Соколов В. - Використання електронних експозицій у роботі музеїв історії бібліотек (2018)
Антонюк Т. - Українська революція 1917–1921 років у спогадах представників політичної еміграції (2018)
Онищенко О. - Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018) 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. I. Вернадського у 1993–2010 рр., Дубровіна Л. (2018)
Академіку Олексію Семеновичу Онищенку – 85 (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Mykhailyshyn H. - Innovation of Education and Educational Innovations in Conditions of Modern Higher Education Institution, Kondur O., Serman L. (2018)
Vasianovych H. - The Personality of a Teacher in the Good Doing of Academician Ivan Zyazyun (to the 80th Birthday Anniversary) (2018)
Budnyk O. - Theoretical Principles of Using Steam-Technologies in the Preparation of the Teacher of the New Ukrainian School (2018)
Skvortsova S. - Teacher’s Methodical Activity as a Source of Educational and Methodical Tasks (2018)
Blyznyuk T. - Formation of Teachers’ Digital Competence: Domestic Challenges and Foreign Experience (2018)
Świgost M. - The Proprieties of Stigma and the Situation of Human Life in Danger of Stigma (2018)
Smolinska O. - The Concept of Cultural and Educational Space in Pedagogical Discourse, Dzyubynska K. (2018)
Smoliuk S. - Features of Formation Developing Educational Environment in the Conditions of Standardization of Primary Education of Ukraine (2018)
Smoter K. - Understanding Diversity: Antidiscrimination Education and Intercultural Education (2018)
Matveieva N. - Inclusive Education in Schools: Organizational-Pedagogical Aspects of the Problem (2018)
Kluczkowski A. - Circular Economy as an Important Subject of Environmental Education in the Era of Energy Demand, Wyrostkiewicz M. (2018)
Voitovych A. - Professional Preparation of the Teacher for the New Ukrainian Elementary School (2018)
Aftyka L. - Christian Caritas in Christian Pedagogy (2018)
Mykhailyshyn H. - Features of Social and Educational Support of Young Parents and their Children, Budnyk O. (2018)
Zavatskyi V. - Subjective Population of Personality: Socio-Psychological Aspects, Zavatskyi Y., Spicka L. (2018)
Chervinska I. - Sustainable Development of the Mountain Territory of the Ukrainian Carpathians: Foreign Experience and Domestic Realities, Chervinskyi A. (2018)
Kachak T. - Contemporary Ukrainian Literature for Children and Youth in the Context of Multiculturalism as an Educational Practice, Blyznyuk T. (2018)
Khomyshyn O. - Educational Potential of Fedir (Theodore) Dudko’s Historical Prose (Based on the Story "Strybozha Granddaughter") in the Formation of Person’s Value Intentions (2018)
Wyrostkiewicz M. - Educating to Forgive as an Expression of Concern for Order in a Person's Natural Environment. Part 2: The Need for Forgiveness and its Effects (2018)
Oleksiienko N. - The Notion of Personal Moral Culture and its Impact on Ukrainian Language Formation (2018)
Stynska V. - The Activity of Social and Psychological Rehabilitation Centres for Families in Ivano-Frankivsk Region (Ukraine), Tytun O. (2018)
Bajak M. - Selected Determinants of Children’s Helpfulness at the Early School Age on the Basis of Selected Schools in Myslenice County (Poland) (2018)
Від Редакційної колегії (2017)
Буряк Л. І. - Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький (2017)
Гирич І. Б. - Творчість націолога Ольгерда Бочковського та справа видання його спадщини (2017)
Генералюк Л. С. - Витоки трагедій 1917 – 1922 років: погляд Максиміліана Волошина (2017)
Петрикова В. Т. - Методологія історії української бібліографії М. І. Ясинського (2017)
Міщук С. М. - Студії Петра Абрамовича (1881 – 1944) з історії Української революції 1917 – 1921 рр. на Волині, Мацелюх К. C. (2017)
Стамбол І. І. - Вплив Української революції 1917 – 1921 рр. на долі її натхненників (на прикладі учасників "Братерства Тарасівців") (2017)
Левченко В. В. - Українська революція 1917 – 1921 років — історичний рубіж у долях вчених-істориків Одеси (2017)
Музичко О. Є. - Актуалізація біографій героїв української минувшини за доби Української революції 1917 – 1921 рр. на півдні України (2017)
Іваницька С. Г. - Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах "Книгаря" (1917 – 1920 рр.): історико-біографічні аспекти (2017)
Марченко А. М. - Микола Садовський та його театр у період революційних подій 1917 – 1919 років у Києві (2017)
Коник О. О. - Депутат Конгресу трудового народу Микола Жерліцин та слідство в його справі. 1921 – 1922 рр. (2017)
Демуз І. О. - Участь Петра Стебницького у подіях Української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Кудлай О. Б. - Сторінки біографії військового міністра доби Української Центральної Ради Олександра Жуковського (2017)
Дзира О. І. - Післяреволюційна політична імміграція українців до Канади: історико-біографічний вимір (2017)
Любовець Н. І. - Мемуарій Української революції (1917 – 1921 рр.): автори та жанри (2017)
Вернік Ю. В. - Наукові осередки України початку ХХ ст. як передумова віртуальних наукових спільнот (2017)
Демченко Т. П. - Уродженці Чернігівщини — діячі Української революції доби Центральної Ради у сучасній біографіці, Каганова І. Я. (2017)
Левичев И. В. - Мемориальная библиотека Максимилиана Волошина — национальная гордость Украины (2017)
Буряк Л. І. - Казус біографії як поштовх до нових досліджень (роздуми з приводу творчої зустрічі з Петром Кралюком в Інституті біографічних досліджень) (2017)
Смілянець С. І. - Інформаційні ресурси Національної історичної бібліотеки України – джерельна база біографічних досліджень про діячів Української революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Котлярова Т. В. - Українська революція (1917 – 1921 роки): історико-біографічний вимір. Тринадцяті Біографічні читання (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
До уваги авторів (2017)
Ананченко К. В. - Вдосконалення координаційних здібностей юних дзюдоїстів, Бойченко Н. В., Панов П. П. (2017)
Ананченко К. В. - Застосування ігрових завдань в навчально-тренувальному процесі в групах початкової підготовки, Алексєєв А. Ф., Чуєв А. Ю. (2017)
Близневский А. А. - Управление спортивной мотивацией у юных дзюдоистов на предсоревновательном этапе підготовки, Кудрявцев М. Д. (2017)
Бойченко Н. В. - Показники змагальної діяльності борців, Бєлянінов Р. І. (2017)
Гатилов К. В. - Проблемы и перспективы развития единоборств в системе физического воспитания студентов, Кудрявцев М. Д., Галимов Г. Я. (2017)
Голоха В. Л. - Методика навчання техніці захватів в дзюдо на етапі початкової підготовки (2017)
Ермаков С. С. - Ловкость как основа формирования техники борьбы, Тропин Ю. Н, Павлив А. Н. (2017)
Камаев О. И. - Специальная выносливость как неотъемлемая часть подготовки борцов, Тропин Ю. Н., Костюков Я. Э. (2017)
Кудрявцев М. Д. - Особенности организации и осуществления спортивно ориентированного физического воспитания в высших учебных заведениях на основе единоборств, Михалева Е. А., Галимов Г. Я. (2017)
Кузьмин В. А. - Особенности выявления спортивной одарённости и проведения отбора в современной системе спортивной подготовки боксёров, Кудрявцев М. Д., Стрельников В. А., Гаськов А. В. (2017)
Мирошниченко Є. С. - Характеристика часових інтервалів техніко-тактичних з`єднаннях таеквондистів-юніорів, Романенко В. В. (2017)
Пашков И. Н. - Основы построения модельных характеристик в тхеквондо (2017)
Пашков І. М. - Психоемоційна підготовка тхеквондистів (2017)
Романенко В. В. - Характеристика индивидуальных показателей частоты сердечных сокращений таэквондистов-юниоров при выполнений специальных тренировочных нагрузок (2017)
Романенко В. В. - Взаимосвязь показателей сенсомоторных реакций и специфических восприятий с уровнем освоения техники у таэквондистов-юниоров (2017)
Тропин Ю. Н. - Технико-тактическое мастерство борца, Бойченко Н. В. (2017)
Тропін Ю. М. - Фізична підготовка борців, Панов П. П., Бєлобаба С. Б. (2017)
Шацких В. В. - Соревновательная деятельность в борьбе, Тропин Ю. Н., Фазилов Р. К. (2017)
Алексєєв А. Ф. - Особливості розвитку силових можливостей єдиноборців в групах базової підготовки, Кулик Р. Л., Красильников В. В. (2017)
Ананченко К. В. - Характеристики дзюдоистов высокого класса прошлых лет, Алексеев А. Ф., Трынев Н. А., Каланіна Е. М. (2017)
Ананченко К. В. - Оптимізація управління федерацією у боксі, Марчук С. О., Бойченко Н. В. (2017)
Белобаба С. Б. - Моделирование технико-тактического мастерства в спортивной борьбе, Тропин Ю. Н., Панов П. П. (2017)
Бойченко Н. В. - Оздоровчий вплив засобів східних єдиноборств на організм студенток ВНЗ (2017)
Гаськов А. В. - Организационно-управленческие аспекты планирования тренировки боксёров, Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А. (2017)
Гаськов А. В. - Основы педагогической технологии тренировочно-соревновательной деятельности боксеров, Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А. (2017)
Голоха В. Л. - Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів (2017)
Пашков І. М. - Структура техніко-тактичних дій в східних одноборствах (2017)
Рибалко А. C. - Навчання елементам базової техніки юних каратистів із використанням комплексу спеціальних вправ, Романенко В. В. (2017)
Романенко В. В - Оценка уровня специальной выносливости и функциональных возможностей квалифицированных тхэквондистов, Голоха В. Л. (2017)
Романенко В. В. - Биомеханический анализ техники в єдиноборствах, Веретельникова Н. А. (2017)
Тропин Ю. Н. - Содержание различных сторон подготовки борцов, Бойченко Н. В. (2017)
Шацких В. В. - Спортивная подготовка борцов на различных этапах эволюции правил соревнований, Тропин Ю. Н. (2017)
Васильчак С. В. - Непряме оподаткування в країнах ЄС: особливості розвитку та можливості застосування в Україні, Жидяк О. Р., Гринів Ю. О. (2017)
Коваль О. В. - Моделювання обсягів податкових надходжень від суб’єктів індустрії програмної продукції (2017)
Лебеда Т. Б. - Реформування охорони здоров’я як ендогенний фактор економічного розвитку України (2017)
Попович О. В. - Аналіз фінансового стану діяльності ТОВ "Українські вертольоти" за період з 2014 по 2016 рік, Носовський А. А. (2017)
Предборський В. А. - Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку (2017)
Чубукова О. Ю. - Методологічні основи розбудови ринку інформаційних технологій (2017)
Шабранська Н. І. - Організаційні форми господарювання в контексті забезпечення інноваційного розвитку: оцінка тенденцій в Україні (2017)
Островська О. А. - Управління оборотними активами в умовах кризи, Ву Зієу Ніган (2017)
Левченко Ю. Г. - Управління фінансовим потенціалом підприємства, Гриценко А. О. (2017)
Блудова Т. В. - Моделювання пропозиції фріланс-заявок ІТ-підприємства, Галахов Є. М. (2017)
Гаврилко П. П. - Методика оцінки конкурентоспроможності суб’єктів готельного підприємництва, Колодійчук А. В. (2017)
Кубіцький Ю. С. - До проблеми розвитку соціального капіталу (2017)
Кудрицька Н. В. - Основні засади стратегії фінансування транспортної інфраструктури України (2017)
Мариніна С. В. - Вплив ефективності функціонування транспортної системи України та її транзитного потенціалу на економічний розвиток країни (2017)
Крижановський В. І. - Методологічно-прикладний інструментарій сполучення аналітичних інструментів TAQM з системою "управління за відхиленнями" будівельних проектів, Заліско С. А. (2017)
Марчук Т. С. - Сучасні операційні технології діагностування економічної рівноваги будівельних підприємств (2017)
Мельников О. В. - Функціональна модель виготовлення та поширення інформаційної продукції (2017)
Рижаков Д. А. - Модернізація розрахунково-аналітичного підґрунтя функціонально-економічної діагностики діяльності будівельних підприємств (2017)
Шевченко А. В. - Маркетинг територій – інструмент формування іміджу регіону, Рубан І. В. (2017)
Алексеев А. Ф. - Эффективные пути подготовки дзюдоистов высокой квалификации, Чертов И. И. (2016)
Ананченко К. В. - Проблеми, що стоять перед тренером дзюдоїстів-ветеранів при вдосконаленні та індивідуалізації їх спеціальної фізичної підготовленості, Перебійніс В. Б., Пакулін С. Л. (2016)
Бойченко Н. В. - Особливості фізичної підготовки спортсменок, що займаються дзюдо, Голубничій Р. В. (2016)
Галимский В. А. - Взаимосвязь общей и специальной физической подготовленности юных каратистов, Ровный А. С. (2016)
Драгунов Д. Н. - Совершенствование спортивного мастерства боксеров (2016)
Кіндзер Б. М. - Фізична підготовленість кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з "куміте", Бережанський В. О. (2016)
Клименченко В. Г. - Фехтмікс на заняттях з фізичного виховання у студентів педагогічних спеціальностей, Кривенцова І. В. (2016)
Кузьмин В. А. - Формирование положительной мотивации к спортивной деятельности и физкультурно-педагогической ориентированности у студентов занимающихся дзюдо, Кудрявцев М. Д., Близневский А. А. (2016)
Латенко С. Б. - Основные направления реабилитации и профилактики вывиха плеча у спортсменов-дзюдоистов, Пеценко Н. И. (2016)
Мунтян В. С. - Особенности специальной физической подготовки в единоборствах (2016)
Осипов А. Ю. - Oб уровне готовности молодых дзюдоистов Красноярского края к борьбе по новым правилам соревнований (2016)
Пашков І. М. - Особливості адаптації організму тхеквондистів до фізичних навантажень (2016)
Ровный А. С. - Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий единоборцев высокой квалификации, Романенко В. В. (2016)
Цеслицка М. - Правила соревнований, как определяющий фактор в методике подготовки борцов, Камаев О. И., Тропин Ю. Н. (2016)
Черненко В. А. - Контроль успеваемости студентов на занятиях по самозащите (2016)
Kasprzyszyn P. - Proporcje treningowych ćwiczeń przygotowania sportowców wysokiej klasy na międzynarodowych mistrzostwach Karate Kyokushin, Saienko V., Canlı M. (2016)
Галашко М. І. - Поліпшення результатів юних важкоатлетів у ривку штанги, Тагіров С. А., Тупахін Д. І. (2016)
Іванчикова С. М. - Профілактика аліментарного ожиріння студентської молоді засобами сучасних технологій фітнесу, Волкова І. В., Дудкіна Г. В. (2016)
Півень О. Б. - Особливості тренувального процесу важкоатлетів на етапі попередньо-базової підготовки з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки, Джим В. Ю. (2016)
Сасин М. П. - Новые подходы к формированию программы олимпийских игр и структуры тренерского корпуса (2016)
Арзютов Г. М. - Розвиток стійкості борців засобами "Вольової пластики", Гаврилюк В. О., Чертов І. І. (2016)
Білецький С. В. - Контроль ефективності тренувань єдиноборствами на підставі зміни значень пульсометрії, Пономарьов В. О. (2016)
Горбенко В. В. - Совершенствование специальной выносливости борцов вольного стиля (2016)
Горобей Н. П. - Единоборства как фактор самосохранительного поведения студентов, Кузьменко Н. Г., Харченко А. Н. (2016)
Ермаков С. С. - Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов, Тропин Ю. Н., Бойченко Н. В. (2016)
Ильницкая А. С. - Развитие координации для решения технико-тактических задач в фехтовании с использованием медитативных техник у студентов гуманитарных специальностей, Горбань И. Ю., Ильницкая Л. В., Клименченко В. Г. (2016)
Кирпенко В. Н. - Прикладной (армейский) рукопашный бой в Вооруженных Силах Украины, Безверхий А. В., Попов Ф. И., Авситидийский М. М. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Причинностные основы для занятий единоборствами студенческой молодѐжью, Кузьмин В. А., Толстопятов И. А. (2016)
Кузьмин В. А. - Проблемы и перспективы развития спортивных смешанных боевых единоборств в высших учебных заведениях, Гатилов К. В., Кудрявцев М. Д. (2016)
Майстренко Е. А. - Силовая подготовка студентов, занимающихся таеквон-до ИТФ при спортивно-ориентированном физическом воспитании, Лендьел М. И. (2016)
Маляренко А. Т. - Эффективность использования в схватках комбинационных технико-тактических действий квалифицированными дзюдоистами, Белянинов Р. И., Грицаев Р. А., Дригайло Д. Л., Воробьѐв А. В., Рыженкова Т. Д. (2016)
Пашков І. М. - Методичні особливості побудови тренувального процесу у юних спортсменів в кікбоксинг, Пєлєвіна О. С. (2016)
Петрюк О. В - Теоретичні основи викладання фехтування студентам першого року навчання, Іванов О. В., Махонін І. М. (2016)
Ручка Є. В. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовки юних борців вільного стилю: проблеми і перспективи (2016)
Ступець І. О. - Підвищення показників швидкісно-силових якостей у юних спортсменів виду "шинкіокушин" карате (2016)
Толчєва Г. В. - Фізична реабілітація єдиноборців засобами хатха-йоги (2016)
Montoya D. - Korzystanie z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania w procesie treningu z fighterami sztuk walki, Boakye L., Saienko V. (2016)
Бойченко Н. В. - Розробка дистанційного курсу "Спортивна метрологія" для організації індивідуальної роботи студентів спеціалізації "Фізичне виховання та спорт", Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2016)
Єзан В. Г. - Мотивація в спортивній діяльності (2016)
Лутовинов Ю. А. - Соотношение средств общей и специальной подготовки в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, Мартын В. Д., Лысенко В. Н., Олешко В. Г. (2016)
Тихорський О. А. - Особливості планування тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі, Дорофєєва Т. І. (2016)
Доценко В. О. - Стосунки Бунду та сіоністських партій в 1917 – на початку 1920-х рр. (2018)
Каганов Ю. О. - "Різномислення" студентів Харківського університету в 1967–1969 рр. (2018)
Кожухаренко Л. В. - Проблеми та перспективи молодіжного волонтерського руху в Україні на сучасному етапі (2018)
Костюк Д. С. - Вплив "Помаранчевої революції" на розвиток громадянського суспільства в Україні (2004–2013 рр.) (2018)
Куліков В. О. - Процеси соціальної конвергенції і фрагментації населення заводських і шахтарських поселень Донбасу протягом останньої третини ХІХ – поч. ХХ ст. (2018)
Стеценко В. І. - Цензура в українських губерніях Російської імперії в період "столипінської модернізації" (2018)
Токаленко П. О. - Дух свободи. Вплив революційних подій 1905-1907 років на формування внутрішньої атмосфери страху в суспільстві на півдні України (2018)
Трубчанінов С. В. - Початок наукового дослідження історичної географії півдня України (2-га третина XIX століття) (2018)
Ганський В. О. - Туристичні формальності міжвоєнного періоду (на прикладі Польщі 1920-1930-х років) (2018)
Данилюк І. В. - Проблема дипломатичної співпраці у вченні Папи Бенедикта XVI (2018)
Ціватий В. Г. - У витоків формування зовнішньої політики й моделей французької, італійської та іспанської дипломатії (середземноморської дипломатії) доби раннього Нового часу (ХVІ–ХVІІІ століття): проблеми інституціонального розвитку (2018)
Федоренко Є. В. - Рівень освіти української міграційної групи в Чеській Республіці у 2001–2016 роках (2018)
Коркач С. О. - Переяславська шевченкіана: аспекти наукової розробки (2018)
Кригіна О. В. - Інформаційний потенціал метричних книг як історичних джерел (2018)
Кухарєва Н. М. - Матеріали та документи родини Козачковських із фондового зібрання національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2018)
Ткаченко І. В. - Видавнича діяльність М. С. Грушевського в Києві (1907–1914) на сторінках газети "Діло" (2018)
Чеканов В. Ю. - Суб’єктивізм у сприйнятті простору й часу в історіографії (2018)
Коцур Р. В. - Педагогічна діяльність професора В. Ф. Ніколаєва (1889–1974) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Салманов А. Г. - План дій України з антимікробної резистентності (2017)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coli в хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрового дослідження (2011 — 2015 рр.) (2017)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa в хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрового дослідження (2011 — 2015 рр.), Вернер О. М. (2017)
Tiseo G. - Carditis as unrecognized extra-pulmonary complication of Mycoplasma pneumoniae infection in adults: a case report, Russo A., Falcone M. (2017)
Салманов А. Г. - Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Acinetobacter spp. в хирургических стационарах Украины: результаты многоцентрового исследования (2009 — 2015 гг.) (2017)
Руденко А. В. - Предиктори розвитку резистентності клінічних ізолятів грибів роду Сandida (С. Albicans), Заліток С. А., Костюк Б. А. (2017)
Литус А. И. - Микробиота кожи и возможности ее коррекции пре- и пробиотикамипри лечении хронических дерматозов, Мартынюк Т. Н., Бардова Е. А. (2017)
Ващук В. В. - До питання класифікації хірургічної інфекції шкіри і м’яких тканин та інфекції діабетичної стопи. Що нового?, Андрющенко В. П., Хомченко Т. В., Кирик Т. П. (2017)
Ушкалов В. О. - Агроекологічні аспекти контролю за поширенням антибіотикорезистентності мікроорганізмів, Данчук В. В., Волощук Н. М. (2017)
Титул, зміст (2018)
Интервью с директором ПАО "Харьковский Машиностроительный Завод "Свет Шахтера" А. Н. Ковальчуком (2018)
Квасницкий В. В. - Напряженное состояние сварных и паяных узлов из однородных материалов с мягкой прослойкой при осевой нагрузке, Квасницкий В. Ф., Dong Chunlin, Матвиенко М. В., Ермолаев Г. В. (2018)
Аношин В. А. - Влияние основных примесей на образование трещин при сварке медно-никелевых сплавов и наплавке монель-металла на сталь, Илюшенко В. М., Лукьянченко Е. П. (2018)
Кавуниченко А. В. - Особенности контактной стыковой сварки железнодорожных крестовин с рельсовыми окончаниями, Швец В. И., Антипин Е. В. (2018)
Вакуленко І. О. - Визначення параметрів режиму зварювання тертям з перемішуванням сплаву на основі алюмінію, Плітченко С. О. (2018)
Чепрасов Д. П. - Автоматическая сварка под флюсом пролетных строений мостов из высококачественных сталей 10ХСНДА и 15ХСНДА в монтажных условиях, Кузнецов Ю. А., Ледников Е. А. (2018)
Махлин Н. М. - Выбор технологии сварки при изготовлении и восстановительном ремонте спиралей подогревателей высокого давления энергоблоков АЭС, Водолазский В. Е., Попов В. Е., Коротынский А. Е., Лавров С. И. (2018)
Ворончук А. П. - Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на химический состав и твердость наплавленного металла, Жудра А. П., Петров А. В., Федосенко В. В. (2018)
Кусков Ю. М. - Использование нетоковедущих расходуемых заготовок при электрошлаковой наплавке в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г., Осечков П. П., Жданов В. А. (2018)
Календарь выставок и конференций в 2018 г. (2018)
Конкурс работ Малой академии наук Украины в области сварочного производства (2018)
Посещение ИЭС специалистами Ланьчжоуского технологического университета (КНР) (2018)
Методика оценки состояния металла сварного корпуса реактора ВВЭР-1000 (2018)
Сварка циркония и его сплавов (2018)
Разработано в ИЭС (2018)
Календарь апреля (2018)
Салманов А. Г. - Боротьба з резистентністю до антибіотиків на принципах концепції "Єдине здоров’я", Музика В. П. (2017)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрового дослідження (2011 — 2015), Усенко О. Ю. (2017)
Салманов А. Г. - Антимікробна резистентність провідних збудників інфекцій сечових шляхів у Києві (Україна), Руденко А. В. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Характеристики сучасного бактерійного чинника при гострому панкреатиті та їх клінічне значення для обґрунтування лікувальної тактики, Андрющенко Д. В., Магльований В. А., Андрющенко В. П. (2017)
Salmanov A. G. - Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Kyiv Surgical Hospital (Ukraine), Verner O. M. (2017)
Гаркавенко Т. А. - Антибиотикорезистентность возбудителей бактериальных инфекций животных в Украине, Ордынская Д. А., Семенчукова И. В. (2017)
Салманов А. Г. - Резистентність до антибіотиків та біоцидів (2017)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка цибулі-сіянки в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2018)
Заблодський М. М. - Інтенсифікація виробництва біогазу впливом електромагнітного поля та ультразвуку, Клендій П. Б., Клендій Г. Я., Дудар О. П. (2018)
Кутырёв А. И. - Разработка системы адаптации магнитных индукторов автоматизированного агрегата МИО, Хорт Д. О., Филиппов Р. А. (2018)
Лисенко В. П. - Інформаційне забезпечення оптимального керування вирощуванням ентомофагів, Чернова І. С. (2018)
Савченко В. В. - Вплив передпосівної обробки насіння гороху в магнітному полі на посівні якості, Синявський О. Ю., Бунько В. Я. (2018)
Коринчук Д. Н. - Неизотермический анализ компонентов композиционных топлив на основе торфа и биомассы (2018)
Драганов Б. Х. - Математическое моделирование нестационарной тепломассопередачи через вентилируемые наружные ограждения (2018)
Фиалко Н. М. - Эффективность комбинированных теплоутилизационных системкотельных установок (часть 1), Степанова А. И., Навродская Р. А. (2018)
Nesvidomin A. - Model of motion of a particle in a vertical plane in the function of its position parameter (2018)
Лобов В. Й. - Підвищення енергоефективності виготовлення залізорудних котунів на фабриках огрудкування, Лобова К. В. (2018)
Чміль А. І. - Оптимізація процесу анаеробного зброджування тваринницьких відходів (2018)
Радько І. П. - Методика та обладнання для проведення енергетичного аудиту, Наливайко В. А., Окушко О. В., Міщенко А. В., Антипов Є. О. (2018)
Рамш В. Ю. - Вибір критерію оптимізації подрібнювачів-змішувачів біогазових установок, Потапенко М. В., Шаршонь В. Л. (2018)
Драганов Б. Х. - Моделирование фазовых процессов в сорбционных термотрансформаторах, Козырский В. В. (2018)
Голодний І. М. - Експериментальні дослідження роботи осьового насоса в різних режимах (2018)
Василенков В. Є. - Методика вимірювання параметрів тиску та розрідження, Грабарчук А. Б. (2018)
Черненко І. І. - Епідеміологічні та клінічні аспекти наслідків черепно-мозкової травми, Чухно І. А. (2017)
Мельник Л. П. - Особливості саркоїдозу в Тернопільській області, Рудик В. Д., Романів Т. В., Мадич С. В., Грінченко Л. А., Пелехат Н. Б. (2017)
Ткачук І. М. - Хвороби системи кровообігу у військовослужбовців Збройних сил України: вплив на придатність до військової служби на сучасному етапі (2017)
Максів Х. Я. - Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби, Пірус І. В., Осінчук Р. Р., Габор Г. Г., Криницька І. Я., Марущак М. І. (2017)
Хміль М. С. - Прегравідарна підготовка пацієнток із синдромом полікістозних яєчників у програмах екстракорпорального запліднення (2017)
Возіанов С. О. - Оцінка показників латентного періоду бульбокавернозного рефлексу та електроміографії в діагностиці та лікуванні хворих із підвищеним тонусом нервово-м’язових структур сечового міхура та дистальних відділів товстої кишки за гіперкінетичним типом, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Дячук Д. Д. - Обґрунтування організації медико-соціологічного моніторингу ожиріння у дітей в багатопрофільному закладі охорони здоров’я, Заболотна І. Е. (2017)
Гандзюк В. А. - Стан нормативно-правового регулювання управління профілактикою неінфекційних захворювань (2017)
Слабий О. І. - Вартість медичної послуги при проведенні одноетапної та білатеральної черезшкірної нефролітотрипсії у відділенні урології, Боржієвський А. Ц., Гутор Т. Г. (2017)
Кравченко В. В. - Актуальність підготовки менеджерів для впровадження державно-приватного партнерства в охороні здоров’я (2017)
Петренко Н. В. - Можливості використання симуляційного навчання для підвищення якості практичної підготовки студентів при вивченні акушерства та гінекології, Марущак М. І., Криницька І. Я. (2017)
Саксонов С. Г. - Вивчення рівня знань і практичних навичок фахівців офтальмологічного профілю та їх освітні потреби (2017)
Ленчук Т. Л. - Психологічні особливості формування позитивного психологічного клімату в колективі студентів-медиків (2017)
Криницька І. Я. - Особливості професійної підготовки медичних сестер на сучасному етапі, Марущак М. І., Кліщ І. М. (2017)
Січкоріз О. Є. - Аналітичне дослідження міжнародного досвіду організації медичної післядипломної освіти (2017)
Хміль С. В. - Лейоміома матки і безпліддя (огляд літератури), Корда І. В., Дроздовська Ю. Б., Хміль М. С., Чудійович Н. Я. (2017)
Хміль С. В. - Антиоксидантна терапія у жінок із безпліддям на фоні генітального ендометріозу, Кулик І. І., Хміль А. С. (2017)
Хміль С. В. - Вік пацієнток як один із факторів ризику невдалих спроб у циклах екстракорпорального запліднення (аналітичний огляд літератури), Корда І. В., Микула Р. П., Хміль М. С. (2017)
Унковська В. В. - Дослідження властивостей карбамідоформальдегідного теплоізоляціоного матеріалу з використанням мінеральних наповнювачів, Римар Т. Е. (2018)
Терешкевич Л. Б. - Внутрішнє симетрування однофазних електроприймачів та вирівнювання їх групового графіка навантажень, Хоменко О. О., Бандура І. О. (2018)
Титар С. С. - Локальний теплообмін щільного шару сипкого матеріалу з циліндром за відсутності та наявності вібрації, Шраменко О. М. (2018)
Карвацький А. Я. - Вплив вмісту вологи в теплоізоляційному матеріалі на тепловий стан печі Кастнера, Лелека С. В., Педченко А. Ю., Лазарєв Т. В. (2018)
Черкашина В. В. - Розвиток повітряних ліній електропередачі з застосуванням волоконно-оптичних кабелів (2018)
Авраменко В. М. - Дослідження коливної статичної стійкості у перетині ОЕС України, Юнєєва Н. Т., Гурєєва Т. М., Кришталь А. О. (2018)
Антонов А. В. - Підвищення технічного ресурсу пар тертя струмознімання (2018)
Денисюк С. П. - Аналіз несиметричних режимів роботи в трифазних мережах з використанням обмінної потужності, Горенко Д. С., Соколовський П. В. (2018)
Бахор З. М. - Техніко-економічні аспекти впровадження електричних мереж напругою 20 кВ, Козовий А. Б., Лисяк Г. М., Яцейкo А. Я. (2018)
Журахівський А. В. - Підвищення надійності та ефективності грозозахисту повітряних ліній електропересилання шляхом зниження опорів заземлювальних пристроїв, Бінкевич Т. В. (2018)
Земський Д. Р. - Експериментальне дослідження якості електроенергії у споживачів, що живляться від лінії ДПР 27,5 кВ залізниць змінного струму (2018)
Кулик В. В. - Оцінювання балансової надійності відновлюваних джерел електроенергії у розподільних мережах з урахуванням типових графіків генерування та споживання, Кириченко В. Ф. (2018)
Пересада С. М. - Дискретний спостерігач гармонічного складу струму трифазної мережі, Зайченко Ю. М. (2018)
Розен В. П. - Режими, параметри та ефективність функціонування систем електропостачання підземних рудників, Пархоменко Р. О., Казембе К. Д. (2018)
Сівецький В. І. - Автоматизація процесу виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів, Халімовський О. М., Сокольський О. Л., Куриленко В. М., Богута О. С. (2018)
Грищук Т. В. - Підвищення шумостійкості автоматизованої системи розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В. (2018)
Романюк О. Н. - Використання модифікованої МІР-піраміди для підвищення продуктивності Parallax Mapping, Дудник О. О. (2018)
Азаров О. Д. - Спеціалізовані двотактні підсилювачі струму для перетворювачів аналогових сигналів, Обертюх М. Р. (2018)
Мокін В. Б. - Метод просторово-хронологічного оцінювання параметрів ареалів амброзії за даними одного посту європейської системи аеробіологічного моніторингу, Вуж Т. Є. (2018)
Білинський Й. Й. - Пасивні радіочастотні транспондери з моноімітансними логічними схемами, Стахов В. П. (2018)
Лукашевич О. А. - Досвід визначення поняття "історичне джерело" з позицій філософської герменевтики (2016)
Гребенюк О. І. - Джерельна база дослідження діяльності Ради народних міністрів Української народної республіки (2016)
Горпинченко І. В. - Організаційні засади єпархіального управління Російської православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія (2016)
Пасічник І. М. - Павло Скоропадський та Українська держава в уявленнях Ернеста фон Валя (2016)
Івангородський К. В. - Українська національна історіографія 1990-х рр. у сприйнятті сучасних українських істориків (2016)
Темченко А. І. - Кров у міфологічних віруваннях східних слов'ян (на матеріалі лікувальних замовлянь) (2016)
Драч О. О. - Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників (2016)
Василенко В. М. - Особливості корпоративних комунікацій професорів університету Св. Володимира в 1834 – 1884 роках (2016)
Терещенко О. М. - М. Грушевський та І. Нечуй-Левицький: до історії творчих взаємин (2016)
Ніколайчук Д. О. - Київські імперські чиновники: видавнича діяльність М. Грушевського (2016)
Фареній І. А. - Сільські пастирі початку ХХ ст.: досвід вирішення господарських проблем пастви для сучасних умов (2016)
Чубіна Т. Д. - Театр Потоцьких у Тульчині: формування театрального світогляду володарів, передумови створення та етапи творчого розвитку приватної магнатської сцени (2016)
Швець В. В. - Робота військово-історичної комісії з опису російсько-турецької війни 1877 – 1878 рр. за головування генерала М. О. Домонтовича: проблеми і результати (2016)
Синявська Л. І. - Діяльність металургійних підприємств Сходу і Півдня України у 1917 – 1918 рр. (2016)
Голубнича-Шленчак Ю. В. - Видавнича діяльність інтернованої армії УНР у таборах Польщі (1920 ─ 1924 рр.) (2016)
Боєчко В. Ф. - Повоєнний розвиток провідних галузей промисловості Польської республіки 1918 – 1923 рр. (2016)
Рубан М. - Інституційні процеси у середовищі Православної церкви на теренах Бахмутського краю 1920-х рр. (2016)
Саган Г. В. - Створення і діяльність Товариства української мови, літератури і культури Воєводини (Сербія) (2016)
Волков В. О. - Співпраця з українською діаспорою Росії як пріоритет зовнішньої політики незалежної України (2016)
Шамара С. - Обпалені вогнем Афгану. Біографічні нариси, відомості, довідки, спогади, листи, документи і матеріали / Упоряд. : С. І. Горошко, Л. І. Ільчук, О. І. Кукла, В. І. Червінський; наук. ред. Ю. П. Присяжнюк. – Жашків: Вид. С. І. Горошко, 2015. – 416 с. (2016)
Яремчук В. - Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця XVIII – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою: Монографія – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 480 с. (2016)
Масненко В. - Як Тернерова парадигма американської історії стала здобутком світової та української історіографії (Чорновол І. Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір / Наук. ред. Л. Зашкільняк. Український науковий інститут Гарвардського університету; Інститут критики; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – К.: Критика, 2015. – 376 с.) (2016)
Булкат М. С. - До питання про історичний поступ судочинства на теренах України (періоди Гетьманщини; входження українських земель до складу Російської імперії; радянський) (2018)
Мішегліна В. М. - Функції правових та державних символів (2018)
Демиденко В. О. - Функціональна характеристика територіальних громад: проблеми теорії і практики, Шевченко А. О. (2018)
Іляшко О. О. - Поняття і класифікація територій за їх правовим режимом (2018)
Швець Ю. Ю. - Основні елементи механізму реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я (2018)
Братковський О. В. - Технічно складний побутовий товар як об’єкт цивільних правовідносин (2018)
Гуйван П. Д. - Своєчасний розгляд справи як елемент права на справедливий суд (2018)
Романюк В. А. - Особливості застосування позовної давності та її вплив на суб’єктивне право особи (2018)
Семенкова Н. І. - Захист прав та економічних інтересів суб’єктів у процесі реалізації усних правочинів, Смєсова В. Л. (2018)
Дуліба Є. В. - Особливості реалізації податкової функції в діяльності органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством (2018)
Дяковський О. С. - Процесуальні особливості обігу інформації, що містить персональні дані (2018)
Мандзюк О. А. - Кваліфікаційні вимоги до компетенцій інформаційних аналітиків-правників (2018)
Настенко М. О. - Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання (2018)
Панова О. О. - Матеріально-фінансове забезпечення публічної безпеки в Україні (2018)
Бугера О. І. - Картографування кримінологічної інформації в мережі Інтернет (2018)
Михайленко В. В. - Реалізація верховенства права при провадженні слідчих (розшукових) дій (2018)
Бровко Н. І. - Категорія правосвідомості в поглядах філософів Античності: філософсько-правовий аналіз (2018)
Івченко Ю. В. - Приклад конституційного патріотизму в США та його перспективи в умовах українських державотворчих процесів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Головач Ю. - Двадцять років Журналу фізичних досліджень. Спроба журналометричного аналізу, Красницька М., Мриглод О., Ровенчак А. (2017)
Гнатенко Х. П. - Багаточастинкова система у сферично-симетричному просторі з канонічною некомутативністю координат, Ткачук В. М. (2017)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції й асиметрія поляризаційних характеристик дейтрона (2017)
Михайлик В. - Сцинтиляційні властивості і спектри рентґенолюмінесценції телуриду цинку за кріогенних температур, Галкін С., Рудко М., Гамерник Р., Грицак А., Капустяник В., Краус Г., Панасюк М., Рудик В. (2017)
Sharma A. K. - Acoustic studies of copper soap--urea complexes derived from groundnut and sesame oils, Saxena M., Sharma R. (2017)
Lysenkov E. A. - Influence of modification of carbon nanotubes on the microstructure and percolation behavior of the systems based on polyethylene glycol, Klepko V. V., Lysenkova I. P. (2017)
Сулименко О. Р. - Взаємна фазова синхронізація спінтронних магнітних наноосциляторів з урахуванням технологічного розкиду їх власних параметрів, Прокопенко О. В. (2017)
Таньшина А. - До 85-рiччя фундацiї кафедри теоретичної ядерної фiзики та вищої математики iменi О. І. Ахiєзера та 55-рiчницi фiзико-технiчного факультету Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Каразiна (2017)
До 60-рiччя Василя Михайловича Мигаля (2017)
Авторський покажчик тому 21 (2017)
Варакута В. П. - Обґрунтування залежності результату загальновійськового бою від рівня якості змістовності управлінської інформації, Левицький М. В., Дяченко Д. В., Стародубцев С. О., Забула О. Є. (2018)
Телюков С. М. - Математичний апарат визначення можливості проведення контратаки противника своїми військами, Зливка Г. А., Сальник О. В. (2018)
Трембовецький О. Г. - Аналіз та ознаки воєнно-політичних ризиків, викликів та загроз на державному кордоні, Гулеватий Д. Ю. (2018)
Момот Р. М. - Україна та міжнародна матеріально-технічна допомога країн-партнерів у військово-технічній галузі, Терещенко А. М., Андрієнко А. М. (2018)
Семененко О. М. - Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України, Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Масловський С. С., Кремешний О. І., Корнієнко А. П. (2018)
Череватий Т. В. - Особливості розміщення (розквартирування) військових частин (підрозділів) у польових умовах (2018)
Денісевич К. В. - Сучасні бортові радіолокаційні прицільні системи з використанням технології електронного сканування простору, Рибалко Е. М., Дімітров П. К., Мукусій Є. М., Фуфаєв М. І. (2018)
Зарубін А. М. - Інструментальні похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою, Новиков О. О. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Методика забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату на окремих режимах польоту (2018)
Акулінін Г. В. - Вирішення окремих питань електромагнітної сумісності та завадозахисту радіотехнічних засобів підрозділу ППО СВ, Рзаєв Т. М., Бойко С. В., Воїнов В. В. (2018)
Климченко В. Й. - Особливості експлуатації радіоелектронної техніки в радіотехнічних військах на етапі переозброєння, Арасланов М. Р., Тютюнник В. О., Саваткова А. А. (2018)
Сидоренко Р. Г. - Основні напрямки створення систем силової радіоелектронної боротьби для ураження різнотипних радіоелектронних засобів, Грідін В. І., Мегельбей Г. В., Резніченко А. І. (2018)
Бовда Е. М. - Метод ідентифікації стану телекомунікаційної мережі (2018)
Дружинін С. В. - Модель оцінки мобільності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення, Климович О. К., Лукова-Чуйко Н. В. (2018)
Козлов Ю. В. - Метод побудови ранжируваних списків кандидатів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень, Новикова О. О. (2018)
Мазур В. Ю. - Аналіз систем висвітлення надводної обстановки морських держав, Алієв Р. В. (2018)
Творошенко І. С. - Розробка просторової моделі геоінформаційної підтримки людей з обмеженими можливостями, що пересуваються на інвалідних колясках, у місті Харків, Табашник В. А. (2018)
Трошін О. М. - Кванто-механічний підхід до пояснення аномального низького тертя та зношування в трибології, Стадніченко М. Г., Приходько В. О., Замковий Р. А. (2018)
Трофименко І. В. - Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів (2018)
Chubukin O. - The calculation of wound tubular manometric springs sensitivity of average thickness by the shells theory method (2018)
Халмурадов Б. Д. - Експериментальне дослідження процесу вентиляції резервуарів із залишками нафтопродуктів при різних методах подачі повітря, Гарбуз С. В., Дармофал Е. А. (2018)
Кобзєв В. В. - Розробка інтерактивного електронного технічного керівництва самохідної вогневої установки 9А310М1, Васильєв В. А., Доска О. М., Фоменко Д. В., Долина М. П. (2018)
Петрова Л. О. - Формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів в процесі професійної підготовки, Петров І. В. (2018)
Поморцева Е. Е. - Опыт использования трансдисциплинарности при решении практических задач, Мауссе Ф. С., Конь Д. А. (2018)
Ребрій І. М. - Сучасні методи навчання англійської мови для військових потреб (2018)
Sydorenko I. - Using small-scale turbulence for forming a solid fluid jet, Tolkachev A. (2018)
Минько О. В. - Вплив рівня інформованості органів управління на процес планування службово-бойових дій на сучасному етапі реформування Національної гвардії України, Шаповал О. М., Адамчук М. М. (2018)
Інформація (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Недбайло О. М. - Використання в будівництві теплоефективної порожнотілої кераміки та пористих бетонів, Чернишин О. Г. (2018)
Андреєв І. А. - Аналіз плину цементно-піщаного розчину при віброекструзійному способі виготовлення фібробетонних виробів, Смірнова К. О. (2018)
Михальчук О. Д. - Властивості керамічних стаканів при захороненні ядерних відходів (2018)
Дворников Н. А. - Технологические основы сушки в псевдосжиженном слое и ее применение для сухого обогащения каолина (2018)
Лобок О. П. - Визначення D-області стійкості дробових лінійних динамічних систем, Гончаренко Б. М., Савицька Н. М., Віхрова Л. Г. (2018)
Boyko R. - Information technologies of integration of management methods by organizational and technical (technological) systems, Vlasenko L., Gladka M. (2018)
Берегова Х. А. - Порівняльна характеристика поверхнево-активних речовин Nocardia vacciniі ІМВ В-7405 і препарату Фітолавін як засобів від бактеріозів, Сидор І. В., Никитюк Л. В., Пирог Т. П. (2018)
Скроцький С. О. - Органовмісні відходи виробництва як субстрати для біосинтезу бутанолу бактеріями роду Clostridium (2018)
Труш Ю. Л. - Якість сировини на підприємствах хлібопекарської галузі: теоретичний і практичний аспект, Заїнчковський А. О. (2018)
Коняга А. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття розвитку підприємства, Дунда С. П. (2018)
Головань О. О. - Реалізація стратегії глокалізації на вітчизняному ринку харчових продуктів, Олійник О. М., Маркова С. В., Олійник М. О. (2018)
Strashynska L. - Consideration of consumer priorities at expenditure of domestic enterprises on external food markets, Strashynsky V. (2018)
Пенчук Г. С. - Оцінка результативності діяльності підприємств молочної галузі України (2018)
Микитенко Н. В. - Дослідження бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі за допомогою методів якісного аналізу, Дубініна В. В. (2018)
Міненко М. А. - Механізм адміністрування діяльності суб’єкта господарювання (2018)
Українець А. І. - Аюрведичні та європейські канони здоров’я, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. (2018)
Гудович О. Д. - Забезпечення підготовки студентів у системі вищої освіти України з дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист", Заєць В. А. (2018)
Cоколенко А. І. - Динамічні параметри процесів анаеробного бродіння, Шевченко О. Ю., Максименко І., Степанець О. І. (2018)
Сінат-Радченко Д. Є. - Наближена оцінка термінів зберігання заморожених харчових продуктів, Масліков М. М. (2018)
Нескуба О. О. - Визначення параметрів теплового оброблення ковбаси вареної "Лікарська" в універсальній термокамері, Чепелюк О. М., Чепелюк О. О. (2018)
Рачок В. В. - Формування структури пшеничного тіста в процесі замішування, Гудзенко В. С., Теличкун Ю. С., Теличкун В. І. (2018)
Галдінов М. В. - CFD-моделювання процесу піролізного високотемпературного розкладання сировини рослинного походження у побутових твердопаливних котлах, Пешко В. А., Риндюк Д. В., Черноусенко О. Ю., Лементар С. Ю. (2018)
Медвідь І. М. - Дослідження впливу амілолітичних ферментів на мікробіологічні процеси в тісті та якість рисового хліба, Шидловська О. Б., Доценко В. Ф. (2018)
Shevchenko A. - Biochemical processes in the dough for diabetic bakery products, enriched with proteins and food fibers (2018)
Заморська І. Л. - Анатомічна будова заморожених ягід суниці залежно від попередньої обробки (2018)
Гніцевич В. А. - Дослідження процесу ферментолізу м’якоті гарбуза, Гончар Ю. М. (2018)
Устименко І. М. - Аналіз мікробіологічних показників харчових емульсій, Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. (2018)
Мудрак Т. О. - Cелекція та скринінг рас спиртових дріжджів при зброджуванні високонцентрованого сусла з крохмалевмісної сировини, Куц А. М., Ковальчук С. С., Боярчук Я. А. (2018)
Москалюк О. Є. - Дослідження термінів зберігання м’ясних паштетів функціонального призначення (2018)
Кравченко М. Ф. - Технологія пісочного печива з пектином, Михайлик В. С., Ярошенко Н. Ю. (2018)
Олійник С. І. - Застосування природних мінеральних матеріалів у механічному очищенні води для напоїв, Прибильський В. Л., Самченко І. О., Тарасюк Л. А. (2018)
Долінський А. А. - Реалії cьогодення та перспективи майбутнього підготовки питної і технологічної води, Ободович О. М., Сидоренко В. В., Гусятинська Н. А. (2018)
До відома авторів (2018)
Гришко В. І. - Рецепція системи покарань стародавнього риму в українське законодавство, Окерешко М. В., Романюк І. І. (2017)
Іванов О. Ю. - Зміна правового статусу Кримської області у 1954 р.: історико-правовий аналіз (2017)
Крупнова Л. В. - Становлення та розвиток інституту виконавчого провадження у період X — початку XX століття (2017)
Туренко О. С. - Сутність і відправні ознаки держави в доктрині Хосе Ортегі-і-Гасета (2017)
Данилевська Ю. О. - Особливості правового регулювання професійної діяльності та правового статусу наукових працівників (2017)
Клемпарський М. М. - Норми сучасного міжнародного трудового права про безпеку праці та гігієну праці, Назимко О. В. (2017)
Шульженко І. В. - Юридичні гарантії для внутрішньо переміщених осіб у галузі соціально-трудових правовідносин: проблеми реалізації та ефективності (2017)
Суюсанов Л. І. - Соціальна відповідальність та безпека праці (2017)
Вітвіцький С. С. - Публічна інформація в контексті контролю громадян за діяльністю держави (2017)
Поляков О. П. - Удосконалення адміністративної діяльності в аспекті справляння туристичного збору в Україні (2017)
Тернов С. О. - Застосування інтерактивних комп’ютерних технологій у процесі моделювання візуального простору дорожньо-транспортної ситуації, Бескровний О. І. (2017)
Чишко К. О. - Особливості кваліфікації публічних деліктів, об'єктом посягання яких є громадський порядок і громадська безпека (2017)
Бесчастний В. М. - Кримінологічні теорії: загальне поняття та характеристика окремих напрямів, Назимко Є. С., Лосич С. В. (2017)
Джужа А. О. - Історичні передумови становлення та розвитку віктимології як науки про жертву злочину (2017)
Кондратов Д. Ю. - Інститут кримінальної відповідальності за ухилення від утримання непрацездатних батьків: сучасний правовий досвід держав далекого сходу, Дегтярьов С. Є. (2017)
Лень В. В. - Злочини, предметом яких є державні нагороди: питання кваліфікації (2017)
Рибчинський М. М. - Фактори зростання злочинності в середовищі біженців і нелегальних мігрантів (2017)
Пилат С. - Ответственность за вандализм в зарубежном и уголовном законодательстве Республики Молдова: сравнительный анализ (2017)
Войтюк Р. В. - Кримінальна процесуальна функція запобігання кримінальним правопорушенням у діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України (2017)
Марущак О. А. - До проблеми розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у зоні проведення антитерористичної операції, Сало О. П. (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності" (2017)
Вихідні дані (2017)
Романюк Л. В. - Методологічні засади та емпіричне вивчення цінностей особистості раннього дорослого віку в кроскультурному контексті (2018)
Аксенченко К. Б. - Аналіз категорій професійного самовизначення та професійних криз особистості у науковому просторі, Журба А. М., Бочелюк В. Й. (2018)
Андрушко Я. С. - Емпіричне вивчення харизматичності керівника та її впливу на ефективність управління персоналом (2018)
Басманова Н. И. - Склонность к паническим атакам у руководителей и исполнителей, Яцук А. О. (2018)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічні засади самовизначення особистості в професіях соціономічного типу, Завацька Н. Є., Карамушка Л. М., Каширіна Є. В. (2018)
Ващенко І. В. - Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи, Зелінська О. (2018)
Візнюк Ю. М. - Емпіричне вивчення самоприйняття і соціальної ідентичності в депривованих підлітків: факторний профіль (2018)
Волков Д. С. - Індивідуально-психологічні детермінанти когнітивної продуктивності, Ноздрін С. В. (2018)
Волченко Л. П. - Соціально-психологічні особливості подолання конфліктних ситуацій в середовищі старшокласників – досвід шкільної медіації (2018)
Гарькавець С. О. - Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики (2018)
Дмитрієва С. - Підліткова агресивність та шляхи її корекції, Мачушник О. (2018)
Журавлева Л. П. - Теоретико-методологические основы развития трансгуманистического мировоззрения, Дончев Ф. А. (2018)
Заверуха О. Я. - Психологічні причини адиктивної поведінки підлітків батьків трудових мігрантів (2018)
Ковальчук А. А. - Роль суб’єктивного благополуччя іноземних студентів у розвитку їх адаптивності (2018)
Коломієць Т. В. - Емпатія як чинник ціннісно-смислової спрямованості сучасних юнаків у ситуації міжособистісної взаємодії, Литвинчук А. І., Можаровська Т.В. (2018)
Кудінова М. С. - Структурно-компонентний аналіз феномена стресостійкості особистості (2018)
Кузіна В. Д. - Тренінг як засіб розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера (2018)
Лапа В. М. - Інклюзивне навчання як передумова розвитку комунікативної толерантності старшокласників та модель її формування у процесі внутрішікільної інтеграції (2018)
Liberska H. - The life-span approach to human development in polish psychology in the second half of the twentieth century (2018)
Літвінова О. В. - Психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій особистості (2018)
Лосієвська О. Г. - Соціально-психологічний тренінг як метод розвитку комуникативних компетенцій у майбутніх фахівців гуманітарного профілю, Москович І. М., Новосад А. С. (2018)
Мілорадова Н. Е. - Динаміка ціннісних орієнтацій слідчих органів досудового розслідування на стадії професійного навчання (2018)
Міщенко Н. В. - Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з кризовими станами в умовах сучасного соціуму, Ковальова О. В., Іванов О. Г. (2018)
Морозова О. В. - Проблема неконструктивних життєвих стратегій подружжя у соціально-психологічному вимірі, Обозна О. В. (2018)
Пелешенко О. В. - Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей конфліктів в сучасній молодій сім’ї, Меріуц Т. Ю. (2018)
Петрученко М. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту (2018)
Потоцька І. С. - Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів, Рисинець Т. П., Лойко Л. С., Демяненко А. А. (2018)
Пустовий С. А. - Психологічний малюнок як діагностичний засіб вимірювання свідомості майбутніх філологів (2018)
Семенюк Н. С. - Позитивні риси та життєві орієнтації особистості (на прикладі медиків офтальмологічного профілю) (2018)
Черних Л. А. - Сутність соціальної адаптації старших дошкільників з порушенням зору (2018)
Шостя І. В. - Соціально-психологічні особливості формування комунікативної компетентності студентів соціономічного профілю підготовки в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму, Смирнова О. О., Шеремет І. М. (2018)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості самообмеження особистості: інтернальний та екстернальний виміри, Добровольська Н. А. (2018)
Бойчук О. Г. - Вплив психологічних чинників на психоемоційний статус жінок з непліддям (2018)
Вихідні дані (2018)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2018)
Грахов В. П. - Перспективы развития девелопмента, Мохначев С. А., Тарануха Н. Л. (2018)
Калінеску Т. В. - Виявлення й усунення проблем монополізації капіталу (2018)
Позднякова И. А. - Финансирование деятельности учреждений дополнительного образования взрослых (2018)
Строганова И. А. - Хеджирование валютных рисков нефинансовыми организациями: состояние и пути развития (2018)
Павлов К. В. - Неевклидова экономика: проблемы и перспективы развития (2018)
Бословяк С. В. - Алгоритм комплексной оценки целесообразности инвестирования предприятия (2018)
Жданова Е. С. - Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий (2018)
Меліхова Т. О. - Науково-методичні підходи до визначення ефективності економічної безпеки підприємства (2018)
Kievich A. - The world's central bank in the trap of QE, Kivachuk V., Chetyrbok N. (2018)
Рабыко И. Н. - Методика оценки управления стратегическим риском банка (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие профессиональных компетенций работника в инновационно-образовательной сфере (2018)
Кошулько О. П. - Женская миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику (2018)
Ліхоносова Г. С. - Соціально-економічне відторгнення: виміри депривації та ізоляції (2018)
Павлыш Э. В. - Механизм формирования и использования инновационного потенциала региона (2018)
Солодилова Н. З. - Процессы генерирования зон институциональных аттракторов в региональной деловой среде, Маликов Р. И., Гришин К. Е. (2018)
Измайлович С. В. - Управление хозяйственными рисками организаций промышленного сектора республики Беларусь (2018)
Нурланова Н. К. - Центральная Азия: новые возможности и архитектура построения национальных экономик, Расулев А. Ф. (2018)
Перспективи фінансування науки у вищих навчальних закладах (2018)
Рецензія на монографию Павлова К. В. Приграничные регионы: теория и практика. – Ижевск: Изд-во "Шелест", 2017. – 161 с. (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2018)
Вихідні дані (2018)
Онищук Г. І. - Економічна ефективність науково-технічних розробок реконструкції та теплової модернизації житлових будинків (2010)
Режеп В. Е. - Пентхаус по-кишиневски (2010)
Марков Д. И. - Городской карманный парк - выбор общества (2010)
Режеп В. Е. - О необходимости комплексных исследований в области экологических характеристик местности проживания (2010)
Ушканов А. П. - Особенности реконструкции жилых кварталов, расположенных в историческои ареале г.Одессы, Федорова Т. Н. (2010)
Кадомська М. А. - Житловий будинок по вул.Інститутській, 15/5, м.Київ, 1934 - 1937 рр. (2010)
Мокроусова О. Г. - Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1920 - 1930-х років (2010)
Решетилов О. М. - Дослідження технічного стану Тріумфальної Арки в смт.Диканька, Мізін В. М., Есліковська С. О. (2010)
Бульда М. В. - Дослідження технічного стану башти-бельведера, Меренков Л. М., Стаковський Г. Д., Одінцова Л. М. (2010)
Рекута О. С. - Покращення умов функціонування та експлуатації Вінницького областного музично-драматичного театру, Сокольвак Г. Ф. (2010)
Кривелёв Л. И. - Конструктивные решения повышения антисейсмических качеств при реконструкции (2010)
Агеева Г. Н. - В поисках утраченного кованого декора здания, Кривелёв О. С. (2010)
Гасан Ю. Г. - В'яжучі речовини для виготовлення елементів архітектурного декору та проведення реконструкції і реставрації будівель і споруд, Червєнко Є. М. (2010)
Іншеков Є. М. - Інституціональні аспекти підвищення енергоефективності об'єктів муніципальної сфери в контексті сталого розвитку, Стрелкова Г. Г., Дробаха О. С. (2010)
Агєєва Г. М. - Покращення показників енергетичної ефективності житлового будинку під час реконструкції, Марченко Н. В. (2010)
Тимофеев Н. В. - Проектирование теплоизоляционной оболочки по максимально допустимым теплопотерям здания, Сахновская С. А. (2010)
Марков Д. И. - Основные принципы проектирования энергоэффективного малоэтажного дома (2010)
З нагоди 65-річчя заснування інституту (2010)
Державна атестація наукової установи (2010)
Реформування житлової політики (2010)
Нормативно-правове забезпечення (2010)
"НДІпроектреконструкція" (2010)
Вінницький філіал (2010)
Житомирський філіал (2010)
Львівський філіал (2010)
Одеський філіал (2010)
Тернопільський філіал (2010)
Авторський покажчик (2010)
Загоруйко Г. Е. - Геометрическая модель пространственной организации сократительного аппарата постмитотических кардиомиоцитов, Загоруйко Ю. В. (2018)
Гарапко Т. В. - Морфологічні особливості компонентів тканин і органів при ожирінні (2018)
Кузьменко Ю. Ю. - Некоторые аспекты морфологических особенностей сердечно-сосудистой системы до и после рождения, Маликов А. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Морфогенез нирок під впливом важких металів (огляд даних літератури), Азаров О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив важких металів на морфофункціональний стан печінки (огляд літератури), Білишко Д. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив важких металів на морфофункціональний стан серця (огляд літератури), Задесенець І. П. (2018)
Островская С. С. - Микробиом ротовой полости и здоровье человека (2018)
Процак Т. В. - Анатомо-морфологічні особливості гісто- та органогенезу травних залоз, Забродська О. С. (2018)
Процак Т. В. - Патофізіологічні основи розвитку захворювання Гіршспрунга (morbus Hirsсhsprung), Забродська О. С. (2018)
Чорнобай А. В. - Поліморфізм генів, як один з генетичних факторів ризику виникнення злоякісних новоутворень, Чорнобай М. А., Мясоєдов С. Д., Сорокін Б. В. (2018)
Дунаєвська О. Ф. - Імуногістохімічне дослідження селезінки свині (2018)
Кратенко Р. І. - Дослідження загальної токсичної дії краун-етерів на організм теплокровних тварин (2018)
Орлова Л. Д. - Флористична структура лучних травостоїв околиць с. Весела Долина Глобинського району Полтавської області, Власенко Н. О., Жук М. В. (2018)
Рашківська І. О. - Дослідження поведінкових реакцій щурят при дії зета-циперметрину у пре- та постнатальному періоді, Проданчук М. Г., Корнута Н. О. (2018)
Усенко Т. В. - Дослідження впливу генеричного ципроконазолу на гематологічні та цитохімічні показники периферичної крові щурів Wistar Hannover, Проданчук М. Г., Шуляк В. Г. (2018)
Шмиголь І. В. - Аналіз захворюваності на TORCH-інфекції серед дорослого населення, Маринченко Л. Ю., Назаренко Н. В. (2018)
Анасевич Я. М. - Швидкість всмоктування глюкози в тонкій кишці щурів на тлі надлишку та нестачі мелатоніну (2018)
Беденюк О. С. - Імунна реактивність організму при генералізованому пародонтиті на фоні хронічного атрофічного гастриту, Корда М. М. (2018)
Боярська Л. М. - Особливості формування функціональних можливостей вегетативної нервової системи у дітей що народились передчасно, Кравець Л. В., Іванова К. О. (2018)
Бурдейний С. І. - Особливості гідродинаміки ока у дітей з прогресуючою міопією (2018)
Вернигородський В. С. - Оцінка реабілітаційного потенціалу та реабілітаційний прогноз у хворих на гіпотиреоз, Фетісова Н. М., Вернигородська М. В. (2018)
Витовская О. П. - Особенности иммунного статуса и новые возможности его коррекции у больных непролиферативной диабетической ретинопатией и сахарным диабетом 2 типа, Таха С. А., Бычкова Н. Г. (2018)
Воротинцев С. І. - Передопераційна оптимізація волемічного статуса у пацієнтів з ожирінням (2018)
Грабовський Ю. В. - Власний досвід застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії (2018)
Григор’єв С. В. - Монолатеральна спінальна анестезія у судинній хірургії однієї доби, Балдін І. А. (2018)
Дичко О. А. - Абсолютна і відносна кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей зі сколіозом (2018)
Капустник В. А. - Клінічні аспекти рівню ендотеліну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі гіпертонічної хвороби, Архіпкіна О. Л. (2018)
Ковальчук І. М. - Модифікація жирнокислотного складу фосфоліпідів тканин печінки, міокарда та плазми крові під впливом іонізуючого випромінювання та при попередньому застосуванні донора сірководню, Гжегоцький М. Р., Ривіс Й. Ф., Ковальчук С. М. (2018)
Крижна С. І. - Стан імунологічної резистентності в умовах експериментального бактеріального риніту та його фармакологічної корекції, Київська Ю. О., Козар В. В. (2018)
Криштафор А. А. - Когнитивный профиль пострадавших при критических состояниях, связанных с боевой и небоевой травмой, Йовенко И. А., Криштафор Д. А., Оленюк Д. В. (2018)
Крутікова Е. І. - Папіломавірусна інфекція під час вагітності. (Клінічний випадок) (2018)
Лядова Т. І. - Ефективність різних схем терапії у хворих на хронічні форми Епштейна-Барр вірусної інфекції, Волобуєва О. В., Гаміловська А. П., Павлікова К. В. (2018)
Міщенко І. В. - Антиоксидантно-антиагрегаційні взаємовідносини у судинах різних регіонів системи кровообігу, Коковська О. В., Міщенко С. В. (2018)
Новак Л. П. - Дослідження впливу препаратів антипроліферативної дії на тканинні структури ока тварин в експерименті, Петренко О. В., Савіцька І. М., Новак Н. В. (2018)
Павловська М. О. - Динаміка гормональних показників у жінок з клімактеричним синдромом та гіпотиреозом на тлі комплексного фізіотерапевтичного лікування (2018)
Павловський С. А. - Оцінка вмісту цитокінів у крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом 2 типу, під впливом комбінованої цукровознижувальної терапії (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Роль кальцієво-фосфорного обміну в патогенезі стабільної ішемічної хвороби серця у пацієнтів хворих на ожиріння, Іванова К. В. (2018)
Петров Є. Є. - Порівняльна характеристика функціональних показників ендотелію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності, Треумова С. І., Бурмак Ю. Г., Борисова З. О. (2018)
Рыков С. А. - Новые возможности консервативного лечения первичной открытоугольной глаукомы, Могилевский С. Ю., Петренко О. В., Денисюк Л. И., Медведовская Н. В., Корытнюк Р. С. (2018)
Руцька А. В. - Стан системи нітроген (ІІ) оксиду у щурів за умови "пасивного тютюнокуріння" на тлі тривалого введення глутамату натрію у статевому та віковому аспектах, Криницька І. Я. (2018)
Степанов Ю. М. - Вплив синдрому надлишкового бактеріального росту на ускладнення портальної гіпертензії при різних її формах, Чалий М. В. (2018)
Стороженко О. В. - Особливості антибактеріальної терапії хірургічних інфекцій (2018)
Сторожук О. Б. - Вплив вторинного гіперпаратиреозу на деякі показники гемостазу у хворих хронічною хворобою нирок VД стадії, Луговський Е. В., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Селезньова І. Б. (2018)
Сяо Ян - Эффективность предоперационной профилактики венозного тромбоэмболизма в абдоминальной хирургии (2018)
Фролова Т. В. - Особливості ліпідного спектру крові при різних ступенях хронічного захворювання нирок у дітей, Кононенко О. В., Атаманова О. В., Стрюкова І. В. (2018)
Царев А. В. - Динамика газового состава и коагуляционных свойств крови у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой при проведении терапевтической гипотермии (2018)
Цвіренко С. М. - Первинна діагностика муковісцидозу у дитини 10 років (клінічний випадок), Похилько В. І., Волошина В. В., Жук Л. А., Артьомова Н. С., Рябека Т. І. (2018)
Цибульська Т. Є. - Математична модель індивідуального прогнозу ймовірності розвитку набутої міопії у дітей, Пашкова О. Є. (2018)
Цимбалюк В. І. - Вплив ксеногенної трансплантації нативних і трансфікованих геном інтерлейкіна-10 мезенхімальних стовбурових клітин на перебіг експериментального алергічного енцефаломієліту, Пічкур Л. Д., Вербовська С. А., Акінола С. Т., Васлович В. В., Дерябіна О. Г., Похоленко Я. О., Топорова О. К., Шувалова Н. С., Кордюм В. А. (2018)
Шалай Я. Р. - Вільнорадикальні процеси в клітинах лімфоми NK/Ly і гепатоцитах за дії новосинтезованого похідного тіазолу, Мандзинець С. М., Гренюх В. П., Фінюк Н. С., Бабський А. М. (2018)
Шаповалова Г. А. - Клінічний стан дітей в періоді ремісії онкогематологічних захворювань перед проведенням санаторно-курортної реабілітації, Бабов К. Д. (2018)
Шелест Б. О. - Вплив комбінованої терапії на артеріальну гіпертензію у хворих цукровим діабетом 2 типу (2018)
Ягубов Э. Г. - Лечение сочетанной травмы позвоночника и конечностей, Рагимов З. Р., Ахмедзаде А. Я. (2018)
Дмитренко І. В. - Мутації кіназного домена гена BCR/ABL1 у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з вторинною резистентністю до терапії іматинібом, Мінченко Ж. М., Дягіль І. С. (2018)
Магеррамова С. Г. - Клинико-иммунологические проявления локально-инфекционно-воспалительных заболеваний при тимомегалии (2018)
Мамедова Н. А. - Развитие аутоиммунного процесса и степень полиморфизма гена FCGRIIC при болезни Хашимото (2018)
Козлова І. В. - Дистанційна форма освіти як елемент підготовки лікарів загальної практики на післядипломному етапі (2018)
Федоров С. В. - Мотивація як важливий елемент формування безперервного професійного розвитку лікарів-інтернів (2018)
Зайцев А. В. - Использование методик определения чувствительности зубов в исследованиях по эффективности устранения гиперестезии твердых тканей, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2018)
Кондратенко Ю. М. - Ефективність модифікованого методу лікування кератоконусу, Шаргородська І. В., Лаврик Н. С., Лисенко М. Г. (2018)
Мамедов Э. Ш. - Эффективность применения методов трубчатой торакостомии в грудной хирургии (2018)
Sharmazanova O. P. - Magnetic resonance imaging in diagnostic of mastoiditis, Demidova O. O., Souissi Hamza (2018)
Ярковий В. В. - Порівняльна характеристика фізико-механічних властивостей кальційтермічного цирконію та титану, Король М. Д., Кіндій Д. Д., Оджубейська О. Д., Малюченко М. М. (2018)
Щербина Н. А. - Особенности микробиоценоза влагалища у беременных с внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2018)
Асланов З. Г. - Лимфатическая система в области тройничного нерва (2018)
Куюн Л. О. - Аналіз складу імунокомпетентних клітин термінальних бронхіол при хронічних обструктивних захворюваннях легень (2018)
Монастирський В. М. - Зміни макроморфометричних параметрів нирки після нефректомії контралатеральної у хворих різних соматотипів (2018)
Фелештинський Я. П. - Експериментальне обґрунтування використання колагенового імплантату при хірургічному лікуванні параректальних нориць, Борн Є. Є., Дядик О. О., Григоровська А. В., Козлова К. С. (2018)
Цигикало О. В. - Особливості морфогенезу нижньої щелепи в ранньому періоді онтогенезу людини, Паліс С. Ю. (2018)
Шаторна В. Ф. - Особливості морфології фетальної печінки щурів під впливом ацетату свинцю та за умов корекції наносріблом, Гарець В. І., Кононова І. І. (2018)
Вознесенська Т. Ю. - Вплив внутрішньовенного введення наночастинок срібла на ДНК ядер клітин тимуса, лімфатичних вузлів і фолікулярного оточення ооцита в умовах експериментального системного аутоімунного ушкодження, Ступчук М. С., Грушка Н. Г., Кондрацька О. А., Блашків Т. В. (2018)
Сорокіна І. В. - Морфологічні особливості макрофагів CD16 і гладких міоцитів легеневої артерії плодів та новонароджених, що зазнали впливу хронічної внутрішньоутробної гіпоксії, Калужина О. В., Плітень О. М. (2018)
Старченко І. І. - Деякі епідеміологічні та клініко-морфологічні особливості раку сечового міхура, Бабенко В. І., Прилуцький О. К., Сидоренко М. І., Старченко О. В. (2018)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологический анализ и прогностические критерии рецидивирования и прогрессии неинвазивных уротелиальных раков мочевого пузыря, Титов Е. В., Ивахно И. В. (2018)
Біда А. В. - Оцінка ефективності лікувально-профілактичного комплексу за динамікою імунобіохімічних маркерів ротової рідини, системи інтерферону та клітинного імунітету у хворих на хронічну герпетичну інфекцію при плануванні дентальної імплантації, Романова Ю. Г., Чабан Т. В. (2018)
Demkovych A. Ye. - The humoral link of immune defense in experimental bacterial-immune periodontitis, Bondarenko Yu. I., Hasiuk P. A. (2018)
Ільчишин М. П. - Дослідження стану судин пародонту тютюнозалежних хворих із генералізованим пародонтитом, за даними показників реопародонтографії, Хороз Л. М., Виноградова О. М. (2018)
Коробейнікова Ю. Л. - Оцінка стану резорбції кісткової тканини за даними ортопантомограми та конусно-променевої комп’ютерної томографії, Хавалкіна Л. М., Дубина В. О. (2018)
Нідзельський М. Я. - Психофізіологічна відповідна реакція організму пацієнта на ортопедичні конструкції, Цветкова Н. В., Сегеденко В. Ф. (2018)
Смаглюк Л. В. - Стоматологічний статус молодих людей різних соматотипів, Шешуков Д. В. (2018)
Удод О. А. - Клінічна оцінка фотокомпозиційних відновлень зубів, виконаних за удосконаленими підходами, Бекузарова Х. І. (2018)
Щерба В. В. - Фагоцитарна і метаболічна активність нейтрофілів крові у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2018)
Чабаненко Е. А. - Влияние глицерина на постгипертонический шок эритроцитов, Шапкина О. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2018)
Марцинко Е. Э. - Синтез, молекулярная и кристаллическая структура комплекса на основе тартратогерманатного (IV) аниона и катиона трисбипиридинжелеза (II), Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Дьяконенко В. В., Шишкина С. В., Афанасенко Э. В. (2018)
Зінченко В. Ф. - Вивчення деградації наноструктур у сольовому плаві EuF2 – NaCl – KCl спектроскопічними методами, Єрьомін О. Г., Кошкіна Л. Ф., Нечипоренко Г. В., Стоянова І. В., Дога П. Г. (2018)
Тищенко Я. С. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Al2O3 – TiO2 –Nd2O3 при 1400 °С, Лакиза С. М., Редько В. П., Дуднік О. В. (2018)
Чернявская А. Ю. - Исследование взаимодействия бромфенолового синего с катионными полиакриламидами и применение его в анализе, Вишникин А. Б., Иваница Л. А. (2018)
Лукьянова Е. А. - QSAR анализ комплексообразования эфиров 7-бром-3-гидрокси-5-(2’-хлор)фенил-1,2-дигидро-3н-1,4-бенздиазепиновыми рецепторами ЦНС, Огниченко Л. Н., Юрпалова Т. А., Буренкова Н. А., Смульский С. П., Павловский В. И., Андронати С. А., Кузьмин В. Е. (2018)
Мешкова С. Б. - Влияние на люминесцентные свойства агрегатнго состояния β-дикетонатов лантанидов, Дога П. Г., Кучер А. А. (2018)
Денисенко Т. О. - Спектрофотометричне визначення аскорбінової кислоти з використанням 18-молібдодифосфату у інтенсивно забарвлених соках, Мєх Ю. В., Вишнікін А. Б. (2018)
Корниенко О. А. - Фазовые равновесия в системе ZrO2 – Yb2O3 при 1100 °С, Андриевская Е. Р., Быков А. И., Богатырева Ж. Д. (2018)
Егорова А. В. - Спектроскопическое изучение взаимодействия игжлмеьацина и даклатасвира дигидрохлорида с сывороточным альбумином человека, Мальцев Г. В., Скрипинец Ю. В., Антонович В. П. (2018)
Хома Р. Є. - Буферні розчини на основі гліцину, Чеботарьов О. М., Будько Л. С., Осадчий Л. Т. (2018)
Iziumskyi M. S. - Radical mechanism of formation of Cu–Re and Pb–Re composites in gaseous phase by thermal decomposition of trans-tetrachlorodi-μ-propionato dirhenium (III), Shtemenko A. V. (2018)
Благітко Б. - Моделювання процесу аварійного приземлення безпілотного квадрокоптера, Мочульський Ю., Ігор Заячук І. (2017)
Гачкевич О. - Модельний опис фазових перетворень і залишкових напружень в елементах конструкцій при термічному навантаженні, Дробенко Б., Асташкін В., Будз С., Будз І., Чупик І. (2017)
Ivasyk H. - The system of powers of conformal mappings and biorthogonal to them systems of the functions (2017)
Козачок О. - Контактна взаємодія тіл з хвилястим рельєфом з урахуванням стисливої міжконтактної рідини (2017)
Микитин М. - Кільцеве розшарування між тілами за локального охолодження коловим стоком тепла, Середницька Х., Монастирський Б., Мартиняк Р. (2017)
Прокопишин І. - Алгоритми декомпозиції області для задач про термомеханічний контакт багатьох пружних тіл (2017)
Рижа І. - Моделювання оксидації чадного газу на поверхні платинового каталізатора у двовимірному випадку (2017)
Хапко Б. - Моделювання та дослідження температурного поля в межовому шарі живої тканини (2017)
Чекурін В. - Чисельне дослідження перехідних процесів у довгому газопроводі, спричинених розгерметизацією, Химко О. (2017)
Шопа Т. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень довільної конфігурації (2017)
Вимоги до оформлення статті (2017)
Вихідні дані (2017)
Слобода М. Т. - Взаємозв’язок захворювань пародонта зі станом опорно-рухового апарату (огляд літератури), Пупін Т. І., Мінько Л. Ю. (2018)
Юсупов Ш. А. - Узловые образования щитовидной железы. состояние проблемы (обзор литературы), Курбаниязов З. Б., Зайниев А. Ф. (2018)
Бігуняк Т. В. - Клінічний поліморфізм та диференційна діагностика хвороби Лайма, Бігуняк К. О., Редько О. С. (2018)
Гребеник М. В. - Прихильність жінок до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда, Левчик О. І., Коцюба О. І., Микуляк В. Р., Бідованець Л. Ю., Дударенко В. А. (2018)
Жованик Н. В. - Oсобливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень без поєднання та в поєднанні з туберкульозом у пацієнтів із залізо­дефіцитними станами, Товт-Коршинська М. І. (2018)
Орлова І. В. - ТLR4-рівні у хворих на подагру: зв’язок з активністю захворювання, Станіславчук М. А. (2018)
Луцишин В. Г. - Ефективність виконання магнітно-резонансного обстеження в діагностиці внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень на ранніх стадіях коксартрозу, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В. (2018)
Горбань Н. Є. - Сучасний погляд на проблему гіперпроліферативних процесів в ендометрії (огляд літератури) (2018)
Литвин К. Ю. - Діагностичне та прогностичне значення визначення інтерферону-гамма в спинно­мозковій рідині при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях, Шостакович-Корецька Л. Р., Гавриленко Л. О. (2018)
Горішний М. І. - Типологія К. Г. Юнга в профорієнтаційній роботі з учнями випускних класів загальноосвітньої школи, Горішний І. М. (2018)
Мартинова Ю. Ю. - Психологічні особливості компенсаторно-адаптаційного потенціалу жінок, які перенесли мастектомію (2018)
Синяченко О. В. - Ураження нервової системи при анкілозивному спондиліті, що почався у дитячому та дорослому віці, Єгудіна Є. Д., Чернишова О. Є., Полесова Т. Р., Ханюков О. О. (2018)
Ткачук І. М. - Поширеність тривожних та депресивних розладів у військовослужбовців-учасників антитерористичної операції (2018)
Кибар О. Д. - Оксидативный стресс и состояние стрессчувствительных систем: патогенетическое партнерство при внебольничной пневмонии у детей (2018)
Shamsiev А. М. - Epidemic and clinical parallels of congenital anoma­lies of small intestine in newborn babies, Oripov F. S., Shamsieva D. А. (2018)
Белей О. Л. - Аналіз ефективності використання різних клітинних технологій у практичній стоматології, Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Марченко А. В. - Зв’язки комп’ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат-брахіцефалів із ортогнатичним прикусом (2018)
Огієнко С. А. - Віддалені результати мукогінгіво­остеопластики у хворих із тяжкими формами генералізованого пародонтиту (2018)
Орловський В. О. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу індивідуальних лінійних розмірів малих кутніх зубів залежно від кефалометричних показників практично здорових чоловіків із різних регіонів України, Шінкарук-Диковицька М. М., Гунас І. В. (2018)
Пупін Т. І. - Застосування атомно-силової мікроскопії для вивчення поверхні емалі зуба, Мінько Л. Ю., Ільницька О. М., Мороз К. А., Залізняк М. С., Дубас М. А. (2018)
Пюрик В. П. - Удосконалення мукогінгівоостепластики при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит шляхом проведення періостальних пенетрацій, Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Огієнко Т. Ю. (2018)
Gunas I. V. - Comparative analysis of CT-sizes of thalamus in apparently healthy young men and women in age and somatoty­pological aspect, Babych L. V. (2018)
Dmitriev М. О. - Modeling of gnatometric indices depending on parameters of basal cranial structures in boys and girls with orthognathic bite, Dudik О. P., Chugu T. V., Cherkasova O. V. (2018)
Prokopenko S. V. - The manifestations of sexual dimorphism correlation of spleen sonographic parameters with anthropo-somatometric parameters body of practically healthy men and women from general groups and various somatotypes, Antonets O. V. (2018)
Регеда М. С. - Вплив корвітину на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в легенях у динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу, Ковальська М. Є. (2018)
Вересюк Т. О. - Структурні зміни м’язів задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, Телев’як А. Т., Сельський П. Р. (2018)
Ільків О. П. - Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації яєчок щурів після тиреоїдектомії, Герасимюк І. Є., Небесна З. М. (2018)
Копаниця О. М. - Морфологічні зміни тканин тонкої кишки, печінки і серця при застосуванні карагінану в експерименті, Орел Ю. М., Шумеляк А. М., Марущак М. І. (2018)
Татарчук Л. В. - Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій порожньої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії (2018)
Очеретна Н. П. - Показники клітинного циклу і фрагментації ДНК-клітин селезінки в ранні терміни після термічного опіку шкіри на фоні введення лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %, Гумінський Ю. Й., Гунас І. В. (2018)
Михайлова Т. М. - Профіль безпеки протитуберкульозних лікарських засобів на фоні фармакотерапії туберкульозу легень, Оглобліна М. В., Стригуль С. Г., Андріюк М. М. (2018)
Семенченко В. В. - Зв’язки конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок ендомезоморфного соматотипу з реоенцефалографічними показниками, Серебреннікова О. А., Гунас І. В. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Захворюваність на хронічний гепатит с у структурі інших хронічних вірусних гепатитів у дніпропетровському регіоні та Україні, Шостакович-Корецька Л. Р., Величко С. О., Штепа О. П., Резвих В. Г. (2018)
Кісь Л. В. - Енергетичні втрати в стрічково-барабанних механізмах норій-елеваторів (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху механізму зміни вильоту вантажу баштового крана з горизонтальною стрілою, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2017)
Фідровська Н. М. - Визначення напруженого стану лобовини барабану підйомної машини, Лєсовицький К. Ю. (2017)
Фідровська Н. М. - Аналіз роботи колодкових гальм, Хурсенко С. В. (2017)
Кондратюк О. Л. - Експериментальні дослідження з вивчення усадки стружки й сили тертя на передній поверхні прохідного різця при точінні заготовок зі сталі марки 45, Скоркін А. О. (2017)
Маршуба В. П. - До питання захисту гвинтових свердел від руйнування через закупорку стружкових канавок, Широков С. (2017)
Сичов Ю. І. - Проектування механообробного устаткування (2017)
Скоркін А. О. - Підвищення ефективності протягування за рахунок косокутного різання в зоні деформування, Кондратюк О. Л., Шелковий О. М., Пермяков О. А. (2017)
Стрельчук Р. М. - Анализ параметров обработки при плоском шлифовании (2017)
Осипова Т. М. - Зменшення динамічних навантажень у канаті барабанного однокінцевого підйомника (2017)
Осипова Т. Н. - Динамика подъемной установки с учетом веса и вязкости канатов (2017)
Фідровська Н. М. - Динамічні зусилля, які виникають при проходженні ходовим колесом крана через рейковий стик, Перевозник І. А. (2017)
Гордєєв А. С. - Підвищення якості відновлення підшипників кочення друкованого циліндра методом газоплазмового нанесення порошкових матеріалів (2017)
Дерябкина Е. С. - Оптимизация параметров обработки поверхности деталей под напыление восстановительных покрытий (2017)
Дерябкина Е. С. - Повышение качества упрочняющих покрытий (2017)
Ізотова К. О. - Розробка покриття для захисту поверхні деталей при зварюванні (2017)
Ізотова К. О. - Спосіб холодного зварювання тонкостінного чавуну, Тіщенко А. А. (2017)
Калін М. А. - Розробка електродів для зварювання низьковуглецевих і низьколегованих сталей (2017)
Калін М. А. - Спосіб холодного зварювання чавуну з облицюванням кромок розробки, Семикін І. В. (2017)
Ламнауэр Н. Ю. - Управление качеством комплектации деталей машин для последующей сборки (2017)
Лаппо І. М. - Проблеми та перспективи розвитку української системи стандартизації озброєння та військової техніки, Гордєєв А. С., Аркушенко П. Л. (2017)
Малецька О. Є. - Проблеми забезпечення компетентності фахівців машинобудівного підприємства в умовах впровадження сучасної системи технічного регулювання, Трикутько Н. А. (2017)
Малицкий И. Ф. - Межребордный размер при формировании колёсной пары термовоздействием, Смирнов И. П. (2017)
Резниченко Н. К. - Эффективность технологий с индукционным нагревом деталей для сборки и разборки соединений (2017)
Романов С. В. - Особенности расчёта реактивного сопротивления рассеяния в индукторах с магнитопроводами (2017)
Ситников Б. В. - О формировании швов при сварке на весу в продольном магнитном поле, Маршуба В. П. (2017)
Черкашина О. С. - Размерный расчет при проектировании изделий машиностроения методом вероятностного суммирования, Трищ Г. М. (2017)
Черняк Е. Н. - Применение метода Монте-Карло для определения технологических параметров радиационной обработки ускоренными электронами, Моргунов В. В., Трищ Р. М. (2017)
До уваги авторів (2017)
Gnatenko Kh. P. - Two-particle system with harmonic oscillator interaction in noncommutative phase space, Tkachuk V. M. (2017)
Ising T. - The fate of ernst ising and the fate of his model, Folk R., Kenna R., Berche B., Holovatch Yu. (2017)
Majeed F. A. - Shell model calculations of some nuclei near 208Pb region (2017)
Bulavin L. - Fukushima: the destruction mechanism of nuclear materials, Vergun L., Zabashta J., Plevachuk Yu. (2017)
Богданов Д. В. - Функція чутливості хемотаксису для двовимірної системи з радіальною симетрією, Васильєв О. М. (2017)
Неоменко Р. - Динаміка розширення Всесвіту в моделях із додатковою взаємодією між темною енерґією та темною матерією, Новосядлий Б., Сергієнко О. (2017)
Lozitsky V. G. - Magnetic fields and thermodynamical conditions at photospheric layers of X17.2/4B solar flare of 28 October 2003, Baranovsky E. A., Lozitska N. I., Tarashchuk V. P. (2017)
До 60-річчя Богдана Степановича Новосядлого (2017)
Ярослав Остапович Довгий (1933–2017) (2017)
Величко Т. Г. - Напрями удосконалення управління розвитком та ефективністю галузевих ринків (2017)
Горяча О. Л. - Маркетингові стратегії експорту пшениці, Майоров Є. Ю., Коссе Н. Ф. (2017)
Княженко І. І. - Проектно­орієнтований підхід до управління агропродовольчою системою України, Меренчук К. В., Нікольченко І. О. (2017)
Міхов Л. І. - Сучасні тенденції розвитку ринку послуг в Україні, Гуржій К. В., Жур В. В. (2017)
Рунчева Н. В. - Экологическая рента в сельском хозяйстве, Вороновская З. С., Дишкант А. О. (2017)
Юрченко Ю. Ю. - Дорожнє картування як інструмент стратегічного планування розвитку туризму, Батрак С. В. (2017)
Бритвєнко А. С. - Маркетингові інформаційні системи в АПК, Семенов А. В., Тулопов Д. В. (2017)
Новак Н. П. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств шляхом розвитку органічного виробництва на засадах диверсифікації діяльності та cоціальної відповідальності, Кривець Ю. М., Постол А. А. (2017)
Мармуль Л. О. - Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки, Петренко В. С. (2017)
Пилипенко К. А. - Органічне виробництво як інструмент зміцнення продовольчої безпеки (2017)
Романюк І. А. - Соціально­економічна ефективність функціонування підприємств сільського зеленого туризму та галузі туризму загалом, Яровий В. Ф. (2017)
Рунчева Н. В. - Розвиток аграрних підприємств з іноземними інвестиціями (2017)
Сільченко І. А. - Планування як визначна необхідність розвитку інноваційної діяльності підприємств, Архіпова В. М. (2017)
Гудзь П. В. - Теоретичне обґрунтування практичної реалізації кластерної політики в регіоні (2017)
Пашкевич М. С. - Формування позитивного іміджу територій як базис розвитку ділового середовища регіонів України, Фінагіна О. В. (2017)
Кірова Л. Л. - Комплексний аналіз фінансово­економічного стану ПАТ "Укрсоцбанк" з висуванням подальших шляхів щодо його фінансового оздоровлення, Воробйов М. О. (2017)
Ігнатенко М. М. - Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності (2017)
Мармуль Л. О. - Перспективи розвитку національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Коваль С. В., Круковська О. В. (2017)
Киричук В. О. - Проектне управління особистісним розвитком учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад (2018)
Долженко С. Г. - Василь Сухомлинський про шляхи подолання неуспішності (2018)
Яцишин А. В. - Використання цифрових відкритих систем під час підготовки аспірантів і докторантів (2018)
Надєждіна І. М. - Просвітницька діяльність інтелігенції Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Удовиченко І. В. - Формування критичного мислення в учнів старшої школи на заняттях з географії засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Семенюк Н. С. - Особливості розвитку професійного стресу в медиків офтальмологічного профілю (2018)
Тесленко В. В. - Критерії та показники особистісно-професійного розвитку соціального педагога (2018)
Розенквіт І. А. - Сценарії свят у Лужанському закладі загальної середньої освіти І−ІІІ ступенів імені Василя Орелецького (2018)
Зимовська К. А. - Розвиток самостійності учнів в освітньому процесі у закладі загальної середньої освіти вечірнього типу (на прикладі навчальних занять із зарубіжної літератури) (2018)
Зубченко О. С. - Інновації у впровадженні ІКТ у навчальних закладах Великої Британії, Федорова Н. Ф. (2018)
Билан Е. П. - Растим достойную смену (2018)
Онопченко Г. В. - Виявлення соціального замовлення на освіту обдарованих через систему конкурсів Інституту обдарованої дитини НАПН України, Онопченко О. В. (2018)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на другий квартал 2018 року (2018)
Бундак О. А. - Всеросійський Селянський Союз: радянська історіографія (2016)
Михайлюк О. В. - Соціокультурний підхід як методологія історичного дослідження (2016)
Степанчук Ю. С. - Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та військова кампанія 1648 року в працях сучасних істориків (2016)
Бережна Н. О. - Вірмени Центральної України рубежу ХХ – ХХІ ст.: досвід сільської акультурації, Присяжнюк Ю. П. (2016)
Мартинюк Я. М. - Національний склад сільських самоуправ на Волині у міжвоєнний період (2016)
Оніпко Т. В. - Залучення вітчизняної споживчої кооперації до святкування Міжнародного дня кооперації: ретроспектива 1920-х років (2016)
Перехрест О. Г. - Релігійне життя в українському селі в умовах нацистської окупації (2016)
Вісин В. В. - Розвиток рільничо-торгівельних кооперативів у Волинському воєводстві (2016)
Крупенко О. В. - Товаризація сільського господарства Лівобережних губерній у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та її наслідки (2016)
Кухаренко А. А. - "Ликвидационная" деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906–1914 гг.) (2016)
Малиновська Т. В. - Третейський суд і реформа управління державними селянами у Російській імперії (1837-1841 рр.), Малиновський Б. В. (2016)
Масненко В. В. - Адміністративно-територіальний та господарсько-майновий устрій Правобережної Черкащини ХVІІІ ст. (2016)
Федьков О. М. - Діяльність Української соціал-демократичної спілки РСДРП на Черкащині в 1905–1907 рр. (2016)
Верховцева І. Г. - Політизація самоврядування селян у Російській імперії у 1902 – 1907 роках як початковий етап селянської революції (2016)
Ковальова Н. А. - Ідея революційного захоплення землі у планах партії соціалістів-революціонерів в Україні (початок ХХ ст. – 1917 р.) (2016)
Кононенко Ю. С. - Селянська революція 1902 – ? рр., Корновенко С. В. (2016)
Zemzyulina N. І. - Women in social revolution in Russia in the beginning of XXth century – search of identities (2016)
Апостол М. В. - Академік М. В. Зубець – методолог вітчизняної зоотехнічної науки (2016)
Котик Ю. В. - Оподаткування населення УРСР у 1941 – 1945 рр. (2016)
Тітіка О. О. - Роль промислових комбінатів системи Наркомату (Міністерства) місцевої промисловості УРСР у забезпеченні економічних та соціальних потреб українського села в 1943 – 1950 рр. (2016)
Яшан О. О. - Колізії окупаційного життя (1941 – 1944 рр.) (2016)
Кірєєва В. О. - Особливості аграрної політики Польщі наприкінці 80-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Морозов А. Г. - Розвиток ринкових відносин в українському селі доби незалежності, Федоренко Я. А. (2016)
Священко З. В. - Вплив євроінтеграції на розвиток сільського господарства Польщі (2016)
Боярчук О. Р. - Випадок факоматозу в дитини, Процайло М. Д., Ярема Н. М. (2018)
Гевкалюк Н. О. - Клінічна оцінка ефективності застосування фітопрепаратів солодки кореня та елекасолу в комплексній терапії уражень порожнини рота у дітей при грипі й інших гострих респіраторних вірусних інфекціях (2018)
Кравченко В. П. - Велика маса дитини при народженнi. Прогностичний аналiз ризикiв ожиріння (2018)
Крицький І. О. - Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки, Гощинський П. В., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Крицька Г. А., Крицький Т. І. (2018)
Павлишин Г. А. - Оценка окислительного стресса и уровень молекулярных повреждений при внебольничной пневмонии у детей из йододефицитного региона, Кибар О. Д. (2018)
Павлишин Г. А. - Вітамін D-статус у патогенезі розвитку захворювань дітей, Шульгай А.-М. А. (2018)
Щербатюк Н. Ю. - Мембранодеструктивні процеси та система антиокиснювального захисту при залізодефіцитній анемії в дітей (огляд літератури), Горішний І. М., Горішний М. І. (2018)
Бербець А. М. - Плацентарна недостатність, мелатонін, про- та протизапальні цитокіни (2018)
Бойчук А. В. - Можливості лікування загрози передчасних пологів при багатоплідній вагітності з використанням сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону, Нікітіна І. М., Сухарєв А. Б., Калашник Н. В., Бабар Т. В. (2018)
Бойчук А. В. - Оцінка психосоматичного стану в жінок із гіперпластичними процесами ендометрія, Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. (2018)
Булавенко О. В. - Концепція вдосконалення діагностичного алгоритму при післяпологових гнійно-запальних захворюваннях, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2018)
Гнатко О. П. - Діагностичне значення маркерів проліферації у визначенні ступеня важкості передракових станів шийки матки, Скурятіна Н. Г., Бережна Т. А. (2018)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних, Походун К. А., Татарчук Л. В. (2018)
Гуменна І. Є. - Перспективи клінічної діагностики і лікування ендотеліальної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією (2018)
Запорожченко М. Б. - Диференційований алгоритм ведення пацієнток репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки з різним типом біоценозу піхви, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Існюк Н. О. - Характеристика психоемоційного статусу та показників якості життя в жінок із фіброміомою матки та поєднаною ендокринною патологією, Бойчук А. В., Бегош Б. М., Ониськів Б. О. (2018)
Іщак О. М. - Репродуктивна функція у жінок з апоплексією яєчників, Семків М. Р. (2018)
Каланжова О. М. - Планування пологів – сучасний підхід в акушерстві при тазовому передлежанні плода, Галич С. Р., Щурко М. І., Щурко Д. М. (2018)
Маркін Л. Б. - Хоріоангіома плаценти, Шахова О. В., Шахова К. К., Браун Д., Скибак Л. В., Рібун Т. М. (2018)
Міщенко В. П. - Профілактика плацентарної дисфункції шляхом застосування фолатів, Руденко І. В., Голубенко М. Ю., Тумасян К. П. (2018)
Мушак Н. І. - Стан системи гемостазу у вагітних із артеріальною гіпертензією на тлі йододефіциту (2018)
Павловська О. М. - "Терапевтичне вікно" при медикаментозному лікуванні генітоуринарного менопаузального синдрому в жінок, Павловська К. М., Краснова Ж. О. (2018)
Сенчук А. Я. - Функціональний стан яєчників на третю – четверту добу після пологів, Доскоч І. О., Мартинова Д. А., Бьєнь С. В., Вовк А. Ю. (2018)
Сюсюка В. Г. - Рівень гормонів стрес-лімітуючої системи у вагітних із психо­емоційними порушеннями, зумовленими тривожністю, Комарова О. В., Пейчева О. В., Аверченко Є. Г., Кочетова І. М. (2018)
Ткаліч В. В. - Катаменіальний пневмоторакс: нові погляди й міркування, Ткаліч В. О., Петруня М. С. (2018)
Франчук В. В. - Дефекти медичної допомоги в акушерстві: клінічно-правовий погляд на проблему на підставі аналізу матеріалів судово-слідчих справ, Франчук У. Я. (2018)
Щурук Н. В. - Особливості балансу цитокінів у жінок із репродуктивними втратами в анамнезі в динаміці ускладненої і неускладненої вагітності (2018)
Якимчук Ю. Б. - Прегравідарна підготовка жінок, які перенесли позаматкову вагітність, Коптюх В. І., Маланчин І. М., Дуве Д. М. (2018)
Вакалюк І. І. - Cтан психічного здоров'я хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки (2018)
Витриховський А. І. - Коефіцієнт уповільнення серцевого ритму - новітній метод прогнозування раптової серцевої смерті (2018)
Власова О. В. - Ризик формування природжених вад розвитку в новонароджених, матері яких проживають в умовах геохімічного неблагополуччя (аналіз секційного матеріалу за 10 років) (2018)
Гончарук Л. М. - Фібринолітична активність плазми крові при гастродуоденопатіях, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, з урахуванням патогенних штамів helicobacter pylori, Федів О. І., Коханюк Ю. В., Голяр О. І. (2018)
Гуньков С. В. - Вивчення стану молочних залоз при полікістозі яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем, Бабич С. В. (2018)
Зінчук О. М. - Клініко-етіологічна характеристика летальних випадків гнійних менінгітів у дорослих, Задорожний А. М., Прикуда Н. М., Сосна Г. П. (2018)
Кальбус О. І. - Оцінка тривожності у хворих на міастенію (2018)
Каратєєва С. Ю. - Зміни показників крові в процесі перебігу гнійних ускладнень цукрового діабету при застосуванні озонотерапії, Плеш І. А, Кшановська Г. І., Березова М. С., Дутка І. І., Каратєєва А. О. (2018)
Корнієнко В. Г. - Аналіз показників катехоламінів у вагітних із загрозою передчасних пологів (2018)
Косілова С. Є. - Клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок із вузловим зобом (2018)
Левандовський Р. А. - Оптимальна вага резекційної апаратури при протезуванні післяопераційних дефектів верхньої щелепи (2018)
Оніщенко А. І. - Дослідження еритроцитів при хронічному гнійному риносинуситі у стадії загострення методом флуоресцентних зондів, Наконечна О. А., Ткаченко А. С., Калашник Ю. М., Корнієнко Ю. М., Стеценко Ю. М., Посохов Є. О., Дорошенко А. О. (2018)
Ортеменка Є. П. - Чи впливає показник маси тіла дитини при народженні на персистування бронхіальної астми у періоді шкільного віку?, Калуцька Н. І., Крецу Н. М., Трекуш Є. З., Шевчук Н. М. (2018)
Павловська М. О. - Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу (2018)
Павловський С. А. - Клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів літнього віку на фоні цукрового діабету типу 2 (2018)
Півторак К. В. - Прогнозування ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Феджага І. В. (2018)
Савка С. Д. - Iндивідуально-психологічні особливості пацієнтів з ревматоїдним артритом та непсихотичними психічними розладами (2018)
Сердулець Ю. І. - Вплив поліморфізму генів матриліну 3-го типу (rs77245812) та інтерлейкіну 10 (rs1800872) на показники цитокінового профілю хворих на остеоартроз за поєднання з артеріальною гіпертензією, ожирінням і цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Тарнавська С. І. - Oптимізація персоналізованих підходів до базисного лікування персистувальної бронхіальної астми в дітей з урахуванням фенотипових та генотипових характеристик хворих, Шевчук Н. М., Крецу Н. М., Трекуш Є. З., Калуцька Н. І. (2018)
Фік В. Б. - Мікроструктурні зміни тканин пародонта за умов дії опіоїдного анальгетика на ранніх термінах, Кривко Ю. Я., Пальтов Є. В. (2018)
Чала К. М. - Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на екскреторну діяльність нирок у білих щурів за умов водного навантаження, Ходоровська А. А., Чернікова Г. М., Попова І. С. (2018)
Пилипчук В. І. - Інноваційні технології в поліпшенні вивчення теми "синдроми гострого живота" студентами 6-го курсу медичного факультету (2018)
Костишин І. Д. - Значення практичної складової занять при викладанні онкології щелепно-лицевої ділянки студентам стоматологічного факультету, Голотюк В. В., Гірна Г. А., Романчук В. Р. (2018)
Мельничук Л. В. - Роль медичного працівника в сучасній парадигмі здорового способу життя, Михаськова А. А. (2018)
Медичні internet-вісті. Частина ХVІII. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2018)
Зінків І. Я. - Хордофони-гібриди: між Сходом і Заходом (2017)
Олійник О. Г. - Скіфо-сарматські ударні та духові інструменти в духовній культурі кочівників Євразії (2017)
Chen Nanpu - Bells bianzhong in Chinese instrumental musical culture of the Bronze age (2017)
Ткачук Т. В. - Іноземні впливи на розвиток жанру українського дитячого портрету доби бароко (2017)
Бацак К. Ю. - "Золота доба" італійської опери Одеси: антреприза родини Андросових у сезоні 1851–1852 років (2017)
Белічко Н. Ю. - Українські мотиви у творах В. Розвадовського 1900–1905 років (2017)
Шкільник Б. С. - Різдвяні пісні як джерело хорових обробок українських композиторів (кінець ХІХ – середини ХХ столітття) (2017)
Шевченко Р. С. - Утілення бандурного компоненту в обробках українських народних пісень для голосу з фортепіано М. В. Лисенка (2017)
Іваненко С. О. - Невідомі сторінки історії Харківської мистецтвознавчої школи 1920–1930-х рр.: К. Я. Сліпко-Москальців, Мархайчук Н. В. (2017)
Jewheniewa M. - Działalność bandurzystów galicyjsko-wołyńskich podczas drugiej wojny światowej (2017)
Дихнич Л. П. - Світовий кінематограф у розвитку індустрії моди в 1930-х роках (2017)
Чурпіта Т. М. - Балети "Спляча красуня", "Фадетта" та "Алі-Батир" у редакції Миколи Трегубова (1952 р.) (2017)
Лук’яненко К. А. - Національна тема у балетному театрі України у добу "відлиги" (2017)
Шестопал Л. В. - Бальні танці "радянської програми" в СРСР (2017)
Колубаєв О. Л. - Передвістя національного відродження в розвитку популярної пісні Західноукраїнського регіону 1980–1990-х років (2017)
Морозов А. І. - Козацькі теми та образи в українському народно-сценічному танці другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Гриценко О. Г. - Метадискурс симфонізму ХХІ століття (на прикладі "довоєнних" симфоній Валерія Антонюка) (2017)
Курочкін О. В. - Музичний народний пласт в академічному бандурному виконанні сучасної України, Фурдичко А. О. (2017)
Волошенко В. О. - Художній метал Львова початку ХХІ століття: урбаністичні та стильові особливості (за творами скульптора Володимира Цісарика) (2017)
Москвічова Ю. О. - Сучасні тенденції музичних фестивалів Вінниччини (2017)
Ясинська О. Г. - Міжнародний виставковий проект "Kyiv Fashion" як одна з форм поширення модних інновацій вітчизняної фешн-індустрії (2017)
Кравченко А. І. - Інтермедіальність у музичному мистецтві: шляхи семіологічного осягнення (2017)
Казнох І. Б. - Поетико-композиційні особливості стихири "Царю небесний" болгарського напіву (2017)
Иванников Т. П. - Феноменологический анализ гитарной музыки: интенционально-дискурсивный подход (2017)
Охманюк В. Ф. - Тенденції розвитку хорової мініатюри у творчості Володимира Зубицького (2017)
Перцов М. О. - Комплекс засобів виразності в творах для флейти соло українських композиторів XXI cт. (2017)
Шуліка В. В. - Слобожанська ікона "Преображення" з колекції Харківського художнього музею: іконографія, стилістика, атрибуція (2017)
Яо Нин - Художники Украины второй пол. XVIII – первой трети ХІХ века в современном искусствоведении Китая : проблема верификации (2017)
Салдан С. О. - Сутнісні домінанти ідей прафеномену та метаморфози Й.-В. Гете у мистецькому просторі (2017)
Енджі Пан Хунь - Музично-поетичний світ Першого фортепіанного концерту Гордона Чіна (2017)
Підлипський А. І. - Танці Тернопільщини у фольклорно-етнографічних дослідженнях В. Гнатюка (2017)
Алієва Л. В. - Східноподільський музичний фольклор: за матеріалами двотомника "Весілля" в упорядкуванні М. Шубравської та О. Правдюка (2017)
Молчко У. Б. - Соломія Крушельницька в газетних матеріалах авторства представників родини Нижанківських (2017)
Гайдичук О. С. - Історія репрезентативного хору "Гомін" Союзу українців у Великій Британії: до питання уточнення джерельної бази (2017)
Підлипська А. М. - Журнал "Танець в Україні та світі" у вітчизняному хореологічному дискурсі (2017)
Корольчук О. Л. - Естрадно-джазове вокальне виконавство як предмет сучасних музикознавчих досліджень в Україні, Чепелюк В. А. (2017)
Радко Ю. І. - Виникнення та розвиток жанру баянної сонати крізь призму історіографії (2017)
Залевська О. Ю. - Український плакат епохи постмодернізму в працях вітчизняних науковців (2017)
Єфімова М. П. - Дизайн дитячої книги України: аспекти структури (2017)
Пацунов В. П. - Художній образ як форма асоціативного перетворення реальної, ірреальної та уявної дійсності (2017)
Хлистун О. С. - Міфологічна ґенеза феномену театрального перевтілення (2017)
Сорока М. В. - Еволюція сценічної майстерності в драматургічно-театральній діяльності В. К. Винниченка (2017)
Тимчула А. В. - Народні танці у весняній обрядовості лемків (2017)
Гресь О. І. - Балети Є. Cтанковича за творами М. Гоголя на українській сцені (2017)
Король А. М. - Образ Мані у балеті "Сойчине крило" композитора А. Кос-Анатольського у постановці М. Трегубова (2017)
Захарова В. А. - Артистична індивідуальність українських балерин як суб’єктів творчої діяльності (2017)
Рудинська Г. О. - Засоби художньо-образної виразності інтер’єрів ресторанів в етностилістиці Українських Карпат (2017)
Костюк Л. К. - Той, без кого мистецтво ХХ століття не відбулося б: Сальвадор Далі та засади його творчості, Маркевич М. С. (2017)
Батрак М. Г. - Хорове мистецтво Сіверщини: становлення та періоди розвитку (ХІ–XVIII ст.) (2017)
Бойко О. С. - Український народний танець у комедійних телешоу : іронічна інтерпретація чи вульгаризація? (2017)
Титул, зміст (2018)
Biloshchytskyi A. - Development of technical component of the methodology for project-vector management of educational environments, Kuchansky А., Paliy S., Biloshchytska S., Bronin S., Andrashko Yu., Shabala Ye., Vatskel V. (2018)
Naumenko M. - Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal, Hrabovskyi Y. (2018)
Lytvyn V. - Analysis of statistical methods for stable combinations determination of keywords identification, Vysotska V., Uhryn D., Hrendus M., Naum O. (2018)
Abdel-Badeeh M. Salem - Exploiting the knowledge engineering paradigms for designing smart learning systems, Silvia Parusheva (2018)
Shostak I. - Organization of information support for business processes at aviation enterprises by means of ontological engineering, Danova M., Romanenkov Yu., Bugaienko О., Volk M., Karminska-Bielobrova M. (2018)
Sumtsov D. - Development of a method for the experimental estimation of multimedia data flow rate in a computer network, Osiievskyi S., Lebediev V. (2018)
Kirkopulo K. - Design of a set of nonlinear control systems of the arc PVD ion-plasma installation, Tonkonogyi V., Stopakevych О., Stopakevych А. (2018)
Tytiuk V. - Analytical study of starting current of the induction motor stator, Chornyi O., Pozihun A., Baranovskaya M., Romanov A. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Rybalova O. - Development of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state, Artemiev S., Sarapina M., Tsymbal B., Bakharevа A., Shestopalov O., Filenko O. (2018)
Barkan M. - Development of new technological solutions for recovery of heavy non-ferrous metals from technogenic waste of electroplating plants and sludge of water treatment systems, Kornev A. (2018)
Bosak M. - Hydrothermal mode of the flow-through reservoir-cooler with respect to its morphometric changes, Hvozdetskyi O., Hnativ R. (2018)
Blyashyna M. - Processes of biological wastewater treatment for nitrogen, phosphorus removal by immobilized microorganisms, Zhukova V., Sabliy L. (2018)
Dubinin D. - Improving the installation for fire extinguishing with finely-dispersed water, Korytchenko K., Lisnyak А., Hrytsyna I., Trigub V. (2018)
Pospelov B. - Development of the method of frequency-temporal representation of fluctuations of gaseous medium parameters at fire, Andronov V., Rybka E., Popov V., Semkiv O. (2018)
Tsapko Y. - Modeling a thermal conductivity process under the action of flame on the wall of fire-retardant reed, Tsapko А. (2018)
Yatsyshyn T. - Establishing the dependence of pollutant concentration on operational conditions at facilities of an oil-and-gas complex, Mykhailiuk Yu., Liakh М., Mykhailiuk I., Savyk V., Dobrovolsky I. (2018)
Abstract and References (2018)
Григорович Ю. М. - Репрезентація концепту КОРУПЦІЯ в українському афористичному корпусі (2018)
Демиденко Г. Г. - Голосова поведінка українців і білорусів: особливості комунікативного мовчання (на матеріалі фразеології) (2018)
Yelovska Yu. V. - Linguistic and cultural aspects in animistic idioms defying personal character traits in English and Ukrainian (2018)
Іншакова І. О. - Структурно-семантичні особливості лексики на позначення страв українського народу в кулінарних книгах, Стахова К. Ю. (2018)
Купіна І. О. - Психічний стан людини у фразеологічній репрезентації граничності (2018)
Купчинська З. О. - Ойконіми на *-ьn Західного і Середнього Полісся: ареальний і хронологічний аспекти (2018)
Малюга Н. М. - Про козаченьків і воріженьків: семантичні аспекти деривації (2018)
Підлубна О. М. - Специфіка вживання англійської мови у фразеології радіообміну (2018)
Березовська-Савчук Н. А. - Лексика мовної репрезентації емоції смутку (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко) (2018)
Бузько С. А. - Поняття стилістичної маркованості мовних одиниць (загальнотеоретичний аспект) (2018)
Городецька В. А. - Порівняння як ознака художнього ідіолекту (на матеріалі поетичного мовлення В. Стуса) (2018)
Колоїз Ж. В. - Когнітивно-прагматичний потенціал аудіальних перцептивів у поетичному мовленні Василя Стуса (2018)
Костюк Н. Г. - Лексична спадщина Д. Яворницького як об’єкт епістолярію вченого (2018)
Мішеніна Т. М. - Стилістичний ресурс односкладних речень у відтворенні синестезійної природи художнього тла, Качайло К. А. (2018)
Онищенко Г. А. - Безсполучникове складне речення в образному контурі української народної загадки (2018)
Пасічна О. В. - Лінгвостилістичні особливості офіційно-ділових текстів (2018)
Сметана І. І. - Мовні засоби репрезентації рослинного світу в поезії В. Свідзінського (2018)
Стрюк Л. Б. - Громадянська лірика Івана Франка, її художні особливості, Ткачук К. С. (2018)
Цюп’як І. К. - Лексичні домінанти в повісті Миколи Хвильового "Санаторійна зона" (2018)
Чумак О. Л. - Мовна агресія в епістолярному тексті Григорія Гусейнова (2018)
Козак Л. В. - Переклад як вид мовленнєвої діяльності (2018)
Ракшанова Г. Ф. - Формування фахової термінологічної компетентності у студентів, Назаренко І. Л. (2018)
Файнман І. Б. - Компоненти навчання англійської лексики в авіаційному ВНЗ, Токарь Є. Б. (2018)
Фурт Д. В. - Способи перекладу термінів українською мовою з англійської (2018)
Summary (2000)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Формування фонду наукової літератури універсальних та спеціальних наукових бібліотек України (2000)
Чишко В. - Урсу Д. П. Очерки истории крымско-татарского народа (1921 – 1941 гг.) (2000)
Єрошенко Т. - Електронна бібліотека в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України: проблеми створення та використання, Шевченко Л., Широков В. (2000)
Ткаченко О. - Розвиток системи документопостачання іноземними періодичними виданнями НБУВ (1918 -1999) (2000)
Кривенко М. - Львівська бальзакіана (2000)
Шкаріна В. - База даних "Zentralblatt MATH” (2000)
Жулід Т. - Науково-інформаційні аспекти створення проблемно-орієнтованої автоматизованої ББД "Хвороба Альцгеймера” (2000)
Миценко С. - Бібліографічний покажчик "Микола Федорович Сумцов” (1854 - 1922) (2000)
Солонська Н. - Питання розвитку бібліотечної справи в Україні на сторінках "Українського історичного журналу” (1957 - 1998): огляд статей (2000)
Галькевич Т. - Різдвяна та новорічна листівки ХХ ст. (з фондів Сектору естампів та репродукцій НБУВ), Гутник Л. (2000)
Березюк Н. - Бібліотечна освіта в Україні (сторінки історії) (2000)
Гирман О. - Міщанин В. Словник гончарів (2000)
Циганкова Л. - Навчаються українські та латиські бібліотекарі (2000)
Онисимова Л. - Інформаційне забезпечення потреб студентів та викладачів УАБС (2000)
Буркат В. - Сучасний стан і перспективи розвитку джерельної бази історії аграрної науки України, Слободяник М. (2000)
Литвин С. - Симон Петлюра в українській історіографії новітньої доби (1990 - 1999) (матеріали до бібліографічного покажчика) (2000)
Олійник Н. - Повернення "Українців” Україні (2000)
Гуртовенко Т. - Катерина Селіверстова, Кулешів С. (2000)
Шульгіна В. - Презентація проекту "Кобзарське мистецтво” (2000)
Солоіденко Г. - Семінар бібліотечних працівників у НБУВ (2000)
Ковтанюк Н. - Національному музею історії України – 100 років, Шовкопляс Г. (2000)
Іщенко Я. - Дзира Я. І. Автопортрет нації, Співак О. (2000)
Ярмошик І. - Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ – начале ХХ века (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” (2000)
Демченко В. М. - "Ординська" ґенеза постімперського державного управління (на матеріалі роману Б. Акуніна "Щаслива Росія") (2018)
Дєгтяр А. О. - Застосування наукових підходів у дослідженнях з протидії корупції в органах державної влади, Бублій М. П. (2018)
Ладонько Л. С. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "потенціал громадського прогресу", Михайловська О. В., Пархоменко М. С. (2018)
Мартиненко В. Ф. - Розроблення, ухвалення й реалізація рішень публічного управління в контексті викликів сучасності (2018)
Ткачук А. І. - Тенденції розвитку публічного управління як нової моделі організації державного управління в Україні, Миронов В. В. (2018)
Молодцов О. В. - Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін (2018)
Половцев О. В. - Сучасні трансформації системи державного управління: формування методологічного змісту механізмів державного управління, Чекригін М. В. (2018)
Струк Н. П. - Національна та енергетична безпека: співвідношення понять, Білоцький О. В. (2018)
Барило О. Г. - Аналіз досліджень проблем державного управління у сфері цивільного захисту (2018)
Бойко С. Г. - Тенденції та особливості державної кадрової політики у сфері охорони здоров’я (2018)
Борисенко О. П. - Адаптивне управління процесом ціноутворення на надання послуг у медичній сфері (2018)
Дідок Ю. В. - Державне регулювання розвитку післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини в Україні (2018)
Дяченко О. П. - Механізми державного регулювання протидії розвитку тіньової економіки в контексті функціонування мiжнaродних організацій та cтaндaртів (2018)
Коваль Г. В. - Проблеми молодіжного безробіття в Україні та шляхи їх вирішення (2018)
Кондратенко О. О. - Модернізація державного регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції (2018)
Криштанович М. Ф. - Діяльність поліції щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави (2018)
Мороз С. А. - Реалізація принципу орієнтації на замовника як напрямок удосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти (2018)
Палагнюк Ю. В. - Особливості розвитку соціальних послуг у системі соціальної політики Німеччини, Письмиченко О. С. (2018)
Пшинка Г. В. - Внутрішній маркетинг як механізм управління персоналом та якістю продукції підприємств (2018)
Сабурова Г. Б. - До питання про сучасний стан керування документацією в органах виконавчої влади (2018)
Савченко Н. В. - Передумови формування та впровадження концепції "innovation-friendly regulation" у сервісно орієнтованому цифровому суспільстві (2018)
Топалова Е. Х. - Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Федорчак В. В. - Новітні організаційно-економічні засоби державного управління щодо забезпечення цивільної безпеки: Україна та світ (2018)
Філіппова В. Д. - Базові основи компаративного методу аналізу стратегічного планування у сфері національної безпеки України, Філіппова В. В. (2018)
Ярошович В. І. - Трансформація державної молодіжної політики щодо соціалізаційних процесів у середовищі студентської молоді (2018)
Ковнір О. І. - Використання іноземних мов у публічній службі України: стан, проблеми та перспективи (2018)
Лопушинський І. П. - "Цифрові робочі місця" державних службовців як вагома складова електронного урядування в Україні (2018)
Лопушинський І. П. - Формування англомовної компетентності державних службовців в умовах євроінтеграції України, Ковнір О. І. (2018)
Коваленко М. А. - Програма розвитку об’єднаної територіальної громади: проблеми розроблення і фінансового забезпечення, Швороб Г. М., Швороб К. В. (2018)
Семенченко Ф. Г. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти організації політичної влади (2018)
Титул, зміст (2018)
Наукове забезпечення енергетичної автономізації агропромислового виробництва (2018)
Україна отримала дозвіл експортувати насіння буряків на ринок ЄС (2018)
Павук І. А. - Буряки цукрові: альтернатива удобрення та продуктивність (2018)
Стефанюк В. Й. - Визначення оптимального строку сівби стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) в умовах Лісостепу (2018)
Саблук В. Т. - Фітофаги у посівах буряків цукрових та заходи зниження їхньої шкідливості, Грищенко О. М. (2018)
Запольська Н. М. - Стан розвитку хвороб цукрових буряків у 2017 році та прогноз їх появи в 2018 році, Шендрик К. М. (2018)
Сипко А. О. - Продуктивність ячменю ярого за внесення дефекату в якості меліоранту у післядії в умовах правобережного та центрального Лісостепу України, Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Гончарук Г. С., Костащук М. В., Мазур Г. М. (2018)
Хас М. - Майбутнє цукрових буряків. Як сільське господарство ЄС може впоратись із закінченням системи квот (2018)
Боднар Я. Я. - Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умови поліморбідності, Дзюбановський І. Я., Головата Т. К., Боднар П. Я., Суслова Н. О., Боднар Л. П. (2018)
П’ятночка В. І. - Вплив коморбідності на результати хірургічного лікування хворих із первинними та інцизійними вентральними грижами (2018)
Буката В. В. - Стан системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю залежно від виду операційних втручань, Дейкало І. М. (2018)
Банадига А. І. - Клініко-лабораторні, прогностичні критерії моніторингу перебігу гострого панкреатиту (2018)
Стець М. М. - Діагностичні резерви деталізації гострого апендициту у вагітних, Черненко В. М. (2018)
Шульгай А. Г. - Морфометричний аналіз особливостей ремоделювання структур клубової кишки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Мельник О. І. - Вплив величини внутрішньо­черевного тиску на динаміку ішемічно-реперфузійних порушень в експерименті (2018)
Козаков К. Г. - Вплив модифікованої плікації шлунка та рукавної резекції шлунка у щурів із глутамат-індукованим ожирінням та стрептозотоцин-індукованим діабетом на динаміку зниження маси тіла та вуглеводний обмін (2018)
Думанський Ю. В. - Безпосередні результати лікування некрозу низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на рак прямої кишки, Волошин С. П. (2018)
Шевчук І. М. - Результати хірургічного лікування хворих на післяопераційний перитоніт, Дроняк М. М., Попадюк О. Я., Федорків М. Б., Дроняк В. М. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Бактеріальний "пейзаж" гнійного осередку та принципи антибактеріальної терапії у хворих із синдромом діабетичної стопи, Антощук Р. Я. (2018)
Малиновський А. В. - Первый опыт лапароскопической эхинококкэктомии при рецидивной эхинококковой кисте селезенки, Майоренко М. М., Сергієва А. С. (2018)
Аскаров П. А. - "Свежие" повреждения внепеченочных желчных протоков (2018)
Halei М. М. - Simultaneous surgical interventions (2018)
Індіамінов С. І. - Морфология колоторезаных ран сердца, нанесенных национальными узбекскими ножами, Бойманов Ф. Х. (2018)
Дейкало І. М. - Випадок казуїстичного перебігу гострого деструктивного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом, Осадчук Д. В., Карел О. І., Ліпський В. М. (2018)
До 100-річчя від дня народження О. О. Шалімова (2018)
Пам’яті хірурга, науковця, колеги (2018)
Колодний А. - Українське релігієзнавство: стан і перспективи (1996)
Саган О. - Українське православ'я: історіософське осмислення феномену (1996)
Бабій М. - Нові релігійні течії і культи в сучасній Україні (за матеріалами соціологічних досліджень), Карагодіна О., Колодний А., Косуха П., Филипович Л. (1996)
Саган О. - Українське православ'я: особливості, історія, сучасність (1996)
Косуха П. - Протестантизм в українському соціокультурному контексті (1996)
Гудима А. - Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу, Хаварівський Б. (1996)
Яроцький П. - Релігія в контексті суспільних і духовних реалій сьогодення (1996)
Жуковський В. - Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України (1996)
Колодний А. - Рідновірство: витоки, течії, тенденції (1996)
Бабій М. - Свобода релігії: проблеми практичної реалізації (1996)
Почесні наукові співробітники Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України (1996)
Українська Асоціація Релігієзнавців (1996)
Центр релігієзнавчих консультацій і експертиз УАР (1996)
Міжнародні зв'язки УАР та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України (1996)
Спеціалізована Вчена Рада з релігієзнавства (1996)
Секція релігієзнавства у товаристві "Знання" України (1996)
Релігійна карта України (1996)
Наукові конференції, круглі столи, колоквіуми 1996 р., які проводять Українська асоціація релігієзнавців та Відділення релігієзнавства ІФ НАН України разом з іншими науковими інституціями (1996)
Десятитомник з історії релігії в Україні (1996)
Концепція релігієзнавчої освіти в Україні (короткий виклад) (1996)
Тернопільський осередок УАР (1996)
Севастопольська група релігієзнавців (1996)
Колодний А. - Релігія в контексті духовного відродження України, Филипович Л. (1996)
Яроцький П. - Петро Могила і проблеми примирення "Русі з Руссю" (1996)
Павленко П. - Погляд на християнство через призму філософії Платона (1996)
Пилявець Л. - Перший Всеукраїнський собор УАПЦ: проблеми розвитку української культури (1996)
Колодний А. - Ювілей Петра Могили, Климов В. (1996)
Бабій М. - Міжконфесійні відносини в контексті свободи релігії (1996)
Лобовик Б. - Феномен релігії (1996)
Спеціалізована докторська рада Д 01.25.05 Із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (1996)
Програма кандидатського мінімуму із спеціальності 09.00.01 – релігієзнавство (1996)
Бабій М. - Експертний аналіз статутів окремих релігійних організацій, які діють в Україні (1996)
Вперше релігієзнавчий словник (1996)
Загальна декларація прав людини (1996)
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (1996)
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1996)
Підсумковий акт наради з безпеки та співробітництва в Єропі (1996)
Парижська хартія для нової Європи (1996)
Пропозиції державам-членам ООН семінару, проведеного в 1984 році центром з прав людини ООН (1996)
Декларація про права осіб, які належать до національних чи етнічних, релігійних чи мовних меншин (1996)
Петро Іванович Косуха – пам'яті колеги (1996)
Summary (1996)
Головащенко С. - Матеріали до історії євангельсько-баптистського руху в Україні, Косуха П. (1996)
Ляхович Д. - Екологічно-етична повинність (1996)
Длінна Т. - Деякі етнопсихологічні аспекти української релігійності (1996)
Патерикіна В. - Богомильство, його ідейні витоки та особливості поширенная (1996)
Марченко Н. - Християнські видання для дітей в Українi (1917 – 1929) (1996)
Филипович Л. - Орієнталізм в контексті української ментальності (1996)
Саган О. - Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі відродження України (1996)
Бабій М. - Релігія і церква в постсоціалістичних країнах (1996)
Програма кандидатського мінімуму із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. Соціологія релігії (1996)
Історія релігії (1996)
В спеціалізованій раді Д 01.25.05 (1996)
Львівський Музей історії релігії (1996)
Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН (1996)
Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-учасників Наради з безпеки і співробітництва в Європі (15 січня 1989 р.) (1996)
Summary (1996)
Лобовик Б. - Релігія як феномен і категорія релігієзнавства (1996)
Бабій М. - Толерантність теоретичні та практичні засади (1996)
Бучма О. - Релiгiйне середовище особи (1996)
Палінчак М. - Правові основи регулювання міжконфесійних конфліктів з приводу культових будівель (1996)
Закович М. - Проблеми релiгiєзнавчої освiти в Українi (1996)
Саган О. - Вселенське православ'я через призму статистики (1996)
Рутiсхаузер А. - До питання про долю та прощення грiхiв (1996)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського