Левенець С. О. - Гормонально­метаболічні показники в дівчаток­підлітків із гіпоменструальним синдромом із різною ефективністю негормонального лікування, Начьотова Т. А., Удовікова Н. О., Кашкалда Д. А. (2018)
Помогайбо К. Г. - Основні заходи з оптимізації якості життя дітей та підлітків з ожирінням (2018)
Турчина С. І. - Корекція імунологічної реактивності як складова комплексної терапії в підлітків із несприятливим перебігом дифузного нетоксичного зоба, які мешкають в умовах легкого йододефіциту, Шляхова Н. В. (2018)
Спринчук Н. А. - Оптимізація дози соматотропного гормона під час лікування дітей допубертатного віку із синдромом біологічно неактивного гормона росту, Белякова Ю. І. (2018)
Самсон О. Я. - Шляхи досягнення компенсації цукрового діабету в дітей та підлітків, Вишневська О. А., Спринчук Н. А., Музь Н. М., Большова О. В. (2018)
Майданник В. Г. - Регуляторные паттерны в оценке функционального состояния организма детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа, Файнзильберг Л. С., Дуккарт К. Б., Морозик А. А., Кондратюк А. С. (2018)
Сенаторова А. С. - Муковисцидоз и сахарный диабет у подростка, Тельнова Л. Г., Черненко Л. Н., Долгарева С. Б. (2018)
Зелінська Н. Б. - Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства Частина 2 (2018)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2018)
Вишневська Л. - Фотовиставка в НБУВ "Західний Китай – регіон широких перспектив” (2000)
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного видання і книгорозповсюдження” (2000)
Німчук В. - Виникнення східнослов’янської писемності (2000)
Рогова П. - Державна науково-педагогічна бібліотека України: аспекти становлення (2000)
Величко Т. - Бібліотеці Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова - 80 (2000)
Бардієр К. - Службова База Даних Систематизатора (2000)
Шемаєва Г. - Формування інформаційного ринку продуктів та послуг у галузі ветеринарної медицини (2000)
Фоменко Д. - О. Смирнова-Россет та її оточення в портретах сучасників (із фондів сектору естампів та репродукцій НБУВ) (2000)
Барретт Дж. - Провідна роль Бібліотеки Конгресу в системі бібліотек США: вплив та взаємодія (2000)
Чишко В. - Варварцев М. Україна й Італія у наукових, освітніх та літературних взаєминах. (Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Документи, епістолярій, матеріали, Лобода Т. (2000)
Слободяник М. - Наталя Миколаївна Кушнаренко (2000)
Запаско Я. - "Книга, як і хліб, має бути доступна кожній сім’ї” (2000)
Костенко Л. - 7-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології і нові форми співробітництва”, Павлуша Т., Чекмарьов А. (2000)
Ковальчук Г. - До 200-річчя першої публікації "Слова о полку Ігоревім” (2000)
Солонська Н. - Стажування молодих українських викладачів у США за Програмою ім.. Фулбрайта, Арсенко Т. (2000)
Віктор Григорович Китастий (2000)
Зміст журналу "Бібліотечний вісник” за 2000 р. (2000)
Аннотации (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” (2000)
Носко М. О. - Готовність майбутнього вчителя фізичної культури до профільного навчання, Проніков О. К. (2018)
Барабаш О. В. - Сучасні аспекти змісту магістерської підготовки інженерів-екологів у вищих навчальних закладах США (2018)
Баранова Л. М. - Актуальні проблеми кроскультурної підготовки майбутніх учителів в Україні (2018)
Bakhmat N. V. - The primary school future teacher competitiveness formation by means of pedagogical modeling (2018)
Бивалькевич Л. М. - Вивчення впливу методики музично-фізичного тренінгу на покращення адаптації студентів-першокурсників, Кудін С. Ф., Юцевич І. С. (2018)
Бишевець Н. Г. - Організація здоров’язберігаючого навчального середовища студентів в умовах інформатизації освіти, Денисова Л. В., Усиченко В. В. (2018)
Волошина О. В. - Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов (2018)
Горленко В. П. - Научное обоснование ключевых вопросов организации педагогической практики студентов (2018)
Горчинський С. В. - Методика використання онлайн-курсів у процесі вивчення інформатики майбутніми вчителями технологій, Точоний Д. П. (2018)
Давиденко А. А. - Новації, інновації та їх ефективність (2018)
Дем’яненко Н. М. - Посада "педагог-тьютор": доцільність упровадження до класифікатора професій України (2018)
Джевага Г. В. - Ергономічний дизайн сайту дистанційного навчання для умов середовища віртуальної реальності, Ламанський Є. А. (2018)
Дрижак В. В. - До питання про види, структуру та форми здобуття освіти в контексті Закону України "Про освіту", Єрмак С. М. (2018)
Дубініна Н. В. - Педагогічні умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес підготовки фахівців немовних закладів вищої освіти, Бочевар А. Г. (2018)
Дудорова Л. Ю. - Удосконалення організації і змісту фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах (2018)
Зенько Н. Н. - Социальная активность студентов как критерий их творческой самореализации (2018)
Іванова О. С. - Заміна практичних занять на лабораторні роботи із використанням комп’ютерних технологій для формування навиків дослідницької роботи та розвитку творчих здібностей студентів, Кононова Д. В., Заєць П. М. (2018)
Калашник В. Л. - "Ідеальна" лекція у вищій школі, Олексієнко О. Г. (2018)
Кучерява К. В. - Модель розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки (2018)
Лазаренко М. Г. - Об’єктивні передумови вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до роботи в позашкільних навчальних закладах (2018)
Магрламова К. Г. - Особливості професійної підготовки майбутніх лікарів у вітчизняній системі медичної освіти (2018)
Малімон О. О. - Диференційований підхід у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти, Пантік В. В., Цьось А. В. (2018)
Мартиненко М. Ю. - Використання ІКТ в процесі викладання англійської мови як відображення інформаційно-комунікаційної компетентності викладача (2018)
Нагорняк С. В. - Правовиховна діяльність як елемент правового виховання (2018)
Нітченко Г. М. - Теоретичний аналіз проблеми медіаграмотності молоді, Ховрич М. О. (2018)
Плющ В. М. - Метакогнітивний підхід до організації навчання майбутніх учителів (2018)
Пташенчук О. О. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів біології (2018)
Самко А. М. - Формування наукової картини світу – напрям досліджень наукової школи С. Гончаренка (2018)
Самохвалова І. Ю. - Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів аграрного університету, Мелюшкина В. В., Рибалко П. Ф. (2018)
Селиванова Л. И. - Менторство саморазвития личности и профессионального становления студентов (2018)
Cігаєва Л. Є. - Проблема підготовки фахівців-андрагогів для роботи з дорослими (2018)
Sheremet I. - The model of training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders in primary school, Vasilenko K. (2018)
Штепура А. П. - Норми і методи дистанційної освіти у системі вищої освіти Польщі (2018)
Бабійчук С. М. - Пріоритетні шляхи реформування наукової освіти США (2018)
Богомолова М. Ю. - Діяльність українських урядів в освітній сфері України в 1917 – 1920 році (2018)
Вахнова А. П. - Вплив психологічних факторів на адаптивні і функціональні можливості організму учнів старшої школи, Смоляр І. І. (2018)
Вільчковський Е. С. - Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів у Польщі у 20-30-х роках ХХ століття, Пасічник В. Р. (2018)
Горяна Л. Г. - Поліфункціональність підготовки науково-педагогічних і педагогічних працівників до формування критичного мислення у процесі управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій (2018)
Дрозденко В. М. - Інклюзія – стратегічний напрямок організації сучасної освіти та готовність вчителя технологій до її забезпечення, Ковбаса М. І. (2018)
Іваненко Л. В. - Виховання молоді як запорука миру в концепції Емеріка Крюсе (2018)
Киливник В. В. - Діагностика знань про соціокультурну компетентність майбутніх учителів іноземної мови в системі професійної підготовки (2018)
Кущова Т. О. - Педагогічні ідеї А. М. Топорова у контексті підготовки та професійного удосконалення педагогів (2018)
Мазуренко К. Ю. - Герменевтика як основа вивчення релігій (2018)
Максименко О. О. - Навчання іноземних мов на рівні старшої школи Фінляндії: модель випередження часу (2018)
Оніщук І. І. - Особистість вчителя іноземної мови з точки зору проблем психології особистості (2018)
Пліско Є. Ю. - Нормативно – правові засади функціонування соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (1991 – 2016 рр.) (2018)
Попельнюх О. І. - Підготовка вчителя в історії вітчизняної освіти ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (гуманістичний аспект) (2018)
Пронікова І. В. - Базові поняття економічної освіти школярів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Рибалко П. Ф. - Функціональна адаптація студентів легкоатлетів до навчально-тренувальної діяльності, Гриб Т. О., Клименченко Т. Г. (2018)
Третяк О. С. - Запобігання конфліктних ситуацій у роботі вчителя з учнями, які мають посттравматичні розлади, Веселова Н. П. (2018)
Багінська О. В. - Удосконалення дидактичного забезпечення процесу формування рухової функції дітей шкільного віку, Лисенко Л. Л. (2018)
Белан Т. Г. - Профорієнтаційна робота з учнями старших класів на уроках технологій (2018)
Видра О. Г. - Особливості навчання старшокласників технології "вишивка гладдю", Анисовець О. Ю. (2018)
Грисюк О. М. - Випереджувальне навчання як форма підготовки майбутніх педагогічних працівників у контексті модернізації педагогічної освіти (2018)
Дідур Н. А. - Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки (2018)
Дрозденко Н. М. - Педагогічні аспекти формування професійних компетенцій майбутніх учителів технологій, Долгополова О. В. (2018)
Матвієнко О. В. - Метод ситуаційного аналізу ("case study" method) як засіб формування готовності майбутніх педагогів до педагогічної взаємодії (2018)
Мелаш В. Д. - Методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності в умовах нової української школи, Варениченко А. Б., Безталанна К. С. (2018)
Мінько Н. П. - Можливості використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання, Шаш Т. О. (2018)
Полетай О. М. - Педагогічна практика як засіб підготовки майбутнього вчителя трудового навчання, Полетай В. М., Полетай А. В. (2018)
Попович А. С. - Професійно-методична підготовка майбутніх учителів-словесників до викладання стилістики української мови в закладах загальної середньої освіти (2018)
Ребенок В. М. - Методичні засади формування академічної компетентності майбутнього вчителя фахової підготовки (2018)
Руднік Ю. В. - Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов (2018)
Рябченко С. В. - Гнучкі педагогічні технології у системі підготовки вчителя біології, Симонова Н. А., Ліфар М. Г. (2018)
Торубара О. М. - Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів, Павленко М. М. (2018)
Трояновська М. М. - Готовність майбутніх вчителів фізичної культури до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2018)
Удич З. І. - Сторітеллінг (storytelling) у підготовці майбутніх учителів інклюзивних класів (2018)
Чабан Н. І. - Методика розробки фахових текстів з української мови для майбутніх учителів художньої культури (2018)
Юрійчук Н. Д. - Роль самостійної роботи у фаховому становленні майбутніх учителів-філологів (2018)
Manchul B. - Cognitive and Communicative Basis of Discourse Studies in Philosophy and Linguistics, Podhorna L. (2016)
Гнатюк Я. - Раціональна реконструкція як метод прикладної ситуаційної логіки (2016)
Малишена Ю. - Соціальна епістемологія (нормативний та натуралістський підходи) (2016)
Лінґрен Віґель С. М. - Поняттєве спрощення та філософський смисл (2016)
Вертель А. - Синхроністичність: час, який творить смисл (2016)
Казаков М. - Структурно-функціональний метод верифікації як підхід до демаркації науки і псевдонауки (2016)
Bolado G. - Paradojas de la libertad en la filosof?a espa?ola contempor?nea (2016)
Diaz Alvarez J. M. - Algunas reflexiones orteguianas sobre Espa?a: cien a?os despu?s (2016)
Ramirez Voss J. - Ortega y el problema de la intuici?n. La eficacia del intuicionismo en la Escuela de Madrid (2016)
Богомолець О. - Образи святих воїнів у православному іконописі (2016)
Маскевич О. - Священне і профанне в сімейно-побутовій сфері українських віруючих (2016)
Balinchenko S. - Hyperdemocratic Patterns of Justice and Law in the Context of Democracy Drift (2016)
Сагановська Т. - Етика ненасилля в контексті сучасних процесів глобалізації (2016)
Данелюк А. - Екзистенційні виміри туризму, Мельничук М.І. (2016)
Снегірьов І. - Штучний інтелект як чинник нелінійного розвитку соціальних систем (2016)
Починок І. - Проблема знання й освіти у філософії Макса Шелера (2016)
Дєнєжніков С. - Методологічні засади побудови моделі регіонального інноваційного освітнього кластеру (2016)
Наші автори (2016)
Абрамчук В. С. - Позіноміальні інтерполяційні многочлени і квадратурні формули, Абрамчук І. В., Прищепа Д. О., Пугач О. С. (2018)
Архіпова Т. Л. - Основні завдання курсу "Введення до фаху" при підготовці вчителів інформатики, Архіпова К. С. (2018)
Ворожбит А. В. - Огляд курсу за вибором "Основи верстки та веб-програмування", Рибак О. С. (2018)
Грудинін Б. О. - Результати всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі малої академії наук України (2018)
Добровольська А. М. - Метод проектів: формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців (2018)
Іщенко С. М. - Підготовка педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва (2018)
Катеринюк Г. Д. - Психолого-педагогічні аспекти формування умінь математичного моделювання в учнів старшої школи (2018)
Кобильник Т. П. - Методичні аспекти навчання множинного лінійного регресійного аналізу з використанням статистичного середовища R (2018)
Ковальчук В. Ю. - Формування математичної культури учнів початкової школи шляхом використання вправ з термінологічним спрямуванням, Білецька Л. С., Стасів Н. І., Силюга Л. П. (2018)
Кудін А. П. - Сценарії технології змішаного навчання математики в системі MOODLE, Міненко О. М. (2018)
Кузнецова Г. А. - Проблема систематизації та узагальнення знань студентів втнз під час вивчення дисципліни "Вища математика" (2018)
Літвінова М. Б. - Створення навчального посібника для адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти (2018)
Литвинова С. Г. - Використання систем комп’ютерного моделювання для проектування дослідницьких завдань з математики (2018)
Павленко А. І. - Метод візуалізації графічних ліній у геометричній оптиці як інноваційна складова освітніх можливостей підготовки фахівців у вищій школі (2018)
Стяглик Н. І. - Компетентісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців з розробки програмного забезпечення вищими навчальними закладами І - ІІ рівнів акредитації (2018)
Ткачук Г. В. - Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання (2018)
Bazurin V. - Interdisciplinary Problems As One Of The Ways Of Implementation Of Practical-Oriented Approach In Teaching Of General Physics Of Future Teachers Of Labor Education And Technologies (2018)
Burov О. - Profile Mathematical Training: Particular Qualities Of Intellect Structure Of High School Students (2018)
Konoval O. - Debatable Tasks In The Traditional Method Of Electrodynamics Teaching (2018)
Uhryn Yu. - Reasoning Of The Most Distinct Vision Distance, Brytan V., Trembetskyi M. (2018)
Voskoglou М. - Application Of Fuzzy Relation Equations To Assessment Of Analogical Problem Solving Skills (2018)
Антошків М. С. - Врахування психологічних особливостей студентів цифрового покоління шляхом організації змішаного навчання (2018)
Балалаєва О. Ю. - Інтерфейс словникового модуля електронного посібника "Elementa Linguae Latinae" (2018)
Безусова Т. А. - Пути организации компетентного подхода в сфере высшего профессионального образования (2018)
Бистрянцева А. М. - Застосування методу площ до розв’язування геометричних задач в контексті підготовки до державної підсумкової атестації (2018)
Близнюк М. М. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності методичної системи навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій (2018)
Бугра А. В. - Реалізація компетентністного підходу в процесі самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей під час вивчення математичних дисциплін (2018)
Величко С. П. - Поєднання навчального експерименту із сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій на прикладі аналізу коливального руху тягарця на пружині, Ткаченко В. М. (2018)
Володко И. М. - Оценивание знаний студентов при использовании тестов по математике, Черняева С. В. (2018)
Герасімова Т. Ю. - Методи формування навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроках фізики (2018)
Глушак О. М. - Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність, Семеняка С. О. (2018)
Гулай О. І. - Особливості ступеневої підготовки майбутніх інженерів (2018)
Дегтярьова Н. В. - Лабораторний практикум як форма організації навчальної діяльності учнів 7 класів, Макарова В. В. (2018)
Демкова В. О. - Класифікація засобів навчання фізики у вищій школі, Хомяковський Ю. Л. (2018)
Єжова О. В. - Педагогічні умови підготовки фахівців швейної галузі з застосуванням прогностичних моделей (2018)
Єфименко С. М. - Засоби Mathcad у навчальному фізичному експерименті (2018)
Завражна О. М. - Реалізація творчої та науково- дослідної складових самостійної діяльності студентів під час виконання курсової роботи, Салтикова А. І. (2018)
Задерей Н. М. - Методичні аспекти професійно-орієнтовної математичної підготовки студентів технічних університетів, Нефьодова Г. Д. (2018)
Збаравська Л. Ю. - Наскрізна організація виконання самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей (2018)
Зенцова И. М. - Информационные технологии при организации самостоятельной работы бакалавров по дисциплине "Методы математической статистики в психолого-педагогических науках" (2018)
Іващенко М. В. - Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, Бикова Т. Б. (2018)
Іщенко Р. М. - Аналіз результатів вхідного контролю знань з фізичних основ механіки студентів технічного університету (2018)
Карпова Г. С. - Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів (2018)
Кокойло А. Ю. - Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей в курсі алгебри і початків аналізу у процесі вивчення виразів і їх перетворень (2018)
Кравчина Т. В. - Удосконалення самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови професійного спрямування (2018)
Лукашова Т. Д. - Модульні арифметики, Марченко К. В. (2018)
Мартиненко О. В. - Контроль навчальної діяльності студентів педагогічних університетів при вивченні фундаментальних математичних дисциплін, Чкана Я. О. (2018)
Мельниченко О. П. - Емпіричне дослідження комунікативних здібностей учня від часу, проведеного в соціальних мережах, Ревицька У. С. (2018)
Мулеса О. Ю. - Місце теми "Інструкція SELECT" в змістовому модулі "Реляційні бази даних" та методика її навчання, Гече Ф. Е., Розлуцька Г. М., Імре Ю. Ю. (2018)
Мурашковська В. П. - Психолого-педагогічні основи математичної підготовки майбутніх інженерів-механіків, Казнадій С. П. (2018)
Павлова Н. С. - Практика використання елементів дистанційного навчання у підготовці вчителів інформатики, Музичук К. П. (2018)
Прохоров Д. И. - Распределение содержания обучения математике по информационным слоям в информационно-обучающих ресурсах (2018)
Руденко Ю. О. - Професійна адаптація молодих викладачів комп’ютерних наук (2018)
Сакунова Г. В. - Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з фізики через призму STEМ-освіти, Мороз І. О. (2018)
Семеніхіна О. В. - Використання GeoGebra Exam у професійній підготовці майбутніх учителів математики, фізики, інформатики, Друшляк М. Г. (2018)
Сиротина И. К. - Образовательная математическая игра MiniQuali: дидактический аспект (2018)
Ситніков О. В. - Засоби створення та використання віртуальної фізичної лабораторії (2018)
Скороход Г. И. - Общенаучные понятия в обучении математике (2018)
Скуратовський Р. В. - Суми послідовних чисел Фібоначчі, Руденко Д. В. (2018)
Смагіна О. О. - Інформаційна система підтримки контролю та управління розрахунком наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету, Переяславська С. О., Жукова В. М. (2018)
Тарасова Т. Б. - Використання елементів дистанційного навчання у вищому навчальному закладі: погляд психолога (2018)
Ткаченко І. А. - Теорія і практика використання програми Star Walk 2 у навчальному процесі з астрономії (2018)
Федусенко О. В. - Використання програмного модуля імітаційного моделювання роботи лікарняної палати при вивчені систем масового обслуговування (2018)
Чашечникова О. С. - Створення освітньо-професійної програми підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу (2018)
Шамшина Н. В. - Методичні особливості вивчення зв’язків та типів об’єднання у базах даних Microsoft Access (2018)
Яблочніков С. Л. - Метод перетворюючої матриці як доказ існування інтегральних многовидів, Купцов М. І., Яблочнікова М. С., Купцов І. М. (2018)
Луняк Є. М. - Суспільно-політична, культурна та релігійна діяльність Георгія Кониського (2017)
Страшко Є. М. - Освітня та просвітницька діяльність Георгія Кониського (2017)
Токарєв С. А. - Козацько-старшинська родина Кониських у суспільно-політичному житті Української козацької держави (2017)
Гайденко П. И. - Существовали ли ереси в домонгольской Руси? (постановка проблемы) (2017)
Моціяка П. П. - Відьомські процеси і протестантські церкви Західної Європи XVI–XVIII ст. (2017)
Мицик Ю. А. - Документи священнослужителів Сіверщини другої половини ХVІІ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та Відділу рукописів Бібліотеки Польської академії наук у Кракові), Тарасенко І. Ю. (2017)
Співак В. В. - Життя та спадщина Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури епохи бароко (2017)
Желєзко Р. А. - Ніжинський протопіп Симеон Адамович:змовник у рясі (2017)
Пархоменко О. М. - Обер-прокурор Святійшого синоду Іван Іванович Меліссіно та його спроба реформування Російської православної церкви (2017)
Гейда О. С. - Архівна збірка архієпископа Філарета (Гумілевського): легенди та історична реконструкція (2017)
Чеботарьов Д. О. - Роль Свято-Володимирського братства в Київській єпархії (1903–1915) (2017)
Стахурська А. В. - Наукова, культурно-просвітницька та релігійна діяльність Марка Грушевського (1865–1938) (2017)
Філатов Б. С. - Українська православна церква та протестантські союзи на Сумщині у 1986–1991 рр. (2017)
Баров В. В. - Німці-протестанти в українському повстанському русі 1919–1921 рр. (2017)
Баранова Н. М. - Протестантизм у системі цінностей сучасного суспільства (2017)
Лейберов О. О. - Дворянство Ніжинського повіту Чернігівської губернії на початку ХІХ століття: спроба колективного соціального портрета (2017)
Гордієнко Д. С. - Василь Ляскоронський та його дослідження з історії Реформації у Франції (2017)
Крупенко О. В. - Господарський стиль старообрядця-підприємця у ХІХ ст. (на прикладі Чернігівської губернії) (2017)
Морозов С. О. - Європейське бачення Альтьєро Спінеллі (2017)
Дмитренко Н. М. - Археологічні дослідження провінційних музеїв Лівобережної України (20-ті роки ХХ ст.) (2017)
Костів М. Б. - Антирелігійна пропаганда на шпальтах преси Чернігівщини на початку 30-х років ХХ ст. (2017)
Дейнека К. С. - Культурно-просвітницька діяльність ніжинських театрів першої третини ХХ ст. (2017)
Самойленко Г. В. - Повість М. Гоголя "Тарас Бульба" і її інтерпретації в однойменних драмах М. Старицького К. Ванченка-Писанецького (до проблеми текстологічного порівняння) (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Artemev S. - Research of methods of obtaining continuous fibres of whiskers, Shaporev V., Tsymbal B. (2018)
Kharchenko A. - Analysis of methods of regulation of silicon dioxide particles size obtained by the Stober method, Myronyuk O., Melnyk L., Sivolapov P. (2018)
Prytula N. - Development of software for analysis and optimization of operating modes of underground gas stores, Prytula M., Boyko R. (2018)
Pitak I. - Generalization of the aerodynamic characteristics of the cyclone and vortex chambers during their functioning, Shaporev V., Pitak O., Briankin S., Vasilyev M. (2018)
Pizintsali L. - Analysis of recycling of non-ferrous metals as a part of recycling of sea-going ships, Aleksandrovska N. (2018)
Gomelya N. - Efficiency estimation of cation-exchange recovery of heavy metals from solutions containing their mixtures, Trohymenko G., Shabliy T., Hlushko O. (2018)
Obushenko T. - The solvent sublation of bromocresol green from waters solutions, Tolstopalova N., Baranuk N. (2018)
Penkina N. - Research of flavour characteristics of beer with addition of pine extract, Tatar L. (2018)
Petrusha O. - Development of the measurement method of porosity of bakery products by analysis of digital image, Daschynska O., Shulika A. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Bilorus T. - Formation of HR (human resources) business strategy based on SPACE analysis (2018)
Klochan V. - Substantiation of organizational and economic complex for increase of social responsibility of business in Ukraine, Kostyrko A., Bobrovskay N. (2018)
Kolos I. - Diagnostics in lean management system of industrial enterprise (2018)
Levchenko Ia. - Testing of the assessment model of enterprise investment attractiveness on an example of Ukrainian motor transport enterprises, Kyrchata I., Shersheniuk O. (2018)
Grygorak M. - Formation of management mechanisms of balanced development of logistics services market (2018)
Alieinikova N. - Improvement of the procedure for integral assessment of the financial and corporate state of share-based societies (2018)
Rozhko V. - Social responsibility research food manufacturer as important factor increasing quality of production (2018)
Chapran S. - Development of dynamic model of forming investment value of resources in information systems of integrated service networks (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Gerasymchuk I. - Result of implementation of resource-saving system in agro-industrial complex, Popyk P., Gerasymchuk N., Shtuler I., Lisun Y. (2018)
Berezina S. - Research of the essence of social risk management (2018)
Kryshtanovych M. - Improvement of economic and information mechanisms of social-economic development of mountain territories, Kholiavka V., Kryshtanovych S., Hul I. (2018)
Ivanova N. - Formation of the integral indicator of economic security of the region by taxonomy method (2018)
Omelyanenko V. - Analysis of conceptual aspects of institutional and technological design (2018)
Iatsukh O. - Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food security, Demchenko I., Zakharova N., Tsap V. (2018)
Kovalenko M. - Improvement of the emissional component of the banking system as the factor of activation of the investment process, Ziuz D., Nakisko O., Rudenko S., Ryzhikova N. (2018)
Abstract and References (2018)
Шевченко Л. І. - Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності (2016)
Шулінова Л. В. - Прецедентність української медійної рецензії мистецької тематики (2016)
Сизонов Д. Ю. - Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аналіз (2016)
Підкамінна Л. В. - Мовностилістичні особливості сучасних українських агітаційних матеріалів (2016)
Булах М. Б. - Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць (2016)
Білошицька В. О. - Мовна особистість у мас-медійному дискурсі: вербальносемантичний рівень (2016)
Яшенкова О. В. - Наближення до адресата як тактика контактовстановлення в англо-американському діловому дискурсі (2016)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Про один фольклорний за походженням компонент поетики Кирило-Мефодіївського перекладу "Пісні над піснями" (2016)
Дорофєєва М. С. - Синергетика і "образи" перекладу (2016)
Шевченко Л. Л. - Моделювання концепту "Ісус Христос" засобами Нового Завіту (2016)
Росовецький С. С. - Концепт "перемога" в російській та англійській лінгвокультурах (2016)
Del Gaudio S. - Dialectology and sociolinguistics in the East Slavic linguistic tradition: a short survey (2016)
Шевченко Л. І. - Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки, Шматко В. І. (2016)
Калєтнік А. А. - "Другий абревіатурний вибух" і мови спеціального призначення (2016)
Мацюк З. С. - Структурно-символічний аналіз фразеологічного ряду "материнство" (на матеріалі західнополіської фразеології), Фенко М. Я. (2016)
Галамага О. В. - Лексикон латинських tabullae defixiones у прагматикосугестивному висвітленні (2016)
Конопля В. К. - Аналіз якісної оцінки кіберспортивних навичок студентів засобами web-орієнтованої системи, Кравченко О. В. (2017)
Мазурок Т. Л. - Експертне оцінювання для функціонування автоматизованої системи управління навчанням (2017)
Шестакевич Т. В. - Інформаційно-технологічний супровід інклюзивного навчання в Україні, Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2017)
Гетьманець О. І. - Алгоритм перетворення відеопотоку для прискорення та оптимізації пошуку переміщення об’єкту, Гагарін О. О. (2017)
Глибовець А. М. - Автоматизований пошук іменованих сутностей у нерозмічених текстах українською мовою (2017)
Клименко М. С. - Метод розпізнавання емоційного стану диктора за фразовими моделями (2017)
Шаховська Н. Б. - Метод побудови текстового шаблону для екстракції інформації зі слабоструктурованих даних, Швороб І. Б. (2017)
Волков В. А. - Обзор систематических методов автоматической генерации тестовых данных по исходному коду программ, Колчин А. В., Летичевский А. А., Потиенко С. В. (2017)
Микіч Х. І. - Менеджмент знань про ситуації у системах із ситуаційною обізнаністю, Буров Є. В. (2017)
Вакал Л. П. - Побудова найкращих чебишовських наближень сплайнами (2017)
Osaulenko V. M. - Testing simple neuron models with dendrites for sparse binary image representation (2017)
Тимофієва Н. К. - Про природу скінченних та нескінченних комбінаторних множин (2017)
Хіміч О. М. - Інтелектуальна система для дослідження та розв’язування задач на власні значення на паралельних комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi, Попов О. В., Чистякова Т. В., Рудич О. В., Чистяков О. В. (2017)
Березький О. М. - Інтелектуальна система автоматизованої мікроскопії аналізу гістологічних та цитологічних зображень, Піцун О. Й., Лящинський П. Б., Лящинський П. Б., Мельник Г. М. (2017)
Kotyra A. - Determination of biomass co-combustion process state based on flame image series analysis, Wójcik W., Gromaszek K. (2017)
Писаренко В. Г. - О применении подводных роботов для экспедиционных задач мониторинга ледников континентального шельфа Восточной Антарктиды, Корнеев С. В., Кузько А. В. (2017)
Пукач П. Я. - Алгоритм формування відповіді чат-бота, Шаховська Х. Р. (2017)
Щерба А. О. - Оптимізація наборів даних при оцінюванні вартості об’єктів ринку нерухомості (2017)
Title, contents (2018)
Kravchenko О. - Development of medical diagnostic decision support systems and their economic efficiency (2018)
Grigorovskiy P. - Development of the technique of expert assessment in the diagnosis of the technical condition of buildings, Terentyev O., Mikautadze R. (2018)
Salo A. - Simulation of water purification machine for vending cyber physical systems (2018)
Slipchenko V. - Development of hardware and software of the complex for hypoxytherapy, Poliagushko L., Kotunov V. (2018)
Prykhno Y. - Development of the multi-project forming method in shipping company’s development (2018)
Kuzkin O. - Optimal planning of trip and round trip cycle time on an urban route (2018)
Hrabovskyi Y. - Development of methodological principles of supportpreservation engineering work, Yevsyeyev О. (2018)
Vdovychenko V. - Analysis of the resources provision of stopping points of transport-transfer stations of urban passenger transport (2018)
Hrytsaienko M. - Development of the information platform model for the neutralization of potentially dangerous underwater objects (2018)
Abstract and References (2018)
Гавриш І. В. - Боротьба духовенства і вірних Станиславівської єпархії за легалізацію Української Греко-католицької церкви (1985–1989 рр.) (2017)
Каюк А. О. - Розкриття історичної правди про жахи сталінської репресивної машини в журналі "Огонек" (1986–1991 рр.) (2017)
Каганов Ю. О. - Вища школа як середовище ідеологічного виховання "нової радянської людини" в Україні (друга половина XX ст.) (2017)
Сацький П. В. - Будівництво верхньо-інгулецької і нижньо-інгулецької систем зрошування півдня України і закладення перспектив господарського освоєння півдня України і північних районів Криму (1950–1953 рр.) (2017)
Орлянський В. С. - Німецька окупаційна влада як симбіоз нацистської і комуністичної систем (2017)
Спудка І. М. - Система адміністрування як засіб реалізації планів нацистів на окупованій території, Турчина Л. В. (2017)
Ільницький В. І. - Протиповстанська боротьба у карпатському краї ОУН (1945–1954): чекістсько-військові операції як засіб придушення українського визвольного руху (2017)
Усиков О. О. - Відбудова промисловості Миколаївщини в 1944–1950 рр. (2017)
Подобєд О. А. - Переміщені українці повоєнної західної Німеччини та формування культурної пам'яті (2017)
Kravchuk L. V. - Prerequisites, objectives and forms of soviet education in ternopil region of western ukrainian September 1939 – june 1941 (2017)
Бабюк Л. Я. - Медицина у повсякденному житті жіноцтва радянської України в роки НЕПу (1921-1927) (2017)
Ігнатуша О. М. - Місце півдня України у становленні вітчизняного протестантизму (кінець ХVІІІ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Савчук Т. Г. - З'їзд духовенства та мирян миколаївської єпархії синодальної церкви (22-23 липня 1927 р.): анатомія церковного життя (2017)
Чучалін О. П. - Адміністративний апарат Київської єпархії Російської православної церкви у 1920–1930-х рр. (2017)
Єпик Л. І. - Формування україномовного простору на Сумщині на початку 20-х років ХХ ст. (2017)
Ігнатуша Г. О. - Культурологічна сфера творчої діяльності Олександра Воронина: реконструкція за матеріалами родинної бібліотеки Вараввів-Ворониних (2017)
Бежук О. М. - Освітня та популяризаційна праця О. Левицької в товаристві "Просвіта" (2017)
Салата Г. В. - Життя та діяльність вченого-механіка М.М. Філоненка-Бородича (1885–1962 рр.): формування наукового та інженерного світогляду (2017)
Тарасенко О. О. - Школа істориків університету св. Володимира: штрихи до творчого портрету Олександра Івановича Ставровського (1811–1882) (2017)
Падалка С. С. - Суспільний менталітет як чинник зловживань хабарництвом на правобережній Україні у другій половині XIX – на початку XX століття (2017)
Черемісін О. В. - Державна та земська фінансова допомога міському самоврядуванню півдня України протягом XIX – початку XX ст. (2017)
Сердюк І. О. - Принципи ім'янаречення дітей в суспільстві Гетьманщини (2017)
Саричев В. Д. - Запорозька чайка та питання класифікації (2017)
Якубовська О. З. - Обробка та використання деревини населенням українського Прикарпаття у VIII–X ст. (2017)
Олійник Г. О. - Типологічні ряди скляних та кам'яних прикрас з жіночих пізньосарматських комплексів (2017)
Петрушко Л. А. - Смуток і плач у старозавітних текстах як джерело ціннісних орієнтирів (2017)
Ковальков О. Л. - Афганістан і афганська війна очима радянських "афганців" (2017)
Давлєтов О. Р. - Трансформація поглядів "батьків реформації" стосовно євреїв (чи можна вважати Мартіна Лютера "теологом голокосту"?), Саламаха І. В. (2017)
Салата О. О. - Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933-1941 рр. (2017)
Михайлюк М. В. - Нацистський табір знищення Собібор (2017)
Шніцер І. О. - Мілан Годжа та його проект федерації в центральній Європі (2017)
Ганський В. О. - Організація відпочинку населення у міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) (2017)
Соловйов В. В. - Румунське питання на петроградській конференції союзних держав (січень-лютий 1917 р.) (2017)
Білоножко С. В. - Смарагдовий острів за океаном: ставлення американців до ірландських мігрантів у ХІХ ст. (на основі американських карикатур), Ємельянова К. О. (2017)
Ціватий В. Г. - Грузинський ренесансний гуманізм і традиції європейської ідентичності доби відродження: політико-дипломатичні погляди Шота Руставелі (2017)
Мілютін С. Ю. - Римсько-візантійські відносини під час правління Ісаврійської династії (2017)
Шауренко А. В. - Історія повсякденності: від європейського досвіду до вітчизняних практик (2017)
Доценко В. О. - Вплив історичної пам'яті на подолання постколоніального синдрому сучасними українцями (2017)
Терно С. О. - Критичне розмірковування: виникнення, розвиток та свобода волі (2017)
Приймак О. М. - Проблема періодизації в історіографії історії соціальної роботи (2017)
Слободянюк М. А. - Стан і перспективи сучасної вітчизняної історіографії антифашистської боротьби ОУН-УПА (2017)
Суховерська І. І. - Образ жінки в роки другої світової війни у сучасній російській історіографії (2017)
Нестеренко Л. О. - "<...> Сейчас мне лучше жить чем тебе мамо на Украине <...>". Епістолярій остарбайтера Б. Про життя в Німеччині у 1942–1943 рр. (2017)
Нефьодов Д. В. - Відображення історії робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1964 рр.) в радянській науковій літературі перебудовчого періоду (1985–1991 рр.) (2017)
Китиченко Т. С. - Роль новацій західноєвропейських учених у розробці істориками підросійської України джерелознавчої методики (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Смерека Б. В. - Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в руському воєводстві у XVI–XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): інвентарі (2017)
Чернятинська Ю. Г. - Теоретико-методологічні засади експертизи цінності документів в електронній формі (2017)
Чубрей О. С. - Основні наукові ідеї та напрями економіко-географічної школи в чернівецькому університеті (2017)
Блажевич Н. О. - Г.М. Добров и В.М. Глушков: наукознавство, кібернетика, інформатика (2017)
Бей Н. О. - Історичні особливості розвитку науково-технологічних процесів виробництва легкових автомобілів на Запорізькому автомобілебудівному заводі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2017)
Грушицька І. Б. - Одеська астрономічна обсерваторія в роки повоєнної відбудови (2017)
Коваленко С. Д. - Колективні досліди як передвісники появи вітчизняної колгоспної дослідної справи у 30-х роках ХХ століття (2017)
Сомик О. М. - Історія становлення музичного інструменту класична гітара в контексті європейської музичної культури (2017)
Грінченко Т. Д. - Історія виникнення та становлення професії піаніст-концертмейстер (2017)
Шульга В. П. - Розвиток теорії добору та підбору тварин у науковому доробку професора М. А. Кравченка (2017)
Дєдков М. В. - ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня України" (2017)
Лисенко О. Є. - (Рец.) Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за ред. А.Г. Бульвінського. – Київ : ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2017. – 288 с., Падалка С. С. (2017)
Троян С. С. - (Рец.) Сокирська В. Відносини між РСФРР і УСРР (1919–1929 рр.) : адміністративно-територіальний та політико-економічний дискурс : монографія / В. Сокирська; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань: Сочинський, 2017. – 568 с. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Пасічник Т. - Моделювання інноваційних процесів у західних областях України, Смолінський В., Бабій Г. (2017)
Черевко І. - Програма і методика дисертаційного дослідження "Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика" (2017)
Петришин Л. - Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2017)
Содома Р. - Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави (2017)
Любенко А. - Аудит ефективності як складова системи контролю за державними активами, Кійко Ю. (2017)
Cherevko H. - International transfer of technologies as a factor of technical upgrade and modernization of agricultural enterprises (2017)
Syrotyuk H. - Social responsibility of business as a direction to improve social development of agrarian enterprises (2017)
Колодійчук І. - Перспективні напрями та механізми імплементації європейської практики управління розвитком гірських територій в Україні, Попівняк Р. (2017)
Хірівський Р. - Розвиток кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад у контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2017)
Яців С. - Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Markovych N. - Trends of development of financial and economic efficiency of agrarian enterprises in Lviv region under globalization conditions (2017)
Руліцька К. - Реалії та перспективи розвитку вітчизняних агропідприємств (2017)
Скупейко В. - Економічне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2017)
Шолудько О. - Фінансові детермінанти функціонування сільськогосподарських підприємств, Грицина О., Рубай О. (2017)
Тибінка Г. - Іноземний досвід застосування різних систем оплати праці та можливості їх використання в Україні, Сікора О., Мартинюк Н. (2017)
Черевко Г. - Сфери та переваги застосування біогазу у вирішенні енергетичних проблем, Шугало В. (2017)
Магас В. - Скасування мораторію: між Сциллою та Харибдою (2017)
Янишин Я. - Прогнозування експортного потенціалу аграрних підприємств Львівської області та визначення напрямів його розвитку, Лаврів І., Сторонський М. (2017)
Ціолковська С. - Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу (2017)
Шестопалов В. М. - Підземні води тріщинуватих кристалічних порід як резервне джерело питного водозабезпечення Вінниці (Україна), Стеценко Б. Д., Руденко Ю. Ф. (2018)
Сухоребрый А. А. - Химический состав поровых растворов слабопроницаемых слоев как показатель защищенности подземных вод (2018)
Гінтов О. Б. - Щодо методики складання Тектонічної карти Українського щита масштабу 1:500 000, Степанюк Л. М. (2018)
Карпенко А. М. - Пізньоміоцен-пліоценові тераси Північноукраїнської палеоседимен таційної провінції. Стаття 2. Алювіально-озерне походження неогенових терасових рівнів (2018)
Курепа Я. С. - Нові палеонтологічні дані до характеристики крейдових відкладів у вирішенні проблематики віку ефузивів та вулканоміктових порід північно-східної частини Волино-Поділля (2018)
Супрун І. С. - Палеоценовий нанопланктон південного схилу Українських Карпат (Вежанський покрив, нижньометовська підсвіта (2018)
Ivanova A. V. - Geotectonic regime of formation of the coal-bearing deposits in the Western Donets Basin (Ukraine), Zaitseva L. B., Spirina O. I. (2018)
Григорчук К. Г. - Особливості літофізичної структури відкладів середнього майкопу Чорноморсько-Північнокримського нафтогазоносного району, Гнідець В. П., Кохан О. М. (2018)
Стародубець К. М. - Інтерпретація результатів структурно-термо-атмогеохімічної зйомки на території Воскресенівської площі (2018)
Фомін Ю. О. - Ізотопно-геохімічні та геолого-генетичні критерії пошуків родовищ урану і золота Інгульського мегаблоку Українського щита, Верховцев В. Г., Деміхов Ю. М., Студзінська А. О. (2018)
Патро-Куцаб М. - Портрет Алозія Фелінського. Забута постать – спогади в "Gazeta Lwowska" (2018)
Валькова К. - Форми реалізації авторських інформаційних інтенцій у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова "Одноповерхова Америка" (2018)
Гадьо Н. - Історія становлення та сучасний стан системи католицьких медій України (2018)
Міщенко М. - Уроки Максима Рильського – публіциста (2018)
Печарський А. - Літературний дискурс Василя Симоненка в пресі тоталітарного режиму (2018)
Слотюк Т. - Антиукраїнська сутність москвофільської преси у Східній Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) (2018)
Александров О. - Теоретичні проблеми дослідження сучасного українського тревелогу (2018)
Васьківський Ю. - Професійні стандарти реклами і маркетингу в ЗМІ (2018)
Галаджун З. - Закон України "Про телебачення і радіомовлення" як правова основа діяльності мовників в Україні (історія становлення документа) (2018)
Гандзюк В. - Специфіка викриття російської дезінформації та пропаганди у телепроекті "Антизомбі" (ICTV) (2018)
Горчикова А. - ЗМІ як важіль формування моральних орієнтирів в інформаційному суспільстві (2018)
Шестакова Е. - Елементи абсурду як засоби гри з культурною пам'яттю в масовій комунікації Донбасу: весна – літо 2014 року (2018)
Філіп Ґ. - Автомобільна брендова преса – прагмалістичні зауваження (2018)
Bożek M. - Hanna Krall: Games with Identity Based on Novel Subtenant (2018)
Головко Х. - Специфіка роботи журналіста під час підготовки літературного репортажу (2018)
Житарюк М. - Росія vs Захід: "паспортизація" Європи як спосіб ведення цивілізаційної гібридної війни (2018)
Мельник А. - Публіцистика як сфера формування ціннісних орієнтирів та етосу особистості: теоретичний аспект (2018)
Мельник Ю. - Мігрантська криза у Європі крізь призму медіа: зіткнення цивілізацій vs. правдивість; толерантність vs. правдивість (2018)
Стецюк С. - Маніпулятивні технології під час гібридної війни в Україні та їх вплив на громадську думку (2018)
Благовірна Н. - Факт як метафора (2018)
Галацька В. - Екстраполяція моделей масової комунікації в сучасній театральній публіцистиці України (2018)
Димніч Н. - Медіапродукт електронних ЗМІ як чинник формування мозаїчного мислення у молоді (2018)
Макарчук О. - Синергетичні підходи у вивченні історії партійної журналістики (2018)
Мірошниченко П. - Шизоглосія в радіопросторі України як лінгвокультурна проблема (2018)
Романчук О. - Інформаційна культура та інформаційна ідеологія в епоху нових медій (2018)
Табінська І. - Автор сучасного медійного тексту: функціональний аспект (2018)
Більовська І. - Категорії "автор-адресант" як знакові характеристики досягнення ефективності сучасних медіатекстів (2018)
Бурич Л. - Сенсоризми як репрезентанти авторської світомоделі (2018)
Дацишин Х. - Мистецька термінологія і професійна лексика в загальнополітичних медіа: способи впровадження в текст і особливості використання (2018)
Капелюшний А. - Росіянізація дієслівних форм у живому мовленні українських тележурналістів: лексичні й граматичні росіянізми, міжмовні омоніми та пароніми (2018)
Павлюк Л. - Історичні й геопросторові паралелі в дискурсі аналізу російсько-українського воєнного конфлікту (2018)
Савчук Р. - Лінгвістичні засоби експлікації прагматичного значення у заголовках сучасних ЗМІ (за матеріалами регіональних інтернет-видань) (2018)
Яцимірська М. - Медіастилістика: символічні норми та аподиктичність (2018)
Maryina L. - The New Methodology of Modern Journalism Education: Performativity (2018)
Ґабор Н. - Журналістська освіта епохи Web.3.0: дослідження, новітні навички, спроби перезавантаження (2018)
Miamlina A. - Case Study in Mass Media Studies (2018)
Петренко С. - Формування правдоцентричної позиції особистості журналіста в площині місії журналістики (2018)
Шутяк Л. - Соціальні мережі в теорії і практиці викладання журналістикознавчих дисциплін (2018)
Онуфрів С. - Психологічні наслідки історичної амнезії про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (2018)
Рашкевич М. - Символістська публіцистика – світоглядний адекват Cрібного віку (2018)
Александров П. - Особливості висвітлення сучасних загроз у новинах: медійні пріоритети та оцінки експертів (2018)
Скленар І. - Нове навчальне джерело про релігійну тематику в медіях: структура і проблематика (2018)
Клименюк М. М. - Перспективні задачі менеджменту, Федоренко В. Г., Безус А. М. (2018)
Кузьмін О. Є. - Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації, Шахно А. Ю. (2018)
Цимбалюк С. О. - Індикатори оцінювання політики оплати праці у контексті реалізації принципів гідної праці (2018)
Васильєв О. В. - Критерії оцінки економічної безпеки вантажних автотранспортних підприємств, Чупіков А. А. (2018)
Ажаман І. А. - Сутність та структура економічного потенціалу підприємства, Жидков О. І. (2018)
Романенко О. О. - Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності, Яворська О. Г. (2018)
Руснак А. В. - Демографічна ситуація та її вплив на розвиток сільських територій херсонської області, Алєщенко Л. О. (2018)
Панченко В. Г. - Неомеркантилістська політика в умовах лібералізації світогосподарських відносин: роль неопротекціонізму в її реалізації (2018)
Романко О. П. - Методи та способи здійснення оцінки конкурентоспроможності регіону: світова практика і український досвід (2018)
Тимошенко А. О. - Оподаткування послуг в іт-сфері: проблеми та перспективи (2018)
Сабецька Т. І. - Соціальна відповідальність як філософія формування ефективної кадрової політики підприємства (2018)
Руда О. Л. - Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг (2018)
Полчанов А. Ю. - Механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на розвиток фінансового потенціалу держави у постконфліктний період (2018)
Біленко В. О. - Особливості економіко-математичного моделювання сталого розвитку (2018)
Hevchuk A. - Accounting of debt security and ways of improvement (2018)
Олійник Т. Г. - Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного підприємництва в миколаївській області (2018)
Мискін Ю. І. - Сутність фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики (2018)
Поснова Т. В. - Формування креативного людського потенціалу в умовах постіндустріальної економіки (2018)
Постол А. А. - Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у великих аграрних підприємствах (2018)
Руфат Джахангир оглы Эфендиев - Международная трудовая миграция и денежные переводы мигрантов (на примере стран бывшего ссср), Наиль Рагиб оглы Велиев (2018)
Завідна Л. Д. - Діагностика фінансового стану підприємства готельного господарства (2018)
Кононенко О. М. - Сільські території України у вимірі регіонального людського розвитку (2018)
Лизогуб М. М. - Фінансова система в умовах викликів фінансових технологій (2018)
Прокопенко Ю. О. - Due diligence як процедура оцінки надійності інноваційних проектів машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі (2018)
Перепелиця А. С. - Ґенеза процесу інформатизації світогосподарського розвитку (2018)
Базарна О. В. - Організаційна складова механізму публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством (2018)
Огінська А. Ю. - Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації: теоретико-концептуальний зріз (2018)
Вступне слово редактора (2017)
Поліщук М. Є. - Cучасний стан та перспективи лікування інсультів в Україні, Щеглов Д. В., Гончарук О. М., Мамонова М. Ю., Конотопчик С. В. (2017)
Нікішин О. Л. - Актуальні питання використання стентування у лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок, Музь М. І., Гаврецький А. І., Альтман І. В., Саволюк С. І. (2017)
Литвак С. О. - Топографічна анатомія та оперативна хірургія менінгіом та артеріальних аневризм навколоселярної локалізації, Никифорак З. М., Мумлєв А. О. (2017)
Цимбалюк В. І. - Зіставлення клінічної відповіді стереотаксичної вентроінтермедіальної таламотомії із анатомо-патофізіологічними особливостями хвороби Паркінсона, Попов А. О. (2017)
Козлов С. М. - Модіфікація способу ендоваскулярної емболізації селезінкової артерії, Альтман І. В., Нікішин О. Л. (2017)
Ключка В. М. - Диференційне застосування лазерних та навігаційних технологій в хірургії перивентрикулярних олігоастроцитом, Розуменко А. В., Розуменко В. Д., Семенова В. М., Шутка В. Я., Загородній В. М., Конотопчик С. В., Аль-Кашкиш І. І. (2017)
Щеглов Д. В. - Досвід лікування хворих із посттравматичними артеріовенозними сполуками склепіння черепа, Свиридюк О. Є., Аль-Кашкиш І. І. (2017)
Полковников А. Ю. - Ангиопластика со стентированием брахиоцефального ствола с протекцией общей сонной артерии, Перцов В. И., Матерухин А. Н. (2017)
Щеглов Д. В. - Фузиформні аневризми в структурі церебральних артеріальних аневризм, Кудельський Я. Е., Гончарук О. М. (2017)
Привітання (2017)
Титул, зміст (2016)
2016 рік – рік ювілеїв значущих дат в історії української радіології (2016)
Коваленко Ю. М. - Як працювали українські радіологи у другій половині 2015 року, Шармазанова О. П., Динник О. Б., Іванкова В. С. (2016)
Василюк К. О. - Щодо оновлення матеріально-технічної бази променевої діагностики в 2015 році, Коваленко Ю. М. (2016)
Бабий Я. С. - Клинико-радиологическая диагностика и хирургическое лечение воспалительных псевдоопухолей легких у взрослых, Зарицкая В. И., Козачук А. М., Швейкин И. В., Шелест О. Б. (2016)
Недзвецкая О. В. - Рентгендиагностика инородных тел области орбиты, Кузьмина-де-Гутарра О. В., Шармазанова Е. П. (2016)
Дьолог М. И. - Cиновиальный хондроматоз. Обзор литературы и собственные наблюдения, Шармазанова Е. П. (2016)
Мечев Д. С. - Радіонуклідно-медикаментозна терапія хворих на рак передміхурової залози з множинними метастазами в скелет (майстер-клас), Щербіна О. В., Чуріков Д. В. (2016)
Розуменко В. Д. - Майстер-клас із застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці та лікуванні дифузної гліоми головного мозку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В., Новікова Т. Г. (2016)
Boellis A. - Апоплексия гипофиза: новые данные о клинической картине и особенностях визуализации, di Napoli A., Romano A., Bozzao A., перевод: Духовская М. А. (2016)
До ювілею професора Коваль Г. Ю. (2016)
Михайлу Михайловичу Ленчуру – 95! (2016)
План рoботи кафедр радіології на 2016 рік (2016)
Freygant M. - Magnetic resonance imaging of rotator cuff tears in shoulder impingement syndrome, Dziurzyńska-Białek E., Guz W., Samojedny A., Gołofit A., Kostkiewicz A., Terpin K., Gorecki A. (2016)
Grudzińska-Raczek A. - Pulmonary arteriovenous malformation – does anyone remember it?, Guz W., Samojedny A., Solińska A., Dziurzyńska-Białek E., Gorecki A. (2016)
Jadczak P. - Solitary fibrous tumor of the pleura – cases analysis, Guz W., Kaznowska E., Ramotowski R., Szalacha-Tarała E., Gorecki A., Samojedny A. (2016)
Maksimović R. - MRI in knee trauma (2016)
Maksimović R. - MRI in diagnosis of myocarditis (2016)
Niemunis-Sawicka J. - Acquired deformity of foot. Are high heels a terrible evil? (2016)
Niemunis-Sawicka J. - Brachial plexus mr: basic anatomy and pathology (2016)
Rałowska M. - Synovial chondromatosis – diagnostic difficulties, Kosydar K., Guz W., Samojedny A., Drozd M., Belina-Tomkiewicz B., Gorecki A. (2016)
Solińska A. - Acute posttraumatic thoracic aortic changes in computed tomography imaging, Dziurzyńska-Białek E., Guz W., Samojedny A., Mierzwa-Ścisłowicz M., Gorecki A. (2016)
Solińska A. - Etiology, clinical manifestation and radiological findings in cerebral venous and sinus thrombosis, Dziurzyńska-Białek E., Guz W., Kurys-Denis E., Rupski W., Gorecki A. (2016)
Staryszak J. - Assesment of correspondence of ultrasonographic and endoscopic findings in selected pathologies of upper and lower gastrointestinal tract, Kucharska-Miąsik I., Stopa J., Guz W., Samojedny A., Gorecki A. (2016)
Staryszak J. - Usufulness of ultrasound examination in diagnosis of necrotizing enterocolitis, Stopa J., Kucharska-Miąsik I., Osuchowska M., Guz W., Błaż W., Gorecki A. (2016)
Wisz M. - Characteristics and distinctiveness of multiple sclerosis in children in magnetic resonance imaging, Łukaszewska-Stanik K., Guz W., Samojedny A., Wisz S., Stanik W., Gorecki A. (2016)
Stopa J. - Diagnostic imaging and problems of chizencephaly, Kucharska-Miąsik I., Dziurzyńska-Białek E., Kostkiewicz A., Solińska A., Zając-Mnich M., Guz W., Samojedny A.1, Gorecki A. (2016)
Szalacha-Tarała E. - Diagnostics of biliary dilatation by means of magnetic resonance cholangiopancreatography, Ramotowski R., Guz W., Samojedny A., Dziurzyńska-Białek E., Jadczak P., Gorecki A. (2016)
Zając-Mnich M. - Clinical and morphological aspects of gray matter heterotopia type developmental malformations, Kostkiewicz A., Guz W., Dziurzyńska-Białek E., Solińska A., Stopa J., Kucharska-Miąsik I., Gorecki A. (2016)
Zając-Mnich M. - Clear-cell kidney sarcoma and nephroblastomatosis as a relatively rare childhood kidney tumors — own xperience, Stopa J., Dziewic L., Samojedny A., Guz W., Gorecki A. (2016)
Zając-Mnich M. - Rathke’s cleft cyst in our own material – diagnostic difficulties in magnetic resonance imaging, Wiącek Z., Stopa J., Kostkiewicz A., Solińska A., Ramotowski R., Guz W., Gorecki A. (2016)
Zając-Mnich M. - The orthopedist comes to radiologist – scoliosis yesterday and nowadays, Bieniarz A., Gałuszka M., Dziewic L., Stopa J., Guz W., Samojedny A. (2016)
Абдуллаев Р .Я. - Ультразвуковая характеристика метастазов печени, Сысун Л. А., Крамаренко И. А. (2016)
Абдуллаев Р. Я. - Сравнительная оценка результатов рентгенографии и ультрасонографии в диагностике рака желудка, Крыжановская И. В., Винник Ю. А. (2016)
Арсенідзе Т. О. - Динаміка розвитку кульшового суглоба у дітей при консервативному лікуванні дисплазії за рентгенологічними даними, Волковська О. В., Оборіна Н. О. (2016)
Асламова Л. І. - Впровадження альтернативних медичних технологій в Україні, Куліч Є. В., Меленевська Н. В. (2016)
Асламова Л. І. - Програма підвищення кваліфікації "радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" (2016)
Бабий Я. С. - Ошибки лучевой диагностики воспалительных псевдоопухолей легких у взрослых, Сычева Т. В. (2016)
Бабкина Т. М. - Роль ПЭТ-КТ в стадировании злокачественных новообразований орофарингеальной локализации, Новиков Н. Е. (2016)
Бабкина Т. М. - Возможности эластографии в диагностике ангиомиолипомы почки, Федусенко А. А., Кориченский А. Н., Макарова Ж. Н., Федусенко А. А. (младший) (2016)
Бабкіна Т. М. - Сучасні можливості променевої діагностики вторинних пухлинних уражень печінки, Спіженко Н. Ю., Дзигар О.В. (2016)
Бабкина Т. М. - Контролируемая прекомпрессия в оценке жесткости фиброзно-железистой ткани молочных желез, Кориченский А. Н. (2016)
Бакай О. О. - Комплексне променеве дослідження із використанням еластографії для оцінки поширеності пухлинного процесу у хворих на рак шийки матки, Головко Т. С. (2016)
Балашов С. В. - Модернізація рентгенівського обладнання як приклад ефективного використання коштів на оновлення матеріально-технічної бази рентгенодіагностики, Коваленко Ю. М., Мірошниченко С. І. (2016)
Белоус І. В. - Застосування комп'ютерної томографії при деформаціях носової перегородки (2016)
Білоненко Г. А. - Комплексна променево-ендоскопічна діагностика внутрішньопротокових новоутворень грудної залози, Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г. (2016)
Бортний М. О. - Оцінка можливостей цифрової рентгенографії в алгоритмі променевої діагностики раку шлунка, Шармазанова О. П., Шаповалова В. В., Оборіна Н.О. (2016)
Бортний М. О. - Оцінка можливостей сучасних методів променевої діагностики та лікування при гострому інфаркті міокарда лівого та правого шлуночків, Сиротніков Є. Л., Романенко О. О., Кузнєцов І. В. (2016)
Вакарюк В. Є. - МРТ та МСКТ у діагностиці запальних уражень хребта, Гарматіна О. Ю., Робак О. П., Робак К. О., Маховський С. В., Сидорак І. В. (2016)
Вакарюк В. Є. - МР-патоморфологія периваскулярних просторів супратенторіальних відділів головного мозку, Гарматіна О. Ю., Робак О. П., Робак К. О., Маховський С. В. (2016)
Вершиніна Д. В. - Особливості МР-діагностики та клініко-серологічні паралелі при ранньому ревматоїдному артриті, Рижик В. М., Дудій П. Ф., Витвицький З. Я. (2016)
Вороньжев И. А. - Особенности лучевой диагностики кишечной непроходимости у детей с перинатальными поражениями ЦНС, Крамной И. Е., Мамиконова Н. А., Овчарова И. А., Лимарев С. В., Антипов А. Л. (2016)
Вороньжев И. А. - Особенности рентгенологической картины ателектазов легких у новорожденных с родовыми краниоспинальными травмами, Крамной И. Е., Сорочан А. П., Чурилин Р. Ю., Лысенко Н. С., Пальчик С. М. (2016)
Гарматіна О. Ю. - МСКТ та МСКТ-ангіографія у виявленні причин нетравматичного субарахноїдального крововиливу, Робак О. П. (2016)
Гетьман О. М. - МСКТ у виявленні ускладнень після хірургічного лікування гідроцефалії у дітей, Робак О. П., Робак К. О., Гарматіна О. Ю., Маховський С. В. (2016)
Гетьман О. М. - Результати МР-діагностики в оцінці ефективності лікування токсоплазмозу у хворих на СНІД, Робак К. О., Робак О. П., Гетьман Л. І., Гарматіна О. Ю. (2016)
Андрущенко И. В. - Состояние церебральной гемодинамики и рентгенологические особенности шейного отдела позвоночника у детей c пароксизмальной вегетативной недостаточностью, Глазовская И. И., Жолнерук О. Я., Мухина О. К., Швидкая Е. А. (2016)
Глазовська І. І. - Особливості змін міокарда, магістральних артерій голови, функціонального стану ендотелію у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Тарасюк Б. А., Кравчук Е. Ю., Корсак І. С., Москаленко Н. Ю. (2016)
Головко Т. С. - Можливості ультрасонографії при закритій травмі органів грудної клітки, Халатурник І. Б., Кучер А. Р. (2016)
Гончар Т. О. - Перинатальні мозково-судинні ураження та їх психоневрологічні наслідки, Гончар О. А., Уралова Л. Т. (2016)
Гороть І. В. - Роль HDR брахітерапії в лікуванні плоскоклітинного раку губи, Козак О. В., Ткаченко М. М., Ременник О. І. (2016)
Грабовецький С. А. - Ефективність використання різних МР-послідовностей i МР-спектроскопії в діагностиці патології головного мозку (2016)
Гураль О. А. - Дисеміновані процеси легень. Випадки з практики, Милян Ю. П. (2016)
Динник О. Б. - Сучасні можливості ультразвукової діагностики (2016)
Дубініна В. Г. - Можливості високопольного мрт у діагностиці та стадіюванні раку шийки матки, Лук'янчук О. В., Демидова О. О. (2016)
Дудник Т. А. - Возможности ультразвуковой диагностики ARS-синдрома у пациентов, профессионально занимающихся спортом, Абдуллаев Р. Я. (2016)
Дудник Т. А. - Роль ультрасонографии в диагностике повреждения BANKART как фактора нестабильности плечевого сустава, Абдуллаев Р. Я., Васько Л. Н. (2016)
Ибрагимова К. Н. - Особенности дегенеративных изменений межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника у детей, Абдуллаев Р. Я., Калашников В. И., Сысун Л. А., Абдуллаев Р. Р. (2016)
Іванкова О. М. - Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Смоланка І. І., Столярова О. Ю. (2016)
Іванкова В. С. - Bизначення агресивного потенціалу пухлини як чинника прогнозу при хіміопроменевій терапії раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Отрощенко І. П., Іванкова І. М. (2016)
Іванкова В. С. - Консервативне лікування раку шийки матки з використанням високотехнологічних методів променевої терапії, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Столярова О. Ю., Скоморохова Т. В., Галяс О. В., Приказюк Г. А. (2016)
Іванкова В. С. - Сучасна променева терапія хворих на місцевопоширені форми злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Доценко Н. П., Перепечкіна В. Т., Макаренко А. А., Галяс Г. В. (2016)
Калашніков В. Й. - Особливості церебральної ауторегуляції у пацієнтів із головним болем напруги, Абдуллаєв Р. Я., Сисун Л. А. (2016)
Калашников В. И. - Допплерографическое исследование цереброваскулярной реактивности у пациентов с пограничной артериальной гипертензией, Абдуллаев Р. Я., Сысун Л. А. (2016)
Коваленко Ю. М. - Використання віддалених серверів для зберігання діагностичної інформації та телерадіології, Балашов С. В., Кузнєцов О. В. (2016)
Коваленко Ю. М. - Реальний шлях підвищення радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці в умовах дефіциту коштів, Мірошниченко С. І. (2016)
Коваль С. С. - Інтеграція даних офект, МРТ та КТ-досліджень у діагностиці пухлин головного мозку, Макеєв С. С., Розуменко В. Д., Розуменко А. В., Новікова Т. Г. (2016)
Козаренко Т. М. - Стан ниркового кровотоку у пацієнтів середнього та літнього віку з порушеннями вуглеводного обміну за даними ультразвукового дуплексного сканування, Журавльова Ю. Б. (2016)
Козаренко Т. М. - Удосконалення ехографічних критеріїв міоми матки для визначення можливості проведення ультразвукової абляції, Карачарова І. Ю. (2016)
Коломійченко Ю. А. - МСКТ та МРТ середостіння при міастенії, Вороньжев І. О., Крамний О., Пальчик С. М. (2016)
Комаревич Н. А. - Особенности гемодинамики правого желудочка в зависимости от локализации инфаркта левого желудочка, Абдулаев Р. Я., Батушкин В. В., Абдуллаев Р. Р. (2016)
Коробко В. Ф. - Возможности метода цветной соноэластографии в диагностике рака предстательной железы, Глобенко Т. А., Коваленко А. В. (2016)
Коробко В. Ф. - Место эластографии в ультразвуковой диагностике хронических заболеваний печени у детей, Никулина А. А., Дыба М. Б. (2016)
Крамной И. Е. - Использование рентгенологических методов исследования в диагностике злокачественныхОпухолей почек у детей, Вороньжев И. А., Коломийченко Ю. А., Стегний В. А., Сергеев Д. В. (2016)
Крахмальова А. С. - Сучасна променева діагностика вузлових мастопатій, Головко Т. С., Крахмальова Л. П. (2016)
Куликова Ф. И. - Рентгенорадиологические отделения в условиях реформирования медицины украины, Уманов В. И. (2016)
Кундин В. Ю. - Показания к применению офэкт/кт технологии в кардиологической практике, Новерко И. В., Мазур А. Г., Андриенко М. И. (2016)
Лаврик Г. В. - Критерії RECIST в оцінці ефективності протипухлинного лікування (2016)
Лаврик Г. В. - Що нового в променевій діагностиці злоякісних пухлин печінки (2016)
Лимарев С. В. - Клинико-рентгенологические проявления вариантов течения пневмоцистоза легких у ВИЧ-инфицированных и больных спидом (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Особливості регіонарного метастазування раку глотки та гортані за даними комплексної МДКТ (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Роль МДКТ у діагностиці сіалоаденітів у дорослих, Козаренко Т. М. (2016)
Луговський Ю. А. - Лікування стенотичних уражень інтракраніальних сегментів церебральних артерій методами ендоваскулярної реваскуляризації, Орлов М. Ю., Луговський А. Г., Мороз В. В., Скорохода І. І., Яроцький Ю. Р. (2016)
Лукьянова И. С. - Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в раннем неонатальном периоде, Медведенко Г. Ф., Жадан Е. Д., Журавель И. А. (2016)
Лысенко Н. С. - Возрастные особенности рака грудной железы по данным цифровой маммографии, Вороньжев И. А., Крамной И. Е., Гурьева Т. А., Пальчик С. М. (2016)
Мазур А. Г. - Прогностична значущість тимідинкінази і β2 мікроглобуліну при хронічному лімфолейкозі, Ткаченко М. М., Миронова О. В., Горяінова Н. В. (2016)
Мелех Б. Я. - Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці холестеатом, Комнацька І. М., Дутка І. Ю., Лозинський Р. М., Попчук Н. М., Бігун М. В. (2016)
Мечев Д. С. - Шлях української радіології до інтеграції в єдиний європейський простір, Щербіна О. В. (2016)
Морковкина А. Е. - Лучевая диагностика сосудистых аномалий у детей, Ялынская Т. А., Таммо Раад, Рокицкая Н. В., Гальченко А. Г., Семенюк В. П., Бензар И. Н. (2016)
Недзвецкая О. В. - Офтальмологические проявления синдрома "пустого" турецкого седла, Кузьмина-де-Гутарра О. В., Шармазанова Е. П., Костюковская А. Е. (2016)
Нестуля К. І. - Частота переломів нижньої щелепи, Васько М. Ю. (2016)
Новерко І. В. - Особливості оцінки функціонального стану нирок залежно від локалізації пухлин, Кундіна В. В. (2016)
Носов А. А. - Опыт снижения лучевой нагрузки при КТ легких в педиатрической практике (2016)
Одарченко С. П. - Томотерапия как передовая технология дистанционной лучевой терапии в Украине, Серегина Н. М., Зинвалюк А. В. (2016)
Пальчик С. М. - Возможности рентгеновского метода в диагностике патологических изменений в легких у детей с дисплазией соединительной ткани, Крамной И. Е., Вороньжев И. А. (2016)
Почерняєва В. Ф. - Можливості комплексної променевої діагностики місцевопоширеного раку прямої кишки, Васько Л. М., Жукова Т. О., Нестуля К. І., Дуднік Т. О. (2016)
Рабій С. А. - МДКТ-перфузія підшлункової залози у диференціальній діагностиці гострого набрякового та некротичного панкреатиту, Соколовський І. М., Рижик В. М., Дудій П. Ф. (2016)
Ребенков С. О. - Индуцированные травмой ишемические изменения зоны базальных ядер у детей (2016)
Робак К. О. - Візуалізація нормальної МР-анатомії кортико-спинального тракту за допомогою МР-трактографії, Чувашова О. Ю. (2016)
Робак О. П. - МСКТ в алгоритмі обстеження при тяжкій формі черепно-мозкової травми, Гарматіна О. Ю., Цвігун Г. В., Красильніков Р. Г., Алексеєва Н. Б. (2016)
Робак К. О. - Порівняльна оцінка методів нейровізуалізації у визначенні особливостей набряку головного мозку при нтракраніальних менінгеомах, Робак О. П., Гарматіна О. Ю., Яковенко І. Л., Вакарюк В. Є., Маховський С. В. (2016)
Робак О. П. - МСКТ-ангіографія в діагностиці травматичних каротидно-кавернозних співусть, Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Вакарюк В. Є., Яковенко І. Л., Сидорак І. В. (2016)
Сафонова І. М. - Значення ехографічних досліджень після 22 тижнів гестації для діагностики фетальної патології та прогнозування перинатального результату при вагітності низького ризику (2016)
Сафонова І. М. - Значення ехографії та доплерографії після 22 тижнів гестації для діагностики акушерської та перинатальної патології при вагітності низького ризику (2016)
Семенюк В. П. - Судинні кільця, Морковкіна А. Є., Рокицька Н. В., Таммо Раад, Ялинська Т. А. (2016)
Сергеев Д. В. - Лучевые методы диагностики в определении степени сужения левой половины толстой кишки при инфильтративной форме рака, Вороньжев И. А., Крамной И. Е., Коломийченко Ю. А., Бобкова И. Л. (2016)
Синенькая Е. А. - Возможности ультразвукового метода диагностики при исследовании тазобедренных суставов у детей до 1 года, Грабовский Ю. В. (2016)
Солодянникова О. І. - Порівняльний аналіз безпосередніх результатів лікування кісткових метастазів за допомогою 153Sm, 89Sr, 32P, Даниленко В. В., Сукач Г. Г., Саган Д. Л. (2016)
Солодянникова О. І. - Особливості застосування 18-ФДГ ПЕТ/КТ для пошуку рецидиву, стадіювання на етапах планування променевої терапії та контролю її ефективності у хворих із пухлинами аноректальної локалізації, Ашихмін А. В., Кметюк Я. В. (2016)
Солодянникова О. І. - Визначення макроскопічного об’єму пухлини при плануванні радіотерапії пухлин голови та шиї, Мусаєва К. О., Кметюк Я. В., Сілаєва О. С. (2016)
Сорочан О. П. - Особливості рентгенологічної картини респіраторного дистрес-синдрому у новонароджених дітей із низькою та екстремально низькою масою тіла, Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2016)
Стадник Л. Л. - Система контролю якості в проекційній рентгенодіагностиці та можливість її впровадження в клінічну практику в Україні, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2016)
Стадник Л. Л. - Методичні підходи до оцінки доз та встановлення діагностичних рекомендованих рівнів при мамографічних дослідженнях, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2016)
Стадник Л. Л. - Оцінка доз пацієнтів при флюороскопічних дослідженнях та шляхи їх зниження, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2016)
Сукач Г. Г. - Радионуклидная детекция сторожевых лимфатических узлов при меланоме кожи, Солодянникова О. И., Трацевский В. В. (2016)
Супруненко А. А. - Рентгеноэндоваскулярная технология в лечении местнораспространенного рака грудной железы, Солодянникова О. И., Смоланка И. И., Досенко И. В., Ляшенко А. А. (2016)
Танасічук В. С. - МДКТ: прогностичні чинники ремоделювання лівого шлуночка серця при хронічних формах ІХС, Бабкіна Т. М. (2016)
Танасічук В. С. - Роль сучасних методів кардіоваскулярної візуалізації в оцінці ремоделювання лівого шлуночка при хронічних формах ішемічної хвороби серця, Федьків С. В., Танасічук-Гажиєва Н. В. (2016)
Тарасюк Б. А. - Ультразвукова діагностика малопоширених захворювань печінки у дітей, Березенко В. С. (2016)
Ткаченко М. М. - Додипломне викладання променевої діагностики та променевої терапії: застосування новітніх інформаційних технологій, Романенко Г. О., Морозова Н. Л., Миронова О. В., Кондрацький М. М. (2016)
Терницкая Ю. П. - Варианты анатомического строения синусоназальной области и их патогенетическая роль в возникновении воспалительных процессов (2016)
Ткаченко М. М. - Діагностичне значення остеосцинтиграфії та рентгенографії у хворих на асептичний некроз голівки cтегнової кістки при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2016)
Ткаченко М. М. - Подальші шляхи модернізації практичної підготовки з радіології, Морозова Н. Л. (2016)
Урина Л. К. - Ошибки ультразвуковой диагностики дисплазии тазобедренных суставов, Урина М. А. (2016)
Урина Л. К. - Первичная диагностика лигаментозной нестабильности шейного отдела позвоночника у детей, Урина М. А. (2016)
Федьків В. А. - Променеві методи візуалізації в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (2016)
Федьків С. В. - Перший досвід застосування кардіо-МРТ у виявленні ранніх ускладнень гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Шаповалов Т. М., Федьків В. А., Бачинський О. В. (2016)
Федусенко А. А. - Радиологическая стеатометрия при диффузных поражениях печени, Дынник О. Б., Кобыляк Н. Н., Жайворонок М. Н. (2016)
Хмизов С. О. - Рентгенологічна діагностика рідкісних дисплазій скелета, Шармазанова О. П., Лисенко Н. С., Пашенко А. В. (2016)
Чередниченко Н. А. - Діагностична програма при плануванні реконструктивних операцій у пацієнтів із бойовою травмою: роль і значущість (2016)
Чурилін Р. Ю. - Спосіб діагностики ступеня тяжкості перебігу хронічного абсцесу легень за рентгенологічними даними, Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2016)
Шармазанова О. П. - Статистичні відомості про травми надп’ятково-гомілкового суглоба у дітей, Агій В. І., Шимон В. М. (2016)
Шармазанова О. П. - Травматическая нестабильность лучезапястного сустава (2016)
Шевчук Л. А. - Можливості ехокардіографії в онкології, Солодянникова О. І., Головко Т. С. (2016)
Шевчук Л. А. - Особливості систолічної, діастолічної функцій лівого шлуночка серця у хворих із злоякісними лімфомами, Солодянникова О. І., Головко Т. С. (2016)
Щербіна О. В. - Нові технології в ядерній медицині: організаційні та клінічні аспекти, Кметюк Я. В. (2016)
Яковенко І. Л. - Нейровізуалізуючі методики в діагностиці геморагічних порушень мозкового кровообігу, Робак О. П., Робак К. О., Гарматіна О. Ю., Маховський С. В., Євреєнко І. В. (2016)
Яковенко І. Л. - Нейровізуалізація в діагностиці новоутворень ділянки ііі шлуночка головного мозку, Робак О. П., Робак К. О., Гетьман О. М., Гарматіна О. Ю., Вакарюк В. Є. (2016)
Шевченко Л. І. - Стилістична перспектива як вимір інтелектуальної потужності наукової особистості: В.М. Русанівський (2016)
Росовецький С. К. - До лінгвостилістичної інтерпретації однієї з думових формул. Стаття перша (2016)
Копаниця Л. М. - Лірична сюжетика як продукт поетичної мови (2016)
Шулінова Л. В. - Світоглядні штампи в сучасному політичному тексті (2016)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - В. М. Русанівський про роль старослов'янізмів у формуванні художнього стилю нової української літературної мови (2016)
Дергач Д. В. - Жанрово-стильові домінанти аналітичних текстів сучасних українських мас-медіа (2016)
Сизонов Д. Ю. - Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу (2016)
Булах М. Б. - Евфемізми в медіатексті: функціональний аспект (2016)
Дорофєєва М. С. - Універсалії перекладу в контексті синергетики (2016)
Шевченко Л. І. - Синкретизм стоматологічної термінології в науковій репрезентації медичного знання, Шматко В. І. (2016)
Дель Ґаудіо С. - Іспанізми в українській мові з урахуванням східнослов'янського контексту (2016)
Павліченко Л. В. - Комунікативно-рольова диференціація учасників дискурсу допиту (2016)
Шевченко Л. І. - Прецедентні номени культури в українських медіа (2017)
Левко О. В. - Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі (2017)
Сизонов Д. Ю. - Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови (2017)
Булах М. Б. - Перифрази в архітектоніці медійного тексту (2017)
Плясун О. М. - Екстралінгвістична мотивація творення іміджу України в сучасних мас-медіа (2017)
Шевченко Л. І. - Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа, Сизонов Д. Ю. (2017)
П'ятецька О. В. - Структурно-семантичний аналіз фразеологічних терміносполук у науковій мові сучасної економіки (2017)
Ярмолінська М. В. - Проблема визначення й історія вивчення української евфонії (2017)
Шевченко Л. І. - Модерні напрямки сучасної лінгвістики: функціональний контекст (2017)
Шулінова Л. В. - Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтерв’ю з політиками. Стаття 1 (2017)
Dergach D. V. - Stylistic resource of creolization in modern mass-media (2017)
Левко О. В. - Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі (2017)
Сизонов Д. Ю. - Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології (2017)
Плясун О. М. - Категорія "імідж" у сучасній гуманітаристиці: проблема та її наукові дискурси (2017)
Злотник-Шагіна О. О. - Лінгвостилістичні особливості полемічних текстів Іпатія Потія та Івана Вишенського в науковій інтерпретації І. Франка (2017)
Свищ Н. М. - Фольклорні формули українських весільних пісенних текстів (2017)
Колтунович О. - Доктринальні засади інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів національної економіки (2017)
Пілевич Д. - Теоретичне обґрунтування сутності інформаційної інфраструктури та її роль у розвитку економічних систем (2017)
Холявко Н. - Напрями трансформації співробітництва секторів підприємництва та вищої освіти в умовах інформаційної економіки (2017)
Шпак Н. - Особливості формування людського капіталу в аграрному секторі інформаційної економіки (2017)
Derii Zh. - Households role in the circular economy (2017)
Melnikov A. - Theoretical and methodological foundations for providing sustainable development of the information sphere, Kotliarevskyy Ya., Shtangret A. (2017)
Yushchenko N. - Choosing the type of growth curve in forecasting economic dynamics (2017)
Ковшун Н. - Система сталого водокористування як складова національної економіки (2017)
Романова А. - Особливості вітчизняної туристичної інфраструктури як важливий чинник розвитку індустрії гостинності України (2017)
Нижник О. - Формування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: чинники та основні проблеми забезпечення (2017)
Никифорович О. - Оцінка інвестиційних проектів у сфері теплозабезпечення населених пунктів України на основі методології багаторівневого підходу (2017)
Повержук У.-Ю. - Управління підприємствами хлібопекарської галузі в умовах невизначеності ринку (2017)
Savchenko V. - Stimulation of small business and ways to strengthening, Dolhopolov M. (2017)
Абрамова А. - Методичні підходи до розробки моделі фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу (2017)
Дубина М. - Формування системи основних типів фінансової довіри у межах ринку фінансових послуг (2017)
Жарій Я. - Трансформування інвестиційної діяльності банківської системи України для реалізації стратегічних проектів, Краснянська Ю. (2017)
Тарасенко А. - Теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу, Литвин С., Дубина П. (2017)
Ополінська В. - Роль проблем оподаткування у розвитку електронної торгівлі в Україні (2017)
Тарасенко О. - Ідентифікація сутності депозитної поведінки домогосподарств (2017)
Жаворонок А. - Обґрунтування сутності нетрадиційних банківських послуг (2017)
Rohova O. - The specifics of implementation of fiscal decentralization in the context of providing the local budgets’ independence (2017)
Sadchykova I. - Conceptual framework the financial support of the subjects of entrepreneurship of the real sector of economics, Shyshkina O. (2017)
Konovalenko D. - Fiscal consolidation and its impact on the Ukraine’s economy (2017)
Сарапіна О. - Вдосконалення обліку в бюджетних установах в умовах використання сучасних інформаційних технологій (на прикладі системи "ДЕБЕТ плюс"), Пінчук Т., Петриченко А. (2017)
Іванова Л. - Критерії припинення визнання дебіторської заборгованості боржника (2017)
Onyshchenko V. - The features of joint venture participants’ balance sheet preparation (2017)
Титул, зміст (2018)
Смєсова В. Л. - Теоретичні аспекти функціонування системи відтворення економічних інтересів (2018)
Єфремова Н. Ф. - Економічне зростання, економічний розвиток: можливості економіки інноваційного типу, Коваленко О. В. (2018)
Шевченко І. Ю. - Історична еволюція та сучасна інтерпретація дефініції сутності категорії "конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування" (2018)
Пелех О. Б. - Чинники зміни структури сучасної економіки (2018)
Вдовиченко Л. Ю. - Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності: релевантний для України міжнародний досвід (2018)
Лі І. - Активізація та підвищення ефективності китайсько-українського інвестиційного співробітництва в контексті реалізації ініціативи "Один пояс – Один шлях", Захарін С. В., Волосюк М. В. (2018)
Бережнюк І. І. - Реформування системи надання спрощень суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Коляда С. П. (2018)
Юденко А. В. - LPI як показник конкурентоспроможності та потенціалу логістичного забезпечення України стосовно країн Європейського Союзу (2018)
Федосєєва Г. С. - Особливості реалізації зовнішньоекономічної політики на сільськогосподарському ринку: проблемні аспекти та перспективи (2018)
Сторожчук В. М. - Правила походження товарів як інструмент зовнішньоторговельної політики держави (2018)
Кузьмін О. Є. - Проблеми кластеризації національної економіки та шляхи їх вирішення, Маслак О. О., Удовиченко Т. Є. (2018)
Кухарська Н. О. - Нормативно-правовий механізм забезпечення стратегічного планування регіонального розвитку, Клєвцєвич Н. А. (2018)
Мясников В. О. - Інтегральна оцінка стану та рівня інноваційного потенціалу як основа адаптивного управління машинобудівними підприємствами (2018)
Бунтов І. Ю. - Теоретичне забезпечення формування складових механізму державної підтримки розвитку біотехнологій в Україні, Бєлікова Н. В. (2018)
Томах В. В. - Управління інтелектуальною власністю через оцінювання інтелектуального потенціалу наукової організації в умовах економіки знань (2018)
Amalian A. W. - Start-up First Term Sheet: Stumbling Blocks to Avoid, Amalyan N. D. (2018)
Дергачова В. В. - Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни, Кузнєцова К. О. (2018)
Сербін О. О. - Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив, Ситницький М. В. (2018)
Мрихіна О. Б. - Сутність та значення трансферу технологій в умовах стратегічного розвитку університетів (2018)
Мельник О. Г. - Теоретичні та прикладні засади управління толінговими операціями, Адамів М. Є., Коць І. І. (2018)
Марков М. Є. - Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування ризику банкрутства банків (2018)
Глотов Є. О. - Динаміка виробництва електроенергії в Україні та її прогнозування, Попова О. М. (2018)
Меліхова Т. О. - Обґрунтування доцільності витрат на впровадження системи економічної безпеки підприємства (2018)
Бень В. П. - Формування ансамблю моделей на основі спеціалізації експертів для класифікації позичальників – фізичних осіб (2018)
Білик М. В. - Фактори плинності кадрів на підприємствах в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків, Бала Р. Д., Тарнавський М. І., Бала О. І. (2018)
Литовченко І. В. - Організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти (2018)
Грицаєнко Г. І. - Соціальні інвестиції в соціальний капітал, Грицаєнко М. І. (2018)
Смутчак З. В. - Проблеми облаштування та зайнятості вимушено переміщених осіб (2018)
Яхно Т. П. - Соціальний розвиток України у відображенні сучасного стану споживчого ринку, Гусаковська Т. О. (2018)
Денисов О. Є. - Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації (2018)
Мельник Т. М. - Розвиток сфери послуг в економіці України, Пугачевська К. С. (2018)
Дехтяр Н. А. - Перспективи співробітництва між Україною та Францією в галузі ностальгічного туризму, Пудровська М. М. (2018)
Бутрим О. В. - Формування інституціонального забезпечення впровадження внутрішнього вуглецевого ринку сектора сільськогосподарського землекористування, Дребот О. І., Шершун М. Х. (2018)
Лисичко А. М. - Лісова рента як об’єкт економічного аналізу (2018)
Чумак Л. Ф. - Актуальні проблеми реінжинірингу виробничих підприємств (2018)
Ковальчук Н. О. - Аналіз методик прогнозування банкрутства та оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств (на прикладі ПАТ "Чернівецький олійножировий комбінат"), Слусаряк М. М., Пуша А. В. (2018)
Воскресенська Т. І. - Аутсорсинг бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні (2018)
Лукін В. О. - Облікова політика: парадокси впровадження в Україні, Маляревський Ю. Д. (2018)
Лук’яшко П. О. - Аналіз планів оновлення електроенергетики України в рамках проектів міжнародної технічної допомоги (2018)
Ярошевська О. В. - Технічний аналіз впливу кругообігу фінансового капіталу на валютну стабільність в Україні (2018)
Зайцева Л. О. - Банківська система України: стан, проблеми розвитку (2018)
Домінова І. В. - Оцінка ризику репутації в умовах функціонування електронного банкінгу (2018)
Павликівська О. І. - Особливості нормативно-правового забезпечення соціально відповідальної діяльності (2018)
Коюда В. О. - Бізнес-процеси сучасного промислового підприємства, Пасько М. І. (2018)
Doronin A. V. - The Model of Manager in the New Economy, Doronin S. A. (2018)
Шталь Т. В. - Стратегічний аналіз як інструмент управління для підвищення ефективності діяльності національних підприємств, Бондаренко Л. М., Кучава К. О. (2018)
Боняр С. М. - Знаннєвий потенціал як чинник формування конкурентоздатності транспортного підприємства, Бабина О. Є., Карпенко О. О. (2018)
Мастюк Д. О. - Науково-методичний підхід до вибору стратегій управління структурою капіталу енергогенеруючих акціонерних товариств (2018)
Кійко С. М. - Особливості та технології маркетингового забезпечення експортної діяльності підприємства, Козуб В. О. (2018)
Шталь Т. В. - Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок, Козуб В. О., Нахметов А. Н. (2018)
Титул, зміст (2018)
Кравчук Н. І. - Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи, Кільніцька О. С., Тарасович Л. В. (2018)
Сілантьєв О. І. - Соціальна форма багатства як домінанта в потенціалі розвитку сучасних макроекономічних систем (2018)
Черепанова В. О. - Удосконалення теоретичних основ застосування ділового консультування в Україні (2018)
Іванов Р. В. - Сутність, функції та економічна поведінка домогосподарств (2018)
Островська О. А. - Новації чеського законодавства про банкрутство та доцільність їх імплементації в Україні, Ушеренко С. В., Харченко Є. Ю. (2018)
Лимар В. В. - Інституціональна підтримка розвитку біоекономіки, заснованої на знаннях: європейський досвід (2018)
Яковченко В. С. - Вплив транспарентності зовнішньоторговельної політики на інтеграцію України у світове господарство (2018)
Семенюк І. Ю. - Визначення ефективності адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств до умов поглиблення євроінтеграційного процесу України (2018)
Переверзєва А. В. - Методичні підходи до класифікації об’єднаних територіальних громад на основі аналізу фінансових і людських ресурсів (2018)
Василик А. В. - Управління людським капіталом інноваційного типу з урахуванням теорії поколінь, Шкарбан Ю. П. (2018)
Горбаль Н. І. - Європейські орієнтири української освіти, Наумчук С. І., Романишин С. Б., Сікорська К. О. (2018)
Бріль М. С. - Побудова системи порівняльно-просторового оцінювання рівня розвитку України та країн ЄС (2018)
Коцюба О. С. - Оцінка економічної привабливості інвестиційних проектів в умовах невизначеності та ризику з використанням аналізу чутливості (2018)
Кузьмін О. Є. - Економічне оцінювання результатів регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства, Лакіза В. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Концептуальна модель розрахунку повернення витрат, інвестованих на створення служби економічної безпеки, протягом короткострокового періоду (2018)
Ніфатова О. М. - Забезпечення регулятивного управління брендами інтегрованих структур бізнесу, Дудко П. М. (2018)
Кузьменко О. В. - Оцінювання впливу інноваційних технологій на ринок банківських послуг України, Овчаренко В. О. (2018)
Брутман А. Б. - Категория конкурентоспособности как обобщение понятия экономического потенциала предприятия (2018)
Бурєннікова Н. В. - Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності, Ярмоленко В. О., Марчук Л. М. (2018)
Зелінська О. В. - Моделювання складних систем управління з керованою структурою (2018)
Кизим М. О. - Оцінка впливу вимог міжнародних зобов’язань на тарифну політику в енергетичній сфері України, Салашенко Т. І., Кизим Г. М. (2018)
Шимко О. В. - Диверсифікація як стратегічний напрям розвитку торговельних підприємств (2018)
Максимюк С. О. - Обґрунтування теоретико-методичних особливостей функціонування та забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу (2018)
Демочані О. Е. - Створення та стратегія використання фінансово-кредитного механізму в будівельній галузі (2018)
Костюченко Д. Л. - Децентралізація як фактор розвитку сільських територій (2018)
Соловей І. С. - Вплив урожайності та спеціалізації на економічну ефективність зерновиробництва, Соловей І. М. (2018)
Шкромида В. В. - Використання багатофакторного мультиплікатора оборотності оборотних активів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства, Гнатюк Т. М. (2018)
Рудик Н. В. - Кодекс етики ведення малого та середнього бізнесу на засадах соціальної та екологічної відповідальності, Поліщук Є. А., Сибірянська Ю. В. (2018)
Мулінська Г. В. - Облік та порядок включення вартості транспортних послуг до витрат операційної діяльності торговельних підприємств роздрібного ринку нафтопродуктів (2018)
Лайчук С. М. - Ціноутворення вартості послуг бухгалтерського аутсорсингу (2018)
Гордополов В. Ю. - Оцінка стану організації та методики бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2018)
Портна О. В. - Вплив інституційних чинників на кількісні зміни сукупного фінансового потенціалу України (2018)
Хуторна М. Е. - Методологічні особливості оцінки ефективності функціонування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ (2018)
Кравчук І. С. - Напрями розвитку первинного публічного розміщення акцій в Україні (2018)
Федоренко І. А. - Бюджетування як інструмент системи фінансового планування промислових підприємств, Зась Д. С. (2018)
Абрамова І. В. - Аграрні розписки як інструмент фінансово-кредитного забезпечення дрібних та середніх сільгоспвиробників (2018)
Нікітішин А. О. - Формування та розвиток інституційної архітектоніки податкового регулювання (2018)
Корепанов О. С. - Інформаційне забезпечення розвитку концепції "розумного" здоров’я (Smart Health), Лазебник Ю. О., Черненко Д. І., Чала Т. Г., Корепанов Г. С. (2018)
Вільхівська О. В. - Удосконалення положень інноваційного розвитку підприємств на основі технологій електронного бізнесу (2018)
Давидова О. Ю. - Технологія впровадження інноваційних методів управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства на основі синергетичного підходу (2018)
Фещур Р. В. - Інструменти управління проактивним розвитком підприємств, Шишковський С. В., Якимів А. І. (2018)
Михайлюк М. О. - Прикладні аспекти транспозиції та інтегрування ресурсів розвитку в системі стратегічного управління підприємств фармацевтичної промисловості (2018)
Ситницький М. В. - Університетські рейтинги як інструменти розвитку: досвід функціонування рейтингових систем Польщі (2018)
Скіцько В. І. - Управління ризиками в ланцюгу поставок, Войніков М. Ю. (2018)
Руденко М. В. - Управління ризиками підприємств аграрного сектора (2018)
Кобизський Д. С. - Організаційно-економічне забезпечення реінжинірингу маркетингової діяльності українських машинобудівних підприємств (2018)
Верховська М. В. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності (2016)
Іванська О. В. - Покращення фізичного стану студентів 18 - 19 років засобами аквааеробіки, Маліков М. В. (2016)
Кашуба В. О. - Організаційно-методичні умови здійснення рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів у процесі фізичного виховання, Гончарова Н. М., Бутенко Г. О. (2016)
Кузьмина Л. И. - Изучение педагогических основ cовременного урока физической культуры, Чиженок Т. М. (2016)
Куценко О. В. - Єдність навчання руховим діям та розвиток фізичних здібностей дітей 6 - 9 років під час занять футболом (2016)
Нестеров А. В. - Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності, Артеменко В. В., Мілаєв О. І. (2016)
Потапова О. В - Сучасний стан здоров’я молодших школярів загальноосвітніх закладів (2016)
Сінюгіна М. Б. - Рівень практичних вмінь з плавання студентів Запорізького національного університету, Чипко О. О. (2016)
Соколова О. В. - Дослідження рівнів фізичної підготовленості і фізичного здоров’я студентів Запорізького педагогічного коледжу, Семикін Д. М. (2016)
Тищенко В. О. - Зміни показників вегетативного статусу студентів у період екзаменаційної сесії, Страколист Г. М., Ромалійська О. В., Гапон К. В., Салівон-Гончаренко А. А. (2016)
Чиженок Т. М. - Вивчення стану роботи з туризму в загальноосвітніх навчальних закладах м. Запоріжжя, Коваленко Ю. О. (2016)
Бессарабова О. В. - Використання дидактичних ігор для покращення зорово-просторового орієнтування в слабозорих дітей дошкільного віку (2016)
Гречко К. М. - Використання засобів фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії за гіпертонічним типом, Шкопинський Є. О. (2016)
Дорошенко В. В. - Використання аромаолій та вправ дихальної гімнастики в комплексній програмі оптимізації функціонального стану дихальної системи дітей 8 - 9 років в умовах навчального закладу (2016)
Malikova A. - Adaptive abilities of organism: general theoretic and applied aspects, Malikov N. (2016)
Савлюк С. П. - До питання фізичної підготовленості молодших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання (2016)
Страколист Г. М. - Особливості фізичної реабілітації осіб, хворих на цукровий діабет, Салівон-Гончаренко А. А., Сидак Г. О. (2016)
Димова А. М. - Методичні особливості відбору підлітків для занять з академічного веслування, Скрипова О. О., Димов К. В., Димов А. В. (2016)
Івченко О. М. - Сучасний стан контролю технічної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Малікова А. М. - Шляхи вдосконалення функціональної підготовленості висококваліфікованих спортсменок у волейболі в рамках підготовчого періоду річного макроциклу (2016)
Malikova A. - Comparison analysis of different training programs for women-athletes of high performance specialized in rowing during the preparatory process to the competition season (2016)
Мітова О. О. - Проблеми контролю в баскетболі на етапі початкової підготовки у зв’язку з тенденцією до ранньої спеціалізації, Онищенко В. М. (2016)
Тищенко В. О. - Інноваційні технології тестування тактичного мислення гандболістів високої кваліфікації, Соколова О. В. (2016)
Тищенко В. О - Концепція системи контролю команд високої кваліфікації в гандболі (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2016)
Вихідні дані (2016)
Гнатенко Х. П. - Мінімальна довжина, площа та об'єм у просторі з некомутативністю координат, Ткачук В. М. (2016)
Grigoryev S. B. - On the qualitative analysis of some static cylindrically symmetric solutions of the Einstein equations, Leonov A. B. (2016)
Кушнір О. П. - Дво- і трисмугові оптичні фільтри на основі симетричних структур (2016)
Бученко В. В. - Оптичнi властивостi iнтерфейсiв Cr/Si(001), Голобородько А. О. (2016)
Ступка А. А. - Дисперсійне рівняння для електромагнітного поля в середовищі (2016)
Григорчук М. І. - Розширення лінії поверхневого плазмонного резонансу в сфероїдних металевих наночастинках (2016)
Бушкова В. С. - X-променевий аналіз наночастинок нікель-кобальтових феритів з використанням Дебая-Шеррера, Вільямсона-Холла та SSP-методів, Мудрий С. І., Яремій І. П., Кравець В. І. (2016)
Сеті Ю. О. - Дві моделі каскаду квантового каскадного детектора ближнього інфрачервоного діапазону, Ткач М. В., Паньків М. В. (2016)
Netreba A. V. - MRI for determining relations between the spin density and relaxation times for stability of free induction decay signal, Gavrilyuk V. S. (2016)
"Різдвяні дискусії 2016" (Львів, 11 - 12 січня 2016 року) (2016)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції в координатному представленні і тензорна поляризація дейтрона для потенціалів Неймеґенської групи (2016)
Галян В. В. - Вплив температури на оптичні властивості стекол Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2, леґованих ербієм, Кевшин А. Г., Шевчук М. В., Федосов С. А., Шигорін П. П. (2016)
Данілевська Н. Б. - Вплив технологічних режимів на фізичні властивості нанокристалів оксиду цинку, отриманих електролітичним методом, Мороз М. В., Нечипорук Б. Д., Новоселецький М. Ю., Рудик Б. П. (2016)
Бойчук В. I. - Вплив сусіднього домішкового йона на міжрівневе акцепторне поглинання світла нанокристалами CdSe, Лешко Р. Я., Гольський В. Б., Карпин Д. С. (2016)
Лисенков Е. А. - Особливості перколяційного переходу в нанокомпозитах на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Мальков Ю. Ф. - Фізичні характеристики й еволюційні особливості планетарних туманностей, Демчина А. В., Головатий В. В. (2016)
Василенко А. А. - Активні ядра галактик та рентґенівські спостереження, Жданов В. І., Федорова О. В. (2016)
Семiнар iз сучасних проблем фiзики (Львів, 05 - 07 липня 2016 року) (2016)
Mortadi A. - Studies of the Clausius-Mossotti factor, El Melouky A., Chahid E. G., El Moznine R., Cherkaoui O. (2016)
Сарканич П. - Універсальність і мережевий аналіз билин, Головач Ю., Кенна Р., Мак Керрон П. (2016)
Бугаєнко О. С. - Метод детального розрахунку дифузного йонізуючого випромінювання у небулярних середовищах, Мелех Б. Я. (2016)
Tkachenko M. G. - Phenomenological parameters of the prototype eclipsing binaries Algol, β Lyrae and W UMa, Andronov I. L., Chinarova L. L. (2016)
Авторський покажчик тому 20 (2016)
Зведений авторський покажчик томів 1-20 (2016)
Філіпова Т. О. - Визначення мутагенних властивостей тилорону – активного фармацевтичного інгредієнту аміксину, в мікропланшетному варіанті тесту Еймса, Галкін М. Б., Головенко М. Я. (2018)
Настенко В. Б. - Вивчення протимікробної активності солей алкіл (R-арил) оксидиалкіл амонію щодо референтних штамів мікроорганізмів, Короткий Ю. В., Смертенко О. А., Осипчук Н. О., Широбоков В. П., Чоботар А. П. (2018)
Васильєва Н. Ю. - Бактеріальне вилуговування металів з відпрацьованої маси паливних елементів, Слюсаренко Л. І., Нещерет Л. С., Семенов К. І., Васильєва Т. В., Блайда І. А. (2018)
Сегін Т. - Активність ензимів глутатіонової антиоксидантної cистеми бактерій Chlorobium limicola imb k-8 за впливу купрум (II) сульфату, Гнатуш С., Масловська О., Василів О. (2018)
Ліманська Н. В. - Вплив Lactobacillus plantarum на Fusarium sp. збудника фузаріозу сіянців сосни, Адарма Н. Ю. (2018)
Тарабас О. В. - Пігменти Rhodopseudomonas ІМВ В-7620, Гнатуш С. O., Галушка A. A., Mороз О. M. (2018)
Теслюк Н. І. - Утворення множинних пагонів винограду в культурі in vitro на різних живильних середовищах (2018)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у журналі "Мікробіологія і біотехнологія" у 2017 році (2018)
Інформаційне повідомлення для авторів (2018)
Паньків В. І. - Сторінка редактора (2018)
Воскобойник Л. Г. - Интраоперационная цитология как дополнительный метод выявления папиллярной карциномы щитовидной железы (2018)
Архипкіна Т. Л. - Значення латентної внутрішньоклітинної інфекції у формуванні автоімунного тиреоїдиту в жінок із синдромом полікістозних яєчників, Бондаренко В. О., Гончарова О. А., Любимова Л. П. (2018)
Goldobin P. O. - Clinical efficiency of aerobic exercises in the young patients with type 1 diabetes mellitus, Shorikova D. V. (2018)
Букач О. П. - Динаміка гострофазових показників у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією залежно від поліморфізму гена Т-786С eNOS під впливом лікування (2018)
Акбаров З. С. - Оценка качества жизни у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа, находящихся на помповой инсулинотерапии, с учетом углеводной ценности в блюдах узбекской национальной кухни, Исмаилов С. И., Рахимова Г. Н., Алимова Н. У., Каюмова Д. Т., Садыкова А. С., Алиева А. В., Тохирова Ф. А., Гулямова Х. Р., Азимова О. Т. (2018)
Pankiv I. V. - Risk factors of vitamin D deficiency among Ukrainian women in Carpathian region (2018)
Крицький Т. І. - Взаємозв’язок гіпотиреозу та андрогенного дефіциту у чоловіків в різні періоди зрілого віку, Пасєчко Н. В. (2018)
Урбанович А. М. - Синдром полікістозних яєчників у щоденній практиці (2018)
Сорокман Т. В. - Клінічні та лабораторні критерії цукрового діабету 2-го типу в дітей, Макарова О. В., Остапчук В. Г. (2018)
Ляшук Р. П. - Патоморфоз основних тиреопатій (огляд літератури та власні спостереження), Ляшук П. М. (2018)
Даминова Л. Т. - Сахарный диабет и экзокринная недостаточность поджелудочной железы (обзор литературы), Муминова С. У. (2018)
Турчина С. І. - Вітамінно-мікроелементні комплекси й лікування дифузного нетоксичного зоба (2018)
Булдигіна Ю. В. - Характеристика окремих імунологічних показників у пацієнтів із післяопераційним рецидивом хвороби Грейвса, Шляхтич С. Л., Терехова Г. М. (2018)
Соколова Л. К. - Ингибиторы альфа-глюкозидазы в клинической практике. Вопросы и ответы (2018)
Пашковська Н. В. - Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії (2018)
Маляр К. Ю. - Ефективність препарату Вазонат у складі комплексної терапії пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на тлі серцево-судинної патології, Анісімова О. С., Дрішлюк О. І., Биковська Л. Ю., Філіпова Є. В. (2018)
Паньків В. І. - Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету (2018)
Генделека Г. Ф. - Затруднения диагностики и терапевтическая тактика при аутоиммунном полигландулярном синдроме 2-го типа. Клиническое наблюдение, Генделека А. Н. (2018)
Паньків В. І. - Проблемні питання застосування топічних кортикостероїдів у практиці сімейного лікаря (2018)
Кобеза П. А. - Ентомопатогенні гриби масових видів турунів (Carabidae) центральної частини степової зони України, Шпиця Ю. В., Пахомов О. Є. (2017)
Рошко В. В. - Дослідження впливу електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на угруповання хортобіонтних артропод (Arthropoda), Рошко В. Г. (2017)
Станкевич-Волосянчук О. І. - Орнітофауа міста Ужгорода (2017)
Куц Є. М. - Видовий склад інфузорій (Ciliata, Ciliophora) річки Уж у межах міста Ужгород та деякі аспекти фізіологічної толерантності ціліат до окремих факторів антропогенного походження (2017)
Ковальчук Н. Є. - До питання про видовий склад донних і придонних гіллястовусих ракоподібних (Cladocera) водойм басейнів Дунаю та Дністра в межах України (2017)
Межжерін С. В. - Докази вимирання тушканчика великого Allactaga major (Kerr, 1792) (Rodentia, Dipodidae) на Правобережному Степу України, Рашевська Г. В. (2017)
Крулько Л. В. - Таксономічне різноманіття угруповань амфібій ландшафтів Закарпатської області, Куртяк Ф. Ф. (2017)
Черепко С. В. - Трофічні зв’язки твердокрилих родини Dasytidae в умовах Закарпаття (2017)
Пригара Я. І. - Хортобіонтні твердокрилі (Coleoptera) лучних ценозів Хустського району Закарпаття (2017)
Савчин Н. В. - Аналіз стану заселення декоративних деревних насаджень каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) в умовах урболандшафту, Галушко А. О. (2017)
Salamon I. - Essential oil of common juniper (Juniperus communis L.) in Albania, Ibraliu A., Kryvtsova M., Petruska P. (2017)
Сабадош В.І. - Родина Orchidaceae Juss. у флорі Закарпаття: відомості гербарію Ужгородського національного університету (UU) (2017)
Токарская Н. В. - Перспектива создания Национального природного парка "Мжанский", Токарский В. А., Безроднова О. В. (2017)
Гамор А. Ф. - Світлої пам’яті вченого–селекціонера, Садовська Н. П. (2017)
Якубенко Б. Є. - Народжений Карпатами поклик життя - берегти природу (До 60-річчя з дня народження професора Поповича С. Ю.), Григорюк І. П., Устименко П. М., Фельбаба-Клушина Л. М. (2017)
Смуток О. В. - Оптимізація синтезу та розробка схеми очищення D-лактат: цитохром с оксидоредуктази рекомбінантного штаму дріжджів Ogataea (Hansenula) polymorpha "tr6", Карковська М. І., Прокопів Т. М., Гончар М. В. (2018)
Fafula R. V. - Kinetics of inhibitory effect of hydrogen peroxide on activity of plasma membrane transporting Cа2+, Mg2+-ATPase of sperm cells, Meskalo О. I., Lychkovskyy E. I., Vorobets Z. D. (2018)
Ostapiv R. D. - Influence of long-term per oral taurine treatment on activity of liver enzymes in mature rats, Ostapiv Chr. S., Manko V. V. (2018)
Похилько Ю. М. - Пробіотичні властивості бактерій роду Lactobacillus, виділених зі шлунково-кишкового тракту кроликів, Кравченко Н. О. (2018)
Макогоненко С. Ю. - Вплив Регопланту і Стимпо на активність ферментів антиоксидантного захисту в проростках Helianthus annuus L. і Brassica napus L. за росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт, Баранов В. І., Терек О. І. (2018)
Куцоконь Н. К. - Оцінка ростових показників однорічних клонів тополі та верби на короткоротаційній плантації у Харківській області, Худолєєва Л. В., Лось С. А., Висоцька Н. Ю., Торосова Л .О., Ткач В. П., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М. (2018)
Нестеренко О. Г. - Реакція рослин гороху на дію сольового і термічного стресових факторів залежно від попереднього іонізуючого опромінення, Рашидов Н. М. (2018)
Cherepanyn R. M. - Effect of climate changes on the habitat of rare arctic-alpine plant species in high mountain part of the Ukrainian Carpathians (2018)
Дика О. О. - Порівняльна морфологія гінецею деяких видів підродини Ornithogaloideae (Hyacinthaceae) (2018)
Mamchur Z. - Bryoflora of the "Pohulyanka" forest park (Lviv city). I. Changes in taxonomic composition under antropogenic transformation, Drach Yu., Danylkiv I. (2018)
Пірогов М. В. - Епілітні лишайники та мінералого-петрографічні дослідження Чортових Скель (Львів), Борняк У. І. (2018)
Токарюк А. І. - Асоціація Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 в урочищі Підокруг (Буковинське Прикарпаття), Чорней І. І., Буджак В. В. (2018)
Шевчик В. Л. - Juncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид рослин для Закарпаття, Ольшанський І. Г., Сенчило О. О. (2018)
Reviwers’ comments (2018)
Титул, зміст (2018)
Бхіндер Н. - Вплив глобалізаційних процесів на професійну підготовку прикордонників у Республіці Індії (2018)
Полоцька О. - Засоби запобігання і боротьби з проявами академічної та наукової недоброчесності в університетах Австралії: вивчення позитивного досвіду (2018)
Черній А. - Управління освітою в ОТГ Рівненщини: технологічні аспекти (2018)
Лютко О. - Активізація професійного потенціалу педагогів засобами мотиваційного менеджменту (2018)
Тригубець Г. - Стратегічні орієнтири професійного розвитку педагогічних працівників в умовах закладу освіти (2018)
Гузенко О. - Виробниче навчання студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах сучасних освітніх реформ, Марчук С. (2018)
Черкащина Т. - Діяльність навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення педагогічних працівників у контексті реалізації ідей Концепції Нової української школи, Северинчук Л. (2018)
Шадий С. - Сучасний педагог: шляхи розв’язання проблеми адекватного оцінювання рівня професійної діяльності педагогів (2018)
Власюк О. - Електронні засоби навчання як чинник підвищення ефективності дизайн-освіти (2018)
Гузій І. - Інтегративний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2018)
Живюк І. - Вікіпедія як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності учня в умовах нової української школи (2018)
Козловський Ю. - Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю: інтегративний підхід (2018)
Кристопчук Т. - Медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу, Якимчук І. (2018)
Kukla D. - Młodzi dorośli społeczeństwa postindustrialnego w poszukiwaniu swojej tożsamości na rynku pracy (2018)
Остапчук Н. - Електронні навчальні видання як засіб освітньої діяльності студентів, Матвійчук Л. (2018)
Петренко О. - Педагогічний коучинг у діяльності вчителя в контексті реалізації Концепції "Нова українська школа" (2018)
Позднякова Т. - Використання сервісу LearningApps для створення інтерактивних дидактичних вправ до уроків біології, Тимчина В. (2018)
Поплавська Г. - WEb 2.0 у формуванні досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій студентами педагогічних спеціальностей (2018)
Сидорчук Н. - Теоретичний аналіз феномена "рефлексія", Огороднійчук І. (2018)
Сушик Н. - Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків (2018)
Тарадюк Д. - Професійна підготовка тьюторів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі як педагогічна проблема (2018)
Антончук О. - Комунікативна компетентність у структурі соціального інтелекту вчителя-словесника (2018)
Вєтрова І. - Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови (2018)
Костолович Т. - Експериментальна методика формування професійної комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі вивчення фонетики й орфоепії української мови (2018)
Лавренчук В. - Реалізація ціннісних концептів мовно-літературної освіти в аспекті нової української школи (2018)
Магрламова К. - Іншомовна освіта майбутнього лікаря у Великій Британії (2018)
Мандрик Н. - Передумови виникнення слов’янської писемності (2018)
Мушировська Н. - Побудова моделі фахівця в галузі іноземної філології в межах курсу української мови за професійним спрямуванням (2018)
Крівцов В. - Деякі аспекти алгоритмізації навчального процесу, Крівцов В., Приймачук Г. (2018)
Бессараб Н. - Виховання толерантності та міжкультурної комунікації в учнів початкової школи на уроках іноземної мови (2018)
Шутяк В. - Ознайомлення молодших школярів зі згинанням і складанням паперу, технікою оригамі (2018)
Лисиця Д. - Методичні рекомендації щодо організації підготовки майбутніх зубних гігієністів до професійної діяльності (2018)
Пайкуш М. - Формування інтегрованої системи природничо-наукової та професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2018)
Шегеда А. - Кваліметричний підхід до оцінювання якості процесів в освітніх системах, Стефанович О. (2018)
Пустовіт Г. - Формування компетентностей міжкультурної комунікації дітей та учнівської молоді у закладах позашкільної освіти (2018)
Жулковський Б. - Ігор Стравінський і Православна Церква (2018)
Калустьян О. - Деякі аспекти комплексної систематизації навчального процесу в ході підготовки фахівців спеціальності "музичне мистецтво", Ковлева М. (2018)
Крижановська Т. - "Docere, delectare, movere": емоційний розвиток підлітків у процесі сприймання творів барокової музики, Данилюк М. (2018)
Музиченко Л. - Володимир Музиченко: викладач, композитор, письменник, громадський діяч (2018)
Нарожна Н. - Основні напрями фахового навчання в хоровій педагогіці (2018)
Радковська Л. - Роль викладача-інструменталіста у подоланні сценічного хвилювання учнів-піаністів дитячої музичної школи, Єсіпова О. (2018)
Столярчук Б. - Петро Степанюк: збирач і виконавець народних пісень (2018)
Ганжа М. - Мистецтво дизайну в освітньому середовищі як засіб естетичного виховання особистості (2018)
Гатеж Н. - Емпіричне дослідження готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів (2018)
Денисенко Н. - Крос-функціональна мобільність як складова формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Северша Л. - Формування компетентностей здоров’язбереження в студентів педагогічного коледжу (2018)
Карташов Є. Г. - Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища (2017)
Дубич К. В. - PESTL-аналіз сучасного стану державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні, Данилюк К. В. (2017)
Кожина А. В. - Стратегічні орієнтири публічного управління в контексті розвитку громадянського суспільства (2017)
Вовк Т. В. - Формування управлінських мереж з позиції екологізації шкільної освіти, Вовк С. М. (2017)
Калина М. С. - Євроінтеграція України: проблеми взаємодії держави та суспільства (2017)
Гладченко А. Ю. - Складові регіонально-інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні (2017)
Невмержицька С. М. - Соціальна відповідальність муніципальних службовців у системі муніципального управління, Федоряк Р. М., Підкуйко О. О. (2017)
Мельничук Л. М. - Міжсекторне партнерство у вітчизняній практиці державного управління соціальним розвитком регіонів (2017)
Паутова Т. О. - Формування та удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні, Неділько А. І. (2017)
Сороковська С. В. - Сутність та зміст державної політики у сфері питного водопостачання (2017)
Іванов Г. С. - Аналіз стану та показників розвитку морських портів України (2017)
Перебийніс Д. А. - Вплив системи страхування депозитів на доларизацію в Україні, Тлуста Г. Ю. (2017)
Маколкіна О. В. - Електронне урядування в аграрному секторі економіки (2017)
Титул, зміст (2018)
Кліш П. А. - Комунікативність – професійна здатність педагога, Хом'як А. А. (2018)
Пасальська Л. В. - Актуальність акмеологічної концепції для сучасного уроку словесності (2018)
Червінська Н. Л. - Пріоритетне значення предметів освітньої галузі "Мистецтво" в закладах загальної середньої освіти (2018)
Червінська О. С. - Демографічні аспекти розвитку трудового потенціалу Волинської області (2018)
Данилюк О. М. - Проект "Інтеграція традиційних та нових форм популяризації літератури з метою подолання кризи дитячого читання у районі" (2018)
Гончарова Н. І. - Методичний супровід інклюзивного навчання та роботи асистента вчителя (2018)
Літвінчук С. М. - Циклограма роботи асистента вчителя та вимоги до ведення документації (2018)
Романюк С. В. - Робота з особливими дітьми на Волині та досвід Естонії (2018)
Міцкевич С. В. - Сучасній школі – сучасні керівники. Кроки до майстерності (2018)
Панова С. О. - Математичні знання Стародавньої Греції (2018)
Бондар Н. С. - Мистецтво мандрівних співців-музикантів Західного Полісся (2018)
Драбант С. С. - Використання елементів медичної деонтології в художній літературі (2018)
Мочкіна Л. І. - Радянізація західних областей України. Конспект уроку, 11 клас, Дуда Т. А. (2018)
Солтис В. І. - День подяки. Сценарій виховного заходу, Солтис А. І. (2018)
Ураєва І. Г. - Як зробити серйозний урок цікавим, Лізун Л. П. (2018)
Кобель Г. П. - Третій етап LV Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2018)
Барановська Р. Є. - Методичні аспекти організації та проведення прогулянок в інтернатних навчальних закладах, ГПД як засобу різностороннього розвитку (2018)
Артищук А. М. - Не завдай природі лиха! Сценарій літературно-музичної композиції (2018)
Оксіньчук Т. В. - Інтеграція технології веб-квесту в освітній навчальний простір, Семенюк І. В. (2018)
Лисенко М. С. - Громадська діяльність Київського товариства сільського господарства (1876 - 1914 рр.) (2017)
Лобко Н. В. - Використання праці військовополонених в Лебединському повіті в період Першої світової війни (2017)
Срібняк І. В. - Хроніка життя інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, Польща (1922 р.) (2017)
Власенко В. М. - Українська емігрантська преса іжвоєнного періоду в Болгарії (2017)
Дегтярьов С. І. - Друга світова війна в політиці пам’яті та "родинній пам’яті", Нестеренко В. А. (2017)
Король В. М. - Матеріально-побутові та соціальні умови проживання учнів-трудрезервників у період відбудови економіки України (1943 - 1950 рр.), Король С. М. (2017)
Гончаренко Л. Л. - Американська політика ленд-лізу як форма військово-економічної допомоги СРСР під час Другої світової війни, Конєва А. В. (2017)
Звагельський В. Б. - Історико-географічні питання в дослідженнях "Слова о полку Ігоревім" (історіографічний аспект) (2017)
Ільницький В. І. - Боротьба підрозділів Червоної Армії із українським визвольним рухом (1946): документ до історії, Гриник Л. М. (2017)
Власенко В. М. - До ювілею української революції 1917 - 1921 рр. (2017)
Нестеренко В. А. - До історії української військової еміграції в Румунії (2017)
Прокопенко Н. С. - Оподаткування криптовалютного бізнесу: реалії і перспективи, Фененко П. О., Тимошенко А. О. (2018)
Тульчинська С. О. - Перешкоди розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, Кириченко С. О., Бут А. В. (2018)
Мурована Т. О. - Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії (2018)
Каут О. В. - Аналіз типових інвестиційних стратегій промислових підприємств, Дунайчук С. М. (2018)
Корнілова В. В. - Практичний аспект застосування інновацій у туристичному бізнесі (2018)
Панченко В. Г. - Національні економічні інтереси як домінанта трансформації змістовного наповнення політики протекціонізму та його еволюційного руху в бік неопротекціонізму (2018)
Макогон В. Д. - Стратегічні пріоритети бюджетної політики в умовах інституційних перетворень (2018)
Краснова О. І. - Особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоров'я, Плужнікова Т. В. (2018)
Герасимович І. А. - Організація облікової політики сучасного підприємства (2018)
Постол А. А. - Соціально-економічна сутність, особливості функціонування й стратегії конкурентоспроможного розвитку великих аграрних підприємств (2018)
Круковська О. В. - Удосконалення обліку, інвентаризації та контролю наявності та руху виробничих запасів на підприємствах (2018)
Третяк Д. Д. - Страхування від нещасних випадків у провідних країнах світу: перспективи адаптації в Україні, Руденко А. О. (2018)
Кянан Салаєв - Європейський досвід формування системи економічної безпеки та можливості його використання в азербайджанській республіці (2018)
Лизогуб М. М. - Технологічна модернізація фінансової системи України в умовах економічних перетворень (2018)
Полєнніков М. О. - Підхід до формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2018)
Кучеренко Ю. А. - Особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Васильєва О. І. - Концептуальні засади впровадження smart-технологій сталого розвитку територіальних громад, Васильєва Н. В. (2018)
Черкаска В. В. - Класифікація чинників сталого розвитку аграрного сектору (2018)
Качний О. С. - Бюджетний механізм як інструмент соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Гбур З. В. - Актуальні гібридні загрози економічній безпеці України (2018)
Козловський Є. В. - Проблеми правового регулювання електронної комерції на туристичному ринку, Ткаченко Т. І. (2018)
Кравець І. В. - Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування, Якобчук В. П., Іванюк О. В. (2018)
Миколаєць А. П. - Тенденції взаємовпливу місцевого самоврядування та громадськості в системі публічного управління (2018)
Мазій І. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні (2018)
Солоннікова І. М. - Формування політики благоустрою населених пунктів (2018)
Павловська А. О. - Наукове обгрунтування дефініції "район" (2018)
Кожевников А. Ю. - Газова сфера України в 2017 році та її державне регулювання (2018)
Вороненко В. В. - Рак щитовидної залози в динаміці тридцятирічного спостереження після аварії на Чорнобильській АЕС, Якимець В. М., Печиборщ В. П., Печиборщ О. В., Якимець В. В., Волошин В. Д. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Оцінка стоматологічного статусу осіб молодого віку з бруксизмом у Тернопільській області, Мартиць Ю. М., Клітинська О. В., Бородач В. О., Іваськевич В. З. (2018)
Дудник С. В. - Стан здоров’я та деякі аспекти організації надання медичної допомоги дитячому населенню України (2018)
Фейса С. В. - Неврологічні та когнітивні розлади у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушення вуглеводного обміну та супутнім гіпотиреозом: огляд літератури й власні дані (2018)
Чемерис Н. М. - Медико-соціальні площини вживання алкогольвмісних напоїв серед студентської молоді, Любінець О. В. (2018)
Чепелевська Л. А. - Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті (2018)
Кравченко В. В. - Державно-приватне партнерство як механізм удосконалення консультативно-діагностичної допомоги (2018)
Кручаниця В. В. - Організація замісної підтримуючої терапії для споживачів ін’єкційних наркотиків у Закарпатській області, Миронюк І. С., Слабкий Г. О. (2018)
Лобас М. В. - Деякі питання організації первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Черкаської області (2018)
Миронюк В. І. - Досвід і перспективи програм діагностики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ в Україні (2018)
Oлексюк O. Б. - Тенденції рівнів госпіталізації дітей першого року життя (2018)
Рогач І. М. - Характеристика використання ліжкового фонду для стаціонарного лікування дорослого населення з хворобами нервової системи в Закарпатській області, Смірнов М. М., Керецман А. О., Жорник В. В. (2018)
Федосюк Р. М. - Медико-соціальне обґрунтування системи безпеки пацієнтів і потенційних шляхів її імплементації у службі анестезіології та інтенсивної терапії України, Ковальова О. М., Слабкий Г. О. (2018)
Гасюк Н. В. - Особливості перебудови клітинного складу слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит, Левандовський Р. А., Клітинська О. В., Бородач В. О. (2018)
Корчинська О. О. - Проблема трофобластичних захворювань у сучасному акушерстві, Криванич Н. В., Костур К. П., Жултакова С., Андрашчикова Ш., Шлоссерова А., Галдунова Г., Рібарова Л. (2018)
Корчинська О. О. - Сучасні погляди на етіопатогенез прееклампсії, Костур К. П., Криванич Н. В., Жултакова С., Андрашчикова Ш., Шлоссерова А., Галдунова Г., Рібарова Л. (2018)
Попович Я. М. - Стан венозного кровоплину при флеботромбозах гомілково-підколінного сегмента (2018)
Романів О. П. - Соматичні симптоми депресії і тривоги в осіб із легеневою артеріальною гіпертензією, методи діагностики та терапії, Погоріляк К. М. (2018)
Гребняк М. П. - Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів, Федорченко Р. А., Таранов В. В. (2018)
Колесник П. О. - "АВС"-курси з проведення наукових досліджень у галузі сімейної медицини. Результати оцінки "А"-курсу навчання молодих вчених в Україні, Харріс М., Матюха Л. Ф., Колесник А. П. (2018)
Ціборовський О. М. - Добродійні лікарні Києва як форма соціальної допомоги в галузі медичної справи ХІХ століття, Сорока В. М. (2018)
Ціборовський О. М. - Становлення санітарно-протиепідемічної роботи на Київщині у ХІХ столітті (1835 – 1886 рр.), Сорока В. М. (2018)
Іваць А. Р. - Омега-3 жирні кислоти: чи дієво? За і проти, Романів О. П. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського