Артьоменко В. В. - Плацентарний синдром як імовірний фактор ризику розвитку прееклампсії (Огляд літератури), Берлінська Л. І. (2018)
Вигівська Л. М. - Особливості психоемоційного стану та біопродукування стрес-асоційованих гормонів у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Усевич І. А., Майданник І. В., Олешко В. Ф. (2018)
Жабченко І. А. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій на тлі ожиріння (За даними ретроспективного аналізу), Сюдмак О. Р. (2018)
Гинекологическая помощь для подростков и молодых женщин с расстройствами пищевого поведения (2018)
Менеджмент болевого синдрома после родов (2018)
Вишневська Л. В. - Пізнавальний інтерес – основна рушійна сила якісного навчання, дослідження ефективності його формування, Вишневський В. П., Попович Т. А., Рябініна Г. О., Іваніщук С. М. (2017)
Дідух А. Я. - Біоморфологічна характеристика родини Menyanthaceae (Dumort.) Dumort. Колекції ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна та їх практичне використання, Мазур Т. П., Дідух М. Я. (2017)
Ершова О. Н. - Возрастные особенности антиоксидантной системы самцов и самок Rapana venoza с акватории Одесского залива Черного моря, Каракис С. Г., Лавренюк Т. И., Драгоева А. Г., Ковтун О. А. (2017)
Павлова Н. Р. - Анатомічна будова дворічного стебла Zizyphus jujube, Іздебська О. С., Павлов В. В. (2017)
Казначєєва М. С. - Роль морфометричних показників у визначенні систематичої належності тварин, Аркушина Г. Ф., Ворона С. О. (2017)
Коноваленко О. Є. - Зміни рістрегулюючих властивостей похідного спірокарбону в залежності від різних характеристик фітотестів, Сидорович М. М., Ковальова Є. Г., Кот C. Ю. (2017)
Кузьменко Л. П. - Оцінка стану здоров’я студентів Ніжинського медичного коледжу залежно від способу життя, Салій Т. В. (2017)
Lanovenko E. - Structural organization of the Kherson region population system and its transformation under influence of marriage migration (2017)
Оксентюк Я. Р. - Акаридієві кліщі підродини Rhizoglyphinae (Acariformes, Acaridae) – шкідники овочевих культур Житомирського полісся (2017)
Шевряков М. - Інсулін: шлях до істини (2017)
Шешурак П. Н. - Божьи коровки (Coleoptera: Coccinellidae) в садах малых и средних городов северо-востока Украины, Назаров Н. В., Стрелец А. В. (2017)
Балуєва О. В. - Теоретико-методичні аспекти реінтеграції мігрантів в Україні, Чуприна О. О. (2018)
Дятлова В. В. - Розвиток понятійно-категоріального апарату в сфері інноваційної діяльності регіону, Петрик І. В. (2018)
Чечель А. О. - Концептуальні основи формування механізму реалізації стратегії еколого-економічного розвитку, Тарасенко Д. Л. (2018)
Солоха Д. В. - Державне регулювання економічного розвитку підприємств культури (2018)
Орлова Н. С. - Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: проблеми та шляхи розвитку, Мохова Ю. Л., Андрійчук Є. О. (2018)
Колісник Г. М. - Сутність державного регулювання в політиці сприяння функцій соціально-культурної сфери (2018)
Сотниченко Л. Л. - Проблеми забезпечення плавскладу судоходних компаній, Бурмака Л. О. (2018)
Штулер І. Ю. - Підвищення безпеки оцінювання експертних знань, Лях І. М. (2018)
Дятлова Ю. В. - Інвестиційний ринок України: стан та перспективи розвитку, Бородаєнко Н. В., Кердівар В. В. (2018)
Береза В. В. - Нововведення в галузі морських перевезень (2018)
Ковальова М. Л. - Міжнародна стандартизація як інструмент мінімізації ризиків в зовнішньоекономічній діяльності (2018)
Лохман Н. В. - 3D-модель інноваційного процесу (2018)
Роженко О. В. - Оптимізація структури балансу підприємства шляхом управління станом його фінансової рівноваги (2018)
Сержанов В. В. - Організаційно-правове забезпечення інноваційних інтересів підприємництва в контексті евроінтеграційного вектору національного розвитку (2018)
Сурай А. С. - Бізнес-середовище – пріоритетна складова і тригер розвитку регіонів України (2018)
Бітюк І. М. - Світовий досвід становлення бізнес-інкубування в системі заходів регіональної політики (2018)
Володіна В. О. - Кластерний підхід до реалізації інноваційних ДПП-проектів (2018)
Оніщенко В. В. - Значення людських ресурсів для інноваційного розвитку підприємства (2018)
Устинов Р. Г. - Організаційна культура на підприємствах морської галузі (2018)
Ходикіна В. В. - Світовий ринок кави: сучасний стан та проблемні питання, Родіна О. Г. (2018)
Загарій В. К. - Особливості обліку та управління витратами на підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід, Мельнік К. В. (2018)
Чернишов О. Ю. - Сучані підходи до кластерного розвитку економіки України (2018)
Рекова Н. Ю. - Управління енергозбереженням у промисловості: передумови та екстерналії, Тельнова Г. В., Тищенко Є. Б. (2018)
Ясинська О. Г. - Формування понятійно-категоріального інструментарію менеджменту підприємств індустрії моди (2018)
Мойсеєнко К. Є. - Система фінансової безпеки держави: зміст, складові, функціональні зв'язки, Уракін М. Г. (2018)
Качур О. О. - Основні загрози фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва виноробної галузі, Мальований Б. Ю. (2018)
Момчилова А. Г. - Формування системи менеджменту косметичної галузі (2018)
Рекова Н. Ю. - Система принципів формування звітності бюджетних установ в умовах інтеграційних процесів, Кононенко О. Л., Устич В. А. (2018)
Шевченко О. В. - Особливості маркетингової діяльності салонів краси (2018)
Грицына В. И. - Влияние состава газовой фазы и тока тлеющего разряда на кинетику роста легированных азотом наноструктурных алмазных покритий, Дудник С. Ф., Кошевой К. И., Опалев О. А., Стрельницкий В. Е. (2012)
Каримов А. В. - Исследование эффекта насыщения тока стока полевого транзистора с последовательно соединенными каналами, Ёдгорова Д. М., Абдулхаев О. А., Якубов Э. Н., Юлдашев Ш. Ш., Тураев А. А. (2012)
Бажин А. И. - Влияние режима магнетронного распыления и состава реакционного газа на структуру и свойства пленок ITO, Троцан А. Н., Чертопалов С. В., Стипаненко А. А., Ступак В. А. (2012)
Бахтінов А. П. - Фізичні властивості композитних наноструктур, сформованих на основі шаруватого напівпровідника p-GaSe і нанорозмірних тривимірних включень сегнетоелектрика KNO3, Водоп’янов В. М., Ковалюк З. Д., Кудринський З. Р., Нетяга В. В. (2012)
Бушкова В. С. - Температурна імпеданс-спектроскопія композитів системи (1-x)MgFe2O4 – xBaTiO3, Копаєв О. В. (2012)
Гулямов Г. - Тепловое уширение плотности состояний и температурная зависимость ширины запрещенной зоны, Шарибаев Н. Ю., Эркабоев У. И. (2012)
Дадамирзаев М. Г. - Фазовые портреты деформационных эффектов в полупроводниках в импульсном режиме, Гулямов А. Г. (2012)
Долгов А. С. - Неоднородные распределения в моноатомном слое в условиях осаждения извне, Валуйская А. В. (2012)
Калугин В. Д. - Влияние состава раствора и микродисперсной металлической фазы в объёме реактора на эффект гидродинамического ограничения скорости химического осаждения серебра, Опалева Н. С., Сидоренко О. В., Кустов М. В., Бородкина А. О. (2012)
Рахматов А. З. - Анализ переходных процессов в радиационно облученых кремниевых p+nn+-структурах, Каримов А. В. (2012)
Коломієць В. М. - Структурно-фазовий стан та дифузійні процеси в плівкових системах на основі Co, Cu та Cr, Лобода В. Б., Шкурдода Ю. О., Дехтярук Л. В. (2012)
Головина И. С. - Особенности фазовых переходов в наноразмерных порошках KTa0.7Nb0.3O3, Брыкса В. П., Стрельчук В. В., Родионов В. Е., Литвиненко В. В. (2012)
Азаренков Н. А. - Особенности разрушения силицидных покрытий при динамических механических загрузках, Литовченко С. В., Береснев В. М., Чишкала В. А., Гравнова Л. В., Огиенко С. И. (2012)
Маматкаримов О. О. - Релаксационные изменения подвижности и концентрации носителей заряда в Si с глубокими примесными уровнями при воздействии импульсного давления, Хамидов Р. Х., Жабборов Р. Г., Туйчиев У. А., Кучкаров Б. Х. (2012)
Сухов В. Н. - Плавление поликристаллических плёнок свинца и висмута на аморфных углеродных подложках, Дукаров С. В., Чурилов И. Г., Петрушенко С. И., Павлов А. В. (2012)
Точилін С. Д. - Часовий розвиток комбінаційного розсіювання світла при фазовому b-a-переході сірки (2012)
Удовицкий В. Г. - Развитие плазменных методов синтеза фуллеренов, Кропотов А. Ю., Фареник В. И. (2012)
Ковалюк З. Д. - Електричні властивості моноселеніду індію, легованого селенідом ванадію, Боледзюк В. Б., Шевчик В. В., Дубик О. М., Камінський В. М. (2012)
Правила оформления рукописей (2012)
Тематичні напрямки (2012)
Вихідні дані (2012)
Данько М. І. - Транспортно-логістична система в межах міжнародних транспортних коридорів та її вплив на транзитні можливості України (2011)
Дикань В. Л. - Перспективи розвитку швидкісного залізничного руху в Україні в умовах міжнародних транспортних коридорів (2011)
Винников В. В. - Управление эффективностью развития и функционирования флота в системе МТК (2011)
Галаєвська Д. В. - Фактори розвитку контейнерних перевезень у Чорноморському регіоні (2011)
Дейнека А. Г. - Развитие логистики в контексте реформирования железнодорожного транспорта, Лаптий Е. С. (2011)
Дикань В. В. - Значення мультимодальних транспортних вузлів у системі міжнародних транспортних коридорів (2011)
Жердєв М. Д. - Вплив сучасних видів перевезень на конкурентоспроможність роботи залізничного транспорту (2011)
Зубенко В. О. - Створення сучасної інфрастуктури транспортної системи України (2011)
Ковалева Ю. А. - Контейнерные перевозки в Черноморском регионе:развитие и перспективы (2011)
Корінь М. В. - Пріоритетність створення транспортно-логістичної системи країни на базі формування регіональних ТЛЦ (2011)
Кузьменко Ю. А. - Мировые экономические отношения и развитие мировых интеграционных процессов на рынке транспортных услуг (2011)
Лунина Т. А. - Концептуальные подходы к формированию транспортной инфраструктуры Российской Федерации (2011)
Маковоз Е. В. - Формирование долговременной стратегии развития транспортных коммуникаций Украины, Кучерявенко Е. Н., Лютый Д. В. (2011)
Машканцева С. А. - Задачи развития морской транспортной индустрии (2011)
Мезина Л. В. - Параметры конкурентного позиционирования морских транспортных предприятий (2011)
Панкратов В. И. - Формирование логистической технологии "сухой порт" в условиях железнодорожного транспорта необщего пользования, Ломотько Д. В., Бутько Т. В. (2011)
Панченко С. В. - Стратегічні передумови розвиткутранспортно-логістичної сфери в Україні (2011)
Пащенко Ю. Є. - Перспективи участі транспортної системи України в міжнародних інтеграційних процесах (2011)
Полякова О. М. - Умови інтеграційних процесів в країнах Євразійського простору при формуванні транспортних коридорів, Соломніков І. В. (2011)
Примачева Н. Н. - Инструментарий сбалансированности структурных составляющих судоходного рынка транспортных услуг (2011)
Савченко К. А. - Логістичні центри в системі транспортних перевезень (2011)
Смолец В. В. - Транспортный потенциал Украины в системе энергетической безопасности государства (2011)
Суворова О. Л. - Ефективна логістика як умова забезпечення сталого розвитку транспотної галузі України (2011)
Токмакова І. В. - Проблеми створення регіональних транспортно-логістичних комплексів в Україні (2011)
Толстова А. В. - "Центр наукових досліджень" як основа інноваційно-технологічного центру розвитку транспортної системи України (2011)
Устенко М. О. - Обгрунтування створення логістичних центрів в процесі Європейської транспортно-логістичної інтеграції (2011)
Уткіна Ю. М. - Міжнародні транспортні коридори - особлтвий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему (2011)
Челядінова Н. Г. - Доцільність застосування державно-приватного партнерства при впровадженні швидкісного та високошвидкісного руху на залізницях України (2011)
Шраменко О. В. - Розвиток міжнародних транспортних коридорів та екологічна безпека (2011)
Штуца В. М. - Інвестування розвитку транспортних коридорів на території України (2011)
Астахов В. М. - Механізм формування конкурентних переваг на транспорті (2011)
Бажан А. Н. - Особенности локального сегмента костерного судоходства (2011)
Белоус К. В. - Механізм формування стратегії розвитку порту (2011)
Бутько Т. В. - Методологический подход к формированию логистической системы на железных дорогах Украины, Ломотько Д. В., Котяй В. Ф. (2011)
Дейнека О. Г. - Фактори й умови розвитку транспортної інфраструктури (2011)
Ейтутіс Г. Д. - Удосконалення управління транспортною системою України (2011)
Єрьоміна М. О. - До питання оздоровлення й розвитку транспортно-колійного комплексу України (2011)
Задоя В. О. - Удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні (2011)
Зова В. А. - Підвищення ефективності діяльності залізниць України: особливості сучасного стану (2011)
Калініченко Л. Л. - Необхідність впровадження міжнародних стандартів залізничної промисловості в Україні (2011)
Кібік О. М. - Розвиток конкурентоспроможності підприємств морського транспорту України (2011)
Ковалевич Л. С. - Основні принципи розмежування функцій управління залізниць (2011)
Кондратюк М. В. - Формування державного транспортно-промислово-фінансового холдингу на залізничному транспорті України (2011)
Корнута Л. М. - Розвиток функцій державного управління транспортною сферою (2011)
Котик В. О. - Шляхи підвищення ефективності пасажирських перевезень в Україні (2011)
Котик В. В. - Основні підходи до формування тарифної політики (2011)
Маркова І. В. - Визначення функцій держави та приватних структур при використанні сучасних підходів до комерціалізації залізничної галузі (2011)
Моцна І. В. - Зарубіжний досвід проведення реформування залізничного транспорту (2011)
Панченко Н. Г. - Проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України (2011)
Пархоменко И. Н. - Стратегические приоритеты восстановления статуса морского государства (2011)
Позднякова Л. О. - Аналіз роботи транспорту України (2011)
Позднякова Л. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізниць в сучасних умовах, Лакуста Г. Г. (2011)
Реброва А. Ю. - Сучасні підходи до розробки стратегії залізничного транспорту України (2011)
Сліпченко О. Л. - Особливості реформування залізничного транспорту (2011)
Тройнікова О. М. - Управління транспортною безпекою (2011)
Фомазов В. О. - Проблеми впровадження швидкісного руху на залізничному транспорті України (2011)
Чебанова О. П. - Основи побудови моделі розвитку соціально-економічного потенціалу підприємств залізничного комплексу (2011)
Широков М. А. - Проблемы адаптации систем формирования и учета издержек портового производства к международной практике (2011)
Юрченко Ю. М. - Шляхи скорочення транспортних витрат у єдиній транспортній системі країни (2011)
Ананко І. М. - Визначення вимог пасажирів до автотранспортних послуг, що надаються маршрутними таксі м. Харкова (2011)
Голубкова И. А. - Особенности реализации конкурентных преимуществ в круизном судоходстве (2011)
Громова О. В. - Перспективи розвитку пасажирського залізничного комплексу України (2011)
Назаренко І. Л. - Кадрова політика в сфері інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2011)
Наумова О. Е. - Дослідження стану сервісного обслуговування пасажирів на Південній залізниці, Антонова О. І. (2011)
Чорнобровка І. В. - Процесно-орієнтоване бюджетування як ефективний механізм управління витратами залізничного транспорту (2011)
Шинкаренко В. Г. - О содержании понятия "Управление маркетинговой деятельностью предприятия" (2011)
Ареф'єва О. В. - Тенденції розвитку підприємств авіабудування, як основа сучасного наукоємного виробництва в Україні (2011)
Бараш Ю. С. - Учет состояния общества при развитии транспортной системы Украины (2011)
Береза В. В. - Управления оптимальностью состояния региональных транспортных комплексов (2011)
Божок А. Р. - Методичні підходи до визначення собівартості перевезень (2011)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття "лізинг" (2011)
Брагарник О. О. - Особливості кругообороту та обороту капіталу транспортного підприємства в умовах трансформаційної економіки України (2011)
Бутько Т. В. - Формування удосконаленої інформаційно-керуючої системи прикордонної передавальної станції на основі використання інтелектуальних технологій, Бауліна Г. С. (2011)
Бутько Т. В. - Формування технологічного процесу пропуску транзитних поїздів підвищеної ваги за "жорсткими" нитками графіку, Костиркіна Т. О. (2011)
Бутько Т. В. - Розробка моделі розвитку і експлуатації залізничних напрямків на стратегічному рівні планування, Прохорченко А. В., Горбачов О. А. (2011)
Бутько Т. В. - Удосконалення системи орієнтування залізничних вокзалів на основі моделювання динаміки руху пасажиропотоків, Прохорченко А. В., Журба О. О. (2011)
Бутько Т. В. - Дослідження впливу експлуатаційної надійності транспортних систем на графік руху поїздів, Соломаха І. В. (2011)
Бутько Т. В. - Удосконалення АРМ інженеру пасажирської служби у частині формування схем обігу пасажирських составів, Ходаківська Є. В. (2011)
Гайворонська Т. М. - Щодо заходів природоохоронної діяльності на залізницях України (2011)
Голодницький О. Г. - Розвиток бізнес-діяльності підприємств, що забезпечують безпеку суден (2011)
Давидова Т. В. - Аналіз розвитку соціальної сфери залізничного транспорту (2011)
Данько М. І. - Розподіл порожнього парку вагонів при застосуванні генетичного алгоритму, Лаврухін О. В., Рибальченко Л. І. (2011)
Дергоусова А. О. - Важливість визначення насиченості напрямку об'єктами туристичної значущості та бажання туристів на здійснення залізничного туру при розробці стратегії розвитку залізничного туризму в Україні (2011)
Дикань О. В. - Шляхи підвищення експорту транспортних послуг (2011)
Диколенко О. Г. - Інвестування залізниць України як передумова їх модернізації, Йолкін Д. Г. (2011)
Зеньчук Н. Ф. - Устойчивое соотношение между расходами на ремонты автомобильного подвижного состава и расходами на топливо, Залужная А. В. (2011)
Зоріна О. І. - Сегментація попиту на залізничні туристичні послуги, Сиволовська О. В. (2011)
Калініченко О. І. - Життєвий цикл залізничної техніки як критерії її конкурентоспроможності (2011)
Каличева Н. Є. - Основні проблеми запровадження швидкісного руху в Україні (2011)
Когут Ю. О. - Обгрунтування показників оцінки бізнес-процесів автотранспортних підприємств (2011)
Колесников А. В. - Регулирование тарифов на железнодорожные перевозки (2011)
Кравченко Ю. М. - Теоретичні підходи до інтегрованих корпоративних структур (2011)
Криворученко О. А. - Современные проблемы финансирования железнодорожного транспорта Украины (2011)
Крысько С. Л. - Концепция контейнерпорт-Одесса (2011)
Лаврухін О. В. - Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління експлуатаційною роботою з розподіленим штучним інтелектом (2011)
Литовченко В. Б. - Направления повышения эффективности использования вагонов различных собственников на железных дорогах России (2011)
Ломинога И. В. - Оптимизация расходов по безопасности на железных дорогах (2011)
Ломотько Д. В. - Обгрунтування підходів щодо визначення рівня цільового використання технічних засобів промислового залізничного транспорту, Зайончківский І. В., Діденко Л. М. (2011)
Лук'янова О. М. - Необхідність створення галузевої лізингової компанії (2011)
Маковоз Е. В. - Значение экономической интеграции Украины с западноевропейскими государствами, Емельянова А. Ю., Кияшко Г. Н., Мартынова Ю. В. (2011)
Манівчук В. В. - Аналіз тарифної політики залізничного транспорту (2011)
Мельник В. О. - Роль ремонтного господарства в забезчпеченні ефективного функціонування залізничного транспорту (2011)
Мирошниченко Ю. В. - Проблеми щодо обліку пільгового контингенту в приміських пасажирських перевезеннях на залізничному транспорті (2011)
Міщенко С. П. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в процесах забезпечення позитивної економічної динаміки (2011)
Міщенко М. І. - Автоматизація розрахунку експлуатаційних показників колійної інфраструктури залізничного транспорту (2011)
Мова М. А. - Развитие системы управления инвестиционными проектами придприятий железнодорожного транспорта на базе интегрированных информационных технологий (2011)
Омельченко Т. Ю. - Проблемы логистики и пути их решения в Украине (2011)
Примачев Н. Т. - Факторы кризисного состояния торгового судоходства (2011)
Сочинський М. С. - Оценка стоимости предприятия морского транспорта как инструмент анализа эффективности деятельности (2011)
Сухорукова Т. Г. - Трудовая миграция, как фактор национальной безопасности (2011)
Тесленко Т. В. - Щодо питання про розробку механізму розрахунків взаємовідносин залізничних адміністрацій при втраті або пошкодженні до ступеня виключення рухомого складу із інвентарю, Сурмило Н. С. (2011)
Усов А. В. - Інформаційно-технологічні моделі оперативного управління проектами транспортних систем, Григорова Т. М. (2011)
Фролов А. И. - Интеграция Украины в мировое хозяйство, Косич М. В., Павлов В. И., Столовая С. Н. (2011)
Хайминова Ю. В. - Экономические последствия морского пиратства (2011)
Чередниченко О. Ю. - Пріоритетність співпраці укрзалізниці з вітчизняними підприємствами транспортного машинобудування (2011)
Швец С. І. - Відтворення об'єктів основних фондів колійного господарства в сучасних умовах, Міщенко О. М. (2011)
Шкорупо Д. А. - Сучасний стан фрахтового ринку та принципи його спеціалізації (2011)
Якименко О. М. - Особливості впровадження "електронного квитка" на залізничному транспорті (2011)
Якименко Н. В. - Вирішення проблем якості залізничної техніки (2011)
Афоніна О. М. - Ліквідність як фактор впливу на вартість підприємства (2011)
Боровик Ю. Т. - Надійність систем управління будівельним виробництвом в ринкових умовах (2011)
Вовк А. А. - Проблемы оценки эффективности производственной деятельности организаций железнодорожного транспорта, Вовк Ю. А., Богомаз Л. В. (2011)
Вовк Ю. А. - Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов в организациях железнодорожного транспорта (2011)
Воловельськая И. В. - Разработка организационно-экономического механизма процесса принятия управленческих решений (2011)
Гненний М. В. - Оцінка особливо привабливих об'єктів залізничного транспорту на базі спеціальної вартості, Гненний О. М. (2011)
Гончаренко Н. Г. - Вплив девальвації гривні на соціально-економічний стан України (2011)
Гриценко Н. В. - Головний крок до підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України (2011)
Єлагін Ю. В. - Вплив персоналу та конкурентоспроможність підприємств транспорту (2011)
Єрмоленко О. А. - Проблеми стратегічного управління в сучасних умовах (2011)
Жихарева В. В. - Формирование инвестиционного портфеля судоходной компании (2011)
Зайцева І. Ю. - Розширення тезаурусу організації захисту підприємства від недружнього поглинання (2011)
Іванілов О. С. - Методи зниження економічних ризиків на підприємствах (2011)
Кисіль С. В. - Інтелектуальний капітал як невід'ємна складова інтелектуальних послуг (2011)
Козир О. М. - Удосконалення фінансового планування на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Криворучко О. Н. - Особенности применения процессного подхода к управлению предприятием (2011)
Крысько С. Л. - Поиск и разработка антикризисных методов работы портов (2011)
Лисьонкова Н. М. - Зарубіжний досвід бюджетування, орієнтованого на результат (2011)
Ломотько Д. В. - Розробка корпоративної інформаційно-керуючої системи промислових підприємств залізничного транспорту, Грудзицький Л. О., Авраменко В. О. (2011)
Ломотько Д. В. - Аналіз нормативно-правового статусу інвестиціних проектів на підприємтсвах промислового залізничного транспорту, Сучкова О. О. (2011)
Ломотько Д. В. - Оптимізація режимів роботи вантажних фронтів в умовах підприємств промислового залізничного транспорту, Шавловський М. М., Категоренко І. І., Хмара Р. С. (2011)
Маляр С. Б. - Техніко-технологічна складова економічної безпеки портових операторів (2011)
Машошина Т. В. - Теоретические основы исследования составляющих трудоемкости проектных работ (2011)
Науменко М. О. - Вплив інвестиційної діяльності на подолання кризових явищ в економіці України (2011)
Нескордєва І. І. - Оптимізація оцінки ймовірності банкрутства підприємства, Подворчанна І. М. (2011)
Нескордєва І. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку лізингу в Україні, Чахоян А. С. (2011)
Нескордєва І. І. - Особливості формування власних фінансових ресурсів підприємства, Шевкун О. О. (2011)
Плугіна Ю. А. - Визначення сутності механізму інтелектуально-орієнтованого управління розвитком підприємств залізничного транспорту (2011)
Пономарьова Т. В. - Розробка конкурентної стратегії підприємства на зовнішньому ринку (2011)
Сенько Е. В. - Дифференциация эффективных инвестиционных и управленческих решений (2011)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління інноваціями підприємства (2011)
Сотниченко Л. Л. - Информационное обеспечение интегрированной логистики (2011)
Стешенко О. Д. - Про перспективи розвитку страхового ринку України (2011)
Трушина И. А. - Вопросы оценки эффективности использования основного капитала грузовых компаний (2011)
Українська Л. О. - Інноваційна модель розвитку промислових підприємств - основа її конкурентоспроможності (2011)
Чепель В. В. - Обоснование эффективности страхования ответственности и рисков в условиях саморегулирования строительства (2011)
Широкова О. М. - Вплив розвитку конкуренції на ринку транспортних послуг на економіку країни (2011)
Юсупова Т. М. - О необходимости усовершенствования управления затратами на предприятиях железнодорожного транспорта (2011)
Янченко Н. В. - Теоретичні аспекти адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Булига О. М. - Інтелектуальна складова людського капіталу (2011)
Герасимено П. В. - О переходе на новые учебные планы и программы по уравневой подготовке экономистов в ПГУС (2011)
Компаниец В. В. - Основы национальной доктрины Украины: ценности - цели социально-экономического и духовно-культурного развития (2011)
Компаниец В. В. - О внеэкономических законах экономического развития, Павлович Ю. Л. (2011)
Копєйкіна О. В. - Вплив падіння рівня духовності і моральності на економіку країни (2011)
Наконечний Ю. В. - Мотиваційне поле підприємств портової діяльності (2011)
Тарлыков В. А. - Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ и сертификация выпускников (2011)
Дикань В. Л. - Перспективы развития Украины в глобальной экономической системе (2011)
Саліхова О. Б. - Інформаційно-аналітичний інструментарій державного регулювання високотехнологічної виробничої сфери України (2011)
Фещенко Л. В. - Вдосконалення бюджетного планування і прогнозування (2011)
Фещенко Л. В. - Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи (2011)
Червяков И. М. - Роль ревизионной деятельности в обеспечении финансовой безопасности Украины, Дудин Н. Н. (2011)
Богомолова Н. І. - Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті, Кравченко О. О. (2011)
Гриценко Н. В. - Методи вибору оптимальної структури управління залізничним транспортом (2011)
Дейнека О. Г. - Диверсифікація, як складова реформування залізничного транспорту, Йолкін Д. Г., Каді Джамаль (2011)
Єрьоміна М. О. - Перерозподіл постійних витрат при розподілі вантажного та пасажирського руху за умов впровадження швидкісних та високошвидкісних залізничних перевезень в Україні (2011)
Зоріна О. І. - Використання залізничних ділянок з малими обсягами перевезень у провідних країнах світу (2011)
Зубенко В. О. - Використання логістики для інтенсифікації інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2011)
Калініченко О. І. - Напрямки забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної транспортної системи (2011)
Кондратюк М. В. - Глобалізація як фактор впливу на формування конкурентоспроможної системи управління залізничним транспортом України (2011)
Корінь М. В. - Організація високошвидкісного руху як фактор забезпечення конкурентних переваг залізничного транспорту України (2011)
Маляр С. Б. - Техніко-технологічна складова економічної безпеки портових операторів (2011)
Марценюк Л. В. - Побудова моделі управління вантажними перевезеннями в умовах ринку (2011)
Міщенко С. П. - Напрямки забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту (2011)
Мягких І. М. - Проблеми розвитку авіатранспортних підприємств України та шляхи їх подолання (2011)
Наумова О. Е. - Удосконалення системи сервісного обслуговування пасажирів на Південній залізниці на підставі результатів маркетингового дослідження, Антонова О. І., Головань Л. В. (2011)
Полякова О. М. - Передумови формування мережі мультимодальних транспортно-логістичних центрів в Україні, Соломніков І. В. (2011)
Реброва А. Ю. - Теоретичні та методичні підходи розробки стратегії залізничного транспорту (2011)
Токмакова І. В. - Перспективи розвитку транспортно-логістичного бізнесу в Україні (2011)
Устенко М. О. - Перспективи створення транспортно-логістичного центру в Харківській області (2011)
Чебанова О. П. - Модель розвитку соціально-економічного потенціалу залізничного комплексу (2011)
Чередниченко О. Ю. - Причини браку вантажного рухомого складу "Укрзалізниці", як передумова до втрати українськими перевізниками позицій на ринку вантажних залізничних перевезень (на прикладі Південної залізниці) (2011)
Якименко Н. В. - Аспекти співпраці держав в галузі розвитку залізничних перевезень (2011)
Яковенко В. Г. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг (2011)
Алексєєва Т. І. - Удосконалення управління персоналом на підприємстві (2011)
Андрєєва Т. Є. - Теоретичні засади формування системи фінансового менеджменту підприємства, Терещенко Д. А. (2011)
Антошко Т. Р. - Особливості формування механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних промислових підприємств (2011)
Боровик Ю. Т. - Текущее планирование на строительных предприятиях железнодороного транспорта в рыночных условиях (2011)
Гуржий Н. Г. - Методические аспекты разработки управленческих решений в организации транспортной логистики предприятия (2011)
Гур`янов А. Б. - Системний підхід до стратегічного управління підприємством, Гришко О. А. (2011)
Зайцева І. Ю. - Організаційно-економічний механізм забезпечення захисту підприємства від недружнього поглинання (2011)
Запорожець Т. С. - Визначення стратегій формування конкурентоспроможності господарського потенціалу машинобудівних підприємств України (2011)
Іванілов О. С. - Оцінка результатів діяльності будівельного підприємства на основі визначення інтегрального показника соціально-економічної ефективності, Перетятько А. Ю., Алексєєва Г. В. (2011)
Іванілов О. С. - Управління дебіторською заборгованістю населення на підприємствах житлово-комунального господарства, Таряник О. М., Шматкова К. Г. (2011)
Кондрашевська О. Г. - Методичний підхід до аналізу ресурсної бази підприємств машинобудування (2011)
Коршунов Є. А. - Визначення категорії "планування" (2011)
Мельник В. О. - Швидкість подачі товару на ринок як конкурентна перевага в динамічному ринковому середовищі, Ткаченко Ю. Ю. (2011)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки інтелектуального капіталу лінійних підприємств залізничного транспорту, Мороз Т. О. (2011)
Одаренко Т. Є. - Екологічні аспекти аналізу господарської діяльності будівельного підприємства (2011)
Плугіна Ю. А. - Формування системи інтелектуально-орієнтованого управління розвитком підприємств залізничного транспорту: концептуальний підхід (2011)
Пономарьова Т. В. - Побудова механізму розробки стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2011)
Уткіна Ю. М. - Теоретичні основи впровадження ефективної системи менеджменту якості на підприємствах (2011)
Харчук Т. В. - Характеристика економічної стійкості підприємства та її елементів (2011)
Хмеленко І. І. - Основні тенденції діяльності вітчизняних підприємств машинобудування на зовнішніх ринках (2011)
Чепель В. В. - Обоснование эффективности страхования ответственности и рисков в условиях саморегулирования строительства на территории Российской Федерации (2011)
Черноіванова Г. С. - Інноваційний потенціал у концепції розробки інноваційної стратегії підприємства (2011)
Шифріна Н. І. - Класифікація активів підприємства за рівнем ліквідності (2011)
Юсупова Т. М. - Оцінка економічного потенціалу при реалізації стратегічного управління витратами на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Янченко Н. В. - Організаційно-економічний механізм адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Яхкінд В. П. - Теоретичні аспекти формування економічної категорії "стратегічне планування маркетингового потенціалу підприємства" (2011)
Мова М. А. - Развитие автоматизированных систем управления проектами в ОАО "РЖД" (2011)
Андрєєва Т. Є. - Проектний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства, Петровська Т. Е., Титар Т. С. (2011)
Колмакова О. М. - Оцінка ефективності управління персоналом кадровою службою, Смачило В. В., Губіна С. В. (2011)
Євсєєва О. О. - Соціальні стандарти як функціональні орієнтири розвитку соціальної сфери (2011)
Белікова Т. В. - Розвиток автокредитування в банках в умовах кризи (2011)
Ветрова А. А. - Систематизация факторов эколого-экономического управления на региональном уровне (2011)
Вовк В. А. - Формування пріоритетів розвитку зовнішньої торгівлі на основі оцінки стану внутрішньогалузевого балансу України (2011)
Калініченко Л. Л. - Інтегровані бізнес-структури: сутність та оцінка ефективності функціонування (2011)
Кисіль С. В. - Інтелектуальний капітал як невід'ємна складова інтелектуальних послуг (2011)
Колмакова О. М. - Основні принципи побудування економічного механізму прогнозування та швидкого реагування на подію "настання кризи" (2011)
Мушникова С. А. - Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "управлінська інновація” (2011)
Наркізов М. М. - Реалізація ефективної регіональної політики в Україні (2011)
Панченко С. В. - Застосування методу канонічних кореляцій в дослідженнях взаємозв'язків соціально-економічного розвитку міських комплексів, Панченко Н. Г., Родченко В. Б. (2011)
Холодна Ю. Є. - Процес управління портфелем цінних паперів, Нагай І. В. (2011)
Юсаф Аб Абди Алсулаиман - Развитие торговых сетей Украины (2011)
Ягольницький О. А. - Аналіз взаємодії учасників фінансового кластеру (2011)
Компаниец В. В. - О метаэкономике и духовном воспроизводстве, Павлович Г. Л. (2011)
Алексенко Т. Л. - Структура угруповань і біопродуктивність макрозообентосу кардашинського лиману, Коржов Є. І., Шевченко І. В. (2018)
Володіна К. М. - Ензимологічні показники крові осіб із захворюванням на туберкульоз, Головченко І. В. (2018)
Дайнеко П. М. - Еволюція наукових уявлень про степові ландшафти в ботаніко-географічних дослідженнях (2018)
Казначєєва М. С. - Якісний та кількісний аналіз компонентів ендоканабіноїдної системи Cаnnabis satіva L., Аркушина Г. Ф., Затуливітер О. І. (2018)
Легка Д. В. - Таксономічна структура мохоподібних проектованого регіонального ландшафтного парку "Долина Курганів", Загороднюк Н.В. (2018)
Лушпай О. - Методика дослідження дії асептичнх препаратів на реакцію організму, Товстокорий О., Головченко І. (2018)
Мазур Т. П. - Рослини роду Echinodorus Rich. ex Engelm. родини Alismatacеae Vent. в колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна та їх практичне використання, Дідух А. Я., Дідух М. Я. (2018)
Орлова К. С. - Формування кількісних показників зоопланктону у заплавних водоймах пониззя дніпра з різною інтенсивныстю зовнішнього водообміну, Коржов Є. І. (2018)
Павлов В. В. - Моделі пагоноутворення трав’янистих полікарпічних рослин флори північного присивашшя (2018)
Стадниченко А. П. - Комплексний вплив десикації і гельмінтів на трофологічні показники Planorbarius corneus (mollusca, gastropoda, bulinidae), Вискушенко Д. А., Гирин В. К. (2018)
Уваєва О. І. - Сезонна динаміка кількісного розвитку калюжниць (mollusca, viviparidae) у водоймах Полісся (2018)
Шевченко І. В. - Личинки двокрилих комах у структурі макрозообентосу пониззя Дніпра (2018)
Шейко В. В. - Біохімічні показники крові осіб із захворюванням на цукровий діабет, Головченко І. В. (2018)
Шкуропат А. В. - Електроенцефалографія: історія методу, Дишлик В. М. (2018)
Березівська Л. Д. - Журнал "Рідна школа" як джерело історії реформування загальної середньої освіти в Україні: концепції і проекти (1991–2002) (2018)
Буянов П. Г. - Особливості освіти мігрантів (із досвіду Російської Федерації) (2018)
Довгополова Г. Г. - Стан дослідженості проблеми організаційно-педагогічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти в США, Степанець М. Ю. (2018)
Красюкова М. М. - Шляхи соціалізації і виховання учнівської молоді у християнських конфесіях народів Північного Приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Могорита В. М. - Роль та місце ілюстрацій у змісті сучасного шкільного підручника історії (2018)
Носуліч Г. А. - Становлення корпоративної освіти у Канаді: від учнівства до початку її інституалізації (2018)
Пентилюк М. І. - Виховання мовної особистості підлітків засобами української мови і літератури у проспекції методичної системи В. О. Сухомлинського (2018)
Піхтар О. А. - Методичні аспекти підготовки до виконання фортепіанних творів другої половини XX – початку XXI століття, Клюєва С. В. (2018)
Ткаченко O. Б. - Питання якості діяльності викладачів ВНЗ України в післявоєнні роки (2018)
Черепаня М. Т. - Організаційно-педагогічні умови перебування дітей-ромів у дитячих притулках Закарпаття першої половини ХХ століття (2018)
Kardash L. V. - The culture of communication as a part of a professional culture in future teachers (2018)
Мамедова Г. А. - Развитие творческого мышления у учащихся при преподавании биологии в общеобразовательной школе (2018)
Мельниченко Р. К. - Організація профільного навчання в старшій школі зарубіжжя та його педагогічний супровід (компаративний аналіз) (2018)
Садовий М. І. - Методика навчання фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу, Суховірська Л. П., Трифонова О. М., Вергун І. В. (2018)
Стеценко Н. М. - Формування читацької компетентності студентів технічних вишів у процесі навчання іноземної мови (2018)
Стеценко Н. М. - Розвиток методичної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в процесі організації методичної роботи в школі (2018)
Алєко О. А. - Сучасні вимоги до особистості вихователя в час реформування національної системи освіти, Гопта Г. Г. (2018)
Пішун С. Г. - Дозвіллєва діяльність молоді: становлення і розвиток (ретроспективний аналіз) (2018)
Ягупець Ю. І. - Визначення особливостей формування професійного іміджу майбутнього вчителя технологій, Пліско Ю. В., Погорела В. О. (2018)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Особливості формування когнітивного компоненту методичної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Ашихміна Н. В. - Сутність і компонентна структура виконавської майстерності майбутніх учителів музики в процесі музично-інструментальної підготовки (2018)
Батарейна І. О. - Формування позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічного університету (2018)
Bodnar S. V. - Developing sociocultural competence of Ukrainian university students majoring in economics in the process of foreign language mastering (2018)
Бредньова В. П. - Про підвищення ефективності професійної графічної підготовки студентів архітектурних і художніх спеціальностей, Смичковська О. М., Прохорец І. М. (2018)
Гириловська І. В. - Принципи та функції моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Демченко М. О. - До проблеми розробки професіограми вихователя закладів дошкільної освіти (2018)
Зорій Я. Б. - Особливості військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України, Хомчак Р. Б. (2018)
Iozis I. V. - Theoretical aspects of the professional culture in the modern science (2018)
Кисленко Д. П. - Безперервна практика як важливий компонент удосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності до використання інформаційних технологій (2018)
Kopytkova T. H. - The use of innovative technologies in the transportation industry managers’ training, Kopytkov D. M. (2018)
Котова О. В. - Структурні компоненти підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах, Непша О. В. (2018)
Крутогорська Н. Ю. - Педагогічна ситуація як інструмент активізації підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності та особистого життя (2018)
Курчатова А. В. - Підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства (2018)
Лимар Ю. М. - Експериментальне дослідження стану самовиховання майбутніх учителів початкової школи, Непоп Ю. М. (2018)
Mammadova I. O. - Analysis of the outcomes of the experiment on preparation of future primary school teachers to carrying out innovative pedagogical activity (2018)
Martseniuk N. A. - Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere (2018)
Миськова Н. М. - Використання методів інтерактивного навчання у підготовці майбутніх вихователів до професійної діяльності (2018)
Олійник Н. А. - Вплив харчування на здоров’я студентської молоді, Віннік Ю. В. (2018)
Стамбульська Т. І. - Проблема української національно-мовної особистості майбутнього вчителя сучасної початкової школи (2018)
Ткаченко Н. М. - Критеріально-рівневий підхід до діагностування професійного іміджу вчителя іноземних мов (2018)
Філіппова Л. В. - Сучасні вимоги до фармацевтичної освіти в Україні (2018)
Хоруженко Т. А. - Шляхи активізації процесу фахової підготовки майбутніх учителів технологій під час проведення навчальних занять (2018)
Яцишина Н. В. - Методика формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (на когнітивно-збагачувальному етапі) (2018)
Арнаутова Л. В. - Корекційна робота з подолання дислексії у молодших школярів із затримкою психічного розвитку, Грек К. І. (2018)
Попов О. А. - Становлення соціальної педагогіки у Великій Британії (2018)
Фаласеніді Т. М. - Українсько-польський дискурс використання терміна "інвалідність" у соціальній роботі, Козак М. Я. (2018)
Baranenkova N. A. - The technologies and the strategies of the students’ critical thinking development in teaching foreign language for specific purposes, Mestharm O. A. (2018)
Діброва М. Ю. - Роль аутентичних неігрових фільмів у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутніх корекційних педагогів (2018)
Ткачук Г. В. - Інтеграція онлайн-засобів змішаного навчання при вивченні інформатики (2018)
Черепаня Н. І. - Педагогічні умови розвитку математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку за допомогою інформаційних технологій, Русин Н. М. (2018)
Богомолова М. Ю. - Соціальний захист дітей у дитиноцентричній концепції В. О. Сухомлинського (2018)
Залуцька Г. І. - Освітня діяльність Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії в Канаді у 1903 – 1967 рр. (2018)
Кулиев Д. К. - Развитие массовой физической культуры и спорта в Азербайджане в 1993 – 2003 гг., Асланлы Г. М. (2018)
Морська Н. О. - Досвід запровадження болонських реформ у систему освіти Австрії та можливості використання їх в Україні, Олексів Г. Д., Шийка О. І. (2018)
Остапенко А. В. - Методичні рекомендації доцента І. Львова щодо викладання логіки у середній школі (2018)
Сай І. В. - "Institutio oratoria” ("Повчання оратору") як відображення педагогічних поглядів Марка Фабія Квінтіліана та одна з найважливіших пам’яток для вивчення педагогіки Давнього Риму (2018)
Троцко А. В. - В. О. Сухомлинський про організацію роботи з дітьми, які мають проблеми в розумовому й фізичному розвитку, Друганова О. М. (2018)
Шихалиева И. В. - Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации (2018)
Власенко О. М. - Аксіологічна спрямованість предметів гуманітарного циклу в контексті формування системи громадянських цінностей учнів освітнього закладу (2018)
Клибанівська Т. М. - Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів (2018)
Літвінова М. Б. - Ігрова методика проведення модульного контролю знань із фізики в технічних університетах (2018)
Нестерова І. В. - Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів старшої школи у контексті інтеграції формування їхніх ключових компетентностей та розвитку суб'єктності (2018)
Силюга Л. П. - Сюжетні задачі як засіб формування логіко-математичної компетентності учнів початкової школи, Іваник С. В. (2018)
Тарасенко М. І. - Способи підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови (2018)
Чимшир В. І. - Механізм розвитку внутрішньої організаційної системи студента (2018)
Гордєєва К. С. - Формування відповідального ставлення до здоров’я в студентів факультету фізичного виховання, Іванченко Л. П., Іванченко С. Г. (2018)
Кузьміч Т. О. - Аспекти психолого-педагогічного управління закладом загальної середньої освіти як умова успішної соціалізації учнів (2018)
Podcherniaieva N. D. - Euroclub in general educational establishment as a center of forming of a tolerant person due to application of a civil education in the establishment (from the experience of the euroclub of Kharkiv specialized school № 73) (2018)
Яковлева С. Д. - Інклюзивне навчання – нові можливості для дітей із порушеннями психофізичного розвитку (2018)
Алєксєєва С. В. - Сучасний погляд на підготовку майбутніх фахівців до розвитку професійної кар’єри в системі дизайн-освіти (2018)
Безсонова О. К. - Типологічний портрет особистості молодого педагога дошкільного навчального закладу (2018)
Бондаренко Д. В. - Творча самореалізація майбутніх учителів музики (2018)
Бузенко І. Л. - Сутність еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя (2018)
Войтовська О. М. - Закордонний досвід професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти (2018)
Децюк Т. М. - Формування організаторських та управлінських навичок у студентів у процесі позааудиторної діяльності: теоретичний аспект, Лєскова Л. Ф. (2018)
Децюк Т. М. - Формування професійних навичок із протидії шкільному булінгу у майбутніх соціальних працівників у процесі позааудиторної роботи, Максьом К. В. (2018)
Дубовой О. В. - Методика викладання теоретичної складової частини фізичного виховання у студентів спеціальної медичної групи (2018)
Іваній І. В. - Теоретичні основи взаємодії фізичної й професійно-педагогічної культури особистості фахівця фізичного виховання (2018)
Іонова І. М. - Навчальна проектна діяльність як засіб професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Кирилюк А. В. (2018)
Ковальчук І. С. - Використання технологій критичного мислення у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах (2018)
Коренева І. М. - Сучасні функції освіти для сталого розвитку (2018)
Лазаренко Л. М. - Теоретико-методологічні засади створення сприятливого освітнього середовища для опанування англійською мовою студентами технічних спеціальностей (2018)
Магрламова К. Г. - Основні підходи до реформування вищої медичної освіти як визначального чинника системи охорони здоров’я (2018)
Манюк Л. В. - Досвід застосування інформаційно- комунікаційних технологій у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького з метою підготовки до фахової комунікації, Кучумова Н. В. (2018)
Маятіна Н. В. - Акмеологічний підхід у формуванні готовності майбутніх техніків-технологів з технології харчування до професійної самореалізації (2018)
Невзоров Р. В. - "Я-образ" пілота як системотвірний і мотиваційний фактор набуття льотних компетентностей курсантами ВВНЗ (2018)
Олексієнко Л. А. - Основні методи навчання майбутніх перекладачів в університетах Австрії (2018)
Павлюк Т. Г. - Педагогічні умови формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Семенець Л. М. - Організація і контроль самостійної роботи студентів ВНЗ з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності, Васильєва Р. Ю., Малинівська Л. І. (2018)
Стойчик Т. І. - Сучасні напрями наукових досліджень з управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців (2018)
Федорова Н. В. - Діагностика сформованості когнітивного компонента гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів (2018)
Фоменко Л. М. - Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики як актуальна педагогічна проблема (2018)
Шайнер Г. І. - Соціогуманітарний аспект іншомовної підготовки у вищих навчальних закладах (2018)
Букач М. М. - Ритмічність як засіб запобігання девіантності (2018)
Сергієнко Т. М. - Теоретичні основи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів, Медвідь М. М., Черкашин О. Д. (2018)
Шевченко Т. Ю. - Гендерна компетентність як складова гендерної культури батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу (2018)
Власенко С. О. - Технологія моделювання термінових і кумулятивних адаптивних ефектів підготовленості лижників-гонщиків і біатлоністів, Пеньковець В. І. (2018)
Проць М. З. - Нові технології у навчальному процесі: інтерактивна дошка (2018)
Фефілова Т. В. - Використання прийомів технології розвитку критичного мислення на уроках математики у початковій школі, Саєнко Ю. О. (2018)
Яковишина Т. В. - Педагогічні умови застосування креативної технології "тайм-менеджмент" в умовах вищого закладу освіти, Сарнавська О. В. (2018)
Бондаренко А. В. - Змістовий аналіз інноваційних реформ у мистецькій освіті Польщі (2018)
Кир’ян Т. І. - Підготовка сімейних лікарів у вищих медичних закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Мафтин Л. В. - Концепти українознавства в творах В. О. Сухомлинського (2018)
Надєждіна І. М. - Роль духівництва Півдня України у розбудові освітнього простору ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть (2018)
Панчук А. П. - Туризм: наукові розвідки поняття, Панчук І. В. (2018)
Селятенко О. В. - Формування системи медичних навчальних закладів в Херсонській губернії (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Фізеші О. Й. - Актуалізація ретродосвіду початкової школи Закарпаття в умовах реформування освіти України (2018)
Фрига І. О. - Становлення системи освіти дорослих в Україні (1917–1941 рр.) (2018)
Шлєіна Л. І. - Сутність компетентнісного підходу у вищій освіті (2018)
Биковська Л. Б. - Перспективи впровадження спортивно-орієнтованої освіти в закладах вищої освіти України (2018)
Гриценко Ю. В. - Формування художньо-естетичної компетентності у студентів на заняттях із живопису (2018)
Кобаль В. І. - Вплив освітнього процесу на соціалізацію молодшого школяра, Лукач Н. П. (2018)
Лозан Т. А. - Соціолінгвістичний аналіз українського мовлення російськомовних студентів та членів їхніх родин в умовах Придністров’я (2018)
Опалюк Т. Л. - Діагностичний інструментарій для з’ясування рівня мотивації соціалізації особистості як компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2018)
Стельмах Н. В. - Педагог у системі корекційної освіти (2018)
Твердохлібова Я. М. - Методика художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Кропочева Н. М. - Інформаційний супровід національно-патріотичного виховання: законодавчо-нормативний аспект (2018)
Цимбрило С. М. - Полікультурне виховання студентів інноваційно-інформативними методами (2018)
Андрєєв А. М. - Діагностичний інструментарій для з’ясування рівня сформованості у майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів (2018)
Бивалькевич Л. М. - Особливості розвитку технічної творчості учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Борисенко Н. А. - Методика підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів базової школи (2018)
Буцик І. М. - Структура інженерної діяльності в аграрному виробництві як основа дослідницької підготовки фахівця (2018)
Гармаш О. М. - Компетентнісний підхід як напрям модернізації педагогічної освіти в Україні (2018)
Дабагян І. М. - Особистий професійний розвиток студентів: навчально-виховні аспекти (2018)
Давискиба В. О. - Дослідження підготовки майбутніх техніків- електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури (2018)
Денисенко Н. Г. - Задачний підхід і його роль у системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2018)
Діденко Є. П. - Педагогічні умови забезпечення технології формування дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів (2018)
Закаулова Ю. В. - Професійна компетентність педагога в освітньому процесі вищої школи, Гаврилюк М. В. (2018)
Ігнатенко Г. В. - До питання наступності в побудові моделі проектної компетентності майбутніх педагогів, Ігнатенко О. В. (2018)
Каричковська С. П. - Особливості підготовки майбутніх менеджерів в університетах України, Польщі та Росії, Каричковський В. Д. (2018)
Колечинцева Т. С. - Реалізація міжпредметних зв’язків між фізикою та навігацією в підготовці фахівців за спеціалізацією "судноводіння" в морських закладах вищої освіти (2018)
Косюк В. Р. - Експериментальна перевірка педагогічних умов розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки (2018)
Левчук О. В. - Реалізація прикладної спрямованості лекційного курсу вищої математики (фахове спрямування) у процесі підготовки фахівців спеціальності "екологія" (2018)
Манжос Е. О. - Інкультурація і соціалізація як складники цілісного процесу формування комунікативної культури особистості (2018)
Марінова Г. М. - Досвід організації науково-дослідницької роботи майбутніх соціальних працівників (2018)
Марущак В. С. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя (2018)
Мельничук С. Ю. - Аналіз результатів експериментального дослідження з перевірки дієвості педагогічних умов застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Nikolaienko O. V. - Method of discussions as one of the problem methods of study and reasonability of its application at foreign language classes, Ushata T. O. (2018)
Онищук І. А. - Оптимізація процесу формування культури самовизначення майбутніх фахівців дошкільної освіти у художній діяльності (2018)
Ракович В. А. - Аналіз методик навчання програмування ігор майбутніх інженерів-програмістів (2018)
Сікалюк А. І. - Ефективність впровадження змісту, форм і методів формування етичних цінностей у студентів технічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови (2018)
Тарадюк Д. О. - Тьюторство як складова частина дуальної форми здобуття вищої педагогічної освіти (2018)
Фещук А. М. - Вплив іншомовної підготовки на академічну мобільність майбутнього фахівця з прикладної механіки (2018)
Шахман І. О. - Актуальні аспекти формування складових професійної компетентності майбутнього еколога (2018)
Кравченко О. О. - Організаційні засади надання соціальних послуг у сільській місцевості, Скочко М. О. (2018)
Суятинова К. Є. - Голодомор 1932–1933 рр.: соціальні аспекти (на прикладі творів В. Барки та У. Самчука) (2018)
Яшна О. П. - Сьогодення інклюзивної освіти з погляду формування центру управління патологією, Макаренко О. М. (2018)
Горобченко Н. В. - Сучасні вимоги до оновленої української школи (2018)
Тамаркіна О. Л. - Дискусія як один із методів навчання самостійній роботі студентів (2018)
Щелкунова Л. И. - Подходы к параметризации оптимизационных задач архитектурно-градостроительного решения, Емец М. С. (2018)
Алімпієва О. І. - Гендерно марковані фразеологізми англійської лінгвокультури, Приходько А. М. (2018)
Baybakova І. М. - Negative aspects of similarity – a linguistic analysis, Drapaluk H. S. (2018)
Бортник С. Б. - Лінгводидактичний ресурс англомовного туристичного дискурсу у навчанні студентів спеціальності "Туризмознавство" (2018)
Бунтурі Ю. В. - Дріллінг у вивченні німецької та англійської мов, Нiконоров С. I. (2018)
Ван Ицзинь - Вербализация концептов "мужской" и "женский" с точки зрения философии "инь-ян" (2018)
Варламова А. О. - Английские заимствования в современном французском языке, Выдышева О. Г. (2018)
Гаврилова И. Н. - Репликаты прецедентного имени "Judas" в немецком спортивном дискурсе (2018)
Гнатковська О. М. - Експліцитні засоби реалізації категорії оцінки в дискурсі інтернет-коментарів, Сапожник І. В., Суродейкіна Т. В. (2018)
Григорян Н. Р. - Вариативность просодии реплики-стимула и реплики-реакции диалогических единств, реализующих функцию убеждения, Дeмина Н. Е. (2018)
Дзюбіна О. І. - Типологічні принципи класифікації неологізмів у сучасній англійській мові (2018)
Дьяченко Г. Ф. - Глагольные единицы терминосистемы в области научно-технического дискурса (на материале текстов по специальности "акустика и ультразвуковая техника"), Микешова Г. Ф., Воробьева Е. В. (2018)
Зорницький А. В. - Вербалізація збройного конфлікту в англомовному медіа-дискурсі, Мосієнко О. В. (2018)
Карпусенко М. В. - Стилістичні особливості синтаксичних структур президентських дебатів (на прикладі третіх дебатів Х. Клінтон та Д. Трампа), Карпусенко Н. В. (2018)
Кисельова К. В. - Комічна метафора в мовленні доктора Хауса: енантіосемічний аспект (2018)
Косович О. В. - Просторове варiювання полiнацiональної мови як константа дослiджень у романiстицi (2018)
Красівський О. М. - Маніпуляція у політичній промові: лінгвістичні засоби, Горностай Л. М. (2018)
Кущ Е. О. - Фасцинативна мовна особистість Стіва Джобса (2018)
Лисенко Г. Л. - Щодо особливостей вживання запозичень у німецькому газетному дискурсі, Лисенко М. С. (2018)
Луньова Т. В. - Концептуальна структура есе Джеда Перла про Анрі Матісса: лінгвокогнітивний аналіз (2018)
Liulka O. О. - Peculiarities of the future time functioning in the Engish literature texts (2018)
Мартин В. О. - Номінативне поле субконцепту ΑΡΡΩΣΤΙΑ у давньогрецькій мові (2018)
Масалова Т. М. - Мовленнєві акти у структурі англомовної протестантської проповіді ХVIII століття (2018)
Никитина И. В. - Типология и способы выражения структур вторичной предикации в современном французском синтаксисе, Морошану Л. И. (2018)
Пікалова А. О. - Особистісна ідентичність англомовного дитячого поета (2018)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об ограничениях в процессах мовации в современном немецком языке (2018)
Pochtaruk G. Ya. - Comparative analysis of the semantic structure of the high-frequency word unit (on the material of scientific and technical discourse field "Automation of heat and power processes"), Zaitseva O. Yu., Moiseeva E. A., Sirotenko T. V. (2018)
Pukaliak M. V. - Idioms with numbers in modern English (2018)
Сiваченко І. В. - Особливості темпу мовлення англійських коментаторів футбольних матчів (2018)
Сидорова М. О. - Дискурсивно-стратегічні властивості висловлень з імплікатурами в реактивних ходах німецькомовного діалогічного дискурсу (2018)
Стройкова С. А. - Ономасіологічна структура німецьких іхтіонімів (2018)
Терехова С. І. - Специфіка функціонально-семантичного поля часової референції в англійській мові (2018)
Фоменко О. С. - Національний брендинг у контексті міжкультурної комунікації (2018)
Шумейко О. В. - Афіксальні моделі словотворення лексем-номінацій негативних базових емоційних концептів в американських романах ХХІ століття (2018)
Vorobiova I. A. - Religious vocabulary in the novel angels and demons by Dan Brown and peculiarities of its translation (2018)
Дзера О. В. - Омовлення біблійного концепту лінощі в поемі Івана Франка "Мойсей" та його ревербалізація в перекладі віри річ (2018)
Кущенко Ж. Л. - Переклад як феміністична проблема, Песоцька Д. Л. (2018)
Лесінська О. М. - Особливості вживання та перекладу дієприкметників та дієприкметникових зворотів у художньому тексті, Королюк Н. В. (2018)
Лесінська О. М. - Особливості перекладу перфектного (доконаного) інфінітива в художньому стилі (на прикладі роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі"), Турлей Т. Т. (2018)
Монастирський Р. Я. - Передача лінгвостилістичних засобів створення образу моря у творах Е. Хемінгуея і перекладах Мара Пінчевського та В. Митрофанова (2018)
Safarli Aynur - The translation activity of Nurmuhammed Andalib: poet's "Mirza Hamdam" epos based on text and fragments (2018)
Пригодій О. С. - Концепт тепло як ключовий концепт української лінгвокультури в англійському перекладі твору Т. Прохасько "Спалене літо" (2018)
Скрильник С. В. - Актуалізація інтерферентності в перекладі офіційних документів (2018)
Содель О. С. - Інконгруентність як когнітивний механізм створення комічного в англомовних анекдотах і проблема перекладу (2018)
Alexeyev N. E. - Euro-English: peculiarities of evolution, Alexeyeva L. I., Synyova T. V. (2018)
Бондар Л. В. - Структурно-прагматичні особливості франкомовних конвенцій, Малашенко О. Р. (2018)
Дерега С. В. - Функціонування розмовної лексики в англомовних рекламних текстах (2018)
Полєжаєв Ю. Г. - Комунікативна стратегія деталізації у сучасних англомовних тревел-журналах (2018)
Рубцова В. В. - Актуальність навчання англомовному науковому наративу в контексті формування мовних компетенцій у молодих учених, Саліонович Л. М. (2018)
Савчук Г. В. - Прикладна програма Uugot.it для вивчення іноземних мов (2018)
Стогній І. В. - Формування навичок аудіювання у студентів вищих навчальних закладів, Никонорова Л. І. (2018)
Андруша Ю. С. - Мультилiнгвальне та мультикультурне навчання англiйськiй мові: сутність проблеми (2018)
Пишньоха О. А. - Дослідження взаємозв'язку мови та культури у працях українських тюркологів і турецьких лінгвістів, Покровська І. Л. (2018)
Струганець Л. В. - Цитатний вимір пізнання лінгвокультури (2018)
Ювілеї, пам’ятаємо (2018)
Суслик М. П. - Спогади про Вчителя – видатного хірурга О.О. Шалімова, Лучків В. І., Гаманюк А. І., Поліщук В. Т., Перепелиця В. П., Дикий О. Г. (2018)
Кривченя Д. Ю. - Старт торако-абдомінальної та серцево-судинної хірургії у "Медмістечку" під керівництвом О.О. Шалімова (2018)
Процайло М. Д. - Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні), Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Вітенко І.М. (2018)
Погребняк І. О. - Застосування судинного жовтого лазера (577 нм) у лікуванні поверхневих гемангіом у дітей, Корніюк А. А. (2018)
Коваленко О. М. - Епідеміологія дитячих опіків у м. Києві, Козинець Г. П., Сочиенкова Л. С., Коваленко А. О., Стаскевич С. В., Маркін Є. Л., Човган Д. М. (2018)
Слєпов О. К. - Хірургічне лікування неускладненого гастрошизису, Мигур М. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П. (2018)
Samiul Hasan - Омфалоцеле та гастрошизис: порівняння результатів лікування у ресурсо-обмеженному третинному центрі, Ashrarur Rahman Mitul, Ayub Ali, KMN Ferdous, Umama Huq (2018)
Рокицька Н. В. - КТ-діагностика аномального відходження однієї з гілок легеневої артерії від аорти (гемітрункус), Раад Таммо, Ялинська Т. А., Морковкіна Г. Є., Гальченко О. Г. (2018)
Максименко А. В. - Вплив балонної дилатації легеневого стенозу на ріст гілок легеневої артерії у пацієнтів з тетрадою Фалло, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Мотречко О. О., Руденко Н. М. (2018)
Переяслов А. А. - Лапароскопія у лікуванні дітей зі спайковою кишковою непрохідністю, Дворакевич А. О., Никифорук О. М. (2018)
Іскра Ю. А. - Залежність частоти стрес-індукованих виразок від кислотності шлункового вмісту у постопераційному періоді у дітей, Біляєв А. В. (2018)
Мельниченко М. Г. - Ускладнення післяопераційних інтраабдомінальних інфільтратів у дітей, Антонюк В. В. (2018)
Лебедевич О. Б. - Скринінговий моніторинг ранньої профілактики розвитку ортопедичних ускладнень у дітей після перенесеного гострого гематогенного остеомієліту, Кулик О. М., Карпів А. І. (2018)
Аксельров М. А. - Лапароскопия или лапаротомия при формировании колостомы у новорожденных с атрезией ануса и прямой кишки?, Сергиенко Т. В., ВерхоланцевО. А. (2018)
Маліщук В. Д. - Випадок комбінації лімфангіоми з екзостозом лопатки, Овсійчук Т. П., Гаврилюк Ф. О., Ласкавий Б. О. (2018)
Пилипчук А. В. - Безоары желудка у детей, Чеканов Д. Ю., Недавний Г. В., Потоцкий А. В. (2018)
Фофанов О. Д. - Рідкісна аноректальна мальформація –вроджений товстокишковий мішок у новонароджених. Огляд літератури та власне спостереження, Фофанов В. О., Банасевич В. В. (2018)
Риженко О.В. - Випадок рідкісного типу подвоєння кишечника (2018)
Ксьонз І. В. - Ентеростомія у комплексі хірургічного лікування новонароджених із захворюваннями та вадами розвитку кишечника, Гриценко Є. М., Гриценко М. І. (2018)
Програма секції "Дитяча хірургія" в рамках ХХІV з’їзду хірургів України м. Київ, 26-28 вересня 2018 року (2018)
Тези з'їзду (2018)
Рецензія (2018)
Винаходи (2018)
Хіміон Л. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих на хронічний некалькульозний холецистит на первинному рівні медичної допомоги, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О., Кіча Н. В., Будько Т. М. (2018)
Матюха Л. Ф. - Аналіз викликів екстреної/невідкладної медичної допомоги до населення працездатного віку з приводу гіпертензивного кризу в умовах мегаполісу, Слабкий Г. О., Тарнавська О. О., Матвієць Л. Г., Малютіна Н. В. (2018)
Суслікова Л. В. - Аналіз випадків невдалих спроб лікування трубно- перитонеальної безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій, Сербенюк А. В. (2018)
Гощинський В. Б. - "Гострий живіт" та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини, Бабінець Л. С., Мігенько Б. О., Боровик І. О., Творко В. М., Рябоконь С. С. (2018)
Khimion L. - Vitamin D status in rheumatoid arthritis patients, Klymas I., Zavialova M., Matuykha M., Trophanchuk V., Lebedieva T. (2018)
Величко В. И. - Оценка эффективности и безопасности препарата Олатропил в комплексном лечении дисциркуляторной энцефалопатии у пациентов с артериальной гипертензией, Данильчук Г. А., Корнован Г. В., Коваленко С. Ф. (2018)
Шекера О. Г. - Рання оцінка розвитку кардіоваскулярної патології у безсимптомних пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом, Кухарчук Х. М. (2018)
Хухліна О. С. - Досвід застосування препарату Ноофен® 500 у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу для підготовки до проведення езофагогастродуоденофіброскопії, Дрозд В. Ю. (2018)
Гаврилюк Г. О. - Тромбоцитарна аутологічна плазма у лікуванні посттравматичного остеоартрозу та травми колінного суглоба: клінічні результати 12-місячного спостереження (2018)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив лізату бактерій на морфогенез сперматозоїдів інфертильних чоловіків з хронічним запаленням урогенітального тракту, Матюха Л. Ф. (2018)
Видиборець С. В. - Синдром гіпергемолізу: теорія і практика, Гайдукова С. М., Кучер О. В., Мороз Г. І. (2018)
Пузик С. Г. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе артериальной гипертензии и прогрессировании атеросклероза (2018)
Курята О. В. - Вплив препарату Тіворель на рівень матриксних металопротеїназ-2 і 9, галектину-3, продуктів кінцевої глікації та функціональний стан ендотелію у пацієнтів із постінфарктною хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Забіда А., Сіренко О. Ю. (2018)
Жарінова В. Ю. - Міжпоколінні відмінності поширеності та асоційованості з показником дожиття основних факторів кардіоваскулярного ризику, Шаповаленко І. С., Бутинець Ж. С. (2018)
Гавриленко Ю. В. - Клинико-лабораторная эффективность и безопасность использования ValeVita Риногель-Спрей и ValeVita Назо-Вит у детей при лечении острого поствирусного риносинусита (2018)
Родіонова В. В. - Застосування Муцитусу (ердостеїну) у лікуванні бронхо-легеневих захворювань у практиці сімейного лікаря, Глиняна Л. А. (2018)
Перцева Т. О. - Раціональна комбінована антибактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на негостітальну пневмонію в умовах стаціонару, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Крихтіна М. А. (2018)
Видиборець С. В. - Тромбоцити: структура і функції (лекція), Гайдукова С. М., Мулярчук О. В. (2018)
Видиборець С. В. - Альбумін: спектр можливостей застосування (лекція) (2018)
Zhuravlova Yu. O. - The role of public goods sector in the economy of Ukraine (2017)
Журба О. М. - Місце валютно-курсової політики в механізмі забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Мироненко М. Ю. - Роль Вишеградської четвірки у забезпеченні ефективної євроінтеграції України, Смагло О. В. (2017)
Шатрова К. І. - Аналіз проекту КНР "Новий шовковий шлях" та місце України в ньому (2017)
Братюк В. П. - Теоретико-методологічні аспекти соціального страхування та його державного регулювання, Панющик І. І. (2017)
Гинда C. М. - Макроекономічна оцінка інтелектуальної капіталізації економіки України (2017)
Залунина О. М. - Строительство туристической инфраструктуры и его роль в развитии территории (2017)
Олефіренко М. І. - Дослідження впливу економічного розвитку країни на її інформаційний менеджмент, Халімончук І. В., Койбічук В. В. (2017)
Марков Б. М. - Структурні зміни у системі економічних явищ та процесів (2017)
Орлов В. В. - Насінництво високих генерацій в Україні: тенденції та проблеми розвитку (2017)
Рейкін В. С. - Аналіз чинників тінізації економіки України, Макара О. В. (2017)
Стоянець Н. В. - Розвиток підприємництва на сільських територіях як основа для розвитку аграрної економіки України (2017)
Шемаєв В. В. - Розвиток інфраструктури внутрішніх водних шляхів України: аспект економічної безпеки держави (2017)
Барна М. Ю. - Напрями інституціалізації лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства, Бабенко О. М. (2017)
Боровік Л. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної політики сільського господарства (2017)
Виноградова О. В. - Стратегії конвергентно-орієнтованого розвитку телекомунікаційних підприємств України, Євтушенко Н. О., Гончаренко С. В. (2017)
Воронюк Т. А. - Визначення факторів, що впливають на зміцнення конкурентних позицій міні-кав’ярень (2017)
Гончар М. Ф. - Діагностування систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Гуменюк М. М. - Фінансово-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування підприємства: теоретико-методологічний аспект, Стрілак Ю. В. (2017)
Єрмоленко О. А. - Оцінка впровадження інформаційних систем управління та їх вплив на економічну ефективність роботи підприємства (2017)
Зачосова Н. В. - Шляхи забезпечення економічної безпеки банківських установ, Твалавадзе В. І. (2017)
Опанащук Ю. Я. - Теоретико-методологічні основи дослідження корпоративної культури як управлінського ресурсу в індустрії гостинності (2017)
Савенко Г. Є. - Інноваційний розвиток агротуризму в Україні (2017)
Соколов А. В. - Клієнтоорієнтованість – основна цінність корпоративної культури сучасної організації, Рубан К. А. (2017)
Сухомлин Л. В. - Стабілізація діяльності металургійних підприємств України шляхом здійснення ефективного планування, Орлова К. О. (2017)
Телішевська О. Б. - Логістичний аутсорсинг як шлях оптимізування витрат логістичних бізнес-процесів, Овчарук В. В., Будинський Р. З. (2017)
Трішкіна Н. І. - Інтегровані маркетингові комунікації підприємств готельного господарства (2017)
Цвайг Х. І. - Фінансові ризики та їх вплив на фінансову безпеку підприємства, Михаліцька Н. Я. (2017)
Шалений В. А. - Основні методичні засади короткострокової та довгострокової оцінки ризиків промислових підприємств (2017)
Шашко В. О. - Удосконалення системи менеджменту якості як основа забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції в умовах інтеграційних процесів та глобалізації, Нефьодова Я. С. (2017)
Шклярук Ю. Є. - Основні аспекти впливу якості молока на розвиток інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств (2017)
Юрій Е. О. - Місце дослідження структури капіталу в оцінці фінансової стійкості підприємства, Бербека Л. А. (2017)
Дзюба Т. А. - Аналіз перспектив розвитку туристсько-екскурсійної діяльності на Вінниччині, Гринь В. В. (2017)
Ведерніков М. Д. - Сучасні аспекти формування моделі ринку праці в Україні, Юдіна М. І. (2017)
Кірнос I. O. - Старіння населення: етапізація еволюції наукових поглядів (2017)
Кобзиста І. Л. - Мотиваційні фактори сучасної молоді на ринку праці, Махмудов Х. З. (2017)
Корбутяк А. Г. - Проблеми регулювання пенсійного забезпечення в Україні, Сокровольська Н. Я. (2017)
Бірюк С. О. - Фізичні особи на вітчизняному ринку акцій: складні реалії та невизначені перспективи (2017)
Зайцев О. В. - Проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, Могильний В. В. (2017)
Пасічник Ю. В. - Особливості функціонування інститутів оподаткування в Україні (2017)
Табенська Ю. В. - Державна аудиторська служба України як центральний орган державного фінансового контролю (2017)
Юдіна (Каламбет) С. В. - Регуляторна політика держави щодо оптимізації управління фінансовими ресурсами домогоспродарств, Моргушкіна О. Г. (2017)
Каховська О. В. - Обліково-аналітичне забезпечення процесу внутрішнього контролю власного капіталу підприємства, Макарова Г. С., Домащенко А. О. (2017)
Кугай І. В. - Становлення та важливість поняття обліку доходів і видатків як складової загальнодержавного управління (2017)
Литвин З. Б. - Доцільність діагностики бізнес-процесів у сучасних умовах господарювання (2017)
Лукановська І. Р. - Фінансова звітність бюджетних установ за новими правилами та стандартами (2017)
Мандра В. В. - Системно-динамічна модель фінансово-господарської діяльності морського торговельного порту (2017)
Мінєнкова О. В. - Аналітичне забезпечення обгрунтування бажаних значень показників при стратегічному плануванні діяльності підприємства (2017)
Негрей М. В. - Аналіз трансформаційних процесів грошово-кредитної політики в Україні, Кучебо О. С. (2017)
Соколовська З. М. - Моделювання діяльності віртуального підприємства в AnyLogic, Сенкевич Б. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Засновники журналу (2018)
Наукові редактори (2018)
Bopoненко Ю. B. - Інформаційна модельсистеми управління якістю закладу вищої освітиу сфері охорони здоров'я, Шекepa O. Г., Гopочук B. B., Kpacнов B. B. (2018)
Клюсов О. М. - Фактори ризику та особливості надання медичноїдопомоги зростаючій кількості хворих на рак в Україні (2018)
Чернецки О. С. - Кадровые ресурсы врачей акушеров-гинекологов-решающий факторобеспечения качественныхмедицинских услуг и улутшения основныхпоказателей перинатальной помощи, Дондюк Ю.В. (2018)
Ткаченко В. І. - Оптимізація профілактики хронічних неінфекційних захворювань в об'єднаних трудових колективах шляхом впровадження багатоетапної скринінгової програми з онлайн опитуванням та пацієнт-орієнтованим підходом, Кекух Д. П., Ханенко С. М., Гайова О. А. (2018)
Зброжек С. І. - Судово-фармацевтичні підходи до вивчення проблеми доступності обігу лікарських засобів для пацієнтів з ВІЛ/СНІД на основі фармацевтичного права, Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (2018)
Марушко Т. В. - Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Лекція. Частина 2), Мітченко О. І., Голубовська Ю. Є. (2018)
До 80-річчя з дня народження Вячеслава Володимировича Бережного (2018)
Закон України про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (2018)
До уваги авторів (2018)
Анкета читача (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Bhandari M. P. - Role of Nongovernmental Organization in Bangladesh. Are They Challenging the Government Power? A Case Study from Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) (2017)
Narayanan B. G. - Recent Regionalism in UK and USA: A Legal and Economic Analysis, Jaswal I., Sharma L. (2017)
Kamara R. D. - Enhancing the Capabilities of Municipalities for Local Economic Development through Skills Training, Leonard S., Haines R. (2017)
Rogowski R. - Theoretical Reasons for Economic Sociology (2017)
Voskopoulos G. - Defining Elements of Lack of Meritocracy and Clientelism in Transitional Societies and Less Mature Democracies: A Utilitarianist Approach to Rights (2017)
Borella C. A. - Fake News, Immigration, and Opinion Polarization, Rossinelli D. (2017)
Spremberg E. - Public-Private Partnership in the Implementation of National Environmental Projects, Tykhenko V., Lopa L. (2017)
Balaraman P. - Qualitative Review of Ethics from Religion, Culture and Corporate Scandals (2017)
Salihaj T. - Modification of the International Energy Agency Model (the IEA Model of Short-term Energy Security) for Assessing the Energy Security of Ukraine, Pryimenko S. (2017)
Aliyeva Ya. N. - Dichotomy of Family Relations of Azerbaijani Society in the Process of Globalization, Aliyeva S. N., Zhurba M. (2017)
Аppendix (2017)
Tityl (2018)
Contents (2018)
Demydenko O. V. - Long-term dynamics of humus content under different technologies of soil tillage, Boyko P. I., Velychko V. A. (2018)
Chernovol M. I. - Study of the process of preparing feeding mixtures using the composite mixer, Sviren M. O., Kisiliov R. V. (2018)
Bulyhin S. Yu. - Biological evaluation of the rationality of soil usage in agriculture, Tonkha O. L. (2018)
Adamchuk V. V. - Experimental research on vibrational digging-up of sugar beet, Bulgakov V. M., Holovach I. V., Ignatiev Ye. I. (2018)
Tsapko Yu. L. - Optimization of fertility indices of podzolic soils via cultivation of phytomeliorants, Ohorodnia A. І. (2018)
Shelyov A. V. - Interbreed differentiation of dairy cattle by str loci of DNA, Kopylov K. V., Kramarenko S. S., Kramarenko O. S. (2018)
Kholodna A. S. - Improvement of methods of estimating the change in the ecological state of soils under the influence of external loads, Desiatnyk K. O. (2018)
Borovskaya I. Yu. - Zonal pathogen complex of sunflower in the left bank Forest-Steppe of Ukraine, Petrenkova V. P. (2018)
Drahan L. P. - Impact of cryopreservation on lipid composition of reproductive cells of male sterlets (Acipenser Ruthenus L.), Veselsky S. P., Rud Yu. P., Buchatsky L. P. (2018)
Содержание (2018)
Хіміон Л. В. - Профілактика серцево-судинних захворювань, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2018)
Ткаченко В. І. - Сімейна медицина: якість, ефективність та рівність (за результатами 23-ї Міжнародної конференції Європейської Асоціації сімейних лікарів (WONCA Europe, 2018) (2018)
Ткаченко В. І. - Читання з сімейної медицини імені професора Г.І. Лисенка (2018)
Курята О. В. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на показники ліпідного спектра крові, динаміку рівня лептину та функцію ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки, Гречаник М. М. (2018)
Тарнавська О. О. - Ретроспективне оцінювання ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які користувалися послугами невідкладної медичної допомоги в умовах мегаполісу, відповідно до вимог УКПМД "Артеріальна гіпертензія", Матюха Л. Ф. (2018)
Francesco Carelli - Situations and indications for specialist training and undergraduate teaching at status in Europe (2018)
Місюра О. М. - Обґрунтування алгоритму медико-психологічного супроводу підлітків із первинною артеріальною гіпертензією, Хайтович М. В., Кухта Н. М., Місюра Л. І., Максименко С. Д. (2018)
Бабінець Л. С. - Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини, Мігенько Б. О., Корильчук Н. І., Боцюк Н. Є., Мігенько Л. М., Стародуб Є. М., Ясній О. Р. (2018)
Курята О. В. - Ендотеліальна дисфункція та функціональний стан нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь, Мухаммад Мухаммад, Митрохіна О. С. (2018)
Грек I. I. - Вживання алкоголю хворими на вперше діагностований туберкульоз легень та його вплив на перебіг захворювання (2018)
Павловський С. А. - Вплив комплексного лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на перебіг запального процесу: адипонектин і прозапальні цитокіни (2018)
Ткаченко В. І. - Сучасний погляд на фактори ризику злоякісних новоутворень щитоподібної залози: системний аналіз, Рімар Я. Ю. (2018)
Селюк М. М. - Вплив молсидоміну (Сиднофарму) на показники центральної гемодинаміки та на порушення толерантності до фізичних навантажень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією ІІ стадії, Козачок М. М., Льовкін І. М., Бесага В. В., Лівінська О. Г., Пономаренко М. А., Дударь Л. М. (2018)
Чеборака Т. О. - Особливості вегетативної дисфункції у пацієнтів із хворобою Паркінсона на тлі аутоімунної патології (2018)
Павловский Л. Л. - Церамиды как фактор риска неалкогольной жировой болезни печени, Чернявский В. В. (2018)
Марушко Ю. В. - Ефективність та безпечність застосування препарату Ноофен® у дітей із вегетативними дисфункціями з порушенням адаптаційних можливостей та зниженими когнітивними функціями, Гищак Т. В., Бондарчук-Хоменко С. С. (2018)
Матюха Л. Ф. - Основні підходи лікування інфекції сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря, Титова Т. А. (2018)
Юрочко Ф. Б. - Лікування гіпертрофії аденоїдів. Балансуючи між аденотомом і ліками (2018)
Тиш О. Б. - Норми та фактори ризику зниження кількості лактобактерій та біфідобактерій у бронхоальвеолярному лаважі у пацієнтів молодого віку з рекурентним бронхітом (2018)
Кочуева М. Н. - Особенности этиологии хронического кашля в популяции курящих мужчин, Заикина Ю. А., Горбулич А. В. (2018)
Рогожин А. В. - Клінічний перебіг хіміорезистентного туберкульозу легень у динаміці лікування залежно від генотипів M. tuberculosis (2018)
Лагода Д. О. - Досягнення астма-контролю у пацієнтів з надмірною масою тіла або ожирінням в умовах Астма-школи, Величко В. І., Боброва О. О. (2018)
Мельник Д. В. - Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у дітей шкільного віку (Огляд літератури) (2018)
Камінський В. В. - Вегетативні та психосоматичні розлади у жінок під час вагітності, Геник Н. І., Ткачук Р. Р., Герич П. Р., Стримбіцький В. В. (2018)
Дякунчак Я. Е. - П’ять шляхів для вдосконалення лікарської практики – очима сімейного лікаря (2018)
Дудченко М. А. - Самосовершенствование – основной фактор успеха семейного врача, Третяк Н. Г., Сорокина С. И., Дудченко М. Ал. (2018)
Фуртак І. І. - Оптимізації фінансування і структури медичних організацій на тлі доказової потреби у медичній допомозі, Грицко Р. Ю. (2018)
Сайтарли І. А. - Ідейний зміст філософії "франкфуртської школи" та її вплив на становлення французького постмодернізму (2015)
Лимар О. В. - Поняття простору у філософії Мартина Гайдеґера (2015)
Дубінін В. В. - Методологічний потенціал давньоіндійської релігійної філософії (за творами "Бхагавад-Гіта" і "Шримад-Бхагаватам") (2015)
Вдовиченко Г. В. - Культурфілософський пошук українських радянських філософів як об'єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Касьянов Д. В. - Поняття цивілізації в сучасній філософії історії (2015)
Горохова І. В. - Критичне мислення як предмет філософського дослідження (2015)
Бойченко Н. М. - Ціннісна самоідентифікація особистості у світлі теорії значущості (2015)
Старовойт О. - Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості (2015)
Яковлєва О. В. - Філософський аналіз українського мовного середовища у контексті процесів соціальної трансформації (2015)
Хилько М. І. - Пріоритети політики екобезпечного розвитку (2015)
Попова І. В. - Культурні засади і правове забезпечення екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства (2015)
Отрешко В. - Основні напрями формування здорового способу життя в Україні (2015)
Андрущенко В. П. - Зміна архітектоніки освіти в контексті викликів епохи (2015)
Жабінець Н. В. - Інноваційний розвиток освіти і науки як чинник формування соціального капіталу (2015)
Морозов В. В. - Педагогічний процес як предмет педагогічного дискурсу: проблема інноваційного розвитку (2015)
Москалик Г. - Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках (2015)
Шелюк Л. - Демократія провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти (2015)
Береза В. О. - Політична освіта і самоосвіта як фактори політичної соціалізації особистості (2015)
Міщенко А. М. - Ціннісно-нейтральний підхід до співвідношення політики і моралі на прикладі концепції Ханни Арендт (2015)
Асланов С. А. - Витоки етнополітичної стабільності у політичних трактатах Стародавнього Китаю (2015)
Ващенко К. О. - Політичний аналіз як галузь політичного знання (2015)
Штельмашенко А. Д. - Семантика терміна "бренд держави" в політології (2015)
Гурицька М. С. - Інституціалізація громадської думки в політиці (2015)
Шуліка А. А. - Політичні чинники формування прекаріату як соціально-політичного класу в сучаному світі (2015)
Місержи С. Д. - Становлення системи місцевих органів виконавчої влади України у 1991-2005 рр. (2015)
Матвійчук А. В. - Характер взаємовідносин держави і громадянського суспільства в Україні (2015)
Григор О. - Громадянська демократія в сучасному глобалізованому світі (2015)
Андрущенко Т. В. - Політична соціалізація як чинник адаптації особистості до впливу політичної пропаганди (2015)
Гнатко М. М. - Політичний міф як інструмент конструювання соціальної реальності (2015)
Рихлік В. А. - Cучасні технології політичного лобіювання (2015)
Макаренко Б. - Інтелектуально-освітнє підґрунтя політичної участі особистості (2015)
Гурц В. В. - Особливості політичного лідерства в умовах становлення демократії (2015)
Дзьобань О. П. - Інформаційна культура: до питання про основні етапи розвитку, Жданенко С. Б. (2015)
Сащук Г. М. - Культурні виміри інформаційного суспільства (2015)
Ланських О. Б. - Інформаційні ресурси впровадження сучасних мовних стратегій (2015)
Семченко О. Р. - Інформаційна політика як чинник забезпечення політичної стабільності (2015)
Климончук В. Й. - Взаємодія антропологічної та інституційної форм політичних свобод у парадигмі українського націогенезу (2015)
Крисаченко В. С. - Цигани в Україні: сучасні проблеми (2015)
Ярмистий М. М. - Централізація та децентралізація у структурі регулювання міграційної політики (2015)
Грубов В. М. - Примари і реалії європейського ідеалізму (2015)
Ткач О. І. - Протидія країн Латинської Америки політиці США у перебудові системи відносин на світовому та регіональному рівнях (2015)
Самер Абд Ельмонеим Резек Абуржейла - Палестино-израильский конфликт и решения организации Объединенных Наций по его урегулированию (2015)
До відома авторів! (2015)
Вихідні дані (2015)
Омельчук С. А. - Науково-дослідна робота в Херсонському державному університеті: погляд крізь роки, Самсакова І. В. (2017)
Воронюк І. В. - Експеримент як фактор інноваційного розвитку навчального закладу, Коротич Л. Г. (2017)
Голобородько К. Ю. - Акме-середовище вищих навчальних закладів як ресурс підготовки майбутнього фахівця (2017)
Дичок С. М. - Програма міжнародного оцінювання учнів PISA: вимірювання природничої грамотності (2017)
Одайник С. Ф. - Програма міжнародного оцінювання учнів PISA: вимірювання читацької грамотності (2017)
Бєлкіна О. М. - Алгоритм навчання немовленнєвої дитини раннього віку (2017)
Литвиненко Н. І. - Організація управління освітнім простором "Школи життєтворчості" (2017)
Маляка О. В. - Практичне застосування інформаційних засобів в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Нестеренко В. І. - Використання педагогічних інновацій в музично-естетичному вихованні дошкільників (2017)
Сімчук Л. Г. - Формування інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Тараненко О. Л. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії (2017)
Устімова Т. В. - Застосування таксономії Б. Блума в процесі вивчення англійської мови в початковій школі (2017)
Шабаєва О. М. - Особливості використання інновацій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Биковець Л. Л. - Вплив рухів пальців рук на розумовий та мовленєвий розвиток дитини (2017)
Біла Л. В. - Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – важливий крок до успішного проходження ЗНО (2017)
Ботвинюк О.В. - Інноваційні форми й методи вивчення біографії письменника студентами на заняттях зарубіжної літератури (2017)
Клименко А. І. - Використання прийомів мнемотехніки в роботі вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу (2017)
Кунекбаєва С. П. - Підготовка дитини до школи як психолого-педагогічна проблема (2017)
Данилейко С. І. - Толерантність як невід’ємна складова соціальної компетентності молодших школярів (2017)
Зайцева В. В. - Формування життєвих компетентностей учнів на уроках фізики (2017)
Ігошева М. П. - Концепція особистісно орієнтованого підходу в процесі навчання англійської мови (2017)
Кривуліна Т. І. - Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів (2017)
Кумпан Н. В. - Використання технології критичного мислення на уроках української літератури в 5 - 6 класах (2017)
Литвинова С. В. - Самостійна робота учнів на уроках української мови й літератури (2017)
Резніченко С. В. - Технологія ситуаційного підходу до особистісно орієнтованого навчання історії (2017)
Решетько Т. О. - Формування компетентнісного підходу до викладання хімії та біології в професійно-технічному ліцею (2017)
Гончарова О. В. - Соціалізація особистості в системі викладання математики (2017)
Киселёва С. М. - Использование метода символического видения на уроках литературы как средство формирования читательской культуры учащихся (2017)
Кудінська О. В. - Кіноекранізація як засіб активізації читацького інтересу учнів на уроках української літератури (2017)
Рідкоус О. В. - В. О. Сухомлинський про гуманістичні цінності сімейного виховання (2017)
Соломахін А. Ф. - Ідеї Яна Амоса Коменського в сучасному освітньому просторі (на прикладі досвіду роботи Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов), Соломахіна Г. М. (2017)
Чух Г. П. - Використання кіноекранізації творів у сучасній шкільній літературній освіті (2017)
Бучевська Л. М. - Психологічний супровід дітей із особливими освітніми потребами в умовах загальньоосвітнього навчального закладу (2017)
Гулак В. М. - "Учитель" – провідний часопис галицького українського шкільництва (1889 - 1914) (2017)
Демида Є. Ф. - Науково-методичні засади формування галузевої бібліографічної бази даних "Періодіка" науково-педагогічної книгозбірні (2017)
Кропочева Н. М. - Проблема національно-культурної ідентичності в сучасній літературі для дітей історичної тематики (2017)
Близнюк Т. П. - Vivat, академіє, реабілітаційний центре педагогічних Душ (2017)
Лебідь Т. І. - Ними пишається Херсонський академічний ліцей імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсоньскому державному університеті, Шеховцова В. М. (2017)
Ведмедьова Г. В. - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Оксенчук Т. М - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Цема Л. П. - Кращі учителі Горностаївського району (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2017)
Вихідні дані (2017)
Bakulich O. O. - Problems of the wind energy industry in development and project management, Sevostianova A. V. (2018)
Balawender K. - Stanowisko badawcze układu hamulcowego, Jaworski A., Krzemiński A. (2018)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив величини добавки спиртових сполук до бензину на показники роботи карбюраторного двигуна, Шуба Є. В., Овчинніков Д. В. (2018)
Дмитриченко М. Ф. - Встановлення закономірностей формування товщини мастильного шару в стаціонарних умовах, Савчук А. М., Туриця Ю. О. (2018)
Jaworski A. - Porównanie wyników emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych uzyskanych z systemu PEMS z modelem obliczeniowym EMEP/CORINAIR programu OPERAT FB, Mądziel M. (2018)
Кіндрацький Б. І. - Класифікація несправностей двомасових маховиків у приводах автомобілів та причини їх виникнення, Літвін Р. Г. (2018)
Ковбасенко С. В. - Створення та налаштування мікропроцесорної системи живлення дизеля, що працює за газодизельним циклом, Петренко В. Г., Голик А. В. (2018)
Latała D. - Analiza problemów w zarządzaniu magazynem (2018)
Марков О. Д. - Ефективність використання ресурсів підприємства автосервісу, Савостін-Косяк Д. О. (2018)
Матейчик В. П. - Особливості проблеми дистанційного оцінювання технічного стану складних систем на транспорті, Володарець М. В., Курносенко Д. В. (2018)
Michalski J. - Straty i szkody w drogowej spedycji mieszanej na podstawie analizy ryzyka przewozu towarów (2018)
Посвятенко Е. К. - Матеріали у CVD-технологіях інженерії поверхні деталей засобів транспорту, Посвятенко Н. І., Мельник Т. В. (2018)
Сахно В. П. - Маневреність автопоїзда з причепом категорії О2, Стельмащук В. В., Пазін Р. В. (2018)
Michalski J. - Bezpieczeństwo, oszustwa i kradzieże na podstawie odpowiedzi na ankietę osób pracujących na stanowisku spedytora transportu drogowego krajowego oraz międzynarodowego (2018)
Степанов О. В. - Модель безпеки автотранспорту з використанням нечіткої логіки (2018)
Тарандушка Л. А. - Ранжування номенклатури послуг для автосервісних підприємств, Яновський В. В. (2018)
Weprzędz P. - Bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych (2018)
Трофімов І. Л. - Oцінкa cтaну aтмocфepнoгo пoвітpя за умов збepeжeння мoтopних пaлив (2018)
Khrutba V. O. - The formation of the Kyiv transport system environmental safety, Spasichenko O. V., Starynets L. M. (2018)
Woś P. - Wpływ wad strefy podpowierzchniowej "blechmantel" i struktury metalograficznej żeliwa na wartość zużycia tribologicznego i skłonność do zatarcia gładzi cylindrowych silnika wysokoprężnego, Michalski J. (2018)
Tsiuman M. P. - Research of use the thermal accumulator for reducing harmful emissions of the vehicular engine by rapid after-start heating of the catalytic converter, Gritsuk I. V., Smieszek M. (2018)
Zielińska E. - Ocena towarowergo transportu drogowego w Polsce (2018)
Яковлєва А. В. - Дослідження експлуатаційних параметрів авіаційного двигуна, з використанням альтернативних палив на основі відновлюваної рослинної сировини, Бойченко С. В., Щербаченко В. А. (2018)
Содержание (2018)
Венцківська І.Б. - Передчасні пологи (Клінічна лекція), Біла В. В., Загородня О. С. (2018)
Шурпяк С. О. - Менеджмент дефіциту вітаміну D у пацієнток з дисгормональними поєднаними проліферативними захворюваннями репродуктивних органів (2018)
Кисина В. И. - Вагинальные инфекции: клиническое значение и лечение (2018)
Мазур Ю. Ю. - Особливості тактики ведення пацієнток з ектопією шийки матки на тлі аеробного вагініту, Пирогова В. І. (2018)
Біла В. В. - Регіональна центильна таблиця маси тіла новонародженого для м. Києва та Київської області, Голяновський В. О., Муравйов В. М. (2018)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения (Обзор руководства европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism") (2018)
Маркевич В. В. - Особливості перебігу вагітності у жінок різного віку (2018)
Савченко С. Є. - Особливості прокоагулянтної ланки системи гемостазу та перебігу вагітності і пологів у ВІЛ-інфікованих жінок, Коломійченко Т. В., Гервазюк О. І. (2018)
Гасымова Гюнель Малик гызы - Особенности течения беременности и родов у женщин, инвазированных лямблиями, Багирова Хиджран Фиридун кызы (2018)
Кузнецова И. В. - Использование растительных дофаминомиметиков у подростков и молодых женщин с нарушенным менструальным циклом, Успенская Ю. Б., Диль В. В., Гринева А. М. (2018)
Романенко Т. Г. - Ефективність транексамової кислоти під час терапії кровотечі у І триместрі вагітності, Суліменко О. М. (2018)
Бойко А. В. - Вплив органозберігальних операцій на органах малого таза на стан оваріального резерву (2018)
Каминский В. В. - Альтернатива гормональным и нестероидным противовоспалительным средствам в лечении вторичной дисменореи, обусловленной аденомиозом, Прокопович Е. В. (2018)
Мініна О. Ю. - Проліферативні процеси ендометрія у жінок у постменопаузі: оптимізація діагностики, лікування та реабілітації (2018)
Іщак О. М. - Вплив різних варіантів оперативного лікування апоплексії яєчника на стан оваріального резерву (2018)
Захаренко Н. Ф. - Прогнозування виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок з ендометріозом у період менопаузи, Татарчук Т. Ф., Коваленко Н. В., Ретунська І. М. (2018)
Шаповал О. С. - Терапевтичні вектори лікування ендометріоїдних кіст яєчників (2018)
Суслікова Л. В. - Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія перед наступним циклом лікування методами допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з трубно-перитонеальною безплідністю шляхом застосування процедури ін’єкційного скретчингу, Сербенюк А. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Клінічне значення хронічного ендометриту у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників у програмі екстракорпорального запліднення, Уланова В. В. (2018)
Дубчак А. Є. - Стресорна реакція у жінок з безплідністю, оперованих на придатках матки у плановому та ургентному порядку, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Рекомендации по хирургическому лечению эндометриоза. Часть 1. Эндометриома яичника (2018)
Removal of myomas in asymptomatic patients to improve fertility and/or reduce miscarriage rate: a guideline (2018)
Миомэктомия у бессимптомных пациентов для улучшения фертильности и/или снижения частоты выкидышей: рекомендации (2018)
Спиридоненко В. В. - Диагностическое значение гемоспермии в андрологической практике (2018)
Гурженко Ю. М. - 20-й Конгрес Європейського товариства сексуальної медицини, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. М. - Новини з 33-го Конгресу Європейської Асоціації урологів для сексопатологів та андрологів, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. М. - Проблема доброякісної гіперплазії передміхурової залози у матеріалах 33-го Конгресу Європейської Асоціації урологів для сексопатологів та андрологів, Спиридоненко В. В. (2018)
Сытенко А. М. - Обзор ежегодного Конгресса Европейской Ассоциации урологов (Копенгаген, 2018): в фокусе рак предстательной железы (2018)
Корниенко А. М. - Конгресс Европейской урологической ассоциации (2018): достижения генито-уринарной реконструктивной хирургии (2018)
Попов І. В. - Хвороба Пейроні: нові теорії та сучасні методи лікування (2018)
Жунько Д. В. - Комбинированное лечение расстройств мочеиспускания и эректильной дисфункции у больных с метаболическим синдромом, Жунько И. Д. (2018)
Гайсенюк Ф. З. - Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням з використанням еластографії зсувної хвилі у чоловіків з підозрою на рак передміхурової залози, Головко С. В., Джуран Б. В., Когут В. В., Сагалевич А. І., Савицький О. Ф., Кравчук В. М. (2018)
Лесняк М. О. - Досвід лікування гангрени Фурньє: ретроспективний та проспективний аналіз 21 випадку захворювання, Мельников В. А., Строй О. О., Лесняк О. М., Мицик Ю. О. (2018)
Книгавко А. В. - Выбор метода лечения при вторичной преждевременной эякуляции, Аркатов А. В., Горленко А. С., Кривицкий В. А., Майборода О. Ф. (2018)
Кочарян Г. С. - Преждевременная эякуляция: современный взгляд на проблему (2018)
Тріщ В. І. - Цинк та мідь у системі антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний простатит (2018)
Мигов В. Г. - 12 лет вместе. Опыт применения Маджик Стафф Форте для лечения эректильной дисфункции, Билоголовская В. В. (2018)
Кочарян Г. С. - Имитация оргазма (2018)
Литвинець Є. А. - Дослідження рівня С-реактивного білка у хворих на хронічний бактеріальний простатит та його діагностичне значення, Кабіру А. (2018)
Григорян В. А. - Применение Канефрона Н при мочекаменной болезни, Амосов А. В., Султанова Е. А., Шпоть Е. В., Крупинов Г. Е., Акопян Г. Н. (2018)
Chernenko D. V. - Calcium-oxalate nephrolithiasis and the bases of its metaphylaxis, Chernenko V. V., Zheltovska N. I., Savchuk V. I. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Оцінювання ефективності терапії ідіопатичного гіперактивного сечового міхура із застосуванням методів біологічного зворотного зв’язку, Костєв Ф. І., Зачеславський О. М., Кузнецов Д. О. (2018)
Головко С. В. - Роль аблятивних технологій у лікуванні малих пухлин нирки: огляд сучасного стану проблеми (2018)
Литвинець Є. А. - Макро- та мікроелементний статус у хворих на сечокам’яну хворобу, Скоропад Н. Т. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Оптимізація лікування ідіопатичного гіперактивного сечового міхура без детрузорної гіперактивності, Костєв Ф. І., Залива К. А. (2018)
Горпинченко И. И. - Антиоксиданты в терапии мужского бесплодия, Романюк М. Г., Аксенов П. В., Балацкая Ю. Ф., Лысенко Н. Н. (2018)
Наконечний Й. А. - Соноеластографічні предиктори чоловічої безплідності при первинному лівобічному варикоцеле, Воробець Д. З. (2018)
Кочарян Г. С. - Отзыв на книгу Джозефа Николози "Стыд и утрата привязанности. Применение репаративной терапии на практике" (2018)
Возіанов С. О. - Віддалені онкологічні результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози, Шамраєв С. М., Соснін М. Д., Леоненко А. М., Грицаюк А. А. (2018)
Прийма О. Б. - Відновні та реконструктивні втручання у хворих на гангрену Фурньє (2018)
Костев Ф. И. - Разработка и валидизация опросника по рецидивирующей инфекции мочевой системы RUTIQ, Лукинюк Е. И., Шостак М. В. (2018)
ТЕЗИСЫ (2018)
Белінська Я. В. - Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні, Калита Т. А. (2018)
Брич В. Я. - Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні, Охота В. І. (2018)
Пітель Н. Я. - Пріоритети державної політики стимулювання логістичних процесів, Альошкіна Л. П., Клименко Л. В. (2018)
Стеценко Б. С. - Розвиток фінансових інституцій у глобальній економіці: традиціоналізм чи футуризм (2018)
Гладченко А. Ю. - Вплив міжнародних корпорацій на систему координації економічної рівноваги (2018)
Кузик О. В. - Розвиток маркетингових комунікацій в аграрному бізнесі України (2018)
Маркуц Ю. І. - Ефективність формування доходів бюджету в умовах економічних перетворень, Гусаревич Н. В. (2018)
Покиньчереда В. В. - Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій (2018)
Зоря О. П. - Дослідження витрат з податку на прибуток згідно з окремою фінансовою звітністю банківської установи, Радзевич М. Ю. (2018)
Овчарук В. В. - Принципи побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів (2018)
Майстренко Ю. В. - Інноваційні підходи у практиці управління персоналом вищих навчальних закладів (2018)
Максименко І. Я. - Облікове відображення витрат періоду як передумова ефективного управління підприємством, Юношева А. О. (2018)
Опалько В. В. - Механізми скорочення соціально-економічної нерівності у сучасних умовах розвитку (2018)
Шевчук С. В. - Аналіз динаміки здійснення митної справи в Україні (2018)
Насіров Мехді Фарман огли - Інерційний та інноваційний сценарії поводження з відходами пластику у середньо- та довгостроковій перспективі (2018)
Стовпова А. С. - Криптоактиви як об'єкт бухгалтерського обліку (2018)
Покрас О. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств приладобудування в аспекті мотивації персоналу (2018)
Партола А. І. - Розвиток підприємств водного транспорту України на основі кластерної моделі (2018)
Скрипник І. М. - Роль органічного виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки України (2018)
Дрепін А. В. - Методологічні засади розвитку міжбюджетних відносин (2018)
Шевчук Я. В. - Ринок банківського проектного фінансування в Україні (2018)
Диндар А. С. - Особливості європейського вектору розвитку арт ринку України (2018)
Семененко Т. М. - Модуляризація як одна з ключових тенденцій в модернізації стратегій інтернаціоналізації автомобільних тнк (2018)
Давидова І. І. - Бюджетна політика економічного зростання (2018)
Романчук Л. Д. - Методичний базис оцінки ефективності маркетингової комунікаційної стратегії курортно-рекреаційного підприємства (2018)
Жук В. М. - Книга про Україну з Л. Кучмою і "без"?, Лупенко Ю. О. (2018)
Содержание (2018)
Гурженко Ю. Н. - Синдром хронической тазовой боли, Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. M. - Науково-практична конференція сексологів та андрологів України "Досягнення та перспективи сучасної сексології та андрології", Спиридоненко В. В. (2018)
Гурженко Ю. M. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Урологія, андрологія, нефрологія – 2018. Досягнення, проблеми, шляхи вирішення" (2018)
Гурженко Ю. Н. - 5-й Балтийский митинг Европейской ассоциации урологов, Спиридоненко В. В. (2018)
Нікіфоров О. А. - Питання інформованості щодо потреб та послуг задля збереження репродуктивного здоров’я чоловіків у Запорізькій області, Бачурин Г. В., Єременко К. М. (2018)
Sakalo A. V. - Clinical value detection of testicular microlithiasis and recently discovered markers in testicular germ–cell tumors (2018)
Литвинець Є. А. - Роль герпетичної інфекції у розвитку хронічного абактеріального простатиту, Федорів А. І. (2018)
Гурженко Ю. Н. - Опыт применения D-маннозы при воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы (Аналитический обзор литературы), Спиридоненко В. В., Гурженко Е. Ю. (2018)
Спиридоненко В. В. - Альтернатива антибиотик-ассоциированным осложнениям со стороны пищеварительного тракта после терапии урологических заболеваний (Обзор) (2018)
Возіанов С. О. - Вплив накопичення досвіду виконання ендоскопічної радикальної простатектомії на її результати у хворих на локалізований рак передміхурової залози в умовах ДУ "Інститут урології НАМН України" протягом п’ятирічного періоду, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2018)
Пасєчніков С. П. - Особливості складу госпиталізованих хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози в аспекті амбулаторного етапу медичної допомоги, Клименко Я. М., Абдулфатах Ахмед Моаллім, Мельничук Я. М. (2018)
Черненко Д. В. - Кальцій-оксалатний нефролітіаз і основи його метафілактики, Черненко В. В., Желтовська Н. І., Савчук В. Й. (2018)
Пасєчніков С. П. - Етіотропна медикаментозна профілактика ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих Trichomonas vaginalis, Грицай В. С., Нашеда С. В., Глєбов А. С. (2018)
Гурженко Ю. M. - Досвід застосування комбінованого лікування хворих на хронічний неспецифічний простатит із використанням полікомпонентного фітопрепарату та альфа-адреноблокатора, Спиридоненко В. В., Федорук О. С. (2018)
Романенко А. М. - Патоморфологічні особливості запального процесу тканин передміхурової залози у хворих на рак та доброякісну гіперплазію передміхурової залози залежно від інфікованості збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, Пасєчніков С. П., Григоренко В. М., Грицай В. С., Глєбов А. С., Кравченко О. В. (2018)
Горпинченко И. И. - Синдром постэякуляторной боли и тамсулозин: возможности и перспективы терапии, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2018)
Федорук О. С. - Статеві розлади у чоловіків з хронічним простатитом/ тазовим болем та симптомами нижніх сечових шляхів, Зайцев В. І., Степанченко М. С., Ілюк І. І. (2018)
Костев Ф. И. - Применение растительного препарата Канефрон® Н в амбулаторной метафилактике уратного литиаза, Красилюк Л. И., Бахчиев Р. В., Лисак Е. Л., Новиков М. В. (2018)
Черненко В. В. - Дифференциальная диагностика видов гиперкальцийурии и ее роль в метафилактике кальций-оксалатного нефролитиаза, Черненко Д. В., Савчук В. И., Желтовская Н. И., Бондаренко Ю. Н. (2018)
Литвинець Є. А. - Застосування засобів метаболічної терапії для корекції проявів ендотеліальної дисфункції у хворих на сечокам’яну хворобу, Скоропад Н. Т. (2018)
Гурженко Ю. М. - Використання супозиторіїв Вітапрост Форте для корекції показників еякуляту при екскреторно-токсичній безплідності, Спиридоненко В. В. (2018)
Запольский М. Э. - Особенности терапии устойчивых форм хламидийной инфекции, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Добровольская А. В. (2018)
ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ (2018)
Засновники журналу (2017)
Наукові редактори (2017)
Автори (2017)
Хіміон Л. В. - Застосування методу анкетування з метою покращення підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів з питань тактики веденняхворихна артеріальну гіпертензію, Ященко О. Б., Дружиліна Л. О. (2017)
Заремба Є. Х. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з дисплазією сполучної тканини, у практиці сімейного лікаря, Рак Н. О., Заремба-Федчишин О. В. (2017)
Шекера О. Г. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на розвиток Кардіоваскулярної патологі, Кухарчук Х. М. (2017)
Мельник Д. В. - Профілактичні заходи при гастроентерологічній патології в дітей шкільного віку (2017)
Бейшенбиева Г. Дж. - Репродуктивное поведение и контрацептивньй вьбор женщин — внутренних мигрантов, Исакова Ж. К. (2017)
Волошина О. Б. - Частота і ступінь порушень дихальної функції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від стажу куріння, Дичко Т. О., ЛисийІ. С., Збітнєва В. О. (2017)
Рощін Г. Г. - Окремі діагностичні та лікувальні аспекти синдрому Бувере, Тутченко М. І., Іскра Н. І., Рудик Д. В. (2017)
Бабінець Л. С. - Застосування системної ензимотерапії й багатоголкового різнометалевого аплікатора Ляпка в реабілітації хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом, Маєвська Т. Г., Галабіцька І. М. (2017)
Duda O. K. - Ambroxol in comprehensive treatment of patients with acute respiratory diseases, Boyko V. O., Kotsiubailo L. P., Konoplianik A. I. (2017)
Чуприна Г. М. - Аналіз впливу місяця народження на розвиток розсіяного склерозу в аспекті коморбідності (2017)
Мішиєв В. Д. - Роль мотивації й оснащеності занять у вивченні психіатрії та наркології, Гриневич Є. Г., Омелянович В. Ю., Макаренко С. М. (2017)
Царенко А. В. - Значення міжнародних визначень, підходів і стандартів для оптимізації надання паліативної допомоги в Україні, Славуцький А., Тальнов А. В., Злотник А. А. (2017)
Шаповалова В. О. - Контент-аналіз аптечних закладів України, де виготовляють екстемпоральні лікарські засоби, Зброжек С. І., Шаповалов В. В., Шаповалов В. В. (2017)
Анкета читача (2017)
Shekera O. G. - Non-pharmacological treatment methods of knee joints osteoarthrosis, Panasenko M. S. (2017)
Глушко Л. В. - Сімейна медицина Прикарпаття в об'єднаних територіальних громадах: реалії сьогодення та перспективи розвитку, Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю. (2017)
Якубовська І. А. - Особливості впливу високобілкової ізокалорійної дієти на антропометричні показники у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Федоров С. В. - Клінічні особливості поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та цукрового діабету, Нищук-Олійник Н. Б. (2017)
Величко В. И. - Связь полиморфизма гена VDR с уровнем витамина D у детей с бронхиальной астмой на фоне избиточной масси тела или ожирения, Пичугина Ю. А., Бажора Я. И. (2017)
Фелештинський Я. П. - Комбінована методика ультразвукової діагностики при хронічному парапроктиті та обґрунтування обсягу хірургічного втручання, Борн Є. Є., Сміщук В. В. (2017)
Ковальчук М. П. - Сучасні погляди на формування екопатології органів дихання у дітей (2017)
Volosovets A. O. - Dopplerographic features of patients with onset of acute cerebral stroke in different periods of the day (2017)
Кравченко В. В. - Методологія розвитку консультативно-діагностичних центрів на базі комунально-приватного партнерства (2017)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні" (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ) (2017)
Вірстюк Н. Г. - Алкогольний цироз печінки на тлі загострення хронічного бронхіту і печінкова енцефалопатія, Кобітович І. М. (2017)
Волошина Л. О. - Особливості кластерів коморбідних захворювань у хворих на остеоартроз як фактори персоніфікованих удосконалень комплексної терапії, Шкарутяк А. Є., Доголіч О. І. (2017)
Гриб Н. В. - Клінічний випадок дифузного ідіопатичного гіперостозу — хвороби Форестьє — у практиці сімейного лікаря, Зінчук С. Ю. (2017)
Гук-Лешневська З. О. - Особливості перебігу хвороби у хворих на гострий панкреатит із різним рівнем артеріального тиску, Заремба Є. Х. (2017)
Дичко Т. О. - Частота і ступінь порушень дихальної функції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від стажу куріння, Лисий І. С., Саморукова В. В., Збітнєва В. О. (2017)
Жамалиева Л. М. - Необоснованные расходы в первичном звене здравоохранения, связанные с диспансеризацией, Туребаев М. Н., Жаманкулова Д. Г. (2017)
Жгільова Н. О. - Стан вегетативної нервової системи в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та хронічною ішемією мозку (2017)
Жердьова Н. М. - Стан мозкового кровотоку у хворих на цукровий діабет 2-го типу з діабетичною ретинопатією, Медведовська Н. В., Макеєв С. С., Маньковський Б. М. (2017)
Залогіна-Киркелан М. А. - Розробка технології отримання біомаси базидіального гриба Ganoderma lucidum вітчизняної селекції, Фізор Н. С., Бабаянц О. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Лікування артеріальної гіпертензії у хворих із високим серцево- судинним ризиком, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2017)
Зорембо Є. Х. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини як один із проявів розвитку артеріальної гіпертензії, Рак Н. О., Заремба О. В. (2017)
Зозуля І. С. - Інсульт: тактика, стратегія ведення, профілактика, Волосовець А. О., Зозуля А. І. (2017)
Інгула Н. І. - Оцінка поширеності факторів ризику розвитку хронічної ішемії мозку у хворих зі стенокардією напруження (2017)
Кебкало А. Б. - Оцінка застосування мІнІ - Інвазивних ендоультразвукових керованих втручань у хворих на некротичний панкреатит, Гордовський В. А., Рейті А. О., Парацій З. З., Марухно Ю. І. (2017)
Кебкало А. Б. - Вибір хірургічної тактики лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з кістами стравохідного отвору діафрагми, Парацій З. З., Бондарчук Б. Г., Тисельський В. В., Лесик В. П., Плем'яник С. В. (2017)
Кебкало А. Б. - Діагностичне та прогностичне значення показників функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів крові при гострих некротичних панкреатитах, Бондарчук Б. Г., Лесик В. В2, Чантурідзе А. А., Тисельський В. В. . (2017)
Кебколо А. Б. - Профілактика дислокації катетера Тенкоффа при проведенні перитонеального діалізу у хворих із термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Грянило В. В., Пороцій З. З., Мінін Ю. Б. (2017)
Козодаєв С. П. - Визначення самооцінки лікаря закладу ПМСД щодо якості медичної допомоги, Кузьмик В. М., Козодаєва М. П. (2017)
Козодаєв С. П. - Використання "хмаросховищ" платформи GOOGLE для баз даних закладів ПМСД, Козодаєва М. П. (2017)
Корж О. М. - Рівень знань сімейних лікарів із питань профілактики серцево-судинних захворювань (2017)
Корж О. М. - Проблеми профілактики цукрового діабету та його ускладнень у практиці сімейного лікаря (2017)
Лагода Д. О. - Фізична активність пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла (2017)
Макаренко С. М. - Віддалені наслідки гідроцефалії в дітей, Кузнєцов І. В. (2017)
Мікропуло І. Р. - Вплив неалкогольного стеатогепатозу на ендотеліальну функцію у хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією, Кононенко О. А., Морєва Д. Ю. (2017)
Морєва Д. Ю. - Особливості показників добового моніторування артеріального тиску та варіабельності ритму серця у хворих з артеріальною гіпертензією за наявності супутньої гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Стаднюк Л. А. (2017)
Омелянович В. Ю. - Досвід вивчення тендерних особливостей емоційного вигорання у пацієнтів з психосоматичними захворюваннями, Гриневич Є. Г., Макаренко С. М. (2017)
Парацій З. З. - Малоінвазивні хірургічні втручання — етап у лікуванні тяжких форм некротичного панкреатиту, Гордовський В. А., Миценко І. М., Чантурідзе А. А., Каспрук А. В., Ткачук О. В. (2017)
Періг Ю. С. - Діагностика дисоціативного моторного розладу й дистонії плечового поясу в пацієнта після черепно-мозкової травми й сукупної профпатології в практиці сімейного лікаря, Титова Т. А. (2017)
Петренко М. С. - Зміни магнітної сприйнятливості підкіркових структур головного мозку при розвитку когнітивних порушень у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію, Грабовецький С. А., Свиридова Н. К., Свистун В. Ю. (2017)
Решетилов Ю. И. - Многочасовой или суточный мониторинг неинвазивных показателей сердечно-сосудистой системи у здорових и больных людей в практике семейных врачей, Дмитриева С. Н., Васильченко Е. Ю., Проценко Н. Н. (2017)
Риков С. О. - Захворюваність дітей раннього віку на хвороби ока та його придаткового апарату, її регіональні особливості, Медведовська Н. В., Барінов Ю. В. (2017)
Рощін Г. Г. - Відповідність підготовки сімейних лікарів з екстреної медичної допомоги й медицини катастроф вимогам сучасності, Хіміон Л. В. (2017)
Рощін Г. Г. - Визначення готовності до надання психологічної допомоги пацієнтам сімейними лікарями за умов надзвичайної ситуації, Назаренко І. І., Іскра Н. І. (2017)
Сидорчук Л. П. - Особливості застосування інноваційних методик викладання студентам VI курсу предмета "Загальна практика — сімейна медицина", Лисюк Ю. О., Крикливець Л. Г., Мимка А. В., Білецький С. В., Іващук С. І., Казанцева Т. В., Мельничук Л. В., Петринич О. А., Никифор Л. В. (2017)
Сандул О. І. - Статус вітаміну D серед хворих на бронхіальну астму (2017)
Стаднюк Л. А. - Фактори серцево-судинного ризику та ураження органів-мішеней у хворих різного віку з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок, Кононенко О. А. (2017)
Степура О. А. - Вплив альфа-ліпоєвої кислоти на показники кардіоваскулярних тестів у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Маньковський Б. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику розвитку й прогресування автоімунних захворювань щитоподібної залози, Максимець Я. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Синдром Бадда — Кіарі у практиці сімейного лікаря, Гайова О. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику повторного інфаркту міокарда в практиці сімейного лікаря, Гайова О. А. (2017)
Ткаченко В. І. - Розробка скринінгових програм CHECK-UP на основі даних опитувань та електронних медичних записів, Кекух А-П., Хоненко С. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику розвитку раку щитоподібної залози, Рімор Я. Ю. (2017)
Ткаченко В. І. - Тромбоцитопенія в практиці сімейного лікаря, Алексейченко О. І. (2017)
Фелештинський Я. П. - VAC-терапія в лікуванні гнійних ран у ВІЛ-інфікованих, Шиленко Ю. О., Сміщук В. В. (2017)
Хіміон Л. В. - Аспекти ультразвукової діагностики в підготовці сімейних лікарів, Ященко О. Б., Рибицька М. О. (2017)
Хіміон Л. В. - Розповсюдження дефіциту та недостатності вітаміну D у хворих на ревматоїдний артрит, Климась І. В., Зав'ялова М. Д (2017)
Хіміон Л. В. - Компетентнісний підхід у підготовці лікарів загальної практики — сімейних лікарів, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2017)
Царенко А. В. - Післядипломна підготовка сімейних лікарів з питань надання паліативної допомоги населенню — важлива складова впровадження системи паліативної і хоспісної допомоги в Україні, Гойда Н. Г., Губський Ю. І. (2017)
Царенко А. В. - Співпраця кафедри паліативної і хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика і Лубенського медичного коледжу з підготовки медичних спеціалістів з питань надання паліативної й хоспісної допомоги населенню, Венгрин Н. О., Дороніна Т. М. (2017)
Чайка А. О. - Аналіз прихильності до лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу в практиці сімейного лікаря, Лисий І. С., Дукова О. Р., КовальчукЛ. І., Богатирьова Т. В. (2017)
Шекера О. Г. - Фактори ризику виникнення остеоартрозу колінних суглобів, Панасенко М. С. (2017)
Шепелява О. М. - Епідемічний кератокон’юнктивіт — сучаний погляд на проблему (2017)
Яцишин І. О. - Клінічний випадок ускладненої гепарин-індукованої тромбоцитопенії (2017)
Марушко Т. В. - Атеросклероз у дітей і роль дисліпідемій у його розвитку (Лекція. Частина 1), Мітченко О. І., Голубовська Ю. Є. (2017)
Клініка "Мануфактура" (2017)
Закон України "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" (2017)
До уваги авторів (2017)
Анкета читача (2017)
Титул, Зміст (2018)
Гуторов А. О. - Розвиток земельних орендних відносин в аграрному секторі економіки, Грошев С. В. (2018)
Лаврук В. В. - Економічна модернізація тваринництва як складова ефективного розвитку сільських територій (2018)
Патика Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства України з урахуванням зовнішньоекономічних чинників (2018)
Улько Є. М. - Управління проектом із переробки курячого посліду на якісний торфопослідний компост та забезпечення меліоративної дії з відтворення родючості грунтів (2018)
Лаврук О. В. - Відродження тваринництва та його роль у розвитку аграрних підприємств (2018)
Утенкова К. О. - Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні складові (2018)
Лещенко Л. О. - Удосконалення ринку овочів захищеного грунту на основі підвищення ефективності їх виробництва (2018)
Кocтюнiк O. В. - Обліково-аналітичні аспекти стратегічного управління власним капіталом підприємства, Кaщук O. П. (2018)
Васільцова О. В. - Систематизація кількісних та якісних ознак екологічної капіталізації підприємств харчової промисловості (2018)
Пірог С. В. - Непараметричні методи визначення ефективності птахівничого підприємства (2018)
Смулка О. І. - Відображення інноваційних процесів у витратах сільськогосподарських підприємств (2018)
Гарас І. О. - Сучасний стан розвитку ділового туризму в туристичних регіонах світу, Гарас О. М. (2017)
Пальчук О. І. - До питання визначення стратегії інноваційного розвитку України (2017)
Панченко В. Г. - Використання нетрадиційної монетарної політики в країнах ЄС як приклад монетарного неопротекціонізму (2017)
Толстопятих А. М. - Роль посередників у працевлаштуванні громадян України за кордоном, Дзяд О. В. (2017)
Шевцов Є. Д. - Новітні тенденції комунікаційних політик міжнародних компаній (2017)
Бегма В. М. - Реформування та розвиток підприємств оборонної галузі в контексті посилення економічного потенціалу України, Шемаєв В. М., Толок П. О. (2017)
Колєсніченко А. С. - Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму (2017)
Кравченко М. О. - Системно-структурні закономірності розвитку соціально-економічної системи України (2017)
Носирєв О. О. - Концептуальні орієнтири промислової політики України (2017)
Солодовнік О. О. - Розвиток дорожнього господарства України у посткризовому періоді (2017)
Бабій І. В. - Прогнозні моделі підвищення експортного потенціалу промислових підприємств (2017)
Карпінський С. Л. - Вплив екзогенних факторів на розвиток туристичної галузі Херсонської області та шляхи їх подолання, Воскресенська О. Є. (2017)
Демченко Б. А. - Особливості оптимізації бізнес-процесів на підприємствах України, Кудрицька Ж. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського