Лиса Н. К. - Системологічний аналіз проблеми створення інформаційних технологій інтегрованого моніторингу техногенних систем (2017)
Береговська Х. В. - Розроблення спеціалізованого мікроконтролера моніторингу та імовірнісного прогнозування зміни станів систем "Розумний будинок", Коваль В. Я., Теслюк В. М. (2017)
Теслюк В. М. - Розроблення моделі для автоматизованого розподілу споживання електроенергії від сонячних панелей системи "Розумний дім", Навитка М. Л., Пукач А. І., Коваль В. Я. (2017)
Ткачук Р. Л. - Професійна підготовка персоналу до дій в екстремальних ситуаціях з використанням рангових тестів (2017)
Лиса Н. К. - Інформаційні технології та методи прийняття рішень для контролю забруднення екологічного середовища шкідливими відходами техногенних систем, Сікора Л. С., Навитка М. Л. (2017)
Валеева И. К. - Моделирование адгезионного контакта шероховатых тел, Галанов Б. А. (2017)
Гавриш Б. М. - Методи нечіткого опрацювання зображень для задач сегментації, Тимченко О. В., Тимченко О. О. (2017)
Сеньківський В. М. - Моделі реалізації редакційно-видавничого процесу, Кудряшова А. В. (2017)
Поліщук М. Б. - Концепції активізації професійного мислення в процесі навчання (2017)
Левицька Г. Н. - Особливості використання мультимедійних технології навчання в сучасній освіті (2017)
Полусин О. Б. - Дослідження програмних продуктів для накладення цифрового водяного знаку та інших методів захисту мультимедійних даних та об’єктів інтелектуальної власності, Тимченко О. В. (2017)
Тимченко О. В. - Математичне моделювання стрічкопровідних систем рулонних ротаційних машин, Шевчук О. В. (2017)
Евдокимов В. Ф. - Организация централизованной генерации файлов конфигураций для аппаратных ускорителей задач информационной безопасности, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я. (2017)
Комаров М. Ю. - Методика побудови системи управління інформаційною безпекою на об’єктах критичної інфраструктури, Гончар С. Ф. (2017)
Плескач Б. М. - Контроль втрат енергії в технологічному обладнанні (2017)
Яцишин Т. М. - Аналіз впливу на довкілля життєвого циклу нафтогазової свердловини (2017)
Попов О. О. - Розробка математичних моделей розвитку надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин, Ковач В. О., Яцишин А. В., Краснов Є. Б. (2017)
Смольянинов П. А. - Базовая модель информационных процессов управления индустриальных систем и их безопасность, Кравцов Г. А. (2017)
Куцан Ю. Г. - Моделирование развития рыночных механизмов ценообразования в условиях нового либерализированого рынка электрической энергии Украины, Иванов Г. А. (2017)
Гурєєв В. О. - Концепція освітньої професійної мережі центрів системи підготовки персоналу департаменту електрифікації та електропостачання ПАТ "Українська залізниця", Куцан Ю. Г., Заікіна Л. П. (2017)
Марченко Н. Б. - Моніторинг та прогнозування залишкового ресурсу діючих технічних об’єктів, Щербак Л. М. (2017)
Хайдуров В. В. - Моделирование прикладных обратных задач по вычислению коэффициента теплопроводности (2017)
Огир А. С. - Обработка и вывод изображений дефектов объектов и сред с помощью графических адаптеров, Душеба В. В., Огир Е. А. (2017)
Шабан М. Р. - Використання апарату регулярних виразів для аналізу функціонального профілю захисту (2017)
Саух С. Є. - Відображення впливу температури і вологості повітря на параметри високовольтних ліній електропередачі в рівноважній моделі ринку електроенергії, Джигун О. М. (2017)
Кунченко-Харченко І. В. - Інформаційний характер кондратьевських моделей К-циклів розвитку економічних та енергетичних структур, Дурняк Б. В., Сікора Л. С. (2017)
Ткачук Р. Л. - Інформаційні та інтелектуальні компоненти в процесі мислення оператора (2017)
Береговська Х. В. - Розроблення автоматизованої програмної системи адміністрування та моніторингу систем "Розумний будинок", Теслюк В. М., Баран М. М. (2017)
Борейко О. Ю. - Метод опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста, Теслюк В. М, Зелінський А. Я., Коваль В. Я. (2017)
Навитка М. Л. - Інформаційні технології для підтримки геоінформаційних систем контролю екологічного середовища, Лиса Н. К. (2017)
Лиса Н. К. - Інформаційні технології для підтримки прийняття управлінських рішень в системі моніторингу стану енергоактивних техногенних систем (2017)
Євдокімов В. А. - Методи визначення обсягів та цін на електричну енергію в контрактах в умовах лібералізованого ринку, Іванов Г. А. (2017)
Гавриш Б. М. - Застосування нейронних мереж для нечіткого опрацювання зображень в системах технічного зору, Тимченко О. В., Тимченко О. О. (2017)
Лозинський А. Я. - Аналіз сучасного стану мультиагентних систем, Теслюк В. М., Зелінський А. Я., Нарушинська О. О. (2017)
Поліщук М. Б. - Концепції інтелектуалізації процесів навчання та прийняття рішень на управління навчальним процесом, Левицька Г. Н., Тимченко О. В. (2017)
Друк Н. Р. - Лазерний контроль вібраційних коливань конструкцій, Тимченко О. В. (2017)
Вольвак О. М. - Теоретичні аспекти ефективності правового регулювання в мусульманському праві (2017)
Омельчук В. В. - Участь духовенства у кодифікації судочинства Гетьманату першої половини XVIII ст. (2017)
Бондарев О. Б. - Історія запровадження та тенденції розвитку інституту омбудсмана в Україні (2017)
Демиденко В. О. - Результати і проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та удосконалення законодавства у цій сфері, Ковальчук О. В. (2017)
Коросташова І. М. - Право на службу в органах місцевого самоврядування: аналіз основних вимог (2017)
Косинський В. В. - До проблеми розвитку парламентаризму в Україні (2017)
Купрій В. М. - Порядок внесення змін до конституції у зарубіжних країнах (2017)
Древаль Ю. Д. - Фундаментальні засади діяльності Міжнародної організації праці в умовах глобалізації (2017)
Буракова А. М. - Місце визнання недійсними рішень суб’єктів владних повноважень у системі способів захисту земельних прав (2017)
Одарюк М. П. - Щодо юридичної природи процедур у земельному праві (2017)
Федчишин Д. В. - Щодо меж здійснення прав на землю: поняття та особливості (2017)
Гребенюк М. В. - Деякі питання правової регламентації обігу криптовалют як фінансового інструменту глобальної цифрової економіки, Лук’янчук Р. В. (2017)
Клімова С. М. - Публічні інтереси в управлінні обігом публічних фінансів (2017)
Мороз Є. С. - Щодо наукової розробленості питань участі органів державного фінансового контролю в адміністративно-деліктному процесі України (2017)
Щербань Є. В. - Становлення та сутність інституту представництва юридичних осіб у кримінальному провадженні (2017)
Бринзанська О. В. - Реформування судової системи у Республіці Польща: можливість врахування в Україні (2017)
Гнатьєва Т. М. - Aнaлiз рівня захищеності економiчних iнтересiв aгрaрного виробництвa в умовaх iнтегрaцiї Укрaїни до свiтового економiчного простору, Давидюк О. О. (2017)
Наумов О. Б. - Методологічні контури державного регулювання розвитку та безпеки соціально-економічних систем, Стоянова-Коваль С. С. (2017)
Наумова Л. М. - Стратегічні імперативи розвитку міжнародних економічних зв’язків господарства Херсонського регіону, Фомішина В. М. (2017)
Павлова А. М. - Економічні передумови використання фінансового лізингу в тіньових схемах (2017)
Сопоцько О. Ю. - Методичні підходи до управління постачаннями швидкопсувних продуктів в умовах реалізації концепції управління ланцюгами постачань (2017)
Третиниченко Ю. О. - Методичні основи оцінювання збалансованості роботи підприємств автомобільного транспорту, Халацька І. І. (2017)
Воротін В. Є. - Модернізація сфери освіти та науки як об’єкта державного управління: конкурентні переваги для України (2017)
Гришова І. Ю. - Концeптуaльний пiдхiд щодо державного управління eкологiчною бeзпeкою aгрaрного виробництва, Федоркін Д. В. (2017)
Проців О. Р. - Державне управління торгівлею продукцією мисливства під час Першої світової війни (2017)
Артеменко В. В. - Експериментальні дослідження вогнезахисних покриттів металевих конструкцій на основі наповнених поліалюмосилоксанів (2014)
Баланюк В. М. - Зниження горючості пінополіуретану, Кравченко А. В., Журбинський Д. А. (2014)
Васютяк А. О. - Дослідження температурних показників підкостюмного простору пожежника в залежності від умов середовища та фізичного навантаження, Штайн Б. В., Бойко Т. В. (2014)
Гуцуляк Ю. В. - Експериментальні дослідження вогнестійкості дерев’яних будівельних конструкцій, покритих наповненими силіційорганічними сполуками, Коваль О. М., Лоїк В. Б., Вовк С. Я. (2014)
Ємельяненко С. О. - Евакуація як фактор впливу на пожежні ризики загибелі у житлових будинках, Кузик А. Д. (2014)
Ковалишин В. В. - Фізичне і математичне моделювання процесу гасіння пожеж інертними газами в кабельному тунелі, Ковальчик В. М., Лозинський Р. Я., Гончаренко С. І., Мамаєв В. В. (2014)
Козяр Н. М. - Підвищення ефективності об’ємного пожежогасіння оповещения СО-5 (2014)
Кравець І. П. - Покращення просочування дерев’яних конструкцій вогнезахисними покриттями методом їх тепловологообробки, Кушнір А. П., Кравець Л. І. (2014)
Кузик А. Д. - Масова швидкість вигорання хвої сосни звичайної як показник пожежної небезпеки, Товарянський В. І. (2014)
Кушнір А. П. - Алгоритм роботи теплового пожежного сповіщувача із змінним пороговим рівнем спрацювання, Кравець І. П., Гаврилюк А. Ф. (2014)
Лавренюк О. І. - Модифіковані купрум(ІІ) сульфатом самозгасаючі епоксиамінні композиції: технологія отримання та горючі властивості, Михалічко Б. М., Пастухов П. В., Петровський В. Л. (2014)
Пашечко М. І. - Дослідження евтектичних сплавів системи Fе-Mn-C-B-Sі, легованих cr для підвищення зносостійкості пожежної техніки та обладнання, Башинський О. І., Бережанський Т. Г. (2014)
Семерак М. М. - Вогнестійкість будівельних конструкцій захищених вогнезахисним покриттям, що спучується, Субота А. В. (2014)
Ференц Н.О. - Пожежна безпека технологічного процесу брикетування торфу, Павлюк Ю.Е., Гнєушев В.О. (2014)
Харчук А. І. - Шляхи оптимізації системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, Міллер О. В., Половко А. П., Артеменко В. В. (2014)
Шерстинюк Н. Л. - Обгрунтування ефективності використання вермикуліто-силікатних плит для підвищення вогнестійкості сендвіч-панелей, Лоїк В. Б., Стокалюк О. В. (2014)
Щербина О. М. - Продукти згоряння хлорумісних вуглеводнів: хроматографічне та фотоколориметричне визначення молекулярного хлору та хлорид-іонів у розчинах і атмосфері, Бедзай А. О., Михалічко Б. М., Щербина І. О. (2014)
Яковчук Р. С. - Дослідження впливу мінералізуючих компонентів на температурну залежність адгезійної міцності вогнезахисного покриття, Веселівський Р. Б., Василенко О. О., Половко А. П. (2014)
Баланюк В. М. - Комбіноване аерозольно-порошкове пожежогасіння, Гарасимюк О. І. (2015)
Бережанський Т. Г. - Дослiдження властивостей покриттів на основі евтектичних Si, Ni, Cr - легованих сплавiв системи Fe-Mn-C-B, призначених пiдвищити зносостiйкість робочих органів пожежної технiки (2015)
Веселівський Р. Б. - Експериментальне дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій з комбінованим наповнювачем, Василенко О. О., Яковчук Р. С. (2015)
Вовк С. Я. - Підвищення вогнестійкості конструкцій з алюмінієвих сплавів (2015)
Гивлюд М. М. - Дослідження умов формування вогнезахисного покриття та його вплив на термічні і деформаційні властивості залізобетону, Башинський О. І., Пелешко М. З. (2015)
Горностай О. Б. - Забезпечення пожежної безпеки при роботі з отримання нікелевого порошку (2015)
Горобей М. С. - Теоретическое обоснование электростатического и гравитационного воздействия на углевоздушные аэровзвеси для профилактики взрывов, Булгаков Ю. Ф., Костенко Т. В., Журбинський Д. А. (2015)
Гудим В. І. - Дослідження нестаціонарних процесів нагрівання ізольованих провідників електромереж транспортних засобів при дії миттєвих теплових імпульсів, Семерак М.М., Гаврилюк А. Ф. (2015)
Гудим В. І. - Математичне моделювання процесів нагрівання провідників внутрішніх електричних мереж житлових та громадських будівель, Юрків Б. М., Назаровець О. Б. (2015)
Желяк В. І. - Особливості гідравлічного розрахунку системи внутрішньоквартирного пожежогасіння, Лазаренко О. В., Регуш А. Я. (2015)
Коваль О. М. - Моделювання тактики локалізації та гасіння пожеж на відкритих складах лісоматеріалів (2015)
Костенко В. К. - Взрывы аэровзвесей при разработке метанообильных угольных пластов, Завьялова Е. Л., Костенко Т. В., Майборода А. А. (2015)
Кравець І. П. - Вплив процесу пропарювання, як підготовчого етапу перед вогнезахисною обробкою, на фізико-механічні властивості деревини бука, Кушнір А. П., Шаповалов О. В. (2015)
Кузик А. Д. - Оцінювання інтенсивності теплового потоку від поверхні полум’я, Трусевич О. М., Сало Т. М. (2015)
Лущ В. І. - Дослідження умов проведення тренувань газодимозахисників України у стаціонарних тренувальних комплексах, Пархоменко Р. В., Лин А. С. (2015)
Нємий С. В. - Електрична мережа автомобіля як джерело пожежної небезпеки, Ребот Т. В. (2015)
Оксентюк В. М. - Комп’ютерне моделювання вентильного виконавчого двигуна для механізму повороту платформи пожежного автопідйомника, Кушнір А. П., Кравець І. П. (2015)
Семерак М. М. - Математичне моделювання та дослідження теплових процесів у вертикальних коаксіальних резервуарах за умов пожежі, Чернецький В. В., Михайлишин М. Р. (2015)
Смоляк Д. В. - Основи формування структури температуро- та вогнестійких захисних покриттів на основі наповнених силіційелементо-органічних сполук, Гивлюд М. М., Топилко Н. І., Павлійчук А. О. (2015)
Сольоний С. В. - Система запобігання вибухопожежонебезпечним ситуаціям в об’єктах, пов’язаних із життєдіяльністю людини, Рудик Ю. І., Сольона О. Я., Демченко Г. В. (2015)
Станіславчук О. В. - Важливі аспекти підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів (2015)
Тацій Р. М. - Прямий метод розрахунку нестаціонарного температурного поля за умов пожежі, Пазен О. Ю. (2015)
Товарянський В. І. - Взаємозв'язок між температурою та часом до займання хвої молодих соснових насаджень, Кузик А. Д., Петровський В. Л. (2015)
Ференц Н. О. - Дослідження матеріалів для теплового захисту запобіжних вибухових мембран, Павлюк Ю. Е., Березюк Р. І. (2015)
Шаповалов О. В. - Підвищення ефективності функціонування внутрішнього протипожежного водопостачання з автономним джерелом, Кравець І. П. (2015)
Міщенко Т. С. - ЕЕГ-кореляти тягаря хвороби малих судин мозку, Нікішкова І. М., Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2018)
Волошина Н. П. - Сравнительная клиническая характеристика разных типов течения семейных и спорадических форм рассеянного склероза, Негреба Т. В., Василовский В. В., Перцев Г. Д., Песоцкая К. О., Погуляева Т. Н., Терещенко Л. П., Черненко М. Е., Федосеев С. В. (2018)
Богданова І. В. - Особливості прояву деяких немоторних феноменів хвороби Паркінсона на тлі леводопатерапії (2018)
Борисенко О. А. - Вариабельность вегетативных расстройств у участников антитеррористической операции в промежуточном, отдаленном и резидуальном периодах перенесенной черепно-мозговой травмы, Стоянов А. Н. (2018)
Волошин-Гапонов И. К. - Особенности МРТ-показателей у больных гепатоцеребральной дегенерацией в зависимости от пола и формы заболевания (2018)
Муравський А. В. - Ефективність використання препарату нейромідин в комплексному лікуванні пацієнтів, оперованих з приводу гриж міжхребцевих дисків на поперековому рівні, Чеботарьова Л. Л., Третьякова А. І., Солонович О. С. (2018)
Песоцкая К. О. - Метод раннего прогнозирования развития печеночной энцефалопатии у пациентов с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы, Волошина Н. П., Песоцкая Е. В. (2018)
Рушкевич Ю. Н. - Особенности ночного сна при болезни двигательного неврона, Чечик Н. М., Абельская И. С., Лихачев С. А. (2018)
Сухоносова О. Ю. - Особливості виходів неонатальних судом у дітей раннього віку (2018)
Танцура Л. Н. - Гендерный анализ результатов клинико-анамнестического и ультразвукового исследования мочевого пузыря у детей с неврозоподобным энурезом, Линская А. В., Лукьянцева О. Ю. (2018)
Федосєєв С. В. - Стресостійкість, стресутворюючі фактори і больова поведінка у хворих з дорсалгією при різних варіантах неврологічної патології (2018)
Галаченко В. В. - Модель психокоррекции как результат терапевтического альянса у больных с патологией опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортном этапе (2018)
Герасименко Л. О. - Психосоціальна дезадаптація (сучасні концептуальні моделі) (2018)
Дамманн Г. - Нарцисичні розлади особистості та суїцидальна поведінка. Психодинамічна перспектива з труднощами лікування, Геріш Б. (2018)
Заворотный В. И. - Клинические варианты посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины (2018)
Маркова М. В. - Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми, Росінський Г. С. (2018)
Мудренко І. Г. - Клініко-психопатологічні особливості хворих на судинну деменцію з високим ризиком суїциду (2018)
Опря Є. В. - Особливості клініко-психопатологічної структури шизфренії при її поєднанні з серцево-судинними захворюваннями (2018)
Спіріна І. Д. - Роль стресової реакції і "незрілих" психічних захисних механізмів у формуванні невротичних, пов’язаних зі стресом і соматоформних розладів, Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. (2018)
Федченко В. Ю. - Клініко-психопатологічні фактори формування, перебігу та виходу рекурентних депресивних розладів (2018)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості впливу рівня стресового навантаження на базові переконання особистості при невротичних розладах, Марута О. С. (2018)
Гапонов К. Д. - Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і психосоціальні механізми взаємовпливу (огляд літератури) (2018)
Марута Н. О. - Сучасні напрямки у розробці інструментів для об’єктивної діагностики афективних розладів (огляд літератури), Лінська К. І. (2018)
Черненко М. Е. - Нейропластичность: от Сантьяго Рамон-и-Кахаль до наших дней (обзор литературы), Вовк В. И. (2018)
Юрьева Л. Н. - Надёжные традиции и новые возможности: фармакотерапевтические особенности применения золафрена. Сообщение 1: Клиническая фармакология и феноменология, Мамчур А. И. (2018)
Концепція розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року (2018)
Волошину Петру Власовичу – 90 років (2018)
Андрейчук Н. І. - Культурний семіозис: до поняття візуальної книги (2016)
Потапенко С. И. - Когнитивная риторика потребностей: как королева Елизавета ІІ говорит о примирении (2016)
Домніч О. В. - Соціально-історичні передумови формування англійської мови в Сінгапурі (2016)
Бешлей О. В. - Концептуальна метафора у фразеологічних одиницях і пареміях, що репрезентують концепт Youth / Молодість (2016)
Приходько А. М. - Номінативні властивості субстантивованого партиципа німецької мови (2016)
Mykhaylenko V. - Functional overview of second person singular pronoun in "Beowulf" (2016)
Очковська А. П. - Структурна реорганізація інфінітива у складі рейзингової конструкції протягом давньоанглійського і середньоанглійського періодів (2016)
Prihodko H. - Actualization of evaluation in Cognitive-Communicative Field (2016)
Карамишева І. Д. - Синтаксичний концепт і структурна схема речення: підходи до встановлення співвідношення (2016)
Калитюк Л. П. - Складнопідрядні порівняльні речення як об’єкт теоретичного синтаксису (2016)
Шапочкіна О. В. - Медіальні та альтернативні станові конструкції готської мови: типологія творення та вживання (2016)
Оксанич М. П. - Функціонування багатозначних сполучників у середньоверхньонімецькій мові (2016)
Літкович Ю. В. - Плеонастичні словосполучення в сучасних англомовних медіа-текстах (2016)
Кукса І. М. - Теорія гри в жанрі англомовних теледебатів (2016)
Денисюк Ю. І. - Лінгвокультурне кодування президентських меморандумів Барака Обами 2009–2015 рр. (2016)
Gryshchenko O. - Linguistic personality: multiplicity and fake (2016)
Tsapro G. - Conversations among friends: reflecting gender social norms, Kychan T. (2016)
Чайківська Г. С. - "Моралізаторська" казка як особливий піджанр французькьї авторської казки (2016)
Макаревич О. О. - Реактивні висловлення американських підлітків у аспекті принципів кооперації та ввічливості(на матеріалі американського кінодискурсу) (2016)
Ребенко М. Ю. - Художній переклад як площина взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних перетворень (2016)
Баланюк В. М. - Визначення вогнегасної ефективності аерозоль-утворювальних сумішей з добавкою амоній гідрогенфосфату, Лозинський А. Т., Гарасимюк О. І. (2015)
Бережанський Т. Г. - Дослідження мікротвердості та топології захищеної зносостійким покриттям фрикційної робочої поверхні механізованого пожежного інструменту, Башинський О. І. (2015)
Васютяк А. О. - Експериментальні дослідження гасіння легкозаймистих рідин гранулами сухого льоду, Штайн Б. В. (2015)
Веселівський Р. Б. - Експериментальне дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій захищених гіпсокартонними плитами, Яковчук Р. С., Василенко О. О., Семенюк П. В. (2015)
Гащук П. М. - Особливості й труднощі класифікації самохідної техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій, Сичевський М. І. (2015)
Гивлюд М. М. - Вплив виду в’яжучого на міцнісні характеристики бетону в умовах пожежі, Башинський О. І., Пелешко М. З., Колтипін М. О. (2015)
Греков С. П. - Особенности очагового самовозгорания углей, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Ємельяненко С. О. - Аналіз пожежних ризиків для висотних та багатоповерхових житлових будинків міста Львів, Харчук А. І., Міллер О. В., Мартин О. М. (2015)
Кирилів Я. Б. - Розробка методики визначення технічного стану пожежного насоса в експлуатації за вібраційними показниками, Ущапівський І. Л. (2015)
Клим’юк М. М. - Вплив розчинів гідроксиду натрію та поверхнево-активних речовин на хімічну стійкість матеріалів верху взуття пожежників-рятувальників (2015)
Коваль О. М. - Оптимізація кількості протипожежних засобів в приміщеннях цехів деревообробних підприємств (2015)
Лущ В. І. - Аналіз тренувальних комплексів для підготовки газодимозахисників країн Європейського Cоюзу, Лущ І. В., Пархоменко В. О., Шпак Р. М. (2015)
Мигаленко К. І. - Математичне моделювання теплового впливу пожежі на штабелі торфу при їх зберіганні (2015)
Нємий С. В. - Дослідження теплової стійкості електричних проводів автомобіля (2015)
Оксентюк В. М. - Визначення ймовірнісних показників причин непрацездатності системи повертання платформи пожежного автопідіймача з врахуванням засобів резервування, Стефанович Т. О., Щербовських С. В., Кушнір А. П. (2015)
Смоляк Д. В. - Вплив поверхневого захисного покриття на вогнестійкість залізобетонних конструкцій (2015)
Соколянський В. В. - Аналіз складових теплового балансукабіни пожежного автомобіля під час гасіння пожежі (2015)
Тацій Р. М. - Загальна третя крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-сталими коефіцієнтами та внутрішніми джерелами тепла, Пазен О. Ю., Ушак Т. І. (2015)
Chalyy D. O. - Thermal fire alerter on fiber-based optical temperature sensor for operation under ionising irradiation (2015)
Чернецький В. В. - Математичне моделювання та дослідження теплових процесів у вертикальних сталевих резервуарах за умов пожежі, Семерак М. М., Михайлишин М. Р. (2015)
Шаповалов О. В. - Моделювання перехідних процесів у автономному джерелі електроживлення з акумуляторними батареями (2015)
Андрушків Б. М. - Теоретико-концептуальна основа управління капіталом підприємства готельно-ресторанного господарства, Погайдак О. Б., Мельник Л. М. (2016)
Анисимова О. Н. - Методика определения контрольных показателей эффективности социально-экономического развития промышленных предприятий (2016)
Батракова Т. І. - Аналіз ресурсного потенціалу підприємств аграрного бізнесу Запорізької області, Буряк Д. С., Карапетян Д. М. (2016)
Бугай В. З. - Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму антикризового управління підприємством, Бурка М. Г. (2016)
Линенко А. В. - Оцінювання гудвілу об’єднання підприємств: методичний аспект (2016)
Мостенська Т. Л. - Інвестиційні проекти, що пов’язані з реструктуризацією: проблеми управління в умовах невизначеності, Юрій Е. О. (2016)
Череп А. В. - Аналіз динаміки капітального інвестування в промислові підприємства України, Крилов Д. В. (2016)
Череп О. Г. - Інноваційна активність аграрних підприємств, Чеберко Л. В. (2016)
Андиржанова Г. А. - Основные направления энергетического сотрудничества Евросоюза и Казахстана (2016)
Бабміндра Д. І. - Тіньова економіка як проблема інтеграційної взаємодії господарюючих суб’єктів, Бондаревська О. А., Великодна А. М., Гунчак А. А. (2016)
Бабміндра Д. І. - Економічний протекціонізм у регулюванні товарного обміну в торговельній системі, Коваленко І. О., Сіденко В. Д., Міразізян Е. М. (2016)
Венгерська Н. С. - Регіональна сервісна політика як складова регулювання розвитку сфери послуг (2016)
Вишняков В. М. - Особливості українського експорту за останні роки, Бганцева О. І. (2016)
Дугієнко Н. О. - Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи, Пухирь Я. О. (2016)
Макаренко О. І. - Оцінювання ефективності регіональної політики підвищення рівня життя населення, Лось В. О., Ложкова Л.С. (2016)
Переверзєва А. В. - Аналіз чинників формування міжнародної конкурентоспроможності аграрного сектора національної економіки, Матвієнко С. Є. (2016)
Череп А. В. - Опыт развитых стран в использовании лизинговых инструментов, Кошкарбаев К. У., Мендигалиев А. С. (2016)
Батракова Т. І. - Формування фінансової політики суб’єктів аграрного бізнесу, Козиряцький А. О., Максименко В. О. (2016)
Кушнір С. О. - Управління ефективністю кредитної діяльності на прикладі Ат "Ощадбанк", Хоменко І. О. (2016)
Исаева А. Т. - Медиапланирование как важнейший инструмент грамотной организации и проведения рекламной кампании, Жузбаева А. Т. (2016)
Северина С. В. - Маркетингова стратегія як інструмент фінансово-економічної безпеки, Гордієнко Т. Є. (2016)
Зозульов О .В. - Маркетинг у забезпеченні стартап-проектів, Кофанов О. Є. (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2016)
Вихідні дані (2016)
Бойчук В. І. - Поверхневі стани у сферичних нанокристалах CdSe, CdTe, Лешко Р. Я., Карпин Д. С. (2018)
Анатичук Л. І. - Про вплив температури навколишнього середовища на покази термоелектричних сенсорів медичного призначення, Іващук О. І., Кобилянський Р. Р., Постевка І. Д., Бодяка В. Ю., Гушул І. Я., Чупровська Ю. Я. (2018)
Козинець О. В. - Порівняльна характеристика ефективності сенсорних структур на основі глибоких кремнієвих p-n переходів з активними областями, які мають різний тип електричної провідності (2018)
Леваш Л. В. - Портативний піроелектричний вимірювач потужності лазерного випромінювання, Росновський О. А., Самойлов В. Б. (2018)
Галян В. В. - Безконтактні оптичні термосенсори на основі монокристалу (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300, Іващенко І. А., Кевшин А. Г., Олексеюк І. Д., Третяк А. П., Тищенко П. В. (2018)
Кажукаускас В. - Низькотемпературна фотопровідність та термостимульована провідність монокристалів Tl1-xIn1-xSnxSe2, Мирончук Г. Л., Гарбачаускас Р., Парасюк О. В., Савіцкі С., Новосад О. В., Данильчук С. П., Піскач Л. В. (2018)
Зміст журналу за 2017 рік (Том. 14, №1-4) (2018)
8ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів) "СЕМСT-8”, Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р. (2018)
8th International Scientific and Technical Conference "Sensor Electronics and Microsystem Technologies (SEMST-8)” (with the Exhibition of sensor developments and industrial samples) "SEMST-7”, Ukraine, Odessa, May 28 – June 1, 2018 (2018)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2018)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2018)
Єременко Д .В. - Еволюційний характер розвитку фермерських господарств (2017)
Кендюхов О. В. - Формування маркетингової стратегії підприємства на основі синтезу системного та ситуаційного підходів, Залізнюк В. П. (2017)
Кисільова І. Ю. - Особливості політики ціноутворення страхових компаній, Калюжна Ю. В. (2017)
Корінев В. Л. - Особливості стимулювання збуту продукції вітчизняних підприємств на ринку, Зав’ялова М. В. (2017)
Остапенко О. М. - Застосування діаграми Ісікави для встановлення причин збитковості сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Пастушенко А. І. - Стан та проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні (2017)
Руденская В. В. - Моделирование систем жизнеспособного управления производственным потенциалом интегрированных структур, Левицкий С. И., Михайлик Д. П. (2017)
Степашко В. С. - Методологічні основи аналізу та прогнозування споживання газу в системі енергетичного балансу України шляхом використання методу групового урахування аргументів, Трачук А. Р. (2017)
Саєнко О. Р. - Система оподаткування як інструмент мотивації розвитку підприємницької діяльності в Швеції та Україні (2017)
Андиржанова Г. А. - Актуальные вопросы политической активности женщин на современном этапе, Сулейманов А. Ф. (2017)
Бабміндра Д. І. - Тіньовий та офіційний сектор економіки, Степанов С. Ю., Латаріа С. Г., Лавренчук І. В. (2017)
Добровольська О. В. - Кредитна кооперація: проблеми та перспективи розвитку в Україні (2017)
Колобердянко І. І. - Агропродовольчий ринок України як складова світового ринку, Дергаль М. А. (2017)
Осаул А. О. - Особливості досвіду управління розвитком сільського туризму в країнах ЄС, Пухирь Я. О. (2017)
Пашков І. А. - Конкурентоспроможність України: проблеми та перспективи, Пухирь Я. О. (2017)
Халатур С. М. - Аналіз фінансового стану сільського господарства України, Магала І. С. (2017)
Ісаєва А. Т. - Сучасний стан ринку рекламних послуг Казахстану, Жузбаєва А. Т. (2017)
Кушинова Н. Г. - Перспективи розвитку технології управління персоналом (2017)
Співак С. М. - Забезпечення фінансово-господарської стабільності підприємства в умовах повного регіонального розрахунку, Андрушків Б. М., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. (2017)
Vashchenko O. М. - Development of an international cooperation in an anti-corruption activities as a push to reduce the background of corruption phenomenon in Ukraine, Georges Ai Jammal (2017)
Лубенець І. О. - Трактування сутності категорій невизначеність, загроза та ризик у контексті економічної безпеки підприємства (2017)
Худолєй Л. В. - Аналіз фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Бугай В. З. - Обґрунтування методичного підходу до аналізу ризиків підприємницької діяльності, Мацюк О. В. (2017)
Кущик А. П. - Проблемні аспекти впровадження корпоративної системи управління ризиками (2017)
Остапенко Т. М. - Економічний зміст витрат виробництва соняшникa, їх документальне забезпечення (2017)
Циганова О. С. - Етапізація процесу впровадження системи контролінгу на промислових підприємствах (2017)
Швець Ю. О. - Методи аналізу ймовірності настання банкрутства на промислових підприємствах, Мартинюк Н. Б. (2017)
Чеверда С. С. - Застосування теорії катастроф для оцінки стабільності комерційних банків, Дробілко В. В. (2017)
Бабміндра Д. І. - Міжнародна інтеграція та розвиток туризму, Овчаренко А. В., Серболова З. С. (2017)
Бабміндра Д. І. - Державне управління природними ресурсами України, Овчаренко А. В., Маліновська Є. І., Чупилка Д. О. (2017)
Кушнір С. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності агробізнесу України, Одинець О. С. (2017)
Череп А. В. - Проблемні питання розвитку стартапів в Україні, Морозова А. П. (2017)
Шмиголь Н. М. - Корпоративно-соціальна відповідальність як чинник інноваційного розвитку Світової економіки на прикладі досвіду європейських держав, Урусова З. П., Лукашенко А. В. (2017)
Андросова О. Ф. - Сучасний стан депозитних операцій комерційних банків України, проблеми та шляхи їх вирішення, Волощук Т. В. (2017)
Андросова О. Ф. - Міжбанківське кредитування в системі формування ресурсів комерційного банку, Дворецька К. С. (2017)
Болдуєва О. В. - Види інтересів у бюджетній сфері країни за основними їх носіями, Богма О. С. (2017)
Гринь В. П. - Проблемні аспекти виявлення відхилень у фінансовій практиці аудиторської фірми (2017)
Бугай В. З. - Аудит у системі менеджменту персоналу, Луніна К. А. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Засоби підвищення ефективності промо-кампаній, Баклаженко Ю. В. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Мова емодзі, як перспективний засіб маркетингової комунікації, Тарасенко Ю. В. (2017)
Пашков І. А. - Основні моделі психографічного сегментування: "vals" та "цінності сегментів" Роя Моргана (2017)
Чеверда С. С. - Аналіз стану виплат заробітної плати в україні та дотримання трудового законодавства, Синяк М. О., Романюта К. А. (2017)
Iващенко О. В. - Теоретичні засади мотивації персоналу в забезпеченні кадрової безпеки підприємства, Шелеметьєва Т. В. (2017)
Азбергенова Р. Б. - Формирование новой модели экономического роста в Казахстане (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Андросова О. Ф. - Класифікація та розподіл загальновиробничих витрат у міжнародних стандартах, Дубиніна С. М. (2017)
Бугай В. З. - HR-брендінг як механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці, Басацька А. В. (2017)
Бугай В. З. - Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах, Різник В. С. (2017)
Дощенко А. В. - Сучасні тенденції реформування сфери публічних закупівель: можливості для розширення малого бізнесу (2017)
Каткова Н. В. - Принципи стійкого розвитку в управлінні конкурентоспроможністю підприємств, Мурашко І. С. (2017)
Череп А. В. - Механізми та інструменти інноваційного розвитку підприємництва на засадах бізнес-інкубування, Морозова А. П. (2017)
Череп О. Г. - Необхідність кадрового забезпечення при розробці корпоративної стратегії підприємства, Луніна К. А. (2017)
Череп А. В. - Производительность труда как источник птимизации себестоимости продукции предприятия, Кудиевская Е. К. (2017)
Швець Ю. О. - Антикризове управління на промислових підприємствах: сутність, особливості здійснення, моделі в умовах кризи, Конєв В. В. (2017)
Лось В. О. - Із досвіду застосування компʼютерних систем в управлінні собівартістю готової продукції, Максишко Н. К., Синяк М. О. (2017)
Макаренко О. І. - Аналіз структури видатків державного бюджету країн: відповідність правилу "Золотого перерізу", Максименко В. О. (2017)
Бабміндра Д. І. - Офіційний та тіньовий сектор в економіці України, Овчаренко А. В., Горбань О. В., Баклицька К. В. (2017)
Дугієнко Н. О. - Сучасний стан українсько-польського співробітництва у сфері торгівлі та інвестицій, Шевчук В. С. (2017)
Колобердянко І. І. - Використання досвіду країн ЄС у вирішенні проблем безробіття в Україні, Білий Д. О. (2017)
Переверзєва А. В. - Експортна стратегія підприємства як основа діяльності на міжнародному ринку, Мала К. С. (2017)
Подлужна Н. О. - Оцінка передумов формування економіки знань в Україні та її регіонах (2017)
Сова А. В. - Роль керівника в управлінні проектами (2017)
Тимошик В. Ю. - Недоліки та переваги навчання за допомогою іноземних грантів вітчизняних студентів вищих навчальних закладів (2017)
Герасимова В. О. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку банківських інновацій в Україні, Борисенко Д. С. (2017)
Щебликіна І. О. - Інтегральне оцінювання фондового ринку України, Білий Д. О. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Покоління Y як найбільш ефективний сегмент маркетингової активності, Гиря Р. М. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Вірусний маркетинг як спосіб просування товару, Горбань О. В., Баклицька К. В. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Заришняк А. С. - Відтворення і регулювання родючості кислих ґрунтів в умовах Лісостепу України, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Сінчук Г. А., Гончарук Г. С., Грицишина Л. Г., Костащук М. В., Мазур Г. М. (2018)
Оліфірович В. О. - Продуктивність багаторічних агрофітоценозів залежно від складу травосумішок і режиму їх використання (2018)
Салівон В. О. - Спленектомія у комбінації з оменторенопексією як метод лікування асциту в результаті печінкової та підпечінкової форм портальної гіпертензії, Сухонос В. П. (2018)
Бучко О. М. - Вплив мурашиної кислоти на обмін речовин в організмі поросят (2018)
Кулібаба Р. О. - Аналіз розподілу гаплотипів у локусах пролактину та інсуліноподібного ростового фактора I у популяціях курей різних порід, Юрко П. С., Ляшенко Ю. В. (2018)
Дзіцюк В. В. - Участь індивідуальних хромосом у конститутивних цитогенетичних аномаліях великої рогатої худоби, Гузеватий О. Є. (2018)
Жукорський О. М. - Аналіз обсягів забруднення ґрунтів відпрацьованими мийними засобами господарствами населення, що утримують корів, овець і кіз, Кривохижа Є. М., Лесик О. Б. (2018)
Ушкалов В. О. - Обіг генетично модифікованих речовин в Україні, Данчук В. В., Спиридонов В. Г., Іщенко Л. М., Андрєєв І. В., Калакайло Л. І., Новгородова О. Ю., Бублик О. О. (2018)
Шкуратов О. І. - Оцінка впливу екологічних чинників на економічні показники аграрного виробництва (2018)
Бутрим О. В. - Стратегічні напрями розбудови внутрішнього вуглецевого ринку сектору сільськогосподарського землекористування, Дребот О. І. (2018)
Сатіна Г. М. - Оцінка та ефективне використання потенціалу України з розвитку промислового фундукарства (2018)
Краснолуцький О. В. - Еколого-економічний стан і способи сучасного сільськогосподарського землекористування, Шевченко О. В. (2018)
Рябченко В. В. - Вплив техногенного забруднення важкими металами на структурний стан чорнозему звичайного (2018)
Павук І. А. - Рециркуляція та баланс елементів живлення за альтернативних систем удобрення буряків цукрових (2018)
Лебедь В. В. - Сучасні методи дослідження ґрунтового покриву з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Залавський Ю. В. (2018)
В. І. Власову — 80 (2018)
События Уперше в Україні: Всесвітній день тромбозу (2017)
Guidelines for the diagnosis and management of acute myeloid leukaemia in pregnancy. Клінічні рекомендації для діагностики та лікування гострої мієлоїдної лейкемії під час вагітності (2017)
Комментарии специалистов (2017)
Шаповалова В. В. - Кардіоміопатія та вагітність: погляд кардіолога, Руденко К. В., Лиманська А. Ю., Огородник А. О. (2017)
Дубров С. О. - Запаморочення і вагітність: оптимізація лікування, Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2017)
Скрипченко Н. Я. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з двійнями різного походження в залежності від типу хоріальності, Шамаєва О. В., Гребініченко А. О., Подольський В. В., Могілєвська С. І., Мазур Т. М. (2017)
Воробйова І. І. - Особливості місцевого імунітету у жінок з невиношуванням, Живецька-Денисова А. А., Рудакова Н. В., Ткаченко В. Б., Толкач С. М., Наквасюк Т. С. (2017)
Ліманська А. Ю. - Сучасні погляди на корекцію мікроциркуляторного кровообігу при аутоімунних захворюваннях, Давидова Ю. В. (2017)
Алексенко О. О. - Результати лікування неплідності, асоційованої з патологічною перистальтикою матки на тлі лейоміоми матки, Одінцова Г. М., Медведєв М. В. (2017)
Лента новостей (2017)
Коньков Д. Г. - Особливості триместрової динаміки вазотонічної регуляції при гестаційній ендотеліопатії, Булавенко О. В., Таран О. А. (2017)
Шадрін О. Г. - Зціджування грудного молока: сучасні методи, Марушко Т. Л. (2017)
Антипкін Ю. Г. - Сучасні погляди на пилково-харчовий синдром, Матвєєва С. Ю., Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Кондратенкова Т. В., Смірнова О. А. (2017)
Ошлянська О. А. - Особливості гуморального місцевого імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Вовк В. М. (2017)
Ган Р. З. - Проблема інтегративного підходу до оцінки стану фізичного та ментального здоров'я дітей, що постраждали через воєнний конфлікт на сході України, Стеблюк В. В. (2017)
Gan R. - The problem of the integrated approach to evaluation of the status of physical and mental health of children who been reduced through the military conflict on the eastern Ukraine, Stebliuk V. (2017)
Антипкін Ю. Г. - Амінокислотний склад сироватки крові та конденсату видихуваного повітря у дітей з бронхіальною астмою, Чумаченко Н. Г. (2017)
Дудник В. М. - Клінічні особливості нейрофіброматозу 1 типу у дітей: асоціація з примітивною нейроектодермальною пухлиною, Фурман В. Г., Демянишина В. В. (2017)
Омельченко Л. І. - Д-вітамінний статус і актуальні питання його корекції у хворих на ювенільнийідіопатичний артрит (2017)
Цимбаліста О. Л. - Позалегеневі прояви саркоїдозу у дітей (лекція) (2017)
Маркін А. І. - Якість життя дітей з гемофілією А, пов'язана зі здоров'ям: міжнародний досвід та вітчизняні реалії, Дубей Л. Я., Комендант Х. М., Дубей Н. В. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Сідей В. І. - Кристалохімічний аналіз комплексних іонів (P2S6)4–: модель зв’язкової валентності (2017)
Погодін А. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системах CuBr(I)−Cu2Se, Малаховська Т. О., Кохан О. П., Філеп М. Й. (2017)
Сідей В. І. - Температурно-індуковані фазові переходи структур перовскітів: модель зв’язкової валентності (2017)
Філеп М. Й. - Стабільність фаз Tl5Te3 та Tl2Te, Сабов М. Ю., Погодін А. І., Малаховська Т. О. (2017)
Олексеюк І. Д. - Склоутворення в квазіпотрійній системі La2S3–Er2S3–Ga2S3 та властивості стекол, Іващенко І. А., Данилюк І. В., Галян В. В., Кевшин А. Г., Тищенко П. В. (2017)
Cабов В. І. - Взаємодія компонентів в системі Tl3PSe4–TlSbP2Se6, Поторій М. В., Кітик І. В., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2017)
Цісар О. В. - Фазові рівноваги в системі Tl2S–Ga2S3–GeS2, Бабіжецький В. С., Левицький В. О., Піскач Л. В., Парасюк О. В., Олексеюк І. Д., Мозолюк М. Ю. (2017)
Цісар О. В. - Кристалічна структура нового сульфіду TlGaGe3S8, Бабіжецький В. С., Левицький В. В., Піскач Л. В., Олексеюк І. Д., Парасюк О. В. (2017)
Піскач Л. В. - Система TlGaSe2–HgSe та властивості кристалів Tl0,98Hg0,02Ga0,98Se2, Вронська О. П., Махновець А. В., Мирончук Г. Л., Федорчук А. О. (2017)
Товт В. О. - Система In2Se3–TlInP2Se6, Барчій І. Є., Федорчук А. О., П’ясецкі М., Кітик І. В., Філеп М. Й., Погодін А. І., Белей М. М. (2017)
Іващенко І. А. - Фазові рівноваги в системах La2S3 – Ga2S3 – In2S3, Y(Ho,Pr)3Ga1,67S7 – La3Ga1,67S7, La3In1,67S7 – La3Ga1,67S7, Pr3In1,67S7 – La3In1,67S7 при 770 К та фізичні властивості монокристалів (Ga70La30)2S300, (Ga69,75La29,75Er0,5)2S300, Тищенко П. В., Галян В. В., Кевшин А. Г., Козак В. С., Олексеюк І. Д. (2017)
Марійчук Р. - Зелений синтез наночастинок міді з використанням екстрактів мяти та меліси (2017)
Янкович Г. Є. - Використання тіоціанат-селективного електроду в аналізі біологічних об’єктів, Студеняк Я. І. (2017)
Ткач В. В. - Дослідження стійкості стаціонарного стану при електрохімічному визначенні аскорбінової та сечової кислот на карбоновому або полімерному електроді, модифікованому специфічним естером молібденової кислоти, Іванушко Я. Г., Куковська І. Л., С. С. де Олівейра, Ягодинець П. І., Кормош Ж. О. (2017)
Попович М. М. - Потенціометричний сенсор чутливий до саліцилату борної кислоти, Фершал М. В. (2017)
Ткач В. В. - Теоретичне вивчення стійкості систем з дією електрохімічного сенсору на основі скловугільного електроду або переокисненого поліпіролу, модифікованого флавоноїдами, Луканьова С. М., С. С. де Олівейра, Ж. Р. де Сілва, Ожані Р., Парамо-Ґарсія У., Ягодинець П. І., Кормош Ж. О. (2017)
Сухарева О. Ю. - Хімічні показники стану донних відкладів річки Уж у межах міста Ужгорода, Тимофєєва А. І., Симканич О. І., Кундрик К. М., Сухарев С. М. (2017)
Головко-Камошенкова О. М. - Синтез дифлуорометильних тіоетерів похідних 1,2,4-триазол-3-тіонів, Сливка М. В., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Король Н. І. - Дослідження галогенування 3-(1-бутеніл)тіоетерів симетричних триазолів, Фізер М. М., Сливка М. В., Фаринюк Ю. І., Маньо Н. П., Лендєл В. Г. (2017)
Кут М. М. - Комплекси п-метоксифенілтелуртрихлориду з N-алільними похідними 2- оксо(метилтіо)тієно, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Фізер М. М. - Дослідження реакційної здатності нової трициклічної системи, Фізер О. І., Сливка М. В., Балог І. М., Кривов’яз А. О., Марійчук Р. Т., Лендєл В. Г. (2017)
Русин І. Ф. - Взаємодія пропенільних похідних 1,2,4-триазолу з 4-алкоксифенілтелуртрихлоридами, Стебівка Л. В., Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Голуб Є. О. - Дослідження алюмофосфатних каталізаторів ІЧ-спектроскопічним методом, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А., Баренблат І. О. (2017)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості вод річки Визниця у межах села Кольчино Мукачівського району Закарпаття, Чундак С. Ю. (2017)
Глух О. С. - Зміна індексу екологічної складової сталого розвитку Закарпатської області протягом 2010-2015 рр., Симканич О. І., Делеган-Кокайко С. В. (2017)
Чонка І. І. - Вплив ДП "Солотвинський солерудник" на стан поверхневих і ґрунтових вод, Галла-Бобик С. В. (2017)
Правила для авторів (2017)
Гирин О. В. - Англійські зворотні інтенсифікаційні займенники: синхронні та діахронні аспекти (2015)
Снісаренко І. Є. - Граматичний статус та принципи організації конструкції Accusativus cum Infinitivo в середньоанглійській мові, Леонідов О. С. (2015)
Mykhaylenko V. V. - Dynamic shift in the verb semantics: a case of some four-letterverbs (2015)
Стишов О. А. - Неофраземи в суспільно-політичному дискурсіукраїнських мас-медіа (2015)
Материнська О. В. - Семантична модель меронімічних відношень у різноструктурних мовах (2015)
Буниятова И. Р. - Причины языковых изменений в генеративном освещении (2015)
Калитюк Л. П. - Давньоанглійські номінації чоловіка та жінки у дзеркалі суспільних пріоритетів носіїв мови (2015)
Чувардинська О. В. - Стилістичні засоби реалізації експресивностів сучасній англомовній рекламі, Даниленко В. В. (2015)
Tchaikivska G. S. - Les frontieres de genre du conte Francais contemporain (2015)
Скробот А. І. - Композиційні та комунікативно-прагматичні особливості іспанської казки (2015)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації, спричинені адресантом (2015)
Палійчук Е. О. - Лінгвістичні передумови формування суспільної думки(на прикладі ситуації "торгівля людьми" в англомовномумедійному дискурсі) (2015)
Борисов О. О. - Діалог як іманентна форма мислення (2015)
Поліщук Н. П. - Категоріальні ознаки тексту у комунікативно-прагматичному вимірі (2015)
Торговець Ю. І. - Функціонально-прагматичні особливостіінтродуктивної частини американського соціально-політичного есе (2015)
Наваренко І. А. - Соціокультурні стереотипи мовленнєвої поведінки індивіда(на матеріалі ділових листів іспанською мовою) (2015)
Мартинова О. М. - Особливості вербалізації лінгвокультурного концепту "чоловік" у світлі неоантропоцентризму (на матеріалі давньоанглійської та давньопівнічної мов) (2015)
Залізнюк І. В. - Семантико-синтаксична природа поля концесивностів ранньонововерхньонімецькій мові (2015)
Коливашко Я. В. - Фонетична інтерференція в українсько-німецькому комунікативному просторі (2015)
Ковбасенко Ю. І. - "Надгробків царських мармурові плити переживе потужний мій рядок?" (Авторефлексія геніїв на порозі канону) (2015)
Дячок С. О. - Джерела та функції гетерогенного інтертексту в поезії Ліни Костенко (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бесарабова О. В. - Вплив занять естетичною гімнастикою на показники здоров’я студенток вищого навчального закладу, Захарова О. М. (2017)
Бережна-Притула М. О. - Оздоровче плавання як оптимальний засіб для покращення фізичного стану студенток 18 - 19 років, Іванська О. В. (2017)
Голець В. О. - Вивчення динаміки мотивації і показників здоров’я в студенток коледжу впродовж навчального року, Омельяненко Г. А. (2017)
Гуреева А. М. - Влияние занятий физическим воспитанием на биологический и двигательный возраст студенток, Петрова Г. М., Кушнир Г. И. (2017)
Данильченко С. І. - Застосування методу колового тренування на заняттях з фізичного виховання студентів внз технічного профілю, Корнієнко Д. С., Мілкіна О. В., Мотуз С. О. (2017)
Идрисова Н. А. - Моделирование процесса физического воспитания школьников в контексте социализации личности (2017)
Кокарев Б. В. - Обгрунтування ефективності використання методики табата на заняттях з фізичного виховання студентів внз , Щербій С. А., Данильченко С. І., Шеховцова К. В. (2017)
Конох А. П. - Мовленнєва культура майбутніх учителів фізичної культури як вагомий компонент загальної професійної підготовки (2017)
Кузьмина Л. И. - Диагностика координационной подготовки учащихся младшего школьного возраста в процессе физического воспитания (2017)
Насонкіна О. Ю. - Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей (2017)
Наумчук В. І. - До питання педагогічного аналізу предметного ігрового уроку фізичної культури (2017)
Самоленко Т. В. - Ефективність самостійних занять для покращення результатів оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів КНТЕУ, Биковська Л. Б. (2017)
Соколова О. В. - Вплив секційних занять з футболу на фізичний стан дітей середнього шкільного віку, Миленко В. М. (2017)
Чиженок Т. М. - Вивчення показників фізичного розвитку і функціональних можливостей учнів різних статевовікових груп, Коваленко Ю. О. (2017)
Гостіщев В. М. - Характеристика ефективності застосування комплексної фізичної реабілітації у хворих із стабільною стенокардією, Столяр С. С. (2017)
Григус І. М. - Відновлення функції зовнішнього дихання у хворих на ХОЗЛ за допомогою фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2017)
Кальонова І. В. - Ерготерапія в геріатричній реабілітації, Богдановська Н. В. (2017)
Кунінець О. О. - Корекційний вплив на рухову сферу глухих дітей молодшого шкільного віку засобів оздоровчого туризму (2017)
Мазепа М. А. - Зарубіжний досвід викладання ерготерапії, Вовканич А. С., Тиравська О. І., Тимрук-Скоропад К. А., Ціж Л. М. (2017)
Михалюк Е. Л. - Влияние двигательного режима на функциональное состояние ветеранов спорта (2017)
Потапова Л. В. - Ерготерапія як новий підхід до фізичної реабілітації, Козачок А. В., Потапова О. В. (2017)
Страколист Г. М. - Інноваційні заходи фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави, Іванська О. В., Попов С. М. (2017)
Сурмыло Н. Н. - Физическая терапия болей в нижней части спины. Мультидисциплинарный подход методами биологической медицины, Потапова Л. В., Потапова Е. В. (2017)
Таванець Г. В. - Ефективність допологової фізичної реабілітації вагітних з ризиком фетоплацентарної недостатності в умовах жіночої консультації, Дорошенко В. В. (2017)
Ціж Л. М. - Актуальні проблеми забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні (2017)
Борисова Ю. Ю. - Артистичні здібності як компонент підготовки спортсменок у художній гімнастиці, Мохова І. В. (2017)
Гальченко Л. В. - До питання організації тренувального процесу на початковому етапі підготовки дівчат у художній гімнастиці, Бессарабова О. В., Пісарькова О. Р. (2017)
Голець В. О. - Дослідження проблеми застосування превентивних заходів боротьби з вживанням допінгів у професійному спорті (2017)
Горбуля В. О. - Дослідження засобів підвищення ефективності нападу швидким проривом баскетболістів студенської команди ЗНУ, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2017)
Гречко К. М. - Особливості процесів терморегуляції організму спортсменів різної спеціалізації, Кузнєцов А. О. (2017)
Дух Т. І. - Ефективність реалізації швидкості бігу спринтерів на стометровій дистанції, Лемешко В. Й., Свищ Я. С., Павлось О. О. (2017)
Жестков С. Г. - Методика ориентации и отбора детей к занятиям легкой атлетикой, Ткачев И. В. (2017)
Караулова С. І. - Методика побудови тренувального процесу в змагальному періоді річного циклу в бігу на короткі дистанції (2017)
Орлов А. А. - Зміст теоретичної та технічної підготовки важкоатлеток 12 - 13 років на попередньому базовому етапі підготовки (2017)
Коваленко Ю. О. - Методика вдосконалення координаційних здібностей в легкоатлетів 14 - 15 років, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції, Чиженок Т. М. (2017)
Кокарева С. М. - Обґрунтування ефективності використання вправ із застосуванням тренажерного пристрою "trx suspension professional trainer" та методики табата для покращення фізичної підготовки футболістів (2017)
Malikova A. - Comparison analysis of different training programs for women-athletes of high performance specialized in rowing during the preparatory process to the competition season (2017)
Сердюк Д. Г. - Аналіз сучасного стану розвитку ветеранського національний спорту, Черненко А. Є., Жержерунов А. О., Шартон М. (2017)
Смандич В. С. - Психологічні аспекти фізичної культури і спорту, Андрієць М.М., Андрієць В. І. (2017)
Tyshchenko V. - The peculiarities and dynamics of functional state of qualified handball players during the annual macrocycle, Tyshchenko D., Fiberg O. (2017)
Фаворитов В. Н. - Особенности антропометрических показателей легкоатлетов, Гостищев В. Н., Киртока Д. В. (2017)
Фидирко М. А. - Актуальные проблемы подготовки спортсменов группы выносливости национальной команды Украины по легкой атлетике, Колодеев Н. И. (2017)
Черненко О. Є. - Комплексна система оцінювання морфофункціональних показників гімнастів 7 - 8 років, Симонік А. В., Петренко І. О. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2017)
Вихідні дані (2017)
Гурєєва А. М. - Практичне значення та сучасний підхід до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів медичних вищих навчальних закладів, Сазанова І. О. (2017)
Потапова О. В. - Вплив рухливих ігор на функціональний стан серцево-судинної системи дівчат молодшого шкільного віку (2017)
Афанасьєв С. М. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на структурно- функціональний стан та метаболічну активність кісткової тканини у хворих на посттравматичний гонартроз, Майкова Т. В. (2017)
Гостіщев В. М. - Зміни гемодинаміки спортсменів при різному рівні вегетативної регуляції, Фаворитов В. М. (2017)
Дорошенко В. В. - Профілактика дорсалгій у пауерліфтерів засобами фізичної реабілітації в умовах спортивного клубу, Дорошенко І. Е. (2017)
Іванська О. В. - Фізична терапія, як засіб відновлення хворих на ішемічний інсульт, Калашнік І. К. (2017)
Іванська О. В. - Використання реабілітаційних технологій при лікуванні хворих з дитячим церебральним паралічем., Страколист Г. М. (2017)
Кальонова І. В. - Пропріоцептивні техніки у відновленні локомоторних функцій хворих з постінсультними геміпарезами, Гапєєв І. П. (2017)
Позмогова Н. В. - Використання 3-канального біологічно зворотного зв’язку при проведенні дихального тренінгу в осіб похилого віку, Чаусовський Г. О. (2017)
Веритов А. И. - Анализ динамики физической и функциональной подготовленности дзюдоистов на этапе предварительной базовой подготовки, Сымоник А. В., Царенко Е. В. (2017)
Димова А. М. - Методика формування тактичної майстерності веслярів-академістів вищої спортивної кваліфікації, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Кокарева С. Н. - О некоторых аспектах организации скоростно-силовой подготовки высококвалифицированых футболистов (2017)
Олійник М. О. - Побудова підвідних і змагальних мікроциклів у волейболі на основі використання модельних характеристик спортсменів різного амплуа, Дорошенко Е. Ю. (2017)
Палатний А. Л. - Базове нормативно-правове забезпечення розвитку спорту (на прикладі олімпійських спортивних єдиноборств) (2017)
Тронин Д. А. - Особенности динамики показателей специальной физической подготовленности футболистов 15 - 17 лет в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, Маликов Н. В. (2017)
Черненко А. Є. - Особливості хореографічної підготовки в спортивних танцях на етапі спортивної спеціалізації, Сердюк Д. Г., Гордієнко А. Г., Шуліка Б. Ю. (2017)
Tyshchenko V. - Theoretical and methodical aspects of managerial preparation in handball, Sokolova O., Hayrapetyan E. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лебідь І. Г. - Поширеність природжених вад серця і магістральних судин у дорослих (2017)
Спиридонов С. В. - Использование аллографтов в лечении протезного эндокардита аортального клапана и восходящего отдела аорты (2017)
Понич Н. В. - Оцінювання предикторів поліпшення систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з критичним аортальним стенозом після протезування аортального клапана, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Урсуленко В. И. - Хирургическое лечение аневризм левого желудочка заднебазальной локализации, Гогаева Е. К., Якоб Л. В., Руденко Н. Л., Верич Н. М. (2017)
Алгоритм прийняття рішень щодо перипроцедурної антикоагулянтної терапії в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного генезу: експертний консенсусний документ Американської колегії кардіологів 2017 року (2017)
Старые проблемы и новые технологии в лечении пациентов с ишемической кардиомиопатией (2017)
Георгій Вікторович Дзяк (1945–2016) (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Богуш В. - Показатели быстроты движений у юношей в гребле на байдарках, Гетманцев С., Яцунский А., Богатырев К., Вертелецкий О., Резниченко О. (2018)
Гончаров О. - Якість життя ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта (2018)
Дубровський І. - Розробка методики профілактики зорового стомлення у студентів під час роботи за персональним комп'ютером, Мироненко О., Татарченко Л., Носенко Л., Присяжна М. (2018)
Калмиков С. - Актуальні питання фізичної терапії при вогнепальних ушкодженнях діафізу плеча, Калмикова Ю. (2018)
Караулова С. - Удосконалення функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації у процесі підготовки до міжнародних змагань, Маліков М. (2018)
Кизім П. - Вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання базових вправ в акробатичному рок-н-ролі, Гуменюк С., Батєєва Н. (2018)
Мандюк А. - Форми фізкультурно-спортивної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років у вільний час (2018)
Наумчук В. - Використання рухливих і навчальних ігор у спортивній підготовці юних футболістів (2018)
Палевич С. - Актуальність стандартизації процесу проведення військових (дослідних) випробувань вправ з фізичної підготовки, Піддубний О., Ткачук О. (2018)
Перевозник В. - Особенности технико-тактических действий команды "Металлист" в играх Лиги Европы, Паевский В. (2018)
Перцухов А. - Характеристика результативных ударов в ворота в играх команды первой лиги первенства Украины "Гелиос" Харьков (2018)
Петрухнов О. - Вплив оздоровчо-нормалізуючих режимів ходьби на стан дихальної системи студентів при хронічному бронхіті (2018)
Пилипко О. - Особливості техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів (2018)
Рыбальченко Т. - Определение уровня тактической подготовленности квалифицированных бегунов на 800 м, Насонкина Е., Марченков М. (2018)
Сак А. - Структурные перестройки позвоночно-двигательного сегмента при длительных динамических нагрузках, Антипова Р. (2018)
Сутула В. - Узагальнююче визначення поняття "спорт" як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту (2018)
Тімофєєв А. - Порівняння показників фізичної та технічної підготовленості баскетболістів 12 і 13 років (2018)
Тропин Ю. - Взаимосвязь физического развития и физической подготовленности у квалифицированных борцов, Романенко В., Голоха В., Веретельникова Н. (2018)
Хотієнко С. - Дослідження та аналіз рівня фізичної підготовленості студентів ДНУ імені Олеся Гончара (2018)
Чуйко О. - Урахування показників фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів при розробці програми секційних занять з тайського боксу (2018)
Шевченко О. - Вплив рівня швидкісно-силової підготовленості на показники спритності волейболістів 12–13 років, Паєвський В., Горчанюк Ю. (2018)
Шейко Л. - Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем у женщин под влиянием занятий плаванием (2018)
Куцик П. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку торговельних підприємств України у 2014-2016 роках, Вірт М. Я. (2017)
Апопій В. В. - Інтеграція та інтернаціоналізація внутрішньої торгівлі України: сучасні тенденції і проблеми розвитку (2017)
Мазаракі А. А. - Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств сфери торгівлі, Федулова Л. І. (2017)
Stratan A. - Moldova-Ukraine – priorities for development of trade and economic relations, Şavga L. (2017)
Дайновський Ю. А. - Стан та перспективи розвитку маркетингових комунікацій підприємств оптової та роздрібної торгівлі, Балук Н. Р., Басій Н. Ф. (2017)
Кузнєцов Е. А. - Стратегії підприємств роздрібної торгівлі України в період четвертої точки біфуркації, Мазур О. Є. (2017)
Міщук І. П. - Логістичне забезпечення діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації (2017)
Антонюк Я. М. - Вплив макроекономічних факторів на розвиток торгівлі України в умовах геополітичного загострення (2017)
Балабан П. Ю. - Торговельне підприємництво: ефективність, конкурентоспроможність, стратегія розвитку, Балабан М. П. (2017)
Балабан П. Ю. - Активізація діяльності торгівлі в сільській місцевості у контексті розвитку сільських територій, Лісіца В. В. (2017)
Семів С. Р. - Модель розвитку кооперативної роздрібної торгівлі в країнах Європи (2017)
Черкасова С. В. - Механізми реалізації інвестиційного потенціалу венчурних фондів для розвитку вітчизняних підприємств (2017)
Олексин С. М. - Теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у підприємствах оптової торгівлі (2017)
Коваль Л. М. - Ресурсний потенціал розвитку підприємництва у сільській місцевості через інститут кооперації (2017)
Заярна Н. М. - Роль оборотних коштів у контексті забезпечення стійкості фінансового стану підприємства, Величко Д. Д., Плис Р. О. (2017)
Мединська Т. В. - Погашення податкового боргу в системі адміністрування податків та зборів в Україні, Понятівський І. С., Керод Т. Р. (2017)
Шиндировський І. М. - Організаційні форми суб'єктів господарювання, Кабаці Б. І. (2017)
Ощипок І. М. - Розвиток закладів ресторанного господарства на концептуальних засадах інновацій (2017)
Гайванович Н. В. - Система дистрибуції: сутність, структура та види формалізації відносин (2017)
Жуковська В. М. - Соціально-етичні дисонанси у торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями (2017)
П'ятницька Г. Т. - Інновації у розвитку підприємств ресторанного господарства: міжнародні тренди та українські реалії в умовах домінування ринкових загроз, Григоренко О. М., Найдюк В. С. (2017)
Завійська В. М. - Cпортивне орієнтування як засіб різнобічної підготовки студентів, Блащак І. М., Лукасевич Л. В. (2017)
Роженко О. В. - Заходи забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур як основа управління ними (2017)
Новосад І. В. - Орієнтири вдосконалення фіскальної складової митної безпеки (2017)
Власюк Н. І. - Сучасні проблеми оцінювання фінансового стану підприємств та можливі шляхи їх вирішення, Салійчук Н. Ф. (2017)
Кузьмінська К. І. - Організаційно-технологічні аспекти обліку на підприємствах ресторанного господарства (2017)
Лучко М. Р. - Облік праці та заробітної плати засуджених: організація та методика (2017)
Наявко І. І. - Формування туристичного продукту, Блащак І. М. (2017)
Тучковська І. І. - Аналіз тенденцій інноваційного розвитку туристичних підприємств (2017)
Соколов Ю. Н. - Факторы, влияющие на функцию левого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST после ургентного первичного перкутанного коронарного вмешательства (данные годичного наблюдения), Соколов М. Ю., Терентьев В. Г., Тарапон И. В., Кобыляк В. Ю., Кривчун А. С., Герасимчук С. Г., Холодий Н. О., Левчук Н. П. (2017)
Лобач Л. Є. - Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда, Досенко В. Є., Долженко М. М. (2017)
Копиця М. П. - Чинники, що впливають на рівень sST2 у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, Петюніна О. В. (2017)
Шуба Н. М. - Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Кир’яченко С. П., Воронова Т. Д., Залуцька О. С., Метеньканич Г. І. (2017)
Кожухов С. М. - Особливості ремоделювання загальних сонних артерій та його взаємозв’язок зі структурними змінами лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, Довганич Н. В., Яринкіна О. А., Ілляш М. Г., Базика О. Є., Деяк С. І., Старшова О. С., Тхор Н. В. (2017)
Черняга-Ройко У. П. - Профіль серцево-судинного ризику та показники структурно-функціонального стану міокарда в госпіталізованих пацієнтів з тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру, Акер А. В., Тумак І. М., Жарінов О. Й. (2017)
Гіреш Й. Й. - Оцінювання гендерних особливостей систолічної та діастолічної функції серця при гіпертонічній хворобі методом спекл-трекінг ехокардіографії (2017)
Аль Салім А. А. - Зв’язок поліморфізму Q223R гена LEPR з кардіометаболічними чинниками ризику в чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2017)
Зінченко Ю. В. - Злоякісні шлуночкові порушення ритму серця у хворого з ангіосаркомою серця, Фролов О. І., Кричкевич В. А., Могильницький Є. В., Рибак А. Ю., Рожкова О. М., Шевельов Р. Д. (2017)
Талаева Т. В. - Coсудистая кальцификация: значимость в патогенезе, диагностике, клиническом течении и прогнозе исходов атеросклероза и ишемической болезни сердца, Шумаков В. А., Братусь В. В. (2017)
Wachtell K. - Ліве передсердя, фібриляція передсердь і ризик інсульту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка, Devereux R. B., Lyle P. A., Okin P. M., Gerdts E. (2017)
Корнацький В. М. - Вплив психосоціальних чинників на стан здоров’я та якість життя населення, Дяченко Л. О., Михальчук В. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Дорошенко С. І. - Лідія Андріївна Лисиченко як наукова цінність (2018)
Шевченко Л. І. - Український мовознавець Л. А. Лисиченко: наукова особистість у ритмах традиції, часу й культурної історії народу (2018)
Маленко О. О. - Художнє слово в координатах харківської філологічної традиції: контекст, образ, інтерпретація сенсу (на пошану професора Лідії Андріївни Лисиченко) (2018)
Лисиченко Т. Ю. - Мовно-естетичний образ жінки­вченого в палітрі спогадів колег, учнів, послідовників (2018)
Лисиченко Л. А. - Екскурс в історію кафедри української мови (2018)
Zabotnova M. V. - Implementation of ukrainian­speaking memes in cyberspace, Bohdanova O. V. (2018)
Космеда Т. А. - "Живе" народне слово як підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля та мотивація потреби фіксації українізмів, Намачинська Г. Я. (2018)
Піддубна Н. В. - Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба розмежування понять (2018)
Подуфалова Т. В. - Лексикографічна репрезентація когнітивної структури концепту facial expression/міміка в англійській мові, Козка І. К. (2018)
Cагаровський А. А. - Особливості фразеологічного складу говірок Куп’янського і Дворічанського районів Харківської області (2018)
Сизонов Д. Ю. - Медійний фразеологізм в контексті мовної картини світу (2018)
Степаненко М. І. - Сучасна лінгвофемінізація: родова диференціація, перифрастична номінація (2018)
Стишов О. А. - Стилістично марковані лексичні неологізми в дискурсі ЗМІ початку ХХІ століття (2018)
Тихоненко О. В. - Становлення фразеології офіційно­ділового стилю української мови (2018)
Янчура Д. - Функційне навантаження онімів та проблема становлення метамови літературної ономастики (2018)
Ярещенко А. П. - Харків: відомий і незнаний (2018)
Сімонок В. П. - Людина в українській мовній картині світу (2018)
Богданова І. Є. - Український простір у мовній картині світу Левка Боровиковського (2018)
Помирча С. В. - Мовні засоби портретної характеристики Ярини в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" (2018)
Сазонова Я. Ю. - Феномен страху в парадигмі лінгвістичних досліджень (2018)
Дорошенко С. І. - До питання про синтаксичні особливості законодавчого підстилю української мови (2018)
Каминін І. М. - Асиміляція англо­- та франкомовних запозичень на семантичному та словотвірному рівнях у сучасній українській літературній мові, Чурсіна Л. В. (2018)
Таран О. С. - Дериваційний потенціал кольоративів (на матеріалі української та англійської мов) (2018)
Олексенко О. А. - Орудний відмінок із семантикою порівняння в приіменному вживанні (2018)
Халіман О. В. - Транспозиція особових дієслівних форм теперішнього часу як механізм породження оцінних значень (2018)
Бацевич Ф. С. - Лінгвокомунікативні аспекти українського "чорного гумору" (на матеріалі оповідань Ю. Винничука) (2018)
Осіпова Т. Ф. - Штрихи до мовного портрета науковця: невербальний аспект комунікативної компетенції (2018)
Пелепейченко Л. М. - Перехідні явища у функціонуванні мов у сучасному соціальному контексті України (2018)
Скаб М. С. - Універсальне офіційне звертання до сучасного українського військовика (втрати, здобутки, перспективи) (2018)
Шкіцька І. Ю. - Способи та засоби вербалізації іронії в маніпулятивному дискурсі позитиву (2018)
Книшенко Н. П. - Теоретичні й практичні основи для різноаспектного дослідження спеціальної лексики, Нікуліна Н. В. (2018)
Космеда Т. А. - По­новому про вічне (Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст: монографія / Оксана Дзера. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 490 с.), Піддубна Н. В. (2018)
Шитик Л. В. - Рецензія на монографію Шрамко Р. Г., Степаненко М. І. "Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові" (2018)
Содержание (2017)
Коцюба А. А. - Синтез системы прогнозирования объемов применения полимерных композиционных материалов в отечественных гражданских самолетах на долгосрочные периоды, Кондратьев А. В. (2017)
Бычков А. С. - Обзор и анализ состояния проблемы повышения эксплуатационных характеристик авиакосмической техники специальными методами порошковой металлургии. Сообщение 1. Стратегические аспекты состояния проблемы (2017)
Гагауз П. М. - Инженерная методика расчета ступенчатых адгезионных соединений, Гагауз Ф. М. (2017)
Макеев В. И. - Модели движения объектов наблюдения по траекториям, Пушкарёв Ю. И., Воронько В. В., Завистовский Д. И. (2017)
Мохаммади Фархади Р. - Оценка аэродинамических коэффициентов беспилотного летательного аппарата с модифицированным критерием на основе данных летных испытаний при наличии ветра, Кортунов В. И., Молчанов А. А. (2017)
Планковский С. И. - Выбор системы определяющих уравнений и критерия поверхностного разрушения для анализа напряженного состояния деталей при термоимпульсной обработке, Шипуль О. В., Ходак Р. А. (2017)
Мірошніков В. Ю. - Третя основна задача теорії пружності в просторі з N паралельними круговими циліндричними порожнинами (2017)
Брега Д. А. - Топологическая оптимизация элементов узлов летательного аппарата (2017)
Шевцов В. Ю. - Анализ микроструктуры полимерных композитов с повышенной электропроводностью (2017)
Рефераты (2017)
Сведения об авторах (2017)
До ювілею Віри Йосипівни Целуйко (2017)
Целуйко В. И. - Влияние стабильной стенокардии в анамнезе на прогноз у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А., Доминас В. М. (2017)
Бабий Л. Н. - Диастолическая дисфункция левого желудочка сердца и ее роль в развитии сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца, Строганова Н. П., Хоменко Ю. О. (2017)
Андрєєв Є. В. - Поліморфізм генів фолатного циклу в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда:результати дослідження української популяції, Макуха Ю. М. (2017)
Семен Х. О. - Досвід роботи регіональної програми допомоги хворим з легеневою гіпертензією: ще один крок назустріч створенню реєстру пацієнтів, Любицький І. М., Максим Г. Я., Орищин Н. Д., Єлісєєва О. П., Соловей Л. Я., Тарасова Т. О., Павлик С. С., Яворський О. Г. (2017)
Залізна Ю. І. - Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з уперше діагностованою фібриляцією передсердь при 6-місячному спостереженні, Міхалєв К. О., Жарінов О. Й. (2017)
Сичов О. С. - Валідація опитувальника якості життя HeartQol у пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2017)
Понич Н. В. - Відновлення систолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з аортальним стенозом після протезування аортального клапана, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Лебідь І. Г. - Особливості толерантності до фізичного навантаження у дорослих пацієнтів після операції заміни аортального клапана легеневим автографтом, Разінкіна А. О., Климишин Ю. І., Руденко Н. М. (2017)
Залєвська Т. Д. - Плейотропні ефекти препаратів, що пригнічують активність ренін-ангіотензинової системи, їх значення для клінічної практики (2017)
Кваша Е. А. - Электронные системы доставки никотина – технологическое решение проблемы курения или новая угроза здоровью?, Срибная О. В. (2017)
До відома авторів (2017)
Содержание (2017)
Коцюба А. А. - Реализация критерия технической эффективности применительно к анализу конструкций агрегатов гражданских самолетов из полимерных композиционных материалов (2017)
Гагауз Ф. М. - Оптимизация конструктивных параметров балок и лонжеронов из композиционных материалов, Карпов Я. С. (2017)
Бычков А. С. - Обзор и анализ состояния проблемы повышения эксплуатационных характеристик авиакосмической техники специальными методами порошковой металлургии. Сообщение 2. Тактические аспекты состояния проблемы (2017)
Дифучин Ю. Н. - Анализ разрывных напряжений и коэффициентов концентрации напряжений в зонах отверстий в пластинах с ПКМ образца болтового соединения, Рудаков К. Н. (2017)
Планковский С. И. - Экспериментально-расчетная методика определения ограничений режимов лазерной очистки деталей из алюминиевых сплавов, Цегельник Е. В., Мельничук П. И., Чащин Н. А. (2017)
Рахман Мохаммади Фархади - Оценивание аэродинамических коэффициентов и синтез робастного управления боковым движением БПЛА при малых скоростях (2017)
Шаабдиев C. Ш. - Анализ надежности топливной системы регионального пассажирского самолета Ан-140 на начальном этапе эксплуатации (2017)
Шевцов В. Ю. - Повышение электропроводности полимерных волокнистых композитов, Литвинова В. Я. (2017)
Мірошніков В. Ю. - Оцінювання напруженого стану циліндричних порожнин у просторі, при заданому просторовому асиметричному навантаженні, Олешкевич С. В., Медведєва А. В. (2017)
Рефераты (2017)
Сведения об авторах (2017)
Шморгун О. С. - Конституційне право особистості на працю в сфері новітніх технологій (2017)
Касимова А. - Проблема соблюдения государствами и вооруженными формированиями норм международного гуманитарного права в период вооруженных конфликтов (2017)
Ярмол Л. В. - Світові інституційно-діяльнісні міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів (2017)
Астахова О. О. - Витоки та ґенеза обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину (2017)
Гмирін А. А. - Відмежування злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів від суміжних злочинів та аналогічного правопорушення (2017)
Матвійчук В. В. - Кваліфікуючі ознаки злочину порушення недоторканності приватного життя (частина 2 статті 182 Кримінального Кодексу України) (2017)
Харь І. О. - Витоки та ґенеза суб'єкта злочину в п’ятому—восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Kravchun N. A. - Pathogenic therapy of diabetic cystopathy with alpha lipoic acid and group B vitamins in types 1 and 2 diabetes mellitus patients, Tkachuk E. Yu. (2017)
Пасєчко Н. В. - Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів, Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О. М., Сов’як І. В., Шумська О. А., Джула М. А., Крицький Т. І. (2017)
Сазонов М. Є. - Визначення експресії натрій-йод симпортера при високодиференційованих папілярних карциномах і фолікулярних неоплазіях щитоподібної залози (2017)
Сергієнко В. О. - Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, статини та їх комбінація в лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, Ажмі С., Сергієнко О. О. (2017)
Кононенко А. Г. - Вивчення впливу настойки листя фейхоа на тиреоїдну функцію щурів з експериментальним гіпотиреозом, Кравченко В. М. (2017)
Соколова С. С. - Органометричні та морфометричні показники щитоподібної залози дітей різного гестаційного віку, народжених з малою вагою, Сергієнко Л. Ю., Гєворкян А. Р., Гавріш Т. С., Лізогубова М. Г. (2017)
Мохорт Т. В. - Альфа-липоевая кислота: полифакторное влияние и обоснование возможностей использования при сахарном диабете (2017)
Хижняк О. О. - Инсулин Деглюдек — новое поколение аналогов базального инсулина длительного действия (обзор литературы и собственные данные), Караченцев Ю. И., Островерхова Г. В., Гогитидзе Т. Г., Селюкова Н. Ю, Николаев Р. С., Манская Е. Г. (2017)
Кравчун Н. О. - Функціональний продукт чорнична паста в комплексному лікуванні ожиріння та порушень вуглеводного обміну, Дорош О. Г., Дунаєва І. П., Земляніцина О. В., Черняєва А. О., Місюра К. В., Тітова Ю. О. (2017)
Паламарчук А. В. - Діагностика та лікування доброякісних форм вузлового зоба, Власенко М. В. (2017)
Тихонова Т. М. - Шляхи удосконалення визначення глікемії: ферментативні методи, їх класифікація, характеристика, переваги та недоліки, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2017)
Камчатний В. Г. - Культурно-просвітницька діяльність видатного вченого В. Я. Данилевського (до 165-річчя з дня народження) (2017)
Ювіляри року! (2017)
Varavkina-Tarasova N. - Spiritual symbols in the context of the musical text (The "Anthem of Ukraine" music by Verbitsky to the words of P. Chubinsky) (2017)
Герасименко Л. М. - "Давидові псалми" Т. Шевченка в аспекті жанрових втілень (на прикладі української хорової музики) (2017)
Гладишко А. - Архетип в музичній культурі як дискурс сучасної української музикології (2017)
Федорак Д. - Жанровая система "Symphonia harmonie celestium revelationum" Хильдегарды Бингенской в контексте средневековой литургической монодии (2017)
Ільяшенко Т. П. - Неофольклористична тенденція у контексті музичної культури Донбасу другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Щелканова С. А. - Композиційно-драматургічні особливості симфонії № 3 "Есхатофонії" Валентина Сильвестрова (2017)
Каменева А. С. - Музыкально-поэтические символы в хоровом творчестве М. Шуха (2017)
Михайлова Н. М. - Время и пространство в режиссерско-постановочных решениях хоровых сцен музыкальных спектаклей (2017)
Иванова И. - Периодизация творчества Роберта Шумана в фокусе оценочных суждений (2017)
Кохан Л. - Перший музично-драматичний гурток у Києві під керівництвом М. Старицького та М. Лисенка (1871–1882) (2017)
Плющенко М. Ю. - Вектори творчості Олександра Назаренка: від виконавства до композиторської інтерпретації (2017)
Третьяков С. - Историческая динамика кларнетового исполнительства в Харькове (2017)
Рудь П. В. - Три фортепіанні сонати В. Сильвестрова: контекст становлення композиторського стилю (2017)
Дыняк Т. - Испанский фольклор в контексте фортепианного творчества композиторов периода Renacimiento (2017)
Бернат Ф. - Ласло Сендрi-Карпер і традиції угорської гітарної школи (2017)
Пастухов А. В. - "16 вальсов для фагота соло" Ф. Миньона: жанрово-стилевые трансформации (2017)
День Кайюань - Вокальные миниатюры Чжу Цзяньэра: жанрово-стилистические черты (2017)
Сунь Тянь - Концерт №1 для фортепиано с оркестром Хуан Ан-Луна в исполнительской интерпретации Джозефа Бановеца (2017)
Хань Сюебин - Фортепианный цикл Сан Тонга "Девять пьес на темы народных песен": к проблеме взаимодействия западноевропейской техники письма с китайским фольклором (2017)
Ци Мінвей - Класична спадщина європейського мистецтва як фундамент виховання академічного співака в Китаї на сучасному етапі (2017)
Курбетдинова Л. - Преломление национальных традиций в пейзажной лирике М. Халитовой (на примере камерно-инструментальных произведений) (2017)
Беличенко Н. Н. - Магнификат И. С. Баха BWV243a, Es-dur: диалог с традицией (2017)
Мироненко В. П. - Строки позовної давності у міжнародному приватному праві, Калініч А. М. (2017)
Вітко О. Ю. - Прояв злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України зовні: теоретичні та прикладні проблеми (2017)
Волкова Т. І. - Предмет злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2017)
Воробей П. А. - Компаративістська характеристика складів злочинів, передбачених статтями 384—385 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР (2017)
Кубрицький М. Л. - Посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчиненні організованими злочинними угрупованнями (2017)
Лопащук Д. І. - Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого пунктом 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав (2017)
Матвійчук В. В. - Суб’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя за кримінальним законодавством України (2017)
Матвійчук В. К. - Суб’єктивна сторона злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Денисюк О. М. - Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на підприємствах машинобудівної галузі Вінницької області (2015)
Чукаєва І. К. - Формування ринку сервісних послуг в нафтовому секторі України (2015)
Запша Г. М. - Організаційні форми управління маркетинговою діяльністю аграрних господарюючих суб’єктів (2015)
Бабенко А. Г. - Актуальні питання формування міжгалузевих зв’язків агропромислового виробництва в Україні (2015)
Мешко Н. П. - Інтернаціоналізація як домінанта розвитку глобального ринку освітніх послуг: економічний аспект, Присвітла О. В. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання впливу опортуністичної поведінки на виникнення ризиків у діяльності підприємств, Диба М. І. (2015)
Ткаченко Н. М. - Історичний генезис понять "витрати" і "затрати": обліково-економічний аспект, Гуріна Н. В. (2015)
Дєєва Н. Е. - Історичні аспекти теорії і практики корпоративного управління (2015)
Чуйко Г. П. - Практичні питання державного управління пандемічними ситуаціями, Дворник О. В., Шиян С. І. (2015)
Konashevych Oleksii - The concept of paper document turnover tax (2015)
Замазій О. В. - Оптимізація іміджу підприємства в системі ціннісно-орієнтованого управління (2015)
Юрченко М. Є. - Модель оцінки ймовірності банкрутства підприємств у сучасних реаліях, Марченко Н. А. (2015)
Чудак Л. А. - Бухгалтерський облік виробництва кормів: міжнародний підхід (2015)
Обиход Г. О. - Теоретичні аспекти функціонування екосистеми міста з позицій гарантування екологічної безпеки, Омельченко А. А., Бойко В. В. (2015)
Грицишен Д. О. - Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою (2015)
Бугай Т. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні (2015)
Домаскіна М. А. - Моделювання оптимальної структури виробництва аграрного підприємства в умовах погодного ризику, Ярижко К. В. (2015)
Вигівська І. М. - Облікове забезпечення контролю ризиків туристичних підприємств: організаційно-методичні засади (2015)
Демиденко С. Л. - Особливості стратегічного аналізу середовища підприємства (2015)
Сушко Н. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності системних ризиків банківської діяльності (2015)
Кукліна Т. С. - Розробка системи комплексної оцінки персоналу готельного підприємства (2015)
Остапенко Я. О. - Статистичне забезпечення управління витратами підприємств готельного господарства (2015)
Пехов В. А. - Формування ємності ринку та мотивація підприємницької діяльності у виробництві зерна: теоретико-методичні аспекти сутності (2015)
Гальчук А. А. - Трактування та взаємозв’язок категорій "інновація", "новація", "нововведення","інноваційний процес" та "інноваційна діяльніст" (2015)
Обушна Н. І. - Методика ідентифікації факторів вартості підприємства на основі моделі економічної доданої вартості, Ровний Я. А. (2015)
Ільченко Н. В. - Світові тенденції розвитку нефінансової звітності та розкриття інформації зі сталого розвитку (2015)
Сидор І. П. - Бюджетне забезпечення соціального захисту населення: теоретичні аспекти і вітчизняна практика (2015)
Тараненко Ю. В. - Способи моделювання системи управління товарними запасами (2015)
Жовтяк Г. А. - Оцінювання просторової асиметрії розміщення продуктивних сил в економіці регіону (2015)
Трубнік Т. Є. - Оцінювання якісних та кількісних критеріїв економічного зростання (2015)
Чудаєва І. Б. - Моделювання структурних зрушень в підприємництві: сутність, причини та регіональні аспекти (2015)
Сосновська І. М. - Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств (2015)
Шипуліна Ю. С. - Проблеми і перспективи формування розвитку інноваційної культури (на прикладі промислових підприємств сумщини) (2015)
Юрчук Н. П. - Перспективи розвитку інформаційних технологій в банківській системі (2015)
Жигірь А. А. - Фінансові аспекти еколого - економічного регулювання підприємницької діяльності (2015)
Кудрявцев В. М. - Державне регулювання інвестиційної безпеки національної економіки (2015)
Дупляк Т. П. - Організаційно-правові засади державного регулювання виставкової діяльності в Україні (2015)
Максименко О. С. - Економічний розвиток та енергетичний процес: рушійні сили та взаємний вплив (2015)
Корват О. В. - Концептуалізація державного регулювання ринку страхових послуг (2015)
Кудрявцева О. В. - Критерії оцінки економічної безпеки автотранспортного підприємства (2015)
Остропольська Є. В. - Роль та значення процентної політики банку в забезпеченні ефективного функціонування банківської сфери України (2015)
Григорова-Беренда Л. И. - Международные экономические санкции в отношении РФ и их влияние на интеграционные процессы в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз) (2015)
Дергалюк Б. В. - Управління дебіторською заборгованістю як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств в сучасних умовах (2015)
Жмуденко В. О. - Формування системи управління економічною безпекою регіону (2015)
Забуранний С. В. - Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері (2015)
Магас Н. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішнього ринку України (2015)
Набатова Ю. О. - Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та їх вплив на економічні показники 2010-2015 років (2015)
Ромусік Я. В. - Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: swot – аналіз (2015)
Стеблянко І. О. - Розвиток галузей національної економіки: аспект податкової реформи (2015)
Сугоняко Д. О. - Напрями розвитку менеджменту малих підприємств України в умовах євроінтеграції (2015)
Теребух А. А. - Особливості державного стимулювання еколого-інноваційного розвитку як головного чинника відродження деревообробного виробництва України, Яворська Н. П. (2015)
Навроцька Т. А. - Аналіз етапів моделювання інвестиційного процесу для ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування (2015)
Фатюха Н. Г. - Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції запорізької області, Сірик Ю. О. (2015)
Іваницька С. Б. - Проблема безробіття молоді України, Мороховець І. О. (2015)
Крук В. В. - До питання інвестицій у розвиток загальної середньої освіти в Україні, Петренко І. П. (2015)
Лисецька Н. М. - Зовнішні джерела фінансування як чинник реформування інституційної інфраструктури в Україні (2015)
Дашевська Н. С. - Формування стратегії диверсифікації для підприємств-виробників продукції тваринництва (2015)
Дяченко Т. А. - Методичний підхід до розробки конкурентних стратегій промислових підприємств з надання ремонтних послуг (2015)
Топоркова О. С. - Генезис теорії інформаційно-мережевої економіки (2015)
Замрига А. В. - Сільськогосподарське консультування як дієвий інструмент реалізації інноваційних процесів (2015)
Плєшакова Н. А. - Світовий досвід антикризового регулювання в зарубіжних країнах (2015)
Шувар Б. І. - Оцінка чинників формування стратегії органічного виробництва в контексті викликів євроінтеграції (2015)
Машлякевич А. О. - Аналіз якості інноваційної діяльності в Україні та за кордоном (2015)
Гоголь М. М. - Основні аспекти використання консолідованих фінансових звітів в системі бухгалтерського обліку України (2015)
Лойко В. В. - Банківська система України: стан та перспективи розвитку, Павленко В. В. (2015)
Соколовська В. В. - Сутність та перспектива розвитку в Україні фандрайзингу (2015)
Ханін І. Г. - Напрями розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу України в нових геополітичних умовах, Сазонець І. Л. (2015)
Литюга Ю. В. - Процесне управління ризиками розвитку підприємства як джерело його конкурентоспроможності, Позняк С. В. (2015)
Рудаков О. М. - Структурні компоненти інноваційної стратегії підприємств-виробників продукції для залізничної галузі (2015)
Ковальчук С. П. - Сучасна система заходів державного регулювання залучення інвестицій (2015)
Ягельська К. Ю. - Концепція випереджаючого національного економічного розвитку: енергетичний підхід (2015)
Вознюк О. В. - Оцінка потенціалу виконання видатків місцевих бюджетів (2015)
Вербицька Ю. М. - Методичні підходи дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності (2013)
Герасименко О. М. - Побудова підрозділу з ризик-менеджменту: концептуальні підходи до кількості та професійного складу (2013)
Шнипко О. С. - Безпека людського життя як основа загальнонаціональної об'єднавчої ідеї в Україні: концептуальні основи (2013)
Егорова Н. В. - Особенности трансформации национальной экономики (2013)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговая концепция — философия управления и технология современного бизнеса (2013)
Єрмаков О. Ю. - Ресурсно-технічне забезпечення ефективного господарювання у сільськогосподарському виробництві: стан та шляхи вирішення, Труш Н. І., Жибак М. М. (2013)
Хлівна І. В. - Вплив ризиків на фінансову безпеку малих підприємств сільського господарства (2013)
Загорська Д. М. - Джерела фінансового забезпечення діяльності суб'єктів малого бізнесу (2013)
Стаканов Р. Д. - Еволюція міграційної політики в Канаді (2013)
Боровик О. А. - Оцінка показників ефективності функціонування новітніх ресурсозберігаючих технологій у світових та вітчизняних виробничих процесах (2013)
Башук А. О. - Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України (2013)
Петруха С. В. - Характеристика системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності ТОВ "КД "royal" (2013)
Палиця С. B. - Зарубіжний досвід кластеризації в медицині (2013)
Шатілова О. В. - Прогнозна модель розвитку українського ринку нових легкових автомобілів (2013)
Шевченко В. С. - Діагностування передумов та факторів розвитку будівельної галузі України (2013)
Беррин Болек - Интеграция в мировую торговую систему стран, подвергшихся трансформации (2013)
Угур Ариф Болек - Роль турецкого капитала в развитии экономики азербайджана (2013)
Солодуха О. В. - Специфіка оцінки ефективності послуг управлінського консалтингу (2013)
Зибарева О. В. - Регіональна асиметрія за продуктивністю праці на прикладі карпатського регіону, Петращак О. О. (2013)
Нісфоян С. С. - Визначення тенденцій управління витратами на персонал на підприємствах України та Кіровоградської області (2013)
Мамонтова І. В. - Система фінансових важелів фінансового механізму (2013)
Добіжа Н. В. - Сучасні тенденції удосконалення та розвитку страхового ринку, Корчевна К. Ю. (2013)
Олійник Г. І. - Основи формування механізму взаємодії страхових компаній та банків (2013)
Мазуренко А. В. - Банки та інвестиції (2013)
Образцова Н. О. - Інвестиційна привабливість інноваційних підприємств як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Леось О. Ю. - Сучасні проблеми управління депозитарною діяльністю в Україні, Пилипець Є. Ю. (2013)
Скорук О. П. - Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу, Павельчук І. М. (2013)
Барабанова В. В. - Теоретичні аспекти податкового планування підприємств (2013)
Литвинова О. В. - Аналіз світового досвіду щодо впливу туризму на соціальну, економічну та екологічну складову розвитку країни (2013)
Бехтер Л. А. - Удосконалення методичних підходів оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств запорізької області (2013)
Мироненко М. Ю. - Тенденції формування інвестиційної привабливості України та її вплив на соціально-економічний розвиток (2013)
Рябцев Г. Л. - Регіональні аспекти державної політики розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2013)
Дученко Г. В. - Щодо механізму державного управління оподаткуванням нерухомості в Україні (2013)
Сорока О. Я. - Роль і місце відомих лікарів у державному регулюванні медичної діяльності на прикарпатті у першій половині хх століття (2013)
Оверчук Л. П. - Управління медичним постачанням мобільних формувань в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу (2013)
Лавров Р. В. - Фінансовий реінжиніринг у банківській діяльності: загрози та можливості (2013)
Будник В. А. - Внутрішній ринок капіталу як джерело підвищення вартості корпоративних об'єднань підприємств (2013)
Одінцов М. М. - Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки (2013)
Стаканов Р. Д. - Роль мігрантів у функціонуванні ринку праці сполученого королівства в ххі ст. (2013)
Григор'єва М. І. - Інвестиційні аспекти корпоративного проекту "стовбурові клітини", Кобржицький В. В. (2013)
Лисенко Ю. В. - Особливості стратегічного планування на гірничо-металургійних підприємствах України, Слабко Я. Я. (2013)
Крайнік О. М. - Корпоративна культура як чинник ефективного управління персоналом на підприємствах машинобудування (2013)
Зайченко В. В. - Трансформація вимог до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, Лаптєва А. В. (2013)
Сакалош Т. В. - До питання інвестування проекту спільного виробництва та реалізації кранів мостового типу в Україні (2013)
Хлівна І. В. - Оцінювання рівня фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Шелудько Р. М. - Ефективність використання основних засобів у сільськогосподарських підприємствах харківської області, Білоусько Н. Л. (2013)
Домінська О. Я. - Державне регулювання розвитку льонопромислового комплексу у розвинених країнах (2013)
Харіна О. О. - Необхідність здійснення екологічного оподаткування на молокопереробних підприємствах (2013)
Маліношевська К. І. - Проблеми управління якістю обслуговування авіакомпаній в аеропортах (2013)
Шостак Р. С. - Комплексне оцінювання розвитку економіки регіонів: методичний підхід (2013)
Наконечна Д. Ю. - Удосконалення процесу управління енергоощадженням на засадах циклу демінга (2013)
Піменова О. В. - Сутність та зміст господарювання в системі аграрних відносин (2013)
Рогульський В. М. - Дискусійні питання щодо визначення поняття іро (2013)
Мамедов А. А. - Основные перспективы внешнеторговой стратегии в современных экономических условиях и направления ее реализации (2013)
Тищенко В. О. - Удосконалення структури державного управління у сфері цивільного захисту України (2013)
Рибачук В. Л. - Формування механізму підвищення якості послуг житлово-комунального господарства в умовах конкурентного середовища (2013)
Алейнікова О. В. - Недискреційні механізми регулювання сучасної соціально-економічної системи (2013)
Терент'єва А. В. - Можливість застосування елементів swot-аналізу при прийнятті управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій (2013)
Рябцев Г. Л. - Прогнозування на ринку нафтопродуктів як шлях формування дієвої державної політики його розвитку (2013)
Дячук Д. Д. - Удосконалення управління якістю медичної допомоги у багатопрофільному закладі охорони здоров'я мегаполісу на засадах комплексної інформатизації, Вовк К. В. (2013)
Кузьмінський П. Й. - Державне управління реформуванням сестринської освіти в Україні відповідно до європейських стандартів (за матеріалами літературних джерел) (2013)
Данильчук І. А. - Державне управління силами та засобами системи охорони здоров'я військово-морських сил України: пошук моделі (2013)
Калько А. Д. - Методи аналізу організації та управління соціально-економічною безпекою (2013)
Федорів Т. В. - Медіаосвіта та медіа-компетентність державних службовців: перспективи розвитку (2013)
Демченко Д. О. - Роль держави щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у сфері вантажних авіаційних перевезень (2013)
Кашпур Л. М. - Організаційно-правові принципи побудови податкової системи України (2013)
Машков А. О. - Аналіз чинників у системі реалізації державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Сіцінський В. С. - Історичний досвід договірно-правового оформлення державних кордонів країн європейського союзу (2013)
Тихончук Л. Х. - Механізми державного управління ефективною реалізацією інвестиційного потенціалу сільськогосподарського комплексу у контексті регіонального розвитку (2013)
Айзятулов Р. Ф. - Клініко-анамнестичні зіставлення перебігу папуло-пустульозної стадії рожевих вугрів у пацієнтів з різним ступенем тяжкості захворювання, Полях Я. О., Дудченко М. О. (2017)
Syzon O. O. - Changes of some parametres clinical examination of patients with psoriatic arthritis (2017)
Denysenko O. I. - Evolution of systemic immunity in dices in patients with pyodermas while using lasertherapy, Dashko M. O. (2017)
Солошенко Е. М. - Інтегральний коефіцієнт гуморального імунітету у хворих на поширені дерматози, Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Гіржанова І. В. (2017)
Ємченко Я. О. - Рівень показників системного запалення у хворих на псоріаз обтяжений метаболічним синдромом (2017)
Денисенко О. І. - Клінічні результати різних методів лікування хворих на екзему, Степан Н. А. (2017)
Сизон О. О. - Цитокіновий статус у хворих на псоріаз різного ступеня тяжкості, Федорова У. В. (2017)
Varahabhatla Vamsi - Prevalence of scabies among school-going children of rural India, Mithilesh Burra, Reznichenko N.Yu. (2017)
Мавров Г. И. - Медико-социальная и клиническая характеристика больных урогенитальными мікст-инфекциями, Каменев В. И., Ярошенко М. А. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Клиническая характеристика и современный подход к комплексной терапии грибковых болезней кожи и ее придатков (2017)
Степаненко В. І. - Роль функціональних проб для ранньої діагностики артропатичного псоріазу, Сизон О. О. (2017)
Гулей Л. О. - Перспективи застосування конфокальної лазерної скануючої мікроскопіі в дерматологічній практиці (2017)
Федотов В. П. - Рівень мелатонін-сульфату у хворих на паратравматичну екзему похилого та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією, Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед (2017)
Шуленіна О. В. - Порівняльна ефективність радіохірургічного лікування та кріодеструкції новоутворень шкіри вірусного ґенезу (2017)
Наліжитий А. А. - Вугрова хвороба: поєднання місцевого лікування та лазеротерапії, Бондар С. А., Пічкур О. М., Щербич Ю. В (2017)
Рудник Т. І. - Етіопатогенетичні та клінічні відмінності деяких форм кропив’янок, Вольбин С. В., Іванюшко-Назарко Н. В. (2017)
Когут І. Й. - Визначення ефективності лікування дерматиту, асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень за допомогоюIADS і IAD-IT, Галникіна С. О. (2017)
Глушок В. С. - Основні патофізіологічні механізми розвитку і прогресування актинічного кератозу (2017)
Васильєва К. В. - Урогенітальна хламідійна інфекція у вагітних жінок, Попова І. Б., Артеменко А. Ф. (2017)
Святенко Т. В. - IPL-терапия в лечении сосудистых форм розацеа и других дерматологических заболеваний: безопасность и эффективность (по данным собственных наблюдений), Чеверда О. А., Старостина О. А. (2017)
Беловол А. Н. - Современный взгляд на коморбидность микозов и хронических дерматозов, Береговая А. А., Бурлака И. А. (2017)
Чаплик-Чижо І. О. - Випадки піодермій з практики дерматолога, Сизон О. О. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Псоріаз, червоний плескатий лишай (методичні вказівки до практичних занять студентів медичного факультету), Полях Я. О. (2017)
Білинська О. А. - Шляхи оптимізації навчального процесу з дисципліни "дерматовенерологія" на додипломному етапі, Дашко М. О., Бабак І. Д., Возняк І. Я., Асцатуров Г. Є. (2017)
Дайджест (2017)
До уваги авторів (2017)
Parakhina M. - The problem of retrieval of Ukraine’s cultural property in the ukrainian-russian mutual relations: on the problems history (2018)
Івашко Р. - Ставлення до "схизматиків" у Львівській латинській архідієцезії напередодні Флорентійської унії (2018)
Пасічник Н. - Теоретичні ідеї та практична діяльність державних діячів російської імперії початку ХІХ століття у сфері фінансового управління (2018)
Naboka O. - The expedition to japan under commodore perry and the beginning of the american intrusion into taiwan in the first half of the 1850s (2018)
Altukhov O. - The statutes of Odessa and Kiev exchanges as a source on the history of development of stock exchange matters in Ukraine in the second half of the XIX century (2018)
Лазорак Б. - Січневе повстання 1863 р. проти Російської імперії в історичній пам’яті громадян міста Дрогобич (1880 – 1939 рр.) (2018)
Курдина Ю. - Будівництво головного корпусу цісарсько-королівської технічної академії у Львові (1873 – 1877) (2018)
Nevmerzhytska O. - The statute of the industrial school in drohobych (1888) as a historical source, Haliv M. (2018)
Богатікова О. - Історія українського сакрального будівництва у дослідженнях Григорія Павлуцького (2018)
Зелінський М. - Україна і українці в політичній думці Йоахіма Бартошевича (1867 – 1938) (2018)
Васьків Н. - Між асиміляцією та суспільним визнанням: "антисемітизм" у політичній діяльності та публіцистичній спадщині Теофіла Меруновича (2018)
Сичевський А. - Містична секта іоаннітів у катеринославській єпархії на початку ХХ ст. (2018)
Бежук О. - Джерела особового походження у висвітленні сфери повсякденності та емоційних переживань жінок під час Першої світової війни (2018)
Бондаренко Д. - Від Брест-Литовської до Версальської системи: монархічна контрреволюція в центральній та Східній Європі в 1918 – 1920 рр. (2018)
Сухобокова О. - Празька група УПСР та створення соціалістичної ліги нового сходу (2018)
Казьмирчук Г. - Сучасна російська історіографія передодня і початкового періоду Другої світової війни (2018)
Суховерська І. - Проблеми трактування колабораціонізму в роки Другої світової війни у сучасній російській історіографії (2018)
Демідко О. - Театральна культура Маріуполя у період німецької окупації (1941 – 1943) (2018)
Ільницький В. - Діяльність старшинської школи УПА імені полк. Є. Коновальця на Коломийщині (із особистих зізнань Федора Стефановича-"Кропиви"), Пантюк М. (2018)
Мельничок Ю. - Командний склад Воєнного штабу ТВ 24 "Маківка" (1944 – 1949) (2018)
Попп Р. - Історичний факультет дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в перші повоєнні роки (1944 – 1953) (2018)
Вурловська М. - Радіо у повсякденному житті мешканців Дрогобиччини (1944 – 1958) (2018)
Якубець А. - Виробництво побутових меблів в УРСР у 1950 – 1960-х роках: проблема якості (за публікаціями журналу "Перець") (2018)
Священко З. - Роль і значення ОПЕК у боротьбі за нафтову могутність в 60 – 70-х рр. ХХ ст. (2018)
Лісовська О. - Роль кадрового забезпечення при інтенсифікації сільського господарства Української РСР (60 – 80-ті роки ХХ ст.) (2018)
Деревінський В. - Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. (2018)
Редзюк В. - Молодіжні організації демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні упродовж 2004 – 2014 років: регіональний аспект (2018)
Gapeyeva O. - Overview of basic measures of ensuring of information security in the republic of Kazakhstan (2018)
Годя І. - Трансформація прикордонного співробітництва Закарпаття у транскордонне: напрями, форми, інструменти (2018)
Потрашков С. - Стефан Стамболов: погляд з України. Рецензія на: Миколенко Д. В. Страсті за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895 – 1920 роках. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 804 с. (2018)
Futala V. - Another great study of the ukrainian self-styled-state movement. Review of Vasyl Ivanovych Ilnytskyi’s research "The Carpathian Area of the OUN (Karpatskyi Krai) in the Ukrainian Liberation Movement (1945 – 1954): monograph / I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of Academy of Sciences of Ukraine; Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. – Drohobych: Posvit, 2016. – 696 p., ill. (2018)
Архипкіна Т. Л. - Особливості змін гормональних та біохімічних показників у хворих на СПКЯ при наявності аутоімунної патології щитоподібної залози, Гончарова О. А., Любимова Л. П., Місюра К. В., Тяжелова О. В. (2018)
Брюхова О. В. - Структурні зміни міокарда у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та кардіальною автономною нейропатією, Маньковський Б. М. (2018)
Жердьова Н. М. - Можливість виявлення когнітивних порушень за допомогою різних нейропсихологічних тестів у хворих на цукровий діабет 2 типу, Маньковський Б. М. (2018)
Караченцев Ю. І. - Метаболічний дисбаланс у хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності та відсутності неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням однонуклеотидного поліморфізму – 308 G > A гена фактору некрозу пухлин-альфа (TNF-а ), Полторак В. В., Кравчун Н. О., Атраментова Л. О., Горшунська М. Ю., Тижненко Т. В., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Йенсен Е., Почерняєв А. К. (2018)
Тихонова Т. М. - Точне вимірювання глікемії — основна складова самоконтролю цукрового діабету, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
Тітова Ю. О. - Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Кравчун Н. О. (2018)
Турчина С. І. - Мелатонін та становлення репродуктивної системи у підлітків з нейроендокринним ожирінням (2018)
Чернявская И. В. - Роль и место фитотерапии в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, Земляницына О. В., Черняева А. А., Дунаева И. П., Олейникова С. П., Кравчун Н. А. (2018)
Янко Р. В. - Влияние дозированной нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональное состояние щитовидной железы, Березовский В. А., Литовка И. Г., Жернокльов У. А. (2018)
Agaci F. - The principles of treatment of diabetes mellitus with diet, insulin and antidiabetic drugs, Sadedini A., Themeli Y., Celo E. (2018)
Чумак С. А. - Современные возможности контроля гликемии (обзор литературы) (2018)
Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринна патологія у віковому аспекті" 23–24 листопада 2017 року (2018)
Резолюція ХV науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринна патологія у віковому аспекті" 23–24 листопада 2017 року (2018)
Пам’ятi Петра Миколайовича Боднара, заслуженого дiяча науки i технiки України, академiка АН вищої освiти України, лауреата премiї В. П. Комiсаренка НАН України i премiї НАМН України, доктора медичних наук, професора (2018)
Звіт видавництва: ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2018)
Kharchenko I. - Lipid peroxidation level in the muscle tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) under in vitro incubation with extracts from leaves of various cultivars of Camellia japonica L. (theaceae) (Overview), Maryniuk M., Buyun L., Tkachenko H., Pazontka-Lipinski P., Witaszek M., Osadowski Z. (2017)
Maryniuk M. - Total antioxidant capacity in the muscle tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) under in vitro incubation with extracts from leaves of various species of sansevieria thunb. (asparagaceae) (Overview), Kharchenko I., Buyun L., Tkachenko H., Witaszek M., Pazontka-Lipinski P., Osadowski Z. (2017)
Pazontka-Lipinski P. - Seasonal alterations in exercise-induced resistance of erythrocytes in horses involved in recreational horseback riding (Overview), Witaszek M., Tkachenko H. (2017)
Tkachenko H. - Antioxidant defenses in the hepatic tissue of grayling (grayling Thymallus Linck) after Chloramine-T disinfection (Overview), Grudniewska J. (2017)
Аксьонов Є. О. - Формування вагових, лінійних та м’ясних показників у кролів м’ясо–шкуркового напряму за використання комбінованого типу годівлі (2017)
Бабік Н. П. - Продуктивне довголіття корів молочних порід за різної їх лінійної належності, Федорович Є. І. (2017)
Бойко Н. В. - Особливості формування якості вовни і руна у ягнят різного генотипу, інтенсивності росту та термінів забою (2017)
Ващенко О. В. - Підвищення м’ясних та відтворювальних якостей свиней при промисловому схрещуванні (2017)
Жукорський О. М. - Визначення дії мийно-дезінфікуючих засобів для доїльно-молочного обладнання на ріст кукурудзи, Кривохижа Є. М., Осадчук В. Д. (2017)
Заплатинський В. С. - Ваговий ріст гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп в умовах Львівщини, Федорович Є. І. (2017)
Колісник О. І. - Особливості технології пасовищного утримання молодняку абердин-ангуської породи в екстремальних природно-кліматичних умовах східного регіону України, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2017)
Корх І. В. - Інноваційна технологічна лінія з виробництва комбінованої високопротеїнової кров’яно-пір’яної кормової добавки в ТОВ "Комплекс агромарс", Муржа І. І., Кебко В. Г., Кобаль Б. І., Зазуля І. М. (2017)
Кулібаба Р. О. - Використання молекулярно-генетичних маркерів для оцінки селекційної роботи з популяціями курей українських локальних порід (2017)
Михальченко С. А. - Вплив рівня лізину в раціоні високопродуктивних корів на секрецію поживних речовин та коефіцієнти конверсії корму, Котляр О. С. (2017)
Петраш В. С. - Динаміка чисельності та аналіз репродуктивного потенціалу сріблясто-чорних лисиць за кліткового розведення в звірогосподарстві, Корх О. В. (2017)
Платонова Н. П. - Нормалізація репродуктивної функції у кобил старше 15 років, Кокіш Д. В. (2017)
Платонова Н. П. - Параметри моделі Т. Бріджеса та інтенсивності росту кролів при чистопородному розведенні та схрещуванні, Коцюбенко Г. А., Піроцький О. М. (2017)
Повод М. Г. - Продуктивність свиноматок та ріст поросят за різної системи створення мікроклімату, Самохіна Є. А. (2017)
Помітун І. А. - Дослідження поліморфізму генів міостатину та кальпастатину у овець придніпровської м’ясної породи та прекос, Бойко О. А., Шуліка Л. В., Корх І. В., Кулібаба Р. О., Помітун Л. І. (2017)
Рязанов П. О. - Порівняльна оцінка кросбредних овець прекос х романівська за ознаками типу народження, інтенсивності росту та якості вовни (2017)
Семенов С. О. - Викиди аміачного нітрогену та продуктивність свиней за згодовування у раціонах рибних кормових добавок та відходів спиртового виробництва, Семенов Є. С., Жукорський О. М. (2017)
Соболь О. М. - Оцінка племінного використання жеребців – плідників орловської рисистої породи у зв’язку з їх селекційними характеристиками (2017)
Ткачова І. В. - Збереження та удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду (2017)
Церенюк О. М. - Відгодівельні ознаки молодняку свиней з різною стресостійкістю в період "кризи відлучення” (2017)
Церенюк О. М. - Перспективи подальшого розведення малочисельних популяцій свиней, Акімов О. В., Мартинюк І. М., Хватова М. А., Череута Ю. В., Церенюк М. В. (2017)
Шуліка Л. В. - Динаміка генетичної структури популяцій курей порід Род-айленд червоний і плімутрок білий за мутацією G2109A локусу MSTN (2017)
Юсюк Т. А. - Динаміка молочної продуктивності кобил новоолександрівської ваговозної породи за сезонного отримання молока (2017)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2017)
Вихідні дані (2017)
Ігнатенко Є. В. - Українська старовинна музика на польському фестивалі та конгресі Musica antiqua europae orientalis (2016)
Бабушка Л. Д. - Від свята до фестивації: культурна травма в дискурсі? (2016)
Лисенко Л. В. - Концепт ordnung як домінанта ідентичності німецькомовної етнолінгвоспільноти (2016)
Герасименко Л. М. - Ритмоінтонаційний аспект Шевченкової поезії як чинник тексто-музичної форми "Давидового псалма" М. Лисенка (2016)
Снітко Я. О. - Полюси сталості та змінності у Фантазії ор. 2 для гобою, скрипки, альта та віолончелі Бенджаміна Бріттена (2016)
Шевченко Т. О. - Фортепианные сонаты Николая Метнера: жанрово-композиционные особенности и проблемы интерпретации (2016)
Шурдак М. І. - Еволюція взаємодії формотворення і техніки композиції (на прикладі камерно-інструментальної творчості Д. Лігеті) (2016)
Манокина А. В. - О роли тембра в камерной кантате Е. Фирсовой "Земная жизнь" на слова О. Мандельштама (2016)
Субботин И. А. - Полистилистика в творчестве композиторов саратовской школы (2016)
Грицюк О. Я. - Жанровые эксперименты в камерно-вокальной музыке первой трети XX века (2016)
Марченко М. О. - Проблема достовірної реалізації вербального тексту партесних творів (XVII – перша половина XVIII ст.) (2016)
Касьянова О. В. - Специфіка вирішення танцювальних сцен у режисерських інтерпретаціях оперних вистав сьогодення (2016)
Бійо В. В. - "Паладини" Ж.-Ф. Рамо на сучасній оперно-балетній сцені (2016)
Зінченко В. М. - Балет О. Родіна "Видіння рози": інновація чи вторинність? (2016)
Павко А. І. - Психолого-педагогічні домінанти викладача соціо-гуманітарних дисциплін, Курило Л. Ф. (2016)
Грищенко А. П. - Карл Черні та його редакція "Добре темперованого клавіру" Йогана Себастьяна Баха – перше цілісне виконавсько-педагогічне прочитання збірки (2016)
Давидовський К. Ю. - Три хори Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра – три знаки в культурно-мистецькому середовищі Києва (2016)
Рожок О. В. - Філармонія в музичній культурі сьогодення: від парадигми управління до парадигми проектування (методологічний аспект) (2016)
Павелко В. В. - Особенности исполнительской манеры Декстера Гордона в европейский период творчества (на примере пьес "Cheese Cake" и "Benji’s Bounce") (2016)
Янишин М. Т. - Організація концертного туру: між background’oм та feedback’oм (на прикладі концертної діяльності Марії Шимановської) (2016)
Жаркова В. Б. - "История музыки" в пяти "приближениях", или несколько методологических замечаний в эпоху высоких IP-технологий... (2016)
Павленко А. М. - Особливості будови циклу у симфоніях ор. 4 Франсуа-Жозефа Госсека (2016)
Воронина М. А. - Жанрово-стилевые особенности "Священной трилогии" Г. Берлиоза "Детство Христа" (2016)
Нечепуренко В. Ю. - Корреспонденция Габриэля Форе и принцессы Эдмон де Полиньяк: проекции творческого сотрудничества (2016)
Ли Цин - "Песни Билитис" Клода Дебюсси на тексты Пьера Луиса (история творческих отношений композитора и поэта) (2016)
Менделенко Д. В. - Останні сонати Франсіса Пуленка: творчий шлях композитора як досконала "музична композиція" (2016)
Журавкова Ю. О. - Творча спадщина Дж. Менотті: багатовекторність жанрових рішень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Новосельский К. И. - Рождение глиэроведения (2016)
Таміліна І. Є. - Рейгольд Моріцевич Глієр – композитор і диригент у концертному житті Києва (1913 - 1920) (2016)
Зильберман Ю. А. - Рейнгольд Глиэр – директор Киевской консерватории: обстоятельства вступления в должность в свете малоизвестных материалов и документов (2016)
Спис-Кревская А. - Р. М. Глиэр – директор Киевской консерватории (2016)
Зильберман Ю. А. - Рейнгольд Морицевич Глиэр – администратор (2016)
Марценківська О. В. - Фортепіанна творчість Р. М. Глієра та Б. М. Лятошинського в контексті семантичного аналізу (2016)
Ибраимова Э. Р. - "Сирены" Р. М. Глиэра в контексте русской музыкальной маринистики (2016)
Вихідні дані (2016)
Плаксієнко В. Я. - Облік податку на додану вартість у системі електронного адміністрування: аспекти наукової дискусії (2016)
Дідур К. М. - Значення професійного підбору персоналу при формуванні якісного кадрового складу аграрного підприємства (2016)
Штань М. В. - Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні (2016)
Шолойко А. С. - Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні (2016)
Семцов В. М. - Неспостережувані економічні процеси на основі діяльності нерезидентів (2016)
Фатюха Н. Г. - Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні, Кривошей Р. В. (2016)
Чернишова М. І. - Вплив міжнародних фінансових інституцій на розвиток енергетичного сектору України, Тульчинська С. О. (2016)
Воронкова Т. Є. - Шляхи підвищення прибутковості підприємства в умовах нестабільного середовища , Безпалько Н. Ю. (2016)
Чернецька О. В. - Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування України (2016)
Чернєв Є. В. - Венчурний капітал: характерні особливості та проблеми законодавчого визначення (2016)
Хемій А. С. - Напрями вдосконалення системи пенсійного страхування України (2016)
Балицька М. В. - Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації (2016)
Паламаренко Я. В. - Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України (2016)
Токмакова І. В. - Рецензія на монографію "теоретичні та практичні аспекти управління ефективністю залізничного туризму" (автор — Марценюк Л. В.) (2016)
Непомнящий О. М. - Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні, Прав Ю. Г. (2016)
Сіцінський Н. А. - Пріоритетні напрями та державно-правові механізми реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері (2016)
Жабченко І. А. - Звичне невиношування: що необхідно робити і чого робити не слід (Огляд) (2018)
Рожкова Н. И. - Молочная железа и пролактин: новые данные. О роли пролактина в генезе заболеваний молочных желез, Подзолкова Н. М., Овсянникова Т. В. (2018)
Лиманская А. Ю. - Геморрой и беременность: вопросы и ответы, Давыдова Ю. В. (2018)
Лигирда Н. Ф. - 2011 IFCPC – Кольпоскопічна термінологія для шийки матки та інтерпретація термінів розділу "Загальна оцінка" (2018)
Прокопюк А. В. - Выбор врача: есть ли альтернатива гормональной терапии? (2018)
Мамедов М. К. - Особенности pазвития и клинико-патогенетические ваpианты течения инфекции, вызванной виpусом гепатита С, у больных pаком грудной железы, Мамедова Т. H., Рагимзаде С. Э. (2018)
Ткаченко А. В. - Роль функціональних методів діагностики при багатоплідній вагітності (2018)
Кравченко О. В. - Прогностичні фактори ефективності преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепристоном (2018)
Шелигін О. С. - Використання родинно орієнтованих технологій у жінок–лікарів різних спеціальностей, Вдовиченко С. Ю. (2018)
Маркін Л. Б. - Надання допомоги вагітним з істміко- цервікальною недостатністю за наявності нутритивної магнієвої недостатності, Шатилович К. Л., Кунинець Г. Я., Попович А. І., Прокіп У. Є. (2018)
Шинкарук Т. А. - Родинно орієнтовані технології при багатоплідній вагітності (2018)
Макаренко М. В. - Визначення рівня експресії рецепторів стероїдних гормонів у поліпах ендометрія у жінок у постменопаузальний період, Говсєєв Д. О., Грідчин С. В., Єляшович В. С., Сокол І. В., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2018)
Nazarenko L. G. - Dynamic of the structure of delivery methods in women with cesarean section in anamnesis, Nedorezova K. M. (2018)
Рагимова В. В. - Особенности проявлений климактерического синдрома у женщин в постменопаузальный период в современных условиях, Алиева Э. М., Султанова С. Г. (2018)
Дронова В. Л. - Погранична муцинозна цистаденома яєчника як причина виникнення псевдоміксоми очеревини (Презентація клінічного випадку), Дронов О. І., Рощина Л. О., Бублієва О. І. (2018)
Продан Т. О. - Результати контрольованої стимуляції овуляції у програмах донації ооцитів, Данкович Н. О., Бабенко О. М. (2018)
Куземенська М. Л. - Оптимізація хірургічного лікування поєднаної патології матки і генітального пролапсу, Гладенко С. Є. (2018)
Возіанов С. О. - Роль електроміографії у діагностиці та лікуванні жінок змішаної групи з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2018)
Скрипченко Н. Я. - Особливості біоценозу піхви у вагітних з аденоміозом, Павлова О. М., Шамаєва О. В., Могілевська С. І. (2018)
Запорожченко М. Б. - Особливості мікробіоценозу статевих органів жінок, що хворіють на лейоміому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Іщак О. М. - Клінічні аспекти різних форм апоплексії яєчника (2018)
Бобрицкая В. В. - Решение проблемы микст-инфекций репродуктивной системы в сочетании с вирусом папилломы человека, Назар О. В., Бондаренко Т. Н. (2018)
Савченко С. Є. - Особливості перебігу гестації, пологів та перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих жінок (Ретроспективний аналіз), Гервазюк О. І. (2018)
Нормальные роды. Клиническое руководство Квинсленда (2018)
Антенатальное и постнатальное психическое здоровье: клинический менеджмент. (2018)
Доронкина Д. В. - Структурный анализ средневековой монодии и проблемы ее "дешифровки" (на примере хорала "Favus distilans" Хильдегарды Бингенской) (2016)
Дяблова К. О. - Духовно-музыкальные основы осмогласной системы (на примере песнопений праздника Преображения) (2016)
Мельник Д. Г. - Невідомі факти з історії написання Liber quartus motetorum Дж. П. Палестрини (2016)
Дзекун В. М. - Робота з темою в шістьох фугах або волюнтаріях Г. Ф. Генделя (2016)
Левкулич Є. О. - Питання національно-стильової ідентифікації творчості Сергія Борткевича (2016)
Волосянчук Х. Р. - Робота композитора з вербальним першоджерелом (на прикладі хорового циклу Б. Лятошинського "П’ять мішаних хорів без супроводу на слова М. Рильського", op. 64) (2016)
Овдійчук А. Л. - Марш у творчості М. Римського-Корсакова і С. Прокоф’єва: паралелі та контрасти (2016)
Андрієвська Т. О. - "Missa movere" В. Степурка в контексті сучасних тенденцій оновлення духовної музики (особливості жанрово-стильового синтезу) (2016)
Задорожная С. Ю. - Типы лейтмотивов в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы" (2016)
Усова А. Ю. - Воплощение принципов полифункциональности в музыке к кинофильму "Брати. Остання сповідь" (2016)
Пешкова В. А. - Мадригал К. Монтеверди "Hor che’l ciel e la terra" ("Час, когда небо и земля"): особенности воплощения поэтического текста (2016)
Плуток В. Ю. - Маловідома сторінка у творчості Дж. Россіні. Опера "Арміда" (2016)
Синяк Л. В. - Роль Бйорнстьєрне Бйорнсона у формуванні естетичної платформи творчості Едварда Гріга (2016)
Устюжанина Н. Ю. - Образ Чио-Чио-Сан в одноименной опере Джакомо Пуччини: развитие и трансформация (2016)
Криштофович В. І. - "Сон літньої ночі" Карла Орфа: особливості музичної мови (2016)
Идрисова С. А. - М. И. Глинка в Париже в 40 – 50-е годы XIX века: между успехом и творческим молчанием (2016)
Павелко Е. А. - М. И. Глинка в повседневной среде Польши 1848 – 1851 гг.: путешествие по варшавским адресам композитора (2016)
Скурская Д. Ю. - Интонационное родство тематизма разделов "Молитвы" М. Глинки для соло, хора и оркестра как средство создания единства контрастных образов драматического монолога (2016)
Скворцова Н. М. - Плачі Ярославни в хоровій творчості Є. Станковича: два погляди одного композитора (2016)
Постоловская Н. В. - Стихотворение А. Пушкина "Не дай мне Бог сойти с ума" в музыкальном прочтении Е. Станковича. Особенности композиционного решения (2016)
Зінченко В. М. - Хоровий цикл І. Шамо "Чотири хори на вірші І. Франка" (спроба втілення біблійної ідеї) (2016)
Шершун В. В. - Жанр дитячого балету в творчості українських композиторів (2016)
Микрюкова А. В. - Структура для исполнителя и форма для слушателя в фортепианных пьесах Филипа Гласса (2016)
Павлова Е. К. - Образно-интонационная идея Этюда-картины ор. 39 № 6 а-moll С. В. Рахманинова и ее композиционно-драматургическое решение в исполнительских версиях (2016)
Овдейчук О. П. - Диатонический и хроматический полутон: акустическое различие и особенности исполнительской реализации (2016)
Бійо В. В. - Інтерпретація опери-балету Ж.-Ф. Рамо "Галантні Індії" на сучасному етапі (2016)
Павлів Т. І. - Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла України і слава, і воля", Соловей Л. М. (2016)
Максютенко Э. А. - Литературные коллизии в опере Г. Шантыря "Пиквикский клуб" (2016)
Вавшко І. В. - Вступний розділ у композиції рок-балади (2016)
Федорова И. Ф. - "Король лир. Пролог" Владислава Троицкого и группы "ДахаБраха" как пример эксперимента с фольклором (2016)
Гришечкина М. С. - Музыкальная партитура "Меланхолии" Ларса фон Триера: реконструкция деконструкции (к проблеме работы с музыкальным первоисточником) (2016)
Шадрина-Лычак О. В. - Бестактовая прелюдия как феномен исполнительского искусства эпохи барокко (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Сиротинська Н. І. - Осмогласні богородичні піснеспіви "Грішних молитви" в українських ірмологіонах (2017)
Кузьмінський І. Ю. - Князівські музичні капели та музичні професійні об’єднання у містах острозької ординації у ранньомодерний час (2017)
Купіна Д. Д. - М. Леополіта. Kyrie з "Missa Paschalis": до питання стильової атрибуції твору в аспекті органних традицій XVI століття (2017)
Бабушка Л. Д. - Фестивація та свято: культуротворчі моделі динамічності та константності буття (2017)
Василенко О. В. - Специфіка жанрового синтезу рапсодії та думки у вокально-хоровій творчості Лесі Дичко (2017)
Пахомова Є. Г. - Музичний екфразис як прояв інтермедіальності художнього простору (на прикладі творчості Лесі Дичко) (2017)
Коханик І. М. - Музичний стиль як сфера комунікації композитора, виконавця, музикознавця (2017)
Дугіна Т. Є. - Особливості музичної мови Євгена Станковича: "Sinfonia larga" як прояв стильових констант творчості майстра (2017)
Жарков А. Н. - Тембр в музыке: проблема определения понятия (2017)
Шадрина-Лычак О. В. - Об использовании украшений в епоху барокко (2017)
Жукова О. А. - Тріолі та їх контекст у нотному записі епохи бароко. Питання інтерпретації (2017)
Юферова Г. В. - Художня логика твору "Homo fugens" Oлексія Войтенко (2017)
Бондарчук В. О. - Сутнісні основи естетичної ідентифікації оперного виконавця: Дмитро Гнатюк у розрізі стильових та жанрових інновацій театру опери та балету 1953 року (2017)
Заволгін О. В. - Деякі аспекти хорової артикуляції (2017)
Павко А. І. - Музичне мистецтво і наука в інтелектуальному просторі культури, Курило Л. Ф. (2017)
Савенко М. О. - Універсалістські засади художньо-естетичного змісту образу богині-матері: історичний та транскультурний виміри (2017)
Вороніна М. О. - Ораторії "Дитинство Христа" Г. Берліоза і "Марія Магдалина" Ж. Массне та їх роль в історії жанру (2017)
Мудрецкая Л. Г. - Некоторые наблюдения о метаморфозах французской лирической оперы ("Фауст" Ш. Гуно, "Миньон" и "Гамлет" А. Тома, "Манон" и "Вертер" Ж. Массне) (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського