Лубенець І. О. - Трактування сутності категорій невизначеність, загроза та ризик у контексті економічної безпеки підприємства (2017)
Худолєй Л. В. - Аналіз фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Бугай В. З. - Обґрунтування методичного підходу до аналізу ризиків підприємницької діяльності, Мацюк О. В. (2017)
Кущик А. П. - Проблемні аспекти впровадження корпоративної системи управління ризиками (2017)
Остапенко Т. М. - Економічний зміст витрат виробництва соняшникa, їх документальне забезпечення (2017)
Циганова О. С. - Етапізація процесу впровадження системи контролінгу на промислових підприємствах (2017)
Швець Ю. О. - Методи аналізу ймовірності настання банкрутства на промислових підприємствах, Мартинюк Н. Б. (2017)
Чеверда С. С. - Застосування теорії катастроф для оцінки стабільності комерційних банків, Дробілко В. В. (2017)
Бабміндра Д. І. - Міжнародна інтеграція та розвиток туризму, Овчаренко А. В., Серболова З. С. (2017)
Бабміндра Д. І. - Державне управління природними ресурсами України, Овчаренко А. В., Маліновська Є. І., Чупилка Д. О. (2017)
Кушнір С. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності агробізнесу України, Одинець О. С. (2017)
Череп А. В. - Проблемні питання розвитку стартапів в Україні, Морозова А. П. (2017)
Шмиголь Н. М. - Корпоративно-соціальна відповідальність як чинник інноваційного розвитку Світової економіки на прикладі досвіду європейських держав, Урусова З. П., Лукашенко А. В. (2017)
Андросова О. Ф. - Сучасний стан депозитних операцій комерційних банків України, проблеми та шляхи їх вирішення, Волощук Т. В. (2017)
Андросова О. Ф. - Міжбанківське кредитування в системі формування ресурсів комерційного банку, Дворецька К. С. (2017)
Болдуєва О. В. - Види інтересів у бюджетній сфері країни за основними їх носіями, Богма О. С. (2017)
Гринь В. П. - Проблемні аспекти виявлення відхилень у фінансовій практиці аудиторської фірми (2017)
Бугай В. З. - Аудит у системі менеджменту персоналу, Луніна К. А. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Засоби підвищення ефективності промо-кампаній, Баклаженко Ю. В. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Мова емодзі, як перспективний засіб маркетингової комунікації, Тарасенко Ю. В. (2017)
Пашков І. А. - Основні моделі психографічного сегментування: "vals" та "цінності сегментів" Роя Моргана (2017)
Чеверда С. С. - Аналіз стану виплат заробітної плати в україні та дотримання трудового законодавства, Синяк М. О., Романюта К. А. (2017)
Iващенко О. В. - Теоретичні засади мотивації персоналу в забезпеченні кадрової безпеки підприємства, Шелеметьєва Т. В. (2017)
Азбергенова Р. Б. - Формирование новой модели экономического роста в Казахстане (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Андросова О. Ф. - Класифікація та розподіл загальновиробничих витрат у міжнародних стандартах, Дубиніна С. М. (2017)
Бугай В. З. - HR-брендінг як механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці, Басацька А. В. (2017)
Бугай В. З. - Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах, Різник В. С. (2017)
Дощенко А. В. - Сучасні тенденції реформування сфери публічних закупівель: можливості для розширення малого бізнесу (2017)
Каткова Н. В. - Принципи стійкого розвитку в управлінні конкурентоспроможністю підприємств, Мурашко І. С. (2017)
Череп А. В. - Механізми та інструменти інноваційного розвитку підприємництва на засадах бізнес-інкубування, Морозова А. П. (2017)
Череп О. Г. - Необхідність кадрового забезпечення при розробці корпоративної стратегії підприємства, Луніна К. А. (2017)
Череп А. В. - Производительность труда как источник птимизации себестоимости продукции предприятия, Кудиевская Е. К. (2017)
Швець Ю. О. - Антикризове управління на промислових підприємствах: сутність, особливості здійснення, моделі в умовах кризи, Конєв В. В. (2017)
Лось В. О. - Із досвіду застосування компʼютерних систем в управлінні собівартістю готової продукції, Максишко Н. К., Синяк М. О. (2017)
Макаренко О. І. - Аналіз структури видатків державного бюджету країн: відповідність правилу "Золотого перерізу", Максименко В. О. (2017)
Бабміндра Д. І. - Офіційний та тіньовий сектор в економіці України, Овчаренко А. В., Горбань О. В., Баклицька К. В. (2017)
Дугієнко Н. О. - Сучасний стан українсько-польського співробітництва у сфері торгівлі та інвестицій, Шевчук В. С. (2017)
Колобердянко І. І. - Використання досвіду країн ЄС у вирішенні проблем безробіття в Україні, Білий Д. О. (2017)
Переверзєва А. В. - Експортна стратегія підприємства як основа діяльності на міжнародному ринку, Мала К. С. (2017)
Подлужна Н. О. - Оцінка передумов формування економіки знань в Україні та її регіонах (2017)
Сова А. В. - Роль керівника в управлінні проектами (2017)
Тимошик В. Ю. - Недоліки та переваги навчання за допомогою іноземних грантів вітчизняних студентів вищих навчальних закладів (2017)
Герасимова В. О. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку банківських інновацій в Україні, Борисенко Д. С. (2017)
Щебликіна І. О. - Інтегральне оцінювання фондового ринку України, Білий Д. О. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Покоління Y як найбільш ефективний сегмент маркетингової активності, Гиря Р. М. (2017)
Нагаєць І. Ю. - Вірусний маркетинг як спосіб просування товару, Горбань О. В., Баклицька К. В. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Заришняк А. С. - Відтворення і регулювання родючості кислих ґрунтів в умовах Лісостепу України, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Сінчук Г. А., Гончарук Г. С., Грицишина Л. Г., Костащук М. В., Мазур Г. М. (2018)
Оліфірович В. О. - Продуктивність багаторічних агрофітоценозів залежно від складу травосумішок і режиму їх використання (2018)
Салівон В. О. - Спленектомія у комбінації з оменторенопексією як метод лікування асциту в результаті печінкової та підпечінкової форм портальної гіпертензії, Сухонос В. П. (2018)
Бучко О. М. - Вплив мурашиної кислоти на обмін речовин в організмі поросят (2018)
Кулібаба Р. О. - Аналіз розподілу гаплотипів у локусах пролактину та інсуліноподібного ростового фактора I у популяціях курей різних порід, Юрко П. С., Ляшенко Ю. В. (2018)
Дзіцюк В. В. - Участь індивідуальних хромосом у конститутивних цитогенетичних аномаліях великої рогатої худоби, Гузеватий О. Є. (2018)
Жукорський О. М. - Аналіз обсягів забруднення ґрунтів відпрацьованими мийними засобами господарствами населення, що утримують корів, овець і кіз, Кривохижа Є. М., Лесик О. Б. (2018)
Ушкалов В. О. - Обіг генетично модифікованих речовин в Україні, Данчук В. В., Спиридонов В. Г., Іщенко Л. М., Андрєєв І. В., Калакайло Л. І., Новгородова О. Ю., Бублик О. О. (2018)
Шкуратов О. І. - Оцінка впливу екологічних чинників на економічні показники аграрного виробництва (2018)
Бутрим О. В. - Стратегічні напрями розбудови внутрішнього вуглецевого ринку сектору сільськогосподарського землекористування, Дребот О. І. (2018)
Сатіна Г. М. - Оцінка та ефективне використання потенціалу України з розвитку промислового фундукарства (2018)
Краснолуцький О. В. - Еколого-економічний стан і способи сучасного сільськогосподарського землекористування, Шевченко О. В. (2018)
Рябченко В. В. - Вплив техногенного забруднення важкими металами на структурний стан чорнозему звичайного (2018)
Павук І. А. - Рециркуляція та баланс елементів живлення за альтернативних систем удобрення буряків цукрових (2018)
Лебедь В. В. - Сучасні методи дослідження ґрунтового покриву з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Залавський Ю. В. (2018)
В. І. Власову — 80 (2018)
События Уперше в Україні: Всесвітній день тромбозу (2017)
Guidelines for the diagnosis and management of acute myeloid leukaemia in pregnancy. Клінічні рекомендації для діагностики та лікування гострої мієлоїдної лейкемії під час вагітності (2017)
Комментарии специалистов (2017)
Шаповалова В. В. - Кардіоміопатія та вагітність: погляд кардіолога, Руденко К. В., Лиманська А. Ю., Огородник А. О. (2017)
Дубров С. О. - Запаморочення і вагітність: оптимізація лікування, Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2017)
Скрипченко Н. Я. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з двійнями різного походження в залежності від типу хоріальності, Шамаєва О. В., Гребініченко А. О., Подольський В. В., Могілєвська С. І., Мазур Т. М. (2017)
Воробйова І. І. - Особливості місцевого імунітету у жінок з невиношуванням, Живецька-Денисова А. А., Рудакова Н. В., Ткаченко В. Б., Толкач С. М., Наквасюк Т. С. (2017)
Ліманська А. Ю. - Сучасні погляди на корекцію мікроциркуляторного кровообігу при аутоімунних захворюваннях, Давидова Ю. В. (2017)
Алексенко О. О. - Результати лікування неплідності, асоційованої з патологічною перистальтикою матки на тлі лейоміоми матки, Одінцова Г. М., Медведєв М. В. (2017)
Лента новостей (2017)
Коньков Д. Г. - Особливості триместрової динаміки вазотонічної регуляції при гестаційній ендотеліопатії, Булавенко О. В., Таран О. А. (2017)
Шадрін О. Г. - Зціджування грудного молока: сучасні методи, Марушко Т. Л. (2017)
Антипкін Ю. Г. - Сучасні погляди на пилково-харчовий синдром, Матвєєва С. Ю., Уманець Т. Р., Лапшин В. Ф., Кондратенкова Т. В., Смірнова О. А. (2017)
Ошлянська О. А. - Особливості гуморального місцевого імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Вовк В. М. (2017)
Ган Р. З. - Проблема інтегративного підходу до оцінки стану фізичного та ментального здоров'я дітей, що постраждали через воєнний конфлікт на сході України, Стеблюк В. В. (2017)
Gan R. - The problem of the integrated approach to evaluation of the status of physical and mental health of children who been reduced through the military conflict on the eastern Ukraine, Stebliuk V. (2017)
Антипкін Ю. Г. - Амінокислотний склад сироватки крові та конденсату видихуваного повітря у дітей з бронхіальною астмою, Чумаченко Н. Г. (2017)
Дудник В. М. - Клінічні особливості нейрофіброматозу 1 типу у дітей: асоціація з примітивною нейроектодермальною пухлиною, Фурман В. Г., Демянишина В. В. (2017)
Омельченко Л. І. - Д-вітамінний статус і актуальні питання його корекції у хворих на ювенільнийідіопатичний артрит (2017)
Цимбаліста О. Л. - Позалегеневі прояви саркоїдозу у дітей (лекція) (2017)
Маркін А. І. - Якість життя дітей з гемофілією А, пов'язана зі здоров'ям: міжнародний досвід та вітчизняні реалії, Дубей Л. Я., Комендант Х. М., Дубей Н. В. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Сідей В. І. - Кристалохімічний аналіз комплексних іонів (P2S6)4–: модель зв’язкової валентності (2017)
Погодін А. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системах CuBr(I)−Cu2Se, Малаховська Т. О., Кохан О. П., Філеп М. Й. (2017)
Сідей В. І. - Температурно-індуковані фазові переходи структур перовскітів: модель зв’язкової валентності (2017)
Філеп М. Й. - Стабільність фаз Tl5Te3 та Tl2Te, Сабов М. Ю., Погодін А. І., Малаховська Т. О. (2017)
Олексеюк І. Д. - Склоутворення в квазіпотрійній системі La2S3–Er2S3–Ga2S3 та властивості стекол, Іващенко І. А., Данилюк І. В., Галян В. В., Кевшин А. Г., Тищенко П. В. (2017)
Cабов В. І. - Взаємодія компонентів в системі Tl3PSe4–TlSbP2Se6, Поторій М. В., Кітик І. В., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2017)
Цісар О. В. - Фазові рівноваги в системі Tl2S–Ga2S3–GeS2, Бабіжецький В. С., Левицький В. О., Піскач Л. В., Парасюк О. В., Олексеюк І. Д., Мозолюк М. Ю. (2017)
Цісар О. В. - Кристалічна структура нового сульфіду TlGaGe3S8, Бабіжецький В. С., Левицький В. В., Піскач Л. В., Олексеюк І. Д., Парасюк О. В. (2017)
Піскач Л. В. - Система TlGaSe2–HgSe та властивості кристалів Tl0,98Hg0,02Ga0,98Se2, Вронська О. П., Махновець А. В., Мирончук Г. Л., Федорчук А. О. (2017)
Товт В. О. - Система In2Se3–TlInP2Se6, Барчій І. Є., Федорчук А. О., П’ясецкі М., Кітик І. В., Філеп М. Й., Погодін А. І., Белей М. М. (2017)
Іващенко І. А. - Фазові рівноваги в системах La2S3 – Ga2S3 – In2S3, Y(Ho,Pr)3Ga1,67S7 – La3Ga1,67S7, La3In1,67S7 – La3Ga1,67S7, Pr3In1,67S7 – La3In1,67S7 при 770 К та фізичні властивості монокристалів (Ga70La30)2S300, (Ga69,75La29,75Er0,5)2S300, Тищенко П. В., Галян В. В., Кевшин А. Г., Козак В. С., Олексеюк І. Д. (2017)
Марійчук Р. - Зелений синтез наночастинок міді з використанням екстрактів мяти та меліси (2017)
Янкович Г. Є. - Використання тіоціанат-селективного електроду в аналізі біологічних об’єктів, Студеняк Я. І. (2017)
Ткач В. В. - Дослідження стійкості стаціонарного стану при електрохімічному визначенні аскорбінової та сечової кислот на карбоновому або полімерному електроді, модифікованому специфічним естером молібденової кислоти, Іванушко Я. Г., Куковська І. Л., С. С. де Олівейра, Ягодинець П. І., Кормош Ж. О. (2017)
Попович М. М. - Потенціометричний сенсор чутливий до саліцилату борної кислоти, Фершал М. В. (2017)
Ткач В. В. - Теоретичне вивчення стійкості систем з дією електрохімічного сенсору на основі скловугільного електроду або переокисненого поліпіролу, модифікованого флавоноїдами, Луканьова С. М., С. С. де Олівейра, Ж. Р. де Сілва, Ожані Р., Парамо-Ґарсія У., Ягодинець П. І., Кормош Ж. О. (2017)
Сухарева О. Ю. - Хімічні показники стану донних відкладів річки Уж у межах міста Ужгорода, Тимофєєва А. І., Симканич О. І., Кундрик К. М., Сухарев С. М. (2017)
Головко-Камошенкова О. М. - Синтез дифлуорометильних тіоетерів похідних 1,2,4-триазол-3-тіонів, Сливка М. В., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Король Н. І. - Дослідження галогенування 3-(1-бутеніл)тіоетерів симетричних триазолів, Фізер М. М., Сливка М. В., Фаринюк Ю. І., Маньо Н. П., Лендєл В. Г. (2017)
Кут М. М. - Комплекси п-метоксифенілтелуртрихлориду з N-алільними похідними 2- оксо(метилтіо)тієно, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Фізер М. М. - Дослідження реакційної здатності нової трициклічної системи, Фізер О. І., Сливка М. В., Балог І. М., Кривов’яз А. О., Марійчук Р. Т., Лендєл В. Г. (2017)
Русин І. Ф. - Взаємодія пропенільних похідних 1,2,4-триазолу з 4-алкоксифенілтелуртрихлоридами, Стебівка Л. В., Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Голуб Є. О. - Дослідження алюмофосфатних каталізаторів ІЧ-спектроскопічним методом, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А., Баренблат І. О. (2017)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості вод річки Визниця у межах села Кольчино Мукачівського району Закарпаття, Чундак С. Ю. (2017)
Глух О. С. - Зміна індексу екологічної складової сталого розвитку Закарпатської області протягом 2010-2015 рр., Симканич О. І., Делеган-Кокайко С. В. (2017)
Чонка І. І. - Вплив ДП "Солотвинський солерудник" на стан поверхневих і ґрунтових вод, Галла-Бобик С. В. (2017)
Правила для авторів (2017)
Гирин О. В. - Англійські зворотні інтенсифікаційні займенники: синхронні та діахронні аспекти (2015)
Снісаренко І. Є. - Граматичний статус та принципи організації конструкції Accusativus cum Infinitivo в середньоанглійській мові, Леонідов О. С. (2015)
Mykhaylenko V. V. - Dynamic shift in the verb semantics: a case of some four-letterverbs (2015)
Стишов О. А. - Неофраземи в суспільно-політичному дискурсіукраїнських мас-медіа (2015)
Материнська О. В. - Семантична модель меронімічних відношень у різноструктурних мовах (2015)
Буниятова И. Р. - Причины языковых изменений в генеративном освещении (2015)
Калитюк Л. П. - Давньоанглійські номінації чоловіка та жінки у дзеркалі суспільних пріоритетів носіїв мови (2015)
Чувардинська О. В. - Стилістичні засоби реалізації експресивностів сучасній англомовній рекламі, Даниленко В. В. (2015)
Tchaikivska G. S. - Les frontieres de genre du conte Francais contemporain (2015)
Скробот А. І. - Композиційні та комунікативно-прагматичні особливості іспанської казки (2015)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації, спричинені адресантом (2015)
Палійчук Е. О. - Лінгвістичні передумови формування суспільної думки(на прикладі ситуації "торгівля людьми" в англомовномумедійному дискурсі) (2015)
Борисов О. О. - Діалог як іманентна форма мислення (2015)
Поліщук Н. П. - Категоріальні ознаки тексту у комунікативно-прагматичному вимірі (2015)
Торговець Ю. І. - Функціонально-прагматичні особливостіінтродуктивної частини американського соціально-політичного есе (2015)
Наваренко І. А. - Соціокультурні стереотипи мовленнєвої поведінки індивіда(на матеріалі ділових листів іспанською мовою) (2015)
Мартинова О. М. - Особливості вербалізації лінгвокультурного концепту "чоловік" у світлі неоантропоцентризму (на матеріалі давньоанглійської та давньопівнічної мов) (2015)
Залізнюк І. В. - Семантико-синтаксична природа поля концесивностів ранньонововерхньонімецькій мові (2015)
Коливашко Я. В. - Фонетична інтерференція в українсько-німецькому комунікативному просторі (2015)
Ковбасенко Ю. І. - "Надгробків царських мармурові плити переживе потужний мій рядок?" (Авторефлексія геніїв на порозі канону) (2015)
Дячок С. О. - Джерела та функції гетерогенного інтертексту в поезії Ліни Костенко (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бесарабова О. В. - Вплив занять естетичною гімнастикою на показники здоров’я студенток вищого навчального закладу, Захарова О. М. (2017)
Бережна-Притула М. О. - Оздоровче плавання як оптимальний засіб для покращення фізичного стану студенток 18 - 19 років, Іванська О. В. (2017)
Голець В. О. - Вивчення динаміки мотивації і показників здоров’я в студенток коледжу впродовж навчального року, Омельяненко Г. А. (2017)
Гуреева А. М. - Влияние занятий физическим воспитанием на биологический и двигательный возраст студенток, Петрова Г. М., Кушнир Г. И. (2017)
Данильченко С. І. - Застосування методу колового тренування на заняттях з фізичного виховання студентів внз технічного профілю, Корнієнко Д. С., Мілкіна О. В., Мотуз С. О. (2017)
Идрисова Н. А. - Моделирование процесса физического воспитания школьников в контексте социализации личности (2017)
Кокарев Б. В. - Обгрунтування ефективності використання методики табата на заняттях з фізичного виховання студентів внз , Щербій С. А., Данильченко С. І., Шеховцова К. В. (2017)
Конох А. П. - Мовленнєва культура майбутніх учителів фізичної культури як вагомий компонент загальної професійної підготовки (2017)
Кузьмина Л. И. - Диагностика координационной подготовки учащихся младшего школьного возраста в процессе физического воспитания (2017)
Насонкіна О. Ю. - Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей (2017)
Наумчук В. І. - До питання педагогічного аналізу предметного ігрового уроку фізичної культури (2017)
Самоленко Т. В. - Ефективність самостійних занять для покращення результатів оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів КНТЕУ, Биковська Л. Б. (2017)
Соколова О. В. - Вплив секційних занять з футболу на фізичний стан дітей середнього шкільного віку, Миленко В. М. (2017)
Чиженок Т. М. - Вивчення показників фізичного розвитку і функціональних можливостей учнів різних статевовікових груп, Коваленко Ю. О. (2017)
Гостіщев В. М. - Характеристика ефективності застосування комплексної фізичної реабілітації у хворих із стабільною стенокардією, Столяр С. С. (2017)
Григус І. М. - Відновлення функції зовнішнього дихання у хворих на ХОЗЛ за допомогою фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2017)
Кальонова І. В. - Ерготерапія в геріатричній реабілітації, Богдановська Н. В. (2017)
Кунінець О. О. - Корекційний вплив на рухову сферу глухих дітей молодшого шкільного віку засобів оздоровчого туризму (2017)
Мазепа М. А. - Зарубіжний досвід викладання ерготерапії, Вовканич А. С., Тиравська О. І., Тимрук-Скоропад К. А., Ціж Л. М. (2017)
Михалюк Е. Л. - Влияние двигательного режима на функциональное состояние ветеранов спорта (2017)
Потапова Л. В. - Ерготерапія як новий підхід до фізичної реабілітації, Козачок А. В., Потапова О. В. (2017)
Страколист Г. М. - Інноваційні заходи фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави, Іванська О. В., Попов С. М. (2017)
Сурмыло Н. Н. - Физическая терапия болей в нижней части спины. Мультидисциплинарный подход методами биологической медицины, Потапова Л. В., Потапова Е. В. (2017)
Таванець Г. В. - Ефективність допологової фізичної реабілітації вагітних з ризиком фетоплацентарної недостатності в умовах жіночої консультації, Дорошенко В. В. (2017)
Ціж Л. М. - Актуальні проблеми забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні (2017)
Борисова Ю. Ю. - Артистичні здібності як компонент підготовки спортсменок у художній гімнастиці, Мохова І. В. (2017)
Гальченко Л. В. - До питання організації тренувального процесу на початковому етапі підготовки дівчат у художній гімнастиці, Бессарабова О. В., Пісарькова О. Р. (2017)
Голець В. О. - Дослідження проблеми застосування превентивних заходів боротьби з вживанням допінгів у професійному спорті (2017)
Горбуля В. О. - Дослідження засобів підвищення ефективності нападу швидким проривом баскетболістів студенської команди ЗНУ, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2017)
Гречко К. М. - Особливості процесів терморегуляції організму спортсменів різної спеціалізації, Кузнєцов А. О. (2017)
Дух Т. І. - Ефективність реалізації швидкості бігу спринтерів на стометровій дистанції, Лемешко В. Й., Свищ Я. С., Павлось О. О. (2017)
Жестков С. Г. - Методика ориентации и отбора детей к занятиям легкой атлетикой, Ткачев И. В. (2017)
Караулова С. І. - Методика побудови тренувального процесу в змагальному періоді річного циклу в бігу на короткі дистанції (2017)
Орлов А. А. - Зміст теоретичної та технічної підготовки важкоатлеток 12 - 13 років на попередньому базовому етапі підготовки (2017)
Коваленко Ю. О. - Методика вдосконалення координаційних здібностей в легкоатлетів 14 - 15 років, які спеціалізуються в бігу на середні дистанції, Чиженок Т. М. (2017)
Кокарева С. М. - Обґрунтування ефективності використання вправ із застосуванням тренажерного пристрою "trx suspension professional trainer" та методики табата для покращення фізичної підготовки футболістів (2017)
Malikova A. - Comparison analysis of different training programs for women-athletes of high performance specialized in rowing during the preparatory process to the competition season (2017)
Сердюк Д. Г. - Аналіз сучасного стану розвитку ветеранського національний спорту, Черненко А. Є., Жержерунов А. О., Шартон М. (2017)
Смандич В. С. - Психологічні аспекти фізичної культури і спорту, Андрієць М.М., Андрієць В. І. (2017)
Tyshchenko V. - The peculiarities and dynamics of functional state of qualified handball players during the annual macrocycle, Tyshchenko D., Fiberg O. (2017)
Фаворитов В. Н. - Особенности антропометрических показателей легкоатлетов, Гостищев В. Н., Киртока Д. В. (2017)
Фидирко М. А. - Актуальные проблемы подготовки спортсменов группы выносливости национальной команды Украины по легкой атлетике, Колодеев Н. И. (2017)
Черненко О. Є. - Комплексна система оцінювання морфофункціональних показників гімнастів 7 - 8 років, Симонік А. В., Петренко І. О. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2017)
Вихідні дані (2017)
Гурєєва А. М. - Практичне значення та сучасний підхід до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів медичних вищих навчальних закладів, Сазанова І. О. (2017)
Потапова О. В. - Вплив рухливих ігор на функціональний стан серцево-судинної системи дівчат молодшого шкільного віку (2017)
Афанасьєв С. М. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на структурно- функціональний стан та метаболічну активність кісткової тканини у хворих на посттравматичний гонартроз, Майкова Т. В. (2017)
Гостіщев В. М. - Зміни гемодинаміки спортсменів при різному рівні вегетативної регуляції, Фаворитов В. М. (2017)
Дорошенко В. В. - Профілактика дорсалгій у пауерліфтерів засобами фізичної реабілітації в умовах спортивного клубу, Дорошенко І. Е. (2017)
Іванська О. В. - Фізична терапія, як засіб відновлення хворих на ішемічний інсульт, Калашнік І. К. (2017)
Іванська О. В. - Використання реабілітаційних технологій при лікуванні хворих з дитячим церебральним паралічем., Страколист Г. М. (2017)
Кальонова І. В. - Пропріоцептивні техніки у відновленні локомоторних функцій хворих з постінсультними геміпарезами, Гапєєв І. П. (2017)
Позмогова Н. В. - Використання 3-канального біологічно зворотного зв’язку при проведенні дихального тренінгу в осіб похилого віку, Чаусовський Г. О. (2017)
Веритов А. И. - Анализ динамики физической и функциональной подготовленности дзюдоистов на этапе предварительной базовой подготовки, Сымоник А. В., Царенко Е. В. (2017)
Димова А. М. - Методика формування тактичної майстерності веслярів-академістів вищої спортивної кваліфікації, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Кокарева С. Н. - О некоторых аспектах организации скоростно-силовой подготовки высококвалифицированых футболистов (2017)
Олійник М. О. - Побудова підвідних і змагальних мікроциклів у волейболі на основі використання модельних характеристик спортсменів різного амплуа, Дорошенко Е. Ю. (2017)
Палатний А. Л. - Базове нормативно-правове забезпечення розвитку спорту (на прикладі олімпійських спортивних єдиноборств) (2017)
Тронин Д. А. - Особенности динамики показателей специальной физической подготовленности футболистов 15 - 17 лет в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, Маликов Н. В. (2017)
Черненко А. Є. - Особливості хореографічної підготовки в спортивних танцях на етапі спортивної спеціалізації, Сердюк Д. Г., Гордієнко А. Г., Шуліка Б. Ю. (2017)
Tyshchenko V. - Theoretical and methodical aspects of managerial preparation in handball, Sokolova O., Hayrapetyan E. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лебідь І. Г. - Поширеність природжених вад серця і магістральних судин у дорослих (2017)
Спиридонов С. В. - Использование аллографтов в лечении протезного эндокардита аортального клапана и восходящего отдела аорты (2017)
Понич Н. В. - Оцінювання предикторів поліпшення систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з критичним аортальним стенозом після протезування аортального клапана, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Урсуленко В. И. - Хирургическое лечение аневризм левого желудочка заднебазальной локализации, Гогаева Е. К., Якоб Л. В., Руденко Н. Л., Верич Н. М. (2017)
Алгоритм прийняття рішень щодо перипроцедурної антикоагулянтної терапії в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного генезу: експертний консенсусний документ Американської колегії кардіологів 2017 року (2017)
Старые проблемы и новые технологии в лечении пациентов с ишемической кардиомиопатией (2017)
Георгій Вікторович Дзяк (1945–2016) (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Богуш В. - Показатели быстроты движений у юношей в гребле на байдарках, Гетманцев С., Яцунский А., Богатырев К., Вертелецкий О., Резниченко О. (2018)
Гончаров О. - Якість життя ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта (2018)
Дубровський І. - Розробка методики профілактики зорового стомлення у студентів під час роботи за персональним комп'ютером, Мироненко О., Татарченко Л., Носенко Л., Присяжна М. (2018)
Калмиков С. - Актуальні питання фізичної терапії при вогнепальних ушкодженнях діафізу плеча, Калмикова Ю. (2018)
Караулова С. - Удосконалення функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації у процесі підготовки до міжнародних змагань, Маліков М. (2018)
Кизім П. - Вплив спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на біомеханічні характеристики виконання базових вправ в акробатичному рок-н-ролі, Гуменюк С., Батєєва Н. (2018)
Мандюк А. - Форми фізкультурно-спортивної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років у вільний час (2018)
Наумчук В. - Використання рухливих і навчальних ігор у спортивній підготовці юних футболістів (2018)
Палевич С. - Актуальність стандартизації процесу проведення військових (дослідних) випробувань вправ з фізичної підготовки, Піддубний О., Ткачук О. (2018)
Перевозник В. - Особенности технико-тактических действий команды "Металлист" в играх Лиги Европы, Паевский В. (2018)
Перцухов А. - Характеристика результативных ударов в ворота в играх команды первой лиги первенства Украины "Гелиос" Харьков (2018)
Петрухнов О. - Вплив оздоровчо-нормалізуючих режимів ходьби на стан дихальної системи студентів при хронічному бронхіті (2018)
Пилипко О. - Особливості техніко-тактичних дій спортсменок різної кваліфікації, які спеціалізуються в комплексному плаванні на дистанції 200 метрів (2018)
Рыбальченко Т. - Определение уровня тактической подготовленности квалифицированных бегунов на 800 м, Насонкина Е., Марченков М. (2018)
Сак А. - Структурные перестройки позвоночно-двигательного сегмента при длительных динамических нагрузках, Антипова Р. (2018)
Сутула В. - Узагальнююче визначення поняття "спорт" як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту (2018)
Тімофєєв А. - Порівняння показників фізичної та технічної підготовленості баскетболістів 12 і 13 років (2018)
Тропин Ю. - Взаимосвязь физического развития и физической подготовленности у квалифицированных борцов, Романенко В., Голоха В., Веретельникова Н. (2018)
Хотієнко С. - Дослідження та аналіз рівня фізичної підготовленості студентів ДНУ імені Олеся Гончара (2018)
Чуйко О. - Урахування показників фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів при розробці програми секційних занять з тайського боксу (2018)
Шевченко О. - Вплив рівня швидкісно-силової підготовленості на показники спритності волейболістів 12–13 років, Паєвський В., Горчанюк Ю. (2018)
Шейко Л. - Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем у женщин под влиянием занятий плаванием (2018)
Куцик П. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку торговельних підприємств України у 2014-2016 роках, Вірт М. Я. (2017)
Апопій В. В. - Інтеграція та інтернаціоналізація внутрішньої торгівлі України: сучасні тенденції і проблеми розвитку (2017)
Мазаракі А. А. - Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств сфери торгівлі, Федулова Л. І. (2017)
Stratan A. - Moldova-Ukraine – priorities for development of trade and economic relations, Şavga L. (2017)
Дайновський Ю. А. - Стан та перспективи розвитку маркетингових комунікацій підприємств оптової та роздрібної торгівлі, Балук Н. Р., Басій Н. Ф. (2017)
Кузнєцов Е. А. - Стратегії підприємств роздрібної торгівлі України в період четвертої точки біфуркації, Мазур О. Є. (2017)
Міщук І. П. - Логістичне забезпечення діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації (2017)
Антонюк Я. М. - Вплив макроекономічних факторів на розвиток торгівлі України в умовах геополітичного загострення (2017)
Балабан П. Ю. - Торговельне підприємництво: ефективність, конкурентоспроможність, стратегія розвитку, Балабан М. П. (2017)
Балабан П. Ю. - Активізація діяльності торгівлі в сільській місцевості у контексті розвитку сільських територій, Лісіца В. В. (2017)
Семів С. Р. - Модель розвитку кооперативної роздрібної торгівлі в країнах Європи (2017)
Черкасова С. В. - Механізми реалізації інвестиційного потенціалу венчурних фондів для розвитку вітчизняних підприємств (2017)
Олексин С. М. - Теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у підприємствах оптової торгівлі (2017)
Коваль Л. М. - Ресурсний потенціал розвитку підприємництва у сільській місцевості через інститут кооперації (2017)
Заярна Н. М. - Роль оборотних коштів у контексті забезпечення стійкості фінансового стану підприємства, Величко Д. Д., Плис Р. О. (2017)
Мединська Т. В. - Погашення податкового боргу в системі адміністрування податків та зборів в Україні, Понятівський І. С., Керод Т. Р. (2017)
Шиндировський І. М. - Організаційні форми суб'єктів господарювання, Кабаці Б. І. (2017)
Ощипок І. М. - Розвиток закладів ресторанного господарства на концептуальних засадах інновацій (2017)
Гайванович Н. В. - Система дистрибуції: сутність, структура та види формалізації відносин (2017)
Жуковська В. М. - Соціально-етичні дисонанси у торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями (2017)
П'ятницька Г. Т. - Інновації у розвитку підприємств ресторанного господарства: міжнародні тренди та українські реалії в умовах домінування ринкових загроз, Григоренко О. М., Найдюк В. С. (2017)
Завійська В. М. - Cпортивне орієнтування як засіб різнобічної підготовки студентів, Блащак І. М., Лукасевич Л. В. (2017)
Роженко О. В. - Заходи забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур як основа управління ними (2017)
Новосад І. В. - Орієнтири вдосконалення фіскальної складової митної безпеки (2017)
Власюк Н. І. - Сучасні проблеми оцінювання фінансового стану підприємств та можливі шляхи їх вирішення, Салійчук Н. Ф. (2017)
Кузьмінська К. І. - Організаційно-технологічні аспекти обліку на підприємствах ресторанного господарства (2017)
Лучко М. Р. - Облік праці та заробітної плати засуджених: організація та методика (2017)
Наявко І. І. - Формування туристичного продукту, Блащак І. М. (2017)
Тучковська І. І. - Аналіз тенденцій інноваційного розвитку туристичних підприємств (2017)
Соколов Ю. Н. - Факторы, влияющие на функцию левого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST после ургентного первичного перкутанного коронарного вмешательства (данные годичного наблюдения), Соколов М. Ю., Терентьев В. Г., Тарапон И. В., Кобыляк В. Ю., Кривчун А. С., Герасимчук С. Г., Холодий Н. О., Левчук Н. П. (2017)
Лобач Л. Є. - Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда, Досенко В. Є., Долженко М. М. (2017)
Копиця М. П. - Чинники, що впливають на рівень sST2 у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, Петюніна О. В. (2017)
Шуба Н. М. - Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Кир’яченко С. П., Воронова Т. Д., Залуцька О. С., Метеньканич Г. І. (2017)
Кожухов С. М. - Особливості ремоделювання загальних сонних артерій та його взаємозв’язок зі структурними змінами лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, Довганич Н. В., Яринкіна О. А., Ілляш М. Г., Базика О. Є., Деяк С. І., Старшова О. С., Тхор Н. В. (2017)
Черняга-Ройко У. П. - Профіль серцево-судинного ризику та показники структурно-функціонального стану міокарда в госпіталізованих пацієнтів з тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру, Акер А. В., Тумак І. М., Жарінов О. Й. (2017)
Гіреш Й. Й. - Оцінювання гендерних особливостей систолічної та діастолічної функції серця при гіпертонічній хворобі методом спекл-трекінг ехокардіографії (2017)
Аль Салім А. А. - Зв’язок поліморфізму Q223R гена LEPR з кардіометаболічними чинниками ризику в чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2017)
Зінченко Ю. В. - Злоякісні шлуночкові порушення ритму серця у хворого з ангіосаркомою серця, Фролов О. І., Кричкевич В. А., Могильницький Є. В., Рибак А. Ю., Рожкова О. М., Шевельов Р. Д. (2017)
Талаева Т. В. - Coсудистая кальцификация: значимость в патогенезе, диагностике, клиническом течении и прогнозе исходов атеросклероза и ишемической болезни сердца, Шумаков В. А., Братусь В. В. (2017)
Wachtell K. - Ліве передсердя, фібриляція передсердь і ризик інсульту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка, Devereux R. B., Lyle P. A., Okin P. M., Gerdts E. (2017)
Корнацький В. М. - Вплив психосоціальних чинників на стан здоров’я та якість життя населення, Дяченко Л. О., Михальчук В. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Дорошенко С. І. - Лідія Андріївна Лисиченко як наукова цінність (2018)
Шевченко Л. І. - Український мовознавець Л. А. Лисиченко: наукова особистість у ритмах традиції, часу й культурної історії народу (2018)
Маленко О. О. - Художнє слово в координатах харківської філологічної традиції: контекст, образ, інтерпретація сенсу (на пошану професора Лідії Андріївни Лисиченко) (2018)
Лисиченко Т. Ю. - Мовно-естетичний образ жінки­вченого в палітрі спогадів колег, учнів, послідовників (2018)
Лисиченко Л. А. - Екскурс в історію кафедри української мови (2018)
Zabotnova M. V. - Implementation of ukrainian­speaking memes in cyberspace, Bohdanova O. V. (2018)
Космеда Т. А. - "Живе" народне слово як підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля та мотивація потреби фіксації українізмів, Намачинська Г. Я. (2018)
Піддубна Н. В. - Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба розмежування понять (2018)
Подуфалова Т. В. - Лексикографічна репрезентація когнітивної структури концепту facial expression/міміка в англійській мові, Козка І. К. (2018)
Cагаровський А. А. - Особливості фразеологічного складу говірок Куп’янського і Дворічанського районів Харківської області (2018)
Сизонов Д. Ю. - Медійний фразеологізм в контексті мовної картини світу (2018)
Степаненко М. І. - Сучасна лінгвофемінізація: родова диференціація, перифрастична номінація (2018)
Стишов О. А. - Стилістично марковані лексичні неологізми в дискурсі ЗМІ початку ХХІ століття (2018)
Тихоненко О. В. - Становлення фразеології офіційно­ділового стилю української мови (2018)
Янчура Д. - Функційне навантаження онімів та проблема становлення метамови літературної ономастики (2018)
Ярещенко А. П. - Харків: відомий і незнаний (2018)
Сімонок В. П. - Людина в українській мовній картині світу (2018)
Богданова І. Є. - Український простір у мовній картині світу Левка Боровиковського (2018)
Помирча С. В. - Мовні засоби портретної характеристики Ярини в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" (2018)
Сазонова Я. Ю. - Феномен страху в парадигмі лінгвістичних досліджень (2018)
Дорошенко С. І. - До питання про синтаксичні особливості законодавчого підстилю української мови (2018)
Каминін І. М. - Асиміляція англо­- та франкомовних запозичень на семантичному та словотвірному рівнях у сучасній українській літературній мові, Чурсіна Л. В. (2018)
Таран О. С. - Дериваційний потенціал кольоративів (на матеріалі української та англійської мов) (2018)
Олексенко О. А. - Орудний відмінок із семантикою порівняння в приіменному вживанні (2018)
Халіман О. В. - Транспозиція особових дієслівних форм теперішнього часу як механізм породження оцінних значень (2018)
Бацевич Ф. С. - Лінгвокомунікативні аспекти українського "чорного гумору" (на матеріалі оповідань Ю. Винничука) (2018)
Осіпова Т. Ф. - Штрихи до мовного портрета науковця: невербальний аспект комунікативної компетенції (2018)
Пелепейченко Л. М. - Перехідні явища у функціонуванні мов у сучасному соціальному контексті України (2018)
Скаб М. С. - Універсальне офіційне звертання до сучасного українського військовика (втрати, здобутки, перспективи) (2018)
Шкіцька І. Ю. - Способи та засоби вербалізації іронії в маніпулятивному дискурсі позитиву (2018)
Книшенко Н. П. - Теоретичні й практичні основи для різноаспектного дослідження спеціальної лексики, Нікуліна Н. В. (2018)
Космеда Т. А. - По­новому про вічне (Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст: монографія / Оксана Дзера. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 490 с.), Піддубна Н. В. (2018)
Шитик Л. В. - Рецензія на монографію Шрамко Р. Г., Степаненко М. І. "Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові" (2018)
Содержание (2017)
Коцюба А. А. - Синтез системы прогнозирования объемов применения полимерных композиционных материалов в отечественных гражданских самолетах на долгосрочные периоды, Кондратьев А. В. (2017)
Бычков А. С. - Обзор и анализ состояния проблемы повышения эксплуатационных характеристик авиакосмической техники специальными методами порошковой металлургии. Сообщение 1. Стратегические аспекты состояния проблемы (2017)
Гагауз П. М. - Инженерная методика расчета ступенчатых адгезионных соединений, Гагауз Ф. М. (2017)
Макеев В. И. - Модели движения объектов наблюдения по траекториям, Пушкарёв Ю. И., Воронько В. В., Завистовский Д. И. (2017)
Мохаммади Фархади Р. - Оценка аэродинамических коэффициентов беспилотного летательного аппарата с модифицированным критерием на основе данных летных испытаний при наличии ветра, Кортунов В. И., Молчанов А. А. (2017)
Планковский С. И. - Выбор системы определяющих уравнений и критерия поверхностного разрушения для анализа напряженного состояния деталей при термоимпульсной обработке, Шипуль О. В., Ходак Р. А. (2017)
Мірошніков В. Ю. - Третя основна задача теорії пружності в просторі з N паралельними круговими циліндричними порожнинами (2017)
Брега Д. А. - Топологическая оптимизация элементов узлов летательного аппарата (2017)
Шевцов В. Ю. - Анализ микроструктуры полимерных композитов с повышенной электропроводностью (2017)
Рефераты (2017)
Сведения об авторах (2017)
До ювілею Віри Йосипівни Целуйко (2017)
Целуйко В. И. - Влияние стабильной стенокардии в анамнезе на прогноз у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А., Доминас В. М. (2017)
Бабий Л. Н. - Диастолическая дисфункция левого желудочка сердца и ее роль в развитии сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца, Строганова Н. П., Хоменко Ю. О. (2017)
Андрєєв Є. В. - Поліморфізм генів фолатного циклу в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда:результати дослідження української популяції, Макуха Ю. М. (2017)
Семен Х. О. - Досвід роботи регіональної програми допомоги хворим з легеневою гіпертензією: ще один крок назустріч створенню реєстру пацієнтів, Любицький І. М., Максим Г. Я., Орищин Н. Д., Єлісєєва О. П., Соловей Л. Я., Тарасова Т. О., Павлик С. С., Яворський О. Г. (2017)
Залізна Ю. І. - Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з уперше діагностованою фібриляцією передсердь при 6-місячному спостереженні, Міхалєв К. О., Жарінов О. Й. (2017)
Сичов О. С. - Валідація опитувальника якості життя HeartQol у пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2017)
Понич Н. В. - Відновлення систолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з аортальним стенозом після протезування аортального клапана, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Лебідь І. Г. - Особливості толерантності до фізичного навантаження у дорослих пацієнтів після операції заміни аортального клапана легеневим автографтом, Разінкіна А. О., Климишин Ю. І., Руденко Н. М. (2017)
Залєвська Т. Д. - Плейотропні ефекти препаратів, що пригнічують активність ренін-ангіотензинової системи, їх значення для клінічної практики (2017)
Кваша Е. А. - Электронные системы доставки никотина – технологическое решение проблемы курения или новая угроза здоровью?, Срибная О. В. (2017)
До відома авторів (2017)
Содержание (2017)
Коцюба А. А. - Реализация критерия технической эффективности применительно к анализу конструкций агрегатов гражданских самолетов из полимерных композиционных материалов (2017)
Гагауз Ф. М. - Оптимизация конструктивных параметров балок и лонжеронов из композиционных материалов, Карпов Я. С. (2017)
Бычков А. С. - Обзор и анализ состояния проблемы повышения эксплуатационных характеристик авиакосмической техники специальными методами порошковой металлургии. Сообщение 2. Тактические аспекты состояния проблемы (2017)
Дифучин Ю. Н. - Анализ разрывных напряжений и коэффициентов концентрации напряжений в зонах отверстий в пластинах с ПКМ образца болтового соединения, Рудаков К. Н. (2017)
Планковский С. И. - Экспериментально-расчетная методика определения ограничений режимов лазерной очистки деталей из алюминиевых сплавов, Цегельник Е. В., Мельничук П. И., Чащин Н. А. (2017)
Рахман Мохаммади Фархади - Оценивание аэродинамических коэффициентов и синтез робастного управления боковым движением БПЛА при малых скоростях (2017)
Шаабдиев C. Ш. - Анализ надежности топливной системы регионального пассажирского самолета Ан-140 на начальном этапе эксплуатации (2017)
Шевцов В. Ю. - Повышение электропроводности полимерных волокнистых композитов, Литвинова В. Я. (2017)
Мірошніков В. Ю. - Оцінювання напруженого стану циліндричних порожнин у просторі, при заданому просторовому асиметричному навантаженні, Олешкевич С. В., Медведєва А. В. (2017)
Рефераты (2017)
Сведения об авторах (2017)
Шморгун О. С. - Конституційне право особистості на працю в сфері новітніх технологій (2017)
Касимова А. - Проблема соблюдения государствами и вооруженными формированиями норм международного гуманитарного права в период вооруженных конфликтов (2017)
Ярмол Л. В. - Світові інституційно-діяльнісні міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів (2017)
Астахова О. О. - Витоки та ґенеза обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину (2017)
Гмирін А. А. - Відмежування злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів від суміжних злочинів та аналогічного правопорушення (2017)
Матвійчук В. В. - Кваліфікуючі ознаки злочину порушення недоторканності приватного життя (частина 2 статті 182 Кримінального Кодексу України) (2017)
Харь І. О. - Витоки та ґенеза суб'єкта злочину в п’ятому—восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Kravchun N. A. - Pathogenic therapy of diabetic cystopathy with alpha lipoic acid and group B vitamins in types 1 and 2 diabetes mellitus patients, Tkachuk E. Yu. (2017)
Пасєчко Н. В. - Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів, Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О. М., Сов’як І. В., Шумська О. А., Джула М. А., Крицький Т. І. (2017)
Сазонов М. Є. - Визначення експресії натрій-йод симпортера при високодиференційованих папілярних карциномах і фолікулярних неоплазіях щитоподібної залози (2017)
Сергієнко В. О. - Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, статини та їх комбінація в лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, Ажмі С., Сергієнко О. О. (2017)
Кононенко А. Г. - Вивчення впливу настойки листя фейхоа на тиреоїдну функцію щурів з експериментальним гіпотиреозом, Кравченко В. М. (2017)
Соколова С. С. - Органометричні та морфометричні показники щитоподібної залози дітей різного гестаційного віку, народжених з малою вагою, Сергієнко Л. Ю., Гєворкян А. Р., Гавріш Т. С., Лізогубова М. Г. (2017)
Мохорт Т. В. - Альфа-липоевая кислота: полифакторное влияние и обоснование возможностей использования при сахарном диабете (2017)
Хижняк О. О. - Инсулин Деглюдек — новое поколение аналогов базального инсулина длительного действия (обзор литературы и собственные данные), Караченцев Ю. И., Островерхова Г. В., Гогитидзе Т. Г., Селюкова Н. Ю, Николаев Р. С., Манская Е. Г. (2017)
Кравчун Н. О. - Функціональний продукт чорнична паста в комплексному лікуванні ожиріння та порушень вуглеводного обміну, Дорош О. Г., Дунаєва І. П., Земляніцина О. В., Черняєва А. О., Місюра К. В., Тітова Ю. О. (2017)
Паламарчук А. В. - Діагностика та лікування доброякісних форм вузлового зоба, Власенко М. В. (2017)
Тихонова Т. М. - Шляхи удосконалення визначення глікемії: ферментативні методи, їх класифікація, характеристика, переваги та недоліки, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2017)
Камчатний В. Г. - Культурно-просвітницька діяльність видатного вченого В. Я. Данилевського (до 165-річчя з дня народження) (2017)
Ювіляри року! (2017)
Varavkina-Tarasova N. - Spiritual symbols in the context of the musical text (The "Anthem of Ukraine" music by Verbitsky to the words of P. Chubinsky) (2017)
Герасименко Л. М. - "Давидові псалми" Т. Шевченка в аспекті жанрових втілень (на прикладі української хорової музики) (2017)
Гладишко А. - Архетип в музичній культурі як дискурс сучасної української музикології (2017)
Федорак Д. - Жанровая система "Symphonia harmonie celestium revelationum" Хильдегарды Бингенской в контексте средневековой литургической монодии (2017)
Ільяшенко Т. П. - Неофольклористична тенденція у контексті музичної культури Донбасу другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Щелканова С. А. - Композиційно-драматургічні особливості симфонії № 3 "Есхатофонії" Валентина Сильвестрова (2017)
Каменева А. С. - Музыкально-поэтические символы в хоровом творчестве М. Шуха (2017)
Михайлова Н. М. - Время и пространство в режиссерско-постановочных решениях хоровых сцен музыкальных спектаклей (2017)
Иванова И. - Периодизация творчества Роберта Шумана в фокусе оценочных суждений (2017)
Кохан Л. - Перший музично-драматичний гурток у Києві під керівництвом М. Старицького та М. Лисенка (1871–1882) (2017)
Плющенко М. Ю. - Вектори творчості Олександра Назаренка: від виконавства до композиторської інтерпретації (2017)
Третьяков С. - Историческая динамика кларнетового исполнительства в Харькове (2017)
Рудь П. В. - Три фортепіанні сонати В. Сильвестрова: контекст становлення композиторського стилю (2017)
Дыняк Т. - Испанский фольклор в контексте фортепианного творчества композиторов периода Renacimiento (2017)
Бернат Ф. - Ласло Сендрi-Карпер і традиції угорської гітарної школи (2017)
Пастухов А. В. - "16 вальсов для фагота соло" Ф. Миньона: жанрово-стилевые трансформации (2017)
День Кайюань - Вокальные миниатюры Чжу Цзяньэра: жанрово-стилистические черты (2017)
Сунь Тянь - Концерт №1 для фортепиано с оркестром Хуан Ан-Луна в исполнительской интерпретации Джозефа Бановеца (2017)
Хань Сюебин - Фортепианный цикл Сан Тонга "Девять пьес на темы народных песен": к проблеме взаимодействия западноевропейской техники письма с китайским фольклором (2017)
Ци Мінвей - Класична спадщина європейського мистецтва як фундамент виховання академічного співака в Китаї на сучасному етапі (2017)
Курбетдинова Л. - Преломление национальных традиций в пейзажной лирике М. Халитовой (на примере камерно-инструментальных произведений) (2017)
Беличенко Н. Н. - Магнификат И. С. Баха BWV243a, Es-dur: диалог с традицией (2017)
Мироненко В. П. - Строки позовної давності у міжнародному приватному праві, Калініч А. М. (2017)
Вітко О. Ю. - Прояв злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України зовні: теоретичні та прикладні проблеми (2017)
Волкова Т. І. - Предмет злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2017)
Воробей П. А. - Компаративістська характеристика складів злочинів, передбачених статтями 384—385 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР (2017)
Кубрицький М. Л. - Посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчиненні організованими злочинними угрупованнями (2017)
Лопащук Д. І. - Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого пунктом 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав (2017)
Матвійчук В. В. - Суб’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя за кримінальним законодавством України (2017)
Матвійчук В. К. - Суб’єктивна сторона злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Денисюк О. М. - Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на підприємствах машинобудівної галузі Вінницької області (2015)
Чукаєва І. К. - Формування ринку сервісних послуг в нафтовому секторі України (2015)
Запша Г. М. - Організаційні форми управління маркетинговою діяльністю аграрних господарюючих суб’єктів (2015)
Бабенко А. Г. - Актуальні питання формування міжгалузевих зв’язків агропромислового виробництва в Україні (2015)
Мешко Н. П. - Інтернаціоналізація як домінанта розвитку глобального ринку освітніх послуг: економічний аспект, Присвітла О. В. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання впливу опортуністичної поведінки на виникнення ризиків у діяльності підприємств, Диба М. І. (2015)
Ткаченко Н. М. - Історичний генезис понять "витрати" і "затрати": обліково-економічний аспект, Гуріна Н. В. (2015)
Дєєва Н. Е. - Історичні аспекти теорії і практики корпоративного управління (2015)
Чуйко Г. П. - Практичні питання державного управління пандемічними ситуаціями, Дворник О. В., Шиян С. І. (2015)
Konashevych Oleksii - The concept of paper document turnover tax (2015)
Замазій О. В. - Оптимізація іміджу підприємства в системі ціннісно-орієнтованого управління (2015)
Юрченко М. Є. - Модель оцінки ймовірності банкрутства підприємств у сучасних реаліях, Марченко Н. А. (2015)
Чудак Л. А. - Бухгалтерський облік виробництва кормів: міжнародний підхід (2015)
Обиход Г. О. - Теоретичні аспекти функціонування екосистеми міста з позицій гарантування екологічної безпеки, Омельченко А. А., Бойко В. В. (2015)
Грицишен Д. О. - Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою (2015)
Бугай Т. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні (2015)
Домаскіна М. А. - Моделювання оптимальної структури виробництва аграрного підприємства в умовах погодного ризику, Ярижко К. В. (2015)
Вигівська І. М. - Облікове забезпечення контролю ризиків туристичних підприємств: організаційно-методичні засади (2015)
Демиденко С. Л. - Особливості стратегічного аналізу середовища підприємства (2015)
Сушко Н. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності системних ризиків банківської діяльності (2015)
Кукліна Т. С. - Розробка системи комплексної оцінки персоналу готельного підприємства (2015)
Остапенко Я. О. - Статистичне забезпечення управління витратами підприємств готельного господарства (2015)
Пехов В. А. - Формування ємності ринку та мотивація підприємницької діяльності у виробництві зерна: теоретико-методичні аспекти сутності (2015)
Гальчук А. А. - Трактування та взаємозв’язок категорій "інновація", "новація", "нововведення","інноваційний процес" та "інноваційна діяльніст" (2015)
Обушна Н. І. - Методика ідентифікації факторів вартості підприємства на основі моделі економічної доданої вартості, Ровний Я. А. (2015)
Ільченко Н. В. - Світові тенденції розвитку нефінансової звітності та розкриття інформації зі сталого розвитку (2015)
Сидор І. П. - Бюджетне забезпечення соціального захисту населення: теоретичні аспекти і вітчизняна практика (2015)
Тараненко Ю. В. - Способи моделювання системи управління товарними запасами (2015)
Жовтяк Г. А. - Оцінювання просторової асиметрії розміщення продуктивних сил в економіці регіону (2015)
Трубнік Т. Є. - Оцінювання якісних та кількісних критеріїв економічного зростання (2015)
Чудаєва І. Б. - Моделювання структурних зрушень в підприємництві: сутність, причини та регіональні аспекти (2015)
Сосновська І. М. - Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств (2015)
Шипуліна Ю. С. - Проблеми і перспективи формування розвитку інноваційної культури (на прикладі промислових підприємств сумщини) (2015)
Юрчук Н. П. - Перспективи розвитку інформаційних технологій в банківській системі (2015)
Жигірь А. А. - Фінансові аспекти еколого - економічного регулювання підприємницької діяльності (2015)
Кудрявцев В. М. - Державне регулювання інвестиційної безпеки національної економіки (2015)
Дупляк Т. П. - Організаційно-правові засади державного регулювання виставкової діяльності в Україні (2015)
Максименко О. С. - Економічний розвиток та енергетичний процес: рушійні сили та взаємний вплив (2015)
Корват О. В. - Концептуалізація державного регулювання ринку страхових послуг (2015)
Кудрявцева О. В. - Критерії оцінки економічної безпеки автотранспортного підприємства (2015)
Остропольська Є. В. - Роль та значення процентної політики банку в забезпеченні ефективного функціонування банківської сфери України (2015)
Григорова-Беренда Л. И. - Международные экономические санкции в отношении РФ и их влияние на интеграционные процессы в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз) (2015)
Дергалюк Б. В. - Управління дебіторською заборгованістю як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств в сучасних умовах (2015)
Жмуденко В. О. - Формування системи управління економічною безпекою регіону (2015)
Забуранний С. В. - Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері (2015)
Магас Н. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішнього ринку України (2015)
Набатова Ю. О. - Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та їх вплив на економічні показники 2010-2015 років (2015)
Ромусік Я. В. - Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: swot – аналіз (2015)
Стеблянко І. О. - Розвиток галузей національної економіки: аспект податкової реформи (2015)
Сугоняко Д. О. - Напрями розвитку менеджменту малих підприємств України в умовах євроінтеграції (2015)
Теребух А. А. - Особливості державного стимулювання еколого-інноваційного розвитку як головного чинника відродження деревообробного виробництва України, Яворська Н. П. (2015)
Навроцька Т. А. - Аналіз етапів моделювання інвестиційного процесу для ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування (2015)
Фатюха Н. Г. - Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції запорізької області, Сірик Ю. О. (2015)
Іваницька С. Б. - Проблема безробіття молоді України, Мороховець І. О. (2015)
Крук В. В. - До питання інвестицій у розвиток загальної середньої освіти в Україні, Петренко І. П. (2015)
Лисецька Н. М. - Зовнішні джерела фінансування як чинник реформування інституційної інфраструктури в Україні (2015)
Дашевська Н. С. - Формування стратегії диверсифікації для підприємств-виробників продукції тваринництва (2015)
Дяченко Т. А. - Методичний підхід до розробки конкурентних стратегій промислових підприємств з надання ремонтних послуг (2015)
Топоркова О. С. - Генезис теорії інформаційно-мережевої економіки (2015)
Замрига А. В. - Сільськогосподарське консультування як дієвий інструмент реалізації інноваційних процесів (2015)
Плєшакова Н. А. - Світовий досвід антикризового регулювання в зарубіжних країнах (2015)
Шувар Б. І. - Оцінка чинників формування стратегії органічного виробництва в контексті викликів євроінтеграції (2015)
Машлякевич А. О. - Аналіз якості інноваційної діяльності в Україні та за кордоном (2015)
Гоголь М. М. - Основні аспекти використання консолідованих фінансових звітів в системі бухгалтерського обліку України (2015)
Лойко В. В. - Банківська система України: стан та перспективи розвитку, Павленко В. В. (2015)
Соколовська В. В. - Сутність та перспектива розвитку в Україні фандрайзингу (2015)
Ханін І. Г. - Напрями розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу України в нових геополітичних умовах, Сазонець І. Л. (2015)
Литюга Ю. В. - Процесне управління ризиками розвитку підприємства як джерело його конкурентоспроможності, Позняк С. В. (2015)
Рудаков О. М. - Структурні компоненти інноваційної стратегії підприємств-виробників продукції для залізничної галузі (2015)
Ковальчук С. П. - Сучасна система заходів державного регулювання залучення інвестицій (2015)
Ягельська К. Ю. - Концепція випереджаючого національного економічного розвитку: енергетичний підхід (2015)
Вознюк О. В. - Оцінка потенціалу виконання видатків місцевих бюджетів (2015)
Вербицька Ю. М. - Методичні підходи дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності (2013)
Герасименко О. М. - Побудова підрозділу з ризик-менеджменту: концептуальні підходи до кількості та професійного складу (2013)
Шнипко О. С. - Безпека людського життя як основа загальнонаціональної об'єднавчої ідеї в Україні: концептуальні основи (2013)
Егорова Н. В. - Особенности трансформации национальной экономики (2013)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговая концепция — философия управления и технология современного бизнеса (2013)
Єрмаков О. Ю. - Ресурсно-технічне забезпечення ефективного господарювання у сільськогосподарському виробництві: стан та шляхи вирішення, Труш Н. І., Жибак М. М. (2013)
Хлівна І. В. - Вплив ризиків на фінансову безпеку малих підприємств сільського господарства (2013)
Загорська Д. М. - Джерела фінансового забезпечення діяльності суб'єктів малого бізнесу (2013)
Стаканов Р. Д. - Еволюція міграційної політики в Канаді (2013)
Боровик О. А. - Оцінка показників ефективності функціонування новітніх ресурсозберігаючих технологій у світових та вітчизняних виробничих процесах (2013)
Башук А. О. - Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України (2013)
Петруха С. В. - Характеристика системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності ТОВ "КД "royal" (2013)
Палиця С. B. - Зарубіжний досвід кластеризації в медицині (2013)
Шатілова О. В. - Прогнозна модель розвитку українського ринку нових легкових автомобілів (2013)
Шевченко В. С. - Діагностування передумов та факторів розвитку будівельної галузі України (2013)
Беррин Болек - Интеграция в мировую торговую систему стран, подвергшихся трансформации (2013)
Угур Ариф Болек - Роль турецкого капитала в развитии экономики азербайджана (2013)
Солодуха О. В. - Специфіка оцінки ефективності послуг управлінського консалтингу (2013)
Зибарева О. В. - Регіональна асиметрія за продуктивністю праці на прикладі карпатського регіону, Петращак О. О. (2013)
Нісфоян С. С. - Визначення тенденцій управління витратами на персонал на підприємствах України та Кіровоградської області (2013)
Мамонтова І. В. - Система фінансових важелів фінансового механізму (2013)
Добіжа Н. В. - Сучасні тенденції удосконалення та розвитку страхового ринку, Корчевна К. Ю. (2013)
Олійник Г. І. - Основи формування механізму взаємодії страхових компаній та банків (2013)
Мазуренко А. В. - Банки та інвестиції (2013)
Образцова Н. О. - Інвестиційна привабливість інноваційних підприємств як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Леось О. Ю. - Сучасні проблеми управління депозитарною діяльністю в Україні, Пилипець Є. Ю. (2013)
Скорук О. П. - Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу, Павельчук І. М. (2013)
Барабанова В. В. - Теоретичні аспекти податкового планування підприємств (2013)
Литвинова О. В. - Аналіз світового досвіду щодо впливу туризму на соціальну, економічну та екологічну складову розвитку країни (2013)
Бехтер Л. А. - Удосконалення методичних підходів оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств запорізької області (2013)
Мироненко М. Ю. - Тенденції формування інвестиційної привабливості України та її вплив на соціально-економічний розвиток (2013)
Рябцев Г. Л. - Регіональні аспекти державної політики розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2013)
Дученко Г. В. - Щодо механізму державного управління оподаткуванням нерухомості в Україні (2013)
Сорока О. Я. - Роль і місце відомих лікарів у державному регулюванні медичної діяльності на прикарпатті у першій половині хх століття (2013)
Оверчук Л. П. - Управління медичним постачанням мобільних формувань в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу (2013)
Лавров Р. В. - Фінансовий реінжиніринг у банківській діяльності: загрози та можливості (2013)
Будник В. А. - Внутрішній ринок капіталу як джерело підвищення вартості корпоративних об'єднань підприємств (2013)
Одінцов М. М. - Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки (2013)
Стаканов Р. Д. - Роль мігрантів у функціонуванні ринку праці сполученого королівства в ххі ст. (2013)
Григор'єва М. І. - Інвестиційні аспекти корпоративного проекту "стовбурові клітини", Кобржицький В. В. (2013)
Лисенко Ю. В. - Особливості стратегічного планування на гірничо-металургійних підприємствах України, Слабко Я. Я. (2013)
Крайнік О. М. - Корпоративна культура як чинник ефективного управління персоналом на підприємствах машинобудування (2013)
Зайченко В. В. - Трансформація вимог до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, Лаптєва А. В. (2013)
Сакалош Т. В. - До питання інвестування проекту спільного виробництва та реалізації кранів мостового типу в Україні (2013)
Хлівна І. В. - Оцінювання рівня фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Шелудько Р. М. - Ефективність використання основних засобів у сільськогосподарських підприємствах харківської області, Білоусько Н. Л. (2013)
Домінська О. Я. - Державне регулювання розвитку льонопромислового комплексу у розвинених країнах (2013)
Харіна О. О. - Необхідність здійснення екологічного оподаткування на молокопереробних підприємствах (2013)
Маліношевська К. І. - Проблеми управління якістю обслуговування авіакомпаній в аеропортах (2013)
Шостак Р. С. - Комплексне оцінювання розвитку економіки регіонів: методичний підхід (2013)
Наконечна Д. Ю. - Удосконалення процесу управління енергоощадженням на засадах циклу демінга (2013)
Піменова О. В. - Сутність та зміст господарювання в системі аграрних відносин (2013)
Рогульський В. М. - Дискусійні питання щодо визначення поняття іро (2013)
Мамедов А. А. - Основные перспективы внешнеторговой стратегии в современных экономических условиях и направления ее реализации (2013)
Тищенко В. О. - Удосконалення структури державного управління у сфері цивільного захисту України (2013)
Рибачук В. Л. - Формування механізму підвищення якості послуг житлово-комунального господарства в умовах конкурентного середовища (2013)
Алейнікова О. В. - Недискреційні механізми регулювання сучасної соціально-економічної системи (2013)
Терент'єва А. В. - Можливість застосування елементів swot-аналізу при прийнятті управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій (2013)
Рябцев Г. Л. - Прогнозування на ринку нафтопродуктів як шлях формування дієвої державної політики його розвитку (2013)
Дячук Д. Д. - Удосконалення управління якістю медичної допомоги у багатопрофільному закладі охорони здоров'я мегаполісу на засадах комплексної інформатизації, Вовк К. В. (2013)
Кузьмінський П. Й. - Державне управління реформуванням сестринської освіти в Україні відповідно до європейських стандартів (за матеріалами літературних джерел) (2013)
Данильчук І. А. - Державне управління силами та засобами системи охорони здоров'я військово-морських сил України: пошук моделі (2013)
Калько А. Д. - Методи аналізу організації та управління соціально-економічною безпекою (2013)
Федорів Т. В. - Медіаосвіта та медіа-компетентність державних службовців: перспективи розвитку (2013)
Демченко Д. О. - Роль держави щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у сфері вантажних авіаційних перевезень (2013)
Кашпур Л. М. - Організаційно-правові принципи побудови податкової системи України (2013)
Машков А. О. - Аналіз чинників у системі реалізації державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Сіцінський В. С. - Історичний досвід договірно-правового оформлення державних кордонів країн європейського союзу (2013)
Тихончук Л. Х. - Механізми державного управління ефективною реалізацією інвестиційного потенціалу сільськогосподарського комплексу у контексті регіонального розвитку (2013)
Айзятулов Р. Ф. - Клініко-анамнестичні зіставлення перебігу папуло-пустульозної стадії рожевих вугрів у пацієнтів з різним ступенем тяжкості захворювання, Полях Я. О., Дудченко М. О. (2017)
Syzon O. O. - Changes of some parametres clinical examination of patients with psoriatic arthritis (2017)
Denysenko O. I. - Evolution of systemic immunity in dices in patients with pyodermas while using lasertherapy, Dashko M. O. (2017)
Солошенко Е. М. - Інтегральний коефіцієнт гуморального імунітету у хворих на поширені дерматози, Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Гіржанова І. В. (2017)
Ємченко Я. О. - Рівень показників системного запалення у хворих на псоріаз обтяжений метаболічним синдромом (2017)
Денисенко О. І. - Клінічні результати різних методів лікування хворих на екзему, Степан Н. А. (2017)
Сизон О. О. - Цитокіновий статус у хворих на псоріаз різного ступеня тяжкості, Федорова У. В. (2017)
Varahabhatla Vamsi - Prevalence of scabies among school-going children of rural India, Mithilesh Burra, Reznichenko N.Yu. (2017)
Мавров Г. И. - Медико-социальная и клиническая характеристика больных урогенитальными мікст-инфекциями, Каменев В. И., Ярошенко М. А. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Клиническая характеристика и современный подход к комплексной терапии грибковых болезней кожи и ее придатков (2017)
Степаненко В. І. - Роль функціональних проб для ранньої діагностики артропатичного псоріазу, Сизон О. О. (2017)
Гулей Л. О. - Перспективи застосування конфокальної лазерної скануючої мікроскопіі в дерматологічній практиці (2017)
Федотов В. П. - Рівень мелатонін-сульфату у хворих на паратравматичну екзему похилого та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією, Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед (2017)
Шуленіна О. В. - Порівняльна ефективність радіохірургічного лікування та кріодеструкції новоутворень шкіри вірусного ґенезу (2017)
Наліжитий А. А. - Вугрова хвороба: поєднання місцевого лікування та лазеротерапії, Бондар С. А., Пічкур О. М., Щербич Ю. В (2017)
Рудник Т. І. - Етіопатогенетичні та клінічні відмінності деяких форм кропив’янок, Вольбин С. В., Іванюшко-Назарко Н. В. (2017)
Когут І. Й. - Визначення ефективності лікування дерматиту, асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень за допомогоюIADS і IAD-IT, Галникіна С. О. (2017)
Глушок В. С. - Основні патофізіологічні механізми розвитку і прогресування актинічного кератозу (2017)
Васильєва К. В. - Урогенітальна хламідійна інфекція у вагітних жінок, Попова І. Б., Артеменко А. Ф. (2017)
Святенко Т. В. - IPL-терапия в лечении сосудистых форм розацеа и других дерматологических заболеваний: безопасность и эффективность (по данным собственных наблюдений), Чеверда О. А., Старостина О. А. (2017)
Беловол А. Н. - Современный взгляд на коморбидность микозов и хронических дерматозов, Береговая А. А., Бурлака И. А. (2017)
Чаплик-Чижо І. О. - Випадки піодермій з практики дерматолога, Сизон О. О. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Псоріаз, червоний плескатий лишай (методичні вказівки до практичних занять студентів медичного факультету), Полях Я. О. (2017)
Білинська О. А. - Шляхи оптимізації навчального процесу з дисципліни "дерматовенерологія" на додипломному етапі, Дашко М. О., Бабак І. Д., Возняк І. Я., Асцатуров Г. Є. (2017)
Дайджест (2017)
До уваги авторів (2017)
Parakhina M. - The problem of retrieval of Ukraine’s cultural property in the ukrainian-russian mutual relations: on the problems history (2018)
Івашко Р. - Ставлення до "схизматиків" у Львівській латинській архідієцезії напередодні Флорентійської унії (2018)
Пасічник Н. - Теоретичні ідеї та практична діяльність державних діячів російської імперії початку ХІХ століття у сфері фінансового управління (2018)
Naboka O. - The expedition to japan under commodore perry and the beginning of the american intrusion into taiwan in the first half of the 1850s (2018)
Altukhov O. - The statutes of Odessa and Kiev exchanges as a source on the history of development of stock exchange matters in Ukraine in the second half of the XIX century (2018)
Лазорак Б. - Січневе повстання 1863 р. проти Російської імперії в історичній пам’яті громадян міста Дрогобич (1880 – 1939 рр.) (2018)
Курдина Ю. - Будівництво головного корпусу цісарсько-королівської технічної академії у Львові (1873 – 1877) (2018)
Nevmerzhytska O. - The statute of the industrial school in drohobych (1888) as a historical source, Haliv M. (2018)
Богатікова О. - Історія українського сакрального будівництва у дослідженнях Григорія Павлуцького (2018)
Зелінський М. - Україна і українці в політичній думці Йоахіма Бартошевича (1867 – 1938) (2018)
Васьків Н. - Між асиміляцією та суспільним визнанням: "антисемітизм" у політичній діяльності та публіцистичній спадщині Теофіла Меруновича (2018)
Сичевський А. - Містична секта іоаннітів у катеринославській єпархії на початку ХХ ст. (2018)
Бежук О. - Джерела особового походження у висвітленні сфери повсякденності та емоційних переживань жінок під час Першої світової війни (2018)
Бондаренко Д. - Від Брест-Литовської до Версальської системи: монархічна контрреволюція в центральній та Східній Європі в 1918 – 1920 рр. (2018)
Сухобокова О. - Празька група УПСР та створення соціалістичної ліги нового сходу (2018)
Казьмирчук Г. - Сучасна російська історіографія передодня і початкового періоду Другої світової війни (2018)
Суховерська І. - Проблеми трактування колабораціонізму в роки Другої світової війни у сучасній російській історіографії (2018)
Демідко О. - Театральна культура Маріуполя у період німецької окупації (1941 – 1943) (2018)
Ільницький В. - Діяльність старшинської школи УПА імені полк. Є. Коновальця на Коломийщині (із особистих зізнань Федора Стефановича-"Кропиви"), Пантюк М. (2018)
Мельничок Ю. - Командний склад Воєнного штабу ТВ 24 "Маківка" (1944 – 1949) (2018)
Попп Р. - Історичний факультет дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в перші повоєнні роки (1944 – 1953) (2018)
Вурловська М. - Радіо у повсякденному житті мешканців Дрогобиччини (1944 – 1958) (2018)
Якубець А. - Виробництво побутових меблів в УРСР у 1950 – 1960-х роках: проблема якості (за публікаціями журналу "Перець") (2018)
Священко З. - Роль і значення ОПЕК у боротьбі за нафтову могутність в 60 – 70-х рр. ХХ ст. (2018)
Лісовська О. - Роль кадрового забезпечення при інтенсифікації сільського господарства Української РСР (60 – 80-ті роки ХХ ст.) (2018)
Деревінський В. - Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. (2018)
Редзюк В. - Молодіжні організації демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні упродовж 2004 – 2014 років: регіональний аспект (2018)
Gapeyeva O. - Overview of basic measures of ensuring of information security in the republic of Kazakhstan (2018)
Годя І. - Трансформація прикордонного співробітництва Закарпаття у транскордонне: напрями, форми, інструменти (2018)
Потрашков С. - Стефан Стамболов: погляд з України. Рецензія на: Миколенко Д. В. Страсті за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895 – 1920 роках. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 804 с. (2018)
Futala V. - Another great study of the ukrainian self-styled-state movement. Review of Vasyl Ivanovych Ilnytskyi’s research "The Carpathian Area of the OUN (Karpatskyi Krai) in the Ukrainian Liberation Movement (1945 – 1954): monograph / I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of Academy of Sciences of Ukraine; Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. – Drohobych: Posvit, 2016. – 696 p., ill. (2018)
Архипкіна Т. Л. - Особливості змін гормональних та біохімічних показників у хворих на СПКЯ при наявності аутоімунної патології щитоподібної залози, Гончарова О. А., Любимова Л. П., Місюра К. В., Тяжелова О. В. (2018)
Брюхова О. В. - Структурні зміни міокарда у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та кардіальною автономною нейропатією, Маньковський Б. М. (2018)
Жердьова Н. М. - Можливість виявлення когнітивних порушень за допомогою різних нейропсихологічних тестів у хворих на цукровий діабет 2 типу, Маньковський Б. М. (2018)
Караченцев Ю. І. - Метаболічний дисбаланс у хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності та відсутності неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням однонуклеотидного поліморфізму – 308 G > A гена фактору некрозу пухлин-альфа (TNF-а ), Полторак В. В., Кравчун Н. О., Атраментова Л. О., Горшунська М. Ю., Тижненко Т. В., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Йенсен Е., Почерняєв А. К. (2018)
Тихонова Т. М. - Точне вимірювання глікемії — основна складова самоконтролю цукрового діабету, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
Тітова Ю. О. - Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Кравчун Н. О. (2018)
Турчина С. І. - Мелатонін та становлення репродуктивної системи у підлітків з нейроендокринним ожирінням (2018)
Чернявская И. В. - Роль и место фитотерапии в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, Земляницына О. В., Черняева А. А., Дунаева И. П., Олейникова С. П., Кравчун Н. А. (2018)
Янко Р. В. - Влияние дозированной нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональное состояние щитовидной железы, Березовский В. А., Литовка И. Г., Жернокльов У. А. (2018)
F. Agaci - The principles of treatment of diabetes mellitus with diet, insulin and antidiabetic drugs, A. Sadedini, Y. Themeli, E. Celo. (2018)
Чумак С. А. - Современные возможности контроля гликемии (обзор литературы) (2018)
Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринна патологія у віковому аспекті" 23–24 листопада 2017 року (2018)
Резолюція ХV науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринна патологія у віковому аспекті" 23–24 листопада 2017 року (2018)
Пам’ятi Петра Миколайовича Боднара, заслуженого дiяча науки i технiки України, академiка АН вищої освiти України, лауреата премiї В. П. Комiсаренка НАН України i премiї НАМН України, доктора медичних наук, професора (2018)
Звіт видавництва: ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2018)
Kharchenko I. - Lipid peroxidation level in the muscle tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) under in vitro incubation with extracts from leaves of various cultivars of Camellia japonica L. (theaceae) (Overview), Maryniuk M., Buyun L., Tkachenko H., Pazontka-Lipinski P., Witaszek M., Osadowski Z. (2017)
Maryniuk M. - Total antioxidant capacity in the muscle tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) under in vitro incubation with extracts from leaves of various species of sansevieria thunb. (asparagaceae) (Overview), Kharchenko I., Buyun L., Tkachenko H., Witaszek M., Pazontka-Lipinski P., Osadowski Z. (2017)
Pazontka-Lipinski P. - Seasonal alterations in exercise-induced resistance of erythrocytes in horses involved in recreational horseback riding (Overview), Witaszek M., Tkachenko H. (2017)
Tkachenko H. - Antioxidant defenses in the hepatic tissue of grayling (grayling Thymallus Linck) after Chloramine-T disinfection (Overview), Grudniewska J. (2017)
Аксьонов Є. О. - Формування вагових, лінійних та м’ясних показників у кролів м’ясо–шкуркового напряму за використання комбінованого типу годівлі (2017)
Бабік Н. П. - Продуктивне довголіття корів молочних порід за різної їх лінійної належності, Федорович Є. І. (2017)
Бойко Н. В. - Особливості формування якості вовни і руна у ягнят різного генотипу, інтенсивності росту та термінів забою (2017)
Ващенко О. В. - Підвищення м’ясних та відтворювальних якостей свиней при промисловому схрещуванні (2017)
Жукорський О. М. - Визначення дії мийно-дезінфікуючих засобів для доїльно-молочного обладнання на ріст кукурудзи, Кривохижа Є. М., Осадчук В. Д. (2017)
Заплатинський В. С. - Ваговий ріст гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп в умовах Львівщини, Федорович Є. І. (2017)
Колісник О. І. - Особливості технології пасовищного утримання молодняку абердин-ангуської породи в екстремальних природно-кліматичних умовах східного регіону України, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2017)
Корх І. В. - Інноваційна технологічна лінія з виробництва комбінованої високопротеїнової кров’яно-пір’яної кормової добавки в ТОВ "Комплекс агромарс", Муржа І. І., Кебко В. Г., Кобаль Б. І., Зазуля І. М. (2017)
Кулібаба Р. О. - Використання молекулярно-генетичних маркерів для оцінки селекційної роботи з популяціями курей українських локальних порід (2017)
Михальченко С. А. - Вплив рівня лізину в раціоні високопродуктивних корів на секрецію поживних речовин та коефіцієнти конверсії корму, Котляр О. С. (2017)
Петраш В. С. - Динаміка чисельності та аналіз репродуктивного потенціалу сріблясто-чорних лисиць за кліткового розведення в звірогосподарстві, Корх О. В. (2017)
Платонова Н. П. - Нормалізація репродуктивної функції у кобил старше 15 років, Кокіш Д. В. (2017)
Платонова Н. П. - Параметри моделі Т. Бріджеса та інтенсивності росту кролів при чистопородному розведенні та схрещуванні, Коцюбенко Г. А., Піроцький О. М. (2017)
Повод М. Г. - Продуктивність свиноматок та ріст поросят за різної системи створення мікроклімату, Самохіна Є. А. (2017)
Помітун І. А. - Дослідження поліморфізму генів міостатину та кальпастатину у овець придніпровської м’ясної породи та прекос, Бойко О. А., Шуліка Л. В., Корх І. В., Кулібаба Р. О., Помітун Л. І. (2017)
Рязанов П. О. - Порівняльна оцінка кросбредних овець прекос х романівська за ознаками типу народження, інтенсивності росту та якості вовни (2017)
Семенов С. О. - Викиди аміачного нітрогену та продуктивність свиней за згодовування у раціонах рибних кормових добавок та відходів спиртового виробництва, Семенов Є. С., Жукорський О. М. (2017)
Соболь О. М. - Оцінка племінного використання жеребців – плідників орловської рисистої породи у зв’язку з їх селекційними характеристиками (2017)
Ткачова І. В. - Збереження та удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду (2017)
Церенюк О. М. - Відгодівельні ознаки молодняку свиней з різною стресостійкістю в період "кризи відлучення” (2017)
Церенюк О. М. - Перспективи подальшого розведення малочисельних популяцій свиней, Акімов О. В., Мартинюк І. М., Хватова М. А., Череута Ю. В., Церенюк М. В. (2017)
Шуліка Л. В. - Динаміка генетичної структури популяцій курей порід Род-айленд червоний і плімутрок білий за мутацією G2109A локусу MSTN (2017)
Юсюк Т. А. - Динаміка молочної продуктивності кобил новоолександрівської ваговозної породи за сезонного отримання молока (2017)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2017)
Вихідні дані (2017)
Ігнатенко Є. В. - Українська старовинна музика на польському фестивалі та конгресі Musica antiqua europae orientalis (2016)
Бабушка Л. Д. - Від свята до фестивації: культурна травма в дискурсі? (2016)
Лисенко Л. В. - Концепт ordnung як домінанта ідентичності німецькомовної етнолінгвоспільноти (2016)
Герасименко Л. М. - Ритмоінтонаційний аспект Шевченкової поезії як чинник тексто-музичної форми "Давидового псалма" М. Лисенка (2016)
Снітко Я. О. - Полюси сталості та змінності у Фантазії ор. 2 для гобою, скрипки, альта та віолончелі Бенджаміна Бріттена (2016)
Шевченко Т. О. - Фортепианные сонаты Николая Метнера: жанрово-композиционные особенности и проблемы интерпретации (2016)
Шурдак М. І. - Еволюція взаємодії формотворення і техніки композиції (на прикладі камерно-інструментальної творчості Д. Лігеті) (2016)
Манокина А. В. - О роли тембра в камерной кантате Е. Фирсовой "Земная жизнь" на слова О. Мандельштама (2016)
Субботин И. А. - Полистилистика в творчестве композиторов саратовской школы (2016)
Грицюк О. Я. - Жанровые эксперименты в камерно-вокальной музыке первой трети XX века (2016)
Марченко М. О. - Проблема достовірної реалізації вербального тексту партесних творів (XVII – перша половина XVIII ст.) (2016)
Касьянова О. В. - Специфіка вирішення танцювальних сцен у режисерських інтерпретаціях оперних вистав сьогодення (2016)
Бійо В. В. - "Паладини" Ж.-Ф. Рамо на сучасній оперно-балетній сцені (2016)
Зінченко В. М. - Балет О. Родіна "Видіння рози": інновація чи вторинність? (2016)
Павко А. І. - Психолого-педагогічні домінанти викладача соціо-гуманітарних дисциплін, Курило Л. Ф. (2016)
Грищенко А. П. - Карл Черні та його редакція "Добре темперованого клавіру" Йогана Себастьяна Баха – перше цілісне виконавсько-педагогічне прочитання збірки (2016)
Давидовський К. Ю. - Три хори Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра – три знаки в культурно-мистецькому середовищі Києва (2016)
Рожок О. В. - Філармонія в музичній культурі сьогодення: від парадигми управління до парадигми проектування (методологічний аспект) (2016)
Павелко В. В. - Особенности исполнительской манеры Декстера Гордона в европейский период творчества (на примере пьес "Cheese Cake" и "Benji’s Bounce") (2016)
Янишин М. Т. - Організація концертного туру: між background’oм та feedback’oм (на прикладі концертної діяльності Марії Шимановської) (2016)
Жаркова В. Б. - "История музыки" в пяти "приближениях", или несколько методологических замечаний в эпоху высоких IP-технологий... (2016)
Павленко А. М. - Особливості будови циклу у симфоніях ор. 4 Франсуа-Жозефа Госсека (2016)
Воронина М. А. - Жанрово-стилевые особенности "Священной трилогии" Г. Берлиоза "Детство Христа" (2016)
Нечепуренко В. Ю. - Корреспонденция Габриэля Форе и принцессы Эдмон де Полиньяк: проекции творческого сотрудничества (2016)
Ли Цин - "Песни Билитис" Клода Дебюсси на тексты Пьера Луиса (история творческих отношений композитора и поэта) (2016)
Менделенко Д. В. - Останні сонати Франсіса Пуленка: творчий шлях композитора як досконала "музична композиція" (2016)
Журавкова Ю. О. - Творча спадщина Дж. Менотті: багатовекторність жанрових рішень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Новосельский К. И. - Рождение глиэроведения (2016)
Таміліна І. Є. - Рейгольд Моріцевич Глієр – композитор і диригент у концертному житті Києва (1913 - 1920) (2016)
Зильберман Ю. А. - Рейнгольд Глиэр – директор Киевской консерватории: обстоятельства вступления в должность в свете малоизвестных материалов и документов (2016)
Спис-Кревская А. - Р. М. Глиэр – директор Киевской консерватории (2016)
Зильберман Ю. А. - Рейнгольд Морицевич Глиэр – администратор (2016)
Марценківська О. В. - Фортепіанна творчість Р. М. Глієра та Б. М. Лятошинського в контексті семантичного аналізу (2016)
Ибраимова Э. Р. - "Сирены" Р. М. Глиэра в контексте русской музыкальной маринистики (2016)
Вихідні дані (2016)
Плаксієнко В. Я. - Облік податку на додану вартість у системі електронного адміністрування: аспекти наукової дискусії (2016)
Дідур К. М. - Значення професійного підбору персоналу при формуванні якісного кадрового складу аграрного підприємства (2016)
Штань М. В. - Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні (2016)
Шолойко А. С. - Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні (2016)
Семцов В. М. - Неспостережувані економічні процеси на основі діяльності нерезидентів (2016)
Фатюха Н. Г. - Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні, Кривошей Р. В. (2016)
Чернишова М. І. - Вплив міжнародних фінансових інституцій на розвиток енергетичного сектору України, Тульчинська С. О. (2016)
Воронкова Т. Є. - Шляхи підвищення прибутковості підприємства в умовах нестабільного середовища , Безпалько Н. Ю. (2016)
Чернецька О. В. - Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування України (2016)
Чернєв Є. В. - Венчурний капітал: характерні особливості та проблеми законодавчого визначення (2016)
Хемій А. С. - Напрями вдосконалення системи пенсійного страхування України (2016)
Балицька М. В. - Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації (2016)
Паламаренко Я. В. - Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України (2016)
Токмакова І. В. - Рецензія на монографію "теоретичні та практичні аспекти управління ефективністю залізничного туризму" (автор — Марценюк Л. В.) (2016)
Непомнящий О. М. - Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні, Прав Ю. Г. (2016)
Сіцінський Н. А. - Пріоритетні напрями та державно-правові механізми реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері (2016)
Жабченко І. А. - Звичне невиношування: що необхідно робити і чого робити не слід (Огляд) (2018)
Рожкова Н. И. - Молочная железа и пролактин: новые данные. О роли пролактина в генезе заболеваний молочных желез, Подзолкова Н. М., Овсянникова Т. В. (2018)
Лиманская А. Ю. - Геморрой и беременность: вопросы и ответы, Давыдова Ю. В. (2018)
Лигирда Н. Ф. - 2011 IFCPC – Кольпоскопічна термінологія для шийки матки та інтерпретація термінів розділу "Загальна оцінка" (2018)
Прокопюк А. В. - Выбор врача: есть ли альтернатива гормональной терапии? (2018)
Мамедов М. К. - Особенности pазвития и клинико-патогенетические ваpианты течения инфекции, вызванной виpусом гепатита С, у больных pаком грудной железы, Мамедова Т. H., Рагимзаде С. Э. (2018)
Ткаченко А. В. - Роль функціональних методів діагностики при багатоплідній вагітності (2018)
Кравченко О. В. - Прогностичні фактори ефективності преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепристоном (2018)
Шелигін О. С. - Використання родинно орієнтованих технологій у жінок–лікарів різних спеціальностей, Вдовиченко С. Ю. (2018)
Маркін Л. Б. - Надання допомоги вагітним з істміко- цервікальною недостатністю за наявності нутритивної магнієвої недостатності, Шатилович К. Л., Кунинець Г. Я., Попович А. І., Прокіп У. Є. (2018)
Шинкарук Т. А. - Родинно орієнтовані технології при багатоплідній вагітності (2018)
Макаренко М. В. - Визначення рівня експресії рецепторів стероїдних гормонів у поліпах ендометрія у жінок у постменопаузальний період, Говсєєв Д. О., Грідчин С. В., Єляшович В. С., Сокол І. В., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2018)
Nazarenko L. G. - Dynamic of the structure of delivery methods in women with cesarean section in anamnesis, Nedorezova K. M. (2018)
Рагимова В. В. - Особенности проявлений климактерического синдрома у женщин в постменопаузальный период в современных условиях, Алиева Э. М., Султанова С. Г. (2018)
Дронова В. Л. - Погранична муцинозна цистаденома яєчника як причина виникнення псевдоміксоми очеревини (Презентація клінічного випадку), Дронов О. І., Рощина Л. О., Бублієва О. І. (2018)
Продан Т. О. - Результати контрольованої стимуляції овуляції у програмах донації ооцитів, Данкович Н. О., Бабенко О. М. (2018)
Куземенська М. Л. - Оптимізація хірургічного лікування поєднаної патології матки і генітального пролапсу, Гладенко С. Є. (2018)
Возіанов С. О. - Роль електроміографії у діагностиці та лікуванні жінок змішаної групи з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2018)
Скрипченко Н. Я. - Особливості біоценозу піхви у вагітних з аденоміозом, Павлова О. М., Шамаєва О. В., Могілевська С. І. (2018)
Запорожченко М. Б. - Особливості мікробіоценозу статевих органів жінок, що хворіють на лейоміому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Іщак О. М. - Клінічні аспекти різних форм апоплексії яєчника (2018)
Бобрицкая В. В. - Решение проблемы микст-инфекций репродуктивной системы в сочетании с вирусом папилломы человека, Назар О. В., Бондаренко Т. Н. (2018)
Савченко С. Є. - Особливості перебігу гестації, пологів та перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих жінок (Ретроспективний аналіз), Гервазюк О. І. (2018)
Нормальные роды. Клиническое руководство Квинсленда (2018)
Антенатальное и постнатальное психическое здоровье: клинический менеджмент. (2018)
Доронкина Д. В. - Структурный анализ средневековой монодии и проблемы ее "дешифровки" (на примере хорала "Favus distilans" Хильдегарды Бингенской) (2016)
Дяблова К. О. - Духовно-музыкальные основы осмогласной системы (на примере песнопений праздника Преображения) (2016)
Мельник Д. Г. - Невідомі факти з історії написання Liber quartus motetorum Дж. П. Палестрини (2016)
Дзекун В. М. - Робота з темою в шістьох фугах або волюнтаріях Г. Ф. Генделя (2016)
Левкулич Є. О. - Питання національно-стильової ідентифікації творчості Сергія Борткевича (2016)
Волосянчук Х. Р. - Робота композитора з вербальним першоджерелом (на прикладі хорового циклу Б. Лятошинського "П’ять мішаних хорів без супроводу на слова М. Рильського", op. 64) (2016)
Овдійчук А. Л. - Марш у творчості М. Римського-Корсакова і С. Прокоф’єва: паралелі та контрасти (2016)
Андрієвська Т. О. - "Missa movere" В. Степурка в контексті сучасних тенденцій оновлення духовної музики (особливості жанрово-стильового синтезу) (2016)
Задорожная С. Ю. - Типы лейтмотивов в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы" (2016)
Усова А. Ю. - Воплощение принципов полифункциональности в музыке к кинофильму "Брати. Остання сповідь" (2016)
Пешкова В. А. - Мадригал К. Монтеверди "Hor che’l ciel e la terra" ("Час, когда небо и земля"): особенности воплощения поэтического текста (2016)
Плуток В. Ю. - Маловідома сторінка у творчості Дж. Россіні. Опера "Арміда" (2016)
Синяк Л. В. - Роль Бйорнстьєрне Бйорнсона у формуванні естетичної платформи творчості Едварда Гріга (2016)
Устюжанина Н. Ю. - Образ Чио-Чио-Сан в одноименной опере Джакомо Пуччини: развитие и трансформация (2016)
Криштофович В. І. - "Сон літньої ночі" Карла Орфа: особливості музичної мови (2016)
Идрисова С. А. - М. И. Глинка в Париже в 40 – 50-е годы XIX века: между успехом и творческим молчанием (2016)
Павелко Е. А. - М. И. Глинка в повседневной среде Польши 1848 – 1851 гг.: путешествие по варшавским адресам композитора (2016)
Скурская Д. Ю. - Интонационное родство тематизма разделов "Молитвы" М. Глинки для соло, хора и оркестра как средство создания единства контрастных образов драматического монолога (2016)
Скворцова Н. М. - Плачі Ярославни в хоровій творчості Є. Станковича: два погляди одного композитора (2016)
Постоловская Н. В. - Стихотворение А. Пушкина "Не дай мне Бог сойти с ума" в музыкальном прочтении Е. Станковича. Особенности композиционного решения (2016)
Зінченко В. М. - Хоровий цикл І. Шамо "Чотири хори на вірші І. Франка" (спроба втілення біблійної ідеї) (2016)
Шершун В. В. - Жанр дитячого балету в творчості українських композиторів (2016)
Микрюкова А. В. - Структура для исполнителя и форма для слушателя в фортепианных пьесах Филипа Гласса (2016)
Павлова Е. К. - Образно-интонационная идея Этюда-картины ор. 39 № 6 а-moll С. В. Рахманинова и ее композиционно-драматургическое решение в исполнительских версиях (2016)
Овдейчук О. П. - Диатонический и хроматический полутон: акустическое различие и особенности исполнительской реализации (2016)
Бійо В. В. - Інтерпретація опери-балету Ж.-Ф. Рамо "Галантні Індії" на сучасному етапі (2016)
Павлів Т. І. - Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла України і слава, і воля", Соловей Л. М. (2016)
Максютенко Э. А. - Литературные коллизии в опере Г. Шантыря "Пиквикский клуб" (2016)
Вавшко І. В. - Вступний розділ у композиції рок-балади (2016)
Федорова И. Ф. - "Король лир. Пролог" Владислава Троицкого и группы "ДахаБраха" как пример эксперимента с фольклором (2016)
Гришечкина М. С. - Музыкальная партитура "Меланхолии" Ларса фон Триера: реконструкция деконструкции (к проблеме работы с музыкальным первоисточником) (2016)
Шадрина-Лычак О. В. - Бестактовая прелюдия как феномен исполнительского искусства эпохи барокко (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Сиротинська Н. І. - Осмогласні богородичні піснеспіви "Грішних молитви" в українських ірмологіонах (2017)
Кузьмінський І. Ю. - Князівські музичні капели та музичні професійні об’єднання у містах острозької ординації у ранньомодерний час (2017)
Купіна Д. Д. - М. Леополіта. Kyrie з "Missa Paschalis": до питання стильової атрибуції твору в аспекті органних традицій XVI століття (2017)
Бабушка Л. Д. - Фестивація та свято: культуротворчі моделі динамічності та константності буття (2017)
Василенко О. В. - Специфіка жанрового синтезу рапсодії та думки у вокально-хоровій творчості Лесі Дичко (2017)
Пахомова Є. Г. - Музичний екфразис як прояв інтермедіальності художнього простору (на прикладі творчості Лесі Дичко) (2017)
Коханик І. М. - Музичний стиль як сфера комунікації композитора, виконавця, музикознавця (2017)
Дугіна Т. Є. - Особливості музичної мови Євгена Станковича: "Sinfonia larga" як прояв стильових констант творчості майстра (2017)
Жарков А. Н. - Тембр в музыке: проблема определения понятия (2017)
Шадрина-Лычак О. В. - Об использовании украшений в епоху барокко (2017)
Жукова О. А. - Тріолі та їх контекст у нотному записі епохи бароко. Питання інтерпретації (2017)
Юферова Г. В. - Художня логика твору "Homo fugens" Oлексія Войтенко (2017)
Бондарчук В. О. - Сутнісні основи естетичної ідентифікації оперного виконавця: Дмитро Гнатюк у розрізі стильових та жанрових інновацій театру опери та балету 1953 року (2017)
Заволгін О. В. - Деякі аспекти хорової артикуляції (2017)
Павко А. І. - Музичне мистецтво і наука в інтелектуальному просторі культури, Курило Л. Ф. (2017)
Савенко М. О. - Універсалістські засади художньо-естетичного змісту образу богині-матері: історичний та транскультурний виміри (2017)
Вороніна М. О. - Ораторії "Дитинство Христа" Г. Берліоза і "Марія Магдалина" Ж. Массне та їх роль в історії жанру (2017)
Мудрецкая Л. Г. - Некоторые наблюдения о метаморфозах французской лирической оперы ("Фауст" Ш. Гуно, "Миньон" и "Гамлет" А. Тома, "Манон" и "Вертер" Ж. Массне) (2017)
Ли Цин - "Три баллады Франсуа Вийона" К. Дебюсси: особенности прочтения традиций национальной культуры (2017)
Нечепуренко В. Ю. - Симетричність поетичного та музичного текстів у mélodie Ґ. Форе "Prison" на вірші П. Верлена (2017)
Бодіна-Дячок В. В. - Авторська присвята музичного твору: погляд в історію (2017)
Герасимова А. Л. - Oт "Спящей красавицы" – до "Паганини": балетные мотивы в творческой биогафии Сергея Рахманинова (2017)
Лю Нань - Темпоральный аспект музыкальной поэтики песен М. Мусоргского и некоторые задачи исполнительской интерпретации (на примере "Колыбельной" из цикла "Песни и пляски смерти") (2017)
Марценківська О. В. - Фортепіанна шевченкіана: символіко-семантичні фактории взаємодії поетичного та музичного вислову (2017)
Журавкова Ю. О. - Прихована конфліктність протистояння "протагоніст↔антагоніст" в опері Дж. Менотті "Мартінова брехня" як основа музичної драматургії твору (2017)
Тимченко-Быхун И. А. - Диалог жанров в "Детской польке" М. Глинки (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Лапшин C. - Реформування державного управління України-Гетьманщини в 1734-1750 рр., Конотопенко О. (2018)
Альошина О. - Організаційні засади та культурно-освітня діяльність Луцького православного братства у другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2018)
Цецик Я. - Роль чорносотенців у загостренні міжетнічних та міжконфесійних взаємовідносин на Волині у 1906 – 1916 рр. (2018)
Поліщук Ю. - Мирон Кордуба та Археографічна комісія НТШ: співпраця на початку ХХ ст. (2018)
Завальнюк А. - Духовні твори М. Д. Леонтовича (2018)
Мисак Н. - "А все таки Криворівня надить": Карпати і Прикарпаття в житті Михайла Коцюбинського (2018)
Кузьмінець Н. - Утвердження монополії більшовицької партії на владу в Україні на початку 1920-х рр. (2018)
Коляструк О. - Українська інтелігенція 1920-х рр.: (не)банальність потреб і проблема вибору (2018)
Мельничук М. - Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр., Томляк Т. (2018)
Прилипко Р. - Соціальне обслуговування особливого контингенту собезу в УСРР у 20-х рр. ХХ ст., Марценюк Н. (2018)
Даниленко С. - Зотов В. О.: теоретик і практик системи сільськогосподарського податку в УСРР (1923 – 1929 рр.) (2018)
Вітенко З. - Діяльність профспілок України в кампаніях міжнародної революційної солідарності у 1920-х на початку 1930-х рр. ХХ. ст. (2018)
Петренко В. - Система державних позик у фіскальній політиці більшовицької влади в Україні (1927-1932 рр.) (2018)
Силка О. - Діяльність органів влади з подолання дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні на завершальному етапі війни (1943-1945 рр.) (2018)
Мельничук Т. - Забезпечення трудової дисципліни вчительства загальноосвітніх шкіл України повоєнного періоду (1945 – середини 1950-х рр.), Романець Л. (2018)
Романюк Б. - Трудодень в системі оплати праці колгоспників України другої половини 1940-х – початку 1950-х рр. (2018)
Коляструк О. - Верховна Рада України 1990-1994 рр.: перший досвід законотворчості та державотворення (2018)
Клімов М. - Реалізація Канадським агентством міжнародного розвитку проектів технічної допомоги сільському господарству України через заснування дорадчих служб у 1991-2011 рр. (2018)
Мякінченко І. - Тенденції релігійної мережі України (2014–2016 рр.) (2018)
Боднар Г. - Найбільша подія цієї революції – люди: Євромайдан як точка відліку волонтерського руху в Україні (2018)
Мельничук О. - Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України, Чернищук Н. (2018)
Іскра С. - Освітня діяльність Римо-католицької Церкви на Поділлі в умовах опору російському царизму у ХІХ – на початку ХХ ст., Верещагіна-Білявська О. (2018)
Зубко О. - "Подолянин-увпіст" Микола Олексійович Тимченко (1882-1956(?)) (2018)
Гальчак С. - Валентин Отамановський – видатний краєзнавець Поділля (2018)
Стадник О. - Вибори до Рад як чинник радянізації подільського селянства у 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Кравченко П. - Керівний склад політвідділів МТС у Вінницькій області (2018)
Кононенко В. - Міжетнічні відносини українців та євреїв Поділля в умовах Голокосту (2018)
Мельничук О. - Знищення душевнохворих 4-ї радянської психіатричної лікарні м. Вінниці в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) (2018)
Москвічова Ю. - Діяльність громадських організацій і творчих спілок Вінниччиниперіоду незалежності України (2018)
Божко Л. - Етнологічна спадщина подільських науковців у 20 – 30-х роках ХХ ст. (2018)
Гребеньова В. - Прізвищевий масив Юзвинської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) (2018)
Жмуд Н. - Локальна самоідентичність вінничан як складова культурного ландшафту міста: порівняльний аналіз польових матеріалів 2008-2009 рр. та 2017 р. (2018)
Пилипак М. - Локальні особливості весільної обрядовості українців Республіки Башкортостан (на прикладі Альшеївского та Аургазинського районів) (2018)
Ціватий В. - Історична спадщина і зовнішньополітична діяльність Франческо Гвіччардіні (1483-1540): до витоків італійської моделі дипломатії раннього Модерного часу (2018)
Савчук А. - Передумови Селянської реформи 1861 р. в Росії через призму діяльності секретних комітетів (2018)
Шатковська І. - Історичні шляхи становлення російської музичної педагогіки (на прикладі творчої діяльності М. І. Глінки), Михайлишен О. (2018)
Швець І. - Творчість П. О. Флоренського в контексті релігійно-філософської проблематики ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Мозгальова Н. - Європейський архетип сакрального в контексті історичного конфлікту віри та знання, Барановська І., Ліва Н. (2018)
Очеретяний В. - Міжнародно-інформаційна діяльність дипломатичної місії УНРу Празі 1919-1920 рр., Ніколіна І. (2018)
Покляцька А. - Загальна характеристика розвитку сатиричної періодики СРСР 1920-30-х рр. (2018)
Протасов А. - "Истсоцстрах внушает страх?" Дела и дни Комиссии по изучению истории социального страхования (1926 – 1930 гг.) (2018)
Мазур І. - Військова служба в Республіці Корея: вплив громадськості та масової культури, Войнаровський А. (2018)
Києнко-Романюк Є. - Ініціатива Європейської Комісії "е-Європа – інформаційне суспільство для всіх" (1999-2005 рр.), Неприцька Т. (2018)
Чорна Н. - Політика Польщі щодо України: акценти й тенденції розвитку в 1991-2015 рр. (2018)
Жмур Є. - Символи візуальної ідентифікації у національному брендінгу Республіки Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, Неприцький О. (2018)
Кароєва Т. - Інскрипт як історичне джерело (2018)
Грабовська О. - Джерельна база пам’яткознавчого дослідження цегли (2018)
Орлов В. - Історико-релігійні дослідження Сергія Мельгунова та їх роль у вітчизняній історіографії історії релігії та церкви ХІХ – початку ХХ ст. (джерелознавчий аналіз) (2018)
Владига О. - Михайло Грушевський як організатор археографічної праці: технічні аспекти (2018)
Криворучко О. - Еволюція ідеї російського федералізму в статтях Михайла Грушевського періоду УЦР (2018)
Ратушняк І. - Антигетьманське повстання на Поділлі у спогадах В. Рейнбота (2018)
Мурашова О. - Джерела до вивчення соціальної політики радянської влади в Україні 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Батирєва І. - Деякі сторінки з життя окупованої Вінниці у листах і спогадах очевидців (1941-1944 рр.) (2018)
Стопчак М. - Діяльність більшовицької влади по розкладу інтернованої Армії УНР в українській зарубіжній історіографії (2018)
Kravchuk O. - The figure of T. G. Masaryk in Ukrainian historiography in 20-30-s XX century (2018)
Романюк І. - Коріненко П. С. Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ– поч. ХХІ ст.). Порівняльний аналіз. Монографія. Тернопіль, 2015. 496 с., Романюк Б. (2018)
Зінько О. - Комарніцький О. Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія / наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2017. – 984 с. (2018)
Романюк І. - Реєнт О. П., Рекрут В. П. "Нариси життя Літинщини 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність" / наук. ред. акад. В. А. Смолій. Київ: Інститут історії України НАН України, 2017. 298 с., Герасимов Т. (2018)
Мазило І. - Сувора правда про 14-й партизанський. Документи радянських і трофейних архівів, факти, публікації, свідчення учасників Немирівського партизанського підпілля та очевидців подій. Історико-публіцистичне видання. / Автор – упорядник І. Назаренко . – Вінниця, 2016. – 344 с. (2018)
Зінько Ю. - Сергій Гальчак. Поділля в роки Другої світової війни (1939 – 1945): Монографія. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2018. – 656 с. (2018)
Тучинський В. - Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: ТОВ "Нілан - ЛТД", 2017. – 467 с. (2018)
Троян С. - Підберезних І. Є. Сполучені Штати Америки в Південно-Східній Азії: партнерство в умовах сучасних викликів (1990 - початок 2000-х рр.): монографія. – Миколаїв: Іліон, 2018. – 475 с. (2018)
Для уваги авторів (2018)
Fatusin A. F. - Implication of ICT use on productivity and regional development planning among small scale enterprises in Ondo state, Oladehinde G. J. (2018)
Zubikova A. - Curse or blessing: economic growth and natural resources (Comparison of the Development of Botswana, Canada, Nigeria and Norway in the Early 21st Century) (2018)
Бабич М. - Соціально-економічна та екологічна стійкість коротких ланцюгів постачання: можливості для розвитку сільських територій (2018)
Дудогло Т. - Нетрадиционный подход расчета эффективности аграрной продукции (2018)
Копитова І. - Управлінський потенціал організаційної культури у розв’язанні ділових конфліктів (2018)
Кушнір В. - Внутрішньогосподарський контроль у системі управління м’ясопереробним підприємством (2018)
Ляліна Н. - Вплив інтенсивності витрат кормів на ефективність молочного скотарства (2018)
Сокіл О. - Таксономія звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств (2018)
Сумець О. - Стратегії управління бізнесом (2018)
Тодорич Л. - Эффективность операционной деятельности сельскохозяйственных предприятий (2018)
Чередніченко О - Економічні аспекти виробництва та споживання молока й молочних продуктів, Пащенко О. (2018)
До відома авторів (2018)
Абдуллаев Э. - Методика оптимизации доходов и расходов предприятия (2017)
Ereshko A. - Online marketing researches in Ukraine: trends and perspectives, Kerekeshа O. (2017)
Титул, зміст (2013)
Gevorgyan L. - Big data in e-commerce (2017)
Анісімова Л. - Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем (2013)
Hayrapetyan G. - The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia (2017)
Борисюк І. - Структуралізм і деконструкція: до проблеми методологічних стратегій (2013)
Квасницька Р. - Концептуальні основи формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства, Тарасюк М. (2017)
Віннікова Н. - Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю (2013)
Кулинич М. - Суб’єкт бізнесу – як осередок формування результатів діяльності та обґрунтування необхідності їх досягнення (2017)
Вышницкая Ю. - Мифологические сценарии в современном мире: особенности "адаптации" (2013)
Літвінов О. - Проблеми визначення сутності економічної ефективності, Журенко А. (2017)
Лендьєл Н. - Тенденції розвитку сучасної китайської прози (2013)
Нездоймінов С. - Музейна мережа в контексті сучасних проблем екскурсології, Загорулько С. (2017)
Сінченко О. - Рецептивні означення літературних теорій ХХ століття (2013)
Омельяненко В. - Аналіз технологічної залежності країни на основі інституційно-еволюційного підходу (2017)
Волошук Л. - Поліфонія художнього світу прози Марії Матіос (2013)
Поляничко О. - Екосистемний підхід в рекреаційно-туристичній сфері в умовах трансформації економіки України (2017)
Дынниченко Т. - Французский литературный канон XVIII века в творчестве Андре Жида (2013)
Самохвалов О. - Дослідження стану рівня життя населення в Одеському регіоні (2017)
Кузьменко В. - Урбаністичні мотиви у творчості Михася Ткача (2013)
Табанова А. - Економічні інструменти регулювання гендерного паритету України, Беспалов В., Беляєв Л. (2017)
Литвинюк Л. - Романтично-лірична домінанта рецепції образу Івана Мазепи в інтерпретації Івана Перепеляка (2013)
Пузанова Г. - Сутність та існування людини в екзистенціалізмі (2017)
Луцюк М. - Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур (2013)
Наші автори (2017)
Олійник С. - Інтертекстуальні виміри роману Володимира Єшкілєва "Тінь попередника" (2013)
Питюр О. - Семіотичні рівні літературної комунікації у бароковому тексті (2013)
Пухонська О. - Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності (2013)
Погребняк І. - Образ України в епістолярії Бориса Грінченка (2013)
Васьків М. - Огляд і оцінка західної преси на сторінках "Універсального журналу" (1928-1929 рр.) (2013)
Одаренко О. - Естетизація патології: ушкоджені віртуальні тіла медіа-арту versus досконалі "нові" тіла трансгуманізму (2013)
Опришко Т. - Історіографія та джерела дослідження журналу "Молодняк" (2013)
Мурдза І. - Вербалізація концепту "Сад" у староукраїнській мові (2013)
Юрченко І. - Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю Катерини Калитко (на матеріалі повісті "М.істерія") (2013)
Tsapro H. - Hedge Well in Television Interviews: Gender Aspect (2013)
Єременко О. - У відблиску іскри Прометея (рецензія на навчальний посібник: Ткачук О. М. Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі. Навчальний посібник / О.М. Ткачук. – Тернопіль: Медобори, 2012. – 131 с.) (2013)
Знаменська Т. К. - Ключові питання дотації заліза передчасно народженим дітям, Воробйова О. В., Нікуліна Л. І., Жданович О. І. (2018)
Riga O. - Predictors of disability in preterm infants during early childhood, Gordienko I. (2018)
Бабінцева A. Г. - Прогнозування ренальної дисфункції у доношених новонароджених дітей з атологічним перебігом ранньої неонатальної адаптації (2018)
Лапоног С. П. - Використання методу подовженого вдиху у пологовій залі під час стабілізації новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом (2018)
Лошак O. O. - Оцінка ефективності різних видів ентерального харчування у передчасно народжених немовлят (2018)
Гончарь М. О. - Фактори ризику формування серцево-судинних розладів у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку, Бойченко А. Д. (2018)
Горбатюк О. М. - Кишкова інвагінація у дітей (аналіз літературних даних і власних спостережень), Міхнушева О. С., Ужинська К. Г. (2018)
Руденко Є.О. - Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування стравохідно-трахеального сполучення у дітей (2018)
Бендас В. В. - Сучасний метод визначення таксономiчного складу мікробіоти в урогенітальних шляхах жінки, Стефак Я. П., Мойсюк В. Д., Мігалчан А. Б. (2018)
Бондаренко Н. П. - Неімунна водянка плода, індукована парвовірусом В19 – діагностика під час вагітності та перинатальні наслідки, Лакатош В.П., Лакатош П. В. (2018)
Знаменська Т. К. - Сучасні терапевтичні підходи корекції функціональних запорів у немовлят, Воробйова О. В. (2018)
Чуйко M. M. - Сучасна стратегія діагностики внутрішньочерепних крововиливів у новонароджених (2018)
Знаменська Т. К. - Роль пробіотиків у формуванні мікробіоти кишечника новонароджених групи ризику, Воробйова О. В., Чуйко М. М. (2018)
Молодан Л. В. - Случай синдрома Гетчинсона-Гилфорда (мутация G608G в гене LMNA), ассоциированного с недостаточностью тилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR 677TT), Гречанина Е. Я., Гречанина Ю. Б. (2018)
Крецу Н. М. - Особливості перебігу перинатального ураження ЦНС неуточненої етіології у періоді новонародженості (клінічний випадок), Колюбакіна Л. В., Трекуш Є. З. (2018)
Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Респіраторний дистрес-синдром у передчасно народжених дітей" антенатальна профілактика респіраторного дистрес-синдрому в передчасно народжених дітей: стандарт медичної допомоги (2018)
Балясна О. - Звіт про участь у міжнародному з’їзді пацієнських організацій (2018)
Доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова Олена Кас’янівна Каблукова (2018)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2018)
Камалова Д. З. - Проблемы гармонизации современной и исторически сложившейся архитектуры Узбекистана, Самиева Н. (2018)
Искандаров Т. И. - Токсикологическая оценка нового дефолианта хлопчатника "Фанкальцийдеф", Романова Л. Х., Искандарова Г. Т., Шоюсупова Х. (2018)
Іщенко Т. І. - Актуальність впровадження аюрведичних послуг на підприємствах гостинності, Терешкевич В. В. (2018)
Kuzmin O. - Development of elements of the quality management system of the reception and accommodation service in the hotel, Chernenko D., Symonova O., Velychko V. (2018)
Броварець О. О. - Класи інформаційно-технічних систем оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь конструкції Олександра Броварця для забезпечення сучасних новітніх розумних технологій агропромислового виробництва (2018)
Гнатейко Н. В. - Методика керування динамікою обробної механічної системи, Штефан Н. І. (2018)
Кирпіченкова О. М. - Розширення асортименту страв функціонального призначення в закладах ресторанного господарства, Кузьмін О. В., Сосюк А. О., Михайленко В. М. (2018)
Копей Б. В. - Аналіз поломок насосних штанг в різних умовах експлуатації в Україні та США, Мартинець О. Р. (2018)
Копей Б. В. - Подовження ресурсу насосних штанг з дефектами нанесення поліуретанових покриттів, Мартинець О. Р. (2018)
Копей Б. В. - Прогнозування ресурсу насосних штанг, зміцнених металевими обертовими щітками та поліуретановим покриттям, Мартинець О. Р. (2018)
Кузьмін О. В. - Удосконалення технології алкогольних коктейлів в закладах ресторанного господарства, Естрін О. С. (2018)
Кузьмін О. В. - Методика визначення комплексного показника якості дріжджів, Шулак М. Я., Романченко Н. М. (2018)
Орлова М. М. - Модифікація алгоритму шеплі для обчислення невідповідності онтологій, Дзицюк Є. В. (2018)
Середюк М. Д. - Визначення пропускної здатності та енерговитратності двониткових нафтопровідних систем, Григорський С. Я. (2018)
Фурманова Ю. П. - Обґрунтування використання пшеничних висівок при виробництві овочевих котлет для дитячого харчування, Сулик А. Ю. (2018)
Храновська К. В. - Педагогічні та психофізичні основи розробки програмних засобів тестування студентів з метою підвищення якості та рівня засвоєння ними дидактичного матеріалу, Костиренко Т. П., Костиренко І. В. (2018)
Смирнова В. Н. - Этимологические типы компьютерных англицизмов (2018)
Бордюг Т. О. - Умови відповідальності за кредитними правочинами (2018)
Лукацька О. Ю. - Особливості сучасного адміністративно-правового статусу Національної гвардії України (2018)
Мотовилець М. І. - Особливості застосування офшорних механізмів за законодавством України і країн-членів ЄС (2018)
Пагута В. О. - Актуальні особливості адміністративних процедур у розрізі адміністративного законодавства України (2018)
Василець Т. Ю. - Нейромережеве управління електромеханічною системою з пружними зв’язками в кінематичних передачах, Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. (2018)
Vasylyshyn V. - Spectral analysis of signals by Root-Min-Norm method, using modified SSA method (2018)
Костенко П. Ю. - Аналіз IID-скритності безперервних хаотичних сигналів, Слободянюк В. В., Волинець С. В., Крючка М. Л. (2018)
Білова Т. Г. - Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади, Побіженко І. О. (2018)
Дорофеев Ю. И. - Определение максимально допустимого запаздывания при синтезе системы управления запасами в сетях поставок, Никульченко А. А. (2018)
Polonskyi Yu. - Apparatus of knowledge formalization for a support system of decision making by operators of air traffic automated control system, Shylo S., Borozenets I., Mazharov V. (2018)
Творошенко І. С. - Удосконалення просторової мережі навчальних закладів міста Сєвєродонецька на основі геоінформаційного аналізу, Шевченко А. Р. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Оценка нижней границы надёжности физически реализуемой системы в процессе её эксплуатации при произвольных законах распределения обобщённой нагрузки и прочности, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2018)
Мінухін С. В. - Оптимізаційна модель розташування та постачання альтернативної енергії з використанням просторових даних, Сизранцев М. Г. (2018)
Плахотніков К. В. - Оптимізація вмісту добавок у складах композиційних матеріалів методами експериментально-статистичного моделювання, Старкова О. В., Костюк Т. О., Бондаренко Д. О. (2018)
Шумиляк Л. М. - Дослідження методу асинхронних клітинних автоматів при застосуванні в задачах теплопровідності, Жихаревич В. В., Остапов С. Е. (2018)
Бойченко О. С. - Метод багатокритерійної кластеризації бездротової інформаційно-комунікаційної мережі, Поздняков П. В. (2018)
Борисова Н. В. - Эффективное управление ресурсами встроенных систем для вычислительной техники реального времени, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2018)
Герасіна О. В. - Методика інтелектуальної ідентифікації та прогнозування трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах (2018)
Висоцька О. В. - Автоматизація визначення спрямованості порушень фізичного розвитку, Друзь В. А., Доброродня Г. С., Довнар О. Й. (2018)
Пришляк М. Ю. - Анализ глубоких моделей нейронных сетей на базе ограниченных машин Больцмана, Субботин С. А., Олейник А. А. (2018)
Томашевский Р. С. - Использование ковариационного анализа биоимпедансных сигналов для информационной поддержки процедуры ультрафильтрации (2018)
Баглай Р. О. - Загрози безпеки хмарних технологій для банків (2018)
Shevchenko A. - Identification of "zero day" threats in cybersecurity using taxonometric method, Tkachenko M., Shevchenko V. (2018)
Бодянский Е. В. - Рандомизированная модификация метода оптимизации на основе кошачьих стай, Шафроненко А. Ю. (2018)
Herasimov S. - Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities, Shapran Yu., Stakhova M. (2018)
Адаменко М. І. - Аналіз існуючих математичних моделей і комп’ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері, Кацман М. Д., Білецька Є. С. (2018)
Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Балджи М. - Удосконалення прогнозування використання ресурсного потенціалу для економічної безпеки регіону, Мрук М. (2017)
Богачова А. - Кастомізація як інструмент продуктового маркетингу. Питання асортименту і калькулювання якості продукції (2017)
Zakharchuk V. - Factors for improving the quality of environmentally safe textiles based on linen fibers, Kuiemzhy O. (2017)
Кашталян Т. - Типология инновационного развития лесного сектора Беларуси в институциональном контексте (2017)
Ковальова В. - Проблеми мотивації та лояльності креативного персоналу в інноваційній підприємницькій діяльності (2017)
Корольков В. - Моделювання наслідків інституційних змін в адмініструванні соціальних внесків в Україні, Баранник О. (2017)
Мoрoз М. - Iнституцiйнe зaбeзпeчeння iннoвaцiйнoї дiяльнoстi в систeмi "дeржaвa-унiвeрситeти-прoмислoвiсть", Гeйкo Л. (2017)
Осик Ю. - Китайская цивилизация с точки зрения западной культуры и ее воплощение в экономике (2017)
Перчук О. - Зарубіжний досвід формування бюджетів для громадян (2017)
Румянцева А. - Социально-экономические последствия теневой и криминальной деятельности в развитых странах (2017)
Струк Н. - Обліково-аналітична інтерпретація та основні напрями контролю трансакційних витрат у інноваційній діяльності підприємства (2017)
Хомутенко А. - Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні, Островська Н. (2017)
Наші автори (2017)
Kórshunova A. - Energía alternativa de chile: riesgos y perspectivas de inversión, Shulýndina E. (2018)
Бень В. П. - Застосування алгоритму бустінга при створенні ансамблю моделей для визначення скорингової оцінки позичальників-фізичних осіб (2018)
Бут О. А. - Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства (2018)
Газуда Л. М. - Фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури села, Сідун Х. І., Шеверя К. І. (2018)
Галавтіна А. В. - Обґрунтування використання інноваційних технологій для покращення іміджу торговельної марки "Мівіна", Болотна О. В. (2018)
Гевчук А. В. - Економіко-юридичний підхід до визначення змісту та удосконалення обліку зобов’язань (2018)
Головко В. І. - Використання результатів аналізу грошових коштів та потоків підприємства в управлінні та шляхи його оптимізації, Безкоровайна О. О. (2018)
Головко В. І. - Аналіз наукових підходів до трактування сутності та класифікації похідних фінансових інструментів та їх складових, Кляченко В. В. (2018)
Даллакян С. А. - Малое и среднее предпринимательство в Республике Армения: зарубежный опыт финансовой и кредитной поддержки, Саркисян С. А. (2018)
Дубас Я. Ю. - Цінова стратегія підприємства (2018)
Дуброва Н. П. - Оцінка кредитоспроможності підприємства, Гелюх Ю. В. (2018)
Дуброва Н. П. - Організація системи управління витратами на підприємстві, Глущенко Т. В., Уманська А. С. (2018)
Дуброва Н. П. - Управління дебіторською заборгованістю в системі фінансового менеджменту підприємства, Дрожаков Є. С. (2018)
Дуброва Н. П. - Кредитна політика комерційного банку, Тріль А. О. (2018)
Загоруйко С. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності оборотного капіталу (2018)
Кириченко О. М. - Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства, Химич К. В. (2018)
Котенко О. Ю. - Класифікація нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку (2018)
Кучкова К. О. - Дослідження конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств Сумської області, Бугаєнко Д. В. (2018)
Поснова Т. В. - Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування, Химорода О. П., Тершак Н. А. (2018)
Кочарян А. С. - Личностные детерминанты стиля жизни: психологическая валеология, Баринова Н. В., Зубенко О. М. (2017)
Кочарян О. С. - Система відносин наркозалежної особистості, Савіна М. В., Антонович М. О. (2017)
Кочарян Г. С. - Патологические сексуальные стереотипы, обусловленные мастурбацией, сочетаемой с порнографией (2017)
Мозговий В. І. - Теоретичний огляд психосемантичних досліджень військовослужбовців (2017)
Гайдучик П. Д. - Психологічні особливості переживання сепараційної тривоги в умовах лікувальної реабілітації (2017)
Компанович М. С. - Ретроспективний аналіз досліджень емоційних переживань як складової психосоматичних захворювань (2017)
Свинаренко Ю. В. - Особливості психотерапевтичної роботи з нарцисично організованими особистостями, Чичихіна Н. А. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського