Подоляк О. С. - Оптимізація оперативного планування міжміських автомобільних вантажних перевезень, Крамаренко Ю. М. (2018)
Резниченко Н. К. - Энергоэффективность технологических процессов прессовых соединений (2018)
Романов С. В. - Особенности математического моделирования индукционного нагрева деталей для тепловой сборки и разборки соединений (2018)
Черкашина О. С. - Исследование влияния температурных расширений материала на качество соединения изделия в условиях термовоздействия, Трищ Г. М. (2018)
Яценко Л. О. - Забезпечення точності виготовлення глибоких отворів у друкарських циліндрах (2018)
До уваги авторів (2018)
Title, contents (2018)
Hadrian P. - The use of audit as a tool for strategic control of marketing activities of Polish enterprises (2018)
Prysiazhniuk L. - Development of the distribution model of financial resources based on EVA indicator (2018)
Babenko V. - Activities of international agroholdings in the world market of foreign investments: investigation of trends and factors of impact in сurrent financing conditions, Sidorov V., Savin R. (2018)
Grytsyshen D. - Investigation of efficiency audit in the system of state financial control in Ukraine, Nazarenko T. (2018)
Voloshyna S. - Formation of a multilevel system of human capital measurement indicators (2018)
Pishenin I. - Analysis of modern tendencies of modernization processes of the enterprises of AIC of Ukraine (2018)
Kolos I. - Systematization and development of the provisions for statement of lean synchronization accounting of cash flow from operating activities of industrial enterprises (2018)
Abstracts and References (2018)
Sysoieva S. - Concept of competence in the international and national educational contexts, Mospan N. (2018)
Піддячий В. - Аксіологічні основи розвитку громадянської компетентності майбутнього педагога (2018)
Бульвінська О. - Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (2018)
Ратушинська А. - Неперервна самоосвіта як необхідна умова особистісного та професійного розвитку вчителів початкових класів (2018)
Виговська О. - Статегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку університетської освіти в україні (2018)
Пономарьова Н. - Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі школярами (2018)
Манюк Л. - Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації:базові поняття, Кучумова Н. (2018)
Батечко Н. - Акмеологічна модель підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури (2018)
Лисенко О. - Організація зворотного суб’єкт-суб’єктного зв’язку із застосуванням дистанційних технологій на етапі післядипломної освіти (2018)
Горбенко Г. - Застосування інтерактивних online та offline засобів у формуванні бренду освітньої установи: практичний аспект, Борзаківська К. (2018)
Кудлай А. - Мобільні ресурси у професійній підготовці майбутніх офіцерів поліції (2018)
Опалюк Т. - Інструментально-діяльнісна компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2018)
Ситник О. - Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в Ірландії (2018)
Мельник Н. - Особливості професійної підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії (2018)
Петрухан-Щербакова Л. - Теоретичні підходи до поняття "ефективність соціальної роботи" в спадщині Мері Елен Річмонд (2018)
Дурдас А. - Структурні особливості вищої освіти Французької Республіки (2018)
Соколова І. - Оцінювання у вищій освіті:критерії та показники ефективності (2018)
Tryhub I. - Postgraduate extent of the education module "higher education quality and expert support: Ukraine’s movement toward the European Union" (2018)
Сердюк Т. - До проблеми вдосконалення системи акредитації закладу вищої освіти (2018)
Лісовець О. - Системний підхід до формування соціально-правової компетентності соціальних працівників (2018)
Velykzhanina D. - Content aspects of professional preparation for social pedagogues in forming adolescents’ living competency (2018)
Моренко О. - Проективні технології в процесі професійної підготовки працівників соціальної сфери (2018)
Ступак О. - Сутність поняття "соціальна активність молоді" (2018)
Грицай І. О. - Принцип гендерної рівності у соціально-економічній сфері на місцевому рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід (2018)
Михайліченко М. А. - До питання про складники внутрішньостанового статусу російського дворянина (на прикладі "восьмикласного" дворянства Харківського намісництва) (2018)
Попович Т. П. - Підзаконна правотворчість: теоретико-правові аспекти, Стрічик Я. Я. (2018)
Пучков О. О. - Методологічні засади дослідження правопорядку у сфері національної безпеки (2018)
Рожкова Л. І. - Законодавче регулювання процесу реабілітації жертв політичних репресій тоталітарного режиму (2018)
Звоздецька І. В. - Правова свідомість суб’єктів парламентських процедур (2018)
Чернеженко О. М. - Місцеве самоврядування та управління в Німеччині (2018)
Bohoslavets V. M. - The principle of good faith contractual performance set by the Supreme Court of Canada in Bhasin (2018)
Бойко В. Б. - Типові помилки при вирішенні питання про відкриття провадження в цивільній справі (на матеріалах судової практики) (2018)
Мазур В. В. - Особливості реалізації прав та обов’язків у сфері сервітутного користування (2018)
Савицький А. Я. - Актуальні проблеми функціонування інституту управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків (2018)
Самілик Л. О. - Розвиток судової практики як джерела права в Україні та перспективи застосування у цивільному процесі, Овдієнко О. О. (2018)
Славко А. С. - Перспективи впровадження інституту медіації в Україні, Холод О. А. (2018)
Білоусов Є. М. - Пріоритетні напрями господарсько-правового забезпечення економічної безпеки України (2018)
Возняковська К. А. - Щодо підстав визнання банку неплатоспроможним (2018)
Макаренко А. С. - Проблеми застосування гарантій здійснення інвестиційної діяльності в Україні (2018)
Петруненко Я. В. - Окремі питання удосконалення законодавчої регламентації ліцензування господарської діяльності як засобу забезпечення ефективного використання державних коштів (2018)
Величко Л. Ю. - Поширення нетипових форм зайнятості як прояв розширення сфери дії трудового права (2018)
Волошина С. М. - Соціальне обслуговування осіб, що постраждали від домашнього насильства (2018)
Білецький В. О. - Аналіз повноважень оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2018)
Дворник С. І. - Правове регулювання державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю нормами трудового та адміністративного права: порівняльний аспект (2018)
Стасюк О. Л. - Адміністративно-правові засади діяльності інституту нотаріату у сфері реалізації правозахисної функції в Україні (2018)
Черняхович І. Е. - Поняття публічно-правового спору та його розмежування із суміжними поняттями "публічно-правовий конфлікт”, "державно-правовий конфлікт”, "адміністративно-правовий спір” (2018)
Юшкевич Х. В. - Актуальні проблеми в галузі охорони та захисту лісового фонду (адміністративно-правовий аспект) (2018)
Шульженко А. В. - Проблеми використання поліграфа під час кримінального провадження (2018)
Мироненко Т. Є. - Представництво і прокурорське представництво (2018)
Vinychuk S. M. - Diaschisis: brief historical review, Fartushna O.Ye. (2018)
Смоланка В. И. - Первичный латеральный склероз: научный обзор и личное наблюдение, Орос М. М., Герасименко О. С., Палагута А. В. (2018)
Волошина Н. П. - Сравнительная эффективность гормональной пульс-терапии при рецидивирующем и вторично-прогредиентном типах течения рассеянного склероза с разным характером прогноза. Сообщение I. Эффективность гормональной пульс-терапии в дебютах и на рецидивирующем этапе при рецидивирующем и вторично-прогредиентном типах течения рассеянного склероза с разным характером прогноза, Негреба Т. В., Василовский В. В., Песоцкая К. О., Ткачева Т. Н., Черненко М. Е. (2018)
Азизова Р. Б. - Эффективность метилкобаламина в метаболической терапии диабетической полинейропатии, Охунова Д. Г. (2018)
Горанский Ю. И. - Повышение адаптационных возможностей центральной нервной системы при черепно-мозговой травме, Дяба О. И. (2018)
Коваленко О. Є. - Феномен нейропластичності та нейрофізіологічні аспекти рефлексотерапії в комплексному лікуванні больових і деяких небольових синдромів у хворих після інсульту, Чіжикова М. Є. (2018)
Цьома Є. І. - Судомний напад у дебюті як ізольований предиктор незадовільного результату після спонтанного субарахноїдального крововиливу аневризматичного генезу, Студеняк Т. О., Смоланка В. І., Боровик О. І., Цяпець С. В. (2018)
Алыпова Е. Е. - Состояние эндотелиальной функции у больных пожилого возраста c дисциркуляторной энцефалопатией и изолированной систолической и систоло-диастолической артериальной гипертензией, Линецкая Л. Я. (2018)
Зайченко Г. В. - Місце центральних міорелаксантів у лікуванні неспецифічного болю в спині, Плющ С. І., Сініцина О. С. (2018)
Бурчинский С. Г. - Роль и место бензодиазепинов в фармакотерапии посттравматического стрессового расстройства (2018)
Марценковський І. А. - Розлади аутистичного спектра: фактори ризику, особливості діагностики й терапії, Марценковська І. І. (2018)
Сайко А. В. - Современное состояние проблемы фантомной боли (2018)
Думанский Ю. В. - Метастазы рака в головной мозг как первичное проявление основного заболевания, Столярова О. Ю., Синяченко О. В., Егудина Е. Д., Степко Ф. А. (2018)
Циганок О. В. - Електроміографічна діагностика порушень моторики язика неврологічного генезу в пацієнтів з оклюзійною патологією, Кіндій Д. Д., Малюченко М. М., Оджубейська О. Д., Калашніков Д. В., Король М. Д. (2018)
Бовт Ю. В. - Нічна полісомнографія у хворих у гострому періоді закритої черепно-мозкової травми, обумовленої вибуховою хвилею, Забродіна Л. П., Кас Ю. В., Коршняк В. О., Сухоруков В. І. (2018)
Лабунец И. Ф. - Изменения эндокринной функции тимуса, макрофагов и Т-лимфоцитов головного мозга у мышей разного возраста после введения нейротоксина купризона и цитокина (2018)
Науково-практична конференція у Харкові на тему: "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" (2013)
Татьков В. І. - На шляху до ефективного судочинства (2013)
Самсін І. Л. - Судове адміністрування як елемент незалежності судової влади (2013)
Осетинський А. Й. - Організація роботи та адміністрування — запорука якісного відправлення правосуддя (2013)
Ємельянов А. С. - Роль голови суду в процесі притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (2013)
Удовиченко О. С. - Рада суддів як невід’ємна складова системи судоустрою (2013)
Кухар В. І. - Організаційно-правові аспекти судового адміністрування (2013)
Алєєва І. В. - Незалежність суддів — гарантія конституційного права на судовий захист (2013)
Погребняк В. Я. - Участь органів суддівського самоврядування у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади в судах (на прикладі діяльності Ради суддів господарських судів України) (2013)
Шевчук С. Р. - Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах (2013)
Коваль В. М. - Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні (2013)
Плотніцький Б. Д. - Співвідношення адміністративно-управлінських функцій голови суду з органом суддівського самоврядування (2013)
Галівець І. В. - Роль апарату в організації роботи суду (2013)
Богданов Л. В. - Сучасні технології в судочинстві: від електронного документообігу до електронного суду (2013)
Шукліна Н. Г. - Професійний розвиток судді: виклики сьогодення (2013)
Марочкін І. Є. - Питання забезпечення доступу до правосуддя в судах господарської юрисдикції (2013)
Рекомендації науково-практичної конференції "Організація роботи та адміністрування в господарських судах України" (ухвалено у м. Харкові 24 квітня 2013 р.) (2013)
Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 18.02.2013 №01-06/374/2013 "Про практику вирішення спорів, пов’язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" (2013)
Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 29.04.2013 №01-06/767/2013 "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.03.2013 №01-06/473/2013 "Про відкликання пункту 2 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 18.02.2013 №01-06/374/2013 "Про практику вирішення спорів, пов’язаних із виконанням договорів підряду" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 28.03.2013 №01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 №4212-УІ) (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 16.04.2013 №01-06/693/2013 "Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 19.04.2013 №01-06/722/2013 "Про відкликання пункту 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 23.05.2012 №01-06/704/2012 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.04.2013 №01-06/757/2013 "Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 №01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за ре-зультатами перегляду судових рішень господарських судів" (2013)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.05.2013 №01-06/796/2013 "Про деякі питання реорганізації банків та розгляду справ у спорах, що виникають у виконанні господарських договорів" (2013)
Теньков С. А. - Відмова підписати акт приймання-передачі: проблема і способи її вирішення (огляд судової практики) (2013)
Теньков С. А. - Одночасне застосування пені і штрафу (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення страхового відшкодування в порядку регресу та пені (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення суми завданої матеріальної шкоди (позовна давність) (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення шкоди (страхування від нещасного випадку) (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення заборгованості за поставлений природний газ (2013)
Хомченков Д. М. - Про стягнення грошової заборгованості за договором оренди транспортних засобів (2013)
Подцерковний О. П. - Про застосування інституту безпідставного збагачення при розрахунках у підрядних відносинах, Олюха В. Г. (2013)
Беляневич О. А. - Проблеми реалізації свободи договору в сфері газопостачання (2013)
Вільгушинський М. Й. - Оновлення адміністративно-правової термінології: шлях до європеїзації українського адміністративного права (2013)
Квасніцька О. О. - Теоретичні проблеми правового регулювання банкрутства забудовника та питання захисту прав кредиторів (2013)
Овчаренко О. М. - Притягнення судді до цивільно-правової відповідальності за чинним законодавством України (2013)
Мельничук М. В. - Виникнення та історична еволюція легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як суспільно-небезпечного явища (2013)
Балух Валерій Сергійович "Я ще багато чого хочу зробити для правосуддя в регіоні" (2013)
Дикань В. Л. - Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі, Островерх Г. Є. (2018)
Даніл`ян В. О. - Деякі особливості і закономірності економічного розвитку інформаційного суспільства, Фролов О. І., Толстов І. В. (2018)
Ейтутіс Г. Д. - Дослідження складових економічної безпеки України для сталого розвитку держави, Попова Д. В. (2018)
Каменева Н. М. - Екологічна складова забезпечення економічної безпеки регіону, Косич М. В., Александрова О. Ю. (2018)
Остапюк Б. Я. - Особливості розвитку промисловості України в сучасних умовах, Груник І. С., Легенький М. І., Легенький Ю. І. (2018)
Веприцький Р. С. - Аналіз та оцінка обсягів транзитних перевезень залізничним транспортом України, Ейтутіс Г. Д., Артем'єва С. В. (2018)
Зіць О. - Удосконалення факторно-критеріальної моделі оцінки ефективності використання рухомого складу (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив управління персоналом на стратегічний розвиток залізничного транспорту в сучасних умовах, Зленко О. В. (2018)
Кравченя И. Н. - Оптимизация затрат на реконструкцию железнодорожной линии под скоростное движение, Дубровская Т. А. (2018)
Назаренко І. Л. - Оцінка економічної безпеки вагонної дільниці, Черненко С. В. (2018)
Негрей В. Я. - Целесообразность электрификации участков железной дороги, Масловская М. А. (2018)
Познякова О. В. - Оновлення логістичної інфраструктури метрополітену Києва, Гуляєв М. С. (2018)
Примаченко Г. О. - Управління ефективністю логістичних систем швидкісних пасажирських перевезень, Русяк П. В. (2018)
Прохорова В. В. - Організація залізничного туризму як інноваційний шлях розвитку пасажирських компаній (2018)
Тимофєєва Т. О. - Вплив сучасних факторів кадрової складової на забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2018)
Токмакова І. В. - Впровадження ціннісно-орієнтованого управління на залізничному транспорті, Войтов І. М., Носенко Л. М. (2018)
Устенко М. О. - Основні напрямки розвитку та завдання транспортної логістики (2018)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення роботи сервісних центрів на залізничних вокзалах при обслуговуванні пасажиропотоку, Іванов С. М. (2018)
Боровик Ю. Т. - Стійкий розвиток будівельного підприємства – важлива умова забезпечення конкурентоспроможності транспортного будівельного комплексу (2018)
Гребенюк Г. М. - Центр розвитку компетенцій трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту (2018)
Гриценко Н. В. - Вплив корпоративної культури на діяльність підприємства (2018)
Дейнека О. Г. - Формування стратегії іноваційного розвитку для підприємств залізничного транспорту в умовах формування висошвидкісного руху, Камчатна Ю. С. (2018)
Діденко Є. В. - Моделювання гнучких графіків роботи структурних підрозділів підприємств (2018)
Кірдіна О. Г. - Розвиток інтелектуального потенціалу підприємств залізничного транспорту, Коловойда Д. С. (2018)
Пєтухова Т. О. - Теоретичні основи розвитку внутрішнього аудиту підприємств, Шамрай А. Є. (2018)
Фісун К. А. - Організація системи управління якістю продукції в сучасних умовах (2018)
Царенкова И. М. - Оптимизация логистических процессов при транспортировке цементобетонных смесей, Кравченя И. Н. (2018)
Чухлатий А. В. - Практичні аспекти побудови матеріального забезпечення підрозділів національної гвардії України в контексті євроінтеграції (2018)
Шинкаренко В. Г. - Уточнение понятия логистическая система (2018)
Дикань О. В. - Трансформація інноваційної діяльності промислових підприємств залізничного транспорту, Зікій І. В. (2018)
Калабухін Ю. Є. - Концепція життєвого циклу в теоретичному підході до вибору варіанту інвестицій в оновлення парка тягового рухомого складу, Каменева Н. М., Зленко Д. Д. (2018)
Корінь М. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку залізничного транспорту України, Кондратюк М. В., Обруч Г. В. (2018)
Котик В. О. - Концептуальні підходи до оцінки ефективності інноваційних проектів залізничного транспорту, Котик В. В. (2018)
Швець Ю. О. - Розвиток венчурного інвестування в Україні та світі, Нужна Ю. Р. (2018)
Барабанов І. В. - Управління поведінкою персоналу, Мисливець К. В. (2018)
Герасименко В. М. - Роль контролінгу в системі управління високотехнологічним підприємством (2018)
Давидова О. Ю. - Науково-практичні методи оцінки інноваційного управління розвитком підприємств (2018)
Дикань В. Л. - Забезпечення ефективності менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал, Заєць Г. П. (2018)
Зибіна К. В. - Нативна реклама – новий інструмент влучного охоплення цільової аудиторії, Сиволовський І. М. (2018)
Кузнецова Г. В. - Формування системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах (2018)
Мельник Т. С. - Методологічні аспекти маркетингових досліджень попиту і мотивів споживчої поведінки пасажирів залізничного транспорту далекого сполучення (2018)
Морозова Л. В. - Економічний зміст контролінгу управління якістю продукції (2018)
Науменко М. О. - Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств (2018)
Парфентенко І. А. - Застосування трирівневої концепції мерчандайзингу для формування купівельної лояльності (2018)
Товма Л. Ф. - Логістичне управління підприємством в умовах ринкової економіки (2018)
Черкашина М. В. - Стратегічне управління процесом забезпечення ефективності комерційної діяльності підприємства (2018)
Чухлата Ж. Г. - Особливості стратегічного управління підприємством в сучасних умовах (2018)
Комаренко О. А. - Критерии и методологии оценки уровня и качества жизни населения (2018)
Панченко Н. Г. - Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2018)
Толстова А. В. - Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості, Сергієнко С. (2018)
Коваль І. М. - Ціннісно-орієнтована організація діяльності сучасного українського репертуарного театру (2018)
Булигін С. Ю. - Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на прикладі лучно-чорноземного ґрунту, Піковська О. В., Антонюк Д. О. (2018)
Мусієнко М. М. - Фізіолого-біохімічні реакції в насінні та рослинах гороху посівного (Pisum sativum L. ) на початкових етапах онтогенезу за дії біопрепаратів і регуляторів росту рослин, Капінос М. В. (2018)
Вожегова Р. А. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення, Влащук А. М., Дробіт О. С. (2018)
Рівіс Й. Ф. - Якісні показники натуральних поліфлорних медів у різних природних зонах Карпатського регіону, Ковальський Ю. В., Саранчук І. І., Клим О. Я. (2018)
Коваленко Л. В. - Динаміка маркерів неспецифічної резистентності у трахеї курчат за ортоміксовірусної інфекції, Стегній Б. Т. (2018)
Грициняк І. І. - Генетична структура сазана амурського ТзОВ "Карпатський водограй", Тарасюк С. І., Залоїло О. В., Маріуца А. Е., Глушко Ю. М., Габуда О. А. (2018)
Черновол М. І. - Використання природних електромагнітних явищ для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Свірень М. О., Амосов В. В. (2018)
Попов В. М. - Методика оцінювання технічного стану насосних агрегатів за рівнями вібрації та показниками енергоефективності, Шліхта В. В. (2018)
Демиденко О. В. - Обіг азоту в різноротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу, Шаповал І. С., Бойко П. І., Величко В. А. (2018)
Аристархова Е. О. - Визначення токсичності вод поверхневих джерел водопостачання на Аllium ceрa L. (2018)
Кирпа М. Я. - Нетрадиційні методи зберігання зерна для виробництва органічної продукції, Базілєва Ю. С., Лупітько О. І. (2018)
Бовсуновська О. В. - Критерії оцінки накопичення сухої речовини рослинами озимих культур в Лісостепу Правобережному (2018)
Балюк С. А. - М. В. Лісовому — 80 (2018)
А. М. Малієнку — 80 (2018)
Ю. Л. Цапку — 70 (2018)
Пам’яті М. Я. Єфіменка (2018)
Булигін С. Ю. - Агротехнічне пилення орних ґрунтів Лівобережного Лісостепу і Північного Степу України, Вітвіцький С. В., Тімченко Д. О., Діденко В. І. (2018)
Канівець С. В. - Ґрунти поліського опілля (лесових островів) з гумусодеградованим орним шаром під лісовими насадженнями (2018)
Патика В. П. - Азотовмісні сполуки у зерні різних сортів і ліній пшениці спельти, Карпенко В. П., Любич В. В. (2018)
Паламарчук В.Д. - Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи (2018)
Сметанко О. В. - Вплив елементів біологізації вирощування пшениці озимої на різних фонах мінерального живлення в умовах Південного Степу України, Бурикіна С. І., Кривенко А. І. (2018)
Ковальчук І. І. - Уміст мінеральних елементів у меді та його біологічна цінність за умов згодовування бджолам цитратів Со, Nі, Ag і Сu, Двилюк І. І., Пащенко А. Г. (2018)
Крутякова В. І. - Концептуальні підходи до створення Центру маточних культур комах, Маркіна Т. Ю., Молчанова О. Д., Шейкін Б. М. (2018)
Белоліпський В. О. - Модель трансформації кількісних показників максимальних витрат стоку вод зливових опадів у системі балкових водозборів малих річок, Полулях М. М. (2018)
Іващенко О. О. - Проблеми потенційної засміченості ґрунту в Україні, Ременюк С. О., Іващенко О. О. (2018)
Чехов С. А. - Теоретичні основи поняття "ринок насіння олійних культур" (2018)
Уваренко К. Ю. - Вплив ущільнення та удобрення ґрунту на використання елементів живлення і продуктивність ячменю ярого (2018)
Бордюжа І. П. - Економічна ефективність застосування рідких фосфорних добрив за вирощування картоплі столової на темно-сірому опідзоленому ґрунті (2018)
Я. М. Гадзалу — 60 (2018)
Балюк С. А. - М. Д. Волощуку — 85 (2018)
Звернення головного редактора (2018)
Пашковська Н. В. - Цукровий діабет і мозковий інсульт: сучасний погляд на проблему, Пашковський В. М. (2018)
Бойчук Т. М. - Рання та відстрочена реакція білка Hif-1α в полях гіпокампа на ішемію-реперфузію в щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом, Ткачук С. С., Ніка О. М. (2018)
Сорокман Т. В. - Імунологічні показники у дітей із різними формами ожиріння, Попелюк Н. О. (2018)
Тітова Ю. О. - Взаємозв'язок вітаміну D із компенсацією вуглеводного обміну в пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Місюра К. В., Кравчун Н. О. (2018)
Перцева Н. О. - Значення впливу контролю глікемії на варіабельність ритму серця та артеріального тиску в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, Мошенець К. І. (2018)
Купрін Д. І. - Оцінка фільтраційно-екскреторної функції єдиної нирки у пацієнтів із сечокам'яною хворобою на тлі цукрового діабету 2-го типу, Бобрик М. І., Комісаренко Ю. І. (2018)
Яринич Ю. М. - Роль адипоцитокінів у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння (2018)
Пашковська Н. В. - Псевдотиреоїдна дисфункція в клінічній практиці: як уникнути діагностичних помилок (2018)
Паньків В. І. - Сучасні підходи до лабораторної діагностики й менеджменту синдрому тиреотоксикозу (2018)
Паньків В. І. - Застосування антиоксидантного препарату Гепавал у раціональній терапії цукрового діабету, Паньків І. В. (2018)
Цубанова Н. А. - Фармакологический профиль фитокомпозиции Нормоцикл в терапии гормональных дисбалансов у женщин (2018)
Швед М. І. - Клінічний випадок діагностики автоімунного тиреоїдиту після проведення коронароангіографії, Мартинюк Л. П., Сидоренко О. Л., Ковбаса Н. М., Пельо М. Я. (2018)
Кирилюк М. Л. - Эктопический синдром Кушинга: АКТГ-продуцирующий карциноид легкого. Случай из практики, Тедеева М. К. (2018)
Коваль Г. Д. - Ендометріоз, асоційований із безпліддям: інтеракція імуноендокринних порушень (огляд літератури) (2018)
Тодоріко Л. Д. - Цукровий діабет і туберкульоз: проблема синтропії коморбідної патології, Сем’янів І. О., Сливка В. І., Вакарюк М. М., Сулятицька Ж. В. (2018)
Зорій І. А. - Роль генетичних чинників у розвитку діабетичної дистальної симетричної полінейропатії (огляд літератури та власні дослідження), Пашковська Н. В. (2018)
Пашковська Н. В. - Неврологічні прояви тиреотоксикозу, Оленович О. А., Пашковський В. М. (2018)
Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності" (13–14 вересня 2018 року, м. Чернівці) (2018)
Титул, зміст (2018)
Нагорна А. М. - Медико­-соціальні та демографічні детермінанти формування трудового потенціалу в Україні (2018)
Chernyuk V. I. - Differences in blood circulation functioning in truck drivers related to age, experience and work regime, Bobko N. A., Gadayeva D. O. (2018)
Кальниш В. В. - Особливості оцінювання та прогнозування спонтанного відновлення психофізіологічних функцій учасників бойових дій, Швець А. В., Мальцев О. В. (2018)
Варивончик Д. В. - Стан соматичного та психічного здоров'я працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних технологій, Копач К. Д. (2018)
Зайцев Д. В. - Особливості впливу об'ємного пневмопресингу на функціональний стан організму при реабілітації комбатантів, Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю. (2018)
Семеряк О. М. - Гігієнічна оцінка умов праці гірників вугільних шахт з професійною патологією від дії загальної вібрації, Соловйов О. І. (2018)
Шидловська Т. А. - Стан біоелектричної активності головного мозку в осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, Козак М. С., Петрук Л. Г., Овсяник К. В. (2018)
Стеренбоген М. Ю. - Гігієнічна оцінка виробничого середовища при вирощуванні їстівних грибів, Цапко В. Г. (2018)
Реферати (2018)
Володимир Іванович Чернюк. До 80­річчя від дня народження (2018)
Психофізіологія праці — поклик серця та душі. До 70­річчя від дня народження Валентина Володимировича Кальниша (2018)
Титул, зміст (2018)
Біла Ю. В. - Особенности нарушения экспрессии матричной РНК Hif-1α и Hif-3α в условиях острого нарушения мозгового кровообращения и на фоне применения модуляторов HSP70, Беленичев И. Ф., Камышный А. М. (2018)
Кабачна І. В. - Дослідження аналептичної активності похідних сірко- та азотвмісних гетероциклів на моделі пропофолового наркозу, Дроговоз С. М., Кабачний В. І. (2018)
Гридіна Т. Л. - Виявлення протигрипозної активності бензімідазолів, Федчук А. С, Басок С. С., Шитикова Л. І., Грузевський О. А., Артеменко А. Г., Кузьмін В. Є. (2018)
Іванцик Л. Б. - Фармакологічні властивості нової комбінованої мазі з етонієм, Дроговоз С. М., Гербіна Н. В., Таран А. В. (2018)
Подольський І. М. - Дослідження норадренергічних механізмів аналгетичної дії атристаміну, Штриголь С. Ю. (2018)
Суворова З. С. - Антифунгальна дія сполуки КВМ-194 на моделі інфікування зразків нігтьових пластинок Aspergillus niger, Вринчану Н. О. (2018)
Товчига О. В. - Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на ефективність і безпечність алопуринолу в експерименті, Лар’яновська Ю. Б., Штриголь С. Ю. (2018)
Товчига О. В. - Психотропні та метаболічні ефекти препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria l.) і метформіну в мишей з алоксановим діабетом, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В., Дейко Р. Д., Цивунін В. В. (2018)
Тригубчак О. В. - Дослідження ефективності таблеток "Комбідерм" за умов експериментальної гострої виразки шлунка, Фурдела М. Я., Вольська А. С., Курило Х. І. (2018)
Пахольчук О. П. - Короткострокові результати фармакотерапії в дітей з симптомами харчової гіперчутливості на шкірі (2018)
Шаяхметова Г. М. - Порівняльна оцінка впливу протитуберкульозних лікарських засобів на експресію CYP2E1 і стан сперматогенного епітелію за умов введення щурам-самцям у двох комбінаціях, що містять етамбутол або стрептоміцин (2018)
Залигіна Є. В. - Отримання густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського та дослідження кількісного вмісту юглону в їхньому складі, Подплетня О. А., Слєсарчук В. Ю., Соколова К. В. (2018)
Шаповалова Н. В. - Перспективи використання засобів рослинного походження для профілактики та лікування ожиріння, Тарнавська М. І., Сметаніна К. І. (2018)
Олександр Олександрович Цуркан. До 80-річчя від дня народження (2018)
Терський C. В. - Поселенська структура – агломерація ранньосередньовічного Львова: зауваження до системного вивчення (2017)
Лазурко О. Р. - Матеріали Княжої Доби в історичній частині Львова, Шніцар М. Г. (2017)
Александрович В. С. - Початки біографії князя Лева Даниловича та початковий період історії Львова (2017)
Войтович Л. В. - Львів у ХІІІ столітті: нова спроба подолання старих стереотипів (2017)
Ляска В. М. - (Без)людні поля між Львовом та Белзом у ХІІІ столітті (2017)
Мусин А. Є. - Колокол святого Юра 6849 года: между Львовом, Плоцком, Петербургом и Теребовлей (2017)
Петришак Б. І. - Українська громада в найдавнішій актовій книзі львівського магістрату 1382–1389 років (2017)
Голик Р. Й. - (Не)знане місто?: княжий Львів у середньовічній, ранньомодерній та модерній культурній пам’яті (2017)
Александрович В. С. - "Dlaczego nie spróbować szaleństwa": король Данило Романович як оpunktowanа "istota biologiczna”?.. Dąbrowski D. Кról Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w. (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – T. 4). – Kraków, 2016. – 412 с., іл. (2017)
Александрович В. С. - Що з науки Гомера не засвоюється навіть через три тисячі років… Гелитович М. Українські ікони XIII – початку XVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького: альбом-каталог. – Київ, 2014. – 348 с., іл. (2017)
Анотації (2017)
Панченко С. В. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах індустріальної трансформації економіки (2018)
Дикань В. Л. - Розвиток індустріальних центрів як основа подолання економічної кризи в Україні (2018)
Блиндюк Р. В. - Розвиток промисловості в контексті індустріалізації економіки України (2018)
Григорова - Беренда Л. І. - Промислово - транспортний комплекс як основа економічного потенціалу регіону, Глазкова А. С. (2018)
Дикань В. В. - Сучасний стан промисловості України (2018)
Калініченко Л. Л. - Креативна економіка як нова модель економічного розвитку, Благой В. В., Янченко Н. В., Головко-Марченко І. С. (2018)
Маковоз О. В. - Напрямки розвитку взаємодії транспортної та промислової галузей України, Глазкова А. С. (2018)
Толстова А. В. - Кластеризація вітчизняних промислових підприємств (2018)
Устенко М .О. - Розвиток транспортних глобалізаційних процесів за умови інтеграції до світової економіки (2018)
Шевченко І. В. - Обґрунтування актуальності розвитку інтегрованих транспортних підсистем мультимодальних перевезень вантажів для забезпечення конкурентних переваг великих індустріальних центрів країни (2018)
Глушенко Т. М. - Тенденції розвитку міжнародних транспортно-логістичних систем (2018)
Каграманян А. О. - Теоретичні основи логістичного забезпечення функціонування системи високошвидкісного руху в Україні (2018)
Котлубай В. О. - Участь України у розвитку міжнародних транспортних коридорів (2018)
Паламарчук І. В. - Інтеграція українського залізничного транспорту в європейську транспортну систему (2018)
Полякова О. М. - Регіональні аспекти розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні, Шраменко О. В. (2018)
Соляннік К. В. - Транзитний потенціал України в сучасних умовах господарювання (2018)
Степанський Г. Є. - Перспективи інтеграції до транспортної системи "Європа-Азія" та її вплив на транзитні можливості України (2018)
Токмакова І. В. - Розвиток потенціалу транспортної інфраструктури в умовах розширення міжнародної інтеграції як фактор економічного зростання України (2018)
Альошинський Є. С. - Впровадження системи управління ризиками в портах України, Булаєва К. О., Реул Д. В., Лопатюк К. О. (2018)
Альошинський Є. С. - Розширення мережі міжнародних швидкісних залізничних перевезень України, Сохацька В. К., Юхта О. С., Даниленко Д. В. (2018)
Ломотько Д. В. - Формування раціональних логістичних ланцюгів доставки контейнерних вантажів з використанням когнітивних технологій, Ломотько М. Д. (2018)
Носко Н. А. - Визначення поняття малодіяльна станція (2018)
Примаченко Г. О. - Логістика пасажирських транспортних корпорацій (2018)
Ходова Я. О. - Оптимізація логістичних бізнес-процесів із застосуванням підходу системної інтеграції (2018)
Балака Є. І. - Використання електропоїздів для прискорених вантажоперевезень невеликими відправленнями, Лючков Д. С., Одегов М. М. (2018)
Запара В. М. - Тенденції удосконалення технології перевезення зернових вантажів залізницями України, Запара Я. В., Костюкевич С. В., Мокляк Н. Г. (2018)
Запара В. М. - Удосконалення роботи пунктів комерційного огляду поїздів і вагонів як запорука якісних перевезень вантажів залізницями України, Запара Я. В., Артеменко О. В., Тополюк С. О. (2018)
Куценко М. Ю. - Удосконалення гравітаційно-прицільного гальмування вагонів шляхом використання технології машинного зору (2018)
Продащук С. М. - Удосконалення технології контейнерних перевезень на залізницях України, Коленда К. О., Ющенко О. Г., Журко А. В. (2018)
Шаповал Г. В. - Підвищення ефективності взаємодії елементів інфраструктури припортової залізничної станції, Зурашвілі Т. В., Курмей С. В., Примак О. В. (2018)
Шаповал Г. В. - Удосконалення взаємодії вантажної станції та під’їзних колій промислового підприємства, Кулик К. О., Рудьман О. В., Швець О. А. (2018)
Шаповал Г. В. - Обгрунтування раціональних конструктивних параметрів залізничних станцій, Захаров К. А., Шкрабак А. В., Шулімов Є. Ю. (2018)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення залізничних пасажирських перевезень за рахунок впровадження нових туристичних маршрутів, Чечанічева А. І. (2018)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення функціонування сортувальної станції за рахунок впровадження системи відеоспостереження та динамічних тензометричних ваг, Варава С. Ю., Борець Ю. В. (2018)
Шумик Д. В. - Удосконалення розподілу порожніх вагонів за допомогою інформаційних технології, Кулик Л. Г., Таран А. С. (2018)
Астахов В. М. - Стратегічні аспекти адаптивного проектування організації будівництва та реконструкції українських залізниць (2018)
Ахраменко Г. В. - Рациональные решения по повышению скоростей движения на железнодорожных направлениях межрегионального сообщения (2018)
Божок Н. О. - Особливості обліку і аналізу витрат за видами діяльності на підприємствах залізничного транспорту в умовах реформування, Чорна В. В. (2018)
Ватуля Г. Л. - Перспективи розвитку ринка транспортно-логістичних послуг (2018)
Власюк Т. А. - Применение бифуркационного анализа при выборе видов транспорта (2018)
Дейнека О. Г. - Логістичний підхід до пасажирських перевезень залізничним транспортом, Петриковець Ю.І. (2018)
Дралова И. П. - Основные проблемы, возникающие при сборе геодезических данных в процессе съемки объектов железнодорожных станций (2018)
Євсєєва О. О. - Сучасні напрями спільної транспортної політики в контексті стратегічних пріоритетів України на шляху євроінтеграції (2018)
Каличева Н. Є. - Особливості удосконалення системи управління на залізничному транспорті, Антонова Т. П. (2018)
Корінь М. В. - Принципи розвитку залізничного транспорту в контексті поглиблення транскордонного співробітництва (2018)
Леушкин Д. Г. - Европейский вектор в развитии автоперевозок (2018)
Михальченко А. А. - Развитие новых форм корпоративной логистики на железнодорожном транспорте, Ходоскина О. А. (2018)
Кондратюк М. В. - Перспективи інвестиційного забезпечення розвитку залізничного транспорту України, Обруч Г. В. (2018)
Панченко Н. Г. - Забезпечення стійкого розвитку залізничного транспорту України на принципах корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Редіна Є. В. - Особливості правового захисту морських перевезень в Україні (2018)
Саяпін О. С. - Виробнича структура вагонного господарства (2018)
Фроленкова Е. О. - Роль и значение контейнерных перевозок на рынке транспортных услуг в Республике Беларусь, Панкова А. А. (2018)
Гребенюк Г. М. - Центр компетенцій як ключовий інструмент управління розвитком трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту (2018)
Громова О. В. - Проблеми впровадження системи менеджменту якості транспортних послуг на підприємствах в умовах вітчизняної економіки, Паламарчук І. В., Шилова О. В. (2018)
Дейнека О. Г. - Економічна модель управління якістю послуг на залізничному транспорті, Позднякова Л. О. (2018)
Кібік О. М. - Корпоративна відповідальність підприємств портової діяльності (2018)
Нескуба Т. В. - Шляхи забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах глобалізації, Мкртичьян О. М., Богуцький В. Р. (2018)
Овчиннікова В. О. - Концептуальні положення стратегічного управління знаннями на залізничному транспорті, Юсупова Т. М., Колєснік А. Ю. (2018)
Озерова О. Г. - Управління витратами підприємств залізничного транспорту на засадах контролінгу: об’єктивна необхідність та концептуальні особливості (2018)
Синіговець О. М. - Роль управління інтелектуальною власністю в інноваційному розвитку (2018)
Фроленкова Г. В. - Логистика и маркетинг: проблемы взаимодействия (2018)
Хаймінова Ю. В. - Роль технології blockchain в розвитку судноплавства (2018)
Чорнобровка І. В. - Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств (2018)
Бєлоглазова К. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств, Бредіхін В. М., Гелеверя Є. М. (2018)
Блиндюк В. С. - Економіко-екологічні проблеми підприємств залізничного транспорту на сучасному етапі розвитку (2018)
Боровик Ю. Т. - Принципи забезпечення організованості систем, Єлагін Ю. В., Сухорукова Т. Г. (2018)
Войтов І. М. - Забезпечення економічної безпеки підприємства (2018)
Воловельська І. В. - Поведінковий аспект підвищення конкурентоспроможності сучасного підприємства, Маслова В. О. (2018)
Заєць Г. П. - Забезпечення раціонального використання трудових ресурсів в сучасних умовах (2018)
Кірдіна О. Г. - Специфіка фінансування проектів публічно-приватного партнерства на транспорті, Пакуліна А. А., Пакуліна Г. С. (2018)
Колмакова О. М. - Джерела фінансування соціальних підприємств, Смачило В. В., Халіна В. Ю. (2018)
Крихтіна Ю. О. - Управлінській підхід до формування складу основних фондів галузевих підприємств (2018)
Кузуб А. В. - Управління якістю продукції вітчизняних промислових підприємств залізничного транспорту (2018)
Машошина Т. В. - Особливості оцінювання ефективності послуг, Воронцова А. О., Власенко Т. Ю. (2018)
Назаренко І. Л. - Забезпечення економічної безпеки вагонної дільниці на основі інноваційного розвитку, Корчинська Н. В., Черненко С. В. (2018)
Науменко М. О. - Ризики логістично-постачальницької діяльності підприємств у бізнес-процесах (2018)
Островерх Г. Є. - Сучасні аспекти формування управлінського підходу для ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту, Хоменко К. В. (2018)
Пєтухова Т. О. - Формування економічного механізму адаптації підприємств залізничного комплексу до динаміки ринкового середовища (2018)
Товма Л. Ф. - Комплексний підхід до оцінки економічної безпеки організації (2018)
Уткіна Ю. М. - Актуальність забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств в умовах жорсткої конкуренції (2018)
Фролова Н. Л. - Теоретичні основи розробки державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва (2018)
Чередніченко О. Ю. - Інформаційно-аналітичні критерії забезпечення систем управління економічною безпекою підприємства (2018)
Черкашина М. В. - Ефективні чинники управління фінансово-економічною безпекою підприємств в Україні (2018)
Чухлата Ж. Г. - Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу витрат підприємств (2018)
Аванесова Н. Е. - Експортні перспективи оборонно-промислового комплексу України у контексті глобального ринку озброєнь (2018)
Барановская Т. А. - Мировой опыт стимулирования экспорта и его применение в Республике Беларусь, Черных Я. А. (2018)
Бормотова М. В. - Дослідження стану банківської системи України, Боярська А. В. (2018)
Бормотова М. В. - Інвестиційний клімат України. Чинники його формування, Яковенко С. Л., Капустіна М. Г. (2018)
Гайворонська Т. М. - До питання про дозвільно-договірне регулювання на залізничному транспорті в Україні (2018)
Герасименко П. В. - Методические аспекты оценивания риска недополучения выгоды от перепродажи жилья на вторичном рынке (2018)
Герасименко В. М. - Методика оцінки конкурентного середовища регіональних ринків житлової нерухомості (2018)
Гриценко Н. В. - Вплив корпоративної культури на процес спілкування на підприємствах (2018)
Груник І. С. - Політика економічного зростання національної економіки України як шлях її динамічного розвитку (2018)
Дейнека О. Г. - Концепція розробки механізмів державного та ринкового регулювання в умовах реалізації інноваційних процесів, Позднякова Л. О. (2018)
Дейнека О. Г. - Концепція сталого розвитку економіки в умовах реалізації механізму транспортної логістики, Нестеренко А. С. (2018)
Дикань О. В. - Дисбаланс на внутрішньому ринку підприємницького середовища в Україні, Гараєв М. В. (2018)
Дубровская Т. А. - Определение стоимость пассажиро-часа при введении скоростного движения на существующих линиях (2018)
Єрмоленко О. А. - Проблеми оцінки нематеріальних вигід від впровадження ІТ, Лисьонкова Н. М. (2018)
Калініченко Л. Л. - Зона соціальної відповідальності у будівельній галузі України, Благой В. В., Янченко Н. В., Устіловська А. С. (2018)
Коковіхіна О. О. - Фінансова безпека людини у контексті зміцнення економічної безпеки країни, Гармай І. Ю. (2018)
Морозова Л. В. - Інституційний підхід як чинник економічного розвитку (2018)
Остапюк Б. Я. - Концепція менеджеризму як напрямок становлення соціально-економічних теорій, Євдокименко С. С. (2018)
Торопов В. С. - Дослідження проблем і перспектив розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у контексті глобального виміру (2018)
Тройнікова О. М. - Дослідження ефективності локальних суспільних благ залізничної інфраструктури, Машошина Т. В. (2018)
Чухлатий А. В. - Теоретичні засади матеріального забезпечення підрозділів Національної гвардії України в контексті євроінтеграції (2018)
Громова O. В. - Культура спілкування керівника як головний чинник ефективного управління колективом, Оробінський О. С. (2018)
Компанієць В. В. - Концептуальный анализ перспектив цифровизации экономики и железнодорожного транспорта (2018)
Фролов А. И. - Критерии оценки уровня и качества жизни населения, Комаренко О. А. (2018)
Волостных В. С. - Правовой режим обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ситуации вооруженного конфликта на территории государства (2018)
Радзівілл О. А. - Проблема фрагментації і шляхи її врегулювання в міжнародному повітряному праві (2018)
Устинова І. П. - Мехaнiзм деpжaвного pегулювaння aвiaцiйних пеpевезень, Ярошук М. О. (2018)
Ахмедов В. - Злочини, що посягають на суспільні відносини із процесуально регламентованого здійснення правосуддя судом в Україні та Азербайджанській Республіці (2018)
Borodin I. - Legal thinking in theory and philosophy of law, Myronets O. (2018)
Калюжний Р. А. - Праворозуміння та його вплив на трансформацію суспільних відносин в умовах глобалізації (2018)
Лобжанидзе Г. - Сущность юридической ответственности субъектов международного права, Лобжанидзе Д. (2018)
Пильгун Н. В. - Історичний аспект формування американської правової системи (2018)
Артьомов Є. - Аналіз правових засад здійснення повноважень органами адвокатського самоврядування, які не мають статусу юридичної особи (2018)
Єренко Д. В. - Правове регулювання у сфері протидії корупції службовцями Національного антикорупційного бюро України (2018)
Проскура Г. М. - Прийняття та вплив Орхуської конвенції на доступ до екологічної інформації в Україні (2018)
Сопілко І. М. - Корупція в Україні як спадщина радянського державного управління, Армаш Н. О. (2018)
Воронова О. В. - Етапи у становленні правового регулювання забезпечення соціальним житлом в Україні (2018)
Дігтяренко Г. В. - Трудова функція працівника за законодавством України: зміст та основні елементи (2018)
Тімуш І. С. - Визначення сім'ї у юридичній науці (2018)
Ямненко Т. М. - Медична реформа: реалії України та міжнародний досвід (2018)
Беззубов Д. О. - Публічне адміністрування у сфері забезпечення економічної безпеки (2018)
Білько О. П. - Правова природа групового позову в господарському судочинстві (2018)
Гезалзаде Т. - Защита страхового права в арбитражном (тахким) порядке в Турецкой Республике (2018)
Рябова К. О. Майстров Д. І. - Правові особливості будівництва житлового будинку на підставі будівельного паспорта (2018)
Хамзін Т. Р. - Зупинення митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, як захід забезпечення позову (2018)
Богатирьова О. І. - Пошук істини у нормативній плутанині кримінально-виконавчого права (2018)
Гаврилішин А. П. - Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб, Козирєва В. П. (2018)
Лихова С. Я. - Межі доказування у справах щодо вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, Рибікова Г. В., Грекова Л. Ю. (2018)
Михайленко Д. Г. - Застосування термінів "мінімальна заробітна плата" та "прожитковий мінімум для працездатних осіб" з метою встановлення ознак правопорушень у сфері антикорупційного фінансового контролю (2018)
Сеник Т. Б. - Відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні (2018)
Вовк В. М. - Модернізація та інноваційність у вітчизняній вищій школі, Тімуш І. С. (2018)
Калюжний Р. А. - Теоретико-методологічні підходи до розуміння інформаційної безпеки людини (2018)
Вишновецька С. В. - Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико-правові проблеми (2018)
Kitaika O. V. - Children’s rights as constitutional principle rather than service delivery objective (2017)
Кушнір С. М. - Системний аналіз вищої освіти як правової категорії (2017)
Линдюк С. С. - Староста як представник громади у відносинах із місцевою радою (2017)
Чехович Т. В. - Правові та історичні передумови закріплення конституційного принципу рівності громадян перед законом у Конституції України (2017)
Ткаченко М. В. - Особливості укладення договору довічного утримання на користь третьої особи (2017)
Турчак І. О. - Медичне право в юридичній освіті (2017)
Frolov O. M. - Arbitrability of disputes arising out of public procurement Аgreements in Ukraine: Рerspectives after Draft Law No. 6232 Becomes a law (2017)
Чайковська А. В. - Дослідження передумов виникнення корпоративних конфліктів (2017)
Антонова Т. Л. - Контроль і нагляд за поводженням з відходами (2017)
Бериславська О. М. - Особливості інформаційно-правової політики України в умовах "гібридної війни" (2017)
Болокан І. В. - Додержання як форма реалізації адміністративно-правових норм (2017)
Войнолович С. Ю. - Правове регулювання предметної підсудності адміністративних справ в аспекті забезпечення територіальної доступності до адміністративних судів першої інстанції (2017)
Дорошенко Д. П. - Государственное принуждение в сфере налогообложения в Соединенных Штатах Америки (2017)
Єщук О. М. - Рослинний світ як об’єкт адміністративно-правової охорони: теоретичні аспекти (2017)
Легеза Ю. О. - Забезпечення безпеки використання природних ресурсів в умовах адміністративно-правового режиму антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей України (2017)
Овсянніков Є. С. - Природа та багатоаспектність поняття "бюджет" (2017)
Гнатюк С. С. - Перспективи удосконалення правового регулювання адміністративної діяльності (на прикладі патрульної поліції України), Сидор М. Я. (2017)
Сіренко Д. О. - Становлення та розвиток інституту протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, у національному законодавстві України (2017)
Слюсаренко С. В. - Деякі адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення оптимізації фінансування адміністративно-правових земельних відносин (2017)
Чорний О. А. - Роль принципу фіскальної достатності в забезпеченні балансу інтересів суб’єктів податкових правовідносин (2017)
Ніколайчук О. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (2017)
Ахметов Р. Р. - Договірний механізм регулювання газового ринку Європейського Союзу (2017)
Зайченко Ю. І. - "Доктрини ефекту" – метод врегулювання державами суперечок щодо транскордонного негативного впливу антиконкурентної поведінки (2017)
Бичковський Є. Л. - Науково-практичний коментар: роль та значення у правовому житті України (2017)
Іляшко О. О. - Деякі особливості правової політики держави в умовах гібридної війни (2017)
Мішегліна В. М. - Класифікація правових символів як семіотичної ознаки сучасної держави (2017)
Налуцишин В. В. - Гуманістичні уявлення про соціальний контроль та правовий порядок у філософсько-правових поглядах Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Б. Спінози та С. фон Пуфендорфа (2017)
Магновський І. Й. - Особливості референдної демократії в Україні: конституційно-правовий аспект (2017)
Неуров А. О. - До визначення тенденцій конституційного розвитку (2017)
Браславський Р. Г. - Принцип міжвідомчого співробітництва контролюючих органів у контексті відносин, пов’язаних з уникненням подвійного оподаткування (2017)
Булгаков О. С. - Становлення та розвиток інституту патронатної служби в Україні: окремі проблеми (2017)
Буряк К. М. - Причини й умови перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні (2017)
Волк Н. В. - Стандартизація, сертифікація та ліцезування як управлінський процес фармацевтичної галузі України (2017)
Губанов О. О. - Напрями модернізації державної служби та управління людськими ресурсами, сформульовані в документі SIGMA "Принципи державного управління" (2017)
Дамірчиєв М. І. - Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів: правові аспекти (2017)
Денисова А. В. - До питання про особливості адміністративного нагляду органів виконавчої влади в екологічній сфері (2017)
Калугин Є. П. - Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення виконання рішень про накладення адміністративного штрафу за порушення у сфері безпеки дорожнього руху та шляхи його запозичення в законодавство України (2017)
Легеза Ю. О. - Досвід зарубіжних країн зі здійснення публічного управління щодо оподаткування діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів (2017)
Легенький М. І. - Адміністративні процедури як чинник забезпечення якості надання освітніх послуг (2017)
Лесько Н. В. - Насильство щодо дітей у глобальній мережі Інтернет (2017)
Лук’янцев С. О. - Трансформація правового регулювання податку на прибуток підприємств: податковий та бюджетний аспекти (2017)
Островський С. О. - Особливості організації взаємодії Національної Гвардії України зі Збройними силами України (2017)
Соболєва І. В. - Прокурор в адміністративному процесі: реалізація його процесуального статусу (2017)
Хоменко А. В. - Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення спорів з використання природних ресурсів: постановка проблеми (2017)
Цвіркун Ю. І. - Значення адміністративних процедур при вирішенні публічно-правових спорів із колегіальними суб’єктами публічної адміністрації (2017)
Шоптенко С. С. - Щодо змісту поняття "правоохоронний орган" (2017)
Шумейко І. П. - Суб’єкти адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних прав в Україні (2017)
Діордіца І. В. - Напрями державної політики кібербезпеки (2017)
Корсун В. П. - Деякі аспекти предмета злочину за безгосподарське використання земель (2017)
Запотоцький А. П. - Організація і тактика проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва (2017)
Саленко О. В. - Судове адміністрування в Україні крізь призму міжнародних стандартів (2017)
Кладченко А. О. - Перехідний етап становлення антикорупційного законодавства України (1996–2004 роки) (2017)
Швець Ю. Ю. - Порядок та підстави обмеження конституційного права особи на охорону здоров’я в законодавстві України та зарубіжних країн (2017)
Жданкіна Л. К. - Недопустимість припинення цивільного зобов’язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог (2017)
Кимлик Н. В. - Правові наслідки невиконання або неналежного виконання договору оренди транспортних засобів за цивільним законодавством України, Вергун О. І. (2017)
Кравчик М. Б. - Процедурні особливості повернення судового збору в цивільному судочинстві України (2017)
Цицюрська Ю. К. - Особливості відповідальності управителя та установника управління за договором управління цінними паперами (2017)
Берназюк О. О. - Напрями застосування та види цифрових технологій у праві (2017)
Браславський Р. Г. - Вплив принципу стабільності на регламентацію відносин у податково-правовій сфері (2017)
Вернигора В. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання військово-службових відносин під час особливого періоду (2017)
Гончаренко Г. А. - Визначення та надання статусу учасника бойових дій співробітникам Служби безпеки України, які брали участь в антитерористичній операції: особливості адміністративно-правового врегулювання (2017)
Дорошенко Д. П. - Функції податково-правового примусу (2017)
Коров’як О. Я. - Публічне управління у сфері фінансів України (2017)
Ткачук Т. Ю. - Забезпечення інформаційної безпеки в країнах позаблокового статусу (2017)
Хомиишин І. Ю. - Запровадження інституту освітнього омбудсмена в Україні (2017)
Шишканов О. А. - Особливості встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2017)
Шумейко І. П. - Напрями підвищення значення суб’єктів публічного адміністрування в Україні в превенції та фіксації порушень корпоративних прав (2017)
Курилюк Ю. Б. - Деякі сучасні кримінально-правові та кримінологічні аспекти забезпечення прикордонної безпеки держави (2017)
Магас Н. З. - Способи зменшення латентності корупційної злочинності (2017)
Чугуніков І. І. - Поняття об’єкта злочину та проблеми правозастосування (2017)
Бобік В. П. - Презумпція забезпечення доведеності вини як одна з фундаментальних засад кримінального провадження: особливості та значення (2017)
Касапоглу С. О. - Щодо стадій реалізації норм кримінального процесуального права (2017)
Сова А. О. - Іван Боберський – провідний діяч українського Сокільського руху (2017)
Korol’ko A. Z. - Activity of the ukrainian fire-fighting and gymnastic society "Sokil" in Pokuttia (1902 – 1914) (2017)
Хома І. Я. - Освітній портрет лідера українського націоналізму Євгена Коновальця (2017)
Бежук О. М. - Виклики Великої війни в епістолярії хорунжої Софії Галечко (2017)
Харук А. І. - З історії авіації Галицької армії (2017)
Тютенко Р. В. - Поняття "війни за Україну" у свідомості офіцерів дієвої армії УНР та УГА (1918 – 1921) (2017)
Крупник Л. О. - Роль адвокатів на судовому процесі "Спілки визволення України" (2017)
Стрільчук В. М. - Громадсько-політична діяльність Олександра Вислоцького у 1920 – 1930-х роках (2017)
Дрогомирецька Л. Р. - Кооперація в програмних документах і діяльності Організації Українських Націоналістів (1929 – 1939) (2017)
Футала В. П. - Історіографічний образ Євгена Коновальця (2017)
Пагіря О. М. - "Український П’ємонт у Карпатах": українське питання в західному публічному дискурсі під час чехословацької кризи 1938 – 1939 рр. (2017)
Стасюк О. Й. - Вибори до т. зв. Народних зборів Західної України у світлі електорального досвіду населення регіону (2017)
Онишко Л. В. - Особливості формування особистості Галини Дидик – учасниці українського національно-визвольного руху (2017)
Марчук І. В. - Чисельність військових формувань отамана Тараса Бульби-Боровця на Волинському Поліссі у 1941 – 1943 роках (2017)
Гаврилів І. О. - Українсько-польський конфлікт напередодні та в роки Другої світової війни: спроба аналізу сучасних досліджень (2017)
Соловей В. О. - Рейди УПА на Поділлі в 1943 році (2017)
Антонюк Я. М. - Діяльність підпілля УНРА на теренах України у післявоєнний період (2017)
Ільницький В. І. - Використання агентурно-бойових груп у карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2017)
Луньо Є. А. - Народний переказ "Роман Шухевич і Осип Дяків квартирують у селянській хаті": ідейно-смисловий аспект (2017)
Посівнич М. Р. - Приватне життя Степана Бандери у 1940 – 1950 роках (2017)
Романюк М. В. - Заходи органів радянської влади щодо ліквідації збройного підпілля ОУН та УПА Золочівської округи ОУН у 1946 – 1953 роках (2017)
Русначенко А. М. - Український національно-визвольний рух середини ХХ століття в суспільно-політичних і наукових дискусіях останніх років (2017)
Сич О. М. - Організаційна структура закордонних частин ОУН на початку її становлення у 1946 році (2017)
Луцький О. І. - Національно-культурні процеси в західних областях України (кінець 60-х – середина 70-х років ХХ ст.): загальні тенденції і особливості (2017)
Зайцев Ю. Д. - Каральна психіатрія – брутальний інструмент розправи з опонентами комуністичного режиму (1970 – 1980): На прикладі Ганни Михайленко (2017)
Муравський О. І. - "Бог! Україна! Свобода!". Особливості ідеології ОУН(б) (кінець 1980-х – перша половина 1990-х років) (2017)
Попович О. А. - Український визвольний рух середини ХХ століття: державна комемораційна політика (2005 – 2014) (2017)
Футала В. П. - (Рец. на): Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945 – 1954): монографія / В. І. Ільницький / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с., іл. (2017)
Стародубець Г. М. - (Рец.Ї: Про велике крізь призму локального |на|: Романюк М. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937 – 1953): монографія / Михайло Романюк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2016. – 608 с. (2017)
Литвин М. Р. - V Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження Українського визвольного руху 1920 – 1950-x років (до 75-річчя створення Української повстанської армії)” (Львів, 5 – 6 жовтня 2017 р.), Підкова І. З. (2017)
Інформація про авторів (2017)
Бедрій М. М. - Хронологічні межі історичних типів (підсистем) українського звичаєвого права (2017)
Бурдін М. Ю. - Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії (2017)
Завгородній В. А. - Інтерпретація поняття "юридична практика" у сучасній теорії права (2017)
Макеєва О. М. - Ціннісний вимір правової культури в умовах трансформації правової системи (2017)
Мухін В. В. - Роль індивідуальних правових актів у регулюванні суспільних відносин (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Комунікативні теорії права в поясненні зв’язку влади й права (2017)
Іванцова З. А. - Основні етапи розвитку комунального самоврядування у ФРН (2017)
Калинюк С. С. - Правові позиції Конституційного Суду України та судова практика (2017)
Коваленко Р. О. - Перспективи вдосконалення законодавства України щодо передвиборної агітації на виборах президента (2017)
Нечипорук К. О. - Порядок припинення статусу закордонного українця (2017)
Рогач О. Я. - Судова практика у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні, Паніна Ю. С. (2017)
Сарибаєва Г. М. - Конституціоналізація правових основ публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні (2017)
Блажівська Н. Є. - "Пропорційність" як підстава обмеження права власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2017)
Бойків І. М. - Шлюб та фактичні шлюбні відносини в Україні: порівняльно-правовий аспект (2017)
Гордієнко А. В. - Договір підряду на капітальне будівництво як інвестиційний договір (2017)
Деревянко Б. В. - Окремі шляхи боротьби з порушеннями у сфері публічних закупівель, Смолин Г. В., Туркот О. А. (2017)
Клюєва Є. М. - Організаційно-правові засади діяльності крюїнгових компаній в Україні, Панасевич В. Є. (2017)
Марунич Г. І. - Призначення та проведення експертизи у цивільній справі в контексті проблем затягування цивільного процесу (2017)
Мікуло К. Є. - Зловживання процесуальними правами в корпоративних спорах (2017)
Павлова Ю. С. - Окремі аспекти допустимості електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві України (2017)
Панін В. С. - До проблеми укладення в мережі Інтернет цивільно-правових договорів, що потребують нотаріального посвідчення чи державної реєстрації (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Захист судом процесуальних прав матеріально заінтересованих учасників цивільного процесу: питання вдосконалення (2017)
Ступницький К. В. - Договір як підстава виникнення правовідносин зберігання речей, що є предметом спору (2017)
Трагнюк Р. Р. - Участь прокурора у виконавчому провадженні (2017)
Устінова-Бойченко Г. М. - Упровадження правового регулювання медіації під час вирішення цивільно-правових спорів, Войчук Т. В., Бусакевич А. В. (2017)
Шуст Н. Б. - Теоретико-правові питання кібербезпеки у сфері Інтернету та її стану в Україні, способи захисту від кіберзлочинів, Ярошенко Т. С., Яценко А. В. (2017)
Боєва О. С. - Щодо захисту трудових прав Конституційним Судом України (2017)
Бородкін М. В. - Підстави виникнення правовідносин із недержавного пенсійного забезпечення (2017)
Бондар В. В. - Вплив концепції екологічного громадянства на формування стандартів захисту навколишнього природного середовища в ЄС (2017)
Заплітна І. А. - Щодо проблеми визначення правової природи невитребуваних земельних часток (паїв) (2017)
Городецька І. А. - До питання структури адміністративних правовідносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні (2017)
Діордіца І. В. - Поняття та зміст кібернетичної деонтології (2017)
Іванов Ф. О. - Теоретико-правові підходи до визначення адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів (2017)
Максіменцева Н. О. - Методологічно-правові підходи щодо систематизації адміністративних засобів удосконалення державного управління в галузі використання, відтворення та охорони надр в Україні (2017)
Манжула А. А. - Основні правові аспекти відповідальності науково-дослідних установ (2017)
Панова Н. С. - Державний службовець і публічний службовець: понятійно-правова характеристика (2017)
Пахомова А. О. - Організаційно-правові засади державного управління науковою діяльністю в аграрній сфері України (2017)
Пєтков С. В. - Кодифікація як кінцева мета реформування системи законодавства (2017)
Савчук О. В. - Засади реалізації державної політики щодо трудової міграції (2017)
Стасюк О. Л. - Сутність адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції української держави (2017)
Фещук В. В. - Правовий статус агентів валютного контролю (2017)
Чорна Т. В. - Проблемні питання уточнення податкової звітності під час реалізації податкового обов’язку з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2017)
Юровська В. В. - Система методів адміністративного права: визначення мети, компонентів і структури (2017)
Гужва О. І. - Актуальні питання перебування жінки з дитиною у дільниці соціальної реабілітації, Царюк С. В. (2017)
Драган О. В. - Спеціальна конфіскація: питання теорії та судової практики (2017)
Михайленко Д. Г. - Критерії диференціації правового регулювання протидії корупції в публічній та приватній сферах у законодавстві України (2017)
Мокляк C. В. - Родовий та видовий об’єкти злочину, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України (2017)
Сотула О. С. - Об’єкт у системі злочинів проти життя людини (2017)
Єфімов М. М. - До питання проведення пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти моральності (2017)
Фоміна Т. Г. - Екстрадиційний арешт: правова регламентація та практика застосування (2017)
Шапутько С. В. - Класифікація повноважень слідчого судді під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян (2017)
Шульга Н. В. - Допустимість відомостей, отриманих за результатами відеоконференції (2017)
Гуйван П. Д. - До питання про визначеність судового правозастосування (2017)
Єфіменко Ю. О. - Статус капітана морського судна у докласичному міжнародному морському праві (2017)
Краснікова О. В. - Вплив міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила Інкотермс) на сучасну практику перевезення вантажів, Самкова М. С. (2017)
Шевчук О. О. - Договірні механізми захисту персональних даних у Європейському Союзі (2017)
Карабін Т. О. - Рецензія на монографію Ю. О. Легези "Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади" (2017)
Остапенко И. В. - Экзистенциальные поиски Олега Чухонцева (2017)
Василюк Є. І. - Характер і специфіка комічного в зображенні Гельського Відродження в "Уліссі" Дж. Джойса та "Ті, хто оспівують Лазаря, або на диво бідні люди" Ф. О’Брайєна (2017)
Ващенко Ю. А. - Сміх проти страху (про маловідомий роман Г. Шевальє "La Peur") (2017)
Пшенична М. С. - Рецепція творчості Дж. М. Кутзее в сучасному літературознавстві (2017)
Сатановська Г. С. - Специфіка хронотопної структури збірки "Східні новели" М. Юрсенар (2017)
Свенцицкая Э. М. - Проблема действенного слова в драме "Балаганчик" А. Блока (2017)
Семенець О. С. - Соціальна і творча особистість Ж. Жене в аспекті феномена маргінальності (2017)
Досенко А. К. - Становлення інтернет-журналістики в Україні: специфіка, умови, розвитку (2017)
Тур’ян О. В. - Психологічний аналіз сутності та ознак діяльності журналіста в екстремальних умовах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бересток Б. П. - Історичні аспекти створення та відродження Національної гвардії України (2017)
Годяк А. І. - Деякі аспекти застосування принципу "єдиного вікна" під час здійснення ветеринарно-санітарного контролю (2017)
Гусєва Є. І. - До питання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху (2017)
Дем’янчук В. А. - Дискусійні аспекти оцінки ефективності антикорупційної політики України (2017)
Детюк А. М. - Сутність об’єкта адміністративно-правового регулювання державного замовлення у сфері освіти (2017)
Діордіца І. В. - Функції кібернетичної деонтології (2017)
Думчиков М. О. - Недоліки системи оподаткування України та концептуальні підходи до їх вирішення (2017)
Запотоцька О. В. - Поняття та стадії дозвільного провадження у сфері безпечності та якості харчових продуктів (2017)
Зливко С. В. - Аналіз кадрової технології конкурсного відбору на керівні посади пенітенціарної системи: проблеми та шляхи удосконалення (2017)
Іванов С. В. - Шляхи розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні (2017)
Іванченко В. А. - Недоліки законодавчих актів, якими урегульовано відносини у сфері мобілізації (2017)
Корнієнко Д. М. - Досвід адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань із правоохоронними функціями у країнах із федеративним устроєм (2017)
Палагнюк Д. В. - Адміністративні обов’язки тілоохоронців в Україні (2017)
Проскура Г. М. - Розвиток електронного урядування у сфері екології в контексті реалізації права на доступ до екологічної інформації, Рощук М. В. (2017)
Рєзнік О. М. - Оцінка діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2017)
Солопенко В. В. - Особливості правового регулювання видатків на параолімпійський спорт (2017)
Фатхутдінов В. Г. - Місце громадської безпеки в системі національної безпеки (2017)
Харківський С. А. - Адміністративно-правовий механізм раціонального використання земельних ресурсів (2017)
Хоменко А. В. - Особливості розгляду публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів у порядку адміністративного судочинства (2017)
Хомишин І. Ю. - Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти в Європейському освітньому просторі (2017)
Абакумова Ю. В. - Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за вчинення злочину у співучасті в Радянській Україні, Грозовський І. М. (2017)
Андрушко А. В. - Кримінально-правова протидія викраденню людей у США (2017)
Берднік І. В. - Особливості кваліфікуючих ознак злочину "Забруднення моря" (2017)
Березовський А. А. - Про окремі аспекти реформування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності як заходів кримінально-правового впливу на сучасному етапі (2017)
Бойко В. В. - Кримінологічні показники тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України (2017)
Дідик С. Є. - Характеристика кваліфікованих видів втручання в діяльність судових органів за законодавством України та Республіки Польща, Кархут Р. В. (2017)
Костенко Я. В. - Психологічні та правові особливості дитячої злочинності (2017)
Купар Д. Ю. - Кримінальна відповідальність у системі заходів кримінально-правового характеру: поняття, ознаки та види (2017)
Мокряк М. О. - Вплив засобів масової інформації на відтворення злочинності (2017)
Піцик Ю. М. - Кримінально-правова характеристика кіберзлочинів проти власності (2017)
Тіщенко Є. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди (2017)
Шкута О. О. - Сучасні проблеми реалізації кримінально-виконавчої політики як засобу запобігання злочинності: теоретико-прикладний аспект (2017)
Михайленко В. В. - Співвідношення засад верховенства права і законності у кримінальному процесі України (2017)
Шурашкевич В. М. - Допит свідків під час розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2017)
Богатчук Д. П. - Щодо віднесення добросовісного виконання зобов’язань до основних принципів сучасного міжнародного права (2017)
Жовтоніжко Л. М. - Міжнародно-правове регулювання співробітництва європейських держав у галузі культури: стан наукової розробленості проблем теорії та практики (2017)
Стрельцова Є. Д. - Визнання та виконання іноземних судових рішень: міжнародний вимір (2017)
Федорова Т. C. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів та особливості його функціонування у сфері господарської юстиції України (2017)
Верник О. А. - Традиции Н. С. Гумилёва в стихотворениях о войне "Серапионовых братьев" и Риммы Катаевой (2017)
Верхоломова Е. В. - Концепция времени и пространства в книгах стихов О. Мандельштама "Камень" и "Tristia" (2017)
Говорова А. - Гумилёв и Одоевцева в Петербурге (по маршрутам из книги И. Одоевцевой "На берегах Невы”), Сергеева М. (2017)
Головченко И. Ф. - От романтизма и символизма к акмеизму: эволюция героя-путешественника в поэзии Н. С. Гумилёва (2017)
Жлудова А. В. - Гумилёвы и Рерихи: генезис идей в пространстве эпохи (2017)
Казарин В. П. - "…Ровно десять лет ходила / под наганом" (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин), Новикова М. А. (2017)
Крылова Н. А. - Издательская судьба стихотворения Николая Гумилева "Я конквистадор в панцире железном…" (2017)
Куликова Е. Ю. - Абиссиния Николая Гумилева и Павла Булыгина (2017)
Никитская Е. И. - "Мик" Н. Гумилева как модернистская модификация эпической поэмы (2017)
Плотникова-Лисайчук А. А. - О традициях поэтов Серебряного века в раннем творчестве А. Н. Вертинского (2017)
Полушин В. Л. - Дорога к поэту (2017)
Раскина Е. Ю. - "Ордынский миф" в трагедии Л. Н. Гумилёва "Смерть князя Джамуги" (2017)
Раскина Е. Ю. - Тема рыцарства и образы рыцарей в творчестве Н. С. Гумилёва, Сорокина Е. Р. (2017)
Раскина Е. Ю. - "Саломея" Оскара Уайльда и поэзия Н. С. Гумилёва: интертекстуальные пересечения, Сушко Е. Л. (2017)
Раскина Е. Ю. - Н. С. Гумилёв – переводчик и популяризатор "Озерной школы" английской поэзии, Устиновская А. А. (2017)
Сорокина Е. Р. - Бодлер и Гумилёв: два взгляда на путешествие (2017)
Ян Минь - Китай в творчестве Н. С. Гумилёва (2017)
Title, contents (2018)
Doroshenko D. - Preparation of porous silica nanocomposites from montmorillonite using sol-gel approach, Pylypenko I., Kornilovych B., Subbota I. (2018)
Borodych P. - Substantiation of proposals on the use of insulating apparatus in the liquidation of emergencies with the release of hazardous chemicals, Deуneko N., Kovalev P., Streletc V., Shevchenko R. (2018)
Vasyutinska K. - Analysis of dynamics of man-made fires in conditions of urbanization in Ukraine, Barbashev S. (2018)
Benderska O. - Research of fatty acid composition of tomato seeds, Bessarab O., Shutyuk V. (2018)
Kublinskaya I. - Development of the technology of mushroom sauce with functional ingredients (2018)
Vasylchenko T. - Development of a complex bakery improver "Freshness SMS Super" to extend the freshness of wheat bread, Bilyk O., Kochubei-Lytvynenko O., Breus N., Bondarenko Yu. (2018)
Kalashnyk O. - Justification for use of two-component mixtures for cooking wheat bread, Barabolia O., Mikhailova O., Pisarenko S., Yudicheva O., Moroz S., Birta G., Tkachenko A., Kyrychenko O., Gnitiy N. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Мирошник М. А. - Методы автоматизации проектирования легкотестируемых компьютерных систем и устройств на основе цифровых автоматов, Клименко Л. А., Пахомов Ю. В. (2018)
Краснов О. О. - Активний тяговий перетворювач з широтно-імпульсною модуляцією для електровоза змінного струму з колекторними тяговими двигунами, Ягуп В. Г., Божко В. В. (2018)
Нерубацький В. П. - Розробка тривимірної моделі системи "рама візка - тягові електродвигуни" для електровоза ЧС4 за допомогою програмного продукту SolidWorks, Плахтій О. А., Гордієнко Д. А. (2018)
Гайденко О. С. - Експериментальні дослідження комп’ютерно-орієнтованих методів мінімізації плати за спожиту електроенергію (2018)
Даренський О. М. - Математична модель колії, яка має інерційні характеристики, під дією швидкісного рухомого складу, Шраменко В. П., Тулей Ю. Л., Дудін О. А., Лейбук Я. С. (2018)
Коваленко О. В. - Методи та засоби управління безпекою додатків (2018)
Бутько Т. В. - Технологія інтелектуального управління сортувальною станцією на основі багатоцільової оптимізації з використанням генетичних алгоритмів, Прохоров В. М., Чехунов Д. М. (2018)
Лазарєв О. В. - Підвищення безпеки руху поїздів та якості технічного обслуговування пристроїв автоматики за рахунок удосконалення організації навчання студентів, Ушаков М. В., Лазарєва Н. М. (2018)
Симоненко Р. В. - Универсальность, надежность и эффективность. Универсальная адгезивная система "Futurabond U" (VOCO) (2018)
Коленко Ю. Г. - Применение высоконаполненного композита для жевательной группы зубов, Литвин Т. В. (2018)
Токар О. М. - Дослідження впливу деревного пилу в повітрі виробничого приміщення підприємства первинної деревообробної промисловості на стан стоматологічного здоров’я працівників (2018)
Мазур І. П. - Поширеність пародонтопатогенної мікрофлори в пацієнтів із клапанною патологією серцево-судинної системи, Вітовський Р. М., Слободяник М. В. (2018)
Дімітрова А. Г. - Обґрунтування комплексного лікування в залежності від інтенсивності деструктивних процесів у тканинах пародонту (2018)
Борисенко А. В. - Стан тканин пародонту в жінок, які приймають оральні контрацептиви, Ватанха Т. В. (2018)
Мазур І. П. - Клініко-морфологічна оцінка перебігу генералізованого пародонтиту в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Янишевський К. А. (2018)
Угрин М. М. - Методика атравматичного видалення зубів за допомогою використання інструментів "Luxator Directa", Готь С. Р., Шубенко Т. Ю., Романко А. І. (2018)
Шпачинський О. С. - Вивчення архітектоніки кісткової тканини в ділянках субантральної аугментації з використанням ксеногенних кістковозаміщуючих матеріалів, Скібіцький В. С., Копчак А. В. (2018)
Барило О. С. - Вплив озону на процеси загоювання рани після видалення зуба, Канішина Т. М. (2018)
Ідашкіна Н. Г. - Шляхи покращення гігієнічних умов для хворих з переломами нижньої щелепи, Аліакбар Маджді (2018)
Lutskaya I. - Analysis of using the method of immediate dental implantation, Pohodenko-Chudakova I., Shevela T., Zinovenko O. (2018)
Савранский Ф. З. - Особенности проведения непосредственной имплантации и немедленной нагрузки при применении имплантационной системы "Humana Dental", Симахов Р. В., Гришин П. О., Хайкин М. Б., Кушнир Е. Н., Козлов А. В. (2018)
Біда В. І. - Аналіз розподілу жувального навантаження за допомогою методу скінченних елементів незашинованих зубів фронтальної ділянки нижньої щелепи та зубів, зашинованих універсальною розбірною пародонтологічною шиною, Гурин П. О., В'юн Г. І. (2018)
Hermanchuk S. - Indicators of dental diseases, characteristics of clinical picture and methods of orthopaedic treatment of periodontal diseases in patients with diabetes mellitus (literature review) (2018)
Макєєв В. Ф. - Вплив циклічного навантаження силою жувального тиску і вищою на поверхню металокерамічних і прескерамічних ендокоронок, Скальський В. Р., Павличко Р. Р. (2018)
Ищенко П. В. - Клиническое восстановление металлопластмассовых коронок как компонента шинирования зубов при генерализованном пародонтите в стадии стабилизации, Борисенко А. В., Вильчик А. А., Махнёва А. В. (2018)
Струк В. І. - Ортопедична реабілітація хворих з генералізованими формами патологічного стирання твердих тканин зубів, ускладнених дефектами зубних рядів із застосуванням дентальної імплантації (2018)
Кононова О. В. - Експериментальне обгрунтування застосування адреноблокаторів для лікування хворих на генералізований пародонтит (2018)
Кобись О. Ю. - Досвід роботи КЛПЗ "Міська клінічна стоматологічна поліклініка" м. Луцька в умовах реформування медичної галузі (2018)
Дрок В. О. - Кейс-метод в навчальному процесі лікарів-інтернів (2018)
Груздева А. А. - Современные технологии высшего образования в подготовке врачей-интернов-стоматологов (2018)
Михайлов В. М. - Функції Гріна плоскомеридіанних електричних та магнітних полів над плоскою граничною поверхнею (2018)
Васецький Ю. М. - Аналітичний та чисельний розрахунки квазістаціонарного тривимірного електромагнітного поля струмового контура поблизу електропровідного середовища, Кучерява І. М., Мазуренко І. Л., Дзюба К. К. (2018)
Глива В. А. - Тонкий електромагнітний екран композиційної структури, виконаний на основі магнітної рідини, Подольцев О. Д., Болібрух Б. В., Радіонов О. В. (2018)
Колиушко Д. Г. - Определение электрического потенциала, создаваемого заземляющим устройством в трехслойном грунте, Руденко С. С. (2018)
Suprunovska N. I. - Limitation of aperiodic transient duration in capacitors circuits of two-channel electrical discharge installations, Mykhailenko V. V., Peretyatko Yu. V. (2018)
Грінченко В. С. - Зниження магнітного поля трифазних ліній електропередачі гратчастим електромагнітним екраном (2018)
Shcherba M. A. - Numerical simulation of electromagnetic and thermal fields in induction channel furnaces with defects of lining (2018)
Boyko N. I. - Generator of high-voltage nanosecond pulses with repetition rate more than 2000 pulses per second for water purification by the discharges in gas bubbles, Makagon A. V. (2018)
Tytelmaier K. - Optimal coupling coefficient calculation for inductances in interleaved bidirectional DC-DC converters, Husev O., Veligorskyi O., Khomenko M., Maladyka D. (2018)
Zhuikov V. J. - Reactive power compensation approach with dynamic mode of load current, Verbytskyi I. V., Kyselova A. G. (2018)
Артеменко М. Ю. - Застосування активних фільтрів для зменшення втрат енергії трифазних систем електропостачання, Каплун В. В., Бобровник В. М., Поліщук С. Й. (2018)
Tereshchenko T. O. - Multilevel inverter topology and control signals definition based on orthogonal spectral transformations, Yamnenko Y. S., Kuzin D. V., Klepach L. E. (2018)
Мисак Т. В. - Особливості розривного керування перетворювачем частоти в однофазній неавтономній мережі живлення за умови неідеальності трансформатора, Михальський В. М. (2018)
Мартинов В. В. - Високовольтні багатофазні напівпровідникові перетворювачі зі зменшеним накопиченням енергії для газорозрядних установок, Щерба А. А. (2018)
Гуцалюк В. Я. - Послідовне з’єднання резонансних інверторів напруги високочастотних установок індукційного нагріву, Юрченко О. М., Зубков І. С., Пазенко В. П. (2018)
Мілих В. І. - Система автоматизованого формування розрахункових моделей електричних машин для програмного середовища FEMM (2018)
Мазуренко Л. І. - Математична модель і режими роботи асинхронних двигунів власних потреб теплових електричних станцій, Василів К. М., Джура О. В. (2018)
Болюх В. Ф. - Порівняльний аналіз конструктивних типів комбінованих лінійних імпульсних електромеханічних перетворювачів, Кочерга О. І., Щукін І. С. (2018)
Павловський В. В. - Аналіз зміни частоти ОЕС України за умов відключення енергоблока атомної електростанції, Стелюк А. О., Лук’яненко Л. М., Леньга О. В. (2018)
Фесюк О. В. - Використання системи Maneuver-New для розв’язання задач оптимального завантаження енергоблоків теплових електростанцій, Стецюк П. І., Буткевич О. Ф. (2018)
Авраменко В. М. - Декомпозиційний аналіз коливань потужності по мережі ОЕС України, Мартинюк О. В. (2018)
Пересада С. М. - Селективна компенсація вищих гармонік струму трифазної мережі, Ковбаса С. М., Зайченко Ю. М., Решетник В. С. (2018)
Жаркін А. Ф. - Моделювання режимів роботи гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів при забезпеченні електромагнітної сумісності в трифазних системах, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2018)
Коцар О. В. - Розвиток автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії в умовах лібералізації ринку електричної енергії України (2018)
Гориславець Ю. М. - Розрахункове дослідження системи електромагнітного перемішування рідкого металу в гарнісажному тиглі при електронно-променевій плавці, Ладохін С. В., Глухенький О. І., Лапшук Т. В., Бондар О. І., Дрозд Є. О. (2018)
Божко І. В. - Спосіб підвищення ефективності використання енергії в імпульсному бар’єрному розряді, Кондратенко І. П. (2018)
Толочко О. І. - Синтез та аналіз системи модального керування крановим механізмом поступального руху з врахуванням роботи підіймального механізму, Рижков О. М. (2018)
До 55-річчя члена-кореспондента НАН України Н.А. Шидловської (2018)
Title, contents (2018)
Bidyuk P. - Adaptive modelling for forecasting economic and financial risks under uncertainty conditions in terms of the economic crisis and social threats, Prosyankina-Zharova T., Terentiev O., Medvedieva M. (2018)
Petrenko A. - Designing security of personal data in distributed health care platform, Kyslyi R., Pysmennyi I. (2018)
Titomir L. - Investigation of backgrounds for the innovative development of the hospitality industry in various regions of Ukraine, Danylova O. (2018)
Stefanovych T. - Accounting of switching device errors for system with sliding redundancy based on dynamic fault tree, Shcherbovskykh S. (2018)
Radzinskaya Y. - Determination of investment accuracy and formation of information supply of geoecological monitoring of use of land, Korniiets A. (2018)
Dudnik A. - Investigation of laser rangefinders with sensor network interface (2018)
Riznyk V. - Research of 5-bit boolean functions minimization protocols by combinatorial method, Solomko M. (2018)
Adoniev Y. - Development of generalized technique for formation of characteristic functions and Balyuba-Naidysh coordinates in the composition method of geometrical modeling, Naidysh A., Vereschaga V. (2018)
Abstracts and References (2018)
Коренець Ю. М. - Оцінка технічного рівня і якості грилів з відкритою робочою зоною, Никифоров Р. П., Яковішена А. В. (2016)
Гніцевич В. А. - Розробка технології напівфабрикату для рибних січених виробів геродієтичного призначення, Слащева А. В., Любієва В. М. (2016)
Попова С. Ю. - Перспективи використання рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів, Коваленко О. А. (2016)
Слащева А. В. - Розробка технології термостійкої начинки на основі гарбуза і топінамбура, Попова С. Ю., Близнюк К. П. (2016)
Коренець Ю. М. - Визначення оптимальних параметрів процесу ІЧ-смаження овочевих напівфабрикатів за умов відкритого робочого простору, Заболотня К. А. (2016)
Никифоров Р. П. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей композицій яєчного білка з білково-вуглеводним напівфабрикатом, Горяйнова Ю. А., Глушко В. О. (2016)
Назаренко І. А. - Біологічна цінність молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин, Юдіна Т. І. (2016)
Лесишина Ю. О. - Структурно-групповой химический состав семян винограда Vitis vinifera "Лидия", произрастающего в Донецком регионе, Горяйнова Ю. А. (2016)
Сімакова О. О. - Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна (2016)
Юдіна Т. І. - Комплексна оцінка якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А. (2016)
Гніцевич В. А. - Дослідження показників якості десертів, Кравченко Н. В. (2016)
Симакова О. А. - Роль качества питьевой воды в производстве хлеба, Клименко А. В. (2016)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаютьсядо публікації в тематичному збірнику наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" (2016)
Зразок оформлення статті (2016)
Бандурко З. В. - Засоби евфонічного увиразнення в поезії літературного напряму "Нова діловитість" (2018)
Батринчук З. Р. - Експресивний потенціал синтаксичних виразних засобів, що засновані на редукції вихідної моделі в сучасному епістолярному дискурсі (2018)
Горченко О. А. - Концептуальний аналіз у дослідженні художнього тексту: напрями, методика, перспективи (2018)
Давиденко А. О. - Особливості використання та вплив морфемної структури словотвору в сучасній англійській мові (2018)
Євдокимова І. О. - Інтонаційні особливості мовлення аукціоніста (2018)
Жигало Н. М. - Вираження оцінки за допомогою художніх засобів у ранньохристиянській латиномовній прозі: епітет, метафора (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) (2018)
Заєць В. Г. - Аналіз словоформ із англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ, Томіліна Ю. М. (2018)
Івасишин М. Р. - Особливості організації текстового простору в мультимодальному візуально-графічному тексті (на матеріалі англомовного коміксу) (2018)
Кабірі М. Х. - Інформування як мовленнєва стратегія самопрезентації в англомовному дискурсі (2018)
Клочко С. О. - Англійська мова: продукт глобалізації чи self-made? (2018)
Kovbasko Yu. H. - Bivalence of temporal and spatial prepositions in present day english (2018)
Комар Л. В. - Особливості фонетичних структур частково асимільованих лексичних запозичень в аспекті британської вимовної норми (2018)
Лавренчук Я. Ю. - Акустичні параметри англійських голосних заднього ряду у спонтанному мовленні дикторів-британців, американців і канадійців (2018)
Лисенко Є. А. - Канадська англомовна казка: історія розвитку, наукові підходи та перспективи дослідження (2018)
Мамедова А. И. - Синтаксическое пространство в сказках Вильгельма Гауфа (2018)
Погонець В. В. - Інноваційні номінації терористичних угруповань та антитерористичних організацій в англійській мові (2018)
Khomyk A. Yu. - Sentence perspectіve. Actual dіvіsіon of sentence in the english language. Notions of theme and rheme (2018)
Тхор Н. М. - Структурно-семантичний аналіз концепту "death" (на матеріалі англійських пареміологічних одиниць), Чекалін В. В. (2018)
Шишко А. В. - Особливості функціонування абревіатур та скорочень у сучасному англомовному суспільно-політичному дискурсі: лінгвокультурологічний аспект, Луканська Г. А. (2018)
Щербак Г. В. - Функціонально-семантичні поля оцінності, емотивності, експресивності та відношення між ними (2018)
Янковець О. В. - Англійська прикордонна термінологія: лексико-семантичний аналіз та особливості вживання (2018)
Аксой М. - Особенности преподавания русского языка в Турции: истоки и перспективы (2018)
Булик-Верхола С. З. - Суспільно-правові аспекти розвитку та функціонування української мови, Верхола А. О. (2018)
Мехасюк С. Е. - Особливості комунікативого підходу на уроці української мови як іноземної (2018)
Мороз Т. Ю. - Синонімія форм вираження значень істоти та неістоти як вияв семантико-граматичної асиметрії (2018)
Оскирко О. П. - Назви жирів у говірках Східного Поділля (2018)
Сорока О. Б. - Родова адаптація іншомовних іменників у сучасній болгарській мові (90-ті роки ХХ – перші десятиліття ХХІ століття) (2018)
Чистяк Д. О. - Принципи лінгвокогнітивної інтерпретації міфологічної космології українських символістських текстів (2018)
Коломієць Ю. Ю. - Поняття ідеології: її сутність, зміст, форма (2018)
Пучков О. О. - Реформа нормативного забезпечення правопорядку у сфері національної безпеки: актуальні питання (2018)
Розум С. Ю. - Історико-правові засади формування нормативно-правової бази підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (2018)
Верлос Н. В. - Медіація в процесі вирішення (врегулювання) конституційних конфліктів (2018)
Дорохіна Ю. А. - Проблеми забезпечення права ВІЛ-інфікованих пацієнтів на медичну допомогу (2018)
Іляшко О. О. - Забезпечення територіальної цілісності і недоторканності України: національні і міжнародно-правові аспекти (2018)
Андрусів У. Б. - Новели міжнародної охорони організацій мовлення: досвід ВОІВ (2018)
Гуйван П. Д. - Про необхідні сутнісні елементи застосування інституту набувальної давності (2018)
Коваленко І. А. - Актуальні проблеми захисту й охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет в умовах глобалізації суспільства та сучасних технологій (2018)
Макаренко А. С. - Правовий статус суб’єктів інвестиційної діяльності (2018)
Мельник В. П. - Пенсії у солідарній системі пенсійного страхування у контексті новітньої реформи: теоретико-правовий аспект (2018)
Неселевська А. А. - Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців та напрями його імплементації в Україні (2018)
Бущан А. О. - Проблемні питання характеристики виконавчого провадження (2018)
Годяк А. І. - Організація діяльності управління ветеринарії та продовольства Королівства Данія: досвід для України (2018)
Крикун В. Б. - Теоретичні та практичні аспекти удосконалення правових актів, норми яких регламентують адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах (2018)
Сліденко А. В. - До проблеми визначення законних інтересів платників податків під час застосування заходів податкового примусу (2018)
Таранов А. Ю. - Про видатки бюджетів як публічно-правову категорію (2018)
Христофоров А. Б. - Щодо визначення адміністрування податків і зборів (2018)
Шемчук В. В. - Соціально-правова природа інформаційного суспільства (2018)
Алексєєв І. С. - Наглядова пробація: проблемні питання правового регулювання та правозастосування (2018)
Волошин О. В. - Превентивне планування заходів щодо компенсації можливих суспільно небезпечних наслідків терористичних актів (2018)
Амеліна А. С. - Форми використання спеціальних знань у процесі збирання доказів по податкових злочинах, Денищенко Д. С. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Казимирова І. А. - З історії формування української лінгвістичної термінології: "Буквар” Івана Федорова (1574) (2015)
Арискина О. Л. - Учение о морфемике и словообразовании в русском и чешском языкознании сквозь призму лингвистической терминологии: ориентационный и функциональный аспекты, Ушакова О. Г. (2015)
Мовчун Л. В. - Терміни на позначення видів рим за наявністю відхилень від звукової тотожності: історія і проблеми (2015)
Казак Н. А. - Діасемія як різновид багатозначності в лінгвістичній термінології (2015)
Чернобров Ю. А. - Історія терміна речення в українській мові (2015)
Васецька О. І. - Квазісинонімія в синтаксичній термінології: підмет, суб’єкт, актант, агенс, аргумент (2015)
Васильців О. С. - Структурні особливості трикомпонентних термінів соціолінгвістики в українській, англійській та польській мовах (2015)
Сікора Г. В. - Львівське мовлення в термінах та визначеннях (2015)
Крохмальна Г. І. - Особливості фіксації літературознавчих термінів у фаховому словнику (2015)
Романюк Ю. В. - Еквівалентність граматичних термінів у сучасному славістичному мовознавстві (дієслово) (2015)
Червонецький В. В. - Переклад текстів екологічної тематики з англійської мови на українську: лексико-семантичний аспект, Червонецька С. С. (2015)
Марега Ю. А. - Передумови формування української іхтіологічної лексики (2015)
Хирівська Г. П. - Епоніми в українській фармацевтичній термінології (2015)
Вус М. І. - Семантична модифікація українських біологічних термінів у процесі детермінологізації (2015)
Бурковська О. Б. - Стандартизація та кодифікація української термінології лісівництва (2015)
Нікуліна Н. В. - Поняття "термінологічна мегасистема” в сучасному термінознавстві (2015)
Нарушевич-Васильєва О. В. - Концептуальні засади розроблення пропозиційних моделей семантизації термінів харчової промисловості (2015)
Гошовська І. В. - Метафора в нафтогазовій термінології англійської та української мов (2015)
Задояна Л. М. - Лексико-семантична диференціація української термінології цукрового виробництва (2015)
Соломахін А. Ф. - Структура української астрономічної термінології другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Ментинська І. Б. - Синонімія в сучасній комп’ютерній термінології (2015)
Харчук Л. В. - Явища синонімії та варіантності в українській електроенергетичній терміносистемі (2015)
Богуш О. М. - Суфіксальний спосіб творення українських астрономічних термінів кінця ХІХ – першої третини ХХ cтоліть (2015)
Шматко І. В. - Особливості системної організації українських бджільницьких термінів за тематичними і лексико-семантичними групами (2015)
Левчук Л. О. - Термінологія олійножирової галузі харчової промисловості (2015)
Іваненко О. В. - Слов’янські міфосвіти (до етимології сакрального терміна псл. *rajь) (2015)
Науменко Л. М. - Історія загальних назв посуду в українській мові (2015)
Ковтун А. А. - Роль метафори у творенні української pелігійної лексики (2015)
Таран А. А. - Термінологічні джерела сучасної політичної метафори (2015)
Чорновол Г. В. - Функціональні особливості інтернаціональних термінів у системі економічної термінології (2015)
Василяйко І. Ю. - Антонімічні відношення в системі сучасної кінематографічної термінології (2015)
Фецко І. М. - Явище полісемії в сучасній українській терміносистемі музейництва (2015)
Поліщук Н. О. - Суспільно-політична лексика і термінологія у мові сучасної публіцистики (2015)
Відомості про авторів (2015)
Акімова А. О. - Ідейно-художні особливості китайської літературної драми "Сива дівчина"/白毛女 (1943–1945 рр.), Акімова А. О. (2018)
Бадзюк І. С. - Особливості юридичного дискурсу Європейського Союзу та інших англомовних держав (2018)
Вусик г. Л. - Навмисна дисфемізація в сучасному політичному дискурсі (на прикладі промов Олега Ляшка) (2018)
Глушаниця н. В. - Лінгвістичний аспект мовного компонента професійної підготовки майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2018)
Гонта І. А. - Екстралінгвістичні чинники в утворенні етнофобізмів в американському мовному субстандарті (2018)
Гусля Л. В. - Актуалізація міжконцептних зв'язків концепту monti/berge/гори в італійському, німецькому й українському мовному просторі (2018)
Зозуля І. Є. - Особливості викладання іноземним студентам української мови як другої іноземної, Стадній А. С., Мошноріз М. М. (2018)
Ільченко О. А. - Специфіка роботи гіда-перекладача, Богданова О. В., Ященко Е. О. (2018)
Космацька Н. В. - Мовні маркери політкоректності у французькому медіа тексті, Віщак Л. В. (2018)
Лапіна В. О. - Складники професійного мовлення у реалізації спілкування засобами іноземної мови у фаховому середовищі (2018)
Межуєва І. Ю. - Специфіка використання ділових ігор при навчанні іноземних мов для розвитку професійної компетенції студентів немовного вузу (2018)
Микуляк О. В. - Міжкультурна комунікація та міжкультурний дискурс у контексті лінгвістичних досліджень (2018)
Михайліченко Ю. В. - До питання про ментальний аспект формування міжкультурної комунікативної компетенції (2018)
Pererva K. M. - Language competences for effective teaching practice, Afanasieva L. V. (2018)
Пришляк М. В. - Стилістичні фігури як засоби логічного виділення та впорядкування тексту в ораторському дискурсі Стародавньої Греції (2018)
Sardak O. V. - Kommunikation bei der firma: markenlinguistische beschreibung (2018)
Селігей В. В. - Синтез культур сходу та заходу в романі Ю Ліхуа "Той берег" (2018)
Стефанова Н. О. - Наукова аргументація терміна "концептосфера" крізь призму термінологічних аналогів (2018)
Балабін В. В. - Об’єкт, предмет і завдання лінгвістичного забезпечення військ (2018)
Бережна О. О. - Структурні та семантичні особливості багатокомпонентних атрибутивних словосполучень в англомовних наукових текстах економічної тематики (2018)
Бондаренко О. М. - Функціонування економічних термінів в англійській мові та особливості їх перекладу українською мовою, Калашник А. А. (2018)
Вороніна К. В. - Провідна стратегія відтворення лексичного нонсенсу: одомашнення чи очуження? (2018)
Воронова З. Ю. - Взаємодія функціональних стилів під час перекладу наукових текстів англомовних змі (2018)
Зорницький А. В. - "Герменевтичне коло" як механізм інтерпретації оригіналу під час роботи над художнім перекладом (2018)
Козачук А. М. - Визначення релевантності методів стилеметричного вивчення ідіолекту перекладача (2018)
Король Т. Г. - Особливості перекладу порівнянь з англійської мови (на матеріалі роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея"), Денисенко В. С. (2018)
Мінцис Е. Є. - Лінгвостилістичні особливості перекладу художнього тексту (на матеріалі твору Люсі-Мод Монтгомері Anne of Green Gables та його україномовного варіанту), Колдра Л. А. (2018)
Павлик О. Б. - Актуальні проблеми перекладу текстів науково-технічного спрямування з німецької мови (2018)
Ребрій І. М. - Артланг як втілення образу фантастичного світу в оригіналі й перекладі (на матеріалі лапінської мови Р. Адамса) (2018)
Savchuk H. V. - The peculiarities of legal documents translation (notary certificates) (2018)
Семенко І. В. - Лексико-стилістичний аналіз номінативних аспектів образів молодих чоловіків в англомовній збірці віршів "TOPSY – TORVY WORLD" ("ENGLISH HUMOUR IN VERSE") та їх переклад з коментарями українською та російською мовами, Шалаєва А. В. (2018)
Федоров О. В. - Ритміко-метричні схеми Ф.Г. Лорки та проблематика їх відтворення українською та російською мовами (2018)
Shylinska I. F. - Developing the system of exercises for teaching translation skills to students of it-specialties (2018)
Бондаренко О. М. - Запозичення термінів під мови архітектури та їх асиміляція англійською мовою, Воленко К. В. (2018)
Бучіна К. В. - Концептополе німецькомовної фольклорної бувальщини (2018)
Ващинська Я. Б. - Підходи до трактування поняття "дейксис": загальна характеристика та специфіка (2018)
Герасимів Л. Я. - Тактика виправдання як кооперативна тактика в комунікативній ситуації звинувачення/виправдання, Гошилик В. Б. (2018)
Глущенко Г. Б. - Графосеміотичне кодування в романах Алі Сміт (2018)
Гнезділова Я. В. - Метакомунікація як інструмент деманіпуляції (2018)
Гончаров Г. В. - Досвід розвитку навичок роботи зі словником у курсантів немовних спеціальностей у процесі підготовки до складання іспиту IELTS (2018)
Михайліченко Ю. В. - Багатоликий "джентльмен": лінгвокультурний концепт між минулим і майбутнім (2018)
Пікалова А. О. - Специфіка тематичної організації англомовного дитячого поетичного дискурсу (2018)
Пожарицкая Е. А. - Лексико-синтаксические черты и свойства англоязычного готического романа в диахронии, Ежкова А. Г. (2018)
Федишин М. І. - Релігійний дискурс як об’єкт мовознавчих досліджень (2018)
Федорчук М. М. - Американський варіант англійської мови: історичний і соціолінгвістичний аспекти (на прикладі архаїзмів) (2018)
Шугаєв А. В. - Функціонування інференційних дискурсивних маркерів у медіадискурсі (2018)
Балабін В. В. - Досвід розроблення професійного стандарту військового перекладача (2018)
Висоцька Р. Р. - "Пані Боварі" – літературний шедевр епохи французького реалізму (2018)
Воробйова І. А. - Англійські фразеологізми з компонентом-зоонімом у творах Агати Кристі та їхні переклади українською мовою, Фрідріх А. В. (2018)
Головньова-Коппа О. О. - Лексичні засоби створення страху та збереження їх під час перекладу (на матеріалі творів Стівена Кінга), Любчик А. С. (2018)
Єлісєєва С. В. - Лонгрід як об’єкт сучасного перекладу (2018)
Кожемяченко Н. В. - Соціальна реклама як полікодовий текст: перекладацькі проблеми та рішення (2018)
Павловська Л. І. - Почесні професійні звання в Німеччині. Перекладацький і виховний аспекти (на прикладі звань "meister" та "oberingenieur") (2018)
Полякова О. В. - Росіянізми в кіноперекладі англомовних анімаційних фільмів українською (2018)
Сереброва Л. М. - Роль німецької мови в популяризації творчості Т.Г. Шевченка (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2018)
Совпенко М. О. - Особливості перекладу сучасної англійської політкоректної лексики, Федоренко С. В. (2018)
Сухий О. О. - Особливості антонімії в англійській та українській інвестиційній термінології (на прикладі "прямих інвестицій") (2018)
Школяр Л. В. - Урахування лінгвопрагматичних аспектів при перекладі текстів рекламного дискурсу (на матеріалі французької соціальної реклами) (2018)
Гуменюк З. В. - Виховні аспекти вивчення історії Померанії в лінгвокраїнознавстві Німеччини (2018)
Дабагян І. М. - Синтез науки, літератури, мистецтва в міжнародному контексті (на прикладі видань, присвячених Т.Г. Шевченкові), Павловська Л. І. (2018)
Джура М. З. - Мовний аналіз байки з "Паньчатантри" "Воскресителі Лева" з огляду на навчання санскриту українських студентів (2018)
Заєць В. Г. - Динаміка вживання іншомовних морфем у лексиконі текстів періодики, Томіліна Ю. М. (2018)
Ковальчук О. П. - Лексико-семантичні групи епонімів в англійській та українській мовах: зіставний аналіз (2018)
Курочка С. О. - Порівняльна типологія імперативних речень із семантикою сумісної дії на матеріалі української й англійської мов (2018)
Москалюк Е. В. - Особенности политического дискурса как манипулятивного вида коммуникации (2018)
Рокун І. А. - Вербалізація емоційного стану особистості в дискурсі поколінь (на матеріалі сучасної англійської мови) (2018)
Романюха М. В. - Перекладацький аспект міжкультурної комунікації (2018)
Рубцова В. В. - Особливості міжкультурної комунікації в науковому середовищі, Саліонович Л. М. (2018)
Ставенко О. В. - Сюжет і композиція казки в ракурсі вивчення сучасної наукової парадигми лінгвістики (2018)
Хоровець В. Є. - До питання визначення критеріїв синтаксичної подільності прийменникових еквівалентів (на матеріалі прийменникових еквівалентів причини англійської та новогрецької мов) (2018)
Чернявська А. В. - Семантикa флороніма квітка в українській і англійській фразеології (2018)
Шепітько С. В. - Лінгвокультурний аналіз символів в анімалістичних прислів’ях української й англійської мов, Пилипшанова К. В. (2018)
Голоцукова Ю. О. - Роль історизмів у романі В. Малика "Таємний посол" (2018)
Кардашова Е. В. - Актуализация гендерных стереотипов в публицистическом дискурсе, Фильчук Т. Ф. (2018)
Piatnytskyi D. V. - Complexes of hydrogen peroxide and DNA phosphate group in quantum chemical calculations, Volkov S. N. (2018)
Pashynska V. A. - Study of intermolecular interactions of antiviral agent tilorone with RNA and nucleosides, Zholobak N. M., Kosevich M. V., Gomory A., Holubiev P. K., Marynin A. I. (2018)
Ващенко О. В. - Мембранотропное действие лауриновой кислоты, фенспирида и каолина в модельных липидных мембранах: роль липидного состава, Будянская Л. В., Касян Н. А., Лисецкий Л. Н. (2018)
Мустецов Н. П. - Адаптированный алгоритм работы имплантируемого дозатора инсулина, Лапта С. С. (2018)
Glibitskiy D. M. - Modeling of protein and salt redistribution during drying of a solution from a square cell (2018)
Нарожный С. В. - Получение альгинатных микросфер различного размера под влиянием электростатического поля методом электрораспыления, Коваленко И. Ф., Мангасаров Д. А., Щетинский М. И., Нардид О. А. (2018)
Пам’яті професора Юрія Павловича Благого (2018)
Калтигіна С. В. - Ядерна енергетика у контексті енергетичної політики Євросоюзу, Шанчук А. І., Єсипенко Ю. В., Печериця О. В. (2018)
Абдуллаев А. М. - Расчет флюенса нейтронов и тепловыделения в конструкционных элементах реактора ВВЭР­1000 методом Монте-­Карло, Солдатов С. А., Ганн В. В., Черницкий С. В. (2018)
Никулина Е. Н. - Математические модели для исследования переходных режимов ядерного реактора ВВЭР­1000 серии В­320, Северин В. П., Лукинова Д. А. (2018)
Foshch T. - Models and Methods for Automated Control of Power Change at WWER­1000 Power Unit, Maksimov M., Pelykh S., Maksimova O. (2018)
Крицький В. Б. - Аналіз методологічної бази з розрахункового обґрунтування міцності сталевих будівельних конструкцій енергоблоків АЕС, які експлуатуються, Шугайло О­й П., Матченко П. Т., Крицька Н. І., Матченко Т. І. (2018)
Носовський А. В. - Перевезення відпрацьованого ядерного палива: стан проблеми та аналіз сучасних підходів, Яценко М. В. (2018)
Герлига В. А. - Очистка водных растворов от солей и радионуклидов, Кравченко В. П., Притыка И. А., Ганем Х. (2018)
Романенко І. М. - Дослідження нового композитного матеріалу на основі надважких бетонів і базальтової фібри для радіаційного захисту від гамма­випромінювання, Голюк М. І., Носовський А. В., Гулік В. І. (2018)
Стельмах Д. А. - Аналіз фактичних витрат Чорнобильської АЕС за допомогою міжнародної структури витрат на зняття з експлуатації, Юдін С. С., Карпенко Ю. М., Одиниця В. М. (2018)
Ястребенецкий М. А. - К 25­летию Харьковского филиала ГНТЦ ЯРБ (2018)
Данильян О. Г. - Інформаційно-комунікативна природа суспільства: еволюція точок зору на проблему, Дзьобань О. П. (2018)
Manuilov E. M. - Legal communication as a factor of national state building, Kalynovsky Y. Y. (2018)
Лозовой В. О. - Бездуховність як один із факторів саморуйнації особистості, Понеділок А. І. (2018)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура суб’єктів віртуальних комунікацій (2018)
Максимов С. І. - Право як нормативна система: "гуманістичний" позитивізм Євгенія Булигіна (2018)
Панфілов О. Ю. - Військова освіта – головна стратегія формування особистості сучасного військового керівника, Петрова Л. О. (2018)
Коваленко І. І. - До питання про онтологічні засади правового життя: досвід феноменологічного осмислення, Кальницький Е. А. (2018)
Жданенко С. Б. - Моральні цінності суб’єкта діяльності в інформаційному суспільстві: трансформація й віртуалізація (2018)
Мелякова Ю. В. - Перформанс в методологии философии права (2018)
Трофименко В. А. - Проблеми взаємовідносин церкви і держави, Волчкова М. І. (2018)
Дятлова І. В. - Сучасні реалії ґендерної політики у Збройних Силах України (2018)
Городиська О. М. - Масова людина та проблема психагогіки в умовах поглиблення антропологічної кризи (2018)
Войтенко Д. О. - Чи можливе міжнародне право? (2018)
Михайловський Р. А. - Трансформації духовної сфери інформаційного суспільства: можливості й небезпеки (2018)
Наші автори (2018)
Іменний покажчик (2018)
Інформація для авторів (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Saienko N. - Cognitive development of students in foreign language acquisition (2017)
Hosseini H. - Integrating assessment and instruction: dynamic assessment and its criticisms examined, Ghonsooly B. (2017)
Lysak O. - Double and joint degree programs in Ukraine: realia and prospects (2017)
Bidenko L. - Implementing audio-lingual method to teaching Ukrainian as a foreign language at the initial stage, Bespalova G. (2017)
Dzykovych O. - Announcement-annotation texts: definition, correlation and synthesis, Langer S. J. (2017)
Aktas N. - The measurement of curiosity of teacher candidates: a study based on breadth and depth of interest, Ustun U. D. (2017)
Olkhovska A. - Testing efficiency of the methodology of teaching students majoring in philology to translate texts using cat-tools: a pilot study (2017)
Bondaruk Y. - The development of future efl teachers’ information competence in professional training (2017)
Turysheva O. - Lexeme mein-part-of-speech appurtenance in the modern German grammar in the framework of optimality theory (2017)
Fiialka S. - The use of modern teaching methods in editor education in Ukraine, Onkovych H., Baliun O. (2017)
Semenets-Orlova I. - Procedural aspects of educational changes: empirical findings at institutional level (2017)
Yushkevych V. - Semantic relations in topical sequences of English business discourse (2017)
Lutaieva T. - Moral and ethical education of youth in scientific and pedagogical heritage of Slobozhanshchina scholars (the second half of 19th – early 20th century) (2017)
Rodríguez Muñoz F. J. - Classroom communication skills: the need to fill a gap in the training of teachers of Spanish as a foreign language, Madrid Navarro V. M. (2017)
Vasianovych H. - The category of freedom in the written heritage of John Amos Comenius and Hryhoriy Skovoroda, Budnyk O. (2017)
Parashchuk V. - Questioning strategy as part of efl teacher knowledge and expertise (2017)
Safdari S. - The development of motivation research in educational psychology: the transition from early theories to self-related approaches, Maftoon P. (2017)
Neborsina N. - Consonantal organization in English poetic discourse: topological perspective (2017)
Movchan D. - Communicative-mediatory function of secondary textreviews, Chulanova G., Kobyakova I. (2017)
Taranenko L. - Correlation of the English fairy tale’s plot structure and its prosodic organisation (2017)
Stavytska I. - The formation of foreign language competence of engineering students by means of multimedia (2017)
Krylova-Grek Y. - Psycholinguistic peculiarities for application of the symbol-words in the political communication (2017)
Shepitko S. - Modern Greek Orthodox Sermon: linguistic features, Smyrnova M. (2017)
Tkachova N. - Didactic game as the advanced method of forming communicative competence of future specialists in documentation and information services, Tur O. (2017)
Kovalchuk O. - Using blogs in teaching English to philology students, Krasnokutska I. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Maiier N. - The methodological training of future university teachers to implement intercultural foreign language education: the competency-based approach (2017)
Karpova O. - The implementation of the multimedia approach to teaching business English (2017)
Hojjati S. A. - An inquiry into Iranian engineering students’ life experiences of educational progress ofev luation, Yarmohammadian M. H., Keshtiaray N. (2017)
Foka M. - Training of an implied reader as a goal for literary education at tertiary level (2017)
Čiefová M. - Teaching foreign languages at the University of Economics in Bratislava in connection to the needs of the labour market, Seresová K. (2017)
Mukan N. - The development of bilingual education in Canada, Shyika J., Shyika O. (2017)
Kyrykylytsia V. - Effective foreign language training through educational technology with the use of dictionaries (2017)
Sharif M. - Teaching pragmatics in the EFL classroom: challenges, lacunas, and suggestions, Yarmohammadi L., Sadighi F., Bagheri M. S. (2017)
Nikolaeva S. - Intercultural foreign language education in Ukraine in the context of the secondary school reform (2017)
Sopylyuk N. - Training translators: from general requirements to particular approaches (2017)
Khalymon I. - Readiness for learner autonomy of prospective teachers minoring in English, Shevchenko S. (2017)
Chugai O. - Methods that work: best practices of adult educators in the USA, Terenko O., Ogienko O. (2017)
Kravchuk O. - Anti-corruption education at technical university (2017)
Azhar M. - Study of the impact of training of novice teachers in the context of transformative learning in Punjab, Pakistan, Munir Kayani M. (2017)
Kolosova H. - Theonyms in the horror story of howard phillips lovecraft "Imprisoned with the pharaohs” (2017)
Oleniak M. - On the quality of C in Certain old English words (2017)
Myroniuk T. - Evaluative responses in modern English fiction (2017)
Rebrii O. - Systemic approach to translation: experimental research (2017)
Tsurkan M. - Commonly used and territorially marked vocabulary as a means of stylising the colloquiality in the novel "Inauguration” of Myroslav Lazaryk (2017)
Karanevych M. - Linguocultural features of British tales (2017)
Ananko T. - The category of evaluation in political discourse (2017)
Demenchuk O. - Towards a typology of semantic derivation models: a case of mental engrossment vocabulary in English and Polish (2017)
Ковбасенко Ю. П. - Аналіз критичності розплаву під час важких аварій у корпусі реактора, Білодід Є. І. (2018)
Ефимов А. В. - Автоматизированная система поддержки принятия решений эксплуатационным персоналом энергоблоков АЭС по критерию технико­экономической эффективности с учетом показателей надежности, Кухтин Д. И., Потанина Т. В., Гаркуша Т. А., Каверцев В. Л. (2018)
Абдуллаев А. М. - Инженерный запас в расчётах энерговыделения в активной зоне ВВЭР 1000, Жуков А. И., Марёхин С. В., Рябчиков С. Д. (2018)
Ревка В. Н. - Разброс данных по сдвигу критической температуры хрупкости для материалов корпусов реакторов ВВЭР (2018)
Альохіна С. В. - Прогнозування температур у контейнері з відпрацьованим ядерним паливом, Дибач О. М., Костіков А. О., Дімітрієва Д. О. (2018)
Скітер І. С. - Розробка алгоритму вибору матричного матеріалу для іммобілізації трансуранових елементів на основі модифікованого методу аналізу ієрархій, Вторнікова Є. Є. (2018)
Балакин В. Ф. - Перспективная технология рециклинга радиоактивно загрязненного металла на основе его плавления, Машинистов В. Е., Коверя А. С. (2018)
Хомутинин Ю. В. - Картографирование пятен радиоактивного загрязнения, Глуховский О. С., Процак В. П., Кашпаров В. А., Левчук С. Е., Павлюченко В. В. (2018)
Кузмяк І. Я. - Оцінка стану фізичного захисту ядерних установок як базис постійного підтримання режиму ядерної захищеності, Вагін Г. М., Кравцов В. І. (2018)
Петрова Ж. О. - Комплексоутворюючі властивості функціональних порошків, Снєжкін Ю. Ф. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Porrini D. - Regulating Big Data effects in the European insurance market (2017)
Che X. - Decomposing diversification effect: evidence from the U.S. property-liability insurance industry, Liebenberg A. P., Liebenberg I. A., Powell L. S. (2017)
Mualem E. - Joining insured groups: how to split the emerging profit, Zaks A. (2017)
Shkolnyk I. - Estimation of the capacity of the Ukrainian stock market's risk insurance sector, Bondarenko E., Balev V. (2017)
Arkhipov A. - Establishment and development of insurance supervision in Russia and Ukraine: retrospective review, Trynchuk V. (2017)
Kalife A. - Managing investment and liquidity risks for derivatives within a market impact perspective (2017)
Bala О. - Modelling height growth of common oak stands in Ukrainian Polissya, Lakyda І. (2017)
Бала О. П. - Сучасний стан та продуктивність модальних букових деревостанів України (2017)
Биченко В. Б. - Методи обробки дослідних даних для моделювання твірної стовбурів дуба звичайного (2017)
Гірс О. А. - Динаміка товарної структури високостовбурних дубових деревостанів порослевого походження експлуатаційних лісів України, Пастернак В. П., Слиш О. А. (2017)
Гоцик О. С. - Динаміка продуктивності насаджень Поліського Природного Заповідника (2017)
Дубровець Б. В. - Моделі конверсійних коефіцієнтів компонентів фітомаси деревостанів НПП "Голосіївський", Лакида П. І. (2017)
Лахович Ю. Г. - Узагальнена оцінка біотичної продуктивності лісів Національного Природного Парку "Черемоський" (2017)
Миронюк В. В. - Підбір незалежних змінних для класифікації лісового покриву за сезонними мозаїками (2017)
Шевчук О. В. - Енергетичний потенціал деревної біомаси у лісах Київської області (2017)
Берегута Є. І. - Аналіз екологічної структури дендроекзосозофлор ботанічних садів Еквадору та Степу України (2017)
Григоренко А. В. - Вікові дерева Краснокутського парку (Харківська обл.): стан, проблеми збереження та відновлення, Клименко Ю. О. (2017)
Підховна С. М. - Вікові дерева Більче-Золотецького парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, Гринюк Ю. Г., Тиманська О. Б. (2017)
Чипиляк Т. Ф. - Оцінка життєвого стану деревних рослин у насадженнях обмеженого користування м. Кривий Ріг, Лещенюк О. М. (2017)
Кусік В. М. - Динаміка чисельності травневого хруща (Melolontha melolontha L.) залежно від pH ґрунту (2017)
Явний М. І. - Аналіз популяційних показників заболонників у осередках Graphium ulmi, Пузріна Н. В. (2017)
Кімейчук І. В. - Оцінка екологічної безпеки лісівничих заходів на об’єктах лісокультурної спадщини (2017)
Мележик Л. П. - Ріст культиварів роду Salix L. у вологих трофотопах Правобережного Лісостепу України, Маурер В. М. (2017)
Філоненко В. В. - Загальна характеристика горіха чорного (Juglans nigra L.), який зростає у Правобережному Лісостепу України (2017)
Горєлов О. М. - Деревна й чагарникова рослинність Дніпрянських схилів Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Чорномаз Н. М. (2017)
Гатальська Н. В. - Композиційне та ідеологічне значення об’єктів культурної спадщини в парковому середовищі (2017)
Зібцева О. В. - Щодо екозбалансованості території малого міста Вишгорода (2017)
Новицький С. В. - Водопоглинаюча здатність сухостійної деревини сосни, Марченко Н. В., Зав’ялов Д. Л. (2017)
Пінчевська О. О. - Властивості термообробленої деревини, Ромасевич Ю. О., Горбачова О. Ю., Середа І. А. (2017)
Пінчевська О. О. - Тепломасообмінні процеси під час інфрачервоного прогрівання пакета шпону, Ромасевич Ю. О., Форос В. В. (2017)
Облап Р. В. - Дослідження меду на вміст пилку з генетично модифікованих рослин методом ПЛР у реальному часі, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2017)
До 100-річчя з дня народження декана факультету, доцента Георгія Володимировича Дубініна (2017)
До 95-річчя з дня народження декана факультету, доцента Василя Степановича Наконечного (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського