Чурсин Н. Н. - Религия и наука в духовном освоении мира (2017)
Яцишина Н. В. - Сутність і структура прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Вихідні дані (2017)
Rassokhina Yu. V. - The Analysis of Distributed Two-Layers Components in Three-Layer Planar Structure, Krizhanovski V. G. (2018)
Захарченко О. С. - Узагальнена математична модель тонкої несиметричної індуктивної діафрагми у прямокутному хвилеводі, Мартинюк С. Є., Степаненко П. Я. (2018)
Ципоренко В. В. - Анализ точности беспоискового цифрового метода корреляционно-интерферометрического пеленгования с двухмерной корреляционной обработкой пространственного сигнала, Ципоренко В. Г., Чухов В. В., Андреев О. В. (2018)
Свида І. Ю. - Метод математичного моделювання функціонування системи радіозв’язку (метод мультитензора), Волобуєв А. П., Бухал Д. А. (2018)
Мустецов М. П. - Нейромережева система діагностики гестозу вагітних, Баган С. О. (2018)
Філімонова В. В. - Сегментація анатомічних структур серця в програмному середовищі EnSite Verismo при радіочастотній абляції аритмогенних тканин, Сичик М. М., Тарасова Л. Д., Кравчук Б. Б., Бацак Б. В., Поканєвич А. В. (2018)
Шарпан О. Б. - Динаміка параметрів тричастотної біоімпедансометрії пацієнтів під час гемодіалізної ультрафільтрації, Мосійчук В. С., Архипська М. О., Ткачук Б. В., Томашевський Р. С. (2018)
Барило Г. І. - Вимірювальні перетворювачі імпедансу з чотиритактним детектуванням сигналу, Голяка Р. Л., Прудиус І. Н., Фабіровський С. Є. (2018)
Іvanushkina N. G. - A Computational Model of Electrophysiological Properties of Cardiomyocytes, Ivan'ko E. O., Prokopenko Yu. V., Redaelli A., Tymofieiev V. I., Visone R. (2018)
Kolobrodov V. H. - Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal, Tymchik G. S., Mykytenko V. I., Kolobrodov M. S., Lutsiuk M. M. (2018)
Hafied Y. - La charge sedimentaire dans certains bassins du nord-ouest algerien, Shynkaruk L., Khlapuk M., Marouf N., Meddour A. (2017)
Дмитрів О. П. - Дослідження та аналіз пожежонебезпечних лісових територій за допомогою ГІСтехнологій на основі даних дистанційного зондування землі, Мосійчук В. С. (2017)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування необхідності метеорологічного забезпечення при розробці водогосподарсько-меліоративних проектів, Волк П. П., Приходько Н. В. (2017)
Власюк А. П. - Про одну задачу математичного моделювання внутрішньочастинкового масопереносу радіонуклідів у каталітичному пористому середовищі, Жуковський В. В. (2017)
Корчик Н. М. - Розробка функціональної схеми утилізації динітротолуенсульфонатних відходів, Буденкова Н. М., Пророк О. А. (2017)
Кусковець С. Л. - Вплив оперативного реагування пожежнорятувальних підрозділів на час безпечної евакуації людей у випадку пожежі, Чернецька І. В., Сахарук К. І., Кусковець А. С. (2017)
Серілко Л. С. - Дослідження особливостей руху частинок в установці для відцентрової обробки деталей, Пікула М. В., Стадник О. С., Серілко Д. Л. (2017)
Стрілець В. М. - Пружний вал карданної передачі з трикутним профільним з’єднанням, Стрілець О. Р., Сенніков О. С., Бондарук А. А. (2017)
Бичковська Л. С. - Вплив деконструктивізму на сучасні тенденції в архітектурі та містобудуванні, Чучупалова В. О. (2017)
Бичковська Л. С. - Супрематизм за межею живопису, Цьомик В. П. (2017)
Корнієнко В. Я. - Аналіз досліджень існуючих способів видобутку бурштину і перспектива їх застосування в Рівненсько-Волинському регіоні, Романовський В. Я. (2017)
Бродюк Ю. - Концепція людини в малій прозі Катерини Мотрич (2017)
Добровольська Н. - Лінгвістична характеристика англомовних професійних адаптованих перекладних і автентичних текстів для читання і говоріння у галузі комп’ютерної інженерії (2017)
Довбня Л. - Роль Л. А. Булаховського в історії українського мовознавства, Товкайло Т. (2017)
Жигалова М. - Флористическая лексика в литературе как средство отражения полиэтнической культуры и духовности брестско-подлясского пограничья (на примере творчества Н. Ковалевича) (2017)
Zabolotna T. - Semantic Connections in the Structure of Binomial Pairs (2017)
Кандюк-Лебідь С. - Образ автора мемуарного тексту (на прикладі спогадів Іллі та Єгора Тимківських) (2017)
Козубенко Л. - Основні тенденції розвитку світової міфологічної критики у ХХ столітті (2017)
Левченко Т. - Особливості перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності, Чубань Т. (2017)
Mazokha H. - A Paradigm of Art in Aesthetics and Artistic Practice of Vira Vovk (Based on Personal Correspondence) (2017)
Panhelova M. - The Concrete Historical Plan and the Features of Existential Problems in the Novel "Islands in the Stream" of Ernest Hemingway (2017)
Панченко Т. - Розширення сфери вживання військових жаргонізмів у мові української преси (2017)
Потапенко О. - Концепт "пітьма" через призму холістичного лінгвокультурного аналізу, Потапенко Г. (2017)
Савчук В. - Сутність понять "Стратегія", "Тактика" та "Хід" у розрізі проведення експериментально-фонетичного дослідження англомовного президентського дискурсу (2017)
Свириденко О. - "Письма о Киеве" М. Максимовича в контексті романтичної епістолярної традиції (2017)
Смольницька О. - Католицький символ троянди у поезії Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро): контекстуальний підхід (2017)
Ткачук Т. П. - Вплив читання на вибір мови респондентом у білінгвальному середовищі (2017)
Khrystych N. - Semantic Changes of English Converted Vocabulary (2017)
Черниш Н. В. - Актуальність п’єс Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти" та Карела Чапека "Мати" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Дудник В. - Діяльність підприємств Української ради художньо-промислових організацій після нацистської окупації (2017)
Костюк Є. - Сучасна українська історіографія соціокультурних трансформаційу містах УСРР-УРСР упродовж 20–30-х рр. XX ст. (2017)
Мальчин Ю. - Становлення органів самоорганізації населення як форма розвитку місцевого самоврядування (2017)
Петренко І. - Викладацька діяльність історика Віри Жук (1928–2008)у Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка (1978–1989 рр.) (2017)
Ховрич C. - Деякі аспекти мовного питання у контексті державотворчих змагань українціву різні історичні періоди (2017)
Чеканов В. - Створення мемокомплексів як стратагема інформаційних війн Новітнього часу (2017)
Чирко Б. - Суспільно-політичні і соціальні аспекти організації роботи німецьких районів та сільських рад у 1920-ті рр. (2017)
Чумак В. - Політичні процеси в Автономній республіці Крим в умовах поглиблення системної кризи радянського суспільства другої половини 80-х років (2017)
Залєток Н. - Створення та діяльність жіночого соціально-політичного союзу у Великій Британії на початку ХХ ст. (2017)
Космина В. - Латинська Америка після "лівого повороту": нові виклики (2017)
Харлан Г. - Соціально-правові умови адаптації турецьких мігрантів у ФРН (1960–1980 рр.) (2017)
Ціватий В. - Італійський гуманізм і традиції європейської ідентичності доби Відродження: політико-дипломатичні погляди Джованні Бокаччо (2017)
Відомості про авторів (2017)
Білянська І. - Критерії відбору художніх аудіокниг для формування англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів (2017)
Borysova N. - Specificity of the Competency Approach to the Formation of the Culture of Foreign Languages Communication of Masters-Philologists (2017)
Кардаш Л. - Розвиток діалогічного мовлення старшокласників на уроках української мови (2017)
Кондратенко Н. - Роль конспектування у професійній підготовці майбутніх журналістів (2017)
Костюшко В. - Лексикологічна компетентність у системі навчання іноземних студентів української мови (2017)
Marchenko N. - Prinzipien und Moderne Methoden für den Daf-Unterricht in Deutschland (2017)
Микитюк В. - Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури (2017)
Нестeренко С. - Поезія рідного краю як важливий фактор формування етнокультурної компетентності старшокласників на уроках української літератури (2017)
Serdiuk N. - Modern Trends in Methods of Foreign Language Training at the Institutions of Higher Education in Ukraine (2017)
Сулімова Л. - Демократичні цінності як складник літературної компетентності старшокласників (2017)
Шкавро В. - Сучасні підходи до розроблення тестових завдань із мовознавчих дисциплін задля вимірювання навчальних досягнень студентів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Новаковский А. Г. - Применения пьезоэлектрических актуаторов в микроманипуляторах, Антонюк В. С., Петренко С. Ф. (2017)
Гальченко В. Я. - Оптимальный синтез структур электромагнитных измерительных преобразователей (2017)
Златкін А. А. - Аналіз алгоритму мурашиних колоній та його модифікацій на прикладі вирішення задачі комівояжера, Марусик О. С. (2017)
Мельник О. Г. - Оцінка оперативності прогнозування пожеж у житловому секторі, Мельник Р. П. (2017)
Лепський В. В. - Методи інтегрованого управління загрозами забезпечення цінностей стейкхолдерів медичного проекту (2017)
Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн. - Роль використання структури декомпозиції робіт в управлінні змістом будівельних проектів (2017)
Петрищев О. Н. - Расчет электрического импеданса дискового пьезокерамического трансформатора с закороченным секторным электродом во вторичной электрической цепи, Базило К. В. (2017)
Петрищев О. Н. - Расчет коэффициента трансформации пьезокерамического трансформатора с секторными электродами, Базило К. В. (2017)
Базіло К. В. - Розробка ультразвукового пристрою для інтенсифікації біохімічних процесів у фармацевтиці, Заїка В. М., Бондаренко Ю. Ю., Петрушко Ю. А. (2017)
Тимченко А. А. - Системний аналіз математичної задачі. Задачі побудови моделей (2017)
Рудницкий В. Н. - Функции и структура системы комплексного контроля вычислительных процессов, Деткин В. Г., Хрулев Н. В., Кривоус Г. В. (2017)
Харін О. О. - Порівняльна оцінка факторіальних кодів (2017)
Куницька С. Ю. - Технологія обробки інформації нормалізованих систем (2017)
Голуб М. В. - Технічні, технологічні умови та техніко економічні критерії електронно-променевої мікрообробки оптичних виробів малих розмірів, Брик С. М., Гарасюта В. М., Савченко В. І., Сандига О. Ю. (2017)
Прокопенко Т. О. - Імітаційна модель прийняття рішень в управлінні організаційно-технологічними об’єктами (2017)
Панаско О. М. - Забезпечення захисту паролів користувачів в процедурах аутентифікації, Хроленко М. В. (2017)
Сисоєнко С. В. - Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації, Мельник О. Г., Пустовіт М. О. (2017)
Миронець І. В. - Аналіз методів реалізації аутентифікації на основі маркерів доступу для корпоративної системи збереження та обміну даними, Кобрін В. О. (2017)
Миронець І. В. - Дослідження та оптимізація системи управління контентом для організації персонального сайту, Маламуж А. В. (2017)
Миронюк Т. В. - Дослідження методів захисту онлайн спілкування, Дуда Л. Т. (2017)
Лега Ю. Г. - Аналіз потенційних характеристик квадратичного алгоритму вимірювання амплітуди гармонічного сигналу з флуктуючою частотою при когерентному прийомі, Гавриш О. С., Іващенко А. О., Бурдукова О. В., Багрій М. О. (2017)
Куйбіда В. С. - Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату, Карпенко О. В., Наместнік В. В. (2018)
Нестеряк Ю. В. - Становлення національного інформаційного простору України (період 1989–1993 років) (2018)
Барило О. Г. - Показники порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2018)
Шклярук М. Г. - Сутність і зміст стратегічних комунікацій у системі державного управління (2018)
Павлюк К. С. - Зворотний зв’язок оргaнiв держaвної влaди з громaдськiстю як чинник створення ефективного iмiджу держaвної служби в системі забезпечення національної безпеки (2018)
Малюга А. В. - Право громадян на державну службу в Україні: поняття, законодавче забезпечення, вимоги та обмеження до кандидатів (2018)
Жиденко Н. А. - Реформування сфери професійного навчання державних службовців в Україні: досвід Республіки Польща (2018)
Половцев О. В. - Сучасні підходи до формування методологічного змісту механізмів трансформації управлінських рішень у системі державного управління, Рачинський А. П. (2018)
Бєльська Т. В. - "Передбачуване врядування" як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу (2018)
Потеряйко С. П. - Особливості функціонування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах (2018)
Калашник Н. С. - Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в реалізації політики внутрішньої національної безпеки (приклад Данії) (2018)
Дегтярьова І. О. - Міністерство освіти і науки України у системі державного управління вищою освітою: правовий статус та сфера компетенцій (2018)
Пірен М. І. - Формування екологічної культури громадян шляхом просвітництва в територіальних громадах – важливий чинник соціально-гуманітарної політики (2018)
Горбатюк С. Є. - Механізм політики ЄС у сфері соціогуманітарної безпеки: інституційний вимір (2018)
Кланца А. І. - Громадське здоров’я як умова національної безпеки держави (2018)
Мартиненко Н. В. - Модернізація суб’єктного складу солідарної пенсійної системи як передумова кодифікації пенсійного законодавства України (2018)
Матвейчук Л. О. - Державне регулювання соціально-трудових відносин за умов розвитку інформаційного суспільства в Україні (2018)
Бойченко А. Д. - Функциональное состояние правых отделов сердца у новорожденных из группы перинатального риска в неонатальный период (2018)
Мельникова Е. А. - Возможности фармакотерапии сосудистой ригидности у больных с кардиоваскулярной патологией, Квасова О. Г., Матросова И. Б., Олейников В. Э. (2018)
Амбросова Т. Н. - Менеджмент неосложненного гипертензивного криза в практике семейного врача, Ащеулова Т. В. (2018)
Тарловская Е. И. - Современный взгляд на возможности антигипертензивной терапии у пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и бронхиальной астмы (обзор литературы), Одегова А. А. (2018)
Корж А. Н. - Проблема острой боли в практике семейного врача: этиология, диагностика и лечение (2018)
Кисиленко Е. В. - Взаимосвязь уровня интерлейкина-22 с развитием ожирения у пациентов с гипертонической болезнью (2018)
Бойко В. В. - Вибір об'єму оперативного лікування у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху, ускладненими механічною жовтяницею, Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л., Мазорчук М. С. (2018)
Тодуров І. М. - Прогнозування операційно-анестезіологічного ризику у баріатричній хірургії за шкалою P-POSSUM, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І. (2018)
Бойко В. В. - Профилактика парезов кишечника после операций на толстой кишке, Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Ткач С. В., Волченко И. В., Кулик И. А. (2018)
Феськов В. О. - Перебіг та закінчення вагітності у жінок із ендометріозом яєчників після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Тучкіна І. О., Лазуренко В. В. (2018)
Щербаков А. Ю. - Роль тиреоидных гормонов в функционировании репродуктивной системы женщин, Меликова Т. А., Шаповал Д. Н. (2018)
Луцький А. С. - Порівняльний аналіз морфологічного і гістохімічного стану ендометрію після отримання ооцитів при різних схемах підтримки лютеїнової фази, Омельченко О. А. (2018)
Поповская Т. Н. - Нарушения белкового и углеводного обмена у больных со злокачественными опухолями кишечника, Жуков В. И., Перепадя С. В. (2018)
Базаринская Т. В. - Современный взгляд на этиологию и патогенез рака яичников (2018)
Сербина И. М. - Современные подходы к терапии гнездной алопеции у детей (2018)
Нарожная М. В. - Состояние микробиоценоза толстого кишечника у больных себорейным дерматитом (2018)
Долженко М. О. - Післяопераційне знеболювання у геронтологічних хворих із політравмою (2018)
Кучерявченко В. В. - Клинико-патогенетическая роль эндотелиопротекции при лечении травматической болезни у пациентов с повышенным индексом массы тела (2018)
Tитул (2017)
Petravchuk A. P. - Locally nilpotent Lie algebras of derivations of integral domains, Shevchyk O. M., Sysak K. Ya. (2017)
Білоус А. М. - 2-добрі абелеві і дуо-кільця з умовами стабільного рангу, Гаталевич А. І. (2017)
Bondarenko V. M. - Combinatorial properties of P-posets of width 2, Styopochkina M. V. (2017)
Литвинчук И. В. - Об одном свойстве модулярных представлений диэдральных 2-групп (2017)
Романів А. М. - Найменше спільне кратне матриць одного класу матриць над комутативною областю головних ідеалів (2017)
Сухорольський М. А. - Многочлени, споріднені з многочленами Чебишова, Достойна В. В., Веселовська О. В. (2017)
Дзякович Д. О. - Універсальні багатоточкові інваріанти та геометрія просторів сталої кривини (2017)
Андрійчук Р. М. - Задача стаціонарної теплопровідності для біматеріалу за теплоізоляції у паралельній до міжфазної поверхні круговій області (2017)
Кравчишин О. З. - Математична модель взаємодії поздовжньої пружної хвилі із плоским неоднорідно деформованим шаром, Чекурін В. Ф. (2017)
Альфавіцька С. О. - Комбінований згин з розтягом ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та лінійного зміцнення матеріалу, Николишин М. М., Опанасович В. К., Слободян М. С. (2017)
Процюк Б. В. - Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої трансверсально-ізотропної кулі (2017)
Бурик О. О. - Пружно-пластичне деформування елементів будівельних конструкцій під час пожежі, Дробенко Б. Д. (2017)
Васільєв К. В. - Метод прямого вирізування у плоских задачах теорії пружності, Сулим Г. Т. (2017)
Максимів Ю. І. - Взаємодія SH-хвиль з тонким п'єзоелектричним неконтрастним включенням у пружному півпросторі, Рабош Р. В., Кунець Я. І., Пороховський В. В. (2017)
Токовий Ю. В. - Осесиметричні термонапруження у радіально-неоднорідному циліндрі за кусково-змінної температури на бічній поверхні, Чиж А. І. (2017)
Максимович О. В. - Визначення напружень у багатозв’язній анізотропній півплощині на основі модифікованих інтегральних рівнянь, Соляр Т. Я. (2017)
Литвин О. М. - Застосування сплайнів п’ятого степеня для розв’язання задачі про згин багатокутної пластини із вхідними кутами, Томанова І. С. (2017)
Вовк О. М. - Використання числового обернення перетворення Лапласа в задачах теплопровідності контактуючих термочутливих тіл (2017)
Гарматій Г. Ю. - Визначення неусталеного теплового стану термочутливої двошарової пластини за складного теплообміну (2017)
Івасько Н. М. - Двовимірна задача термопружності для півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за тепловиділення у паралельній до неї стрічковій області (2017)
Козачок О. П. - Вплив ідеального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію пружного тіла та текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи (2017)
Лила Д. М. - Упругопластическая неустойчивость вращающегося диска: "неосредненное" обобщенное плоское напряженное состояние (2017)
Матус В. В. - Метод нульового поля в задачах дифракції пружних хвиль на волокнах з тонкими міжфазними неоднорідностями (2017)
Шевчук В. А. - Термонапружений стан півпростору з багатошаровим покривом за променево-конвективного теплообміну, Гаврись О. П. (2017)
Горячко Т. В. - Вільні геометрично нелінійні коливання видовжених гофрованих циліндричних панелей, Лесик О. Ф., Марчук М. В., Пакош В. С. (2017)
Харченко В. М. - Моделювання та визначення напруженого стану стиків ракетних конструкцій із композиційних матеріалів (2017)
Волкогон В. В. - Спрямованість біологічних процесів у чорноземі вилуженому при вирощуванні ячменю ярого за різних видів і норм добрив, Пиріг О. В., Британ Т. Ю. (2017)
Кислинська А. С. - Вплив грунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes Palliser на фотосинтетичну активність гречки посівної (2017)
Козар С. Ф. - Мікробіоценоз ризосферного грунту та продуктивність пшениці озимої за використання бактерій Agrobacterium radiobacter 204, активованих нанокарбоксилатами металів, Євтушенко Т. А., Усманова Т. О., Симоненко Є. П. (2017)
Miagka M. V. - Microbial successions at chicken manure composting with cellulytic microorganisms, Derkach S. M., Volkohon V. V., Dimova S. B., Pyrih O. V., Lutsenko N. V. (2017)
Потапенко Л. В. - Біологічна трансформація органічної речовини у дерново-підзолистому грунті за впливу систем удобрення та мікробних препаратів, Скачок Л. М., Горбаченко Н. І. (2017)
Токмакова Л. М. - Дія фосфатмобілізувальних бактерій Agrobacterium radiobacter на активність фосфатази у ризосфері рослин пшениці озимої, Трепач А. О., Ларченко І. В. (2017)
Шевченко Л. А. - Розвиток кореневої системи рослин кукурудзи за впливу мікробного препарату Поліміксобактерину (2017)
Кравченко Н. О. - Антагоністична активність штамів Bacillus subtilis, перспективних для створення консервантів вологого плющеного зерна кукурудзи, Передерій М. Г. (2017)
Дишлюк В.Є. - Агроекологічна характеристика та оцінка придатності осадів стічних вод очисних споруд м. Одеси на добриво, Пиляк Н. В., Лобан Л. Л. (2017)
Решотько Л. М. - Продуктивність мікророслин картоплі in vivo, вирощених за дії різних спектрів випромінювання, Дерев`янко С. В., Дмитрук О. О. (2017)
Вергунов В. А. - Алелопатичні основи високопродуктивних агрофітоценозів інтродукованих ароматичних рослин у творчій спадщині Л. Д. Юрчак, Юрчак Е. В. (2017)
Азарян В. А. - Підвищення точності оперативного контролю якості залізистих кварцитів при відкритій розробці (2018)
Анісімов О. О. - Визначення швидкості пониження робочих площадок крутих шарів в залежності від технологічних схем в умовах Полтавського ГЗК, Леонтюк І. В., Воробйова О. М. (2018)
Власов С. Ф. - Определение гидравлических потерь напора в джет технологии при разработке газогидратных месторождений на морском дне, Бабенко В. Э. (2018)
Демченко Ю. И. - Исследование влияния физико-механических свойств водоносных пород на параметры гидрозащиты очистных выработок, Соцков В. А., Мамайкин А. Р., Дытюк В. Э. (2018)
Дичковський Р. О. - Геоенергетика: ретроспектива і перспектива, Табаченко М. М., Edgar Cáceres Cabana (2018)
Дриженко А. Ю. - Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар’єрів, Адамчук А. А., Тамуя Садо Арманд, Тельнов В. Г. (2018)
Ложніков О. В. - Систематизація факторів впливу параметрів техногенних родовищ на вибір гірничовидобувного устаткування, Павличенко А. В., Чебанов М. О. (2018)
Скачков А. А. - Конструктивний розвиток технології підривання порід свердловинними зарядами з диференційованим енергонасиченням масиву, Жуков С. О. (2018)
Strilets O. - Using of segregation for development of technogenic deposits with the purpose of upgrading of products, Pchelkin G., Kustov V. (2018)
Ширин Л. Н. - Особенности опережающей дегазации пород кровли в очистных забоях шахты "Степная", Федоренко Э. А., Клец А. П. (2018)
Фомичев В. В. - Исследование устойчивости кровли выработки поддерживаемой двухуровневой анкерной крепью при динамических характеристиках геомеханической систем, Почепов В. Н., Фомичева Л. Я., Лапко В. В. (2018)
Хоменко О. Е. - Эволюция принципов поддержания подземных выработок, Кононенко М. Н., Ляшенко В. И. (2018)
Денищенко О. В. - Підвищення тягово-гальмівних показників шахтного локомотивного транспорту електричними методами, Барташевський С. Є. (2018)
Колосов Д. Л. - Встановлення параметрів зони збурень напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа, Білоус О. І., Танцура Г. І., Воробйова О. М. (2018)
Савченко Ю. В. - Влияние никеля на прочность регенерированного вольфрамокобальтового сплава (2018)
Франчук В. П. - Динамическая модель шахтного локомотива, реализующего тяговое усилие в точке контакта колеса и рельса, Зиборов К. А. (2018)
Вронский Ю. И. - Модернизация способа тригонометрического нивелирования при использовании светодальномеров и электронных тахеометров, Головко С. Д., Диковенко В. И., Третьяк А. В. (2018)
Федоренко В. Н. - Исследование поведения горного массива после прохода лавы в условиях шахты "Белицкая” ооо "ДТЭК Добропольеуголь”, Вронский Ю. И., Третьяк А. В. (2018)
Бубліков А. В. - Модифікований алгоритм автоматичного керування електричним опаленням із синхронізацією роботи обігрівачів у часі, Надточий В. В. (2018)
Випанасенко С. І. - Аналіз способів регулювання потужності в електротехнологіях індукційного нагріву, Дрешпак Н. С. (2018)
Мещеряков Л. І. - Распознавание оперативного состояния футеровки барабанных мельниц (2018)
Мещеряков Л. І. - Формування структури підсистеми діагностування гірничих електромеханічних комплексів, Випанасенко С. І., Дрешпак Н. С., Ширін А. Л. (2018)
Алексеєв М. О. - Автоматична діагностика стану стаціонарних термокаталітичних газоаналізаторів, Голінько О. В. (2018)
Biliaiev M. - Simulation of aeration tank work, Gunko E., Lemesh M. (2018)
Беляев Н. Н. - Метод расчета загрязнения воздушной среды возле отвалов, имеющих сложную форму, Долина Л. Ф., Кириченко П. С., Козачина В. А. (2018)
Беляев Н. Н. - CFD модель для оценки территориального риска и уровня загрязнения воздушной среды при эмиссии химического агента, Калашников И. В., Берлов А. В. (2018)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование уровня загрязнения воздушной среды города от действующих техногенных источников, Русакова Т. И. (2018)
Беляева В. В. - Моделирование загрязнения подземных вод возле прудов – накопителей шахтных вод, Машихина П. Б., Якубовская З. Н. (2018)
Бессчастный А. В. - Разработка программного обеспечения выбора вентилятора главного проветривания, Марченко В. Г., Столбченко Е. В. (2018)
Древаль Ю. Д. - Про особливості застосування базових понять і категорій у сфері охорони праці (на прикладі гірничої галузі, Шустов О. О., Карпець К. М. (2018)
Ковров О. С. - Екологічна небезпека зсувів в національному та регіональному контексті (2018)
Тищук В. Ю. - Нейтралізація шкідливих газів у коксохімічному виробництві, Ковальова І. Б., Бондаренко В. В. (2018)
Чеберячко С. І. - Аналіз сучасних вимог до фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання, Яворська О. О. (2018)
Юрченко А. А. - Исследование динамических параметров угольной пыли в подземных горных выработках, Литвиненко А. А., Чеберячко И. М., Корж О. А. (2018)
Звернення до читачів з нагоди ювілейного випуску журналу (2018)
Вітальне слово президента Української гастроентерологічної асоціації І. М. Скрипника (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості клінічної симптоматики та стану вісцеральної жирової тканини у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В. (2018)
Скрипник І. М. - Оцінка частоти розвитку і характеру гепатотоксичних реакцій у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії в динаміці індукції ремісії, Маслова Г. С. (2018)
Просоленко К. О. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на кардіогемодинамічні показники та судинні порушення у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Молодан В. І., Шалімова А. С. (2018)
Бабак О. Я. - Комплексне лікування неалкогольної жирової хвороби печінки: досвід застосування гепатопротекторів, Лапшина К. А., Черняк А. М. (2018)
Колеснікова О. В. - Роль кишкової мікробіоти в розвитку метаболічних порушень (2018)
Дорофеев А. Э. - Функциональная диспепсия: возможности диагностики и терапии, Руденко Н. Н., Куглер Т. Е., Снисаревская Т. П. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Алкогольный фиброз печени: современное состояние проблемы, Чернобай А. И. (2018)
Зак М. Ю. - Лекарственные поражения печени у онкогематологических пациентов: оценка эффективности сублингвальной формы адеметионина, Шинкаренко Ю. Н. (2018)
Журавлева Л. В. - Применение ингибиторов протонной помпы в широкой клинической практике: преимущества и недостатки, Шеховцова Ю. А. (2018)
Дорофеев А. Э. - Лечение синдрома раздраженного кишечника. Место пробиотиков, Руденко Н. Н., Швец Н. И., Снисаревская Т. П. (2018)
Губергриц Н. Б. - Место ингибиторов протонной помпы в лечении хронического панкреатита.Обзор и собственное наблюдение, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Супрун А. А., Фоменко П. Г. (2018)
Филиппов Ю. А. - Современная парадигма хронического гастрита, ассоциированного с билиарным рефлюксом, Зак М. Ю. (2018)
Харченко Н. В. - Інтенсивний курс із вивчення запальних захворювань кишечника за підтримки Європейської організації з вивчення хвороби Крона та коліту (14—15 лютого 2018 р., Відень).Огляд лекцій, Квіт Х. Б. (2018)
До уваги авторів (2018)
Сущенко О. А. - Багатокритеріальний параметричний синтез робастних систем гіроскопічної стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв, Єгоров С. Г. (2017)
Голубек А. В. - Энергетические затраты на комбинированный увод крупногабаритного космического мусора c учётом динамически изменяющейся атмосферы земли, Дронь Н. М., Ляшенко А. Н. (2017)
Чернюк А. А. - Дослідження впливу якості програмного забезпечення автозаправних комплексів на їх ефективність (2017)
Назаренко Г. В. - Экспериментальное исследование зависимости энергетических характеристик насоса окислителя двигателя РД861К от его конструктивных особенностей, Филиппенко П. П., Дешевых С. А. (2017)
Василів С. С. - Дослідження процесів у детонаційних ракетних двигунах, Коваленко М. Д., Грушко В. О. (2017)
Гумен О. М. - Основи FDM-технології моделювання, Легеза Р. В., Селіна І. Б., Педань Р. В. (2017)
Ковтун С. І. - Метрологічне забезпечення теплометричних засобів контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія (2017)
Аврамов К. В. - Применение полуэмпирических методов определения акустических нагрузок к оценке нагружения отсеков ракетоносителей, Батутина Т. Я., Бондарь Д. С., Мартыненко Г. Ю., Шеремет И. В., Мартыненко В. Г. (2017)
Недвига Д. В. - Исследование режимов обледенения летательных аппаратов, Алексеенко С. В. (2017)
Роменская О. П. - Разработка приспособления для дистанционного нагрева углепластиков в процессе намотки, Манько Т. А., Гусарова И. А., Самусенко А. А. (2017)
Мироненко Е. С. - Шум от ракетных двигателей при запусках ракет-носителей космического назначения, Сокол Г. И. (2017)
Седых И. В. - Экспериментальное подтверждения работоспособности капиллярного заборного устройства при отделении космического аппарата, Смоленский Д. Э. (2017)
Козис К. В. - Разработка эластомерного материала для внутреннего теплозащитного покрытия ракетного двигателя твердого топлива, Манько Т. А., Потапов А. М., Скоков А. И., Лавриненко С. П. (2017)
Котлов В. Ю. - Моделирование распространения инфразвука при извержениях вулканов (2017)
Калинин А. В. - Структура и свойства наномодифицированных многокомпонентных сплавов, Кашенкова А. В. (2017)
Богдановська Н. В. - Вплив засобів аквааеробіки на формування здорового способу життя в студенток, Іванська О. В., Страколист Г. М. (2015)
Голец В. А. - Повышение уровня физической подготовки старшеклассников средствами тренажера TRX, Смирнов М. М. (2015)
Гришко Ю. А. - Інноваційні методи навчання на заняттях фізичного виховання у внз (2015)
Долгова Н. О. - Сутність модернізації фізичного виховання та спорту в університетській освіті (2015)
Коваленко Ю. О. - Особливості впливу спрямованого навчання на формування основних рухів у дітей дошкільного віку, Некрасова О. П., Фастовець В. В. (2015)
Конох А. П. - Попередження травматизму в студентів засобами фізичних вправ, Конох О. Є., Маковецька Н. В. (2015)
Конох А. П. - Підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва засобами неолімпійських видів спорту, Карабанов Є. О. (2015)
Омельяненко Г. А. - Дослідження рівня туристської підготовленості студентів факультету фізичного виховання, Лагода С. В. (2015)
Попович А. И. - Атлетическая гимнастика как средство развития силовых качеств студенческой молодежи, Гуневич И. В. (2015)
Соколова О. В. - Оцінка рівня сформованості спеціальних теоретичних знань, вмінь та навичок у студентів факультету фізичного виховання, Постол О. С. (2015)
Тищенко В. О. - Вивчення динаміки стану здоров’я і фізичної підготовленості студентів спеціальності "Фізичне виховання", Маляренко І. О. (2015)
Черненко О. Є. - Вплив занять системою пілатесу на тип тілобудови студенток, Ільїна Є. О. (2015)
Шипенко А. О. - Функціональний стан студентської чоловічої збірної команди з гандболу, Земляна С. Ю. (2015)
Бандуріна К. В. - Реабілітаційні технології та масаж у відновленні функцій шийного відділу хребта, Кузнєцов А. О. (2015)
Баришок Т. В. - Науково-дослідна робота у сфері фізичної реабілітації із застосуванням науково-доказової практики (2015)
Бессарабова О. В. - Педагогічні умови розвитку пізнавальної діяльності слабозорих дітей засобами ігор (2015)
Богдановська Н. В. - Теоретичні та методичні особливості викладання навчального предмета "Основи здоров’я", Одинець Т. Є. (2015)
Кальонова І. В. - Лікувальна фізична культура і масаж у реабілітації хворих з вертеброгенними радикулопатіями, Кузнєцов А. О. (2015)
Кальонова І. В. - Досвід застосування терапії вимушеними рухами в ребілітації хворих з постінсультними парезами, Кущ В. В (2015)
Одинець Т. Є. - Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей 8 - 10 років, хворих на бронхіальну астму, Левченко М. О. (2015)
Синяєва Н. П. - Дослідження вмісту токсичних елементів у продуктах харчування (2015)
Толкачова О. В. - Використання пілатесу для попередження ускладнень вагітності жінок у другому триместрі (2015)
Черненко Е. Е. - Роль оздоровительной аэробики в повседневной жизни женщин, Луговцова А. Ю., Гордиенко А. Г. (2015)
Булах С. М. - Особливості дозування навантажень cилової cпрямованоcті у важкоатлетів високої кваліфікації протягом підготовчого періоду (2015)
Гончар Л. В. - История развития и современное состояние мужской художественной гимнастики в мире, Борисова Ю. Ю. (2015)
Долбишева Н. Г. - Міжнародна асоціація всесвітніх ігор як структурна одиниця управління неолімпійським спортом на міжнародному рівні (2015)
Дорошенко Е. Ю. - Критерії та механізми управління підготовкою кваліфікованих веслувальників, Гостіщев В. М., Папуча В. М. (2015)
Караулова С. І. - Сравнительный анализ результатов в беге на длинные дистанции в Украине и мире, Клочко Л. І. (2015)
Клочко Л. І. - Вплив гірської підготовки на тренувальний процес бігунок-марафонок вищого світового рівня (2015)
Кощеев А. С. - Методика построения тренировочного процесса в предсоревновательном мезоцикле в тхэквондо (2015)
Малах О. Н. - Показатели функционального состояния левого желудочка сердца юных спортсменов-пловцов в зависимости от спортивной квалификации и направленности тренировочного процесса (2015)
Сватьєв А. В. - Аналіз технічної підготовленості спортсменів 17 - 18 років, які систематично займаються академічним веслуванням, Царенко К. В., Голубенко А. В. (2015)
Сушко Р. О. - Параметри техніко-тактичної діяльності висококваліфікованих баскетболісток на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Дорошенко Е. Ю. (2015)
Тихоненко Я. П. - Средства совершенствования специальной выносливости квалифицированных бегунов на 800 м и 1500 м (2015)
Тищенко В. О. - Аналіз функціонального стану кардіореспіраторної системи кваліфікованих гандболістів (2015)
Черненко К. Г. - Особливості об’єктивної оцінки рівня технічної підготовленості спортсменів високої кваліфікації в аеробній гімнастиці, Атаманюк С. І., Черненко А. Є. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2015)
Вихідні дані (2015)
Stepanchikov D. M. - Calculation of exciton energy levels in (ZnxCd1-x) 3P2 alloy system (2017)
Андронова О. В. - Порівняння техніко-економічних показників децентралізованої вітроелектричної та фотоелектричної станцій, Курак В. В. (2017)
Березненко С. М. - Аналіз впливу неіонізуючого випромінювання на системи органів людини, Дячок Т. М., Решетняк М. В. (2017)
Войтович О. А. - Влияние давления в шинах на безопасность движения автотранспорта, Ткач В. А. (2017)
Грубник О. В. - Дослідження ефективності використання листяної біомаси зелених насаджень міст як джерела енергії, Костогриз О. П., Мартинюк К. С. (2017)
Dmitriev D. А. - Application of frame configuration for complex workpiece processing by surface plastic deformation, Rachinskiy V. V., Piven S. N. (2017)
Злепко С. М. - Использование скоростных изменений сопротивлений изоляции в диагностических средствах защиты медицинского оборудования, Кривоносов В. Е., Коваль Л. Г. (2017)
Кореньков В. М. - Евристичний алгоритм синтезу маршрутних технологічних процесів, Ткач І. І. (2017)
Кузнецов С. И. - Высокоэффективный трибоэлектростатический пылеуловитель (2017)
Малєєв В. О. - Технічні аспекти вирішення проблеми підтоплення територій Херсонської області, Безпальченко В. М. (2017)
Малєєв В. О. - Система управління охороною праці на прикладі підприємства "Данон Дніпро", Кобзар Т. С., Безпальченко В. М. (2017)
Мєшков Ю. Є. - Побудова огинаючої поверхні кулачка методом гвинтового диференціального комплексу (2017)
Подольський М. І. - Експериментальне дослідження впливу токарної обробки полімерів на величину зносу ріжучого інструменту та механічні характеристики оброблюваної деталі, Нечипорук Ю. П., Костюк Б. В. (2017)
Сапронов О. О. - Дослідження структури зламу композитних матеріалів, наповнених ультрадисперсним алмазом (2017)
Сошко А. И. - Влияние плазменного эффекта на обрабатываемость металла, Сошко В. А., Бергер Е. Э. (2017)
Степанчиков Д. М. - Застосування методу нагрітої нитки для визначення теплопровідності газу у лабораторному курсі фізики, Іванюшин Ю. О. (2017)
Струтинський В. Б. - Визначення динамічних стохастичних сил різання, які виникають при обробці об’єктів на мобільних верстатах роботах шляхом розкладу сил та переміщень по кусково-постійним ортогональним функціям Уолша, Юрчишин О. Я., Гаврушкевич А. Ю., Полунічев В. Е. (2017)
Тітова Н. В. - Сучасні технології промислового рибоводства, Павлов С. В., Новіков В. О. (2017)
Халилов И. А. - Моделирование кулачкового механизма с учетом критериев качества, Иманов А. С. (2017)
Шарко А. О. - Особливості апаратного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (2017)
Заморська І. Л. - Втрати маси та кріорезистентність суниці залежно від черговості з врожаю та розміру ягід, Осокіна Н. М. (2017)
Кулігін М. Л. - Розробка технології суміщеного відбілювання і фарбування при низькій температурі целюлозовміщуючих тканин, Скропишева О. В., Гнідець В. П., Семешко О. Я. (2017)
Мотузка Ю. М. - Вуглеводний склад продуктів для ентерального харчування (2017)
Григорова А. А. - Штучні нейронні мережі та особливості їх побудови для вирішення задач прогнозування, Стоянова М. Б. (2017)
Ляшенко Е. Н. - Формализация знаний экспертов по управлению процессами ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (2017)
Пронина О. И. - Подсистема выбора оптимальной индивидуальной городской поездки, Пятикоп Е. Е., Пронин Р. И. (2017)
Рудакова Г. В. - Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для проектування каркасних установок з механізмами паралельної структури, Русанов С. А., Ревенко С. В. (2017)
Сидорук М. В. - Етапи створення автоматизованої інформаційної системи для мережі аптечних підприємств, Романова Ю. О. (2017)
Скарга-Бандурова І. С. - Дослідження ефективності використання фільтру Калмана для прогнозування часу прибуття міського транспорту, Деркач М. В. (2017)
Чебукін Ю. В. - Створення продукційної експертної системи для аналізу робіт на фріланс-біржі Upwork, Райко Г. О. (2017)
Карпова О. П. - Енергоємність як критерій оптимізації технологічних процесів очищення зерна, Постнікова М. В. (2017)
Krasnikov K. S. - The use of quaternions for the projection of 3D-objects on a plane (2017)
Калінін О. О. - Аналітична побудова спільної дотичної до двох еліпсів, Калініна Т. О., Ковальова Г. В. (2017)
Хомич Л. - Концептуальні підходи Івана Зязюна до розвитку педагогічної освіти в Україні (2018)
Кучерявий О. - Ціннісно-смислове ядро концептуальної моделі педагогічної освіти Івана Зязюна (2018)
Семеног О. - Націєтворча концепція Івана Андрійовича Зязюна в умовах реформування педагогічної освіти (2018)
Вовк М. - Наукова школа академіка І. А. Зязюна: аксіологічні актуалітети розвитку, Грищенко Ю. (2018)
Год Б. - Духовність у виховній традиції гуманістів епохи Європейського Відродження (кінець XIV – XVI століття), Год Н. (2018)
Ільченко О. - Жіноча благодійність в освіті України крізь оцінку ХХІ століття (2018)
Ніколенко О. - Голокост – вічний урок людству (Виховання протидії расизму й ксенофобії на матеріалі сучасної зарубіжної літератури та кіномистецтва) (2018)
Сагач Г. - Роль керівника студентського хорового колективу в професійному становленні майбутнього вчителя (2018)
Жиров О. - Мистецько-педагогічна спадщина Кіма Василенка як культурно-історичний феномен (2018)
Ірклієнко В. - Підготовка майбутніх учителів музики до формування естетичної культури особистості в умовах неформальної мистецької освіти (2018)
Глушкова С. - Фортепіанні твори полтавських композиторів в навчальному репертуарі з музичного інструменту (2018)
Руденко Л. - Філософсько-педагогічні виміри поняття комунікативної культури фахівців соціономічних професій (2018)
Оніпко В. - Теоретичні аспекти формування природоохоронної культури студентів, Дяченко-Богун М. (2018)
Plaskura M. - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim przedszkolu(Дитина зі спеціальними освітніми потребами у польському дошкільному закладі) (2018)
Карапузова І. - Організація педагогічної підтримки майбутніх вихователів у процесі навчання, Бурсова С. (2018)
Махновець Ю. - Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи (2018)
Сотська Г. - Персонологічний дискурс національної музичної освіти (рецензія на монографію "Розвиток музичної освіти в Україні (ХVІІІ – ХХ ст.): персонологічний вимір" (автори: М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло) (Київ: Талком, 2017. – 176 с.) (2018)
Іванчук М. - Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи (Міжнародна науково-практична конференція, 26–27 жовтня 2017 р., м. Чернівці) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Грановська Л. М. - Механізми регулювання рекреаційної діяльності на територіях поліфункціонального статусу (2017)
Самойлова І. І. - Напрями посилення впливу територіальних громад в системі управління земельними ресурсами, Мель ник Д. М. (2017)
Яроцька О. В. - Платформа забезпечення сталого промислового водокористування в умовах децентралізації (2017)
Сахарнацька Л. І. - Ефективність використання еколого- економічного потенціалу лісового господарства Закарпаття (2017)
Бохан А. В. - Еко-діалектичний обрій міжнародної сфери дипломатії (2017)
Кругляк О. В. - Організація ефективного виробництва органічної продукції молочного скотарства (2017)
Колтунович О. С. - Інноваційно-технологічна модернізація індустрії зрошувального землеробства та імплементація зарубіжного досвіду у вітчизняну практику (2017)
Лазаренко В. І. - Інституціональне забезпечення реалізації екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки (2017)
Коваленко О. А. - Вплив строків, способів сівби та умов зволоження на врожайність чаберу садового (Satureja hortensis L.) в зоні півдня України, Стебліченко О. І. (2017)
Волощук О. П. - Сортові ресурси як чинник збільшення обсягів виробництва високоякісного насіння тритикале озимого, Волощук І. С., Глива В. В., Ковальчук О. І. (2017)
Vagalyuk L. V. - Trophic connections of entomofauna- dendrobionts in forest-steppe agrolandscapes of Ukraine (2017)
Бережницька Г. І. - Аналіз упровадження процедури сертифікації лісів на території України (2017)
Гадзало А. Я. - Сучасний стан розвитку програм транскордонного співробітництва (2017)
Новицький В. П. - Єнот уссурійський (Nyctereutes procyonoides): екологічні аспекти існування виду в Українському Лісостепу, Маєвський К. В., Грищенко С. М. (2017)
Ярова І. Є. - Аналіз просторового розвитку лісового господарства України (2017)
Добряк Д. С. - Економічні проблеми сучасного землеустрою в Україні, Мартин А. Г., Євсюков Т. О., Кузін Н. В. (2017)
Ступень М. Г. - Напрями формування сталого землекористування в населених пунктах (2017)
Дудич Г. М. - Організаційно-правові та економічні проблеми використання меліорованих земель в Україні (2017)
Кустовська О. В. - Особливості формування земельних ділянок під об’єктами комерційного призначення (2017)
Кошель А. О. - Грошова оцінка земель населених пунктів за допомогою методів масового оцінювання (2017)
Строкаль В. П. - Агроекологічне оцінювання земельних ділянок для вирощування зернових, кормових та технічних культур, Бойко О. В. (2017)
Грещук Г. І. - Аналіз еколого-економічних характеристик використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Ковтуняк І. П. - Децентралізація в системі управління земельними ресурсами, Петрище О. І. (2017)
Бутрим О. В. - Роль та місце низьковуглецевого землекористування у формуванні системи збалансованого розвитку агросфери (2017)
Яковець Л. А. - Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування (2017)
Разанов С. Ф. - Вплив кремнієво-мінеральної водної витяжки на інтенсивність забруднення важкими металами м’яса птиці, Кабаченко О. С. (2017)
Пінчук В. О. - Використання азоту в галузі тваринництва України (2017)
Разанов С. Ф. - Динаміка зміни концентрації важких металів у ґрунті при вирощуванні бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2017)
Коморна О. М. - Світовий досвід формування та функціонування ринку екосистемних послуг (2017)
Кірова М. О. - Проблеми поводження з відходами в контексті забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення міста Києва (2017)
Чернець М. В. - Оцінка контактної міцності, зношування і довговічності циліндричної прямозубої тягової передачі електровоза за висотного коригування зачеплення, Чернець Ю. М. (2018)
Козак Ф. В. - Оцінка електричних струмів під час трибоелектричної взаємодії в металополімерних парах тертя, Криштопа С. І. (2018)
Войтов В. А. - Математическая модель переходных процессов в трибосистемах и результаты моделирования, Бекиров А. Ш. (2018)
Андрущенко М. І. - Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів, Осіпов М. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Акритова Т. О. (2018)
Діхтярук М. М. - Аналог задачі мелана для пружної смуги з початковими напруженнями підсиленною пружною накладкою, Поплавська О. А. (2018)
Свідерський В. П. - Підвищення зносостійкості замикаючих елементів кільцевого клапана компресора автомобільної газонаповнювальної станції, Константінова Т. Є., Даніленко І. А., Олександренко В. П., Кириченко Л. М. (2018)
Венцель Є. С. - Математична модель інтенсивності зношування поверхонь тертя трибосполучень, Євтушенко А. В., Щукін О. В., Орел О. В. (2018)
Диха О. В. - Визначення характеристик тертя для циліндричних трибосистем ковзання, Вельбой В. П., Марченко Д. Д. (2018)
Кухар В. В. - Оцінка технологічної сили безрівчакового профілювання заготовок поздовжнім згинанням при виробництві поковок, Присяжний А. Г., Сердюк О. І. (2018)
Кравцов А. Г. - Моделирование формирования масляной пленки на поверхности трения при наличии фуллереновых добавок в смазочном материале и ее влияние на скорость изнашивания трибосистем (2018)
Курпе О. Г. - Уточнення розрахунку теплових втрат металу на станах стеккеля, Кухар В. В., Змазнева Є. В. (2018)
Диха О. В. - Триботехнічна надійність підшипникових опор колінчастого валу автомобіля, Дитинюк В. О., Диха М. О. (2018)
Студент М. М. - Оцінювання мікромеханічної гетерогенності газотермічних покриттів із використанням mікроіндентування та локального спектрального аналізу, Винар В. А., Головчук М. Я., Закієв В. І., Гвоздецький В. М., Гущак Р. І. (2018)
Іванов О. О. - Відновлення робочих органів обладнання для зняття кори з деревини, Присяжнюк П. М., Луцак Д. Л., Бурда М. Й., Луцак Л. Д. (2018)
Гнатенко И. А. - Cварка трением с перемешиванием алюминиевого сплава В95, Заболотный С. Д., Лисовенко А. А., Лукаш В. А, Цап И. В., Присяжнюк П. Н. (2018)
Варваренко С. М. - Одержання кополіестерів флуоресцеїну і 2-(додеканаміно)пентандіонової кислоти за реакцією Стегліха, Ференс М. В., Самарик В. Я., Носова Н. Г., Фігурка Н. В., Остапів Д. Д., Воронов С. А. (2018)
Dmitrikova L. - Electrochemical destruction of phenoxy herbicides on lead dioxide anodes, Shmychkova O., Zagorulko S., Luk’yanenko T., Velichenko A. (2018)
Karkhut A. I. - DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2,4-dichloro-1,3,5-triazine and anthracene, Polovkovych S. V., Kurka M. S., Zhurakhivska L. R., Novikov V. P. (2018)
Мешкова С. Б. - Синтез и люминесцентные свойства комплексов Eu3+ и Tb3+ с производными пиразолин-5-она, Походыло Н. Т., Дога П. Г., Шийка О. Я. (2018)
Сліпкань А. В. - Наночастинки цирконій гідрофосфату, навантажені трихлоротри-?-карбоксилатами диренію(ІІІ), Китова Д. Є., Штеменко О. В. (2018)
Toropin N. V. - Synthesis of 1-(hydroxylphenyl)-3- aryl-5-mercapto-1,2,4-triazoles from arenalazine quinones, Trush Y. V., Murashevich B. V., Burmistrov K. S. (2018)
Чертихина Ю. А. - Влияние электроотрицательности заместителей и внутримолекулярных взаимодействий на барьеры инверсии производных аммиака, Лебедь О. С., Куцик-Савченко Н. В., Либ А. С., Цыганков А. В., Просяник А. В. (2018)
Apostolova R. D. - Increasing the efficiency of thin-layer Co-doped LiMn2O4–carbon nanotubes electrodes for the use in Li-ion batteries, Peskov R. P. (2018)
Кирій С. О. - Дослідження властивостей активованого вугілля, модифікованого відходами глиноземних виробництв, Косогіна І. В., Астрелін І. М., Ободенко Л. С. (2018)
Кольцова Я. І. - Вплив температурно-часових режимів випалу на структуру пористих склокристалічних матеріалів, Нікітін С. В., Петух С. І. (2018)
Поп Г. С. - Синтез і властивості екобезпечних поверхнево-активних речовин на олійно-фосфатидній основі, Сафронов О. І., Бодачівський Ю. С., Железний Л. В. (2018)
Рыжова О. П. - Стеклоэмалевые эталоны мер цвета, Кисличная Р. И., Нагорная Т. И. (2018)
Скорохода В. Й - Вплив природи кальцієвмісного наповнювача на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів, Семенюк Н. Б., Дзяман І. З., Левицька Х. В., Дудок Г. Д. (2018)
Sokolskii A. L. - Realization of the reverse problem of geometrical modeling in designing of die heads for the production of polymer products, Kovalenko K. G., Sivetskii V. I., Kolosova E. P. (2018)
Сташенко К. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом і лізоциму, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Кісельова Т. О. (2018)
Trembus I. V. - Preparation of pulp from sunflower stalks using peroxy acids, Trophimchuk Ju. S., Galysh V. V. (2018)
Шульга О. С. - Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту, Сімурова Н. В., Шульга С. І., Перепелиця О. П. (2018)
Броварець В. С. - До 80-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Бориса Сергійовича Драча (1938–2009), Харченко О. В. (2018)
Кремень В. - Філософсько-педагогічна спадщина академіка Івана Зязюна в контексті модернізації освіти (2018)
Степаненко М. - Гуманістична концепція Івана Андрійовича Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього (2018)
Ничкало Н. - Філософсько-педагогічні мрії і реальні дії видатного вченого сучасної доби (2018)
Філіпчук Г. - Культурно-освітній вимір "Педагогіки добра" (2018)
Ткаченко А. - У витоків асоційованого макаренкознавства (2018)
Андрущенко В. - Ідея вчителя у педагогічній спадщині академіка Івана Зязюна (2018)
Лавріненко О. - Уявлення про "Ідеального вчителя" в життєтворчому поступі академіка І. А. Зязюна (1938–2014 рр.) (2018)
Васянович Г. - Морально-естетична культура особистості педагога у життєво-філософських вимірах академіка Івана Зязюна, Великий Р. (2018)
Федій О. - Естетичний інтелект учителя у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна (2018)
Сулаєва Н. - Конвергентність різних видів мистецької освіти студентів психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2018)
Дем’янко Н. - Діяльність кафедри мистецтвознавства Полтавського іституту народної освіти в період з 1921 по 1933 рік (2018)
Благова Т. - Формування концептів професії балетмейстера у контексті розвитку української хореографічної освіти (2018)
Plaskura P. - The use of IKT in improving the effectiveness of the didactical process (2018)
Гриньова М. - Психологічна готовність майбутніх педагогів до соціально-педагогічної діяльності, Сайко Н. (2018)
Вишківська В. - Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом педагогічного проектування культурно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Гуральник Н. - Розвиток загальної музичної освіти в Україні (рецензія на монографію Т. О. Медвідь "Становлення та розвиток загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" (Дрогобич: Редакц.-видавн. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 254 с.)) (2018)
Соломаха С. - Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи (IV Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2017 року, м. Умань) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Aliyev A. A. - Monitoring of air pollution by road transport with purpose of protection of public health (2018)
Aliyev A. A. - Noise and human health (2018)
Бозоров Б. М. - Ёзги уйқу ҳолатининг кемирувчилар вакилларининг ҳаракат-ҳимоя шартли рефлексларига таъсири, Нусратуллаева Ш. И. (2018)
Чернятіна В. А. - Концептуальні основи державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні (2018)
Вергун А. Р. - Особливості виготовлення та застосування авторської клиноптилолітовмісної адсорбуючої присипки для місцевог лікування пролежнів і та іі стадій з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу, Макагонов І. О., Калитовська М. Б., Кульчицький В. В., Ярко Н. Б., Паращук Б. М., Дац І. В., Шалько І. В., Вергун О. М., Красний М. Р. (2018)
Чегодаева Л. В - Изучение эхоструктурных изменений брахиоцефальных артерий у пациентов с гипертонической болезнью, перенесших инсульт, Куркина Н. В., Горшенина Е. И., Скоробогатова Л. Н. (2018)
Матвіїв І. В. - Інноваційні методи викладання іноземних мов (2018)
Розман І. І. - Персоніфікація освітньо-виховного процесу в Україні як складова розвитку сучасної науки (2018)
Сопівник І. В. - Цінності сім’ї та батьківства у структурі ціннісних орієнтацій молоді України та Польщі (2018)
Тугай В. М. - Розробка моделі формування толерантності молодших школярів в навчально-виховному процесі (2018)
Фенцик О. М. - Формування методичної компетентності студентів (2018)
Прядко Н. В. - Влияние индивидуально-типологических и личностных особенностей личности на продуктивность смысловой памяти (2018)
Григоровський П. Є. - Розвиток методики інструментальних спостережень будівель і споруд, Фурсов Ю. В., Чуканова Н. П. (2018)
Карачун В. В. - Зниження технологічних ризиків у глушниках шуму газового струменя за допомогою порожнистого листа Мьобіуса (2018)
Кравчук Н. М. - Теоретичні аспекти технології соусів з імуномодулюючою дією, Лявинець Г. М., Черненко Д. С. (2018)
Міщенко К. І. - Розробка інноваційної технології страв із збалансованим амінокислотним скором, Кузьмін О. В., Романченко Н. М., Мурзін А. В. (2018)
Нестеренко А. А. - Експериментальні дослідження по визначенню параметрів індивідуального протитеплового захисту рятувальників, Покалюк В. М., Нуянзін О. М., Костенко Т. В. (2018)
Новосядлий С. П. - Особливості формування польових транзисторів шотткі із самосуміщеним затвором на основі нітриду та силіциду вольфраму, Гуменюк Н. Т. (2018)
Галака А. І. - Мовна репрезентація стратегії переконання в англомовному рекламному дискурсі та її відтворення у перекладі (2018)
Тулекова Г. Х. - Абай, Шәкәрім шығармаларынан ұлттық ерекшелікті есімді сөз тіркестерінің грамматикалық құрылымы мен танымы арқылы танып білу, Казбек Ш., Азимова Д. П. (2018)
Войцеховська Л. М. - Значення судової практики країн європейського союзу для українського цивільного судочинства (2018)
Левченко С. Ю. - Правове регулювання публічних закупівель в Україні та країнах-членах ЄС: порівняльна характеристика (2018)
Мандрійчук І. І. - Судова реформа в Україні 2017: основні зміни в судочинстві (2018)
Мегедь К. В. - Практичні питання спадкування за цивільним законодавством України (2018)
Найченко А. М. - Оцінка доказів в господарському процесі (2018)
Пасічник С. В. - Захист прав людини в системі правоохоронних органів (поліції) (2018)
Тищенко К. В. - Порівняльний аналіз особливостей адвокатського самоврядування Англії та України (2018)
Штефан О. О. - Принцип пропорційності в цивільному судочинстві України (2018)
Титул, зміст (2018)
Samofatova V. A. - Cluster development of the agri-food sphere of the Southern region: the foreign economic activity aspect (2018)
Добрянська Н. А. - Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області, Стоянова - Коваль С. С., Ніколюк О. В. (2018)
Нікішина О. В. - Інтеграційні механізми розвитку українського ринку хліба та хлібобулочних виробів, Бібікова Н. О. (2018)
Kuprina N. - Current assets of the enterprise: theoretical and practical aspects, Chernenko I. (2018)
Ліпова О. Л. - Адаптивність як ключовий фактор конкурентоспроможності підприємства, Черевата Т. М. (2018)
Basіurkina N. - Features of risk assessment of industrial enterprises activities, Shaleny V. (2018)
Євтушок О. В. - Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку аграрного підприємства ринкового типу, Ліпова О. Л., Бахчиванжи В. В. (2018)
Павлова І. О. - Теоретичні засади брендингу сільських територій Південного регіону (2018)
Пчелянська Г. Б. - Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством, Васьковська К. О., Пчелянський Д. П. (2018)
Тарасова О. В. - Фінансова політика і бюджетна безпека України (2018)
Євтушевська О. О. - Особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємствах виноробної галузі, Хамардюк А. Б. (2018)
Купріна Н. М. - Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект, Рудюк І. (2018)
Маркова Т. Д. - Аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками за готову продукцію в сучасних умовах, Стрепенюк М. М., Римар Г. А. (2018)
Stupnytska T. - The peculiarities of debts receivable accounting according to the national and international standards: a comparative aspect, Volodina O., Vasylieva Yu. (2018)
На молоде покоління вчених чекають значні досягнення і нові відкриття (2018)
Аксьонов Є. В. - Фактори ризику розвитку відстрочених рестенозів у пацієнтів з малим діаметром коронарних артерій після проведених рентген-ангіографічних процедур, Головенко В. Б. (2018)
Лебедєва Є. О. - Роль звивистої конфігурації коронарних артерій у виникненні клінічних проявів ішемічної хвороби серця, Груша М. М. (2018)
Крикунов О. А. - Терміни виникнення ранніх і пізніх форм інфекційного ендокардиту протезованого клапана серця, Колтунова Г. Б., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2018)
Матяш О. Р. - Тактика ведення кардіохірургічних хворих із супутнім стенотичним ураженням каротидних артерій, Бондар Л. В., Федько В. В., Крикунов О. А. (2018)
Pukas K. V. - Fragmentaiom operation in left atrium for correction of isolated mitral valve disease, Leoshko I. V. (2018)
Шаповалова В. В. - Роль фізичної реабілітації у пацієнтів після трансплантації серця, Фещук К. С. (2018)
Дзюрий І. В. - Порівняльна характеристика віддалених результатів трансанулярної і нетрансанулярної пластики вихідного тракту правого шлуночка у пацієнтів із подвійним відходженням магістральних судин від правого шлуночка тетрадного типу, Труба Я. П., Бойко С. М., Балабушка В. О., Руденко М. М., Лазоришинець В. В. (2018)
Лєбєдь Є. І. - Віддалені результати хірургічної корекції та особливості надання кардіологічної допомоги дорослим із тетрадою Фалло, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Артеменко Є. О., Вітовський Р. М. (2018)
Лебідь І. Г. - Прогностична значущість фізичного та психологічного компонентів здоров’я анкети якості життя SF-36 у дорослих із вродженими вадами серця (2018)
Павлова А. О. - Пренатальна діагностика та хірургічне лікування судинних кілець, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Емець Р. М., Таммо Раад, Дацко О. М. (2018)
Прокопович Л. М. - Віддалені результати хірургічного лікування інфекційного ендокардиту у дітей із вродженими вадами серця, Головенко О. С., Руденко М. М., Списаренко С. П., Малишева Т. А., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2018)
Романюк О. М. - Двадцятирічний досвід операції легеневого аутографта, Климишин Ю. І., Руденко Н. М., Довгань О. М., Ємець І. М. (2018)
Вайда В. В. - Перший досвід хірургічного лікування гострої розшаровуючої аневризми аорти типу А через верхню серединну J-подібну міні-стернотомію, Жеков І. І., Кравченко В. І., Кравченко І. М., Ларіонова О. Б., Лазоришинець В. В. (2018)
Мазур О. А. - Гібридні методики в лікуванні патології грудної аорти, Дітківський І. О., Черпак Б. В., Кравченко В. І. (2018)
Витовский Р. М. - Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта (обзор литературы), Мазур И. П., Слободяник М. В., Мартыщенко И. В. (2018)
Витовский Р. М. - Папиллярная фиброэластома необычной локализации (случай из практики), Захарова В. П., Дядюн Д. Н., Исаенко В. В., Семенив П. М. (2018)
Максименко А. В. - Перший досвід перфорації клапана легеневої артерії з одномоментним стентуванням артеріальної протоки у пацієнтів з атрезією клапана легеневої артерії та інтактною міжшлуночковою перегородкою, Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А., Мотречко О. О., Вітовська О. Р. (2018)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Богданова М. В. - Основні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг в Україні (2018)
Боднар В. - Методичні засади контролю діяльності туристичних підприємств (2018)
Бойко С. В. - Методика оцінки ділової активності підприємства, Вакуленко А. Л. (2018)
Зоріна О. І. - Маркетингові комунікації в системі засобів просування соціально-культурних проектів, Мкртичьян О. М. (2018)
Іскренко О. Е. - Діагностування інноваційного потенціалу України (2018)
Лалакулич М. Ю. - Впровадження та перспективи використання криптовалют в українській економіці, Шевчук О. І., Шевчук Я. В. (2018)
Лойко В. В. - Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні (2018)
Пересада О. В. - Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції рослинництва (2018)
Погасій С. О. - Про роль транспорту у розвитку туризму в Україні, Шабала І. А. (2018)
Приходько І. В. - Підходи до трактування сутності поняття "еко-інновації" (2018)
Стрельбіцька Н. Є. - Сучасні підходи до управління ризиками міжнародних корпорацій, Сороківська Р. Б. (2018)
Терещенко Т. Є. - Формування оптимального страхового портфеля страхової організації, Шутова Д. М. (2018)
Турсунов А. М. - Основные резервы развития нефтегазовой отрасли Узбекистана, Кариева Л. С. (2018)
Ушенко Н. В. - Міжнародна міграція робочої сили: причинно-наслідковий аналіз, Покормяк А. С. (2018)
Фесенко В. В. - Порівняльний аналіз методів визначення митної вартості товарів та трансфертної ціни у контрольованих операціях, Сілаєва В. О. (2018)
Ярмоліцька О. В. - Актуальні питання обліку витрат на підприємствах України, Задорожна І. А. (2018)
Титул, Content (2018)
Aulin V. - Substantiation of diagnostic parameters for determining the technical condition of transmission assemblies in trucks, Hrynkiv A., Dykha A., Chernovol M., Lyashuk O., Lysenko S. (2018)
Sidorov D. - Analysis of the preform blowing stage when obtaining a polymeric product using the extrusion blow molding method, Kolosova E., Kolosov A., Shabliy T. (2018)
Dykha A. - Study and development of the technology for hardening rope blocks by reeling, Marchenko D., Artyukh V., Zubiekhina-Khaiiat O., Kurepin V. (2018)
Kovalchuk V. - Development of a promising system for diagnosing the frogs of railroad switches using the transverse profile measurement method, Sysyn M., Hnativ Yu., Bal O., Parneta B., Pentsak A. (2018)
Khomyak Yu. - Minimizing the mass of a flat bottom of cylindrical apparatus, Naumenko Ie., Zheglova V., Popov V. (2018)
Chernousenko O. - Development of a technological approach to the control of turbine casings resource for supercritical steam parameters, Rindyuk D., Peshko V., Goryazhenko V. (2018)
Aminnudin Aminnudin - The analysis of friction effect on equal channel angular pressing (ECAP) process on Aluminium 5052 to homogeneity of strain distribution, Pratikto Pratikto, Anindito Purnowidodo, Yudy Surya Irawan (2018)
Fomin O. - Determining rational parameters of the capacitive energy storage system for the underground railway rolling stock, Sulym А., Kulbovskiy I., Khozia P., Ishchenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Гриджук Д. М. - Розвиток систем управління ефективності банківської діяльності (2018)
Лойшин А. А. - Структурований опис підсистеми управління фінансовими ризиками військової частини за допомогою SWOT-аналізу (2018)
Suleymanov G. S. - Innovative criteria of competitive economic development of entrepreneurial activity in manufacturing industry (2018)
Гірна О. Б. - Процесна орієнтація в концепції управління ланцюгом поставок (2018)
Ліскович Н. Ю. - Оцінка ефективності стратегічного управління авіаційних підприємств в Україні (2018)
Серобян А. М. - До питань визначення стратегічного управління вертикально-орієнтованою компанією (2018)
Урсакій Ю. А. - Концептуальні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Харинович-Яворська Д. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо інтеграційних процесів на основі концепції трансакційних витрат (2018)
Хоменко О. А. - Методика оцінки потенціалу фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу (2018)
Богдан Н. М. - Система економічних інтересів суб’єктів регіональної економіки (2018)
Цимбаленко Н. В. - Страхування життя в контексті соціального захисту населення (2018)
Лубенченко О. Е. - Предметна область аудиту зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Гуцаленко О. О. - Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції (2018)
Ковальчук Н. Д. - "Дім"-"поле"-"храм" як екзистенціали української культури (2017)
Овчаренко Н. А. - Особливості підготовки майбутніх учителів музики до вокально-педагогічної діяльності в США (2017)
Сташевська І. О. - Функціональне значення мистецької освіти в сучасному суспільстві: соціокультурний аспект (2017)
Стріхар О. І. - Основні принципи інтеграції в освітньому процесі навчання музичному мистецтву (2017)
Черкасов В. Ф. - Герменевтичний підхід в контексті використання педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва (2017)
Валькевич Р. А. - Специфіка формування сценічно-виконавської компетентності майбутнього педагога-музиканта (2017)
Аристова Л. С. - Сучасні підходи до викладання музичного мистецтва в умовах євроінтеграційного процесу (2017)
Бєлікова В. В. - Духовна музика в контексті української музичної культури (2017)
Білозуб Л. М. - Народна пісня у творчості українських композиторів (2017)
Гончаренко Ю. В. - Структурні компоненти естетичного виховання молодших школярів у процесі хореографічної діяльності (2017)
Горбенко О. Б. - Формування художньо – інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в оркестровому класі (2017)
Дідич Г. С. - Вагоме місце симфонічної творчості Л. Ревуцького в українській музичній культурі ХХ століття (2017)
Іригіна С. О. - Театральна педагогіка як мистецько-педагогічна проблема у системі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів-музикантів (2017)
Кириченко О. І. - Актуальні проблеми вивчення сучасного мистецтва (2017)
Клюєва С. Д. - Підвищення мотивації до занять з класичного танцю майбутніх учителів хореографії (2017)
Куркіна С. В. - Педагогічний супровід обдарованих дітей молодшого шкільного віку на уроках музичного мистецтва (2017)
Любар Р. О. - Проблеми диригентської підготовки студентів мистецьких факультетів (2017)
Ляшенко О. Д. - Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів (2017)
Мартиненко О. В. - Підвищення якості здоров’язберігаючого освітнього середовища під час професійної підготовки студентів-хореографів (2017)
Міщанчук В. М. - Комунікативно-компетентнісний компонент музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з використанням сугестивних технологій (2017)
Могілей І. В. - Розвиток творчої активності старшокласників на уроках художньої культури (2017)
Молодій О. Р. - Інтонаційний самоконтроль як один із компонентів сучасної професійної підготовки студентів у класі постановки голосу, Обух Л. В. (2017)
Осадча Т. В. - Педагогічні умови формування вокальної майстерності майбутніх учителів музики (2017)
Парфентьєва І. П. - Огляд аспектів предметно-професійної компетентності вчителя музичного мистецтва при вивченні шкільного репертуару (2017)
Плохотнюк О. С. - Впровадження педагогічних умов формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності (2017)
Проворова Є. М. - Технологія майстер-класу у методичній підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Свещинська Н. В. - Теоретичне підгрунтя формування ціннісних орієнтацій особистості в музично-педагогічному процесі (2017)
Стефіна Н. В. - Розвиток музичних здібностей – педагогічна умова формування музичної культури особистості молодшого школяра (2017)
Чеботаренко О. В. - Музичний текст: структура та проблеми інтерпретації (2017)
Шeвченко І. Л. - Вокальний ансамбль як форма організації музично-творчої діяльності майбутнього педагога-музиканта, Бродський Г. Л. (2017)
Щербак І. В. - Обґрунтування структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів (2017)
Ашихміна Н. В. - Методичні засади формування музично-естетичного смаку учнів загальноосвітньої школи (2017)
Грозан С. В. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Левицька І. М. - Розвиток мотивації школярів до музичного навчання засобами інноваційних технологій (2017)
Локарєва Ю. В. - Метод мультимедійної презентації на уроках музичного мистецтва (на основі вивчення музичної спадщини композиторів Єлисаветграду–Кіровограду–Кропивницького) (2017)
Назаренко М. П. - Інструментально-виконавська діяльність як складова фахової майстерності сучасного вчителя музичного мистецтва (2017)
Негребецька О. М. - Історія аккомпанемента як виду музичної практики (2017)
Новська О. Р. - Фаховий розвиток викладача музичного мистецтва (2017)
Обух Л. В. - Специфіка підготовки регентів у духовних закладах на прикладі дяківсько-регентського інституту івано-франківського богословського університету імені Св. Івана Золотоустого (2017)
Стукаленко З. М. - Модель професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Мамикіна А. І. - Формування вмінь художньо-педагогічної інтерпретації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки (2017)
Раструба Т. В. - Запровадження особистісно орієнтованого підходу сучасного змісту музичної освіти школярів України (2017)
Блажевич В. О. - Формування виконавських умінь учнів дитячих музичних шкіл у процесі навчання гри на гітарі: теоретичний аспект проблеми (2017)
Ван Юе - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх учителів музики у процесі гри на музичному інструменті (фортепіано) (2017)
Денисюк І. С. - Принципи формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики (2017)
Корнюхіна А. В. - Деякі аспекти музичного виховання дітей на початковому етапі навчання (2017)
Лу Тао - Проблема формування виконавської майстерності в теорії та методиці музичного виконавства (2017)
Мінь Шаовей - Педагогічні умови формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Полякова А. С. - Компонентна структура музично-ритмічної культури молодших школярів (2017)
Сунь Пенфей - "Опорні сигнали" у методиці формування художньо-семіотичної компетентності майбутніх учителів музики (2017)
Ся Цзін - Методичні відмінності вокального навчання студентів педагогічних університетів Китаю (2017)
Хе Сюефей - Засоби вдосконалення музичної підготовки майбутніх учителів хореографії (2017)
Хуа Вей - Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутніх учителів музики (2017)
Хуан Яцянь - Методологічні засади успішності творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2017)
Чувасова Н. О. - Психологічний супровід розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки ВНЗ (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Каньковський І. Є. - Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи (2015)
Балута В. С. - Проблема онтологічної підготовки майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій, Осадчий В.В., Шаров С.В., Чураков А.Я. (2015)
Діуліна В. В. - Витоки становлення професійної державно-управлінської освіти в Україні (2015)
Когут Р. Й. - Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти, Печеник О. М., Тернюк М. Є., Шандиба О. В. (2015)
Марченко О. Г. - Герментевтичний підхід до формування освітнього середовища вищого військового навчального закладу (2015)
Слесик К. М. - Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США (2015)
Солошич І. О. - Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів (2015)
Яворська Г. Х. - Професійно-правова підготовка педагога: пошуки і перспективи (2015)
Баранов П. Ю. - Основы оценочной деятельности при подготовке магистров интеллектуальной собственности (2015)
Благий О. С. - Інтеграційні процеси підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2015)
Лунячек В. Е. - Креативний підхід в педагогіці: управлінський аспект (2015)
Міршук О. Є. - Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень (2015)
Чеботарьова І. О. - Вітчизняні та зарубіжні термінологічні аспекти впровадження компетентнісного підходу (2015)
Бондаренко Т. С. - Система візуального моніторингу якості проведення занять, Агєєва О. О., Кожевніков Г. К. (2015)
Ящун Т. В. - Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми, Громов Є. В., Сажко Г. І. (2015)
Алексєєва Г. С. - Засвоєння фахової термінологічної лексики у процесі вивчення дисципліни "російська мова” іноземними студентами в технічному ВНЗ, Ротова Н. В. (2015)
Зеленська О. М. - Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів технічної літератури (2015)
Калініченко Т. В. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін (2015)
Пушкар О. І. - Дослідно-експериментальна перевірка методики формування готовності майбутніх фахівців із технологій електронних мультимедійних видань до інноваційної професійної діяльності, Фомічова О. В. (2015)
Рудевіч Н. В. - Формування проектної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2015)
Тименко М. М. - Форми та методи профорієнтаційного та кар’єрного навчання учнів середніх навчальних закладів Англії (2015)
Зеленин Г. И. - Психологические особенности изучения иностранного языка инженерами-педагогами, Маковская Е. А. (2015)
Воронин Д. А. - Роль высшего образования в формировании человеческого капитала, Рубашка В. П. (2015)
Зеленов Є. А. - Формування високого рівня інтелектуальної культури як складова планетарного виховання студентської молоді (2015)
Калашнікова Л. Ю. - Громадянськість та гуманістична спрямованість як важливі властивості соціальної позиції особистості майбутніх учителів (2015)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Інтелектуальна готовність учнівської молоді до профільного навчання як складова професійного самовизначення (2015)
Шемигон Н. Ю. - Напрямки педагогічної підтримки інтеграції іноземних студенів у навчальне середовище вищих освітніх закладів України, Тарасова Н. С. (2015)
До уваги авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2018)
Гузь А. Н. - К 100-летию Института механики им. С. П. Тимошенко: книги (монографии и учебники) сотрудников Института, Рущицкий Я. Я. (2018)
Хорошун Л. П. - Двухконтинуумная механика диэлектриков как основа теории пьезоэлектричества и электрострикции (2018)
Григоренко Я. М. - Анализ влияния геометрических параметров эллиптических цилиндрических оболочек переменной толщины на их напряженно-деформированное состояние, Григоренко А. Я., Захарийченко Л. И. (2018)
Бабешко М. Е. - Об учете третьего инварианта девиатора напряжений при расчете процессов деформирования тонких оболочек, Савченко В. Г. (2018)
Mейш В. Ф. - Динамика трехслойной цилиндрической оболочки эллиптического сечения с поперечным дискретным ребристым заполнителем, Mейш Ю. А., Павлюк А. В. (2018)
Склепус С. Н. - О ползучести и повреждаемости пологих оболочек (2018)
Голуб В. П. - К теории роста усталостных трещин нормального отрыва в тонких изотропных пластинах конечных размеров при одноосном растяжении – сжатии, Плащинская А. В. (2018)
Карнаухова Т. В. - Вынужденные колебания и диссипативный разогрев биморфной прямоугольной шарнирно опертой пластины с разомкнутыми электродами (2018)
Курчаков Е. Е. - Экспериментальное исследование зоны пластичности у фронта трещины нормального отрыва (2018)
Маслов Б. П. - Численно-аналитическое определение коэффициента Пуассона для вязкоупругих изотропных материалов (2018)
Мартынюк А. А. - О качественном анализе одной модели транспортных машин, Никитина Н. В. (2018)
Туник А. А. - О системе управления полетом малого беспилотного летательного аппарата, Надсадная О. И. (2018)
Гололобов С. М. - Правові засади діяльності громадських організацій у ЄС: національно-культурний аспект (2017)
Квітка С. А. - Вплив глобального громадянського суспільства на взаємодію влади та бізнесу (2017)
Кірєєва О. Б. - Пріоритети публічного управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку, Хміль Т. В., Голубчик Г. Д. (2017)
Козак В. І. - Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної моделі (2017)
Курілов Ю. Ю. - Децентралізація влади: досвід Іспанії щодо адміністративно-територіального поділу (2017)
Твердохліб О. С. - Методологія та практика реалізації концепту відкритих даних в органах публічного управління України (2017)
Задорожна М. І. - Державне управління в умовах гібридної війни: маніпуляція суспільною свідомістю (2017)
Кравченко М. В. - Реалізація права громадян на житло в сучасних умовах: державно-управлінський аспект, Чеберяк Ю. П. (2017)
Невмержицький О. І. - Надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин в умовах реалізації сервісної функції держави (2017)
Пугач А. М. - Визнання іноземних документів про освіту в Україні: нормативно-правове забезпечення, Радіонова Т. О. (2017)
Ботвінов Р. Г. - Професійна культура у сфері публічної служби особливого призначення (2017)
Онуфрієнко О. В. - Системи публічної служби в державах-членах ЄС: спільне й особливе, основні тенденції сучасного розвитку (2017)
Прудиус Л. В. - Сучасні вимоги до управління якістю державної служби з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду (2017)
Борисенко Ю. В. - Мережа агенцій місцевого розвитку: моделі формування та функціонування (2017)
Ворона П. В. - Вплив адміністративного ресурсу на процеси децентралізації влади в Україні, Бобрицький Л. В. (2017)
Дробот І. О. - Земельна власність як засіб формування ініціативи населення в організації життєдіяльності територіальної громади (2017)
Єдинак Я. Б. - Повноваження районних у місті адміністрацій та їх інституційне забезпечення (2017)
Молоканова В. М. - Аутсорсинг управління портфелями проектів сталого розвитку територіальних громад (2017)
Рудік Н. М. - Вплив Brexit на регіональні та місцеві органи влади держав-членів ЄС: очікування європейського Комітету регіонів (2017)
Дубина Д. В. - Особливості територіальної та еколого-ценотичної диференціації рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська область), Еннан А. А., Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Шихалєєва Г. М. (2017)
Уманець О. Ю. - Знахідки середземноморських видів на острові Тендра (Чорноморський біосферний заповідник), Мойсієнко І. І. (2017)
Павлова Н. Р. - Анатомічна будова однорічного стебла хурми віргінської (Diospyros virginiana L.), Павлов В. В., Большега О. О. (2017)
Королєсова Д. Д. - Сучасний стан макрофітобентосу Тендрівської та Ягорлицької заток Чорноморського біосферного заповідника (2017)
Рабик І. В. - Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки, Лобачевська О. В., Щербаченко О. І., Данилків І. С. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Епіфітні лишайникові угруповання класу Physcietea старих парків Херсонщини (Україна), Малюга Н. Г., Дармостук В. В., Ходосовцева Ю. А., Клименко В. М. (2017)
Яцюк І. І. - Orbilia comma Graddon та O. flavidorosella Rehm – нові для України види грибів (2017)
Шевчик О. В. - Особливості зростання Crataegus ucrainica (Rosaceae) на острові Шелестів в заплаві Дніпра (Канівський природний заповідник), Купач Т. Г., Дем’яненко С. О., Шевчик В. Л., Соломаха В. А. (2017)
Біда О. А. - Сутність та структура дослідницької компетентності майбутніх фахівців (2017)
Byrka M. Ph. - Guidelines for effective implementation of stem education in Ukraine (2017)
Дмитрук Л. А. - Основні види мовленнєвої діяльності як структурні складники інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу (2017)
Кузьменко Ю. В. - Навчання фахівців із трудової підготовки в Україні у 1950 - 2017 роки (2017)
Ріжняк Р. Я. - Ґендерна (не-)рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету, Акбаш К. С., Пасічник Н. О. (2017)
Скловський І. З. - Образ Дон Кіхота запорозького, як дух в концепції колективу видатного українського педагога А. С. Макаренка, Скловська О. І., Аксьонова В. І. (2017)
Черкасов В. Ф. - Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх фахівців образотворчого мистецтва в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2017)
Веклич В. А. - Інформаційна безпека майбутніх фахівців поліції охорони, Кисленко Д. П. (2017)
Гришко О. І. - Становлення і розвиток дошкільної освіти в Полтавській губернії (перша половина ХІХ – початок ХХ століття), Клевака Л. П. (2017)
Дудко Я. В. - Ґенеза поняття управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі України (2017)
Каричковський В. Д. - Особливості професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах російської федерації (2017)
Кир’ян Т. І. - Гуманітаризація освіти і структура медичних ВНЗ України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Клименко Ю. А. - Питання українізації та есперантизації в історії вітчизняної освіти (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2017)
Козіцька О. А. - Система лексико-стилістичних вправ під час вивчення прикметника в третьому класі (2017)
Кравчук О. В. - Організаційно-педагогічні передумови до новаторських пошуків удосконалення уроку в першій половині ХХ ст. (2017)
Мойсеєнко Р. М. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців засобами активних методів навчання в умовах університетської освіти (2017)
Мокляк В. М. - Університетський статут 1863 р.: компроміс між професорською корпорацією та владою чи упровадження реальної автономії (2017)
Ніколаєску І. О. - Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти: концептуальний етап дослідно-експериментальної роботи (2017)
Приймак С. Г. - Спеціальна фізична працездатність студентів, що займаються в групі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу (2017)
Syvak O. B. - Speaking skills acquisition in "English for specific purposes: accounting" course (2017)
Чичук А. П. - Соціально-економічна детермінованість розвитку вищої педагогічної освіти великої Британії (2017)
Баглай О. І. - Культурознавчий підхід до навчання іноземних мов у професійній підготовці майбутнього фахівця сфери гостинності (2017)
Коваленко О. П. - Організаційно-педагогічна модель формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін (2017)
Пєнов В. В. - Розвиток валеологічної освіти на півдні України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2017)
Подік І. І. - Студенти Z: особливості та перспективи (2017)
Соболь Н. В. - Використання дидактичних ігор у процесі формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Таможська І. В. - Роль приват-доцентури в науково-педагогічному доробку харківського університету в період 1901–1917 рр. (з досвіду медичного факультету) (2017)
Білик О. В. - Особливості організації навчання електротехнічних дисциплін у технічних коледжах (2017)
Білошапка Н. М. - Візуалізація як провідна ідея сучасного навчального процесу в умовах інформатизації світу (2017)
Ковальчук І. С. - Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Тупальська Г. О. - Причини орфографічних помилок та шляхи їх попередження і подолання (2017)
Шульга Л. М. - Сучасні підходи до розкриття творчого потенціалу дитини дошкільного віку на заняттях із малювання (2017)
Якименко Н. О. - Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності фахівців із документознавства у процесі дистанційного навчання (2017)
Гунько Л. О. - Розвиток прикладної лінгвістики у КНР (2017)
Добровольська Л. В. - Проблема розвитку дошкільної освіти в науково-педагогічному дискурсі (2017)
Жданюк А. В. - Структура готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності (2017)
Золотовська В. С. - Комунікативна підготовка курсантів в історії розвитку морської освіти України (2017)
Корнюхіна А. В. - Специфіка формування та розвитку ритмічної організації скрипалей початківцев (2017)
Костолович Т. В. - Змістові і структурні особливості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів (2017)
Крівшенко Л. М. - Евристичне навчання: сутність і змістові характеристики (2017)
Самко А. М. - Критерії систематизації дисертаційних досліджень наукової школи С. Гончаренка (2017)
Сороквашин С. В. - Створення інформаційно-освітнього середовища як одна з педагогічних умов формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі (2017)
Фесенко О. С. - Інтеллектуально-творче освітнє середовище як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін (2017)
Анотації (2017)
Gun'ko V. M. - Effects of methods and basis sets on calculation results using various solvation models (2018)
Khovanets’ G. I. - The influence of polymeric matrix structure on the kinetic and thermomechanical properties of organic-inorganic composites based on TEOS, Makido O. Yu., Medvedevskikh Yu. G., Yevchuk I. Yu. (2018)
Ponomaryova L. N. - Nanoparticles of zirconium hydrophosphate framed with a weakly-acidic cation-exchange polymer, Dzyazko Yu. S., Volfkovich Yu. M., Sosenkin V. E. (2018)
Дяденчук А. Ф. - Плівки CdS на поруватих підкладках Si, одержані методом хімічного поверхневого осадження, Кідалов В. В. (2018)
Галій П. В. - Особливості нікелевих наноструктур, сформованих на міжшарових поверхнях сколювання (0001) інтеркалатів NiхInSe, Яровець І. Р., Ненчук Т. М., Мазур П., Ціжевський А., Дверій О. Р. (2018)
Ковбуз М. О. - Вплив складу агресивного середовища на корозійну тривкість багатокомпонентних аморфних сплавів на основі Fe, Герцик О. М., Переверзєва Т. Г., Шурко С. Є., Пандяк Н. Л., Процишин Х. В. (2018)
Фоманюк C. C. - Хеміхромні властивості плівок NiOOH в розчинах формальдегіду, Смілик В. О., Колбасов Г. Я. (2018)
Бунина З. Ю. - Сорбционные свойства сополимеров этиленгликольдиметакрилата и метакриловой кислоты с различной степенью сшивки по отношению к ионам редкоземельных элементов, Брылева Е. Ю., Юрченко О. И., Беликов К. Н. (2018)
Ліпковська Н. О. - Супрамолекулярні взаємодії природних флавоноїдів з катіонною ПАР етонієм в розчинах і на поверхні нанокремнезему, Барвінченко В. М. (2018)
Богінський О. В. - Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності (2017)
Клименко І. В. - Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові (2017)
Бурдін М. Ю. - Правові засади регулювання земельних відносин в Українській козацькій державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.) (2017)
Зозуля О. І. - Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України (2017)
Марчук М. І. - Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації (2017)
Іщенко О. М. - Проблеми визначення юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, Вікторчук М. В. (2017)
Клочко І. О. - Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції (2017)
Легка О. В. - Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності (2017)
Макаровець О. М. - Правові засади діяльності апарату суду та місце серед них адміністративно-правового регулювання (2017)
Петренко І. В. - До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів (2017)
Теремецький В. І. - Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики, Дем’янчук В. А. (2017)
Вінцук В. В. - Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України, Цебинога В. Ю. (2017)
Герасименко О. А. - Судово-психологічна експертиза стосовно неповнолітніх за кримінальними справами, Савкіна Т. В. (2017)
Головко Б. Ю. - Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (2017)
Греченко В. А. - Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років, Клочко А. М. (2017)
Данильченко Ю. Б. - Кримінологічний аналіз рівня та динаміки терористичних актів в Україні (2017)
Жупанова О. О. - Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні, Юхно О. О. (2017)
Копча В. В. - Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти (2017)
Легенька М. М. - Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні (2017)
Мозоль С. А. - Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки (2017)
П’ятницький А. В. - Особливості початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення (2017)
Пономарьов С. П. - Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України (2017)
Попова Л. М. - Використання спеціальних економічних знань для збору доказів фінансових правопорушень (2017)
Рєзнік О. М. - Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2017)
Греченко В. А. - Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції, Посохова Я. С. (2017)
Швець Д. В. - Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як втілення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні (2017)
Максіменцева Н. О. - Організаційно-правові механізми забезпечення державного управління гірничодобувною галуззю в Республіці Казахстан (2017)
Соколов О. М. - Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист (2017)
Гіренко С. П. - Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники, Ларіонов С. О., Макаренко П. В. (2017)
Гончарова Г. О. - Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки (2017)
Горбачова О. В. - Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України (2017)
Костенко Я. В. - Професіограма працівника ювенальної превенції (2017)
Кудар К. В. - Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах (2017)
Логачев М. Г. - Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції (2017)
Маравська К. І. - До питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання (2017)
Харченко С. В. - Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського (2017)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості ресурсності поліцейських, Лещенко О. С. (2017)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2017)
Левашов С. П. - О целесообразности применения мобильных прямопоисковых технологий при выборе мест заложения скважин на нефть и газ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Самсонов А. И., Божежа Д. Н. (2018)
Соловьёв В. Д. - Результаты применения прямопоисковых методов для картирования и определения генезиса глубинных газогидратов в отдельных структурах континентальных окраин мирового океана, Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2018)
Миронцов Н. Л. - Особенности решения обратной задачи индукционного каротажа в скважинах с высокой проводимостью (2018)
Миненко П. А. - Решение некорректных обратных задач для крупномасштабных магнитных съемок, Миненко Р. В., Мечников Ю. П., Плишко И. В. (2018)
Михеева Т. Л. - Моделирование магнитометрических данных с использованием алгоритмов автоматизированного подбора, Лапина Е. П., Панченко Н. В. (2018)
Осадчий В. І. - Гомогенізована база даних довгих рядів середньої місячної температури повітря, Скриник О. А., Сіденко В. П., Бойчук Д. О., Ошурок Д. О., Скриник О. Я. (2018)
Левашов С. П. - Исследование геологических особенностей мест строительства древних культовых сооружений, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2018)
Полтавець В. Д. - Регулювання у сфері надання рекреаційних послуг органами місцевого самоврядування (2017)
Добрянська Т. Є. - Удосконалення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів виконання бюджетної програми "запобігання та лікування серцево-судинних і судино-мозкових захворювань у дніпропетровській області", Осауленко О. В. (2017)
Кучин С. П. - Удосконалення реалізації виховної функції інституту кураторства як пріоритет впровадження механізмів державного регулювання в сфері освіти (2017)
Мар’яненко Г. І. - Механізми державного регулювання майбутнього ринку праці та розвитку освітніх послуг в умовах глобалізації цифрових технологій і роботизації виробництва (2017)
Гришко Р. Ю. - Перманентні складові утворення системи співробітництва територіальних громад в Україні (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Реформування системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (2017)
Тесля І. М. - Ефективність системи державного контролю за підприємствами, організаціями державного сектору економіки на прикладі державної фінансової інспекції в дніпропетровській області, Добрянська Т. Є. (2017)
Міщенко Д. А. - Удосконалення механізму управління бюджетними видатками в Україні, Міщенко Л. О. (2017)
Кравченко М. В. - Державна політика в сфері захисту прав та благополуччя дітей: ретроспективний аналіз, Міщенко К. С. (2017)
Паризький І. В. - Стратегічні пріоритети державного управління інноваційно-технологічним розвитком національної економіки (2017)
Клименко Н. Г. - Правові засади ліцензування як засобу державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2017)
Снісаренко Л. Ю. - Правове забезпечення приватизації об’єктів разом із земельними ділянками: проблеми та перспективи, Прилуцька Т. В. (2017)
Гладченко А. Ю. - Іноземний досвід державного управління економічною рівновагою в контексті синтетичних економічних криз (2017)
Морозов О. Ф. - Система управління розвитком персоналу підприємства, Гончар В. О. (2017)
Шталь Т. В. - Сучасні методи обчислення експортно - імпортного потенціалу підприємтсва, Василенко М. В. (2017)
Савицька Н. Л. - Бенчмаркінг як інформаційна складова товарної інноваційної політики, Жегус О. В., Махиня Є. В. (2017)
Бондарчук Н. В. - Економічна суть грошового потоку в забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства, Попелюк А. В. (2017)
Макарова М. В. - Комунікації в туризмі: основи дослідження, види та шляхи розвитку (2017)
Рекова Н. Ю. - Енергоощадні технології як елемент стратегії підвищення потенціалу розвитку вугледобувних підприємств, Карапетян О. А. (2017)
Кавун С. В. - Аналіз категоріального апарату у сфері кадрової безпеки, Панченко В. А. (2017)
Якобчук В. П. - Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки, Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л. (2017)
Тюха І. В. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку пивного ринку України, Бабко А. О. (2017)
Репіч Т. А. - Оптимізація логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень, Великий Д. Ю. (2017)
Савицька О. М. - Передумови формування стратегії маркетингових комунікацій на засадах системного підходу оцінювання рівня конкурентоспроможності та стану ресурсного забезпечення підприємства, Лізягіна Д. С. (2017)
Гадецька З. М. - Web-комунікації у політично-управлінських PR (2017)
Zlatova I. A. - European digital marketing management trends (2017)
Криклій О. А. - Дослідження ліквідності банків України у розрізі прогнозування обсягу залишків депозитного портфелю фізичних осіб, Латинін Д. О. (2017)
Кривоберець М. М. - Інструменти підвищення якості туристичних послуг (2017)
Муравська Ю. Є. - Тенденції розвитку промислового шпигунства у світі (2017)
Болдирєва Л. М. - Синергетичні підходи до розвитку агропродовольчого сектора економіки (2017)
Короленко Н. В. - Логістичне управління як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських фармацевтичних підприємств, Головатюк О. С. (2017)
Струнін В. В. - Комплексний аналіз логістичної системи підприємства та визначення ефективності від її впровадження, Селівончик А. В. (2017)
Kirieieva E. - Farms as the base of sustainable agriculture: Ukraine realities and international experience, Semenenko V. (2017)
Демченко Д. М. - Управління стратегічним розвитком підприємства, Пєтухова О. М. (2017)
Шевченко Т. І. - Виконання вимог ЄС у сфері поводження з відпрацьованими портативними батарейками: практика європейських країн та орієнтири для України, Коблянська І. І. (2017)
Крухмаль О. В. - Вплив кредитної політики на якість кредитного портфелю банку, Самілик Д. О. (2017)
Кальний С. В. - Екологічний вимір інноваційної діяльності (2017)
Махнарилов Ю. В. - Ринок шовку Євросоюзу, Бойко І. І., Ліщук І. В. (2017)
Мельник О. В. - Організація доставки матеріальних ресурсів у транспортно-логістичному ланцюзі, Горбенко О. І., Мироненко Ю. А. (2017)
Погорєлова Т. П. - Основні організаційно-методичні аспекти аудиту розрахунків з оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, Корячко Д. С. (2017)
Чепець О. Г. - Особливості організації обліку процесу реалізації продукції, Клочко К. Ю. (2017)
Белінська С. М. - Аналітична оцінка доцільності проведення ремонту основних засобів будівельних підприємств, Рябоконь Н. М. (2017)
Гетьман Л. Г. - Бізнес-середовище міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі (2017)
Ралко О. С. - Використання виробниками аграрної та харчової продукції України євроінтеграції як інструменту для виходу на нові ринки, П’янкова О. В. (2017)
Губарик О. М. - Організація обліку як основа інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, Дилєвой О. А. (2017)
Єрешко Ю. О. - Інтелектуальний капітал – домінанта науково-технічного розвитку (2017)
Мартинюк Г. Ф. - Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності засобами електронного підручника (2017)
Ортіна Г. В. - Складові антикризового управління підприємницької діяльності з системних позицій (2017)
Кузін Н. В. - Екологічний моніторинг деградованих і малопродуктивних земель як основа оцінки рівня деградаційних процесів в сільськогосподарському землекористуванні (2017)
Рашман Б. Г. - Декомпозиція ефективності комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції (2017)
Минко Л. М. - Залізничний транспорт України: основні тенденції розвитку, Стецюк Я. Ю. (2017)
Ратошнюк І. В. - Особливості розвитку та сучасний стан фінансового лізингу в Україні (2017)
Корпан О. В. - Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства (2017)
Хім М. К. - Застосування концепції відповідального маркетингу в діяльності українських підприємств, Яковина А. І., Андріїв М. О. (2017)
Кабак І. А. - Організаційно-методичні аспекти обліку і аудиту витрат виробництва продукції рослинництва на підприємстві (2017)
Пунін Ю. О. - Продакт менеджмент - ефективний інструмент підвищення конкурентоздатності компанії на B2B ринку (2017)
Назаренко Є. А. - Аналіз показників діяльності аграрного підприємства в контексті його економічної безпеки (2017)
Ходакевич Б. О. - Економічна рівновага й ефективність сучасних компаній (2017)
Бадзян В. В. - Методичні засади еколого-економічної оцінки земель лісогосподарського призначення (2017)
Гребенюк Н. В. - Формування підходу до оцінювання ефективності банків України в сучасних умовах розвитку вітчизняної фінансової системи (2017)
Саблук П. Т. - Особливості стратегічного планування розвитку сільської територіальної громади, Кропивко М. М. (2018)
Shebanin V. S. - Dual form of education in the training of highly qualified specialists for the agrarian sphere of Ukraine (2018)
Кругляк О. В. - Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока (2018)
Петриченко О. А. - Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України (2018)
Шпичак О. М. - Рівень цін земель сільськогосподарського призначення – запорука ефективного функціонування їх ринку (2018)
Мацибора Т. В. - Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект (2018)
Boiko V. O. - Features of farm functioning under conditions of a competitive environment, Boiko L. O. (2018)
Грановська В. Г. - Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні, Крикунова В. М. (2018)
Грибинюк О. М. - Перспективи використання технології "блокчейн" у сільському господарстві, Духницький Б. В., Шеремет О. О. (2018)
Яснолоб І. О. - Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів, Горб О. О., Радіонова Я. В. (2018)
Фирсов Е. А. - Обоснование возможных путей развития рыночной экономики (2018)
Tereszczuk M. - Comparative evaluation of the Polish dairy industry against countries of European Union (2018)
Андрійчук В. Г. - Пам'яті академіка В. В. Юрчишина (2018)
Маслак М. М. - Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва (2018)
Відомий вчений-аграрник в українській науці (2018)
Вергунов В. А. - 80-річний ювілей доктора сільськогосподарських та економічних наук, професора – Власова Володимира Івановича (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Черкас Н. І. - Трансформаційний вплив Індустрії 4.0 на глобальні мережі виробництва та ланцюги вартості (2018)
Soldak M. O. - Factors of the industrial regions’ development: opportunities for modernization on an innovative basis, Shamileva L. L. (2018)
Ishchuk S. O. - Structural indicators of processing industry of Ukraine and EU member states: comparative assessment, Sozanskyy L. Y. (2018)
Заниздра М. Ю. - Концептуальные положения"зеленой смарт" промышленности (2018)
Нікіфорова В. А. - Металургійна промисловість світу: сучасні виклики та тенденції розвитку (аналітичний огляд) (2018)
Брюховецкая Н. Е. - Анализ формирования и оценка добавленной стоимости продукции машиностроительных предприятий, Корытько Т. Ю. (2018)
Serbov M. - Methodological Approaches to Estimating the Conditions of Economic-Ecological Balance in the Development of Freshwater Systems of Water Basins of Ukraine (2018)
Зима О. Г. - Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму, Голуб М. О. (2018)
Боровик М. В. - Теоретичні засади інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти (2018)
Татомир І. Л. - Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання (2018)
Черкас Н. І. - Особливості створення доданої вартості в умовах глобальної мережевізації виробництва (2018)
Меліхова Т. О. - Концептуальна модель розрахунку періоду повернення довгострокових інвестицій, авансованих у створення служби економічної безпеки підприємства (2018)
Пасько М. І. - Характеристика та особливості іміджу підприємства (2018)
Kolodiziev O. - Solving Modern Problems in Financial Flow Management of Enterprises: a System Approach in New Economy Realities, Kotsiuba O. (2018)
Москаленко Н. О. - Методичний підхід до оцінювання експортної конкурентоспроможності підприємств машинобудування, Зосімова А. В. (2018)
Дмитрієв І. А. - Оцінювання ефективності антикризового управління на підприємстві, Горова К. О., Мельниченко О. О. (2018)
Сенчуков В. Ф. - Послідовнісна модель булевої алгебри та деякі її застосування (2018)
Ясинськa Н. А. - Методологічні засади та емпірика функціонування й розвитку секторальних суб’єктів фінансової інфраструктури (2017)
Дорошкевич Д. В. - Економічне обгрунтування наукових закономірностей розвитку всесвітньої мережі інтернет, Мокін Є. М. (2017)
Баюра Д. О. - Реструктуризація молокопереробної галузі як інструмент виходу із кризового стану, Похилюк В. І. (2017)
Гуцаленко Л. В. - Помилки та шахрайства в аудиторській практиці, Попик Т. О. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі України, Коваленко-Марченкова Є. В. (2017)
Терещенко О. О. - Діагностика неплатоспроможності підприємств як технологія підтримки прийняття фінансових рішень, Стецько М. В. (2017)
Пашкевич М. С. - Напрями удосконалення системи державного управління розвитком регіонів з метою стимулювання малого та середнього бізнесу у циркулярній економіці, Лобата О. В. (2017)
Левченко О. М. - Удосконалення системи фінансування дослідницького сектора вищої освіти в Україні як умова розвитку національної економіки, Жовновач Р. І., Хаідура Ґ. М. (2017)
Yampolskyi O. R. - Influence of new transfer pricing rules for financial transaction in cyprus on the business activity of the Ukrainian taxpayers, Reznikova N. V. (2017)
Shmatkovska T. O. - Automated workstation of an accountant in ensuring accounting process in budgetary institutions (2017)
Подольна В. В. - Особливості просування закладу у сфері ресторанного бізнесу, Вартова М. В. (2017)
Паризький І. В. - Державна підтримка формування інноваційної інфраструктури з метою інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2017)
Ясишена В. В. - Торговельна марка: обліковий, правовий і маркетинговий аспекти, Пославська Л. І. (2017)
Тюха І. В. - Формування стратегії управління експортним потенціалом підприємства, Герасимчук Д. А. (2017)
Чупілко Т. А. - Моделювання та прогнозування показників зайнятості населення України за допомогою методів економетричного аналізу (2017)
Клімова О. І. - Розвиток напрямів державної інвестиційної політики стимулювання підприємств машинобудівної галузі (2017)
Подольна В. В. - Особливості просування закладу у сфері ресторанного бізнесу, Вартова М. В. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Об’єктивні закономірності та теоретичні засади створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки (2017)
Мізіна О. В. - Комплексний підхід до оцінки конкурентоспроможності компанії: теоретичні та практичні аспекти, Марченко А. Д. (2017)
Вахлакова В. В. - Проблемне поле оцінювання в економічній безпекології мікрорівня (2017)
Крекотень І. М. - Особливості посткризового відновлення ринку сек’юритизації активів у європі (2017)
Любар О. О. - Амортизаційна політика підприємства як невід’ємна складова його облікової політики (2017)
Ілляшенко Н. С. - Аналіз дотримання основних правил мерчандайзингу на прикладі торгівельного супермаркету "АТБ" в м. Лебедин, Миколаєнко М. С., Данилюк Ю. М. (2017)
Bondarenko L. P. - Features and main stages of Ukrainian banks lead generation in social networks, Viblyj P. I. (2017)
Безрукова Н. В. - Особливості просування торгових марок на українському товарному ринку, Свічкарь В. А. (2017)
Канцур І. Г. - Сучасний стан та особливості будівництва доріг в Україні на умовах концесії (2017)
Харченко Т. О. - Місцеве самоврядування: європейський досвід реформування, Бондаренко С. М. (2017)
Паляничко Н. І. - Методологічний базис розвитку фінансово-економічних інструментів забезпечення збалансованого землекористування (2017)
Носова Є. А. - Сучасний стан та особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні, Могге Д. Б. (2017)
Павловські Гжегож - Діагностика ефективності типової організаційної структури управління підприємства як загальна діагностична ціль системи управлінської діагностики (2017)
Журавка О. С. - Аналіз сучасного стану страхового ринку України, Васильчук А. Ю. (2017)
Короленко С. М. - Удосконалення фінансового менеджменту в бюджетному процесі (2017)
Стахорська С. І. - Методичний підхід оцінки рівня ризикованості реалізації партнерських відносин в пріоритетних сферах національної економіки, Мордовець А. В. (2017)
Ткачук І. Я. - Громадянське суспільство як сфера взаємодії держави, бізнесу та домогосподарств (2017)
Євсейцева О. С. - Public relation як система формування іміджу вузу, Лучанська І. В. (2017)
Бугас Н. В. - Передумови і проблеми розвитку ділового іміджу в діяльності підприємств автомобільного ринку України, Ярушенко Б. В. (2017)
Михайлюк М. О. - Систематизація методичних підходів до оцінювання матеріальних ресурсів на промислових підприємствах (2017)
Богатирьова Є. М. - Методичні підходи до аналізу концепцій податкових реформ в Україні (2017)
Алданькова Г. В. - Маркетингові комунікації у формуванні рекламно-інформаційного простору торговельної мережі (2017)
Бояринова К. О. - Методологічні аспекти функціонування інноваційно орієнтованих промислових підприємств в режимі розвитку (2017)
Кундєєва Г. О. - Розвиток рослинництва і економічна самодостатність України, Куліш О. А. (2017)
Никитюк Ю. А. - Організаційно-економічний механізм еколого-збалансованого розвитку ринку лікарської рослинної сировини (2017)
Масюк В. М. - Виявлення ознак та фаз кризового розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств, Селюченко Н. Є. (2017)
Бабірлі У. Х. - Сутність експортного потенціалу підприємства, Павленко О. П. (2017)
Бабіров Е. Х. - Визначення сутності поняття конкурентоспроможності товарів із врахування інтегрованості ринків, Бець М. Т., Лучко Г. Й. (2017)
Сало А. В. - Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців (2017)
Захаров В. С. - Стратегія фінансового забезпечення розвитку підприємств енергетичного сектора України (2017)
Костюк Т. О. - Оцінка впливу збільшення мінімальної заробітної плати на економічну безпеку сільського господарства та сільських територій України, Мартиненков В. І., Луценко І. О. (2017)
Прудивус Л. В. - Етапи становлення та напрями вдосконалення організаційного порядку надання державної підтримки підприємництва в сільськогосподарському виробництві (2017)
Дума О. І. - Ефективність публічного адміністрування в Україні: проблеми та виклики (2017)
Коваленко К. С. - Перспективність здійснення диверсифікації товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності (2017)
Горячківська І. В. - Оcобливості оцінювання лояльності персоналу вищого навчального закладу (2017)
Історія й Академія (інтерв’ю з академіком В. А. Смолієм) (2018)
Вибори дійсних членів і членів-кореспондентів Національної академії наук України (сесія Загальних зборів НАН України 7 березня 2018 р. ) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (14 лютого 2018 р. ) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (28 лютого 2018 р. ) (2018)
Єльська Г. В. - Про результати виконання комплексної науково-технічної програми НАН України "Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація” (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 р. ) (2018)
Жулинський М. Г. - Про підготовку "Української літературної енциклопедії" у 5 томах (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 р. ) (2018)
Крючин А. А. - Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 р. ) (2018)
Саух С. Є. - Проблеми математичного моделювання конкурентної рівноваги на ринку електроенергії (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 р. ) (2018)
Щипцов О. А. - Аерокосмічний моніторинг шельфу прибережної зони Чорного моря України як методологія подвійного призначення, Федоровський О. Д., Хижняк А. В. (2018)
Копанєва В. О. - Бібліотека цифрової науки (2018)
Діденко Ю. В. - Мова видання: світові тенденції та національні особливості, Радченко А. І. (2018)
Працьовитий М. В. - Геометричні мозаїки великого українця (до 150-річчя від дня народження професора Георгія Вороного), Сита Г. М. (2018)
Пономаренко О. М. - Шлях від фізики твердого тіла до біомінералогії та прикладної мінералогії (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Брика) (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Г. Александрова (2018)
Ісаков Л. В. - Рідкіснометалеві пегматити зеленокам’яних структур, пов’язаних з Криворізько-Кременчуцькою зоною (Середньопридніпровська мегаструктура Українського щита), Хоменко Д. Ю. (2017)
Зинчук Н. Н. - О литологическом и минералогическом составе осадочных алмазоносных толщ Сибирской платформы (2017)
Бобров О. Б. - Славгородський Чарнокіт-гранулітовий структурно-формаційний комплекс Українського щита. Стаття 3. Петрографія та петрохімія плутонічних утворень, Сукач В. В., Лисак А. М., Шпильчак В. О., Меркушин І. Є., Ісаков Л. В., Степанюк Л. М., Лисенко О. А. (2017)
Борняк У. І. - Природні камені у фундаменті історичних будівель Галичини, Гулій В. М. (2017)
Богдасаров М. А. - Перспективы ископаемой смолоносности территории Северной Евразии, Рудько Г. И. (2017)
Веклич Ю. М. - Результати польових досліджень четвертинного періоду (Український геологорозвідувальний інститут, 2017 рік) (2017)
Зур’ян О. В. - Про забезпечення прозорості розрахунків під час визначення вартості родовищ корисних копалин, Шапран А. Б., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Кучма Л. М., Марченко Ю. Ф., Величко Т. В. (2017)
Коломійченко Б. Ф. - Окремі аспекти щодо створення (оновлення) нормативної бази з планування, фінансування та проведення геологорозвідувальних робіт, Бесценна Л. Г., Кролевецька Г. С. (2017)
Василенко Т. А. - Зв’язок колекторських властивостей викопного вугілля з особливостями структури вугільної речовини, Гріньов В. Г., Кірілов А. К., Молчанов О. М., Камчатний О. А., Пронський Є. О. (2017)
Вітаємо з ювілеєм Георгія Григоровича Лютого (2017)
Лютий Г. Г. - Гіпотеза щодо проникності порід земної кори на великих глибинах (2017)
Вітаємо з ювілеєм Михайла Дмитровича Красножона (2017)
Лисенко О. А. - Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування (підсумки IV Міжнародної науково-практичної конференції) (2017)
Пам’яті Арнольда Євгеновича Кулінковича (2017)
Пам’яті Віктора Петровича Лебедя (2017)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2017 рік (2017)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. IV. Легитимація. 10. Що означає сьогодні "криза"? (2017)
Рогожа М. М. - Місія університету в західноєвропейській культурі (етичні та соціологічні аспекти).Ч.1. ), Курбатов С.В. (2017)
Коделья З. - Що таке філософія освіти (2017)
Буданов В. Г. - Третье рождение синергетики (2017)
Горбунова Л. С. - Самість у просторі лімінальності: до обгрунтування трансформативних стратегій вищої освіти (2017)
Гірний О. І. - На чому будувати теорію виховання для "нової української школи" (2017)
Гжегорчик А. - Спроба змістового опису світу цінностей та її етичні наслідки (2017)
Штобрин С. - Стабільність помилок і змінність долі. Чи вчимося ми на помилках? (2017)
Гончаренко О. А. - Освітні контексти конструктивізму (огляд конференції 16-17 березня 2017 року, Щецинський університет, Польща) (2017)
Култаєва М. Д. - Філософсько-педагогічні розвідки Я.А. Коменського і Григорія Сковороди: нагадування про сенс і призначення освіти (2017)
Гомілко О. Є. - Філософія освіти Григорія Сковороди: відмінність модерної візії (2017)
Корж Г. І. - Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури (2017)
Бойченко М. І. - Між "напівосвітою" і "напівдією": у пошуках шляху до дієвої освіти (2017)
Тягло О. В. - Досвід засвоєння критичного мислення в українській вищій школі (2017)
Григорова Н. В. - Сучасна школа в європейському філософсько-освітньому дискурсі (2017)
Курбатов С. В. - Курс на якість: нотатки з VI Міжнародної науково-практичної конференції "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти України в контексті забезпечення якості". Київ, 7 листопада 2017 р. (2017)
McBride W. - Sartre аnd America (2017)
Препотенская М. П. - От café-philo к горизонтам практической философии (2017)
Власов В. І. - Нова парадигма у дослідженнях та оцінці процесів і проблем глобалізації (рецензія) (2017)
Титул, содержание (2018)
Суровцев І. В. - Інформаційна технологія визначення концентрації токсичних елементів в об’єктах навколишнього середовища, Галимов С. К., Татаринов О. Е. (2018)
Kyyko V. M. - Maximum Matching in Weighted Bipartite Graphs (2018)
Гриценко В. І. - Інтелектуалізація сучасних систем автоматичного керування безпілотними літальними апаратами, Волков O. Є., Комар М. М., Богачук Ю. П. (2018)
Bachynskyy M. V. - Informational Aspects of the Haptic Stimulation by the Light for Correction of the Human’ State, Yavorskyy B. I. (2018)
Каплин І. В. - Концепцiя телемедичної системи для експрес-оцiнювання рiвня внутрiшньоочного тиску, Кочина М. Л., Фирсов А. Г. (2018)
Вниманию авторов (2018)
Title (2017)
Content (2017)
Назарчук О. А. - Біоплівкоутворюючі властивості клінічних штамів грампозитивних мікроорганізмів, Фаустова М. О. (2017)
Бобир В. В. - Вплив кишкової мікрофлори на збереження інфекційності ентеровірусів в експерименті, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Назарчук О. А., Настенко В. Б., Широбоков В. П. (2017)
Комнацька К. М. - Порівняльна оцінка антиапоптотичної та антинейрогліопроліферативної активності у мелатоніну та цитиколіну на клітини сітківки при контузійній травмі ока за даними протокової цитометрії, Черешнюк І. Л., Ходаківська О., Ходаківський О. А. (2017)
Матківська Р. М. - Структурні зміни скупчених лімфоїдних вузликів клубової кишки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов інфузії гекотону (2017)
Марченко А. В. - Кореляції комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками юнаків-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом, Петрушанко Т. О., Гунас І. В. (2017)
Lykhytskyi O. O. - Histological features of morphogenesis of regenerate in rats with open lower jaw fracture on the background of osteoporosis after implantation of cryopreserved tissue of human placents (2017)
Мішалов В. Д. - Дискримінантні моделі приналежності практично здорових чоловіків до центрального, західного або східного адміністративно-територіальних регіонів України на основі особливостей показників пальцевої і долонної дерматогліфіки, Серебреннікова О. А., Гунас В. І. (2017)
Заставний І. І. - Результати скануючої електронної мікроскопії ворсинок хоріона ембріонів людини при ранньому невиношуванні вагітності, Ященко А. М., Ткач І. Р., Луцик О. Д. (2017)
Фоміна Л. В. - Структурні зміни міокарду щурів у ранньому періоді експериментальної опікової хвороби, Андрійчук В. М., Радьога Р. В. (2017)
Гузік О. В. - Анатомічні особливості шийки матки у зрілому, літньому та старечому періодах онтогенезу людини, Слободян О. М., Лукашів Т. О. (2017)
Дмітрієв М. О. - Визначення краніометричних та гнатометричних показників за методикою А. М. Шварца для українських юнаків та дівчат, Чугу Т. В., Герасимчук В. В., Черкасова О. В. (2017)
Дудар А. О. - Антимікробні властивості антибіотиків, декаметоксину® та фторхінолонів, Палій Г. К., Кулик А. В., Павлюк С. В., Палій Д. В. (2017)
Ковальчук В. В. - Кореляції показників варіабельності серцевого ритму з антропо-соматотипологічними параметрами тіла практично здорових юнаків із гіпо- та еукінетичним типами гемодинаміки (2017)
Поліщук С. С. - Порівняльне дослідження гістологічних змін кісткової тканини нижньої щелепи щурів у ділянці травматичного дефекту при патології гепатобіліарної системи, Давиденко І. С., Шувалов С. М. (2017)
Orlovskiy V. O. - Features relations computed tomography sizes of premolar teeth with cephalometric indicators of practically healthy men from northern and southern regions of Ukraine (2017)
Макєєв В. Ф. - Вплив дентальної імплантації на розвиток нижньої щелепи (експериментальні дослідження на зростаючих тваринах), Крупник А. -С. А., Крупник Н. М. (2017)
Третьякова Е. В. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе комбинированного действия компонентов полимерных материалов, Шафран Л. М., Почтарь В. Н., Потапов Е. А. (2017)
Вільцанюк О. А. - Ефективність використання композиції з антимікробними властивостями на основі нанодисперсного кремнезему при лікуванні гнійно-запальних процесів в експерименті, Беляєв П. В. (2017)
Кривда Р. Г. - Особливості судово-медичного дослідження геномної ДНК, виділеної з біологічних тканин, фіксованих формаліном у вигляді "парафінових блоків" (2017)
Погоріла А. В. - Вплив амантадину гідрохлориду на активність апоптотичних та проліферативних процесів у нижньому альвеолярному нерві кролів із його ятрогенним компресійно-токсичним ураженням при диференційованому пломбуванні матеріалами "Foredent" та "AH- plus", Шінкарук-Диковицька М. М., Ходаківський О. А., Черешнюк І. Л. (2017)
Гаврилюк А. О. - Показники клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин слизової оболонки тонкої кишки через 14, 21 та 30 діб після опікового ушкодження шкіри на фоні інфузії 0,9% розчину NaCl, Гунас І. В., Галунко Г. М., Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А. (2017)
Шаповалова Г. А. - Психологічна реабілітація дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань в умовах санаторію для дітей з батьками, Бабов К. Д. (2017)
Дудник В. М. - Преморбідний фон розвитку бронхіальної астми та функція зовнішнього дихання у дітей, Куцак О. В. (2017)
Брехлічук П. П. - Доцільність використання методу конусно-променевої компютерної томографії в ході оцінки переломів нижньої щелепи на етапах проведення судово-стоматологічної експертизи та стоматологічного лікування, Костенко С. Б., Гончарук-Хомин М. Ю. (2017)
Півторак К. В. - Зміни якості життя пацієнтів з неалкогольним стеато-гепатитом після комплексного лікування із застосуванням кардіопротекторних засобів метаболічного типу (2017)
Рой І. В. - Лікувальна фізкультура у хворих на ранніх стадіях коксартрозу після проведення артроскопії кульшового суглоба, Луцишин В. Г., Калашніков А. В., Баяндіна О. І., Майко В. М., Майко О. В. (2017)
Булавенко О. В. - Ефективність профілактичної інтервенції у жінок із багатоплодовою вагітністю та сонографічно вкороченою шийкою матки, Вознюк А. В. (2017)
Романов М. О. - Особливості лікування остеоартрозу у хворих на ішемічну хворобу серця, Романова В. О. (2017)
Яблонь О. С. - Особливості перебігу некротичного ентероколіту у дітей, що народилися передчасно, Русак Н. П., Моравська О. А., Русак С. О., Берцун К. Т., Сергета Д. П., Шовкопляс Н. А. (2017)
Гуменюк О. В. - Якість життя у хворих на остеоартроз колінних суглобів з аберантною продукцією мелатоніну та галектину-3 (2017)
Баранова О. Л. - Прогнозування важкості атеросклеротичного враження коронарних судин у пацієнтів з кальцинозом клапанів серця залежно від статі, Юзвишина О. В. (2017)
Волошин С. П. - Безпосередні результати лікування некрозу низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак (2017)
Незгода І. І. - Роль остеопонтіну в розвитку фібротичних змін у печінці у дітей з хронічним вірусним гепатитом В, Мороз Л. В., Сінгх Ш., Сінгх О. О. (2017)
Іванов В. П. - Динаміка рівня і циркадної регуляції амбулаторного артеріального тиску у жінок із гіпертонічною хворобою в залежності від наявності супутньої залізодефіцитної анемії на тлі 6-ти місячного застосування раміприлу і валсартану в поєднанні з індапамідом, Сулим С. О. (2017)
Павловська М. О. - Динаміка складових клімактеричного синдрому після застосування комплексного лікування за умов наявності супутньої екстрагенітальної патології (2017)
Новоселецький В. О. - Клінічні особливості остеоартрозу колінних суглобів у жіночій популяції Вінницької області (2017)
Петрушенко В. В. - Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит із метаболічним синдромом, Гребенюк Д. І., Ляховченко Н. А., Паньків К. М., Білик О. М. (2017)
Калиниченко Д. О. - Використання методу аналізу ієрархій для системного вивчення формування репродуктивного потенціалу дівчат, Антомонов М. Ю. (2017)
Мороз В. М. - Методика комплексної оцінки рівня вираження навчального стресу у студентів протягом навчального року та в передекзаменаційний і екзаменаційний періоди, Макаров С. Ю. (2017)
Солейко Д. С. - Методика визначення рівня знань інтернів та лікарів курсантів дитячих хірургів на практичному занятті за темою "Синдром набряклої калитки у дітей", Горбатюк О. М., Солейко Н. П. (2017)
Мазченко В. Ф. - Принцип інтеграції в процесі викладання на кафедрах теоретичного профілю медичного університету, Шевченко В. М., Башинська О. І., Скорук Р. В. (2017)
Черкасов С. В. - Методологічні проблеми медицини і підготовки медичних кадрів у сучасних умовах, Черкасова Н. М. (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Педагогічне оцінювання результатів навчання студентів- стоматологів на профільній кафедрі в контексті компетентісного підходу: проблеми та перспективи, Федик Т. В., Побережна Г. М., Гаджула Н. Г. (2017)
Редчіц М. А. - Гігієнічна оцінка організації навчальної діяльності молодших школярів-ліцеїстів та основні напрямки її оптимізації, Сергета І. В., Яцина О. В. (2017)
Франчук С. В. - Щодо інновацій в технологіях навчання студентів медиків, Сакович О. О., Поліщук Т. В., Кириченко Ю. В. (2017)
Михайленко О. В. - Можливість встановлення положення дульного зрізу відносно поверхні шкіри з використанням рентген- флуоресцентного спектрального аналізу за розподілом металів, Чихман Я. В. (2017)
Гаврилюк А. О. - Клінічний аудит у cиcтемi держaвнoгo кoнтрoлю якocтi медичнoї дoпoмoги в Укрaїнi: сутнicть, цілі тa клacифiкaцiя, Жарлінська Р. Г., Даценко Г. В., Король Т. М., Польова О. А., Вовчук О. М. (2017)
Гур'єв С. О. - Сучасний стан проблеми хірургічної допомоги військовослужбовцям внаслідок сучасних бойових дій на етапах медичної допомоги, Танасієнко П. В., Марцинковський І. П. (2017)
Оніськова О. В. - Особливості проведення гігієни зовнішніх статевих органів у дітей: обізнаність батьків, Ющенко Л. О., Чигір І. В. (2017)
Ігнащук О. В. - Вплив організації роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги на задоволеність пацієнтів якістю надання медичної допомоги населенню, Демчишин Я. М., Місюрова М. О., Дідик І. В., Кириченко Ю. В. (2017)
Слободян О. М. - Сучасні відомості про топографо-анатомічні особливості над-, підочноямкового та підборідного отворів, Костюк В. О., Лаврів Л. П., Корчинська Н. С. (2017)
Pedachenko Yu. Ye. - Differential diagnosis of nontraumatic damage of vertebrae in the middle-aged and elderly patients: literature review and own experience, Hu Hao, Voloshchuk O. S. (2017)
Креньов К. Ю. - Можливість використання ранніх біохімічних маркерів органних уражень в діагностиці ускладнень абдомінального компартмент синдрому (2017)
Гасанов С. С. - Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки (2018)
Богдан Т. П. - Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту в ЄС (2018)
Богдан І. В. - Економіко-математичні моделі для діагностики фіскальної політики, Коноваленко Д. В., Яра Т. Ю. (2018)
Єрфорт О. Ю. - Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні, Єрфорт І. Ю. (2018)
Паєнтко Т. В. - Управління фінансами: контролінг на мікрорівні, Федосов В. М. (2018)
Школьник І. О. - Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні, Кремень В. М. (2018)
Мисака Г. В. - Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності, Дерун І. А. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Lisnyak Yu. V. - Molecular dynamics study of quercetin and some of its succinyl derivatives in aqueous solution, Martynov A. V. (2018)
Operchuk N. I. - Epidemiological features of the measles in kirovograd region in 2004 – 2015 (2018)
Manuilov A. M. - Antiseptic spray based on stabilized silver particles: an analysis of antiseptic properties and comprehensive comparison, Martynov A. V. (2018)
Sklyar А. I. - Correction of large intestine dysbiosis in patients with acute hepatitis B, Kalinichenko S. V., Melent’yeva K. V., Torianyk I. I., Popova N. G. (2018)
Zelenska A. D. - The role of Epstein-Barr virus and human endogenous retroviruses in the pathogenesis of multiple sclerosis, Tupotilov O. V., Kolyada T. I. (2018)
Rybachuk V. D. - Study of the influence of a gel former (thickener) type on the sorbtion kinetic of long-living radionuclides and heavy metals by natural zelolite paste from an aqueous solution in vitro, Krasnopyorova A. P., Yuhno G. D. (2018)
Kovalevska I. V - Study of pharmaco-technological properties of solid dispersions of thioctic acid obtained by micronization method, Ruban O. A. (2018)
Сало В. М. - Сільськогосподарські машини вітчизняного виробництва для реалізації систем ґрунтозахисних та енергоощадних технологій, Лещенко С. М., Богатирьов Д. В. (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне обґрунтування стійкого руху нового удобрювально-посівного агрегату, Петриченко Є. А., Булгаков В. М., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського