Тімченко Т. В. - Стабілізація світового народонаселення як чинник стійкого розвитку цивілізації (2013)
Григоренко І. В. - Феномен інтелекту особистості у дискурсі філософського пізнання (2013)
Васильчук Є. О. - Соціально-філософські та соціологічні підходи до явища молодіжного політичного радикалізму та екстремізму (2013)
Швед З. В. - Релігійний синкретизм та правова система Японії (2013)
Чубенко О. В. - Іконоборство в історії християнської церкви (2013)
Риморенко Т. Ю. - Мистецтво двадцятого століття в контексті філософських течій (2013)
Дебда Н. В. - Особливості відображення соціокультурної реальності засобами мас-медіа в інформаційному суспільстві (2013)
Товмаш Д. А. - Феномен надії у контексті бізнесової діяльності (2013)
Колосюк І. А. - Освітня культура свободи і демократії у світовій та вітчизняній історії (2013)
Куліненко Л. Б. - Компетентнісний аспект формуванні майбутнього вчителя (2013)
Мельник О. Є. - Концептуальні підходи до визначення і трактування основних педагогічних понять (2013)
Баскакова Ю. В. - Історичні передумови виникнення та діяльності політичних партій на шляху становлення парламентаризму (2013)
Мельник І. А. - Юліан Романчук – голова руського головного комітету виборчого (досвід та уроки парламентської кампанії 1891 р.), Мельник А. І. (2013)
Чорноус А. В. - Генезис та еволюція українського політичного міфу (2013)
Шматко І. В. - Ідеологія права та легітимація сучасного правопорядку (2013)
Чеховська А. Ю. - Державна політика україни у галузі збереження здоров’я студентської молоді (2013)
Ващенко К. О. - Cфepи зacтocувaння пoлітичнoгo aнaлізу в cучacній пoлітичний нaуці (2013)
Сащук Г. М. - Характерні ознаки культурного впливу інформаційного смуспільства (2013)
Семенченко Ф. Г. - Аксіологічний вимір політичної діяльності (2013)
Отрешко В. С. - Політичний суверенітет у контексті сучасного державотворення (2013)
Максимова О. М. - Системні критерії та показники політичної нестабільності (2013)
Корж М. О. - Внутрішньосистемний конфлікт як джерело політичної нестабільності (2013)
Кирик В. Л. - Технологічні аспекти реалізації екологічної політики, Хилько М. І. (2013)
Мармазова Т. І. - Теоретико-методологічний вимір децентралізації як структурного елемента місцевого самоврядування (2013)
Анастасов О. І. - Трансформація інституту місцевого самоврядування України у контексті європейського досвіду, Коваль Ю. О. (2013)
Матвійчук А. В. - Громадянське суспільство в сучасній Україні як відкрите соціальне утворення: проблема легітимації (2013)
Березинський В. П. - "Дивний аттрактор" як архетипна структура політичної самоорганізації громад (2013)
Найчук А. А. - Функціональний потенціал політичної метафори в українському політичному дискурсі (2013)
Пугач В. Г. - Популізм як стратегія виборчої кампанії (2013)
Михальчишина Н. В. - Особливості конструювання політичних міфів (2013)
Краснов Д. Л. - Політичне лобіювання: зарубіжний досвід (2013)
Колєчкін В. Ю. - Системи суспільного мовлення у демократичних країнах (2013)
Вітман К. М. - Міжнародна співпраця в етнонаціональній сфері на пострадянському просторі (2013)
Семенчук І. В. - Енергоспроможність пострадянських країн (2013)
Тараненко Г. Г. - Неурядові організації і ООН в контексті світових викликів (2013)
Меленчук А. В. - Сучасний cтан відносин України з Європейським Союзом в контексті підписання Угоди про Асоціацію (2013)
Давиденко А. В. - Розвиток українсько-німецьких відносин у 2000-2013 роках (2013)
Мазур Ю. В. - Модернізація політичних інститутів країн Східної Азії в контексті культурно-цивілізаційного чинника (2013)
Приймак Б. І. - Політика Франції в галузі виробництва та експорту озброєнь в період правління Ніколя Саркозі (2013)
Гавриленко І. І. - "М’яка сила" в зовнішній політиці України (2013)
Ісаченко К. - Північний вектор зовнішньої політики Російської Федерації (2013)
Тимченко А. В. - Зближення Росії та Китаю фактично має на меті створення нового світового військово-політичного, економічного і культурного центру (2013)
Петручак А. В. - Китай та Індія – природні конкуренти за гегемонію в Азії (2013)
Денисенко К. Ю. - Особливості російсько-французьких відносин під час каденції Н. Саркозі, Пономарьова К. Є. (2013)
Симонтовська Ю. О. - Африканський вектор зовнішньої політики Франції в період правління Н. Саркозі (2013)
Богданов В. С. - Рецензія на монографію В. П. Андрущенка, В. Л. Савельєва "Освітня політика (огляд порядку денного)". – К.: МП "Леся", 2010. – 368 с. (2013)
Смолянюк В. Ф. - Рецензія на монографію Є. В. Перегуди "Виконавча влада України: політико-правові аспекти модернізації" / Перегуда Є. В. – К.: Логос, 2013. – 408 с. (2013)
До відома авторів! (2013)
Title, contents (2018)
Zinchenko O. - Development of mechanism for formation and activation of territorial image potential (2018)
Lisa I. - Improvement of the construction industry management of Latvia based on the experience of construction eco-labelling in Scandinavia (2018)
Kyzym M. - Analysis of the theoretical and methodological support of the study of energy security of the country, Rudyka V. (2018)
Krasnonosova О. - The substantiation of the necessary to observe the social justice in the course of reforming the territorial structure of Ukraine, Mykhailenko D. (2018)
Haibullin L. - Introduction of the Smart cities model as one of priorities of social and economic development of territories (2018)
Andriushchenko K. - Analysis of peculiarities and prospects of development of Ukraine in the concept of "Industry 4.0", Shergina L., Kovtun V. (2018)
Biloshkurska N. - Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of "hybrid" Russian aggression against Ukraine, Biloshkurskyi M., Chyrva H. (2018)
Abstracts and References (2018)
Титул, зміст (2016-2017)
Ґрещук В. - Лексикографічне опрацювання апелятивних назв водних об’єктів у словнику "Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові", Ґрещук В. (2016-2017)
Кононенко В. - Логоепістема глупота: лінгвокогнітивний вимір (2016-2017)
Воробець О. - Поширювачі семантичної моделі речення: синтагматичний аспект (2016-2017)
Васильчук М. - Карпати як ознака романтизованої інакшості в творчості Миколи Устияновича (на матеріалі повісті "Страсний четвер") (2016-2017)
Солецький О. - "Нерівна усім рівність": концепт води в емблематичному семіозисі Григорія Сковороди (2016-2017)
Стасюк Г. - Художня експлікація проблеми генетичного спадку в творчості Лесі Українки та Юрія Косача (2016-2017)
Піхманець Р. - Педагогічні обрії Михайла Драгоманова (2016-2017)
Карась Г. - Вокальна франкіана у сучасних звукозаписах Канади (2016-2017)
Романюк М. - Вимушено переміщені особи з областей Донбасу як чинники міграційних викликів і соціальних загроз національній безпеці України, Смутчак З. (2016-2017)
Адамович С. - Освіта міста Станиславова в період Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2016-2017)
Борчук С. - Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" (2016-2017)
Грещук Б. - Словотвірна категорія "абстрагована ознака" в українській мові в зіставленні з англійською мовою (2016-2017)
Цимбаліста Л. - Тенденції використання пасиву в сучасних україномовних художніх текстах (із німецькими паралелями) (2016-2017)
Гошовська О. - Асоціативне поле об’єктивації "невіри" як корелята концепту "віра" (2016-2017)
Канюк М. - Семантика українських фразем з компонентом "мед" на тлі етнокультури (2016-2017)
Самборська О. - Бойківський говір у художній мові Григорія Цеглинського (2016-2017)
Вакалюк І. - Синтетичні засоби вираження кратності дії (на матеріалі поезії Ліни Костенко) (2016-2017)
Солюк Л. - Модальні дієслова в системі модальних відношень в українській мові (з німецькими паралелями) (2016-2017)
Петрина Х. - Семантичні модифікації алюзій в українських модерних художніх текстах (2016-2017)
Ґрещук В. - Словотвірна спроможність українських похідних дієслів (О.П.Кушлик. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові: IмонографіяI / О.П.Кушлик. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с. (2016-2017)
Ostapovych О. - Review V.I. Kononenko (ed.) (Comparative Typological Studies: Ukrainian on the Background of Related Languages. – Kyiv ; Ivano-Frankivsk ; Warsaw, 2015. – 316 p.) (2016-2017)
Вихідні відомості (2016-2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Alqalawi U. R. - The influence of indirect monetary tools on price and output: the case of Jordan (1993-2013), Jemel H. A., Alwaked A. A., Istaiteyeh R. (2017)
Gentle P. - The banking and other economic factors of selected U.S. historical events: from the establishment of the Federal Reserve Banking System to the Great Recession (2017)
Ahmed S. P. - Corporate governance practices in the banking sector of Bangladesh: do they really matter?, Zannat R., Ahmed S. U. (2017)
Swanepoel E. - Dodd-Frank and risk-taking: reputation impact in banks, Esterhuysen J., van Vuuren G., Lotriet R. (2017)
Zungu N. P. G. - Young clients’ attitudes to service quality at retail banks in a developing country, Mason R. B. (2017)
Al Kharusi S. - Financial institutions performance evaluation in a unique developing market using TOPSIS approach, Başci E. S. (2017)
Kozarevic E. - To liberate or to regulate: balanced approach to bank-oriented financial system transformation in developing countries, Polić N., Perić A. (2017)
Fajar H. - The impact of macroeconomic and bank-specific factors toward non-performing loan: evidence from Indonesian public banks, Umanto Umanto (2017)
Sha N. - Virtual banking and online business, Mohammad S. (2017)
Klose J. - Exchange rate movements in the presence of the zero lower bound (2017)
Гавриш М. М. - Прономінальні форми адресації як засіб маркування соціального статусу мовців (2018)
Грицева А. П. - Термины в социальном пространстве (2018)
Дика Л. Л. - Стилістичний потенціал антропонімів та топоназв в історичній прозі Павла Загребельного (2018)
Дмитрошкін Д. Е. - Дериваційні процеси в системі утворення композитних номінантів (2018)
Дуденко О. В. - Концепт ‘доля' як ключовий концепт етнокультури: українсько-польські паралелі (2018)
Іванченко М. Ю. - Способи та особливості перекладу англійської термінології охорони праці (2018)
Король С. В. - Фонетичні засоби німецької мови у рекламних текстах (2018)
Левицька Н. В. - Потік свідомості в англійській літературі перших десятиліть ХХ століття (2018)
Лисак Г. О. - Поширення англійської мови у світі в контексті глобалізації (2018)
Магдюк О. В. - Порівняльний аналіз молодіжного сленгу Великої Британії та Німеччини, Дармороз Г. А. (2018)
Мазур Ю. Я. - Особливості інтерпретації фразеологічних одиниць у процесі викладання дисципліни "Практичний курс англійської мови", Зембицька М. В. (2018)
Маліновська Ю. М. - Драма І. Франка "Учитель": жанрово-стильові аспекти (2018)
Олійник Л. В. - Топос віри у проповідницькій прозі Петра Могили (2018)
Ординська І. Я. - Історія дослідження мікротопонімікону Північної Хмельниччини (2018)
Орловська О. В. - Лексико-семантичні групи та розряди фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами в сучасній англійській мові, Комочкова О. О. (2018)
Подлевська Н. В. - Філологічна освіта студентів-полоністів в аспекті реалізації міжнародних проектів (2018)
Приймак І. В. - Специфіка художньої прози С. Яблонської у літературному процесі доби (2018)
Садовець О. В. - Дисфемізми та евфемізми як лексичні засоби англомовних періодичних видань (2018)
Станіславова Л. Л. - Структурно-семантичні типи антонімів в українських афористичних текстах (2018)
Терещенко Л. В. - Топоніми у байках Леоніда Глібова (2018)
Торчинська Н. М. - Стан вивчення діалогічного мовлення у вітчизняній лінгвістиці (2018)
Торчинський М. М. - Систематизація власних назв за частотністю їх вживання (2018)
Шуляк С. А. - Вираження магічної функції мови у текстах господарських замовлянь (2018)
Ющишина О. М. - Топоніми в основах прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст. (2018)
Янчишин А. М. - Морфолого-синтаксичні конструкції у товаронімії (2018)
Янчишина Я. В. - Диференційні ознаки мікротопонімікону (на матеріалі власних назв дрібних географічних об’єктів Центральної Хмельниччини) (2018)
Захаренко В. В. - Исследования радиоизлучения пульсаров с помощью секции радиотелескопа ГУРТ, Коноваленко А. А., Ерин С. Н., Бубнов И. Н., Васильева Я. Ю., Ульянов О. М., Яцына В. Ю. (2018)
Конторович В. М. - Связь дополнительных компонент излучения пульсара в Крабе с резонансным отражением от нейтронной звезды, Спевак И. С., Гавриков В. К. (2018)
Милованов Ю. Б. - Динамика падения Челябинского метеороида: материально-энергетический баланс, Черногор Л. Ф. (2018)
Собитняк Л. И. - Множественные корреляционные модели зависимости потоков излучения космических радиоисточников в декаметровом диапазоне от экстремальных проявлений космической погоды (2018)
Селезнев Д. Г. - Двухслойные микрополосковые антенные решетки из прямоугольных излучателей, Резник И. И. (2018)
Галушко В. Г. - Проект спутникового радара миллиметрового диапазона для исследования поверхности Луны, Виноградов В. В., Шкуратов Ю. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Mosyakin S. L. - The correct authorship and nomenclature of Artemisia umbrosa (Asteraceae), with comments on some misapplied names and distribution of the species in Eastern Europe, Verloove F., Boiko G. V. (2018)
Mosyakin S. L. - The correct name in Knowltonia for an iconic southern African species earlier known as Anemone tenuifolia and A. capensis (Ranunculaceae) (2018)
Федорончук М. М. - Конспект системи Fabaceae у флорі України. І. Підродини Caesalpinioideae, Mimosoideae, Faboideae (триби: Sophoreae, Tephrosieae, Robinieae, Desmodieae, Phaseoleae, Psoraleae, Amorpheae, Aeschynomeneae) (2018)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості видів роду Knautia (Dipsacaceae) флори України: оцінка для цілей систематики та спорово-пилкового аналізу, Безусько Л. Г., Ниценко Л. М. (2018)
Чусова О. О. - Біотопи басейну річки Красна (Луганська обл., Україна) та їхній аналіз (2018)
Смоляр Н. О. - "Гадяцький локалітет" Diphasiastrum complanatum (Lycopodiaceae) на території Лівобережного Лісостепу, Ханнанова О. Р. (2018)
Артеменко О. А. - Змінення гравітації як фактор впливу на початок клітинного циклу рослин (2018)
Дубина Д. В. - Яків Петрович Дідух – флагман ботанічної науки (до 70-річчя від дня народження), Чусова О. О., Кучер О. О. (2018)
Чорней І. І. - До 70-річчя українського систематика та флориста Миколи Михайловича Федорончука, Ольшанський І. Г., Шиян Н. М., Красняк О. І., Мосякін С. Л. (2018)
Шевера М. В. - Аллі Миколаївні Красновій – 80, Коломійчук В. П. (2018)
Зав'ялова Л. В. - Види інвазійних рослин Білорусі. Рецензія на книгу: "Растения- агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси". Ред. Д.В. Дубовик, В.Н. Лебедько, В.И. Парфенов, С.С. Савчук, А.Н. Скуратович, Протопопова В. В., Шевера М. В. (2018)
Безусько Л. Г. - Значне досягнення української палеоботаніки (пліоцен–плейстоцен). Рецензія на книгу: Сиренко Е.А. Палиностратиграфия континентальных верхнеплиоценовых–нижненеоплейстоценовых отложений южной части Восточно-Европейской платформы, Цимбалюк З. М., Мосякін С. Л. (2018)
Васильєва Т. В. - Андрій Опанасович Сапєгін (2018)
Федорончук М. М. - Конспект родини Fabaceae у флорі України. II. Підродина Faboideae (триби: Galegeae, Hedysareae, Loteae, Cicereae), Мосякін С. Л. (2018)
Martyniuk V. O. - Differences of Atocion lithuanicum from A. armeria (Sileneae, Caryophyllaceae) and their hybrid by ITS1-ITS2 sequences and secondary structure of their transcripts, Karpenko N. I., Tarieiev A. S., Kostikov I. Yu. (2018)
Mosyakin S. L. - A corrected lectotypification of Artemisia umbrosa (= A. vulgaris var. umbrosa, Asteraceae), Boiko G. V., Verloove F. (2018)
Bisko N. A. - Ex situ conservation of rare and endangered species in mushroom culture collections of Ukraine, Sukhomlyn M. M., Mykchaylova O. B., Lomberg M. L., Tsvyd N. V., Petrichuk Yu. V., Al-Maali G. A., Mytropolska N. Yu. (2018)
Пасайлюк М. В. - Гриби-деструктори мертвої деревини Fagus sylvatica (Fagaceae) в лісах Національного природного парку "Гуцульщина" (2018)
Єременко Н. С. - Рудеральна рослинність міста Кривий Ріг. II. Клас Stellarietea mediae (2018)
Дубина Д. В. - Armoracia macrocarpa (Brassicaceae) в українській частині долини Дунаю, Жмуд О. І. (2018)
Vedenicheva N. P. - Endogenous cytokinins dynamics during development of sporophytes of perennial ferns Dryopteris filix-mas and Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae), Kosakivska I. V. (2018)
Коваленко О. А. - 15-та Євразійська конференція з дослідження трав'яних рослинних угруповань (4–8 червня 2018 р., Сулмона, Італія) (2018)
Кондратюк С. Я. - Втрата європейської ліхенології. Іван Пішут (13.03.1935 – 14.12.2017) (2018)
Смоляр Н. О. - Згадуючи Олену Миколаївну Байрак..., Любінська Л. Г., Коломійчук В. П., Коротченко І. А. (2018)
Федорончук М. М. - Іван Власович Артемчук (1898–1973), Чорней І. І., Шевера М. В. (2018)
Видобора В. В. - Інвестиційні ресурси економічного зростання в умовах макроекономічного розбалансування економіки України (2018)
Дубіщев В. П. - Методичні аспекти дослідження соціальної ефективності природоохоронних витрат, Островський І. А. (2018)
Свистільник В. Ю. - Канали поширення інформаційної асиметрії (2018)
Ніконенко У. М. - Взаємодія світових цін на сировинні ресурси та основних показників світової економіки (2018)
Рахман М. С. - Конкуренція та конкурентоспроможність IT-підприємств на міжнародному ринку, Александрова А. О. (2018)
Чужиков А. В. - Поліструктурна модель глобального медійного бізнесу (2018)
Шлапак А. В. - Корпоративні стратегії інноваційного розвитку (2018)
Бобирь О. І. - Досягнення сталості розвитку національної економіки через удосконалення концепції корпоративної соціальної відповідальності, Федорова В. А. (2018)
Бреус С. В. - Оцінювання економічної безпеки закладу вищої освіти з використанням основних підходів до розробки збалансованої системи показників, Подлевський О. О. (2018)
Васюренко Л. В. - Механізм державного регулювання організацією оплати праці: диференційні аспекти (2018)
Коломієць С. А. - Економічні аспекти розвитку кооперативних відносин в агропромисловому виробництві (2018)
Невлад В. Ф. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку круп'яної продукції в умовах євроінтеграційних процесів, Невлад В. І. (2018)
Ралко О. С. - Стан легкої промисловості України: ретроспективний та перспективний аналіз у контексті розвитку стратегічного партнерства, П’янкова О. В. (2018)
Сембер С. В. - Нормативне забезпечення фінансових інструментів інноваційної діяльності в "трикутнику знань", Чубарь О. Г., Матьовка Т. В. (2018)
Тонюк М. О. - Трансформація оплати праці в контексті сучасної кадрової політики підприємства (2018)
Яворская А. Ф. - Направленность экономических решений в системе эффективного развития национального транспортного комплекса (2018)
Близнюк Т. П. - Взаємозв’язок між стадією життєвого циклу компанії та типом її організаційної культури (2018)
Драган О. І. - Економічна безпека вищого навчального закладу: теоретико-методичні підходи, Мазник Л. В. (2018)
Євтухова С. М. - Сучасні тенденції теорії і практики стратегічного планування в системі корпоративного управління (2018)
Занора В. О. - Управління кадрами: теоретичні аспекти формування проектної команди (2018)
Збарський В. К. - Сучасний стан та проблеми виробництва яловичини у господарствах Запоріжжя, Збарська А. В. (2018)
Зборовський Р. В. - Планування бренд-стратегії підприємства (2018)
Красовська О. Ю. - Проблеми застосування маркетингових інструментів на підприємстві (2018)
Лысевич С. Г. - Объективная необходимость совершенствования хозяйственного механизма предприятий с учётом принципов социальной ответственности (2018)
Маказан Є. В. - Розвиток та підтримка корпоративної культури (2018)
Мангушев Д. В. - Контролінг як інструмент покращення фінансового стану страхових компаній (2018)
Морозова О. С. - Візія становлення газотранспортної системи України на внутрішніх і світових ринках (2018)
Гречко А. В. - Методичні підходи до формування й оцінки збутової політики на сільськогосподарських підприємствах, Нечипорук І. В. (2018)
Родченко В. Б. - Особливості використання підходів Agile в управлінні проектами у сфері дизайну та IT, Новікова А. Є. (2018)
Окландер Т. О. - Адаптація змісту маркетингової діяльності будівельного підприємства в умовах зростання ризиків, Ракицька С. О., Козицька К. В. (2018)
Оснач О. Ф. - Методичний підхід щодо визначення діапазону цін для отримання запланованого рівня прибутку на основі цінової еластичності, Зіньковська Д. В. (2018)
Пекар К. Р. - Ефективність економічних методів в управлінні трудовим колективом, Сарбаш Л. Д. (2018)
Романенко О. О. - Оцінка комунікаційного потенціалу підприємства (2018)
Рубан В. В. - Сучасні інструменти цифрового маркетингу (2018)
Сєвідова Д. О. - Антикризова стратегія як невід’ємна частина управління страховою компанією під час здійснення ЗЕД, Маркова С. В., Коваленко Н. М. (2018)
Скопенко Н. С. - Формування системи управління якістю продукції підприємства в сучасних умовах господарювання, Павлова Т. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Брачук А. О. - Правила СОТ щодо сприяння торгівлі: базові елементи концепції (2018)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива Ради 87/540/ЄЕС (Частина ІІI), Слатвінська В. М. (2018)
Bignyak O. - Virtual organizations in the context of eurointegration (2018)
Аверочкіна Т. В. - Концептуальні основи адміністративної юрисдикції України у прибережних водних просторах (2018)
Приходько Н. І. - Організаційно-правове забезпечення пересування товарів/вантажів на морському транспорті та значення логістичних провайдерів в процесі міжнародного перевезення, Логінов О. В. (2018)
Балобанов О. О. - Страхування морських перевезень вантажу: окремі організаційно-правові аспекти, Андріященко О. О. (2018)
Логінов О. В. - Окремі аспекти державного регулювання діяльності крюїнгових компаній, Буй О. С. (2018)
Гордієнко О. С. - Герменевтичні шляхи конкретизації Конституції України (2018)
Бабін Б. В. - Рецензія на монографію Аверочкіної Т.В. "Юрисдикція України в прибережних водах: адміністративно-правовий вимір" (2018)
До уваги авторів (2018)
Козаченко О. В. - Аналіз факторів впливу на рівень технічної експлуатації машин АПК (2012)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції автомобіля до операцій технічного обслуговування, Деркач О. Д., Нагієва Н. О. (2012)
Бабицкий Л. Ф. - Обоснование методов выбора передвижных мастерских в системе диллерской службы АПК Крыма, Соболевский И. В. (2012)
Лімонт А. С. - Статистичне оцінювання щозмінного технічного обслуговування льонозбиральних комбайнів (2012)
Литовка С. В. - Влияние технического состояния гидропривода трансмиссии зерноуборочного комбайна на перерасход топлива (2012)
Кухаренко П. М. - Диагностирование автотракторных двигателей с использованием стробоскопического метода, Улексин В. А., Яцук В. Н. (2012)
Борисенко М. М. - Аналіз та перспективи удосконалення конструкції жниварки обчісуючого типу, Шварцман М. Є. (2012)
Буря О. І. - Застосування композитів з нанонаповнювачами у технічному сервісі сільськогосподарської техніки, Кузнецова О. Ю., Деркач О. Д., Дудка А. В., Марищук А. О. (2012)
Приймаков О. Г. - Математическая модель оценки остаточного ресурса агрегатов трансмиссии в эксплуатации, Циба Н. В., Чернявский В. Н. (2012)
Приймаков О. Г. - Оцінка дисбалансу при його контролі в процесі експлуатації двигунів внутрішнього згоряння, Градиський Ю. О. (2012)
Блезнюк О. В. - Визначення ефективності орного агрегату моделюванням технологічного процесу, Мар ’єнко Н. С. (2012)
Бабицький Л. Ф. - Результати досліджень показників надійності і якості роботи активних робочих органів культиваторів, Москалевич В. Ю. (2012)
Демко А. А. - Визначення пропускної здатності молотильно-сепаруючого пристрою зернозбирального комбайна, Надточій О. В., Демко О. А. (2012)
Блезнюк О. В. - Підвищення ефективності функціонування бурякозбиральних комбайнів за рахунок удосконалення гичкозрізального робочого органу, Мінченко В. С., Зміївський С. В. (2012)
Козаченко О. В. - Ефективність експлуатації культиваторного агрегату з удосконаленими робочими органами, Шкрегаль О. М., Сівірін О. М. (2012)
Калюжный А. Б. - Сепарация воды из дизельного топлива высокопористым материалом на основе фторопласта-4, Платков В. Я. (2012)
Блезнюк В. М. - Вибір оптимальних геометричних параметрів анодного пристрою для осадження гальванічних покрить на поверхні отворів, Гладченко В. Я. (2012)
Рамш В. Ю. - Дослідження продуктивності комбінованого очисника вороху коренеплодів, Барановський В. М., Паньків М. Р. (2012)
Тарельник В. Б. - Повышение качества комбинированных электроэрозионных покрытий, Марцинковский В. С., Коноплянченко Е. В., Яременко В. П. (2012)
Артьомов М. П. - До методики розрахунку необхідної потужності ґрунтообробного агрегату методом парціальних прискорень (2012)
Тарельник В. Б. - Способ электроэрозионного легирования термообработанных деталей, Марцинковский В. С., Никоноров С. Г. (2012)
Тарельник В. Б. - К вопрсу повышение качества прессовых соединений стальных или чугунных деталей, Братущак М. П. (2012)
Козаченко О. В. - Теоретичні дослідження стійкості руху сільськогосподарського агрегату (2012)
Чибіряк Я. І. - Підвищення ефективності складальних процесів у машинобудуванні, Ващенко С. М., Алексенко О. В., Дерев’янчук А. Й. (2012)
Чигрин О. А. - Вплив рівня технічного сервісу на ефективність використання обладнання тваринництва, Полупанов В. М. (2012)
Хоменко С. М. - Визначення витрати суміші дизельного палива з добавками ріпакової олії та етанолу, Герук С. М., Міненко С. В., Савченко В. М. (2012)
Хоменко С. М. - Обґрунтування екологічних показників роботи двигуна при використанні суміші дизельного і альтернативного палива (2012)
Шевченко С. А. - Класифікація та обґрунтування вимог до акустико-емісійних ознак дефектів пар тертя механізмів (2012)
Сорокін С. П. - Дослідження відповідності технічним вимогам розпилювачів резервних форсунок дизелів, Шкрегаль О. М., Котенко Є. І. (2012)
Романюк А. Г. - Удосконалення технології діагностування гідросистем машин, Сорокін С. П., Романюк Г. С., Дон Є. Ю., Пономарєнко Д. Ю. (2012)
Дегтярев Н. М. - Виды и причины отказов карданных подшипниковых узлов, Пастухов А. Г. (2012)
Романченко В. М. - До питання експлуатації удосконаленої гичкозбиральної машини БМ-6Б, Клименко М. П. (2012)
Марціяш О. М. - Технічний сервіс систем охолодження двигунів внутрішнього згорання, Гевко І. Б., Кучвара І. М. (2012)
Гевко Б. М. - Особливості відновлення і виготовлення гвинтових гофрованих робочих органів сільськогосподарських машин, Данильченко Л. М., Любачівський Р. О., Драган А. П. (2012)
Матвійчук А. В. - Особливості конструкції однозернових висівних апаратів, Ткаченко І. Г., Лотоцький Р. І., Чвартацький І. І. (2012)
Логуш І. В. - Особливості виготовлення приводних пасів сільськогосподарських машин, Фльонц О. В., Крук В. В., Диня В. В. (2012)
Деркач О. Д. - Дослідження триботехнічних характеристик силікато-фулеренових композицій для поверхонь тертя сільськогосподарської техніки, Харченко Б. Г., Макаренко Д. О., Міщенко Г. Я. (2012)
Бойко А. І. - Визначення ймовірносних характеристик роботи пневмомеханічного висівного апарату з резервуванням, Банний О. О. (2012)
Нанка О. В. - Теорії подрібнення і їх енергетична оцінка, Бойко І. Г. (2012)
Славкова Л. Г. - Математичне моделювання процесу змішування концентрованих кормів з жиророзчинними вітамінами (2012)
Болдар Л. Н. - Підходи у напрямку розв’язання проблем енергозабезпечення і енергозаощадження у АПК України (2012)
Борак К. В. - Модель відносного зношування робочого органу як випадковий процес та програмна підтримка для визначення відліків його реалізацій (2012)
Мерінець Н. А. - Матеметичне моделювання зворотної течії кормової суміші в гідродинамічному подрібнювачі (2012)
Ружило З. В. - Использование осциллографических методов при испытаниях и диагностике автотракторных двигателей, Герасимчук Ю. А. (2012)
Попович П. В. - Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин, Сташків М. Я., Дутка Г. Б., Довбуш Т. А. (2012)
Семірненко С. Л. - Дослідження сушки солом’яної біомаси (2012)
Шкрегаль О. М. - Напрямки підвищення ресурсу робочих органів культиваторів, Вотченко О. С. (2012)
Кисельов М. М. - Проблеми біоетики в контексті суспільної свідомості (2014)
Деркач В. Л. - Розвиток екобіотехнологій і соціально-технологічна парадигма (2014)
Мороз О. Я. - Контроверза : штучний інтелект – природний інтелект? (проблема комп’ютерного розуміння) (2014)
Старовойт О. - Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості (2014)
Касьянов Д. В. - Розробка і впровадження нанотехнологій в інноваційній моделі економіки (2014)
Туренко В. - Філософський погляд на предмет та суб’єкт любові в координатах семіотики (2014)
Попова І. В. - Основні характеристики трансформаційного суспільства як середовища екобезпечного розвитку (2014)
Путров С. Ю. - Морфологічний аналіз біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Кругла Н. А. - Філософсько-релігійні аспекти розуміння свободи російською еміграцією, Романовський О. О. (2014)
Завальнюк О. - Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності (2014)
Андрущенко В. П. - "Суб’єкт" і "об’єкт" освіти в контексті свободи та відповідальності, Линовицька О. (2014)
Москалик Г. - Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках (2014)
Шелюк Л. - Демократія провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти (2014)
Отрешко В. - Основні напрями формування здорового способу життя в Україні (2014)
Крисаченко В. С. - Класична українська політична думка: набутки для сучасності (2014)
Печенюк Д. О. - Б. Барбер про актуальні виклики сильної демократії (2014)
Примуш М. В. - Формування системи національної безпеки України у контексті військово-політичних викликів сучасності (2014)
Смірнова В. О. - Мотиваційна парадигма дослідження політичної волі (2014)
Макаренко Б. - Поняття політичної участі в сучасному політологічному дискурсі (2014)
Григор О. - Поняття консенсусу в сучасному політологічному дискурсі (2014)
Матушкіна С. В. - Специфіка вироблення методів моделювання та прогнозування в дослідженні етнополітичних процесів в Україні (2014)
Головченко В. І. - Неліберальні демократії як суспільно-політичний феномен постбіполярного світу (2014)
Семченко О. Р. - Телевізійна демократія і політична стабільність (2014)
Донченко К. А. - Багатоструктурний підхід до поняття "децентралізація" (2014)
Тукаленко І. А. - Громадянська відповідальність: між правом та обов’язком (2014)
Улицька І. І. - Електронні комунікації влади з громадськістю як необхідна передумова ефективної державності (2014)
Береза В. О. - Проблеми уникнення маніпуляцій у політичній соціалізації особистості (2014)
Зубро Т. П. - Політичний міф в сучасних українських реаліях (2014)
Давидюк М. І. - Концептуальні основи розвитку цільових і ціннісних орієнтацій молоді в діяльності студентського самоврядування (2014)
Аманмирадов Н. А. - Суб'єкти і об'єкти міжнародних відносин (2014)
Клименко О. А. - Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст (2014)
Прядко Т. П. - Сучасний популізм західноєвропейських правих партій (2014)
Кобильник В. В. - Перспективи політичної компаративістики в контексті глобалізації (2014)
Гримська М. І. - Радикалізація електоральних преференцій в Угорщині: загальна характеристика (2014)
Курас А. І. - Безпекова політика України: зовнішньополітичний аспект (2014)
До відома авторів! (2014)
Вихідні дані (2014)
Соколюк С. Ю. - Сутність та особливості інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2018)
Тимошенко М. М. - Оцінка сучасного стану соціальних умов та рівня життя сільського населення (2018)
Тищенко О. С. - Інвестиційна характеристика підприємств харчової промисловості України, Кушнір С. О. (2018)
Степасюк Л. М. - Економічні аспекти формування ціни на молоко, Тітенко З. М. (2018)
Ушкаренко Ю. В. - Інтерпретація неприбуткового статусу кооперативних підприємств, Соловйов А. І. (2018)
Циган Р. М. - Метод трансляції як інструмент підвищення якості консолідованої фінансової звітності, Онищенко О. В., Шахмаєва А. О. (2018)
Деркач Т. В. - Концептуальні засади формування стратегії оцінки структурних змін у регіональній економіці (2018)
Ілляшенко К. В. - Особливості фінансового забезпечення інфраструктурних проектів на місцевому рівні, Ілляшенко Т. О. (2018)
Кальченко С. В. - Концептуальні засади розвитку селянських господарств на принципах соціальної відповідальності, Кібенко К. А. (2018)
Тульчинський Р. В. - Асиметричність розвитку регіонів України за показником валового регіонального продукту (2018)
Дубовіч І. А. - Сучасні теоретико-методичні та практичні проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні, Сенета З. Я. (2018)
Федоришина Л. М. - Оцінювання факторів формування здоров'я дитячого населення в регіонах України (2018)
Бутенко В. В. - Співвідношення прямих та непрямих податків під час формування доходів зведеного бюджету України, Дідик А. О. (2018)
Гернего Ю. О. - Організаційні засади дослідження фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку (2018)
Коць О. О. - Обов'язкові резерви як інструмент грошово-кредитної політики центральних банків: сутність, функції та завдання, Мартинюк Д. Я., Прокопчук В. В. (2018)
Марич М. Г. - Особливості організації безготівкового обороту в Україні в сучасних умовах господарювання, Марич А. В. (2018)
Онищенко Ю. І. - Проблеми формування ресурсної бази банків України, Коробченко М. О. (2018)
Перепелиця М. О. - Сутність податкового конфлікту та перспективи його доюрисдикційного врегулювання (2018)
Пiдчoca Л. В. - Дiєвa мoдeль мiжбюджeтних вiднocин як умoвa eфeктивнoгo бюджeтувaння (2018)
Полчанов А. Ю. - Концепція розвитку фінансового потенціалу держави у постконфліктних умовах (2018)
Романовська Ю. А. - Фінансові показники аналізу конкурентоспроможності страхової компанії "ТАС", Саєнко Я. А. (2018)
Рубан М. О. - Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів (2018)
Ситник І. П. - Криптовалюта і блокчейн-технології в сучасних платіжних системах: проблеми і перспективи, Шірінян Л. В., Фомина В. С. (2018)
Стеценко Б. С. - Інституційна компонента фінансової інфраструктури: визначення на макро- та мікрорівні (2018)
Кузнєцова Л. В. - Вплив державних банків на економіку України, Ящук Х. М. (2018)
Гордієнко Н. І. - Порівняльний аналіз стандартів обліку, що регулюють розрахунки з працівника (2018)
Зюкова М. М. - Облік депозитних операцій банків із клієнтами, Вороніна В. Л., Сироштан І. О. (2018)
Коріненко А. І. - Бухгалтерський облік земельних активів: ретроспективний аналіз вітчизняної практики та зарубіжного досвіду (2018)
Лабунська С. В. - Формування сигнальних показників адаптивного управління в системі бухгалтерського обліку об’єднань підприємств, Погрібняк Д. С. (2018)
Сахаров П. О. - Удосконалення обліково-аналітичного процесу в системі управління розрахунковими операціями (2018)
Аверкина М. Ф. - Сучасні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку в Україні, Тихонюк К. О. (2018)
Михайленко О. В. - Управління структурою капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості, Скоморохова С. Ю., Чернова А. О. (2018)
Іжевський П. Г. - Моделювання систем управління підприємствами АПК у процесах мережевої взаємодії (2018)
Синявіна Ю. В. - Інформаційні технології у сучасній індустрії туризму, Проценко Н. М., Красовська О. Ю. (2018)
Цеслів О. В. - Побудова економіко-математичної моделі взаємодії засновника стартапу із інвестором, Козюра А. О. (2018)
Вихідні дані (2018)
Mosyakin S. L. - Notes on Australian species of Salsola (Chenopodiaceae) and validation of Salsola sabrinae, nom. et stat. nov. (2018)
Мельник В. І. - Поширення Cypripedium calceolus (Orchidaceae) в Україні, Шиндер О. І., Несин Ю. Д. (2018)
Khodosovtsev О. Ye. - New for Ukraine species of lichens and lichenicolous fungi from marl limestones in the Northern Black Sea Region, Darmostuk V. V. (2018)
Ємельянова С. М. - Синтаксономія класу Lemnetea долини Південного Бугу (2018)
Головенко Є. О. - Видове різноманіття та особливості поширення лишайників у кар'єрно-відвальних комплексах Криворіжжя, Коршиков І. І. (2018)
Одукалець І. О. - Трансформація рослинного покриву та зміна екологічних умов під впливом насаджень Pinus sylvestris (Pinaceae) в Національному природному парку "Подільські Товтри", Коротка І. А., Пашкевич Н. А., Любінська Л. Г., Горбняк Л. Т. (2018)
Kobiv Y. - Luzula spicata (Juncaceae) in the Ukrainian Carpathians: on the brink of extinction (2018)
Shevchenko M. V. - Noteworthy records of corticioid fungi from Ichnia National Nature Park (2018)
Онойко О. - Вміст пігментів ксантофілового ряду в рослинах різних ярусів широколистяного лісу, Михайленко Н., Сиваш О., Довбиш К. (2018)
Радченко В. Г. - Раїса Іванівна Бурда (до 75-річчя від дня народження), Мосякін С. Л., Тохтарь В. К., Ільїнська А. П., Протопопова В. В., Шевера М. В., Пашкевич Н. А., Бойко Г. В. (2018)
Заіменко Н. В. - Остання подорож. Світлій пам'яті Тетяни Михайлівни Черевченко (11.01.1929 – 25.06.2017), Буюн Л. І., Ковальська Л. А., Іванніков Р. В., Гапоненко М. Б., Вахрушкін В. С. (2018)
Дубина Д. В. - Світлій пам’яті видатного вченого Бориса Михайловича Міркіна (16.07.1937 – 09.08.2017) (2018)
Гоцуляк В. - Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст. (2018)
Пліско Є. - Впровадження педагогіки прагматизму у вітчизняну систему соціального виховання неповнолітніх правопорушників на початку 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Миськова Н. - Педагогічний тренінг як форма підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації ідей сталого розвитку (2018)
Пукас І. - Інтеграційні процеси як базовий механізм формування відкритого освітнього простору навчального закладу, Франчук Т. (2018)
Твердохліб Т. - Питання розвитку педагогічної освіти на сторінках вітчизняної духовної періодики (середина 80-х – перша половина 90-х рр. ХІХ ст.) (2018)
Вихрущ В. - Аналіз ефективності змістового компоненту підготовки викладача в умовах магістратури технічного закладу вищої освіти, Вихрущ А. (2018)
Карпушина М. - Теоретичні основи технології проблемного навчання студентів у закладах вищої освіти (2018)
Яворська С. - Єдність загальнодидактичних принципів у процесі формування мовно-мовленнєвих компетентностей в учнів початкової та основної школи (2018)
Стражнікова І. - Проблеми ґендерної політики в Україні та країнах Західної Європи: порівняльно-історіографічний аналіз (2018)
Григор'єва А. - Модель розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів у процесі художньо-трудової підготовки (2018)
Соляр Л. - Конкретно-наукова методологія проблеми формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Mozоlev О. - Pedagogical Projecting of the Model of a Future Specialist (2018)
Котельницький Н. А. - До питання про створення політичного союзу ліберальної опозиції та найманих службовців земських установ Північної України (60-80 рр. ХІХ ст.) (2017)
Чубіна Т. Д. - Державне управління України в умовах надзвичайних ситуацій: історія розвитку (до періоду незалежності), Спіркіна О. О., Чубіна А. С. (2017)
Томіленко А. Г. - Становлення та розвиток пожежної охорони на об`єктах промисловості України у міжвоєнний період (2017)
Горенко Л. М. - Особливості розвитку винокурної та цукрової промисловості в поміщицьких господарствах середнього типу на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. (2017)
Храмова-Баранова О. Л. - Дизайн інтерактивних дитячих книжок і його вплив на розвиток дошкільної освіти і культури в Україні, Сікора Ю. А. (2017)
Федоренко Я. А. - Розвиток українського фермерства: потенціал та реалії в ХХІ столітті (2017)
Косяк С. М. - Діяльність перших німецьких колоніальних товариств і союзів кінця 70 – середини 80-х рр. XІХ ст. (2017)
Лазуренко О. Г. - Товариські суди на селі в період лібералізації системи судочинства в Українській РСР (2017)
Храмова-Баранова О. Л. - Розвиток цифрових комп`ютерних технологій, їх вплив на мистецтво і дизайн України, Галенко А. В. (2017)
Оніщенко С. Б. - Трудова міграція професійних кадрів залізничної галузі в Українській РСР у 1950-х – 1960-х роках (2017)
Лазуренко Ю. М. - Роль сільськогосподарської кооперації як вирішального чинника піднесення продуктивних сил сільського господарства України в історіографії доби непу, Мигаленко О. І. (2017)
Портянко Т. М. - Причини та історичні умови виникнення спецодягу як засобу індивідуального захисту, Пшенишна Н. М., Ротте С. В., Таран Є. О. (2017)
Тептюк Л. М. - На варті ідеалів правди і справедливості: нарис про життя та діяльність Миколи Скиби, Худолей О. С. (2017)
Кравченко В. І. - Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень (2017)
Ярославська Л. П. - Знамениті спортсмени Шевченкового краю, Загородній В. В. (2017)
Волошин І. В. - Основні напрямки діяльності спеціалізованої кооперативної системи "Добробут" (1924–1929 рр.) (2017)
Ілляшенко Ю. Ю. - Актуальні проблеми викладання дисципліни "Вступ до фаху" для студентів історичних спеціальностей, Лисенко А. І. (2017)
Яшан О. О. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисципліни "Основи наукових досліджень" при підготовці майбутніх істориків (2017)
Тренкін Ю. В. - Фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації Української СРР доби непу в дослідженнях представників Наукового товариства істориків-аграрників (2017)
Зозуля Н. М. - Свідчення старшин та офіцерів армії УНР про політичні орієнтації повстанського руху в Середньому Подніпров`ї у 1918 – на поч. 1920-х рр., Лазуренко В. М. (2017)
Зозуля Н. М. - До питання про деякі тактичні форми повстанської боротьби в Середньому Подніпров`ї у 1918 – на поч. 1920-х рр. (за мемуарами старшин та офіцерів армії УНР) (2017)
Семененко М. Г. - Організація праці при роботі з хімікатами в сільському господарстві під час інтенсивної хімізації сільськогосподарського виробництва в УРСР в 50-х – 70-х роках ХХ століття (2017)
Стадник І. Ю. - Бушин М. І. – історик та громадський діяч (до 80-річного ювілею вченого) (2017)
Про авторів (2017)
Банах В. І. - Фізична підготовленість студентів 1-2 курсу, Папуша В. Г., Довгань О. М., Казмірук А. В., Шевченко О. В. (2017)
Бондаренко В. В. - Модель фізичної підготовленості працівників підрозділів патрульної поліції (2017)
Випасняк І. П. - Мультимедіа технології в процесі фізичного виховання студентської молоді, Шанковський А. З. (2017)
Волков В. Л. - Методичні особливості підготовки студентів ВНЗ до фізичного самовдосконалення (2017)
Волков В. Л. - Вікові особливості розвитку фізичних якостей школярів на початкових етапах навчання футболу, Куценко О. В. (2017)
Воронецький В. Б. - Ефективність розробленого методичного забезпечення у поліпшенні показників рухової активності студенток протягом навчання (2017)
Григус І. М. - Покращення функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 3 ступеня тяжкості у процесі фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2017)
Ефременко В. Н. - Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения работоспособности студентов (2017)
Єфремова А. Я. - Дослідження впливу посиленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки на рівень фізичної підготовленості майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту (2017)
Зіньків О. - Структура та регламентація змагальної діяльності у дисциплінах гірськолижного спорту, Лопушанська А., Любіжанін Ю., Ченікало О. (2017)
Іванюта Н. В. - Оздоровчо – рекреаційні заняття в структурі рухової активності студентської молоді (2017)
Ігнатенко Н. В. - Клініко – фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом (2017)
Казмірук А. В. - Взаємозв’язок психологічних показників структури особистості та спортивного результату в лижних перегонах у кваліфікованих лижників-двоборців, Стефанишин О. М., Шевченко О. В., Банах В. І., Бережанський О. О. (2017)
Крилов Д. С. - Корекція техніки десятирічних тенісистів з використанням відеозйомки (2017)
Мітова О. О. - Вдосконалення системи тестів для контролю технічної та спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки на основі факторного аналізу, Івченко О. М. (2017)
Оліярник В. І. - Формування рухової копетенції у фізичному вихованні студентів ВНЗ як фактору здоров’язбереження студентської молоді, Гавриленко М. М., Гулей К. С., Стецяк О. Є. (2017)
Палатний А. - Обсяги спеціалізацій зі спортивних єдиноборств у вищих училищах та ліцеїях-інтернатах спортивного профілю (2005-2012 рр.) (2017)
Панкратов Н. С. - Механизм формирования двигательного навыка в условиях профессиональной физической культурой (2017)
Пасічник В. М. - Функціональний стан серцево-судинної системи дітей дошкільного віку з відхиленнями у психофізичному розвитку (2017)
Перцухов А. А. - Характеристика ударов в ворота в играх команд высокой квалификации, Шаленко В. В. (2017)
Пивоварова Г. В. - Особливості проведення уроків фізичної культури в молодшій школі з урахуванням сучасних технологій (2017)
Попроцький І. С. - Сучасні проблеми та шляхи реалізації міждисциплінарних звязків в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів військово-морських сил (2017)
Ріпак М. О. - Дозвілля дорослих жінок і місце рухової активності у ньому (2017)
Розторгуй М. С. - Передумови зародження та розвитку пауерліфтингу у структурі адаптивного спорту (2017)
Сегеда Т. П. - Оптимізація заходів щодо збереження стану здоров’я осіб, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, із використанням засобів фізичної реабілітації, Бісмак О. В. (2017)
Сергієнко В. П. - Проблема соціалізації школярів засобами фізичного виховання та спорту у позанавчальний час (2017)
Стешиц А. В. - Аналіз наукової зарубіжної літератури в сфері фізичної реабілітації для дослідження кращих інноваційних методів реабілітації спортсменів з травмою колінного суглобу (2017)
Cупруненко М. В. - Інновації у викладанні спортивних ігор з м’ячем і ракеткою для студентів (2017)
Сцісловський С. В. - Ефективність розробленого змісту у поліпшенні показників рухової активності учнів старшої школи в процесі фізичного виховання (2017)
Тодорова В. Г. - Контроль за хореографічною підготовленістю у техніко-естетичних видах спорту (2017)
Томчук И. С. - Особенности подготовки единоборцев (дзюдо) в горных условиях, Кощавцев В. И., Томчук Л. А. (2017)
Ту Яньхао - Динаміка результатів бігунів на середні дистанції, що мешкають у різних кліматичних умовах, Шестерова Л. Є. (2017)
Федорищева А. В. - Відношення студенток 17-19 років до занять фізичною культурою і спортом (2017)
Прохоренко Л. - Формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2017)
Трофименко Л. - Опанування знань з теми "Префікс" учнями молодших класів із мовленнєвими порушеннями (2017)
Федоренко О. - Особливості реалізації змісту програми з розвитку слухового сприймання та формування вимови учнів із порушеннями слуху (2017)
Наконечна Л. - Прогностичний потенціал компаративного педагогічного дослідження інклюзивної освіти в країнах Північної Америки та Україні (2017)
Савчук З. - Психологічна готовність учителя до роботи в інклюзивному просторі: теоретичний аспект, Москалюк Л. (2017)
Баташева Н. - Особливості перцептивного та когнітивного компонентів емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку (2017)
Бех М. - Інноваційні технології організаційних форм навчання в початковій школі (2017)
Єрошова М. - Механізми реалізації "The Son-Rise Program" у процесі корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми (2017)
Синьов В. - До історії української дефектології в персоналіях: Рудольф Генріхович Краєвський (з нагоди 120-річчя від дня народження), Козинець О. (2017)
Софій Н. - Інтегрований супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Антоненко С. І. - Типіфікація назв таксонів Polygonum (Polygonaceae), описаних з території України, Шиян Н. М. (2018)
Tsymbalyuk Z. M. - Palynomorphological peculiarities of representatives of tribes Lindenbergiae and Cymbarieae and pollen evolution in early-branching lineages of Orobanchaceae, Mosyakin S. L. (2018)
Гелюта В. П. - Поширення в Україні Clathrus archeri (Phallales, Basidiomycota) – гриба, що має бути виключеним з Червоної книги України, Зикова М. О. (2018)
Шершова Н. В. - Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря в місті Васильків Київської області (2018)
Дідух Я. П. - Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра, Чорней І. І., Буджак В. В., Вашеняк Ю. А., Коржик В. П., Розенбліт Ю. В., Токарюк А. І., Михайлюк Т. І. (2018)
Мельник В. І. - Умови місцезростань і стан популяцій Cypripedium calceolus (Orchidaceae) в Україні, Шиндер О. І., Несин Ю. Д. (2018)
Kagalo A. - Protection status assessment, prospects and methods of conservation of species of Schivereckia (Brassicaceae) in Ukraine, Kolodiy V., Lyubinska L. (2018)
Нипорко С. О. - Флористичні знахідки мохоподібних, лишайників та ліхенофільних грибів з Національного природного парку "Гуцульщина", Барсуков О. О., Капець Н. В. (2018)
Tykhonenko Yu. Ya. - First records of Uromyces glycyrrhizae (Pucciniales) in Ukraine, Vakarenko L. P. (2018)
Бойко С. М. - Стан популяції Schizophyllum commune (Agaricales, Basidiomycota) на території урочища Феофанія (2018)
Шевера М. В. - Професору Вірі Вікторівні Протопоповій – 85, Тимченко І. А., Зав’ялова Л. В., Васильєва Т. В., Андрик Є. Й., Когут Е. І., Целька З., Заліберова М., Маєкова Я. (2018)
Чернобай Ю. М. - Amicalia desideria. До 70-річчя доктора біологічних наук, професора Лідії Олексіївни Тасєнкевич, Калінович Н. О., Марискевич О. Г., Хміль Т. С., Шиян Н. М. (2018)
Якубенко Б. Є. - Фітоценолог і захисник природи за покликанням (до 60-річчя з дня народження професора Сергія Юрійовича Поповича), Григорюк І. П., Устименко П. М., Дубина Д. В., Стойко С. М. (2018)
Дубина Д. В. - Світлій пам’яті Ярослава Івановича Мовчана (11.08.1957 – 18.09.2017), Безусько А. Г., Безусько Л. Г., Вакаренко Л. П., Олешко А. М. (2018)
Коломійчук В. П. - Віра Миколаївна Сарандінакі (1878–1963) (2018)
Авраменко С. С. - Зміст педагогічного контролю та особливості вибору критеріїв оцінювання у фізичному вихованні та спорті, Кащеєв О. В., Колесник В. М. (2018)
Арефьєв В. Г. - Стан і перспективи розвитку вищої освіти, Краснов В. П., Костенко М. П. (2018)
Бабич Т. М. - Використання нетрадіційних вправ професійно-прикладної спрямованості при навчанні руховим діям (2018)
Береговий М. - Особливості використання фізичних навантажень для жінок першого зрілого віку з порушенням енергетичного обміну та ожирінням з урахуванням функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем (2018)
Бойченко С. - Зміни проявів спритності футболістів під впливом засобів спеціальної спрямованості, Залойло В., Гончарук А. (2018)
Боровик Ю. І. - Вплив спортивно-орієнтованої професійно-прикладної фізичної підготовки на параметри психофізичного стану студентів ВНЗ технічного профілю, Світлик В. В., Гавриленко М. М., Зубрицький Я. Я. (2018)
Ван Синьинань - Специфичексие особенности контроля и оценки функционального обеспечения специальной работоспособности гребцов–спринтеров (2018)
Вихляєв Ю. М. - Порівняльна оцінка методик електромасажу і електростимулювання та їх використання у фізіотерапії, Пеценко Н. І. (2018)
Гаєва С. О. - Основи методики самостійних занять фізичними вправами студентів у ВНЗ, Гаєвий В. Ю., Серветник А. В. (2018)
Горіна В. В. - Дослідження ефективності різних варіантів підтримки фізичних якостей у велосипедистів-ветеранів різних вікових груп (2018)
Грибан Г. П. - Фізичне виховання у здоровому способі життя сучасної студентської молоді, Краснов В. П., Опанасюк Ф. Г., Cкорий О. С. (2018)
Григус І. М. - Відновлення фізичної працездатності хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у процесі фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2018)
Гулбани Р. Ш. - Профилактика и коррекция асимметричной осанки у девочек, занимающихся художественной гимнастикой (2018)
Докаленко А. А. - Нормативно-правове забезпечення оздоровлення дітей у літній період (2018)
Єфременко А. М. - Ритмічна рухова діяльність як потенційний спосіб тестування, Шутєєва Т. М., Крайник Я. Б., Пятисоцька С. С. (2018)
Жамардій В. О. - Ретроспективний аналіз застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання в Україні та за кордоном (2018)
Забіла О. В. - Формування особистісних якостей учнівської молоді засобами фізичного виховання та спорту, Харчинський А. А., Шиманський Ю. В. (2018)
Загородній К. В. - Реалізація завдань фізичного виховання учнівської та студентської молоді засобами спортивних ігор в умовах секційних занять, Севериненко І. Л. (2018)
Захарова И. Ю. - Кондиционная физическая подготовленность как основной показатель физического здоровья студентов (2018)
Зеленюк О. В. - Актуальні проблеми формування здоров’язбережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів, Бикова Г. В., Чекмарьова В. В., Портна І. Л. (2018)
Імас Є. В. - Новітні методологічні підходи до ландшафтно-екологічної оцінки спортивних гірськолижних комплексів, Циганенко О. І., Футорний С. М. (2018)
Казарина А. А. - Особенности психологической подготовки студентов-волейболистов к соревновательной деятельности (2018)
Каніщева О. П. - Теоретичне обгрунтування певних етапів методики викладання дисципліни "Масаж" майбутнім фахівцям фізичної культури та спорту, Єфіменко П. Б. (2018)
Киричок М. Ю. - Особливості відбору перспективних дітей для занять гандболом, Приходько М. Ю. (2018)
Клімашевський О. В. - Моделювання біомеханічної структури рухів метальників списа різної кваліфікації (2018)
Клименко Г. В. - Освітній аспект фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Філіппов М. М. (2018)
Козлов К. - Програмно-нормативне забезпечення багаторічної підготовки легкоатлетів (сучасний стан, проблеми, перспективи) (2018)
Маринчук П. І. - Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей (2018)
Мицкан Б. М. - Факторна структура показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання, Випасняк І. П., Шанковський А. З. (2018)
Мичка І. В. - Модель розвитку силових якостей студентів вищих навчальних закладів засобами пауерліфтингу (2018)
Муллагільдіна А. Я. - Технічна підготовка спортсменок 10-11 років в художній гімнастиці у вправах з булавами, Красова І. В. (2018)
Новікова І. В. - Особливості розвитку фізичних якостей у студентів на заняттях фітнесом (2018)
Павлось А. В. - Методологічні підходи до формування культури здоров'я студентів у процесі їхнього фізичного виховання, Смірнова Л. М., Зелікова Т. І., Коваль О. В. (2018)
Пилипенко В. М. - Теоретичні аспекти фізичного виховання курсантсько-студентської молоді засобами футболу, Тимчик М. В. (2018)
Приходько П. Ю. - Особливості швидкісно-силової підготовки студентів- дзюдоїстів (2018)
Пронтенко К. В. - Обґрунтування методичної системи навчання гирьового спорту курсантів у процесі фізичного виховання та перевірка її ефективності (2018)
Ріпак М. О. - Спосіб життя дорослих жінок і місце рухової активності в ньому, Ріпак І. М. (2018)
Руденко Р. Є. - Оптимізація процесу фізичної реабілітації спортсменів з інвалідністю засобами масажу, Магльований А. В. (2018)
Сапрун С. Т. - Методика розвитку координаційних здібностей юних волейболістів на тренувальних заняттях з волейболу, Корнієнко С. М. (2018)
Сапрун С. Т. - Формування навчальних програм для дитячо-юнацьких футбольних шкіл, Кузь Ю. С. (2018)
Семенів Б. С. - Фізкультурна освіта як засіб формування мотивації студентів ветеринарних спеціальностей до самостійних занять з фізичного виховання, Стахів М. М., Ковбан О. Л., Бенцак Л. І. (2018)
Стасюк Р. М. - Футзал як головний чинник соціальної адаптації студентів І курсу вищих навчальних закладів, Пєсоцький С. М., Куриленко О. В. (2018)
Стасюк Р. М. - Соціальні аспекти взаємозв’язку фізичної діяльності та фізичної активності у аспекті виховання особистості, Васильєв В. В., Індик П. М. (2018)
Стешиц А. В. - Значення ментального тренінгу у фізичній реабілітації спортсменів з травмою передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглобу (2018)
Філіппов М. М. - Вплив ротаційно- тракціійної міорелаксації на вестибулярні та вегетативні функції юних батутистів, Краснова С. П. (2018)
Фоменко О. В. - Особливості побудови позааудиторних занять з аеробіки зі студентами закладів вищої освіти, Фоменко В. Х. (2018)
Церковная Е. В. - Исследование мотивационных приоритетов и самооценки состояния здоровья студентов технического университета, Барыбина Л. Н., Филенко Л. В., Егорова Е. В., Алексеева И. А. (2018)
Циганенко О. І. - Проблема визначення біоритмології рухової активності спортсменів, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2018)
Череповська О. А. - Деякі аспекти фізичного виховання студентської молоді. методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою, Пасічна Т. В., Сербо Є. В. (2018)
Шашлов М. І. - Особливості фізичної підготовки студентів зі спортивної гімнастики (2018)
Шпичка Т. А. - Влияние факторов здорового образа жизни на успешную деятельность студенческой молодежи, Степанюк В. В. (2018)
Лазуренко В. М. - Історіографія проблеми становлення та життєдіяльності селянських фермерських господарств України в добу непу (1921 – 1929 рр.) (2018)
Докашенко В. М. - Профспілки та організація літнього відпочинку школярів. До характеристики політичних граней "відлиги" (2018)
Храмова-Баранова О. Л. - Вплив національних традицій на розвиток візуальної культури в Україні, Баранов Г. О. (2018)
Федоренко Я. А. - Розвиток та проблеми функціонування закладів дошкільної та загальної шкільної освіти в українському селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2018)
Чубіна Т. Д. - Життя на грані фолу: Щенсний Єжи Потоцький (2018)
Косяк С. М. - Роль німецького колоніального союзу у формуванні ідеології німецького експансіонізму (2018)
Горенко Л. М. - Проблематика історіографічного огляду питань поміщицького землеволодіння на Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Спіркіна О. О. - Культурно-мистецьке життя Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України у контексті національного відродження: джерелознавчий аналіз (2018)
Чупанова Д. О. - Фразеологічний фонд мови в матеріалах черкаської преси (2018)
Коваленко-Чукіна І. Г. - Діяльність природоохоронних організацій та їх вплив на розвиток Партії Зелених (2018)
Томіленко А. Г. - Створення та розвиток державної системи превентивних протипожежних заходів в Україні у другій половині 20-их – 30-ті роки ХХ століття (2018)
Філас В. М. - Візуальний "сплеск" у Північному Причорномор`ї у 20–40-х рр. XIX ст.: сутність та виконавці (2018)
Портянко Т. М. - Аналіз історичних аспектів розвитку техногенної безпеки, Ротте С. В., Пшенишна Н. М. (2018)
Яшан О. О. - Черкащина під владою окупантів в 1941–1944 рр. (за матеріалами "усної історії") (2018)
Котельницький Н. А. - Політична боротьба ліберальної опозиції у земських інституціях північної України (80 рр. ХІХ ст.) (2018)
Лазуренко О. Г. - Застосування громадської відповідальності в товариських судах Української РСР в 1960-х роках (2018)
Волошин І. В. - Роль спеціалізованої сільськогосподарської мережі "Добробут" у розвитку молочної галузі Української СРР в добу непу (2018)
Тренкін Ю. В. - Кредитна кооперація як важлива складова економічного розвитку селянських господарств в період непу (2018)
Тептюк Л. М. - Нарис життєвого шляху Анни Іконникової – талановитого педагога та дослідника (2018)
Семененко М. Г. - Об`єктивні знання та суб`єктивне трактування радянською медициною токсикології та клініки отруєнь селян хімічними речовинами в 50-60-х рр. ХХ ст. в УРСР, Стадник І. Ю. (2018)
Морозов А. Г. - Способи та засоби охорони авторських прав у всесвітній мережі Інтернет, Махиня О. М. (2018)
Ілляшенко Ю. Ю. - Особливості методики викладання навчальної дисципліни "Історія стародавнього світу" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 "Історія та археологія", Лисенко А. І. (2018)
Худолей О. С. - "Історія України з найдавніших часів до кінця XIV століття": застосування інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисципліни (2018)
Про авторів (2018)
Александрова Г. - Поетичні діалоги: Леся Українка та Іван Стешенко (2018)
Башкирова О. - Художня репрезентація фемінної і маскулінної тілесності в сучасній українській романістиці (2018)
Броварська О. - Особливості формування української національної ідеї у публіцистиці на межі ХХ-ХХІ ст. (2018)
Галич О. - "Голоси цикад – загадкові голоси вічності" в щоденниках Олеся Гончара (2018)
Гніздицька М. - Юрій Косач про призначення літератури і місію письменника (2018)
Джигун Л. - Образ реальних персонажів і образ автора мемуарів як синкретичне явище (2018)
Джигун Л. - Зображально-виражальні аспекти наративу в щоденникові, Мацько В. (2018)
Карабович Т. - Наукові зацікавлення професора Віталія Мацька творчістю Нью-Йоркської групи (2018)
Комарницька О. - Методи автоматизованого семантичного аналізу природномовної інформації (2018)
Крищук В. - Функції монологічного мовлення в епістолярному жанрі (2018)
Мацько В. - Синтез белетристичного й документального модусів як особливість художньої практики Віри Вовк (2018)
Никифорук Т. - Звукова організація поетичних творів Сидора Воробкевича другого періоду творчості (1868–1875) (2018)
Онищенко О. - Поетика націєтворчого дискурсу в українській діаспорній спогадовій літературі (2018)
Особа Н. - Парадигма комічного у пресовій сатирі Галичини 20-30-х років ХХ ст. (2018)
Підопригора С. - "Розірваний" текст Мирослава Ягоди: некласична естетика твору "Вóйна малого жорстокого числа" (2018)
Колядич Ю. - Концепція людини і світу в малій прозі Романа Іваничука, Поляруш Н. (2018)
Руснак І. - Поетика тревелогу "Вражіння з подорожі по Європі" (1939) Володимира Бльондиненка (2018)
Цера Є. - Рими в поезії Миколи Вінграновського 60-70-х рр. (лексико-граматичний аспект) (2018)
Дика Л. - Колірний епітет як образний засіб мови художнього тексту (2018)
Ємець О. - Типи та прагматичний ефект висунення у сучасних художніх і газетних текстах (2018)
Міщинська І. - Абревіатури та акроніми в економічному та бізнес-дискурсі (2018)
Пікалова А. - Основні параметри англомовного дитячого поетичного дискурсу (2018)
Подолянчук О. - Класифікація лексем прозових творів Гната Хоткевича як основа вивчення його ідіостилю (2018)
Стукан Г. - Метафори-синестезії у поетичних збірках Оксани Радушинської, Глушок Л. (2018)
Швець Т. - Із криниці пам’яті (2018)
Abbas S. - Existence and attractivity results for Hilfer fractional differential equations, Benchohra M., Henderson J. (2018)
Дворник А. В. - Майже перiодичнi розв’язки систем Лотки – Вольтерра з дифузiєю та нефiксованими моментами iмпульсної дiї, Ткаченко В. І. (2018)
Евтухов В. М. - Асимптотика решений дифференциальных уравнений второго порядка с правильно и быстро меняющимися нелинейностями, Колун Н. П. (2018)
Zhuravlev V. F. - Weakly nonlinear boundary-value problems for Fredholm integral equations with degenerate kernel in Banach spaces (2018)
Кічмаренко О. Д. - Схеми повного усереднення в задачi оптимального керування функцiонально-диференцiальною системою (2018)
Пафик С. П. - Асимптотика загального розв’язку лiнiйної сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь вищого порядку з виродженнями (2018)
Слюсарчук В. Ю. - Некеплеровiсть та нестiйкiсть руху двох тiл, спричиненi скiнченнiстю швидкостi гравiтацiї (2018)
Taranets R. M. - Coating thin film flows on a solid sphere (2018)
Коляда Сергiй Федорович (2018)
Бачинська О. А. - Одеські вчені у Стамбулі: завдання досліджень та враження (за матеріалами звітів ХІХ – початку ХХ ст.), Алєксєєнко М. В. (2018)
Бубенок О. Б. - Аланы Северного Кавказа и Русь в послехазарский период (2018)
Марков Д. Є. - Непальський середньовічний храм: на прикладі буддійського монастиря Ваджрайогіні (Гум Баха) у м. Санкху (2018)
Кіктенко В. О. - Свідоцтво про нагородження імператорським "Орденом Подвійного дракона”: невідоме джерело з фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Хамрай О. О. - Біблійні тексти у зібраннях Відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (2018)
Огнєва О. Д. - Норбу Церінг і його оповідання "Відпущена вівця” (放生羊): контекст створення (2018)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта, глава 2 / Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби (2018)
Гюрсель Н. - Криниця-в’язниця – цвинтар ненаписаних книжок. Оповідання / Переклад з турецької та вступна стаття Г. В. Рог (2018)
Кримський А. Ю. - "Історія хазар” (неопубліковані фрагменти) / Підготовка до друку: О. Б. Бубенок, О. О. Хамрай, В. В. Черноіваненко (2018)
Бачинська О. А. - Рецензія на: Середа О. Oсмансько-українське степове порубіжжя в османсько-турецьких джерелах XVIII ст. – Одеса: "Астропринт”, 2015. – 312 с. (2018)
Огнєва О. Д. - Рецензія на: Батырева С. Г. Буддийская коллекция музейного собрания КалмНЦ РАН: изучение и составление каталога (2014–2016). – Элиста, 2016. – 160 с. (ил.). (2018)
Tsymbalyuk O. V. - Kinetics of relaxation of rat myometrium in conditions of inhibition of plasma membrane calcium pump and systems of active Ca2+ transport of intracellular Ca2+-depot (2018)
Kozak Yu. S. - Antioxidants selenomethionine and D-pantethine differentially affect doxorubicin’s action on glutathione system in human leukemia cells varying in their resistance to chemotherapy in vitro, Panchuk R. R., Skorokhyd N. R., Semenovich D. S., Moiseenok A. G., Stoika R. S. (2018)
Finiuk N. S. - Effects of new derivatives of 2-amino-5-benzylthiazole of genotoxicity and acute toxicity in Allium bioassays, Hreniukh V. P., Ostapiuk Yu. V., Matiychuk V. S., Obushak M. D., Stoika R. S., Babsky A. M. (2018)
Шалай Я. Р. - Процеси ліпопероксидації та дихання мітохондрій у печінці щура за дії похідних тіазолів in vitro, Мандзинець С. М., Фінюк Н. C., Гренюх В. П., Бабський А. М. (2018)
Лановенко О. Г. - Поширеність вроджених вад розвитку та мимовільних викиднів у популяциях із різною генетико-демографічною структурою (2018)
Susulovska S. A. - Morphological and chorological characterization of Longidorus intermedius Kozlowska & Seinhorst, 1979 firstly reported from Ukraine with the comments on Longidorus elongatus (de Man, 1876) Thorne & Swanger, 1936, Tsaryk J. V. (2018)
Пашкевич Н. А. - Рудеральна рослинність селища-курорту Східниця (Львівська облвсть, Україна) (2018)
Щербатюк М. М. - Фотосинтетичні пігменти й ультраструктура хлоропластів папороті Dryopteris filix-mas (L.) Schott на різних фенологічних фазах розвитку, Бабенко Л. М., Вашека О. В., Косаківська І. В. (2018)
Микітчак Т. І. - Попередній анотований список каланоїд і циклопоїд (Crustacea: Calanoida and Cyclopoida) Українських Карпат (2018)
Архіпова Х. І. - Еталонні колекції амфібіотичних комах України: концептуальні підходи до формування, поповнення та функціонування, Різун В. Б., Мартинов О. В., Годунько Р. Й. (2018)
Antonyak H. L. - Iodine in abiotic and biotic environments, Panas N. E., Pershyn O. I., Polishchuk A. I., Hoyvanovych N. K. (2018)
Верхоляк Н. С. - Використання ароматичних сполук бактеріями. І. Аеройна й анаеробна деструкція, Перетятко Т. Б. (2018)
Фецюх А. - Екологічні проблеми, спричинені розробкою Прикарпатського родовища полімінеральних калійних руд у м. Стебник, Буньо Л., Пацула О., Терек О. (2018)
Газізова О. - Безпекова стратегія України в контексті етнополітичних викликів анексованого Криму (2018)
Ворончук І. - Проблеми історичної демографії в науковому доробку Михайла Владимирського-Буданова (2018)
Губський С. - Злочини більшовизму на Катеринославщині на початку 20-х років ХХ ст. (2018)
Галущак М. - Діяльність Команди Запілля та Команди Етапу збройних сил ЗО УНР у період з червня по грудень 1919 року (2018)
Краснодемська І. - Утиски історичної науки на Дніпропетровщині в тоталітарну добу (20-30 роки ХХ ст.) (2018)
Фігурний Ю. - Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана, Шакурова O. (2018)
Буцикін Є. - Актуальні проблеми моделювання у гуманітарних науках: психоаналітичний редукціонізм (2018)
Коцюба М. - Моделювання політичного й феноменологічна методологія (2018)
Ручко О. - Математичне моделювання як один із методів наукового дослідження у гуманітарних науках (2018)
Харчук Л. - "Золоте десятиріччя" в розвитку української електроенергетичної термінології (2018)
Тимошик М. - Видання українськими емігрантами Великої Британії антирадянської пропагандистської літератури (50-90 роки ХХ ст.): задум і втілення (2018)
Полек T. - Балкон у пострадянському місті: приватне і публічне в юридичному вимірі (2018)
Долаючи уявні кордони: відгуки учасниць воркшопу "Imaginary Borderlands: ‘Othering’ and ‘Domestic Others’ on Post-Soviet Frontiers" (2018)
Фігурний Ю. - Концептуальний історіографічний аналіз базових теорій походження українців (Рецензія на монографію О. В. Шакурової "Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)". Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. 272 с.) (2018)
Проданчук М. Г. - Регламентація польових токсиколого-біологічних випробувань пестицидів на прикладі країн Європейського Союзу. Виклики для України. (Огляд нормативно-правових та науково-методичних документів), Лепьошкін І. В, Кравчук О. П., Гринько А. П., Величко М. В., Бабяк М. В., Лепьошкіна М. І. (2018)
Кравчук О. П. - Оцінка небезпечності та гігієнічне нормування флубендіаміду в сільськогосподарській продовольчій продукції рослинного походження, об'єктах виробничого і навколишнього середовища, Жмінько П. Г., Медведев В. І., Гринько А. П., Сергеєв С. Г., Іванова Л. П., Багацька О. М., Кузнецова О. М., Алейнов П. В., Павленко І. П., (2018)
Шєпєльська Н. Р. - Дослідження впливу чотирьох генеричних пестицидів лямбда-цигалотрину на репродуктивну функцію самців щурів wistar han, Колянчук Я. В., Проданчук М. Г. (2018)
Рашківська І. О. - Оцінка нейротоксичного впливу синтетичних піретроїдів: порівняльна характеристика нейротоксичноїдії циперметрину та зета-циперметрину у пре- та постнатальному періоді (2018)
Васецька О. П. - Вплив нових регуляторів росту рослин — похідних n-оксид піридину на рухову активність і енергетичний стан інфузорій tetrahymena pyriformis w (2018)
Бубало Н. Н. - Метаболические нарушения, обезогенные эффекты и дисбаланс гормонов жировой ткани у больных, перенесших острые и хронические интоксикации пестицидами, Балан Г. М. (2018)
Гуньков С. В. - Вивчення частоти запальних процесів та бактеріальної флори піхви при полікістозі яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем та нікелем (2018)
Андрущенко Т. А. - Генетичні маркери, що визначають ефективність репарації дволанцюгових розривів ДНК і репарації "невідповідностей" ДНК за дії професійних факторів, Гончаров С. В., Досенко В. Є. (2018)
Проданчук М. Г. - Нормативно-правове регулювання досліджень пестицидів в умовах глобалізації світової економіки: міжнародний досвід, Лепьошкін І. В., Кравчук О. П., Гринько А. П., Величко М. В., Бабяк М. В., Лепьошкіна М. І. (2018)
Харченко Т. Ф. - До обгрунтування альтернативного методу визначення токсичності парфумерно-косметичної продукції методом "in vitro" на короткочасній суспензійній культурі клітин — сперматозоїдах великої рогатої худоби (огляд літератури), Левицька В. М., Харченко О. А., Головащенко Г. В., Хомак С. О., Ісаєва С. С. (2018)
Повякель Л. І. - Оцінка забруднення об'єктів довкілля в місцях розташування полігонів твердих побутових відходів, Смердова Л. М., Сноз С. В., КривенчукВ. Є., Кудрявцева А. Г., Пасічник В. І. (2018)
Галушко Н. А. - Еволюція системи харчування населення незалежної України (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2018)
Бойко П. І. - Принципи розроблення систем різноротаційних сівозмін в Україні, Літвінов Д. В., Цимбал Я. С., Кудря С. О. (2018)
Олійник К. М. - Вплив технологій вирощування на урожайність пшениці озимої в Північному Лісостепу, Блажевич Л. Ю., Буслаєва Н. Г. (2018)
Гораш О. С. - Вплив сумісного застосування соломи та сидератів на продуктивність кукурудзи на зерно, Сендецький В. М. (2018)
Малієнко А. М. - Продуктивність пшениці озимої при оптимізації строків та доз застосування ербіциду за різних способів основного обробітку ґрунту в Лісостепу, Заяць П. С. (2018)
Поліщук С. В. - Фітосанітарний стан посівів сої залежно від погодних умов (2018)
Любчич О. Г. - Динаміка накопичення сухої речовини рослинами проса за різних рівнів удобрення, Грищенко Р. Є., Глієва О. В. (2018)
Бунчак О. М. - Вплив сучасних органічних добрив на фотосинтетичну продуктивність вівса (2018)
Голодна А. В. - Особливості формування продуктивності люпину вузьколистого за сумісного вирощування з вівсом голозерним, Столяр О. О. (2018)
Дрозда В. Ф. - Захист насаджень томатів від лускокрилих фітофагів у органічному овочівництві, Загайко О. І. (2018)
Михайленко О. О. - Дослідження умов культивування рослин родів Crocus, Iris, Gladiolus, Десенко В. Г., Чабовська О. І. (2018)
Кургак В. Г. - Мінеральний склад корму різнотипних лучних травостоїв залежно від удобрення та режимів використання, Волошин В. М. (2018)
Панасюк С. С. - Формування отави багаторічних злакових трав для випасання худоби в осінній період, Сукайло М. В. (2018)
Цимбал Я. С. - Роль багаторічних бобових трав у поліпшенні кормових угідь, Кущук М. А. (2018)
Якименко Л. П. - Продуктивність однорічних посухостійких культур залежно від агротехнічних факторів Лісостепу (2018)
Сахненко В. В. - Динаміка чисельності основних шкідливих видів комах на посівах зернових культурах в сучасних агроценозах, Сахненко Д. В. (2018)
Голик Л. М. - Характеристика зразків ваксі-пшениці як джерел господарсько-цінних ознак, Стариченко В. М., Коберник Н. І., Левченко О. С., Друковська Н. Г. (2018)
Бочарова М. І. - Характеристика вихідного матеріалу пажитниці багатоквіткової і багаторічної за здатністю до самозапилення, Батерук М. М. (2018)
Хоменко С. О. - Розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці ярої за міжвидових схрещувань (2018)
Deshko L. - The principle of "de minimis non curat praetor" in International Law (2018)
Гуржій Т. - Інформаційне право: виклики гібридної війни (2018)
Garadzhaiev D. - The legal force of the acts of the Constitutional Court of Azerbaijan (2018)
Осауленко С. - Гарантії права громадян на свободу об’єднання у політичні партії (2018)
Мікічурова О. - Право людини на отримання взаємної вигоди від співробітництва (2018)
Derunets N. - Impact of resolutions of the UN General Assembly on international legal regulation of trade relations (2018)
Коротка Н. - Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі (2018)
Волокитін Д. - Правові аспекти надання незначної державної допомоги суб’єктам господарювання (2018)
Чаплян С. - Правова природа криптовалют (2018)
Тищенко Ю. - Поняття "послуга": в міжнародному та вітчизняному праві (2018)
Щебетун І. - Системи місцевого самоврядування: доктринальні підходи до визначення поняття (2018)
Беценко Т. П. - Текстово-образні конструкції в українському та словацькому пісенному фольклорі (2017)
Білічак О. І. - Стилістичні фігури в поетиці Євгена Плужника (2017)
Болотнікова А. П. - Категорія особи як засіб вираження ввічливості (2017)
Бондар Н. В. - Національна специфіка субфрейму "ЛОКУСИ СЕЛА" у творчості братів Тютюнників (2017)
Дорошина Л. Ф. - Архетип земля як визначальна сутність української ментальності у літературній творчості Олександра Довженка (2017)
Єщенко Н. О. - Біблеїзми у художньому тексті (на матеріалі української прози XX-XXI ст.ст.), Бондаренко Ю. С. (2017)
Жовнір М. М. - Світська бесіда у парадигмі мовленнєвих жанрів (2017)
Ли Ли - Новые способы субъективации повествования в современной русской женской прозе (2017)
Матушкіна Д. Д. - Інтерпретація урбаністичного простору (на матеріалі роману "Щоденний жезл" Є. Пашковського) (2017)
Михалевич І. Ю. - Образ свекрухи в українській жіночій ліриці (2017)
Оскирко О. П. - Номінація борщу в східноподільських говірках (2017)
Панченко В. А. - Новые концепты в современном песенном тексте (2017)
Панченко Е. И. - Роль цитаты в современном популярном тексте (2017)
Радіонова Т. М. - Актуальні номінативно-словотвірні явища в сучасній українській мові (2017)
Рибцева О. Ю. - Літературно-критична й наукова рецепція життєвого та творчого шляху Віктора Положія (2017)
Чередник Л. А. - Концептуальна інтерпретація образу митця у циклі поезій Ліни Костенко "Силуети" (2017)
Шепель Ю. А. - Статус и принципы классификации биномов в современном русском языке (2017)
Яковлева І. В. - Невідома замальовка Б. Грінченка як спроба алюзії на твір М. Коцюбинського "Цвіт яблуні" (2017)
Кязымова К. И. - Художественное отражение карабахской трагедии в прозе Эльчина (2017)
Медвідь Н. О. - Образотворча роль символів кольору і звуку в детективних оповіданнях Е. По (2017)
Могилко Ю. О. - Жанрові форми сучасної корейської дитячої літератури (2017)
Пшеничная М. С. - "Роман о художнике" в постмодернистском литературном дискурсе (2017)
Редчиць Т. В. - Маргінальні ситуації і персонажі в "малій прозі" Гайміто фон Додерера (2017)
Рыбенок В. В. - Образ ребекки шарп в романе "Ярмарка тщеславия" как яркий пример своеобразия литературной ономастики в творчестве У. М. Теккерея, Полывяная О. В. (2017)
Stryga E. V. - Functionality of the ladscape in the novel "A Farewell to Arms” by E. Hemingway, Varlan T. М. (2017)
Шахкеремова Н. А. - Место творчества Вагифа Самедоглу в истории азербайджанской драматургии (2017)
Стернічук В. Б. - Індивідуальний стиль епістолярію та мемуаристики Уве Йонсона (2017)
Девдюк І. В. - Амбівалентність свого / чужого простору у романах "Невеличка драма" В. Підмогильного та "Коханець леді Чатерлей" Д. Лоуренса (2017)
Дучимінська Г. Ю. - Гамлетизм як явище і поняття, що характеризує суспільні настрої (2017)
Новиков А. О. - Дискурс жертовності і зради у драматургії Л. Старицької-Черняхівської й В. Шевчука (2017)
Чорній Р. П. - Жанр нарису в художньому доробку Кетрін Стокетт (2017)
Галаур С. П. - Регулятивність художнього тексту: функція, категорія, стратегія, теорія (2017)
Кротенко Л. Б. - Сучасний дискурс-текст із позиції психолінгвістики (2017)
Меньшиков И. И. - Речевая интенция и коммуникативное задание высказывания (2017)
Огієнко К. О. - Метод питань як основний синтаксичний засіб розмежування теми й реми (2017)
Чорній А. Л. - Мовні девіації як критерій комунікативної компетентності посередника (2017)
Громовенко В. В. - Особливості словотворення політичних неологізмів в українській та англійській мовах (2017)
Діброва В. А. - Ономасіологічний потенціал мовленнєвих лексичних засобів вираження заперечення в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі (2017)
Nagaitseva N. I. - Russian adverb as the "thing in itself”, Romanov Yu. O. (2017)
Рыжих В. И. - Нигер-конголезская макросемья и арабский язык (2017)
Сінна Л. Ю. - Конотативні розбіжності слів на позначення концепту "любов" в українській та англійській мовах (2017)
Камінська О. - Фахова мова. Проблематика визначення та особливості вживання (2018)
Лещенко Т. - Мовленнєвий портрет сучасного лікаря (лінгвопрагматичний аспект), Жовнір М. (2018)
Навчук Г. - Нечленовані окличні речення в сучасній українській мові, Шутак Л. (2018)
Роман Л. - Становлення і розвиток української мови як іноземної як навчальної дисципліни (2018)
Руснак Н. - Актуалізація відомостей у художньому роздумі (на матеріалі сімейної саги М. Матіос "Майже ніколи не навпаки"), Руснак Ю. (2018)
Струк І. - Екстралінгвальні імплікатури на позначення сміху в драматичному тексті буковинських письменників (2018)
Телеки М. - Метафорична номінація як репрезентація медичного знання, Мироник О. (2018)
Semysiuk A. - The role and significance of systematization of professional vocabulary in German medical discourse from the point of view of teaching professionaly directed foreign competence, Lapa G. (2018)
Синиця В. - Статус латинських номінативних утворень з пропріальним компонентом мікротерміносистеми "Інфекційні хвороби", Мироник О. (2018)
Томашевська А. - Лінгвістичні особливості англомовного фармацевтичного дискурсу та фрмацевтичної лексики (2018)
Chaikovska N. - Presciptive speech genres in the postmodern English discourse of Ian Mcewan (based on the novel "Atonement" by Ian Mcewan) (2018)
Tomka I. - Direct control objects over the study of a foreign language in educational institutions such as non-philological higher educational establishmens, Zapotochna L. (2018)
Tsurkan M. - Peculiarities of application of communicative method of studying Ukrainian language as foreign one at higher medical educational institution (2018)
Аністратенко А. - Своєрідність поезії Василя Кожелянка в контексті сучасної постмодерної поезії (2018)
Vylka L. - "Ukrayinheliye” from K. Mordatenko: poetic vision of historiosophy of Ukraine (2018)
Каізер І. - Філософсько-політичні поеми Івана Франка як об'єкт студій Магдалини Ласло-Куцюк (2018)
Moysey A. - An attempt to reconstract the historical consciousness of Ukrainians in V. Kozhelianko's prose, Anistratenko A. (2018)
Sluhenska R. - Sport theme in the oeuvres of Bochdan Ihor Antonych and Kazimezh Vezhynsky, Kaizer I. (2018)
Шутак Л. - Особливості епістолярної спадщини Т. Г. Шевченка, Навчук Г. (2018)
Мальцев В. - Зі спостережень над строфікою та римуванням Феофана Прокоповича (2018)
Никифорук Т. - Про генерику віршованих творів С. Воробкевича першого періоду творчості (1863-1867) (2018)
Матушек О. - Рецензія на монографію: "Біблійно-християнський контекст прози І. Франка" Л. А. Роман. – Чернівці, 2017 (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив на вміст тривалентного хрому в зерні пшениці ярої (2017)
Ткаченко М. А. - Особливості проведення ґрунтового обстеження в умовах сталого зниження температур і замерзання поверхні ґрунту, Нецик М. В., Корсун С. Г., Шкляр В. М. (2017)
Красюк Л. М. - Ефективність агротехнічних заходів у боротьбі з бур’янами в посівах сої (2017)
Присяжнюк О. І. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сочевиці, Топчій О. В. (2017)
Stolyarchuk T. A. - Linseed germination depending on storage temperatures (2017)
Юла В. М. - Якість зерна вівса плівчастого і голозерного за різного рівня мінерального живлення, Камінська В. В., Мушик Б. В., Дудка О. Ф. (2017)
Єгупова Т. В. - Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування тритикале озимого в Правобережному Лісостепу, Романюк П. В. (2017)
Лупеха І. М. - Основні чинники інтенсифікації виробництва зернових культур в Україні (2017)
Панасюк С. С. - Маркетинг інновацій та їх ефективність в агропромисловому виробництві Київської області, Соколюк Ю. О., Вітвіцька О. І., Ткаченко А. М. (2017)
Слюсар С. М. - Вплив строків скошування сорго на його кормову цінність (2017)
Осадчук В. Д. - Ефективність залуження схилових земель бобово-злаковими травосумішками в Лісостепу Західному, Гунчак Т. І. (2017)
Якименко Л. П. - Продуктивність однорічних кормових культур залежно від добрив і стимулятора росту (2017)
Кургак В. Г. - Добір травосумішей для організацій укісних конвеєрів на осушених торфовищах Лівобережного Лісостепу, Штакал М. І., Штакал В. М. (2017)
Левченко Т. М. - Особливості накопичення алкалоїдів та способів визначення їх вмісту в зелених рослинах люпинів білого і жовтого, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2017)
Голик Л. М. - Характеристика генофонду пшениці м’якої озимої за господарсько- цінніми ознаками, Коберник Н. І., Щербакова Ю. В. (2017)
Губа І. І. - Оцінка гібридів жита озимого F 1 за продуктивністю та багатоквітковістю (2017)
Вихідні дані (2017)
Бабаева Р. Р. - Влияние религиозных терминов на словарный состав английского языка (2017)
Буренко Т. М. - Комунікативна детермінованість реалізації респонсивних висловлень як реакції на мовленнєвий акт докору (2017)
Гасилова Л. Х. - История исследования пословиц и поговорок в арабских источниках (2017)
Данилович О. Д. - Парадигматичні відношення прикметників у художньому стилі (2017)
Калашникова М. Ю. - Структура мегаконцептосфери "КУЛЬТУРА" у рамках сучасного англомовного соціуму (2017)
Косович О. В. - Конверсія як різновид транспозиції словотвірного характеру (2017)
Крикніцька І. О. - Кулінарні фразеологізми як об’єкт етнофразеології (на матеріалі сучасної англійської мови) (2017)
Лисецька Ю. В. - Дослідження дискурсивних маркерів із позиції теорії граматикалізації (2017)
Овсянко О. Л. - Особливості функціонування інноваційних одиниць у заголовках англомовних газет, Мельник І. В. (2017)
П’єцух О. І. - Концепт "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ" в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Пуленко І. А. - Розрізнення функціональних стилів у публіцистичному дискурсі (на матеріалі англомовних політичних статей), Сазикіна Т. П. (2017)
Семенова О. В. - Просодичні засоби репрезентації французької національної картини світу (2017)
Сердюк І. В. - Особливості мелодійного контуру англомовної військової промови: гендерний аспект (2017)
Скобнікова О. В. - Вербальна репрезентація концепту "family" (2017)
Смеречинська О. В. - Сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою завершеності дії в німецькій мові (2017)
Ущаповська І. В. - Соціолінгвістичні аспекти мови кавових брендів (2017)
Хрущ І. І. - Наслідки впливу турецької мови на болгарську (морфологічний рівень) (2017)
Цапів А. О. - Наративна модель "Карусель" (Marry-go-roung) у казці Нормана Ліндсі "The Magic Pudding" (2017)
Шафиева А. Ф. - O происхождении фразеологизмов с фитонимическим компонентом в современном французском языке (2017)
Шерстюк О. І. - Семантико-концептуальний параметр економічної терміносистеми німецької мови (2017)
Шуневич Б. І. - Структура ініціальних абревіатур англійських термінів офіційної документації НАТО (2017)
Юмрукуз А. А. - Динамічний компонент просодії як засіб реалізації згоди та незгоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі (2017)
Бондар Л. В. - Лексичні особливості франкомовних текстів хімічної галузі та засоби їх відтворення в українському перекладі, Полюк І. С., Школяр Л. В. (2017)
Гордієнко Н. М. - Типологія компенсації як засобу перекладацьких трансформацій, Михайленко А. В. (2017)
Кузенко Г. М. - Сюжетно-розповідні композиції художніх текстів як перекладацька проблема (2017)
Mykhaylenko V. V. - On polifunctional nature of hedges in discourse (2017)
Набережнєва Т. Є. - Переклад текстів банківської галузі: дискурсивний підхід (2017)
Спічка А. Г. - Значення особливостей термінів для перекладу іншомовної наукової фахової літератури (2017)
Тарасова А. В. - Особливості відтворення англійських компаративних фразеологічних одиниць в українському перекладі текстів дитячої літератури (2017)
Ткачук Т. І. - Realia types and strategies of their translation in frames of cultural translation (2017)
Фоменко Е. Г. - Самоподобие в переводе "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса (2017)
Tschepurna S. W. - Antonymischer ausdruck in den Deutschen rätseln (2017)
Агаева Н. И. - Освещение вопросов экономического и культурного строительства азербайджанской демократической республики на страницах газеты "Азербайджан" (2017)
Карпенко Н. А. - Невиправдане очікування як засіб створення комічного у промовах англійською мовою, Коваль А. В., Риб’як В. В. (2017)
Лобанова В. В. - ИНФОРМАЦИЯ как лингвокогнитивный концепт (2017)
Любавська Ю. С. - Концепт ЖІНКА, ЯКА ЗАЙМАЄТЬСЯ БІЗНЕСОМ, в українській мовній картині світу (2017)
Маланій Н. І. - Проекції дизабілиті в Біблії (2017)
Монастирьова Л. В. - Лінгвістичні особливості реалізації комунікативних стратегій переконання в юридичному дискурсі, Павлова О. О. (2017)
Мягка М. М. - Кіберпростір у вимірі комунікативного впливу (2017)
Павлова О. О. - Комунікативна особистість військовослужбовця України, Монастирьова Л. В. (2017)
Третяк Ю. Ю. - Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2017)
Zabotnova M. V. - The role of memes in the world of developing internet communication (2017)
Кауза І. Б. - Антропоцентризм як базовий принцип аналізу ендофазних форм мовомислення англомовного художнього прозового тексту (2017)
Нипадимка А. С. - Роль педагогічного спілкування в формуванні міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови (2017)
Радванський А. І. - Формування лінгвосоціокультурної компетенції як важливої складової частини міжкультурної комунікації, Радванська Т. І. (2017)
Ткачук І. В. - Актуальні проблеми перекладу в процесі міжкультурної комунікації, Войнаровська Н. В. (2017)
Школяр Л. В. - Міжкультурна комунікація і розвиток лінгвокраїнознавчого напряму в освітньому, науковому та соціальному просторах Франції (2017)
Новітні технологічні інновації цифрового маркетингу (2018)
Yashkina O. - Marketing Research of the Market of Technologies of Virtual and Additional Reality in Ukraine, Odinokov R. (2018)
Гегедош К. В. - Особливості становлення інтерактивно-інформаційного забезпечення в європейських інституціях транскордонної співпраці (2018)
Скіцько В. І. - Цифрові технології сучасної логістики та управління ланцюгами поставок (2018)
Івченко І. Ю. - Розробка моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах галузі інормаційних технологій, Будорацька Т. Л. (2018)
Levitskaya A. - Digital marketing technologies as an effective tool for promotion of tourism in the republic of Moldova, Yanioglo N. (2018)
Атюшкіна В. В. - Управління конкурентним потенціалом підприємства на основі оцінювання комплексу маркетингу, Педько І. А. (2018)
Некрасова Л. А. - Взаємодія стратегічного планування економічного розвитку виробничих підприємств та регіонального маркетингу, Дискіна Н. А. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Arol P. - The effects of 8 week balance training on the kayaking performance of the beginners, Eroğlu Kolayiş I. (2018)
Badicu G. - Values of the body mass index of adolescents from Romania reported to the number for hours of physical education practiced (2018)
Furman Yu. M. - Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxictraining on the physical fitness of boys aged 11-12 years, Holovkina V. V., Salnykova S. V., Sulyma A. S., Brezdeniuk O. Yu., Korolchuk A. P., Nesterova S. Yu. (2018)
Heydari A. - The effect of Psychological skills training (goal setting, positive self- talk and Imagery) on self-confidence of adolescent volleyball players, Soltani H., Mohammadi-Nezhad M. (2018)
Ivashchenko О. V. - Power abilities: the structure of development in girls of 12-14 years old, Khudolii О. М., Yermakova T. S., Veremeenko V. Yu. (2018)
Korkmaz Eryılmaz S. - A comparison of isocapnic buffering phase of cross-country skiers and alpine skiers, Polat M. (2018)
Salnykova S. V. - Peculiarities of aqua fitness exercises influence on the physical preparedness of women 30-49 years old using endogenous-hypoxic breathing method, Furman Yu. M., Sulyma A. S., Hruzevych I. V., Gavrylova N. V., Onyschuk V. Ye., Brezdeniuk O. Yu. (2018)
Yılmaz A. - Parent expectations towards participation to extracurricular sport activity of high school students (2018)
Information for authors (2018)
Куцик П. О. - Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі України за 2009-2016 роки, Вірт М. Я. (2018)
Басюк Д. І. - Наукові основи стратегічного розвитку туристично-готельної галузі, Барна М. Ю. (2018)
Захарченко В. І. - Теоретичні засади регуляції та проблеми дерегуляції національної економіки (2018)
Кузнєцов Е. А. - Новаторський підхід у підвищенні якості надання інтегрованих послуг споживачам, Захарченко Н. В. (2018)
Тарасюк А. В. - Проблеми підвищення ефективності функціонування водного транспорту в Україні, Кузнецов Д. С. (2018)
Шушкова Ю. В. - Фінансові інструменти державної політики розвитку експортного потенціалу реального сектора економіки України (2018)
Башнянин Г. І. - Ефективність капіталізації гіпокапіталізованих економічних систем, Буряк П. Ю., Городиський Т. І. (2018)
Лазарєва О. В. - Управління землевпорядним виробництвом: генезис розвитку (2018)
Kopecká Lucie - Bayesian estimates of probability of incidences and mortalities of selected serious diseases (2018)
Стахорська С. І. - Теоретичні основи функціонування фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Міценко Н. Г. - Передумови управління мотивацією праці на підприємствах сфери обслуговування, Різник Д. В., Васильків Ю. В. (2018)
Бойчук І. В. - Формування комунікаційного комплексу в В2В маркетингу (2018)
Лісіца В. В. - Управління споживчим досвідом у ритейлі: тренди та перспективи (2018)
Завадинська О. Ю. - Стратегії інноваційного розвитку підприємств ресторанного бізнесу, Русавська В. А. (2018)
Панченко В. А. - Методологія оцінювання кадрової безпеки підприємства (2018)
Середа С. А. - Реінжиніринг як інструмент підвищення ефективності господарювання підприємств (2018)
Скупейко В. В. - Концептуально-прикладні засади вдосконалення інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Марчук О. О. - Формування конкурентоспроможної товарної політики підприємства (2018)
Олексин С. М. - Використання бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства (2018)
Воронко Р. М. - Роль економетричного аналізу у вирішенні завдань внутрішнього контролю на підприємстві, Воронко О. С. (2018)
Гріщенко І. В. - Виявлення порушень у процесі аудиту фінансової звітності підприємства, Білецька Н. В., Циганчук В. А. (2018)
Дзенис Ю. Л. - Перигеморрагический отек при нетравматических внутримозговых гематомах, Олманис А. Ю. (2018)
Слынько Е. И. - Ликвородинамика. Часть 1. Классическая теория и ее эволюция, Нехлопочин А. С. (2018)
Kliuchka V. M. - Heterogeneity of oligoastrocytoma: morphology, surgery, and survival in the series of 163 patients. Retrospective study, Rozumenko A. V., Rozumenko V. D., Semenova V. M., Malysheva T. A. (2018)
Tretyak I. B. - To graft or not to graft? Median to radial nerve transfer in the forearm: an alternative approach to treat proximal radial nerve injuries, Gatskiy A. A., Kovalenko I. V., Bazik A. N. (2018)
Павлов Б. Б. - Комбинированное радиочастотное лечение поясничных дискогенных радикулопатий (2018)
Слинько Є. І. - Динаміка інтенсивності больового синдрому у пацієнтів після вентрального субаксіального металоспондилодезу, Нехлопочин О. С. (2018)
Світлої пам’яті Віри Михайлівни Семенової (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Bobrytska V. I. - Future specialists in physical culture and sports cardiovascular system functional condition evaluation, Beseda N. A. (2018)
Kaya M. - The effect of the leg and back strength of the serve and tennis players to the serve throwing speed and agility, Soyal M., Karakuş M. (2018)
Lebedinskiy V. Y. - Dynamics of physical fitness changes in preschool children, schoolgirls and female students of Eastern Siberia (Russia), Koipysheva E. A., Rybina L. D., Kudryavtsev M. D., Sidorov L. K., Zukanov N. N., Doroshenko S. A., Kondratyuk T. A., Alshuvaіli H. H. (2018)
Lotfi Gh. - Effect of model’s skill level and frequency of feedback on learning of complex serial aiming task, Hatami F., Zivari F. (2018)
Nalbant Ö. - Evaluation of the relationship between body composition and aerobic fitness in youth soccer players, Özer K. (2018)
Osipov A. Yu. - The possibility of a significant increase in the level of motor activity in students with the use of the potential of computer technology, Kudryavtsev M. D., Kopylov Yu. A., Kuzmin V. A., Panov E. V., Kramida I. E. (2018)
Sharifi M. - The effect of an exhaustive aerobic, anaerobic and resistance exercise on serotonin, beta-endorphin and BDNF in students, Hamedinia M. R., Hosseini-Kakhak S. A. (2018)
Yilmaz A. - The effect of combined preconditioning strategies on isokinetic strength in well trained kickboxers, Gurses V. V., Gulsen M. (2018)
Information for authors (2018)
Винокуров Д. С. - Автогенні зміни рослинності долини річки Інгул (2018)
Михайлецька І. В. - Дослідження Cedrus libani на півдні України (2018)
Шевчик В. Л. - Синтаксономія угруповань геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів сезонної (ранньовесняної) рослинності Придніпровського Лісостепу (Україна), Соломаха І. В., Соломаха В. А. (2018)
Дмитрук Ю. Г. - Особливості чагарникової рослинності південно-степової підзони Тилігуло-Бузького межиріччя (2018)
Панченко С. М. - Горизонтальна структура популяцій рідкісних видів рослин та елементарні способи її аналізу, Іванець В. Ю. (2018)
Березовська В. Ю. - Водорості водойм ботанічного заказника загальнодержавного значення "Лісники" (Національний природний парк "Голосіївський") (2018)
Дармостук В. В. - Нові знахідки ліхенофільних грибів з Українських Карпат (2018)
Попович С. Ю. - Синфітосозологічний аналіз заповідного раритетного дендрофітоценофонду зони широколистяних лісів України, Устименко П. М. (2018)
Дубина Д. В. - Лицарю науки, видатному ботаніку Якову Петровичу Дідуху – 70!, Чусова О. О., Кучер О. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Arol P. - The effects of 8 week balance training on the kayaking performance of the beginners, Eroğlu Kolayiş I. (2018)
Badicu G. - Values of the body mass index of adolescents from Romania reported to the number for hours of physical education practiced (2018)
Furman Yu. M. - Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the physical fitness of boys aged 11-12 years, Holovkina V. V., Salnykova S. V., Sulyma A. S., Brezdeniuk O. Yu., Korolchuk A. P., Nesterova S. Yu. (2018)
Heydari A. - The effect of Psychological skills training (goal setting, positive self- talk and Imagery) on self-confidence of adolescent volleyball players, Soltani H., Mohammadi-Nezhad M. (2018)
Ivashchenko О. V. - Power abilities: the structure of development in girls of 12-14 years old, Khudolii О. М., Yermakova T. S., Veremeenko V. Yu. (2018)
Korkmaz Eryılmaz S. - A comparison of isocapnic buffering phase of cross-country skiers and alpine skiers, Polat M. (2018)
Salnykova S. V. - Peculiarities of aqua fitness exercises influence on the physical preparedness of women 30-49 years old using endogenous-hypoxic breathing method, Furman Yu. M., Sulyma A. S., Hruzevych I. V., Gavrylova N. V., Onyschuk V. Ye., Brezdeniuk O. Yu. (2018)
Yılmaz A. - Parent expectations towards participation to extracurricular sport activity of high school students (2018)
Information (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Badicu G. - The effects of weekly motivational phone calls on the amount of leisure sports activities and changes in physical fitness, Gatterer H., Balint L., Burtscher M. (2018)
Cynarski W. J. - Young people practicing martial arts and their perception of success, Pawelec P., Yu J. -H., Slopecki J., Bielec G., Kubala K. (2018)
Demirci N. - The determination of physical activity, nutrition and self-sufficiency levels of sedanter individuals of fitness club member, Toptaş Demirci P. (2018)
Eloirdi A. - The commitment: A determinant basic mental skill in student’s performance in Physical Education and Sport, Mammad K., Arfaoui A., Ahami A. (2018)
Frolova L. S. - Gender differences of basketball players aged 12-13 years according to the response to a moving object, Kovalenko S. O., Petrenko Yu. O., Tymofeev A. A., Gunko P. M., Khomenko I. M., Atamas O. A., Nechyporenko L. A., Nechyporenko D. L. (2018)
Koç H. - Comparative analysis of hematological parameters in well-trained athletes and untrained men, Özen G., Abanoz H., Pulur A. (2018)
Moskalenko N. V. - Construction of rational regimes in motor activity of children aged 3-4 years in pre-school educational institutions of various types, Poliakova A. V., Sidorchuk T. V. (2018)
Mytckan B. M. - Influence of physical activity of the maximum aerobic power on hemo-dynamic and morpho-biochemical of change of erythrocytes of female volleyball players, Verbovyi V. P., Chovhan R. Ya., Zemska N. O., Kryzаnivskaya О. F., Bublyk S. А., Моcherniuk V. B., Faichak R. I., Pjatnichuk G. O., Popel’ S. L. (2018)
Information (2018)
Білецький А. Я. - Обобщенные матрицы галуа в протоколах обмена ключами шифрования (2016)
Lvov M. S. - Realization of interdisciplinary communications of fundamental disciplines and disciplines of mathematical cycle in the preparation of future programmers, Grigorieva V. B. (2016)
Омельчук С. А. - Наукометрика творчого доробку марії пентилюк у царині української лінгводидактики (2016)
Шерман М. I. - Аналіз базових дефініцій дослідження інформаційної культури майбутніх судноводіїв, Безбах О. М. (2016)
Козак Т. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання пропедевтичного курсу інформатики (2016)
Кузьмінська О. Г. - Перевернуте навчання: практичний аспект (2016)
Пермінова Л. А. - Інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування конкурентоздатності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Сав'юк Л. О. - Впровадження інноваційної моделі освітньої системи шляхом залучення молоді до масових відкритих он-лайн курсів, Войченко О. П. (2016)
Таточенко В. I. - Контрольно-оцінювальна компетентність майбутніх вчителів математики, Шипко А. Л. (2016)
Шишкіна М. П. - Формування хмаро орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін на базі sagemathcloud, Попель М. В. (2016)
Шишко Л. С. - Інформаційна система навчального призначення з математики як засіб формування професійної спрямованості навчання студентів іт спеціальностей, Черненко І. Є., Козловський Є. О. (2016)
Воронкін О. С. - Організація діяльності тьютора в системі дистанційного навчання вищого навчального закладу (2016)
Kovtun O. A. - The problem of formation of communicative culture of individual in terms of computerization of society (2016)
Башнянин Г. І. - Інструменти та засоби конвергенції економічного середовища України та ЄС в контексті детінізації, Августин Р. Р., Демків І. О. (2018)
Васильців Т. Г. - Ідентифікація загроз економічній безпеці в процесі посилення імпортозалежності, Лупак Р. Л. (2018)
Підхомний О. М. - Бюджетні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України, Журба О. Ю. (2018)
Боднар І. Р. - Досвід промислово розвинених країн щодо забезпечення збалансованої державної політики України в сфері інформатизації (2018)
Гудзовата О. О. - Ідентифікація та напрями протидії зовнішнім викликам стабілізації грошово-кредитного сектору в контексті забезпечення фінансової безпеки України (2018)
Миронов Ю. Б. - Впровадження інноваційних технологій у систему спортивного туризму, Блащак І. М. (2018)
Процикевич А. І. - Теоретико-методичні засади формування механізмів державного регулювання інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг (2018)
Міценко Н. Г. - Стратегічний набір як вектор інтенсивного розвитку підприємства споживчої кооперації, Ціцяла А. С. (2018)
Куцик В. І. - Формування та вплив взаємозв'язку оборотного та інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства, Кук М. І., Петрів І. В. (2018)
Скрипко Т. О. - Інноваційні технології "cloudonomics" для спільного використання ресурсів (2018)
Марко М. Я. - Задача оптимального планування виготовлення продукції малими підприємствами за допомогою методу динамічного програмування, Цегелик Г. Г. (2018)
Белей О. І. - Застосування реінжинірингового підходу до управління бізнес-процесами підприємств роздрібних торговельних мереж (2018)
Андрейків Т. Я. - Вплив діяльності банків іноземних банківських груп на функціонування банківської системи України, Чуй І. Р. (2018)
Гріщенко І. В. - Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств, Білецька Н. В., Циганчук В. А. (2018)
Письменний В. В. - Адаптація підсистеми майнового оподаткування Польщі до практики України (2018)
Воронко Р. М. - Врахування при побудові обліку і контролю запасів специфіки діяльності підприємств хлібопекарської галузі, Коструба М. А. (2018)
Головацька С. І. - Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат та виконаних робіт будівельних підприємств (2018)
Калайтан Т. В. - Передумови впровадження контролінгу в споживчій кооперації України (2018)
Ощипок І. М. - Досвід формування інноваційних технологій деяких зарубіжних країн (2018)
Вовчанська О. М. - Маркетингова оцінка збалансованості кон'юнктури світового ринку рекламних послуг, Іванова Л. О. (2018)
Tитул (2017)
Тоічкіна О. - Моноїд сильних ендотопізмів симетричного відношення (2017)
Zhuchok Y. - Free abelian dibands (2017)
Gutik O. - On variants of the extended bicyclic semigroup, Maksymyk K. (2017)
Пирч Н. - Еквівалентнічть за Марковим наборів тихоновських просторів 1: загальні властивості (2017)
Білоус А. - Ефективні дуо кільця (2017)
Кузніцька Б. - Зведення матриць до канонічного діагонального вигляду за допомогою оборотних ганкелевих матриць (2017)
Zabavsky B. - A local adequate ring is a ring of adequate range 1, Oliynyk R., Domsha O. (2017)
Barabash G. - Periodic words connected with the Lucas numbers, Kholyavka Ya., Tytar I. (2017)
Romanskyi M. - On coarse equivalence of the hyperspaces of euclidean spaces, Zarichnyi M. (2017)
Bandura A. - Bounded l-index and infinite products of infinite genus (2017)
Zabolotskyi M. - Proximity of the entire functions of zero order with υ-density of zeros, Basiuk Yu. (2017)
Мулява О. - Про матричні відображення аналітичних послідовностей, Трухан Ю., Шеремета М. (2017)
Скасків О. - Абсциси збіжності рядів Діріхле з випадковими показниками, Стасів Н. (2017)
Іванчов М. - Обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності з двома невідомими коефіцієнтами (2017)
Якимишин Х. - Рівняння для твірної функції гіллястого процесу з міграцією (2017)
The International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach (2017)
Kolgatin O. G. - Computer-based simulation of stochastic process for investigation of efficiency of statistical hypothesis testing in pedagogical research (2016)
Кушнір В. А. - Моделювання у середовищі maple як засіб дослідження фундаментальних понять і процедур лінійної алгебри (2016)
Kartashova L. A. - Organization of teacher’s professional activity in conditions of innovative educational environment, Bahmat N. V. (2016)
Бондаренко Т. С. - Використання концепції byod для тестування навчальних досягнень на основі сервісів пошукової системи google, Кожевніков Г. К. (2016)
Грицай Н. Б. - Використання дистанційних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології (2016)
Кобильник Т. П. - Методичні аспекти використання системи maxima у процесі навчання дослідження операцій, Когут У. П. (2016)
Ноздріна Л. В. - Підходи до створення моос (досвід лка) (2016)
Попова О. В. - Зміст експериментальної професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Співаковська Є. О. - Методологічні передумови підготовки майбутнього вчителя до віртуальної полісуб’єктної взаємодії у навчальному процесі (2016)
Антонюк Д. С. - Зарубіжний досвід використання програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в освіті (2016)
Byshevets N. G. - Training of higher educational institution’s students for performing engineering designs (2016)
Вдовичин Т. Я. - Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики: загальні висновки (2016)
Вінник Т. О. - Дослідження культурологічної підготовленості майбутніх учителів початкових класів з урахуванням інформаційної культури суспільстваю (2016)
Kondratyev Ye. V. - Technical optimization of cross-platform software development process quality and usability of 3rd-party tools (2016)
Manyuk L. V. - Computerization in Higher Medical Education of the USA and Ukraine (2016)
Sedov V. Ye. - The model of formation of professional competence of future software engineers (2016)
Shovkun V. V. - The role of quasi-professional activities in preparation of future teachers of computer science (2016)
Попечителев Е. П. - Синтетическая обучающая среда: особенности проектирования, Буров А. Ю. (2018)
Товканець О. С. - Стратегічні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у вищій європейській школі на початку XXI століття (2018)
Семчук С. І. - Методологічні підходи формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, Гаврилюк С. М., Бутенко О. Г. (2018)
Mukoviz O. P. - Distance learning of future primary school teachers as a prerequisite of their professional development throughout life, Kolos K. R., Kolomiiets N. A. (2018)
Семеніхіна О. В. - Проблеми навчання програмувати учнів старших класів та шляхи їх подолання, Руденко Ю. О. (2018)
Сорокіна Н. В. - Створення професійно спрямованого навчального іншомовного інформаційно-комунікативного середовища для майбутніх учителів-філологів, Смовженко Л. Г. (2018)
Тичук Р. Б. - Створення "Smart" кабінету фізики у технічному коледжі, Петрович С. Д. (2018)
Балахтар В. В. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування професійної компетентності особистості фахівця соціальної роботи (2018)
Блощинський І. Г. - Використання електронних навчально-методичних комплексів для вдосконалення підготовки майбутніх бакалаврів філології, Галус О. М., Почекалін І. М., Таушан Д. В. (2018)
Glazunova O. G. - Formation of self-educational competence of future it specialists, Voloshyna T. V., Starychenko Y. M. (2018)
Derkach T. M. - Effectiveness of e-learning resources in physical chemistry teaching (2018)
Мовчан А. В. - Модель підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій для органів Національної поліції України (2018)
Олійник В. В. - Методика автоматизованого оцінювання результатів виконання лабораторних робіт з прикладної математики здобувачами вищої освіти, Самойленко О. М., Ручинська Н. С. (2018)
Fučeková M. - Developing English skills by means of mobile applications, Metruk R. (2018)
Shalatska H. M. - The efficiency of moocs implementation in teaching English for professional purposes (2018)
Shevchenko L. S. - Experimental verification of the efficiency of formation of trainee teachers’ professional competence with the use of web technologies, Kryzhanovskyi A. I. (2018)
Шевяков Ю. І. - Організація процесу авіаційної підготовки іноземних студентів з використанням мультимедійних технологій, Токарєва І. А., Файнер А. І., Івашина О. В. (2018)
Яцишин А. В. - Методика навчання майбутніх фахівців у галузі екології методам і засобам екологічного моніторингу приземного шару атмосфери, Попов О. О., Ковач В. О., Артемчук В. О. (2018)
Воротникова І. П. - Е-навчання асистентів учителів у післядипломній педагогічній освіті, Заєркова Н. В. (2018)
Havrilova L. H. - Content and structure of the course "Information and communication technologies in pedagogical studies”, Topolnik Y. V., Kuhar L. O., Matviychuk L. A. (2018)
Степашко В. О. - Програмні засоби для відбору і формування викладацького персоналу закладу вищої освіти (2018)
Жуковська В. В. - Застосування програмного пакету r у наукових дослідженнях майбутніх філологів, Мосіюк О. О., Комаренко В. В. (2018)
Куліченко А. К. - Електронне портфоліо як засіб розвитку креативності викладача іноземної мови, Сотник Т. В., Стадниченко К. В. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Todoriuk V. B. - Preclinical research of the experimental preparation "Ferosel T”, Hunchak V. M., Gutyj B. V., Gufriy D. F., Hariv I. I., Khomyk R. I., Vasiv R. O. (2018)
Salata V. - Activity of washing-disinfecting means "San-active” for sanitary treatment of equipment of meat processing enterprises in laboratory and manufacturing conditions, Kukhtyn M., Pekriy Yu., Horiuk Yu., Horiuk V. (2018)
Maksymovych I. А. - Metabolic responses in endurance horses at exhausted syndrome, Slivinskа L. G. (2018)
Brezvyn O. M. - Influence of HammecoTox and Zeolitis on morphological and biochemical indicators of rat's blood under conditions of experimental fumonisin toxicosis, Rudyk G. V., Guta Z. A. (2018)
Lukashchuk B. O. - Effectiveness of phytobiotic for prophylactic non-contagious gastrointestinal diseases in suckling piglets, Slivinska L. G., Shcherbatyy A. R. (2018)
8 травня 2018 року виповнилося 100 років від дня народження професора Богацького Георгія Пилиповича (2018)
27 серпня 2018 року виповниться 80 років від дня народження доцента Заблоцького Георгія Антоновича (2018)
До 80-ліття з дня народження та 60-ліття архітектурної, художньої, наукової, педагогічної та громадської діяльності Віктора Івановича Соченка (2018)
Плоский В. О - VIII Міжнародна науково-практична конференція "Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: Енергоінтеграція-2018", Скочко В. І. (2018)
Чабаненко П. М. - VII Міжнародна науково-практична конференція "Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві", Даниленко А. В. (2018)
Татарченко Г. О. - ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах", Дьомін М. М., Чередніченко П. П. (2018)
Анопрієнко Т. В. - Якісне інформаційне забезпечення грошової оцінки земель – шлях до формування реальної вартості земель різного цільового призначення та використання (2018)
Арзили А. Ю. - Архитектурная интерпретация нарративности в городской среде (2018)
Бакун К. С. - Математична модель визначення потенційного територіального ресурсу, Плешкановська А. М. (2018)
Банах А. В. - Проблеми і перспективи реновації території та будівель Запорізького алюмінієвого комбінату, Єгоров Ю. П., Савін В. О., Сіромолот Г. В., Гребенюк О. В. (2018)
Безклубенко І. С. - Основні елементи САПР інженерних мереж, Лесько В. І. (2018)
Безлюбченко О. С. - Управління розвитком житлових територій, Апатенко Т. М. (2018)
Білик С. І. - Пошук раціонального розміщення стійок консольного колеса огляду, за силовим критерієм, Бут М. О. (2018)
Білик А. С. - Визначення впливу пружності вузла на розрахункову довжину сталевих колон малоповерхових рам, Цюпин Є. І. (2018)
Бородич Л. В. - Містобудівні засоби територіального брендінгу (на прикладі смт. Нові Санжари), Шулик В. В. (2018)
Габрель М. М. - Експертні методи в дослідженнях і проектуванні урбанізованих систем (2018)
Гладілін В. М. - Аеропорт як функціональна система, передпосилання до приватизації, Дубкова А. О., Чукаріна Н. М., Погорелов О. C. (2018)
Горда Е. В. - Категория изображения дефекта типа "трещина" (2018)
Давідіч Т. Ф. - Особливості неокласицизму як одного з неостилів епохи еклектики середини XIX – початку XX ст. (2018)
Денисенко Н. О. - Напрямки використання сучасних інструментів маркетингу в урбан-аналізі, Варчук Р. В. (2018)
Жовква О. И. - Применение триады Марка Поллиона Витрувия "прочность, польза, красота" в совремекнной архитектурной практике (2018)
Івашко Ю. В. - Дисертація, яка повинна зробити революцію в реставрації пам’яток архітектури України, Кошевий О. П., Сингаївська О. І., Чередніченко П. П. (2018)
Исаев А. П. - Точность геодезических измерений неравномерной осадки опор однопролетной балки (на примере балки с чистым изгибом), Прусов Д. Э. (2018)
Катушков В. О. - Неоднозначність побудови рельєфу навколо замкнутої фігури водозбору, Гончаренко О. С. (2018)
Кисіль С. С. - Перспективні типи багатоповерхових автостоянок у найкрупніших містах (2018)
Кошевий О. О. - Параметрична оптимізація і розрахунок на прогин оболонок при дії статичних комбінованих навантажень (2018)
Кузьмич О. Й. - Точність визначення подовженого зсуву мостових опор (2018)
Куідер Резга - Мультикультуралізм в ісламській архітектурній школі Алжиру: національна ідентичність і зовнішні впливи (2018)
Курінний О. М. - Вплив транспортно-планувального вузла на якість обслуговування вулично-дорожньої мережі (2018)
Кучер О. В. - Трансформування геодезичних висот з однієї висотної системи в іншу, Старовєров В. С., Ковальов М. В. (2018)
Ладнюк М. І. - Теоретичні передумови формування групового простору міста (2018)
Лазебна Н. О. - Традиції та сучасні тенденції формування ВРК (узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування та будівництва), Ніколаєнко В. А. (2018)
Левченко Д. Р. - Типы пространственно-планировочного формирования и развития вузов в структуре города (2018)
Лісниченко С. В. - Відсоткова шкала інтервалів груп класифікації містобудівної якості життя (2018)
Махиня О. М. - Сучасні способи конструктивного підсилення склепінь і арок в умовах реставрації, Перепеліцин Ю. І., Кошева О. В. (2018)
Михайленко В. М. - Інформаційне забезпечення для вирішення завдань планування території під забудову, Гончаренко Т. А. (2018)
Москвітіна А. С. - Розрахунок оптимальної товщини теплової ізоляції сезонного акумулятора теплоти (2018)
Муха Т. О. - Структурно-функціональне моделювання агрорекреаційних екопоселень (2018)
Наголкіна З. І. - Інтегральні рівняння в задачах спряженого теплообміну (2018)
Нікітенко К. О. - Сучасні методи моніторингу технічного стану газопровідних систем (2018)
Обертас І. А. - Основні механізми забруднення підземних вод та методи його прогнозування (2018)
Осетрін М. М. - Обгрунтування розрахункової швидкості руху транспортних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях, Кулик А. В. (2018)
Павлів А. П. - Сучасне моделювання локальних кластерів в урбанізованому середовищі (2018)
Панкеєва А. М. - Делімітація територій зони впливу Харківської агломерації (2018)
Петраковська О. С. - Оцінка факторів, що впливають на ефективність прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об’єктів, Дубницька М. В. (2018)
Погуца Т. О. - Аналіз оцінки системи якості організації транспортного обслуговування пасажирів до аеропорту (2018)
Помінчук М. В. - Види зонінгових обмежень в США. Аналіз досвіду (2018)
Посацький Б. С. - Трамвайна мережа у історичному центрі великого міста (на прикладі Львова), Мазур Т. М., Король Є. І. (2018)
Рейцен Є. О. - Транспортні та інженерні проблеми міст. Вплив на здоров’я мешканців, Кучеренко Н. М. (2018)
Рубан Л. І. - Сучасні підходи до оцінки історико-культурного потенціалу водних об’єктів (2018)
Рябчій В. А. - Методика проектування та винесення на місцевість меж зон обмежень точкових об’єктів, Рябчій В. В., Трегуб М. В., Янкін О. Є. (2018)
Скочко В. І. - Формування дискретних образів замкнених кривих на основі моделей з наперед заданою топологією (2018)
Солтани Али Алимадад - Климатический фактор, влияющий на формирование торгово-развлекательных комплексов (2018)
Соснова Н. С. - Громадські простори у містобудівному розвитку та плануванні, Бардин Ю. В. (2018)
Тімченко Р. О. - Типологія будівель і споруд для забудови кар’єрів, Крішко Д. А., Андрєєв В. О. (2018)
Тімченко Р. О. - Спосіб спорудження тунелю під діючою транспортною магістраллю, Крішко Д. А., Мацишин С. О., Абсандзе Г. Н., Сухан О. П. (2018)
Тімченко Р. О. - Типи малоповерхових житлових будинків в сучасному міському середовищі, Крішко Д. А., Маркелов Т. С. (2018)
Тімченко Р. О. - Термомодернизация зданий, Крішко Д. А., Плужник А. В. (2018)
Тімченко Р. О. - Стан реструктуризації територій промислових об`єктів міст України, Крішко Д. А., Погасій А. Д. (2018)
Тімченко Р. О. - Рециклінг промислових відходів, Крішко Д. А., Тітунін Є. В. (2018)
Тонкачеев Г. Н. - Особенности выполнения монтажных работ в стесненных условиях реконструкции, Билык С. И., Соловей Д. А., Тонкачеев В. Г. (2018)
Франків Р. Б. - Формаційні детермінанти естетики архітектурної та містобудівельної морфології, Лясковський О. Й. (2018)
Шкурупій М. Ю. - Річкові яхтові комплекси в архітектурно-планувальній структурі поселень (2018)
Шостак Г. С. - Вирішення завдань вдосконалення і розвитку безбар’єрних архітектурно-містобудівних просторів в структурі міста Харкова (2018)
Юрковець О. С. - Переформування берегових зон водойм міста Києва, Приймаченко О. В. (2018)
Ярута Я. В. - Використання інфільтраційних методів регулювання дощового стоку на міських територіях в сучасних умовах (2018)
Яценко В. О. - Національна політика децентралізації як містобудівний процес зміни системи розселення України (2018)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології енерго- та ресурсозбереження: теорія, практика, стратегія впровадження" (2018)
Bullova I. - Impact of aerodynamic quantification on relative air humidity and ventilation heat losses (2018)
Vranay F. - Impacts of hot water regulation on building operation (2018)
Голик Й. М. - Соціально-просторові звя’зки в системі розселення Закарпаття, Несух М. М. (2018)
Dolníková E. - Visual comfort analysis of lighting environment for industrial buildings (2018)
Каблак Н. І. - До питання територіального планування транскордонної території Україна-Румунія, Ничвид М. Р., Мойш-Шиман Р., Гурчумелія У. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського