Жарик Є. А. - Трансформаційне лідерство як запорука успішного управління змінами (2018)
Крайнюченко О. Ф. - Використання оптимальної системи інтернет-маркетингу в діяльності підприємства, Полтавцев В. О. (2018)
Обелець Т. В. - Концептуальні підходи до визначення неформальної зайнятості (2018)
Оксенюк К. І. - Стартап як прогресивна форма розвитку інноваційної підприємницької діяльності (2018)
Чернуха Т. Е. - Тенденції та проблеми розвитку ринку молочної продукції в Україні, Ємцев В. І. (2018)
Шевчук Н. А. - Экономика предприятия и внутрифирменное планирование, Тараненко Д. Ю. (2018)
Басюк Л. - Розвиток креативності як необхідна умова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, Доброскок І. (2017)
Брехунець А. - Теоретично-методичні основи розвитку технічних здібностей учнів засобами графічних задач (2017)
Глоба О. - Науково-педагогічні основи функціонування наукової школи академіка А. М. Гродзинського з вивчення алелопатії, Давиденко М., Ковальська К. (2017)
Дрозд П. - Самостійна робота студентів в умовах впровадження нових форм організації навчального процесу в аграрних закладах освіти, Кляченко О., Лобова О. (2017)
Карпович М. - Педагогічні аспекти професійної самореалізації майбутніх менеджерів туристичної діяльності в сучасних умовах українського суспільства (2017)
Красюк Л. - Формування здорового способу життя в молодших школярів на уроках з основ здоров’я засобами моделювання педагогічних ситуацій (2017)
Носаченко Т. - Формування художньо-творчої компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами сучасних художніх технік (2017)
Опанасенко Н. - Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Різник В. - Мікронавчання як перспективний метод підготовки висококваліфікованих фахівців, Мельник Т. (2017)
Сидоренко М. - Сучасна модель підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до оцінювання якості освітньої діяльності (2017)
Троян В. - Професійна підготовка директорів шкіл у Чеській республіці (2017)
Урупа Л. - Критерії, показники та рівні сформованості виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами хорової спадщини (2017)
Форостюк В. - Генезис проблеми розвитку творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у ВНЗ України (2017)
Форостюк Т. - Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках української мови (2017)
Чень Л. - Структура та принципи формування творчих якостей особистості майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення романсової лірики (2017)
Чередник В. - Становлення автономної школи як прояву процесу децентралізації середньої освіти: переваги і недоліки (2017)
Черненко Г. - З історії становлення та розвитку методики вивчення природознавства в початковій школі (період становлення до 1991 р.), Опанасенко Н. (2017)
Кириченко П. - Історичний екскурс: "Рідна школа" - в минулому і в сьогоденні (до 95-річчя з дня започаткування педагогічного видання в Україні) (2017)
Бочаріна Н. - Гуманізм як базова демократична цінність об’єднаної Європи (2018)
Вінс В. - Психологія свідомого вибору українцями членства в Європейському союзі (2018)
Вовк А. - Формування комунікативних та соціальних навичок у хімічно залежних осіб в груповій психотерапевтичній роботі (2018)
Грейліх О. - Синдром емоційного вигоряння в професійній діяльності вчителя (2018)
Дереча А. - Чинники розвитку креативності особистості: теоретичний аналіз проблеми (2018)
Ломак О. - Мотивація як чинник прояву політичної участі молоді (2018)
Молотокас А. - Гендерні особливості прояву депресивного стану (2018)
Ніколаєв Л. - Розвиток асертивності підлітків в умовах тимчасових дитячих об’єднань: психолого-педагогічні рекомендації (2018)
Рудь Г. - Психологічні аспекти переживання особистістю кризи середини життя (2018)
Сергєєнкова О. - Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця, Столярчук О. (2018)
Сіпко Л. - Теоретичні аспекти проблеми професійної готовності суб’єкта до діяльності, Калашник І. (2018)
Ткачук Т. - Цінності українського суспільства у контексті цінностей об’єднаної Європи (2018)
Федорченко О. - Розвиток та корекція довільної регуляції психічної активності дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (2018)
Хараджи М. - Навчання міжетнічній толерантності старшокласників: європейські та вітчизняні практики (2018)
Чернов А. - Емпіричні підходи до дослідження ставлення молодшого школяра до моральних настанов (2018)
Чіп Р. - Дослідження когнітивних уявлень старших підлітків: гендерний аспект (2018)
Гора Н. - Сучасна підготовка бакалаврів-товарознавців до професійної діяльності (2018)
Гурєєва Л. - Сучасні проблеми навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології у методиці навчання усного перекладу в Україні та закордоном (2018)
Дудка І. - Структура організації позакласної діяльності учнів із географії (2018)
Євтушенко Л. - Теоретичні засади формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2018)
Калюжка Н. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках літературного читання в початковій школі (2018)
Медведчук А. - Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності (2018)
Молчанова В. - Європейський досвід використання методу проектів та організація навчального проектування в освітніх закладах України (2018)
Опанасенко Н. - Виховання європейських цінностей в учнів початкової школи (2018)
Панченко В. - Розвиток математичного мовлення учнів початкової школи (2018)
Різник В. - Парадигма сучасної смарт-освіти епохи суспільства знань, Різник Н. (2018)
Стрілець О. - Художнє сприйняття у становленні майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Титова О. - Особливості реформування освіти в галузі професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики у Великій Британії та Україні (2018)
Форостюк Т. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи: європейський досвід (2018)
Химич Н. - Підвищення ефективності розумового виховання старших дошкільників шляхом використання дидактичних ігор у освітньо-виховному процесі ДНЗ, Філюк О. (2018)
Чиркина С. - Поняття, сутність та специфіка професійної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва у творчих мистецьких колективах (2018)
Шевчук Б. - Оцінка сформованості інформативних компетентностей студентів інженерно-педагогічних спеціальностей при вивченні дисциплін інформативного циклу (2018)
Шевчук Л. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами імітаційних комплексів (2018)
Ясенчук В. - Фізична підготовка військовослужбовців ССО в умовах українсько-російського протистояння (2018)
Багно Ю. - Педагогічний досвід В. Сухомлинського в освітньому процесі Нової української школи (2018)
Балабуст Н. - Стан і діяльність церковно-парафіяльних шкіл Подільської єпархії напередодні першої світової війни (2018)
Деркач В. - Зростання професійної майстерності учителів в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в умовах Нової української школи (2018)
Довгопола Л. - Упровадження педагогічних поглядів В. Сухомлинського в процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології (2018)
Іваницька О. - Компетентісний підхід професійної підготовки студентів мистецького профілю у процесі вивчення особливостей українського національного одягу, Носаченко Т. (2018)
Кошечко Н. - Сучасний викладач закладу вищої освіти як особистість та фахівець у профілактиці педагогічних конфліктів (2018)
Купко С. - Формування у майбутнього учителя образотворчого мистецтва професійної компетентності в процесі вивчення петриківського розпису, Носаченко Т. (2018)
Левицька Л. - Взаємовідносини учителя й учня у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Novak O. - Using pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi to develop pedagogical competency of future primary school teachers (2018)
Онищенко Н. - Підготовка майбутніх учителів до національно-патріотичного виховання молоді у контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського, Лиховид О. (2018)
Передерій О. - Роль Нової української школи у процесі соціальної адаптації учнів молодшого шкільного віку (2018)
Підборський Ю. - Роль учителя в моральному вихованні учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Плужник О. - Прогресивні кроки та досвід України на шляху до інклюзії (2018)
Рябоконь Н. - В. О. Сухомлинський про особистість учителя (2018)
Сергійчук О. - Погляд В. Сухомлинського на взаємозалежність свободи і відповідальності молодших школярів у Новій українській школі (2018)
Тимченко О. - Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи, Литвин О. (2018)
Ткаченко Л. - Упровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського у роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, Хмельницька О. (2018)
Чабайовська М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування технології навчання письма Василя Сухомлинського (2018)
Шапран О. - Сучасні аспекти впровадження педагогіки партнерства В. Сухомлинського в практику роботи Нової української школи (2018)
Ярова І. - "Казкова кімната": педагогічний інтерактив майбутніх філологів у роботі з дітьми (на матеріалі літературної спадщини В. О. Сухомлинського), Козир М. (2018)
Варуха К. В. - Вміст простагландину F2альфа в крові менструального походження жінок репродуктивного віку (2018)
Гарапко Т. В. - Структурна перебудова лімфатичних вузлів внаслідок експериментального ожиріння, Матешук-Вацеба Л. Р. (2018)
Зотова А. Б. - Морфологические особенности печени доношенных мертворожденных, развивающихся в условиях гипертонической болезни матери (2018)
Кузик Ю. І. - Морфологічні особливості ендометрія у жінок репродуктивного віку та самиць щура: порівняльна характеристика морфометричного дослідження, Чорненька Г. М., Логаш М. В. (2018)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Вплив тривалого введення опіоїду на ультраструктурну організацію білої речовини головного мозку в експерименті, Бекесевич А. М., Олійник І. Ю., Зінько А. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив хлориду кадмію на показники ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні, Азаров О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Ембріогенез щурів під впливом цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з цитратом германію, Білишко Д. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Модифікуючий вплив нанокомпозиту (йод+сірка) на ембріотоксичність хлориду кадмію в ембріогенезі щура, Гальперін О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив хлориду кадмію та кадмію цитрата на показники ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні, Задесенець І. П. (2018)
Рыкова Ю. А. - Характеристика линейных размеров и объёма щитовидной железы крыс репродуктивного возраста под воздействием на организм хронической гипертермии, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А., Полякова А. И., Карпяк Т. Ф. (2018)
Трясак Н. С. - Імуногістохімічна характеристика стінки вінцевих артерій при експериментальному атеросклерозі (2018)
Унгурян Т. М. - Зміна вмісту церулоплазміну в плазмі крові за умов міоглобінуричної форми гострого пошкодження нирок, Заморський І. І. (2018)
Хмара Т. В. - Особливості іннервації капсули ліктьового суглоба у плодів людини, Шевчук К. З., Козарійчук Н. Я., Бойчук О. М., Стефак Я. П. (2018)
Аксьонов Є. В. - Ранні ускладнення інтервенційних процедур при реканалізації оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Головенко В. Б. (2018)
Антонів А. А. - Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок І–ІІ стадії (2018)
Веремчук С. Ф. - Динаміка рівня інтерлейкіна-6, як раннього маркера запальної відповіді після проведення коронарної реваскуляризації у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, Фуркало А. С., Дзюба Д. О., Хохлов А. В., Лоскутов О. А. (2018)
Gordienko P. O. - A Study of Influence of Working at the Computer on Some Indexes of the Physical Health State of Students, Pandikidis N. I., Shenher S. V. (2018)
Гутарєва Н. В. - Лікування ізольованої систолічної гіпертонічної хвороби без ускладнень літних підопічних психоневрологічного інтернату, Яблочанська Е. Є., Гутарєв В. В. (2018)
Лисенко Б. М. - Особливості клітинного і гуморального імунітету у пацієнток з зовнішнім генітальним ендометріозом на тлі гіпотиреозу, Хабрат Б. В., Литвак О. О. (2018)
Марущак О. П. - Оцінка динаміки гематологічних показників для ранньої діагностики періпротезної інфекції у хворих після ендопротезування колінного і кульшового суглобів (2018)
Милославський Д. К. - Клініко-гемодинамічні та метаболічні ефекти дієтологічного втручання у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Снігурська І. О., Божко В. В., Щенявська О. М. (2018)
Онищенко А. И. - Окислительный стресс и матриксная металлопротеиназа-9 при обострении хронического гнойного риносинусита (2018)
Піонтковський В. К. - Діагностична чутливість біохімічних маркерів крові та сечі у хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта (2018)
Радюшин Д. О. - Мікроемболізація церебрального кровотоку при проведенні аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А., Дружина О. М., Колесников В. Г. (2018)
Серик С. А. - Антропометрия и биоимпедансное мониторирование состава тела у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа, Ткаченко О. В., Овчаренко Л. И. (2018)
Старченко Т. Г. - Особливості клініко-метаболічних порушень та структурно-функціональних змін серця у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням та гіпертрофією серця, Снігурська І. О., Милославський Д. К., Божко В. В. (2018)
Филимонов Р. В. - Односторонняя спинальная анестезия как метод обезболивания при операциях у больных с синдромом дибетической стопы, Филимонова И. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2018)
Хабрат Б. В. - Аналіз клініко-анамнестичних чинників розвитку генітального ендометріозу на тлі тиреоїдної дисфункції, Хабрат А. Б., Литвак О. О., Лисенко Б. М. (2018)
Черкашина Л. В. - Дослідження факторів ризику, розробка критеріїв та обґрунтування алгоритму прогнозування екземи на етапі первинної медичної допомоги (2018)
Черненко O. В. - Роль макрофагів у прогресуванні папілярного раку щитоподібної залози, Сулаєва O. М., Чуба В. Я., Огризько T. В., Ларін O. С. (2018)
Шелест Б. О. - Медіатори запалення та антропометричні параметри в прогресуванні артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією (2018)
Кальниш В. В. - Методические подходы к организации проведения профессионального и спортивного психофизиологического отбора, Кочина М. Л., Кочин О. В., Чернозуб А. А., Фирсов А. Г. (2018)
Фирсов А. Г. - Проблемы обеспечения надежности и валидности результатов психофизиологической экспертизы, Кочин О. В. (2018)
Богачова О. С. - Функція пам’яті як критерій гігієнічної донозологічної діагностики психічного стану учнів професійного аграрного ліцею (2018)
Коробчанський В. О. - Аналіз захворюваності серед працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, Григорян О. В. (2018)
Роша Л. Г. - Кадрове забезпечення патологоанатомічної служби України (аналіз показників за 2007–2016 роки) (2018)
Сурин А. В. - Информативность интегральных индексов интоксикации у пациентов с хроническим одонтогенным синуситом верхнечелюстной пазухи, Походенько-Чудакова И. О. (2018)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей стоматологічних цементів для постійної фіксації ортопедичних конструкцій, Герман С. А., Ярина І. М., Сідорова О. В., Сорохан М. М. (2018)
Ісаєва І. М. - Стан та перспективи вивчення артеріальної гіпотензії як фактора, який обумовлює адаптаційні можливості сучасної молоді, Маракушин Д. І., Кармазіна І. С., Глоба Н. С. (2018)
Радченко В. О. - Ультрасонографічне оцінювання стану паравертебральних м’язів за умов дегенеративних захворювань хребта, Скіданов А. Г., Котульський І. В., Вишняков А. Є., Яковенко С. М., Моложон А. С. (2018)
Рамазанов В. В. - Гемореологические аспекты метаболизма оксида азота в эритроцитах при развитии сосудистой дисфункции, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Бондаренко В. А. (2018)
Крамар С. Б. - Організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів як форма методичної роботи кафедри та викладача, Назарова Д. І. (2018)
Антіпова Р. В. - Ризик виникнення порушення здоров'я людини при споживанні пальмової олії, Комісова Т. Є., Сак А. Є. (2018)
Harasym N. P. - State of the Antioxidant Protection System in Rats Erythrocytes under the Influence of Histamine and Sodium Hypochlorite, Bishko-Moskalyuk O. I., Wozniak M. V., Mandzynets S. M., Sanahursky D. I. (2018)
Карамзіна Л. А. - Біологічний зворотний зв’язок – реалізована комунікація, Міщанчук Н. С., Рибальченко В. К. (2018)
Колесник Ю. І. - Неспецифічна резистентність організму в умовах набутої короткозорості слабкого та високого ступеню (2018)
Nakonechna O. A. - The Fluorescent Probe Method in Investigation of the State of Erythrocyte Membranes in White Rats at Exposure to Chemical Environmental Factors, Bezrodna A. I., Kornienko E. M., Tkacheva T. N., Efimova S. L., Posokhov E. A., Maksimova I. G. (2018)
Filimonova N. I. - Antimicrobial and Antioxidant Activity of Anthocyanin Complexes of Some Berries’ Species of Ukraine, Gliebova K. V., Shakun O. A., Tishchenko I. Y., Bosenko O. L., Domarev A. P., Krichkovskaya L. V., Gorbach T. V. (2018)
Шаторна В. Ф. - Порівняння ефектів впливу солей свинцю та кадмію на ембріогенез у щурів, Гарець В. І., Кононова І. І. (2018)
Андреюк Н. Л. - Вплив лінійних прискорень на систему кровообігу фехтувальників підліткового віку (2018)
Таліб Х. - Корекція функціонального стану вегетативної нервової системи кваліфікованих баскетболістів (2018)
Titova H. V. - Changing the Body Composition Parameters in Women of Both Periods of the Mature Age Engaged in Power Fitness (2018)
Адамович Р. Г. - Особливості стану вестибулярної системи спортсменів, що займаються рукопашним боєм з повним контактом, Кураса Г. О., Міненко О. В., Брилев А. О. (2018)
Гончарова Н. М. - Концептуальні підходи здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2018)
Дубачинський О. В. - Розвиток максимальної сили чоловіків під час використання в фітнесі різних інтервалів відпочинку між сетами, Чернозуб А. А., Петренко О. В., Твеліна А. О., Абрамов К. В., Лютович Ю. А. (2018)
Штефюк І. К. - Результати оцінки функціонального стану спортсменів, що займаються рукопашним боєм з частковим контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму на етапі підготовки до змагань, Петренко О. В., Сокур Ю. В., Абрамов К. В. (2018)
Максимович О. В. - Професійні орієнтації підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитування учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківськ) (2018)
Осаул Л. П. - Геологічні зміни в біосфері під впливом діяльності людини, Незгода Л. М., Журибіда А. В., Лук`янчук Г. А., Кроленко В. В. (2018)
Кривенко А. І. - Видовий склад бур'янів та їх біологічні групи у короткоротаційних сівозмінах Південного Степу України (2018)
Крохмальний Р. О. - Відеоблог як явище сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні маркери і когерентність образу), Крохмальний Д. Р. (2018)
Мельник О. Ю. - Жанрово-стилістичні особливості репертуару квартету саксофоністів "Джаз-класік" (2018)
Маліновський В. В. - Безперервність життя у постановках Моріса Бежара (2018)
Пічугіна Ю. О. - Сучасні інформаційні технології у проблемному полі культурологічних досліджень: до питання визначення похідних понять (2018)
Фабрика-Процька О. Р. - Русини і русинська культура крізь призму сучасної самоідентифікації (2018)
Ричко В. Ю. - Почаївська лавра в контексті конфлікту ідентичностей у сучасному православ’ї в Україні (2018)
Балахтар В. В. - Самооцінка як чинник емпатії фахівців соціальної роботи (2018)
Зубовський Д. С. - Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період (2018)
Малецька О. О. - Підходи до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій (2018)
Цимбал С. В. - Психолого-педагогічні засади формування іншомовної компетентності викладачів (2018)
Широких А. О. - Рефлексія як чинник життєвого проектування особистості (2018)
Висоцька О. Л. - Науковий дискурс у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2018)
Вільчанська Ю. Ю. - Генеза тематичної парадигми: від "знедоленого дитинства" до "дитя революції" (2018)
Корінчук Н. І. - Особливості формування граматичної компетенції учнів початкових класів при вивченні англійської мови (2018)
Купріянов Є. В. - Іспанська тлумачна лексикографія: історичний аспект (2018)
Остапчук Я. В. - Функціонування концепту "розуміння" в українській мовній картині світу (2018)
Остратюк Н. М. - Дієслова відчуття чи дієслова сприйняття: до питання семантичної класифікації дієслівної лексики в українській мові (2018)
Pidgorna O. M. - Appelle der psychoanalitischen auslegung: "Drama Für Drei Leben" von Maria Matios in froidischen traditionellen Spiegel (2018)
Сергеева И. С. - Международная программа развития ребенка ICDP в преподавании иностранного языка (2018)
Чеботар А. М. - Жанрові різновиди англомовного наукового тексту, їх характеристика та відтворення у перекладі, Іщенко Н. Г. (2018)
Shevchenkо L. O. - The rоle оf hyperbоle in the Spanish everyday discоurse (2018)
Якушко К. Г. - Термінологічний аналіз іншомовного текстового матеріалу першого модуля із сфери автоматики (2018)
Александрович Т. З. - Специфіка застосування педагогічних технологій при викладанні дисциплін у ЗВО (2018)
Арістова Н. О. - Професійна суб’єктність майбутнього філолога: психолого-педагогічний аспект, Хмельовська М. М. (2018)
Дияк В. В. - Особливості методики викладання філософії (прикладний та теоретичний аспекти), Тушко К. Ю. (2018)
Долінська Н. В. - Сучасні моделі професійної діяльності викладача вищої школи США (2018)
Драч А. С. - Експериментальна перевірка ефективності формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп'ютерних програм (2018)
Дяченко Н. О. - Професійний розвиток молодих викладачів – шлях до досконалості (досвід Австралії) (2018)
Жабенко О. В. - Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у галузевих університетах України (2018)
Козловська І. М. - Інтеграція змісту природничо-гуманітарного компоненту у підготовці майбутніх фахівців технічного профілю, Стечкевич О. О. (2018)
Козловський Ю. М. - Визначення готовності до професійної діяльності на основі сформованості фахових компетентностей (2018)
Кондратенко Т. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні економічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки (2018)
Лозинська С. В. - Теоретичні основи дослідження розвитку креативності у дошкільників як особистісної здатності до творчості, Фалько В. В. (2018)
Мартьянова М. Є. - Пацифістські принципи в освітній концепції Алена (Еміля-Огюста Шартьє) (2018)
Радзівілова І. А. - Критерії і показники сформованості готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності (2018)
Рідкодубська Г. А. - Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Шевирьова І. Г. - Формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект, Бадер С. О. (2018)
Левченко А. С. - Актуальні питання призначення та проведення комплексної медико-балістичної експертизи (2018)
Маслова Є. В. - Правовий статус права на звернення (2018)
Назаренко О. Л. - Тлумачення сутності і змісту соціального захисту військовослужбовців (2018)
Babayev N. - Corporate political involvement in business environment (2018)
Ковальська К. В. - Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні, Пастушенко Р. М. (2018)
Мазуренко В. П. - Національні та глобальні виміри розвитку креативної економіки, Копійка Д. В. (2018)
Паневник Д. О. - Підвищення економічної ефективності видобування сланцевої нафти (2018)
Свистун К. О. - Іноземний і український досвід стратегічного планування сталого розвитку (2018)
Совик М. І. - Організаційно-методологічні засади бухгалтерського обліку екологічних витрат підприємств України в умовах євроінтеграції (2018)
Вихідні дані (2018)
Мезенцев А. В. - Способ комплексирования изображений различных диапазонов волн с целью создания универсальных эталонов для комбинированных корреляционно-экстремальных систем навигации, Юзефович В. В., Буточнов А. Н., Сотников А. М. (2018)
Ланде Д. В. - Побудова мережі предметних областей на базі ресурсу arXiv, Андрущенко В. Б. (2018)
Денисенко Т. А. - Исследование достижимости непрерывной части гибридной системы, Нестерюк А. Г., Денисенко А. В. (2018)
Клюєва Т. Ю. - Аналіз сучасного стану технологій зниження спеклових шумів у переносних лазерних проекторах (2018)
Сліпченко В. Г. - Реєстрація параметрів автоматизованого програмно-апаратного комплексу медичного призначення, Полягушко Л. Г., Котунов В. О. (2018)
Додонов Є. О. - Моделювання та візуалізація максимальних багатопродуктових потоків у мережі, Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. (2018)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Кодування як засіб захисту інформації у системах контролю доступу з використанням логіко-часових функцій у формі поліномів і біометричних даних суб’єктів (2018)
Данилюк І. І. - Метод ідентифікації користувача за клавіатурним почерком на основі нейромереж, Карпінець В. В., Приймак А. В., Яремчук Ю. Є., Костюченко О. І. (2018)
Прищепа C. В. - Методика выявления событийной основы информационных операций (2018)
Роїк П. Д. - Метод поліпшення узгодженості оцінок експертів у ході діалогу, Циганок В. В. (2018)
Реферати (2018)
Волощук Н. І. - Експериментальне дослідження ульцерогенної дії пропоксазепаму, Таран І. В., Редер А. С., Головенко М. Я. (2018)
Лановенко О. Г. - Диференціація міських і сільських популяцій Херсонської області за частотою вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат (2018)
Cherkasov V. G. - The human sacrum shape: metamorphoses and relation of its parts, Malikov O. V. (2018)
Лутковський Р. А. - Морфологічний та морфометричний аналіз змін в тканинах при імплантації сітчастих імплантатів з поліпропілену модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком (2018)
Запорожченко М. Б. - Інфекційні аспекти тканин лейоматозних вузлів, видалених у жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Ошовський В. І. - Особливості поглинання глюкози в тканинах плода при хронічній гіпоксемії (експериментальне дослідження на вівцях) (2018)
Маркевич Б. О. - Особливості статевого розвитку у дівчат пубертатного віку різних соматотипів, хворих на первинну дисменорею, Чайка Г. В. (2018)
Михайленко О. В. - Виявлення часточок металів з оболонки кулі для часткової видової ідентифікації вогнепальної зброї з використанням рентгенфлуоресцентного спектрального аналізу, Чихман Я. В. (2018)
Дудник В. М. - Досвід застосування комбінованих фітопрепаратів у лікуванні захворювань дихальних шляхів, Морозова І. В., Шаламай М. О., Вижга Ю. В. (2018)
Аль Харірі М. Ж. - Контроль динаміки параметрів місцевого імунітету у хворих на риносинусит, Семененко С. І., Семененко А. І., Якубовська О. М. (2018)
Астахова О. В. - Клінічна характеристика жінок з безпліддям та оваріковарікоцеле (2018)
Кравець О. В. - Шкірно-м'язовий клапоть великого грудного м'яза у пластичному закритті фарингостом, Феджага І. П. (2018)
Руда І. В. - Оцінка ефективності ремінералізуючої терапії у дітей молодшого шкільного віку із високим ступенем інтенсивності карієсу зубів, Дудік О. П., Чугу Т. В., Рудий Ю. Й. (2018)
Булавенко О. В. - Ультразвукова характеристика кровотоку в судинах матки в I триместрі вагітності у жінок із звичним невиношуванням в анамнезі, Мунтян О. А., Коньков Д. Г., Фурман О. В. (2018)
Луцишин В. Г. - Динаміка змін клінічних показників в процесі різних методів лікування хворих із коксартрозом при коротко-та середньостроковому спостереженні, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2018)
Бобрук С. В. - Лактоферрин, як показник запального процесу при інфекційному мононуклеозі у дітей (2018)
Бондаренко Н. П. - Парвовірусна інфекція у вагітних жінок: деякі аспекти перебігу та діагностики, Лакатош В. П., Антонюк М. І., Кочмарук О. А. (2018)
Голяновський О. В. - Клініко-морфологічні аспекти перебігу післяопераційного періоду та формування рубця на матці при повторному кесаревому розтині, Дядик О. О., Слободян Ю. В., Козлова К. С., Стецюк К. В. (2018)
Жабченко І. А. - Особливості психоемоційного стану вагітних жінок-переміщених осіб, Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В., Коваленко Т. М. (2018)
Григоренко А. П. - Корекція сексуальної дисфункції у жінок перименопаузального віку зі стресовим нетриманням сечі, Горбатюк О. Г., Шатковська А. С., Біньковська А. М., Онишко В. Ю. (2018)
Каланжова О. М. - Ретроспективний аналіз репродуктивного анамнезу жінок із пологами в тазовому передлежанні плода, Галич С. Р. (2018)
Погоріла А. В. - Динаміка активності нейрон-специфічної енолази та титрів білка S100 у сироватці крові хворих на ятрогенно-компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерву за різної лікувальної тактики, Ходаківський О. А., Шінкарук-Диковицька М. М. (2018)
Костюк І. Ю. - Основні чинники ризику маніфестації симптомів нетримання сечі у жінок фертильного віку із синдромом гіперактивного сечового міхура (2018)
Ткаченко А. В. - Профілактика передчасних пологів при багатоплідній вагітності (2018)
Третяк І. Б. - Хірургічне лікування наслідків поєднаних ушкоджень серединного нерва в проксимальних відділах верхньої кінцівки, Коваленко І. В., Третьякова А. І., Гацький О. О., Базік О. М. (2018)
Незгода О. П. - Вивчення функціонального стану печінки у ВІЛ-інфікованих осіб з вперше діагностованим туберкульозом легень, Тхоровський М. А., Стрижалковська В. В., Сучок С. О., Кушнір А. А., Маргітич В. О., Дублянський О. В. (2018)
Веліксар Т. А. - Вплив тривалого носіння м'яких контактних лінз на показники окисно-відновного потенціалу глутатіону, пероксидації ліпідів та стан мембран клітин і клітинних структур епітелію рогівки, Леус М. Ф., Гайдамака Т. Б., Міхейцева І. М., Дрожжина Г. І., Коломійчук С. Г. (2018)
Голяновський О. В. - Ведення вагітності та пологів після удосконаленої методики консервативної міомектомії, Будченко М. А. (2018)
Булавенко О. В. - Оптимізація ведення хворих з післяпологовими гнійно-запальними захворюваннями після вакуум-аспірації матки в рамках методу флуоресцентної спектроскопії, Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2018)
Бербець А. М. - Розлади сну у вагітних із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода (2018)
Дзісь Н. П. - Особливості мікробіологічного моніторингу при патологічних станах піхви та шийки матки у жінок репродуктивного віку (2018)
Костюченко Н. В. - Особливості психоакустики як диференційно-діагностичного критерію шизоафективного розладу та параноїдної шизофренії на ранніх етапах виникнення, Фільц О. О. (2018)
Олешко В. Ф. - Сучасний погляд на проблему оптимізації терапії у вагітних з функціональною істміко-цервікальною недостатністю (2018)
Третяк І. Б. - Лікування множинних поєднаних ушкоджень нервів, що супроводжуються значними дефектами, в проксимальних відділах верхньої кінцівки, Коваленко І. В., Гацький О. О., Третьякова А. І. (2018)
Чернюк С. В. - Обґрунтування використання імуносупресивної терапії у пацієнтів з гострим міокардитом (2018)
Місюра А. Г. - Консультування пацієнтів при ургентному кесаревому розтині. Проблемні питання та шляхи оптимізації (2018)
Міщенко В. П. - Ефективність преконцепційної профілактики гестаційних ускладнень шляхом застосування фолатів, Руденко І. В., Голубенко М. Ю., Стамова Н. О. (2018)
Pavlovskyi S. A. - Efficiency of treatment of patients with non-alcoholic steatohepatitis combined with diabetes mellitus type 2 using the s-adenosylmethionin (2018)
Павловська М. О. - Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хель та Мулімен (2018)
Семененко А. І. - Сучасний стан самостійної роботи студентів медичних вузів при вивченні інтенсивної терапії, Семененко Н. О., Дмитрієв Д. В., Лисенко С. А. (2018)
Басанець А. В. - Вплив санітарно-гігієнічних умов праці шахтарів "Львіввугілля" на розвиток деформуючого артрозу, Булавко М. М. (2018)
Турос О. І. - Сучасні можливості оцінки забруднення атмосферного повітря підприємствами свинарської галузі, Слаутенко Є. Г., Петросян А. А., Моргульова В. В. (2018)
Сарафинюк Л. А. - Нові дані щодо дозрівання ооцитів та отримання ембріонів in vitro (2018)
Гаврилюк А. О. - Ішемічний та геморагічний інсульт: патоморфологія, діагностика, лікування та профілактика, Король Т. М., Сорокоумов В. П., Жарлінська Р. Г., Даценко Г. В., Орлова Д. О. (2018)
Заічко Н. В. - Аналіз деяких гомоцистеїнових протиріч, Некрут Д. О., Луцюк М. Б., Артемчук М. А. (2018)
Юрчишина О. А. - Професор Болярський: хірург-новатор, науковець, педагог, громадський діяч (До 140-річчя від дня народження Миколи Миколайовича Болярського) (02.12.1878-19.10.1939) (2018)
Титул, зміст (2018)
Галасюк В. В. - Принятие решений в условиях риска: от парадигмы полезности к парадигме четырёх базовых типов решений (2018)
Іскаков А. А. - Еколого-економічна безпека сестейнового розвитку національної економіки, Мандрика В. А. (2018)
Хомутенко А. В. - Аналіз практики застосування інструментарію планування видатків і дефіциту державного бюджету України (2018)
Мажара Г. А. - Поведінкова складова у класичних підходах в ігрових задачах, Капустян В. О. (2018)
Павлова В. А. - Стан та стратегічні перспективи розвитку вітчизняних металургійних підприємств, Вакулич М. М. (2018)
Юринець З. В. - Перспективи формування інноваційної інфраструктури України, Юринець Р. В., Гнилянська Л. Й. (2018)
Тараненко І. В. - Динаміка індексу споживчих настроїв населення в контексті економічного зростання країн, Шевченко В. М., Селезньова О. Ю. (2018)
Задоя О. А. - Формування інституційного середовища забезпечення трансформації заощаджень в інвестиції (2018)
Задоя А. О. - Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції (2018)
Шкура І. С. - Розвиток соціально відповідального інвестування у світі (2018)
Abstracts (2018)
Локтєв В. М. - Фізика в Україні – досягнення, проблеми, перспективи (2018)
Gaponov O. V. - Humidity sensors based on SnO2-CO3O4-Nb2O5-Cr2O3 semiconductor varistor ceramics (2018)
Кучеренко І. С. - Оптимізація процедури визначення лактату та пірувату у сироватці крові за допомогою біосенсорної системи, Топольнікова Я. В., Книжникова Д. В., Солдаткін О. О. (2018)
Дьяконенко Н. Л. - Інтеренференційні системи як фотонні кристали, Овчаренко О. П. (2018)
Дружинін А. О. - Вплив одновісної деформації та гідростатичного тиску на властивості тонких шарів InSb, Мар’ямова І. Й., Кутраков О. П., Лях-Кагуй Н. С. (2018)
Балабай Р. М. - Фотонні та електронні властивості латеральних гетероструктур на основі функціоналізованого графена під дією статичного тиску, Коновал О. А., Соломенко А. Г. (2018)
Монастирський Л. С. - Обробка даних системи цифрових сенсорів температури з метою оптимізації енерговитрат "розумного" будинку, Бойко Я. В., Петришин О. І., Лозинський В. М. (2018)
Zhukovskiy V. - Expanding the bandwidth of a seismic sensor, Gokhman A., Vilinska L. (2018)
Валентину Андрійовичу Сминтині – 70! (2018)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2018)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2018)
Волинець Н. В. - Теоретичний аналіз категорії "психологічне благополуччя особистості" у сучасній психологічній науці (2017)
Корнієнко О. В. - Обґрунтування взаємозалежності понять "безпека", "підтримання", "психосоматичне здоров’я" студентської молоді (2017)
Ларін Д. І. - Аналіз передумов виникнення психологічної служби в Україні Analysis of the preconditions for the emergence of psychological service in Ukraine 23-26 (2017)
Марчук К. А. - Роль сім’ї у формуванні творчої обдарованості особистості (біографічне дослідження життєпису і. франка), Котлова Л. О. (2017)
Сагайдак А. Н. - Влечение к смерти как экзистенциальный дискурс глубинной психологии (2017)
Степаненко Л. В. - Копінг-стратегії та психологічний захист як механізми саморегуляції особистості (2017)
Штепа О. С. - Актуалізація психологічних ресурсів за контексту невизначеності як маркер типу особистісного самоздійснення (2017)
Абсалямова Л. М. - Гендерні відмінності якості життя та харчової поведінки невротично хворих (2017)
Любомський І. О. - Особливості розвитку емоційної стійкості студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі, Каткова Т. А. (2017)
Зінченко О. В. - Психологічний аналіз явища інтернет-мемів (2017)
Пісоцький В. П. - Толерантність як чинник соціально-психологічної адаптації, Горянська А. М. (2017)
Поцулко О. А. - Українськомовний комп’ютерний сленг як комунікативна девіація сучасної молоді (2017)
Тимченко О. В. - Формування правосвідомості неповнолітніх у контексті сучасного життя (2017)
Чіп Р. С. - Дослідження відповідальності в контексті становлення ґендерної ідентичності старших підлітків (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Динаміка самоактуалізаційних процесів фахівців екстремального профілю діяльності у результаті психологічного консультування (2017)
Сербенюк Г. А. - Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище в межах транспортної системи Вінницької області (2018)
Бєлоусова Н. В. - Просторово-рекреаційна оцінка історико-культурної спадщини України для інклюзивних туристів (2018)
Год Б. В. - Кібербезпека – головний виклик НАТО й України в XXI столітті, Лобода Д. О. (2018)
Binnatli A. - The main aspects of migration flow and its impacts on Europe on the context of modern century (2018)
Бугаевский К. А. - Женский бокс: рассмотрение особенности ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп в половых соматотипах (2018)
Стецяк П. М. - Кінезіотейпування у фізичній терапії хворих з міжхребцевими грижами поперекового відділу хребта, Копочинська Ю. В., Глиняна О. О. (2018)
Филиппова О. Н. - Сибирь в творчестве В.И. Сурикова (1848–1916 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Книжная графика в творчестве Анри Матисса (1869–1954 гг.) (2018)
Филиппова О. Н. - Этьен Морис Фальконе – скульптор и писатель (1716–1791 гг.) (2018)
Binnatli A. - Karl Korsch’s ideological life and critiques (2018)
Binnatli A. - The place of Islam as a source of human rights in the context of modern century (2018)
Авер’янова Н. М. - Радянські міфологеми у мистецтві України постколоніального періоду (2018)
Туренко В. Е. - Основні аспекти інноваційної складової у зарубіжних PhD-програмах з філософії: досвід для України, Соболь Т. В. (2018)
Даниленко Г. М. - Особливості харчування студентської молоді як важливого компонента здоров'язберігаючої поведінки, Летяго Г. В., Водолажський М. Л., Авдієвська О. Г., Савєльєва Л. М. (2018)
Мочалов Ю. О. - Дослідження адгезії до структур зуба універсального мікрогібридного композитного стоматологічного реставраційного матеріалу "Джен-Радіанс", Локота О. В. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Психологічний аналіз художнього твору з навчальною метою (на прикладі роману В. Вулф "Місіс Делловей") (2018)
Пісоцький В. П. - Дослідження взаємозв'язку соціально-комунікативної компетентності з комунікативною толерантністю магістрантів-гуманітаріїв, Горянська А. М. (2018)
Шевченко М. Ю. - Використання медіа ресурсів на уроках англійської мови у вищій школі, Мостова Н. А. (2018)
Щербак Т. І. - Енурез та особливості його прояву як психосоматичного розладу, Вебер В. М. (2018)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження уваги у навчальній роботі зі студентами-психологами (2018)
Кушнір К. В. - Формування ціннісних орієнтацій школярів засобами музичного мистецтва, Розпутана Ю. Г. (2018)
Шалашна Н. М. - Формування ключових компетентностей під час викладання історії України у вищій школі, Клименко Д. Ю. (2018)
Храбан Т. Є. - Образ українки в інтернет-мемах (2018)
Руда М. В. - Енергетична ефективність та забезпечення екологічної безпеки складних ландшафтних комплексів, Паславський М. М., Лентяков В. В. (2018)
Шовкалюк М. М. - Використання моделювання під час енергетичних аудитів будівель , Зіменко С. В. (2018)
Bakhnivskyi V. - Czy gospodarce światowej zagraża nowy kryzys finansowy? (2018)
Babayev N. - Ben & Jerry’s integration strategy for Vietnamese ice cream market (2018)
Babayev N. - Preventing protest level in virtual Communities (2018)
Babayev N. - Business Policy & Strategy – Capstone (2018)
Бошота Н. В. - Проблеми і перспективи кредитування банками фізичних осіб в Україні, Юртин В. В. (2018)
Ігнатенко М. М. - Соціальна відповідальність в агросфері України у контексті розвитку людського капіталу й міжнародної інтеграції (2018)
Корнілова Н. В. - Концептуально-правові засади організації та стимулювання розвитку ділового туризму України (2018)
Табенська Ю. В. - Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю банку (2018)
Телишевська Л. І. - Особливості оцінки ефективності інноваційних проектів з різним терміном будівництва, Колєдіна К. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Агапова И. Н. - Коммуникативная компетентность как отражение информационной культуры в структуре управления (2017)
Корнієнко О. В. - Психологічна безпека освітнього середовища в працях сучасних фахівців (2017)
Лукіна Н. Б. - Дослідження емоційного та вольового компонентів цільової спрямованості перфекційних особистостей (2017)
Мазяр О. В. - Соціальний аналіз особистісної проблеми (2017)
Поляничко О. М. - Проблема пізнання психіки в її цілісності в різних теоретико-методологічних підходах (2017)
Прядко Н. В. - Индивидуально-типологические особенности зрительной и оперативной памяти в юношеском возрасте (2017)
Соловйова Д. В. - Комунікативна толерантність особистості (2017)
Кабанцева А. В. - Психологическая устойчивость ребенка в условиях информационных вызовов (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості функціонування базисних переконань у хворих на невротичні розлади, що пережили тяжкий стрес у повсякденному житті, Марута О. С. (2017)
Столярчук О. А. - Динаміка професійного універсуму майбутніх фахівців (2017)
Шилова Н. І. - Психологічні особливості спрямованості особистості сучасного підлітка (2017)
Борщ К. В. - Психологічні особливості нервово-психічної стійкості та агресивності військовослужбовців, Чичуга М. М. (2017)
Мозговий В. І. - Особливості соціальних уявлень про військовослужбовців у солдатів строкової служби (2017)
Широбоков Ю. М. - Профілактика суїцидальної поведінки у колишніх військовополонених (2017)
Добренко І. А. - Технологічні прийоми психоаналізу у рекламній діяльності (2017)
Камінський В. Ф. - Оптимізація земельних угідь як основна складова їхнього ефективного використання, Сайко В. Ф. (2017)
Хвесик М. А. - Управління природними ресурсами в умовах децентралізації (2017)
Ходаківська О. В. - Еколого-економічні аспекти відтворення родючості ґрунтів, Корчинська С. Г., Матвієнко А. П. (2017)
Хвесик Ю. М. - Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування (2017)
Рижова К. І. - Використання земель водного фонду України в сучасних умовах, Мандзик В. М. (2017)
Цвей Я. П. - Родючість чорнозему за тривалого удобрення в різноротаційних сівозмінах, Бондар С. О., Сенчук С. М. (2017)
Малиновська І. М. - Система діагностичних показників ефективної родючості сірого лісового грунту, Ткаченко М. А. (2017)
Гаврилюк В. А. - Особливості трансформації деградованих торфових ґрунтів Західного Полісся України, Валецька О. В., Коляда О. В., Бортнік А. М., Коротинський Д. В. (2017)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін зони достатнього зволоження Правобережного Лісостепу (2017)
Демиденко О. В. - Використання органічних ресурсів для відтворення родючості грунтів в умовах Черкащини, Бойко П. І., Літвінов Д. В., Кривда Ю. І. (2017)
Голод Р. М. - Ефективність короткоротаційних сівозмін за різного насичення зерновими і просапними культурами в Західному Лісостепу, Білінська О. М., Шубала Г. П. (2017)
Корсун С. Г. - Екологічна доцільність застосування біодеструктора "Екостерн" в інтенсивному землеробстві, Клименко І. І., Давидюк Г. В., Довбаш Н. І., Шкарівська Л. І. (2017)
Слюсар С. М. - Вплив обробітку ґрунту та заходів контролю бур’янів на формування продуктивності сорго Суданського (2017)
Коваль Г. В. - Плоскорізне розпушування в системі зяблевого обробітку чорноземного ґрунту і забур’яненість посівів, Калієвський М. В., Єщенко В. О., Мартинюк І. В., Мартинюк Н. І. (2017)
Сорока Ю. В. - Комплексне застосування біопрепаратів і стимуляторів росту в умовах Лівобережного Лісостепу, Тараріко Ю. О., Сайдак Р. В. (2017)
Корнійчук М. С. - Моніторинг фітосанітарного стану польових культур в технологічних дослідах (2017)
Віннічук Т. С. - Вплив попередників, добрив та обробітків ґрунту на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні Лівобережного Лісостепу, Пармінська Л. М., Гаврилюк Н. М. (2017)
Бабенко В. Ф. - Неравенства типа Джексона – Стечкина для аппроксимации элементов гильбертова пространства, Конарева С. В. (2018)
Вакарчук С. Б. - Обобщенные характеристики гладкости и некоторые экстремальные задачи теории аппроксимации функций в пространстве L2 (R). I (2018)
Jedynak R. - Magic efficiency of approximation of smooth functions by weighted means of two N-point Padé approximants, Gilewicz J. (2018)
Duong P. T. - Some results on the global solvability for structurally damped models with a special nonlinearity (2018)
Зайналов Б. Р. - Первая нетривиальная группа гомологий симплициальных схем унимодулярных реперов над дедекиндовым кольцом (2018)
Пожарська К. В. - Оцінки ентропійних чисел класів Bp,θ Ω періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці (2018)
Салимов Р. Р. - О равностепенной непрерывности одного семейства обратных отображений в терминах простых концов, Севостьянов Е. А. (2018)
Апаков Ю. П. - Третья краевая задачa для уравнения третьего порядка с кратными характеристиками, Жураев А. Х. (2018)
Бахтин А. К. - Неравенства для внутренних радиусов симметричных неналегающих областей, Денега И. В., Выговская Л. В. (2018)
Lashin A. Y. - Coefficient estimates for two subclasses of analytic and bi-univalent functions (2018)
Ковальчук C. В. - Застосування сценарного підходу до впровадження маркетингових стратегій управління персоналом у діяльність машинобудівних підприємств (2017)
Андрушкевич З. М. - Сутність інноваційних технологій продажу товарів, Олійник А. О. (2017)
Бакай В. Й. - Формування механізму економічної безпеки підприємства як інструменту забезпечення його стійкого розвитку (2017)
Баксалова О. М. - Мотивація як функція менеджменту в системі забезпечення ефективного використання ресурсу робочої сили персоналу підприємства, Рябова А. О. (2017)
Біліченко С. В. - Актуальні проблеми маркетингових перспектив вищих навчальних закладів (2017)
Бичікова Л. А. - Трансформація зовнішньої торгівлі України, Карапіщенко Л. (2017)
Бойчук І. В. - Процес управління маркетинговою діяльністю в інтернеті (2017)
Бойко Р. В. - Формування ефективної політики просування продукції підприємства на ринку (2017)
Бурліцька О. П. - Аромамаркетинг як невід’ємний елемент мерчандайзингу (2017)
Вовчанська О. М. - Маркетингове оцінювання стану і перспектив розвитку світового ринку готельних послуг, Іванова Л. О. (2017)
Гвоздецька І. В. - Особливості застосування інноваційних підходів до інтернет-маркетингу на вітчизняному ринку, Дисик О. О., Сітарчук О. В. (2017)
Головащенко А. В. - Дослідження теоретичних аспектів зародження брендінгу в Україні (2017)
Головчук Ю. О. - Маркетингова домінанта розвитку конкурентних переваг підприємства в умовах інформаційної економіки (2017)
Громова А. Є. - Формування механізму управління фінансовими ресурсами підприємства (2017)
Джерелюк Ю. О. - Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття "стійкість підприємства" (2017)
Дибчук Л. В. - Формування інтегрованої системи дистрибуції товарів і послуг (2017)
Добровольська К. - Особливості маркетингу органічної продукції, Калина В., Ковальчук C. В., кравчик Ю. В. (2017)
Думанська К. С. - Пошук ефективних підходів до формування стратегії компанії в межах обраного напрямку її розвитку (2017)
Забурмеха Є. М. - Формування міжфірмових мереж підприємств в Україні, Вальков О. Б. (2017)
Кармаліта А. К. - Особливості взаємодії дизайнерської та маркетингової складових у проведенні ринкових досліджень, Карпенко В. Л. (2017)
Ковінько О. М. - Розробка системи оцінювання синергетичного ефекту маркетингової стратегії міжнародних конгломератних диверсифікованих агропромислових структур (2017)
Крикавський Є. В. - Стратегічна оцінка перспектив річкових вантажних перевезень в Україні, Шандрівська О. Є., Патора-Висоцька З. (2017)
Лопатовський В. Г. - Особливості удосконаленя податкового контролю акцизного податку, Вакулова В. О. (2017)
Лопатовський В. Г. - Особливості подання звітності в електронній формі, Грицаюк М. В. (2017)
Миколайчук Н. С. - Обґрунтування потенційної ємності внутрішнього ринку продуктів харчування, Миколайчук М. М. (2017)
Нам’ясенко В. М. - Шаблони звичок як інструмент зменшення проблеми обмежених ресурсів малих та середніх вітчизняних підприємств (2017)
Овод Л. В. - Сучасна парадигма організаційно-економічного механізму управління амортизаційною політикою підприємства (2017)
Огнева А. М. - Особливості застосування інформаційних технологій в організації внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур, Валькова Н. В. (2017)
Пітик О. В. - Управління закладами ресторанного господарства, орієнтованими на екологічний напрямок, Табенська О. І. (2017)
Пірус В. О. - Стратегічне управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу (2017)
Прилепа Н. В. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Європи (2017)
Решетілова Т. Б. - Вибір інноваційної маркетингової стратегії промислового підприємства на засадах партнерства, Куваєва Т. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Ресурсна безпека підприємства та обґрунтування аналітичних процедур її підтримки в економічному аналізі, Няйко С. М. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Аналітичне спрямування та етапи оцінки ризиків в економічному аналізі, Рожко К. О. (2017)
Савченко О. В. - Сутність та оцінка управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в межах аналізу фінансового стану підприємства, Марцінко Д. В. (2017)
Ситник Л. С. - Запровадження бренд-менеджменту: практика міста Вінниця, Таранич О. В. (2017)
Сокирник І. В. - Стратегічне позиціонування підприємств ресторанного господарства на регіональному рівні, Петлюк О. В. (2017)
Сурмай Д. Д. - Вплив удосконаленого маржинального підходу на управління асортиментною політикою підприємства (2017)
Сухораб В. В. - Маркетингове забезпечення діяльності туристичних підприємств, Форманюк О. (2017)
Телегін В. С. - Аналіз та оцінка внутрішнього середовища енергетичної компанії, Костін Д. Ю. (2017)
Тельнов А. С. - Соціально-відповідальний маркетинг в діяльності підприємств торгівлі, Решміділова С. Л. (2017)
Томаля Т. С. - Роль інтелектуального капіталу у формуванні вартості підприємства, Пастушок В. М. (2017)
Шарко В. В. - Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі, Лоянич Г. С., Гавенко М. С. (2017)
Юрченко Ю. О. - Методологічні особливості стратегічного маркетингу будівельних підприємств (2017)
Jaworsk M. - Важливість інтернету як інструменту формування іміджу у глобалізованому світі, Kocot D. (2017)
Яковлєв А. І. - Ефект міжнародних економічних зв’язків в умовах сучасної глобалізації (2017)
Журавльова Ю. О. - Фінансова децентралізація та її вплив на виробництво та надання суспільних благ (2018)
Ядранський Д. М. - Підходи до вимірників праці в інформаційній економіці, Чумак О. В. (2018)
Дейнека Т. А. - Глобальний статус України: визначення та інтерпретація (2018)
Колінець Л. Б. - Роль МВФ в антикризовому управлінні (2018)
Бурковська А. В. - Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств крізь призму сучасних економічних умов, Лункіна Т. І., Бурковська А. І. (2018)
Васюренко Л. В. - Теоретичні засади державного регулювання організації оплати праці (2018)
Гончаренко Н. Г. - Аналіз ринку праці та проблеми зайнятості населення України (2018)
Заїка С. О. - Підвищення економічної ефективності зерновиробництва в Україні, Романова Р. Р., Курган В. О. (2018)
Кінаш І. П. - Фактори впливу на розвиток сфери охорони здоров'я України, Савчук Л. М. (2018)
Кулаковська Т. А. - Оцінка ефективності використання та відтворення основних фондів підприємств: методичний аспект, Духова О. М. (2018)
Сало І. А. - Особливості розвитку ринку переробленої плодової продукції (2018)
Андрусів У. Я. - Контролінг як ефективна технологія антикризового управління, Атаманюк І. І. (2018)
Бєлова Т. Г. - Співробітництво з лідерами думок в Інтернеті як сучасний ефективний спосіб просування бренду, Черкасова В. В. (2018)
Гончар М. Ф. - Метод оцінювання впливу систем стрес-менеджменту на результуючі показники діяльності підприємств (2018)
Дерменжі Д. Ф. - Визначення сутності фінансових ризиків та основних методів їх оцінки в умовах нестабільної ринкової економіки (2018)
Зачосова Н. В. - Проблематика запобігання конфліктам і дотримання професійної етики засобами HR-менеджменту в системі забезпечення надійності персоналу (2018)
Кривов’язюк І. В. - Логістика як імператив розвитку інноваційної діяльності авіаційного підприємства (2018)
Мартинюк О. А. - Комплексний підхід до формування механізму динамічного розвитку підприємств харчової промисловості (2018)
Матковський П. Є. - Методика визначення ефективності модернізації сільськогосподарських підприємств (2018)
Насад Н. В. - Система відбору персоналу за компетенціями (2018)
Куліш Г. П. - Вплив фінансових ризиків на результати діяльності підприємства, Родніченко І. В. (2018)
Сас Л. С. - Суб'єкти та об'єкти процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств (2018)
Скупейко В. В. - Базові принципи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2018)
Гудзь О. Є. - Оцінка та прогнозування можливості банкрутства ПАТ "Укртелеком", Старинець О. Г. (2018)
Стецюк П. А. - Інноваційний складник підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, Халімон Т. М. (2018)
Телішевська О. Б. - Аналізування, адміністрування та реінжиніринг взаємозалежності витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, Жежуха В. Й., Овчарук В. В. (2018)
Шеленко Д. І. - Роль організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств у соціально-економічних процесах на сільських територіях (2018)
Шинкар С. М. - Система економічної безпеки підприємства: методичні засади формування (2018)
Зеленко О. О. - Довгострокові орієнтири оновлення економічних відносин у східних областях України (2018)
Станьковська І. М. - Сучасні методи управління конкурентним потенціалом територій (2018)
Чичкалюк Т. О. - Соціально-економічні передумови розвитку Причорноморського туристично-рекреаційного регіону України, Волчецький Р. В. (2018)
Василик А. В. - Забезпечення професійного здоров'я персоналу, Турчина Я. Л. (2018)
Горемикіна Ю. В. - Специфіка соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування, Калашнікова Т. М. (2018)
Мироненко М. Ю. - Напрями забезпечення ефективного процесу формування ресурсної бази банків (2018)
Поліщук Н. В. - Визначення потреби сільськогосподарських підприємств в іпотечному кредитуванні (2018)
Рейнська В. Б. - Економічні фактори впливу на інвестиційний процес (2018)
Сєрікова А. А. - Сутність антикризового управління фінансовими ризиками підприємства (2018)
Chibisova V. Yu. - Systemic liquidity risk: features of identification and the need to improve regulation (2018)
Антонюк О. Р. - Сутність поняття "якість аудиторських послуг" у дослідженнях учених (2018)
Миронова Ю. Ю. - Проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат у рослинництві, Білаєнко А. О., Норка Я. О. (2018)
Цеслів О. В. - Управління проектними ризиками за сіткового планування (2018)
Вихідні дані (2018)
Камінський В. Ф. - Землевпорядне забезпечення охорони і раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2017)
Остапчук Л. В. - Теоретичні основи екологічної оптимізації агроландшафтів Київської області (2017)
Літвінов Д. В. - Динаміка вмісту обмінного калію в чорноземі типовому в короткоротаційних сівозмінах (2017)
Ткаченко М. А. - Вплив повторного вапнування на збереження родючості сірого лісового ґрунту, Кондратюк І. М., Шкляр В. М., Дергач М. О. (2017)
Вірьовка В. М. - Енергетичні – однорічні та багаторічні трав’янисті культури на вилучених з інтенсивного обробітку осушуваних торфових ґрунтах, Опанасенко О. Г., Перець С. В. (2017)
Корсун С. Г. - Вплив агрохімічного навантаження на міграцію рухомого фосфору у профілі темно-сірого опідзоленого грунту, Давидюк Г. В., Панасюк М. О. (2017)
Літвінова О. А. - Вплив добрив на накопичення лабільної органічної речовини сірого лісового ґрунту у польовій сівозміні, Боднар Ю. Д. (2017)
Пелюховський С. Г. - Агрофізичні та фізико-хімічні властивості сірого лісового ґрунту за впливу різних видів добрив і хімічної меліорації (2017)
Брухаль Ф. Й. - Ефективність гербіцидів у посівах люпину вузьколистого, Красюк Л. М. (2017)
Слюсар І. Т. - Ефективність використання осушуваних органогенних ґрунтів за органічного землеробства, Сербенюк В. О., Соляник О. П. (2017)
Слюсар С. М. - Особливості росту та розвитку сорго в Правобережному Лісостепу (2017)
Повидало В. М. - Особливості виробництва сільськогосподарської продукції на схилових землях (2017)
Корнійчук А. В. - No-till - технологія вирощування пшениці озимої як фактор оптимізації гідротермічного режиму грунту (2017)
Дегодюк С.Е. - Еколого-відновлювані моделі біологізації землеробства в Україні (2017)
Андрущенко В. - "Школа майбутнього" для України і європейського простору (2017)
Андрущенко В. - Освітні вимірювання: наука і практична діяльність, Сергієнко В., Войтович І. (2017)
Вознюк O. - Олександра Дубасенюк – видатний учений-педагог, засновник науково-педагогічної школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів", Козлакова Г. (2017)
Кірик Т. - Філософія освіти про ноолексикон для вищої школи ХХІ ст. (2017)
Опанасюк Ю. - Філософія інформаційної освіти (2017)
Луговий В. - Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі, Таланова Ж. (2017)
Щедрін А. - Концепції позаземного розуму в культурному універсумі сьогодення:філософсько-освітні виміри (2017)
Силадій І. - Нові тенденції в розвитку вітчизняної освіти (2017)
Шовш К. - Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування та реалізації (2017)
Пасько К. - Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога (2017)
Nesterova М. - European cognitive practices of social cohesion development in the Ukranian educational dimension (2017)
Як виміряти освіту? (І Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти (УАДО) "Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні”) (2017)
Реферативный обзор статей номера (2017)
Abstracting Review of Journal Articles (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Даценко Л. - Проектування історичного атласу "Голокост в Україні (1941-1944)", Сірий Б. (2018)
Бурла М. - Макроэкономические модели как объект экономико-географического изучения и прикладного применения (2018)
Грищенко М. - Анализ застройки и функционального зонирования городов Заполярья России, выделенных по космическим снимкам, Ермилова Ю. (2018)
Данильченко О. - Практична підготовка географів: стан і проблеми, Корнус О., Корнус А., Сюткін С., Нешатаєв Б. (2018)
Дук Н. - Регіональні екологічні програми Дніпропетровської області: аналіз, картографування, стан реалізації, Суматохіна І. (2018)
Машкіна В. - Дистанційне навчання вчителів географії у контексті освітньої реформи (2018)
Опара В. - Проведення загальнонаціональної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні, Домбровська О. (2018)
Решетченко С. - Сучасні метеорологічні спостереження для потреб авіації, Чернова К. (2018)
Шарухо И. - Результаты анализа топонимического пласта информационного слоя культурных ландшафтов: на примере гидронимии Полоцкого Поозерья (2018)
Шуліка Б. - Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України (2018)
Popovych N. - The use of GIS to study accessibility of the urban environment (case study of Secondary Cities project), Peresadko V., Sinna O. (2018)
Лісогор Л. С. - Соціально-демографічний потенціал населення України: проблеми формування та реалізації (2017)
Левицька І. В. - Визначення території як потенційної туристичної дестинації, Постова В. В. (2017)
Котелевця Д. О. - Модель адаптації конкурентних переваг підприємств олієжирової галузі (2017)
Лясковець О. В. - Економічний розвиток підприємств машинобудування Запорізької області: особливості функціонування, шляхи покращення діяльності (2017)
Voynarenko M. - Information accounting systems using for the network structure of supply and product channels optimization, Yemchuk l., Pankova K. (2017)
Хрущ Н. А. - Формування та діагностика ресурсного потенціалу підприємств (2017)
Павлюк Т. - Комплекс методів управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств, Шмиголь Н. М. (2017)
Кириленко Л. В. - Застосування методичного підходу до діагностики діяльності на підприємствах машинобудування (2017)
Ксенофонтов М. М. - Стратегія забезпечення стану економічної безпеки як складова стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства, Іванько А. В. (2017)
Говорущенко Т. О. - Програмне забезпечення бізнес-адміністрування процесів формування та функціонування кластерних об’єднань, Скоробогата Л. В., Белякова Н. М., Бобровнікова К. Ю. (2017)
Deriy J. - Financial policy in modern socio-economic conditions, Seliverstova l., Gavrilenko T. (2017)
Parhacka O. - Mechanism of forming of the financial strategy to ensure the development of business subjects (2017)
Sakun О. - Foreign experience of financial instruments of assistance to investment development, Yevtushenko Y. (2017)
Андрушків Б. М. - Інноваційний розвиток вищих навчальних закладів україни в контексті активізації євроінтеграційних процесів (2017)
Бабій І. В. - Маркетингова складова в удосконаленні стратегічного управління зед підприємства (2017)
Валькова Н. В. - Проблеми обліку діяльності у сфері електронної комерції, Брохун Н. С. (2017)
Власенко Ю. В. - Дослідження особливостей функціонування глобальних ланцюгів доданої вартості та компетенцій включення до них учасників світового господарства (2017)
Геращенко І. М. - Стратегічний менеджмент як складова планування діяльності на підприємстві (2017)
Гонта О. І. - Особливості впливу ринку фінансових послуг на розвиток національної економіки, Дубина М. В. (2017)
Гончар О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність – сучасний вектор розвитку підприємницького потенціалу, Хачатрян В. В. (2017)
Гусаріна Н. В. - Організаційно-функціональні трансформації управління інноваційної діяльністю підприємств в умовах невизначеності, Шарко М. В. (2017)
Денисюк О. Г. - Формування фінансової складової ресурсного потенціалу промислових підприємств (2017)
Забаштанський М. М. - Інноваційні джерела фінансування розвитку житлового будівництва в Україні, Євтушенко Ю. В. (2017)
Захарова О. Л. - Хеджування і ризик-менеджмент (2017)
Зуб М. Я. - Етапи становлення державної служби зайнятості як основного елементу інституційного наповнення інфраструктури ринку праці, Шуліка Д. А. (2017)
Іванова Н. С. - Технологія прогнозування рівня регіональної економічної безпеки (2017)
Кирич Н. Б. - Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством (2017)
Лагута Я. М. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на ділову репутацію підприємства (2017)
Мажаренко К. П. - Проблеми структурної реорганізації та оптимізації роботи персоналу державних установ, Карлик Ю. Ю., Алєксєєнко А. С. (2017)
Михайлов А. М. - Роль експортного потенціалу в забезпеченні розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах адаптаційності процесів євроінтеграції (2017)
Нижник І. В. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю виробничих систем за умов розвитку глобалізаційних процесів (2017)
Піскун Д. Н. - Теоретико-методичні підходи в управлінні конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств (2017)
Піщик О. В. - Розробка стратегічних планів соціального розвитку територій у забезпеченні населення житлом (2017)
Погодаєва М. К. - Інформація та телекомунікації як вид економічної діяльності (2017)
Поляков П. А. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2017)
Птащенко О. В. - Використання маркетингового інструментарію та бенчмаркінгу на міжнародному ринку високотехнологічної продукції (2017)
Разживін В. М. - Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємств з урахуванням інституційної складової (2017)
Семенов К. Л. - Розвиток теоретичних засад маркетинг-логістичного забезпечення підприємств (2017)
Семенюк І. Ю. - Стимулювання машинобудівних підприємств до адаптації зовнішньоекономічної діяльності в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу України (2017)
Синковець Н. І. - Міжнародна регуляторна співпраця країн меркосур у сфері трудової міграції (2017)
Тарасюк Г. М. - Мотивація та стимулювання діяльності персоналу промислових підприємств: напрями та перспективи удосконалення (2017)
Тарасюк Г. М. - Вдосконалення системи управління кадровим потенціалом підприємства, Фурсова Л. І. (2017)
Цимбалюк Г. С. - Проблемні аспекти впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості та шляхи їх вирішення (2017)
Чікірісов Д. В. - Еврестичний потенціал феномену комерціалізації як важелю інноваційного розвитку бізнесу (2017)
Андрущенко В. - Філософська освіта і наука як каталізатор цивілізаційного проекту України, Хамітов Н. (2017)
Курбатов С. - Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів (2017)
Вознюк О. - Розвиток педагогічної дійсност (2017)
Кірик Т. - Філософія освіти про гуманізм, неогуманізм, ноогуманізм у вищій школі України-ХХІ (2017)
Силадій І. - Основні напрями наукової активності педагога-новатора (2017)
Shvets V. - The new model of feedbacks between students and Moodle e-learning platform (2017)
Качмар О. - Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті (2017)
Коваленко О. - Правове забезпечення вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2017)
Опанасюк Ю. - Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва (2017)
Хілько Ю. - Функції головних агентів соціалізації обдарованих дітей в освітніх школах Канади (2017)
Подолякіна О. - Проекти радикальної зміни дискурсу освіти: ідейні основи та дискурсивні і комунікативні концепції трансформацій педагогічної практики в системі філософії освіти (2017)
Астахова В. - Новий напрям у дослідженні проблем освіти (2017)
Реферативный обзор статей номера (2017)
Abstracting Review of Journal Articles (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Донцов О. - Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму (2018)
Бубир Н. - Інтернет-ресурс земельного фонду локального рівня у світлі земельної реформи України, Хазова Н. (2018)
Бурла О. - Анализ факторов пространственной организации общества как инструмент повышения эффективности географического образования и прикладной роли географии (2018)
Денисик Г. - Фізична чи природнича географія України?, Стефанков Л., Чиж О. (2018)
Дубницький М. - Інтерактивні навчальні веб-ресурси з географії на базі матеріалів Інституту передових технологій, відкритих даних та картографічної JavаScript-бібліотеки Leaflet, Барладін О. (2018)
Клименко В. - Особливості внутрішньорічного розподілу стоку малих річок (на прикладі річки Уда), Іваненко Л. (2018)
Кобченко Ю. - Математико-картографічні методи аналізу атмосферних процесів, Резуненко В. (2018)
Кочуров Б. - Геоэнергетическая оценка лесных экосистем Приднестровья, Марунич Н., Лобковский В., Хазиахметова Ю., Фомина Н. (2018)
Поліщук Л. - Природні та антропогенні ландшафти як складова знань про довкілля, Мороз А., Кравченко Р. (2018)
Свір Н. - Змістові особливості викладання географії в науково-педагогічному проекті "Інтелект України" (2018)
Спренне В. - Формування знань про міжнародні економічні відносини у шкільній географії, Жемеров О. (2018)
Курбатов С. - "Без коректур": до 70-річчя Василя Кременя (2017)
Андрущенко В. - Освіта без насильства (2017)
Захарова О. - Тимчасово переміщені ВНЗ: основні проблеми та першочергові напрями їх розв’язання, Гончарова Ж. (2017)
Горбунова Л. - Теорія трансформативного навчання дорослих: еволюція концептів і методологій (2017)
Книш І. - Класична освітня парадигма: суб’єкт-суб’єктні відносини (2017)
Капустін С. - Поняття світогляду в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі (2017)
Шудло С. - Трансформаційний потенціал емпіричних досліджень для вищої освіти: міф чи реальність?, Заболотна О. (2017)
Коваленко В. - Розумні технології у сфері вищої фахової освіти: теоретико-методологічні та методико-технологічні основи (2017)
Гончарова О. - Природа педагогічного таланту в аспекті постнекласики та мислення у складності (2017)
Силадій І. - Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді (2017)
Нестерова М. - Практичні аспекти застосування когнітивних технологій в освіті (2017)
Реферативный обзор статей номера (2017)
Abstracting Review of Journal Articles (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Kaya G. - The role of foreign direct investment and trade on carbon emissions in Turkey, Kayalica M. Ö., Kumaş M., Ulengin B. (2017)
Sesale E. L. - Marketing fortification of business through crowdsourcing and social responsibility: focus on South African SMEs, Seeletse S. M. (2017)
Odeku K. O. - Effective implementation of Environmental Management Plan for sustainable mining (2017)
Lekhanya L. M. - Customer’s perception towards product quality of automotive SMEs operating in Metropolitan areas, and consideration of environmental impact, Dlamini H. L. (2017)
Tirkaso W. T. - Habitat quality and fish populations: impacts of nutrient enrichment on the value of European perch off the east coast of Sweden, Gren I.-M. (2017)
Mugiya D. - Climate change adaptation challenges confronting small-scale farmers, Hofisi C. (2017)
Bakre O. - Driving urban-rural migration through investment in water resource management in subsistence farming: the case of Machibini, Dorasamy N. (2017)
Dzwairo B. - Sustainable leadership pre- and within the 21st century, Nombela N., Perumal M. (2017)
Makgopa S. S. - External environmental considerations in the planning of strategies of car dealerships, Daniel T. (2017)
Rust B. - The preparation of the labor relations landscape of South Africa (1994-2008): an environmental perspective for sustainable development (2017)
Timofeev V. O. - Corporate governance as an anti-corruption instrument of corporate enterprise, Georges ai Jammal (2018)
Васильківський Д. М. - Формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю фермерських господарств (2018)
Гаватюк Л. С. - Оцінка рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в сучасних умовах господарювання, Дембіцька А. В. (2018)
Гавловська Н. І. - Аналіз існуючих підходів до управління підприємствами роздрібної торгівлі, Рудніченко Є. М., Рудніченко М. М. (2018)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Методи оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств (2018)
Марчук Л. М. - Бенчмаркінг як інструмент підтримки та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна (2018)
Шataйло O. A. - Сутнісні характеристики потеціалу підприємства (2018)
Вєдєніна Ю. Ю. - Впровадження і реалізація технологій тайм-менеджменту в діяльність сучасних підприємств, Мажаренко К.П., Орлова К.О. (2018)
Лапшин І. М. - Аналіз рівня смертності населення в Україні (2018)
Овчиннікова О. Р. - Аналіз територіальної мобільності населення (2018)
Осіпова Л. В. - Механізм фінансового забезпечення формування та реалізації соціальної політики в умовах децентралізації, Хомчук А. І. (2018)
Підгірна В. С. - Проблеми бiдностi в Українi: методи визначення та напрями подолання, Овciєнко В. В., Гіжевська А-М. В. (2018)
Ребрина А. А. - Розвиток лідерських якостей керівного персоналу, Ребрина А. А. (2018)
Синковець Н. І. - Міжнародна регуляторна кооперація україни з європейським союзом у сфері міграції робочої сили (2018)
Турчак В. В. - Управління людськими ресурсами на основі моделі компетенцій, Олійник Л. Г. (2018)
Чернушкіна О. О. - Україна у світовому рейтингу за індексом людського розвитку, Цюпа О. В. (2018)
Сидорчук І. П. - Процес управління фінансово-економічною результативністю інноваційного розвитку підприємства (2018)
Юринець З. В. - Активізація інноваційного потенціалу харчової промисловості як запорука економічного розвитку країни, Кохан М. О., Круглякова В. В. (2018)
Шарко М. В. - Генезис методичного інструментарію діагностики ефективності функціонування підприємства, Бурик Ю. І. (2018)
Гаряга Л. О. - Вплив трансакційних витрат на трансформацію секторів економіки країни, Колодій С. Ю., Руденко М. В. (2018)
Думанська І. Ю. - Оптимізація видатків держави для фінансового забезпечення інноваційного процесу АПК (2018)
Татарин Н. Б. - Бюджетна децентралізація як шлях до зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування, Михалюк О. В. (2018)
Хома І. Б. - Стан банківського кредитування суб’єктів економіки та чинники його активізації, Шира М. І. (2018)
Швець Ю. О. - Податковий борг як фактор впливу на діяльність підприємств та фінансову стабільність України, Конєв В. В. (2018)
Альтгайм Л. Б. - Роль соціально-економічних чинників у формуванні туристичного ринку Тернопільської області (2018)
Диха М. В. - Культурна складова в системі забезпечення сталого розвитку країни (2018)
Грипинська Н. В. - Динаміка розвитку середнього і малого бізнесу в Хмельницькій області за 2013–2017 рр., Злотаренчук О. І. (2018)
Кривенко Н. В. - Методи оцінки розвитку міжнародної економічної інтеграції (2018)
Хорольський В. П. - Інноваційний розвиток підприємств регіону з техногенними територіями на основі моделей неоіндустріалізації, Рябикіна К. Г., Хорольський К. Д. (2018)
Бєлоус Н. Д. - Реалізація обліково-аналітичного забезпечення системи оцінки складових економічної безпеки, Кузуб М. В. (2018)
Бібікова Н. О. - Стратегічні орієнтири та механізми регулювання розвитку зернової кооперації в Україні (2018)
Вергун В. А. - Методологія наукового аналізу Й. Шумпетера та економічна нобелелогія (2018)
Декалюк О. В. - Економічна безпека в системі управління державними закупівлями (2018)
Денисенко М. П. - Прогнозування як інструмент дослідження питань розвитку та економічної безпеки малого та середнього підприємництва, Колісніченко П. Т. (2018)
Духницький Б. В. - Сучасні тенденції імпорту агропродовольчої продукції в Україну (2018)
Каменєва В. В. - Інформаційний ресурс як основний засіб інформування про навчально-наукову та соціальну діяльність студентів, Федушко С. С. (2018)
Краснокутська Н. С. - Еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу у перебігу розвитку стратегічного управління, Сокол Н. А. (2018)
Миколюк О. А. - Формування ключових векторів забезпечення енергетичної безпеки крізь призму інноваційного розвитку альтернативних джерел енергії, Желавська І. А., Ляховець В. В. (2018)
Піскун Д. Н. - Роль маркетингу в підвищенні результативності господарювання підприємств (2018)
Сідоров В. І. - Сучасні тенденції діяльності агрохолдингів на світовому ринку виробництва сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації, Бабенко В. О., Савін Р. С. (2018)
Ставнича Н. І. - Використання системно-синергетичного підходу для дослідження соціальної безпеки (2018)
Тюріна Н. М. - Розвиток публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В. (2018)
Харун О. А. - Місце України в світовому економіко-політичному просторі, Кошівська М. В. (2018)
Хмелевський О. В. - Глобалізація міжнародного економічного середовища за впливом на міжнародний бізнес транснаціональних корпорацій, Керницька Н. О. (2018)
Яременко О. Ф. - Особливості логістики за умов глобалізації конкурентного середовища (2018)
Шмакова О. С. - Особливості технічної реалізації періодичного видання у студентському середовищі, Сєров Ю. О. (2018)
Якименко-Терещенко Н. В. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства, Чикота К. В. (2018)
Юрківський О. Й. - Непряме оподаткування у формуванні інституції податкової довіри: політекономічний аспект, Травін В. В. (2018)
Рзаєв Г. І. - Нормативно – законодавча підтримка інформаційної безпеки відповідно до потреб економічного аналізу, Джус О. С. (2018)
Рзаєва Т. Г. - Ознаки формування ризиків та їх обліково-аналітичне забезпечення, Шевчук М. О. (2018)
Троц І. В. - Методика обліку і складання звітності осіб (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Lekhanya L. M. - Exploring fast moving consumer goods (FMCG) small, medium and micro enterprises manufacturers’ need for innovation to achieve growth, Olajumoke N. G., Nirmala D. (2017)
Zaied Y. B. - The nonlinear progressive water pricing policy in Tunisia: equity and efficiency, Bouzgarrou H., Cheikh N. B., Nguyen P. (2017)
Odeku K. O. - Accentuating criminal sanctions for environmental degradation: issues and perspectives, Gundani S. R. (2017)
Wu P.-I. - A general model for treatment of protests and no-answer responses in contingent valuation method, Chen S.-H., Liou J.-L. (2017)
Potapenko V. - Green modernization of Ukraine’s economy: analysis of barriers and drivers based on interviewing of the companies, Khlobystov Y., Kornatowski R. (2017)
Ishchenko A. - Stimulation of effective ecological and economic interactions in the process of business environment creation (2017)
Garoui N. - Mapping environmental pollution disclosures in Tunisia, Chakroun R., Ezzeddine B. M. (2017)
Turchenyuk V. - Environmental and economic foundations of system optimization of operational, technological and construction parameters of rice irrigation systems, Frolenkova N., Rokochynskyi A. (2017)
Cheteni P. - Sustainable development: biofuels in agriculture (2017)
Coleman A. - Reducing environmental hazard caused by disposed mobile phones in developing countries (2017)
Андрущенко В. - Основні напрями оптимізації взаємодії практики і освіти в сучасному українському соціумі (2017)
Бобало Ю. - Основні засади функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національному університеті "Львівська політехніка" (2017)
Рубанець О. - Когнітивні технології у вищій освіті (2017)
Верьовкін В. - Особливості реалізації освітньої політики щодо переміщених університетів України (2017)
Похресник А. - Комунікологія adversus комунікативістика у стратегії змін вищої освіти України (2017)
Степаненко І. - Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи, Дебич М. (2017)
Kozlakova G. - Actual problems of competence approach in ecological education for engineering students, Sayenko T. (2017)
Сергієнко Т. - Науково-теоретичні засади формування навичок фахової медичної комунікації в іноземних студентів медичних університетів (2017)
Лисак О. - Налагодження ефективної системи інформування як засіб підвищення вихідної академічної мобільності (2017)
Курбатов С. - Роль студентства в сучасних системах забезпечення якості вищої освіти європейських країн (2017)
Корсак О. - Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості освіти (2017)
Реферативний обзор статей номера (2017)
Abstracting Review of Journal Articles (2017)
Покажчик публікацій журналу за 2017 рік (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Islam A. M. - Exploratory results of green production, sale, willing to pay and financing: case of Bangladesh, Ali M. M., Medhekar A. (2017)
Ntsuxeko S. O. - The intricacies and challenges of ensuring safe and healthy mining environments in South Africa, Odeku K. O. (2017)
Worae T. A. - Environmental responsibility and financial performance nexus in South Africa: panel Granger causality analysis, Ngwakwe C. C. (2017)
Amusan L. - Climate change, pastoral migration, resource governance and security: the Grazing Bill solution to farmer-herder conflict in Nigeria, Abegunde O., Akinyemi T. E. (2017)
Sans D. - About polluting eco-industries: optimal provision of abatement goods and Pigouvian fees, Schwartz S., Stahn H. (2017)
Eissa H. E. - Carbon market. The future investment of sustainable development in developing countries: climate smart investment (2017)
Msezane S. B. - Perceptions of youth about the integration of natural resource economics through environmental education in schools: a realist social perspective (2017)
Mbarek M. B. - Dynamic links between ICT, transport energy, environmental degradation and growth: empirical evidence from Tunisia, Zghidi N. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Brandt U. S. - Regulation as a policy contest: the probability of conservation of a renewable resource (2017)
Doorasamy M. - Effectiveness of MFCA as a tool to improving sucrose quality in sugarcane production, Rhodes B. (2017)
Mchavi N. D. - Relationship between environmental pressure and environmental disclosure in the sustainability reports of banks, Ngwakwe C. C. (2017)
Ntodeni S. - Innovation through the effects of solar water heating (SWH) in Africa, Edoun E. I. (2017)
Odeku K. O. - Prohibition of pollution of marine environments: challenges and prospects, Paulos B. M. (2017)
Nsabimana A. - Asymmetric effects of rainfall on food crop prices: evidence from Rwanda, Habimana O. (2017)
Halynska Y. - Emergence of synergetic effect in creation of collaborative alliances in natural resource management (2017)
Memka D. - Technological challenges influencing the implementation of green energy in the SME sector in KwaZulu-Natal (KZN), Lekhanya L. M. (2017)
Андрущенко В. - Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях, Силадій І. (2018)
Богданов І. - Ідея провідництва в управлінні вищою освітою, Лисаков С., Немченко С., Крижко В. (2018)
Мороз І. - Реінжиніринг у системі освіти, Стадник О. (2018)
Nesterova M. - European studies of social innovations in higher education: cognitive principles of social cohesion development (2018)
Коваленко В. - Дидактологістика у сфері політології як науки і дисципліни у вищій школі: влада розуму над політичними ідеями (2018)
Лукашук М. - Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти (2018)
Захаренко К. - Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі (2018)
Опанасюк Ю. - Інноваційний тип прогресу як об’єкт дослідження філософії і науки (2018)
Ляшенко Л. - Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти в Україні (2018)
Іваній І. - Розвиток системи оцінювання якості вищої професійної фізкультурної освіти (2018)
Федів В. - Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі, Єгоренков А., Шинкура Л. (2018)
Оніщук І. - Особливості навчання іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2018)
Астахова В. - Головна наукова подія навчального року (за підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Освітні ризики: суть і підходи до вирішення") (2018)
Панченко Л. - Ціннісний дискурс в освіті та суспільстві (Всеукраїнська наукова конференція у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 1–2 березня 2018 р.), Свириденко Д. (2018)
Реферативный обзор статей номера (2018)
Abstracting Review of Journal Articles (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Rudakovskyi A. V. - New model of density distribution for fermionic dark matter halos, Savchenko D. O. (2018)
Vavrukh M. V. - Consideration of the competing factors in calculations of the characteristics of non-magnetic degenerate dwarfs, Dzikovskyi D. V., Smerechynskyi S. V. (2018)
Шуаібов О. К. - Характеристики і параметри плазми перенапруженого наносекундного розряду в повітрі з малими домішками парів перехідних металів, Міня А. Й., Чучман М. П., Малініна А. О., Малінін О. М., Данило В. В., Гомокі З. Т. (2018)
Васильєв О. М. - Моделювання бактеріального хемотаксису в середовищі з репелентом, Карпенко В. О. (2018)
Гуслістий А. А. - Оптимальна температура життєвої активності людини, Маломуж М. П., Фісенко А. І. (2018)
Болеста І. М. - Морфологія та оптичні властивості наноструктур, які формуються у нестехіометричних кристалах СdI2, Ровецький І. М., Вельгош С. Р., Рихлюк С. В., Карбовник І. Д., Глосковська Н. В. (2018)
Kumar K. - SPR in cesium halide thin films due to embedded elliptic cesium metal nano-particles, Arun P. (2018)
Balabai R. M. - Nanocellulose as the main composite component of electromechanical sensors, Zdeshchyts A. V. (2018)
Bar’yakhtar V. G. - Magnetoelastic waves in ferromagnets in the vicinity of lattice structural phase transitions, Danilevich A. G. (2018)
Андрущенко В. - Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації (2018)
Хамітов Н. - Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату (2018)
Дзюба С. - Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти (2018)
Пунченко О. - Архітектоніка матриці освіти сучасної цивилізації у її парадигмальному вимірі (2018)
Похресник А. - Критичний аналіз пропозицій-2017 Римського клубу щодо "нової філософії" і "нового просвітництва" (2018)
Кондур О. - Глобалізація освіти в контексті проблем та перспектив суспільного розвитку (2018)
Сікорський П. - Нові підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем в освіті (2018)
Олексенко Р. - Інноваційний досвід у дидактиці А. С. Макаренка, Окса М. (2018)
Дударенко Л. - Нові підходи до прогнозування майбутнього систем освіти (2018)
Олексенко В. - Формування соціальних почуттів у студентів (2018)
Криштанович С. - Сучасна модель професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2018)
Про проведення Десятої міжнародної виставки "Інноватика в сучасній освіті" 23-25 жовтня 2018 року в місті Києві (2018)
Ціннісний дискурс в освіті та суспільстві (Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Інновації в освіті: ціннісно-компетентнісний підхід") (2018)
Реферативный обзор статей номера (2018)
Abstracting Review of Journal Articles (2018)
До уваги авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Коновалова В. В. - Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками магнетиту, Колесник І. С., Бурбан А. Ф., Царик С. М. (2018)
Кравченко А. А. - Структура межі поділу "поверхня кремнезему – розчин електроліту": теоретичне моделювання, Дем’яненко Є. М., Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2018)
Головань А. П. - Влияние растворов хлористоводорoдной кислоты на размер кристаллитов гидроксиапатита в порошках и их композитах с гиалуроновой кислотой, Борисенко Н. В., Крупская Т. В., Туров В. В. (2018)
Roik N. V. - pH-sensitive materials based on silica with chemically immobilized methyl red: synthesis and protolytic properties, Belyakova L. A., Dziazko M. O. (2018)
Гічан О. І. - Особливості розподілу концентрацій у приповерхневому шарі при перебігу гомогенної хімічної реакції першого порядку в модельному електрокаталітичному процесі за стаціонарних умов (2018)
Саввова О. В. - Іонообмінне зміцнення літійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів захисної дії, Воронов Г. К., Топчий В. Л., Рябінін С. О., Фесенко О. І. (2018)
Настасієнко Н. С. - Дослідження взаємодії кавової кислоти з поверхнею нанорозмірного діоксиду церію методами термодесорбційної мас-спектрометрії та ІЧ-спектроскопії, Паляниця Б. Б., Картель М. Т., Ларссон М., Кулик Т. В. (2018)
Voitko K. V. - Catalytic decomposition of organic peroxides in non-aqueous media under metal-free nanoporous and nanosized carbocatalysts, Bakalinska O. M., Kartel M. T. (2018)
Петришин Р. С. - Вплив адсорбції бензетоній хлориду на електроповерхневі властивості діоксиду титану у водних суспензіях, Яремко З. М. (2018)
Булеев И. П. - Металлургия Украины в условиях кризиса национальной экономики, Булеев В. Е. (2017)
Брюховецька Н. Ю. - Інноваційний розвиток як чинник конкурентоспроможності в умовах зовнішніх обмежень, Коритько Т. Ю. (2017)
Булеев Е. И. - Интеллектуализация труда как высшая форма его разделения на современном этапе экономического развития, Рябыкина Н. И., Ревва А. Н. (2017)
Брюховецька Н. Ю. - Формування доданої вартості на промислових підприємствах на етапах руху продукції від виробника до споживача, Черних О. В. (2017)
Богуцька О. А. - Можливості та бар’єри для залучення позикових інвестиційних ресурсів підприємств на фінансовому ринку (2017)
Бриль І. В. - Аспекти визначення сутності та особливостей економічної доданої вартості підприємств (2017)
Лаптєв В. І. - Сутність проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами (2017)
Рябикіна К. Г. - Визначення напрямів підвищення ефективності використання основних засобів на гірничо-збагачувальних підприємствах (2017)
Сапліна О. А. - Про необхідність змін у лізинговому законодавстві відповідно до сучасних умов (2017)
Черная А. А. - Направления мотивации и повышения производительности труда в условиях кризиса для обеспечения инвестиционной активности предприятий, Брюховецкий Я. С., Лыгус О. Е. (2017)
Іваненко Л. В. - Економіко-соціологічний підхід до визначення ролі людського капіталу підприємства у створенні доданої вартості (2017)
Самодурова Д. А. - Детермінанти впливу на інвестиційну активність підприємств (за іноземними публікаціями) (2017)
Піменова Ю. І. - Економічна додана вартість як показник ефективності діяльності підприємства (2017)
Михайлов Д. Є. - Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини (2018)
Бабенко Б. А. - Вчення Арістотеля про субстанцію: томістичний погляд (2018)
Лютий Т. В. - Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева) (2018)
Речич Л. Л. - Як читати автора: медитація про метод (2018)
Бондаревська І. А. - Утопія і нігілізм: філософські уроки Лєшека Колаковського (2018)
Козловський В. П. - Антропологічні візії Маркеліна Олесницького (2018)
Пастушенко Л. А. - Історико-філософська концепція Петра Кудрявцева: європейський контекст (2018)
Менжулін В. І. - На шляху до християнсько-юдейського діалогу: за матеріалами публікацій у журналі "Труды Киевской духовной академии" (1860–1917) (2018)
Головащенко С. І. - Критико-бібліографічні практики інтеграції біблійних студій у КДА до європейського богословсько-дослідницького контексту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Лютий Т. В. - Філософія Ніцше як творення концептів (XVI Могилянський історико-філософський семінар), Мінаков М. А., Кебуладзе В. І., Менжулін В. І. (2018)
Павлик Н. І. - Сходознавчий гурток НаУКМА: історія та сучасність, Мудрак М. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Козицький В. А. - Системно-динамічний підхід до дослідження структурних співвідношень між макроекономічними індикаторами соціальної сфери, Стасишин А. В. (2018)
Федорова Н. Є. - Сутність науки та її місце в суспільній організації (2018)
Лаврів І. М. - Аналіз експорту сільськогосподарської продукції підприємствами Причорноморського регіону, Федів Р. Д. (2018)
Овчаренко А. С. - Експортоорієнтована модель розвитку органічного агропродовольчого ринку України (2018)
Павлюк О. О. - Розвиток систем банківського нагляду в країнах центральної Європи (2018)
Смагло О. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій (2018)
Бутенко В. М. - Формування моделі державного регулювання розвитку біоекономіки (2018)
Вінюкова О. Б. - Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Чугрій Г. А. (2018)
Гаража О. П. - Методологічні засади інституціонального управління земельними ресурсами України (2018)
Дроздовська Л. О. - Концептуальні підходи до визначення освіти як чинника розбудови національної економіки (2018)
Зачосова Н. В. - Формування стратегії фінансової безпеки України для потреб забезпечення економічної безпеки національної економіки (2018)
Кадол Л. В. - Сучасні аспекти визначення вартості будівництва висотних будівель на Україні (2018)
Музиченко-Козловська О. В. - Методика економічного оцінювання туризму Одеської області на засадах сталого розвитку (2018)
Пахота Н. В. - Організаційна культура як інструмент модернізації водогосподарського комплексу регіонів України (2018)
Сало І. А. - Особливості розвитку ринку переробленої плодової продукції (2018)
Ситник Н. С. - Роль малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки України, Козак С. І. (2018)
Федяєва М. С. - "Розумна" спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект) (2018)
Андрос С. В. - Інструменти і комбіновані спосoби фінансувaння діяльності підприємства (2018)
Багорка М. О. - Екологізація аграрних підприємств – основний складник концепції сталого розвитку (2018)
Бойко І. В. - Особливості структури системи економічної безпеки у діяльності інноваційних підприємств (2018)
Висоцький А. Л. - Методичні засади організації збуту продукції машинобудівних підприємств, Петрушка Т. О., Петльований А. С. (2018)
Гризовська Л. О. - Особливості та сучасні тенденції управління туристичним бізнесом в Україні (2018)
Гуштан Т. В. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Довбня С. Б. - Сутність та методичний інструментарій стратегічної діагностики підприємства, Письменна О. О., Дрофа Є. А. (2018)
Дрокіна Н. І. - Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних, Дарчук В. Г., Крижко О. В. (2018)
Дюк А. А. - Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень (2018)
Ємельянов О. Ю. - Сутність, чинники формування та послідовність оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств (2018)
Жуков В. В. - Сутність та особливості формування процесу бізнес-планування (2018)
Захарчин Г. М. - Особливості адаптації за умов інтелектуальної економіки, Гладун С. О. (2018)
Киш Л. М. - Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств (2018)
Кліпкова О. І. - Значення креативності персоналу у формуванні корпоративної культури підприємства (2018)
Колупаєва І. В. - Оцінка регуляторних умов господарювання суб’єктами підприємництва (2018)
Корнатовскі Р. - Дослідження успішності ринково-орієнтованих стратегій промислових підприємств (2018)
Вихідні дані (2018)
Коробка С. В. - Формування потенціалу малого підприємства як основи підвищення конкурентоспроможності сільських територій (2018)
Кузуб А. В. - Підвищення конкурентноспроможності вітчизняних вагонобудівних підприємств в умовах державного регулювання (2018)
Кушлик О. Ю. - Соціально-етичні аспекти управління підприємствами (2018)
Лемішовський В. І. - Базовий критерій ефективності в контролінгу машинобудівного підприємства (2018)
Марков Б. М. - Кластерний аналіз роздрібних торговельних підприємств (2018)
Степанюк Г. С. - Інформування еколого-економічного механізму управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами, Степанюк О. С. (2018)
Тараєвська Л. С. - Бенчмаркінг як інструмент відбору найбільш конкурентних проектів природоохоронного призначення (2018)
Шацька З. Я. - Економічна безпека сучасного підприємства в контексті впливу "м'яких" та "жорстких" загроз, Христинченко А. А. (2018)
Антохов А. А. - Інструменти управління регіональним економічним розвитком у сучасних умовах невизначеності, Антохова І. М. (2018)
Долиняк Ю. О. - Теоретичні засади ідентифікації факторів впливу на розвиток регіонального ринку освітніх послуг (2018)
Смерічевський С. Ф. - Стратегічні аспекти маркетингу територій в умовах децентралізації управління України, Сібрук В. Л. (2018)
Франів І. А. - Стратегічні орієнтири розвитку в системі реструктуризації економіки регіону: економічний складник (2018)
Гавадзин Н. О. - Забезпечення охорони природного навколишнього середовища за умов фінансової децентралізації, Тришак Л. С. (2018)
Чичкалюк Т. О. - Вдосконалення землеустрою як механізм управління розвитком туристично-рекреаційних територій, Волчецький Р. В. (2018)
Звонар В. П. - Стратегія полісуб’єктної соціальної відповідальності в Україні: практичні аспекти імплементації (2018)
Алескерова Ю. В. - Перестрахування майна підприємства, Вільчинська Н. Л., Житкевич Д. О. (2018)
Бражник Л. В. - Боргова проблема та економічна безпека країни, Дорошенко О. О. (2018)
Бура В. І. - Ідентифікації системно важливих банків: напрями вдосконалення вітчизняної методики (2018)
Волкова О. Г. - Муніципальні запозичення як джерело фінансового забезпечення місцевих бюджетів України (2018)
Мельник С. С. - Механізми боротьби з фінансовим шахрайством у комерційному банку (2018)
Міщенко Т. М. - Відповідальність і підзвітність – взаємопов'язані складники внутрішнього контролю (2018)
Pidchosa L. - International experience of restructuring budget systems and prospects of its implementation in Ukraine (2018)
Баранова В. Г. - Дієвість майнового оподаткування в Україні, Слатвінська М. О. (2018)
Ткачук І. Я. - Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні, Городинський С. І., Чубатенко С. Ю. (2018)
Форкун І. В. - Практичне втілення державної фінансової політики у сфері підтримки підприємництва на прикладі Хмельницької області, Бачинська І. А. (2018)
Холодилова А. О. - Вдосконалення механізму оцінки ризиків діяльності небанківських кредитних установ в Україні (2018)
Шолойко А. С. - Ринок особистого страхування в Україні та його інфраструктура (2018)
Дубинська О. С. - Визначення типу фінансового стану підприємства за комплексним інтегральним показником фінансової звітності (2018)
Зінкевич А. В. - Загальна характеристика етапів аудиту податків і платежів (2018)
Клюс Ю. І. - Обліково-аналітична підсистема контролінгу в інформаційно-аналітичній системі корпоративного управління підприємством (2018)
Матюха М. М. - Управлінський облік як елемент управління інформаційними ресурсами підприємства (2018)
Назаренко І. М. - Особливості аудиту монетарних (змішаних) активів підприємства (2018)
Струк Н. І. - Аналіз динаміки основних макроекономічних показників України (2018)
Ковалева Е. А. - Программная реализация генетического алгоритма решения задачи о расписании с дополнительными условиями в среде Matlab, Мисюра Е. Ю. (2018)
Омелаенко Н. Н. - Совершенствование механизма стимулирования (2018)
Вихідні дані (2018)
Tarelnyk V. B. - Technological methods of ensuring the reliability at repair and renovation of the screw compressor rotors, Martsynkovskyy V. S., Konoplianchenko Ie. V. (2018)
Диха О. В. - Розрахунки триботехнічної надійності підшипників ковзання (2018)
Полянский А. С. - Совершенствование метода оценки технического состояния цилиндро-поршневой группы, Молодан А. А. (2018)
Коноплянченко Е. В. - Обеспечение надежности сложного производственного оборудования на этапе его ремонта и модернизации применением технологии сохранной разборки, Герасименко В. А., Колодненко В. Н., Бало П. Н. (2018)
Полянський О. С. - Розрахунок ймовірності аварійного стану трактора за статистичними даними дефектоскопічного контролю, Войналович О. В., Мотрич М. М. (2018)
Лютенко В. Є. - Теоретичне дослідження ручного вібраційного котка, Яковенко А. М. (2018)
Пахучий А. М - Аналіз та напрямки підвищення ефективності жниварок обчісуючого типу (2018)
Дубінін Є. О. - Забезпечення надійності колісних машин на ухилах зниженням динамічних навантажень, Полянський О. С., Клец Д. М. (2018)
Алиев Э. Б. - Результаты численного моделирования процесса внесения соломенной подстилки роторным разбрасывателем, Гаврильченко А. С., Луц С. М. (2018)
Пулька Ч. В. - Підвищення довговічності деталей ґрунтообробних сільськогосподарських машин з використанням різних методів наплавлення, Сенчишин В. С., Шарик М. В. (2018)
Голотюк М. В. - Дослідження конструкцій ходових систем гусеничних тракторів (2018)
Артюх В. А. - Оптимизация режимов обкатывания деталей роликами, Марченко Д. Д. (2018)
Степанов О. В. - Експериментальне визначення закономірності впливу ГПЗ на час психомоторної реакції водія автотранспортного засобу (2018)
Артьомов М. П. - Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях (2018)
Волков В. П. - Особливості вимірювального комплексу для дослідження роботи газомоторного транспортного засобу з системою теплової підготовки в умовах експлуатації, Волкова Т. В., Грицук І. В., Аппазов Е. С., Погорлецький Д. С., Володарець М. В., Саравас В. Є. (2018)
Ольшанський В. П. - Про коефіцієнт динамічності системи з кусково-лінійною силовою характеристикою, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Подригало М. А. - Улучшение качества автомобилей совершенствованием методов их испытаний, Абрамов Д. В., Тарасов Ю. В., Радченко И. А. (2018)
Сайчук О. В. - Оцінка економічної ефективності зварювання дефектів при виробництві деталей з сірого чавуну (2018)
Стрілець О. Р. - Оцінка надійності пристроїв керування змінами швидкості через зубчасті диференціали на основі їх енергетичної ефективності, Малащенко В. О., Стрілець В. М. (2018)
Луценко М. М. - Можливості нарізання зубців черв’ячних передач в умовах індивідуального виробництва (2018)
Суранов О. О. - Підвищення мастильної здатності індустріальних олив шляхом додавання в них продуктів електродугового випаровування графіту (2018)
Мищук Д. А. - Повышение надежности работы гидроманипулятора за счет снижения динамических нагрузок (2018)
Романюк С. П. - Оценка состояния строительных металлоконструкций неразрушающим методом (2018)
Іванов В. І. - Теоретичне обгрунтування впливу кореляції і селекції на підвищення імовірності безвідмовної роботи системи, Бантковський В. А., Нетецький Л. Г. (2018)
Палій А. П. - Роботизовані модулі для доїльних залів, Луценко М. М. (2018)
Кухтов В. Г. - Расчет усталостной долговечности несущих систем технологических машин в nCode DesignLife, Щербак О. В., Суминов А. В. (2018)
Кузьменко Л. В. - Сучасний ринок сільгосптехніки в Україні та перспективи розвитку вітчизняних підприємств cільгоспмашинобудування (2018)
Слынько Г. И. - Влияние химического состава и способов обработки на карбидную фазу и матрицу чугуна, Гончаров В. Н. (2018)
Коротов Ю. Ю. - Підвищення надійності та ремонтоспроможності нового робочого органу універсальної малогабаритної молоткової дробарки концентрованих та грубих кормів (2018)
Рабинович Э. Х. - Условия движения колесной машины на горизонтальной поверхности – оценка по замедлению выбега, Здебский К. Ю. (2018)
Горбік Ю. В. - Визначення енергетичних характеристик автомобіля на стенді з біговими барабанами (2018)
Калінін Є. І. - Визначення буксування колісного трактора з урахуванням супутніх витрат (2018)
Мармут И. А. - Обоснование выбора диаметра роликов инерционного тормозного стенда (2018)
Савченко В. Б. - Використання методів статистичного моделювання при прогнозуванні надійності ведучих мостів, Свіргун О. А., Іванов В. І., Концевич О. А., Шевченко І. В. (2018)
Коваленко О. В. - Формирование пленочного покрытия с необходимыми магнитными свойствами (2018)
Ніконов О. Я. - Дослідження енергоефективності дизельного електрогенератора на основі крайових і хмарних обчислень, Аврамов К. В., Успенський Б. В. (2018)
Поляшенко С. А. - Формирование энергоемкости картофелеуборочных комбайнов (2018)
Павленко В. М. - Застосування редактора онтологій Protege при створенні бази знань для обслуговування легкових автомобілів (2018)
Мисюра М. І. - Поліпшення експлуатаційних властивостей дизельного палива в умовах низьких температур (2018)
Горбік Ю. В. - Порівняльні дослідження методів діагностування легкового автомобіля по витраті палива (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Rudakovskyi A. V. - New model of density distribution for fermionic dark matter halos, Savchenko D. O. (2018)
Vavrukh M. V. - Consideration of the competing factors in calculations of the characteristics of non-magnetic degenerate dwarfs, Dzikovskyi D. V., Smerechynskyi S. V. (2018)
Shuaibov O. K. - Parameters of nanosecond overvoltage discharge plasma in a narrow air gap between the electrodes containing electrode material vapor, Minya O. Y., Chuchman M. P., Malinina A. O., Malinin O. M., Danilo V. V., Gomoki Z. T. (2018)
Vasilev A. N. - Modeling of bacterial chemotaxis in a medium with a repellent, Karpenko V. O. (2018)
Guslisty A. A. - Optimal temperature for human life activity, Malomuzh N. P., Fisenko A. I. (2018)
Bolesta I. M. - Morphology and optical properties of nanostructures formed in non-stoichiometric CdI2 crystals, Rovetskii I. N., Velgosh S. R., Rykhlyuk S. V., Karbovnyk I. D., Gloskovskaya N. V. (2018)
Kumar K. - SPR in cesium halide thin films due to embedded elliptic cesium metal nano-particles, Arun P. (2018)
Balabai R. M. - Nanocellulose as the main composite component of electromechanical sensors, Zdeshchyts A. V. (2018)
Bar’yakhtar V. G. - Magnetoelastic waves in ferromagnets in the vicinity of lattice structural phase transitions, Danilevich A. G. (2018)
Луцишин В. Г. - Звіт про участь у 18 конгресі європейського товариства травматології та невідкладної хірургії (ESTES) (2017)
Колов Г. Б. - Залежності перебігу інфекційного процесу у хворих з дефектами кісткової тканини після застосування фіксаторів для остеосинтезу на нижній кінцівці, Грицай М. П. (2017)
Луцишин В. Г. - Динаміка розвитку порушення функції кульшового суглоба у хворих із початковими стадіями коксартрозу при коротко- та середньостроковому спостереженні, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2017)
Kostrub A. A. - The current state of the science of mediopatellar plica syndrome imaging, Smirnov D. A., Blonsky R. I., Fastovets Zh. M., Podik V. A., Kudinov O. V. (2017)
Рой І. В. - Особливості реабілітації хворих з черезвертлюговими переломами стегнової кістки після проведеного тотального ендопротезування кульшового суглоба, Калашніков А. В., Баяндіна О. І., Малик В. Д., Калашніков О. В. (2017)
Бойко И. В. - Изучение антропометрических параметров проксимального отдела лучевой кости с помощью магнитно-резонансной томографии, Щербаков Д. Е., Моргун О. В., Макаров В. Б. (2017)
Луцишин В. Г. - Математичне обґрунтування ролі пошкодження ацетабулярної губи в розвитку та прогресуванні посттравматичного та ідіопатичного коксартроза, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М., Савуляк В. І. (2017)
Рушай А. К. - Медикаментозная профилактическая терапия нейродистрофического синдрома у больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости на раннем амбулаторном этапе, Климовицкий Ф. В., Климовицкий В. Г., Скиба В. В., Лисунов С. В., Солоницин Е. А. (2017)
Улещенко Д. В. - Особливості диференційної діагностики переломів хребців на тлі остеопорозу з іншими патологічними переломами, Сташкевич А. Т., Шевчук А. В. (2017)
Ивченко Д. В. - Наш опыт закрытого интрамедуллярного остеосинтеза проксимальных переломов плечевой кости, Яцун Е. В., Москальков А. П., Миренков К. В., Кирпиченко С. Ф., Трашков В. Д. (2017)
Калашніков А. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання травматології та остеосинтезу", 27 – 28 квітня 2017 року, м. Чернівці, Літун Ю. М. (2017)
ChM – Ваш надійний партнер (2017)
Ганський В. О. - Теоретичні основи ринкової організації економічного освоєння історико-культурної спадщини (2018)
Боярчук А. І. - Глобальна регіоналізація як мегатренд фрагментації світового господарства (2018)
Гаврилко Т. О. - Аналіз діяльності міжнародних низькотарифних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України, Гавриленко А. В. (2018)
Мирошниченко А. С. - Можливості залучення ПІІ: вплив цифрової економіки (2018)
Пилипяк О. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону, Лабунець О. О. (2018)
Бурбан О. В. - Вплив турбулентності зовнішнього середовища на прийняття інвестиційних рішень, Кривов’язюк І. В. (2018)
Глубіш Л. Я. - Сфера продовольчого забезпечення як середовище взаємодії заінтересованих сторін (2018)
Длугопольська Т. І. - Роль міжнародних та громадських організацій у соціальній адаптації та інтеграції ВПО у приймаючі громади в Україні (2018)
Дубина М. В. - Зарубіжний досвід децентралізації влади та його адаптація до українських реалій (2018)
Іванова Н. С. - Загрози регіональній економічній безпеці (2018)
Карпенко О. О. - Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду (2018)
Киш Л. М. - Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування (2018)
Коваль В. В. - Стимулювання розвитку експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу (2018)
Котелник А. П. - Проблемы развития и уровень эффективности рынка труда стран трансграничного сотрудничества: пример Молдовы и Украины, Мовилэ И. В. (2018)
Курмаєв П. Ю. - Економічна безпека: бюджетний та фіскальний аспекти, Павліщий Д. О. (2018)
Москвіченко І. М. - Роль внутрішнього водного транспорту в національному господарстві України, Стаднік В. Г. (2018)
Пелех О. Б. - Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в економіці (2018)
Сидоров О. А. - Підхід до забезпечення економічної безпеки на основі інтелектуального потенціалу (2018)
Улицкая Н. Ю. - Трансформация института оценки на рынке земли в России, Акимова М. С. (2018)
Адлер О. О. - Оцінка ефективності управління персоналом підприємства на прикладі ПрАТ "Вінницький завод "Маяк", Яворська К. Л. (2018)
Гаркуша В. О. - Теоретично-методичні засади формування економічної безпеки підприємства, Єршова Н. Ю. (2018)
Гірна О. Б. - Диференціальна сутність поняття споживчої лояльності, Гаєва Л. І., Кобилюх О. Я. (2018)
Грозовська А. С. - Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ "Компанія Субос"), Гук О. В. (2018)
Жовковська Т. Т. - Системно-рефлексивний підхід до контролю розвитку промислового підприємства (2018)
Захарчин Г. М. - Інтелектуальна культура в системі управління знаннями, Космина Ю. М. (2018)
Заяц О. В. - Вплив ціноутворення на інвестиційну діяльність у площині контролінгу організаційно-економічних методів (2018)
Іванов В. Б. - Впровадження системи комплаєнс у підприємствах транспорту та логістики (2018)
Киричок О. В. - Аналіз управління ресурсним потенціалом ТОВ "Беєве" Липоводолинського району Сумської області (2018)
Колесник М. В. - Методи стратегічного аналізу в управлінні комплексом просування товару, Сібрук В. Л., Каракай А. О. (2018)
Вінцюк Т. В. - Діагностика фінансової рівноваги провідних автомобілебудівних корпорацій світу, Кривов’язюк І. В. (2018)
Павликівська О. І. - Соціальні аспекти діяльності підприємств та фактори їхнього впливу на ефективність їх функціонування, Марущак Л. І. (2018)
Вихідні дані (2018)
Кирилюк В. П. - Урожайність ячменю ярого залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення (2017)
Дем’янюк О. С. - Вплив погодних умов і систем удобрення на таксономічну структуру мікробіоценозу залежно від типу ґрунту, Райчук Л. А. (2017)
Кнігніцька Л. П. - Урожайність та якість льонопродукції залежно від способів основного обробітку ґрунту і удобрення в умовах Передкарпаття (2017)
Коник Г. С. - Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість насіння рижію, Лихочвор А. М. (2017)
Власюк О. С. - Вплив строку сівби і норм висіву на забур’яненість посівів та продуктивність сортів пшениці озимої (2017)
Господаренко Г. М. - Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення, Любич В. В., Полянецька І. О. (2017)
Ковальчук Н. В. - Продуктивність сортів сої залежно від елементів технології вирощування (2017)
Браценюк В. Ю. - Вплив способів сівби та передзбиральної десикації на продуктивність сортів сої різних груп стиглості (2017)
Голодна А. В. - Залежність врожайності та якості зерна люпину вузьколистого від гідротермічних умов, Буслаєва Н. Г. (2017)
Поліщук С. В. - Особливості захисту посівів сої від хвороб за технологій органічного виробництва (2017)
Расевич В. В. - Вплив густоти та мінерального живлення на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Центрального Лісостепу, Шагурська Н. В., Расевич І. В. (2017)
Єременко О. А. - Продуктивність гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у Південному Степу (2017)
Молдован В. Г. - Багаторічні травостої як чинник підвищення родючості малопродуктивних земель Лісостепу Правобережного, Молдован Ж. А. (2017)
Кургак В. Г. - Ефективність способів відновлення та використання лучних угідь у Лісостепу, Волошин В. М. (2017)
Левченко Т. М. - Результати селекційної роботи по створенню сортів люпину жовтого кормового, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2017)
Голик Л. М. - Мінливість продуктивності колекційних зразків пшениці озимої м’якої в Південному Лісостепу, Стариченко В. М. (2017)
Пилипенко К. А. - Соціально-економічна сутність, завдання та принципи формування продовольчої безпеки (2018)
Полянська А. С. - Формування моделі корпоративної культури в діяльності вітчизняних підприємств, Дюк О. М. (2018)
Пономарьова М. С. - Розроблення фінансового плану підприємства в умовах інноваційного оновлення та зростання ефективності підприємницької діяльності (2018)
Сахарук Б. С. - Удосконалення підходу до формування механізму забезпечення ефективності структурування акціонерного капіталу підприємства (2018)
Сілакова Г. В. - Заходи запобігання загрозам фінансовій безпеці підприємства (2018)
Тєшева Л. В. - Основні засади формування механізму управління рентабельністю підприємства, Титаренко В. В. (2018)
Тулуб О. М. - Концептуальний підхід до управління майновою безпекою готельно-ресторанних комплексів в Україні (2018)
Фаріон Н. О. - Визначення поточного стану та перспектив розвитку акціонерних товариств швейної промисловості на основі SWOT-аналізу (2018)
Шалений В. А. - Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для оцінки ризикованості діяльності хлібопекарських підприємств в довгостроковому періоді (2018)
Бутусов О. Д. - Базові компоненти конкурентоспроможності регіонів України (2018)
Сторожилова У. Л. - Створення і розвиток високоефективних компаній у Причорноморському економічному районі (2018)
Ступчук С. М. - Пріоритети економічного розвитку Причорноморського регіону в контексті новітньої регіональної політики, Лабунець В. О. (2018)
Попик О. В. - Науково-методичні принципи екологоорієнтованого зонінгу урбанізованих територій (2018)
Герасимова В. О. - Інноваційні методи рекрутингу в сучасних умовах, Чирва В. С. (2018)
Алескерова Ю. В. - Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні, Дзюбенко A. Д. (2018)
Бойко О. О. - Апробація зарубіжного досвіду активізації медичного страхування в Україні, Хижинська Г. Є. (2018)
Киш Л. М. - Аспекти фінансової безпеки банку (2018)
Михайляк Г. В. - Кредитна політика банків та шляхи її оптимізації, Михайляк І. В. (2018)
Пірникоза П. В. - Формування інтегрованої моделі оцінки інституційної асиметрії фіскального середовища в Україні (2018)
Стороженко О. О. - Організація споживчого кредитування в Україні, Гірченко Т. Д., Чмерук Г. Г. (2018)
Бенько І. Д. - Методика обліку фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я (2018)
Карпенко І. В. - Організація обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі (2018)
Коба О. В. - Оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні та за кордоном, Головань Ю. В., Кононенко А. С. (2018)
Коляда А. Л. - Комплекс аналітичних заходів щодо забезпечення управління ефективністю функціонування м'ясопереробних підприємств (2018)
Крот Ю. М. - Внесення змін до наказу про облікову політику та їх вплив на бухгалтерський облік, Пастернак Я. П. (2018)
Ripa T. V. - Analytical assessment in audit system of trade enterprise competitiveness (2018)
Чугрій Г. А. - Інтелектуальний капітал і нематеріальні активи: взаємозв'язок економічних категорій, Чугрій Н. А. (2018)
Шепель І. В. - Організація обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами (2018)
Кунгурцева-Мащенко Т. Є. - Модель розвитку курортно-рекреаційного комплексу з урахуванням інтеграції підприємницьких структур (2018)
Вихідні дані (2018)
Демиденко О. В. - Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу, Шаповал І. С., Бойко П. І., Літвінов Д. В. (2017)
Малиновська І. М. - Стабільність мікробних угруповань агроземів та перелогів різної тривалості (2017)
Ткаченко М. А. - Оптимізація удобрення пшениці ярої за видовим генотипним співвідношенням основних елементів живлення, Драч Ю. О., Шкляр В. М. , Теслюк П. Р. (2017)
Грицевич Ю. С. - Продуктивність пшениці озимої за різних строків сівби в Західному Лісостепу, Самець Н. П., Сидорук Г. П. (2017)
Кохан А. В. - Вплив технологічних заходів вирощування на продуктивність сої в Лівобережному Лісостепу, Олепір Р. В., Самойленко О. А., Слободянюк О. М. (2017)
Власова Н. А. - Ефективність застосування органо-мінерального добрива "Фрея" за вирощування сої в Центральному Лісостепу, Приблуда В. В. (2017)
Саблук В. Т. - Економічні та енергетичні аспекти технології вирощування сої в умовах Лісостепу України, Димитров В. Г. (2017)
Ermakova L. М. - Spring rape hight formation depending from elements of growing technology in condition of Right bank Forest-Steppe of Ukraine (Пророченко Т.І. Формування висоти рослин ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України), Prorochenko Т. І. (2017)
Тетерещенко Н. М. - Технологічні засади вирощування гірчиці білої в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу, Шапран В. С. (2017)
Лисенко В. П. - Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану азотного живлення зернових культур, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С., Опришко Н. О. (2017)
Гунчак М. В. - Фітосанітарний моніторинг яблуневих насаджень в Південно-Західному Лісостепу (2017)
Повидало В. М. - Вплив елементів біологізації на продуктивність конюшини лучної на схилових землях, Шевченко І. П. (2017)
Цимбал Я. С. - Економічна ефективність вирощування кормових агрофітоценозів (2017)
Литус М. В. - Особливості прояву господарсько-цінних ознак у сортозразків пшениці озимої різного еколого-географічного походження в умовах Центрального Лісостепу України (2017)
Каражбей П. П. - Успадкування ознаки "маса зерна з рослини" у гречки їстівної як елемента індексної селекції, Заїка Є. В. (2017)
Перевертун Л. І. - Особливості успадкування ознак технологічних якостей зерна проса, Мельник Л. А., Проданик А. М., Самборська О. В. (2017)
Волощук С. І. - Отримання інтрогресивних форм при віддалених схрещуваннях triticum, secale та aegіlops, Ковальчук С. О. (2017)
Носенко В. Г. - Передбачення ймовірних наслідків вирощування генетично модифікованого ріпаку в Україні і світі (2017)
Ачкасов І. А. - Аналіз сучасного стану ринків енергопостачання та формування портфелів проктів розвитку (2018)
Балдук Г. П. - Прийняття управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами (2018)
Бушуєв С. Д. - Управління проектами в умовах "поведінкової економіки", Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2018)
Войтушенко А. А. - Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту (2018)
Крамський С. О. - Iмплементацiя та розвиток систем управління якістю інфраструктурних проектiв (2018)
Кубявка Л. Б. - Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми (2018)
Медведєва О. М. - Організаційна структура електронного управління проектами, Єгорченкова Н. Ю. (2018)
Мисюк В. О. - Якість інформаційного забезпечення витрат на маркетинг (2018)
Оберемок И. И. - Формирование портфеля проектов развития кластера с использованием гомеостатического похода в биадаптивных системах управления, Оберемок Н. В., Тиминский А. Г. (2018)
Тесля Ю. М. - Переваги застосування системної динаміки в управлінні проектами, Кубявка Л. Б. (2018)
Тулупов М. А. - Стратегии создания организационной структуры управления проектами на промышленном предприятии (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського