Алієв Е. Б. - Фізико-математичний апарат пружно-демпферної взаємодії насінин під дією вібруючого решета (2017)
Аулин В. В. - Критерий эффективности применения зерновых сеялок с механическими высевающими аппаратами, Черновол М. И., Панков А. А. (2017)
Антипчук Б. О. - Ультразвуковий експериментальний пристрій – основний елемент автоматизованої системи керування положенням грунторозпушува (2017)
Аулін В. В. - Масштабно-рівневий підхід до аналізу процесів в матеріалах трибоспряжень деталей мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки, Лисенко С. В., Великодний Д. О., Гупка А. Б. (2017)
Бабій А. В. - Підвищення ефективності різання при роботі сегментно-пальцевого різального апарату, Цепенюк М. І. (2017)
Броварець О. О. - Математична модель граничної бистродії виконавчих робочих органів технічної системи оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (2017)
Горик О. В. - Оцінка інтенсивності абразивного руйнування металевих поверхонь дією дробоструминного факелу, Брикун О. М., Черняк Р. Є. (2017)
Дудніков А. А. - Підвищення довговічності ґрунтообробних робочих органів, Дудніков І. А., Дудник В. В., Горбенко О. В., Лапеннко Т. Г. (2017)
Паньків В. Р. - Теоретична модель функціонування гвинтового транспортера (2017)
Калетнік Г. М. - Обґрунтування режимних параметрів вібраційної машини для змішування сипких мас, Янович В. П. (2017)
Николайчук В. Я. - Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин, Соловых Е. К., Ворона Т. В., Катеринич С. Е. (2017)
Котов Б. І. - Концептуальні основи створення технічних засобів первинної обробки зерна в умовах господарств АПК, Степаненко С. П., Калініченко Р. А. (2017)
Кулешков Ю. В. - Особенности работы и конструкции шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Магонец Е. В., Осин Р. А. (2017)
Куликівський В. Л. - Травмування зернового матеріалу гвинтовими робочими органами шнекових живильників, Палійчук В. К., Боровський В. М. (2017)
Котов Б. І. - Математична модель охолодження вологого зерна у вентилюємих бункерах з радіальним розподіленням повітря, Грищенко В. О. (2017)
Лімонт А. С. - Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів, Добранський С. С. (2017)
Ляшенко Б. А. - Розробка технологічного процесу вакуумного азотування поршнів двигунів в пульсуючому пучку плазми, Маркович С. І., Михайлюта С. С. (2017)
Ольшанський В. П. - До розрахунку зернопотоку суміші змінної пористості по плоскому віброрешету, Харченко С. О. (2017)
Ошовський В. Я. - Енергозберігаючі зразкові цикли для охолоджуючих термотрансформаторів, Анастасенко С. М., Святецький М. В., Капура І. А. (2017)
Павленко І. І. - Продуктивність двоверстатних роботизованих комплексів, Кропівний В. М., Годунко М. О., Сторожук М. О. (2017)
Павленко С. І. - Результати експериментальних досліджень біотермічних процесів компостування підстилкового посліду на основі лушпиння соняшнику в натурних буртах (2017)
Petrenko D. - The study of separation of seed material in the pneumatic separator-sorter of the column type, Shepilova T., Horobey V. (2017)
Рублёв В. И. - Обоснование территории инженерной инфраструктуры сельскохозяйственного производства для поставки техники её потребителям, Кулик И. В. (2017)
Сербин В. И. - Экспериментальные исследования транспортирования семян к заделывающим органам, Мельник Ю. В., Лысый Р. Ф. (2017)
Сідашенко О. І. - Дослідження зносостійкості відновлювальних покриттів системи Ni-Cr-B-Si, модифікованих механоактивованими СВС-матеріалами, Лузан А. С. (2017)
Скобло Т. С. - Применение модифицирующих присадок для восстановления деталей машин, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Марков А. В. (2017)
Харченко С. О. - Визначення динаміки зернової суміші гречки при її просіюванні через отвори плоских віброрешет, Ольшанський В. П., Харченко Ф. М., Бредихін В. В. (2017)
Hamza Abobakr O. - Optimization Value of Springback for Aircraft Panel after Stretching Process, Naser M. Elkhmri, Budar Mohamed R. F., Shepelenko I. (2017)
Харченко С. О. - Ефективність розшарування зернових сумішей при їх очищені в пневмосепарувальних каналах зернових сепараторів, Борщ Ю. П., Абдуєв М. М. (2017)
Швайко В. М. - Побудова профілю леза ножа, що відповідає заданим кутам защемлення, при обробці сільськогосподарських матеріалів, Гурідова В. О. (2017)
Шевченко І. А. - Фізико-математична модель технологічного процесу сухого очищення забрудненої вовни, Полюсов В. В., Алієв Е. Б. (2017)
Косарчук В. В. - Вплив профілю вагонних коліс на рівень контактних напружень у рейках, Даніленко Е. І., Агарков О. В., Рафальський О. Ю. (2017)
Бульба В. І. - Вдосконалення моніторингу тягових передач електропоїздів (2017)
Герлици Ю. - Профиль колеса с дополнительной поверхностью катания для улучшения взаимодействия рельсового транспортного средства с кривым участком пути малого радиуса, Хаусер В., Кравченко К., Ноженко Е., Лак Т., Фомина Ю. (2017)
Дьомін Р. Ю. - Дослідження з убезпечення експлуатації тягового рухомого складу поза межами призначеного строку служби (2017)
Дорошенко О. Ю. - Формування структури цементного каменю з модифікуючими добавками (2017)
Горбунов Н. И. - Анализ и разработка путей повышения сцепных качеств локомотивов, Ковтанец М. В., Ноженко Е. С., Просвирова О. В. (2017)
Іванов В. Б. - Енергоефективні приводи допоміжних механізмів, Косенко В. І. (2017)
Ловська А. О. - Визначення показників міцності несучих конструкцій кузовів вагонів-платформ зчленованого типу при перевезенні на залізничних поромах (2017)
Горбунов М. І. - Визначення перспективних методів підвищення ефективності гальмування з використанням експертного оцінювання, Просвірова О. В., Ковтанець М. В., Кравченко К. О. (2017)
Просвірова О. В. - Визначення впливу потоку набігаючого повітря на тепловіддачу дискового гальма (2017)
Равлюк В. Г. - Оцінювання факторів утворення дуального фрикційного зносу гальмівних колодок (2017)
Сулим А. О. - Результати експериментальних досліджень з впливу на колію пасажирсь-кого вагона 61-779 на візках моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01, Столєтов С. О., Фомін О. В., Крамаренко М. В., Локтіонов Д. В., Скороход С. О., Мурчков С. В. (2017)
Фомін О. В. - Дослідження конструкції довгобазного вагона-платформи на міцність, Федосов-Ніконов Д. В. (2017)
Фомін О. В. - Аналіз конструктивних складових вантажних вагонів для створення спрямованого напружено-деформованого стану, Стецько А. А. (2017)
Щербина Ю. В. - Розрахунок зносу контактної пари тертя шток − направляюча гідравлічного гасителя коливань з використанням сучасних засобів комп’ютерного моде-лювання (2017)
Валігура М. Я. - Розвиток гальмових систем рухомого складу залізничного транспорту (2017)
Близнюк К. П. - Застосування способів розв’язування позиційних задач нарисної геометрії при моделюванні об’єктів у системі AutoCad (2017)
Фомін О. В. - Математичне моделювання варіаційних характеристик плям нагріву при термічній правці каркасних елементів піввагонів, Бурлуцький О. В., Горбунов М. І., Логвіненко О. А., Фоміна А. М. (2017)
Гайденко О. С. - Прогнозування спожитої електроенергії методами нейромережевого моде-лювання, Голуб Г. М. (2017)
Тимченко Л. І. - Метод вимірювання координат енергетичного центру зображень протяжних лазерних трас, Герцій О. А., Кокряцька Н. І., Галушко М. М. (2017)
Тимченко Л. І. - Інформаційні технології ущільнення даних на основі ієрархічного кодування, Кокряцька Н. І., Івасюк І. Д., Майстренко Ю. В. (2017)
Мироненко В. К. - Система оцінки показників якості транспортного обслуговування при заліз-ничних вантажних перевезеннях, Васілова Г. С., Горецький О. А. (2017)
Медведєв Є. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку транспортного забезпечення при збиранні врожаю пшениці (2017)
Dobronravova I. - Truth as nonlinear process (2017)
Зборовська К. Б. - Тлумачення sensus, ratio та intellectus у Геймерікуса де Кампо – витоки антропологічного вчення Миколи Кузанського (2017)
Ільїна Г. В. - Словник як форма укладання філософської лексики (2017)
Кірюхін Д. І. - Взаємність та проблема примирення (2017)
Павко А. І. - Інтелектуальна постать І. Франка в контексті сучасного дискурсу (2017)
Sobolevsky Ya. - Historical and philosophical analysis of the New England (America) settlement's worldview (2017)
Sobol T. - Philosophy as a methodological basis of competence approach in system of higher education of Ukraine (2017)
Туренко В. Е. - Філософська експлікація любові та дружби в політичних трактатах Платона (2017)
Кононенко Т. П. - Концепція "Програми з історії філософії": задум – концепція – концепційна розробка (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Pyskun O. O. - Etiological structure of Leptospirosis among the wild boars and domestic pigs in the territory of Ukraine, its analysis and characteristics, Pyskun A. V., Ukhovskyi V. V., Sytiuk M. P. (2018)
Ponomarenko N. G. - Anti-exudative activity of 7-disubstituted 8-methylpiperazine-1,3-dimethylxanthines (2018)
Kovalenko V. L. - Study of the influence of bactericidal preparation on cell cultures, Harkavenko V. M., Kukhtyn M. D., Ponomarenko G. V., Ihnatieva T. M. (2018)
Rodionova K. O. - Influence of modern vacuum packaging on quality and safety of sausage products, Paliy A. P. (2018)
Fedota O. M. - Effects of MTHFR gene on reproductive health and productive traits of dairy cows, Skrypkina I. Y., Mitioglo L. V., Tyzhnenko T. V., Ruban S. Yu. (2018)
Raksha-Slyusareva O. A. - The effect of food additive ‘Aquacarotin’ on main physiological body parameters in model experiments on animals, Slyusarev O. A., Tarasova I. A., Boyeva S. S., Ostapenko V. М. (2018)
Konversky A. - Aristotle and informal logic (to the celebrate 2400 anniversary of Aristotle) (2017)
Sandu G. - The Birth of Modal Logic in Northern Europe, Tanninen T. (2017)
Khomenko I. - Levels and tiers in argumentation (2017)
Shramko Y. - Semantic Representation of Inconsistent Intuitionistic Theories (2017)
Тягло О. В. - Наука логіки Моди 2? (2017)
Kononenko T. - Ukrainian National Identity between European Values and "Homo Sovieticus" Hybrid Identity: Synergy of uncertainty and stipulations (2017)
Rudenko S. - The application of e-learning methods in the teaching of logical and philosophical disciplines, Sobolevsky Ya. (2017)
Загороднюк В. - Публіцистика в інтерпретації української національної ідеї (за матеріалами журналу "Київ" 2016 року) (2017)
Kovalova Т. - Cognitive and propaganda types of mass communication in the travel essays of M. Trublaini, Gavriluk I., Voropai S. (2017)
Остапенко Н. - Епістолярна спадщина Володимира Державина, Рябик В. (2017)
Simons G. - Fake News: As the Problem or a Symptom of a Deeper Problem? (2017)
Козир Ю. - Громадські факт-чекінгові проекти: засоби реалізації європейських цінностей в українській медіа сфері, Єніна А. (2017)
Садівничий В. - Корпоративні сайти університетів як платформа медіалізації науки, Корявко Г. (2017)
Федотова Н. - Стирання табу як ознака трансформації масової організованої комунікації (2017)
Хлібко М. - Цифрова медіакультура в контексті розвитку інноваційних технологій (2017)
Шендрик О. - Роль міжнародних проектів для розвитку бібліотек України (2017)
Гиріна Т. - Рівні трансформації українськомовного радіомовлення: вимір медіапростору для слабозорих (2017)
Греськів О. - Роль західноукраїнської регіональної преси 1990-х років у процесі відновлення національної історичної пам’яті (2017)
Kriukova V. - Image of Ukraine on the pages of modern Ukrainian English-language periodicals (2017)
Подоляка Н. - Краудфандинг у журналістиці та видавничій справі: джерелознавчий аспект (2017)
Бухтатий О. - Трансформація інформаційної функції сучасної демократичної держави у функцію публічних комунікацій (2017)
Дутчак А. - Сучасний стан та перспективи українськомовних каналів на сервісі Youtube (2017)
Яненко Я. - Соціальна реклама як чинник соціалізації у сучасному суспільстві (2017)
Школьна О. - Леся Українка в грузинській пресі (2017)
Забіяка І. - Учень і вчитель (2017)
Ігор Леонідович Михайлин (2017)
Вихідні дані (2017)
Новоселецький В. О. - Ефективність дозованого індивідуалізованого ізометричного фізичного навантаження у хворих на остеоартроз колінних суглобів (2018)
Кальбус О. І. - Вивчення якості життя та тривожності у хворих на міастенію (клініко-параклінічні співставлення) (2018)
Гавриленко Ю. В. - Цитохімічне дослідження клітин крові дітей, хворих на хронічний тонзиліт і цукровий діабет 1 типу, Лайко А. А., Карась А. Ф., Карась Г. А. (2018)
Орлова І. В. - Порушення пуринового обміну у хворих на подагру: зв'язок з дисадипокінемією, Станіславчук М. А. (2018)
Кізлова Н. М. - Вплив факторів ризику у хворих із виразковою хворобою на тривалість і кратність лікування у жителів вінницької області, Комар О. М., Трилевич О. Д. (2018)
Гуменюк О. В. - Рівень галектину-3 в сироватці крові хворих на остеоартроз колінних суглобів: зв’язок з перебігом захворювання, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2018)
Швець К. В. - Результати лікування та критерії прогресування саркоїдозу органів дихання, Островський М. М. (2018)
Бєлоусова О. Ю. - Клінічна характеристика дітей шкільного віку з захворюваннями стравоходу, Павленко Н. В., Слободянюк О. Л. (2018)
Abstract and References (2018)
Вілков В. Ю. - Неоліберальна концепція нації та національно-державного будівництва Вілла Кимлічки (2017)
Kruk A. - Christian Lindner – leader in time of crisis? (2017)
Павко А. І. - Сутність та прикметні риси неопатрімоніальної політики знання в Україні (2017)
Петренко В. В. - Політична діяльність "Братів-мусульман" у Єгипті після усунення від влади президента М. Мурсі, Разіцький В. Й. (2017)
Petrenko I. - Approaches to the definition of "public policy analysis" (2017)
Jason Jay Smart - Comparative historical case study: the character political assassinations of Catherine the Great and Grigorii Rasputin (2017)
Ткач А. О. - Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами у країнах Латинської Америки (2017)
Ткач О. І. - Становлення і розвиток волонтерства як інституту громадянського суспільства (2017)
Козинець О. - Контроль і координація як елементи механізму управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. (2017)
Кушнірова Л. - Програми і праці з української мови та методики її навчання у 20–30-ті рр. ХХ ст. в оцінці В. Масальського (2017)
Ляшкевич А. - Виникнення навчальних закладів морського профілю на південноукраїнських землях (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) (2017)
Рябуха І. - Закладення науково-методичного та загальнопедагогічного базису морської освіти (друга половина XVIII століття) (2017)
Сапіга С. - Cоціально-педагогічні умови розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях (2017)
Шевченко Т. - Підготовка кандидатів та підвищення виховного потенціалу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу: здобутки, проблеми і перспективи (2017)
Штань О. - Рефлексивне осмислення виховання учнів Охтирського дитячого містечка крізь призму нової української школи (1922–1930 рр.) (2017)
Uvarova T. - Enrichment of the content of educational activities of teenagers with educational material related to the coverage of ways of achieving happiness as a personal self-realization (2017)
Єременко І. - Забезпечення якості підготовки докторів філософії в контексті розбудови Європейського простору вищої освіти, Сбруєва А. (2017)
Зуєва Л. - Методологічні засади психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади (2017)
Лещенко М. - Зарубіжний досвід використання теорії множинного інтелекту Говарда Гарднера в навчальному процесі, Гринько В. (2017)
Огієнко О. - Сучасна система вищої освіти США: особливості функціонування та розвитку (2017)
Балашов Д. - Обґрунтування моделі процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності (2017)
Барановська І. - Вокальна підготовка майбутніх учителів музики засобами театрального мистецтва (2017)
Березан В. - Підготовка студентів соціономічних спеціальностей до формування в молодших школярів грамотного й безпечного використання web-технологій (2017)
Бойко Г. - Цілі і зміст формування в майбутніх фахівців із харчових технологій англомовної компетентності у професійно орієнтованому монологічному мовленні (2017)
Валентон І. - Навчальна автономія майбутніх менеджерів у процесі формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні (2017)
Коваленко Н. - Метод категоріального аналізу у студентському педагогічному дослідженні (2017)
Козлова О. - Педагогічні умови формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності педагогічного коледжу, Бушнєв Ю. (2017)
Окопна Я. - Вправи для формування німецькомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні та письмі майбутніх туризмознавців: із досвіду експериментальної розробки (2017)
Сіданіч І. - Духовно-моральна компетентність педагога як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти (2017)
Dudra S. - The Cultural and Integrative Role of the Polish Autocephalous Orthodox Church in the Lemkos' Activity after the Second World War (2017)
Каращук М. Г. - Легітимність політичної влади: специфіка сучасного осмислення (2017)
Колюх В. В. - Інституалізація парламенської коаліції у Верховній Раді України (2017)
Павко А. І. - Зовнішньополітична "доктрина Ніксона" в контексті політології модерну (2017)
Петренко І. І. - Історія розвитку та особливості аналітичних центрів Китаю (2017)
Салтовський О. І. - Формування ідеологічних засад політики козацької старшини напередодні національної революції 1648 року (2017)
Сьомін С. В. - Політичні аспекти міжнародної практики постконфлфіктного врегулювання: уроки для України, Ткаченко І. В. (2017)
Ткач О. І. - М'яка сила в політиці США щодо ЛАКБ як фактор управління міжнародними процесами, Ткач А. О. (2017)
Ткаченко І. В. - Проблемні питання формування та реалізації державної антикорупційної політики на сучасному етапі розвитку політичної системи України (2017)
Miszewski D. - President of the Czech Republic Miloš Zeman – Russian Agent of Influence in the Russian-Ukrainian Conflict? (2017)
Бабенко Б. І. - Методичні засади формування ключових компетенцій валідаторів, Царенко О. В., Корнійчук О. О. (2018)
Гомонюк О. М. - Роль навчальної мотивації у професійній підготовці майбутнього менеджера (2018)
Дем’янюк Ю. А. - Оптимізація процесу формування проектувальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Діденко О. В. - Формування моральної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2018)
Дудікова Л. В. - Обґрунтування методико-технологічних засад концепції формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах (2018)
Козак Ю. Ю. - Узагальнена функціональна модель діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю (2018)
Кондрашова О. В. - Педагогічні аспекти застосування технологій навчання майбутніх менеджерів ділової англійської мови (2018)
Корінна О. В. - Стандартизоване комп’ютерне тестування як елемент дистанційного навчання студентів (2018)
Кучер С. Л. - Експериментальна апробація педагогічної системи дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій в умовах неперервної освіти, Гобатюк Р. М. (2018)
Мішенюк Р. М. - Економічна компетентність як складова професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону (2018)
Пронтенко К. В. - Залежність змагальних результатів курсантів-гирьовиків від компонентів їх підготовленості (2018)
Русалкіна Л. Г. - Педагогічні умови англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2018)
Ягупов В. В. - Педагогічні проблеми наземної підготовки майбутніх пілотів авіації до професійної взаємодії в екіпажах (2018)
Ястремська С. О. - Практика поетапного застосування засобів дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи (2018)
Большаков В. И. - О потенциально допустимой трактовке необъяснимого явления, Дубров Ю. И. (2017)
Лаухін Д. В. - Дослідження розпов сюдження в’язкої тріщини під дією зовнішнього навантаження, Бекетов О. В., Ротт Н. О., Іванцов С. В., Тютерев І. А., Лаухін В. Д. (2017)
Бєліков А. С. - Оцінка димоутворювальної здатності та токсичності захисного покриття ВПЕ-1, Шаломов В. А., Корж Є. М., Рагімов С. Ю. (2017)
Іродов В. Ф. - Розвиток технічних рішень теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами, Хацкевич Ю. В., Чорноморець Г. Я. (2017)
Ткач Т. В. - Визначення різноманітності станів роботи у процесі її виконання, Млодецький В. Р., Заяць Є. І., Мартиш О. О. (2017)
Михайлова І. О. - Аналіз нормативно-правового забезпечення будівництва об’єктів доступного житла, Заяць Є. І. (2017)
Хмара Л. А. - Визначення та аналіз характеру зміни силових та енергетичних параметрів робочого процесу землерийно-транспортної машини циклічної дії, Голубченко О. І. (2017)
Ершова Н. М. - Применение систем моделирования в дисциплине "Современная теория управления динамическими системами" бакалавров специальности "Компьютерные науки", Вельмагина Н. А. (2017)
Ковальов В. В. - Специфіка редевелопменту нераціонально використовуваних промислових територій, Кулещак З. П. (2017)
Постернак І. М. - Організаційна структура для реконструкції будівель історичної забудови Одеси, Постернак С. О. (2017)
Крот О. П. - Термическая обработка фосфогипса с использованием энергии сжигаемых твердых бытовых отходов, Винниченко В. И., Ровенский А. И. (2017)
Євсєєва Г. П. - Міська зовнішня реклама як різноманіття малих архітектурних форм, Тютюнник В. Ю. (2017)
Данилов С. М. - Місто як відкрита динамічна система, методи аналізу (2017)
Avshenyuk N. - USA Education Policy in Transnationalization Of Higher Education (2018)
Sushchenko L. - Comparative Analysis of Professional Training of Fututre Specialists in Physical Therapy in Higher Educational Establishments of Ukraine and Europe, Bazylchuk O. (2018)
Tymkiv N. - Curricula and Programmes in Petroleum Engineering for Higher Technical Education Institutions: Comparative Analysis (2018)
Manyuk L. - Undergraduate Medical Communication Training by Means of Information and Communication Technologies in the USA and Ukraine, Kuchumova N. (2018)
Trynus O. - Influence of Western European Pedagogical Trends on Development of Young Teacher’s Pedagogical Mastery in the Late 19th – the Early 20th Centuries (2018)
Szurowska B. - Important аspects of Testing Knowledge and Skills Of Third Grade Students in Light of Omnibus Survey: Polish Experience, Czajkowska M. (2018)
Kuruliszwili S. - The Change of Perception, Reception and the Source Of Information among Generations Born in the 1990s through the Prism of Foreign Scholars’ Views (2018)
Pérez-Jiménez P. - Cooperative Learning a Current Snapshot: before, during and after Implementation (2018)
Fursenko T. - Peculiar Features of Attaining the CERA Designation in Canada (2018)
Bajpai Sh. - Government’s Effort in Controling Engineering Education in India, Kidwai N. R. (2018)
Srivastava A. - Current Scenario of Ceramic Engineering Education in India, Bajpai Sh., Khare S. (2018)
Azodo A. P. - Relatedness of Students’ Work Industrial Experience to the Professional Skills and Competence Development in Engineering Career at Nigerian Universities (2018)
Тринус O. - Вплив західноєвропейських педагогічних течій Кінця ХІХ – початку ХХ століття на розвиток педагогічної майстерності молодого вчителя (2018)
Правила оформлення і подання рукописів (2018)
Александров Д. - Соціальні інтереси крізь призму постмодерністської епістемології (2017)
Грушковська О. - Віртуальна реальність у контексті сучасного соціуму (2017)
Іванова Х. - Вплив віртуальної свободи на становлення особистості (2017)
Спренне А. - Нові релігійні рухи: спроба соціологічного розуміння (2017)
Клімук І. - Міграційна мобільність абітурієнтів Волинської області: проблема вибору Україна vs Польща крізь призму стереотипів, Пеньковська С. (2017)
Корецька О. - Участь молоді в програмах волонтерства Європейського Союзу (2017)
Ліщук-Торчинська Т. - Пошуково-дослідницький проект "Ставлення українців до історичного минулого" в рамках якісної стратегії соціологічного дослідження (2017)
Прохорова А. - Самоорганізація волонтерських ініціатив під час подій на Майдані 2013–2014 рр. (2017)
Сальнікова С. - Поселенські відмінності в характері інституційної релігійності волинян (2017)
Biliavskа Y. - The vital cycle of the organizational culture of the trading enterprises (2017)
Валіков В. П. - Економічна безпека підприємства в концепті процесного управління, Македон В. В. (2017)
Євтушенко О. А. - Визначення стратегії фінансового забезпечення відтворення основних засобів машинобудівних підприємств (2017)
Задоя А. О. - Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС, Боцула А. П. (2017)
Крамаренко Г. А. - Формирование стратегии повышения уровня использования производственного потенциала предприятия на основе объектно-ориентированного подхода, Костюк М. Г. (2017)
Кузьмінов С. В. - Варіанти інтеграції економіки України з економікою ЄС, Лимонова Е. М. (2017)
Mahdich A. - Social Institutions and Economic Growth, Kravchenko R. (2017)
Мединська С. І. - Удосконалення системи мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті зарубіжного досвіду та культурологічної перспективи (2017)
Сілантьєв О. І. - Світові тенденції нагромадження багатства як відображення реалізованого потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем (2017)
Смєсова В. Л. - Стадії відтворення економічних інтересів акторів в умовах їх динамічної трансформації (2017)
Шкура І. С. - Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування (2017)
Abstracts (2017)
Вихідні дані (2017)
Береснев В. М. - Нанокристаллические и нанокомпозитные покрытия, структура, свойства, Погребняк А. Д., Азаренков Н. А., Фареник В. И., Кирик Г. В. (2007)
Vozniy O. V. - Plasma potential influence on ion energy istribution function in icp source, Yeom G. Y., Kropotov A. Yu. (2007)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства алюминиевых сплавов после обработки концентрированными потоками энергии, Кылышканов М. К., Алонцева Д. Л., Понарядов В. В., Шипиленко А. П. (2007)
Фурсова Е. В. - Влияние микронеоднородностей в резонаторных блоках магнетронов на пространственных гармониках на воспроизведение их характеристик, Береснев В. М., Прибыш Д. В. (2007)
Клименко С. А. - Слоистые вакуумно-дуговые покрытия Ti-NbN-Al2O3, Nb-NbN-Al2O3 на инструментах, оснащенных поликристаллическими сверх-твердыми материалами на основе кубического нитрида бора, Береснев В. М., Копейкина М. Ю., Гриценко В. И. (2007)
Кунченко Ю. В. - О повышении стойкости инструмента с нанослойными n-TiNx/CrNx покрытиями в процессе резания, Кунченко В. В., Картмазов Г. Н. (2007)
Соболь О. В. - Концентрационно-структурное упорядочение в нанокристаллических ионно-плазменных конденсатах (W, Ti)C твердого раствора (2007)
Шулаев В. М. - О влиянии атомарного азота на процесс синтеза вакуумно-дуговых покрытий Мо-N, Андреев А. А. (2007)
Чепурная Л. Н. - Морфологическая структура пленок Bi/C вблизи температуры плавления, Крышталь А. П., Богатыренко С. И., Колендовский М. М., Гладких Н. Т. (2007)
Капустин В. Л. - Травление поверхности металлов в плазме аргона, Корж А. Ф., Широков Б. М. (2007)
Выровец И. И. - Использование микро- и нанодисперсного алмаза для осаждения поликристаллических алмазных пленок в тлеющем разряде, Грицына В. И., Опалев О. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2007)
Шулаев В. М. - Сопоставление характеристик вакуумно-дуговых наноструктурных TiN покрытий, осаждаемых при подаче на подложку высоковольтных импульсов, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Столбовой В. А. (2007)
Корж А. Ф. - Установка для осаждения материалов из газовой фазы, Лонин Ю. Ф., Пилипец Ю. О., Хованский Н. А., Шеремет В. И., Широков Б. М. (2007)
Соболь О. В. - Структура, субструктурные характеристики и напряженное состояние нанокристаллических ионно-плазменных конденсатов квазибинарной карбидной системы WС-TiC (2007)
Girka V. A. - Surface cyclotron X-modes propagating along a boundary of uniform plasma, Puzyrkov S. Yu. (2007)
Правила оформлення рукописів (2007)
Гайдайчук В. - Адекватність і можливості скінченно-елементної моделі споруди міжнародного виставкового центру для динамічного моніторингу, Дєдов О., Котенко К. (2017)
Міщук Д. - Дослідження динаміки роботи встановленого на пружну опору стрілового маніпулятора (2017)
Ловейкін В. - Концептуальні основи динамічного аналізу механізму повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі, Човнюк Ю., Діктерук М., Кадикало І. (2017)
Човнюк Ю. - Метод аналізу параметричних коливань та резонансів елементів мостових кранів у процесах їх пуску, Діктерук М., Остапущенко О. (2017)
Ловейкін В. - Оптимізація режиму пуску механізму по-вороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пружного моменту в приводі, Кадикало І. (2017)
Добровольський О. - Сучасні фрикційні матеріали, Косенко В. (2017)
Назаренко І. - Огляд і аналіз вібраційного обладнання для формування плоских залізобетонних виробів, Дєдов О., Дьяченко О., Свідерській А. (2017)
Абрашкевич Ю. - Дослідження теплових процесів у абразивному армованому крузі при різанні металопрокату, Мачишин Г., Човнюк О. (2017)
Назаренко І. - Визначення раціональних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів, Клименко М., Свідерській А., Печерський В. (2017)
Сукач М. - Пружна підвіска транспортних засобів (2017)
Пелевін Л. - Розробка дискового робочого органа для безтраншейного прокладання ліній комунікацій, Горбатюк Є., Фомін А., Азенко А. (2017)
Човнюк Ю. - Метод усереднення у нелінійних задачах оптимального управління маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана, Діктерук М., Комоцька С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Рецензенти статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Верхоглядова Н. І. - Побудова дескриптивно-категоріальної моделі розвитку соціально-економічних систем, Кононова І. В. (2017)
Задорожна О. Г. - Форми господарського простору і функції господарського хронотопу (2017)
Афанасьєв К. М. - Фінансова безпека експортної діяльності підприємств, Ганечко І. Г. (2017)
Онищенко В. - Tехнології управління інтелектуальним капіталом міжнародних компаній, Воробей Ю. (2017)
Шалімова Н. С. - Міжнародний рейтинг ефективності системи публічних закупівель ("Benchmarking Public Procurement") та його використання в державному аудиті (2017)
Андрейченко А. В. - Cтворення безвідходних виробництв в апк як економіко-екологічна та соціальна проблема сучасності (2017)
Поснова Т. В. - Креативна економіка в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Шиш А. В. (2017)
Лехіцький А. І. - Адміністративний ресурс при забезпеченні конкурентних позицій банків з державним капіталом (2017)
Міщенко Л. О. - Бюджетне регулювання регіонального розвитку в контексті децентралізації бюджетної системи України, Кужман М. О. (2017)
Назарова Г. Б. - Податок на прибуток: основні принципи визначення об`єкта оподаткування (2017)
Виноградова О. В. - Формування моделі "ефективний консультант" консалтингової компанії на засадах компетентнісного підходу, Євтушенко Н. О. (2017)
Жовковська Т. Т. - Системно-рефлексивний підхід до планування розвитку промислового підприємства (2017)
Кравченко Т. І. - Управління комерціалізацією інноваційних бізнес-ідей (2017)
Макаренко С. М. - Визначення професійних компетентностей фахівців як складової формування оптимальної стратегії розвитку трудових ресурсів, Абельдяєва Т. А., Казакова Т. С., Олійник Н. М. (2017)
Макара О. В. - Cоціально орієнтована підприємницька діяльність на основі корпоративного управління (2017)
Наджафов И. Н. - Использование системного подхода в управлении кадровым потенциалом предприятия (2017)
Радіонова Н. Й. - Бюджетування як інструмент забезпечення управління затратами виробничих підприємств (2017)
Сердюков К. Г. - Інструментальне забезпечення реалізації корпоративного контролю в господарському товаристві (2017)
Шостаковська А. В. - Контроль якості розвитку та його вплив на конкурентоспроможність промислового підприємства (2017)
Вагонова О. Г. - Oбґрунтування та організаційно-економічний механізм реалізації стратегії поводження з накопиченими відходами уранового виробництва, Аржевічев Д. В. (2017)
Храпкіна В. В. - Якість освіти: сучасні виміри та особливості оцінювання (2017)
Демидов О. А. - Етапи створення нового високопродуктивного сорту пшениці м’якої озимої 'МІП Валенсія', Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Близнюк Б. В., Мельник С. І. (2018)
Андрух Н. А. - Сезонний розвиток рослин роду Heuchera L. різних сортогруп в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Коломієць Л. А. - Новий сорт пшениці м’якої озимої 'Горлиця миронівська', Гуменюк О. В., Дергачов О. Л., Коляденко С. С. (2018)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 10. Правила номенклатури, таксономії та культономії рослин (2018)
Вожегова Р. А. - Характеристика симбіотичних ознак у генотипів люцерни (Medicago L.) та їх мінливість, Тищенко О. Д., Тищенко А. В. (2018)
Гудзенко В. М. - Оцінка генетичних компонентів та комбінаційної здатності багаторядного озимого ячменю за довжиною колоса в умовах Лісостепу України, Поліщук Т. П. (2018)
Лавриненко Ю. О. - Моделі гібридів кукурудзи FAO 150–490 для умов зрошення, Марченко Т. Ю., Нужна М. В., Боденко Н. А. (2018)
Литвиненко М. А. - Особливості створення та ідентифікації екстрасильних за хлібопекарськими властивостями сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Голуб Є. А., Хоменко Т. М. (2018)
Рожков Р. В. - Використання індексів для оцінки морфометричних показників зернівки гексаплоїдних видів пшениці (2018)
Харченко Ю. В. - Колекція Устимівської дослідної станції як джерело вихідного матеріалу для селекції кукурудзи з поліпшеними біохімічними показниками зерна, Харченко Л. Я. (2018)
Присяжнюк Л. М. - Аналіз електрофоретичних спектрів зеїнів для оцінки генетичного різноманіття ліній кукурудзи (Zea mays (L.) Merr.), Сатарова Т. М., Ткачик С. О., Шитікова Ю. В., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю. (2018)
Прядкина Г. А. - Пигменты, эффективность фотосинтеза и продуктивность пшеницы (2018)
Вересенко О. М. - Посівні якості насіння люпину білого залежно від фітотоксичної дії гербіцидів, Левченко Т. М., Гуренко А. В. (2018)
Присяжнюк О. І. - Урожайність та якість зерна гороху залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу України, Король Л. В., Половинчук О. Ю. (2018)
Телепенько Ю. Ю. - Морозостійкість сортів ожини (Rubus subg. Eubatus Focke) в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 43: Традиционная энергетика. Тепловые электрические станции: состояние и перспективы их развития (2018)
Болюх В. Ф. - Электромеханические процессы в линейном импульсно-индукционном электромеханическом преобразователе с подвижным индуктором и двумя якорями, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2018)
Маляр В. С. - Дослідження впливу додаткового активного опору в колі обмотки збудження на пускові характеристики явнополюсних синхронних двигунів, Маляр А. В. (2018)
Андрющенко А. М. - Переваги систем електричного опалення з нічним акумулюванням теплоти в умовах України, Нікульшин В. Р., Денисова А. Є. (2018)
Plesnetsov S. Yu. - Powerful sources of pulse high-frequency electromechanical transducers for measurement, testing and diagnostics, Petrishchev O. N., Mygushchenko R. P., Suchkov G. M., Sotnik S. V., Kropachek O. Yu. (2018)
Кузнецов Б. И. - Разработка и исследование макета системы активного экранирования магнитного поля, создаваемого группой воздушных линий электропередачи, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2018)
Беспрозванных А. В. - Влияние толщины изоляции защищенных проводов высоковольтных ЛЭП на их пропускную способность по току, Золотарев В. М., Антонец Ю. А. (2018)
Zolotaryov V. M. - Electromechanical transient processes during supply voltage changing in the system of polymer insulation covering of the current-carrying core of ultra high voltage cables, Shcherba M. A., Belyanin R. V., Mygushchenko R. P., Korzhov I. M. (2018)
Чаплыгин Е. А. - Численные оценки электродинамических процессов в индукторной системе с притягивающим экраном и плоским прямоугольным соленоидом, Барбашова М. В., Коваль А. Ю. (2018)
Буряковький С. Г. - Дослідження режимів роботи тепловоза ЧМЕ3 на імітаційній моделі, Маслій А. С., Панченко В. В., Помазан Д. П., Деніс І. В. (2018)
Артеменко М. Ю. - Фільтрація струмів в трифазній трипроводній системі електроживлення при несиметричних синусоїдних напругах, Батрак Л. М., Поліщук С. Й. (2018)
Кузнецов В. Г. - Резонансні перенапруги у несинусоїдному режимі магістральної електричної мережі, Тугай Ю. І., Кучанський В. В., Лиховид Ю. Г., Мельничук В. А. (2018)
Титул, зміст (2018)
Strielkowski W. - Academic Publishing and "Predatory" Journals, Gryshova I. (2018)
Лаврич Ю. Н. - Особенности научного обеспечения создания перспективных образцов радио элект ронной аппаратуры (2018)
Березовський Ю. В. - Технічні рішення процесу тіпання луб’яної сировини (2018)
Радзієвська І. Г. - Технологія двостадійного фракціонування пальмової олії для виробництва замінників какао-масла, Мельник О. П., Галенко О. О. (2018)
Хіміч О. М. - Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України, Івлічев В. П., Мальчевський І. А., Беспалов С. А., Пустовойт М. М., Голоцуков Г .В., Щетинін І. Є., Ніколенко Д. І., Іванов С. М., Кірсанов В. Ф. (2018)
Головинський А. Л. - Суперкомп’ютер як платформа для інноваційного розвитку, Маленко А. Л., Роганова О. Ю. (2018)
Клименко C. А. - Cтворення нових типів конкурентоспроможних різальних пластин та виготовлення дослідної партії інструменту для механічної обробки важкооброблюваних матеріалів, Прокопів М. М. (2018)
Єгоров І. Ю. - Формування державної науково-технічної та інноваційної політики на основі розширеної моделі "потрійної спіралі" (держава–наука–промисловість) (коротка інформація про проект) (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Скочко В. - Формоутворення каркасів технічних форм, заданих на площині неявними функціями (2017)
Zatserkovnyi V. - Geoportal as a means to popularize geological heritage of Ukraine, Oberemok N., Berezina P. (2017)
Сукач М. - Модернізація екскаватора двосекційною поворотною стрілою (2017)
Kravets S. - Approximation of math model of the combined cutting soil`s critical depth with influence of working speed, Zoria R. (2017)
Gomon S. - Study on working peculiarities of glue laminated beams under conditions of slanting bending, Pavluk A. (2017)
Priymachenko O. - Determination of limits for acoustical pollution from main roads at the stage of urban area zoning, Shilova Т. (2017)
Petrunia O. - Ways of considering traditions when forming the system of maintenance in Ukraine (2017)
Zolotar L. - Mathematical approaches to the optimization of the functional and planning location of primary collec-tion points of waste management collection according to city planning criteria (2017)
Orlenko M. - The reasons for architectural monuments destruction and methods of capacity reinforce for bases and fundaments (2017)
Ustinova I. - Fractality of concentric structures in space of ecologic-urban planning systems (2017)
Bachynska O. - Influence of historical events on construction of temples in Kyiv till 1917 (2017)
Правила публікації (2017)
Вихідні дані (2017)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2018)
Березіна Л. М. - Розвиток організаційно-економічних відносин суб'єктів малого та середнього прідприємництва (2018)
Котикова О. І. - Сучасний стан галузі свинарства: регіональний аспект, Христенко О. А., Мартіросян І. Г. (2018)
Чорна Л. О. - Тенденції розвитку менеджменту сучасного підприємства (2018)
Лимар В. В. - Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки: інноваційний аспект (2018)
Горобець Н. М. - Особливості управління бізнес-процесами в системі збуту нішевої рослинницької продукції (2018)
Козаченко А. Ю. - Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі (2018)
Лаврук О. С. - Методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства, Славіна Н. А. (2018)
Семенчук І. М. - Проблеми збереження та відтворення родючості грунтів України, Шкрьобка М. І. (2018)
Водянка Л. Д. - Суть та необхідність використання сучасних інноваційних технологій в сільському господарстві чернівецької області, Кутаренко Н. Я., Сеньовська Я. В. (2018)
Цвях О. М. - Формування системи позитивної економічної відповідальності забудовників при використанні міських землекористувань (2018)
Льовочкін М. О. - Класифікації інфраструктури та місце в ній державної інфраструктури (2018)
Титул, зміст (2018)
Катан Л. І. - Економіко-математичне моделювання ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери в досягненні цілей сталого розвитку, Катан В. О. (2018)
Мартин А. Г. - Європейський досвід регулювання економічної концентрації сільськогосподарських земель, Краснолуцький О. В., Шевченко О. В. (2018)
Котикова О. І. - Економічна ефективність землекористування в сільськогосподарських підприємствах у сучасних умовах, Богославська А. В., Степанченко Ю. А. (2018)
Руснак А. В. - Перспективи формування фінансових ресурсів об'єднаних територіальних громад, Алєщенко Л. О. (2018)
Тульчинська С. О. - Напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств , Кириченко С. О., Дубенець В. П. (2018)
Грановська В. Г. - Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності (2018)
Андрейченко А. В. - Практика застосування безвідходних технологій в апк на шляху до виконання глобальної програми сталого розвитку (2018)
Степасюк Л. М. - Формування рівня попиту на молоко та м'ясо врх, Тітенко З. М. (2018)
Ярмоленко Ю. О. - Пріоритети розвитку сільської освіти у контексті формування високопрофесійного фахівця для аграрного виробництва (2018)
Крамарьов О. С. - Розвиток концептуальних підходів щодо оподаткування в контексті ефективного використання сільськогосподарських земель (2018)
Дьяченко Н. К. - Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства, Гусак В. В. (2018)
Тулебиев А. Т. - Передняя Азия или искусство двуречья, Акбаева Ш. А. (2018)
Анісімов М. В. - Особливості викладання "стандартизації і метрології" у педагогічних університетах (2018)
Бирка М. Ф. - Технологія розробки компетентнісних завдань з природничо-математичних дисциплін (2018)
Кучай О. В. - Теоретичні основи лідерства у вихованні особистості студента (2018)
Лукашова Н. І. - Педагогічне проектування у формуванні готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації науково-дослідного компонента професійної діяльності (2018)
Сідоров В. І. - Метод культурного асимілятора у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2018)
Stratan-Artyshkova T. B. - Author’s ability as innovative resource in the training professionals of artistic direction (2018)
Черкасов В. Ф. - Організаційно-педагогічні умови розвитку художньо-естетичного смаку майбутніх фахівців образотворчого мистецтва (2018)
Шандрук С. І. - Реформування системи підготовки вчителів іноземних мов в Україні: світовий досвід (2018)
Абрамова О. В. - Оцінювання навчальних досягнень учнів: історичний аспект, Вдовенко В. В. (2018)
Біницька К. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у республіці Польща (2018)
Блажко О. А. - Підготовка майбутнього вчителя до викладання спеціальних курсів з хімії у класах з поглибленим вивченням предмету (2018)
Бхіндер Н. В. - Орієнтири професійної підготовки прикордонників в республіці Індія: теоретико-методологічний аналіз (2018)
Horbenko H. B. - Artistic interpretation as the basis of creative and performing activity of the future teacher-musician (2018)
Громко Т. В. - Самостійна робота з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів історичного фаху (2018)
Gutsalo E. U.-S. - Current communicative knowledge in the system of the social sciences and humanities in the university curriculum, Matyash O. І. (2018)
Долинний Ю. О. - Системний підхід у формуванні готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Зорочкіна Т. С. - Сутність і провідні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти у великій Британії у ХХ ст. (2018)
Капітан Т. А. - Проблеми формування навичок діалогічного мовлення учнів на уроках німецької мови у середній загальноосвітній школі (2018)
Кисленко Д. П. - Професійної підготовки майбутнього фахівця з охоронної діяльності та безпеки за допомогою інформаційних технологій (2018)
Коробейнікова Т. І. - Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх перекладачів з використанням навчальної комп’ютерної програми "Wise" (2018)
Kondrashov M. M. - Methodology of managing the quality of future specialists’ training for professional activities (2018)
Лисенко Л. О. - Особливості укладання анотацій англійською мовою до статей гуманітарного спрямування (2018)
Найдьонова Г. Г. - Формування екологічної компетентності студентської молоді, Фурдуй Я. О. (2018)
Окольнича Т. В. - Історіографія етнографічних досліджень наукового товариства імені Т. Г. Шевченка, як джерела для вивчення особливостей виховання дітей східних слов’ян (2018)
Олексенко О. О. - Полікультурний підхід до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2018)
Олійник О. М. - Корекційно-компенсаторний вплив засобів фізичної культури в процесі реабілітації школярів з розладом мовлення, Малахова Ж. В. (2018)
Полякова Г. А. - Соціально-психологічні дослідження освітнього середовища закладу вищої освіти в контексті забезпечення якості (2018)
Приймак С. Г. - Морфофункціональні особливосіті організму студентів, що спеціалізуються у волейболі в залежності від ігрового амплуа (2018)
Сєргєєва О. В. - Процес формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів (2018)
Smirnova L. L. - Translation as a constituent part of bilingual education (2018)
Чередніченко Н. Y. - Професійна компетенція вчителів профільних класів країн болонського процесу (2018)
Чичук А. П. - Порівняльний аналіз стану підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах великої Британії та України (на прикладі навчальних планів і програм напряму підготовки "початкова освіта") (2018)
Гуральник Н. П. - Польсько-український історичний контексті музичної освіти (2018)
Бур’яноватий О. М. - Формування рухових якостей у студентів і курсу неспеціальних факультетів, що займаються у відділенні військово-спортивного багатоборства у групі початкової підготовки, Ковальова Ю. А. (2018)
Гривкова О. Я. - Особливості організації професійної підготовки вчителів математики на засадах гендерно-орієнтованого підходу у Німеччині (2018)
Климчук А. М. - Педагогічна технологія як наука про майстерність майбутніх учителів впроваджувати сучасні методи навчання іноземних мов (2018)
Руднік Ю. В. - Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу (2018)
Бурчак І. С. - Специфіка діяльності керівників дитячих колективів спортивно-бального танцю (2018)
Дрозд В. М. - Відео урок та програми для його створення при підготовці майбутніх кравців у професійних навчальних закладах (2018)
Коняшина І. Б. - Професійна компетентність як фактор формування конкурентнтноспроможності майбутніх фахівців фармацевтів (2018)
Красножон В. О. - Актуальні методи і засоби підготовки майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США (2018)
Kryvohyzha I. В. - Training future pedagogue -musician in modern Poland (2018)
Моргай Л. А. - Організаційно-педагогічна діяльність Никифора Якович Григорівyа в еміграції (1920–1953 рр.) (2018)
Твердохліб С. С. - Ціннісно-мотиваційний компонент у контексті формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії (2018)
Хачатрян Є. Л. - Результати пілотного експерименту щодо формування міжкультурної дискурсивної компетентності майбутніх фахівців з економіки (2018)
Шеремет П. М. - Модель розвитку професійного іміджу вчителя історії у післядипломній освіті (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Авраменко В. М. - Стійкість електроенергетичних систем як задача нелінійної механіки (2018)
Кучанський В. В. - Дослідження резонансних перенапруг у магістральних електричних мережах 750 кВ з несинусоїдальним джерелом спотворення за допомогою штучної нейронної мережі (2018)
Сопель М. Ф. - Нормативне забезпечення моніторингу високовольтних вимикачів електроенергетичних систем, Панов А. В., Паньків В. І., Танкевич Є. М. (2018)
Кенсицький О. Г. - Зниження нерівномірності нагрівання торцевого пакета осердя статора потужного турбогенератора, Хвалін Д. І., Сорокіна Н. Л. (2018)
Левицький А. С. - Пружний елемент перетворювача зусиль в стяжних призмах осердя статора потужного турбогенератора, Зайцев Є. О., Смирнова А. М. (2018)
Карлов А. Н. - Двухобмоточный безжелезный индуктор бегущего магнитного поля, Кондратенко И. П., Крищук Р. С., Ращепкин А. П. (2018)
Приймак Б. І. - Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля, Красношапка Н. Д., Лозада Ф., Долганов О. О. (2018)
Шидловський А. К. - Дослідження індукційного нагрівання з’єднаних з натягом металевих деталей, Жаркін А. Ф., Гориславець Ю. М., Новський В. О., Глухенький О. І., Бондар О. І. (2018)
Васецький Ю. М. - Обробка зварних з’єднань імпульсним електромагнітним полем при сильному скін-ефекті, Кондратенко І. П., Пащин О. М., Дзюба К. К. (2018)
Кучерявая И. Н. - Влияние коррозионных явлений на распределение электрического поля в изоляции высоковольтного кабеля (2018)
Щерба М. А. - Расчет электромеханических сил в сшитой полиэтиленовой изоляции кабелей вблизи водных микродефектов при их распространении (2018)
Руденко Ю. В. - Усреднение модели импульсного преобразователя с цепью второго порядка, Руденко Т. В. (2018)
Гриневич Ф. Б. - Погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров, Саволюк А. М. (2018)
Брагинець І. О. - Аналітичний огляд та вибір оптичних лазерних систем для вимірювання повітряних зазорів у потужних гідрогенераторах, Кононенко О. Г., Масюренко Ю. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Леховицкий Д. И. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 5. Опытный образец системы помехозащиты, Рябуха В. П., Семеняка А. В., Катюшин Е. А., Гриценко В. Н. (2017)
Быков В. Н. - Развитие метода декомпозиции при формировании радиометрических изображений наземных объектов сложной формы в ближней и промежуточной зонах антенны, Быков С. Н., Винниченко С. А., Гричанюк А. М., Колчигин Н. Н., Осиновый Г. Г. (2017)
Жалило А. А. - Разработка высокоточной системы определения траекторий космических аппаратов и других высокодинамичных объектов, Дохов А. И., Катюшина Е. В., Васильева Е. М., Яковченко А. И., Лукьянова О. А. (2017)
Serkov O. A. - On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wireless telecommunication systems, Churyumov G. I. (2017)
Лукин К. А. - Сценарий перехода к хаосу через перемежаемость в лавинно­генераторных диодах микроволнового диапазона, Максимов П. П. (2017)
Кипенский А. В. - К вопросу об определении эффективной дозы облучения пациентов при проведении обследований на цифровом рентгеновском маммографе, Литвиненко С. В., Хоменко Е. В., Романов О. И., Бондарь О. В. (2017)
Луценко В. И. - Использование смарт­грид технологий для повышения эффективности применения объектов наземной техники, Луценко И. В., Соболяк А. В. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление значений элементарных и специальных функций с интервально заданным аргументом, определённым в системе центр­радиус, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Ковальчук Л. В. - Оцінки практичної стійкості модифікованих стандартів блокового шифрування України та Росії відносно цілочисельного різницевого криптоаналізу, Кучинська Н. В. (2017)
Поединчук А. Е. - Численно­аналитический метод решения задач лучевой радиотомографии, Лукин К. А., Лукин С. К. (2017)
Беспалов О. Ю. - Крива Едвардса над кільцем лишків як декартів добуток кривих Едвардса над скінченими полями, Кучинська Н. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Bordilovska O. - Sino-Indian Competition in Africa, Ugwu V. (2018)
Бубенок О. Б. - Аси на півночі Криму (2018)
Dung Nguyen Manh - Vietnam and Korea Trade Relations during the First Haft of 20th Century (2018)
Капранов С. В. - Китайський період діяльності Кіта Іккі (2018)
Кочубей Ю. М. - Українське сходознавство за межами країни (XX – поч. XXI ст.) (2018)
Накорчевський А. А. - Гуманітарне знання й освіта в Японії XVII – XXI ст. (2018)
Usoltseva M. - The Question of Identity in Indian Reformers’ Discourse after the First World War: Madhaviah’s Case (2018)
Бурба Д. В. - Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові (2018)
Есендал М. Ш. - Фемініст / Переклад з турецької та вступна стаття Г. В. Рог (2018)
Кримський А. Ю. - "Історія хазар" (неопубліковані фрагменти) / Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко (2018)
Чувпило О. О. - Гордість української орієнталістики. Рецензія на: Черніков І. Ф. З пережитого. Про моїх учителів і друзів, про себе та 60 років власних досліджень з української туркології. – К.: АКМЕ-ГРУП, 2017. – 108 с., Чувпило Л. О. (2018)
Кіктенко В. О. - 11-а Міжнародна наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність" (Київ, 26 вересня 2017 р.) (2018)
Щерба А. А. - Циклические переходные процессы в цепях электроразрядных установок с учетом влияния скорости нарастания разрядных токов и паузы между ними на сопротивление загрузки, Супруновская Н. И. (2018)
Kucheriava I. M. - Electric field enhancement in polyethylene cable insulation with defects (2018)
Shcherba М. А. - Coupled electromagnetic and thermal processes in thermal insulation of induction channel furnaces during changes of its defects configuration (2018)
Васецкий Ю. М. - О некоторых терминологических понятиях в электротехнике, содержащихся в статье В.В. Сотникова ("Технічна електродинаміка". 2017. № 3. С. 22 - 28) (2018)
Peresada S. M. - Selective and adaptive harmonics estimation for three-phase shunt active power filters, Mykhalskyi V. M., Zaichenko Y. M., Kovbasa S. M. (2018)
Шавелкин А. А. - Структуры однофазных преобразовательных агрегатов для комбинированных систем электроснабжения с фотоэлектрическими солнечными батареями (2018)
Васьковський Ю. М. - Дослідження електромагнітних процесів у синхронних машинах із постійними магнітами на основі коло-польових математичних моделей, Гайденко Ю. А. (2018)
Карп І. М. - Основні тенденції розвитку енергетики України (2018)
Жаркін А. Ф. - Критерії оцінювання якості електроенергії, що виробляється об’єктами розосередженої генерації, Палачов С. О. (2018)
Саенко Ю. Л. - Идентификация линейной обобщенной нагрузки в задаче распределения фактических вкладов в искажения напряжений в трехфазных четырехпроводных сетях, Калюжный Д. Н., Свергуненко С. В. (2018)
Панов А. В. - Актуальні питання моніторингу і технічного обслуговування високовольтних вимикачів, Паньків В. І., Сопель М. Ф., Стогній Б. С., Танкевич Є. М. (2018)
Герцик С. М. - Моделі хвильових процесів в об’єктах кінцевих розмірів та їхнє використання для діагностики електротехнічного обладнання, Городжа А. Д., Мислович М. В., Подольцев О. Д., Сисак Р. М., Трощинський Б. О. (2018)
Городжа Л. В. - DOI − рішення проблеми визначення розташування електронної публікації в Інтернеті (2018)
Олексюк О. М. - Педагогічний наратив у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Валькевич Р. А. - Психологічні особливості виконавської природи перевтілення майбутнього вчителя музики (2018)
Михайличенко О. В. - Кобзарство та побутове музикування на українських землях кінця XVIII – початку XX століття (2018)
Orlov V. F. - Formation of career orientations of future designers in the system of vocational education (2018)
Падалка Г. М. - Інноваційні процеси в мистецькій освіті: психолого-педагогічні чинники (2018)
Растригіна А. М. - Інтеграція цифрових технологій у мистецький освітній простір ВНЗ (2018)
Тушева В. В. - Культурологічна парадигма в умовах модернізації мистецької освіти: концептуальні ідеї та методологічні орієнтири (2018)
Хусаинова Г. А. - Исторические предпосылки создания педагогики домбрового исполнительства, Тапенов Д. Т. (2018)
Черкасов В. Ф. - Модель формування наукової компетентності майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки (2018)
Шип С. В. - Всю дорогу с музыкой в ушах. О новой практике слушания музыки (2018)
Швець І. Б. - Театральне мистецтво у вимірах педагогіки (2018)
Шевнюк О. Л. - Інноваційні підходи до формування креативного мислення майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва (2018)
Біда О. А. - Підготовка майбутніх фахівців до здоров’язбережувальної діяльності, Орос І. І., Бжежіньска Р. (2018)
Кучай О. В. - Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання, Kunikowski S. (2018)
Батюк Н. О. - Структурні компоненти формування проектних умінь майбутніх керівників хореографічних колективів (2018)
Бєлікова В. В. - Музика Б. Фільц як чинник розвитку творчого потенаціалу майбутньоого фахівця мистецького спрямування (2018)
Воронова Н. С. - Сучасний стан вищої культурологічної освіти в Україні (2018)
Грабовська І. Л. - Роль творчого підходу у формуванні компетентності майбутніх фахівців (2018)
Дідич Г. С. - Педагогічні засади формування національної самосвідомості особистості засобоми музичного мистецтва (2018)
Ілініцька Н. С. - Індивідуальні освітні траєкторії студентів мистецьких спеціальностей (2018)
Клепар М. В. - Роль культурно-мистецької складової у підготовці фахівців з міжнародних відносин (2018)
Лиманська О. В. - Реалізація творчих проектів як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії, Барабаш О. В. (2018)
Нич О. Б. - Роль сім’ї у формуванні ціннісних пріоритетів дітей молодшого шкільного віку української діаспори США (2018)
Павленко Н. О. - Музичне мистецтво у проектуванні педагогічних цифрових наративів (2018)
Похиленко В. Ф. - Сучасний стан та шляхи вдосконалення української хореографічної освіти, Саленко О. О. (2018)
Ракітянська Л. М. - Наукові підходи як теоретико-методологічне підґрунтя педагогічних досліджень (2018)
Ройтенко Н. A. - Проблема воспитания творческой личности в условиях современного общества (2018)
Свещинська Н. В. - Специфіка інструментально-виконавської підготовки майбутнього концертмейстера, Коротков А. Є. (2018)
Спінул І. В. - Формування художньо-інтерпретаційних компетенцій майбутнього вчителя хореографічного мистецтва (2018)
Бондаренко А. В. - Вокально-хоровий розвиток майбутніх учителів музичного мистецтва арт-педагогічними методами (2018)
Грозан С. В. - Проблеми реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Сивоконь Ю. М. - Формування професійної спрямованості особистості майбутнього викладача хореографії, Босий В. С. (2018)
Татарнікова А. А. - Формування особистості професійного музиканта як арт-менеджера: данина моді чи веління часу? (2018)
Божок Т. В. - Нові тенденції та чинники формування духовно-творчого потенціалу підлітків на уроках музичного мистецтва (2018)
Комишан Ю. В. - Репрезентативний аналіз становлення мистецької освіти у початковій школі (2018)
Блажевич В. О. - Історичні аспекти формування виконавських прийомів та умінь джазових гітаристів США, Європи та України (2018)
Вагіна О. М. - Ретроспективний аналіз процесу організації музичного виховання у школах Фінляндії (2018)
Ван Лу - Педагогический потенциал музыки в формировании художественно-эстетического мировосприятия личности учителя (2018)
Ду Ханьфе - Психолого-педагогічні якості диригента оркестру та специфіка диригентської підготовки майбутніх учителів музики (2018)
Кривохижа І. В. - Інноваційний потенціал сучасної професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів Польщі та можливості його використання в Україні (2018)
Маєвська А. С. - Педагогічні принципи вокально-виконавського розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу (2018)
Орєхова В. В. - Використання мультимедійних засобів у викладанні мистецтва у початковій школі (2018)
Пожарська А.-О. Ю. - Використання фольклору на уроках музики (2018)
Рахманова О. К. - Синестезійність у творчій музичній діяльності молодших школярів (2018)
Руда Г. С. - Педагогічні умови ефективного розвитку музичних здібностей молодших школярів в процесі ігрової діяльності (2018)
Степанова Л. В. - Критерії та показники сформованості художньо-герменевтичної компетентності студентів (2018)
Чен Цзицзян - Педагогические подходы к формированию целостного представления о музыкальном произведении у будущего учителя музыки (2018)
Чжан Юй - Традиционный танец китая как предмет педагогического исследования и освоения (2018)
Шатайло Н. В. - Сутність поняття "образотворення" у контексті мистецької освіти (2018)
Якуба Ю. В. - Результати дослідження особистісних професійно значущих якостей майбутніх вчителів хореографії (2018)
Мартіросян Л. А. - Процесуально-операційний компонент особистісної готовності до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін, Горбач В. В. (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Степаненко Р. Л. - Вплив імунобіологічної терапії на мікрооточення псоріатичного процессу, Коновалова Т. С. (2018)
Кравець К. І. - Порівняльна характеристика дерматоскопії та теледерматоскопії на прикладі меланоцитарних невусів та меланоми шкіри, Богомолець О. В. (2018)
Дащук А. М. - Определение нарушений некоторых функций эндокринной системы у больных псориазом, Добржанская Е. И., Пустовая Н. А. (2018)
Ошивалова О. О. - Диференціально-діагностичні критерії актинічного кератозу (2018)
Сторожук М. В. - Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа у процесі комплексного лікування (2018)
Скрипникова Т. П. - Дисбиоз полости рта: проблема и решение, Ступак Е. П., Левицкий А. П., Нидзельский М. Я., Дудченко Н. А. (2018)
Денис Е. О. - Влияние полипептида Wharton Jelly Peptide Р199 на функциональное состояние фибробластов и мезенхимальных стволовых клеток кожи, Папурина Т. Б., Коляда А. К., Тестер Э. (2018)
Корольова Х. О. - Роль компресійного трикотажу у комплексному лікуванні ретикулярного варикозу та телеангіектазій (2018)
Свирид-Дзядикевич О. С. - Енергетична спроможність клітин периферичної крові та її корекція автоплазмою, збагаченою тромбоцитами, у хворих на вугрову хворобу, Сулік Я. О., Степаненко В. І. (2018)
Миронюк В. І. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, у осіб, які споживають психоактивні речовини. Розповсюдженість та ризики зараження (2018)
Резніченко Н. Ю. - Вульгарні та конглобатні акне: резистентність до лікування і можливості її подолання, Резніченко Г. І., Дюльмезова-Білаш О. О. (2018)
Богомолов А. Є. - Хронічна кропив’янка: сучасні погляди на питання класифікації, діагностики та алгоритми ведення пацієнтів з позицій доказової медицини (2018)
Терехов Г. В. - Применение метода электрофореза аутоплазмой крови в программах ухода за кожей лица, Дмитренко И. П., Чухраев Н. В. (2018)
Гребченко К. М. - Косметичні дефекти, спричинені рубцями, що змушують пацієнтів звернутися по медичну допомогу (2018)
Diehl C. - How oral collagen intake can be useful in dermatology (2018)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2018)
До 75-ї річниці від дня народження Миколи Олексійовича Дудченка (2018)
До 70-річчя від дня народження Ірини Семенівни Федько (2018)
До ювілею Бориса Григоровича Когана (2018)
До уваги авторів (2018)
Батан Ю. Д. - Про юридичну базу реалізації превенції: чи можна вважати конституцію законом про профілактику? (2018)
Антонова О. Р. - Конституційно-правове регулювання шлюбу та сім’ї в американських та азіатських державах (2018)
Косинський В. В. - До питання про підвищення ролі та активності громадських об’єднань у законотворчому процесі (2018)
Купрій В. М. - До питання зміни Конституції України в сучасних умовах воєнного стану (2018)
Мандриченко Ю. О. - Проблемні питання визначення і дотримання правових гарантій у діяльності органів фінансового контролю (2018)
Островська Б. В. - Міжнародно-правове регулювання репродуктивного та терапевтичного клонування людини (2018)
Санакоєв Д. Б. - Нормативно-правове забезпечення транскордонної співпраці у протидії торгівлі людьми (2018)
Барило О. Г. - Визначення раціонального методу функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2018)
Гришова І. Ю. - Функціонування механізму управління екологічною безпекою аграрного виробництва, Федоркін Д. В. (2018)
Давидова В. А. - Організаційне забезпечення делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні (2018)
Маркіна І. А. - Механізм державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні, Сьомич М. І. (2018)
Проців О. Р. - Вплив податкової політики влади Галичини середини ХІХ – початку ХХ століття на мисливське та рибальське господарство (2018)
Сакун А. Ж. - Оргaнiзaцiйно-cтруктурнe удоcконaлeння мeхaнiзмiв дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїнi, Якайтіс І. Б. (2018)
Шаульська Г. М. - Короткий огляд еволюції громадянського суспільства в Україні (2018)
Шевченко А. В. - Система управління асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) (2018)
Воротін В. Є. - Рецензія на монографію Дяченка Олексія Петровича "Механізми державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки України: теорія, методологія, практика" (2018)
Прокопів М. М. - Стан надання медичної допомоги хворим із мозковим інсультом у м. Києві та шляхи його поліпшення, Рогоза С. В. (2018)
Черенько Т. М. - Роль показників добового моніторування артеріального тиску та його варіабельності у прогнозуванні наслідків гострого ішемічного інсульту, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Новикова Л. В. - Оптимизация лечебных мероприятий у больных с повторным мозговым полушарным ишемическим инсультом в острый период заболевания (2018)
Мєдвєдкова С. О. - Реабілітаційні заходи у хворих з мозковим півкульним ішемічним інсультом у ранній відновний період (2018)
Пічкур Н. О. - Нейроавтоімунні реакції в нормі та у хворих із нейропатичними формами лізосомних хвороб накопичення (2018)
Негрич Н. О. - Гіперглікозильовані імуноглобуліни сироватки крові хворих на розсіяний склероз як діагностичний та прогностичний біомаркер при цьому захворюванні (2018)
Логановський К. М. - Визначення рівня преморбідного інтелекту з використанням шкали інтелекту Векслера для дорослих як ефективний засіб верифікації та експертизи нейрокогнітивного дефіциту в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Куц К. В. (2018)
Пічкур Л. Д. - Вплив ксеногенної трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин та інтерлейкіну-10 на перебіг експериментального алергійного енцефаломієліту, Вербовська С. А., Васлович В. В., Акінола С. Т., Дерябіна О. Г., Похоленко Я. О., Топорова О. К., Шувалова Н. С., Кордюм В. А. (2018)
European Board Examination in Neurology. Variants of questions with answers. Examples 3 (2018)
Гончарова С. И. - Случай ретроградной амнезии после преднамеренного отравления изониазидом у 31-летнего мужчины с тропикамидовой наркоманией, Шнайдер Н. А., Корецкая Н. М., Элярт В. Ф. (2018)
Покровська Т. В. - Нове обличчя герпес-зостерної інфекції в дітей, Гнатюк В. В. (2018)
Гриб В. А. - Ефективність, безпечність та переносність комбінації збалансованого розчину електролітів і цитиколіну (Нейроцитину) у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом, Тітов І. І., Чмир Г. С., Герасимчук В. Р. (2018)
Березуцкий В. И. - Является ли музыка Мориса Равеля симптомом его неврологического заболевания?, Березуцкая М. С. (2018)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2018)
Луцкая И. К. - Сочетание реставрирования зуба с коррекцией маргинальной десны. Клинический случай, Белоиваненко И. О. (2018)
Скібіцька О. О. - Порівняння ефективності різних технік іригації у процесі інструментальної обробки системи кореневого каналу за даними скануючої електронної мікроскопії, Хеннаві Д. Ф., Крупич М. О. (2018)
Мазур І. П. - Фармакотерапевтичні препарати та засоби догляду за порожниною рота в призначеннях лікаря-стоматолога (аналітичний огляд опитування лікарів-стоматологів за 2016–2017 роки) НМАПО імені П.Л. Шупика, Супрунович І. М. (2018)
Петрушанко Т. О. - Порівняльна характеристика дії стоматологічних гелів для застосування в пародонтологічній практиці, Мошель Т. М., Ганчо О. В. (2018)
Кананович Т. Н. - Проблема состояния тканей пародонта у лиц пожилого и старческого возраста, Воронина И. Е. (2018)
Дімітрова А. Г. - Обґрунтування вибору засобів антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мялківський К. О. (2018)
Батіг В. М. - Лікування загостреного перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з переважанням симпатичної нервової системи (2018)
Борисенко А. В. - Характер змін прооксидантно-антиоксидантних і метаболічних маркерів в динаміці комплексного лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт та генералізований пародонтит, Кучмеровська Т. М., Воловик І. А. (2018)
Антоненко М. Ю. - Обгрунтування включення вітаміну D3 в комплексне лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з цукровим діабетом I та II типу, Комісаренко Ю. І., Зелінська Н. А., Саяпіна Л. М., Значкова О. А., Малий Д. Ю. (2018)
Штомпель А. В. - Роль дефензинов в патогенезе основных стоматологических заболеваний у детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (2018)
Бунатян К. А. - Современные аспекты лечения обратимых форм пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями (2018)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений после удаления опухолей и опухолеподобных образований челюстей, Ушко Н. А. (2018)
Мехтиев О. Г. - Хирургическое лечение переломов мыщелкового отростка нижней челюсти с применением нового устройства, Юсубов Ю. А., Мамедов Д. Д. (2018)
Костишин І. Д. - Плеоморфна аденома малої слинної залози твердого піднебіння. Клінічні спостереження, Левандовський Р. А., Гірна Г. А., Репетило І. І., Бойко В. В. (2018)
Рагимов Ч. Р. - Применение метода виртуального биомоделирования для оптимизации хирургического лечения больных с травматическими повреждениями орбиты, Фарзалиев И. М., Ахмедов С. Г. (2018)
Барило О. С. - Особливості загоювання рани після видалення зуба у хворих на цукровий діабет, Канішина Т. М. (2018)
Струк В. І. - Патологічні зміни мікроциркуляторного русла тканин пародонту, обумовлені підвищеним оклюзійним навантаженням при бруксизмі та патологічному стиранні твердих тканин зубів (2018)
Самойленко А. В. - Моделювання ортодонтичного лікування на тлі прогресуючого пародонтиту, Дрок В. О. (2018)
Дрок В. О. - Распространенность и структура зубочелюстных аномалий среди подростков (2018)
Зволінська А. М. - Порушення постави в дітей і підлітків як чинник розвитку неправильного прикусу, Мозолюк О. Ю. (2018)
Макєєв В. Ф. - Експериментальне вивчення щільності прилягання прямих і непрямих реставрацій до твердих тканин зуба, Микиєвич Н. І. (2018)
Мазур І. П. - 4-й національний український стоматологічний конгрес: особливості, цілі, здобутки, Скрипник І. Л., Павленко О. В., Слободяник М. В. (2018)
Ювілей профессора Бережного Вячеслава Володимировича — корифея її Величності Педіатрії (2018)
К 100-летнему юбилею Одесской ассоциации врачей-педиатров и неонатологов (2018)
ACINO Україна виводить на ринок датський пробіотик (2018)
Марушко Р. В. - Аналіз міжнародного досвіду акредитації безперервного професійного розвитку медичних працівників, Марушко К. Р. (2018)
Кенс О. В. - Вплив імуномодулюючої терапії інтерфероном альфа-2b рекомбінантним людини на рівень цитокінів у крові дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, Лук'яненко Н. С., Гнатейко О. З. (2018)
Natasa Uranic - Эффективность и безопасность препарата Гербион сироп плюща у пациентов с кашлем при остром бронхите, Breda Barbic–Zagar (2018)
Никифорова Г. Н. - Эффективность применения комплексных топических препаратов у пациентов с воспалительными заболеваниями глотки, Свистушкин В. М., Биданова Д. Б., Волкова К. Б. (2018)
Глядєлова Н. П. - MODY-діабет. Клінічна лекція, Романкевич І. В. (2018)
Речкіна О. О. - Бронходилятаційний тест у дитячій практиці: ефективність використання бронхолітиків швидкої дії, Дорошенкова А. С., Кравцова О. М. (2018)
Квашніна Л. В. - Порушення ліпідного обміну: чи буває у здорових дітей і чи існує можливість усунення модифікованих факторів ризику?, Ігнатова Т. Б. (2018)
Косаковський А. Л. - Досвід застосування червоного і синього ЛЕД-світла з інфрачервоним компонентом при лікуванні захворювань вуха, горла та носа у дітей, Гуляр С. О., Косаківська І. А., Грушецька Н. П., Шух Л. А., Ткаченко Ю. В. (2018)
Макєєва Н. І. - Рівень біологічних маркерів запалення (IL+6, IL+8) у сечі дітей з хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом, Морозова О. О., Макаренко Р. І., Туренко І. А. (2018)
Маркін А. І. - Українська версія запитальника Haemo+QоL: лінгвістична та соціокультурна адаптація, Дубей Л. Я., Хмілярчук Л. І. (2018)
Марков А. І. - Коагуляційні розлади при інфекційних захворюваннях у дітей та їх діагностика за допомогою показника D-димеру (2018)
Слєпов О. К. - Вплив стану евентрованих органів при неускладненому гастрошизисі на клінічний перебіг і прогноз цієї вади, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Грасюкова Н. І., Табачнікова Є. Ю. (2018)
Шунько Е. Е. - Особенности постнатальной адаптации преждевременно рожденных детей с гестационным возрастом 34 (0/7) — 36 (6/7) недель в условиях высокого перинатального риска, Сиренко О. И., Старенькая С. Я. (2018)
Емец И. Н. - Клинический случай синдрома Дауна у женщины и ее ребенка, Руденко Н. Н., Куркевич А. К., Литвиненко О. Н., Галаган В. А., Кульбалаева Ш. А., Куракова В. В. (2018)
Степановський Ю. С. - Хвороба Кавасакі у дітей м. Києва. Аналіз 23 випадків, Чернишова Л. І., Гільфанова А. М., Волоха А. П., Бондаренко А. В., Суліманова О. С., Лапій Ф. І., Касьян О. І., Габрись Г. М., Литвиновська К. С. (2018)
Логвінова О. Л. - Синдром рецидивного візингу дошкільного віку (update 2017) (2018)
Пам'яті Олени Касьянівни Каблукової (2018)
Правила оформления статей (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Видатні постаті, сторінки історії та співпраці харківських державних установ Національної академії медичних наук України, Милославський Д. К. (2018)
Опарин А. А. - Особенности антиоксидантной защиты и ее коррекция при коморбидном течении сахарного диабета 2 типа и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Опарин А. Г., Кудрявцев А. А. (2018)
Вакалюк І. І. - Матриксна металопротеїназа-9 і сполучнотканинний фактор росту та їх роль у прогресуванні гепатоміокардіального фіброзу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г. (2018)
Синяченко О. В. - Морфология ревматоидного гломерулонефрита и клинико­лабораторные сопоставления, Егудина Е. Д., Бреславец А. В., Ермолаева М. В., Чистяков Д. А., Дядык Е. А. (2018)
Гаврисюк В. К. - Алгоритм лечения больных саркоидозом легких, Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л., Быченко О. В. (2018)
Пивовар С. М. - Синдром "низького трийодтироніну" та його частота при серцевій недостатності (2018)
Гуменюк О. В. - Циркадіанні ритми екскреції 6-сульфатоксимелатоніну із сечею у хворих на остеоартроз колінних суглобів, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2018)
Масік О. І. - Особливості психоемоційного стану у респондентів з вегетативною дисфункцією на прикладі абітурієнтів медичного університету, Поніна С. І. (2018)
Бабляк С. Д. - Досвід антикоагулянтної терапії у пацієнтів з тромбоемболією легеневих артерій, Рудик Ю. С., Файник А. Ф. (2018)
Скрипник І. М. - Особливості клінічних проявів та лікування захворювань верхніх відділів шлунково­кишкового тракту у хворих на цукровий діабет, Радіонова Т. О. (2018)
Петюніна О.В. - Поліморфні варіанти A1166C гена АТІІR1 у хворих на серцево­судинну патологію (2018)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за II півріччя 2017 року (2018)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2018)
Котенко О. Г. - Функція трансплантата правої частки печінки від живого родинного донора, Мініч А. А., Гриненко О. В., Попов О. О., Гусєв А. В., Григорян М. С., Федоров Д. О., Єднак В. І. (2018)
Десятерик В. І. - Можливості комп’ютерної томографії для діагностики місцевих ускладнень некротичного панкреатиту згідно з переглянутою класифікацією (Атланта, 2012), Крикун М. С., Францев В. П. (2018)
Хруник А. Д. - Якість життя хворих із хронічним панкреатитом після хірургічного лікування (2018)
Захараш М. П. - Використання сучасних мініінвазивних хірургічних технологій у лікуванні поєднаної патології анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Бойко В. В. - Лечение ишемической формы синдрома диабетической стопы, Иванова Ю. В., Криворучко И. А., Диденко С. Н., Мушенко Е. В., Коробов А. М., Прасол В. А., Шафранский В. В. (2018)
Шевчук І. М. - Аналіз ускладнень гострого гнійного медіастиніту, Сніжко С. С. (2018)
Тронина Е. Ю. - Пути улучшения результатов лечения острой эмпиемы плевры, Шипулин П. П., Байдан В. В., Севергин В. Е., Никитенко Р. П. (2018)
Лебідь І. Г. - Оцінка ризику хірургічних операцій та інтервенційних процедур у дорослих із вродженими вадами серця з використанням інтегральних індексів попередніх i повторних хірургічних втручань, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І. (2018)
Васильєв О. В. - Хірургічне лікування пухлинної патології з ураженням магістральних судин малого тазу, Копецький В. І., Копчак К. В., Чевердюк Д. О., Дорожинський В. І., Квасівка О. О., Сікачов С. С., Колеснік О. О. (2018)
Запорожченко Б. С. - Вивчення впливу колагену на перебіг місцевих тканинних реакцій та післяопераційного періоду при імплантації поліпропіленового протеза, Холодов І. Г., Колодій В. В., Горбунов А. А., Бондарець Д. А. (2018)
Світличний Е. В. - Застосування ультразвукової навігації в хірургічному лікуванні вогнепальних ран, Герасименко О. С., Мурадян К. Р. (2018)
Талько М. О. - Характеристика видового складу збудників при гнійних лімфаденітах у дітей та вибір антибактеріальної терапії, Філоненко Г. В. (2018)
Барало Б. І. - Провідні збудники та стан антибіотикорезистентності у пацієнтів з урологічною патологією, Барало Р. П., Барало І. В. (2018)
Педаченко Ю. Е. - Принцип "Damage control" в хирургии острой спинальной травмы, Нехлопочин А. С. (2018)
Лешко М. М. - Видалення пухлин крижів передніми доступами з використанням ендоскопічної асистенції, Слинько Є. І. (2018)
Малишева О. Ю. - Діагностична ефективність комп’ютерної стабілографії при вестибулярних шваномах, Скобська О. Е. (2018)
Мазур А. П. - Штучна вентиляція легенів у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій, Винниченко О. В., Шевченко В. М., Ашаренков О. В. (2018)
Михневич К. Г. - Энергетическая оценка влияния левосимендана на кислородный бюджет при экстренном аортокоронарном шунтировании у больных с острым коронарным синдромом, Хартанович М. В., Шарлай К. Ю., Науменко В. А. (2018)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки рівня рухової функції паретичної кінцівки щура на тлі відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла в каналі хребта, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2018)
Фурманов Ю. О. - Розробка модифікованих сітчастих полімерних ендопротезів з плівковим покриттям, Савицька І. М., Дударенко Г. В., Ярова Н. В., Федорова Н. А., Хавіна Т. О., Гейленко О. А., Яцина О. І. (2018)
Манжалій Е. Г. - Модель цирозу та печінкової енцефалопатії у щурів, Т. М. Фалалєєва, Динник О. Б., Вірченко О. В., Кондратюк В. Є., Курик О. Г., Берегова Т. В. (2018)
Заруцький Я. Л. - Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м’яких тканин, Пліс І. Б., Король С. О., Компанієць А. О. (2018)
Селіверстова Л. С. - Підходи до формування портфеля фінансових інвестицій (2018)
Бондаренко О. С. - Перспективи розвитку фінансових інститутів в економіці України, Адаменко І. П. (2018)
Панченко В. Г. - Теоретичні підходи до визначення економічної сили та економічних інтересів держави як детермінант її економічної політики (випадок неопротекціонізму) (2018)
Корнілова В. В. - Сучасні тенденції розвитку круїзного ринку світу, Корнілова Н. В. (2018)
Патика Н. І. - Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток (2018)
Шолойко А. С. - Ринок страхування життя в Україні та його інфраструктура (2018)
Турова Л. Л. - Проблеми впровадження управлінського обліку в Україні, Костюнік О. В. (2018)
Шот А. П. - Аналітичний огляд змін законодавства у сфері оплати праці, Ващук О. О. (2018)
Панченко К. С. - Оцінка та управління ринковим ризиком комерційного банку (2018)
Непомнящий О. М. - Сутність та зміст механізмів державного управління інвестиційною політикою у будівництві, Шостак С. М. (2018)
Вилгін Є. А. - Інституційне середовище інвестиційно-будівельного комплексу регіону (2018)
Черкаска В. В. - Сталий розвиток тваринництва як складовий елемент аграрного сектору (2018)
Дяченко О. П. - Науково-методичні засади виявлення та оцінки масштабів тіньової економічної діяльності (2018)
Качний О. С. - Формування та реалізація дієвих механізмів державного управління соціально-економічними процесами регіонального рівня (2018)
Валюх А. М. - Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог європейського союзу (2018)
Нонік В. В. - Сучасні антикорупційні механізми: морально-етичний та діагностичний ракурс (2018)
Грень Л. М. - Державне управління розвитком професійно-технічної освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури (2018)
Гбур З. В. - Відтік інтелекту за кордон — вплив на економічну безпеку (2018)
Федорчак В. В. - Шляхи вдосконалення нормативно-правового механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Приліпко С. М. - Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільських територій України (2018)
Миколаєць А. П. - Розвиток громадянського суспільства в умовах подальшої демократизації суспільства (2018)
Бурик З. М. - Проблеми та потенціал державного регулювання сталого розвитку України (2018)
Халимоник О. П. - Стратегічне управління системою освіти в Україні (2018)
Олефір О. О. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності виконавчої служби України (2018)
Семьоркіна К. О. - Механізми участі організацій громадянського суспільства у виробленні державної політики у сфері прав людини (2018)
Efimenko A. A. - Technology options for embedding low-profile electronic components in printed circuit boards, Ryabov V. O. (2018)
Сидоренко В. П. - СБИС для микроэлектронного координатно-чувствительного детектора нового поколения с расширенным полем анализа для масс-спектрометрии, Радкевич А. И., Прокофьев Ю. В., Таякин Ю. В., Вирозуб Т. М. (2018)
Сидоренко В. П. - Особенности конструкции и технологии сборки микроэлектронных координатно-чувствительных детекторов, Жора В. Д., Радкевич А. И., Грунянская В. П., Прокофьев Ю. В., Таякин Ю. В., Вирозуб Т. М. (2018)
Садченко А. В. - Быстродействующий алгоритм восстановления несущей частоты и кадровой синхронизации в модемах с QPSK-модуляцией, Кушниренко О. А., Кошелев Е. К., Бондар В. И. (2018)
Трубаева O. Г. - Влияние содержания серы на сцинтилляционные свойства смешанных кристаллов ZnSxSe1–x, Чайка M. A., Зеленская O. В., Лалаянц А. И., Галкин С. Н. (2018)
Тонкошкур А. С. - Применение самовосстанавливающихся элементов для электрической защиты солнечных батарей, Иванченко А. В., Накашидзе Л. В., Мазурик С. В. (2018)
Глушеченко Э. Н. - Всегда на передовых рубежах СВЧ-электроники (к 50-летию НИИ "Сатурн"), Чмиль В. М. (2018)
Бовда Е. М. - Модель моніторингу та прогнозування стану телекомунікаційної мережі з використанням нечітких нейронних мереж (2018)
Жук О. В. - Аналіз задач покриття цілей та алгоритми їх рішення в безпровідних сенсорних мережах, Романюк В. А., Степаненко Є. О. (2018)
Загребельний О. Ю. - Удосконалений імовірнісний метод управління доступом до середовища передачі для мобільних радіомереж на основі TDMA (2018)
Копійка О. В. - Підходи до побудови сучасної It – інфраструктури як основи для створення єдиного інформаційного простору, Коротченко Л. А. (2018)
Кувшинов О. В. - Аналіз режимів роботи та перспектив бойового застосування сучасних військових УКХ радіостанцій іноземного виробництва, Гурський Т. Г., Гриценок К. М., Шишацький А. В. (2018)
Кузавков В. В. - Аналіз стратегій технічного обслуговування і ремонту засобів зв’язку та автоматизації управління військами, Редзюк Є. В. (2018)
Макарчук В. І. - Основні завдання та класифікація систем підтримки прийняття рішень у перспективних автоматизованих системах управління зв’язком військових формувань, Масесов М. О., Зінченко М. О., Пономаренко З. М. (2018)
Малых В. В. - Применение штабных моделей оценки состояния системы управления войсками при планировании и в ходе операции (боя), Бондаренко Л. О., Остапук А. И., Руденко В. И. (2018)
Панченко І. В. - Модель розрахунку ймовірності бітової помилки в системах низькошвидкісної передачі даних LORA, Восколович О. І., Чурілов І. О., Колтовсков Д. Г. (2018)
Радзівілов Г. Д. - Компенсація похибкок інерціальних вимірювальних датчиків МЕМС на основі фільтра Маджвіка, Фесенко О. Д. (2018)
Романов О. І. - Модель системи бездротового доступу на базі технології LI-FI, Нестеренко М. М., Донг Т. Т., Федюшина Д. М. (2018)
Романюк А. В. - Метод сбора информации мониторинга в безпроводных сенсорных сетях с использованием БпЛА (2018)
Романюк І. М. - Ретроспектива розвитку системи стратегічного (оборонного) планування в Збройних силах України (2018)
Самойлов І. В. - Послідовний метод видобування нечітких відношень інтервального типу з експериментальних даних, Шевченко А. С., Артюх С. Г. (2018)
Сергієнко А. В. - Аналіз застосування телекомунікаційних аероплатформ для забезпечення зв’язку в тактичній ланці управління, Станович О. В., Бондаренко О. Є., Руденко В. І. (2018)
Солодовник В. І. - Метод адаптивної об’єднаної прийомо-передавальної просторової модуляції для високошвидкісних систем безпроводового зв’язку (2018)
Стрела Т. С. - Аналіз методів підвищення та забезпечення якості обслуговування в безпроводових сенсорних мережах, Романюк В. А., Жук О. В., Олексенко В. П. (2018)
Содержание (1997)
Фурсов В. Н. - Энтомология, информатика, Internet и World Wide Web: мир и Украина на пороге 2000 года (1997)
Кирейчук А. Г. - Замечания о жуках-блестянках (Coleoptera, Nitidulidae), собранных О. Н. Кабаковым во Вьетнаме и Лаосе, Кабаков О. Н. (1997)
Дрогваленко А. Н. - Обзор жуков-грибоедов (Coleoptera, Mycetophagidae) фауны Украины (1997)
Попов Г. В. - Состояние изученности мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Крыма (1997)
Попов Г. В. - К фауне Syrphidae (Diptera) Донецкой области (1997)
Степаненко О. В. - К биологии преимагинальных стадий Merodon nigritarsis Rondani, 1845 (Diptera, Syrphidae), Попов Г. В. (1997)
Мартынов В. В. - Фауна пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) городских и целинных территорий Юго-Востока Украины (1997)
Мартынов В. В. - Преимагинальные стадии Caccobius schreberi (L.) (Coleoptera, Scarabaeoidea) (1997)
Михайлов В. А. - Новый вид рода Bembidion (Coleoptera, Carabidae) из Киргизии (1997)
Гильденков М. Ю. - Два новых для науки вида рода Carpelimus Leach (Coleoptera, Staphylinidae) с Юга Украины (1997)
Перепечаенко В. Л. - Новый вид рода Symphya Foerster (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae: Dacnusini) из Украины (1997)
Касаткин Д. Г. - Жуки-усачи (Cerambycidae) (Часть 2). Материалы к фауне жесткокрылых (Сoleoptera) Северного Кавказа и Нижнего Дона, Арзанов Ю. Г. (1997)
Пак О. В. - Некоторые интересные находки чешуекрылых из заповедника "Каменные Могилы" и его окрестностей (1997)
Дубовиков Д. А. - Новые для фауны России виды муравьёв (Hymenoptera, Formicidae) из Дагестана (1997)
Кириченко М. Б. - До вивчення фауни турунів (Сoleoptera, Carabidae) Північно-Східного Лісостепу України (1997)
Кузьменко Н. В. - Трофічні зв'язки турунів (Coleoptera, Сarabidae) (1997)
Наглов В. А. - Гамазовые клещи (Mesostigmata, Gamasinа) лесной подстилки в Харьковской области (1997)
Штирц А. Д. - О питании орибатидных клещей (Acariformes, Oribatei) мицелием грибов (1997)
Дворник В. Я. - Количественное гистохимическое исследование активности неспецифических фосфатаз внутренних органов мошки Wilhelmia salopiensis Edw. (Diptera: Simuliidae) в преимагинальных фазах развития. Сообщение I. Пищеварительная система и слюнные железы, Усова З. В. (1997)
Покозий И. Т. - Эффективность бензойной кислоты против ядерного полиэдроза тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Кириченко И. А., Алексеницер М. Л. (1997)
Покозий И. Т. - Некоторые физиологические реакции гусениц дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.) при питании консервированным кормом, Алексеницер М. Л., Березницкая Н. Н., Кубайчук В. П., Закордонец Л. А. (1997)
Горенская О. В. - Динамика биоэлектрических свойств клеточных ядер Drosophila melanogaster Meig. в условиях культивирования in vitro и при действии экдизона, Страшнюк В. Ю., Шахбазов В. Г., Какпаков В. Т. (1997)
Суханов С. В. - Биологические показатели семей тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), различных по уровню эмбриональной терморезистентности, Суханова И. П. (1997)
Злотін О. З. - Діагностика екологічного стану навколишнього середовища з використанням комах як біоіндикаторів, Бойчук Ю. Д., Без’язична О. В. (1997)
Галій А. І. - Новий підхід до вирішення питань племінної справи з дикими видами комах, Злотін О. З. (1997)
Галанова О. В. - Способ определения качества гибридной грены тутового шелкопряда, Злотин А. З. (1997)
Арнаудова К. Р. - Изменчивость и корреляция количественных признаков некоторых перспективных местных и интродуцированных пород тутового шелкопряда при их исследовании в селекционных программах, Греков Д., Петков Н., Бойчук Ю. Д., Злотин A. 3. (1997)
Злотін О. З. - Вплив коконів-"глухарів" в племінних партіях на якість грени, Кириченко В. М., Залізняк Н. П., Петрова Н. В., Галанова Ю. С., Молодих О. В. (1997)
Бойчук Ю. Д. - К методике определения восстановительной активности гемолимфы тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Злотин А. З. (1997)
Закари М. У. - Синхронность массовых размножений вредных насекомых, Белецкий Е. Н. (1997)
Закари М. У. - Резкие изменения солнечной активности и массовые размножения саранчовых (1997)
Мансур Абу Шибли - О гибели гусениц и куколок яблонной моли в период их развития (1997)
Мансур Абу Шибли - О "скрытой" вредоносности яблонной моли (1997)
Шаруда Г. И. - Особенности развития стеблевого мотылька Ostrinia nubilalis НВ. в Северо-Восточной Лесостепи Украины, Башир Шефу Маман (1997)
Хасан Мохамад Махмуд - Вредная черепашка в странах Ближнего и Среднего Востока (1997)
Хасан Самер - Цикличность массовых размножений яблонной плодожорки, Белецкий Е. Н. (1997)
Худжери Хусейн - Закономерности массового размножения и прогноз появления озимой совки, Белецкий Е. Н. (1997)
Василиу Василис Андреа - О некоторых особенностях развития яблонной плодожорки первого поколения в 1997 году (1997)
Статут Українського Ентомологічного Товариства (1997)
Грамма В. М. - До 100-річчя з дня народження Дори Самійлівни Шапіро – професора Харківського університету (1997)
Правила для авторов (1997)
Панченко В. Г. - Інформаційно-цифровий неопротекціонізм у політиці економічного патріотизму: новий інструмент фрагментації цифрової економіки (2018)
Ковальчук С. П. - Факторні системи як елемент аналітичного забезпечення фінансового менеджменту (2018)
Чуницька І. І. - Детермінанти методологічного забезпечення стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку у контексті актуальних потреб сучасності (2018)
Салайчук О. М. - Інвестиційні інструменти фінансового механізму гарантування у системі автотранспортного страхування (2018)
Вітько Д. О. - Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках єс (2018)
Сіцінський А. С. - Деякі питання удосконалення механізмів демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України, Вичалківська Ю. С. (2018)
Вилгін Є. А. - Реформування інвестиційно-будівельного комплексу регіону (2018)
Качний О. С. - Економічні засади утвердження збалансованого регіонального розвитку в Україні (2018)
Черкаска В. В. - Критерії сталого розвитку аграрного сектору (2018)
Федорчак В. В. - Аналіз й оцінка особливостей функціонування організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Гбур З. В. - Заходи щодо підвищення економічної безпеки України (2018)
Нерсесян Г. А. - Медіаграмотність молоді — запорука протидії інформаційній агресії (2018)
Віленський А. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку державного регулювання акредитації закладів охорони здоров'я в Україні (2018)
Сайкевич М. І. - Проблеми оцінки ефективності політики регіонального розвитку, Симоненко Л. І., Захаріна О. В. (2018)
Дяченко О. П. - Структурно-функціональний аналіз механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні (2018)
Чаплай І. В. - Методичне забезпечення соціально-громадянського діалога: міжнародний досвід (2018)
Юринець З. В. - Державне регулювання та фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, Петрух О. А. (2018)
Якобчук В. П. - Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства, Тищенко С. В., Пугачова Н. С. (2018)
Вовк Т. В. - Застосування фінансового механізму державного управління екологічною освітою в умовах нової освітньої субвенції, Зима О. О. (2018)
Баюк М. І. - Удосконалення процесу формування та реалізації політики державної безпеки в гуманітарній сфері України (2018)
Збираник Ю. В. - Принципи і особливості розвитку комунікаційної політики європейського союзу (2018)
Якименко С. В. - Концептуальні засади становлення інноваційного механізму державного управління в Україні (2018)
Бараненко В. О. - Вагова оптимізаціястиснутої ортотропної циліндричної оболонки за умов трьох граничних станів, стохастичної і нечіткої невизначеності навантаження, Волчок Д. Л. (2017)
Будак В. Д. - Розв’язування задачі про вільні коливання некругової циліндричної оболонки на основі методу скінченних елементів, Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2017)
Власов О. И. - Численное исследование свободных колебаниймногослойных армированных оболочек с присоединенными твердыми телами (2017)
Гарт Э. Л. - Комп’ютерне моделювання поведінки пластини з двома ромбовидними отворами, Різник В. О. (2017)
Гудрамович В. С. - Про вплив форми підкріплень на напружено-деформований стан циліндричної оболонки з видовженими прямокутними отворами, Гарт Е. Л., Марченко О. А. (2017)
Захаров О. В. - Числовий аналіз раціональних параметрів конструкції вежі для імітації навантаження ракетного стартового комплексу, Дзюба А. П. (2017)
Клименко М. І. - Термопружні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з трансверсально-ізотропними матрицею і волокном, Гребенюк С. М., Богуславська А. М. (2017)
Кононов Ю. Н. - Колебания неограниченной многослойной идеальной жидкости, разделенной упругими пластинами, Шевченко В. П. (2017)
Лимарь А. А. - Об упрощении частотных уравнений в задаче о колебании прямоугольной пластины, разделяющей идеальные жидкости разной плотности в прямоугольном канале (2017)
Погребняк Р. П. - Динамічні властивості пружної системи приводу важкого карусельного верстата для обробки залізничних коліс (2017)
Погребной О. В. - Определение наиболее вероятного места повреждения биомеханической конструкции по данным пассивного эксперимента (2017)
Сосонна А. О. - Вплив взаємного розташування отворів на напружено-деформований стан тонкостінних елементів конструкцій (2017)
Чопоров С. В. - Підхід до геометричного моделювання в паралельних обчислювальних системах зі спільною пам’яттю, Аль-Атемнех Б. Г. М., Гоменюк С. І. (2017)
Вимоги до рукопису, що направляється до збірника "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій" (2017)
Вихідні дані (2017)
Гошовська В. А. - Збереження і зміцнення соборності як пріоритет модернізації Української держави, Пашко Л. А. (2016)
Кальниш Ю. Г. - Розвиток теорії суспільної солідарності в сучасній політичній доктрині української соборності (2016)
Газізов М. М. - Теоретико-методологічний компонент політичного маркетингу (2016)
Марчук Р. П. - Порівняльний аналіз парламентаризму в Республіці Македонія та Україні, Плугіна Є. П (2016)
Ворона П. В. - Особливості місцевих виборів 2015 року на Полтавщині (2016)
Кобржицький В. В. - "Двійник” як виборча технологія в Україні: особливості, дієвість, перспективи, Романюк О. В. (2016)
Ткач О. І. - Інституційні загрози стабільності нових демократій (2016)
Чабанна М. В. - Роль політичного опортунізму у формуванні політики-економічних циклів (2016)
Саух Ю. П. - Особливості державного управління в умовах суспільства перехідного типу, Плужніков М. Б. (2016)
Васильчук Є. О. - Особливості формування радикалістської картини світу субкультури панків, Чернова Л. П. (2016)
Polishchuk I. V. - Peculiar features of Ukrainian national mentality in international politics (2016)
Семке Н. М. - Гендерний розрив при формуванні Верховної Ради України (2016)
Гнатюк М. М. - Взаємозв’язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні (2016)
Тарасенко К. В. - Характеристика конституційного закріплення правового статусу координаційних органів з питань національної безпеки при главах зарубіжних країн (2016)
Ткач А.О. - Роль "м’якої сили” в зовнішній політиці Бразилії (на прикладі відносин США та Бразилії) (2016)
Аберніхіна І. Г. - Зниження собівартості виробництва послуг підприємства теплового господарства за рахунок інвестиційної програми, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2018)
Аверіхіна Т. В. - Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах, Пейчева Л. В. (2018)
Бабій І. В. - Місце контролінгу показників ЗЕД у прогнозуванні обсягів розширення сегментів зовнішнього ринку (2018)
Бєлобородова М. В. - Особливості впровадження екологічної відповідальності в стратегію розвитку промислових підприємств (2018)
Бугаєнко Н. М. - Тенденції змін стану національного конкурентного середовища (2018)
Буколова В. В. - Передумови оцінювання соціально-економічної безпеки регіону (2018)
Васюник Т. І. - Амортизаційний складник у системі відтворення основного капіталу в зарубіжних країнах (2018)
Вітько Д. О. - Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності українських аграрних підприємств (2018)
Гаєвський В. В. - Необхідність маркетингу в системі управління та впровадження бенчмаркінгу як ефективної маркетингової стратегії підприємств (2018)
Газуда Л. М. - Міжнародний досвід забезпечення розвитку сільських територій, Герцег В. А. (2018)
Дубовик Т. В. - Міжнародна електронна торгівля, Гамова І. В. (2018)
Гаращук О. В. - Нові підходи до забезпечення якості освіти в контексті формування європейського освітнього простору, Куценко В. І. (2018)
Гончар М. Ф. - Сутність та характеристика інструментів стрес-менеджменту на підприємствах (2018)
Горбачова О. М. - Шляхи розширення фінансування банків, Сухопер Я. І. (2018)
Горшкова Л. О. - Розвиток винного туризму як спеціалізованого виду туристичної діяльності (2018)
Гріненко А. Ю. - Визначення факторів та прогнозування показників економічної безпеки держави (2018)
Грущинська Н. М. - Тенденції геоекономічної конкуренції: міжнародна спеціалізація та геополітика (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Сучасні кризові явища в банківській системі України та шляхи їх подолання, Тузова К. О. (2018)
Гук О. В. - Інноваційні підходи до застосування інтернет-комунікацій у маркетинговій діяльності підприємства, Тищенко О. М. (2018)
Гуштан Т. В. - Матричний аналіз асортиментної політики спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Денисов О. Є. - Основні методи механізму забезпечення економічної безпеки галузі (2018)
Духновська Л. М. - Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління, Павлов В. С. (2018)
Єлейко І. В. - Порівняльний аналіз ефективності використання моделей управління трудовими ресурсами, Остапів Х. П. (2018)
Жиленко К. М. - Систематизація та аналіз моделей поведінки ТНК у сучасних умовах глобалізації (2018)
Кайдаш О. В. - Особливості організації інвестиційного ринку в Україні (2018)
Петренко В. С. - Мотивація створення спільних підприємств в умовах глобалізації економіки, Карнаушенко А. С. (2018)
Касич А. О. - Теоретичні основи управління процесами модернізації (2018)
Колупаєва І. В. - Методологічний базис формування та капіталізації синтезованого капіталу (2018)
Кондукоцова Н. В. - Програмування розвитку реального сектору економіки в контексті результативності державної політики (2018)
Лазнева І. О. - Аналіз загальної концепції та структури ринку страхування експортних кредитів (2018)
Леоненко П. М. - Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції, Краус Н. М., Краус К. М. (2018)
Маказан Є. В. - Основи методології стратегічного управління (2018)
Мардус Н. Ю. - Процес товарно-грошових відносин у концепції дослідження внутрішнього ринку товарів (2018)
Мартин О. М. - Пожежна та економічна безпека Західного регіону: їх аналіз та взаємозв’язок (2018)
Мастюк Д. О. - Організаційне забезпечення процесу запровадження стратегій управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств (2018)
Меліхова Т. О. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" (2018)
Вихідні дані (2018)
Чаплай І. В. - Формування довіри між органами державної влади та громадськістю в незалежній Україні (2017)
Коваль Н. В. - Забезпечення впорядкування допоміжних структур при Президентові України на законодавчому рівні, Пухтинський М. О. (2017)
Подскальна О. А. - Розвиток наукової думки щодо організації цивільного захисту як складової національної безпеки держави (2017)
Губар О. В. - Понятійно-категорійний апарат дослідження державного управління у сфері біологічної безпеки (2017)
Федоренко В. Л. - Державне фінансування діяльності політичних партій як чинник розбудови модерної партійно-політичної системи в Україні (2017)
Федорчак О. В. - Проблеми державного інвестування в Україні (2017)
Криштоф Н. С. - Проблеми впровадження конкурентоспроможної економічної моделі в Україні: державно-управлінський аспект (2017)
Комаров О. В. - Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи (2017)
Соколовська Н. І. - Удосконалення механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні енергетичної безпеки регіонів (2017)
Потеряйко С. П. - Вплив рівня підготовки органів державного управління на стан природної та техногенної безпеки в Україні (2017)
Пірен М. І. - Просвітницька робота в територіальній громаді шляхом позитивних маніпулятивних впливів (2017)
Тарасенко Т. М. - Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн (2017)
Глущенко Ю. А. - Партиципаторний бюджет як інноваційний інструмент управління на місцевому рівні (2017)
Горбатюк С. Є. - Міжнародні неурядові організації як суб’єкти забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Мартиненко Н. В. - Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України (2017)
Барило О. Г. - Підходи до дослідження функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2017)
Оніщенко Н. М. - Проблеми поняття, сутності та природи права (2011)
Головко О. М. - Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII-XVIII століть (2011)
Скрипнюк О. В. - Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади (2011)
Кучерявенко М. Н. - Правова природа процедурного регулювання оподаткування (2011)
Щербина В. С. - Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання (2011)
Сібільов Д. М. - Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції (2011)
Бобкова А. Г. - Господарсько-правові питання розвитку підприємств гірничодобувної галузі (2011)
Андрейцев В. А. - Розвиток правового регулювання договірних відносин на виконання науково-дослідних робіт (2011)
Носік В. В. - Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника на землю від імені Українського народу (2011)
Уркевич В. Ю. - Про інвестиційні правовідносини у сфері сільського господарства (2011)
Марочкін І. Є. - Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку (2011)
Радзієвський В. О. - Кримінальна субкультура як суспільна реальність (2011)
Міщенко Т. М. - Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг (2018)
Наконечна Т. В. - Впровадження маркетингових та логістичних методів у сферу поводження з побутовими відходами, Мастеляк Л. В. (2018)
Олієвська М. Г. - Фінансування освіти в контексті відтворення людського капіталу (2018)
Осадчук І. В. - Логістичні аспекти управління сімейними фермерськими господарствами в Україні, Боліла С. Ю. (2018)
Павлова І. О. - Маркетингова стратегія просування бренду сільських територій Південного регіону (2018)
Панасюк В. М. - Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу для стабілізації інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Паустовська Т. І. - Регулювання ринку праці в умовах сучасної світової конкуренції (2018)
Петрик І. В. - Інвестування в аутсорсинг людських ресурсів: актуальність сьогодення (2018)
Плотнікова М. Ф. - Стратегічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень (2018)
Полятикін C. O. - Основні фактори розвитку інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів України (2018)
Петренко В. П. - Модель функціонально-орієнтованого управління і оцінки розвитку людських ресурсів підприємства, Псюк Р. М. (2018)
Редько К. Ю. - Специфіка планування регіонального розвитку зон Китаю та їх досвід для українських зон (2018)
Рубан Т. С. - Особливості маркетингової діяльності на глобальному ринку продовольства (2018)
Sáiensus M. A. - Rozwój systemów logistycznych w innowacyjną gospodarce (2018)
Сас Л. С. - Показники ефективності процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств як складова частина їх інноваційного розвитку (2018)
Сєрікова А. А. - Методичний інструментарій антикризового управління підприємствами машинобудівного комплексу (2018)
Скупейко В. В. - Інституційні особливості функціонування та забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Сотниченко В. М. - Організаційно-методологічні засади адаптивної системи захисту економічної безпеки телекомунікаційного підприємства (2018)
Старинець О. Г. - Методи фінансового аналізу діяльності підприємств у системі антикризового управління (2018)
Стоянець Н. В. - Інституційні пастки та їх вплив на сталий розвиток аграрного сектора економіки України (2018)
Стройко Т. В. - Туристичний досвід В’єтнаму: уроки для України (2018)
Сухоруков А. І. - Інституційні та комунікаційні механізми міжнародної економічної конвергенції України, Сухорукова О. А. (2018)
Трут О. О. - Структура вартості організації як концептуальна основа вимірювання її результативності (2018)
Халімон Т. М. - Прогнозування конкурентного розвитку телекомунікаційних підприємств: методологічний вимір (2018)
Хмарська І. А. - Бізнес-планування та необхідність його розроблення для агропромислового комплексу України, Гришина Л. О. (2018)
Хомюк Н. Л. - Особливості формування категорії "сільські території" (2018)
Cisko L. - Vplyv právnych noriem a ekonomických faktorov na procesy v národnom hospodárstve (2018)
Чжан Минцзюнь - Исследование понятия и развития Интернет-финансов (2018)
Швець Ю. О. - Ризики в діяльності промислових підприємств: види, методи оцінки та заходи подолання ризику (2018)
Шедяков В. Е. - Рефлексивный контроль производственной деятельности в переходный период (2018)
Штогринець Н. В. - Об’єктивні передумови та основні характеристики фінансового контролю, Кускова В. Г. (2018)
Ядранський Д. Н. - Трансформація патерналізму в державах пострадянського простору (2018)
Якубовський С. О. - Розвиток банківської системи Австрії в умовах глобалізації, Ломачинська І. А., Хаддад К. Б. (2018)
Ярема Л. В. - Економічний потенціал сільського господарства Тернопільської області та можливості його ефективного використання, Замора О. І. (2018)
Ясінецька І. А. - Створення муніципальної інформаційної системи міста за допомогою ГІС-технологій, Кушнірук Т. М., Лобанова О. П. (2018)
Вихідні дані (2018)
Приступенко Т. О. - Влада і свобода преси в Украіні (2017)
Бойко А. А. - Політика і релігія в медіа України: концепції і домінанти (2014–2016 рр.) (2017)
Астапцева Х. А. - Історія моди у традиційних та новітніх медіа (досвід Украіни та англомовних країн) (2017)
Мамалига А. I. - Майстер дослідницьких пошуків, які випереджали час (пам’яті В. Ф. Святовця) (2017)
Грицук Н. А. - Лексико-фразеологічні можливості української мови (рецензія на навчальний посібник Мариненко І. О. Лексикологія української мови: Практикум. Київ: ВПЦ Київський університет, 2017. 159 с.) (2017)
Сазонова Ю. О. - Використання інноваційних технологій у вищому навчальному закладі (на прикладі викладання дисципліни "Технічні засоби медійного виробництва" в Українському гуманітарному інституті) (2017)
Науменкова С. В. - Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні, Міщенко В. І., Міщенко С. В. (2017)
Agres O. H. - Realities and prospects of Ukraine banking system, Sodoma R. I., Sadura O. B. (2017)
Бала Р. Д. - Тенденції та перспективи розвитку інтернет–банкінгу в Україні, Бондаренко Л. П. (2017)
Hontar D. D. - Motives of realization of agreements of mergers and acquisitions in the banking sector of Ukraine, Tropitsyna Y. S., OstapenkoV. M. (2017)
Загурський О. М. - Сутність репутаційних ризиків та особливості управління ними у банківському секторі (2017)
Klokar O. O. - The role of financial control services employees in formation of the agricultural enterprises’ credit policy (2017)
Музика–Стефанчук О. А. - Взаємовідносини ЄС, Азії, США та України у банківській сфері: проблеми розвитку та уніфікації законодавчої термінології, Губерська Н. Л. (2017)
Сидорова О. В. - Ринок банківських послуг в Україні та механізми його дослідження, Демченко А. М. (2017)
Уткіна О. В. - Проблема належного виявлення ступеня ризику відмивання незаконно отриманих доходів банківськими установами України (2017)
Азаренкова Г. М. - Удосконалення бізнес–процесу залучення додаткових ресурсів, необхідних для підвищення фінансового потенціалу страхової компанії, Головко О. Г., Добровольська І. О., Журавель Т. М. (2017)
Achkasova S. A. - International rating agencies approaches to the evaluation of insurance companies, Andriichenko Zh. O., Smoliak V. A. (2017)
Boiko M. G. - The crowdfunding technology in development of the national tourism system, Vedmid N. I., Okhrimenko A. G. (2017)
Bondarchuk M. K. - Research on the problemmatics of anti-crisis innovations financing in business structures, Druhov O. O., Voloshyn О. P. (2017)
Vaganova O. V. - Tax potential of the region, peculiarities of its development and implementation, Soloviova N. E., Bikanova N. I., Melnikova N. S. (2017)
Didukh O. V. - Management of outsourcing risks in the process of enterprise financial activity, Partyn H. O., Zaderetska R. I. (2017)
Дубас Р. Г. - Економіко–правові та фінансові аспекти розвитку національного господарства України: управління ефективністю та результативністю, Сердюк В. П., Сердюк Є. В. (2017)
Zakharkin O. O. - Stakeholder approach to the value–based management of the enterprise innovation activity, Zakharkina L. S. (2017)
Квасницька Р. С. - Практичні аспекти формування оптимальної структури капіталу підприємств (2017)
Kolenda N. V. - Production capacity management in the context of provision of economic safety of the enterprise, Cherchyk L. N., Matviichuk N. M., Kolosok A. M. (2017)
Клемпарський М. М. - Використання страхування у створенні механізму запобігання банкрутства підприємств, Косарєва І. П. (2017)
Kruglova O. A. - Methodological principles of estimating efficiency of merger and acquisition processes of enterprises, Zubkov S. O. (2017)
Кузнецова С. А. - Чи є бухгалтерський облік універсальної мовою бізнесу: кейс для фінансового управлінського контролю, Кузнецов А. А. (2017)
Makarchuk I. - Modern state and ways of improving debt safety of Ukraine, Perchuk O., Yaremenko L. (2017)
Navickas V. - Cyber–physical systems expression in industry 4.0 context, Kuznetsova S., Gruzauskas V. (2017)
Насібова О. В. - Фінансування видатків на соціальний захист громадян з державних цільових фондів (2017)
Руденко В. В. - Консолідоване оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії, Волощук Р. Є. (2017)
Смовженко Т. С. - Агентські витрати як фінансові передумови появи корпоративних конфліктів, Денис О. Б. (2017)
Stepanova A. - Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of "MRIYA AGRO HOLDING"), Horbas I., Davydova O. (2017)
Соколова А. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві України, Юрко Т. С., Клименко В. І. (2017)
Temchenko O. A. - Substantiation for mining and concentrating enterprises’ financial stability based on integral bankruptcy indicators, Kryshtopa I. I. (2017)
Черничко Т. В. - Досвід податкових реформ у Польщі та Грузії в контексті удосконалення податкової політики України, Малець С. С., Кучінка Т. В. (2017)
Chyrva O. H. - Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises, Demchenko T. A., Chvertko L. A., Chyrva H. M. (2017)
Бобрицька Г. С. - Математичне моделювання прогнозу валютного курсу в Україні в умовах кризового стану, Петренко О. Є., Філатова Л. Д. (2017)
Bril M. S. - The methodical approach to determine the feasibility of utility tariffs for heat and water supply at the macroeconomic level, Pivavar I. V., Ponomarenko О. О., Lesnaya I. F., Morozova N. L. (2017)
Grosul V. A. - Development of the factor model for the development of the consumer market, Timchenko O. D. (2017)
Guryanova L. S. - Forecasting as a basic element of the corporations management system, Gvozdytskiy V. S., Klebanova T. S., Milevskiy S. V. (2017)
Копитко М. І. - Економіко–математичні методи та моделі в системі зміцнення соціальної компоненти економічної безпеки України, Вінічук М. В., Верескля М. Р. (2017)
Oliinyk V. - Formation and optimization of various portfolios models on the VaR indicator basis, Bielova I. (2017)
Fasolko T. N. - Economic and mathematical model of the distribution of the borrowed money as debt management tool, Chaikovska I. I. (2017)
Shkolnik I. О. - Economic modeling of assessment of Ukrainian banking system, Bukhtiarova A. G., Semenog A. U. (2017)
Барановський О. І. - Сутність трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки (2017)
Вовчак О. Д. - Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України, Миськів Г. В., Пасінович І. І. (2017)
Глущенко О. В. - Сталий розвиток України: можливості та загрози (2017)
Козирєва О. В. - Концепція просторового соціально–економічного розвитку регіонів в Україні, Євтушенко В. А., Демченко Н. В., Вельма С. В. (2017)
Кузнєцова А. Я. - Теоретична концепція таргетування цінової стабільності : ревізія засадчничих принципів провадження монетарного режиму, Кліщук О. В. (2017)
Крутова А. С. - Мультифункціональна модель опису фінансового капіталу в інтегрованому звіті, Нестеренко О. О. (2017)
Pererva P. G. - Financial and technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologies, Kosenko A. P., Kobielieva T. A., Tkachev M. M., Tkacheva N. P. (2017)
Фещур Р. В. - Стан і перспективи розвитку краудфандингової діяльності, Кузьмін О. Є., Скибінський О. С., Уголькова О. З. (2017)
Васильєва Т. А. - Інвестиції в розвиток системи освіти впродовж усього життя як дієвий фактор соціально-економічного розвитку, Лєонов С. В., Петрушенко Ю. М., Воронцова А. С. (2017)
Holubka S. M. - Financing actions ofenvironmental and economic development in Ukraine, Shtuler I. Y., Bilokursky R. R. (2017)
Kalynets K. - Evolution aspects of devolopement of corporate social responsibility (2017)
Kobushko I. - Ecological and economic evaluation algorithm of the reproduction of regional investment potential, Kobushko Ia. (2017)
Skrypnyk M. I. - Pension reform of Ukraine as a key to social security: threats and prospects, Vyhivska I. M., Grabczuk I. L., Hryhorevska О. О. (2017)
Khmyrov I. M. - Modern actual problems and prospects of financing of distance learning of personnel of Ukrainian companies on the basis of higher educational institutions, Dombrovska S. M., Shvedun V. O. (2017)
Плугін А. М. - До 100-річчя О. П. Мчедлова-Петросяна, Плугін А. А. (2017)
Ушеров-Маршак А. В. - Тринадцатый аспирант школы Мчедлова-Петросяна (2017)
Фишер Х.-Б. - Вспоминая Отара Петровича (2017)
Плугін А. А. - Дослідження впливу комплексної хімічної добавки, що забезпечує проникну дію, на фізико-механічні властивості ремонтної композиції на основі шлаколужного в’яжучого, Лютий В. А., Савчук Ю. Ю. (2017)
Вінниченко В. І. - Вплив фосфогіпсу на активність шлакового в’яжучого, Буцький В. О., Костюк Т. О., Плугін А. А., Брайцев Д. (2017)
Плугін А. А. - Підвищення міцності та водостійкості гіпсових в’яжучих нанодисперстними мінеральними добавками, Фішер Х.-Б., Борзяк О. С., Єфіменко А. С., Жигло А. А. (2017)
Трикоз Л. В. - Дослідження взаємодій компонентів глиновмісних матеріалів методом інфрачервоної спектроскопії, Борзяк О. С., Савчук В. Ю. (2017)
Плугін А. А. - Дослідження заземлених екранів із електропровідних композицій як способу захисту від електрокорозії, Плугін О. А., Касьянов В. В., Конєв В. В., Плугин Д. А. (2017)
Бабич Є. М. - Особливості розрахунку косозавантажених елементів з використанням діаграм їх стану "момент-кривина", Ромашко В. М. (2017)
Гасій Г. М. - Скінченно-елементний аналіз НДС вузла з’єднання елементів верхнього пояса структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції (2017)
Дацун Ю. М. - Методи формування віртуальних виробництв з ремонту локомотивів (2017)
Вихідні дані (2017)
Шаломєєв В. A. - Магнієві сплави з підвищеним рівнем властивостей для імплантатів в медицині, Цивірко Е. І., Айкін М. Д. (2016)
Хижняк В. Г. - Азототитаноалітування сталей та твердих сплавів, Калашніков Г. Ю., Лазарев Н. С. (2016)
Пригунова А. Г. - Будова металевих розплавів і її взаємозв'язок з твердим станом, Петров С. С. (2016)
Бондаревський В. М. - Модифікування заевтектичного силуміну лігатурами з підготовленою дисперсною структурою, Нарівський А. В., Гаврилюк К. В., Бабюк В. Д., Жидков Є. А. (2016)
Опальчук А. С. - Термомеханічне зміцнення сталей з низькою стійкістю аустеніту, Поліщук А. В. (2016)
Христенко В. В. - Розрахунок температурних залежностей теплових ефектів за вільними енергіями фазметалевих систем, Омелько Л. Г. (2016)
Гнатуш В. А. - Дорошенко С. П. (До 85-річчя від дня народження), Лютий Р. В. (2016)
6 науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2016)
Пархомчук Ж. В. - Модифікування сталей з використанням генетичного впливу дисперсно-структурованих компонентів шихти (2016)
Богук Ю. О. - Термостабільність структури швидкогартованого наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву, Кравченко О. І., Биба E. Г. (2016)
Михнян О. В. - Комплексномодифікована ливарна кераміка при литті за моделями, що видаляються, Нейма О. В. (2016)
Бердова-Бушура О. В. - Вплив дробеструменевої обробки поверхні та відпалу на властивості втомленості сплаву γ -TiAl (2016)
Парусов Е. В. - Спадковий вплив показників якості безперервнолитої заготовки на структуроутворення високовуглецевого бунтового прокату (2016)
Большаков О. Є. - Структура та механічні властивості високоентропійних сплавів, отриманих механічним легуванням та спіканням під тиском , Чернявський В. В. (2016)
Каленчук М. В. - Аналітичний розрахунок витрати магнієвмісних реагентів для десульфурації чавуну (2016)
Верховлюк Г. А. - Метод визначення швидкості охолодження металевих розплавів (2016)
Верзілов О. - Дослідження руху потоків в кристалізаторі слябових МБЛЗ при роботі змінним рівнем (2016)
Железняк О. В. - Особливості взаємодії дрібнокристалічних модифікаторів з розплавами на основі міді, Левченко Ю. М. (2016)
Кравченко О. І. - Структура та фазовий склад квазікристалічного AL94FE3CR3 сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного стиску, Гущик Д. В. (2016)
Кондратюк С. Є. - Нові надходження. Книга "Дивосвіт металів", Геллер О. Л. (2016)
Панасюк Л. І. - Про домінуючу роль f-переходів у міждолинному розсіюванні в n-Si при температурі Т = 300 - 450 К, Коломоєць В. В., Божко В. В. (2012)
Кітик І. В. - Вплив легуючих атомів хімічних елементів І, ІІІ і IV груп на деякі фізичні властивостімонокристалів тетрарної сполуки AgGaGe3Se8, Мирончук Г. Л., Давидюк Г. Є., Якимчук О. В., Парасюк О. В., Хмель М. (2012)
Давидюк Г. Є. - Відпал електрично активних дефектів у нейтронно-опромінених монокристалах CdS, Данильчук С. П., Божко В. В., Шаварова Г. П. (2012)
Давидюк Г. Є. - Особливості фотолюмінесценції монокристалів тетрарної сполуки AgGaGeS4, Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Юрченко О. М., Данильчук С. П., Левчук І. А. (2012)
Давидюк Г. Є. - Особливості спектрів поглинання і фоточутливості монокристала тетрарної сполуки AgGaGeS4, Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Хвищун М. В., Данильчук С. П., Замуруєва О. В. (2012)
Давидюк Г. Є. - Ефективність інфрачервоної люмінесценції в стеклах системи Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3 при збудженні довжинами хвиль 532 та 980 нм, Галян В. В., Кевшин А. Г., Шевчук М. В., Воронюк С. В. (2012)
Шостак А. В. - Визначення методами Фур’є–Хартлі мікротопографічних параметрів фрактографічних поверхонь, Мельник Ю. А. (2012)
Хижун О. Ю. - Деякі термоелектричні властивості тетрарних шпінелей Cu2BIITi3S8 (BII–Cr, Mn, Fe, Co, Ni), Милян Ж. І., Воронюк С. В. (2012)
Шваліковський Д. М. - Коваріантність тензора Рімана на дотичному просторі де Сіттера (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема моделювання фазових трансформацій у релаксаційній оптиці (2012)
Trokhimchuk P. P. - To Question of Modeling of Mechanisms of Laser-Induced Destruction in Dielectrics and Semiconductors (2012)
Турбін А. Ф. - Середньоквадратичне відхилення від еталону моделі випадкової величини, побудованої за допомогою S-статистики, Ханін О. Г. (2012)
Лазаренко А. С. - Використання дидактичної матриці для розв’язування фізичних задач з теми "Рівняння фотоефекту" (2012)
Давидюк Г. Є. - Вплив атомів легуючої домішки міді на стабілізацію кластерів дефектів у нейтронно опромінених монокристалах CdS, Мирончук Г. Л., Шаварова Г. П., Якимчук О. В. (2012)
Давидюк Г. Є. - Рентгеностимульований відпал радіаційних дефектів у нелегованих монокристалах CdS, опромінених швидкими нейтронами, Мирончук Г. Л., Якимчук О. В., Шаварова Г. П. (2012)
Давидюк Г. Є. - Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25), Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Данильчук С. П., Божко В. В. (2012)
Бурбан О. В. - Анізотропія часів релаксації для ∆1-мінімуму зони провідності кристалів n-Ge (2012)
Кажукаускас В. - Вплив структурних дефектів технологічного походження на електричні та фотоелектричні властивості твердого розчину CuInSe2-ZnIn2Se4, Новосад О. В., Божко В. В., Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Герасимик О. Р., Вайнорюс Н., Яноніс В. (2012)
Новосад О. В. - Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-xZnxTe (x=0,04), Божко В. В., Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Герасимик О. Р. (2012)
Маслов В. П. - Вплив термостабілізації на достовірність оптичних вимірювань на основі явища поверхневого плазмонного резонансу, Самойлов А. В., Ушенін Ю. В., Дорожинський Г. В., Стеценко М. О. (2012)
Подолян А. О. - Вплив ультразвуку на відпал радіаційних дефектів у нейтронно-легованому кремнії (2012)
Сіжук А. С. - Теплоємність ідеального бозе-газу поблизу критичної температури, Бірук О. М., Шигорін П. П., Дмитрук І. П. (2012)
Сиротюк С. В. - Роль сильних міжелектронних кореляцій у формуванні електронного енергетичного спектра й магнітних властивостей легованого Mn кристала ScN, Швед В. М. (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема моделювання дифузійних процесів та процесів переносу випромінювання в релаксаційній оптиці, Дмитрук І. П., Пеньковський М. С. (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема взаємовпливу процесів нелінійної та релаксаційної оптики, Дмитрук І. П. (2012)
Герич М. С. - Генератриси розподілу екстремумів та їхніх доповнень для напівнеперервних зверху ґратчастих пуассонівських процесів на ланцюгу Маркова, Гусак Д. В. (2012)
Приходько В. В. - Математичні моделі якості цифрових телекомунікаційних мереж (2012)
Антонюк Б. П. - Представлення розв’язків задачі Коші для ієрархії ББГКІ несиметричної системи частинки в термостаті у вигляді розкладу за кумулянтами (2012)
Бондар М. В. - Життя Олени Іванівни Казімірчак-Полонської в системі земних та небесних координат (до 110-ї річниці з дня народження), Головіна Н. А. (2012)
Вдовічена О. Г. - Біоекономічний вектор розвитку світової господарської системи (2017)
Зибарева О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку підприємництва, Вербівська Л. В. (2017)
Лучик С. Д. - Проблеми мотивації молоді до професійного розвитку в умовах кризи, Лучик М. В. (2017)
Аксюк Я. А. - Техніко-економічні та організаційні передумови розвитку ринку зерна в україні (2017)
Андрейченко А. В. - Вчення про ноосферу та проблема впровадження безвідходного агропромислового виробництва (2017)
Яцура В. В. - Гармонізація ринкових перетворень в економіці україни (2017)
Багрій К. Л. - Особливості вибіркового методу статистики як інструменту управління якістю (2017)
Вардеванян В. А. - Проблемні аспекти формування іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Денисенко М. П. - Оцінювання рівня економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу , Колісніченко П. Т. (2017)
Замятіна Н. В. - Формування позитивного іміджу як фактор забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства (2017)
Маркіна І. А. - Методологічні засади потенціалу підприємства та його структуризація, Більовська О. О., Ганженко Д. О. (2017)
Маркіна І. А. - Особливості та складові організаційної культури аграрного підприємства, Кононенко І. О. (2017)
Маркіна І. А. - Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, Сьомич М. І., Ковалевська Н. В. (2017)
Нікульча В. А. - Мотиваційна взаємодія підприємства роздрібної торгівлі та споживача, Чаплінський Ю. Б. (2017)
Рилєєв С. В. - Класифікація послуг щодо поводження з твердими побутовими відходами в системі обліково-аналітичного забезпечення потреб управління (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського