Остапчук Т. П. - Підходи до відображення капіталізації прав користування земельними активами в бухгалтерському обліку (2017)
Пасько О. В. - Шляхи впливу калькуляційної практики на інновації (2017)
Семанюк В. З. - Необхідність кардинальної зміни теорії обліку (2017)
Сокіл О. Г. - Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності зі сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Юрченко Т. В. - Облікове відображення капітальних витрат на поліпшення земель (2017)
Gres N. L. - Value Added Tax: Certain Features of Its Administration in Ukraine (2017)
Гриценко А. В. - Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній (2017)
Кушніренко О. А. - Підвищення об'єктивності системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації законодавства (2017)
Мацук З. А. - Види фінансових послуг з огляду на методологію дослідження сутності ринку цінних паперів (2017)
Trusova N. V. - Environment of Multifactorial Risk in the Financial System of Agribusiness Enterprises (2017)
Калівошко О. М. - Економічна сутність інфраструктури (2017)
Ковальова О. В. - Роль структурної політики у забезпеченні сталого розвитку економіки (2017)
Крушельницький М. В. - Аналіз соціальної складової діяльності аграрних формувань (2017)
Сус Л. В. - Стратегія державного регулювання соціальної відповідальності агрохолдингів, Карпишин Ю. А. (2017)
Титул, содержание (2018)
Рябцев И. А. - Влияние амплитуды и частоты колебаний пллазмотрона на химическую и структурную неоднородность металла, наплавленного плазменно-порошковым методом, Переплетчиков Е. Ф., Бартенев И. А., Гордань Г. Н., Богайчук И. Л., Капитанчук Л. М. (2018)
Дмитрик В. В. - Особенности разупрочнения сварных соединений эксплуатируемых паропроводов, Глушко А. В., Сыренко Т. А., Григоренко С. Г. (2018)
Серебряник И. П. - Свойства сталемедного биметалла, полученного напайкой в автономном вакууме, Атрошенко М. Г., Полещук М. А., Пузрин А. Л., Шевцов А. В. (2018)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка высокохромистого чугуна на сталь 110Г13Л, Биктагиров Ф. К., Грищенко Т. И., Евдокимов А. И. (2018)
Барвинко А. Ю. - Применение критерия "утечка до разрушения" для предупреждения лавинного разрушения стенки вертикальных сварных резервуаров, Барвинко Ю. П., Яшник А. Н., Мирянин В. Н. (2018)
Кусков Ю. М. - Влияние электрических параметров наплавки дискретной присадкой в токоподводящем кристаллизаторе на скорость вращения шлаковой ванны (2018)
Лобанов Л. М. - Современные аппаратно-программные комплексы для подготовки сварщиков, Махлин Н. М., Коротынский А. Е., Водолазский В. Е., Буряк В. Ю. (2018)
В Международном институте сварки (документы, представленные на 70-й ассамблее МИС, Шанхай, 2017) (2018)
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю "Зварювання" (2018)
Памяти В. Г. Фартушного (2018)
К 175-летию Н. Н. Бенардоса - изобретателя электрической дуговой сварки (2018)
Электронно-лучевая технология: современное состояние и перспективы (2018)
Опыт сотрудничества компаний "RFA Robotics" и "Зерновой дом" в рамках концепции "Индустрия 4.0" (2018)
Новый сварочный процесс ArcTig компании Fronius (2018)
Календарь мая (2018)
Кравців В. С. - Про результати наукової і науково-організаційної діяльності ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" за 2012 - 2016 рр. (2017)
Давимука С. А. - Підходи до формування інноваційної екосистеми креативної економіки регіону, Федулова Л. І. (2017)
Буднікевич І. М. - Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики, Гавриш І. І. (2017)
Іщук С. О. - Структурні зміни у промисловому секторі економіки регіонів України: динаміка та ефективність, Созанський Л. Й. (2017)
Жук П. В. - Європейські макрорегіональні інструменти розвитку – для гірських територій, Башинська Ю. І. (2017)
Сторонянська І. З. - Проблеми функціонування освітньої мережі та шляхи її консолідації, Беновська Л. Я. (2017)
Помінчук С. Г. - Удосконалення напрямів профорієнтаційної роботи з молоддю в регіонах (2017)
Данько Ю. І. - Конкурентні засади сталого розвитку сільських територій (2017)
Залуцький І. Р. - Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади (2017)
Матюха В. В. - Особливості механізму децентралізованого управління вітчизняним фондом родовищ корисних копалин місцевого значення при їх видобуванні, Сухіна О. М. (2017)
Пастернак О. І. - Мікролокальна соціально-орієнтована активність бізнесу як сучасна тенденція розвитку прикордонних регіонів, Тимчишин-Чемерис Ю. В. (2017)
Кузьмін О. Є. - Закономірності гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ, Мельник О. Г., Яструбський М. Я. (2017)
Шульц С. Л. - Організаційно-інституційні особливості реформування системи охорони здоров'я в Україні в умовах децентралізації, Карп’як М. О. (2017)
Попадинець Н. М. - Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації (2017)
Горбенко О. В. - Вплив електронної торгівлі на розвиток логістики "останньої милі" в Україні, Карпенко О. А. (2017)
Ткач С. М. - Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні, Панас Я. В. (2017)
Левицька О. О. - 4-а Всеукраїнська науково-практична конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум", Гринькевич О. С. (2017)
Михасюк І. Р. - Нова фізико-економічна парадигма для формування моделей сталого розвитку (2017)
Пшик Б. І. - Сучасні механізми фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики (2017)
Академіку НАН України Амоші Олександру Івановичу – 80 років (2017)
Професору Данилюку Миколі Олексійовичу – 70 років (2017)
Сторонянська І. З. - Проблеми та напрями оптимізації процесу формування ОТГ: за результатами першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації, Патицька Х. О. (2017)
Гринчишин І. М. - Стратегічні орієнтири розвитку Карпатського регіону у світлі формування і реалізації нової регіональної політики (2017)
Щеглюк С. Д. - Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки (2017)
Бутко М. П. - Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України, Ревко А. М. (2017)
Біль М. М. - Система забезпечення соціального захисту мобільних категорій населення (2017)
Теслюк Р. Т. - Сучасні тенденції української міграції та самоорганізації громад мігрантів, Селещук Г. П. (2017)
Риндзак О. Т. - Економічні фактори зовнішньої міграції населення України, Махонюк О. В. (2017)
Bachynska M. V. - Adaptive mechanisms of migration regulation in the context of transformation of regional labor markets (2017)
Bas-Yurchyshyn M. A. - Peculiarities of implementation of social and economic modernization mechanisms in the rural areas of Ukrainian Western regions, Tsymbalista N. A. (2017)
Павлова І. О. - Психологічний інструментарій брендингу сільських територій Південного регіону (2017)
Prytula Kh. M. - Peculiarities of social and economic development of bordering oblasts under EU-Ukraine Association Agreement: according to the experts’ assessments, Pasternak O. I., Kalat Ya. Ya., Tsisinska O. B., Demedyuk O. P. (2017)
Бабій Г. Я. - Особливості впливу суспільно-психологічного середовища на інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку українсько-польського транскордонного регіону (2017)
Kit L. Z. - Factors influencing the development of network pharmacy business structures (2017)
Лазановський П. П. - Аналітична оцінка надійності провадження підприємницької діяльності малими підприємствами Львівської області, Онещак О. Я. (2017)
Гулич О. І. - Європейська політика розвитку туризму і рекреації в гірських регіонах: досвід для України (2017)
Колодійчук І. А. - Розвиток сільського господарства у гірських регіонах: європейський досвід і пропозиції для України (2017)
Теслюк Р. Т. - Етнодемографічна та соціолінгвістична картина світу очима українського вченого, Левицька О. О. (2017)
Академіку НАН України Буркинському Борису Володимировичу – 75 років (2017)
Професору Писаренко Світлані Марківні – 80 років (2017)
Професору Бутку Миколі Петровичу – 70 років (2017)
Пам’яті О. В. Караванського (2017)
Зміст за рік (2017)
Дубягін О. - Міжрівневе заміщення – канонічна форма міжрівневого балансу (2018)
Деркач О. - Нестаціонарні демпфірувані коливання споруди з урахуванням взаємодії з основою (2018)
Кальченко В. - Дослідження процесу двостороннього шліфування торців різного діаметра штовхачів з калібруючими ділянками та без них, Венжега В., Литвин О., Кальченко Д. (2018)
Литвин О. - Обґрунтування параметрів цангового патрона для закріплення штучних заготовок, Ящук І. (2018)
Хоменко А. - Моделювання руйнування композиційних матеріалів у випадку складного напруженого стану, Космач О. (2018)
Рilipenko O. - Resource-saving technologies of machine elements production (2018)
Болотов Г. - Прецизійне зварювання тиском волокнистих композиційних матеріалів на металевій основі, Болотов М. (2018)
Богдан И. - Классификация ошибок на UML-диаграммах, возникающих в ходе разработки IT-проектов, Задорожний А. (2018)
Кунгурцев А. - Уточнение классификации и моделей пунктов сценариев вариантов использования, Новикова Н., Решетняк М., Черепинина Я. (2018)
Одарченко Р. - Метод резервування ресурсів та балансування навантаження в транспортній мережі з урахуванням основних характеристик мережі, Харлай Л. (2018)
Акименко А. - Обґрунтування номенклатури показників якості систем керування безпілотними авіаційними комплексами, Башинська О., Казимир В., Камак Ю., Нестеренко С. (2018)
Kazymyr V. - Recognition of license plates symbols of different formats, Zarovsky R., Radchenko A. (2018)
Lytvynov V. - Corporate networks protection against attacks using content-analysis of global information space, Stoianov N., Skiter I., Trunova H., Hrebennyk A. (2018)
Владов С. - Применение уравнений марковского процесса при диагностике состояния авиационного двигателя вертолета Ми-8МТВ при его эксплуатации в реальных режимах работы, Бойко С., Городний А., Климова Я., Вершняк Л. (2018)
Яценко С. - Реалізація блока просторово-векторної широтно-імпульсної модуляції у складі контролера індукційного двигуна на базі ПЛІС, Войтенко В., Єршов Р. (2018)
Сиза О. - Ефективність контролю якості харчових продуктів методом тонкошарової хроматографії, Тимкова І., Савченко О., Челябієва В. (2018)
Бойко С. - Підготовка виробництва меблевих фасадів за допомогою сучасних CAM-систем, Єрошенко А., Ігнатенко П. (2018)
Буяльська Н. - Використання кальцієвмісних добавок у виробництві хлібобулочних виробів функціонального призначення, Музиченко О. (2018)
Єфімова В. - Розробка рецептури емульсійного косметичного продукту на основі колоїдних закономірностей, Пилипенко Т., Нікора О., Невпряга П. (2018)
Заморська І. - Поліпшення консистенції заморожених пюреподібних сумішей на основі пюре суничного (2018)
Ягелюк С. - Формування ринку технічних культур в Україні, Ткачук В., Речун О. (2018)
Ковальова В. - Розробка комплексного коректора для стабілізації якості борошна на борошномельних заводах (2018)
Гомеля М. - Вплив іонів жорсткості на сорбцію важких металів на катіоніті, Трохименко Г., Глушко О. (2018)
Пінчевська О. - Особливості кінетики інтенсифікованого сушіння заготовок з деревини дуба, Борячинський В., Ромасевич Ю. (2018)
Драпалюк М. - Исследование влияния полимерных компонентов на коррозионостойкость бетона, Пилипенко В. (2018)
Крячок С. - Топографо-геодезичне забезпечення аеропортів (2018)
Сатюков А. - Результати експериментальних досліджень впливу вологості стінових будівельних матеріалів на проходження радіохвиль НВЧ діапазону, Приступа А., Журко В., Бивалькевич М. (2018)
Хохотва О. - Використання модифікованих і композиційних феритних сорбентів для селективного вилучення Cu2+, Бутченко Л., Гомеля М. (2018)
Осауленко К. - Стійкість паперу з тонкошаровими кремнійорганічними покриттями до дії механічних навантажень, Мережко Н. (2018)
Deyneka S. - The sowing of vegеtable geminated grain using a hydroseeder (2018)
Сивокобыленко В. Ф. - Совершенствование токовой защиты от коротких замыканий в сети смарт-грид 6-35 кв структурно-информационным методом. Часть 1. Анализ, Никифоров А. П., Колларов О. Ю., Кардаш Д. О. (2017)
Сивокобиленко В. Ф. - Способи визначення пошкодженого приєднання в розподільних мережах напругою 6-35 кв, Лисенко В. А. (2017)
Tolochko O. - Structural realization of the maximum torque per ampere strategy for the vector speed control system of induction motors, Bovkunovych V., Kalygin D. (2017)
Шавьолкін О. О. - Перетворювальний агрегат з функцією стабілізації напруги для комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами електроенергії, Становський Є. Ю., Кравченко М. І. (2017)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення перетворювального агрегату комбінованої системи електроживлення локального об’єкту з вітрогенераторною установкою (2017)
Шавьолкін О. О. - Трифазний перетворювальний агрегат для комбінованих систем електроживлення локальних об’єктів з фотоелектричною сонячною батареєю, Солонуха Б. В. (2017)
Чашко М. В. - Енергетика імпульсної електропередачі, Зінов'єв С. М., Несторук Н. А. (2017)
Кондратенко В. Г. - Гідродинамічні процеси в дискових розвантажувальних пристроях шахтних насосів, Колларов О. Ю., Зінов'єв С. М. (2017)
Алтухова Т. В. - Методи діагностики відмов електромеханічного обладнання на основі технологій штучного інтелекту (2017)
Жидков А. Б. - Визначення переддефектного стану елементів металоконструкцій при втомному руйнуванні за допомогою магнітометричних методів (2017)
Заболотный К. С. - Обоснование параметров тормоза многоканатной подъемной машины на основании исследования механических и тепловых явлений, Жупиев А. Л., Молодченко А. В. (2017)
Заболотный К. С. - Конечно-элементное моделирование тонкостенных подкрепленных конструкций в машиностроении, Панченко Е. В. (2017)
Кошельнік О. В. - Використання методу ексергетичного аналізу для оцінки ефективності роботи енергоперетворювальних комплексів скловарного виробництва, Долобовська О. В., Круглякова О. В. (2017)
Пугачёва Т. Н. - Эффективность установки турбопривода питательного насоса вместо электропривода на энергоблоках мощностью 200 мвт (2017)
Семененко Л. В. - Аналіз методів нормування питомих витрат теплової та електричної енергій в установах бюджетної сфери (2017)
Булкот О. В. - Валютна мультиполярність у системі глобальних фінансів (2013)
Версаль Н. І. - Міжнародний ринок державних цінних паперів: специфіка функціонування (2013)
Галушка З. І. - Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід, Лусте О. О. (2013)
Гродзієвська К. О. - Причини та наслідки загроз несприятливої цінової динаміки глобального аграрного ринку (2013)
Давидова О. Г. - Європейська модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності (2013)
Давлетбаева Н. - Особенности развития основных элементов национальной инновационной системы Украины и Казахстана на современном этапе (2013)
Єгоров І. Ю. - Активізація інноваційної діяльності – як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств, Маслюківська А. О. (2013)
Іванов В. В. - Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків, Науменкова С. В. (2013)
Іванов С. В. - Імплементація Україною системи технічного регулювання ЄС: економічний та законодавчий аспект, Артюх Т. В. (2013)
Кальний С. В. - Державна політика забезпечення економічної безпеки сільського господарства (2013)
Кирій В. П. - Сек'юритизація як основний інструмент структурованого фінансування банків: теоретичні аспекти та сучасні тенденції (2013)
Комендант О. В. - Сучасні центри міжнародного ринку праці під впливом нової економіки (2013)
Кочкіна Н. Ю. - Передумови розвитку світового ринку вірусної реклами, Наконечний В. С. (2013)
Крилова Н. В. - Залучення акціонерного капіталу на фондових ринках: публічне чи приватне роміщення акцій (2013)
Лазебник Л. Л. - Актуальні тренди в регулюванні cвітової фінансово-банківської системи (2013)
Нестерова Д. С. - Фінансові ресурси страхових організацій та їх інвестиційні можливості (2013)
Осецький В. Л. - Господарський менталітет як чинник розвитку інституційного середовища (2013)
Пащук Л. В. - Маркетингові засади підвищення ефективності діяльності бізнес-асоціацій (2013)
Ревенко С. О. - Інституціональне середовище формування організованого аграрного ринку (2013)
Сердюк В. М. - Методический подход к анализу влияния инновационных процессов на качество машиностроительной продукции (2013)
Склярук І. П. - Удосконалення обліку прибутку підприємств пивоварної промисловості (2013)
Старостіна А. О. - Основні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства, Проценко І. В. (2013)
Травінська С. І. - Справедлива вартість – доcтовірний та правдивий метод оцінки зобов'язань на підприємстві (2013)
Черкашина К. Ф. - Економетричне моделювання залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників (2013)
Швець В. Г. - "Гнучкі" бюджети в системі аналізу процесу бюджетування виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах, Михальська О. Л. (2013)
Байда М. С. - Особливості проведення психологічного де брифінгу з військовослужбовцями, які повернулися з полону, на першому етапі їх реінтеграції (2018)
Берегова Н. П. - Аналіз психологічної готовності психологів до роботи з аутичними дітьми, Боярова Д. І. (2018)
Вахоцька І. О. - Особливості індивідуального психологічного консультування підлітків (2018)
Волинець Н. В. - Операціоналізація поняття "психологічне благополуччя працюючої особистості (працівника)" (2018)
Данилевич Л. А. - Чинники формування психологічної готовності до батьківства (2018)
Діхтяренко С. Ю. - Методика роботи шкільного психолога щодо профілактики девіантної поведінки у підлітків (2018)
Карпюк Ю. Я. - Аксіологогічні та антропологічні чинники та їх вплив на психологічну готовність до ведення військового конфлікту в Україні (2018)
Колесніченко О. С. - Автоматизований психодіагностичний комплекс "психологічна травматизація особистості" (2018)
Купчишина В. Ч. - Психологічні особливості розвитку "Я-концепції" майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки (2018)
Лисенкова І. П. - Нейропсихологічний підхід у дослідженні емоційної сфери (2018)
Приходько І. І. - Система профілактики та контролю бойового стресу у військовослужбовців (2018)
Самойленко О. О. - Результати емпіричного дослідження застосування засобів розвитку психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців підрозділів ДПСУ до ведення бойових дій (2018)
Якимчук Б. А. - Психолого-педагогічні умови формування та розвитку креативності особистості (2018)
Bachev H. - New Institutional Economics Framework for Assessing and Improving Agrarian (2013)
Alpysbaeva A. - Financial Mechanism of the Innovative Activity in the Republic of Kazakstan (2013)
Baybolatova Zh. - Priority Directions of Finance Management System Development in State Business Area of Kazakhstan (2013)
Chernyak E. - An Influence of International Labor Force Migration on National Competitiveness (2013)
Golubnicha G. - Financial Reporting and Source Documents of Ukrainian Enterprises when Applying the IFRS, Melnik T. (2013)
Ignatovych N. - Innovative Entrepreneurship in Ukraine: Axiological Aspect, Gura V. (2013)
Kharchenko T. - Specific Features of Development of Organic Products Market in Ukraine, Sagaydack J. (2013)
Kharlamova G. - An Ecological-Economic Convergence: Transition to Sustainable Energy (2013)
Kovtun N. - Comparative Analysis of the Key Factors of Growth of State Debt of Ukraine and Eu, Dolinovskaya O. (2013)
Murovana T. - Modern Approaches to Accounting and Taxation in Environmental Entrepreneurship (2013)
Naumenkova S. - Peculiarities of Approaches to the Assessment of Corporate Mergers in the Banking Sector of Ukraine, Lagutina K. (2013)
Revutska N. - Formation of Enterprise Intellectual Capital in Context of Resource Theory, Lavrenenko V. (2013)
Sembekov A. - National Insurance Markets in Formation of Eurasian Economic Space (2013)
Starostina A. - Methodological Aspects of Qualifying Academic Papers Preparation (Importance of Scientific Problems, Definitions of Theme, Goals, Objectives, Subject and Object of Study), Kravchenko V. (2013)
Taubayev A. - Integration and Networking Mechanisms of Promoting Scientific and Innovation Activity in the Higher Education System of Kazakhstan (2013)
Virchenko V. - Nature of Intellectual Property Relations and its Role in a Public Reproduction (2013)
Zasadnyi B. - Analysis of the Implementation of International Financial Reporting Standards by Countries with Economies in Transition (2013)
Грубель М. Г. - Дослідження конструктивних особливостей та тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин типу MRAP, Крайник Л. В., Хоменко В. П. (2018)
Запара Д. М. - Удосконалення підходів щодо прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ від впливу ударної дії засобу ураження, Бровко М. Б., Старцев В. В., Бортновський С. А. (2018)
Кучеренко Ю. Ф. - Аналіз досвіду застосування безпілотних літальних апаратів та визначення напрямку їх подальшого розвитку при веденні мережецентричних операцій, Науменко М. В., Кузнєцова М. Ю. (2018)
Леонов І. Г. - Перешкодозахищена радіолінія передачі даних для систем дистанційного керування озброєнням, Рафальський Ю. І., Присяжний А. Є., Леушин С. Г. (2018)
Піскунов С. М. - Метод і алгоритм знаходження оптимального плану цілерозподілу засобів протиповітряної оборони, Купрієнко Д. А., Мар’яш А. Д., Шевченко А. Ф. (2018)
Ряполов І. Є. - Характеристики розсіяння моделі винищувача-бомбардувальника Су-17М3 в сантиметровому та дециметровому діапазоні довжин хвиль, Белевщук Я. О., Колотілов В. Ю., Качан М. В., Медінець І. Р. (2018)
Снісаренко А. Г. - Особливості розрахунку радіоканалів командних радіоліній крилатих ракет (2018)
Шишацький А. В. - Аналіз наукових і технологічних рішень з розподілу канальних ресурсів систем військового радіозв’язку, Лукова-Чуйко Н. В., Жук П. В. (2018)
Барсуков О. М. - Виділення аудіосигналу на фоні шуму з використанням методу сингулярного спектрального аналізу, Кав’юк В. В., Потапенко В. В. (2018)
Бєлоусов В. В. - Огляд льотного поля за допомогою пасивного радіотеплолокатора міліметрового діапазону довжин хвиль, Тузіков С. А., Лукашук О. В., Тригуб Ю. І. (2018)
Березіна С. І. - Метод координатної прив’язки знімків, отриманих з БПЛА, за елементами зовнішнього орієнтування, Логачов С. В., Солонець О. І. (2018)
Воробйов Є. С. - Використання кліткового автомату у методі вибору варіанту маршруту польоту ударних літаків щодо ураження наземних цілей, Павленко М. А., Хлєбніков Є. Ю., Гладишев М. Г. (2018)
Греков В. П. - Розрахунок одноступінчастого пневматичного циліндра з вбудованим ресивером як приводу наземної катапульти, Ткаченко Ю. А. (2018)
Двирник Я. В. - Предельное состояние осевого компрессора ГТД, эксплуатируемого в условиях запыленной атмосферы, Павленко Д. В. (2018)
Додух О. М. - Оцінка характеристик обробки зображень для передачі в системах аеромоніторингу, Хименко В. В., Тарасенко Д. А., Матюша В. А., Телюк В. І. (2018)
Кайдалов Р. О. - Оцінка стійкості положення гібридних колісних машин з трансформерною ходовою частиною, Корнієнко О. В., Торяник Д. О., Зюбан М. І. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Дослідження ефективності функціонування пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна в умовах дестабілізуючих впливів за показниками функціональної стійкості (2018)
Карлов Д. В. - Інформаційна система повітряно-космічного захисту, Яцуценко А. Я., Пічугін М. Ф., Клімішен О. О., Трофименко Ю. В., Борцова М. В. (2018)
Кібіткін С. О. - Циклічна модель знищення цілі противника, Іващук Б. М., Токатли М. В., Галепа О. Г., Боярчуков О. С. (2018)
Климович О. К. - Методичні основи оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення (2018)
Кононов Б. Т. - Методика визначення параметрів автоматичної точної синхронізації синхронних генераторів, Щербина Ю. І., Ушаков А. С. (2018)
Лєнков С. В. - Моделювання процесів витрачання та поповнення ресурсу угрупування технічних об’єктів, Толок І. В., Цицарєв В. М., Лєнков Є. С. (2018)
Лысенко И. В. - Подход к формированию расписания ключей для блочного симметричного криптоалгоритма ГОСТ 28147-89, Гвоздинский М. А. (2018)
Мазур В. Ю. - Загальна модель створення, функціонування та розбудови системи висвітлення надводної обстановки в різних умовах, Купрієнко Д. А., Левицький М. В. (2018)
Малишев О. А. - Вибір способу формування цифрового коду азимутального положення антени в оглядових РЛС "старого" парку, Арасланов М. Р., Піскун О. М., Чекіров Є. С. (2018)
Почерняев В. Н. - Состояние и направления развития мобильных цифровых радиорелейных систем, Повхлеб В. С. (2018)
Сидоренко Р. Г. - Оцінка ефективності зниження радіолокаційної помітності об’єктів за рахунок використання розсіючих та поглинаючих покриттів, Грідін В. І., Резніченко А. І., Філіппенков О. В. (2018)
Чернікова В. Г. - Дослідження характеристик системи біометричної ідентифікації по райдужній оболонці ока, Астраханцев А. А., Ляшенко Г. Є. (2018)
Shevchenko V. - Choice and justification of the integral index and criteria of the efficiency level of target use of software information security complex, Rabchun D. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Филюк Г. М. - Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації (2013)
Шегда А. В. - Інструменти управління інноваційною діяльністю на книговидавничих підприємствах, Онисенко Т. С. (2013)
Грішнова О. А. - Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств, Брінцева О. Г. (2013)
Баюра Д. О. - Формування систем корпоративного управління на засадах соціальної відповідальності (2013)
Лагутін В. Д. - Вплив конкуренції на інноваційний розвиток та конкурентоспроможність економіки, Ясько Ю.І. (2013)
Орехова Е. - Методологические аспекты исследования конкурентоспособности национального хозяйства (2013)
Камінський А. Б. - Генезис та структура системи бюро кредитних історій в Україні (2013)
Мазурин Э. - Выбор форм кооперации с использованием матрицы "ландшафт предприятия", Лапушкин И. (2013)
Скопенко Н. C. - Теоретико-методичні підходи до визначення ризику інтеграційної взаємоді, Андреюк Н. В. (2013)
Литвиненко Т. М. - Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейський та світовий економічний простір (2013)
Отрошко О. В. - Зовнішні ефекти: критика хибних уявлень (2013)
Чубук Л. П. - Методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки нерухомості, адекватних ринковим умовам (2013)
Голованенко М. В. - Діагностування типу динаміки соціально-економічних систем з використанням топологічних тестів (на прикладі країн ЄС) (2013)
Середа В. І. - Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації, Мартинюк Л.А. (2013)
Осокіна В. В. - Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку, Руденко Н. В. (2013)
Мірошниченко О. Ю. - Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції (2013)
Гончарова О. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління (2013)
Микитюк О. П. - Конкурентні переваги підприємств в коопераційних відносинах (2013)
Ревуцька Н. В. - Ресурсне забезпечення конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах (2013)
Пашнюк Л. О. - Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації (2013)
Мисака Г. В. - Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем (2013)
Кузьома О. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як фактор підвищення конкурентоспроможності приватного сектора в Україні (2013)
Жуманкулова Л. О. - Повышение эффективности деятельности государственных предприятий на потребительском рынке (2013)
Филюк В. В. - Базові чинники концентрації ринків (2013)
Жорова Є. Р. - Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування (2013)
Піменова О. В. - Сільськогосподарська кооперація як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки в умовах глобалізації (2013)
Костенко Т. О. - Использование преимуществ системы кайдзен для повышения производительности труда (2013)
Онищенко О. С. - Дорогі колеги, працівники бібліотек та фахівці бібліотечної справи! (2004)
Ціборовська-Римарович І. - Польські видання XV - XVIII ст. у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2004)
Булатова С. - Польські рукописи у фондах родового походження в зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2004)
Шамрай М. - Київські примірники королівської бібліотеки (2004)
Ковальчук Г. - Вивчаємо й популяризуємо рідкісні та цінні книги з бібліотечних фондів (До виходу фототипічного перевидання книги Д. Братковського "Swiat ро czesci przeyzrany") (2004)
Солонська Н. - Європейське сусідство України і Польщі (2004)
Наукові події у бібліотечній співдружності СНД (2004)
Приходько Л. - Внесок Олександра Грушевського у роз будову бібліотечної справи Української держави у 1917-1918 рр. (2004)
Караульна О. - Бібліотечні установи як осередок становлення ідей національної культури на Миколаївщині кінця XIX - початку XX ст. (2004)
Кисельова В. - Державна історична бібліотека України: сучасний етап розвитку (До 65-річчя заснування) (2004)
Від оргкомітету конкурсу наукових робіт молодих фахівців "Бібліотека в інформаційному суспільстві" (2004)
Костенко Л. - Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004", Чекмарьов А. (2004)
Солонська Н. - Слов’янство в контексті сучасних процесів (2004)
Міжнародна наукова конференція "Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи" (2004)
Вергунов В. - Тамілі Федорівні Дерлеменко – 60 (2004)
Шановні колеги! (1999)
Summaries (1999)
Онищенко О. - Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського - 80 років: здобутки і перспективи (1999)
Зайченко Н. - Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення), Сорока М. (1999)
Шемаєва Г. - До створення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування галузі ветеринарної медицини (1999)
Бурчак О. - Проблеми бібліотек УТОС (1999)
Коротко... (1999)
Семілєт Н. - Дитяча бібліотека: пошуки нових форм обслуговування, Гречко Г. (1999)
Бондар Н. - Першодрук Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999)
Шульгіна В. - Унікальна колекція грамплатівок у фондах НБУВ (1999)
Хіміч Я. - Психолог у бібліотеці... (1999)
Онищенко О. - Директор бібліотеки Людмила Ковальчук, Солонська Н. (1999)
Дригайло В. - 100 років НТБ НТУУ "КПІ" ім. проф. Г. І. Денисенка, Дригайло С. (1999)
Чекмарьов А. - Міжнародна наукова конференція "Інформаційна діяльність наукової бібліотеки" (1999)
Бугаєва О. - Науково-практична конференція "Проблеми створення Українського біографічного словника", Куриленко Т. (1999)
Бабич В. - Бібліотека. Інформація. Суспільство (1999)
Солонська Н. - Книгознавчі читання в НБУВ, присвячені реконструкції Бібліотеки Ярослава Мудрого (1999)
Жирнова Л. - Пам'яті жертв голодомору в Україні 1932 - 1933 pp. (1999)
Дмитрієнко М. - Актуальне дослідження про взаємозв'язок економіки та оборонних витрат (1999)
Іщенко Я. - Видання документів з геральдики (1999)
Співак О. - Геральдика крізь призму бібліографічних джерел (1999)
Іщенко Я. - Оповідь про Гуцульщину (1999)
Ковальчук Г. - Королевич Н. Ф. Українські бібліографи XX століття: Навч. посібник для інститутів культури України. - К.: Книжкова палата України, 1998. - 327 с. (1999)
Сумінова О. - Альтернативний варіант (1999)
Путівники "Асліб" з ноу-хау, котрі будуть видані українською мовою в 1999 р. (1999)
Вихідні дані (1999)
Андрєєв П. - Теоретичні підходи до визначення внутрішнього державного фінансового контролю (2013)
Блінова Л. - Формування стратегії інвестиційного забезпечення підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення України (2013)
Богуславський О. - Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств (2013)
Васильченко З. - Деякі аспекти методологічної основи моделювання фінансової безпеки банку, Васильченко І. (2013)
Галушка З. - Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід, Лусте О. (2013)
Гончаренко Н. - Теоретические и организационные основы экологического контроллинга (2013)
Гудзинська Л. - Економіко-правова оцінка запровадження фінансових векселів в Україні (2013)
Гура Н. - Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів, Цибульник М. (2013)
Дерун І. - Оцінка вибору програмного забезпеченння для ведення обліку необоротних активів (2013)
Жилінська О. - Глобалізаційні аспекти комерціалізації сфери вищої освіти, Волошина В. (2013)
Зоценко О. - Вплив глобалізаційних процесів на Український ринок акцій (2013)
Клепікова О. - Моделювання маркетингової стратегії страхової компанії (2013)
Мурована Т. - Особливості організації обліку зобов'язань за податками і зборами в умовах реалізації екологічної політики в Україні (2013)
Науменкова С. - Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики, Мищенко С. (2013)
Pavliashvili S. - Transformation of property relationships and its prospective in Georgia, Gubeladze D. (2013)
Поштар Є. - Генеза концепцій інституціоналізації регіональної фінансової інтеграції ЄС (2013)
Прушківська Е. - Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку (2013)
Серветник Н. - Синхронні та асинхронні коливання ділової активності в країнах в залежності від кредитного рейтингу (2013)
Стегура В. - Основні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності в розвитку закарпатської області (2013)
Харіна О. - Необхідність впровадження екологічного маркування вітчизняної молочної продукції (2013)
Четверик В. - Інформаційно-правове забезпечення розвитку персоналу підприємств (2013)
Штець В. - Еколого-економічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні (2013)
Rybinska Yu. A. - Methodical Foundations of the Professional Communicative Preparation of Future Philologists By Means of Creative Writing (2018)
Ziółkowski Przemysław - System edukacji przedszkolnej w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej (2018)
Антонюк Д. С. - Ефективність використання програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей за результатами педагогічного експерименту (2018)
Бардус І. О. - Метод та дидактичні засоби навчання удосконаленню програмних та апаратних засобів комп'ютерної техніки майбутніх ІТ-фахівців в умовах фундаменталізації освіти (2018)
Білошицька Т. Ю. - Організація бесіди на засадах діалогічної взаємодії як базовий метод педагогічного консультування (2018)
Бовсунівська Н. М. - Культура української діаспори Сполучених Штатів Америки (за матеріалами часопису союзу українок Америки "Наше життя" періоду 1944–1945 рр.) (2018)
Боса В. П. - Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2018)
Бриль Ю. О. - Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні (2018)
Ващенко С. В. - Використання автентичних відеоматеріалів на професійну тематику на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності "Туризм", Мороз М. В. (2018)
Власенко О. М. - Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні (2018)
Горобець С. М. - Методичні підходи щодо навчання комп'ютерній графіці студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Грицюк О. С. - Використання інформаційної технології електронного портфоліо в освітньому процесі ВНЗ (2018)
Жуковський Є. І. - Організація педагогічної практики — одна з важливих умов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів (2018)
Концедайло В. В. - Розробка моделі використання ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Кючюк С. - Реформування системи середньої освіти Туреччини на сучасному етапі: організація та управління (2018)
Лесіна Т. М. - Концептуальні засади підготовки вихователя до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників (2018)
Лесь Т. В. - Особливості змісту навчання англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (2018)
Модестова Т. В. - Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті викладання англійської мови професійного спрямування: досвід Великобританії (2018)
Папушина В. А. - Методичні рекомендації щодо впровадження системи формування естетичної культури студентів в процесі навчання літератури (2018)
Сербин Г. Л. - Педагогічні умови формування математичної компетентності у студентів технічних коледжів у процесі фахової підготовки (2018)
Сідун М. М. - Портфоліо у системі засобів оцінювання навчальних досягнень студентів професійно-педагогічних спеціальностей (2018)
Федорцова О. Г. - Проблема формування культурологічної компетентності студентів бакалаврату — майбутніх економістів (2018)
Харченко Г. І. - Теоретичні засади підготовки учителів освітніх закладів до формування комунікативної компетентності учнів (2018)
Черніченко Л. А. - Методологічні засади підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти (2018)
Бохан А. В. - Стратегічна й економічна модальність екологічної дипломатії (2018)
Брановицький В. - Політика власності (2018)
Воробйова М. О. - Особливості процедури прийняття рішення про здійснення проектів державно-приватного партнерства (2018)
Каліновський Р. О. - Вплив бюджетного дефіциту на реалізацію стабілізаційної політики держави (2018)
Кічурчак М. В. - Концепт відтворення суспільних благ в економічній теорії (2018)
Корнєєв В. В. - Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій, Чеберяко О. В. (2018)
Ліндер Є. О. - Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ Промінвестбанк (2018)
Лютий І. О. - Оподаткування доходів фізичних осіб та місцеві фінанси: суперечності й перспективи їх розв'язання, Іванюк В. Е. (2018)
Мицюк С. В. - Фінанси суб'єктів господарювання в умовах євроінтеграційних процесів, Мегей В. В. (2018)
Романчукевич В. В. - Транспарентність центрального банку та оцінка його комунікацій із питань монетарної політики, Лиманська О. О. (2018)
Харламова Г. О. - Креативність врятує: уроки для україни, Гуменна О. В. (2018)
Черненко Д. Д. - Структура капіталу українських нефінансових підприємств в історичній перспективі (2018)
Шульга О. А. - Проблеми формування методології дослідження трансформації аграрних відносин (2018)
Журило В. В. - Cтруктурізація типів лояльності споживачів на українському ринку високотехнологічних товарів (2017)
Мазур І. І. - Cоціально-економічна природа тіньової економіки та причини її розвитку в підприємництві, Шишак А. О. (2017)
Новікова І. Е. - Чи здатна українська наукова спільнота успішно інтегрувати в систему європейського трансферу знань? (2017)
Петленко Ю. В. - Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави, Милованова К. І. (2017)
Ходжаян А. О. - Тенденції функціонування неформального сектору економіки України, Ганжа Б. О. (2017)
Цимбалюк С. О. - Аналіз факторів формування позитивного бренду роботодавця серед внутрішньої цільової аудиторії (2017)
Шолойко А. С. - Вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності (2017)
Харламова Г. О. - Перспектива 2030 для України: безпека майбутнього (2017)
Bachev H. - Absolute and comparative sustainability of farming enterprises in Bulgaria (2017)
Holly R. - Captive as an insurance formula for risk management: advantages and disadvantages, Greszta E. (2017)
Tretiak К. - Reinsurance service and its economic nature (2017)
Laval V. - The measurability of controlling performance (2017)
Rudyk V. - International experience of retirement insurance and its implementation in Ukraine, Chaikovska O. (2017)
Sanko H. - Transforming consumer and it's implications for the ukrainian society (2017)
Tutberidze D. - Macroeconomic forecasting using bayesian vector autoregressive approach, Japaridze D. (2017)
Zarotiadis G. - Technology-change changes: implications for universities and r&d-sector (2017)
Богуславський О. В. - Бізнес-асоціації в Україні: сутність, проблеми й етапи розвитку (2017)
Гірник Є. В. - Концептуалізація суспільного сектора економіки в системі економіко-теоретичного знання (2017)
Євтушевська О. В. - Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини (2017)
Кичко І. І. - Перспективи використання інвестиційної політики держави як інструменту структурної перебудови економіки, Холодницька А. В. (2017)
Кузьомко В. М. - Застосування модифікованої методики дев'ятикомпонентного показника для діагностики рівня фінансової стійкості підприємства, Михайлюк М. О. (2017)
Новицький В. А. - Сучасні тенденції розвитку офшорного сектора світової економіки (2017)
Năsulea C. - The polish recipe, Spînu D. F., Moroianu R. M. (2017)
Жихор О. Б. - Макроекономічні тенденції функціонування трансформаційної економічної системи України, Жерліцин Д. М. (2017)
Задорожна Р. П. - Історичні траєкторії відображення фінансового сектору в системі національних рахунків (2017)
Ігнатович Н. І. - Реформування економіки України у контексті її модернізації (2017)
Кафка С. М. - Відображення в обліку операцій інноваційного характеру (2017)
Козюк В. В. - Вплив дистанції влади та ціннісних орієнтирів на олігархізм та розвиток кроні-секторів в сучасних економічних системах, Длугопольський О. В. (2017)
Прунцева Г. О. - Основні засади ефективного функціонування механізму забезпечення продовольчої безпеки країни (2017)
Чередник А. О. - Удосконалення понятійно-категоріального апарату ефективності залучення венчурного бізнесу (2017)
Ярош-Дмитренко Л. О. - Підвищення міжнародної конкурентоспроможності як фактор розвитку промислового підприємства (2017)
Варналій З. С. - Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України, Красільник О. В. (2017)
Дорош Н. І. - Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик – орієнтованого аудиту (2017)
Приказюк Н. В. - Компаративізм понять "системно важливі" та "системоутворюючі фінансові інститути" (2017)
Расшивалов Д. П. - Вплив Brexit на британський та світовий страховий ринок: функціональний та інституційний аспекти (2017)
Ситницький М. В. - Стратегічні імперативи розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету (2017)
Сментина Н. В. - Роль ДПП у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем, Клєвцєвич Н. А. (2017)
Ткаченко Н. В. - Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні, Кривицька О. Р. (2017)
Третяк Д. Д. - Перспективи впровадження інновацій в особистому страхуванні на прикладі зарубіжних країн (2017)
Харламова Г. О. - Британська модель фінансування вищої освіти: уроки для України (2017)
Шолойко А. С. - Європейський вектор розвитку діяльності нестрахових посередників в Україні (2017)
Kolosha V. - Intellectual property rights and competition policy, Borysenko O. (2017)
Крупский О. П. - Влияние когнитивного стиля работников на результат эмоционального труда персонала предприятий туристической индустрии, Редько В. Є. (2017)
Moyseyenko I. - Analysis of tax burden parameters of Ukraine's economy, Halkiv L., Demchyshyn M. (2017)
Rîmbu G. - Improving youths' social situation in the European Union, Constantinescu L. A. (2017)
Shynkaruk L. - Key approaches to the doctrine of long-term development of Ukraine, Baranovska I., Milman L. (2017)
Starostina A. - Assessing prospects for industrial agglomeration development: case of Central & East Europe countries, Ustymenko M. (2017)
Bazylevich V. - Intellectual Rent as an Essential Factor of Innovative Development of Economy, Grazhevska A. (2015)
Bako E. - Economic Crisis and Foreign Direct Investments in Romania, Varvari S. (2015)
Belascu L. - Foreign Direct Investments and Institutional Performance: a Romanian Perspective, Horobet А. (2015)
Bodea G. - Institutionalism and Crisis (2015)
Boia M. - Growing a Business – Mergers and Acquisitions (2015)
Bumbescu S. - Analysis Models of Profitability in Agriculture (2015)
Jaseviciene F. - Analysis of Budget Deficit and its Problems in Lithuania, Rudzionyte E. (2015)
Nicula V. - Rural Tourism and Agritourism – Forms of Sustainable Development in Mărginimea Sibiului, Spanu S. (2015)
Oleinik A. - Between the West and the East: Ukrainian Economic Thought as the Crossroads (2015)
Oprean C. - The Importance of Investing in Education for Sustainable Human Development. The Case of Romania, Stan S. (2015)
Sandal J-U. - In the Early Joseph Alois Julius Schumpeter's Footsteps – Marriage, Tragedy and Emigration (2015)
Văcar A. - The Use of Projects in Generating Change in Organizations (2015)
Sknar A. - Innovative ERP Applications in the Public Sector: a Comparative Analysis of New Zealand Experience (2015)
Kharlamova G. - Ecological Economics vs Economic(al) Ecology, Nesterenko V. (2015)
Гайдай Т. В. - Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки (2015)
Гражевська А. О. - Структура та характерні ознаки системи сучасних рентних відносин (2015)
Ковтун Н. В. - Кількісний вимір та оцінка наслідків глобалізації компаній та ринків, Ігнатюк А. І. (2015)
Красота О. В. - Загроза глобального спаду економіки як результат дії "принципу доміно" (2015)
Тринько Р. І. - Джерела фінансування туристичної галузі: проблеми та шляхи вирішення, Григор'єва Я. В. (2015)
Чувардинський В. О. - Реалізація інноваційних перспектив на ринку праці України (2015)
Юсупова О. В. - Складні промоакції на підприємствах роздрібної торгівлі (2015)
Бойчук М. В. - Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб'ютора на ринку фармацевтичної продукції, Ярошенко О. І. (2015)
Черняк О. І - Проблеми ефективності студентських служб в Україні:досвід міжнародного проекту ТЕМПУС IMPRESS, Харламова Г. О. (2015)
Багрій І. - Історія розвитку MARC-форматів (2004)
Самохіна Н. - Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання (2004)
Вийшли друком нові фахові видання: Вилегжаніна Т., Збанацька О. Інформаційно-пошуковий тезаурус. - Донецьк: Альфа-Прес, 2004. - 1104 с. (2004)
Солоіденко Г. - Українська бібліотечна термінологія: традиції, пошуки та здобутки (2004)
Клименко О. - Новий погляд на історію української рукописної книги (Рец. на кн.: Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні X—XVIII ст. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. - 188 с.; іл.) (2004)
Корзенко П. - Ретроспектива будущего, или биобиблиография сегодня, Ситник С., Бондаренко Е. (2004)
Мельник Н. - Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан (2004)
Харьківській державній академії культури – 75 років (2004)
Стрішенець Н. - Угорський інститут бібліотекознавства (2004)
Малолєтова Н. - Берлінська державна бібліотека Прусської культурної спадщини: історія її утворення, діяльність та сучасний стан (2004)
Міжнародні семінари (2004)
Солонська Н. - Україна - Македонія: модель наукового співробітництва (2004)
Кулаковська Т. - Феномен БАН: До 290-річчя від дня заснування Бібліотеки Російської академії наук (2004)
Кулаковська Т. - Національній бібліотеці Киргизької Республіки – 70 (2004)
Асоціація бібліотек України інформує (2004)
Версаль Н. І. - Вплив фінансової кризи 2008 - 2009 рр. на структуру банківського сектора України (2015)
Гражевська Н. І. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності, Мостепанюк А. (2015)
Лук'яненко І. Г. - Особливості застосування та реалізації моделі Європейської комісії QUEST III з розширеним фіскальним блоком, Семко Р. Б. (2015)
Мицюк С. В. - Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями, Мегей В. В. (2015)
Науменкова C. В. - Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи (2015)
Прунцева Г. О. - Аналіз чинників розвитку аграрної сфери в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (2015)
Сагалакова Н. О. - Класифікація невизначеності ключових факторів ціноутворення у сфері туризму (2015)
Черняк О. І. - Дослідження обсягів інвестування в "зелену енергетику" світу, Фаренюк Я. В. (2015)
Чугаєв О. А. - Вимимірювання сили економічного іміджу країн світу (2015)
Волошенко А. В. - Корупція як деструктивний чинник економічної безпеки (2016)
Кришталь Г. О. - Застосування структурної моделі для оцінки сукупного фінансового ризику комерційних банків (2016)
Носова Є. А. - Реформування оподаткування доходів фізичних осіб в України (2016)
Петленко Ю. В. - Офшоризація як основна проблема оподаткування інтегрованих корпоративних структур (2016)
Ставицький А. В. - Застосування концепції безумовного доходу в економіці україни (2016)
Чеботарьов В. Є. - Агропродовольчі компанії: теоретико-методологічні основи критеріального визначення (2016)
Чорноус Г. О. - Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці (2016)
Ямненко Г. Є. - Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Мартинович Д. Є. - Економетричний аналіз впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в україні (2016)
Bachev H. - Sustainability of farming enterprise – understanding, governance, evaluation (2016)
Grazhevska N. - Premises and economic consequences of rent-seeking behaviour on the banking service market in ukraine (2016)
Kaliuha Y. - The budget classification as the basis of the usage of the method of accrual in the public sector (2016)
Kot L. - Stateaid as effective mechanism of state regulation and support of small and medium entrepreneurship (2016)
Sagalakova N. - Target controlling method of the pricing process in the tourism enterprises (2016)
Пікус Р. В. - Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення, Балицька М. В. (2016)
Малік М. Й. - Ризик трансферу генів у страховому захисті сільського господарства, Гудзь Г. О. (2016)
Гаманкова О. О. - Фінансове забезпечення страхування від нещасних випадків в україні, Шимків С. А. (2016)
Залєтов О. М. - Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в україні (2016)
Шолойко А. С. - Регулювання страхового посередництва в умовах євроінтеграційних процесів україни (2016)
Прокоф'єва О. В. - Ринок перестрахування в період глобальної рецесії (2016)
Нестерова Д. С. - Розвиток страхового посередництва в розвинутих європейських країнах, Кудрявська Н. В. (2016)
Богдан О. Д. - Організаційно-економічні передумови підвищення потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки україни (2016)
Солоненко Ю. В. - Інституалізація сімейного фермерського господарства в контексті розвитку сімейного бізнесу в Україні (2016)
Вашків О. П. - Рейдерство як інституційна пастка: механізм утворення та поширення (2016)
Вітренко А. О. - Системні перетворення процесу організації та якості надання послуг (2016)
Адамович М. П. - Креативний сектор економіки у соціально-економічному розвитку України (2016)
Дзюбановська Н. В. - Проблеми вимірювання зовнішньої торгівлі країни (2016)
Дугінець Г. В. - Трансформація корпоративної структури світового ринку будівельних послуг в умовах глобалізації, Морозова Є. П. (2016)
Гернего Ю. О. - Ідентифікація імперативів інноваційного розвитку країни (2016)
Голюк В. Я. - Методологія системного аналізу та його використання у формуванні державної економічної політики (2016)
Дремлюк А. В. - Напрями формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування молочного скотарства (2016)
Капітула С. В. - Проблема економічної безпеки національного господарства україни в умовах фінансово-економічної кризи, Ільченко В. О. (2016)
Божкова В. В. - Комплексний аналіз конкурентної стійкості машинобудівних підприємств, Носонова Л. В. (2016)
Борисова О. О. - Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання сфери ресторанного бізнесу в умовах інформаційної економіки (2016)
Вашечко Ю. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності категорій "інвестиції" та "інвестиційна привабливість підприємств" (2016)
Величко В. В. - Наукові складники розробки стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Гайденко С. М. (2016)
Маркова С. В. - Управління фінансовим результатом як інформаційне джерело якісних управлінських рішень, Головань О. О., Пилипчук Д. В. (2016)
Грицюк Н. О. - Особливості використання екологічної упаковки при формуванні міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Науково-методологічні підходи до формування структури економічного потенціалу підприємств (2016)
Данілкова А. Ю. - Роль ефектів енергоефективності в оцінці інвестиційних проектів для промислових підприємств (2016)
Демчук Н. І. - Економічна безпека та ризики сільськогосподарських підприємств, Туболець І. І. (2016)
Жарська І. О. - Оцінка рівня залучення споживачів у сфері освітніх послуг, Анцупова М. Л. (2016)
Збарський В. К. - Соціально-правові аспекти сімейного господарства, Збарська А. В. (2016)
Капталан С. М. - Класифікація агропромислових формувань за видами (2016)
Корнецький А. О. - Альтернативні соціальні мережі: бізнес-модель та підприємництво, Ісхаков Є. Ш. (2016)
Корнілова Н. В. - Загальна постановка завдання стратегічного управління організаційним розвитком туристичного підприємства (2016)
Буторіна В. Б. - Проблеми і напрями реалізації туристичного потенціалу Хмельниччини (2016)
Комліченко О. О. - Конкурентоспроможність туристичних дестинацій півдня України (2016)
Рибачук В. П. - Кластерна модель інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону на засадах "зеленої економіки" (2016)
Вороненко В. І. - Вибір стратегій еколого-економічного розвитку регіону (2016)
Дребот О. І. - Напрями інвестиційно інноваційного механізму збалансованого природокористування, Гадзало А. Я. (2016)
Ровенська В. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як один із факторів успішної діяльності сучасного підприємства, Лінник В. В. (2016)
Алексеєнко Л. М. - Фінансові технології забезпечення стабільності страхового ринку в контексті економічної безпеки (2016)
Гризоглазов Д. В. - Зарубіжний досвід здійснення державних закупівель, Давидов І. А. (2016)
Денис О. Б. - Оцінка роботи наглядових рад в банках України (2016)
Закутняя А. О. - Оцінка інфляційних звітів центральних банків країн світу з позиції забезпечення транспарентності монетарної політики (2016)
Ковнір Д. А. - Методика й організація аналізу доходів за напрямами діяльності державних вищих навчальних закладів (2016)
Іщук Я. В. - Статистичне забезпечення продовольчої безпеки (2016)
Білоцерківський О. Б. - Прогнозування виробництва електроенергії в Україні за допомогою економетричних моделей (2016)
Куруджи Ю. В. - Разработка метода оценки рыночного риска при планировании работы цепи поставок с учетом факторов внутренней и внешней неопределенности (2016)
Волохова Л. Ф. - Інноваційні підходи до методології дослідження соціальної відповідальності у сфері ризик-менеджменту, Євсенко О. Ф. (2016)
Грішнова О. А. - Економічна доцільність та пріоритетні напрями активізації соціальних інвестицій підприємств, Магдич І. П. (2016)
Моташко Т. П. - Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації (2016)
Новікова І. Е. - Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів (2016)
Онищенко С. В. - Інституційне забезпечення бюджетної безпеки україни (2016)
Чукурна О. П. - Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств (2016)
Liutyi I. - Macrotheoretical foundations of fiscal consolidation, Osetska D. (2016)
Ignatiuk A. - Business intelligence for insurance companies (2016)
Taubayev A. - The role of the social-entrepreneurship corporations in kazakhstan in the development of the public private partnership mechanisms, Doskaliyeva B., Akenov S. (2016)
Mittal A. - The influence of waiting time satisfaction on customer loyalty towards multi-stage services in a full-service restaurant: evidence from india (2016)
Oboladze D. - Strategic planning as a necessary prerequisite to successful program budgeting in georgia (2016)
Pimenova O. - Prospects of development of small and medium-sized enterprises in ukrainian agriculture (2016)
Taubayev A. - Capabilities of using experience of individual countries of the european union in the development of national innovation system in kazakhstan, Orynbasarova E., Malelov N. (2016)
Березіна С. Б. - Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: проблеми та рішення (2016)
Кочкіна Н. Ю. - Гендерні чинники соціально-економічного розвитку країни, Ставицький А. В. (2016)
Процишин О. Р. - Публіцистика Івана Франка: еволюція економічних поглядів та їхнє значення для сучасності (до 160-річчя з дня народження українського мислителя), Скотний П. В. (2016)
Степанова А. А. - Інвестування в світову енергетику: основні тенденції (2016)
Чорний А. В. - Практичні аспекти формування корпоративної моделі компетенцій (2016)
Шерньова З. Є. - Управління корпоративними конфліктами інтересів: гносеологічний аспект, Хименко С. М. (2016)
Дерун І. А. - Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання (2016)
Наумова М. О. - Перспективи і проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні (2016)
Новікова І. Е. - Європейська орієнтація економіки україни: історичні особливості та сучасні тенденції у контексті реалізації стратегічних рішень (2016)
Піцик М. А. - Стратегічне значення інвестиційної складової економічної безпеки для регіонів Українського Полісся (2016)
Тараненко Ю. В. - Імітаційне моделювання логістичних процесів, Федоренко І. К. (2016)
Черненко Д. Д. - Современная парадигма в исследованиях структуры капитала (2016)
Галушка З. І. - Домогосподарство як система: методологія дослідження, Катаранчук Г. Г. (2016)
Кулаковський К. О. - Цивілізаційні параметри міжнародного економічного порядку (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологічний складник міжнародної торговельної взаємодії (2016)
Чернега О. Б. - Тенденції та особливості управління інфраструктурним розвитком ЄС (2016)
Ковпак О. В. - Системні характеристики бюджетної безпеки держави (2016)
Колісник Г. М. - Особливості регулювання витратами підприємницького сектору промисловості (2016)
Мартинюк О. М. - Провайдинг інновацій як інструментарій організаційно-економічного забезпечення активізації трансферу технологій (2016)
Стегней М. І. - Статистична оцінка впливу характеристик сільськогосподарського виробництва на валовий регіональний продукт в умовах розвитку бюджетоформуючих процесів (2016)
Шапурова О. О. - Визначення базових напрямів розвитку країни на основі сучасних концепцій економічної науки (2016)
Кошельок Г. В. - Основні фінансові фактори впливу на грошові потоки підприємства (2016)
Левицька С. А. - Теоретичний аналіз поняття економічної безпеки підприємств (2016)
Македон В. В. - Матричные методы в стратегическом менеджменте: анализ и методология применения (2016)
Макогон В. В. - Податкові аспекти управління формуванням матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2016)
Мариненко Н. Ю. - Ідентифікація та інтерпретація понять "розвиток" і "розвиток підприємства" (2016)
Мельник О. В. - Вплив змін у податковому законодавстві на сільськогосподарський бізнес в Україні (2016)
Микитюк О. Л. - Механізм організації системи економічної безпеки суб’єктів господарювання під час здійснення лізингових операцій (2016)
Назарова Т. Ю. - Аналітико-прикладний аспект формування та реалізації фінансового потенціалу промислового підприємства (2016)
Новак Н. П. - Органічні підприємства як важливий чинник сталого розвитку та збільшення маркетингового потенціалу сільських територій (2016)
Олійник Т. І. - Методичні підходи до оцінки впливу природно-кліматичних умов на окупність витрат на мінеральні добрива, Мещеряков В. Є. (2016)
Орлова-Курилова О. В. - Теоретико-методичні аспекти управління персоналом інноваційного підприємства (2016)
Продіус О. І. - Проблеми та перспективи впровадження інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах (2016)
Продіус О. І. - Соціальні проекти підприємств в умовах нестабільної економіки (2016)
Таньков К. М. - Прогнозування соціально-економічного розвитку туристичного підприємства із застосуванням нечітких когнітивних карт, Корнілова Н. В. (2016)
Харун О. А. - Функції управління трудовим потенціалом промислового підприємства (2016)
Серьогіна Н. В. - Вплив стану автодорожньої інфраструктури на розвиток регіональної економіки (2016)
Ужва А. М. - Кластеризація як ефективний інструмент управління розвитком регіонального аграрного бізнесу (2016)
Щеглюк С. Д. - Переваги кластерної організації туристичної сфери у регіоні (2016)
Єлісєєва Л. В. - Особливості структури національного ринку газу як складової ринку природних ресурсів України (2016)
Мартинюк М. П. - До питання економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель (2016)
Степанов В. Н. - Превентивне реагування в управлінні соціо-еколого-економічними ризиками, Степанова Е. В. (2016)
Гринькевич О. С. - Вторинна зайнятість студентської молоді в Україні у контексті аналізу її освітньо-професійних цінностей (2016)
Коверник Н. В. - Розвиток та фінансове забезпечення закладів професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Підчоса Л. В. - Бюджетування, орієнтоване на результат, як інструмент реформування бюджетних відносин (2016)
Слободянюк Н. О. - Концесія як інструмент реалізації інвестиційних стратегій державно-приватного партнерства (2016)
Ткаченко Я. С. - Інструменти фінансування інфраструктури: сучасні світові тенденції проектного фінансування (2016)
Кучер С. В. - Основні проблеми складання консолідованої фінансової звітності (2016)
Сльозко О. О. - Системно-динамічна модель функціонування фінансових ринків пострадянських країн (2016)
Цеслів О. В. - Дослідження моделей формування оптимального портфеля фінансових інвестицій на фондовомуринку України, Зінченко Д. С. (2016)
Солонська Н. - Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації інформаційної політики (2004)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти (2004)
Жабін О. - Бібліотечні технології інформаційного сервісу та інтеграція науково-інформаційних ресурсів, Костенко Л. (2004)
Каліберда Н. - Науково-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності, Бровкін А. (2004)
Дубровіна Л. - Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень, Міцан Т. (2004)
Попик В. - Українська біографістика, Мельник Н. (2004)
Бровкін А. - Проблеми наукового забезпечення інноваційного розвитку бібліотек, Петрова Л., Смаглова Н. (2004)
Воскобойнікова-Гузева О. - Міжнародний досвід та правове забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності, Калініна Ю. (2004)
Ісаєва О. - Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК (2004)
Кулаковська Т. - Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи розвиток, Солоіденко Г. (2004)
Інформація (2004)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ" (2004)
Курас І. - Інтеграція інформаційних ресурсів - стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства (2004)
Гасієвич К. - "Бібліотека-2007": Розвиток бібліотечної справи в Німеччині (2004)
Кембаев Б. - Научно-информационное обеспечение инновационной деятельности Республики Казахстан (2004)
Лопашинов П. - Региональная сеть электронных центров и пунктов деловой и правовой информации на базе библиотек, научных и учебных заведений, центров поддержки предпринимательства Смоленской области, Макаренкова И. (2004)
Кушнаренко Н. - Нове книгознавче дослідження книжкових пам’яток (Рецензія на монографію: Г. І. Ковальчук. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. - К.: 2004. - 644 с.) (2004)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2004 рік (2004)
Чекман І. С. - Біохімічні механізми дії кофеїну (Огляд літератури), Горчакова Н. О., Туманов В. А., Сирова Г. О., Беленічєв І. Ф., Загородний М. І., Яковлєва І. Ю. (2018)
Бічевська Р. Г. - Лікування жінок із хронічними захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів при невиношуванні вагітності, Лоскутова І. В., Мацюх Н. В. (2018)
Паталаха О. В. - Ефективність імунокорекції запальних процесів у пародонті у хворих з токсичним гепатитом при опійній залежності, Лоскутова І. В. (2018)
Гарник Т. П. - Фітозасоби при гострих респіраторних захворюваннях та неспецифічних захворюваннях органів дихання (методичні рекомендації для самостійного опрацювання теми), Андріюк Л. В., Гарник К. В., Мацко Н. В., Петріщева В. О. (2018)
Чернецька С. Б. - Перспективи створення нових лікарських засобів на основі материнки звичайної (Огляд літератури), Белей Н. М. (2018)
Малюгіна О. О. - Визначення оптимальних термінів заготівлі чорнобривців прямостоячих (Tagetes erecta L.), Мазулін О. В., Смойловська Г. П. (2018)
Федосов А. І. - Дослідження жирнокислотного складу артишоку суцвіть методом газової хроматографії, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2018)
Марчишин С. М. - Вплив діуретичного фітозбору на перебіг ішемічної гострої ниркової недостатності у щурів, Дорошенко О. Г., Наконечна С. С., Койро О. О. (2018)
Кисличенко О. А. - Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту суми амінокислот у сировині моркви посівної сортів "Яскрава", "Нантська харківська", "Оленка", "Комет" та "Афалон", Процька В. В., Журавель І. О. (2018)
Линда О. С. - Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки щурів, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Бойко Л. А. (2018)
Марчишин С. М. - Дослідження впливу природи екстрагенту на вилучення біологічно активних речовин із трави котячих лапок дводомних, Басараба Р. Ю., Васенда М. М., Гусак Л. В. (2018)
Гергель О. В. - Порівняльний аналіз фармацевтичних ринків у сегменті лікарських засобів для лікування деменції в Україні та деяких країнах Європейського Союзу, Гергель Є. М., Дмитроца Т. В. (2018)
Саханда І. В. - Статистика захворюваності населення станом на 01.12.2017 року на серцево-судинні захворювання (2018)
Панасенко О. І. - Визначення кількісного вмісту синігрину методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) у траві талабану польового (Thlaspi arvense L.), Тартинська Г. С., Гуцол В. В. (2018)
До 70-річчя від дня народження. Мельника Василя Павловича (2018)
Гарник Т. П. - До 25річчя досвіду кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет", Петріщева В. О., Гарник К. В., Парчамі Газає Сепідех, Козименко Т. М., Головаха М. О. (2018)
Тернова С. М. - Тетяна Гарник: "Найвища технологія – сама природа" (2018)
Гарник Т. П., життєві сторінки (2018)
Інформаційний лист Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання народної і нетрадиціййної медицини у комплексній терапії" (2018)
Інформація для авторів (2018)
Жилінська О. І. - Комплементарні ефекти в активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві (2016)
Затонацька Т. Г. - Особливості оподаткування суб'єктів ринку електронної комерції, Мельничук О. С. (2016)
Засадний Б. А. - Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2016)
Мицюк С. В. - Стан економічної свободи в Україні та її вплив на конкурентоспроможність (2016)
Старостіна А. О. - Наближення до європейської моделі споживання алкоголю за рахунок зменшення ризиків українських споживачів на ринку вина, Кравченко В. А. (2016)
Снеткова А. В. - Генезис трактувань дефініції "інвестиції" (2016)
Науменкова С. В. - Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні, Міщенко С. В., Тіщенко Є. О. (2016)
Serbu R. - An approach to self- and co-regulation of electronic commerce in building trust over the Internet (2016)
Наконечна Ю. Л. - Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні, Демиденко Л. М. (2016)
Скопенко Н. C. - Аналіз факторів господарського ризику на стадіях життєвого циклу товару, Андреюк Н. В. (2016)
Burnete S. - Migrants' remittances: economic lifeline but fragile support for developing countries. The case of Belarus, Moldova and Ukraine (a macroeconomic perspective) (2016)
Văcar A. - Leaders and projects – common issues (2016)
Kharlamova G. - Knowledge-based migration and mobility:the economic "gamble" of the Eastern neighbourhood (2016)
Yakubovskiy S. - The model of sustainable growth:key indicators and implimentation in Ukraine, Briatko A. (2016)
Baltes N. - Study regarding the assessment of the financial stability of the economic entities, Dragoe A.G.M. (2016)
Ghilic-Micu B. - A redefinition of telework through cloud computing – Telework 2.0, Stoica M. (2016)
Petrascu D. - The internal audit as cognitive process, Dobre E. (2016)
Tudorache F. G. - The performance of mutual funds in Slovakia, Nicolescu L., Belascu L. (2016)
Касич А. О. - Понятійний апарат терміну "готова продукція" як об'єкта бухгалтерського обліку, Шара В. І. (2016)
Черняк О. І. - Сигнальний підхід до моделювання кризи платіжного балансу, Якимчук Б. Б. (2016)
Bulent A. - New horizons іn cultural economics: southeastern Anatolia region іn upper Mesopotamia іs а case study (2016)
Bratu R. - Financial development аnd remittances іn Rbmu's countries (2016)
Budac A. C. - Marketing considerations оn brand communities (2016)
Dascalu E. - Sampling іn external audit – the monetary unit sampling method, Nasta L. (2016)
Ozyirmidokuz E. K. - Emotion based analysis оf Turkish customer opinions, Stoica E. (2016)
Orastean R. - Financial globalization – global imbalances – global financial crisis (2016)
Андрєєв П. - Еволюція внутрішнього державного фінансового контролю в Україні (2013)
Кулиев Р. - Стабильность финансовой системы Азербайджана в условиях мирового финансового кризиса (2013)
Белінська Я. - Інфляційні тенденції та стабільність національної грошової одиниці України, Биховченко В. (2013)
Дрозд Н. - Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності, Заєць Н., Красніков Д. (2013)
Курищук К. - Валютні ОВДП як інструмент внутрішніх державних запозичень (2013)
Тропіна В. - Роль соціального страхування у фінансуванні державних соціальних гарантій, Суховий Д. (2013)
Боровікова М. - Зростання державного боргу в післякризовий період та шляхи його стабілізації (2013)
Гудзинська Л. - Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору (2013)
Грищенко Т. - Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку, Івахненко І. (2013)
Зайчикова В. - Фінансові інструменти політики стабілізації державних фінансів в зарубіжних країнах (2013)
Калач Г. - Суперечності формування моделі функціонально-цільового регулювання фондового ринку України (2013)
Катигробова О. - Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України (2013)
Коляда Т. - Запровадження податку Тобіна на фінансово-кредитному ринку в умовах кризи довіри до банківської системи єврозони та зростання дефіциту державних фінансів, Прозоров Ю. (2013)
Романюк М. - Іпотечний ринок як засіб досягнення мети фінансової політики держави, Аманжаєв Д. (2013)
Свердан М. - Фінансова політика держави у сфері здійснення запозичень та управління боргом (2013)
Чеберяко О. - Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів, Рябоконь О. (2013)
Шірінян Л. - Економічна сутність фінансового регулювання страхового ринку (2013)
Власенко М. - Формування банкоцентричної моделі фінансової системи в Україні (2013)
Дишлева А. - Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави (2013)
Козенко А. - Етапи розвитку системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні (2013)
Плєшакова Н. - Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України (2013)
Вірченко В. - Еволюція підходів до класифікації об'єктів інтелектуальної власності (2013)
Дрозд Н. - Фонди суверенного добробуту як особливі міжнародні інвестори в умовах глобального фінансового спаду (2013)
Дука А. - Технологічна модернізація економіки у контексті теорії економічного розвитку й. Шумпетера (2013)
Жилінська О. - Інноваційна теорія Й. Шумпетера: сучасне звучання економічних ідей (2013)
Игнатюк А. - Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию отраслевых рынков (2013)
Ільїна Г. - Наука як детермінанта економічного розвитку в умовах інноваційних трансформацій суспільства (2013)
Корнілова І. - Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації, Білорус Т. (2013)
Мицюк С. - Конкурентоспроможність економіки України: аналіз основних чинників (2013)
Нестеренко О. - Вплив Австрійської суб'єктивно-психологічної школи на Українську економічну думку (2013)
Новікова І. - Вітчизняні реалії державного регулювання підприємництва в умовах мінливих інституційних бар'єрів, Алексеєва К. (2013)
Пашнюк Л. - Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Пригара О. - Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків (2013)
Рожко О. - Шляхи реформування позабюджетних цільових фондів соціального призначення в Україні (2013)
Силкіна Ю. - Активізація реструктуризаційних процесів в умовах кризового стану підприємств (2013)
Старостіна А. - Використання інтелектуальної власності науковців університету в рамках концепції відкритих інновацій: можливості та ризики для України, Кравченко В., Названова Л. (2013)
Степанова А. - Взаємозв'язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера (2013)
Фірсова С. - Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі (2013)
Харламова А. - Инвестиционная безопасность как компонента экономической безопасности Украины (2013)
Жолобчук І. - Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження (2013)
Козенко А. - Застосування інструментів вертикального фінансового вирівнювання в Україні (2013)
Могилко Л. - Внутрішні державні облігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту України (2013)
Бажал Ю. - Шумпетерівська парадигма "статики" і "динаміки" економічної системи та її практичне значення (2013)
Єгоров І. - Процеси "творчої руйнації" та розвитку економіки у незалежній Україні, Лінчевська Н. (2013)
Гражевська Н. - Механізм саморозвитку економічних систем у концепції "творчого руйнування" Й. Шумпетера (2013)
Жилінська О. - Держава як активізатор розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності (2013)
Martinavičius J. - National wealth assessment and utilization in transition economies (2013)
Bajo-Rubio O. - Alternative strategies to reduce public deficits: the case of Spain, Gуmez-Plana A. (2013)
Bikas E. - Tax systems of the member states of the European union, Keliuotytė-Staniulėnienė G. (2013)
Алексеєнко Л. - Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структур, Стасик О. (2013)
Кравченко М. - Инновационная парадигма Й. Шумпетера и принципы реорганизации экономичной системы, Шергелашвили Е. (2013)
Зухба О. - Інноваційні ефекти діяльності домогосподарства (2013)
Домбровський О. - Інноваційна сутність і зміст категорії "цивілізаційний хронотоп" (2013)
Крупка І. - Фінансові інновації у забезпеченні розвитку фінансового ринку та національної економіки в умовах глобалізації (2013)
Цуркан А. - Моделирование инновационной деятельности как основа для формирования эффективной инновационной политики государства, Красовская О. (2013)
Чеберкус Д. - Дослідницький податковий кредит як інструмент державного регулювання розвитку інноваційного підприємництва (2013)
Анісімова Л. - Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості, Балан В. (2013)
Кухта П. - Перспективи структурної перебудови економіки України (2013)
Овчаренко Т. - Особливості розуміння інвестиційного процесу основоположником класичної теорії А. Смітом (2013)
Святненко В. - Актулізація ідей Й. А. Шумпетера у сучасному менеджменті інноваційної діяльності (2013)
Нетреба І. - Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на підприємстві (2013)
Ситницький М. - Франчайзинг у сфері культури (2013)
Маслюківська А. - Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення поняття "інновація" до сучасного розуміння інноваційних ідей (2013)
Вікулова А. - Аспекти державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності (2013)
Прилуцька І. - Ринок технологій як невід'ємна складова розвитку інноваційного підприємництва в Україні (2013)
Чулак О. - Особливості інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України (2013)
Інформаційний лист (1999)
Summary (1999)
Костенко Л. - Використання Internet у бібліотек (1999)
Малолєтова Н. - Книгообмін НБУВ з бібліотеками ФРН: історичний досвід, сучасний стан та його перспективи (1999)
Тимошенко І. - Діяльність Кабінету по вивченню книги і читача в УНЦІК (1926-1931) (1999)
Ціборовська-Римарович І. - Щодо колекції Ф. Мікошевського НБУВ (вдання друкарень, що діяли в українських землях у XVI – XVIII ст.) (1999)
Корнєєва Г. - Друкована українська книга та преса для дітей у Галичині (кінець XIX – перша пол. XX ст.) (1999)
Лук'яненко О. - Репертуар і методи популяризації польської літератури (1999)
Бобришева І. - Валерія Шульгіна і висока нота її життя (1999)
Приліпко Т. - Людмила Ястремська, Лук'яненко М. (1999)
Артамонова С. - Бібліограф Олена Шинкаренко (1999)
Медведєва Є. - До джерел інформації (1999)
Монолатій І. - Загадка Якуба Оренштайна (1999)
Добко Т. - Міжнародний науковий конгрес: "125 років НТШ" (1999)
Солонська Н. - Новий академічний журнал (1999)
Геєць В. - Видатна наукова праця в галузі історичної україністики (1999)
Ясь О. - Національні традиції та історіографічна спадщина (1999)
Тюрменко І. - Критичні завваги щодо створення бібліографії Івана Огієнка (1999)
Шабашна Н. - Книгознавчі аспекти в "Історії української культури" (1999)
Вихідні дані (1999)
Базилевич В. - Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы (2013)
Айнабек К. - Методология оптимизации региональной экономики (2013)
Белокрылова О. - Эвристические возможности институционализма в исследовании взаимодействий экономических субъектов, Белокрылов К. (2013)
Вірченко В. - Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності (2013)
Вітренко А. - Особливість сучасної рекламної інформації та її значення в умовах нової ринкової економіки (2013)
Гайдай Т. - Методологічний аналіз зрушень парадигмальної структури сучасної економічної теорії (2013)
Гражевська Н. - Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях (2013)
Залєвська-Шишак А. - Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній економіці (2013)
Зухба Д. - Специфіка методології дослідження вартості в інноваційній економіці (2013)
Игнатюк А. - Зарождение и развитие теории отраслевых рынков (2013)
Катигробова О. - Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму (2013)
Клюкин П. - Развитие теории хозяйственного кругооборота в ХХ веке и ее современные перспективы (2013)
Красота О. - Соціальний аспект економічних явищ – майбутнє економічної науки (2013)
Мандибура В. - Ідеологеми сучасного концептуально-методологічного "оновлення" економічної теорії (2013)
Нестеренко О. - Теория спонтанного порядка Ф. Фон Хайека (2013)
Осецький В. - Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку, Прилуцький А. (2013)
Прушківська Е. - Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект (2013)
Радіонова І. - Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки (2013)
Тарасевич В. - Фундаментальная экономическая наука ХХІ века: ориентиры и векторы перемен (2013)
Солонська Н. - Олександру Пушкіну - 200 (1999)
Summary (1999)
Сорока М. - Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення) (1999)
Христова Н. - До питання формування системи каталогів у державних архівах та рукописних підрозділах бібліотек України (1999)
Коротко (1999)
Шульгіна В. - Олександр Дзбанівський - фундатор Музичного відділу НБУВ (до 70-річчя відділу), Бобришева І. (1999)
Коцирій Л. - Бібліографічна діяльність С. І. Пономарьова в галузі релігієзнавства (1999)
Хімчук О. - Забезпечення інформаційних потреб учнів-старшокласників у бібліотеках ліцеїв, гімназій (1999)
Артамонова С. - Нове і традиційне (бібліотечно-інформаційне обслуговування в ДНАББ), Данилова Н. (1999)
Циганкова Л. - З буднів бібліотек Кіровоградщини (1999)
Башун О. - Маркетинговий підхід до комплектування фондів бібліотек (1999)
Хіміч Я. - Нотатки бібліотечного психолога (1999)
Фоменко Д. - Кілька портретів М. І. Костомарова (з фондів НБУВ) (1999)
Кривенко М. - Міцкевичіана в рідкісних виданнях ЛДОУНБ (1999)
Донець О. - Колекція лубків 20-х років (з фондів НБУВ) (1999)
"Дніпру" - 80 (1999)
Рева Л. - 45 років з бібліографією (1999)
Войцехівська І. - Бібліометричний аналіз наукової творчості академіка В. С. Іконникова (1999)
Яцина О. - Українська дореволюційна книжка в дзеркалі національної преси (1907-1914) (1999)
Енциклопедія історії Української Церкви (1999)
Глазунова Л. - Перший україномовний термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики (1999)
Глибицька С. - Треті читання пам'яті К. І. Рубинського (1999)
Ковальчук Г. - Нове факсимільне видання рукопису М. Коперника (1999)
Стрішенець Н. - Делегація Китайської академії суспільних наук у НБУВ (1999)
Вихідні дані (1999)
Онищук Г. І. - Критерії формування програм модернізації житлового фонду країни в сучасних економічних умовах (2011)
Вавуло Н. М. - Предложения по развитию отрасли ЖКХ, Харьковский А.Е., Зарипов Р. Ф., Рогачевский О. Л. (2011)
Климова С. С. - Строительство путепровода в г.Луганске, Ржевская Н. Б., Чепрасов Л. Р. (2011)
Рекута О. С. - Реставрація фонтану на Фонтанної площі в Центральному парку ім.Горького у м.Вінниці, Сокольвак Г. Ф. (2011)
Шевченко Т. М. - Вирішення проблем виходу комунальної теплоенергетики м.Марганца з кризового стану (2011)
Глебушкина Л. В. - Особенности формирования системы обслуживания при реконструкции городов Восточной Сибири (2011)
Кадомська М. А. - Фрагмент "вулиці музеїв". Міська садиба по вул.Терещенківській,17 у Києві (2011)
Мокроусова О. Г. - Житловий будинок Харчоторгу по вулиці О.Гончара,55 у Києві - маловідома пам'ятка доби радянського ретроспективізму, Скібіцька Т. В. (2011)
Крівєльов Л. І. - За крок до відродження, за крок до руйнування, Волкова С. Г. (2011)
Проноза Л. Д. - Дослідження технічного стану балконів житлового будинку, Біляченко Р. В., Середюк А. В., Мукасєєва Н. В. (2011)
Васильківська І. С. - Дослідження технічного стану несучих конструкцій нульового циклу, Рудницька О. С., Матвійчук І. С., Мукасєєва Н. В. (2011)
Крищишин В. М. - Реконструкція з добудовою студентського гуртожитку хостельного типу на вул.Золотій,4 у м.Львові, Овчинников М. Р., Глуховецька Л. Д., Левчич В. В. (2011)
Лобзіна О. М. - Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в житловому будинку на вул.Івана Франка,114 у м.Львові, Степанюк Л. С. (2011)
Лобзіна О. М. - Досвід ліквідації аварійного стану стрічкових фундаментів, Лобзін М. В., Гладишев Г. М. (2011)
Ушканов А. П. - Прошлое, настоящее и будущее Одесского горсовета - бывшей "Старой биржи", Федорова Т. Н. (2011)
Режеп В. Е. - Спорные вопросы реконструкции исторических зданий (2011)
Рекута О. С. - Пристосування житлових приміщень під офіс з влаштуванням мансардного поверху, Сокольвак Г. Ф. (2011)
Смоляр В. Б. - Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера (2011)
Книрик Ф.І. - Проектування реконструкції малоповерхового гуртожитку, Стаковський Г. Д., Бут Л. В., Горошко В. П., Богданова Т. В., Король Г. І. (2011)
Агеева Г. Н. - Сравнение флористических мотивов в рисунках балконных ограждений зданий - представителей стиля модерн, Кривелев О. С. (2011)
Васильченко Г. М. - Натурные исследования в воздушной прослойке фасадной системы Marmarok (2011)
Красовский Л. Т. - О дополнительных требованиях по обеспечению тепловой эффективности зданий в сейсмических районах (2011)
Сай В. І. - Теплоефективні матеріали для будівництва та реконструкції (2011)
Карпенко О. А. - Аналіз досліджень в області надійності залізобетонних елементів з високоміцного бетону (2011)
Варшавец П. Г. - Аксессуары кирпичной кладки, Оганян Ю. Н. (2011)
Вишневский А. И. - Контроль стоимости строительных работ с применением современных программных продкутов, Наумова Е. Г. (2011)
Нормативно-правове забезпечення (2011)
Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації (2011)
Розроблення схем та проектних рішень массового застовування (2011)
Авторський показчик (2011)
Мазур І. - Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва (2013)
Молдаван Л. - Конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві: проблеми і шляхи вирішення (2013)
Варналій З. - Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб'єктів підприємництва в умовах дії податкового кодексу України, Панасюк О. (2013)
Галушка З. - Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні (2013)
Зянько В. - Матеріальні передумови розвитку інноваційного підприємництва (2013)
Прудський В. - Глобальний перехід до інноваційної моделі господарського розвитку і формування постіндустріального менеджменту (2013)
Сизоненко В. - Еволюція підприємництва в контексті інституціональної теорії (2013)
Власова Т. - Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Якобчук В. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері (2013)
Попович М. - Засади становлення вітчизняного інноваційно-інвестиційного підприємництва: взаємодія задля розвитку (2013)
Ляшенко О. - Дослідження соціальної відповідальності бізнесу в розрізі проблеми розвитку енергоефективних технологій, Лавренчук В. (2013)
Буркальцева Д. - Інституціональний інструментарій гарантування економічної безпеки держави в контексті розвитку підприємництва України (2013)
Залєвська-Шишак А. - Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні (2013)
Кириленко Л. - Формування інноваційно-інвестиційної моделі підприємництва в Україні, Євтушевська О. (2013)
Богуславський О. - Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва, Ігнатович Н. (2013)
Гура В. - Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва, Кот Л. (2013)
David A. Jones - Aligning The Abacus Beads: China's New European Economic Presence (2013)
Піменова О. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні (2013)
Жмудська І. - Формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації (2013)
Чімишенко С. - Диверсифікація джерел житлового забезпечення військовослужбовців (2013)
Bazylevych V. - Climate Change in Kyiv: Ways to Counter act and Minimize Negative Effects, Kupalova G. (2013)
Babirad-Lazunin V. - Development of the Customs Statistics in Ukraine: Historical Aspects (2013)
Balcerowicz-Szkutnik M. - The Comparative Analysis of the Labor Market Indicators in a Selected Group of EU Countries (2013)
Butenko N. - Synergic Effects of the Partnership Networks Formation at the Industrial Market, Paschuk L. (2013)
Dligach A. - System Reflexive Strategic Marketing Management (2013)
Grazhevska N. - Impact of Social Capital Characteristics on the Effectiveness of Community-Based Approach to Local Development, Petrushenko Y., Kostyuchenko N. (2013)
Kanishchenko O. - Internationalization of Industrial Clusters: Objective and Perspectives, Kuznetsova N., Ustimenko M. (2013)
Komendant O. - The Mechanism of Transformation of the Labor Market of Ukraine to the New Economy Under Post-Crisis Period (2013)
Konurbaeva Z. - Development of Animal Secondary Raw Material Market as a Factor of Diversification of Kazakhstan's Export Potential, Zakimova A., Rahkimberdinova M. (2013)
Kuzioma O. - Implementation of Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Growth by the Small Enterprises in CIS states (2013)
Liubkina O. - Imbalances in the Financial System of Ukraine and their Transmission to the Systematic Risks in the Monetary Stability, Borovikova M. (2013)
Osetskyi V. - Discouraging Shockwaves under Simulated Green Shoots Among Developed Countries, Kalinkova I. (2013)
Shakeev S. - Supply Logistics for Improvement for Iron and Steel Enterprises (2013)
Sojka E. - Multidimensional Comparative Analysis of Levels of Living of Populations in EU Member States (2013)
Vikulova А. - State Incentive of Commercialization of Intellectual Property (2013)
Yeliseyeva G. - Statistical Estimation of Green Growth in Ukraine (2013)
Zatonatska T. - The Role of Fiscal Policy in the System of Government Regulation of Investing Activity in Ukraine (2013)
Zhumanova B. - Financing of the Innovative Projects in the Agro-Industrial Complex of Kazakhstan (2013)
Титул, содержание (2018)
Медовар Л. Б. - Сучасні рейкові сталі і можливості ЕШП (Огляд). Повідомлення 1. Умови експлуатації рейок та їх дефекти, Стовпченко Г. П., Полішко Г. О., Педченко Є. О., Зайцев В. А. (2018)
Ахонин С. В. - Получение высокопрочного титанового сплава Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe способом ЭЛП, Марковский П. Е., Березос В. А., Стасюк А. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Антонюк С. Л. (2018)
Костин В. А. - Математическое моделирование процесса формирования многослойной 3d конструкции аддитивным методом с использованием электродуговых источников тепла, Григоренко Г. М., Шаповалов В. А., Пикулин А. Н. (2018)
Гниздыло А. Н. - Математическая модель плазменно-индукционного процесса выращивания монокристаллов тугоплавких металлов, Якуша В. В., Шаповалов В. А., Карускевич О. В., Никитенко Ю. А., Козуб Н. В. (2018)
Калашник Д. А. - Тепловое состояние закалочного диска в процессе экстракции из расплава при индукционной плавке в секционном кристаллизаторе, Шаповалов В. А., Кожемякин В. Г., Веретильник А. В., Калюжный П. Б. (2018)
Гречанюк Н. И. - Дисперсные и слоистые объемные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Структура, свойства, технология, применение. Сообщение 1. Структура и фазовый состав, Гречанюк В. Г. (2018)
20-я Международная конференция "International Forgmasters Meeting (IFM 2017)" (2018)
Семинар "Функциональные металлические материалы с памятью формы: современное состояние и перспективы" (2018)
К 90-летию академика Б. А. Мовчана (2018)
Наши поздравления ! (2018)
Формирование изделий с помощью 3D технологии (2018)
Звіт про міжнародну наукову конференцію "Бібліотечно-інформаційний сервіс” (2002)
Коваль Т. - Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку (2002)
Сіра І. - Технологія і організація бібліотечно-інформаційного обслуговування, Горовий В. (2002)
Усенко І. - Проблеми правового забезпечення управління та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів, Чепуренко Я. (2002)
Ільганаєва В. - Дерлеменко В. В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби. - К.: ІАЕ УААН, 2001.-452 с. (2002)
Костенко Л. - Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках (2002)
Коротко (2002)
Юхимець Г. - Документальні ресурси спеціалізованих фондів: проблеми використання і обслуговування (2002)
Муха Л. - Технології захисту та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів у процесі їх використання (2002)
Сорока М. - Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільного використання (2002)
Чупріна В. - МБА і служба доставки документів (2002)
Павлуша Т. - Семінар фахівців бібліотечної справи "Професіоналізм, етика та культура бібліотечного обслуговування”, Смаглова Н. (2002)
Васильченко С. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування лю’дей з обмеженими можливостями, Солонська Н., Воскобойнікова-Гузєва О. (2002)
Добко Т. - Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуговування електронними інформаційними ресурсами” (2002)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційний сервіс” (2002)
Баркова О. - Електронні бібліотеки як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА (2002)
Бардієр К. - Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів (2002)
Дмитрієнко М. - Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій: Моногр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2001. - 438 с. (2002)
Титул, содержание (2018)
Cкальский В. Р. - Оцінка пошкодженості феритно-перлітної сталі за величиною зміни швидкості поздовжньої акустичної хвилі, Мокрий О. М. (2018)
Стасюк С. З. - Контроль технічного стану технологічних трубопроводів за довготривалої експлуатації у водневовмісному робочому середовищі (2018)
Учанін В. М. - Вплив механічних напружень на сигнал вихрострумового перетворювача магнітної анізотропії, Мінаков С. М. (2018)
Миленин А. С. - Высокопроизводительные методы численных исследований для решения задач экспертизы работоспособности дефектных конструкций, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И., Химич А. Н., Сидорук В. А. (2018)
Недосека А. Я. - Применение технологии акустико-эмиссионного контроля при оценке состояния сосудов химического производства, Недосека С. А., Яременко М. А., Овсиенко М. А. (2018)
Плеснецов С. Ю. - Способ электромагнитно-акустического контроля металлоизделий без "мертвой" зоны, Сучков Г. М. (2018)
Куліш В. А. - Контроль і оцінка технічного стану металевих конструкцій будівель і споруд шахтної поверхні, Крилов Е. С. (2018)
Джала Р. М. - Методологія та апаратура для оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів, Вербенець Б. Я., Мельник М. І., Семенюк О. М., Червінка О. О. (2018)
Конференція з неруйнівного контролю в новому форматі (2018)
Предприятию "Ультракон-Сервис" 25 ЛЕТ (2018)
Конференция-выставка "Неразрушающий Контроль-2018" (2018)
Нова книга (2018)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Львівському Апостолу - 425" (1999)
Summary (1999)
Закон України "Про обов'язки примірних документів" (1999)
Чепуренко Я. - Система обов'язкового примірника документів в Україні: новий етап розвитку (1999)
Павлуша І. - Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції (1999)
До уваги авторів! (1999)
Грановський Б. - До історії книгозбірні Товариства "Музей визвольної боротьби України" (Прага. 1925-1945 рр.) (1999)
Нова Британська бібліотека в Сент Панкрасі (1999)
Кононенко Л. - Бібліотеки та інформаційні служби: міжнародне культурне співробітництво (з досвіду роботи зарубіжних культурно-інформаційних центрів в Україні) (1999)
Стоян Ф. - Археографія актових документів та бібліографія рукописних книг як камеральні методи в XIX - 30-х роках XX ст. (1999)
Кондрашов В. - Сторінки літопису історичної науки України (1999)
Іщенко Я. - Українська історична думка на порозі XXI ст. (1999)
Полюга Л. - Удосконалюємо науково-технічну мову (1999)
Дмитрієнко М. - Академік Володимир Іконников: життєпис та наукова творчість (1999)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425", Ковальчук Г., Баркова О. (1999)
Кравченко К. - Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - 50 (1999)
На честь ювілею "Юрінком Інтер" - дарунок Бібліотеці (1999)
Бровкін А. - Україна - Китай: енергія спілкування (1999)
Вихідні дані (1999)
Содержание (2017)
Генкал С. И. - К таксономии, морфологии и распространению редкого вида Navicula schmassmannii Hust. (Bacillariophyta), Ярушина М. И. (2017)
Крахмальный А. Ф. - Protoperidinium sphaericum (G. Murr. et Whitting) Balech 1974 (История изучения, морфология, синонимика), Зареи Дарки Б. (2017)
Царенко П. М. - Жирнокислотный состав коккоидных зеленых водорослей как основа их энергосырьевого потенциала. 1. Chlorella- и Acutodesmus-подобные микроводоросли (Chlorophyta), Конищук М. А., Корховой В. И., Костиков И. Ю., Блюм Я. Б. (2017)
Сурешкумар П. - Быстрый метод одновременной дискриминации микроводорослей и определения их биохимического состава на основе вибрационной спектроскопии, Томас Дж., Субраманян Дж. (2017)
Лукашив О. Я. - Накопление хрома и селена клетками и липидами Chlorella vulgaris Beij. при инкубации с хлоридом хрома (III) и селенитом натрия, Боднар О. И., Винярская Г. Б., Грубинко В. В. (2017)
Борисова Е. В. - Видовое разнообразие и экология Charales (Charophyta) зоны широколиственных лесов Украины (2017)
Виноградова О. Н. - Таксономическая ревизия Cyanobacteria/Cyanoprokaryota Черноморского побережья Украины, Брянцева Ю. В. (2017)
Вишняков В. С. - Новые местонахождения редких видов Charales в северо-западной Беларуси, Савицкая К. Л., Лапиров А. Г., Беляков Е. А., Гарин Э. В., Макаревич О. А., Жукова Т. В. (2017)
Березовская В. Ю. - Новые и редкие виды водорослей из водоемов Киевской возвышенности (Украина) (2017)
Патова Е.Н. - Маргарита Васильевна Гецен (к юбилею ученого) (2017)
Белоус Е. П. - 11-й Международный фикологический конгресс (13 – 19 августа 2017 г., Шецин, Польша), Березовская В. Ю. (2017)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Аверочкіна Т. В. - ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики" (2018)
Drobitko O. - Legal framework peculiarities for arresting of seagoing ships in Lithuania (2018)
Іванова А. В. - Діяльність України у забезпеченні впровадження міжнародних норм у сфері рятування на морі (2018)
Бойко І. С. - Прецедентна практика Суду ЄС та проблема запобігання забрудненню морського середовища (2018)
Bychkovska M. - Insufficiency for the unregistered protection for the fashion designs under US legislation (2018)
Мошак О. В. - Концептуальні засади реалізації принципу субсидіарності в Україні (2018)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 87/540/ЄЕС (Частина 1), Слатвінська В. М. (2018)
Ізбаш О. О. - Міжнародні аспекти захисту інтелектуальних прав (2018)
Солопова І. В. - Становлення і розвиток законодавства України про державну службу в умовах проголошених реформ (2018)
Степанов С. В. - Господарські суди України в системі органів судової влади (2018)
Бойчук А. Ю. - Аксіологічний зміст принципів юридичної відповідальності за правопорушення проти навколишнього середовища: історичний аспект (2018)
Некіт К. Г. - Суб’єкти права приватної власності в інформаційному суспільстві (2018)
Брачук А. О. - Організація та правова регламентація "єдиного вікна" для зовнішньої торгівлі в зарубіжних країнах (2018)
Батанова Л. О. - Проблемні аспекти застосування мита в Україні, Кухарук І. О. (2018)
Прокопенко В. В. - Поняття та правова основа діяльності водного транспорту України: митний аспект (2018)
Роздорожна С. В. - Спільний митний контроль на кордоні між Україною і Республікою Молдова (2018)
Джураєва О. О. - Динаміка сучасної держави: загальнотеоретичний аспект (2018)
Сельська В. В. - Історія cтановлення та розвитку субсидіарної юридичної відповідальності (2018)
Косигіна А. Є. - Проблеми правової охорони пралісів в Україні (2018)
Сандюк Г. О. - Специфіка викладання міжнародного морського права та морського приватного права для студентів різних спеціальностей: досвід кафедри морського та господарського права НУК, Дубинський О. Ю. (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2018)
Генкал С. И. - К морфологии, таксономии и распространению редких видов рода Sellaphora Mereschkovsky (Bacillariophyta) в России, Ярушина М. И. (2018)
Лилицкая Г. Г. - Bacillariophyta малых водоемов г. Киева (Украина). 3. Coscinodiscophyceae (2018)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос прибрежной акватории у мыса Тарханкут (Крым, Чёрное море) (2018)
Денисов Д. Б. - Центрические Bacillariophyta озера Имандра (Кольский п-ов, Россия), Генкал С. И. (2018)
Ларионова Д. П. - Микрофитобентос ручья в рекреационной зоне г. Киева (Украина), Давыдов О. А. (2018)
Вишняков В. С. - Первая находка пресноводной бурой водоросли Heribaudiella fluviatilis (Phaeophyceae) в Сибири (Россия) (2018)
Крахмальный А. Ф. - Новый для науки вид Dinoflagellata (Dinophyta) из интерстициали Левантийского моря (побережье Хайфы, Израиль), Вассер С. П., Крахмальный М. А., Нево Е. (2018)
Кузнецов В. О. - История развития альгологической школы в Одесском университете в период 1865 – 1890 гг., Ткаченко Ф. П. (2018)
Памяти учителя, коллеги. Паламарь-Мордвинцева Галина Михайловна (11.08.1924 – 24.10.2017) (2018)
Інформація про міжнародну наукову конференцію "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства”, м. Київ, 8 – 10 жовтня 2002 року (2002)
Онищенко О. - Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 — 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини, Дубровіча Л. (2002)
Чепуренко Я. - Структура, формування та збереження документних фондів президентських бібліотек США (2002)
Презентація нових книг видавництва "Рада” (2002)
Вергунов В. - Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук в інформаційному просторі (2002)
Пивоваров Ю. - Роль ІНІСН в інформаційному забезпеченні соціальних і гуманітарних наук у Росії (2002)
Чабан І. - Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Дружиніна Л. Г. - Інформація (2002)
Рева Н. - Бібліограф Олена Павлівна Довгопола, Рева Л. (2002)
Соляник А. - Аналітичний огляд змісту бібліотекознавчих розділів "Вісника Харківської державної академії культури” (1999 - 2002) (2002)
Матяш І. - Подвижники й меценати. Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні ХУІІ-ХІХ ст. Історико-біографічні нариси / Під. ред. В. Смолія. Національна академія наук України, Ін-т історії України. - К., 2001. - 342 с., іл. (2002)
Гончар О. - Петренко С. М. Археографічна спадщина Миколи Костомарова. - Київ; Полтава: АСМІ, 2000. - 192 с. (2002)
Вихідні дані (2002)
К.П. Гуров - Персоналія до 100 річчя (2017)
Gerasimenko V. I. - On propagation of initial correlations in active soft matter (2017)
Gusak A. M. - Severe plastic deformation by kobo method–estimations and model, Gonda A. R. (2017)
Marek Danielewski - Nonlinear klein-gordon equation in cauchy-navier elastic solid, Lucjan Sapa (2017)
Gokhman А. - Isochronal annealing of electron-irradiated tungsten modelled by cd method: influence of carbon on the first and second stages of recovering, Terentyev D., Kondria M. (2017)
Petrov A. D. - Behavior of material with a memory of form and pseudoelasticity under nonstationary loading of the body (2017)
Дерев’янко С. І. - Твердофазні реакції в порошкових паяльних сумішах системи Cu-Sn, Морозович В. В., Король Я. Д., Ляшенко О. Ю., Ляшенко Ю. О. (2017)
Бобров О. А. - Розмірний ефект розподілу часів до відмови та часів перетворення, Пасічний М. О., Ляшенко О. Ю., Гусак А. М. (2017)
Тютенко В. М. - Вплив SMAT обробки на структуру електроосаджених в стацонарному, реверсному та стохастичному режимах прошарків міді, Морозович В. В., Дідук В. А. Колінько С. О., Ляшенко Ю. О. (2017)
Pantelyat M. G. - Application of the finite element nethod to computer simulation of electromagnetic and thermal processes in induction cookers and heated dishes (2017)
Замрій І. В. - Спосіб задання функцій, визначених у термінах-зображення дійсних чисел та інваріантами у їх зображенні (2017)
Левчук К. Г. - Процес руйнування неголономних в’язей прихопленої бурильної колони методом поперечних вібрацій (2017)
Король Я. Д. - Експериментальне вивчення розпаду сплавів Al-Zn при різних температурних і деформаційних режимах, Cserhati Csaba, Vecsei Gergő, Тютенко В. М. (2017)
Денисюк В. П. - Математичні моделі на основі фундаментальних тригонометричних сплайнів, Негоденко О. В. (2017)
Грушка Я. І. - Критерій одностайної поступальності систем відліку в універсальних кінематиках (2017)
Гулівець О. А. - Векторні функції скалярного аргументу при дослідженнях кінематики точки та твердого тіла, Олійник С. Ю., Маркевич Г. А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Марченко О. - Ганна Загородня (1999)
Summary (1999)
Немошкаленко В. - Нові інформаційні технології та нові форми взаємодії бібліотек (1999)
Коротко (1999)
Кулешов С. - Чи входить книгознавство у документознавство? (до проблеми структуризації сучасного документознавства) (1999)
Коротко (1999)
Павлуша І. - Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації (1999)
Бардієр К. - Межі предметної галузі ком'ютерних наук та відображення її структури в рубрикаторі НБУВ (1999)
Леонов В. - Библиотековедение как фундаментальная наука (постановка проблемы) (1999)
Кириченко Р. - Національна бібліотека Франції (сторінки історії) (1999)
Александрійська бібліотека невдовзі прийме читачів (1999)
Дениско Л. - Духовні журнали як джерело вивчення духовної культури та української етнографії (1999)
Люта О. - Перша народна бібліотека-читальня м. Єлисаветграда (1999)
Ткаченко О. - Перші журнальні видання в Європі (1999)
Коротко (1999)
Волкова В. - Тамара Тиханкова, Добровольська Л., Ченікалова Н., Шершньова Л. (1999)
Костенко Л. - Шоста міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва" (1999)
Пашкова В. - 65-та конференція і Генеральна асамблея Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) в Таїланді (1999)
Свобода А. - До питання організації обміну електронними та інформаційними ресурсами, Костенко Л. (1999)
Дмитрієнко М. - До ювілею Олени Апанович (1999)
Каліберда Л. - Пашкова В. С. Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності. - К. - 1997. - 183 с. (1999)
Тітова Л. - Филиппова Л. Я. Автоматизированные библиографические базы данных: Пользовательский подход: Книга для работников электронных библиотек и информационных служб, имеющих гуманитарное образование. - К.: ЧП "Інтеграл Кин", 1998. - 191 с. (1999)
Іщенко Я. - Джерела інформації для краєзнавців (1999)
Захарова Н. - Національне свято Китаю - в Національній бібліотеці України (1999)
Вихідні дані (1999)
Мусіна З. - Лерій Макаренко (1999)
Summary (1999)
Постанова "Про ствердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 роки" (1999)
Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 роки (1999)
Курас І. - Інформатизація та бібліотеки України (1999)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток", Матусевич В., Добко Т., Баркова О., Солоіденко Г. (1999)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" (1999)
Матяш І. - Українська архівна періодика в бібліометричному вимірі (1999)
Дорощук Н. - "Благодійне товариство для видання корисних і дешевих книжок": (сторінки історії) (1999)
Іванова І. - П. А.Тутковський в історії організації Української Академії наук і Національної бібліотеки України (1999)
Стадник О. - Мукачівській міській бібліотеці - 70 (1999)
Кулешов С. - Швецова-Водка Г. М. Типологія книги: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв / Рівнен. держ. ін-т культури. - К.: Кн. палата України, 1999. - 58 с. (1999)
Дмитрієнко М. - Алексей Иванович Маркевич (1847-1903): Биобиблиографический указатель / Составители: В. В. Самодурова, І. В. Максименко; науч. ред. и авт. вступ. статьи Т. Н. Попова. - Одесса, 1997. - 150 с. (1999)
Полюга Л. - Сабадош І. В. Формування української ботанічної номенклатури. - Ужгород, 1996. - 190 с. (1999)
Покажчик журналу "Бібліотечний вісник" за 1999 р. (1999)
Інформація та громадськість (1999)
Вихідні дані (1999)
Міжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства” (2002)
Онищенко О. - Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001 р.), Попроцька В. (2002)
Міщук С. - Нездійснений проект бібліотечної "Волиніки”: з історії книжкового зібрання Волинського краєзнавчого музею у Житомирі у 20-х рр. XX ст. (2002)
Раздорський О. - Регіональні довідкові видання XIX - початку XX ст. у фондах найбільших київських бібліотек (2002)
Благодійна акція Фонду сприяння розвитку мистецтв – передача Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського рукописних матеріалів Глухівського Петропавлівського монастиря (2002)
Фоменко Д. - Невідома акварель Василя Григоровича Кричевського (2002)
Інформація (2002)
Костенко Л. - Бібліотека інформаційного суспільства, Сорока М. (2002)
Костишин О. - Трирівнева система цифрових бібліотек з технологією "клієнт – сервер”, Широков В. (2002)
Прудніков С. - Інструкції, що регламентують реставрацію документальних пам’яток у музеях системи Міністерства культури і мистецтв України (2002)
Інформація (2002)
Степовик Д. - Життя поруч з прекрасним. До 60-річчя Гліба Юхимця (2002)
Подрєзова М. - Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - 185 років (2002)
Вергунов В. - Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці УААН - 80 років (2002)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського