А. Г. - Метод определения оптимального управления напряженно–деформированным состоянием составного тела при помощи стационарного температурного поля (2009)
Весельский С. И. - Научное обеспечение проектирования и производства конструкций авиакосмической техники из полимерных композиционных материалов. Сообщение 1, Гагауз Ф. М. , Гайдачук А. В., Гайдачук В. Е., Карпов Я. С., Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2009)
Чесноков А. В. - Повышение производительности установки вертикальных стержней армирующих каркасов углерод-углеродных композиционных материалов (2009)
Карпов Я. С. - Определение значений пределов прочности при проектировании полок балки из композитов, Лялюхина И. В. (2009)
Омельченко Е. В. - Приведенные пределы прочности трубчатых заполнителей для композитных трехслойных панелей летательных аппаратов (2009)
Весельский С. И. - Исследование влияния параметров подкрепления на напряженное состояние панели, вызванное локальными нагрузками. Сообщение 1 (2009)
Фомичев П. А. - Учет концентрации напряжений в расчете долговечности элементов конструкций по номинальным напряжениям, Бойко Т. С. (2009)
Черных А. А. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава Д16АТ при программном нагружении. Сообщение 1. Накопленное повреждение при симметричном нагружении по трем законам распределения амплитуды напряжений, Третьяков А. С. (2009)
Дронь Н. М. - Массовая эффективность космических мусоросборщиков с ЭРД, выводимых на орбиту ракетами-носителями стран СНГ и Азии, Хитько А. В., Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2009)
Соловьев А. И. - Равновесие упругой плоскости, ослабленной круговым отверстием и двумя полубесконечными трещинами, Курпа Л. И. (2009)
Куреннов С. С. - Децентрализованная распределительная система с вероятностным спросом, Завадская Д. Е. (2009)
Шабохин В. А. - Особенности создания вращающихся тросовых систем (2009)
Хитрых Е. Е. - К вопросу определения экономической эффективности применения машин импульсной резки в технологических линиях машин непрерывного литья заготовок, Мамзаи А. (2009)
Брюханова Н. О. - Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Дмитренко Т. О. - Концептуальні положення проектування методологічних засад наукового дослідження, Яресько К. В. (2012)
Саєнко Г. В. - Інтелектуальний капітал – мета освітнього ринку, Мікуленко Л. І., Аврамова О. О. (2012)
Козловський Ю. М. - Методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу в контексті законів філософії (2012)
Ляска О. П. - Принципи реалізації компетентнісного підходу в підготовці інженера-педагога (2012)
Саркісова А. В. - Діяльнісний підхід у навчанні технічних дисциплін майбутніх провідників міжнародних сполучень (2012)
Шварп Н. В. - Реалізація принципу професійної спрямованості у викладанні гуманітарних дисциплін (2012)
Адабашев Б. В. - Актуальні проблеми гуманітаризації професійної підготовки сучасного інженера-педагога, Мороз І. І. (2012)
Лазарєв М. І. - Цілі і зміст навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів на засадах формування системного мислення, Алілуйко С. М. (2012)
Бачієва Л. О. - Аналіз державних стандартів вищої освіти як підґрунтя навчання майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв основ наукових досліджень (2012)
Богданова Т. Л. - Критерии и показатели оценивания качества компьютерных моделей физических процессов и явлений, созданных студентами в процессе научно-исследовательской работы (на примере компьютерной модели "Дифракция света в параллельных лучах") (2012)
Гречко Т. І. - Альтернативний підхід до розробки навчальних програм з охорони праці та техніки безпеки (2012)
Кайдалова Л. Г. - Професійно-педагогічні вимоги до діяльності викладача російської мови як іноземної, Черкашина Ж. В. (2012)
Лазарєва Т. А. - Моделювання змісту креативного навчання з харчових продуктів у підготовці інженерів-технологів (2012)
Лазов Л. - Оптимізація процесу лазерного маркування виробів із інструментальної сталі, Петров Н. (2012)
Васильева Л. И. - Использование компьютерных технологий в самостоятельной работе студентов, Журавский А. А. (2012)
Грохова Г. П. - Впровадження інтегративної технології формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Гуревич Р. С. - Використання інформаційно-освітнього порталу в підготовці майбутнього магістра-педагога (2012)
Зінченко В. О. - Освітній моніторинг як складова ефективного управління якістю освіти (2012)
Кадемія М. Ю. - Використання ресурсів Інтернету в самостійній роботі студентів (2012)
Кирик О. М. - Методика і технологія нарахування норм часу у вищих навчальних закладах (2012)
Кравченко Н. В. - Психофізіологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Лазов Л. - Дослідження багаторазової дії на контраст лазерного маркування під час мітки поля та розфокусування виробів із нструментальної сталі, Петров Н. (2012)
Лещук Ю. І. - Методика і технологія навчання технічних дисциплін у професійних коледжах України (2012)
Пасічник М. В. - Реалізація комунікативно-діяльнісної моделі контролю при тестуванні з іноземної мови (2012)
Солошич І. О. - Рейтингова система оцінки роботи кафедр вищих навчальних закладів при організації науково-дослідної діяльності студентів (2012)
Тен Е. П. - Технология мультимедийного обучения профессиональной педагогике как средство саморазвития студентов-заочников в системе дистанционного образования (2012)
Абільтарова Е. Н. - Електронний підручник із дисципліни "Основи охорони праці" як один із засобів методичного забезпечення навчального процесу (2012)
Бендера І. М. - Паспортизація як один із способів оптимізації навчального процесу в аграрному ВНЗ, Юрчишин Н. І. (2012)
Дальченко П. Г. - Удосконалення методики проведення лабораторних робіт із курсу загальної фізики, Руденко Д. В., Шурінова О. В., Компанієць І. В. (2012)
Дуганець В. І. - Паспортизація практичної підготовки студентів агроінженерних спеціальностей (2012)
Ибрагимов Т. Ш. - Технология создания методического обеспечения курса "Химия" для активизации самостоятельной работы студентов, Ибрагимова Г. Т. (2012)
Ожга М. М. - Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях (2012)
Олійник Ю. С. - Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики тестування знань з електромагнітних перехідних процесів майбутніх інженерів-електроенергетиків (2012)
Стаченко О. В. - Визначення готовності навчальної групи до використання кейс-методу в ході виробничого навчання за спеціальністю "Технологія виробів легкої промисловості", Рябчиков М. Л. (2012)
Хоменко В. Г. - Установлення відповідності методичних систем навчання програмних засобів захисту інформації вимогам державного стандарту вищої освіти (2012)
Чуприна Г. П. - Формування знань із програмних засобів захисту інформації на основі психічних моделей репрезентації понять (2012)
Ящун Т. В. - Науково-методичні засади створення дистанційного курсу з дисципліни "Прикладне програмування", Громов Є. В. (2012)
Асманов А. Р. - Формирование основ поликультурного общения будущих педагогов (2012)
Каньковський І. Є. - Професійно необхідні якості інженера-педагога (2012)
Кравченко О. Б. - Суть гуманістичних цінностей особистості (2012)
Кулешова В. В. - Формування аналітичної компетенції викладачів технічних дисциплін (2012)
Олексенко В. М. - Самореалізація студентів на заняттях із вищої математики (2012)
Приступа В. В. - Проблеми формування та стан економічної компетентності майбутніх інженерів радіозв’язку (2012)
Приходько Г. І. - Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. (2012)
Ремзі І. В. - Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих педагогічних закладах (2012)
Ротова Н. В. - Особливості впровадження особистісно орієнтованого підходу в навчанні іноземних студентів (2012)
Смолин Ю. А. - Анализ основных структурных составляющих и их связей в управлении процессом технического творчества инженерно-педагогического направления, Смолина Н. Ю. (2012)
Шестопалюк О. В. - Формування ключових компетенцій майбутніх педагогів (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Карпов Я. С. - Моделирование напряженно-деформированного состояния стрингерных панелей из композиционных материалов, Литвинова Т. А., Павленко В. Н. (2010)
Халилов С. А. - Исследование влияния параметров подкрепления на напряженное состояние панели, вызванное локальными нагрузками. Сообщение 2, Макаров О. В., Весельский С. И. (2010)
Фомичев П. А. - Анализ допускаемых напряжений для регулярных зон крыла и различных схем турбулентности атмосферы, Бойко Т. О. (2010)
Рябченко В. М. - Об учёте ограничений на прогибы при оптимизации фюзеляжных несущих конструкций (2010)
Жаркан М. - Определение прочностных свойств слоистого композиционного материала, армированного трансверсальными стержнями (2010)
Смовзюк Л. В. - Исследование влияния параметров расслоения на несущую способность панелей из композиционных материалов (2010)
Чесноков А. В. - Определение эффективных характеристик стержней для автоматизированной сборки армирующих каркасов (2010)
Пургина С. М. - Подогреваемая формообразующая оснастка регламентированного качества для изготовления композиционных изделий (2010)
Львов М. П. - Интерполяция нелинейной части диаграммы деформирования конструкционных материалов (2010)
Николаев А. Г. - Осесимметричная краевая задача теории упругости о действии сосредоточенной силы на трансверсально изотропное полупространство с неподвижным основанием в виде двуполостного гиперболоида вращения, Орлов Е. М. (2010)
Рябков В. И. - Определение площади хвостового оперения на этапе предварительного проектирования с учетом формы крыла самолета транспортной категории, Мельник Н. Н., Утенкова В. В. (2010)
Дронь Н. М. - Оценка характеристик космических мусоросборщиков, выводимых на требуемую орбиту непосредственно ракетами-носителями, Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2010)
Мощенок В. И. - Современные методики определения макро-, микро- и нанотвердости материалов, Лалазарова Н. А., Ляховицкий М. М., Сухарева И. Е., Скрыпников В. А. (2010)
Стадниченко В. М. - Диагностика процессов изнашивания фрикционных узлов трансмиссий авиационных ГТД методом акустической эмиссии (2010)
Соловьев А. И. - Упругая деформация пластинки, ослабленной двумя круговыми отверстиями и и двумя прямолинейными разрезами, Фесенко В. Т., Хоменко В. В., Цымбалюк В. В. (2010)
Сало В. А. - Расчет напряженно-деформированного состояния оболочечных элементов конструкций и оценка достоверности результатов, Литовченко П. И. (2010)
Шаройко Д. П. - Расчет располагаемой тяги легкомоторного самолета, Качкар И. В., Мисан Л. Г., Мирошник В. С. (2010)
Гайдачук В. Е. - Анализ эффективности технологии лазерной резки листовых деталей из цветных металлов в серийном авиационном производстве, Костенко А. И. (2010)
Остапчук В. В. - Влияние режимов упрочняющей термической обработки на структуру и свойства титанового сплава ВТ22, Семишов Н. И. (2010)
Миронов К. В. - Исследование прочности элемента тканевой обшивки крыла самолета, Пинчук Д. А. (2010)
Украинец Е. А. - Экспериментальное определение аэродинамических характеристик модели самолета с преобразуемым крылом и фюзеляжем треугольной формы поперечного сечения, Спиркин Е. В., Шабрат И. И. (2010)
Тараненко М. Е. - Возможности интерактивного контроля процесса электрогидравлической штамповки крупногабаритных деталей, Демченко А. В., Гарибова Т. В. (2010)
Хитрых Е. Е. - Задание свойств деформируемого металла при численном решении задач импульсной резки непрерывных слитков (2010)
Абрамов В. Т. - Синтез многоступенчатых планетарних механизмов с минимальным мертвым ходом, Матусевич В. А., Павленко В. Н., Шехов А. В. (2010)
Соловьев О. В. - Методика оценки максимальной дальности визуального обнаружения беспилотных летательных аппаратов (2010)
Вамболь С. А. - Способ обезвреживания взрывного устройства, Петренко А. В., Вавренюк С. А. (2010)
Бачинська Н. Я. - Роль міжпредметних зв’язків у формуванні соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англійського фольклору (2012)
Бухальська С. Є. - Розвиток інформаційно-комунікаційної складової педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного коледжу (2012)
Величко Н. О. - До проблеми прогнозування працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах харчової промисловості (2012)
Галімов А. В. - Комплексна методика підготовки майбутніх офіцерів напрямку "Охорона та захист державного кордону” в умовах інноваційних технологій (2012)
Глушок Л. М. - Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки бакалаврів освіти раннього дитинства в університетах Австралії (2012)
Горбатюк Р. М. - Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій, Рутило М. І., Брездень Т. І. (2012)
Джуринський П. Б. - Компоненти підготовленості до здоров’язбережувальної професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Ковтун О. В. - Формування процесуально-інформаційних умінь професійного мовлення у майбутніх авіаційних операторів (2012)
Король С. В. - Навчання лексичного аспекту іншомовного мовлення студентів-філологів (2012)
Лоїк Г. Б. - Активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів як педагогічна умова формування фахової компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій (2012)
М’ясковський М. Є. - Проблема забезпечення якості шкільної освіти в сучасному освітньому процесі (австрійський досвід) (2012)
Назарко І. С. - Вивчення хімії на базі дистанційних технологій як засіб оптимізації навчання студентів технічних спеціальностей (2012)
Николайчук Л. А. - Выбор и использование аутентичных материалов в процессе обучения аудированию на уроках английского языка (2012)
Орловська О. В. - Нетрадиційні методи комунікативно-орієнтованого навчання студентів-філологів англійської мови у вищому навчальному закладі (2012)
Решетник С. М. - Професійна підготовка майбутніх офіцерів до службової діяльності у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України як професійна і педагогічна проблема (2012)
Соболь Н. М. - Інтерактивні технології навчання у підготовці перекладачів у вищих начальних закладах (2012)
Токарчук О. М. - Формування професійної математичної компетентності: результати експериментального дослідження (2012)
Трифонова О. С. - Діагностика рівнів сформованості мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2012)
Чернова С. В. - Комунікативна компетентність офіцерів-прикордонників як чинник підвищення ефективності виконання ними службових завдань з охорони державного кордону (2012)
Шарапа Г. Ф. - Рефлексія страху як основна детермінанта особистісної неповноцінності (2012)
Шиба А. В. - Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі (2012)
Яворська Г. Х. - Методика підвищення рівня пізнавальної активності майбутніх офіцерів міліції у процесі навчання у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Ягупов В. В. - Педагогічна техніка викладачів військово-спеціальних дисциплін, Кришталь М. А. (2012)
Янковець А. В. - Особливості застосування сучасних систем машинного перекладу в умовах підготовки майбутніх перекладачів у вищому військовому навчальному закладі (2012)
Андрощук О. Ю. - Професійна компетентність як невід’ємна складова готовності майбутнього офіцера-прикордонника до професійної діяльності (2012)
Аршава І. Ф. - Сучасний стан дослідження проблеми подолання особистістю складних життєвих ситуацій, Амінєва Я. Р. (2012)
Аршава І. Ф. - Комп’ютерна діагностика емоційної стійкості людини, яка працює в екстремальних умовах професійної діяльності, Кутовий К. П. (2012)
Басинський А. М. - Модель психологічної підготовки підрозділів спеціального призначення органів внутрішніх справ до діяльності в екстремальних умовах (2012)
Булаєвська О. В. - Характеристика складових професійного спілкування середнього медичного персоналу в ситуаціях невідкладної допомоги (2012)
Воєдило А. А. - Еталон індивідуальних морально-психологічних якостей політичного лідера в уявленні студентів Львівського національного університету імені Івана Франка (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Програма реалізації моделі організації дидактичних ігор-маніпулятивів у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Данько О. В. - Професійне самовизначення як предмет наукового дослідження у психології (2012)
Діденко О. В. - Соціально-психологічні чинники розвитку організаційної (корпоративної) культури офіцера-прикордонника (2012)
Дроздов О. Ю. - З досвіду використання асоціативного методу при вивченні геополітичної свідомості (2012)
Іващенко А. С. - Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих подружніх парах (2012)
Ігумнова О. Б. - Індивідуальні та особистісні властивості студентів з негативними психічними станами (2012)
Калюжний В. О. - Складові моделі експліцитного професійного психологічного впливу прикордонного керівника на підлеглих (2012)
Карчевський І. Р. - До проблеми професійного вигорання офіцерського складу військових формувань силових відомств України (2012)
Ковальчишина Н. І. - Підготовка парламентерів-правоохоронців: концептуальні підходи (2012)
Ковальчишина С. В. - Психологічні особливості виявів професійної деструкції у слідчих органів внутрішніх справ на етапі професіоналізації (2012)
Марчук Л. М. - Асертивність як комплексна інтегральна характеристика особистості (2012)
Нагула О. Л. - Батьківська компетентність як чинник психічного розвитку дитини (2012)
Олександренко К. В. - Роль соціально-перцептивних механізмів у розвитку професійної комунікативної діяльності майбутніх фахівців міжнародних відносин (2012)
Петренко Т. М. - Невербальні засоби спілкування як аспект імпліцитної діагностики особистісних характеристик (2012)
Радчук Г. К. - Особистісне та професійне самовизначення як чинник професійного становлення особистості (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського