Калиберда М. Е. - Дифракция волны на плоской графеновой решетке, расположенной над идеально проводящей плоскостью, Погарский С. А., Роюк М. П., Ільина Т. А. (2017)
Черногор Л. Ф. - Взаимодействие сверхмощных радиоимпульсов наносекундной длительности с атмосферой и плазмой, Милованов Ю. Б., Розуменко В. Т. (2017)
Черногор Л. Ф. - Зависимость амплитуды инфразвукового сигнала, сгенерированного взрывом мощного вулкана, от расстояния, Шевелев Н. Б. (2017)
Смирнова Е. О. - Вариации уровня геомагнитных пульсаций, сопровождавших старты ракет на фоне солнечного терминатора, Черногор Л. Ф. (2017)
Захаров И. Г. - Влияние глобальной сейсмической активности на ионосферу, Цымбал А. М. (2017)
Горобец Н. Н. - Вибраторные антенны с согласующими неоднородностями в ближней зоне, Горобец А. Н., Махов Е. С. (2017)
Кудряшов В. Є. - Варіанти правил виявлення радіометричного сигналу при одноканальному прийомі, Тамаш С. М., Шмаков Д. С. (2017)
Дорохов В. Л. - Параметры перемещающихся ионосферных возмущений, зарегистрированные при помощи цифрового ионозонда, Милованов Ю. Б., Федоренко Ю. П. (2017)
Боцула О. В. - Частотні можливості варизонних структур з ударною іонізацією на основі GaInAs, Приходько К. Г., Шевченко О. Р. (2017)
Булах І. Є. - Аналіз результатів складання студентами громадянами України субтесту з іноземної мови професійного спрямування ліцензійного іспиту "Крок 1. Стоматологія" 20.02.2018 року, Войтенко Л. П., Мруга М. Р. (2018)
Булах І. Є. - Поспішаємо розумно (2018)
Мельник І. В. - Навчально-методичне забезпечення навчального процесу – обов’язкова вимога провадження освітньої діяльності у закладах вищої освіти, Поліщук М. О., Фаріон Т. І. (2018)
Олексіна Н. О. - Медична освіта: відповіді на виклики сучасності, Волосовець О. П., П’ятницький Ю. С. (2018)
Корда М. М. - Філософія симуляційного навчання в медицині, Гудима А. А., Шульгай А. Г., Запорожан С. Й. (2018)
Вороненко Ю. В. - Забезпечення якості у системі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, Толстанов О. К., Краснов В. В. (2018)
Бойчук Т. М. - Ефективність симуляційних сценаріїв в оптимізації практичної підготовки студентів у закладі вищої медичної освіти України, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Колоскова О. К., Марусик У. І. (2018)
Мороз В. М. - Реалізація європейських стандартів вищої освіти у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова, Гумінський Ю. Й., Полеся Т. Л., Фоміна Л. В., Заїка С. В. (2018)
Зіменковський Б. С. - Сучасні особливості парадигми медичної освіти в Україні, Гжегоцький М. Р., Солонинко І. І., Радченко О. М., Стрільчук Л. М. (2018)
Рожко М. М. - Сучасні підходи до формування високопрофесійного викладача в Івано-франківському національному медичному університеті, Ерстенюк Г. М., Капечук В. В., Іванців М. О., Луцак С. М., Дзвонковська В. В., Сенчій В. М. (2018)
Колесник Ю. М. - Досвід впровадження онлайн-технологій у систему підготовки фахівців галузі знань 22 "Охорона здоров’я", Авраменко М. О., Моргунцова С. А., Рижов О. А. (2018)
Ждан В. М. - Результати самоаналізу організаційно-правового, кадрового і навчально-методичного забезпечення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 "Охорона здоров’я" у ВДНЗУ "УМСА" за 2017 рік, Дворник В. М., Білаш С. М., Бєляєва О. М. (2018)
Перцева Т. О. - Досвід організації комплексного практично-орієнтованого іспиту зі спеціальності "Стоматологія" за принципами osce, Шпонька І. С., Гудар’ян О. О., Фастовець О. О. (2018)
Іоффе І. В. - Особливості процесу організації підготовки офіцерів медичної служби запасу у державному закладі "Луганський державний медичний університет", Смірнов С. М., Скляр С. І., Кузьміченко І. О., Асєєва О. А. (2018)
Запорожан В. М. - Європейські стандарти освіти в симуляційній медицині. досвід Одеського національного медичного університету, Ульянов В. О., Тарабрін О. О., Суслов О. С., Сажин Д. С. (2018)
Никоненко О. С. - Сучасні форми організації післядипломного навчання та безперервного професійного розвитку медичних працівників, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2018)
Хвисюк О. М. - Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Гиря М. П., Соболєва І. А., Вороньжев І. О., Єлоєва З. В., Сергієнко О. І., Касьянова О. М., Жеребкін В. В. (2018)
Поканевич О. В. - Особливості методики викладання дисципліни "Анатомія людини" студентам англомовної форми навчання, Івнєв Б. Б., Середа П. І., Талько В. І., Оверченко І. А., Керечанин І. В., Ковальчук Н. В. (2018)
Волосовець О. П. - Перспективи запровадження лікарської резидентури у педіатрії, Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Логінова І. О., Хоменко В. Є., Ковальчук О. Л., Мозирська О. В., Ємець О. В. (2018)
Волосовець Т. М. - Сучасні виклики та вимоги щодо неперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів, Дорошенко О. М., Дорошенко М. В. (2018)
Грузєва Т. С. - Питання комунікативних компетенцій у підготовці фахівців громадського здоров’я, Литвинова Л. О., Гречишкіна Н. В., Донік О. М., Іншакова Г. В. (2018)
Зозуля І. С. - Сучасні аспекти викладання курсу неврології лікарям-інтернам на кафедрі медицини невідкладних станів, Волосовець А. О., Зозуля А. І., Боброва В. І. (2018)
Кліщ І. М. - Досвід підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами у державному вищому навчальному закладі "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України", Потіха Н. Я., Ковалик О. С. (2018)
Січкоріз О. Є. - Інтеграція дистанційної форми в навчальний процес на післядипломному етапі підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту "Крок-3. Стоматологія”: реалії та перспективи, Пупін Т. І., Мінько Л. Ю., Колач Т. С. (2018)
Борисенко З. - Сутність та особливості сучасного міграційного процесу в Україні, Гаврищак Л. (2016)
Стець В. - Особливості процесу соціально-психологічної адаптації мігрантів до нових умов життя (2016)
Вовк Л. - Соціально-психологічна реабілітація дітей вимушених переселенців (2016)
Шатинська О. - Значення діадного копінгу для внутрішньо переміщених дітей дошкільного віку (2016)
Гринечко А. - Використання арт-терапевтичних технік у роботі з внутрішньо переміщеними дітьми (2016)
Галян О. - Підготовка майбутніх психологів до роботи в умовах сучасних українських реалій (2016)
Бандура Г. - Соціально-психологічний тренінг як форма роботи з підлітками в період кризи ідентичності (2016)
Хавула Р. - Психологічні аспекти самоствердження старшокласників (2016)
Мащак С. - Соціально-психологічні чинники формування образу держави в осіб пізньої дорослості (2016)
Галян І. - Концептуальне обґрунтування інтегративно-особистісного підходу до вивчення ціннісно-смислової саморегуляції майбутніх педагогів (2016)
Лялюк Г. - Модель психологічного супроводу становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема (2016)
Сухраменда Є. - Вивчення ставлення вчителя до учнів у процесі спілкування (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ "Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" Серія "Психологія" (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Carnì D. L. - From Distributed Measurement Systems to Cyber-Physical Systems: A Design Approach, Grimaldi D., Lamonaca F., Nigro L., Sciammarella P. F. (2017)
Bomba A. - Constructing the Diffusion-Like Model of Bicomponent Knowledge Potential Distribution, Nazaruk M., Kunanets N., Pasichnyk V. (2017)
Carnì D. L. - Damage Analysis of Concrete Structures by Means of B-Value Technique, Scuro C., Lamonaca F., Olivito R. S., Grimaldi D. (2017)
Kolokolov Yu. - Observations-Based Computational Analytics on Local Climate Dynamics: Change-Points, Monovskaya A. (2017)
Khadidja Y. - Partitioning and Scheduling Resolution Problems by Bees Mating Strategy in Dres’ Systems (2017)
Бугакова О. В. - Технологія організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками: теоретичний аспект (2018)
Доценко С. О. - Генезис дослідження проблеми творчості (2018)
Лященко В. М. - Інноваційна діяльність як предмет наукових досліджень (2018)
Пономарьова Н. О. - Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2018)
Березнева І. М. - Використання технологій активного навчання іноземної мови курсантів військового вишу (2018)
Гончарова О. А. - Роль і місце англійської літератури в сучасних підручниках з англійської мови (2018)
Гузиніна Т. В. - Особливості організації самостійної роботи курсантів військових ЗВО в процесі вивчення іноземної мови (2018)
Нігаметзянова К. Р. - Використання методу ситуативного моделювання на заняттях з іноземної мови професійного спілкування (2018)
Костікова І. І. - Використання інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови, Безбавна Г. І. (2018)
Лебединець Т. М. - Упровадження інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах, Гуляєва І. В., Мироненко Л. В. (2018)
Мкртічян О. А. - Інтегрований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної ланки освіти (2018)
Ткаченко Л. П. - Фахова спрямованість курсу риторики у практиці сучасних закладів вищої освіти (2018)
Ткачов А. С. - Формування підприємницької компетентності у високоздібних учнів підліткового віку (на прикладі суспільствознавчих предметів) (2018)
Довженко Т. О. - Інноваційні підходи до моніторингу якості освіти студентів у процесі магістерської підготовки (2018)
Моргунова Н. С. - Емоційна компетентність викладача як чинник підвищення ефективності навчання іноземних студентів (2018)
Андрієвська В. М. - Компоненти готовності вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь учнів, Прокопенко А. І. (2018)
Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. - Компонентно-структурний зміст поняття "креативна компетентність інженера" (2018)
Звєрєва Н. Л. - Технологічний підхід до формування педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя (2018)
Лебедєва В. В. - Використання мультимедійного обладнання в професійній діяльності майбутнього вчителя (2018)
Масич С. Ю. - Особливості особистісно-професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу (2018)
Митцева О. С. - Професійний імідж фахівця: суть, функції, структура (2018)
Ребенок В. М. - Особливості формування професійної компетентності у майбутніх вчителів технологічної підготовки (2018)
Рязанцева Д. В. - Формування міжкультурної наукової компетентності викладачів вищих навчальних закладів (2018)
Семененко І. Є. - Формування креативної компетентності у процесі професійної підготовки студентів (2018)
Шварп Н. В. - Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців, Калашнікова Л. М. (2018)
Шишенко В. О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного навчання (2018)
Яковенко Н. В. - Професійне становлення майбутніх фахівців військової галузі в контексті вивчення іноземних мов (2018)
Божко Н. М. - Особливості ментальності, етнічної культури та психології представників азербайджанського етносу (2018)
Ван Сяофей - Тематичний зміст державних стандартів КНР з фізичного виховання для молодших школярів (2018)
Гнатовська К. С. - Виховання толерантності в майбутніх учителів початкових класів (2018)
Єфімова О. В. - Роль керівників й викладацького складу кадетських корпусів у підготовці майбутніх військовослужбовців в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Кордубан М. В. - Питання домашньої освіти ХІХ століття в педагогічній спадщині П. З. Тимошенко (2018)
Юрченко О. В. - Ідея виховання національної свідомості в контексті університетської традиції ХІ-ХІІІ ст. (2018)
Воляник О. Ю. - Інтенсифікація механічного оброблення текстильних матеріалів у барабанних пральних машинах, Петко І. В. (2018)
Васильковський Д. В. - Автоматизація процесу створення ескізів нових моделей одягу в умовах малих підприємств, Цимбал Н. А. (2018)
Зубкова Л. І. - Дослідження відповідності сучасних фігур дівчат діючим стандартам, Супрович Я. А. (2018)
Семешко О. Я. - Вплив поверхнево-активних речовин на поверхневий натяг розчинів для промивання бавовняного трикотажу, Скалозубова Н. С., Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г., Мясников С. А. (2018)
Будаш Ю. О. - Порівняльний аналіз розмірних характеристик недеревних волокон різної природи, Кучеренко Є. В., Плаван В. П., Фещенко Я. В., Верейко О. І. (2018)
Гараніна О. О. - Синтез нерозчинного азобарвника із антибактеріальною складовою, Варданян А. О., Петрова-Кумінська С. В., Міронова О. В. (2018)
Баранник В. - Технология снижения информационной интенсивности сильно информативных сегментов аэрофотоснимка, Красноруцкий А., Хаханова А., Медведев Д., Хименко В. (2018)
Чирков А. - Методологія безпечної передачі цільових відеоданих з літального апарата в умовах обмеженого часу сеансу зв'язку, Приставка П. (2018)
Рощук М. - Розвиток електронного урядування в Україні: правовий аспект забезпечення безпеки інформації (2018)
Косюк Є. - Дослідження акустико-вібраційного впливу на апаратне забезпечення комп’ютерних систем (2018)
Корченко О. - Модель оцінювання наслідків витоку державної таємниці від кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру держави, Дрейс Ю., Рощук М., Романенко О. (2018)
Совин Я. - Аналіз апаратної підтримки криптографії у пристроях інтернету речей, Наконечний Ю., Опірський І., Стахів М. (2018)
Кобозєва А. - Теоретичні основи методу відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні, Бобок І. (2018)
Тарасенко Я. - Програмний комплекс проведення атаки на лінгвістичну стегосистему (2018)
Пелещишин А. - Спеціальна безпекова модель користувача соціальних середовищ Інтернету, Вус В., Тимовчак-Максимець О. (2018)
Марущак А. - Вплив тіньових інформаційних технологій на інформаційну безпеку суб'єкта господарювання, Скіцько О. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Kharchenko Ye. - Yield of intermediate products in the drought process of wheat milling, Sharan A., Yeremeeva O., Novak L. (2017)
MasnarA. MasnarA. - Application of sago pith waste and nanosilica from rice husk ash as hybrid bio-nanofiller composite for food plastic packaging, Coorey R. (2017)
Medvid I. - Influence of fermentative modification of rice flour starch on bread quality for patients with celiac disease, Shydlovska O., Dotsenko V. (2017)
Shahriari S. - Modeling the efficiency of microfiltration process in reducing the hardness, improvement the non-sugar component rejection and purity of raw sugar beet juice, Hakimzadeh V., Shahidi M. (2017)
Oseiko M. - Functional products and preparations in the systemic concept of health, Shevchyk V., Romanovska T. (2017)
Kuk R. S. - Thermal, structural and pasting properties of brazilian ginger (Zingiber officinale Roscoe) starch, Waiga L. H., Oliveira C. S., Bet C. D., Lacerda L.G., Schnitzler E. (2017)
Kuzmin O. - Mechanism of transformation of protons in the process of creating aqueous-alcoholic mixtures (2017)
Migalatiev O. - Optimisation of operating parameters for supercritical carbon dioxide extraction of lycopene from industrial tomato waste (2017)
Dubovkina I. - Application of hydrodynamic oscillations for activation of the hydrated lime slurry (2017)
Ostapenko V. - Suitability of the technical grape variety of the Northern Black Sea Coast in the traditional production for "Iсewine", Kameneva N. (2017)
Abstracts (2017)
Instructions for authors (2017)
Ukrainian Food Journal in 2017. Statistics (2017)
Contents of Volume 6 (Year 2017) (2017)
Вихидні дані (2017)
Криницький Г. Т. - Сучасний лісовий фонд бука лісового в Українському Розточчі, Павлюк Н. В., Яхницький В. Й. (2017)
Лавний В. В. - Лісівничо-таксаційна оцінка лісів Горган, Дичкевич В. М. (2017)
Олійник В. С. - Ґрунтозахисна роль лісу на водозборах Карпат, Вітер Р. М. (2017)
Буторова О. Ф. - Результаты интродукции древесных растений в дендрарии Сибирского государственного университета (юг Средней Сибири), Матвеева Р. Н. (2017)
Висоцька Н. Ю. - Сучасний стан і перспективи збереження генетичних ресурсів тополі в Україні (2017)
Данчук О. Т. - Лісонасінна база в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку (2017)
Дебринюк Ю. М. - Технологія створення та особливості росту сосни і модрини у лісових культурах Західного Полісся, Белеля С. О. (2017)
Лось С. А. - Динаміка репродуктивних процесів на клонових насінних плантаціях дуба звичайного (Quercus robur L.) у Лівобережному Лісостепу України (2017)
Олексійченко Н. О. - Теоретичні аспекти функціонального призначення парків як основа для формування підходів до оцінювання естетичних якостей паркового середовища, Гатальська Н. В. (2017)
Василишин Р. Д. - Теоретико-методологічні основи оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів на засадах сталого лісоуправління (2017)
Каганяк Ю. Й. - Вікова структура різновікових букових деревостанів Українських Карпат та особливості нагромадження ними запасу, Горошко М. П. (2017)
Миклуш С. І. - Формування та ріст рівнинних букових природних насіннєвих деревостанів у свіжій бучині, Миклуш Ю. С. (2017)
Фучило Я. Д. - Особливості лінійного приросту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.), Афонін О. О. (2017)
Meshkova V. L. - GIS-based prediction of the foliage browsing insects' outbreaks in the pine stands of the SE "Kreminske FHE", Borysenko O. I. (2017)
Синякевич І. М. - Екологізація суспільної свідомості в контексті духовного розвитку (2017)
Anita Zapalowska - Qualitative analysis of pellets produced from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), Ulyana Bashutska (2017)
Шпарик Ю. С. - Економічні наслідки всихання ялинників Українських Карпат (2017)
Бехта П. А. - Вплив вмісту пінополістиролу на властивості легких стружкових плит, Байзова Л. Р. (2017)
Делеган І. В. - Бережничий Карпат (До 90-річчя Антона Йосиповича Островського), Лущак М. М., Делеган І. І., Криницький Г. Т. (2017)
Криницький Г. Т. - Степан Миклуш – учений, педагог, лісівник (з нагоди 60-річчя від дня народження), Горошко М. П., Хомюк П. Г., Ільків І. С. (2017)
Криницький Г. Т. - Василь Мазепа – учений-лісівник, еколог і педагог (з нагоди 60-річчя від дня народження), Дебринюк Ю. М., Лавний В. В. (2017)
Делеган І. В. - Лісівник, мисливствознавець, науковець і громадський діяч (до 60-річчя від дня народження Михайла Миколайовича Лущака), Бондаренко В. Д., Криницький Г. Т., Делеган І. І. (2017)
Криницький Г. Т. - Василь Лавний – лісознавець і науковець міжнародного рівня (з нагоди 50-річчя від дня народження), Дебринюк Ю. М., Мазепа В. Г. (2017)
Осадчук Л. С. - Колекція взірців деревини Євстахія Волощака (1835-1918) (до 100-річчя від дня смерті видатного вченого), Сорока М. І., Шовган А. Д., Долятовскі Я. І., Колодій Т. В. (2017)
Содержание (2017)
Філь Н. Ю. - Модель вибору систем автоматизації будівель в умовах нечіткої інформації, Рєзвих С. М. (2017)
Фурманова Н. І. - Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації, Фарафонов О. Ю., Малий О. Ю., Сіциліцин Ю. О. (2017)
Замирец Н. В. - 3D проектирование и моделирование конечностей зооморфного робота, Евсеев В. В., Роменский В. И., Салиева В. Э. (2017)
Бескоровайный В. В. - Модификация метода топологической оптимизации системы мониторинга производственного процесса, Иванова В. А. (2017)
Плугіна Т. В. - Проектування системи радіочастотної ідентифікації рухомих об’єктів, Єфименко О. В., Пашков В. В., Хіценко К. В. (2017)
Олійник О. Ю. - Модель Фур'є-фільтрації вихідних аналогових сигналів частотних датчиків, Тараненко Ю. К. (2017)
Безкоровайний В. В. - Управління поштовою розсилкою на основі методів фільтрації, Кротких М. С. (2017)
Ильге И. Г. - Модель выбора программных средств комплексной автоматизации ведения работ в проектной организации, Маркозов Д. А., Иванов А. С. (2017)
Филь Н. Ю. - Обобщенная модель выбора бортового компьютера для автомобиля, Шамырадов А. (2017)
Левтеров А. А. - Расчет MEL-коэффициентов звукового спектра для модуля идентификации голосовых команд управления мобильным роботом, Нечитайло Ю. А., Лычман М. А. (2017)
Ільге І. Г. - Модель планування ремонту автомобільних доріг з урахуванням доцільного вибору засобів автоматизації, Богдан Р. С. (2017)
Сахацький В. Д. - Актуальні питання побудови вимірювальних систем для визначення повітряних бульбашок у гідросистемах дорожніх машин, Лихачов Д. Є. (2017)
Гурко О. Г. - Розробка стенду роботизованого екскаватора, Доля Ю. О., Молчанов К. В. (2017)
Маркозов Д. О. - Математична модель охоронної системи торговельної організації, Кононихін О. С., Ільге І. Г., Бабенко П. C. (2017)
Ярижко О. В. - Моделювання складних технічних систем з використанням пакету Simscape, Пенкіна Н. П. (2017)
Петренко Ю. А. - Моделі визначення коефіцієнтів важливості екологічних факторів при управлінні екологічним проектом на автотранспортном підприємстві, Кононихін О. С., Щербакова Т. Г. (2017)
Нєженцев О. Б. - Способи зменшення розгойдування вантажів автоматично керованих вантажопідйомних кранів, Збітнєв П. В. (2017)
Маркозов Д. О. - Математична модель автоматизованої системи протипожежної сигналізації, Кононихін О. С., Дерезуцький В. О. (2017)
Кириченко І. Г. - Розробка методики визначення показників пружності тягової рами напівпричіпного скрепера, Ковалевський С. Г., Безсонов М. М. (2017)
Шевченко В. А. - Анализ способов стабилизации траектории движения автогрейдера при ассиметричном приложении внешней нагрузки на основной отвал, Чаплыгина А. М. (2017)
Борисенко З. - Сутність та механізми інтернет-соціалізації особистості, Гаврищак Л. (2017)
Гаврилишин Т. - Вивчення проблеми тривожності старшокласників у навчально-виховному процесі (2017)
Гринечко А. - Особливості прояву тривожності як наслідок впливу психотравмуючих подій на розвиток особистості (2017)
Гриник І. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування етнічної толерантності у студентської молоді (2017)
Дуб В. - Життєстійкість як умова самоздійснення студента мігранта (2017)
Каут Н. - Гіперактивна дитина (2017)
Lunov V. - The advance sustainability formation in the context of personality life prospects, Rygel O., Posatskyi O. (2017)
Мащак С. - Авторитет батьків як умова гармонійного розвитку особистості підлітка (2017)
Михальчишин Л. - Становлення особистісної ідентичності в юнацькому віці (2017)
Орищак І. - Проблема становлення життєвих перспектив старшокласників (2017)
Попіль М. - Психологічний аналіз службово-бойової діяльності військовослужбовців (2017)
Стець В. - Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими потребами за "програмою розвитку осіб з інтелектуальною недостатністю, Бабʼяк К. (2017)
Сухраменда Є. - Активно-діалогічне читання на уроках іноземної мови як чинник розвитку особистісної рефлексії ліцеїстів (2017)
Хавула Р. - Теоретичні підходи до проблеми особистісної амбівалентності в юнацькому віці (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ "Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка". Серія "Психологія" (2017)
Коваленко Т. В. - Роль української мови у сучасних міжкультурних комунікаційних процесах (2017)
Божко Я. Ю. - Соціолінгвістичний аспект сленгової лексики американського варіанту англійської мови (2017)
Khalabuzar O. - Structural and semantic peculiarities of the phraseological units with the colouring semantics (on the material of the novel "The white dragon" written by Anne McCaffrey) (2017)
Тимкова В. А. - Формування культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2017)
Ерсьозоглу Р. - Актуальні аспекти навчання турецької мови в сучасних наукових пошуках (2017)
Гальчук О. В. - Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття (2017)
Боговін О. В. - Поняття "код" у термінологічному апараті літературознавчих методологій: версія Умберто Еко (2017)
Волик Н. А. - "Ода торжественная на сдачу города Гданска" В. Тредиаковского как воплощение риторико-культурного кода ХVІІІ столетия (2017)
Журавська О. В. - Мотиви трансцендування й трансагресії в "ірреальному" хронотопі героя химерного роману (2017)
Школа І. В. - "Дон Кіхот" М. Сервантеса: еволюція критичної та літературної рецепції (2017)
Солецький О. М. - Давня українська література "в" та "поза" контекстом національної психоісторії (2017)
Мітракова О. О. - Орфей у рецепції Івана Франка (2017)
Александрова Г. О. - Саморух В. Будзиновського: від політика до письменник (2017)
Варданян М. В. - Між життям і смертю: "голодова" проблематика в українській діаспорній дитячій літературі (2017)
Лущій С. І. - Історичні романи Ю. Косача 1960-х – 1980-х років (2017)
Назімова К. А. - Образна система роману Анатолія Дімарова "І будуть люди" (2017)
Коваленко Д. О. - Внутрішньо-психологічний часопростір у романах Галини Пагутяк "Писар Східних Воріт Притулку" та "Писар Західних Воріт Притулку" (2017)
Тимощук Н. М. - Художні особливості роману "Посол мертвих" Аскольда Мельничука (2017)
Бугрій А. С. - Образ Шерлока Холмса як засіб розкриття культурних цінностей вікторіанської доби (2017)
Філоненко С. О. - Історія, аналітика, пророцтво: ренесанс шпигунського роману в сучасній українській масовій літературі (2017)
Герасименко Ю. А. - Особливості інтерпретації образу Павла Полуботка в романі "Спадок" Анни Шевченко (2017)
Янцелевич О. С. - Іронія в романі Дари Корній "Щоденник Мавки" (2017)
Александрова Г. - Художній досвід ХХ століття: європейський профіль : рецензія на видання Саєнко Валентини ―Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці (Львів : ЛА ―Піраміда, 2016. – 868 с.) (2017)
Левченко Г. Д. - Синергетичне моделювання жанру як стратегія реабілітації історії літератури : рецензія на монографію Чика Дениса "Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст." / |наук. ред. В. А. Зарва| (Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. – 356 с.) (2017)
Лиман І. І. - Життя в ім‘я любові до України : рецензія на збірник наукових праць Реви Л. Г. "Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров. Олександр Матвійович Лазаревський – уродженці м. Конотопа" / |наук. ред. Рева Н. М. ; відп. ред. Мокроусов А. І.| (2017)
Новик О. П. - Романістика діаспори крізь призму жанру і стилю : рецензія на монографію Лущій Світлани "Романістика української діаспори 1960-х – 1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми"(Тернопіль, 2017) (2017)
Аветісян В. Г. - Обґрунтування вихідних даних для розрахунку сил та засобів пожежогасіння на об’єктах з наявністю боєприпасів та вибухових речовин, Сенчихін Ю. М. (2018)
Бородич П. Ю. - Розробка нормативу рятування постраждалого з колектору, Ковальов П. А., Пономаренко Р. В., Тишаков В. П. (2018)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование влияния скорости ветра на изолирующие свойства гелеобразного слоя по отношению к парам токсичных и горючих жидкостей, Трегубов Д. Г., Киреев А. А., Ковалёв А. А., Жерноклев К. В. (2018)
Закора О. В. - Методика визначення глибини залягання боєприпасу у багатоканальному приймачі міношукача VLFсистеми, Фещенко А. Б. (2018)
Калиновський А. Я. - Удосконалення математичної моделі оцінки часу реагуванням підрозділів на надзвичайні ситуації, Коваленко Р. І. (2018)
Кальченко Я. Ю. - Алгоритми контролю технічного стану датчиків первинної інформації системи ослаблення наслідків надзвичайних ситуацій, Абрамов Ю. А. (2018)
Kravtsiv S. Ya. - Determination of the limits of the application of the statistical method for evaluation integral fire risks, Sobol’ O. M., Samiliv T. Ya. (2018)
Кустов М. В. - Підсистема мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій для атмосфери, яка побудована на базі методів штучного опадоутворення, Соболь О. М., Тютюник В. В., Калугін В. Д. (2018)
Малько О. Д. - Модель прогнозування виникнення аварії на потенційнонебезпечному об'єкті з використанням математичної моделі надійності технічної системи, Шароватова О. П., Цимбал Б. М., Бахарєва Г. Ю. (2018)
Неклонський І. М. - Модель управління технологічними ризиками при впровадженні технології утилізації кумулятивних боєприпасів, Смирнов О. М. (2018)
Рогозін А. С. - Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Запорізької області, Росоха В. О., Пирогов О. В., Яровий Є. А. (2018)
Сакун О. В. - Динамічні навантаження в газодетонаційних установках метання контейнерів з вогнегасними речовинами (2018)
Саламов Д. О. - Аналіз моделей розтікання рідини на горизонтальній поверхні в умовах надзвичайної ситуації, Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. (2018)
Собина В. О. - Визначення терміну служби та доцільності проведення ремонту засобів зв’язку в підрозділах ОРС ЦЗ, Борисова Л. В. (2018)
Тарадуда Д. В. - Щодо розробки моделі управління рівнем техногенної безпеки та попередження надзвичайних ситуацій, Соколов Д. Л. (2018)
Tolkunov I. O. - Research of the system of corona electrodes of recirculation filters for the removal of smoke, Popov І. І., Makarov Ye. O. (2018)
Толкунов І. О. - Особливості організації інженерної розвідки для забезпечення евакуації постраждалого населення із зон надзвичайних ситуацій, Толкунова В. І., Бондаренко О. О. (2018)
Фещенко А. Б. - Методика визначення необхідності коректування комплекту запасних технічних засобів апаратури оперативного диспетчерського зв'язку по інтенсивності відмов за результатами експлуатації в умовах надзвичайної ситуації, Закора А. В. (2018)
Чернуха А. А. - Захисні властивості нош рятувальних, Ковальов П. А., Безуглов О. Є., Чернуха А. М., Вачков І. Ю., Фільчук О. М. (2018)
Чуб І. А. - Мінімізація рівня вибухонебезпеки технологічного блоку в умовах вибуху хмари газоповітряної суміші, Матухно В. В. (2018)
Чуб І. А. - Імітаційне моделювання міської інженерної інфраструктури як джерела техногенної надзвичайної ситуації, Новожилова М. В., Мележик Р. С. (2018)
Шевченко Р. І. - Алгоритм та процедури організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру регіонального рівня (2018)
Title (2017)
Table of content (2017)
Bespartochna O. - Borrowings in journalistic text as a factor of students’ social and cultural competence expansion, Kantemyrova R. (2017)
Bilyk O. - Virtual laboratory work as formation method of self-educated competence of future electrical technician (2017)
Butko L. - Studying of the school system development problem of poltava region in the early 50-ies of the XX century, Vasylenko D., Maslak V., Tur O., Shabunina V. (2017)
Dniprovska T. - Aspects affecting the adaptation of students in higher educational institutions (2017)
Gerasymenko L. - Childhood problem in pedagogical heritage of p. Kapterev (2017)
Gorban’ S. - Possibilities of the programmed learning technology in mastering the carnation painting techniques by the future sacred art painters (2017)
Grytsiuk O. - Methodical bases of computer science and english teachers’ training: problems of intersubject connections implementation (2017)
Kondrashova O. - Organizational and pedagogical conditions of designing the developing educational environment of the future managers of organizations (2017)
Kozhemiachenko N. - Higher translator competence within the text analysis (2017)
Lebedynska А. - Pedagogical conditions for social intelligence formation in the students of technical professions, Davidyuk S. (2017)
Martynenko M. - Active methods of teaching and learning english language (2017)
Oleksiienko L. - Educational standards in higher education establishments of european countries (2017)
Ovcharuk O. - Integration of entrepreneurship key competence into education curricula in ukraine: the way toward democratic school (2017)
Pochtovyuk A. - The migration aspect of the development of higher education in terms of European integration of Ukraine, Kondratenko T. (2017)
Poyasok T. - The development of subject-to-subject relationship through dialogical communication, Zuman A. (2017)
Samodryn A. - Steps of life school (2017)
Sizova K. - The ways of future journalists’ working with media content for media industry trends research, Alekseenko N. (2017)
Soloshych I. - Future environbmental specialists’ training for research work by using information technology, Pochtovyuk S. (2017)
Soshenko S. - The main foundations for academic honesty formation among the participants of educational process in higher educational establishments, Shmeleva A. (2017)
Shyshko A. - Teaching of the english academic writing with the aim to develop students creative comunicative skills, Lukanska H. (2017)
Абрамова І. Г. - Етнопедагогічне виховання студентів (на матеріалі творів І. С. Нечуя-Левицького) (2013)
Бондар Л. О. - Автоінтертекстуальність як метанаративна стратегія в текстах Я. Верещака (2013)
Васьків М. С. - "Радіовиступ" В. Кузьмича і радіоміст у творі Л. Плескачевського: інформація і пропаганда (2013)
Вишняк М. Я. - Запоріжжя, запорізьке козацтво та його герої в художній творчості і наукових студіях Яра Славутича (2013)
Галич А. О. - Колективний портрет як відображення певного соціуму в документальній літературі (2013)
Галич О. А. - Щоденник як мемуарний жанр (2013)
Гончаренко О. М. - Про основні концепти міфоритуального програмування життя воїна в українському козацькому фольклорі (2013)
Горбач Н. В. - Людина як суб’єкт історії в романі "Бо війна – війною…" Р. Іваничука (2013)
Гурбанова З. А. - Социокультурный мотив, повлиявший на возникновение ложных идей в произведениях Достоевского (2013)
Даниліна О. В. - Автобіографія як метажанр у творчості Оксани Забужко (2013)
Дитькова С. Ю. - Запорожье Достоевского (о некоторых тенденциях современной прозы) (2013)
Дорофєєва А. В. - Засоби психологізму в романі В. Малика "Горить свіча" (2013)
Іванюха Т. В. - Програми запорізьких регіональних телекомпаній як чинник формування духовності аудиторії (2013)
Ковалець Л. М. - До історії румуномовної Шевченкіани (досвід Константіна Доброджяну-Ґері) (2013)
Козачук К. О. - Художня інтерпретація козацького двобою та норм звичаєвого права в романі П. Куліша "Чорна Рада. Хроніка 1663 р. " (2013)
Козлов А. В. - Обшири та глибини "Козацьких жартів" Петра Ребра (до постановки проблеми) (2013)
Корицька Г. Р. - Сторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка (2013)
Король Л. П. - Постать гетьмана Петра Дорошенка в історичному романі В. Чемериса "Без права повернення" (2013)
Костецька Л. О. - Концепція конкордизму в романі В. Винниченка "Лепрозорій", Козлова Т. В. (2013)
Крижановська Н. В. - Засоби художньої інтерпретації фактів історії України в романі Юрія Сороки "Іван Богун" (2013)
Кушнерюк Ю. Р. - Проза К. Сушка: жанрові параметри та творчі стратегії (2013)
Лапушкіна Н. П. - Художнє осмислення козаччини в повісті Сави Божка "Над колискою Запоріжжя" (2013)
Лілік О. О. - Доба козацтва в художній літературі: методичні аспекти (2013)
Мальцев В. С. - Версифікаційні засоби українських віршів-травестій ХVІІІ ст. (метрика та ритміка) (2013)
Миронюк В. М. - Нарис у творчості письменників "Покутської трійці" (2013)
Михида С. П. - Психобіографічний дискурс драматургії І. Тобілевича (2013)
Мізінкіна О. О. - Фольклор у романі "Сіверяни" Дмитра Міщенка (2013)
Павленко І. Я. - Думи в контексті культури Запорожжя: до постановки проблеми (2013)
Проценко О. А. - Художня рецепція образу Т. Шевченка в романі Вас. Шевчука "Терновий світ" (2013)
Процик І. В. - "Століття Якова" В. Лиса: спроба прочитання (2013)
Разживін В. М. - Моделювання образу Січі в українській історичній прозі (2013)
Савченко О. І. - Тематика публікацій перших газет Олександрівська (2013)
Сиротенко В. П. - Історична концепція М. Грушевського та її відображення в художніх творах (2013)
Стадніченко О. О. - Рецепція постатей письменників і митців у щоденнику "Лінія життя" Л. Танюка (2013)
Ткачук В. М. - Поетика серця у творчості Л. Геньби (2013)
Томченко М. А. - Становлення феміністичної критики в Україні та світоглядна еволюція Н. Зборовської (2013)
Усманова О. В. - Стильове багатство й своєрідність творчості Р. Федоріва (2013)
Шалацька Т. П. - Рецепція психологізму малої прози І. Чендея (2013)
Шевченко В. Ф. - Семіотичні універсуми лірики запорізьких поетів (2013)
Щедрин И. Л. - Русская былина и богатырские сказки В. А. Левшина: проблема памяти жанра (2013)
Якуба О. В. - Казки-притчі в жанровій системі Юрія Ярмиша (2013)
Ярмоленко Н. М. - Козак-запорожець в українському епосі: проблема перекодування міфологічних смислів (2013)
Ярошевич І. А. - Авторська версія образу запорізького козака в романі П. Куліша "Чорна рада" (2013)
Бойко Л. П. - Семантика прізвиськ Нижньої Наддніпрянщини (2013)
Гапонова Л. Є. - Розвиток української криміналістичної термінології доби Козаччини (2013)
Гриценко О. В. - Етикетні назви осіб за родом діяльності в мові козацьких пісень (2013)
Драган Ю. М. - Гідроніми в художній системі твору А. Кащенка "Оповідання про славне Військо Запорозьке низове" (2013)
Ільченко І. І. - Прізвища Надвеликолужжя індоарійського походження, Дука Л. І. (2013)
Леонова Н. В. - Морфологічні та структурні особливості звертання в малих жанрових формах інформації періодики (на матеріалах запорізьких періодичних видань) (2013)
Микитів Г. В. - Вербалізація концепту Нижньої Наддніпрянщини в поезії В. А. Чабаненка (2013)
Москаленко О. І. - До проблеми фонетичних особливостей авіаційної англійської мови ІСАО (2013)
Онуфрієнко Г. С. - Судовий дискурс доби Козаччини: термінологічний аспект (2013)
Письменна Ю. Ю. - Словотвірна структура локативних найменувань в українській мові ХІ-ХІІІ ст. (назви відкритого простору) (2013)
Тесленко О. А. - СМС-коммуникация как разновидность "естественной" письменной русской речи (на материале сообщений запорожских пользователей СМС-сервиса) (2013)
Христя О. В. - Антропонімікон творів Дніпрової Чайки (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2013)
Методичні рекомендації щодо оформлення пристатейної бібліографії латиницею (2013)
Слово прощання (2013)
Вихідні дані (2013)
Данкевич Л. А. - Ідентифікація збудників окремих бактеріальних хвороб огірків за ознаками фенотипу (2018)
Зайцева І. О. - Відносна кількість продихів як показник стійкості інтродуцентів роду Syringa L. у степовій зоні (2018)
Красовський В. В. - Інвентаризаційні дослідження видів дендрофлори Хорольського ботанічного саду, Черняк Т. В., Зубенок О. В. (2018)
Кучер Н. М. - Анатомія прищепного афінітету Pyrus elaeagnifolia Pall. і Pyrus ussuriensis Maxim. Ex Rupr. на Pyrus сommunis L., Опалко А. І., Заморський В. В., Опалко О. А. (2018)
Цицюра Н. І. - Інтродуковані види та форми роду Juniperus L. у коніферетумах ботанічних садів України, Іванюк А. С. (2018)
Яворівський Р. Л. - Голицький ботанічний заказник: систематичний, еколого–ценотичний аналіз флори та перспективи розвитку, Згурська Т. І., Гратковська М. Т. (2018)
Горшкова О. Г. - Деструктивна та метал-акумулююча здатність бактерій роду Pseudomonas, Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Конуп І. П., Бєляєва Т. О., Чернишова М. О. (2018)
Патика В. П. - Мікробіом рослин у біоконтролі фітопатогенних бактерій (2018)
Потрохов А. О. - Ультраструктурна характеристика провідних пучків листків трансгенних рослин цикорію з геном інтерферону альфа 2b людини, інфікованих вірусом тютюнової мозаїки, Климчук Д. О., Щербаков С. М., Трохименко О. П. (2018)
Штапенко О. В. - Вплив хлориду нікелю на морфофункціональні та метаболічні характеристики клітин in vitro, Сливчук Ю. І., Гевкан І. І. (2018)
Боднар О. І. - Зміни метаболізму у Chlorella vulgaris Beij (Chlorophyta) за дії сполук хрому та селену, Ковальська Г. Б., Смалюк О. О., Онуфрійчук Л. А., Войтюк В. Б. (2018)
Рабченюк О. О. - Вплив підвищених концентрацій йонів fe3+ у воді на вміст заліза та трансферину у плазмі крові риб (2018)
Хоменчук В. О. - Кореляційний аналіз вмісту металів та показників білково-нуклеїнового обміну в організмі прісноводних риб, Бияк В. Я., Ляврін Б. З., Курант В. З. (2018)
Андрусишин Т. В. - Гідроекологічний стан р. Збруч унаслідок зміни кліматичних умов, Скиба О. І., Грубінко В. В. (2018)
Ляврін Б. З. - Міжвидові відмінності вмісту та співвідношення фракцій фосфоліпідів деяких видів риб малих річок Західного Поділля (2018)
Ткач Н. М. - Зоопланктон та зообентос водойми кар’єру Здолбунівського цементно-шиферного комбінату, Грубінко В. В. (2018)
Горбатюк Л. О. - Роль аніонних поверхнево-активних речовин та фенольних сполук у забрудненні Канівського водосховища за впливу мегаполіса, Пасічна О. О., Платонов М. О., Арсан О. М., Бурмістренко С. П. (2018)
Гуменюк Г. В. - Особливості накопичення важких металів у гідроекосистемі р. Саксагань (м. Кривий Ріг), Чень І. Б., Зіньковська Н. Г. (2018)
Капелюх Я. І. - Динаміка видового складу та чисельність мишоподібних гризунів (Rodentia) у природному заповіднику "Медобори", Семенович Н. Й., Добривода І. П., Мурська М. І. (2018)
Konovets I. M. - Effect of nickel on functioning of adaptive systemsresponsible forendogenous ammonia binding and excretion in carp, Arsan O. M., Grubinko V. V. (2018)
Кравець О. О. - Особливості перерозподілу елементів мінерального живлення та продуктивність томатів за дї фолікуру та есфону, Кур’ята В. Г. (2018)
Крулько Л. В. - Фауна і структура угруповань земноводних в межах національного природного парку "Синевир" (2018)
Лаптева Е. В. - Влияние техногенного загрязненной среды Криворожья на цитогенетические изменения у семенного потомства Pinus sylvestris L. и Pinus pallasiana D. Don. (2018)
Літвінов С. В. - Зміни непігментних сполук у листках опромінених рослин Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, Кривохижа М. В., Кухарський В. М., Рашидов Н. М. (2018)
Люта Ю. В. - Накопичення фосфору в організмі Nasturtium officinale R. Br., Грубінко В. В. (2018)
Медовник Д. В. - Міжвидові відносини інвазивних та аборигенних видів риб у малих річках урбанізованих територій (2018)
Суходольська І. Л. - Взаємозв’язок вмісту сполук нітрогену та пігментів у вищих водних рослин у річках Рівненщини з різним рівнем антропогенного навантаження, Грубінко В. В. (2018)
Федонюк Л. Я. - Вплив погодних умов на зміну чисельності комах, занесених до Червоної книги України. тваринний світ у природному заповіднику "Медобори", Фурка Л. Б., Ярема О. М., Капелюх Я. І., Бугальська І. І. (2018)
Юсипіва Т. І. - Вміст зелених пігментів у хвої Pinus sylvestris та Picea pungens в техногенних умовах м. Дніпро (2018)
Волошин О. С. - Оцінка фізичного розвитку і особливостей перебігу нервових процесів в осіб різного конституційного типу юнацького віку (2018)
Пастухова В. А. - Динамика змін процесів росту кісток скелету після тривалого введення тартразину на фоні моделювання кісткового дефекту, Лук’янцева Г. В., Ковальчук О. І., Краснова С. П. (2018)
Єрмішев О. В. - Розфокусована лазеротерапія як розділ реабілітаційної вегетології (2018)
Шамро О. - Залежність тривалості життя Drosophila melanogaster від надекспресії та функціонального нокауту гена dnos у нейронах, Боднар Л., Горбулінська С., Крижановська М., Щербакова О. (2018)
Загричук О. М. - Перспективи використання Deschampsia antarctica Е. Desv. in vitro для одержання біологічно активних речовин, Загричук Ю. Г., Дробик Н. М. (2018)
Барна М. М. - Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування), Барна Л. С., Пида С. В., Дробик Н. М., Курант В. З., Грубінко В. В. (2018)
Федонюк Л. Я. - Стратегія розвитку балтійської університетської програми в рамках концепції сталого розвитку в співпраці з ТДМУ, Корда М. М., Бабак Л. Д., Наконечна С. С. (2018)
Якубенко Б. Є. - Попович Сергій Юрійович — відомий український вчений–ботанік, дендролог, геосозолог і педагог (до 60 – річчя з нагоди дня народження), Григорюк І. П., Лакида П. І., Устименко П. М., Барна М. М. (2018)
Климнюк С. І. - Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог, Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. (2018)
Галаган О. К. - Кременецький період у житті В.І. Чопика, Михалюк І. М., Дух О. І. (2018)
Конончук О. Б. - Синільник Андрій Дмитрович – відомий вчений і педагог (до 90-річчя з дня народження) (2018)
Привітання з нагоди виходу друком ювілейного випуску (2008)
Привітання з нагоди виходу друком ювілейного випуску (2008)
1999 р. (2008)
2000 р. (2008)
2001 р. (2008)
2002 р. (2008)
2003 р. (2008)
2004 р. (2008)
2005 р. (2008)
2006 р. (2008)
2007 р. (2008)
2008 р. (2008)
Монографія "Соціальне житло в Україні: проблеми і перспективи". Запатріна І. В., Лотоцький О. Б., Макухін О. В., Манцевич Ю. М., Онищук І. Г. - Київ: Профі, 2007. - 264 с. (2008)
Всеукраїнський конкурс "Кращий вітчизняний товар 2007 року" (2008)
Конкурс "Кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2006 році в Україні" (2008)
Міжнародний Академічний Рейтинг популярності та якості "Золота Фортуна" (2008)
Uss A. N. - New Genera-tion 'Block-Modular' Condenser for K-1000-60 / 1500-2 Turbine Units in Zaporozhskaya NPP, Patsiuk S. T., Panchenko A. V., Shavlakov A. V., Kharlampidi D. Kh. (2018)
Bykov Yu. A. - Higher order numerical method for aeroelastic problems (2018)
Gnesin V. I. - Aeroelastic Behaviour of Turbine Blade Row in 3D Viscous Flow, Kolodiazhnaya L. V., Rzadkowski R. (2018)
Buganova S. N. - Numerical Analysis of Stress-Strain State of Vertical Cylindrical Oil Tanks with Dents, Avramov K. V. (2018)
Strelnikova E. A. - Use of Computer Technology in Modernization of Head Covers for ПЛ 20-В-500 Kaplan Turbines, Medvedovskaya T. F., Medvedeva E. L., Linnik A. V., Zelenskaya O. N. (2018)
Tsakanyan O. S. - Influence of Convector Location on the Room Temperature Distribution, Koshel S. V. (2018)
Solovei V. V. - Metal Hydride Technology of Hydrogen Activation, Avramenko A. N., Lievtierov A. M., Umerenkova K. R. (2018)
Tarelin A. A. - Resource-Saving Complex For Mine Water Demineralization, Mykhailenko V. H., Antonov O. V., Tarelin A. A. (2018)
Abstracts and References (2018)
Андрєєва І. О. - Лінгвокогнітивні параметри дискурсивної узуалізації англомовних локативних фразеологізмів (2016)
Зацний Ю. А. - Актуалізація cегмента "business" лінгвокультурного концепту "materialism" засобами фразових інновацій американського варіанта англійської мови, Драбовська В. А. (2016)
Миклаш Л. Т. - Антонімічні відношення в англомовній терміносистемі лісового господарства (2016)
Ніконова В. Г. - Лінгвокогнітивні і комунікативно-когнітивні стратегії формування іміджу "ідеального політичного лідера" в англомовному медіа дискурсі (2016)
Стрельченко К. С. - Емоціогенний потенціал вербалізованого сценарію "Розв’язування таємниці" (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2016)
Шевчук О. В. - Пасивні конструкції в структурі пропозиції висловлювання (2016)
Анохіна Т. О. - Форманти лакунарності в мові, мовленні та в мовленнєвій поведінці (2016)
Голуб Ю. І. - Лінгвостилістичні особливості портретних описів у романах Джейн Остен, Трухачова М. В. (2016)
Запольських С. П. - Концепт "woman" в англійській літературі (на матеріалі роману A. C. Байєтт "Possession"), Шевкун А. В. (2016)
Колісниченко Т. В. - Семантична сполучуваність інтенсифікаторів та номінацій "settlement" у туристичному рекламному дискурсі (2016)
Марчишина А. А. - Особистісна/соціальна ідентичність: гендерний аспект, текстовий вимір (2016)
Мукатаєва Я. В. - Різновиди чужої мови у романі Й. В. Гете "Cтраждання юного Bертера" (2016)
Павлюк Х. Т. - Переспівниця як символ повстання у романі-дистопії Сьюзен Коллінз "Catching Fire" (2016)
Волкова С. В. - Від етноархетипного образу Great Spirit до етнокультурного типажу Unsubdued (2016)
Юнацька А. Б. - Ґендерна ідентичність латиноамериканської жінки в сучасній культурі США: лінгвокультурологічний аспект (2016)
Запольських С. П. - Лінгвопрагматичні особливості англомовних публічних промов (на матеріалах доповідей конференції Technology entertainment design talks (TED-talks), Запольських А. Ю. (2016)
Клименко О. Л. - Лінгвокреативний потенціал авторських інновацій в художньому дискурсі (2016)
Романова Н. В. - Эмотивы в немецкоязычной драме ХVIII века: семантико-функциональный аспект (2016)
Буяльська Т. І. - Комунікативно-прагматичні особливості висловлень з інтенціональним значенням підтримки в міжсуб’єктній інтеракції (2016)
Матіяш І. М. - Еволюція лексеми "wife" у контексті британської мовної картини світу (2016)
Тупахіна О. В. - Субституція як механізм лінгвістичного протекціонізму (на матеріалі німецької мови кінця ХХ – початку ХХІ століття) (2016)
Алексеев А. Я. - Словообразование и морфонемика (2016)
Андрейчук Н. І. - Тлумачення мовного знака в загальній теорії знаків Ч. С. Пірса: філософське підґрунтя (2016)
Козлова Т. О. - Параметр іконічності як координаційна характеристика мовного типу (2016)
Сидельникова Л. В. - Новітні підходи до обґрунтування виникнення письма (2016)
Бистров Я. В. - Кореферентні відношення у структурі фрактального концепту (на матеріалі англомовного оповідного тексту) (2016)
Домброван Т. І. - Діахронічна лінгвосинергетика: перші здобутки та вектори подальшого розвитку (2016)
Дребет В. В. - Синергетика семантичного декодування іменників з відмінковими ролями у німецькомовній художній прозі (2016)
Залужна М. В. - Реалізація категорії антропоцентричності у постмодерному художньому дискурсі: лінгвосинергетичний вимір (2016)
Кійко С. В. - Синергетичний потенціал лексико-граматичної омонімії в німецькій мові (2016)
Пихтовникова Л. С. - Лингвосинергетика: направления и перспективы (2016)
Самохіна В. О. - Синергія контакту, Шпак О. В. (2016)
Чередниченко В. П. - Еволюція стилю німецькомовної новели в аспекті лінгвосинергетики (2016)
Богуславська Л. А. - Когнітивний аналіз відтворення слів-нонсенсів у англо-українських перекладах вірша Льюїса Керролла "Джеббервоккі" (2016)
Кукаріна А. Д. - Cпособи перекладу абревіатур табу, евфемізмів у медичному дискурсі (2016)
Ребрій І. М. - Українськомовне відтворення артлангу надсат у світлі теорії перекладацьких контекстів (2016)
Приходько Г. І. - Рецензія на монографію І. А. Галуцьких "Тілесність в художній прозі англійського модернізму і постмодернізму (когнітивно-семіотичні студії)". - Запоріжжя : "Кругозор", 2016. - 628 с. (2016)
Содержание (2013)
Короленко М. К. - Сучаcний стан і проблеми гірничодобувного комплексу Криворізького залізорудного басейну, Перегудов В. В. (2013)
Ушел из жизни Лидер (2013)
Обращение (2013)
Ковалев Д. А. - Петрографический анализ самовосстанавливающихся окатышей, полученных на холодной связке из шламов доменного и конвертерного цехов, Ванюков А. А., Купенко В. И. (2013)
Сталинский Д. В. - Создание и реализация комплекса вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей ПАО "Алчевский МК" – эффективный путь сокращения потребления природного газа и кокса в доменном производстве, Петров Ю. Л., Ясиненко К. Н., Шаповалова Н. Г. (2013)
Коверя А. С. - Взаимосвязь свойств высокотемпературного кокса с внешней удельной поверхностью угольных шахт (2013)
Золотарев И. В. - Прогнозирование срока эксплуатации коксовых батарей по результатам периодического обследования их технического состояния с разработкой планов ремонтов или реконструкции, Евтушенко С. А., Шульга И. В., Торяник Э. И., Темченюк Ю. Ф. (2013)
Корниевский В. Н. - Применение высокомагнезиального флюса в конвертере ГКР, Логозинский И. Н., Сальников А. С., Старшиков Р. В., Мосиевич М. С., Зализняк И. П., Аксельрод Л. М., Лагутин А. В. (2013)
Заспенко А. С. - Определение окисленности полуспокойной конвертерной стали на различных этапах её производства, Шибко А. В., Чмырков К. Ф., Онацкий С. М., Ребриков В. А. (2013)
Грищенко С. Г. - Международные ферросплавные конгрессы ИНФА-КОН: история с продолжением, Куцин В. С., Кравченко П. А., Кудрявцев С. Л. (2013)
Корниевский В. Н. - Внедрение ресурсосберегающей технологии производства слитков на заводе "Днепроспец-сталь", Кийко С. Г., Панченко А. И., Логозинский И. Н., Шибеко П. А., Сальников А. С., Булат В. А., Черенков Д. В. (2013)
Большаков Вл. И. - Определение и сравнение уровней вклада химических компонентов в комплекс механических свойств стали 110Г13Л, Юшкевич О. П. (2013)
Приходько Э. В. - Прогнозирование плотности стандартных марок феррохрома методом физико-химического моделирования, Пиптюк В. П., Петров А. Ф., Мороз В. Ф., Греков С. В., Логозинский И. Н. (2013)
Яценко А. И. - Структура литой рефосфоризованной стали, Заренбин В. Г., Татарчук А. В. (2013)
Жижкина Н. А. - Удаление неметаллических включений из металла, затвердевающего в условиях вращения (2013)
Максименко О. П. - Анализ силового взаимодействия в очаге деформации при прокатке, Лобойко Д. И., Романюк Р. Я. (2013)
Бергеман Г. В. - Особенности применения развернутой калибровки швеллеров при производстве профиля U200 в условиях стана 550, Антонюк С. М., Самсоненко А. А. (2013)
Кузнецов Е. Д. - О методике испытания коррозионностойких сталей и сплавов к питтинговой коррозии (2013)
Панасенко С. А. - Технологические смазки для прокатки бесшовных труб – назначение, составы, применение, Иванов К. А., Стеба В. К., Корольков С. И. (2013)
Парусов В. В. - Научно-технологические аспекты производства катанки повышенной деформируемости из стали марок Св-08ГНМ и Св-08Г1НМА, Чуйко И. Н., Парусов О. В., Сычков А. Б., Сухомлин В. И. (2013)
Маркова І. А. - Дослідження стабільності хімічного складу та механічних властивостей сталей масового виробництва, Івченко Т. І., Татарко Ю. В., Полішко С. О. (2013)
Исаева Л. Е. - Физико-химическое обоснование и методика определения микроколичеств бора в сталях с повышенной прокаливаемостью, Камкина Л. В., Лев И. Е. (2013)
Монастырский В. Ф. - Обоснование параметров крутонаклонных конвейеров на горных предприятиях, Кирия Р. В., Номеровский Д. А., Брагинец Д. Д. (2013)
Пилов П. И. - Моделирование замкнутых циклов измельчения руд наоснове баланса контрольного класса крупности, Прядко Н. С. (2013)
Васильев Л. М. - Аналитическое построение диаграмм "напряжение–деформация" образцов горных пород при их усеченно–клиновой форме разрушения, Васильев Д. Л., Усов О. А. (2013)
Пинчук С. И. - Влияние функциональных добавок в электролит на химическую стабильность медных порошков, Внуков А. А. (2013)
Большаков В. И. - Совершенствование контроля истечения шихтовых материалов из бункеров бесконусного загрузочного устройства доменной печи объемом 3000 м3, Лебедь В. В., Жеребецкий А. А., Акушевич А. В., Остапенко Д. Б. (2013)
Будиков Л. Я. - Интегральный метод оценки несущей способности мостового крана, Бойко Г. А., Медведев Г. М., Бойко Т. В. (2013)
Бейгул В. О. - Вплив збуреного руху системи "буксировщик-автосамоскид" на формування динамічних навантажень на підйомно-зчеплювальний пристрій, Лепетова Г. Л., Ширін Л. Н. (2013)
Кирсанов М. В. - Перспективы применения гидропаровой турбины для утилизации избыточной теплоты шахтного энергокомплекса, Губинский М. В. (2013)
Кожевников А. А. - Исследование теплопереноса в пористой крупнодисперсной среде криогенно–гравийного фильтра, Судаков А. К., Дреус А. Ю., Лысенко Е. Е. (2013)
Гриньов А. Ф. - Формування бази фінансових індикаторів для підприємств металургійної галузі України, Ігнашкіна Т. Б., Двулічанський О. А. (2013)
Перегудов В. В. - Экономические аспекты повышения качества железорудного сырья, Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Егорова И. Г. (2013)
Бабкіна О. П. - Особливості змін біохімічних показників крові травмованих жінок за наявності та відсутності алкогольної інтоксикації, Шевченко Л. А., Матюхін Д. О. (2018)
Германчук С. М. - Морфобіохімічні зміни у тканинах пародонта при експериментальному цукровому діабеті (2018)
Demkovych A. Ye. - The Effects of Quercetin to Glutathione System in the Bacterial-Immune Periodontitis Development, Bondarenko Yu. I., Stakhanska O. O. (2018)
Ергард Н. М. - Діагностичне значення мозкового натрійуретичного пептиду (BNP) для оцінки тривалості антемортального періоду при травмі у судово-медичній практиці (2018)
Козань Н. М. - Взаємозв’язок гребінцевого малюнку пальців рук з антропометричними параметрами осіб жіночої статі (2018)
Козлов С. В. - Вариантная анатомия артерий матки, Дворецкий Д. Д., Алексеенко Л. А., Омельченко А., Картамышева В. Д. (2018)
Повстяный В. А. - Определение давности смерти и условий пребывания трупа на основании изменений компонентов биологической жидкости из ахиллова сухожилия, Песоцкая Л. А., Евдокименко Н. М. (2018)
Проценко О. С. - Морфологічні зміни у тканинах шкіри щурів при моделюванні опікової травми, Кравцов О. В., Ремньова Н. О., Шаповал О. В., Долгая О. В., Сазонова Т. М. (2018)
Хмара Т. В. - Корелятивні взаємовідношення пригруднинного судинно-нервового пучка і морфометричних параметрів скелета грудної клітки у плодів людини 4–6 місяців, Окрім І. І. (2018)
Авраменко Н. В. - Особливості фолікулогенезу і стану ендометрію у пацієнток з гіпоталамо-гіпофізарною дисфункцією, Барковський Д. Є., Лецин Д. В. (2018)
Губаренко О. В. - Дірофіляріоз м'яких тканин промежини: випадок з практики, Крижановський І. Д., Мостовой В. В. (2018)
Дзісь І. Є. - Якість життя пацієнтів з негоджкінськими лімфомами й хронічною лімфоцитарною лейкемією, її клініко-лабораторні предиктори та зв'язок з виживанням, Томашевська О. Я., Дзісь Є. І., Моргун Ю. О. (2018)
Yeryomenko G. - Peculiarities of Asthma and Insulin Resistance Depending on the Types of Obesity (2018)
Кальбус О. І. - Клініко-нейропсихологічні зміни та їх вплив на якість життя у хворих на міастенію (2018)
Коровай С. В. - Оцінка психічного статусу і поведінкових реакцій у жінок з передчасними пологами у різні терміни гестації (2018)
Кріштафор Д. А. - Показники гемодинаміки та обміну кисню при різних типах поповнення крововтрати у постраждалих з політравмою (2018)
Літвінов В. А. - Стан регулюючих систем організму хворих на акантолітичну пухирчатку за даними біохімічних досліджень з обгрунтуванням поетапної патогенетичної корегуючої терапії, Федотов В. П. (2018)
Оринчак М. А. - Перебіг анемії у хворих на хронічну хворобу нирок, Човганюк О. С., Гаман І. О., Гохкаленко М. С., Федунців Л. С. (2018)
Оспанова Т. С. - Липиды и структурно-функциональное состояние миокарда при хронической обструктивной болезни лёгких, Семидоцкая Ж. Д., Чернякова И. А., Пионова Е. Н., Трифонова Н. С., Авдеева Е. В. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Метаболічне значення варіацій рівню фактору росту фібробластів 21 при поєднанні ішемічної хвороби серця та ожиріння, Іванова К. В. (2018)
Садчикова М. В. - Роль химиолучевой терапии в лечении больных местнораспространенным раком головы и шеи (2018)
Скіданов А. Г. - Вміст ліпідів у паравертебральних м’язах пацієнтів з дегенеративними захворюваннями хребта, Радченко В. О., Леонтьєва Ф. С. (2018)
Fedotov V. V. - Gait – Pathology or Physiology (2018)
Царев А. В. - Гипотермия как фактор риска развития травматической коагулопатии при кровопотере у пациентов с политравмой (2018)
Філіпюк А. Л. - Анемічний синдром у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, Зенін В. В. (2018)
Antonova O. V. - Monitoring of Changes in the Premorbid Indicators of Children's Health under the Influence of Low Lead Concentrations (2018)
Головкова Т. А. - Вплив чинників довкілля на організм мешканців сучасного промислового міста (2018)
Корнацький В. М. - Перспективи впровадження системи охорони психічного здоров’я на первинному рівні, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2018)
Костюк Т. М. - Фізикальне обстеження пацієнтів із дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу (2018)
Хмиль Е. В. - Терапевтическая эффективность циклоферона в лечении рецидивирующего герпетического стоматита у подростков, Хмиль Д. А. (2018)
Маколінець В. І. - Значення експериментальних досліджень в підвищенні ефективності консервативної терапії та реабілітації хворих з патологією опорно-рухової системи, Малишкіна С. В., Леонтьєва Ф. С., Набойченко О. А., Маколінець К. В., Гращенкова Т. М., Суббота І. А. (2018)
Kyselova A. A. - The Modern View on Alzheimer’s Disease, Kravtsova E. S., Mishchenko D. O., Chernishova E. R. (2018)
Шевченко В. В. - Проблеми, досягнення та перспективи викладання військово-медичних дисциплін студентам іноземцям з англомовною формою навчання (2018)
Бевзюк Д. О. - Механізми розвитку синдрому відміни при нехімічній залежності та його корекція в експерименті, Левічева Н. О. (2018)
Білокур Д. О. - Стан показників гуморальної ланки системного імунітету у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області (2018)
Колосова І. І. - Особливості кореляції показників ембріотоксичності з морфометричними показниками плаценти та яєчників щурів за умов поєднаного введення ацетату свинцю з цитратом срібла, Майор В. В., Шаторна В. Ф., Гарець В. І. (2018)
Нич Я. І. - Лектинова гістохімія смакових бруньок жолобуватого сосочка язика щурів в нормі та за умов глутамат-індукованого ожиріння, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2018)
Розова Е. В. - Особенности микроциркуляции крови, морфофункционального состояния капилляров и митохондрий в мышечной ткани при дозированной физической нагрузке, Тимошенко Е. Р., Сидоряк Н. Г. (2018)
Соколік В. В. - Специфіка генералізації запального процесу у головному мозку щурів у залежності від ділянки впливу ?-амілоїдних пептидів та віку (2018)
Тимошенко У. В. - Аутоиммунный гемолиз у пациентов с В-клеточными неходжкинскими лимфомами, Мироненко Г. A., Сивкович С. А., Павлюк Р. П. (2018)
Федота О. М. - Генетико-епідеміологічне дослідження міського та сільського дитячого населення харківської області на прикладі Зміївського району, Садовниченко Ю. О., Лисак М. П., Федота Н. М., Рощенюк Л. В. (2018)
Вдовенко Н. - Можливості використання функціональних продуктів у практиці спорту, Гусарова А., Сєногонова Г., Шарафутдінова С. (2018)
Цимбалюк Ю. В. - Вплив занять спортивною гімнастикою на фізичну підготовленість та адаптаційні можливості серцево-судинної системи хлопчиків 7–8 років, Мірошниченко В. І. (2018)
Білоусова Д. О. - Вплив тренувальних фізичних вправ різної амплітуди на зростання силових можливостей при заняттях бодібілдингом, Летипов М. Х., Туріца М. І., Волобоєв М. С., Бойко Ю. В., Колісніченко В. В. (2018)
Воронин М. А. - Оценка влияния тренировочных занятий бодибилдингом на функциональное состояние организма, Рыбак А. И., Курачов А. Г., Исаенко М. В., Тетерич Н. Н., Вербицкая В. В. (2018)
Содержание (2018)
Абрамов Ю. А. - Модель тушения пожара, Тищенко Е. А., Хижняк А. А. (2018)
Антошкин А. А. - Экспериментальное исследование влияния электростатического поля на скорость осаждения огнетушащего аэрозоля, Галица В. И., Литвяк А. Н. (2018)
Afanasenko K. - Polymer materials fire protection by various additives application efficiency estimation, Lipovoy V., Garbuz S. (2018)
Bondarenko S. - Recommendations on the pipeline diameter selection of carbon dioxide fire extinguishing systems, Murin М. (2018)
Васильченко А. В. - Огнестойкость стальной колонны при комбинированном воздействии "взрыв-пожар", Ковалевская Т. М. (2018)
Григоренко О. М. - Дослідження спучування вогнезахисних епоксиамінних покриттів, модифікованих металовмісними добавками, Золкіна Є. С. (2018)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование влияния толщины слоя гранулированного пеностекла на горение органических жидкостей (2018)
Дубінін Д. П. - Технічні засоби пожежогасіння дрібнорозпиленим водяним струменем, Коритченко К. В., Лісняк А. А. (2018)
Дурєєв В. О. - Дослідження гідравлічних параметрів розподільчої мережі системи водяного пожежогасіння (2018)
Кальченко Я. Ю. - Математичні моделі теплових пожежних сповіщувачів, Абрамов Ю. А. (2018)
Кириченко І. К. - Дистанційна подача гелеутворюючих сполук установкою АУГГУС-М, Остапов К. М., Сировий В. В. (2018)
Ковальов А. І. - Точність визначення параметрів покриттів сталевих конструкцій при вуглеводневому режимі пожежі, Зобенко Н. В., Отрош Ю. А., Хмиров І. М., Данілін О. М. (2018)
Коровникова Н. І. - Дослідження небезпеки самозаймання пірофорних відкладень (2018)
Кулаков О. В. - Дослідження блискавкозахисту вертикальних резервуарів для нафти та нафтопродуктів, Катунін А. М., Рудаков С. В. (2018)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей матеріалу напірного пожежного рукава, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Виноградов С. А. (2018)
Литвяк А. Н. - Влияние коэффициента загрузки на динамику модуля порошкового пожаротушения, Деревянко А. А. (2018)
Луценко Ю. В. - Визначення припустимого часу перебування рятівника в зонах теплових впливів, Миргород О. В., Гур`єв О. В. (2018)
Михайлюк О. П. - Пожежовибухонебезпека збірника води кінцевого охолодження коксового газу при проведенні зварювальних робіт, Ключка Ю. П., Григоренко О. М., Липовий В. О. (2018)
Нуянзін О. М. - Дослідження адекватності математичної моделі тепломасообміну при пожежі у кабельному тунелі, Поздєєв С. В., Самченко Т. В., Кришталь М. А. (2018)
Олійник В. В. - Спосіб оцінки залишків світлих нафтопродуктів під час проведення примусової вентиляції резервуарів, Роянов О. М. (2018)
Петухова О. А. - Спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів висотних житлових будівель, Горносталь С. А., Щербак С. М. (2018)
Пушкаренко А. С. - Визначення ефективності вогнезахисного засобу "ЕНДОТЕРМ 400202" для металевих конструкцій, Коссе А. Г., Мелашич А. В., Світайло С. М. (2018)
Савченко А. В. - Техническая реализация концепции использования гелеобразующих систем для защиты цистерн с нефтепродуктами от теплового воздействия пожара, Басманов А. Е., Островерх О. А. (2018)
Саламов Д. О. - Аналіз систем охолодження резервуарів в резервуарному парку з нафтопродуктами, Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. (2018)
Скородумова О. Б. - Вивчення впливу органічних розчинників на фізикохімічні властивості захисних кремнеземистих покриттів, Тарахно О. В., Крадожон В. А., Тополь М. Є., Плетюк В. Є. (2018)
Стрілець В. М. - Порівняльний аналіз виконання оперативних розгортань на пожежних автоцистернах різного классу, Белюченко Д. Ю., Іванов Є. В. (2018)
Федюк І. Б. - Система пожежогасіння в місцях зберігання боєприпасів та вибухових речовин, Чернуха А. М. (2018)
Чернуха А. А. - Дослідження вогнезахисного просочувального засобу для деревини вільхи, Вачков І. Ю., Фільчук О. М. (2018)
Шаршанов А. Я. - Теплозащитное действие случайнонеоднородного слоя (2018)
Титул, зміст (2018)
Кияшко М. С. - Вивчення художньо-композиційних характеристик костюма Трипільської культури в проектуванні сучасних колекцій одягу, Ніколаєва Т. В., Ніколаєва Т. І. (2018)
Мельникова Ю. Г. - Систематизація оздоблення молодіжного жіночого одягу з джинсових тканин, Лиховид К. О., Барковська Т. О. (2018)
Арабулі А. Т. - Особливості технологічної обробки кишені жакету жіночого з використанням оптичних ниток, Гірман Ю. Л. (2018)
Безугла І. М. - Розробка мобільного спального засобу для військовослужбовців, Мойсеєнко С. І. (2018)
Гапоненко М. О. - Розробка зимової чоловічої куртки з теплоізоляційним шаром нового типу, Мойсеєнко С. І. (2018)
Рябовіл А. В. - Особливості виконання безпосадочних строчок в одязі з елементами трансформації для вагітних, Бакан Л. А. (2018)
Рябовіл Д. В. - Аналіз впливу особливостей матеріалу на якість ниткових з’єднань при виготовленні поясного дитячого одягу, Бакан Л. А. (2018)
Наранович А. І. - Удосконалення технологій виготовлення взуття з використанням 3D друку, Кулік Т. І., Злотенко Б. М. (2018)
Переходько В. М. - Удосконалення технологічних параметрів виконання ниткових з’єднувальних операцій при виробництві повсякденного взуття, Бабич А. І. (2018)
Кошель С. О. - Дослідження швейної машини ланцюгового стібка, Кошель Г. В., Тишевський Д. І. (2018)
Кошель С. О. - Удосконалення механізму поперечного переміщення голки швейної машини для виконання зигзаг-строчки, Кошель Г. В., Ловин В. С. (2018)
Авдієнко Є. О. - Розробка системи керування побутового електробойлера, Злотенко Б. М., Кулік Т. І. (2018)
Гірка М. Е. - Системи забезпечення мікроклімату приміщення, Петко І. В. (2018)
Лісовець С. М. - Вибір оптимальних режимів роботи повітряного компресора підготовки повітря для пневматичних приводів, Бигиб А. М. (2018)
Богдан І. В. - Використання енергозберігаючих світлодіодних випромінювачів в системах освітлення, Пилипенко Ю. М. (2018)
Власенко О. І. - Покращення методу контролю висоти у системах лазерного різання металів, Пилипенко Ю. М. (2018)
Голубєв Л. П. - Застосування мікрокомп’ютера Orange-PI в системах автоматизації, Ківа І. Л., Ніколаєв В. В., Рафальський О. С. (2018)
Гондзьо О. В. - Особливості гальванічного хромування в електролітах різного складу, Кислова О. В. (2018)
Гаврильчик Н. В. - Електрохімічні характеристики механохімічно одержаних нанокомпозитів на основі поліаніліну та наноструктурованих дисудьфідів молібдену та вольфраму як електродів суперконденсаторів, Козаренко О. А., Дядюн В. С. (2018)
Федірко М. - Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні, Гугул О., Брич Б. (2018)
Луців Б. - Трансформація банківської сфери у новій парадигмальній стратегії розвитку України (2018)
Письменний В. - Субвенції у формуванні доходів місцевих бюджетів України (2018)
Лободіна З. - Теоретико-методологічні засади бюджетного механізму (2018)
Адамик В. - Інклюзивний розвиток України та міжнародне фінансове і технічне співробітництво з його активізації, Лебідь Д. (2018)
Зварич Р. - Концептуальна модель предметної області дослідження альтерглобалізації (2018)
Хорунжак Н. - Формалізація моделі мотивації працівників і оцінки її ефективності (2018)
Карабаник С. - Роль самофінансування при забезпеченні інноваційного розвитку будівельної організації, Микитюк Ю. (2018)
Паранюк Я. - Моделювання процедур оцінки ефективності інноваційних проектів в умовах ризику на невизначеності (2018)
Задорожний З. - Проблемні питання якості інформації бухгалтерського і управлінського обліку малоцінних активів (2018)
Порохнавець Я. - Методичні засади організації контролю у підприємствах з видобування природних ресурсів (2018)
Безверхий К. - Бухгалтерський облік в Україні: імплементація норм директив Європейського Союзу (2018)
Управління розвитком цивільного захисту та місцевої пожежної охорони в умовах децентралізації (2018)
Наші автори (2018)
Annotation (2018)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2018)
Антипкін Ю. Г. - Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 2), Волосовець О. П., Майданник В. Г., Березенко В. С., Моісеєнко Р. О., Виговська О. В., Кривопустов С. П., Заболотько В. М., Аряєв М. Л., Абатуров О. Є. (2018)
Богмат Л. Ф. - Особливості порушень ліпідного спектра та компонентів системи згортання крові у дітей із коморбідними станами при ювенільному ідіопатичному артриті, Ніконова В. В., Шевченко Н. С., Бессонова І. М. (2018)
Пахольчук О. П. - Проспективне дослідження значимості маркерів дисфункції мукозального бар’єра для оцінки ефективності нової стратегії лікування харчової гіперчутливості в дітей, Недельська С. М. (2018)
Вакуленко Л. І. - Ефективність нефропротекторної терапії в дітей із хронічним пієлонефритом у катамнестичному спостереженні (2018)
Ярошевская Т. В. - Значение исследования фекального кальпротектина в диагностике хронических воспалительных заболеваний кишечника у детей, Скрябина Е. В., Сапа Н. Б. (2018)
Лебец И. С. - Состояние здоровья и показатели стресс-регулирующих систем у детей с кардиоревматологическими заболеваниями из зоны антитеррористической операции, Толмачева С. Р., Кашкалда Д. А., Никонова В. В. (2018)
Стоєва Т. В. - Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей за умов дисметаболізму щавлевої кислоти, Решетіло Л. В., Рижикова Т. І., Прохорова С. В. (2018)
Логвинова О. Л. - Врожденная цитомегаловирусная инфекция: рекомендации ICCRG и аспекты менеджмента, находящиеся на этапе клинических испытаний, Помазуновская Е. П., Сокур О. С. (2018)
Гончарь М. А. - Пероксисомные биогенные нарушения в спектре синдрома Цельвегера: диагностика, мониторинг и лечение согласно рекомендациям глобальной фундации пероксисомных заболеваний, Муратов Г. Р., Логвинова О. Л., Пушкарь Е. М., Помазуновская Е. П., Омельченко Е. В., Шульга Н. В., Галдина И. М., Зубко А. С., Стребуль Н. В. (2018)
Куріліна Т. В. - Церебральна авторегуляція та цереброваскулярні ураження у передчасно народжених дітей: сучасні погляди на патогенез, діагностику і превентивні стратегії (2018)
Черниш Ю. Р. - Сучасні особливості ведення дітей із гастроінтестинальною формою харчової алергії, Охотнікова О. М. (2018)
Абатуров А. Е. - Подавление бактериальных факторов вирулентности как метод лечения бактериальных пневмоний, Крючко Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 1), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Aнастасьєва О. А. - Прагматична настанова на естетичний вплив в англомовному афоризмі (2017)
Бандурко З. В. - Лексичне розмаїття у німецькомовній поезії літературного напрямку "Нова Діловитість" (2017)
Бистров Я. В. - Актуалізація фрактальної моделі-матриці ЖИТТЯ Є РОЗПОВІДЬ в англомовному біографічному наративі (2017)
Велика І. О. - Мовна особистість адресанта в контексті віртуального шлюбного дискурсу (на матеріалі німецької мови), Бондаренко Н. Б. (2017)
Веремчук Е. О. - Етимологія конституентів лексико-семантичного поля SPACE в англійській мові у світлі теорії самоорганізації (2017)
Воробйова М. В. - Французькі варваризми у сучасній британській прозі: специфіка перекладу російською мовою (на матеріалі творчості Дж. Барнса), Боковня К. Ю. (2017)
Вороніна К. В. - Jabberwocky українською, Валійова Т. Б. (2017)
Голуб Ю. І. - Лексикон англійської мови у світлі загальної теорії систем (2017)
Dombrovan T. I. - Synergetics: emergence, status and tasks (2017)
Ейгер Г. В. - Феномен фракталов в филологических исследованиях (2017)
Залужна М. В. - Принцип синергії у мові й мовленні (на матеріалі англомовного постмодерного художнього дискурсу) (2017)
Запольских С. П. - Трудности перевода аудиомедийного текста с английского языка на русский (на примере фильма База Лурмана "Moulin Rouge"), Соловьева А. О. (2017)
Карп М. А. - Контамінована когерентність у наративному фреймі англійської мультимодальної літературної казки Філіпа Арда (2017)
Кирилюк С. В. - Вербалізація просторового параметру в тексті народної казки (на матеріалі німецьких народних казок) (2017)
Кізіль М. А. - Соціофункціональні характеристики англійськомовної інноваційної лексики комп’ютерної техносфери (2017)
Кійко С. В. - Міжмовна омонімія у світлі різних лінгвістичних дисциплін (2017)
Клименко О. Л. - Особливості формування авторського ономастикону циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна "A Song of Ice and Fire", Толматова А. О. (2017)
Козлова Т. О. - Когнітивно-комунікативні особливості актуалізації концепту ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ у британському науковому дискурсі, Хвостик М. М. (2017)
Кулина О. В. - Структурно-типологічні параметри жанру заповіту: на матеріалі англійських заповітів 1837 - 1858 років (2017)
Литвак С. Я. - Теоретико-методологический анализ взаимодействия различных уровней языковой структуры (на материале английского языка) (2017)
Мамедова А. И. - Концепт MENSCH в берлинском диалекте современного немецкого языка (2017)
Mykhaylenko V. V. - On conveying the English lexeme "PUBLIC" into Ukrainian (2017)
Мосієвич Л. В. - Термін "News Management" як особливість англомовного політичного дискурсу (2017)
Ницполь В. І. - Мовна особистість персонажа-маніяка Патріка Бетмена у романі Брета Істона Елліса "American Psycho" (2017)
Новиков В. П. - Субъект коммуникативной оценки: параметры исследования (2017)
Орлова Г. Г. - До питання класифікації фразеологічних одиниць англійської мови з антропонімами (2017)
Падалка О. В. - Інтонаційні моделі у промовах сучасних німецьких політиків (2017)
Петров О. О. - Основоположні принципи зіставної лінгвокультурології (2017)
Пихтовникова Л. С. - Эвристическая и интегрирующая роль синергетики в лингвистике (2017)
Підгорна А. Б. - Вербалізація концепту FEAR в оповіданнях Едгара Аллана По (2017)
Погонець В. В. - Номінації та характеристики сучасних військових конфліктів в англійській мові (2017)
Приходченко О. О. - Фонетичні засоби об’єктивації концептуальної опозиції ‘ЖИТТЯ – СМЕРТЬ’ в англійськомовних романах про вампірів (2017)
Приходько Г. І. - Біокогнітивні виміри оцінки (2017)
Прус С. І. - Негативні етнономінації як маркери мови ворожнечі та особливості англоукраїнського перекладу (2017)
Русакова А. В. - Поняття "лінгвокультурний типаж" у зіставленні з іншими поняттями у системі гуманітарних наук (2017)
Сологуб Л. В. - Засоби реалізації тактики апелювання до авторитету в науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних підручників з екології) (2017)
Хавкіна О. М. - Способи компенсації асиметрії категорії ввічливості в українській та англійській мовах у перекладацькому аспекті (2017)
Хацер Г. О. - Використання лексико-семантичного аналізу при машинному перекладі та побудові електронних систем пошуку (2017)
Чаплінська Т. А. - Опис пейзажу як елемент хронотопу художнього тексту (2017)
Чередниченко В. П. - Самоорганізація німецькомовної новели: синергетичний аспект (2017)
Чуян С. О. - Експресивна цінність концептів авторської моделі світу роману Г. Мелвілла "Мобі Дік" (2017)
Шабаліна О. О. - Основні зміни в синтактико-функційній парадигмі прикметників при переході від давнього до середньоанглійського етапу розвитку мови (на базі дослідження середньоанглійських прозових творів) (2017)
Швачко С. О. - Синкретизм квантитативних конструювань (на матеріалі числівників англійської мови) (2017)
Шевченко В. М. - Історична динаміка комісивних перформативів у німецькомовному діалогічному дискурсі ХV – XXI ст. (2017)
Шевчук О. В. - Історичні витоки та об’єкт дослідження грамматики конструкцій (2017)
Адаменко О. В. - Теоретичні засади лінгвокогнітивного аналізу ґендерної стереотипізації (2017)
Акішина М. О. - Інфологічність образності англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття (2017)
Алексеев А. Я. - Метафора Рене Шара (2017)
Андрєєва І. О. - Лінгвокогнітивні параметри актуалізації мовної особистості (на матеріалі телесеріалу "Еlementary"), Латушкіна К. О. (2017)
Артеменко І. О. - "Братній" соціолект студентської молоді як субкультура сучасного американського лінгвосоціуму (2017)
Блинова І. А. - Комічне у творах сучасних англомовних прозаїків: комунікативно-прагматичний аспект (2017)
Вишницька Я. С. - Особливості репрезентації кольоронімів у романах Девіда Мітчелла "The Cloud Atlas", "Black Swan Green", "Number Nine Dream" (2017)
Вовк И. Л. - Метафорические и метонимические переносы в немецком политическом дискурсе (2017)
Воробйова М. В. - Алюзивні неологізми англійської мови: синергетичний аспект (2017)
Головко О. М. - Специфіка вербалізації концепту МИСТЕЦТВО у творі Д. Брауна "Янголи і демони", Боднар Ю. С. (2017)
Гончар М. М. - Екстралінгвальні фактори впливу на поповнення суспільно-політичного лексикону англійської мови (2017)
Деревянко Ю. М. - Особливості етикету як знакової системи (2017)
Дорда В. О. - Передача фоностилістичних прийомів під час перекладу сучасних англомовних рекламних текстів, Голобородько Ю. К. (2017)
Єгорова О. І. - Ціннісні аспекти феномену МАЙДАН як інституту громадянського суспільства (на матеріалі німецькомовного медійного дискурсу) (2017)
Єнікєєва С. М. - Антропонім DONALD TRUMP як основа для створення лексичних інновацій в сучасній англійській мові, Єнікєєв Д. С. (2017)
Єршова І. М. - Презентація РowerРoint як мультимедійний жанр на уроках англійської мови (2017)
Залужна М. В. - Лінгвостилістичні особливості публіцистичних текстів сучасної англомовної фешн-періодики, Карпенко М. Д. (2017)
Захарова К. І. - Дитинство як соціально-культурний феномен та мовний концепт (2017)
Іванотчак Н. І. - Емпатія та ввічливість у контексті стратегії збереження обличчя (2017)
Калашников М. Ю. - Інноваційна репрезентація концепту МОДА у сучасній англійській мові (2017)
Клименко О. Л. - Оказіональне словотворення в англомовному художньому дискурсі (2017)
Коломійчук О. С. - Лексико-стилістичні засоби вербалізації концепту МОРАЛЬНІСТЬ в текстах сучасної американської літератури і ток-шоу (2017)
Коч Н. В. - Коммуникация антиповедения в лингвокультуре Киевской Руси (2017)
Куліш В. С. - Таксономія пейзажних образів в англомовному художньому дискурсі (2017)
Курохтіна А. М. - Лінгвальна характеристика німецької народної загадки (2017)
Московчук Л. Ю. - Системна організація лексико-семантичного поля "FLOWER" в англійській мові, Клюйко К. А. (2017)
Ніколаєва Н. М. - Способи утворення колоронімів у публіцистичному дискурсі німецької мови (2017)
Овсянко О. Л. - Статус опозицій GOOD − EVIL в англомовних прислів’ях (2017)
Орешич Ю. С. - Науково-популярний текст: до проблеми визначення (2017)
Павлюк Е. О. - Концепт ARGENT (ДЕНЬГИ) во французской языковой картине мира (2017)
Пихтовникова Л. С. - Композиция и стиль рассказа Юй Да-фу 春风沉醉的晚上 ("Весенние ночи"), Мотрохов А. И. (2017)
Пільгуй Н. М. - Механізми самоорганізації та параметри порядку в англомовному науковому агротехнічному дискурсі (2017)
Полгородник Д. В. - Методика експериментального дослідження концептів та її переваги (2017)
Приходько А. И. - Энергия фрейма: постановка проблемы (2017)
Радіонова К. С. - Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць з компонентом-фітонімом в англійській мові (2017)
Сабадаш Ю. О. - Синергетичні особливості англомовного біблійного дискурсу (2017)
Свєтлічна А. А. - Лексичні особливості англомовних митних документів (2017)
Stulina E. - Le rôle de l’enseignant natif dans l’apprentissage de la langue etrangère, Isselé J.-L. (2017)
Сухова А. В. - Лексичні засоби вираження експресивності в англомовній новелі (2017)
Посохова А. В. - Термінологічна лексика як ефективний засіб відтворення фахового контексту в художньому творі (2017)
Тараненко Л. І. - Просодичне вираження емоційно-прагматичного потенціалу англійської народної казки (2017)
Тарасюк І. В. - Номінативне поле "menace" у сучасній французькій мові (2017)
Таценко Н. В. - Типи вербальних атракторів концепту ЕМПАТІЯ в сучасному англомовному дискурсі (2017)
Фенюк Л. Д. - Інтернаціоналізми у словниковому складі англійської, французької та української мов (2017)
Фесенко І. М. - До питання про співвідношення понять "політична комунікація", "політична мова" і політичні евфемізми у сучасній лінгвістиці (2017)
Цапенко Л. В. - Синтаксичні засоби виразності в англомовній детективній розповіді (2017)
Черник М. В. - Лексико-семантичні засоби вираження мистецьких реалій в англомовних художніх текстах (2017)
Чирвоний О. С. - Лексико-семантична аналогія як дієвий фактор поповнення англомовного комп’ютерного лексикону (2017)
Шарун Ю. Ф. - Актуализация концепта ОБРАЗОВАНИЕ в президентском дискурсе Барака Обамы (2017)
Янков А. В. - Термінологічні епоніми у сьогочасній медичній лексиці (2017)
Ярцева Л. І. - Концепт SOUVENIR у мовній картині світу (на прикладі французького метафоричного слововживання) (2017)
Алексеев А. Я. - Когнитивное словообразование? (Приглашение к дискуссии) (2017)
Анастасьєва О. А. - Англомовний афоризм як об’єкт дослідження лінгвосинергетики (2017)
Анохіна Т. О. - Лакуни ретрансльованих перекладів (2017)
Василина К. М. - Хронотоп сучасного англомовного індустріального роману: структура, топоси та функції, Федченко К. С. (2017)
Веремчук Е. О. - Особливості фрактальної організації лексико-семантичного поля SPACE/КОСМОС в англійській мові (2017)
Воробйова М. В. - Фіктоніми англомовного медіадискурсу: особливості перекладу (на матеріалі серіалу "Оnce Upon a Time"), Загріва В. В. (2017)
Єнікєєва С. М. - Англомовне фразотворення, пов’язане з діяльністю Дональда Трампа: лінгвістичний і соціокультурний аспекти, Єнікєєв Д. С. (2017)
Єрмакова Н. М. - Монореферентність широкозначних лексем англійської мови (2017)
Запольських С. П. - Особливості перекладу англомовних публічних промов (на матеріалах доповідей конференції Technology Entertainment Design talks (TED-talks)), Запольських А. Ю. (2017)
Захарова Н. В. - Особливості перекладу сучасного драматургічного тексту (на матеріалі п’єси Дірка Лауке "alter ford escort dunkelblau") (2017)
Зацний Ю. А. - Концепт "automobile" у реалітивному просторі носіїв американського варіанта англійської мови та його репрезентація у сучасних навчальних тлумачних словниках англійської мови (на матеріалі фразових інновацій ХХІ століття), Драбовська В. А. (2017)
Козлова Т. О. - Ключові концепти поліцентричної англійськомовної картини світу та критерії їх визначення (2017)
Курохтина А. М. - Концепт HEIMAT в современной немецкой публицистике (2017)
Мамедова А. І. - Концепт MENSCH в лирике Генриха Гейне (2017)
Наумчук Т. І. - Самоорганізація англомовного кінематографічного словника як фактор його розвитку (2017)
Pieshkova O. - Reader & Text: intermedial interaction (2017)
П’єцух О. І. - Аргументативна тактика акцентування на проблемі у британських парламентських дебатах (2017)
Погонець В. В. - Новітні скорочення військової сфери англійської мови: структурно-семантична характеристика (2017)
Полгородник Д. В. - Еволюція концепту EIRE в контексті англо-ірландської лінгвокультури (2017)
Прохорова П. В. - Психолінгвальне підґрунтя німецьких сомнологічних феноменів (2017)
Решетова О. Г. - Використання фразеологічних одиниць із соматичним компонентом у текстах різних сфер для відображення розумових процесів людини (2017)
Романова Н. В. - Назви професій у сучасній німецькій мові: семантичний аспект (2017)
Романюк Н. М. - Синонімія та антонімія в арсеналі мовних клішованих одиниць в англійській та українській мовах (2017)
Сухова А. В. - Інтертекстуальні зв'язки в художньому тексті (на матеріалі англомовної новели) (2017)
Тєлкова О. В. - Особливості вербалізації концепту LЕNGUA в іспанській національній картині світу, Шевченко К. С. (2017)
Хацер Г. О. - Поняття предикат крізь призму міждисциплінарного підходу (2017)
Чаплінська Т. А. - Функціональні особливості пейзажних описів в англійському реалістичному дискурсі (на матеріалі роману Ш. Бронте "Шірлі") (2017)
Черноватий Л. М. - Система вправ і завдань для навчання абзацно-фразового усного послідовного перекладу (2017)
Чуян С. О. - Лінгвальні засоби вербалізації концепта СУБ‘ЄКТИВНІСТЬ у текстопросторі оповідань Дж. Джойса "The Dubliners" (2017)
Шевчук О. В. - Пропозиція як основний аспект когнітивно-функціонального підходу в сучасній лінгвістиці, Панасенко О. С. (2017)
Шейко О. С. - Экзистенциальная направленность коротких рассказов Мейв Бинчи (2017)
Шовкопляс Ю. О. - Мовний феномен Spanglish як результат іспано-англійських мовних контактів на території США (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Петерсон А. А. - Транзієнтна експресія у біомасі салату Lactuca sativa рекомбінантної малої інтерферуючої РНК до МРНК протеїнкінази С людини, Досенко В. Є., Бідюк В. О., Коршевнюк М. В., Ліновицька В. М., Кучук М. В. (2017)
Сергеєва Т. А. - Cенсорна система для визначення сульфаметоксазолу на основі молекулярно імпринтованих полімерних мембран, Пілецька О. В., Горбач Л. А., Іванова А. В., Бровко О. О., Єльська Г. В. (2017)
Lazarenko L. M. - The Effect of Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria on the Number of Natural Killer Cells in Normal Conditions and in Cases of Intravaginal Staphylococcosis in Mice, Babenko L. P., Mokrozub V. V., Voronkevych M. A., Loseva D. V., Sichel L. M., Spivak M. Ya. (2017)
Порва Ю. І. - Дослідження противірусної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини на різних моделях експериментальної вірусної інфекції гепатиту C, Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Луценко Т. М., Галкін О. Ю., Похоленко Я. О., Горбатюк О. Б. (2017)
Тодосійчук Т. С. - Розроблення умов глибинного біосинтезу антибіотика ландоміцину А, Федоренко В. О., Молочко М. В., Громико О. М. (2017)
Швець В. В. - Антимікробна активність композицій на основі тіосульфонатів та біогенних поверхнево-активних речовин щодо фітопатогенів, Карпенко О. В., Карпенко І. В., Новіков В. П., Лубенець В. І. (2017)
Котовський В. Й. - Неинвазивный контроль температуры сердца при гипо- и гипертермии в условиях искусственного кровообращения, Шликов В. В., Данілова В. А. (2017)
Rigoldi F. - Molecular Dynamics Simulations Provide Insights into Structure and Function of Amadoriase Enzymes, Spero L., Vedove A. D., Redaelli A., Parisini E., Gautieri A. (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Федотов О. В. - Вплив фенольних сполук і перекису водню на антиоксидантну активність деяких штамів базидієвих грибів, Бісько Н. А. (2018)
Гавриленко Д. М. - Дослідження безпеки та ефективності протипедикульозних засобів на основі ефірних олій, Гоц Т. Ю., Курганова І. І., Чіпак Н. І., Галкін О. Ю. (2018)
Кузьмінський Є. В. - Пріоритетні напрями розвитку екобіотехнології. 1. Природоохоронні біотехнології, Щурська К. О. (2018)
Горобець С. В. - Потенційні продуценти біогенних магнітних наночастинок серед патогенних і умовно-патогенrх мікроорганізмів, Горобець О. Ю., Бутенко К. О. (2018)
Nesteruk I. - Tyrannosaurus Rex Running? Estimations of Efficiency, Speed and Acceleration (2018)
Іванова О. М. - Порівняльні характеристики фізико-хімічних і біохімічних методів для визначення метаболітів нітрофуранів у продуктах харчування, Галкін О. Ю. (2018)
Карпенко О. В. - Колоїдні характеристики водних систем рамноліпідного біокомплексу штаму Pseudomonas sp. PS-17 з Tween-80 та їх перспективи для біотехнології, Волошинець В. А., Карпенко І. В., Покиньброда Т. Я., Семенюк І. В., Мідяна Г. Г. (2018)
Кравченко О. В. - Біологічна нітрифікація-денітрифікація у процесі підготовки питної води: сучасний стан і основні біологічні агенти, Панченко О. С., Мотроненко В. В., Смілянець Є. Я. (2018)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративна процедура як правовий засіб протидії корупціїїЇ (2017)
Легеза Є. О. - Адміністративно-правовий аспект надання судових послуг у вітчизняному законодавстві, Іванченко О. Ю. (2017)
Мінка Т. П. - Проблемні питання створення місцевої (муніципальної) поліції в Україні (2017)
Гутченко К. А. - "Митний транзит”: сутність і зміст поняття (2017)
Дорофеєва Л. М. - Правове та організаційне забезпечення участі України у міжнародному співробітництві з питань протидії митним правопорушенням (2017)
Калантай М. В. - Оскарження як передумова митного спору (2017)
Макушев П. В. - Особенности правового регулирования использования персональных данных в таможенной службе Украины (2017)
Миколенко О. М. - Функціональне призначення адміністративно-деліктного права в системі права України (2017)
Перепьолкін С. М. - Джерела та форми міжнародного митного права (2017)
Припутень Д. С. - Проблемні питання застосування окремих заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2017)
Прокопенко В. В. - Митні формальності щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом (2017)
Філатов В. В. - Загальна теорія безпеки як методологічна засада дослідження категорії "інформаційна безпека” (2017)
Khridochkin A. V. - Conceptual pages of public administration in the field of intellectual property in the European Union and European communities (2017)
Щекін Р. Г. - Організаційно-структурна характеристика органів публічного адміністрування у сфері освіти (2017)
Мінченко А. О. - Міжнародні торговельні звичаї як джерело регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Тертишник В. М. - Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини (2017)
Дячок О. О. - Щодо законодавчого обмеження правового статусу осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України (2017)
Батраченко Т. С. - Особливості реалізації принципів кримінального права під час встановлення відповідальності (на прикладі ст. 159-1 КК) (2017)
Ростовська К. В. - Проблемні питання створення антикорупційних судів в Україні (2017)
Коптєв А. М. - Правове та організаційне забезпечення діяльності сервісних центрів МВС України (2017)
Нечаєв В. Е. - Види публічних послуг, що надаються Національною поліцією України (2017)
Поцілуйко В. М. - Підстави та порядок застосування кримінально-процесуального і адміністративного доставлення та приводу особи (2017)
Сабурова Г. Б. - Керування управлінською документацією в установах виконавчої влади як одна із функцій механізму державного управління (2017)
Уханенко С. А. - Шляхи вдосконалення правового регулювання здійснення адміністративних процедур внутрішньо переміщеним особам у сфері соціального захисту населення (2017)
Харківський С. А. - Адміністративно-правове забезпечення охорони земель України від нераціонального використання: історико-ретроспективний аналіз (2017)
Алєксєєнко О. А. - Hавчальна демонстрація автопсії як метод проведення практичного заняття з патоморфології, Мальцев І. О., Чекан С. М., Бондаренко Н. С., Бондаренко О. О. (2018)
Бобрук С. В. - Шляхи покращення навчання з метою попередження психоемоційних порушень у студентів-медиків вищих медичних закладів (2018)
Боярчук О. Р. - Особливості викладання предмета "Основи раціонального харчування" на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією, Чорномидз І. Б., Косовська Т. М., Бурбела Е. І. (2018)
Гевкалюк Н. О. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці лікарів-стоматологів дитячих (2018)
Гусєв В. М. - Шляхи оптимізації додипломного навчання на кафедрі акушерства та гінекології, Астахов В. М., Шевченко Є. О. (2018)
Зеленюк В. Г. - Ефективність методу "ділова гра" на заняттях з аптечної технології лікарських засобів, Горошко О. М., Ткачук О. Ю. (2018)
Ільницька О. М. - Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах охорони здоров’я України (1 повідомлення), Катеринюк В. Ю., Катеринюк О. Г., Хороб Н. Д. (2018)
Корольова Т. В. - Стан сформованості професійно-етичної культури майбутнього лікаря (2018)
Машейко І. В. - Методичні аспекти покращення підготовки студентів-випускників з ортопедичної стоматології до практично-орієнтованого та тестового ліцензійного іспитів, Герасимчук П. Г., Матвєєнко Р. Ю., Мамедов Р. В., Кривчук О. А. (2018)
Мисула І. Р. - Шляхи вдосконалення викладання медичної реабілітації в сучасних умовах, Голяченко А. О., Бакалюк Т. Г, Зятковська О. Я, Завіднюк Ю. В, Сірант Г. О. (2018)
Пилипчук Г. О. - Роль інноваційних технологій у навчанні з циклу "Хірургія" студентів 6-го курсу медичного факультету (2018)
Рогальський І. О. - Особливості викладання медичного права для студентів-медиків, Калинюк Н. М. (2018)
Скробач Н. В. - Шляхи підвищення якісного рівня вищої освіти, Шаповал О. А., Петрина В. О., Вишиванюк В. Ю. (2018)
Ткаченко А. С. - Чи варто використовувати наукометричний m-коефіцієнт на додаток до індексу Гірша при оцінці наукового вкладу викладачів медичних університетів?, Ткаченко В. Л., Коваленко Н. І., Оніщенко А. І. (2018)
Топол І. О. - Впровадження онлайн-курсу як елементу дистанційної форми навчання у навчальний процес кафедри мікробіології, вірусології та імунології (2018)
Kulbashna Ya. A. - The role of game technology in advancing of future dentists’ professional vocabulary competence formation process, Zakharova V. O. (2018)
Zhdan V. M. - Implementation of main interactive teaching methods in training of medical specialist, Kitura Ye. M., Babanina M. Yu., Tkachenko M. V., Volchenko H. V., Shylkina L. M., Lebid V. H. (2018)
Гнатюк М. С. - Особливості засвоєння практичних навичок лікарями хірургічних спеціальностей при вивченні ендоскопічної хірургії, Походун К. А., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б. (2018)
Кастнерова М. - Синдром вигорання – важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід південної Чехії), Бабінець Л. С., Боровик І. О., Боцюк Н. Є., Мігенько Б. О. (2018)
Колесник Т. В. - Використання майстер-класів для формування навичок виконання медичних маніпуляцій на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини, Смольянова О. В. (2018)
Ленчук Т. Л. - Реалізація дидактичних принципів у практиці наукової підготовки іноземних студентів до навчання в медичному університеті (2018)
Лихацька Г. В. - Методологія викладання гастроентерології студентам з англомовною формою навчання на кафедрі внутрішньої медицини № 2 (2018)
Мєсоєдова В. А. - Студентський науковий гурток на кафедрі клінічної анатомії та оперативної хірургії як шлях до вдосконалення професійних навиків майбутнього лікаря (2018)
Мисула І. Р. - Досвід викладання англомовним студентам на кафедрі медичної реабілітації за кредитно-модульною системою, Зятковська О. Я., Бакалюк Т. Г. (2018)
Муратова Т. М. - Індивідуальна бесіда як інструмент покращення опанування навчального матеріалу, Добровольський В. В. (2018)
Павлюк Т. В. - Особливості емоційної сфери медичних працівників, Толокова Т. І. (2018)
Петрушанко Т. О. - Досвід позааудиторної роботи зі студентами на кафедрі терапевтичної стоматології, Ніколішина Е. В., Іленко Н. М., Попович І. Ю., Литовченко І. Ю. (2018)
Посохова К. А. - Подання інформації про побічну дію лікарських засобів при викладанні фармакології, Олещук О. М., Шевчук О. О., Матюк Л. М. (2018)
Спіріна І. Д. - Досвід використання кросвордів при викладанні дисципліни "Психіатрія. Наркологія", Шорніков А. В., Тимофєєв Р. М., Феденко Є. С. (2018)
Швед М. І. - Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги, Геряк С. М., Липовецька С. Й., Левицька Л. В., Ляхович Р. М., Мартинюк Л. П., Кіцак Я. М. (2018)
Dudko O. G. - Managing "Traumatology and orthopedics" educational course for foreign students in bukovynian state medical university (2018)
Logoyda L. S. - Methodological aspects of teaching of standardization of medicines for foreign students, Zarivna N. O., Korobko D. B. (2018)
Рецензія на наукове видання: Закалюжний М. М. Клінічна латина з анґлійськими та українськими відповідниками / Мирослав Закалюжний, Михайло Андрейчин, Роман Коморовський. -Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 832 с. (2018)
Дідух В. Д. - До 100-річчя від дня смерті Івана Пулюя, Рудяк Ю. А., Багрій-Заяць О. А., Наумова Л. В., Горкуненко А. Б. (2018)
Fedonyuk L. Ya. - Educational biological museum of medical biology department – valuable treasure and pride of the university, Podobivsky S. S., Yarema O. M. (2018)
Kuzminskyi I. A. - Managerial accounting system as information environment of strategic management, Rizvanli M. B (2018)
Кутер М. И. - Планирование аудиторской услуги дью-дилидженс, Антонова Н. А. (2018)
Панков Д. А. - Бухгалтерская информатика, Соловьева А. В. (2018)
Naumenko S. M. - Development of indicators of the level of the financial component of Bank’s economic security and strategies for its improvement, Shevtsova O. N. (2018)
Охрамович О. Р. - МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами": нові підходи до визнання виручки, Токарева Т. О. (2018)
Хоменко О. А. - Реінжиніринг управління фінансовою безпекою підприємств молокопереробної галузі (2018)
Inzillo V. - A Low Energy Consumption Smart Antenna Adaptive Array System for Mobile Ad Hoc Networks, De Rango F., Ariza Quintana A. (2017)
Osadchyi V. - The Model of the Intelligence System for the Analysis of Qualifications Frameworks of European Countries, Osadcha K., Eremeev V. (2017)
Zhang M. - Decision Support Approach for Integrated Maintenance Program of Urban Rail Transit (2017)
Kolokolov Yu. - Observations-based Computational Analytics on Local Climate Dynamics. Part 2: Seasonality, Monovskaya A. (2017)
Tereshchenko V. - Triangulating A Region between Arbitrary Polygons, Tereshchenko Y. (2017)
Garanina N. - Using Multiple Semantic Measures for Coreference Resolution in Ontology Population, Sidorova E., Kononenko I., Gorlatch S. (2017)
Офіційно (2017)
Кобзар О. Ф. - Правоохоронна діяльність: теоретико-правовий аналіз (2017)
Кузьменко В. В. - Онтология духовности в эпосе Гомера (2017)
Марченко О. В. - Протидія корупції в історико-філософській ретроспективі: генезис суспільних уявлень, Шевчук Д. Б. (2017)
Грицай І. О. - Реалізація принципу гендерної рівності у виборних органах місцевого самоврядування: теоретико-правова характеристика (2017)
Несправа М. В. - Моральні основи права у філософії Фоми Аквінського (2017)
Орлова О. О. - Катування, нелюдське та таке поводження чи покарання, що принижує людську гідність: розмежування понять (2017)
Пайда Ю. Ю. - Релігійна свобода: проблема суміжних термінологічних конструктів, Куруц Н. В. (2017)
Сердюк І. А. - Вживання термінів "правотворчість" і "нормотворчість" у сучасній правничій науці (2017)
Голоборотько Д. Є. - Етапи становлення та розвитку інституту тюремних священнослужителів (капеланів) (2017)
Олійник В. М. - Громадський контроль за діяльністю органів судової влади: теоретико-правовий аспект (2017)
Єрмоленко Я. В. - Зміст поняття конституційної скарги в сучасній правовій доктрині та конституційному законодавстві України (2017)
Комісаров О. Г. - Концептуальні підходи до використання категорії "кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України", Хитра О. Л. (2017)
Собакарь А. О. - Сутність, зміст та структурні елементи трудо-правового інституту охорони праці (2017)
Юнін О. С. - Цивільно-правові аспекти сурогатного материнства (2017)
Грибан В. Г. - Аналіз травматизму на підприємствах Дніпропетровщини в сучасних умовах, Клименко О. Б. (2017)
Глуховеря В. А. - Напрямки удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності МВС України (2017)
Єрменчук О. П. - Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері захисту національної критичної інфраструктури: аналіз та узагальнення нормотворчої практики США (2017)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Правове регулювання інституту наказного провадження: зарубіжний досвід та вітчизняні особливості, Свистак Ю. В. (2017)
Щокін Р. Г. - Поняття державної політики в галузі освіти (2017)
Агапова М. О. - Національна поліція України як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення публічного порядку (2017)
Кириченко О. В. - Стан наукової розробки проблем оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (2017)
Андрусенко С. В. - Морально-етичні аспекти конфіденційного співробітництва (2017)
Безуглий Л. А. - Запобігання злочинам Національною поліцією України в умовах проведення антитерористичної операції, Васильків Ф. Ф. (2017)
Березняк В. С. - Злочини міжнародного характеру, що передбачають екстрадицію особи, яка переховується від слідства та суду, Людвік В. Д. (2017)
Єфімов М. М. - Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку при розслідуванніпроти моральності (2017)
Захарко А. В. - Проникнення слідчого органів Національної поліції до транспортного засобу особи (2017)
Плетенець В. М. - Криміналістичне забезпечення подолання протидії кримінальному судочинству: постановка проблеми (2017)
Александрова А. Ю. - Досвід країн пострадянського простору у сфері кримінально-правого забезпечення призову та мобілізації (2017)
Басалик С. А. - Проблемні питання міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми (2017)
Волошина Ю. В. - Загальносоціальне запобігання погрозам застосування фізичного насильства: нормативно-правове забезпечення (2017)
Грищенко Н. М. - Окремі об’єктивні ознаки протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (2017)
Поптанич Ю. М. - Загальнотеоретичні аспекти, нормативне регулювання та основні види правопорушень у фінансовій сфері та галузях економіки (2017)
Хмеленко В. В. - Сучасні погляди на визначення оперативно-розшукового запобігання злочинам (2017)
Чаусов Д. Ю. - Способи вчинення незаконного позбавлення волі та викрадення людини як елемент криміналістичної характеристики (2017)
Чорна О. В. - Об’єкт злочинів, пов’язаних із невиконанням рішень суду у кримінальному провадженні (2017)
Рецензії (2017)
Довідка про авторів (2017)
Карпенко А. С. - Google-документи сервісу Google Apps: координація та контроль діяльності організаційно-навчальних підрозділів закладів вищої освіти (2018)
Оберніхіна Н. В. - Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як індикатор контролю якості медичної освіти, Яніцька Л. В., Санжур Т. С., Прадій Т. П. (2018)
Ордіна Л. Л. - Формування ціннісних орієнтацій студентів у культуротворчому середовищі закладу вищої освіти, Ярмола О. В. (2018)
Щерба Н. С. - Інклюзивне навчання іноземної мови старшокласників з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: особливі освітні потреби та адаптаційні заходи (2018)
Кашина Г. С. - Методологія визначення ефективності електронних освітніх ресурсів для системи післядипломної освіти вчителів (2018)
Гришак С. М. - Етапи становлення та розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн (2018)
Магрламова К. Г. - Сучасний стан підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії: порівняльно-педагогічний аспект (2018)
Оліфіра Л. М. - Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності (2018)
Лавринець А. П. - Сучасні тенденції мистецької післядипломної педагогічної освіти (2018)
Замотаєва Н. В. - Концептуальні засади інтерактивного навчання у вищій військовій школі (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, содержание (2018)
Шульга О. А. - Стратегические направления аграрной политики в Украине (2018)
Орлов О. А. - Инновации в планировании на основе концепции маржинального подхода (2018)
Мысака А. В. - Влияние данных финансовой отчетности на формирование рыночной стоимости компании, Дерун И. А. (2018)
Крамаренко И. С. - Методика оценки кредитоспособности заемщика: практический аспект, Козаченко Л. А. (2018)
Кравцив В. С. - Развитие горных территорий Украины в парадигме европейского опыта, Жук П. В. (2018)
Дребот О. И. - Институциональное обеспечение природопользования: проблемы терминологии, Гадзало А. Я. (2018)
Кистерский Л. Л. - Предпосылки развития социальной и солидарной экономики в Украине (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Каmarov R. К. - Setting the volume and location of the gas collectors of abandoned coal mines, Zamaliyev N. М., Akhmatnurov D. R., Мusin R. А. (2018)
Guliy V. M. - Peculiarities of geological-structural position, composition and origin of the silver-bearing ores of the Cobalt-Gowganda area (Canadian Shield), Kostyuk O. V. (2018)
Bоndаrenkо V. I. - Process pattern of heterogeneous gas hydrate deposits dissociation, Sаi K. S. (2018)
Khomenko O. Ye. - Increasing ecological safety during underground mining of iron-ore deposits, Kononenko M. M., Myronova I. G., Sudakov А. К. (2018)
Zabolotnyi K. - The effect of stiffness of shoe brake elements on the distribution of contact pressures, Zhupiiev O., Molodchenko A. (2018)
Franchuk V. P. - Influence of thermophysical processes on the friction properties of wheel ? rail pair in the contact area, Ziborov K. A., Krivda V. V., Fedoriachenko S. O. (2018)
Voloshyn O. I. - Influence of the heat-transfer stream pressure on the surface of the rock in a process of the thermal reaming of the borehole, Potapchuk I. Yu., Zhevzhyk O. V. (2018)
Belmas I. V. - Stress-strain state of rubber-cable tractive element of tubular shape, Kolosov D. L., Kolosov A. L., Onyshchenko S. V. (2018)
Bialobrzheskyi О. - Power components of electric energy for technical and commercial electricity metering, Rod’kin D., Gladyr A. (2018)
Zhurakhivskyi А. V. - Models of probabilistic evaluation of intensity of disconnection of overhead transmission lines caused by a lightning discharge, Binkevych T. V. (2018)
Cheberiachko Yu. I. - Experimental studies on polypropylene filter resistance according to DSTU EN 143-2002, Ikonnikova N. A., Cheberiachko I. M., Yurchenko A. A. (2018)
Abramov Y. A. - Model of thermal effect of fire within a dike on the oil tank, Basmanov O. E., Salamov J., Mikhayluk A. A. (2018)
Lapshyn О. O. - Industrial research on dust trapping efficiency by the fiber filter in aspiration shelters of reloading units, Shapovalov V. А., Khudyk M. V., Shepel O. L. (2018)
Kniazieva N. O. - Quality control of multimedia services in mining enterprises’ corporate networks, Kalchenko А. S. (2018)
Davidavičienė V. - EUROSAI ITWG model adoption for new IT audit framework: e-government cases, Aleliūnas I., Sabaitytė J. (2018)
Zaiats Ye. I. - Risk level assessment while organizational-managerial decision making in the condition of dynamic external environment, Kravchunovska T. S., Kovalov V. V., Kirnos O. V. (2018)
Tulchynska S. - Using a methodical approach to the evaluation of attractiveness investment resources for electricity distribution companies, Shevchuk N., Chornii V., Chornii B. (2018)
Bodnaruk І. L. - Peculiarities of the stages of rating assessment formation in rating management system, Shlapak L. S. (2018)
Rudenko S. - Management features of international educational projects between universities of Poland and Ukraine, Sape?ko R., Bazaluk O., Tytarenko V. (2018)
Amosha O. - Regimeology of coal markets, Zaloznova Yu., Cherevatskyi D. (2018)
Yermoshkina O. V. - Institutional development and propensity for innovations: trends and prospects for Ukraine, Solianyk L. G. (2018)
Pistunov I. M. - Integration of statistical model for optimum inventory and Wilson EOQ model, Bielkina I. A., Churikanova O. Yu. (2018)
Kylnytska Ye. V. - Implementation of differentiated credit policy at mining enterprises (2018)
Nelipa D. - Strategy, management model and educational scientific civil servants training program in postgraduate studies of the university, Batrymenko O. (2018)
25 років у складі НАМН України: ефективний симбіоз науки і практики (2018)
Белейович В. В. - Середньострокові результати оперативного втручання на брахіоцефальних та вінцевих артеріях у пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом, Габрієлян А. В., Ратушнюк А. В., Береговой О. В., Кудлай І. В., Романова С. В. (2018)
Габрієлян А. В. - Методика гібридної реваскуляризації міокарда у пацієнтів з атеросклеротичним ураженням коронарних судин, Доманський Т. М., Береговой О. В. (2018)
Руденко А. В. - Причини та наслідки екстреної конверсії на допоміжний штучний кровообіг під час коронарного шунтування у хворих з ішемічною хворобою серця, Журба О. О. (2018)
Маньковский Г. Б. - Ангиографическая характеристика поражения коронарных сосудов у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом (2018)
Пукас О. Ю. - Повна артеріальна реваскуляризація міокарда (досвід одного центру), Варбанець С. В., Довгань О. М. (2018)
Stukov Y. Y. - No-touch technique of saphenous vein harvesting for coronary artery bypass grafting gives promise patency rate comparable to that of the left internal thoracic artery, Rudenko S. A., Sokur S. A., Rudenko M. L. (2018)
Хаджибаев А. М. - Непосредственные и среднесрочные результаты операций аортокоронарного шунтирования в условиях Центра экстренной помощи, Обейд М. А., Абдурахманов А. А., Машрапов О. А., Рахимов Н. М., Абдухалимов И. А., Сабиров С. И., Ганиев У. Ш. (2018)
Гуменюк Б. Н. - Кровосберегающая технология при хирургическом лечении митральных пороков сердца в условиях искусственного кровообращения, Попов В. В., Гуменюк О. Б., Списаренко С. П., Лазоришинец В. В. (2018)
Дітківський І. О. - Ендоваскулярне закриття відкритого овального вікна для профілактики криптогенного інсульту у пацієнтів молодого віку, Мазур О. А., Ящук Н. С., Черпак Б. В., Єрмолович Ю. В. (2018)
Кланца А. І. - Використання теплової кров’яної кардіоплегії при протезуванні клапанів серця, Терехівська О. В. (2018)
Мохнатий С. І. - Резекція задньої стулки в реконструктивній хірургії мітрального клапана, Цвик А. С., Довгань О. М. (2018)
Бородінова О. С. - Порівняльний аналіз хірургічного лікування тетради Фалло зі збереженням клапана легеневої артерії та з трансанулярною пластикою, Секелик Р. І., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2018)
Лебідь І. Г. - Особливості хірургічних і черезшкірних транскатетерних втручань у дорослих із вродженими вадами серця, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І., Кузьменко Ю. Л. (2018)
Мешкова М. С. - Трепетание предсердий у детей младшего возраста, Доронин А. В., Ханенова В. А., Руденко Н. Н. (2018)
Павлова А. О. - Вплив пренатального діагнозу судинного кільця на перинатальне ведення та лікувальну тактику (2018)
Панічкін Ю. В. - Вибір оптимальних варіантів хірургічного лікування відкритої артеріальної протоки, Дітківський І. О., Бешляга Е. В., Гаврілишин А. Ю., Коноплева Ю. Л. (2018)
Писклова Ю. В. - Опыт хирургической коррекции аортолегочных окон у новорожденных, Куликова Д. А., Бучнева О. В. (2018)
Прокопович Л. М. - Критерії встановлення діагнозу гіпоплазії дуги аорти у новонароджених і немовлят, Головенко О. С., Перепека І. А., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2018)
Truba Y. - Comparison Between Balloon Angioplasty and Surgical treatment for Native Coarctation of the Aorta in Infants, Dzuriy I., Diachenko V., Plyska O., Imanov E., Lazoryshynetz V. (2018)
Бойко В. В. - Досвід лікування розшаровуючих аневризм висхідної аорти, Бучнєва О. В., Шафер Я. В., Пісклова Ю. В., Богун Ю. В., Крилова О. С. (2018)
Вайда В. В. - Хірургічне лікування патології аортального клапана та висхідної аорти з використанням мінімально інвазивного доступу, Кравченко В. І., Жеков І. І., Кравченко І. М., Лазоришинець В. В. (2018)
Жеков І. І. - Хірургічне лікування аневризм аорти в поєднанні з ураженням вінцевих артерій серця, Кравченко В. І., Кравченко І. М., Зінченко Г. А., Перепелюк А. І., Вайда В. В. (2018)
Доронин А. В. - Радиочастотная катетерная деструкция непароксизмальных форм фибрилляции предсердий, Суслина Ю. И., Резник А. С., Ханенова В. А., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. (2018)
Колтунова Г. Б. - Ультразвукова діагностика невідкладних станів при гострій серцевій недостатності, Бешляга І. В., Бешляга В. М. (2018)
Джуманиязов А. А. - Наш опыт резекции гигантской акинетической аневризмы левого желудочка (с угрозой разрыва стенки) с пластикой левого желудочка и аортокоронарным шунтированием (случай из практики) (2018)
Ковальчук А. О. - Первый клинический опыт комбинированного лечения больных с дефектом межпредсердной перегородки и фибрилляцией предсердий с применением двухэтапного подхода, Кравченко Т. В., Эстрин С. И., Антонюк С. О., Акобиров Е. С., Чижикова Е. В. (2018)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Семенов А. О. - Аналіз ролі УФ-випромінювання на розвиток і продуктивність різних культур, Сахно Т. В., Кожушко Г. М. (2017)
Грініна О. В. - Аналіз роботи трьохфазних тиристорних вимикачів-випрямлячів, Рой В. Ф. (2017)
Petchenko G. O. - Nonmonotonical deformation dependance of color center concentration in functional materials, Petchenko O. M., Rokhmanov M. Ya. (2017)
Колесник А. І. - Методики та результати експериментальних досліджень відводу тепла від світлодіодного приладу, Усіченко Д. О., Назаренко Л. А. (2017)
Petchenko G. O. - The typical absorption in the irradiated by X-ray and deformed functional materials, Petchenko O. M., Ovchinnikov S. S., Rokhmanov M. Ya. (2017)
Харченко В. Ф. - Оптимізація режиму трифазної системи електропостачання з тиристорним компенсатором з одноступінчастою комутацією, Щербак Я. В., Ягуп К. В. (2017)
Polishchuk V. M. - Problems of heat light sources use, Volkova O. J., Roy V. F., Sagiroglu Seref. (2017)
Алексєнко Я. В. - Порівняльний аналіз прояву творчих здібностей (креативності) у дзюдоїстів та плавців, Алексєєва І. А., Бойченко Н. В. (2018)
Ананченко К. В. - Особливості використання комбінаційних дій в дзюдо, Алексєєв А. Ф., Бойченко Н. В. (2018)
Бугаевский К. А. - Анализ показателей менструального цикла у спортсменок разных возрастных групп в киокушинкай-каратэ, Черепок А. А. (2018)
Палій О. В. - Динаміка розвитку витривалості тхеквондистів 12–14 років, Пашков І. М. (2018)
Пашков І. М. - Динаміка розвитку координаційних здібностей тхеквондистів 8–10 років (2018)
Романенко В. В. - Временные характеристики основных соревновательных действий в тхэквондо, Бурдаков И. В. (2018)
Санжарова Н. М. - Особливості швидкісно-силової підготовки юних тхеквондистів, Огарь Г. О., Сич Д. В. (2018)
Тропин Ю. Н. - Тенденция в динамике физической подготовленности у девушек-борцов (2018)
Шалар О. Г. - Взаємозв’язок стилів діяльності юних каратистів із спортивною та психологічною підготовленістю, Савченко-Марущак М. С., Стрикаленко Є. А. (2018)
Шандригось В. І. - Аналіз результатів борців різних країн на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років (2018)
Москалюк В. Д. - Проблема ВІЛ-асоційованого туберкульозу в Україні, Колотило Т. Р. (2018)
Литвин К. Ю. - Генетичні варіації алелей HLA DRB1 при церебральному токсоплазмозі у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, Шостакович-Корецька Л. Р., Волікова О. О. (2018)
Козько В. М. - Діагностичне значення нейроспецифічних маркерів NSE, S-100, GFAP, MBP І BDNF у цереброспінальній рідині хворих на вірусний менінгіт, Сохань А. В., Бурма Я. І. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Прогноз розвитку епідемічного процесу гепатиту С на 2018-2020 роки в Дніпропетровському регіоні та Україні (2018)
Рябоконь Ю. Ю. - Роль поліморфізму гена інтерлейкіну-6 у перебігу хронічного гепатиту С та формуванні змішаної кріоглобулінемії, Калашник К. В., Камишний О. М., Рябоконь О. В. (2018)
Лазаренко Л. М. - Фенотиповий склад лімфоцитів периферичної крові у хворих на папіломавірусну інфекцію шийки матки, в яких виявляли IgG антитіла до вірусів простого герпесу, Нікітіна О. Є., Ганова Л. О., Ковтонюк Г. В., Нікітін Є. В., Співак М. Я., Климнюк С. І., Романюк Л. Б. (2018)
Незгода І. І. - Роль генералізованої внутрішньоутробної інфекції у структурі причин летальності плодів і немовлят у Вінницькій області, Сінгх Ш., Хлипняч Т. М., Холод Л. П. (2018)
Бендас В. В. - Мікробіота порожнини товстої кишки у жінок з неплідністю II типу, Сидорчук Л. І., Яковичук Н. Д. (2018)
Никитюк С. О. - Скринінг знань про Лайм-бореліоз батьків дітей, які зазнали нападів кліщів, Андрейчин М. А. (2018)
Грицко Р. Ю. - Необхідність участі лікаря-інфекціоніста у наданні медичної допомоги хворим в амбулаторіях сімейної медицини, Мартинюк І. І. (2018)
Професору Володимиру Миколайовичу Козьку – 70 (2018)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2018)
Кирилова О. О. - Культурологічне моделювання Декадентського кінотвору "moderne" (2017)
Денисюк Ж. З. - Аксіологічні концепти як змістова основа текстів пост фольклору (2017)
Аманмурадов Н. - Культура Туркменістану в контексті етногенезу та геокультурних трансформацій (2017)
Головач Н. М. - Пріоритетні напрями соціокультурного проектування в сучасному українському суспільстві (2017)
Голубенко М. М. - Трансформація часосприйняття в умовах миттєвої комунікації (2017)
Панченко С. А. - Шлях Святого Павла: відтворення паломницького маршруту (2017)
Румко Ж. П. - Концепт "народна творчість" у культурологічному знанні (2017)
Демчук Р. В. - Актуальні міфи імперської ідентичності (2017)
Чумаченко М. О. - Світло і темрява як шифри трансцендентного у проекції "Буття в краху" К. Ясперса (2017)
Побережная Г. И. - Парадигмальні аспекти взаємодії психоаналізу й арт-терапії: проблема якісної класифікації психотипів (закінчення) (2017)
Горбатова Н. О. - Хореографічна освіта в Україні (1945 – 1975 рр.) (2017)
Зайцева І. Є. - Лицар сумного образу в жанрі мюзиклу (2017)
Зосім О. Л. - Білоруська духовно-пісенна традиція: історико-культурний дискурс (2017)
Іванников Т. П. - Шекспировские образы в гитарном творчестве Ханса Вернера Хенце: "Королевская зимняя музыка" (2017)
Кузьмінський І. Ю. - Середньовічна музична культура Перемишля, Перемишльської та Сяноцької земель (2017)
Селезньова А. В. - Теоретичні аспекти створення та художньої подачі fashion-ілюстрації (2017)
Фурдичко А. О. - Український альтернативний фольк: варіативна складова (2017)
Чупріна Н. - Трансформація та синтез художньо-композиційних елементів етнічного стилю при формуванні проектного образу в індустрії моди, Захарчук Є. (2017)
Ян І. М. - Український музично-драматичний театр кінця ХІХ – початку ХХ століття: соціокультурний статус (2017)
Павлюченко П. Г. - Пісні Поділля в контексті проблеми взаємовпливу української ментальності та народної творчості, Шнуренко Т. В. (2017)
Афтаназів В. В. - Візуальні образи творів сучасного образотворчого мистецтва як зв’язок між концепцією і сприйняттям глядача (на прикладі проекту Love contemporary) (2017)
Білик О. В. - Походження галицьких перегородчастих емалей (2017)
Борисенко Т. В. - Художньо-образні конотації "Перпетуум мобіле" в симфонічній та камерно-інструментальній музиці ХХ ст. (до 60-х років) (2017)
Велігура Н. М. - Новації в акварельному живописі: історичний зріз (2017)
Голуб І. Л. - Колористика традиційного українського мистецтва іконопису у сучасній практиці (2017)
Залевська М. М. - Особливості українського церковного гаптування: використання тканин і матеріалів (2017)
Коростельова М. Д. - Палімпсест у постмодерних балетних інтерпретаціях (на прикладі "Лебединого озера" М. Ека, М. Борна, Р. Поклітару) (2017)
Крись А. І. - До проблеми стилізації бального танцю (2017)
Литвиненко В. А. - Створення театралізованого художнього образу сучасника в народно-сценічній хореографії (2017)
Лі Чжень Сін - Класика світової драматургії на китайській сцені ХХ ст. (2017)
Лю Фань - Образы фортепиано в "Piano Gesang" Игоря Щербакова (2017)
Магаліс О. В. - Творчість Станіслава Павлюченка в контексті розбудови національно-свідомого суспільства (2017)
Малюк Є. О. - Технологія "віртуальної реальності" та відеоігри: медіакультурний аспект (2017)
Мезіна С. С. - Від театрального музею – до музею театрального, музичного та кіномистецтва України: бурхливі 1960-ті (2017)
Петренко О. О. - Творчий тандем "Самокиш-Васильківський": до питання створення альбому "мотиви українського орнаменту" (2017)
Пивоварова К. В. - Окремі аспекти педагогічної діяльності Дмитра Семеновича Чайковського (2017)
Романовський В. І. - Репертуарні пріоритети сучасного українського академічного народно-інструментального виконавства (2017)
Тодорюк Ю. І. - Виконавська творчість Тетяни Таякіної в українському балеті 1970 - 1980-х років (2017)
Шестопал Л. В. - "Радянська програма" конкурсів бальних танців у 60 - 80-х роках ХХ століття (2017)
Белошицкий М. Е. - Малоактивные и "немые" феохромоцитомы: особенности диагностики и хирургического лечения, Бритвин Т. А., Котова И. В. (2018)
Бондаренко В. А. - Функциональное состояние семенников и щитовидной железы у мужчин с бесплодием при наличии и отсутствии хламидийной инфекции, Гончарова О. А., Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2018)
Котова И. В. - Сложные ситуации в паратиреоидной хирургии, Бритвин Т. А., Белошицкий М. Е. (2018)
Сазонов М. Е. - Молекулярно-генетические маркеры развития фолликулярного рака щитовидной железы, Штандель С. А., Караченцев Ю. И., Хазиев В. В., Дубовик В. Н., Гопкалова И. В. (2018)
Щубелка Х. М. - Стан кісткової тканини при цукровому діабеті 1 та 2 типу, Олексик О. Т., Ганич Т. М. (2018)
Горбенко Н. І. - Статевий диморфізм порушень вуглеводного та ліпідного обміну у щурів із цукровим діабетом 2 типу, Боріков О. Ю., Іванова О. В., Таран К. В., Літвінова Т. С., Кіприч Т. В. (2018)
Макаров И. В. - Редкие клинические наблюдения хирургического лечения больших аденом околощитовидных желез (2018)
Poltorak V. V. - Streptozotocin-induced type 1 diabetes mellitus: formation mechanisms and practical aspects of experimental modeling (literature review), Gladkykh O. I., Mishchenko T. V., Krasova N. S., Leshchenko Zh. A., Tyzhnenko T. V., Plokhotnichenko O. O. (2018)
Малова Н. Г. - Свойства и перспективы применения стволовых клеток (обзор литературы и собственные данные), Сиротенко Л. А., Кравчун Н. А. (2018)
Соколова Л. К. - Сахарный диабет и когнитивные нарушения. Роль метформина в патогенезе и лечении когнитивной дисфункции (обзор литературы), Пушкарев В. М., Пушкарев В. В., Ковзун Е. И., Тронько Н. Д. (2018)
Тихонова Т. М. - Сучасні вимоги до індивідуальних засобів вимірювання глікемії, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології" (Сімнадцяті Данилевські читання) 1 – 2 березня 2018 року (2018)
Звiт про науково-практичну конференцiю "Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення" (5 – 6 квiтня 2018 р., м. Харкiв) (2018)
Резолюцiя семiнару-наради головних позаштатних ендокринологiв областей України, що пiдпорядкованi для курацiї ДУ "IПЕП iм. В. Я. Данилевського НАМН України", "Узагальнені відомості роботи ендокринологічної служби 9 областей України" (5 – 6 квiтня 2018 року, м. Харкiв) (2018)
Звіт видавництва: ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2018)
До відома авторів (2018)
План проведення науково-практичних конференцій згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів МОЗ та НАМН України, які проводитимуться у 2018 році ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України", (м. Харків) (2018)
Колесник Ю. М. - Зміни експресії мРНК TLR 2 і 4 типу, ядерного фактора кВ і прозапальних цитокінів IЛ-1β і IЛ-17А епітелієм ротової порожнини у дітей з особливими потребами, Камишний О. М., Гавриленко М. А. (2018)
Bukina Yu. V. - The definition of neutrophil extracellular traps and the concentration of short-chain fatty acids in salmonella-induced inflammation of the intestine against the background of vancomycin and Bacteroides fragilis, Varynskyi B. О., Voitovich A. V., Koval G. D., Kaplaushenko A. G., Kamyshnyi O. M. (2018)
Туманский В. А. - Дуктулярная реакция, или печеночный репаративный комплекс: иммуногистохимические особенности при циррозе печени у больных хроническим гепатитом, Фень С. В. (2018)
Лоскутова Т. О. - Поліморфізм генів системи гемостазу, ендотеліальної дисфункції та регуляції артеріального тиску у вагітних із прееклампсією та затримкою розвитку плода (2018)
Shelestova L. P. - The course of pregnancy and its result in women who have diffuse non-toxic goiter, Radchenko N. М. (2018)
Воронцова Л. Л. - Стан клітинної ланки вродженого імунітету в інфертильних чоловіків на тлі токсокарозної інвазії, Дуб М. І., Коваленко В. А. (2018)
Riabokon Yu. Yu. - The interaction of morphological changes in the liver with the development of extrahepatic manifestations in patients with chronic hepatitis C, Tumanskiy V. A., Riabokon E. V. (2018)
Шишкин М. А. - Молекулярно-иммуногистохимическая характеристика пролиферации и апоптоза опухолевых клеток колоректальной аденокарциномы (2018)
Яременко Л. М. - Експресія білка NF-L в сенсомоторній корі при моделюванні транзиторної ішемії на тлі сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції змін, що виникли, Грабовий О. М., Бідна Л. П., Шепелєв С. Є., Груша М. М. (2018)
Муквіч О. М. - Патоморфологічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей із дисплазією сполучної тканини, Задорожна Т. Д., Лавренчук О. В., Арчакова Т. М. (2018)
Protsiuk T. L. - The course of bronchial asthma associated with metabolic syndrome in children with different phenotypes depending on vitamin D3 level, Herasymova Ye. V., Protsiuk L. O., Surkova N. M. (2018)
Гайда І. М. - Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України, Бадюк М. І., Сушко Ю. І. (2018)
Raznatovska O. M. - Diagnosis of respiratory epithelial clearance abnormality in patients suffering from chemo-resistant pulmonary tuberculosis with comorbidity of bronchial mucosa, Khlystun V. M. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського