Ли Цин - "Три баллады Франсуа Вийона" К. Дебюсси: особенности прочтения традиций национальной культуры (2017)
Нечепуренко В. Ю. - Симетричність поетичного та музичного текстів у mélodie Ґ. Форе "Prison" на вірші П. Верлена (2017)
Бодіна-Дячок В. В. - Авторська присвята музичного твору: погляд в історію (2017)
Герасимова А. Л. - Oт "Спящей красавицы" – до "Паганини": балетные мотивы в творческой биогафии Сергея Рахманинова (2017)
Лю Нань - Темпоральный аспект музыкальной поэтики песен М. Мусоргского и некоторые задачи исполнительской интерпретации (на примере "Колыбельной" из цикла "Песни и пляски смерти") (2017)
Марценківська О. В. - Фортепіанна шевченкіана: символіко-семантичні фактории взаємодії поетичного та музичного вислову (2017)
Журавкова Ю. О. - Прихована конфліктність протистояння "протагоніст↔антагоніст" в опері Дж. Менотті "Мартінова брехня" як основа музичної драматургії твору (2017)
Тимченко-Быхун И. А. - Диалог жанров в "Детской польке" М. Глинки (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Лапшин C. - Реформування державного управління України-Гетьманщини в 1734-1750 рр., Конотопенко О. (2018)
Альошина О. - Організаційні засади та культурно-освітня діяльність Луцького православного братства у другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2018)
Цецик Я. - Роль чорносотенців у загостренні міжетнічних та міжконфесійних взаємовідносин на Волині у 1906 – 1916 рр. (2018)
Поліщук Ю. - Мирон Кордуба та Археографічна комісія НТШ: співпраця на початку ХХ ст. (2018)
Завальнюк А. - Духовні твори М. Д. Леонтовича (2018)
Мисак Н. - "А все таки Криворівня надить": Карпати і Прикарпаття в житті Михайла Коцюбинського (2018)
Кузьмінець Н. - Утвердження монополії більшовицької партії на владу в Україні на початку 1920-х рр. (2018)
Коляструк О. - Українська інтелігенція 1920-х рр.: (не)банальність потреб і проблема вибору (2018)
Мельничук М. - Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр., Томляк Т. (2018)
Прилипко Р. - Соціальне обслуговування особливого контингенту собезу в УСРР у 20-х рр. ХХ ст., Марценюк Н. (2018)
Даниленко С. - Зотов В. О.: теоретик і практик системи сільськогосподарського податку в УСРР (1923 – 1929 рр.) (2018)
Вітенко З. - Діяльність профспілок України в кампаніях міжнародної революційної солідарності у 1920-х на початку 1930-х рр. ХХ. ст. (2018)
Петренко В. - Система державних позик у фіскальній політиці більшовицької влади в Україні (1927-1932 рр.) (2018)
Силка О. - Діяльність органів влади з подолання дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні на завершальному етапі війни (1943-1945 рр.) (2018)
Мельничук Т. - Забезпечення трудової дисципліни вчительства загальноосвітніх шкіл України повоєнного періоду (1945 – середини 1950-х рр.), Романець Л. (2018)
Романюк Б. - Трудодень в системі оплати праці колгоспників України другої половини 1940-х – початку 1950-х рр. (2018)
Коляструк О. - Верховна Рада України 1990-1994 рр.: перший досвід законотворчості та державотворення (2018)
Клімов М. - Реалізація Канадським агентством міжнародного розвитку проектів технічної допомоги сільському господарству України через заснування дорадчих служб у 1991-2011 рр. (2018)
Мякінченко І. - Тенденції релігійної мережі України (2014–2016 рр.) (2018)
Боднар Г. - Найбільша подія цієї революції – люди: Євромайдан як точка відліку волонтерського руху в Україні (2018)
Мельничук О. - Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України, Чернищук Н. (2018)
Іскра С. - Освітня діяльність Римо-католицької Церкви на Поділлі в умовах опору російському царизму у ХІХ – на початку ХХ ст., Верещагіна-Білявська О. (2018)
Зубко О. - "Подолянин-увпіст" Микола Олексійович Тимченко (1882-1956(?)) (2018)
Гальчак С. - Валентин Отамановський – видатний краєзнавець Поділля (2018)
Стадник О. - Вибори до Рад як чинник радянізації подільського селянства у 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Кравченко П. - Керівний склад політвідділів МТС у Вінницькій області (2018)
Кононенко В. - Міжетнічні відносини українців та євреїв Поділля в умовах Голокосту (2018)
Мельничук О. - Знищення душевнохворих 4-ї радянської психіатричної лікарні м. Вінниці в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) (2018)
Москвічова Ю. - Діяльність громадських організацій і творчих спілок Вінниччиниперіоду незалежності України (2018)
Божко Л. - Етнологічна спадщина подільських науковців у 20 – 30-х роках ХХ ст. (2018)
Гребеньова В. - Прізвищевий масив Юзвинської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) (2018)
Жмуд Н. - Локальна самоідентичність вінничан як складова культурного ландшафту міста: порівняльний аналіз польових матеріалів 2008-2009 рр. та 2017 р. (2018)
Пилипак М. - Локальні особливості весільної обрядовості українців Республіки Башкортостан (на прикладі Альшеївского та Аургазинського районів) (2018)
Ціватий В. - Історична спадщина і зовнішньополітична діяльність Франческо Гвіччардіні (1483-1540): до витоків італійської моделі дипломатії раннього Модерного часу (2018)
Савчук А. - Передумови Селянської реформи 1861 р. в Росії через призму діяльності секретних комітетів (2018)
Шатковська І. - Історичні шляхи становлення російської музичної педагогіки (на прикладі творчої діяльності М. І. Глінки), Михайлишен О. (2018)
Швець І. - Творчість П. О. Флоренського в контексті релігійно-філософської проблематики ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Мозгальова Н. - Європейський архетип сакрального в контексті історичного конфлікту віри та знання, Барановська І., Ліва Н. (2018)
Очеретяний В. - Міжнародно-інформаційна діяльність дипломатичної місії УНРу Празі 1919-1920 рр., Ніколіна І. (2018)
Покляцька А. - Загальна характеристика розвитку сатиричної періодики СРСР 1920-30-х рр. (2018)
Протасов А. - "Истсоцстрах внушает страх?" Дела и дни Комиссии по изучению истории социального страхования (1926 – 1930 гг.) (2018)
Мазур І. - Військова служба в Республіці Корея: вплив громадськості та масової культури, Войнаровський А. (2018)
Києнко-Романюк Є. - Ініціатива Європейської Комісії "е-Європа – інформаційне суспільство для всіх" (1999-2005 рр.), Неприцька Т. (2018)
Чорна Н. - Політика Польщі щодо України: акценти й тенденції розвитку в 1991-2015 рр. (2018)
Жмур Є. - Символи візуальної ідентифікації у національному брендінгу Республіки Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, Неприцький О. (2018)
Кароєва Т. - Інскрипт як історичне джерело (2018)
Грабовська О. - Джерельна база пам’яткознавчого дослідження цегли (2018)
Орлов В. - Історико-релігійні дослідження Сергія Мельгунова та їх роль у вітчизняній історіографії історії релігії та церкви ХІХ – початку ХХ ст. (джерелознавчий аналіз) (2018)
Владига О. - Михайло Грушевський як організатор археографічної праці: технічні аспекти (2018)
Криворучко О. - Еволюція ідеї російського федералізму в статтях Михайла Грушевського періоду УЦР (2018)
Ратушняк І. - Антигетьманське повстання на Поділлі у спогадах В. Рейнбота (2018)
Мурашова О. - Джерела до вивчення соціальної політики радянської влади в Україні 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Батирєва І. - Деякі сторінки з життя окупованої Вінниці у листах і спогадах очевидців (1941-1944 рр.) (2018)
Стопчак М. - Діяльність більшовицької влади по розкладу інтернованої Армії УНР в українській зарубіжній історіографії (2018)
Kravchuk O. - The figure of T. G. Masaryk in Ukrainian historiography in 20-30-s XX century (2018)
Романюк І. - Коріненко П. С. Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ– поч. ХХІ ст.). Порівняльний аналіз. Монографія. Тернопіль, 2015. 496 с., Романюк Б. (2018)
Зінько О. - Комарніцький О. Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія / наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2017. – 984 с. (2018)
Романюк І. - Реєнт О. П., Рекрут В. П. "Нариси життя Літинщини 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність" / наук. ред. акад. В. А. Смолій. Київ: Інститут історії України НАН України, 2017. 298 с., Герасимов Т. (2018)
Мазило І. - Сувора правда про 14-й партизанський. Документи радянських і трофейних архівів, факти, публікації, свідчення учасників Немирівського партизанського підпілля та очевидців подій. Історико-публіцистичне видання. / Автор – упорядник І. Назаренко . – Вінниця, 2016. – 344 с. (2018)
Зінько Ю. - Сергій Гальчак. Поділля в роки Другої світової війни (1939 – 1945): Монографія. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2018. – 656 с. (2018)
Тучинський В. - Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: ТОВ "Нілан - ЛТД", 2017. – 467 с. (2018)
Троян С. - Підберезних І. Є. Сполучені Штати Америки в Південно-Східній Азії: партнерство в умовах сучасних викликів (1990 - початок 2000-х рр.): монографія. – Миколаїв: Іліон, 2018. – 475 с. (2018)
Для уваги авторів (2018)
Fatusin A. F. - Implication of ICT use on productivity and regional development planning among small scale enterprises in Ondo state, Oladehinde G. J. (2018)
Zubikova A. - Curse or blessing: economic growth and natural resources (Comparison of the Development of Botswana, Canada, Nigeria and Norway in the Early 21st Century) (2018)
Бабич М. - Соціально-економічна та екологічна стійкість коротких ланцюгів постачання: можливості для розвитку сільських територій (2018)
Дудогло Т. - Нетрадиционный подход расчета эффективности аграрной продукции (2018)
Копитова І. - Управлінський потенціал організаційної культури у розв’язанні ділових конфліктів (2018)
Кушнір В. - Внутрішньогосподарський контроль у системі управління м’ясопереробним підприємством (2018)
Ляліна Н. - Вплив інтенсивності витрат кормів на ефективність молочного скотарства (2018)
Сокіл О. - Таксономія звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств (2018)
Сумець О. - Стратегії управління бізнесом (2018)
Тодорич Л. - Эффективность операционной деятельности сельскохозяйственных предприятий (2018)
Чередніченко О - Економічні аспекти виробництва та споживання молока й молочних продуктів, Пащенко О. (2018)
До відома авторів (2018)
Абдуллаев Э. - Методика оптимизации доходов и расходов предприятия (2017)
Ereshko A. - Online marketing researches in Ukraine: trends and perspectives, Kerekeshа O. (2017)
Титул, зміст (2013)
Gevorgyan L. - Big data in e-commerce (2017)
Анісімова Л. - Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем (2013)
Hayrapetyan G. - The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia (2017)
Борисюк І. - Структуралізм і деконструкція: до проблеми методологічних стратегій (2013)
Квасницька Р. - Концептуальні основи формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства, Тарасюк М. (2017)
Віннікова Н. - Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю (2013)
Кулинич М. - Суб’єкт бізнесу – як осередок формування результатів діяльності та обґрунтування необхідності їх досягнення (2017)
Вышницкая Ю. - Мифологические сценарии в современном мире: особенности "адаптации" (2013)
Літвінов О. - Проблеми визначення сутності економічної ефективності, Журенко А. (2017)
Лендьєл Н. - Тенденції розвитку сучасної китайської прози (2013)
Нездоймінов С. - Музейна мережа в контексті сучасних проблем екскурсології, Загорулько С. (2017)
Сінченко О. - Рецептивні означення літературних теорій ХХ століття (2013)
Омельяненко В. - Аналіз технологічної залежності країни на основі інституційно-еволюційного підходу (2017)
Волошук Л. - Поліфонія художнього світу прози Марії Матіос (2013)
Поляничко О. - Екосистемний підхід в рекреаційно-туристичній сфері в умовах трансформації економіки України (2017)
Дынниченко Т. - Французский литературный канон XVIII века в творчестве Андре Жида (2013)
Самохвалов О. - Дослідження стану рівня життя населення в Одеському регіоні (2017)
Кузьменко В. - Урбаністичні мотиви у творчості Михася Ткача (2013)
Табанова А. - Економічні інструменти регулювання гендерного паритету України, Беспалов В., Беляєв Л. (2017)
Литвинюк Л. - Романтично-лірична домінанта рецепції образу Івана Мазепи в інтерпретації Івана Перепеляка (2013)
Пузанова Г. - Сутність та існування людини в екзистенціалізмі (2017)
Луцюк М. - Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур (2013)
Наші автори (2017)
Олійник С. - Інтертекстуальні виміри роману Володимира Єшкілєва "Тінь попередника" (2013)
Питюр О. - Семіотичні рівні літературної комунікації у бароковому тексті (2013)
Пухонська О. - Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності (2013)
Погребняк І. - Образ України в епістолярії Бориса Грінченка (2013)
Васьків М. - Огляд і оцінка західної преси на сторінках "Універсального журналу" (1928-1929 рр.) (2013)
Одаренко О. - Естетизація патології: ушкоджені віртуальні тіла медіа-арту versus досконалі "нові" тіла трансгуманізму (2013)
Опришко Т. - Історіографія та джерела дослідження журналу "Молодняк" (2013)
Мурдза І. - Вербалізація концепту "Сад" у староукраїнській мові (2013)
Юрченко І. - Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю Катерини Калитко (на матеріалі повісті "М.істерія") (2013)
Tsapro H. - Hedge Well in Television Interviews: Gender Aspect (2013)
Єременко О. - У відблиску іскри Прометея (рецензія на навчальний посібник: Ткачук О. М. Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі. Навчальний посібник / О.М. Ткачук. – Тернопіль: Медобори, 2012. – 131 с.) (2013)
Знаменська Т. К. - Ключові питання дотації заліза передчасно народженим дітям, Воробйова О. В., Нікуліна Л. І., Жданович О. І. (2018)
Riga O. - Predictors of disability in preterm infants during early childhood, Gordienko I. (2018)
Бабінцева A. Г. - Прогнозування ренальної дисфункції у доношених новонароджених дітей з атологічним перебігом ранньої неонатальної адаптації (2018)
Лапоног С. П. - Використання методу подовженого вдиху у пологовій залі під час стабілізації новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом (2018)
Лошак O. O. - Оцінка ефективності різних видів ентерального харчування у передчасно народжених немовлят (2018)
Гончарь М. О. - Фактори ризику формування серцево-судинних розладів у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку, Бойченко А. Д. (2018)
Горбатюк О. М. - Кишкова інвагінація у дітей (аналіз літературних даних і власних спостережень), Міхнушева О. С., Ужинська К. Г. (2018)
Руденко Є.О. - Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування стравохідно-трахеального сполучення у дітей (2018)
Бендас В. В. - Сучасний метод визначення таксономiчного складу мікробіоти в урогенітальних шляхах жінки, Стефак Я. П., Мойсюк В. Д., Мігалчан А. Б. (2018)
Бондаренко Н. П. - Неімунна водянка плода, індукована парвовірусом В19 – діагностика під час вагітності та перинатальні наслідки, Лакатош В.П., Лакатош П. В. (2018)
Знаменська Т. К. - Сучасні терапевтичні підходи корекції функціональних запорів у немовлят, Воробйова О. В. (2018)
Чуйко M. M. - Сучасна стратегія діагностики внутрішньочерепних крововиливів у новонароджених (2018)
Знаменська Т. К. - Роль пробіотиків у формуванні мікробіоти кишечника новонароджених групи ризику, Воробйова О. В., Чуйко М. М. (2018)
Молодан Л. В. - Случай синдрома Гетчинсона-Гилфорда (мутация G608G в гене LMNA), ассоциированного с недостаточностью тилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR 677TT), Гречанина Е. Я., Гречанина Ю. Б. (2018)
Крецу Н. М. - Особливості перебігу перинатального ураження ЦНС неуточненої етіології у періоді новонародженості (клінічний випадок), Колюбакіна Л. В., Трекуш Є. З. (2018)
Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Респіраторний дистрес-синдром у передчасно народжених дітей" антенатальна профілактика респіраторного дистрес-синдрому в передчасно народжених дітей: стандарт медичної допомоги (2018)
Балясна О. - Звіт про участь у міжнародному з’їзді пацієнських організацій (2018)
Доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова Олена Кас’янівна Каблукова (2018)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2018)
Камалова Д. З. - Проблемы гармонизации современной и исторически сложившейся архитектуры Узбекистана, Самиева Н. (2018)
Искандаров Т. И. - Токсикологическая оценка нового дефолианта хлопчатника "Фанкальцийдеф", Романова Л. Х., Искандарова Г. Т., Шоюсупова Х. (2018)
Іщенко Т. І. - Актуальність впровадження аюрведичних послуг на підприємствах гостинності, Терешкевич В. В. (2018)
Kuzmin O. - Development of elements of the quality management system of the reception and accommodation service in the hotel, Chernenko D., Symonova O., Velychko V. (2018)
Броварець О. О. - Класи інформаційно-технічних систем оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь конструкції Олександра Броварця для забезпечення сучасних новітніх розумних технологій агропромислового виробництва (2018)
Гнатейко Н. В. - Методика керування динамікою обробної механічної системи, Штефан Н. І. (2018)
Кирпіченкова О. М. - Розширення асортименту страв функціонального призначення в закладах ресторанного господарства, Кузьмін О. В., Сосюк А. О., Михайленко В. М. (2018)
Копей Б. В. - Аналіз поломок насосних штанг в різних умовах експлуатації в Україні та США, Мартинець О. Р. (2018)
Копей Б. В. - Подовження ресурсу насосних штанг з дефектами нанесення поліуретанових покриттів, Мартинець О. Р. (2018)
Копей Б. В. - Прогнозування ресурсу насосних штанг, зміцнених металевими обертовими щітками та поліуретановим покриттям, Мартинець О. Р. (2018)
Кузьмін О. В. - Удосконалення технології алкогольних коктейлів в закладах ресторанного господарства, Естрін О. С. (2018)
Кузьмін О. В. - Методика визначення комплексного показника якості дріжджів, Шулак М. Я., Романченко Н. М. (2018)
Орлова М. М. - Модифікація алгоритму шеплі для обчислення невідповідності онтологій, Дзицюк Є. В. (2018)
Середюк М. Д. - Визначення пропускної здатності та енерговитратності двониткових нафтопровідних систем, Григорський С. Я. (2018)
Фурманова Ю. П. - Обґрунтування використання пшеничних висівок при виробництві овочевих котлет для дитячого харчування, Сулик А. Ю. (2018)
Храновська К. В. - Педагогічні та психофізичні основи розробки програмних засобів тестування студентів з метою підвищення якості та рівня засвоєння ними дидактичного матеріалу, Костиренко Т. П., Костиренко І. В. (2018)
Смирнова В. Н. - Этимологические типы компьютерных англицизмов (2018)
Бордюг Т. О. - Умови відповідальності за кредитними правочинами (2018)
Лукацька О. Ю. - Особливості сучасного адміністративно-правового статусу Національної гвардії України (2018)
Мотовилець М. І. - Особливості застосування офшорних механізмів за законодавством України і країн-членів ЄС (2018)
Пагута В. О. - Актуальні особливості адміністративних процедур у розрізі адміністративного законодавства України (2018)
Василець Т. Ю. - Нейромережеве управління електромеханічною системою з пружними зв’язками в кінематичних передачах, Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. (2018)
Vasylyshyn V. - Spectral analysis of signals by Root-Min-Norm method, using modified SSA method (2018)
Костенко П. Ю. - Аналіз IID-скритності безперервних хаотичних сигналів, Слободянюк В. В., Волинець С. В., Крючка М. Л. (2018)
Білова Т. Г. - Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади, Побіженко І. О. (2018)
Дорофеев Ю. И. - Определение максимально допустимого запаздывания при синтезе системы управления запасами в сетях поставок, Никульченко А. А. (2018)
Polonskyi Yu. - Apparatus of knowledge formalization for a support system of decision making by operators of air traffic automated control system, Shylo S., Borozenets I., Mazharov V. (2018)
Творошенко І. С. - Удосконалення просторової мережі навчальних закладів міста Сєвєродонецька на основі геоінформаційного аналізу, Шевченко А. Р. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Оценка нижней границы надёжности физически реализуемой системы в процессе её эксплуатации при произвольных законах распределения обобщённой нагрузки и прочности, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2018)
Мінухін С. В. - Оптимізаційна модель розташування та постачання альтернативної енергії з використанням просторових даних, Сизранцев М. Г. (2018)
Плахотніков К. В. - Оптимізація вмісту добавок у складах композиційних матеріалів методами експериментально-статистичного моделювання, Старкова О. В., Костюк Т. О., Бондаренко Д. О. (2018)
Шумиляк Л. М. - Дослідження методу асинхронних клітинних автоматів при застосуванні в задачах теплопровідності, Жихаревич В. В., Остапов С. Е. (2018)
Бойченко О. С. - Метод багатокритерійної кластеризації бездротової інформаційно-комунікаційної мережі, Поздняков П. В. (2018)
Борисова Н. В. - Эффективное управление ресурсами встроенных систем для вычислительной техники реального времени, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2018)
Герасіна О. В. - Методика інтелектуальної ідентифікації та прогнозування трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах (2018)
Висоцька О. В. - Автоматизація визначення спрямованості порушень фізичного розвитку, Друзь В. А., Доброродня Г. С., Довнар О. Й. (2018)
Пришляк М. Ю. - Анализ глубоких моделей нейронных сетей на базе ограниченных машин Больцмана, Субботин С. А., Олейник А. А. (2018)
Томашевский Р. С. - Использование ковариационного анализа биоимпедансных сигналов для информационной поддержки процедуры ультрафильтрации (2018)
Баглай Р. О. - Загрози безпеки хмарних технологій для банків (2018)
Shevchenko A. - Identification of "zero day" threats in cybersecurity using taxonometric method, Tkachenko M., Shevchenko V. (2018)
Бодянский Е. В. - Рандомизированная модификация метода оптимизации на основе кошачьих стай, Шафроненко А. Ю. (2018)
Herasimov S. - Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities, Shapran Yu., Stakhova M. (2018)
Адаменко М. І. - Аналіз існуючих математичних моделей і комп’ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері, Кацман М. Д., Білецька Є. С. (2018)
Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Балджи М. - Удосконалення прогнозування використання ресурсного потенціалу для економічної безпеки регіону, Мрук М. (2017)
Богачова А. - Кастомізація як інструмент продуктового маркетингу. Питання асортименту і калькулювання якості продукції (2017)
Zakharchuk V. - Factors for improving the quality of environmentally safe textiles based on linen fibers, Kuiemzhy O. (2017)
Кашталян Т. - Типология инновационного развития лесного сектора Беларуси в институциональном контексте (2017)
Ковальова В. - Проблеми мотивації та лояльності креативного персоналу в інноваційній підприємницькій діяльності (2017)
Корольков В. - Моделювання наслідків інституційних змін в адмініструванні соціальних внесків в Україні, Баранник О. (2017)
Мoрoз М. - Iнституцiйнe зaбeзпeчeння iннoвaцiйнoї дiяльнoстi в систeмi "дeржaвa-унiвeрситeти-прoмислoвiсть", Гeйкo Л. (2017)
Осик Ю. - Китайская цивилизация с точки зрения западной культуры и ее воплощение в экономике (2017)
Перчук О. - Зарубіжний досвід формування бюджетів для громадян (2017)
Румянцева А. - Социально-экономические последствия теневой и криминальной деятельности в развитых странах (2017)
Струк Н. - Обліково-аналітична інтерпретація та основні напрями контролю трансакційних витрат у інноваційній діяльності підприємства (2017)
Хомутенко А. - Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні, Островська Н. (2017)
Наші автори (2017)
Kórshunova A. - Energía alternativa de chile: riesgos y perspectivas de inversión, Shulýndina E. (2018)
Бень В. П. - Застосування алгоритму бустінга при створенні ансамблю моделей для визначення скорингової оцінки позичальників-фізичних осіб (2018)
Бут О. А. - Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства (2018)
Газуда Л. М. - Фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури села, Сідун Х. І., Шеверя К. І. (2018)
Галавтіна А. В. - Обґрунтування використання інноваційних технологій для покращення іміджу торговельної марки "Мівіна", Болотна О. В. (2018)
Гевчук А. В. - Економіко-юридичний підхід до визначення змісту та удосконалення обліку зобов’язань (2018)
Головко В. І. - Використання результатів аналізу грошових коштів та потоків підприємства в управлінні та шляхи його оптимізації, Безкоровайна О. О. (2018)
Головко В. І. - Аналіз наукових підходів до трактування сутності та класифікації похідних фінансових інструментів та їх складових, Кляченко В. В. (2018)
Даллакян С. А. - Малое и среднее предпринимательство в Республике Армения: зарубежный опыт финансовой и кредитной поддержки, Саркисян С. А. (2018)
Дубас Я. Ю. - Цінова стратегія підприємства (2018)
Дуброва Н. П. - Оцінка кредитоспроможності підприємства, Гелюх Ю. В. (2018)
Дуброва Н. П. - Організація системи управління витратами на підприємстві, Глущенко Т. В., Уманська А. С. (2018)
Дуброва Н. П. - Управління дебіторською заборгованістю в системі фінансового менеджменту підприємства, Дрожаков Є. С. (2018)
Дуброва Н. П. - Кредитна політика комерційного банку, Тріль А. О. (2018)
Загоруйко С. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності оборотного капіталу (2018)
Кириченко О. М. - Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства, Химич К. В. (2018)
Котенко О. Ю. - Класифікація нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку (2018)
Кучкова К. О. - Дослідження конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств Сумської області, Бугаєнко Д. В. (2018)
Поснова Т. В. - Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування, Химорода О. П., Тершак Н. А. (2018)
Кочарян А. С. - Личностные детерминанты стиля жизни: психологическая валеология, Баринова Н. В., Зубенко О. М. (2017)
Кочарян О. С. - Система відносин наркозалежної особистості, Савіна М. В., Антонович М. О. (2017)
Кочарян Г. С. - Патологические сексуальные стереотипы, обусловленные мастурбацией, сочетаемой с порнографией (2017)
Мозговий В. І. - Теоретичний огляд психосемантичних досліджень військовослужбовців (2017)
Гайдучик П. Д. - Психологічні особливості переживання сепараційної тривоги в умовах лікувальної реабілітації (2017)
Компанович М. С. - Ретроспективний аналіз досліджень емоційних переживань як складової психосоматичних захворювань (2017)
Свинаренко Ю. В. - Особливості психотерапевтичної роботи з нарцисично організованими особистостями, Чичихіна Н. А. (2017)
Харченко А. О. - Особливості психотерапевтичної роботи з травматичним емоційним досвідом комбатантів (2017)
Лисеная А. М. - Переживание как мишень психотерапевтического воздействия (2017)
Гордієнко К. О. - Модель психотерапевтичного впливу в залежності від ментальних особливостей клієнта, Бондаренко О. Ф. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Kashuba A. I. - Photoluminescence in the solid solution In0.5Tl0.5I, Zhydachevskyy Ya. A., Semkiv I. V., Franiv A. V., Kushnir O. S. (2018)
Chao F. - Influence of noise on the accuracy of measuring image shifts based on optical correlator (2018)
Vasylkiv Yu. - Torsion-induced optical "triaxiality” of LiNbO3 crystals, Kryvyy T., Abbasov I., Boyko V., Skab I., Vlokh R. (2018)
Jaddoa M. F. - Dual-wavelength Q-switched pulse generation using D-fibre and MoS2 saturable absorber, Odah J. F., Ahmad H., Amiri I. S., Tiu Z. C. (2018)
Bekshaev A. Y. - Spin and momentum of the light fields in inhomogeneous dispersive media with application to surface plasmon-polariton waves, Bliokh K. Y. (2018)
Makhnovets G. V. - Study of optical absorption in TlGaSe2:Zn2+ single crystals, Myronchuk G. L., Piskach L. V., Vidrynskyi B. V., Kevshyn A. H. (2018)
Thonglim P. - Removal of metals using a ZnO/Au composite under visible-light illumination, Sirivichai M., Thanjai O., Locharoenrat K. (2018)
Черкашин А. - Особливості формування особистісно-професійної зрілості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах: теоретичний аспект (2018)
Сизикова В. - Характеристика компонентів, показників і рівнів сформованості професіоналізму майбутніх соціальних працівників (2018)
Разумна А. - Управління формуванням нормативної професійної ідентичності майбутніх медиків (2018)
Тимощук О. - Іншомовна підготовка як засіб підвищення конкурентоспроможності сучасного фахівця машинобудівної галузі (2018)
Дєгтяр О. - Організація поліфункціонального контролю професійної підготовки компетентного фахівця у вищій школі, Непомнящий О. (2018)
Романова І. - Соціальна робота з підтримки інтелектуальної активності людей похилого віку (2018)
Долгопол О. - Використання ментальних карт у підготовці викладачів ВМНЗ (2018)
Boldyrev K. - Analysis of the existing curricula of professional disciplines for profe-ciaonal psychologists: advantages and disadvantages (2018)
Слесик К. - Формування гуманітарної культури у іноземних студентів на основі гуманітарно-аксіологічного концептуального підходу до освіти (2018)
Євтушенко Н. - Науковий тезаурус системи вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів республіки Польща (2018)
Швецова Г. - Комп’ютерна графіка як складова професійної діяльності сучасного фахівця (2018)
Васянович Г. - Лідер філософсько-педагогічної науки – академік Іван Зязюн, Нагірняк М. (2018)
Аманмурадов Н. - Культура Туркменістану в системі міжкультурних взаємодій (2017)
Денисюк Ж. З. - Лінгвістично-комунікативна гра як засіб вираження ціннісних домінант у текстах пост фольклору (2017)
Піщанська В. М. - Етнокультурна ментальність і духовна культура козацтва в контексті українського бароко (2017)
Румко Ж. П. - Обласні центри народної творчості як форматори ідей та конструктивних дій у збереженні українських традицій (2017)
Хлебосолов І. О. - Формування культурного простору України в умовах незалежності (2017)
Прядко О. М. - Особливості технології екранного живопису при створенні однокадрового фільму, Гармаш Ю. Т. (2017)
Щербань А. Л. - Орнаментація кераміки й писанок в Полтавській губернії ХІХ століття: порівняльна характеристика (2017)
Білик О. В. - Образ грифона в галицькому середньовічному мистецтві (2017)
Василишина Н. А. - Роль пейзажу в творчості французьких живописців-романтиків (2017)
Велігура Н. М. - Феномен традиції в акварелі крізь естетику музики (2017)
Залевська М. М. - Особливості гаптування як різновиду української національної вишивки (2017)
Ладоненко М. І. - Нумізматичний конкурс "краща монета року" як ефективний засіб брендингу національного банку України (2017)
Логінський Я. В. - Жанрово-тематичний спектр живопису Василя Забашти (2017)
Петренко О. О. - Творча діяльність Миколи Самокиша в контексті культурно-мистецького життя Полтавщини та Харківщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Смоляр О. В. - Твори монументально-декоративного мистецтва в дизайні інтер’єрів готелів Києва (до проблеми збереження мистецьких пам’яток 1960-х – 1980-х рр.) (2017)
Щербакова К. О. - Формування творчого методу Юлії Сегаль у 1970-х роках (2017)
Єсипенко Р. М. - Актуальні проблеми українського театру другої половини 80-х років ХХ століття (2017)
Станіславська К.І. - Звукова інсталяція у просторі вуличного мистецтва (2017)
Антоненко О. М. - Театральна культура Запоріжжя: шляхи становлення (радянський період) (2017)
Бондаренко С. Д. - Мистецтво як незамінна складова процесів освоєння людиною навколишньої дійсності (2017)
Єфанова С. О. - Аналіз структури салонних парних танців на рубежі ХІХ – ХХ століть (на прикладі "бальної" групи) (2017)
Зайцева І. Є. - Деякі тенденції українського театрального мистецтва початку ХХI століття (2017)
Злобін Ю. В. - Особливості творчої діяльності Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Гоголя (1936–1950 рр.) (2017)
Кондратюк В. Ю. - Стилістичні особливості балетних вистав другої половини ХХ століття на прикладі творчості Валерія Ковтуна (2017)
Коржова А. М. - Дискусійні питання українського театрознавства кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Косінова О. М. - Проблеми формування культурологічної складової професійної підготовки майбутніх митців (2017)
Яценко О. Л. - Особливості хореографічної культури країн Латинської Америки – Венесуели та Колумбії (2017)
Янь Чао - Китайский авангардный театр: к определению понятия (2017)
Бадалов О. П. - Лариса Роговець як провідний діяч вокальної культури Чернігівщини (до 55-річчя від дня народження) (2017)
Горбаль В. Я. - Дрезденський оркестр Й. А. ХАССЕ (до питання про склад і типи інструментального викладу) (2017)
Иванников Т. П. - Внеевропейские мотивы в гитарной музыке Роланда Дьенса: "tunis, tunisie", "trois saudades" (2017)
Кузьмінський І.Ю. - Музичні капели волинських воєвод та маршалків у ранньомодерний час (2017)
Марценюк Г. П. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки музикантів-інструменталістів до творчої діяльності (2017)
Фурдичко А. О. - Сучасний стан зберігання музичної фольклорної спадщини України (1991–2017 рр.) (2017)
Швец Н. А. - Проблема традиции в фортепианном творчестве Н. Метнера (на примере "сонаты-воспоминания" из цикла "забытые мотивы") (2017)
Гарькава І. О. - Синтез християнських динамічних компонентів національного стилю у "Літургії св. Іоанна Златоустого" Євгена Станковича (2017)
Дзюба О. А. - Специфіка вокальної підготовки драматичних акторів у ВНЗ (2017)
Дондик О. І. - Трансформація аудіовізуальних параметрів сценічного простору в мистецькій діяльності Академічного камерного хору "Хрещатик" (2017)
Данник К. О. - Музичне мистецтво вірмен в українському культурному просторі (2017)
Лісогорська А. А. - Архетипи жіночих образів в операх П. Чайковського (на прикладі оперної тріади "Євгеній Онєгін" – "Пікова дама" – "Іоланта') (2017)
Лошманова О. В. - Школа bel canto Гертруди Троянової у вимірах виконавської та педагогічної діяльності (2017)
Лю Фань - Гендерний образ фортепіано (2017)
Магаліс О. В. - Феномен золотого перетину та специфіка його застосування в обробках та аранжуваннях Станіслава Павлюченка (2017)
Небога О. Г. - Творча спадщина Марії Едуардівни Донець-тессейр як мистецький та культурологічний феномен київської вокальної школи (2017)
Нестеренко Н. М. - Професійна відповідальність викладача в роботі з нотним текстом (2017)
Овдейчук О. П. - Исполнительское вибрато как способ коррекции звуковысотности на струнно-смычковых інструментах (2017)
Романец Д. О. - Дитячa оперa: історіографія питання (2017)
Шиленко Л. А. - Проблема перекладу оперного лібрето в сучасному музичному театрі (2017)
Адарюкова Л. Б. - Розвиток мотиваційно-ціннісного відношення студентів до самоосвітньої діяльності як умова формування самоосвітньої компетентності (2017)
Азатьян В. І. - Проблемні методи навчання в процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніми медичними фахівцями (2017)
Бакуменко Т. К. - Розробка факторіально-критеріальної моделі в системі роботи зі студентами педагогічних закладів вищої освіти (2017)
Бондаренко Г. П. - Формування наукової мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців (лінгвістичний аспект) (2017)
Вакуленко В. М. - Проблема роздільного навчання і виховання дітей різної статі в Україні (2017)
Варивода Н. А. - Моральне виховання особистості: ціннісний аспект (2017)
Голубєва І. В. - Національні стандарти підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями у США (2017)
Грицюта О. Ф. - Духовне начало як запорука морального розвитку особистості (2017)
Давискиба В. О. - Проблема формування професійної компетентності фахівців у сучасних наукових дослідженнях (2017)
Житницький А. О. - Формування здорового способу життя старших підлітків на заняттях з пауерліфтингу, Осіпцов А. В. (2017)
Клімчук В. А. - Історична періодизація процесу соціального виховання дітей у позашкільних закладах освіти в Україні (20-ті – 50-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Коркішко О. Г. - Позааудиторна робота з громадянського виховання молоді в умовах вищого навчального закладу, Палаткін Є. В. (2017)
Кузьміна О. В. - Фактори соціального впливу на процес підвищення якості життя особисті (2017)
Matorin B. I. - Leading ideas of modern training of manager of education (2017)
Маторина Н. М. - Использование инновационных технологий при изучении методики русского языка и литературы в педагогическом вузе на современном этапе развития высшей школы, Рубан А. А. (2017)
Мірошніченко В. І. - Ретроспективний аналіз поняття "патріотизм" у контексті історичної пам’яті Другої світової війни та подвигу сучасних прикордонників (2017)
Мухіна В. В. - Народні традиції як елемент формування духовно-етичного та соціального розвитку особистості студента ВНЗ (2017)
Парасєй-Гочер А. О. - Аналіз показників психологічних особливостей духовного розвитку сиріт підліткового віку на етапі констатувального експерименту (2017)
Полющенко І. В. - Побудова сучасної моделі змісту освіти фахівців як складова формування їх професійної компетенції (2017)
Рашидов С. Ф. - Виховання як формування ціннісної свідомості, Рашидова С. С. (2017)
Савченко Е. В. - Сопоставительное изучение словообразовательных гнезд в условиях билингвизма (лингводидактический аспект) (2017)
Северинчук Л. А. - Роль праці у процесі формування культури родинних взаємин учнів (2017)
Sizov V. V. - Sociological aspect of the European humanistic pedagogical model from a viewpoint of the pedagogy history (2017)
Скирда А. Є. - Вплив культурної упередженості на виявлення та визнання обдарованих студентів у меншинних групах Австралії (2017)
Табачник І. Г. - Особливості сучасних засобів виховання у духовному розвитку дошкільників (2017)
Тадеєв П. О. - Застосування міжнародних наукометричних баз студентами вищих навчальних закладів у науково-дослідницькій діяльності, Мартинюк Г. Ф. (2017)
Цибуліна П. В. - Роль духовності в підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до соціально-правового захисту неповнолітніх з обмеженими можливостями (2017)
Чурсин Н. Н. - Религия и наука в духовном освоении мира (2017)
Яцишина Н. В. - Сутність і структура прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Вихідні дані (2017)
Rassokhina Yu. V. - The Analysis of Distributed Two-Layers Components in Three-Layer Planar Structure, Krizhanovski V. G. (2018)
Захарченко О. С. - Узагальнена математична модель тонкої несиметричної індуктивної діафрагми у прямокутному хвилеводі, Мартинюк С. Є., Степаненко П. Я. (2018)
Ципоренко В. В. - Анализ точности беспоискового цифрового метода корреляционно-интерферометрического пеленгования с двухмерной корреляционной обработкой пространственного сигнала, Ципоренко В. Г., Чухов В. В., Андреев О. В. (2018)
Свида І. Ю. - Метод математичного моделювання функціонування системи радіозв’язку (метод мультитензора), Волобуєв А. П., Бухал Д. А. (2018)
Мустецов М. П. - Нейромережева система діагностики гестозу вагітних, Баган С. О. (2018)
Філімонова В. В. - Сегментація анатомічних структур серця в програмному середовищі EnSite Verismo при радіочастотній абляції аритмогенних тканин, Сичик М. М., Тарасова Л. Д., Кравчук Б. Б., Бацак Б. В., Поканєвич А. В. (2018)
Шарпан О. Б. - Динаміка параметрів тричастотної біоімпедансометрії пацієнтів під час гемодіалізної ультрафільтрації, Мосійчук В. С., Архипська М. О., Ткачук Б. В., Томашевський Р. С. (2018)
Барило Г. І. - Вимірювальні перетворювачі імпедансу з чотиритактним детектуванням сигналу, Голяка Р. Л., Прудиус І. Н., Фабіровський С. Є. (2018)
Іvanushkina N. G. - A Computational Model of Electrophysiological Properties of Cardiomyocytes, Ivan'ko E. O., Prokopenko Yu. V., Redaelli A., Tymofieiev V. I., Visone R. (2018)
Kolobrodov V. H. - Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal, Tymchik G. S., Mykytenko V. I., Kolobrodov M. S., Lutsiuk M. M. (2018)
Hafied Y. - La charge sedimentaire dans certains bassins du nord-ouest algerien, Shynkaruk L., Khlapuk M., Marouf N., Meddour A. (2017)
Дмитрів О. П. - Дослідження та аналіз пожежонебезпечних лісових територій за допомогою ГІСтехнологій на основі даних дистанційного зондування землі, Мосійчук В. С. (2017)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування необхідності метеорологічного забезпечення при розробці водогосподарсько-меліоративних проектів, Волк П. П., Приходько Н. В. (2017)
Власюк А. П. - Про одну задачу математичного моделювання внутрішньочастинкового масопереносу радіонуклідів у каталітичному пористому середовищі, Жуковський В. В. (2017)
Корчик Н. М. - Розробка функціональної схеми утилізації динітротолуенсульфонатних відходів, Буденкова Н. М., Пророк О. А. (2017)
Кусковець С. Л. - Вплив оперативного реагування пожежнорятувальних підрозділів на час безпечної евакуації людей у випадку пожежі, Чернецька І. В., Сахарук К. І., Кусковець А. С. (2017)
Серілко Л. С. - Дослідження особливостей руху частинок в установці для відцентрової обробки деталей, Пікула М. В., Стадник О. С., Серілко Д. Л. (2017)
Стрілець В. М. - Пружний вал карданної передачі з трикутним профільним з’єднанням, Стрілець О. Р., Сенніков О. С., Бондарук А. А. (2017)
Бичковська Л. С. - Вплив деконструктивізму на сучасні тенденції в архітектурі та містобудуванні, Чучупалова В. О. (2017)
Бичковська Л. С. - Супрематизм за межею живопису, Цьомик В. П. (2017)
Корнієнко В. Я. - Аналіз досліджень існуючих способів видобутку бурштину і перспектива їх застосування в Рівненсько-Волинському регіоні, Романовський В. Я. (2017)
Бродюк Ю. - Концепція людини в малій прозі Катерини Мотрич (2017)
Добровольська Н. - Лінгвістична характеристика англомовних професійних адаптованих перекладних і автентичних текстів для читання і говоріння у галузі комп’ютерної інженерії (2017)
Довбня Л. - Роль Л. А. Булаховського в історії українського мовознавства, Товкайло Т. (2017)
Жигалова М. - Флористическая лексика в литературе как средство отражения полиэтнической культуры и духовности брестско-подлясского пограничья (на примере творчества Н. Ковалевича) (2017)
Zabolotna T. - Semantic Connections in the Structure of Binomial Pairs (2017)
Кандюк-Лебідь С. - Образ автора мемуарного тексту (на прикладі спогадів Іллі та Єгора Тимківських) (2017)
Козубенко Л. - Основні тенденції розвитку світової міфологічної критики у ХХ столітті (2017)
Левченко Т. - Особливості перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності, Чубань Т. (2017)
Mazokha H. - A Paradigm of Art in Aesthetics and Artistic Practice of Vira Vovk (Based on Personal Correspondence) (2017)
Panhelova M. - The Concrete Historical Plan and the Features of Existential Problems in the Novel "Islands in the Stream" of Ernest Hemingway (2017)
Панченко Т. - Розширення сфери вживання військових жаргонізмів у мові української преси (2017)
Потапенко О. - Концепт "пітьма" через призму холістичного лінгвокультурного аналізу, Потапенко Г. (2017)
Савчук В. - Сутність понять "Стратегія", "Тактика" та "Хід" у розрізі проведення експериментально-фонетичного дослідження англомовного президентського дискурсу (2017)
Свириденко О. - "Письма о Киеве" М. Максимовича в контексті романтичної епістолярної традиції (2017)
Смольницька О. - Католицький символ троянди у поезії Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро): контекстуальний підхід (2017)
Ткачук Т. П. - Вплив читання на вибір мови респондентом у білінгвальному середовищі (2017)
Khrystych N. - Semantic Changes of English Converted Vocabulary (2017)
Черниш Н. В. - Актуальність п’єс Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти" та Карела Чапека "Мати" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Дудник В. - Діяльність підприємств Української ради художньо-промислових організацій після нацистської окупації (2017)
Костюк Є. - Сучасна українська історіографія соціокультурних трансформаційу містах УСРР-УРСР упродовж 20–30-х рр. XX ст. (2017)
Мальчин Ю. - Становлення органів самоорганізації населення як форма розвитку місцевого самоврядування (2017)
Петренко І. - Викладацька діяльність історика Віри Жук (1928–2008)у Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка (1978–1989 рр.) (2017)
Ховрич C. - Деякі аспекти мовного питання у контексті державотворчих змагань українціву різні історичні періоди (2017)
Чеканов В. - Створення мемокомплексів як стратагема інформаційних війн Новітнього часу (2017)
Чирко Б. - Суспільно-політичні і соціальні аспекти організації роботи німецьких районів та сільських рад у 1920-ті рр. (2017)
Чумак В. - Політичні процеси в Автономній республіці Крим в умовах поглиблення системної кризи радянського суспільства другої половини 80-х років (2017)
Залєток Н. - Створення та діяльність жіночого соціально-політичного союзу у Великій Британії на початку ХХ ст. (2017)
Космина В. - Латинська Америка після "лівого повороту": нові виклики (2017)
Харлан Г. - Соціально-правові умови адаптації турецьких мігрантів у ФРН (1960–1980 рр.) (2017)
Ціватий В. - Італійський гуманізм і традиції європейської ідентичності доби Відродження: політико-дипломатичні погляди Джованні Бокаччо (2017)
Відомості про авторів (2017)
Білянська І. - Критерії відбору художніх аудіокниг для формування англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів (2017)
Borysova N. - Specificity of the Competency Approach to the Formation of the Culture of Foreign Languages Communication of Masters-Philologists (2017)
Кардаш Л. - Розвиток діалогічного мовлення старшокласників на уроках української мови (2017)
Кондратенко Н. - Роль конспектування у професійній підготовці майбутніх журналістів (2017)
Костюшко В. - Лексикологічна компетентність у системі навчання іноземних студентів української мови (2017)
Marchenko N. - Prinzipien und Moderne Methoden für den Daf-Unterricht in Deutschland (2017)
Микитюк В. - Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури (2017)
Нестeренко С. - Поезія рідного краю як важливий фактор формування етнокультурної компетентності старшокласників на уроках української літератури (2017)
Serdiuk N. - Modern Trends in Methods of Foreign Language Training at the Institutions of Higher Education in Ukraine (2017)
Сулімова Л. - Демократичні цінності як складник літературної компетентності старшокласників (2017)
Шкавро В. - Сучасні підходи до розроблення тестових завдань із мовознавчих дисциплін задля вимірювання навчальних досягнень студентів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Новаковский А. Г. - Применения пьезоэлектрических актуаторов в микроманипуляторах, Антонюк В. С., Петренко С. Ф. (2017)
Гальченко В. Я. - Оптимальный синтез структур электромагнитных измерительных преобразователей (2017)
Златкін А. А. - Аналіз алгоритму мурашиних колоній та його модифікацій на прикладі вирішення задачі комівояжера, Марусик О. С. (2017)
Мельник О. Г. - Оцінка оперативності прогнозування пожеж у житловому секторі, Мельник Р. П. (2017)
Лепський В. В. - Методи інтегрованого управління загрозами забезпечення цінностей стейкхолдерів медичного проекту (2017)
Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн. - Роль використання структури декомпозиції робіт в управлінні змістом будівельних проектів (2017)
Петрищев О. Н. - Расчет электрического импеданса дискового пьезокерамического трансформатора с закороченным секторным электродом во вторичной электрической цепи, Базило К. В. (2017)
Петрищев О. Н. - Расчет коэффициента трансформации пьезокерамического трансформатора с секторными электродами, Базило К. В. (2017)
Базіло К. В. - Розробка ультразвукового пристрою для інтенсифікації біохімічних процесів у фармацевтиці, Заїка В. М., Бондаренко Ю. Ю., Петрушко Ю. А. (2017)
Тимченко А. А. - Системний аналіз математичної задачі. Задачі побудови моделей (2017)
Рудницкий В. Н. - Функции и структура системы комплексного контроля вычислительных процессов, Деткин В. Г., Хрулев Н. В., Кривоус Г. В. (2017)
Харін О. О. - Порівняльна оцінка факторіальних кодів (2017)
Куницька С. Ю. - Технологія обробки інформації нормалізованих систем (2017)
Голуб М. В. - Технічні, технологічні умови та техніко економічні критерії електронно-променевої мікрообробки оптичних виробів малих розмірів, Брик С. М., Гарасюта В. М., Савченко В. І., Сандига О. Ю. (2017)
Прокопенко Т. О. - Імітаційна модель прийняття рішень в управлінні організаційно-технологічними об’єктами (2017)
Панаско О. М. - Забезпечення захисту паролів користувачів в процедурах аутентифікації, Хроленко М. В. (2017)
Сисоєнко С. В. - Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації, Мельник О. Г., Пустовіт М. О. (2017)
Миронець І. В. - Аналіз методів реалізації аутентифікації на основі маркерів доступу для корпоративної системи збереження та обміну даними, Кобрін В. О. (2017)
Миронець І. В. - Дослідження та оптимізація системи управління контентом для організації персонального сайту, Маламуж А. В. (2017)
Миронюк Т. В. - Дослідження методів захисту онлайн спілкування, Дуда Л. Т. (2017)
Лега Ю. Г. - Аналіз потенційних характеристик квадратичного алгоритму вимірювання амплітуди гармонічного сигналу з флуктуючою частотою при когерентному прийомі, Гавриш О. С., Іващенко А. О., Бурдукова О. В., Багрій М. О. (2017)
Куйбіда В. С. - Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату, Карпенко О. В., Наместнік В. В. (2018)
Нестеряк Ю. В. - Становлення національного інформаційного простору України (період 1989–1993 років) (2018)
Барило О. Г. - Показники порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2018)
Шклярук М. Г. - Сутність і зміст стратегічних комунікацій у системі державного управління (2018)
Павлюк К. С. - Зворотний зв’язок оргaнiв держaвної влaди з громaдськiстю як чинник створення ефективного iмiджу держaвної служби в системі забезпечення національної безпеки (2018)
Малюга А. В. - Право громадян на державну службу в Україні: поняття, законодавче забезпечення, вимоги та обмеження до кандидатів (2018)
Жиденко Н. А. - Реформування сфери професійного навчання державних службовців в Україні: досвід Республіки Польща (2018)
Половцев О. В. - Сучасні підходи до формування методологічного змісту механізмів трансформації управлінських рішень у системі державного управління, Рачинський А. П. (2018)
Бєльська Т. В. - "Передбачуване врядування" як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу (2018)
Потеряйко С. П. - Особливості функціонування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах (2018)
Калашник Н. С. - Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в реалізації політики внутрішньої національної безпеки (приклад Данії) (2018)
Дегтярьова І. О. - Міністерство освіти і науки України у системі державного управління вищою освітою: правовий статус та сфера компетенцій (2018)
Пірен М. І. - Формування екологічної культури громадян шляхом просвітництва в територіальних громадах – важливий чинник соціально-гуманітарної політики (2018)
Горбатюк С. Є. - Механізм політики ЄС у сфері соціогуманітарної безпеки: інституційний вимір (2018)
Кланца А. І. - Громадське здоров’я як умова національної безпеки держави (2018)
Мартиненко Н. В. - Модернізація суб’єктного складу солідарної пенсійної системи як передумова кодифікації пенсійного законодавства України (2018)
Матвейчук Л. О. - Державне регулювання соціально-трудових відносин за умов розвитку інформаційного суспільства в Україні (2018)
Бойченко А. Д. - Функциональное состояние правых отделов сердца у новорожденных из группы перинатального риска в неонатальный период (2018)
Мельникова Е. А. - Возможности фармакотерапии сосудистой ригидности у больных с кардиоваскулярной патологией, Квасова О. Г., Матросова И. Б., Олейников В. Э. (2018)
Амбросова Т. Н. - Менеджмент неосложненного гипертензивного криза в практике семейного врача, Ащеулова Т. В. (2018)
Тарловская Е. И. - Современный взгляд на возможности антигипертензивной терапии у пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и бронхиальной астмы (обзор литературы), Одегова А. А. (2018)
Корж А. Н. - Проблема острой боли в практике семейного врача: этиология, диагностика и лечение (2018)
Кисиленко Е. В. - Взаимосвязь уровня интерлейкина-22 с развитием ожирения у пациентов с гипертонической болезнью (2018)
Бойко В. В. - Вибір об'єму оперативного лікування у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху, ускладненими механічною жовтяницею, Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л., Мазорчук М. С. (2018)
Тодуров І. М. - Прогнозування операційно-анестезіологічного ризику у баріатричній хірургії за шкалою P-POSSUM, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І. (2018)
Бойко В. В. - Профилактика парезов кишечника после операций на толстой кишке, Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Ткач С. В., Волченко И. В., Кулик И. А. (2018)
Феськов В. О. - Перебіг та закінчення вагітності у жінок із ендометріозом яєчників після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Тучкіна І. О., Лазуренко В. В. (2018)
Щербаков А. Ю. - Роль тиреоидных гормонов в функционировании репродуктивной системы женщин, Меликова Т. А., Шаповал Д. Н. (2018)
Луцький А. С. - Порівняльний аналіз морфологічного і гістохімічного стану ендометрію після отримання ооцитів при різних схемах підтримки лютеїнової фази, Омельченко О. А. (2018)
Поповская Т. Н. - Нарушения белкового и углеводного обмена у больных со злокачественными опухолями кишечника, Жуков В. И., Перепадя С. В. (2018)
Базаринская Т. В. - Современный взгляд на этиологию и патогенез рака яичников (2018)
Сербина И. М. - Современные подходы к терапии гнездной алопеции у детей (2018)
Нарожная М. В. - Состояние микробиоценоза толстого кишечника у больных себорейным дерматитом (2018)
Долженко М. О. - Післяопераційне знеболювання у геронтологічних хворих із політравмою (2018)
Кучерявченко В. В. - Клинико-патогенетическая роль эндотелиопротекции при лечении травматической болезни у пациентов с повышенным индексом массы тела (2018)
Tитул (2017)
Petravchuk A. P. - Locally nilpotent Lie algebras of derivations of integral domains, Shevchyk O. M., Sysak K. Ya. (2017)
Білоус А. М. - 2-добрі абелеві і дуо-кільця з умовами стабільного рангу, Гаталевич А. І. (2017)
Bondarenko V. M. - Combinatorial properties of P-posets of width 2, Styopochkina M. V. (2017)
Литвинчук И. В. - Об одном свойстве модулярных представлений диэдральных 2-групп (2017)
Романів А. М. - Найменше спільне кратне матриць одного класу матриць над комутативною областю головних ідеалів (2017)
Сухорольський М. А. - Многочлени, споріднені з многочленами Чебишова, Достойна В. В., Веселовська О. В. (2017)
Дзякович Д. О. - Універсальні багатоточкові інваріанти та геометрія просторів сталої кривини (2017)
Андрійчук Р. М. - Задача стаціонарної теплопровідності для біматеріалу за теплоізоляції у паралельній до міжфазної поверхні круговій області (2017)
Кравчишин О. З. - Математична модель взаємодії поздовжньої пружної хвилі із плоским неоднорідно деформованим шаром, Чекурін В. Ф. (2017)
Альфавіцька С. О. - Комбінований згин з розтягом ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та лінійного зміцнення матеріалу, Николишин М. М., Опанасович В. К., Слободян М. С. (2017)
Процюк Б. В. - Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої трансверсально-ізотропної кулі (2017)
Бурик О. О. - Пружно-пластичне деформування елементів будівельних конструкцій під час пожежі, Дробенко Б. Д. (2017)
Васільєв К. В. - Метод прямого вирізування у плоских задачах теорії пружності, Сулим Г. Т. (2017)
Максимів Ю. І. - Взаємодія SH-хвиль з тонким п'єзоелектричним неконтрастним включенням у пружному півпросторі, Рабош Р. В., Кунець Я. І., Пороховський В. В. (2017)
Токовий Ю. В. - Осесиметричні термонапруження у радіально-неоднорідному циліндрі за кусково-змінної температури на бічній поверхні, Чиж А. І. (2017)
Максимович О. В. - Визначення напружень у багатозв’язній анізотропній півплощині на основі модифікованих інтегральних рівнянь, Соляр Т. Я. (2017)
Литвин О. М. - Застосування сплайнів п’ятого степеня для розв’язання задачі про згин багатокутної пластини із вхідними кутами, Томанова І. С. (2017)
Вовк О. М. - Використання числового обернення перетворення Лапласа в задачах теплопровідності контактуючих термочутливих тіл (2017)
Гарматій Г. Ю. - Визначення неусталеного теплового стану термочутливої двошарової пластини за складного теплообміну (2017)
Івасько Н. М. - Двовимірна задача термопружності для півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за тепловиділення у паралельній до неї стрічковій області (2017)
Козачок О. П. - Вплив ідеального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію пружного тіла та текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи (2017)
Лила Д. М. - Упругопластическая неустойчивость вращающегося диска: "неосредненное" обобщенное плоское напряженное состояние (2017)
Матус В. В. - Метод нульового поля в задачах дифракції пружних хвиль на волокнах з тонкими міжфазними неоднорідностями (2017)
Шевчук В. А. - Термонапружений стан півпростору з багатошаровим покривом за променево-конвективного теплообміну, Гаврись О. П. (2017)
Горячко Т. В. - Вільні геометрично нелінійні коливання видовжених гофрованих циліндричних панелей, Лесик О. Ф., Марчук М. В., Пакош В. С. (2017)
Харченко В. М. - Моделювання та визначення напруженого стану стиків ракетних конструкцій із композиційних матеріалів (2017)
Волкогон В. В. - Спрямованість біологічних процесів у чорноземі вилуженому при вирощуванні ячменю ярого за різних видів і норм добрив, Пиріг О. В., Британ Т. Ю. (2017)
Кислинська А. С. - Вплив грунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes Palliser на фотосинтетичну активність гречки посівної (2017)
Козар С. Ф. - Мікробіоценоз ризосферного грунту та продуктивність пшениці озимої за використання бактерій Agrobacterium radiobacter 204, активованих нанокарбоксилатами металів, Євтушенко Т. А., Усманова Т. О., Симоненко Є. П. (2017)
Miagka M. V. - Microbial successions at chicken manure composting with cellulytic microorganisms, Derkach S. M., Volkohon V. V., Dimova S. B., Pyrih O. V., Lutsenko N. V. (2017)
Потапенко Л. В. - Біологічна трансформація органічної речовини у дерново-підзолистому грунті за впливу систем удобрення та мікробних препаратів, Скачок Л. М., Горбаченко Н. І. (2017)
Токмакова Л. М. - Дія фосфатмобілізувальних бактерій Agrobacterium radiobacter на активність фосфатази у ризосфері рослин пшениці озимої, Трепач А. О., Ларченко І. В. (2017)
Шевченко Л. А. - Розвиток кореневої системи рослин кукурудзи за впливу мікробного препарату Поліміксобактерину (2017)
Кравченко Н. О. - Антагоністична активність штамів Bacillus subtilis, перспективних для створення консервантів вологого плющеного зерна кукурудзи, Передерій М. Г. (2017)
Дишлюк В.Є. - Агроекологічна характеристика та оцінка придатності осадів стічних вод очисних споруд м. Одеси на добриво, Пиляк Н. В., Лобан Л. Л. (2017)
Решотько Л. М. - Продуктивність мікророслин картоплі in vivo, вирощених за дії різних спектрів випромінювання, Дерев`янко С. В., Дмитрук О. О. (2017)
Вергунов В. А. - Алелопатичні основи високопродуктивних агрофітоценозів інтродукованих ароматичних рослин у творчій спадщині Л. Д. Юрчак, Юрчак Е. В. (2017)
Азарян В. А. - Підвищення точності оперативного контролю якості залізистих кварцитів при відкритій розробці (2018)
Анісімов О. О. - Визначення швидкості пониження робочих площадок крутих шарів в залежності від технологічних схем в умовах Полтавського ГЗК, Леонтюк І. В., Воробйова О. М. (2018)
Власов С. Ф. - Определение гидравлических потерь напора в джет технологии при разработке газогидратных месторождений на морском дне, Бабенко В. Э. (2018)
Демченко Ю. И. - Исследование влияния физико-механических свойств водоносных пород на параметры гидрозащиты очистных выработок, Соцков В. А., Мамайкин А. Р., Дытюк В. Э. (2018)
Дичковський Р. О. - Геоенергетика: ретроспектива і перспектива, Табаченко М. М., Edgar Cáceres Cabana (2018)
Дриженко А. Ю. - Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар’єрів, Адамчук А. А., Тамуя Садо Арманд, Тельнов В. Г. (2018)
Ложніков О. В. - Систематизація факторів впливу параметрів техногенних родовищ на вибір гірничовидобувного устаткування, Павличенко А. В., Чебанов М. О. (2018)
Скачков А. А. - Конструктивний розвиток технології підривання порід свердловинними зарядами з диференційованим енергонасиченням масиву, Жуков С. О. (2018)
Strilets O. - Using of segregation for development of technogenic deposits with the purpose of upgrading of products, Pchelkin G., Kustov V. (2018)
Ширин Л. Н. - Особенности опережающей дегазации пород кровли в очистных забоях шахты "Степная", Федоренко Э. А., Клец А. П. (2018)
Фомичев В. В. - Исследование устойчивости кровли выработки поддерживаемой двухуровневой анкерной крепью при динамических характеристиках геомеханической систем, Почепов В. Н., Фомичева Л. Я., Лапко В. В. (2018)
Хоменко О. Е. - Эволюция принципов поддержания подземных выработок, Кононенко М. Н., Ляшенко В. И. (2018)
Денищенко О. В. - Підвищення тягово-гальмівних показників шахтного локомотивного транспорту електричними методами, Барташевський С. Є. (2018)
Колосов Д. Л. - Встановлення параметрів зони збурень напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа, Білоус О. І., Танцура Г. І., Воробйова О. М. (2018)
Савченко Ю. В. - Влияние никеля на прочность регенерированного вольфрамокобальтового сплава (2018)
Франчук В. П. - Динамическая модель шахтного локомотива, реализующего тяговое усилие в точке контакта колеса и рельса, Зиборов К. А. (2018)
Вронский Ю. И. - Модернизация способа тригонометрического нивелирования при использовании светодальномеров и электронных тахеометров, Головко С. Д., Диковенко В. И., Третьяк А. В. (2018)
Федоренко В. Н. - Исследование поведения горного массива после прохода лавы в условиях шахты "Белицкая” ооо "ДТЭК Добропольеуголь”, Вронский Ю. И., Третьяк А. В. (2018)
Бубліков А. В. - Модифікований алгоритм автоматичного керування електричним опаленням із синхронізацією роботи обігрівачів у часі, Надточий В. В. (2018)
Випанасенко С. І. - Аналіз способів регулювання потужності в електротехнологіях індукційного нагріву, Дрешпак Н. С. (2018)
Мещеряков Л. І. - Распознавание оперативного состояния футеровки барабанных мельниц (2018)
Мещеряков Л. І. - Формування структури підсистеми діагностування гірничих електромеханічних комплексів, Випанасенко С. І., Дрешпак Н. С., Ширін А. Л. (2018)
Алексеєв М. О. - Автоматична діагностика стану стаціонарних термокаталітичних газоаналізаторів, Голінько О. В. (2018)
Biliaiev M. - Simulation of aeration tank work, Gunko E., Lemesh M. (2018)
Беляев Н. Н. - Метод расчета загрязнения воздушной среды возле отвалов, имеющих сложную форму, Долина Л. Ф., Кириченко П. С., Козачина В. А. (2018)
Беляев Н. Н. - CFD модель для оценки территориального риска и уровня загрязнения воздушной среды при эмиссии химического агента, Калашников И. В., Берлов А. В. (2018)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование уровня загрязнения воздушной среды города от действующих техногенных источников, Русакова Т. И. (2018)
Беляева В. В. - Моделирование загрязнения подземных вод возле прудов – накопителей шахтных вод, Машихина П. Б., Якубовская З. Н. (2018)
Бессчастный А. В. - Разработка программного обеспечения выбора вентилятора главного проветривания, Марченко В. Г., Столбченко Е. В. (2018)
Древаль Ю. Д. - Про особливості застосування базових понять і категорій у сфері охорони праці (на прикладі гірничої галузі, Шустов О. О., Карпець К. М. (2018)
Ковров О. С. - Екологічна небезпека зсувів в національному та регіональному контексті (2018)
Тищук В. Ю. - Нейтралізація шкідливих газів у коксохімічному виробництві, Ковальова І. Б., Бондаренко В. В. (2018)
Чеберячко С. І. - Аналіз сучасних вимог до фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання, Яворська О. О. (2018)
Юрченко А. А. - Исследование динамических параметров угольной пыли в подземных горных выработках, Литвиненко А. А., Чеберячко И. М., Корж О. А. (2018)
Звернення до читачів з нагоди ювілейного випуску журналу (2018)
Вітальне слово президента Української гастроентерологічної асоціації І. М. Скрипника (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості клінічної симптоматики та стану вісцеральної жирової тканини у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В. (2018)
Скрипник І. М. - Оцінка частоти розвитку і характеру гепатотоксичних реакцій у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії в динаміці індукції ремісії, Маслова Г. С. (2018)
Просоленко К. О. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на кардіогемодинамічні показники та судинні порушення у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Молодан В. І., Шалімова А. С. (2018)
Бабак О. Я. - Комплексне лікування неалкогольної жирової хвороби печінки: досвід застосування гепатопротекторів, Лапшина К. А., Черняк А. М. (2018)
Колеснікова О. В. - Роль кишкової мікробіоти в розвитку метаболічних порушень (2018)
Дорофеев А. Э. - Функциональная диспепсия: возможности диагностики и терапии, Руденко Н. Н., Куглер Т. Е., Снисаревская Т. П. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Алкогольный фиброз печени: современное состояние проблемы, Чернобай А. И. (2018)
Зак М. Ю. - Лекарственные поражения печени у онкогематологических пациентов: оценка эффективности сублингвальной формы адеметионина, Шинкаренко Ю. Н. (2018)
Журавлева Л. В. - Применение ингибиторов протонной помпы в широкой клинической практике: преимущества и недостатки, Шеховцова Ю. А. (2018)
Дорофеев А. Э. - Лечение синдрома раздраженного кишечника. Место пробиотиков, Руденко Н. Н., Швец Н. И., Снисаревская Т. П. (2018)
Губергриц Н. Б. - Место ингибиторов протонной помпы в лечении хронического панкреатита.Обзор и собственное наблюдение, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Супрун А. А., Фоменко П. Г. (2018)
Филиппов Ю. А. - Современная парадигма хронического гастрита, ассоциированного с билиарным рефлюксом, Зак М. Ю. (2018)
Харченко Н. В. - Інтенсивний курс із вивчення запальних захворювань кишечника за підтримки Європейської організації з вивчення хвороби Крона та коліту (14—15 лютого 2018 р., Відень).Огляд лекцій, Квіт Х. Б. (2018)
До уваги авторів (2018)
Сущенко О. А. - Багатокритеріальний параметричний синтез робастних систем гіроскопічної стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв, Єгоров С. Г. (2017)
Голубек А. В. - Энергетические затраты на комбинированный увод крупногабаритного космического мусора c учётом динамически изменяющейся атмосферы земли, Дронь Н. М., Ляшенко А. Н. (2017)
Чернюк А. А. - Дослідження впливу якості програмного забезпечення автозаправних комплексів на їх ефективність (2017)
Назаренко Г. В. - Экспериментальное исследование зависимости энергетических характеристик насоса окислителя двигателя РД861К от его конструктивных особенностей, Филиппенко П. П., Дешевых С. А. (2017)
Василів С. С. - Дослідження процесів у детонаційних ракетних двигунах, Коваленко М. Д., Грушко В. О. (2017)
Гумен О. М. - Основи FDM-технології моделювання, Легеза Р. В., Селіна І. Б., Педань Р. В. (2017)
Ковтун С. І. - Метрологічне забезпечення теплометричних засобів контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія (2017)
Аврамов К. В. - Применение полуэмпирических методов определения акустических нагрузок к оценке нагружения отсеков ракетоносителей, Батутина Т. Я., Бондарь Д. С., Мартыненко Г. Ю., Шеремет И. В., Мартыненко В. Г. (2017)
Недвига Д. В. - Исследование режимов обледенения летательных аппаратов, Алексеенко С. В. (2017)
Роменская О. П. - Разработка приспособления для дистанционного нагрева углепластиков в процессе намотки, Манько Т. А., Гусарова И. А., Самусенко А. А. (2017)
Мироненко Е. С. - Шум от ракетных двигателей при запусках ракет-носителей космического назначения, Сокол Г. И. (2017)
Седых И. В. - Экспериментальное подтверждения работоспособности капиллярного заборного устройства при отделении космического аппарата, Смоленский Д. Э. (2017)
Козис К. В. - Разработка эластомерного материала для внутреннего теплозащитного покрытия ракетного двигателя твердого топлива, Манько Т. А., Потапов А. М., Скоков А. И., Лавриненко С. П. (2017)
Котлов В. Ю. - Моделирование распространения инфразвука при извержениях вулканов (2017)
Калинин А. В. - Структура и свойства наномодифицированных многокомпонентных сплавов, Кашенкова А. В. (2017)
Богдановська Н. В. - Вплив засобів аквааеробіки на формування здорового способу життя в студенток, Іванська О. В., Страколист Г. М. (2015)
Голец В. А. - Повышение уровня физической подготовки старшеклассников средствами тренажера TRX, Смирнов М. М. (2015)
Гришко Ю. А. - Інноваційні методи навчання на заняттях фізичного виховання у внз (2015)
Долгова Н. О. - Сутність модернізації фізичного виховання та спорту в університетській освіті (2015)
Коваленко Ю. О. - Особливості впливу спрямованого навчання на формування основних рухів у дітей дошкільного віку, Некрасова О. П., Фастовець В. В. (2015)
Конох А. П. - Попередження травматизму в студентів засобами фізичних вправ, Конох О. Є., Маковецька Н. В. (2015)
Конох А. П. - Підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва засобами неолімпійських видів спорту, Карабанов Є. О. (2015)
Омельяненко Г. А. - Дослідження рівня туристської підготовленості студентів факультету фізичного виховання, Лагода С. В. (2015)
Попович А. И. - Атлетическая гимнастика как средство развития силовых качеств студенческой молодежи, Гуневич И. В. (2015)
Соколова О. В. - Оцінка рівня сформованості спеціальних теоретичних знань, вмінь та навичок у студентів факультету фізичного виховання, Постол О. С. (2015)
Тищенко В. О. - Вивчення динаміки стану здоров’я і фізичної підготовленості студентів спеціальності "Фізичне виховання", Маляренко І. О. (2015)
Черненко О. Є. - Вплив занять системою пілатесу на тип тілобудови студенток, Ільїна Є. О. (2015)
Шипенко А. О. - Функціональний стан студентської чоловічої збірної команди з гандболу, Земляна С. Ю. (2015)
Бандуріна К. В. - Реабілітаційні технології та масаж у відновленні функцій шийного відділу хребта, Кузнєцов А. О. (2015)
Баришок Т. В. - Науково-дослідна робота у сфері фізичної реабілітації із застосуванням науково-доказової практики (2015)
Бессарабова О. В. - Педагогічні умови розвитку пізнавальної діяльності слабозорих дітей засобами ігор (2015)
Богдановська Н. В. - Теоретичні та методичні особливості викладання навчального предмета "Основи здоров’я", Одинець Т. Є. (2015)
Кальонова І. В. - Лікувальна фізична культура і масаж у реабілітації хворих з вертеброгенними радикулопатіями, Кузнєцов А. О. (2015)
Кальонова І. В. - Досвід застосування терапії вимушеними рухами в ребілітації хворих з постінсультними парезами, Кущ В. В (2015)
Одинець Т. Є. - Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей 8 - 10 років, хворих на бронхіальну астму, Левченко М. О. (2015)
Синяєва Н. П. - Дослідження вмісту токсичних елементів у продуктах харчування (2015)
Толкачова О. В. - Використання пілатесу для попередження ускладнень вагітності жінок у другому триместрі (2015)
Черненко Е. Е. - Роль оздоровительной аэробики в повседневной жизни женщин, Луговцова А. Ю., Гордиенко А. Г. (2015)
Булах С. М. - Особливості дозування навантажень cилової cпрямованоcті у важкоатлетів високої кваліфікації протягом підготовчого періоду (2015)
Гончар Л. В. - История развития и современное состояние мужской художественной гимнастики в мире, Борисова Ю. Ю. (2015)
Долбишева Н. Г. - Міжнародна асоціація всесвітніх ігор як структурна одиниця управління неолімпійським спортом на міжнародному рівні (2015)
Дорошенко Е. Ю. - Критерії та механізми управління підготовкою кваліфікованих веслувальників, Гостіщев В. М., Папуча В. М. (2015)
Караулова С. І. - Сравнительный анализ результатов в беге на длинные дистанции в Украине и мире, Клочко Л. І. (2015)
Клочко Л. І. - Вплив гірської підготовки на тренувальний процес бігунок-марафонок вищого світового рівня (2015)
Кощеев А. С. - Методика построения тренировочного процесса в предсоревновательном мезоцикле в тхэквондо (2015)
Малах О. Н. - Показатели функционального состояния левого желудочка сердца юных спортсменов-пловцов в зависимости от спортивной квалификации и направленности тренировочного процесса (2015)
Сватьєв А. В. - Аналіз технічної підготовленості спортсменів 17 - 18 років, які систематично займаються академічним веслуванням, Царенко К. В., Голубенко А. В. (2015)
Сушко Р. О. - Параметри техніко-тактичної діяльності висококваліфікованих баскетболісток на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Дорошенко Е. Ю. (2015)
Тихоненко Я. П. - Средства совершенствования специальной выносливости квалифицированных бегунов на 800 м и 1500 м (2015)
Тищенко В. О. - Аналіз функціонального стану кардіореспіраторної системи кваліфікованих гандболістів (2015)
Черненко К. Г. - Особливості об’єктивної оцінки рівня технічної підготовленості спортсменів високої кваліфікації в аеробній гімнастиці, Атаманюк С. І., Черненко А. Є. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2015)
Вихідні дані (2015)
Stepanchikov D. M. - Calculation of exciton energy levels in (ZnxCd1-x) 3P2 alloy system (2017)
Андронова О. В. - Порівняння техніко-економічних показників децентралізованої вітроелектричної та фотоелектричної станцій, Курак В. В. (2017)
Березненко С. М. - Аналіз впливу неіонізуючого випромінювання на системи органів людини, Дячок Т. М., Решетняк М. В. (2017)
Войтович О. А. - Влияние давления в шинах на безопасность движения автотранспорта, Ткач В. А. (2017)
Грубник О. В. - Дослідження ефективності використання листяної біомаси зелених насаджень міст як джерела енергії, Костогриз О. П., Мартинюк К. С. (2017)
Dmitriev D. А. - Application of frame configuration for complex workpiece processing by surface plastic deformation, Rachinskiy V. V., Piven S. N. (2017)
Злепко С. М. - Использование скоростных изменений сопротивлений изоляции в диагностических средствах защиты медицинского оборудования, Кривоносов В. Е., Коваль Л. Г. (2017)
Кореньков В. М. - Евристичний алгоритм синтезу маршрутних технологічних процесів, Ткач І. І. (2017)
Кузнецов С. И. - Высокоэффективный трибоэлектростатический пылеуловитель (2017)
Малєєв В. О. - Технічні аспекти вирішення проблеми підтоплення територій Херсонської області, Безпальченко В. М. (2017)
Малєєв В. О. - Система управління охороною праці на прикладі підприємства "Данон Дніпро", Кобзар Т. С., Безпальченко В. М. (2017)
Мєшков Ю. Є. - Побудова огинаючої поверхні кулачка методом гвинтового диференціального комплексу (2017)
Подольський М. І. - Експериментальне дослідження впливу токарної обробки полімерів на величину зносу ріжучого інструменту та механічні характеристики оброблюваної деталі, Нечипорук Ю. П., Костюк Б. В. (2017)
Сапронов О. О. - Дослідження структури зламу композитних матеріалів, наповнених ультрадисперсним алмазом (2017)
Сошко А. И. - Влияние плазменного эффекта на обрабатываемость металла, Сошко В. А., Бергер Е. Э. (2017)
Степанчиков Д. М. - Застосування методу нагрітої нитки для визначення теплопровідності газу у лабораторному курсі фізики, Іванюшин Ю. О. (2017)
Струтинський В. Б. - Визначення динамічних стохастичних сил різання, які виникають при обробці об’єктів на мобільних верстатах роботах шляхом розкладу сил та переміщень по кусково-постійним ортогональним функціям Уолша, Юрчишин О. Я., Гаврушкевич А. Ю., Полунічев В. Е. (2017)
Тітова Н. В. - Сучасні технології промислового рибоводства, Павлов С. В., Новіков В. О. (2017)
Халилов И. А. - Моделирование кулачкового механизма с учетом критериев качества, Иманов А. С. (2017)
Шарко А. О. - Особливості апаратного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (2017)
Заморська І. Л. - Втрати маси та кріорезистентність суниці залежно від черговості з врожаю та розміру ягід, Осокіна Н. М. (2017)
Кулігін М. Л. - Розробка технології суміщеного відбілювання і фарбування при низькій температурі целюлозовміщуючих тканин, Скропишева О. В., Гнідець В. П., Семешко О. Я. (2017)
Мотузка Ю. М. - Вуглеводний склад продуктів для ентерального харчування (2017)
Григорова А. А. - Штучні нейронні мережі та особливості їх побудови для вирішення задач прогнозування, Стоянова М. Б. (2017)
Ляшенко Е. Н. - Формализация знаний экспертов по управлению процессами ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (2017)
Пронина О. И. - Подсистема выбора оптимальной индивидуальной городской поездки, Пятикоп Е. Е., Пронин Р. И. (2017)
Рудакова Г. В. - Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для проектування каркасних установок з механізмами паралельної структури, Русанов С. А., Ревенко С. В. (2017)
Сидорук М. В. - Етапи створення автоматизованої інформаційної системи для мережі аптечних підприємств, Романова Ю. О. (2017)
Скарга-Бандурова І. С. - Дослідження ефективності використання фільтру Калмана для прогнозування часу прибуття міського транспорту, Деркач М. В. (2017)
Чебукін Ю. В. - Створення продукційної експертної системи для аналізу робіт на фріланс-біржі Upwork, Райко Г. О. (2017)
Карпова О. П. - Енергоємність як критерій оптимізації технологічних процесів очищення зерна, Постнікова М. В. (2017)
Krasnikov K. S. - The use of quaternions for the projection of 3D-objects on a plane (2017)
Калінін О. О. - Аналітична побудова спільної дотичної до двох еліпсів, Калініна Т. О., Ковальова Г. В. (2017)
Хомич Л. - Концептуальні підходи Івана Зязюна до розвитку педагогічної освіти в Україні (2018)
Кучерявий О. - Ціннісно-смислове ядро концептуальної моделі педагогічної освіти Івана Зязюна (2018)
Семеног О. - Націєтворча концепція Івана Андрійовича Зязюна в умовах реформування педагогічної освіти (2018)
Вовк М. - Наукова школа академіка І. А. Зязюна: аксіологічні актуалітети розвитку, Грищенко Ю. (2018)
Год Б. - Духовність у виховній традиції гуманістів епохи Європейського Відродження (кінець XIV – XVI століття), Год Н. (2018)
Ільченко О. - Жіноча благодійність в освіті України крізь оцінку ХХІ століття (2018)
Ніколенко О. - Голокост – вічний урок людству (Виховання протидії расизму й ксенофобії на матеріалі сучасної зарубіжної літератури та кіномистецтва) (2018)
Сагач Г. - Роль керівника студентського хорового колективу в професійному становленні майбутнього вчителя (2018)
Жиров О. - Мистецько-педагогічна спадщина Кіма Василенка як культурно-історичний феномен (2018)
Ірклієнко В. - Підготовка майбутніх учителів музики до формування естетичної культури особистості в умовах неформальної мистецької освіти (2018)
Глушкова С. - Фортепіанні твори полтавських композиторів в навчальному репертуарі з музичного інструменту (2018)
Руденко Л. - Філософсько-педагогічні виміри поняття комунікативної культури фахівців соціономічних професій (2018)
Оніпко В. - Теоретичні аспекти формування природоохоронної культури студентів, Дяченко-Богун М. (2018)
Plaskura M. - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim przedszkolu(Дитина зі спеціальними освітніми потребами у польському дошкільному закладі) (2018)
Карапузова І. - Організація педагогічної підтримки майбутніх вихователів у процесі навчання, Бурсова С. (2018)
Махновець Ю. - Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи (2018)
Сотська Г. - Персонологічний дискурс національної музичної освіти (рецензія на монографію "Розвиток музичної освіти в Україні (ХVІІІ – ХХ ст.): персонологічний вимір" (автори: М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло) (Київ: Талком, 2017. – 176 с.) (2018)
Іванчук М. - Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи (Міжнародна науково-практична конференція, 26–27 жовтня 2017 р., м. Чернівці) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Грановська Л. М. - Механізми регулювання рекреаційної діяльності на територіях поліфункціонального статусу (2017)
Самойлова І. І. - Напрями посилення впливу територіальних громад в системі управління земельними ресурсами, Мель ник Д. М. (2017)
Яроцька О. В. - Платформа забезпечення сталого промислового водокористування в умовах децентралізації (2017)
Сахарнацька Л. І. - Ефективність використання еколого- економічного потенціалу лісового господарства Закарпаття (2017)
Бохан А. В. - Еко-діалектичний обрій міжнародної сфери дипломатії (2017)
Кругляк О. В. - Організація ефективного виробництва органічної продукції молочного скотарства (2017)
Колтунович О. С. - Інноваційно-технологічна модернізація індустрії зрошувального землеробства та імплементація зарубіжного досвіду у вітчизняну практику (2017)
Лазаренко В. І. - Інституціональне забезпечення реалізації екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки (2017)
Коваленко О. А. - Вплив строків, способів сівби та умов зволоження на врожайність чаберу садового (Satureja hortensis L.) в зоні півдня України, Стебліченко О. І. (2017)
Волощук О. П. - Сортові ресурси як чинник збільшення обсягів виробництва високоякісного насіння тритикале озимого, Волощук І. С., Глива В. В., Ковальчук О. І. (2017)
Vagalyuk L. V. - Trophic connections of entomofauna- dendrobionts in forest-steppe agrolandscapes of Ukraine (2017)
Бережницька Г. І. - Аналіз упровадження процедури сертифікації лісів на території України (2017)
Гадзало А. Я. - Сучасний стан розвитку програм транскордонного співробітництва (2017)
Новицький В. П. - Єнот уссурійський (Nyctereutes procyonoides): екологічні аспекти існування виду в Українському Лісостепу, Маєвський К. В., Грищенко С. М. (2017)
Ярова І. Є. - Аналіз просторового розвитку лісового господарства України (2017)
Добряк Д. С. - Економічні проблеми сучасного землеустрою в Україні, Мартин А. Г., Євсюков Т. О., Кузін Н. В. (2017)
Ступень М. Г. - Напрями формування сталого землекористування в населених пунктах (2017)
Дудич Г. М. - Організаційно-правові та економічні проблеми використання меліорованих земель в Україні (2017)
Кустовська О. В. - Особливості формування земельних ділянок під об’єктами комерційного призначення (2017)
Кошель А. О. - Грошова оцінка земель населених пунктів за допомогою методів масового оцінювання (2017)
Строкаль В. П. - Агроекологічне оцінювання земельних ділянок для вирощування зернових, кормових та технічних культур, Бойко О. В. (2017)
Грещук Г. І. - Аналіз еколого-економічних характеристик використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Ковтуняк І. П. - Децентралізація в системі управління земельними ресурсами, Петрище О. І. (2017)
Бутрим О. В. - Роль та місце низьковуглецевого землекористування у формуванні системи збалансованого розвитку агросфери (2017)
Яковець Л. А. - Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування (2017)
Разанов С. Ф. - Вплив кремнієво-мінеральної водної витяжки на інтенсивність забруднення важкими металами м’яса птиці, Кабаченко О. С. (2017)
Пінчук В. О. - Використання азоту в галузі тваринництва України (2017)
Разанов С. Ф. - Динаміка зміни концентрації важких металів у ґрунті при вирощуванні бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2017)
Коморна О. М. - Світовий досвід формування та функціонування ринку екосистемних послуг (2017)
Кірова М. О. - Проблеми поводження з відходами в контексті забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення міста Києва (2017)
Чернець М. В. - Оцінка контактної міцності, зношування і довговічності циліндричної прямозубої тягової передачі електровоза за висотного коригування зачеплення, Чернець Ю. М. (2018)
Козак Ф. В. - Оцінка електричних струмів під час трибоелектричної взаємодії в металополімерних парах тертя, Криштопа С. І. (2018)
Войтов В. А. - Математическая модель переходных процессов в трибосистемах и результаты моделирования, Бекиров А. Ш. (2018)
Андрущенко М. І. - Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів, Осіпов М. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Акритова Т. О. (2018)
Діхтярук М. М. - Аналог задачі мелана для пружної смуги з початковими напруженнями підсиленною пружною накладкою, Поплавська О. А. (2018)
Свідерський В. П. - Підвищення зносостійкості замикаючих елементів кільцевого клапана компресора автомобільної газонаповнювальної станції, Константінова Т. Є., Даніленко І. А., Олександренко В. П., Кириченко Л. М. (2018)
Венцель Є. С. - Математична модель інтенсивності зношування поверхонь тертя трибосполучень, Євтушенко А. В., Щукін О. В., Орел О. В. (2018)
Диха О. В. - Визначення характеристик тертя для циліндричних трибосистем ковзання, Вельбой В. П., Марченко Д. Д. (2018)
Кухар В. В. - Оцінка технологічної сили безрівчакового профілювання заготовок поздовжнім згинанням при виробництві поковок, Присяжний А. Г., Сердюк О. І. (2018)
Кравцов А. Г. - Моделирование формирования масляной пленки на поверхности трения при наличии фуллереновых добавок в смазочном материале и ее влияние на скорость изнашивания трибосистем (2018)
Курпе О. Г. - Уточнення розрахунку теплових втрат металу на станах стеккеля, Кухар В. В., Змазнева Є. В. (2018)
Диха О. В. - Триботехнічна надійність підшипникових опор колінчастого валу автомобіля, Дитинюк В. О., Диха М. О. (2018)
Студент М. М. - Оцінювання мікромеханічної гетерогенності газотермічних покриттів із використанням mікроіндентування та локального спектрального аналізу, Винар В. А., Головчук М. Я., Закієв В. І., Гвоздецький В. М., Гущак Р. І. (2018)
Іванов О. О. - Відновлення робочих органів обладнання для зняття кори з деревини, Присяжнюк П. М., Луцак Д. Л., Бурда М. Й., Луцак Л. Д. (2018)
Гнатенко И. А. - Cварка трением с перемешиванием алюминиевого сплава В95, Заболотный С. Д., Лисовенко А. А., Лукаш В. А, Цап И. В., Присяжнюк П. Н. (2018)
Варваренко С. М. - Одержання кополіестерів флуоресцеїну і 2-(додеканаміно)пентандіонової кислоти за реакцією Стегліха, Ференс М. В., Самарик В. Я., Носова Н. Г., Фігурка Н. В., Остапів Д. Д., Воронов С. А. (2018)
Dmitrikova L. - Electrochemical destruction of phenoxy herbicides on lead dioxide anodes, Shmychkova O., Zagorulko S., Luk’yanenko T., Velichenko A. (2018)
Karkhut A. I. - DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2,4-dichloro-1,3,5-triazine and anthracene, Polovkovych S. V., Kurka M. S., Zhurakhivska L. R., Novikov V. P. (2018)
Мешкова С. Б. - Синтез и люминесцентные свойства комплексов Eu3+ и Tb3+ с производными пиразолин-5-она, Походыло Н. Т., Дога П. Г., Шийка О. Я. (2018)
Сліпкань А. В. - Наночастинки цирконій гідрофосфату, навантажені трихлоротри-?-карбоксилатами диренію(ІІІ), Китова Д. Є., Штеменко О. В. (2018)
Toropin N. V. - Synthesis of 1-(hydroxylphenyl)-3- aryl-5-mercapto-1,2,4-triazoles from arenalazine quinones, Trush Y. V., Murashevich B. V., Burmistrov K. S. (2018)
Чертихина Ю. А. - Влияние электроотрицательности заместителей и внутримолекулярных взаимодействий на барьеры инверсии производных аммиака, Лебедь О. С., Куцик-Савченко Н. В., Либ А. С., Цыганков А. В., Просяник А. В. (2018)
Apostolova R. D. - Increasing the efficiency of thin-layer Co-doped LiMn2O4–carbon nanotubes electrodes for the use in Li-ion batteries, Peskov R. P. (2018)
Кирій С. О. - Дослідження властивостей активованого вугілля, модифікованого відходами глиноземних виробництв, Косогіна І. В., Астрелін І. М., Ободенко Л. С. (2018)
Кольцова Я. І. - Вплив температурно-часових режимів випалу на структуру пористих склокристалічних матеріалів, Нікітін С. В., Петух С. І. (2018)
Поп Г. С. - Синтез і властивості екобезпечних поверхнево-активних речовин на олійно-фосфатидній основі, Сафронов О. І., Бодачівський Ю. С., Железний Л. В. (2018)
Рыжова О. П. - Стеклоэмалевые эталоны мер цвета, Кисличная Р. И., Нагорная Т. И. (2018)
Скорохода В. Й - Вплив природи кальцієвмісного наповнювача на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів, Семенюк Н. Б., Дзяман І. З., Левицька Х. В., Дудок Г. Д. (2018)
Sokolskii A. L. - Realization of the reverse problem of geometrical modeling in designing of die heads for the production of polymer products, Kovalenko K. G., Sivetskii V. I., Kolosova E. P. (2018)
Сташенко К. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом і лізоциму, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Кісельова Т. О. (2018)
Trembus I. V. - Preparation of pulp from sunflower stalks using peroxy acids, Trophimchuk Ju. S., Galysh V. V. (2018)
Шульга О. С. - Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту, Сімурова Н. В., Шульга С. І., Перепелиця О. П. (2018)
Броварець В. С. - До 80-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Бориса Сергійовича Драча (1938–2009), Харченко О. В. (2018)
Кремень В. - Філософсько-педагогічна спадщина академіка Івана Зязюна в контексті модернізації освіти (2018)
Степаненко М. - Гуманістична концепція Івана Андрійовича Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього (2018)
Ничкало Н. - Філософсько-педагогічні мрії і реальні дії видатного вченого сучасної доби (2018)
Філіпчук Г. - Культурно-освітній вимір "Педагогіки добра" (2018)
Ткаченко А. - У витоків асоційованого макаренкознавства (2018)
Андрущенко В. - Ідея вчителя у педагогічній спадщині академіка Івана Зязюна (2018)
Лавріненко О. - Уявлення про "Ідеального вчителя" в життєтворчому поступі академіка І. А. Зязюна (1938–2014 рр.) (2018)
Васянович Г. - Морально-естетична культура особистості педагога у життєво-філософських вимірах академіка Івана Зязюна, Великий Р. (2018)
Федій О. - Естетичний інтелект учителя у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна (2018)
Сулаєва Н. - Конвергентність різних видів мистецької освіти студентів психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2018)
Дем’янко Н. - Діяльність кафедри мистецтвознавства Полтавського іституту народної освіти в період з 1921 по 1933 рік (2018)
Благова Т. - Формування концептів професії балетмейстера у контексті розвитку української хореографічної освіти (2018)
Plaskura P. - The use of IKT in improving the effectiveness of the didactical process (2018)
Гриньова М. - Психологічна готовність майбутніх педагогів до соціально-педагогічної діяльності, Сайко Н. (2018)
Вишківська В. - Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом педагогічного проектування культурно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Гуральник Н. - Розвиток загальної музичної освіти в Україні (рецензія на монографію Т. О. Медвідь "Становлення та розвиток загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" (Дрогобич: Редакц.-видавн. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 254 с.)) (2018)
Соломаха С. - Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи (IV Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2017 року, м. Умань) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Aliyev A. A. - Monitoring of air pollution by road transport with purpose of protection of public health (2018)
Aliyev A. A. - Noise and human health (2018)
Бозоров Б. М. - Ёзги уйқу ҳолатининг кемирувчилар вакилларининг ҳаракат-ҳимоя шартли рефлексларига таъсири, Нусратуллаева Ш. И. (2018)
Чернятіна В. А. - Концептуальні основи державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні (2018)
Вергун А. Р. - Особливості виготовлення та застосування авторської клиноптилолітовмісної адсорбуючої присипки для місцевог лікування пролежнів і та іі стадій з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу, Макагонов І. О., Калитовська М. Б., Кульчицький В. В., Ярко Н. Б., Паращук Б. М., Дац І. В., Шалько І. В., Вергун О. М., Красний М. Р. (2018)
Чегодаева Л. В - Изучение эхоструктурных изменений брахиоцефальных артерий у пациентов с гипертонической болезнью, перенесших инсульт, Куркина Н. В., Горшенина Е. И., Скоробогатова Л. Н. (2018)
Матвіїв І. В. - Інноваційні методи викладання іноземних мов (2018)
Розман І. І. - Персоніфікація освітньо-виховного процесу в Україні як складова розвитку сучасної науки (2018)
Сопівник І. В. - Цінності сім’ї та батьківства у структурі ціннісних орієнтацій молоді України та Польщі (2018)
Тугай В. М. - Розробка моделі формування толерантності молодших школярів в навчально-виховному процесі (2018)
Фенцик О. М. - Формування методичної компетентності студентів (2018)
Прядко Н. В. - Влияние индивидуально-типологических и личностных особенностей личности на продуктивность смысловой памяти (2018)
Григоровський П. Є. - Розвиток методики інструментальних спостережень будівель і споруд, Фурсов Ю. В., Чуканова Н. П. (2018)
Карачун В. В. - Зниження технологічних ризиків у глушниках шуму газового струменя за допомогою порожнистого листа Мьобіуса (2018)
Кравчук Н. М. - Теоретичні аспекти технології соусів з імуномодулюючою дією, Лявинець Г. М., Черненко Д. С. (2018)
Міщенко К. І. - Розробка інноваційної технології страв із збалансованим амінокислотним скором, Кузьмін О. В., Романченко Н. М., Мурзін А. В. (2018)
Нестеренко А. А. - Експериментальні дослідження по визначенню параметрів індивідуального протитеплового захисту рятувальників, Покалюк В. М., Нуянзін О. М., Костенко Т. В. (2018)
Новосядлий С. П. - Особливості формування польових транзисторів шотткі із самосуміщеним затвором на основі нітриду та силіциду вольфраму, Гуменюк Н. Т. (2018)
Галака А. І. - Мовна репрезентація стратегії переконання в англомовному рекламному дискурсі та її відтворення у перекладі (2018)
Тулекова Г. Х. - Абай, Шәкәрім шығармаларынан ұлттық ерекшелікті есімді сөз тіркестерінің грамматикалық құрылымы мен танымы арқылы танып білу, Казбек Ш., Азимова Д. П. (2018)
Войцеховська Л. М. - Значення судової практики країн європейського союзу для українського цивільного судочинства (2018)
Левченко С. Ю. - Правове регулювання публічних закупівель в Україні та країнах-членах ЄС: порівняльна характеристика (2018)
Мандрійчук І. І. - Судова реформа в Україні 2017: основні зміни в судочинстві (2018)
Мегедь К. В. - Практичні питання спадкування за цивільним законодавством України (2018)
Найченко А. М. - Оцінка доказів в господарському процесі (2018)
Пасічник С. В. - Захист прав людини в системі правоохоронних органів (поліції) (2018)
Тищенко К. В. - Порівняльний аналіз особливостей адвокатського самоврядування Англії та України (2018)
Штефан О. О. - Принцип пропорційності в цивільному судочинстві України (2018)
Титул, зміст (2018)
Samofatova V. A. - Cluster development of the agri-food sphere of the Southern region: the foreign economic activity aspect (2018)
Добрянська Н. А. - Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області, Стоянова - Коваль С. С., Ніколюк О. В. (2018)
Нікішина О. В. - Інтеграційні механізми розвитку українського ринку хліба та хлібобулочних виробів, Бібікова Н. О. (2018)
Kuprina N. - Current assets of the enterprise: theoretical and practical aspects, Chernenko I. (2018)
Ліпова О. Л. - Адаптивність як ключовий фактор конкурентоспроможності підприємства, Черевата Т. М. (2018)
Basіurkina N. - Features of risk assessment of industrial enterprises activities, Shaleny V. (2018)
Євтушок О. В. - Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку аграрного підприємства ринкового типу, Ліпова О. Л., Бахчиванжи В. В. (2018)
Павлова І. О. - Теоретичні засади брендингу сільських територій Південного регіону (2018)
Пчелянська Г. Б. - Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством, Васьковська К. О., Пчелянський Д. П. (2018)
Тарасова О. В. - Фінансова політика і бюджетна безпека України (2018)
Євтушевська О. О. - Особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємствах виноробної галузі, Хамардюк А. Б. (2018)
Купріна Н. М. - Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект, Рудюк І. (2018)
Маркова Т. Д. - Аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками за готову продукцію в сучасних умовах, Стрепенюк М. М., Римар Г. А. (2018)
Stupnytska T. - The peculiarities of debts receivable accounting according to the national and international standards: a comparative aspect, Volodina O., Vasylieva Yu. (2018)
На молоде покоління вчених чекають значні досягнення і нові відкриття (2018)
Аксьонов Є. В. - Фактори ризику розвитку відстрочених рестенозів у пацієнтів з малим діаметром коронарних артерій після проведених рентген-ангіографічних процедур, Головенко В. Б. (2018)
Лебедєва Є. О. - Роль звивистої конфігурації коронарних артерій у виникненні клінічних проявів ішемічної хвороби серця, Груша М. М. (2018)
Крикунов О. А. - Терміни виникнення ранніх і пізніх форм інфекційного ендокардиту протезованого клапана серця, Колтунова Г. Б., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2018)
Матяш О. Р. - Тактика ведення кардіохірургічних хворих із супутнім стенотичним ураженням каротидних артерій, Бондар Л. В., Федько В. В., Крикунов О. А. (2018)
Pukas K. V. - Fragmentaiom operation in left atrium for correction of isolated mitral valve disease, Leoshko I. V. (2018)
Шаповалова В. В. - Роль фізичної реабілітації у пацієнтів після трансплантації серця, Фещук К. С. (2018)
Дзюрий І. В. - Порівняльна характеристика віддалених результатів трансанулярної і нетрансанулярної пластики вихідного тракту правого шлуночка у пацієнтів із подвійним відходженням магістральних судин від правого шлуночка тетрадного типу, Труба Я. П., Бойко С. М., Балабушка В. О., Руденко М. М., Лазоришинець В. В. (2018)
Лєбєдь Є. І. - Віддалені результати хірургічної корекції та особливості надання кардіологічної допомоги дорослим із тетрадою Фалло, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Артеменко Є. О., Вітовський Р. М. (2018)
Лебідь І. Г. - Прогностична значущість фізичного та психологічного компонентів здоров’я анкети якості життя SF-36 у дорослих із вродженими вадами серця (2018)
Павлова А. О. - Пренатальна діагностика та хірургічне лікування судинних кілець, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Емець Р. М., Таммо Раад, Дацко О. М. (2018)
Прокопович Л. М. - Віддалені результати хірургічного лікування інфекційного ендокардиту у дітей із вродженими вадами серця, Головенко О. С., Руденко М. М., Списаренко С. П., Малишева Т. А., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2018)
Романюк О. М. - Двадцятирічний досвід операції легеневого аутографта, Климишин Ю. І., Руденко Н. М., Довгань О. М., Ємець І. М. (2018)
Вайда В. В. - Перший досвід хірургічного лікування гострої розшаровуючої аневризми аорти типу А через верхню серединну J-подібну міні-стернотомію, Жеков І. І., Кравченко В. І., Кравченко І. М., Ларіонова О. Б., Лазоришинець В. В. (2018)
Мазур О. А. - Гібридні методики в лікуванні патології грудної аорти, Дітківський І. О., Черпак Б. В., Кравченко В. І. (2018)
Витовский Р. М. - Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта (обзор литературы), Мазур И. П., Слободяник М. В., Мартыщенко И. В. (2018)
Витовский Р. М. - Папиллярная фиброэластома необычной локализации (случай из практики), Захарова В. П., Дядюн Д. Н., Исаенко В. В., Семенив П. М. (2018)
Максименко А. В. - Перший досвід перфорації клапана легеневої артерії з одномоментним стентуванням артеріальної протоки у пацієнтів з атрезією клапана легеневої артерії та інтактною міжшлуночковою перегородкою, Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А., Мотречко О. О., Вітовська О. Р. (2018)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Богданова М. В. - Основні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг в Україні (2018)
Боднар В. - Методичні засади контролю діяльності туристичних підприємств (2018)
Бойко С. В. - Методика оцінки ділової активності підприємства, Вакуленко А. Л. (2018)
Зоріна О. І. - Маркетингові комунікації в системі засобів просування соціально-культурних проектів, Мкртичьян О. М. (2018)
Іскренко О. Е. - Діагностування інноваційного потенціалу України (2018)
Лалакулич М. Ю. - Впровадження та перспективи використання криптовалют в українській економіці, Шевчук О. І., Шевчук Я. В. (2018)
Лойко В. В. - Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні (2018)
Пересада О. В. - Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції рослинництва (2018)
Погасій С. О. - Про роль транспорту у розвитку туризму в Україні, Шабала І. А. (2018)
Приходько І. В. - Підходи до трактування сутності поняття "еко-інновації" (2018)
Стрельбіцька Н. Є. - Сучасні підходи до управління ризиками міжнародних корпорацій, Сороківська Р. Б. (2018)
Терещенко Т. Є. - Формування оптимального страхового портфеля страхової організації, Шутова Д. М. (2018)
Турсунов А. М. - Основные резервы развития нефтегазовой отрасли Узбекистана, Кариева Л. С. (2018)
Ушенко Н. В. - Міжнародна міграція робочої сили: причинно-наслідковий аналіз, Покормяк А. С. (2018)
Фесенко В. В. - Порівняльний аналіз методів визначення митної вартості товарів та трансфертної ціни у контрольованих операціях, Сілаєва В. О. (2018)
Ярмоліцька О. В. - Актуальні питання обліку витрат на підприємствах України, Задорожна І. А. (2018)
Титул, Content (2018)
Aulin V. - Substantiation of diagnostic parameters for determining the technical condition of transmission assemblies in trucks, Hrynkiv A., Dykha A., Chernovol M., Lyashuk O., Lysenko S. (2018)
Sidorov D. - Analysis of the preform blowing stage when obtaining a polymeric product using the extrusion blow molding method, Kolosova E., Kolosov A., Shabliy T. (2018)
Dykha A. - Study and development of the technology for hardening rope blocks by reeling, Marchenko D., Artyukh V., Zubiekhina-Khaiiat O., Kurepin V. (2018)
Kovalchuk V. - Development of a promising system for diagnosing the frogs of railroad switches using the transverse profile measurement method, Sysyn M., Hnativ Yu., Bal O., Parneta B., Pentsak A. (2018)
Khomyak Yu. - Minimizing the mass of a flat bottom of cylindrical apparatus, Naumenko Ie., Zheglova V., Popov V. (2018)
Chernousenko O. - Development of a technological approach to the control of turbine casings resource for supercritical steam parameters, Rindyuk D., Peshko V., Goryazhenko V. (2018)
Aminnudin Aminnudin - The analysis of friction effect on equal channel angular pressing (ECAP) process on Aluminium 5052 to homogeneity of strain distribution, Pratikto Pratikto, Anindito Purnowidodo, Yudy Surya Irawan (2018)
Fomin O. - Determining rational parameters of the capacitive energy storage system for the underground railway rolling stock, Sulym А., Kulbovskiy I., Khozia P., Ishchenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Гриджук Д. М. - Розвиток систем управління ефективності банківської діяльності (2018)
Лойшин А. А. - Структурований опис підсистеми управління фінансовими ризиками військової частини за допомогою SWOT-аналізу (2018)
Suleymanov G. S. - Innovative criteria of competitive economic development of entrepreneurial activity in manufacturing industry (2018)
Гірна О. Б. - Процесна орієнтація в концепції управління ланцюгом поставок (2018)
Ліскович Н. Ю. - Оцінка ефективності стратегічного управління авіаційних підприємств в Україні (2018)
Серобян А. М. - До питань визначення стратегічного управління вертикально-орієнтованою компанією (2018)
Урсакій Ю. А. - Концептуальні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Харинович-Яворська Д. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо інтеграційних процесів на основі концепції трансакційних витрат (2018)
Хоменко О. А. - Методика оцінки потенціалу фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу (2018)
Богдан Н. М. - Система економічних інтересів суб’єктів регіональної економіки (2018)
Цимбаленко Н. В. - Страхування життя в контексті соціального захисту населення (2018)
Лубенченко О. Е. - Предметна область аудиту зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Гуцаленко О. О. - Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції (2018)
Ковальчук Н. Д. - "Дім"-"поле"-"храм" як екзистенціали української культури (2017)
Овчаренко Н. А. - Особливості підготовки майбутніх учителів музики до вокально-педагогічної діяльності в США (2017)
Сташевська І. О. - Функціональне значення мистецької освіти в сучасному суспільстві: соціокультурний аспект (2017)
Стріхар О. І. - Основні принципи інтеграції в освітньому процесі навчання музичному мистецтву (2017)
Черкасов В. Ф. - Герменевтичний підхід в контексті використання педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва (2017)
Валькевич Р. А. - Специфіка формування сценічно-виконавської компетентності майбутнього педагога-музиканта (2017)
Аристова Л. С. - Сучасні підходи до викладання музичного мистецтва в умовах євроінтеграційного процесу (2017)
Бєлікова В. В. - Духовна музика в контексті української музичної культури (2017)
Білозуб Л. М. - Народна пісня у творчості українських композиторів (2017)
Гончаренко Ю. В. - Структурні компоненти естетичного виховання молодших школярів у процесі хореографічної діяльності (2017)
Горбенко О. Б. - Формування художньо – інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в оркестровому класі (2017)
Дідич Г. С. - Вагоме місце симфонічної творчості Л. Ревуцького в українській музичній культурі ХХ століття (2017)
Іригіна С. О. - Театральна педагогіка як мистецько-педагогічна проблема у системі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів-музикантів (2017)
Кириченко О. І. - Актуальні проблеми вивчення сучасного мистецтва (2017)
Клюєва С. Д. - Підвищення мотивації до занять з класичного танцю майбутніх учителів хореографії (2017)
Куркіна С. В. - Педагогічний супровід обдарованих дітей молодшого шкільного віку на уроках музичного мистецтва (2017)
Любар Р. О. - Проблеми диригентської підготовки студентів мистецьких факультетів (2017)
Ляшенко О. Д. - Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів (2017)
Мартиненко О. В. - Підвищення якості здоров’язберігаючого освітнього середовища під час професійної підготовки студентів-хореографів (2017)
Міщанчук В. М. - Комунікативно-компетентнісний компонент музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з використанням сугестивних технологій (2017)
Могілей І. В. - Розвиток творчої активності старшокласників на уроках художньої культури (2017)
Молодій О. Р. - Інтонаційний самоконтроль як один із компонентів сучасної професійної підготовки студентів у класі постановки голосу, Обух Л. В. (2017)
Осадча Т. В. - Педагогічні умови формування вокальної майстерності майбутніх учителів музики (2017)
Парфентьєва І. П. - Огляд аспектів предметно-професійної компетентності вчителя музичного мистецтва при вивченні шкільного репертуару (2017)
Плохотнюк О. С. - Впровадження педагогічних умов формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності (2017)
Проворова Є. М. - Технологія майстер-класу у методичній підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Свещинська Н. В. - Теоретичне підгрунтя формування ціннісних орієнтацій особистості в музично-педагогічному процесі (2017)
Стефіна Н. В. - Розвиток музичних здібностей – педагогічна умова формування музичної культури особистості молодшого школяра (2017)
Чеботаренко О. В. - Музичний текст: структура та проблеми інтерпретації (2017)
Шeвченко І. Л. - Вокальний ансамбль як форма організації музично-творчої діяльності майбутнього педагога-музиканта, Бродський Г. Л. (2017)
Щербак І. В. - Обґрунтування структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів (2017)
Ашихміна Н. В. - Методичні засади формування музично-естетичного смаку учнів загальноосвітньої школи (2017)
Грозан С. В. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Левицька І. М. - Розвиток мотивації школярів до музичного навчання засобами інноваційних технологій (2017)
Локарєва Ю. В. - Метод мультимедійної презентації на уроках музичного мистецтва (на основі вивчення музичної спадщини композиторів Єлисаветграду–Кіровограду–Кропивницького) (2017)
Назаренко М. П. - Інструментально-виконавська діяльність як складова фахової майстерності сучасного вчителя музичного мистецтва (2017)
Негребецька О. М. - Історія аккомпанемента як виду музичної практики (2017)
Новська О. Р. - Фаховий розвиток викладача музичного мистецтва (2017)
Обух Л. В. - Специфіка підготовки регентів у духовних закладах на прикладі дяківсько-регентського інституту івано-франківського богословського університету імені Св. Івана Золотоустого (2017)
Стукаленко З. М. - Модель професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Мамикіна А. І. - Формування вмінь художньо-педагогічної інтерпретації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки (2017)
Раструба Т. В. - Запровадження особистісно орієнтованого підходу сучасного змісту музичної освіти школярів України (2017)
Блажевич В. О. - Формування виконавських умінь учнів дитячих музичних шкіл у процесі навчання гри на гітарі: теоретичний аспект проблеми (2017)
Ван Юе - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх учителів музики у процесі гри на музичному інструменті (фортепіано) (2017)
Денисюк І. С. - Принципи формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики (2017)
Корнюхіна А. В. - Деякі аспекти музичного виховання дітей на початковому етапі навчання (2017)
Лу Тао - Проблема формування виконавської майстерності в теорії та методиці музичного виконавства (2017)
Мінь Шаовей - Педагогічні умови формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Полякова А. С. - Компонентна структура музично-ритмічної культури молодших школярів (2017)
Сунь Пенфей - "Опорні сигнали" у методиці формування художньо-семіотичної компетентності майбутніх учителів музики (2017)
Ся Цзін - Методичні відмінності вокального навчання студентів педагогічних університетів Китаю (2017)
Хе Сюефей - Засоби вдосконалення музичної підготовки майбутніх учителів хореографії (2017)
Хуа Вей - Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутніх учителів музики (2017)
Хуан Яцянь - Методологічні засади успішності творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2017)
Чувасова Н. О. - Психологічний супровід розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки ВНЗ (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Каньковський І. Є. - Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи (2015)
Балута В. С. - Проблема онтологічної підготовки майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій, Осадчий В.В., Шаров С.В., Чураков А.Я. (2015)
Діуліна В. В. - Витоки становлення професійної державно-управлінської освіти в Україні (2015)
Когут Р. Й. - Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти, Печеник О. М., Тернюк М. Є., Шандиба О. В. (2015)
Марченко О. Г. - Герментевтичний підхід до формування освітнього середовища вищого військового навчального закладу (2015)
Слесик К. М. - Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США (2015)
Солошич І. О. - Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів (2015)
Яворська Г. Х. - Професійно-правова підготовка педагога: пошуки і перспективи (2015)
Баранов П. Ю. - Основы оценочной деятельности при подготовке магистров интеллектуальной собственности (2015)
Благий О. С. - Інтеграційні процеси підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2015)
Лунячек В. Е. - Креативний підхід в педагогіці: управлінський аспект (2015)
Міршук О. Є. - Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень (2015)
Чеботарьова І. О. - Вітчизняні та зарубіжні термінологічні аспекти впровадження компетентнісного підходу (2015)
Бондаренко Т. С. - Система візуального моніторингу якості проведення занять, Агєєва О. О., Кожевніков Г. К. (2015)
Ящун Т. В. - Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми, Громов Є. В., Сажко Г. І. (2015)
Алексєєва Г. С. - Засвоєння фахової термінологічної лексики у процесі вивчення дисципліни "російська мова” іноземними студентами в технічному ВНЗ, Ротова Н. В. (2015)
Зеленська О. М. - Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів технічної літератури (2015)
Калініченко Т. В. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін (2015)
Пушкар О. І. - Дослідно-експериментальна перевірка методики формування готовності майбутніх фахівців із технологій електронних мультимедійних видань до інноваційної професійної діяльності, Фомічова О. В. (2015)
Рудевіч Н. В. - Формування проектної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2015)
Тименко М. М. - Форми та методи профорієнтаційного та кар’єрного навчання учнів середніх навчальних закладів Англії (2015)
Зеленин Г. И. - Психологические особенности изучения иностранного языка инженерами-педагогами, Маковская Е. А. (2015)
Воронин Д. А. - Роль высшего образования в формировании человеческого капитала, Рубашка В. П. (2015)
Зеленов Є. А. - Формування високого рівня інтелектуальної культури як складова планетарного виховання студентської молоді (2015)
Калашнікова Л. Ю. - Громадянськість та гуманістична спрямованість як важливі властивості соціальної позиції особистості майбутніх учителів (2015)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Інтелектуальна готовність учнівської молоді до профільного навчання як складова професійного самовизначення (2015)
Шемигон Н. Ю. - Напрямки педагогічної підтримки інтеграції іноземних студенів у навчальне середовище вищих освітніх закладів України, Тарасова Н. С. (2015)
До уваги авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2018)
Гузь А. Н. - К 100-летию Института механики им. С. П. Тимошенко: книги (монографии и учебники) сотрудников Института, Рущицкий Я. Я. (2018)
Хорошун Л. П. - Двухконтинуумная механика диэлектриков как основа теории пьезоэлектричества и электрострикции (2018)
Григоренко Я. М. - Анализ влияния геометрических параметров эллиптических цилиндрических оболочек переменной толщины на их напряженно-деформированное состояние, Григоренко А. Я., Захарийченко Л. И. (2018)
Бабешко М. Е. - Об учете третьего инварианта девиатора напряжений при расчете процессов деформирования тонких оболочек, Савченко В. Г. (2018)
Mейш В. Ф. - Динамика трехслойной цилиндрической оболочки эллиптического сечения с поперечным дискретным ребристым заполнителем, Mейш Ю. А., Павлюк А. В. (2018)
Склепус С. Н. - О ползучести и повреждаемости пологих оболочек (2018)
Голуб В. П. - К теории роста усталостных трещин нормального отрыва в тонких изотропных пластинах конечных размеров при одноосном растяжении – сжатии, Плащинская А. В. (2018)
Карнаухова Т. В. - Вынужденные колебания и диссипативный разогрев биморфной прямоугольной шарнирно опертой пластины с разомкнутыми электродами (2018)
Курчаков Е. Е. - Экспериментальное исследование зоны пластичности у фронта трещины нормального отрыва (2018)
Маслов Б. П. - Численно-аналитическое определение коэффициента Пуассона для вязкоупругих изотропных материалов (2018)
Мартынюк А. А. - О качественном анализе одной модели транспортных машин, Никитина Н. В. (2018)
Туник А. А. - О системе управления полетом малого беспилотного летательного аппарата, Надсадная О. И. (2018)
Гололобов С. М. - Правові засади діяльності громадських організацій у ЄС: національно-культурний аспект (2017)
Квітка С. А. - Вплив глобального громадянського суспільства на взаємодію влади та бізнесу (2017)
Кірєєва О. Б. - Пріоритети публічного управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку, Хміль Т. В., Голубчик Г. Д. (2017)
Козак В. І. - Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної моделі (2017)
Курілов Ю. Ю. - Децентралізація влади: досвід Іспанії щодо адміністративно-територіального поділу (2017)
Твердохліб О. С. - Методологія та практика реалізації концепту відкритих даних в органах публічного управління України (2017)
Задорожна М. І. - Державне управління в умовах гібридної війни: маніпуляція суспільною свідомістю (2017)
Кравченко М. В. - Реалізація права громадян на житло в сучасних умовах: державно-управлінський аспект, Чеберяк Ю. П. (2017)
Невмержицький О. І. - Надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин в умовах реалізації сервісної функції держави (2017)
Пугач А. М. - Визнання іноземних документів про освіту в Україні: нормативно-правове забезпечення, Радіонова Т. О. (2017)
Ботвінов Р. Г. - Професійна культура у сфері публічної служби особливого призначення (2017)
Онуфрієнко О. В. - Системи публічної служби в державах-членах ЄС: спільне й особливе, основні тенденції сучасного розвитку (2017)
Прудиус Л. В. - Сучасні вимоги до управління якістю державної служби з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду (2017)
Борисенко Ю. В. - Мережа агенцій місцевого розвитку: моделі формування та функціонування (2017)
Ворона П. В. - Вплив адміністративного ресурсу на процеси децентралізації влади в Україні, Бобрицький Л. В. (2017)
Дробот І. О. - Земельна власність як засіб формування ініціативи населення в організації життєдіяльності територіальної громади (2017)
Єдинак Я. Б. - Повноваження районних у місті адміністрацій та їх інституційне забезпечення (2017)
Молоканова В. М. - Аутсорсинг управління портфелями проектів сталого розвитку територіальних громад (2017)
Рудік Н. М. - Вплив Brexit на регіональні та місцеві органи влади держав-членів ЄС: очікування європейського Комітету регіонів (2017)
Дубина Д. В. - Особливості територіальної та еколого-ценотичної диференціації рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська область), Еннан А. А., Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Шихалєєва Г. М. (2017)
Уманець О. Ю. - Знахідки середземноморських видів на острові Тендра (Чорноморський біосферний заповідник), Мойсієнко І. І. (2017)
Павлова Н. Р. - Анатомічна будова однорічного стебла хурми віргінської (Diospyros virginiana L.), Павлов В. В., Большега О. О. (2017)
Королєсова Д. Д. - Сучасний стан макрофітобентосу Тендрівської та Ягорлицької заток Чорноморського біосферного заповідника (2017)
Рабик І. В. - Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки, Лобачевська О. В., Щербаченко О. І., Данилків І. С. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Епіфітні лишайникові угруповання класу Physcietea старих парків Херсонщини (Україна), Малюга Н. Г., Дармостук В. В., Ходосовцева Ю. А., Клименко В. М. (2017)
Яцюк І. І. - Orbilia comma Graddon та O. flavidorosella Rehm – нові для України види грибів (2017)
Шевчик О. В. - Особливості зростання Crataegus ucrainica (Rosaceae) на острові Шелестів в заплаві Дніпра (Канівський природний заповідник), Купач Т. Г., Дем’яненко С. О., Шевчик В. Л., Соломаха В. А. (2017)
Біда О. А. - Сутність та структура дослідницької компетентності майбутніх фахівців (2017)
Byrka M. Ph. - Guidelines for effective implementation of stem education in Ukraine (2017)
Дмитрук Л. А. - Основні види мовленнєвої діяльності як структурні складники інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу (2017)
Кузьменко Ю. В. - Навчання фахівців із трудової підготовки в Україні у 1950 - 2017 роки (2017)
Ріжняк Р. Я. - Ґендерна (не-)рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету, Акбаш К. С., Пасічник Н. О. (2017)
Скловський І. З. - Образ Дон Кіхота запорозького, як дух в концепції колективу видатного українського педагога А. С. Макаренка, Скловська О. І., Аксьонова В. І. (2017)
Черкасов В. Ф. - Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх фахівців образотворчого мистецтва в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2017)
Веклич В. А. - Інформаційна безпека майбутніх фахівців поліції охорони, Кисленко Д. П. (2017)
Гришко О. І. - Становлення і розвиток дошкільної освіти в Полтавській губернії (перша половина ХІХ – початок ХХ століття), Клевака Л. П. (2017)
Дудко Я. В. - Ґенеза поняття управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі України (2017)
Каричковський В. Д. - Особливості професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах російської федерації (2017)
Кир’ян Т. І. - Гуманітаризація освіти і структура медичних ВНЗ України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Клименко Ю. А. - Питання українізації та есперантизації в історії вітчизняної освіти (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2017)
Козіцька О. А. - Система лексико-стилістичних вправ під час вивчення прикметника в третьому класі (2017)
Кравчук О. В. - Організаційно-педагогічні передумови до новаторських пошуків удосконалення уроку в першій половині ХХ ст. (2017)
Мойсеєнко Р. М. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців засобами активних методів навчання в умовах університетської освіти (2017)
Мокляк В. М. - Університетський статут 1863 р.: компроміс між професорською корпорацією та владою чи упровадження реальної автономії (2017)
Ніколаєску І. О. - Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти: концептуальний етап дослідно-експериментальної роботи (2017)
Приймак С. Г. - Спеціальна фізична працездатність студентів, що займаються в групі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу (2017)
Syvak O. B. - Speaking skills acquisition in "English for specific purposes: accounting" course (2017)
Чичук А. П. - Соціально-економічна детермінованість розвитку вищої педагогічної освіти великої Британії (2017)
Баглай О. І. - Культурознавчий підхід до навчання іноземних мов у професійній підготовці майбутнього фахівця сфери гостинності (2017)
Коваленко О. П. - Організаційно-педагогічна модель формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін (2017)
Пєнов В. В. - Розвиток валеологічної освіти на півдні України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2017)
Подік І. І. - Студенти Z: особливості та перспективи (2017)
Соболь Н. В. - Використання дидактичних ігор у процесі формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Таможська І. В. - Роль приват-доцентури в науково-педагогічному доробку харківського університету в період 1901–1917 рр. (з досвіду медичного факультету) (2017)
Білик О. В. - Особливості організації навчання електротехнічних дисциплін у технічних коледжах (2017)
Білошапка Н. М. - Візуалізація як провідна ідея сучасного навчального процесу в умовах інформатизації світу (2017)
Ковальчук І. С. - Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Тупальська Г. О. - Причини орфографічних помилок та шляхи їх попередження і подолання (2017)
Шульга Л. М. - Сучасні підходи до розкриття творчого потенціалу дитини дошкільного віку на заняттях із малювання (2017)
Якименко Н. О. - Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності фахівців із документознавства у процесі дистанційного навчання (2017)
Гунько Л. О. - Розвиток прикладної лінгвістики у КНР (2017)
Добровольська Л. В. - Проблема розвитку дошкільної освіти в науково-педагогічному дискурсі (2017)
Жданюк А. В. - Структура готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності (2017)
Золотовська В. С. - Комунікативна підготовка курсантів в історії розвитку морської освіти України (2017)
Корнюхіна А. В. - Специфіка формування та розвитку ритмічної організації скрипалей початківцев (2017)
Костолович Т. В. - Змістові і структурні особливості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів (2017)
Крівшенко Л. М. - Евристичне навчання: сутність і змістові характеристики (2017)
Самко А. М. - Критерії систематизації дисертаційних досліджень наукової школи С. Гончаренка (2017)
Сороквашин С. В. - Створення інформаційно-освітнього середовища як одна з педагогічних умов формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі (2017)
Фесенко О. С. - Інтеллектуально-творче освітнє середовище як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін (2017)
Анотації (2017)
Gun'ko V. M. - Effects of methods and basis sets on calculation results using various solvation models (2018)
Khovanets’ G. I. - The influence of polymeric matrix structure on the kinetic and thermomechanical properties of organic-inorganic composites based on TEOS, Makido O. Yu., Medvedevskikh Yu. G., Yevchuk I. Yu. (2018)
Ponomaryova L. N. - Nanoparticles of zirconium hydrophosphate framed with a weakly-acidic cation-exchange polymer, Dzyazko Yu. S., Volfkovich Yu. M., Sosenkin V. E. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського