Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2017)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2016 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2017)
Инновационные технологии Inlimited Analytics в исследовании рынков зарубежных стран (2017)
Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень та аналіз даних ICC/ESOMAR (2017)
Булатова А. - Особливості гендерних чинників у сучасній рекламі, Река О. (2017)
Зозульов О. - Розроблення стратегії виведення інтернет-магазину на промисловий ринок, Афанасьєва К. (2017)
Баша І. - Застосування інноваційних методів навчання в формуванні компетентностей майбутніх маркетологів, Манойло В. (2017)
Вперше в КНУ пройшов конкурс з реклами на екологічну тематику "Green Ads" (2017)
"Глобальний моніторинг". "The global engagement monitor the global university-business cooperation monitor". Глобальна дослідницька ініціатива за підтримки Європейської Комісії (2017)
Передплата на журнал (2017)
Title, content (2018)
Sugiarto Sugiarto - The effect of external magnetic flux field in the QTS weldment on the change of fatigue crack propagation behaviors, Rudy Soenoko, Anindito Purnowidodo, Yudy Surya Irawan (2018)
Karakurkchi A. - Study of the influence of oxidizing parameters on the composition and morphology of Al2O3.CoOx coatings on AL25 alloy, Sakhnenko M., Ved’ M. (2018)
Suriansyah Sabarudin - Effect of heat treatment and cryogenics on hardness of ductile cast iron microstructure (FCD-50), Pratikto Pratikto, Agus Suprapto, Yudy Surya Irawan (2018)
Hryhoriev S. - Determining the patterns of phase and structural transformations at carbon-thermal reduction of molybdenum concentrate, Petryshchev A., Shyshkanova G., Zaytseva T., Frydman O., Petrusha Yu., Andreev A., Katschan A., Lazutkin M., Sinyaeva N. (2018)
Efremenko B. - Simulation of structure formation in the Fe–C–Cr–Ni–Si surfacing materials, Belik A., Chabak Yu., Halfa H. (2018)
Sobol’ O. - Influence of the thermal factor on the composition of electron-beam high-entropy ALTiVCrNbMo coatings, Barmin A., Hryhorieva S., Gorban’ V., Vuets A., Subbotin A. (2018)
Stavychenko V. - Prediction of specific electrical resistivity of polymeric composites based on carbon fabrics, Purhina S., Shestakov P. (2018)
Kotok V. - Definition of the aging process parameters for nickel hydroxide in the alkaline medium, Kovalenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Ляшук Р. - Особливості захисту Національною поліцією права власності в зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Половніков В. - Правове значення наказу в управлінській діяльності командирів (начальників) Державної прикордонної служби України (2018)
Сорока А. - Виконання доручень слідчого оперативними підрозділами Держприкордонслужби України, Корольов В. (2018)
Кушнір І. - Види інформації, розпорядником якої є Державна прикордонна служба України, їх сутнісна характеристика (2018)
Нагорна В. - Національно-патріотичне виховання як складова правового статусу громадянина України (теоретико-правові аспекти) (2018)
Король М. - Питання взаємодії Державної прикордонної служби України з органами місцевого самоврядування (2018)
Мельник О. - Особливості застосування понятійного апарату у сфері адміністративно-правової охорони та захисту військового майна (2018)
Резолюція ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності (2018)
Старинський М. В. - Недосягнення нормою права результату, що запрограмований нормотворцем як наслідок нейтралізації норми права (2017)
Сидоренко О. М. - Громадські об’єднання як інститути громадянського суспільства: характеристика та проблематика, Жегунова А. С. (2017)
Булкат М. С. - До питання про історичний поступ судочинства на теренах України (додержавний період, періоди ранніх державних утворень і Київської Русі та входження українських земель до складу Польщі та Великого князівства Литовського) (2017)
Грицай І. О. - Порівняльно-правова характеристика гендерного бюджетування: загальнотеоретичний аспект (2017)
Немченко С. С. - До питання класифікації способів альтернативного вирішення спору (2017)
Івченко Ю. В. - Патріотизм чи космополітизм в умовах сучасної української держави (2017)
Федоренко В. В. - Взаємозв’язок моралі й права у військовій діяльності в контексті сучасних філософсько-правових трактувань відповідальності та покарання (2017)
Копитков В. Е. - Життєвий цикл закону як правова категорія (2017)
Омельченко Н. Л. - Джерела парламентського права України: проблеми систематизації та перспективи розвитку (2017)
Матвійчук А. В. - Поняття та ознаки конституційних обов’язків держави (2017)
Коцкулич В. В. - Категорія справедливості в контексті загальноетичних стандартів правової поведінки суддів (2017)
Городовенко А. В. - Конституційні принципи функціонування судової системи в Україні та Європейському Союзі (2017)
Лакатош Н. Й. - Питання кваліфікації ювенальних суддів у рамках міжнародно-правових актів (2017)
Турецька Я. П. - Історія запровадження паспорта Нансена: "попередника" проїзного документа біженця (2017)
Коваленко М. Г. - Роль державної реєстрації виборців у забезпеченні виборчих прав громадян України (2017)
Гетманцев Д. А. - Об эффективности использования средств, полученных от налогоплательщиков (2017)
Прокопенко В. В. - Виконання митних формальностей у разі ввезення товарів в Україну вантажними автомобільними транспортними засобами (2017)
Бортник С. М. - До проблеми визначення загальноправових, міжгалузевих та галузевих юридичних гарантій діяльності поліцейських (2017)
Корнієнко Д. М. - Досвід адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань з правоохоронними функціями у країнах з унітарним устроєм (2017)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Концептуальні питання інтеграції інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання (2017)
Пастух І. Д. - Проблеми правового регулювання повідомлення про конфлікт інтересів та його врегулювання в діяльності центральних органів виконавчої влади, що спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (2017)
Діордіца І. В. - Основні поняття та ідеї кібернетики як засади виділення кібернетичної функції держави (2017)
Yurovska V. V. - Administrative agreement as a form of implementation of the dispositive method of administrative law (2017)
Панова О. О. - Методи забезпечення публічної безпеки в Україні (2017)
Єфіменко Л. Л. - Переваги та недоліки функціонування Рахункової палати України: міжнародний аспект (2017)
Хомишин І. Ю. - Сучасна модель управління освітою: адміністративно-правовий аспект (2017)
Зливко С. В. - Особливості застосування адміністративних процедур відбору та призначення керівників пенітенціарної системи (2017)
Воронцова С. В. - Проблемы правового регулирования оборота криптовалюты (2017)
Запотоцька О. В. - Поняття та зміст дозволу як засобу публічного адміністрування у сфері безпечності та якості харчових продуктів (2017)
Хапко Ю. Б. - Визначення суб’єктного складу публічних інвестиційних правовідносин та кола їх повноважень (2017)
Чорна Т. В. - Роль майнового оподаткування та проблеми нормативного закріплення податку на майно в Україні (2017)
Іванченко В. А. - Класифікація мобілізації (2017)
Хоменко А. В. - Щодо визначення юрисдикції адміністративних судів у вирішенні публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів (2017)
Жук Л. Б. - Оподаткування доходу, отриманого в спадщину: сутність і правові особливості (2017)
Харківський С. А. - Адміністративна відповідальність за нераціональне використання земель (2017)
Нечаєв В. Е. - Процедура надання публічних послуг Національною поліцією України у сфері обігу зброї (2017)
Андрусяк Н. О. - Стратегія економічного розвитку галузі овочівництва (2017)
Бієвець А. В. - Концептуальні підходи до удосконалення механізму нейтралізації загроз економічній безпеці суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Водяник Т. В. - Становлення системи соціально-економічного моніторингу регіонів України (2017)
Gurbanov N. H. - Modern problems and prospects of training specialists in security matters, Ismayilzade A. A. (2017)
Захаров О. І. - Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні (2017)
Зачосова Н. В. - Рівень економічної свободи як індикатор стану економічної безпеки держави та фактор впливу на забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2017)
Кобко Р. В. - Методика стрес-тестування страхових компаній як інструмент державного регулювання ринку страхових послуг (2017)
Красномовець В. А. - Основи забезпечення сталого розвитку туризму в регіоні (2017)
Куценко Д. М. - Засади державного регулювання фінансової безпеки країни (2017)
Лаптєв М. С. - Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки вищого навчального закладу (2017)
Сiчиoкнo Г. Б. - Механізм управління фінансовою безпекою промислових підприємств в умовах глобалізації (2017)
Черевко О. В. - Науково-методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності регіонів України (2017)
Wood K. - Cyber supply chain resilience manufacturing impact on the economic security, Birch N. (2017)
Єфіменко Н. А. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу галузей національної економіки (2017)
Мельниченко О. В. - Теоретичні засади державного регулювання обігу електронних грошей в Україні (2017)
Бутко Н. В. - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності цукробурякового виробництва, Уманська В. Г. (2017)
Гріднєв М. А. - Наукові напрями економічних інтересів, їх роль у кластероутворенні та гармонізації регіонального розвитку (2017)
Ляшенко П. А. - Соціальна безпека регіону як форма метастабільного стану його соціальної системи (2017)
Чирва Г. М. - Мобілізація соціальних стимулів економічного розвитку (2017)
Титул, зміст (2017)
Ільїна C. - Підготовка зі створення примірних специфікацій на маркетингові дослідження (2017)
Заменит ли анализ социальных медиа традиционные исследования? (2017)
Ільїна C. - Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування (огляд сучасної дослідницької методики Real Contacts Audit) (2017)
Tesla выросла на 32%, став самым быстрорастущим автомобильным брендом в мире со стоимостью бренда в 5,9 млрд долларов. (2017)
Пустотин В. - Женский брендинг: как женщины воспринимают самих себя? (2017)
Стельмахова А. - Мозги на продажу. Как стимулировать ИТ-разработчиков работать на украинские компании? (2017)
Квахненко К. - Гейміфікація як інструмент формування лояльних клієнтів та персоналу, Златова І. (2017)
Сертифікаційні Центри УАМ прийняли 10-ті Кваліфікаційні іспити "Менеджер з маркетингових досліджень" (2017)
Максименко О. - Взаимодействие рынка труда и сферы образования – залог успеха формирования института профессиональных управителей (2017)
Рекомендації семінару "Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях" (2017)
Діяльність Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами:співпраця з органами влади (2017)
Лебедєва Т. - Повноваження Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сфері контролю за рекламою, зокрема в частині Ґендерної рівності (2017)
Передплата (2017)
Титул, зміст (2017)
Лилик І. - Першочергові завдання ГО "Українська Асоціація Маркетингу":пріоритети 2018 року (2017)
Об'єм рекламно-комунікаційного ринку України 2017 та прогноз об'ємів ринку 2018. Експертна оцінка Всеукраїнської Рекламної Коаліції (2017)
Штепа А. - От слайда к слову или как выступить эффективно (2017)
Відео-маркетинг: путівник для початківця (2017)
Рітсон М. - Ritson: Марк Прітчард з P&G здійснив найбільшу маркетингову промову за 20 років (2017)
Шинкаренко Н. - Віртуальні виставки – нові можливості маркетингових комунікацій (2017)
В борьбе за Украину без сексизма (2017)
5 идей оригинальных корпоративных подарков к Новому году (2017)
Споживчі настрої в Україні, грудень 2017: індекс склав 60,3 (2017)
Дадо Я. - Маркетинг і управління – конфлікт чи інтеграція функції? Підстава до дискусії у світлі досліджень в академічному середовищі Словаччини і Польщі, Віктор Я. (2017)
Решетилова Т. - Процесс исследования потребительских характеристик инновационного товара (2017)
Зозульов О. - Формування концепції ведення бізнесу на маркетинових засадах: сьогодення та майбутнє (2017)
Перевозова І. - Мотиватори праці менеджерів, Попадинець І. (2017)
Мороз Л. - Свято маркетологів у Львові (2017)
Всеукраїнський конкурс "Молодь опановує маркетинг" імені Ігоря Ткаченка (2017)
Передплата (2017)
Титул, зміст (2017)
Вавіленкова А. І. - Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови (2017)
Юдін О. К. - Спосіб визначення кількості інформації з урахуванням фактору її старіння, Стрельбіцький М. А. (2017)
Юдін О. К. - Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону, Зюбіна Р. В. (2017)
Бараннік В. В. - Двохієрархічне структурне слотування для підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах, Підлісний С. А., Олешко Т. І. (2017)
Бучик С. С. - Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів, Юдін О. К. (2017)
Ільєнко А. В. - Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Генрі з умови забезпечення конфіденційності інформації (2017)
Сідченко С. О. - Метод криптосемантичного представлення зображень на основі плаваючої схеми системи поліадичного кодування в диференціальному базисі, Бараннік Д. В. (2017)
Чала О. В. - Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів (2017)
Олег М. В. - Оптимізація парку повітряних суден авіапідприємства, Салімов Р. М. (2017)
Тамаргазін О. А. - Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту, Ліннік І. І., Курбет Л. В. (2017)
Вовк О. О. - Причинно-наслідковий аналіз стану екологічної безпеки під час виробництва та використання фармацевтичної продукції, Бойченко М. С. (2017)
Зацерковний В. І. - Використання технологій геоінформаційних систем та дистанційне зондування землі для моніторингу водних об'єктів, Оберемок Н. В., Тішаєв І. В., Казанюк Т. А. (2017)
Маджд С. М. - Роль вищих водних рослин у деструкції забруднювачів у біоінженерних гідрофітних спорудах, Панченко А. О., Бондар А. М. (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Varnalii Z. S. - Methodological bases of research of the system of investment security of the nation, Nikytenko D. V., Mykytiuk O. P. (2018)
Krutova A. S. - Sustainable development reporting as an instrument for institutional reform in Ukraine, Tarasova T. О., Nesterenko O. О. (2018)
Lisovyi А. V. - Analysis of motivation for deregulation of entrepreneurial activity as the main way to reduce administrative barriers in the economy, Gerasymchuk N. А., Bodnarchuk O. H. (2018)
Marhasova V. G. - Ecological component of the society development in the economic theories of reproduction, Anishchenko V. O., Kurmaiev P. Y. (2018)
Melnyk T. M. - Geostrategic matrix of foreign direct investment redirection, Kasianok K. G., Diachenko O. V. (2018)
Tarasenko I. O. - Strategic priorities of higher education development in Ukraine, Tsymbalenko N. V., Tarasenko O. S. (2018)
Fedulova І. V. - Forming company’s risk appetite, Sagaydack J. А. (2018)
Chugunov I. Ya. - Fiscal policy for economic development, Pasichnyi M. D. (2018)
Bilan Yu. V. - Global dominents for the development of China's trade policy: opportunities and threats for co-operation with Ukraine (Part 1. Definitive determinants of China's foreign trade), Yatsenko O. М., Nitsenko V. S. (2018)
Liashok Ya. O. - Dynamics of bilateral investments of Ukraine and Russian Federation: before and after the beginning of the political and military conflict, Moyseienko K. Ye. (2018)
Omelchuk V. O. - Directions for reducing poverty in Ukraine through the powerful middle class formation, Kravchenko M. V. (2018)
Pavlova H. Y. - Institutionalization of innovation transformations of agricultural production in the context of providing economic security, Honcharenko O. V., Yakubenko Yu. L. (2018)
Rudnichenko Ye. M. - Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity, Havlovska N. I., Yadukha S. Y. (2018)
Semenova V. G. - Problems of formation of intellectual capital and their influence on innovative development of enterprises (2018)
Chorna N. P. - Socio-economic development of Ukraine: new challenges and threats, Chorny R. S., Shandruk S. K. (2018)
Shkrabak І. V. - Financing of projects of use of renewable energy sources, Riazanova N. О. (2018)
Zaloznova Yu. S. - Problems of formation of the neoindustrial model for industry development in Ukraine (2018)
Laiko О. І. - Challenges and perspectives of institutionalization of investment activities stimulation means in the national economy, Balan O. S., Shlapak А. V. (2018)
Manzhura O. V. - Development of a cooperative model of a national economy in the context of European integration (2018)
Beglytsia V. P. - Corruption and economic development: the role of the state, Tsyplitska O. O. (2018)
Tyshchenko O. V. - Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine, Chernous S. M., Sirokha D. I. (2018)
Kudyrko L. P. - Prospects for increasing exports of agricultural products in the context of deepening the strategic partnership between Ukraine and the EU, Iksarova N. O., Golovachova O. S. (2018)
Vakulich M. M. - Concept of investment climate management: models of monitoring and innovative implementation, Kliuchnyk R. M. (2018)
Panchenko О. I. - Insurance of export credits as a basis for the activation of foreign economic activities of enterprises, Kalchenko O. M. (2018)
Polyakov M. V. - Clustering of countries in global landscape of knowledge economy development, Shevchenko G. Y., Bilozubenko V. S. (2018)
Lishchynskyy I. О. - Social efficiency of European economic and Monetary Union, Lyzun M. V. (2018)
Svynchuk A. A. - Concepts of social entrepreneurship: international aspect, Garafonova O. I., Kolupaieva I. V. (2018)
Svystovych R. S. - The legal basis for macrofinancial budgeting (2018)
Khudolei V. Yu. - Energy efficiency as a part of energy trilemmа, Ponomarenko T. V., Prokopenko O. V. (2018)
Chernov S. I. - Regional management in the conditions of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect, Haiduchenko S. O., Bielska T. V. (2018)
Vinnytska O. A. - Simulation of the local budget income structure in the context of the financial independence of local government bodies, Berzhanir A. L., Berzhanir I. A. (2018)
Melnyk V. I. - Economic growth of horticulture in the context of innovation development, Pohrishchuk G. B. (2018)
Cherlenjak I. I. - Innovative components of added value and the problem of factors and incentives of economic growth in Ukraine, Domyshche-Medyanyk A. M., Hrubinka I. I. (2018)
Biloshkurska N. V. - Evaluation of Ukrainian industry innovative development with a technological progress parameter, Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. (2018)
Yazlyuk B. O. - Formation of system of human resources management of tourist enterprise on coaching base, Brukhanskyi R. F., Nahara M. B. (2018)
Savina G. G. - The system approach to the assessment of anti-crisis sustainability of the enterprise, Dzhereliuk I. O. (2018)
Volyanskіy P. B. - Organisation managerial grounds of Polish fire and rescue service: experience for Ukraine, Mikhailov V. N. (2018)
Averichev I. М. - Methodological approaches to economic security evaluation of water transport companies of Ukraine (2018)
Lalakulich M. Y. - Improvement of services by motor transport enterprises due to innovative and financial support (2018)
Iurchenko M. E. - Model of determining the optimal supply time of products, Marchenko N. A. (2018)
Abakumenko O. V. - Retrospective use of financial tools of the SE "National Atomic Energo Generating Company "Energoatom”", Lukiashko P. O., Viknianska A. O. (2018)
Lyeonov S. V. - The measurement of influence of innovations’ implementation on the commercial banks performance, Samusevych Y. V., Demkiv I. M. (2018)
Luchik S. D. - The need of development of NAR 3 "Actuarial financial reports" in the context of business management, Yevdoshchak V. I., Manachynska Yu. A. (2018)
Kurylo V. I. - Tax burden as a disincentive factor of agricultural production development in Ukraine, Gyrenko I. V., Mushenok V. V. (2018)
Дубина М. В. - Особливості формування інституту довіри на ринку фінансових послуг, Жук О. С., Бондаренко Л. М. (2018)
Cherkasova S. V. - Features of financial investment of banks and non-banking institutional investors in Ukraine (2018)
Hnydiuk І. V. - Fiscal policy as the tool of macroeconomic regulation, Dalievska T. A., Gataullina E. I. (2018)
Savko O. Ya. - Analysis of environmental taxation of oil and gas production enterprises, Melnychuk I. V. (2018)
Chistiukhinа Yu. A. - Quantitative evaluation and directions of increasing the effectiveness of fiscal decentralization in Ukraine, Burtseva O. E., Pypko S. O. (2018)
Shkarlet S. M. - Quality of corporate governance as a factor of corporation strategic development, Ilienko O. V., Kyrylenko O. М. (2018)
Goncharenko O. G. - Penitentiary Service management from the position of service approach (2018)
Horal L. T. - Modelling business processes of natural gas transportation, Perevozova I. V., Shyiko V. I. (2018)
Duka A. P. - The modern concept of public management evaluation, Holyk M. M. (2018)
Karpenko O. О. - Modelling the integral performance of transport and logistics clusters, Palyvoda O. М., Bondar N. М. (2018)
Olifirenko L. D. - Methodical approaches to balanced administration in organs of public authorities (2018)
Kopytova I. V. - Efficiency of management activity on the basis of moral-legal and psychological regulation, Fedorenko V. V. (2018)
Kochubei D. V. - Formation of a system of performance indicators for logistics in e-commerce, Lysa S. S. (2018)
Rodashchuk H. Yu. - Use of informational technologies in the logistics activities of agricultural enterprises, Solskyi O. S., Kutkovetska T. О. (2018)
Sai D. V. - Competitive strategies in retail industry: development and implementation in conditions of modest economic growth, Sevruk I. М., Tunitska J. М. (2018)
Морохова В. О. - Методичні положення комплексного маркетингового аналізу та прогнозування розвитку ринку торгівельного обладнання, Бойко О. В., Борзаковська Л. В. (2018)
Суворова С. Г. - Формування системи оцінки результатів маркетингових досліджень, Карпенко Ю. М., Жидок В. В. (2018)
Zubarieva M. A. - Marketing features of promotions tactics of social business in social networks, Shturkhetskyy S. V. (2018)
Мельниченко С. - Ринок інформаційних технологій: реалії України (2018)
Федулова І. - Ринок молочної продукції України: можливості та загрози (2018)
Власенко І. - Ринок молочної сировини Вінницької області, Власенко В. (2018)
П’ятницька Г. - Діагностика ринку послуг ресторанного господарства, Григоренко О., Найдюк В. (2018)
Золотарьова О. - Ринок природного будівельного каменю в Україні, Мережко Н., Шульга О. (2018)
Караваєв Т. - Структура та динаміка ринку лакофарбових матеріалів в Україні, Калуга Н., Сім’ячко О. (2018)
Галько С. - Ринок постільних виробів: сегмент подушок, Михайлова Г., Осієвська В. (2018)
Коломієць Т. - Вітчизняний ринок виробів санітарно-технічного призначення з кераміки, Черняк Л. (2018)
Бойко Г. - Технічні коноплі: перспективи розвитку ринку в Україні, Тіхосова Г., Кутасов А. (2018)
Ротова Т. - Регулювання ринку страхових послуг в Україні, Манько І. (2018)
Seliverstova L. - Trends in the development of the Ukrainian insurance market (2018)
Смирнова О. - Стратегії інвестування на фінансових ринках, Котляр В. (2018)
Лабурцева О. - Управління ризиками в маркетингових дослідженнях (2018)
Харсун Л. - Ефективність логістики сільськогосподарської продукції як фактор підвищення її конкурентоспроможності (2018)
Швецова-Водка Г. - Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку (2000)
Барчук Ж. - Новітні технології комплектування та використання територіальних патентних фондів України (2000)
Петрикова В. - Краєзнавча бібліографічна термінологія: національні особливості становлення теорії краєзнавчої бібліографії (2000)
Ушанок А. - Дарунки НБУВ (2000)
Ліханова І. - Видавнича та бібліографічна діяльність учених української діаспори в Чехословаччині (1920 - 1941) (2000)
Клименко О. - Перші друковані вітчизняні букварі (з фондів НБУВ) (2000)
Соколов В. - Природничо-наукова книга в зібраннях козацької старшини в Україні у XVIII ст. (2000)
Попроцька В. - Петру Тимофійовичу Троньку - 85 (2000)
Москаленко О. - Державній науково-технічній бібліотеці України - 65 (2000)
Сухотеріна Л. - Технічні науки в українській періодиці в 30-х роках ХХ ст. (2000)
Дубровіна Л. - Презентація книги "Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог”, Солонська Н. (2000)
Ковальчук Г. - Виставка видань Біблії у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ (2000)
Стрішенець Н. - До 200-річчя Бібліотеки Конгресу (2000)
Шульгіна В. - Спадщина композитора В. Д. Довженка - НБУВ (2000)
Пост Р. - "Бібліотеки сприяють поглибленню взаєморозуміння між народами України та США”. Інтерв’ю з аташе з питань культури Посольства США в Україні п. Робертом Постом. Підготувала В. Пашкова (2000)
Запрошуємо до інформаційної співпраці зі створення Національної електронної бібліотеки України (2000)
Тронько П. - Греки на українських теренах: Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти / М. Дмитрієнко, В. Литвин, В. Томазов та ін. (2000)
Вишневська Л. - Вечір пам’яті Івана Гавриловича Шовкопляса (2000)
Аннотации (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” (2000)
Ахмедов Эльчин Юсиф оглу - Проблемы детского чтения в истории азербайджанской педагогической мысли (2017)
Балацька Л. П. - Стратегії та сучасні тенденції забезпечення якості університетської освіти: досвід Австрії, Олексів Г. Д., Шийка О. І. (2017)
Бахов І. С. - Соціокультурний та історико-педагогічний контекст педагогіки Селестена Френе, Гончаренко-Закревська Н. В. (2017)
Біляковська О. О. - Якість освіти: до генези поняття (2017)
Воровка М. І. - Студентки проти студентів: склад піздньорадянського студентства (2017)
Guliyev Dilgam Kasim - Analysis and scientific-methodical basis of the performances of azerbaijani athletes in Rio-de-Janeiro Summer Olympics, Sadiqov Sadig Kazim (2017)
Кравцова Н. Г. - Новаторська педагогічна діяльність Джона Дьюї у Чиказькому університеті (1894 – 1904 рр.) (2017)
Кущова Т. О. - Джерельна база дослідження педагогічної та громадсько просвітницької спадщини Адріана Митрофановича Топорова (2017)
Литовченко І. М. - Корпоративна освіта в Україні як невідкладна вимога часу (2017)
Луца М. В. - Етикет та ментальність українців (2017)
Лях Г. Р. - Розвиток форм і методів піонерської роботи у радянській Україні (20 – 80-ті роки ХХ ст.) (2017)
Петренко Л. М. - Педагогічні ідеї Г. Ващенка щодо змісту виховання молоді у світлі національно-соціальних проблем (2017)
Осьмук Н. Г. - Організаційно-педагогічні особливості розвитку установ освіти національних меншин для дітей дошкільного віку в Чернігівській губернії (20 – 30-ті рр. ХХ ст.), Сидоренко Н. В. (2017)
Шаргун Т. О. - Особливості становлення залізничної галузі у першій половині ХІХ ст. у Західній Україні за часів Австро-Угорської доби (2017)
Шендерук О. Б. - Навчальна і науково-методична література та матеріали періодичних видань другої половини XX – початку XXI ст. як джерельна база проблеми розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови (2017)
Височан Л. М. - Педагогічні умови підвищення ефективності навчання засобами наочності на уроках природознавства у початковій школі (2017)
Гуцол А. В. - Категоріально-понятійний апарат гендерної освіти (2017)
Карташова І. І. - Реалізація компетентнісно зорієнтованої освіти на уроках біології у середній школі, Воробйова Ю. О. (2017)
Комарова О. В. - Методологічні знання як фундаментальний елемент системи знань учнів із загальної біології (2017)
Линник Ю. М. - Особливості використання класичної пошукової системи Google в організації наукових лінгвістичних досліджень студентів (2017)
Lichman L. Yu. - Empowering students’foreign language training through media pedagogy (2017)
Науменко Н. В. - Дискусійні методи навчання у підготовці фахівців фармації (2017)
Оруджева Тахмина Раджаб кызы - Влияние стиля преподавания учителя на качество усвоения учащимися учебного материала (2017)
Скороход Г. І. - Перетворення об’єктів як тип та метод розв’язання текстових задач (2017)
Стадник О. Д. - Перспективи дистанційного і змішаного навчання в системі безперервної освіти, Яременко О. В., Балабан Я. Р., Мороз І. О. (2017)
Стадній А. С. - Фахові терміни на уроках української мови як іноземної, Зозуля І. Є. (2017)
Цись Д. І. - Забезпечення технічної підготовленості студентів-волейболістів у процесі занять із фізичного виховання (2017)
Атрошенко Т. Ю. - Проблема формування соціального досвіду підлітків у навчально-виховному процесі школи: теоретичний аспект (2017)
Деленко В. Б. - Педагогічні умови виховання толерантних взаємостосунків дітей у дошкільному навчальному закладі (2017)
Довгань Н. Ю. - Оцінка ефективності системи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2017)
Іноземцев А. В. - Особливості організації та змісту виховного процесу Петровського Полтавського кадетського корпусу (2017)
Mykhailova O. S. - Sociocultural upbringing of young learners by means of foreign literature (2017)
Чаговець А. І. - Наукові підходи до проблеми взаємодії фізичного, морального й естетичного у вихованні дітей дошкільного віку (2017)
Шевченко Ю. М. - Духовно-моральна культура молодшого школяра – фундамент формування учня як особистості (2017)
Якуб М. С. - Структура та форми організації студентського самоврядування в університетах України (2017)
Безкоровайна Л. В. - Змістова складова організаційно-методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства (2017)
Бородієнко О. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2017)
Гириловська І. В. - Оцінювання якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників: досвід Польщі (2017)
Дмитренко А. П. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до проведення занять з фізичної культури у ДНЗ (2017)
Дрожик Л. В. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців охорони здоров’я на заняттях за допомогою групової форми роботи (2017)
Журавльова Л. С. - Теоретичні питання формування логокомпетентності вчителів початкових класів (2017)
Кифенко А. М. - Особливості слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу (2017)
Липчанко-Ковачик О. В. - Особливості підготовки майбутніх бакалаврів-філологів у вищих навчальних закладах (2017)
Літвінова-Головань О. П. - Аналіз результатів формування готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Мартинець Л. А. - Організаційно-педагогічні умови впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів (2017)
Молчанова-Долінко В. О. - Технологія формування поліхудожньої компетентності під час навчання майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Характеристика концептуальних підходів, покладених в основу розробки системи формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури у процесі неперервної професійної підготовки (2017)
Осадчий В. В. - Обгрунтування важливості застосування дистанційних засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства (2017)
Панченко В. В. - Сутність контролю навчальної діяльності студентів: сучасний аспект (2017)
Perminova V. A. - Creative activity as an essential component of vocational training of students, Lytvyn S. V. (2017)
Perminova V. A. - The role of english for specific purposes in the model of vocational training of future specialists (2017)
Проценко А. А. - Структура підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування професійних компетентностей (2017)
Sikaliuk А. І. - Formation of informative reading strategies of professional literature among non-linguistic high school students in the process of teaching a foreign language for specific purposes (2017)
Суховієнко Н. А. - Особливості системи підготовки майбутніх вихователів до формування узагальнень у старших дошкільників (2017)
Тимофєєва О. Я. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв (2017)
Філімонова І. А. - Структура професійної компетентності у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій (2017)
Шкабаріна М. А. - Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Юхимець О. І. - Структура комунікативної компетентності майбутніх правознавців (2017)
Яременко-Гасюк О. О. - Психологічний аспект у навчанні іноземних мов майбутніх педагогів професійного навчання (на основі курсу "Теорія та практика перекладу") (2017)
Ястребова В. Я. - Сучасні моделі післядипломної освіти керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Присяжнюк Ю. С., Перцова Н. І. (2017)
Борисенко Н. А. - Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2017)
Гайдученко Ю. О. - Тестова система оцінювання знань як метод сучасної технології навчання майбутніх економістів (2017)
Григор’єва Т. Ю. - Інтегрований підхід у формуванні фонологічної компетенції студентів під час вступно-корективного курсу (2017)
Долинський Є. В. - Підготовка майбутніх перекладачів у контексті вимог сучасного ринку праці (2017)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного діалогу (2017)
Зубехіна Т. В. - Інформаційний простір у навчально-виховному процесі бакалаврів з туризму (2017)
Купрієвич В. О. - Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Лісна-Міськів Н. Є. - Формування особистісно-професійних якостей майбутніх медичних сестер у контексті праксеологічного підходу (2017)
Мазаєва К. В. - Методика розвитку ключових компетентностей учителів біології (2017)
Марценюк Н. А. - До проблеми врахування певних особливостей сучасного соціально-економічного розвитку у професійній підготовці майбутніх менеджерів аграрної галузі (2017)
Мосейчук А. Р. - Ефективність експериментальної методики формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін (2017)
Олеськова Г. Г. - Професійна компетентність сестринського персоналу німеччини в світлі європейських вимог (2017)
Осова О. О. - Професійно-педагогічна компетентність: сутність та наукові підходи (2017)
Козубовська І. В. - Американський досвід в галузі професійної підготовки фахівців менеджменту, Палінчак В. М. (2017)
Пшенична Н. С. - Структура та критерії сформованості професійної компетентності майбутніх учителів нехімічних спеціальностей (2017)
Степанов С. П. - Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальних умінь ідентифікації (2017)
Taimasov Yu. S. - Modern requirements for professional training of the civil defence service experts (2017)
Федорук О. М. - Специфіка професійної підготовки документознавця в умовах інформаційного середовища (2017)
Хачатрян Є. Л. - Діловий дискурс у професійній діяльності майбутнього економіста: аспект формування досвіду міжкультурної комунікації (2017)
Яковишина Т. В. - Передумови формування креативного освітнього середовища у вищому навчальному закладі (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Психотерапевтичні методи як засоби психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій (2017)
Булеза Б. Я. - Медико-соціальна робота з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки (2017)
Василенко О. М. - Система комплексу моделей розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі (2017)
Гера Т. І. - Педагогічні ризики сучасного освітнього процесу та психологічний супровід керування ними, Гущак Ж. М. (2017)
Кляп М. І. - Окремі питання організації інклюзивної освіти у школах України (2017)
Повідайчик О. С. - Модель дослідницького середовища соціальної роботи (2017)
Кошіль О. П. - До питання про сутнісний зміст поняття "педагогічне проектування" (2017)
Літвінова М. Б. - Досвід діагностування кліпового мислення (2017)
Назаренко В. С. - Механізми створення безпечного інтернет-середовища школярів (2017)
Попадюк С. С. - Методологічні засади використання освітньої концепції "перевернуте навчання" у вищій школі, Скуратівська М. О. (2017)
Приймак С. Г. - Технологія перевірки функціонального станусерцево-судинної системи студентів, що займаютьсяу групі спортивно-педагогічного удосконалення з волейболу в базальних умовах (2017)
Рокосовик Н. В. - Напрями наукових пошуків у сфері дистанційного навчання, що проводять українські та закордонні вчені (2017)
Русіна Н. Г. - Особливості використання проектної технології у навчальному процесі майбутніх землевпорядників: польський досвід (2017)
Хайдарова О. С. - Методика вивчення стану сформованості уявлень про навколишній світ у молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку (2017)
Брежнєва С. - Реформа прусської освітньої системи та її вплив на етноконфесійну музичну освіту менонітів на південноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XX століття (2017)
Бхіндер Н. - Структура професійної підготовки фахівців прикордонних відомств у Республіці Індія (2017)
Денисенко Н. - Філософсько-освітні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя нової генерації (2017)
Кравчун Н. - Правова культура в освітньому середовищі за Я. Чепігою (Зеленкевичем) (2017)
Рибалко Н. - Дидактичний принцип системності в організації навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець ХІХ–початок ХХ століття) (2017)
Троїцька О. - Методологічні орієнтири розвитку громадянської освіти студентської молоді: український контекст (2017)
Дубяга С. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої освіти (2017)
Журавльова Л. - Термінологічне поле логопедичних досліджень: сутність понять, пов’язаних з мовленнєвим розвитком дітей (2017)
Лемешко Л. - Роль електронних посібників у розвитку творчих здібностей і підвищенні рівня самостійності студентів на заняттях з мистецтвознавчих дисциплін (2017)
Маврін В. - Перспективи інноваційного розвитку педагогіки життєтворчості особистості в освітньому просторі країни (2017)
Муртазієв Е. - Виховання студентів вищих навчальних закладів у контексті сучасних вимог, Бєльчев П. (2017)
Солонська А. - Формування патріотичних почуттів у старших дошкільників, Майгутяк Н. (2017)
Шевченко Ю. - Духовна спрямованість полікультурної компетентності як складника професійної освіти майбутнього вчителя (2017)
Гуров С. - Формування у студентів гуманітарних спеціальностей духовно-моральних цінностей засобами художньої літератури на заняттях з культурології, етики та естетики, філософії й релігієзнавства (2017)
Долинний Ю. - Структурні компоненти підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Єрмоленко С. - Функціональний підхід у методиці навчання української мови (на рівні синтаксису) (2017)
Куликова Л. - Особливості викладання курсу "Практика перекладу з англійської мови", Насалевич Т., Харченко Т. (2017)
Магрламова К. - Психолого-педагогічні умови діяльності викладачів у вищих медичних навчальних закладах (на прикладі України й Великої Британії) (2017)
Наумук І. - Особливості використання методу case-study в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2017)
Рябуха Т. - Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу, Зіненко Н., Гостіщева Н. (2017)
Черняк Є. - Теоретичні та практичні аспекти формування виконавської техніки майбутнього інструменталіста, Занкова С. (2017)
Шаров С. - Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи, Шарова Т. (2017)
Аніщенко О. - Професійна підготовка андрагогів: обґрунтування доцільності в контексті професіоналізації освіти дорослих в Україні (2017)
Балута В. - Експериментальна перевірка формування андрагогічної компетентності у майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки (2017)
Прийма С. - Моніторинг освіти впродовж життя в реалізації регіональної освітньої політики в Україні, Юань Д., Аніщенко О., Петрушенко Ю. (2017)
Рассказова О. - Провайдери неформального навчання дорослих як суб’єкти освітньої діяльності (2017)
Сиско Н. - Діагностика як засіб планування професійного розвитку викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2017)
Георгадзе Т. - Становлення системи цінностей сімейного життя в учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів: теоретико-методичні аспекти (2017)
Дем’яненко А. - Умови формування правової свідомості в підлітків у процесі роботи громадського об’єднання (2017)
Ілясова Ю. - Особливості формування деонтологічної компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Колоніна Л. - Актуалізація питання індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті цивілізаційних освітніх тенденцій і сучасної педагогіки вищої освіти (2017)
Пшеславська С. - Методика створення педагогічних умов ефективного формування сімейних цінностей в учнів 9-11 класів у процесі вивчення української літератури (2017)
Федоренко О. - Системний підхід до підвищення рівня національно-патріотичної вихованості учнів на уроках хімії (2017)
Шевчук Б. - Деякі аспекти розробки та створення ЕНМК з інформатичних дисциплін (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лукасевич-Крутник І. С. - Довгостроковий договір у системі договорів перевезення (2017)
Новосад А. С. - Актуальні питання судового розгляду цивільних справ (2017)
Стадник К. О. - Завдання державної правової політики у сфері економічної концентрації (2017)
Виноградова А. І. - Інформаційні технології та модернізація принципів цивільного судочинства (2017)
Кохановський В. О. - Зобов’язання і договір у сфері туризму: проблеми співвідношення (2017)
Лєзін Є. Є. - Можливості забезпечення доказів без звернення до суду у цивільному процесі України (2017)
Косткіна Ю. О. - Організаційно-правове забезпечення діяльності вищої ради правосуддя: суб’єкти, об’єкт та зміст (2017)
Коритін Д. С. - Кредитування як засіб фінансової підтримки малого та середнього підприємництва в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2017)
Піддубна Д. С. - Юридична освіта ХХІ століття в Україні: проблеми формування майбутньої свідомості громадян на шляху здійснення органічного господарювання (2017)
Старожилов В. В. - Про правове становище вищих органів управління сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Абакумова Ю. В. - Становлення вчення про співучасть в історії кримінального права України в дореволюційний період, Грозовський І. М. (2017)
Мірошниченко С. С. - Кримінальне право як складова забезпечення фінансової безпеки України, Боднарчук О. Г. (2017)
Берднік І. В. - Проблемні питання визначення об’єктивних ознак складу злочину "забруднення моря" (2017)
Шкута О. О. - Теоретико-правовий аналіз поняття "пенітенціарна система" (2017)
Андрушко А. В. - Проблеми відповідальності за злочини проти особистої свободи людини в дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Піцик Ю. М. - Класифікація кіберзлочинів проти власності (2017)
Мокряк М. О. - Превентивна функціональність засобів масової інформації як теоретична конструкція та практична діяльність (2017)
Костенко Я. В. - Злочини проти дитини: зміст та класифікація (2017)
Купар Д. Ю. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти порядку несення військової служби: історія та сучасність (2017)
Топчій В. В. - Заходи щодо підвищення ефективності розшуку підозрюваних, безвісно зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів (2017)
Узунова О. В. - Проблемні питання оцінки достовірності показань потерпілого, Плутицька К. М. (2017)
Влад С. Ф. - Нагляд за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2017)
Цуцкірідзе М. С. - Досудове розслідування: процесуальна функція слідчого чи різновид пізнавальної діяльності? (2017)
Книженко С. О. - Розслідування злочинів, що вчиняються службовими особами правоохоронних органів шляхом порушення порядку здійснення або забезпечення правосуддя (2017)
Мамка Г. М. - Засади кримінального провадження у системі критеріїв оцінки його ефективності (2017)
Пахлеванзаде А. - Міжнародно-правова та конституційна регламентація розумності строків досудового розслідування (2017)
Стрельцова Є. Д. - Фрагментація як епістемологічний чинник дослідження процесів уніфікації міжнародного публічного права. Частина 1. Вплив концепції фрагментації на методологію дослідження уніфікації міжнародного публічного права (2017)
Гуйван П. Д. - Проблеми мотивованості судових вердиктів у світлі вимог європейської прецедентної практики (2017)
Звягіна І. Н. - Особливості визнання та надання дозволу на виконання англійських комерційних арбітражних рішень в Україні (2017)
Вишневський В. Л. - Формування інституту розслідування морських аварій: історія та сучасність (2017)
Гафурова О. В. - Рецензія на монографію Н. С. Гавриш "Використання, відтворення та охорона ґрунтів в Україні: теоретико-правові аспекти" (2017)
Шанда В. І. - Принцип доповнювальності в теорії структури біогеоценозу, Ворошилова Н. В., Євтушенко Е. О., Маленко Я. В. (2015)
Скляр Ю. Л. - Комплексний популяційний аналіз як теоретична та методологічна основа організації охорони прикріплених птолофітів, Скляр В. Г. (2015)
Хом’як І. В. - Вплив умов середовища на напрям первинних сукцесій в районі виходів лесових порід Правобережного Полісся (2015)
Бессонова В. П. - Лісо-таксаційні характеристики насаджень Robinia preudoacacia L. на схилі байраку Військовий, Нємченко М. В., Кучма В. М. (2015)
Юсипіва Т. І. - Динаміка каротиноїдів у листках представників роду Tilia L. за умов антропогенного тиску, Дротік В. В. (2015)
Ніколаєва Н. В. - Залежність пилкової продуктивності Corylus avellana L. від географічного локалітету, Гаркава К. Г., Бріндза Я., Шубертова З. (2015)
Іванченко О. Є. - Аналіз стану дендрофлори парку ім. В. Дубініна м. Дніпропетровськ (2015)
Синяєва Н. П. - Дослідження вмісту іонів феруму, мангану, купруму в ставках для розведення гідробіонів (раків) Запорізької області с. Червонокозаче (2015)
Костюченко Н. І. - Мікробні комплекси техногенних ґрунтів як показник екологічного стану басейну річки Мокра Московка (Запорізька область) (2015)
Крижановська Н. Ю. - Фітотоксичність забруднених важкими металами ґрунтів м. Миколаєва, Паузер О. Б., Якуба І. П. (2015)
Альохіна Т. М. - Головні риси сучасних донних осадків Дніпровсько-Бузького лиману (2015)
Булейко А. А. - Едафотопи терникових біогеоценозів та їх еколого-мікроморфологічна характеристика в умовах південного варіанту Приазов’я, Полєва Ю. Л., Митина Н. Б. (2015)
Волошина О. М. - Вплив фенолу та формальдегіду на пігментосинтезувальну здатність водних мікроорганізмів, Крупєй К. С. (2015)
Bilushenko A. A. - Contribution to mammals fauna of Feofaniya park (2015)
Чумаченко О. Ю. - Анатомія гіпофізів щурів у віковому аспекті в екологічно несприятливих умовах, Редька О. Г. (2015)
Редька О. Г. - Морфофункціональні зміни щитоподібної залози в умовах тривалої дії пестициду 2,4 Д (2015)
Голобородько К. К. - Ретроспективний аналіз спалахів чисельності вищих різновусих лускокрилих (Lepidoptera) у штучних лісових насадженнях Дніпропетровської області, Пахомов О. Є., Селютіна О. В. (2015)
Єрмоленко С. В. - Герпетофауна антропогенних ландшафтів вугільнодобувних районів Західного Донбасу (на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області), Гассо В. Я. (2015)
Гагут А. М. - Особливості екології та біохімії крові водяних вужів у репродуктивний період в умовах Каховського водосховища (2015)
Ворошилова Н. В. - Ресурси та трофотоп біогеоценозу (2017)
Скляренко А. В. - Різноманіття дендрофлори санітарно-захисної зони ПАТ "Запорізький трансформаторний завод", Бессонова В. П. (2017)
Іванченко О. Є. - Сучасний стан дендрофлори парку культури і відпочинку м. Вільногірськ Дніпропетровської області (2017)
Пономарьова О. А. - Залежність стану примагістральних насаджень від ступеню антропогенної трансформації середовища (2017)
Яковлєва-Носарь С. О. - Стійкість різних сортів Vіola × wittroсkiаna Gams. до стресових факторів, Джабарян Г. В. (2017)
Костюченко Н. І. - Вплив антропогенного навантаження на екологічний стан річки Конка (Запорізька область), Коваленко А. О. (2017)
Рильський О. Ф. - Вплив наночастинок кремнію на криву зростання бактерій в присутності гумінових речовин у рідкому живильному середовищі, Крупєй К. С., Волошина О. М., Сорокина Д. Р., Сорокина О. Р. (2017)
Зайцева І. А. - Аналіз ушкодження насіння Robinia L. комахами у паркових і вуличних насадженнях м. Дніпро, Ситникова А. К. (2017)
Павліченко В. І. - Біологічні аспекти малярії: переносники, Приходько О. Б., Ємець Т. І., Малєєва Г. Ю. (2017)
Marenkov O. M. - Рarameters of hіstological adaptation of marbled crayfish Procambarus fallax f. virginalis (Decapoda) to the pollution with zinc ions, Holoborodko K. K., Voronkova Y. S., Kurchenko V. O. (2017)
Воронова Н. В. - Трофічні зв’язки іксодових кліщів у природних і урбанізованих біогеоценозах Запорізької області, Горбань В. В., Богаткіна В. А. (2017)
Маслова О. В. - Оцінка стану забруднення полімерними сполуками полігонів ТПВ м. Запоріжжя, Маслов Д. В. (2017)
Скок С. В. - Доцільність застосування показників сталого розвитку для ефективного вирішення проблеми твердих побутових відходів міських екосистем (на прикладі м. Херсон) (2017)
Title, content (2018)
Zhuravska I. - Development of a method for determining the area of operation of unmanned vehicles formation by using the graph theory, Kulakovska I., Musiyenko M. (2018)
Shostak V. - Tools for forecasting and optimizing the tuning parameter of the low-speed engine for designing a ship with the kite, Kisarova A. (2018)
Kuznichenko S. - Development of a multi-criteria model for making decisions on the location of solid waste landfills, Kovalenko L., Buchynska I., Gunchenko Y. (2018)
Nykyforak I. - Organization of responsibility accounting of city electric transport enterprises’ activity, Duhanets N., Kobrusieva Ye. (2018)
Prokopenko T. - Development of the comprehensive method to manage risks in projects related to information technologies, Grigor O. (2018)
Ruvinskaya V. - Development of knowledge-based control systems with built-in functions of rules verification and correction, Troynina A. (2018)
Prokudin G. - Application of information technologies for the optimization of itinerary when delivering cargo by automobile transport, Сhupaylenko О., Dudnik O., Prokudin O., Dudnik А., Svatko V. (2018)
Bosov A. - Development of method of multifactor classification of transport and logistic processes, Khalipova N., Progonyuk I., Kuzmenko V., Duhanets V., Shevchenko I. (2018)
Abstract and References (2018)
Шевченко М. (2017)
Ковтун О. (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Украдена Мадонна (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Дріада-іммігрантка (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Білі крила рушників (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Ті, що ніколи не плачуть (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Сакральна практика (2017)
Горицвіт (Луньова) Т. - Едісон і Тесла у грозове надвечір’я (2017)
Фільчак С. - Як королева (2017)
Фільчак С. - Найкрасивіша (2017)
Фільчак С. - Дім, де не буде тепло (2017)
Фільчак С. - Чорнильні зорі, що занесла до нас війна (2017)
Фільчак С. - Коровай (2017)
Неживий О. - Художні зерна землі полтавської (2017)
Тютюнник Г. - Пісняреві Володимиру Самійленкові. Підготовка тексту О. Неживого за автографом Гр. Тютюнника (2017)
Куторжевська Л. - У поетичній майстерні Григорія Мокрого, Куторжевська О. (2017)
Мокрий Г. - Поезія (2017)
Айстра З. - Сучасна казка (2017)
Розкладка Н. - Ялинка. Казка (2017)
Лебідь Г. - Поезія (2017)
Руденко С. - "Останній лист від твого коханого" – роман про кохання, над яким не владний чаc. Літературно-критичне есе (2017)
Расевич В. - Викляті з українства. Про загрозливий погляд на минуле через чорно-білі діоптрії (2017)
Шебеліст С. - Коли музи не мовчать. (А)моральний вибір майстрів сцени й екрану (2017)
Наєнко М. - Йому ненависними були будь-яка лжа і будь-яке безчестя. Володимир Короленко і фальсифікатори його творчості (2017)
Горицвіт Т. - Євросоняшники. Есе (2017)
Малиновський А. - Їжа як об’єкт інтерпретації в художньому світі Михайла Коцюбинського (2017)
Мізінкіна О. - Семантика і символіка кольору в романі"Шестиднев, або Корона дому Острозьких" Петра Кралюка (2017)
Кутила В. - Палімпсестність трилогії Юрія Щербака. Трансформація архаїчних жанрових форм (2017)
Свищ Н. - Формування етноспецифіки мови українського весілля (2017)
Степаненко М. - Активізація фемінності в сучасному політично-публіцистичному дискурсі: прізвищна перифрастика (2017)
Мелешко В. - "Перстень Ганни Барвінок" Івана Корсака як художньо-біографічний роман, Кононенко С. (2017)
Білик Г. - Наталя Кузякіна про гоголівські традиції у творчості Миколи Куліша (2017)
Біляцька В. - "Цей дивний Всесвіт– матінка-Земля". Розмова з письменницею Олесею Омельченко про роман у віршах"Дивограй" і творчі інтенції авторки (2017)
Степаненко М. - Енергія добра, любові й таланту (розмисли над тритомником вибраних творів"Мливо Мойри" Михайла Любивого) (2017)
Подрига В. - Між небом і землею (до130-річчя від дня народження Павла Савченка) (2017)
Наєнко М. - Постать гетьмана Мазепи в"Історії Карла ХІІ…" та в зарубіжних літературах (2017)
Полянська Г. - Творчість композитора Віталія Губаренка в культурному контексті України ІІ половини ХХ століття (2017)
Мохірєва Ю. - "Поточний перегляд", або Секрети творчої робітні художника Віктора Бабенка, Степаненко Н. (2017)
Орєхова В. - Книжкова колекція професора Володимира Пащенка у фондах бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету (2017)
Степаненко Н. - Климент Квітка на сторінках тижневика"Рідний Край": "Вільність віри" (2017)
Кіраль С. - Методичний аспект вивчення літературних напрямів. Рецензія на монографію: Нежива Л. Л. Теорія і практика вивчення літературних напрямів українського письменства в школі / Л. Л. Нежива. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 356 с. (2017)
Діптан І. - Книжка як пам’ятник Учительці, Вченій, Людині. Рецензія на монографію: Петренко І. М. Історик Віра Жук (1928–2008): життя, віддане науці / І. М. Петренко. – К. :Міленіум, 2017. – 516 с. (2017)
Стороженко П. - "…Як класики тулилися один до одного листами…". Рецензія на книгу: "Добрий день хай буде Вам…". Листи до Феодосія Рогового. Статті, рецензії, примітки / упоряд. Ю. Роговий. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – 420 с. (2017)
Білик Г. - Незрадлива муза Володимира Мирного. Рецензія на поетичну збірку: Мирний В. С. Катарсис: поезії / Володимир Мирний. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – 76 с. (2017)
У Хоролі відкрили меморіальну дошку письменникові Олесю Ульяненку (2017)
Степаненко Н. - До великого треба готувати, починаючи з малого, Браїлко Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Содержание (1998)
Колодный А. Н. - Национальные церкви в контексте национального возрождения Украины (1998)
Дулуман Є. К. - Релігія в долі українського народу (історичне минуле та ймовірне майбутнє) (1998)
Скалецький М. П. - У єдності церкви – запорука єдності народу (1998)
Пащенко В. Г. - Формування нових ціннісних орієнтацій українського суспільства (1998)
Саган Г. В. - Національна наука як духовний феномен (1998)
Танчер В. К. - Свобода совісті – важлива умова культурного розвитку особи військовослужбовця (1998)
Бойцова Е. Е. - Ислам в Крыму: национально-религиозная самоидентификация крымских татар (1998)
Паршикова Г. В. - Красота и соборность – основа духовности славянских народов (1998)
Работкнна С. В. - Библия в духовной культуре Киевской Руси (1998)
Наумова Н. В. - Отцы церкви в духовной культуре средневековой Руси (1998)
Жиртуева Н. С. - О роли спора "нестяжателей" и "иосифлян" в культуре московского предвозрождения (1998)
Нильсен М. Е. - Религия и психология в начале нового тысячелетия (1998)
Калмыков В. Ю. - Гносеологический момент поиска субъект-обьектной взаимосвязи при формировании религиозного опыта личности (1998)
Нильсен М. Е. - Перспективы концепции собственной сложности в самопознании (1998)
Карний А. В. - Религия и наука: общее и особенное в видении мира (1998)
Мусулин А. - Число и душа (1998)
Думцев В. П. - "Доказательства бытия божия" на языке философии (1998)
Калініна Л. О. - Маріологія: соціально-психологічний аспект (1998)
Богачевская И. В. - Слово в христианской религиозной традиции (1998)
Абросимова Л. М. - Опыт изучения духовного развития наций с помощью лингвистических средств, Михайлова Е. В. (1998)
Лубинец А. В. - Диалектика идеологии и войны в эпоху возникновения и утверждения мировых религий (1998)
Скоморовский Ю. М. - Нью Эйдж в современном мире: типология, некоторые формы проявления (1998)
Толкаченко В. - Сущность и причины духовного и нравственного упадка человечества в XX столетии (1998)
Хомаро Вакал X. - Единочеловеческое как монадическое духовное сознание (1998)
Амброуз А. - Ошибка прошлого в разработке псионики и современное решение, Хинклей Ф. (1998)
Лоример Д. - Эксперимент и опыт: подходы приближения к Истине (1998)
Урих М. С. - Отношения ученика и духовного учителя (1998)
Гоч В. П. - О работе в причинно-следственных связях (1998)
Рутисхаузер А. - Пророчество, обетование исполнение (1998)
Мартьянов П. К. - Святой Граль (1998)
Фольман X. - О действии Граля на земле (1998)
Рутисхаузер А. - Послание Граля "В свете истины" (1998)
Гринько В. - Кеносистизм, як характерна риса релігійної доктрини великого білого братства (1998)
Курдюкова В. П. - Деньги – воплощение Дара (1998)
Summary (1998)
Saidov N. - Scaling of the prospective anti-ulcer API synthesis (2018)
Glushchenko A. - The substantiation of the selection of medicinal plants and their rational application in diseases of the hepatobiliary system, Vladymyrova I., Georgiyants V. (2018)
Shуlkina O. - Current state assessment of pharmaceutical care implementation in Ukraine, Dobrova V. (2018)
Nemchenko A. - Analysis of the Ukrainian market of parapharmaceuticals for prevention of keloid scars, Nazarkina V., Mishchenko V., Vinnik O. (2018)
Prokopenko Y. - Methodological approaches to the search of new herbal anticonvulsants, Georgiyants V. (2018)
Rybachuk V. - Studying the influence of the natural zeolite tablets manufacturing technology on sorbtion kinetic of long-living 90Sr and 137Cs radionuclides and Pb2+ and Hg2+ heavy metals from water solution in vitro, Ruban O., Krasnopyorova A., Yuhno G. (2018)
Darzuli N. - Investigation of the effects of excipients on technological properties tablets of pyrola rotundifolia extract, Hroshovyi T., Sokolova K., Podpletnyaya E. (2018)
Drachuk V. - Comparative analysis of the nephroprotective action of ademetioninee and glutathione in ischemia-reperfusion acute kidney injury, Zamorskii I., Shchudrova T. (2018)
Sakhanda I. - The analysis of the sale of antihypertensive drugs in the pharmacies of Kyiv, Kosyachenko K., Nehoda T. (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2017)
Романенко Е. А. - Влияние солевого стресса на характер роста и содержание фотосинтетических пигментов в альгокультуре Acutodesmus dimorphus (Chlorophyta), Романенко П. А., Бабенко Л. М., Косаковская И. В. (2017)
Чесалин М. В. - Содержание фукоксантина и химический состав бурой водоросли Nizamuddinia zanardinii (Phaeophyta) (Мирбат, Южный Оман, Аравийское море), Аль-Хассани С., Рябушко В. И., Бобко Н. И., Гуреева Е. В., Нехорошев М. В. (2017)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос прибрежной акватории у мыса Кара-Мрун (Крым, Чёрное море) (2017)
Шихалеева Г. Н. - Альгофлористические исследования Куяльницкого лимана и эфемерных водоемов его побережья (Северо-Западное Причерноморье, Украина), Герасимюк В. П., Кирюшкина А. Н., Эннан А. А., Царенко П. М. (2017)
Райда Е. В. - Chlorophyta водоемов регионального ландшафтного парка "Нижневорсклянский" (Украина) (2017)
Герасимюк В. П. - Микрофитобентос залива Тартус (Сирия, Средиземное море) (2017)
Мальцева И. А. - Водоросли почв дубрав степной зоны Украины, Мальцев Е. И., Солоненко А. Н. (2017)
Амин-Уль Маннан М. - Водоросли как источник сырья для производства биотоплива, Дипаннита Хазра, Арун Карнвал, Дибан Чакраварти Каннан. (2017)
Волошко Л. Н. - Кира Леонидовна Виноградова (к 80-летию со дня рождения) (2017)
Титул, зміст (2018)
Танклевська Н. С. - Перспективи державного регулювання розвитку біржового ринку в Україні, Руснак А. В., Карнаушенко А. С. (2018)
Білоткач І. А. - Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України (2018)
Сокіл О. Г. - Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств (2018)
Шашина М. В. - Застосування концепції кайдзен менеджменту для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств , Федотов О. Ю. (2018)
Ковальчук С. Я. - Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях, Цуркан А. О. (2018)
Слободяник А. М. - Ф'ючерсна торгівля як спосіб вирішення цінової проблеми на товарних ринках України, Авраменко А. К. (2018)
Ткаченко Т. П. - Напрями оптимізації інвестиційної діяльності підприємств, Шевчук Н. А., Гончарук І. В. (2018)
Анисенко О. В. - ГIC як метод інженерно-геодезичних робіт у будівництві (2018)
Костюк Т. О. - Економічна безпека сільського господарства України: прогноз та стратегічні тенденції (2018)
Кучеренко Ю. А. - Інвестиційна привабливість екологізації агропідприємств (2018)
Акулова Г. В. - Математична модель міграції економічного агента-власника фактору виробництва з урахуванням рівня його добробуту (2018)
Дерій Ж. В. - Заощадження домашніх господарств: світовий досвід та українські реалії (2017)
Дубина М. В. - Наукові підходи до систематизації та класифікації кредитів (2017)
Кальченко О. М. - Наукові концепції трактування сутності планування (2017)
Кравчук А. О. - Купівельна спроможність заробітної плати як основа фінансової стабільності держави (2017)
Забаштанський М. М. - Інноваційні підходи до фінансування концесійної діяльності, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2017)
Хоменко І. О. - Перспективи впровадження і фінансування проектів державно-приватного партнерства у сфері транспортної інфраструктури, Середюк І. О., Козловська С. В. (2017)
Зеленська О. О. - Проблеми сучасного ринку праці та їх вплив на фінансовий стан Пенсійного фонду України, Краснянська Ю. В. (2017)
Мошак О. В. - Фінансове регулювання сфери аграрного розвитку, Лиходій О. В., Олашин Р. А. (2017)
Польовська В. В. - Фінансові аспекти забезпечення розвитку гірських територіальних систем, Журавель В. С., Рущак І. Б. (2017)
Холявко Н. І. - Фінансові аспекти впливу сектору вищої освіти на процеси формування інформаційної економіки (2017)
Verbytska A. - Mechanisms of higher education funding: the European experience (2017)
Sadchykova I. - Scientific approaches to the systematization and classification of the threats of financial and economic security, Shtyrkhun Kh. (2017)
Мініна О. В. - Капіталізація заощаджень домашніх господарств України як фактор модернізації національної економіки, Шадура-Никипорець Н. Т. (2017)
Пілевич Д. С. - Інформаційна інфраструктура кредитного ринку (2017)
Тарасенко О. О. - Основні тенденції розвитку депозитного ринку України (2017)
Tulchynska S. - Analysis of the banking system of Ukraine, Pohrebniak A. (2017)
Kostogryz V. - Modern approaches to the mention and peculiarities of banking competition in the financial services market, Sokolenko V. (2017)
Жежерун Ю. В. - Перспективи відновлення банківського кредитування реального сектору економіки, Бартош О. М. (2017)
Хуторна М. Е. - Обґрунтування визначальних ознак процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ (2017)
Жаворонок А. В. - Концептуальні засади ідентифікації типів нетрадиційних банківських послуг (2017)
Індус К. П. - Окремі аспекти формування фінансового потенціалу підприємства, Рябець М. Ф., Гарагонич В. Г. (2017)
Русан В. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва, Ніколюк О. В., Лівінський А. І. (2017)
Шишкіна О. В. - Дослідження сутності фінансової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, Баранець А. А. (2017)
Палкін В. А. - Формирование личности ребенка в условиях перехода к четвертой промышленной революции (2018)
Ковальова С. В. - Музикотерапія як ресурс збереження здоров’я та попередження синдрому "професійного вигорання" в педагогічних працівників (2018)
Хоботова Э. Б. - Презентации на лекциях-визуализациях по химии (2018)
Бачинська Є. М. - Підготовка директорів закладів освіти до управлінської діяльності в системі післядипломної освіти (2018)
Александрова Н. М. - Результати експериментального дослідження ефективності впровадження методики формування управлінської культури студентів – майбутніх викладачів економіки, Сгадова В. В. (2018)
Швець О. В. - Розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти стійкої потреби до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності в педагогічній практиці (2018)
Панова С. О. - Основні поняття евристичного навчання математики (методичний аспект) (2018)
Осадчий І. Г. - Психолого-педагогічні аспекти готовності педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності в умовах реалізації проекту Державного стандарту початкової загальної освіти, Шевченко А. М., Дишлева І. М. (2018)
Коростіль Л. А. - Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії (2018)
Козинець О. Д. - Етапи управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Плівачук К. В. - Історія розвитку жіночої освіти на Сквирщині в кінці ХІХ – на початку ХХ століть (2018)
Романюк А. - Стаціонарне населення, іміграція, соціальна згуртованість і національна ідентичність: який між ними зв’язок і які наслідки для політики держави? Погляд демографа — з особливою увагою до канадських проблем (2018)
Хмелевська О. М. - Освіта для сталого розвитку: зміст та інституції (2018)
Герасименко Г. В. - Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки (2018)
Міщук Г. Ю. - Вимірювання соціальної справедливості у контексті оцінки ефективності відносин розподілу в суспільстві, Самолюк Н. М. (2018)
Новіков В. М. - Бюджетний ризик: зміст та регулювання у соціальній інфраструктурі (2018)
Горемикіна Ю. В. - Партнерство держави і суспільства у соціальному обслуговуванні внутрішньо переміщених осіб (2018)
Давидюк О. О. - Суб’єктивний підхід до оцінювання якості обслуговування в інтернатних установах (2018)
Корнійчук О. П. - Інноваційні підходи до організації сімейної медицини у контексті поліпшення здоров’я населення (2018)
Черенько Л. М. - Житлові умови населення України та вибір пріоритетних напрямів житлової політики (2018)
Шликова В. О. - Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС, Леванда О. М. (2018)
Романчук Н. М. - Оцінка економічної нерівності домогосподарств України за концепцією розширеного доходу (2018)
Петрова І. Л. - Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив (2018)
Баланда А. Л. - Рецензія на монографію В. П. Звонаря "Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії" (2018)
Нові видання (2018)
Пам’яті А. Романюка присвячується (2018)
Правила для авторів (2018)
Правила для авторов (2018)
Guidelines for Authors (2018)
Бутко М. П. - Сутність економіки знань та механізми державного впливу на процеси її становлення (2017)
Oliychenko I. - The improvement of the system of rendering administrative services at the regional level (2017)
Olifirenko L. - Institutional mechanism of public-church relations in the context of their constitutional settlement, Didyk О. (2017)
Іванова Н. В. - Значення державного впливу на реформування інфраструктурного забезпечення регіону (2017)
Ditkovska M. - Theoretical foundations of formation and development of information systems in public administration (2017)
Шевченко О. М. - Формування та ефективність використання кадрового потенціалу (2017)
Харченко Ю. П. - Аспекти реалізації державної інноваційної політики України в сучасних умовах (2017)
Повна С. В. - Публічне управління регіональними інноваційно-інвестиційними процесами в умовах децентралізації влади (2017)
Старченко Г. В. - Проактивне управління проектами в публічній сфері (2017)
Михайлов В. М. - Функціонування пожежно-рятувальної системи Польщі як компоненти суспільної безпеки: актуальність для України (2017)
Олифіренко Ю. І. - Удосконалення механізму відповідальності місцевих громад за благополуччя та безпеку дітей (2017)
Лашук О. С. - Вплив фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів (2017)
Кваша Н. А. - Впровадження методів оцінювання інноваційного потенціалу в наукову сферу вищих навчальних закладів (2017)
Воропаєв В. - Моделі деградаційної управлінської спіралі: концептуальні підходи (2017)
Кухарева Г. - Розвиток публічного управління Франції: досвід для України (2017)
Липовська К. - "Інтелектуальний потенціал" у контексті управління суспільним розвитком: поняття та сутність (2017)
Мазур О. - Адміністративний процес в органах публічного управління: сутність і зміст поняття (2017)
Оргієць О. - Інституційна пам’ять: основні етапи розвитку наукової думки (2017)
Решевець І. - Реалізація концепції політико-адміністративного менеджменту (2017)
Щедрін Ю. - Нормативно-правові засади антикризової стратегії: світовий досвід (2017)
Гбур З. - Методологія оцінювання забезпечення економічної безпеки України (2017)
Гірман О. - Соціальний капітал як ресурс регіонального розвитку (2017)
Дяченко А. - Шляхи забезпечення інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Куліш П. - Роль проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у реформуванні державно-управлінських відносин (2017)
Машненков К. - Екологічна політика держави в контексті переходу від інформаційного до постінформаційного суспільства (2017)
Мерзляк А. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання зовнішньої трудової міграції України в умовах сучасних викликів, Дроков В. (2017)
Пастух К. - Зарубіжний досвід державного регулювання соціально-економічного регіонального розвитку (2017)
Підбережник Н. - Інституційний механізм публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні (2017)
Поліщук Г. - Державне регулювання у сфері малого підприємства: оцінка ефективності (2017)
Рагімов Ф. - Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації (2017)
Соколовська Н. - Нормативно-правові аспекти створення системи обліку енергоресурсів в Україні (2017)
Федорчак О. - Інституціалізація державного управління інвестиційною діяльністю в Україні (2017)
Ботвінов Р. - Діяльність публічної служби особливого призначення щодо захисту прав людини в Україні (2017)
Дивнич Г. - Вплив мовної політики ЄС на діяльність державної служби країн-членів (2017)
Коваль О. - Удосконалення державної кадрової політики в Збройних Силах України (2017)
Галяс Н. - Японський досвід управління знаннями в системі місцевих органів публічного управління (2017)
Відомості про авторів (2017)
Щербак В. - Конфесійний чинник генези козацької автономії в складі Речі Посполитої (2017)
Чухліб Т. - "Усі жителі української породи...": мовна та свідомісна еволюція поняття "народ" у Війську Запорозькому (друга половина XVII ст.) (2017)
Шпитальов Г. - Дунайська флотилія (1770-1774 рр.) (2017)
Новікова Л. - Право володіння територією "Бессарабії" у ХІХ ст. - на початку ХХ ст.: складне переплетіння аргументів зацікавлених сторін в умовах регіону-фронтиру (2017)
Васильчук В. - Німецька громада в Україні ХІХ-ХХ ст. (2017)
Савченко В. - Політичні уподобання професора М. Слабченка (2017)
Бодруг А. - Феномен козацтва як націєзберігаючий чинник культури української діаспори Канади (середина ХХ - початок ХХІ ст.) (2017)
Полторак В. - Османські козаки під час Східної (Кримської) війни у спогадах Михайла Чайковського (2017)
Музичко О. - Розвиток козакознавчих студій у Миколаєві та Херсоні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2017)
Бачинська О. - Козацтво в документах товариств української діаспори в Болгарії (1921-1939), Громович У. (2017)
Гончарук Т. - Земля завжди є цінністю. (Рецензія на: Блануца А. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440-1572 рр.) / Відп. ред. П. Сас. НАН України. Інститут історії України. - К.: Інститут історії України, 2017.- 423 с.) (2017)
Полторак В. - "Битви народів": історія і сучасність самопозиціонування на тлі глобалізаційних процесів (міжнародна конференція 6-7 листопада 2017 р., Лейпциг, Німеччина) (2017)
Наші автори (2017)
Титул, зміст (2018)
Бондаренко Л. Б. - Біомаркери метаболічного синдрому: нові аспекти (2018)
Цивунін В. В. - Безпечна та ефективна альтернатива допінгу: використання карбокситерапії в спорті, Дроговоз С. М., Штриголь С. Ю., Штробля А. Л. (2018)
Бондарєв Є. В. - Вміст інтерлейкінів IL-1β та IL-10 у крові за гострої холодової травми в щурів, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В. (2018)
Демченко С. А. - Синтез і противірусна активність похідних 1-(2,3-дигідробензо |1,4|діоксан-6-їл)-3-арил-3-гідрокси-2,5,6,7,8,9-3Н-імідазо|1,2-а|азепінію та субстанції Амізону, Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2018)
Єлінська А. М. - Вплив епігалокатехін-3-галату на продукцію активних форм кисню й азоту в тканинах пародонта та слинних залоз щурів за умов системної запальної відповіді, Швайковська О. О., Костенко В. О. (2018)
Калько К. О. - Скринінгові дослідження жовчогінної активності рідкого екстракту трави пижма звичайного (Tanacetum vulgare) за умов субхронічного гепатиту в щурів, Міщенко О. Я., Позднякова А. Ю., Деримедвідь Л. В., Золотайкіна М. Ю., Гонтова Т. М., Почелова О. В. (2018)
Товчига О. В. - Вплив настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria l.) та метформіну на гістоструктуру та функцію нирок щурів з алоксановим діабетом, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. (2018)
Яцина О. І. - Кверцетин нормалізує скоротливу активність гіперактивного сечового міхура щурів, Паршиков О. В., Костєв Ф. І., Соловйов А. І. (2018)
Пахольчук О. П. - Оцінка патогенетично обгрунтованого лікування шкірних проявів харчової гіперчутливості в дітей (2018)
Бей Н. О. - Еволюція світового та вітчизняного виробництва автомобільних двигунів (ХVІІІ – початок ХХІ ст.) (2018)
Гращенкова С. А. - Дослідження гострої та специфічної токсичності таблеток "Елгацин", засобу геропротекторної дії, Кошова О. Ю., Яковлєва Л. В. (2018)
Гурінчук С. В. - Передумови будівництва залізниць на території Закавказзя (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Філіпова Т. О. - Визначення мутагенної активності анксіолітичних лікарських засобів гідазепаму, левани та інноваційної аналгетичної сполуки пропоксазепаму в мікропланшетному варіанті тесту Еймса, Головенко М. Я., Галкін М. Б., Редер А. С., Ларіонов В. Б. (2018)
Кривоконь О. Г. - Із історії вітчизняного авіабудування: маловідомі постаті (2018)
Тригубчак О. В. - Вивчення впливу кількостей допоміжних речовин на фармако-технологічні показники шипучих таблеток (2018)
Олійник О. А. - Викладацька та просвітницька діяльність В. М. Лігіна (1846–1900) (2018)
Пилипчук О. Я. - П. П. Мельников: життя та діяльність, Стрелко О. Г. (2018)
Писарська Н. В. - Директори Харківського тракторного заводу : С. В. Салєнков, П. Я. Лісняк, М. А. Пашин, П. Ю. Саблєв (2018)
Пістолєнко І. О. - Олена Гіберман (Карєєва), Ніна Шаргей та їхній вплив на зміни в біографії Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея): на основі аналізу архівних документів (2018)
Радогуз С. А. - Директори (ректори) вищих технічних навчальних закладів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. – плеяда визначних учнів та соратників професора В. Л. Кірпічова, Скляр В. М. (2018)
Соловйова Л. М. - Внесок професора В. Є. Тімонова у будівництво та експлуатацію морських портів та гідроспоруд (2018)
Устяк Н. В. - Професор М. В. Винокуров про розвиток вагонного парку вітчизняних залізниць (2018)
Фесовець О. Р. - Наукова школа професора В. О. Соковича (1874–1953) – передумови створення, формування, розвиток, сьогодення (2018)
Бурлак Г. В. - Науково-організаційна діяльність В. Є. Таїрова (1859–1938) у складі Комітету виноградарства та в рамках з’їздів виноградарів і виноробів (2018)
Бєлова О. І. - Історична ретроспектива розвитку сільськогосподарського дорадництва в Україні (1995–2015 рр.) (2018)
Вергунов В. А. - Професор Павло Федорович Тушкан (Тушканов) (1867–1942): життя віддане аграрній науці й освіті України (2018)
Гамалія В. М. - Етапи творчого шляху В. В. Підвисоцького (До 160-річчя від дня народження), Руда С. П. (2018)
Грицюта О. О. - Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в роботі ХІІ археологічного з’їзду в Харкові (2018)
Дефорж Г. В. - Внесок функціональних морфологів у розвиток медицини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Кашперський В. Є. - Наукова спадщина академіка УААН Г.О. Богданова у контексті екологічного моніторингу тваринництва в зонах радіоактивного забруднення (2018)
Коваленко Н. П. - Еволюція застосування системи обробітку ґрунту за методом Т.С. Мальцева в УРСР у 1954 – 1955 роках (2018)
Коваленко С. Д. - Павло Постишев: політичний ідеолог колгоспного дослідництва в УСРР/УРСР у 30-ті роки ХХ століття (2018)
Луговський О. Г. - Просвітницька діяльність професора Київського університету Л. О. Смогоржевського, Кухта Л. К. (2018)
Орехівський В. Д. - Зародження знань про елементи органічного землеробства в Україні (2018)
Пилипчук О. О. - Основні віхи історії європейського права (ХІ – ХVІІІ ст.) (2018)
Пилипчук О. Я. - Еволюційні погляди С.А. Подолинського та І.Я. Франка, Пічкур Т. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Morska L. I. - Didactic potential of the integrated approach to teaching future programmers professional communicative competence in a foreign language, Skibska J., Sulym V. T., Masztalir V. V. (2018)
Ткачук Г. В. - Особливості впровадження мобільного навчання: перспективи, переваги та недоліки (2018)
Богачков Ю. М. - Інформаційно-комунікаційні інструменти побудови індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників, Милашенко В. М., Ухань П. С., Сагадіна О. Ю. (2018)
Варданян М. В. - Буктрейлер як засіб підвищення читацької активності майбутніх учителів початкової школи у навчанні дитячої літератури (2018)
Литвинова С. Г. - Система комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів та особливості її використання в навчальному процесі закладів загальної середньої освіти (2018)
Тараба І. О. - Медіаосвіта на уроках іноземної мови в початковій школі (2018)
Антонюк Д. С. - Програмно-імітаційні комплекси для формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей: критерії й показники добору (2018)
Baklazhenko Yu. V. - English language learning needs analysis in radioengineering sphere, Savchuk T. L. (2018)
Bakhmat N. V. - Multimedia education technologies usage as the condition for quality training of the managers of socio-cultural activity, Dudka T. Yu., Liubarets V. V. (2018)
Berezova L. М. - The effect of webquests on the writing and reading performance of university students, Mudra S. М., Yakushko K. H. (2018)
Імбер В. І. - Організація навчальної взаємодії викладача і студентів засобами Smart Board (2018)
Kaminskyi O. Ye. - Digital transformation of university education in Ukraine: trajectories of development in the conditions of new technological and economic order, Yereshko Y. O., Kyrychenko S. O. (2018)
Кирилов М. А. - Комп’ютерне тестування у системі OpenTEST 2 як форма оцінювання знань та вмінь студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Трофімук-Кирилова Т. М., Чибирак С. В. (2018)
Ковальчук Г. О. - Використання цифрових навчальних наративів для формування адаптивної компетентності студентів – майбутніх економістів, Баніт Ю. С. (2018)
Манн Р. В. - Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх економістів (2018)
Романовський О. Г. - Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи, Гриньова В. М., Резван О. О. (2018)
Самойленко О. М. - Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів, Бацуровська І. В., Самойленко О. О., Доценко Н. А. (2018)
Slipukhina І. A. - Development of education and information portal of physics academic course: web design features, Olkhovyk V. V., Kurchev O. O., Kapranov V. D. (2018)
Tereshchuk H. V. - Automated system of fuzzy identification of expert’s competence for assessing the quality of pedagogical phenomena and processes, Tsidylo I. M. (2018)
Воробйова О. П. - Забезпечення якості електронного навчання в європейському просторі вищої освіти (2018)
Kovaliuk T. V. - Professional competency management of it professionals to industry requirements based on cognitive cards, Pasichnyk V. V., Kunanets N. E., Veretennikova N. V. (2018)
Варналій З. С. - Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна (присвячено пам’яті Т. М. Боголіб) (2018)
Студінський В. А. - Висвітлення актуальних економічних питань освітньої сфери в наукових працях Т. М. Боголіб (2018)
Боголиб Т. М. - Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, расширение практики общественного участия, Боголиб М. А. (2018)
Базылева М. Н. - Человеческий капитал и человеческий потенциал современной Беларуси (2018)
Drok P. V. - The role of information systems in modern city development (2018)
Кучеренко С. Ю. - Cучасний стан, тенденції та проблеми розвитку освіти в Україні (2018)
Sergiichuk O. M. - Innovation system of quality management of services sector as compulsory component of tourism development, Tanana S. M. (2018)
Vereshchaka I. M. - The development strategy of joint-stock companies with state share in Ukraine, Gorbatenko O. A. (2018)
Грищенко І. М. - Оптимізація інструментарію регулювання інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі, Ігнатенко О. С. (2018)
Лич В. М. - Формування пріоритетів системного стимулювання людського капіталу будівельних підприємств, Заєць О. С. (2018)
Полоник С. С. - Интегрированная оценка уровня экологического состояния и его влияние на социально-экономическое развитие Республики Беларусь, Хоробрых Э. В., Литвинчук А. А. (2018)
Sliusar S. T. - Ways of development of rural (green) tourism in Ukraine, Burlakov O. O. (2018)
Череп А. В. - Заробітна плата як важіль управління підприємством на прикладі сільськогосподарської галузі, Кушнір В. В. (2018)
Gudkova А. А. - Methodical fundamentals for the realization of a development analysis of the federal subjects of the Russian Federation (2018)
Лисецький А. С. - Організація внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності підприємств торгівлі, Чабан Г. В. (2018)
Шапошнікова І. О. - Аналіз часових рядів первинного ринку житлової нерухомості м. Києва (2018)
Яременко Л. М. - Формування облікової інформації дебіторської та кредиторської заборгованості (2018)
Мацелюх Ю. В. - Інституційні проблеми економіки та ризики розвитку кредитного ринку України (2018)
Смєсова В. Л. - Взаємозв'язки у системі відтворення економічних інтересів (2018)
Shymchenko L. А. - Problems of internally displaced persons in the context of ensuring social security in Ukraine (2018)
Шульга О. А. - Специфіка і закономірності трансформації аграрних відносин в країнах Центрально-Східної Європи (2018)
Александрюк Т. Ю. - Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези, Баранник Л. Б., Дулік Т. О. (2018)
Гайдук І. С. - Проблеми старіння населення в контексті пенсійної реформи в Україні (2018)
Koshulko O. - Personal remittances of labor migrants to Ukraine: benefits for the country (2018)
Леваєва Л. Ю. - Аналіз сучасного стану системи пенсійного забезпечення в Україні, Кучеренко М. А. (2018)
Лисяк Л. В. - Акцизне оподаткування у системі непрямого оподаткування в Україні, Щирий Г. Л. (2018)
Матвієнко І. Л. - Ринок депозитних послуг в Україні : становлення, сучасні тенденції та динаміка розвитку (2018)
Перчук О. В. - Бюджет для громадян як інструмент підвищення відкритості бюджетної системи (2018)
Рибакова Т. О. - Фінансове регулювання Міграційних процесів між Україною та Європейським Союзом в умовах євроінтеграції, Андросенко А. М. (2018)
Тірбах Л. В. - Світовий досвід бюджетного регулювання суспільного розвитку (2018)
Гордей О. Д. - Пріоритетні напрями фінансового забезпечення рівня життя населення в Україні, Пацай Б. Д. (2018)
Горошкова Л. А. - Управління фінансовими процесами децентралізації та формування територіальних громад, Волков В. П. (2018)
Качула С. В. - Вдосконалення державної фінансової політики підтримки публічно-приватного партнерства як інструменту соціального розвитку (2018)
Кужелєв М. О. - Формування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, Плахотнюк В. В. (2018)
Унтон Н. А. - Прогноз развития валютного рынка Республики Беларусь, Герасенко В. П. (2018)
Титул, зміст (2018)
Скобелев В. В. - Автоматы на конечных Т-квазигруппах, Скобелев В. Г. (2018)
Ляшко С. И. - Оптимальное управление переносом лекарств из систем микроигл, Клюшин Д. А., Оноцкий В. В., Ляшко Н. И. (2018)
Бабаков Р. М. - Определение области эффективного применения микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2018)
Хиленко В. В. - Математическое моделирование эффекта "выплескивания" и оптимизация управления банковской и экономической системами в условиях глобализации (2018)
Перепелица В. А. - О полных и квазиполных двухкритериальных задачах на графах, Терещенко Э. В. (2018)
Павлова С. В. - Інваріантне керування повітряним судном в умовах вітрових збурень, Комар М. М. (2018)
Галба Е. Ф. - Методы вычисления взвешенных псевдообратных матриц и взвешенных нормальных псевдорешений с вырожденными весами, Сергиенко И. В. (2018)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках (2018)
Селезов И. Т. - Развитие и приложение метода Коши–Пуассона в эластодинамике слоя и уравнение Тимошенко (2018)
Корхин А. С. - О построении регрессии с переключениями, когда точки переключения неизвестны (2018)
Свида І. Ю. - Метод математичного моделювання виявлення системи радіозв’язку системою радіорозвідки противника, Волобуєв А. П., Бухал Д. А. (2018)
Литвин О. М. - Узагальнена інтерстріпація функцій двох змінних, Литвин О. О., Славік О. В. (2018)
Жерновый Ю. В. - Рекуррентные соотношения для двуканальных систем с эрланговским временем обслуживания (2018)
Ярова О. А. - Нелінійне нормування випадкової еволюції у схемі апроксимації Леві (2018)
Гнатив Л. А. - Простое целочисленное косинусное преобразование высокого порядка для видеокодирования с высоким разрешением (2018)
Николайчук Я. Н. - Метод структуризации дискретного косинусного преобразования Фурье в модульной арифметике теоретико-числового базиса Хаара–Крестенсона, Возна Н. Я., Круликовский Б. Б., Пих В. Я. (2018)
Писаренко В. Г. - Моделирование задачи взаимодействия нейронов с учетом запаздывания их взаимодействия (2018)
Бабійчук С. - Геоінформаційні системи та дистанційне зондування землі як засоби інформатизації дисциплін природничого циклу в Малій академії наук України (2018)
Balakhtar V. - Peculiarities of forming of leadership positions of social worker (2018)
Kisiel M. - Music playing at home – family as anenvironment supporting musical activity of achild, Kołodziejski M. (2018)
Кобрин Н. - Передумови становлення та розвитку освіти з медичної інформатики (2018)
Кравченко А. - Загальна характеристика освіти в Сумському повіті та будівництво і відкриття училища першого розряду в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва (1886–1888 роки) (2018)
Піонтковський-Вихватень Б. - Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини ХХ століття (2018)
Рябко А. - Використання сонячних модулів у лабораторному практикумі з фізики, Кухарчук Р. (2018)
Сперанская А. - Этнолингвистический подход к изучению слова как способ формирования языковой личности (2018)
Титович А. - Роль психічного стану в діяльності людини, Востоцька І. (2018)
Шульга Ю. - Взаємодія церкви та духовних закладів освіти з суспільством і державою щодо розвитку духовної освіти дітей та учнівської молоді України (2018)
Яблоков С. - Інтеграція формального, неформального та інформальної освіти в навчанні англійської мови (2018)
Біницька К. - Система освіти та професійна підготовка вчителя початкової освіти у Словацькій республіці (2018)
Лавриченко Н. - Ключові концепти мюнхенської моделі обдарованості (2018)
Лещенко П. - Комп’ютерні ігри у процесі вивчення іcторії: американський досвід навчання учнів середньої школи (2018)
Мордвінова І. - Підготовка студентів спеціальності "фізична терапія" та "ерготерапія" у країнах Європи, Ольховик А. (2018)
Базильчук О. - Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів, Сущенко Л. (2018)
Гагіна Н. - Концептуальні засади змішаного навчання в мовній освіті у вищій школі, Борисенко В. (2018)
Zhelezniakova E. - Problems and some aspects of training foreign citizens in the process of teaching mathematics in higher education institutions, Silichova T. (2018)
Завражна О. - Методика формування у студентів знань про стан сучасної фізики та нанотехнологій, Однодворець Л., Пасько О., Салтикова А. (2018)
Заярна І. - Навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю: психолінгвістичниий аспект (2018)
Корницька Ю. - Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей у контексті компетентнісного підходу (2018)
Курок В. - Формування громадянськості фахівців у процесі підготовки в закладі вищої освіти (2018)
Мовчан Т. - В поисках эффективной системы упражнений для формирования ключевых компетенций языковой личности студента-инофона: аналитический обзор, Стативка А. (2018)
Осадченко Т. - Здоров'язбережувальна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як складник його професійної компетентності (2018)
Стативка В. - Роль внеаудиторной формы работы в становлении поликультурной языковой личности студента, Хунли Чжан, Тяньцзюй Ван, Цзэ Бэй. (2018)
Вишневська Л. - Фотовиставка "Кінець Ялтинського диктату” в НБУВ (2000)
Павлуша Т. - Забезпечення загальнодоступності інформаційних ресурсів наукових бібліотек України (2000)
Красильникова І. - Проблеми МБА при використанні комп’ютерних технологій (2000)
Берьозкіна Н. - Інформаційне забезпечення науки (досвід ЦНБ НАН Білорусі) (2000)
Ситник С. - Новий профіль довідково-інформаційної роботи (2000)
Репринцева В. - Друковані документи з історії України (2000)
Онищенко О. - Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи (2000)
Русанівський Є. - Четверо євангеліє 1569 р. і крехівський Апостол 60-х років (2000)
Біленький Є. - Фонд Шодуарів: історія надходження колекції (2000)
Сухотеріна Л. - Видавнича діяльність НДІ технічного профілю АН УРСР у 30-х рр. ХХ ст. (2000)
Непомнящий А. - Бібліографічний аспект історико-краєзнавчих досліджень в Одесі у ХІХ ст. (2000)
Стрішенець Н. - Бібліотека Конгресу США: основні етапи розвитку (2000)
Старовойт С. - Становлення видавничої діяльності НАН України в перші роки її існування (2000)
Ушканов А. - Україна – Польща в ракурсі журналу "Kultura” (2000)
Тимошик М. - Ляхоцький В. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іраріона). – К.: Вид-во імені Олени Теліги, - 2000. – 528 с. (2000)
Аннотации (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” (2000)
Bondar A. - Organizational and Administrative Conditions for the Introduction of Physical Education in Slobozhanshchyna Gymnasiums in the Second Half of the XIXth–the Beginning of the XXth Century (2017)
Dedeliuk N. - Physical Education Formation within Borders of Modern Ukraine in the Middle Ages, Vashchuk L., Tomashchuk O., Mudryk Z., Voytovych V. (2017)
Galytska A. - The History of Volleyball Development in Ukraine (2017)
Gatsoeva L. - The Evolution of Attitude Towards the People with Psyco-Physical Disabilities (2017)
Hnitetska T. - History of Tricking Foundation as an Extreme Sport and its Distribution Aspects in Ukraine, Zavatska L., Holub O. (2017)
Jaroszewski J. - Stalinization of Sport in Lodz Voivodeship in Years 1949 – 1956 (2017)
Kilnitskyy O. - Youth Hiking Development in South Region of Ukrainein the Second Half of the 20th-early21st Centuries (2017)
Kovalchuk N. - History of Women's Volleyball Development in Lutsk, Uzhva L., Shvaj O., Sanyuk V. (2017)
Lazorenko S. - Physical Culture of Ancient Ukraine-Rus, Balashov D., Chxajlo M. (2017)
Liakh-Porodko O. - Phenomenon of the Ukrainian Sokil Movementin Emigration, Miroshnichenko B. (2017)
Lytvynets I. - The Prominent Winners and Prize-Winners of Art Сompetitions at the Olympic Gamesof the Modern Age, Vynogradskiy B., Lytvynets A., Pavlova I. (2017)
Malolepszy E. - Sport in Volyn in the Years 1921 – 1939. Outline History, Drozdek-Malolepsza T., Bakota D., Tsos A. (2017)
Malyarenko I. - Model of Forming Public Consciousness to the Modern Olympic Movement, Kolcova O., Kedrovskiy B., Kostrikova K. (2017)
Mudryk S. - The Attitude of the Clergy Towards the Bodily Nurture and Playing Entertainments in the Period of the Ancient Christianity, Ivaniuk O., Ishchuk O., Zakhozha N., Kasarda O. (2017)
Obrazhey O. - Historical and Social Aspects of the Development of Swimming in Kherson Region (2017)
Panhelova N. - Development of the Theory and Practice of Physical Education of Domestic Preschool Education in the Period of the Russian Empire, Moskalenko N. (2017)
Petrenko H. - The Development and Establishment of Ball Games in the Ancient World (2017)
Rejman A. - Legal Basis of School Sports in Poland in the Years 1947 – 1997 – Selected Aspects (2017)
Shamak A. - Traditional Physical Culture of Belarusians (2017)
Soroka A. - History of Women's Football World Championship in 1991 – 2007 (2017)
Vilchkovski E. - Olympic and Sports Movement in Poland (1918 – 1939), Pasichnyk V. (2017)
Zaborniak S. - Traditions of Swimming in the Physical Culture of Galicia Until Before 1939, Mytskan B., Mytskan T. (2017)
Belikova N. - Perspectives for Implementation of New Variative Modulesof "Physical Culture. Grades 5–9" Training Program, Indyka S., Ulyanytska N., Podubinska S., Krendelieva V. (2017)
Kuznyetsova O. - Pedagogical Principles of Methodical Systemof Application of Health-Improving Technologies in the Process of Students’ Physical Education (2017)
Bakiko I. - The Ways of Education and Self-Education of Children and Young People, Who are Prone to Use Drugs During the Sport and Tourism Activities, Hrebik O., Potapiuk L., Panasiuk O., Khomych A. (2017)
Hliebova T. - Effects of Active Sports Activitiesonthe Adaptive Сapabilities of the Body of Students of the Medical University, Ushsko N., Vintonyak M., Mashkova O., Mashkov R. (2017)
Sabirov O. - The State of Functional Capacity and Health of Students of Higher Educational Institutions, Pantik V., Shevchuk A. (2017)
Vatzeba O. - The Attitude of Secondary School Students of Ukraine to the Values of the Olympic Sport, Stepaniuk S., Tkachuk V., Chemerys M. (2017)
Maistruk M. - Efficiency of Physical Rehabilitation of PatientsWithChronic Obstructive Pulmonary Disease (2017)
Savlyuk S. - Conceptual Basis of the Concept of Spatial Organization of Body of Children 6 – 10 Years with Sensor Systems Deprivation in the Process of Physical Education (2017)
Davydov V. - Morphofunctional Indicators of 9 – 12 Year-Old Canoe and Kayak Rowers, Shantarovich V., Zhuravskiy A., Prigodich D. (2017)
Todorova V. - Theoretical and Methodical Basis of Choreographic Preparation in Technical-Aesthetic Sport, Pasichna T. (2017)
До 70-річчя від дня народження професора Юрія Єремійовича Ляха (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Kilnytskyi O. - The Dynamics of the Development of Walking Tourism Among the Adult Population of the Southern Region of Ukraine in the Second Half of the XXth and the Beginning of the XXIst Century (2017)
Koval A. - Ptoblematics of Involvement of Youth in Mass and Professional Sports Activities (2017)
Kuts O. - Conceptual Background of the School System Reform of Physical Education in Ukraine, Kedrovsky B., Leonova V. (2017)
Lutskyi V. - Tourism and Regional Studies in Galicia in the Late XIX and First Half of the XX Century, Mytskan B. (2017)
Obrazhey O. - Consideration of the Somatotype in the Development of Primary Teaching Swimming Methods of Children (2017)
Tkachuk V. - Olympic Education as an Important Component of a Comprehensive Curriculum on Physical Culture, Turchyk I., Chopyk R., Kozibroda L., Chemerys M. (2017)
Chuprun N. - Modernization of Physical Education of Students by Means of Choreography on the Basis of an Integrated Approach (2017)
Hryhoriev V. - The Effect of Sports Club Participation on the Students’ Somatic Health (2017)
Lyshevska V. - Serological Markers in the Prognosis of the Development of Human Speed Abilities, Shepoval S. (2017)
Mandyuk A. - Motor Activity in the Informational Environment of High-School-Age Students, Yaroshyk M., Rymar O. (2017)
Andriychuk O. - Features of the Vegetative Regulation of Demobabilized Battle Participants, Masikova T., Ortenburger D. E., Ismailov R. (2017)
Gatsoeva L. - The Research of Time Perception of Children with Hearing Impairments (2017)
Makarenko M. - Qualities of Neurodynamic and Mental Functions of Athletes, Holiaka S. (2017)
Vozniy S. - Physical Rehabilitation of Adolescents with Minor Structural Cardiac Abnormalities, Romaskevych Y., Godlevskiy P. (2017)
Davydov V. - Strength Preparedness of Young Sportsmen Predispositioned to Sprinter and Stayer Distances, Mankevich A., Morozova O. (2017)
Horodynska I. - Technical Training Junior Tennis Players Aged 8–9 as a Constituent Part of Successful Playing Activity, Grabovskyi Y., Stepaniuk S., Kuznetsov O. (2017)
Klimashevsky O. - Biomechanical Structure Specifics of the Javelin Throwing Technique Ofelite Athletes (2017)
Malyarenko I. - Influence of Strength-Building Activities on Competitive Results of Athletes in Workout, Romaskevych Y., Koltsova O., Yuskiv K. (2017)
Perun A. - Methodical Conditions for Increasing the Indicators of Technique on the Basis of Special Physical Training of Young Squash Players, Andrieieva R., Koval V., Shvets O. (2017)
Rovniy A. - The Role of Psychological Qualities in the Process of the Formation of Sports Skill of Young Basketball Players, Pasko V. (2017)
Soroka A. - The Most Important Motor Coordination Skills in the Goalkeepers’ Training (2017)
Strialenko E. - Intellectual Abilities of High-End Handball Players of Different Playing Roles, Zhosan I., Shalar O. (2017)
Svyshch Y. - Using Informational Technologies in the Training Process of Qualified Athletes, Pavlos O., Pavlos R., Hohla A., Dukh T. (2017)
Todorova V. - The Main Trends in the Development of Sports Choreography and the Areas of its Improvement in Technical-Aesthetic Sports (2017)
Інформація про ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Фізична активність і якість життя людини" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Єсипович С. М. - Зв’язок геотектонічного районування території з перспективами її нафтогазоносності (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини), Титаренко О. В., Бондаренко А. Д., Бубняк А. М. (2017)
Ліщенко Л. П. - Супутниковий моніторинг розвитку зсувних процесів у Придніпровській зоні м. Київ, Пазинич Н. В., Філіпович В. Є. (2017)
Жолобак Г. М. - Дистанційний моніторинг стану посівів озимої пшениці впродовж весняно-літньої вегетації 2016 р. за вегетаційними індексами супутника Sentinel-2А (на прикладі Лісостепової зони України), Сибірцева О. М., Ваколюк М. В., Захарчук Ю. В. (2017)
Лялько В. І. - Вплив природних та антропогенних факторів на формування небезпечних ситуацій: зсувів, паводків (на прикладі ділянки верхньої течії річки Дністер), Апостолов О. А., Єлістратова Л. О. (2017)
Станкевич С. А. - Підвищення просторової розрізненності аерознімання з квадрокоптеру на основі субпіксельної обробки зображень, Лубський М. С., Лисенко А. Р. (2017)
Правила та рекомендації для авторів (2017)
Правила и рекомендации для авторов (2017)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 2. Методи дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Підрозділи 2.8 (2017)
Титул, зміст (2018)
Yarosh Ya. - Substatiation of quantitative criteria of structural parts and units manufacturability evaluation, Tsyvenkova N., Kukharets S., Golubenko A., Los L. (2018)
Mel’nick V. - Reduction of technological risks in subway and rail transport, Karachun V., Shybetskij V., Fesenko S., Shafarenko N. (2018)
Nosko S. - Control of vortex structures of abnormally viscous fluids in the channels of the extrusion die, Ahaiev I. (2018)
Chulieieva O. - Development of directed regulation of rheological properties of fire retardant composite materials of ethylene vinyl acetate copolymer (2018)
Hutsol T. - Theoretical analysis of the adaptive system for suppression of the interference concentrated on a spectrum, Mуkhaylova L., Kozak O., Kosulina N., Cherenkov A. (2018)
Trotsenko Ye. - Effect of voltage harmonics on pulse repetition rate of partial discharges, Brzhezitsky V., Protsenko O., Chumack V., Haran Ya. (2018)
Cherkashyna V. - Adjustment of air line structure for optimal transport management and electricity distribution (2018)
Ieromin A. - Modeling of parameters of pipelines of central water heating system and thermal insulation of the facade of Ukrainian buildings and facilities for different climatic conditions (2018)
Kulyk V. - Optimization of the placement of reactive power sources in the electric grid based on modeling of its ideal modes, Burykin O., Pirnyak V. (2018)
Lymarenko O. - Modeling of heat transfer processes in ventilated enclosing structures in stationary conditions (2018)
Abstract and References (2018)
Бережна-Притула М. О. - Аналіз оздоровчих програм із плавання для студентів вищих навчальних закладів (2015)
Дядечко І. Є. - Особливості застосування засобів рукопашного бою у фізичному вихованні учнів ліцею, Коваленко Ю. О., Нечай О. І. (2015)
Коваленко Ю. О. - Порівняльна характеристика показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів коледжу, Кузьміна Л. І. (2015)
Омельяненко І. О. - Про розробку навчальних програм з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Потапова О. В. - Особливості формування фізичного та психічного здоров’я у молодших школярів на уроках фізичної культури і позакласних заняттях у школі, Маліков М. В. (2015)
Чередниченко И. А. - Влияние занятий по физическому воспитанию на уровень развития физических качеств студентов 18 - 19 лет (2015)
Афанасьєв С. М. - Ефективність застосування патогенетично спрямованої кінезітерапії на метаболічну активність хряща при коксартрозі, Майкова Т. В. (2015)
Одинець Т. Є. - Вплив особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації на інтенсивність больового синдрому в жінок з постмастектомічним синдромом на диспансерному етапі реабілітації, Манжура Н. А. (2015)
Страколист Г. М. - Валеологічний аналіз факторів здорового способу життя серед молоді, Богдановська Н. В., Іванська О. В. (2015)
Долбишева Н. Г. - Перспективні напрями наукових досліджень щодо інноваційних підходів удосконалення фізичної та спеціальної підготовленості майбутніх правоохоронців, Ведерніков В. А. (2015)
Романчук І. В. - Рівень фізичної працездатності та витривалості в баскетболісток 14 - 15 років, Кленіна І. Ю., Васильков Б. І. (2015)
Сушко Р. О. - Рейтингова оцінка популярності видів спорту в країнах із високим рівнем розвитку баскетболу (2015)
Тищенко В. О. - Обґрунтування інноваційних технологій дослідження психомоторики і психофізіологічних якостей гандболістів високої кваліфікації (2015)
Фаворитов В. Н. - Оценка функциональных показателей у спринтеров, Дорошенко В. В. (2015)
Шинкарук О. А. - Застосування педагогічних технологій у процесі відбору та орієнтації підготовки спортсменів, Яковенко О. О., Ткаченко Н. В., Маслак В. О. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2015)
Вихідні дані (2015)
Ювілеї, події (2018)
Горбатюк О. М. - Новітні технології діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів у дитячій хурургії (інформаційне повідомлення про роботу Міжнародної конференції з дитячої хірургії у м. Кишинів, Республіка Молдова), Боднар О. Б. (2018)
Шевчук Д. В. - 7-й щорічний конгрес Європейського товариства дитячих ендоскопічних хірургів (ESPES), Вроцлав, Польща (2018)
Перша українсько-польська конференція "Дні дитячої хірургії" (2018)
Толстанов О. К. - Електрозварювання живих м’яких тканин у дитячій хірургії: досвід та перспективи розвитку, Русак П. С., Данилов О. А., Ланкін Ю. М., Заремба В. Р., Рибальченко В. Ф., Маріінський Г. С., Вишпінський І. М., Шевчук Д. В. (2018)
Петров В. Ф. - Cудинний шов у дітей (2018)
Бабуч С. И. - Синдром Картагенера, асоційований з бронхолегеневою дисплазією та ускладнений обструктивним гранулематозним бронхіолітом у дітей, Петровичі В. Г., Доготарь Н. В., Ефрoс М. Ф. (2018)
Барухович В. Я. - Клинический случай трихобезоара желудка, осложнившегося пептической язвой большой кривизны, Печенюк М. А., Кокоркин А. Д., Пахольчук А. П., Павлова Н. Р. (2018)
Сергієнко О. А. - Лікування амніотичної перетяжки у новонародженої дитини в ургентному порядку (2018)
Слєпов О. К. - Рідкісне спостереження аномалії легеневих вен у грудної дитини з ускладненою бронхогенною кістою лівої легені, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Терницька Ю. П. (2018)
Konoplitskyi V. S. - Strategy and medical approach to treatment of giant sacrococcygeal teratoblastoma with concomitant teratoma in a newborn child, Pogorily V. V., Dubrovin A. G., Moravska O. A., Chuhu T. V., Yakymenko A. G., Lukiyanets O. A. (2018)
Руденко Є. О. - Повні хрящові кільця – рідкісний та важкий стеноз трахеї у дітей. Мініінвазивне та хірургічне лікування (2018)
Слєпов О. К. - Вплив стану евентрованого кишечника при гастрошизисі на відновлення моторної функції шлунково-кишкового тракту у новонароджених після операції, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Табачнікова Є. Ю. (2018)
Дігтяр В. А. - Досвід хірургічного лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей ДЗ, Камінська М. О., Мохов О. І., Коваль С. В. (2018)
Аксельров М. А. - Анализ лечения детей с воронкообразной деформацией грудной клетки. Наш опыт, эволюция хирургического подхода и результаты лечения, Разин М. П., Сатывалдаев М. Н., Скобелев В. А., Скрябин Е. Г. (2018)
Аверин В. И. - Результаты эзофагопластики у детей с рубцовыми послеожоговыми стенозами пищевода, Нестерук Л. Н., Гриневич Ю. М., Троян В. В., Рустамов В. М., Паталета О. А., Болбас Т. М., Жинь И. Г. (2018)
Крицький І. О. - Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей, Гощинський П. В., Крицький Т. І., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Горішній І. М., Вітенко І. М. (2018)
Хоменко В. С. - Мініінвазивні оперативні втручання при гострому некротичному панкреатиті (огляд літератури), Поліщук В. Т., Сироткін А. В., Перепелиця В. П., Тригуба О. Б. (2018)
Конопліцький В. С. - Принцип безперервності навчання у підготовці лікарів-інтернів – дитячих хірургів (2018)
Шатило В. Й. - Система управління сестринським персоналом у закладах охорони здоров’я України, Кравчук Л. С. (2018)
Боднар Б. М. - Дитяча хірургія – це любов, опора і надія (2018)
Рецензія (2018)
Правила оформлення статей (2018)
Шановні колеги (2018)
Романенко О. О. - Особливості інновацій в туризмі та індустрії гостинності, Яворська О. Г. (2018)
Rusnak A. - Theoretical bases of increase in innovation and investment activity and attractiveness of agrarian enterprises, Oliynyk V. (2018)
Тульчинська С. О. - Модель TQM як засіб забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, Кириченко С. О., Савіцький Н. Ю. (2018)
Ціхановська В. М. - Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу, Алексєєнко О. А. (2018)
Безус А. М. - Роль інноваційного розвитку у стійкості підприємства, Шафранова К. В., Безус П. І. (2018)
Колупаєв Ю. Б. - Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України, Залюбовська С. С., Мельничук І. О. (2018)
Панченко В. Г. - До питання про співвідношення неопротекціоністської та неомеркантилістської політик: нові форми стимулювання економічного розвитку (2018)
Корнілова В. В. - Економічний аспект євроатлантичної інтеграції країн центрально-східної європи (2018)
Бабич М. М. - Європейський досвід політики підтримки та стратегія розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні (2018)
Полчанов А. Ю. - Роль групи світового банку та міжнародного валютного фонду в подоланні наслідків військових конфліктів (2018)
Кравченко М. О. - Аналіз передумов та перспектив інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств, Касяненко Ю. Ю. (2018)
Полєнніков М. О. - Складові та форми державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2018)
Несторяк Ю. Ю. - Інтегральна цінність біорізноманіття лісів: інституційно-інвестиційні аспекти збереження та відтворення (2018)
Чукіна І. В. - Сучасний стан організації управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств черкаської області (2018)
Васильєва О. І. - Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад, Васильєва Н. В. (2018)
Іванова Т. В. - Публічний аудит як інноваційний механізм модернізації публічного управління (2018)
Ткачова Н. М. - Напрями реформування державної політики в сфері охорони здоров'я (2018)
Месюк М. П. - Взаємодія інститутів влади та громадянського суспільства в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Ажажа М. А. - Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України (2018)
Зайцев Д. Б. - Аналіз фактичної екологічної ситуації рівненщини як передумова розвитку системи збереження природного капіталу та енергоефективності, Валюх А. М. (2018)
Чаплай И. В. - Инициативы общественных организаций и их участие в процессе принятия правительственных решений (2018)
Бондар З. К. - Теоретичні засади конструювання системи забезпечення національної продовольчої безпеки (2018)
Мазій І. В. - Аналіз міжнародних документів у сфері волонтерського руху (2018)
Клименко І. М. - Теоретико-методологічний підхід до ролі соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах (2018)
Куц Я. В. - Вдосконалення управління житлово-комунальним обслуговуванням населення: тандем ринкових і державних регуляторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Ягуп В. Г. - Энергетические характеристики однофазного активного выпрямителя тока при синусоидальной и трапецеидальной широтно-импульсной модуляции, Краснов А. А., Божко В. В. (2018)
Володарский В. А. - Определение параметров распределений при оцененном коэффициенте вариации (2018)
Бутько Т. В. - Формалізація технології переробки вагонопотоків із небезпечними вантажами на сортувальній станції на основі експозиції ризику, Прохоров В. М., Чехунов Д. М. (2018)
Гейко Г. В. - Разработка новых программных компонент для системы управления дизель-поездом (2018)
Мазіашвілі А. Р. - Розробка алгоритму статистичного кодування при компресії зображень на основі ієрархічної сіткової інтерполяції, Корольова Н. А., Родіонов С. В., Індик С. В. (2018)
Бульба С. С. - Система виконання сервісів Укрзалізниці як композитних додатків у розподіленій мережі, Лукова-Чуйко Н. В., Лелет І. В. (2018)
Перцева Т. О. - Клінічна імунологія та алергологія:міст між минулим та майбутнім (2018)
Дитятковская Е. М. - История аллергологической службы Днепропетровской области (2018)
Бондаренко Н. П. - Імунологічні особливості парвовірусної інфекції в різні періоди вагітності, Лакатош В. П., Лакатош П. В. (2018)
Борисова І. С. - Аналіз показників інвалідності внаслідок професійних захворювань у Львівській області: проблеми та перспективи вирішення, Решота В. Й., Николишин З. М. (2018)
Василенко В. А. - Дисліпідемія та системне запалення у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на тлі комбінованої антиретровірусної терапії (2018)
Гашинова К. Ю. - Інвазивний легеневий аспергільоз: сучасний стан проблеми та клінічний випадок, Колісник Н. С., Дмитриченко В. В., Каплан П. Ю., Кужевський І. В., Гуртовий В. А., Мізіна В. М. (2018)
Дараган Г. М. - Актуальні питання вакцинації та епідеміологічного нагляду за кором і краснухою в Україні, Крушинська Т. Ю., Степанський Д. О., Демчишина І. В., Колеснікова І. П. (2018)
Дитятковська Є. М. - Ефективність комбінації антигістамінних препаратів та блокатора лейкотрієнових рецепторів у лікуванні загострення полінозу з нападами бронхіальної астми, Родкіна І. А., Євтушенко М. А., Грибанова Л. В., Бендецька Ю. В., Романова А. А., Корецкая Є. В. (2018)
Yeryomenko G. V. - The treatment of patients with asthma and comorbidity, Bezditko T. V. (2018)
Карасьова О. В. - Показники загальноклінічних методів обстеження як прогностичні маркери тяжкості перебігу системної склеродермії, ускладненої розвитком пневмосклерозу, Родіонова В. В. (2018)
Кенс О. В. - Пошук молекулярно-генетичного маркера схильності до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту в дітей, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Бергтравм В. І. (2018)
Кондрацька О. А. - Протективний ефект цитрату германію при ендотоксин-індукованій оваріальній дисфункції в мишей, Грушка Н. Г., Каплуненко В. Г., Павлович С. І., Срібна В. О., Янчій Р. І. (2018)
Корецкая Є. В. - Динамика рівня цитокінів під впливом діалізату лейкоцитів ліофілізованого (Імодину) на фоні алергоспецифічної імунотерапії (АСІТ) пилковими алергенами у хворих на поліноз (2018)
Корж Н. В. - Діагностика та прогнозування розвитку загострень ХОЗЛ у хворих з надмірною вагою (2018)
Кузьміна Г. П. - Роль позааудиторної роботи лікарів-інтернів у підвищенні якісної успішності з питань клінічної імунології та алергології під час первинної спеціалізації за фахом "Внутрішні хвороби", Потабашній В. А., Фесенко В. І., Князєва О. В., Азаренко В. Є., Василенко А. М., Хацько В. Е. (2018)
Kuryata O. - Serum matrix metalloproteinase (mmp)-2,9 activity, galectin-3 and systemic inflammation in patients with postinfarction heart failure with preserved ejection fraction, Zabida A., Sirenko O. (2018)
Курята О. В. - Функція зовнішнього дихання у хворих після трансплантації нирки в умовах імуносупресивної терапії, Штепа О. О., Галущак О. В. (2018)
Ліпко О. П. - Імунологічні зміни при "малих" формах уражень епітелію шийки матки, Бобрицька В. В., Потапова Л. В., Ткачова Н. В. (2018)
Matvyeyeva S. L. - Cytokine profile and efficacy of chemotherapy depending on thyroid state in patients with pulmonary tuberculosis, Shevchenko O. S. (2018)
Мостовой Ю. М. - Хронічні супутні захворювання внутрішніх органів як фактор ризику ускладнень та фатального перебігу негоспітальної пневмонії, Демчук А. В., Константинович Т. В., Чічірельо-Константинович К. Д. (2018)
Перцева Т. О. - Роль нейтрофільно-лімфоцитарного індексу у прогнозуванні перебігу негоспітальної пневмонії в госпіталізованих хворих, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Крихтіна М. А. (2018)
Разумний Р. В. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на негоспітальну пневмонію (2018)
Степанова Н. М. - Вплив індигенної мікробіоти кишківника на інтенсивність оксидативного стресу та цитокінову ланку імунітету в жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Дріянська В. Є., Король Л. В., Мигаль Л. Я., Савченко В. С. (2018)
Ханюков А. А. - Опыт ведения больных с синдромом Чарджа-Стросса, Лакиза Т. В., Симонова Т. А., Пряжникова Л. С., Полешко В. Ю., Ромуз Н. А. (2018)
Чічірельо-Константинович К. Д. - Імунологічні аспекти цитомегаловірусної персистенції при негоспітальній пневмонії у хворих молодого віку, Мороз Л. В., Константинович Т. В., Демчук А. В. (2018)
Abaturov O. - Association between atopic and non-atopic diseases at children, Dytiatkovsky V., Naumenko N., Kulieva A., Bovsunovska K., Filatova I. (2018)
Титул, зміст (2018)
Гласов П. В. - Кластеризация экономики как эффективный механизм управленческого учета затрат предприятий (2018)
Воробьева Н. П. - Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности организации (2018)
Pin A. - The effects foreing finanical resources have on social and economic well-being (2018)
Novytska O. - Current international migration trends and the national security of Ukraine (2018)
Кабанов В. Г. - Управління змінами на період довгострокового фінансування компаній після глобальної фінансової кризи, Цеков К. В. (2018)
Гонак І. М. - Протекціонізм у забезпеченні економічної стабілізації країн: переваги та недоліки надмірного регулювання зед (2018)
Тоцька О. Л. - ABC-анализ доходности факультетов восточноевропейского национального университета имени леси украинки (2018)
Тріпак М. М. - Оптимізація видатків кошторису інклюзивного вищого навчального закладу в умовах соціальної моделі оздоровчої реабілітації (2018)
Шморгун Л. Г. - Стратегічне управління земельними ресурсами в Україні в контексті екологічного відновлення басейнів малих річок, Дегодюк Е. Г., Атаманюк Ю. А., Махортов Ю. О. (2018)
Чупайленко О. А. - Управління міжнародними мультимодальними вантажнимиперевезеннями, Дудник О. С., Дудник А. А. (2018)
Гладинець Н. І. - Стратегічне управління ресурсами туристичного підприємства на базі інноваційних підходів (2018)
Громоздова Л. В. - Управління науково-дослідним потенціалом при формуванні сталого розвитку туристичної індустрії, Громоздов В. В., Лукаш І. М. (2018)
Коценко К. Ф. - Особливості механізму управліннятуристською діяльністю в Україні (2018)
Вдовенко Н. М. - Формування архітектоніки стану та тенденцій розвитку агрохолдингів як конкурентоспроможних учасників аграрного ринку, Цимбал Л. І., Павленко М. М. (2018)
Шепелев С. С. - Оцінка глобальних субсидій рибному господарству в аспекті монетарної вартості та конкурентоспроможності (2018)
Марченко И. А. - Методичні підходи до регулювання галузі козівництва в контексті угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (2018)
Солнцева А. В. - Особенности клинической картины, диагностики и лечения болезни Иценко—Кушинга у детей, Волкова Н. В. (2018)
Вязова Л. С. - Роль генетического полиморфизма TaqIA гена дофаминового рецептора 2 типа, уровня дофамина и лептина крови в формировании разных форм ожирения у детей, Солнцева А. В., Аксенова Е. А., Дашкевич Е. И., Емельянцева Т. А. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського