Ваньнин Сяо - Принципы лексикографирования метафорических номинаций в современных толковых словарях русского языка (2017)
Швець А. І. - Фреймовий аналіз мотиваційної основи казкових онімів (на матеріалі італійської мови) (2017)
Шнуровська Л. В. - Лінгвоментальна площина модальності (2017)
Щербина С. М. - Науковий стиль у системі стильової диференціації сучасних літературних мов (2017)
Бакыт А. - Разработка состава адгезивного матрикса трансдермального пластыря с тиамазолом, Датхаев У. М., Сакипова З. Б., Абдуллабекова Р. М., Шитеева Т. А., Капсалямова Э. Н. (2015)
Зупанець І. А. - Протоколи провізора (фармацевта) — важлива складова системи стандартизації медичної допомоги, Ліщишина О. М., Шилкіна О. О., Бездітко Н. В., Доброва В. Є. (2015)
Кайдалова А. В. - Імплементація вимог європейської системи забезпечення якості у вищу фармацевтичну освіту в Україні, Посилкіна О. В. (2015)
Крутських Т. В. - Валідація методики кількісного визначення суми елаготанінів у таблетках Альтабор, Шаламай А. С. (2015)
Рухмакова О. А. - Розробка методики кількісного визначення гліциризинової кислоти в супозиторіях "Iмуносол" методом ВЕРХ, Ярних Т. Г., Гусаров В. І., Губарь С. М. (2015)
Немченко А. С. - Обґрунтування методичних підходів до управління собівартістю виробництва лікарських засобів, Назаркіна В. М. (2015)
Посилкіна О. В. - Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С., Світлична К. С. (2015)
Хомутецька Н. І. - Шляхи оптимізації роботи медичних складів, Голуб А. Г. (2015)
Шелкова Е. В. - Формування компетентнісної моделі менеджера фармацевтичного підприємства з формулярної системи, Кабачна А. В. (2015)
Tkachova O. V. - Clinical and economic analysis pharmacotherapy of patients with liver cirrhosis in Kharkiv hospital (2015)
Григорак М. Ю. - Логістичні провайдери як інтегратори ланцюгів поставок імпортних лікарських засобів, Варенко Ю. В. (2015)
Демчук М. Б. - Порівняльні дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу в Україні, Польщі та Німеччині, Колісник Ю. В., Грошовий Т. А. (2015)
Камінська Т. М. - Формалізація платної медицини і страхування (2015)
Яковлева Л. В. - Фармакоэпидемиологическое исследование динамики потребления ингибиторов протонной помпы в Украине, Передерий A. В. (2015)
Васюк В. Л. - Стоматогенная профилактика гепатопатии у крыс после экспериментальной антихеликобактерной терапии (АХБТ, Шухтина И. Н. (2017)
Кононова О. В. - Влияние линкомицина на биохимические показатели сыворотки крови крыс при стоматогенном воздействии адреналина, Левицкий А. П. (2017)
Васюк В. Л. - Стоматогенна антидисбіотична профілактика гепатопатії у щурів з залізодефіцитною анемією (2017)
Фурдичко А. І. - Пародонтопротекторна активність адаптогену "Біотрит" у щурів з токсичним гепатитом на тлі дисбіозу, Макаренко О. А. (2017)
Косенко Д. К. - Состояние органов полости рта у экспериментальных животных после гепатоэктомии, Новицкая И. К., Новицкий В. Б. (2017)
Дієв Є. В. - УОТ роботи зубних техніків на імплантологічному прийомі. Мостоподібні протези, Шнайдер С. А, Біда В. І., Лабунець В. А., Дієва Т. В., Обідняк В. З. (2017)
Glazunov O. A. - Evaluation of n. I. Larin method of bite-block occlusal plane forming (2017)
Семенов Е. И. - Влияние генетического фактора на долгосрочность функционирования дентальных имплантатов, Лепский В. В., Вербицкая Т. Г., Шнайдер С. А. (2017)
Чухрай Н.Л. - Взаємозв’язок між фізичними властивостями ротової рідини та резистентності емалі у дітей (2017)
Шнайдер С. А. - Показатели минерального обмена и плотности альвеолярного отростка верхней челюсти у больных с частичной вторичной адентией и у больных после дентальной имплантации, Асмолова А. А. (2017)
Гришакова Г. М. - Взаємозвя’зок порушень у системі перекісне окиснення ліпідів - антиоксидантна система та інтерфероногенезу у дітей з гострим герпетичним стоматитом, Чабан Т. В. (2017)
Рейзвих О. Э. - Липополисахариды и их применение в стоматологии (обзор литературы), Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2017)
Готь Софія-Роксолана - Використання оксиду цирконію та титану в дентальній імплантології на сучасному етапі (огляд літератури) (2017)
Біла Н. Ф. - Дослідження впливу лікувально-профілактичних паст на стан гігієни порожнини рота, Романова Ю.Г., Шнайдер С. А., Андреєва К.С., Меньщикова А.І. (2017)
Богуцька Н. М. - Методологічне значення юридичних конструкцій у контексті методу правознавства (2017)
Вдовичин І. Я. - Глобалізація і європейська традиція правоутворення (2017)
Граб С. О. - Політико-правовий устрій Української держави за поглядами В. Липинського та Д. Донцова (2017)
Кельман М. С. - Методологія як форма мислення, Кельман Р. М. (2017)
Котуха О. С. - Причини виникнення правового нігілізму, Заріцька О. С. (2017)
Терлюк І. Я. - Особливості реалізації ідеї національної державності в козацькій Україні другої половини XVII ст. (геополітичний контекст) (2017)
Федик С. Є. - Особливості філологічного способу тлумачення-з'ясування юридичних норм щодо прав людини, Федик Є. І. (2017)
Фігель Ю. О. - Принципи встановлення обмеження прав людини (2017)
Haitas D. - The EU-Ukraine Association Agreement and the 2016 Referendum in the Netherlands (2017)
Король М. О. - Питання покращення інформаційної складової діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Ляшук Р. М. - Юридичний склад адміністративного правопорушення "Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів", Вичавка В. І. (2017)
Римарчук Р. М. - Аналіз основних положень про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (2017)
Передрієнко В. О. - Правовий статус спілок споживчих товариств, Санагурська Г. М. (2017)
Гладун О. З. - Відповідальність юридичних осіб за вчинення злочинів терористичної спрямованості від їх імені (2017)
Загиней З. А. - Предикатний злочин уповноваженої особи як підстава застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2017)
Ліховіцький Я. О. - Персонал органів та установ виконання покарань як суб'єкт кримінально-виконавчої діяльності в Україні (2017)
Олашин М. М. - Окремі аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за порушення професійних чи службових обов'язків медичними працівниками щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, Панько М. Є. (2017)
Орловська Н. А. - Основні напрями удосконалення кримінального законодавства у сфері заохочення, Старушко О. В. (2017)
Пєнязькова О. О. - Порядок земельних відносин як об'єкт кримінально-правової охорони (2017)
Романишин О. Р. - Окремі питання регламентації кримінальної відповідальності за умисне невиконання судового рішення (ст. 382 КК України) (2017)
Скрекля Л. І. - Особливості кваліфікації злочинів, які полягають у катуванні, Заріцький М. Д. (2017)
Соломяна А. В. - Громадські розслідування як інструмент запобігання злочинності недержавними суб'єктами (2017)
Федоров М. П. - Формування державної політики протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні, Каменєва Г. В. (2017)
Sosnina O. V. - Peculiarities of content of intent element in the components of crime provided by article 182 of the Criminal code of Ukraine "Violation of privacy" (2017)
Скибіцький Б. А. - Порівняльний аналіз видів запобіжних заходів (2017)
Щур Б. В. - Проблеми побудови класифікації криміналістичних методик, Косаняк С. С. (2017)
Stetsyk B. V. - Criminalistic characteristics of crimes relating to trafficking of humans or another influence of human consumption (2017)
Бурак В. Я. - Запровадження альтернативних способів вирішення трудових спорів — вимога часу (2017)
Мацько М. А. - Матеріальна відповідальність сторін трудового договору і майнова цивільно-правова відповідальність: науково-практичні підходи з огляду на захисну та виробничу функції трудового права (2017)
Федоров М. П. - Мобінг у трудових відносинах: зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення законодавства про працю України, Галушка Н. О. (2017)
Gniewosz D. G. - Bilans działalności finansowej Narodowego funduszu zdrowia w latach 2012–2017, Gola S. (2017)
Волинець Т. В. - Захист права комунальної власності (2017)
Ратушна Б. П. - Сприяння суду у здійсненні виконавчого провадження (2017)
Гумін О. М. - Рецензія на монографію Ліховіцького Ярослава Олександровича "Персонал органів та установ виконання покарань як суб'єкт виконання покарань в Україні" (2017)
Вимоги щодо статей, які подаються для публікації у Віснику Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки (2017)
Титул, содержание (2016)
Мєхова Л. В. - Тривалість життя та серцево-судинна патологія в різних регіонах Європи: зв’язок із структурою харчування, Писарук А. В., Кошель Н. М. (2016)
Григоров Ю. Г. - Сравнительная оценка характера питания украинцев пожилого и старческого возраста (результаты многолетних исследований), Семесько Т. М., Синеок Л. Л., Романенко М. С., Гавалко Ю. В. (2016)
Сімахіна Г. О. - Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я населення, Науменко Н. В. (2016)
Антюшко Д. П. - Перспективи використання продуктів для ентерального харчування в геродієтичній практиці, Карпенко П. О. (2016)
Башта А. О. - Перспективи використання інуліновмісної сировини в профілактиці хронічних неінфекційних захворювань, Івчук Н. П. (2016)
Бабіч О. В. - Проблематика забезпечення спеціальними продуктами харчування хворих на целіакію в Україні, Віхоть М. М. (2016)
Корзун В. Н. - Харчові раціони геродієтичного призначення з використанням дієтичних добавок рослинного походження, Свідло К. В. (2016)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Хліб пшеничний із сухою сироваткою, збагаченою магнієм, для харчування людей літнього віку, Білик О. А., Захаревич В. Б., Васильченко Т. О. (2016)
Дмитровська Г. П. - Комплексний підхід до осучаснення асортименту геромолочної продукції (2016)
Романчук І. О. - Оцінка якості кисломолочного продукту геродієтичного призначення, Гондар О. П., Моісеєва Л. О. (2016)
Гойко І. Ю. - Розроблення фітокомпозицій для виробництва функціональних кисломолочних сирів (2016)
Стеценко Н. О. - Розроблення сиркової маси з рослинним наповнювачем для геродієтичного харчування (2016)
Бажай-Жежерун С. А. - Морозиво з екстрактом стевії геродієтичного призначення (2016)
Шаповал І. М. - Обґрунтування використання проростків насіння соняшника для створення функіональних продуктів, Осіпенко С. Б., Гавалко Ю. В. (2016)
Бандуренко Г. М. - Получение новых видов полуфабрикатов из картофеля с низким гликемическим индексом, Писарев М. Г., Карповец П. М., Григорьева Л. И. (2016)
Мостова Л. М. - Технологія виробництва салатних самбуків геродієтичного призначення (2016)
Малежик І. Ф. - Використання харчових добавок на оснгві моркви у харчовій промисловості, Бессараб О. С., Бандуренко Г. М., Левківська Т. М. (2016)
Алабина Н. М. - Консервы для геродиетичкого питания, Киселева Л. В., Покудина Г. П. (2016)
Асадов Шахбала Асад оглы - Роль фактора питания в популяции долгожителей Азербайджана, Григоров Ю. Г., Семесько Т. М. (2016)
Бабенко Н. А. - Модуляция возрастного нарушения содержания кардиолипина в тканях крыс путем подавления активности нейтральной сфингомиелиназы, Стороженко Г. В. (2016)
Бажай-Жежерун С. А. - Зерновий хліб геродієтичного призначення, Кужиль Н. (2016)
Бибик Л. Г. - Возможности рационального питания в коррекции состояния людей пожилого возраста (2016)
Божков А. И. - Переедание в раннем постнатальном онтогенезе формирует метаболическую память и влияниет на продолжительность жизни, Никитченко Ю. В., Aль-Бaхадли Али M. M. (2016)
Вайсерман А. М. - Питание в ранней жизни и "программирование" долголетия (2016)
Гавалко Ю. В. - Досвід використання апіфітокомпозиції у людей похилого віку, Захарія А. В., Синєок Л. Л., Давидова Г. І., Романенко М. С., Гоцька С. М. (2016)
Григоров Ю. Г. - Досвід застосування плодів кавуна і гарбуза в оздоровчому та профілактичному харчуванні, Войтович П. С. (2016)
Гуліч М. П. - Реалізація національного плану заходів щодо виконаняя програми "Європейсбка стратегія здоров’я-2020" — шлях до збереження громадського здоров’я (2016)
Донг Н. Ф. - Перспективи використання рису у технології аглютенових ферментованих напоїв, Олійник С. І., Прибильський В. Л. (2016)
Дорохович А. М. - Хімічний склад харчового продукту, що відповідає вимогам геродієтетики, Петренко М. М. (2016)
Дорохович А. М. - Пастила як улюблений продукт споживання людей похилого віку, Потривайло О. О., Мурзін А. В., Луценко І. С. (2016)
Дорохович В. В. - Використання харчових волокон при розробці затяжного печива функціонального призначення для осіб похилого віку, Петренко М. М., Попова Д. О. (2016)
Захарія А. В. - Досвід створення дієтичних добавок апіфітокомпозицій у відділі апітерапії, Давидова Г. І., Гоцька С. М., Дегодюк В. М. (2016)
Іванова Т. М. - Функціональні та спеціальні харчові продукти як основа здоров’я населення України, Пешук Л. В. (2016)
Коваленко Н. К. - Роль молочнокислих бактерій у підвищенні біодоступності селену як основного компонента в складі функціональних харчових продуктів при остеопорозі, Огірчук К. С., Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2016)
Кургузова Н. И. - Возрастзависимый характер проявления оксидативного стресса при циклическом режиме кормления, Бондарь В. В., Лебедь Е. Н., Аль Бегаи М. А. Ю., Алсардиа М. М. А. (2016)
Курпілянська К. В. - Якість харчової продукції з пробіотичними властивостями, Арсеньєва Л. Ю. (2016)
Лівінська О. П. - Пробіотики із антиоксидантними властивостями як основа для створення нових ефективних препаратів для людей похилого віку, Коваленко Н. К. (2016)
Любарська Л. С. - Оцінка забезпеченості дорослого населення м. Києва есенціальними мікпрелементами, Гуліч М. П., Ємченко Н. Л., Єрмоленко В. П. (2016)
Масік Н. П. - Мікрофлора кишечника та її зміни при хронічних запальних захвоорюваннях легень у робітників сільського господарства різних вікових груп (2016)
Мусій Л. Я. - Кисловершкове масло з пробіотичними властивостями і модельованим жирнокислотним складом, Цісарик О. Й. (2016)
Никитченко Ю. В. - Калорийно ограниченная диета корригирует измененную прооксидантно-антиоксидантную систему при ускоренном старении, Божков А. И. (2016)
Оринчак М. А. - Обгрунтування необхідності кореції поруушень нальцієво-фосфорного обміну у хворих на хронічну хворобу нирок із врахуванням віку, Човганюк O. С., Гаман І. О., Вакалюк І. І., Артеменко Н. Р., Василечко М. М., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2016)
Падалко В. И. - Влияние растительных пищевых добавок на устойчивость к оксидативному стрессу мух Drosophila melanogaster, Козлова Е. В., Шеремет А. А., Дзюба В. Н. (2016)
Пешук Л. В. - Інновації в технології продуктів харчування для довголіття, Галенко О. О., Ліпка К. В. (2016)
Поляков О. А. - Вплив фактичного харчування на залишкову працездатність людей пенсійног віку, Томаревська О. С. (2016)
Прокопенко Н. А. - Влияние количественных и качественных особенностей питания наяя физическое состояние здоровья работающих лиц старшего возраста (2016)
Прохоров Л. Ю. - О возможности оздоровления и увеличения предстоящей продолжительности жизни человека за счет изменения режима питания (2016)
Романенко М. С. - Возрастные и гендерные особенности связи фактического питания и метаболических факторов риска, Іваненко Л. Д., Сапожніков І. В. (2016)
Россихин В. В. - Особенности цитробактериоза кишечника пожилых пациентов в условиях курорта "Березовские минеральные воды", Яковенко М. Г., Бухмин А. В. (2016)
Россихин В. В. - Эффективность лактобактерий в лечеиии оксалурии у пациентов пожилого возораста, Яковенко М. Г., Бухмин А. В. (2016)
Синенький О. В. - Вміст основних нутрієнтів у харчовому раціоні жителів різног віку у Львівській області (2016)
Сливка І. М. - Пошук перспективних пробіотичних штамів молочнокислих бактерій, що виділенІ із традиційних карпатських сирів, Цісарик О. Й. (2016)
Царенко А. В. - Особливості харчування паліативних пацієнтів похилого віку (2016)
Чайковська В. В. - Перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України, Вялих Т. І. (2016)
Ященко О. В. - Можливість використання біомаси міцелію лікарського гриба Ganoderma lucidum для корекції раціону харчування, Ємченко Н. Л., Моісеєнко І. Є., Ольшевська О. Д., Харченко О. О. (2016)
Klimova E. M. - Features formation of a true food allergy in, Kordon T. I., Merezhko O. S. (2016)
Povoroznyuk V. V. - Association between appendicular lean mass and dietary protein intake in postmenopausal women, Dzerovych N. I. (2016)
Титул, зміст (2018)
Липов В. В. - Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. ІІ. Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір (2018)
Тарасевич В. М. - Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість, Завгородня О. О. (2018)
Сердюк О. С. - Обгрунтування напрямів модернізації об’єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків (2018)
Афанасьєва М. А. - Економічний контроль силами громадянського суспільства: інституціональний підхід (2018)
Орлова В. К. - Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства, Кафка С. М. (2018)
Веклич О. О. - Екосистемний підхід оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища: українська автентичність (2018)
Бобко А. М. - Лісові ресурси: таксаційні показники їх обліку і використання у системі економіки лісогосподарського менеджменту (2018)
Мозговий О. М. - Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні норми (2018)
Бех І. Д. - Соціальне виховання: від витоків до сучасного контексту (2018)
Архипова С. П. - Особливості соціального виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання, Смеречак Л. І. (2018)
Богданова І. М. - Сучасні тенденції становлення та розвитку особистості майбутнього магістра соціально-педагогічної сфери (2018)
Бутриновська У. П. - Особливості діяльності груп самодопомоги в студентському середовищі (2018)
Вайнола Р. Х. - Моделі розвитку професійної самосвідомості майбутнього соціального працівника, Нарійчук М. Д. (2018)
Вакуленко О. В. - Умови та спосіб життя молоді як чинники ризику та збереження здоров'я (2018)
Васильєва М. П. - Технології соціально-педагогічної роботи зі студентською молоддю, Подберезський М. К. (2018)
Капська А. Й. - Теорія розвитку соціального виховання (2018)
Карпич І. О. - Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Короткова Р. І. - Соціально-психологічний театр як сучасний вектор соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю (2018)
Костюшко Г. О. - Традиційні сімейні цінності молоді в контексті їх сучасної трансформації (2018)
Мирошніченко Н. О. - Об’єктивно-суб’єктивні передумови входження молоді з обмеженими функціональними можливостями в соціальне середовище (2018)
Міхеєва О. Ю. - Соціально-правова підтримка сімей вимушених переселенців (2018)
Неїжпапа Л. С. - Соціально-педагогічне консультування як умова забезпечення взаємодії учасників навчально-виховного процесу ЗНЗ (2018)
Олійник Г. М. - Соціальне виховання студентів у сфері дозвілля (2018)
Сушик Н. С. - Сутність і мета технологій соціального виховання особистості (2018)
Чекаленко В. Т. - Дозвіллєва діяльність студентської молоді як умова її соціального виховання (2018)
Чорна Г. В. - Українознавчі знання як педагогічний чинник виховання національних ціннісних орієнтацій студентів (2018)
Ясточкіна І. А. - Соціальні проблеми сьогодення: психолого-педагогічні особливості впливу на дітей та молодь (2018)
Артеменко І. Е. - Концептуальні засади створення школи волонтерів для роботи з людьми поважного віку (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Сутнісні характеристики тренінгу для військовослужбовців-учасників бойових дій (2018)
Голубенко Т. О. - Волонтерство як інструмент соціального виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу (2018)
Житинська М. О. - Соціально-педагогічна підтримка осіб похилого віку в територіальному центрі соціального обслуговування (2018)
Ковальчук О. В. - Можливості навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" у формуванні професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників (2018)
Конончук А. І. - Інноваційність у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери (2018)
Кравченко О. О. - Навчальна дисципліна "Історія соціальної роботи" у процесі професійного становлення майбутніх соціальних працівників (2018)
Мельник І. П. - Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними сім'ями в Україні (2018)
Петришин Л. Й. - Позитивні девіації як феномен соціальної реальності та особистісного становлення (2018)
Савельчук І. Б. - Освітнє середовище університету як чинник формування інноваційно спрямованої особистості фахівця соціальної сфери (2018)
Слозанська Г. І. - Послуга патронату в системі захисту та підтримки сімей з дітьми в об’єднаній територіальній громаді (2018)
Фіголь Н. А. - Інтерактивні технології в процесі підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Чернета С. Ю. - Підходи до визначення сутності поняття "соціальний проект", Незбрицька О. В. (2018)
Наші автори (2018)
Бованенко О. О. - Виховання художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів: змістовно-технологічне забезпечення (2018)
Гевчук Н. С. - Особливості соціального виховання дітей трудових мігрантів у загальноосвітніх навчальних закладах, Данилюк О. І. (2018)
Главацька О. Л. - Зміст соціально-педагогічної діяльності в аспекті гендерної соціалізації учнів (2018)
Григоренко В. Л. - Інноваційні засоби розвитку соціальності дошкільників в інклюзивному освітньому просторі, Рассказова О. І., Рассказова П. І. (2018)
Гриців Т. Г. - Використання народознавчих елементів у грі у вихованні ціннісного ставлення до батьківщини у молодших школярів (2018)
Єрьоміна Л. Є. - Формування цінностей сімейного життя у старших підлітків: український та зарубіжний досвід (2018)
Завацька Л. М. - Структурно-змістові компоненти професійного модуля підготовки фахівця соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю (2018)
Кучер Г. М. - Проблеми модернизації процесу соціального виховання (2018)
Лещинський О. П. - Соціалізація та формування спрямованості особистості в умовах інновацій в університетському освітньому середовищі (2018)
Литвин І. М. - Роль фасилітативних умінь у професійній діяльності соціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами (2018)
Лю Сінь - Вплив форм і змісту дизайнерської діяльності на соціальне виховання студентів (2018)
Майборода Г. Я. - Соціальне виховання і духовність майбутніх соціальних педагогів (2018)
Малков Д. Ю. - Соціальне виховання підлітків у клубах за місцем проживання (2018)
Мельничук В. О. - Комерційна сексуальна експлуатація дітей: соціально-педагогічний аспект (2018)
Олексюк Н. С. - Соціальне виховання як основа етнічної соціалізації особистості в умовах мультикультурного середовища (2018)
Острянська О. А. - Використання педагогами традицій і ритуалів закладу дошкільної освіти як засобу соціалізації старших дошкільників (2018)
Петрочко Ж. В. - Суспільно-державницькі цінноості як аксіологічна основа сучасного соціального виховання в Україні (2018)
Подчерняєва Н. Д. - Передумови становлення та розвитку євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Розвадовська Т. В. - Наставництво як педагогічний феномен (2018)
Співак Я. О. - Соціальний захист дітей та молоді: міждисциплінарний аспект (2018)
Чернуха Н. М. - Соціальне виховання у сучасному українському соціумі: реалії, досвід, перспективи, Гук О. Ф. (2018)
Чуйко О. В. - Професійно-орієнтовані практики у підготовці соціальних педагогів в університеті (2018)
Шимко І. М. - Соціальна компетентність – якісна характеристика процесу соціалізації, Талаш І. О. (2018)
Алєксєєнко Т. Ф. - Проблеми вимушених переселенців в Україні як феномен біфуркації ціннісних смислів реального життя і соціального виховання (2018)
Бибик Д. Д. - Школа соціального лідерства як інтерактивна форма роботи з майбутніми соціальними працівниками в умовах ВНЗ (2018)
Бобела С. І. - Церква і релігія як інститут соціального виховання учнівської молоді Закарпаття на зламі ХІХ - ХХ ст., Гордієнко Н. В. (2018)
Годлевська А. І. - Тренінг як багатофункціональний метод впливу на формування комунікативності фахівців соціальної сфери, Годлевська Д. М. (2018)
Горішна Н. М. - Ретроспективний аналіз розвитку шкільної соціальної роботи у США (2018)
Івженко І. Б. - Волонтерський рух як складова становлення соціальної роботи на місцевому рівні (2018)
Кальченко Л. В. - Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста: концептуальні засади (2018)
Карпенко О. Г. - Роль педагогічних можливостей у процесі громадянського становлення студентів (2018)
Синякова В. Б. - Гендерні аспекти кар’єри (2018)
Тимчук Л. І. - Забезпечення доступу до освіти як умова успішної соціалізації внутрішньо переміщених осіб (2018)
Наші автори (2018)
Майба О. К. - Аксіологічний підхід до формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами вокально-хорового мистецтва (2017)
Строгаль Т. Ю. - Музична терапія в українському освітньому просторі: досвід та перспективи становлення (2017)
Завалко К. В. - Методологія дослідження проблеми інноваційної діяльності вчителя музики (2017)
Кулікова В. М. - Інтерпретаторська техніка у контексті розвитку художнього мислення виконавця-інструменталіста (2017)
Жигінас Т. В. - Аксіологізація процесу вокальної підготовки магістрів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Ібадуллаєва А. Е. - Концепції доінструментальної підготовки дітей дошкільного віку в музичній освіті (2017)
Лю Цзя - Сценічна діяльність музикантів-інструменталістів у контексті психологічної теорії стресу (2017)
Лю Мяоні - Деякі аспекти адаптації китайських студентів в освітньому просторі України (2017)
Бондаренко А. В. - Арт-терапевтичні методи у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Куришев Є. В. - Інструментально-педагогічний практикум в системі професійної підготовки студентів магістратури (2017)
Леонтієва С. Л. - До проблеми формування художньо-естетичних уявлень майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу (2017)
Рябова О. В. - Структура музично-стильових уявлень музиканта-виконавця (2017)
Хомич І. М. - Поетапне формування готовності майбутніх учителів музики до професійної взаємодії з хором (2017)
Сюй Фейфей - Формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема (2017)
Куришев Є. В. - Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти, Ляшенко О. Д. (2017)
Ліхіцька Л. М. - Інноваційне спрямування підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співацької роботи з молодшими школярами (2017)
Чень Цзяньїн - Психологічний аспект комунікативних умінь студентів у міжособистісній взаємодії (2017)
Чжу Чжень - Мотиваційно-організаційний етап формування слухових уявлень студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Ян Цзюнь - Особливості формування інформаційної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Бі Цзінчен - Формування готовності до саморозвитку майбутнього вчителя музики у процесі вокально-хорового навчання (2017)
Ван Кань - Діагностика формування емоційно-образного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Юань Кай - Виконавська стабільність майбутніх учителів музики з позиції методології системи наукових підходів (2017)
Хоменко Л. В. - Діагностика сформованості мотивації до музично-викладацької діяльності в студентів педагогічних коледжів (2017)
Рахманова О. К. - Асоціативне мислення у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів (2017)
Гусаченко О. П. - Сутність та зміст творчого потенціалу підлітків (2017)
Полатайко О. М. - Художньо-естетичний досвід у хореографічній діяльності підлітка (2017)
Лі Жуйцін - Використання методів співацького навчання підлітків у процесі формування їх музично-естетичного смаку (2017)
Лю Цзін - Функціональний аналіз розвитку вокального слуху підлітків (2017)
Бондарчук В. О. - Акторська діяльність д.м.гнатюка в координатах комунікативних механізмів вітчизняного музичного театру (2017)
Лисіна Н. І. - Педагогічно-виконавські принципи В. В. Топіліна, Тітович В. І. (2017)
Козачук О. С. - Музична творчість і українська поезія у мистецькій спадщині Алоїза Єдлічки (2017)
Чень Кай - Наукові підходи та принципи формування досвіду просвітницької діяльності педагога-музиканта (2017)
Наші автори (2017)
Вакуленко К. Р. - Олекса Мишанич про історичну основу "Слова о полку Ігоревім" (2017)
Варданян М. В. - "Україна-минула": образи козацтва в історико-пригодницьких жанрах письменників української діаспори (2017)
Гладій А. Л. - Сатира у військово-політичному дискурсі в Україні 2014–2015 років. Окремі приклади (2017)
Горбач Н. В. - Імагологічна візія міста в романі М. Тірі "Проїздом у Києві" (2017)
Кравченко Я. П. - Запорожці у світлі історичного ревізіонізму постмодерної доби: стратегія деканонізації (2017)
Ніколаєнко В. М. - Маркери національної ідентичності в романі Л. Кононовича "Тема для медитації", Зуєнко Я. М. (2017)
Поліщук Є. С. - Символіка повісті "Чорне сонце" Василя Шкляра (2017)
Слижук О. А. - Морально-етичні проблеми в повісті С. Гридіна "Не такий", Чичерова А. Р. (2017)
Хом’як Т. В. - Портрет як один із засобів художнього моделювання голодомору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк (2017)
Шевченко В. Ф. - Переосмислення біблійних образів і мотивів у романі-пісні Г. Лютого "Мама-Марія" (2017)
Божко О. С. - Напружено-марковані контексти в художніх творах жанру хорор (2017)
Глобина Л. В. - Семантические процессы в лексико-семантическом поле партитивной лексики (2017)
Голтвяниця Н. Ю. - Структурно-семантичні характеристики французьких терміноодиниць мистецтва ХХІ століття та особливості їх перекладу українською мовою, Серга Н. В. (2017)
Иванченко А. В. - Особенности репрезентации реальных живописных полотен в экфрасисном комплексе (2017)
Катиш Т. В. - Перекладні термінологічні словники з радіоелектроніки (2017)
Лепетюха А. В. - Розширені синонімічні сполучникові поліпредикативні структури та підрядні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Мацегора И. Л. - Бытийные глаголы с антропоцентрическим значением в региолектах Нижнего Поднепровья (2017)
Машкина Е. Н. - Языковая реализация перцепции коммуникативной ситуации "Подписание договора" и ее отражение в дневниковых записях "Notes sur le japon, la chine et l’inde" (2017)
Мельниченко І. С. - Політичні афективи як знаки вербальної агресії в політичному дискурсі (2017)
Микитів Г. В. - Трихотомія "Символ" – "Архетип" – "Архетипний символ": диференціація та кореляція понять (2017)
Науменко О. В. - Індивідуальний стиль Анатолія Онишка (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По) (2017)
Передон Н. О. - Тактики емоційної аргументації в комунікативній поведінці ініціатора примирення (2017)
Рибак К. Б. - Найменування податкової сфери у праслов’янській мові (2017)
Розвод Е. В. - Вербалізація концепту "Sun" у художній літературі (на матеріалі художньої літератури США та Англії) (2017)
Сабліна С. В. - Особливості вживання й правописного відтворення займенників у рукописах Т. Шевченка, Стовбур Л. М. (2017)
Сірик С. В. - Варіативність слова і мовна експресія у мовно-художній системі В. Чабаненка (2017)
Слюсаренко О. В. - Проблема зв’язку загальновживаної лексики зі спеціальною (2017)
Шевчук А. В. - Лексикографічне представлення результатів аудіального сприйняття у текстах дефініцій зоонімів (2017)
Білоусенко П. І. - Системне дослідження гідронімії Дністра. Рецензія на монографію С. Вербича "Гідронімія басейну Дністра" (Луцьк: Терен. 2017. – 544 с.) (2017)
Христіанінова Р. О. - Реченнєві залежності і взаємозалежності. Рецензія на монографію Тетяни Євгенівни Масицької "Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей" (Луцьк, 2016. – 416 с.) (2017)
Вимоги до оформлення статей "Вісник Запорізького національного університету за фахом "Філологічні науки" (2017)
Методичні рекомендації щодо оформлення пристатейної бібліографії (2017)
Вихідні дані (2017)
Ігнатенко В. М. - Генезис правового регулювання недоговірних зобов’язань, що виникають з односторонніх правомірних дій (2017)
Надьон В. В. - Загальна характеристика та види суб’єктивного обов’язку в корпоративних правовідносинах (2017)
Янишен В. П. - Особливості реалізації прав споживачів за договором про виконання робіт (надання послуг) (2017)
Кацюба К. В. - Правова природа відносин між непідприємницьким товариством та його учасниками (2017)
Серветник А. Г. - Виконавчий напис нотаріуса: поняття та ознаки (2017)
Шовкопляс Г. М. - Реалізація принципів регулювання ринку цінних паперів міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та їх запровадження в Україні (2017)
Щокіна О. О. - Модельні статути господарських товариств за законодавством України та Великої Британії: порівняльна характеристика (2017)
Вакім В. Е. - Правові форми спеціального режиму інноваційної діяльності (2017)
Клименко А. Л. - Соціальний захист і соціальне забезпечення в умовах євроінтеграції України: окремі аспекти (2017)
Анісімова Г. В. - Деякі теоретико-прикладні аспекти забезпечення права загального природокористування в Україні (2017)
Марценко Н. С. - Теоретико-правове дослідження поняття, сутності та ознак державного управління (2017)
Калантай М. В. - Щодо визначення терміна "митні спори" (2017)
Голіна В. В. - Теоретико-прикладні питання поняття "ціни" злочинності та її обчислення, Брояков С. В. (2017)
Оболенцев В. Ф. - Корупція в системі держави Україна: формалізація проблем на засадах методики системного аналізу (2017)
Ткачова О. В. - Віктимність жінок: проблемні аспекти (2017)
Яремчук В. О. - Залучення групи спеціалістів при розслідуванні злочинів (2017)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення дорожньо-транспортних пригод, вчинених під впливом психоактивних речовин, Шаповалов В. В., Гудзенко А. О., Шаповалова В. О., Осінцева А. О. (2017)
Яковюк І. В. - Проблеми забезпечення безпеки України в контексті політики НАТО щодо Російської Федерації, Трагнюк А. Р. (2017)
Чевичалова Ж. В. - Правові підстави відступу України від окремих зобов’язань, визначених міжнародним пактом про громадянські і політичні права та конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Zulfikar Ardiwardana Wanda - Тhe interpretation of specificity to voting through representative system in the general election of the head of region in Іndonesia (2017)
Дикань В. Л. - Державне регулювання промислового розвитку України, Корінь М. В. (2018)
Александрова Е. Ю. - Оценка развития производительных сил Украины, Сухорукова Т. Г., Шраменко Е. В. (2018)
Козлова А. О. - Актуальність розв’язання в Україні питання недопущення використання туристичних каналів для нелегальної міграції та торгівлі людьми в умовах євроінтеграції (2018)
Компаниец В. В. - Развитие и будущее экономики на основе цифровых технологий: критическое осмысление (2018)
Мащенко М. А. - Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України, Литвиненко А. В. (2018)
Обруч Г. В. - Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Іванюта Б. Л., Журавльов К. В. (2018)
Степаненко Н. О. - Інтеграція України до Європейського союзу: переваги та недоліки, Степаненко В. О. (2018)
Фролова Н. Л. - Світовий досвід державної політики у сфері розвитку малого та середнього бізнесу (2018)
Каличева Н. Є. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок конкурентних стратегій, Груник І. С. (2018)
Токмакова І. В. - Стратегічне управління виробничим потенціалом залізничного транспорту, Овчиннікова В. О., Юсупова Т. М. (2018)
Устенко М. О. - Логістичні технології як фактор забезпечення якості обслуговування споживачів транспортних послуг, Івашкевич В. С. (2018)
Боровик Ю. Т. - Енергозбереження та енергоефективність як фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Єлагін Ю. В. (2018)
Бутенко О. П. - Практичні аспекти використання харчових відходів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, Стрельченко Д. О. (2018)
Воловельская И. В. - Исследование факторов, влияющих на поведение потребителей в современных условиях, Маслова В. А. (2018)
Морозова Л. В. - Економічна суть контролінгу процесів формування пакету стратегічних інноваційних рішень підприємства (2018)
Науменко М. О. - Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Остапюк Б. Б. - Особливості конкурентоспроможності залізничного транспорту (2018)
Радіонова Н. Й. - Організаційна структура реалізації моделі управління затратами на підприємстві (2018)
Казакова Н. А. - Застосування кількісних та якісних методів для оцінки ризиків будівельно-інвестиційних проектів, Прав Ю. Г., Марушева О. А., Шолом А. С. (2018)
Назаренко І. Л. - Інноваційний розвиток вагонної дільниці, Корчинська Н. В. (2018)
Уткіна Ю. М. - Інноваційний розвиток у механізмі забезпечення глобальної конкурентоспроможності підприємств, Остапюк Б. Я. (2018)
Герасименко В. М. - Місце контролінгу в системі підвищення ефективності менеджменту організації (2018)
Кірдіна О. Г. - Теоретичні аспекти управління проектами в діяльності торговельного підприємства (2018)
Опікунова Н. В. - Ефективні маркетингові інструменти продажу послуг, Тимофєєва О. А. (2018)
Черкашина М. В. - Лідерство як провідне явище сучасного світового середовища (2018)
Чухлата Ж. Г. - Проблеми лідерства в умовах постіндустріальної економіки (2018)
Панченко Н. Г. - Забезпечення соціальної відповідальності у корпоратизованих структурах транспортної галузі (2018)
Полякова О. М. - Соціальна відповідальність на залізничному транспорті України, Руських А. О. (2018)
Бондаренко О. Г. - Основні положення щодо логістичного забезпечення національної гвардії України, Товма Л. Ф., Нестеренко Р. В., Касім О. Г. (2018)
Кондратенко Д. В. - Необхідність та значення коригуючих коефіцієнтів у страхуванні цивільної відповідальності автовласників, Гудзь А. В. (2018)
Чередниченко О. Ю. - Декриміналізація окремих злочинів, як один із шляхів підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті та забезпечення відшкодування збитків від несанкціонованого втручання в діяльність об’єктів критичної інфраструктури (2018)
Егоров Г. В. - О проектировании судов смешанного река-море плавания с учетом функции перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов (2017)
Егоров Г. В. - "Линейка" служебно-вспомогательных и технических судов нового поколения, Автутов Н. В., Черников Д. В. (2017)
Ефремова Н. В. - Определение характеристик волнения вокруг удлиненных объектов, плавающих без хода в мелководной акватории, Нильва А. Е. (2017)
Коростылёв Л. И. - Оценка усталостной прочности судокорпусных узлов экспериментально-теоретическим методом с учетом нерегулярности нагружения, Литвиненко А. Е. (2017)
Коноплёв А. В. - Сравнительная оперативная оценка долговечности новых и восстановленных деталей, Кононова О. Н., Кибаков А. Г. (2017)
Лукаш Э. П. - Анализ динамических судов смешанного плавания, Партолога М. И. (2017)
Мінаков В. М. - Зміни динамічнихнавантажень у черв'ячній передачі в процесі зношування (2017)
Федорова К. Ю. - Підвищення енергоефективності споруд за рахунок енергозберігаючих заходів (2017)
Кныш А. И. - Оптимизация технической эксплуатации подъемно-транспортных машин на примере портального крана, Беспалова А. В., Дашковская О. П., Файзулина О. А. (2017)
Мінакова С. М. - Світовий досвід використання транспортно-логістичних систем підприємств в умовах глобалізації (2017)
Вишневская О. Д. - Идентификация системы факторов риска в процессе производственной деятельности морских судов (2017)
ЛапкинА. И. - Взаимные расчеты сторон при отфрахтовании судна на условиях тайм-чартера (2017)
Коваленко И. И. - Об одном подходе к построению методики рисков наукоемких предприятий, Чернов С. К., Чернова Л. С. (2017)
Шамов А. В. - Проектно-ориентированное управление виртуальными предприятиями, Смажило Б. В., Котенко Р. В., Кобзарук А. В. (2017)
Piterska V. M. - Modeling of innovation activity of knowledge-based enterprises based on project management methodology (2017)
Адамчук Н. В. - Лекция как интерактивный элемент системы Moodle, Андреевская Г. М. (2017)
Автори збірника (2017)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2017)
Вихідні дані (2017)
Мазнєв Г. Є. - Інноваційний розвиток техніки технологій для аграрного виробництва, Skudlarski J (2018)
Бакуменко В. Д. - Функціональний зміст моделі процесу науково обґрунтованого державного управління, Дудник О. В., Смігунова О. В. (2018)
Зайцев Ю. О. - Маркетингові інструменти в системі управління розвитком підприємств-виробників зерна (2018)
Красноруцький О. О. - Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу підприємства рослинницького напрямку, Грищенко В. А. (2018)
Левкіна Р. В. - Соціальна орієнтація мотиваційного механізму суб’єктів аграрного бізнесу, Котко Я. М. (2018)
Маренич Т. Г. - Глобальні принципи управлінського обліку та перспективи їх застосування на вітчизняних підприємствах, Поливана Л. А. (2018)
Нагаев В. М. - Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспект (2018)
Онегіна В. М. - Державна аграрна політика та підтримка тваринництва в Україні, Кравченко О. М., Білецький О. С. (2018)
Худолій Л. М. - Місце ринку особового страхування в ринковій системі і його сегментація, Собко І. В. (2018)
Шиян Д. В. - Спеціалізація сільськогосподарського виробництва районів Харківської області, Богданович О. А. (2018)
Антощенкова В. В. - Енергоефективність як критерій інноваційного розвитку та конкурентоспроможності держави, Антощенков Р. В. (2018)
Артеменко О. О. - Удосконалення забезпечення ресурсами підприємств галузі рослинництва, Шабінський О. В. (2018)
Бабан Т. О. - Конкурентні переваги українського зерна при формуванні експортного потенціалу (2018)
Банзекуливахо М. Ж. - Совершенствование стратегии управления материальными запасами на предприятии нефтехимического комплекса (2018)
Батюк Л. А. - Конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії: досвід для України (2018)
Бобловський О. Ю. - Рекреаційний потенціал Харківського регіону, Титаренко В. М. (2018)
Богомолова К. С. - Організаційні механізми удосконалення системи мотивації посадових осіб органів публічного адміністрування, Подольська О. В. (2018)
Голованова Г. Є. - Управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств з урахуванням дії правового поля (2018)
Грідін О. В. - Сутність, місце та сучасне значення ризик-менеджменту в управлінській парадигмі організації, Дудник О. В., Руденко С. В. (2018)
Дудар В. Т. - Інституції і механізми регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції (2018)
Єрмолаєва М. В. - Облік грошових коштів та застосування інформаційних технологій, Черненко К. В., Гафіяк А. М. (2018)
Заїка С. О. - Мотивація та стимулювання як чинники забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Колпаченко Н. М. - Вплив публічного управління на суспільний розвиток, Сайчук Ю. А. (2018)
Корсак М. М. - Применение метода Форсайт в прогнозировании социально-экономического развития, Сурдо А. П. (2018)
Крутько М. А. - Напрями активізації розвитку інтеграційних процесів суб’єктів агробізнесу (2018)
Липницька В. В. - Роль соціального чинника в економічному розвитку країн з перехідною економікою, Близнюк З. Г., Григор'єва В. Б. (2018)
Луценко О. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку аграрного страхування, Поливана Л. А. (2018)
Малій О. Г. - Аналіз сучасної системи кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні (2018)
Пономарьов О. С. - Інституціональні складові управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів аграрного бізнесу (2018)
Райтер Н. І. - Аналіз власного капіталу сільськогосподарських підприємств (2018)
Рижикова Н. І. - Механізм формування ринку венчурного інвестування переробних підприємств продовольчої сфери (2018)
Соловей Ю. І. - Формування середовища розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2018)
Ткаченко С. Є. - Проблеми та шляхи інноваційного розвитку українських підприємств в сучасних умовах господарювання (2018)
Шебанова О. О. - Особливості типізації споживачів, отримуючих маркетингову інформацію з Інтернету (2018)
Шепелєв С. С. - Методичні засади змісту та наслідків використання субсидій як інструменту конкурентних переваг і прямої урядової підтримки (2018)
Шибаєва Н. В. - Вплив організаційно-економічного механізму регуляторної політики на розвиток земельних відносин (2018)
Ярова В. В. - Використання методології економічного аналізу у дослідженні циклічної динаміки розвитку цукробурякової галузі, Бабицька О. О., Рудиченко А. С. (2018)
Хвисюк О. М. - Шлях довжиною в 95 років, досягнення, перспективи та надія на їх звершення, Рогожин Б. А., Рожнов О. О. (2018)
Гірка В. Д. - Інтеграція знань у медичній освіті, Краснопольська С. Ю., Юзбашан Р. В., Бердіков І. О., Савенко Б. О. (2018)
Павлій В. В. - Досвід застосування інтерактивних методів для оптимізації навчального процесу іноземних клінічних ординаторів (2018)
Єлоєва З. В. - Роль показників цитокінового профілю в разі респіраторної патології у дітей, зумовленої внутрішньоклітинними збудниками, Матвієнко С. О. (2018)
Чернуский В. Г. - Влияние пентоксифиллина (трентала) на продукцию цитокинов сенсибилизированными Т-лимфоцитами при бронхиальной астме у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Носова Е. М., Попова А. Н. (2018)
Серіков К. В. - Зміни показників енергоструктурного статусу в пацієнтів із геморагічним інсультом (2018)
Олійник Г. А. - Прогнозування результатів аутодермопластики опікових ран у хворих із глибокими опіками, Грязін О. Є., Тимченко О. К., Кремень В. О., Дворцевий В. В. (2018)
Коломаченко В. І. - Вплив анестезії на вираженість болю в стані спокою після первинного ендопротезування кульшового суглоба (2018)
Багмут І. Ю. - Закономірності порушення енергозабезпечення як механізм ушкодження клітин у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Граматюк С. М. (2018)
Любченко А. В. - Применение синтетического остеопластического материала "Клипдент ПЛ" при проведении непосредственной дентальной имплантации при включенных дефектах на верхней челюсти, Кравцов Н. С. (2018)
Сухіна О. М. - Прогностичне значення динаміки сироваткових рівнів пухлиноасоційованого маркера НЕ - 4 у хворих на рак яєчників, Немальцова К. В., Сухін В. С. (2018)
Хвисюк М. А. - Изменение уровней биомаркеров воспаления в плазме больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от данных коронароангиографии (2018)
Бойцова О. Н. - Тотальная внутривенная анестезия и периоперационное обеспечение у пациентов с дисфункцией энергоструктурного статуса (2018)
Строєнко К. С. - Вплив 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату на рівень С-реактивного білка крові в пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та когнітивними порушеннями (2018)
Козидубова В. М. - Психосоматические расстройства в практике семейной медицины, Долуда С. М., Гончаров В. Е., Барычева Э. Н., Гурницкий А. В., Шейнина Т. Л., Корж А. В. (2018)
Тамм Т. І. - Профілактика ускладнень варикозної хвороби нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря, Решетняк О. М., Захарчук А. П. (2018)
Воропай А. Ю. - Значение биопсии в диагностике рака простаты (2018)
Patalon M. - Interreligious dialogue as the pedagogical respond to the migrant crisis, Dabrowski S. (2017)
Удовиченко І. - Організація освітньої діяльності учнів страшної школи за допомогою навчальних програм з географії (2017)
Цина В. - Формування громадянської зрілості старшокласників засобами інноваційних педагогічних технологій (2017)
Білан Ю. - Ігрові моменти на заняттях з іноземної мови (2017)
Абакумова В. - Методика роботи зі структурно-логічними схемами у процесі вивчення історичних дисциплін в умовах педагогічного закладу вищої освіти (2017)
Стельніков В. - Професійна підготовка вчителів засобами сучасних технологій навчання (2017)
Цина А. - Особливості організації засвоєння знань, умінь і навичок при різних типах педагогічної взаємодії студентів і викладачів у професійній підготовці (2017)
Жалій Р. - Формування здоров'язберігаючої культури студентської молоді в умовах сучасного закладу вищої освіти (2017)
Степаненко С. - Етичний вимір педагогічних комунікацій, Степаненко Н. (2017)
Жалій Т. - Теоретико-методичні засади формування правової культури сучасної молоді в умовах вищого закладу освіти (2017)
Гельжинська Т. - Аналіз стану готовності майбутніх педагогів трудового навчання до засвоєння норм організаційної компетентності (2017)
Момот О. - Принципи виховання особистості майбутнього вчителя в здоров'я - збережувальному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Любарець В. - Соціокультурна компетентність як необхідна складова в екскурсійній діяльності майбутнього фахівця сфери туризму (2017)
Семеновська Л. - Засадничі аспекти просвітницько-виховної діяльності земств Полтавської губернії (друга половина XIX- початок XX століття), Кікто С. (2017)
Фазан В. - Розвиток університетської педагогічної освіти у Греції (2017)
Ільченко О. - Історико-педагогічна оцінка досвіду жіночої благодійності в освіті Україні (2017)
Мокляк В. - Автономія університету як необхідна умова реалізації академічних свобод (2017)
Петренко Л. - Інтеграція ідей представників зарубіжної педагогіки у творчій спадщині Григорія Ващенка (2017)
Єпіхіна М. - Формування етнопедагогічних традицій у східноукраїнському регіоні в 60-90 рр. XX століття: об'єктивні і суб'єктивні чинники (2017)
Стрижак Ю. - Вивчення іноземних мов у гімназіях Полтавської губернії кінця XIX - початку XX століть (2017)
Козинець О. - Прийняття рішень як елемент механізму управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. (2017)
Чуприна К. - Навчально-виховна діяльність жіночих освітніх закладів Полтавської губернії (XIX - початку XX cт.) (2017)
Шевчук М. - Організаційно-педагогічні засади діяльності Полтавського інституту народної освіти в часи НЕПУ 1921-1928 рр. (2017)
Хроніка (2017)
Наші автори (2017)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства образцов, полученных методом высокоскоростной направленной кристаллизации из жаропрочного сплава CMSX-4PLUS, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2017)
Бєліков С. Б. - Оцінка експлуатаційної надійності теплозахисних ущільнювальних покриттів деталей газотурбінних двигунів, Грешта В .Л., Ткач Д. В., Сотніков Є. Г., Леховіцер З. В., Климов О. В. (2017)
Ефременко Б. В. - Влияние микроструктуры на абразивно-эрозионную стойкость высокоуглеродистой хромо-никелевой наплавки, Белик А. Г. (2017)
Зурнаджи В. И. - Влияние мартенсита на кинетику бейнитного превращения в сталях 60С2ХФА и 55С3Г2ХФМБА, Ефременко В. Г., Брыков М. Н., Джеренова А. В. (2017)
Нетребко В. В. - Особенности гидроабразивного изнашивания высокохромистых чугунов (2017)
Бєліков С. Б. - Композиційні матеріали в авіабудуванні (oгляд), Волчок І. П., Мітяєв О. А., Плескач В. М., Савченко В. О. (2017)
Міщенко В. Г. - Поверхневе зміцнення хромистих мартенситно-феритних сталей типу 04...08Х18ч, Булах О. І., Меняйло В. І. (2017)
Нарівський О. Е. - Особливості селективного розчинення металів у метастабільних і стабільних пітингах сплаву 06ХН28МДТ у модельних оборотних водах (2017)
Буря А. И. - Оптимизация параметров переработки органопластиков на основе фенолформальдегидной смолы, Ли Ю., Калиниченко С. В., Ерёмина Е. А., Липко Е. А., Михайлова О. И. (2017)
Чабак Ю. Г. - Використання металокерамічного твердого сплаву для імпульсно-плазмового нанесення зносостійких покриттів (2017)
Пономаренко А. М. - Технологія зміцнення деталей машин покриттями, синтезованими з газової фази, Хандюк М. В. (2017)
Скідін І. Е. - Дослідження впливу металевого наповнювача термітної шихти на якісні показники сплаву, наплавленого методом СВС, Саітгареєв Л. Н., Ткач В. В., Калінін Ф. Т., Жбанова Е. Н. (2017)
Малинов Л. С. - Способы повышения свойств стали 10Г2ФБ, обеспечивающие ее применение по новому назначению и энергосбережение, Бурова Д. В., Малышева И. Е. (2017)
Малинов Л. С. - Влияние нагрева в межкритическом или подкритическом интервалах температур перед окончательной термообработкой на свойства конструкционных сталей (2017)
Cheiliakh Ya. A. - The effect of carburizing and heat treatment on the increase mechanical properties of cost-saving wear-resistant FE-CR-MN deposited metal, Cheiliakh A. P. (2017)
Зеленина Е. А. - Определение разрушающих термонапряжений цилиндрического плазменного покрытия, Лоскутов С. В., Ершов А. В., Шевченко В. Г. (2017)
Лебедев В. А. - Определение объёма переносимой капли электродного металла в условиях колебаний ванны и электрода при дуговой механизированной сварке (2017)
Лебедев В. А. - Гипотеза формирования структуры наплавленного металла при наплавке на основе применения прогностического алгоритма управления скоростью подачи электродной проволоки, Новиков С.В. (2017)
Мартовицький Л. М. - Розширення функціональності промислових роботів, Сочава А. І., Глушко В. І., Шаніна З. М., Клименко Г. В., Фролов Р. О. (2017)
Беликов С. Б. - Особенности концевого фрезерования сложнопрофильных тонкостенных деталей, Гермашев А. И., Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А. (2017)
Berezin A. - The application of novel coupling method for detection of micro vesicles: the role of the advanced bright-field light optical polarization microscopy, Mokhnach R. (2017)
Плескач В. М. - Сучасні технології у порошковій металургії. досягнення і перспективи (2017)
Ольшанецкий В. Е. - Об оценке надежности ортогональных планов при моделировании функциональных зависимостей (2017)
Нова епоха в історії фахового збірника (2017)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2017)
Князькова Л. М. - Юридична клініка як інноваційний напрямок розвитку правової освіти в Україні (2017)
Куракін О. М. - Категорія "функція держави" в сучасній вітчизняній юридичній науці (2017)
Пашутін В. В. - Правове регулювання – вид юридичної діяльності (2017)
Данилевська Ю. О. - Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в цивільному процесі, Данилевський А. О. (2017)
Назимко О. В. - Універсальні соціально-трудові права представників корінних народів за змістом норм міжнародного трудового права та міжнародних декларативно-рекомендаційних положень (2017)
Mishchuk M. O. - Prospects for the development of social partnership in the field of labor law of Ukraine (2017)
Тіхонова М. А. - Субʼєкти правовідносин, що складаються у сфері фізичної культури і спорту (2017)
Буга В. В. - Новели у відшкодуванні збитків у результаті дорожньо-транспортної пригоди, Буга Г. С. (2017)
Вітвіцький С. С. - Формування громадянського суспільства в умовах розвиненого громадського контролю (2017)
Світлична Ю. О. - Програми соціально-економічного розвитку харківської області в дії (2017)
Пітух Ю. Ю. - Шляхи удосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху (2017)
Червінчук А. В. - Юридичні принципи та правові презумпції адміністративної відповідальності за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі (2017)
Бесчастний В. М. - Форми наукового забезпечення протидії злочинності (2017)
Вознюк А. А. - Осудність як ознака суб’єктів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 2583, 260 КК України (2017)
Войтюк Р. В. - Актуальні питання підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України (2017)
Конончук А. О. - Об’єкти злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України (2017)
Назимко Є. С. - Вплив міжнародних та європейських стандартів покарання неповнолітніх на функціонування моделей кримінального правосуддя для неповнолітніх, Лосич С. В. (2017)
Пилипенко Д. А. - К вопросу о возможности преследования отдельных категорий лиц по уголовным делам частного обвинения в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь, Самко А. В. (2017)
Пилипенко Є. О. - Потерпілий у складі залишення в небезпеці (ст. 135 КК України) (2017)
Тітуніна К. В. - Боротьба Національної поліції з корупцією в Україні, Кіріленко Ф. О. (2017)
Жидков В. Л. - Становлення інституту детектива Національного антикорупційного бюро у кримінальному процесуальному законодавстві України (2017)
Обозна О. О. - Окремі аспекти нормативного регулювання імунітету Президента України (2017)
Когут О. О. - Обґрунтування розробки програми тренінгу з розвитку стресостійкості для працівників правоохоронної системи, Азаренков О. Г. (2017)
Лопатинська І. С. - Модель підготовки викладачів ВНЗ до створення емоційно сприятливого середовища у студентському колективі (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Никонов В. В. - Уважаемые коллеги! (2018)
Бондар М. В. - Гіпертермічні синдроми: етіологія, патогенез, діагностика та інтенсивна терапія, Пилипенко М. М., Овсієнко Т. В., Невмержицький І. М. (2018)
Волкова Ю. В. - Роль Колистина в лечении нозокомиальной инфекции у пациентов ОИТ различного профиля (2018)
Галушко О. А. - Дискусійні питання застосування манітолу у хворих на гострий інсульт (огляд літератури й власний досвід), Богдан А. М. (2018)
Галушко О. А. - Корекція порушень обміну натрію в пацієнтів відділень інтенсивної терапії: старі методи і сучасні підходи, Болюк М. В. (2018)
Недашківський С. М. - Невидимі ризики: що ми знаємо про них? (2018)
Марков Ю. І. - Філософські проблеми сучасної анестезіології, Пустовіт С. В. (2018)
Лісний І. І. - Вплив L-орнітину-L-аспартату на деякі показники функції печінки в пацієнтів після резекції печінки, Лазарєва О. А., Онищенко А. К., Закальська Х. А., Катриченко М. О., Бурлака А. А. (2018)
Галушко О. А. - Гіпофосфатемія у хворих на гострий інсульт на тлі цукрового діабету: діагностика та лікування, Болюк М. В. (2018)
Кучинська І. А. - Ключові аспекти діагностики і седації пацієнтів із гострим алкогольним психозом у відділенні інтенсивної терапії, Бондар М. В., Стребко А. В., Конопленко Л. С. (2018)
Дзюба Д. О. - Контроль гемодинаміки у пацієнтів із супутньою гіпертонічною хворобою під час кліпування аневризм головного мозку, Мельник О. Ф., Яворський Ф. А. (2018)
Лоскутов О. А. - Особенности интраоперационной регуляции артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией, Колесников В. Г., Шабанов Д. В., Дружина А. Н. (2018)
Лоскутов О. А. - Перший досвід використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при операціях аортокоронарного шунтування, Данчина Т. А., Колесников В. Г., Дружина О. М., Коротчук Н. В., Бугай О. О. (2018)
Лоскутов О. А. - Десятирічна еволюція мікробного пейзажу та сучасні тенденції формування антибіотикорезистентності у відділеннях інтенсивної терапії загального профілю м. Києва, Бондар М. В., Овсієнко Т. В. (2018)
Бишовець С. М. - Пневмоперитонеум для лапароскопії під регіонарною анестезією: закис азоту vs діоксид вуглецю (2018)
Курділь Н. В. - Про необхідність адаптації до європейських стандартів освітніх і кваліфікаційних вимог за спеціальністю "токсикологія" в Україні (2018)
Андрющенко В. В. - Структура ускладнень, причини летальності та клініко-морфологічні паралелі при гострих отруєннях метадону гідрохлоридом, Калиш М. М., Курділь Н. В. (2018)
Льовкін О. А. - Симуляційне навчання з надання екстреної медичної допомоги, Перцов В. І. (2018)
Марков Ю. І. - Аспекти анестезіологічного забезпечення хірургічного лікування пацієнтів старших вікових груп (2018)
Марков Ю. І. - 100-річний ювілей доцента В.П. Жалка-Титаренка (2018)
Савчак Я. О. - ЕКГ-діагностика: від Ейнтховена до сучасного серцевого моніторингу, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А. (2018)
Абанто Х. Э. - Врач неотложной помощи о текущей стандартизации в медицине страны (2018)
Вітальне слово ректора (2017)
Науковий склад Донецького юридичного інституту (2017)
Загальна сума наукових балів кафедр та інших підрозділів інституту за 2017 рік (2017)
Наукові заходи, проведені Донецьким юридичним інститутом у 2017 році (2017)
Монографії (2017)
Підручники, посібники та рекомендації (2017)
Працівники інституту, які захистили дисертації в 2017 році (2017)
Науковці інституту (2017)
Напрями наукових досліджень та кафедральних наукових тем Донецького юридичного інституту МВС України (2017)
Наукове товариство Донецького юридичного інституту МВС України (2017)
Барановський О. В. - Нормативно-правове забезпечення створення, організації та діяльності міліції суверенної України (історико-правові аспекти) (2017)
Зозуля Є. В. - Політико-правові ідеї реформації щодо прав і свобод людини, громадянського суспільства в контексті цивілізаційного вибору України (до 500-ї річниці початку реформації в Європі) (2017)
Марущак Н. В. - Щодо питання нормативного визначення об’єкта права на повагу до гідності (2017)
Марущак О. А. - Теоретико-правове дослідження поняття та сутності державного суверенітету, Бабич Д. С. (2017)
Розум С. Ю. - Суспільно-політичні та соціально-економічні фактори виникнення і формування організованої злочинності в Україні (історико-правові аспекти) (2017)
Макаренко О. Ю. - Правові проблеми протидії незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення (на прикладі аналізу розгляду Криворізьким районним судом кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 240 КК України), Макаренко Н. А. (2017)
Тіхонова М. А. - Можливість відшкодування шкоди, завданої спортсмену-професіоналу у звʼязку з неправильно винесеним рішенням щодо нього за використання допінгу (2017)
Пономаренко О. О. - Становлення та розвиток правового регулювання відносин у сфері заповідання за часів УНР та УССР (2017)
Гаврилін В. О. - Професійний спорт: проблеми визначення та законодавчого регулювання, Мердов С. П., Білобров В. М. (2017)
Головков О. М. - Актуальні питання реалізації звіту дільничних офіцерів поліції (2017)
Лопатін С. В. - Особливості розвитку правового статусу учасників дорожнього руху в Україні за часи її незалежності (2017)
Мердова О. М. - Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 174 КУпАП (2017)
Наджафгулиев Рафиг Ислам оглы - Проблемы новейших религиозных течений и административно-правовое регулирование противодействия религиозному экстремизму в Азербайджанской Республике (2017)
Шульга М. В. - Курсант як суб’єкт адміністративно-правових відносин (2017)
Джужа А. О. - Інтеракція (взаємодія) між злочинцем і жертвою злочину (2017)
Назимко Є. С. - Заходи кримінально-правового характеру, пов’язані із позбавленням волі неповнолітніх, у доктрині кримінального права України, Обод А. В. (2017)
Пилипенко Д. О. - Щодо системи принципів кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань (2017)
Черевко К. О. - Щодо питання потерпілого від незаконного проведення аборту, Авдєєв О. О. (2017)
Городецька М. С. - Визначення предмета відання слідчого судді при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження (2017)
Грига М. А. - Судові експертизи, що проводяться під час розслідування дорожньо-транспортних пригод, Осетрова О. С. (2017)
Негрич Н. М. - Аналіз обстановки вчинення завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2017)
Шульга А. О. - Участь сторін у доказуванні: морально-правовий аспект (2017)
Якубель М. М. - Проблемные аспекты начала производства по уголовным делам о применении принудительных мер безопасности и лечения (на примере Республики Беларусь и Украины) (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2017)
Вихідні дані (2017)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2017)
References on the articles (2017)
Швець Д. В. - Гарантії професійної діяльності поліцейських (2017)
Бурдін М. Ю. - Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449 – 1783 рр.) (2017)
Греченко В. В. - Розробка професором І. М. Собестіанським (друга половина ХІХ ст.) питання про кругову поруку в Київській Русі (2017)
Дьякова О. О. - Окремі причини правового нігілізму у правозастосовній діяльності Національної поліції України (2017)
Копча В. В. - Порівняльно-правовий метод дослідження: нова роль в умовах глобалізації, Лемак В. В. (2017)
Палагицька Г. С. - Правова природа загального виборчого права та його роль у становленні демократії в державі (2017)
Фельцан І. Ю. - Кадровий склад адвокатури на Закарпатті в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття (2017)
Вінцук В. В. - Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Цебинога О. Ю. (2017)
Гладкова Є. О. - Міжнародне співробітництво у протидії наркозлочинності (2017)
Головко Б. Ю. - Структура кримінального провадження та її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (на прикладі етапу закінчення досудового розслідування) (2017)
Голубош В. В. - Ґенеза кримінальної відповідальності за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (2017)
Дзюба А. Ю. - До питання про загальносоціальні заходи запобігання злочинності неповнолітніх як один із напрямів кримінологічної політики ФРН (2017)
Левченко К. Б. - До проблеми вдосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, Легенька М. М. (2017)
Мозоль С. А. - Міжнародно-правовий аспект забезпечення кримінологічної безпеки (2017)
Нізовцев Ю. Ю. - Окремі питання упорядкування понятійно-термінологічного апарату у сфері кібербезпеки (2017)
Фоміна Т. Г. - Інститут запобіжних заходів: ретроспективний аналіз та перспективи реформування (2017)
Бугайчук К. Л. - Співвідношення публічного адміністрування з іншими управлінськими категоріями (2017)
Василенко В. М. - Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України, Дорошенко В. А. (2017)
Дем’янчук В. А. - Організаційні засоби забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в Україні (2017)
Клочко І. О. - Характеристика форм діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції (2017)
Легка О. В. - Актуальні проблеми впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності в національне законодавство України (2017)
Макаровець А. М. - Історико-правовий аналіз розвитку та становлення сучасного апарату суду в Україні (2017)
Максіменцева Н. О. - Розвиток доктрини адміністративного права у сфері регулювання відносин державного управління у гірничодобувній галузі в сучасній Україні (2017)
Медведенко Н. В. - Нормативно-правове забезпечення дисциплінарного провадження в Україні (2017)
П’ятницький А. В. - Досвід країн Європи щодо правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень та можливості його використання в Україні (2017)
Петренко І. В. - Сутність і значення адміністративних процедур у діяльності судів, Рунова В. В. (2017)
Пономарьов С. П. - Повноваження Верховної Ради України як суб’єкта забезпечення безпеки та оборони України (2017)
Почанська О. С. - Компетенція як ключовий елемент адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Теремецький В. І. - Особливості юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Ходак Є. С. (2017)
Царікова О. В. - Проблема визначення поняття державного контролю в банківській сфері (2017)
Шоптенко С. С. - Проблеми нормативно-правового регулювання реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах України (2017)
Аврамова О. Є. - Види житла (2017)
Попова Л. М. - Методика контрольно-ревізійного процесу суб’єктів підприємницької діяльності (2017)
Соколов О. М. - Житлові права внутрішньо переміщених осіб (2017)
Чалий Ю. І. - Захист прав замовників освітніх послуг (2017)
На книжкову полицю (2017)
Новини наукового життя (2017)
Наші автори (2017)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць "Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ" (2017)
Вихідні дані (2017)
Кирик М. М. - Сортова стійкість ячменю ярого проти кореневих гнилей, Гентош Д. Т., Гентош І. Д. (2017)
Савчук М. В. - Вплив Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапонітів на посівні якості насіння кукурудзи, Стародуб М. Ф. (2017)
Шпирка Н. Ф. - Контроль безпечності рослинної продукції за вмістом мікотоксинів, Павлов О. С., Малієнко В. А., Шаванова К. Є. (2017)
Козаренко Д. О. - Ефективність використання гумінових препаратів проти хвороб сої (2017)
Коломієць Ю. В. - Бактеріальні хвороби сегетальних рослин у насадженнях томатів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2017)
Іващенко О. О. - Ефективність застосування систем хімічного захисту від бур'янів посівів міскантусу гігантського першого року вегетації, Макух Я. П., Ременюк С. О. (2017)
Довгань С. В. - Біологізація землеробства — головна альтернатива глобальній екологічній кризі (2017)
Волянська Т. І. - Важливіше від ціни на землю! (2017)
Волянська Т. І. - АГРО-2017 — демонстрація досягнень і перспектив (2017)
Біляєва І. - Якісне насіння — запорука високих урожаїв, Клубук В. (2017)
Вожегова Р. А. - Наукові основи формування систем землеробства на зрошуваних землях з врахуванням локальних та регіональних умов Південного Степу України (2017)
Гурбанов М. Ф. - Оценка управления и смягчения эффектов засухи для республики Азербайджан (2017)
Vozhehova R. A. - Environmental, economic and energy efficiency of soil tillage systems in crop rotation under irrigation, Maliarchuk M. P., Markovska O. Y., Biliayeva I. M. (2017)
Солоненко С. В. - Вплив регулятора росту регоплант на урожайність та технолоічні показики якості насіння сафлору красильного в умовах Лісостепу Західного, Хоміна В. Я. (2017)
Черенков А. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від строків сівби, рівня мінерального живлення та використання сидеральних культур в умовах Північного Степу України, Прядко Ю. М. (2017)
Заєць С. О. - Продуктивність сортів тритикале озимого залежно від застосування біологічно активних препаратів в умовах зрошення, Фундират К. С. (2017)
Грановська Л. М. - Екологічний аудит земель, що зрошуються в контексті їх сталого використання, Жужа П. В. (2017)
Вожегова Р. А. - Економічна ефективність використання мікробних препаратів та мікродобрив на різних сортах проса в умовах Південного Степу України, Чекамова О. Л. (2017)
Лимар А. О. - Вплив мульчування ґрунту на водоспоживання, врожайність та економічну ефективність вирощування перцю солодкого, Лимар В. А., Наумов А. О. (2017)
Писаренко П. В. - Вплив водного режиму ґрунту та способів і глибини обробітку на продуктивність кукурудзи на зерно, Малярчук А. С., Куц Г. М., Біляєва І. М., Мишукова Л. С. (2017)
Вожегова Р. А. - Економічна та енергетична ефективність технологій вирощування ячменю озимого в сівозміні на зрошенні, Резніченко Н. Д. (2017)
Голобородько С. П. - Наукові засади облаштування деградованих агроландшафтів Південного Степу України, Шепель А. В., Погинайко О. А. (2017)
Малярчук М. П. - Продуктивність кукурудзи за різних способів основного обробітку ґрунту та доз внесення добрив в сівозміні на зрошенні півдня України, Марковська О. Є., Лопата Н. П. (2017)
Заєць С. О. - Споживання води посівами сої при зрошенні, залежно від сорту і фону живлення, Нетіс В. І. (2017)
Вожегова Р. А. - Сучасний стан та перспективи вирощування винограду в умовах зрошення півдня України, Морозов О. В., Аверчев О. В., Біднина І. О. (2017)
Тимошенко Г. З. - Вплив біопрепаратів на мікробіологічний та поживний стан ґрунту у посівах соняшнику за різних способів основного обробітку ґрунту, Коваленко А. М., Новохижній М. В. (2017)
Писаренко П. В. - Вплив способу основного обробітку ґрунту на ступінь вторинної солонцюватості при зрошенні, Козирєв В. В., Біднина І. О. (2017)
Строяновський В. С. - Оптимізація комплексу агротехнічних заходів при вирощуванні фенхелю звичайого в умовах Лісостепу Західного (2017)
Василенко Р. М. - Продуктивність кукурудзи залежно від строків сівби та захисту від хвороб та шкідників, Заєць С. О. (2017)
Воротинцева Л. І. - Зміна фізико-хімічних властивостей темно-каштанових ґрунтів за різних меліоративних навантажень (2017)
Писаренко П. В. - Вплив режимів зрошення та різних способів обробітку ґрунту на щільність складення при вирощуванні кукурудзи на зерно, Андрієнко О. І. (2017)
Черниченко І. І. - Ефективність комплексу макро- та мікроелементів при вирощуванні картоплі за різних умов зволоження на півдні України, Черниченко О. О., Балашова Г. С. (2017)
Шкода О. А. - Поживний режим темно-каштанового ґрунту під посівами цибулі ріпчастої за внесення фосфогіпсу і мінеральних добрив, Мартиненко Т. А. (2017)
Василенко Р. М. - Продуктивність сорго зернового залежно від строків сівби та захисту рослин за різних умов зволоження (2017)
Димов О. М. - Експортний потенціал Херсонщини аграрної: товарний вимір (2017)
Заєць С. О. - Гідротермічні умови осіннього періоду та їх вплив на початковий розвиток рослин ячменю озимого залежно від строків сівби, Кисіль Л. Б. (2017)
Дудченко К. В. - Сольовий баланс поля за різних технологій вирощування рису, Петренко Т. М., Дацюк М. М., Флінта О. І. (2017)
Черчель В. Ю. - Аналітично-математична модель тривалості періоду сходи-цвітіння 50% качанів сімей S6 залежно від аргументних ознак, Плотка В. В., Абельмасов В. Ю., Таганцова М. М. (2017)
Федько М. М. - Оптимізація структури селекційних розсадників кукурудзи (Zea Mays L.) (2017)
Вожегова Р. А. - Оцінка селекційного матеріалу на продуктивність та стійкість до вилягання для створення сортів рису (оглядова), Мельніченко Г. В. (2017)
Васильківський С. П. - Отримання поліплоїдних форм жита озимого на в Верхняцькій дослідно-селекційній станції, Мазур З. О., Бех Н. С. (2017)
Заплітний Я. Д. - Кластерний аналіз інбредних ліній кукурудзи альтернативних геноплазм за основними селекційними ознаками, Микуляк І. С., Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В. (2017)
Люта Ю. О. - Структура кореляційних зв'язків ознак продуктивності томата, Кобиліна Н. О. (2017)
Боровик В. О. - Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками, Кузьмич В. І., Клубук В. В., Рубцов Д. К., Головаш Л. М. (2017)
Люта Ю. О. - Урожайність і якість насіння буряка столового за різних способів насінництва на півдні України, Косенко Н. П. (2017)
Коковіхін С. В. - Фотосинтетична діяльність та насіннєва продуктивність сортів пшениці озимої залежно від захисту рослин та мікродобрив в умовах півдня України, Коваленко А. М., Нікішов О. О. (2017)
Лавриненко Ю. О. - Енергетична ефективність вирощування сортів ріпаку озимого залежно від строку сівби та норми висіву в умовах Південного Степу України, Влащук А. М., Прищепо М. М., Желтова А. Г., Шапарь Л. В. (2017)
Лавриненко Ю. О. - Урожайні властивості та посівні якості насіння сортів рису залежно від фракційного складу, Коковіхін С. В., Довбуш О. С. (2017)
Петкевич З. З. - Біологічна і господарська оцінка нових зразків рису, Бондаренко К. В. (2017)
Лавриненку Юрію Олександровичу - 65 (2017)
Анотація (2017)
Аннотация (2017)
Summary (2017)
Іменний покажчик (2017)
Черний Т. В. - Целенаправленная медикаментозная коррекция когнитивных нарушений у больных с хронической ишемией мозга, Андронова М. А., Черний В. И., Андронова И. А. (2018)
Григорова И. А. - Гемодинамические нарушения у больных, перенесших транзиторные ишемические атаки, Ескин А. Р., Ибрагимова Е. Л. (2018)
Дарий В. И. - Допплерографические особенности у больных полушарными мозговыми инсультами с интрацеребральными осложнениями в остром периоде, Никулина Р. П., Кузьменко Л. В. (2018)
Андреєва Я. О. - Оцінка денної сонливості в скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні в пацієнтів похилого та старечого віку з хронічними цереброваскулярними захворюваннями (2018)
Черний В. И. - Энергосинтезирующая роль сукцината в восстановлении сознания у пациентов с ишемическим инсультом в остром периоде, Андронова И. А., Черний Т. В., Андронова М. А., Городник Г. А. (2018)
Тітов І. І. - Інтраопераційна цитонейропротекція при тривалих нейрохірургічних оперативних втручаннях, Гриб В. А., Мартин А. Ю., Вінтоняк І. В., Мельник С. В. (2018)
Бурчинский С. Г. - Бензодиазепины в фармакотерапии тревожных состояний (2018)
Кирилова Л. Г. - Нейрометаболічні порушення в патогенезі епілептичних енцефалопатій і розладів аутистичного спектра в дітей, Мірошников О. О., Юзва О. О. (2018)
Орос М. М. - Когнітивні та емоційні порушення в пацієнтів у ранній період після ішемічного інсульту, Грабар В. В., Луц В. В. (2018)
Кузнєцов В. В. - Генетичні аспекти ішемічного інсульту, Єгорова М. С., Ларіна Н. В. (2018)
Герцев В. М. - Етіологічні, патогенетичні й клінічні аспекти ураження шкіри у хворих на хворобу Паркінсона, Стоянов О. М., Муратова Т. М., Васт’янов Р. С. (2018)
Дзяк Л. А. - Тактика ведения обострений рассеянного склероза, Цуркаленко Е. С. (2018)
Камилова Н. М. - Показатели содержания макро- и микроэлементов крови в комплексной оценке состояния здоровья, Гашимова У. Ф., Султанова И. А., Садыхов Н. М., Алиев Ч. С., Курбанова Н. Г. (2018)
Медичні події (2018)
Бабіна Ю. І. - Декоративної композиції як підґрунтя професійної підготовки студентів у галузі текстильного мистецтва (на прикладі художнього гобелена) (2017)
Біла О. О. - Методичні засади проектування майбутніми фахівцями соціономічної сфери благодійних туристичних об’єднань (2017)
Берладин О. Б. - Трансформація конструктивного історико-педагогічного досвіду в умовах реформування сучасних початкових шкіл сільської місцевості (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Комплексна соціально-педагогічна реабілітація військовослужбовців – учасників збройних конфліктів (2017)
Бріцкан Т. Г. - Особливості підготовки майбутнього вчителя початкових класів до інноваційної діяльності (2017)
Букун М. И. - Состояние и пути развития иклюзивного образования в Республике Молдова, Терещук Р. К. (2017)
Бухнієва О. А. - Методичні аспекти підготовки аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі, Банкул Л. Д. (2017)
Галущак І. Є. - Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю (2017)
Гевко І. В. - Підвищення якості педагогічної освіти при підготовці майбутніх учителів технологій (2017)
Горобець І. А. - Формування здорового способу життя молодших школярів як історико-педагогічна проблема (50-90 рр. ХХ ст.) (2017)
Граматик Н. В. - Готовність майбутніх педагогів дошкільних закладів освіти до формування першооснов екологічної відповідальності вихованців (2017)
Данильчук Л. О. - Профілактика торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій як соціально-педагогічна проблема (2017)
Демченко О. М. - Діагностика стану сформованості умінь професійного спілкування іноземною мовою у майбутніх фахівців морського флоту (2017)
Дущенко О. С. - Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій: результати експериментального дослідження (2017)
Житомирська Т. М. - Педагогічно-краєзнавча технологія формування полікультурної компетентності майбутніх вихователів (2017)
Звєкова В. К. - Методика організації виховної роботи з дітьми в оздоровчо-виховних закладах (2017)
Зуєва Л. Є. - Вплив соціального контексту на тлумачення поняття "суддівська доброчесність" (2017)
Калаур С. М. - Теоретичні та практичні аспекти соціально-педагогічного супроводу дітей з порушенням слуху (2017)
Каплієнко А. І. - Феноменологія професійної готовності майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзії (2017)
Каричковський В. Д. - Теоретичні аспекти організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах України (2017)
Карпенко Ю. П. - Теоретико-методологічні засади організації науково-дослідної діяльності студентів медичних закладів освіти (2017)
Кічук Н. В. - Методичні основи формування іміджу педагога в параметрах результативно-цільової домінанти компетентнісного підходу (2017)
Кічук Я. В. - Специфіка підготовки майбутнього педагога як суб’єкта освітніх правовідносин у вищій школі (2017)
Князян М. О. - Життєва та комунікативна компетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців (2017)
Козацька І. В. - Особливості організації процесу підготовки майбутнього учителя математики за допомогою комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання (2017)
Кононенко А. Г. - Модель формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів (2017)
Корнієнко С. М. - Малі форми активного відпочинку школярів (2017)
Коцур С. Г. - Environmental Education of Students in English Lessons in European countries (Austria) (2017)
Лебедь Г. М. - Освітня складова змісту фахової підготовки майбутніх програмістів (2017)
Лесіна Т. М. - Здатність до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників у фокусі професійної підготовки педагога (2017)
Маніта В. О. - Своєрідність стратегій діяльності суб’єктів педагогічної взаємодії у стимулюванні позаурочної роботи молодших школярів (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Практичні аспекти реалізації системи формування культури здоров’я студентів факультетів фізичного виховання (2017)
Мусоріна М. О. - Педагогічний досвід формування базових компетентностей із судноводіння в процесі профільного навчання (2017)
Пахомова Н. Г. - Актуалізація інтегративних медико-психологічних і педагогічних знань при підготовці фахівця до роботи в умовах інклюзії (2017)
Пейков В. М. - Педагогічні можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях зі спортивно-оздоровчих дисциплін у вищій школі (2017)
Перегняк І. В. - Формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом державної прикордонної служби України (2017)
Попова О. В. - Позааудиторна робота в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів китайської мови (2017)
Пріма Р. М. - Правова освіченість майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу на етапі магістерської підготовки, Пріма Д. А. (2017)
Прокоф’єва Л. О. - Вияви агресивної поведінки особистості залежно від типу виховання (2017)
Радкіна В. Ф. - Характеристика лінгвокультурологічного поля в методиці навчання іноземної мови в середній школі (2017)
Радул В. В. - Критерії соціальної зрілості особистості (2017)
Радул О. С. - Перші вищі навчальні заклади середньовічної Європи (2017)
Рєка П. В. - Своєрідність впливу педагогічного краєзнавства на формування соціальної компетентності студентської молоді (2017)
Смирнова І. М. - Формування професійних якостей сучасного учителя технологій в умовах інформатизації суспільства (2017)
Соляр Л. В. - Авторська методика формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Сорока О. В. - Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери засобами тренінгу (2017)
Трунова В. А. - Формування каліграфічної компетентності учнів початкової школи (2017)
Чапюк Ю. С. - Ігри-вправи як засіб розвитку креативного мислення молодших школярів на уроках англійської мови (2017)
Шевчук Т. С. - Народна педагогіка населення Буджака як соціокультурне явище (за матеріалами графічних малюнків В. Афанасьєва) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Горішній П. М. - Морфологічний аналіз рельєфу Бережанського Опілля (2017)
Карабінюк М. М. - Морфометричні особливості рельєфу ландшафтів Чорногора і Свидовець в межах Закарпатської області, Калинич І. В., Пересоляк В. Ю. (2017)
Таранова Н. Б. - Топоніми Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся, які повязані з господарською діяльністю населення, Гулик С. В. (2017)
Машіка Г. В. - Оцінка територіальної структури Карпатського регіону з позицій соціально-економічного розвитку та її вплив на формування господарського потенціалу (2017)
Бойко З. В. - Типологія адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем розвитку залізничого транспорту до 2014 року (2017)
Качайло М. М. - Чинники і напрямки трансформації системи розселення регіону у сучасних умовах (на прикладі Закарпатської області), Влах М. Р. (2017)
Грушка В. В. - Географічний аналіз показників видавничої справи в Україні (за період 2012 - 2016 рр.), Горожанкіна Н. А. (2017)
Костащук І. І. - Конфесійний простір Тернопільської області:суспільно-географічні аспекти (2017)
Бєліков В. О. - Типізація північних районів Луганської області за стійкістю до викликів соціально-демографічних трансформацій (2017)
Мариняк Я. О. - Концептуальні підходи до організації управління туристичним бізнесом в Україні (2017)
Грицку В. С. - Географічна сутність туристичної діяльності та особливості її територіальної організації на регіональному транскордонному рівні (2017)
Пандяк І. Г. - Місце та особливості сфери гостинності в туристичній індустрії (2017)
Стецько Н. П. - Формування стратегії розвитку туризму Тернопільської області (2017)
Остапчук В. В. - Сучасні особливості спортивних туристських походів в Україні (2017)
Царик П. Л. - Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кармелюкове Поділля" (2017)
Чир Н. В. - Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури в окремих об’єднаних територіальних громадах Волинської області, Качаровський Р. Є. (2017)
Рудакевич І. Р. - Сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури міст Нижньої Сілезії (2017)
Медвідь Л. І. - Територіальна організація гірськолижного туризму регіону, Кампов Н. С., Махлинець С. С. (2017)
Анісімов С. В. - Аналіз історії розвитку дефініцій "рекреація" та "туризм" (2017)
Козовий В. А. - Сентиментальний туризм як соціальне явище та один з найперспективніших видів туризму в межах українсько-польського прикордоння (2017)
Царик Л. П. - Екологічна небезпека зарегульованих водойм (на матеріалах Тернопільського ставу), Позняк І. Б., Царик В. Л. (2017)
Yankovska L. - The potential of atmospheric air and water stability under anthropogenic pressure in the Ternopil region, Barna I. (2017)
Stetsko N. - Landscape-ecological investigations of the Seret river within Terebovlia area (2017)
Грицак Л. Р. - Біоіндикаційні методи для потреб системного аналізу якості довкілля, Барна І. М., Кодлюк І. М., Сельська І. І., Сплавінська Ю. Т., Сукар Х. В., Барна С. С. (2017)
Лісова Н. О. - Вплив військових дій в Україні на екологічний стан території (2017)
Новицька С. Р. - Оптимізація ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах села Романівка Тернопільського району Тернопільської області) (2017)
Маліновська Г. О. - Селитебне навантаження на ландшафти каньйонної долини Дністра (2017)
Питуляк М. Р. - Особливості рекреаційного лісокористування в Тернопільській області, Питуляк М. В. (2017)
Чеболда І. Ю. - Українсько-німецький проект "Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища в Західній Україні", Каплун І. Г., Кузик І. Р. (2017)
Вітаємо ювіляра (2017)
На спомин професора Ольги Заставецької (2017)
Пам’яті колеги (2017)
Пам’яті професора Степана Іщука (2017)
Відомості про авторів (2017)
Топузов О. М. - Вступне слово головного редактора (2018)
Тарасенко Г. С. - Проблема гуманітаризації освітнього простору в контексті наукових ідей Семена Гончаренка (до 90-річчя з дня народження видатного українського педагога) (2018)
Дічек Н. П. - Внесок психологів України в індивідуалізацію навчального процесу в середній школі (друга половина ХХ ст.) (2018)
Ярова О. Б. - Досвід розвитку початкової освіти в країнах ЄС – джерело модернізації початкової освіти в Україні (2018)
Хриков Є. М. - Галузева спеціалізація педагогічної науки (2018)
Онищук Л. А. - Нова українська школа: реалії та перспективи (2018)
Матяш Н. Ю. - Фундаменталізація шкільної біологічної освіти – основа формування предметної компетентності учня (2018)
Надтока О. Ф. - Методичне значення географії у процесі формування наукової картини світу здобувачів загальної середньої освіти (2018)
Удовиченко І. В. - Особливості використання тестових моделей на уроках географії в старшій школі (2018)
Бобало Ю. Я. - Моделювання роботи зі студентською молоддю в навчально-виховному процесі національного університету "Львівська політехніка", Козловський Ю. М. (2018)
Полонська Т. К. - Стратегії навчання іншомовного читання учнів молодшого шкільного віку (2018)
Пасічник О. С. - Компонентний склад змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти – сучасна інтерпретація (2018)
Редько В. Г. - Освітньо-методичні ресурси для профільного навчання іноземних мов у новій українській школі, Козлова А. І. (2018)
Гайдамака О. В. - Реформування початкової загальної освіти: навчальні посібники для 1 класу (за результатами дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти") (2018)
Алексеенко С. В. - Численное исследование влияния шероховатости поверхности льда на аэродинамические характеристики профиля крыла при обледенении (2017)
Ахундов В. М. - Нелинейное деформирование кусочно-однородного цилиндра под воздействием вращения при жесткой посадке, Кострова М. М. (2017)
Власов О. И. - Напряженно-деформированое состояние конструктивно неоднородных многослойных ортотропных оболочек при вынужденных колебаниях, Каиров А. С., Каиров В. А. (2017)
Джуха Ю. О. - Статичний прогин пружних основ жорсткого кільцевого циліндричного резервуара з рідиною (2017)
Колодяжний А. П. - Напряжения в тонкой цилиндрической оболочке с круговым отверстием при кручении, Медникова М. А. (2017)
Кузьменко В. І. - Зв’язані контактні задачі теорії пружності за поступально-обертального руху штампа, Плашенко С. О. (2017)
Курпа Л. В. - Геометрически нелинейный изгиб функционально-градиентных пластин на упругом основании, Любицкая Е. И., Морачковская И. О. (2017)
Литвин О. В. - Напружений стан у пружному тілі з v-подібним жорстким включенням при гармонічних коливаннях поздовжнього зсуву, Попов В. Г. (2017)
Мішарін А. С. - Концентрація напружень біля тонкого жорсткого включення з тріщинами на продовженні при дії плоских хвиль, Попов В. Г. (2017)
Науменко Л. Ю. - Анализ динамики восстановления подвижности биомеханической системы в условиях применения реабилитационных мероприятий, Бондарук Д. А., Погребной О. В. (2017)
Ободан Н. И. - Идентификация зоны с односторонними связями в области контакта двух слоев методом обратных задач, Гук Н. А., Козакова Н. Л. (2017)
Onopriienko O. D. - Antiplane problem for an interface crack in a piezoelectromagnetic bimaterial, Lapusta Y. N., Loboda V. V. (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка, підкріплених кільцевими ребрами жорсткості, циліндричних оболонок у тривимірному пружному середовищі, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2017)
Прокопало E. Ф. - Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрических оболочек с круговыми отверстиями при комбинированном нагружении, Дзюба А. П., Прокопало Д. А. (2017)
Швайко М. Ю. - До теорії стійкості прямолінійної форми рівноваги та процесу деформування стиснутого призматичного стрижня (2017)
Вихідні дані (2017)
Мозговий Д. К. - Супутниковий моніторинг повеней за даними радарної зйомки С-діапазону (2018)
Шаталов Н. Н. - Оползень на жилом массиве "Тополь" в г. Днепр, причины явления по результатам геологических и космических исследований (2018)
Лялько В. І. - Оцінка соціально економічного розвитку областей України за роки незалежності на підставі даних супутника DMSP/OLS про нічне освітлення, Апостолов О. А., Єлістратова Л. О., Ходоровський А. Я. (2018)
Попов М. А. - О возможности дистанционного поиска залежей углеводородов с использованием компьютерного ассистента геолога, Станкевич С. А., Архипов А. И., Титаренко О. В. (2018)
Єсипович С. М. - Куполи Середньопридніпровського тектоноконцентру Українського щита (2018)
Правила та рекомендації для авторів (2018)
Правила и рекомендации для авторов (2018)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 2. Методи дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Підрозділи 2.9-2.10 (2018)
Бачишина Л. Д. - Трансформація структури зерновиробництва України в контексті змін клімату (2017)
Гупалюк В. М. - Особливості експертної оцінки втрат економіки Донбасу, Іванченко А. М., Собуцький В. О. (2017)
Позняковська Н. М. - Виникнення та розвиток державного фінансового контролю в Україні (2017)
Стахів О. А. - Економічна стійкість як фактор ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Адамчук Т. Л. (2017)
Скаковська С. С. - Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення, Пугайко У. О. (2017)
Семещук Т. В. - Регіональні особливості розвитку водогосподарського комплексу в Україні (2017)
Скаковська С. С. - Діагностика фінансового стану підприємства, Прокопчук О. М. (2017)
Самолюк Н. М. - Дослідження ефективності впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будинках, Бондарець Д. В. (2017)
Скаковська С. С. - Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення, Заблюк Ю. В. (2017)
Скрипчук П. М. - Аналіз світового досвіду підвищення ефективності глобального екологічного управління, Судук О.Ю. (2017)
Скаковська С. С. - Моделювання та обґрунтування ефективності природоохоронних заходів підприємствами сільськогосподарського комплексу, Пасічна Т. В. (2017)
Чиж І. В. - Складові потенціалу підприємства та фактори, що впливають на ефективність його використання, Василенко Ж. А. (2017)
Содержание (2018)
Уважаемые читатели! (2018)
Цимбалюк В. І. - Відновлення функції сідничного нерва з використанням засобів тканинної інженерії після його повного перетину в експерименті, Петрів Т. І., Васильєв Р. Г., Медведєв В. В., Молотковець В. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г. (2018)
Козявкін В. І. - Методи оцінки функції руки при неврологічній патології. Огляд літератури, Качмар О. О., Гасюк М. Б., Матюшенко О. А., Кушнір А. Д. (2018)
Негрич Н. О. - Клінічна характеристика нового сироваткового біомаркера як потенційного продукту розпаду білка ендогенного ретровірусу людини у хворих на розсіяний склероз, Негрич Т. І., Паєнок А. В., Волошина Н. П., Мироновський С. Л., Кіт Ю. Я., Стойка Р. С. (2018)
Мищенко Т. С. - Комбинированная терапия препаратами Корвитин и Аксотилин в лечении больных с ишемическим инсультом, Дмитриева Е. В. (2018)
Гриб В. А. - Ефективність, безпека та переносимість комбінації електролітів і цитиколіну (Нейроцитин®) у комплексному лікуванні пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, Тітов І. І. (2018)
Романенко В. И. - Применение В-витаминных комплексов в терапии неспецифической боли в спине (2018)
Боль, тревога, нарушения сна — три мишени для прегабалина при нейропатических болях в спине (2018)
Карабань И. Н. - Применение амантадина при болезни Паркинсона, паркинсонизме и осложнениях терапии леводопой (2018)
Опрышко В. И. - Системный обзор международных исследований по применению Алфлутопа в комплексной фармакотерапии болевого синдрома в области спины, Носивец Д. С. (2018)
Мартиненко Я. А. - Ураження нервової системи у передчасно народжених дітей з екстремально низькою масою тіла (клінічні і магнітно-резонансно-томографічні зіставлення) (2018)
Пічкур Н. О. - Диференціальна діагностика фенілкетонурії і порушень обміну птеринів у хворих із гіперфенілаланінемією (2018)
Міненко М. А. - Німецький досвід побудови інституційної вертикалі фахових галузевих громадських об'єднань (2013)
Бурова Т. А. - Шляхи удосконалення бухгалтерського і податкового обліку необоротних активів (2013)
Вініченко І. І. - Формування системи управління логістичними процесами підприємств на засадах маркетингу (2013)
Пономаренко І. В. - Статистичний аналіз структури прямих іноземних інвестицій (2013)
Кузьменко О. В. - Теоретичні підходи та практичні рекомендації до оцінки та прогнозування місткості ринку перестрахування (2013)
Могилевская О. Ю. - Деловая этика — ключевой фактор успеха современного бизнеса (2013)
Короленко Н. В. - Формування логістичних стратегій на туристичних підприємствах (2013)
Калінчик М. В. - Методичні підходи до стратегії управління молочним скотарством, Алексєєнко І. М., Лисенко К. О. (2013)
Сатир Л. М. - Земельно-іпотечне кредитування як джерело фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Лагута С. М. - Роль експортних кредитних агентств у фінансуванні інвестиційних проектів агрохолдингів (2013)
Дідур К. М. - Сутність "норми керованості" як основного показника нормування управлінської праці (2013)
Пердейчук В. М. - Формування інформаційних інститутів на фінансовому ринку України (2013)
Яремченко Л. М. - Удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва для ефективного функціонування механізму фінансово-кредитного забезпечення (2013)
Кміть В. М. - Податки на споживання та оцінка їх впливу на стабілізацію державних фінансів в Україні, Строгуш В. М. (2013)
Перхун Л. П. - Оцінювання потенційних можливостей швидкості засвоєння нової інформації, Кляп Т. П. (2013)
Скоробогатова Н. Є. - Модель вибору оптимального джерела фінансування проектів підприємств машинобудівної галузі України, Чулюкова М. С. (2013)
Фараджев Н. И. - Казначейство в Азербайджане: проблемы учета и контроля (2013)
Линник С. О. - Державний контроль за якістю медичної допомоги на регіональному рівні як напрям реалізації в Україні положень стратегії ВООЗ "Здоров'я-21" (2013)
Кондратюк Т. В. - Захист прав дитини як важливий напрям державно-управлінської сімейної політики, Павленко Ю. О. (2013)
Корчміт О. Ю. - Механізми забезпечення енергоефективності у сфері комунальних послуг в Україні (2013)
Рибачук В. Л. - Побудова системи суспільного контролю ефективності реформування житлово-комунального господарства і забезпечення соціального захисту населення (2013)
Федорів Т. В. - "Маркетинг взаємин" як інструмент репутаційного менеджменту в органах публічної влади (2013)
Антонов А. В. - Методологічні основи оцінки рівня соціальної інфраструктури сільських територій (2013)
Євтушенко О. Н. - Регіоналізація та глобалізація в процесі формування геополітичного і геоекономічного простору, Андріяш В. І. (2013)
Мєзєнцева Н. Б. - Інтеграція України в європейські системи в аспекті безпеки інформаційних технологій (2013)
Машков А. О. - Роль державного управління в процесі розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах активізації інтеграційних процесів (2013)
Тихончук Л. Х. - Теоретико-методологічні підходи до розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в сільськогосподарському комплексі (2013)
Кузьмінський П. Й. - Основи медичного права в системі професійної освіти молодших спеціалістів (2013)
Віленський А. Б. - Стратегічне планування досягнення найвищого рівня здоров'я як інструмент державного регулювання медичного забезпечення дітей в Україні (2013)
Колобов Ю. В. - Специфіка і визначальні параметри функціонування виконавчої гілки влади (2013)
Луцький О. Ю. - Особливості іміджу державної служби (2013)
Скіць С. В. - Критерії оцінки ефективності управлінської діяльності інституту президентства в Україні (2013)
Кулеба О. В. - Періодизація процесу формування та становлення іміджу України (2013)
Ренькас Т. І. - Стан іноваційних змін у регіональній політиці України (2013)
Рибалка В. В. - Методологічні засади теоретичної та практичної психології: особистість, психологічна діяльність, духовність (2018)
Омельченко І. М. - Комунікативна діяльність у структурі свідомості і самосвідомості: феноменологія і ноуменологія (2018)
Тітов І. Г. - Психологічні передумови становлення світогляду особистості в юнацькому віці (2018)
Мельничук М. М. - Становлення індивідувльності особистості в контексті міфів та символів культури (2018)
Жданюк Л. О. - Емпіричне дослідження емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності (2018)
Зайцева О. О. - Особливості академічної мотивації у студентів з різним рівнем метаконгвінтивної включеності в діяльність (2018)
Зозуль Т. В. - Особливості емоційно-особистісної сфери дітей із сімей вимушених переселенців (2018)
Милашенко К. О. - Дослідження ціннісних орієнтацій як ресурсу самоактуалізації особистості дорослого віку (2018)
Рева М. М. - Особливості розвитку життєвої перспективи майбутніх психологів у процесі професійного навчання (2018)
Тесленко М. М. - Психологічні особливості саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів, Юдіна Н. О. (2018)
Лохвицька Л. В. - Аргументація принципу ціннісно-регуляційної інтеракції в концептуальній моделі морального виховання дошкільників (2018)
Гончарова Н. О. - Мотиваційна готовність майбутніх учителів до кар'єрного зростання (2018)
Мирошник О. Г. - Патерни рефлексивних процесів у професійній діяльності вчителя (2018)
Тітова Т. Є. - Психологічний супровід адаптації першокурсників до навчання у виші, Крикля К. П. (2018)
Помогайбо В. М. - Генетика синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю, Березан О. І., Петрушов А. В. (2018)
Фільц О. О. - Основне питання психіатрії до філософії (2018)
Тализіна Ніна Федорівна - психолог, яка навчала весь світ (2018)
Супрун М. - Інтегративна парадигма як методологічний орієнтир психолого-педагогічного супроводу (2018)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2018)
Вихідні дані (2018)
Довбенко С. Ю. - Науково-філософські ідеї І. А. Зязюна у контексті реформування національної педагогічної освіти, Москаленко Ю. М. (2018)
Цюняк О. П. - Світоглядні ідеї Івана Андрійовича Зязюна у професійному становленні вчителя нової української школи, Копчук-Кашецька М. С. (2018)
Колосова Л. М. - Оптимізація взаємодії регіональних методичних служб в умовах децентралізації (2018)
Тонне О. Ш. - Теоретичний базис і перспективні концепти організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Ликтей Л. М. - Педагогічна майстерність І. А. Зязюна як концептуальна ідея теорії і практики професійної підготовки вчителя-майстра (2018)
Сиско Н. М. - Акмеологічний підхід до професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Павлюк Р. О. - Система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Болонському університеті (Італія) (2018)
Магрламова К. Г. - Упровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів Великої Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти України (2018)
Добіжа Н. В. - Іншомовна комунікативна компетентність як невід’ємна складова образу сучасного педагога, Оніщук І. І. (2018)
Орищин І. С. - Розвиток навичок аудіювання під час вивчення ділової англійської мови (2018)
Korol T. G. - Annotative Translation as the Outset of Future Philologists’ Training (2018)
Петрушова Н. В. - Принципи організації домашнього читання іноземною мовою студентами непрофільних спеціальностей, Люлька В. М. (2018)
Сикирицька Т. Б. - Комунікативно-когнітивний підхід до навчання англійської мови у закладах вищої освіти України, Куліш Н. М., Стефанчук В. І. (2018)
Кашинська О. Є. - Форми візуалізації навчальної інформації в навчально-наочному посібнику для підготовки фахівців готельно-ресторанної справи (2018)
Назимок Є. В. - Розвиток духовного і творчого потенціалу майбутніх лікарів як педагогічна проблема, Іванушко Я. Г., Пасько Т. В. (2018)
Северин Ю. М. - Карпо Остапович Ходосов про шляхи та засоби для вдосконалення методичної майстерності словесника (2018)
Дзюба О. А. - Педагогічні аспекти вокальної технології сучасного популярного виконавства (2018)
Дорофєєва В. Ю. - Твори сучасних українських композиторів для дітей: концептуальний підхід (2018)
Білик Н. І. - Інформація про тренінг-курси "Принципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного колективу" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Крашенінін C. В. - Обгрунтування тактики організації ремонту обладнання ТРС при подовженні терміну його експлуатації, Одєгов М. М. (2017)
Продащук C. М. - Дослідження розподілу навантажувально-розвантажувальних ресурсів при виконанні вантажних операцій, Шаповал Г. В., Богомазова Г. Є., Продащук М. В. (2017)
Забелін C. А. - Сучасний підхід до дослідження біогенної корозії каналізаційних колекторів, Алейнікова А. І. (2017)
Яцько C. І. - Розвиток обладнання розподільних пристроїв тягового електропостачання. Частина І, Карпенко Н. П., Ващенко Я. В., Панченко В. В. (2017)
Фалендиш А. П. - Прогнозування параметрів твердопаливних котлів для опалення приміщення дизельної лабораторії, Клецька О. В., Катеренюк Т. С., Кривонос О. О. (2017)
Берестов І. В. - Підвищення ефективності транспортної системи прикордонного вузла в умовах функціонування інформаційно-куруючих систем залізниць України, Кулешов В. В. , Берестова Т. Т. (2017)
Семко П. О. - Числове моделювання трубобетоних колон із рознімними стиками методом скінченних елементів (2017)
Передмова (2017)
Хвесик М. - Дослідження проблем економіки природокористування і сталого розвитку: міжнародний аспект, Коваленко А. (2017)
Бистряков І. - Системна економіка природокористування: ключові аспекти прояву в сучасному суспільстві, Клиновий Д. (2017)
Куценко В. - Соціальний розвиток у контексті попередження техногенних й екологічних небезпек, Гаращук О., Євтушенко Г. (2017)
Маковецька Ю. - Концептуальні засади поводження з відходами в контексті четвертої промислової революції, Омельяненко Т. (2017)
Гавриляка Г. - Участь міжнародного бізнесу в реалізації засад сталого розвитку, Нечипорук С., Еатон Г. (2017)
Мірзодаєва Т. - Особливості експорту готової продукції підприємствами харчової промисловості України, Сєрова Л., Нечипорук С. (2017)
Шубалий О. - Перспективи імплементації європейського досвіду трансформації системи управління лісовим сектором (2017)
Алимов О. - Етапи формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні, Микитенко В. (2017)
Степаненко А. - Інноваційний концепт розробки програми охорони атмосферного повітря у містах України, Омельченко А. (2017)
Сакаль О. - Сутність і особливості інституціональних трансформацій у природно-ресурсній сфері (2017)
Шевченко І. - Методи й підходи до екосистемного оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища (2017)
Колмакова В. - Особливості екосистемного оцінювання збитків від залпових та інших аварійних забруднень (на прикладі водних ресурсів) (2017)
Кобзар О. - Особливості оцінювання збитків з позицій екосистемного підходу на прикладі забруднення твердими відходами (2017)
Ігнатенко О. - Методологія фінансово-економічної оцінки муніципальних проектів використання біомаси за бюджетної підтримки, Мороз В. (2017)
Бойко В. - Методика прогнозування забруднення атмосферного повітря у містах (2017)
Одношевна О. - Концепт управління процесом обліку основних засобів (2017)
Іртищева І. - Економіко-екологічна оцінка сучасного рівня агровиробництва в контексті реалізації ресурсозберігаючої та природоохоронної моделі, Бойко Є. (2017)
Третяк Н. - Зарубіжний досвід використання осушених земель для України, Третяк Р., Шашула Л. (2017)
Рижова К. - Інвестиційне забезпечення розвитку меліорованих земель в Україні, Голубков А. (2017)
Боцула О. - Значення земель лісогосподарського призначення в Україні: аналіз проблем використання (2017)
Чередніченко Ю. - Стале управління системами водопідготовки та водовідведення в Україні (2017)
Лицур І. - Стан відтворення лісів в Україні як економічний аспект лісової політики, Ткачів С. (2017)
Патока І. - Потенціал формування та реалізації місцевої екологічної політики в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Шпильова Ю. - Сільська територія як складна соціально-екологічна система, Ільїна М. (2017)
Махінько Р. - Формування нової політики підвищення інвестиційної привабливості об’єктів природно-заповідного фонду України (2017)
Колтунович О. - Особливості формування фіскальної політики у водогосподарському комплексі в умовах децентралізації (2017)
Титул, зміст (2017)
Кузьмін Є. А. - Підтримка інновацій у системі пріоритетів економічної політики ЄС (2017)
Громоздова Л. В. - Інвестиційна діяльність в регіонах та її вплив на соціально-економічний розвиток, Бойченко О. В., Громоздов В. В. (2017)
Seniuk Y. - Multi-level digital interactive education-training platform for transborder innovation-oriented co-development (2017)
Дубас А. О. - Іноземні інвестиції як носій інновацій у вітчизняній економіці другої половини хіх - початку хх ст., Фурман С. С. (2017)
Харчук М. П. - Управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в умовах децентралізації (2017)
Бодрецкий М. В. - Стратегія монетарного таргетування: досвід зарубіжних країн, Громоздова Л. В., Громоздов В. В. (2017)
Мартинишин Я. М. - Гаранти стратегічного розвитку галузі культури, Грушина А. І. (2017)
Мидляр А. К. - Роль особистості керівника в корпоративній культурі (2017)
Кондукоцова Н. В. - Стан і тенденції розвитку промисловості в Україні (2017)
Мосіюк С. І. - Підприємницька діяльність на селі: зелений туризм, Мосіюк І. П. (2017)
Шморгун Л. Г. - Соціально-економічні наслідки розвитку сільських територій в контексті проведених аграрної та земельної реформ, Сакада М. О. (2017)
Gromozdova L. - Key features of agrarian risks insurance, Pysarenko N. (2017)
Рибак Л. Х. - Програми ікс-один із видів цільових програм регіонального розвитку (2017)
Воробйова Н. П. - Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність, Музиченко Р. О. (2017)
Від редакції - Український маркетинг: заснування Одеської школи (2018)
Sabaitytė J. - The analysis of Internet marketing research directions, Davidavičienė V. (2018)
Крикавський Є. В. - Компліментарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту, Якимишин Л. Я. (2018)
Семенова К. Д. - Особливості застосування методів аналізу функціональних і стохастичних взаємоз’вязків у кабінетних маркетингових дослідженнях (2018)
Ковальчук С. В. - Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств, Ковінько О. М., Лісовський І. В. (2018)
Fomin O. - Marketing processes modeling using integrated dynamic models (2018)
Ілляшенко C. М. - Комунікативна ефективність групи у Facebook як інструменту просування випускової кафедри на ринку науково-освітніх послуг, Шипуліна Ю. С, Ілляшенко Н. С. (2018)
Larina Y. - Formation of organizational economic mechanism of marketing based partnership between enterprises, Lutsii K. (2018)
Ярослав Гадзало: аграрній науці є що запропонувати сільськогосподарському виробництву (2018)
Лучечко Ю. - Чому доцільно зменшувати податковий тиск на спиртову галузь (2018)
Голян В. - Земельная децентрализация: институциональные и рентные предпосылки (2018)
Бардась В. - Инвесторы делают ставки: что происходит с украинским ритейлом (2018)
Парламентські слухання: "Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку". Проект рекомендацій (2018)
Олег Лущак: трохи ще попрацюю в Україні (2018)
Новаковська І. - Оптимізація системи землекористування (2018)
Олексієвець О. - Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова соціально-економічного піднесення поліських адміністративних районів (2018)
Морозов О. - Відображення поточних і прогнозних параметрів економіко-господарської діяльності підприємства (2018)
Зарицька Н. - На шляху до екологічного бізнесу та енергонезалежності України Круглий стіл "Біоенергетика: перспективи розвитку в Україні" (2018)
У Нацбанку України – новий голова (2018)
Солтис Я. - Дбати про стабільні гроші (2018)
Росошенко М. - Асоціативна політекономія березня (2018)
Копитко В. І. - Особливості відтворення інвестицій в аграрному секторі регіональних АПК (2017)
Кравцов А. І. - Еволюція стратегії економічної освіти і науки у Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва, Шелудько Р. М., Петров В. М., Волошан М. М. (2017)
Захарчук О. В. - Ринок овочів в Україні (2017)
Нагаєв В. М. - Формування управлінської культури як необхідна умова попередження організаційних конфліктів (2017)
Ніценко В. С. - Соціально-економічні імперативи розвитку України, Мазіна К. С., Цуканов О. Ю., Остапенко Р. М. (2017)
Пасемко Г. П. - Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку, Бага Л. Г., Бєсєдіна Г. Є., Ірха О. О. (2017)
Погріщук Г. Б. - Формування еколого-економічного середовища інноваційного розвитку в аграрному секторі (2017)
Василішин С. І. - Методичні підходи до управління оборотними активами аграрних підприємств, Бабицька О. О. (2017)
Дядик Т. В. - Oбсяги та ефективність виробництва основної продукції рослинництва в Україні, Писаренко С. В. (2017)
Лебединська О. І. - Роль агрологістичних компаній в торгівлі сільськогосподарською продукцією на міжнародних ринках (2017)
Литвинова О. М. - Маркетинг інновацій в аграрному секторі: специфіка сільськогосподарських підприємств (2017)
Михайлов А. М. - Моніторинг світових тенденцій формування інвестиційних ресурсів сільського господарства в контексті забезпечення сталого розвитку (2017)
Нестеренко Г. Б. - Історичні аспекти та особливості проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (2017)
Рогатіна Л. П. - Методичні засади сценарного прогнозування розвитку агропромислового комплексу регіону (2017)
Сердюков К. Г. - Розподіл та реалізація корпоративного контролю в акціонерному товаристві засобами збалансованої системи показників (2017)
Ткаченко Т. Г. - Кліматичні особливості організації сільського зеленого туризму на Харківщині, Гопцій Д. О., Красовська О. Ю. (2017)
Тимчук С. В. - Розвиток туризму в рамках співпраці "Україна-Вишеградська четвірка", Нещадим Л. М., Нагернюк Д. В. (2017)
Харенко А. О. - Напрями вдосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, Лементовська В. А. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Соціальні та економіко-географічні аспекти регіонального менеджменту в туризмі, Волчецький Р. В. (2017)
Мельниченко В. В. - Рейтингова оцінка та стратегії забезпечення сільськогосподарських підприємств біоенергетичними ресурсами (2017)
Довгаль С. В. - Макроекономічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, як чинника підвищення ефективності державного та регіонального управління, Пасемко Г. П., Бага Л. Г. (2017)
Гончарова К. І. - Окремі аспекти оцінки ефективності виробництва насіння соняшнику (2017)
Данько В. В. - Управління закладами охорони здоров’я в сучасних умовах: теоретичний аспект (2017)
Orlov O. V. - Сrowdfunding – modern form of cooperative funding the agricultural sector of the economy (2017)
Чебанова В. П. - Зовнішня трудова міграція: панацея для економіки чи хвороба? (2017)
Шевченко В. М. - Економічна сутність та критерії інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Добрунік Т. П. - Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: національні реалії та міжнародний досвід (2017)
Радова О. В. - Проблемні аспекти оподаткування доходів фізичних осіб та їх вплив на формування фінансових ресурсів, Ілюхіна Н. П. (2017)
Кузіна Р. В. - Розвиток системи корпоративної звітності (2017)
Рябченко К. Н. - Новые тенденции формирования рынка цельномолочной продукции в мегаполисах (2017)
Зоріна О. І. - Маркетингові комунікації комерційного банку (2017)
Ульянченко О. В. - Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України, Гришин І. Я., Василішин С. І. (2017)
Борисова І. С. - Переваги та недоліки джерел фінансування бюджетного дефіциту (2017)
Moroziuk N. - Аssessing the level of organizational and economic system of suburban countryside development, Sliusar S., Perchuk O. (2017)
Гопанок І. В. - Пріоритети удосконалення кадрової політики в агробізнесі (2017)
Нестеренко С. А. - Управління розвитком біологічно енергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Греськів О. Б. - Стратегічний потенціал соціально-економічних систем: методологічний аспект (2017)
Колос З. В. - Роль сільськогосподарського підприємництва в розвитку сільських територій (2017)
Буркун В. В. - Ретроспективний аналіз становлення національної автотранспортної системи України (2017)
Криленко Д. В. - Регіональний аспект реалізації сучасної фіскальної політики (2017)
Крамаренко І. С. - Аналіз ринку хлібобулочної продукції України (2017)
Михайлова Л. І. - Державне регулювання модернізації національної економіки в контексті стимулювання інноваційного розвитку України (2017)
Ульянченко О. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток обслуговуючих кооперативів на засадах проектного менеджменту, Бухало О. В. (2017)
Судомир C. М. - Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства (2017)
Огієнко М. М. - Цілі, принципи та напрямки трансформації регіональних соціально-економічних систем, Гуріна О. В., Тимченко Н. М., Нікон Д. Є. (2017)
Купчишина О. А. - Вплив державної регуляторної політики на функціонування аграрного сектору (2017)
Іванченков В. С. - Оглядовий аналіз стану інноваційного розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості (2017)
Скуспький Р. М. - Моніторинг регіональних проблем розвитку інвестиційно-інноваційних процесів, Зубков Р. С. (2017)
Блайда И. А. - Влияние ультразвука на процессы биовыщелачивания металлов и десульфуризации углей, Васильева Т. В., Семенов К. И. (2017)
Naumenko K. S. - Analysis of new polyfluorothioacylated amino acids derivatives by In silico and In vitro methods, Golovan A. V., Baranova G. V., Shermolovych Yu. G., Pikun N. V., Zagorodnya S. D. (2017)
Крутило Д. В. - RFLP-аналіз бульбочкових бактерій виду Bradyrhizobium japonicum, поширених в агроценозах України (2017)
Кирик Д. Л. - Антибіотикорезистентність та біоплівкоутворювальні властивості штамів Klebsiella pneumoniae, що виділені у дітей з вродженими вадами серця, Філоненко Г. В., Коваленко Н. О., Талалаєв О. С., Скороход І. М. (2017)
Златогурская М. А. - Структура вирионных днк умеренных эрвиниофагов 49 и 59, Товкач Ф. И. (2017)
Горшкова О. Г. - Антагоністична і деструктивна активність морських бактерій (2017)
Гармашева І. Л. - Продукція езкополісахаридів штамами молочнокислих бактерій, ізольованих з ферментованих продуктів, Коваленко Н. К., Василюк О. М., Олещенк Л. Т. (2017)
Бойко А. А. - Характерные особенности кеy-подобных бактериофагов erwinia amylovora, Жуминская Г. І., Кушкина А. И., Иваныця В. А., Товкач Ф. И. (2017)
Іваниця В. О. - Факультативно-анаеробні спороутворювальні бактерії глибоководних відкладень чорного моря, Штеніков М. Д., Остапчук А. М. (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Негрич О. М. - Теоретичні основи розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні (2017)
Миколаєць А. П. - Еволюція наукових теорій розвитку взаємовідносин держави та громадянського суспільства (2017)
Миколаєць І. В. - Методи державного регулювання надання медичних послуг та управління якістю (2017)
Базарко І. М. - Державне управління майном і земельними ресурсами в сучасних умовах децентралізації влади в Україні, Медвецька Т. В. (2017)
Бондаренко А. І. - Механізми державного регулювання якісного забезпечення ефективності фінансової безпеки економіки (2017)
Братко Б. Е. - Фактори впливу на механізми державного регулювання ціни на ринку житлової нерухомості (2017)
Бурик З. М. - Принципи забезпечення сталого розвитку держави (2017)
Datsii O. I. - Business forecasting as a financial mechanism of budgeting (2017)
Дубовик А. В. - Сутність ринку нерухомості як об’єкта державного регулювання та підходи до аналізу його розвитку (2017)
Євсюков О. П. - Концептуальні засади формування механізмів державного управління у сфері соціально-економічної безпеки України (2017)
Кропівницька М. Е. - Природа раннього втручання в контексті державного управління сферою прав дитини крізь призму теорії та законодавства (2017)
Левченко Н. М. - Механізм відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації) за урядовою програмою "Доступні ліки”, Плеханов Д. О. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського