До 100-річчя з дня народження доцента Володимира Ілліча Дідковського (2017)
До 80-річчя з дня народження доцента Анатолія Миколайовича Радченка (2017)
Вихідні дані (2017)
Багинский В. Ф. - Особенности строения древостоев ольхи в лесах Беларуси, Катков Н. Н., Усс Е. А. (2017)
Бала О. П. - Порівняння росту та продуктивність модальних березових та вільхових деревостанів України, Терентьєв А. Ю. (2017)
Букша І. Ф. - Методологія моделювання та оцінювання впливу зміни клімату на лісові фітоценози України, Швиденко А. З., Бондарук М. А., Целіщев О. Г., Пивовар Т. С., Букша М. І., Пастернак В. П., Краковська С. В. (2017)
Василишин Р. Д. - Методичні особливості оцінювання енергетичного потенціалу біомаси лісопромислових деревних відходів, Шевчук О. В., Слюсарчук В. В., Юрчук Ю. М. (2017)
Ковбаса Я. В. - Депонований вуглець у мортмасі березових насаджень чернігівщини (2017)
Миронюк В. В. - Сезонна динаміка спектральних характеристик земного покриву та її роль у дешифруванні лісових насаджень за знімками landsat (2017)
Потапенко А. М. - Сравнительная характеристика дубрав белорусского и украинского полесья в условиях изменяющегося климата, Усеня В. В., Лакида П. И., Бала А. П., Матушевич Л. М. (2017)
Ситник С. А. - Базисна щільність компонентів стовбурів robinia pseudoacacia l. В умовах північного степу України, Лакида П. І., Плотка Л. В. (2017)
Сошенський О. М. - Нормативно-довідкові матеріали для таксації дерев і деревостанів липи серцелистої, Свинчук В. А., Хань Є. Ю. (2017)
Терентьєв А. Ю. - Сучасний стан та продуктивність модальних деревостанів сосни звичайної та ялини європейської України, Бала О. П. (2017)
Гуржій Р. В. - Тенденції виникнення лісових пожеж у лісах Київського обласного управління лісового і мисливського господарства (2017)
Філоненко В. В. - Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень за участю горіха чорного (juglans nigra l.) В умовах правобережного лісостепу України (2017)
Берегута Є. І. - Таксономічний та біоморфологічний аналіз дендросозофлор ботанічних садів еквадору та степу України (2017)
Бородавка В. О. - Сучасний фітосанітарний стан соснових лісів західного полісся та їхнє масове всихання: аналітична довідка, Бородавка О. Б., Гетьманчук А. І., Бортнік Т. П., Кичилюк О. В. (2017)
Кульбанська І. М. - Моніторинг комах-листогризів дуба звичайного (quercus robur l.) Та дуба червоного (quercus rubra l.) (2017)
Михайлович Н. В. - Штучно створені заповідні об’єкти українських Карпат у розрізі їх фізико-географічного районування (2017)
Yavnyi M. - The harmful entomofauna of plants genus ulmus l., Puzrina N. (2017)
Кривохатько Г. А. - Визначення та оцінка ступеня жаростійкості рослин культиварів thuja occidentalis l. (2017)
Косенко Ю. І. - Сучасний стан декоративного розсадництва України та перспективи його розвитку (2017)
Кроль А. В. - Досвід створення лісових культур на кам’янистих грунтах (2017)
Галкін С. І. - Динаміка стану приміської діброви урочища "Голендерня" в зв’язку з організацією охоронного режиму її території, Драган Н. В., Дойко Н. М. (2017)
Зібцева О. В. - Деревні насадження на території промзони міста Вишгорода, Панчук Д. С. (2017)
Марченко Н. В. - Щодо застосування гармонізованих з європейськими стандартів на лісоматеріали круглі хвойних порід, Буйських Н. В., Мазурчук С. М. (2017)
Марченко Н. В. - Щодо можливості використання низькоякісної деревини сосни у будівництві, Новицький С. В., Зав’ялов Д. Л. (2017)
Цапко Ю. В. - Комплексний підхід до оцінювання ефективності вогнезахисту інтумесцентного покриття для деревини, Цапко О. Ю. (2017)
Старший викладач Курило Віктор Сергійович – новатор-ерудит (До 85-річчя від дня народження) (2017)
Професор Мякушко Володимир Костянтинович (До 95-річчя з дня народження) (2017)
Вихідні дані (2017)
Бунтурі Ю. В. - Сучасні методики викладання англійської та німецької мов, Полянська Т. В., Нiконоров С. I. (2018)
Вильховченко Н. П. - Использование специальной лексики в художественном тексте, Колесник Г. А. (2018)
Колодяжна К. В. - Глузування як тип розмовного гумору (2018)
Криворучко Т. В. - VOSI-конструкція у функції комплемента перехідних дієслів на матеріалі пам’яток ранньоновоанглійського періоду (2018)
Луньова Т. В. - Концепт ЖИТТЯ як конституент екфразису в есе Джона Бергера "Художники Фаюмських портретів": лінгвокогнітивний аналіз (2018)
Нідзельська Ю. М. - Базові особливості в дослідженні архетипів і символів через призму сучасного мовознавства та лінгвокультурології (2018)
Палєй Т. А. - Іронія як засіб політичної маніпуляції: лінгвістичний аспект (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2018)
Petryk T. V. - Concept LIFE in seth’s channelings (2018)
Пікалова А. О. - Актуалізація мовностилістичних особливостей англомовних дитячих поетичних текстів відповідно до вікової категоризації (2018)
Приходько І. В. - Поетичний текст як особлива форма комунікації (на матеріалі англійськомовної канадської поезії XVIII – ХХІ століть) (2018)
Романова Н. В. - Типові й "нетипові” значення назв базових емоцій у сучасній німецькій мові (2018)
Soroka L. T. - A visual method for teaching grammar concepts (2018)
Стецик Т. С. - Символічна значимість фонестем сучасних англійської та німецької мов (2018)
Федишин М. І. - Теологія протестантизму на теренах сучасного мовознавства (2018)
Ал Касем В. Ю. - Еволюція системи літерних знаків середньофранцузької мови XIV – XV ст. в ідеографічному аспекті (2018)
Найманова Т. Д. - Звуконаслідувальна лексика турецької мови (2018)
Балабін В. В. - Загальнонаукові основи теорії військового перекладу (2018)
Дзера О. В. - Вплив біблійних перекладів на формування національно-прецедентних біблеїзмів: англо-український контекст (2018)
Іванова А. О. - Відтворення художнього часу й простору в літературному тексті (на матеріалі українськомовних перекладів романів жахів) (2018)
Кабанцева Н. В. - Субсфера "природа" як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов (2018)
Ніколаєва Т. М. - Перекладацькі стратегії в англо-українському просторі (2018)
Березинская Е. В. - Лонгитюдное исследование основ межкультурного образования средствами украинского языка как иностранного в полиэтническом трансграничном регионе (2018)
Лопушан Т. В. - Особливості формування рустикального дискурсу в українській і польській літературах ХІХ століття (2018)
Семерин Х. Д. - Фемінні біблійно-єврейські архетипи в модерній драмі (на матеріалі драматичних поем Лесі Українки "Одержима” і "Йоганна, жінка Хусова”) (2018)
Чопик Ю. С. - Вплив езопових байок на творчість С. Новицької (на прикладі казки С. Новицької "Пан Коцький”) (2018)
Артёмова О. И. - Жанровое своеобразие стихотворения в прозе "Качели” И. А. Бунина, Иванова В. А., Незовибатько О. В. (2018)
Казарин В. П. - Стихотворение О. Э. Мандельштама "Золотистого мёда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария), Новикова М. А., Криштоф Е. Г. (2018)
Кушка Б. Г. - Особливості художньої трансформації євангельського сюжету поклоніння волхвів у романі М. Турньє "Ґаспар, Мельхіор і Вальтасар” (2018)
Лисанець Ю. В. - "По той бік стетоскопа": дихотомія "лікар – пацієнт" і її деконструкція в сучасному літературно-медичному дискурсі (2018)
Погребняк І. В. - Семіотична теорія в літературознавстві (2018)
Романюк Н. В. - Тенденції становлення композиційно-графічної моделі газети "Запорізький університет" (1993 – 2018 роки) (2018)
Чубрей А. В. - Театр як об’єкт уваги жіночих видань міжвоєнної Галичини: основні тематичні аспекти й використовувані жанри (на прикладі часописів "Нова хата” та "Жіноча доля”) (2018)
Мартинюк А. П. - Рецензія на монографію А. А. Марчишиної "Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів)" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bondarenko I. V. - Kharkiv linguistic school. Heritage. Alexander Potebnja (2018)
Brutian L. G. - American place names as the reflection of American mentality (2018)
Galutskikh I. - Linguopoetics of corporality in literary texts of English modernism and postmoderism (2018)
Leshchenko H. - Narrative tension within the framework of cognitive modeling (2018)
Rebrii O. V. - Translation as a means of constructing cultures: philosophical foregrounding (2018)
Tsapiv A. O. - Models of narration in literary texts for children (case study of Norman Lindsay’s fairy tale "The Magic Pudding”) (2018)
Булах І. В. - Архітектурно-містобудівна мережа закладів охорони здоров’я Києва (2018)
Шокрі Ш. - Скульптурність та інноваційність як тенденції проектування висотних багатофункціональних комплексів у країнах з жарким кліматом (2018)
Yukhymenko L. - Research of cardiovascular activity of deaf people during mental activity (2018)
Шантыз А. Х. - Преимущества использования методов биотестирования на простейших для определения токсичности биологических объектов, Антипова Д. В., Садикова Е. С. (2018)
Баскова А. К. - Міжнародне податкове планування в епоху глобальної прозорості (2018)
Маслов О. Г. - Методы оценки инвестиционного потенциала стартапа (2018)
Проскурін М. В. - Специфіка контрактів у гібридній методології управління проектами (2018)
Радіонова Н. Й. - Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствах України, Михайлюк О. В. (2018)
Славич О. Д. - Моделі життєвого циклу розвитку підприємства (2018)
Тимофєєва Т. О. - Роль інформаційних систем в формуванні механізму забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту, Мірошніченко Ю. В., Гриценко Н. В. (2018)
Маметьев И. В. - Освобождение и раздел кореи в советской историографии (2018)
Кошук О. Б. - Модернізація підготовки інженерів-механіків в аграрному вищому навчальному закладі: системний підхід (2018)
Andrusiv A. - Role of build automation tools in software development (2018)
Shevchuk B. - What you should know about captchas (2018)
Бродкевич В. М. - Основи процесу навчання штучної нейронної мережі, Ремесло В. Я. (2018)
Карпович А. В. - Використання згорткових нейронних мереж для задачі класифікації текстів (2018)
Фещук Ю. Л. - Методология прогнозирования пределов огнестойкости деревянных колонн с огнезащитной облицовкой, Поздеев С. В., Нижник В. В. (2018)
Гаджиев Ф. Г. - Анализ информативности и лингвистической интерпретации нечетких подмножеств, Керимова С. Р. (2018)
Надточій Ю. М. - Прагматична значимість політичного тексту, Надточій К. А. (2018)
Александрова О. В. - Особливості комунікативної поведінки українських політиків (2015)
Баркович А. А. - Информационный дискурс в контексте компьютерно-опосредованной коммуникации (2015)
Бондаренко Е. А. - Институциональность как дискурсивнообразующий фактор деловой коммуникации (2015)
Грушко С. П. - Переклад як процес міжмовної і міжкультурної комунікації (2015)
Дерік І. М. - До проблеми тлумачання дискурсу у сучасній мовознавчій парадигмі (2015)
Дружина Т. А. - Інтерактивні стратегії у межах текстів-загадок (2015)
Жмаєва Н. С. - Лінгвістичні риси сучасного освітньо-пізнавального радіодискурсу (2015)
Yaskevych O. K. - Appellation’s functions in fiction, Zymomrya M. M. (2015)
Корольова Т. М. - Просодія — важливий компонент комунікативної семантики, Сивокінь Г. В. (2015)
Ладиненко А. П. - Особливості функціонування іншомовних включень у вторинних текстах (2015)
Єременко Т. Є. - Релігійні фразеологізми як феномен культури (на матеріалі англійської, української та турецької мов), Лук’янченко І. О. (2015)
Popova A. - Psycholinguistic peculiarities of Chinese — Ukrainian written translation within official and business discourse, Ding X. (2015)
Русавская О. О. - Мелодические особенности речи канадцев (2015)
Савченко Є. Ю. - Просодичні засоби формування тема-рематичної структури висловлювання в англомовному та україномовному телевізійному дискурсі (2015)
Стынгач О. В. - Гендерные и возрастные особенности интонационного оформления речи представителей палаты общин Великобритании (2015)
Хапіна О. В. - Роль просодії в актуалізації комунікативної інтенції в англомовному діалогічному дискурсі, Пеліван О. К. (2015)
Шальов А. С. - Порівняльний аналіз мелодійних характеристик мовлення в британських та американських радіотокшоу на морську тематику (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику Південноукраїнського національного педагогічного університету iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2015)
Содержание (2018)
Кисельов С. М. - Найближчий і віддалений прогноз під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії (2018)
Тащук В. К. - Вплив альдостерону на маркери колагеноутворення у хворих на інфаркт міокарда при нирковій дисфункції, Полянська О. С., Гулага О. І. (2018)
Cherniuk S. V. - Speckle-tracking parameters as predictors of left ventricular systolic dysfunction in patients with myocarditis (2018)
Косилова С. Е. - Функциональное состояние гипофизарно-надпочечниковой системы у женщин с ревматизмом (2018)
Shumna Т. Ye. - Characteristics of domestic predictors of persistent bronchial asthma in adolescents and allergic rhinitis in children with a distal occlusion, Nedelska S. M., Fedosieieva O. S., Zinchenko T. P. (2018)
Перцов В. І. - Можливості ультразвукового дослідження плевральних порожнин у діагностиці стадії емпієми плеври, Тєлушко Я. В., Савченко С. І. (2018)
Максимчук Н. О. - Можливості ренопротекції при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу в періоді розвитку вторинної токсичної аутоагресії, Коновчук В. М. (2018)
Боєва С. С. - Показники фагоцитарної активності, аутосенсибілізації та пуринового обміну у хворих на пневмоконіоз, Ракша-Слюсарева О. А., Слюсарев О. А. (2018)
Гилюк О. Г. - Особливості діагностики дифузних уражень гепатобіліарної системи при герпесвірусній інфекції в дітей, що зумовлена Епштейна-Барр вірусом (ізольована та у формі мікст герпесвірусної інфекції), Булат Л. М. (2018)
Лембрик И. С. - Функциональное состояние поджелудочной железы у подростков, больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (2018)
Клименко В. М. - Предиктори гіперамілаземії у хворих на холецистолітіаз після лапароскопічної холецистолітотомії з інтраопераційною ендоскопічною дозованою папілосфінктеротомією, Сиволап Д. В. (2018)
Воротинцев С. І. - Цілеспрямоване використання збалансованих розчинів у лапароскопічній хірургії в пацієнтів з ожирінням (2018)
Копча В. С. - Профілактика реактивації герпесвірусних інфекцій перед планованою вагітністю, Ліпковська І. В., Шпікула Н. Г. (2018)
Nehrych N. O. - Blood serum 48 kDa form of unconventional myosin 1c characterizes the early stage of multiple sclerosis, Nehrych T. I., Myronovskyi S. L., Shorobura M. S., Nehrych O. I., Kit Yu. Ya., Stoika R. S. (2018)
Kuznietsov A. A. - Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage (2018)
Лучків Н. Ю. - Нейро-гліо-капілярні взаємодії сідничного нерва та його сегментарних центрів при експериментальній етопозид-індукованій нейропатії (2018)
Черемісіна В. Ф. - Зміни функціональної активності тромбоцитів у щурів при експери­ментальному порушенні стану сполучної тканини пародонта (2018)
Ilyk R. R. - Electromyographic assessment of masticatory muscles activity in patients with severe alveolar bone atrophy with implant-supported fixed dental prostheses, Sirenko O. F., Pavlenko M. O. (2018)
Dudko O. G. - 30-year experience of open reduction internal fixation of limb fractures using biodegradable polymeric devices, Dudko G. Ye. (2018)
Бондарєв Є. В. - Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на гістоструктуру шкіри щурів після гострої холодової травми, Штриголь С. Ю., Дроговоз С. М., Лар'яновська Ю. Б. (2018)
Сєрих Н. О. - Поширення яєць гельмінтів в об'єктах довкілля (ґрунті та воді) на території заплав Сіверського Дінця, Боєва С. С., Стрижак Н. В., Таллер О. Ю., Шаршакова О. С. (2018)
Gotsulia A. S. - Synthesis and antituberculosis activity of N'-(2-(5-((theophylline-7'-yl)methyl)-4-R-4Н-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetyl)isonicotinohydrazides, Zazharskyi V. V., Davydenko P. O. (2018)
Головко С. В. - Сучасні технології лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози – огляд інноваційних лазерних систем, Савицький О. Ф. (2018)
Разнатовська О. М. - Особливості перебігу туберкульозу в дітей, які не щеплені вакциною БЦЖ, Мирончук Ю. В., Пушнова О. А., Чернишова Л. І., Шелестіна Т. І., Бездєнєжний В. В. (2018)
Мацієвич Т. О. - Боргові цінні папери у контексті екологічної модернізації (2018)
Васильєв О. Л. - Стратегія інвестиційної політики залізничного транспорту України (2018)
Васільцова О. В. - Нематеріальна капіталізація харчової галузі (2018)
Сотула О. В. - Місце вищої освіти у провадженні освіти протягом життя (2018)
Камінський О. Є. - Концептуальні засади організації хмарних провайдерів (2018)
Білик О. І. - Дослідження впливу гендерної асиметрії на економіку: причини, наслідки (2018)
Кухтин О. Б. - Вплив електронізації на процес торгівлі цінними паперами на фондових ринках (2018)
Варналій З. С. - Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки України, Томашевський Т. Т. (2018)
Зимомря М. І. - Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову (2016)
Бровченко Т. О. - Історія розвитку лабораторій експериментальної фонетики, Корольова Т. М. (2016)
Глущенко В. А. - Структура лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2016)
Derik I. M. - On the analysis of the business Internet-discourse (2016)
Зимомря М. І. - Вимір множинних зв’язків у творчій взаємодії особистостей (2016)
Іграк К. І. - Семіотика архітектурних понять (2016)
Калита А. А. - К истории формирования научных представлений об энергетическом феномене речи (2016)
Кияк Т. Р. - Категорії семантики в дискурсополі (2016)
Корольова Т. М. - Стилізація соціолекту молоді в кінодіалозі, Александрова О. В. (2016)
Корольова Т. М. - Категорія переконання в юридичному дискурсі, Швецова В. Є. (2016)
Ладиненко А. П. - Фрейми комунікативних ситуацій та особливості функціонування іншомовних включень у них (2016)
Лукащук М. В. - Англійські комунікативні дієслова: проблема класифікації (2016)
Мараб’ян К. А. - Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французських фольклорних текстів для дітей (2016)
Мизецкая В. Я. - Лингвистические "загадки” Шекспира и их перевод (2016)
Науменко А. М. - Мова і діалог культур (2016)
Образцова О. М. - Вигукові висловлення: проблематика перекладу, Образцова О. В. (2016)
Стеріополо О. І. - Усний текст, його різновиди та комунікативно-прагматичні категорії (2016)
Таранець В. Г. - Діахронічна мовна константа як домінанта міграцій індоєвропейських племен, Ступак І. В. (2016)
Юмрукуз А. А. - Просодичне оформлення мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі (2016)
Яблонська Т. М. - Характеристика лінгвістичних особливостей публіцистичних текстів у процесі навчання читання магістрів-філологів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику Південноукраїнського національного педагогічного університету iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2016)
Билялова Г. K. - Современная культурфилософская концепция этнической памяти (2016)
Лавлінський Р. О. - Процес формування та функціонування стереотипу як феномена у свідомості людини (2016)
Титаренко Д. М. - Стан початкової та середньої професійної освіти під час нацистської окупації України у зоні військової адміністрації (2016)
Дейнека В. М. - Методологічні засади та методи термінологічних досліджень (на прикладі української митної термінології) (2016)
Мацнєва Є. А. - Проблема дефініції терміна "білінгвізм" (2016)
Остапенко С. А. - Типологічні невідповідності особових форм дієслова в процесі перекладу художнього тексту (2016)
Удовіченко Г. М. - Генеза становлення поняття "реалія" у сучасному перекладознавстві (2016)
Шапран Д. П. - Функціонально-когнітивні аспекти метафори в термінології маркетингу (2016)
Ємельянова А. Г. - Особливості забезпечення конституційного права на участь в управлінні державними справами для різних осіб шляхом подання електронної петиції (2016)
Халілова-Чуваєва Ю. О. - Політична креативність як один з аспектів самореалізації особистості (2016)
Шульженко І. В. - Диференціація правового регулювання виникнення трудових правовідносин за статевою ознакою (2016)
Ніколенко К. В. - Соціально-культурний аспект креативності (2016)
Романуха О. М. - Трансформація соціально-психологічного та цінністного стану українського суспільства протягом перших десятиріч незалежності (2016)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації тематичного збірника наукових праць із соціально-філософських проблем "Інтелект. Особистість. Цивілізація" (2016)
Королёва Т. М. - Ученый и его исследовательское поле: текст. Слово о Николае Зимомре, Ткачук М. П., Зимомря И. Н. (2016)
Brovchenko T. A. - Syllabics: theory and practice, Korolova T. M. (2016)
Бурковська О. Й. - Проблематика номінативного односкладного речення у роботах українських та зарубіжних лінгвістів (2016)
Грушко С. П. - Формування інформаційно-комунікативних умінь перекладача науково-технічної літератури медійними засобами (2016)
Derik I. M. - The peculiarities of the contemporary scientific discourse translation: the communicative aspect (2016)
Дружина Т. А. - Фольклорний дискурс як джерело формування жанру загадки (2016)
Козіцька О. А. - Сурядні сполучники як виразники приєднувальних семантико-синтаксичних відношень (2016)
Науменко А. М. - Необхідність нового підходу до теорії та практики перекладу (2016)
Оськіна Н. О. - Конотативна лексика в українській та китайській мовах (2016)
Святченко В. В. - Системні властивості мови в студіях А. Шлейхера (2016)
Turmys O. V. - Nominative utterances of partial or zero predication in the 21st century artistic discourse (2016)
Федорінчик А. С. - Дитранзитивність (2016)
Юхимець С. Ю. - Типологічні лінгвістичні риси телевізійного (новинного) дискурсу, Клачкова Л. В. (2016)
Zymomrya M. I. - Die Ukrainische Volksdichtung im Deutschen Sprachgebiet: Zum Problem der Bewertung und Interpretation (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику Південноукраїнського національного педагогічного університету iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2016)
Бегеза Л. Є. - Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних форм і методів навчання студентської молоді (2017)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості становлення професійної лінії життєвого проекту особистості юнацького віку (2017)
Губа Н. О - Психологічні чинники рівня задоволеності працею персоналу страхових компаній, Кондратенко В. С. (2017)
Донець С. І. - Індивідуально-психологічні чинники духовного розвитку особистості (2017)
Железнякова Ю. В. - Теоретичний аналіз особливостей сімейних відносин адиктивних підлітків (2017)
Желтова М. О. - Експериментальне вивчення психологічних умов розвитку творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі (2017)
Зінченко Т. П. - Методологічні труднощі аналізу стереотипів зовнішності та їх гендерно-вікових відмінностей (2017)
Іванов С. А. - Інтелектуальна компетентність як основа репрезентації медіа образів., Іванова Л. С. (2017)
Кандиба М. О. - Особливості взаємозв'язку емоційної зрілості та професійної толерантності особистості (2017)
Караваєва В. А. - Дослідження трудової мотивації молоді з різним соціально- економічним статусом, Спіцина Л. В. (2017)
Карамушка Л. М. - Типи персоналу комерційних організацій щодо орієнтації на клієнта: зв'язок з чиниками мезо- та мікрорівня, Гончаренко Я. В. (2017)
Карамушка Л. М. - Роль негативних психічних станів у формуванні толерантності- інтолерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості, Терещенко К. В. (2017)
Кацович Я. Ю. - Соціально-психологічні технології подолання інгрупового фаворитизму гендерних груп: тренінг гендерної взаємодії (2017)
Клименко І. В. - Становлення індивідуально-стильової саморегуляції та толерантності до невизначеності у поліцейських в процесі професійної підготовки (2017)
Коваль Г. В. - Проблема цінностей як міждисциплінарний конструкт соціально-гуманітарного знання (2017)
Креденцер О. В. - Підприємницька активність персоналу освітніх організацій: вплив на рівень задоволеності працею (2017)
Левицька І. М. - Образ фізичного Я та самоставлення як регулятивні чинники поведінки особистості (2017)
Лохвицька Л. В. - Принцип когнітивно-почуттєвої підтримки у концептуальній парадигмі морального виховання дошкільників: сутність і реалізація (2017)
Лукасевич О. А. - Суб'єктивне благополуччя як психологічний феномен (2017)
Лукасевич О. А. - Маніпулятивні прийоми: особливості використання у міжособистісному спілкуванні, Титар Ю. В. (2017)
Малина О. Г. - Психологічний аналіз негативних психоемоційних станів у професійній діяльності держслужбовців, Іванов Є. О. (2017)
Мосол Н. О. - Прикладні аспекти роботи психолога в команді кваліфікованих волейболісток, Олійник І. С. (2017)
Подорожний В. Г. - Теоретичні підходи до феномену особистісного відчуження в сучасному психологічному дискурсі. (2017)
Скрипаченко Т. В. - Внутрішня мотивація та самодетермінація особистості (2017)
Сошина Ю. М. - Аналіз ефективності впровадження психолого-педагогічної програми з формування ціннісно-смислових настановлень підлітків (2017)
Сурякова М. В. - Думка особистості як прояв життєвої активності (2017)
Ткалич М. Г. - Теоретичне обґрунтування рольового конфлікту як особистісного феномену, Касьян А. І. (2017)
Shevchenko N. F. - Efficiency evaluation of future teachers' professional consciousness development program (2017)
Шевченко Н. Ф. - Милосердя медичних працівників та працівників інших професій: порівняльний аналіз розвитку., Науменко С. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Від редакційної колегії (2017)
South Ukrainian National Pedagogical University Named after Kostiantyn Dmytrovych Ushynsky 200th anniversary (2017)
Грушко С. П. - Герменевтика у перекладацькій діяльності (2017)
Gruschko S. P. - Wissenschaftlich-Technische Übersetzung Als Eine Art Interkultureller Kommunikation, Busanova A. P., Borysenko P. S. (2017)
Derik I. M. - The overview of the Internet-discourse (2017)
Дружина Т. А. - Деякі перекладацькі особливості відтворення загадок (2017)
Жмаєва Н. С. - Дискурс комерційної реклами: перекладознавчий аспект (на матеріалі англомовних перекладів сайтів українських операторів мобільного зв’язку), Москаленко К. А., Юхимець С. Ю. (2017)
Іграк К. І. - Лінгвокультурні особливості політичного дискурсу (2017)
Koroleva Т. М. - General characteristics of popular science discourse (2017)
Корольова Т. М. - Когезія та когерентність у перекладі україномовної наукової літератури англійською мовою, Жмаєва Н. С., Попова Я. Ю. (2017)
Попова О. В. - Граматичні засоби відтворення інтерогативної комунікативної семантики питальних за структурою речень у контексті перекладу українськомовної академічно-офіційної кореспонденції англійською мовою (2017)
Савченко Є. Ю. - Співвіднесеність тема-рематичної структури з диктумом і модусом в англомовному та україномовному телевізійному дискурсі (2017)
Швецова В. Є. - Види судових промов та їх особливості (2017)
Яблонська Т. М. - Шляхи подолання лінгвістичних труднощів у процесі роботи магістрів-філологів з публіцистичними текстами (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику Південноукраїнського національного педагогічного університету iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2017)
Короткі відомості про авторів (2018)
Машков О. А. - Загроза національної безпеки: аерокосмічний тероризм, як новий виклик безпеці суспільства, Мамчур Ю. В. (2018)
Андреєв С. О. - Етимологічний та логіко-смисловий аналіз термінів "цивільна оборона” та "цивільний захист” (2018)
Зельницький А. М. - Гарантування якості вищої військової освіти в контексті національної безпеки України (2018)
Саричев Ю. О. - Іміджеве забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління (2018)
Сунгурова С. Р. - Теоретичні основи формування іміджевої складової політичного процесу (2018)
Капосльоз Г. В. - Модель наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти України (2018)
Павліковський А. К. - Удосконалення структури та системи стратегічного керівництва Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони (2018)
Устименко О. В. - Ситуаційні центри державних органів як резервна система приведення у вищі ступені бойової готовності частин і підрозділів сил оборони (2018)
Завгородня С. П. - Реформування системи субсидування в енергетиці, як чинник забезпечення енергетичної безпеки України (2018)
Черненко Л. М. - Використання інформаційних технологій для вирішення гігієнічних питань в галузі атмосферного повітря (2015)
Chernenko L. M. - Usage of informational technologies for solution of hygienic challenges in the area of atmospheric air (2015)
Савченко Л. В. - Роль деяких прозапальних цитокінів в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень на тлі ожиріння, Кайдашев І. П. (2015)
Savchenko L. V. - The role of some inflammatory cytokines in the development of chronic obstructive pulmonary disease on the background of obesity, Kaidashev I. P. (2015)
Бачурін Г. В. - Комплексне лікування хворих на простатит з точки зору сучасних вимог (2015)
Bachurin H. V. - Comprehensive treatment of patients with prostatitis from the viewpoint of modern requirements (2015)
Весніна Л. Е. - Особливості nf-κв-опосередкованої сигнальної трансдукції та розвиток системного запалення у пацієнтів із захворюваннями внутрішніх органів визначаються мікробним фактором та індивідуальною реактивністю організму, Шликова О. А., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2015)
Vesnina L. E. - Features of nf-kb-mediated signal transduction and development of systemic inflammation in patients with diseases of internal organs are determined by microbial factor and individual reactivity of the body, Izmailova O. V., Shlykova O. A., Kaidashev I. P. (2015)
Демчук А. В. - Оцінка застосування препаратів різних груп для лікування негоспітальної пневмонії у пацієнтів з хронічними супутніми захворюваннями (2015)
Demchuk A. V. - Estimation of using medications of different groups for community-acquired pneumonia treatment of patients with comorbidities (2015)
Перцева Т. А. - ХОЗЛ: влияние коморбидной кардиоваскулярной патологии на уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе, Гашинова Е. Ю., Богацкая Е. Е., Крыхтина М. А. (2015)
Pertseva T. A. - COPD: the impact of comorbid cardiovascular disease on the level of fractional exhaled nitric oxide, Gashinova Ye. Yu., Bogatskaya Ye. Ye., Krykhtina M. A. (2015)
Шатов С. В. - Інноваційні технології в будівництві для реалізації новітніх стартапів, Савицький М. В., Конопляник О. Ю., Євсєєв Є. О. (2018)
Кравчуновська Т. С. - Реконструкція промислових підприємств із застосуванням прогресивних організаційних форм, Ковальов В. В., Броневицький С. П., Нечепуренко Д. С. (2018)
Беликов А. С. - Повышение безопасности на рабочих за счет снижения шума и вибрации местах при эксплуатации компрессорных установок, Мамонтов А. В., Шаломов В. А. (2018)
Бєліков А. С. - Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму, Шаломов В. А., Рагімов С. Ю., Чередниченко Л. А. (2018)
Парусов Е. В. - Особливості кінетики розпаду аустеніту і закономірності формування структури сталі C82DCrV за безперервного охолодження, Губенко С. І., Клименко А. П., Чуйко І. М., Сагура Л. В. (2018)
Бараненко В. О. - Проектування циліндричних пружин мінімальної маси за обмеження на власну частоту поздовжніх коливань в умовах повної і нечіткої інформації, Волчок Д. Л., Григорович М. С. (2018)
Семенец С. Н. - Расчетные модели надежности нефтяных резервуаров, Насонова С. С., Власенко Ю. Е., Кривенкова Л. Ю. (2018)
Головатий В. Д. - Аналіз теплотехнічних параметрів теплового захисту будівель, Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Мамон С. А. (2018)
Тимошенко О. А. - Обґрунтування заходів "зеленої" реконструкції примагістральної території, Жердєва М. І., Череповська А. Г. (2018)
Махинько Н. А. - Расчёт напряжённо-деформированного состояния конусных кровель при симметричной нагрузке (2018)
Markova M. - 3D photogrammetry application for building inspection of cultural heritage objects, Kravchenko D. (2018)
Євсєєва Г. П. - Лабораторія педагогічної майстерності викладача як інтегративна складова сучасного технічного закладу вищої освіти, Лисенко Г. І., Федіна В. Г. (2018)
Черепащук Л. А. - Определение эффективных строительных решений возведения малоэтажных зданий с энергоэффективными ограждающими конструкциями (2018)
Sidenko V. R. - Global structural transformations and trends in Ukrainian economy. Part 2. Innovative Factors of Structural Change in the Context of the Forth Industrial Revolution (2018)
Крючкова І. В. - Фактори економічного зростання в Україні в 2016–2018 рр. (2018)
Бублик Є. О. - Структурно-функціональна деформація фінансового сектора в економіці України (2018)
Брус С. І. - Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори: тенденції та проблеми розвитку (2018)
Шірінян Л. В. - Проникнення страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України, Шірінян А. С. (2018)
Бандура О. В. - Прогнозування тренду світових цін на нафту на базі СМІ-моделі економічних циклів (2018)
Трипольська Г. С. - Біогазові проекти в Україні: перспективи, наслідки та регуляторна політика, Дячук О. А., Подолець Р. З., Чепелєв М. Г. (2018)
Хаустов В. К. - Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію (2018)
Пасхавер Б. Й. - Агропродовольчий комплекс України у міжгалузевих пропорціях: стан та динаміка (2018)
Мартынюк А. А. - О принципе сравнения и оценках функций Ляпунова для нелинейных систем (2018)
Зуб С. С. - Математические модели динамики симметричного волчка во внешних аксиально симметричных полях (2018)
Ustimenko V. A. - On multivariate public key based on a pair of transformation with density gap (2018)
Булат А. Ф. - Чисельне моделювання геомеханічних і фільтраційних процесів, що відбуваються в породному масиві при відпрацюванні газових родовищ, Крюковський О. П., Круковська В. В., Безручко К. А. (2018)
Селиванов М. Ф. - Модель зони зчеплення з нерівномірним законом зчеплення – відриву для системи декількох колінеарних тріщин, Чорноіван Ю. О. (2018)
Семенюк М. П. - До континуальної розрахункової моделі стійкості нанотрубок з напівсферичними кришками, Трач В. М., Жукова Н. Б. (2018)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства стохастических однонаправленных волокнистих композитов при несовершенной адгезии, Левчук О. И. (2018)
Лаванов Г. Ю. - Двойной метамагнитный фазовый переход в изинговском антиферромагнетике с легкоплоскостной одноионной анизотропией и со спином ионов S = 1 (2018)
Кушнір А. М. - Електромагнітні дослідження вздовж профілю Несено – Іржавець – Абрамівна (південний борт Дніпровсько-Донецької западини), Журахович Т. К., Ільєнко В. А., Джоашвілі В. Б. (2018)
Лялько В. І. - Оціка стану та змін загального соціально-економічного розвитку України за період 1992 – 2012 роки на основі матеріалів зйомок космічного апарата DMSE / OLS (США) про нічну освітленість території, Лістратова Л. О., Апостолов О. А., Ходоровський А. Я. (2018)
Никитенко В. Н. - Массоперенос при электрохимическом восстановлении палладия (ІІ) из глицинатного электролита, Кублановский В. С. (2018)
Веденичева Н. П. - Особенности роста и содержания эндогенных цитокининов в мицелиальной биомассе базидиевых Грибов Hericium coralloides и Fomitopsis officinalis в культуре in vitro, Аль-Маали Г. А., Рисько Н. А., Щербатюк Н. Н., Косаковская И. В. (2018)
Зарубина Н. Е. - Изменение содержания 137Cs в различных объектах лесных экосистем зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в течение календарного года (2018)
Смерницький Д. В. - Реформування наукової і науково-технічної діяльності в системі МВС України: питання адміністративно-правового регулювання, Неня О. В. (2017)
Бойко І. В. - Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі (2017)
Циганов О. Г. - Аналіз зарубіжної практики надання поліцейських послуг, Бурбій А. В. (2017)
Рядінська В. О. - Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов’язань, Нефьодов С. В. (2017)
Загиней З. А. - Зайняття іншою оплачуваною діяльністю як складова антикорупційної заборони (2017)
Алєксєєва О. В. - Адміністративні правопорушення, скоєні неповнолітніми, у світлі явища підліткової дезадаптації (2017)
Бабаскін А. Ю. - Ковенанти в кредитних договорах: закордонна та українська практика (2017)
Буличев А. О. - Адміністративно-правове регулювання запобігання корупції в системі МВС України, Доля Л.М. (2017)
Гаврилюк Л. В. - Організаційно-правові засади вдосконалення діяльності уповноважених підрозділів системи МВС з питань запобігання і виявлення корупції (2017)
Коллер Ю. С. - Місце та роль заходів примусу в діяльності Національної поліції України (2017)
Литвин Н. А. - Проблеми правового регулювання інформаційної безпеки України (2017)
Циганов О. Г. - Правове забезпечення надання адміністративних послуг правоохоронними органами України (2017)
Бєлінська Я. Ю. - Шляхи підвищення ефективності взаємодії господарських судів з громадськістю (2017)
Ващук Н. Ф. - Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України (2017)
Рогач Л. І. - Поняття господарських правовідносин як об'єкта адміністративно-правової охорони (2017)
Кулик О. Г. - Засудження та покарання осіб, що вчинили злочини в Україні: сучасні тенденції, Наумова І. В. (2017)
Близнюк І. Л. - "Тіньовий” обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні: постановка проблеми (2017)
Лубенець І. Г. - Загальносоціальні заходи запобігання насильству серед учнів середніх шкіл (2017)
Сахарова О. Б. - "Тіньовий” ринок землі: основні механізми вчинення незаконного відчуження земельних ділянок (2017)
Свірін М. О. - Протидія та запобігання Національною поліцією незаконним заволодінням транспортними засобами (правові та кримінологічні аспекти) (2017)
Родіонова Т. В. - Місце вчинення тривалих злочинів (2017)
Толочко Г. В. - Оцінка працівниками поліції ставлення населення до їх діяльності (2017)
Филь Р. С. - Поняття та сутність промислової власності як об’єкта кримінально-правової охорони в Україні (2017)
Шапочка С. В. - Міжнародні стандарти з кібербезпеки та досвід боротьби з кіберзлочинністю і кібершахрайством (2017)
Дрозд В. Г. - Сутність досудового розслідування як стадії кримінального провадження (2017)
Пономаренко А. В. - Приводи та підстави для вжиття заходів забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства (2017)
Климчук В. П. - Проблеми отримання процесуального статусу свідків фізичними особами, залученими як поняті у процесі кримінального судочинства (ч. 7 ст. 223 КПК України) (2017)
Барко В. І. - Значення принципу невизначеності в поліцейському менеджменті, Остапович В. П. (2017)
Барко В. В. - Психолого-правові засади проведення поліграфних опитувань у системі МВС України, Барко В. І., Остапович В. П. (2017)
Білогурова С. В. - Адаптація "індивідуально- типологічного опитувальника" для використання при проведенні конкурсу на службу до поліції, Барко В. І., Барко В. В., Кирієнко Л. А. (2017)
Гулієв А. Д. - Сравнительный анализ многопартийных динамических систем в современном мире на примере постсоветских стран (Россия, Грузия, Азербайджан), Алойева К. І. (2017)
Скоркин К. В. - Войска специального назначения на територии Украины в 1918–1919 годах (2017)
Білоус В. Т. - Рецензія на монографію Филь С.П. "Захист прав інтелектуальної власності у сфері митної діяльності в Україні: проблеми реалізації та шляхи їх вирішення" (2017)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію Вітвіцького С. С. "Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації" (2017)
Мулукаев Р. С. - Полезный и интересный труд по истории уголовного сыска Украины (2017)
Вихідні дані (2017)
Serbyn R. - Ways to Improve the Legal Regulation of Socio-Psychological Adaptation of Internal Trafficked Persons, Zhuk O. (2018)
Вознюк А. А. - Призначення покарання, узгодженого сторонами угоди, учасникам злочинних об’єднань (ст. 255, 257, 2583, 260 КК України) (2018)
Тиханський О. Б. - Місце інституту врегулювання цивільного спору за участю судді в систематиці примирних процедур (2018)
Білоус І. В. - Упровадження в обіг новітніх документів, що посвідчують особу, як державний захід забезпечення національної безпеки в Україні (2018)
Слободянюк П. Л. - Забезпечення судом у кримінальному процесі права потерпілого на відшкодування шкоди, завданої правопорушенням (2018)
Тимошенко В. І. - Суспільний ідеал П. І. Новгородцева (2018)
Никифорчук Д. Й. - Теоретичні аспекти організації і тактики розшуку безвісно зниклих осіб у сучасних умовах, Чемерис Д. Д. (2018)
Демиденко В. О. - Система муніципального права України: загальнотеоретичний аспект (2018)
Yemets O. - The Modern Concept of Moral and Morality (2018)
Павленко С. О. - Аналіз сучасного стану наукових досліджень проблем оперативно-розшукової тактики (2018)
Князєв С. М. - Нормативно-правова регламентація негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності в Україні (2018)
Лісова Н. В. - Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності (2018)
Арешонков В. В. - Поняття попередніх криміналістичних досліджень на досудовому розслідуванні (2018)
Никифорчук В. Д. - Електронні гроші у сфері фінансово-банківських злочинів: проблематика та визначення (2018)
Макаренко Н. К. - Професійна злочинність в Україні в роки незалежності (2018)
Калиновська О. І. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним збутом наркотичних засобів (2018)
Пашиєва А. С. - Особливості огляду місця події злочину,учиненого із застосуванням метальної холодної зброї (2018)
Андреєв Д. В. - Організаційні принципи участі інформаційних служб МВС у процесах деокупації окремих регіонів України, Булаєв В. П. (2018)
Солоненко О. М. - Служба в поліції як державна служба особливого характеру (2018)
Марков М. М. - Загальна характеристика професійної підготовки працівників оперативних підрозділів (2018)
Ткач А. В. - Роль прокурора в організації процесуального керівництва в кримінальних провадженнях щодо неосудних й обмежено осудних осіб (2018)
Демідов І. І. - Взаємодія прокурора, слідчого з оперативними й іншими підрозділами під час проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин у кримінальному провадженні (2018)
Безкоровайний Б. В. - Основні напрями вдосконалення правових і тактичних засад ідентифікації за уявним образом під час проведення впізнання (2018)
Пустовий О. О. - Участь оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні масових заворушень (2018)
Боднар А. В. - Трасологічна експертиза під час розслідування знищення або пошкодження майна (2018)
Hrebeniuk M. - Institutional Provision of the Cyberspace Militarization in the context of the of Hybrid Threats Spread: Contemporary European Experience (2018)
Джужа А. О. - Запобігання інтернаціоналізації організованої злочинності на міжнародному та національному рівнях, Підболячний М. В. (2018)
Запотоцький А. П. - Особливості початкового етапу розслідування злочинів у сфері будівництвав окремих зарубіжних країнах (2018)
Островська Б. В. - Заборона фінансової вигоди в міжнародному праві стосовно використання тіла людини та його частин (біоетичні аспекти) (2018)
Sevruk V. - Special International Law Enforcement Structures (Bodies) that Combat against Crime Exercised by Organized Groups and Criminal Organizations Established on an Ethnic Basis (2018)
Теленик С. С. - Досвід правового регулювання системи захисту критичної інфраструктури в США (2018)
Хоменко В. П. - Запобігання приховуванню злочинів у фіскальній сфері, що мають транснаціональний характер (2018)
Білик Л. Л. - Особливості функціонування системи надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах (2018)
Афанасьєва Л. - Міжкультурна консолідація як запорука національної єдності та стабільності в Україні, Глинська Л. (2018)
Ємельянова Ю. - Поняття людського потенціалу у контексті трансформаційних процесів в Україні (2018)
Князьков С. - Соціологічна евалюація фармацевтичної діяльності: окреслення предметного поля (2018)
Кузьмук О. - Соціальна стратифікація суспільства: теоретична та емпірична інтерпретація поняття (2018)
Ліщук-Торчинська Т. - Компетентнісний підхід у викладанні студентам-соціологам методології та організації наукових досліджень у галузі (2018)
Любчук В. - Споживчі практики як тип повсякденних практик у сучасному українському суспільстві (2018)
Сальнікова С. - Соціальна діагностика міста Луцька в рамках розробки стратегічного плану його розвитку (2018)
Федонюк А. - Безпекові аспекти системного інформаційно-технологічного проекту "Розумне місто Луцьк", Федонюк Ю. (2018)
Яшкіна Д. - Динаміка соціальної детермінації базових цінностей українців: поколінний зріз (2018)
Вихідні дані (2018)
Avksentiev А. - Participatory budgeting in Kharkiv: institutional and procedural constraints, Kyselova V. (2018)
Барабаш О. В. - Політико-правові підходи щодо сутності конфлікту, методів його розв'язання та форматів координації зусиль в ліберально-демократичному світі (2018)
Безрук О. О. - Мобілізаційний потенціал політичного класу як чинник модернізації в Україні (2018)
Воронкова А. І. - Тріада "традиція – мода – культура: політологічний вимір (2018)
Горбачов А. В. - Вплив споживчої поведінки на формування політичного ринку ХХ–ХХІ століття (2018)
Євтухова Г. Ю. - Особливості можливих проявів саботажу в здійсненні реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Україні (2018)
Коломієць О. В. - Зовнішньополітичні імперативи сучасної Угорщини (2018)
Матета О. А. - Ціннісні виміри трансформації сучасного українського суспільства (2018)
Мацишина І. В. - Символічне конструювання політичної реальності: моделі, учасники, загрози (2018)
Отдєлєнцев Є. О. - Політична філософія нового єдиного світового порядку (2018)
Пальшков К. Є. - Трагічна наступність у політиці національно-визвольного руху в Україні в ХХ ст. (2018)
Размєтаєв А. С. - "Ефективний контроль" як базовий концепт сучасного дискурсу окупаційних режимів: політико-інституційний вимір (2018)
Ролінський І. Г. - Політична ментальність українства: від традиції до модерну (2018)
Савельєва Т. П. - Суспільні рухи в контексті мережевого суспільства (2018)
Тяпкіна Ю. О. - Проблемне поле армії у контексті теоретичної спадщини Ч. Міллса (2018)
Бобрицький Л. В. - Проблеми адаптованості українського законодавства до загроз національній безпеці держави і військовій агресії (2017)
Бойко І. В. - Удосконалення управлінської діяльності в системі МВС України на сучасному етапі (2017)
Ващук Н. Ф. - Адміністративно-правовий вплив держави на розвиток легкої промисловості України (2017)
Гришко О. М. - Гармонізація законодавства України у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів із законодавством Європейського Союзу (2017)
Доля Л. М. - Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ (2017)
Качур І. А. - Визначення правової природи адміністративної справи в судочинстві України (2017)
Кожухар О. В. - Удосконалення взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства (на основі міжнародного досвіду) (2017)
Коллер Ю. С. - Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, Бурбій А. В. (2017)
Литвин Н. А. - Теоретичні підходи щодо правового регулювання державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України (2017)
Онищенко С. М. - Етапи становлення права громадян на мирні зібрання в Україні (2017)
Плугатар Т. А. - Правовий статус органів поліції України як суб'єктів адміністративно- юрисдикційної діяльності (2017)
Подойніцин В. М. - Перспективні напрями адміністративно-правового забезпечення стандартизації у сфері оборони (2017)
Рогач Л. І. - Принципи адміністративно-правової охорони господарських правовідносин (2017)
Рядінська В. О. - Контроль у сфері надання державних гарантій як публічних боргових зобов'язань, Нефьодов С. В. (2017)
Самусь Є. В. - Адміністративно-правові засади визначення предметної сфери технічного регулювання органів системи Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Смерницький Д. В. - Науково-технічна діяльність як об'єкт адміністративно-правового забезпечення (2017)
Уралова Ю. П. - Щодо особливостей правового статусу суб’єктів страхового посередництва (2017)
Христофоров А. Б. - Місцеві податки та збори: деякі проблеми введення в дію (2017)
Шопіна І. М. - Інформаційно-психологічні впливи як категорія інформаційного права: поняття, ознаки, особливості дослідження (2017)
Циганов О. Г. - Передумови запровадження інституту адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні (2017)
Андрушко А. В. - Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за захоплення або тримання особи як заручника (2017)
Близнюк І. Л. - Способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері державного резерву України (2017)
Блистів Т. І. - Внутрішня (кримінальна, правоохоронна) розвідка в системі національної безпеки: зарубіжний досвід (2017)
Карпунцов В. В. - Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування (2017)
Кулик О. Г. - Прогнозування злочинності в Україні: нормативно-правовий аспект (2017)
Кулик О. Г. - Злочини проти прав на об'єкти промислової власності: поняття, ознаки та склад, Филь Р. С. (2017)
Лубенець І. Г. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильству серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Нестерова І. А. - Віктимологічний напрям запобігання злочинності у туристичній сфері (2017)
Сахарова О. Б. - Види кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у сфері державного резерву України (2017)
Федотова Г. В. - Кримінальний проступок як вид кримінального правопорушення (2017)
Абламський С. Є. - Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу (2017)
Гаврилюк Л. В. - Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами: кримінально-процесуальні засади (2017)
Дрозд В. Г. - Сучасна парадигма диференціації кримінальної процесуальної форми (2017)
Шкуренко Х. І. - Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства (2017)
Алєксєєва О. В. - Шкільна дезадаптація й девіантна поведінка підлітків: причинно- наслідкові зв’язки (2017)
Остапович В. П. - Теоретичні засади проведення конкурсу на заняття керівних посад у Національній поліції України (2017)
Аскеров Г. І. - Исторические аспекты возникновения и развития института судебного представительства (2017)
Касимова А. І. - Дети в условиях военных конфликтов (2017)
Магеррамов Б. І. - Клевета в медиа: международный опыт в поиске правового решения проблемы (2017)
Жаровська І. М. - Новітні ознаки права в умовах глобалізаційних змін, Шай Р. Я. (2017)
Жуков С. В. - Ґенеза розвитку категорії "доброчесність" у сучасній правовій науці (2017)
Кондратьєв Р. І. - Окремі питання узгодження теорії антропоцентризму з нормативно- правовим регулюванням суспільних відносин (2017)
Ткаченко В. В. - На варті інформаційної безпеки: до історії протидії шпигунській діяльності в Російській імперії в роки Першої світової війни, Кирієнко О. Ю. (2017)
Окіпнюк В. Т. - Радянські органи військової контррозвідки в Україні (1929–1941 роки): історико-правовий аналіз (2017)
Кардашевський Ю. Р. - Окремі аспекти аналізу ризиків у системі розвідувальної аналітичної діяльності (2017)
Вихідні дані (2017)
Наші привітання! (2018)
Чуйко С. М. - О понижении порядка в дифференциально-алгебраической системе (2018)
Евтухов В. М. - Быстро меняющиеся решения дифференциального уравнения второго порядка с правильно и быстро меняющимися нелинейностями, Колун Н. П. (2018)
Гембарський М. В. - Поперечники класів BΩр,θ періодичних функцій багатьох змінних у просторі В1,1, Гембарська С. Б. (2018)
Радзиевская Е. И. - О равномерной сходимости рядов Фурье к (ψ, β)-производным (2018)
Салимов Р. Р. - Логарифмическая асимптотика одного класса отображений (2018)
Shan M. A. - Keller-Osserman a priori estimates and removability result for the anisotropic porous medium equation with absorption term (2018)
Таргонский А. Л. - Экстремальная задача для частично неналегающих областей на римановой сфере, Таргонская И. И. (2018)
Voitovych M. V. - Improved integrability and boundedness of solutions to some high-order variational problems (2018)
Янченко C. Я. - Апроксимативні характеристики функцій з класів SΩp,θB(Rd) iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi, Стасюк С. А. (2018)
Атаманчук В. - Монографія Григорія Семенюка "Українська драматургія 20-х років" як зразок академічного літературознавчого дослідження (2018)
Дружинець М. - Українське усне мовлення за пам’ятками давньоукраїнської літературної мови (2018)
Євтушенко С. - Пам’ять про війну в постколоніальній прозі (2018)
Єрмоленко А. - Мотив свободи – домінанта в’язничної лірики Івана Савича (2018)
Кандюк-Лебідь С. - Жанрові особливості української мемуарної прози початку ХІХ століття (2018)
Кекало Ю. - Ґендерний стереотип у комунікативній конфліктній поведінці осіб: множинність теорій і підходів (2018)
Кочерга С. - Мариністичний код в українській драматургії доби раннього модернізму (2018)
Лисицька О. - Концепт "злочин" та його репрезентація в наївній картині світу (на матеріалі української мови) (2018)
Марчук С. - Homo viator як ліричний герой сучасної поезії (2018)
Подденежная О. - Транскультурный сюжет в прозе К. Кобрина (2018)
Скоплев А. - Теоретико-методологические принципы исследования вида чешских акциональных субстантивов на -ni/-ti (2018)
Білинська Х. - Часопростір роману едіт вортон "Епоха невинності" (2018)
Кушка Б. - Особливості наративної структури в романі Мішеля Турньє "Вільшаний король" (2018)
Lysanets Yu. - Narrative projections of a medical researcher in Arrowsmith by Sinclair Lewis (2018)
Блинова І. - Репрезентація засобів комічного фонетичного рівня (на матеріалі сучасних англомовних творів) (2018)
Бунтурі Ю. - Запозичення в сучасній німецькій мові, Полянська Т., Нiконоров С., Лутай Н. (2018)
Заніздра О. - Когнітивні особливості англійських економічних термінів-метафор з концептом "house/home” (2018)
Літвінова Н. - Словотворчі моделі композит, що входять до лсг "жінка" у давньоверхньонімецькій, середньоверхньонімецькій і нововерхньонімецькій мові (2018)
Pererwa K. - Sprachliche und methodische aspekte der ausbildung der studenten der technischen hochschule bei der apbeit mit den berufsausgerichteten deutschsprachigen fachtexten, Smyrnowa M. (2018)
Petryk T. - Concept death in Seth’s channelings (2018)
Пікалова А. - Англомовний дитячий поет як суб’єкт дискурсивної діяльності (2018)
Покровська І. - Комунікативно-прагматична роль релігійних етикетних зворотів у сучасному турецькомовному дискурсі, Плешкун С. (2018)
Pukaliak M. - Theoretical aspects of the problem of homonymy in English, Zinchuk I. (2018)
Семенюк О. - Лексико-семантичні та перекладацькі особливсті медичної лексики сучасної французької мови (2018)
Сидорова М. - Функціонування імплікатур у мові професійного спілкування медичних працівників (2018)
Чорній А. - Комунікативні особливості мовлення "конфіденційного слухача" (2018)
Юмрукуз А. - Просодичні засоби актуалізації інтенцій згоди / незгоди в англійськомовному бізнес-дискурсі: мелодичний компонент (2018)
Боговін О. - Базові поняття французької семіотичної школи у сучасному прочитанні (2018)
Маланій Н. - Дизабілиті та інвалідність: генеалогія понять (2018)
Плетена О. - Конспірологічний детектив як постмодерністська жанрова форма (2018)
Садовська Ю. - Міфологеми поведінки людини революційного часу (М. Асуела, О. Серафимович) (2018)
Дворова К. - Відображення ґендерних стереотипів у німецьких прислів’ях (2018)
Кійко С. - Омонімія у мовленні: типологія та інтерпретація (2018)
Коляда-Березовская Т. - Терминологический аспект текстовой деятельности и культура научной коммуникации в образовательном процессе, Романова О. (2018)
Крапива Ю. - Міжмовні лакуни в галузі правничої термінології, Дегтярьова А. (2018)
Аліменко О. - Диграфічні конструкції для відтворення приголосних звуків у письмових системах сучасної української і корейської мов (2018)
Богдан Ю. - Розвиток мандрівної літератури в Україні (2018)
Ануріна І. - Відтворення імплікатур англомовного діалогічного дискурсу в перекладі українською мовою (2018)
Вотінова Д. - Специфіка україномовного відтворення квазіфразеологічних одиниць у площині романів-антиутопій: функціональний аспект (2018)
Golovnia A. - Linguostylistic means of emotional influence on the audience and their rendering at translation (based on the English-language political speeches of Petro Poroshenko) (2018)
Дзера О. - Ревербалізація біблійної концептосфери любов в українських та англомовних перекладах старого і нового завітів (2018)
Нечипоренко Б. - Способи відтворення квазіреалій в українських перекладах роману Олдоса Гакслі "Який чудесний світ новий!", Душновська О. (2018)
Романенко Н. - Взаємодія індивідуальних стилів автора та перекладача у художньому перекладі (на матеріалі творів Е. Хемінгуея в українській інтерпретації В. Митрофанова) (2018)
Savchuk H. - The difficulties in translating legal terminology (on the basis of legal documentation) (2018)
Polischuk L. - Communicative strategies in the English dialogic discourse, Pushkar T. (2018)
Лютянська Н. - Комунікативні стратегії відтворення ситуації міжетнічної взаємодії (2018)
Морєва Є. О. - Сучасна гармонія у теоретичному і практичному курсах системи музичної освіти (2018)
Сізова Н. С. - Роль педагогічних курсів і курсів церковного співу в професіоналізації хорової культури Вінниччини на межі ХІХ–ХХ століть (2018)
Бокоч В. А. - До проблеми виконавської діяльності естрадного вокаліста: психологічний аспект, Тринько О. І., Шпортько О. В. (2018)
Попова А. Б. - Методика навчання естрадного співу Бретта Меннінга (2018)
Регеша Н. Л. - Специфіка творчого підходу A Capella колективу Pentatonix, Остапенко Л. В., Ковмір Н. В. (2018)
Шевченко В. В. - Сучасні методи опрацювання народної пісні (на прикладі хорових обробок Олександра Яковчука і Ганни Гаврилець), Добронравова С. А., Семенова О. А. (2018)
Бондарчук В. О. - Творча біографія Дмитра Михайловича Гнатюка: історіографія проблеми (2018)
Конвалюк У. В. - Харизма особистості Андрія Кузьменка (2018)
Войченко О. М. - Специфіка діяльності бек-вокаліста в контексті сучасної естрадної музики, Хлопотова А. А., Юрчук В. В. (2018)
Кречко Н. М. - Актуальні питання роботи диригента з хоровим колективом (2018)
Сіненко О. О. - Методичні аспекти естрадного вокально-інструментального ансамблевого виконавства, Дорофєєва В. Ю. (2018)
Тормахова В. М. - Специфіка побудови композицій Джона Зорна (2018)
Перова Г. О. - Аналіз спеціальних фізичних вправ для усунення дефектів під час виконання класичного танцю (2018)
Данилець В. В. - Композиторський та виконавський фольклоризм: термінологічний зміст поняття (2018)
Скоромний В. П. - Специфіка вокальної манери соул, Коваленко Є. В., Якобенчук Н. О. (2018)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Тенденції розвитку камерно-інструментального ансамблю у творчості Юрія Ґіни (2018)
Дзюба О. А. - Вправи для розвитку вокальної техніки Одарки Бандрівської у контексті європейського досвіду ХVІ–ХХ століть (2018)
Луговенко Т. Г. - Становлення народного танцю в системі художньої самодіяльності Радянського Союзу у 20-х – 30-х роках ХХ століття (2018)
Мерлянова О. А. - Психолого-педагогічні аспекти хореографічного виховання студентів вищих навчальних закладів (2018)
Чабан Т. І. - Стильові засади композиторської творчості Миколи Колесси (на прикладі сонатини для фортепіано) (2018)
Гашенко К. І. - Прояв рис постмодернізму в сучасній українській хореографії, Лисенко О. О. (2018)
Асталош Г. Л. - Скрипкова соната "Post scriptum" Валентина Сильвестрова в аспекті проблеми фортепіанної виразовості (2018)
Яковлев О. В. - Діалог культур як чинник розвитку національного культурно-мистецького простору (2018)
Кирея М. В. - Творча діяльність Богдана Антківа: історіографічний дискурс (2018)
Чурпіта Т. М. - Народно-героїчна балетна драма "Хустка Довбуша" у постановці Миколи Трегубова (2018)
Губрій Н. В. - Творче становлення Михайла Верхацького як теоретика театру: його дискусія з Дмитром Грудиною на шпальтах харківської преси (1930-ті роки) (2018)
Хоцяновська Л. Ф. - Сучасне хореографічне мистецтво України в контексті світових культурних тенденцій (2018)
Москаленко-Висоцька О. М. - Вплив ідеї фільму на вибір жанру: фільми "Укркінохроніки" 2014–2017 років (2018)
Білик Н. І. - Інсценізація історичної епопеї Богдана Лепкого "Мазепа" та її втілення у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка (2018)
Пацунов В. П. - Альтернативний сценічний простір як ефективний чинник оновлення сценографічної лексики (2018)
Мельник М. - Художньо-естетична цінність естрадних форм у сучасних телевізійних проектах, Ковпак Н. К. (2018)
Косів Р. Р. - Процесійні хрести авторства риботицьких майстрів 1680–1740-х років: тип і тематика зображення (2018)
Косів В. М. - Символічний ландшафт у графічному дизайні радянської України та української діаспори (1945–1989 роки) (2018)
Станичнов О. О. - Естетичний код творчого об’єднання "Молода Польща" (2018)
Чжаохуй Ван - Проблеми організації експозиції художніх музеїв та їх вплив на формування архітектурно-просторового рішення музейних споруд (ХХ–ХХІ сторіччя) (2018)
Атланов В. В. - Професійна діяльність Вільяма Ґульда та створення з його ініціативи Богоявленського парку в 1790–1792 роках (2018)
Коваль-Цепова А. В. - Використання принципу гри для створення розвиваючого архітектурно-художнього середовища в закладах соціального захисту дітей (2018)
Жидких О. Б. - Особливості стилізації і трансформації українських етнічних мотивів при створенні сучасного одягу, Тригуб О. Л. (2018)
Борисенко О. М. - Особливості становлення і розвитку комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть (2018)
Литовченко Н. М. - Комбінаторика як засіб формування предметно-просторового середовища для дітей (2018)
Вергунова Н. С. - CAD і BIM-технології в архітектурі та дизайні (2018)
Гомзяк А. М. - Художньо-образні особливості типографіки в дизайні поліграфічної продукції стилю ар деко (2018)
Грищенко О. В. - Книга художника в персональних проектах українських художників на початку ХХІ століття (2018)
Токар М. І. - Теоретичне підґрунтя загальних тенденцій розвитку образів літературних героїв в українській книжковій ілюстрації другої половини ХХ століття (2018)
Відомості про авторів (2018)
Скoтнa Н. - Адaптaцiя дiтeй внутрiшньo пeрeмiщeних oсiб дo нaвчaльнoгo зaклaду, Пaнтюк М., Пaнтюк Т., Сaдoвa I. (2018)
Квас О. - Дитиноцентричні погляди та ідеї у педагогічній спадщині Августина Волошина (2018)
Рижиков В. - Методика впровадження дидактичних та рольових ігор в освітній процес військової освіти як практика прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової, Горячева К. (2018)
Мозолев О. - Теоретичні засади імплементації європейського досвіду управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту (2018)
Ашиток Н. - Модернізація освіти на гуманістичних засадах (2018)
Цісарук В. - Самоосвітня компетентність майбутнього вчителя трудового навчання та технологій, Цісарук І. (2018)
Форостюк І. - Підвищення мотивації молоді до вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти (2018)
Заїка О. - Відповідальність, як основа формування майбутнього вчителя математики (2018)
Рудницька Н. - Дидактична суть інтеграції та способи її реалізації в процесі навчання математики в закладі дошкільної освіти та початковій школі, Тарнавська Н. (2018)
Ратко М. - Особливості розвитку музичної освіти в Республіці Корея в кінці XX – на початку ХХІ ст., Пех В. (2018)
Айзенбарт М. - Реалізація моделі формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності (2018)
Дутко О. - Етнопедагогічна компетентність вчителя початкових класів як чинник формування національної ідентичності в молодших школярів (2018)
Микитюк В. - Позапрограмна педагогічна діяльність Івана Франка (2018)
Сучану А. - Своєрідність процесу соціалізації як соціально-педагогічний феномен (2018)
Божко Н. - Інтегративний підхід до навчання в контексті реформування системи освіти України (2018)
Борисенко З. - Актуальні проблеми та зміст психологічної допомоги студентам-переселенцям, Галян О. (2018)
Ревть А. - Використання ідей історичного досвіду формування особистості підлітка у позакласній виховній роботі сучасної загальноосвітньої школи України (2018)
Боровик Л. - Аналіз та обґрунтування структури методичної системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Хомишак О. - Cтворення електронного посібника як передумова професійно-методичного становлення майбутнього вчителя французької мови (2018)
Кліш І. - Мистецька діяльність української оперної та камерної співачки Іванки Мигаль (Канада) (2018)
Василик Дз. - Хорові твори Миколи Ластовецького на слова Лесі Українки: особливості прочитання (2018)
Коновальчук І. - Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів початкових класів до міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту (2018)
Макогін О. - Експериментальне дослідження організації практики студентів будівельних коледжів (2018)
Стонога А. - Особливості використання психолого-педагогічного інструментарію при формуванні педагогічного іміджу (2018)
Пантюхов Б. - Зміст патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів (2018)
Щербанік Х. - Формування у підлітків інтересу до занять туризмом в умовах літнього оздоровчого табору: постановка проблеми (2018)
Ткач М. - Обґрунтування моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства (2018)
Дунас С. - Робота над мовним образом матері в контексті мовленнєвого розвитку учнів початкової школи (2018)
Лотфі Гаруді Г. - Особливості білінгвальної освіти в Англії та Уельсі в умовах шкільної освіти (2018)
Мінухіна Д. В. - Алгоритм прогнозування повторного інфаркту міокарда у хворих з цукровим діабетом 2 типу на підставі визначення маркерів ендотеліальної дисфункції (2018)
Караченцев Ю. І - Стан клітинної ланки імунітету у хворих на цукровий діабет залежно від балансу сечової кислоти, Кравчун Н. О., Тихонова Т. М., Черняєва А.О., Червенко О. Л. (2018)
Чижова В. П. - Вікові зміни обміну глюкози та особливості розвитку інсулінорезистентності при старінні (2018)
Шелест Б. О. - Перспективи застосування медикаментозних комбінацій в лікуванні артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією (2018)
Бречка Н. М. - Ультраструктура семенников крыс после деструктивного воздействия доксорубицина гидрохлорида и возможности коррекции хондроитина сульфатом, Невзоров В. П., Селюкова Н. Ю., Коренева Е. М., Малова Н. Г., Бондаренко В. А. (2018)
Палагіна І. А. - Дослідження антиоксидантних властивостей фармацевтичної композиції на основі катіазину на моделі медикаментозного ушкодження печінки, Кудря М. Я., Мельниківська Н. В., Кустова С. П., Устенко Н. В., Бойко М. О., Лалименко О. С., Павленко Т. О., Матвєєва Т. В. (2018)
Малова Н. Г. - К вопросу развития эндокринно-метаболических нарушений, Комарова І. В., Бречка Н. М., Сиротенко Л. А., Курилко Ю. С., Спиридонов А. В. (2018)
Хижняк О. О. - Епідеміологія акромегалії: сучасний стан проблеми (огляд літератури та власні дослідження), Барабаш Н. Є., Микитюк М. Р., Ніколаєв Р. С., Манська К. Г., Тихонова Т. М. (2018)
Ryndina N. G. - Obesity and cardiovascular diseases: is there a connection?, Kravchun P. G., Borovyk K. M., Rynchak P. I. (2018)
Тихонова Т. М. - Індивідуальні засоби вимірювання глікемії — проблеми та помилки при застосуванні, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
ЗВІТ про проведення 62-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю "Українська школа ендокринології” 7 – 8 червня 2018 року (2018)
Довідка про результати діяльності ендокринологічної служби в областях України, що підпорядковані для курації ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України", та напрями в подальшому її розвитку (2018)
Ларін Олександр Сергійович (некролог) (2018)
Звіт видавництваЖ ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2018)
Шестопалова Л. Ф. - Індивідуально-психологічні особливості комбатантів із різними формами постстресових психічних розладів, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2018)
Михайлова Е. А. - Соціодемографічні, психологічні, біологічні чинники предикції тривожних розладів у дітей (2018)
Фальова О. Є. - Структура сімейної взаємодії (2018)
Столяренко А. М. - Ефекти гіперболізованої саморефлексії та інтроспекції в осіб із ознаками залежності від соціальних мереж (2018)
Гончарук О. В. - Психологічний аналіз суб’єктивної картини адаптаційних здібностей жінок, хворих на шизофренію (2018)
Семенов Д. М. - Психологічні порушення в осіб, які перенесли травми щелепно-лицьового відділу, і протокол їх медико-психологічного супроводу (2018)
Аббас М. К. - Порушення емоційної сфери у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, які тимчасово переміщені із зони бойових дій (2018)
Димшиць Д. І. - Клінічні характеристики непсихотичних психічних розладів у хворих гастроентерологічного профілю на доопераційному етапі (2018)
Матковская Т. Н. - Коморбидность когнитивных нарушений у детей с тревожно-фобическими расстройствами (2018)
Заворотный В. И. - Социальная фрустрированность у военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройсва (2018)
Данілевська Н. В. - Синдром відстроченого післябойового відреагування як один зі станів бойової психічної травми у військовослужбовців, які брали участь в АТО (2018)
Городокін А. Д. - Особливості внутрішньої структури коморбідної психопатологічної симптоматики у пацієнтів, які перебувають на програмах замісної терапії залежності (2018)
Дьома І. С. - Клінічні варіанти іпохондричних розладів у хворих на кардіоваскулярну патологію із перенесеними "судинними катастрофами" (2018)
Самойлова О. В. - Показники психологічного захисту у дітей з розладами адаптації із родин вимушених переселенців, Пономарьов В. І. (2018)
Кочарян О. С. - Особливості "Я"-концепції наркозалежної особистості, Савіна М. В., Слюсар В. В., Антонович М. О. (2018)
Крамченкова В. О. - Системна сімейно-реконструктивна психокорекція тютюнової адикції (2018)
Рощупкіна Т. М. - Сучасні погляди на вивчення алкоголізації населення та її наслідків (2018)
Барановський О. В. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку системи управління та організаційно-штатного забезпечення діяльності міліції незалежної України (2017)
Бондаренко А. І. - Європейський суд з прав людини в механізмі правозахисної функції держави (2017)
Vodopian T. V. - Meaning and Sources of Power in Mediation (2017)
Івченко Ю. В. - Національна свідомість і патріотизм як чинники відродження Української держави (2017)
Липовець Ю. О. - Толерантність у діяльності поліції України (2017)
Лісна І. С. - Вплив суспільного устрою на право Київської Русі (2017)
Мазаракі Н. А. - Зміст принципу конфіденційності медіаці (2017)
Матвійчук А. В. - Проблеми розуміння обов’язків держави як правової категорії (2017)
Ошкадеров І. Г. - Організаційно-правовий механізм забезпечення прав людини та громадянина в умовах правової модернізації (2017)
Пряміцин В. Ю. - Реалізація права на вищу освіту, Погорілий Р. Р. (2017)
Гринь А. - Принцип пропорційності та основні стандарти проведення негласних слідчих дій у світлі конституційних гарантій прав людини (2017)
Нестерович В. Ф. - Проблеми та перспективи прийняття Виборчого кодексу України (2017)
Пирога І. С. - Виборчий бар’єр і представництво виборців (2017)
Абрамов М. В. - До питання співвідношення спадкування за правом представлення та усунення від права на спадкування (2017)
Артем’єва Н. П. - Становлення правової допомоги в цивільному процесі за доби незалежності України (2017)
Бойків І. М. - Особливості доказування у справах про встановлення факту перебування подружжя у фактичних шлюбних відносинах (2017)
Гуйван О. П. - Превентивний правовий захист інформаційних ресурсів: особливості регулювання (2017)
Зайцева-Калаур І. В. - До питання про недійсність авторського договору (2017)
Захаров П. С. - Cутність доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2017)
Коваленко І. А. - Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: компаративістський аспект (2017)
Криса М. В. - Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням (2017)
Лєзін Є. Є. - Порядок судового забезпечення доказів у цивільному процесі в Україні (2017)
Лукасевич-Крутник І. С. - Поняття та особливості допоміжних транспортних договорів (2017)
Москалюк Н. Б. - Гносеологічні аспекти націоналізації в системі набуття прав державної власності (2017)
Соколов О. М. - Юрисдикційний захист майнових прав внутрішньо переміщених осіб (2017)
Цвігун І. М. - Правова природа та зміст договору іпотеки земельної ділянки (2017)
Цопіна Н. Л - Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики (2017)
Бортник С. М. - Проблеми правового регулювання робочого часу поліцейських (2017)
Величко Л. Ю. - Проблема поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці військовослужбовців (2017)
Костюченко О. Є. - Соціальний вимір трудового права (2017)
Сервецький І. В. - Соціально-психологічна реабілітація співробітників (працівників) оперативних підрозділів Служби безпеки України, Назаренко О. Л. (2017)
Браславський Р. Г. - Нормотворчі матеріальні принципи податкового права (2017)
Дука В. В. - Право на звернення осіб, які не є громадянами України, при перетинанні державного кордону (2017)
Кригіна Д. Г. - Транспортний податок: проблемні аспекти запровадження (2017)
Морозова В. О. - Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Державної виконавчої служби Украни: проблеми удосконалення (2017)
Нечаєв В. Е. - Юридична природа класифікацій публічних послуг, що надаються підрозділами Національної поліції України (2017)
Цвіркун Ю. І. - До питання здійснення судового контролю за діяльністю виборчих комісій під час місцевих виборів (2017)
Юровська В. В. - Диспозитивний метод адміністративного права як орієнтир подальших реформаційних процесів у сфері публічної адміністрації (2017)
Бабієнко В. В. - Гігієнічна оцінка впливу довкілля на здоров'я дітей сільської місцевості півдня України, Михайленко В. Л. (2015)
Babienko V. V. - Hygienic evaluation of environmental influence on the health of children from rural regions of southern Ukraine, Mykhailenko V. L. (2015)
Бевзенко Т. Б. - Связь адсорбционно-реологических свойств сыворотки крови при геморрагическом васкулите с экологией регионов проживания больных, Головач И. Ю., Ермолаева М. В., Микукстс В. Я. Синяченко О. В. (2015)
Bevzenko T. B. - Relationship between adsorption-rheological properties of serum in hemorrhagic vasculitis and ecology in regions of patients’ residence, Golovach I. Yu., Yermolaieva M. V., Mikuksts V. Ya., Syniachenko O. V. (2015)
Pyatchanina T. V. - Environmental conditionality of breast cancer morbidity in women residing in industrialized areas, Ohorodnyk A. N., Dvorschenko O. S., Zarytska M. Y. (2015)
Такташов Г. С. - Связь респираторной дисфункции с загрязнением атмосферы при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Taktashov G. S. - Association between respiratory dysfunction and atmosphere pollution in chronic rheumatic heart disease (2015)
Чижевський І. В. - Ефективність лікування пульпіту тимчасових зубів із використанням кальційвмісних препаратів, Стулікова В. С. (2015)
Chyzhevskyi I. V. - Efficacy of pulpitis treatment in primary teeth using calcium-containing medications, Stulikova V. S. (2015)
Сакевич В. Д. - Алергічні захворювання та метаболічний синдром: деякі аспекти поєднаного перебігу, Сакевич В. І., Трибрат Т. А., Шуть С. В. (2015)
Sakevych V. D. - Allergic diseases and metabolic syndrome: some aspects of the combined course, Sakevych V. I., Trybrat T. A., Shut S. V. (2015)
Дорошенко О. М. - Вплив комплексу профілактичних заходів на строки адаптації до знімних зубних протезів під час ортопедичного лікування дефектів зубних рядів із застосуванням матеріалу "Ufi Gel® hard” фірми "VOCO” (Німеччина), Біда В. І., Волосовець Т. М., Омельяненко О. А., Дорошенко М. В., Гуменюк О. П. (2018)
Борисенко A. B. - Тенденції росповсюдженості та інтенсивності ускладнених форм карієсу, Семенова І. С. (2018)
Микиєвич Н. І. - Визначення поверхневої шорсткості фотополімерних композитних матеріалів, полімеризованих за різними методами (2018)
Скібіцька О. О. - Результати анонімного анкетування стоматологів України з розділу ендодонтії. Частина 1, Хеннаві Д. Ф., Крупич М. О. (2018)
Петрушанко Т. О. - Ефективність застосування Тантум Верде® на етапах професійної гігієни порожнини рота, Попович І. Ю. (2018)
В'юн Г. І. - Прогнозування результатів пародонтологічного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом (2018)
Кононова О. В. - Патогістологічне дослідження впливу комплексу адреноблокаторів на регенерацію кістки щелепи (2018)
Тимофеев А. А. - Комплексное лечение кандидоза слизистой оболочки полости рта у наркозависимых больных, Ушко Н. А., Чичуа З., Чичуа Н. (2018)
Костенко Е. Я. - Экспериментальное исследование процессов отверждения синтетического остеопластического материала "easy-graft®” при разных способах его приготовления, Мочалов Ю. А. (2018)
Идашкина Н. Г. - Использование обогащенного тромбоцитами фибрина в комплексном лечении замедленной консолидации нижней челюсти (2018)
Харірі М. Ж. А. - Рівень імуноглобулінів при гострому і хронічному бактеріальному риносинуситі, Семененко С. І., Фурман Р. Л. (2018)
Ищенко П. В. - Содержание, характер трудовых затрат врача и их продолжительность при восстановлении целостности зубного ряда шинами и зуба конструкциями пластической реставрации (2018)
Скібіцький В. С. - Рентгенологічний аналіз розповсюдженості помилок при протезуванні незнімними ортопедичними конструкціями, Тринадцятко Т. І., Кашура О. О., Жук П. І. (2018)
Макєєв В. Ф. - Дослідження взаємодії циклічного навантаження силою жувального тиску й більшою поверхнею композитних ендокоронок і фіксувального цементу, Скальський В. Р., Павличко Р. Р. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Клінічна нейром’язова діагностика та профілактика ускладнень при лікуванні вивиху диска скронево-нижньощелепного суглоба, який не можна вправити, Мірза Р. О. (2018)
Мартовлос А. І. - Оптимізація стабілізації клінічних результатів ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій фармакологічною корекцією та фотофорезом з гелевою композицією "Повіхондрогексизол” у дорослих пацієнтів, Годований О. В. (2018)
Закалата Т. Р. - Ультразвукова доплерографія в оцінці результатів лікування трансверзальних аномалій із застосуванням міофункціональної апаратури, Чугу Т. В., Ісакова Н. М. (2018)
Кузьміна В. А. - Експериментальне вивчення впливу гіперхолестеринової дієти на зачатки зубів нижньої щелепи в ембріонів мишей, Якубова І. І. (2018)
Гриновець В. С. - Професор Андрій Ґонька – організатор Львівської університетської стоматологічної школи початку ХХ століття, Петришин О. А. (2018)
Інформаційне повідомлення (2018)
Лобурець А. В. - Застосування препаратів на основі гіалуронату натрію у комплексному лікуванні хворих на хронічний фронтит, Непорада К. С., Безшапочний С. Б. (2017)
Loburets A. V. - The use of drugs with sodium hyaluronate in complex treatment of patients with chronic frontal sinusitis, Neporada K. S., Bezshapochniy S. B. (2017)
Настрога Т. В. - Особливості терапії хворих похилого віку з коморбідною патологією – на артеріальну гіпертензію із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2017)
Nastroga T. V. - Features of therapy of elderly patients with comorbid pathology – arterial hypertension with concomitant chronic obstructive pulmonary disease (2017)
Popova T. M. - The effects of Laprol-604 exposure of pregnant rats on the kidneys of their progeny (2017)
Сорокіна О. Г. - Вплив поліморфізму гена інтерлейкіну-28 на ефективність противірусної терапії у пацієнтів з хронічною Епштейна-Барр вірусною інфекцією, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Sorokina O. G. - The effect of the polymorphism of the interleukin-28 gene on the effectiveness of the antiviral therapy in patients with chronic Epstein-Barr virus infection, Popov M. M., Liadova T. I. (2017)
Макаренко В. Д. - Самоменеджмент - важлива складова успішної роботи лікаря-педагога (2017)
Makarenko V. D. - Self-management as an important component for the successful work of a teaching doctor (2017)
Марічереда В. Г. - Як оцінити компетентність студента-медика? Що оцінювати?, Рогачевський О. П., Каштальян М. М., Москаленко Т. Я., Каштальян Н. М. (2017)
Marichereda V. G. - How to assess the competence of medical students? What to assess?, Rogachevsky A. P., Kashtalian M. M., Moskalenko T. Ya., Kashtalian N. M. (2017)
Мельник К. С. - Гігієнічна оцінка фактичного споживання мікронутрієнтів іноземними студентами з Індії (2017)
Melnyk K. S. - Hygienic assessment of the actual consumption of micronutrients by international students from India (2017)
Інформація для авторів (2017)
Bagmut I. Yu. - Dynamics of indicators in the cell-mediated and humoral links of the immune system in patients with thyroid cancer, Galmiz O. O. (2017)
Граматюк С. М. - Динаміка параметрів внутрішньоклітинного гомеостазу у хворих на хронічний вірусний гепатит С (2017)
Gramatyuk S. M. - Dynamics of intracellular homeostasis parameters in patients with chronic virus hepatitis C (2017)
Bagmut I. Yu. - The study of pathophysiological link of autoimmunization in patients who use soft contact lenses, Kuzmenko O. A., Titkova A. V. (2017)
Movсhan О. V. - Pathophysiological features of creation of cryoprecypitate in patients with inoperable cancer in disturbances from microsatellite instability, Titkova A. V. (2017)
Риженко Ю. В. - Результати клінічного дослідження лікування та реабілітації хворих з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями додатків матки (2017)
Ryzhenko Yu. V. - Clinical findings on treatment and rehabilitation of patients with infertility caused by inflammatory diseases of the uterine appendages (2017)
Скочко О. В. - Поліморфний алель 299Gly гена TLR4 асоціюється із зниженою ефективністю включення у комплексну терапію хворих на ішемічну хворобу серця азитроміцину та піоглітазону (2017)
Skochko O. V. - The TLR4 299Gly polymorphic allele is associated with reduced efficacy of azithromycin and pioglitazone, included in the comprehensive treatment of patients with coronary heart disease (2017)
Kolisnyk I. L. - Manifestations of endogenic intoxication in the liver in experiment, Rezunenko Yu. K., Boiagina O. D. (2017)
Popova T. M. - Critical aspects of male rat fertility in the assessment of exposure to Laprol-604 (2017)
Yelins’ka A. M. - Sources of production of reactive oxygen and nitrogen species in tissues of periodontium and salivary glands of rats under modeled systemic inflammation, Shvaykovs’ka O. O., Kostenko V. O. (2017)
Lysanets Yu. V. - Methodological feasibility of test technologies in assessing medical students’ proficiency, Morokhovets H. O., Ostrovska L. O., Purdenko T. V. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Титул, зміст (2018)
До 80-річчя видатного вченого та організатора фармації Олександра Олександровича Цуркана (2018)
До 80-річчя видатного вченого та заслуженого винахідника СРСР у галузі фармації Олександра Івановича Тихонова (2018)
Міщенко О. Я. - Дослідження поінформованості провізорів про діяльність у системі фармаконагляду в Україні та їхньої професійної активності, Осташко В. Ф., Коваленко Є. М. (2018)
Сех М. Я. - Раціональний фармацевтичний менеджмент кисню медичного при негоспітальній пневмонії (2018)
Бельтюкова С. В. - Визначення платифіліну гідротартрату по гасінню люмінесценції комплексу ітрію (III) із рутином, Малинка О. В. (2018)
Бурмака О. В. - Розробка та валідація методики визначення енісаміуму йодиду для вивчення профілів розчинення противірусного засобу (2018)
Гринчук Н. І. - Модулююча дія диклофенаку натрію на антибіоплівкову активність азитроміцину, Вринчану Н. О., Степура Л. Г. (2018)
Семенюк Володимир Васильович (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Nikitenko I. S. - Petrographic research on stone tools from the megalithic cult site of Tokivske-1, Starik O. V., Kutsevol M. L., Shevchenko S. V. (2018)
Bondarenko А. O. - Modeling of interaction of inclined surfaces of a hydraulic classifier with a flow of solid particles (2018)
Stupnik M. I. - Determining the qualitative composition of the equivalent material for simulation of Kryvyi Rih iron ore basin rocks, Kalinichenko V. O., Pysmennyi S. V., Kalinichenko O. V. (2018)
Petlovanyi M. V. - Assessment of coal mine waste dumps development priority, Medianyk V. Yu. (2018)
Orlovskyy V. M. - Simplified plugging material, Savyk V. М., Molchanov P. О., Pokhylko A. M. (2018)
Nettour D. - Determination of physicochemical parameters of Djebel Onk phosphate flotation (Algeria), Chettibi M., Bouhadja А., Bulut G. (2018)
Sobolev V. V. - Electrical charges as catalysts of chemical reactions on a solid surface, Bilan N. V., Baskevych O. S., Stefanovich L. I. (2018)
Mladetsky I. K. - The control regularity detection of the useful mineral extraction from the ore feed stream with autogenous grinding. Part 1. Correlation analysis, Kuvaiev Ya. G., Pryadko N. S. (2018)
Brovko D. V. - Qualimetric assessment in calculation of the survivabilitylevel of the mine surface objects, Khvorost V. V., Tyshchenko V. Yu. (2018)
Zelenyak V. - Thermoelastic state of a half-space with an edge crackunder local heating conditions, Kolyasa L. I., Loik V. B., Synelnikov O. D. (2018)
Denyshchenko O. V. - Forming the structure of automated system to control ground heavy-type ropeways, Shyrin А. L., Rastsvietaiev V. O., Cherniaiev O. V. (2018)
Khalymendyk Yu. M. - Bench testing of a steel yieldingframe support, Khalymendyk V. Yu., Zakharova L. M., Nazimko V. V. (2018)
Ishchenko O. K. - Efficiency of preparation of mountain mass at careers of building materials, Konoval V. M., Ishchenko K. S. (2018)
Vakulenko І. О. - Concept of determining the friction stir welding mode, Plitchenko S. О., Murashova N. H., Bohomaz V. N. (2018)
Podnebennaya S. K. - Three-to-one phase converter's control method for powerfactor corrected power supply of resistance welding machine, Burlaka V. V., Gulakov S. V. (2018)
Mіkhailov V. - Development of civil protection in the process of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine, Kovrovskyi Yu., Volynskіy P. (2018)
Loza I. M. - Evaluation of remediation efficiency of manganese quarry lands after open-cut mining: ecosystem approach, Pakhomov O. Y., Chorna V. I., Voroshilova N. V. (2018)
Shvachych G. G. - Parallel computational algorithms in thermal processes in metallurgy and mining, Ivaschenko O. V., Busygin V. V., Fedorov Ye. Ye. (2018)
Pihnastyi О. М. - Calculation of the parameters of the composite conveyor line with a constantspeed of movement of subjects of labour, Khodusov V. D. (2018)
Lagovska O. А. - State support as a tool for development of enterprises of coal industry: current situation and problems, Nazarenko T. P., Suprunova I. V., Ilin V. Yu. (2018)
Aleksandrova O. - Specifics of managing competitiveness of present-day university on principles of social responsibility, Batchenko L., Dielini M., Lavryk U. (2018)
Terekhov Ye. V. - Eco-oriented management of manufacturing and supply activity of manganeseore raw materials supplier, Litvinov Yu. I. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bhandari M. P. - The Problems and Consequences of the Biodiversity Conservation: A Case Study from Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan (2018)
Smith M. - A Real Options Approach To Evaluating Agricultural Investments Under Uncertainty: When To Get In And Out Of Sugarcane Production (2018)
Santamaría G. C. - Self-employment. The Case of Spain, Villanueva Álvaro J. J., Jiménez J. M. (2018)
Bhowmik D. - An Econometric Analysis of World GDP Share of India during 1960-2015 (2018)
Bello H. S. - Appraisal of the Salam Islamic Mode of Financing Agribusiness and Agriculture among Rural Farmers in Bauchi State of Nigeria, Galadima I. S., Jibrin Al-M. A. (2018)
Nguedie Y. H. N. - Corruption, Investment and Economic Growth in Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression Approach (2018)
Vasilyeva T. - Forecasting Supply and Demand In the Regional Labor Market: In Search of Optimal Proportions of Financing Vocational Education Institutions In the Region, Lyeonov S., Lopa L. (2018)
Tovmasyan G. - Scientific Tourism Development Bases in Armenia, Tovmasyan R. (2018)
Karintseva O. - Estimation of Efficiency of State Regulation in Economic Restructuring Based on the Environmental Factor, Benetyte R. (2018)
Palienko M. - The Impact of Social Factors on Macroeconomic Stability: Empirical Evidence for Ukraine and European Union Countries, Lyulyov O. (2018)
Баллак Е. - Концепція нового регіоналізму у контексті інтеграції країн арабського регіону (2018)
Garnyk L. - Regionalization of world economy through prism of globalization theories: from trade roads to contemporary financial centers, Dychko A., Shapran E. (2018)
Рибакова Т. О. - Методи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності: теоретичний аспект (2018)
Шпак Н. О. - Діагностика підприємств-претендентів на отримання статусу уповноваженого економічного оператора в умовах європейської інтеграції, Будз О. Ф. (2018)
Бакурова А. В. - Комплексний підхід до управління життєздатністю підприємств на основі гармонійного аналізу та системно-динамічного моделювання, Діденко А. В., Пшегорлинська О. А. (2018)
Бергер А. Д. - Професійно-технічна підготовка робітників для підприємств м’ясопереробної галузі (2018)
Вєтрогон О. В. - Заробітна плата як інструмент мотивації трудової діяльності (2018)
Вітязь А. Ю. - Оцінка та перспективи розвитку машинобудівної галузі України (2018)
Гаврильченко О. В. - Моделювання прийняття управлінських рішень щодо оцінки та аналізу якості продукції підприємства (2018)
Гарматюк О. В. - Сучасна системи збуту продукції підприємств (2018)
Дем’яненко О. М. - Процес розроблення стратегії розвитку підприємств (2018)
Іжевський П. Г. - Агропромисловий комплекс України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку (2018)
Корчинський І. О. - Ефект масштабу і архітектоніка аграрної сфери (2018)
Коцко Т. А. - Переосмислення підходів до формування економічної політики держави в умовах активізації загроз економічній безпеці (2018)
Лотиш О. Я. - Стратегічний аналіз зернової галузі України: стан та перспективи розвитку (2018)
Лисевич С. Г. - Шляхи вдосконалення внутрішнього господарського механізму підприємства (2018)
Мельник В. В. - Необхідність державного регулювання в забезпеченні соціально-економічного розвитку (2018)
Нешкумай (Григоренко) А. А. - Місце промислового комплексу в національній економіці (2018)
Однорог М. А. - Еволюція інституціональної структури аграрної сфери України під впливом інноваційного розвитку (2018)
Речка К. М. - Необхідність, потенціал і напрями економічного зростання і розвитку сучасного аграрного виробництва (2018)
Сілакова Г. В. - Сучасні погляди на управління власним капіталом підприємства, Пєтухова О. М. (2018)
Бєлоусова С. В. - Особливості залучення та стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України (2018)
Гнот Т. В. - Автотегування та використання візуальних характеристик зображень в інтернет-маркетингу (2018)
Пальчевич Г. Т. - Бюджетне регулювання інноваційного розвитку (2018)
Смик Р. Ю. - Формування інвестиційних ресурсів як основа подолання інвестиційної незабезпеченості (2018)
Табенська Ю. В. - Іноземний капітал в банківському секторі України (2018)
Фалович В. А. - Інноваційність як засіб забезпечення розвитку емерджентних якостей в ланцюгах поставок інвестиційних товарів, Якимишин Л. Я. (2018)
Чайка Т. Ю. - Методика економіко-статистичної оцінки фінансової складової інноваційного потенціалу (на прикладі підприємств готельно-ресторанного бізнесу) (2018)
Шльончак В. В. - Моделювання підвищення ефективності формування інвестиційного портфеля банків (2018)
Васюренко Л. В. - Нормативно-правова детермінанта державного регулювання організацією оплати праці (2018)
Данік Н. В. - Криптовалюта: можливості розвитку чи загроза тінізації для України, Рудь І. Ю. (2018)
Дученко М. М. - Аналіз бізнес-моделей на ринку програмного забезпечення, Удовицька Є. А. (2018)
Костіна О. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент антикризового управління підприємством (2018)
Красовська О. Ю. - Інструментарій оцінки рівня споживчого сприйняття маркетингових активів підприємства (2018)
Присакар І. І. - Автоматизація сучасного бізнесу як наслідок інформатизації суспільства (2018)
Ротань Н. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємств (2018)
Семененко О. В. - Особливості організаційної культури вищих освітніх закладів і забезпечення їх конкурентостійкості на ринку послуг (2018)
Совик М. І. - Напрямки удосконалення організації та обліку екологічних витрат та проблеми представлення інформації про них у звітності підприємства (2018)
Спіцина Н. В. - Деякі особливості оцінки розрахунків за національними та міжнародними стандартами обліку та звітності (2018)
Микуланинець С. І. - Сучасні підходи до проведення оцінки логістичного потенціалу туристично-рекреаційного комплексу регіону (2018)
Інформація (2018)
Титул, зміст (2018)
Ballack E. - The Medium-Term Forecast of the Development of Integration among Countries of the Middle East and North Africa (2018)
Калюжна Н. Г. - Транспарентність торговельно-економічного співробітництва держав: сутність та атрибути, Яковченко В. С. (2018)
Опалько В. В. - Ідеологія причин нерівності та суперечності глобального економічного розвитку (2018)
Рудыка В. И. - Обобщение форсайт-прогнозов развития рынков жидких углеводородов в мире и разработка консенсус-прогноза, Лелюк А. В. (2018)
Ханін І. Г. - Про співвідношення концепцій економіки знань і цифрової економіки у формуванні нової парадигми розвитку світового господарства, Поляков М. В., Білозубенко В. С. (2018)
Ципліцька О. О. - Промислова політика Європейського Союзу: інституціональні передумови формування та особливості реалізації, Яненкова І. Г. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Детермінанти та імперативи розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації (2018)
Іванова Н. С. - Емпіричне дослідження економічної безпеки регіонів в аспекті забезпечення безпеки національної економіки (2018)
Кизим М. О. - Інструменти лісової політики України, Ярошенко І. В. (2018)
Кизим М. О. - Методичний підхід до інтегрального оцінювання рівня розвитку малого і середнього підприємництва в економіці України, Чечетова-Терашвілі Т. М. (2018)
Колєсніченко А. С. - Інституціональні детермінанти антимонопольного регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку електричної енергії (2018)
Кузьмін О. Є. - Національна модель державного регулювання розвитку людського капіталу в умовах глобальної конкуренції, Шахно А. Ю. (2018)
Мардус Н. Ю. - Методичний підхід до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів (2018)
Кизим М. О. - Оцінка поточного стану і визначення можливостей вітчизняного енергетичного машинобудування по забезпеченню модернізації українського сектора електрогенерації, Мілютін Г. В. (2018)
Пелех О. Б. - Сутність, концептуальні засади й особливості структурної політики (2018)
Шевчук С. В. - Теоретико-методологічні засади визначення категорії "регулятивний потенціал держави": гносеологічний аспект (2018)
Щепкина Н. Н. - Электронные аукционы в условиях цифровой трансформации: достижения и просчеты (2018)
Зінченко О. А. - Передумови формування позитивного іміджу регіону (2018)
Красноносова О. М. - Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні (2018)
Курганська М. К. - Аналіз роботи будівельних організацій регіонів України в контексті антикризового управління (2018)
Mykhailenko D. H. - Economic Efficiency: Definition, Analysis of Concepts (2018)
Тимечко І. Р. - Особливості життєдіяльності територіальних громад у транскордонному просторі Україна-ЄС (2018)
Валіулліна З. В. - Концепції інституціоналізації діяльності корпорацій та її сучасні інтерпретації (2018)
Вітюк А. В. - Інтерпретація змістовного наповнення процесів забезпечення інвестування (2018)
Галіцин В. К. - Методологія дослідження і формування управлінських рішень, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2018)
Денисюк О. В. - Методичний підхід до формування та розвитку стратегічних знань підприємства, Стоказ Я. М. (2018)
Жуковська В. М. - Соціальні домінанти управління розвитком підприємства торгівлі (2018)
Завідна Л. Д. - Моделювання фінансової стратегії підприємства готельного господарства (2018)
Labunska S. V. - Cognitive Modeling of the Startup Life Cycle, Prokopishyna O. V., Iermachenko I. V. (2018)
Миколайчук І. П. - Інтелектуальний капітал як основа розвитку компетенцій підприємства торгівлі, Сичова Н. В. (2018)
Москаленко Н. О. - Теоретичні підходи до конкурентної розвідки та особливості її аналітичного забезпечення, Леонова Ю. О. (2018)
Отенко І. П. - Стратегічний інструментарій безпеко-орієнтованого розвитку підприємства, Комарков Д. В., Шкребень Р. П. (2018)
Прохорова В. В. - Ієрархічна система стратегій інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства на активно-адаптивних засадах, Давидова О. Ю. (2018)
Траченко Л. А. - Процесний підхід у системах управління якістю підприємств сфери послуг (2018)
Usherenko S. V. - Evaluation of Investment Projects in Undeveloped Markets, Kharchenko Y. Y. (2018)
Щетініна Л. В. - Негрошова мотивація персоналу як спосіб підвищення ефективності його роботи, Рудакова С. Г., Лобунець І. С. (2018)
Булеев И. П. - Компаративный анализ движущих сил капиталистической и социалистической экономик: возможности применения в Украине, Брюховецкая Н. Е. (2018)
Панчишин С. М. - Про політичну економію та аналітичну економіку як галузі економічного знання, Грабинська І. В. (2018)
Дуб А. Р. - Оподаткування нерухомості: світовий досвід та українські реалії (2018)
Заруцька О. П. - Обґрунтування можливості впровадження системи аналізу регульованого фондового ринку (2018)
Ільчук В. П. - Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств реального сектора економіки, Шпомер Т. О. (2018)
Krivtsova Т. О. - Trends in the Development of Audit of Public Finances in the Context of Reforming the System of Public Financial Control, Liadova Y. O. (2018)
Кузькін Є. Ю. - Формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах децентралізації державних фінансів (2018)
Лук’яшко П. О. - Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Південної Азії (2018)
Томнюк Т. Л. - Фіскальне регулювання у провідних економічних теоріях ХХ–ХХІ століття (2018)
Хомутенко А. В. - Методичний інструментарій управління державними фінансами (2018)
Березіна С. Б. - Чинники і механізми формування соціальних ризиків фізіологічного типу (2018)
Ковальов В. М. - Теоретичні настанови соціально-економічних перетворень в Україні і світі, Атаєва О. А. (2018)
Корепанов О. С. - Статистична класифікація продукції сектора інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Шишкова Н. Л. - Використання блокчейну у трансформації державного фінансового контролю (2018)
Цаль-Цалко Ю. С. - Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності, Мороз Ю. Ю. (2018)
Якимова Л. П. - Аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства, Мацкуляк К. І. (2018)
Диленко В. А. - Математическое моделирование некоторых механизмов объединения экономических систем, Осипов В. Н. (2018)
Жегус О. В. - Моделювання попиту на освітні продукти закладів вищої освіти в Україні (2018)
Полякова О. Ю. - Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки, Булкін С. М. (2018)
Сергієнко О. А. - Оцінювання ефективності кредитування АПК за регіонами як визначального сектора міжнародної торгівлі, Гула А. С. (2018)
Shvets S. M. - Public Investment and Growth: the VECM Results for Ukraine (2018)
Шірінян Л. В. - Вплив факторів на формування вартості біткойна, Роганова Г. О., Шірінян А. С. (2018)
Залознова Ю. С. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку сфери управління промисловими відходами в Україні, Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. (2018)
Кобилинська Т. В. - Статистичне оцінювання впливу окремих факторів на викиди від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Das K. S. - Nexus between Infrastructure and Tourism Development, Naskar K. (2018)
Trifu A. - Defending and Modelling Europe: The Visegrad Group Experience (2018)
Sale M. A. - Comparative Analysis of Audience Perception of Globe FM (98.5) and Bauchi Radio Corporation's (BRC) Political Programs During the 2015 Presidential Election in Nigeria, Bappayo A., Abubakar A. (2018)
Khan Md Yusuf Hossein - The Effectiveness of Entrepreneurial Activities for Economic Development: A Route to Innovation and Job Generation (2018)
Singh S. N. - Regional Disparity and Sustainable Development in North-Eastern States of India: A Policy Perspective (2018)
Ayad M. S. - The Impact of Remittances on Children's Educational Attainment: Evidence from Egypt, El-Aziz A. A. (2018)
Pięta P. - Farmer’s Pensions as an Instrument of Changing the Agrarian Structure in Poland. SocioEconomic Challenges (2018)
Beyi W. A. - The Trilogy of a Digital Communication between the Real Man, His Digital Individual and the Market of the Digital Economy (2018)
Aliyas I. M. - Evaluation of Applications of Sustainable Agricultural Development in Iraq, Ismail E. Y., Alhadeedy M. A. H. (2018)
Sineviciene L. - Socio-economic and Political Channels for Promoting Innovation as a Basis for Increasing the Economic Security of the State: Comparison of Ukraine and the Countries of the European Union, Shkarupa O., Sysoyeva L. (2018)
Титул, зміст (2018)
Омельченко Ю. - Ідея історії у правоконсервативній філософії 20-30-х рр. ХХ ст. (2018)
Rodyhin K. - Legends and realities of Ukrainian alchemy: the way of being and the typology of the phenomenon, Rodyhin M. (2018)
Щепанський В. - Життя і творчість львівського алхіміка Андрія Торосовича (2018)
Gorbenko К. - The substantial transformation of the concept "existential" in modern philosophical journalism (2018)
Старовойт І. - Проблема гендеру та жіночої ординації: варіативність тлумачень у різних концепціях феміністської теології (2018)
Horban O. - Basic approaches to the definition of the concept of "videogame" as an element of modern scientific discourse, Maletska M. (2018)
Maltseva O. - Simulation of laughter: the experience of reconstruction (2018)
Rayhert K. - A new view of reality (TV series culture studies) (2018)
Федь В. - Стрибок віри: трансцендентний діалог релігійної культури Середньовіччя та глобалізація (2018)
Khrypko S. - The valued focus of a widow and an orphan statuses and scale of protection in the Old and New Testament tradition (2018)
Рижков А. - Образ України в медіапросторі Республіки Корея: липень 2017 р. - червень 2018 р., Лопес Роча Н. (2018)
Фоменко А. - Концепція "Русского міра" як прояв співпраці релігії та влади (2018)
Bibik O. - The image of the Prophet Muhammad in the context of understanding Islam in Japan in the first half of the 20th century (2018)
Dyatlik T. - Methodology of the research of the conflation in the Epistle to Galatians (2018)
Мокієнко М. - П'ятидесятницьке вчення про хрещення Святим Духом: герменевтичний аналіз (2018)
Titov S. - Analysis of taboos as a basic principle of religious beliefs in the context of modern religious studies (2018)
Хромець В. - Початок формування нормативно-правового забезпечення богословської освіти в незалежній Україні (2018)
Shatalov Y. - Stanley J. Grenz’s Communitarian Ecclesiology (2018)
Титул, зміст (2017)
Клечковський Ю. Е. - Бавовникова совка — небезпечний шкідник сільськогосподарських культур, Глушкова С. О. (2017)
Ретьман С. В. - Мікофлора зерна вівса плівчастого та голозерного, Панченко Ю. С. (2017)
Могилюк Н. Т. - Грибні та бактеріальні хвороби томатів в Одеській області, Ігнатьєва О. В. (2017)
Ретьман С. В. - Вугільна гниль соняшника в Лісостепу України, Базикіна Н. Г. (2017)
Андреєв В. О. - Екологічна небезпека автомобільних доріг з інтенсивним рухом, Швартау В. В., Михальська Л. М. (2017)
Сірік О. М. - Хвороби нагідок лікарських (2017)
Мельник О. Ю. - Поширення та розвиток хвороб гарбузів голонасінних і звичайних у Правобережному Лісостепу України (2017)
Мельничук Ф. С. - Вплив стеблового кукурудзяного метелика на розвиток фузаріозу качана, Мельничук Л. М., Алєксєєва С. А., Лікар С. П. (2017)
Іващенко В. Л. - Періодизація історії становлення української наукової термінології на тлі термінологічної діяльності в Україні: традиційні виміри (2015)
Любецкая Е. П. - Белорусская национальная терминология: тенденции формирования в ХХ – ХХІ вв. (2015)
Туровська Л. В. - Болгарське термінознавство ХІХ – початку ХХІ століть (2015)
Hudeček L. - Croatian Orthographic Manual and Standardization of Terminology, Mihaljević М. (2015)
Кочан І. М. - Термінологічні питання на сторінках часопису "Рідна мова” (2015)
Стасюк Т. В. - Кореляції основних метапонять у традиційному й соціокогнітивному термінознавстві (2015)
Лозова Н. Г. - Значення – дефініція – когнітивна дефініція (2015)
Полиця Т. Д. - Термінополе концепту "думка" (2015)
Добропольська Д. О. - Поняття когнітосфери. Когнітосфера термінознавства як фрагмент когніції у науковій картині світу (2015)
Широков В. А. - Віртуальні лексикографічні лабораторії в сучасній термінографії, Симоненко Л. О., Остапова І. В., Надутенко М. В., Вербиненко Ю. І. (2015)
Комарова З. И. - Проблема отраслевой словарной типологии и пути ее решения, Жучкова О. В. (2015)
Дубічинський В. В. - Лексикографування термінологічних паралелей (2015)
Бурлакова І. В. - Стан і перспективи розвитку сучасної української авіаційної термінографії, Верхулевська Л. Ф., Дячук Т. М. (2015)
Продан Ю. П. - Принципи укладання "Зведеного словника термінів-фразем сучасної української мови" (2015)
Петрова Т. О. - Родо-видові відношення в комбінованому словнику фітомеліоративної термінології (2015)
Іванова О. А. - Бібліографічний покажчик "Українська термінографія ХІХ – початку ХХІ ст.": принципи укладання (2015)
Куньч З. Й. - Класифікація мовностилістичних засобів у риторичному вченні Теофана Прокоповича (2015)
Сюта Г. М. - Термін цитата як одиниця сучасної рецептивної стилістики: новітній статус, кваліфікативні ознаки, диференційні опозиції (2015)
Шуляк С. А. - Лексика українських замовлянь (2015)
Черемська О. С. - "Українська мова науки, аналітичної сфери та управління" – основа лінгвістичної і термінологічної підготовки магістра, Сухенко В. Г. (2015)
Строганова Г. М. - Навчання медичної термінології на уроках української мови в 10–11 класах гімназій та ліцеїв медичного спрямування, Сухарєва І. А. (2015)
Гайда С. - Історія Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, Іващенко В. Л. (2015)
Дисертаційні теми з термінології (2015)
Захищені кандидатські дисертації з термінології (2013–2014 рр.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Каляєв А. О. - Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони (2018)
Підбережник Н. П. - Висвітлення проблем публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні в контексті сучасних дослідницьких підходів (2018)
Боровська Г. С. - Волинська трагедія: історико-правовий контекст (2018)
Бялоблоцкі К. - Імміграційні процеси у Словаччині та Чехії: профілі, подібність і відмінність (2018)
Магась Г. А. - Наукові основи теорії охорони державного кордону України як спеціалізованої галузі наукового пізнання (2018)
Слоньовський М. В. - Мотивація як основний принцип розвитку людських ресурсів системи публічного управління (2018)
Кіянка І. Б. - Регіональний розвиток і європейська інтеграція в контексті публічного управління, Мельнишин Л. В. (2018)
Крутій О. М. - Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору, Радченко О. В. (2018)
Майстро С. В. - Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна передумова забезпечення енергетичної безпеки України, Більовський М. О. (2018)
Малиш Н. А. - Державна політика розвитку альтернативної енергетики в Україні, Москаленко С. О. (2018)
Горбатюк С. Є. - Стратегічне планування в системі забезпечення соціогуманітарної безпеки в Україні (2018)
Козаченко Т. П. - Сучасна парадигма екологізації публічного управління (2018)
Гордієнко Є. П. - Нормативно-правове забезпечення соціального захисту учасників бойових дій (2018)
Журавель Ю. В. - Концептуальна модель стратегічного плану підприємств харчової промисловості (2018)
Лемішко Б. Б. - Роль громадських організацій у забезпеченні якості безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини (2018)
Мостова К. В. - Напрями вдосконалення організації та здійснення прикордонного контролю в Україні в контексті забезпечення національної безпеки (2018)
Соломко Ю. І. - Надання адміністративних послуг в електронній формі на державному рівні (2018)
Нікіпєлова Є. М. - Правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща (2018)
Федорчак В. В. - Удосконалення підходів до функціонування системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2018)
Чаплай І. В. - Цілі державних комунікативних планів Верховної Ради України за ступенем загальності та точності (2018)
Андріїв М. М. - Децентралізація публічної влади: взаємозв'язок компетенцій та компетентностей (2018)
Андрєєв В. О. - Відповідальність за порушення присяги державного службовця (2018)
Борщук Є. М. - Концептуальні основи формування національної доктрини детінізації економіки, Заверуха М. М. (2018)
Крайник О. П. - Механізми контролю за реалізацією стратегій соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Бліщук К. М. - Управління розвитком території: економічні аспекти (2018)
Акімова Л. М. - Методологічні підходи щодо оцінювання фінансової безпеки на рівні державних установ (2018)
Гбур З. В. - Державне управління економічною безпекою: проблемні зони (2018)
Киртока М. П. - Розрахунок концесійного платежу як складова економічного механізму державного управління (2018)
Оцабрик І. І. - Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустрального суспільства (2018)
Приліпко С. М. - Особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства (2018)
Лихач Ю. Ю. - Напрями удосконалення інституційно-правового забезпечення діяльності Апарату Верховної Ради України (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кузіна С. - Розвиток критичного мислення учнів закладів загальної середньої освіти (2018)
Антіпова О. - Трансформація освітнього дискурсу в контексті креативного складника розвитку особистості, Ласкова-Ярмоленко А. (2018)
Шелестова Л. - Педагогічні технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання (2018)
Кухарчук П. - Управління системою освітив нових громадах, Плосков В., Кухарчук А. (2018)
Мельник М. - Дослідження рівня готовності обдарованих випускників закладів загальної середньої освіти до професійного самовизначення (2018)
Андрощук І. - Загальна характеристика системи управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту Республіки Польща та її структурних компонентів (2018)
Онопченко Г. - Система діагностики обдарованості дітей та молоді: її компоненти, структура та призначення, Онопченко О. (2018)
Андрієвська В. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ (2018)
Бельская Н. - Гендерно-типологические особенности одаренных старшеклассников (2018)
Безпалко А. - Психологічні проблеми розвитку обдарованих студентів-винахідників у закладах вищої освіти (2018)
Постова К. - Методологічні принципи дослідження діагностики інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідної діяльності (2018)
Наші автори (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Вихідні відомості (2018)
Балик Н. Р. - Методологія формування цифрових компетентностей у контексті розробки цифрового контенту, Шмигер Г. П. (2018)
Безуглий Д. С. - Інформаційна безпека України: огляд останніх тенденцій (2018)
Беседін Б. Б. - Про алгоритмічний підхід до розв'язання рівнянь та нерівностей (з однією змінною) другого степеня з параметром, Кадубовський О. А. (2018)
Бондаренко Л. І. - Білінгвальне навчання фізики при підготовці майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, Чорнобай К. Г. (2018)
Бордюг О. В. - Методологія побудови інтелектуальних систем штучного інтелекту для професійного навчання (2018)
Галатюк Т. Ю. - Емпіричні методи наукового пізнання у формуванні методологічної культури учнів при навчанні фізики, Галатюк Ю. М. (2018)
Гулівата І. О. - Формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інформаційних технологій (2018)
Гурняк І. А. - Використання Google Forms і Microsoft Forms в процесі навчання (2018)
Дущенко О. С. - Огляд історії розвитку Web (2018)
Квітка Т. В. - Міждисциплінарна інтеграція при вивченні диференціальних рівнянь здобувачами вищої освіти електричних напрямів підготовки (2018)
Кобильник Т. П. - Методичні аспекти навчання дискретних випадкових величин з використанням статистичного середовища R, Жидик В. Б. (2018)
Кривцова О. П. - Можливості викладання курсу "Статистична обробка даних" з використанням засобів системи Moodle, Дмитрієнко О. О. (2018)
Кубанов Р. А. - Теоретичний аналіз змісту готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності (2018)
Лиман Ф. М. - Структурні властивості раціональних чисел – важлива складова математичних знань вчителів математики, Одінцова О. О. (2018)
Логвіненко В. Г. - Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту (2018)
Лукашова Т. Д. - Розв'язування алгебраїчних рівнянь в модульних арифметиках, Лукашова М. В., Марченко К. В. (2018)
Миколайко В. В. - Навчально-пізнавальна діяльність учнів з фізики як основний засіб реалізації методології продуктивного навчання (2018)
Пудова С. С. - Використання мобільного телефону в навчальному процесі (2018)
Пухно С. В. - Самостійна науково-дослідна робота студентів закладів вищої освіти як складова процесу формування психологічної культури майбутнього педагога (2018)
Розуменко А. О. - Прикладні задачі як засіб розвитку ймовірнісного мислення учнів, Розуменко А. М. (2018)
Сергієнко Л. Г. - Аналіз та удосконалення дидактичного забезпечення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців (2018)
Скороход Г. И. - Общенаучные методы решения задач в обучении математике (2018)
Тернов С. О. - Методичні та організаційні проблеми викладання комп'ютерних дисциплін у закладах вищої освіти економічного профілю, Квітка Т. В., Копайгора О. К. (2018)
Тимейчук А. М. - Визначення ефективності підготовки майбутніх магістрів з туризмознавства до проектної професійної діяльності (2018)
Тургунбаев Р. М. - Об одной занимательной задаче на расстояние между кривыми, Шарипова Л. Д. (2018)
Хворостіна Ю. В. - Компетентнісно орієнтовані завдання з теми "Трикутники", Стеценко К. М. (2018)
Цапенко М. В. - Актуальність формування енерогозбережувальної компетентності учнів на уроках фізики, Мороз І. О. (2018)
Чемерис О. А. - Методика розв'язування задач на поверхні другого порядку в курсі аналітичної геометрії, Прус А. В. (2018)
Швай О. Л. - Використання аналогії для формування вмінь переносу знань учнів (2018)
Шукатка О. В. - Формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей в університетах: актуальність дослідження (2018)
Пашкова Ю. П. - Щодо генетичної регуляції рівня мозкового натрійуретичного пептиду в плазмі крові у чоловіків з есенціальною гіпертензією, Жебель В. М. (2016)
Pashkovа I. P. - On the genetic regulation of brain natriuretic peptide level in plasma of men with essential hypertension, Zhebel V. M. (2016)
Піддубна О. О. - Оцінка якості життя у хворих на гемобластози з ураженням нервової системи, Литвиненко Н. В. (2016)
Piddubna O. O. - Quality of life assessment in patients with hemoblastosis with impairment of nervous system, Lytvynenko N. V. (2016)
Потяженко М. М. - Обгрунтування та методологія оцінки рівня становлення здорового способу життя у хворих на ішемічну хворобу серця, Невойт Г. В. (2016)
Potiazhenko M. M. - Substantiation and methodology for assessment of healthy lifestyle formation in patients with coronary heart disease, Nevoitt G. V. (2016)
Кулагін О. О. - Покращення санітарного стану ґрунтів населених місць із застосуванням методу біоремедіації (2016)
Kulahin O. O. - Improvement of sanitary state of soils in the populated areas using bioremediation method (2016)
Sargosh O. D. - Analysis of schoolchildren’s health in the modern environment as exemplified by Poltava region, Chetverikova O. P. (2016)
Дащук А. М. - Клинические особенности поражения кожи при глубоких микозах на фоне ВИЧ/СПИД-инфекции, Куцевляк Л. О. (2016)
Daschuk A. M. - Clinical features of skin lesion in deep mycoses against the background of HIV/AIDS, Kutsevliak L. O. (2016)
Конопкіна Л. І. - Серцево-судинний ризик у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Ботвінікова Л. А., Крихтіна М. А. (2016)
Konopkina L. I. - Cardiovascular risk in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Botvinikova L. A., Krykhtina M. A. (2016)
Жарких В. - Філософський зміст поняття гра (2018)
Барановська О. - Игровое мышление и нормативная организация культуры (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського