Мирось В. В. - Вплив природного добору на пристосованість молочної худоби до умов оточуючого середовища, Бабарика І. Г. (2002)
Мирось В. В. - Результати розробки моделі передбачення надою, Василенко О. П., Шабля В. П., Задорожна І. Ю. (2002)
Михайлова М. П. - Перспективи розведення свиней української степової рябої породи (2002)
Мігаль Л. В. - Статевий диморфізм птиці та його зв’язок з рівнем яєчної продуктивності (2002)
Мільченко Ю. В. - Аналіз впливу батьків на показники надою дочок синів-плідників (2002)
Мокеєв І. О. - Характеристика тварин таврійського типу південної м’ясної худоби (2002)
Мороз М. В. - Зв’язок морфофункціональних особливостей вимені з продуктивністю корів-первісток бурої породи (2002)
Москалюк Б. В. - Особливості росту та м’ясна продуктивність бугайців різних генотипів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2002)
Назаренко В. Г. - Вплив генетичних факторів на енергію росту молодняку, Вороненко A. B. (2002)
Небилиця М. С. - Метод оцінки пристосування свиней (2002)
Олексик В. І. - Отримання нового промислового варіанту малолускатих помісей українських коропів у Закарпатській області, Бех В. В., Осіпенко М. І. (2002)
Олешко Л. B. - Сучасний генетичний потенціал бугаїв-плідників української симентальської м’ясної породи, що формується (2002)
Оноприч Г. І. - Організація селекційно-племінної роботи в помісному стаді чорно-рябої породи (2002)
Осадча Л. B. - Характеристика порід коней за групами крові (2002)
Осіпенко М. І. - Деякі підсумки створення нового внутрішньопородного типу малолускатого коропа для рибних господарств України, Кучеренко А. П., Бех В. В., Томіленко В. Г. (2002)
Павленко Б. М. - Результати вивчення кріоконвекторного способу заморожування сперми (2002)
Петренко І. П. - Удосконалений індекс будови тіла молочних корів, Гавриленко М. С., Мохначова О. І. (2002)
Пешук Л. В. - Еколого-генетичні аспекти селекції молочної худоби (2002)
Пилипенко Л. А. - Вплив віку корів на їх продуктивність (2002)
Пилипенко Л. А. - Молочна продуктивність корів залежно від тривалості сервіс-періоду (2002)
Пилипенко Л. А. - Здатність корів різних генотипів до роздоювання (2002)
Плахотніков А. Г. - Динаміка параметрів імуногенетичної структури популяції свиней під впливом відбору (2002)
Подоба Б. Є. - Генетичні аспекти добору племінних тварин бажаного типу в скотарстві (2002)
Полупан Ю. П. - Племінна цінність і спермопродуктивність бугаїв залежно від молочної продуктивності матерів (2002)
Польська П. І. - Перша вітчизняна асканійська м’ясо-вовнова порода овець, Туринський В. М., Калащук Г. П., Шаламай Л. П. (2002)
Помитун I. A. - Новий заводський тип норок у групі пастель із середнім відтінком забарвлення хутра, Міхно В. І., Корх О. В. (2002)
Присяжнюк В. Я. - Морфологічні дослідження будови черепа різних порід свиней (2002)
Радченко Н. П. - Успадкування продуктивності в молочному скотарстві, Дубовик І. Т., Лисянська Л. М. (2002)
Романов Л. М. - Антигени гістосумісності та можливості їх використання в селекції (2002)
Рубцов І. О. - Вплив швіців північноамериканської селекції (BS) на формування будови тіла у бугаїв бурої породи (2002)
Руснак П. Й - Оцінка генотипу бугаїв-плідників, Щербатий З .Є., Кос В. Ф. (2002)
Рябко В. М. - Прискорення селекції свиней підвищенням об’єктивності оцінки їх генотипу (2002)
Рясенко В. І. - Порушення ембріогенезу при годівлі норок кормами, забрудненими радіонуклідами (2002)
Рясенко Є. М. - Відтворення норок на півдні, Губерначук О. В. (2002)
Салій І. І. - Генеалогічна структура і сучасний генофонд українського жирномолочного типу червоної молочної породи, Мокеєв О. С., Пилипенко Л. А., Назаренко В. Г. (2002)
Салій І. І. - Продуктивні якості та біологічні особливості тварин жирномолочного типу червоної молочної породи, Полупан Ю. П., Назаренко В. Г., Каци Г. Д., Пилипенко Л. А. (2002)
Сиротюк Л. О. - Оцінка баранів засобами інформаційних технологій (2002)
Сірацький Й. З. - Стан та перспективи наукових досліджень з питань відтворення великої рогатої худоби, Меркушин В. В., Демчук С. Ю., Шапірко В. В. (2002)
Сірацький Й. З. - Порода як реальна одиниця генетичної і фенотипової диференціації великої рогатої худоби, Меркушин В. В., Демчук С. Ю., Шапірко В. В., Федорович Є. І., Засуха Т. В. (2002)
Сірацький Й. З. - Ембріональний ріст та розвиток плодів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи, Просяний С. Б. (2002)
Сірацький Й. З. - Рівень пристосування бугаїв м’ясних порід, Шапірко В. В., Кадиш В. О., Засуха Т. В. (2002)
Собко Ю. М. - Деякі особливості застосування гомологічної фолікулярної рідини при культивуванні ооцит-кумулюсних комплексів свиноматок (2002)
Соклакова О. В. - Використання біоактивних добавок при кріоконсервації сперми бугаїв, Сушко О. Б. (2002)
Соловйов І. B. - Високопродуктивне стадо свиней асканійського типу української м’ясної породи племзаводу "Україна” Скадовського району, Луценко В. A., Сачек О. В. (2002)
Стоянов P. O. - Алелі груп крові як маркери генотипу плідника (2002)
Суржанська Я. Ю. - Комп'ютерний метод оцінки рухливості сперміїв, Медведовський О. В., Горбунов Л. В. (2002)
Сушко О. Б. - Використання гіпофізарних та статевих гормонів для активізації відтворної функції молочних корів, Шевченко В. В., Крупко O. A. (2002)
Тихонова Б. Є. - Основні параметри росту при формуванні м’ясної продуктивності у бугайців волинської породи (2002)
Ткачук В. М. - Оцінка м’ясності тварин за індексом м’язової тканини (2002)
Ткачук В. П. - Гематологічні дослідження тварин різних генотипів, Кузебний С. В., Король Т. А., Шельов A. B. (2002)
Трохименко Г.Г. - Вивчення проникності цитоплазматичних мембран ооцитів свині до кріопротекторів, Безуглий М. Д. (2002)
Троцький П. А. - Життєздатність і дозрівання поза організмом деконсервованих ооцитів корів залежно від клітин кумулюсу, що їх оточують (2002)
Угнівенко А. М. - Методичні підходи до селекції корів української м’ясної породи (2002)
Угнівенко Е. Ї. - Основні лінії кримського типу цигайських овець (2002)
Федорович Є. І. - Екстер’єрно-конституційні та біологічні особливості високопродуктивних корів чорно-рябої худоби західного регіону України (2002)
Фурманюк О. Г. - Особливості формування м’ясної продуктивності у худоби чорно-рябої породи різної селекції, Сірацький Й. З., Меркушин В. В. (2002)
Херсонець Л. К. - До питання оцінки бугаїв при міжпорідному схрещуванні (2002)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи стада ВАТ ПЗ "Старий Коврай” (2002)
Хом'як O. A. - Взаємодія "генотип-середовище”, як фактор впливу на відтворну здатність корів у стаді української червоно-рябої молочної худоби ДПЗ "Шамраївський” (2002)
Цілуйко Г. О. - Застосування генетичних маркерів при формуванні структури української симентальської м’ясної породи, Шкурин Г. T., Лукаш B. П. (2002)
Чорна O. A. - Переможці традиційних призів у селекційному прогресі породи (2002)
Чуприна О. П. - Закономірності формування м’ясної продуктивності у бугайців різних порід (2002)
Шкурін Г. Т. - Вміст радіоцезію в м’ясі і печінці бугайців різних порід м’ясної худоби при вирощуванні їх в зоні радіоактивного забруднення, Міненко К. В., Кебко В. Г., Шуст П. Д. (2002)
Шкурин Г. T. - Генетична характеристика племінних ресурсів симентальської породи, Стоянов P. O. (2002)
Штомпель М. В. - Нова популяційна система оцінки і відбору мериносів (2002)
Штомпель М. В. - Колір жиропоту і вміст жиру у вовні асканійських тонкорунних овець нового таврійського типу, Антонік І. І. (2002)
Штомпель М. В. - Вікова мінливість продуктивності баранів-плідників асканійської тонкорунної породи, Богданова Н. В., Штомпель Р. І., Білоус О. В. (2002)
Штомпель М. В. - Повторюваність показників продуктивності вівцематок асканійської тонкорунної породи, Нежлукченко Т. І., Штомпель Р. І., Салганська В. О. (2002)
Шульга Ю. І. - Відгодівельні та м’ясні якості тварин лінії Бериславця 4465 при різних сполученнях (2002)
Щербатий З. Є. - Білок сироватки і активність ферментів початкових ланок гліколізу крові у корів-дочок голштинських бугаїв різних генотипів, Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г. (2002)
Яблонська Т. А. - Компоненти генотипової і паратипової мінливості відтворної здатності коней верхових порід (2002)
Ящук Т. С. - Екстер’єрно-конституційні ознаки та показники продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи (2002)
Содержание (2018)
Дудник В. М. - Вміст ядерного транскрипційного фактора NF-kB у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від важкості та рівня контролю захворювання, Куцак О. В. (2018)
Іванько О. Г. - Досвід організації допомоги студентам з первинною артеріальною гіпертензією у Запорізькому державному медичному університеті, Товма А. В., Пацера М. В., Волох Н. Г. (2018)
Килимник Т. М. - Захворюваність дітей першого року життя у Житомирській області у післячорнобильський період, Русак С. О., Чабан О. П. (2018)
Лук'яненко Н. С. - Вісцеральні маркери порушення фібрилогенезу у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту, Іськів М. Ю., Кенс К. А. (2018)
Русак Н. П. - Вплив вигодовування на важкість перебігу некротичного ентероколіту у недоношених новонароджених (2018)
Прохорова М. П. - Підходи до лікування атопічного дерматиту, викликаного герпетичною інфекцією (2018)
Стоєва Т. В. - Роль кишкового мікробіома у розвитку синтропної патології травної системи у дітей, Джагіашвілі О. В., Рижикова Т. І., Браткова Л. Б., Бондаренко Т. О. (2018)
Талько М. О. - Взаємозв’язок ультразвукових і патоморфологічних змін при бактеріальних лімфаденітах у дітей (2018)
Богданова Т. А. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту на тлі харчової гіперчутливості у підлітків, Березенко В. С., П'янкова О. В., Гур'єва О. В., Голованенко Г. М. (2018)
Богмат Л. Ф. - Особливості формування вторинної аритмогенної кардіоміопатії у підлітків із порушеннями ритму, Головко Т. О., Ніконова В. В., Михальчук О. Я., Євдокимова Т. В. (2018)
Починок Т. В. - Позастравохідні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, що часто хворіють, Журавель О. В., Вороніна С. С., Гур'єва О. В. (2018)
Усачова О. В. - Фекальний кальпротектин як діагностичний маркер ступеня важкості запального процесу у слизовій оболонці кишечника (огляд літератури), Печугіна В. В. (2018)
Дорош О. І. - Вторинні пухлини головного мозку у дітей, які отримали променеву та хіміотерапію з приводу гострої лімфобластної лейкемії, Трояновська О. О., Абрамюк А. М., Мелько І. П., Цимбалюк-Волошин І. П., Поліщук Р. С. (2018)
Недельська С. М. - Синдром подовженого інтервалу QT у практиці лікарів-педіатрів, Жиленко І. О., Лютикова Г. В. (2018)
Чернишова Л. І. - Рекурентні респіраторні захворювання у дітей: алгоритм дій лікаря (лекція) (2018)
Марушко Т. В. - Особливості місцевої терапії гострих запальних захворювань ротоглотки у дітей, Асонов А. О. (2018)
Абатуров А. Е. - Эффективность гепатопротекторной терапии бетаин-аргининовым комплексом "Бетаргин" при применении у детей с неалкогольной жировой болезнью печени, Крючко Т. А., Кривуша Е. Л., Пода О. А. (2018)
Шадрін О. Г. - Оптимізація терапії патології гепатобіліарної системи у дітей, Шутова О. В. (2018)
Трубка І. О. - Обґрунтування використання пробіотика, який містить штами Lactobacillus reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289, у дітей із хронічним генералізованим катаральним гінгівітом, Савичук Н. О., Циганко І. Р. (2018)
Гавриленко Ю. В. - Клінічна ефективність та безпечність застосування препарату "Ототон" у педіатричній практиці при лікуванні гострого середнього отиту (2018)
Бережной В. В. - Влияние витаминно-минерального обеспечения на рост и развитие детей. Современные способы коррекции витаминодефицитов (2018)
Зелінська Н. Б. - Хвороби ендокринної системи в дітей України у 2017 році: показники поширеності й захворюваності та їх динаміка, Руденко Н. Г., Крушинська З. Г. (2018)
Солнцева А. В. - Современные подходы к достижению оптимального метаболического контроля у детей с сахарным диабетом 1 типа, Волкова Н. В. (2018)
Кирилова О. О. - Структура мотивації до самоконтролю у хворих підлітків із цукровим діабетом 1 типу (2018)
Михно А. Г. - Особенности полиморфизма гена рецептора витамина D и его связь с показателями метаболического статуса у детей с ожирением, Солнцева А. В., Аксенова Е. А., Дашкевич Е. И. (2018)
Кашкалда Д. А. - Эмоциональный стресс и показатели стресс­регулирующих систем у детей и подростков из зоны проведения Операции объединенных сил, Лебец И. С. (2018)
Іваненко Г. В. - Клінічний випадок псевдогіпопаратиреозу в дитини, Яцунь Л. О., Глоба Є. В. (2018)
Солнцева А. В. - Y­Хромосома у пациенток с клиническим диагнозом синдрома Шерешевского—Тернера: обзор литературы и собственное наблюдение, Песковая Н. А., Шлимакова Е. И. (2018)
Зелінська Н. Б. - Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства Частина 3 (2018)
Будрейко О. А. - Комплексна оцінка мотивації до самоконтролю у підлітків із цукровим діабетом 1 типу Методичні рекомендації, Кирилова О. О., Чумак С. О. (2018)
До відома авторів (2018)
Градов О. В. - Технологии безлинзовой голографической трихоскопии и трихометрии на чипе – микроинтерференционные, 2D-Фурье-спектральные (интегральные частотные и пространственные) и коррелографические техники в клинической трихологии, Насиров Ф. А., Гончарова А. А., Фищенко В. К., Яблоков А. Г. (2018)
Kovalchuk O. I. - Morphological state of the renal medulla in rats in case of an experimental burn injury under conditions of gekoton, Cherkasov V. G., Pastukhova V. A., Malikov O.V. (2018)
Луцик С. О. - Лектинова гістохімія та морфометрична характеристика надниркових залоз потомства щурів, що розвивалося за умов дисбалансу тироїдних гормонів материнського організму, Струс Х. І., Ященко А. М. (2018)
Марченко Л. М. - Вплив попереднього введення кріоекстрактів плаценти на ультраструктуру клубочкової зони наднирників щурів з гострою нирковою недостатністю, Говоруха Т. П., Рєпін М. В., Строна В. І. (2018)
Медведєв М. В. - Характеристика імунофенотипів нормального ендометрію, еутопічного та ектопічного ендо-метрію жінок із ендометріозом і безпліддям, Шпонька І. С., Алтанець О. М., Скорик В. Р. (2018)
Олейник А. Е. - Интегральный анализ параметров вертлужной впадины в патоморфологической оценке диспластического коксартроза, Зуб Т. А. (2018)
Сухін В. С. - Дослідження експресії PD-L1 як прогностичного маркера при саркомі матки, Данилюк С. В., Сухіна О. М., Задніпряний О. В., Ліндквіст Д., Гермелін Г., Тар’ян М. (2018)
Шарапова О. М. - Наслідки дії 7% спиртової настоянки ехінацеї пурпурової на морфологічну будову яєчок щурів (2018)
Pivovarenko Y. V. - Legends of DNA morphology (2018)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців (2018)
Марченко Д. Г. - Нарис з історії Катеринославської гістологіч-ної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Части-на ІІІ: від 2000 року до теперішньго часу, Морозова С. Б., Петрук Н. С., Потоцька О. Ю., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шевченко К.М., Твердохліб І. В. (2018)
Всеукраїнська студентська олімпіада з нав-чальної дисципліни "Гістологія, цитологія, ембріологія” (2018)
Презентація онлайн проекту "Морфологи України” (2018)
Barabash A. S. - Double beta decay of 150Nd to the first excited 0+ level of 150Sm: Preliminary results, Belli P., Bernabei R., Boiko R. S., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Danevich F. A., Marco A. D., Incicchitti A. (2018)
Buki A. Yu. - The Coulomb sum of 7Li, Timchenko I. S. (2018)
Шараевский Г. И. - Проблемы расчетного определения кризиса теплоотдачи в тепловыделяющих сборках водоохлаждаемых реакторов, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский И. Г. (2018)
Гальченко В. В. - Константное обеспечение подсистемы физических расчетов СВРК-М "Вояж", Мишин А. А., Шлапак И. И. (2018)
Слісенко В. І. - Самодифузія молекул води після контакту з кремнійвмісними сполуками, Василькевич О. А., Мазіна Н. І., Кармазіна Т. В. (2018)
Мінтянський І. В. - Вплив електронного опромінення на електричні властивості n-InSe та їхню анізотропію, Савицький П. І., Ковалюк З. Д., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2018)
Літвінов С. В. - Відносна радіочутливість мутанта Arabidopsis thaliana Atmsh2 SALK_002708 у діапазоні сублетальних доз опромінення рідкоіонізуючою радіацією, Рашидов Н. М. (2018)
Малоштан І. М. - Накопичення 137Сs трав’янистими рослинами на торф’яно-болотних ґрунтах Західного Полісся України, Поліщук С. В. (2018)
Баль-Прилипко Л. В. - Використання ікри равликів для корекції наслідків радіаційного впливу іонізуючого випромінювання в малій дозі, Дерев’янко Л. П., Слободянюк Н. М., Старкова Е. Р., Андрощук О. С. (2018)
Деренговський В. В. - Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями, Носовський А. В. (2018)
Грицай О. О. - Визначення вмісту водню у гідридах титану на фільтрованих нейтронних пучках, Друцький Р. А., Кальченко О. І., Олійник О. І. (2018)
Грицай О. О. - Визначення параметрів резонансу 52Cr з набору нейтронних проходжень, отриманих методом зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2018)
Ahmad S. - Measurement of indoor radon concentration in district Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, Ajaz M., Ali Y., Hannan Y., Khan K. H., Tabassum U. (2018)
До 70-річчя Федора Олексійовича Іванюка (2018)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2016)
Керівники регіональних осередків УМТ (2016)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства імені І. М. Францевича в 2015 році (2016)
Лесин В. Г. - Новые материалы – на службе научно-технического развития (2016)
Бабаченко А. И. - Влияние исходного структурного состояния и температуры нагрева на размер аустенитных зёрен в углеродистых сталях в производстве железнодорожных колёс, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Хулин А. Н., Дементьева Ж. А. (2016)
Бабаченко А. И. - Оценка степени деформационной проработки колесных заготовок по изменению параметров дендритной структуры, Дёмина Е. Г., Кныш А. В., Хулин А. Н., Шпак Е. А. (2016)
Губенко С. И. - Локальная структура центробежнолитой стали вблизи включений, Балева Ю. И. (2016)
Губенко С. И. - О возможности влияния на когезивную прочность границ включение-матрица стали, Никульченко И. А. (2016)
Гусарова И. А. - Материалы и конструкции теплозащиты возвращаемых космических аппаратов, Манько Т. А., Потапов А. М. (2016)
Зінченко В. Ф. - Вплив добавки германію у композиті MNіN2S4–Ge на властивості одержуваних тонкоплівкових покриттів, Чигринов В. Е., Мозгова О. В., Нечипоренко Г. В. (2016)
Шилина Е. В. - Методологический подход к проектированию и изготовлению изделий из высокопрочных углепластиков, Шилин С. А., Козис К. В. (2016)
Козис К. В. - Эффективность применения эластомерных материалов для внутренних теплозащитных покрытий ракетных твердотопливных двигателей, Потапов А. М., Манько Т. А. (2016)
Лашнева В. В. - Стойкость в расплавах биоинертных сплавов комплексно-модифицированной керамики на основе корунда, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Ефимова В. Г. (2016)
Мурзин Л. М. - Исследования в области нанотехнологий в провинциальном техническом вузе: иллюзии и реальность (2016)
Парусов Э. В. - Об особенностях структурообразования в высокоуглеродистом бунтовом прокате, Сычков А. Б., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. (2016)
Савич В. В. - Свойства спеченных материалов из губчатых порошков титана (2016)
Присташ Н. С. - Влияние скорости нагрева в процессе искро-плазменного спекания на кинетику уплотнения, структурообразование и свойства материалов системы Fe–Ti–C–(B), Сизоненко О. Н., Зайченко А. Д. (2016)
Суховая Е. В. - Управление процессами контактного взаимодействия при пропитке макрогетерогенных композиционных материалов на основе железа, Сыроватко Ю. В. (2016)
Шалунов Е. П. - Поршневой дисперсно-упрочненный композиционный материал на основе порошкового алюминиевого сплава, Архипов И. В. (2016)
Правила для друку в журналі "Вісник УМТ" (2016)
Чернявский И. Ю. - Анализ факторов, определяющих потерю дееспособности человека в условиях неравномерного облучения при воздействии гамма-нейтронного излучения ядерного взрыва, Винников В. А. (2017)
Васильєв Л. Я. - Результати аналізу безпосередніх ускладнень протипухлинного лікування у хворих на рак щитоподібної залози, Кулініч Г. В., Радзішевська Є. Б., Савченко А. С. (2017)
Гайсенюк Л. А. - Експертиза професійних раків щитоподібної залози у працюючих із джерелами іонізуючого випромінення, Кулініч Г. В., Стадник Л. Л. (2017)
Гайсенюк Л. О. - Досвід роботи центральної диспансерної комісії у проведенні експертизи професійних раків у працюючих із джерелами іонізуючого випромінення, Кулініч Г. В., Стадник Л. Л., Москаленко М. В. (2017)
Сухін В. С. - Променева терапія при саркомах матки І–ІІ стадії (2017)
Немальцова Е. В. - Возможности маркерной диагностики злокачественных опухолей яичников (2017)
Сипко Т. С. - Цитогенетичні показники у онкологічних хворих при дистанційній променевій терапії від різних джерел опромінення, Мазник Н. О. (2017)
Красносельский Н. В. - Особенности диагностики и лечения первично-множественного опухолевого процесса, Белый А. Н., Крутько Е. Н. (2017)
Варивончик Д. В. - Критеріальні клініко-епідеміологічні підходи щодо експертного встановлення професійного генезу злоякісних новоутворень (2017)
Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування при ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" на 2018 рік (2017)
Навчально-виробничий план кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) на 2018 рік (2017)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2018 рік (2017)
Календарний план кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО на 2018 рік (2017)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології" (20 квітня 2018 р., Харків) (2017)
Hameed D. N. - Energy levels of isobaric nuclei (16N, 16F) within the modified surface delta-interaction model, Hasan A. K. (2018)
Градиський А. В. - Безмасова границя рівнянь Баргмана-Вігнера для масивного гравітона, Степановський Ю. П. (2018)
Closca V. - Spectral study of (4´-phenyl)-1,2,4-triazol-1-Ium-phenacylid (PTPhY) in ternary solutions, Puica-Melniciuc N., Closca M., Avadanei I. M., Dorohoi D. O. (2018)
Abebe T. - Two-level atom with squeezed light from optical parametric oscillators, Gemechu N. (2018)
Yamsuk Y. - Fabrication and characterization of Sm3+-doped zinc barium borate glasses, Yasaka P., Sangwaranatee N., Keawkao J. (2018)
Романенко В. І. - Імпульсна дифузія атомів у полі зустрічних стохастичних світлових хвиль, Удовицька О. Г., Ходаковський В. М., Яценко Л. П. (2018)
Fiscaletti D. - Quantum relativity: Variable energy density of quantum vacuum as the origin of mass, gravity, and the quantum behavior, Sorli A. (2018)
Кособуцький П. - Оптимальні закономірності нормального розподілу з точки зору оцінки статистики вибірки результатів фізичного експерименту (2018)
Чечко В. Є. - Аномальне (додаткове) розсіяння світла у водних розчинах KCl, Гоцульский В. Я. (2018)
Корсунська Н. О. - Кореляція між фотолюмінесцентними та фотоелектричними властивостями ZnO, легованого Mn, Маркевич І. В., Стара Т. Р., Борковська Л. В., Лаворик С., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. (2018)
Пам’яті Миколи Григоровича Находкіна (1925–2018) (2018)
Пам’яті Сергія Михайловича Левитського (1926–2018) (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Hameed D. N. - Energy levels of isobaric nuclei (16N, 16F) within the modified surface delta-interaction model, Hasan A. K. (2018)
Hradyskyi A. - The massless limit of Bargmann-Wigner equations for a massive graviton, Stepanoskiy Y. (2018)
Closca V. - Spectral study of (4´-phenyl)-1,2,4-triazol-1-Ium-phenacylid (PTPhY) in ternary solutions, Puica-Melniciuc N., Closca M., Avadanei I. M., Dorohoi D. O. (2018)
Abebe T. - Two-level atom with squeezed light from optical parametric oscillators, Gemechu N. (2018)
Yamsuk Y. - Fabrication and characterization of Sm3+-doped zinc barium borate glasses, Yasaka P., Sangwaranatee N., Keawkao J. (2018)
Romanenko V. I. - Atomic momentum diffusion in the field of counter-propagating stochastic light waves, Udovytska O. G., Khodakovsky V. M., Yatsenko L. P. (2018)
Fiscaletti D. - Quantum relativity: Variable energy density of quantum vacuum as the origin of mass, gravity, and the quantum behavior, Sorli A. (2018)
Kosobutskyy P. - Optimal regularities of the normal distribution for estimating the sample statistics of the results of a physical experiment (2018)
Chechko V. Ye. - Anomalous light scattering in aqueous KCl solutions, Gotsulsky V. Ya. (2018)
Korsunska N. O. - Correlation between photoluminescent and photoelectrical properties of Mn-doped ZnO, Markevich I. V., Stara T. R., Borkovska L. V., Lavoryk S., Melnichuk L. Yu., Melnichuk O. V. (2018)
In memory of Mykola Grygorovych Nakhodkin (1925–2018) (2018)
In memory of Sergii Mykhailovych Levitsky (1926–2018) (2018)
Содержание (2018)
Попов Е. С. - Сопоставительный анализ сырьевой базы и качества кокса предприятий Украины и России, Гаврилюк В. И., Ковалев Е. Т., Дроздник И. Д., Бидоленко Н. Б. (2018)
Борисенко А. Л. - Определение эффективности использования углеводородных продуктов коксохимического производства и органического синтеза в качестве связующего для брикетирования части угольной шихты или ее компонентов. Сообщение 1. Получение брикетов из угольных шихт и концентратов с использованием различных видов углеводородных добавок. Определение качества угольных брикетов и частично брикетированных шихт, Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Десна Н. А. Кошкаров Д. А., Горбуля А. П., Соловьев Е. Л. (2018)
Білецький В. С. - Дослідження масляної агрегації коксівного вугілля, Сергєєв П. В. (2018)
Ніколайчук Ю. В. - Експресні методи визначення якості вугілля, Мірошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Мирошниченко І. В. (2018)
Ковалев Е. Т. - Опыт эксплуатации установок по обессериванию коксового газа растворами алканоламинов в Украине, Банников Л. П. (2018)
Крутько І. Г. - Вплив стабілізаторів на пекополімерну матрицю в умовах термічної та термоокиснювальної деградації, Явір К. Б., Каулін В. Ю. (2018)
Банников Л. П. - Оценка эксплуатационной гибкости основных технологических процессов переработки коксового газа (2018)
Нестеренко С. В. - Основные причины коррозии трубопроводов технологических газов коксохимического предприятия, Зеленский В. В., Шаповалов М. В., Банников Л. П. (2018)
Содержание (2018)
Абдулін С. Ю. - Газифікація вуглецевмісної сировини з використанням плазм, Оршанський Ю. Р. (2018)
Балаєва Я. С. - Обґрунтування взаємозв’язку властивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю (2018)
Білець Д. Ю. - Переробка кам’яновугільних фусів з отриманням генераторного газу, Карножицький П. В. Карножицький П. П. Мирошниченко І. В. (2018)
Данило І. І. - Спінювання модифікованого пеку комплексним газоутворювачем, Крутько І. Г. (2018)
Демчук Ю. Я. - Бітуми, модифіковані феноло-крезоло-формальдегідними смолами, одержаними з побічних продуктів переробки вугілля, Гунька В. М., Пиш’єв С. В., Липко Ю. В. (2018)
Збиковський Є. І. - Диверсифікація коксохімічного виробництва з використанням технології виробництва бездимного твердого палива, Збиковський О. І., Гвоздь Е. С. (2018)
Збиковський Є. І. - Очищення стічних вод коксохімічного виробництва перед "мокрим" гасінням коксу, Збиковський О. І., Очкурова К. М. (2018)
Збиковський Є. І. - Удосконалення технології газифікації твердого палива з метою отримання синтез-газу, Циганкова К. С. (2018)
Зеленський О. І. - Вплив добавок карбіду бору у вугільній шихті на якість одержуваного металургійного коксу (2018)
Кірбаба В. В. - Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин при роботі коксових батарей на тривалий період коксування НА ПРАТ "АКХЗ", Фідчунов О. Л. (2018)
Козак Л. А. - Технологічні процеси одержання рідких продуктів шляхом гідрогенізації вугілля, Оршанський Ю. Р. (2018)
Кормер М. В. - Протидія змерзанню вугілля шляхом обробки сумішами солей органічного походження, Шмельцер К. О., Лялюк В. П., Ляхова І. А. (2018)
Крутько І. Г. - Вивчення впливу ацетону на стабільність пекокомпозиту, Явір К. Б., Каулін В. Ю. (2018)
Макарчук В. М. - Теплофізичні та кінетичні характеристики горіння солоного вугілля, Кривошеєв С. І., Квіцинський В. О., Хілько І. М., Фатеєв А. І. (2018)
Мірошниченко Д. В. - Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу (2018)
Назаров В. М. - Захист коксівного вугілля механічними інгібіторами окиснення, Таран С. В. (2018)
Ніколайчук Ю. В. - Температура займання вугілля. вугільні суміші. питання адитивності (2018)
Пиш’єв С. В. - Вплив тривалості на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низькометаморфізованого вугілля, Швед М. Є., Присяжний Ю. В., Саган О. О. (2018)
Рудика В. І. - Глобальне потепління як стримуючий фактор росту споживання вуглеводнів і шляхи його подолання, Кравченко С. А., Соловйов М. А., Малина В. П. (2018)
Рудика В. І. - Створення високотехнологічного комплексу з виробництва синтетичного моторного палива, Цимбал А. О., Оршанський Ю. Р. (2018)
Сінкевич І. В. - Визначення перспективних способів очищення стічних вод коксохімічного виробництва (2018)
Скрипник Є. О. - Грануляція відходів флотації вугіля (2018)
Сорокін Є. Л. - Розширення сировинної бази коксування за рахунок використання слабкоспікливого малометаморфізованого вугілля у вугільній шихті (2018)
Тищук В. Ю. - Пилоподавлення при підготовці вугілля до коксування, Ковальова І. Б. (2018)
Тищук В. Ю. - Спосіб пилоуловлювання при сухому вивантаженні коксу з печі, Ковальова І. Б. (2018)
Фатенко С. В. - Коксування вугільних шихт з підвищеним вмістом газового вугілля (2018)
Фідчунов О. Л. - Досвід по експлуатації коксових батарей в аварійних ситуаціях на ПРАТ "АКХЗ", Бурда А. С. (2018)
Шендрік Т. Г. - Викиди ртуті на українських вугільних ТЕС, Гапонич Л. С. (2018)
Шмельцер К. О. - Вплив ступеню подрібнення вугільних шихт з високим вмістом жирного вугілля на міцність доменного коксу, Лялюк В. П., Соколова В. П., Ладута О. О. (2018)
Баб’як Л. В. - Каталітичне перетворення фракції С4 продуктів піролізу вуглеводневої сировини, Шищак О. В. (2018)
Богоявленська О. В. - Показники якості компресорних олив, Туркоман І. А. (2018)
Григоров А. Б. - Отримання захисних мастил шляхом термодеструктивної переробки поліетиленових виробів – твердих побутових відходів (2018)
Карножицький П. В. - Дослідження впливу оксигенатів на величину октанового числа автомобільних бензинів, Пазченко В. В., Білець Д. Ю. (2018)
Корчак Б. О. - Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив карбамідом, Червінський Т. І., Гринишин О. Б., Когут О. В. (2018)
Лаврова І. О. - Експериментальні дослідження кавітаційної обробки нафтопродуктів, Саід А. В., Владимиренко В. В. (2018)
Мардупенко О. О. - Отримання полімервмісних бітумів (2018)
Сатер Набіль - Діелектричний контроль глибини вилучення дистилятних фракцій на установках первинної переробки нафти, Григоров А. Б., Тульська А. Г. (2018)
Нагурський А. О. - Одержання модифікованого бітуму з використанням каучуку СБС для покрівельних матеріалів, Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я. (2018)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2017)
Керівники регіональних осередків УМТ (2017)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства ім.І. М. Францевича в 2017 році (2017)
Валерий Владимирович Скороход. Памяти Учителя, Друга и Человека посвящается (2017)
Пріхна Т. О. - Розвиток технології переробки продукту синтезу та виготовлення шліф- і мікропорошків алмазу спеціальних марок, Олійник Н. О., Ільницька Г. Д., Боримський О. І., Сизоненко О. М., Смоквина В. В., Базалій Г. А., Зайцева І. М., Тимошенко В. В., Зайченко А. Д. (2017)
Клипов В. Д. - Полимерные формовочные препарации для базальтовых волокон и их влияние на свойства композиционных материалов, Сергеев В. П., Кононко И. В., Кононко Н. В. (2017)
Медюх В. К. - Одержання та дослідження покриттів на основі тугоплавких сполук хрому з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями I.Електрофоретичні покриття на основі CrSi2 i Cr3C2, Кудь І. В., Уварова І. В., Медюх Р. М. (2017)
Зинченко В. Ф. - Кислотно-основное взаимодействие в сиситеме MgF2-AlF3-NaF и его влияние на свойства тонкопленочных покрытий, Кочерба Г. И., Соболь В. П., Мозговая О. В. (2017)
Отиченко О. М. - Навантажені антибіотиком біоматеріали медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту з феромагнітними добавками, Бабутіна Т. Є., Будиліна О. М., Проценко Л. С., Уварова І. В. (2017)
Парусов Э. В. - Влияние химического состава стали на образование бейнито-мартенситных участков в структуре бунтового проката сварочного назначения, Сычков А. Б., Чуйко И. Н., Сагура Л. В., Сивак А. И., Голубенко Т. Н. (2017)
Старокадомский Д. Л. - Эпоксидные полимеры с 1 мас% нанокремнеземов различной удельной поверхности: прочность, химическая и термическая стойкость, Ткаченко А. А., Образков А. Г., Мошковская Н. М., Гаращенко И. И., Ищенко А. А. (2017)
Дубок В. А. - Сучасний ринок біоактивних керамічних матеріалів, Лашнева В. В., Шинкарук О. В., Дубок О. В. (2017)
Давидчук Н. К. - Вплив продуктів взаємодії високодисперсних карбідів з оксидами металів на структуру та міцність зерен спеченої алюмооксидної кераміки, Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г., Гнилиця І. Д. (2017)
Губенко С. И. - Особенности скоростного плавления и затвердевания неметаллических включений в стали при лазерном воздействии (2017)
Карпов В. Ю. - Влияние пластической деформации на структуру и свойства газаров, Губенко С. И., Карпов В. В. (2017)
Мовчан А. В. - Трансформация структуры высокоуглеродистого сплава Fe-V-C при обезуглероживании, Губенко С. И., Черноиваненко Е. А. (2017)
Белан И. И. - Уровень технологической готовности научных разработок как фактор для принятия управленческих решений, Левина Д. А. (2017)
Правила для друку в журналі "Вісник УМТ" (2017)
Корильчук Н. І. - Клініко-патогенетичні особливості метаболічного синдрому в загальній лікарській практиці, Корильчук Б. Т. (2018)
Рябуха О. І. - До структурних та функціональних передумов виникнення тиреоїдної патології (огляд літератури) (2018)
Бабінець Л. С. - Стан протеолізу і антипротеолітичного захисту при остеоартрозі на тлі екскреторної недостатності підшлункової залози, Галабіцька І. М., Коцаба Ю. Я. (2018)
Бакалюк Т. Г. - Суглобовий біль при первинному гонартрозі у людей похилого віку: шляхи підвищення ефективності реабілітації, Мисула І. Р., Сірант Г. О., Завіднюк Ю. В., Зятковська О. Я. (2018)
Глушко К. Т. - Структурні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті у дітей на фоні поєднання паразитарної та H. pylori інфекції, Загричук Ю. Г., Смачило А. І., Миколенко А. З., Смачило І. І. (2018)
Глушок В. С. - Можливості дерматоскопії в діагностиці актинічного кератозу, Святенко Т. В. (2018)
Гребеник М. В. - Особливості перебігу післяінфарктного періоду у пацієнтів із коморбідністю, які перенесли перкутанне коронарне втручання, Левчик О. І. (2018)
Добрянська В. Ю. - Предиктори екстрасистолічної аритмії та її лікування у вагітних із первинним пролапсом мітрального клапана, Геряк С. М., Швед М. І. (2018)
Кастнерова M. - Вплив високочасотної магнітно-імпульсної терапії HIT TheraCell®100 на хронічний біль спини, Бабінець Л. С., Боровик I. O., Боцюк Н. Є. (2018)
Литвинчук Х. М. - Радіозахисні властивості 2-меркаптобензотіазолу на клітини in vitro, Лавренчук Г. Й., Гурандо В. Р., Кліщ І. М., Ковальчук А. О. (2018)
Луцишин В. Г. - Ефективність виконання рентгенологічного обстеження в діагностиці внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень на ранніх стадіях коксартрозу, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В. (2018)
Палихата М. В. - Аналіз дієвості програми реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутньою анемією на амбулаторному рівні допомоги, Бабінець Л. С., Сабат З. І., Боровик І. О. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Асоціація метаболічних і генетичних маркерів ризику розвитку остеопенічних станів при поєднанні хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби, В’юн Т. І., Лазуткіна О. А. (2018)
Регеда М. С. - Значення окремих показників прооксидантної системи в надниркових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція, Ковальська М. Є. (2018)
Русин В. В. - Ретроспективний аналіз успішності дентальних імплантатів, встановлених у ділянці аугментації кістковими блоками аутогенного та алогенного походження, Гончарук-Хомин М. Ю., Кенюк А. Т. (2018)
Сандул О. І. - Аналіз поширеності і захворюваності на бронхіальну астму та стану атмосферного повітря в Одеському регіоні протягом 2006-2016 років, Величко В. І., Данильчук Г. О., Брашко І. О. (2018)
Сірчак Є. С. - Клінічні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукрвий діабет 2 типу, Болдіжар О. О., Стан М. П. (2018)
Сірчак Є. С. - Дисбіоз кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічний некалькульозний холецистит, Сідей С. М., Вайс В. В. (2018)
Татарчук Л. В. - Морфометричний аналіз особливостей структурної перебудови артерій клубової кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Гнатюк М. С. (2018)
Телев’як А. Т. - Біохімічні зміни у сировататці крові щурів при ішемічно-реперфузійному синдромі (експериментальне дослідження), Вересюк Т. О., Сельський П. Р., Боймиструк І. І. (2018)
Урбанович А. М. - Деякі особливості вторинної дислпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Суслик Г. І., Урбанович М. О. (2018)
Федорів О. Є. - Вплив ацетату свинцю та стеаратів натрію і калію на показники периферійної крові піддослідних тварин, Копач О. Є., Мельник Н. А. (2018)
Франчук В. В. - Лікарська помилка: сучасний погляд на проблему з позиції судово-медичної експертної практики (2018)
Хоміцька А. І. - Порушення кисневого забезпечення периферійних тканин при анемії хронічних захворювань, Боб А. О., Кміта Г. Г., Вибирана Р. Й., Крамар Л. Т., Гаврилюк М. Є. (2018)
Хухліна О. С. - Інтенсивність фіброзоутворення в печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння І-ІІ ступенів та хронічну хворобу нирок, Антонів А. А., Кузьмінська О. Б., Ляхович О. Д., Мандрик О. Є. (2018)
Хухліна О. С. - Прогнозування ризику розвитку кардіоваскулярних подій у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу під час проведення езофагогастродуоденофіброскопії, Дрозд В. Ю., Андрусяк О. В. (2018)
Хухліна О. С. - Зміни активності суглобового синдрому у хворих із коморбідним перебігом остеоартрозу та ожиріння залежно від призначеного нестероїдного протизапального препарату, Ляхович О. Д., Каньовська Л. В., Гайдичук В. С., Антонів А. А. (2018)
Ціпоренко С. Ю. - Вивчення динаміки рівнів CD4+CD25+, CD4+HLA-DR4+ та CD4+CD95+ лімфоцитів сперми інфертильних чоловіків з хронічним запаленням урогенітального тракту під впливом нуклексу, Матюха Л. Ф. (2018)
Чайковська М. І. - Особливості нутриційного статусу у хворих із хронічною хворобою нирок: зв’язок із інтерлейкіном 6 та фактором росту фібробластів 23 (2018)
Чернобровий В. М. - Актуальні питання діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з коморбідним перебігом у загальнолікарській практиці, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О., Черноброва О. І. (2018)
Чопей І. В. - Особливості клінічної картини та антропометричних показників у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Чубірко К. І., Гряділь Т. І., Івачевська В. В. (2018)
Чорномидз І. Б. - Значення ендотеліну у перебігу позалікарняної пневмонії у дітей, Косовська Т. М., Косовська В. О. (2018)
Швед М. І. - Ендотелійпротекторна ефективність тіворелю у хворих на діабетичну ретинопатію, Гринчук У. І., Піговська Ю. А., Швед А. М., Геряк С. М. (2018)
Швед М. І. - До питання гендерних особливостей клінічного перебігу та лікувальної тактики при гострому коронарному синдромі, Липовецька С. Й., Геряк С. М., Левицька Л. В. (2018)
Шаповалова Г. А. - Динаміка клінічних та клініко-інструментальних показників у дітей з супутніми захворюваннями нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань із додатковим призначення магнітотерапії, Бабов К. Д. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Захворюваність на хронічний гепатит С У Дніпропетровському регіоні та Україні, Шостакович-Корецька Л. Р., Дорошенко А. А., Кисельов Д. А. (2018)
Щепанський Б. Ф. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах пародонта за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми (2018)
Ярема Н. І. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку в умовах коморбідності з ожирінням, Савченко І. П., Наумова Л. В., Коцюба О. І., Вівчар Н. М., Головач Н. А., Орищин Л. Ю., Зубанюк В. М. (2018)
Яременко Л. М. - Експресія ендотеліального фактора росту судин у корі великого мозку при порушеннях кровообігу за умов попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції, Шепелєв С. Є., Грабовий О. М. (2018)
Бабінець Л. С. - Стан соматичного пулу білка як маркер трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, поєднаному з ожирінням, Кицай К. Ю., Сасик Г. М., Грималюк Н. В. (2018)
Бабінець Л. С. - Аналіз ефективності комплексної реабілітації із застосуванням голкорефлексотерапії на основі оцінки клінічних параметрів і лабораторних показників хворих на цукровий діабет, Редьква О. В., Лазарчук Т. Б., Криськів О. І. (2018)
Майнош Б. С. - Використання біорезонансних технологій в умовах районної поліклініки (2018)
Пасєчко Н. В. - Деякі клінічні аспекти ліпітензії, Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Крицький Т. І., Мандзій З. П., Осінчук Г. І. (2018)
Романюк Н. Є. - Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань, Романюк Л. М., Рябоконь М. О., Рябоконь С. С., Мігенько Л. М. (2018)
Слабий О. Б. - Ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах артеріального та венозного русел передсердь легеневого серця, Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. (2018)
Чугай О. О. - Вплив корвітину на показники гуморального імунітету за умови розвитку експериментальної пневмонії (2018)
Бурмак Ю. Г. - Особливості деяких структурно-функціональних показників шлуночків у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності з гіпертонічною хворобою, Треумова С. І., Петров Є. Є., Іваницька Т. А., Іваницький І. В. (2018)
Іваницька Т. А. - Вплив фактора спадковості на розвиток первинної артеріальної гіпертензії у пацієнтів молодого віку, Бурмак Ю. Г., Іваницький І. В. (2018)
Яринич Ю. М. - Поліморфізм гена PRO12ALA PPAR-γ2 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, артеріальну гіпертензію та ожиріння (2018)
Лихацька Г. В. - Ефективність антигелікобактерної терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з використанням пемозару та лаціуму, Бойко Т. В, Лихацька В. О. (2018)
Мелень Ю. П. - Вплив стентування коронарних артерій на клінічний перебіг і ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та діастолічною дисфункцією, Скибчик В. А. (2018)
Пелешко О. С. - Роль чинників ризику у розвитку когнітивних порушень у хворих з артеріальною гіпертензією, Скибчик В. А. (2018)
Анатолію Івановичу Гоженку 70 років! (2018)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до антибактеріальної терапії гострих кишкових інфекцій, Закордонець Л. В. (2018)
Усачова О. В. - Сучасні клініко-епідеміологічні особливості ентеровірусних менінгітів, Коломєєць В. В., Фірюліна О. М. (2018)
Іванченко Н. О. - Захворюваність на кашлюк у Львівській області (2018)
Зайцев И. А. - Оккультная HBV-инфекция (2018)
Трихліб В. І. - Особливості клінічних проявів та перебігу кору, Щур А. Б., Грушкевич В. В., Гришин О. С., Павловська М. О., Мусієнко Т. І., Музика Г. А., Ралець Н. В., Дудар Д. М., Козаченко Л. В. (2018)
Трихліб В. І. - Мікрофлора з органів системи дихання, ран, отриманих під час повеней, тривалого знаходження у воді, Майданюк В. П. (2018)
Незгода І. І. - Увага: кишковий ієрсиніоз!, Науменко О. М. (2018)
Український радіологічний журнал — 25 років видання (2018)
Лаврик Г. В. - Стратегія променевих методів дослідження в оцінці ефективності поліхіміотерапії метастатичного колоректального раку (2018)
Красносельський М. В. - Рання діагностика хронічної ішемії мозку при синдромі верхньої порожнистої Вени в онкологічних хворих, Крутько Є. М., Черкаско Л. В., Пилипенко С. О. (2018)
Мітряєва Н. А. - Вплив іонізуючої радіації на вміст VEGF у сироватці крові щурів-пухлиноносіїв, Гребіник Л. В., Лукашова О. П. (2018)
Красносельський М. В. - Визначення мікробіоценозу як прогностичного фактора розвитку ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак шлунка, Мовчан О. В., Граматюк С. М., Крутько Є. М., Білий О. М. (2018)
Радзішевська Є. Б. - Результати розвідувального аналізу віддалених наслідків лікування хворих на рак щитоподібної залози (2018)
Сімбірьова А. С. - Ранній радіоепітеліїт піхви у хворих на рак ендометрія, Сухіна О. М., Сухін В. С. (2018)
Луховицька Н. І. - Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні. Частина 1, Кулініч Г. В. (2018)
Красносельский Н. В. - Гигантский рецидив саркомы мягких тканей бедра, Белый А. Н., Крутько Е. Н., Подлесный Р. А. (2018)
Ювілей Важенина А. В. (2018)
Ювілей Мечева Д. С. (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної онкології — з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології" 19-20 квітня 2018 р., Харків (2018)
Науково-практична конференція Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участю міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (20–21 червня 2018 р., м. Вінниця) (2018)
Пам’яті Славнову В. М. (2018)
Балабак О. А. - Система захисту фундука від шкідників та хвороб (2017)
Ниска І. М. - Джерела стійкості ячменю ярого до шкідливих організмів у поєднанні з цінними господарськими ознаками, Петренкова В. П. (2017)
Швачунова І. С. - Вплив фунгіцидів на розвиток хвороб яблуні у Східному Лісостепу України (2017)
Вересенко О. М. - Сорти кормового люпину селекції ННЦ "Інститут землеробства НААН" та окремі елементи технології їх вирощування, Левченко Т. М., Байдюк Т. О. (2017)
Доронін В. А. - Особливості росту та розвитку міскантусу залежно від якості садивного матеріалу, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2017)
Євстафієва К. С. - Вплив препарату Регоплант на проростання насіння пшениці озимої в умовах різноякісного засолення, Колесніков М. О. (2017)
Колесніков М. О. - Вплив біопрепарату Стимпо на процеси формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої, Євстафієва К. С. (2017)
Bilonozhko V. Y. - The impact of agricultural practices on the productivity of spring wheat, Blaschuk M. I., Poltoretskyi S. P., Yatsenko A. O. (2017)
Кабанець В. М. - Формування параметрів посівів рослин конопель сорту Гляна залежно від технологічних заходів (2017)
Разанов С. Ф. - Оцінювання хімічного складу бобових багаторічних трав, вирощених в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами, Кравченко В. С., Ткачук О. П., Овчарук В. В. (2017)
М’ялковський Р. О. - Density formation of white sweet clover in a single-crop and compatible sowings with annual cereal crops, Безвіконний П. В., Кравченко В. С. (2017)
Gryschuk P. I. - Effect of density of pea agrocenosis on its seed productivity (2017)
Demydas G. I. - Density determination of alfalfa-cereal herbage depending on species composition and level of mineral nutrition in conditions Rightbank Forest-steppe of Ukraine, Prorochenko S. S. (2017)
Ermakova L. M. - Yield structure of spring rape depending on width between rows and seeding rates in conditions Right-bank Forest-steppe of Ukraine, Prorochenko T. I. (2017)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2016 - 2017 сільськогосподарського року (за даними метеостанції Умань) (2017)
Новак Ж. М. - Крупність насіння сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва, Полянецька І.О., Коцюба С. П., Діордієва І. П. (2017)
Рябовол Я. С. - Регуляторна модифікація живильного середовища для ризогенезу рослин жита озимого в культурі in vitro, Рябовол Л. О. (2017)
Мельник О. В. - Освітленість крони в насадженнях яблуні залежно від строку обрізування, Кравцова Я. О. (2017)
Полуніна О. В. - Двопровідникові саджанці в інтенсифікації виробництва плодів яблуні, Майборода В. П. (2017)
Тарнавська К. П. - Біохімічний склад та органолептична оцінка плодів клонів Джонаголда української селекції в умовах Поділля (2017)
Мельник О. В. - Вихід соку з яблук, оброблених інгібітором етилену після збирання, під час холодильного зберігання, Токар А. Ю., Дрозд О. О., Бойчева Н. П., Жмуденко Ю. М. (2017)
Кононенко С. І. - Особливості впливу сучасних технологій на розвиток картографії, Шемякін М. В., Удовенко І. О. (2017)
Копилов Є. П. - Формування мікоценозу кореневої зони гречки посівної за дії сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes, Кислинська А. С. (2017)
Діденко І. А. - Урожайність селери черешкової за застосування різних форм гідрогелю в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Бровді А. А. - Ботанічна характеристика та агротехнологічні заходи вирощування інтродукованих сортів троянд колекції кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС, Поліщук В. В., Величко Ю. А. (2017)
Господаренко Г. М. - Формування якості кондитерських виробів із борошна пшениць різних сортів і ліній, Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2017)
Осокіна Н. М. - Вплив режимів живлення на борошномельні властивості пшениці озимої сорту Подолянка, Господаренко Г. М., Герасимчук О. П., Матвієнко Н. П. (2017)
Свиридов А. М. - Вплив технологій обробітку ґрунту на забур’яненість провідних зернових культур в Північному Степу України, Колос М. О., Свиридова Л. А. (2017)
Страфун С. С. - Ортопедичне відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки, Оберемок М. П., Лисак А. С., Тимошенко С. В. (2018)
Зазірний І. М. - Фіксація волярною пластиною тяжких переломів променевої кістки за типом 23-C AO. Аналіз причин ускладнень лікування, Василенко А. В. (2018)
Радченко В. А. - Биохимические маркеры сыворотки крови у кроликов после поясничного экспериментального заднебокового спондилодеза с использованием аутологичного фибрина, обогащенного тромбоцитами, Палкин А. В., Колесниченко В. А., Морозенко Д. В. (2018)
Климовицкий Р. В. - Стабилографические особенности стояния у больных до и после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Карпинская Е. Д., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2018)
Головаха М. Л. - Отдаленные результаты пластики задней крестообразной связки аутотрансплантатом из сухожилий сгибателей голени, Диденко И. В. (2018)
Страфун С. С. - Моделювання ходьби зі зменшеною довжиною плеча дії абдукторів стегна, Фіщенко О. В., Карпінська О. Д. (2018)
Король П. О. - Сучасні напрямки променевої діагностики хворих із патологією кісток стоп і гомілковостопних суглобів (огляд літератури), Ткаченко М. М. (2018)
Бондар В. К. - Удосконалення технологій ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip (2018)
Страфун С. С. - Результати ендопротезування головки променевої кістки, Курінний І. М., Страфун О. С. (2018)
Слынько Е. И. - Оптимизация хирургической коррекции сагиттального контура позвоночно-двигательного сегмента при выполнении вентрального субаксиального цервикоспондилодеза, Нехлопочин А. С. (2018)
Страфун С. С. - Пріоритетні напрями хірургічного лікування поранених з ушкодженням периферичних нервів верхньої кінцівки при поліструктурних травмах, Борзих Н. О., Гайко О. Г., Борзих О. В., Гайович В. В., Цимбалюк Я. В. (2018)
Радченко В. О. - Клінічні ознаки прогнозування результатів хірургічного лікування пацієнтів з дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта, Скіданов А. Г. (2018)
Бець І. Г. - Критерії вибору технологій лікування ушкоджень дистальних метаепіфізів кісток передпліччя (2018)
Гур’єв С. О. - Особливості реабілітації постраждалих із полісистемними пошкодженнями залежно від стадії перебігу травматичної хвороби, Березка М. І., Істомін А. Г., Сацик С. П., Кушнір В. А., Гребенюк В. І., Кушнір Г. П. (2018)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки спастичності паретичної кінцівки щура після травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань з використанням стовбурових клітин мезенхімального і нейрогенного фенотипу, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2018)
Козявкін В. І. - Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, Качмар О. О., Лисович В. І. (2018)
Матяш М. М. - Мультимодальний підхід в лікуванні віддалених наслідків мінно-вибухової закритої черепно-мозкової травми та посттравматичного стресового розладу в учасників АТО, Худенко Л. І. (2018)
Негрич Н. О. - Алгоритм використання комплексу лабораторних біомаркерів у хворих на розсіяний склероз із діагностичною та прогностичною метою, Негрич Т. І. (2018)
Посохов М. Ф. - Клініко-неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із фармакорезистентними лицьовими симпаталгіями, Лекомцева Є. В., Горбач Т. В. (2018)
Кирилова Л. Г. - Метахроматична лейкодистрофія з шизофреноподібним дебютом (огляд літератури та клінічний випадок), Мірошников О. О., Юзва О. О., Радзіховська О. В., Горб А. Л. (2018)
Карабань И. Н. - Леводопа/карбидопа пролонгированного высвобождения в лечении болезни Паркинсона (2018)
Евтушенко С. К. - Применение топирамата при пароксизмальных и непароксизмальных состояниях у детей (научный обзор и личное наблюдение), Сухоносова О. Ю., Омельяненко А. А. (2018)
Мальцев Д. В. - Клініка, діагностика й лікування VZV-васкулопатій церебральних артерій, Євтушенко С. К., Горбенко В. Ю., Бондарчук О. Л. (2018)
Дзяк Л. А. - Шванома трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування (клінічний випадок і огляд літератури), Сірко А. Г., Романуха Д. М. (2018)
Сушко С. П. - Міофасціальні больові синдроми в працівників залізничного транспорту, Тондій О. Л., Завальна О. П., Тарасова О. І., Забрудська Т. О., Меркулова В. В., Пенькова Л. О., Мороз М. І., Жидков М. В. (2018)
До 70-річчя Миколи Івановича Іванова (2017)
Иванов Б. К. - Задачи обеспечения требований Евросоюза при поставке насосного оборудования в страны ЕС, Холоша К. Ю. (2017)
Аврунин Г. А. - Новые радиальнопоршневые гидромоторы многократного действия САВ Hagglunds компании Rexroth Bosch Group, Мороз И. И., Коппа А. Ю., Зозуля И. Е. (2017)
Чернюк В. В. - Вплив кута приєднання вхідних струменів на нерівномірність роботи напірного трубопроводу-збирача, Іванів В. В. (2017)
Яхно О. М. - Варіаційне формулювання задач для структурно неоднорідних гідромеханічних систем, Мачуга O. С. (2017)
Косторной А. С. - Оптимизация массы корпуса центробежного насоса спирального типа с горизонтальным разъемом варьированием характеристик жесткости конструктивных элементов, Хворост В. Ф., Гриценко А. С., Сизоненко С. В. (2017)
Кондусь В. Ю. - Експериментальний стенд для дослідження вільновихрових насосів, Котенко О. І. (2017)
Стричек Я. - Определение неизвестных параметров шестеренного насоса внешнего зацепления путем решения обратной задачи многокритериальной идентификации, Антоньяк П., Лурье З. Я., Соловьев В. М. (2017)
Иванов Н. И. - Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса, Переяславский А. Н., Шаргородский С. А., Ковалёва И. М., Гречко Р. А. (2017)
Андренко П. М. - Комплексний універсальний критерій оцінки технічного рівня гідравлічних машин, гідроагрегатів та гідравлічних пристроїв, Лебедєв А. Ю. (2017)
Ященко А. С. - Динаміка вертикальних насосних агрегатів, Руденко А. А., Вакула Д. С., Симоновський В. І., Козлов О. М. (2017)
Шевченко Н. Г. - Усовершенствование методики расчета характеристики погружного центробежного насоса при добыче нефтегазовой продукции, Шудрик А. Л., Бельмас Д. В. (2017)
Лурье З. Я. - Динамика двухмерной системы управления мехатронного гидроагрегата навесным оборудованием трактора, Цента Е. Н., Панченко А. И. (2017)
Аврунин Г. А. - Анализ изменения потерь мощности в объемных гидромашинах, Пимoнoв И. Г., Moрoз И. И. (2017)
Ємельянова І. А. - Гідравлічне обладнання нового покоління для безопалубкового бетонування при виготовленні полегшених залізобетонних конструкцій криволінійної форми, Чайка Д. О. (2017)
Березюк О. В. - Системи приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів (2017)
Лебедєв А. Ю. - Агрегат Fluid Control Unit FCU фірми HYDAC International GmbH для миттєвого діагностування якості робочої рідин, Дмитрієнко О. В. (2017)
Яхно О. М. - Розподіл полів швидкостей за течії рідини з додатками поліакриламіду через раптові звуження трубопровода, Гнатів Р. М., Гнатів І. Р. (2017)
Лукянов П. В. - Модели преимущественно винтовых (Бельтрами–Громеки) стационарных компактных вихревых потоков (2017)
Лурье З. Я. - Особенности моделирования объекта с ручным управлением на примере гидропривода опорного домкрата самоходной буровой установки, Гасюк А. И., Цента Е. Н., Булгаков В. А., Тюфанов Г. Л. (2017)
Стадник Н. И. - Применение электромагнитов для управления электрогидроагрегатами мобильных машин, Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. (2017)
Браженко В. М. - Осідання частинок домішки різного відносного діаметру в бункері ротаційного фільтра (2017)
Томчук В. В. - Картоплесаджалка для пророслих бульб (2017)
Руткевич В. С. - Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму (2017)
Булавінова К. О. - Роль комунікаційних стратегій у системі громадського здоров’я України, Децик О. З., Ціхонь З. О. (2018)
Висоцька О. І. - Актуальні питання протидії поширенню соціально-небезпечних гемоконтактних вірусних інфекцій в сучасній системі громадського здоров’я України: роль первинної медичної допомоги, Голубовська О. А. (2018)
Гребняк М. П. - Формування кадрового потенціалу громадського здоров’я, Кірсанова О. В., Таранов В. В. (2018)
Грищук С. М. - Визначення рівня обізнаності населення з основними положеннями "медичної реформи" (2018)
Дикий Б. В. - Вплив штучного гіпобіозу на адаптаційні реакції людського організму згідно теорії неспецифічних адаптаційних реакцій (НАРО) (2018)
Дудник С. В. - Тенденції смертності дітей у віці до 1-го року життя від деяких інфекційних та паразитарних хвороб (2018)
Картавцев Р. Л. - Характеристика не введеного в експлуатацію медичного обладнання, закупленого за кошти державного бюджету (2018)
Кравченко В. В. - Вектори розвитку комунальної амбулаторної консультативно-діагностичної допомоги на основі державно-приватного партнерства (2018)
Огнєв В. А. - Громадське здоров’я: змістовно-управлінський аспект, Чухно І. А. (2018)
Погоріляк Р. Ю. - Залежність зміни показників громадського здоров’я та показників оцінки якості та доступності медичної допомоги від зміни ресурсного забезпечення, Гульчій О. П. (2018)
Потапчук А. М. - Клініко-економічні аспекти професійної гігієни порожнини рота, Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Рівіс О. Ю. (2018)
Печиборщ В. П. - Особливості визначення безпеки лікарень в системі цивільного захисту населення, Якимець В. М., Крохмалюк Л. В., Сацик С. П., Якимець В. В. (2018)
Сердюк О. І. - Методологічні аспекти аналізу інтегральної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, Короп О. А., Просоленко Н. В., Крупеня В. І., Рогожин Б. А. (2018)
Слабкий Г. О. - Характеристика захворюваності дітей першого року життя, Габорець Ю. Ю., Дудіна О. О. (2018)
Таралло В. Л. - До формування робочих навчальних програм підготовки майбутніх спеціалістів з громадського здоров’я (2018)
Фейса С. В. - Терапевтичні можливості корекції субклінічного гіпотиреозу у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та порушенням вуглеводного обміну (2018)
Чебан В. І. - Процес розвитку комп’ютеризації та сучасні інформаційні технології за тематикою дослідження громадського здоров’я (2018)
Ціборовський О. М. - Київське місцеве управління Товариства Червоного Хреста та його Маріїнська громада сестер милосердя, Сорока В. М. (2018)
Андріанова І. - Аналіз потенціалу національної мережі лабораторій ВІЛ/СНІД для досягнення цілей стратегії ЮНЕЙДС Fast – Track, Вінарська Н., Кузін І., Родина Р. (2018)
Андріанова І. В. - Розвиток кадрового потенціалу лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу як необхідної складової для досягнення цілей 90-90-90, Люльчук М. Г., Бабій Н. О., Кирпичова В. В., Щербінська А. М. (2018)
Білоник А. Б. - Питання розвитку радіаційної гігієни в системі громадського здоров’я України на сучасному етапі, Гринзовська В. О. (2018)
Бойко В. Я. - Потреба населення сільськогосподарської області в первинній медико-санітарній допомозі, Лазоришинець В. В. (2018)
Гриценко Т. В. - Реалізація плану переходу послуг з профілактики ВІЛ та догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ та ТБ до державного фінансування, запланований на 2018-2020 роки (план 20-50-80) (2018)
Виноградова Г. М. - Управління якістю профілактики ВІЛ-інфекції: підготовка медичних кадрів, Висоцька О. І., Брякіна А. А., Висоцький В. І. (2018)
Габорець Ю. Ю. - Тенденції захворюваності дитячого населення України, Дудіна О. О., Дудник С. В. (2018)
Глембоцька А. В. - Збереження здоров’я працюючого населення України (2018)
Головчанський О. М. - Актуальні питання застосування немедикаментозних методів лікування на рівні первинної медичної допомоги, Виноградова Г. М., Висоцький В. І., Бик В. І. (2018)
Грузєва Т. С. - Сучасні проблеми стану здоров’я та способу життя студентської молоді, Галієнко Л. І., Власенко С. В. (2018)
Грузєва Т. С. - Методичні підходи до формування примірної програми навчальної дисципліни "Соціальна медицина, громадське здоров’я", Литвинова Л. О., Гречишкіна Н. В. (2018)
Делеган-Кокайко С. В. - До питання впливу сміттєзвалищ на показники здоров’я населення (2018)
Дудіна О. О. - Щодо захворюваності жіночого населення України на хвороби, що передаються статевим шляхом, Слабкий Г. О., Миронюк В. І. (2018)
Думановський К. - Захворюваність дитячого населення Рівненської області: характеристика основних показників, Качала Л. (2018)
Защик Н. С. - Щодо профілактики саморуйнівної поведінки у населення України, Слабкий Г. О., Рогач І. М. (2018)
Іванчук І. О. - Україна. Забезпечення стійкості замісної підтримуючої терапії шляхом надання державних коштів та розширення практики видачі ліків для самостійного прийому як підходу, спрямованого на зменшення економічного навантаження, пов’язаного з наданням послуг з охорони здоров’я (2018)
Картавцев Р. Л. - До питання деяких показників використання дороговартісного обладнання, Слабкий Г. О., Рогач І. М. (2018)
Крохмалюк Л. В. - Забезпечення інфекційного конктролю в багатопрофільній лікарні (2018)
Кручаниця В. В. - Актуальні питання профілактики наркоманій, Миронюк І. С. (2018)
Ніколаєнко С. М. - Аналіз захворюваності на малярію в Україні та оцінка ризиків для громадського здоров’я, Сагач О. С. (2018)
Оксак Г. А. - Поширеність факторів ризику виникнення гострого інфаркту міокарда у населення Полтавської області, Голованова І. А. (2018)
Сагач О. С. - Моніторинг за переносниками збудників інфекційних та паразитарних захворювань в системі громадського здоров’я, Ніколаєнко С. М. (2018)
Саксонов В. А. - Підходи до обґрунтування удосконалення кадрового забезпечення офтальмологічної служби в сучасних умовах (2018)
Слабкий Г. О. - Оцінка знань працівників інфекційних відділень закладів охорони здоров’я м. Ужгорода з питань ВІЛ/СНІДу та визначення рівня толерантності до ВІЛ-позитивних людей, Миронюк І. С., Білак-Лук’янчук В. Й., Брич В. В. (2018)
Сорока І. З. - Профілактика станів та захворювань населення України, спричинених йодною недостатністю шляхом форитифікації солі та харчових продуктів йодовмісними сполуками (2018)
Ляхова Н. О. - Вивчення обізнаності батьків про чинники, що впливають на формування здоров’я у дітей, Голованова І. А. (2018)
Furtak I. - Information technology in medicine and public health sphere, Parobetska I., Maмchyn М., Oliinyk A., Hrytsko R., Kaschevska S. (2018)
Содержание (2018)
Уважаемые коллеги! (2018)
Курсов С. В. - Рекомендации Движения за выживаемость при сепсисе: эволюция ранней целенаправленной терапии, Никонов В. В. (2018)
Георгіянц М. А. - Гемодинамічна підтримка при септичному шоку в дітей. Дискусійні питання у світлі останніх консенсусів, Корсунов В. А. (2018)
Михневич К. Г. - Некоторые вопросы гидродинамики и энергетики циркуляторного и гемического звеньев системы транспорта кислорода (часть 1) (2018)
Тарабрін О. О. - Сучасні аспекти патофізіології та гемостатичних порушень у хворих на політравму, Іванова В. О. (2018)
Шифман Е. М. - Неврологические, травматические и септические осложнения нейроаксиальных методов обезболивания. Отдельные главы из монографии "Спинномозговая анестезия в акушерстве", Филиппович Г. В. (2018)
Мальцева Л. А. - Кортикостероидная недостаточность при критических состояниях у взрослых пациентов, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Левчук А. А. (2018)
Мальцева Л. А. - Пирексия и антипиретическая терапия у больных при критических состояниях, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Козаченко И. В. (2018)
Тарабрін О. О. - Питання тромбогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового?, Бобирь А. Л., Босенко К. В., Дузенко О. О. (2018)
Пасічник Г. П. - Синдром інфузії пропофолу. Аспекти безпечного використання, Орел В. М., Матвієнко О. О., Гоца Р. В., Гнатів Ю. В. (2018)
Мальцева Л. А. - Насколько целесообразно применение иммуноглобулинов при сепсисе и септическом шоке?, Мосенцев Н. Ф., Базиленко Д. В., Лисничая В. Н. (2018)
Мальцева Л. А. - Преоксигенация: терминология, физиологические основы, техники проведения, методики повышения эффективности, особенности у критических пациентов, возможные риски, Гришин В. И., Халимончик В. В., Базиленко Д. В., Голота П. П., Гарус М. В., Шкапяк Р. А. (2018)
Матолінець Н. В. - Динаміка сироваткових рівнів метаболітів оксиду азоту та сульфіду водню як маркерів розвитку органної дисфункції в гострому періоді політравми (2018)
Воротинцев С. І. - Використання надгортанних повітроводів для сліпої інтубації трахеї у пацієнтів з ожирінням при свідомості (2018)
Задорожна Б. В. - Роль біохімічних маркерів в патогенезі, діагностиці та прогнозуванні гострої церебральної ішемії, Сайко О. В. (2018)
Сусак Я. М. - Застосування озоно-кисневої суміші у хворих на гострий біліарний панкреатит із жовчною гіпертензією, Цимбалюк Р. С., Денека Є. Р., Максименко М. В., Тюлюкін І. О. (2018)
Царев А. В. - Поддержание нормотермии при интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2018)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Глутоксим как модулятор окислительно-восстановительного состояния глутатиона у септических пациентов с энцефалопатией, Мальцева Л. А., Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н. (2018)
Роговой Н. А. - Поздние осложнения после классической флебэктомии в системе малой подкожной вены, Янушко В. А., Турлюк Д. В., Климчук И. П., Комиссаров В. В., Кульбеда Д. С. (2018)
Танцюра Л. Д. - Стойкая гипогликемия у новорожденного как редкий вариант проявления врожденного гипотиреоза, Киселева И. В., Стадник И. А. (2018)
Лось В. М. - 2b анізотропні простори Хермандера в циліндричних областях (2018)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости решений дробно-подобных уравнений возмущенного движения (2018)
Пипка О. О. - Про деякі узагальнення пронормальних підгруп (2018)
Чуйко С. М. - Узагальнення теореми Ньютона–Канторовича в банаховому просторі (2018)
Заяць В. М. - Образний підхід до кількісної оцінки цінності інформації, Заяць М. М. (2018)
Гузь А. Н. - Об акустических волнах в слоевязкой жидкости, взаимодействующем с упругим полупространством, Багно А. М. (2018)
Никитина Н. В. - О движениях в малой окрестности нуля многомерной системы (2018)
Гайдар Г. П. - Зміна електрофізичних властивостей сильно легованих монокристалів n-Ge під впливом термовідпалів (2018)
Большаков В. И. - Организация фрактального моделирования, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2018)
Артеменко Г. В. - Геохимия дайковых пород Аргентинских островов и прилегающей части Антарктического полуострова (Западная Антарктида) (2018)
Ладанивский Б. Т. - Длинно периодные (300–400000000 с) индукционные зондирования и проводимость мантии Восточных, Южных Карпат и Балканид, Логвинов И. М. (2018)
Кисельов Д. В. - Синтез та будова KInP2O7, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O, Теребіленко К. В., Петренко О. В., Баумер В. М., Слободяник М. С. (2018)
Толмачов О. І. - Нові поліметинові барвники на основі солей фуро |3,2-f|-, фуро |2,3-h| флавілію та 4-метил-фуро |4',3'| флавілію, Кудінова М. О., Курдюков В. В. (2018)
Бєлінська І. В. - Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту, Дзержинський М. Е., Рибальченко Т. В., Линчак О. В. (2018)
Геращенко Г. В. - Молекулярне профілювання пухлин передміхурової залози, Риндич А. В., Кашуба В. І. (2018)
Бомба М. Я. - Досвід і наукове забезпечення біологічного землеробства в сучасних умовах господарювання, Бомба М. І. (2018)
Кирилюк В. П. - Динаміка запасів продуктивної вологи і водоспоживання пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Єщенко В. О. - Сівозміни Черкащини: чи бути їм науково обґрунтованими?, Усик С. В. (2018)
Рідей Н. М. - Якісна оцінка земель чорноземів типових слабосолонцюватих середньосуглинкових Чорнобаївщини, Горбатенко Л. Ю., Горбатенко А. А. (2018)
Poltoretskyi S. P. - Influence of duration and the sowing method on the features of vegetation of grain sorghum and soriz, Burdyha V. M., Bilonozhko V. Y. (2018)
Павліченко А. А. - Зміна забур'яненості сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту і удобрення (2018)
Тарасюк В. А - Формування біометричних показників продуктивності рослин розторопші плямистої в умовах Правобережного Лісостепу України, Строяновський В. С., Безвіконний П. В., Кравченко В. С. (2018)
Паламарчук В. Д. - Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології (2018)
Хоменко С. О. - Стабільність і пластичність колекційних зразків пшениці м'якої ярої за показниками продуктивності, Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2018)
Буйний О. В. - Вплив 1-НОК на продуктивність томатів, Кур'ята В. Г. (2018)
Вдовенко С. А. - Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого грунту за використання мульчуючих матеріалів, Полутін О. О. (2018)
Вдовенко С. А. - Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України, Кожухар Є. В. (2018)
Гораш О. С. - Залежність урожайності бульб картоплі від сортових особливостей та напрямку рядків в агрофітоценозі, М'ялковський Р. О. (2018)
Шевчук О. А. - Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі, Первачук М. В., Вергеліс В. І. (2018)
Копитко П. Г. - Урожайність і якість плодів груші за оптимізації ґрунтового удобрення та позакореневого підживлення, Петренко С.О., Слюсаренко В. С. (2018)
Єлісавенко Ю. А. - Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва східного Поділля - центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі, Мудрак О. В., Василевський О. Г., Смашнюк Л. В. (2018)
Тихонова О. М. - Вегетативне розмноження Chrysanthemum х Koreanum Makai в умовах ННВК Сумського НАУ, Бондарєва Л. М. (2018)
Шлапак В. П. - Діброви Білогрудівського лісу (2018)
Врадій О. І. - Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Правобережного Лісостепу України, Міщенко Б. Д. (2018)
Карпенко В. П. - Пігментна система пшениці полби звичайної за використання гербіциду Пріма форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita, Павлишин С. В. (2018)
Поліщук В. В. - Досвід застосування IT-технологій в лісовій таксації на прикладі ДП "Золотоніське лісове господарство", Шемякін М. В., Шпак В. П., Козаченко І.В. (2018)
Господаренко Г. М. - Якість крупи швидкого приготування із зерна пшениці спельти залежно від температури екструдування, Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В., Улянич І. Ф., Рябовол Я. С. (2018)
Веклич В. О. - Публічна політика щодо запобігання та боротьби з корупцією в Україні: визначення (2017)
Гиренко І. В. - Щодо деяких питань еволюції державного контролю у сфері земельних ресурсів України, Макаренко Ю. С. (2017)
Гончарук Л. Ю. - Досвід зарубіжних країн у застосуванні заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, Носач С. В. (2017)
Дуліба Є. В. - Теоретико-правовий аналіз функції фінансів у системі державної фіскальної політики (2017)
Курило В. І. - Місце та роль адміністративних правовідносин у механізмі адміністративно-правового регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні, Городецька І. А. (2017)
Мушенок В. В. - Акти кабінету міністрів України у системі фінансового регулювання заходів у сільському господарстві (2017)
Канарик Ю. С. - Проблема принципу мови судочинства у господарському процесі, Мазій В. С. (2017)
Найда І. В. - Удосконалення управління системою державних закупівель, Руденко Р. А. (2017)
Мельничук О. Ф. - Особливості права постійного користування земельною ділянкою, Мельничук М. О. (2017)
Колінько О. О. - Європейські стандарти організації праці: міжнародно-правове регулювання, Рубець М. М. (2017)
Пенькова К. О. - Особливості правового регулювання праці працюючих мігрантів в Україні, Калініченко О. Ф. (2017)
Сопрун Т. О. - Відповідність українського національного законодавства європейським стандартам щодо права на відпустки, Калініченко О. Ф. (2017)
Потапенко С. А. - Колізії правового регулювання дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради (2017)
Піх Ю. А. - Теоретико-правові аспекти розвитку правової системи мусульманських держав у контексті секуляризаційних процесів (2017)
Гиренко І. В. - Щодо деяких питань захисту прав медичних працівників в умовах реформування галузі, Тарнавська І. Я. (2017)
Пахомова А. О. - Організаційно-правові передумови трансформації української аграрної науки (2017)
Стецюк С. П. - Функції юридичної служби Міністерства оборони України: поняття та класифікація (2017)
Pyvovar Yu. - The role and significance of the regional European organizations in the process of humanization of national public policy: legal analysis, Radzivill O., Rozum I. (2017)
Мушенок В. В. - Формування основних принципів державної податкової політики України (2017)
Музика Т. О. - Теорія та практика визнання договору довічного утримання (догляду) дійсним (2017)
Піх Ю. А. - Співвідношення світського та релігійного в іудейському праві (2017)
Klyuchko O. M. - Electronic information systems in biotechnology (2018)
Chudina T. O. - Synthesis and characterization of poly(D,L-lactic-co-glycolic)acid microparticles loaded by diphtheria toxoid, Skoryk M. A., Legach E. I. (2018)
Siromolot A. A. - Recognition of Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 by murine polyclonal and scFv antibodies, Oliinyk O. S., Kolybo D. V. (2018)
Boiko M. V. - Mathematical modelling of optimization nutrient medium composition for entomopathogenic bacteria strain Bacillus thuringiensis 87/3 cultivation, Patyka N. V., Shulga S. M., Tigunova O. O., Andriiash H. S. (2018)
Lakhneko O. R. - Polymorphism of some transcription factor genes related to drought tolerance in wheat, Stepanenko A. I., Kuzminskiy Ye. V., Morgun B. V. (2018)
Obodovych O. M. - Application of aeration-oxidative jet-looped setup for biological wastewater treatment, Sablii L. A., Sydorenko V. V., Korenchuk M. S. (2018)
Manoilov K. Y. - Necessity of translocation domain for realisation of cytostatic effect of non-toxic derivatives of diphtheria toxin, Krynina O. I., Labyntsev A. J., Romaniuk S. I., Kolybo D. V. (2018)
Churkina L. N. - Peculiarities of antibiotic batumin action on biofilm formation by Staphylococcus aureus and Pseudomonas batumici, Klochko V. V., Zagorodnya S. D., Yaroshenko L. V., Luitko O. B. (2018)
Бабенко Б. І. - Випереджувальна професійна підготовка валідаторів – шлях до визнання результатів процедур пост-митного контролю (2018)
Балендр А. В. - Сучасний досвід інтеграції галузевої рамки кваліфікацій сфери охорони кордонів країн Європейського Союзу в прикордонній поліції Румунії (2018)
Білик Н. В. - Інформаційна компетентність фахівця інженерних військ, Ситнік О. В. (2018)
Білявець С. Я. - Особливості впровадження методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2018)
Воєвода К. В. - Особливості професійної діяльності фахівців з авіаційної безпеки (2018)
Гаврилюк В. В. - Навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів (2018)
Голова Н. І. - Критерії, показники і рівні сформованості особистісного зростання майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Гоцуляк В. М. - Роль Петра Могили в духовних і культурно-просвітницьких процесах в Україні XVII ст. (2018)
Дудікова Л. В. - Концептуальні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних університетах (2018)
Козак Х. І. - Структура професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (2018)
Кудлай А. О. - Формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів поліції у процесі вивчення курсу "безпека життєдіяльності та охорона праці” (2018)
Кустовська І. М. - Інноваційні прийоми викладання зарубіжної літератури у закладах вищої освіти, Безбородих І. С. (2018)
Левицька А. А. - Критерії, показники та рівні оцінки ефективності патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій (2018)
Левко М. І. - Використання інноваційних методів навчання у формуванні політичної культури майбутніх офіцерів ВВНЗ (2018)
Лисиця Д. Л. - Вивчення стану сформованості професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів (2018)
Мацюк О. О. - Використання симуляційних технологій під час іншомовної підготовки майбутніх фахівців (2018)
Мельничук С. Ю. - Організація експериментального дослідження перевірки результативності реалізації педагогічних умов застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Мірошніченко В. І. - Методика формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання "вогневої підготовки”, Сич Р. В. (2018)
Нагаєв В. М. - Технологічні засади формування творчого досвіду в системі професійної підготовки менеджерів аграрної сфери: педагогічний досвід Великобританії (2018)
Павлюк Є. О. - Розвиток культури здоров’я майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі проходження різних видів практик, Павлюк О. С., Чопик Т. В., Антонюк О. В. (2018)
Пілевич О. А. - Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту (2018)
Повстин О. В. - Оцінка ефективності формування управлінської компетентності у майбутніх фахівців служби цивільного захисту (2018)
Савицька А. П. - Модель формування готовності майбутніх військових пілотів до міжнародних миротворчих операцій (2018)
Серховець С. В. - Особливості підготовки інспекторів-кінологів державної кримінально-виконавчої служби України під час вивчення професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, Доменюк А. М. (2018)
Солтик О. О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури на основі збільшення арсеналу фізичних вправ (2018)
Тогочинський О. М. - Науково-дослідна діяльність курсантів як складова освітнього процесу та основа формування їх професійної компетентності (2018)
Тракалюк О. Л. - Результати експериментального дослідження розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України (2018)
Чудик А. В. - Фактори психологічного впливу на формування морально-вольових якостей у прикордонників під час проведення занять з фізичного виховання, Ткаченко І. В. (2018)
Шабалдак.А. В. - Філософсько-методологічний аналіз праксеологічного підходу у контексті дослідження формування готовності майбутніх офіцерів забезпечення військ до професійної діяльності (2018)
Шевчук В. М. - Розробка методики виконання практичних вправ курсантами-прикордонниками з ремонту кузовів автомобілів під час проведення занять із загальнотехнічних дисциплін, Дем’янюк К. Д. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Viňáš J. - The influence of surface pretreatment on the quality of plasma coatings, Draganovská D., Nykyforchyn Y., Okipnyi I. (2018)
Senkiv L. - Mathematical modeling of residual stresses in spiral welded pipe, Chekurin V., Diakiv V. (2018)
Mikulich O. - The method of dynamic stresses determination of media with tunnel cavities, Shvabjuk V. (2018)
Strizhalo V. - Estimation of the load carrying capacity of the bellow compensator for gas pipelines in the mining production areas, Orynyak I., Zarazovskii M., Yaskovets Z., Antonchenko V. (2018)
Kychma A. - Estimation of the pipelines working capacity basing on the results of semimode testing, Luchko J. (2018)
Habrusiev H. - The effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch, Habrusieva I., Shelestovs’kyi B. (2018)
Pavlenko O. - Spline collocation method for free vibration analysis of laminated shallow shells (2018)
Habrusiev H. - Contact interaction of punch with prestressed half-plane, Panchuk O., Shelestovs'kyi B. (2018)
Shtefan T. - Numerical and analytical solution of the problem on deformation of the circular cylinder using the Bessel functions, Zasovenko A. (2018)
Kovbashyn V. - Technological conditions of diffusive boride coating formation on silicon carbide and molybdenum disilicide, Bochar I. (2018)
Pidgurskyi I. - Analysis of stress intensity factors obtained with the fem for surface semielliptical cracks in the zones of structural stress concentrators (2018)
Rybak T. - Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module, Tson A., Stashkiv M., Tson O. (2018)
Baranovsky V. - Digging of chicory root crops by combined digger, Skalskyi O. (2018)
Dzerzhynska O. - The analysis of the stepping machines constructive features influence on the interaction of the skis supporting surface with ground (2018)
Zakordonets V. - Stabilization of LEDs thermal conditions by thermoelectric modules of cooling, Kutuzova N. (2018)
Вихідні дані (2018)
Фещук Ю. Л. - Геометрія зони обвуглення дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням та без нього в умовах пожежі (2018)
Поздєєв С. В. - Дослідження впливу пожежного навантаження на температурний режим пожежі у кабельному тунелі, Шеверєв Є. Ю., Самченко Т. В., Нуянзін О. М. (2018)
Крикун О. М. - Обґрунтування швидкості руху пожежних автомобілів для визначення дислокації пожежно-рятувальних підрозділів, Кропивницький В. С., Ніжник В. В., Жихарєв О. П., Добряк Д. О. (2018)
Сізіков О. О. - До питань розрахунку протипожежного водозабезпечення об’єкта після реконструкції, Балло Я. В., Добряк Д. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2018)
Нікулін О. Ф. - Вимір газопроникності пористих негорючих матеріалів в умовах температур до 800 °С методом динамічного вимірювання, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Мороз О. І. (2018)
Шумай С. М. - Разработка специальной защитной обуви пожарных. Основные вопросы и решения, Навроцкий О. Д., Романенко Я. А., Игнашева О. Е., Иванов Ю. С. (2018)
Костенко Т. В. - Захист обличчя рятувальника від дії інтенсивного теплового випромінювання (2018)
Ніжник В. В. - Аналітичні дослідження щодо удосконалення системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів, Сізіков О. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2018)
Виноградов А. Г. - Розрахунок протипожежних водяних завіс (2018)
Новак С. В. - Оценка огнезащитной способности вспучивающегося огнезащитного покрытия для несущих стальных конструкций стандартизированными методами, Круковский П. Г., Григорьян Н. Б., Григорьян Б. Б. (2018)
Новак С. В. - Аналіз сучасних європейських методів оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних матеріалів для будівельних конструкцій, Дріжд В. Л., Добростан О. В. (2018)
Семерак М. М. - Визначення інтенсивності теплових потоків, обумовлених пожежею в резервуарному парку за умов розливу нафтопродуктів, Михайлишин М. Р. (2018)
Новак С. В. - Експериментальні дослідження горючості електроізоляційних матеріалів із застосуванням стандартизованих джерел запалювання, Іллюченко П. О., Гордєєв М. Д., Зазимко О. В. (2018)
Борис О. П. - Визначення ефективності загороджувальних смуг в локалізації низових пожеж у природних екосистемах, Ліхньовський Р. В., Корнієнко О. В., Копильний М. І. (2018)
Klyuchko O. M. - Informat ion computer technologies for using in biotechnology: electronic medical information systems (2018)
Manoilov K. Y. - Biological properties and medical application of diphtheria toxin derivatives (2018)
Ogbuagu D. H. - Application of biofilms in removal of heavy metals from waste water under static condition, Nwachukwu I. N., Ejike O. J. (2018)
Vlasenko E. N. - Biosynthesis of volatiles by Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. mushrooms on substrates enriched with vegetable oils, Kuznetsova O. V. (2018)
Raks V. - Ganoderma species extracts: antioxidant activity and chromatography, Öztürk M., Vasylchenko O., Raks M. (2018)
Kravchenko O. V. - Isolation of pure cultures iron- and manganese-oxidizing bacteria from rapid filters, Panchenko O. S. (2018)
Makogonenko S. Yu. - "Regoplant” and "Stimpo” influence on the content of free amino acids, proline and on the lipid peroxidation reaction intensity in Helianthus annuus L. Grown on technosol, Baranov V. I., Ponomarenko S. P. (2018)
Habaj M. - Trade, transportation and duties on the Danube in ancient time from the perspective of ancient sources (2017)
Ніколаєв М. І. - Агораноми елліністичної Ольвії (2017)
Колесников К. М. - Дунайські легіони у підтримці безпеки на півночі Понту (І – V ст.) (2017)
Rutkowski M. - Opłaty spławnego w Królestwie Polskim ery paskiewiczowskiej (2017)
Проців О. Р. - Значення шкіри мисливських видів тварин у Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Морозов О. В. - Імпорт кораблів для флоту Цінської імперії в 1870 – 1890-х рр. (2017)
Кухаренко А. А. - Роль Крестьянского поземельного банка в формировании рынка земельной собственности на территории Беларуси (1883 – 1917 гг.) (2017)
Архірейський Д. В. - Зовнішня торгівля та митна справа Української Держави за журналами засідань Ради Міністрів (травень – грудень 1918 р.) (2017)
Petranský I. A. - Funding of churches and religious societies in Slovakia in the 20th century (2017)
Шеремет В. Ю. - Роль Української економічної ради та її підрозділів у системі органів державної влади УССР на початку 1920-х рр. (2017)
Пасіцька О. І. - Міжнародний ярмарок "Східні торги” у Львові (20 – 30-ті роки ХХ ст.): світовий досвід та місцеві реалії (2017)
Скубій І. В. - Чоловіче споживання у міському просторі радянської України в 1920 – 1930-ті рр. (2017)
Фрадинський О. А. - Ленд-ліз у СРСР: нафтова компонента (2017)
Захарова О. В. - Провадження у справах про порушення митних правил: статистичний аналіз, Дуженко C. А. (2017)
Литвинов В. В. - Особенности описания предметов бонистики в таможенных документах (2017)
Дячок О. О. - Ґрунтовне дослідження земельних відносин на українських теренах Великого князівства Литовського (рецензія на монографію: Блануца Андрій. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440 – 1572 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – 423 с.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Авраменко Н. В. - Кореляційний аналіз зв’язку якості життя жінок репродуктивного віку з показниками їх гормонально-метаболічного статусу до та під час використання гормональної контрацепції, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Грідіна І. Б. (2018)
Безкоровайна І. М. - Доцільність застосування сферо-циліндричної корекції зору для близької відстані у пацієнтів пресбіопічного віку з вперше виявленим астигматизмом, Наконечний Д. О. (2018)
Бобирьова Л. Є. - Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи при гіпотиреозі, ішемічній хворобі серця та в умовах коморбідності, Городинська О. Ю. (2018)
Васько Л. М. - Результати неоад’ювантного хіміопроменевого лікування місцевопоширеного раку прямої кишки (2018)
Вовк О. Я. - Первично-отсроченные межкишечные анастомозы в лечении рака ободочной кишки, осложненного перфорацией, Кондратюк А. И., Коврыга А. И. (2018)
Гасанова В. Л. - Клиническое течение аллергодерматозов на фоне дисбактериоза и нормальной микрофлоры кишечника и эффективность их терапии, Фараджев З. Г., Салехов А. Э. (2018)
Драбовський В. С. - Удосконалення хірургічного лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки у пацієнтів з брахіморфним типом конституції, Малик С. В., Лисенко Р. Б., Челішвілі А. Л., Ляшенко В. О. (2018)
Ждан В. Н. - Особенности профилактики антибиотикоассоциированной диареи у пульмонологических пациентов, Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Шилкина Л. Н., Моторная Н. Н., Петренко В. А. (2018)
Жукова Т. О. - Використання препарату "емоксипін" при променевих циститах (2018)
Іващенко Д. М. - Оцінка ефективності комбінації бактеріофагів та декаметоксину при лікуванні гнійних ран у хворих з алергією до антибіотиків (2018)
Катеренчук О. І. - Картування інтервалу qt та його дисперсія в післяінфарктний період: діагностично-клінічне значення, Іваницький І. В. (2018)
Коробчанський В. О. - Гігієнічна характеристика впливу умов навчання на функціональний стан учнів професійного аграрного ліцею, Богачова О. С. (2018)
Лиманець Т. В. - Вплив L-аргініну на процеси вільнорадикального окислення у онкогематологічних пацієнтів групи високого кардіологічного ризику в динаміці індукційної хіміотерапії (2018)
Литвин К. Ю. - Основні характеристики та ризики ВІЛ-асоційованого туберкульозного ураження нервової системи (2018)
Маркін А. І. - Результати дослідження внутрішньої надійності української версії опитувальника Haemo-Qol (2018)
Нікіфорова О. С. - Особливості клінічного перебігу та прогресування мігрені у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, Дельва М. Ю. (2018)
Недоборенко В. М. - Додавання кверцетину до комплексного лікування знижує рівень експресії IkBΑ в підшкірній жировій тканині при залізодефіцитній анемії в поєднанні з ожирінням (2018)
Некрасова Н. О. - Діагностика вертебро-базилярної недостатності у осіб молодого віку: принципи та досвід клініко-інструментальної верифікації її спондилогенного походження (2018)
Попович Ю. О. - Клінічні особливості проявів та перебігу атопічного дерматиту у дорослих у сучасний період, Федотов В. П., Ковальова Т. Д. (2018)
Радіонова Т. О. - Частота та характер уражень шлунку у хворих на цукровий діабет в залежності від його типу (2018)
Савченко Л. В. - Показники якості життя та фактичного харчування у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з аліментарно-конституційним ожирінням (2018)
Сизова Л. М. - Клініко-епідеміологічна характеристика хронічного гепатиту С у Полтавській області (2018)
Стебловська І. С. - Частота виникнення набряку макулярної ділянки сітківки в залежності від вмісту простацикліну і тромбоксану у внутрішньоочній рідині після видалення катаракти (2018)
Сухін В. С. - Експресія деяких молекулярно-біологічних маркерів як прогностичний фактор при лейоміосаркомі, Сухіна О. М., Сокур І. В., Задніпряний О. В., Демченко В. М. (2018)
Сухонос Н. К. - Гормональні особливості у хворих вібраційною хворобою на тлі гіпертонічної хвороби (2018)
Терів П. С. - Гостра церебральна та гастроінтестинальна недостатності: нейровегетативні впливи, особливості перебігу (2018)
Хагвердиев Ф. Т. - Сравнительная оценка эффективности различных методов анестезии в профилактике осложнений при проведении витреоретинальных операцій (2018)
Хaйменовa Г. С. - Плейотропний ефект стaтинiв у хворих нa хронiчне обструктивне зaхворювaння легень у поєднaннi з iшемiчною хворобою серця, Ждaн В. М., Кир’ян О. A. (2018)
Овчаренко Л. К. - Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в осіб похилого віку, Циганенко І. В. (2018)
Шаєнко З. О. - Особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням, Попруга А. О. (2018)
Щербак О. В. - Вплив гіполіпідемічної терапії на прооксидантно-антиоксидантний статус хворих на ішемічну хворобу серця (2018)
Бугаевский К. А. - Рассмотрение особенностей динамики менструального цикла в половых соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом, Пашинский С. С., Кизилова А. А., Нечипорук А. В., Канунова Н. С. (2018)
Волошина О. В. - Методи експериментальних досліджень гепатоцитів при асептичному перитоніті, Григоренко А. С., Донець І. М. (2018)
Каплун Д. В. - Порівняльний аналіз фіброархітектоніки слизових клаптів різного ступеню натягу при проведенні клаптевих операцій в порожнині рота, Скрипник В. М., Ставицький С. О. (2018)
Нагорна О. О. - Вплив похідних 1,2,4-триазолу на сполучені системи: відновлені тіоли/no in vitro (2018)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы и длины щитовидной железы крыс репродуктивного возраста под воздействием на организм хронической экзогенной гипертермии средней степени, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А. (2018)
Силенко Б. Ю. - Вивчення токсичного впливу фулерену С60 на організм щурів (2018)
Филенко Б. М. - Показники неоангіогенезу та їх значення при плоскоклітинному раку легені з ороговінням, Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2018)
Черемісіна В. Ф. - Імуноморфологічні та імуногістохімічні показники сполучної тканини пародонта у щурів при пародонтиті та гінгівіті (2018)
Буханченко О. П. - Особливості ультразвукової діагностики післяопераційних нормотрофічних рубців шкіри голови та шиї, Іваницька О. С., Локес К. П. (2018)
Доброскок В. О. - Порівняльна характеристика стоматологічного статусу у дітей з гострими запальними процесами щелепно-лицевої ділянки (2018)
Коваленко В. В. - Дослідження хімічної структури твердих тканин зубів із каріозним процесом та при підвищеній стертості в залежності від виду застосованого матеріалу та типу адгезивної системи, Ткаченко І. М. (2018)
Криничко Л. Р. - Динаміка змін клінічних показників рубцевозмінених тканин на 3 місяць післяопераційного періоду, Григоров С. М., Ставицький С. О., Бойко І. В., Ахмеров В. Д. (2018)
Кузь В. С. - Порівняльна характеристика мікротвердості різних груп базисних стоматологічних пластмас, Дворник В. М., Кузь Г. М., Мартиненко І. М., Шеметов О. С. (2018)
Тарашевська Ю. Є. - Відтворення піднебінної ділянки у знімних та опорних пластинкових протезах (попереднє повідомлення) (2018)
Потапчук А. М. - Проблеми загальносоматичної патології на стоматологічному прийомі, Мельник В. С, Горзов Л. Ф., Рівіс О. Ю. (2018)
Федун І. Р. - Ефективність лікування генералізованого пародонтиту у наркозалежних хворих, Зубачик В. М. (2018)
Фурдичко А. І. - Клінічне обгрунтування використання антидисбіотичного засобу "Леквин" в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта у хворих на гепатобіліарну патологію (2018)
Шульженко А. Д. - Динаміка пародонтологічної захворюваності жінок із бактеріальним вагінозом на різних етапах диспансерного спостереження (2018)
Яценко П. И. - Биоэлектрическая активность жевательных мышц и ее парадоксы у больных мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункцией ВНЧС, Яценко О. И., Рыбалов О. В., Семененко Ю. И. (2018)
Бондар О. Г. - Здоровий лікар – шлях до перемоги над хронічними неінфекційними захворюваннями, Невойт Г. В., Потяженко М. М. (2018)
Давиденко В. Ю. - Роль практичного заняття на післядипломному етапі освіти лікарів стоматологів-ортопедів, його форми та методи, дидактичні принципи проведення (2018)
Дубініна В. О. - Філософська концепція ідеї університету, Біланов О. С. (2018)
Жовнір М. М. - Прояв української ментальності в медичному дискурсі (на матеріалі художніх творів лікарів-письменників) (2018)
Padalka A. I. - Specifics of applying ethical principles in pediatric dental practice, Kostenko V. G., Sheshukova O. V. (2018)
Плужнікова Т. В. - Вивчення обізнаності студентської молоді м. Полтави щодо наркотичної залежності, Костріков А. В., Краснова О. І. (2018)
Іваницька Т. А. - Клінічний випадок неврилеммоми плеча, Капустянський Д. В., Іваницький І. В. (2018)
Шилкіна Л. М. - Клінічний випадок токсичного ураження печінки пестицидами, Іваницький І. В., Світловська І. С., Костенко І. В., Чигрин О. О. (2018)
Олійник Г. А. - Теплове випромінювання та тепловізійні дослідження в медицині, Кремень В. О., Грязін О. Є., Тимченко О. К. (2018)
Рамазанов В. В. - Формирование метаболического синдрома при системной дисфункции эритроцитов, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Бондаренко В. А. (2018)
Ткаченко П. І. - Особливості різних нозологічних форм лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки у дітей, Білоконь С. О., Доленко О. Б., Лохматова Н. М., Попело Ю. В. (2018)
Тончева К. Д. - Необхідність ортопедичної реабілітації хворих з інсультом при неврологічному дефіциті по гемітипу у відновному періоді (2018)
Хілініч Є. С. - Роль малих слинних залоз у забезпеченні гомеостазу порожнини рота та їх зміни під дією різних чинників (2018)
Браїлко Н. М. - Терапевтичні аспекти аналізу адгезивних систем (2018)
Гальченко А. В. - Проблемні питання діагностики, розвитку та терапії посттравматичного стресового розладу (2018)
Ємченко Я. О. - Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі склеродермії (2018)
Комариця О. Й. - Системи локальної доставки ліків у стоматологічній практиці, Угляр І. М. (2018)
Короленко И. А. - Болезнь Шегрена, диагностические критерии в стоматологи, Рыбалов О. В. (2018)
Ляховський В. І. - Застосування ендоваскулярних методів у лікуванні ішемічної форми синдрому діабетичної стопи, Пузирьов Г. С., Сакевич Р. П., Гавловський О. Л., Ханенко Є. Б. (2018)
Запорожченко І. В. - Порівняльна характеристика сучасних методів визначення жувальної ефективності (2018)
Гарматіна О. Ю. - Ушкодження ДНК нейронів при дії ресвератрола за умов моделювання хронічної судинної патології головного мозку у мишей, Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Лапікова-Бригінська Т. Ю., Красільніков Р. Г. (2018)
Єлінська А. М. - Вплив інгібітора фактора транскрипції AP-1 на деполімеризацію білків сполучної тканини пародонта щурів за умов системної запальної відповіді, Костенко В. О. (2018)
Кицюк Н. І. - Стан системи оксиду азоту при ультрафіолетовому опроміненні у віддалені терміни в експерименті, Звягінцева Т. В. (2018)
Николаева О. В. - Биохимические изменения экзокринной части поджелудочной железы крыс, находящихся на гипокалорийном питании, Ковальцова М. В., Сиренко В. А., Сулхдост И. А., Журавлёва П. В. (2018)
Пономарьова І. В. - Моделювання кардіоміопатії такотсубо у щурів передстаречого віку, Бакуновський О. М, Портниченко А. Г. (2018)
Сопова І. Ю. - Вплив гострої гіпоксії на активність фібринолізу в базальних ядрах головного мозку щурів з гіпофункцією епіфізу (2018)
Толстолузька О. Г. - Рішення задачі класифікації в e-learning на основі методу паралельної побудови дерев рішень, Паршенцев Б. В. (2018)
Гришманов Д. Є. - Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності авіаційних диспетчерів, Данюк Ю. В., Барилюк Ф. А., Корольов Р. В. (2018)
Dorokhina А. - The conceptual model of the construction project taking into account the interests of stakeholders, Starostina А., Artiukh R. (2018)
Козіна О. А. - Змішана несуперечність даних у багатохмарних системах, Стратієнко Н. К. (2018)
Скулиш M. А. - Математична модель пошуку оптимального обсягу ресурсів віртуального вузла обслуговування (2018)
Улічев О. С. - Програмне моделювання поширення інформаційно-психологічних впливів у віртуальних соціальних мережах, Мелешко Є. В. (2018)
Chala O. - Logical-probabilistic representation of causal dependencies between events in business process management (2018)
Kisel D. - Analysis of informational counteraction influence on organization of officers management activity, Salnikova O., Antonenko S., Shyshatskyi A. (2018)
Kovalyuk T. - Educational programs and professional standards in the IT field as factors of development of IT education, Chaikovska O. (2018)
Синиця В. І. - Виявлення закономірностей в часових рядах методом програмної інженерії, Подрубайло М. В. (2018)
Tomashevskyi R. - Opportunity and planning BIM-analysis for monitoring blood, Sokol T., Dotsenko Z. (2018)
Шостак А. В. - Оценка коэффициента покрытия беспроводной сенсорной сети (2018)
Areej Adnan Abed - Functional structure of comparator’s predicate in the compartment identification method (2018)
Рахими Я. - Разработка экспертной системы для выбора рационального маршрута транспортировки сухофруктов в Украину, Феоктистова Е. И. (2018)
Семенов С. Г. - Інтелектуальна система контролю стану небезпечних ділянок залізничного шляху, Ліпчанська О. В. (2018)
Mamusic I. - Model of data preparation for allocation of algorithm from binary code for the safety analysis of the software, Lysytsia D., Lysytsia А. (2018)
Гавриленко С. Ю. - Система ідентифікації шкідливого програмного забезпечення на основі контекстно-вільних граматик, Челак В. В., Васілев В. А. (2018)
Сєров С. С. - Метод оцінки перешкодозахисту інформаційної системи при використанні сигналів з розширенням спектру (2018)
Андрєєв С. М. - Розробка методики визначення типів хмарності для замовлення оптимального часового періоду космічної зйомки, Волотівська Д. О., Жилін В. А. (2018)
Donets V. - Development of software of e-learning information system synthesis modeling process, Kuchuk N., Shmatkov S. (2018)
Kovtun A. - Application of the embedded mechanical systems for ensuring the preservation of military equipment products under dynamic impacts, Tabunenko V., Melnikov S. (2018)
Obikhod Ya. - Mobile users’ multiple detection method on the basis of the particle swarm optimization in the cognitive radio network (2018)
Pisnia L. - Expert-analytical forecasting of nuclear damage foci on the monitoring issues of military character emergency situations, Cherniavskiy I., Petrukhin S., Serikova E. (2018)
Свиридов А. C. - Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку, Коваленко А. А., Кучук Г. А. (2018)
Serkov A. - Method of coding information distributed by wireless communication lines under conditions of interference, Breslavets V., Tolkachov M., Kravets V. (2018)
Наші автори (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Щербакова Н. Ю. - Співвідношення слова і музики у квокальному творі за умови перекладу поетичного тексту (2018)
Щелканова С. О. - Образ людини в ранніх симфоніях Валентина Сильвестрова: онтологічний підхід (2018)
Василенко О. А. - Хорова творчість Віктора Степурка в сучасному виконавстві (2018)
Довжинець І. І. - Роменська хорова капела імені Миколи Леонтовича: історія створення і гастрольна діяльність (2018)
Пономаренко О. Ю. - Вісімдесятий ювілейний сезон "Maggio MusicaleFiorentino" (роль музичних фестивалів у культурному житті сучасної Італії) (2018)
Бацак К. Ю. - Музично-комунікативне середовище італійської опери в Одесі (досвід театрального сезону 1852-1853 років) (2018)
Дербас М. О. - Оперний режисер Армен Калоян: почерк у мистецтві (2018)
Запевалова Л. Г. - Открытая форма в диалектике "внемузыкального" и "музыкального" содержания (2018)
Походзєй П. І. - НМАУ ім. П. І. Чайковського-Національна опера України: взаємодія як чинник розвитку оперного мистецтва (2018)
Сюта Б. О. - Корифей українського музикознавства (2018)
Рожок В. І. - Геніальний український Маестро (2018)
Дерев"янченко О. О. - Україна-Польща: діалог культур (2018)
Захисти на здобуття наукового ступеня (2018)
Вимоги до статей (2018)
Костенко Л. - Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії, Симоненко Т., Жабін О. (2018)
Лобузіна К. - Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі, Галицька С., Орєшина Н. (2018)
Федотова О. - Музична література в бібліотеках УРСР як об’єкт цензурування (1946 – 1952) (2018)
Музичко О. - Південноукраїнські історики в енциклопедичному дискурсі ХІХ – ХХ ст. (2018)
Соколов В. - Теорія бібліопсихології М. О. Рубакіна та її інтерпретації (2018)
Ковальчук Г. - Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу (2018)
Хемчян І. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві" (2018)
Babchuk Y. - The past-speech stayus of interjections (2017)
Колядич Ю. - Інтертекстуальність: теоретичний аспект, Мельник Л. (2017)
Артемова Ю. - Історія становлення та розвиток лінгвокультурології в контексті зміни лінгвістичних парадигм (2017)
Павлушенко О. - Вербальна експлікація концепту час в авторській картині світу Ліни Костенко (2017)
Петров О. - Епістемологічний інструментарій зіставно-лінгвокультурологічного напряму в сучасному мовознавстві (2017)
Слободян М. - Комунікативно-прагматичні особливості вживання частки геть у художньому стилі (2017)
Богатько В. - Структурно-семантична специфіка еліптичних речень у прозових творах Володимира Лиса (2017)
Дерев’янко О. - Дихотомія моє/не моє в мові дитячих романів Жаклін Вілсон, Смігоровська І. (2017)
Дзисюк М. - Епітети в мовотворчості поетів сучасної Уманщини (2017)
Дорошенко М. - Частки як виразники позитивних емоцій у політичному дискурсі (2017)
Іваницька Н. - Використання елементів статистичного методу в практиці аналізу лінгвістичного тексту (на матеріалі аналітичних форм підмета), Довгань Т. (2017)
Мельничайко В. - Яскравий вияв громадянської мужності, Криськів М. (2017)
Молодча Н. - Словотворчий потенціал мовних інновацій академічного дискурсу (на матеріалі англомовних веб-сайтів), Ільясова Є. (2017)
Савчук Т. - Однорідність у семантичних єдностях, утворених синсемантичними дієсловами зі значенням розміщення об’єкта (на матеріалі роману Михайла Стельмаха "Чотири броди") (2017)
Човганюк М. - Мовленнєва реалізація глобальної стратегії негативної ввічливості: тактика ухилення (на матеріалі ток-шоу Ларрі Кінга) (2017)
Чугу С. - Вербалізація комунікативної стратегії переконування в художньому тексті: лінгвопрагматичний аспект (2017)
Аксьонова І. - Синтаксичні конкретизатори зі сполучником тобто в українських засобах масової комунікації (2017)
Завальнюк І. - незавершені синтаксичні конструкції в мові української преси початку ХХІ ст. (2017)
Навальна М. - Субстандпртна лексика як засіб експресивізації газетних текстів (2017)
Щепка О. - Особливості мовної експлікації адресанта в сучасному українському медійному тексті (2017)
Яковлєва А. - Граматичні анормативи в сучасній українській пресі (на матеріалі газет Вінниччини) (2017)
Глуховцева І. - Варіантно-синонімійні групи фразеологічних одиниць із компонентами-паронімами в українських східнослобожанських говірках (2017)
Доценко М. - Денотатно-номінативна структура топонімії в постмодерністській прозі (2017)
Павликівська Н. - Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні (2017)
Романчук А. - Запрет на сжигание ярма и некоторые другие примечательные поверья погребально-поминального цикла в украинцев с. Булаешты Республики Молдова: этнолингвистический анализ (2017)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносиистемних мов) (2017)
Головацька Ю. - До проблеми перекладу нейтральної та емоційно-забарвленої лексики (2017)
Найдьонова А. - Особливості вивчення англійської мови студентами технічних спеціальностей в автентичному мовному середовищі (2017)
Пономаренко О. - Еnglish language in the professional development of еngineers at the faculty of construction and design (2017)
Томнюк Л. - Особливості асоціативного поля концепту gefangnis: гендерна характеристика та стереотипізація образу в’язниці в німецькій картині світу (2017)
Фрумкина А. - О глоттальном приступе в федеративно-немецком теледискурсе (2017)
Цепенюк Т. - Категорія інтенсивності в англійській та українські мовах: перекладознавчий аспект (2017)
Яременко Н. - Translating transportation terms from Еnglish into Ukrainian (2017)
Гороф’янюк І. - Нове джерело подільської регіональної лексикології Краєвська Г. П. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: Матеріали до "Лексичного атласу української мови". - Вінниця, 2017 (2017)
Шабат-Савка С. - Синтаксична норма об’єднувальний складник національної культури. Нова праця про синтаксичну норму української літературної мови (Харченко С. Синтаксичні норми української літературної мови ХХ-початку ХХІ ст.: монографія / Світлана Харченко; |відп. ред. К. Г. Городенська|. –Київ: Міленіум, 2017. – 417 с. (2017)
Кухар Н. - Усе іде, але не все минає…(портрети подільських науковців – 85-річчю від дня заснування кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського присвячуємо), Прокопчук Л. (2017)
Наші автори (2017)
Андрощук О. Ю. - Аспекти психологічної культури майбутніх офіцерів як предмет наукового дослідження, Пізінцалі В. В. (2018)
Багас О. П. - Вплив рівня фізичної підготовки на самопочуття і розумову працездатність військовослужбовців, Ковальчук Р. О., Неділько А. С. (2018)
Багрій Г. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей до говоріння іноземною мовою у майбутніх філологів (2018)
Бондаренко В. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійного самоствердження особистості в психології (2018)
Васильєв С. П. - До проблеми превенції дезадаптаційних проявів у військовослужбовців внаслідок перебування в зоні бойових дій (2018)
Волобуєва О. Ф. - Про результати анонімного опитування щодо організаторських здібностей офіцерів-прикордонників (2018)
Голярдик Н. А. - Психолого-педагогічні основи формування лідерських якостей у курсантів (студентів), Дика Л. Л. (2018)
Карачинський О. А. - Навчальна програма "Психологічне консультування за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу” (2018)
Колесніченко О. С. - Структура та зміст методики "стійкість до бойової психологічної травматизації” фахівця екстремального виду діяльності (2018)
Купчишина В. Ч. - Етнопсихологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх психологів-прикордонників (2018)
Лисенкова І. П. - Аналіз проблеми розвитку емоційної сфери дітей у психолого-педагогічній літературі (2018)
Мельников В. В. - Психологічна підготовка військовослужбовця державної прикордонної служби України, Слівінський О. Я., Рефель В. І. (2018)
Мул. С. А. - Профілактика професійної невдоволеності правоохоронця (2018)
Приходько І. І. - Типізація індивідуально-психологічних особливостей у військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки, Мацегора Я. В., Колесніченко О. С. (2018)
Топольницька Г. Ю. - Психолого-педагогічна культура викладача вищого військового навчального закладу як необхідна складова професійної майстерності (2018)
Туз О. С. - Практична складова управління організаційними змінами в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України (2018)
Тюріна Ю. В. - Стан дослідження проблеми статі і ґендеру в психологічній науці (2018)
Філоненко Д. В. - Психологічні особливості мотивації IT-спеціаліста (2018)
Шеленкова Н. Л. - Самовизначення особистості як основа реалізації в діяльності (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Емельянов Л. Я. - Корреляционная обработка сигнала некогерентного рассеяния с помощью многоканального устройства, Пуляев В. А., Рогожкин Е. В. (2018)
Кравченко О. І. - Просторова інтеграція навігаційних даних як ефективний метод поліпшення якості інформаційної підтримки служб регулювання руху суден, Щербина К. О., Мсаллам Є. П., Вонсович М. А. (2018)
Перелыгин Б. В. - Обеспечение устойчивости радиолокационного поля при построении системы гидрометеорологического мониторинга (2018)
Солонская С. В. - Интеллектуальный анализ радиолокационных данных на основе нечетких преобразований, Жирнов В. В. (2018)
Кудряшов В. Є. - Умовна імовірність ураження зенітного ракетного комплексу протирадіолокаційною ракетою, Рожков М. І., Ткаченко А. Ю., Червоняк Ю. П. (2018)
Карташов В. М. - Экспериментальная оценка эффективности применения распределенного акустического излучателя в системе радиоакустического зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2018)
Сидоров Г. І. - Акустичний метод вимірювання турбулентного стану атмосферного прикордонного шару, Шейко С. О., Шаповалов С. В., Полонська А. С., Дмитренко А. І. (2018)
Зарудный А. А. - Экспериментальные исследования характеристик излучателя лидара на основе лазера на красителе с ламповой накачкой (2018)
Зарудный А. А. - Энергетические характеристики передатчика лидара, построенного по схеме генератор-усилитель, Цопа А. И. (2018)
Лемешко О. В. - Дворівневий метод маршрутизації з балансуванням пріоритетного розподілу канального ресурсу у програмно-конфігурованій телекомунікаційній мережі, Невзорова О. С. (2018)
Еременко А. С. - Двухуровневый метод иерархическо-координационной QoS-маршрутизации на основе резервирования ресурсов (2018)
Токарь Л. А. - Особенности построения опорной сети на основе технологии Long Term Evolution, Токарь Д. И. (2018)
Антипов И. Е. - О возможности создания гибридной метеорной системы связи, Найденова Д. Р., Шкарлет А. И. (2018)
Нерух А. Г. - Преобразование импульса эйри на временном скачке диэлектрической проницаемости среды, Курыжева О. В. (2018)
Мачехин Ю. П. - Физико-математические основы измерений в нелинейных динамических системах, Курской Ю. С., Гнатенко А. С. (2018)
Халед Г. Б. - Електрохемілюмінесцентна платформа для твердофазного визначення слідових концентрацій поліциклічних ароматичних вуглеводнів, Кукоба А. В., Білаш О. М., Жолудов Ю. Т., Сніжко Д. В., Музика К. М. (2018)
Галат А. Б. - Структура резко асимметричного p-n-перехода с учетом заряда подвижных носителей, Донченко А. Л. (2018)
Васянович А. В. - Оптимизация теплового режима непрерывных CO2-лазеров с диффузионным охлаждением, Гнатенко А. С., Пустыльников Д. В. (2018)
Цалиев Т. А. - Численный анализ характеристик широкополосной планарной диск-щелевой антенны, Сидень С. В. (2018)
Лебедев П. Ф. - Свойства резонансных цепей радиоэлектроники, Милютченко И. А. (2018)
Сальников Д. С. - Модель угроз безопасности для беспроводных систем связи миллиметрового диапазона волн, Цопа А. И. (2018)
Кукуш В. Д. - Оцінка ефективності протидії засобам фотографічної розвідки та відеозйомки методом інфрачервоного засвічення, Олейніков А. М., Діброва Н. О. (2018)
Милютченко І. О. - Інформаційні ресурси: аналіз категорії та класифікація, Онопко Б. В. (2018)
Рефераты (2018)
Вихідні дані (2018)
Левицкий А. П. - Стоматогенная профилактика дисбиоза и воспаления в организме крыс, получавших антихеликобактерную терапию, Петренко А. А., Успенский О. Е. (2018)
Кононова О. В. - Влияние блокаторов вегетативной нервной системы на состояние пародонта крыс, Борисенко А. В., Левицкий А. П. (2018)
Вальда А. В. - Роль иммунодефицита в развитии кортикостероидного стоматита у крыс, Остафийчук М. А., Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2018)
Семенов К. А. - Генетические маркеры, используемые для диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, Деньга О. В., Дрогомирецкая М. С., Вербицкая Т. Г. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Взаємозв'язок стомато-гнатичного апарату і хребта у щурів із змодельованою трансверзальною аномалією оклюзії, Білоус М. К. (2018)
Асмолова А. А. - Состояние гигиены ротовой полости больных с верхнечелюстным постимплантационным синдромом при лечении мебифоном (2018)
Богату С. І. - Стан тканин ротової порожнини у хворих на гастродуоденіт, Яременко І. І., Любченко О. А., Левицький.А. П. (2018)
Мельничук Г. М. - Динаміка показників антиоксидантного захисту у ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на генералізований пародонтит за різних варіантів перебігу, під впливом комплексної терапії, Кімак Г. Б. (2018)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка прогностической значимости полиморфизма G894T гена eNOS у лиц молодого возраста (18-25 лет) в возникновении заболеваний тканей пародонта, Горголь К. О., Кирьяченко С. П. (2018)
Glazunov О. А. - The influence of conditions of iron ore production on dental health of miners dental health of miners, Gruzdeva А. А. (2018)
Фастовець О. О. - Порівняльне дослідження плинності еластичних матеріалів для функціональних відбитків у хворих з повною адентією, Глазунов А. О. (2018)
Лабунець В. А. - Оптимальні кількісні і якісні показники трудового навантаження зубних техніків на сучасному етапі розвитку зуботехнічного виробництва, Дієва Т. В., Лабунець О. В., Дієв Є. В., Лепський В. В., Лепський В. В. (2018)
Весна О. А. - Порівняльний аналіз програмного забезпечення, що використовується для інтерпретації результатів конусно-променевого комп’ютерного дослідження при хронічному апікальному періодонтиті (2018)
Адубецька А. Ю. - Стан тіол-дисульфідної системи при моделюванні рани шкіри за умов експериментального цукрового діабету, Шнайдер С. А. (2018)
Стеблянко А. A. - Динамика гематологических показателей больных с острым гнойным одонтогенным периоститом челюстей, Григорова А. А. (2018)
Дєньга О. В. - Коплексне лікування підвищеної чутливості зубів у дітей та осіб молодого віку, Гороховський В. В., Балега М. І. (2018)
Ключка Є. О. - Особливості впливу порушення менструальної функції на стан тканин пародонта у дівчат-підлітків (2018)
Коваль Ю. Н. - Результаты лечения хронического генерализованного катарального гингивита у детей препаратом "Имупрет" на фоне хронического тонзиллита, Новикова Ж. А., Шнайдер С. А. (2018)
Лагода Л. С. - Зв’язок ураженості зубів карієсом з соматичною патологією у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях (2018)
Мельник В. С. - Поширенiсть зубощелепних аномалiй та стан твердих тканин зубiв i пародонта в дiтей 6-15 рокiв м. Ужгорода, Горзов Л. Ф., Зомбор К. В. (2018)
Скиба В. Я - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Стоматологія" за 2017 рік, Іванов В. С. (2018)
Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє (2018)
Содержание (2018)
Gorbenko I. D. - General statements and analysis of the end-to-end encryption algorithm NTRU Prime IIT Ukraine, Kachko O. G., Yesina M. V. (2018)
Кузнецов О. О. - Математична структура потокового шифру Струмок, Горбенко І. Д., Горбенко Ю. І., Олексійчук А. М., Тимченко В. А. (2018)
Олексійчук А. М. - Алгоритми оцінювання стійкості SNOW 2.0-подібних потокових шифрів над кільцями лишків відносно кореляційних атак, Ігнатенко С. М. (2018)
Качко О. Г. - Аналіз атак спеціального типу щодо NTRU-подібного алгоритму, Горбенко Ю. І., Акользіна О. С. (2018)
Киян А. С. - Первичный анализ и исследование кодовых схем электронной цифровой подписи и направленного шифрования с NIST PQC, Луценко М. С., Кузнецов А. А. (2018)
Луценко М. С. - Анализ и сравнительные исследования кодовых схем инкапсуляции ключей, представленных на конкурс NIST PQC, Киян А. С., Кузнецова Т. Ю., Кузнецов А. А. (2018)
Полуяненко М. О. - Дослідження регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками в якості комбінуючих та фільтруючих функцій, Потій О. В. (2018)
Халімов Г. З. - Аналіз складності реалізації криптосистеми на групі Судзукі, Котух Є. В., Сергійчук Ю. О., Марухненко О. С. (2018)
Исирова Е. В. - Принципы построения децентрализованной инфраструктуры открытых ключей, Потий А. В., Семенец В. В. (2018)
Кузнецов О. О. - Дослідження кросплатформних реалізацій потокових симетричних шифрів, Фроленко В. О., Єрьомін Є. С., Іваненко Д. В. (2018)
Шлокин В. Н. - Вероятностная модель дактилоскопических образов компьютерной биометрической аутентификации, Рассомахин С. Г. (2018)
Нарєжній О. П. - Метод вимірювання квантового фазового шуму та ширини лінії робочого переходу радіооптичної системи генератора випадкових чисел, Семенець В. В., Гріненко Т. О. (2018)
Есин В. И. - Инвариантная к предметным областям схема базы данных и ее отличительные особенности (2018)
Краснобаев В. А. - Примеры определения ранга числа, представленного в непозиционной системе счисления остаточных классов, Замула А. А., Янко А. С. (2018)
Замула О. А. - Технології формування OFDM сигналів в сучасних інформаційно-комунікаційних системах (2018)
Заболотний В. І. - Доцільний розподіл витрат на впровадження заходів захисту від технічних засобів розвідки, Єрмолович А. В. (2018)
Заболотний В. І. - Особливості моделювання параметрів відеоімпульсу для дослідження спектрів побічних електромагнітних випромінювань, Перепадя В. І. (2018)
Шеханін К. Ю. - Приховування даних у структуру файлової системи сімейства FAT, Колгатін А. О., Деменко Є. Є., Кузнецов О. О. (2018)
Брошеван Є. В. - Особливості реалізації EDELIVERY в контексті електронних довірчих послуг. Досвід Євросоюзу, Потій О. В. (2018)
Potii O. - Realization of the mechanism of control software integrity in post quantum period, Karpenko A. (2018)
Горбенко І. Д. - Дослідження структури спектрів сигналів з лінійною частотною модуляцією, Замула О. А. (2018)
Рефераты (2018)
Вихідні дані (2018)
Шепетяк О. - Співвідношення кількості віруючих християнських церков Близького Сходу (2018)
Шепетяк О. - Християнство франків: формування вектору Європейської цивілізації (2018)
Санніков С. - Фактори і процес формування дитячого хрещення у християнстві ІІІ століття (за працями Орігена, Іполита Римського, Тертуліана, Кіпріяна) (2018)
Присухін С. - Принцип субсидіарності: уроки соціального вчительства Католицької Церкви (2018)
Коваленко Ю. - Відкрите Православ'я як альтернатива і перспектива (2018)
Запорожець В. - Основні аспекти зовнішньоцерковних відносин УАПЦ в 90-х роках ХХ століття (2018)
Загребельний І. - Гавриїл Костельник і дискусії щодо місця томізму у богословській культурі УГКЦ (2018)
Гуржи В. - Сучасний стан проекту "Русскій мір" і наслідки його реалізації в Україні (2018)
Автори часопису "Українське релігієзнавство" № 86 (2018)
Баланюк В. М. - Вплив добавок СО2 на вогнегасну ефективність бінарної аерозольно-газової суміші, Козяр Н. М., Гарасимюк О. І., Лозинський А. Т. (2016)
Вовк С. Я. - Вплив органосилікатного покриття на вогнестійкість дерев’яних будівельних конструкцій (2016)
Войтович Д. П. - Ефективність оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів шляхом впровадження сучасних інформаційно-технічних засобів, Чалий Д. О., Ковальчук В. М. (2016)
Гивлюд М. М. - Характер зміни міцнісних показників бетону на основі композиційного цементу в умовах нагрівання, Пархоменко В.-П. О., Пархоменко Р. В., Котів М. В. (2016)
Гичпан В. М. - Стандартизація випробувань характеристик світлодіодних модулів, Петровський В. Л., Рудик Ю. І. (2016)
Гуліда Е. М. - Вплив пожежного ризику на величину збитків від пожежі в приміщеннях різних об’єктів (2016)
Ємельяненко С. О. - Модель СFAST, як засіб для визначення граничних значень небезпечних факторів пожежі, Щербина О. М. (2016)
Кирилів Я. Б. - Виявлення впливу дисбалансу робочого колеса на вібраційні параметри пожежного насоса ПН-40УВ під час його роботи, Ущапівський І. Л. (2016)
Ковалишин В. В. - Проблеми гасіння магнію та його сплавів, Мірус О. Л., Марич В. М., Ковалишин Вол. В., Лозинський Р. Я. (2016)
Коваль О. М. - Тривалість оперативного розгортання підрозділів ДСНС для ліквідації пожеж на деревообробних підприємствах (2016)
Кузик А. Д. - Математичне моделювання інтенсивності теплового потоку від полум’я у формі похилого конуса, Трусевич О. М. (2016)
Кузиляк В. Й. - Пожежна небезпека використання пінопоістиролу як теплоізоляційного матеріалу у будівництві, Яковчук Р. С., Веселівський Р. Б. (2016)
Лущ В. І. - Підвищення ефективності застосування переносних пожежних димовсмоктувачів, Лазаренко О. В., Штангрет Н. О. (2016)
Міллер О. В. - Страхування пожежних ризиків як альтернатива державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, Харчук А. І., Дубинецька П. П. (2016)
Пастухов П. В. - Термоокисна деструкція модифікованих купрум(ІІ) карбонатом самозгасаючих епоксиамінних композицій, Кочубей В. В., Михалічко Б. М., Лавренюк О. І. (2016)
Поспєлов Б .Б. - Ймовірнісні характеристики виявлення займань тепловими пожежними сповіщувачами, Полстянкін Р. М. (2016)
Товарянський В. І. - Дослідження пожежі молодих соснових насаджень, Кузик А. Д. (2016)
Федоровський В. В. - Експериментальне визначення умов теплового самозаймання ріпакової маси, Петровський В. Л. (2016)
Ференц Н. О. - Захист резервуарів для нафти та нафтопродуктів за умов квазімиттєвих руйнувань, Павлюк Ю. Е., Ковба В. В. (2016)
Шаповалов О. В. - Підвишення надійності роботи внутрішнього протипожежного водопостачання, Кравець І. П., Кушнір А. П. (2016)
Баланюк В. М. - Комбіновані вогнегасні системи на основі ударної хвилі та газової об’ємної вогнегасної речовини (2016)
Бережанський Т. Г. - Дослідження якості наплавлення захисних евтектичних покриттів на робочі частини пожежного інструменту, Башинський О. І., Бойко Т. В. (2016)
Гащук П. М. - Загальні світові тенденції в царині проектування й виготовлення мобільної пожежно-рятувальної техніки. Північна Америка, Сичевський М. І. (2016)
Гнєушев В. О. - Аналіз причин виникнення та засобів запобігання торф’яних пожеж, Ференц Н. О. (2016)
Домінік А. М. - Дослідження можливості нагріву води пожежною помпою у комплексі з кавітатором, Руденко Д. В., Процишин Т. М., Матвієнко С. А. (2016)
Ковалишин В. В. - Дослідження хімічних речовин, як складників вогнегасних порошків для гасіння легких металів, Марич В. М., Кирилів Я. Б., Кошеленко В. В., Мірус О. Л. (2016)
Козяр Н. М. - Особливості вибухів та вибухопригнічення пилоповітряних сумішей (2016)
Кондрат В. Ф. - Вогняні торнадо у містах, Лопушанський Я. Й., Семерак М. М. (2016)
Костенко Т. В. - Охолодження пожежників-рятувальників шляхом удосконалення турборегуляції (2016)
Кузик А. Д. - Пожежна небезпека найпоширеніших трав'янистих рослин лук Західної України, Драч К. Л. (2016)
Кушнір А. П. - Синтез системи автоматичного керування поворотом люльки пожежного автопідіймача з урахуванням пружних властивостей стріли, Оксентюк В. М., Кравець І. П., Войцех М. В. (2016)
Міллер О. В. - Особливості застосування органами державного нагляду запобіжних заходів та їх судового розгляду, Харчук А. І., Шпирка Р. О. (2016)
Оксентюк В. М. - Імітатор статичного і динамічного навантажень для безредукторного електропривода механізму повороту платформи пожежного автопідіймача, Кушнір А. П., Дзьоба Т. Я., Шаповалов О. В. (2016)
Попович В. В. - Горіння териконів як ландшафтно-трансформуючий чинник зростання регіональної екологічної небезпеки, Піндер В. Ф. (2016)
Семерак М. М. - Моделювання теплового впливу пожежі на резервуари із нафтопродуктами в резервуарних парках, Поздєєв С. В., Яковчук Р. С., Чернецький В. В. (2016)
Семерак М. М. - Напружено-деформований стан трубобетонних елементів за умов нагрівання, Харишин Д. В. (2016)
Семерак М. М. - Термодинамічні процеси в замкнутому просторі вертикальних сталевих резервуарів за умов пожежі, Чернецький В. В., Михайлишин М. Р. (2016)
Федоровський В. В. - Експериментальне визначення температур займання та самозаймання подрібненого насіння олійних культур, Веселівський Р. Б., Лозинський А. Т. (2016)
Цвіркун С. В. - Визначення критичної температури стиснутих сталевих конструкцій підземних споруд, Григор’ян Б. Б., Рудешко І. В. (2016)
Баланюк В. М. - Вогнегасна ефективність та флегматизувальна дія поєднання вогнегасного аерозолю, газової вогнегасної речовини і ударних хвиль (2017)
Башинський О. І. - Поведінка дерев’яних незахищених конструкцій під час горіння, Ференц Н. О., Вовк С. Я. (2017)
Войтович Т. М. - Дослідження впливу інгібіторів корозії на корозійну активність робочих розчинів піноутворювачів, Ковалишин В. В., Кошеленко В. В. (2017)
Гащук П. М. - Загальні світові тенденції в царині проектування й виготовлення мобільної пожежно-рятувальної техніки. Європа, Сичевський М. І. (2017)
Гащук П. М. - Критичний аналіз теоретичних напірних характеристик (протипожежних) відцентрових помп, Царук Т. Р. (2017)
Гудим В. І. - Визначення причетності мідних провідників електричних мереж до виникнення пожеж на основі локального рентгеноспектрального аналізу, Мнухін А. Г., Назаровець О. Б. (2017)
Гуліда Е. М. - Забезпечення оптимальної кількості протипожежних засобів в приміщеннях цехів з використанням інформаційних технологій, Коваль О. М. (2017)
Гуліда Е. М. - Визначення локалізаційної границі та чинників локалізації лісової пожежі (2017)
Ємельяненко С. О. - Геоінформаційний портал як платформа для візуалізації та оцінювання пожежних ризиків у житловому секторі, Рудик Ю. І., Рак Т. Є. (2017)
Костенко Т. В. - Прогнозування теплового навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами, Березовський А. І., Костирка О. В. (2017)
Кравців С .Я. - Оцінювання параметрів впливу на інтегральний пожежний ризик за допомогою факторного аналізу, Соболь О. М., Тютюник В. В. (2017)
Кузик А. Д. - Математичне моделювання процесів кондуктивного і радіаційного теплообміну під час пожежі в соснових лісах, Товарянський В. І. (2017)
Лущ В. І. - Аналіз підготовки газодимозахисників ДСНС України та шляхи підвищення її ефективності, Пархоменко Р. В., Лущ І. В. (2017)
Міллер О. В. - Діяльність суб'єктів господарювання в галузі пожежної та техногенної безпеки у разі залучення зовнішніх ресурсів – спеціалізованих експертних компаній, Харчук А. І., Дубинецька П. П. (2017)
Пархоменко В.-П. О. - Вплив купрум(ІІ) гексафлуор-силікату на термоокисну стійкість самозгасаючих епоксіамінних композицій, Кочубей В. В., Михалічко Б. М., Лавренюк О. І., Павловський Ю. П. (2017)
Семерак М. М. - Вплив швидкості вітру на процеси теплообміну між вертикальними сталевими резервуарами (на прикладі пожежі на нафтобазі "БРСМ Нафта"), Михайлишин М. Р. (2017)
Семерак М. М. - Математична модель процесу нагрівання трубобетонних колон за умов пожежі, Некора О. В., Харишин Д. В., Поздєєв А. В. (2017)
Фещук Ю. Л. - Вогнестійкість дерев’яних колон з вогнезахисним лицюванням, Поздєєв С. В., Ніжник В. В., Борис О. П. (2017)
Фірман Т. В. - Статистичний аналіз пожежної ситуації у Львівській області, Тимошук С. В., Фірман В. М. (2017)
Шаповалов О. В. - Оптимізація електричних параметрів автономного джерела електроживлення внутрішнього протипожежного водопостачання з акумуляторними батареями, Лин А. С., Кравець І. П., Кушнір А. П. (2017)
Атаманюк С. І. - Рухова активність студенток закладів вищої освіти у процесі занять скандинавською ходьбою, Кириченко О. В. (2018)
Багінська О. В. - Співвідношення факторних навантажень окремих показників біодинамічної структури руху, які характеризують рівень розвитку рухової функції у школярів різних вікових груп (2018)
Бакіко І. В. - Ставлення батьків та їх профілактично-виховна робота до наявності шкідливих звичок у своєї дитини, Файдевич В. В. (2018)
Баленко И. Ф. - Доступная детям с семи лет новая разновидность летнего биатлона – "водный биатлон" (2018)
Барыбина Л. Н. - Особенности изменения уровня заболеваемости студентов экономического университета в последние годы, Маракушин А. И., Церковная Е. В., Товстоплет О. С. (2018)
Безродня Т. І. - Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 110 Харківської міської ради Харківської області, Бабічева С. М., Бесараб В. І. (2018)
Беседа Н. А. - Моніторинг якості методичної підготовки вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій (2018)
Білецька В. В. - Оцінка прояву цінністно-смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів, Семененко В. П., Бербенець О. С., Трачук С. В. (2018)
Богач О. В. - Механізми психологічного захисту як чинник здоров’язбереження студентів, Кіршо С. М. (2018)
Бондаренко І. Г. - Результати щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів, Дзюбан О. В, Ісаєнко М. В., Бондаренко О. В. (2018)
Вітченко А. М. - Педагогічні умови цілеспрямованого формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку, Воєділова О. М., Василенко Л. А., Мельникова-Єгорченко Н. C. (2018)
Дейнеко А. Х. - Показники фізичної підготовленості учнів 11–12 років як складова частина здоров’язбережувальної компетентності, Луценко Л. С., Капустіна Т. В. (2018)
Дроздова К. В. - Організація харчування студентів факультету фізичного виховання університету Ушинського, м. Одеса, Подгорна В. В. (2018)
Духовний Л. Ф. - Моделювання здоров’язбережувального середовища в умовах експериментального закладу освіти як складова інноваційного розвитку нової української школи, Гмиря Г. В. (2018)
Єдинак Г. А. - Особливості психоемоційного стану дівчат протягом першого року навчання у закладі вищої освіти, Галаманжук Л. Л. (2018)
Жамардій В. О. - Психолого-педагогічні та вікові особливості студентів під час оволодіння фітнес-технологіями (2018)
Жиденко А. О. - Загальні принципи оптимального харчування студентів факультету фізичного виховання, Усманова Г. О., Федорченко О. С., Міщенко Т. В. (2018)
Іванченко Л. П. - Етапна технологія формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту, Пристинський В. М., Іванченко С. Г., Пристинська Т. М. (2018)
Корягін В. М. - Інноваційні підходи у формуванні здоров’язбережувальної компетентності студентів спеціальних медичних груп у фізичному вихованні ЗВО, Блавт О. З., Череповська О. А. (2018)
Кравченко Т. П. - Специфіка формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2018)
Ліцоєва Н. В. - Аналіз мотивації до фізичної рекреаційної діяльності та її форм, як перспективних шляхів фізичного виховання студентської молоді, Ніколайчук І. Ю., Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. (2018)
Мандюк А. Б. - Рухова активність в інформаційному середовищі учнів загальноосвітніх шкіл віком 12-14 років (2018)
Мандюк А. Б. - Оцінка функціонального стану відкритих спортивних майданчиків м. Львова, Ріпак М. О. (2018)
Мандюк А. Б. - Форми рухової активності дітей шкільного віку на відкритих спортивних майданчиках м. Львова, Ярошик М. Я., Римар О. В., Маланчук Г. Г. (2018)
Маринчук П. І. - Оцінка фізичного розвитку та функціонального стану серцево-судинної системи студентів музичних спеціальностей (2018)
Напалкова Т. В. - Дослідження показників функціонального стану дівчат, які займаються системою пілатесу, Черненко А. Є. (2018)
Носко М. О. - Забезпечення інтерактивної здоров’язбережувальної навчально-виховної діяльності у процесі фізичного виховання, Воєділова О. М., Гаркуша С. В., Носко Ю. М., Вертель О. В. (2018)
Нудьга Н. В. - Вплив щоденної "години руху" на психологічне здоров’я старшокласників, Сліпченко Є. О. (2018)
Осипенко Е. В. - Измерение и оценка уровня общей физической подготовленности учащихся учреждений общего среднего образования (2018)
Осипенко Е. В. - Педагогическая личностно ориентированная модель физического воспитания школьников и студенческой молодежи (2018)
Павленко В. Й. - Організація занять школярів фізичними вправами у спеціальних медичних групах, Дісковський В. І., Пилипенко М. І. (2018)
Павлова Ю. О. - Якість життя дітей дошкільного віку: стан здоров’я та щоденна активність, Федечко О. Р. (2018)
Павлось О. О. - Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту "Дитяча легка атлетика ІААФ" на уроках фізичної культури, Павлось Р. М., Хохла А. І., Дух Т. І. (2018)
Разумейко Н. С. - Стабілографія як метод ранньої діагностики порушень постави у дітей в умовах закладів загальної середньої освіти (2018)
Рибалко Л. М. - Основи методики активного відновлення компенсаторних функцій у студентів з остеохондрозом хребта як інноваційний підхід до їх здоров’язбереження, Воробйов О. В. (2018)
Трачук С. В. - Інновації в позаурочній роботі з фізичного виховання з молодшими школярами (на прикладі міні-тенісу), Нападій А. П., Кедрич Г. В. (2018)
Трояновська М. М. - Стан здоров’я школярів 10-11 років з вадами слуху (2018)
Ханікянц О. В. - Значення організації оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності для студентської молоді (2018)
Хольченкова Н. М. - Сучасний танець як засіб здоров’язбереження: основні характеристики та особливості розвитку (2018)
Цигай С. Б. - Місце системи критеріїв диференційованого навчання рухових дій дівчат середнього шкільного віку у сучасній методиці фізичного виховання (2018)
Чуйко О. О. - Фізична підготовленість студентів 17–19 років під впливом занять з тайського боксу, Власюк О. О., Куниця О. П. (2018)
Шанковський А. З. - Передумови до розробки технології корекції тілобудови студентів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави, Випасняк І. П. (2018)
Shkola O. M. - Conceptual basic principles of the organization of lessons with the students of the special medical groups in general educational establishments, Osiptsov A. V., Tuzov Ye. Yu. (2018)
Поляков В. А. - Концепція універсальної освітИ України: базові положення та методологічні орієнтири (проект), Колесник М. О., Жиденко А. О., Жара Г. І., Лісогор Т. М. (2018)
Title, content (2018)
Prokhorova V. - The optimization algorithm for the directions of influence of risk factors on the system that manages the potential of machine-building enterprises, Protsenko V., Bezuglaya Yu., Us Yu. (2018)
Mytrofanov O. - Analysis of the piston engine operation on ethanol with the synthesis-gas additives, Proskurin A., Poznanskyi A. (2018)
Golub G. - Experimental study into energy consumption of the manure removal processes using scraper units, Lukach V., Ikalchyk M., Teslyuk V., Chuba V. (2018)
Kovalchuk V. - Theoretical study into efficiency of the improved longitudinal profile of frogs at railroad switches, Sysyn M., Sobolevska Ju., Nabochenko O., Parneta B., Pentsak A. (2018)
Mogilnay O. - Mathematical modelling of operational stability of sowing machines’ mechanical systems, Paschenko V., Kharchenko S., Domashenko V., Siedykh K. (2018)
Golovko L. - Development of the laser-foundry process for manufacture of bimetalls, Salii S., Bloshchytsyn M., Alnusirat W. (2018)
Puzyr R. - Development of a method to determine deformations in the manufacture of a vehicle wheel rim, Savelov D., Shchetynin V., Levchenko R., Haikova T., Kravchenko S., Yasko S., Argat R., Sira Y., Shchipkovskyi Y. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського