Кайнц Д. І. - Геотермальна енергетика Закарпаття та перспективи її розвитку, Куцина І. А., Тирпак Б. В., Русин І. І. (2018)
Kapalo P. - Analysis of energy consumption by ventilation for family houses (2018)
Предун К. М. - Аналіз стану нормативно-правового забезпечення обліку природного газу (2018)
Turcsanyi P. - Use of dynamic simulation software when designing a family house – case study, Sedlakova A. (2018)
Штонда І. Ю. - Знезараження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах з використанням альтернативних джерел енергопостачання (2018)
До відома авторів (2018)
Солодянникова О. І. - Мікросарциноми диференційованого раку щитоподібної залози: особливості лікування та моніторингу, Саган Д. Л., Трацевський В. В., Даниленко В. В., Турицина В. Л. (2018)
Камінський О. В. - Асоціативний зв'язок між тиреоїдною патологією та станом прищитоподібних залоз у дітей, які народилися від батьків, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС, Копилова О. В., Степаненко О. А., Цвєт Л. О., Грищенко К. В. (2018)
Ткаченко М. М. - Роль реносцинтиграфії у хворих на гепатоцелюлярний рак, що застосували імуносупресивну терапію після трансплантації печінки, Король П. О. (2018)
Зелінська Г. В. - Радіойодорезистентні метастази папілярного раку щитоподібної залози як прояв внутрішньопухлинної фенотипічної гетерогенності, Кваченюк А. М., Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я., Божок Ю. М. (2018)
Новерко І. В. - Сцинтиграфія с 99m Тс-пертехнетатом в діагностиці функціональної автономії щитоподібної залози, Кундін В. Ю., Сатир М. В. (2018)
Фірсова М. М. - Значення маркера резорбції TRAP-5b у лікуванні множинної кісткової патології методом системної радіонуклідної терапії, Клюсов О. М., Полякова Н. І., Кащенко О. В. (2018)
Новікова Т. Г. - Зміни мозкового кровотоку за даними сцинтиграфічних та ультразвукових досліджень у пацієнтів з хронічною ішемією у вертебрально-базилярному басейні, Ніколов М. О., Макеєв С. С., Коваль С. С., Чеботарьова Л. Л., Глоба М. В. (2018)
Лаврик Г. В. - Променеві методи в оцінці діагностичних зображень оперованої печінки (результати власних досліджень) (2018)
Прохач Н. Е. - Психосоматичні розлади при комбінованому лікуванні у хворих на рак тіла матки з різними типами вегетативної регуляції (2018)
Замотаєва Г. А. - Лейкоцитарний склад периферичної крові хворих на тиреоїдний рак після радіойодотерапії із застосуванням рекомбінантного людського тиреотропіну (тирогену), Степура Н. М., Тронько М. Д. (2018)
Сатир М. В. - Застосування стрес-тестів при сцинтиграфічному дослідженні перфузії міокарда, Хохлов А. В., Кундіна В. В., Новерко І. В., Шиманко М. В. (2018)
Коваль С. С. - Радіонуклідна діагностика запальних та інфекційних уражень, Макеєв С. С., Левченко М. Ф., Новікова Т. Г. (2018)
Сорочан П. П. - Застосування в онкології генетично модифікованих Т-лімфоцитів, що експресують химерні антигенні рецептори, Дудніченко А. С., Громакова І. А., Прохач Н. Е., Громакова І. С. (2018)
Кундін В. Ю. - Сцинтиграфічна семіотика захворювань нирок (2018)
Грабовський Ю. В. - Випадок використання 131І у лікування екстратиреоїдного росту фолікулярного раку щитоподібної залози, Владимиров О. В. (2018)
Грабовський Ю. В. - Досвід застосування 131І у лікуванні тиреотоксичних станів у КЗ "Дніпропетровська клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова", Владимиров О. В. (2018)
Мечев Д. С. - 25-річне спостереження за хворими на папілярний рак щитоподібної залози, який лікували радіоактивним йодом, Щербіна О. В., Северін Ю. П., Андреєва В. В. (2018)
Резолюція науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (20-21 червня 2018 р., м. Вінниця) (2018)
Вікман Ян Едуардович (1958–2018) (2018)
Содержание (2018)
Рябуха В. П. - Модель гауссовых шумовых помех с неравномерным частотным спектром и оценка эффективности помехозащиты, Цисарж В. В., Семеняка А. В., Катюшин Е. А. (2018)
Лукин К. А. - Возбуждение электромагнитных колебаний в открытых резонаторах внутренними источниками (2018)
Прийменко С. Д. - Поток электромагнитной энергии при наличии потенциальных электрических и магнитных полей, Лукин К. А. (2018)
Прийменко С. Д. - Распределение спектральных компонент тока вдоль линейной антенны, возбуждаемой электронным релятивистским зарядом, Лонин Ю. Ф., Лукин К. А., Онищенко И. Н. (2018)
Игнатьев В. Е. - Голография и нейронные сети (2018)
Бессалов А. В. - Уникальные криптографические свойства нециклических скрученных кривых Эдвардса (2018)
Курижева О. В. - Перетворення імпульсу Ейрі діелектричним шаром, межі якого зближуються, Нерух О. Г. (2018)
Щербаков Н. В. - Излучающие свойства неоднородной антенной решетки, Хлопов Г. И., Войтович О. А., Пехота В. Н., Миронюк С. В., Павленко В. Д., Овчаров А. В. (2018)
Yurchenko V. B. - Pulse-mode simulations of RTD-LD circuits for visible light communication, Yurchenko L. V., Ciydem M. (2018)
Frolova T. - Electrodeless sulfur lamp on the basis of microwave excitation: estimation of spectral effectiveness of radiation for bio-objects (2018)
Вихідні дані (2018)
Вейцбліт О. Й. - Програмний засіб відокремлення коренів на відрізку, Шепель М. C., Вигоднер І. В. (2018)
Дорошенко М. В. - Навчання студентів фізико-математичного профілю методів обчислень з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab (2018)
Зубенко Т. В. - Інформаційні технології в навчанні англійської мови як іноземної в системі освіти Сполучених Штатів Америки (2018)
Klochko O. V. - Adaptation of education system of Ukraine in global informatization conditions (2018)
Шкуропат А. В. - Ефективність віртуальних лабораторних практикумів з фізіології людини і тварин у структурі підготовки фахівця-біолога, Гасюк О. М. (2018)
Вдовичин Т. Я. - Експериментальна перевірка методики використання мережних технологій відкритих систем у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики (2018)
Лупаренко Л. А. - Критерії та показники ефективності застосування електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях (2018)
Спірін О. М. - Електронна бібліотека як джерело статистичних даних для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень, Новицька Т. Л., Яцишин А. В. (2018)
Вереітіна І. А. - Розвиток іншомовленнєвих коммунікативних навичок в умовах інтерактивного освітнього середовища, Попель О. В., Добровольська Н. Л. (2018)
Kuznetsova N. V. - The use of ICT in teaching gifted students english communication (2018)
Лопина Н. А. - Карта разработчика и администратора сайта клинической кафедры высшего учебного медицинского заведения, Журавлёва Л. В. (2018)
Проскура С. Л. - Підготовка фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти: стан, проблеми і перспективи, Литвинова С. Г. (2018)
Dobizha N. V. - The use of computer training program in the foreign language classroom (2018)
Latyshev M. - Analysis of teams position dynamics in top three europe’s football leagues in the 2016–17 season, Kvasnytsya O., Kvasnytsya I. (2018)
Абдула А. Б. - Контроль фізичної підготовленості футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки (2018)
Алдошина О. М. - Особливості занять фітнесом для жінок 21-35 років з ожирінням, ускладненим цукровим діабетом 2 типу, Осколок В. Л. (2018)
Бобровник В. І. - Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих бігунів на витривалість у легкій атлетиці, Ткаченко М. Л., Домарадська Г. Г. (2018)
Богдан А. - Сучасні напрямки підвищення рухової активності студентської та учнівської молоді, Шимчук М. (2018)
Бойченко С. - Зміни проявів спритності футболістів під впливом засобів спеціальної спрямованості, Залойло В., Гончарук А. (2018)
Бублей Т. А. - Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів цивільних спеціальностей та курсантів операторського профілю, Байдуков А. С., Михайленко А. Ю. (2018)
Випасняк І. П. - Теоретико-методичні основи корекційно-профілактичних технологій фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату (2018)
Волков В. Л. - Оцінка фізичної підготовленості юних дзюдоїстів на початкових етапах багаторічного спортивного удосконалення, Дубінченко А. О. (2018)
Волков В. Л. - Методичні особливості відбору юних легкоатлетів на базових етапах спортивної підготовки, Жарук О. В. (2018)
Волков В. Л. - Методичні особливості контролю силових якостей плавців високої кваліфікації, Проценко О. В. (2018)
Гант О. Є. - Мотивація до тренувань спортивними танцями у спортсменів на етапі попередньої базової підготовки, Валюх Е. В. (2018)
Гребінка Г. Я. - Формування технології здоров'язбереження студентів закладів вищої освіти у процесі їхнього фізичного виховання, Оліярник В. І., Заліско О. К., Кубрак Я. Д. (2018)
Грибан Г. П. - Гирьовий спорт як основа розвитку силових якостей студентів в освітньому процесі з фізичного виховання, Ткаченко П. П. (2018)
Гулбани Р. Ш. - Детский аутизм и физическая реабилитация (2018)
Долбишева Н. Г. - Якісна та кількісна характеристика змагальної композиції команд естетичної гімнастики, Кидонь В. В. (2018)
Дьоміна Ж. Г. - Сучасні підходи до фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Вернигора Д. В., Тарасенко Б. В. (2018)
Євтєрев Д. Ю. - Диференціація контингенту в процесі фізичної підготовки юних гімнасток на початковому етапі багаторічного спортивного удосконалення, Волков В. Л. (2018)
Жадан А. Б. - Деякі аспекти побудови багаторічної спортивної підготовки важкоатлетів, Канунова Л. В. (2018)
Жерновнікова Я. В. - Шляхи впровадження інформаційних технологій в процес фізичного виховання (2018)
Зюзь В. Н. - Комплекс "Здоровье. Труд. Отчизна" как фактор укрепления здоровья и патриотического воспитания студентов, Балухтина В. В. (2018)
Казарина О. А. - Особенности адаптации студентов к обучению в учреждениях высшего образования средствами спортивных игр (на примере волейбола) (2018)
Коновальська Л. О. - Історичний екскурс становлення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи у період другої половини ХХ століття – початок ХХІ століття (2018)
Кроль І. М. - Культурна спадщина олімпійського руху в освітній діяльності закладів загальної середньої освіти (2018)
Малигін А. О. - Система плавальних вправ, яка спрямована на досягнення гіперкорекції, необхідної для зворотньої реструктуризації проявів сколіозу I-II ступенів (2018)
Маринчук П. І. - Зміст і ефективність технології корекції фізичного стану студентів музичних спеціальностей (2018)
Мичка І. В. - Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять з пауерліфтингу в освітньому процесі з фізичного виховання (2018)
Мішин С. В. - Активізація та поблиблення професійних знань у процесі вивчення дисциплін професійної і практичної підготовки майбутніх магістрів фізичного виховання (2018)
Мойсеенко В. О. - Методичні особливості розвитку швидкості та швидкісно-силових здібностей у юних футболістів 10-13 років з урахуванням диференціації контингенту, Волков В. Л. (2018)
Павлова Т. В. - Інноваційні методи навчання у підготовці студентської молоді в галузі фізичного виховання, Діденко Т. В., Тильда С. В. (2018)
Петренко А. С. - Аналіз рівня фізичної підготовленості та змагальної діяльності спортсменок у артистичному плаванні різних вікових груп, Камаєв О. І. (2018)
Рабін Мохаммед Фахмі - Стан розвитку системи змагань з легкої атлетики в Іраку (сучасність, проблеми) (2018)
Ріпак М. О. - Рівень знань дорослих жінок з питань самостійних занять фізичними вправами (2018)
Руденко Р. Є. - Оцінка якості життя спортсменів з інвалідністю (2018)
Сергієнко В. П. - Особливості соціального розвитку дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем рухової активності (2018)
Степанюк С. - Значення мотивацій сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя, Глухов І., Коваль В., Гаргола М. (2018)
Сущенко Л. П. - Ретроспективний аналіз особливостей підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Тихорський О. А. - Критерії оцінки у бодібілдингу та визначення пріоритетних м’язових груп у кожній змагальній позі (2018)
Харченко Є. В. - Фізичної реабілітації жінок 45-55 років з хронічним гастритом у лікарняному періоді реабілітації (2018)
Чаплигін В. П. - Методолого-теоретичні засади формування здорового способу життя студентів засобами фізичного виховання, Терещенко В. І. (2018)
Шпичка Т. А. - Отбор футзалистов в профессиональные команды на основе даных комплексного контроля, Степанюк В. В. (2018)
Козоріз Л. О. - Підходи до розробки методики визначення нефінансових показників щодо підготовки здобувача вищої освіти (2018)
Czupich M. - The innovative potential of the Visegrad Group regions (2018)
Никифорук О. І. - Виклики лібералізації для природних монополій: залізниці України (2018)
Антошкін В. К. - Соціально-економічна безпека як об’єкт управління в менеджменті аграрних підприємств в якості суб’єктів господарювання мікрорівня (2018)
Горошкова Л. А. - Метод пошуку паритетності при державно-приватному партнерстві, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2018)
Ігнатенко М. М. - Вплив автоматизації обліку та фінансової звітності на безпеку підприємств, Сарапіна О. А. (2018)
Красноруцький О. О. - Науково-теоретичне обґрунтування сутності стратегічних змін на підприємстві, Гринь Є. Л., Власенко Т. А. (2018)
Кудрицька Н. В. - Міжнародний огляд інституціонального забезпечення водного транспорту (2018)
Мармуль Л. О. - Удосконалення структури ринку праці сільських територій шляхом розвитку підприємств сільського зеленого туризму, Романюк І. А. (2018)
Kalinkova S. - The new paradigm for managing the post-socialist countries in a market economy (2018)
Боронос В. Г. - Економічна нестабільність як фактор впливу на рівень економічного розвитку країни, Федченко К. А. (2018)
Горошкова Л. А. - Децентралізація суспільства як національний тренд, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Леваєва Л. Ю. - Необхідність модернізаціі економіки України в умовах глобалізації, Кучеренко С. Ю. (2018)
Переверзєва А. В. - Аналіз впливу глобалізаційних чинників на розвиток людських ресурсів (2018)
Студінський В. А. - Іван Франко про еміграцію українців: історико-економічний аналіз у розрізі сучасності, Студінська Г. Я. (2018)
Данкевич А. Є. - Теоретична сутність ризиків, небезпек та загроз у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Ткачук Г. Ю. (2018)
Крикун Т. І. - Розвиток системи планування видатків бюджету в Україні (2018)
Малишко В. В. - Фінансування освіти в Україні, Макарчук І. М., Городніченко Ю. В. (2018)
Ріппа М. Б. - Концептуальні засади соціального захисту в контексті теорії загального добробуту (2018)
Тропіна В. Б. - Інтеграція України до європейського фінансового простору: передумови, проблеми, перспективи, Євтушенко Н. М. (2018)
Чугунов О. І. - Формування бюджетів місцевого самоврядування у системі суспільного розвитку територіальних громад (2018)
Беценко Т. П. - Художньо-виражальні прикмети фонічної організації поетичної мови П. Тичини (2017)
Вовк А. В. - Питальні конструкції як синтаксичне явище в "Щоденниках" Олеся Гончара (2017)
Волошук Л. В. - Інтермедіальність у ранній поезії Лесі Українки (2017)
Ворова Т. П. - Використання образу чоловічого дому в "Казці про мертву царівну і сімох богатирів" О. С. Пушкіна (2017)
Голі-Оглу Т. В. - Категоріальні маркери дієслів у календарних обрядових системах східних слов’ян (2017)
Джигун Л. М. - Мемуарна автобіографіка Григорія Костюка в духовно-культурному полі України (2017)
Дорошенко М. Н. - Статус і семантичні вияви часток у сучасній лінгвістиці (2017)
Жижома О. О. - Роль індивідуально-авторських новотворів у мовному механізмі породження тексту (2017)
Лук’янчук Т. О. - Словотвірні й морфологічні варіанти в слобожанській ойконімії (на прикладі назв поселень відапелятивного походження) (2017)
Maryanko Ya. H. - Lexical-semantic group of the ornament names in Ukrainian design terminology, Zaytseva O. Yu. (2017)
Мирзоева Н. Т. - Пацифистские идеи в публицистике К. Симонова (2017)
Новиков А. О. - Комедія Марка Кропивницького "Пошились у дурні" в контексті українського й світового літературно-мистецького процесу (2017)
Погребняк І. В. - Суспільно-політична та культурологічна домінанти листування знакових постатей кінця XIX – XX століття (2017)
Романенко Л. В. - Творчість Насті Байдаченко в контексті сучасного українського літературного процесу, Полудняк В. В. (2017)
Солецький О. М. - Іконічно-конвенційна парадигма та "емблематична" акомодація "Коду української літератури" Ніли Зборовської (2017)
Тендітна Н. М. - Песимістичний образ світу в романі Є. Пашковського "Вовча зоря", Терещенко М. Г. (2017)
Ткач П. Б. - Вербалізація інтенції осуду в преференційних контекстах, Радванський А. І. (2017)
Топчій Л. М. - Типологія колірної гами в мовознавстві (2017)
Федько О. Ю. - Жіночі образи як реалізація архетипу "Аніма" в романістиці Л. Горлача (2017)
Чікарькова М. Ю. - Поліфункціональність образа музи в поезії А. Ахматової (2017)
Шарова Т. М. - Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів, Шаров С. В., Бородихіна О. В. (2017)
Щербій Н. О. - Тривало-взаємний рід дії в українській і польській мовах (2017)
Асланлы М. И. - Проблемы физической культуры в эпосе "Китаби Деде Коркут", Асланлы Г. М. (2017)
Ахмедова Р. Ш. - Проблема свободы женщин в фельетонах Мирзы Джалила (2017)
Ахмедова С. - Гейдар Алиев и классическое литературное наследие Азербайджана (2017)
Гюльшан Агабей - Сатирические образы и типы в азербайджанской поэзии XX века (2017)
Зейналова Д. В. - Художественное воплощение социально-психологических проблем в новой азербайджанской прозе (2017)
Курбанова Л. К. - Проблема психологических основ обучения языку в научной литературе (2017)
Мамедрзаева А. А. - Понятие времени в фантастических произведениях (2017)
Могилко Ю. О. - Корейська дитяча література після Корейської війни та розділення Кореї (2017)
Рустамова А. А. - Образ Ататюрка в прозе, посвященной национально-освободительной борьбе (2017)
Шахбаз Шамиоглу - М. Ф. Ахундзаде: задачи современной национальной литературы (в контексте литературы и общества, литературы и времени) (2017)
Жаркова Р. Є. - "Колиска зламалася": очуження й освоєння світу дитиною в жіночому письмі (на матеріалі твору "Виховання" Клер Кіган) (2017)
Довбуш О. І. - Інтерсеміотична риторика сентиментального роману Е. Сігела "Oliver’s story” (2017)
Аббасов А. - Синтаксически-структурная семантика именных предложений (2017)
Глінка Н. В. - Мовний код автора в текстах Вірджинії Вулф, Засенко М. І. (2017)
Солдатова Л. П. - Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття "мова" в епоху Просвітництва (2017)
Сорока Т. В. - Багатофункціональна семантична ознака "in phrases” у структурі англійських аксіономенів (2017)
Аладько Д. О. - Відображення матеріального стану людини за допомогою номінацій посуду в англійській та українській мовах (2017)
Мизецкая В. Я. - Основные направления макрокомпаративистики (2017)
Сулейманова Э. - Когнитивное содержание понятие категории посессивности (2017)
Яхонтова Т. В. - Рецензия на монографию А. В. Лещенко "Нарративная напряженность художественного текста" (2017)
Самохіна В. О. - Рецензія на монографію Є. С. Чекаревої "Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)" (2017)
Содержание (2017)
Антоненко С. В. - Информационная технология планирования испытаний на основе сплайн-распределений, Бегарь М. А., Мащенко Л. В. (2017)
Volkovskyi O. S. - Computer system of automatic determination of the text coherence, Kovylin Y. R. (2017)
Hnatushenko V. V. - Visual search algoritm for high resolution satellite imagery, Shedlovska Y. I. (2017)
Білозьоров В. Є. - Порівняння методів хвиль Еліота та рекурентного аналізу для прогнозування ціни нафти марки WTI на світових ринках, Болілий І. О. (2017)
Hnatushenko V. V. - Generation of a landsat 8 mosaic for online visualization, Sierikova K. Y., Sierikov I. Y. (2017)
Бандура Н. С. - Дослідження швидкодії браузерів Інтернет, Рибка Ю. М. (2017)
Сіманенков А. Л. - Статистичний аналіз теплових режимів суднового двигуна внутрішнього згоряння (2017)
Погорелов В. В. - Дослідження нейромережевих засобів розпізнавання кібератак на мережеві ресурси інформаційних систем (2017)
Тачинина Е. Н. - Условия оптимальности ветвящейся траектории носителя при размещении десантируемого груза в зоне чрезвычайной ситуации (2017)
Стенин А. А. - Информационно-логическая модель управления процессом разработки инновационных программных продуктов, Пасько В. П., Лемешко В. А. (2017)
Yasev A. G. - Estimation of conformity of model and the original (2017)
Alekseyev M. - Space reduction method for the scada diagnostic model, Udovyk I., Syrotkina O. (2017)
Бейгул О. О. - Системний підхід до визначення розподілу тисків у пористому матеріалі та повітряному прошарку в матриці формувального обладнання, Яцук А. Л. (2017)
Kutsova V. Z. - Phase transformations in semiconductor silicon by the influence of magnetic field, Stetsenko A. P., Mazorchuk V. F. (2017)
Єгоров О. П. - Автоматичне управління режимом прокатки з натягом на основі зміни струму якоря двигунів приводу валків, Зворикін В. Б., Михальов О. І., Кузьменко М. Ю. (2017)
Сафаров О. О. - Калібрування сцен супутників Landsat-8 та Sentinel-2 (2017)
Волковський О. С. - Методика розробки складних програмних систем, Дмитренко А. О. (2017)
Григоренко В. У. - Формальна модель оцінювання рівня якості проектно-орієнтованої організаціїї, Мазуркевич О. І., Антоненко С. В. (2017)
Тяньи Лю - Моделирование процесса штамповки венца и корпуса наконечников кислородных фурм, Величко А. Г., Гришин В. С., Мельничук А. В. (2017)
Скалозуб В. В. - Моделі онтологичної підтримки автоматизованих систем керування вантажними залізничними перевезеннями в Україні, Шинкаренко В. И., Цейтлін С. Ю., Чередниченко М. С. (2017)
Зимогляд А. Ю. - Зависимость коэффициента трения металлических пленок от давления полученных термическим напылением в вакууме, Гуда А. И., Ковтун В. В. (2017)
Золотухин О. В. - Об одном подходе к выбору признаков для сегментации текстурных областей изображений в информационных системах аэрокосмического мониторинга, Коваленко Т. В. (2017)
Скалозуб В. В. - Паралельні синхронні алгоритми аналізу та планування неоднорідних потоків у транспотних мережах, Панік Л. О. (2017)
Григоренко В. У. - Методология построения систем контроля проектов и формирование диагностических признаков, Кадильникова Т. М., Лазарева Е. Д. (2017)
Буховець Б. О. - Програма фізичної реабілітації дітей з ДЦП з використанням Бобат-терапії (2018)
Войтовська О. М. - Особливості перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури за кордоном (2018)
Гончарова Н. М. - Співпраця сім’ї та закладу загальної середньої освіти у напрямку збереження здоров’я дітей, Вако І. І. (2018)
Градусов В. О. - Визначення адаптації організму і рівня спеціальної працездатності кваліфікованих баскетболістів до повторних специфічних навантажень, Кузьминчук А. П. (2018)
Жерновнікова Я. В. - Визначення рівнів біологічного розвитку учнів основної школи в процесі фізичного виховання з використанням інформаційних технологій (2018)
Зінченко В. В. - Особливості застосування лікувальної гімнастики на фітболі в лікуванні дітей першого року життя з порушеннями формування кульшових суглобів, Катюкова Л. Д., Кравчук Л. Д., Павлова Ю.Г., Дулевич І.А. (2018)
Івановська О. Е. - Особливості дієтотерапії в відновному лікуванні жінок першого зрілого віку з ожирінням, Жарова І. О., Лукасевич І. І. (2018)
Кравченко І. М. - Застосування засобів футболу у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, Гончаренко О. М., Гладов В. В. (2018)
Кудак В. В. - Початкове навчання плаванню студентів в умовах водобоязні (2018)
Левченко В. А. - Нейрогормональне та гемодинамічне забезпечення фізичних навантажень, як маркер адаптаційних резервів в юнацькому віці, Вакалюк І. П., Бублик С. А., Федик О. В., Овчар А. І., Гордійчук Л. І., Свистун І. І. (2018)
Маляренко А. П. - Шляхи удосконалення процесу фізичної підготовки військовослужбовців збройних сил України (2018)
Маслова О. В. - Ендоекологічні підходи формування здоров`я дітей з вадами слуху у процесі адаптивного фізичного виховання, Савченко Ю. О., Богданович Л. В., Голуб Ю. Ю., Шумійчук В. В. (2018)
Присяжнюк С. І. - Дослідження здоров'язбережувальних технологій в системі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп, Оленєв Д. Г. (2018)
Сергієнко В. П. - Особливості фізичної підготовленості та роботоздатності дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем рухової активності (2018)
Скрипка І. М. - Використання неспецифічних засобів фізичного виховання школярів на уроках фізичної культури, Лапицький В. О., Прийменко Л. О. (2018)
Скрипка І. М. - Впровадження методики силових тренувань в процес фізичного виховання учнів старших класів, Черідніченко С. В., Лисяк М. О. (2018)
Тихорський О. А. - Кореляційний взаємозв’язок між показниками СФП, ЗФП та морфологічними показниками у висококваліфікованих бодібілдерів (2018)
Ткачук О. Г. - Модель формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання (2018)
Чехівська Ю. С. - Удосконалення техніко-тактичної майстерності у студентів-баскетболістів у вищих навчальних закладах, Гуренко О. А., Гринчук А. А. (2018)
Евдокимов В. Ф. - Централизованный синтез вычислительных структур реконфигурируемых ускорителей задач информационной безопасности, Давиденко А. Н., Гильгурт С. Я. (2018)
Куцан Ю. Г. - Альтернативна оцінка розвитку ядерної енергетики з моделюванням ОЕС України кодом Магате Message, Годун О. В., Кир’янчук В. М. (2018)
Данилов С. В. - Нанотехнології в очищуванні трапних вод фізико-хімічними методами, Забулонов Ю. Л., Кадошніков В. М., Одукалець Л. А. (2018)
Готович В. А. - Статистичний аналіз процесу електроспоживання організації на тривалих інтервалах спостереження (2018)
Дубук В. І. - Розробка програмного забезпечення з графічним людино-машинним інтерфейсом в інформаційно-аналітичній системі оцінки ринку електричної енергії, Чорний М. В. (2018)
Комаров М. Ю. - Нормативний аспект побудови та впровадження системи управління інформаційною безпекою на об’єктах критичної інфраструктури, Гончар С. Ф., Ониськова А. В. (2018)
Артемчук В. О. - Інтелектуальний аналіз даних в системі моніторингу стану атмосферного повітря, Яцишин А. В. (2018)
Кириленко Ю. О. - Проблема оцінювання радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ, Каменева І. П. (2018)
Яцишин Т. М. - Вибір математичних закономірностей для визначення основних параметрів випромінювання полум'я аварійного газового факелу (2018)
Попов О. О. - Застосування математичного підходу для розв’язання задач попередження техногенних надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням довкілля, Ковач В. О. (2018)
Марченко Н. Б. - Методи обробки інформації про поточний стан та залишковий ресурс діючих технічних систем, Щербак Л. М. (2018)
Статієв В. О. - Организация ввода параметров мнемосхемы распределительной сети в модель коммутационной структуры (КС) тренажера, Самойлов В. Д. (2018)
Антонішин М. В. - Оцінювання стану захищеності програмних застосунків операційної системи Android за методологією Owasp Mobile Top 10, Міснік О. І., Цуркан В. В. (2018)
Давиденко А. К. - Расчет напорной характеристики центробежного насоса методом гидродинамических особенностей, Косторной А. С., Хатунцев А. Ю. (2018)
Сушко С. В. - Вплив розмірів блоків розбиття операторів циклів на час виконання комп’ютерних програм, Чемерис О. А. (2018)
Цмоць І. Г. - Апаратна реалізація нейромережевих засобів шифрування-дешифрування інформаційних потоків даних, Цимбал Ю. В., Скорохода О. В., Хавалко В. М., Теслюк Т. В. (2018)
Сподарик В. Р. - Проектування геоінформаційної системи для аналізу руху громадського транспорту (2018)
Коробчинський М. В. - Розробка методу інформаційного забезпечення функціонування системи управління компонентами рухомих об’єктів (2018)
Бондар Д. Д. - Порівняльне дослідження впливу типів маршрутизації на часові показники безпровідної сенсорної мережі, Жук М. В., Обельовська К. М., Сидоренко Р. В. (2018)
Гавриш Б. М. - Особливості використання штучних нейронних мереж для аналізу і опрацювання зображень текстів, Тимченко О. В., Кульчицький Р. О. (2018)
Теслюк Т. В. - Система розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації з використанням побудови множини оптимальних рішень – Парето, Зелінський А. Я., Угрин Л. Є., Коваль В. Я. (2018)
Машков О. А. - Застосування концепцій оберненої задачі динаміки для синтезу програмного керування кутовим рухом в імітаторі динаміки польоту тренажера дистанційно пілотованого літального апарату, Мамчур Ю. В. (2018)
Машков О. А. - Синтез алгоритму програмного керування на тренажері дистанційно пілотованого літального апарата на основі алгоритмічної процедури рішення оберненої задачі динаміки (детермінована постановка), Дурняк Б. В., Мамчур Ю. В., Тимченко О. В. (2018)
Борейко О. Ю. - Розроблення бази даних для автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту, Теслюк В. М., Вєніков Д. П., Притуляк Я. Г. (2018)
Цмоць І. Г. - Розроблення інформаційних моделей та БД для системи автоматизації структурного синтезу з використанням морфологічного методу, Теслюк Т. В., Коваль В. Я., Вєніков Д. П., Притуляк Я. Г. (2018)
Гавриш Б. М. - Застосування нейронних мереж для вирішення проблем розпізнавання тексту, Семенова О. Є. (2018)
Демченко В. - Процедура синтезу структури лазерної системи контролю віброзміщень, Друк Н. (2018)
Агасиева М. С. - Архаизмы в творчестве Кантемира (2017)
Бабаева С. О. - Особенности развития языковых навыков в условиях билингвизма (2017)
Бабаева Х. Т. - Религиозно-нравственные взгляды Бахлула Бехчета (2017)
Бачинська Н. Я. - Класифікація жанрів англійського фольклору (2017)
Бігич О. Б. - Блоги як сучасні засоби формування міжкультурної компетентності (2017)
Бігун О. А. - Фразеологія поезій у прозі Шарля Бодлера (2017)
Бубнов Д. В. - Особенности мелодической составляющей речи ирландцев (2017)
Галянт Г. В. - Социальные сети как механизм влияния на коммуникативное пространство современного общества (2017)
Грабовська І. В. - Інтерпретація семантики метакомунікативних питань в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Гумбаталиева С. М. - Флексии обращения и их признаки в арабском языке (2017)
Гюльбениз Исмаилзаде - Синонимы в тюркских языках огузской группы (2017)
Зейналова Р. Х. - Методологические поиски в азербайджанской литературной критике (1960–1990 гг.) (2017)
Ибрагимова У. М. - Феномен прецедентности эпиграфических текстов как лингвокультурный и когнитивный показатель (2017)
Кізіль М. А. - Cистемна організація інноваційних одиниць англійської мови сфери комп’ютерних технологій (2017)
Кузнецова М. О. - Англомовний пісенний дискурс у контексті лінгвокультури (на матеріалі поп-пісень ХХІ століття), Ходус А. М. (2017)
Лазебна О. А. - До питання про валентнісну характеристику дієслів, що сполучаються з прислівниками оцінки, Дичка Н. І. (2017)
Лєснєвська К. В. - Семантика та функції заголовка художнього твору (на матеріалі оповідання Ф. О’Коннор "The River ”) (2017)
Mykhaylenko V. V. - Approximation: a preview (2017)
Мізін К. І. - Контрасти німецького національного характеру: концепти FERNWEH та HEIMWEH (2017)
Мосієнко О. В. - Квантифікативний аспект конструювання подій у новинному інтернет-дискурсі (2017)
Пожар А. Б. - Висвітлення категорії "вік людини" в лінгвістичних дослідженнях (2017)
Полонская И. П. - Коммуникативная значимость разных видов замещения (2017)
Пустовойт Н. И. - Рекурсивные лингвистические структуры во французской прозе и поэзии (2017)
Рижкова В. В. - Реалізація епіграфом міжтекстової взаємодії (на матеріалі різножанрових англомовних текстів), Білецька К. А. (2017)
Тихоніна С. І. - Рівневі характеристики композиційно-мовленнєвих форм англомовного детективу (2017)
Чумак Л. М. - Смислове представлення лексичних неологічних одиниць у сучасних англомовних медіа-текстах (2017)
Шапочка Н. В. - Лексичні засоби створення образності в німецькому пісенному фольклорі (2017)
Бондар Л. В. - Структурно-семантичні особливості французьких соціологічних термінів та засоби їх відтворення в українському перекладі, Школяр Л. В., Шумченко Т. І. (2017)
Козачек О. Д. - Детективний жанр: порівняльний аспект (на матеріалі британської, американської, української та російської культурних традицій) (2017)
Моркотун С. Б. - Відтворення експресивності тропів при перекладі текстів політичного дискурсу, Башманівський О. Л., Вигівський В. Л. (2017)
Павленко О. Г. - Усвідомлення перекладацьких інтенцій у науковій традиції (2017)
Пасенчук Н. В. - Особливості відтворення мовлення персонажів драматичного тексту (на матеріалі українського та російських перекладів англомовної драми Е. Олбі "Who is Afraid of Virginia Woolf”) (2017)
Подвойська О. В. - Лексичні особливості політичних інтерв’ю (на матеріалах інтерв’ю Себастіана Курца), Дунаєва К. А. (2017)
Попко І. А. - Специфіка перекладу французької науково-технічної патентної літератури (2017)
Фоменко Е. Г. - Проба перевода на русский язык финала "Поминок по Финнегану" Джеймса Джойса (2017)
Лисичкіна І. О. - Позитивний імідж бригади швидкого реагування Національної гвардії України: комунікативний аспект, Гунбіна В. К. (2017)
Храбан Т. Е. - Вербальна агресія як навмисна деструктивна поведінка в соціальних мережах, Самойленко К. О. (2017)
Межуєва І. Ю. - Концептуальні підходи до навчання англійської мови в немовному вузі, Єльцова С. С. (2017)
Подмогильная Н. В. - Украинская поэзия в контексте межкультурной коммуникации (2017)
Старух В. О. - Стратегії конфліктного дискурсу в аспекті інтернаціональних і національно-специфічних мовних реакцій (2017)
Ященко Е. О. - Символ у лінгвокультурологічній інтерпретації британського й американського кіно (2017)
Абдула А. Б. - Порівняльний аналіз швидкісно-силових можливостей юних футболістів 10-12 років (2018)
Випасняк І. П. - Концепція профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів в процесі фізичного виховання: практичний аспект (2018)
Гончарова Н. М. - Особливості психологічного клімату учнівського колективу молодших школярів (2018)
Грибан Г. П. - Технологія розвитку силових якостей студентів-чоловіків у навчально-виховному процесі з фізичного виховання, Ткаченко П. П., Пантус О. О., Ободзінська О. В. (2018)
Грушко В. С. - Гендерні особливості гормону 17-гідроксипрогестерону у студентів перших курсів педагогічного університету, Храбра С. З., Вакуленко Л. О., Барладин О. Р. (2018)
Гуртова Т. В. - Науково-методичні засади професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічних закладів вищої освіти в аспекті модернізації, Зелікова Т. І., Незгода С. П., Коваль О. В. (2018)
Данилевич М. В. - Компаративний аналіз підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Литві (2018)
Добролюбова Н. В. - Технологія розвитку педагогічної спрямованості особистості майбутнього педагога-хореографа, Школа О. М. (2018)
Захаркив С. Й. - Функциональная подготовленность борцов вольного стиля обучающихся на разных этапах многолней спортивной подготовки (2018)
Івановська О. Е. - Особливості застосування масажу в комплексному лікуванні больового синдрому поперекового відділу у жінок, що страждають на ожиріння, Жарова І. О., Лукасевич І. І. (2018)
Кравчук Л. Д. - Особливості відновлення біомеханічних параметрів ходи та підтримки вертикальної статичної пози у пацієнтів після артоскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки, Зінченко В. В., Русанов А. П., Усенко Т. В., Барабаш С. В. (2018)
Мичка І. В. - Методика розвитку силових якостей студентів вищих навчальних закладів вправами з пауерліфтингу (2018)
Омельчук О. В. - Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичної культури в умовах сучасної парадигми освіти (2018)
Павлова Т. В. - Використання інноваційних методів навчання у підготовці студентів з фізичного виховання у ЗВО фізкультурного профілю, Діденко Т. В., Тильга С. В. (2018)
Петренко О. П. - Професійно орієнтована програма занять за методикою пілатес для студенток економічних спеціальностей, Петренко Н. В. (2018)
Пятисоцька С. С. - Впровадження методики диференціації фізичних навантажень у фізичному вихованні учнів 7-х класів з урахуванням рівня біологічного розвитку, Жерновнікова Я. В. (2018)
Розторгуй М. С. - Обґрунтування показників змагальної та тренувальної діяльності спортсменів різної кваліфікації у силових видах адаптивного спорту (2018)
Руденко Р. Є. - Вплив засобів фізичної реабілітації на показники функціонального стану систем організму спортсменів з порушенням функції зорового аналізатора, Магльований А. В. (2018)
Седляр Ю. В. - Характеристика диагностики произвольной двигательной активности при физической реабилитации больных церебральным параличом, Чухловина В. В. (2018)
Ткачук О. Г. - Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання (2018)
Євдокимов В. Ф. - Використання штучного інтелекту при обробці діагностичних зображень медичного призначення, Огір О. О., Душеба В. В., Огір О. С. (2018)
Давиденко А. М. - Структурні підходи до методів оцінки рівня безпеки інформаційних систем, Суліма О. А. (2018)
Медушевський С. В. - Приклад валідації автоматизованої інформаційної системи серійної реєстрації (2018)
Плескач Б. М. - Організація інформаційного забезпечення системи оперативного енергетичного моніторингу об’єктів промисловості (2018)
Корнієнко Б. Я. - Дослідження імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів методом iRisk, Галата Л. П. (2018)
Савельєв Д. В. - Модель загроз кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у сфері ядерної енергетики (2018)
Артемчук В. О. - Методичні та інформаційні засоби аналізу екологічних ризиків на основі даних моніторингу, Каменева І. П., Яцишин А. В., Яцишин Т. М. (2018)
Попов О. О. - Нові інформаційно-технічні методи моніторингу навколишнього природного середовища для запобігання надзвичайним ситуаціям на об’єктах критичної інфраструктури, Ковач В. О. (2018)
Гончар С. Ф. - Концепція створення автоматизованої системи управління кібербезпекою об’єктів критичної інфраструктури (2018)
Міснік О. І. - Аналіз якості роботи сканерів уразливостей веб-застосунків, Антонішин М. В., Цуркан В. В. (2018)
Березкін А. Л. - Програмно визначаєме радіо – сучасні технології моделювання та конструювання радіо пристроїв (2018)
Гурєєв В. О. - Моделювання великих енергосистем для побудови комп'ютерних розподілених тренажерних систем в енергетиці (2018)
Великоіваненко О. А. - Методологія чисельного аналізу статичної міцності алюмінієвих трубопроводів з дефектами в області кільцевих зварних швів, Міленін О. С., Саприкіна Г. Ю. (2018)
Хайдуров В. В. - Багатосітковий метод вирішення нелінійних обернених задач електро- та теплоенергетики (2018)
Цмоць І. Г. - Багаторівневе управління енергоефективністю інженерних мереж будинок-район-місто-область, Опотяк Ю. В., Лукащук Ю. А. (2018)
Коробчинський М. В. - Обґрунтування узагальнюючих параметрів інформаційної системи забезпечення управління групою безпілотними літальними апаратами (2018)
Кузьмін О. В. - Програмні засоби моделювання сенсорних мереж, Знак Ю. З. (2018)
Машков О. А. - Синтез алгоритму програмного керування на тренажері дистанційно пілотованого літального апарата на основі алгоритмічної процедури рішення зворотної задачі динаміки (стохастична постановка), Дурняк Б. В., Мамчур Ю. В., Тимченко О. В. (2018)
Гильгурт С. Я. - Анализ применения аппаратного ускорения информационной защиты в автоматизированных системах энергетической отрасли (2018)
Теслюк Т. В. - Метод синтезу структур компонентів системи управління технологічними процесами, Цмоць І. Г., Ємець В. Ф., Зелінський А. Я., Коваль В. Я. (2018)
Машевська М. В. - Моделі та засоби рекомендаційної системи для велосипедистів LvivBicycleMap, Шевчик В. О., Портак М. Ю., Теслюк В. М., Притуляк Я. Г. (2018)
Казарян А. Г. - Використання функції розпізнавання облич для контролю доступу користувачів та автоматизованого управління налаштувань приладів "розумного" будинку, Теслюк В. М., Коваль В. Я. (2018)
Тимченко О. О. - Віддалена аутентифікація на основі TOTP-алгоритму (2018)
Гавриш Б. М. - Особливості побудови нейромережевих систем розпізнавання зображень, Тимченко О. В., Кульчицький Р. О., Семенова О. Є. (2018)
Тимченко О. В. - Дослідження багатокомпонентних моделей стрічкопровідних систем багатофарбових рулонних друкарських машин, Шевчук О. В. (2018)
Романишин Ю. М. - Числова побудова біортогонального вейвлет-базису на основі заданої вейвлет-функції, Єлманов С. О., Лівчицький Р. З. (2018)
Партика О. Р. - Механізми розмежування доступу до ресурсів корпоративної інформаційної системи (2018)
Абрамович С. Д. - Иуда Искариот как трагедия богооставленности (2017)
Айзенбарт Л. М. - Місце як маркер культурної ідентичності у малій прозі Михайла Яцкова (2017)
Беценко Т. П. - Фігура семантико-синтаксичного паралелізму як мовно-естетичний засіб текстово-образної організації народних дум (2017)
Іваночко К. М. - Наголосова варіантність предметних ономатопів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови (2017)
Кліщевська М. Є. - Комунікативна стратегія маніпуляції у маркетинговому дискурсі (2017)
Лебеденко Н. П. - И. С. Тургенев как предшественник символизма (к 200-летию со дня рождения писателя) (2017)
Ли Жунь - Пространственный код в семантике русских фитонимов (2017)
Ли Ялинь - Творчество А. Пушкина в рецепции Г. Адамовича (2017)
Марєєв Д. А. - Зі спостережень над динамікою словотворення в українських східнополіських говірках (2017)
Погребняк І. В. - Науково-теоретичні основи епістолярного жанру (2017)
Сергєєва Г. А. - Фонетична варіантність англомовних запозичень у терміносистемі українського права та дискусійні питання українського правопису (2017)
Сидоренко Л. І. - "Полум’яна і стражденна душа": стратегії створення новаторського образу Івана Франка у драмі Аліни Семерякової "Сповідь з постаменту" (2017)
Умрихіна Л. В. - Наказовий спосіб дієслова як основний засіб вираження імперативних конструкцій у сучасній українській мові (2017)
Шевченко В. В. - Фольклорно-міфологічні жіночі образи як основа сучасної химерної прози (2017)
Алиева Ш. У. - Использование принципа монтажа в азербайджанской драматургии (2017)
Гусейнова А. - Идея единой родины в литературе Северного и Южного Азербайджана в 40-е годы XX века (2017)
Заслужена А. А. - Характеристика колоративної лексики зі значенням "Чорний" у романі Г. Д. Робертса "Шантарам" (2017)
Кушнірова Т. В. - Жанрові особливості роману "Не відпускай мене" Кадзуо Ішіґуро (2017)
Маркова М. В. - Трансформації петраркізму в поемі Едмунда Спенсера "Епіталаміон" (2017)
Рафиева А. И. - Роль профессионализма критика в литературном процессе (2017)
Фоменко Е. Г. - Вербализация упорядоченного хаоса: Джеймс Джойс и Андрей Белый (2017)
Божко О. С. - Ідентифікація художніх концептів атмосфери саспенс як складників концептуальної системи художніх творів жанру хоррор (2017)
Vyslobodska I. M. - Literal and metaphorical meanings of the particle "down” in the English phrasal verb "go down” (2017)
Vuiek O. Ye. - Making meaning of morality as an axiological phenomenon (2017)
Глюдзик Ю. В. - Роль поетонімів у літературі для дітей (на прикладі циклу повістей "The Chronicles of Narnia” К. С. Льюїса) (2017)
Єфименко Т. М. - Рефлексія образності в англомовному готичному романі (2017)
Заблоцький Ю. В. - Структурні особливості функціонування економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів у президенти США 2012 року) (2017)
Косович О. В. - Від категорійної деформації до категорійної неології (2017)
Котвицька В. А. - Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови, Лазебна О. А. (2017)
Mykhaylenko V. V. - A contrastive perspective of the lexeme "depression (economy)” (2017)
Місягіна І. М. - Неінформативність як тактика ухиляння від відповіді (2017)
Moiseienko S. M. - Concepts of investigation of complex sentences, Volkova О. А. (2017)
Омельчук Ю. О. - Лексико-семантична специфіка вербалізації концепту LIE в медіадискурсі (на матеріалі англомовних псевдоновин) (2017)
Палькевич О. С. - Проблема вивчення статусу й динаміки мовних норм у Франції в діахронному аспекті (2017)
П’єцух О. І. - Специфіка реалізації тактики інтеграції в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Тітаренко М. В. - Номінації соціального статусу як прецедентні знаки (на матеріалі сучасної німецької мови) (2017)
Філоненко Н. Г. - Динаміка конструкцій "присудок + дієслівна форма" у романі Ж. Леруа "Alabama song”: лінгвосинергетичний аспект (2017)
Чекарева Є. С. - Репрезентація перцептуального простору у системі іменників давньогрецької мови (2017)
Гурдуз А. І. - Типологія міфопоетики романів Томаса Гарді і Джойс Керол Оутс, Малюта К. І. (2017)
Покулевська А. І. - Кінематографічність психологічної нарації у романі С. Цвайга "Марія Антуанетта": компаративний аспект (2017)
Soldatova L. P. - The concept "language” evolution in American linguistic tradition (2017)
Юнусова Н. Х. - Глобализация как фактор развития языковых процессов (2017)
Соловйова О. А. - Пареміологічні особливості вивчення бінарних концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов (зіставно-порівняльний аспект) (2017)
Тарануха Т. В. - Структурно-семантичні та граматичні характеристики ад’єктивних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах (2017)
Борисова О. В. - Способи відтворення деяких стилістичних засобів в англо-українському перекладі детективної прози (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Застосування текстозорієнтованого підходу в процесі автоматизованого перекладу спеціалізованих термінологічних словосполучень НАТО, ООН та СОТ (2017)
Ковтун О. В. - Діалектна лексика у сучасній українській прозі в аспекті перекладу (2017)
Кучер З. І. - Використання різнотипних прийомів граматичних замін у процесі перекладу художнього твору, Орлова М. О. (2017)
Поворознюк Р. В. - Медична інформація як об’єкт міжмовної та міжкультурної взаємодії (2017)
Приходько В. Б. - Розуміння художнього тексту як перекладознавча проблема (2017)
Скрильник С. В. - Вплив екстралінгвальних чинників на фактор концентрації в усному синхронному перекладі (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу тропів М. Т. Рильським у романі О. С. Пушкніа "Євгеній Онєгін" (переклад епітетів: авторські епітети, постійні епітети) (2017)
Богайчук О. С. - Оптимізація процесу навчання студентів іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Сотников А. В. - Синергетичні дослідження політичного дискурсу (2017)
Косович О. В. - Процеси експансiї лексем англiйського походження в контекстi мовної полiтики Францiї (2017)
Шестель О. Г. - Особливості формування і розвитку міжкультурної комунікації у системі професійної підготовки фахівців галузі туризму (2017)
Пена Л. І. - Опановуючи українське фахове мовлення. Рецензія: Брус М.П. українське ділове мовлення : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / М. Брус. – 3-є доповнене видання. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. – 306 с. (2017)
Title (2018)
Table of Contents (2018)
Voinyk B. A. - Automated Assessment of a Students Circulatory System Functional State Using Martine's Test, Borisova G. V., Umanets V. S., Boiko G. L., Pavlov A. V., Nastenko Ie. A. (2018)
Scalia M. - Some Observations on the Role of Water States for Biological and Therapeutical Effects, Avino P., Sperini M., Viccaro V., Pisani A., Valenzi V. I. (2018)
Gorchakova N. - Current Safety Data of the Complex Herbal Medicine with Sedative and Cardioprotective Actions, Heimuller E., Galkin A. (2018)
Golub N. B. - Technological Solution of Biogas Output Increasing at Grain Distillery Spent Wash Fermentation, Potapova M. V. (2018)
Kudybyn I. - Optimal Body Masses for Different Olympic, Nesteruk I., Pereverzyev S., Redaelli А., Shepetyuk В., Chertov O. (2018)
Поединок Н. Л. - Реализация фотоиндуцированной ростовой активности макромицетов: влияние способа культивирования и концентрации углерода и азота, Михайлова О. Б., Сергийчук Н. Н., Негрейко А. М. (2018)
Содержание (2017)
Mikhalyov A. - Modal synthesis of compensated optimal systems with delay, Melkumyan Ε., Soldatova Μ., Volkova A. (2017)
Bulana T. M. - Evaluations of diagnostic efficiency of the state of technical systems (2017)
Bardachov Y. - Approximate spatial model based on interval fuzzy rough soft sets, Zharikova M., Sherstjuk V. (2017)
Baklan I. V. - Some aspects of nonlinear non-stationary processes forecasting, Savchenko V. V., Selin Y. M., Shulkevych T. V. (2017)
Buryachok V. L. - Features OF Implementation of the information security policy in the creation of the rational system of electronic documentary cooperation for public and commercial structures of ukraine, Kuzmenko L. V., Kononenko O. V., Boskin O. O. (2017)
Didyk O. - The use of ontologies for solving information security tasks, Ohnieva O. (2017)
Doronina M. A. - Assessment of distributed delay time of input signal by stationary objects (2017)
Fefelov A. A. - Reverse engineering of the gene regulatory network with combined use of the clonal selection algorithm and differential evolution, Taif M. A., Lytvynenko V. I., Voronenko M. A., Stepanchenko O. M., Sokur I. V., Lurie I A. (2017)
Holub Z. - The algorithm for detecting online discussion fragments containing information and psychological manipulation (2017)
Hrytsyk V. - Image segmentation in computer vision diagnostic systems, Petryk M. (2017)
Kharlamova Y. N. - Estimation of parameters of the quasi stable object using a symmetric interaction of channels of information and measurement system which structure are rebuilt (2017)
Kornilovska N. V. - The formalized correlations and interconnections of telecommunication systems and telecommunication routes from the standpoint of system theory, Vyshemyrska S. V., Lurie I A., Hodlievskyi O. (2017)
Olszewski S. V. - Features of electroradiolytic destruction of persistent organochlorine toxicants, Med Yu. Yu., Nosenko V. O. (2017)
Olszewski S. V. - Modeling of frequentis characteristics of resonator system of powerful klystron with the melting of the transient channels, Tanasiichuk Ya. V. (2017)
Peredery V. - Information technology of updating of decision support alternatives in the distributed database of critical application systems, Borchik E., Ohnieva O. (2017)
Savytskyi O. I. - Agent control of the processes of the three-staged iron ore enrichment, Tymoshenko M.A. (2017)
Tonkacheev G. N. - Process of restructuring as innovative is mechanisms of updating of infrastructural enterprises, Kistion V. E. (2017)
Vasilenko V. G. - Abstract data types in probabilistic programming languages, Baklan I. V., Shyrii V. V. (2017)
Voronenko M. A. - Informatization of the processes of decision-making in emergency situations (2017)
Voronenko M. A. - The research of water support quality in kherson region (2017)
Olszewski S. V. - Web-applications protection establishment, Tarnavskyi D. I., Ivzhenko Y. S. (2017)
Єгорова Т. М. - Ландшафтно-гідроекологічні особливості агросфери України (2018)
Мудрак О. В. - Наукове обґрунтування створення національного природного парку "центральне поділля", Овчинникова Ю. Ю., Мудрак Г. В. (2018)
Власова О. В. - Моделі формування спектральних характеристик меліорованих земель (2018)
Тимошенко Л. М. - Стан дендрофітів вуличних насаджень міста лубен (2018)
Паращенко І. В. - Рухомість свинцю за профілем чорнозему типового та дерново-підзолистого ґрунту (2018)
Дмитрук Ю. М. - Вміст та перерозподіл фосфору в ґрунтах агроекосистеми Західного лісостепу, Собко В. І. (2018)
Вишневський Ф. О. - Динаміка вмісту гумусу в ґрунтовому покриві орних земель андрушівського району житомирської області, Паламарчук Р. П., Довбиш Л. Л., Залевський Р. А. (2018)
Tertychna O. - Acaricidal properties of essential oils on the population of hamazoid mites of the species dermanyssus gallinae (de geer, 1778), Svaliavchuk L., Brygas O., Mineralov O., Kotsovska K. (2018)
Матвієнко М. В. - Гроекологічна оцінка промислової технології інтенсивного вирощування груші (pyrus), Бублик М. О., Волкодав В. В., Драга М. В., Китаєв О. І., Ходаківська Ю. Б. (2018)
Глущенко Л. Д. - Продуктивність жита озимого за беззмінного вирощування, Кохан А. В., Гангур В. В., Олепір Р. В., Лень О. І., Брегеда С. Г. (2018)
Бровко І. С. - Біодеградація гербіцидів штамами мікроорганізмів-деструкторів, Подгурська І. О., Чабанюк Я. В., Кордунян О. О. (2018)
Крутило Д. В. - Корекція ризобіальних угруповань ґрунту за інтродукції bradyrhizobium іаромсим різних генетичних груп, Надкернична О. В., Шерстобоєва О. В., Ушакова М. А. (2018)
Шевченко Т. Л. - Особливості використання натуралізованих лікарських рослин, Глущенко Л. А. (2018)
Симочко Л. Ю. - Мікробіом ґрунту культурних рослин за різних агротехнологій, Дем’янюк О. С. (2018)
Бойко А. А. - Оширення бактеріозів індукованих erwinia amylovora у різних видів рослин біоценозів полісся за умов контамінації збудника бактеріофагом, Цвігун В. О. (2018)
Тирусь М. Л. - Ефективність листкового підживлення цукрових буряків на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного лісостепу (2018)
Содержание (2018)
Алпатов А. П. - Информационные модели и технологии борьбы с антропогенным загрязнением ближнего космоса (2018)
Брилев А. А. - Методы валидации транзакций при построении блокчейн, Островская Е. Ю. (2018)
Булах В. А. - Классификация мультифрактальных стохастических временных рядов с использованием мета-алгоритмов на основе деревьев решений, Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2018)
Волковський О. С. - Компьютерная система автоматического анализа промышленных инструкций, Ковилін Є. Р. (2018)
Дмитрієва І. С. - Дослідження існуючих підходів до вирішення задачі розпізнавання графічних образів, Мусна Ю. М. (2018)
Мазурок Т. Л. - Інформаційна модель інтелектуального управління системою адаптивного навчання (2018)
Михалев А. И. - Интеллектуальная мультиагентная система формирования предметно-ориентированной эволюционной модели знаний, Стенин А. А., Шитикова И. Г., Лемешко В. А. (2018)
Омельчук А. А. - Математичне і програмно-апаратне забезпечення тренажерної установки з просторовими приводами руху, Сафьяник О. О., Березкін І. С., Павлов П. М. (2018)
Царик В. Ю. - Інформаційно-синергетичні методи в задачах Text Mining, Михальов О. І. (2018)
Гнатушенко В. В. - Дослідження використання графових моделей при відображенні даних у інформаційному просторі, Сизов О. С., Кавац О. О. (2018)
Гоман О. Г. - Моделирование ударного взаимодействия рабочих элементов гидродинамических аппаратов с жидкостью, Катан В. А., Клим В. Ю. (2018)
Фролова Л. А. - Моделювання рівноваги в системі Fe2+– SO42-–H2O–OH-, Анісімова Л. Б. (2018)
Балакин В. Ф. - Пути развития процессов горячей прокатки труб, Перчаник В. В., Богдан Д. А., Угрюмов Ю. Д., Кадильников С. В. (2018)
Недашківський Є. А. - Модель часового ряду з фрактальною структурою, Баклан І. В. (2018)
Бахрушин В. Є. - Розподіл бюджетного фінансування у вищій освіті, як проблема багатокритеріального прийняття рішень (2018)
Жульковская И. И. - Современные средства повышения точности результатов математического моделирования, Жульковский О. А. (2018)
Журба А. О. - Фрактальна сегментація зображень для дослідження природних об’єктів та поверхонь, Журба Д. І. (2018)
Литвиненко О. І. - Когнітивно-графічний метод конструювання базисів триквадратичних серендипових скінченних елементів (2018)
Поляков М. А. - Теоретико-множественные модели функциональных структур гибридных автоматов систем управления, Андриас И. А. (2018)
Скалозуб В. В. - Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений в единой автоматизированной системе управления грузовыми железнодорожными перевозками Украины, Жуковицкий И. В., Клименко И. В., Заец А. П. (2018)
Стовпченко І. В. - Методи Web Mining для дослідження соціальних груп, Колотило М. М. (2018)
Селівьорстова Т. В. - Дослідження алгоритмів вибору сусідства для неорієнтованого гильотинного розкрою, Мирошниченко А. С. (2018)
Содержание (2018)
Ахметшина Л. Г. - Нечеткая сегментация слабоконтрастных изображени в базисе нелинейной декорреляции (2018)
Akhmetshina L. G. - Mathematical modeling of temperature fields of the rotating cylinder, Berdnyk M. G. (2018)
Ахметшина Л. Г. - Независимый компонентный анализ одномерных цифровых изображений, Егоров А. А., Ахметшин К. А. (2018)
Буланий М. Ф. - Математичне моделювання нелінійних процесів термостимульованої люмінесценції кристалофосфорів при гіперболічному нагріві, Коваленко О. В., Молодець Б. В., Морозов О. С. (2018)
Герасимов В. В. - Развитие инструмента автоматизированного тестирования – Selenium, Беличенко А. Я. (2018)
Ivon A. I. - Software for processing digital images of analog oscillograms, Istushkin V. F. (2018)
Ivon A. I. - Software for data processing of electron microscopy, Istushkin V. F., Volkova A. A. (2018)
Коломоєць І. І. - Дослідження швидкодії браузерів інтернет для платформи Android, Рибка Ю. М., Шевченко М. В. (2018)
Krokhin V. V. - Investigation of the stability of methods of selecting the optimal model of multiple linear regression in the case when independent variables are observed with errors (2018)
Litvinov А. А. - On using of frame-based sentence patterns in integrative computer-aided language learning system (2018)
Литвинов А. А. - Особенности применения личностно-деятельного подхода при подготовке специалистов в области информационных технологий, Карпенко Н. В. (2018)
Матвєєва Н. О. - Дослідження засобів машинного навчання із залученням мови програмування Java (2018)
Матвєєва Н. О. - Розпізнавання сигналів засобами платформи Java, Бенко Ю. Б. (2018)
Ponomarev I. V. - Site optimization based on testing of its work (2018)
Ponomarev I. V. - Development of web-sites with use asp. net technologies and angularjs platforms (2018)
Філенко А. С. - Система авторизації та автентифікації ASP. NET identity, Пономарьов І. В. (2018)
Спірінцев В. В. - Використання клітинних автоматів для розпізнавання символів, Бондаренко Г. А. (2018)
Spirintseva O. V. - The models of the information security in the cloud storage, Lozovsky A. S. (2018)
Starodubtsev O. L. - Neural networks operation speed estimation for identification of signals in defect detection, Khandetskyi V. S. (2018)
Твердоступ Н. И. - Преобразователь индуктивного импеданса в последовательность прямоугольных импульсов (2018)
Tonkoshkur A. S. - Architecture and description of the applied programs package for electrical properties simulation of heterogeneous materials, Karpenko N. V. (2018)
Khandetskyi V. S. - Traffic routing in distributed wireless computer networks, Sivtsov D. P. (2018)
Прокофьев Т. А. - Применение нормального распределения для анализа относительных изменений количества центров свечения люминесценции при различных внешних воздействиях, Гнатушенко В. В., Реута А. В. (2018)
Khrychikov V. E. - Influence controlled cooling in the mould in the residual stresses in the cast iron rolling, Belyy A. P., Ivanova L. Kh., Osypenko I. A., Menyailo E. V. (2018)
Соловйова І. А. - Проектування маршрутів виробництва холоднодеформованих труб на станах ХУТР, Николаєнко Ю. М. (2018)
Стенин А. А. - Интеллектуальная информационно-управляющая система диспетчера городских инженерных сетей, Пасько В. П., Красничук Р. В., Лемешко В. А., Польшакова О. М. (2018)
Гришин В. С. - Методы обнаружения и предотвращения потенциальных разрушений нагруженных изделий, Мельничук А. В. (2018)
Ланська С. С. - Розробка математичної моделі нечіткої системи оцінки якості освіти (2018)
Содержание (2018)
Дерев’янко О. І. - Імітаційна модель агрегації в технології PVD (2018)
Зимогляд А. Ю. - Исследование взаимосвязи фрактальной размерности металлических пленок и коэффициента трения, Гуда А. И., Журба А. А., Ковтун В. В. (2018)
Тогобицкая Д. Н. - Прогнозирование величин критических точек фазовых превращений АС1, АС3 для малоуглеродистых конструкционных сталей методом физико-химического моделирования на основе параметров межатомного взаимодействия, Кукса О. В., Пучиков А. В., Узлов О. В., Хулин А. Н. (2018)
Perviy B. A. - Influence of the magnus effect on the spacecraft lifetime, Sarychev O. P. (2018)
Бабенко Ю. В. - Дослідження параметрів імітаційної моделі автозаправної станції (2018)
Гнатушенко В. В. - Дослідження ефективності методів редукції при управлінні системою по виходу, Лукашевич О. В. (2018)
Горячкін В. М. - Оптимізація розмірів трубопроводів систем теплопостачання, Жевжик О. В., Степура О. Ю. (2018)
Даниев Ю. Ф. - Вероятностные модели среднего остаточного ресурса технических систем, Пошивалов В. П., Резниченко Л. В. (2018)
Михалев А. И. - Модальная робастная стабилизация технологических процессов c параметрической неопределенностью, Стенин А. А., Солдатова М. А., Стенин А. С. (2018)
Пилипчук В. Н. - Аналіз однієї узагальненої моделі екологічної конкуренції, Волкова С. А. (2018)
Потап О. Ю. - Комп’ютерне моделювання автоматизованої системи компенсації ексцентриситету прокатних валків, Зінченко М. Д., Рибальченко М. А., Потап М. О. (2018)
Ivaschenko V. P. - Improving the efficiency of multiprocessor system through in-line interface network aggregation, Shvachych G. G., Ivaschenko E. V., Busygin V. V. (2018)
Болтенков В. А. - Применение методов социального выбора в задачах агрегирования оценок в ранговых шкалах, Куваева В. И., Червоненко П. П. (2018)
Золотухин О. В. - Об одном подходе к выбору признаков для сегментации текстурных областей изображений в информационных системах аэрокосмического мониторинга, Коваленко Т. В. (2018)
Островська К. Ю. - Реалізація Remote Dictionary Server з використанням мови Python, Островський Є. В., Кліопа І. В. (2018)
Малайчук В. П. - Визуально-аналитический анализ коррелированности цифровых изображений технических объектов в задачах неразрушающего контроля, Клименко С. В., Кудреватых А. Т. (2018)
Сенько А. О. - Нейромережеві моделі для прогнозування параметрів технологічного процесу подрібнення руди, Купін А. І. (2018)
Захаров О. О. - Програмна реалізація Android додатку тривимірного пакування об'єктів паралелепіпедної форми у контейнери, Селівьорстова Т. В. (2018)
Грищенко Н. В. - Методологічні підходи до структуризації світового ринку консалтингових послуг (2018)
Кухтин О. Б. - Хакерські атаки – суттєва загроза функціонуванню світового фондового ринку (2018)
Ліфанова М. І. - Інституційне середовище функціонування міжнародних фінансових центрів (2018)
Медведкин Т. С. - Интеллектуальная собственность в глобальном научно-техническом ландшафте, Медведкина Е. А. (2018)
Avanesova N. Е. - Strategy of economic security of Ukraine in the long term (2018)
Бабина О. М. - Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України (2018)
Башнянин Г. І. - Економічні системи та їх інтегральна динамічна капіталізаційна ефективність, Паласевич М. Б., Лапчук Я. С. (2018)
Ільяшова В. В. - Шляхи відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, та заходи їх протидії, Помірча О. М. (2018)
Кубатко В. В. - Фактори тінізації національної економіки в контексті ресурсозбереження (2018)
Мінакова С. М. - Теоретичні засади реалізації бізнес-моделей портів у державній морській політиці, Нєнно І. М. (2018)
Суска А. А. - Проектування системи інституціонального забезпечення ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Цвірко О. О. - Транзитні перевезення як стратегічний напрямок розвитку транспорту України в умовах глобалізації (2018)
Яворская А. Ф. - Обоснования параметров приоритетного позиционирования судовладельческих структур в системе рынка морской торговли (2018)
Боровик М. В. - Передумови сталого розвитку закладів вищої освіти в Україні (2018)
Герасимова Л. М. - Управління ресурсами в інноваційних проектах (2018)
Григор’єва О. В. - Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом підприємства, Неділько Н. В. (2018)
Дейнега І. О. - Онлайн-освіта в умовах розвитку інформаційного суспільства (2018)
Дименко Р. А. - Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні, Литвинова О. В., Лобань О. О. (2018)
Джерелюк Ю. О. - Застосування методу експертних оцінок до оцінювання антикризової стійкості туристичного підприємства (2018)
Дудка М. О. - Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислових підприємств (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості управління матеріальними потоками в логістичних системах торговельних підприємств (2018)
Лобань О. О. - Еволюція корпоративних структур під впливом змін інституту власності (2018)
Михайленко О. В. - Стратегічне планування на підприємствах харчової промисловості, Скоморохова С. Ю., Саухіна О. В. (2018)
Назарчук Н. В. - Наукові підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства, Малик І. П. (2018)
Свидрук І. І. - Особливості креативного менеджменту на мікрорівні (2018)
Струк Н. С. - Концептуальні засади розвитку маркетингу партнерських відносин підприємств (2018)
Хіміч О. В. - Система ієрархії економічної безпеки (2018)
Averkyna M. F. - The principles of regional renewable energy policy (2018)
Гуріна О. В. - Оцінка впливу регіональної економіки на стан соціальної сфери Причорноморського регіону, Гуріна Є. Є., Работін Ю. А. (2018)
Довба І. В. - Теоретичні основи інноваційного розвитку регіону (2018)
Зінченко О. А. - Регіональна безпека як складник потенціалу іміджу території (2018)
Кузьмин В. М. - Стратегічні пріоритети низьковуглецевого розвитку територіальних громад (2018)
Мігай Н. Б. - Підприємницький потенціал як стратегічний резерв підвищення регіональної конкурентоспроможності (2018)
Мінакова О. О. - Застосування індикативного планування до визначення пріоритетних напрямів державного регулювання галузі (2018)
Обозна А. О. - Оцінка стану готельного бізнесу та індустрії туризму: регіональний аспект, Шабельник Н. М., Плахотний В. С. (2018)
Обозна А. О. - Історичні та національні передумови виникнення та функціонування миколаївської кухні: регіональний аспект, Шабельник Н. М. (2018)
Шевчук І. Б. - Комунікативні можливості регіональних органів влади у соціальних мережах (2018)
Шульц С. Л. - Диспропорційність регіонального розвитку в контексті сучасних реформ, Луцків О. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Баглай А. В. - Сравнительный диагностический анализ вибропереходных процессов в смежных прокатных клетях, Веренев В. В. (2018)
Власов А. А. - Исследование динамической системы балансирного электрододержателя дуговой сталеплавильной печи, Зданевич С. В. (2018)
Капітонов О. Г. - Комп'ютерна модель масопереносу в гальванічних процессах (2018)
Лапханов Е. О. - Аналіз можливості застосування двигунної установки з постійними магнітами для космічних апаратів на навколоземній орбіті, Палій О. С. (2018)
Узлов К. І. - Обчислення точних значень температур фазових перетворень за результатами математичної обробки в пакеті MathCad даних диференційного термічного аналізу, Дзюбіна А. В., Романова Н. С., Мовчан О. В. (2018)
Nadtochij A. A. - Analysis of the equilibrium distribution of phases of the system Fe-P-C in the preparation of phosphoric ferroalloys, Velikonskaya N. M. (2018)
Піптюк В. П. - Перспективи генерації феросплавів нового покоління для легування та мікролегування сталі, Тогобицька Д. М., Логозинський І. М., Левін Б. А., Петров О. П., Греков С. В., Снігура І. Р. (2018)
Редчиц Д. А. - Автоматизированный препроцессор для задач вычислительной аэродинамики, Белоусова Т. П., Выгоднер И. В., Ляхович Т. П., Моисеенко С. В. (2018)
Баклан І. В. - Побудова теплової карти переміщень інтелектуального агенту в середовищі, Баришич Л. М., Дідик Б. О. (2018)
Островська К. Ю. - Алгоритми нечіткої кластеризації для аналізу металографічних зображень, Михальов О. І., Черевко А. І. (2018)
Ivaschenko V. P. - Effective algorithms for solving coefficient problems of high accuracy order schemotechnical technologies for reliability of solar arrays, Shvachych G. G., Ivaschenko E. V., Busygin V. V. (2018)
Tonkoshkur A. S. - Schemotechnical technologies for reliability of solar arrays, Nakashidze L. V., Lyagushyn S. F. (2018)
Балакин В. Ф. - Развитие производства труб на ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", Угрюмов Ю. Д., Богдан Ю. Д., Донской И. В., Кондратьев Ю. А., Кадильников С. В. (2018)
Гануш В. І. - Безпека системи подачі дуття в конвертер, Гунза А. (2018)
Гречаний О. М. - Встановлення закону розподілу поломок елементів прокатного стану з метою їх запобігання, Васильченко Т. О., Шевченко І. А., Кобрін Ю. Г. (2018)
Тітов К. Ю. - Розробка семантичного фільтру на основі персональних вподобань користувача (2018)
Федорович А. И. - Исследование потенциальных возможностей классификации энтропийных выборок случайных величин (2018)
Іскандарова-Мала А. О. - Аналіз якості середньої освіти (2018)
Євтушенко Г. Л. - Багатокритеріальний порівняльний аналіз інструментів для автоматизації тестування програмних засобів, Євтушенко О. І., Кузнецов В. І. (2018)
Лущенко О. О. - Інформаційна система GPS навігації для моніторингу стану сільськогосподарських агрегатів, Селівьорстова Т. В. (2018)
Негрій С. Г. - Умови застосування трапецієподібних охоронних споруд, Негрій Т. О. (2017)
Бондаренко В. И. - Технологическая схема и оборудование для селективной добычи угля длинными очистными забоями, Русских В. В., Малашкевич Д. С., Соцков В. А. (2017)
Сахно І. Г. - Нова концепція анкерного кріплення в світлі сучасного стану та найближчих перспектив розвитку, Сахно С. В. (2017)
Шашенко А. Н. - Методика численной имитации процесса пучения пород почвы в магистральных выработках, Хозяйкина Н. В., Дубовик А. И., Сосна Д. О. (2017)
Иорданов И. В. - О влиянии динамических нагрузок на состояние боковых пород при разработке угольных пластов, Чепига Д. А., Симонова Ю. И., Волков С. В., Коломиец В. А. (2017)
Кузьменко А. М. - Взаимосвязь структурных изменений окружающего массива с устойчивостью контура очистных камер при разработке крутых залежей железной руды, Петлёваный М. В. (2017)
Халімендик Ю. М . - Дослідження характеристик замків піддатливості рамного кріплення під час стендових випробувань, Халімендик В. Ю., Захарова Л. М. (2017)
Дичковський Р. О. - Щодо питання захоронення шкідливих відходіву надрах землі, Фальштинський В. С., Табаченко М. М., Cabana Edgar Cáceres, Короткова А. О. (2017)
Садовенко И. А. - Геотехнология освоения гидротермальных ресурсов Донбасса, Инкин А. В. (2017)
Хлібишин Ю. Я. - Дослідження розподілу твердих вуглеводнів у фракціях твердих нафтових відкладів, Почапська І. Я., Гринишин О. Б. (2017)
Саїк П. Б. - Щодо питання дослідження процесу газифікації вугілля, Лозинський В. Г., Фальштинський В. С., Демидов М. С. (2017)
Чередник В. А. - Закономерности деформирования вмещающих пород в лаве при отработке пологозалегающих угольных пластов (2017)
Судакова Д. А. - Механические свойства тампонажного термопластичного материала на основе полиэтилентерефталата (2017)
Носач О. К. - Гірничо-геологічні умови залягання пласта d4, як фактори, що обумовлюють вибір системи розробки, Вербна Т. П. (2017)
Костенко Т. В. - Оцінка небезпек для рятувальників при гасінні пожеж, Александров С. М. (2017)
Глыва В. А. - Источники магнитных полей в условиях сложного гармонического состава электрического тока силовой сети, Николаев К. Д., Левченко Л. А. (2017)
Кириченко А. Л. - Взрывчатые композиты, высокочувствительные к импульсному лазерному излучению, Куливар В. В., Соболев В. В. (2017)
Виноградов А. Г. - Порівняльний аналіз методик розрахунку захисних водяних завіс (2017)
Зав’ялова О. Л. - Вплив сорбованого метану на вибуховисть вугільних аерозависів (2017)
Белицкий П. В. - Повышение эффективности ленточного конвейера при интенсивном ведении горных работ (2017)
Полушина М. В. - Рациональные параметры подъемной установки со шкивами трения и бобинным уравновешивающим устройством из условия минимума мощности привода, Москалева Т. В., Запара Е. С. (2017)
Запара Е. С. - Определение сопротивления трения движению лопастей в виброкипящем слое порошкообразного материала, Полушина М. В. (2017)
Баскевич А. С. - Изучение особенностей сверхглубокого проникания микрочастиц в металлические мишени (2017)
Дубовіч І. А. - Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському економічному регіоні, Сенета З. Я. (2018)
Лесняк О. Ю. - Визначення багатофакторної продуктивності сільського господарства (2018)
Рогач С. М. - Інституційні засади раціонального використання земельних ресурсів, Якимовська А. В. (2018)
Скороход І. С. - Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів в екологічній сфері, Ліповська-Маковецька Н. І. (2018)
Ведерніков М. Д. - Лідерство як фактор реалізації стратегії управління людськими ресурсами: зарубіжний досвід, Чернушкіна О. О., Мантур-Чубата О. С. (2018)
Кодацька Н. О. - Економічне мислення: гендерний аспект (2018)
Матросова Л. М. - Соціальний капітал та його роль в економічному розвитку країни (2018)
Морозюк Н. В. - Соціально-економічні умови реалізації лідерського потенціалу молоді об'єднаних територіальних громад України, Шапошнік В. М., Круглик С. Г. (2018)
Алескерова Ю. В. - Особливості та різновиди сільськогосподарського страхування, Гуцаленко О. О. (2018)
Алескерова Ю. В. - Управління фінансовими ресурсами державних підприємств, Ременюк А. Р. (2018)
Гаврилко Т. О. - Фінансова грамотність населення: вітчизняний та зарубіжний досвід, Довгань М. М. (2018)
Гуржий Т. О. - Нерівність як фактор росту бідності та вимивання середнього класу (2018)
Доброскок С. С. - Проблеми та перспективи розвитку фінансової політики України (2018)
Доманчук А. І. - Формування системи управління фінансами страхових компаній (2018)
Ибрагимов К. М. - Проблемы совершенствования экономических механизмов управления финансовой стабильностью в страховых компаниях (2018)
Іванов С. В. - Особливості банківських інновацій (2018)
Косова Т. Д. - Фінансові механізми оцінки вартості капіталу акціонерного товариства, Дєєва Н. Е. (2018)
Куряча Н. В. - Пенсійне страхування у системі пенсійного забезпечення (2018)
Льон І. М. - Вплив рівня монетизації економіки на економічне зростання в Україні (2018)
Нікітішин А. О. - Фінансова політика стимулювання розвитку реального сектору економіки як складник реалізації концепції випереджаючого економічного розвитку (2018)
Пєхота А. В. - Гармонізація моделі функціонування біржового ринку цінних паперів України в умовах євроінтеграції (2018)
Проць В. І. - Система фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2018)
Щур Р. І. - Методологічні основи формування дохідної бази об’єднаних територіальних громад (2018)
Артюх О. В. - Нульова ставка з ПДВ у системі вітчизняного оподаткування: дискусійні аспекти, Гончар М. А. (2018)
Асвае Азадэн - Текущее состояние и перспективы перехода на МСА в развивающихся странах Африки и ближнего востока (2018)
Гнатченко Д. Д. - Стандартизація внутрішнього аудиту торговельних мереж (2018)
Лещенко К. П. - Дослідження сутності фінансового зобов’язання як обліково-аналітичної категорії (2018)
Михайлова О. С. - Інноваційні напрями організації оплати праці на підприємстві, Тригуб О. С., Філоненко М. П. (2018)
Мінка В. Ф. - Аспекти реформування бухгалтерського обліку в бюджетному секторі, Підопригора І. В. (2018)
Трачова Д. М. - Дослідження впливу методики формування амортизаційного фонду на показники ефективності діяльності підприємств (2018)
Бабєєва O. В. - Статистичне оцінювання показників зайнятості трудового потенціалу України (2018)
Іванченко Н. О. - Дослідження адаптивної сиcтеми економічної безпеки підприємства, заснованої на обчислювальних об’єктних моделях та технологіях, Тюрменко В. В. (2018)
Охримович М. М. - Наукові підходи до оцінювання інвестиційної безпеки держави: аналіз практики та актуальність застосування (2018)
Семенов А. С. - Модель динамического хаоса как нелинейная экономическая система (2018)
Таньков К. М. - Теоретичні аспекти еволюційного моделювання процесу інноваційного розвитку регіону, Грон А. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Халимендик Ю. М. - Врахування похибок інклінометричних досліджень при визначенні меж небезпечних зон за проривами води у бурових свердловин, Фролов О. В. (2018)
Zakharova L. M. - Cluster behavior of the ground irreversible movement during development of a landslide (2018)
Калугина Н. А. - Оценка возможности внезапного разрушения краевой части угольного пласта при равномерном движении забоя, Чеснокова О. В., Семенченко А. К. (2018)
Негрій С. Г. - Безпека ведення робіт на кінцевих ділянках лав, Негрій Т. О., Волков С. В. (2018)
Зуєвська Н. В. - Моделювання процесу вибухового руйнування залізистих кварцитів, Чала О. М., Тарасюк О. С., Пасько М. В. (2018)
Мерзлікін А. В. - Визначення основних параметрів стохастичної моделі видобутку з очисних вибоїв (2018)
Костенко Т. В. - Пропозиції щодо покращення теплового стану в підодежному просторі рятувальника, Костирка О. В. (2018)
Подкопаєв С. В. - Шляхи зниження виробничого травматизму на вугільних шахтах України в світлі світових тенденцій, Сахно С. В. (2018)
Рєзнік Д. В. - Організаційно-технічні заходи з мінімізації рівнів низькочастотних електромагнітних полів у виробничих умовах, Сукач С. В., Зачепа Ю. В., Ходаковський О. В. (2018)
Сторож Я. Б. - Інформаційно-аналітична підтримка вирішення завдань управління охороною праці (2018)
Подкопаев С. В. - Исследование проявлений горного давления в подготовительных выработках с учетом жесткости охранных сооружений, Конопелько Е. И., Чепига Д. А., Иорданов И. В., Смоланов И. Н. (2018)
Schwager N. Y. - The working conditions and occupational diseases reasearch at Kryvbas mining enterprises, Zaikina D. P. (2018)
Вахітова Л. М. - Розроблення вогнезахисного покриття для умов вуглеводневої пожежі з покращеними реологічними характеристиками, Таран Н. А., Бессарабов В. І., Дріжд В. Л., Придатько С. П., Прудченко А. П. (2018)
Svyatnyy V. A. - Parallele modellierung und simulation der luftdynamischen prozesse in den grubenbewetterungsnetzen, Kushnarenko V. G., Miroshkin O. M. (2018)
Зуєвська Н. В. - Сучасні методи врахування динамічного впливу від будівельної техніки на будівництві, Шайдецька Л. В. (2018)
Дзержинська О. В. - Використання факторного експерименту до дослідження процесу взаємодії опорної поверхні лиж крокуючого рушія з ґрунтом (2018)
Зазимко В. І. - Про деякі особливості течії хімічних реакцій в зарядах вибухових речовин, збуджених світловим імпульсним випромінюванням, Кулівар В. В. (2018)
Колесніченко С. В. - Методологія розрахунку технологічної безпеки сталевих будівельних конструкцій (2018)
Кухарь В. Ю. - Разработка и внедрение многокамерных фильтров технической воды с ручным управлением для горно-металлургических предприятий, Запара Е. С. (2018)
Зазимко В. І. - Вплив утворення тріщин на процес осередкового запалювання вибухових речовин, Кириченко О. Л., Кулівар В. В., Скобенко О. В. (2018)
Магазинщикова І. П. - Теоретичне підґрунтя соціологічного аналізу екологічних практик як засобу досягнення цілей сталого розвитку, Лободинська О. М. (2018)
Шаповал І. Г. - Модернізація структури соціологічного знання та місце і роль соціологічної рефлексії транспорту в цьому контексті, Яковенко Ю. І. (2018)
Святненко І. О. - Маніпулятивна гендерна дресура в сценаріях сексуальної поведінки жінок (2018)
Согорін А. А. - Соціальне міфотворення як складова сучасної реклами (2018)
Чумаченко Д. С. - Корупція як соціальне явище у вимірі соціологічного аналізу (2018)
Матюхін Д. А. - Ціннісний вимір стилю життя сучасної молоді в контексті релігійної приналежності: соціологічний аналіз (2018)
Лепський М. А. - Цілісність якісних методів дослідження майбутнього та метаобрази випереджального відображення (2018)
Петінова О. Б. - Економічна поведінка: до питання експлікації поняття (2018)
Недобой C. Ю. - Аналіз соціальних аспектів комунікації у нормативній базі відновної медицини (2018)
Власова Н. Ф. - Чинники підвищення ефективності системи управління сферою фізичної культури та спорту на регіональному рівні: соціологічний аналіз (2018)
Пестрикова О. В. - Доба хмельниччини в інтерпретації польського історика Людвіка Кубалі (2018)
Богатікова О. В. - Участь Григорія Павлуцького (1861-1924 рр.) у вітчизняних та міжнародних наукових форумах кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Мамедов Я. - Проблемы миграции в период раннего плейстоцена на Южном Кавказе (2018)
Малютина О. К. - Харьковская кадетская периодика о еврейских погромах в Первой русской революции 1905-1907 гг. (2018)
Колесник О. С. - Генеалогія українських козацько-старшинських родів у висвітленні Г. О. Милорадовича (2018)
Джус О. А. - Військово-політичне партнерство як інтегральний напрямок військового співробітництва (2018)
Гоцуляк В. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження політичної реальності ранньомодерної України (2018)
Шелемба М. М. - Партійна конкуренція на виборах до Закарпатської обласної ради: емпіричний аналіз, Шелемба М. М. (2018)
Павлов Д. М. - Особливості технологій політичної пропаганди (2018)
Шевцов С. В. - Філософія у вишах: питання праксису (2018)
Форкош С. М. - Соціокультурний вимір майбутнього (від людських якостей до соціальної джастифікації) (2018)
Несправа М. В. - Деструктивний характер релігійного вчення Саїда Кутба (2018)
Пластунова О. Б. - Розрахункові оцінки добових енерговитрат як основа для обґрунтування норм харчування юних спортсменів, Няньковський С. Л. (2018)
Абатуров О. Є. - Вплив екстракту листя плюща на продукцію антимікробних пептидів при гострому простому бронхіті в дітей, Токарєва Н. М., Нікуліна А. О. (2018)
Сорокман Т. В. - Преморбідні порушення функціонального стану підшлункової залози в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Остапчук В. Г. (2018)
Беш Л. В. - Сучасні аспекти вибору мукоактивної терапії кашлю в педіатричній практиці, Мацюра О. І. (2018)
Беш Л. В. - Труднощі диференціальної діагностики атопічного дерматиту в дітей, Мацюра О. І., Якимович Х. О., Пукаляк Р. М., Луговський С. В. (2018)
Абатуров О. Є. - Застосування препарату лізоциму й деквалінію хлориду в лікуванні гострих респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, Агафонова О. О., Токарєва Н. М. (2018)
Логвинова О. Л. - Легочный интерстициальный гликогеноз: самостоятельная нозологическая форма или морфологическое проявление спектра интерстициальных заболеваний легких у младенцев?, Гончарь М. А. (2018)
Борисова Т. П. - Клинические проявления и коррекция вегетативной дисфункции у детей и подростков, Абатуров А. Е. (2018)
Гончарь М. А. - Глициновая энцефалопатия у новорожденных и детей раннего возраста: мировые стандарты менеджмента и собственное клиническое наблюдение, Логвинова О. Л., Пушкарь Е. М., Помазуновская Е. П., Ивахненко Д. А. (2018)
Боярчук О. Р. - Сучасні аспекти консервативної терапії нетримання сечі та збереження функції нирок у дітей із спінальним дизрафізмом, Глушко К. Т. (2018)
Абатуров А. Е. - Влияние на доступность ионов марганца и цинка для патогенных бактерий, Крючко Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 4), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2018)
Білаш С. М. - Професор Олена Миколаївна Проніна (до 60-річчя з дня народження), Білич А. М., Коптев М. М., Пирог-Заказникова А. В., Половик О. Ю., Лавренко Д. О. (2018)
Доцент Дикий Олександр Михайлович (до 80-річчя з дня народження) (2018)
Вовк Ю. В. - Огляд сучасних методичних підходів та матеріалів для реєстрації максимального горбково-фісурного позиціонування щелеп пацієнтів при незнімному протезуванні, Глушко Т. Р. (2018)
Дикий О. М. - Вентилятор-асоційовані трахеобронхіт і пневмонія, Сонник Є. Г., Шумейко О. Г. (2018)
Зайченко Г. В. - Фармакодинаміка і спектр дії індол-3-карбінолу, Горчакова Н. О., Сініцина О. С., Зайченко В. С., Равшанов Т. Б. (2018)
Процак Т. В. - Особливості ембріогенезу серця та його структур, Забродська О. С., Хованець К. Р. (2018)
Старченко Т. Г. - Формування порушення ритму серця у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2 типу, Коваль С. М., Юшко К. О., Шкапо В. Л., Милославський Д. К. (2018)
Холодкова О. Л. - Сучасні погляди на морфологічні порушення внутрішніх органів після черепно-мозкової травми, Прус Р. В. (2018)
Шевченко К. В. - Сучасні уявлення про структурно-функціональну організацію слинних залоз, Єрошенко Г. А., Проніна О. М., Крамаренко Д. Р., Кудинов М. В. (2018)
Білокур Д. О. - Динаміка показників гуморального імунітету у осіб з контамінованих територій Сумської області, Львов О. С., Шейко В. І. (2018)
Козішкурт О. В. - Перебіг епідемічного процесу соціально небезпечних хвороб на півдні України, Талалаєв К. О., Голубятников М. І., Лебедюк М. М., Савчук А. І. (2018)
Маркін А. І. - Вікові особливості психосоціальних детермінант перебігу тяжкої форми гемофілії А у дітей, Дубей Л. Я. (2018)
Айварджі О. О. - Індекс анальгезії/ноціцепції (ANI) та його кореляція при септопластиці (2018)
Алиева M. Б. - Частота рецидивов генитальных инфекций и других соматических заболеваний у женщин (2018)
Антонів А. А. - Клінічні та патогенетичні особливості неалкогольного стеатогепатита за коморбідності із хронічною хворобою нирок та ожирінням (2018)
Баштан В. П. - Варіант лікування місцево-поширеного первинного раку грудної залози, Жукова Т. О., Муковоз О. Є., Литвиненко В. Є., Айперт В. В. (2018)
Біленький Г. З. - Особливості переносимості нового детоксиканта у здорових добровольців, Макаренко О. В. (2018)
Вихтюк Т. І. - Ефективність лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих прооперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок із місцевим застосуванням вакуум-асистованої терапії (2018)
Воробій В. Д. - Аналіз клініко-анамнестичних передумов формування ендометріозу (2018)
Воротинцев С. І. - Застосування ультразвуку при катетеризації внутрішньої яремної вени у пацієнтів з ожирінням, Софілканич М. М., Захарчук О. В. (2018)
Гусейнов Т. А. - Значение риномонометрии в оценке состояния назальных воздушных путей (2018)
Давиденко В. Л. - Вміст гідроксипроліну та його фракцій в крові хворих на різні форми епіглотиту, Почуєва Т. В., Головко Н. А. (2018)
Іванова К. В. - Сироватковий рівень фактору росту фібробластів 21 та синдром інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням (2018)
Казаков Ю. М. - Порівняльна характеристика показників хронічного системного запалення та центральної гемодинаміки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця та при її поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом, Чекаліна Н. І., Мамонтова Т. В., Весніна Л. Е., Наказненко Н. В., Коцур Г. В. (2018)
Ковальчук І. М. - Вплив донора сірководню на варіабельність серцевого ритму і жирнокислотний склад фосфоліпідів міокарда щурів за умов дії малих доз іонізуючого випромінювання, Гжегоцький М. Р., Ковальчук С. М. (2018)
Кондратенко Ю. М. - Клінічні результати використання модифікованого методу лікування кератоконусу, Шаргородська І. В., Лаврик Н. С., Лисенко М. Г. (2018)
Коровай С. В. - Вміст оксипроліну та глікозаміногліканів у сироватці крові у жінок з невиношуванням вагітності на ранніх і пізніх термінах (2018)
Куюн Л. О. - Вміст прозапальних та супресивних цитокінів в крові при загостренні ХОЗЛ (2018)
Македонський І. О. - Можливості вісцеральної спектроскопії у близько-інфрачервоному діапазоні у діагностиці некротизуючого ентероколіту новонароджених, Яременко С. О. (2018)
Мєсоєдова В. А. - Сучасні підходи діагностики біліарного панкреатиту (2018)
Ніколаєва О. В. - Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу в підшлунковій залозі та крові у щурят, матері яких протягом вагітності отримували незбалансоване харчування з дефіцитом поживних речовин, Сіренко В. А., Павлова О. О. (2018)
Півторак К. В. - Взаємозв`язки адипокінів крові з маркерами ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з надлишковою масою тіла та ожирінням, Шевчук Н. А., Півторак Н. А. (2018)
Походенько-Чудакова И. О. - Изменение биохимических показателей крови при применении динамической электронейростимуляции в лечении хронического синусита верхнечелюстной пазухи в эксперименте, Сурин А. В. (2018)
Риков С. О. - Дослідження морфологічних змін на очах хворих на катаракту з синдромом мілкої передньої камери, Лаврик Н. С., Шулежко І. А., Гуржій Ю. М. (2018)
Сальков М. М. - Особливості інтенсивної терапії хребетно-спинномозкової травми, Овчаренко Д. В., Царьов О. В., Йовенко І. О., Дубина В. М. (2018)
Склярова Ю. О. - Вплив донорів гідрогену сульфіду на показники оксидативного стресу та системи нітрогену оксиду в слизовій оболонці тонкої кишки щурів за умов введення еналаприлу, Фоменко І. С. (2018)
Слабкий Г. О. - Стентування шлункової трубки при неспроможності лінії стаплерного шва після рукавної резекції шлунка, Усенко О. Ю., Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Якимець В. М., Терешкевич І. С. (2018)
Тупотілов О. В. - Цитокіногенез при TLR-опосередкованій активації моноцитів периферичної крові у хворих з розсіяним склерозом, Коляда Т. І. (2018)
Фелештинський Я. П. - Вибір способу алогерніопластики при троакарних грижах поєднаних з діастазом прямих м`язів живота, Дадаян В. А. (2018)
Холод Д. А. - Синдром гастроінтестинальної недостатності в структурі поліорганних уражень у новонароджених, які потребують інтенсивної терапії: патоморфологічні паралелі, Шкурупій Д. А. (2018)
Черкашина Л. В. - Психосоціальне забезпечення пацієнтів з хронічними дерматозами: стратегія персоніфікації освітньо-поведінкової корекції та її реалізація на етапі первинної медичної допомоги (2018)
Шаргородська І. В. - Нові можливості лікування хвороби сухого ока, Лємєнєва А. А. (2018)
Якименко Д. О. - Деякі особливості взаємозв`язку патогенетичних механізмів гіпосалівації та маркерів запалення при ревматоїдному артриті і синдромі Шегрена (2018)
Яковенчук Н. М. - Вплив деносумабу на мінеральну щільність кісткової тканини у жінок з постменопаузальним остеопорозом (2018)
Барвінська О. Ю. - Критерії диференціації первинних та вторинних змін концентрації амінокислот та ацилкарнітинів, виявлених у ході селективного скринінгу спадкових порушень метаболізму у дітей з ураженням печінки, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2018)
Басюга І. О. - Шляхи удосконалення та закріплення знань при вивченні дисципліни "Акушерство та гінекологія" (2018)
Дубінін С. І. - Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу при викладанні медичної біології, Пілюгін В. О., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Рябушко О. Б. (2018)
Pakharenko L. V. - Improvement of teaching methods at the department of obstetrics and gynecology in Ivano-Frankivsk national medical university by introducing of new innovative technologies (2018)
Середюк В. Н. - Розвиток клінічного мислення у внутрішній медицині (за моделлю СBCR) на прикладі клінічного випадку: первинна легенева гіпертензія (2018)
Тимощук О. В. - Самостійна робота студентів, як фактор модернізації навчального процесу вивчення профілактичної медицини (2018)
Якубовська О. М. - Навчальний процес очима студентів: результати анкетування після завершення вивчення дисципліни "Радіологія", Коваленко Т. П., Семененко А. І., Ясько В. В., Баланюк О. Б., Редчіц М. А. (2018)
Рябуха О. І. - Обґрунтування застосування понятійного апарата для математичного дослідження діяльності гормонопродукувальних клітин (2018)
Шeпельская Н. Р. - Сравнительный анализ различных методологических подходов к идентификации репродуктивной токсичности пестицидов, Колянчук Я. В. (2018)
Алиев М. Х. - Количественные и качественные показатели различных видов микроорганизмов в зависимости от степени тяжести заболеваний верхних дыхательных путей, Ибаева Ш. Е. (2018)
Єлисеєва І. В. - Поверхневі антигени збудника дифтерії, одержані за допомогою фізичних чинників, як біологічна платформа для розробки комбінованої дифтерійної кандидат-вакцини, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2018)
Скляр Т. В. - Особливості стійкості до антибіотиків мікроорганізмів у складі мікрофлори шлунково-кишкового тракту у хворих на гепатит В, Лаврентьєва К. В., Кременчуцька П. Є., Лихолат О. А., Джужа Д. О. (2018)
Власюк Т. І. - Морфологічна характеристика міокарда при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті та його корекції (2018)
Гаврелюк С. В. - Структурные изменения в стенке брюшной аорты при воздействии иммобилизационного стресса на фоне длительной симпатикотонии в эксперименте (2018)
Гавриш Р. Я. - Гістологічні зміни у підшлунковій залозі щурів із стрептозотоцин індукованим цукровим діабетом після проведення гастроплікації, Лукавецький О. В., Гавриш Я. І. (2018)
Головацький А. С. - Щільність імунокомпетентних клітин мантійної зони лімфоїдних вузликів білої пульпи селезінки щурів-самців репродуктивного віку в нормі та після антигенної стимуляції організму, Гербут А. О., Кочмарь М. Ю., Гецко О. І., Палапа В. Й. (2018)
Грицуляк Б. В. - Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку після пластики пахвинного каналу при косій пахвинній грижі, Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Поливкан М. І., Халло О. Є. (2018)
Дука Р. В. - Морфометричні зміни серця при ожирінні та після його хірургічного лікування, Кошарний В. В., Абдул-Огли Л. В., Кушнарьова К. А. (2018)
Журавлева Н. В. - Траектория канала нижней челюсти по данным конусно-лучевой компьютерной томографии, Кабак С. Л., Мельниченко Ю. М. (2018)
Жураківська О. Я. - Особливості морфо-функціональної перебудови гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи нестатевозрілих щурів на ранніх стадіях розвитку експериментального цукрового діабету, Попович Ю. І., Олійник І. Ю., Міськів В. А., Жураківський В. М., Тимощук О. В. (2018)
Казакова К. С. - Динаміка експресії вуглеводних детермінант структурних компонентів слизової оболонки прикріпленої частини ясен щурів за умов хронічної інтоксикації етанолом, Єрошенко Г. А. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з церієм на показники ембріогенезу щурів, Азаров О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Експериментальне визначення впливу хлориду кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з цитратом селену на показники ембріогенезу щурів, Білишко Д. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Порівняння ембріотропної дії солей кадмію на ембріогенез щурів в експерименті, Гальперін О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Оцінка впливу кадмію хлориду на показники ембріогенезу щурів за умов корекції цитратом цинку при внутрішньошлунковому введенні, Задесенець І. П (2018)
Пера-Васильченко А. В. - Патоморфологічні зміни зорового нерва при гіпертонічній хворобі, Ряднова В. В., Воскресенська Л. К., Безкоровайна І. М. (2018)
Походенько-Чудакова И. О. - Экспериментальное исследование гепатотоксичности 2% раствора лидокаина гидрохлорида при различном числе инъекций, Максимович Е. В (2018)
Татарчук Л. В. - Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови ендотеліоцитів артеріального і венозного русел порожньої кишки при резекції різних об`ємів паренхіми печінки, Гнатюк М. С. (2018)
Трясак Н. С. - Стан вінцевих артерій при моделюванні атеросклерозу у щурів, Сілкіна Ю. В. (2018)
Хмара Т. В. - Статеві відмінності кровопостачання сечівника у плодів людини 6 місяців, Заморський І. І., Бойчук О. М., Бамбуляк А. В., Гончаренко В. А. (2018)
Шарапова О. М. - Морфологічні зміни в яєчках щурів після вживання ехінацеї пурпурової (2018)
Шевела Т. Л. - Экспериментально-морфологическое обоснование дифференцированного подхода к лечению периимплантита, Походенько-Чудакова И. О., Кабак С. Л. (2018)
Шевченко І. В. - Морфологічні основи морфогенезу серця у ранньому постнатальному розвитку в нормі (2018)
Варивода О. Ю. - Мікросателітна нестабільність в поліпах товстої кишки різної гістологічної будови з безсимптомним перебігом (2018)
Гандзюк В. А. - Самооцінка системи управління медичною профілактикою у багатопрофільному закладі охорони здоров`я за функціональною методикою (2018)
Зюков О. Л. - Клініко-економічна ефективність застосування деструктивних методів лікування епідермальних дисплазій шкіри в умовах міждисциплінарної медичної практики, Ошивалова О. О. (2018)
Мащак О. І. - Чи є ефективними масові флюорографічні обстеження населення при виявленні туберкульозу легень, Костенецький М. І., Лемешко Л. Т., Черненко С. В., Куцак А. В. (2018)
Ган І. В. - Оцінка ефективності ендодонтичного лікування хворих на хронічний гранулюючий періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба, Зубачик В. М., Пороховська Н. В. (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Вплив кардіопульмональної патології на імунокомпетентні клітини ясен (2018)
Закизаде А. Е. - Рациональный подход к комплексной профилактике и лечению воспалительных заболеваний пародонта, Алиева Е. Р., Мамедов З. Н. (2018)
Ляшенко А. С. - Використання пломбувальних матеріалів у районних та міських лікувальних закладах Кіровоградської області, Удод О. А., Роман О. Б. (2018)
Пясецька Л. В. - Динаміка показників окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонту у осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптації, Лучинський М. А., Вадзюк С. Н. (2018)
Ризаев Ж. А. - Динамика возрастных показателей физико-химического состава ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста, Асадуллаев Н. С., Абдувакилов Ж. У. (2018)
Удод О. А. - Аналіз стану відновлень зубів з фотокомпозиційних матеріалів, Бекузарова Х. І. (2018)
Коба Л. В. - Стійкість еритроцитів щурів різного віку до гіпертонічних умов середовища, Шапкіна О. О., Жуйкова А. Є., Бондаренко В. А. (2018)
Гурський В. Є. - Правове регулювання гендерної рівності жінок в Україні (2018)
Делія Ю. В. - Джерела (форми) права у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні (загальнотеоретичний аспект) (2018)
Зозуля Є. В. - Римське право як ідеологічна парадигма західної традиції права, Іванов І. В. (2018)
Ільницький М. С. - Розвиток законодавства про самоврядування в Україні (2018)
Нестерович В. Ф. - Поняття, сутнісні риси та види норм виборчого права України (2018)
Пайда Ю. Ю. - Правові основи релігійної свободи: міжнародний та вітчизняний досвід (2018)
Сусликов В. Є. - Контент-аналіз основних законодавчих актів Української Центральної Ради, Косякіна О. В. (2018)
Тіхонова М. А. - Юридична відповідальність у сфері спорту (2018)
Колєснік Т. В. - Забезпечення дисципліни праці за проектом трудового кодексу України (2018)
Суюсанов Л. І. - Виробничий травматизм на підприємствах міста Кривий Ріг: аналіз стану та профілактика (2018)
Вітвіцький С. С. - Генезис проблеми становлення контролю у взаємозв’язку із тенденціями його формування (2018)
Єпринцев П. С. - Громадський контроль в умовах державотворення: від СРСР до сучасної України (2018)
Ісмайлов К. Ю. - Інформаційно-правова відповідальність в Україні (2018)
Іщенко І. В. - Проблеми та досягнення в організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України (2018)
Корнієнко М. В. - Особливості забезпечення і захисту прав дітей дільничним офіцером поліції (2018)
Лень В. В. - Морська та річкова галузь в Україні: корупційні діяння, стан, тенденції, Кубрак Р. М. (2018)
Філіпенко А. С. - Адміністративно-правове регулювання деяких видів зовнішньоекономічної діяльності, що підлягають ліцензуванню (2018)
Червінчук А. В. - Актуальні питання адміністративно-правової кваліфікації порушень правил користування попереджувальними сигналами (2018)
Андріяшевська М. С. - Кримінально-правова охорона дитинства: аналіз стану законодавчого забезпечення ювенальної віктимології (2018)
Політова А. С. - Сучасний стан протидії наркозлочинності в Україні (2018)
Войчишена М. В. - Криміналістична характеристика як наукова категорія методики розслідування кримінальних правопорушень (2018)
Волобуєв А. Ф. - Криміналістика в умовах реформування кримінального судочинства (2018)
Давидова Д. В. - Деякі аспекти правової природи документа як джерела доказів у кримінальному провадженні України (2018)
Новікова О. О. - Особливості комунікативної компетентності працівників поліції, Пономаренко К. В. (2018)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Бєлоусова С. В. - Інвестиційна привабливість України: основні проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Ситников М. М. - Активізація інноваційного розвитку України шляхом залучення досвіду ЄС, Єгоров А. О. (2018)
Шлапак А. В. - Нові пріоритети інноваційної політики США (2018)
Буркун В. В. - Методичні підходи до визначення ефективності національної автотранспортної системи України (2018)
Васюренко Л. В. - Податкове регулювання організації оплати праці (2018)
Верхоглядова Н. І. - Стратегічні орієнтири розвитку національної економіки, Кононова І. В. (2018)
Крикун О. О. - Упровадження ефективних програм (проектів) у секторах економіки з метою забезпечення регіонального розвитку (2018)
Мізюк С. Г. - Макроекономічний вплив на розвиток авіаційного транспорту України через важелі державної політики (2018)
Обозна А. О. - Розвиток культурно-історичного туризму в Миколаєві, Мерлянов М. В., Гаврилова О. В. (2018)
Рехтета І. І. - Концептуальні підходи до формування інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації (2018)
Сало І. А. - Прогноз основних параметрів ринку плодів і ягід (2018)
Бердар М. М. - Маркетингова стратегія підприємств харчової промисловості в умовах посилення процесів євроінтеграції (2018)
Благодир Л. М. - Система оцінювання ефективності функціонування переробних підприємств: методичні засади, Яворська К. Л. (2018)
Великій Ю. М. - Управління оптимізацією структури капіталу підприємства, Тєшева Л. В., Височін З. В. (2018)
Волкова Л. О. - Колективний договір підприємства як інструмент стратегії інноваційної активності персоналу (2018)
Волошина С. В. - Продуктивні здібності людини як потенціал людського капіталу підприємства (2018)
Зборовська О. М. - Оцінка факторів впливу на вартість бренду підприємства, Зборовський Р. В. (2018)
Коваленко М. О. - Модель діагностики стану гірничодобувної галузі за напрямами діяльності (2018)
Kazlouski V. U. - Modern problems and features of management of historical heritage institutions in the context of increasing their service nature, Ganski U. A. (2018)
Косарєва І. П. - Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків, Крамська Д. О. (2018)
Красовська О. Ю. - Маркетингові інструменти в діяльності підприємства (2018)
Лысевич С. Г. - Повышение эффективности хозяйственного механизма путём совершенствования организационной структуры управления предприятием (2018)
Дудник О. В. - Економічна природа понять "конкуренція" та "конкурентоспроможність", Міненко С. (2018)
Розумей С. Б. - Дослідження стану пивного ринку України в умовах економічної нестабільності, Cтупка К. Є., Ніколаєнко І. В. (2018)
Семенова Т. В. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства, Гуменюк Т. Є. (2018)
Тадеєв Ю. П. - Інтелектуальний капітал – важливий фактор у розвитку інноваційної економіки, Ковальчук М. М. (2018)
Черкасов С. С. - Концептуальні підходи до визначення реформації у дискурсі сучасної неконвенційної історіографії (2018)
Багро С. О. - Виокремлення власної вітчизни в козацькій політичній риториці другої половини XVII ст. (2018)
Шалашна Н. М. - Державні ідеї в "Хроніці" Феодосія Софоновича (2018)
Шемета Ю. М. - Конфлікти між викладачами, службовцями і учнями гімназій, прогімназій та реальних училищ Київського учбового округу 1832–1882 рр. (2018)
Філас В. М. - Живопис та графіка Північного Причорномор'я останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст.: джерелознавча класифікація (2018)
Книгиницька О. В. - Участь Олени Степанів у завершальному етапі формування українського стрілецтва (1913–1914 рр.) (2018)
Коляда І. - Київський цивільний губернатор Олексій Миколайович Ігнатьєв у роки Великої війни (1915–1917 рр.): штрихи до портрету, Жилінкова І. (2018)
Марченко А. І. - М. Шаповал у боротьбі за збереження української національної ідентичності та відродження державності (2018)
Савченко І. В. - "Жіноче обличчя" більшовицької партії на Запоріжжі кінця 1910–х –1920–х рр. (2018)
Бублій І. О. - Специфіка більшовицької пропаганди в українському селі (1919 – початок 1920–х рр.) (2018)
Тренкін Ю. В. - Організаційно–фінансове забезпечення агрокультурних заходів сільськогосподарської кооперації в добу непу (2018)
Куницький М. П. - Податки та податкові платежі на теренах Райхскомісаріату "Україна" в системі економічної експлуатації місцевого населення (1941–1944 рр.) (2018)
Маслюк О. Г. - Відновлення та діяльність Київської кіностудії художніх фільмів в 1944–1945 рр. (2018)
Прокопов В. Ю. - Релігійність та забобонність в українському повстанському середовищі Закерзоння (1943–1947 рр.) (2018)
Смирнов А. І. - Архіпастирська діяльність єпископа Володимир–Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації України (2018)
Шульга С. А. - Чехи Західної Волині в умовах радянізації 1939–1941 років (2018)
Фульмес В. - Єдина Помісна Православна Церква в Україні: погляд митрополита Західноєвропейського і Паризького Анатолія (Дублянського) (2018)
Стасюк О. Й. - День виборів до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 року у західноукраїнських областях УРСР (2018)
Довбня О. А. - Сучасна вітчизняна історіографія репресивної політики радянської держави щодо протестантських деномінацій в УРСР у 1944–1964 рр. (2018)
Лазуренко О. Г. - Особливості лібералізації системи судочинства на Черкащині в період відлиги (2018)
Бей Р. В. - Теоретико–методологічні основи становлення спиртової галузі (2018)
Волошин І. В. - Діяльність спеціалізованої сільськогосподарської мережі "Добробут" по зростанню чисельності членів м'ясо–молочної кооперації в період непу (2018)
Говоровський А. В. - Правове регулювання поштового зв'язку в Україні (2018)
Лисенко М. С. - Волинське товариство хмелярства: маловідомі сторінки історії (початок ХХ ст.) (2018)
Ігнатенко М. М. - Умови розвитку кооперації в українському селі в перші роки незалежності (1991–2005 рр.) (2018)
Кожухаренко Л. В. - Роль волонтерського руху в реформуванні української армії (2018)
Степанчук Ю. С. - Політичні концепції Богдана Хмельницького на початковому етапі Національно–визвольної війни (весна – осінь 1648 року) у трактуванні сучасних російських істориків (2018)
Ткачук А. І. - Передумови і хід козацько–селянської війни під проводом Богдана Хмельницького в інтерпретації сучасної польської історіографії (2018)
Чуткий А. І. - Вища школа Києва в умовах Першої світової війни: ставлення студентів до мобілізації як індикатор лояльності до імперії (2018)
Барвінська П. І. - Едуард Вінтер: від богослова Австро–Угорської імперії до академіка Німецької Демократичної Республіки (2018)
Бевзюк Є. В. - Джерельна база дослідження процесу духовного пробудження серболужицького етносу (2018)
Mammadov A. A. - Prospects of the transit of Caspian oil and gas to the EU projects (2018)
Павлова Т. С. - Феномен нормативної поведінки у філософії І. Канта (2018)
Стрєлкова Ю. О. - Концепції analogiafidei та analogiarelationis у теології К. Барта: епістемологічний, антропологічний та екуменічний потенціал (2018)
Шевченко З. В. - Свобода здобуття самості у комунікації з Іншим у філософії Карла Ясперса (2018)
Айтов С. Ш. - Герменевтичнасоцiaльно–гуманiтарна інтенція філософського пізнання В. Дiльтея та сучасна фiлософiя історії (2018)
Марцінишин Ю. Д. - Підходи Д. І. Менлелєєва, К. А. Тімірязєва, С. А. Подолинського, В. І. Вернадського та М. Д. Руденка до визначення енергетичного фактора в розвитку людської цивілізації: спроба компаративного аналізу (2018)
Грех В. І. - Роль проповідництва святителя Димитрія, митрополита Ростовського у встановленні сучасної церковної проповіді (2018)
Розбицька Г. П. - Містичне об'явлення як предмет релігієзнавчого дослідження (2018)
Рубский В. Н. - "Energeia" аристотелевской метафизики в системе христианского мировоззрения (2018)
Рубан О. - Зміна світоглядних установок у гендерній сфері в сучасному українському суспільстві: рольовий аспект (2018)
Бабюк В. Л. - Поняття релевантності до аудиторії: на межі теорії аргументації та когнітивної лінгвістики (2018)
Діденко Л. В. - Екзистенція: граничні складники (2018)
Кислий А. О. - Проблема суспільного ідеалу в філософському осмисленні (2018)
Костюк О. П. - Східна філософська антропологічна традиція в ініціаційній зачісці (2018)
Лаврова Л. В. - Тілесність в умовах віртуального соціокультурного простору (2018)
Лазарева М. Л. - Енергоефективні технології у процесі конструювання суспільства майбутнього (2018)
Кадиевская И. А. - Феномен доверия как компонент устойчивости общественных отношений, Нарядько Г. Я., Черняев И. (2018)
Петік Я. О. - Числення логіки дії з процедурною семантикою на основі BDI–логік (2018)
Сагуйченко В. В. - Освітні інституції в історичній ретроспективі: культурний статус освітніх інституцій у добу античності (2018)
Баклашова Т. М. - Антропологізація історичного знання як один із напрямів забезпечення компетентнісного підходу до навчання у вищих навчальних закладах (2018)
Дроботенко М. О. - Освітня самореалізація філософії: освітня геронтологія (2018)
Рязанцева Т.О. - Втілення ідей Реформації у принципах виховання сучасної протестантської педагогіки (2018)
Приходько В. В. - До методології реформування дисципліни "Фізичне виховання" в українській вищій школі, Тимофєєв О. В., Чернігівська С. А. (2018)
Стойко О. М. - Енергетичні кооперативи як основа форма участі громадянського суспільства в енергетичному транзиті (2018)
Цирфа Ю. А. - Формування зовнішньополітичної ідентичності держави: соціокультурний вимір (2018)
Клюєнко Е. О. - Політичний стріт–арт в контексті типів суспільств та глобалізаційних проявів (2018)
Бондаренко О. І. - Соціальний контекст дезінтеграційної регіоналізації в країнах ЄС (2018)
Купрій Т. Г. - Гастрономія як засіб політичного впливу, Тарнавська А. В. (2018)
Рижук О. М. - Інформаційні війни в сучасному інформаційному середовищі (2018)
Гіоане І. М. - Основні аспекти дослідження процесу політичного вибору (2018)
Сич О. М. - Вплив українських націоналістичних структур на перебіг Революції гідності 2013–2014 рр. (2018)
Вонсович О. С. - Святкування 1030–річчя Хрещення Київської Русі: політичні аспекти (2018)
Гай–Нижник П. П. - Українсько–російські міждержавні взаємини 2013–2014 років під час другого етапу президентства В. Януковича (2018)
Герасимович В. А. - Роль та значення політичних переговорів під час "Революції Гідності" (2018)
Демиденко О. І. - Наслідки процесів інтелектуальної міграції для української держави та суспільства (2018)
Деревінський В. Ф. - Моделі національної консолідації українського суспільства (2018)
Шипунов Г. В. - Концепція "соціалізму в одній країні" та внутрішньопартійна боротьба у РКП (б) / ВКП (б) (2018)
Замікула Г. О. - Зовнішньополітична концепція АхметаДавутоглу: основні теоретичні положення (2018)
Кан Ден Сик. - Изменения ситуации и перспективы решения корейской проблемы (2018)
Ключкович А. Ю. - Розвиток взаємовідносин держави та неурядового сектору в Словацькій Республіці (2018)
Литовченко К. Г. - Соціалістична партія Нідерландів: стара назва, новий зміст (2018)
Мамедов К. - Значение энергетического фактора в сотрудничестве Азербайджанской Республики с ЕС (2018)
Піковська Т. В. - Національне питання в програмах словацьких автономістів у першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) (2018)
Charles McGrath. - Ukrainian Political Figures in History. Kyivan Rus (2018)
Куліш П. Л. - Рецензія на монографію: Вергелес К. М. "Антропологічні виміри православ’я: методологія дослідження сутність та смисли": монографія / К. М. Вергелес. – Вінниця: 2017. – 300 с. (2018)
Буднік А. О. - Формування дискурсивних умінь майбутніх філологів: культурологічний аспект навчання мови (2018)
Вітюк А. В. - Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях із вищої математики, Нужна Н. В. (2018)
Воскобойніков С. О. - Проектування процесу підготовки до застосування інформаційних технологій у галузевих і прикладних наукових дослідженнях доктора PhD (2018)
Гузенко О. А. - Виробниче навчання як чинник формування мотиваційної сфери майбутніх педагогів (2018)
Давискиба В. О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури (2018)
Жень Cінь Ян - Формування художньо-ціннісного ставлення до мистецтва в майбутніх учителів музики (2018)
Красильникова В. Г. - Критерії, показники та рівні сформованості естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури, Папушина В. А. (2018)
Кьон Н. Г. - Формування у студентів навичок сольного та хорового співу, Ян Сяохан (2018)
Лай Сяоцянь - Критерії, показники та рівні сформованості культури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2018)
Онищук С. О. - Структура підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя (2018)
Панькевич О. - Педагогічні умови формування культури професійної взаємодії майбутніх фахівців соціономічної сфери (2018)
Реброва Г. А. - Наукові підходи формування економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2018)
Самоненко Н. В. - Анализ методов обучения англоязычной письменной профессиональной речи студентов неязыковых специальностей (2018)
Смичковська О. М. - Роль сучасних педагогічних технологій у формуванні професійних компетентностей студентів початкових курсів художньо-графічного факультету, Лоза Н. А. (2018)
Ткач О.В. - Формування мотиваційного компонента у навчанні математики (2018)
Толстова Н. М. - Діагностика ефективності методики формування у студентів готовності до фахового самовдосконалення (2018)
Цибульська С. М. - Інноваційні погляди В. Сухомлинського у контексті нової української школи (2018)
Хамініч С. Ю. - Формування асортименту товарів кондитерських виробів на ринку України, Сокол П. М. , Демяненко Н. О. (2018)
Ціпуринда В. С. - Управління змінами на підприємстві на засадах інноваційного підходу, Миколайчук І. П. (2018)
Михайленко О. В. - Підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в Україні, Скоморохова С. Ю., Чава К. Р. (2018)
Чичкан Ю. М. - Формування професійних компетенцій інтернет-маркетолога в еру інформаційних технологій, Лучникова Т. П. (2018)
Боднарук І. Р. - Інноваційний розвиток Івано-Франківської області: тенденції, проблеми та перспективи (2018)
Лащак В. В. - Використання ринку цінних паперів для залучення інвестицій у регіональну економіку України, Вершигора Ю. З., Вершигора В. Г. (2018)
Шапошников К. С. - Вплив інституційного середовища на інноваційний розвиток економіки регіону (2018)
Язіна В. А. - Сільський зелений туризм як основний інструмент створення успішного українського туристичного села, Ткач В. О., Кожушко С. П. (2018)
Гобир І. Б. - Удосконалення екологічного оподаткування вітчизняних підприємств (2018)
Березіна С. Б. - Ризики як небезпека явищ і подій суспільства (2018)
Федотова Ю. В. - Збройні конфлікти: енумерація та взаємозв’язок з економікою (2018)
Бедненко В. М. - Ознаки встановлення ризикової діяльності банків, Вовчак О. Д. (2018)
Белінська Я. В. - Державна політика фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в Україні, Калита Т. А. (2018)
Богдан В. І. - Інструменти фінансового регулювання розвитку стартап-індустрії в Україні, Демчишак Н. Б. (2018)
Бодрецький М. В. - Якість методологічного забезпечення діяльності українських банків (2018)
Островська Н. С. - Методи мінімізації банківських ризиків в Україні (2018)
Татарин Н. Б. - Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації, Пупко І. В. (2018)
Теслюк С. А. - Розроблення концептуальних підходів до формування державної політики розвитку НПФ в Україні (2018)
Chepka V. V. - Ecological component of corporate social responsibility and its impact on the market valuation of the company, Sudak G. G. (2018)
Вороніна В. Л. - Формування облікової політики підприємства для потреб управління, Зюкова М. М. (2018)
Григоренко О. С. - Принципи бухгалтерського обліку: модифікація в умовах глобальних змін (2018)
Коцеруба Н. В. - Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (2018)
Аверкина М. Ф. - Особливості автоматизації обліку праці та заробітної плати, Гриценюк О. І. (2018)
Ткаченко І. С. - Адаптація методу аналізу ієрархій для вибору страхової компанії з метою отримання послуги, Бакалова Н. М. (2018)
Hnot T. V. - Customers profiling based on psychometric characteristics (2018)
Лазоренко В. В. - Оцінка фінансової стійкості підприємства сфери послуг методом оцінки коефіцієнтів (2018)
Кузьмін Д. В. - Спадкування майна за звичаєвим правом на території Лівобережної України у XIX – на початку XX ст. (2018)
Мінченко О. В. - Термінологічні особливості правового регулювання суспільних відносин (2018)
Кравцова З. С. - Становлення та розвиток конституційно-правових засад державної влади в Україні (2018)
Яновицька Г. Б. - Право споживачів на інформацію щодо харчових продуктів за законодавством України та ЄС (2018)
Лещенко Н. С. - Оперативно-господарські санкції за порушення договору підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт: законодавче та договірне регулювання (2018)
Буряк І. В. - Рішення про надання місцевої гарантії: питання змісту та порядку прийняття (2018)
Запотоцька О. В. - Законодавчі підходи щодо поняття та особливостей харчових продуктів (2018)
Максіменцева Н. О. - Поняття адміністративно-правового механізму публічного адміністрування в галузі використання та охорони надр (2018)
Москаленко С. І. - Стратегічні напрями розвитку адміністративно-правового забезпечення здійснення державного контролю за дотриманням порядку використання повітряного простору України (2018)
Припутень Д. С. - Службове право та його ґенеза в ХІХ та ХХ столітті (2018)
Топчій О. В. - Забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх шляхом адміністрування медіаосвіти (2018)
Шимон О. М. - Обмеження для державних службовців після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (2018)
Гумін О. М. - Докази у кримінальному процесі України: поняття та класифікація, Коваль М. М. (2018)
Коломієць Ю. Ю. - Загальна характеристика функцій кримінально-правової ідеології (2018)
Мигаль Р. В. - Заборона катування на міжнародному та державному рівнях (2018)
Руденко В. І. - Щодо змісту мотивів вчинення злочинів деякими суб’єктами у сфері виконання покарань України (2018)
Самойленко О. А. - Предмет посягання під час вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростіру (2018)
Божко В. М. - Порівняльно-правовий аналіз особливостей проходження публічної служби в Україні та Європейському Союзі (2018)
Богдановська Н. В. - Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми з особливими потребами в закладах дошкільної освіти, Маліков М. В., Гостіщев В. М., Іванська О. В. (2018)
Волошин О. О. - Фізичне виховання студентів засобами боротьби на поясах Алиш у екстремальних умовах, Приймаков О. О., Коленков О. В. (2018)
Голяка С. К. - Особливості фізичного стану учнів із різним рівнем індексу рухової активності, Спринь О. Б., Андрєєва Р. І., Гетманська О. М. (2018)
Горбатюк О. Л. - Характеристика фізичних якостей молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Горожанкіна О. Ю. - Розвиток музично-рухової активності дошкільників у процесі занять хореографією, Полякова І. Ф. (2018)
Долинський Б. Т. - Здоров’я вчителя як підґрунтя для успішної професійної діяльності, Муниця О. (2018)
Ігнатенко С. О. - Вплив занять циклічними видами спорту на фізичний розвиток студентів, Петров Є. П. (2018)
Ковылина В. Г. - Формирование предметных действий у детей с поражением центральной нервной системы (2018)
Колесник М. О. - Формування нової парадигми природничої освіти: універсальна картина світу (2018)
Кривошеїна В. О. - Фізична підготовленість дошкільнят 5–6 років з порушеннями мовлення (2018)
Кьон Н. Г. - До професійної орієнтації магістрантів у різних вокально-виконавських стилях, Бітько Н. Г. (2018)
Подгорна В. В. - До питання фізичної активності осіб похилого віку, Небож В. Т. (2018)
Ступак Д. Є. - Практичне застосування методу кейс-стаді для формування професійної компетентності з електробезпеки у майбутніх інженерів-електриків (2018)
Фокша О. М. - Детермінанти підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у сучасних закладах вищої педагогічної освіти (2018)
Холодов С. А. - Оздоровчі СПА-технології у системі реабілітації осіб із початковими формами обмінних та судинних порушень, Арнаутова Л. В., Яцевська Я. М. (2018)
Хорошуха М. Ф. - Визначення фізичної працездатності (PWC170) за методом power-ергометрії (2018)
Яготін Р. С. - Адаптованість особистості до фізичних навантажень у контексті реалізації індивідуально-спрямованого педагогічного контролю (2018)
Миколайчук І. П. - Формування ділової репутації як ключової компетенції підприємства торгівлі (2018)
Батьковець Н. О. - Інформаційні аспекти внутрішньої торгівлі як елемент її економічного зростання, Батьковець Г. А. (2018)
Середа С. А. - Структура фінансових потоків підприємства оптової торгівлі: загальна характеристика та джерела формування, Виклюк М. І., Петлін І. В. (2018)
Жуковська В. М. - Соціальна привабливість підприємства торгівлі: сутність та підходи до оцінювання (2018)
Міщук А. І. - Магазини біля дому як організаційна інновація в роздрібній торгівлі України (2018)
Башнянин Г. І. - Про ефективність капіталізації капіталізованих економічних систем перехідного типу, Буряк П. Ю., Паласевич М. Б. (2018)
Воронко Р. М. - Використання аналізу фінансових результатів у цілях контролю та управління, Воронко О. С. (2018)
Міценко Н. Г. - Теоретико-методологічні аспекти планування виходу підприємства на європейський ринок, Семенюк І. Ю., Дорош В. І. (2018)
Семак Б. Б. - Дослідження особливостей просування у сфері маркетингу послуг, Басій Н. Ф. (2018)
Черкасова С. В. - Сучасні тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (2018)
Дайновський Ю. А. - Стратегічне значення комунікацій як складової маркетингового потенціалу підприємства, Семак Б. Б., Вовчанська О. М. (2018)
Сухорська У. Р. - Місце реклами серед засобів маркетингових комунікацій сучасних підприємств (2018)
Транченко Л. В. - Застосування нових інноваційних моделей у сфері обслуговування, Кожухівська Р. Б., Лопатюк Р. І., Білецька Н. В. (2018)
Августин Р. Р. - Організаційно-економічний механізм детінізації відносин у базових видах економічної діяльності, Демків І. О. (2018)
Вдовічен А. А. - Концептуальні підходи до визначення місця біоекономіки в структурі розвитку пріоритетних технологічних сфер України, Вдовічена О. Г. (2018)
Панченко В. А. - Схематика дій інсайдерів у системі кадрової безпеки суб'єктів господарювання (2018)
Олексин І. І. - До питання формування системи обміну біржовою інформацією (2018)
Завадинська О. Ю. - Пошук нових шляхів комунікації з клієнтами як один із ключових напрямів роботи для ресторанного бізнесу (2018)
Бодак М. П. - Формування асортименту, якості та електронна торгівля віскі, Гирка О. І. (2018)
Павлова М. Б. - Методи оптимізації асортименту товарів (2018)
Шиндировський І. М. - Використання глобальної мережі Інтернет у бізнесі (2018)
Лупак Р. Л. - Розвиток підприємництва в умовах імпортонасичення внутрішнього ринку України (2018)
Марчук О. О. - Дослідження кон'юнктури світового та вітчизняного ринків цукру (2018)
Гущак О. М. - Використання компетентнісного підходу для вдосконалення підготовки фахівців торговельно-економічного профілю у закладах вищої освіти України, Семак Б. Д., Галик І. С. (2018)
Михальський Ю. В. - Екскурсійно-туристична робота у навчально-виховному процесі Рогатинської гімназії (1909-1914 рр.), Прокіп А. В. (2018)
Горбач І. - Структура комунікативної компетентності персоналу державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Djachenko L. - Role of subjects in natural sciences in forming scientific and research competency in future light industry production technologists (2018)
Грень Л. - Історія становлення професійної (професійно-технічної) освіти Донбасу та особливості державного управління її розвитком(кінець ХІХ – середина 80-х рр. ХХ ст.) (2018)
Boldyrev K. - The main innovative methods of studying during the formation of professional competence of a psychologist (2018)
Mikhailichenko V. - Model of effеcient leadership (2018)
Zinchenko L. - The concept of professional responsibility within the context of educating physical training and sports professionals (2018)
Міщенко С. - Формування духовності та вiдповiдальності як невід'ємних складових розвитку життєвої компетентності особистості, Долгарєв А. (2018)
Rochniak A. - Psychological features of mental states' self-regulation of young basketball players (2018)
Черкашин А. - Психолого-педагогічні умови формування особистісної зрілості у студентів (2018)
Трихліб В. І. - Інфекційні захворювання, пов’язані із землетрусами, Майданюк В. П., Невмержицький С. О. (2018)
Тлустова Т. В. - Латентна туберкульозна інфекція: можливості квантиферонового тесту, Кирилова Т. В., Кужко М. М. (2018)
Трихліб В. І. - Мікрофлора інфікованих ран, отриманих під час землетрусів (2018)
Крамарев С. А. - Антибактериальная терапия острого неосложненного цистита, Закордонец Л. В. (2018)
Чернишова Л. І. - Проблеми лікування та профілактики пневмококової інфекції в дітей, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г., Якимович С. А. (2018)
Сорокман Т. В. - Особливості перебігу токсокарозу в дітей (2018)
Євтушенко В. В. - Дослідження центральної та периферичної гемодинаміки у дітей із сепсисом за допомогою ехокардіографії та ультразвукової допплерографії, Шадрін В. О. (2018)
Никитюк С. О. - Випадок гострого нейробореліозу у хлопчика шкільного віку, Костик М. М., Кізан С. В., Борис З. Я. (2018)
Бахвалов В. Б. - Радиолокационный фазовый измеритель углов места воздушных целей, Хирх-Ялан В. И. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського