Дейна А. Ю. - Статистичне моделювання обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні (2017)
Сомик О. М. - Освіта та професійна підготовка молоді як складові стратегії виходу з економічної кризи (2017)
Загірняк Д. М. - Реалізація коледжами і технікумами освітнього потенціалу: економічний аспект (2017)
Дороніна О. А. - Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління (2017)
Середа Г. В. - Гейміфікація в менеджменті персоналу: зарубіжний та український досвід (2017)
Усік І. О. - Інвестиційні аспекти циклічності економічного розвитку (2017)
Іванов В. П. - Динаміка структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда через 3 та 6 місяців в залежності від проведення перкутанної ангіопластики, Щербак О. В., Масловський В. Ю., Щербак В. П. (2018)
Дутка Р. Я. - Патоґенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому ускладненого хронічною вінцевою(ішемічною) хворобою серця та цукровим діабетом ІІ типу, Вендзилович Ю. М., Чмир Н. В., Сандурська С. Ю., Коноварт О. В. (2018)
Грубник В. В. - Ефективність нової метаболічної операції при лікуванні цукрового діабету ІІ типу, Ільяшенко В. В., Медведєв О. В., Усенок С. О., Параняк М. Р., Грубник В. В. (2018)
Усенко О. Ю. - Ревізійні операції після рукавної резекції шлунка, Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Потапов О. А., Щитов О. В., Марієвський І. В. (2018)
Футуйма Ю. М. - Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика, Беденюк А. Д., Смачило І. І., Бурак А. Є., Павлишин А. В. (2018)
Діденко С. М. - Шляхи колатерального кровообігу при стенотично-оклюзійному ураженні стегново-підколінного та гомілково-стопового артерійного сеґменту у хворих із ішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2018)
Амбарова Н. О. - Лектини зародків пшениці та насіння золотого дощу як селективні гістохімічні маркери структурних компонентів нирки щура, Луцик С. О. (2018)
Січкоріз О. Є. - Дослідження якості надання медичних послуг населенню Львівської, Волинської та Рівненської областей (2018)
Рудень В. В. - Проґностичні тенденції у стані захворюваності населення України гострим інфарктом міокарду на період до 2030 року, Тімченко Н. Ф., Ковальська І. М. (2018)
Яськів Г. І. - Вплив нітроксоліну на структуру мікробіоти піхви щурів при хронічному інгаляційному шляху поступлення (2018)
Луцик С. О. - Використання методів лектинової гістохімії для дослідження впливу дисбалансу тироїдних гормонів на орґанізм, Ященко А. М. (2018)
Іванов В. П. - Анемії в ракурсі проблеми хронічної серцевої недостатності: патоґенез і лабораторна діаґностика, Колесник М. О., Колесник О. М., Іванова Є. І. (2018)
До відома наших авторів (2018)
Ілляш Т. І. - Діагностичні проблеми нейробореліозу (2018)
Дубенко О. Е. - Тригеминально-автономные цефалгии (2018)
Копчак О. О. - Неврологічні вияви при порушенні функції щитоподібної та паращитоподібних залоз, Одінцова Т. А., Бачинська Н. Ю. (2018)
Макаров С. О. - Ураження нервової системи при системному червоному вовчаку: аспекти патогенезу, поширеність, погляди на класифікацію клінічних виявів (2018)
Черенько Т. М. - Прогностична модель мінімального обмеження в повсякденному житті у хворих з первинною артеріальною гіпертензією в гострий період ішемічного інсульту, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Чіжикова М. Є. - Особливості когнітивних та емоційно-вольових виявів у хворих з больовими синдромами у відновний та резидуальний періоди інсульту, Коваленко О. Є. (2018)
Ткачишин О. В. - Ультразвукові параметри серця у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду (2018)
Копчак О. О. - Характеристики когнітивних функцій у пацієнтів різного віку з дисциркуляторною енцефалопатією за наявності метаболічного синдрому, Бачинська Н. Ю. (2018)
Посохов М. Ф. - Клініко-неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із соматогенними типовими прозопалгіями, Лекомцева Є. В. (2018)
Лабунець І. Ф. - Можливості та перспективи використання токсичної купризонової моделі демієлінізації in vivo та in vitro в експериментальній і клінічній неврології (огляд літератури та власні дослідження) (2018)
Яценко К. В. - Дослідження впливу мікрополяризації на нервові клітини при моделюванні запального процесу in vitro, Лушнікова І. В., Скибо Г. Г. (2018)
Мальцев Д. В. - Клінічний випадок попереково-крижового мієліту HSV2-етіології у пацієнта з вибірковим дефіцитом природних кілерів, Горбенко В. Ю. (2018)
Третяк І. Б. - Ключові принципи в хірургії плечового сплетення з ушкодженням верхнього та середнього стовбурів за типом паралічу Дюшена — Ерба (2018)
Пулик О. Р. - Сучасний стан справ у клініці рухових розладів (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 13—14 квітня 2018 р.), Гирявець М. В. (2018)
Почему рассеянный склероз отнимает будущее у 20 тысяч украинцев? (2018)
Рекомендації щодо лікування пацієнтів з активним рецидивно-ремітивним розсіяним склерозом в Україні (2018)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2018)
Аносєнкова С. В. - Обґрунтування тренінгової програми з профілактики та корекції фіксованих форм поведінки держслужбовців (2018)
Баклицька О. П. - Дослідження проблеми агресивності у студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю (2018)
Балахтар В. В. - Особливості професійного становлення особистості фахівця з соціальної роботи залежно від психологічного благополуччя (2018)
Близнюкова О. М. - Соціально-психологічні особливості процесу фасилітації розвитку особистості підлітків (2018)
Бобовська А. В. - Професійно-етичні норми соціальної роботи, Федорова О. В. (2018)
Богаєвська Н. М. - Психотерапія особистісних особливостей наркозалежних (2018)
Борисюк А. С. - Тренінг як засіб корекції агресивної поведінки підлітків (2018)
Бохонкова Ю. О. - Соціально-психологічні особливості впливу соціальних мереж на особистісний розвиток у студентському віці, Хунов Ю. А., Сербін Ю. В. (2018)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічна специфіка комунікативної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі, Завацький Ю. А., Смирнова О. О., Тоба М. В., Шаповалова В. А. (2018)
Бурлакова І. А. - Сім'я як базова компонента здоров'язберігаючого освітнього простору, Жидченко Г. С. (2018)
Варивод Д. С. - Взаємозв’язок між насильством та соціалізацією особистості, Завацький Ю. А. (2018)
Вітовська І. А. - Аналіз ціннісних орієнтації сучасної молоді, Журба М. А. (2018)
Волченко Л. П. - Соціально-психологічні особливості адаптації учнів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, до нових умов життєдіяльності (2018)
Галян О. І. - Таксономія навчальних цілей у підготовці майбутніх педагогів до розвитку суб’єктності учнів, Галян І. М. (2018)
Гарькавець С. О. - Проблема соціальних конфліктів, психологічні наслідки та шляхи подолання, Полуектова К. О. (2018)
Гейко Є. В. - Психологічна підтримка жінок в період вагітності та після пологів (2018)
Гєтта О. М. - Здоров’я дітей та підлітків, що перебувають в умовах вимушеного переміщення, з позиції розвитку психосоматичних порушень, Ковальова О. В. (2018)
Горобець А. I. - Інноваційні підходи до управління соціальним закладом, Галімов Д. В., Ісакова О. Ю., Фрольченко І. Ю. (2018)
Драньова І. І. - Соціальний захист творчої молоді в сфері зайнятості, Добровольська Н. А. (2018)
Дятченко Д. О. - "Особистісне" та "ситуативне" в детермінації поведінки людини в ситуаціях реальної та потенційної небезпеки (2018)
Заболотна О. С. - Внутрішньособистісна конгруентість як критерій прийняття себе (2018)
Завацька Н. Є. - Психологічна допомога молоді при адаптаційних розладах та відхиленнях у поведінці, Ващенко І.В., Журба А.М., Завацький В.Ю., Жалковський І.В., Кочубєй І.В., Яцура А.Є. (2018)
Златова Л. С. - Психологічне здоров’я особистості: сучасні погляди українських науковців (2018)
Зубовський Д. С. - Структура прояву особистісного зростання учасників ато у посттравматичний період (2018)
Іванова А. І. - Особливості формування організаційної та психологічної культури, ефективної міжособистісної комунікації і професійної мотивації в діяльності керівників соціальних закладів, Качмарчик О. С., Новік Ю. В., Подолянка Н. В., Руда С. С., Токмачова К. М., Топінська А. Г., Шеховцова В. В. (2018)
Іванова М. Д. - Вплив категорій прихованої мотивації на явні мотиви трудової діяльності співробітників митниці (2018)
Іщенко А. С. - Роль компетентності та управлінського потенціалу керівника соціального закладу на сучасному етапі розвитку українського суспільства, Ткаченко Н.Е. (2018)
Катасанов О. М. - Соціально-психологічна програма формування конфліктологічної компетентності особистості в критичні періоди її розвитку (2018)
Пілецька Л. С. - Копінг-поведінка як важливий особистісний ресурс подолання підліткових криз, Карамушка Т.В. (2018)
Склярук А. В. - Типологія проблемної сім’ї. Три аспекти проблемності (2018)
Черних Л. А. - До проблеми соціальної адаптації старших дошкільників в координатах сучасних парадигм (2018)
Вихідні дані (2018)
Гончарова А. О. - Швеція – провідна країна у сфері Doing busines (2018)
Король М. М. - Аналіз динаміки макроекономічних показників Китаю, Посипанко О. А. (2018)
Стефанків О. М. - Вплив міжнародної торгівлі на національну економіку, Данилишин В. І. (2018)
Стройко Т. В. - Основні підходи до розробки стратегій розвитку транспортних систем в Україні та світі, Буркун В. В. (2018)
Черепанич С. М. - Світовий досвід страхування експортних кредитів та можливості його застосування в Україні (2018)
Бурбела А. Л. - Оцінка ефективності бюджетної програми протидії туберкульозу (2018)
Мардус Н. Ю. - Аналіз елементів ринкової інфраструктури (2018)
Речка К. М. - Регулювання і підтримка державою сільського господарства (2018)
Суска А. А. - Проблеми і перспективи становлення ринку соціально-екологічних послуг лісу як еколого-економічної системи лісового сектору економіки України (2018)
Філяк М. С. - Елементи соціоекономічної типології міст минулого (2018)
Гринько Т. В. - Механізм функціонування суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки країни, Гвініашвілі Т. З. (2018)
Дробишева О. О. - Управління прибутком підприємства в умовах кризи, Бучакчійська Ю. М. (2018)
Живко З. Б. - Алгоритм покращення управління діловою репутацією банку, Мартин О. М., Музика С. Н. (2018)
Коваленко О. В. - Інвестиційний клімат в Україні та його вплив на інвестиційну діяльність підприємств, Бахтін І. В. (2018)
Коваленко О. В. - Аналіз рівня та факторів активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування, Дробишева О. О., Касимов С. М. (2018)
Коваленко О. В. - Особливості експрес-аналізу фінансового стану підприємства, Лихойванова А. О. (2018)
Панченко В. А. - Функціональні складові системи кадрової безпеки (2018)
Решетнікова І. Л. - Субконтрактні відносини в ланцюгу поставок промислового підприємства (2018)
Черниш О. В. - Концептуальні засади стратегічного управління закладами вищої освіти (2018)
Юрій Е. О. - Забезпечення фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах, Руснак Т. В. (2018)
Ілляшенко К. В. - Ринок житлової нерухомості як індикатор якості місцевого розвитку, Ілляшенко Т. О., Карпіщенко О. І. (2018)
Слюсаренко В. Є. - Аналіз діяльності інститутів трьохстороннього партнерства (2018)
Лемберг А. Г. - Рівень невизначеності процесів на валютному ринку України, Шевченко В. А. (2018)
Простебі Л. І. - Податковий складник доходної частини місцевих бюджетів (2018)
Зелікман В. Д. - Методичний підхід до обліку інвестиційної діяльності, Сокольська Р. Б., Щебетовська Ю. В. (2018)
Назарова К. О. - Контроль якості внутрішнього аудиту торговельних мереж, Гнатченко Д. Д. (2018)
Трачова Д. М. - Обліково-інформаційне забезпечення контролю здійснення амортизаційної політики підприємства (2018)
Шевчук О. А. - Автоматизація обліку в агропромислових підприємствах із використанням безпілотних літальних апаратів, Брик М. М. (2018)
Юрченко М. Є. - Знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії за стохастичних страхових виплат (2018)
Shelest B. O. - Metabolic disorders and adipocytokines imbalance in hypertensive patients with diabetes mellitus and obesity (2018)
Хухліна О. С. - Клінічні та патоморфологічні зміни печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі ожиріння та гіпертонічну хворобу, Мандрик О. Є., Антонів А. А., Кузьмінська О. Б., Дудка І. В., Дудка T. В. (2018)
Лобода Т. О. - Індивідуальна програма фізичної терапії пацієнта з важким гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи після стану клінічної смерті (клінічний випадок), Радич К. М., Єжова О. О. (2018)
Візір В. А. - Особливості ліпідного профілю у чоловіків із гіпертонічною хворобою за наявності андрогенного дефіциту, Насоненко О. В. (2018)
Каменщик А. В. - Діагностичне значення ЕКГ-індексів у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2018)
Потапов О. О. - Клінічні особливості лікування бічного аміотрофічного склерозу в Сумській області, Кмита О. П., Циндренко О. О., Хоменко Є. С., Терещенко І. І. (2018)
Чернацька O. M. - Особливості ліпідного обміну в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Emelyanova N. Y. - Cytomorphometric changes in gingival epitheliocytes in patients with chronic obstructive pulmonary in combination with coronary heart disease (2018)
Сміян О. І. - Епідеміологічні особливості перебігу кашлюку в дітей у місті Суми, Січненко П. І., Васильєва О. Г., Бинда Т. П., Горбась В. А., Романюк О. К., Сміян-Горбунова К. О., Сухарєва В. А., Мощич О. П., Мощич О. О. (2018)
Demkovych A. Ye. - Pathomorphological changes of the periodontal complex in experimental bacterial-immune periodontitis and their correction by Flavonol, Bondarenko Yu. I., Machogan V. R. (2018)
Toomla T. - Diagnostical informativity of the myometrical method in the medical research of occupational health care, Vain A. (2018)
Марченко І. В. - Аналіз поєднаного впливу поліморфізмів rs997509 та rs1044498 гена ENPP1 з розвитком цукрового діабету 2-го типу (2018)
Мудренко І. Г. - Гендерний аспект стану когнітивних функцій та соціального функціонування в суїцидогенезі хворих на різні типи деменцій (2018)
Бойко Володимиру Івановичу – 60 років (2018)
Камінський В. Ф. - Сучасні напрями стабілізації землекористування, Сайко В. Ф. (2016)
Камінський В. Ф. - Методологічне забезпечення оптимізації землекористувань сільських територій у контексті реалізації євроінтеграційної політики, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2016)
Демиденко О. В. - Структура сівозмін і родючість чорноземів зони Лісостепу, Шаповал І. С., Бойко П. І., Літвінов Д. В. (2016)
Корсун С. Г. - Зміна агрохімічних показників родючості ґрунту під впливом забруднення важкими металами, Довбаш Н. І. (2016)
Господаренко Г. М. - Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни за 50-річного застосування добрив, Черно О. Д. (2016)
Нецик М. В. - Зміни показників родючості ґрунту в умовах сталого зниження температури і замерзання (2016)
Ткаченко М. А. - Оптимізація удобрення сої за видовим генотипним співвідношенням основних елементів живлення, Драч Ю. О., Блащук М. І. (2016)
Танчик С. П. - Ефективність застосування гербіцидів у посівах сої за різних систем землеробства, Мигловець О. П. (2016)
Петуненко Ю. В. - Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту та норми висіву насіння за різних ґрунтово-кліматичних умов, Каленська С. М., Лібхард П. (2016)
Пилипенко В. С. - Формування продуктивності гороху залежно від елементів технології вирощування, Гончар Л. М., Каленська С. М. (2016)
Кирилеско О. Л. - Агротехнічні заходи підвищення зимостійкості ріпаку озимого (2016)
Юник А. В. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від строків сівби і норм висіву насіння (2016)
Подпрятов Г. І. - Формування господарських властивостей бульб картоплі залежно від погодних умов, Давиденко А. Ю. (2016)
Кургак В. Г. - Продуктивність багаторічних злакових трав та їх сумішей на осушених торфовищах, Штакал М. І., Штакал В. М. (2016)
Клименко Н. Ф. - Від колокацій до термінів (2017)
Арискина О. Л. - Термины морфемики и словообразования в восточнославянских грамматиках ХVІ века (2017)
Гринев С. В. - Развитие методологии современного терминоведения (2017)
Малевич Л. Д. - Теоретико-прикладні аспекти мотивованості епонімічних термінів, Дзюба М. М. (2017)
Маслова В. А. - Трансфер терминов как тенденция формирования современных терминосистем (2017)
Щербин В. К. - Достижения и перспективы развития восточнославянской толковой лингвистической терминографии (2017)
Білоусова Р. З. - Терміни з компонентом бібліо- в галузевій терміносистемі бібліографознавства (2017)
Васецька О. І. - Концепційна синонімія в терміносистемі синтаксису: семантичні варіанти терміна обставина (2017)
Гінзбург М. Д. - Термінологічні проблеми вживання дієслів на -ся в українських фахових текстах (2017)
Кочан І. М. - Українське термінознавство ХХІ ст. у кваліфікаційних працях (2017)
Мех Н. О. - Сучасний український науково-комунікативний простір: жанр, стиль, підстиль (2017)
Паук М. М. - Метамова опису обмежувальних синтаксем у складі паремій (2017)
Поліщук Н. О. - Запозичення як джерело поповнення словникового складу новітніх українських мас-медіа (2017)
Чернобров Ю. А. - Національні засади у формуванні синтаксичної термінології української мови у 20-30-х роках ХХ ст. (2017)
Ярошевич І. А. - Лексико-семантичні відношення в системі термінів на позначення понять українського дієслова (ретроспективний огляд) (2017)
Германович Г. О. - Медичні терміни з компонентами гепат-, гепатик(о)-, гепат(о)- та словом печінка в сучасній українській мові (2017)
Дудок Р. І. - Міжмовні процеси інтерференції в термінологічній системі англійської мови (2017)
Золота О. В. - Багатозначні терміни в складі керамічної термінолексики (2017)
Краснопольська Н. Л. - Динамічні процеси в українській термінології менеджменту (2017)
Кучеренко О. Ф. - Функціювання української терміносистеми архітектури (2017)
Марчук Л. М. - Загальні тенденції функціювання термінів із грецькими та латинськими елементами в лісівничій галузі (2017)
Микульчик Р. Б. - Мотивованісті фізичних термінів-епонімів (2017)
Нікуліна Н. В. - Відонімні моделі автомобільних номенів (на матеріалі назв японських марок, моделей і модифікацій автотранспортних засобів) (2017)
Туровська Л. В. - Українська суспільно-політична терміносистема: витоки і проблеми становлення (2017)
Фецко І. М. - До питання запозичень в українській терміносистемі музейництва (2017)
Халіновська Л. А. - Процеси семантичної трансформації лексики в українському медійному просторі (2017)
Чорна О. В. - Принципи системного аналізу українських податкових термінів (2017)
Волкова Е. В. - Корреляция между терминами одной тематической группы и соответствующими документами в библиографической базе iSybislaw: к вопросу релевантности поиска (2017)
Казимирова І. А. - Актуальні проблеми сучасної лінгвотермінографії (2017)
Карпенко Г. П. - Засади формування робочого реєстру словника термінів логістики (2017)
Симоненко Л. О. - Мартирій Галин – укладач перших українських медичних словників (1856–1943) (2017)
Карпіловська Є. А. - Когнітивний і функціональний потенціал мовознавчих термінів-кореферентів (2017)
Кислюк Л. П. - Освоєння англізмів в українській інтернет-комунікації (2017)
Колган О. В. - Тематична організація термінологічної лексики військової справи (на прикладі кіноповісті О. Довженка "Повість полум’яних літ"), Артьомова Г. О. (2017)
Колеснікова І. А. - Термін як футляр наукового знання в сучасному глобалізованому світі: деякі тенденції розвитку (2017)
Лавицкий А. А. - К вопросу о переводе общенаучной терминологии на английский язык: лексическая вариантология или сознательные ошибки, Петрашко Т. Н. (2017)
Півньова Л. В. - Функціональні можливості виражальних лексичних засобів у професійній туристичній комунікації (2017)
Пименова М. В. - Код лингвокультуры: метаязык описания (2017)
Процик І. Р. - Функціювання футбольних термінів першої половини ХХ ст. у художньому тексті (2017)
Чорновол Г. В. - Особливості використання термінів економіки сучасними електронними ЗМІ (2017)
Яценко Н. О. - Суспільно-політична лексика в мові сучасних ЗМІ (2017)
Городенська К. Г. - Державотворчий чи державотвірний? (2017)
Городенська К. Г. - Держатель чи тримач картки киянина (2017)
Городенська К. Г. - ПІН-код, ДНК-експертиза, е-декларація (2017)
Городенська К. Г. - Поліцейський – поліційний – поліційник – поліціянт (2017)
Казимирова І. А. - Проеціювання – проекціювання, Туровська Л. В. (2017)
Самойлова І. А. - Вихідна мова – перекладна мова (2017)
Туровська Л. В. - Землеустрій – землевпорядкування (2017)
Туровська Л. В. - Кефір класичний – кефір пастеризований (2017)
Туровська Л. В. - Технічні вимоги – технологічні вимоги (2017)
Халіновська Л. А. - Злітно-посадкова чи злітно-посадочна смуга? (2017)
Яценко Н. О. - Відрядження – прикомандирування (2017)
Яценко Н. О. - Копія – ксерокопія (2017)
Відомості про авторів (2017)
Gunas V. I. - Modeling using discrimination analysis, priority of practically healthy men to northern or other administrative-territorial regions of Ukraine on the basis of dermatoglyphic indicators features (2018)
Гандзюк В. А. - Спосіб формування індивідуальних профілактик-них програм із використанням удосконаленої анам-незтичної анкети в умовах роботи єдиної медичної інформаційної системи закладу охорони здоров'я (2018)
Gunas І. V. - Determination of normal cephalometric parameters by J. Mcnamara method for Ukrainian boys and girls, Dmitriev M. O., Tikholaz V. O., Shinkaruk-Dykovytska М. М., Pastukhova V. A., Melnik М. Р., Rudiy Yu. I. (2018)
Delva I. - Neurological and neuroimaging factors associated with post-stroke fatigue over the second half year after acute cerebrovascular events (2018)
Emelyanova N. Yu. - Features of the metabolism of nitric oxide in periodontal diseases in patients with COPD in combination with CHD, Galchinskaya V. Yu., Bondar T. N. (2018)
Колоскова О. К. - Ефективність неінвазивної діагностики гострих запальних захворювань органів дихання у дітей шкільного віку, Білоус Т. М., Гнатюк М. Г., Кухта О. Я., Білоус В. В. (2018)
Korol D. M. - Masticatory test procedure based on the use of man-made test patterns, Kalashnikov D. V., Kindiy D. D., Toncheva K. D., Zaporozhchenko I. V. (2018)
Левенець С. С. - Епідеміологічні особливості у дітей з бронхіальною астмою, Горобець Н. М. (2018)
Лембрик І. С. - Стан мікроциркуляції у підлітків із ожирінням та супутнім ураженням підшлункової залози, Тимощук О. В., Кочерга З. Р. (2018)
Маrchenko А. V. - Connections of transversal volumes of the upper and lower jaw and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indicators of youth-brachycephals with orthognatic bite (2018)
Moroz V. M. - Peculiarities of rheovasography parameters of the shin in volleyball players, wrestlers, athletes of mesomorphic somatotype, Khapitska O. P., Kyrychenko Yu. V., Kulibaba S. O., Sarafynyuk P. V. (2018)
Павловська М. О. - Динаміка показників ЕхоКГ у пацієнток із клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу під впливом комплексної терапії, Вакалюк І. П., Дєльцова О. І. (2018)
Павловський С. А. - Визначення прогресування фіброзу печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вірстюк Н. Г. (2018)
Pylypchuk V. I. - The use of Whipple operation in patients with complicated forms of chronic pancreatitis (2018)
Cвітлик Г. В. - Вплив ксенобіотиків на перебіг гострого інфаркту міокарда (2018)
Serebrennikova О. А. - Correlation constitutional parameters of a body in practically healthy women of middle intermediate somatotypes with rheoencephalography indicators, Semenchenko V. V., Dmytrenko S. V., Semenenko A. I., Ocheretna O. L., Maievskyi О. Ye., Shayuk А. V. (2018)
Serheta I. V. - Modeling, using regression analysis, heart rate variability depending on the characteristics anthropo-somatic indices in healthy girls with hyperkinetic type of hemodynamics, Kovalchuk V. V., Dmytrenko S. V., Semenenko A. I., Ocheretna O. L., Perebetiuk L. S., Prokopenko S. V. (2018)
Tkachenko P. I. - The role of microbial component in the progression of the acute suppurative inflammation of tissues of maxillofacial area in children, Dobroskok V. O., Korotych N. М., Kolisnyk I. A., Trufanova V. P. (2018)
Furdychko A. I. - Clinical - laboratory justification of dependence of periodontal inflammatory diseases on the condition of hepatobiliary system, Hasiuk P. A., Ivanchyshyn V. V., Hasiuk N. V. (2018)
Shinkaruk-Dykovytska М. М. - Linear difference computed tomography size large molar teeth in healthy men from central regions of Ukraine, Kotsyura О. О., Tepla T. O., Melnik М. Р., Chaika V. G., Shepitko K. V., Lykhytskyi O. М. (2018)
Shkurupii D. - Development of inadvertent intraoperative hypothermia: the possibilities of clinical prognosis (2018)
Шульженко А. Д. - Экспресс-диагностика ротовой жидкости на наличие летучих аминов у женщин с бактериальным вагинозом, Крутикова Э. И., Петрушанко Т. А., Островская Л. И. (2018)
Volkov К. S. - Histological changes in the duodenal wall in experimental pancreatitis, Shuturma О. Ya., Nebesna Z. М., Getmaniuk І. B., Tupol L. D. (2018)
Gavryluk A. O. - Indicators cell cycle and DNA fragmentation in cells of small intestine mucosa 14, 21 and 30 days after skin burns on the background of pre-liminary infusion of solution lactoprotein with sorbitol or HAES-LX 5%, Galunko G. M., Chereshniuk I. L., Tikholaz V. O., Cherkasov E. V., Dzevulska І. V., Kovalchuk О. І. (2018)
Goltsev A. M. - Prognosis of reparative osteogenesis in rats with open mandibular fracture on the background of osteoporosis, Lykhytskyi O. O. (2018)
Hryn V. H. - Multilayer plastic reconstruction in the three-dimensional study of the human lacrimal gland, Sherstiuk O. О., Piliuhin A. V., Svintsytska N. L., Lavrenko A. V. (2018)
Gunas I. V. - Indicators cell cycle and DNA fragmentation of spleen cells in early terms after thermal burns of skin at the background of introduction 0.9% NaCl solution, Guminskiy Yu. I., Ocheretna N. P., Lysenko D. A., Kovalchuk О. І., Dzevulska І. V., Cherkasov E. V. (2018)
Demkovych A. Ye. - The necrotic-apoptotic changes in blood mononuclear phagocytes in the experimental bacterial-immune periodontitis development (2018)
Yeroshenko G. A. - The dynamics of expression of the carbohydrate determinants of structural components of mucous membrane of glandular zone of hard palate in experimental hyposalivation, Tymoshenko Yu. V. (2018)
Zhurakivska O. Ya. - Structural changes of endocrine system of myocardium during the streptozotocin diabetes mellitus, Mykulets T. I., Dutchak U. M., Klypych Ya. I., Miskiv V. A., Hrechyn A. B., Klypych O. O. (2018)
Zaiats L. M. - Ultrastructure of alveolar macrophages in case of experimental acute renal failure, Klishch I. P. (2018)
Kurylo Kh. I. - Histological changes in liver and kidneys in experimental type 2 diabetes mellitus and its correction by administration of phytocompositions comprising Galega officinalis L., Klishch I. M., Nebesna Z. M., Furdela M. Ya., Volska A. S., Lytvynyuk S. O. (2018)
Lisnychuk N. Ye. - Influence of induced carcinogenesis on biological markers of endotoxemia, Andriichuk I. Ya., Soroka Yu. Ya., Stravska M. V., Yavorska S. I. (2018)
Надрага Б. О. - Лектини в дослідженні морфології та функції серця, Согомонян Є. А., Ященко А. М., Луцик О. Д. (2018)
Прокопець К. О. - Стан селезінки після перев’язки селезінкової артерії при експериментальній портальній гіпертензії, Раскалєй Т. Я. (2018)
Прокопюк В. Ю. - Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на відновлення яєчників після лікування перекруту, Логінова О. О., Прокопюк О. В., Сомова Є. В. (2018)
Pronina O. M. - Response of hemomicrocirculatory bed of internal organs on various external factors exposure based on the morphological research data, Koptev M. M., Bilash S. M., Yeroshenko G. A. (2018)
Пшиченко В. В. - Морфологічні особливості кровопостачання шишкоподібного тіла в залежності від його локалізації в головному мозку щурів, Черно В. С. (2018)
Toziuk O. Yu. - Pharmacological effects of KB-28 compound under chronic immobilization stress conditions, Kryvoviaz O. V., Ivko T. I., Voronkina A. S. (2018)
Shevchuk V. I. - Bone stump formation in relation to the muscle tension value at amputation plastic surgery, Bezsmertnyi Yu. O., Bezsmertna H. V., Shevchuk S. V. (2018)
Кінаш О. В. - Фунгіцидні та фунгіостатичні властивості ефірної олії монарди трубчастої та евгенолу щодо грибів роду Aspergillus, Лисаченко О. Д., Купріян К. В. (2018)
Федонюк Л. Я. - Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.– ектопаразитів людини і тварин у західній Україні, Подобівський С., Корда М. М., Кліщ І. М., Андрейчин М. А., Шкільна М. І. (2018)
Бублий Т. Д. - Cовременные методы диагностики энтеровирусной инфекции в полости рта, Дубовая Л. И. (2018)
Донченко В. І. - Зарубіжний досвід здоров'язбереження – погляд у минуле (2018)
Ємець А. В. - Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій у професійній діяльності лікаря сімейної медицини (2018)
Krutikova E. I. - Cervical cancer: triggering factors (2018)
Starchenko І. І. - Current morphological achievements in understanding of urinary bladder pathologies and their detailed analysis, Korobchanska А. B., Vynnyk N. I., Koptev M. M., Sovgirya S. M. (2018)
Цехмістренко О. С. - Біоміметична та антиоксидантна активність нанокрісталічного діоксиду церію, Цехмістренко С. І., Бітюцький В. С., Мельниченко О. М., Олешко О. А. (2018)
Hasiuk P. А. - Specifics of teaching selective discipline at the department of prosthetic dentistry for foreign students of the second year study, Demkovych A. Ye., Rosolovska S. O., Vorobec A. B., Radchuk V. B., Bedeniuk O. A. (2018)
Ждан В. М. - Удосконалення знань і практичних навичок сімейними лікарями на циклі тематичного вдосконалення "Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейними лікарями", Шилкіна Л. М., Бабаніна М. Ю. (2018)
Кузьменко Ю. Ю. - Профессор М. С. Спиров − талантливый учёный, незаурядная личность, Маликов А. В. (2018)
Повшенюк А. В. - Застосування інтерактивних форм навчання під час вивчення дисципліни "Терапевтична стоматологія” в умовах кредитно-модульної системи, Шінкарук-Диковицька М. М., Тепла Т. О., Касьяненко Д. М., Комнацький Б. Ю. (2018)
Cкріннік Є. А. - Формування ціннісного ставлення до здоров’я студентів-медиків в умовах навчально-вихового процесу медичного ВНЗ (2018)
Совгиря О. В. - Право на життя: сучасний медичний та правовий контекст, Янчук А. О. (2018)
Якушко О. С. - Міждисциплінарний підхід до вивчення гістофізіології органу зору (2018)
Бугайова Н. М. - Соціально-психологічні складові особистості ефективного тренера спортивного колективу, Завацький Ю. А. (2018)
Бурлакова І. А. - Особливості впливу сім'ї на соціалізацію особистості, Ващенко І. В. (2018)
Завацька Н. Є. - Розвиток професійно важливих якостей соціальних працівників як чинник подолання професійної кризи в умовах сучасного соціуму, Шевяков О. В., Журба М. А., Жигаренко І. Є., Дахно Т. М., Мушина О. Ю., Черниченко О. О. (2018)
Завацький В. Ю. - Вплив соціальної підтримки особистості на її здатність до антиципації (2018)
Каширіна Є .В. - Соціально-психологічна структура професійної діяльності фахівців соціономічного профілю, Бровендер О. О., Побокіна Г. М. (2018)
Ковальчук З. Я. - Соціально-психологічний аналіз особливостей становлення особистості у підлітковому віці, Карамушка Т. В. (2018)
Кононенко О. І. - Психологічна структура життєвих стратегій як основних складових спрямованості особистості, Аржаткіна В. І. (2018)
Круцюк О. В. - Взаємозв’язок особистісних та емоційно-вольових характеристик волонтера (2018)
Левченко О. О. - Особливості впливу політичної реклами на сприймання іміджу політика, Жигаренко І. Є. (2018)
Літвінова О. В. - Емпіричні показники особливостей емоційного стану жінки під час вагітності (2018)
Лозіна В. Е. - Актуальні напрями дослідження особливостей протікання і способів лікування птср у сучасному суспільстві (2018)
Losiyevska O. G. - Psychological typology of conflict relationships in the organization: the gender aspect, Mordus K. V., Poluektova K. O. (2018)
Мазурик В. М. - Проектування життєвого шляху: наративний підхід, Кіреєва З. О. (2018)
Максименко Н. Л. - Модель структури управлінського потенціалу IT-фахівця (2018)
Мартинюк В. О. - Вікова динаміка дезадаптивних проявів депривованих неповнолітніх (2018)
Михайлишин У. Б. - Психологічні особливості адиктивної поведінки студентів, Шмідзен І. Ю. (2018)
Піддубняк С. В. - Особистісна диференціація проявів аутоагресії у молодих осіб та її психопрофілактика (2018)
Почтарьова О. Е. - Соціально-психологічна підтримка особистості похилого віку, Федорова О. В., Ткаченко Н. Е. (2018)
Семєнєня О. І. - Моделі взаємовпливу его-функцій життєвих прагнень особистості у часовому дискурсі (2018)
Склярук А. В. - Соціалізувальні можливості сім’ї (2018)
Соколова Г. Б. - Особливості психологічного супроводу батьків, які виховують дітей із синдромом дауна (2018)
Soloviov O. - The causal specificity of mental processes as prerequisite for human social processes, Yeromenko D. (2018)
Спицька Л. В. - Стратегії поведінки особистості зрілого віку з розладами афективного спектру та їх корекція (2018)
Талдонова Л. А. - Теорія і практика вирішення сучасних соціально-психологічних проблем при роботі з особистістю з обмеженими фізичними можливостями (2018)
Тасбулатова Е. А. - Використання здобутків світового менеджменту в управлінні соціальним закладом, Цвєтний І. В., Чеботарьов Е. В., Шелюк В. І. (2018)
Тихонова В. О. - Творчий підхід формування професійного іміджу керівника соціального закладу, Добровольська Н. А. (2018)
Фролова Л. Б. - До проблеми соціальної дезадаптації молодших школярів в умовах сучасного соціуму (2018)
Чала Т. І. - Взаємозв’язок адиктивної поведінки з емоційною стійкістю у неповнолітніх, Журба А. М., Боярин Л. В. (2018)
Черних Л. А. - Системний підхід у дослідженні соціальної адаптованості старших дошкільників з сенсорними та мовленнєвими порушеннями (2018)
Шрамко І. А. - Соціальна підтримка вагітних жінок та матерів-годувальниць (2018)
Яремчук В. В. - Соціально-психологічні особливості аутоагресивної поведінки сучасної молоді (2018)
Ярощук М. В. - Особливості прояву індивідуальної структури релігійності у студентів (2018)
Вихідні дані (2018)
До 70-річчя від дня народження Віталія Васильовича Філюка (2018)
Терешкович О. В. - Клініко-морфологічна характеристика хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень за останніх 10 років, Гріцова Н. А., Ліскіна І. В., Загаба Л. М. (2018)
Литвиненко Н. А. - Алгоритми призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати, Погребна М. В., Сенько Ю. О., Чоботар О. П., Варицька Г. О., Давиденко В. В., Щербакова Л. В., Гранкіна Н. В. (2018)
Жадан В. М. - Корекція мексидолом метаболічних порушень при експериментальній емфіземі легень, Коржов В. І. (2018)
Dyachenko P. A. - Tuberculous meningoencephalitis in patient co-infected with herpes simplex virus, Dyachenko A. G. (2018)
Опанасенко М. С. - Вивчення інформативності гістологічного дослідження біопсійного матеріалу для встановлення етіології легеневої дисемінації, Терешкович О. В., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Конік Б. М., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Леванда Л. І. (2018)
Лискина И. В. - Гистологически подтвержденный аспергиллез легких у больных с легкой и умеренной иммуносупрессией, Рекалова Е. М., Николаева О. Д., Сильченко В. П., Загаба Л. М., Мусиенко Н. Н. (2018)
Дужий І. Д. - Працездатність осіб, оперованих з приводу туберкульозу легень, Кравець О. В., Дмитрук В. А., Рудь І. І. (2018)
Литвин К. Ю. - Характеристика ВІЛ-асоційованих захворювань центральної нервової системи у госпіталізо­ва­них пацієнтів у Дніпропетровському регіоні (2018)
Квелапіо М. - Рекомендації щодо вимог до вимірювання скоригованого інтервалу QТ при моніторингу ЕКГ під час впровадження нових препаратів і короткострокових схем резистентних форм туберкульозу, Дравніеце Г., Веарс Ф., Томмасі М., Кімерлінг М. (2018)
Шевченко О. С. - Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина III), Козько В. М., Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Меркулова Н. Ф., Погорєлова О. О. (2018)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ (Продовження. Частина III), Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2018)
National TB Conference (2018)
Світлій пам’яті Олександра Костянтиновича Германа (2018)
До уваги авторів (2018)
Уперенко Н. А. - Междисциплинарные проблемы истории экономики и теории институтов, Кузнецов Э. А. (2018)
Захарченко В. І. - Обґрунтованість консалтингових послуг в питаннях управління виробництвом (2018)
Балахонова О. В. - Подвійність управлінського консультування: професійна діяльність і ділова активність (2018)
Заєць М. А. - Стратегічні напрямки розвитку туристичного бізнесу в Одеському регіоні, Борідько Е. М. (2018)
Борщ В. І. - Сучасні технології формування управлінської команди, Бевзюк Д. В. (2018)
Лаптєва В. В. - Використання інструментів управлінського консалтингу в процесі управління малим підприємництвом (2018)
Дорошук Г. А. - Компетентнісний підхід в підготовці менеджерів в умовах змін (2018)
Шеленко Д. І. - Сутність категорії "різноукладність" (2018)
Панченко М. О. - Особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності на сучасному підприємстві, Капелюшна А. А. (2018)
Церкована А. В. - Тенденції контейнерних перевезень в Україні, Харламова В. В. (2018)
Павлович О. Р. - Мотиваційний механізми вдосконалення управлінського капіталу, Гірський І. В. (2018)
Жмай О. В. - Становлення та розвиток концепції нейромаркетингу у сучасних умовах (2018)
Правила для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Tитул (2017)
Гутік О. - Про напівгрупу ID, Савчук А. (2017)
Banakh T. - Extending monomorphic functors with finite supports, Brydun V. (2017)
Гуран І. - Саля Вайнльос та її праця з основ геометрії, Притула Я. (2017)
Romanskyi M. - Cone and join in the asymptotic categories, Zarichnyi M. (2017)
Gutik O. - On feebly compact semitopological symmetric inverse semigroups of a bounded finite rank (2017)
Кузьмич В. - Плоско розміщені множини точок у метричному просторі (2017)
Сало Т. - Про класи збіжності для кратних рядів Діріхле, Скасків О., Тарновецька О. (2017)
Трухан Ю. - Властивості розв'язків рівняння Лежандра (2017)
Chyzhykov I. - On decrease of nonpositive M-subharmonic functions in the unit ball, Voitovych M. (2017)
Petrechko N. - Bounded L-index in joint variables and analytic solutions of some systems of PDE's in bidisc (2017)
Бокало М. - Задача Фур'є для інтегро-диференціальних еліптично-параболічних систем зі змінними показниками нелінійності, Скіра І. (2017)
Сєров М. - Застосування нелокальних перетворень еквівалентності системи рівнянь конвекції-дифузії до знаходження її точних розв'язків, Сєрова М., Омелян О., Приставка Ю. (2017)
Бокало М. - Мішані задачі для нелінійних параболічних рівнянь другого порядку зі змінними показниками нелінійності в необмежених областях без умов на нескінченності, Гряділь Н. (2017)
Lopushanska H. - Restoration of an solution's initial data and a source of the fractional diffusion equation in the space of periodic distributions, Myaus O. (2017)
Процах Н. - Обернена задача визначення молодшого коефіцієнта слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння (2017)
Sen E. - Spectral analysis of boundary value problems with retarded argument, Bayramov A. (2017)
Дуденко М. - Метрична розмірність уніциклічних графів, які містять не більше однієї основної вершини (2017)
Базилевич І. - Диференціальне рівняння для математичного сподівання гіллястого процесу з міграцією та неперервним часом, Якимишин Х. (2017)
Ярова О. - Нелінійне нормування генераторів марковських процесів у просторі Rd (2017)
Дикань В. Л. - Регулювання економічної діяльності підприємств залізничної галузі, Чебанова Н. В. (2009)
Дикань В. Л. - Контролінг у сучасній системі управління підприємством, Плугіна Ю. А. (2009)
Дикань О. В. - Обгрунтування організаціїї інтегрованого логістичного сервісу з урахуванням специфіки підприємств прикордонного регіону (2009)
Єрьоменко-Григоренко О. А. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах економічної кризи (2009)
Зайцева І. Ю. - Модель корпоративного захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань (2009)
Калініченко Л. Л. - Методика порівняльної оцінки ефективності діяльності підприємств у складі ПФГ та самостійно функціонуючих підприємств (2009)
Нескуба Т. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств залізничного транспорту в умовах структурних перетворень (2009)
Панчишин Я. М. - Методологічні основи управління конкурентоспроможністю підприємств (2009)
Піддубна Л. І. - Методолого-методичні засади оцінки ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2009)
Юрченко Ю. М. - Обґрунтування механізму взаємодії підприємств залізничного транспорту з підприємствами зовнішнього середовища (2009)
Волканова Н. Д. - Удосконалення нормативно-правової бази як фактор збільшення обсягів транзитних перевезень, Реброва А. Ю. (2009)
Дейнека О. Г. - Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України, Позднякова Л. О. (2009)
Іванкова І. В. - Проблеми взаємозв’язку залізничної галузі та економіки регіонів (2009)
Каличева Н. Є. - Шляхи підтримки транспортної системи України в умовах кризи (2009)
Кондратюк М. В. - Формування державної холдингової компанії, як засіб створення ефективної моделі управління залізничним транспортом України (2009)
Полякова О. М. - Основні аспекти взаємодії промислового і магістрального залізничного транспорту України (2009)
Самсонкін В. М. - Основи реорганізації пасажирського комплексу залізничного транспорту, Гудков О. М. (2009)
Токмакова І. В. - Сучасні підходи до вирішення проблеми оновлення рухомого складу залізничного транспорту (2009)
Толстова А. В. - Розвиток НТПл транспортної галузі, як фактор підвищення конкурентоспроможності українських МТК (2009)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз факторів, що негативного впливають на функціонування залізничного транспорту в сучасних умовах та шляхів їх подолання (2009)
Якименко Н. В. - Транспортна система України та глобалізаційні процеси (2009)
Якименко Н. В. - Логістика, як фактор конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Устенко М. О. (2009)
Воловельська І. В. - Методика оцінки рівня інноваційного потенціалу, як складова організаційно-економічного механізму процесу інноваційного реформування підприємств залізничного транспорту (2009)
Лоза С. П. - Напрямки удосконалення механізму розподілу інвестицій на залізницях України (2009)
Міщенко С. П. - Програмно-цільовий підхід до організації інноваційної системи (2009)
Гречишкина А. А. - Инфляционные ожидания в Украине на современном этапе (2009)
Дикань В. Л. - Пути реформирования железнодорожного транспорта ведущих стран мира в условиях экономического роста, Мищенко Е. А. (2009)
Журавель К. В. - Математична модель управління ризиком портфеля замовлень при організації перевезень на залізниці (2009)
Ломинога И. В. - Преимущества и недостатки заемного капитала (2009)
Маковоз Е. В. - Необходимость тимбилдинга на всех стадиях коллективного развития, Сторожилова У. Л. (2009)
Машошина Т. В. - Анализ опыта работы проектных организаций (2009)
Найдьонова М. В. - Міжнародна стандартизація, як чинник підвищення конкурентоспроможності національного виробництва (2009)
Слюсаренко О. В. - Використання теоретичної моделі оцінки витрат при проведенні функціонально-вартісного аналізу виробу на меблевому виробництві (2009)
Супонєва В. П. - Розвиток залізничного туризму України та утворення нового підрозділу з управління залізничним туризмом (2009)
Уткіна Ю. М. - Механізм формування конкурентних переваг різних видів транспорту (2009)
Шаля О. Г. - Підходи до визначення оцінки відповідності фактичного рівня якості транспортних послуг встановленим нормам, Боровський Б. Р. (2009)
Косич М. В. - Последствия государственного регулирования деятельности естественных монополий (2009)
Роговий М. І. - Соціальна трансфертна політика держави та її ефективність (2009)
Дикань В. В. - Виявлення пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону (2009)
Зова В. А. - Активізація методів соціального партнерства для вирішення завдань соціального розвитку в Україні (2009)
Корольова Н. М. - Нова система підготовки персоналу залізничного транспорту в сучасних умовах (2009)
Мартишевська Г. В. - Управління трудовим потенціалом робітників на основі системи корпоративного навчання на підприємствах транспорту (2009)
Наумова О. Е. - Удосконалення методики оцінки персоналу для підвищення мотивації праці на підприємствах залізничного транспорту (2009)
Науменко М. О. - Маркетингова стратегія та проблеми оцінки рівня конкурентоспроможності продукції підприємства, Осіпенко C. М. (2009)
Компанієць В. В. - Оцінка якості трудового життя персоналу: методика та можливості її застосування (2009)
Сухорукова Т. Г. - Развитие моральной мотивации работников предприятия (2009)
Боднарчук Г. Л. - Бджільництво Українських Карпат, Гаврилюк О. І., Романенко Л. І. (2018)
Броварський В. Д. - Морфологічна оцінка та видовий склад перги Лісостепу України, Ткаченко О. П. (2018)
Бугера С. І. - Підгодівля бджіл та її вплив на продукування воску, Литвиненко О. М., Міщенко О. А. (2018)
Григорків Л. М. - Порівняльна оцінка якості бджіл від маток різних поколінь генеалогічних груп (2018)
Давидова Г. І. - Дослідження складових дієтичних добавок-апіфітокомпозицій за мікробіологічними показниками, Захарія А. В., Гоцька С. М., Федорова О. В., Грищенко О. А. (2018)
Єфіменко Т. М. - Ефективність безрозплідного періоду в поєднанні з обробкою "Йодоселеном" за аскосфкрозу у бджіл, Постоєнко В. О., Воробій О. А., Односум Г. В. (2018)
Керек С. С. - Породна характеристика бджіл, що населяють райони Закарпатської області з гористою місцевістю, Керек П. М. (2018)
Клим О. Я. - Вміст важких металів і жирних кислот загальних ліпідів у бджолиних стільниках (язиках) в різних природних зонах Карпатського регіону (2018)
Кошова Л. М. - Медоносна цінність дикоростучих медоносних рослин в різних еколого-географічних умовах, Кулинич І. М. (2018)
Трокоз В. О. - Стан і перспективи використання нанопрепаратів біогенних елементів у лісовому шовківництві, Аретинська Т. Б., Каплуненко В. Г., Кривуручко Д. І. (2018)
Трокоз В. О. - Вплив нанокомпозитів біогенних металів на біологічні показники дубового шовкопряда, Аретинська Т. Б., Каплуненко В. Г., Кривуручко Д. І. (2018)
Aфара К. Д. - Трофічний конфлікт між бджолою медоносною та бджолоїдкою звичайною, як приклад порушення екологічного балансу (2018)
Stoyan V. A. - On new mathematical results in researching of linear transformative systems, Palamarchuk K. M. (2018)
Кримець Г. В. - Advanced Oxidation Processes для очищення стічних вод фармацевтичних підприємств від антибіотиків, Хондока Т. А. (2018)
Білокур Д. О. - Показники пам'яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області, Шейко В. І. (2018)
Павлович О. С. - Особливості мозкового електрогенезу чоловіків і жінок із різним профілем слухової та мануальної асиметрії у стані функціонального спокою, Абрамчук О. М., Моренко А. Г. (2018)
Бугаевский К. А. - Особенности костного таза в соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом (2018)
Пасенко М. В. - Методика фізичної реабілітації осіб після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки, Глиняна О. А. (2018)
Тесліцький Ю. П. - Фітнес як засіб формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя, Кочурка С. О. (2018)
Юрченко І. В. - Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді (2018)
Winiewski M. - Perceived threats and their influence on emotional responses towards Russians in Ukraine, Goncharova M. А. (2018)
Перегончук Н. В. - Психологічні ресурси особистості майбутнього психолога, Краєвська Т. С. (2018)
Блоха Я. Є. - Суспільно-світоглядні засади професійної культури сімейного лікаря в умовах медичної реформи, Іваницький І. В., Кононенко В. В., Іваницька Т. А. (2018)
Бурий А. Р. - Кінематографічні інтерпретації проблеми суспільного буття. Частина І (2018)
Поліщук Р. М. - Фізична культура античного світу: філософський погляд (2018)
Бондарчук В. О. - Творчість Дмитра Гнатюка: сторінками особистісного (2018)
Горобець В. П. - Проблемні аспекти вокального виконавства в естрадній та академічній манері (2018)
Дорофєєва В. Ю. - Музично-теоретичні дисципліни у сучасній мистецькій парадигмі: традиції та новації (2018)
Закус І. М. - Музика зсередини (2018)
Ілечко М. П. - Тенденції розвитку сюїти в творчості українських композиторів: діалог "бароко – ХХ століття" (2018)
Каблова Т. Б. - Вокальний ансамбль як засіб комунікації, Румянцева С. В. (2018)
Ланіна Т. О. - Естрадно-ансамблеве виконавство в дискурсі джазу другої половини ХХ ст. (2018)
Марценюк Г. П. - Атака звука, артикуляція та функції язика при грі на тромбоні (2018)
Марценюк Г. П. - Виконавське дихання та проблеми його постановки при грі на тромбоні (2018)
Мішин В. Ю. - Вчення про музичний етос у класичну епоху (2018)
Павлюченко П. Г. - Пісні з репертуару Явдохи Зуїхи у контексті проблеми кордо центризму (2018)
Павлюченко П. Г. - Особливості репертуару українського народного хору під керівництвом Григорія Верьовки (2018)
Скопцова О. М. - Охматівський народний хор, як етап становлення та професіоналізації української народної хорової справи доби кінця ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. (2018)
Филиппова О. Н. - Древняя Киммерия в творчестве К.Ф. Богаевского (1872-1943 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве Л.Л. Каменева (1833-1886 гг.) (2018)
Юрченко М. С. - Хоровий концерт Максима Березовського "Приідіте і видіте діла Божиї": виконавський аналіз (2018)
Sologub Yu. I. - Using cypred currency in the hospitality industry, Kazantseva K. A., Protas A. Ya. (2018)
Vysotska R. R. - "La Comedie Humaine" un gigantesque reseau relationnel (2018)
Грачова І. В. - Тема "Time Management" на заняттях з англійської мови в ВНЗ, Хорошилова Ю. О. (2018)
Грачова Т. М. - Місце С. Пилипенка у вітчизняному загальнокультурному просторі ХХ століття, Мельничук І. В. (2018)
Мандич Т. М. - Метафорична репрезентація біатлону у спортивному коментарі (2018)
Руда Н. В. - Аналітичні форми репрезентації поняття зменшеності в англійській мові: семантика і функції (2018)
Александрова Н. М. - Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю, Сгадова В. В. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Застосування тренінгів особистісного розвитку в підготовці майбутніх фахових психологів (2018)
Григорчук Т. В. - Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери (2018)
Дубровіна І. В. - Професійний імідж як чинник активізації самовдосконалення та самоосвіти педагогів, Горецька Н. В. (2018)
Журавська Н. С. - Наукові дослідження: управління персоналом, бізнес-планування, Мульований Є. С., Запаско Г. В. (2018)
Зуев Д. О. - Особенности профильной подготовки и переподготовки IT-экспертов в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда, Кропачев А. В., Усов А. Е., Мостовщиков Д. Н. (2018)
Іванченко Л. П. - Методика формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом, Пристинський В. М., Іванченко С. Г., Пристинська Т. М. (2018)
Лукащук М. М. - Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх медичних сестер в процесі навчання хіміко-біологічних дисциплін в медичному коледжі, Лукащук І. М. (2018)
Мараховська Н. В. - Професійна самореалізація вчителя англійської мови в освітній діяльності (2018)
Павліщева Я. О. - Специфіка використання медіа-засобів у вивченні іноземної мови в юридичному вузі (2018)
Саєнко Ю. О. - Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни "Організація екологічного виховання в початковій школі" у майбутніх вчителів початкових класів (2018)
Хомишак О. Б. - Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи (2018)
Чорній М. М. - Формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків як умова створення психологічно безпечного освітнього середовища (2018)
Яцканич Н. М. - Міра залучення рідної мови в процесі оволодіння іншомовною комунікацією (2018)
Кряжев П. В. - Приватно-спадкове капітанство Нова Лузитанія як форпост португальської колонізації північно-східної Бразилії (2018)
Лук’яненко О. В. - Географія депортації студентів Полтавського педінституту на примусові роботи до Третього Рейху (2018)
Колоскова Г. В. - Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек (2018)
Коляда Т. А. - Застосування контрактів FIDIC в Україні: стан, проблеми, перспективи, Гвоздева Н. О. (2018)
Кутєпов М. Ю. - Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні (2018)
Бала Р. Д. - Роль органу управління персоналом у вирішенні проблем плинності кадрів на підприємствах в умовах зростаючої міжнародної трудової міграції молоді, Бала О. І., Тарнавський М. І., Наконечна В. І. (2018)
Бержанір І. А. - Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства, Вінницька О. А., Гвоздєй Н. І. (2018)
Голинський Ю. О. - Оптимізація грошових потоків підприємств та їх прогнозування, Луців Л. М., Шпаргала Д. М. (2018)
Головко В. І. - Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків, Безкоровайна О. О. (2018)
Дем’яненко І. В. - Оцінка запасу фінансової міцності аграрних підприємств, Петрик С. В. (2018)
Дорош Н. І. - Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства, Лю Дж. (2018)
Дроник В. Г. - Кореляційно-регресійний аналіз с истеми управління якістю продукції підприємств переробної галузі (на прикладі ПАТ "Коблево") (2018)
Дубик В. Я. - Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України, Омелян Н. І. (2018)
Західна О. Р. - Аналіз доходів та видатків державного бюджету України, Петик Л. О., Щур-Живко О. С. (2018)
Іващенко Г. А. - Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки (2018)
Лозовський О. М. - Інноваційний проект як пріоритетний напрям розвитку сучасного підприємства, Іванцова І. В. (2018)
Матвєєв В. В. - Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку, Гайдаржийська О. М., Отрошко В. П. (2018)
Мішина С. В. - Дауншифтинг як джерело залучення кадрів у сфері соціальної роботи та соціального забезпечення, Мішин О. Ю. (2018)
Петик Л. О. - Вплив бюджетної децентралізації в Україні на місцеві бюджети, Західна О. Р., Дзебас А. В. (2018)
Петренко І. П. - До питання сутності інноваційного процесу на підприємстві, Ярошенко С. С., Орел В. С. (2018)
Попович Д. В. - Удосконалення системи управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємств, Славчаник О. Р. (2018)
Смолінська С. Д. - Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії, Моргун С. І. (2018)
Терлецька Н. М. - Управління життєвим циклом та режимом функціонування операційної системи підприємства, Голинська Б. Я. (2018)
Ткачик Л. П. - Спрощена система оподаткування як інструмент агресивного податкового планування, Бешко О. Я. (2018)
Уланчук В. С. - Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна, Жарун О. В. (2018)
Shkrobot M. - Implementacja technologii RFID i CRM w obiektach użyteczności publicznej na przykładzie aquaparku w Kutnie, Rogaczewski R., Kuras B łażej (2018)
Дикань В. Л. - Механізм створення залізнично – транспортно – промислової групи в сучасних умовах розвитку залізничнного транспорту України, Кондратюк М. В. (2009)
Винников В. В. - Логистические мультимодальные транспортные технологии в системе транспортных коридоров (2009)
Єлагін Ю. В. - Реформування залізничної галузі:визначення організаційної структури управління та її вплив на конкурентоспроможність (2009)
Зоріна О. І. - Оцінка реального ступеню монополізації залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень (2009)
Маркова І. В. - Фактори комерціалізації залізничного комплексу (2009)
Полякова О. М. - Глобалізація транспортно-логістичних систем у світовій економіці (2009)
Уткіна Ю. М. - Визначення якості обслуговування залізничних перевезень (2009)
Чекаловец В. И. - Перспективы кластерных структур в морской отрасли Украины, Гребенник Н. Г. (2009)
Чередниченко О. Ю. - Шляхи реструктуризації залізничного транспорту в сучасних умовах на прикладі країн Європи (2009)
Щербина В. В. - Методичні засади оцінки інтеграції судноплавних та стивідорних компаній в умовах глобалізації світової торгівлі (2009)
Якименко Н. В. - Розвиток транспортного потенціалу залізничного транспорту в системі інтеграційних процесів (2009)
Дикань В. Л. - Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем, Панчишин Я. М. (2009)
Воловельская И. В. - Основные виды рисков, их воздействие на экономическую безопасность предприятия. Методы оценки рисков (2009)
Гринащук І. І. - Фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці: сутність, проблеми розвитку та оцінювання (2009)
Демин С. С. - Совершенствование организационно-экономического механизма экспортной деятельности предприятий Харьковского региона (2009)
Дикань В. Л. - Оцінка та аналіз рівня захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань на основі економіко-математичних методів, Зайцева І. Ю. (2009)
Єрмоленко О. А. - Оцінка якості управління підприємством (2009)
Коковіхіна О. О. - Систематизація основних категорій формування конкурентоспроможності підприємства (2009)
Косич М. В. - Влияние деятельности монополий на НТП (2009)
Литвиненко А. О. - Теоретичні аспекти організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства (2009)
Матвієнко М. В. - Ефективність процесу управління основним капіталом в морських торговельних портах (2009)
Меренкова Л. О. - Критичний аналіз системи методів бюджетного і фінансового планування на підприємстві (2009)
Науменко М. О. - Ресурсне й логістичне обґрунтування стратегічного розвитку підприємства, Веремейчик І. Є. (2009)
Наумов В. С. - Оценка целесообразности работы экспедитора на рынке транспортных услуг (2009)
Наумова О. Е. - Формування системи логістичного сервісу на підприємствах залізничного транспорту (2009)
Нескуба Т. В. - Стратегія розвитку підприємств вагонного господарства залізничного транспорту України в умовах реформування галузі (2009)
Піддубна Л. І. - Експортний потенціал машинобудівних підприємств регіону: сутність, структура і проблеми диверсифікації, Семікоп Ю. О. (2009)
Прохорова В. В. - Модель адаптивного управління розвитком промислових підприємств як структурний елемент організаційно-економічного забезпечення процесу управління економічною безпекою, Кучеренко О. О. (2009)
Ткачук І. І. - Власність корпоративних структур як об’єкт управління (2009)
Чебанова Н. В. - Оборотний капітал підприємств залізничного комплексу: його характеристика та підходи до класифікації (2009)
Шраменко О. В. - Реструктуризація як інструмент вдосконалення діяльності підприємств, Матущенко А. І. (2009)
Афанасьева О. К. - Государственно-частное партнерство как инструмент привлечения инвестиций в развитие морских портов (2009)
Єлагін Ю. В. - Застосування інноваційних підходів та технологій для забезпечення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень в умовах реформування галузі (2009)
Єфремов О. С. - Організаційно-економічне обгрунтування вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства (2009)
Калініченко Л. Л. - Інноваційні процеси підприємств у складі стратегічних альянсів (2009)
Рощіна Н. В. - Особливості розробки стратегії інноваційного розвитку морських торговельних портів (2009)
Белоус Е. В. - Организационно-методические основы адаптации приоритетной стратегии развития порта к условиям реализации (2009)
Бугаева Е. В. - Обоснование лимитной цены модернизации пассажирского вагона после истечения нормативного срока службы (2009)
Васильєв О. Л. - Визначення плати операторів перевезень за використання ниток графіка руху поїздів, Волохов В. А. (2009)
Галаевская Д. В. - Развитие контейнерных перевозок в Украине (2009)
Єрьоміна М. О. - Методичні підходи до визначення етапів впровадження швидкісного пасажирського руху на залізницях України (2009)
Зеньчук Н. Ф. - Методика экономической оценки потерь от действующих предупреждений, Залужная А. В. (2009)
Кондусова Л. Ф. - Теоретичні аспекти впровадження програмно-цільвого методу у бюджетному процесі України, Нескородєва І. І. (2009)
Лантух В. В. - Умови формування правових засад у сфері торгівлі України в 1990-ті роки, Грицай М. М. (2009)
Мамонов К. А. - Економічний потенціал: теоретичні аспекти та лінія трансформації, Угоднікова О. І. (2009)
Підопригора І. В. - Організація системи контролінгу на українських залізницях (2009)
Сухорукова Т. Г. - Оценка уровня продовольственной безопасности Украины и перспективы ее повышения в условиях финансового кризиса (2009)
Укіс Ю. О. - Трансакційні витрати в інформаційній економіці, Губанова Н. Н. (2009)
Чалий С. Ф. - Моніторинг процесів в системі управління якістю, Чала О. В., Маковоз О. В. (2009)
Чупир В. Є. - Реальна оцінка робочого часу на залізничних підприємствах (2009)
Гненний М. В. - Необхідність та сутність управління робочим часом (2009)
Єфіменко Т. І. - Методичні підходи до формування системи показників соціальної відповідальності (2009)
Роговий М. І. - Соціальна трансфертна система у країнах з перехідною економікою (2009)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління персоналом підприємства (2009)
Корольова Н. М. - Людський капітал: поняття та організаційно-економічний механізм формування на залізничному транспорті (2009)
Файзулаєва К. А. - Предмет, об’єкт та завдання маркетингового аудиту на підприємстві (2009)
Компаниец В. В. - Исследование особенностей экономического сознания и культурных стереотипов менеджеров железнодорожного транспорта, Павлович Ю. Л. (2009)
Пєтухова Т. О. - Теоретичні підходи до формування та управління людським капіталом залізничної галузі (2009)
Фролов А. И. - Роль образования в экономическом развитии, Косич М. В. (2009)
Дикань В. Л. - Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки, Кірдіна О. Г. (2009)
Бутенко О. П. - Визначення основних концептів підвищення ефективності будівництва (2009)
Бутенко О. П. - Ідентифікування методів ціноутворення щодо визначення ціни на продукцію з вторинної сировини (2009)
Дикань В. Л. - Роль конкурентної розвідки у боротьбі із недружніми поглинаннями в Україні, Куркін М. В. (2009)
Лазебник Ю. О. - Транспортна складова у формуванні податкових надходжень в Україні (2009)
Нескородєва І. І. - Удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності позичальника банку з використанням метода нечітких множин, Чувакова А. А. (2009)
Олійник М. В. - Вплив помилкових уявлень на економічну динаміку в умовах ринкової трансформації (2009)
Прохорова В. В. - Методичні основи побудови інтегральних та рейтингових оцінок економічних систем (2009)
Реброва А. Ю. - Формирование стратегических направлений развития общеевропейского рынка железнодорожного транспорта (2009)
Рябик Г. Є. - Поглиблення міжнародної економічної інтеграції та його наслідки в умовах глобальних суспільних трансформацій (2009)
Сиволовська О. В. - Розробка туристичних маршрутів як напрямку диференціації діяльності на залізничному транспорті, Шаля О. Г. (2009)
Чередниченко О. Ю. - Можливості та перспективи розвитку індустріального (промислового) туризму у Східному регіоні України, Чередниченко А. О. (2009)
Черкашина М. В. - Розбудова контуру регулювання перебігу організаційних змін в механізмі управління розвитком інтегрованої структури бізнесу, Науменко М. О. (2009)
Шинкаренко В. Г. - Рейдерство в Україні: причини та наслідки, Максимов В. В. (2009)
Богомолова Н. І. - Оцінка транспортної забезпеченості економічних районів України в системі прискорення доставки вантажів і пасажирів (2009)
Волканова Н. Д. - Дослідження інвестиційних джерел оновлення парку пасажирських вагонів "Укрзалізниці” (2009)
Каличева Н. Є. - Аналіз напрямків забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту (2009)
Токмакова І. В. - Удосконалення управління залізничним транспортом у сучасних умовах (2009)
Толстова А. В. - Методичний підхід до розрахунку інтегрального показника транзитоспроможності країни (2009)
Устенко М. О. - Основні конкурентні переваги залізничного транспорту (2009)
Якименко Н. В. - Методологічні аспекти конкурентоспроможності залізничного транспорту (2009)
Андрєєва Т. Є. - Вплив методів управління на ефективність діяльності підприємства, Опікунова Н. В., Мосейкіна М. О. (2009)
Бихова О. М. - Формування системи управління торговими марками на підприємстві (2009)
Васьковська Я. В. - Оцінка економічного потенціалу підприємства як складова процесу реструктуризації: методичний аспект (2009)
Волошко Н. О. - Форми довгострокового стимулювання вищого керівництва корпорації (2009)
Дикань В. Л. - Розробка та реалізація програми підвищення конкурентоспроможності вагоноремонтного підприємства, Коковіхіна О. О. (2009)
Журавель К. В. - Удосконалення якісної оцінки господарського ризику підприємства залізничного транспорту із застосуванням карти ризиків (2009)
Журавльова І. В. - Бізнес-моделювання стратегічного управління інтелектуальним капіталом підприємства (2009)
Зайцева І. Ю. - Концепція організації захисту підприємства від недружнього поглинання (2009)
Зінченко О. А. - Визначення показників рентабельності на основі величини якості прибутку (2009)
Калініченко Л. Л. - Розробка концепції конкурентоспроможності підприємств (2009)
Кучеренко О. О. - Інтегрований методичний підхід визначення рівня економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування України на основі оцінки їх фінансової складової (2009)
Мамонов К. А. - Економетричне моделювання економічного потенціалу будівельних підприємств, Безбородов С. В. (2009)
Манакова О. В. - Методичне забезпечення оцінки потенціалу малих машинобудівних підприємств (2009)
Мартюшева Л. С. - Формування фінансового механізму антикризового управління підприємством, Коренева А. Б. (2009)
Мельник В. О. - Бюджетування в системі стратегічного планування діяльності підприємств залізничного транспорту, Журавель Г. В. (2009)
Мягких І. М. - Проблеми розвитку бізнесу на малих підприємствах в Україні (2009)
Пєтухова Т. О. - Методичні підходи до оцінки людського капіталу підприємств залізничного транспорту (2009)
Підопригора І. В. - Формування та опрацювання інструментами контролінгу інформаційних потоків для управління залізничними підприємствами (2009)
Українська Л. О. - Методичні основи формування системи управління розвитком персоналу підприємства, Курінний О. В. (2009)
Хвостенко В. С. - Оцінка рівня фінансового розвитку підприємства (2009)
Шишова І. В. - Удосконалення методів управління стійким функціонуванням на гірничо-збагачувальних підприємствах (2009)
Вовк О. М. - Формування системи управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств (2009)
Мінка В. Ф. - Визначення показників питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів (2009)
Гончаренко Н. Г. - Динаміка доходів і витрат населення – в контексті стабілізації рівня заробітної плати (2009)
Зова В. А. - Особливості визначення ефективності соціального управління в державі (2009)
Чупир О. М. - Планування витрат на соціальний розвиток колективу підприємства згідно кількісного визначення соціальних пріоритетів (2009)
Ворона О. В. - Основи нематеріальної мотивації на залізничному транспорті (2009)
Зінченко О. А. - Роль та місце ринкової інформаційної інфраструктури регіону в антикризових заходах влади (2009)
Колосок В. М. - Спрямування витрат на розвиток персоналу промислового підприємства та їх класифікація, Алістаєва А. В. (2009)
Соколова Л. В. - Теоретичні підходи щодо систематизації стратегічних моделей маркетингу, Верясова Г. М., Онищенко Я. А. (2009)
Уткина Ю. Н. - Теоретическое обоснование сущности качества труда (2009)
Чала О. В. - Ідентифікація процесів підприємства при впровадженні процесно-орієнтованої системи управління якістю, Буцукіна І. Б. (2009)
Шраменко Е. В. - Обоснование критериев оценки качества рабочей силы в условиях экономики знаний, Плугина Ю. А. (2009)
Компаниец В. В. - Типизация социально-экономических систем по этическому критерию. Концепция духовно-нравственной социально-экономической системы (2009)
Шедяков В. Е. - Совершенствование производственной демократии – магистральное направление развития организационно-управленческих отношений (2018)
Yakubovskiy S. A. - Modern dominants of the transnationalization of international business, Yugay K. S. (2018)
Бутенко В. М. - Особливості державного регулювання розвитку біоекономіки (2018)
Варналій З. С. - Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України, Нікитенко Д. В. (2018)
Васюренко Л. В. - Динаміка макроекономічних показників оплати праці і добробуту в Україні (2018)
Іванов А. М. - Інституціональне забезпечення державного фінансування туристичної сфери України (2018)
Коломієць С. А. - Сімейні ферми як напрям оптимізації кооперативних відносин в агропромисловому виробництві (2018)
Мельник Ю. М. - Теоретичні аспекти державного інституційного забезпечення економічного зростання національного макроекономічного середовища (2018)
Білорус Т. В. - Оптимізація програми розвитку персоналу підприємства, Філіна А. Р. (2018)
Волкова Л. О. - Система показників для оцінки інноваційної активності персоналу (2018)
Данкеєва О. М. - Аналіз перцепції споживачами простору мерчандайзингу в роздрібних торговельних мережах (2018)
Довгунь О. С. - Комунікації підприємств в інтернеті: тренди та напрями розвитку, Фалович В. А. (2018)
Кабаченко Д. В. - Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання оборотних засобів підприємства, Тарасенко В. А. (2018)
Кобець С. П. - Моніторинг у системі управління розвитком підприємства, Скрильник І. І. (2018)
Ліба Н. С. - Аналіз ефективності організаційного забезпечення реалізації регіональної промислової політики областей Карпатського економічного району (2018)
Мороз О. С. - Інвестиційна привабливість об’єктів інвестування і перспективи регіонального розвитку України (2018)
Ткаченко О. О. - Методичні підходи до визначення потенціалу просторової інтеграції бізнесу в регіоні (2018)
Коблянська І. І. - Дослідження знаннєвих потреб посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації в Україні, Кутах К. М. (2018)
Васильєв О. В. - Cистема інфраструктурного забезпечення матеріальних прав акціонерів, Німкович А. І. (2018)
Євдокімова М. О. - Стан готівкового грошового обігу та безготівкових розрахунків в Україні (2018)
Коломієць В. Л. - Детермінанти функціонування державного банку розвитку в Україні (2018)
Мазур А. М. - Оцінка внутрішніх державних запозичень у контексті забезпечення фінансовими ресурсами держави (2018)
Малахова О. Л. - Грошова ілюзія як соціально-економічне явище в Україні (2018)
Малишко Є. О. - Криптовалюта як інвестиційний продукт інноваційної економіки (2018)
Нікітішин А. О. - Системно-синергетичний підхід до регулювання фіскального потенціалу місцевих податків та зборів (2018)
Островська Н. С. - Етапи впровадження контролінгу ризиків у банках (2018)
Пасічний М. Д. - Інституційні особливості становлення системи оподаткування в Україні (2018)
Погореленко Н. П. - Функціональне моделювання забезпечення фінансової стабільності банківської системи (2018)
Акименко О. Ю. - Актуалізація синергетичного підходу в дослідженні організації бухгалтерського обліку, Жолобецька М. Б. (2018)
Руба О. П. - Виробництво фармацевтичної продукції: напрями вдосконалення бухгалтерського обліку (2018)
Хвалинська В. В. - Кластеризація регіонів України за демографічними показниками: групування на основі ансамблю алгоритмів (2018)
Наші автори (2018)
Vasylenko A. A. - Features and modern tools of foreign exchange regulation in the context of regional integration (2018)
Yakubovskiy S. A. - Development of the world market of information technologies in the conditions of transnationalization of international business, Kavetskyi Y. A. (2018)
Масіна Л. О. - Контролінг в системі державного регулювання національної економіки: теоретичні та методичні підходи (2018)
Назаров М. І. - Формування сучасного інституційного забезпечення державного регулювання регіонального розвитку в Україні (2018)
Намлієва Н. В. - Методи інвестиційного державного регулювання в національній економіці (2018)
Піріашвілі О. Б. - Державно-приватне партнерство як механізм фінансування секторів виробничої інфраструктури: теоретико-правовий аспект (2018)
Попович Л. О. - Аналіз сучасного стану фінансування закладів вищої освіти в Україні (2018)
Руда Л. П. - Перспективні напрями вдосконалення моделі розвитку аграрного сектора та сільських територій, Причепа І. В. (2018)
Хілуха О. А. - Державне регулювання корпоративного управління у процесі розвитку національної економіки (2018)
Когут І. В. - Лідерство в управлінні проектами, Лучко Г. Й. (2018)
Компанець К. А. - Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингу на підприємстві, Литвишко Л. О., Височило О. М. (2018)
Обельницька Х. В. - Формування системи показників економічної ефективності корпоративного управління діяльністю підприємств (2018)
Постол А. А. - Особливості формування та форми впровадження маркетингових стратегій аграрних підприємств (2018)
Шишковський С. В. - Зміст, завдання і методи оцінювання розвитку суб’єктів господарювання, Якимів А. І., Квіт Р. І. (2018)
Павлов К. В. - Напрями модернізації та механізми реалізації державної політики регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості (2018)
Петрецький І. І. - Технологія прогнозування економіко-інвестиційного розвитку регіонів (2018)
Наумова М. А. - Аналіз трансформацій у сфері зайнятості України в умовах соціально-економічної нестабільності (2018)
Поліщук Н. В. - Іпотечне кредитування сільського господарства як інноваційний вектор розвитку економіки (2018)
Рейнська В. Б. - Сучасні податки: концептуальні підходи до аналізу сутності та форм (2018)
Семеног А. Ю. - FinTech-послуги: сутність, роль і значення для економіки країни, Кривич Я. М., Цирулик С. В. (2018)
Стащук О. В. - Теоретико-методичні основи моделювання оцінювання ефективності управління фінансовою безпекою акціонерних товариств (2018)
Стороженко О. О. - Напрями підвищення ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків у сучасних умовах, Шейко О. П. (2018)
Тищенко В. В. - Взаємозв’язок між рівнем безготівкових розрахунків та ефективністю фінансового забезпечення діяльності підприємства (2018)
Тустановський Ю. Г. - Методичні підходи до аналізу та оцінки розвитку фінансових інститутів в Україні (2018)
Тюріна Д. М. - Структурне моделювання облікової політики підприємства, Єрмоленко О. К. (2018)
Chepka V. V. - Crowdfunding as an alternative form of small and medium business financing, Kopan О. V. (2018)
Ярошевич Н. Б. - Класифікація інструментів боргового фінансування суб’єктів господарювання за податковими наслідками кредитних відносин, Чубка О. М., Бондаренко Л. П. (2018)
Клюс Ю. І. - Аналіз ефективної продуктивності управління затратами i складання звітності підприємства на її основі (2018)
Корпанюк Т. М. - Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення, Цуркан А. О. (2018)
Ковальчук О. Я. - Економетричні моделі для сталого розвитку, Періг В. М. (2018)
Наші автори (2018)
Камінський В. Ф. - Динаміка продуктивної вологи в ґрунті за вирощування пшениці озимої в сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, Гангур В. В. (2018)
Шевніков М. Я. - Урожайність сортів сої залежно від елементів технології вирощування, Міленко О. Г., Лотиш І. І. (2018)
Маренич М. М. - Ефективність застосування препаратів "Soilbiotics" на пшениці озимій, Маркіна І. А., Гангур В. В., Лень О. І. (2018)
Семенов А. О. - Ефективність проростання насіння ріпаку при передпосівному опроміненні його УФ-випроміненням різного спектрального складу, Кожушко Г. М., Сахно Т. В. (2018)
Тищенко М. В. - Використання мікроелементного препарату "Аватар" за вирощування ячменю ярого в польовій сівозміні, Мороз О. В., Смірних В. М., Новоселецький І. Г., Кусков О. Г., Філоненко С. В., Ляшенко В. В. (2018)
Ловинська В. М. - Аналіз термодеструкції компонентів стовбура сосни звичайної в умовах північного Степу України, Рула І. В. (2018)
Сахненко В. В. - Особливості розмноження шкідників пшениці озимої при ресурсоощадних системах застосування добрив у Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Смірних В. М. - Регулятор росту рослин "Грейнактив-С" покращує насіння цукрових буряків, Тищенко М. В., Філоненко С. В., Ляшенко В. В., Нікітін М. М. (2018)
Тищенко В. М. - Систематизація сортів та селекційних ліній пшениці озимої за кількисними ознаками в умовах контрольованого середовища з використанням кластерного аналізу, Гусенкова О. В., Дубенець М. В., Колісник А. В. (2018)
Зимароєва А. А. - Особливості просторово-часового тренду врожайності зернових і зернобобових культур в поліський та лісостеповій зонах України (2018)
Кулик М. І. - Аналіз комплексного впливу агрозаходів на урожайність проса прутоподібного в умовах центрального Лісостепу України (2018)
Білявська Л. Г. - Формування насіннєвої продуктивності у колекційних зразків сої в умовах Лісостепу України, Рибальченко А. М. (2018)
Тригуб О. В. - Селекційна цінність екологічно віддалених зразків гречки національної колекції України, Ляшенко В. В., Бараболя О. В. (2018)
Зінченко Є. В. - Структура кореляційних зв’язків баклажана при різних схемах розміщення рослин, Крутько Р. В. (2018)
Вдовіченко Ю. В. - Продуктивність поросят за сухого, вологого та рідкого типу годівлі на дорощуванні, Нечмілов В. М., Повод М. Г. (2018)
Повод М. Г. - Сезонна динаміка продуктивності поросят за дорощування їх в станках з різним типом підлоги, Шпетний М. Б. (2018)
Войтенко С. Л. - Сучасний генофонд курей України, Васильєва О. О. (2018)
Коробка А. В. - Технологія застосування преміксів різного складу у свинарстві, Рак Т. М., Бітлян О. К., Конкс Т. М. (2018)
Колісник О. І. - Моніторинг та оцінка м΄ясної худоби абердин-ангуської породи в Україні, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Моніторингові дослідження щодо якості та безпечності м’яса тварин на території Полтавської області, Мельничук В. В., Кручиненко О. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М., Коваленко В. О. (2018)
Мельничук В. В. - Особливості морфо-метричної будови Strongyloides papillosus (Wedl, 1856), виділених від овець, Сорокова С. С. (2018)
Мазуркевич А. Й. - Вплив гормону росту (rhGH) та Biolaminin 521 LN на проліферативну активність стовбурових клітин кота, Ковпак В. В., Ковпак О. С. (2018)
Дмитриков В. П. - Рециклінг відпрацьованих компонентів автотракторної техніки і технологічних машин аграрних виробництв, Дудніков І. А., Падалка В. В. (2018)
Прасолов Є. Я. - Дослідження безприводного ротаційного органу адаптера до сівалки просапних культур, Бєловол С. А., Черненко Б. С., Ужищенко А. В., Шеметюк А. В. (2018)
Прасолов Є. Я. - Дослідження та обгрунтування раціональних парметрів плівкоукладача, Бєловол С. А., Черненко Б. С., Ужищенко А. В. (2018)
Панасенко С. І. - Обґрунтування вибору конструктивної схеми для апарату зовнішньої фіксації флотуючих переломів грудної клітки, Бурлака О. А., Яхін С. В. (2018)
Данкевич Н. І. - Вплив кормових добавок із морських гідробіонтів на продуктивність каченят-бройлерів (2018)
Боброва В. В. - Інсулінорезистентність при гестаційному цукровому діабеті у суки (клінічний випадок) (2018)
Аранчій В. І. - Володимиру Сергійовичу Тендітнику – 80 років!, Поліщук А. А., Кравченко О. І. (2018)
Вергунов В. А. - Професор В. М. Румянцев – фундатор науково-освітнього напряму "Агрономічна робота" в УСРР: біографія в контексті здобутків (2018)
Чергове досягнення ПДАА (2018)
Данько М. І. - Міжнародні транспортні коридори в умовах глобалізації (2009)
Дикань В. Л. - Роль транспорта в современных интеграционных процессах (2009)
Винников В. В. - Условия конкурентного позиционирования флота на фрахтовом рынке в системе международных транспортных коридоров (2009)
Альошинський Є. С. - Напрямки дослідження функціонування системи доставки вантажів при міжнародних залізничних перевезеннях (2009)
Лоза С. П. - Особливості оцінки інвестиційної привабливості проектів з розвитку міжнародних транспортних коридорів (2009)
Найденова М. В. - Общие аспекты развития приграничных регионов в условиях формирования международных транспортных коридоров (2009)
Сідельникова Л. П. - Реалізація транзитного потенціалу України в аспекті виконання державного бюджету (2009)
Соболєв В. М. - Розвиток МТК України в умовах глобалізації (2009)
Строгуш І. І. - Транзитні можливості України в розвитку транспортних коридорів (2009)
Терованесов М. Р. - Проблемы привлечения иностранных инвестиций как фактор, тормозящий развитие международных транспортных коридоров в Украине (2009)
Толстова А. В. - Загроза втрати України статусу транзитної держави (2009)
Усов А. В. - Информационно-технологическое обеспечение в управлении проектами функционального состояния транспортніх коридоров, Григорова Т. М. (2009)
Чернявська Т. В. - Нормативно-правові передумови створення транспортно-логістичних центрів в рамках міжнародних транспортних коридорів (2009)
Гриценко Н. В. - Процес реформування залізниць України (2009)
Дикань В. В. - Регіональні аспекти управління транспортним комплексом (2009)
Дикань О. В. - Інтеграція транспортних мереж України у міжнародну транспортну систему (2009)
Жердєв М. Д. - Підвищення конкурентостійкості залізничного транспорту на ринку транспортних послуг (2009)
Іванкова І. В. - Проблеми розвитку транспортної галузі України (2009)
Кондратюк М. В. - Оцінювання ефективності створення залізнично-транспортно-промислової групи України (ЗТПГУ) (2009)
Котлубай В. О. - Підтримка транзитних потоків в портах України, Воркунова О. В. (2009)
Крысько С. Л. - Закономерности развития локальных транспортных систем по критериям транспортной интеграции (2009)
Машканцева С. А. - Обеспечение устойчивого позиционирования морского транспорта Украины (2009)
Мезина Л. В. - Морские торговые порты в системе мультимодальных транспортных технологий (2009)
Мельник В. О. - Передумови розвитку транспортно-промислової інтеграції (2009)
Мирошниченко Ю. В. - Реформування в сфері пасажирських перевезень на залізницях України на основі міжнародного досвіду (2009)
Наумова О. Е. - Роль логістичного обслуговування в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (2009)
Примачев Н. Т. - Особенности формирования экономических результатов в системе транспортной интеграции (2009)
Примачева Н. Н. - Принципы формирования интеграционных процессов в производственной инфраструктуре (2009)
Реброва А. Ю. - Стратегічне значення залізничного транспорту у розвитку транзитного потенціалу України (2009)
Уткіна Ю. М. - Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту України (2009)
Чекаловец В. И. - Перспективы кластерных структур в морской отрасли Украины, Гребенник Н. Г. (2009)
Чижова Т. В. - Взаємозв'язок функціонування транспортних систем і розвитку туризму (2009)
Якименко Н. В. - Фактори формування конкурентоспроможного транзитного потенціалу міжнародних транспортних коридорів (2009)
Булига О. М. - ІРЛП - як метод оцінки людського капіталу (2009)
Василюк С. В. - Необхідність удосконалення системи управління персоналом на залізниці (2009)
Герасименко П. В. - О подготовке системных аналитиков для маркетинговых исследований на транспортных предприятиях (2009)
Громова О. В. - Теоретичні аспекти застосування концепції сучасного маркетингу на залізничному транспорті України (2009)
Корольова Н. М. - Рівні розвитку людського капіталу (2009)
Криворучко О. М. - Сертифікація систем менеджменту якості (2009)
Маковоз Е. В. - Інноваційні форми розвитку кадрового потенціалу залізничному транспорті (2009)
Мартышевская Г. М. - Управление трудовым потенциалом железнодорожного предприятия (2009)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління персоналом підприємств (2009)
Сухорукова Т. Г. - Развитие интерактивных услуг служб занятости в условиях финансового кризиса (2009)
Файзулаєва К. А. - Методи аудиту маркетингової діяльності (2009)
Ейтутіс Д. Г. - Роль статистики у створенні інформаційного продукту транспортного менеджменту (2009)
Александрова Е. Ю. - Влияние экономического кризиса на работу и финансовое состояние Укрзализныци (2009)
Балака Є. І. - Методичні підходи до визначення критеріїв доцільності експлуатації ділянок залізниць, Зорін А. В. (2009)
Басова Д. В. - Критерії визначення економічної оцінки поїзного радіозв'язку на дільницях швидкісного руху (2009)
Боровик Ю. Т. - Досвід ведучих закордонних країн в управління будівельним комплексом (2009)
Борович О. Д. - Угрозы экономической безопасности Украины в сфере транспорта (2009)
Борута А. Є. - Підвищення ефективності роботи приміського залізничного транспорту (2009)
Бутько Т. В. - Нові щляхи організації приміських перевезень в сучасних умовах, Константінов Д. В. (2009)
Бутько Т. В. - Аналіз показників технологічного процесу, що впливають на поїздоутворення, Костиркіна Т. О. (2009)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи прикордонних станцій на основі систем підтримки прийняття рішень з елементами штучного інтелекту, Бауліна Г. С. (2009)
Бутько Т. В. - Розробка оптимальних схем обігу составів пасажирського поїзду з використанням прогнозу пасажиропотоків на основі еволюційного моделювання, Чеклова Є. В. (2009)
Васильев Ю. П. - Правовые аспекты учреждения операторов перевозочного процесса (2009)
Гайворонська Т. М. - Законодавчі гарантії екологічної безпеки (2009)
Галаєвська Д. В. - Розвиток контейнерних перевезень в Україні (2009)
Головко Т. В. - Удосконалення технології роботи припортового залізничного вузла (2009)
Голубкова И. А. - Экономические проблемы развития круизного судоходства (2009)
Диколенко О. Г. - Аналіз проектів інвестування залізниць України (2009)
Долгополов П. В. - Удосконалення технології регулювання порожніх вагонопотоків в умовах збільшення частки вагонів приватних компаній та інших держав, Корольов Д. В. (2009)
Елагин Ю. В. - Перспективы реформирования железнодорожного транспорта и проблемы разгосударствления собственности в Украине (2009)
Еремина М. А. - Определение этапов внедрения скоростного и высокоскоростного пассажирского движения на железных дорогах Украины (2009)
Єфремов О. С. - Інноваційний розвиток, як основа інтеграційних процесів держави (2009)
Залужная А. В. - Определение экономически выгодных скоростей движения поездов (2009)
Зубенко В. О. - Удосконалення функціонування служби внутрішнього аудиту на залізничному транспорті (2009)
Каграманян А. О. - Оцінка економічної ефективності застосування прогріву тепловозів від деповської електричної мережі та котельної депо, Онищенко А. В. (2009)
Каличева Н. Є. - Шляхи вирішення проблем залізничних перевізників у часи кризи (2009)
Кірюхіна О. Ю. - Комплексна економічна оцінка ефективності розвитку залізнично-автомобільних перевезень вантажів (2009)
Коковіхіна О. О. - Основні підходи до визначення ємкості, структури і стану ринку ремонту вантажних вагонів (2009)
Колесников О. В. - Сучасні фактори, що впливають на наукове дослідження (2009)
Лаврухін О. В. - Підходи щодо створення автоматизової системи управління місцевою роботою з елементами штучного інтелекту (2009)
Ломотько Д. В. - Особливості формування адаптивної технології переробки масових вантажів на базі логістичних принципів, Сушарін Є. В. (2009)
Ломотько Д. В. - Формування транспортно-логістичного процесу залізниць в умовах значних коливань обсягів перевезень (2009)
Малькевич Н. Д. - Экономическая эффективность повышения максимально-допустимых скоростей движения поездов в конце "вредных" спусков, Зеньчук Н. Ф. (2009)
Міщенко О. О. - Напрямки організації безпеки на залізничному транспорті (2009)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології обробки поїздів при інтермодальних перевезеннях вантажів на обмежувальних станціях (2009)
Огар О. М. - Вплив обсягів переробки вагонопотоків на тип сортувального пристрою, Шапатіна О. О. (2009)
Островерх Н. Н. - Конкурентоспособность подвижного состава (2009)
Панкратов В. И. - Создание эффективной системы транспортировки грузов (2009)
Панченко С. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту у вантажному сполученні (2009)
Панченко Н. Г. - Забезпечення ефективної конкуренції на залізничному транспорті (2009)
Петрушов В. В. - Використання методів гібрідних мереж для моделювання процесу управління вагонопотоками у залізничному вузлі (2009)
Плєтникова І. Л. - Визначення сутності та величини інтелектуального капіталу залізниці, Бандурко І. С. (2009)
Розсоха О. В. - Вибір конструкції гіркових горловин з позиції комплексного показника (2009)
Сиволовская Е. В. - Перспективы развития туристических пассажирских перевозок, Дергоусова А. А. (2009)
Синікова О. М. - Інноваційний фактор розвитку залізничного транспорту України (2009)
Стешенко О. Д. - Страховий захист сфери туризму: характерні тенденції і перспективи (2009)
Сухоруко О. В. - Концептуальна модель страхування екологічної безпеки транзиту вантажів територією України (2009)
Токмакова І. В. - Шляхи вдосконалення ремонтів рухомого складу на залізничному транспорті (2009)
Тройникова Е. Н. - Финансовый аспект повышения безопасности на железнодорожных переездах (2009)
Ходаківський О. М. - Залізничний транспорт з точки зору теорії систем (2009)
Чередніченко О. Ю. - Фінансовий лізинг, як одна з можливостей оновлення рухомого складу (2009)
Чупир В. Є. - Співставлення термінів втрати та резерви робочого часу (2009)
Щербина М. Є. - Застосування твердих ниток графіку руху поїздів в сучасних умовах розвитку вантажних перевезень (2009)
Ейтутіс Г. Д. - Стан залізничного транспорту та його економічна стійкість (2009)
Юрченко Ю. М. - Роль стратегічних альянсів в забезпеченні ефективності роботи залізничного транспорту (2009)
Юсупова Т. М. - Системність у забезпеченні конкурентоспроможності залізничного транспорту (2009)
Афанасьева О. К. - Государственно-частное партнерство как источник финансирования развития морских портов (2009)
Белоус Е. В. - Организационно-методические основы адаптации приоритетной стратегии развития порта к условиям реализации (2009)
Верлока В. С. - Напрямки диференціації діяльності на залізничному транспорті, Шаля О. Г. (2009)
Волканова Н. Д. - Використання логістичних підходів у тарифній політиці транспортних підприємств (2009)
Воловельская И. В. - Основные виды рисков, их воздействие на экономическую безопасность предприятия. Методы оценки рисков (2009)
Голодницкий А. Г. - Развитие бизнес-среды предприятий, обеспечивающих безопасность судоходства (2009)
Єрьоменко-Григоренко О. А. - Дослідження складових економічної безпеки промислових підприємств в сучасних умовах (2009)
Єрмоленко О. А. - Роль контролінгу при аналізі інформаційних потоків промислового підприємства (2009)
Єфіменко Т. І. - Соціально-орієнтоване підприємництво: визначення стану і умови розвитку (2009)
Зайцева І. Ю. - Процес впровадження системи управління вартістю на підприємствах автотранспорту (2009)
Калініченко Л. Л. - Шляхи поліпшення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту (2009)
Кибик О. Н. - Модели развития портовых предприятий, Кравченко А. В. (2009)
Кравченко Ю. М. - Теоретичні підходи щодо мікрореструктуризації підприємств (2009)
Лысенкова Н. Н. - Анализ финансовой деятельности предприятия с помощью системы риск-контролинга (2009)
Маковоз О. В. - Основи стратегії розвитку підприємства, Хижняк А. С. (2009)
Панчишин Я. М. - Ефективність інноваційної логістичної системи (2009)
Підопригора І. В. - Механізм впровадження системи контролінгу на підприємствах залізничного транспорту (2009)
Полякова О. М. - Перспективи державно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури (2009)
Рощина Н. В. - Особенности разработки стратегии инновационного развития морских торговых портов (2009)
Стрілець А. І. - Економічна оцінка технічного стану ДП "Донецька залізниця" та джерела оновлення її основних фондів, Стрілець В. І., Мінченкова О. А. (2009)
Українська Л. О. - Механізми антикризового управління підприємством (2009)
Чебанова Н. В. - Фінансові аспекти регулювання діяльності підприємств залізничного транспорту (2009)
Шинкаренко В. Г. - Використання сучасних транспортних систем в роботі шляхового господарства (2009)
Шраменко Е. В. - Роль государственного регулирования естественных монополий (2009)
Антонова О. І. - Особливості проведення якісних досліджень з дітьми та підлітками (2009)
Зова В. А. - Чинники, що впливають на інституційне середовище та соціальний розвиток держави (2009)
Зубенко А. С. - Інтелектуальна уультура сучасного економіста (2009)
Компаниец В. В. - Социально-экономический кризис в Украине в духовно-нравственных координатах (2009)
Компаниец В. В. - Нравственная регуляция экономической актовности в украинской деловой среде, Павлович Ю. Л. (2009)
Пєтухова Т. О. - Оптимальне використання та розвиток людських активів залізничного транспорту як шлях поглиблення інтеграції до світової транспортної мережі (2009)
Ричкова Л. В. - Людина як основний елемент управління (2009)
Зинченко В. Ф. - Влияние гидратации на основно-кислотные свойства оксидов элементов, Менчук В. В. (2018)
Хома Р. Е. - Электропроводность водных растворов N-алкилированых производных аминометансульфокислоты, Чеботарев А. Н., Калараш К. Н., Осадчий Л. Т. (2018)
Сафронов О. И. - Применение амидаминов растительных масел в качестве присадок к смазочным материалам, Папейкин А. А., Венгер И. А., Бодачевская Л. Ю. (2018)
Карпенко О. С. - Синтез та афітет до ДНК 1-діалкіламіно-3-індолоI2,3-bIхіноксалін-6-ілпропан-2-олів, Бойко О. О., Шибінська М. О., Кутузова Н. А., Ляхов С. А. (2018)
Тищенко Я. С. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Al2O3-TiO2-Yb2O3 при 1400 °С, Лакиза С. М., Редько В. П., Дуднік О. В. (2018)
Зульфігаров А. О. - Спектроскопічні дослідження комплексних сполук кобальту (III)-нікелю(II) з діетаноламіном, Андрійко О. О., Фесенко О. М., Гребенюк А. Г., Потаскалов В. А. (2018)
Говор І. В. - Вплив конформаційних змін у молекулі альбуміну (BSA) на спектралні властивості сквараїнового та диціанометиленсквараїнового барвників, Обухова О. М., Татарець А. Л., Колосова О. С., Паценкер Л. Д. (2018)
Чеботарев А. Н. - Электродонорные свойства азотсодержащих органических оснований в водно-этальных и водно-ацетоновых растворах, Рахлицкая Е. М., Чумак Н. В., Снигур Д. В. (2018)
Марцинко О. Е. - Різнолігандні комплекси германію (IV) з мигдальною, галовою кислотами та гетероциклічними амінами, Чебаненко О. А., Сейфулліна І. Й., Дьяконенко В. В., Шишкіна С. В., Кім Ю. Р., Громова М. І. (2018)
Гурська М. Б. - Загальний огляд процесу розвитку музичного мистецтва Дубровника періоду XIV–XVIII cтоліття через призму історичних умов (2018)
Афанасьєв С. М. - Особливості сучасної техніки характерного танцю в порівнянні з технікою класичного танцю (2018)
Бакало Л. К. - Музично-образна семантика хорових обробок М. Леонтовича у проекції на параметри сучасної педагогічної практики (2018)
Гусарчук Т. В. - Діалог століть у "Хоровому концерті пам'яті Артемія Веделя" Світлани Острової на тексти Григорія Сковороди (2018)
Дем’янчук А. Л. - Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок (2018)
Камінська М. М. - Специфіка освітнього процесу диригентсько-хорової підготовки студентів (2018)
Коновалова О. В. - Символіка флореальних мотивів у мистецтві доби модерну, Лавриненко Ю. С. (2018)
Leitner O. Ye. - The phenomenon of a student T. M. Golembievska in the art University of Kiev (2018)
Паньків Г. С. - Особливості застосування "доперспективних" ознак просторовості в роботах В. А. Гегамяна (1925-2000) (2018)
Попова А. Б. - Вокаліз та його значення для розвитку вокальної майстерності, Коваленко Є. В., Войченко О. М. (2018)
Романенкова Ю. В. - Ювелирные композиции как имиджевый компонент дизайна интерьера (2018)
Сапак Н. В. - Роль меценатів і популяризаторів мистецтва в художньому житті Миколаєва на межі ХІХ-ХХ століть (2018)
Бачинська Н. В. - Актуальні питання та перспективні напрямки реабілітації осіб з бойовими пораненнями, Забіяко Ю. О. (2018)
Bilan N. M. - Die theoretische Analyse der grundlegenden Begriffe des Kompetenzansatzes (2018)
Боровик Л. В. - Характеристика стану сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Булгару Н. Б. - Теоретичні аспекти системи оцінки рівня сформованості професійних компетенцій у студентів технічних ВНЗ (2018)
Венгловська О. А. - Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової, Ткач М. С. (2018)
Гузій І. С. - Напрями використання інтегративного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2018)
Децюк Т. М. - Форми та методи позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах, Дударенко А. А. (2018)
Дзіковська М. І. - Організація практичної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у коледжі (2018)
Доманюк О. М. - Організаційно-методичні аспекти емпіричного вивчення готовності майбутніх вихователів до формування у дошкільників доброзичливості (2018)
Іщенко Л. В. - Мотиваційна готовність студентів до формування творчої особистості дітей старшого дошкільного віку (2018)
Карсканова С. В. - Особливості формування стійкого професійного інтересу майбутніх учителів ЗОШ І ступеню, Божок Н. В. (2018)
Клюєва С. В. - Теоретико-практичні аспекти діяльності піаніста-концертмейстера (2018)
Конопляник Л. М. - Використання методу проектів у викладанні іноземної мови професійного спрямування майбутнім інженерам, Коваленко О. О. (2018)
Короткіх М. А. - Впровадження інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності військових викладачів (2018)
Любінська О. І. - Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини (результати експериментального дослідження) (2018)
Матукова Г. І. - Формування економічних компетентностей у фахівців вищої школи (2018)
Платонова Л. О. - Дидактична гра як елемент формування економічної компетентності в учнів профільної школи, Покась Л. А. (2018)
Ревенчук В. В. - Формування творчої активності учнів як педагогічна проблема, Грязна Т. В. (2018)
Токарєва О. В. - Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі: теоретичний аспект (2018)
Філіпчук Н. О. - Музейна педагогіка і виховання нації (2018)
Aksiutina T. V. - Semantic innovations in English: motivations for changes (2018)
Ананьян Э. Л. - Концепт "миротворчество" как фрагмент общественно-политической концептуальной картины мира (на материале аутентичного газетно-публицистического текста), Рябкин А. А. (2018)
Bobak H. R. - Canadian bilingualism and biculturalism in diachronic dimension, Bobak M. I. (2018)
Гавриш І. П. - Мотив самотності в малій прозі Марії Цуканової (на матеріалі новели "Бузковий цвіт") (2018)
Holovashchenko Yu. S. - Connotative features in the novel "In the Heart of the Country" by John Maxwell Coetzee (2018)
Купріянов Є. В. - Система словозміни іспанської мови як об’єкт комп’ютерної лексикографії (2018)
Мартинів О. М. - Семантико-граматична структура фразеологічних одиниць німецької мови з компонентом на позначення звучання в проекції на категорії свідомості (2018)
Пилипів О. Г. - Семантична мотивація лексики на позначення дорогоцінних та напівдорогоцінних ювелірних каменів у творі Плінія Старшого "Historia naturalis", Липецький А. Д. (2018)
Поліщук Є. С. - Інтерпретація образу Степана Бандери у сучасній українській літературі про АТО (2018)
Рябініна І. М. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у працях Б. О. Ларіна, Усова А. В. (2018)
Федів О. Є. - Відтворення художніх порівнянь зі збірки оповідань Р. Бредбері "Темний карнавал" в українському перекладі М. Томахів і М. Шурпік (2018)
Stroi Anton - Symmetry and exact solutions of cylindrically symmetric wave equation, Zhang Jian-gang (2018)
Григор'єв В. І. - Методологія визначення естетичного ідеалу за допомогою нейромережевих алгоритмів (2018)
Рачинская А. Л. - Плоское движение маятника с вязкой жидкостью, Купчак А. И. (2018)
Sobol E. V. - The state of indexes of heterospecific immunity under influence of geochronoclimatic factors, Sheiko V. H. (2018)
Дубініна А. А. - Видові та сортові особливості накопичення радіонуклідів овочевими культурами, Селютіна Г. А., Летута Т. М., Ленерт С. О. (2018)
Дуднік А. С. - Аналіз методів вимірювання відстаней між об’єктами за допомогою сенсорних мереж (2018)
Колобашкін Л. В. - Застосування роторно-пульсаційних апаратів в інноваційних технологіях, Семінський О. О. (2018)
Трубачев С. І. - Розрахунок хвилеводів ультразвукового зварювання під дією вібраційних навантажень, Колодежний В. А. (2018)
Шацман Д. О. - Дія гербіцидів на продуктивність агроценозу кукурудзи за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепу України (2018)
Гринчук А. А. - Вплив занять з баскетболу на фізичні якості студентів у вищих навчальних закладах, Чехівська Ю. С. (2018)
Данилко В. М. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі підготовки майбутніх фахівців фізичної культури (2018)
Лавринюк В. Є. - Розшарування аневризми низхідного відділу аорти – опис потенційно фатального випадку в клініці внутрішніх хвороб, Грейда Н. Б., Кирпа С. Ю. (2018)
Акименко К. В. - Історія, мета та принципи функціонування світової координаційної ради ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (2018)
Мацьовка А. В. - Роль неформальних груп і об'єднань у становленні багатопартійної системи в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. (2018)
Воропаєва Т. С. - Аналіз колоніального статусу України мислителями і політиками початку ХХ століття (2018)
Литвиненко О. В. - Медіаграмотність громадян у контексті гібридних воєн: приклад України (2018)
Савчин Г. В. - Синестезія як принцип розвитку художньо-естетичної свідомості (2018)
Смольницька О. О. - Компаративний аналіз інтерпретації постаті святого Франциска Ассізького у філософських і літературознавчих дослідженнях у Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Андрощук О. В. - Розвиток творчої легкості старших дошкільників у процесі комп'ютерних ігор (фрагмент розвивальної програми) (2018)
Ізмайлова Н. О. - Методологічні підходи до проблеми проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівцями медичної сфери (2018)
Мельник І. М. - Психологічні аспекти професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Таран Л. В. - Абсурдні заголовки в контенті онлайн-медій як демотиватори сприйняття (2018)
Костельнюк М. М. - Політичні цінності як базові регулятори суспільно-владних відносин (2018)
Сафончик О. І. - Деякі питання припинення шлюбно-сімейних правовідносин в Україні та деяких країнах ЄС (2018)
Шевченко Ю. А. - Механізм захисту права на життя у світлі практики Європейського суду з прав людини у справах проти України (2018)
Васільєва В. А. - Досвід Німеччини у законодавстві про адміністративні процедури та перспективи його реалізації в українській адміністративно-правовій базі в контексті державного управління (2018)
Балдук А. О. - Порогові умови переходу сучасних економік до порядку відкритого доступу у моделі Д. Норта (2018)
Бойко Л. І. - Зміни в податковому регулюванні екологічних процесів, Мацієвич Т. О. (2018)
Бойко Л. І. - Регулювання оплати праці в Україні (2018)
Бурбан О. В. - Тенденції розвитку міжнародних ринків цінних паперів, Кривов’язюк І. В. (2018)
Гаватюк Л. С. - Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності Чернівецької області, Телешецька М. І. (2018)
Гранат Л. В. - Корпоративні бренди інтернет-магазинів: бенчармарки та тенденції (2018)
Danshina Yu. V. - Methodology of evaluation of electronic technologies interaction during the management over administrative services provision process (2018)
Дорош Н. І. - Внутрішній аудит витрат на виробництво, Лясківська Г. В. (2018)
Колеснікова К. С. - Економічна безпека України в контексті глобалізаційних викликів, Маліновська І. А., Чабаров В. О. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Концептуальна модель та принципи діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості корпорації (2018)
Пандас А. В. - Аналіз методик прогнозування кон'юнктури будівельного ринку, Дячук К. С. (2018)
Подоляк В. Р. - Репутаційний капітал в структурі нематеріальних активів (2018)
Попович О. В. - Заробітна плата як мотивація та підвищення працездатності працівників, Сєдов О. М. (2018)
Попович О. В. - Аналіз поточної кредиторської заборгованості на ПАТ "Спец-авіа" за 2014–2016 роки, Соловей К. В. (2018)
Рисцов І. К. - Економіко-математичне моделювання діяльності транспортної галузі, Каплун О. О. (2018)
Семенда Д. К. - Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства, Семенда О. Вс., Семенда О. В. (2018)
Супруненко А. С. - Напрями підвищення ефективності соціального захисту населення в контексті забезпечення соціальної безпеки (2018)
Яцик Т. В. - Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку (2018)
Титул, зміст (2012)
Еннан Р. - Права на результати інтелектуальної діяльності (виключні права): загальна характиристика та права природа (2012)
Осипова Ю. - Правовий статус вищого навчального закладу України як суб'єкта права інтелектуальної власності: загальга характиристика (2012)
Штефан О. - Плагіат - невід'ємна частина творчості? (2012)
Греков Є. - Становлення правової охорони творів архітектури в Україні (2012)
Савич С. - Тенденції розвитку цивільного законодавства про комерційне найменування (фірму) в Україні та республіці Польща: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Іватьо О. - Оцінка вартості інтелектуальної власності в контексті приватизації (2012)
Штефан А. - Судове рішення у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і ділової репутації (2012)
Пархомчук С. - Участь експерта в розгляді господарських справ у сфері інтелектуальної власності (2012)
Бенедисюк І. - Щодо відповідності європейського та вітчизняного досвіду правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Загрішева Н. - Комерційна концесія та концесія: загальні й особливі риси (2012)
Рудченко І. - Особливості правового режиму деяких результатів, одержаних при виконанні договору на проведення НДДКР (2012)
Корновенко С. - Інтелектуальна власність: нові грані явища (2012)
Кращенко В. - Роздуми щодо визначення поняття " комерційна таємниця" (2012)
Романюк В. - Реалізація в Україні положень міжнародних угод, спрямованих на усунення міжнародного подвійного оподаткування (2012)
Інформаційна довідка (2012)
Від редакції (2016)
Добрянська Л. О. - Олекса Ошуркевич і Ярослав Шуст: на перехресті наукових інтересів (2016)
Ярмола В. С. - "Пахóд" – локальний жанр західнополіської інструментальної музики (2016)
Слюжинскас Р. - Литовские традиционные музыкальные инструменты в контексте украинской традиции (2016)
Яремко Б. І. - "Капельмейстери"-скрипалі весільних капел космацько-шепітської традиції (2016)
Супрун-Яремко Н. О. - "Капельмейстер" Іван Якуб'як – скрипаль-лідер Верхнього Надпруття (2016)
Харчишин О. М. - Публікації з етномузикології в журналі "Народна творчість та етнографія" (1957–1991 рр.): історія, теорія, практика, Коваль В. М. (2016)
Рибак Ю. П. - Листування Олекси Ошуркевича та Михайла Мишанича щодо підготування фольклорних збірників (2016)
Ярмола В. С. - Пісні-"походи" зі Скулина в записах Олекси Ошуркевича та в транскрипціях Михайла Мишанича (2016)
Добрянська Л. О. - Спогади Олекси Ошуркевича про свого вчителя Ярослава Шуста (2016)
Луканюк Б. С. - Методика науково-дослідницької роботи: Програма (2016)
Хай М. Й. - Реліктові матеріали про поліських лірників. Рецензія-відгук на нотну збірку "Лірницькі пісні з Полісся. Матеріали до вивчення лірницької традиції” / Записи, впорядкування і примітки Олекси Ошуркевича. Нотні транскрип ції Юрія Рибака. – Рівне, 2002. – 136 с. (2016)
Лукашенко Л. В. - Проблеми етномузикології: науково-методичний збірник. – Випуск 9 / ред. – упор. О.І. Мурзіна. –Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. |Рецензія| (2016)
Пасічник В. С. - Міжнародна наукова конференція до 120-ліття від дня народження Зиновія Лиська (Львів, 2015) (2016)
Алієва Л. В. - Міжнародна наукова конференція "Слов’янська мелогеографія-5" (Київ, 2015) (2016)
Ярмола В. С. - Хроніка '15 (2016)
Добрянська Л. О. - Покажчик населених пунктів, обстежених О. Ошуркевичем у 1968–2007 роках (2016)
Зміст дипломної роботи О. Ошуркевича "Народнопісенна творчість Волині" (2016)
Фрагмент другого розділу дипломної роботи О. Ошуркевича "Народнопісенна творчість Волині (дореволюційного походження)" (2016)
Охрименко С. А. - Подпольная информационная индустрия, Саркисян А. С. (2010)
Бочан І. О. - Системна трансформація економіки україни та шляхи подолання кризових явищ: інституціональний підхід (2010)
Кириченко О. А. - Теорія та практика економічної безпеки держави в умовах глобальної фінансової кризи, Бєлоусова І. А. (2010)
Клебанова Т. С. - Усиление неравномерности развития регионов как угроза экономической безопасности, Гурьянова Л. С. (2010)
Сідак В. С. - Вибір ефективної стратегії економічної безпеки України (2010)
Зима О. Г. - Особливості впливу оподаткування на показники економічної безпеки, Зима О. Г. (2010)
Прыгунов П. Я. - Основные направления использования психодиагностического инструментария в системе обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности (2010)
Алькема В. Г. - Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи (2010)
Ревак І. О. - Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки – базові складові системи фінансової безпеки держави (2010)
Журавльова І. В. - Інтелектуальний капітал як об’єкт захисту в системі фінансової безпеки (2010)
Кавун С. В. - Анализ показателей экономической безопасности макроуровня (на примере западных стран), Михальчук И. В. (2010)
Ареф’єв В. О. - Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства як запорука його ефективного та стабільного функціонування (2010)
Берест М. М. - Критичний аналіз змісту економічної категорії "банкрутство", Тимошенко А. П. (2010)
Великородна Д. В. - Зміст і структура ринку інформаційних продуктів та послуг (2010)
Вербовська Л. С. - Прикордонні території як об’єкт економічної безпеки держави у контексті транскордонного співробітництва (2010)
Галюк І. Б. - Політика енергоефективності як основа соціально-економічного розвитку держави (2010)
Герасимчук З. В. - Система безпеки соціально-економічного розвитку регіону як елемент антикризового менеджменту, Абрамова І. О. (2010)
Грачов О. В. - Податкова безпека як невід'ємна складова економічної безпеки підприємства (2010)
Гринащук І. І. - Розвиток фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці як чинник її фінансової безпеки (2010)
Добринь С. В. - Аналіз впливу факторів фінансової безпеки на фінансову стійкість банків, Убілава І. Б. (2010)
Зінченко О. А. - Вимірювання якості прибутку підприємства з позиції його конкурентоспроможності (2010)
Кіньов Ю. Р. - Організаційно – правові та економічні основи утворення підрозділів конкурентної розвідки в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2010)
Коренева А. Б. - Критичний аналіз класичного підходу до оцінки фінансового стану підприємства (2010)
Корчевська Л. О. - Методологічні питання економічної безпеки підприємства, Жосан Г. В. (2010)
Космарова Н. А. - Поисковая система и несовершенная конкуренция на электронном рынке, Сеитибраимов А. Д. (2010)
Кракос Ю. Б. - Антикризова система економічної безпеки для підприємства паливно-енергетичного комплексу, Коротченко Н. О. (2010)
Кузенко Т. Б. - Управління фінансовою безпекою підприємства: методичний аспект, Сабліна Н. В., Литовченко О. Ю. (2010)
Кузенко Т. Б. - Управління дебіторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємств, Сизова В. С. (2010)
Лаврова Ю. В. - Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2010)
Латишева І. Л. - Вплив структури капіталу на забезпечення економічної безпеки підприємства (2010)
Литовченко О. Ю. - Оптимізація структури капіталу як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства, Макуха С. А. (2010)
Лічман Т. В. - Забезпечення захисту комерційної таємниці в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання (2010)
Маляревский В. Ю. - Взаимосвязь доходного и сравнительного подходов в оценке стоимости предприятия (2010)
Мартюшева Л. С. - Теоретичні аспекти та проблеми визнання дефолту емітентів корпоративних облігацій в Україні, Слуцька О. В. (2010)
Мельник С. І. - Формування системи економічної безпеки банку (2010)
Мініна Є. О. - Критерії і показники економічної безпеки підприємства (2010)
Околович О. М. - Інструментарій дослідження монополізації регіональних ринків (на прикладі західного регіону України) (2010)
Полтініна О. П. - Оцінка рівня фінансової безпеки підприємств: методичний аспект, Нескуба А. В. (2010)
Полянська А. С. - Сучасні технології управління економічною безпекою підприємства, Трощенкова Т. А. (2010)
Пономаренко О. Е. - Аналіз рівня фінансової безпеки промислових підприємств у контексті удосконалення стратегії її забезпечення (2010)
Сорбат И. В. - Модель бизнес-процесса комплексного анализа экономической безопасности предприятия (2010)
Ткаленко С. І. - Вплив державного боргу на економічну безпеку України (2010)
Фоменко А. В. - Фінансова безпека підприємства: адаптація поняття до сучасних умов розвитку економіко-правової держави (2010)
Хвостенко В. С. - Концептуальні підходи до стратегії фінансової безпеки України (2010)
Хомин О. Й. - Методика розрахунку демографічної безпеки (2010)
Храпкіна В. В. - Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства (2010)
Чаговець Л. О. - Формування системи управління економічною безпекою підприємства (2010)
Дикань В. Л. - Інтелектуальні інвестиції в логістичних системах, Корнілова І. В. (2010)
Винников В. В. - Перспективы развития логистической стратегии в транспортной отрасли Украины (2010)
Винников В. В. - Принципы и система управления эффективностью устойчивого развития морского транспортного комплекса (2010)
Дейнека О. Г. - Реформування залізничного транспорту України в контексті світового досвіду, Божок А. Р. (2010)
Каличева Н. Є. - Визначення шляхів забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України (2010)
Кірдіна О. Г. - Аспекти впливу залізничного транспорту на економіку країни (2010)
Токмакова І. В. - Дослідження сутності стійкого розвитку залізничного транспорту (2010)
Толстова А. В. - Інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК (2010)
Устенко М. О. - Основні проблеми транспортної логістики (2010)
Якименко Н. В. - Інструменти забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного залізничного транспорту (2010)
Боровик Ю. Т. - Дослідження досвіду ведучих закордонних країн в управлінні будівельним комплексом (2010)
Городецька Т. Е. - Податкові важелі збалансування бюджетних ресурсів (2010)
Жердєв М. Д. - Вплив якості транспортного обслуговування на попит споживачів транспортних послуг, Мирошниченко Ю. В. (2010)
Журавльова І. В. - Фінансова безпека економічних систем в умовах економіки знань (2010)
Калініченко Л. Л. - Основні підходи до формування національної промислової політики України (2010)
Кушнір О. К. - Оцінка річних збитків внаслідок забруднення приземистого шару атмосфери автотранспортом на прикладі міста Кам’янець–Подільського (2010)
Мельникова К. І. - Оцінка привабливості масової банківської послуги для клієнтів, Пащенко О. В. (2010)
Паламарчук І. В. - Підходи до встановлення тарифів на перевезення пасажирів та вантажів залізницями України (2010)
Плєтникова І. Л. - Підходи до визначення сутності й величини інтелектуального капіталу залізничного транспорту (2010)
Поколодна О. В. - Необхідність реформування ПДВ в Україні, Макаренко Т. В. (2010)
Прохорова Ю. В. - Аналіз діяльності банків на фондовому ринку України, Дробілко Е. К. (2010)
Соколова Л. В. - Теоретические подходы к исследованию конъюнктуры рынка недвижимости, Савченко Н. С. (2010)
Соколова Л. В. - Анализ методов оценки объектов недвижимости, Герасимчук Ю. В. (2010)
Чередниченко О. Ю. - Обґрунтування заходів щодо протидії терористичним проявам в транспортній галузі (2010)
Юрченко Ю. М. - Витрати на транспорт і розміщення виробництва (2010)
Авакян Н. В. - Система показників оцінки організаційної культури підприємств машинобудівної галузі (на прикладі Харківської області) (2010)
Божанова О. В. - Економічний потенціал та потенціал економічного розвитку підприємства відмінності та особливості (2010)
Білокомірова Я. М. - Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності (2010)
Бутенко О. П. - Адаптпція системи Нортона – Каплана для оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств на прикладі ВАТ "ХарП", Барабанов І. В., Іванова Г. Ю. (2010)
Воловельськая И. В. - Основные типы и характеристика негативного воздействия на экономическую безопасность предприятия (2010)
Єфименко Т. І. - Методологічні результати дослідження контролінгу, як позафункціонального інструменту, в системі управління підприємствами залізничної галузі, Підопригора І. В. (2010)
Єфименко Т. І. - Дослідження методів оцінки людського капіталу та обґрунтування шляхів їх застосування на підприємствах залізничного транспорту, Пєтухова Т. О. (2010)
Зайцева І. Ю. - Інституційні засади будування системи корпоративних відносин в Україні і напрямки її удосконалювання (2010)
Кондратюк М. В. - Визначення сучасної форми інтеграції підприємств залізничного транспорту України (2010)
Мельникова К. І. - Розробка заходів щодо покращення фінансово-економічного стану будівельного підприємства в умовах кризи, Мельникова А. В. (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського