Петрушко Л. А. - Смуток і плач у старозавітних текстах як джерело ціннісних орієнтирів (2017)
Ковальков О. Л. - Афганістан і афганська війна очима радянських "афганців" (2017)
Давлєтов О. Р. - Трансформація поглядів "батьків реформації" стосовно євреїв (чи можна вважати Мартіна Лютера "теологом голокосту"?), Саламаха І. В. (2017)
Салата О. О. - Організація пропаганди в системі державних органів нацистської Німеччини у 1933-1941 рр. (2017)
Михайлюк М. В. - Нацистський табір знищення Собібор (2017)
Шніцер І. О. - Мілан Годжа та його проект федерації в центральній Європі (2017)
Ганський В. О. - Організація відпочинку населення у міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) (2017)
Соловйов В. В. - Румунське питання на петроградській конференції союзних держав (січень-лютий 1917 р.) (2017)
Білоножко С. В. - Смарагдовий острів за океаном: ставлення американців до ірландських мігрантів у ХІХ ст. (на основі американських карикатур), Ємельянова К. О. (2017)
Ціватий В. Г. - Грузинський ренесансний гуманізм і традиції європейської ідентичності доби відродження: політико-дипломатичні погляди Шота Руставелі (2017)
Мілютін С. Ю. - Римсько-візантійські відносини під час правління Ісаврійської династії (2017)
Шауренко А. В. - Історія повсякденності: від європейського досвіду до вітчизняних практик (2017)
Доценко В. О. - Вплив історичної пам'яті на подолання постколоніального синдрому сучасними українцями (2017)
Терно С. О. - Критичне розмірковування: виникнення, розвиток та свобода волі (2017)
Приймак О. М. - Проблема періодизації в історіографії історії соціальної роботи (2017)
Слободянюк М. А. - Стан і перспективи сучасної вітчизняної історіографії антифашистської боротьби ОУН-УПА (2017)
Суховерська І. І. - Образ жінки в роки другої світової війни у сучасній російській історіографії (2017)
Нестеренко Л. О. - "<...> Сейчас мне лучше жить чем тебе мамо на Украине <...>". Епістолярій остарбайтера Б. Про життя в Німеччині у 1942–1943 рр. (2017)
Нефьодов Д. В. - Відображення історії робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1964 рр.) в радянській науковій літературі перебудовчого періоду (1985–1991 рр.) (2017)
Китиченко Т. С. - Роль новацій західноєвропейських учених у розробці істориками підросійської України джерелознавчої методики (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Смерека Б. В. - Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в руському воєводстві у XVI–XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): інвентарі (2017)
Чернятинська Ю. Г. - Теоретико-методологічні засади експертизи цінності документів в електронній формі (2017)
Чубрей О. С. - Основні наукові ідеї та напрями економіко-географічної школи в чернівецькому університеті (2017)
Блажевич Н. О. - Г.М. Добров и В.М. Глушков: наукознавство, кібернетика, інформатика (2017)
Бей Н. О. - Історичні особливості розвитку науково-технологічних процесів виробництва легкових автомобілів на Запорізькому автомобілебудівному заводі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2017)
Грушицька І. Б. - Одеська астрономічна обсерваторія в роки повоєнної відбудови (2017)
Коваленко С. Д. - Колективні досліди як передвісники появи вітчизняної колгоспної дослідної справи у 30-х роках ХХ століття (2017)
Сомик О. М. - Історія становлення музичного інструменту класична гітара в контексті європейської музичної культури (2017)
Грінченко Т. Д. - Історія виникнення та становлення професії піаніст-концертмейстер (2017)
Шульга В. П. - Розвиток теорії добору та підбору тварин у науковому доробку професора М. А. Кравченка (2017)
Дєдков М. В. - ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня України" (2017)
Лисенко О. Є. - (Рец.) Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за ред. А.Г. Бульвінського. – Київ : ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2017. – 288 с., Падалка С. С. (2017)
Троян С. С. - (Рец.) Сокирська В. Відносини між РСФРР і УСРР (1919–1929 рр.) : адміністративно-територіальний та політико-економічний дискурс : монографія / В. Сокирська; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань: Сочинський, 2017. – 568 с. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Пасічник Т. - Моделювання інноваційних процесів у західних областях України, Смолінський В., Бабій Г. (2017)
Черевко І. - Програма і методика дисертаційного дослідження "Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика" (2017)
Петришин Л. - Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2017)
Содома Р. - Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави (2017)
Любенко А. - Аудит ефективності як складова системи контролю за державними активами, Кійко Ю. (2017)
Cherevko H. - International transfer of technologies as a factor of technical upgrade and modernization of agricultural enterprises (2017)
Syrotyuk H. - Social responsibility of business as a direction to improve social development of agrarian enterprises (2017)
Колодійчук І. - Перспективні напрями та механізми імплементації європейської практики управління розвитком гірських територій в Україні, Попівняк Р. (2017)
Хірівський Р. - Розвиток кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад у контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2017)
Яців С. - Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Markovych N. - Trends of development of financial and economic efficiency of agrarian enterprises in Lviv region under globalization conditions (2017)
Руліцька К. - Реалії та перспективи розвитку вітчизняних агропідприємств (2017)
Скупейко В. - Економічне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2017)
Шолудько О. - Фінансові детермінанти функціонування сільськогосподарських підприємств, Грицина О., Рубай О. (2017)
Тибінка Г. - Іноземний досвід застосування різних систем оплати праці та можливості їх використання в Україні, Сікора О., Мартинюк Н. (2017)
Черевко Г. - Сфери та переваги застосування біогазу у вирішенні енергетичних проблем, Шугало В. (2017)
Магас В. - Скасування мораторію: між Сциллою та Харибдою (2017)
Янишин Я. - Прогнозування експортного потенціалу аграрних підприємств Львівської області та визначення напрямів його розвитку, Лаврів І., Сторонський М. (2017)
Ціолковська С. - Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу (2017)
Шестопалов В. М. - Підземні води тріщинуватих кристалічних порід як резервне джерело питного водозабезпечення Вінниці (Україна), Стеценко Б. Д., Руденко Ю. Ф. (2018)
Сухоребрый А. А. - Химический состав поровых растворов слабопроницаемых слоев как показатель защищенности подземных вод (2018)
Гінтов О. Б. - Щодо методики складання Тектонічної карти Українського щита масштабу 1:500 000, Степанюк Л. М. (2018)
Карпенко А. М. - Пізньоміоцен-пліоценові тераси Північноукраїнської палеоседимен таційної провінції. Стаття 2. Алювіально-озерне походження неогенових терасових рівнів (2018)
Курепа Я. С. - Нові палеонтологічні дані до характеристики крейдових відкладів у вирішенні проблематики віку ефузивів та вулканоміктових порід північно-східної частини Волино-Поділля (2018)
Супрун І. С. - Палеоценовий нанопланктон південного схилу Українських Карпат (Вежанський покрив, нижньометовська підсвіта (2018)
Ivanova A. V. - Geotectonic regime of formation of the coal-bearing deposits in the Western Donets Basin (Ukraine), Zaitseva L. B., Spirina O. I. (2018)
Григорчук К. Г. - Особливості літофізичної структури відкладів середнього майкопу Чорноморсько-Північнокримського нафтогазоносного району, Гнідець В. П., Кохан О. М. (2018)
Стародубець К. М. - Інтерпретація результатів структурно-термо-атмогеохімічної зйомки на території Воскресенівської площі (2018)
Фомін Ю. О. - Ізотопно-геохімічні та геолого-генетичні критерії пошуків родовищ урану і золота Інгульського мегаблоку Українського щита, Верховцев В. Г., Деміхов Ю. М., Студзінська А. О. (2018)
Патро-Куцаб М. - Портрет Алозія Фелінського. Забута постать – спогади в "Gazeta Lwowska" (2018)
Валькова К. - Форми реалізації авторських інформаційних інтенцій у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова "Одноповерхова Америка" (2018)
Гадьо Н. - Історія становлення та сучасний стан системи католицьких медій України (2018)
Міщенко М. - Уроки Максима Рильського – публіциста (2018)
Печарський А. - Літературний дискурс Василя Симоненка в пресі тоталітарного режиму (2018)
Слотюк Т. - Антиукраїнська сутність москвофільської преси у Східній Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) (2018)
Александров О. - Теоретичні проблеми дослідження сучасного українського тревелогу (2018)
Васьківський Ю. - Професійні стандарти реклами і маркетингу в ЗМІ (2018)
Галаджун З. - Закон України "Про телебачення і радіомовлення" як правова основа діяльності мовників в Україні (історія становлення документа) (2018)
Гандзюк В. - Специфіка викриття російської дезінформації та пропаганди у телепроекті "Антизомбі" (ICTV) (2018)
Горчикова А. - ЗМІ як важіль формування моральних орієнтирів в інформаційному суспільстві (2018)
Шестакова Е. - Елементи абсурду як засоби гри з культурною пам'яттю в масовій комунікації Донбасу: весна – літо 2014 року (2018)
Філіп Ґ. - Автомобільна брендова преса – прагмалістичні зауваження (2018)
Bożek M. - Hanna Krall: Games with Identity Based on Novel Subtenant (2018)
Головко Х. - Специфіка роботи журналіста під час підготовки літературного репортажу (2018)
Житарюк М. - Росія vs Захід: "паспортизація" Європи як спосіб ведення цивілізаційної гібридної війни (2018)
Мельник А. - Публіцистика як сфера формування ціннісних орієнтирів та етосу особистості: теоретичний аспект (2018)
Мельник Ю. - Мігрантська криза у Європі крізь призму медіа: зіткнення цивілізацій vs. правдивість; толерантність vs. правдивість (2018)
Стецюк С. - Маніпулятивні технології під час гібридної війни в Україні та їх вплив на громадську думку (2018)
Благовірна Н. - Факт як метафора (2018)
Галацька В. - Екстраполяція моделей масової комунікації в сучасній театральній публіцистиці України (2018)
Димніч Н. - Медіапродукт електронних ЗМІ як чинник формування мозаїчного мислення у молоді (2018)
Макарчук О. - Синергетичні підходи у вивченні історії партійної журналістики (2018)
Мірошниченко П. - Шизоглосія в радіопросторі України як лінгвокультурна проблема (2018)
Романчук О. - Інформаційна культура та інформаційна ідеологія в епоху нових медій (2018)
Табінська І. - Автор сучасного медійного тексту: функціональний аспект (2018)
Більовська І. - Категорії "автор-адресант" як знакові характеристики досягнення ефективності сучасних медіатекстів (2018)
Бурич Л. - Сенсоризми як репрезентанти авторської світомоделі (2018)
Дацишин Х. - Мистецька термінологія і професійна лексика в загальнополітичних медіа: способи впровадження в текст і особливості використання (2018)
Капелюшний А. - Росіянізація дієслівних форм у живому мовленні українських тележурналістів: лексичні й граматичні росіянізми, міжмовні омоніми та пароніми (2018)
Павлюк Л. - Історичні й геопросторові паралелі в дискурсі аналізу російсько-українського воєнного конфлікту (2018)
Савчук Р. - Лінгвістичні засоби експлікації прагматичного значення у заголовках сучасних ЗМІ (за матеріалами регіональних інтернет-видань) (2018)
Яцимірська М. - Медіастилістика: символічні норми та аподиктичність (2018)
Maryina L. - The New Methodology of Modern Journalism Education: Performativity (2018)
Ґабор Н. - Журналістська освіта епохи Web.3.0: дослідження, новітні навички, спроби перезавантаження (2018)
Miamlina A. - Case Study in Mass Media Studies (2018)
Петренко С. - Формування правдоцентричної позиції особистості журналіста в площині місії журналістики (2018)
Шутяк Л. - Соціальні мережі в теорії і практиці викладання журналістикознавчих дисциплін (2018)
Онуфрів С. - Психологічні наслідки історичної амнезії про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (2018)
Рашкевич М. - Символістська публіцистика – світоглядний адекват Cрібного віку (2018)
Александров П. - Особливості висвітлення сучасних загроз у новинах: медійні пріоритети та оцінки експертів (2018)
Скленар І. - Нове навчальне джерело про релігійну тематику в медіях: структура і проблематика (2018)
Клименюк М. М. - Перспективні задачі менеджменту, Федоренко В. Г., Безус А. М. (2018)
Кузьмін О. Є. - Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації, Шахно А. Ю. (2018)
Цимбалюк С. О. - Індикатори оцінювання політики оплати праці у контексті реалізації принципів гідної праці (2018)
Васильєв О. В. - Критерії оцінки економічної безпеки вантажних автотранспортних підприємств, Чупіков А. А. (2018)
Ажаман І. А. - Сутність та структура економічного потенціалу підприємства, Жидков О. І. (2018)
Романенко О. О. - Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності, Яворська О. Г. (2018)
Руснак А. В. - Демографічна ситуація та її вплив на розвиток сільських територій херсонської області, Алєщенко Л. О. (2018)
Панченко В. Г. - Неомеркантилістська політика в умовах лібералізації світогосподарських відносин: роль неопротекціонізму в її реалізації (2018)
Романко О. П. - Методи та способи здійснення оцінки конкурентоспроможності регіону: світова практика і український досвід (2018)
Тимошенко А. О. - Оподаткування послуг в іт-сфері: проблеми та перспективи (2018)
Сабецька Т. І. - Соціальна відповідальність як філософія формування ефективної кадрової політики підприємства (2018)
Руда О. Л. - Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг (2018)
Полчанов А. Ю. - Механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на розвиток фінансового потенціалу держави у постконфліктний період (2018)
Біленко В. О. - Особливості економіко-математичного моделювання сталого розвитку (2018)
Hevchuk A. - Accounting of debt security and ways of improvement (2018)
Олійник Т. Г. - Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного підприємництва в миколаївській області (2018)
Мискін Ю. І. - Сутність фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики (2018)
Поснова Т. В. - Формування креативного людського потенціалу в умовах постіндустріальної економіки (2018)
Постол А. А. - Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у великих аграрних підприємствах (2018)
Руфат Джахангир оглы Эфендиев - Международная трудовая миграция и денежные переводы мигрантов (на примере стран бывшего ссср), Наиль Рагиб оглы Велиев (2018)
Завідна Л. Д. - Діагностика фінансового стану підприємства готельного господарства (2018)
Кононенко О. М. - Сільські території України у вимірі регіонального людського розвитку (2018)
Лизогуб М. М. - Фінансова система в умовах викликів фінансових технологій (2018)
Прокопенко Ю. О. - Due diligence як процедура оцінки надійності інноваційних проектів машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі (2018)
Перепелиця А. С. - Ґенеза процесу інформатизації світогосподарського розвитку (2018)
Базарна О. В. - Організаційна складова механізму публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством (2018)
Огінська А. Ю. - Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації: теоретико-концептуальний зріз (2018)
Вступне слово редактора (2017)
Поліщук М. Є. - Cучасний стан та перспективи лікування інсультів в Україні, Щеглов Д. В., Гончарук О. М., Мамонова М. Ю., Конотопчик С. В. (2017)
Нікішин О. Л. - Актуальні питання використання стентування у лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок, Музь М. І., Гаврецький А. І., Альтман І. В., Саволюк С. І. (2017)
Литвак С. О. - Топографічна анатомія та оперативна хірургія менінгіом та артеріальних аневризм навколоселярної локалізації, Никифорак З. М., Мумлєв А. О. (2017)
Цимбалюк В. І. - Зіставлення клінічної відповіді стереотаксичної вентроінтермедіальної таламотомії із анатомо-патофізіологічними особливостями хвороби Паркінсона, Попов А. О. (2017)
Козлов С. М. - Модіфікація способу ендоваскулярної емболізації селезінкової артерії, Альтман І. В., Нікішин О. Л. (2017)
Ключка В. М. - Диференційне застосування лазерних та навігаційних технологій в хірургії перивентрикулярних олігоастроцитом, Розуменко А. В., Розуменко В. Д., Семенова В. М., Шутка В. Я., Загородній В. М., Конотопчик С. В., Аль-Кашкиш І. І. (2017)
Щеглов Д. В. - Досвід лікування хворих із посттравматичними артеріовенозними сполуками склепіння черепа, Свиридюк О. Є., Аль-Кашкиш І. І. (2017)
Полковников А. Ю. - Ангиопластика со стентированием брахиоцефального ствола с протекцией общей сонной артерии, Перцов В. И., Матерухин А. Н. (2017)
Щеглов Д. В. - Фузиформні аневризми в структурі церебральних артеріальних аневризм, Кудельський Я. Е., Гончарук О. М. (2017)
Привітання (2017)
Титул, зміст (2016)
2016 рік – рік ювілеїв значущих дат в історії української радіології (2016)
Коваленко Ю. М. - Як працювали українські радіологи у другій половині 2015 року, Шармазанова О. П., Динник О. Б., Іванкова В. С. (2016)
Василюк К. О. - Щодо оновлення матеріально-технічної бази променевої діагностики в 2015 році, Коваленко Ю. М. (2016)
Бабий Я. С. - Клинико-радиологическая диагностика и хирургическое лечение воспалительных псевдоопухолей легких у взрослых, Зарицкая В. И., Козачук А. М., Швейкин И. В., Шелест О. Б. (2016)
Недзвецкая О. В. - Рентгендиагностика инородных тел области орбиты, Кузьмина-де-Гутарра О. В., Шармазанова Е. П. (2016)
Дьолог М. И. - Cиновиальный хондроматоз. Обзор литературы и собственные наблюдения, Шармазанова Е. П. (2016)
Мечев Д. С. - Радіонуклідно-медикаментозна терапія хворих на рак передміхурової залози з множинними метастазами в скелет (майстер-клас), Щербіна О. В., Чуріков Д. В. (2016)
Розуменко В. Д. - Майстер-клас із застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ у діагностиці та лікуванні дифузної гліоми головного мозку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В., Новікова Т. Г. (2016)
Boellis A. - Апоплексия гипофиза: новые данные о клинической картине и особенностях визуализации, di Napoli A., Romano A., Bozzao A., перевод: Духовская М. А. (2016)
До ювілею професора Коваль Г. Ю. (2016)
Михайлу Михайловичу Ленчуру – 95! (2016)
План рoботи кафедр радіології на 2016 рік (2016)
Freygant M. - Magnetic resonance imaging of rotator cuff tears in shoulder impingement syndrome, Dziurzyńska-Białek E., Guz W., Samojedny A., Gołofit A., Kostkiewicz A., Terpin K., Gorecki A. (2016)
Grudzińska-Raczek A. - Pulmonary arteriovenous malformation – does anyone remember it?, Guz W., Samojedny A., Solińska A., Dziurzyńska-Białek E., Gorecki A. (2016)
Jadczak P. - Solitary fibrous tumor of the pleura – cases analysis, Guz W., Kaznowska E., Ramotowski R., Szalacha-Tarała E., Gorecki A., Samojedny A. (2016)
Maksimović R. - MRI in knee trauma (2016)
Maksimović R. - MRI in diagnosis of myocarditis (2016)
Niemunis-Sawicka J. - Acquired deformity of foot. Are high heels a terrible evil? (2016)
Niemunis-Sawicka J. - Brachial plexus mr: basic anatomy and pathology (2016)
Rałowska M. - Synovial chondromatosis – diagnostic difficulties, Kosydar K., Guz W., Samojedny A., Drozd M., Belina-Tomkiewicz B., Gorecki A. (2016)
Solińska A. - Acute posttraumatic thoracic aortic changes in computed tomography imaging, Dziurzyńska-Białek E., Guz W., Samojedny A., Mierzwa-Ścisłowicz M., Gorecki A. (2016)
Solińska A. - Etiology, clinical manifestation and radiological findings in cerebral venous and sinus thrombosis, Dziurzyńska-Białek E., Guz W., Kurys-Denis E., Rupski W., Gorecki A. (2016)
Staryszak J. - Assesment of correspondence of ultrasonographic and endoscopic findings in selected pathologies of upper and lower gastrointestinal tract, Kucharska-Miąsik I., Stopa J., Guz W., Samojedny A., Gorecki A. (2016)
Staryszak J. - Usufulness of ultrasound examination in diagnosis of necrotizing enterocolitis, Stopa J., Kucharska-Miąsik I., Osuchowska M., Guz W., Błaż W., Gorecki A. (2016)
Wisz M. - Characteristics and distinctiveness of multiple sclerosis in children in magnetic resonance imaging, Łukaszewska-Stanik K., Guz W., Samojedny A., Wisz S., Stanik W., Gorecki A. (2016)
Stopa J. - Diagnostic imaging and problems of chizencephaly, Kucharska-Miąsik I., Dziurzyńska-Białek E., Kostkiewicz A., Solińska A., Zając-Mnich M., Guz W., Samojedny A.1, Gorecki A. (2016)
Szalacha-Tarała E. - Diagnostics of biliary dilatation by means of magnetic resonance cholangiopancreatography, Ramotowski R., Guz W., Samojedny A., Dziurzyńska-Białek E., Jadczak P., Gorecki A. (2016)
Zając-Mnich M. - Clinical and morphological aspects of gray matter heterotopia type developmental malformations, Kostkiewicz A., Guz W., Dziurzyńska-Białek E., Solińska A., Stopa J., Kucharska-Miąsik I., Gorecki A. (2016)
Zając-Mnich M. - Clear-cell kidney sarcoma and nephroblastomatosis as a relatively rare childhood kidney tumors — own xperience, Stopa J., Dziewic L., Samojedny A., Guz W., Gorecki A. (2016)
Zając-Mnich M. - Rathke’s cleft cyst in our own material – diagnostic difficulties in magnetic resonance imaging, Wiącek Z., Stopa J., Kostkiewicz A., Solińska A., Ramotowski R., Guz W., Gorecki A. (2016)
Zając-Mnich M. - The orthopedist comes to radiologist – scoliosis yesterday and nowadays, Bieniarz A., Gałuszka M., Dziewic L., Stopa J., Guz W., Samojedny A. (2016)
Абдуллаев Р .Я. - Ультразвуковая характеристика метастазов печени, Сысун Л. А., Крамаренко И. А. (2016)
Абдуллаев Р. Я. - Сравнительная оценка результатов рентгенографии и ультрасонографии в диагностике рака желудка, Крыжановская И. В., Винник Ю. А. (2016)
Арсенідзе Т. О. - Динаміка розвитку кульшового суглоба у дітей при консервативному лікуванні дисплазії за рентгенологічними даними, Волковська О. В., Оборіна Н. О. (2016)
Асламова Л. І. - Впровадження альтернативних медичних технологій в Україні, Куліч Є. В., Меленевська Н. В. (2016)
Асламова Л. І. - Програма підвищення кваліфікації "радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" (2016)
Бабий Я. С. - Ошибки лучевой диагностики воспалительных псевдоопухолей легких у взрослых, Сычева Т. В. (2016)
Бабкина Т. М. - Роль ПЭТ-КТ в стадировании злокачественных новообразований орофарингеальной локализации, Новиков Н. Е. (2016)
Бабкина Т. М. - Возможности эластографии в диагностике ангиомиолипомы почки, Федусенко А. А., Кориченский А. Н., Макарова Ж. Н., Федусенко А. А. (младший) (2016)
Бабкіна Т. М. - Сучасні можливості променевої діагностики вторинних пухлинних уражень печінки, Спіженко Н. Ю., Дзигар О.В. (2016)
Бабкина Т. М. - Контролируемая прекомпрессия в оценке жесткости фиброзно-железистой ткани молочных желез, Кориченский А. Н. (2016)
Бакай О. О. - Комплексне променеве дослідження із використанням еластографії для оцінки поширеності пухлинного процесу у хворих на рак шийки матки, Головко Т. С. (2016)
Балашов С. В. - Модернізація рентгенівського обладнання як приклад ефективного використання коштів на оновлення матеріально-технічної бази рентгенодіагностики, Коваленко Ю. М., Мірошниченко С. І. (2016)
Белоус І. В. - Застосування комп'ютерної томографії при деформаціях носової перегородки (2016)
Білоненко Г. А. - Комплексна променево-ендоскопічна діагностика внутрішньопротокових новоутворень грудної залози, Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г. (2016)
Бортний М. О. - Оцінка можливостей цифрової рентгенографії в алгоритмі променевої діагностики раку шлунка, Шармазанова О. П., Шаповалова В. В., Оборіна Н.О. (2016)
Бортний М. О. - Оцінка можливостей сучасних методів променевої діагностики та лікування при гострому інфаркті міокарда лівого та правого шлуночків, Сиротніков Є. Л., Романенко О. О., Кузнєцов І. В. (2016)
Вакарюк В. Є. - МРТ та МСКТ у діагностиці запальних уражень хребта, Гарматіна О. Ю., Робак О. П., Робак К. О., Маховський С. В., Сидорак І. В. (2016)
Вакарюк В. Є. - МР-патоморфологія периваскулярних просторів супратенторіальних відділів головного мозку, Гарматіна О. Ю., Робак О. П., Робак К. О., Маховський С. В. (2016)
Вершиніна Д. В. - Особливості МР-діагностики та клініко-серологічні паралелі при ранньому ревматоїдному артриті, Рижик В. М., Дудій П. Ф., Витвицький З. Я. (2016)
Вороньжев И. А. - Особенности лучевой диагностики кишечной непроходимости у детей с перинатальными поражениями ЦНС, Крамной И. Е., Мамиконова Н. А., Овчарова И. А., Лимарев С. В., Антипов А. Л. (2016)
Вороньжев И. А. - Особенности рентгенологической картины ателектазов легких у новорожденных с родовыми краниоспинальными травмами, Крамной И. Е., Сорочан А. П., Чурилин Р. Ю., Лысенко Н. С., Пальчик С. М. (2016)
Гарматіна О. Ю. - МСКТ та МСКТ-ангіографія у виявленні причин нетравматичного субарахноїдального крововиливу, Робак О. П. (2016)
Гетьман О. М. - МСКТ у виявленні ускладнень після хірургічного лікування гідроцефалії у дітей, Робак О. П., Робак К. О., Гарматіна О. Ю., Маховський С. В. (2016)
Гетьман О. М. - Результати МР-діагностики в оцінці ефективності лікування токсоплазмозу у хворих на СНІД, Робак К. О., Робак О. П., Гетьман Л. І., Гарматіна О. Ю. (2016)
Андрущенко И. В. - Состояние церебральной гемодинамики и рентгенологические особенности шейного отдела позвоночника у детей c пароксизмальной вегетативной недостаточностью, Глазовская И. И., Жолнерук О. Я., Мухина О. К., Швидкая Е. А. (2016)
Глазовська І. І. - Особливості змін міокарда, магістральних артерій голови, функціонального стану ендотелію у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Тарасюк Б. А., Кравчук Е. Ю., Корсак І. С., Москаленко Н. Ю. (2016)
Головко Т. С. - Можливості ультрасонографії при закритій травмі органів грудної клітки, Халатурник І. Б., Кучер А. Р. (2016)
Гончар Т. О. - Перинатальні мозково-судинні ураження та їх психоневрологічні наслідки, Гончар О. А., Уралова Л. Т. (2016)
Гороть І. В. - Роль HDR брахітерапії в лікуванні плоскоклітинного раку губи, Козак О. В., Ткаченко М. М., Ременник О. І. (2016)
Грабовецький С. А. - Ефективність використання різних МР-послідовностей i МР-спектроскопії в діагностиці патології головного мозку (2016)
Гураль О. А. - Дисеміновані процеси легень. Випадки з практики, Милян Ю. П. (2016)
Динник О. Б. - Сучасні можливості ультразвукової діагностики (2016)
Дубініна В. Г. - Можливості високопольного мрт у діагностиці та стадіюванні раку шийки матки, Лук'янчук О. В., Демидова О. О. (2016)
Дудник Т. А. - Возможности ультразвуковой диагностики ARS-синдрома у пациентов, профессионально занимающихся спортом, Абдуллаев Р. Я. (2016)
Дудник Т. А. - Роль ультрасонографии в диагностике повреждения BANKART как фактора нестабильности плечевого сустава, Абдуллаев Р. Я., Васько Л. Н. (2016)
Ибрагимова К. Н. - Особенности дегенеративных изменений межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника у детей, Абдуллаев Р. Я., Калашников В. И., Сысун Л. А., Абдуллаев Р. Р. (2016)
Іванкова О. М. - Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Смоланка І. І., Столярова О. Ю. (2016)
Іванкова В. С. - Bизначення агресивного потенціалу пухлини як чинника прогнозу при хіміопроменевій терапії раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Отрощенко І. П., Іванкова І. М. (2016)
Іванкова В. С. - Консервативне лікування раку шийки матки з використанням високотехнологічних методів променевої терапії, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Столярова О. Ю., Скоморохова Т. В., Галяс О. В., Приказюк Г. А. (2016)
Іванкова В. С. - Сучасна променева терапія хворих на місцевопоширені форми злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Доценко Н. П., Перепечкіна В. Т., Макаренко А. А., Галяс Г. В. (2016)
Калашніков В. Й. - Особливості церебральної ауторегуляції у пацієнтів із головним болем напруги, Абдуллаєв Р. Я., Сисун Л. А. (2016)
Калашников В. И. - Допплерографическое исследование цереброваскулярной реактивности у пациентов с пограничной артериальной гипертензией, Абдуллаев Р. Я., Сысун Л. А. (2016)
Коваленко Ю. М. - Використання віддалених серверів для зберігання діагностичної інформації та телерадіології, Балашов С. В., Кузнєцов О. В. (2016)
Коваленко Ю. М. - Реальний шлях підвищення радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці в умовах дефіциту коштів, Мірошниченко С. І. (2016)
Коваль С. С. - Інтеграція даних офект, МРТ та КТ-досліджень у діагностиці пухлин головного мозку, Макеєв С. С., Розуменко В. Д., Розуменко А. В., Новікова Т. Г. (2016)
Козаренко Т. М. - Стан ниркового кровотоку у пацієнтів середнього та літнього віку з порушеннями вуглеводного обміну за даними ультразвукового дуплексного сканування, Журавльова Ю. Б. (2016)
Козаренко Т. М. - Удосконалення ехографічних критеріїв міоми матки для визначення можливості проведення ультразвукової абляції, Карачарова І. Ю. (2016)
Коломійченко Ю. А. - МСКТ та МРТ середостіння при міастенії, Вороньжев І. О., Крамний О., Пальчик С. М. (2016)
Комаревич Н. А. - Особенности гемодинамики правого желудочка в зависимости от локализации инфаркта левого желудочка, Абдулаев Р. Я., Батушкин В. В., Абдуллаев Р. Р. (2016)
Коробко В. Ф. - Возможности метода цветной соноэластографии в диагностике рака предстательной железы, Глобенко Т. А., Коваленко А. В. (2016)
Коробко В. Ф. - Место эластографии в ультразвуковой диагностике хронических заболеваний печени у детей, Никулина А. А., Дыба М. Б. (2016)
Крамной И. Е. - Использование рентгенологических методов исследования в диагностике злокачественныхОпухолей почек у детей, Вороньжев И. А., Коломийченко Ю. А., Стегний В. А., Сергеев Д. В. (2016)
Крахмальова А. С. - Сучасна променева діагностика вузлових мастопатій, Головко Т. С., Крахмальова Л. П. (2016)
Куликова Ф. И. - Рентгенорадиологические отделения в условиях реформирования медицины украины, Уманов В. И. (2016)
Кундин В. Ю. - Показания к применению офэкт/кт технологии в кардиологической практике, Новерко И. В., Мазур А. Г., Андриенко М. И. (2016)
Лаврик Г. В. - Критерії RECIST в оцінці ефективності протипухлинного лікування (2016)
Лаврик Г. В. - Що нового в променевій діагностиці злоякісних пухлин печінки (2016)
Лимарев С. В. - Клинико-рентгенологические проявления вариантов течения пневмоцистоза легких у ВИЧ-инфицированных и больных спидом (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Особливості регіонарного метастазування раку глотки та гортані за даними комплексної МДКТ (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Роль МДКТ у діагностиці сіалоаденітів у дорослих, Козаренко Т. М. (2016)
Луговський Ю. А. - Лікування стенотичних уражень інтракраніальних сегментів церебральних артерій методами ендоваскулярної реваскуляризації, Орлов М. Ю., Луговський А. Г., Мороз В. В., Скорохода І. І., Яроцький Ю. Р. (2016)
Лукьянова И. С. - Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в раннем неонатальном периоде, Медведенко Г. Ф., Жадан Е. Д., Журавель И. А. (2016)
Лысенко Н. С. - Возрастные особенности рака грудной железы по данным цифровой маммографии, Вороньжев И. А., Крамной И. Е., Гурьева Т. А., Пальчик С. М. (2016)
Мазур А. Г. - Прогностична значущість тимідинкінази і β2 мікроглобуліну при хронічному лімфолейкозі, Ткаченко М. М., Миронова О. В., Горяінова Н. В. (2016)
Мелех Б. Я. - Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці холестеатом, Комнацька І. М., Дутка І. Ю., Лозинський Р. М., Попчук Н. М., Бігун М. В. (2016)
Мечев Д. С. - Шлях української радіології до інтеграції в єдиний європейський простір, Щербіна О. В. (2016)
Морковкина А. Е. - Лучевая диагностика сосудистых аномалий у детей, Ялынская Т. А., Таммо Раад, Рокицкая Н. В., Гальченко А. Г., Семенюк В. П., Бензар И. Н. (2016)
Недзвецкая О. В. - Офтальмологические проявления синдрома "пустого" турецкого седла, Кузьмина-де-Гутарра О. В., Шармазанова Е. П., Костюковская А. Е. (2016)
Нестуля К. І. - Частота переломів нижньої щелепи, Васько М. Ю. (2016)
Новерко І. В. - Особливості оцінки функціонального стану нирок залежно від локалізації пухлин, Кундіна В. В. (2016)
Носов А. А. - Опыт снижения лучевой нагрузки при КТ легких в педиатрической практике (2016)
Одарченко С. П. - Томотерапия как передовая технология дистанционной лучевой терапии в Украине, Серегина Н. М., Зинвалюк А. В. (2016)
Пальчик С. М. - Возможности рентгеновского метода в диагностике патологических изменений в легких у детей с дисплазией соединительной ткани, Крамной И. Е., Вороньжев И. А. (2016)
Почерняєва В. Ф. - Можливості комплексної променевої діагностики місцевопоширеного раку прямої кишки, Васько Л. М., Жукова Т. О., Нестуля К. І., Дуднік Т. О. (2016)
Рабій С. А. - МДКТ-перфузія підшлункової залози у диференціальній діагностиці гострого набрякового та некротичного панкреатиту, Соколовський І. М., Рижик В. М., Дудій П. Ф. (2016)
Ребенков С. О. - Индуцированные травмой ишемические изменения зоны базальных ядер у детей (2016)
Робак К. О. - Візуалізація нормальної МР-анатомії кортико-спинального тракту за допомогою МР-трактографії, Чувашова О. Ю. (2016)
Робак О. П. - МСКТ в алгоритмі обстеження при тяжкій формі черепно-мозкової травми, Гарматіна О. Ю., Цвігун Г. В., Красильніков Р. Г., Алексеєва Н. Б. (2016)
Робак К. О. - Порівняльна оцінка методів нейровізуалізації у визначенні особливостей набряку головного мозку при нтракраніальних менінгеомах, Робак О. П., Гарматіна О. Ю., Яковенко І. Л., Вакарюк В. Є., Маховський С. В. (2016)
Робак О. П. - МСКТ-ангіографія в діагностиці травматичних каротидно-кавернозних співусть, Гарматіна О. Ю., Робак К. О., Вакарюк В. Є., Яковенко І. Л., Сидорак І. В. (2016)
Сафонова І. М. - Значення ехографічних досліджень після 22 тижнів гестації для діагностики фетальної патології та прогнозування перинатального результату при вагітності низького ризику (2016)
Сафонова І. М. - Значення ехографії та доплерографії після 22 тижнів гестації для діагностики акушерської та перинатальної патології при вагітності низького ризику (2016)
Семенюк В. П. - Судинні кільця, Морковкіна А. Є., Рокицька Н. В., Таммо Раад, Ялинська Т. А. (2016)
Сергеев Д. В. - Лучевые методы диагностики в определении степени сужения левой половины толстой кишки при инфильтративной форме рака, Вороньжев И. А., Крамной И. Е., Коломийченко Ю. А., Бобкова И. Л. (2016)
Синенькая Е. А. - Возможности ультразвукового метода диагностики при исследовании тазобедренных суставов у детей до 1 года, Грабовский Ю. В. (2016)
Солодянникова О. І. - Порівняльний аналіз безпосередніх результатів лікування кісткових метастазів за допомогою 153Sm, 89Sr, 32P, Даниленко В. В., Сукач Г. Г., Саган Д. Л. (2016)
Солодянникова О. І. - Особливості застосування 18-ФДГ ПЕТ/КТ для пошуку рецидиву, стадіювання на етапах планування променевої терапії та контролю її ефективності у хворих із пухлинами аноректальної локалізації, Ашихмін А. В., Кметюк Я. В. (2016)
Солодянникова О. І. - Визначення макроскопічного об’єму пухлини при плануванні радіотерапії пухлин голови та шиї, Мусаєва К. О., Кметюк Я. В., Сілаєва О. С. (2016)
Сорочан О. П. - Особливості рентгенологічної картини респіраторного дистрес-синдрому у новонароджених дітей із низькою та екстремально низькою масою тіла, Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2016)
Стадник Л. Л. - Система контролю якості в проекційній рентгенодіагностиці та можливість її впровадження в клінічну практику в Україні, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2016)
Стадник Л. Л. - Методичні підходи до оцінки доз та встановлення діагностичних рекомендованих рівнів при мамографічних дослідженнях, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2016)
Стадник Л. Л. - Оцінка доз пацієнтів при флюороскопічних дослідженнях та шляхи їх зниження, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2016)
Сукач Г. Г. - Радионуклидная детекция сторожевых лимфатических узлов при меланоме кожи, Солодянникова О. И., Трацевский В. В. (2016)
Супруненко А. А. - Рентгеноэндоваскулярная технология в лечении местнораспространенного рака грудной железы, Солодянникова О. И., Смоланка И. И., Досенко И. В., Ляшенко А. А. (2016)
Танасічук В. С. - МДКТ: прогностичні чинники ремоделювання лівого шлуночка серця при хронічних формах ІХС, Бабкіна Т. М. (2016)
Танасічук В. С. - Роль сучасних методів кардіоваскулярної візуалізації в оцінці ремоделювання лівого шлуночка при хронічних формах ішемічної хвороби серця, Федьків С. В., Танасічук-Гажиєва Н. В. (2016)
Тарасюк Б. А. - Ультразвукова діагностика малопоширених захворювань печінки у дітей, Березенко В. С. (2016)
Ткаченко М. М. - Додипломне викладання променевої діагностики та променевої терапії: застосування новітніх інформаційних технологій, Романенко Г. О., Морозова Н. Л., Миронова О. В., Кондрацький М. М. (2016)
Терницкая Ю. П. - Варианты анатомического строения синусоназальной области и их патогенетическая роль в возникновении воспалительных процессов (2016)
Ткаченко М. М. - Діагностичне значення остеосцинтиграфії та рентгенографії у хворих на асептичний некроз голівки cтегнової кістки при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2016)
Ткаченко М. М. - Подальші шляхи модернізації практичної підготовки з радіології, Морозова Н. Л. (2016)
Урина Л. К. - Ошибки ультразвуковой диагностики дисплазии тазобедренных суставов, Урина М. А. (2016)
Урина Л. К. - Первичная диагностика лигаментозной нестабильности шейного отдела позвоночника у детей, Урина М. А. (2016)
Федьків В. А. - Променеві методи візуалізації в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (2016)
Федьків С. В. - Перший досвід застосування кардіо-МРТ у виявленні ранніх ускладнень гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Шаповалов Т. М., Федьків В. А., Бачинський О. В. (2016)
Федусенко А. А. - Радиологическая стеатометрия при диффузных поражениях печени, Дынник О. Б., Кобыляк Н. Н., Жайворонок М. Н. (2016)
Хмизов С. О. - Рентгенологічна діагностика рідкісних дисплазій скелета, Шармазанова О. П., Лисенко Н. С., Пашенко А. В. (2016)
Чередниченко Н. А. - Діагностична програма при плануванні реконструктивних операцій у пацієнтів із бойовою травмою: роль і значущість (2016)
Чурилін Р. Ю. - Спосіб діагностики ступеня тяжкості перебігу хронічного абсцесу легень за рентгенологічними даними, Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2016)
Шармазанова О. П. - Статистичні відомості про травми надп’ятково-гомілкового суглоба у дітей, Агій В. І., Шимон В. М. (2016)
Шармазанова О. П. - Травматическая нестабильность лучезапястного сустава (2016)
Шевчук Л. А. - Можливості ехокардіографії в онкології, Солодянникова О. І., Головко Т. С. (2016)
Шевчук Л. А. - Особливості систолічної, діастолічної функцій лівого шлуночка серця у хворих із злоякісними лімфомами, Солодянникова О. І., Головко Т. С. (2016)
Щербіна О. В. - Нові технології в ядерній медицині: організаційні та клінічні аспекти, Кметюк Я. В. (2016)
Яковенко І. Л. - Нейровізуалізуючі методики в діагностиці геморагічних порушень мозкового кровообігу, Робак О. П., Робак К. О., Гарматіна О. Ю., Маховський С. В., Євреєнко І. В. (2016)
Яковенко І. Л. - Нейровізуалізація в діагностиці новоутворень ділянки ііі шлуночка головного мозку, Робак О. П., Робак К. О., Гетьман О. М., Гарматіна О. Ю., Вакарюк В. Є. (2016)
Шевченко Л. І. - Стилістична перспектива як вимір інтелектуальної потужності наукової особистості: В.М. Русанівський (2016)
Росовецький С. К. - До лінгвостилістичної інтерпретації однієї з думових формул. Стаття перша (2016)
Копаниця Л. М. - Лірична сюжетика як продукт поетичної мови (2016)
Шулінова Л. В. - Світоглядні штампи в сучасному політичному тексті (2016)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - В. М. Русанівський про роль старослов'янізмів у формуванні художнього стилю нової української літературної мови (2016)
Дергач Д. В. - Жанрово-стильові домінанти аналітичних текстів сучасних українських мас-медіа (2016)
Сизонов Д. Ю. - Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу (2016)
Булах М. Б. - Евфемізми в медіатексті: функціональний аспект (2016)
Дорофєєва М. С. - Універсалії перекладу в контексті синергетики (2016)
Шевченко Л. І. - Синкретизм стоматологічної термінології в науковій репрезентації медичного знання, Шматко В. І. (2016)
Дель Ґаудіо С. - Іспанізми в українській мові з урахуванням східнослов'янського контексту (2016)
Павліченко Л. В. - Комунікативно-рольова диференціація учасників дискурсу допиту (2016)
Шевченко Л. І. - Прецедентні номени культури в українських медіа (2017)
Левко О. В. - Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі (2017)
Сизонов Д. Ю. - Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови (2017)
Булах М. Б. - Перифрази в архітектоніці медійного тексту (2017)
Плясун О. М. - Екстралінгвістична мотивація творення іміджу України в сучасних мас-медіа (2017)
Шевченко Л. І. - Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа, Сизонов Д. Ю. (2017)
П'ятецька О. В. - Структурно-семантичний аналіз фразеологічних терміносполук у науковій мові сучасної економіки (2017)
Ярмолінська М. В. - Проблема визначення й історія вивчення української евфонії (2017)
Шевченко Л. І. - Модерні напрямки сучасної лінгвістики: функціональний контекст (2017)
Шулінова Л. В. - Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтерв’ю з політиками. Стаття 1 (2017)
Dergach D. V. - Stylistic resource of creolization in modern mass-media (2017)
Левко О. В. - Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі (2017)
Сизонов Д. Ю. - Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології (2017)
Плясун О. М. - Категорія "імідж" у сучасній гуманітаристиці: проблема та її наукові дискурси (2017)
Злотник-Шагіна О. О. - Лінгвостилістичні особливості полемічних текстів Іпатія Потія та Івана Вишенського в науковій інтерпретації І. Франка (2017)
Свищ Н. М. - Фольклорні формули українських весільних пісенних текстів (2017)
Колтунович О. - Доктринальні засади інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів національної економіки (2017)
Пілевич Д. - Теоретичне обґрунтування сутності інформаційної інфраструктури та її роль у розвитку економічних систем (2017)
Холявко Н. - Напрями трансформації співробітництва секторів підприємництва та вищої освіти в умовах інформаційної економіки (2017)
Шпак Н. - Особливості формування людського капіталу в аграрному секторі інформаційної економіки (2017)
Derii Zh. - Households role in the circular economy (2017)
Melnikov A. - Theoretical and methodological foundations for providing sustainable development of the information sphere, Kotliarevskyy Ya., Shtangret A. (2017)
Yushchenko N. - Choosing the type of growth curve in forecasting economic dynamics (2017)
Ковшун Н. - Система сталого водокористування як складова національної економіки (2017)
Романова А. - Особливості вітчизняної туристичної інфраструктури як важливий чинник розвитку індустрії гостинності України (2017)
Нижник О. - Формування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: чинники та основні проблеми забезпечення (2017)
Никифорович О. - Оцінка інвестиційних проектів у сфері теплозабезпечення населених пунктів України на основі методології багаторівневого підходу (2017)
Повержук У.-Ю. - Управління підприємствами хлібопекарської галузі в умовах невизначеності ринку (2017)
Savchenko V. - Stimulation of small business and ways to strengthening, Dolhopolov M. (2017)
Абрамова А. - Методичні підходи до розробки моделі фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу (2017)
Дубина М. - Формування системи основних типів фінансової довіри у межах ринку фінансових послуг (2017)
Жарій Я. - Трансформування інвестиційної діяльності банківської системи України для реалізації стратегічних проектів, Краснянська Ю. (2017)
Тарасенко А. - Теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу, Литвин С., Дубина П. (2017)
Ополінська В. - Роль проблем оподаткування у розвитку електронної торгівлі в Україні (2017)
Тарасенко О. - Ідентифікація сутності депозитної поведінки домогосподарств (2017)
Жаворонок А. - Обґрунтування сутності нетрадиційних банківських послуг (2017)
Rohova O. - The specifics of implementation of fiscal decentralization in the context of providing the local budgets’ independence (2017)
Sadchykova I. - Conceptual framework the financial support of the subjects of entrepreneurship of the real sector of economics, Shyshkina O. (2017)
Konovalenko D. - Fiscal consolidation and its impact on the Ukraine’s economy (2017)
Сарапіна О. - Вдосконалення обліку в бюджетних установах в умовах використання сучасних інформаційних технологій (на прикладі системи "ДЕБЕТ плюс"), Пінчук Т., Петриченко А. (2017)
Іванова Л. - Критерії припинення визнання дебіторської заборгованості боржника (2017)
Onyshchenko V. - The features of joint venture participants’ balance sheet preparation (2017)
Титул, зміст (2018)
Смєсова В. Л. - Теоретичні аспекти функціонування системи відтворення економічних інтересів (2018)
Єфремова Н. Ф. - Економічне зростання, економічний розвиток: можливості економіки інноваційного типу, Коваленко О. В. (2018)
Шевченко І. Ю. - Історична еволюція та сучасна інтерпретація дефініції сутності категорії "конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування" (2018)
Пелех О. Б. - Чинники зміни структури сучасної економіки (2018)
Вдовиченко Л. Ю. - Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності: релевантний для України міжнародний досвід (2018)
Лі І. - Активізація та підвищення ефективності китайсько-українського інвестиційного співробітництва в контексті реалізації ініціативи "Один пояс – Один шлях", Захарін С. В., Волосюк М. В. (2018)
Бережнюк І. І. - Реформування системи надання спрощень суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Коляда С. П. (2018)
Юденко А. В. - LPI як показник конкурентоспроможності та потенціалу логістичного забезпечення України стосовно країн Європейського Союзу (2018)
Федосєєва Г. С. - Особливості реалізації зовнішньоекономічної політики на сільськогосподарському ринку: проблемні аспекти та перспективи (2018)
Сторожчук В. М. - Правила походження товарів як інструмент зовнішньоторговельної політики держави (2018)
Кузьмін О. Є. - Проблеми кластеризації національної економіки та шляхи їх вирішення, Маслак О. О., Удовиченко Т. Є. (2018)
Кухарська Н. О. - Нормативно-правовий механізм забезпечення стратегічного планування регіонального розвитку, Клєвцєвич Н. А. (2018)
Мясников В. О. - Інтегральна оцінка стану та рівня інноваційного потенціалу як основа адаптивного управління машинобудівними підприємствами (2018)
Бунтов І. Ю. - Теоретичне забезпечення формування складових механізму державної підтримки розвитку біотехнологій в Україні, Бєлікова Н. В. (2018)
Томах В. В. - Управління інтелектуальною власністю через оцінювання інтелектуального потенціалу наукової організації в умовах економіки знань (2018)
Amalian A. W. - Start-up First Term Sheet: Stumbling Blocks to Avoid, Amalyan N. D. (2018)
Дергачова В. В. - Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни, Кузнєцова К. О. (2018)
Сербін О. О. - Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив, Ситницький М. В. (2018)
Мрихіна О. Б. - Сутність та значення трансферу технологій в умовах стратегічного розвитку університетів (2018)
Мельник О. Г. - Теоретичні та прикладні засади управління толінговими операціями, Адамів М. Є., Коць І. І. (2018)
Марков М. Є. - Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування ризику банкрутства банків (2018)
Глотов Є. О. - Динаміка виробництва електроенергії в Україні та її прогнозування, Попова О. М. (2018)
Меліхова Т. О. - Обґрунтування доцільності витрат на впровадження системи економічної безпеки підприємства (2018)
Бень В. П. - Формування ансамблю моделей на основі спеціалізації експертів для класифікації позичальників – фізичних осіб (2018)
Білик М. В. - Фактори плинності кадрів на підприємствах в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків, Бала Р. Д., Тарнавський М. І., Бала О. І. (2018)
Литовченко І. В. - Організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти (2018)
Грицаєнко Г. І. - Соціальні інвестиції в соціальний капітал, Грицаєнко М. І. (2018)
Смутчак З. В. - Проблеми облаштування та зайнятості вимушено переміщених осіб (2018)
Яхно Т. П. - Соціальний розвиток України у відображенні сучасного стану споживчого ринку, Гусаковська Т. О. (2018)
Денисов О. Є. - Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації (2018)
Мельник Т. М. - Розвиток сфери послуг в економіці України, Пугачевська К. С. (2018)
Дехтяр Н. А. - Перспективи співробітництва між Україною та Францією в галузі ностальгічного туризму, Пудровська М. М. (2018)
Бутрим О. В. - Формування інституціонального забезпечення впровадження внутрішнього вуглецевого ринку сектора сільськогосподарського землекористування, Дребот О. І., Шершун М. Х. (2018)
Лисичко А. М. - Лісова рента як об’єкт економічного аналізу (2018)
Чумак Л. Ф. - Актуальні проблеми реінжинірингу виробничих підприємств (2018)
Ковальчук Н. О. - Аналіз методик прогнозування банкрутства та оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств (на прикладі ПАТ "Чернівецький олійножировий комбінат"), Слусаряк М. М., Пуша А. В. (2018)
Воскресенська Т. І. - Аутсорсинг бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні (2018)
Лукін В. О. - Облікова політика: парадокси впровадження в Україні, Маляревський Ю. Д. (2018)
Лук’яшко П. О. - Аналіз планів оновлення електроенергетики України в рамках проектів міжнародної технічної допомоги (2018)
Ярошевська О. В. - Технічний аналіз впливу кругообігу фінансового капіталу на валютну стабільність в Україні (2018)
Зайцева Л. О. - Банківська система України: стан, проблеми розвитку (2018)
Домінова І. В. - Оцінка ризику репутації в умовах функціонування електронного банкінгу (2018)
Павликівська О. І. - Особливості нормативно-правового забезпечення соціально відповідальної діяльності (2018)
Коюда В. О. - Бізнес-процеси сучасного промислового підприємства, Пасько М. І. (2018)
Doronin A. V. - The Model of Manager in the New Economy, Doronin S. A. (2018)
Шталь Т. В. - Стратегічний аналіз як інструмент управління для підвищення ефективності діяльності національних підприємств, Бондаренко Л. М., Кучава К. О. (2018)
Боняр С. М. - Знаннєвий потенціал як чинник формування конкурентоздатності транспортного підприємства, Бабина О. Є., Карпенко О. О. (2018)
Мастюк Д. О. - Науково-методичний підхід до вибору стратегій управління структурою капіталу енергогенеруючих акціонерних товариств (2018)
Кійко С. М. - Особливості та технології маркетингового забезпечення експортної діяльності підприємства, Козуб В. О. (2018)
Шталь Т. В. - Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок, Козуб В. О., Нахметов А. Н. (2018)
Титул, зміст (2018)
Кравчук Н. І. - Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи, Кільніцька О. С., Тарасович Л. В. (2018)
Сілантьєв О. І. - Соціальна форма багатства як домінанта в потенціалі розвитку сучасних макроекономічних систем (2018)
Черепанова В. О. - Удосконалення теоретичних основ застосування ділового консультування в Україні (2018)
Іванов Р. В. - Сутність, функції та економічна поведінка домогосподарств (2018)
Островська О. А. - Новації чеського законодавства про банкрутство та доцільність їх імплементації в Україні, Ушеренко С. В., Харченко Є. Ю. (2018)
Лимар В. В. - Інституціональна підтримка розвитку біоекономіки, заснованої на знаннях: європейський досвід (2018)
Яковченко В. С. - Вплив транспарентності зовнішньоторговельної політики на інтеграцію України у світове господарство (2018)
Семенюк І. Ю. - Визначення ефективності адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств до умов поглиблення євроінтеграційного процесу України (2018)
Переверзєва А. В. - Методичні підходи до класифікації об’єднаних територіальних громад на основі аналізу фінансових і людських ресурсів (2018)
Василик А. В. - Управління людським капіталом інноваційного типу з урахуванням теорії поколінь, Шкарбан Ю. П. (2018)
Горбаль Н. І. - Європейські орієнтири української освіти, Наумчук С. І., Романишин С. Б., Сікорська К. О. (2018)
Бріль М. С. - Побудова системи порівняльно-просторового оцінювання рівня розвитку України та країн ЄС (2018)
Коцюба О. С. - Оцінка економічної привабливості інвестиційних проектів в умовах невизначеності та ризику з використанням аналізу чутливості (2018)
Кузьмін О. Є. - Економічне оцінювання результатів регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства, Лакіза В. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Концептуальна модель розрахунку повернення витрат, інвестованих на створення служби економічної безпеки, протягом короткострокового періоду (2018)
Ніфатова О. М. - Забезпечення регулятивного управління брендами інтегрованих структур бізнесу, Дудко П. М. (2018)
Кузьменко О. В. - Оцінювання впливу інноваційних технологій на ринок банківських послуг України, Овчаренко В. О. (2018)
Брутман А. Б. - Категория конкурентоспособности как обобщение понятия экономического потенциала предприятия (2018)
Бурєннікова Н. В. - Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності, Ярмоленко В. О., Марчук Л. М. (2018)
Зелінська О. В. - Моделювання складних систем управління з керованою структурою (2018)
Кизим М. О. - Оцінка впливу вимог міжнародних зобов’язань на тарифну політику в енергетичній сфері України, Салашенко Т. І., Кизим Г. М. (2018)
Шимко О. В. - Диверсифікація як стратегічний напрям розвитку торговельних підприємств (2018)
Максимюк С. О. - Обґрунтування теоретико-методичних особливостей функціонування та забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу (2018)
Демочані О. Е. - Створення та стратегія використання фінансово-кредитного механізму в будівельній галузі (2018)
Костюченко Д. Л. - Децентралізація як фактор розвитку сільських територій (2018)
Соловей І. С. - Вплив урожайності та спеціалізації на економічну ефективність зерновиробництва, Соловей І. М. (2018)
Шкромида В. В. - Використання багатофакторного мультиплікатора оборотності оборотних активів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства, Гнатюк Т. М. (2018)
Рудик Н. В. - Кодекс етики ведення малого та середнього бізнесу на засадах соціальної та екологічної відповідальності, Поліщук Є. А., Сибірянська Ю. В. (2018)
Мулінська Г. В. - Облік та порядок включення вартості транспортних послуг до витрат операційної діяльності торговельних підприємств роздрібного ринку нафтопродуктів (2018)
Лайчук С. М. - Ціноутворення вартості послуг бухгалтерського аутсорсингу (2018)
Гордополов В. Ю. - Оцінка стану організації та методики бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2018)
Портна О. В. - Вплив інституційних чинників на кількісні зміни сукупного фінансового потенціалу України (2018)
Хуторна М. Е. - Методологічні особливості оцінки ефективності функціонування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ (2018)
Кравчук І. С. - Напрями розвитку первинного публічного розміщення акцій в Україні (2018)
Федоренко І. А. - Бюджетування як інструмент системи фінансового планування промислових підприємств, Зась Д. С. (2018)
Абрамова І. В. - Аграрні розписки як інструмент фінансово-кредитного забезпечення дрібних та середніх сільгоспвиробників (2018)
Нікітішин А. О. - Формування та розвиток інституційної архітектоніки податкового регулювання (2018)
Корепанов О. С. - Інформаційне забезпечення розвитку концепції "розумного" здоров’я (Smart Health), Лазебник Ю. О., Черненко Д. І., Чала Т. Г., Корепанов Г. С. (2018)
Вільхівська О. В. - Удосконалення положень інноваційного розвитку підприємств на основі технологій електронного бізнесу (2018)
Давидова О. Ю. - Технологія впровадження інноваційних методів управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства на основі синергетичного підходу (2018)
Фещур Р. В. - Інструменти управління проактивним розвитком підприємств, Шишковський С. В., Якимів А. І. (2018)
Михайлюк М. О. - Прикладні аспекти транспозиції та інтегрування ресурсів розвитку в системі стратегічного управління підприємств фармацевтичної промисловості (2018)
Ситницький М. В. - Університетські рейтинги як інструменти розвитку: досвід функціонування рейтингових систем Польщі (2018)
Скіцько В. І. - Управління ризиками в ланцюгу поставок, Войніков М. Ю. (2018)
Руденко М. В. - Управління ризиками підприємств аграрного сектора (2018)
Кобизський Д. С. - Організаційно-економічне забезпечення реінжинірингу маркетингової діяльності українських машинобудівних підприємств (2018)
Верховська М. В. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності (2016)
Іванська О. В. - Покращення фізичного стану студентів 18 - 19 років засобами аквааеробіки, Маліков М. В. (2016)
Кашуба В. О. - Організаційно-методичні умови здійснення рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів у процесі фізичного виховання, Гончарова Н. М., Бутенко Г. О. (2016)
Кузьмина Л. И. - Изучение педагогических основ cовременного урока физической культуры, Чиженок Т. М. (2016)
Куценко О. В. - Єдність навчання руховим діям та розвиток фізичних здібностей дітей 6 - 9 років під час занять футболом (2016)
Нестеров А. В. - Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності, Артеменко В. В., Мілаєв О. І. (2016)
Потапова О. В - Сучасний стан здоров’я молодших школярів загальноосвітніх закладів (2016)
Сінюгіна М. Б. - Рівень практичних вмінь з плавання студентів Запорізького національного університету, Чипко О. О. (2016)
Соколова О. В. - Дослідження рівнів фізичної підготовленості і фізичного здоров’я студентів Запорізького педагогічного коледжу, Семикін Д. М. (2016)
Тищенко В. О. - Зміни показників вегетативного статусу студентів у період екзаменаційної сесії, Страколист Г. М., Ромалійська О. В., Гапон К. В., Салівон-Гончаренко А. А. (2016)
Чиженок Т. М. - Вивчення стану роботи з туризму в загальноосвітніх навчальних закладах м. Запоріжжя, Коваленко Ю. О. (2016)
Бессарабова О. В. - Використання дидактичних ігор для покращення зорово-просторового орієнтування в слабозорих дітей дошкільного віку (2016)
Гречко К. М. - Використання засобів фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії за гіпертонічним типом, Шкопинський Є. О. (2016)
Дорошенко В. В. - Використання аромаолій та вправ дихальної гімнастики в комплексній програмі оптимізації функціонального стану дихальної системи дітей 8 - 9 років в умовах навчального закладу (2016)
Malikova A. - Adaptive abilities of organism: general theoretic and applied aspects, Malikov N. (2016)
Савлюк С. П. - До питання фізичної підготовленості молодших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання (2016)
Страколист Г. М. - Особливості фізичної реабілітації осіб, хворих на цукровий діабет, Салівон-Гончаренко А. А., Сидак Г. О. (2016)
Димова А. М. - Методичні особливості відбору підлітків для занять з академічного веслування, Скрипова О. О., Димов К. В., Димов А. В. (2016)
Івченко О. М. - Сучасний стан контролю технічної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Малікова А. М. - Шляхи вдосконалення функціональної підготовленості висококваліфікованих спортсменок у волейболі в рамках підготовчого періоду річного макроциклу (2016)
Malikova A. - Comparison analysis of different training programs for women-athletes of high performance specialized in rowing during the preparatory process to the competition season (2016)
Мітова О. О. - Проблеми контролю в баскетболі на етапі початкової підготовки у зв’язку з тенденцією до ранньої спеціалізації, Онищенко В. М. (2016)
Тищенко В. О. - Інноваційні технології тестування тактичного мислення гандболістів високої кваліфікації, Соколова О. В. (2016)
Тищенко В. О - Концепція системи контролю команд високої кваліфікації в гандболі (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2016)
Вихідні дані (2016)
Гнатенко Х. П. - Мінімальна довжина, площа та об'єм у просторі з некомутативністю координат, Ткачук В. М. (2016)
Grigoryev S. B. - On the qualitative analysis of some static cylindrically symmetric solutions of the Einstein equations, Leonov A. B. (2016)
Кушнір О. П. - Дво- і трисмугові оптичні фільтри на основі симетричних структур (2016)
Бученко В. В. - Оптичнi властивостi iнтерфейсiв Cr/Si(001), Голобородько А. О. (2016)
Ступка А. А. - Дисперсійне рівняння для електромагнітного поля в середовищі (2016)
Григорчук М. І. - Розширення лінії поверхневого плазмонного резонансу в сфероїдних металевих наночастинках (2016)
Бушкова В. С. - X-променевий аналіз наночастинок нікель-кобальтових феритів з використанням Дебая-Шеррера, Вільямсона-Холла та SSP-методів, Мудрий С. І., Яремій І. П., Кравець В. І. (2016)
Сеті Ю. О. - Дві моделі каскаду квантового каскадного детектора ближнього інфрачервоного діапазону, Ткач М. В., Паньків М. В. (2016)
Netreba A. V. - MRI for determining relations between the spin density and relaxation times for stability of free induction decay signal, Gavrilyuk V. S. (2016)
"Різдвяні дискусії 2016" (Львів, 11 - 12 січня 2016 року) (2016)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції в координатному представленні і тензорна поляризація дейтрона для потенціалів Неймеґенської групи (2016)
Галян В. В. - Вплив температури на оптичні властивості стекол Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2, леґованих ербієм, Кевшин А. Г., Шевчук М. В., Федосов С. А., Шигорін П. П. (2016)
Данілевська Н. Б. - Вплив технологічних режимів на фізичні властивості нанокристалів оксиду цинку, отриманих електролітичним методом, Мороз М. В., Нечипорук Б. Д., Новоселецький М. Ю., Рудик Б. П. (2016)
Бойчук В. I. - Вплив сусіднього домішкового йона на міжрівневе акцепторне поглинання світла нанокристалами CdSe, Лешко Р. Я., Гольський В. Б., Карпин Д. С. (2016)
Лисенков Е. А. - Особливості перколяційного переходу в нанокомпозитах на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Мальков Ю. Ф. - Фізичні характеристики й еволюційні особливості планетарних туманностей, Демчина А. В., Головатий В. В. (2016)
Василенко А. А. - Активні ядра галактик та рентґенівські спостереження, Жданов В. І., Федорова О. В. (2016)
Семiнар iз сучасних проблем фiзики (Львів, 05 - 07 липня 2016 року) (2016)
Mortadi A. - Studies of the Clausius-Mossotti factor, El Melouky A., Chahid E. G., El Moznine R., Cherkaoui O. (2016)
Сарканич П. - Універсальність і мережевий аналіз билин, Головач Ю., Кенна Р., Мак Керрон П. (2016)
Бугаєнко О. С. - Метод детального розрахунку дифузного йонізуючого випромінювання у небулярних середовищах, Мелех Б. Я. (2016)
Tkachenko M. G. - Phenomenological parameters of the prototype eclipsing binaries Algol, β Lyrae and W UMa, Andronov I. L., Chinarova L. L. (2016)
Авторський покажчик тому 20 (2016)
Зведений авторський покажчик томів 1-20 (2016)
Філіпова Т. О. - Визначення мутагенних властивостей тилорону – активного фармацевтичного інгредієнту аміксину, в мікропланшетному варіанті тесту Еймса, Галкін М. Б., Головенко М. Я. (2018)
Настенко В. Б. - Вивчення протимікробної активності солей алкіл (R-арил) оксидиалкіл амонію щодо референтних штамів мікроорганізмів, Короткий Ю. В., Смертенко О. А., Осипчук Н. О., Широбоков В. П., Чоботар А. П. (2018)
Васильєва Н. Ю. - Бактеріальне вилуговування металів з відпрацьованої маси паливних елементів, Слюсаренко Л. І., Нещерет Л. С., Семенов К. І., Васильєва Т. В., Блайда І. А. (2018)
Сегін Т. - Активність ензимів глутатіонової антиоксидантної cистеми бактерій Chlorobium limicola imb k-8 за впливу купрум (II) сульфату, Гнатуш С., Масловська О., Василів О. (2018)
Ліманська Н. В. - Вплив Lactobacillus plantarum на Fusarium sp. збудника фузаріозу сіянців сосни, Адарма Н. Ю. (2018)
Тарабас О. В. - Пігменти Rhodopseudomonas ІМВ В-7620, Гнатуш С. O., Галушка A. A., Mороз О. M. (2018)
Теслюк Н. І. - Утворення множинних пагонів винограду в культурі in vitro на різних живильних середовищах (2018)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у журналі "Мікробіологія і біотехнологія" у 2017 році (2018)
Інформаційне повідомлення для авторів (2018)
Yukhnovskyi V. Yu. - Hydrological regime and growth of pine stands in conditions of drainage reclamation systems, Prokopchuk R. M. (2018)
Копій Л. І. - Динаміка таксаційних показників березово-соснових деревостанів в умовах свіжого соснового бору та їх короткотерміновий прогноз, Фізик І. В., Баран С., Каганяк Ю. Й., Копій С. Л., Чаплик О. А., Лентяков В. В., Преснер Р. Б. (2018)
Ковалевський С. Б. - Соснові насадження ДП "Коростишівське ЛГ" на ґрунтах із кристалічними породами, Кроль А. В. (2018)
Бідолах Д. І. - Вимірювання висоти дерев і чагарників із використанням квадрокоптера, Білоус А. М., Кузьович В. С. (2018)
Миронюк В. В. - Класифікація лісового покриву за сезонними композитними мозаїками Landsat (2018)
Ситник С. А. - Моделювання морфометричних показників крони робінії несправжньоакації в умовах Північного Степу України (2018)
Шпек М. П. - Вплив біологічних препаратів на морфометричні показники та урожайність ромашки лікарської (Matricaria recutita) в умовах Передкарпаття, Коссак Г. М., Гойванович Н. К., Лупак О. М. (2018)
Мазурак О. Т. - Еколого-хімічні особливості видалення важких металів підтериконових стічних вод кальцію карбонатом, Качмар Н. В., Лисак Г. А., Форемна І. В. (2018)
Дребот О. В. - Використання сільськогосподарських угідь, забруднених радіонуклідами, на основі еколого-ландшафтного підходу, Кудрик А. П., Лук'яненко О. П., Зубова О. В. (2018)
Vyshnevskyi A. V. - The spread of diseases in Volyn region forests, Turko V. M. (2018)
Караульна В. М. - Утилізація забрудненої ддт фітомаси за анаеробних умов, Богатир Л. В., Карпук Л. М., Крикунова Крикунова, Павліченко А. А. (2018)
Ліп'яніна Х. В. - Технологія аналізу туристичних рекреацій на основі просторових даних (2018)
Ріпецький Є. Й. - Обґрунтування методики визначення динамічних характеристик грейферних навантажувачів на основі геодезичних даних відеовимірів, Ріпецький Р. Й. (2018)
Симак Д. М. - Екстрагування розчинних компонентів з пористих інертних частинок, Склабінський В. І. (2018)
Ващишак І. Р. - Мультипаливний котел на теплових трубках (2018)
Возна Н. Я. - Метод розпізнавання та ідентифікації накидів і замикань на землю у високовольтних лініях електропересилань, Люра О. П., Сабадаш І. О., Островка І. І. (2018)
Жартовський С. В. - Технічні методи аудиту пожежної безпеки об'єктів з пожежною навантагою із дерев'яних будівельних конструкцій (2018)
Козак Р. О. - Визначення порозності шару солом'яної стружки (2018)
Кропивко С. М. - Формування водного режиму та сольового балансу рисової карти-чека під впливом зрошувача-скиду, Турченюк В. О. (2018)
Лис С. С. - Аналіз методів збільшення терміну експлуатації котлоагрегата ТП-100А енергоблоку № 10 Бурштинської ТЕС, Юрасова О. Г. (2018)
Сапронов О. О. - Мікроструктура поверхні руйнування композитних матеріалів із частками фулерену С60 (2018)
Цмоць І. Г. - Структури та алгоритми роботи підсистем управління мікрокліматом і освітленням розумного будинку, Карпінець Р. М., Сидоренко Р. В. (2018)
Гавриш В. І. - Визначення температурних режимів у 3D структурах із чужорідними включеннями, Лоїк В. Б., Синельніков О. Д., Бойко Т. В. (2018)
Вітер М. Б. - Структурування простору інформаційної взаємодії державних органів, Засадна Х. О., Гавриленко О. В. (2018)
Крих Г. Б. - Ідентифікація об'єкта керування за перехідними функціями замкнутої системи автоматичного регулювання, Матіко Г. Ф., Кріль Б. А. (2018)
Лиса Н. К. - Інтеграція ситуаційних та причинно-наслідкових діаграм у категорно-функторній структурі представлення систем, Сікора Л. С., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С., Дурняк Б. В. (2018)
Москалюк Т. Т. - Порівняння CRM-систем, Цимбаляк Т. Р., Берко А. Ю. (2018)
Назиров Э. К. - Система оповещения в чрезвычайных ситуациях "АcЕН", Назирова Т. А. (2018)
Шаховська Н. Б. - Аналіз поширених методів накладання шуму на зображення, Косар О. І. (2018)
Грицюк Ю. І. - Управління ризиками реалізації програмних проектів, Жабич М. Р. (2018)
Kravets M. S. - Philosophy of perception of the world in the information age (2018)
Шлемкевич С. Л. - Виховний потенціал естетичної вартості природи (2018)
Паньків В. І. - Сторінка редактора (2018)
Воскобойник Л. Г. - Интраоперационная цитология как дополнительный метод выявления папиллярной карциномы щитовидной железы (2018)
Архипкіна Т. Л. - Значення латентної внутрішньоклітинної інфекції у формуванні автоімунного тиреоїдиту в жінок із синдромом полікістозних яєчників, Бондаренко В. О., Гончарова О. А., Любимова Л. П. (2018)
Goldobin P. O. - Clinical efficiency of aerobic exercises in the young patients with type 1 diabetes mellitus, Shorikova D. V. (2018)
Букач О. П. - Динаміка гострофазових показників у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією залежно від поліморфізму гена Т-786С eNOS під впливом лікування (2018)
Акбаров З. С. - Оценка качества жизни у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа, находящихся на помповой инсулинотерапии, с учетом углеводной ценности в блюдах узбекской национальной кухни, Исмаилов С. И., Рахимова Г. Н., Алимова Н. У., Каюмова Д. Т., Садыкова А. С., Алиева А. В., Тохирова Ф. А., Гулямова Х. Р., Азимова О. Т. (2018)
Pankiv I. V. - Risk factors of vitamin D deficiency among Ukrainian women in Carpathian region (2018)
Крицький Т. І. - Взаємозв’язок гіпотиреозу та андрогенного дефіциту у чоловіків в різні періоди зрілого віку, Пасєчко Н. В. (2018)
Урбанович А. М. - Синдром полікістозних яєчників у щоденній практиці (2018)
Сорокман Т. В. - Клінічні та лабораторні критерії цукрового діабету 2-го типу в дітей, Макарова О. В., Остапчук В. Г. (2018)
Ляшук Р. П. - Патоморфоз основних тиреопатій (огляд літератури та власні спостереження), Ляшук П. М. (2018)
Даминова Л. Т. - Сахарный диабет и экзокринная недостаточность поджелудочной железы (обзор литературы), Муминова С. У. (2018)
Турчина С. І. - Вітамінно-мікроелементні комплекси й лікування дифузного нетоксичного зоба (2018)
Булдигіна Ю. В. - Характеристика окремих імунологічних показників у пацієнтів із післяопераційним рецидивом хвороби Грейвса, Шляхтич С. Л., Терехова Г. М. (2018)
Соколова Л. К. - Ингибиторы альфа-глюкозидазы в клинической практике. Вопросы и ответы (2018)
Пашковська Н. В. - Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії (2018)
Маляр К. Ю. - Ефективність препарату Вазонат у складі комплексної терапії пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на тлі серцево-судинної патології, Анісімова О. С., Дрішлюк О. І., Биковська Л. Ю., Філіпова Є. В. (2018)
Паньків В. І. - Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету (2018)
Генделека Г. Ф. - Затруднения диагностики и терапевтическая тактика при аутоиммунном полигландулярном синдроме 2-го типа. Клиническое наблюдение, Генделека А. Н. (2018)
Паньків В. І. - Проблемні питання застосування топічних кортикостероїдів у практиці сімейного лікаря (2018)
Кобеза П. А. - Ентомопатогенні гриби масових видів турунів (Carabidae) центральної частини степової зони України, Шпиця Ю. В., Пахомов О. Є. (2017)
Рошко В. В. - Дослідження впливу електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на угруповання хортобіонтних артропод (Arthropoda), Рошко В. Г. (2017)
Станкевич-Волосянчук О. І. - Орнітофауа міста Ужгорода (2017)
Куц Є. М. - Видовий склад інфузорій (Ciliata, Ciliophora) річки Уж у межах міста Ужгород та деякі аспекти фізіологічної толерантності ціліат до окремих факторів антропогенного походження (2017)
Ковальчук Н. Є. - До питання про видовий склад донних і придонних гіллястовусих ракоподібних (Cladocera) водойм басейнів Дунаю та Дністра в межах України (2017)
Межжерін С. В. - Докази вимирання тушканчика великого Allactaga major (Kerr, 1792) (Rodentia, Dipodidae) на Правобережному Степу України, Рашевська Г. В. (2017)
Крулько Л. В. - Таксономічне різноманіття угруповань амфібій ландшафтів Закарпатської області, Куртяк Ф. Ф. (2017)
Черепко С. В. - Трофічні зв’язки твердокрилих родини Dasytidae в умовах Закарпаття (2017)
Пригара Я. І. - Хортобіонтні твердокрилі (Coleoptera) лучних ценозів Хустського району Закарпаття (2017)
Савчин Н. В. - Аналіз стану заселення декоративних деревних насаджень каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) в умовах урболандшафту, Галушко А. О. (2017)
Salamon I. - Essential oil of common juniper (Juniperus communis L.) in Albania, Ibraliu A., Kryvtsova M., Petruska P. (2017)
Сабадош В.І. - Родина Orchidaceae Juss. у флорі Закарпаття: відомості гербарію Ужгородського національного університету (UU) (2017)
Токарская Н. В. - Перспектива создания Национального природного парка "Мжанский", Токарский В. А., Безроднова О. В. (2017)
Гамор А. Ф. - Світлої пам’яті вченого–селекціонера, Садовська Н. П. (2017)
Якубенко Б. Є. - Народжений Карпатами поклик життя - берегти природу (До 60-річчя з дня народження професора Поповича С. Ю.), Григорюк І. П., Устименко П. М., Фельбаба-Клушина Л. М. (2017)
Смуток О. В. - Оптимізація синтезу та розробка схеми очищення D-лактат: цитохром с оксидоредуктази рекомбінантного штаму дріжджів Ogataea (Hansenula) polymorpha "tr6", Карковська М. І., Прокопів Т. М., Гончар М. В. (2018)
Fafula R. V. - Kinetics of inhibitory effect of hydrogen peroxide on activity of plasma membrane transporting Cа2+, Mg2+-ATPase of sperm cells, Meskalo О. I., Lychkovskyy E. I., Vorobets Z. D. (2018)
Ostapiv R. D. - Influence of long-term per oral taurine treatment on activity of liver enzymes in mature rats, Ostapiv Chr. S., Manko V. V. (2018)
Похилько Ю. М. - Пробіотичні властивості бактерій роду Lactobacillus, виділених зі шлунково-кишкового тракту кроликів, Кравченко Н. О. (2018)
Макогоненко С. Ю. - Вплив Регопланту і Стимпо на активність ферментів антиоксидантного захисту в проростках Helianthus annuus L. і Brassica napus L. за росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт, Баранов В. І., Терек О. І. (2018)
Куцоконь Н. К. - Оцінка ростових показників однорічних клонів тополі та верби на короткоротаційній плантації у Харківській області, Худолєєва Л. В., Лось С. А., Висоцька Н. Ю., Торосова Л .О., Ткач В. П., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М. (2018)
Нестеренко О. Г. - Реакція рослин гороху на дію сольового і термічного стресових факторів залежно від попереднього іонізуючого опромінення, Рашидов Н. М. (2018)
Cherepanyn R. M. - Effect of climate changes on the habitat of rare arctic-alpine plant species in high mountain part of the Ukrainian Carpathians (2018)
Дика О. О. - Порівняльна морфологія гінецею деяких видів підродини Ornithogaloideae (Hyacinthaceae) (2018)
Mamchur Z. - Bryoflora of the "Pohulyanka" forest park (Lviv city). I. Changes in taxonomic composition under antropogenic transformation, Drach Yu., Danylkiv I. (2018)
Пірогов М. В. - Епілітні лишайники та мінералого-петрографічні дослідження Чортових Скель (Львів), Борняк У. І. (2018)
Токарюк А. І. - Асоціація Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 в урочищі Підокруг (Буковинське Прикарпаття), Чорней І. І., Буджак В. В. (2018)
Шевчик В. Л. - Juncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид рослин для Закарпаття, Ольшанський І. Г., Сенчило О. О. (2018)
Reviwers’ comments (2018)
Титул, зміст (2018)
Бхіндер Н. - Вплив глобалізаційних процесів на професійну підготовку прикордонників у Республіці Індії (2018)
Полоцька О. - Засоби запобігання і боротьби з проявами академічної та наукової недоброчесності в університетах Австралії: вивчення позитивного досвіду (2018)
Черній А. - Управління освітою в ОТГ Рівненщини: технологічні аспекти (2018)
Лютко О. - Активізація професійного потенціалу педагогів засобами мотиваційного менеджменту (2018)
Тригубець Г. - Стратегічні орієнтири професійного розвитку педагогічних працівників в умовах закладу освіти (2018)
Гузенко О. - Виробниче навчання студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах сучасних освітніх реформ, Марчук С. (2018)
Черкащина Т. - Діяльність навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення педагогічних працівників у контексті реалізації ідей Концепції Нової української школи, Северинчук Л. (2018)
Шадий С. - Сучасний педагог: шляхи розв’язання проблеми адекватного оцінювання рівня професійної діяльності педагогів (2018)
Власюк О. - Електронні засоби навчання як чинник підвищення ефективності дизайн-освіти (2018)
Гузій І. - Інтегративний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2018)
Живюк І. - Вікіпедія як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності учня в умовах нової української школи (2018)
Козловський Ю. - Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю: інтегративний підхід (2018)
Кристопчук Т. - Медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу, Якимчук І. (2018)
Kukla D. - Młodzi dorośli społeczeństwa postindustrialnego w poszukiwaniu swojej tożsamości na rynku pracy (2018)
Остапчук Н. - Електронні навчальні видання як засіб освітньої діяльності студентів, Матвійчук Л. (2018)
Петренко О. - Педагогічний коучинг у діяльності вчителя в контексті реалізації Концепції "Нова українська школа" (2018)
Позднякова Т. - Використання сервісу LearningApps для створення інтерактивних дидактичних вправ до уроків біології, Тимчина В. (2018)
Поплавська Г. - WEb 2.0 у формуванні досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій студентами педагогічних спеціальностей (2018)
Сидорчук Н. - Теоретичний аналіз феномена "рефлексія", Огороднійчук І. (2018)
Сушик Н. - Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків (2018)
Тарадюк Д. - Професійна підготовка тьюторів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі як педагогічна проблема (2018)
Антончук О. - Комунікативна компетентність у структурі соціального інтелекту вчителя-словесника (2018)
Вєтрова І. - Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови (2018)
Костолович Т. - Експериментальна методика формування професійної комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі вивчення фонетики й орфоепії української мови (2018)
Лавренчук В. - Реалізація ціннісних концептів мовно-літературної освіти в аспекті нової української школи (2018)
Магрламова К. - Іншомовна освіта майбутнього лікаря у Великій Британії (2018)
Мандрик Н. - Передумови виникнення слов’янської писемності (2018)
Мушировська Н. - Побудова моделі фахівця в галузі іноземної філології в межах курсу української мови за професійним спрямуванням (2018)
Крівцов В. - Деякі аспекти алгоритмізації навчального процесу, Крівцов В., Приймачук Г. (2018)
Бессараб Н. - Виховання толерантності та міжкультурної комунікації в учнів початкової школи на уроках іноземної мови (2018)
Шутяк В. - Ознайомлення молодших школярів зі згинанням і складанням паперу, технікою оригамі (2018)
Лисиця Д. - Методичні рекомендації щодо організації підготовки майбутніх зубних гігієністів до професійної діяльності (2018)
Пайкуш М. - Формування інтегрованої системи природничо-наукової та професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2018)
Шегеда А. - Кваліметричний підхід до оцінювання якості процесів в освітніх системах, Стефанович О. (2018)
Пустовіт Г. - Формування компетентностей міжкультурної комунікації дітей та учнівської молоді у закладах позашкільної освіти (2018)
Жулковський Б. - Ігор Стравінський і Православна Церква (2018)
Калустьян О. - Деякі аспекти комплексної систематизації навчального процесу в ході підготовки фахівців спеціальності "музичне мистецтво", Ковлева М. (2018)
Крижановська Т. - "Docere, delectare, movere": емоційний розвиток підлітків у процесі сприймання творів барокової музики, Данилюк М. (2018)
Музиченко Л. - Володимир Музиченко: викладач, композитор, письменник, громадський діяч (2018)
Нарожна Н. - Основні напрями фахового навчання в хоровій педагогіці (2018)
Радковська Л. - Роль викладача-інструменталіста у подоланні сценічного хвилювання учнів-піаністів дитячої музичної школи, Єсіпова О. (2018)
Столярчук Б. - Петро Степанюк: збирач і виконавець народних пісень (2018)
Ганжа М. - Мистецтво дизайну в освітньому середовищі як засіб естетичного виховання особистості (2018)
Гатеж Н. - Емпіричне дослідження готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів (2018)
Денисенко Н. - Крос-функціональна мобільність як складова формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Северша Л. - Формування компетентностей здоров’язбереження в студентів педагогічного коледжу (2018)
Карташов Є. Г. - Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища (2017)
Дубич К. В. - PESTL-аналіз сучасного стану державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні, Данилюк К. В. (2017)
Кожина А. В. - Стратегічні орієнтири публічного управління в контексті розвитку громадянського суспільства (2017)
Вовк Т. В. - Формування управлінських мереж з позиції екологізації шкільної освіти, Вовк С. М. (2017)
Калина М. С. - Євроінтеграція України: проблеми взаємодії держави та суспільства (2017)
Гладченко А. Ю. - Складові регіонально-інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні (2017)
Невмержицька С. М. - Соціальна відповідальність муніципальних службовців у системі муніципального управління, Федоряк Р. М., Підкуйко О. О. (2017)
Мельничук Л. М. - Міжсекторне партнерство у вітчизняній практиці державного управління соціальним розвитком регіонів (2017)
Паутова Т. О. - Формування та удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні, Неділько А. І. (2017)
Сороковська С. В. - Сутність та зміст державної політики у сфері питного водопостачання (2017)
Іванов Г. С. - Аналіз стану та показників розвитку морських портів України (2017)
Перебийніс Д. А. - Вплив системи страхування депозитів на доларизацію в Україні, Тлуста Г. Ю. (2017)
Маколкіна О. В. - Електронне урядування в аграрному секторі економіки (2017)
Титул, зміст (2018)
Кліш П. А. - Комунікативність – професійна здатність педагога, Хом'як А. А. (2018)
Пасальська Л. В. - Актуальність акмеологічної концепції для сучасного уроку словесності (2018)
Червінська Н. Л. - Пріоритетне значення предметів освітньої галузі "Мистецтво" в закладах загальної середньої освіти (2018)
Червінська О. С. - Демографічні аспекти розвитку трудового потенціалу Волинської області (2018)
Данилюк О. М. - Проект "Інтеграція традиційних та нових форм популяризації літератури з метою подолання кризи дитячого читання у районі" (2018)
Гончарова Н. І. - Методичний супровід інклюзивного навчання та роботи асистента вчителя (2018)
Літвінчук С. М. - Циклограма роботи асистента вчителя та вимоги до ведення документації (2018)
Романюк С. В. - Робота з особливими дітьми на Волині та досвід Естонії (2018)
Міцкевич С. В. - Сучасній школі – сучасні керівники. Кроки до майстерності (2018)
Панова С. О. - Математичні знання Стародавньої Греції (2018)
Бондар Н. С. - Мистецтво мандрівних співців-музикантів Західного Полісся (2018)
Драбант С. С. - Використання елементів медичної деонтології в художній літературі (2018)
Мочкіна Л. І. - Радянізація західних областей України. Конспект уроку, 11 клас, Дуда Т. А. (2018)
Солтис В. І. - День подяки. Сценарій виховного заходу, Солтис А. І. (2018)
Ураєва І. Г. - Як зробити серйозний урок цікавим, Лізун Л. П. (2018)
Кобель Г. П. - Третій етап LV Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2018)
Барановська Р. Є. - Методичні аспекти організації та проведення прогулянок в інтернатних навчальних закладах, ГПД як засобу різностороннього розвитку (2018)
Артищук А. М. - Не завдай природі лиха! Сценарій літературно-музичної композиції (2018)
Оксіньчук Т. В. - Інтеграція технології веб-квесту в освітній навчальний простір, Семенюк І. В. (2018)
Лисенко М. С. - Громадська діяльність Київського товариства сільського господарства (1876 - 1914 рр.) (2017)
Лобко Н. В. - Використання праці військовополонених в Лебединському повіті в період Першої світової війни (2017)
Срібняк І. В. - Хроніка життя інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, Польща (1922 р.) (2017)
Власенко В. М. - Українська емігрантська преса іжвоєнного періоду в Болгарії (2017)
Дегтярьов С. І. - Друга світова війна в політиці пам’яті та "родинній пам’яті", Нестеренко В. А. (2017)
Король В. М. - Матеріально-побутові та соціальні умови проживання учнів-трудрезервників у період відбудови економіки України (1943 - 1950 рр.), Король С. М. (2017)
Гончаренко Л. Л. - Американська політика ленд-лізу як форма військово-економічної допомоги СРСР під час Другої світової війни, Конєва А. В. (2017)
Звагельський В. Б. - Історико-географічні питання в дослідженнях "Слова о полку Ігоревім" (історіографічний аспект) (2017)
Ільницький В. І. - Боротьба підрозділів Червоної Армії із українським визвольним рухом (1946): документ до історії, Гриник Л. М. (2017)
Власенко В. М. - До ювілею української революції 1917 - 1921 рр. (2017)
Нестеренко В. А. - До історії української військової еміграції в Румунії (2017)
Прокопенко Н. С. - Оподаткування криптовалютного бізнесу: реалії і перспективи, Фененко П. О., Тимошенко А. О. (2018)
Тульчинська С. О. - Перешкоди розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, Кириченко С. О., Бут А. В. (2018)
Мурована Т. О. - Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії (2018)
Каут О. В. - Аналіз типових інвестиційних стратегій промислових підприємств, Дунайчук С. М. (2018)
Корнілова В. В. - Практичний аспект застосування інновацій у туристичному бізнесі (2018)
Панченко В. Г. - Національні економічні інтереси як домінанта трансформації змістовного наповнення політики протекціонізму та його еволюційного руху в бік неопротекціонізму (2018)
Макогон В. Д. - Стратегічні пріоритети бюджетної політики в умовах інституційних перетворень (2018)
Краснова О. І. - Особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоров'я, Плужнікова Т. В. (2018)
Герасимович І. А. - Організація облікової політики сучасного підприємства (2018)
Постол А. А. - Соціально-економічна сутність, особливості функціонування й стратегії конкурентоспроможного розвитку великих аграрних підприємств (2018)
Круковська О. В. - Удосконалення обліку, інвентаризації та контролю наявності та руху виробничих запасів на підприємствах (2018)
Третяк Д. Д. - Страхування від нещасних випадків у провідних країнах світу: перспективи адаптації в Україні, Руденко А. О. (2018)
Кянан Салаєв - Європейський досвід формування системи економічної безпеки та можливості його використання в азербайджанській республіці (2018)
Лизогуб М. М. - Технологічна модернізація фінансової системи України в умовах економічних перетворень (2018)
Полєнніков М. О. - Підхід до формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2018)
Кучеренко Ю. А. - Особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Васильєва О. І. - Концептуальні засади впровадження smart-технологій сталого розвитку територіальних громад, Васильєва Н. В. (2018)
Черкаска В. В. - Класифікація чинників сталого розвитку аграрного сектору (2018)
Качний О. С. - Бюджетний механізм як інструмент соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Гбур З. В. - Актуальні гібридні загрози економічній безпеці України (2018)
Козловський Є. В. - Проблеми правового регулювання електронної комерції на туристичному ринку, Ткаченко Т. І. (2018)
Кравець І. В. - Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування, Якобчук В. П., Іванюк О. В. (2018)
Миколаєць А. П. - Тенденції взаємовпливу місцевого самоврядування та громадськості в системі публічного управління (2018)
Мазій І. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні (2018)
Солоннікова І. М. - Формування політики благоустрою населених пунктів (2018)
Павловська А. О. - Наукове обгрунтування дефініції "район" (2018)
Кожевников А. Ю. - Газова сфера України в 2017 році та її державне регулювання (2018)
Вороненко В. В. - Рак щитовидної залози в динаміці тридцятирічного спостереження після аварії на Чорнобильській АЕС, Якимець В. М., Печиборщ В. П., Печиборщ О. В., Якимець В. В., Волошин В. Д. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Оцінка стоматологічного статусу осіб молодого віку з бруксизмом у Тернопільській області, Мартиць Ю. М., Клітинська О. В., Бородач В. О., Іваськевич В. З. (2018)
Дудник С. В. - Стан здоров’я та деякі аспекти організації надання медичної допомоги дитячому населенню України (2018)
Фейса С. В. - Неврологічні та когнітивні розлади у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушення вуглеводного обміну та супутнім гіпотиреозом: огляд літератури й власні дані (2018)
Чемерис Н. М. - Медико-соціальні площини вживання алкогольвмісних напоїв серед студентської молоді, Любінець О. В. (2018)
Чепелевська Л. А. - Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті (2018)
Кравченко В. В. - Державно-приватне партнерство як механізм удосконалення консультативно-діагностичної допомоги (2018)
Кручаниця В. В. - Організація замісної підтримуючої терапії для споживачів ін’єкційних наркотиків у Закарпатській області, Миронюк І. С., Слабкий Г. О. (2018)
Лобас М. В. - Деякі питання організації первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Черкаської області (2018)
Миронюк В. І. - Досвід і перспективи програм діагностики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ в Україні (2018)
Oлексюк O. Б. - Тенденції рівнів госпіталізації дітей першого року життя (2018)
Рогач І. М. - Характеристика використання ліжкового фонду для стаціонарного лікування дорослого населення з хворобами нервової системи в Закарпатській області, Смірнов М. М., Керецман А. О., Жорник В. В. (2018)
Федосюк Р. М. - Медико-соціальне обґрунтування системи безпеки пацієнтів і потенційних шляхів її імплементації у службі анестезіології та інтенсивної терапії України, Ковальова О. М., Слабкий Г. О. (2018)
Гасюк Н. В. - Особливості перебудови клітинного складу слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит, Левандовський Р. А., Клітинська О. В., Бородач В. О. (2018)
Корчинська О. О. - Проблема трофобластичних захворювань у сучасному акушерстві, Криванич Н. В., Костур К. П., Жултакова С., Андрашчикова Ш., Шлоссерова А., Галдунова Г., Рібарова Л. (2018)
Корчинська О. О. - Сучасні погляди на етіопатогенез прееклампсії, Костур К. П., Криванич Н. В., Жултакова С., Андрашчикова Ш., Шлоссерова А., Галдунова Г., Рібарова Л. (2018)
Попович Я. М. - Стан венозного кровоплину при флеботромбозах гомілково-підколінного сегмента (2018)
Романів О. П. - Соматичні симптоми депресії і тривоги в осіб із легеневою артеріальною гіпертензією, методи діагностики та терапії, Погоріляк К. М. (2018)
Гребняк М. П. - Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів, Федорченко Р. А., Таранов В. В. (2018)
Колесник П. О. - "АВС"-курси з проведення наукових досліджень у галузі сімейної медицини. Результати оцінки "А"-курсу навчання молодих вчених в Україні, Харріс М., Матюха Л. Ф., Колесник А. П. (2018)
Ціборовський О. М. - Добродійні лікарні Києва як форма соціальної допомоги в галузі медичної справи ХІХ століття, Сорока В. М. (2018)
Ціборовський О. М. - Становлення санітарно-протиепідемічної роботи на Київщині у ХІХ столітті (1835 – 1886 рр.), Сорока В. М. (2018)
Іваць А. Р. - Омега-3 жирні кислоти: чи дієво? За і проти, Романів О. П. (2018)
Балабін В. В. - Теоретико-концептуальні основи військового перекладу (2018)
Baranova S. - Pragmatic and Functional Peculiarities of Euphemisms for Diseases, Death and Dying in the English Mass-Media Discourse, Pletenko K. (2018)
Dorda V. O. - The Translation of One-Word Metaphors in the Computer Discourse, Shuliak I. (2018)
Каленюк С. О. - Функціонування спортивної лексики у мові українських засобів масової інформації (2018)
Kats Y. - Irony and Means of its Realization in English Literary Discourse (Translation Aspect), Fadieieva Y. (2018)
Kobyakova I. - Ukrainian and English Enigmatic Texts: Translation Aspects, Plakhonina A., Emelyanov D. (2018)
Маркова О. І. - Аксіологічна складова змісту концепту патріотизм на матеріалі газетного дискурсу України (2018)
Прокопенко Н. М. - Діалогічність як фундаментальна ознака мови газети "ДЕНЬ", Хачатар’ян К. А. (2018)
Polkhovska M. - Linguo-Pragmatic Peculiarities of Modern English Political Discourse Organization (a Case Study of D. Trump's Public Speeches) (2018)
Popova O. V. - Bible and Vulgar Words Translation in Pre-Election Discourse of the USA, Aroshidze N., Stovpak O. S. (2018)
Prokopenko A. V. - Idioms with a Negative Connotation in Modern English Rock Songs: Translation Aspect, Kartava K. R. (2018)
Серебрянська І. М. - Мовний образ освіти як ціннісний атрибут української мовної картини світу (2018)
Трумко О. М. - Особливості комунікації в сім'ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття (на матеріалі творів І. Франка) (2018)
Shumenko O. - Compounding as the Most Productive Type of Word Formation in English Fiction Texts (Based on the Series of Novels by George Martin "A Game of Thrones"), Vasylenko K. (2018)
Жиленко І. Р. - Міфологічні мотиви та образи-архетипи матері у творах малої прози міжвоєнної доби (2018)
Калантаєвська Г. П. - Емоційно-настроєві акценти медитативної лірики Анатолія Гризуна (збірка "Перстень-Зодіак"), Сипченко Т. К. (2018)
Матвєєва Т. С. - Хроноплощина великої епіки Панаса Мирного: специфіка оприявнення (2018)
Diadechko A. - Lingual and Non-Lingual Secrets of the Popularity of the Novel "Winter Solstice" by R. Pilcher (2018)
Вихідні дані (2018)
Добко Т. - Довідково-бібліографічне обслуговування електронну еру: розвиток навігаторської функції (2003)
Сєдих В. - До питання про організацію єдиного українсько-російського алфавітного каталогу (за матеріалами Інструкції ХДНБ ім. В. Г. Короленка), Грищук Т. (2003)
Костенко Л. - Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання (2003)
Соловяненко Д. - Концепція онлайнового бібліотечного сервісу (2003)
Непомнящий А. - Нове видання петербурзьких бібліографів (2003)
Дегтяренко Л. - У книгах літопис часів: До 80-річчя Бібліотеки української літератури в Москві (2003)
Рогова П. - Всеукраїнський науковий семінар У Дежавній науково-педагогічній бібліотеці України - крок до утвердження мережі освітянських бібіліотек, Дзигало І. (2003)
Положення про конкурс наукових робіт молодих фахівців "Бібліотека в інформаційному суспільстві" (2003)
Смогоржевська І. - Бібліограф української історії (2003)
Фоменко Д. - Людмила Костянтинівна Антонова-Ковальська (2003)
У боргу перед пам'ятю (2003)
Генеральному директору Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського академіку НАН України О. С. Онищенку - 70 років (2003)
Леонід Йосипович Костенко (До 60-річчя від дня народження) (2003)
Ad fontes, ad libros, ad osnovy (2003)
Резюме (2003)
Shurda K. - Economic mechanism of regional ecological regulation (2018)
Москалюк І. В. - Аналіз стану галузі бджільництва України, особливості організації охорони праці та удосконалення правил безпеки з бджолами, Сакун М. М., Хамід К. О. (2018)
Біленко О. І. - Методика зниження енергетичних характеристик поражаючого елементу після відбиття від перешкоди, Кириченко О. О., Павлов Д. В. (2018)
Швагер Н. Ю. - Огляд способів і засобів гасіння рудникових пожеж, Нестеренко О. В., Комісаренко Т. А. (2018)
Марко М. Я. - Розробка методу реалізації для задачі про призначення з недостатньою кількістю вакантних посад (2018)
Омельченко С. В. - Алгоритмы сегментации речевого сигнала на фоне коррелированной помехи (2018)
Климчик О. М. - Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, Пінкіна Т. В., Пінкін А. А. (2018)
Несправа М. В. - Джихадистський тероризм в Європі перших двох десятиліть ХХІ століття: термінологічний аспект (2018)
Abstract and References (2018)
"Гуманітарний часопис"" у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (2017)
Гоян І. М. - Концепт особистість як релікт модерної доби, Федик О. В. (2017)
Чернієнко В. О. - Те, що ми не можемо ідентифікувати, або про речі, яких, можливо, не буває (2017)
Лысенкова В. В. - Медиафилософская конъюнктура (2017)
Васильєва Л. А. - Сутність та комунікативні вектори публічності (2017)
Карповець М. В. - Перформативна природа соціальної реальності (2017)
Тарасюк Л. С. - "Инсайт" как форма познания для андрогинной личности (2017)
Леонов В. П. - Моделювання людини та її особистості (2017)
Садиков Г. Н. - Философское содержание экологической эргономики (2017)
Білостоцький М. О. - Формування української національної ідеї та "ідеологічна індустріалізація" в СРСР у 50-х рр. XX ст., Кунденко Я. М. (2017)
Мельничук М. С. - Культова архітектоніка як стрижневий елемент ритуалізації в геопросторі християнства: культурологічно-філософська транскрипція (2017)
Кучер О. М. - До використання терміна "конфесійно-богословська термінологія", Медведь О. В. (2017)
Kopylov V. A. - The value of higher education in the context of the lifestrategies of ukrainian youth (based on the public opinion survey of first-year students at the national aerospace university), Lobanova L. A. (2017)
Баканова А. Ф. - Взаимосвязь характера утомления и механизмов восстановления исходной работоспособности (2017)
Summary (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Мартиненко М. В. - Економічні, соціальні та демографічні передумови розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти працівників (2017)
Ковальська Л. Л. - Методичний підхід до оцінки рівня розвитку логістичної системи роздрібної торговельної мережі: підприємницький аспект, Речун О. Ю. (2017)
Солнцев С. О. - Особливості формування іміджу торгової марки освітнього підприємства, Лопатинська Ю. В. (2017)
Pshyk-Kovalska O. - Comparative analysis of static and dynamic effects of economic integration in the case of the eu and nafta, Mirzoieva D. (2017)
Котляров Є. І. - Перспективи застосування та місце непрямих методів визначення податкових зобов’язань у системі адміністрування податків в України (2017)
Романко О. П. - Управлінська інфраструктура регіону інноваційно – інвестиційного орієнтування (2017)
Сторожук Т. М. - Подання та оприлюднення фінансової звітності: національні та міжнародні вимоги (2017)
Янішевський В. С. - Метод збурень в моделі ціноутворення конвертованої облігації (2017)
Дергалюк Б. В. - Економічна сутність поняття "фінансова політика" та принципи її реалізації на підприємстві, Парфенюк М. В. (2017)
Чупілко Т. А. - Ринок праці та безробіття як відображення соціально-економічної ситуації в країні, Клокова Л. О. (2017)
Корнута О. В. - Особливості вивчення функціонування електронної системи тендерних закупівель "prozorro" при підготовці бакалаврів-економістів, Потьомкіна Н. Ю. (2017)
Зубова В. В. - Аналіз основних показників розвитку банківської системи України, Шевченко Т. О. (2017)
Юрчук Н. П. - Методика формування інформаційного забезпечення інформаційної системи обліку оплати праці у аграрних підприємствах (2017)
Пермінова С. О. - Інтелектуальний потенціал в стратегії інноваційного розвитку сучасної організації (2017)
Довгань Л. Є. - Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівних підприємств України: соціально-економічні аспекти, Мохонько Г. А., Ведута Л. Л. (2017)
Горб П. В. - Маркетингове планування на підприємствах в умовах трансформаційної економіки, Сокол П. М., Хамініч С. Ю. (2017)
Петренко О. І. - Проблеми розвитку мультимодальних перевезень в Україні та шляхи їх розв’язання, Дереповська Т. В. (2017)
Безус П. І. - Управління конкурентоспроможністю організації в умовах євроінтеграції, Терефенко В. І. (2017)
Денисюк В. О. - Cтеганографічний алгоритм захисту даних з використанням файлів зображень (2017)
Бабич Р. Б. - Теоретико-методологічні засади формування рентних відносин (2017)
Опанасенко В. М. - Історія "промахів" формування інституту приватної власності в Україні як одна з причин розвитку тіньової економіки (2017)
Нараєвський С. В. - Порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та Україні (2017)
Воронкова Т. Є. - Молодіжне іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні, Євтушенко М. С. (2017)
Рац О. М. - Шляхи удосконалення організаційного забезпечення управління економічною безпекою банку (2017)
Діденко Є. О. - Модель управління конкурентоспроможністю підприємства, Жураківський П. І. (2017)
Дмитренко О. М. - Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності системи бухгалтерського обліку підприємства (2017)
Maksimova M. - Model of banking activity government regulation system (2017)
Парубець О. М. - Дослідження впливу реформи фінансової децентралізації на стан місцевих бюджетів України, Сугоняко Д. О., Парубець М. С. (2017)
П`янкова О. В. - Розвиток зовнішньоекономічних зв`язків України та канади у вимірі стратегічного партнерства (2017)
Ринейська Л. С. - Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в умовах інтеграції у світовий економічний простір (2017)
Слатвінська Л. А. - Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор (2017)
Фостолович В. А. - Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством (2017)
Совершенна І. О. - Методичні підходи до оцінювання ефективності трансферу технологій в Україні (2017)
Бартош О. М. - Депозити фізичних осіб: проблеми сьогодення (2017)
Іванова М. І. - Порівняння та використання сучасних методів організації оплати праці, Варяниченко О. В. (2017)
Коновалова І. М. - Реалізація теорії обміну в оподаткуванні в умовах децентралізації (2017)
Коляденко Д. Л. - Людський капітал - фактор інституціональної трансформації в апк (2017)
Павленко О. С. - Оптимізація виробничо-галузевої структури аграрного підприємства, Вініченко І. І. (2017)
Безкровний М. Ф. - Інфраструктура ринку агроконсалтингових послуг (2017)
Двуліт З. П. - Економетрична модель залежності екологічних витрат підприємств залізничного транспорту від основних детермінант (2017)
Радіонов Н. Й. - Концептуальний підхід до організації та методики проведення аудиту грошових коштів підприємства, Жура К. О. (2017)
Голобородько Т. В. - Оподаткування сільськогосподарської діяльності в Україні та в зарубіжних країнах: дослідження впливу на цінову політику (2017)
Очеретний Д. С. - Аналіз інноваційного підприємництва як креативного процесу (2017)
Біндюженко В. М. - Система набору та відбору персоналу організації та формування кадрової політики (2017)
Кучер Ю. Є. - Сучасні проблеми безпечності взуття для дітей (2017)
Заяц О. В. - Окремі предметні області контролінгу в автотранспортних підприємствах (2017)
Кривко К. В. - Тенденції та перспективи розвитку української металургії у посткризовий період (2017)
Бегей М. В. - Державне лісогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання та об’єкт системи економічної безпеки (2017)
Касперевич Л. В. - Економчний розвиток як фактор негативного екологічного впливу на природоохоронні території (2017)
Савчук М. Р. - Теоретичні основи дослідження емоційного інтелекту (2017)
Бесараб С. О. - Визначення сутності інвестицій (2017)
Баришполь Н. С. - Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бондаренко С. М. (2017)
Маколкіна О. В. - Сучасні концепції аграрного менеджменту (2017)
Красівський О. Я. - Глобалізація та ідентичність національної культури (2017)
Непомнящий О. М. - Теоретичні аспекти формування та розвитку системи управління ризиками, Медведчук О. В. (2017)
Барило О. Г. - Науковий підхід до визначення поняття "система управління цивільного захисту" (2017)
Горбатюк С. Є. - Інститути громадянського суспільства у системі соціогуманітарної безпеки: сучасні реалії і тенденції розвитку (2017)
Книшик С. І. - Трансформація системи освіти в Україні (2017)
Тупичак Л. Л. - Особливості децентралізації управління освітньою системою як шлях до модернізації вищої освіти в Україні (2017)
Benkovska D. - Current debates about dignity and human rights. Legal and philosophical contexts, Kozlovski R. (2017)
Бурик З. М. - Функції державного регулювання сталого розвитку в сучасних умовах (2017)
Федорчак О. В. - Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2017)
Морозова Н. Г. - Основні напрями національної державної політики щодо балансування ринків праці й освіти в контексті забезпечення гуманітарної політики (2017)
Коваль О. В. - Проблеми формування та функціонування центрів комплектування та соціальної підтримки й шляхи їх вирішення (2017)
Шегедин Я. Ю. - Шляхи удосконалення механізмів реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні (2017)
Юристовська Н. Я. - Напрямки державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я (2017)
Карпенко О. В. - Інформаційно-комунікативна діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні, Дуда А. В. (2017)
Карпа М. І. - Компетенційний підхід до розвитку публічної служби: концептуальні аспекти (2017)
Трегубенко Г. П. - Чинники впливу на використання інноваційних компонентів у процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку Чернівецької області, Семенко М. М. (2017)
Гургула Т. В. - Економічний раціональний підхід до оцінки рівня життя населення в Україні (2017)
Козак І. І. - Державна політика щодо фінансування регіонального розвитку, Нєма О. С. (2017)
Цанько О. О. - Принципи сталого розвитку і проблеми формування державної інвестиційної політики (2017)
Куйбіда С. В. - Теоретико-методологічні основи формування інструментів структурної перебудови національної економіки в умовах четвертої промислової революції і глобалізації (2017)
Поліщук Г. О. - Державне регулювання сфери малого підприємництва: оцінка ефективності (2017)
Данилюк К. В. - Сучасний стан реалізації організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Васюта В. М. - Поправки до енерґетичного спектра атома водню у просторі зі спіновою некомутативністю координат (2014)
Павлик Б. В. - Дослідження x-стимульованої еволюції дефектів у кристалах p-Si методом ємнісно-модуляційної спектроскопії, Слободзян Д. П., Лис Р. М., Шикоряк Й. А., Дідик Р. І. (2014)
Калюжний О. - Універсальні характеристики форми мезоскопічного полімерного ланцюга, Ільницький Я., Головач Ю. (2014)
Мигаль В. М. - Перехід пари в рідину у плині дворівневих атомів з урахуванням близького порядку, Держко О. В. (2014)
Романюк М. О. - Рефрактометрія одновісно затиснутих кристалів K2SO4, Стадник В. Й., Курляк В. Ю., Андрієвський Б. В., Кушнір О. С., Брезвін Р. С. (2014)
Бойко І. В. - Вплив статичного та динамічного просторових зарядів на електронну динамічну провідність трибар'єрних резонансно-тунельних структур, Гринишин Ю. Б., Сеті Ю. О., Ткач М. В. (2014)
До 80-річчя Йосипа Михайловича Стахіри (2014)
Авторський покажчик тому 18 (2014)
Teslenko V. I. - Defining competitivity of an absorbing Markov chain, Kapitanchuk O. L. (2015)
Naguliak O. O. - The influence of the time MR sequence parameters on the diffusion weighted imaging sensitivity, Netreba A. V. (2015)
De Vincenzo S. - Operators and bilinear densities in the Dirac formal 1D Ehrenfest theorem (2015)
Duviryak A. - Regge trajectories in the framework of the relativistic action-at-a-distance theory (2015)
Вакарчук І. О. - Внутрішня енерґія багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій, Григорчак О. І. (2015)
Бойчук В. І. - Коефіцієнт поглинання світла, зумовлений міжпідзонними переходами електронів у надґратках сферичних квантових точок, Білинський І. В., Пазюк Р. І. (2015)
Рудик Б. П. - Використання методу Вільямсона–Холла для визначення розмірів наночатинок ZnO, Нечипорук Б. Д., Новоселецький М. Ю., Сяський В. А., Татарин Б. А. (2015)
Панасюк Л. І. - Енерґія активації технологічних термодонорів у нейтронно-леґованому кремнії, Коломоєць В. В., Єрмаков В. М., Федосов С. А, Ящинський Л. В. (2015)
Якібчук П. М. - Розрахунки зонної структури Si, Ge та GaAs методом модельного псевдопотенціалу, Бовгира О. В., Куца І. В. (2015)
Курляк В. Ю. - Показники заломлення одновісно затиснутих кристалів Rb$2ZnCl4 в околі фазових переходів, Стадник В. Й., Стахура В. Б. (2015)
Васильєв О. М. - Моделювання бактеріального хемотаксису в одномірній системі, Сакович Д. Е. (2015)
"Різдвяні дискусії 2015", присвячені 110-річчю від дня народження професора В. С. Міліянчука (Львів, 12 - 13 січня 2015 року) (2015)
Левицький Р. Р. - І. Д. Герич, О. В. Булавенко, Л. Р. Остап'юк, А. С. Волошиновський, С. В. Мягкота, Флуоресцентна спектроскопія: можливості застосування в медичній практиці (Львів: Ліга-Прес, 2015, 366 с.) (2015)
Майданюк С. П. - Тунелювання крізь бар'єри Альбрехта з дисипативними компонентами (2015)
Возняк O. - Квазіточно розв'язувані потенціали з двома довільними власними станами для систем із координатно залежною масою, Tкачук В. М. (2015)
Semeniv O. - The combined approach for space weather prediction with a guaranteed method and evolutionary algorithm (2015)
Slyusarenko Yu. V. - The theory of spatially periodic equilibrium states in the quasi-neutral system of charges above the surface of liquid dielectric, Lytvynenko D. M. (2015)
Pursky O. I. - Molecular rotation and volume dependence of the thermal conductivity in liquid N2 (2015)
Куцик А. М. - Взаємна дифузія в рідкому розчині "ацетон–циклогексан" із урахуванням процесів комплексоутворення, Обуховський В. В. (2015)
Григорчук М. І. - Нуклеація плазмонно резонансних наночастинок сфероїдальної форми, Карпов В. Г. (2015)
Сеті Ю. О. - Перенормування електронного спектра обмеженими фононами у двоямній плоскій наноструктурі в постійному електричному полі за довільної температури, Ткач М. В., Паньків М. В. (2015)
Зачек І. Р. - Вплив гідростатичного тиску ph і напруги зсуву σ5 на фазові переходи та термодинамічні характеристики сеґнетоелектрика RbHSO4, Левицький Р. Р., Вдович А. С. (2015)
Печарський К. К. - Функціонально-стохастичний метод дослідження кореляцій у багаточастинкових системах (2015)
Nilesh B. - Nobel prizes in quantum mechanics: a statistical approach, Suhas D., Pranav B. (2015)
Жаба В. І. - Розрахунок фаз нуклон-нуклонного розсіяння для потенціалів NijmI, NijmII і Nijm93 за методом фазових функцій (2015)
Демеш Ш. Ш. - Потенціальне розсіювання електрона молекулою, Келемен В. І., Ремета Є. Ю. (2015)
Баран О. Р. - Основний стан двовимірної спін-1/2 j1-j2 моделі Гайзенберґа в підході ферміонізації Йордана–Віґнера, Верхоляк Т. М. (2015)
Курик А. О. - Структурні та фотолюмінесцентні властивості монокристалів CdTe:V, Сафрюк Н. В., Будзуляк С. І., Єрмаков В. М., Кладько В. П., Корбутяк Д. В. (2015)
Шпотюк Я. - Вплив Ga на структуру та оптичні властивості халькогенідного скла As30Se50Te20, Павлик Б., Рихлюк С., Бусар-Пледель К., Назабаль В., Бюро Б. (2015)
Луньов С. В. - Вплив радіаційних дефектів на механізми розсіяння електронів в монокристалах n-Ge, Зімич А. І., Назарчук П. Ф., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2015)
Авторський покажчик тому 19 (2015)
Титул, зміст (2018)
Asad Abbas - Knowledge transfer from Universities to industry through university technology transfer offices, Anders Avdic, Kathryn Chang Barker, Peng Xiaobao (2018)
Назаровець С. А. - Чорний відкритий доступ в Україні: аналіз завантажень українськими Інтернет- користувачами наукових публікацій з Sci-Hub (2018)
Жарков І. П. - Створення спеціалізованих маніпуляторів для низькотемпературних досліджень, Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Маслов В. О., Селіванов О. В., Солонецький А. Г., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Циканюк Б. І., Насєка В. М. (2018)
Гордиенко Э. Ю. - Диагностика композитных материалов элементов самолетов методом активной термографии, Глущук Н. И., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В., Дзешульская И. И., Иванько Ю. Ф. (2018)
Ткаченко Т. В. - Переробка рослинних відходів різного походження, Євдокименко В. О., Каменських Д. С., Філоненко М. М., Вахрін В. В., Кашковський В. І. (2018)
Лобанов Л. М. - Сучасне вітчизняне обладнання для механізованого зварювання трубопроводів високого тиску другого контуру енергоблоків АЕС України, Махлін Н. М., Водолазський В. Є., Коротинський О. Є., Жерносєков А. М., Попов В. Є., Скопюк М. І., Лавров С. І., Кудряшев В .Б. (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Кизим М. О. - Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу, Іванов Ю. Б., Губарєва І. О. (2018)
Хвесик М. А. - Фінансово-економічний механізм капіталізації природних ресурсів об’єднаної територіальної громади, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2018)
Хомин І. П. - Аграрний сектор України – фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік (2018)
Сушко Н. І. - Удосконалення регулювання державних видатків на послуги вищої освіти, Даниленко С. В. (2018)
Богдан Т. П. - Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції (2018)
Горбатюк В. І. - Суспільна довіра в системі управління державними фінансами, Матузка Я. В. (2018)
Rybak T. - Legal and institutional aspects of accounting development in the Republic of Belarus in the context of international integration (2018)
Краус Н. М. - Інституціональний зріз дихотомії старих і нових інститутів розвитку сфери фінансів в умовах інноватизації (2018)
Пам’яті видатного вченого (2018)
Онищенко О. - В. І. Вернадський та його внесок у заснування та розвиток Національної Бібліотеки Української Держави (2003)
Листи В. І. Вернадського Ф. І. Родичеву (2003)
Захарова Н. - XIII читання академіка В. І. Вернадського (2003)
Коваль Т. - Читач універсальної бібліотеки в системі бібліотечно-інформаційних послуг (2003)
Горовий В. - Інформаційний глобалізм і перспективи національного розвитку (2003)
Самохіна Н. - Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування (2003)
Лисенко Л. - Методика складання заголовка як основного елементу реєстраційного археографічного опису історико-культурних фондів для Державного реєстру національного культурного надбання (2003)
Кименко І. - Архіви українських часописів у фондах Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії видавничої справи початку XX ст. (2003)
Антонченко Т. - Становлення та розвиток першої української щоденної газети "Громадська Думка" (1906 р.) (2003)
Онищенко О. - Міжнародна асоціація академій наук: стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва (2003)
Леонов В. - Библиотека Академии наук - первая национальная библиотека России (2003)
Леонов В. - В окружении искажений (2003)
Шеремет А. - Ми духом незламні (2003)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Теорія і практика бібліотечної справи ХХІ столітті (новий фаховий збірник) (2003)
Ніна Михайлівна Кудряшова (До 75-річчя від дня народження) (2003)
Директорові ДНТБ України Леоніду Івановичу Ніколаєнку - 50 років (2003)
Аннотации (2003)
Андрейченко А. В. - Світовий досвід впровадження безвідходного агропромислового виробництва: перспективи для України (2018)
Зачосова Н. В. - Теоретико-методологічні засади управління економічною безпекою національної економіки (2018)
Захарченко В. І. - Суспільно-політичні реформи як передумова розвитку національної економіки (2018)
Мардус Н. Ю. - Методологічний базис забезпечення внутрішнього ринку товарів (2018)
Павлюк Л. В. - Використання сучасних концепцій вдосконалення бізнес-процесів у садівництві, Ковальська Л. Л. (2018)
Футало Ю. Р. - Прогнозування змін в галузі IТ-послуг відповідно до тенденцій інтеграційних економічних процесів (2018)
Боженко В. В. - Оцінювання впливу зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами-партнерами з позиції фінансового зараження національної економіки, Посканна А. М., М.Сахно В. І. (2018)
Левківський В. М. - Глобальні тенденції інвестиційної діяльності ТНК у сучасних умовах, Рибчук А. В. (2018)
Мамедов Кянан Алескер огли - Інтерактивність глобальних виробничих систем та логістичних послуг (2018)
Нужна О. А. - АВС-аналіз матеріальних витрат на виробництво пшениці в Україні та США, Пиріг С. О., Тлучкевич Н. В. (2018)
Бочко О. Ю. - Дослідження ринкової кон'юнктури продукції АПК західного регіону (2018)
Вахович І. М. - Стратегічні засади реалізації фінансових санаційних заходів у депресивних регіонах, Купира М. І. (2018)
Газуда С. М. - Перспективи аграрного виробництва: регіональний вимір, Ерфан В. Й. (2018)
Гургула Т. В. - Моніторинг середовища спроможної територіальної громади (2018)
Камінська І. М. - Ідентифікація і роль підприємництва різних сфер виробництва у контексті капіталізації економіки регіону, Мишко О. А., Дорош В. Ю. (2018)
Кондіус І. С. - Моделювання еколого-збалансованого розвитку Волинської області (2018)
Мілашовська О. І. - Стратегії розвитку сфери гостинності регіону, Шитікова Т. В. (2018)
Матвійчук Л. Ю. - Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання ланцюгів постачання в регіоні (2018)
Паленичак О. В - Удосконалення управління продовольчою безпекою регіону шляхом використання екологічного маркетингу (2018)
Павлов К. В. - Огляд конкурентних особливостей, економічних та соціальних показників ринків житла в регіонах України (2018)
Ракович С. С. - Регіональні диспропорції територіального просторового розвитку (2018)
Смолич Д. В. - Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку та розміщення (2018)
Тимошенко М. М. - Формування та значення принципів сталого соціально-економічного розвитку сільських територій (2018)
Гаврилюк О. В. - Виклики туристичної індустрії у контексті трансформації глобального простору (2018)
Іванов А. М. - Інституціональні аспекти рекреаційного землекористування (2018)
Матвійчук Н. М. - Пріоритетні напрями забезпечення енергетичної безпеки України (2018)
Мезенцева І. В. - Методика розробки індикаторів для моніторингу курортних територій (2018)
Масечко І. В. - Напрями міжнародної та регіональної стандартизації туристичних послуг в Україні (2018)
Черчик А. О. - Стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки лісових господарств (2018)
Битов В. П. - Логістичний менеджмент в діяльності агропромислових підприємств (2018)
Zabedyuk M. - Investment strategy of the enterprise: stages of formation and types (2018)
Кулик Ю. М. - Сутність та класифікація ризиків логістичної системи підприємства, Кривов’язюк І. В. (2018)
Легомінова С. В. - Особливості формування конкурентних переваг підприємства (2018)
Лялюк А. М. - Особливості маркетингу біржових товарів (2018)
Назаренко С. А. - Санація підприємства як комплексна процедура його оздоровлення: сутність та підходи до трактування, Носань Н. С. (2018)
Оксенюк К. І. - Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Пінчук С. С. - Особливості фінансування підприємств будівельного комплексу України, Андрейцева І. А. (2018)
Полінкевич О. М. - Стратегії управління економічною безпекою підприємств (2018)
Стрижеус Л. В. - Імідж як кінцевий продукт діяльності підприємства: теоретичний підхід, Лорві І. Ф., Тендюк А. О. (2018)
Ховрак І. В. - Етичні аспекти проведення аудиту фінансового стану підприємства, Д’яченко А. Е. (2018)
Вахновська Н. А. - Фіскальна політика в контексті фінансової конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України (2018)
Вигівська І. М. - Оцінка та документальне забезпечення факторингових операцій: ризик-орієнтований підхід, Макарович В. К. (2018)
Іщук Л. І. - Принципи формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2018)
Киевич А. В. - Денежно-кредитная политика: рестрикция и экспансия в переходный период, Конончук И. А., Пригодич И. А. (2018)
Маслий Н. Д. - Нейромаркетинг финансовых услуг, Вакутина М. А. (2018)
Ніколаєва А. М. - Макроекономічне значення фінансового ринку у системі фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни (2018)
Пиріг С. О. - Забезпечення динамічного розвитку безготівкових розрахунків в сфері комунальних послуг, Ніколаєва А. М., Іщук Л. І. (2018)
Погореленко Н. П. - Проблеми конкурентоспроможності банків України в сучасних умовах, Пелепецький В. І. (2018)
Полторак А. С. - Напрями удосконалення методичного інструментарію оцінки стану фінансової безпеки України, Тусова Н. О. (2018)
Бортнік С. М. - Стратегічне управління розвитком персоналу в контексті забезпечення кадрової безпеки підприємства (2018)
Дзьоба О. Г. - Теоретичні аспекти дефініції "соціальна безпека держави", Ставнича Н. І. (2018)
Дзямулич М. І. - Особливості формування поглядів на специфіку людського капіталу як соціально-економічної категорії, Потьомкіна О. В. (2018)
Колосок А. М. - Практичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу, Скорук О. В. (2018)
Смачило В. В. - Моніторинг гендерної асиметрії оплати праці, Кулієвич М. Я. (2018)
Шубала І. В. - Зміст, складові та принципи функціонування системи соціального захисту населення (2018)
Шубалий О. М. - Тенденції зміни доходів населення в умовах економічної нестабільності (2018)
Гринчук Н. І. - Антибіоплівкова активність азитроміцину відносно Staphylococcus epidermidis, Вринчану Н. О., Степура Л. Г. (2018)
Зоріна О. В. - Результати моніторингу якості питних вод фасованих і доочищених з пунктів розливу за санітарно-хімічними показниками (2018)
Лупак О. М. - Потенціометричне визначення інтегральної антиоксидантної активності суцвіть рослин Matricaria Recutita L. за різних умов культивування за внесення біостимуляторів росту (2018)
Тертична О. В. - Екологічне оцінювання угруповань комах ряду твердокрилі (Coleoptera) у бройлерному птахогосподарстві, Свалявчук Л. І., Бригас О. П., Мінералов О. І. (2018)
Шавріна В. І. - Онтогенетично-популяційний аналіз рідкісного виду Lilium Martagon L. у структурі сполучних територій екомережі Вінницької області, Ткач Є. Д. (2018)
Юхименко Л. І. - Спектральні характеристики серцевого ритму у спокої та за умов пасивного антиортостазу у людей з високою і низькою функціональною рухливістю нервових процесів, Макарчук М. Ю. (2018)
Худолєєва Л. В. - Порівняння солестійкості представників родин Populus і Salix в умовах In Vitro, Куцоконь Н. К. (2018)
Аристархова Е. О. - Особливості сезонної динаміки вмісту біогенів у поверхневих водах водозабору відсічне р. Тетерів (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського