Strelnikov D. - Boundary triples for integral systems on finite intervals (2017)
Заболотный Я. В. - О произведении внутренних радиусов симметричных многосвязных областей, Выговская Л. В. (2017)
Бахтин А. К. - Разделяющее преобразование и экстремальные задачи о неналегающих односвязных областях (2017)
Денега И. В. - К задаче об экстремальном разбиении комплексной плоскости, Клищук Б. А. (2017)
Евгеньева Е. А. - Предельный профиль решений квазилинейных параболических уравнений с пологим обострением (2017)
Gavrylkiv V. M. - Automorphisms of semigroups of k-linked upfamilies (2017)
Imashkyzy M. - Bernstein-Walsh type inequalities in unbounded regions with piecewise asymptotically conformal curve in the weighted Lebesgue space, Abdullayev G. A., Abdullayev F. G. (2017)
Protasov I. V. - Recent progress in Subset Combinatorics of Groups, Protasova K. D. (2017)
Ryazanov V. I. - The Cauchy-Stieltjes integrals in the theory of analytic functions (2017)
Simsek D. - On the recursive sequence x(n+1)=xn-(k+1)/1+xnxn-1...xn-k, Abdullayev F. G. (2017)
Sukhorukova O. - Factorization of generalized γ-generating matrices (2017)
Янченко C. Я. - Порядкові оцінки апроксимативних характеристик функцій з анізотропних класів Нікольського-Бєсова (2017)
Авдієнко О. П. - Реконструкція житла на сучасному етапі (2007)
Онищук Г. І. - Актуальні проблеми забезпечення сейсмостійкості існуючих житлових будинків з урахуванням нових вимог сейсмостійкого будівництва, Красовський Л. Т. (2007)
Кривошеєв П. І. - Проблеми реконструкції житлових будинків у складних інженерно-геологічних умовах, Черний Г. І. (2007)
Онищук Г. І. - Державне стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів при будівництві та реконструкції житлового фонду (2007)
Агєєва Г. М. - Оптимізація енерговитрат як об'єкт технічного регулювання (2007)
Марочко В. Г. - Житловим та комунальним реформам надійну законодавчу та нормативну базу (2007)
Кірюшин В. М. - Аналіз проектів нормативно-правових актів з питань управління житловою нерухомістю, Руденко В. А. (2007)
Кірюшин В. М. - Дослідження та аналіз міжнародного досвіду управління житлом, Руденко В. А. (2007)
Андреев П. В. - Некоторые аспекты построения Управляющей компанией системы социального взаимодействия на домах управления (2007)
Ляхов А. Ю. - Совершенствование системы управления жилищным фондом г.Самары (2007)
Богданова Е. Ю. - Современные проблемы реконструкции городской среды, Путерман Л. Н. (2007)
Пилипенко В. М. - О концепции устойчивого развития городской жилой застройки прошлого века (2007)
Крівєльов Л. І. - Будинки для швидкого відновлення житлового фонду населених пунктів, що постраждали від проявів надзвичайних ситуацій, Овсепян Г. А., Волкова С. Г. (2007)
Гаскин В. В. - "Сносить нельзя модернизировать" или о сейсмостойкости и судьбе домов серии 1-335с в г.Иркутске (2007)
Зайцев О. М. - Проблеми мансардного будівництва при реконструкції житлових будівель перших масових серій (2007)
Ниханкин В. З. - Реконструкция жилых зданий методом железобетонной этажерки (2007)
Гніздівська А. Ф. - Житловий будинок до 600-річчя міста Чернівців (2007)
Режеп В. Е. - Проблемі реконструкции зданий послевоенного периода (2007)
Кулак А. А. - Усиление конструкций при реконструкции зданий. Системная интеграция конструктивных и технологический решений, Овчинников Э. В. (2007)
Ковальчук В. О. - Досвід реконструкції об'єктів військової інфраструктури під житлові будинки (2007)
Дмитриенко В. И. - Реконструкция многоэтажного здания казармы под жилой дом в г.Херсоне (2007)
Гірник М. А. - Інтелектуальна споруда (2007)
Куценко В. М. - Ефективне конструктивне вирішення при реконструкції з надбудовою житлових будинків історичної забудови, Пряха О. Б. (2007)
Дамаскін Б. С. - Ремонти і реконструкція житлових будинків - термінова справа (2007)
Сєров Ю. М. - Реабілітація крепіли кургану Єврисивія та Арети в Національному історіко-археологічному заповіднику "Ольвія", Язвінська О. М. (2007)
Кадомська М. А. - Зміна історичних нашарувань та парцеляції в історичному центрі на прикладі садиби по вул.Володимирській, 51/53 (2007)
Кадомська М. А. - До проблем реконструкції об'єктів міського середовища, що не мають статусу пам'яток культурної спадщини. Історико-архівна розвідка житлового будинку по б.Л.Українки, 6 (2007)
Мокроусова О. Г. - Проектування комплексу Ольгінської гімназії на розі вулиць Володимирської і Б. Хмельницького як приклад розвитку творчої думки П. Альошина (2007)
Сахаров И. И. - Анализ причин аварии многоэтажного общежития по улице Двинской в г.Санкт-Петербурге (2007)
Онищук Г. І. - Енергозбереження в міському господарстві - ключове питання формування регіонів високої енергоресурсної ефективності (2007)
Осипов Г. Л. - Стратегия устойчивого развития строительного комплекса России, Матросов Ю. А. (2007)
Пырков В. В. - Термомодернизация зданий. Европейский опыт (2007)
Николаев А. - Энергоэффективность многоквартирных жилых домов в Латвии (2007)
Страшко В. В. - Расчетный энергетический эффект от эксплуатации энергоактивных крыш реконструируемых зданий (2007)
Стрельцова Т. Т. - Деякі аспекти реалізації політики енергозбереження в ЖКГ (2007)
Фаренюк Г. Г. - Учет неоднородности конструкций вентилируемых фасадов при определении приведенного сопротивления, Венжего Г. С. (2007)
Сай В. І. - Розвиток виробництва ніздрювато-бетонних виробів – складова енергетичної незалежності держави (2007)
Салий В. И. - Бутилкаучуковые материалы и энергосберегающие технологии для строительства (2007)
Неило Б. Г. - Опыт изготовления бетонов и растворов на Украине с применением добавок компании "ТКК" (Словения), Диденко И. В. (2007)
Агєєва Г. М. - Отпимизація структури електронного каталогу науково-дослідницької роботи (2007)
Агєєва Г. М. - Організація процесу управління електронною науково-технічною документацією, Кирилюк М. С. (2007)
Агєєва Г. М. - Збільшення інформаційного потенціалу проектної діяльності, Кирилюк М. С. (2007)
Рослов К. М. - Відновлення роботи об’єднаних диспетчерських систем, проблеми технічного стану та впровадження нових розробок (2007)
Фаренюк Г. Г. - Экономические аспекты повышения уровня теплоизоляции стеновых ограждающих конструкций при реконструкции зданий, Тимощенко А. Б. (2007)
Реформування житлової політики (2007)
Нормативно-правове забезпечення (2007)
Збірник законодавчих і нормативно-правових актів з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства (2007)
Довідник "Енергозбереження у житловому фонді: Проблеми. Практика. Перспективи" (2007)
"НДІпроектреконструкція" (2007)
Білоцерківський філіал (2007)
Бердянський філіал (2007)
Вінницький філіал (2007)
Волинський філіал (2007)
Дніпропетровський філіал (2007)
Житомирський філіал (2007)
Закарпатський філіал (2007)
Запорізький філіал (2007)
Івано-Франківський філіал (2007)
Київський філіал (2007)
Львівський філіал (2007)
Луганський філіал (2007)
Миколаївський філіал (2007)
Ново-Каховський відділ (2007)
Одеський філіал (2007)
Полтавський філіал (2007)
Рівненський філіал (2007)
Севастопольський філіал (2007)
Херсонський філіал (2007)
Хмельницький філіал (2007)
Черкаський філіал (2007)
Чернівецький філіал (2007)
Чернівецьке проектно-вишукувальне відділення (2007)
Авторський покажчик (2007)
Гудзь Ю. Ф. - Економетрична модель попиту на харчову продукцію переробних підприємств АПК (2016)
Дорофєєва Х. М. - Аналіз маркетингового середовища підприємства на прикладі ТОВ "Інтерсервіс", Косяченко Ю. С. (2016)
Колодяжна І. В. - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості як умова сталого економічного зростання (2016)
Наторіна А. О. - Ізостатична модель інноваційного розвитку агропромислових підприємств України (2016)
Тернов С. О. - Моделювання економічної діяльності підприємства за допомогою комп'ютерних технологій та наочних зображень, Бескровний О. І., Фортуна В. В. (2016)
Федорченко А. О. - Методичний підхід до економічного оцінювання комплексного використання відходів гірничорудних підприємств (2016)
Басем Абудавуд - Особенности интеграционных процессов в странах Иорданского бассейна (2016)
Бочарова Ю. Г. - Особливості конкуренції на світовому ринку молока (2016)
Гохберг Г. О. - Механізми управління глобальною продовольчою безпекою (2016)
Дорофєєва Х. М. - Транспортна інфраструктура як фактор економічного розвитку держави (2016)
Іванова Л. Г. - Інформаційне суспільство: трансформація підходів до трактування поняття (2016)
Кожухова Т. В. - Всесвітня продовольча програма ООН: фінансування екстреної операції в Україні (2016)
Куцеволова М. В. - Еволюція ринку праці України (2016)
Чернега О. Б. - Социальное развитие стран евро-средиземноморского партнерства в условиях глобализации (2016)
Горіна Г. О. - Характеристика інфраструктурної складової дослідження середовища формування стратегії розвитку ринку туристичних послуг (2016)
Маловичко С. В. - Новітня парадигма та концептуальні настанови удосконалення електронної торгівлі підприємств (2016)
Волошина С. В. - Удосконалення класифікації витрат підприємств гірничо-збагачувального комплексу, Костакова Л. Д. (2016)
Єрмак С. О. - Стратегічне фінансове планування діяльності виробничих підприємств на прикладі ПАТ "Лактіс", Бугаєнко О. В. (2016)
Каминський П. Д. - Забезпечення прибутковості діяльності підприємства (2016)
Роєва О. С. - Удосконалення обліку та процесу управління власним капіталом (2016)
Штик Ю. В. - Проблеми обліку винагород працівникам відповідно до національних та міжнародних стандартів (2016)
Кушнірова Т. - "Вбити пересмішника" Гарпер Лі як роман виховання (2017)
Сін'їті М. - Сторінки японської естетики-світ поезії хайку, танка і традиційного театру (2017)
Nikolenko O. - The theory and history of the grotesque in the European literature (the dinamic of the notion) (2017)
Кравець О. - Скандинавський міфологічний світ у сучасній англо-американській літературі фентезі, Антонова В. (2017)
Гайдаш А. - Проблемно-семантичні аспекти дискурсу старіння у драмах "Кохання під берестками" Ю. О'ніла та "Смерть комівояжера" А. Міллера (2017)
Фісак І. - Динаміка структури художнього образу в аспекті дихотомії "світло" й "темрява" (на матеріалі повістей збірки "Вечори на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя) (2017)
Кремінська І. - Поетика п'єс Миколи Куліша "Народний Малахій" і "Патетична соната" (2017)
Головко Л. - Ліризм роману "Прапороносці" О. Гончара, Сухіліна К. (2017)
Кравченко В. - Художнє осмислення теорії продовження людського роду (за романом М. Руденка "Ковчег Всесвіту") (2017)
Пітерська О. - Жанрові трансформації у прозі Елеанор Портер (2017)
Лепетюха А. - Сполучникові поліпредикативні висловлення з компресією та кількісною рівнокомпонентністю як мовленнєві інновації із синтаксичною синонімією (на матеріалі французької художньої прози ХХ століття) (2017)
Тыминская И. - Собственные имена в цикле рассказов Джека Лондона "Смок Беллью" (2017)
Таловиря Г. - Сучасні тенденції поповнення словникового запасу англійської мови: зовнішні запозичення (2017)
Предборський В. А. - Тінізаційні особливості "елітної" владно–бізнесової структури (2018)
Шостак Л. Б. - Технології "Alt monets", Blockchain алмазопроводів, золота та нафти, Дікарєв О. І. (2018)
Хрип’юк В. І. - Еволюціонування державного регулювання харчової промисловості (2018)
Гриджук Д. М. - Трансфертне ціноутворення – інструмент управління ефективністю банківського бізнесу (2018)
Молнар О. С. - Концептуальні напрями трансформації банківської діяльності під впливом глобалізації, Добруцький О. С., Плиска В. В., Сорокін Е. О. (2018)
Куйбіда С. В. - Структурна перебудова національної економіки в умовах четвертої промислової революції (2018)
Колодійчук А. В. - Становлення сучасних інформаційно–комунікаційних наддержав у світі: особливості розвитку макромоделей та уроки для України (2018)
Прохорова Л. І. - Особливості обліково–аналітичного забезпечення витрат за економічними елементами та статтями калькуляції на виробничих підприємствах, Козаченко В. О. (2018)
Мусієнко В. Д. - Фондовий ринок як механізм залучення інвестиційних коштів для підприємств в умовах інноваційного розвитку, Коцюмбас Д. Ю. (2018)
Гудима О. В. - Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств харчової промисловості на міжнародному ринку, Левченко Ю. Г. (2018)
Бєлялов Т. Е. - Управління фінансовою стійкістю підприємства, Калашніков В. В. (2018)
Попрозиан О. І. - Формування взаємозв’язків та взаємодія функцій менеджменту з метою удосконалення роботи підприємств (2018)
Білич А. В. - Органічне виробництво в забезпеченні цілей концепції сталого розвитку (2018)
Куденко О. В. - Аналіз сучасних маркетингових стратегій відповідно до рівня сегментації ринку (2018)
Ліщинський М. П. - Формування стратегії корпоративного управління в суб’єктах корпоративного підприємництва аграрного сектору економіки України (2018)
Труш Ю. Л. - Розвиток теорії та практики управління якістю у вітчизняних та зарубіжних країнах, Осадчук О. П. (2018)
Осадча О. А. - Формування видатків бюджету на культуру в Україні (2018)
Кичко І. І. - Трансформація соціальних функцій держави: фінансовий аспект (2018)
Мельник Т. М. - Детермінанти формування національного бренду в умовах глобальної конкуренції, Варібрусова А. С. (2018)
Pushkar N. V. - The influence of solar radiation on the temperature of outdoor metal structures, Pashinsky V. V. (2017)
Андрійчук О. В. - Розвиток будівельної галузі лівії на прикладі реалізації проекту "Велика рукотворна ріка", Шимчук О. П., Ужегов С. О., Коукла А., Куницький С. О. (2017)
Андрушков В. І. - Залежність величини вантажопідйомності бетонної балки від місця її попереднього обтиснен, Кузьмич І. М. (2017)
Антипенко Є. Ю. - Порівняльний аналіз конструктивних особли востей сучасних багатопустотних перекритів, Щербіна Л. В., Жердєв С. С. (2017)
Банах А. В. - Про непроектні фактори впливу на напружено-деформований стан будівель і споруд з тривалим терміном експлуатації, Ткаченко В. Б. (2017)
Бондар В. О. - Оптимізація складів бетонів на основі золошлаків котлів з циркуляційним киплячим шаром, Ахмеднабієв Р. М., Ахмеднабієв Р. Р. (2017)
Борисюк О. П. - Сумісна робота шарів підсилення залізобетонних балок, Зятюк Ю. Ю., Лисюк М. О., Крамаренко А. В. (2017)
Валовой О. І. - Особливості використання композитної арматури в згинальних бетонних елементах, Попруга Д. В., Чорна К. В. (2017)
Доля К. В. - Визначення пасажирських кореспонденцій в транспортних системах (2017)
Дробишинець С. Я. - Методика дослідження фізико-механічних влас-тивостей щебенево-мастикових асфальтобетонів, Єріфаві Тарек (2017)
Задорожнікова І. В. - Методи та способи застосування складних полімерів при підсиленні залізобетонних конструкцій, Кух С. П. (2017)
Іванейко І. Д. - Методика формування ефективних комплектів стрілових кранів в умовах обмеження терміну будівництва, Мудрий І. Б., Олексів Ю. М. (2017)
Іваник І. Г. - Розрахунок підсилення перекриття сталезалізо-бетонною конструкцією, Вибранець Ю. Ю., Віхоть С. І. (2017)
Коверніченко Л. М. - Заповнювачі для бетону і взаємодія їх з водою (2017)
Коломійчук Г. П. - Ефективні залізобетонні оболонки і їх вибір для заданого плану будівлі, Майстренко О. Ф., Коломійчук В. Г. (2017)
Корнієць А. В. - Визначення екологічних факторів для форму вання та реалізації геоекологічного моніторингу використання земель міст (2017)
Коробко О. О. - Механізми розвитку структури бетону при малоциклових утомних навантаженнях, Вировой В. М., Варич Г. С., Яковенко І. О. (2017)
Кріпак В. Д. - Монолітні плоскі перекриття з порожнистими вкладишами, Антонов Р. Є. (2017)
Куницький С. О. - Розрахунок та проектування станції водопідготовки, Пінчук О. Л., Шевченко Т .О., Шевченко А. О., Андрійчук О. В. (2017)
Купченко Ю. В. - Ефективні елементи сталевих рам двотаврового перерізу, Дібров І. О. (2017)
Маліков В. В. - Укріплення грунту цементом та добавкою "Нydrostop", Панасюк Я. І., Ящук Ю. Ф. (2017)
Мікуліч О. А. - Розподіл динамічних напружень у пластинчатих елементах конструкцій з отворами за дії нерівномірного імпульсного навантаження (2017)
Моркляник Б. В. - Розрахунок несучої здатності одиночної висячої палі при циклічному замерзанні-розмерзанні ґрунту основи при роботі теплового насоса, Проценко П. О., Іваськевич О. М. (2017)
Нестеренко С. Г. - Геоінформаційне забезпечення ефективного використання та адміністрування земель міст (2017)
Пасічник Р. В. - Дослідження факторів, що впливають на пожежну небезпеку деревини, Пасічник О. С., Матвійчук С. В. (2017)
Пашинський М. В. - Запаси територіального районування кліматичних навантажень в ДБН в.1.2-2:2006 (2017)
Петраш О. В. - Дослідження технології буріння при підготовці основи об’єктів зберігання та переробки нафтопродуктів, Попович Н. М., Соколов І. А., Кривовязько К. В., Ошовська К. О. (2017)
Радзінська Ю. Б. - Теоретичні підходи щодо оцінки інвестиційної привабливості земель міст (2017)
Самчук В. П. - Комп’ютерні тeхнологiї інформаційного модeлювання будiвeль i споруд, Троць В. Я. (2017)
Стоянов В .В. - Испытание состовных оболочек типа гиперболический параболоид из параболических и асимгиполических панелeй на действие статичес-кой нагрузки, Жгаллi Ш. (2017)
Хільченко О. П. - Залежність властивостей сировинних гранул штучного пористого заповнювача – пульпопору від фізико механічних характеристик техногенної сировини гірничо-металургійних підприємств Кривого Рогу (2017)
Чапюк О. С. - Зчеплення важкого бетону з композитною склопластиковою арматурою покритою водовід-штовхувальною композицією "Сілол®", Олех В. В., Орешкiн Д. О. (2017)
Чернишев Д. О. - Поліпшення стану "Стійкості щодо зсуву" територій річкового та морського узбережжя в проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Шваб’юк В. І. - Уточнений розрахунок підсилених балок методом приведених перерізів. Повідомлення 2. Уточнений розрахунок пакету балок за некласичною моделлю коротких балок, Ротко В. О., Ротко С. В. (2017)
Шишкін О. О. - Реакційні порошкові бетони на змішаному заповнювачі, Эддин Халид (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (від 21 жовтня 2017 року під головуванням Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета) (2017)
На Прикарпатті громада УПЦ (МП) перейшла у Київський Патріархат (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (Спочив у Бозі заштатний клірик Львівської єпархії протоієрей Володимир Цюпка) (2017)
Клос В. (протоієрей) - Преосвященнійший владика Агапіт (Вишневський) як настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (1902 – 1908) (до 150-річного ювілею з часу народження) (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у Посланні святого апостола Павла до Филимона (2017)
Менько В. І. - Ґенеза православних церковних братств України і Білорусі у працях представників російської історичної науки (50-ті рр. XIX – поч. XX ст.) (2017)
Титул, зміст (2017)
Різдвяне послання Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (від 13 грудня 2017 року під головуванням Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета) (2017)
Заяви, звернення (Заява прес-центру Київської патріархії щодо діалогу з РПЦ) (2017)
Церковні новини (2017)
Колот С. (священик) - Антропологічний аспект екклезіології ранньохристиянської пам’ятки "Пастир" Єрма (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у Посланні святого апостола Павла до Тита (2017)
Титул, зміст (2018)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2018)
На Прикарпатті ще дві громади перейшли з Московського Патріархату до УПЦ Київського Патріархату (2018)
Церковні новини (2018)
Вічна пам'ять спочилим (Відійшов у вічність настоятель храму святого Василія Великого села Чорні Ослави протоієрей Юрій Пецюк) (2018)

Альмес М. (священик) - Роль текстуальної критики в екзегезі блаженного Ієроніма Стридонського (2018)
Лопатинський П. (протодиякон) - Трійця. Життя за Трійцею (2018)
Мирончук О. Я. - "Святість" у Першому посланні святого апостола Павла до Тимофія (2018)
Рожко В. Є. - Найшанованіша святиня Ковельського Полісся (2018)
Титул, зміст (2018)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2018)
Журнали засідань Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату (від 22 січня 2018 року під головуванням Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета) (2018)
Архієрейська хіротонія єпископа Одеського і Балтського Павла (2018)
Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України і народних депутатів України, Ради національної безпеки і оборони щодо захисту інституції сім’ї в Україні (2018)
Парафія с. Дашківці, що на Хмельниччині, перейшла в юрисдикцію Київського Патріархату (2018)
Церковні новини (2018)
Вічна пам'ять спочилим (2018)
Вакін В. (протоієрей) - Собор "Совітовання про благочестя" 1621 року як орган вищого управляння Київською митрополією у 17 столітті (2018)
Колот С. (священик) - Помісна Церква та її ієрархія в богословській думці священномученика Полікарпа Смирнського (2018)
Мартинюк П. (протоієрей) - Христологія преподобного Єфрема Сиріна (на прикладі його Слова на Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа) (2018)
Мирончук О. Я. - "Святість" у Другому посланні святого апостола Павла до Тимофія (2018)
Фурсенко Є. Ф. - Спростування юридичної "теорії" викуплення (на підставі богослужбових текстів Страсного тижня) (2018)
Киндрачук М. В. - Генерирование термоэдс на пятнах контактамикровыступов и ее влияние на явление массопереноса в трибосопряжении, Вольченко Д. А., Криштопа С. И., Скрипник В. С., Красин П. С. (2015)
Вольченко Н. А. - К вопросу оптимизации конструктивных параметров пар трения дисково-колодочного тормоза, Возный А. В., Стаднык О. Б., Вудвуд А. Н. (2015)
Кузнецов В. Д. - Вплив нанооксиду кремнію та вуглевмісного матеріалуна зносостійкість наплавленого металу, Степанов Д. В., Пащенко В. М., Перемітько В. В. (2015)
Терещенко Ю. М. - Моделирование течения с учетом трения и теплообмена в лопаточных венцах компрессоров газотурбинных двигателей, Дорошенко Е. В., Аболхассанзаде Дж. (2015)
Березюк О. В. - Вплив характеристик тертя на динаміку гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза, Савуляк В. І. (2015)
Буря А. И. - Трибологические характеристики органопластиков на основе фенилона, Набережная О. А., Теренин В. И., Томина А. М. В. (2015)
Буря А. И. - Исследование влияния параметров переработки на износостойкость пентапласта, армированного терлоном, Ерёмина Е. А., Мамченко Е. В., Бедин А. С. (2015)
Буря А. И. - Оценка триботехнических характеристик блок-сополимера БСП-7, Гращенкова М. А., Шустов Г. Б. (2015)
Лабунець В. Ф. - Причини та характер зношування різального інструменту при механічній обробці різанням титановмістних композиційних матеріалів, Корбут Є. В., Радько О. В., Шевчук В. С., Загребельний В. В. (2015)
Мельник В. Б. - Оцінка шорсткості поверхні в зоні контакту деталей машин, Нечипорук В. В. (2015)
Хижняк О. В. - Дифузійні багатошарові покриття карбідів, нітридів перехідних металів на твердому сплаві ВК6, Калашніков Г. Ю., Хижняк В. Г., Штойка В. Ю., Побережний Д. А., Данілов А. П. (2015)
Борозенець Г. М. - Оцінка впливу вологи і агресивних cередовищ на фізико-механічні характеристики конструкційних вуглепластиків, Семак І. В. (2015)
Карачун В. В. - Дифракция N-волны на безгистерезисном анизотропном поплавковом подвесе гироскопа, Ладогубец Н. В., Мельник В. Н. (2015)
Hagherizadeh M. - Functional plasma-deposited coatings, Kindrachuk M. V. (2015)
Тісов О. В. - Поверхнева обробка високотемпературних композиційних сплавів на основі кобальта, Федорчук С. В., Юрчук А. О. (2015)
Явище масопереноса продуктів тертя в металополімерних парах (2015)
Просяннікова Т. Ф. - Системний підхід до проблеми реадаптації підлітків-девіантів (2014)
Андросович К. А. - Особливості соціальної адаптації першокурсників в залежності від соціального статусу (2014)
Ващенко І. В. - Особливості ставлення до професії у правоохоронців (2014)
Жигаренко І. Є. - Специфіка соціально-психологічної роботи з засудженими до позбавлення волі: диференційований підхід (2014)
Айвазян Л. Ю. - Онтологічний аспект вивчення самотності (2014)
Базиленко А. К - Особливості рівнів сформованості соціальної активності студентів (2014)
Бідюк І. А. - Особливості внутрішньої та зовнішньої мотивації до навчання у сучасних старшокласників (2014)
Божко Ю. П. - Зв'язок суверенності психологічного простору і особистісних особливостей програмістів (2014)
Бондарчук О. І. - Психологічний супровід гармонійного розвитку обдарованих підлітків у навчально-виховному процесі, Пінчук Н. І. (2014)
Борисюк А. С. - Роль мотивації навчання у професійному становленні студента-медика (2014)
Борозенцева Т. В. - Системна модель соціально-психологичного процесу формування корпоративної культури громадської організації (2014)
Бохонкова Ю. О. - Принципи моделювання соціально-психологічної компетентності особистості (2014)
Боярин Л. В. - Особливості соціально-психологічної роботи з підлітками з соціально дезадаптованою поведінкою із дистантних сімей та дистантною сімєю загалом (2014)
Бужинська С. М. - Дослідження модально-специфічних форм пам’яті у молодших школярів (2014)
Варягіна А. А. - Критерії оцінки та показники ефективності процесу громадської участі (2014)
Вірна Ж. П. - Хроноструктурна компетентність як умова професійної адаптованості медичних сестер, Кміть І. В. (2014)
Гавриш І. В. - Психологічна характеристика учбової діяльності академічно здібних дітей в умовах меритократичної освіти, Щербакова О. О. (2014)
Гончаренко Н. В. - Визначення психологічних чинників збереження психічного здоровья майбутніх лікарів (2014)
Горбань Г. О. - Пролонгованість наслідків як інтегральна характеристика процесу прийняття рішення (2014)
Гошовська Д. Т. - Синергетичні аспекти ревіталізації депривованої особистості, Гошовський Я. О. (2014)
Грищук Д. Г. - Філософське обґрунтування природи громадянської соціалізації молоді: методологічні основи дослідження процессу (2014)
Даценко Т. О. - Ресурси особистості, спрямовані на подолання страху: психологічний захист і копінг-стратегії (2014)
Єргакова Ю. Г. - Соціально-психологічні засоби корекції дезадаптивної поведінки підлітків в умовах інтернатних навчальних закладів (2014)
Жебєлєва П. В. - Сучасні підходи до типологізації життєвого сценарію студентської молоді (2014)
Завацька Н. Є. - Технології забезпечення професійної допомоги у процесах адаптації та реадаптації особистості (2014)
Завацкий Ю. А. - Теоретико-методологические подходы к изучению субъективного благополучия личности (2014)
Задорожна О. М. - Становлення професійної компетентності у студентів-психологів в сучасному освітньому середовищі (2014)
Зливков В. Л. - Поняття кризи автентичності у психологічних дослідженнях, Лукомська С. О. (2014)
Карамушка Л. М. - Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок між рівнем розвитку та соціально-демографічними чинниками (2014)
Кирпенко Т. М. - Стресостійкість та проблема її формування у підлітків (2014)
Кравченко К. В. - Образ майбутньої сім’ї через призму уявлень дитини (2014)
Лазорко О. В. - Професійна безпека: емпатійні резерви самореалізації майбутніх фахівців соціономічних професій (2014)
Левицька І. В. - Психологічні фактори безпеки дорожнього руху (2014)
Михайлишин У. Б. - Особливості розвитку емоційно-вольової сфери працівників органів внутрішніх справ україни (2014)
Нежинська О. О. - Тренінг розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до впровадження ґендерного підходу в практику управління (2014)
Палько Т. В. - Когнітивна складова розвитку рефлексії вчителів в умовах післядидпомної педагогічної освіти (2014)
Петрунько О. В. - Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства (2014)
Підбуцька Н. В. - Уявлення про майбутню професію та образ "я-професіонал" майбутніх інженерів (2014)
Пілецька Л. С. - Методологічні принципи програми соціально-психологічного супроводу професійної мобільності особистості (2014)
Полянський М. В. - Психічні регулятори розвитку соціально-психологічної компетентності керівника СБУ (2014)
Проскурка Н. М. - Операційно-регулятивний компонент автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2014)
Сіпакова О. А. - Психологічні особливості виховання студентів: ціннісні орієнтири (2014)
Склярук А. В. - Сімейні та дітородні орієнтири сучасної молоді (2014)
Соловйов О. М. - Гендерні особливості формування ціннісно-смислової сфери особистості (2014)
Тоба М. В. - Соціально-автономні норми як вищий регулюючий чинник соціальної поведінки особистості (2014)
Траверсе Т. М. - Специфіка формування гіпотези розв'язку залежності від типу політичної задачі (2014)
Турбан В. В. - Ірраціональні основи етичного у філософії та психології (2014)
Фролов А. П. - Методика онлайн-спостереження при дослідженні образу користувача соціальних мереж (2014)
Чернікова А. О. - Вплив егоцентризму на юнацьку поведінку у конфліктних ситуаціях (2014)
Шевченко К. О. - Фасилітація як соціально-психологічний та педагогічний феномен (2014)
Яремчук В. В. - Соціальна робота з підлітками, які мають схильність до соціального утриманства (2014)
Вихідні дані (2014)
Шуневич Б. - Етапи трансформування дистанційного курсу в навчально-методичний комплекс дисципліни (2017)
Руденко Л. - Підготовка майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності: методологічний аспект, Замфереско О. (2017)
Маладика Л. - Державна мова в процесі навчання у ВНЗ України (2017)
Федюк Г. - Науково-методологічні засади процесу підвищення кваліфікації вчителів (2017)
Вінтюк Ю. - Формування конкурентоспроможності майбутніх психологів: економічний аспект (2017)
Русанов М. - Перспективи адаптації законодавства України щодо організації охорони праці працівників освітніх закладів, Брославська Г. (2017)
Кривопишина О. - Особливості формування соціального інтелекту в майбутніх практичних психологів (2017)
Доскач С. - Психологічні чинники розвитку професійної спрямованості у студентів-психологів в умовах ВНЗ (2017)
Васянович Г. - Професійна орієнтація у процесі комунікативної підготовки офіцерів цивільного захисту України – імператив часу (2017)
Слободяник В. - Формування особистості курсанта ДСНС України (2017)
Антонюк Г. - Трансформація західноєвропейської концепції тримовної освіти в освітньо-культурному просторі України в період раннього модерну (2017)
Зельман Л. - Основні тенденції професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування в Україні (1969 р. – початок ХХІ століття) (2017)
Поліщук Я. - Ретроспектива діалогу, Малкєвіч А. (2017)
Наші автори (2017)
Ректору КНУБА Кулікову Петру Мусійовичу – 65 (2017)
Дьомин Н. М. - Десять лет без движения (2017)
Агєєва Г. М. - Проїзди до подвір’я як додаткова житлова площа (на прикладі київського будинку по провулку Чеховському, 4) (2017)
Банах А. В. - Передумови створення велосипедної інфраструктури у крупних містах (на прикладі міста Запоріжжя), Арутюнян Є. Е., Сіромолот Г. В. (2017)
Безклубенко І. С. - Вибір моделі управління потокорозподілом інженерної мережі в аварійній ситуації (2017)
Бугаєнко О. А. - Деякі аспекти впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань (2017)
Булах І. В. - Проблемне поле завдань реорганізації мережі дитячих лікувальних закладів України (2017)
Васильєва Г. Ю. - Методи і моделі оцінювання нерухомого майна, Лютіков А. А., Маляр В. А., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2017)
Ващинська О. А. - Актуальні питання удосконалення підготовки фахівців спеціалізації "міське будівництво та господарство" (2017)
Верешко О. В. - Дослідження містобудівного розвитку історичних населених пунктів (2017)
Войко Н. Ю. - Тенденції художньо-декоративного освітлення міського середовища (2017)
Герич К. І. - Інноваційні центри зайнятості, як шлях розв`язання проблеми зайнятості населення засобами архітектурної організації соціальних центрів професійної переорієнтації (2017)
Голубчак К. Т. - Особливості архітектурної організації духовно-реколекційних центрів у Європі (2017)
Даниленко А. В. - Забезпечення доступного середовища для маломобільних групп населення у м. Одеса, Ващинська О. А. (2017)
Денисенко Н. О. - Можливості сучасного маркетингу в управлінні містом (2017)
Дивак В. І. - Етапи развитку художніх музеїв (2017)
Діденко Ю. М. - Проблеми публічних просторів сучасних українських міст (2017)
Дорошенко Т. А. - Особливості архітектурних рішень історичних і сучасних готелів, Лях В. М. (2017)
Драпиковский А. И. - Оценка для целей финансирования развития недвижимости, Иванова И. Б. (2017)
Дубина М. О. - Теоретична модель формування системи реабілітаційних центрів для дітей з особливими потребами на рівні міста, Дмитренко А. Ю. (2017)
Дубінець В. В. - Аналіз стану використання осушених земель Житомирської області (2017)
Дубова С. В. - Транспортні проблеми великих міст, Помазкова Є. Ю. (2017)
Єгоров Ю. П. - Аналіз проблемних питань обстеження промислових будівель, що експлуатуються впродовж тривалого часу, Савін В. О., Банах А. В., Полікарпова Л. В. (2017)
Єгоров Ю. П. - Принципи структурування сельбищних територій крупного міста (на прикладі м. Запоріжжя), Савін В. О., Гера О. В. (2017)
Забарило А. В. - О приложении теории графов к решению некоторых практических задач (2017)
Іванчук О. М. - Технологія опрацювання цифрових РЕМ-зображень микроповерхонь твердих тіл (2017)
Катушков В. О. - Векторна інформація ліній електропередач (2017)
Кедровська І. П. - Закономірність композиції (2017)
Клюшниченко Є. Є. - Місто як обєкт управління його розвитком (2017)
Книш В. І. - Зростання анти-архітектурних тенденцій і протиріч на вітчизняному ринку житлової нерухомості та обґрунтування термінологічного нововведення поняття динаміки у сучасну теорію архітектури (2017)
Конопльова О. В. - Проблеми збереження та розвитку архітектурного середовища історичних міст (2017)
Кравчук О. А. - До розрахунку тривалості фільтроциклу швидкого фільтра при зміні швидкості фільтрування з часом (2017)
Крельштейн П. Д. - Дослідження проблемних асектів національних природних парків: "Нижньосульський" та "Голосіївський", Бугаєнко І. С. (2017)
Кузьменко Т. Ю. - Вдосконалення функціонально-планувальної організації сільських поселень приміських зон (2017)
Ладнюк М. І. - Особливості архітектурно-ландшафтної організації малих просторів міста. На прикладі скверів (2017)
Левківський Д. В. - Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямих, Янсонс М. О. (2017)
Лиштва М. О. - Безпека під час руху в межах транспортно-пересадочних вузлів, Рейцен Є. О. (2017)
Любимова Е. Д. - Роль изучения истории методов преподавания рисования в подготовке архитекторов (2017)
Мамонов К. А. - Характеристика стану та використання земель міст у сфері містобудівної діяльності, Грек М. О. (2017)
Матвєєв В. В. - Особливості формування циркуляційних просторів у структурі спеціалізованих установ для сліпих та слабозорих дітей (2017)
Наголкіна З. І. - Одна імовірнісна модель процесу дифузії (2017)
Орленко М. І. - Реставраційна галузь в Україні: проблеми, досягнення, відповідність світовим методикам реставрації (2017)
Осєтрін М. М. - Методи проведення досліджень мобільності населення міста, Беспалов Д. О., Дорош М. І. (2017)
Павлов Є. І. - Ліквідація заторів і забруднень в каналізаційних колекторах (2017)
Пазиненко Т. С. - Фактори, що визначають особливості трансформації малоповерхових житлових будинків, Дмитренко А. Ю. (2017)
Радченко О. П. - Вплив умов експлуатації на надійність і довговічність будівлі навчально-виховного об’єднання, Сіромолот Г. В., Фостащенко О. М., Полікарпова Л. В. (2017)
Радченко О. П. - Обстеження підводних частин недобудованих мостових споруд через р. Старий Дніпро в м. Запоріжжя, Фостащенко О. М., Воденнікова О. С. (2017)
Руденко В. В. - Оценка результатов экспериментальных исследований модели 7-этажного каркасного здания на прогрессирующее обрушение (2017)
Самойлович В. В. - Застосування принципів органічної ахітектури при проектуванні готельних комплексів (2017)
Смілка В. А. - Місце містобудівного моніторингу в складі моніторингових систем (2017)
Соловій Л. С. - Проблеми нормування житла для бездомних в Україні (2017)
Стоянов Е. Г. - Применение напрягаемой канатной арматуры при проектировании многопустотных плит перекрытия, Набока А. В. (2017)
Стуконог Н. О. - Вплив кольору на формування внутрішнього простору лікувальних закладів (2017)
Тимченко Р. А. - Энергетическая независимость зданий, Кришко Д. А., Плужник А. В. (2017)
Тимченко Р. А. - Переработка твердых бытовых отходов за рубежом, современные технологи и внедрение их в Украину, Кришко Д. А., Андреев В. А. (2017)
Тімченко Р. О. - Проектування щільної житлової забудови різної поверховості, Крішко Д. А., Артюх А. О. (2017)
Тімченко Р. О. - Автомобільні стоянки та парковки в міських умовах, Крішко Д. А., Гетун А. С. (2017)
Тімченко Р. О. - Конструктивне рішення сейсмостійкого каркасу багатоповерхових будівель, Крішко Д. А., Казнадій Р. В., Тітунін Є. В. (2017)
Тімченко Р. О. - Особливості зонінгу території Саксаганського району м. Кривий Ріг, Крішко Д. А., Погасій А. Д. (2017)
Timchenko R. А. - Using a linear regression model in the experimental planning for optimization of constructive solutions of the retaining wall of a special type, Krishko D. A., Savenko V. О. (2017)
Тімченко Р. О. - Багатофункціональний житловий комплекс у міському середовищі, Крішко Д. А., Сушко О. С. (2017)
Тімченко Р. О. - Добування біогазу з полігонів твердих побутових відходів з впровадженням наукових розробок в будівництві, Крішко Д. А., Ушкалов М. С. (2017)
Timchenko R. O. - Folded-plate shell foundation for power transmission towers, Krishko D. A., Khoruzhenko I. V. (2017)
Ткаченко В. Б. - Аналіз рівня шумового забруднення крупних промислових міст України, Черненко А. В., Черненко Т. В. (2017)
Топорков В. Г. - Фітнес-центри як структурний елемент системи оздоровлення населення, Куриленко Є. О. (2017)
Топорков В. Г. - Особливості проектування скеледрому, Мякохліб Л. В. (2017)
Трач Ю. П. - Іноземний досвід очищення грунтових вод для господарсько-питних цілей (2017)
Чабаненко П. М. - Аналіз відповідності житлової забудови сучасним вимогам, Трокаєва А. Ю., Кваснюк О. Д. (2017)
Чибіряков В. К. - Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканонічної форми, Станкевич А. М., Краснеєва А. О. (2017)
Чибіряков В. К. - Застосування методів дистанційного контролю для моніторингу магістральних нафтопроводів і газопроводів, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2017)
Чопенко Є. Ф. - Про формулу "теоретична сума кутів” геодезичного ходу (2017)
Шишкін Е. А. - Проблеми та перспективи планування територій новостворених територіальних громад на прикладі Старосалтівської об’єднаної територіальної громади, Гайко Ю. І., Завальний О. В. (2017)
Шкляр С. П. - Принципи формування і удосконалення архітектурного середовища для дітей, Романенко І. І. (2017)
Шкода В. В. - Вплив місця розташування джерела замочування просідаючих грунтів основи на зміни напружено-деформованого стану несучих стін будівель, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2017)
Шмуклер В. С. - Сучасні тенденції архітектурного формотворення багатофункціональних громадських комплексів, Дудка О. М. (2017)
Штерндок Е. С. - Стейкхолдерний підхід до інтегральної оцінки впливу просторових факторів на формування, використання та розвиток земель мегаполісу (2017)
Шульц Р. В. - Розрахунок впливу похибок вимірювання температури конструкцій на точність геодезичних робіт, Ісаєв О. П., Стрілець В. С. (2017)
Яценко В. О. - Групова система населених місць, еволюція формування поняття (2017)
Гудзь О. Є. - Інноваційні моделі управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Стецюк П. А. - Бюджетування в системі управління фінансовим потенціалом підприємств, Корнійчук Г. В. (2018)
Виноградова О. В. - Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств, Євтушенко Н. О. (2018)
Лазоренко Л. В. - Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємств зв’язку (2018)
Гусєва О. Ю - Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація, Легомінова С. В. (2018)
Старинець О. Г. - Порядок формування антикризової стратегії діяльності телекомунікаційного підприємства (2018)
Глушенкова А. А. - Вплив зовнішніх чинників розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств України (2018)
Сотниченко В. М. - Методи оцінки рівня економічної безпеки телекомунікаційного підприємства (2018)
Горпинич О. В. - Гра як соціальна технологія управління персоналом, Архипова А. О. (2018)
Халімон Т. М. - Гнучкість в системі управління конкурентоспроможністю підприємства (2018)
Яковчук А. М. - Обгрунтування імперативів стратегічної стійкості машинобудівних підприємств України (2018)
Якубенко І. М. - Інформаційно-комунікаційні потоки в управлінні підприємством (2018)
Маковій В. В. - Теоретичні аспекти планування в середовищі іформаційної системи підприємства (2018)
Щербина В. В. - Прояви недобросовісної конкуренції підприємств на ринку телекомунікаційних послуг (2018)
Антошків М. С. - Blended learning як перспективна технологія навчання вищої алгебри майбутніх вчителів математики, Требенко О. О. (2016)
Барна О. В. - Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики (2016)
Березенська С. М. - Засоби e-learning в організації роботи з теоретичним контентом з технічних дисциплін (2016)
Березуцький В. І. - Електронний конспект лекції у вищої медичної школі (2016)
Буйницька О. П. - Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету, Степура І. С., Смірнова В. А. (2016)
Василенко С. В. - Використання мультимедійних дощок у процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів (2016)
Вембер В. П. - Створення інтерактивного дидактичного матеріалу в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики (2016)
Воротникова І. П. - Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ (2016)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам заочної форми навчання, Коношевський Л. Л. (2016)
Дєнічєва О. І. - Вплив тенденцій розвитку гуманітарної освіти Австрії на формування відкритого освітнього простору (2016)
Житєньова Н. В. - Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах (2016)
Іванов C. А. - Інтелект і медіаінформаційна компетентність, Іванова Л. С. (2016)
Кадемія М. Ю. - Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти, Уманець В. О. (2016)
Кожедуб Л. Г. - Використання віртуального інформаційного простору у процесі самостійної підготовки майбутніх філологів (2016)
Кушнір Н. О. - Підвищення кваліфікації викладачів університету як елемент розвитку інформаційно-освітнього середовища університету, Валько Н. В., Вінник М. О. (2016)
Олійник Н. Ю. - Зворотний зв’язок у електронному навчанні як педагогічна проблема (2016)
Скакаліна О. В. - Застосування інтелектуальних інформаційних технологій в процесі керування інтеграцією наукового та педагогічного профілів ВНЗ (2016)
Степура І. С. - Особливості використання системи wordpress при реалізації сайту видання "Грінченко-інформ" (2016)
Фамілярська Л. Л. - Ресурси відкритого освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти (2016)
Хіврич В. В. - Стратегія регіонального освітнього проекту "Розробка та впровадження системи дистанційного (електронного) навчання в закладах освіти Запорізької області", Чернікова Л. А. (2016)
Шовкун В. В. - Використання дистанційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2016)
Шталтовна Ю. А. - Демократизація освітнього середовища університету як стратегія розвитку вищої освіти (2016)
Штихалюк О. П. - Взаємодія суб’єктів освітнього процесу при використанні дистанційної форми навчання в початковій школі, Юхно І. А., Бабич Я. С., Нечаєва О. С. (2016)
Alonso-Diaz L. - A model to assess online learning: analysis and proposal, Tosina Y., Puerto G. D., Delgado S. C., Esteban P. G., Masa J. A. (2016)
Dolynskyi Yе. - The analysis of scientific researches concerning education information technologies systems in higher education institutions (2016)
Gladun M. - Using gamification as a way of increasing students motivation (2016)
Kuzminska O. - Crowdsourcing and higher education (2016)
Makhachashvili R. - Open verbal e-environment: research pemises and ICT tools (2016)
Malach J. - The conceptual bases for designing module "Tools for adaptive learning and learning styles" within mooc course "ICT tools for e-learning", Kostolanyova K., Chmura M., Nagyova I., Prextova T. (2016)
Morze N. - Educational e-environment of modern university: foreign experts’ perspective, Smyrnova-Trybulsk E., Drlik M., Alvarez I. (2016)
Morze N. - Introduction of steam education education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing, Varchenko-Trotsenko L., Tiutiunnyka A. (2016)
Pavlova H. - Open educational resources development: threats and opportunities (2016)
Romaniukha M. - Students’ independent learning in higher education, Shelomovska O., Sorokina L., Voronova Z. (2016)
Бибик С. П. - Лінгвопрагматика дитячого мультиплікаційного фільму (2017)
Воскобойник В. І. - Фреймові моделі афіксальних прикметників в англомовній економічній терміносистемі (2017)
Гочев Г. Н. - Межъязыковые лексико-семантические эквиваленты (на материале русского и болгарского языков) (2017)
Єрмоленко С. Я. - Мовно-естетичні знаки Шевченкової поезії в контексті філософії культури (2017)
Іщенко В. Л. - Особливості функціонування економічних термінів у текстах різних стилів (2017)
Колесникова Л. Л. - Дослідження словесного символу як філософської категорії (2017)
Мех Н. О. - Жанросфера сучасної української наукової комунікації (2017)
Сухачова Н. С. - Науковий концепт як складник концептуальної картини світу (2017)
Волошкина И. А. - Реализация этнокультурного мироосознания в пространстве фразеологической семантики (на материале русского и французского языков) (2017)
Гаджи Р. М. - Языковые и культурные ценности этнических групп в Азербайджанской Республике (2017)
Джафаргулиева М. Р. - Языковая компетентность и толерантность в контексте диалога культур (2017)
Коць Т. А. - Оцінні одиниці в газетній публіцистиці початку ХХ століття (2017)
Мамич М. В. - Мовні знаки культури як ціннісні маркери в журналі "Жінка" (2017)
Пугач В. М. - Укрен vs українець: проблеми стерео типізації (2017)
Синиця І. А. - Лінгвокультурні паралелі: Григорій Сковорода і Китай (2017)
Бобух Н. М. - Лексичні опозиції в поетичних творах Володимира Сосюри (2017)
Воловик Л. Б. - Словотвірні моделі префіксальних дієслів в економічному тексті (2017)
Глуховцева І. Я. - Оказіональна фразеологія твору Сергія Жадана "Месопотамія" (2017)
Глуховцева К. Д. - Обрядовий та звичаєвий діалектний текст в українських східнослобожанських говірках (2017)
Завалій С. Б. - Стилістичні функції оксиморонних синтагм у поетичних творах початку XXI століття (2017)
Кайдаш А. М. - Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар (2017)
Корольова В. В. - Таксономія дискурсів у новітніх лінгвістичних студіях (2017)
Мамедов Н. Ш. - Функционирование слова в тексте (2017)
Братусь М. Ф. - Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної (2017)
Вишневецкая Л. В. - Инновационная практика формирования компетенций иноязычного общения в экономическом вузе (2017)
Гойкo В. А. - Использование мультимедийных учебных материалов в процессе обучения иностранным языкам (2017)
Король Т. Г. - Контроль англомовної компетентності в читанні фахової літератури (2017)
Відомості про авторів (2017)
Philips T. C. - The influence of flow rate in the etherification of diisopropyl ether via technology of aerosol nanocatalysis, Kydryavtsev S. A., Glikina I. M. (2018)
Sarah W. - Colloquial Russian within the classroom (2018)
Банах А. В. - Обгрунтування необхідності застосування додаткових заходів забезпечення надійності об’єктів міської забудови, що експлуатуються, в комплексі інженерної підготовки нового будівництва, Ткаченко В. Б., Вазі-Мукахаль В. Б., Гальченко О. В. (2018)
Глазирин В. Л. - Містобудування та територіальне планування розвитку агломерацій: маркетинговий аспект, Шкрабик Й. В., Сахацький М. П. (2018)
Дятлова Е. М. - Особенности структуро- и фазообразования при синтезе самоглазурующихся керамических материалов, Сергиевич О. А., Алексеенко И. А. (2018)
Захожай О. І. - Комплексна інформаційна система навчального закладу на базі єдиної платформи LMS Moodle (2018)
Ліпянін В. А. - Принципи планування житлової забудови в сучасних умовах міст (на прикладі мікрорайону "Північний" м. Рівне), Мілаш Т. О. (2018)
Мавдюк А. М. - Переваги та конструктивні особливотсті будівель із застосуванням СLT-панелей в якості зовнішніх несучих стін, Мельник А. Е., Михайловський Д. В. (2018)
Павлов І. Д. - Шляхи вдосконалення організаційно-технологічного проектування з метою підвищення надійності зведення житлових будівель, Полтавець М. О., Власенко А. Є. (2018)
Павлов І. Д. - Системологічне управління виробничими системами в будівництві, Полтавець М. О., Павлов Ф. І. (2018)
Стенцель Й. І. - Математичне моделювання нелінійних процесів енерго-масоперенесення методом балансу швидкостей, Поркуян О. В., Літвінов К. А., Сотнікова Т. Г. (2018)
Уваров П. Е. - Повышение квалиметрических возможностей оценки точности монтажных средств подземного трубопроводного строительства, Татарченко Г. О., Шпарбер М. Є. (2018)
Чепурна С. М. - Вариативність вибору техніко-економічного обгрунтування при комплексній реконструкції території міста, Жидкова Т. В. (2018)
Л. Українка. Фото 1890 (1994)
Статут асоціації бібліотек України (1994)
Бабич В. С. - Факультет - науково-дослідна лабораторія, Довгопола О. П., Одинока Л. П. (1994)
Пашкова В. С. - Етика бібліотекаря (1994)
Вовченко І. О. - Державна (Національна) бібліографія України і міжнародні вимоги (1994)
Дзюба О. М. - Монастирські бібліотеки Лівобережної України в контексті української культури ХVІII ст. (1994)
Горпиняк Л. З. - 160-річчя від дня заснування Дніпровської обласної наукової бібліотеки (перші десятиріччя) (1994)
Славинська І. - Міжнародні зв'язки Австрійських бібліотек (1994)
Полонська-Василенко Н. - Бібліотеки Київської Русі (1994)
Солонська Н. Г. - "Моє зібрання - і державне надбання..." (1994)
Алевтина Сивцова (1994)
Дахно В. П. - Про монографію Ф. С. Уманцева "Очерки по искусству древнего мира" (1994)
Гутник Л. М. - Костянтин Михайлович Єлева - український графік і живописець (1994)
Ушканова Н. - Календар у книжкових виставках (1994)
Гнатенко Л. А. - Нововиявлений примірник Супральської азбуки 1781 р. (1994)
Наші автори (1994)
Передплата у країнах Заходу (1994)
Портрет кобзаря Самійла Яшного (1994)
Титул, зміст (2018)
Адрианов В. П. - Уникальное сооружение столицы Армении (к 40-летию Ереванской телебашни), Бут Б. Н. (2018)
Kulbach V. - Conceptual design of Estonian longest strait crossing (2018)
Семка С. В. - Современные аспекты формообразующего моделирования архитектурных пространств при помощи методики пропорционирования (2018)
Рудешко І. В. - Пустоти в будівлях – шляхи прихованого поширення пожежі, Отрош Ю. А. (2018)
Гук Я. С. - Дослідження максимальної глибини промерзання грунту для території Українських Карпат у межах Чернівецької області (2018)
Перельмутер А. В. - Щодо нової редакції ДБН В.1.2-14-2009, Пічугін С. Ф. (2018)
Ніконець І. І. - Рентгенографічний аналіз клінкерів C2S, C3S, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стадійчук О. М. (2018)
Суббота І. С. - Використання місцевих легкоплавких глин у виробництві будівельної кераміки, Спасьонова Л. М., Булка Т. І., Нагорна О. К. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Вплив зовнішніх факторів на ефективне використання абразивного інструмента, Мачишин Г. М., Тишковець В. П. (2018)
Умови друкування (2018)
Лохман Н. В. - Розробка інноваційної стратегії розвитку підприємства (2016)
Никифоров Р. П. - Компенсаційна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанного господартства (2016)
Маловичко С. В. - Роль державного управління в розвитку електронної торгівлі в Україні (2016)
Горіна Г. О. - Формування стратегії розвитку ринку туристичних послуг України (2016)
Кожухова Т. В. - Оцінка взаємозв'язку зовнішньої допомоги та економічного зростання країн, що розвиваються, Неверов С. Л. (2016)
Бочарова Ю. Г. - Феноменологія інфраструктури (2016)
Бондаренко І. С. - Компаративний аналіз методик та результатів оцінки туризму міжнародними інституціями (2016)
Денисенко В. О. - Концепції формування середнього класу та методики обрахунку його чисельності (2016)
Фоміна О. О. - Соціально-економічна нерівність і розвиток, Трохимчук В. В. (2016)
Скляр Н. М. - Особливості митного оформлення товарів авіаційної промисловості, Бондарчук М. Є., Власенко Л. В. (2016)
Шамрін Р. В. - Міжнародні організації і координація багатостороннього співробітництва (2016)
Єрмак С. О. - Генезис та сучасні тенденції розвитку теорії інновацій (2016)
Косова Т. Д. - Фінансові інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки: зовнішній аспект, Слободянюк Н. О. (2016)
Колобов Г. А. - Современное состояние и прогноз развития мировой титановой промышленности на период до 2026 года, Печерица К. А., Осипенко А. В., Бубинец А. В. (2018)
Огинський Й. К. - Суміщені та комбіновані процеси у металургії й металоспоживних галузях, Таратута К. В. (2018)
Пазюк М. Ю. - Аналіз існуючих методів та пристроїв контролю гранулометричного складу сипких матеріалів, Міняйло Н. О., Романенко Ю. О. (2018)
Мних А. С. - Вплив теплового режиму спікання на структуру та пористість залізорудної шихти, Ковязін О. С., Мних І. М. (2018)
Пазюк М. Ю. - Ідентифікація збурювальних дій процесу грудкування шихтових залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах і розробка їх цифрових моделей, Овчиннікова І. А., Ренгевич О. В., Шумикін С. О. (2018)
Іванов В. Г. - Роль кисню при формоутворенні графіту в чавунах (2018)
Харченко А. В. - Физико-химические процессы в высокотемпературной реакционной зоне жидкой сталеплавильной ванны, Синяков Р. В., Личконенко Н. В. (2018)
Терновой Ю. Ф. - Получение микрогранул сферической формы без сателлитов при диспергировании металлических расплавов инертным газом, Воденников С. А., Личконенко Н. В. (2018)
Сиваченко В. М. - Дослідження можливості одержання силікокальцію з вапнякової породи Василівського родовища, Забудченко Д. В., Харченко О. В., Воденнікова Л. В., Кураєв П. О. (2018)
Очинський В. М. - Технології автоклавного вилуговування бокситів, Куріс Ю. В., Воляр Р. М., Воденнікова О. С., Зайцев Є. О. (2018)
Лукошніков А. І. - Пошук оптимальної форми передньої стінки анодного контейнера рафінувального електролізера для виробництва порошків титану, Лукошніков І. Є., Нестеренко Т. М., Румянцев В. Р., Макаров С. О. (2018)
Колобов Г. А. - Извлечение молибдена из отработанных растворов и расплавов травления молибденсодержащих продуктов, Воденников С. А., Павлов В. В., Воденникова О. А., Печерица А. К. (2018)
Жеманюк П. Д. - Исследование кинетики образования интерметаллидных γ-TiAl сплавов при нестационарных температурных условиях, Белоконь Ю. А., Чейлитко А. А., Леховицер З. В., Жеребцов А. А. (2018)
Габ А. И. - Прогнозирование взаимодействия металлов VI-В группы и их соединений с компонентами вольфраматно-карбонатных расплавов, Шахнин Д. Б., Малышев В. В., Воденникова О. С., Бондаренко Ю. В., Карпенко А. В. (2018)
Малишев В. В. - Нанопорошки твердосплавних композицій подвійних карбідів молібдену та вольфраму, Габ А. І., Шахнін Д. Б., Воденнікова О. С., Бондаренко Ю. В., Карпенко Г. В. (2018)
Скачков В. О. - Ущільнення пористої структури карбонізованого вуглепластика піровуглецем із пари зрідженого пропану, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Бережна О. Р. (2018)
Воробйова Л. О. - Дослідження теплообміну та аеродинамічного опору в трубній регенеративній насадці пальникового пристрою металургійної печі, Єрьомін О. О., Гупало О. В. (2018)
Іванов В. І. - Раціональне розміщення встановленої потужності електропечей опору за висотою нагрівального ковпака, Чепрасов О. І., Каюков Ю. М., Назар П. І. (2018)
Мных А. С. - Управление распределением агломерационной шихты по высоте слоя на агломашине при различных условиях ее загрузки, Довгаль В. В., Шумикин С. А. (2018)
Явтушенко О. В. - Визначення швидкості відносного руху частинки подрібнювального матеріалу робочою поверхнею молотка, Кобрін Ю. Г., Шевченко І. А., Васильченко Т. О. (2018)
Белодеденко С. В. - Планирование режимов технического обслуживания металлургического оборудования на основании моделей "отложенного ремонта", Гречаный А. Н., Чеченев В. А. (2018)
Качан Ю. Г. - Щодо комплексного підходу під час моделювання роботи руднотермічної печі, Міщенко В. Ю. (2018)
Манідіна Є. А. - Зниження концентрації оксиду сірки (IV) у викидах металургійних підприємств (2018)
Бєлоконь К. В. - Дослідження впливу викидів металургійних підприємств на забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя, Манідіна Є. А., Куранова Я. О. (2018)
Авторський покажчик (2018)
Родічкін Іван Дмитрович (2017)
Базилевич В. В. - Будинки-вставки останнього десятиліття в історично сформованому середовищі міст Європи, Хамар І. Г. (2017)
Білінська О. Б. - Історія цегли: Стародавній світ (2017)
Борис А. М. - Пропозиції та архітектурні прийоми розроблені Радославом Жуком в сакральній архітектурі Західної України пострадянського періоду (2017)
Васильєва Г. Ю. - Транспортні розв'язки, Плотнікова Д. І., Чередніченко П. П. (2017)
Габрель М. М. - Критерій безпечності в просторовій організації та розвитку міст. Методологічний підхід і вимоги (2017)
Готь О. А. - Історичні передумови розвитку промислової архітектури (2017)
Данилко Н. Я. - Критерії оцінки природного середовища для розвитку рекреаційних територій приміської зони (2017)
Дубницька М. В. - Нові підходи до обліку і моніторингу водних об'єктів (тривимірний простір), Крельштейн П. Д. (2017)
Єгоров Ю. П. - Вирішення проблем щоденних маятникових міграційних потоків урбанізованого міста, Гера О. В., Савін В. О., Чачарський М. А. (2017)
Завальний О. В. - Методи делімітації міських агломерацій, Панкеєва А. М. (2017)
Зайцева В. О. - Розгляд та аналіз техніко-технологічних досліджень монументального живопису Троїцької надбрамної церкви Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2017)
Ільчук Н. І. - Розвиток інфраструктури м. Луцька та покращення умов безпеки пішоходів, Шафранська О. З. (2017)
Кієнко Є. Є. - Аналіз сценарію прогресуючого руйнування стержньового купола, Лавріненко Л. І. (2017)
Книш В. І. - Вдосконалення методики проектування багатоквартирного житла з урахуваням регіонально-лідіруючих методик та ієрахічної стуктури факторів впливу, Буравченко С. Г. (2017)
Кравчук О. А. - Експериментальне дослідження зміни швидкості фільтрування під час роботи швидкого фільтра (2017)
Краснослободцева Е. В. - Структура показателей информационного обеспечения процессов проектирования и развития рекреационных территорий в Украине и за рубежом (2017)
Ладнюк М. І. - Архітектурно-ландшафтна організація малого дворового простору в історичній забудові міста (2017)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геопросторове моделювання доступності дошкільних навчальних закладів для населення в межах території дослідного полігону в м. Києві, Коршикова А. А. (2017)
Linda S. - The architect in the epoch of changes: the fate of Lviv polytechnic graduates and professors after 1945. Case of Wroclaw and Gliwice (2017)
Ліпянін В. А. - Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Міське будівництво та господарство", Піліпака Л. М., Мілаш Т. О., Сальчук В. Л. (2017)
Любицький Р. І. - Ріст рівня автомобілізації як прояв антропогенного тиску на середовище історичних міст (2017)
Малкін Е. С. - Энергоэффективная обработка геотермальной воды для систем теплоснабжения, Журавська Н. Є. (2017)
Мамедов А. М. - Методика оцінки ефективності використання міських територій, Денисенко Н. О. (2017)
Мерилова І. О. - Функціонально-планувальна організація ділянок позашкільних закладів освіти (2017)
Мітягін А. О. - Спрощена просторова модель економіко-транспортних взаємозв’язків між найбільшими європейськими столицями, Мамедов А. М. (2017)
Ніколаєвський В. П. - Електро-теплоакумуляційне панельно-променеве опалення багатоповерхових будівель (2017)
Носенко Г. А. - Історико-культурна цінність прибережних територій річки Почайна у місті Києві як фактор сучасного розвитку, Драгомирова Г. А. (2017)
Орєшкіна Л. С. - Інсталяція як один із засобів сучасного ландшафтного дизайну, Шевченко Л. С. (2017)
Орленко М. І. - Законодавча база, державний облік, збереження і охорона нерухомої культурної спадщини (2017)
Осєтрін М. М. - Використання даних операторів стільникового зв’язку для визначення рухомості населення на прикладі міста Києва та Київської області, Беспалов Д. О., Тацій М. П. (2017)
Патракеєв І. М. - Прагматичний пiдхiд до використання концепції метаболізму міського середовща, Зіборов В. В. (2017)
Пелехатий Я. О. - Архітектурно – планувальна структура Успенського собору Почаївської лаври, Дячок О. М. (2017)
Пеньков В. О. - До оцінки впливу техногенних деформацій міських вулиць і доріг на оточуюче середовище (2017)
Петраковська О. С. - Фактори впливу на формування земельних ділянок міжнародних автомобільних транспортних коридорів, Ємець О. А. (2017)
Петраковська О. С. - Структурно-функціональна модель забезпечення балансу інтересів при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб, Михальова М. Ю. (2017)
Петраковська О. С. - Особливості державної реєстрації санітарно-захисних зон в Україні, Трегуб М. В., Трегуб Ю.Є. (2017)
Піддубна Н. Г. - Хронологія застосування мозаїчних композицій в архітектурі міста Львова кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст., Рибчинський О. В. (2017)
Піліпака Л. М. - Методологія вибору типових перетинів вулично-дорожньої мережі з врахуванням велоінфраструктури для м. Рівне (2017)
Прусов Д. Е. - Принципи управління міськими територіями з урахуванням сучасних проблем інженерної підготовки їх перетворення (2017)
Путренко В. В. - Геопростровий аналіз та візуалізація даних про військову конфліктогенність, Пархоменко А. В. (2017)
Рейцен Є. О. - Оптимізація туристських маршрутів у Подільському районі міста Києва, Барна М. І. (2017)
Рейцен Є. О. - Удосконалення функціонування об’єктів транспортної інфраструктури в м. Біла Церква, Долгополова Н. Г. (2017)
Рейцен Є. О. - Удосконалення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для обслуговування туристів (на прикладі м. Чернівці), Зазуляк В. В. (2017)
Самойлович В. В. - Сонячні батареї як складова зовнішнього опорядження будівель (2017)
Селезньова О. С. - Багатофакторний аналіз планувального рішення перетинів міських магістралей (2017)
Скочко В. І. - Дискретна візуалізація плоских кривих, заданих функціями у неявній формі (2017)
Стародуб І. В. - Вплив містобудівних факторів на характеристики велосипедного руху (2017)
Татарченко Г. О. - Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах", Дьомін М. М., Чередніченко П. П. (2017)
Устінова І. І. - Фрактальність концентричних просторових структур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем (2017)
Фомінська Є. М. - Методи економічної оцінки інвестиційного проекту будівництва торговельно-логістичного комплексу, Гринь К. В. (2017)
Черевко І. А. - Особливості будівництва галереї до ближніх печер Києво-Печерської лаври (на основі досліджень фундаментів північної її частини), Літвінчук Д. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Методологічні основи позиціонування істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту в контексті "повного ресурсного циклу" будівництва (2017)
Черноносова Т. А. - Развитие и формирование программ "интеллектуальный город – умный город", Буханова Е. С., Линник И. Э. (2017)
Чуб О. М. - Стан вітчизняної нормативної бази та закордонні довідкові настанови по проектуванню сучасних стадіонів (2017)
Шелковська І. М. - Геоінформаційний моніторинг земель з особливим режимом використання (2017)
Яценко В. О. - Агломерація як об’єднання локальних групових систем (територіальних громад) (2017)
Bullova I. - Variability of parameters of the indoor environment (2017)
Kapalo P. - Effect of weather conditions and the building structure on the indoor environment (2017)
Košičan J. - Leed and breeam sustainable sites rating for family house in Slovakia (2017)
Košičan M. - Facility management application in maintenance and renovation of buildings (2017)
Košičanová D. - Monitoring of hot water consumption in residential buildings (2017)
Kušnír M. - Effective use of renewable energy sources in the laboratories of civil engineering faculty (2017)
Vranay F. - Innovative technology, operation and energy management of building: Science & Technology Park, Tuke, Stone C. (2017)
Біган М. М. - Інженерно-планувальні рішення в енергозберігаючих житлових будинках, Несух М. М. (2017)
Голик Й. М. - Передумови розвитку системи санітарного упорядкування на території міста, Стецько І. І., Приходько Є. М. (2017)
Голуб Є. О. - Застосування модифікованих цеолітів в якості каталізаторів для захисту навколишнього середовища, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А. (2017)
Гук Я. С. - Про доповнення до діючих ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" (2017)
Каблак Н. І. - Динаміка розвитку зсувних процесів на території Закарпатської області, Калинич І. В., Скаканді С. В. (2017)
Кайнц Д. І. - Сучасні енергозберигаючі технології та теплозахист будівель, Штонда І. Ю. (2017)
Кіс Н. Ю. - До питання стратегічного планування сталого розвитку сучасного міста (2017)
Куцина І. А. - Формування фотоелектричних панелей покриття при організації пішохідних шляхів (2017)
Перегінець І. І. - Кластерні форми організації будівельного виробництва в умовах розвитку соціально-економічних трансформацій сучасної України (2017)
Хархаліс А. М. - Містобудівні основи енергозбереження, Хархаліс І. М., Хархаліс М. Р. (2017)
Берідзе Т. М. - Особливості формування принципів і функцій стратегічного моніторингу в системі управління підприємством, Бондаренко О. О. (2016)
Волошина С. В. - Методичний та практичний аспекти визначення впливу природних чинників на собівартість переділу виробництва залізорудної продукції, Костакова Л. Д. (2016)
Добровольський В. В. - Ухилення від ризиків при розрахунках в електронній торгівлі (2016)
Лохман Н. В. - Оцінка ризиків сільськогосподарських підприємств донецького регіону на прикладі ТОВ "Агродом 2" (2016)
Наторіна А. О. - Концептуальні засади управління власними торговими марками ритейлерів (2016)
Уткіна Г. А. - Інтелектуальна активність як базовий складник виробничої діяльності особистості (2016)
Гхаіт Сарі О. С. - Соціальна глобалізація як фактор формування нового порядку соціального розвитку країн, що розвиваються (2016)
Абудавуд Басем - Экономическое развитие стран Ближнего Востока: проблемы и перспективы (2016)
Антонюк К. І. - Безпека споживання як ключова детермінанта сучасної системи технічного регулювання України, Антонюк Д. А. (2016)
Бочарова Ю. Г. - Концептуальні основи теорії конкурентного розвитку (2016)
Власенко Л. В. - Використання досвіду КНР у розвитку приморських регіонів та морської складової зовнішньоторговельної політики, Скляр Н. М., Власюк Т. О. (2016)
Глушко В. О. - Вдосконалення системи інформаційного забезпечення розвитку туристичної галузі України (2016)
Горіна Г. О. - Стратегічні пріорітети розвитку ринку туристичних послуг України в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Концепти оцінювання економічного потенціалу переробного підприємства АПК (2016)
Завальнюк О. С. - Тенденції розвитку ринку спортивного туризму в Україні (2016)
Зиза О. О. - Державне регулювання та національний добробут в Україні (2016)
Косова Т. Д. - Оцінка стратегічного потенціалу банківських інвестицій у національну економіку, Слободянюк Н. О. (2016)
Фоміна О. О. - Фінансова прозорість підприємств України як показник соціальної відповідальності бізнесу, Трохимчук В. В., Бугаєнко О. В. (2016)
Брадул О. М. - Реалії та перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні, Шепелюк В. А. (2016)
Каминський П. Д. - Прибуток та рентабельність як показники ефективності діяльності підприємства (2016)
Штик Ю. В. - Особливості автоматизації обліку винагород працівникам (2016)
Капустін С. В. - Індивідуально-суспільний характер світогляду особистості (2018)
Сакун А. В. - Дискурс розвитку мислення в контексті психологічного аналізу (2018)
Гарбар Г. А. - Гостинність як соціокультурний феномен: український контекст (2018)
Концурак В. В. - Екологічна палітра сучасного українського державотворення (2018)
Силадій І. М. - Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві (2018)
Лебідь О. В. - Лекція як форма організації навчання в системі формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2018)
Коржук О. С. - Організація виробничої практики майбутніх фахівців дошкільного профілю з додатковою спеціальністю "Початкова освіта" (2018)
Amita V. - Retro-introspection on religious debate and conflict in post-cononial India and possible suggestions to improve the situation (2018)
Rina A. P. P. - Mahatma Gandhi’s educational policy in pre- and post colonial India (2018)
Panos E. - Postcolonialism and the prospect of political deontology: Plato, Kant and Schopenhauer in pre­critique (2018)
Бавико О. Є. - Конкурентні позиції підприємств, діючих на оптовому енергоринку України, Єрмак С. О., Рябий М. М. (2017)
Лохман Н. В. - Оцінка організаційної діяльності підприємства за допомогою інструментів контролінгу (2017)
Лутай Л. А. - Модель професійної орієнтації учнівської молоді на професії сфери бізнесу, Помінчук С. Г. (2017)
Водяник М. О. - Розвиток та використання інтернет-технологій як інструменту сучасних маркетингових комунікацій (2017)
Задніпрянна Т. С. - Дослідження зарубіжного досвіду формування логістичних систем (2017)
Маловичко С. В. - Діагностика ресурсно-компетентісного блоку управління електронною торгівлею підприємств (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Особливості розробки концептуальної моделі управління економічним потенціалом переробних підприємств АПК (2017)
Бондарчук М. Є. - Стан розвитку світового ринку м'яса, Матюшевська К. М. (2017)
Чернега О. Б. - Інформаційно-комунікативна інфраструктура як чинник підвищення конкурентоспроможності національних економік (2017)
Іванова Н. С. - Ідентифікація латентних чинників ефективного управління регіональною економічною безпекою (2017)
Дорофєєва Х. М. - Механізми формування та розвитку інтеграційних об'єднань, Басем Ф. А. Абудавуд (2017)
Трохимчук В. В. - Іноземне інвестування в Україні: значення, сучасні тенденції, проблеми та перспективи, Григоренко Р. О. (2017)
Роженко О. В. - Ринок злиття і поглинання в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Піраковський А. І. (2017)
Ястремська Н. М. - Проблеми розвитку демократичного стилю управління підприємств приватної форми власності (2017)
Зиза О. О. - Особливості розвитку ринку праці в Україні та реалізації соціальної політики держави, Петрунек Є. С. (2017)
Бондаренко И. С. - Проблемы концептуального определения и сопоставления понятий "рекреация" и "туризм" 127-133 (2017)
Кожухова Т. В. - Фінансування сталого розвитку: понятійно-категоріальний апарат (2017)
Косова Т. Д. - Механізми державного регулювання фондової біржової торгівлі, Ярошевська О. В. (2017)
Роєва О. С. - Облікова політика як інструмент регулювання організації обліку виробничих запасів на підприємстві (2017)
Карабаза І. А. - Вплив технологічного фактора макросередовища на маркетингову стратегію підприємств на світовому ринку (2017)
Штик Ю. В. - Система інтегрованої звітності щодо винагород працівникам у контексті МСФЗ (2017)
Гейєр Е. С. - Ідентифікація особливостей функціонування корпорацій для цілей бухгалтерського обліку, Шевченко Л. Я. (2017)
Шепелюк В. А. - Дефініції поняття "інформація" для обліково-аналітичного забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства (2017)
Гончаренко О. Г. - Концептуалізація параметрів результативності діяльності кримінально–виконавчої системи (2018)
Гриджук Д. М. - Формування банківського кризового менеджменту – основа системи фінансового планування банку (2018)
Мариніна С. В. - Брексіт: економічні дисбаланси прогнозованого виходу Великої Британії з Європейського Союзу (2018)
Предборський В. А. - Козацькі реформи як репрезентант детінізаційного тренду сучасних суспільних реформ, Тараненко Ю. О. (2018)
Жихор О. Б. - Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості банківської системи, Більська О. В., Медведєв Д. О., Попов А. О. (2018)
Сидоренко І. В. - Інформаційна інфраструктура міжнародного фондового ринку (2018)
Скворцова С. Я. - Бюджет у поняттєво–концептуальному контексті (2018)
Мусієнко В. Д. - Перспективи оцінки соціально–економічного стану в умовах інноваційного розвитку України, Іванов І. Р. (2018)
Бовш Л. А. - Перспективи впровадження системи smart–house у формуванні концепту медичного плейсменту (2018)
Мусієнко В. Д. - Вплив конкурентних переваг на можливий прибуток підприємства, Богайчук А. І. (2018)
Іванченко А. С. - Стан та тенденції розвитку молочної промисловості в Україні, Левченко Ю. Г. (2018)
Колодійчук А. В. - Методологічний підхід до дослідження проблеми управління розвитком суб’єктів туристичного підприємництва в аграрній сфері (2018)
Кудренко Н. В. - Особливості планування аудиту калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв як важливої складової аудиторської перевірки, Коротченко Ю. С. (2018)
Попрозман О. І. - Удосконалення системи взаємодії рівнів управління підприємством (2018)
Чобаль Л. Ю. - Формування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємництва в сфері сільського аграрного туризму (2018)
Атаєва О. А. - Соціальна спрямованість перетворення методології економічних досліджень в Україні (2018)
Осадча О. А. - Бюджетне регулювання розвитку освіти в Україні (2018)
Бавико О. Є. - Структурно-функціональна модель правового регулювання підприємницької діяльності в Україні (2017)
Іванова Н. С. - Основні елементи методології прогнозування регіональної економічної безпеки (2017)
Карабаза І. А. - Е-маркетинг: вплив на ефективність бізнесу в умовах глобального зростання кількості інтернет користувачів (2017)
Лохман Н. В. - Модель інноваційної платформи підприємства (2017)
Приймак Н. С. - Сучасні тенденції управління змінами в системі менеджменту підприємств (2017)
Лысевич С. Г. - Проблемы инновационного развития предприятий и их решение с помощью хозяйственного механизма (2017)
Бондарчук М. Є. - Стан і тенденції розвитку ринку сиру в Україні (2017)
Чернега О. Б. - Міжнародна конкурентоспроможність України: тенденції змін та чинники впливу (2017)
Горіна Г. О. - Кластерний аналіз регіональних ринків туристичних послуг України (2017)
Волошина С. В. - Глобальні проблеми людства початку ХХІ століття та їх пріоритетність, Москаленко К. С. (2017)
Єрмак С. О. - Перспективи залучення інвестицій в аграрний сектор України, Решетняк М. Б. (2017)
Шендригоренко М. Т. - Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах, Яковенко Ю. В. (2017)
Штик Ю. В. - Організація первинного обліку винагород працівникам (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Gordiienko-Mytrofanova Ii. - The Problem of Sample Representativeness for Conducting Experimental and Broad Psychological Research, Pidchasov Ye., Sauta S., Kobzieva Iu. (2018)
Засєкіна Л. - Травматичний наратив у координатах психолінгвістичного дослідження, Хворост Х., Засєкіна Д.. (2018)
Ivashkevych Er. - Psycholinguistic Aspects of Focalization in a Paradigm of Narrative Discours (2018)
Калмиков Г. - Психолого-професійний дискурс як вираження інтенціональної спрямованості суб’єкта мовлення на адресата (2018)
Калмикова Л. - Психолінгвістичні феномени "знання мови" і "знання про мову": проблеми співвідношення й функціонування в мовленні дітей, Новікова Г. (2018)
Кириченко Т. - Особливості розвитку міжособистісної мовленнєвої комунікації підлітків (2018)
Корніяка О. - Комунікативні чинники професійного самоздійснення викладача вищої школи (2018)
Коструба Н. - Вербальна репрезентація концепту "церква" (за даними асоціативного експерименту) (2018)
Krylova-Grek Yu. - Psycholinguistic Aspects of the Semantic Field of the Concept "War" in Modern Media Space (2018)
Kyuchukov H. - Socio-Cultural Aspects of Language Acquisition Through Conversation, Ushakova O., Yashina V. (2018)
Луценко І. - Відновлення активності мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб (2018)
Мисан І. - Психолінгвістичні особливості розвитку аудіювання фразеологізмів у дітей старшого дошкільного віку (2018)
Mykhalchuk N. - Psycholinguistic Features of the Development of Social Intelligence of the Teacher, Ivashkevych Ed. (2018)
Наумова Ю. - Cтруктура процесу засвоєння студентами візуально-семантичного образу ієрогліфу (2018)
Порядченко Л. - Психолінгвістичні особливості продукування опису в дітей 5–6-річного віку (2018)
Kharchenko N. - The Development of the Motives for Listening in the First Language by Preschool Children (2018)
Хомуленко Т. - Молитва як предмет мовленнєвої діяльності та її комунікативний намір, Кузнецов О., Фоменко К. (2018)
Shumko V. - In Pursuit of the Functional Definition of a Mind: the Inevitability of the Language Ontology (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Бубнова И. - Динамика смыслового содержания значения слова свобода, Казаченко О. (2018)
Бутакова Л. - Старость как концептуальный феномен: региональный и возрастной аспекты ассоциативной семантики (2018)
Bialyk O. - Prosodic Characteristics of Semi-Spontaneous Speech (2018)
Деменчук О. - Модель концепту ситуації як основа зіставлення семантики лексики (2018)
Dombrovan T. - Language Development as a Change of the Parameter Pattern of the Language System, Oleksandrenko K. (2018)
Zaitseva M. - Features of Persuasiveness and Suggestiveness in Legal Discourse, Lypko I. (2018)
Засєкін С. - Психолінгвістичні комп’ютерні інструменти лінгвістичного та перекладознавчого аналізу дискурсу, Розенгарт Ю. (2018)
Каліщук Д. - Психолінгвальні засоби реалізації сугестивних стратегій як маркери концептуальних стилів Президентів США Дж. Буша мол. і Б. Обами (2018)
Компанцева Л. - Психолінгвістичний опис технологічного дискурсу нових медіа (2018)
Кузьменко А. - Фактор біовітальності в предикативній організації англомовних дійових пісень (2018)
Макарук Л. - Паралінгвальні засоби як механізми впливу та маніпуляції в сучасному англомовному мультимодальному рекламному дискурсі (2018)
Мільо А. - Трансформація поняття "біженець" в українській та німецькій мовах (приклад психолінгвістичного аналізу) (2018)
Ребрій І. - Системність і творчість у перекладі: психолінгвістичний підхід, Ребрій О. (2018)
Rybinska Yu. - Lingvo-Sociocultural Specific of Talk Show Translation as a TV Discourse Genre (2018)
Румянцева И. - Фонетика и фонология как два аспекта единой науки о звучании человеческой речи (2018)
Сигал К. - Cемантическая доминанта противительного союза "зато" в зеркале конструктивного эксперимента (2018)
Онищук Г. І. - Науково-технічне та нормативне забезпечення реконструкції житлового фонду України (2009)
Бєльдей М. В. - Законодавчі аспекти реконструкції житлового фонду, Манцевич Ю. М. (2009)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічні проблеми ресурсу будівельних конструкцій при реконструкції житлових будинків (2009)
Режеп В. Е. - Аспекты нормирования в области проектирования реконструкции двух-пятиэтажных жилых зданий (2009)
Гаскин В. В. - Принцип акцентуальности, штампы и гражданская ответственность в архитектуре г. Иркутска (2009)
Путерман Л. Н. - Градостроительство - вопросы современной практики, Богданова Е. Ю. (2009)
Сотникова И. В. - Экологические проблемы и задачи реконструкции городских транзитных пространств г. Волгограда (2009)
Крівєльов Л. І. - Науково-технічний супровід впровадження в виробництво великорозмірних залізобетонних труб-оболонок, Карпенко О. А., Ремінець Г. М., Чернишов С. М., Кушевський С. А. (2009)
Кадомська М. А. - Сходи до пам’ятника Магдебурзького права (2009)
Кулак А. А. - Диагностика состояния объектов массовой жилой застройки в структуре технологического проектирования их реконструкции, Овчинников Э. В. (2009)
Полевецький В. В. - Дослідження опор, які обтікають зсувні маси на схилах Чернівецької області, що вражені зсувами зрізу (2009)
Гаскин В. В. - Реквием по дому на "толстых ногах" (2009)
Карповская Т. М. - Применение облегченного сталежелезобетонного перекрытия при реконструкци жилого дома (2009)
Крайнов М. А. - Опыт надстройки дополнительных этажей при реконструкции административного здания (2009)
Черняк В. Е. - Богатство начинается с экономии (2009)
Чернявский В. Л. - Усиление железобетонных и кирпичных конструкций композитными материалами, Осьмак П. П. (2009)
Крівєльов Л. І. - Науковий супровід впровадження технології залізобетонної збірно-монолітної каркасної системи в будівництво багатоповерхових будинків цивільного призначення, Карпенко О. А., Пошивач В. Г., Райтаровський О. М. (2009)
Матросов Ю. А. - Новая методика оценки энергопотребления зданий, Бутовский И. Н., Шмаров Н. А. (2009)
Страшко В. В. - Некоторые аспекты использования водяных и водо-парафиновых аккумуляторов тепла в энергоактивных зданиях (2009)
Сахновська С. О. - Підвищення енергоефективності будинку серії 87-Б при термомодернізації, Тимофєєв М. В., Осіпенко В. А. (2009)
Розен В. П. - Система моніторингу енергозберігаючих проектів, Іншеков Є. М., Литвин В. І. (2009)
Фаренюк Г. Г. - Метод посередньої оцінки показників теплової надійності огороджувальних конструкцій (2009)
Лантух Н. Н. - Комбинированное энерго-, тепло- и хладоснабжение административного здания, Агеева Г. Н., Щербатый В. С. (2009)
Аґєєва Г. М. - Легалізація програмного забезпечення: пошук оптимального рішення, Кобеняк С. М., Кришевич В. О. (2009)
Лохичев А. А. - Allplan в проектной организации: взгляд IT-специалиста (2009)
Гуренко А. Н. - Ремонт железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (2009)
Кравчуновська Т. С. - Загальні принципи методу обґрунтування та регулювання вартості і тривалості проекту комплексної реконструкції житлової забудови (2009)
Х Міжнародна виставка-конференція "Реконструкція житла", м. Київ (2009)
Конкурс Польського житлового товариства "Дім-2008", м. Люблін, Польща (2009)
Державне підприємство року. 2009 (2009)
Реформування житлової політики (2009)
Нормативно-правове забезпечення (2009)
"НДІпроектреконструкція" (2009)
Волинський філіал (2009)
Дніпропетровський філіал (2009)
Житомирський філіал (2009)
Івано-Франківський філіал (2009)
Київський філіал (2009)
Львівський філіал (2009)
Севастопольський філіал (2009)
Чернівецьке проектно-вишукувальне відділення (2009)
Чернівецький філіал (2009)
Авторський покажчик (2009)
Титул, зміст (2018)
Речка К. М. - Узагальнення головних напрямів економічного зростання і розвитку сільського господарства у країнах із ринковою економікою (2018)
Сірик З. О. - Шляхи використання зарубіжного досвіду міжмуніципального інвестиційного співробітництва (2018)
Холявко Н. І. - Тенденції фінансування та комерціалізації в системі вищої освіти Ірландії, Курочка В. О. (2018)
Черкас Н. І. - Дослідження чинників економічного зростання у країнах Центрально-Східної Європи (2018)
Андрейченко А. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення безвідходного агропромислового виробництва: проблеми та перспективи (2018)
Брояка А. А. - Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України (2018)
Вербицька А. В. - Фінансові механізми інтеграції вищої освіти України в чотирикутник "освіта – уряд – бізнес – суспільство" (2018)
Губарєва І. О. - Моніторинг реалізації державного регулювання економічної безпеки країни (2018)
Карінцева О. І. - Оптимальна структура національної економіки як запорука сталого розвитку держави (2018)
Кизим М. О. - Обґрунтування пріоритетних напрямів структурно-технологічної модернізації сектора електрогенерації, Шпілєвський В. В., Мілютін Г. В. (2018)
Колупаєва І. В. - Аналіз регуляторної активності органів виконавчої влади (2018)
Корепанов О. С. - Розвиток інформаційного суспільства в Україні: iсторичний аспект статистики інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Kuzmin O. Y. - Revisiting the Issue of Development of the Legal Framework for Cluster Development, Maslak O. O., Petryshyn N. Y., Zhezhukha V. Y. (2018)
Проволоцька О. М. - Місце України у світових рейтингах як індикатор її інвестиційної привабливості, Волошина С. В., Гура О. С. (2018)
Сербін О. О. - Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду, Ситницький М. В. (2018)
Скрипник А. В. - Енергетичний сектор України: крах чи виживання, Нам’ясенко Ю. О., Сабіщенко О. В. (2018)
Tsymbaliuk S. O. - The Main Trends in the Labor Market and their Influence on the Staff Policy of Enterprises in Ukraine (2018)
Богдан Н. М. - Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика (2018)
Козаченко Г. В. - Аналіз підходів до оцінювання соціально-економічної безпеки регіону, Буколова В. В. (2018)
Онищенко В. О. - Захисний підхід до визначення економічної безпеки регіону, Бондаревська О. М. (2018)
Гавкалова Н. Л. - Аналіз стану управлінської діяльності персоналу машинобудівних підприємств, Гришина В. В. (2018)
Грановська В. Г. - Методичні підходи та критерії діагностики конкурентоспроможності аграрних підприємств (2018)
Довгаль О. А. - Концептуалізація формування корпоративної культури в міжнародних бізнес-структурах, Панкoва Ю. М. (2018)
Завідна Л. Д. - Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства сфери готельних послуг (2018)
Каткова Н. В. - Оптимізація процесів прийняття управлінських рішень із використанням звітності в режимі реального часу, Бурлан С. А. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних підходів до розрахунку періоду повернення інвестицій з метою оцінки понесених витрат на створення служби економічної безпеки підприємства (2018)
Николюк О. М. - Методика оцінювання ресурсного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств, Мартинчук І. В. (2018)
Орлова В. К. - Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на інтелектуальну безпеку підприємств нафтогазового комплексу, Пуйда Г. В. (2018)
Ситник Г. В. - Система управління ефективністю операційної діяльності підприємства, Архіпов Н. М. (2018)
Skrynkovskyy R. M. - An IT Audit as a Tool for Strategic Enterprise Management (2018)
Якубів В. М. - Аналіз ефективності різних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств, Романюк Н. Д. (2018)
Васильчук І. П. - Від корпоративної соціальної відповідальності до корпоративної сталості: особливості фінансування сталого розвитку (2018)
Грінченко Р. В. - Модернізація теоретичних компонент управління адаптаційними змінами на підприємстві (2018)
Жукова Л. М. - Роль держави в економічному розвитку: основні теоретичні підходи (2018)
Хаустова В. Є. - Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства, Омаров Ш. А. О. (2018)
Швед В. В. - Доверие – психологическая категория или экономическая ценность? (2018)
Шпак С. А. - Потенциал развития в системе потенциалов промышленного предприятия (2018)
Дем'янчук М. А. - ППП як сукупність важелів впливу на розвиток підприємства, Осіпова М. С. (2018)
Лисяк Л. В. - Зміцнення бюджетного потенціалу місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації, Грабчук О. М. (2018)
Нікітішин А. О. - Адаптивна та когерентна інституційна архітектоніка податкового регулювання (2018)
Кірнос І. О. - Діагностика організаційних чинників щодо продовження роботи у пенсійному віці (2018)
Щетініна Л. В. - Мобінг: сутність та інституційні засади захисту працівників, Рудакова С. Г., Дробинська К. О. (2018)
Гевчук А. В. - Особливості генезису поняття, організації обліку й оцінки сумнівної і безнадійної заборгованості, створення резерву (2018)
Орлова В. К. - Облік в умовах виконання угод про розподіл продукції, Кафка С. М. (2018)
Вітлінський В. В. - Методологічні аспекти моделювання розвитку та життєздатності систем і контрагентів цифрової економіки, Катуніна О. С. (2018)
Крутова А. С. - Оцінювання привабливості пакетів корпоративних прав під час трансформації параметрів розподілу корпоративного контролю в господарському товаристві, Сердюков К. Г. (2018)
Потрашкова Л. В. - Оцінювання потенціалу підприємства за допомогою імітаційного моделювання (2018)
Скрипник А. В. - Економетричні моделі залежностей тарифів ринку інформаційно-комунікаційних послуг, Вороненко І. В., Нам’ясенко Ю. О. (2018)
Соколовська З. М. - Моделювання ринкових стратегій підприємств в умовах невизначеності (2018)
Suratna S. - Effect of Learning Effectiveness on Market Orientation, Innovation, and Performance of SMEs (2018)
Бутрим О. В. - Вплив нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на забезпечення низьковуглецевого розвитку землекористування (2018)
Ярова Б. М. - Проблеми створення спеціалізованої інституції з управління державною сільськогосподарською нерухомістю (2018)
Ерохина В. В. - Морфологические особенности строения паращитовидных желез белых крыс после иммуностимуляции (2017)
Якимова Т. П. - Особенности патоморфоза огнестрельных ранений мягких тканей при наличии инородных тел, Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н. (2017)
Більченко А. О. - Взаємозв’язок статі і віку з рівнями галектину-3, Р-селектину та фактора ростового диференціювання 15 у плазмі крові хворих з артеріальною гіпертензією у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2017)
Гончарь М. О. - Клітинний енергодефіцит міокарда і стан серцево-судинної системи у передчасно народжених дітей на етапі постнатальної адаптації, Бойченко А. Д. (2017)
Konovalova N. M. - Algorithm for monitoring of young children born from mothers with alcohol use (2017)
Karpenko Yu .I. - Electrophy-siological characteristics of candidate patients for the implantation of a three-chamber pacemaker, Mohamed Hanafi. (2017)
Бойко В. В. - Використання проекційного бандажа-фіксатора післяопераційної зони у хворих для зменшення лімфореї після мастектомії, Макаров В. В., Тарасенко Л. Г., Овчаренко О. В. (2017)
Долженко М. О. - Застосування морфіну для післяопераційного знеболювання у геронтологічних хворих з політравмою (2017)
Дубівська С. С. - Показник загального когнітивного дефіциту при післяопераційній когнітивній дисфункції (2017)
Возіанов С. О. - Підходи до діагностики і лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів і дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Литовченко В. О. - Реабілітація постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі, Хасан Дандаш, Гарячий Є. В., Підкопай Д. О., Шарбель Юсеф (2017)
Моселіані Х. - Рентгено-діагностика загоєння діафізарних переломів кісток гомілки, Шармазанова О. П. (2017)
Болотна Л. А. - Статус вітаміну D у хворих на себорейний дерматит, Нарожна М. В. (2017)
Бронова І. М. - Особливості динаміки регресу елементів висипу у хворих на акне, що отримували різні види патогенетичної терапії (2017)
Рудковская О. Д. - Генетические основы этиопатогенеза глазных заболеваний (2017)
Содержание (2017)
Корочкова Т. Е. - Кусочно-линейная аппроксимация потенциальных рельефов броуновских моторов (2017)
Демяненко Е. Н. - Элементарные акты реакции восстановления молекулярного кислорода на допированном азотом sp2-углеродном кластере: квантовохимическое исследование, Карпенко О. С., Лобанов В. В., Картель Н. Т. (2017)
Kravchenko A. A. - A quantum chemical analysis of dependence of the protolytic properties of silica nanoparticles on the composition and spatial structures of their moleciles, Demianenko E. M., Filonenko O. V., Grebenyuk A. G., Lobanov V. V., Terets M. I. (2017)
Дем'яненко Є. М. - Квантовохімічне моделювання взаємодії атомарного хлору з поверхнею кварцу, Гребенюк А. Г., Канєвський В. І., Терець М. І., Сидоренко В. С., Григорук В. І. (2017)
Смирнова О. В. - Дефектные структуры диоксида титана как каталитические центры, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2017)
Шапочкина И. В. - Свойства симметрии броуновских моторов с флуктуирующей периодической потенциальной энергией, Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М. (2017)
Григорук В. І. - Розсіяння світла на шорсткій поверхні кварцу, представленій у вигляді виступів трикутної форми, Канєвський В. І., Колєнов С. О., Сидоренко В. С. (2017)
Petrova V. A. - Porous structure of nano-dimensional boraso-graphenic powders, Garbuz V. V., Lobunets T. F., Tomila T. V. (2017)
Власова Н. М. - Адсорбція аденінових нуклеотидів на поверхні нанокристалічного діоксиду церію, Маркітан О. В. (2017)
Meshkini F. R. - Surface species investigation of Ni-Fee catalysts of CO2 hydrogenation by MS analysis, Dyachenko A. X., Bieda O. X., Ischenko O. X. (2017)
Trachenko V. X. - Surface polymerization on monomers on the polyethylene telephalate membrane in low temperature plasma for water treatment, Vakuliuk P. X., Kartel M. T., Bo W. X. (2017)
Семчук О. Ю. - Поглинання та релаксація енергії лазерного випромінювання в речовині (огляд), Гаврилюк О. О. (2017)
Богатырев В. М. - Синтез и свойства металл-углеродных нанокомпозитов Ni/C, Co/C и Cu/C с повышеным содержанием металла, Борисенко Н. В., Оранская Е. И., Галабурда М. В., Махно С. Н., Горбик П. П. (2017)
Богатырев В. М. - Синтез и адсорбционные свойства кобальт-углеродного нанокомпозита на основе лузги подсолнечника, Галабурда М. В., Оранская Е. И., Борисенко Н. В., Хармас Б. Х., Скубишевская-Зиемба Я. Х., Комар М. А., Войтко И. И. (2017)
Петрик І. С. - Вплив допунування йонами мангану на структуру, оптичні та фотокаталітичні властивості, Смірнова Н. П., Єременко А. М., Фролова О. Х., Фесенко О. Х., Ковальчук С. Х. (2017)
Абрамов М. В. - Синтез та властивості магніточутливих поліфункціональних нанокомпозитів для застосування в онкології, Кусяк А. П., Камінський О. М., Туранська С. П., Петрановська А. Л., Кусяк Н. В., Туров В. В., Горбик П. П. (2017)
Янкаускене Ю. Х. - Нанокомпозитные системы на основе кремнеземов для проращивания некоторых типов овощных культур, Залаторюс В. Х., Старкуте Р. Х., Бундинене О. Х., Крупская Т. В., Головань А. П., Туров В. В., Jovaisas P. X., Bieliauskiene R. X. (2017)
Кусяк А. П. - Взаємодія магніточутливих наноматеріалів і нанокомпозитів з клітинами, вірусами, біоактивними молекулами, іонами важких металів, Туранська С. П., Нгуєн Нгуєн, М. Х., Горбик П. П. (2017)
Пострелко В. М. - Терапевтична ефективність дієтичних добавок Фітосил-С та Фітосил-С+ при лікуванні синдрому залежності від алкоголю, спричиненого посттравматичним стресовим розладом, Барвінченко В. М., Ліпковська Н. О., Картель М. Т. (2017)
Крупская Т.В. - Состояние воды, адсорбированной поверхностью частиц янтаря и его композитной системой с нанокремнеземом, по данным ЯМР-спектроскопии, Елагина Н. В., Борисенко Н.В., Туров В. В., Jovaisas P. X., Bieliauskiene R. X. (2017)
60-річчя доктора хімічних наук, професора І.І. Геращенка (2017)
65-річчя доктора хімічних наук Н.М. Власової (2017)
70-річчя доктора хімічних наук, професора Л.О. Бєлякової (2017)
Дронов О. І. - Хірургічне лікування хворих з гострим біліарним панкреатитом та жовчною гіпертензією, Насташенко І. Л., Сусак Я. М., Цимбалюк Р. С., Тюлюкін І. О. (2018)
Огурцов О. В. - Візуалізація жовчних проток під час лапароскопії за допомогою HEV LapVisіon, Лукавецький О. В. (2018)
Тутченко М. І. - Досвід невідкладної лапароскопії у хворих з підвищеним ризиком оперативного втручання, Слонецький Б. І., Рощин Г. Г., Зантарая Т. М., Вербицький І. В. (2018)
Дейкало І. М. - Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності, Буката В. В., Чорномидз А. В. (2018)
Маньковський Г. Б. - Віддалені результати черезшкірного коронарного втручання у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом (2018)
Наболотний О. І. - Гемодинамічні аспекти розвитку рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок у пацієнток із варикозним розширенням вен тазу (2018)
Хіміч С. Д. - Особливості гострого періоду травматичної хвороби у потерпілих з ожирінням, Чемерис О. М. (2018)
Гайсенюк Ф. З. - Застосування еластографії зсувної хвилі в комплексі з трансректальною біопсією в діагностиці захворювань передміхурової залози, Головко С. В., Савицький О. Ф., Кравчук В. М. (2018)
Мельничук М. П. - Роль трансуретральної резекції передміхурової залози у лікуванні простатичної інтраепітеліальної неоплазії (2018)
Нікітін О. Д. - Хірургічне лікування необструктивної азооспермії, обумовленої гіпергонадотропним гіпогонадизмом (2018)
Слюсарев И. Ю. - Трехуровневая подтяжка лица, Слюсарев Н. И., Денищук П. А. (2018)
Карп С. Ю. - Пластика місцевими тканинами як елемент хірургічного лікування оро- та фарингостом, Галай О. О. (2018)
Безуглий А. А. - Використання "wide awake" анестезії для покращення результатів сухожильно-м’язових транспозицій на кисті, Оберемок М. П., Тимошенко С. В., Лисак А. С. (2018)
Тодуров І. М. - Експериментальна оцінка перитонізації степлерного шва як методу профілактики ускладнень після рукавної резекції шлунка, Перехрестенко О. В., Савицька І. М., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Плегуца О. І., Потапов О. А. (2018)
Музиченко П. Ф. - Дискусійні питання правових наслідків надання хірургічної допомоги відповідно до засад нової медичної реформи, Біляков А. М., Ергард Н. М. (2018)
Жернов О. А. - Сучасні погляди на розтягування тканин з власним кровообігом у реконструктивній хірургії наслідків опіків, Козинець Г. П., Кітрі М. (2018)
Могильник А. І. - Синдром системного капілярного витоку та методи його корекції в інтенсивній терапії критичних станів (2018)
Салех Е. Н. - Патофизиологические особенности анестезиологического обеспечения при холецистэктомии (2018)
Винниченко І. О. - Особливості диференціальної діагностики доброякісних пухлин легень та її значення для вибору хірургічної тактики, Москаленко Ю. В., Сердюк М. Ю., Винниченко О. І. (2018)
Шапринський В. О. - Герметизація малого перфоративного отвору стравоходу в умовах утрудненої візуалізації, Кривецький В. Ф., Сулейманова В. Г., Мітюк Б. О., Hаср Закі Наджіб (2018)
Власов В. В. - Спостереження защемлення внутрішньої грижі Петерсена, Бабій І. В., Загоруйко В. В., Левчук Б. О. (2018)
Коваленко А. Є. - Карцинома прищитоподібної залози у складі полігландулярного первинного гіперпаратиреозу, Таращенко Ю. М., Кваченюк А. М., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Мельник М. Д. (2018)
Ткаченко Р. П. - Клінічне спостереження нетипової медулярної карциноми щитоподібної залози, Курик О. Г., Головко А. С., Денисенко А. І. (2018)
Коваленко А. Є. - Тривале комбіноване лікування злоякісних пухлин мозкового шару надниркових залоз, Кваченюк А. М., Болгов М. Ю., Таращенко Ю. М., Зінич П. П., Омельчук О. В., Гуда Б. Б. (2018)
Професор Фукс Георгій Борисович (2017)
Єжов Валентин Іванович – архітектор, науковець, педагог (2017)
Фомін Ігор Олександрович – класик містобудівної школи України (2017)
Завальная Лина Константиновна (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)" (2017)
Дьомін М. М. - Системний підхід до пам’яткоохоронної і реставраційної діяльності, Орленко М. І. (2017)
Алджад Р. М. - Просторове планування та містобудування Лівії у 1960-х - 2000-х рр.: завдання і особливості (2017)
Антощук Т. І. - Семантика і морфологія форм у національному романтизмі (2017)
Арзили А. Ю. - Структура ментально-семиотической системы городской среды (2017)
Бакун К. С. - Класифікація покриттів в галузі містобудівного застосування (2017)
Банах А. В. - Вплив антропогенних факторів на деформації будівель, що експлуатуються впродовж тривалого часу, Єгоров Ю. П., Савін В. О., Галич В. Г., Єгоров П. Ю. (2017)
Берова П. І. - До проблеми реалізації прав на землю під багатоквартирними житловими будинками (2017)
Бидаков А. Н. - Прочностные и упругие характеристики шпонового бруса LVL при сжатии под различными углами к наклону волокон, Распопов Е. А. (2017)
Bilyk S. - Study about welded steel arch bridges for three types, calculations the dead load of steel structures for welded steel arch bridges by use value of live load study about welded steel arch bridges for three types, Natheer Aied Athaab Al-taie (2017)
Василенко Л. Г. - Принципи модернізації військового містечка відкритого типу на прикладі м. Старокостянтинів, Морозік А. С. (2017)
Вергунова Н. С. - До питання про вплив ноосфери на сучасну архітектуру (2017)
Голик Й. М. - Вплив продовольства на екологію міста, Несух М. М. (2017)
Homon О. - Method of calculation and nomenclature of new types of educational complexes "kindergarten – elementary school" within the housing development (2017)
Гришина В. С. - Ретроспектива розвитку концепцій і теорій формування систем озеленення міст, Осиченко Г. О. (2017)
Дауров М. К. - Влаштування прямокутних паль методом занурення з виготовленням на форшахті, Тонкачеєв Г. М. (2017)
Дідіченко М. О. - Метод дослідження розвитку композиції міського розпланування у просторі та часі (2017)
Дюжев С. А. - Онтичні передумови і семантичні розрізнення змісту концептів "дух міста", "душа міста", "тіло міста" як складових феномену дійсності розселення (трактування поняття "mind" як засіб збагачення креативно-рекурсивної концепції розселення) (2017)
Єгоров Ю. І. - Просторовий розвиток архітектурно-ландшафтних систем: шлях до нової централізації (2017)
Журавська Н. Є. - Здійснення структурно функціонального контролю безреагентної обробки води в системах теплопостачання (2017)
Зуева П. П. - Лекционный блок "небоскреб как тип здания и как элемент городской структуры: зарождение, развитие, проблемы и перспективы" в дисциплине "современная архитектура" (2017)
Івасенко В. В. - Дослідження планувальних параметрів пішохідного руху з урахуванням потреб маломобільних груп населення, Литвиненко Т. П., Нижник О. В. (2017)
Ідак Ю. В. - Особливості застосування графічних підходів у розробленні містобудівних концепцій, Лисенко О. Ю. (2017)
Книш В. І. - Методичне удосконалення проектування, як стратегічно – тактичний засіб матеріалізації архітектури, Яблонська Г. Д. (2017)
Ковальська Г. Л. - Удосконалення процедури видачі вихідних даних для проектування, Смілка В. А. (2017)
Козакова О. М. - Сприйняття людиною процесів втручання в міський простір, Кузьміна Г. В. (2017)
Козлова Н. В. - До питання комфортного візуального середовища міста: методи визначення (2017)
Кравченко І. Л. - Визначення базових архітектурних елементів для забезпечення життєдіяльності і праці в умовах колонізації Марсу, Щепетнов Д. В. (2017)
Ксёншкевич Л. Н. - Высокопрочный бетон на механоактивированном портландцементе для объектов городской застройки, Барабаш И. В., Крантовская Е. Н. (2017)
Кузнєцов М. О. - Інформаційні технології в галузі землевпорядкування (2017)
Кузнєцова Я. Ю. - Еволюція та становлення органічного підходу в архітектурі (2017)
Куцина І. А. - Класифікація елементів пішохідної інфраструктури (2017)
Кучер О. В. - Сучасна концепція побудови висотної референцної основи України, Старовєров В. С., Кошелюк Н. І. (2017)
Лещенко Н. А. - Створення привабливих міських просторів в процесі реконструкції архітектурного середовища історичного малого міста (2017)
Линник І. Е. - Методи ергономічних досліджень при проектуванні дизайну міського середовища (2017)
Линник І. Е. - Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення, Шкляр С. П. (2017)
Литвиненко І. В. - Формування вартості земельних ділянок, що не забезпечені інженерними комунікаціями та виходом до доріг (2017)
Лісниченко С. В. - Основи класифікації житлових зон за рівнем містобудівної якості життя (2017)
Лук’янов А. М. - Інтелектуальне місто – стандарт майбутнього чи інноваційний розвиток міських територій, Плешкановська А.М. (2017)
Максимова Ю. С. - Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру (2017)
Маргарян Т. Г. - Перспективи розвитку сучасного трамваю в екосистемі міста (2017)
Мельник А. Е. - Аналіз зарубіжного досвіду в переході на масове зведення пасивних будівель заради енергетично-незалежного майбутнього, Мавдюк А. М., Підлуцький В. Л. (2017)
Мerylova І. O. - Features out-of-school education establishments network as the urban planning system (2017)
Мещеряков В. М. - Всеукраїнський конкурс на кращий проект відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2017)
Михайловський Д. В. - Напружено – деформований стан конструкцій висотної будівлі на пальових фундаментах при різних способах моделювання грунтової основи, Комар А. А., Комар О. А. (2017)
Михальченко С. В. - Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів оборони України, Товбич В. В. (2017)
Мостовий С. М. - Литий бетон на механоактивованому цементозольному в’яжучому для сучасного містобудування, Барабаш І. В. (2017)
Нікогосян Н. І. - Організаційно-технологічні основи логістизації збуту будівельної продукції, Демидова О. О., Шатрова І. А., Ємельянова О. М., Шебек М. О. (2017)
Осетрін М. М. - Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва), Беспалов Д. О., Дорош М. І., Петрук В. Б., Королевська І. В. (2017)
Павлов Є. І. - Визначення типу приладу для виміру витрат стічних вод в каналізаційних колекторах, Ліфанов О. М. (2017)
Паніна О. В. - Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі (2017)
Пеньков В. О. - Оцінка впливу техногенних деформацій на міські вулиці і дороги, Кінь Д. О. (2017)
Петраковська О. С. - Резервування земель для потреб міжнародних автомобільних транспортних коридорів, Ємець О. А. (2017)
Пилипчук О. Д. - Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів (2017)
Півень В. В. - Відмінності проектних команд Scrum та тих, що працюють за технологією "каскадних моделей" (2017)
Предун К. М. - Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України (2017)
Рибчинський О. В. - Оборонні споруди монастирів оо. домініканів середмість історичних міст західної України у XVII - XVIII століттях, Хохонь М. П. (2017)
Рубан Л. І. - Система прибережних та водних територій в сучасній теорії та практиці містобудування і ландшафтної архітектури (2017)
Семенов В. Т. - Аналіз можливостей розвитку об’єднаних територіальних громад на прикладі Старосалтівської ОТГ: містобудівельний аспект, Вяткін К. І. (2017)
Фітаров В. С. - Визначення виду будівництва, Коврига С. В. (2017)
Франків Р. Б. - Еволюція естетичної валоризації міського середовища високої щільності, Лясковський О. Й. (2017)
Чернишев Д. О. - Розвиток методів оцінювання, аналізу, обгрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва (2017)
Човнюк Ю. В. - Математическое моделирование городских транcпоpтных пoтoков и волн: континуальный подход, уравнения состояния, Чередниченко П. П., Диктерук М. Г. (2017)
Човнюк Ю. В. - Концептуальные основы моделирования волновых процессов в транспортных потоках мегаполисов, Чередниченко П. П., Диктерук М. Г., Остапущенко О. П. (2017)
Захеді Шахаб - Науково-теоретична база збереження спадщини ісламської архітектури Ірану (2017)
Шилова Т. О. - Удосконалення проектування міських та заміських доріг, Лубяний Є. А. (2017)
Шульга Г. М. - Еколого-містобудівні передумови формування регіональних мереж гірських рекреаційних територій (2017)
Яценко В. О. - Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку (2017)
Dos Reis A. - Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies, Morze N., Vasylenko S. (2018)
Bilous V. - Prototyping of mobile applications of android in environment of MIT App Inventor as means are introduction to bases of programming on the lessons of informatics of students of middle school (2018)
Buinytska O. - Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university, Hrytseliak B., Smirnova V. (2018)
Гладун М. А. - Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва, Сабліна М. А. (2018)
Liakh T. - Information and communication technologies in the training of future specialists of social sphere, Spirina T. (2018)
Morze N. - Methodology of MOOC creation on Wiki-portal, Varchenko-Trotsenko L., Tiutiunnyk A. (2018)
Семеніхіна О. В. - Застосування комп’ютерних математичних інструментів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики, Прошкін В. В. (2018)
Shtaltovna Y. - The pursuit of democratization in education - knowing where to go. Concept analysis for the correct use of the term "democratization of education" (2018)
Співак С. М. - Використання хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища в організації навчального процесу (2018)
Цирульник С. М. - MIT App Inventor: створення android-додатку лабораторного практикуму без програмування (2018)
Воротникова І. П. - Модель методичного центру відкритої освіти з інформатики для навчання обдарованих учнів, Агафонова С. Б. (2018)
Золочевська М. В. - Організація та проведення семінарів на платформі Moodle (2018)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічні інтенції роздумів Х. Ортеги-і-Гассета стосовно "Іспанської проблеми" (2018)
Федина С. Р. - Особливості зовнішньої і внутрішньої політики України у протидії гібридним загрозам (2018)
Лебедєв І. Л. - Видавнича ідея як чинник успіху видання (2018)
Троян Т. Г. - Формування комікс-культури: переваги, функції, значення (2018)
Игнатьева П. М. - Промышленное освоение Южной Якутии на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Нерюнгринского района (2018)
Dovgal O. - Kinetics of drying process of energetic willow, Stepaniuk А. (2018)
Rudyk T. - Methods of traffic regulation and user reputation handling in the bittorrent peer-to-peer networks, Sulima O. (2018)
Бишко М. А. - Дослідження процесу теплообміну у роторному плівковому апараті, Зубрій О. Г. (2018)
Гоцький Я. Г. - Захисні поліетиленові труби для оптоволоконних кабелів зв’язку з внутрішнім антифрикційним шаром, Двойнос Я. Г. (2018)
Гоцький Я. Г. - Математичне моделювання процесу гомогенізації розплаву композиції поліетилен — каучук, Двойнос Я. Г. (2018)
Гулієнко С. В. - Визначення впливу параметрів пульсації на ефективність регенерації мембранних модулів, Симан І. В. (2018)
Марков Д. К. - Порівняльний аналіз алгоритмів оптимізації рендерингу в сучасних комп’ютерних іграх (2018)
Марков Д. К. - Покращене оклюзивне відсічення в сучасних комп’ютерних іграх (2018)
Мороз Б. І. - Аналіз моделей управління запасами, Голтвянський А. О. (2018)
Орленко А. Ю. - Процес конденсації вологи у модернізованому циклоні за допомогою відведення теплоти, Степанюк А. Р. (2018)
Севідов П. М. - Прийняття колективних рішень в мультиагентних системах (2018)
Стасевич С. П. - Теплова модель тіла людини при електромагнітній гіпертермії, Казимира І. Я., Кузь О. Н. (2018)
Телелейко І. С. - Спосіб динамічного балансування навантаження в хмарному середовищі, Орлова М. М. (2018)
Лопатюк І. В. - Теоретичні засади визначення німецької мови як плюрицентричної (2018)
Марчишина А. А. - Постмодерністська ґендерна ідентичність: поняття, стереотип, типаж (2018)
Демченко В. О. - Проблемні аспекти систематизації джерел адміністративного права в Україні (2018)
Дуюнова Т. В. - Соціально-виховна робота із неповнолітніми засудженими до позбавлення волі (2018)
Кахнова М. Г. - Порівняльний аналіз нормативного та інституційного забезпечення рівності трудових прав чоловіків та жінок в Латвії та Україні (2018)
Саатов Р. Д. - Професійна підготовка суддів в умовах проведення судової реформи (2018)
Титул, зміст (2018)
Кресюн Н. В. - Вплив ніацин-оксіетилідендифосфонатогерманату та електричних подразнень старої кори мозочка на електроретинограму у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, Сон Г. О., Годлевський Л. С. (2018)
Первак М. П. - Електричні подразнення кори мозочка викликають більш виразний протисудомний ефект на тлі застосування інгібітора тирозинкінази (2018)
Холодкова О. Л. - Морфологічні зміни печінки, міокарда і нирок щурів у динаміці перебігу експериментальної черепно-мозкової травми залежно від віку, Прус Р. В. (2018)
Баязітов Д. М. - Оцінка ефективності надання хірургічної допомоги пацієнтам з больовим тазовим синдромом, Бузиновський А. Б., Годлевський Л. С., Новіков Д. В. (2018)
Бочарова В. В. - Детермінантні складові стресової реакції в патогенезі вугрової хвороби (2018)
Галай О. О. - Клінічні та біологічні аспекти застосування гіпербаричної оксигенації при лікуванні хворих з пухлинами голови і шиї (2018)
Костєв Ф. І. - Поширеність розладів сечовипускання серед жіночого населення України, їх соціальний вектор, Сайдакова Н. О., Яцина О. І. (2018)
Пилипенко Н. О. - Імунологічні порушення в осіб, які працюють в умовах високої концентрації абіотичних факторів, Ніколенко Є. Я., Вовк К. В. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського