Погребной О. В. - Построение геометрической модели костно-мозгового канала трубчатых костей на основании данных мультиспиральной компьютерной томографии (2017)
Погребняк Р. П. - Частотний аналіз пружної системи зрівноваженого супорта важкого верстата для обробки залізничних коліс (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка пружного півпростору з циліндричною порожниною, підкріпленою оболонкою, при поверхневих навантаженнях, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2017)
Тарасов С. В. - Численное моделирование роцессов аэродинамики вертикально-осевой ветроэнергетической установки, Редчиц Д. А., Моисеенко С. В., Тарасов А. С. (2017)
Iskanderov R. A. - Geometrical nonlinear vibrations of a moving fluid-contacting functionally graded cylindrical shell, Kaklar D. Hosseini (2017)
Iskanderov R. A. - Free vibrations of longitudinally reinforced conical shell with spring associated mass in medium, Matanagh H. Shafiei (2017)
Panin K. - Thin-walled tube drawing (2017)
Вихідні дані (2017)
Гончарова О. О. - Молоді прекарії та різноманітні форми самоосвіти: до питання актуальності здобуття вищої освіти в Україні (2018)
Волос А. С. - Міжнародне стажування в контексті неперервної освіти (2018)
Яценко О. Д. - Габітус в стратегіях менеджменту освіти (2018)
Москаєва О. О. - "Хмарні" інформаційні технології в менеджменті (2018)
Білан А. М. - Інформаційно-освітнє середовище педагогічного університету як основа професійного становлення майбутнього вчителя (2018)
Савенков О. О. - Вивчення схемотехніки в неспеціалізованих навчальних закладах (2018)
Халамендик В. Б. - Навчально-виховний процес вальдорфської школи як засіб формування цілісного світогляду людини (приклад четвертого класу) (2018)
Ляпунова В. А. - Трансформація ідеї формування особистісних цінностей у підростаючого покоління на різних етапах суспільного розвитку (2018)
Страфун С. С. - Біомеханічні особливості ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite Частина 1. Геометричні параметри ходьби, Фіщенко О. В., Карпінська О. Д. (2018)
Филиппенко В. А. - Подбор компонентов эндопротеза и величина общего бедренного офсета после эндопротезирования тазобедренного сустава (рентгенометрическое исследование), Климовицкий Р. В., Тяжелов А. А., Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Гончарова Л. Д. (2018)
Король С. О. - Кісткова пластика в системі спеціалізованого лікування поранених з бойовими травмами кінцівок (2018)
Савустьяненко А. В. - L-аргинин ускоряет заживление ран: новые механизмы и данные клинических исследований (2018)
Мамчур В. И. - Фармакологические свойства и клиническая эффективность препарата Алфлутоп при лечении патологии опорно-двигательного аппарата, Носивец Д. С. (2018)
Головаха М. Л. - Биомеханические аспекты экспериментального исследования функционального лечения S-образной сколиотической деформации позвоночника, Тяжелов А. А., Летучая Н. П., Суббота И. А., Карпинский М. Ю. (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюжних переломів стегнової кістки після ендопротезування, Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2018)
Слинько Є. І. - Рентгенологічна оцінка ефективності тілозамінних систем для вентрального субаксіального цервікоспондилодезу, Нехлопочин О. С. (2018)
Лазарев І. А. - Біомеханічний аналіз умов функціонування ендопротеза колінного суглоба при вальгусних деформаціях кінцівки у хворих на ревматоїдний артрит, Бабко А. М., Автомєєнко Є. М., Скибан М. В. (2018)
Білінський П. І. - Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез при перипротезних переломах стегнової кістки, Андрейчин В. А., Дроботун О. В. (2018)
Сокрут Н. В. - Металлы в волосах больных гонартрозом, входящие в протезы коленных суставов, Климовицкий Ф. В., Синяченко О. В. (2018)
Рушай А. К. - Вибір видів кільцевих позавогнищевих фіксаторів при лікуванні незрощень кісток гомілки, Бебіх А. Р. (2018)
Бойко И. В. - Эндопротезирование головки лучевой кости модульным биполярным бесцементным эндопротезом с парой трения металл-металл, Макаров В. Б., Щербаков Д. Е., Жердев И. И., Доманский А. Н., Лазаренко Г. О. (2018)
Філіпенко В. А. - Основні критерії прогнозування вивиху головки ендопротеза у хворих із переломами шийки стегнової кістки після однополюсного ендопротезування кульшового суглоба, Танькут В. О., Колесніченко В. А., Мезенцев В. О., Овчинніков О. М. (2018)
Луцишин В. Г. - Клініко-діагностичне значення біомеханічних порушень ходи у хворих із початковими стадіями коксартрозу (2018)
Ломей Я. І. - Посттравматична евентрація кишечника, Демкович Т. М., Ломей Ю. Я., Іценко В. П. (2018)
Безкоровайная Л. Л. - Поверхности, образованные действительной и мнимой частями аналитической функции: А-деформации, происходящие независимо или одновременно (2018)
Веселовська О. В. - Про апроксимацію та зростання цілих гармонічних в Rn функцій (2018)
Zhang R. R. - Value distribution of differential-difference polynomials of meromorphic functions (2018)
Кільчинський О. О. - Метод пом’якшення нев’язок для круглої пластини під дією масових сил, Массалітіна Є. В. (2018)
Ковалев Ю. Г. - О критериях трансверсальности и дизъюнктности неотрицательных самосопряженных расширений неотрицательного симметрического оператора (2018)
Mацак I. K. - Граничні теореми для максимуму сум незалежних випадкових процесів, Плічко А. М., Шелуденко А. С. (2018)
Skrypnik W. I. - Mechanical systems with singular equilibria and the Coulomb dynamics of three charges (2018)
Słowik R. - The Drazin inverses of infinite triangular matrices and their linear preservers (2018)
Sharma N. L. - A note on the coefficient estimates for some classes of p-valent functions (2018)
Швай К. В. - Оцінки найкращих білінійних наближень класів (ψ, β)-диференційовних періодичних функцій багатьох змінних (2018)
Янченко С. Я. - Найкраще наближення функцій з анізотропних класів Нікольського–Бєсова, визначених на Rd (2018)
Kumar R. - A corrigendum to "Hereditary properties between a ring and its maximal subrings”, Gaur A. (2018)
Титул, содержание (2018)
Липов В. В. - Конкурентная стратегия развития Украины в условиях глобализации. ІІ. Конкурентная стратегия интеграции Украины в международное экономическое пространство (2018)
Тарасевич В. Н. - Инновационно-информационная экономика: постиндустриальность, генерационность, открытость, Завгородняя Е. А. (2018)
Сердюк А. С. - Обоснование направлений модернизации объектов тепловой энергетики: проблемы предварительной оценки и автоматизации расчетов (2018)
Афанасьева М. А. - Экономический контроль силами гражданского общества: институциональный подход (2018)
Орлова В. К. - Влияние учетной политики на балансовую стоимость предприятия, Кафка С. М. (2018)
Веклич О. А. - Экосистемный подход оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды: украинская аутентичность (2018)
Бобко А. Н. - Лесные ресурсы: таксационные показатели их учета и использования в системе экономики лесохозяйственного менеджмента (2018)
Мозговой О. Н. - Фундаментальный взгляд на глобальную финансовую нестабильность и монетарную власть (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические нормы (2018)
Ковтунов О. В. - Экономические аспекты понятия инновационный потенциал сельскохозяйственных предприятий, Лопатнюк Л. А., Кулана И. В. (2018)
Гіржева О. М. - Методи фінансування ризику діяльності підприємства, Бірченко Н. О. (2018)
Тетеринец Т. А. - Экологический императив – основа устойчивого развития сельского хозяйства Беларуси, Синельников В. М. (2018)
Ковальова О. В. - Роль і значення структурної політики у функціонуванні системи регулювання економіки (2018)
Ніценко В. С. - Модель оптимізації мережі вищих навчальних закладів в Україні, Гавриш В. І., Захарченко О. В. (2018)
Krasnorutskyy O. O. - Improvement of personnel qualifications at the public institutions, Zaitsev Yu. O., Vlasenko T. A. (2018)
Орел А. М. - Стратегічні підходи щодо активізації виробничої діяльності в сільськогосподарському машинобудуванні (2018)
Орел В. М. - Оцінка та перспективи розвитку ринку м’яса в Херсонській області (2018)
Черкас Н. І. - Розвиток мережевих зв’язків Індустрії 4.0 (2018)
Корнієцький О. В. - Значення логістичних систем контролю в системі управління (2018)
Пономарьов О. С. - Методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу (2018)
Канцедал Н. А. - Наукове обґрунтування складових облікової політики щодо дебіторської заборгованості, Пономаренко О. Г. (2018)
Иванов Д. - Дорогие коллеги! (2018)
Lipska-Ziętkiewicz B.S. - Application of genetic testing in steroid-resistant nephrotic syndrome (2018)
Иванов Д. Д. - Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистый риск, Курята А. В., Гармиш И. П. (2018)
Абатуров О. Є. - Порушення ниркової й периферичної гемодинаміки в розвитку серцево-судинних розладів у дітей із хронічним пієлонефритом, Вакуленко Л. І., Савченко А. В. (2018)
Лук’яненко Н. С. - Маркери порушення фібрилогенезу у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту, Іськів М. Ю., Кенс К. А., Макух Г. В. (2018)
Король П. О. - Діагностична роль радіонуклідної ренографії у хворих на артеріальну гіпертензію нефрогенного генезу (2018)
Иванов Д. - Обновления Руководства по лечению инфекций мочевых путей (EAU, 2018): комментарии конференции, посвященной Дню почки, Чистик Т. (2018)
Іванова М. Д. - Канадські настанови з гіпертензії (2017) щодо діагностики, обстеження, профілактики та лікування гіпертензії у дітей, Іванов Д., Пиріг Л.А. (2018)
Головач И. Ю. - Люпус-нефрит: современная парадигма лечения (2018)
Артьоменко В. В. - Актуальність використання сучасних ниркових біомаркерів для скринінгу раннього розвитку прееклампсії, Берлінська Л. І. (2018)
Головач И. Ю. - Клинический случай успешного лечения синдрома Гудпасчера ритуксимабом, Яременко О. Б., Стельмащук В. П., Матийко В. Н., Чипко Т. М., Корочев А. В., Михальченко Е. М., Михальская Л. В. (2018)
Zuban O. - Morphemic and Derivational Analysis in the Corpus of the Ukrainian Language (2015)
Ярошевич І. - Термінотворчість українських граматистів періоду XVI–XVII ст. (ретроспективний огляд) (2015)
Арібжанова І. - Функції слів із подвійним підрядним зв’язком (2015)
Дидик-Меуш Г. - Українські складені найменування XVI–XVIII ст.: особливості лексикографічної кодифікації (2015)
Бас-Кононенко О. - Лінгвістичний матеріал для експериментального дослідження українсько-російського білінгвізму, Дудник З. (2015)
Семашко Т. - Значеннєва площина прикметника великий у структурі етнокультурного стереотипу (на матеріалі української літературної мови XVI – першої половини XVII ст.) (2015)
Лавриненко С. - Обрії сучасної української лінгвокульторології (2015)
Бобкова Т. - Корпусний підхід у дослідженні колокацій (2015)
Darchuk N. - The Electronic Taras Shevchenko's Language Dictionary: the Modern Representation of Knowledge, Langenbakh M. (2015)
Гнатюк Л. - Бацевич Ф., Чернуха В. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри (Рецензія) (2015)
Зміст (2018)
Антипкін Ю. Г. - Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країн(частина 1), Волосовець О. П., Майданник В. Г., Березенко В. С., Моісеєнко Р. О., Виговська О. В., Кривопустов С. П., Заболотько В. М., Аряєв М. Л., Абатуров О. Є. (2018)
Абатуров О. Є. - Експресія мРНК галектину-9 при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази, Досенко В. Є., Нікуліна А. О. (2018)
Шевченко Н. С. - Взаємозв’язки порушень біохімічного й імунологічного гомеостазу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з урахуванням тривалості захворювання, Лебец І. С., Кашкалда Д. А., Неліна І. М., Зайцева Є. М. (2018)
Крючко Т. О. - Пріоритетність застосування фітопрепаратів у лікуванні вірусних респіраторних інфекцій у дітей, Абатуров О. Є., Ткаченко О. Я., Токарева Н. М. (2018)
Вакуленко Л. І. - Дисметаболічна нефропатія як фактор ризику розвитку пієлонефриту в дітей (2018)
Няньковський С. Л. - Харчова поведінка та якість життя школярів старших класів м. Львова, Садова О. Р. (2018)
Пічкур Н. О. - Класична галактоземія: особливості діагностики та лікування, Ольхович Н. В., Дороніна Я. І. (2018)
Больбот Ю. К. - Рівень забезпеченості вітаміном D та особливості продукції IFN-γ і IL-4 у дітей раннього віку з повторним бронхообструктивним синдромом, Годяцка К. К., Бордій Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Антигистаминные препараты при лечении аллергического ринита у детей, Кривуша Е. Л., Бабич В. Л. (2018)
Гончарь М. О. - Пластичний бронхіт: клінічне спостереження, Муратов Г. Р., Логвінова О. Л., Пушкар О. М., Яблонська Н. М., Костенко В. В., Башкірова Н. В., Долгарева С. Б. (2018)
Абатуров А. Е. - Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта (часть 2), Крючко Т. А., Леженко Г. А. (2018)
Андрух В. С. - Про раптову екзантему (Exanthema subitum) у дітей (2018)
Гончарь М. О. - Сучасний підхід до діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених із груп перинатального ризику в неонатальний період, Бойченко А. Д. (2018)
Гончарь М. О. - Делеція 22q11.2 хромосоми: світові критерії визначення, стандарти діагностики та моніторингу, Логвінова О. Л., Страшок А. І., Коновалова Н. В., Івахненко Д. А. (2018)
Клименко В. А. - Хронічна гранулематозна хвороба: діагностика та ведення хворих на сучасному етапі, Піонтковська О. В., Лупальцова О. С., Халтурина Т. О., Савво О. М., Тімохіна Н. І., Соболєва Г. М. (2018)
Марков А. І. - Гастроінтестинальні симптоми при гострих нейроінфекціях у дітей, Крамарьов С. О. (2018)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 8), Никулина А. А. (2018)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2017 рік, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2018)
Ханюкова І. Я. - Освоєння нових методологічних підходів у медико-соціальній експертизі й реабілітації пацієнтів із вродженими клапанними вадами серця, Лисунець О. М., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Міхальова О. В. (2018)
Іпатов А. В. - Міжнародна класифікація функціонування як частина сучасної моделі надання медико-соціальної допомоги, Ханюкова І. Я., Паніна С. С., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О. (2018)
Дроздова І. В. - Ремоделювання судин у хворих із перенесеним інсультом на тлі артеріальної гіпертензії, Ємець М. М., Полницька Ю. О. (2018)
Гончар Ю. О. - Деякі аспекти інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство в світлі концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, Погорєлова С. А., Слива С. В., Ткаченко С. А. (2018)
Іпатов А. В. - Гарантії забезпечення осіб з інвалідністю виробами медичного призначення в Україні, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2018)
Яновська С. Я. - Психокорекція когнітивних порушень у осіб з ішемічним мозковим інсультом у комплексі їхньої реабілітації (2018)
Іпатов А. В. - Державні правові аспекти психології відносин у системі охорони здоров'я, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2018)
Паніна С. С. - Клінічний випадок рідкісного лімфопроліферативного захворювання (хвороба Кастлемана), Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Гавриленко Н. М. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Hasan A. K. - Shell model calculations for 18,19,20O isotopes by using USDA and USDB interactions (2018)
Kuzmichev V. E. - Quantum dynamics of the early universe, Kuzmichev V. V. (2018)
Tomchuk P. M. - Influence of shape spread in an ensemble of metal nanoparticles on their optical properties, Starkov V. N. (2018)
Kosobutsky P. - Analytical relations for the mathematical expectation and variance of a standard distributed random variable subjected to the X transformation (2018)
Vakhnenko O. O. - Semidiscrete integrable nonlinear Schrӧdinger system with background-controlled intersite resonant coupling. Short summary of key properties (2018)
Sriboonruang A. - Superhydrophobicity/superhydrophilicity transformation of transparent PS-PMMASiO2 nanocomposite films, Kumpika T., Sroila W., Kantarak E., Singjai P., Thongsuwan W. (2018)
Kolesnichenko Ya. I. - An equation of the quasilinear theory with wide resonance region, Lutsenko V. V., Rudenko T. S. (2018)
Prorok V. V. - Investigation of mechanisms of potassium and cesium-137 uptake by plants with optical and gamma spectrometries in the field under water-stressed conditions, Dacenko O. I., Bulavin L. A., Zelensky S. E., Poperenko L. V. (2018)
Gorobets M. I. - Picosecond dynamics of molecular entities in lithium salt solutions in dimethyl sulfoxide, propylene carbonate, and dimethyl carbonate, Kirillov S. A. (2018)
Vasilev A. N. - Analytical approach for calculating the chemotaxis sensitivity function (2018)
Thbayh Dalal K. - Optical properties of conducting polymer poly(O-toluidine)-DBSA blended with polyethylene oxide, Ziadan Kareema M. (2018)
Zharkikh Yu. S. - Conception of the Kelvin method on the basis of a mechanic-electrical transformation, Lysochenko S. V. (2018)
Sritonwong P. - Structural properties of lattice-matched InGaPN on GaAs (001), Sanorpim S., Onabe K. (2018)
Пилипчук О. О. - Дослідження проблем рецепції римського права в Київському юридичному товаристві (2018)
Богатікова О. В. - Місце Григорія Павлуцького (1861–1924 рр.) у громадському житті України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Скоков О. Д. - Час заснування навчального закладу в м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ ст. (2018)
Перепелюк О. М. - Підготовка учителів церковного співу в Київській єпархії кінця ХІХ століття (2018)
Богатчук С. С. - Діяльність вінницького жіночого єврейського училища наприкінці ХІХ ст. (2018)
Романенко Г. В. - Збереження та популяризація породи гуцульського коня в Галичині в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Романцова Н. І. - Інавгураційна лекція М. Грушевського у Львівському університеті. Історіографічний аспект проблеми (2018)
Дегтярьов С. І. - Політика українізації уряду Української Держави (до 100–річчя Української революції 1917–1921 рр.) (2018)
Гай–Нижник П. П. - Олександр Севрюк і його роль під час перемовин й укладання Мирового договору між УНР та Центральними державами у Бересті (січень – лютий 1918 р.) (2018)
Варгатюк С. В. - Боротьба дипломатичного корпусу Директорії УНР з окупацією Польщею Західної України (2018)
Харламов М. І. - Особливості стану протипожежної охорони промисловості Україні у 1925–1926 роках, Логовський І. М. (2018)
Макарчук С. С. - Справа миколаївського прокурора В. К. Мислова (2018)
Bratus I. V. - The 76th anniversary of the tragedy of Babi Yar: historical and cultural aspects, Tsomyk M. Yu. (2018)
Шишкін І. Г. - Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни (2018)
Чуйко Р. В. - Відбудова мережі регіональних архівних установ України в післявоєнний період (1944-1950 рр.). Історіографія проблеми (2018)
Диптан Л. С. - Організаційне забезпечення медико-санітарного обслуговування репатріантів га території Української РСР у 1944-1947 рр. (2018)
Лановюк Л. П. - Історія сіл як суб'єкт суспільної пам'яті про Другу світову війну (2018)
Сірук Н. М. - Відомі персоналії - джерела вивченя української історії та культури (40-50-ті роки ХХ ст.) (2018)
Лук'яненко О. В. - Вікові особливості студентів-остарбайтерів повоєнних випусків Полтавського педінституту (2018)
Котик Ю. В. - Оподаткування селяк в УРСР у 1946-1953 рр. (2018)
Демідко О. О. - Театральне життя Маріуполя в другій половині ХХ ст. (1970–1980–ті рр.) (2018)
Гаврилюк Г. І. - Підсумки та наслідки третьої хвилі демократизації: адаптація даних Freedom House (1973–2018 рр.) (2018)
Стасюк Ю. М. - Озброєння українських добровольчих батальйонів на Сході України у 2014 році (2018)
Левчук К. І. - Розвиток громадських організацій України протягом 90–х років ХХ ст. (2018)
Кикоть С. М. - Адміністративний ресурс в Україні: причини виникнення та особливості використання (2018)
Муханов В. М. - Історіографія та джерельна база історії становлення та розвитку галузі промислового виробництва сої та продуктів її переробки в Україні (2018)
Аносова В. С. - До історії охорони культурної спадщини українського народу (2018)
Бондарчук-Чугіна І. Ю. - Культура як чинник туристичного інтересу і туристичної мотивації (2018)
Васильєва Г. Г. - Традиції та сучасні тенденції народного хорового співу Південного регіону України (2018)
Муравська С. В. - Музейні заклади системи вищої освіти Західної України: статистика і логістика (2018)
Орехівський В. Д. - Еволюція впровадження системи органічного землеробства в Приватному Підприємстві "Агроекологія" у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Орлова О. В. - Культурний туризм у формуванні національної ідентичності, Бондарчук-Чугiна І. Ю. (2018)
Сологуб В. Д. - Роль та значення музичних інструментів у контексті культурно–історичного розвитку, Латко В. Б., Шеремет В. В. (2018)
Олійник О. М. - Історіософія національної кухні Китаю: нотатки до проблеми, Марченко О. О. (2018)
Исмайлова А. И. - Электронный каталог: больше возможностей для читателей (2018)
Сулейманова Х. С. - Империя Афшаридов и ее отношения с Османской империей в документах "Хятти Хумаюн" (2018)
Гасанов Р. - Об экономической жизни Мугана в раннем средневековье (2018)
Захарова О. В. - Діяльність депутатських дворянських зборів Бессарабської губернії напередодні та під час Першої світової війни (2018)
Фалько С. А. - Из истории военной модернизации на Востоке во второй половине ХІХ в.: деятельность инструкторских миссий военного министерства Российской империи в Азии (2018)
Черних І. - Теорія модернізації та реалії афро–азіатської модернізації (соціокультурний ракурс), Гладченко С. (2018)
Яралиева Т. Я. - Деятельность северо и южнокавказских эмигрантов в 1920–1921 годах в Европе и вопрос о Кавказской Конфедерации (2018)
Алекберов А. - Роль Азербайджана в становлении и развитии нефтяной промышленности Туркменистана (2018)
Мамедова Г. Р. - Энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджанской Республики (2018)
Завідняк Б. Т. - Теодіцея Ґеорга Вільгельма Фрідріха Геґеля (2018)
Мазур М. O. - Проблема існування людини в екзистенціальній філософії Карла Ясперса (2018)
Сінельнікова М. В. - Етичні погляди І. Канта (2018)
Зборовська К. Б. - Співвідношення у людині її раціональної природи та творчих здібностей (в праці "Миколи Кузанського "De conjecturis") (2018)
Кукуре С. П. - "Цероксліс" Е. Брастиньша як ідейна основа Дівтуріби в Латвії (2018)
Khvoynytska Kh. M. - Ancient Rome philosophers on natural law (2018)
Буряк Н. Б. - Аналіз "мови символів" Франца Кафки у роботах Еріха Фромма (2018)
Семикрас В. В. - Панпсихізм О. Козлова, як теоретико–методологічна основа у вивченні історії філософії (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 1. Казимир Твардовський про достойність університету (2018)
Салій А. - Самотність та еміграція: до питання осмислення феноменів на прикладі творчості мислителів еміграції "першої хвилі" (20–ті – 40–ві роки ХХ століття) (2018)
Филоненко А. С. - Теология Луиджи Джуссани и православная традиция (2018)
Брильов Д. В. - Теологічний дискурс Духовного управління мусульман України (2018)
Ворончихіна А. - Взаємозв’язок людини та природи в японському релігійному синкретизмі (2018)
Дзюбенко В. Д. - Роль релігії та релігійних діячів в спробах мирного врегулювання арабо–ізраїльського конфлікту (2018)
Добродум О. В. - Консьюмеризм и религия (2018)
Маевская Л. Б. - Рустам Батров (Батыр): особенности религиозных взглядов (2018)
Мелехова О. С. - Розвиток церковно–державних відносин у ХІХ столітті (2018)
Попадюк Н. І. - Основи християнсько–католицького світогляду у поглядах Андрея Шептицького (за матеріалами часопису "Христос Наша Сила" (1933–1939 рр.)) (2018)
Степанова О. А. - Релігійна складова національного культурного простору України (2018)
Соколовський О. Л. - Філософсько–релігійний аспект христології апостола Павла в новозавітній літературі (2018)
Мокієнко М. - Роль журналу "Євангеліст" в богословському оформленні руху християн євангельської віри (2018)
Шевчук С. Ф. - Наукове і позанаукове знання: становлення проблеми (2018)
Гальченко М. С. - Інверсії "розумного мислення" в контексті "критичного раціоналізму" (2018)
Гололобова К. О. - Час як фундаментальна категорія: від міфології до квантової фізики (2018)
Vasylenko O. M. - The concept "good" in the English–language picture of the world, Horiainova V. V. (2018)
Лущ У. І. - Евдемонізм та гедонізм крізь призму сучасної західної філософії (2018)
Жень Цзя - Життєвий цикл Планетарної особистості: шлях від кванта смислу до артефактів планетарної культури (2018)
Кадиевская И. А. - Право человека на достоинство, Сазонов В. В. (2018)
Кубко В. П. - Соціально–філософський аспект тайм–менеджменту, Торконяк С. С. (2018)
Павлов Д. М. - Пропаганда на міжнародній арені (2018)
Петік Я. О. - Методи вирішення проблеми логічного всезнання (2018)
Потіщук О. О. - Етнометодологія як напрям соціальної історії науки (2018)
Sanotska N. Yа. - Czlowiek w sieci: analiza spoleczno–filozoficzna (2018)
Галушко О. С. - Аналіз форсайтних технологій, як засобу соціокультурних перетворень (2018)
Мамедзаде Ф. А. - Этика в поисках взаимодействия ценностей, технологий и человека (2018)
Синиця А. С. - Перспективи метафізичного теоретизування засобами аналітичної філософії (2018)
Слабко М. В. - Філософія, моделювання та інформаційні технології у процесі обрання iнвестицiйних проектів (2018)
Султанов И. Б. - Проблема гуманизма личности (2018)
Турпак Н. В. - Ноосферний підхід в осмисленні сучасних екологічних викликів (2018)
Ходанич Ю. М. - Феномен суспільства масового споживання крізь призму цінності милосердя (2018)
Шевченко М. М. - Перемога у війнах постіндустріальної епохи: нові контексти та інтерпретації (2018)
Дандекар Д. Д. - Політичне лідерство в соціальному бутті людини: конструктивність і деструктивність (2018)
Кострюков С. В. - Теорії суспільного договору: європейський і український контексти (2018)
Гашенко К. І. - Класичний танець як один із засобів естетичного виховання дітей нового покоління XXI століття (2018)
Голик М. М. - Культурологічна робота як чинник формування морально–бойових якостей українського війська, Томюк І. М. (2018)
Сологуб В. Д. - Історико–культурологічні аспекти оркестрового та хорового диригування, Піхтар О. А. (2018)
Балута Т. П. - Проблема оновлення освіти в умовах глобалізації (2018)
Кушнікова С. В. - Необхідність інноваційних трансформацій освіти в умовах інформаційного суспільства (2018)
Симоненко С. П. - Гуманітаристика в освітніх стратегіях індустріального та постіндустріального суспільств (2018)
Бідочко Л. Я. - Ґенеза культурного матеріалізму: історичний контекст (2018)
Слободяник О. Г. - Трансформація зовнішньополітичних комунікацій європейських країн у сучасну добу (2018)
Щедрова Г. П. - Блогінг як засіб політичної комунікації: теоретичний та прикладний аспекти (2018)
Iskhakova N. G. - The stages of political adaptation of the population in the process of democratization (2018)
Іщенко І. В. - Аксіологічні чинники політичної нестабільності у контексті трансформаційних процесів, Дяченко Д. В. (2018)
Козьма В. В. - Особистість як наукова категорія: міждисциплінарний підхід (2018)
Лепська Н. В. - Аналіз рівневої організації геополітичного простору в умовах трансформації силового впорядкування світу (2018)
Партоленко І. В. - Глобальний інформаційний тероризм як один із проявів сучасного тероризму (2018)
Вонсович О. С. - Актуалізація ісламського чинника в контексті дестабілізації ситуації в сфері міжнародної безпеки (2018)
Філатов Б. - Політичний патріотизм: специфіка тлумачення у міждисциплінарному науковому дискурсі (2018)
Федорченко В. М. - Демократія як політична цінність (2018)
Шипунов Г. В. - Анархо–синдикалізм як напрям ідейно–інституційної еволюції лівого політичного руху (2018)
Постельжук Я. В. - Профілактика неінфекційних захворювань як провідний напрям глобальної політики охорони здоров’я (2018)
Бортнікова А. - Управління у Великокнязівському місті Володимирі на магдебурзькому праві (до кінця 60–х рр. ХVІ ст.) (2018)
Артішевський А. Е. - Корупція в органах державної влади як чинник делігітимації політичної влади (2018)
Бебик В. М. - Соціально–політичні аспекти формування інформаційного суспільства України, М’якушко Н. С. (2018)
Близняк О. А. - Брюссельський саміт Східного партнерства: можливості для України (2018)
Войтенко Ю. М. - Україна у вимірі загальносвітових рейтингів (динаміка 2014–2017 рр.) (2018)
Гоцуляк В. М. - Особливості історичної рефлексії в осмисленні політичної думки ранньомодерної України (2018)
Черник П. П. - Єврорегіон "Карпати" як елемент євроінтеграційної стратегії України, Ганущин О. О. (2018)
Шейко А. В. - Особливості протестних настроїв в Україні в контексті самоорганізації громадянського суспільства (2018)
Кундеус О. М. - Інформаційна складова "гібридної" війни РФ проти України (2018)
Гмирянська К. О. - Аналітичні сценарії розвитку міждержавних відносин України та Росії в контексті відкритого протистояння (2018)
Леванчук І. В. - Еволюція українсько–американських відносин до анексії Криму (2018)
Рябченко Е. В. - Міграційна політика Республіки Кіпр наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2018)
Теленко О. M. - Росія як держава – патрон Республіки Абхазія (2018)
Гулиев А. Д. - Историческая правда о вековом геноциде азербайджанцев (2018)
Джафарова А. П. - Отражение социально–политического положения Турции в печати Азербайджана на фоне современных событий на Ближнем Востоке (2018)
Гусєв В. І. - Рецензія на монографію члена–кореспондента НАН України В. Ф. Солдатенка "Деміурги революції. Нарис партійної історії України (1917–1920 рр.)" (2018)
Тронько М. Д. - Досягнення та перспективи розвитку сучасної ендокринології в Україні (до 25-річчя НАМН України) (2018)
Тронько М. Д. - Створення бази даних Українсько-Американського проекту "Репродуктивні ефекти опромінення in utero в результаті аварії на Чорнобильській АЕС у йододефіцитних регіонах України", Пастер І. П., Замотаєва Г. А., Лапікура О. В., Hatch M., Mabuchi K. (2018)
Богданова Т. І. - Інтраопераційні експрес-гістологічні дослідження та сучасні зміни в патологічній діагностиці пухлин щитоподібної залози, Зурнаджи Л. Ю., Дегтярьова Т. Л., Божок Ю. М., Болгов М. Ю., Коваленко А. Є., Бурко С. В., Чернишов С. В., Тронько М. Д. (2018)
Воскобойник Л. Г. - Порівняльний аналіз цитологічних характеристик доброякісних і злоякісних пухлин щитоподібної залози за результатами інтраопераційних досліджень (2018)
Зелінська Г. В. - Можливості цитологічної діагностики в передопераційному прогнозуванні поведінки пухлини та виборі адекватної терапії (2018)
Замотаєва Г. А. - Особливості змін функції NK-клітин і нейтрофілів у хворих на рак щитоподібної залози залежно від віку та наявності віддалених метастазів у ранній термін після радіойодотерапії, Захарченко Т. Ф., Гулеватий С. В. (2018)
Бельчина Ю. Б. - L-аргинин в лечении пациентов с сахарным диабетом и диабетической кардиомиопатией, Соколова Л. К. (2018)
Журавльова Л. В. - Використання альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом 2-го типу та без нього, Лопіна Н. А. (2018)
Морозик А. О. - Інформативні властивості показників фази реполяризації одноканальної електрокардіограми в дітей із діабетичною кардіоміопатією, Майданник В. Г., Файнзільберг Л. С. (2018)
Pooyandjoo M. - Вплив L-карнітину на зниження маси тіла в дорослих: систематичний огляд і метааналіз рандомізованих контрольованих клінічних випробувань, Nouhi M., Shab-Bidar S., Djafarian K., Olyaeemanesh A. (2018)
Рыбаков С. И. - Пять "крестных отцов" тиреотоксического зоба (2018)
Медичні події (2018)
Без’язичний Б. І. - Розвиток ідеї етичного виховання особистості в спадщині українських мислителів, Худякова В. Б., Довбій О. П., Гіль Ю. Б. (2018)
Воробйова А. В. - Причини зниження працездатності фітнес-тренерів (2018)
Гнатишин О. М. - Вплив уроку футболу на морфофункціональні показники учнів середніх класів (2018)
Григус І. М. - Зміни функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2018)
Жукова Г. В. - Діагностика стану моральної вихованості суб’єктів спортивної діяльності (2018)
Зеніна І. В. - Вплив ритму рухів на показники спритності у студентів, які займаються спортивною гімнастикою, Шалда С. В. (2018)
Ільницький І. - Ставлення учнів до засобів боксу у фізичному вихованні в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, Окопний А., Палатний А. (2018)
Ковальчук Н. - Організаційно-методичні основи педагогічного управління фізичним потенціалом студентів нефізкультурних вищих навчальних закладів, Рожков В., Плєшакова О. (2018)
Ковальчук Н. В. - Формування мотивації зайняття спортом у сучасної молоді, Шапар К. О., Плешакова О. В. (2018)
Малиновський А. - Організованість та ставлення до діяльності в структурі іміджу тренера з футболу при роботі з командами різного рівня (2018)
Олійник М. О. - Динаміка результативності змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів (за показниками результативності в партіях гри), Дорошенко Е. Ю. (2018)
Панкратов Н. С. - Профессионально-прикладная физическая подготовка формирование профессионально важных двигательных качеств (2018)
Перебійніс В. Б. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки та підвищення ефективності тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів, Ананченко К. В., Пакулін С. Л. (2018)
Пивоварова Г. В. - Характеристика мотиваційного стану учнів молодшої школи до навчання елементарним спортивним іграм (2018)
Плешакова Е. - Черлидинг как основа здорового образа жизни студенческой молодежи, Шапар К., Ковальчук Н. (2018)
Ріпак М. О. - Мотивація дорослих жінок до занять фізичною культурою (2018)
Рябченко В. Г. - Тактико-технічна та фізична підготовка в тренуванні волейболістів в умовах учбового закладу (2018)
Сазанова І. О. - Оцінка фізичної підготовленості в системі професійно-прикладної фізичної підготовки студенток медичних вищих навчальних закладів, Дорошенко Е. Ю. (2018)
Сироватко З. В. - Особливості методики розвитку фізичних якостей у студентів під занять волейболом (2018)
Томчук Л. А. - Значення розрахункових методик при визначенні добових енерговитрат у спортсменів, Томчук І. С. (2018)
Шапар К. О. - Оцінка ефективності занять кікбокс-аэробікой на організм жінок першого зрілого віку, Плешакова О. В., Ковальчук Н. В. (2018)
Шестерова Л. Є. - Дослідження особливостей виконання удару справа з відскоку десятирічними тенісистами в високому ігровому темпі, Крилов Д. С. (2018)
Паливода К. В. - Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України (2018)
Антоненко І. Я. - Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування, Мельник І. Л. (2018)
Селіверстова Л. С. - Особливості функціонування фінансових систем у зарубіжних країнах (2018)
Ходаківська О. В. - Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у франції, Юрченко І. В. (2018)
Панченко В. Г. - Критичний аналіз підходів до моніторингу протекціонізму: ідентифікація форм прояву неопротекціонізму в економічній політиці (2018)
Nazarova K. - Sox compliance-audit, Mysiuk V. (2018)
Березіна С. Б. - Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка (2018)
Тимощук О. М. - Формування логістичної стратегії підприємств водного транспорту, Мельник О. В., Сьомін О. А. (2018)
Крайчак Є. В. - Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом (2018)
Кудлаєнко С. В. - Пріоритетні напрями державної соціальної підтримки та захисту населення країни (2018)
Мухтарлы Ниджат Хафис оглу - Стимулы, влияющие на развитие позиций азербайджана в международном разделении труда (2018)
Разінькова М. Ю. - Маркетингова політика розподілу (2018)
Хомутенко А. В. - Проблематика управління державними бюджетними та позабюджетними фондами грошових коштів в Україні (2018)
Речка К. М. - Загальні риси управління персоналом у системі менеджменту аграрного підприємства (2018)
Переверзєва А. В. - Синергетичний ефект у розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад (2018)
Kolupaieva I. - Scientific and methodological principles of regulatory policy and means of its mechanism (2018)
Охота В. І. - Теоретичні та практичні аспекти формування споживчої лояльності в сфері готельних послуг (2018)
Ткаченко В. В. - Ринок маркетингових досліджень в Україні, Громова А. М. (2018)
Лубковський С. А. - Модель гармонізації податкового перерозподілу доходів фізичних осіб (2018)
Рубан М. О. - Інституційні особливості формування доходної частини місцевих бюджетів (2018)
Варшавська Н. Г. - Оцінювання та прогнозування рівня конкурентоспроможності національного апк України (2018)
Полєнніков М. О. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2018)
Левченко К. А. - Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики (2018)
Льовочкін М. О. - Соціально-економічна специфіка публічно-приватного партнерства в сфері державної інфраструктури (2018)
Абдула А. Б. - Анализ показателей частоты сердечных сокращений и затрат энергии юных футболистов 11 - 12 лет во время игр, Лебедев С. И. (2018)
Без’язичний Б. І. - Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тенденції її розвитку, Худякова В. Б., Довбій О. П., Гіль Ю. Б. (2018)
Бобровник В. І. - Особливості виступів кваліфікованих бігунів на середні та довгі дистанції в 2016 – 2017 рр., Ткаченко М. Л., Домарадська Г. Г. (2018)
Булатов О. М. - Регламентування змістовних складових фізкультурної освіти студентів ВНЗ, Тихий І. І., Незгода С. П., Бражник О. Є. (2018)
Волошина О. В. - Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму (2018)
Гуменюк С. В. - Значення і роль спеціальної фізичної підготовки спортсменів категорії "ювенали" в акробатичному рок-н-ролі (2018)
Гуртова Т. В. - Сучасний вектор гуманізації процесу фізичного виховання студентів ВНЗ, Цьовх Л. П., Безгребельна О. П., Череповська О. А. (2018)
Єфіменко П. Б. - Теоретичні основи різнорівневої підготовки майбутніх реабілітологів при вивченні дисциплін з масажу, Каніщева О. П. (2018)
Задорожна О. Р. - Особливості використання засобів відновлення та стимулювання працездатності у фехтуванні, Хіменес Х. Р., Палатний А. Л. (2018)
Ковальчук Н. В. - Проблема формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів, Довгопол Е. П. (2018)
Кожанова О. С. - Особливості техніко-тактичної підготовки школярів старших класів засобом футбол, Швець С. В.., Зеленюк О. В., Гаврилова Н. Г. (2018)
Кравченко Т. П. - Підвищення емоційної стійкості студентів вищих навчальних закладів засобами фізичної культури та спорту (2018)
Кроль І. М. - Потенціал культурної спадщини олімпійського руху в системі гуманітарної освіти школярів (2018)
Круцевич Т. Ю. - Наслідки політики девальвації фізичної підготовки у фізичному вихованні освітніх закладів України для громадян і держави, Саїнчук М. М., Підлетейчук Р. В. (2018)
Павленко І. О. - Мотиваційні пріоритети дівчат старшого шкільного віку до занять фізичною культурою та спортом (2018)
Плешакова Е. В. - Особенности занятий по черлидингу на этапе начальной подготовки, Шапарь Е. А., Рожков В. Ю. (2018)
Пономарьов C. В. - Виявлення ефективності експериментальної програми фізичного виховання студентів ВНЗ, Осінчук В. В., Куспиш О. В., Гребінка Г. Я. (2018)
Ріпак М. О. - Рухова активність і якість життя дорослих жінок (2018)
Рожков В. О. - Зовнішньо-балістичні показники польоту ядра та їх вплив на змагальний результат штовхальників на етапі спеціалізованої базової підготовки (2018)
Садат К. Н. - Анализ принципов построения программ по физической реабилитации при хроническом гастрите (2018)
Сахненко А. В. - Рівень фізичної підготовленості студентів аграрних спеціальностей, Лазоренко С. А. (2018)
Середа Н. В. - Особливості управління конкурентоспроможністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл з неолімпійських видів спорту, Голян М. В. (2018)
Скирда Т. С. - Розвиток сучасної спортивної термінології як основа професійного мовлення у фізичній культурі (2018)
Склярова Н. А. - Методологічні підходи до використання екологічного дизайну в спорті (2018)
Степанюк С. - Історія розвитку спорту осіб з інвалідністю на Херснощині, Малашенко Л., Козіброда Л., Ломака Ж. (2018)
Cупруненко М. В. - Організаційні та педагогічні особливості студентського спорту. Спортивні клуби у вищих навчальних закладах, Плєшакова О. В., Коломєйцева О. М. (2018)
Томчук И. С. - Сон, питание и физическая работоспособность - три составных успеха или поражения у единоборцев, Томчук Л. А., Кощавцев В. И., Дуброва В. В. (2018)
Хоменко О. С. - Структура та зміст програми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-аграріїв з військово-спортивного багатоборства (2018)
Шапар К. О. - Зміцнення здоров'я студентів в процесі зайняття фізичною культурою у спортивному клубі, Рожков В. Ю., Коломєйцева О. М. (2018)
Яковенко А. В. - Предмет "Фізична культура" у системі середньої освіти зарубіжних країн (2018)
Віткін Л. М. - Українсько-Канадське співробітництво у сфері стандартизації, оцінки відповідності та метрології, Янович В. І., Красоха Л. М., Лісіна Г. В. (2018)
Калита П. Я. - Синдром "Дефіцитної економіки" (2018)
Демиденко О. О. - Підвищення економічної ефективності підприємства шляхом впровадження екологічного управління, Слива Ю. В. (2018)
Хімічева Г. І. - Застосування логістичних принципів для підвищення якості та безпеки комплексної туристичної послуги, Михалко А. О. (2018)
Шугалій Є. П. - Методологія синтезу структур інформаційно-телекомунікаційної системи на основі методу динамічного програмування (2018)
Редько В. В. - Компетентнісний підхід до підготовки професійних стандартів у сфері технічного обслуговування (2018)
Мєдвєдєва Н. А. - Механізм ефективного використання енергетичних ресурсів, Черевашко Д. І., Волинець А. В. (2018)
Мєдвєдєва Н. А. - Вимірювальна техніка та її метрологічний облік, Сухенко В .Ю., Євтушенко Т. В. (2018)
Базик В. П. - Визначення відповідності волокон льону олійного для армування композиційних матеріалів, Чурсіна Л. А., Тіхосова Г. А., Горач О. О. (2018)
Васильєва В. Г. - Забезпечення простежуваності результатів вимірювання температури в калібрувальних лабораторіях, Шведова В. В. (2018)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2018)
Без’язичний Б. І. - Аналіз стану системи індивідуалізованого навчання студентів та ефективність її функціонування, Худякова В. Б., Сірий О. В., Гіль Ю. Б. (2018)
Богуславська В. Ю. - Ставлення викладачів ВНЗ фізичної культури і спорту до теоретичної підготовки в циклічних видах спорту (2018)
Бугайов Є. В. - Удосконалення тренувального процесу важкоатлетів 11 - 12 років протягом підготовчого періоду з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки, Джим В. Ю. (2018)
Бурдаєв К. В. - Особливості вертикальної стійкості тіла молодших школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання (2018)
Випасняк І. П. - Особливості компонентів фізичного розвитку студентів в процесі фізичного виховання в залежності від типу тілобудови, Лещак О. М., Шанковський А. З. (2018)
Гнатчук Я. І. - Ефективність різних методичних підходів до диференціації фізичної підготовки в піврічному макроциклі підготовки кваліфікованих волейболістів (2018)
Джим Є. С. - Залежність кореляційного взаємозв’язку між антропометричними показниками кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілденгом і рівнем їх спеціальної фізичної підготовленості протягом річного макроциклу з урахуванням біологічного циклу, Болтєнкова О. М. (2018)
Житницький А. О. - Заняття пауерліфтингом підлітків 15 - 18 років як засіб формування здорового способу життя (2018)
Захарова И. Ю. - Состояние и проблемы проведения педагогического мониторинга в сфере физического воспитания (2018)
Зеніна І. В. - Вплив занять фітнесом на фізичну підготовку та функціональний стан організму студентів, Гаврилова Н. М. (2018)
Іваненко Г. О. - Форми реалізації олімпійської освіти у закладах вищої освіти (2018)
Іванишин Ю. І. - Вплив засобів екстремальної рухової активності на фізичну підготовленість підлітків 13 – 14 років чоловічої статі, Ковальчук Л. В., Іванишин І. М. (2018)
Куценко В. - Применение методики скандинавской ходьбы в комплексном лечении пациентов с синдромом хронической усталости (2018)
Лаврентьєв О. М. - Оптимізація професійної підготовки у правоохоронних органах України (2018)
Ляшенко В. М. - Самооцінка особистості спортсмена як фактор підвищення ефективності спортивної діяльності, Іванько В. В., Морозова С. М. (2018)
Ляшенко В. М. - Провідні механізми психологічного захисту у спортсменів різної статі, Портна І. Л., Гаврилова Н. Г. (2018)
Моисеенко Е. К. - Изменения показателей сенсорных систем волейболистов студенческой команды под влиянием вестибулярных нагрузок, Горчанюк Ю. А., Харченко Е. С. (2018)
Палатний А. - Нормативні основи діяльності федерації боксу України (2018)
Пасічник В. М. - Аналіз психічного та соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами, Згоба В. Л., Пасічник В. Р. (2018)
Петровська Т. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми подолання стресу спортсменами за допомогою копінг–стратегій, Арнаутова Л. (2018)
Пруднікова М. С. - Дослідження змін функціональних показників велосипедисток 14 та 15 років під впливом фізичних навантажень (2018)
Ріпак М. - Характеристика добової рухової активності дорослих жінок, Ріпак І. (2018)
Рожков В. Ю. - Рухові завдання як специфічна мета фізичного виховання студентів, Коломєйцева О. М., Жуков В. О. (2018)
Рожков В. Ю. - Вплив самостійних зайнять фізичною культурою на адаптацію студентів до навчання у вищому навчальному закладі, Коломєйцева О. М., Жуков В. О. (2018)
Розоргуй М. С. - Тенденції розвитку силових видів адаптивного спорту протягом другого періоду (2018)
Сироватко З. В. - Особливості розвитку спеціальної швидкості у юних волейболістів (2018)
Степанюк С. І. - Здобутки осіб з інвалідністю Херсонщини на міжнародній арені, Малашенко Л. О., Юськів К. В, Юськів С. М. (2018)
Cушко Р. О. - Експертна оцінка проблемних питань підготовки і шляхів розвитку спортивних ігор в умовах дії глобальних чинників (2018)
Хотенцева Е. В. - Особенности влияния средств массовой информации на здоровый образ жизни среди студенческой молодежи (2018)
Хрипач А. Г. - Фізкультурно-оздоровча діяльність студентів ВНЗ в аспекті їхнього здоров’язбереження, Король О. С., Гулей К. С., Стецяк О. Є. (2018)
Шпичка Т. О. - Футбол як ігровий вид культурної практики, Степанюк В. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
З нагоди ювілею доктора фармацевтичних наук, професора Кабачної Алли Василівни (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту та економічної доступності засобів, що впливають на структуру і мінералізацію кісток, представлених на фармацевтичному ринку України, Матяшова Н. О., Стальна О. В. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту, доступності й обсягів споживання антигістамінних лікарських засобів в Україні, Бердник О. Г., Гуртякова А. О. (2018)
Максимович Н. М. - Дослідження системи інформаційного забезпечення безпечної фармакотерапії при вагітності у світі, Мудрак І. Г., Заліська О. М. (2018)
Стасів Х.-О. Я. - Аналіз витрат та результатів допоміжних репродуктивних технологій у світі та Україні, Заліська О. М. (2018)
Котвіцька А. А. - Мотивація отримання вищої фармацевтичної освіти студентів Національного фармацевтичного університету, Живора Н. В., Овакімян О. С. (2018)
Демченко С. А. - Синтез та протипухлинні властивості похідних 1-(2-ізопропіл-5метилфеноксиметил)-3R-4-арил-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента|cd| азулену, Дудник А. Є., Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2018)
Кава Т. В. - Особливості застосування методу Tail-flick у фармакологічних дослідженнях, Ядловський О. Є. (2018)
Кононенко Н. М. - Експериментальне обґрунтування вибору гіпоглікемічної дози сухого екстракту імбиру на нормоглікемічних щурах, Чікіткіна В. В., Сорокіна М. В., Алхалаф М. В. (2018)
Концептуальні основи та принципи управління якістю лікарських засобів: забезпечення якості препаратів (2018)
УТОЧНЕННЯ (2018)
Верстюк В. - Революційна влада і суспільство: механізми взаємовпливу та взаємодії (2012)
Кудлай О. - Організація та становлення народного міністерства військових справ Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 рр.) (2012)
Пиріг Р. - Реставраторські тенденції у внутрішній політиці Української Держави (квітень – грудень 1918 року) (2012)
Осташко Т. - Проблема соціально-політичного компромісу у працях В’ячеслава Липинського (2012)
Прудько В. - Гетьманська влада і місцеве самоврядування на Ніжинщині (квітень – листопад 1918 р.) (2012)
Бойко О. - Українське життя у Києві під владою білогвардійців (1919 р.) (2012)
Тимченко Р. - Соціально-економічна політика ЗУНР (ЗОУНР) (2012)
Файзулін Я. - Всеукраїнський Центральний Повстанський Комітет 1921 року: з історії агентурно-оперативної розробки органів ВУЧК (2012)
Лупандін О. - Трансформація більшовицьких ідей в ході боротьби за владу в Україні (лютий 1917 р. – березень 1918 р.): до постановки проблеми (2012)
Корольов Г. - Регенерація ідеї федералізму в Українській гетьманській державі 1918 р.: геополітичні та національно-ідентифікаційні чинники (2012)
Устименко В. - Особливості соціально-політичного та економічного статусу етнічних груп та його вплив на міжетнічні протиріччя та соціальні конфлікти (2012)
Гейда О. - Маловідомі факти до біографії Миколи Ілліча Шрага (2012)
Скальський В. - Особовий склад Київської та Черкаської повітових народних рад (2012)
Ралдугіна Т. - Реліквії Української революції 1917–1921 рр. в Національному музеї історії України (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Бадікова Н. О. - Проблеми навчання фонетики в підручниках з французької мови для вищих навчальних закладів (2017)
Баландіна Н. Ф. - Навчальний текст як засіб породження нових смислів (2017)
Бегека Д. А. - Засоби професійної підготовки майбутніх викладачів педагогічного університету до формування англомовної фонетичної компетентності у студентів іноземної філології (2017)
Bezukh Y. S. - Teaching students within diverse environment in us universities (2017)
Бреславець Н. О. - Нейролінгвістичне програмування в контексті інтерактивного навчання (2017)
Ваніна Г. В. - Формування потенційного словника учнів з опорою на внутрішню форму слова, Сидоренко А. С. (2017)
Васецька Л. І. - Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на довузівському етапі навчання (2017)
Гладка І. А. - Навчання майбутніх вчителів англійської мови лексичного матеріалу на основі корпусів паралельних текстів (2017)
Kavytska T. - Self-assessment in teaching grammar: raising grammatical awareness of philology majors, Osidak V. (2017)
Kvasova O. G. - An inset course on language assessment for university teachers in Ukraine (2017)
Kobylianska I. V. - Error correction in foreign language teaching (2017)
Комогорова М. І. - Педагогічне забезпечення міцності знань з предметів гуманітарного циклу (на прикладі вивчення англійської мови) (2017)
Кубрак С. В. - Мережа Internet та E-mails – важливі засоби комунікації під час вивчення іноземних мов (2017)
Kumpan S. M. - English for specific purpose: teaching learning to learn competence at the tertiary leve, Hloba O. V. (2017)
Максименко Л. О. - Втілення сучасних підходів у процес формування у філологів-перекладачів компетентності у письмовому перекладі наукових текстів (2017)
Михайловская Г. А. - К вопросу о "Подходе к обучению языку" (2017)
Мірошниченко В. М. - Професійна підготовки майбутніх філологів засобами інтерактивних технологій (2017)
Мороз А. В. - Особливості конструювання навчальних текстів німецької фахової мови торгівлі (2017)
Палєй Т. А. - Гендерний аспект вживання ідіоматичних одиниць в англомовному політичному дискурсі (2017)
Пахненко И. И. - Содержание вводно-ознакомительного этапа экскурсионной формы занятий со студентами-иностранцами, Телетова С. Г. (2017)
Путий Т. Н. - Тенденции параллельного преподавания украинского и русского языков в отечественной лингводидактике (2017)
Cурмач О. Я. - Обгрунтування концепції формування мовно-методичної компетентності майбутньго вчителя іноземної мови, Божок О. С. (2017)
Сухопар В. Ф. - Формування мовно-комунікативної компетенції фахівця як соціолінгвістична проблема (2017)
Тарнопольський О. Б. - Конструктивістські підручники з англійської мови для професійних цілей: варіанти побудови, Кабанова М. Р. (2017)
Хижун Я. В. - Інтерактив у практиці вивчення іноземної (англійської) мови: переваги та недоліки (2017)
Kholmakova I. V. - The advantages and disadvantages of drama techniques in foreign language teaching (2017)
Швець Г. Д. - Моделювання навчального тексту: термінологічний та методичний аспекти (2017)
Шевченко М. Є. - Деякі аспекти методологічного комплексу сучасної методичної науки (2017)
Наші автори (2017)
Гаврилюк С. - Носій українського духу (2016)
Добржанський О. - Українське просвітництво на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ідейні засади та організаційні форми, Яценюк Т. (2016)
Пашук В. - Товариство "Просвіта" у Львові – формування периферійних структур (1868–1939 рр.) (2016)
Лазарович М. - Гуманітарна та просвітницька діяльність Українських січових стрільців на Волині (1916 – початок 1918 р.) (2016)
Дем’янюк О. - Діяльність осередків "Просвіти" в добу Директорії УНР (1918–1921 рр.) (2016)
Кучерепа М. - Становлення та діяльність просвітянських організацій на Волині (1918–1939 рр.) (2016)
Бондаренко Г. - "Просвіта" на селі в часи революції й громадянської війни в Україні на початку ХХ ст. (2016)
Давидюк Р. - Рівненська повітова "Просвіта": десятиріччя під знаком УНР, Жив’юк А. (2016)
Філіпович М. - Громадсько-просвітницький рух на Волині в 1918–1939 рр. (2016)
Гарбарук А. - Витоки Ковельської повітової "Просвіти" (початок 1920-х рр.) (2016)
Сорока Ю. - Романівський просвітянський осередок у 1920-х – початку 1930-х років (2016)
Крамар Ю. - Ліквідація товариства "Просвіта" на західноволинських землях (1928–1932 рр.): причини та наслідки (2016)
Понєдєльник Л. - Волинська "Просвіта" в боротьбі за національне відродження (2016)
Стрільчук Л. - Просвітницька діяльність української інтелігенції в таборах для переміщених осіб у західних окупаційних зонах (1944–1951 рр.) (2016)
Карпо В. - Історичні етапи становлення та основні напрями діяльності товариства "Просвіта" на Далекому Сході, Мудеревич В. (2016)
Кінд-Войтюк Н. - Анатолій Вахнянин – голова товариства "Просвіта" (2016)
Скакальська І. - Пограниччя культур: "Просвіта" як оберіг національної культури українців (на прикладі Кременецького повіту) (2016)
Szmyt A. - Krzemieniec jako centrum oświatowe w zachodniej części Ukrainy na przestrzeni dziejów (XVIII–XX wiek) (2016)
Шульга С. - Просвітницька діяльність чеських громадських організацій та часописів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Cтрільчук В. - Просвітницька діяльність родини Косачів, Cтрільчук Т. (2016)
Панасюк О. - Культурно-просвітницька діяльність білоруських національних організацій на території України в 1918 р. (2016)
Трофімук-Кирилова Т. - Культурно-мистецька та просвітянська діяльність бібліотеки-читальні в містечку Мацеїв Ковельського повіту Волинського воєводства (1920–1930-ті рр.), Чибирак С. (2016)
Сущук О. - Дiяльнiсть осередкiв товариства "Просвіта" в селах Грабове та Сереховичi Ковельського повiту на Волині (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Волошенко В. - "Просвіти" й уявлення про "поживну" літературу для народу в українській публіцистиці Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2016)
Ключук Ю. - Польсько-українські відносини з питань реституції культурних цінностей (на прикладі архіву товариства "Просвіта") (2016)
Удот О. - Просвітницька діяльність Івана Багряного в період функціонування таборів для переміщених осіб у західних окупаційних зонах (2016)
Качковська Л. - Пам’яткоохоронна діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини й мистецтва впродовж 1910–1913 рр.: становлення та розвиток (2016)
Філонюк М. - Меморіальна експозиція "Шевченківська світлиця Миколи Куделі" у Волинському краєзнавчому музеї (2016)
Каліщук О. - Товариство "Просвіта" на сторінках енциклопедичних та довідкових видань, Дяченко В. (2016)
Кіндрачук Н. - Радянська обрядовість як засіб утілення в життя політики денаціоналізації українців в УРСР протягом 60–70-х рр. ХХ ст. (2016)
Стронський Г. - За згодою й незгодою Кліо. Про співробітництво польських та українських істориків у 1991–2015 рр. (2016)
Михаїл (Зінкевич Т.) митрополит Луцький і Волинський - Християнська мораль як основа діяльності сучасного товариства "Просвіта" (2016)
Petrovych V. - The Role of the Members of "Prosvita" Society in the Organization of the Church Congresses on the Territory of Volyn Region During 20–30-ies of the 20th Century, Charikova I. (2016)
Петрович В. - Громадсько-просвітницька діяльність Арсена Річинського на Волині у 20–30-х рр. ХХ ст., Петрович І., Притулюк В. (2016)
Стрільчук Л. - Модифікація історичної памʼяті про "Волинську трагедію"(рецензія на монографію Оксани Каліщук "У тіні Волині?: історія vs пам’ять")*, Петрович В. (2016)
Каліщук О. - Ґрунтовне дослідження історії українського війська (рецензія на книгу Миколи Лазаровича "Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба")* (2016)
Каліщук О. - Сучасні дослідження діяльності Товариства "Просвіта": бібліографічний огляд (2016)
До ювілею Н. І. Тоцької та І. К. Кучеренка (2003)
Тоцька Н. - Артикуляційна основа диференційних ознак голосних фонем української мови (2003)
Кучеренко І. - Вокатив як функціональний член речення і так зване звертання (2003)
Клименко Н. - Назви осіб у сучасній українській періодиці (2003)
Михайлова Т. - Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології (2003)
Дядечко П. - Про диференційні ознаки крилатих слів (2003)
Перепльотчикова С. - У пошуках слова (про деякі риси ідіостилю Н. Казандзакіса (2003)
Костич Л. - Структура і значення прикметників із суфіксом -н'- (-шн'-) (2003)
Козленко І. - Структура і симетрія в українському дієслові (2003)
Калько М. - Граничність як центр субпериферійного простору аспектуальності (2003)
Ковальчук В. - Типи інтенсифікації фонетичного значення в колисковій пісні (2003)
Денисюк В. - Варіювання антропоніміє на фонетичному рівні в українській мові початку XVII ст. (на матеріалі літопису Самійла Величка) (2003)
Мосенкіс Ю. - Живомовні джерела української мови (питання наукового забезпечення спецкурсу), Мельник І. (2003)
Гапченко О. - Кольоропозначення в українській мові (психолінгвістичний аспект) (2003)
Воронін Д. - Лінгво-психологічна проблематика мовленнєвого ритму (2003)
Бігарі А. - Ознаки діалогічного мовлення у сімейному дискурсі (2003)
Критська В. - Теоретичні засади пунктуації (2003)
Терлак З. - Кодифікація синтаксичних норм у словнику (2003)
Антипова І. - Планета морфем (2003)
Соболь О. - Morphemny show’2002 (2003)
Мельниченко О. А. - Індустрія туризму: сутність, складові, кластери, необхідність державного регулювання, Величко Л. Ю. (2015)
Боковикова Ю. В. - Взаємодія влади і бізнесу (2015)
Дорошенко В. С. - Інституціональні засади досліджень у системі державного управління (2015)
Коврегін В. В. - Механізми забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів (2015)
Самофалова Т. О. - Роль цілепокладання в методології державного управління національним багатством (2015)
Бавол Т. В. - Нормативно-правове забезпечення індивідуального підходу з надання соціальних послуг (2015)
Лященко О. О. - Політична криза як чинник трансформації взаємовідносин громадянського суспільства і влади (на прикладі подій в Україні 2013-2014 р. р. ) (2015)
Митник А. А. - Цільові орієнтири та принципи взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні (2015)
Пахнін М. Л. - Вплив інформаційного суспільства на розвиток системи публічного управління (2015)
Решевець І. В. - Політико-адміністративний устрій України: історіографічний дискурс (2015)
Сталенна Л. С. - Регулювання правових відносин щодо протидії сепаратизму в Україні (2015)
Попський А. В. - Організаційно-правові засади становлення та функціонування малого й середнього бізнесу (2015)
Мерзляк А. В. - Державне регулювання формування й розвитку інфраструктури ринку земель в Україні, Кабанець О. О. (2015)
Тамм А. Є. - Рівень зайнятості населення регіону як економічний індикатор сталого розвитку, Поступна О. В. (2015)
Афанасьєва Ю. В. - Напрями удосконалення правового механізму державного регулювання демографічних процесів в Україні (2015)
Гуменюк А. І. - Особливості удосконалення регіонального управління інноваційною діяльністю (на прикладі Івано-Франківської області) (2015)
Худошина О. В. - Адміністративно-правові важелі державного регулювання ліцензування господарської діяльності з медичної практики (2015)
Грабовський О. І. - Особливості реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку (2015)
Наконечний В. В. - Нормативно-правове забезпечення щодо адміністративної послуги в Україні (2015)
Котковський В. Р. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади (2015)
Матвеєва О. Ю. - Розширення можливостей органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення розвитку регіонів, Мунько А. Ю. (2015)
Гірман О. С. - Генезис ідеї місцевого самоврядування в історії наукової державноуправлінської думки (2015)
Луценко П. П. - Особливості становлення інституту місцевого самоврядування в європейських країнах (2015)
Лис А. Б. - Проблемні питання надання послуг населенню органами державної влади і органами місцевого самоврядування (2015)
Покотило Т. В. - Формування та розвиток якісних характеристик трудового потенціалу в органах місцевого самоврядування (2015)
Труш О. О. - Інституційна система Європейського Союзу в галузі боротьби з катастрофами (частина 1), Лєрмонтова Ю. О. (2015)
Гончаренко М. В. - Методологічні засади формування міжнародних стандартів статистики державних фінансів (2015)
Когутюк В. Ю. - Модель загальноєвропейських стандартів державного управління виборчим процесом (2015)
Красіловська З. В. - Умови застосування медіації для врегулювання спорів із органами публічної влади: вітчизняний та зарубіжний аспект (2015)
Андреева И. Н. - Свойства темперамента как составляющие эмоционального интеллекта индивида (2018)
Апостол О. В. - Теоретичні аспекти формування та розвитку позитивного іміджу сучасного педагога (2018)
Бєлкіна-Ковальчук О. В. - Особливості реєстрації випадків насильства в закладах загальної середньої освіти (2018)
Бобро Л. В. - Впровадження диференційованого підходу як умова ефективного формування уміння долати страх у дітей 5-7 років (2018)
Булавенко С. Д. - Дидактичні основи формування фінансової грамотності учнів (2018)
Волотовська Т. П. - Нова парадигма розвитку професійної компетентності керівників у процесі формування якісних освітніх послуг закладу загальної середньої освіти (2018)
Голя Н. Г. - Сучасні тенденції управління розвитком творчого потенціалу керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Децюк Т. М. - Формування професійно важливих якостей та цінностей у майбутніх соціальних працівників під час позааудиторної роботи, Отрошко С. О. (2018)
Драч А. С. - Педагогічні засади використання програмних засобів для навчання студентів-філологів (2018)
Заєць Н. Ю. - Сучасні погляди на розвиток професійної мобільності керівників нової української школи (2018)
Завада Т. О. - Напрями вдосконалення змісту освіти у сучасній школі (2018)
Завацька Л. М. - Дослідження ставлення неповнолітніх до проявів насильства у дитячо-підлітковому середовищ (2018)
Зуєв І. О. - Раціональні та ірраціональні життєві установки студентів, Мошенська К. О. (2018)
Кирилюк В. М. - Специфіка використання фольклору у навчанні дітей хореографії (2018)
Козійчук О. Г. - Теоретико-прикладні аспекти управління профорієнтаційною роботою в освітніх закладах регіону (2018)
Кондур О. С. - Ідейні та концептуальні засади трансформації менеджменту освіти у систему менеджменту знань (2018)
Конончук А. І. - Використання технології портфоліо у професійній підготовці майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Кудляк С. М. - Стратегічне планування розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах змін (2018)
Кузьменко Д. О. - Наукові підходи до вивчення процесу саморегуляції (2018)
Кушнір Н. С. - Теоретичний аспект формування професійної культури магістрантів економічного профілю (2018)
Лутченко А. В. - Організація діяльності установ ювенальної пробації в Україні (2018)
Мартинюк Т. А. - Методологічні засади впровадження засобів соціокультурної анімації у процес роботи з людьми з інвалідністю (2018)
Махоткіна Л. Б. - Рівень соціальності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2018)
Новгородський Р. Г. - Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра (2018)
Пищик О. В. - Теоретичні аспекти розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2018)
Платонова О. Г. - Готовність до впровадження виховних технологій у роботі працівників соціальної сфери (2018)
Припотень О. В. - Міжнародна проектна діяльність – актуальна проблема позиціонування загальноосвітнього закладу в сучасному освітньому просторі (2018)
Рень Л. В. - Дослідження потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у соціальному гуртожитку (2018)
Рось Л. М. - Специфіка діяльності центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з алкогольно-залежних сімей (2018)
Cургова С. Ю. - Ортобіотика як здоров’язберігаюча технологія навчання майбутніх соціальних працівників (2018)
Тимошко Г. М. - Теоретико-прикладні вектори впровадження інноваційних технологій у розвиток сучасної школи (2018)
Третяк А. І. - Значення професійного самовизначення для майбутньої професійної самореалізації особистості (2018)
Усатенко В. М. - Концептуальні підходи до технологізації управління розвитком організаційної культури закладу загальної середньої освіти (2018)
Хлєбік С. Р. - Світова практика використання науково-практичного потенціалу внз у громаді, Литвиненко В. В. (2018)
Чернета С. Ю. - Сутнісна характеристика формування толерантності майбутніх соціальних працівників (2018)
Чубук Р. В. - Етичні засади професійної діяльності сучасного фахівця (2018)
Шерстюк Л. В. - Критеріально-оціночний апарат професійної компетентності майбутнього викладача (2018)
Шолох О. А. - Формування особистісної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності (2018)
Шпортюк О. М. - Соціально-виховна складова інституту пробації в Україні (2018)
Янченко Т. В. - Психологія дитинства як предмет педагогічного дискурсу: історичний аспект (2018)
Запорожець В. А. - Особливості внутрішньоцерковного життя УАПЦ за патріарха Димитрія (Яреми) (2017)
Филоненко А. С. - Теология встречи со святостью в книге митрополита Антония Сурожского "Любовь всепобеждающая" (2017)
Мокиенко М. М. - Роль ресурсно-исследовательского центра Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации в развитии евангельского образования на постсоветском пространстве (2017)
Ломачинська І. М. - Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення (2017)
Корнійчук Ю. Ю. - Інституціоналізація міжрелігійного діалогу та співпраці в рамках європейського союзу (2017)
Попович В. М. - Соціальне служіння (соціальна робота) як складова системи богословської освіти: актуальні напрями (2017)
Гелетюк М. В. - Аспекти пастирського служіння в Україні початку ХХІ століття (2017)
Дудченко А. В. - Особливості літургійного богослов’я в сучасній Україні (2017)
Христокін Г. В. - Культурні форми буття теології:релігієзнавчо-філософський аналіз (2017)
Хром’як Н. Л. - "Таємниця Пасхи" у вченні Карла Барта (2017)
Ільчишин С. В. - Викладання філософських та богословських наук в Київській духовній семінарії в 1817 - 1867 роках (2017)
Чеботарьов Д. А. - Митрополит Флавіан (Городецький): час служіння на київській кафедрі (1903 - 1915 рр.) (2017)
Яроцький П. Л. - 500-річчя європейської Реформації: різноаспектний дискурс-аналіз (2017)
Майданевич Л. О. - Різноманітні підходи до визначення релігієзнавчої експертизи (2017)
Брильов Д. В. - Інституалізація мусульманської спільноти України: Духовне управління мусульман України (ДУМУ) (2017)
Тамім А. М. М. - Позиція ісламського богослов’я у відношенні до релігієзнавства, Гафурі Р. Ф. У., Ткачук Р. М. (2017)
Муха О. Я. - Релігійні мотиви у рекламі: межа кітчу у сакробізнесі (2017)
Кирилова О. О. - Невідомий кінорежисер Ґабріелліно д’Аннунціо та його еротанатологічна філософія (2017)
Мозгова Н. Г. - Співвідношення світської та духовної освіти: вітчизняний досвід ХІХ ст. (2017)
Матюшко Б. К. - Лінгвофілософське вчення Олександра Потебні як джерело естетики Дмитра Овсянико-Куликовського (2017)
Завідняк Б. Т. - Теодіцея Сьорена К’єркеґора (2017)
Мілютенко А. В. - Історико-філософська ретроспектива "смерті автора" у ХХ ст. (2017)
Овсянкіна Л. А. - Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації, Хрипко С. А. (2017)
Ангелова А. О. - Архетипи Старого та Старої як структурно-семантичний компонент міфологічного мислення (2017)
Плахіна Т. С. - Філософсько-антропологічний аспект гендерного виховання дітей (2017)
Руденко И. С. - Понимание и искусственный интеллект (2017)
Глушко Т. П. - Перспективи економічного націоналізму в умовах глобальної цифрової революції (2017)
Облова Л. А. - Осмысление границ неприкаянности (идея мытарства Ф. М. Достоевского) (окончание) (2017)
Березінець І. В. - П. Авсєнєв: сон та сновидіння - шлях до розкриття знань душі (2017)
Силадій І. М. - Демократизація освіти як свобода вибору моделі освітнього процесу (2017)
Концурак В. В. - Формування та реалізації екологічної політики: чинники загроз та умови їх подолання (2017)
Капустін С. В. - Громадянське та патріотичне виховання – серцевина процесу формування цілісного світогляду учнів (2017)
Драпушко Р. Г. - Гуманістична світоглядно-ідеологічна парадигми в сучасній туристичній політиці держави: становлення та реалізація (2017)
Захаренко К. В. - Держава як суб’єкт інформаційної безпеки суспільства (2017)
Самарський А. Ю. - Технооптимізм і проблеми усуспільнення напередодні нової промислової революції (2017)
Безуглий А. А. - Роль кiнематографiчної реальностi в сферi буття людини (2017)
Гончаренко К. С. - Ніцшеанські мотиви в постмодерні: "несвоєчасність" (2017)
Пономаренко В. В. - Проблеми і перспективи шкільної освіти: філософський аспект (2017)
Hasan A. K. - Shell model calculations for 18,19,20O isotopes by using USDA and USDB interactions (2018)
Kuzmichev V. E. - Quantum dynamics of the early universe, Kuzmichev V. V. (2018)
Томчук П. М. - Вплив дисперсії форм ансамблю металевих наночастинок на їх оптичні властивості, Старков В. М. (2018)
Кособуцький П. - Аналітичні співвідношення обчислення математичного сподівання і середньої квадратичної похибки стандартно N(0, σX) розподіленої випадкової величини, підданої перетворенню X (2018)
Vakhnenko O. O. - Semidiscrete integrable nonlinear Schrӧdinger system with background-controlled intersite resonant coupling. Short summary of key properties (2018)
Singjai P. - Superhydrophobicity/superhydrophilicity transformation of transparent PS-PMMASiO2 nanocomposite films, Thongsuwan W. (2018)
Kolesnichenko Ya. I. - An equation of the quasilinear theory with wide resonance region, Lutsenko V. V., Rudenko T. S. (2018)
Prorok V. V. - Investigation of mechanisms of potassium and cesium-137 uptake by plants with optical and gamma spectrometries in the field under water-stressed conditions, Dacenko O. I., Bulavin L. A., Zelensky S. E., Poperenko L. V. (2018)
Gorobets M. I. - Picosecond dynamics of molecular entities in lithium salt solutions in dimethyl sulfoxide, propylene carbonate, and dimethyl carbonate, Kirillov S. A. (2018)
Vasilev A. N. - Analytical approach for calculating the chemotaxis sensitivity function (2018)
Thbayh Dalal K. - Optical properties of conducting polymer poly(O-toluidine)-DBSA blended with polyethylene oxide, Ziadan Kareema M. (2018)
Zharkikh Yu. S. - Conception of the Kelvin method on the basis of a mechanic-electrical transformation, Lysochenko S. V. (2018)
Sritonwong P. - Structural properties of lattice-matched InGaPN on GaAs (001), Sanorpim S., Onabe K. (2018)
Ніколенко О. - Байронізм у творчості Т. Шевченка ("Катерина”) (2017)
Кушнірова Т. - Наративні техніки в художній прозі Джуліана Барнса (на матеріалі романів "Як усе було” і "Кохання і таке інше”) (2017)
Ленська С. - Образ дитини у творчості А. Ліндґрен й А. Дімарова (на прикладі повістей "Пригоди Еміля з Льонеберги” і "Блакитна дитина”) (2017)
Михилев А. - Гоголевская концепция миссии писателя в контексте мировой литературы (2017)
Бураго Д. - Мгновение Транса в раздваивающемся мире. Мистический голос из бездны в воспоминаниях Тэффи (2017)
Тыминская И. - Типология и поэтика образов романа Сигурда Хеля "Моя вина” (2017)
Волощук Ю. - Концепція людини в романах В. Ґжинцького (2017)
Тіхоненко С. - Творчість Джонатана Свіфта в науково-критичному дискурсі (2017)
Рева І. - Сарказм у драмах "Манфред” і "Каїн” Дж. Байрона (2017)
Алатея М. - Гоголевские мотивы в рассказах Грэма Грина (2017)
Луньова Т. - До питання про роль лінгвоконцептології у розвитку сучасної наукової парадигми і формуванні суспільного світогляду (2017)
Воскобойник В. - Основні засади когнітивної дериваційної морфології (2017)
Кравченко В. - Антропоморфна метафорика в сучасному англомовному політичному дискурсі (2017)
Левицкий А. П. - Влияние внутридесневого введения микробных патогенов на степень дисбиоза и антиоксидантную активность в десне и сыворотке крови крыс, Фурдычко А. И., Успенский О. Е., Сенникова А. М., Гончарук С. В. (2017)
Топов И. Г. - Отсутствие продисбиотического действия на ткани полости рта потребления высокоолеинового подсолнечного масла (2017)
Дєньга О. В. - Обґрунтування профілактики демінералізації твердих тканин зубів в експерименті на тваринах, Гороховський В. В., Шпак С. В. (2017)
Глазунов О. А. - Поширеність та структура захворювань пародонта у осіб з аліментарно-конституційним ожирінням, Меладзе І. Н. (2017)
Личковська О. Л. - Динаміка про- і антиоксидантних показників при застосуванні фотодинамотерапії у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мельничук Г. М. (2017)
Фастовець О. О. - Вплив якості функціональних відбитків на оклюзійну рівновагу повних знімних протезів, Глазунов А. О. (2017)
Дієв Є. В. - Нормативи праці зубних техніків при виготовлені мостоподібних протезів з опорою на імплантати, Дієва Т. В., Лепський В. В., Лепський В. В., Лабунець В. А. (2017)
Боян А. М. - Эффективность различных методов расслабления жевательных мышц у больных с мышечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов (2017)
Семенов К. А. - Метод экспресс диагностики функциональной работы жевательных мышц с помощью пирометрии, Дрогомирецкая М. С., Деньга О. В., Семенов Д. К. (2017)
Кресюн В. Й. - Сравнительный анализ результатов лазерной корреляционной спектроскопии ротовой жидкости у пациентов после проведенного комплексного лечения пародонтита перед дентальной имплантацией по предложенной нами схеме, Семенов Е. И., Тымчишин О. Л. (2017)
Котельбан А. В. - Спектр мікрофлори ротової порожнини дітей за умов хронічного катарального гінгівіту на тлі цукрового діабету, Годованець О. І., Бурденюк І. П. (2017)
Лепский В. В. - Влияние гексафторсиликатов на биофизические параметры твёрдых тканей зубов, пульпы, ротовой жидкости и клеток буккального эпителия у детей младшего школьного возраста, Деньга Э. М., Лепский В. В. (2017)
Цушко И. А. - Стоматологический статус и эффективность лечебно-профилактических мероприятий у детей с избыточной массой тела, Деньга А. Э., Шнайдер С. А., Ефремова О. В. (2017)
Рейзвих О. Э. - Динамика изменения клинических показателей состояния пародонта у детей 12 лет под влиянием профессиональной гигиены полости рта с применением технологии AIR FLOW, Анисимова Л. В., Деньга О. В. (2017)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром (2017)
Мамедзаде Р. Э. - Современные материалы, техники ирригации и активации в энодонтическом лечении зубов (2017)
Новицкая И. К. - Гипоксия в патогенезе пародонтита (обзор литературы), Друм М. Б., Горбатовская Н. В. (2017)
Глазунов О. А. - Современные подходы в подготовке врача-интерна-стоматолога, Степанова С. В. (2017)
Дієва Т. В. - Обґрунтування та необхідність введення у практичну охорону здоров’я України нової системи визначення величин виробничого плану зубних техніків, Лепський В. В., Лабунець О. В, Лепський В. В., Дієв Е. В., Лабунець В. А. (2017)
Скиба В. Я. - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" за 2016 рік, Іванов В. С. (2017)
Адилова З. Т. - Система шахових номенів термінологічного поля "дебют" (2017)
Балабан О. О. - Метафорична модель як універсальна категорія пізнання дійсності (2017)
Битко Н. С. - Історія вивчення індійського варіанта англійської мови: прелінгвістичний, політичний і лінгвістичний аспекти (2017)
Блинова І. А. - Алегорія як засіб сатиричного зображення дійсності в англомовній художній прозі (2017)
Бородійчук Н. В. - Відображення англійської ментальності крізь призму української мовно-поетичної свідомості (на матеріалі віршованих текстів П. Б. Шеллі та їхніх українських перекладів О. М. Мокровольського) (2017)
Брик М. М. - Іншомовні слова в художньому тексті (на матеріалі романів Е. Сафарлі та Л. Морроу) (2017)
Вайноренє І. П. - Колокації з каузальною домінантою "ефект" в англійській та українській мовах (2017)
Дишлева С. М. - Своєрідність реалізації синтаксичних конструкцій з дієсловами бажання в англійській мові, Дишлева Г. В. (2017)
Дочу А. Р. - Вплив тюркізмів на лексичний склад англійської, німецької і литовської мов (2017)
Ємчура Н. Р. - Актуалізована лексика в чеській мові: функціональний аспект (2017)
Желєзко А. М. - Сучасна інтерпретація антропологічної проблематики у різних сферах гуманітарного і природничого знання (2017)
Зимовець Г. В. - Вербальні та невербальні способи представлення банківських установ в інтернет-дискурсі (2017)
Ізюмцева Г. В. - Типи метафоричних моделей у сакральних текстах П’ятикнижжя англомовної Біблії (2017)
Капранов Я. В. - Методи виявлення ступенів споріднення мов (2017)
Кирилова И. Р. - Музейная экскурсионная беседа в ракурсе проблем межкультурной коммуникации (2017)
Ковальчук Т. С. - Придаточное предложение условия как вербализация зоны бифуркации (2017)
Корольов І. Р. - Ядерно-периферійна таксономія стереотипних реакцій американців на стимули 'cooperativity' и 'cooperative language personality' (2017)
Леміш Н. Є. - Синтаксичний концепт як основа зіставлення в сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях (2017)
Москальчук М. М. - Лінгвокогнітивні підходи до термінологічної верифікації сучасного світського гуманізму (2017)
Nevreva M. N. - Semantic and statistical features of the prefix morphemes of nouns and their interaction in the texts of scientific discource (based on the English Sublanguages ''Chemical Engineering'', ''Automobile Engineering'', ''Electrical Engineering''), Shapa L. N., Tsinovaya M. V. (2017)
Петкова-Калева С. Я. - Универсальное и национально-специфическое в интерпретации концепта ''Пустота'' болгарским языковым сознанием (2017)
Пономарьова О. А. - Ґендерний аспект функціонування найменувань осіб за родом занять у фразеології української, англійської та німецької мов (2017)
Рустемов О. Д. - Диалектные особенности языка крымских судебных реестров XVI – XVII вв. (2017)
Салко О. В. - Специфіка рекламного гасла як різновиду мовлення (2017)
Самохіна В. О. - Ідіодискурс як прояв лінгвокреативного мислення автора в карнавальній свідомості (на матеріалі художніх текстів американського письменника Дейва Баррі), Кузнєцова О. В. (2017)
Соляненко О. Л. - Особливості творення та вживання абревіатур медичної термінології в англомовних історіях хвороб (2017)
Стоянова Е. В. - Эпохальность метафоры как когнитивный признак лингвокультурной ситуации (2017)
Стретович Т. П. - Класифікаційне розмаїття видів метафор (2017)
Ваньнин Сяо - Принципы лексикографирования метафорических номинаций в современных толковых словарях русского языка (2017)
Швець А. І. - Фреймовий аналіз мотиваційної основи казкових онімів (на матеріалі італійської мови) (2017)
Шнуровська Л. В. - Лінгвоментальна площина модальності (2017)
Щербина С. М. - Науковий стиль у системі стильової диференціації сучасних літературних мов (2017)
Бакыт А. - Разработка состава адгезивного матрикса трансдермального пластыря с тиамазолом, Датхаев У. М., Сакипова З. Б., Абдуллабекова Р. М., Шитеева Т. А., Капсалямова Э. Н. (2015)
Зупанець І. А. - Протоколи провізора (фармацевта) — важлива складова системи стандартизації медичної допомоги, Ліщишина О. М., Шилкіна О. О., Бездітко Н. В., Доброва В. Є. (2015)
Кайдалова А. В. - Імплементація вимог європейської системи забезпечення якості у вищу фармацевтичну освіту в Україні, Посилкіна О. В. (2015)
Крутських Т. В. - Валідація методики кількісного визначення суми елаготанінів у таблетках Альтабор, Шаламай А. С. (2015)
Рухмакова О. А. - Розробка методики кількісного визначення гліциризинової кислоти в супозиторіях "Iмуносол" методом ВЕРХ, Ярних Т. Г., Гусаров В. І., Губарь С. М. (2015)
Немченко А. С. - Обґрунтування методичних підходів до управління собівартістю виробництва лікарських засобів, Назаркіна В. М. (2015)
Посилкіна О. В. - Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С., Світлична К. С. (2015)
Хомутецька Н. І. - Шляхи оптимізації роботи медичних складів, Голуб А. Г. (2015)
Шелкова Е. В. - Формування компетентнісної моделі менеджера фармацевтичного підприємства з формулярної системи, Кабачна А. В. (2015)
Tkachova O. V. - Clinical and economic analysis pharmacotherapy of patients with liver cirrhosis in Kharkiv hospital (2015)
Григорак М. Ю. - Логістичні провайдери як інтегратори ланцюгів поставок імпортних лікарських засобів, Варенко Ю. В. (2015)
Демчук М. Б. - Порівняльні дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу в Україні, Польщі та Німеччині, Колісник Ю. В., Грошовий Т. А. (2015)
Камінська Т. М. - Формалізація платної медицини і страхування (2015)
Яковлева Л. В. - Фармакоэпидемиологическое исследование динамики потребления ингибиторов протонной помпы в Украине, Передерий A. В. (2015)
Васюк В. Л. - Стоматогенная профилактика гепатопатии у крыс после экспериментальной антихеликобактерной терапии (АХБТ, Шухтина И. Н. (2017)
Кононова О. В. - Влияние линкомицина на биохимические показатели сыворотки крови крыс при стоматогенном воздействии адреналина, Левицкий А. П. (2017)
Васюк В. Л. - Стоматогенна антидисбіотична профілактика гепатопатії у щурів з залізодефіцитною анемією (2017)
Фурдичко А. І. - Пародонтопротекторна активність адаптогену "Біотрит" у щурів з токсичним гепатитом на тлі дисбіозу, Макаренко О. А. (2017)
Косенко Д. К. - Состояние органов полости рта у экспериментальных животных после гепатоэктомии, Новицкая И. К., Новицкий В. Б. (2017)
Дієв Є. В. - УОТ роботи зубних техніків на імплантологічному прийомі. Мостоподібні протези, Шнайдер С. А, Біда В. І., Лабунець В. А., Дієва Т. В., Обідняк В. З. (2017)
Glazunov O. A. - Evaluation of n. I. Larin method of bite-block occlusal plane forming (2017)
Семенов Е. И. - Влияние генетического фактора на долгосрочность функционирования дентальных имплантатов, Лепский В. В., Вербицкая Т. Г., Шнайдер С. А. (2017)
Чухрай Н.Л. - Взаємозв’язок між фізичними властивостями ротової рідини та резистентності емалі у дітей (2017)
Шнайдер С. А. - Показатели минерального обмена и плотности альвеолярного отростка верхней челюсти у больных с частичной вторичной адентией и у больных после дентальной имплантации, Асмолова А. А. (2017)
Гришакова Г. М. - Взаємозвя’зок порушень у системі перекісне окиснення ліпідів - антиоксидантна система та інтерфероногенезу у дітей з гострим герпетичним стоматитом, Чабан Т. В. (2017)
Рейзвих О. Э. - Липополисахариды и их применение в стоматологии (обзор литературы), Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2017)
Готь Софія-Роксолана - Використання оксиду цирконію та титану в дентальній імплантології на сучасному етапі (огляд літератури) (2017)
Біла Н. Ф. - Дослідження впливу лікувально-профілактичних паст на стан гігієни порожнини рота, Романова Ю.Г., Шнайдер С. А., Андреєва К.С., Меньщикова А.І. (2017)
Богуцька Н. М. - Методологічне значення юридичних конструкцій у контексті методу правознавства (2017)
Вдовичин І. Я. - Глобалізація і європейська традиція правоутворення (2017)
Граб С. О. - Політико-правовий устрій Української держави за поглядами В. Липинського та Д. Донцова (2017)
Кельман М. С. - Методологія як форма мислення, Кельман Р. М. (2017)
Котуха О. С. - Причини виникнення правового нігілізму, Заріцька О. С. (2017)
Терлюк І. Я. - Особливості реалізації ідеї національної державності в козацькій Україні другої половини XVII ст. (геополітичний контекст) (2017)
Федик С. Є. - Особливості філологічного способу тлумачення-з'ясування юридичних норм щодо прав людини, Федик Є. І. (2017)
Фігель Ю. О. - Принципи встановлення обмеження прав людини (2017)
Haitas D. - The EU-Ukraine Association Agreement and the 2016 Referendum in the Netherlands (2017)
Король М. О. - Питання покращення інформаційної складової діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Ляшук Р. М. - Юридичний склад адміністративного правопорушення "Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів", Вичавка В. І. (2017)
Римарчук Р. М. - Аналіз основних положень про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (2017)
Передрієнко В. О. - Правовий статус спілок споживчих товариств, Санагурська Г. М. (2017)
Гладун О. З. - Відповідальність юридичних осіб за вчинення злочинів терористичної спрямованості від їх імені (2017)
Загиней З. А. - Предикатний злочин уповноваженої особи як підстава застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2017)
Ліховіцький Я. О. - Персонал органів та установ виконання покарань як суб'єкт кримінально-виконавчої діяльності в Україні (2017)
Олашин М. М. - Окремі аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за порушення професійних чи службових обов'язків медичними працівниками щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, Панько М. Є. (2017)
Орловська Н. А. - Основні напрями удосконалення кримінального законодавства у сфері заохочення, Старушко О. В. (2017)
Пєнязькова О. О. - Порядок земельних відносин як об'єкт кримінально-правової охорони (2017)
Романишин О. Р. - Окремі питання регламентації кримінальної відповідальності за умисне невиконання судового рішення (ст. 382 КК України) (2017)
Скрекля Л. І. - Особливості кваліфікації злочинів, які полягають у катуванні, Заріцький М. Д. (2017)
Соломяна А. В. - Громадські розслідування як інструмент запобігання злочинності недержавними суб'єктами (2017)
Федоров М. П. - Формування державної політики протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні, Каменєва Г. В. (2017)
Sosnina O. V. - Peculiarities of content of intent element in the components of crime provided by article 182 of the Criminal code of Ukraine "Violation of privacy" (2017)
Скибіцький Б. А. - Порівняльний аналіз видів запобіжних заходів (2017)
Щур Б. В. - Проблеми побудови класифікації криміналістичних методик, Косаняк С. С. (2017)
Stetsyk B. V. - Criminalistic characteristics of crimes relating to trafficking of humans or another influence of human consumption (2017)
Бурак В. Я. - Запровадження альтернативних способів вирішення трудових спорів — вимога часу (2017)
Мацько М. А. - Матеріальна відповідальність сторін трудового договору і майнова цивільно-правова відповідальність: науково-практичні підходи з огляду на захисну та виробничу функції трудового права (2017)
Федоров М. П. - Мобінг у трудових відносинах: зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення законодавства про працю України, Галушка Н. О. (2017)
Gniewosz D. G. - Bilans działalności finansowej Narodowego funduszu zdrowia w latach 2012–2017, Gola S. (2017)
Волинець Т. В. - Захист права комунальної власності (2017)
Ратушна Б. П. - Сприяння суду у здійсненні виконавчого провадження (2017)
Гумін О. М. - Рецензія на монографію Ліховіцького Ярослава Олександровича "Персонал органів та установ виконання покарань як суб'єкт виконання покарань в Україні" (2017)
Вимоги щодо статей, які подаються для публікації у Віснику Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки (2017)
Титул, содержание (2016)
Мєхова Л. В. - Тривалість життя та серцево-судинна патологія в різних регіонах Європи: зв’язок із структурою харчування, Писарук А. В., Кошель Н. М. (2016)
Григоров Ю. Г. - Сравнительная оценка характера питания украинцев пожилого и старческого возраста (результаты многолетних исследований), Семесько Т. М., Синеок Л. Л., Романенко М. С., Гавалко Ю. В. (2016)
Сімахіна Г. О. - Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я населення, Науменко Н. В. (2016)
Антюшко Д. П. - Перспективи використання продуктів для ентерального харчування в геродієтичній практиці, Карпенко П. О. (2016)
Башта А. О. - Перспективи використання інуліновмісної сировини в профілактиці хронічних неінфекційних захворювань, Івчук Н. П. (2016)
Бабіч О. В. - Проблематика забезпечення спеціальними продуктами харчування хворих на целіакію в Україні, Віхоть М. М. (2016)
Корзун В. Н. - Харчові раціони геродієтичного призначення з використанням дієтичних добавок рослинного походження, Свідло К. В. (2016)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Хліб пшеничний із сухою сироваткою, збагаченою магнієм, для харчування людей літнього віку, Білик О. А., Захаревич В. Б., Васильченко Т. О. (2016)
Дмитровська Г. П. - Комплексний підхід до осучаснення асортименту геромолочної продукції (2016)
Романчук І. О. - Оцінка якості кисломолочного продукту геродієтичного призначення, Гондар О. П., Моісеєва Л. О. (2016)
Гойко І. Ю. - Розроблення фітокомпозицій для виробництва функціональних кисломолочних сирів (2016)
Стеценко Н. О. - Розроблення сиркової маси з рослинним наповнювачем для геродієтичного харчування (2016)
Бажай-Жежерун С. А. - Морозиво з екстрактом стевії геродієтичного призначення (2016)
Шаповал І. М. - Обґрунтування використання проростків насіння соняшника для створення функіональних продуктів, Осіпенко С. Б., Гавалко Ю. В. (2016)
Бандуренко Г. М. - Получение новых видов полуфабрикатов из картофеля с низким гликемическим индексом, Писарев М. Г., Карповец П. М., Григорьева Л. И. (2016)
Мостова Л. М. - Технологія виробництва салатних самбуків геродієтичного призначення (2016)
Малежик І. Ф. - Використання харчових добавок на оснгві моркви у харчовій промисловості, Бессараб О. С., Бандуренко Г. М., Левківська Т. М. (2016)
Алабина Н. М. - Консервы для геродиетичкого питания, Киселева Л. В., Покудина Г. П. (2016)
Асадов Шахбала Асад оглы - Роль фактора питания в популяции долгожителей Азербайджана, Григоров Ю. Г., Семесько Т. М. (2016)
Бабенко Н. А. - Модуляция возрастного нарушения содержания кардиолипина в тканях крыс путем подавления активности нейтральной сфингомиелиназы, Стороженко Г. В. (2016)
Бажай-Жежерун С. А. - Зерновий хліб геродієтичного призначення, Кужиль Н. (2016)
Бибик Л. Г. - Возможности рационального питания в коррекции состояния людей пожилого возраста (2016)
Божков А. И. - Переедание в раннем постнатальном онтогенезе формирует метаболическую память и влияниет на продолжительность жизни, Никитченко Ю. В., Aль-Бaхадли Али M. M. (2016)
Вайсерман А. М. - Питание в ранней жизни и "программирование" долголетия (2016)
Гавалко Ю. В. - Досвід використання апіфітокомпозиції у людей похилого віку, Захарія А. В., Синєок Л. Л., Давидова Г. І., Романенко М. С., Гоцька С. М. (2016)
Григоров Ю. Г. - Досвід застосування плодів кавуна і гарбуза в оздоровчому та профілактичному харчуванні, Войтович П. С. (2016)
Гуліч М. П. - Реалізація національного плану заходів щодо виконаняя програми "Європейсбка стратегія здоров’я-2020" — шлях до збереження громадського здоров’я (2016)
Донг Н. Ф. - Перспективи використання рису у технології аглютенових ферментованих напоїв, Олійник С. І., Прибильський В. Л. (2016)
Дорохович А. М. - Хімічний склад харчового продукту, що відповідає вимогам геродієтетики, Петренко М. М. (2016)
Дорохович А. М. - Пастила як улюблений продукт споживання людей похилого віку, Потривайло О. О., Мурзін А. В., Луценко І. С. (2016)
Дорохович В. В. - Використання харчових волокон при розробці затяжного печива функціонального призначення для осіб похилого віку, Петренко М. М., Попова Д. О. (2016)
Захарія А. В. - Досвід створення дієтичних добавок апіфітокомпозицій у відділі апітерапії, Давидова Г. І., Гоцька С. М., Дегодюк В. М. (2016)
Іванова Т. М. - Функціональні та спеціальні харчові продукти як основа здоров’я населення України, Пешук Л. В. (2016)
Коваленко Н. К. - Роль молочнокислих бактерій у підвищенні біодоступності селену як основного компонента в складі функціональних харчових продуктів при остеопорозі, Огірчук К. С., Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2016)
Кургузова Н. И. - Возрастзависимый характер проявления оксидативного стресса при циклическом режиме кормления, Бондарь В. В., Лебедь Е. Н., Аль Бегаи М. А. Ю., Алсардиа М. М. А. (2016)
Курпілянська К. В. - Якість харчової продукції з пробіотичними властивостями, Арсеньєва Л. Ю. (2016)
Лівінська О. П. - Пробіотики із антиоксидантними властивостями як основа для створення нових ефективних препаратів для людей похилого віку, Коваленко Н. К. (2016)
Любарська Л. С. - Оцінка забезпеченості дорослого населення м. Києва есенціальними мікпрелементами, Гуліч М. П., Ємченко Н. Л., Єрмоленко В. П. (2016)
Масік Н. П. - Мікрофлора кишечника та її зміни при хронічних запальних захвоорюваннях легень у робітників сільського господарства різних вікових груп (2016)
Мусій Л. Я. - Кисловершкове масло з пробіотичними властивостями і модельованим жирнокислотним складом, Цісарик О. Й. (2016)
Никитченко Ю. В. - Калорийно ограниченная диета корригирует измененную прооксидантно-антиоксидантную систему при ускоренном старении, Божков А. И. (2016)
Оринчак М. А. - Обгрунтування необхідності кореції поруушень нальцієво-фосфорного обміну у хворих на хронічну хворобу нирок із врахуванням віку, Човганюк O. С., Гаман І. О., Вакалюк І. І., Артеменко Н. Р., Василечко М. М., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2016)
Падалко В. И. - Влияние растительных пищевых добавок на устойчивость к оксидативному стрессу мух Drosophila melanogaster, Козлова Е. В., Шеремет А. А., Дзюба В. Н. (2016)
Пешук Л. В. - Інновації в технології продуктів харчування для довголіття, Галенко О. О., Ліпка К. В. (2016)
Поляков О. А. - Вплив фактичного харчування на залишкову працездатність людей пенсійног віку, Томаревська О. С. (2016)
Прокопенко Н. А. - Влияние количественных и качественных особенностей питания наяя физическое состояние здоровья работающих лиц старшего возраста (2016)
Прохоров Л. Ю. - О возможности оздоровления и увеличения предстоящей продолжительности жизни человека за счет изменения режима питания (2016)
Романенко М. С. - Возрастные и гендерные особенности связи фактического питания и метаболических факторов риска, Іваненко Л. Д., Сапожніков І. В. (2016)
Россихин В. В. - Особенности цитробактериоза кишечника пожилых пациентов в условиях курорта "Березовские минеральные воды", Яковенко М. Г., Бухмин А. В. (2016)
Россихин В. В. - Эффективность лактобактерий в лечеиии оксалурии у пациентов пожилого возораста, Яковенко М. Г., Бухмин А. В. (2016)
Синенький О. В. - Вміст основних нутрієнтів у харчовому раціоні жителів різног віку у Львівській області (2016)
Сливка І. М. - Пошук перспективних пробіотичних штамів молочнокислих бактерій, що виділенІ із традиційних карпатських сирів, Цісарик О. Й. (2016)
Царенко А. В. - Особливості харчування паліативних пацієнтів похилого віку (2016)
Чайковська В. В. - Перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України, Вялих Т. І. (2016)
Ященко О. В. - Можливість використання біомаси міцелію лікарського гриба Ganoderma lucidum для корекції раціону харчування, Ємченко Н. Л., Моісеєнко І. Є., Ольшевська О. Д., Харченко О. О. (2016)
Klimova E. M. - Features formation of a true food allergy in, Kordon T. I., Merezhko O. S. (2016)
Povoroznyuk V. V. - Association between appendicular lean mass and dietary protein intake in postmenopausal women, Dzerovych N. I. (2016)
Титул, зміст (2018)
Липов В. В. - Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. ІІ. Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір (2018)
Тарасевич В. М. - Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість, Завгородня О. О. (2018)
Сердюк О. С. - Обгрунтування напрямів модернізації об’єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків (2018)
Афанасьєва М. А. - Економічний контроль силами громадянського суспільства: інституціональний підхід (2018)
Орлова В. К. - Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства, Кафка С. М. (2018)
Веклич О. О. - Екосистемний підхід оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища: українська автентичність (2018)
Бобко А. М. - Лісові ресурси: таксаційні показники їх обліку і використання у системі економіки лісогосподарського менеджменту (2018)
Мозговий О. М. - Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні норми (2018)
Бех І. Д. - Соціальне виховання: від витоків до сучасного контексту (2018)
Архипова С. П. - Особливості соціального виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання, Смеречак Л. І. (2018)
Богданова І. М. - Сучасні тенденції становлення та розвитку особистості майбутнього магістра соціально-педагогічної сфери (2018)
Бутриновська У. П. - Особливості діяльності груп самодопомоги в студентському середовищі (2018)
Вайнола Р. Х. - Моделі розвитку професійної самосвідомості майбутнього соціального працівника, Нарійчук М. Д. (2018)
Вакуленко О. В. - Умови та спосіб життя молоді як чинники ризику та збереження здоров'я (2018)
Васильєва М. П. - Технології соціально-педагогічної роботи зі студентською молоддю, Подберезський М. К. (2018)
Капська А. Й. - Теорія розвитку соціального виховання (2018)
Карпич І. О. - Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Короткова Р. І. - Соціально-психологічний театр як сучасний вектор соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю (2018)
Костюшко Г. О. - Традиційні сімейні цінності молоді в контексті їх сучасної трансформації (2018)
Мирошніченко Н. О. - Об’єктивно-суб’єктивні передумови входження молоді з обмеженими функціональними можливостями в соціальне середовище (2018)
Міхеєва О. Ю. - Соціально-правова підтримка сімей вимушених переселенців (2018)
Неїжпапа Л. С. - Соціально-педагогічне консультування як умова забезпечення взаємодії учасників навчально-виховного процесу ЗНЗ (2018)
Олійник Г. М. - Соціальне виховання студентів у сфері дозвілля (2018)
Сушик Н. С. - Сутність і мета технологій соціального виховання особистості (2018)
Чекаленко В. Т. - Дозвіллєва діяльність студентської молоді як умова її соціального виховання (2018)
Чорна Г. В. - Українознавчі знання як педагогічний чинник виховання національних ціннісних орієнтацій студентів (2018)
Ясточкіна І. А. - Соціальні проблеми сьогодення: психолого-педагогічні особливості впливу на дітей та молодь (2018)
Артеменко І. Е. - Концептуальні засади створення школи волонтерів для роботи з людьми поважного віку (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Сутнісні характеристики тренінгу для військовослужбовців-учасників бойових дій (2018)
Голубенко Т. О. - Волонтерство як інструмент соціального виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу (2018)
Житинська М. О. - Соціально-педагогічна підтримка осіб похилого віку в територіальному центрі соціального обслуговування (2018)
Ковальчук О. В. - Можливості навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" у формуванні професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників (2018)
Конончук А. І. - Інноваційність у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери (2018)
Кравченко О. О. - Навчальна дисципліна "Історія соціальної роботи" у процесі професійного становлення майбутніх соціальних працівників (2018)
Мельник І. П. - Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними сім'ями в Україні (2018)
Петришин Л. Й. - Позитивні девіації як феномен соціальної реальності та особистісного становлення (2018)
Савельчук І. Б. - Освітнє середовище університету як чинник формування інноваційно спрямованої особистості фахівця соціальної сфери (2018)
Слозанська Г. І. - Послуга патронату в системі захисту та підтримки сімей з дітьми в об’єднаній територіальній громаді (2018)
Фіголь Н. А. - Інтерактивні технології в процесі підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Чернета С. Ю. - Підходи до визначення сутності поняття "соціальний проект", Незбрицька О. В. (2018)
Наші автори (2018)
Бованенко О. О. - Виховання художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів: змістовно-технологічне забезпечення (2018)
Гевчук Н. С. - Особливості соціального виховання дітей трудових мігрантів у загальноосвітніх навчальних закладах, Данилюк О. І. (2018)
Главацька О. Л. - Зміст соціально-педагогічної діяльності в аспекті гендерної соціалізації учнів (2018)
Григоренко В. Л. - Інноваційні засоби розвитку соціальності дошкільників в інклюзивному освітньому просторі, Рассказова О. І., Рассказова П. І. (2018)
Гриців Т. Г. - Використання народознавчих елементів у грі у вихованні ціннісного ставлення до батьківщини у молодших школярів (2018)
Єрьоміна Л. Є. - Формування цінностей сімейного життя у старших підлітків: український та зарубіжний досвід (2018)
Завацька Л. М. - Структурно-змістові компоненти професійного модуля підготовки фахівця соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю (2018)
Кучер Г. М. - Проблеми модернизації процесу соціального виховання (2018)
Лещинський О. П. - Соціалізація та формування спрямованості особистості в умовах інновацій в університетському освітньому середовищі (2018)
Литвин І. М. - Роль фасилітативних умінь у професійній діяльності соціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами (2018)
Лю Сінь - Вплив форм і змісту дизайнерської діяльності на соціальне виховання студентів (2018)
Майборода Г. Я. - Соціальне виховання і духовність майбутніх соціальних педагогів (2018)
Малков Д. Ю. - Соціальне виховання підлітків у клубах за місцем проживання (2018)
Мельничук В. О. - Комерційна сексуальна експлуатація дітей: соціально-педагогічний аспект (2018)
Олексюк Н. С. - Соціальне виховання як основа етнічної соціалізації особистості в умовах мультикультурного середовища (2018)
Острянська О. А. - Використання педагогами традицій і ритуалів закладу дошкільної освіти як засобу соціалізації старших дошкільників (2018)
Петрочко Ж. В. - Суспільно-державницькі цінноості як аксіологічна основа сучасного соціального виховання в Україні (2018)
Подчерняєва Н. Д. - Передумови становлення та розвитку євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Розвадовська Т. В. - Наставництво як педагогічний феномен (2018)
Співак Я. О. - Соціальний захист дітей та молоді: міждисциплінарний аспект (2018)
Чернуха Н. М. - Соціальне виховання у сучасному українському соціумі: реалії, досвід, перспективи, Гук О. Ф. (2018)
Чуйко О. В. - Професійно-орієнтовані практики у підготовці соціальних педагогів в університеті (2018)
Шимко І. М. - Соціальна компетентність – якісна характеристика процесу соціалізації, Талаш І. О. (2018)
Алєксєєнко Т. Ф. - Проблеми вимушених переселенців в Україні як феномен біфуркації ціннісних смислів реального життя і соціального виховання (2018)
Бибик Д. Д. - Школа соціального лідерства як інтерактивна форма роботи з майбутніми соціальними працівниками в умовах ВНЗ (2018)
Бобела С. І. - Церква і релігія як інститут соціального виховання учнівської молоді Закарпаття на зламі ХІХ - ХХ ст., Гордієнко Н. В. (2018)
Годлевська А. І. - Тренінг як багатофункціональний метод впливу на формування комунікативності фахівців соціальної сфери, Годлевська Д. М. (2018)
Горішна Н. М. - Ретроспективний аналіз розвитку шкільної соціальної роботи у США (2018)
Івженко І. Б. - Волонтерський рух як складова становлення соціальної роботи на місцевому рівні (2018)
Кальченко Л. В. - Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста: концептуальні засади (2018)
Карпенко О. Г. - Роль педагогічних можливостей у процесі громадянського становлення студентів (2018)
Синякова В. Б. - Гендерні аспекти кар’єри (2018)
Тимчук Л. І. - Забезпечення доступу до освіти як умова успішної соціалізації внутрішньо переміщених осіб (2018)
Наші автори (2018)
Майба О. К. - Аксіологічний підхід до формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами вокально-хорового мистецтва (2017)
Строгаль Т. Ю. - Музична терапія в українському освітньому просторі: досвід та перспективи становлення (2017)
Завалко К. В. - Методологія дослідження проблеми інноваційної діяльності вчителя музики (2017)
Кулікова В. М. - Інтерпретаторська техніка у контексті розвитку художнього мислення виконавця-інструменталіста (2017)
Жигінас Т. В. - Аксіологізація процесу вокальної підготовки магістрів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Ібадуллаєва А. Е. - Концепції доінструментальної підготовки дітей дошкільного віку в музичній освіті (2017)
Лю Цзя - Сценічна діяльність музикантів-інструменталістів у контексті психологічної теорії стресу (2017)
Лю Мяоні - Деякі аспекти адаптації китайських студентів в освітньому просторі України (2017)
Бондаренко А. В. - Арт-терапевтичні методи у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Куришев Є. В. - Інструментально-педагогічний практикум в системі професійної підготовки студентів магістратури (2017)
Леонтієва С. Л. - До проблеми формування художньо-естетичних уявлень майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу (2017)
Рябова О. В. - Структура музично-стильових уявлень музиканта-виконавця (2017)
Хомич І. М. - Поетапне формування готовності майбутніх учителів музики до професійної взаємодії з хором (2017)
Сюй Фейфей - Формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема (2017)
Куришев Є. В. - Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти, Ляшенко О. Д. (2017)
Ліхіцька Л. М. - Інноваційне спрямування підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співацької роботи з молодшими школярами (2017)
Чень Цзяньїн - Психологічний аспект комунікативних умінь студентів у міжособистісній взаємодії (2017)
Чжу Чжень - Мотиваційно-організаційний етап формування слухових уявлень студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Ян Цзюнь - Особливості формування інформаційної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Бі Цзінчен - Формування готовності до саморозвитку майбутнього вчителя музики у процесі вокально-хорового навчання (2017)
Ван Кань - Діагностика формування емоційно-образного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Юань Кай - Виконавська стабільність майбутніх учителів музики з позиції методології системи наукових підходів (2017)
Хоменко Л. В. - Діагностика сформованості мотивації до музично-викладацької діяльності в студентів педагогічних коледжів (2017)
Рахманова О. К. - Асоціативне мислення у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів (2017)
Гусаченко О. П. - Сутність та зміст творчого потенціалу підлітків (2017)
Полатайко О. М. - Художньо-естетичний досвід у хореографічній діяльності підлітка (2017)
Лі Жуйцін - Використання методів співацького навчання підлітків у процесі формування їх музично-естетичного смаку (2017)
Лю Цзін - Функціональний аналіз розвитку вокального слуху підлітків (2017)
Бондарчук В. О. - Акторська діяльність д.м.гнатюка в координатах комунікативних механізмів вітчизняного музичного театру (2017)
Лисіна Н. І. - Педагогічно-виконавські принципи В. В. Топіліна, Тітович В. І. (2017)
Козачук О. С. - Музична творчість і українська поезія у мистецькій спадщині Алоїза Єдлічки (2017)
Чень Кай - Наукові підходи та принципи формування досвіду просвітницької діяльності педагога-музиканта (2017)
Наші автори (2017)
Вакуленко К. Р. - Олекса Мишанич про історичну основу "Слова о полку Ігоревім" (2017)
Варданян М. В. - "Україна-минула": образи козацтва в історико-пригодницьких жанрах письменників української діаспори (2017)
Гладій А. Л. - Сатира у військово-політичному дискурсі в Україні 2014–2015 років. Окремі приклади (2017)
Горбач Н. В. - Імагологічна візія міста в романі М. Тірі "Проїздом у Києві" (2017)
Кравченко Я. П. - Запорожці у світлі історичного ревізіонізму постмодерної доби: стратегія деканонізації (2017)
Ніколаєнко В. М. - Маркери національної ідентичності в романі Л. Кононовича "Тема для медитації", Зуєнко Я. М. (2017)
Поліщук Є. С. - Символіка повісті "Чорне сонце" Василя Шкляра (2017)
Слижук О. А. - Морально-етичні проблеми в повісті С. Гридіна "Не такий", Чичерова А. Р. (2017)
Хом’як Т. В. - Портрет як один із засобів художнього моделювання голодомору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк (2017)
Шевченко В. Ф. - Переосмислення біблійних образів і мотивів у романі-пісні Г. Лютого "Мама-Марія" (2017)
Божко О. С. - Напружено-марковані контексти в художніх творах жанру хорор (2017)
Глобина Л. В. - Семантические процессы в лексико-семантическом поле партитивной лексики (2017)
Голтвяниця Н. Ю. - Структурно-семантичні характеристики французьких терміноодиниць мистецтва ХХІ століття та особливості їх перекладу українською мовою, Серга Н. В. (2017)
Иванченко А. В. - Особенности репрезентации реальных живописных полотен в экфрасисном комплексе (2017)
Катиш Т. В. - Перекладні термінологічні словники з радіоелектроніки (2017)
Лепетюха А. В. - Розширені синонімічні сполучникові поліпредикативні структури та підрядні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Мацегора И. Л. - Бытийные глаголы с антропоцентрическим значением в региолектах Нижнего Поднепровья (2017)
Машкина Е. Н. - Языковая реализация перцепции коммуникативной ситуации "Подписание договора" и ее отражение в дневниковых записях "Notes sur le japon, la chine et l’inde" (2017)
Мельниченко І. С. - Політичні афективи як знаки вербальної агресії в політичному дискурсі (2017)
Микитів Г. В. - Трихотомія "Символ" – "Архетип" – "Архетипний символ": диференціація та кореляція понять (2017)
Науменко О. В. - Індивідуальний стиль Анатолія Онишка (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По) (2017)
Передон Н. О. - Тактики емоційної аргументації в комунікативній поведінці ініціатора примирення (2017)
Рибак К. Б. - Найменування податкової сфери у праслов’янській мові (2017)
Розвод Е. В. - Вербалізація концепту "Sun" у художній літературі (на матеріалі художньої літератури США та Англії) (2017)
Сабліна С. В. - Особливості вживання й правописного відтворення займенників у рукописах Т. Шевченка, Стовбур Л. М. (2017)
Сірик С. В. - Варіативність слова і мовна експресія у мовно-художній системі В. Чабаненка (2017)
Слюсаренко О. В. - Проблема зв’язку загальновживаної лексики зі спеціальною (2017)
Шевчук А. В. - Лексикографічне представлення результатів аудіального сприйняття у текстах дефініцій зоонімів (2017)
Білоусенко П. І. - Системне дослідження гідронімії Дністра. Рецензія на монографію С. Вербича "Гідронімія басейну Дністра" (Луцьк: Терен. 2017. – 544 с.) (2017)
Христіанінова Р. О. - Реченнєві залежності і взаємозалежності. Рецензія на монографію Тетяни Євгенівни Масицької "Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей" (Луцьк, 2016. – 416 с.) (2017)
Вимоги до оформлення статей "Вісник Запорізького національного університету за фахом "Філологічні науки" (2017)
Методичні рекомендації щодо оформлення пристатейної бібліографії (2017)
Вихідні дані (2017)
Ігнатенко В. М. - Генезис правового регулювання недоговірних зобов’язань, що виникають з односторонніх правомірних дій (2017)
Надьон В. В. - Загальна характеристика та види суб’єктивного обов’язку в корпоративних правовідносинах (2017)
Янишен В. П. - Особливості реалізації прав споживачів за договором про виконання робіт (надання послуг) (2017)
Кацюба К. В. - Правова природа відносин між непідприємницьким товариством та його учасниками (2017)
Серветник А. Г. - Виконавчий напис нотаріуса: поняття та ознаки (2017)
Шовкопляс Г. М. - Реалізація принципів регулювання ринку цінних паперів міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та їх запровадження в Україні (2017)
Щокіна О. О. - Модельні статути господарських товариств за законодавством України та Великої Британії: порівняльна характеристика (2017)
Вакім В. Е. - Правові форми спеціального режиму інноваційної діяльності (2017)
Клименко А. Л. - Соціальний захист і соціальне забезпечення в умовах євроінтеграції України: окремі аспекти (2017)
Анісімова Г. В. - Деякі теоретико-прикладні аспекти забезпечення права загального природокористування в Україні (2017)
Марценко Н. С. - Теоретико-правове дослідження поняття, сутності та ознак державного управління (2017)
Калантай М. В. - Щодо визначення терміна "митні спори" (2017)
Голіна В. В. - Теоретико-прикладні питання поняття "ціни" злочинності та її обчислення, Брояков С. В. (2017)
Оболенцев В. Ф. - Корупція в системі держави Україна: формалізація проблем на засадах методики системного аналізу (2017)
Ткачова О. В. - Віктимність жінок: проблемні аспекти (2017)
Яремчук В. О. - Залучення групи спеціалістів при розслідуванні злочинів (2017)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення дорожньо-транспортних пригод, вчинених під впливом психоактивних речовин, Шаповалов В. В., Гудзенко А. О., Шаповалова В. О., Осінцева А. О. (2017)
Яковюк І. В. - Проблеми забезпечення безпеки України в контексті політики НАТО щодо Російської Федерації, Трагнюк А. Р. (2017)
Чевичалова Ж. В. - Правові підстави відступу України від окремих зобов’язань, визначених міжнародним пактом про громадянські і політичні права та конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Zulfikar Ardiwardana Wanda - Тhe interpretation of specificity to voting through representative system in the general election of the head of region in Іndonesia (2017)
Дикань В. Л. - Державне регулювання промислового розвитку України, Корінь М. В. (2018)
Александрова Е. Ю. - Оценка развития производительных сил Украины, Сухорукова Т. Г., Шраменко Е. В. (2018)
Козлова А. О. - Актуальність розв’язання в Україні питання недопущення використання туристичних каналів для нелегальної міграції та торгівлі людьми в умовах євроінтеграції (2018)
Компаниец В. В. - Развитие и будущее экономики на основе цифровых технологий: критическое осмысление (2018)
Мащенко М. А. - Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України, Литвиненко А. В. (2018)
Обруч Г. В. - Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Іванюта Б. Л., Журавльов К. В. (2018)
Степаненко Н. О. - Інтеграція України до Європейського союзу: переваги та недоліки, Степаненко В. О. (2018)
Фролова Н. Л. - Світовий досвід державної політики у сфері розвитку малого та середнього бізнесу (2018)
Каличева Н. Є. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок конкурентних стратегій, Груник І. С. (2018)
Токмакова І. В. - Стратегічне управління виробничим потенціалом залізничного транспорту, Овчиннікова В. О., Юсупова Т. М. (2018)
Устенко М. О. - Логістичні технології як фактор забезпечення якості обслуговування споживачів транспортних послуг, Івашкевич В. С. (2018)
Боровик Ю. Т. - Енергозбереження та енергоефективність як фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Єлагін Ю. В. (2018)
Бутенко О. П. - Практичні аспекти використання харчових відходів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, Стрельченко Д. О. (2018)
Воловельская И. В. - Исследование факторов, влияющих на поведение потребителей в современных условиях, Маслова В. А. (2018)
Морозова Л. В. - Економічна суть контролінгу процесів формування пакету стратегічних інноваційних рішень підприємства (2018)
Науменко М. О. - Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Остапюк Б. Б. - Особливості конкурентоспроможності залізничного транспорту (2018)
Радіонова Н. Й. - Організаційна структура реалізації моделі управління затратами на підприємстві (2018)
Казакова Н. А. - Застосування кількісних та якісних методів для оцінки ризиків будівельно-інвестиційних проектів, Прав Ю. Г., Марушева О. А., Шолом А. С. (2018)
Назаренко І. Л. - Інноваційний розвиток вагонної дільниці, Корчинська Н. В. (2018)
Уткіна Ю. М. - Інноваційний розвиток у механізмі забезпечення глобальної конкурентоспроможності підприємств, Остапюк Б. Я. (2018)
Герасименко В. М. - Місце контролінгу в системі підвищення ефективності менеджменту організації (2018)
Кірдіна О. Г. - Теоретичні аспекти управління проектами в діяльності торговельного підприємства (2018)
Опікунова Н. В. - Ефективні маркетингові інструменти продажу послуг, Тимофєєва О. А. (2018)
Черкашина М. В. - Лідерство як провідне явище сучасного світового середовища (2018)
Чухлата Ж. Г. - Проблеми лідерства в умовах постіндустріальної економіки (2018)
Панченко Н. Г. - Забезпечення соціальної відповідальності у корпоратизованих структурах транспортної галузі (2018)
Полякова О. М. - Соціальна відповідальність на залізничному транспорті України, Руських А. О. (2018)
Бондаренко О. Г. - Основні положення щодо логістичного забезпечення національної гвардії України, Товма Л. Ф., Нестеренко Р. В., Касім О. Г. (2018)
Кондратенко Д. В. - Необхідність та значення коригуючих коефіцієнтів у страхуванні цивільної відповідальності автовласників, Гудзь А. В. (2018)
Чередниченко О. Ю. - Декриміналізація окремих злочинів, як один із шляхів підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті та забезпечення відшкодування збитків від несанкціонованого втручання в діяльність об’єктів критичної інфраструктури (2018)
Егоров Г. В. - О проектировании судов смешанного река-море плавания с учетом функции перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов (2017)
Егоров Г. В. - "Линейка" служебно-вспомогательных и технических судов нового поколения, Автутов Н. В., Черников Д. В. (2017)
Ефремова Н. В. - Определение характеристик волнения вокруг удлиненных объектов, плавающих без хода в мелководной акватории, Нильва А. Е. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського