Цвях О. М. - Формування системи позитивної економічної відповідальності забудовників при використанні міських землекористувань (2018)
Льовочкін М. О. - Класифікації інфраструктури та місце в ній державної інфраструктури (2018)
Титул, зміст (2018)
Катан Л. І. - Економіко-математичне моделювання ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери в досягненні цілей сталого розвитку, Катан В. О. (2018)
Мартин А. Г. - Європейський досвід регулювання економічної концентрації сільськогосподарських земель, Краснолуцький О. В., Шевченко О. В. (2018)
Котикова О. І. - Економічна ефективність землекористування в сільськогосподарських підприємствах у сучасних умовах, Богославська А. В., Степанченко Ю. А. (2018)
Руснак А. В. - Перспективи формування фінансових ресурсів об'єднаних територіальних громад, Алєщенко Л. О. (2018)
Тульчинська С. О. - Напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств , Кириченко С. О., Дубенець В. П. (2018)
Грановська В. Г. - Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності (2018)
Андрейченко А. В. - Практика застосування безвідходних технологій в апк на шляху до виконання глобальної програми сталого розвитку (2018)
Степасюк Л. М. - Формування рівня попиту на молоко та м'ясо врх, Тітенко З. М. (2018)
Ярмоленко Ю. О. - Пріоритети розвитку сільської освіти у контексті формування високопрофесійного фахівця для аграрного виробництва (2018)
Крамарьов О. С. - Розвиток концептуальних підходів щодо оподаткування в контексті ефективного використання сільськогосподарських земель (2018)
Дьяченко Н. К. - Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства, Гусак В. В. (2018)
Тулебиев А. Т. - Передняя Азия или искусство двуречья, Акбаева Ш. А. (2018)
Анісімов М. В. - Особливості викладання "стандартизації і метрології" у педагогічних університетах (2018)
Бирка М. Ф. - Технологія розробки компетентнісних завдань з природничо-математичних дисциплін (2018)
Кучай О. В. - Теоретичні основи лідерства у вихованні особистості студента (2018)
Лукашова Н. І. - Педагогічне проектування у формуванні готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації науково-дослідного компонента професійної діяльності (2018)
Сідоров В. І. - Метод культурного асимілятора у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2018)
Stratan-Artyshkova T. B. - Author’s ability as innovative resource in the training professionals of artistic direction (2018)
Черкасов В. Ф. - Організаційно-педагогічні умови розвитку художньо-естетичного смаку майбутніх фахівців образотворчого мистецтва (2018)
Шандрук С. І. - Реформування системи підготовки вчителів іноземних мов в Україні: світовий досвід (2018)
Абрамова О. В. - Оцінювання навчальних досягнень учнів: історичний аспект, Вдовенко В. В. (2018)
Біницька К. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у республіці Польща (2018)
Блажко О. А. - Підготовка майбутнього вчителя до викладання спеціальних курсів з хімії у класах з поглибленим вивченням предмету (2018)
Бхіндер Н. В. - Орієнтири професійної підготовки прикордонників в республіці Індія: теоретико-методологічний аналіз (2018)
Horbenko H. B. - Artistic interpretation as the basis of creative and performing activity of the future teacher-musician (2018)
Громко Т. В. - Самостійна робота з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів історичного фаху (2018)
Gutsalo E. U.-S. - Current communicative knowledge in the system of the social sciences and humanities in the university curriculum, Matyash O. І. (2018)
Долинний Ю. О. - Системний підхід у формуванні готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Зорочкіна Т. С. - Сутність і провідні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти у великій Британії у ХХ ст. (2018)
Капітан Т. А. - Проблеми формування навичок діалогічного мовлення учнів на уроках німецької мови у середній загальноосвітній школі (2018)
Кисленко Д. П. - Професійної підготовки майбутнього фахівця з охоронної діяльності та безпеки за допомогою інформаційних технологій (2018)
Коробейнікова Т. І. - Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх перекладачів з використанням навчальної комп’ютерної програми "Wise" (2018)
Kondrashov M. M. - Methodology of managing the quality of future specialists’ training for professional activities (2018)
Лисенко Л. О. - Особливості укладання анотацій англійською мовою до статей гуманітарного спрямування (2018)
Найдьонова Г. Г. - Формування екологічної компетентності студентської молоді, Фурдуй Я. О. (2018)
Окольнича Т. В. - Історіографія етнографічних досліджень наукового товариства імені Т. Г. Шевченка, як джерела для вивчення особливостей виховання дітей східних слов’ян (2018)
Олексенко О. О. - Полікультурний підхід до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2018)
Олійник О. М. - Корекційно-компенсаторний вплив засобів фізичної культури в процесі реабілітації школярів з розладом мовлення, Малахова Ж. В. (2018)
Полякова Г. А. - Соціально-психологічні дослідження освітнього середовища закладу вищої освіти в контексті забезпечення якості (2018)
Приймак С. Г. - Морфофункціональні особливосіті організму студентів, що спеціалізуються у волейболі в залежності від ігрового амплуа (2018)
Сєргєєва О. В. - Процес формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів (2018)
Smirnova L. L. - Translation as a constituent part of bilingual education (2018)
Чередніченко Н. Y. - Професійна компетенція вчителів профільних класів країн болонського процесу (2018)
Чичук А. П. - Порівняльний аналіз стану підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах великої Британії та України (на прикладі навчальних планів і програм напряму підготовки "початкова освіта") (2018)
Гуральник Н. П. - Польсько-український історичний контексті музичної освіти (2018)
Бур’яноватий О. М. - Формування рухових якостей у студентів і курсу неспеціальних факультетів, що займаються у відділенні військово-спортивного багатоборства у групі початкової підготовки, Ковальова Ю. А. (2018)
Гривкова О. Я. - Особливості організації професійної підготовки вчителів математики на засадах гендерно-орієнтованого підходу у Німеччині (2018)
Климчук А. М. - Педагогічна технологія як наука про майстерність майбутніх учителів впроваджувати сучасні методи навчання іноземних мов (2018)
Руднік Ю. В. - Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу (2018)
Бурчак І. С. - Специфіка діяльності керівників дитячих колективів спортивно-бального танцю (2018)
Дрозд В. М. - Відео урок та програми для його створення при підготовці майбутніх кравців у професійних навчальних закладах (2018)
Коняшина І. Б. - Професійна компетентність як фактор формування конкурентнтноспроможності майбутніх фахівців фармацевтів (2018)
Красножон В. О. - Актуальні методи і засоби підготовки майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США (2018)
Kryvohyzha I. В. - Training future pedagogue -musician in modern Poland (2018)
Моргай Л. А. - Організаційно-педагогічна діяльність Никифора Якович Григорівyа в еміграції (1920–1953 рр.) (2018)
Твердохліб С. С. - Ціннісно-мотиваційний компонент у контексті формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії (2018)
Хачатрян Є. Л. - Результати пілотного експерименту щодо формування міжкультурної дискурсивної компетентності майбутніх фахівців з економіки (2018)
Шеремет П. М. - Модель розвитку професійного іміджу вчителя історії у післядипломній освіті (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Авраменко В. М. - Стійкість електроенергетичних систем як задача нелінійної механіки (2018)
Кучанський В. В. - Дослідження резонансних перенапруг у магістральних електричних мережах 750 кВ з несинусоїдальним джерелом спотворення за допомогою штучної нейронної мережі (2018)
Сопель М. Ф. - Нормативне забезпечення моніторингу високовольтних вимикачів електроенергетичних систем, Панов А. В., Паньків В. І., Танкевич Є. М. (2018)
Кенсицький О. Г. - Зниження нерівномірності нагрівання торцевого пакета осердя статора потужного турбогенератора, Хвалін Д. І., Сорокіна Н. Л. (2018)
Левицький А. С. - Пружний елемент перетворювача зусиль в стяжних призмах осердя статора потужного турбогенератора, Зайцев Є. О., Смирнова А. М. (2018)
Карлов А. Н. - Двухобмоточный безжелезный индуктор бегущего магнитного поля, Кондратенко И. П., Крищук Р. С., Ращепкин А. П. (2018)
Приймак Б. І. - Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля, Красношапка Н. Д., Лозада Ф., Долганов О. О. (2018)
Шидловський А. К. - Дослідження індукційного нагрівання з’єднаних з натягом металевих деталей, Жаркін А. Ф., Гориславець Ю. М., Новський В. О., Глухенький О. І., Бондар О. І. (2018)
Васецький Ю. М. - Обробка зварних з’єднань імпульсним електромагнітним полем при сильному скін-ефекті, Кондратенко І. П., Пащин О. М., Дзюба К. К. (2018)
Кучерявая И. Н. - Влияние коррозионных явлений на распределение электрического поля в изоляции высоковольтного кабеля (2018)
Щерба М. А. - Расчет электромеханических сил в сшитой полиэтиленовой изоляции кабелей вблизи водных микродефектов при их распространении (2018)
Руденко Ю. В. - Усреднение модели импульсного преобразователя с цепью второго порядка, Руденко Т. В. (2018)
Гриневич Ф. Б. - Погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров, Саволюк А. М. (2018)
Брагинець І. О. - Аналітичний огляд та вибір оптичних лазерних систем для вимірювання повітряних зазорів у потужних гідрогенераторах, Кононенко О. Г., Масюренко Ю. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Леховицкий Д. И. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 5. Опытный образец системы помехозащиты, Рябуха В. П., Семеняка А. В., Катюшин Е. А., Гриценко В. Н. (2017)
Быков В. Н. - Развитие метода декомпозиции при формировании радиометрических изображений наземных объектов сложной формы в ближней и промежуточной зонах антенны, Быков С. Н., Винниченко С. А., Гричанюк А. М., Колчигин Н. Н., Осиновый Г. Г. (2017)
Жалило А. А. - Разработка высокоточной системы определения траекторий космических аппаратов и других высокодинамичных объектов, Дохов А. И., Катюшина Е. В., Васильева Е. М., Яковченко А. И., Лукьянова О. А. (2017)
Serkov O. A. - On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wireless telecommunication systems, Churyumov G. I. (2017)
Лукин К. А. - Сценарий перехода к хаосу через перемежаемость в лавинно­генераторных диодах микроволнового диапазона, Максимов П. П. (2017)
Кипенский А. В. - К вопросу об определении эффективной дозы облучения пациентов при проведении обследований на цифровом рентгеновском маммографе, Литвиненко С. В., Хоменко Е. В., Романов О. И., Бондарь О. В. (2017)
Луценко В. И. - Использование смарт­грид технологий для повышения эффективности применения объектов наземной техники, Луценко И. В., Соболяк А. В. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление значений элементарных и специальных функций с интервально заданным аргументом, определённым в системе центр­радиус, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Ковальчук Л. В. - Оцінки практичної стійкості модифікованих стандартів блокового шифрування України та Росії відносно цілочисельного різницевого криптоаналізу, Кучинська Н. В. (2017)
Поединчук А. Е. - Численно­аналитический метод решения задач лучевой радиотомографии, Лукин К. А., Лукин С. К. (2017)
Беспалов О. Ю. - Крива Едвардса над кільцем лишків як декартів добуток кривих Едвардса над скінченими полями, Кучинська Н. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Bordilovska O. - Sino-Indian Competition in Africa, Ugwu V. (2018)
Бубенок О. Б. - Аси на півночі Криму (2018)
Dung Nguyen Manh - Vietnam and Korea Trade Relations during the First Haft of 20th Century (2018)
Капранов С. В. - Китайський період діяльності Кіта Іккі (2018)
Кочубей Ю. М. - Українське сходознавство за межами країни (XX – поч. XXI ст.) (2018)
Накорчевський А. А. - Гуманітарне знання й освіта в Японії XVII – XXI ст. (2018)
Usoltseva M. - The Question of Identity in Indian Reformers’ Discourse after the First World War: Madhaviah’s Case (2018)
Бурба Д. В. - Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові (2018)
Есендал М. Ш. - Фемініст / Переклад з турецької та вступна стаття Г. В. Рог (2018)
Кримський А. Ю. - "Історія хазар" (неопубліковані фрагменти) / Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко (2018)
Чувпило О. О. - Гордість української орієнталістики. Рецензія на: Черніков І. Ф. З пережитого. Про моїх учителів і друзів, про себе та 60 років власних досліджень з української туркології. – К.: АКМЕ-ГРУП, 2017. – 108 с., Чувпило Л. О. (2018)
Кіктенко В. О. - 11-а Міжнародна наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність" (Київ, 26 вересня 2017 р.) (2018)
Щерба А. А. - Циклические переходные процессы в цепях электроразрядных установок с учетом влияния скорости нарастания разрядных токов и паузы между ними на сопротивление загрузки, Супруновская Н. И. (2018)
Kucheriava I. M. - Electric field enhancement in polyethylene cable insulation with defects (2018)
Shcherba М. А. - Coupled electromagnetic and thermal processes in thermal insulation of induction channel furnaces during changes of its defects configuration (2018)
Васецкий Ю. М. - О некоторых терминологических понятиях в электротехнике, содержащихся в статье В.В. Сотникова ("Технічна електродинаміка". 2017. № 3. С. 22 - 28) (2018)
Peresada S. M. - Selective and adaptive harmonics estimation for three-phase shunt active power filters, Mykhalskyi V. M., Zaichenko Y. M., Kovbasa S. M. (2018)
Шавелкин А. А. - Структуры однофазных преобразовательных агрегатов для комбинированных систем электроснабжения с фотоэлектрическими солнечными батареями (2018)
Васьковський Ю. М. - Дослідження електромагнітних процесів у синхронних машинах із постійними магнітами на основі коло-польових математичних моделей, Гайденко Ю. А. (2018)
Карп І. М. - Основні тенденції розвитку енергетики України (2018)
Жаркін А. Ф. - Критерії оцінювання якості електроенергії, що виробляється об’єктами розосередженої генерації, Палачов С. О. (2018)
Саенко Ю. Л. - Идентификация линейной обобщенной нагрузки в задаче распределения фактических вкладов в искажения напряжений в трехфазных четырехпроводных сетях, Калюжный Д. Н., Свергуненко С. В. (2018)
Панов А. В. - Актуальні питання моніторингу і технічного обслуговування високовольтних вимикачів, Паньків В. І., Сопель М. Ф., Стогній Б. С., Танкевич Є. М. (2018)
Герцик С. М. - Моделі хвильових процесів в об’єктах кінцевих розмірів та їхнє використання для діагностики електротехнічного обладнання, Городжа А. Д., Мислович М. В., Подольцев О. Д., Сисак Р. М., Трощинський Б. О. (2018)
Городжа Л. В. - DOI − рішення проблеми визначення розташування електронної публікації в Інтернеті (2018)
Олексюк О. М. - Педагогічний наратив у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Валькевич Р. А. - Психологічні особливості виконавської природи перевтілення майбутнього вчителя музики (2018)
Михайличенко О. В. - Кобзарство та побутове музикування на українських землях кінця XVIII – початку XX століття (2018)
Orlov V. F. - Formation of career orientations of future designers in the system of vocational education (2018)
Падалка Г. М. - Інноваційні процеси в мистецькій освіті: психолого-педагогічні чинники (2018)
Растригіна А. М. - Інтеграція цифрових технологій у мистецький освітній простір ВНЗ (2018)
Тушева В. В. - Культурологічна парадигма в умовах модернізації мистецької освіти: концептуальні ідеї та методологічні орієнтири (2018)
Хусаинова Г. А. - Исторические предпосылки создания педагогики домбрового исполнительства, Тапенов Д. Т. (2018)
Черкасов В. Ф. - Модель формування наукової компетентності майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки (2018)
Шип С. В. - Всю дорогу с музыкой в ушах. О новой практике слушания музыки (2018)
Швець І. Б. - Театральне мистецтво у вимірах педагогіки (2018)
Шевнюк О. Л. - Інноваційні підходи до формування креативного мислення майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва (2018)
Біда О. А. - Підготовка майбутніх фахівців до здоров’язбережувальної діяльності, Орос І. І., Бжежіньска Р. (2018)
Кучай О. В. - Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання, Kunikowski S. (2018)
Батюк Н. О. - Структурні компоненти формування проектних умінь майбутніх керівників хореографічних колективів (2018)
Бєлікова В. В. - Музика Б. Фільц як чинник розвитку творчого потенаціалу майбутньоого фахівця мистецького спрямування (2018)
Воронова Н. С. - Сучасний стан вищої культурологічної освіти в Україні (2018)
Грабовська І. Л. - Роль творчого підходу у формуванні компетентності майбутніх фахівців (2018)
Дідич Г. С. - Педагогічні засади формування національної самосвідомості особистості засобоми музичного мистецтва (2018)
Ілініцька Н. С. - Індивідуальні освітні траєкторії студентів мистецьких спеціальностей (2018)
Клепар М. В. - Роль культурно-мистецької складової у підготовці фахівців з міжнародних відносин (2018)
Лиманська О. В. - Реалізація творчих проектів як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії, Барабаш О. В. (2018)
Нич О. Б. - Роль сім’ї у формуванні ціннісних пріоритетів дітей молодшого шкільного віку української діаспори США (2018)
Павленко Н. О. - Музичне мистецтво у проектуванні педагогічних цифрових наративів (2018)
Похиленко В. Ф. - Сучасний стан та шляхи вдосконалення української хореографічної освіти, Саленко О. О. (2018)
Ракітянська Л. М. - Наукові підходи як теоретико-методологічне підґрунтя педагогічних досліджень (2018)
Ройтенко Н. A. - Проблема воспитания творческой личности в условиях современного общества (2018)
Свещинська Н. В. - Специфіка інструментально-виконавської підготовки майбутнього концертмейстера, Коротков А. Є. (2018)
Спінул І. В. - Формування художньо-інтерпретаційних компетенцій майбутнього вчителя хореографічного мистецтва (2018)
Бондаренко А. В. - Вокально-хоровий розвиток майбутніх учителів музичного мистецтва арт-педагогічними методами (2018)
Грозан С. В. - Проблеми реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Сивоконь Ю. М. - Формування професійної спрямованості особистості майбутнього викладача хореографії, Босий В. С. (2018)
Татарнікова А. А. - Формування особистості професійного музиканта як арт-менеджера: данина моді чи веління часу? (2018)
Божок Т. В. - Нові тенденції та чинники формування духовно-творчого потенціалу підлітків на уроках музичного мистецтва (2018)
Комишан Ю. В. - Репрезентативний аналіз становлення мистецької освіти у початковій школі (2018)
Блажевич В. О. - Історичні аспекти формування виконавських прийомів та умінь джазових гітаристів США, Європи та України (2018)
Вагіна О. М. - Ретроспективний аналіз процесу організації музичного виховання у школах Фінляндії (2018)
Ван Лу - Педагогический потенциал музыки в формировании художественно-эстетического мировосприятия личности учителя (2018)
Ду Ханьфе - Психолого-педагогічні якості диригента оркестру та специфіка диригентської підготовки майбутніх учителів музики (2018)
Кривохижа І. В. - Інноваційний потенціал сучасної професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів Польщі та можливості його використання в Україні (2018)
Маєвська А. С. - Педагогічні принципи вокально-виконавського розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу (2018)
Орєхова В. В. - Використання мультимедійних засобів у викладанні мистецтва у початковій школі (2018)
Пожарська А.-О. Ю. - Використання фольклору на уроках музики (2018)
Рахманова О. К. - Синестезійність у творчій музичній діяльності молодших школярів (2018)
Руда Г. С. - Педагогічні умови ефективного розвитку музичних здібностей молодших школярів в процесі ігрової діяльності (2018)
Степанова Л. В. - Критерії та показники сформованості художньо-герменевтичної компетентності студентів (2018)
Чен Цзицзян - Педагогические подходы к формированию целостного представления о музыкальном произведении у будущего учителя музыки (2018)
Чжан Юй - Традиционный танец китая как предмет педагогического исследования и освоения (2018)
Шатайло Н. В. - Сутність поняття "образотворення" у контексті мистецької освіти (2018)
Якуба Ю. В. - Результати дослідження особистісних професійно значущих якостей майбутніх вчителів хореографії (2018)
Мартіросян Л. А. - Процесуально-операційний компонент особистісної готовності до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін, Горбач В. В. (2018)
Анотації (2018)
Вихідні дані (2018)
Степаненко Р. Л. - Вплив імунобіологічної терапії на мікрооточення псоріатичного процессу, Коновалова Т. С. (2018)
Кравець К. І. - Порівняльна характеристика дерматоскопії та теледерматоскопії на прикладі меланоцитарних невусів та меланоми шкіри, Богомолець О. В. (2018)
Дащук А. М. - Определение нарушений некоторых функций эндокринной системы у больных псориазом, Добржанская Е. И., Пустовая Н. А. (2018)
Ошивалова О. О. - Диференціально-діагностичні критерії актинічного кератозу (2018)
Сторожук М. В. - Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа у процесі комплексного лікування (2018)
Скрипникова Т. П. - Дисбиоз полости рта: проблема и решение, Ступак Е. П., Левицкий А. П., Нидзельский М. Я., Дудченко Н. А. (2018)
Денис Е. О. - Влияние полипептида Wharton Jelly Peptide Р199 на функциональное состояние фибробластов и мезенхимальных стволовых клеток кожи, Папурина Т. Б., Коляда А. К., Тестер Э. (2018)
Корольова Х. О. - Роль компресійного трикотажу у комплексному лікуванні ретикулярного варикозу та телеангіектазій (2018)
Свирид-Дзядикевич О. С. - Енергетична спроможність клітин периферичної крові та її корекція автоплазмою, збагаченою тромбоцитами, у хворих на вугрову хворобу, Сулік Я. О., Степаненко В. І. (2018)
Миронюк В. І. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, у осіб, які споживають психоактивні речовини. Розповсюдженість та ризики зараження (2018)
Резніченко Н. Ю. - Вульгарні та конглобатні акне: резистентність до лікування і можливості її подолання, Резніченко Г. І., Дюльмезова-Білаш О. О. (2018)
Богомолов А. Є. - Хронічна кропив’янка: сучасні погляди на питання класифікації, діагностики та алгоритми ведення пацієнтів з позицій доказової медицини (2018)
Терехов Г. В. - Применение метода электрофореза аутоплазмой крови в программах ухода за кожей лица, Дмитренко И. П., Чухраев Н. В. (2018)
Гребченко К. М. - Косметичні дефекти, спричинені рубцями, що змушують пацієнтів звернутися по медичну допомогу (2018)
Diehl C. - How oral collagen intake can be useful in dermatology (2018)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2018)
До 75-ї річниці від дня народження Миколи Олексійовича Дудченка (2018)
До 70-річчя від дня народження Ірини Семенівни Федько (2018)
До ювілею Бориса Григоровича Когана (2018)
До уваги авторів (2018)
Батан Ю. Д. - Про юридичну базу реалізації превенції: чи можна вважати конституцію законом про профілактику? (2018)
Антонова О. Р. - Конституційно-правове регулювання шлюбу та сім’ї в американських та азіатських державах (2018)
Косинський В. В. - До питання про підвищення ролі та активності громадських об’єднань у законотворчому процесі (2018)
Купрій В. М. - До питання зміни Конституції України в сучасних умовах воєнного стану (2018)
Мандриченко Ю. О. - Проблемні питання визначення і дотримання правових гарантій у діяльності органів фінансового контролю (2018)
Островська Б. В. - Міжнародно-правове регулювання репродуктивного та терапевтичного клонування людини (2018)
Санакоєв Д. Б. - Нормативно-правове забезпечення транскордонної співпраці у протидії торгівлі людьми (2018)
Барило О. Г. - Визначення раціонального методу функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2018)
Гришова І. Ю. - Функціонування механізму управління екологічною безпекою аграрного виробництва, Федоркін Д. В. (2018)
Давидова В. А. - Організаційне забезпечення делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні (2018)
Маркіна І. А. - Механізм державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні, Сьомич М. І. (2018)
Проців О. Р. - Вплив податкової політики влади Галичини середини ХІХ – початку ХХ століття на мисливське та рибальське господарство (2018)
Сакун А. Ж. - Оргaнiзaцiйно-cтруктурнe удоcконaлeння мeхaнiзмiв дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїнi, Якайтіс І. Б. (2018)
Шаульська Г. М. - Короткий огляд еволюції громадянського суспільства в Україні (2018)
Шевченко А. В. - Система управління асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) (2018)
Воротін В. Є. - Рецензія на монографію Дяченка Олексія Петровича "Механізми державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки України: теорія, методологія, практика" (2018)
Прокопів М. М. - Стан надання медичної допомоги хворим із мозковим інсультом у м. Києві та шляхи його поліпшення, Рогоза С. В. (2018)
Черенько Т. М. - Роль показників добового моніторування артеріального тиску та його варіабельності у прогнозуванні наслідків гострого ішемічного інсульту, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Новикова Л. В. - Оптимизация лечебных мероприятий у больных с повторным мозговым полушарным ишемическим инсультом в острый период заболевания (2018)
Мєдвєдкова С. О. - Реабілітаційні заходи у хворих з мозковим півкульним ішемічним інсультом у ранній відновний період (2018)
Пічкур Н. О. - Нейроавтоімунні реакції в нормі та у хворих із нейропатичними формами лізосомних хвороб накопичення (2018)
Негрич Н. О. - Гіперглікозильовані імуноглобуліни сироватки крові хворих на розсіяний склероз як діагностичний та прогностичний біомаркер при цьому захворюванні (2018)
Логановський К. М. - Визначення рівня преморбідного інтелекту з використанням шкали інтелекту Векслера для дорослих як ефективний засіб верифікації та експертизи нейрокогнітивного дефіциту в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Куц К. В. (2018)
Пічкур Л. Д. - Вплив ксеногенної трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин та інтерлейкіну-10 на перебіг експериментального алергійного енцефаломієліту, Вербовська С. А., Васлович В. В., Акінола С. Т., Дерябіна О. Г., Похоленко Я. О., Топорова О. К., Шувалова Н. С., Кордюм В. А. (2018)
European Board Examination in Neurology. Variants of questions with answers. Examples 3 (2018)
Гончарова С. И. - Случай ретроградной амнезии после преднамеренного отравления изониазидом у 31-летнего мужчины с тропикамидовой наркоманией, Шнайдер Н. А., Корецкая Н. М., Элярт В. Ф. (2018)
Покровська Т. В. - Нове обличчя герпес-зостерної інфекції в дітей, Гнатюк В. В. (2018)
Гриб В. А. - Ефективність, безпечність та переносність комбінації збалансованого розчину електролітів і цитиколіну (Нейроцитину) у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом, Тітов І. І., Чмир Г. С., Герасимчук В. Р. (2018)
Березуцкий В. И. - Является ли музыка Мориса Равеля симптомом его неврологического заболевания?, Березуцкая М. С. (2018)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2018)
Луцкая И. К. - Сочетание реставрирования зуба с коррекцией маргинальной десны. Клинический случай, Белоиваненко И. О. (2018)
Скібіцька О. О. - Порівняння ефективності різних технік іригації у процесі інструментальної обробки системи кореневого каналу за даними скануючої електронної мікроскопії, Хеннаві Д. Ф., Крупич М. О. (2018)
Мазур І. П. - Фармакотерапевтичні препарати та засоби догляду за порожниною рота в призначеннях лікаря-стоматолога (аналітичний огляд опитування лікарів-стоматологів за 2016–2017 роки) НМАПО імені П.Л. Шупика, Супрунович І. М. (2018)
Петрушанко Т. О. - Порівняльна характеристика дії стоматологічних гелів для застосування в пародонтологічній практиці, Мошель Т. М., Ганчо О. В. (2018)
Кананович Т. Н. - Проблема состояния тканей пародонта у лиц пожилого и старческого возраста, Воронина И. Е. (2018)
Дімітрова А. Г. - Обґрунтування вибору засобів антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мялківський К. О. (2018)
Батіг В. М. - Лікування загостреного перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з переважанням симпатичної нервової системи (2018)
Борисенко А. В. - Характер змін прооксидантно-антиоксидантних і метаболічних маркерів в динаміці комплексного лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт та генералізований пародонтит, Кучмеровська Т. М., Воловик І. А. (2018)
Антоненко М. Ю. - Обгрунтування включення вітаміну D3 в комплексне лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з цукровим діабетом I та II типу, Комісаренко Ю. І., Зелінська Н. А., Саяпіна Л. М., Значкова О. А., Малий Д. Ю. (2018)
Штомпель А. В. - Роль дефензинов в патогенезе основных стоматологических заболеваний у детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (2018)
Бунатян К. А. - Современные аспекты лечения обратимых форм пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями (2018)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений после удаления опухолей и опухолеподобных образований челюстей, Ушко Н. А. (2018)
Мехтиев О. Г. - Хирургическое лечение переломов мыщелкового отростка нижней челюсти с применением нового устройства, Юсубов Ю. А., Мамедов Д. Д. (2018)
Костишин І. Д. - Плеоморфна аденома малої слинної залози твердого піднебіння. Клінічні спостереження, Левандовський Р. А., Гірна Г. А., Репетило І. І., Бойко В. В. (2018)
Рагимов Ч. Р. - Применение метода виртуального биомоделирования для оптимизации хирургического лечения больных с травматическими повреждениями орбиты, Фарзалиев И. М., Ахмедов С. Г. (2018)
Барило О. С. - Особливості загоювання рани після видалення зуба у хворих на цукровий діабет, Канішина Т. М. (2018)
Струк В. І. - Патологічні зміни мікроциркуляторного русла тканин пародонту, обумовлені підвищеним оклюзійним навантаженням при бруксизмі та патологічному стиранні твердих тканин зубів (2018)
Самойленко А. В. - Моделювання ортодонтичного лікування на тлі прогресуючого пародонтиту, Дрок В. О. (2018)
Дрок В. О. - Распространенность и структура зубочелюстных аномалий среди подростков (2018)
Зволінська А. М. - Порушення постави в дітей і підлітків як чинник розвитку неправильного прикусу, Мозолюк О. Ю. (2018)
Макєєв В. Ф. - Експериментальне вивчення щільності прилягання прямих і непрямих реставрацій до твердих тканин зуба, Микиєвич Н. І. (2018)
Мазур І. П. - 4-й національний український стоматологічний конгрес: особливості, цілі, здобутки, Скрипник І. Л., Павленко О. В., Слободяник М. В. (2018)
Ювілей профессора Бережного Вячеслава Володимировича — корифея її Величності Педіатрії (2018)
К 100-летнему юбилею Одесской ассоциации врачей-педиатров и неонатологов (2018)
ACINO Україна виводить на ринок датський пробіотик (2018)
Марушко Р. В. - Аналіз міжнародного досвіду акредитації безперервного професійного розвитку медичних працівників, Марушко К. Р. (2018)
Кенс О. В. - Вплив імуномодулюючої терапії інтерфероном альфа-2b рекомбінантним людини на рівень цитокінів у крові дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, Лук'яненко Н. С., Гнатейко О. З. (2018)
Natasa Uranic - Эффективность и безопасность препарата Гербион сироп плюща у пациентов с кашлем при остром бронхите, Breda Barbic–Zagar (2018)
Никифорова Г. Н. - Эффективность применения комплексных топических препаратов у пациентов с воспалительными заболеваниями глотки, Свистушкин В. М., Биданова Д. Б., Волкова К. Б. (2018)
Глядєлова Н. П. - MODY-діабет. Клінічна лекція, Романкевич І. В. (2018)
Речкіна О. О. - Бронходилятаційний тест у дитячій практиці: ефективність використання бронхолітиків швидкої дії, Дорошенкова А. С., Кравцова О. М. (2018)
Квашніна Л. В. - Порушення ліпідного обміну: чи буває у здорових дітей і чи існує можливість усунення модифікованих факторів ризику?, Ігнатова Т. Б. (2018)
Косаковський А. Л. - Досвід застосування червоного і синього ЛЕД-світла з інфрачервоним компонентом при лікуванні захворювань вуха, горла та носа у дітей, Гуляр С. О., Косаківська І. А., Грушецька Н. П., Шух Л. А., Ткаченко Ю. В. (2018)
Макєєва Н. І. - Рівень біологічних маркерів запалення (IL+6, IL+8) у сечі дітей з хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом, Морозова О. О., Макаренко Р. І., Туренко І. А. (2018)
Маркін А. І. - Українська версія запитальника Haemo+QоL: лінгвістична та соціокультурна адаптація, Дубей Л. Я., Хмілярчук Л. І. (2018)
Марков А. І. - Коагуляційні розлади при інфекційних захворюваннях у дітей та їх діагностика за допомогою показника D-димеру (2018)
Слєпов О. К. - Вплив стану евентрованих органів при неускладненому гастрошизисі на клінічний перебіг і прогноз цієї вади, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Грасюкова Н. І., Табачнікова Є. Ю. (2018)
Шунько Е. Е. - Особенности постнатальной адаптации преждевременно рожденных детей с гестационным возрастом 34 (0/7) — 36 (6/7) недель в условиях высокого перинатального риска, Сиренко О. И., Старенькая С. Я. (2018)
Емец И. Н. - Клинический случай синдрома Дауна у женщины и ее ребенка, Руденко Н. Н., Куркевич А. К., Литвиненко О. Н., Галаган В. А., Кульбалаева Ш. А., Куракова В. В. (2018)
Степановський Ю. С. - Хвороба Кавасакі у дітей м. Києва. Аналіз 23 випадків, Чернишова Л. І., Гільфанова А. М., Волоха А. П., Бондаренко А. В., Суліманова О. С., Лапій Ф. І., Касьян О. І., Габрись Г. М., Литвиновська К. С. (2018)
Логвінова О. Л. - Синдром рецидивного візингу дошкільного віку (update 2017) (2018)
Пам'яті Олени Касьянівни Каблукової (2018)
Правила оформления статей (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Видатні постаті, сторінки історії та співпраці харківських державних установ Національної академії медичних наук України, Милославський Д. К. (2018)
Опарин А. А. - Особенности антиоксидантной защиты и ее коррекция при коморбидном течении сахарного диабета 2 типа и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Опарин А. Г., Кудрявцев А. А. (2018)
Вакалюк І. І. - Матриксна металопротеїназа-9 і сполучнотканинний фактор росту та їх роль у прогресуванні гепатоміокардіального фіброзу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г. (2018)
Синяченко О. В. - Морфология ревматоидного гломерулонефрита и клинико­лабораторные сопоставления, Егудина Е. Д., Бреславец А. В., Ермолаева М. В., Чистяков Д. А., Дядык Е. А. (2018)
Гаврисюк В. К. - Алгоритм лечения больных саркоидозом легких, Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л., Быченко О. В. (2018)
Пивовар С. М. - Синдром "низького трийодтироніну" та його частота при серцевій недостатності (2018)
Гуменюк О. В. - Циркадіанні ритми екскреції 6-сульфатоксимелатоніну із сечею у хворих на остеоартроз колінних суглобів, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2018)
Масік О. І. - Особливості психоемоційного стану у респондентів з вегетативною дисфункцією на прикладі абітурієнтів медичного університету, Поніна С. І. (2018)
Бабляк С. Д. - Досвід антикоагулянтної терапії у пацієнтів з тромбоемболією легеневих артерій, Рудик Ю. С., Файник А. Ф. (2018)
Скрипник І. М. - Особливості клінічних проявів та лікування захворювань верхніх відділів шлунково­кишкового тракту у хворих на цукровий діабет, Радіонова Т. О. (2018)
Петюніна О.В. - Поліморфні варіанти A1166C гена АТІІR1 у хворих на серцево­судинну патологію (2018)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за II півріччя 2017 року (2018)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2018)
Котенко О. Г. - Функція трансплантата правої частки печінки від живого родинного донора, Мініч А. А., Гриненко О. В., Попов О. О., Гусєв А. В., Григорян М. С., Федоров Д. О., Єднак В. І. (2018)
Десятерик В. І. - Можливості комп’ютерної томографії для діагностики місцевих ускладнень некротичного панкреатиту згідно з переглянутою класифікацією (Атланта, 2012), Крикун М. С., Францев В. П. (2018)
Хруник А. Д. - Якість життя хворих із хронічним панкреатитом після хірургічного лікування (2018)
Захараш М. П. - Використання сучасних мініінвазивних хірургічних технологій у лікуванні поєднаної патології анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Бойко В. В. - Лечение ишемической формы синдрома диабетической стопы, Иванова Ю. В., Криворучко И. А., Диденко С. Н., Мушенко Е. В., Коробов А. М., Прасол В. А., Шафранский В. В. (2018)
Шевчук І. М. - Аналіз ускладнень гострого гнійного медіастиніту, Сніжко С. С. (2018)
Тронина Е. Ю. - Пути улучшения результатов лечения острой эмпиемы плевры, Шипулин П. П., Байдан В. В., Севергин В. Е., Никитенко Р. П. (2018)
Лебідь І. Г. - Оцінка ризику хірургічних операцій та інтервенційних процедур у дорослих із вродженими вадами серця з використанням інтегральних індексів попередніх i повторних хірургічних втручань, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І. (2018)
Васильєв О. В. - Хірургічне лікування пухлинної патології з ураженням магістральних судин малого тазу, Копецький В. І., Копчак К. В., Чевердюк Д. О., Дорожинський В. І., Квасівка О. О., Сікачов С. С., Колеснік О. О. (2018)
Запорожченко Б. С. - Вивчення впливу колагену на перебіг місцевих тканинних реакцій та післяопераційного періоду при імплантації поліпропіленового протеза, Холодов І. Г., Колодій В. В., Горбунов А. А., Бондарець Д. А. (2018)
Світличний Е. В. - Застосування ультразвукової навігації в хірургічному лікуванні вогнепальних ран, Герасименко О. С., Мурадян К. Р. (2018)
Талько М. О. - Характеристика видового складу збудників при гнійних лімфаденітах у дітей та вибір антибактеріальної терапії, Філоненко Г. В. (2018)
Барало Б. І. - Провідні збудники та стан антибіотикорезистентності у пацієнтів з урологічною патологією, Барало Р. П., Барало І. В. (2018)
Педаченко Ю. Е. - Принцип "Damage control" в хирургии острой спинальной травмы, Нехлопочин А. С. (2018)
Лешко М. М. - Видалення пухлин крижів передніми доступами з використанням ендоскопічної асистенції, Слинько Є. І. (2018)
Малишева О. Ю. - Діагностична ефективність комп’ютерної стабілографії при вестибулярних шваномах, Скобська О. Е. (2018)
Мазур А. П. - Штучна вентиляція легенів у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій, Винниченко О. В., Шевченко В. М., Ашаренков О. В. (2018)
Михневич К. Г. - Энергетическая оценка влияния левосимендана на кислородный бюджет при экстренном аортокоронарном шунтировании у больных с острым коронарным синдромом, Хартанович М. В., Шарлай К. Ю., Науменко В. А. (2018)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки рівня рухової функції паретичної кінцівки щура на тлі відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла в каналі хребта, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2018)
Фурманов Ю. О. - Розробка модифікованих сітчастих полімерних ендопротезів з плівковим покриттям, Савицька І. М., Дударенко Г. В., Ярова Н. В., Федорова Н. А., Хавіна Т. О., Гейленко О. А., Яцина О. І. (2018)
Манжалій Е. Г. - Модель цирозу та печінкової енцефалопатії у щурів, Т. М. Фалалєєва, Динник О. Б., Вірченко О. В., Кондратюк В. Є., Курик О. Г., Берегова Т. В. (2018)
Заруцький Я. Л. - Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м’яких тканин, Пліс І. Б., Король С. О., Компанієць А. О. (2018)
Селіверстова Л. С. - Підходи до формування портфеля фінансових інвестицій (2018)
Бондаренко О. С. - Перспективи розвитку фінансових інститутів в економіці України, Адаменко І. П. (2018)
Панченко В. Г. - Теоретичні підходи до визначення економічної сили та економічних інтересів держави як детермінант її економічної політики (випадок неопротекціонізму) (2018)
Корнілова В. В. - Сучасні тенденції розвитку круїзного ринку світу, Корнілова Н. В. (2018)
Патика Н. І. - Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток (2018)
Шолойко А. С. - Ринок страхування життя в Україні та його інфраструктура (2018)
Турова Л. Л. - Проблеми впровадження управлінського обліку в Україні, Костюнік О. В. (2018)
Шот А. П. - Аналітичний огляд змін законодавства у сфері оплати праці, Ващук О. О. (2018)
Панченко К. С. - Оцінка та управління ринковим ризиком комерційного банку (2018)
Непомнящий О. М. - Сутність та зміст механізмів державного управління інвестиційною політикою у будівництві, Шостак С. М. (2018)
Вилгін Є. А. - Інституційне середовище інвестиційно-будівельного комплексу регіону (2018)
Черкаска В. В. - Сталий розвиток тваринництва як складовий елемент аграрного сектору (2018)
Дяченко О. П. - Науково-методичні засади виявлення та оцінки масштабів тіньової економічної діяльності (2018)
Качний О. С. - Формування та реалізація дієвих механізмів державного управління соціально-економічними процесами регіонального рівня (2018)
Валюх А. М. - Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог європейського союзу (2018)
Нонік В. В. - Сучасні антикорупційні механізми: морально-етичний та діагностичний ракурс (2018)
Грень Л. М. - Державне управління розвитком професійно-технічної освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури (2018)
Гбур З. В. - Відтік інтелекту за кордон — вплив на економічну безпеку (2018)
Федорчак В. В. - Шляхи вдосконалення нормативно-правового механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Приліпко С. М. - Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільських територій України (2018)
Миколаєць А. П. - Розвиток громадянського суспільства в умовах подальшої демократизації суспільства (2018)
Бурик З. М. - Проблеми та потенціал державного регулювання сталого розвитку України (2018)
Халимоник О. П. - Стратегічне управління системою освіти в Україні (2018)
Олефір О. О. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності виконавчої служби України (2018)
Семьоркіна К. О. - Механізми участі організацій громадянського суспільства у виробленні державної політики у сфері прав людини (2018)
Efimenko A. A. - Technology options for embedding low-profile electronic components in printed circuit boards, Ryabov V. O. (2018)
Сидоренко В. П. - СБИС для микроэлектронного координатно-чувствительного детектора нового поколения с расширенным полем анализа для масс-спектрометрии, Радкевич А. И., Прокофьев Ю. В., Таякин Ю. В., Вирозуб Т. М. (2018)
Сидоренко В. П. - Особенности конструкции и технологии сборки микроэлектронных координатно-чувствительных детекторов, Жора В. Д., Радкевич А. И., Грунянская В. П., Прокофьев Ю. В., Таякин Ю. В., Вирозуб Т. М. (2018)
Садченко А. В. - Быстродействующий алгоритм восстановления несущей частоты и кадровой синхронизации в модемах с QPSK-модуляцией, Кушниренко О. А., Кошелев Е. К., Бондар В. И. (2018)
Трубаева O. Г. - Влияние содержания серы на сцинтилляционные свойства смешанных кристаллов ZnSxSe1–x, Чайка M. A., Зеленская O. В., Лалаянц А. И., Галкин С. Н. (2018)
Тонкошкур А. С. - Применение самовосстанавливающихся элементов для электрической защиты солнечных батарей, Иванченко А. В., Накашидзе Л. В., Мазурик С. В. (2018)
Глушеченко Э. Н. - Всегда на передовых рубежах СВЧ-электроники (к 50-летию НИИ "Сатурн"), Чмиль В. М. (2018)
Бовда Е. М. - Модель моніторингу та прогнозування стану телекомунікаційної мережі з використанням нечітких нейронних мереж (2018)
Жук О. В. - Аналіз задач покриття цілей та алгоритми їх рішення в безпровідних сенсорних мережах, Романюк В. А., Степаненко Є. О. (2018)
Загребельний О. Ю. - Удосконалений імовірнісний метод управління доступом до середовища передачі для мобільних радіомереж на основі TDMA (2018)
Копійка О. В. - Підходи до побудови сучасної It – інфраструктури як основи для створення єдиного інформаційного простору, Коротченко Л. А. (2018)
Кувшинов О. В. - Аналіз режимів роботи та перспектив бойового застосування сучасних військових УКХ радіостанцій іноземного виробництва, Гурський Т. Г., Гриценок К. М., Шишацький А. В. (2018)
Кузавков В. В. - Аналіз стратегій технічного обслуговування і ремонту засобів зв’язку та автоматизації управління військами, Редзюк Є. В. (2018)
Макарчук В. І. - Основні завдання та класифікація систем підтримки прийняття рішень у перспективних автоматизованих системах управління зв’язком військових формувань, Масесов М. О., Зінченко М. О., Пономаренко З. М. (2018)
Малых В. В. - Применение штабных моделей оценки состояния системы управления войсками при планировании и в ходе операции (боя), Бондаренко Л. О., Остапук А. И., Руденко В. И. (2018)
Панченко І. В. - Модель розрахунку ймовірності бітової помилки в системах низькошвидкісної передачі даних LORA, Восколович О. І., Чурілов І. О., Колтовсков Д. Г. (2018)
Радзівілов Г. Д. - Компенсація похибкок інерціальних вимірювальних датчиків МЕМС на основі фільтра Маджвіка, Фесенко О. Д. (2018)
Романов О. І. - Модель системи бездротового доступу на базі технології LI-FI, Нестеренко М. М., Донг Т. Т., Федюшина Д. М. (2018)
Романюк А. В. - Метод сбора информации мониторинга в безпроводных сенсорных сетях с использованием БпЛА (2018)
Романюк І. М. - Ретроспектива розвитку системи стратегічного (оборонного) планування в Збройних силах України (2018)
Самойлов І. В. - Послідовний метод видобування нечітких відношень інтервального типу з експериментальних даних, Шевченко А. С., Артюх С. Г. (2018)
Сергієнко А. В. - Аналіз застосування телекомунікаційних аероплатформ для забезпечення зв’язку в тактичній ланці управління, Станович О. В., Бондаренко О. Є., Руденко В. І. (2018)
Солодовник В. І. - Метод адаптивної об’єднаної прийомо-передавальної просторової модуляції для високошвидкісних систем безпроводового зв’язку (2018)
Стрела Т. С. - Аналіз методів підвищення та забезпечення якості обслуговування в безпроводових сенсорних мережах, Романюк В. А., Жук О. В., Олексенко В. П. (2018)
Содержание (1997)
Фурсов В. Н. - Энтомология, информатика, Internet и World Wide Web: мир и Украина на пороге 2000 года (1997)
Кирейчук А. Г. - Замечания о жуках-блестянках (Coleoptera, Nitidulidae), собранных О. Н. Кабаковым во Вьетнаме и Лаосе, Кабаков О. Н. (1997)
Дрогваленко А. Н. - Обзор жуков-грибоедов (Coleoptera, Mycetophagidae) фауны Украины (1997)
Попов Г. В. - Состояние изученности мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Крыма (1997)
Попов Г. В. - К фауне Syrphidae (Diptera) Донецкой области (1997)
Степаненко О. В. - К биологии преимагинальных стадий Merodon nigritarsis Rondani, 1845 (Diptera, Syrphidae), Попов Г. В. (1997)
Мартынов В. В. - Фауна пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) городских и целинных территорий Юго-Востока Украины (1997)
Мартынов В. В. - Преимагинальные стадии Caccobius schreberi (L.) (Coleoptera, Scarabaeoidea) (1997)
Михайлов В. А. - Новый вид рода Bembidion (Coleoptera, Carabidae) из Киргизии (1997)
Гильденков М. Ю. - Два новых для науки вида рода Carpelimus Leach (Coleoptera, Staphylinidae) с Юга Украины (1997)
Перепечаенко В. Л. - Новый вид рода Symphya Foerster (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae: Dacnusini) из Украины (1997)
Касаткин Д. Г. - Жуки-усачи (Cerambycidae) (Часть 2). Материалы к фауне жесткокрылых (Сoleoptera) Северного Кавказа и Нижнего Дона, Арзанов Ю. Г. (1997)
Пак О. В. - Некоторые интересные находки чешуекрылых из заповедника "Каменные Могилы" и его окрестностей (1997)
Дубовиков Д. А. - Новые для фауны России виды муравьёв (Hymenoptera, Formicidae) из Дагестана (1997)
Кириченко М. Б. - До вивчення фауни турунів (Сoleoptera, Carabidae) Північно-Східного Лісостепу України (1997)
Кузьменко Н. В. - Трофічні зв'язки турунів (Coleoptera, Сarabidae) (1997)
Наглов В. А. - Гамазовые клещи (Mesostigmata, Gamasinа) лесной подстилки в Харьковской области (1997)
Штирц А. Д. - О питании орибатидных клещей (Acariformes, Oribatei) мицелием грибов (1997)
Дворник В. Я. - Количественное гистохимическое исследование активности неспецифических фосфатаз внутренних органов мошки Wilhelmia salopiensis Edw. (Diptera: Simuliidae) в преимагинальных фазах развития. Сообщение I. Пищеварительная система и слюнные железы, Усова З. В. (1997)
Покозий И. Т. - Эффективность бензойной кислоты против ядерного полиэдроза тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Кириченко И. А., Алексеницер М. Л. (1997)
Покозий И. Т. - Некоторые физиологические реакции гусениц дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.) при питании консервированным кормом, Алексеницер М. Л., Березницкая Н. Н., Кубайчук В. П., Закордонец Л. А. (1997)
Горенская О. В. - Динамика биоэлектрических свойств клеточных ядер Drosophila melanogaster Meig. в условиях культивирования in vitro и при действии экдизона, Страшнюк В. Ю., Шахбазов В. Г., Какпаков В. Т. (1997)
Суханов С. В. - Биологические показатели семей тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), различных по уровню эмбриональной терморезистентности, Суханова И. П. (1997)
Злотін О. З. - Діагностика екологічного стану навколишнього середовища з використанням комах як біоіндикаторів, Бойчук Ю. Д., Без’язична О. В. (1997)
Галій А. І. - Новий підхід до вирішення питань племінної справи з дикими видами комах, Злотін О. З. (1997)
Галанова О. В. - Способ определения качества гибридной грены тутового шелкопряда, Злотин А. З. (1997)
Арнаудова К. Р. - Изменчивость и корреляция количественных признаков некоторых перспективных местных и интродуцированных пород тутового шелкопряда при их исследовании в селекционных программах, Греков Д., Петков Н., Бойчук Ю. Д., Злотин A. 3. (1997)
Злотін О. З. - Вплив коконів-"глухарів" в племінних партіях на якість грени, Кириченко В. М., Залізняк Н. П., Петрова Н. В., Галанова Ю. С., Молодих О. В. (1997)
Бойчук Ю. Д. - К методике определения восстановительной активности гемолимфы тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Злотин А. З. (1997)
Закари М. У. - Синхронность массовых размножений вредных насекомых, Белецкий Е. Н. (1997)
Закари М. У. - Резкие изменения солнечной активности и массовые размножения саранчовых (1997)
Мансур Абу Шибли - О гибели гусениц и куколок яблонной моли в период их развития (1997)
Мансур Абу Шибли - О "скрытой" вредоносности яблонной моли (1997)
Шаруда Г. И. - Особенности развития стеблевого мотылька Ostrinia nubilalis НВ. в Северо-Восточной Лесостепи Украины, Башир Шефу Маман (1997)
Хасан Мохамад Махмуд - Вредная черепашка в странах Ближнего и Среднего Востока (1997)
Хасан Самер - Цикличность массовых размножений яблонной плодожорки, Белецкий Е. Н. (1997)
Худжери Хусейн - Закономерности массового размножения и прогноз появления озимой совки, Белецкий Е. Н. (1997)
Василиу Василис Андреа - О некоторых особенностях развития яблонной плодожорки первого поколения в 1997 году (1997)
Статут Українського Ентомологічного Товариства (1997)
Грамма В. М. - До 100-річчя з дня народження Дори Самійлівни Шапіро – професора Харківського університету (1997)
Правила для авторов (1997)
Панченко В. Г. - Інформаційно-цифровий неопротекціонізм у політиці економічного патріотизму: новий інструмент фрагментації цифрової економіки (2018)
Ковальчук С. П. - Факторні системи як елемент аналітичного забезпечення фінансового менеджменту (2018)
Чуницька І. І. - Детермінанти методологічного забезпечення стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку у контексті актуальних потреб сучасності (2018)
Салайчук О. М. - Інвестиційні інструменти фінансового механізму гарантування у системі автотранспортного страхування (2018)
Вітько Д. О. - Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках єс (2018)
Сіцінський А. С. - Деякі питання удосконалення механізмів демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України, Вичалківська Ю. С. (2018)
Вилгін Є. А. - Реформування інвестиційно-будівельного комплексу регіону (2018)
Качний О. С. - Економічні засади утвердження збалансованого регіонального розвитку в Україні (2018)
Черкаска В. В. - Критерії сталого розвитку аграрного сектору (2018)
Федорчак В. В. - Аналіз й оцінка особливостей функціонування організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Гбур З. В. - Заходи щодо підвищення економічної безпеки України (2018)
Нерсесян Г. А. - Медіаграмотність молоді — запорука протидії інформаційній агресії (2018)
Віленський А. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку державного регулювання акредитації закладів охорони здоров'я в Україні (2018)
Сайкевич М. І. - Проблеми оцінки ефективності політики регіонального розвитку, Симоненко Л. І., Захаріна О. В. (2018)
Дяченко О. П. - Структурно-функціональний аналіз механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні (2018)
Чаплай І. В. - Методичне забезпечення соціально-громадянського діалога: міжнародний досвід (2018)
Юринець З. В. - Державне регулювання та фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, Петрух О. А. (2018)
Якобчук В. П. - Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства, Тищенко С. В., Пугачова Н. С. (2018)
Вовк Т. В. - Застосування фінансового механізму державного управління екологічною освітою в умовах нової освітньої субвенції, Зима О. О. (2018)
Баюк М. І. - Удосконалення процесу формування та реалізації політики державної безпеки в гуманітарній сфері України (2018)
Збираник Ю. В. - Принципи і особливості розвитку комунікаційної політики європейського союзу (2018)
Якименко С. В. - Концептуальні засади становлення інноваційного механізму державного управління в Україні (2018)
Бараненко В. О. - Вагова оптимізаціястиснутої ортотропної циліндричної оболонки за умов трьох граничних станів, стохастичної і нечіткої невизначеності навантаження, Волчок Д. Л. (2017)
Будак В. Д. - Розв’язування задачі про вільні коливання некругової циліндричної оболонки на основі методу скінченних елементів, Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2017)
Власов О. И. - Численное исследование свободных колебаниймногослойных армированных оболочек с присоединенными твердыми телами (2017)
Гарт Э. Л. - Комп’ютерне моделювання поведінки пластини з двома ромбовидними отворами, Різник В. О. (2017)
Гудрамович В. С. - Про вплив форми підкріплень на напружено-деформований стан циліндричної оболонки з видовженими прямокутними отворами, Гарт Е. Л., Марченко О. А. (2017)
Захаров О. В. - Числовий аналіз раціональних параметрів конструкції вежі для імітації навантаження ракетного стартового комплексу, Дзюба А. П. (2017)
Клименко М. І. - Термопружні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з трансверсально-ізотропними матрицею і волокном, Гребенюк С. М., Богуславська А. М. (2017)
Кононов Ю. Н. - Колебания неограниченной многослойной идеальной жидкости, разделенной упругими пластинами, Шевченко В. П. (2017)
Лимарь А. А. - Об упрощении частотных уравнений в задаче о колебании прямоугольной пластины, разделяющей идеальные жидкости разной плотности в прямоугольном канале (2017)
Погребняк Р. П. - Динамічні властивості пружної системи приводу важкого карусельного верстата для обробки залізничних коліс (2017)
Погребной О. В. - Определение наиболее вероятного места повреждения биомеханической конструкции по данным пассивного эксперимента (2017)
Сосонна А. О. - Вплив взаємного розташування отворів на напружено-деформований стан тонкостінних елементів конструкцій (2017)
Чопоров С. В. - Підхід до геометричного моделювання в паралельних обчислювальних системах зі спільною пам’яттю, Аль-Атемнех Б. Г. М., Гоменюк С. І. (2017)
Вимоги до рукопису, що направляється до збірника "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій" (2017)
Вихідні дані (2017)
Гошовська В. А. - Збереження і зміцнення соборності як пріоритет модернізації Української держави, Пашко Л. А. (2016)
Кальниш Ю. Г. - Розвиток теорії суспільної солідарності в сучасній політичній доктрині української соборності (2016)
Газізов М. М. - Теоретико-методологічний компонент політичного маркетингу (2016)
Марчук Р. П. - Порівняльний аналіз парламентаризму в Республіці Македонія та Україні, Плугіна Є. П (2016)
Ворона П. В. - Особливості місцевих виборів 2015 року на Полтавщині (2016)
Кобржицький В. В. - "Двійник” як виборча технологія в Україні: особливості, дієвість, перспективи, Романюк О. В. (2016)
Ткач О. І. - Інституційні загрози стабільності нових демократій (2016)
Чабанна М. В. - Роль політичного опортунізму у формуванні політики-економічних циклів (2016)
Саух Ю. П. - Особливості державного управління в умовах суспільства перехідного типу, Плужніков М. Б. (2016)
Васильчук Є. О. - Особливості формування радикалістської картини світу субкультури панків, Чернова Л. П. (2016)
Polishchuk I. V. - Peculiar features of Ukrainian national mentality in international politics (2016)
Семке Н. М. - Гендерний розрив при формуванні Верховної Ради України (2016)
Гнатюк М. М. - Взаємозв’язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні (2016)
Тарасенко К. В. - Характеристика конституційного закріплення правового статусу координаційних органів з питань національної безпеки при главах зарубіжних країн (2016)
Ткач А.О. - Роль "м’якої сили” в зовнішній політиці Бразилії (на прикладі відносин США та Бразилії) (2016)
Аберніхіна І. Г. - Зниження собівартості виробництва послуг підприємства теплового господарства за рахунок інвестиційної програми, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2018)
Аверіхіна Т. В. - Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах, Пейчева Л. В. (2018)
Бабій І. В. - Місце контролінгу показників ЗЕД у прогнозуванні обсягів розширення сегментів зовнішнього ринку (2018)
Бєлобородова М. В. - Особливості впровадження екологічної відповідальності в стратегію розвитку промислових підприємств (2018)
Бугаєнко Н. М. - Тенденції змін стану національного конкурентного середовища (2018)
Буколова В. В. - Передумови оцінювання соціально-економічної безпеки регіону (2018)
Васюник Т. І. - Амортизаційний складник у системі відтворення основного капіталу в зарубіжних країнах (2018)
Вітько Д. О. - Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності українських аграрних підприємств (2018)
Гаєвський В. В. - Необхідність маркетингу в системі управління та впровадження бенчмаркінгу як ефективної маркетингової стратегії підприємств (2018)
Газуда Л. М. - Міжнародний досвід забезпечення розвитку сільських територій, Герцег В. А. (2018)
Дубовик Т. В. - Міжнародна електронна торгівля, Гамова І. В. (2018)
Гаращук О. В. - Нові підходи до забезпечення якості освіти в контексті формування європейського освітнього простору, Куценко В. І. (2018)
Гончар М. Ф. - Сутність та характеристика інструментів стрес-менеджменту на підприємствах (2018)
Горбачова О. М. - Шляхи розширення фінансування банків, Сухопер Я. І. (2018)
Горшкова Л. О. - Розвиток винного туризму як спеціалізованого виду туристичної діяльності (2018)
Гріненко А. Ю. - Визначення факторів та прогнозування показників економічної безпеки держави (2018)
Грущинська Н. М. - Тенденції геоекономічної конкуренції: міжнародна спеціалізація та геополітика (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Сучасні кризові явища в банківській системі України та шляхи їх подолання, Тузова К. О. (2018)
Гук О. В. - Інноваційні підходи до застосування інтернет-комунікацій у маркетинговій діяльності підприємства, Тищенко О. М. (2018)
Гуштан Т. В. - Матричний аналіз асортиментної політики спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Денисов О. Є. - Основні методи механізму забезпечення економічної безпеки галузі (2018)
Духновська Л. М. - Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління, Павлов В. С. (2018)
Єлейко І. В. - Порівняльний аналіз ефективності використання моделей управління трудовими ресурсами, Остапів Х. П. (2018)
Жиленко К. М. - Систематизація та аналіз моделей поведінки ТНК у сучасних умовах глобалізації (2018)
Кайдаш О. В. - Особливості організації інвестиційного ринку в Україні (2018)
Петренко В. С. - Мотивація створення спільних підприємств в умовах глобалізації економіки, Карнаушенко А. С. (2018)
Касич А. О. - Теоретичні основи управління процесами модернізації (2018)
Колупаєва І. В. - Методологічний базис формування та капіталізації синтезованого капіталу (2018)
Кондукоцова Н. В. - Програмування розвитку реального сектору економіки в контексті результативності державної політики (2018)
Лазнева І. О. - Аналіз загальної концепції та структури ринку страхування експортних кредитів (2018)
Леоненко П. М. - Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції, Краус Н. М., Краус К. М. (2018)
Маказан Є. В. - Основи методології стратегічного управління (2018)
Мардус Н. Ю. - Процес товарно-грошових відносин у концепції дослідження внутрішнього ринку товарів (2018)
Мартин О. М. - Пожежна та економічна безпека Західного регіону: їх аналіз та взаємозв’язок (2018)
Мастюк Д. О. - Організаційне забезпечення процесу запровадження стратегій управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств (2018)
Меліхова Т. О. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" (2018)
Вихідні дані (2018)
Чаплай І. В. - Формування довіри між органами державної влади та громадськістю в незалежній Україні (2017)
Коваль Н. В. - Забезпечення впорядкування допоміжних структур при Президентові України на законодавчому рівні, Пухтинський М. О. (2017)
Подскальна О. А. - Розвиток наукової думки щодо організації цивільного захисту як складової національної безпеки держави (2017)
Губар О. В. - Понятійно-категорійний апарат дослідження державного управління у сфері біологічної безпеки (2017)
Федоренко В. Л. - Державне фінансування діяльності політичних партій як чинник розбудови модерної партійно-політичної системи в Україні (2017)
Федорчак О. В. - Проблеми державного інвестування в Україні (2017)
Криштоф Н. С. - Проблеми впровадження конкурентоспроможної економічної моделі в Україні: державно-управлінський аспект (2017)
Комаров О. В. - Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи (2017)
Соколовська Н. І. - Удосконалення механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні енергетичної безпеки регіонів (2017)
Потеряйко С. П. - Вплив рівня підготовки органів державного управління на стан природної та техногенної безпеки в Україні (2017)
Пірен М. І. - Просвітницька робота в територіальній громаді шляхом позитивних маніпулятивних впливів (2017)
Тарасенко Т. М. - Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн (2017)
Глущенко Ю. А. - Партиципаторний бюджет як інноваційний інструмент управління на місцевому рівні (2017)
Горбатюк С. Є. - Міжнародні неурядові організації як суб’єкти забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Мартиненко Н. В. - Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України (2017)
Барило О. Г. - Підходи до дослідження функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2017)
Оніщенко Н. М. - Проблеми поняття, сутності та природи права (2011)
Головко О. М. - Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII-XVIII століть (2011)
Скрипнюк О. В. - Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади (2011)
Кучерявенко М. Н. - Правова природа процедурного регулювання оподаткування (2011)
Щербина В. С. - Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання (2011)
Сібільов Д. М. - Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції (2011)
Бобкова А. Г. - Господарсько-правові питання розвитку підприємств гірничодобувної галузі (2011)
Андрейцев В. А. - Розвиток правового регулювання договірних відносин на виконання науково-дослідних робіт (2011)
Носік В. В. - Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника на землю від імені Українського народу (2011)
Уркевич В. Ю. - Про інвестиційні правовідносини у сфері сільського господарства (2011)
Марочкін І. Є. - Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку (2011)
Радзієвський В. О. - Кримінальна субкультура як суспільна реальність (2011)
Міщенко Т. М. - Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг (2018)
Наконечна Т. В. - Впровадження маркетингових та логістичних методів у сферу поводження з побутовими відходами, Мастеляк Л. В. (2018)
Олієвська М. Г. - Фінансування освіти в контексті відтворення людського капіталу (2018)
Осадчук І. В. - Логістичні аспекти управління сімейними фермерськими господарствами в Україні, Боліла С. Ю. (2018)
Павлова І. О. - Маркетингова стратегія просування бренду сільських територій Південного регіону (2018)
Панасюк В. М. - Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу для стабілізації інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Паустовська Т. І. - Регулювання ринку праці в умовах сучасної світової конкуренції (2018)
Петрик І. В. - Інвестування в аутсорсинг людських ресурсів: актуальність сьогодення (2018)
Плотнікова М. Ф. - Стратегічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень (2018)
Полятикін C. O. - Основні фактори розвитку інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів України (2018)
Петренко В. П. - Модель функціонально-орієнтованого управління і оцінки розвитку людських ресурсів підприємства, Псюк Р. М. (2018)
Редько К. Ю. - Специфіка планування регіонального розвитку зон Китаю та їх досвід для українських зон (2018)
Рубан Т. С. - Особливості маркетингової діяльності на глобальному ринку продовольства (2018)
Sáiensus M. A. - Rozwój systemów logistycznych w innowacyjną gospodarce (2018)
Сас Л. С. - Показники ефективності процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств як складова частина їх інноваційного розвитку (2018)
Сєрікова А. А. - Методичний інструментарій антикризового управління підприємствами машинобудівного комплексу (2018)
Скупейко В. В. - Інституційні особливості функціонування та забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Сотниченко В. М. - Організаційно-методологічні засади адаптивної системи захисту економічної безпеки телекомунікаційного підприємства (2018)
Старинець О. Г. - Методи фінансового аналізу діяльності підприємств у системі антикризового управління (2018)
Стоянець Н. В. - Інституційні пастки та їх вплив на сталий розвиток аграрного сектора економіки України (2018)
Стройко Т. В. - Туристичний досвід В’єтнаму: уроки для України (2018)
Сухоруков А. І. - Інституційні та комунікаційні механізми міжнародної економічної конвергенції України, Сухорукова О. А. (2018)
Трут О. О. - Структура вартості організації як концептуальна основа вимірювання її результативності (2018)
Халімон Т. М. - Прогнозування конкурентного розвитку телекомунікаційних підприємств: методологічний вимір (2018)
Хмарська І. А. - Бізнес-планування та необхідність його розроблення для агропромислового комплексу України, Гришина Л. О. (2018)
Хомюк Н. Л. - Особливості формування категорії "сільські території" (2018)
Cisko L. - Vplyv právnych noriem a ekonomických faktorov na procesy v národnom hospodárstve (2018)
Чжан Минцзюнь - Исследование понятия и развития Интернет-финансов (2018)
Швець Ю. О. - Ризики в діяльності промислових підприємств: види, методи оцінки та заходи подолання ризику (2018)
Шедяков В. Е. - Рефлексивный контроль производственной деятельности в переходный период (2018)
Штогринець Н. В. - Об’єктивні передумови та основні характеристики фінансового контролю, Кускова В. Г. (2018)
Ядранський Д. Н. - Трансформація патерналізму в державах пострадянського простору (2018)
Якубовський С. О. - Розвиток банківської системи Австрії в умовах глобалізації, Ломачинська І. А., Хаддад К. Б. (2018)
Ярема Л. В. - Економічний потенціал сільського господарства Тернопільської області та можливості його ефективного використання, Замора О. І. (2018)
Ясінецька І. А. - Створення муніципальної інформаційної системи міста за допомогою ГІС-технологій, Кушнірук Т. М., Лобанова О. П. (2018)
Вихідні дані (2018)
Приступенко Т. О. - Влада і свобода преси в Украіні (2017)
Бойко А. А. - Політика і релігія в медіа України: концепції і домінанти (2014–2016 рр.) (2017)
Астапцева Х. А. - Історія моди у традиційних та новітніх медіа (досвід Украіни та англомовних країн) (2017)
Мамалига А. I. - Майстер дослідницьких пошуків, які випереджали час (пам’яті В. Ф. Святовця) (2017)
Грицук Н. А. - Лексико-фразеологічні можливості української мови (рецензія на навчальний посібник Мариненко І. О. Лексикологія української мови: Практикум. Київ: ВПЦ Київський університет, 2017. 159 с.) (2017)
Сазонова Ю. О. - Використання інноваційних технологій у вищому навчальному закладі (на прикладі викладання дисципліни "Технічні засоби медійного виробництва" в Українському гуманітарному інституті) (2017)
Науменкова С. В. - Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні, Міщенко В. І., Міщенко С. В. (2017)
Agres O. H. - Realities and prospects of Ukraine banking system, Sodoma R. I., Sadura O. B. (2017)
Бала Р. Д. - Тенденції та перспективи розвитку інтернет–банкінгу в Україні, Бондаренко Л. П. (2017)
Hontar D. D. - Motives of realization of agreements of mergers and acquisitions in the banking sector of Ukraine, Tropitsyna Y. S., OstapenkoV. M. (2017)
Загурський О. М. - Сутність репутаційних ризиків та особливості управління ними у банківському секторі (2017)
Klokar O. O. - The role of financial control services employees in formation of the agricultural enterprises’ credit policy (2017)
Музика–Стефанчук О. А. - Взаємовідносини ЄС, Азії, США та України у банківській сфері: проблеми розвитку та уніфікації законодавчої термінології, Губерська Н. Л. (2017)
Сидорова О. В. - Ринок банківських послуг в Україні та механізми його дослідження, Демченко А. М. (2017)
Уткіна О. В. - Проблема належного виявлення ступеня ризику відмивання незаконно отриманих доходів банківськими установами України (2017)
Азаренкова Г. М. - Удосконалення бізнес–процесу залучення додаткових ресурсів, необхідних для підвищення фінансового потенціалу страхової компанії, Головко О. Г., Добровольська І. О., Журавель Т. М. (2017)
Achkasova S. A. - International rating agencies approaches to the evaluation of insurance companies, Andriichenko Zh. O., Smoliak V. A. (2017)
Boiko M. G. - The crowdfunding technology in development of the national tourism system, Vedmid N. I., Okhrimenko A. G. (2017)
Bondarchuk M. K. - Research on the problemmatics of anti-crisis innovations financing in business structures, Druhov O. O., Voloshyn О. P. (2017)
Vaganova O. V. - Tax potential of the region, peculiarities of its development and implementation, Soloviova N. E., Bikanova N. I., Melnikova N. S. (2017)
Didukh O. V. - Management of outsourcing risks in the process of enterprise financial activity, Partyn H. O., Zaderetska R. I. (2017)
Дубас Р. Г. - Економіко–правові та фінансові аспекти розвитку національного господарства України: управління ефективністю та результативністю, Сердюк В. П., Сердюк Є. В. (2017)
Zakharkin O. O. - Stakeholder approach to the value–based management of the enterprise innovation activity, Zakharkina L. S. (2017)
Квасницька Р. С. - Практичні аспекти формування оптимальної структури капіталу підприємств (2017)
Kolenda N. V. - Production capacity management in the context of provision of economic safety of the enterprise, Cherchyk L. N., Matviichuk N. M., Kolosok A. M. (2017)
Клемпарський М. М. - Використання страхування у створенні механізму запобігання банкрутства підприємств, Косарєва І. П. (2017)
Kruglova O. A. - Methodological principles of estimating efficiency of merger and acquisition processes of enterprises, Zubkov S. O. (2017)
Кузнецова С. А. - Чи є бухгалтерський облік універсальної мовою бізнесу: кейс для фінансового управлінського контролю, Кузнецов А. А. (2017)
Makarchuk I. - Modern state and ways of improving debt safety of Ukraine, Perchuk O., Yaremenko L. (2017)
Navickas V. - Cyber–physical systems expression in industry 4.0 context, Kuznetsova S., Gruzauskas V. (2017)
Насібова О. В. - Фінансування видатків на соціальний захист громадян з державних цільових фондів (2017)
Руденко В. В. - Консолідоване оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії, Волощук Р. Є. (2017)
Смовженко Т. С. - Агентські витрати як фінансові передумови появи корпоративних конфліктів, Денис О. Б. (2017)
Stepanova A. - Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of "MRIYA AGRO HOLDING"), Horbas I., Davydova O. (2017)
Соколова А. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві України, Юрко Т. С., Клименко В. І. (2017)
Temchenko O. A. - Substantiation for mining and concentrating enterprises’ financial stability based on integral bankruptcy indicators, Kryshtopa I. I. (2017)
Черничко Т. В. - Досвід податкових реформ у Польщі та Грузії в контексті удосконалення податкової політики України, Малець С. С., Кучінка Т. В. (2017)
Chyrva O. H. - Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises, Demchenko T. A., Chvertko L. A., Chyrva H. M. (2017)
Бобрицька Г. С. - Математичне моделювання прогнозу валютного курсу в Україні в умовах кризового стану, Петренко О. Є., Філатова Л. Д. (2017)
Bril M. S. - The methodical approach to determine the feasibility of utility tariffs for heat and water supply at the macroeconomic level, Pivavar I. V., Ponomarenko О. О., Lesnaya I. F., Morozova N. L. (2017)
Grosul V. A. - Development of the factor model for the development of the consumer market, Timchenko O. D. (2017)
Guryanova L. S. - Forecasting as a basic element of the corporations management system, Gvozdytskiy V. S., Klebanova T. S., Milevskiy S. V. (2017)
Копитко М. І. - Економіко–математичні методи та моделі в системі зміцнення соціальної компоненти економічної безпеки України, Вінічук М. В., Верескля М. Р. (2017)
Oliinyk V. - Formation and optimization of various portfolios models on the VaR indicator basis, Bielova I. (2017)
Fasolko T. N. - Economic and mathematical model of the distribution of the borrowed money as debt management tool, Chaikovska I. I. (2017)
Shkolnik I. О. - Economic modeling of assessment of Ukrainian banking system, Bukhtiarova A. G., Semenog A. U. (2017)
Барановський О. І. - Сутність трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки (2017)
Вовчак О. Д. - Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України, Миськів Г. В., Пасінович І. І. (2017)
Глущенко О. В. - Сталий розвиток України: можливості та загрози (2017)
Козирєва О. В. - Концепція просторового соціально–економічного розвитку регіонів в Україні, Євтушенко В. А., Демченко Н. В., Вельма С. В. (2017)
Кузнєцова А. Я. - Теоретична концепція таргетування цінової стабільності : ревізія засадчничих принципів провадження монетарного режиму, Кліщук О. В. (2017)
Крутова А. С. - Мультифункціональна модель опису фінансового капіталу в інтегрованому звіті, Нестеренко О. О. (2017)
Pererva P. G. - Financial and technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologies, Kosenko A. P., Kobielieva T. A., Tkachev M. M., Tkacheva N. P. (2017)
Фещур Р. В. - Стан і перспективи розвитку краудфандингової діяльності, Кузьмін О. Є., Скибінський О. С., Уголькова О. З. (2017)
Васильєва Т. А. - Інвестиції в розвиток системи освіти впродовж усього життя як дієвий фактор соціально-економічного розвитку, Лєонов С. В., Петрушенко Ю. М., Воронцова А. С. (2017)
Holubka S. M. - Financing actions ofenvironmental and economic development in Ukraine, Shtuler I. Y., Bilokursky R. R. (2017)
Kalynets K. - Evolution aspects of devolopement of corporate social responsibility (2017)
Kobushko I. - Ecological and economic evaluation algorithm of the reproduction of regional investment potential, Kobushko Ia. (2017)
Skrypnyk M. I. - Pension reform of Ukraine as a key to social security: threats and prospects, Vyhivska I. M., Grabczuk I. L., Hryhorevska О. О. (2017)
Khmyrov I. M. - Modern actual problems and prospects of financing of distance learning of personnel of Ukrainian companies on the basis of higher educational institutions, Dombrovska S. M., Shvedun V. O. (2017)
Плугін А. М. - До 100-річчя О. П. Мчедлова-Петросяна, Плугін А. А. (2017)
Ушеров-Маршак А. В. - Тринадцатый аспирант школы Мчедлова-Петросяна (2017)
Фишер Х.-Б. - Вспоминая Отара Петровича (2017)
Плугін А. А. - Дослідження впливу комплексної хімічної добавки, що забезпечує проникну дію, на фізико-механічні властивості ремонтної композиції на основі шлаколужного в’яжучого, Лютий В. А., Савчук Ю. Ю. (2017)
Вінниченко В. І. - Вплив фосфогіпсу на активність шлакового в’яжучого, Буцький В. О., Костюк Т. О., Плугін А. А., Брайцев Д. (2017)
Плугін А. А. - Підвищення міцності та водостійкості гіпсових в’яжучих нанодисперстними мінеральними добавками, Фішер Х.-Б., Борзяк О. С., Єфіменко А. С., Жигло А. А. (2017)
Трикоз Л. В. - Дослідження взаємодій компонентів глиновмісних матеріалів методом інфрачервоної спектроскопії, Борзяк О. С., Савчук В. Ю. (2017)
Плугін А. А. - Дослідження заземлених екранів із електропровідних композицій як способу захисту від електрокорозії, Плугін О. А., Касьянов В. В., Конєв В. В., Плугин Д. А. (2017)
Бабич Є. М. - Особливості розрахунку косозавантажених елементів з використанням діаграм їх стану "момент-кривина", Ромашко В. М. (2017)
Гасій Г. М. - Скінченно-елементний аналіз НДС вузла з’єднання елементів верхнього пояса структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції (2017)
Дацун Ю. М. - Методи формування віртуальних виробництв з ремонту локомотивів (2017)
Вихідні дані (2017)
Шаломєєв В. A. - Магнієві сплави з підвищеним рівнем властивостей для імплантатів в медицині, Цивірко Е. І., Айкін М. Д. (2016)
Хижняк В. Г. - Азототитаноалітування сталей та твердих сплавів, Калашніков Г. Ю., Лазарев Н. С. (2016)
Пригунова А. Г. - Будова металевих розплавів і її взаємозв'язок з твердим станом, Петров С. С. (2016)
Бондаревський В. М. - Модифікування заевтектичного силуміну лігатурами з підготовленою дисперсною структурою, Нарівський А. В., Гаврилюк К. В., Бабюк В. Д., Жидков Є. А. (2016)
Опальчук А. С. - Термомеханічне зміцнення сталей з низькою стійкістю аустеніту, Поліщук А. В. (2016)
Христенко В. В. - Розрахунок температурних залежностей теплових ефектів за вільними енергіями фазметалевих систем, Омелько Л. Г. (2016)
Гнатуш В. А. - Дорошенко С. П. (До 85-річчя від дня народження), Лютий Р. В. (2016)
6 науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2016)
Пархомчук Ж. В. - Модифікування сталей з використанням генетичного впливу дисперсно-структурованих компонентів шихти (2016)
Богук Ю. О. - Термостабільність структури швидкогартованого наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву, Кравченко О. І., Биба E. Г. (2016)
Михнян О. В. - Комплексномодифікована ливарна кераміка при литті за моделями, що видаляються, Нейма О. В. (2016)
Бердова-Бушура О. В. - Вплив дробеструменевої обробки поверхні та відпалу на властивості втомленості сплаву γ -TiAl (2016)
Парусов Е. В. - Спадковий вплив показників якості безперервнолитої заготовки на структуроутворення високовуглецевого бунтового прокату (2016)
Большаков О. Є. - Структура та механічні властивості високоентропійних сплавів, отриманих механічним легуванням та спіканням під тиском , Чернявський В. В. (2016)
Каленчук М. В. - Аналітичний розрахунок витрати магнієвмісних реагентів для десульфурації чавуну (2016)
Верховлюк Г. А. - Метод визначення швидкості охолодження металевих розплавів (2016)
Верзілов О. - Дослідження руху потоків в кристалізаторі слябових МБЛЗ при роботі змінним рівнем (2016)
Железняк О. В. - Особливості взаємодії дрібнокристалічних модифікаторів з розплавами на основі міді, Левченко Ю. М. (2016)
Кравченко О. І. - Структура та фазовий склад квазікристалічного AL94FE3CR3 сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного стиску, Гущик Д. В. (2016)
Кондратюк С. Є. - Нові надходження. Книга "Дивосвіт металів", Геллер О. Л. (2016)
Панасюк Л. І. - Про домінуючу роль f-переходів у міждолинному розсіюванні в n-Si при температурі Т = 300 - 450 К, Коломоєць В. В., Божко В. В. (2012)
Кітик І. В. - Вплив легуючих атомів хімічних елементів І, ІІІ і IV груп на деякі фізичні властивостімонокристалів тетрарної сполуки AgGaGe3Se8, Мирончук Г. Л., Давидюк Г. Є., Якимчук О. В., Парасюк О. В., Хмель М. (2012)
Давидюк Г. Є. - Відпал електрично активних дефектів у нейтронно-опромінених монокристалах CdS, Данильчук С. П., Божко В. В., Шаварова Г. П. (2012)
Давидюк Г. Є. - Особливості фотолюмінесценції монокристалів тетрарної сполуки AgGaGeS4, Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Юрченко О. М., Данильчук С. П., Левчук І. А. (2012)
Давидюк Г. Є. - Особливості спектрів поглинання і фоточутливості монокристала тетрарної сполуки AgGaGeS4, Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Хвищун М. В., Данильчук С. П., Замуруєва О. В. (2012)
Давидюк Г. Є. - Ефективність інфрачервоної люмінесценції в стеклах системи Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3 при збудженні довжинами хвиль 532 та 980 нм, Галян В. В., Кевшин А. Г., Шевчук М. В., Воронюк С. В. (2012)
Шостак А. В. - Визначення методами Фур’є–Хартлі мікротопографічних параметрів фрактографічних поверхонь, Мельник Ю. А. (2012)
Хижун О. Ю. - Деякі термоелектричні властивості тетрарних шпінелей Cu2BIITi3S8 (BII–Cr, Mn, Fe, Co, Ni), Милян Ж. І., Воронюк С. В. (2012)
Шваліковський Д. М. - Коваріантність тензора Рімана на дотичному просторі де Сіттера (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема моделювання фазових трансформацій у релаксаційній оптиці (2012)
Trokhimchuk P. P. - To Question of Modeling of Mechanisms of Laser-Induced Destruction in Dielectrics and Semiconductors (2012)
Турбін А. Ф. - Середньоквадратичне відхилення від еталону моделі випадкової величини, побудованої за допомогою S-статистики, Ханін О. Г. (2012)
Лазаренко А. С. - Використання дидактичної матриці для розв’язування фізичних задач з теми "Рівняння фотоефекту" (2012)
Давидюк Г. Є. - Вплив атомів легуючої домішки міді на стабілізацію кластерів дефектів у нейтронно опромінених монокристалах CdS, Мирончук Г. Л., Шаварова Г. П., Якимчук О. В. (2012)
Давидюк Г. Є. - Рентгеностимульований відпал радіаційних дефектів у нелегованих монокристалах CdS, опромінених швидкими нейтронами, Мирончук Г. Л., Якимчук О. В., Шаварова Г. П. (2012)
Давидюк Г. Є. - Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25), Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Данильчук С. П., Божко В. В. (2012)
Бурбан О. В. - Анізотропія часів релаксації для ∆1-мінімуму зони провідності кристалів n-Ge (2012)
Кажукаускас В. - Вплив структурних дефектів технологічного походження на електричні та фотоелектричні властивості твердого розчину CuInSe2-ZnIn2Se4, Новосад О. В., Божко В. В., Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Герасимик О. Р., Вайнорюс Н., Яноніс В. (2012)
Новосад О. В. - Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-xZnxTe (x=0,04), Божко В. В., Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Герасимик О. Р. (2012)
Маслов В. П. - Вплив термостабілізації на достовірність оптичних вимірювань на основі явища поверхневого плазмонного резонансу, Самойлов А. В., Ушенін Ю. В., Дорожинський Г. В., Стеценко М. О. (2012)
Подолян А. О. - Вплив ультразвуку на відпал радіаційних дефектів у нейтронно-легованому кремнії (2012)
Сіжук А. С. - Теплоємність ідеального бозе-газу поблизу критичної температури, Бірук О. М., Шигорін П. П., Дмитрук І. П. (2012)
Сиротюк С. В. - Роль сильних міжелектронних кореляцій у формуванні електронного енергетичного спектра й магнітних властивостей легованого Mn кристала ScN, Швед В. М. (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема моделювання дифузійних процесів та процесів переносу випромінювання в релаксаційній оптиці, Дмитрук І. П., Пеньковський М. С. (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема взаємовпливу процесів нелінійної та релаксаційної оптики, Дмитрук І. П. (2012)
Герич М. С. - Генератриси розподілу екстремумів та їхніх доповнень для напівнеперервних зверху ґратчастих пуассонівських процесів на ланцюгу Маркова, Гусак Д. В. (2012)
Приходько В. В. - Математичні моделі якості цифрових телекомунікаційних мереж (2012)
Антонюк Б. П. - Представлення розв’язків задачі Коші для ієрархії ББГКІ несиметричної системи частинки в термостаті у вигляді розкладу за кумулянтами (2012)
Бондар М. В. - Життя Олени Іванівни Казімірчак-Полонської в системі земних та небесних координат (до 110-ї річниці з дня народження), Головіна Н. А. (2012)
Вдовічена О. Г. - Біоекономічний вектор розвитку світової господарської системи (2017)
Зибарева О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку підприємництва, Вербівська Л. В. (2017)
Лучик С. Д. - Проблеми мотивації молоді до професійного розвитку в умовах кризи, Лучик М. В. (2017)
Аксюк Я. А. - Техніко-економічні та організаційні передумови розвитку ринку зерна в україні (2017)
Андрейченко А. В. - Вчення про ноосферу та проблема впровадження безвідходного агропромислового виробництва (2017)
Яцура В. В. - Гармонізація ринкових перетворень в економіці україни (2017)
Багрій К. Л. - Особливості вибіркового методу статистики як інструменту управління якістю (2017)
Вардеванян В. А. - Проблемні аспекти формування іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Денисенко М. П. - Оцінювання рівня економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу , Колісніченко П. Т. (2017)
Замятіна Н. В. - Формування позитивного іміджу як фактор забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства (2017)
Маркіна І. А. - Методологічні засади потенціалу підприємства та його структуризація, Більовська О. О., Ганженко Д. О. (2017)
Маркіна І. А. - Особливості та складові організаційної культури аграрного підприємства, Кононенко І. О. (2017)
Маркіна І. А. - Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, Сьомич М. І., Ковалевська Н. В. (2017)
Нікульча В. А. - Мотиваційна взаємодія підприємства роздрібної торгівлі та споживача, Чаплінський Ю. Б. (2017)
Рилєєв С. В. - Класифікація послуг щодо поводження з твердими побутовими відходами в системі обліково-аналітичного забезпечення потреб управління (2017)
Романчук А. Л. - Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління на сільськогосподарських підприємствах (2017)
Гут Л. В. - Передумови обґрунтування доцільності формування кластерних утворень (на прикладі деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості карпатського економічного району) (2017)
Бабінська О. В. - Криптовалюта: правовий аспект (2017)
Гребеник К. В. - Бюджетне планування у системі державного регулювання економіки (2017)
Венгер Є. І. - Digital-маркетинг: cучасні тренди та переваги (2017)
Жалба І. О. - Перспективи застосування партизанського маркетингу підприємствами україни, Мартинюк К. С. (2017)
Зрибнєва І. П. - Маркетингові та соціально-економічні аспекти розвитку хостельного бізнесу в україні (2017)
Бабінська О. В. - Новітні тенденції розвитку освітніх технологій (2017)
Титул, зміст (2018)
Korobka S. - Exergy analysis of the operation of a solar dryer, Tolstushko N., Zaharchuk V., Tolstushko M. (2018)
Abdulin M. - Improvement of reliability of fire engineering equipment based on a jet-niche technology, Siryi O., Zhuchenko A., Abdulin A. (2018)
Doroshenko E. - Research into aero acoustic characteristics of two-row impellers of the axial compressor, Tereshchenko Yu., Lastivka I., Kudzinovs’ka I. (2018)
Volyanskaya Ya. - Analysis of possibilities for improving energy indicators of induction electric motors for propulsion complexes of autonomous floating vehicles, Volyanskiy S., Onishchenko O., Nikul S. (2018)
Lobov V. - Simulation of a gas and air flow exhausted by production equipment, Lobova K., Mytrofanov A., Mytrofanov V. (2018)
Krytikov G. - Improving power efficiency of pneumatic logistic complex actuators through selection of a rational scheme of their control, Strizhak M., Strizhak V. (2018)
Tkachov V. - Development of the algorithm for the automated synchronization of energy consumption by electric heaters under condition of limited energy resource, Gruhler G., Zaslavski A., Bublikov А., Protsenko S. (2018)
Filipchuk O. - Development of cleaning methods complex of industrial gas pipelines based on the analysis of their hydraulic efficiency, Grudz V., Marushchenko V., Myndiuk V., Savchuk M. (2018)
Abstract and References (2018)
Korobchynskyi M. - Model of distributed dynamic information system on the basis of the use of logical means (2017)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою, Стрепко І. Т., Медина Б. І., Лиса Н. К. (2017)
Луцків М. М. - Системи автоматичного керування із спрощеною версією нечіткого п-регулятора (2017)
Курка П. 3. - Вплив розмірності короткої фарбодрукарської системи на нафарблення растрових елементів квадратної форми (2017)
Луцків М. М. - Моделювання покриття тестової шкали фарбою у флексографічній друкарській системі послідовної структури, Сідікі О. С. (2017)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення сумою поліному й логарифмічного виразу з інтерполюванням, Пізюр Я. В, Андруник В. А. (2017)
Гавриш Б. М. - Особливості систем та методів структурного розпізнавання текстових зображень, Тимченко О. В., Борзов Ю. О., Тимченко О. О. (2017)
Лагун I. I. - Багатокритеріальна оптимізація вибору базових функцій в процесі малохвильового перетворення сигналів, Наконечний А. Й. (2017)
Buchma I. - Measurement of phase shift between harmonic signals using binary sampling (2017)
Дудикевич В. Б. - Захист систем радіочастотної ідентифікації за допомогою імпедансу, Собчук І. С., Ржобовчук Л. М., Гаранюк П. І., Гаранюк І. П. (2017)
Мельник М. Р. - Дослідження методів визначення часу реверберації Т20, Керницький А. Б. (2017)
Топольницький П. В. - Теоретичні дослідження впливу конструкції багатолезового різального інструмента на деформацію блоків, що виникає в процесі обрізування під час їх переміщення за коловою траєкторією, Ватуляк Ю. В. (2017)
Мельник М. Р. - Інформаційна модель бази даних акустичних матеріалів, Керницький А. Б. (2017)
Сторощук В. А. - Визначення шорсткості обробленої поверхні деталей машин із використанням пакету powergraph, Грінер Г. М., Падамар O. O., Шахбазов Я. О. (2017)
Abstracts (2017)
Вихідні дані (2017)
Кітик І. - Оптичні властивості кристалів Tl1-xIn1-xSnxS2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,3; 0,4; 0,5), Мирончук Г., Парасюк О., Данильчук С., Божко В., Замуруєва О. (2013)
Tretyak A. - Electronic structure of AgCd2GaS4, Bulatetska L., Bekenev V., Parasyuk O., Khyzhun O. (2013)
Замуруєва О. - Оптичні, електричні та фотоелектричні властивості кристалів Ag2In2Si(Ge)Se6, Мирончук Г., Парасюк О. (2013)
Брітавська О. - Вплив структури поверхні кристалів на спектри іонізаційно-стимульованої емісії (2013)
Давидюк Г. - Утворення хвостів щільності електронних станів біля країв зон в опромінених швидкими нейтронами монокристалах, Мирончук Г., Замуруєва О., Шаварова Г. (2013)
Кевшин А. - Особливості оптичних властивостей халькогенідних стекол та сильно дефектних монокристалічних халькогенідних сполук групи AIIBVI (2013)
Булатецька Л. - Проблеми моделювання неоднорідних систем у теорії перколяцій (2013)
Тrоkhimchuck P. - Problem of Coherence in Modern Theoretical Physics, Dmytruk I. (2013)
Шигорін П. - Проблема власних функцій та власних значень у теорії нерівноважних процесів у конденсованому бозе-газі, Дмитрук І. (2013)
Титул, зміст (2018)
Orobey V. - Stability of structural elements of special lifting mechanisms in the form of circular arches, Daschenko O., Kolomiets L., Lymarenko O. (2018)
Morhun S. - The influence of the blade feather constructional inhomogeneity on the turbine cooling blades stressstrain state (2018)
Slavinska O. - Investigation of the work of the road construction at the sites by pipe drenes from materials of different origin, Savenko V., Bubela A., Yaremov A. (2018)
Breslavsky D. - Numerical simulation of two-dimensional problems of creep crack growth with material damage consideration, Kozlyuk A., Tatarinova O. (2018)
Mittsel N. - Design of the laboratory bench for a hydrovolumetric-mechanical transmission of the tracked tractor (2018)
Kutsenko L. - Geometrical modeling of the shape of a multilink rod structure in weightlessness under the influence of pulses on the end points of its links, Semkiv O., Zapolskiy L., Shoman O., Ismailova N., Vasyliev S., Adashevska I., Danylenko V., Pobidash A. (2018)
Yatsun V. - On stability of the dual-frequency motion modes of a single-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer, Filimonikhin G., Haleeva A., Nevdakha A. (2018)
Abstract and References (2018)
Кажукаускас В. - Довготривала релаксація фотопровідності у твердих розчинах Cu1-xZnxInS2, Новосад О., Вайнорюс Н., Божко В., Сакавічюс А., Козер В., Яноніс В., Божко Н. (2013)
Божко В. - Випрямні та фотоелектричні властивості поверхнево-бар’єрних структур, отриманих термообробкою монокристалів Cu1-xZnxInSе2, Новосад О., Козер В., Божко Н., Кулик В. (2013)
Кевшин А. - Люмінесцентні властивості халькогенідних стекол, легованих рідкоземельними елементами (2013)
Новосад О. - Електричні, гальваномагнітні та термоелектричні властивості твердих розчинів PbSe–AgSbSe2, Божко Н., Змій О., Остапюк Т., Віскунець Л. (2013)
Кітик І. - Фотоіндуковані зміни поглинання та двопроменезаломлення в складних халькогенідних кристалах AgxGaxGe1-xSe2 (0,167 ≤ x ≤ 0,333), Мирончук Г., Замуруєва О. (2013)
Кажукаускас В. - Дослідження оптичних властивостей шаруватих кристалів Tl1-xIn1-xSixSe2, Мирончук Г., Замуруєва О., Парасюк О., Шаварова Г., Богданюк М. (2013)
Кітик І. - Дослідження фото- та термоіндукованого п’єзоелектричного ефекту в монокристалах AgxGaxGe1-хSe2, Мирончук Г., Данильчук С., Замуруєва О., Кримусь А. (2013)
Данілевська Н. - Синтез і дослідження фізичних властивостей дрібнодисперсних порошків Cd(OH)2 і CdO, Нечипорук Б., Новоселецький М., Татарин Б. (2013)
Сахнюк В. - Дослідження впливу зовнішнього магнітного поля на критичний струм джозефсонівських контактів для температур, близьких до критичної (2013)
Березюк Г. - Моделювання лазерно-індукованих інтерференційних структур, Трохимчук П. (2013)
Музика Л. - Точні розв’язки крайової задачі узагальненої системи Шіґесади–Кавасакі–Терамото (2013)
Антонюк Б. - Деякі властивості генератора ланцюжка рівнянь Боголюбова одновимірної системи виділеної частки в термостаті (2013)
Головіна Н. - Його любов чолом сягає неба. Клим Іванович Чурюмов, Панасюк І. (2013)
Кітик І. - Отримання а фотоелектричні властивості твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxSe2 (х = 0–0,25), Данильчук С., Мирончук Г., Мозолюк М., Божко В., Кримусь А. (2014)
Замуруєва О. - Кінетика релаксації фотопровідності в кристалах Ag2In2Si(Ge)Se6, Мирончук Г., Парасюк О., Шаварова Г. (2014)
Коваль Ю. - Особливості залежностей питомого опору в монокристалах n-Si, легованих Ge (2014)
Коваль Ю. - Вплив дефектів радіаційного походження на електричні властивості монокристалів антимоніду кадмію (2014)
Кунашев Д. - Разработка метода автоматической классификации клеток (2014)
Крівцов В. - Кавітація в колоїдних розчинах як метод модифікації властивостей полімерних матеріалів (2014)
Дмитрук І. - Вплив в’язкості на дисперсію звуку в просторово-однорідному конденсованому бозе-газі, Шигорін П., Свідзинський А. (2014)
Трохимчук П. - Моделирование процессов и явлений релаксационной оптики. Кристаллооптические аспекты (2014)
Трохимчук П. - Моделювання процесів релаксаційної оптики в арсеніді індію, Петрович Д., Березюк Г., Пеньковський М. (2014)
Хоровець В. - Квантова геометродинаміка й однорідність простору-часу. Однорідно стаціонарний спіновий Всесвіт (2014)
Сировацький О. - Про збурення самоспряжених операторів при умові кратного спектра (2014)
Сировацький В. - Про функціональні моделі комутативних систем операторів у просторах Л. де Бранжа (2014)
Мальченко С. - Дослідження світлового забруднення нічного неба, Слюсаренко М. (2014)
Наші автори (2014)
Kovela I. M. - Optimization of discrete PID-algorithms structure, Viter O. S., Ivaniuk O. O., Vlakh-Vyhrynovska H. I. (2017)
Луцків M. M. - Денормалізація управління у системах з нечітким регулятором (2017)
Луцків M. M. - Синтез двопараметричного автотипного тоновідтворення коротких фарбодрукарських систем послідовної структури, Курка П. 3. (2017)
Луцків M. M. - Модель автотипної тонопередачі растрових зображень флексографічної друкарської системи послідовної структури, Сідікі О. С. (2017)
Казьмірович O. Р. - Модернізація інформаційно-керуючого пристрою лакувальних машин на базі програмованого логічного контролера (2017)
Модла P. М. - Автоматизація діагностування електронних систем запалювання бензинових двигунів автомобілів, Падельчак A. T., Вітер О. Т., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. (2017)
Верхола М. І. - Визначення математичної моделі передавання фарби на матеріал, що задруковується за результатами експериментальних даних, Пайовик У. П. (2017)
Коляда Р. В. - Локалізація характеристичних коренів регулярних матричних многочленів, Мельник О. М. (2017)
Neroda T. - Techniques of designing of client-server platform for learning experiment with integration of the manufacturing telemetry, Shepita P. (2017)
Олійник P. В. - Проектування структури генератора сіток для підготовки веб-інтерфейсу (2017)
Stakhiv R. I. - Analysis and perspectives for the development of digital synthesizers of direct synthesis of frequency, Maksymovych V. M., Stakhiv M. Yu. , Ivaniuk O. O. (2017)
Modla R. M. - Chip-tuning method of electronic control systems of the automotive internal combustion engine, Brytkovskyi V. M., Pavelchak A. G., Sorochynsky O. M. (2017)
Мельник М. Р. - Проектування всеспрямованого джерела звуку для автоматизації процесу акустичних вимірювань, Винарович Р. І., Гасниця Т. Р., Керницький А. Б. (2017)
Ivaskiv R. R. - Design of the web interface of the reviewer of confidential library funds (2017)
Мичуда Л. 3. - Підвищення точності вимірювання віддалі до об’єкта, Погребенник В. Д. (2017)
Барановський І. В. - Проблема стандартизації параметрів передачі градації на приграничних ділянках тонового діапазону растрових зображень на офсетній автотипній репродукції (2017)
Лиса Н. К. - Моделі резонансної взаємодії при лазерному контролі динаміки випаровування хімічних компонент клею в процесі сушіння поліграфічної продукції, Сікора Л. С., Стрепко І. Т., Федина Б. І. (2017)
Пушак А. С. - Люмінесцентні властивості крсталічної системи NаІ-LаІ3-Се, Пушак Я. С., Вістовський В. В., Мягкота С. В., Демків Т. М., Волошиновський А. С. (2017)
Прохоронеко С. В. - Система виявлення скритих дефектів в поверхневих шарах з використанням метода неруйнівного контролю, Кавин Я. М., Петрів Р. І. (2017)
Popadyn R. S. - Benchmarking of camera-based respiration monitoring algorithms, Nakonechnyy R. A. (2017)
Ковальський Б. М. - Керування каналом чорної фарби в цифрових технологіях кольороподілу, Занько Н. В., Писанчин Н. С., Шовгенюк М. В. (2017)
Abstracts (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Вітання з Днем геолога (2018)
Бакаржієв А. Х. - Історія створення сировинної бази урану України, Лисенко О. А. (2018)
Костенко М. М. - Структурно-морфологічні особливості зруденіння та рудна мінералізація Вербинського рудопрояву молібдену, Кондратенко П. А. (2018)
Гейко Ю. В. - Методи пошуків родовищ алмазів на прикладі Новоград-Волинської площі Українського щита, Приходько В. Л., Філіпович В. Є., Мичак А. Г., Шевчук Р. М. (2018)
Люта Н. Г. - Особливості розподілу важких металів у донних відкладах річок України (2018)
Вуль М. Я. - Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України, Зур’ян О. В., Старинський В. О. (2018)
Лазарук Я. Г. - Методика прогнозування теригенних порід-колекторів (на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини), Дем’яненко І. І. (2018)
Рудько Г. І. - Значення геологічних даних під час планування гідророзривів пластів, Старосельський Є. М., Мармалевський Н. Я., Тіпусяк В. О., Авакян Е. Р. (2018)
Титул, зміст (2018)
Budanov P. - Improving the reliability of information-control systems at power generation facilities based on the fractal-cluster theory, Brovko K., Cherniuk A., Vasyuchenko P., Khomenko V. (2018)
Velychko O. - Testing of measurement instrument software on the national level, Gordiyenko T., Hrabovskyi O. (2018)
Klymenko I. - Formalization of the concept of adaptive tasks mapping in the reconfigurable computers on FPGA, Tkachenko V., Serhienko A., Kulakov Y. (2018)
Liubarskyi B. - Determining electrical losses of the traction drive of electric train based on a synchronous motor with excitation from permanent magnets, Demydov О., Yeritsyan B., Nuriiev R., Iakunin D. (2018)
Pospelov B. - Development of communication models of wireless environment in emergency situations, Petukhova O., Meleshchenko R., Gornostal S., Shcherbak S. (2018)
Stepanenko O. - Development of the method for decomposition of superpositions of unknown pulsed signals using the second-order adaptive spectral analysis, Oliinyk A., Deineha L., Zaiko T. (2018)
Trunov A. - Recurrent network as a tool for calibration in automated systems and interactive simulators, Malcheniuk A. (2018)
Khudov H. - Method for the detection of small-sized air objects by observational radars, Zvonko A., Kovalevskyi S., Lishchenko V., Zots F. (2018)
Kliuiev S. - Experimental study of the method of locomotive wheel-rail angle of attack control using acoustic emission (2018)
Abstract and References (2018)
Коломоєць В. - Анізотропія тензорезистивних ефектів у сильно легованих кристалах p-Si(B) в області σ2-провідності, Панасюк Л., Єрмаков В., Федосов С. (2014)
Федосов С. - Взаємодія компонентів AgSbSe2 і PbSe й термоелектричні властивості твердих розчинів на їх основі, Божко Н., Новосад О., Остап’юк Т., Змій О., Торчинюк П., Олексеюк І., Іллюшко Н. (2014)
Кажукаускас В. - Механізми проходження струму в монокристалах CuInX2−ZnIn2X4 (X–S, Se) за низьких температур, Новосад О., Божко В., Парасюк О., Божко Н., Вертеліс В., Махновець Г., Некрошюс А. (2014)
Zamurujeva O. - Hopping conductivity in Tl1-xIn1-xSixSe2 single crystals, Myronchuk H., Parasyuk O., Shavarova H., Piskach L. (2014)
Кітик І. - Термо- та фотоіндукований п’єзоелектричний ефект у монокристалах AgxGaxGe1-xSe2 (0,166 < x < 0,25), Кримусь А., Семенюк Т. (2014)
Шигорін П. - Квазікласичні рівняння в теорії струмових станів у надпровідникових структурах (2014)
Дмитрук І. - Нульовий звук у конденсованому газі Бозе, Шигорін П. (2014)
Музика Л. - Побудова точних розв’язків узагальненого рівняння тонких плівок (2014)
Березюк Г. - Залежність орієнтації поверхневих періодичних структур від типу поляризації випромінювання (2014)
Трохимчук П. - Проблеми створення теорій відкритих систем (2014)
Трохимчук П. - Проблеми моделювання дифузійних процесів у релаксаційній оптиці, Пеньковський М., Березюк Г. (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2018)
Ястремський О. І. - Поведінка в групі: застосування до фіскальної децентралізації (2018)
Юхименко Я. В. - Інституціональна модернізація архітектоніки національної бюджетної системи (2018)
Корнєєва Ю. В. - Приватизаційні компенсаційні гарантії як інструмент залучення приватних іноземних інвестицій до державного сектору, Кузькін Є. Ю. (2018)
Пйонтко Н. Б. - Державно-приватне партнерство в системі інструментів вирівнювання регіонального розвитку (2018)
Ухналь Н. М. - Бюджетна безпека країни в умовах загострення фіскальних ризиків (2018)
Снігір О. І. - Державна політика у сфері забезпечення енергетичної безпеки країни (2018)
Кліщук О. В. - Правило та ієрархія цілей монетарної політики НБУ за режиму таргетування цінової стабільності (2018)
Мануілов О. В. - Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитного регулювання національної економіки (2018)
Клименко К. В. - Напрями реформування ринку капіталу в Україні (2018)
Терещенко Г. М. - Розвиток гендерно орієнтованого бюджетування у галузі освіти України, Чернюк О. С. (2018)
Яблонько О. О. - Сучасний стан складу звітності бюджетних установ (2018)
Герасименко О. М. - Облікова політика щодо активів спадщини як елемент державного регулювання їх бухгалтерського обліку (2018)
Гетьман Є. А. - Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства, Мерник А. М. (2011)
Прийма C. В. - Способи тлумачення норм права: загальнотеоретична характеристика (2011)
Змерзлий Б. В. - Національно-релігійні автономії в Російській імперії на прикладі Таврійської губернії (2011)
Кривобок С. В. - Права і обов’язки сторін за договором оренди підприємства приватного власника (2011)
Ільєва Н. В. - Основні напрямки розвитку правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні (2011)
Мельник Р. С. - Поліцейське право в Україні: нотатки до наукової дискусії (2011)
Басалик О. І. - Поняття та види обмеження особистої свободи громадян за адміністративним правом (2011)
Джафарова О. В. - Спортивне право як підгалузь особливої частини адміністративного права, Іванов В. О. (2011)
Голіна В. В. - Співвідношення державної програми, плану і регіональних планів запобігання злочинності в Україні, Колодяжний М. Г. (2011)
Денисюк С. Ф. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2011)
Марченко М. Ю. - Детермінація самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва в Україні (2011)
Шатрава С. О. - Щодо інформаційної взаємодії органів державної податкової служби з іншими правоохоронними органами у питаннях боротьби з корупцією (2011)
Пам’яті О. О. Погрібного (2011)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "Юрист України" (2011)
Фареник В. И. - Получение и транспортировка ионных пучков малых и средних энергий (2005)
Порицкий П. В. - Влияние примесей меди на свойства плазмы и контракцию дугового разряда высокого давления (2005)
Береснев В. М. - Особенности ввода высокочастотной энергии в поток металлической плазмы, Щвец О. М., Беляева Т. Н. (2005)
Андреев А. А. - Субмикрослоистые композиционые покрытия TiN-CrN на стали, Шулаев В. М. (2005)
Стрельницкий В. Е. - Исследование пленок алмазоподобного углерода и соединений углерода с азотом, синтезированных вакуумно-дуговым методом, Аксенов И. И., Васильев В. В., Воеводин А. А., Джонс Дж. Г., Забински Дж. С. (2005)
Хороших В. М. - Потоки плазмы стационарной дуги низкого давления (2005)
Лисовский В. - Определение величины ВЧ напряжения на потенциальном электроде в сложных технологических газоразрядных установках, Бут Ж.-П., Ландри K., Дуэ Д., Ренар Г., Касань В. (2005)
Береснев В. М. - Вакуумно-дуговые многослойные покрытия (2005)
Хороших В. М. - Плазма вакуумной дуги в присутствие газа в разрядном промежутке (2005)
Приходько В. И. - Кинетика частиц поверхности во внешнем флуктуирующем поле, Турбин П. В. (2005)
Белоус В. А. - Динамика плазмы вакуумной дуги в магнитном поле и системы формирования плазменных потоков, Хороших В. М. (2005)
Азаренков Н. А. - Нанонауки и нанотехнологии: современные достижения, перспективы, проблемы и задачи развития, Орлов В. Д., Слипченко Н. И., Удовицкий В. Г., Фареник В. И. (2005)
Приходько Н. І. - До питання про роль та значення інтелектуального капіталу у процесі відродження України (2005)
Правила оформлення рукописів (2005)
Уварова О. О. - Принципи права як загальнотеоретична категорія (2011)
Абасов Г. Г. - Сучасні теорії розвитку місцевого самоврядування: теоретико-концептуальні проблеми (2011)
Юревич І. В. - Структурна характеристика єдності судової влади (2011)
Змерзлий Б. В. - Нормотворчість в ар крим щодо вирішення проблем кримськотатарського народу і участь у ній регіональних громадських організацій у 1990–2000 рр. (2011)
Тарасов О. В. - Проблема міжнародної правосуб’єктності у радянській юридичній науці першої половини ХХ ст. (2011)
Янковський С. А. - Проблеми і перспективи гармонізації законодавства держав — членів ЄС щодо інституту громадянства (2011)
Дурсунов Р. М. - Історія інституту визнання держав (2011)
Павлова Л. В. - Підвідомчість справ в адміністративному судочинстві (2011)
Джафарова М. В. - Процесуальні питання експертизи в адміністративному судочинстві України (2011)
Бенедик В. І. - Особливості структурної будови норм адміністративного процесуального права України (2011)
Потапчик А. П. - Адміністративна відповідальність у системі юридичних засобів забезпечення торговельної діяльності (2011)
Мохончук С. М. - Проблеми юридичної кваліфікації злочинів проти миру і безпеки людства (2011)
Фоміна Т. Г. - Деякі аспекти забезпечення слідчим права обвинуваченого на захист (2011)
Маринів В. І. - Окремі питання участі прокурора у провадженні з перегляду судових рішень: сучасний стан і перспективи (2011)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "Юрист України" (2011)
Портнов А. В. - Види колізій у законодавстві України, Москалюк О. В. (2012)
Мандрікова К. О. - Розумність у філософсько-правовій думці у період античності, середньовіччя та доби відродження (2012)
Тарасов О. В. - Міжнародна правосуб’єктність як проблема радянської юридичної науки другої половини ХХ століття (2012)
Прохазка Г. А. - Право на харчування у сучасному міжнародному праві (2012)
Абасов Г. Г. - Проблеми визначення та структурні елементи методології дослідження гарантій прав місцевого самоврядування (2012)
Крат В. І. - Недійсність правочинів, учинених під впливом помилки (2012)
Сліпченко С. О. - Щодо абсолютності права на ім’я фізичної особи (2012)
Ленський С. В. - Форма договору комерційного кредитування (2012)
Адабашев Т. К. - Особливості організаційно-господарських правовідносин у національних платіжних системах України (2012)
Барабаш Г. О. - Окремі питання призначення суддів на адміністративні посади (2012)
Мельник Р. С. - Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права, Петров Є. В. (2012)
Леонідова О. О. - Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері телекомунікацій (2012)
Мохончук С. М. - Міжнародна регламентація відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства (2012)
Лихачов С. В. - Правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки та взаємодії з громадськістю, Червоненко Г. О. (2012)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "Юрист України" (2012)
Погребняк А. Д. - Характеристики и свойства защитных покрытий на основе Ni-Cr и Co-Cr после обработки концентрированными потоками энергии, Рузимов Ш. М., Кульментьева О. П., Русаков В. С., Алонцева Д. Л., Дядюра К. А., Понарядов В. В. (2005)
Гриценко Б. П. - Триплексная обработка покрытий из Al-Ni, Погребняк Н. А., Кылышканов М. К., Погребняк А. Д., Дуванов С. М., Понарядов В. В. (2005)
Кунченко Ю. В. - Модель формирования слоистой структуры покрытий, получаемых методом вакуумно-дугового осаждения, Кунченко В. В. (2005)
Мороз В. В. - Применение искусственной турбулизации пограничного слоя воздушного потока в электродуговом напылении (2005)
Dudin S. V. - Development of arc suppression technique for reactive magnetron sputtering, Farenik V. I., Dahov A. N., Walkowicz J. (2005)
Бузруков У. М. - Исследование фоточувствительности двухбарьерной pAlGaInAs-nGaAs:О-Au-структуры (2005)
Вайткус Ю. Ю. - О механизме образования высоковольтной фото-ЭДС в тонких косонапыленных пленках CdTe:Аg при собственном и примесном поглощении, Юлдашев Н. Х., Отажонов С. М. (2005)
Каримов М. А. - Влияние примеси индия на фотовольтаические свойства косонапыленных пленок CdTe, Юлдашев Н. Х. (2005)
Ёдгорова Д. М. - Исследование зависимости выходных характеристик полевого транзистора от параметров управляющего перехода (2005)
Широков Б. М. - Дисперсные поглотители электромагнитных волн, Корж А. Ф. (2005)
Широков Б. М. - Когерентное взаимодействие. Дисперсные поглотители электромагнитных волн, Корж А. Ф. (2005)
Петухов В. В. - Влияние режимов распыления и геометрии распылительной системы на толщину и состав получаемых пленок, Гончаров А. А., Коновалов В. А., Терпий Д. Н., Ступак В. А. (2005)
Дзюбенко М. И. - Изучение особенностей выброса металла при лазерной гравировке, Колпаков С. Н., Нестеров А. В., Пелипенко В. П., Приёмко А. А. (2005)
Правила оформления статей (2005)
Козак П. - Метеори з аномальними висотами появи за телевізійними спостереженнями в Києві (2017)
Кудря Ю. - Баріонна залежність Таллі-Фішера для галактик з каталогу 2MFGC (2017)
Zhdanov V. - Hydrodynamic cosmological model and the "cosmic doomsday", Dylda S. (2017)
Fedorova E. - Determining the upper limit on the black hole mass from NGC 4748 X-ray photometry (2017)
Майгурова Н. - ПЗЗ – спостереження астероїда 2014 JO25 в період його тісного зближення із Землею в квітні 2017 року, Помазан А., Кожухов О. (2017)
Александров О. - Динамічні системи, що характеризують гравітаційну лінзу Чанг-Рефсдала (2017)
Belyaeva L. - Correction of the orbital mass of double galaxies estimation, Parnovsky S. (2017)
Сташко О. - Kолові орбіти навколо сферично-симетричної релятивістської конфігурації у присутності фантомного скалярного поля, Жданов В. (2017)
Казанцев А. - Розподіл за розмірами астероїдів головного поясу та окремих сімейств, Казанцева Л. (2017)
Карбовський В. - Програмний та апаратний комплекс для спостереження покриття зірок астероїдами, Клещонок B., Буромський М. (2017)
Мозгова А. - Визначення температури збудження атомів FeI у метеорній комі за спектром спорадичного метеора, отриманого 2 серпня 2011 року, Клещонок В., Голубаєв А., Боровічка Ї. (2017)
Лозицький В. - Порівняння хромосферних і фотосферних магнітних полів у двох сонячних спалахах балів х1.1/4n та x17.2/4b, Лозицька Н. (2017)
Пономаренко В. - Особливості комети 8P/Tuttle за спектальними спостереженнями її коми, Чурюмов К., Жданов А., Сергєєв О. (2017)
Александров О. - Покликання та доля: до 75-річчя від дня народження Андрія Володимировича Манджоса, Ізотова І. (2017)
Гультай М. М. - Право нації на самовизначення: філософсько-правовий вимір, Федоренко Т. О. (2018)
Бірюков І. А. - Поняття та характеристика спадкових правовідносин (2018)
Павленко С. О. - Військова тактика античного світу як передумова становлення та розвитку сучасної оперативно-розшукової тактики (2018)
Кривицький Ю. В. - Мовний фактор правової реформи: теоретичний аспект (2018)
Пакліна Т. О. - Юридико-психологічні складові необережності під час учинення вбивств (2018)
Воробей П. А. - Принципи дії закону про кримінальну відповідальність (2018)
Грібов М. Л. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо особи за її згодою (2018)
Алєксєєв О. О. - Правові умови проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2018)
Берестова І. Е. - Дотримання вимог статті 58 Конституції України під час розгляду справ про відшкодування моральної шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві (2018)
Кобко Є. В. - Моніторинг загроз національній безпеці держави: зарубіжний досвід та українські реалії публічно-правового забезпечення (2018)
Сизоненко А. С. - Актуальні проблеми призначення та проведення позапланових ревізій за зверненням органів досудового розслідування, Брисковська О. М. (2018)
Sevruk V. - Law Enforcement Agencies Ukrain that Perform Counteraction to Crimes Committed by Organized Groups and Criminal Organizations Formed on Ethnic Basis (2018)
Сюравчик В. Г. - Запобігання дорожньо-транспортним правопорушенням у контексті реформування Національної поліції України та законодавчих новацій у сфері безпеки дорожнього руху (2018)
Джужа О. М. - Запобігання виявам сексуальних відхилень засуджених в умовах соціальної ізоляції, Тичина Д. М. (2018)
Barash Yе. - Danger of radicalization at the Places of Deprivation of Liberty: Ways of Prevention (2018)
Гребенюк М. В. - Загрозливі тенденції в агропромисловому комплексі в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави та протидії злочинам економічної спрямованості (2018)
Цюприк І. В. - Особливості встановлення винуватості осіб, причетних до вчинення терористичних актів (2018)
Волков О. О. - Поняття шкідливого програмного засобу, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки (2018)
Войтович Я. В. - Проведення допиту під час розслідування порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (2018)
Кудерміна О. І. - Проведення допиту потерпілого під час досудового розслідування грабежів: психологічні засади, Ленська Л. В. (2018)
Шаповалов О. О. - Об’єкти пошукової діяльності оперативних підрозділів (2018)
Гончар А. Г. - Принципи та стадії фінансування і матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України (2018)
Литвин В. В. - Формування та розвиток професійної компетентності патрульного поліцейського (2018)
Демідов І. І. - Особливості організації прокурорського нагляду за проведенням контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин (2018)
Пашиєва А. С. - Інформаційне забезпечення криміналістичного дослідження метальної холодної зброї (2018)
Таранова А. М. - Участь спеціаліста в проведенні допиту під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2018)
Боднар А. В. - Участь спеціаліста в проведенні слідчого експерименту під час розслідування знищення або пошкодження майна (2018)
Саковський А. А. - Сучасні моделі організації оперативно-розшукового документування в діяльності органів поліції Республіки Казахстан і Республіки Білорусь (2018)
Кикоть П. В. - "Вільне небо" між Україною та Європейським Союзом: удосконалення правового регулювання ринку авіаційних перевезень (2018)
Ліщук Б. В. - Використання досвіду професійної підготовки поліцейських Канади в діяльності Національної поліції України, Кириченко І. Г. (2018)
Panchenko O. - Civil Liability of the Police in the Rebublic of Poland (2018)
Chaban N. - Impartial Court within the Contextof International Standards (2018)
Лазур Я. В. - Засади діяльності Міністерства внутрішніх справ України в контексті реформування правоохоронної системи (2018)
Строк О. - Ізотермічний переріз системи Ho2S3–Cu2S–In2S3 при 870 К (2013)
Шевчук М. - Фазові рівноваги на перерізі AgGaS2–GeSe2 (2013)
Строк О. - Кристалічна структура сполуки Ce3Mg0,5SiS7, Гулай Л., Дашкевич М. (2013)
Шевчук М. - Система AgGaS2 + GeSe2 ↔ AgGaSe2 + GeS2 (2013)
Віскунець Л. - Система SbSeI–BiSeI, Піскач Л., Олексеюк І., Яковлюк Г. (2013)
Поторий М. - Фазові рівноваги в системі AgBiSe2–"P2Se4”, Милян П., Мотря С., Товт В. (2013)
Платонов М. - Синтез ряду 2-заміщеного-3-сульфоніл-1,4-нафтохінону та виявлення залежності впливу замісників на ймовірність виникнення прогнозованої біологічної активності (2013)
Лавринюк З. - Екологічне оцінювання якості води озера Скоринь за вмістом сполук нітрогену (2013)
Стаднічук О. - Біоіндикаційне оцінювання токсичності ґрунтів у зоні впливу військової діяльності (2013)
Решетняк Е. - Сорбционно-спектроскопическое и визуально-тестовое определение суммы металлов с использованием реагентной индикаторной бумаги, Шевченко В., Островская В., Бондаренко Я., Брылева Е. (2013)
Кормош Ж. - Потенціометричний сенсор для визначення фенілантранілової кислоти, Матвійчук О., Федосов С. (2013)
Трохименко А. - Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах і об’єктах довкілля спектроскопічними методами, Запорожець О., Сухан В. (2013)
Кормош Ж. - Іоноселективні електроди з плівковою мембраною на основі тетрайодобісмутату та тетрайодостибіату для визначення N,N',N''-трифенілгуанідинію, Зубеня Н., Федосов С. (2013)
Бєлова О. - Ультразвук у визначенні вмісту хрому в друкарських фарбах та газетах, Бакланов О., Бакланова Л., Каліненко О. (2013)
Кормош Ж. - Потенціометричне визначення індоліл-3-оцтової кислоти за допомогою ПВХ-сенсора з родаміновими основними барвниками, Журба К., Федосов С. (2013)
Бакланов О. - Використання ультразвуку в аналізі і технології хлориду натрію фармакопейної чистоти, Каліненко О., Юрченко О., Бєлова О. (2013)
Кормош Ж. - Купрумселективний електрод на основі складного халькогеніду Cu2NiTi3S8, Татарин Н., Парасюк О. (2013)
Кормош Ж. - Электрохимические методы определения нестероидных противовоспалительных препаратов, Антал И. (2013)
Yasniy P. - Calculation of constructive parameters of SMA damper, Kolisnyk M., Kononchuk O., Iasnii V. (2017)
Pasternak R. - Thermomagnetoelectroelasti city of anisotropic solids with spatial non-flat thin inclusions, Pasternak I., Sulym H. (2017)
Kravchuk A. - Influence of the cutting direction of Charpy specimens from steel 10GN2MFA on the components of the fracture energy and the ductile-to-brittle transition temperature, Kondryakov I., Panasenko O., Kharchenko V. (2017)
Novikov A. - Interrelation and kinetics of matersals fatigue damage under strain- and stress-control loading modes, Tsyban’ov G. (2017)
Poberezhny L. - Effect of ionic strength on electro corrosion in chloride and chloride-sulfate environments (2017)
Hrytsanchuk A. - Influence of gas hydrates and concentration of corrosive components on the nature and speed of corrosion processes on pipelines (2017)
Luchko J. - Experimental research of deflected mode of corrugated metal structures of railway track, Kovalchuk V., Kovalchuk Y. (2017)
Mikulich O. - The problem of reducing the stress concentration on the boundary of the cavities medium under the dynamic load action, Shvabjuk V. (2017)
Kovalchuk Y. - The influence of height of angular profile of rods on rectangular welded truss deformation, Shynhera N. (2017)
Panko I. - Biaxial tension of a plate with a Griffiths crack, Shtayura S., Panko O., Shtayura N. (2017)
Kravchuk L. - Investigation of the influence of boundary conditions and degradation factor of the surface layer on the GTE structural elements stress-strain state, Zadvornyi E., Buiskykh K., Feofentov M., Kyselevska S. (2017)
Pochapskyi Y. - Diagnostis of longitudinal welded joints of tubes by the method of magnetoelastic acoustic emission, Klym B., Rudak M., Velykyi P. (2017)
Belodedenko S. - Risk indicators and diagnostic models for sudden failures, Grechany A., Ibragimov M. (2017)
Stepchyn Y. - Decrease of surfaces roughness for parts processed with edge tool by improvement of the lathe working components uniform feed, Otamanskyi V. (2017)
Kovalevskyy S. - Imitation modeling for the investigation of the loaded lock of mobile versta - work, Kovalevska O. (2017)
Bouraou N. - Problems of Intellectualizing in SHM Systems: Estimation, Prediction, Multi-Class Recognition, Tsybulnik S., Rupich S. (2017)
Petryk M. - Mathematical modeling of processes of nonisothermal adsorption, desorption and heat transfer of hydrocarbons in nanoporous catalysts based on zeolite ZSM-5 of exhaust gas neutralization systems, Boyko I., Mykhalyk D., Petryk M., Lutsyk N., Kovbashyn V. (2017)
Lytvynenko I. - Method of segmentation of determined cyclic signals for the problems related to their processing and modeling (2017)
Вихідні дані (2017)
Kormosh Zh. - Potentiometric Determination of Levamisole in Pharmaceutical Formulations by Membrane Sensors Based on Ion-Pair, Zubenia N. (2014)
Гаєвський В. - Калібрування кондуктометричного датчика (2014)
Бельтюкова С. - Люминесцентное определение катехинов в биологически активных добавках, Бычкова А. (2014)
Кормош Ж. - Розробка та застосування ПВХ-електрода для потенціометричного визначення мефенамінової кислоти, Матвійчук О. (2014)
Антал И. - Хроматографические методы определения триптанов: обзор (2014)
Shpak О. - The Cu2Se–PbSe–SiSe2 System and the Crystal Structure of CuPb1,5SiSe4, Kogut Yu., Fedorchuk A., Piskach L., Parasyuk O. (2014)
Нечипорук Б. - Про доцільність реверсування напряму струму при одержанні порошків цинк оксиду методом електрохімічного осадження, Проц Д. (2014)
Климук Т. - Ізотермічний переріз системи Ag2S–In2S3–As2S3 при температурі 500 К, Мазурець І., Олексеюк І. (2014)
Тимощук О. - Будова та властивості сполук Купруму (ІІ) з бінуклеативними лігандами (2014)
Ніколайчук Л. - Екстракція біологічно активних речовин з пряно-ароматичних рослин (імбиру, коріандру, кардамону) та їх антиокиснювальна дія в жирових системах, Літвінчук М., Овдійчук Я., Драгонюк М., Кадикало Е., Марушко Л. (2014)
Геваза Ю. - Синтез алкенілзаміщених похідних 2,4,6-триамінопіримідину та їх галогеноциклізація, Сливка Н., Мартинюк Н. (2014)
Акимов Д. В. - Математическое обеспечение анализа прочности силовых элементов ракетно-космической техники, Грищак В. З., Ларионов И. Ф., Гоменюк С. И., Клименко Д. В., Чопоров С. В., Гребенюк С. Н. (2017)
Базилевич Ю. Н. - Приближённая декомпозиция как приём оценки демпфирования колебательных систем, Грановский Р. Б., Гаркави Н. Я., Фёдоров Е. Ф., Карпенко В. В., Литвиненко О. Н. (2017)
Грищак Д. Д. - До чисельного аналізу математичної моделі нелінійних коливань супутника в площині еліптичної орбіти (2017)
Гудрамович В. С. - Компьютерное моделирование поведения упругой среды с двумя сопряженными эллипсообразными включениями, Гарт Э. Л., Струнин К. А. (2017)
Гук Н. А. - Идентификация трещин в тонких пластинах, Степанова Н. И. (2017)
Зайцев Б. Ф. - Напряженно-деформированное состояние в роторе с поперечной трещиной с учетом контакта берегов, Асаенок А. В., Протасова Т. В. (2017)
Кононов Ю. Н. - О колебании прямоугольной пластины, разделяющей идеальные жидкости разной плотности в прямоугольном канале с одним упругим основанием, Лимарь А. А. (2017)
Королевич В. В. - Расчёт температурного поля в ортотропной кольцевой пластине с теплоизолированными основаниями методом малого параметра (2017)
Мартиняк Р. М. - Аналітично-числова ітераційна процедура розв’язування задачі термопружності для біматеріалу з міжфазною тріщиною, Середницька Х. І. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського