Поліщук В. Г. - Прогнозування рядів економічної динаміки на фінансових ринках як метод фінансового інжинірингу, Голас А. М. (2014)
Труш І. Є. - Сучасні методи управління ризиками банківського споживчого кредитування та їх мінімізація (2014)
Чиж Н. М. - Особливості управління структурою власного капіталу акціонерних товариств, Дзямулич М. І. (2014)
Касич А. О. - Необхідність реформування українського законодавства щодо гудвілу відповідно до міжнародних правових норм, Данилейко О. А. (2014)
Потриваєва Н. В. - Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект, Савченко І. В. (2014)
Колосок А. М. - Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління (2014)
Потьомкіна О. В. - Управління персоналом у забезпеченні стратегічних цілей підприємства (2014)
Царик І. М. - Перспективи економіко-правового регулювання соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Титул, зміст (2012)
Бердніков Є. - Стан проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Звірко В. - Шлях фермера дуже тернистий, не кожен може його пройти…, Колядинська Т. (2012)
Ясиновський В. - Не в агрохолдингах причина сільських бід (2012)
Козловський А. - Діалог фахівців: що запозичимо у німців? (2012)
Фурдичко О. - Землі України і проблеми обліку використання лісових земель і лісових екосистем, Бобко А. (2012)
Третяк А. - Землеустрій як інноваційні технологічні інвестиції у землекористування, Колганова І. (2012)
Покидько І. - Нова концепція формування водоохоронних обмежень у використанні земель, Мартин А. (2012)
Солов’яненко Н. - Використання земельних ресурсів України на сучасному етапі розвитку продуктивних сил (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Титул, зміст (2012)
Щоб працювати без помилок… (2012)
Збаржевецький І. - Використання вихідної інформації та кадастрових даних при визначенні середньої (базовоі) вартості земель населених пунктів, Колосюк А. (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Бредіхін О. - Економічні проблеми охорони земель на нинішньому етапі розвитку земельних відносин (2012)
Дорош О. - Методологічні засади охорони земель в Україні (2012)
Звірко В. - Чому підприємець не поспішає оформляти договір оренди землі, Колядинська Т. (2012)
Ясиновський В. - Землеробство, що не виснажує, а збагачує ґрунти (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Колесникова Т. А. - Интеграция украинской отраслевой научной периодики в мировое на-учно-информационное пространство: проблемы и решения (2013)
Гончаров К. В. - Повышение устойчивости тональных рельсовых цепей в условиях флуктуаций сопротивления балласта (2013)
Русакова Т. И. - Прогнозирование загрязнения воздушной среды от автотранспорта на улицах и в микрорайонах города (2013)
Момот А. В. - Методичні підходи до визначення ефективності курсування швидкісних та високошвидкісних поїздів (2013)
Боднар Б. Є. - Визначення сили тяги локомотива з урахуванням нерівномірності навантаження колісно-моторних блоків, Капіца М. І., Кислий Д. М. (2013)
Озерова О. О. - Прогнозування пасажирських потоків у великих транспортних вузлах (2013)
Акимов И. В. - Повышение износостойкости графитизированной стали (2013)
Миронова Т. М. - Вплив попередньої термічної обробки на пластичність білих чавунів (2013)
Скалозуб В. В. - Моделирование и прогнозирование процессов на основе обобщенного логистического отображения, Белозёров В. Е., Клименко И. В., Белый Б. Б. (2013)
Ракша С. В. - Аналіз впливу пружних деформацій несучого каната на зусилля в тяговому канаті підвісної дороги, Горячев Ю. К., Куроп’ятник О. С. (2013)
Бондарєв О. М. - Теоретично-експериментальна оцінка показників міцності середніх поперечних балок рам візків причіпних вагонів електропоїздів ЕР9М, ЕР9Е, Кривчиков О. Є., Ягода Д. О., Бондарєва В. С., Рядковський В. В. (2013)
Поляков В. А. - Динамическая достаточность магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2013)
Фомін О. В. - Алгоритм визначення оптимальних геометричних параметрів складових елементів вантажних вагонів на основі узагальнених математичних моделей (2013)
Khomenko I. Yu. - Mathematical modeling of unsteady heat exchange in a passenger car (2013)
Казакевич М. И. - Противостояние технократической и гуманистической систем ценностей, Гузова И. И. (2013)
Chernobay О. V. - Resourses of open access as a tool for formation of scientific rating of scientists, Акsenova О. Yu. (2013)
Тематичний покажчик (2013)
Титул, зміст (2012)
Президенту України представлено стратегію розбудови державного земельного кадастру (2012)
Гавриляк М. - Типові помилки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Колосюк А. (2012)
Звірко В. - Полезахисні лісосмуги самі потребують захисту, Колядинська Т. (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Ріпенко А. - Як удосконалити регулювання земельних відносин та практику застосування правових норм (2012)
Третяк Н. - Інституціональні засади вдосконалення управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю (2012)
Дорош О. - Еколого-економічне спрямування територіального планування сільськогосподарського землекористування (2012)
Рогозенко А. - Еколого-економічна оцінка формування агроландшафтів у ринкових умовах на прикладі АР Крим (2012)
Чернов В. - Ні землі, ні грошей…, або як на Путивльщині виділяли земельні ділянки (2012)
Взаємокорисні зустрічі продовжуються (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Титул, зміст (2012)
Тимченко С. - На шляху завершення земельної реформи (2012)
Ходаківська О. - Актуальні питання формування державного земельного банку в умовах становлення ринку сільськогосподарських земель, Торчук В. (2012)
Колядинська Т. - Доля лісосмуг: за досвідом — до кіровоградців, Звірко В. (2012)
Дяченко В. - Організаційно-правові та методичні засади розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель історико-культурного призначення, Галіна К. (2012)
Бабміндра Д. - Диверсифікація інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізаційних викликів, Чкан Т. (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції та реальний продаж (2012)
Мартин А. - Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення: нові методичні підходи запроваджуються у 2013 році (2012)
Сухоруков М. - Проблеми здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Содержание (2007)
Пустовойтов В. П. - Метод получения требуемых характеристик управляемости турбовинтовых региональных самолетов (2007)
Фирсов С. Н. - Диагностирование технического состояния системы автоматического управления в динамическом режиме, Бычкова И. В., Таран А. Н. (2007)
Редчиц Д. А. - Аэродинамика роторов Дарье и Савониуса, Приходько А. А. (2007)
Минтюк В. Б. - Ортонормированный базис для одномерных краевых задач (2007)
Горбачев А. А. - Определение толщины стружки при глубинном шлифовании с помощью планетарно-шлифовальной головки (2007)
Жунь Г. Г. - Оптимизация теплозащиты криососуда (2007)
Мазниченко С. А. - Об особенностях смесеобразования в тепловых приводах импульсного оборудования, Планковский С. И., Борисова О. С. (2007)
Кулик Н. С. - Способы термомеханического нагружения образцов при испытаниях на прочность, Дубровский С. С., Ковешников Н. А. (2007)
Михайлов А. Г. - Проектирование информационных систем измерения и контроля параметров энергоносителей ЛА (2007)
Волосюк В. К. - Потенциальные возможности бистатических авиационно-космических радиотехнических систем с синтезированием апертуры антенны, Волощук Р. П., Богородицкий Е. А. (2007)
Яковлев М. Ю. - Комплекс показателей метрологической надёжности средств измерительной техники авиационных радиотехнических систем (2007)
Борцова М. В. - Моделирование шероховатых поверхностей методом рекурсивной фильтрации (2007)
Манжос Ю. С. - Оценка полноты семантического контроля программного обеспечения информационно-управляющих систем, Петрик В. Л. (2007)
Гора Н. Н. - Алгоритмический метод проектирования автоматизированных систем контроля в авиастроении, Коновалова Е. В. (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Оробей В. Ф. - Устойчивость балок с распределенными параметрами, Кострова Г. В. (2011)
Тонконогий В. М. - Структурное моделирование процесса формирования покрытий на деталях машин с помощью полумарковских моделей, Прокопович И. В., Березовский А. А. (2011)
Коряченко А. А. - Идентификация скрытых организационных нарушений технологии литейного производства, Становский А. Л., Щедров И. Н. (2011)
Баханович А. Г. - Сравнительный анализ усталостной прочности зубьев приводных зубчатых ремней, Сидоренко И. И., Кравцов Э. Д. (2011)
Лищенко Н. В. - Анализ способов определения припуска на механическую обработку, Ларшин В. П., Макаров С. Н. (2011)
Гутиря С. С. - Технічна еволюція світового і вітчизняного тролейбусобудування, Борденюк Д. М., Чанчін А. М. (2011)
Гонтарь Р. Л. - Влияние угла облучения коллиматора детектора на качество восстановления интенсивности гамма-излучения твэлов ТВС, Маслов О. В., Давыдов В. О. (2011)
Кравченко В. П. - Можливість підвищення потужності турбіни К-1000-60/3000 при роботі взимку, Галацан М. П. (2011)
Ковальчук В. И. - Факторные функции рабочей обменной емкости катионитов, Дорож О. А., Чиченин В. В. (2011)
Котов П. О. - Інтегрована теплонасосна система теплопостачання з двигуном Стирлінга, що працює на біопаливі, Денисова А. Є. (2011)
Высочин В. В. - Метод расчета гелиосистемы с абсорбционным тепловым насосом (2011)
Ларіонова О. С. - Моделювання динамічних характеристик контура теплопостачання когенераційної енергетичної установки (2011)
Арсирий В. А. - Неравнозначность влияния сопротивлений на параметры аэродинамической системы в зонах избыточного давления и разрежения, Ярошевский В.П. (2011)
Бондарчук А. С. - Зіставлення теоретичного і реального розрахункового питомого електричного навантаження жител в умовах міста Одеси, Низова Д. П. (2011)
Маевский Д. А. - Сравнительный анализ моделей надежности программного обеспечения на этапе эксплуатации, Яремчук С. А. (2011)
Cтрельцов О. В. - Алгоритм обнаружения и предотвращения коллизий сигналов в беспроводных сетях, Шкарбалюк А. А. (2011)
Кунгурцев А. Б. - Имитационная модель таблиц реляционной базы данных, Зиноватная С. Л., Абдо М.A. (2011)
Зборовский А. Н. - Метод аппроксимации штрихов при распознавании нарисованных образов, Ситников В. С., Денисюк А.В. (2011)
Cтрельцов O. В. - Моделювання системи детектування і прогнозування розповсюдження лісових пожеж, Завалій O. В. (2011)
Дубровін В. І. - Метод прогнозування ризику неуспішності проектів на стадії передпроектного планування, Льовкін В. М. (2011)
Малахов Е. В. - Организация обмена мультимедийной информацией на основе моделей предметных областей (2011)
Арсирий Е. А. - Нейросетевое распознавание образов читателей публичной библиотеки для организации специализированного информационного обслуживания, Саенко А. А. (2011)
Філіпський Ю. К. - Переваги обробки нестаціонарних сигналів частотно-часовими методами, Агаджанян А. Р. (2011)
Копытчук Н. Б. - Эффективные реализации полифазной структуры многоскоростных КИХ-фильтров, Мельниченко А. Ю. (2011)
Филипский Ю. К. - Частотно-временные характеристики цифровых фильтров Чебышева и Баттерворта, Фонарь Л. С. (2011)
Дикусар Е. В. - Аппроксимация характеристики управления полиномиальной компоненты первого порядка, Швец А. А., Грицкевич Г.А. (2011)
Нестеренко С. А. - Аналитическая модель сквозного канала беспроводного сегмента сети стандарта IEEE 802.11, Иванова Л. В. (2011)
Дидук В.А. - Разработка алгоритма направленной маршрутизации для беспроводных сенсорных сетей, Коваленко А. М., Трофименко Е. Г. (2011)
Кропачев С. Н. - Системы дискретных составных частотных сигналов на основе минимаксных и симплексных кодов (2011)
Лєнков Є. С. - Вплив дисперсії граничного рівня на характеристики виявлення в системах пасивної пеленгації джерел квазінеперервних випромінювань (2011)
Оборский Г. О. - Синергетический подход в моделировании марковских процессов, Савельева О. С., Котенко Н. А. (2011)
Гвоздева И. М. - Математическое моделирование процесса формирования изображений объектов в условиях рефракции акустических волн, Кисель А. Г. (2011)
Монова Д. А. - Комплексный генетический алгоритм, Перпери А. А., Швец П. С. (2011)
Дмитриева И. Ю. - Построение обратного матричного оператора для симметричной системы дифференциальных уравнений Максвелла (2011)
Карамушко А. В. - Сравнительный анализ открытой и замкнутой обеспыливающих систем, Гамолич В. Я., Буров А. А. (2011)
Бутенко О. Г. - Гідравлічний розрахунок комбінованої системи очищення повітря, Смик С. Ю. (2011)
Новохатский И. А. - Распределение водорода между структурными составляющими жидкого никеля, Ярошенко И. В., Шендрик В. П. (2011)
Бельтюкова С. В. - Тушение люминесценции иона Tb (III) в комплексе с триоктилфосфиноксидом сорбиновой кислотой, Теслюк О. И., Ливенцова Е. О. (2011)
Куншенко Б. Б. - Дослідження процесу мікрокапсулювання жиророзчинних біологічно активних речовин, Мотняк Л. А., Трофімова В. О. (2011)
Нікіпелова О. М. - Характеристика фізико-хімічних властивостей, показників екологічного стану пелоїдів Шаболатського і Будакського лиманів, Мокієнко А. В., Солодова Л. Б. (2011)
Забарная Э. Н. - Методологические основы формирования маркетинговых моделей рынка в сфере исследований и разработок (2011)
Кравченко О. А. - Формування основних пріоритетів державної підтримки малого бізнесу в Україні, Португальська Р. А. (2011)
Красностанова Н. Е. - Модель "Регіональна база розвитку” як засіб підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності регіону, Артем’єва Н. П. (2011)
Лапина М. В. - Современные тенденции в финансировании инновационной деятельности предприятия, Глущенко Л. Д. (2011)
Папковська O. Е. - Формування кластерної політики в регіонах України (2011)
Чернишова Л. І. - Вплив власного і залученого капіталу на фінансовий результат діяльності банківської установи (2011)
Оборський Г. О. - Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі, Гогунський В. Д., Савєльєва О. С. (2011)
Вайсман В. О. - Система стандартів підприємства для управління знаннями в проектно-керованій організації, Величко В. О., Гогунський В. Д. (2011)
Сафронов А. С. - Применение организационно-технических методов для развития системы информационной безопасности организации, Плачинда О. Е., Венедиктов Ю. И. (2011)
Коваленко О. М. - Проблеми та передумови забезпечення конкурентоспроможності сучасного харчового підприємства (2011)
Шаповал С. С. - Перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в Україні, Леженко В. О. (2011)
Шолтысек Я. - Проблемы тождественности логистики (2011)
Меджибовська Н. С. - Сучасні тенденції управління ланцюгами поставок (2011)
Шатовська Т. Б. - Логістичні аспекти управління ресурсопотоками готельного підприємства, Герасимова Н. С. (2011)
Йонкис А. - Применение логистики в сфере оптимизации потоков городского транспорта (2011)
Плачек E. - Детерминанты конкурентоспособности поставщиков логистических услуг (2011)
Тварог С. - Новые направления в логистике: управление ресурсами банка крови (2011)
Ярошинский Й. В. - Логистика в организации помощи (2011)
Шаповал С. С. - Модель выбора стратегии высшего учебного заведения, Свинарев Ю. Н., Ван Тао. (2011)
Дідух Я. П. - Реакція трав’яних угруповань на штучну зміну кількості опадів у Карадазькому природному заповіднику: вихідний стан експерименту, Кузьманенко О. Л. (2013)
Фіцайло Т. В. - Синантропізація флори та біотопів Шацького національного природного парку, Пашкевич Н. А. (2013)
Зибенко О. В. - Онтогенетична та віталітетна структури ценопопуляцій Pseudolysimachion viscosulum (Klokov) Tzvelev (Veronicaceae) у природних фітоценозах на Південному Сході України (2013)
Кобів Ю. Й. - Метапопуляційна організація рідкісних видів рослин Українських Карпат (2013)
Безусько Л. Г. - Палеохорологічні аспекти поширення Taxus baccata L. на території рівнинної України в оптимумі рис-вюрмського міжльодовиків’я, Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. (2013)
Шиян Н. М. - Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Scorzonera L., Senecio L., Serratula L., Solidago L., Sonchus L., Мосякін С. Л., Федорончук М. М. (2013)
Калашник С. О. - Анатомічна характеристика стебел однорічних пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae), Гайдаржи М. М. (2013)
Зиман С. М. - Анатомо-морфологічні дослідження судинних рослин в Україні: розвиток і сучасний стан, Булах О. В. (2013)
Кучеревський В. В. - Особливості вікових стадій Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (Orobanchaceae), Баранець М. О., Сіренко Т. В. (2013)
Красняк О. І. - Морфологічна й таксономічна диференціація видів Bromus squarrosus L. і B. japonicus Thunb. ex Murray (Poaceae) у флорі України: статистичний аналіз, Аніщенко І. М. (2013)
Пашкевич Н. А. - Знахідка Schoenus nigricans L. у Львівській області, Блінкова О. І., Козинятко Т. А. (2013)
Лєтухова В. Ю. - Про необхідність занесення рідкісного ендемічного виду Crataegus stankovii Kossych (Rosaceae) до "Червоної книги України", Потапенко І. Л. (2013)
Хоркавців Я. Д. - Про стійкість проростання спор і регенерації листків мохів до сполук ртуті та сірки, Кіт Н. А. (2013)
Капустін Д. О. - Особливості розподілу водоростей у різнотипних водоймах Поліського природного заповідника (Україна), Царенко П. М. (2013)
Леонтьєв Д. В. - Міксоміцети природного заповідника "Ґорґани", Дудка І. О., Маланюк В. Б., ван Хууф Й. П. М. (2013)
Бойко І. В. - Участь цукрів у саліцилат-індукованій адаптації рослин до дії іонів кадмію, Кобилецька М. С., Терек О. І. (2013)
Коршиков І. І. - Особливості генетичної структури деревостанів Pinus sylvestris L. (Pinaceae) промислово порушених та аеротехногенно забруднених територій, Красноштан О. В., Пастернак Г. О. (2013)
Крецул Н. І. - Володимир Іполитович Липський (до 150-річчя від дня народження), Федорончук М. М. (2013)
Чубірко М. М. - Щоб пам’ятали. Н.В. Атуріна (1901—1979) (2013)
Дідух Я. П. - Юрій Романович Шеляг-Сосонко (до 80-річчя вченого), Дубина Д. В. (2013)
Тимченко І. А. - Віра Вікторівна Протопопова (до 80-річчя вченої), Васильєва Т. В. (2013)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Павло Митрофанович Устименко (до 60-річчя вченого), Дубина Д. В., Зиман С. М., Якубенко Б. Є. (2013)
Андрієнко Т. Л. - Болота Брянщини. Федотов Ю.П. Флора болот Брянской области (2013)
Збірник наукових праць, присвячений 80-річчю професора Ю.А. Злобіна (2013)
Бурда Р. І. - Світлій пам’яті професора Кшиштофа Ростанського (1930—2012), Протопопова В. В., Тохарь В. К., Шевера М. В. (2013)
Корнієнко О. М. - II(X) Міжнародна ботанічна конференція молодих учених (11—16 листопада 2012 р., м. Санкт-Петербург, Росія), Карпюк Т. С. (2013)
Джуран В. М. - Друга Всеукраїнська наукова конференція "Синантропізація рослинного покриву України" (27—28 вересня 2012 р., м. Переяслав-Хмельницький), Крецул Н. І., Довгопола Л. І., Ярова О. А., Двірна Т. С., Голівець М. О. (2013)
Козак О. М. - Порівняльна оцінка еконіш інвазійних видів та апофітів, поширених у басейні р. Латориці (Закарпатська обл.), Дідух Я. П. (2013)
Зиман С. М. - Порівняльно-морфологічні підходи до таксономії роду Anemone L. (Ranunculaceae), Кадота Ю., Булах О. В. (2013)
Протопопова В. В. - Порівняльна характеристика археофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України, Шевера М. В., Аніщенко І. М., Терентьєва Н. Г. (2013)
Федорончук М. М. - Рідкісні види роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України та стан їхньої охорони, Белемець Н. М., Волуца О. Д. (2013)
Ільїнська А. П. - Структурна різноманітність плодів представників родини Brassicaceae флори України (2013)
Царенко О. М. - Рід Myricaria Desv. (Tamaricaceae) у флорі України, Перегрим М. М. (2013)
Мінарченко В. М. - Розроблення моделі експрес-обліку ресурсів Helichrysum arenarium (L.) Moench (Asteraceae), Тимченко І. А., Мінарченко О. М. (2013)
Клименко Г. О. - Порівняльний аналіз морфологічної варіабельності ценопопуляцій модельних видів рідкісних рослин у різних еколого-ценотичних умовах на прикладі НПП "Деснянсько-Старогутський" (2013)
Фатерига О. В. - Екологія запилення Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. (Orchidaceae) в урочищі Аян (Крим), Іванов С. П., Фатерига В. В. (2013)
Бомановська А. - Вогнезахисні смуги в Біловезькому національному парку як рефугіум сегетальної флори, Адамовські В. (2013)
Целька З. - Lavatera thuringiaca L. — релікт колишньої культури на історичних городищах у Польщі: поширення та відтворення особин, Драпіковська M., Лембіч M., Скудлаж П., Талага K., Видра K. (2013)
Безусько Л. Г. - Палінофлори відкладів дубнівського комплексу викопних ґрунтів Волино-Поділля (2013)
Орлов О. О. - Lemna turionifera Landolt (Araceae) — новий вид флори України, Якушенко Д. М. (2013)
Мельник В. І. - Нові адвентивні види флори України — Tulipa sylvestris L. (Liliaceae) та Rubus laciniatus Willd. (Rosaceae), Гончаренко В. І., Савчук Р. І. (2013)
Красняк О. І. - Поширення деяких видів триби Bromeae Dumort. (Poaceae) на території України (2013)
Мосякін С. Л. - Номенклатурно-таксономічні зміни, що стосуються деяких видів судинних рослин, занесених до "Червоної книги України" (2013)
Коломійчук В. П. - Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. sarmatiense (Woodson) Avetisjan (Apocynaceae) у Приазов’ї (2013)
Маланюк В. Б. - Нові місцезнаходження занесених до "Червоної книги України" макроміцетів у Галицькому національному природному парку (2013)
Войцехович А. О. - Нові для України види наземних водоростей з території Карадазького природного заповідника (2013)
Косаківська І. В. - Вплив короткочасних температурних стресів на вміст індоліл-3-оцтової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій, Войтенко Л. В., Ліхньовський Р. В., Устінова А. Ю. (2013)
Григорчук І. Д. - Особливості розподілу фітогормонів у органах Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonaceae) в період цвітіння (2013)
Терек О. І. - Розвиток учення М.Г. Холодного про фітогормони у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2013)
Колесник О. Б. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології", Гасинець Я. С., Ольшанський І. Г, Зав’ялова Л. В. (2013)
Мосякін С. Л. - Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі (2013)
Федорончук М. М. - Види родини Poaceae, описані з України: роди Helictotrichon Besser, Hierochloë R. Br., Koeleria Pers., Lolium L., Melica L., Milium L., Molinia Schrank, Panicum L., Губарь Л. М., Футорна О. А. (2013)
Крицька Л. І. - Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: родина Lamiaceae (роди Acinos Moench — Origanum L.) (2013)
Безусько Л. Г. - Пилок культурних та бур’янових рослин у палінофлорах відкладів пізнього голоцену Українського Полісся (2013)
Коломійчук В. П. - Флора Караларського регіонального ландшафтного парку (АР Крим) (2013)
Коровякова Т. О. - Флуктуаційна асиметрія листків деяких видів лучного різнотрав’я на пасовищах (2013)
Нікіфоров О. Р. - Насіннєве розмноження та поновлення популяції Silene jailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae) на південно-східному схилі Нікітської яйли Гірського Криму (2013)
Мельничук М. Д. - Будова, розвиток і функції секреторної системи Humulus lupulus (Cannabaceae), Якубенко Б. Є., Ліханов А. Ф. (2013)
Двірна Т. С. - Знахідки Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) на території Лівобережного Лісостепу України, Звягінцева К. О. (2013)
Мельник В. І. - Нові місцезнаходження рідкісних видів Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae) та Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. (Colchicaceae) в Південній Беcсарабії, Діденко С. Я. (2013)
Бєлан С. С. - Нова знахідка Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) у Сумському геоботанічному окрузі (2013)
Парпан В. І. - Екологічна та фітоценотична характеристики Fageta sylvaticae України: можливості розширення їхньої площі в контексті глобального потепління, Стойко С. М., Парпан Т. В. (2013)
Коваленко О. А. - Морфологічна мінливість і віталітетна структура ценопопуляцій Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) у НПП "Пирятинський" (Полтавська обл.) (2013)
Кузь І. А. - Флористична та ценотична структура боліт Середнього Придністров’я (2013)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України види епігейних лишайників, Надєіна O. B., Вондракова О. С. (2013)
Гапон С. В. - Методичний аспект дослідження мохової рослинності (2013)
Тихоненко Ю. Я. - Гриби родини Pucciniastraceae в Україні (2013)
Джаган В. В. - Нові для України види роду Scutellinia (Pyronemataceae, Pezizales) зі Свидовецького масиву (Карпатський біосферний заповідник), Щербакова Ю. В. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Pilosella Vaill. флори Криму (2013)
Протопопова В. В. - Пам’яті Януша Гузіка (1937—2013), Шевера М. В., Любінська Л. Г., Петрик С. П., Васильєва Т. В. (2013)
Кричфалушій В. В. - Міколог Луелла Верезуб (до 95-річчя від дня народження), Тихоненко Ю. Я., Шевера М. В. (2013)
Кондратюк С. Я. - "Проблеми експериментальної ботаніки". Дев’яті Купревичські читання, Мінськ, 24 січня 2013 р. (2013)
Кривомаз Т. І. - Ювілейна сесія по вивченню нівальних міксоміцетів в Альпах (23—28 квітня 2013 р., м. Сампере, Італія) (2013)
Бочуля Т. В. - Обліково-аналітична інформація в контексті фінансової стратегії підприємства (2013)
Боярова О. А. - Оновлення нормативно-правового забезпечення вітчизняного бухгалтерського обліку в умовах запровадження МСФЗ, Кузик Н. П. (2013)
Дерій В. А. - Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат (2013)
Дерун І. А. - Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій) (2013)
Жук В. М. - Облікові технології у забезпеченні інвестиційної привабливості та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств, Бездушна Ю. С., Вдовенко О. С. (2013)
Кутер М. И. - Что предшествовало двойной бухгалтерии, Гурская М. М., Мусаэлян А. М. (2013)
Куцик П. О. - Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному управлінні (2013)
Пасько О. В. - Збір на підтримку обліку: схема незалежного фінансування регуляторів обліку та аудиту в США (2013)
Прядка Н. М. - Визнання запасів в обліку установ сектору державного управління (2013)
Сторожук Т. М. - Процес формування професійного судження бухгалтера (2013)
Чудак Л. А. - Сутність витрат: інституціональний підхід (2013)
Berezhnitska J. - Dynamic and Static Evaluation of Financial Liquidity in Family Farms (2013)
Кузьменко С. І. - Розвиток казначейського обслуговування аграрного сектору вітчизняної економіки (2013)
Perekhozhuk O. P. - Moderne Konzepte zur Analyse der Preisbildung auf dem Faktormarkt mit Unvollständigem Wettbewerb (2013)
Драч С. В. - Вдосконалення взаємозв’язку аудитора з представниками клієнта, яких наділено найвищими повноваженнями (2013)
Максімова В. Ф. - Системний підхід до розвитку державного аудиту в Україні, Слободяник Ю. Б. (2013)
Мельник А. Р. - Підготовка фінансової звітності за міжнародними стандартами та особливості її аудиторської перевірки (2013)
Ткаченко О. І. - Сутність і складові системи державного фінансового контролю (2013)
Лавринчук О. В. - Концептуальні засади формування стратегічних запасів зерна в Україні (2013)
Мальований М. І. - Формування національної системи соціальних статистичних даних як основи соціального бюджетування, Гузар Б. С. (2013)
Petrychenko I. V. - Economic Value, Specifics and Problems of Fodder Market in Ukraine (2013)
Пугачов В. М. - Прогнозування рівня добробуту громадян при підвищенні цін (2013)
Ратушенко О. І. - Фактори ефективності системи управління трудовим потенціалом (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сухарева Г. Э. - Крымские страницы жизни выдающегося кардиохирурга современности – Лены Николаевны Сидоренко (2013)
Бокерия Л. А. - Лена Николаевна Сидаренко – выдающийся советский кардиохирург ХХ столетия, Глянцев С.П. (2013)
Глянцев С. П. - Доктор медицины Лена Николаевна Сидаренко и начало хирургии дефектов межжелудочковой перегородки сердца в СССР и Украине (2013)
Глянцев С. П. - Профессор Лена Николаевна Сидаренко и пути решения проблемы качества оказания кардиохирургической помощи (2013)
Казаков Ю. И. - Лена Николаевна Сидаренко – выдающийся кардиохирург ХХ в. Вклад Л.Н. Сидаренко в развитие сердечно-сосудистой хирургии Тверского региона, Касьяненко А. П. (2013)
Ушаков А. В. - Памяти Владимира Фёдоровича Кубышкина (2013)
Третьякова О. С. - Профессор Иванова Маргарита Васильевна – путь длиною в жизнь..., Сухарева Г. Э. (2013)
Богадельников И. В. - Памяти профессора Ивановой Маргариты Васильевны (2013)
Аксенова И. А. - Организация хирургической помощи преждевременно рожденным детям с функционирующим артериальным протоком в перинатальном центре Автономной Республики Крым, Кваша А. И., Тодуров Б. М., Бабич Т. Ю., Сидоров А. Г., Боровская Е. В., Михальчевский П. С., Сухарева Г. Э. (2013)
Алёшина О. К. - Эффективность применения витаминно-минерального комплекса витрум кардио у детей с первичной артериальной гипертензией на стационарном этапе реабилитации (2013)
Белоглазов В. А. - Особенности поражения сердечно-сосудистой системы у больных ревматоидным артритом, Петров А. В., Кошукова Г. Н., Заяева А. А. (2013)
Бордюгова Е. В. - Микробный пейзаж носоглотки и его роль в развитии респираторных осложнений в раннем послеоперационном периоде у детей с врожденными пороками сердца, Мокрик И. Ю., Карташова О. С., Конов В. Г., Хапченкова Д. С., Усенко Н. А. (2013)
Годованець Ю. Д. - До питання кардіоваскулярних порушень у новонароджених за умов перинатальної гіпоксії, Перижняк А. І., Годованець О. С. (2013)
Горленко О. М. - Кореляційні взаємозв'язки параметрів первинної артеріальної гіпертензії у підлітків в умовах йоддефіциту, Дебрецені О. В. (2013)
Горянская И. Я. - Безболевая ишемия миокарда и уровень гомоцистеинемии у больных ишемической болезнью сердца (2013)
Дубовая А. В. - Эндогенная интоксикация у детей с нарушениями ритма сердца, имеющих дисэлементоз (2013)
Каладзе Н. Н. - Обучающие медицинские технологии в лечении гипертонической болезни, Крадинова Е. А., Землянов С. А. (2013)
Каладзе Н. Н. - Динамика состояния нейроэндокринной системы у детей с артериальной гипертензией в процессе реабилитации, Зюкова И. Б., Ревенко Н. А. (2013)
Каладзе Н. Н. - Взаимосвязь асимметричного диметиларгинина с толщиной комплекса интима-медиа и уровнем артериального давления у детей с артериальной гипертензией, Янина Т. Ю., Ревенко Н. А. (2013)
Карпенко В. Г. - Безпосередні результати хірургічного лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця, Борисова В. І., Кваша О. І., Шаповал Л. А, Шмирко В. В., Вашкеба В. Ю., Аксьонова І. О, Горобець В. О, Озерянський Н. А., Довгань О. М. (2013)
Карпенко Ю. И. - Этапная аблация длительно персистирующей формы фибрилляции предсердий, Горячий А. В., Найденко Н. В., Абрамова А. А. (2013)
Карпенко Ю. И. - Свойства зон комплексной фракционированной активности у пациентов с длительно персистирующей фибрилляцией предсердий, Горячий А. В., Найденко Н. В., Абрамова А. А. (2013)
Кельмамбетова З. Р. - Фактор Виллебранда и ингибитор тканевого активатора плазминогена - 1 в динамике развития инфаркт а миокарда у больных сахарным диабетом, Гагарина А. А., Гордиенко А. И., Бакова A. А., Химич Н. В., Садовой В. И., Ушаков А. В. (2013)
Кнышов Г. В. - Тесемочная реконструкция восходящей аорты при ее постстенотическом расширении, Попов В. В., Большак А. А. (2013)
Кравченко І. М. - 10-річні результати хірургічного лікування хвороби двостулкового аортального клапану (2003–2012 рр.), Ситар Л. Л., Кравченко В. І., Дикуха С. О., Третяк О. А., Захарова В. П., Пантась О. В., Дуплякіна В. Е., Ларіонова О. Б., Чумак О. С., Книшов Г. В. (2013)
Кравченко І. М. - Досвід хірургічного лікування розшаровуючих аневризм грудної аорти типу A за 2010–2012, Ситар Л. Л., Кравченко В. І., Третяк О. А., Литвиненко В. А., Бацак Б. В., Осадовська І. А., Захарова В. П., Маарі Ахмед, Тарасенко Ю. М., Книшов Г.В. (2013)
Кузнецов Э. С. - Уровень тропонина крови как маркер поражения сердца при анеми и различной этиологии, Шпирина Т. А. (2013)
Лукушкина Е. Ф. - Течение болезни кавасаки у детей раннего возраста, Мещерякова В. В., Афраймович М. Г., Масленникова И. Р., Власова И. Н., Беленцова Л. А., Азовцева И. А., Костарева Т. Ю., Катмарчиев А. Р. (2013)
Мангилева Т. А. - Особенности стиля жизни, гемодинамики и метаболизма у пациентов с высоким нормальным артериальным давлением и артериальной гипертензией первой степени (2013)
Нагорна Н. В. - Психоемоційний статус дітей з кардіоваскулярними синкопе, Тонких Н. О., Дудчак О. П., Соколов В. М. (2013)
Нагорная Н. В. - Психовегетативный синдром у детей и возможные пути его коррекции, Дубовая А. В., Бордюгова Е. В. (2013)
Острась О. В. - Удосконалення перинатальної тактики при пренатальній підозрі на патологію дуги аорти, Куркевич А. К., Ялинська Т. А., Павлова А. О., Руденко Н. М. (2013)
Попов B. В. - Комплексная фрагментирующая операция в левом предсердия при протезировании митрального клапана, Дзахоева Л. С., Рой В. В., Хорошковатая Е. В., Пукас Е. В. (2013)
Попов В. В. - Лечение митральнго стеноза, осложненного массивным тромбозом левого предсердия, Мнишенко В. И. (2013)
Попова-Петросян Е. В. - Методы лечения девочек с преждевременным телархе, Сколотенко Т. С., Тихончук Т. Н. (2013)
Руденко А. В. - Аналіз безпосередніх результатів хірургічного лікування хворих ішемічною хворобою серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Мітченко О. І., Гутовський В. В., Руденко С. А. (2013)
Руденко А. В. - Результати хірургічного лікування хворих ішемічною хворобою серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Мітченко О. І., Гутовський В. В., Руденко С. А., Федорова Л. С., Гельмедова М. Ф. (2013)
Руденко А. В. - Вплив методу захисту міокарда на результати лікування аневризми лівого шлуночка серця, Руденко С. А., Гутовский В. В., Гогаєва О. К., Демус В. В., Руденко М. Л. (2013)
Салахова А. М. - Эхокардиографическая оценка систолической экскурсии плоскости трикуспидального кольца в различных возрастных категориях в норме, Четверик А. Н. (2013)
Сенаторова А. В. - Особливості фетальної гемодинаміки у новонароджених з затримкою внутрішньоутробного розвитку плода (2013)
Сенаторова А. С. - Удлинение интервала qt как предиктор внезапных кардиологических событий (данные скринингового исследования школьников), Гончарь М. А., Санина И. А., Оникиенко А. Л., Чайченко Т. В., Страшок А. И., Цымбал В. Н. (2013)
Сичик М. М. - Аналіз та оцінка впливу морфо-функціональних особливостей анатомічних зон субстатів аритмії на процедуру їх катетерної радіочастотної абляції, Кравчук Б. Б., Максименко В. Б. (2013)
Соболева Е. М. - Эпифизарно-гипофизарно-надпочечниковая регуляция у больных ювенильным ревматоидным артритом (2013)
Тодуров Б. М. - Использование экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у ребенка 5 месяцев при лечении тяжелой дыхательной недостаточности. Первый успешный опыт в Украине, Довгань А. М., Дружина А. Н., Аксенова И. А., Борисова В. И., Судакевич С. М., Шмырко В. В., Кропивко Т. В., Левина Н. В. (2013)
Филонова Т. А. - Синдром соединительнотканной дисплазии сердца у детей, Савво В. М. (2013)
Чайченко Т. В. - Контроверсії в діагностиці метаболічного синдрому у дітей (2013)
Черноротов В. А. - Диагностические и прогностические аспекты сосудистых нарушений у больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника на этапе восстановительного лечения (2013)
Эстрин С. И. - Первый опыт интракоронарного введения мезенхимальных стволовых клеток при рефрактерной стенокардии (2013)
Заднипряный И. В. - Морфологический субстрат вторичной митохондриальной дисфункции при транзиторной ишемии миокарда у крысят, Третьякова О. С., Сатаева Т. П. (2013)
Михайличенко В. Ю. - Нарушения хронотропной функции сердца при послеоперационном гипотиреозе в эксперименте, Василянская О. В., Коноплянко В. А., Коноплянко Т. А., Штода Д. Е., Веселый В. Я. (2013)
Лебедь И. Г. - Качество жизни у взрослых с ВПС, как дополнительный фактор , влияющий на формирования стратегии оказания кардиологической помощи (2013)
Сенаторова Г. С. - Проблемні питання діагностики та моніторингу вроджених вад серця у новонароджених, Гончарь М. О., Бойченко А. Д., Кондратова І. Ю., Страшок О. І., Сенаторова А. В., Тесленко Т. О. (2013)
Сухарева Г. Э. - Некомпактный миокард левого желудочка – редкая врожденная кардиомиопатия, Лебедь И. Г. (2013)
Нагорная Н. В. - Аритмогенная дисплазия правого желудочка: современный взгляд на проблему диагностики и лечения, Пшеничная Е. В. (2013)
Савчук Е. А. - Инсульт в молодом возрасте: роль кардиальной патологии, Самохвалова В. В., Иошина Н. Н., Савчук О. М. (2013)
Сухарева Г. Э. - Диагностика различных вариантов кардиомиопатий у детей. Новый взгляд на старую проблему (Часть 3) (2013)
Материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти кардиохирурга Л.Н. Сидоренко "Современная кардиология и кардиохирургия – путь от проблем к решению" 7–8 октября 2013 года, г. Судак (2013)
Брик А. Б. - Особенности изоморфных, Франк-Каменецкая О. В., Дубок В. А., Калиниченко Е. А., Кузьмина М. А., Зорина М. Л., Калиниченко А. М., Багмут Н. Н. (2013)
Хоменко В. М. - Бритоліт, церит та бастнезит Анадольського рудопрояву (Східне Приазов’я), Реде Д., Косоруков О. О., Стрекозов С. М. (2013)
Mikuš T. - Hydrothermal Nickel Mineralization from the Black Shales in Čierna Lehota, Chovan M., Ponomarenko O., Bondarenko S., Grinchenko O. (2013)
Силаев В. И. - Опыт исследований природных углеродистых веществ и некоторых их синтетических аналогов, Лютоев В. П., Петровский В. А., Хазов А. Ф. (2013)
Valter A. A. - Evaluation of a Calcium-Rich Uraninite Composition by Electron, Englebrecht A. C., Magilin D. V., Ponomarev A. A., Pisansky A. I., Ponomarev A. G. (2013)
Кадошников В. М. - Аутигенные минералы бентонитовой глины Черкасского месторождения, Шехунова С. Б., Задвернюк Г. П., Маничев В. И. (2013)
Дубина О. В. - Геохімія рідкіснометалевих сієнітів Українського щита, Кривдік С. Г. (2013)
Степанюк Л. М. - Калиевые мафитовые дайки, Гаценко В. А., Лобач-Жученко С. Б., Балаганский В. В., Балтыбаев Ш. К., Довбуш Т. И., Юрченко А. В. (2013)
Марініч О. В. - Фактори міграції 226Ra, 210Pb та 210Po у хвостосховищах колишнього ВО, Перкатий К. Є., Колябіна І. Л., Бондаренко Г. М. (2013)
Павлунь Н. Н. - Рецензия на трехтомное издание "Историческая минерагения", Сиворонов А. А. (2013)
Повідомлення щодо нового складу Національного стратиграфічного комітету (НСК) України (2013)
Александр Борисович Брик (к 70-летию со дня рождения) (2013)
Богданов А. М. - О кибербезопасности в широком смысле, Мохор В. В. (2013)
Ворожцова Т. Н. - Разработка онтологии кибербезопасности в енергетике (2013)
Голубев В. А. - Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки (2013)
Гончар С. Ф. - Актуальность исследования и разработки систем защиты информации территориально распределенных автоматизированных систем управления технологическими процессами (2013)
Краковский Ю. М. - Вычисление показателей динамического риска при возникновении отказов технических средств, Начигин А. В. (2013)
Леоненко Г. П. - Проблемы обеспечения информационной безопасности систем критически важной информационной инфраструктуры Украины, Юдин А. Ю. (2013)
Массель А. Г. - Кибератаки как угроза энергетической безопасности России (2013)
Массель Л. В. - Использование современных информационных технологий в smart grid как угроза кибербезопасности энергетических систем России (2013)
Mokhor V. V. - Probit-method for information security risk assessment, Tsurkan V. V. (2013)
Начев А. И. - Метод скрытого "капкана” для старта вредительского кода, Иванов Р. П., Жаблянова Г. Б. (2013)
Начев А. - Некоторые подходы для блокировки вредительских "капканов” в программах, Иванов Р. П., Жаблянова Г. Б. (2013)
Nachev A. - Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks, Zhelezov St. (2013)
Номоконов В. А. - Киберпреступность: угрозы, прогнозы, проблемы борьбы, Тропина Т. Л. (2013)
Рустамов Д. А. - Вопросы безопасности государственных информационных ресурсов в кризисных ситуациях, Рзаев М. Я. (2013)
Скрипкин С. К. - Гипербезопасность (2013)
Фаль А. М. - Динамика требований к защите персональных данных в законодательстве Европейского Союза (2013)
Депонированные статьи (2013)
Сведения об авторах (2013)
Правила оформления статьи (2013)
Павлишин В. І. - Речовинні науки про Землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України) (2013)
Shabalin В. - Ferric Titanous Hollandite Analogues — Matrices for Immobilization of Cs-Containing Radioactive Waste: Synthesis, Titov Y., Zlobenko B., Bugera S. (2013)
Сьомка В. О. - Морфологічні, структурні та хімічні особливості молібденітів Українського щита, Квасниця І. В., Бондаренко С. М., Сьомка Г. В. (2013)
Хоменко В. М. - Торнебомит и гателит Анадольского рудопроявления в Приазовье: первая находка в Украине, Вишневский А. А., Стрекозов С. Н. (2013)
Возняк Д. К. - Особливості формування Дібровського REE-U-Th, Крамар О. О., Бельський В. М., Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Вишневський О. А. (2013)
Калиниченко Е. А. - Компьютерное моделирование структуры карбонатфторапатита, Брик А. Б., Радчук В. В., Франк-Каменецкая О. В., Мелащенко А. О. (2013)
Беспояско Э. А. - Минерально-сырьевая база горно-обогатительных предприятий Криворожского бассейна, Евтехов В. Д., Евтехов Е. В. (2013)
Артеменко Г. В. - Возраст, геохимические особенности и этапы метаморфизма пород, Бибикова Е. В., Самборская И. А., Демедюк В. В., Швайка И. А. (2013)
Лобач-Жученко С. Б. - Этапы формирования побужского гранулитового, Балаганский В. В., Балтыбаев Ш. К., Степанюк Л. М., Пономаренко А. Н. и др. (2013)
Кривдік С. Г. - Апокварцитові феніти Східного Приазов’я (петрологія, мінералогія, металогенія), Шаригін В. В., Моргун В .Г., Дубина О. В. (2013)
Антон Антонович Вальтер (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Олександр Миколайович Донський (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Титул, зміст (2010)
Таширев А. Б. - Скрининг дрожжей-продуцентов меланина из наземных антарктических биотопов, Романовская В. А., Шилин С. О., Черная Н. А. (2010)
Коваленко Н. К. - Пробіотичні властивості промислових штамів лактобацил і біфідобактерій, Лівінська О. П., Полтавська О. А., Гармашева І. Л., Шинкаренко Л. М., Олещенко Л. Т. (2010)
Скоклюк Л. Б. - Хімічна характеристика структурних компонентів ліпополісахаридів Rahnella aquatilis, Варбанець Л. Д. (2010)
Агеєв В. О. - Вплив пробіотичних препаратів БПС‑44 та БПС‑Л на окисно-відновну рівновагу у крові телят, Дяченко Г. М., Дерев’янко С. В., Божок Л. В. (2010)
Пирог Т. П. - Біодеструкція поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4, Антонюк С. І., Сорокіна А. І. (2010)
Смирнова Г. Ф. - Відновлення хлоратів іммобілізованими бактеріями у безперервному режимі, Гавриленко М. М., Підгорський В. С. (2010)
Гордейчик О. І. - Контексти стартових кодонів трансляції генів тобамо- і потексвірусів, Щербатенко І. С. (2010)
Спиридонов В. Г. - Ідентифікація пандемічного штаму вірусу грипу А/H1N1 методом ПЛР в реальному часі, Іщенко Л. М., Мартиненко Д. Л., Мельничук С. Д, Мельничук М. Д. (2010)
Максимов Ю. М. - Перспективи розробки антимікробних засобів на основі нових синтетичних сполук, Вринчану Н. О. (2010)
Олена Яківна Рашба (до 100-річчя від дня народження) (2010)
Правила для авторів (2010)
Антохов А. - Маркетингові дослідження як фактор конкурентоспроможності на ринку праці (2013)
Антохова О. - Сутність трансформаційних змін на регіональному ринку праці (2013)
Балянт Г. - Особливості організації системи банківського нагляду, регулювання та контролю у Сполучених Штатах Америки (2013)
Бригадир В. - Системні детермінанти соціальної стратифікації геопростору: методика оцінки та емпіричний аналіз (2013)
Гомотюк О. - Духовні цінності як умова конкурентоздатної економіки (2013)
Дацків І. - Міжнародні економічні відносини Гетьманату Павла Скоропадського в 1918 р. (2013)
Дудкіна О. - Регіональний маркетинг у системі управління збалансованим розвитком регіону (2013)
Клапків Ю. - Економічні детермінанти катастрофічних ризиків (2013)
Колінець Л. - Боргова криза в ЄС: причини та тенденції (2013)
Крисько Ж. - Сутність та види комерційної діяльності підприємства (2013)
Лазарович М. - Соціально-економічні аспекти життєдіяльності болгарської національної меншини України напередодні Національної революції 1917–1921 рр. (2013)
Малахова О. - Організаційні основи співпраці комерційних банків та страхових компаній (2013)
Маслій В. - Методика аналізу структури прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності (2013)
Мисько Н. - Засоби державної підтримки конкурентоспроможності промислової продукції (2013)
Недошитко І. - Пріоритети та напрями співробітництва української діаспори США з Україною в галузі медицини (2013)
Пушкар З. - Соціально-психологічний клімат у колективі та чинники, що впливають на його формування, Войтович Г. (2013)
Сороківська З. - Зарубіжний досвід реалізації валютної політики в контексті забезпечення макроекономічної стабільності (2013)
Стец І. - Адаптивне управління потенціалом підприємства (2013)
Фасолько Т. - Аналіз макроекономічних показників у контексті стратегії управління державним боргом (2013)
Федірко М. - Інституційно-економічні аспекти реформування ринку комунальної теплоенергетики України, Ліжанська Н. (2013)
Цуп О. - Чеський досвід приватизації в умовах ринкових перетворень в Україні (2013)
Чайковський Я. - Розвиток і сучасний стан банківського кредитування в Україні (2013)
Нестеренко В. - Соціально-політичні та економічні аспекти етнонаціональної політики в Україні на початку ХХ ст. (рецензія) (2013)
Про авторів (2013)
Савенко Л. Д. - Особливості остеогенеза у потомства щурів, які отримували екзогенний інсулін протягом вагітності, Скрябіна О. М. (2011)
Романюк А. Н. - Динамика изменений органометрических показателей надпочечных желез половозрелых крыс–самцов после завершения ингаляций толуола и введения настойки эхинацеи пурпурной им на протяжении двух месяцев (2011)
Ашукіна Н. О. - Морфологія стегнової кістки щурів в умовах екзогенного L-тироксину (2011)
Бабак О. Я. - Вплив комбінації реамберину та циклоферону на показники синдрому ендогенної "метаболічної" інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Фадеенко Г. Д., Фролов В. М., Тєрьошин В. О. (2011)
Бруско А. Т. - Патоморфологічні зміни тканин стопи при діабетичній остеоартропатії, Лябах А. П., Михневич О. Э., Пятковский В. М. (2011)
Волковец Д. В. - Структурные изменения почек крыс различных возрастных групп при воздействии гравитационных перегрузок, Кривенцов М. А. (2011)
Григорович Г. О. - Динаміка показників ЕЕГ та клінічної картини посттравматичного стресового розладу при лікуванні антидепресантами групи СІЗЗС та гліцином, Терехова Н. В., Сілкіна Н. Д. (2011)
Дьяченко А. П. - Анатомия идентичных объектов как методологическая основа морфологических исследований, Фоминых Т. А., Чалбаш Д. А.-Р. (2011)
Кащенко С. А. - Морфометрические показатели селезенки крыс после введения циклофосфана, Золотаревская М. В. (2011)
Кащенко С. А. - Особенности морфометрических параметров лимфатических узелков пейеровых бляшек тонкой кишки крыс под влиянием имунофана, Морозова Е. Н. (2011)
Круглова О. В. - Вплив засобів антигомотоксичної терапії на рівень "середніх молекул" у сироватці крові хворих з хронічним некалькульозним холециститом, сполученим з синдромом подразненого кишечнику та дисбіозом в періоді медичної реабілітації, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2011)
Кутя С. А. - Методика дослідження біомеханічних властивостей кісток щурів, Ліскевич Р. В., Столоногов О. О. (2011)
Лузин В. И. - Формообразование нижней челюсти у белых крыс после длительной ингаляции парами толуола, Луговсков Д. А., Скоробогатов А. Н. (2011)
Лузин В. И. - Динамика темпов роста костей у белых крыс после ингаляционной затравки толуолом и возможные пути ее коррекции, Шутов Е. Ю., Скоробогатов А. Н. (2011)
Марута Н. О. - Вплив комбінації реамберину та циклоферону у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2011)
Мороз Г. А. - Морфофункциональные изменения в селезенке половозрелых крыс при систематическом воздействии гипергравитации (2011)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки у нормі та під впливом хронічної гіпертермії значного ступеню вираженності (2011)
Радіонова С. І. - Оцінка ефективності сучасного детоксикуючого препарату реамберину в лікуванні хворих на фебрильну шизофренію та його вплив на концентрацію "середніх молекул" в крові і показники аденілової системи, Рачкаускас Г. С. (2011)
Разумний Р. В. - Вплив комбінованого фітозасобу імупрету на показники клітинної ланки імунітету у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в періоді медичної реабілітації (2011)
Романюк А. М. - Морфологічні особливості реакції імунної, ендокринної системи та кісток скелета в умовах техногенних мікроелементозів, Сауляк С. В., Москаленко Ю. В., Романюк К. А. (2011)
Семисалов С. Я. - Сезонность возникновения травматических подострых и хронических субдуральных гематом головного мoзга, Яналь Куссейбати М., Жиляев Р. А. (2011)
Смирнов С. М. - Зміни висоти покривно-ямкового епітелію фундально відділу шлунка щурів після впливу загальної гіпертермії середнього ступеня важкості та корекція цих змін інозином, Лежньова Т. В., Маначенко Д. Ю. (2011)
Соцька Я. А. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, Фролов В. М., Круглова О. В. (2011)
Тєрьошин В. О. - Вплив циклоферону на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит (2011)
Ткачук З. Ю. - Особливості імуномодулюючої та гематологічної дії противірусного препарату нуклекс у ВІЛ-інфікованих осіб, Дикий Б. М., Грижак І. Г., Остяк Р. С. (2011)
Торопчин В. І. - Вплив комбінації енерліву та нуклекса на показники системи глутатіону у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми, Ткачук З. Ю. (2011)
Трофименко О. М. - Показники цитокінового профілю крові у хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості при застосуванні комбінації альфа-ліпону, ліволіну форте та імупрету (2011)
Федченко С. Н. - Морфологические особенности повреждения эпителия слизистой оболочки желудка крыс при хронической ингаляции толуолом, Галузина Л. О. (2011)
Фролов В. М. - Показники мікрогемоциркуляції та цитокінового профілю крові у хворих з синдромом екологічного імунодефіциту на тлі стеатозу печінки при застосуванні реамберину, Бикадоров В. І. (2011)
Черкасова В. С. - Вплив циклоферону на обмін оксиду азоту у хворих на герпетичну інфекцію (2011)
Шевченко А. Н. - Морфологическая характеристика очага воспаления при карагиненовом воспалении на фоне введения натрия нуклеината, Коваленко Л. И. (2011)
Яворський Б. І. - Результати популяційних досліджень 15 аутосомних мікросателітних локусів геномної ДНК у змішаній популяції мешканців України, Кривда Р. Г., Івашина О. Х., Войченко В. В. (2011)
Кутя С. А. - Тридцять три (2011)
Андреева О. В. - Химический состав нижней челюсти белых крыс различного возраста при введении им глюкокортикоидов и бисфосфоната "Зомета" (2011)
К 70-летию со Дня рождения М. Д. Андреева (2011)
Титул, зміст (2010)
Таширев А. Б. - Микробиологический анализ наземных биотопов Антарктики, Романовская В. А., Рокитко П. В., Шилин С. О., Черная Н. А., Таширева А. А. (2010)
Пирог Т. П. - Особливості синтезу поверхнево-активних трегалозоміколатів Rhodococcus erythropolis ЕК-1, Шевчук Т. А., Клименко Ю. О. (2010)
Савчук Я. І. - Оцінка потенціалу мікроміцетів щодо синтезу біологічно активних речовин, Зайченко О. М. (2010)
Чуєнко А. І. - Видовий склад грибів, виділених з уражених гумових шин та їх компонентів, Наконечна Л. Т., Жданова Н. М. (2010)
Spivak M. Ya. - Murine Spleen Lymphocytes in the Experimental Model of Staphylococcal Intravaginal Infection, Babenko L. P., Mokrozub V. V., Kishko K. M., Lazarenko L. M. (2010)
Golovan A. V. - Inhibitors of epstein-barr virus reproduction - ribonucleosides of 3-substituted 1,2,4-triazino, Nesterova N. V., Zagorodnya S. D., Alexeeva I. V., Palchykovska L. I., Usenko L. S., Baranova G. V. (2010)
Данкевич Л. А. - Фенотипова ідентифікація збудника мокрого водянистого гниття люпину (2010)
Котик А. Н. - "Макроциклические трихотеценовые микотоксины", Труфанов О. В., Труфанова В. А. Зайченко А. М., Андриенко Е. В., Цыганенко Е. С. (2010)
Правила для авторів (2010)
Правила для авторов (2010)
Змiст (2009)
Кендюхов О. В. - Стратегія соціально-економічного розвитку України: мета, завдання і ключові проблеми (2009)
Чаленко А. Ю. - Экономические потоки и антикризисное управление (2009)
Ткаченко А. М. - Наукове передбачення та невизначеність майбутнього у стратегічному плануванні, Казачков І. О. (2009)
Щетілова Т. В. - Аналіз і систематизація методологічних підходів до оцінки сталого економічного розвитку (2009)
Ляхов А. В. - Понятия и виды синергизма, Крачулова М. В. (2009)
Поклонський Ф. Ю. - Металургійні комплекси у процесах глобалізації, Ращупкіна В. М. (2009)
Иванов С. Е. - Рейтинговый анализ социально-экономического развития регионов (2009)
Солдак М. О. - Стимулювання розвитку регіонів у контексті реалізації державної політики, Дубініна М. В. (2009)
Гранатуров В. М. - Регіональні аспекти розвитку українського внутрішнього ринку металопродукції, Осипов В. М., Шалімов В. Д. (2009)
Лях І. І. - Методологічний підхід до формування конкурентоспроможних промислових кластерів (2009)
Бальвас І. Г. - Диференційно-порівняльний підхід до аналізу стану промислового виробництва України у міжкризовий та кризовий періоди, Войтко С. В. (2009)
Иванов Е. Т. - Графоаналитическое моделирование процесса акселерации экономического роста (2009)
Іванова В. В. - Дослідження теорії поняття інновації (2009)
Петровська Т. Е. - Наукова складова інноваційного розвитку вугледобувних підприємств України (2009)
Черничинець С. П. - Формування інвестиційного клімату регіону (2009)
Шем’якіна Н. В. - Лізинг як важлива складова інвестиційного механізму оновлення технічної бази виробництва, Пономаренко А. А. (2009)
Морщенок Т. С. - Прийняття та обґрунтування інвестиційних рішень в умовах ризику (2009)
Котляренко Д. В. - Действующие силы развития национальных экономик (2009)
Амоша О. І. - Стійкість розвитку й управління витратами вугледобувних підприємств, Саллі В. І., Трифонова О. В. (2009)
Булеев И. П. - Проблемы оценки эффективности интеграции предприятий: синергетический подход, Богачев С. В. (2009)
Трубчанін В. В. - Методологічні основи конкурентних переваг промислового підприємства (2009)
Амоша О. І. - Юридичні аспекти регулятивного характеру у процесах реорганізації промислових підприємств, Ращупкіна В. М. (2009)
Якось І. С. - Необхідність упровадження комплексної системи управління ризиками на підприємствах реального сектору економіки (2009)
Дробишева О. О. - Поняття, стадії та особливості криз у процесі управління промисловими підприємствами (2009)
Гришко Н. В. - Використання аналізу стратегічного позиціонування в управлінні конкурентоспроможними витратами промислових підприємств (2009)
Турило А. М. - Аналітико-графічний підхід до вимірювання якості прибутку підприємства, Зінченко О. А. (2009)
Бардась А. В. - Модифікована оцінка конкурентоспроможності підприємства з видобутку запасів (2009)
Снігова О. Ю. - Розвиток рекреаційного потенціалу України: оцінка умов та перспектив (2009)
Гаркушенко О. Н. - Налоговое экологическое регулирование качества топлива (2009)
Ковалев В. Н. - Влияние порога социальной ощутимости поощрительных выплат на успешность труда, Фролов В. А., Шевченко Е. Н. (2009)
Амоша О. І. - Порівняння оцінок потреб начальників і робочих видобувних дільниць вугільних шахт, Пономаренко О. П. (2009)
Миценко І. М. - Формування середнього класу в контексті національних інтересів, Кролевець О. А. (2009)
Дорофєєва Г. А. - Аналіз причин виникнення сучасної світової фінансової кризи, Цурік О. В. (2009)
Иванов Ю. Б. - Проблемы теории налогообложения и налоговой политики (обзор выступлений участников Первого Украино-Российского симпозиума), Майтуров И. А. (2009)
Анотацiї (2009)
Аннотации (2009)
Abstracts (2009)
Титул, зміст (2010)
Киприанова Е. А. - Использование штаммов бактерий рода Pseudomonas для определения ассимилируемого углерода воды, Ярошенко Л. В., Авдеева Л. В. (2010)
Романовская В. А. - Устойчивость к УФ излучению микроорганизмов, изолированных из наскальных биотопов Антарктики, Таширев А. Б., Шилин С. О., Черная Н. А. (2010)
Гаценко М. В. - Оптимізація вермикомпостування органіки, збагаченої фосфоритами, за участі фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, Волкогон В. В. (2010)
Гришко В. М. - Зміни чисельності і видового складу угруповань стрептоміцетів у забрудненому важкими металами ґрунті, Сищикова О. В. (2010)
Мороз С. М. - Вплив умов культивування на жирнокислотний склад клітинних ліпідів Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis, Гвоздяк Р. І., Черненко Є. П., Остапчук А. М. (2010)
Чуєнко А. І. - Ураження суцільнолитих гумових шин мікроскопічними грибами, Суббота А. Г., Олішевська С. В., Заславський В. А., Жданова Н. М. (2010)
Жолобак Н. М. - Антивирусное действие наночастиц оксида церия, стабилизированных низкомолекулярной полиакриловой кислотой, Олевинская З. М., Спивак Н. Я., Щербаков А. Б., Иванов В. К., Усатенко А. В. (2010)
Лук’янчук В. В. - Клонування амплікона послідовності SCO1206 хромосоми Streptomyces coelicolor A3(2), Поліщук Л. В. (2010)
Какарека Н. Н. - Характеристика вируса горошка однопарного, Козловская З. Н., Волков Ю. Г. (2010)
Борецька М. О. - Біоплівка на поверхні металу як фактор мікробної корозії, Козлова І. П. (2010)
Гамалія В. М. - Гнат Омелянович Ручко (1883-1937): Трагічна доля вченого (2010)
Титул, зміст (2010)
Асауленко Л. Г. - Таксономічне положення окремих представників сульфідогенного корозійно-агресивного мікробного угруповання, Абдуліна Д. Р., Пуріш Л. М. (2010)
Ямборко Н. А. - Фізіологічні властивості і таксономічне положення ґрунтових мікроорганізмів – деструкторів гексахлорциклогексану, Іутинська Г. О., Піндрус А. А., Ярошенко Л. В. (2010)
Ногіна Т. М. - Деструкція моторних олив актинобактеріями, Хоменко Л. А., Підгорський В. С. (2010)
Смирнова Г. Ф. - Особенности метаболизма бактерий, восстанавливающих хлораты и перхлораты (2010)
Балко О. Б. - Структурні компоненти і особливості організації біоплівки Pseudomonas aeruginosa, Авдєєва Л. В. (2010)
Чоботарьов А. Ю. - Вплив діоксиду кремнію і сапоніту на ріст Bacillus subtilis ІМВ В-7023, Гордієнко А. С., Самчук А. І., Курдиш І. К. (2010)
Богдан Ю. М. - Відсутність мутагенного ефекту культуральних рідин Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9400 і Pantoea agglomerans П324, Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Гвоздяк Р. І. (2010)
Буценко Л. Н. - Влияние амиксина, лорамиксина и их композитов с дрожжевой РНК на спонтанный и индуцированный мутагенез у Salmonella typhymurium, Жолобак Н. М. (2010)
Бурова Л. М. - Использование лабораторных штаммов Escherichia coli для изучения колициногенности, Товкач Ф. И., Кушкина А. И., Брицкая В. С. (2010)
Мацелюх О. В. - Протеолітичні ферменти мікроорганізмів, Варбанець Л. Д., Левішко А. С. (2010)
Людмила Дмитрівна Варбанець (2010)
Титул, зміст (2010)
Авдєєва Л. В. - Вплив рН поживного середовища на біосинтез гідролітичних ферментів у бацил, Осадча А. І., Сафронова Л. А., Іляш В. М., Хархота М. А. (2010)
Курченко І. М. - Ксиланазна активність фітопатогенних і ендофітних штамів Ceratocystis sp., Соколова О. В., Юр’єва О. М. (2010)
Смирнова Г. Ф. - Восстановление хлоратов Acinetobacter thermotoleranticus C-1 в присутствии хромат-ионов, Подгорский В. С., Мучник Ф. В. (2010)
Лук‘янчук В. В. - Плазміди стрептоміцетів, ізольованих з ґрунтів України з різним антропогенним навантаженням, Поліщук Л. В., Мацелюх Б. П. (2010)
Чоботарьов А. Ю. - Вплив природних мінералів на ріст Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, Гордієнко А. С., Курдиш І. К. (2010)
Чуєнко А. І. - Деструкція суцільнолитих гумових шин мікроскопічними грибами, Суббота А. Г., Жданова Н. М. (2010)
Товкач Ф. И. - Полипептидный состав и киллерная специфичность как показатели множественности каротоворицинов, Максименко Л. А. (2010)
Гармашева И. Л. - Идентификация и таксономия энтерококков, Коваленко Н. К. (2010)
Кохан І. В. - Роль заліза у бактерійних інфекціях і мікроелентному імунітеті (2010)
Скрипаль І. Г. - Значення робіт П.Д. Ятеля у розкритті механізму згубного захворювання теплокровних (Перші високі нагороди для учених АН УРСР), Ятель Т. П. (2010)
Бандрівський Ю. Л. - Щільність кісткової тканини у працівниць кондитерського виробництва при генералізованому пародонтиті (2011)
Белик И. А. - Динамика изменений морфометрических показателей надпочечных желез половозрелых крыс–самцов после введения им на протяжении двух месяцев настойки эхинацеи (2011)
Березовська М. О. - Вплив комбінації антигомотоксичних препаратів Гепар композитум, Лімфоміозот та Нервохель на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на хронічний некалькульзний холецистит, сполучений зі стеатозом печінки та синдромом психо-емоційного вигорання, Пересадін М. О. (2011)
Березовський В. Я. - Цитоморфометричні зміни паренхіми печінки під впливом гіпо- та гіпероксичних газових сумішей, Янко Р. В. (2011)
Бикадоров В. І. - Рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту, Фролов В. М. (2011)
Селиванова О. В. - Клинический опыт применения препарата "Факовит" при лечении больных бактериальным конъюнктивитом (2011)
Василенко І. В. - Гістологічна гетерогенність раку шлунка, Гульков Ю. К., Запорожченко Н. В. (2011)
Гарник Т. П. - Стан показників клітинної ланки імунітету хворих з синдромом хронічної втоми при вживанні екстракту з бджолиного підмору, Фролов В. М., Пересадін М. О. (2011)
Гонцарюк Д. О. - Ліпідний спектр крові в хворих на хронічний панкреатит за серцевої недостатності (2011)
Гринцова Н. Б. - Особливості хімічного складу кори головного мозку щурів в умовах впливу на організм комплексу солей важких металів (2011)
Запорожан В. Н. - Роль гипер- и гипофункции щитовидной железы в патогенезе злокачественных новообразований эндометрия, Холодкова Е. Л., Маринюк А. С. (2011)
Зєльоний І. І. - Вплив імуноактивного препарату нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рецидивуючу бешиху (2011)
Калашніков О. В. - Етіопатогенетична концептуальна схема розвитку остеоартрозу (2011)
Кононов В. М. - Показники ліпідного спектру крові у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням (2011)
Кривецкий В. В. - Інформаційно-експертні програми і морфометрия області хребетного стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини, Кривецкая И. И. (2011)
Кузьменко Ю. Ю. - Морфофункціональні зміни паренхіми нирки щурів при тривалому експериментальному гіпотиреозі (2011)
Кутя С. А. - Перестройка костной ткани крыс под влиянием гравитационных перегрузок по данным гистоморфометрии (2011)
Лубенец А. А. - Микроэлементный состав плечевой кости при имплантации в большеберцовую кость гидроксиапатитного материала ОК-015, насыщенного марганцем в различных концентрациях (2011)
Лузин В. И. - Оценка влияния имплантации в большеберцовую кость керамического гидроксилапатита и деминерализованного костного матрикса на структурно-функциональное состояние ее проксимального эпифизарного хряща, Бережной Е. П. (2011)
Лузин В. И. - Ультраструктура биоминерала костного вещества и минерализованных тканей зубов нижней челюсти белых крыс различного возраста после применения тимогена, Кочубей А. А. (2011)
Малишкіна С. В. - Бактерицидні якості покриттів на основі діоксиду титану та іх біосумісність (дослідження in vitro), Дєдух Н. В., Білоус В. А., Попова Н. Г. (2011)
Морозова Е. Н. - Изменения морфометрических показателей лимфатических узелков пейеровых бляшек тонкой кишки крыс после иммуносупрессии в эксперименте (2011)
Мудра В. М. - Концентрація прозапальних цитокінів (ФНПα, IL-1β) у сироватці крові та їхня продукція в культурах мононуклеарів хворих на хронічний генералізований пародонтит, які підлягають дентальній імплантації (2011)
Никонов А. Ю. - Исследование в динамике энергообеспечения субклеточных органелл в присутствии соединений хром (2011)
Овчаренко В. В. - Использование компьютерных методов морфометрии в морфологических исследованиях селезенки, Карпович А. В., Рыкова Ю. А., Терещенко В. С., Соленая Т. Н. (2011)
Пересадін М. О. - Динамика показників активністі перекисного окислення ліпідів у хворих на бешиху, Юган Я. Л., Антонова Л. П. (2011)
Петрошак О. Ю. - Морфологічні особливості ушкоджень ділянок тіла біоманекенів, не захищених засобами індивідуального бронезахисту, при пострілах боєприпасами "fn 5,7х28 ss190" з не близької відстані (2011)
Семисалов С. Я. - Дифференцированное лечение травматических хронических субдуральных гематом головного мозга, Яналь Куссейбати М., Жиляев Р. А. (2011)
Синяченко П. О. - Поражение эндокарда и клапанов сердца у больных системной красной волчанкой (клинико-морфологические сопоставления), Игнатенко Г. А., Дядык Е. А. (2011)
Смірнов С. М. - Зміни стану головних клітин фундальних залоз шлунку щурів за умов дії хронічної гіпертермії середнього ступеню важкості та інозину, Лежньова Т. В., Маначенко Д. Ю., Крюков В. С. (2011)
Соколова Н. А. - Показники цитокинового профілю крові у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного необструктивного захворювання легень пилової етіології (2011)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на показники цитокінового профілю крові у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2011)
Стрий В. В. - Содержание микроэлементов в тазовой кости белых крыс при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного медью (2011)
Тєрьошин В. О. - Рівень "середніх молекул" та продуктів перекисного окислення ліпідів у сироватці хворих на неалкогольний стеатогепатит при застосуванні сучасного комбінованого фітозасобу еукарбону (2011)
Торопчин В. І. - Вплив комбінації енерліву та нуклекса на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом хронічної втоми (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та артишоку екстракту Здоров´я на стан ферментативної ланки системи антиоксидантного захисту у сироватці крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Федченко С. Н. - Ультраструктурный анализ эндокриноцитов желудка крыс после ингаляционного воздействия парами толуола, Галузина Л. О. (2011)
Фоміна К. О. - Використання статистичних методів при вивченні впливу антиоксидантних препаратів на морфологичну будову гіпофіза білих щурів, Воробйов М. О., Воробйова Т. В., Захаров О. О. (2011)
Фролов В. М. - Динаміка прозапальних та протизапальних цитокінів у крові хворих з синдромом хронічної втоми при застосуванні імуномодулюючого препарату нуклеїнату, Пересадін М. О., Круглова О. В. (2011)
Христич Т. Н - Современные взгляды на патогенез сердечной недостаточности при хроническом легочном сердце, Шестакова К. Г., Кушнир Л. Д., Телеки Я. М., Пянковська Н. В. (2011)
Чащева О. Г. - Вплив поліоксидонію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний гнійний гайморит (2011)
Чурилин О. А. - Анализ корреляционных связей между морфометрическими показателями глии ядра основания спинного мозга крыс при хронической интоксикации барбитуратами, Савенко Л. Д., Захаров А. А. (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації нуклеїнату та α-токоферолу на функціональні проби печінки у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2011)
Титул, зміст (2010)
Пирог Т. П. - Особливості окиснення етанолу продуцентом поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4, Шевчук Т. А., Дугінець О. С. (2010)
Рзаєва О. М. - Скринінг дріжджів-продуцентів α-L-рамнозидаз, Варбанець Л. Д., Нагорна С. С. (2010)
Іутинська Г. О. - Дослідження мутагенної активності гексахлорциклогексану та продуктів його мікробної деградації, Ямборко Н. А., Піндрус А. А. (2010)
Іутинська Г. О. - Активність основних ферментів асиміляції амонію у Bradyrhizobium japonicum за дії рослинних індукторів флавоноїдної природи, Титова Л. В., Леонова Н. О., Бровко І. С. (2010)
Мороз О. М. - Регуляція рівня сірководню ацидофобними бактеріями роду Thiobacillus у техногенних водоймах сірковидобувних регіонів (2010)
Карпенко Ю. В. - Вплив світла різного спектрального складу на показники росту мікроскопічних грибів (2010)
Ястребова О. В. - Вплив аглютиніну зародків пшениці на ахолеплазму – збудника фітомікоплазмозу, Маліновська Л. П., Коробкова К. С. (2010)
Голембіовська С. Л. - Вплив джерел вуглецю і азоту на біосинтез лікопіну у Streptomyces globisporus 4LCP, Тимошенко С. Г., Мацелюх Б. П. (2010)
Романюк Л. В. - Абортивная инфекция у Erwinia Carotovora как источник наночастиц фаговой природы, Товкач Ф. И., Иваница Т. В., Кушкина А. И, Остапчук А. Н., Горб Т. Е. (2010)
Гордейчик О. І. - Контексти супресивних термінальних кодонів трансляції генів РНК‑вмісних вірусів рослин, Щербатенко І. С. (2010)
Скрипаль І. Г. - Вернадський Володимир Іванович (2010)
Подгорский В. С. - Рецензия на книгу Ю. А. Троценко, Н. В. Дорониной, М. Л. Торгонской "Аэробные метилобактерии”, Романовская В. А. (2010)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у 72-му томі "Мікробіологічного журналу" (2010)
Авраменко В. І. - Деякі аспекти застосування грід-технологій в медицині, Романенко І. В. (2010)
Качмар В. О. - Медичні інформаційні системи – стан розвитку в Україні (2010)
Беро М. П. - Можлівості телемедиціні в дестігматізації пацієнтів з межевими психичнімі розладами, Сорока В. В., Волобуєв В. В., Нікіфорова О. Г. (2010)
Дедів Л. Є. - Метод візуалізації добових електрокардіосигналів для систем голтерівського моніторингу, Забитівський В. П., Хвостівський М. О. (2010)
Aлхімова С. М. - Створення тривимірних анатомічних моделей пухлин як перший етап дослідження кровонаповнення ювенільних ангіофібром, Яценко В. П. (2010)
Дворщенко О. С. - Інформетричні методи для аналізу інноваційної діяльності наукових установ медико-біологічного профілю, П’ятчаніна Т. В., Шепеленко І. В., Шама О. В. (2010)
Запорожан В. М. - Застосування вейвлет-перетворення для отримання фонокардіографічного сигнала слабкої інтенсивності, Годлевський Л. С., Новіков В. П., Татарчук Т. В., Марічереда В. Г., Баязітов М. Р., Смірнов І. В., Годлевська К. С. (2010)
Голюк Є. Л. - Біомеханічне обґрунтування розміщення гвинта при профілактичному фізіодезі головки стегнової кістки, Філіпчук В. В., Чкалов О. В., Лазарєв І. А. (2010)
Каліновський Д. К. - 5 років телеконсультування в щелепно-лицьовій хірургії і стоматології: власний досвід, Матрос-Таранець І. М. (2010)
Karlinska M. - Впровадження теле-ЕКГ на етапі догоспітальної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом (ГКС) – польский досвід, Karliński M., Kosik A, Rudowski R. (2010)
Попова Т. В. - Розробка методу постійного телемедичного спостережння для дітей та підлітків з порушеннями постави та його ефективність, Владзимирський А. В., Голубєва Т М. (2010)
Силантьєва Т. О. - Кількісна оцінка інтенсивності гистохімічних реакцій на оцифрованих зображеннях гістологічних препаратів з використанням градуіровочних стандартів, Горбач О. М. (2010)
Гордєєв Д. А. - Реалізація медичної інформаційної системи в умовах спеціалізованого стаціонару з високою хірургічною активністю, Агеєнко А. М., Зоткевич М. А. (2010)
Сенкевіч Ю. І. - Організація віртуальної мережі телемедіцинського моніторингу в зоні Антарктики, Апарцев Д. Ю. (2010)
Бичков В. В. - Актуальність реформування служби екстренної медичної допомоги постраждалим при дорожньо-транспортниїх пригодах на догоспітальному етапі в умовах великого міста (2010)
Владзимирський А. В. - Перший досвід вживання телемедичного кардіологічного комплексу UNET в неонатології, Загорец М. Г., Прядко А. Ю., Ряськова О. І. (2010)
Майорников І. Г. - Телеметричний комплекс для кардіології "UNET". Досвід експлуатації і перспективи, Ткаченко В. Л. (2010)
Хоружа Р. Ю. - Дипломна робота випускника. Педагогічний експеримент у вищій медичній школі, Педорець О. П., Каліновський Д. К., Тарануха С. В. (2010)
Рушай А. К. - Питання знеболювання як складової частини викладання лікувального комплексу у хворих травматологічного профілю, Бисов М. В. (2010)
Матеріали VI міжнародної конференції "Телемедицина – досвід@перспективи (2010)
Войтенко В. А. - Некоторые аспекты работы автономного источника питания электротранспортного средства, Смотров Е. А., Вершинин Д. В. (2010)
Бушер В. В. - Динамические свойства систем управления с дробным порядком астатизма (2010)
Найденко Е. В. - Керування електроприводом механізмів обертання з урахуванням підвішеного вантажу, Махортова Д. О. (2010)
Христо П. Є. - Модель системи припливної вентиляції (2010)
Бушер В. В. - Управление вентиляционной установкой с активной рекуперацией энергии, Найденко Е. В., Найденко А. В. (2010)
Герасимяк Р. П. - Застосування перетворювачів частоти з функцією рекуперації електричної енергії для портальних кранів, Савич С. П. (2010)
Базиль Ш. - Энергетические показатели асинхронных электроприводов механизмов поворота, Савич С. П. (2010)
Рымша В. В. - Вентильные электродвигатели для привода разъединителей контактной сети, Радимов И. Н., Гулый М. В., Якимец А. М., Кравченко П. А. (2010)
Бобриков С. А. - Оптимальное цифровое управляющее устройство в системе с запаздыванием при заданном коэффициенте усиления, Пичугин Е. Д. (2010)
Гвоздева И. М. - Моделирование динамики ветроэнергетической установки большой мощности, Миргород В. Ф., Глазева О. В. (2010)
Онищенко О. А. - Модернизация управляемых электроприводов герметичных компрессоров, Букарос А. Ю. (2010)
Ставинский А. А. - Перспективы и особенности дальнейшего усовершенствования индукционных электромеханических и статических преобразователей, Тищенко И. А., Зеленый Н. И. (2010)
Бабушанов А. В. - Выбор рациональной структуры бесконтактного совмещенного синхронного неявнополюсного генератора, Билоненко Н. И., Бабийчук О. Б. (2010)
Дегтев В. Г. - Гомологическая модель множества трехфазных обмоток, Бабушанов А. В., Лаврук И. С., Коваленко И. А. (2010)
Дубинина О. Н. - Анализ статистических моделей прогнозирования спроса на машины постоянного тока специального назначения, Шайда В. П., Дубинин В. А. (2010)
Дорошенко О. І. - Щодо економічності компенсації реактивного навантаження підстанцій із вториною напругою 6 та 10 кВ, Попов Д. С., Нігрецкул Г. І., Шевчук Є. А. (2010)
Бакулевський В. Л. - Про єдиний підхід до класифікації втрат електроєнергії (2010)
Антощук С. Г. - Экспоненциальные модели надежности и их применимость на различных этапах жизненного цикла программных систем, Маевский Д. А., Яремчук С. А. (2010)
Павленко В. Д. - Исследование погрешностей аппроксимационного метода идентификации нелинейных динамических объектов в виде ядер Вольтерра, Павленко С. В. (2010)
Шапо Ф. С. - автоматизация ввода пользовательских профилей в системе дистанционного обучения, Шапо В. Ф., Воловщиков В. Ю. (2010)
Комлевая Н. О. - Анализ методов разработки автоматизированной системы обучения алгоритмам на графах (2010)
Малахов Е. В. - Отображение специфики сложноструктурированных предметных областей в системах организационного управления (2010)
Малахов Е. В. - Элементарные объекты как базис объектных ядер предметных областей, Тонконогий В. М. (2010)
Копытчук Н. Б. Копытчук Н. Б. - Снижение потребляемой мощности цифровых нерекурсивных фильтров за счет применение беззнаковой арифметики, Лей М. Лей М., Мельниченко А. Ю. Мельниченко А. Ю. (2010)
Щербакова Г. Ю. - Субградиентный метод классификации в пространстве вейвлет-преобразования для технической диагностики (2010)
Шубін О. О. - Вплив чинників оточуючого середовища на вектори завдань холістичного маркетингу ритейл-мереж на ринку продуктів харчування, Криковцев О. О. (2013)
Гліненко Л. К. - Індикативна оцінка еволюційної коректності вибору об’єкта інновації (2013)
Клисиньски Я. С. - Медийные события и их влияние на польский национальный бренд, Прокопенко М. А. (2013)
Коваленко Н. В. - Підвищення інвестиційної привабливості підприємства з позицій соціально орієнтованого маркетингу, Мархайчук М. М. (2013)
Литовченко И. Л. - Интегрированные маркетинговые коммуникации на рынке гелиоэнергетического оборудования, Шкурупская И. А. (2013)
Решетникова И. Л. - Категориальный аппарат индивидуального маркетинга, Еременко Ю. А. (2013)
Борисова Т. М. - Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми (2013)
Грищенко О. Ф. - Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства, Нєшева А. Д. (2013)
Доброскок Ю. Б. - Система показників оцінки результативності взаємодії підприємств у маркетингових каналах (2013)
Мельничук В. М. - Особливості впровадження та розвитку механізму формування споживчої цінності упаковки (2013)
Березіна Л. М. - Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні аспекти (2013)
Пілюшенко В. Л. - Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетингового підходу, Аракелова І. О. (2013)
Тєлєтов О. С. - Створення технологічного парку як фактор інноваційного розвитку економіки, Сірік Ю. А. (2013)
Адаменко М. В. - Інноваційні здібності та можливості працівників як важливі складові інноваційного потенціалу персоналу підприємства (2013)
Посохов І. М. - Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту (2013)
Шилова О. Ю. - Розроблення антикризової програми підприємства в умовах інноваційного шляху розвитку (2013)
Яшкіна О. І. - Інноваційна діяльність підприємств України: тенденції розвитку та чинники впливу (2013)
Vasylieva O. A. - Absorptive capacity in organizational theories: learning, innovation, managerial cognition (2013)
Криворучко Л. Б. - Методичні рекомендації щодо регламенту бізнес-процесу валютного контролю на машинобудівному підприємстві, що провадить зовнішньоекономічну діяльність (2013)
Даніч В. М. - Визначення кризового стану підприємства, Пархоменко Н. О. (2013)
Кендюхов А. В. - Использование метода главных компонент для оценки конкурентоспособности машиностроительных предприятий, Толкачёв Д. О. (2013)
Попова О. Ю. - Зміст об’єктів контролінгу ефективності господарської діяльності підприємств, Сафьянц О. С. (2013)
Голишева Є. О. - Оптимізація системи управління споживчим капіталом підприємства (2013)
Егиазарян А. А. - Структурные проблемы и перспективы инновационного развития экономик государств Южного Кавказа (2013)
Потрашкова Л. В. - Модель оцінки маркетингового потенціалу підприємства в розрізі оперативного, тактичного та стратегічного рівнів (2013)
Мануйлович Ю. М. - Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства (2013)
Усюк Т. В. - Інституційні детермінанти розвитку сільського підприємництва (2013)
Нагорний Є. І. - Удосконалення підходів до маркетингового тестування екологічної інноваційної продукції на етапах інноваційного циклу, Касьяненко Т. В. (2013)
Павліщук О. П. - Цілі маркетингового менеджменту на підприємствах лісового господарства та передумови їх ефективної реалізації у сучасній системі господарювання (2013)
Дегтярь Н. В. - Механізми фінансування та стимулювання збереження екосистемних послуг водно-болотних угідь (2013)
Добуш Ю. Я. - Оцінювання рівня освоєння природно-ресурсного потенціалу бальнеологічних курортів (2013)
Мареха І. С. - Інноваційні підходи до обґрунтування інвестиційних рішень у сфері сільськогосподарського землекористування на основі еколого-економічної оцінки якості інвестицій (2013)
Нагоронюк О. П. - Проблеми та перспективи розвитку спеціалізованих підприємств з виробництва продукції скотарства (2013)
Назукін М. Ю. - Особливості виробництва будівельних матеріалів та їх вплив на побудову управлінського обліку і контролю (2013)
Нестеренко С. С. - Сутність облікової політики, її значення і вимоги, проблеми формування та шляхи їх вирішення (2013)
Нестерова С. В. - Переваги непрямого методу обчислення руху коштів для оцінки фінансового стану акціонерних товариств (2013)
Нечипоренко К. В. - Проблеми розвитку транспортної логістики сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Ніколашин А. О. - Проблеми визначення облікової політики на підприємствах, Вольська А. О. (2013)
Новодворська В. В. - Трансформація фінансової звітності вітчизняних підприємств до МСФЗ, Дишлиук А. А. (2013)
Нусінова О. В. - Корпоративне управління як стратегічний фактор розвитку акціонерного товариства (2013)
Ображей Ю. К. - Амортизація основних засобів в обліковій політиці підприємства, Мельниченко І. В. (2013)
Оверчук В. С. - Історичний аспект розвитку пенсійної системи в Україні, Калюга Є. В. (2013)
Овсюк Н. В. - Основні аспекти розвитку бухгалтерського обліку оплати праці для потреб управління (2013)
Овчарик З. Д. - Організація управлінського обліку в системі економічної інформації агропромислових підприємств (2013)
Оксамитна Д. А. - Особливості обліку видатків у вищих навчальних закладів, Вороновська О. В. (2013)
Омельченко М. Ю. - Система обліку бібліотечних фондів, Вороновська О. В. (2013)
Очеретько Т. І. - Основні проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні, Євсєєнко В. О. (2013)
Палагнюк М. В. - Порівняння складу доходів від необмінних операцій за міжнародною та національною практикою, Калюга Є. В. (2013)
Пащенко Т. В. - Бухгалтерська експертиза і аудит як форми використання спеціальних економічних пізнань (2013)
Петрук Н. С. - Праця як соціально-економічна та обліково-аналітична категорія, Костенко О. М. (2013)
Пирожик М. Б. - Облік заробітної плати в органах пенсійного фонду відповідно до НП(С)БОДС 132 "Виплати працівникам", Калюга Є. В. (2013)
Плаксієнко В. Я. - Сутність та роль факторингу в сучасних умовах, Прийдак Т. Б., Косовська І. В. (2013)
Подолянчук О. А. - Первинний документ в аудиті: факт господарських операцій чи доказ?, Захарчук І. С. (2013)
Подунай В. В - Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на вітчизняних підприємствах, Бурко К. В. (2013)
Попук Н. С. - Актуальність формування облікової політики аграрних підприємств, Іщенко Я. П. (2013)
Приємницька В. С. - Особливості контролю розрахунків з оплати праці в бюджетних установах, Мельянкoвa Л. В. (2013)
Проскурня С. С. - Методичні аспекти управління витратами на підприємствах, Голуб Н. О. (2013)
Пузій Г. М. - Проблеми формування показників звітності субєктоми малого підприємництва, Греджева Т. В. (2013)
Радченко О. Д. - Напрями державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2013)
Ревизюк І. М. - Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками, Калюга Є. В. (2013)
Реслер М. В. - Облік як інформаційна складова процесу управління підприємством (2013)
Рижмань Л. Д. - Удосконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємтсв (2013)
Руда І. О. - Міжнародна практика складання та подання балансу, Мельянкoвa Л. В. (2013)
Ручинський О. С. - Організація обліку доходів та аналіз платоспроможності підприємства, Клименко С. О. (2013)
Рябощук І. В. - Облік лізингових операцій в аграрному секторі економіки, Тивончук С. В. (2013)
Сафоєв А. К. - Державне регулювання довгострокових регіональних інвестиційних проектів (2013)
Сковрунська Т. В. - Гармонізація національної системи розрахунків з оплати праці за міжнародними стандартами, Тивончук С. В. (2013)
Слєсар Т. М. - Особливості трансформації бухгалтерського обліку в аграрному секторі (2013)
Семенишена Н. В. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інституту бухгалтерського обліку в Україні (2013)
Соколова А. О. - Поняття і економічна сутність біологічних активів (2013)
Сологуб Н. В. - Інноваційні можливості застосування управлінського обліку в сільському господарстві, Бурко К. В. (2013)
Стефанішена І. М. - Формування системи фінансової звітності підприємств, Іщенко Я. П. (2013)
Тесленко Т. І. - Порядок формування архіву документів, створених в електронній формі, Коровецька Н. А. (2013)
Тєкмєнжи Р. О. - Облік і аналіз трансакційних витрат в управлінні підприємства, Сокіл О. Г. (2013)
Товканець Т. М. - Впровадження утилізаційного збору в Україні, Сенина К. О., Головачко В. М. (2013)
Тодоренко Ю. М. - Система валютного регулювання зовнішньоекономічних операцій підприємств України, Кушніренко А. А. (2013)
Томілова Н. О. - Оцінка залишків незавершеного виробництва в кормовиробництві: проблеми визначення (2013)
Трaпeзнікoвa С. Ю. - Прoблeми oргaнізaції oбліку вирoбничих зaпaсів нa склaдaх підприємств, Левченко О. П. (2013)
Третьякова М. Л. - Контролінг як концепція ефективного управління підприємством (2013)
Ужва А. М. - Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій з основними засобами, Коханчук В. С. (2013)
Ужва А. М. - Порядок формування власного капіталу у фінансовій звітності підприємства, Нікітіна Я. В. (2013)
Ужва А. М. - Формування поточних зобов’язань перед постачальниками та підрядниками у фінансовій звітності, Тімкова О. В. (2013)
Ужва А. М. - Вдосконалення судово-бухгалтерської експертизи валютних операцій на підприємстві, Початкова С. В. (2013)
Федоришина Л. І. - Особливості ведення акцизного податку та його відображення в обліку, Паламарюк О. О. (2013)
Фірко Н. Б. - Облік доходів та результатів основної діяльності за центрами відповідальності, Канак Й. В. (2013)
Фурман І. В. - Процес формування ринку факторингових послуг в Україні: проблематика та шляхи розширення (2013)
Ходжаєва Д. Б. - Державне регулювання і проблеми розвитку економіки в республіки таджикистан (2013)
Хомовий С. М. - Євроінтеграція в Україні: проблеми розвитку і стандартизації бухгалтерського обліку (2013)
Хомяк Н. В. - Впровадження міжнародних стандартів аудиту в розвиток системи економічного контролю України (2013)
Цехан Н. О. - Проблемні питання застосування мсфз на підприємствах, Максімова В. Ф. (2013)
Чернявська Т. В. - Проблеми обліку витрат у сільськогосподарських підприємствах України, Кучеркова С. О. (2013)
Чижма І. А. - Організація обліку виробництва продукції рослинництва, Краєвський В. М. (2013)
Чиприянова Г. С. - нформаційні технології в бухгалтерському обліку – передумови для вдосконалення облікової інформаційної системи підприємства (2013)
Чкан А. В. - Фінансовий лізинг як невід’ємна ланка розвитку сільськогосподарського виробництва: проблеми та перспективи, Кучеркова С. О. (2013)
Шелест В. С. - Бухгалтерський і податковий облік операцій з вибуття нематеріальних активів (2013)
Шерстюк О. О. - Оцінювання системи внутрішнього контролю, Бакурова О. А. (2013)
Шестерікова В. В. - Обліковий аспект розрахунків з покупцями та замовниками в аграрних підприємствах, Тивончук С. В. (2013)
Бабіч І. І. - Роль контролю у посиленні соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Баула О. В. - Особливості розробки стратегії та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних глобалізаційних умовах господарювання, Сачук А. В. (2013)
Бляхарчук М. О. - Принципи формування облікової політики (2013)
Болдак О. К. - Практичні аспекти оподаткування малого підприємництва в Республіці Білорусь (2013)
Борейко Н. А. - Підходи і проблеми оцінки інтелектуальної вартості як об'єкта бухгалтерського обліку (2013)
Бортнікова О. О. - Нефінансовий напрям оперативного обліку в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Галазюк Н. М. - Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності як основа управління підприємством на сучасному етапі розвитку (2013)
Голячук Н. В. - Інвестиції в інформаційні технології, Рихлюк В. С. (2013)
Жураковська І. В. - Соціальне значення звітності про інтелектуальний капітал, Сова Ю. С. (2013)
Зеленко С. В. - Системний підхід до факторів впливу на процес формування облікової політики (2013)
Зелінська О. М. - Проблеми оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів (2013)
Зубчик С. М. - Формування внутрішньогосподарського контролю як складової економічних наук (2013)
Каюмова Ф. А. - Методика економічного обґрунтування ефективності впровадження інноваційних технологій (2013)
Корольов Ю. Ю. - Аналітичні аспекти оцінки фінансового положення та діагностики імовірності кризи та банкрутства (2013)
Кравчук О. Я. - Шляхи стимулювання іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій в Україні, Киришун Л. В. (2013)
Кравчук П. Я. - Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України, Ткачук Ю. С. (2013)
Курліщук І. Б. - Необхідність оцінки трансакційних витрат у контесті зростання їх питомої ваги у сукупних витратах підприємства (2013)
Лютак О. М. - Туристичний продукт як основний елемент забезпечення конкурентоспроможності туристично-рекреаційного кластера, Романчук Д. Л. (2013)
Ляхова О. Д. - Визнання оціночних зобов’язань, умовних зобов'язань і активів, Івакіна І. І. (2013)
Мартинюк Н. Ю. - Застосування методу обліку витрат за видами діяльності на будівельних підприємствах (2013)
Мельник К. П. - Організація оперативного контролю в сільському господарстві: теоретико - практичні аспекти (2013)
Михалевич С. Г. - Первинний облік давальницької сировини та його удосконалення, Михалевич В. М. (2013)
Нагірська К. Є. - Принципи та вимоги до формування звітності підприємств: управлінський аспект, Герус Я. Є. (2013)
Нужна О. А. - Роль амортизаційних відрахувань в процесах капіталізації сільськогосподарських підприємств (2013)
Писаренко Т. М. - Особливості організації обліку у бюджетних установах (2013)
Романьонок Т. М. - Формування показників інноваційної продукції в обліково-аналітичній практиці промислових підприємств Республіки Білорусь: стан і розвиток (2013)
Савош Л. В. - Діагностика загального стану зеленого туризму в умовах ТКС, Михальчук Л. В. (2013)
Садовська І. Б. - Капітал-власність і капітал-функція в системі управлінського обліку: інституціональний підхід (2013)
Сидоренко Р. В. - Особливості діяльності фізичних осіб на різних системах оподаткування (2013)
Сичук С. М. - Класифікація витрат на інновації та напрями їх вдосконалення для цілей обліку та контролінгу (2013)
Столярчук Н. М. - Завершені науково-дослідні розробки як важливий об’єкт бухгалтерського обліку науково-дослідних установ (2013)
Талах Т. А. - Вплив стратегії підприємства на організацію управлінського аналізу (2013)
Ткачук І. М. - Систематизація авторефератів дисертацій за напрямком "соціальна відповідальність бізнесу", Беляєва О. О. (2013)
Тлучкевич Н. В. - Застосування методики обліку змінних витрат в сільському господарстві (2013)
Ходжаева Д. Б. - Податково-бюджетна політика і економічний потенціал (2013)
Чудовець В. В. - Проблеми відображення витрат виробництва підприємств лісової галузі на рахунках обліку (2013)
Шишута О. Ю. - Класифікація операцій кредитних спілок як основа формування додаткових якісних показників звітності (2013)
Шкляров О. П. - Селекція як різновид інноваційного процесу в АПК (2013)
Бойчук Т. М. - Артеріальна гіпертензія – проблема сьогодення, Тащук В. К. (2013)
Андрієць О. А. - Особливості мікробіоценозу піхви у дівчат, хворих на сальпінгоофорит, Гуменна К. Ю., Боднарюк О. І. (2013)
Баланюк І. В. - Дисбіоз/дисбактеріоз товстої кишки і параметри клітинного імунітету у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2013)
Бачук-Понич Н. В. - Екстракт гінкго білоба як засіб ад’ювантної терапії хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу із супутнім хронічним холециститом (2013)
Безруков Л. О. - Лабільність бронхів у дітей, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму, Колоскова О. К., Гарас М. Н. (2013)
Глазков Е. О. - Адаптивні можливості серцево-судинної системи студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Гоженко А. І. - Динаміка білковоутворювальної функції печінки та процесів цитолізу в період гострої реакції на поєднану краніоскелетну травму, Борис Р. М., Гудима А. А. (2013)
Гресько М. Д. - Характеристика гормонального гомеостазу в жінок із надмірними матковими кровотечами в пременопаузі (2013)
Гулага О. І. - Реєстр інфаркту міокарда на північній Буковині: нейрогормональні порушення при гострій серцевій недостатності, Тащук В. К., Полянська О. С. (2013)
Дейнега В. Г. - Особливості морфофункціонального стану серця, судин та ендотеліальної функції в осіб із поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби, Кривенко В. В. (2013)
Дікал М. В. - Вплив мелатоніну на каталазну та глутатіонтрансферазну активність крові щурів при інтоксикації 2,4-динітрофенолом, Мацьопа І. В., Чернюх О. Г. (2013)
Ілащук Т. О. - Цитокіновий каскад та біомаркери пошкодження міокардіоцитів у континуумі гострої серцевої недостатності та інфаркту міокарда (2013)
Кірсанова Т. О. - Ефективність бактеріальних лізатів у комплексній терапії дітей раннього віку з вірусними крупами, Кузнєцов С. В., Зіміна М. С., Супрун Е. В. (2013)
Кехіопуло Х. Ф. - Оцінка ефективності різних терапевтичних підходів до корекції показників систем коагуляції і фібринолізу, маркерів запалення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (2013)
Косілова С. Е. - Вплив порушень стану щитоподібної залози на репродуктивну функцію жіночого організму (2013)
Косілова С. Е. - До питання покращення якості життя у жінок у клімактеричному періоді (2013)
Крилюк В. О. - Розлади шлунково-кишкового тракту у постраждалих з поєднаною травмою при політравмі, Іфтодій А. Г., Гродецький В. К. (2013)
Левандовський Р. А. - Біомеханічне обгрунтування кількості імплантатів у міжментальному просторі нижньої щелепи для фіксації ортопедичної апаратури (2013)
Луговськов О. Д. - Вплив амізону на стан системи інтерферону у хворих на вірусний гепатит А (2013)
Лучак М. В. - Кліінчно-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в екологічно несприятливому районі, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Печеник С. О. (2013)
Малишевська І. В. - Особливості функціонального стану міокарда у пацієнтів зі стабільною стенокардією, поєднаною з метаболічним синдромом (2013)
Микитюк О. П. - Добова та сезонна характеристика процесів вільнорадикальної модифікації макромолекул та антиоксидантного захисту у хворих на остеоартроз (2013)
Назарук Р. М. - Вивчення електролітного складу ротової рідини в дітей, які проживають у місцевості з низьким вмістом йоду та флуору в об’єктах довкілля, Ерстенюк Г. М., Рожко М. М., Федак П. П. (2013)
Налужна Т. В. - Медикаментозна корекція порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із синдромом пролабування мітрального клапана (2013)
Нечитайло Ю. М. - Сучасні особливості грудного вигодовування дітей першого року життя та догляду за ними, Семань-Мінько І. С., Буряк О. Г. (2013)
Плеш І. А. - Стан мікроциркуляторного русла нігтьового ложа верхніх кінцівок та зміни центрального венозного тиску у хворих на есенційну гіпертензію II стадії залежно від структури добового ритму артеріального тиску, Гайдич Л. І. (2013)
Рябий С. І. - Морфологічні передумови виникнення природжених вад спільної жовчної протоки у пренатальному онтогенезі (2013)
Сажин С. І. - Вплив базисної терапії бронхіальної астми на динаміку неспецифічної гіперсприйнятливості дихальних шляхів у дітей шкільного віку залежно від терміну дебюту захворювання (2013)
Салютін Р. В. - Зміни ультраструктури ендотеліоцитів капілярів м’язової тканини після трансплантації аспірату кісткового мозку та гемопоетичних чтовбурових клітин фетальної печінки, Паляниця С. С., Борис Р. М., Буслович О. В., Полозюкова Ю. В. (2013)
Сегеда Ю. С. - Рівень розчинної молекули адгезії судинних клітин-1 та L-селектину у хворих на антифосфоліпідний синдром: зв’язок з активністю захворювання, дисфункцією ендотелію та атеросклерозом, Шевчук С. В. (2013)
Семеняк А. В. - Досвід лікування пієлонефритів під час вагітності, Андрієць О. А., Богуславська Л. П. (2013)
Середюк Н. М. - Вплив ліпідознижувальної терапії на перебіг атеросклеротичного процесу у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ ступеня, поєднану з ішемічною хворобою серця, Федорченко М. В., Галюк Н. М. (2013)
Тащук В. К. - Окремі аспекти лікування стабільної стенокардії із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, реєстрові дослідження, Амеліна Т. М., Полянська О. С. (2013)
Тащук В. К. - Тривале спостереження за хворими на гострий інфаркт міокарда при використанні антагоністів альдостерону, Полянська О. С., Гулага О. І. (2013)
Тащук В. К. - Особливості змін інструментально-лабораторних показників у хворих на ішемічну хворобу серця з підвищеною масою тіла, Турубарова-Леунова Н. А., Дінова О. П., Амеліна Т. М. (2013)
Ходаківський О. А. - Вплив адемолу на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю гострох церебральної ішемії (2013)
Шевченко О. С. - Профили резистентности выделенных штаммов M. tuberculosis в Харьковской области (2013)
Шевчук В. І. - Структура та рівень інвалідності внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми серед працездатного населення Вінницької області, Забур’янова В. Ю., Вернигородська М. В. (2013)
Меленко С. Р. - Клінічно-епідеміологічні особливості інфекцій, викликаних вірусами герпесу 6-го та 7-го типів (огляд літератури), Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Рандюк Ю. О., Тимощук О. В. (2013)
Олар О. І. - Інноваційні технології у медицині: стан і перспективи, Микитюк О. Ю., Федів В. І., Іванчук М. А., Гуцул О. В. (2013)
Рандюк Ю. О. - Лістеріоз – маловідома опортуністична інфекція, Москалюк В. Д., Сокол А. М., Сидорчук А. С. (2013)
Смалюх О. З. - Остеопороз: що потрібно знати лікарю-практику (огляд літератури) (2013)
Товкач Ю. В. - Оперативна хірургія стравохідно-шлункового переходу (2013)
Ферфецька К. В. - Роль метаболічного синдрому в розвитку хронічного панкреатиту (огляд літератури), Федів О. І. (2013)
Хоменко В. Г. - Хроноритмічні зміни функціональної активності нирок при патології (2013)
Яким’юк Д. І. - Сучасні уявлення про ріст, розвиток та формоутворення кісткового скелета людини, Кривецький В. В., Банул Б. Ю., Кривецький І. В. (2013)
Якобчук С. О. - Заходи профілактики ускладнених форм синдрому діабетичної стопи, Іфтодій А. Г., Гродецький В. К., Гребенюк В. І. (2013)
Никоряк Г. І. - Рівень надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям (за даними анкетування) (2013)
Шкробанець І. Д. - Фактори впливу на формування неврологічної патології у дітей, Нечитайло Ю. М., Андрієць О. А. (2013)
Москалюк В. Д. - Аналіз особливостей перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області, Возна Х. І. (2013)
Баранніков К. В. - Порівняння ефективності сучасних методів уточнюючої діагностики раку шлунка (2013)
Махрова Є. Г. - Двомірна стокс-поляриметрія лазерних зображень тканини шийки матки (2013)
Тарабанчук В. В. - Нові підходи до діагностики гострого панкреатиту (2013)
Рудковская О. Д. - Прогнозирование двустороннего поражения зрительных нервов ишемическим процессом (2013)
Галюк Н. М. - Майстер-клас як нова форма професійної підготовки лікарів (2013)
Гриб В. А. - Сучасні інноваційні технології навчання циклу "Неврологія" лікарів-інтернів за спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина" (2013)
Тарабанчук В. В. - Визначення можливості зашивання операційної рани при етапних санаціях очеревинної порожнини (2013)
Бойчук Т. М. - Буковинський державний медичний університет. Етапи становлення та розвитку (до 70-річчя від початку діяльності на Буковині), Білоус В. І. (2013)
Хмара Т. В. - Анатомічний музей як одна з розгадок таємниці людського тіла, Макар Б. Г. (2013)
Совгар О .М. - Вплив просвітницької діяльності Юліана Романчука на розвиток шкільництва на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. (2012)
Тимочко І. Б. - Досвід використання доброчинно-просвітницької діяльності братчиків другої половини ХІХ – початку ХХ століття православними братствами сучасної Рівненщини (2012)
Осіпчук Н. В. - Методи навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Янцур М. С. - Теоретико-методичні засади профорієнтаційної підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Нечипорук Л. І. - Особистісно орієнтовані педагогічні технології в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2012)
Кіндрат В. К. - Технологія формування національної свідомості у студентів вищого навчального закладу (теоретичний компонент) (2012)
Петрук Л. П. - Духовно-моральне становлення особистості майбутнього учителя в процесі вивчення історії педагогіки (2012)
Поніманська Т. І. - Модель системи підготовки студентів до гуманістичного виховання дітей старшого дошкільного віку (2012)
Федорова Н. В. - Діалогічне співробітництво як основа організації ефективної педагогічної взаємодії в системі "педагог – студент" (2012)
Панчук А. П. - Визначення громадянських ціннісних орієнтацій студентської молоді (2012)
Шевченко О. В. - Роль термінології у формуванні лінгвістичної компетенції вчителя іноземної мови (французької) (2012)
Дякович Л. А. - Зміст підготовки майбутніх учителів технологій до керівництва гуртковою роботою з декоративно-прикладної творчості (2012)
Тимощук О. С. - Нормативно-правова підготовка вчителів технологій у галузі охорони праці (2012)
Бордюк М. А. - Науково-теоретичні підходи до формування змісту курсу "Теоретичні основи та науково-методичні засади вивчення макромолекулярних систем та їх властивостей в курсі фізики вищих педагогічних навчальних закладів та загальноосвітньої школи", Бордюк Н. А., Шевчук Т. М. (2012)
Сіпайло В. О. - Активізація навчальної діяльності студентів при вивченні курсу "Технологія обробки одягу" шляхом використанням тестового контролю (2012)
Москаленко А. М. - Інноваційні педагогічні технології в підготовці управлінців навчальними закладами: досвід і перспективи (2012)
Соломко М. Т. - Використання презентацій на лекційних заняттях (2012)
Василюк В. М. - Категорійно-понятійний апарат дослідження розвитку фізичного виховання студентської молоді (2012)
Чалій Л. В. - Початковий рівень підготовки туристських кадрів серед студентів фізкультурних спеціальностей (2012)
Тарасенко Г. С. - Дослідницька складова професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Бєлєнька Г. В. - Сучасні підходи до питань формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2012)
Войтович О. В. - Тренінг у формуванні емоційної культури майбутніх вихователів (2012)
Кулінка Ю. С. - Технологія розробки проектів превентивного спрямування у вищій школі (2012)
Мельничук С. Ф. - Розвиток музичного мислення в процесі виховання музиканта-виконавця (2012)
Трофімчук Л. О. - Психолого-педагогічні особливості розвитку творчих здібностей учнів (2012)
Мисан В. О. - Полікультурність у змісті шкільної історії України: реалізація принципу на рівні концепцій та навчальних програм (2012)
Левдер А. І. - Дидактична концепція підручника І. П. Крип'якевича "Коротка історія України" (2012)
Шутяк В. Г. - Про зміст трудового навчання в початкових класах (2012)
Приймак О. П. - Мотивація засвоєння учнями початкових класів таблиць арифметичних дій (2012)
Грипич С. Н. - Роль дитячої художньої літератури у формуванні особистості та мовного розвитку дитини (2012)
Мельник Ю. С. - Особливості навчання фізики у старшій школі в умовах освітнього округу (2012)
Юрчук О. І. - Оптимізація рухового режиму дітей дошкільного віку, як необхідна умова здоров’язберігаючих технологій (2012)
Косарєва Г. М. - Характеристика діагностичного інструментарію для виявлення особливостей раннього розвитку дітей з розладами аутистичного спектру (2012)
Кіндрат П. В. - Проблеми систематизації інформаційного законодавства (2012)
Нестерович Б. І. - Організація музично-виховної роботи з дошкільниками в контексті аксіологічних домінант освітнього процесу (2012)
Світельська–Дірко С. В. - Терміни різні – зміст один: формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки і байки (2012)
Відомості про авторів (2012)
Гусаров С. М. - Законодавство України про вищу освіту та актуальні проблеми його розвитку (2013)
Гайдулін О. О. - Поняття юриспруденції та доктрини в контексті європейської правової культури: лінгвістичне та історичне тлумачення (2013)
Греченко В. А. - Черкаські корені куренів Запорозької Січі (2013)
Сворак С. Д. - Народовладний концепт Литовсько-Руської держави у державно-правових поглядах дослідників ХІХ–ХХ ст. (2013)
Лекарь С. І. - Проблеми взаємодії та координації суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Абламський С. Є. - Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством України (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти злочинної поведінки осіб молодіжного віку за характером і спрямованістю (2013)
Блажівський Є. М. - Кримінологічна обстановка: проблеми моніторингу (2013)
Грищенко О. В. - Проблеми визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 126 КК України (побої і мордування) (2013)
Кривонос І. С. - Проблемні питання процесуального порядку відновлення досудового розслідування в контексті Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Кузьмін Р. Р. - Корупція як чинник організованої економічної злочинності в Україні (2013)
Кушнарьов І. В. - Причини та умови корупції (2013)
Омельченко О. С. - Поняття та сутність протидії розслідуванню злочинів на стадії кримінального провадження (2013)
Смоліна М. М. - Спеціальні операції органів внутрішніх справ: мета, завдання і функції (2013)
Туєв О. А. - Механізми рейдерських захоплень (2013)
Ратушняк В. І. - Поняття та завдання управління міліцією громадської безпеки (2013)
Венидиктов С. В. - Медіаосвіта співробітників правоохоронних органів: у пошуках ефективної моделі (2013)
Воронін Я. Г. - Розвиток і впровадження інформаційних технологій – дієвий чинник реалізації державної політики розвитку нафтогазового комплексу України (2013)
Деменко О. Є. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2013)
Джафарова О. В. - Дозвільні повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: питання сьогодення (2013)
Довженко Л. М. - Поняття системи забезпечення державної таємниці України (2013)
Комзюк В. Т. - Функціонально-організаційна структура митної служби (2013)
Махонін Ю. В. - Правове регулювання діяльності Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України: питання сьогодення (2013)
Пшонка А. В. - Роль керівника у формуванні позитивної мотивації діяльності працівників прокуратури (2013)
Різак М. В. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу персональних даних: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку (2013)
Селюков В. С. - Від міліції до поліції: правові проблеми, чинники, вектори реформування (2013)
Ситніков О. Ф. - Реалізація правового статусу позивача в адміністративному судочинстві (2013)
Андрійцьо В. Д. - Система цивільних процесуальних принципів, які впливають на процес доказування (2013)
Карчевський К. А. - Порівняльно-правова характеристика поняття "афілійована особа" (2013)
Тiхонова М. А. - Договір охорони громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру (2013)
Марков В. В. - До проблеми визначення службової дисципліни працівників ОВС (2013)
Святокум О. І. - Емпіричні індикатори аномальної поведінки персоналу організацій (2013)
На книжкову полицю (2013)
Новини наукового життя (2013)
Наші автори (2013)
До уваги авторів (2013)
Пивоваров А. В. - Применение принципа историзма при освещении проблем развития высшего рабочего образования (2012)
Захаровский Л. В. - Реализация советского проекта: становление системы профессионально-технического образования (1917-1958 гг.) (2012)
Бочарникова Т. Ф. - Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов (2012)
Василенко Г. В. - Особливості формування економічних знань учнів у змісті середньої освіти шкіл України у 1981-1990 роках (2012)
Гуренко О. І. - Реалізація полікультурного компонента у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (2012)
Данилюк М. М. - Внесок видатних педагогів у розвиток музично-педагогічної думки Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Ицкович Т. В. - О термине "Высшее рабочее образование" (2012)
Коваленко Д. В. - Методологічні підходи до конструювання змісту професійно-правової підготовки інженерів-педагогів (2012)
Лазарчук Г. В. - Правова компетентність інженера-педагога економічного профілю (2012)
Логвінова Є. В. - Суть і структура психологічної готовності школярів до безпечної життєдіяльності (2012)
Максименко А. Е. - Система профессиональной подготовки будущих дизайнеров в процессе непрерывного образования (2012)
Максимовська Н. О. - Вдосконалення процесу підготовки соціальних педагогів до організації анімаційно-дозвіллєвої діяльності в соціокультурному просторі (2012)
Грубіч Д. Ю. - Сутність та особливості інноваційної педагогічної технології в процесі викладання загальноправових дисциплін, Подберезський М. К., Шадріна Г. В. (2012)
Стрельніков В. Ю. - Підготовка вчителів фізичної культури до проектування системи інтенсивних тренувань (2012)
Чаговець А. І. - Проблема здоров’язбережувальних технологій у науково-педагогічній теорії, Апрєлєва І. В. (2012)
Городиський М. І. - Функціонування індивідуалізованої системи навчання шляхом організації самостійної роботи студентів, Шаленко Є. В. (2012)
Єрьоменко О. А. - Сутність педагогічного супроводу освітнього процесу (2012)
Ефанов А. В. - Опыт реализации экспериментального обучения ремесленным профессиям, Доронин Н. А. (2012)
Ільїна В. М. - Деякі аспекти сутності Болонського процесу та ЄКТС (2012)
Притуляк Л. М. - Дидактичний аналіз форм та методів заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення (друга половина ХХ ст.) (2012)
Сватьєв А. В. - Форми організації навчання майбутніх тренерів-викладачів із урахуванням особистого психологічного простору (2012)
Шуть М. М. - Критерії сформованості творчих умінь молодших школярів засобами музичних ігор у навчальному процесі (2012)
Артамонова Е. Р. - Вопросы преодоления недостатков характера и отрицательных форм поведения детей в трудах П. П. Блонского (2012)
Литвинова Н. Ю. - Психологические особенности учащихся подросткового возраста, проживающих и обучающихся в ортопедическом санатории (2012)
Новікова О. Ю. - Систематизація соціально-педагогічної роботи з соціальної адаптації людей похилого віку в стаціонарних закладах соціального обслуговування (2012)
Порохня Л. А. - Теоретичні засади формування готовності майбутнього учителя до запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі (2012)
Романова І. А. - Генеза сутності поняття "Інтелект" (2012)
Филатова О. В. - Психологические особенности структуры личности педагогов с различным профессиональным стажем (2012)
Ажиппо О. Ю. - Адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ, Дорофєєва Т. І., Коверя В. М., Лисенко В. В. (2012)
Аніщенко А. П. - Система соціалізації старшокласників у територіальній громаді (2012)
Бєлякова О. С. - Загальна культура та інтелігентність особистості на сучасному етапі розвитку освіти (2012)
Васильєва М. П. - Норми професійної поведінки соціального педагога з позицій педагогічної деонтології (2012)
Гніда Т. Б. - Дослідження важковиховуваності в молодшому шкільному віці (2012)
Горошнікова І. Г. - Соціально-педагогічні умови правової соціалізації дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітній школі-інтернаті (2012)
Кабусь Н. Д. - Дослідження проблеми формування установки на професійно-творчий саморозвиток студентів – майбутніх соціальних педагогів (2012)
Костіна В. В. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю (2012)
Лазутина Т. В. - "Духовное делание" личности как основа профессионального воспитания (2012)
Парамонов И. Ф. - Аксиосфера рабочей молодежи: пути преодоления кризиса (2012)
Польшина Ю. Ю. - До проблеми формування духовних цінностей молодших школярів (2012)
Прикотенко Т. А. - Проблема формування позитивного ставлення до навчання в системі завдань початкової школи др. пол. XIX - поч. XX ст. (2012)
Рассказова О. І. - Актуальні проблеми розвитку соціальності учнів середньої загальноосвітньої школи (2012)
Ревіна Д. О. - Історія жіночої освіти в країнах Азії та Північної Африки (2012)
Рижанова А. О. - Розвиток соціальності в культурі інформаційного суспільства (2012)
Черевань І. І. - Профорієнтація, трудове навчання, продуктивна праця учнів середніх шкіл України у 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Шемигон Н. Ю. - Сутність мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності (2012)
Шеплякова І. О. - Категорія "справедливість" як складник деонтологічного потенціалу особистості (2012)
Яковенко К. Ю. - Дослідження готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів (за результатами експерименту) (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Вергунова Н. С. - Эстетический фактор специальных средств передвижения для людей с инвалидностью (2012)
Билей-Рубан Н. В. - Структуризация моды и ее взаимосвязь с характе-ристиками референтных групп, Седоухова Е. В., Галущак Э. И. (2012)
Глушич А. О. - Художнє проектування та умови формування його основних засад, Міроненко В. П. (2012)
Дударець В. М. - Особливості формування садово-паркових доріжок в дизайні (2012)
Дяків М. В. - Сучасний дизайн меблів з металу (2012)
Зимогляд Н. С. - Вибір кольорового рішення одягу фахівцем індустрії моди (2012)
Кротова Т. Ф. - Трансформації елементів чоловічого костюма в жіночий або Модні метаморфози світських розваг XVIII ст. (2012)
Кузнецова І. О. - Особливости використання об’єктів арт-дизайну в проектуванні інтер’єрів аеровокзалів, Клейн С. С. (2012)
Мільчевич С. І. - Дизайн ужгородської фабрики гнутих меблів І. Гутмана на межі ХІХ та ХХ століть: художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості (2012)
Островецька М. О. - Візуальні аспекти результатів художнього проектування одягу в індустрії моди (2012)
Тюрікова О. М. - Середовищний підхід у художньому дизайні, Погорєлов О. А. (2012)
Денисенко Ю. М. - Культурологічні концепції діячів української діаспори ІІ пол. ХХ ст. (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (двор у воскресения нового) (2012)
Золотухин Ю. В. - Эволюция модели. Древнее моделирование. Истоки моделирования в дизайне (2012)
Колосова Н. А. - Роль фаюмських портретів в історії мистецтва (2012)
Кудрявцева К. П. - До питань теорії композиції: проблема визначення поняття композиції у станковому живопису (2012)
Мазур В. П. - Художньо-стильові особливості іконостасного ансамблю Успенської церкви у Львові (2012)
Маренич Н. А. - Шістнадцять біт тому. Місце піксельної графіки в історії та майбутньому мистецтва відеогри (2012)
Одробінський Ю. В. - Образно-змістова концепція герботворення сарматських царів Боспору (2012)
Росляков С. М. - Походження скульптури (2012)
Рыжова О. О. - Иконостасы Киева XVIII в. (2012)
Смирнова Т. В. - Становлення професійного образотворчого мистецтва на Волині в кінці XVІІІ – у першій третині ХІХ ст. (на прикладі творчості Юзефа Пічмана) (2012)
Яковець І. О. - Імідж музею: формування, позиціонування, розвиток (2012)
Золотарева Н. С. - "Reminiscences de "Lucrezia Borgia"” Ф. Листа: "по прочтении" оперы Г. Доницетти (2012)
Генкін А. О. - Оволодіння піаністичним професіоналізмом через формування технічної бездоганності. Методична спадщина К. Черні (2012)
Зуб Г. А. - Музыка земная и небесная в проекции средневекового мироощущения (2012)
Зубкова О. В. - Етапи розвитку китайського фортепіанного мистецтва (ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Куприяненко Э. Б. - "Камерность" и "ансамблевость" как доминирующие принципы музыкального мышления (2012)
Линник М. С. - Р. Геника и его роль в становлении и развитии музыкально–просветительской деятельности в Харькове конца XIX –начала XX вв. (2012)
Мамбетов С. Я. - Формирование профессиональных навыков дирижера оркестра народных инструментов (2012)
Манько С. Б. - Сучасний музичний театр та підготовка виконавських кадрів (2012)
Мамбетова Г. Р. - Полифонические приёмы и техника современной композиции концерта для трубы с оркестром "У подножия Демирджи" Мерзие Халитовой (2012)
Рудницький О. М. - Неоромантичні риси фортепіанної творчості Миколи Колесси як зверненння до традиції композиторських шкіл ХІХ сторіччя (2012)
Селяметова У. С. - История крымско-татарского музыкально-драматического театра (2012)
Суховей А. Н. - Литературно-философская дискурсивность Фридриха Ницше (2012)
Гриценчук О. О. - Інформаційно-комуникаційна компетентність учнів як аспект моніторингу (досвід міжнародних порівняльних досліджень ОEСD ТА IEA) (2013)
Лещенко М. П. - Розвиток інформаційно-комунікаційних і медіа компетентностей учителів у міжнародному педагогічному просторі, Тимчук Л. І. (2013)
Малицька І. Д. - Віртуальні освітні спільноти – ефективний засіб формування ІКТ-компетентностей: досвід зарубіжних країн (2013)
Балалаєва О. Ю. - Фасетні класифікації електронних засобів навчального призначення (2013)
Гаврутенко Л. А. - Формування готовності до професійної діяльності майбутнього економіста (2013)
Жук Ю. О. - Пошуково-дослідницька діяльність підлітка в комп'ютерних інформаційних мережах (2013)
Ракута В. М. - Досвід запровадження системи розвитку професійної ІКТ-компетентності вчителів математики (2013)
Чернецький І. С. - Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики, Сліпухіна І. А. (2013)
Деркач Т. М. - Середовище програмування Netlogo у навчанні хімії, Стець Н. В. (2013)
Ленчук І. Г. - Технологія типізації та комп’ютерного моделювання конструктивних задач планіметрії, Франовський А. Ц. (2013)
Михалевич В. М. - Проектування навчальних задач з лінійного програмування в умовах використання СКМ, Тютюнник О. І. (2013)
Федонюк В. В. - Досвід використання програми Google Earth при викладанні географічних дисциплін, Федонюк М. А., Панькевич С.Г. (2013)
Резніченко Л. В. - Програма AUTODOCK VINA як засіб навчання майбутніх учителів природничих дисциплін (2013)
Бессарабов В. І. - Універсальна система управління навчальними ресурсами науково-дослідного проекту відкритої освіти "ХМАРА" (2013)
Калачова Л. В. - Eфективні шляхи підвищення кваліфікації викладачів інститутів післядипломної педагогічнoї освіти (2013)
Мотилькова З. О. - Аналіз впровадження дистанційної освіти у спеціальній школі (для осіб з вадами слуху) (2013)
Коневщинська О. Е. - Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освіти (2013)
Бурау О. Ф. - Формування громадянської компетентності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Смирнова М. О. (2013)
Рогова П. І. - Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації (2013)
Тютюнник А. В. - Основні критерії та показники вебометричного рейтингу університетів світу, Грицеляк Б. І. (2013)
Cугоняк І. І. - OLAP-технології для моніторингу успішності студентів за умов рейтингової системи оцінювання знань (2013)
Коваленко С. Г. - Зведена база даних дисертацій – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2013)
Мішалов В. Д. - Проблемні питання щодо організації роботи судово-медичних експертів в умовах надзвичайних ситуацій з масовими жертвами людей в Україні, Герасименко О. І., Зарицький Г. А., Петрошак О. Ю., Войченко В. В., Шевчук М. М. (2010)
Павлюкович О. В. - Дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканиною печінки для диференціації настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати, Бачинський В. Т., Ванчуляк О. Я. (2010)
Кахановский Ф. Н. - Анализ синтетических каннабиноидов, содержащихся в некоторых курительных смесях, Москаленко В. С. (2010)
Дунаєв О. В. - Зміни ендокарда передсердь і шлуночків у разі раптової смерті внаслідок гострої коронарної недостатності (2010)
Колос О. П. - Судово-медична характеристика пошкоджень різних видів тканин (матеріалів) одягу при пострілах з використанням патронів "ПНД-9П", споряджених еластичними кулями (2010)
Кондратенко В. Л. - Вивчення клітинного складу слідів на еластичних кулях, що утворились при експериментальних вогнепальних ушкодженнях голови (2010)
Кулініченко В. Л. - Етичне, правове та законодавче регулювання досліджень з судової медицини (витяг з методичних рекомендацій "Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень", затверджених МОЗ України), Мішалов В. Д., Чайковський Ю. Б., Пустовіт С. В., Войченко В. В. (2010)
Спиридонов А. В. - Можливість встановлення давності настання смерті у випадку скелетування трупа (випадок з практики), Боложук Ю. П., Литвиненко А. Г. (2010)
Ольховський В. О. - І.В.Буяльський і судова медицина: до 220-річчя з дня народження, Дунаєв О. В., Пешенко О. М. (2010)
Сторінка спеціалізованої вченої ради (2010)
Войченко В. В. - Асоціація судових медиків України – новий етап діяльності, Лисенко Є. М., Мішалов В. Д. (2010)
Знаменская Т. К. - Основные проблемы и направления развития неонатологии на современном этапе развития медицинской помощи в Украине (2011)
Шунько Є. Є. - Впровадження концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в Україні (2011)
Горбатюк О. М. - Сучасний стан хірургії новонароджених в Україні та перспективи її розвитку (2011)
Чуканов А. Н. - Комплексный подход к совершенствованию пренатальной диагностики врождённых пороков развития человека, Тихоненко И. В., Лобачевская O. C. (2011)
Абрамян Р. А. - Анализ структуры преждевременных родов и связанных с ними перинатальных потерь (2006-2010 гг.), Григорян В. Ф. (2011)
Батман Ю. А. - Медицинская сестра неонатальных отделений г. Донецка – какая она есть?, Линчевский Г. Л., Швыдкий О. В. (2011)
Клименко Т. М. - Патогенетические подходы к ранней диагностике некротизирующего энтероколита недоношенных новорожденных, Воробьева О. В. (2011)
Знаменська Т. К. - Прогнозування та принципи диференційної діагностики антиоксидантної недостатності у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку заумов пологового стресу, Годованець Ю. Д., Годованець О. С. (2011)
Абрамян Р. А. - Роль некоторых факторов риска в развитии и течении ретинопатии недоношенных по данным скриннинговой программы в Армении, Меликсетян С. Н., Арутюнян Р. Г., Оганесян Т. А. (2011)
Мавропуло Т. К. - Ультразвукове дослідження структур спинного мозку у недоношених новонароджених, Буяльський О. С., Остромецька В. М. (2011)
Сенаторова Г. С. - Оцінка рівня шуму оточуючого середовища недоношеної дитини в умовах відділення інтенсивної терапії новонароджених, Завгородній І. В., Ріга О. О., Агафонова Н. І., Пасієшвілі Н. М., Семьонова Н. О., Завгородня Н. І., Сенаторова А. В. (2011)
Волосовець О. П. - Синдром аспірації меконія тареспіраторна терапія в умовах інтенсивної неонатології, Кривопустов С. П., Корнійчук О. В., Пицюра Н. С. (2011)
Мазманян П. А. - Oпыт внедрения неинвазивной респираторной поддержки методом CPAP внеонатальном отделении перинатального центра, Барсегян С. П. (2011)
Буряк О. Г. - Оптимізація діагностики паренхіматозної дихальної недостатності шляхом визначення показників ліпопероксидації конденсату видихуваного повітря у новонароджених при критичних станах, Ященко Ю. Б. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського