Дьоміна Ю. В. - Розвиток професійної творчості викладачів педагогічних ВНЗ (2010)
Зеленська О. М. - Аналіз результатів пілотного дослідження щодо визначення рівня сформованості полікультурної компетентності курсантів ВВНЗ (2010)
Ремзі І. В. - Удосконалення фізичного виховання у профорієнтованій школі (2010)
Сошенко С. М. - Вплив індивідуальних особливостей абітурієнта на результати навчання в процесі довузівської підготовки (2010)
Сукачова Г. П. - Формування професійного мовленнєвого етикету інженера-педагога при вивченні дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2010)
Відомості про авторів (2010)
До уваги авторів (2010)
Лебідь К. О. - Транснаціоналізація будівельної галузі в Європейському Союзі (2012)
Череп А. В. - Теоретичні основи економічної інтеграції, Павленко Н. В. (2012)
Алексєєв А. С. - Розробка етапів аналізу транспортної системи Луганського регіону з використанням методу Data Envelopment Analysis (2012)
Bui T. - The energy sector development as a factor of financial stability in Ukraine, Dobryanskyy Р. (2012)
Вахович І. М. - Актуалізація розвитку креативної регіональної економіки, Чуль О. М. (2012)
Войнаренко М. П. - Особливості регіональної політики функціонування будівельних кластерів в Україні (2012)
Дугінець Г. В. - Показники оцінки рівня розвитку експортного потенціалу регіону, Кучерявенко Г. В. (2012)
Євсєєва О. О. - Вдосконалення державного регулювання зайнятості населення в регіоні (2012)
Кисла Н. В. - Методологічні підходи до оцінки ефективності державних інвестиційних програм соціальної спрямованості (2012)
Пакуліна А. А. - Удосконалення державного регулювання інтеграційних процесів у соціальній сфері України в умовах стратегічного курсу на досягнення європейських стандартів життя (2012)
Семенютіна Т. В. - Економічні ризики, небезпеки, загрози: сутність та взаємозв’язок (2012)
Сімахова А. О. - Теоретичне обґрунтування інноваційно-інвестиційних аспектів забезпечення позитивної соціально-економічної динаміки (2012)
Царик І. М. - Інструменти та принципи державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу (2012)
Західна О. Р. - Oрганізація системи контролю за дотриманням бюджетного законодавства України в умовах реформування, Шевчук Н. В. (2012)
Федоренко В. Г. - Экономическая надежность инвестиционно-строительного процесса (2012)
Аніщенко Л. О. - Зарубіжний досвід антикризового управління (2012)
Божанова В. Ю. - Визначення рівня ризику будівельних підприємств при інвестуванні в житло Дніпропетровської області (2012)
Вітка Н. Є. - Стратегічне управління капіталом промислового підприємства (2012)
Гук О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування, Грищенко А. О. (2012)
Князева Е. А. - Подходы к повышению эффективности использования оборотных средств предприятия связи, Жуковская Р. М. (2012)
Кушнірук А. О. - Формування економічної ефективності будівельного підприємства як бази забезпечення його економічної безпеки (2012)
Лазар Ю. В. - Особливості формування корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах, Феліковська О. О. (2012)
Лысенко Е. В. - Создание, использование и источники формирования операционного резервного фонда предприятия (2012)
М’ячин В. Г. - Прогнозування попиту на iнновацiйну продукцію машинобудівного підприємства, Жукова А. Г. (2012)
Приходько Д. О. - Роль і місце бренду в системі економічних категорій і понять (2012)
Пуліна Т. В. - Застосування методу подібності показника ефективності для прогнозування показників діяльності підприємств та кластерів (2012)
Сітшаєва Л. З. - Податкова складова зовнішнього середовища підприємств будівельного комплексу України (2012)
Тисячна Ю. С. - Організаційне забезпечення підсистеми фінансового менеджменту промислового підприємства в контексті управління його відтворювальними процесами (2012)
Толпежников Р. А. - Роль финансового потенциала в совокупном потенциале предприятия, Маматова Л. Ш. (2012)
Чала О. В. - Система управління інтелектуальним капіталом підприємства (2012)
Шаповал В. М. - Вплив менталітету нації на характер мотивації праці на українських підприємствах, Пашкевич М. С., Дратвер Д. А. (2012)
Шишова Ю. Г. - Трансформація системи фінансового менеджменту на підприємстві: нові завдання та вимоги (2012)
Шляхта О. М. - Swot-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту підприємства (2012)
Волошин О. І. - Особливості фітотерапії в комплексному лікуванні і реабілітації хворих з явищами синдрому подразненого кишечнику та дисбіозу (Огляд літератури та власні дослідження), Гарник Т. П., Волошина Л. О., Сенюк Б. П. (2013)
Козименко Т. М. - Гомеопатичне лікування побічних ефектів хіміотерапії і променевої терапії раку (Огляд літератури), Гарник Т. П., Шереметьева А. В. (2013)
Компанієць К. М. - Ефективність застосування комплексного рослинного препарату. Фітосед у медичній реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця (2013)
Мирзабаєва Н. А. - Особливості коморбідного фону у хворих з функціональними захворюваннями органів травлення (2013)
Рибак В. А. - Вивчення гепатопротекторної дії екстрактів листя кизилу в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Криворучко О. В., Самойлова В. А. (2013)
Іванова Л. М. - Ефективність застосування перстачу гусячого в медичній реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, Пілієва О. В., Сабковська Х. О., Ліпатнікова А. С., Холіна О. А., Височин М. В. (2013)
Мельник В. П. - Паліативне лікування хворих з невдачею лікування у випадку мультирезистентного туберкульозу, Панасюк О. В., Хурса Т. Г., Петренко О. О., Гончарова Г. В. (2013)
Лоскутов А. Л. - Фітозасіб Бронхипрет в медичній реабілітації хворих на хронічний бронхіт, сполучений з інсулінорезистентністю (2013)
Круцко А. С. - Значущість еозинофільного катіонного білку при лікуванні хворих хронічним простатитом (2013)
Яковлєва Л. В. - Вивчення антиалергічної дії нових оригінальних рослинних зборів, Марчишин С. М., Леницька О. Б., Козачок С. С. (2013)
Пащенко О. О. - Двадцятирічний досвід впровадження апіфітокомпозиції в лікувальні заклади України, Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2013)
Єзерська О. І. - Перспективи використання кукурудзи звичайної у фармацевтичній та медичній практиці, Калинюк Т. Г. (2013)
Прокопенко Ю. С. - Аспекти застосування представників родини руткові в офіціальній та народній медицині (2013)
Шумова Г. С. - Розробка методики кількісного визначення флавоноїдів різних видів лікарської рослинної сировини спектро-фотометричним методом та визначення її валідаційних характеристик, Георгіянц В. А., Євтіфєєва О. А. (2013)
Владимирова І. М. - Мікроскопічне дослідження листя фейхоа, Сіра Л. М. (2013)
Хохленкова Н. В. - Дослідження макро- та мікроелементного складу густого екстракту кори дуба (2013)
Чолак І. С. - Флавоноїди пуп'янків софори японської (2013)
Попова Н. В. - Гідроксикоричні кислоти сортів м'яти перцевої (2013)
Максютіна Н. П. - Дослідження полісахаридів соняшника бульбистого та соняшника однорічного, Ємельянова О. І., Цимбаліста Ю. А. (2013)
Баранова І. І. - Дослідження змочування порошку бодяги розчинниками (2013)
Мандзюк А. М. - Маркетингове дослідження фармацевтичного ринку фітопрепаратів на основі перстачу гусячого (Pоtentilla Аnserina L.), Белей Н. М., Марчишин С. М. (2013)
Гарник Т. П. - Рецензія на монографію "Лікарські рослини Карпат і прилеглих територій" авторів О. І. Волошина, Т. М. Бойчука, І. Волошиної, В. Л. Васюк, Вижниця Вид. "Черемош", 2012-335 с., Косуба Р. Б. (2013)
Гарник Т. П. - Рецензія на монографію І. С. Чекмана, В. В. Мясоєдова, А. О. Сирової, І. В. Завгороднього, В. А. Макарова "Вода - источник жизни" Харьков: Вировец А. П. "Апостроф" 2012-291 с. (2013)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право особи на інформацію про стан навколишнього природного середовища: постановка проблеми (2013)
Косенко Н. П. - Становлення та розвиток інституту усиновлення в сімейному законодавстві (2013)
Самбор М. А. - Міжнародні напрямки врегулювання надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2013)
Матвійчук В. К. - Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України (2013)
Сервецький І. В. - Деякі проблеми координації діяльності ОВС України з профілактики злочинів, Чиж С. В. (2013)
Александренко О. В. - Гарантії забезпечення охорони професійної таємниці в кримінальному процесі, Кузьмічова Є. В. (2013)
Карпенко М. І. - Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом: окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. 409 КК України (2013)
Шамонова Т. М. - Основні труднощі розслідування серійних сексуальних вбивств, Александренко О. В. (2013)
Проценко І. М. - Окремі проблеми застосування в Україні міжнародних договорів про правову допомогу (2013)
Радзівілл О. А. - "Jus gentium" – право народів чи право родів? (2013)
Бескоровайний С. Я. - Участь військових частин і військовослужбовців у цивільних правовідносинах (2013)
Бойченко Е.Г. - Щодо удосконалення термінології у сфері господарської діяльності Збройних Сил України (2013)
Лакоза С. Л. - Побудова курсовертикалі з розділенням каналів корекції. Частина 1: теоретичні основи розділення каналів корекції, Мелешко В. В. (2013)
Поздняков Е. К. - Исследование влияния геометрического фактора на точность определения координат многопозиционными пассивными комплексами в условиях избыточности, Ткаченко В. Н., Коротков В. В. (2013)
Михайленко М. В. - Спосіб врахування неоднорідності поверхні води при спостереженні підводних об'єктів, Колобродов Н. С. (2013)
Власенко Ю. С. - Ітераційний метод проектування дифракційних оптичних елементів із заданим розподілом інтенсивності, Балінський Є. Г. (2013)
Голюк І. В. - Проектування дифракційного дзеркала сферичної форми, Колобродов В. Г. (2013)
Водзик П. И. - Влияние субъективного фактора на достоверность результатов неразрушающего контроля, Павленко Ж. А., Водзик Д. П. (2013)
Тымчик Г. С. - Применение электромагнитно-акустических преобразователей для контроля железнодорожных рельс, Подолян А. А. (2013)
Божко К. М. - Інфрачервона термографія сонячних елементів, нагрітих темновим струмом, Дунаєвський В. І., Котовський В. Й., Маслов В. П., Порєв В. А. (2013)
Маркін М. О. - Визначення геометричних розмірів мікрооб'єктів за допомогою телевізійних вимірювальних систем, Маркіна О. М., Агінський Ю. А. (2013)
Кочан О. В. - Оцінка тривалості самоповірки термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля (2013)
Цыбульник С. А. - Эффективное средство защиты резервуаров от ветровой нагрузки. Часть 1. Построение геометрической модели обтекателя (2013)
Коваль С. Т. - Метод проектування фазових дифракційних ґраток, Колобродов В. Г., Кучугура І. О. (2013)
Коробко І. В. - Оптимізація вимірювальних перетворювачів витрати рідини гідродинамічного типу (2013)
Матіко Ф. Д. - Методика визначення показника адіабати природного газу для систем вимірювання його витрати та кількості (2013)
Богорош А. Т. - О наносмазках в трибосопряжениях, Воронов С. А., Котовский В. Й. (2013)
Білокінь С. О. - Визначення фізико-механічних характеристик поверхонь виробів наноелектроніки методом склерометрії (2013)
Скицюк В. І. - Аналітичне дослідження реалізації уявних функцій для координатних систем руху верстатного обладнання. Частина 2, Вайнтрауб М. А. (2013)
Писарець А. В. - Система проектування турбінних перетворювачів витрати (2013)
Ахмед Малик Лазим Аль-Мзирави - Анализ возможности применения в медицинской диагностике матричных тепловизоров, работающих в спектральных диапазонах 3-5 и 8-12 мкм, Колобродов В. Г., Котовский В. И. (2013)
Антонюк В. С. - Особливості комп’ютерної інтерпретації результатів дослідження фізіологічного стану людини методом газорозрядної візуалізації, Маслюк К. А., Бондаренко Ю. Ю., Бесєдіна Н. П. (2013)
Денисов М. О. - Світлодіодний випромінювач для фотодинамічної терапії СВиФТ-90, Редчук О. О., Корольова Т. В., Руденко Я. Ю. (2013)
Богорош О. Т. - Перспективні напрямки розвитку термометрії, Воронов С. О., Котовський В. Й. (2013)
Скицюк В. І. - Особливості характеристик абстрактних сутностей у процесі їх взаємодії. Частина 2. Гравітаційні польові структури абстрактної сутності, Клочко Т. Р. (2013)
Троц А. А. - Електрохімічний електролізер водяної пари як альтернативне джерело живлення, Скицюк В. І. (2013)
Анотації до статей (2013)
Змiст (2009)
Назарчук М. И. - Особенности рыночных преобразований в экономике Российской Федерации в 90-х годах ХХ века (2009)
Пенькова И. В. - Экономика знаний: институциональные трансформации (2009)
Горчакова Е. Н. - Качество, результативность, эффективность, квалитативность: терминологические аспекты, Поклонский Ф. Е. (2009)
Ткаченко А. М. - Качество, результативность, эффективность, квалитативность: терминологические аспекты, Якось І .С. (2009)
Крулькевич М. И. - Использование мониторинга конкурентной среды как инструмента регуляторной политики региона, Сынкова К. В. (2009)
Баранов С. В. - Про оцінку відкритості економіки України до прямих іноземних інвестицій (2009)
Фесенко І. А. - Методологія державного раціоналізму в управлінні вугільною галуззю (2009)
Ращупкіна В. М. - Аналіз структурних перетворень до нових форм господарювання металургійного комплексу (2009)
Середа Л. О. - Стан вугільної галузі в сучасний період (2009)
Анисимова А. В. - Экологическая составляющая в механизме управления промышленным развитием Украины (2009)
Варава Л. М. - Моделювання виробничої стратегії на сучасному гірничодобувному підприємстві, Варава А. А. (2009)
Ковалева О. А. - Моделирование стратегии принятия решений по таможенно-тарифному регулированию внешнеэкономической деятельности (2009)
Кравченко В. И. - Проектирование средств электронной коммерции для предприятия малого бизнеса, Кравченко В. В. (2009)
Хобта В. М. - Оцінка інноваційного потенціалу підприємства, Комар Г. О. (2009)
Брюховецька Н. Ю. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик, Хасанова О. В. (2009)
Андреева И. Г. - Устойчивость функционирования субъектов малого предпринимательства, Павлов К. В., Ляшенко В. И. (2009)
Жихор О. Б. - Роль теорій інновацій та інноваційного розвитку у формуванні регіональної інноваційної політики (2009)
Золотарев А. Н. - Инновации – основа интенсивной формы развития производства (2009)
Важинський Ф. А. - Зарубіжний і вітчизняний досвід прогнозування розвитку промислового виробництва регіону, Молнар О. С., Колодійчук А. В. (2009)
Циганок О. О. - Загальна схема оцінки конкурентоспроможності продукції: теоретичний та методологічний аспекти (2009)
Гринько Т. В. - Оптимизация организационной структуры управления предприятием (2009)
Жамойда А. А. - Оценка производственного потенциала предприятий хлебопекарной промышленности (2009)
Панасенко И. В. - Управление жилищно-коммунальным комплексом в современных условиях (2009)
Пономаренко П. І. - Урахування основних чинників при визначенні економічної доцільності відпрацювання малих залишкових законсервованих запасів вугілля, Марченко О. О. (2009)
Елецких С. Я. - Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия "финансовая устойчивость предприятия" (2009)
Любунь О. С. - Стратегія планування банківськими установами довгострокового кредитування промисловості (2009)
Лозинський І. Є. - Оптимізація розподілу бюджету між природоохоронними проектами гірничо-збагачувального комбінату (2009)
Данильчук В. Ф. - Предпосылки формирования концепции и механизма развития туристической деятельности на промышленной территории (2009)
Морщенок Т. С. - Демографічні передумови формування трудового потенціалу (2009)
Пономаренко О. П. - Специфіка оплати праці робітників видобувних дільниць і необхідність удосконалення її стимулюючої функції (2009)
Левин П. Б. - Институциональные особенности развития системы здравоохранения (2009)
Подсолонко В. А. - Рецензія на навчальний посібник Н. Й. Коніщевої, Н. В. Трушкіної "Управління логістичною діяльністю підприємств” (2009)
70-річчя професора Тищенка Олександра Миколайовича (2009)
Анотацiї (2009)
Аннотации (2009)
Abstracts (2009)
Огородников В. В. - Всестороннее растяжение сферических нанокристаллов молибдена (2010)
Борисовская Е. М. - Моделирование зависимости предела текучести от размера зерна методом клеточных автоматов (2010)
Подрезов Ю. Н. - Влияние размера зерна на параметры упрочнения, Даниленко В. И., Писаренко В. А. (2010)
Мінакова Р. В. - Про деякі особливості структури і властивостей товстих парофазних конденсатів на основі міді та заліза, Гречанюк М. І., Затовський В. Г., Головкова М. Є., Копилова Г. Є., Василега О. П., Вербило Д. Г. (2010)
Демчишин А. В. - Структура и твердость вакуумно-дуговых конденсатов титана и некоторых сплавов на его основе, полученных из несепарированных потоков плазмы, Мельникова В. А., Демчишин А. А., Токарев О. А., Кулак Л. Д. (2010)
Щерецкий А. А. - Особенности перехода аморфных сплавов на основе алюминия в кристаллическое состояние при термическом и механическом воздействии, Лахненко В. Л., Шумихин В. С., Соловьева В. А. (2010)
Рачек O. П. - Релаксаційні процеси в аморфному сплаві Zr—Cu—Al—Ni після ізотермічних відпалень, Мільман Ю. В., Купрін В. В., Козирєв Д. В. (2010)
Курдюмов А. В. - Структура и твердость углеродной керамики на основе аморфной фазы ударно-волнового синтеза, Бритун В. Ф., Бочко А. В., Даниленко А. И., Зелявский В. Б. (2010)
Lugovy M. I. - Technological aspects of solid oxide fuel cells with scandia-stabilized zirconia electrolyte, Slyunyayev V. M., Brodnikovskyy M. P. (2010)
Бричевський М. М. - Вплив температури спікання на механічну поведінку та електричну провідність кераміки, виготовленої з порошків 10Sc1CeSZ, Бродніковський Є. М., Прищепа Є. Г., Васильєв О. Д., Фірстов С. О., Смірнова А. Л. (2010)
Бродніковський Є. М. - Виготовлення остового аноду для керамічних паливних комірок та дослідження його механічної поведінки, Бричевський М. М., Чедрик В. І., Васильєв О. Д., Самелюк А. В. (2010)
Прилипко С. Ю. - Спекание нанокристаллических манганитов, Акимов Г. Я., Бурховецкий В. В., Котко А. В., Жебель А. В. (2010)
Буланова М. В. - Механическое поведение интерметаллида Ti3Sn с разным содержанием олова, Подрезов Ю. Н., Фартушная Ю. В., Ремез М. В., Котко А. В. (2010)
Бродниковский Д. Н. - Влияние дисперсного упрочнения на механические свойства сплава Zr—3,2% (ат.) Cr при 20—700 oС, Окунь И. Ю., Бродниковский Н. П., Крапивка Н. А., Зубец Ю. Е., Фирстов С. А. (2010)
Минаков Н. В. - Оптимизация режимов скоростных циклических нагревов сплава Zr—1Nb, Пучкова В. Ю., Рудык Н. Д., Хоменко Г. Е., Данько С. В. (2010)
Моисеева И. В. - Влияние церия на повышение критической температуры жаропрочности титанового сплава ВТ1-0, Пищак В. К. (2010)
Грищишина Л. Н. - К вопросу о факторах, влияющих на искажения атомной решетки: комплексные исследования влияния примесей d-металлов в хроме (2010)
Мильман Ю. В. - Квазикристаллы — новый класс твердых тел с уникальными физическими свойствами, Ефимов Н. А., Гончарова И. В. (2012)
Мільман Ю. В. - Наноструктурні сплави системи Al—Fe—Cr, зміцнені квазікристалічними частинками для використання при підвищених температурах, Захарова Н. П., Єфімов М. О., Шаровський А. О., Даниленко М. І. (2012)
Васильєв О. Д. - Керамічні паливні комірки: час структурної оптимізації, Баклан В. Ю., Бричевський М. М., Бродніковський Є. М. (2012)
Мільман Ю. В. - Інтерметалід Al3Sc: температурна залежність механічних властивостей та особливості деформації, Голубенко О. А., Гончарова І. В., Єфімов М. О., Куприн В. В., Чугунова С. І. (2012)
Іванова О. М. - Аналіз кристалоструктурних перебудов інтерметаліду Ti3Sn, Буланова М. В., Карпець М. В., Подрезов Ю. М., Фартушна Ю. В. (2012)
Мільман Ю. В. - Нові леговані сплави на основі L12 інтерметаліду системи Al—Ti—Cr з підвищеною жаростійкістю, Коржова Н. П., Легка Т. М., Порядченко Н. Ю., Мордовець Н. М., Воскобойнік І. В., Мельник В. Х. (2012)
Подрезов Ю. М. - Температурная зависимость механических свойств сплавов на основе интерметаллида TiAl, Горная И. Д., Ремез М. В., Голтвяница В. С., Голтвяница С. К. (2012)
Фирстов С. А. - Определение величин деформации и напряжения начала пластического течения в материалах методом инструментального индентирования, Горбань В. Ф., Печковский Э. П. (2012)
Milman Yu. V. - Application of the Martel dynamic hardness to the penetration problem, Goncharuk V. A., Mordel L. V. (2012)
Подрезов Ю. Н. - Линейное упрочнение при больших деформациях, Даниленко В. И. (2012)
Вербило Д. Г. - Аналитическое описание кривых деформирования материалов (2012)
Борисовская Е. М. - Моделирование поведения дислокационного ансамбля вблизи вершины трещины при постоянной нагрузке (2012)
Бродниковский Н. П. - Влияние легирования и термической обработки на упрочнение сплавов на основе Zr—Nb, Крапивка Н. А., Зубец Ю. Е., Саржан Г. Ф., Бродниковский Д. Н., Самелюк А. В. (2012)
Епифанцева Т. А. - Влияние соотношения размеров частиц компонентов смеси на структуру и свойства прессовок гетерогенного материала Сu—20% (мас.) W, Коваль А. Ю., Скороход В. В., Штерн М. Б. (2012)
Подрезов Ю. М. - Контактоутворення при імпульсному гарячому пресуванні в порошкових двокомпонентних системах Cu—Ni та Ag—Ni, Лаптєв А. В., Толочин О. І., Євич Я. І. (2012)
Олейник Г. С. - О природе упрочнения вюртцитного нитрида бора при высоких давлениях и температурах, Горбань В. Ф., Волкогон В. М., Котко А. В., Степаненко А. В., Верещака В. М. (2012)
Гречанюк М. І. - Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею. Повідомлення 3. Мікропористі матеріали (2012)
Грищишина Л. Н. - Примесная инженерия: влияние энергетических факторов атомной и электронной подсистем на упрочнение зерна титановых сплавов (2012)
Коваленко О. Е. - Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні, Лобунець В. І., Лазарєв М. І., Тарасюк А. П. (2007)
Головань М. С. - Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ (2007)
Пономарев А. С. - Принципы построения системы оценки и управления качеством образования на уровне отдельной дисциплины, Гончаренко Т. Е. (2007)
Шкилько А. М. - Проблемы перестройки фундаментального образования (2007)
Щербак О. І. - Проблеми професійно-педагогічної освіти в сучасних умовах (2007)
Брюханова Н. О. - Зміст освіти: аспекти вивчення (2007)
Вельма С. В. - Система подання змісту технічних дисциплін згідно з державними стандартами вищої освіти (2007)
Коваленко Д. В. - Удосконалення правової підготовки інженерів-педагогів із метою підвищення якості майбутньої професійної діяльності у відповідності до вимог сучасної освіти (2007)
Ковальчук В. В. - Сутнісно-змістовна характеристика категорії "Професійна компетентність” як показника рівня фахової підготовки студентів (2007)
Лагодинський О. С. - Англомовна компетентність у мовленні як об’єкт кваліфікаційного тестового діагностування військових фахівців (2007)
Лазарєв М. І. - Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в ПТНЗ із використанням модульних технологій. Системний підхід, Божко Н. В. (2007)
Малёванная В. В. - Метод выбора содержания и последовательности изложения учебного материала для обучения будущих инженеров-педагогов эргономической экспертизе условий труда. Часть 1. Выбор умений (2007)
Погорєлова Л. В. - Деякі аспекти евристичної діяльності в процесі навчання харчовим дисциплінам (2007)
Чебакова Ю. Г. - Стратегічні завдання вдосконалення вищої освіти України у контексті Болонського процесу (2007)
Челпанов О. С. - Діагностика компетентностей випускника вищого навчального закладу, Комишан А. І., Хударковський К. І. (2007)
Шерстньова І. В. - Теоретичні основи формування системи спільної діяльності майбутніх фахівців з економіки підприємств в процесі їх професійної підготовки (2007)
Баранова О. В. - Технологія модульного навчання загальнотехнічних дисциплін на лекційних заняттях (2007)
Ігнатова О. М. - Педагогічні умови застосування засобів інформаційних технологій у професійній підготовці вчителя (2007)
Николаенко Н. Н. - Внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки как средства формирования информационной культуры личности (2007)
Олійник Н. Ю. - Сучасні інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх технологів харчування (2007)
Посохова И. С. - Теоретические предпосылки осуществления мониторинга в образовании, Перминова А. В. (2007)
Шамельханова Н. А. - Проектирование технологий обучения исследовательской деятельности будущего инженера в техническом университете (2007)
Яковенко Т. В. - Обзор требований к созданию электронных учебников, Пустовалов И. В. (2007)
Бєлікова В. В. - Роль технічних задач у контрольно-пректувальній діяльності інженерів-педагогів, Сосонна А. Ю. (2007)
Волкова Т. В. - Інтеграція педагогічних та комп’ютерно-інформаційних знань майбутніх викладачів професійно-практичних дисциплін на етапі проектувальної діяльності (2007)
Епихина Н. А. - Методы исследования надежности летчика на комплексном тренажере самолета с использованием специальных приемов моделирования стрессовой ситуации (2007)
Жигалко С. Э. - Обучение аудированию инженеров-педагогов в русле коммуникативно - ориентированной методики, Леонова О. В. (2007)
Иванова В. Д. - Классификационный подход к раскрытию содержания научных понятий в учебном процессе (на примере электроэнергетики), Красовская Э. Т. (2007)
Кайдалова Л. Г. - Моніторинг якості професійної підготовки інженерів-технологів (2007)
Корнєєва А. М. - Просторова уява та образне моделювання в курсі нарисної геометрії, Ткаченко В. П. (2007)
Кутепова Л. М. - Стан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів (2007)
Лазарєва Т. А. - Методика проведення експериментального дослідження з технічних дисциплін (2007)
Логутіна Н. В. - Педагогічні умови формування готовності до професійного іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2007)
Полякова Т. Л. - Використання інноваційних та традиційних підходів у викладанні англійської мови студентам технічних спеціальностей (2007)
Придатько І. В. - Рейтингове оцінювання суб’єктів навчально-виховного процесу у технікумі, Шматков Є. В. (2007)
Рубан Н. П. - Навчання студентів процесів та апаратів хімічних виробництв на основі еволюційного підходу (2007)
Михайличенко А. М. - Формування студентського колективу за критеріями оптимальної міжособистісної взаємодії членів навчальної групи, Трибунських В. В., Фесенко Г. І. (2007)
Грень Л. Н. - Саморазвитие и самовоспитание студентов во время обучения в ВУЗе (2007)
Гура С. О. - Теоретичні аспекти дослідження процесу адаптації студентів до вищого закладу освіти (2007)
Мітяшкіна Т. Ю. - Питання формування національної художньої культури майбутніх інженерів-педагогів засобами мистецтва (декоративної символіки) (2007)
Відомості про авторів (2007)
До уваги авторів (2007)
Васильєв О. Д. - До 30-річчя Лабораторії електронно-зондового аналізу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної Академії наук України, Фірстов С. О. (2013)
Фирстов С. А. - Поверхностное упрочнение изделий сложной формы с использованием комплексных схем деформирования, Шейкин С. Е., Подрезов Ю. Н., Даниленко Н. И., Даниленко В. И., Рудык Н. Д., Студенец С. Ф., Сергач Д. А., Рааб А. Г. (2013)
Подрезов Ю. Н. - Прочность и пластичность медных прутков, подвергнутых одно- и разнонаправленному кручению, Пашинская Е. Г., Вербило Д. Г., Кралюк М. А., Даниленко Н. И., Окунь И. Ю. (2013)
Захарова Н. П. - Вплив мікролегування на структуру та механічні властивості алюмінієвих сплавів системи Al—Zn—Mg—Cu, що деформуються, Мільман Ю. В., Музика О. О., Сірко О. І., Даниленко М. І., Єфімов М. О. (2013)
Мильман Ю. В. - Влияние структурного состояния упрочняющих наночастиц на механические свойства сплава Al94Fe2,5Cr2,5Ti1, Захарова Н. П., Ефимов Н. А., Даниленко Н. И., Шаровский А. О., Нейков О. Д. (2013)
Подрезов Ю. Н. - Прочностные свойства квазикристаллического покрытия, нанесенного на литейный эвтектический сплав алюминия, Мильман Ю. В., Евич Я. И., Ефимов Н. А., Коржова Н. П., Легкая Т. Н., Кисель В. М., Евдокименко Ю. Е., Мельник В. Х. (2013)
Ткаченко В. Г. - Физико-механические свойства модифицированных магниевых сплавов с кластерообразующей структурой расплава, Щерецкий А. А., Абрамов А. А., Малка А. Н., Вовчок А. С. (2013)
Фирстов С. А. - Усталостные изломы и микроструктура деформированных сплавов системы Ti—Si, Луговской Ю. Ф., Кузьменко Н. Н., Кулак Л. Д., Коваль А. Ю., Нищенец В. Н. (2013)
Баньковський О. І. - Мікроструктура та механічні властивості сплавів системи Ti—Nb—Si, Вербило Д. Г., Кулак Л. Д., Котко А. В., Фірстов С. О. (2013)
Мильман Ю. В. - Cтруктура и механические свойства быстрозакаленного интерметаллида Ni3Al, Чугунова С. И., Гончарук В. А., Голубенко А. А., Ефимов Н. А., Гончарова И. В., Куприн В. В., Мордовец Н. М. (2013)
Мільман Ю. В. - Особливості механічних та трибологічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію, нікелю та титану за умов локального навантаження, Грінкевич К. Е., Мордель Л. В., Козирєв Д. В., Ткаченко І. В., Купрін В. В. (2013)
Іванова О. М. - Дослідження механізмів руйнування сплавів на основі інтерметаліду Ti3Sn, Подрезов Ю. М., Горна І. Д., Євич Я. І., Окунь І. Ю. (2013)
Воропаев В. С. - Влияние технологических аспектов получения сплава 44НХТЮ на его структуру и механические свойства при статическом и циклическом нагружении, Назаренко В. А., Луговской Ю. Ф., Вербило Д. Г., Спиридонов С. А. (2013)
Григорьев О. Н. - Влияние шарового размола на структурные характеристики порошка вольфрама, Крячко Л. А., Бега Н. Д., Лаптев А. В., Головкова М. Е., Роженко Н. Н., Берсудский Е. И. (2013)
Олейник Г. С. - Влияние предобработки исходного порошка алмаза в среде водорода на микротвердость поликристаллических образцов на его основе, Горбань В. Ф., Котко А. В., Верещака В. М., Бочечка А. А. (2013)
Вдовиченко О. В. - Дослідження нелінійної пружності пористого оксиду алюмінію резонансними, Ткачук Н. Д. (2013)
Бродніковський Є. М. - Анод керамічної паливної комірки (Огляд) (2013)
Василів Б. Д. - Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на структуру і фізико-механічні властивості кераміки YSZ—NiO для анодів-підкладок керамічної паливної комірки, Подгурська В. Я., Бродніковський Є. М., Осташ О. П., Васильєв О. Д. (2013)
Kyrpa O. L. - On the temperature dependence of oxygen ionic conductivity of 10Sc1CeSZ electrolytes (2013)
Бричевський М. М. - Вплив температури спікання на структуру та міцність кераміки 1Ce10ScSZ, Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М., Фірстов С. О., Самелюк А. В. (2013)
Щечкін І. Є. - Метод розрахунку парціального об’єму глобулярного білка на основі його атомних координат, Гуща Т. О. (2013)
Иванов А. Ю. - Применение полиномиальной коррекции расчетных частот для анализа колебательных спектров молекул урацила и 2-дезоксиуридина, изолированных в низкотемпературных матрицах аргона (2013)
Лисиця А. В. - Взаємодія солей полігексаметиленгуанідину з ліпідними компонентами мембран, Ребрієв А. В. (2013)
Trusova V. M. - Modeling protein adsorption onto lipid monolayer surface (2013)
Girych M. S. - Fluorescence energy transfer study of the lipid bilayer interactions with truncated apolipoprotein A-I mutants, Maliyov J. L., Romanova M. V., Gorbenko G. P., Adachi E., Mizuguchi C., Molotkovsky J. G., Saito H. (2013)
Каспиржный А. В. - Применение математического моделирования в исследованиях электрических процессов в нейронах (2013)
Стадник І. В. - Кинетична модель генетичного контролю клітин у стані проліферації та диференціації, Санагурський Д. І. (2013)
Книгавко В. Г. - Математическая модель процессов, определяющих зависимость онкологической заболеваемости от эффективности лечения онкологических больных, Чубукин А. С., Кочарова Т. Р., Бондаренко М. А. (2013)
Зинченко А. В. - Исследование методом ДСК влияния γ-облучения и замораживания на термоденатурацию плацентарного сывороточного альбумина человека, Горобченко О. А., Нардид О. А., Николов О. Т. (2013)
Шкорбатов Ю. Г. - Влияние микроволнового излучения низкой интенсивности на жизнеспособность клеток и состояние хроматина в клетках человека, Катрич В. А., Пасюга В. Н., Антоненко В. А., Иванченко Д. Д., Ключивская О. Ю., Стойка Р. С. (2013)
Чубукин А. С. - Нанесение покрытий из гидроксиапатита кальция методом погружения на сплав Ti-6AL-4V используемый для медицинских имплантатов (2013)
Литвин В. В. - Ощадно-інвестиційні інструменти фінансових установ: особливості та перспективи розвитку в умовах нової економіки (2013)
Федорова Н. Є. - Еволюція функцій науки та особливості їх прояву в індустріальну епоху (2013)
Азарян О. М. - Оцінка ефективності розробки стратегії розвитку та просування індустрії розваг і відпочинку, Мартинов І. Ю. (2013)
Александров І. О. - Обґрунтування векторів змін стратегічно орієнтованого підприємства (2013)
Білявський В. М. - Характеристика сутності управління операційною системою підприємства (2013)
Гладка В. О. - Теоретичні аспекти соціально-відповідального маркетингу (2013)
Гладкий М. О. - Моделювання методики оцінки якості елементів організаційної культури торговельного підприємства (2013)
Гусєва О. Ю. - Удосконалення методів прийняття рішень у процесі управління стратегічними змінами на підприємстві (2013)
Кравченко О. С. - Ризикостійкість як передумова ефективного розвитку підприємства: індикатори визначення та методика діагностики (2013)
Малигіна В. Д. - Маркетингове середовище підприємств продуктів дитячого харчування в Україні, Оносова І. А., Булгакова О. В. (2013)
Прудникова І. М. - Технологія діагностики якості організаційних структур управління підприємствами (2013)
Локтєв Е. М. - До питання підвищення ефективності розвитку роздрібної торговельної мережі, Саркісян Л. Г., Смазной В. В. (2013)
Ратинський В. В. - Сегментування ринку світлих нафтопродуктів (2013)
Шабельник Т. В. - Інформаційна підтримка методів визначення економічної ефективності торговельного підприємства, Спіцина Н. М. (2013)
Волкова В. В. - Напрямки оптимізації структури кредитних ресурсів банків в умовах нестійкого економічного середовища, Волкова Н. І. (2013)
Дорохольський В. В. - Прогнозування поведінки ринку на базі комплексного використання фундаментального та технічного аналізу (2013)
Крамаренко О. М. - Банківський консорціум у морському транспортному комплексі–проблеми функціонування та шляхи їхнього вирішення (2013)
Скомаровська К. А. - Методологічні аспекти ідентифікації бізнесу позичальника (2013)
Бєлгородцева М. О. - Методика обліку доходів у страхових компаніях: сучасний стан і напрями вдосконалення (2013)
Наумчук О. А. - Інтелектуальні активи в системі бухгалтерського обліку (2013)
Петренко С. М. - Формування об’єктів соціально орієнтованого обліку та розкриття інформації про них у фінансовій та соціальній звітності, Бесарабов В. О. (2013)
Туган-Барановский Д. М. - М.И. Туган-Барановский как критик марксизма (2013)
Кампбелл Я. - Циклы, кризисы и решения по идеям В. И. Вернадского (2013)
Туманов В.А. - Фітотерапія: сучасні тенденції до використання в лікарській практиці та перспективи подальшого розвитку (огляд літератури та результати власних досліджень), Поканевич В.В., Гарник Т.П., Фролов В.М., Пересадін М.О. (2012)
Горбань Є.М. - Формування системи нормативно-правового забезпечення народної і нетрадиційної медицини в Україні, Поканевич В.В. (2012)
Горбань А.Є. - Засоби наукової комунікації в системі народної і нетрадиційної медицини України, Закрутько Л.І., Мислицький О.В. (2012)
Пилипчик В.С. - Фітотерапія екологічного спрямування, Грищенко О.М., Моспан І.В., Постоєнко Н.М., Виборнова В.К. (2012)
Левон М.М. - Фітотерапія, як засіб підвищення імунітету у спортсменів (огляд літератури), Левон В.Ф., Осадча О.І. (2012)
Мельник В.П. - Активність деяких засобів народної медицини та лікарських препаратів проти мікобактерій туберкульозу in vitro, Панасик О.В., Панасик В.О., Клименко М.Т., Петренко О.О., Радиш Г.В. (2012)
Гарник Т.П. - Оцінка ефективності сучасного ентеросорбенту аеросіл ("біле вугілля") та фітозасобу з артишоку колючого гепар-пос у хворих на хронічний вірусний гепатит С, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом у періоді медичної реабілітації, Соцька Я.А., Фролов В.М., Круглова О.В., Гарник К.В., Мотич О.П. (2012)
Герасименко О.М. - Особливості перебігу та диференційованої терапії хворих з поєднаними функціональними розладами шлунково-кишкового тракту (2012)
Фролов В.М. - Вплив комбінації фітозасобів артіхолу та імуноплюсу на інтерфероновий статус хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом, на тлі синдрому хронічної втоми, Гарник Т.П., Тєрьошин В.О., Шаповалові І.О., Петріщева В.О., Бикадоров В.І. (2012)
Челін Н.В. - Ренальні ефекти екстракту кореневищ і коренів любистку лікарського, Марчишин С.М., Штриголь С.Ю., Товпига О.В. (2012)
Андріяненков О.В. - Фармакологічний аналіз ефективності фітопрепаратів при лікуванні захворювань репродуктивної системи у чоловіків, Зайченко Г.В., Кисличенко В.С. , Литкін Д.В. , Білька Т.С. (2012)
Кулікова Я.А. - Вплив ефірної олії лимону на показники розумової та психомоторної працездатності людини в залежності від характеру діяльності, Каменек Л.І., Данилова І.Л., Ярош О.М., Дунаєвська О.В., Пархоменко Н.В. (2012)
Коновалова О.Ю. - Нові аспекти підготовки провізорів на сучасному етапі, Кураєва Т.К., Мітченко Ф.А., Джан Т.В. (2012)
Попович В.П. - Моніторинг зарубіжних наукових досліджень щодо перспективності рослин в якості гепатопротекторів, Громовик Б.П., Глухівський П.В. (2012)
Тернинко І.І. - Вивчення амінокислотного та жирнокислотного складу Apium graveolens L., Кисличенко В.С. (2012)
Шульга Л.І. - Дослідження амінокислотного складу настойки комплексної дії (2012)
Кашуба І.К. - Вивчення морфологічних та анатомічних ознак листя мати-й-мачухи, Кисличенко В.С., Новосел О.М. (2012)
Кисличенко В.С. - Дослідження жирнокислотного складу ліпідів смородини чорної, Сущук Н.А., Кузнєцова В.Ю. (2012)
Баранова І.І. - Розробка складу і технології гелю-маски з порошком бодяги, Ковтун Ю.В., Ковальова Т.М., Мартинюк Т.В., Запорожська С.М. (2012)
Оношків О.І. - Вивчення впливу кількісних факторів допоміжних речовин на фармако-технологічні показники якості таблеток з фітоекстрактом кори осики (2012)
Лукієнко О.В. - Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку препаратів на основі сливи, Соколова А.Є., Горбань О.М. (2012)
Пам'яті видатної людини Поканевича В.В. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Змiст (2008)
Амоша О. І. - Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньострокову перспективу), Вишневський В. П., Збаразська Л. О. (2008)
Болдир Г. М. - Формалізація умов доцільності інституціонального бізнес-асоціювання промислових підприємств (2008)
Волков Д. О. - Удосконалення системи непрямого оподаткування в контексті реформування державних фінансів України (2008)
Кендюхов О. В. - Ефективність управління клієнтським капіталом (2008)
Беленцов В. Н. - Кризис и структурные пропорции в развитии макроэкономической системы (2008)
Воронков Д. К. - Особливості впливу змін підприємства на його вартість (2008)
Редченко К. І. - Вплив теорії зацікавлених сторін на управлінський облік (2008)
Федулова Л. І. - Тенденції та перспективи розвитку промисловості України (2008)
Кулиш Е. В. - Особенности отраслевых программ развития промышленности , Телюк В. А. (2008)
Рассуждай Л. М. - Організація та регулювання енерговугільних вертикально-інтегрованих компаній (2008)
Кічурчак М. В. - Промисловість у системі національної безпеки України (2008)
Ляшенко В. І. - Синергетичний ефект маркетингової стратегії диверсифікації в умовах сезонного характеру виробництва , Ляшенко С. В. (2008)
Берсуцкий А. Я. - Концептуальные положения стратегии и тактики в управлении ресурсным потенциалом предприятия (2008)
Корж М. В. - Оптимальная цена промышленного товара и ее прогнозирование в системе ценового управления на предприятии (2008)
Єрмакова О. А. - Перспективи створення транскордонного морського кластера в Чорноморському регіоні (2008)
Одотюк І. В. - Структурні дисбаланси та середньострокові сценарії інноваційного інвестування наукомістких трансформацій у промисловості (2008)
Кравченко С. І. - Теоретичні основи формування механізму управління інноваційною діяльністю , Парвіна Т. Г. (2008)
Міньковська М. В. - Аспекти бюджетування: переваги та недоліки, успіхи та помилки , Виноградова Ю. О. (2008)
Кордюкова М. А. - Экономическое обоснование и нормативное обеспечение государственного регулирования деятельности естественных монополий (2008)
Назюта Л. Ю. - Анализ динамики роста цен на энергоносители и ее влияние на структуру металлургического производства , Федосова И. В. (2008)
Дубницкий В. И. - Развитие экологического маркетинга в решении проблем старопромышленного региона , Ищенко А. А., Тимарцев А. Ю. (2008)
Заюков І. В. - Безпека праці – умова збереження та розвитку трудового потенціалу України (2008)
Ткаченко Е. Ю. - К воросу о партнерстве в социальном секторе (2008)
Губерная Г. К. - Экономика утерянных возможностей (2008)
Логачова Л. М. - Людський і соціальний розвиток: стан, проблеми, шляхи вирішення (2008)
Анотацiї (2008)
Шляхов К. В. - Проектирование ресурсосберегающих ограждающих конструкций малоэтажных жилых зданий, Никифорова Т. Д., Савицкий Н. В. (2013)
Буцкая Е. Л. - Расчет плоского железобетонного сборно-монолитного перекрытия с круглопустотными плитами и монолитными ригелями с помощью ПК SCAD, Савицкий Н. В. (2013)
Зинкевич О. Г. - Взаимодействие элементов каркаса малоэтажного здания из ЛСТК при обеспечении пространственной жесткости, Савицкий Н. В. (2013)
Никифорова Т. Д. - Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонных конструкций заглубленных зданий с учетом их взаимодействия с грунтовым массивом (2013)
Юрченко Е. Л. - Исследование зависимости энергоэффективности малоэтажных зданий от их архитектурно-конструктивных систем, Коваль Е. А. (2013)
Шевченко Т. Ю. - Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-ймовірнісними методами (2013)
Савицький М. В. - Теоретико-методологічні засади розробки проекту сучасного екопоселення, Складановська М. Г., Бендерський Ю. Б. (2013)
Махинько Н. Н. - Экспериментальные исследования керамзитобетонных образцов с применением армированных шпонок, Савицкий Н. В. (2013)
Несин А. А. - Расчет ограждающей стеновой панели с применением каркаса из гнутых оцинкованных профилей, Савицкий Н. В. (2013)
Савицкий А. Н. - Использование метода пробной нагрузки для оценки остаточного ресурса строительных конструкций (2013)
Сопильняк А. М. - Результаты испытаний прочности и трещиностойкости трехслойных железобетонных балок, Савицкий Н. В. (2013)
Собинова К. С. - Анализ существующих систем теплоизоляционной отделки фасадов, Ожищенко О. А., Савицкий Н. В. (2013)
Шехоркина С. Е. - Исследование долговечности железобетонных понтонов, эксплуатируемых на водных объектах Украины, Матюшенко И. Н., Савицкий Н. В. (2013)
Бабенко М. М. - Органічні заповнювачі з місцевих матеріалів для легких бетонів у екологічному малоповерховому будівництві, Бендерский Ю. Б.. Савицький М. В. (2013)
Панченко Н. В. - Обеспечение надежной эксплуатации жилых зданий с учетом физического износа их конструкций (2013)
Приходько А. П. - Технология изготовления сухих магнезиальных смесей, Максименко А. А., Мушкет В. Л. (2013)
Кравчуновська Т. С. - Удосконалення планування організаційно-технічного розвитку підприємств будівельного комплексу (2013)
Рыжков И. В. - Разработка методики мониторинга строительных конструкций АЭС, Пономарева Е. А., Бауск Е. А. (2013)
Шатов С. В. - Розробка організаційно-технологічних рішень розбирання поширених завалів зруйнованих споруд та будівель (2013)
Дьяченко Л. Ю. - Особенности применения монтажных механизмов в стесненных условиях реконструкции зданий и сооружений, Мосиюк А. Н. (2013)
Ковальов В. В. - Дослідження характеристик жорсткості залізничної колії (2013)
Харченко Е. С. - Основы проектирования открытых пространств жилых районов (2013)
Подоліний С. І. - Етнокультурна символіка як ідеологічна основа архітектурної діяльності, Каширіна Н. В. (2013)
Євсєєва Г. П. - Науково-методичні засади викладання курсу "Чинники успішного працевлаштування" у технічному вищі (2013)
Кравчуновська Т. С. - Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств будівельного комплексу (2013)
Млодецкий В. Р. - Вероятностные параметры выполнения отдельной строительно-монтажной работы, Мартыш А. А. (2013)
Марченко В. А. - Деформирование цилиндрической оболочки при поперечном локальном воздействии и различных условиях приложения продольной сжимающей нагрузки, Красовский В. Л. (2013)
Пономарева Е. А. - Метод снижения дополнительной погрешности инклинометрического преобразователя с карданными рамками (2013)
Солод Л. В. - Определение интенсивности облучения при проектировании систем газового лучистого отопления (2013)
Голубченко О. І. - Підвищення ефективності землерийно-транспортної машини з різально-метальним робочим органом, Хожило М. Е. (2013)
Волошин В. Ф. - Ингибирование сероводородной электрохимической коррозии, Скопенко В. С. , Волошина В. В. (2013)
Кобзарь Н. И. - Анализ интеграционных процессов в Украине с правовой и экономической точек зрения, Скачедуб С. А., Зинукова Д. С. (2013)
Шевцова С. А. - Інноваційне оновлення виробничої сфери економіки України, Караптан К. В. (2013)
Шевцова С. А. - Стан та проблеми конкурентоспроможності видів економічної діяльності в Україні, Атландерова Д. В. (2013)
Хоменко В. Н. - Модернізація України як шлях до формування економіки знань, Жежера А. О. (2013)
Уфімцева О. Ю. - Шляхи модернізації металургійної галузі України, Топал С. Д. (2013)
Карпов В. С. - Проблема модернізації аграрного комплексу України, Селезньова А. О. (2013)
Хоменко В. Н. - Проблема оновлення відносин власності в Україні, Калініна О. А. (2013)
Карпов В. С. - Модернізація структури вищої освіти в Україні (Болонський процес), Булка М. М. (2013)
Кравчуновська Т. С. - Комплексний підхід до забезпечення енергозбереження при реконструкції житлового фонду (2013)
Новікова К. Ю. - Дослідження алгоритмів нечіткої кластерізації в задачах аналізу якості антрацитів, Михальов О. І., Зубов В. Л. (2013)
Шатов С. В. - Організаційно-технологічні рішення розбирання пошкоджених та тих, які реконструюються, споруд та будівель (2013)
Заяць Г. В. - Особливості побудування емпіричних регресивних моделей при моделюванні технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту (2013)
Чернишова О. С. - Економічна оцінка ефективності застосування динамічних стабілізаторів (2013)
Дьяченко Л. Ю. - Факторы успешного трудоустройства выпускников вузов, Будяк А. С. (2013)
Кроль Р. М. - Теоретичне дослідження зворотної засипки траншей бульдозером, обладнаним шнековим інтенсифікатором (2013)
Ярошенко Д. С. - Раціональні параметри одно масових динамічних гасників коливань з тертям,принципи налаштування (2013)
Воробьев В. В. - Экологические основы формообразования в архитектуре, Шило О. С., Гнатюк Е. А., Демченко Е. В. (2013)
Млодецький В. Р. - Анализ сложных организационных структур управления (2013)
Котуранова Т. В. - Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Кравчуновська Т. С. - Організація матеріально-технічного постачання на підприємствах будівельного комплексу (2013)
Ершова Н. М. - Модели, методы и информационные технологии формирования оптимального портфеля независимых инвестиционных проектов, Чирин Д. А. (2013)
Баєв С. В. - Оптимізація математичної моделі проекту ділянки автомобільної траси з мостовими спорудами, Кулик А. А. (2013)
Соколов И. А. - Вакуумная технология возведения конструкций из монолитного бетона, Березюк А. Н., Дикарев К. Б., Аббасова А. Р. (2013)
Шатов С. В. - Технологічні рішення розбирання завалів та пошкоджених будівель (2013)
Хмара Л. А. - Теоретичне дослідження копання ґрунту бульдозером, обладнаним шнековим інтенсифікатором, Кроль Р. М. (2013)
Спильник Н. В. - Экологически безопасные строительные материалы на основе граншлаков силикомарганца и доменных граншлаков, Щербак С. А. (2013)
Мешков Ю. Я. - Роль прочности и механической стабильности в оценке конструкционного качества сталей, Котречко С. А., Шиян А. В. (2013)
Растворов І. С. - Пропозиції до розробки проекту сучасної школи із застосуванням енергоефективних технологій будівництва, Дьяченко О. С., Дьяченко Л. Ю. (2013)
Подолинный С. И. - Монумент "Вечная Слава" – знаковый объект в архитектуре Днепропетровска сер. ХХ века, Крылас Ю. Ю. (2013)
Молоканова В. М. - Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій, Дьомін Г. К. (2013)
Дірявка Ю. П. - Маловідомі сторінки спільного минулого: історія міст-побратимів Кривий Ріг та Нижній Тагіл у роки Великої Вітчизняної війни, Шамне Ю. В. (2013)
Дудкін К. В. - Експериментальне дослідження роботи початкової ділянки трубчастого газового нагрівача, Ткачова В. В. (2013)
Чумак Л. І. - Математичне моделювання процесу витримки залізобетонного виробу при тепловологій обробці у формівному стенді, Латиш Н. М. (2013)
Фадеева О. В. - Возможность использования магниторезистивных преобразователей в инклинометрии (2013)
Подолиный С. И. - Архитектурный модернизм Леонида Супонина (Днепропетровск 1960-х – средины 1970-х гг.), Крылас Ю. Ю. (2013)
Челноков А. В. - Методы формообразовния в дигитальной архитектуре, Корниенко Д. А. (2013)
Єгоров Ю. І. - Композиційні засади гармонізації архітектурно-ландшафтного середовища історичних міст України (2013)
Моргачева В. И. - Гигиенические требования при воздействии на рабочих вредных производственных физических факторов на аккумуляторных заводах (2013)
Кірієнко О. М. - Вплив глобальних світових тенденцій на розвиток економіки України, Кобзар Н. І., Андрейчикова А. М. (2013)
Євсєєва Г. П. - Кафедра українознавства у вищому технічному навчальному закладі, Лисенко Г. І. (2013)
Тіверіадська Л. В. - Студентська група як елемент педагогічної системи та виховного процесу у ВНЗ (2013)
Прокоф’єва К. А. - Самостійна робота студентів у сучасній вищій школі, Складановська М. Г. (2013)
Ефименко Е. Е. - Образование – фундамент будущего (2013)
Большаков В. И. - О массовой и индивидуальной оценке недвижимости, Киричек Ю. А. (2013)
Шалаєв В. М. - Інформаційне забезпечення робіт з оцінки на депресивному ринку, проблемні питання і можливості рішення, Смольнікова С. М. (2013)
Маркус Я. И. - Мифы и реалии оценки имущества (2013)
Овчаров С. Ю. - Европейский опыт формирования требований к профессии оценщика (2013)
Драпіковський О. І. - Моделі масової оцінки міських земель, Іванова І. Б. (2013)
Киричек Ю. А. - Зонирование территории населенных пунктов на основании критериев их ценностей, Ландо Е. А., Гайденко Е. Ю. (2013)
Семененко Ю. А. - Методические особенности оценки частных прав на землю, Макарова В. В. (2013)
Киричек Ю. А. - Методы влиятельных факторов при массовой оценке недвижимости, Ландо Е. А., Гайденко Е. Ю. (2013)
Чиркін А. М. - Очікувана дохідність, вартість та знос об’єкта оцінки (2013)
Суліменко Ю. Д. - Деякі особливості оцінки інженерних споруд, Суліменко С. Ю. (2013)
Киричек Ю. А. - Оценка наружных поверхностей зданий и сооружений для целей аренды, Ландо Е. А. (2013)
Большаков В. И. - Влияние высокоскоростной обработки доменных гранулированных шлаков на их свойства, Елисеева М. А., Щербак С. А. (2013)
Седин В. Л. - Моделирование основания в системе "основание – сооружение" при статических нагрузках в расчетном комплексе Robot Structural Analysis Professional, Загильский В. А., Ефименко А. Г. (2013)
Русакова Т. И. - Расчет загрязнения воздушной среды на улицах городов, Беляев Н. Н. (2013)
Слободянюк С. О. - Експериментально-теоретичні дослідження коефіцієнта поперечної деформації повзучості бетону, Щербачов А. Д., Моргун О. А. (2013)
Березюк А. М. - Дослідження практичного застосування і ефективності використання відновлювальних джерел енергії у будівництві, Дікарев К. Б., Папірник Р. Б., Скокова А. О., Кузьменко О. М. (2013)
Чумак Л. І. - Математичне моделювання процесу варіння скла у ванній скловарній печі, Волох О. В. (2013)
Лиходій О. С. - Моделювання керованості автопоїзда з підкеровуванням коліс причепних ланок, Скоков Р. П. (2013)
Кожанов Ю. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния железобетонной конструкции с учетом основания, Ефименко А. Г., Загильский В. А., Якубенко А. П. (2013)
Семко О. В. - Спорудження малоповерхових житлових будинків із солом’яних блоків та визначення їх теплотехнічних характеристик, Філоненко О. І., Панченко С. П., М’який Є. І. (2013)
Конопляник А. Ю. - Подбор составов легких жаростойких бетонов для конструкций и тепловых устройств индивидуальных жилых домов, Романовский Р. И. (2013)
Гаврилов И. Н. - Становление и развитие кафедры дизайна архитектурной среды (2013)
Арешонков В. Ю. - Логіка і психологія як навчальні предмети у школі: радянський досвід упровадження (2013)
Бобрицька Г. С. - Педагогічні погляди членів харківського математичного товариства кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Кузьмічова В. А. - Наукова та педагогічна діяльність Я. Полфьорова (2013)
Лупаренко С. Є. - Проблема дитинства й дитини в наукових дослідженнях О. Запорожця (2013)
Микитюк С. О. - Понятійний апарат дослідження проблеми ресурсного підходу в системі педагогічної підготовки фахівців (2013)
Пащенко О. О. - Декоративна комбінаторика як засіб удосконалення конструкторської діяльності майбутніх фахівців дизайнерських спеціальностей (2013)
Семенченко Т. О. - Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії (2013)
Стадник О. Г. - Історія створення засобів навчання шкільної географії (2013)
Ящик О. Б. - Використання старшокласниками комп’ютерного середовища maple у процесі навчання основ алгоритмізації та програмування на рівні поглибленого вивчення інформатики (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Банникова Р. А. - Синдром хронической профессиональной перегрузки: факторы риска, механизмы развития, стратегия профилактики, Погребняк А. А., Куценко В. А. (2013)
Левин М. Я. - Аутоиммунные процессы у спортсменов высшей квалификации в разные периоды тренировочного цикла, Назаров П. Г., Чередниченко Д. В., Афанасьева А. И. (2013)
Трофанова Т. Г. - Перспективы применения вековых традиций и современных достижений восточной китайской медицины в поддержке здоровья спортсменов и профилактике (2013)
Чередниченко Д. В. - Проатерогенные и антиатерогенные липопротеины у спортсменов высокого класса, Дидур М. Д., Лебедев В. Н. (2013)
Шахлина Л. Я.-Г. - Железодефицитные состояния у женщин в практике спорта высших достижений, Вовчаныця Ю. Л., Терещенко Т. А. (2013)
Андасова Ж. М. - Управление спортивной подготовкой высококвалифицированных спортсменок в тхэквондо (2013)
Андрійчук Ю. М. - Оптимізація фізичної працездатності та рухової підготовленості школярів у процесі секційних занять волейболом, Чижик В. В. (2013)
Маслова О. В. - Урахування особливостей біологічного розвитку юних спортсменок при підготовці у спортивних іграх (2013)
Погодіна С. В. - Особливості реакцій стрес-реалізуючих систем організму у ветеранів гирьового спорту при виконанні змагальних вправ, Козлова С. Н., Філіппов М. М., Кирилюк М. Л. (2013)
Фурман Ю. М. - Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу велосипедистів 13—14 років із застосуванням методики ендогенно-гіпоксичного дихання, Гаврилова Н. В. (2013)
Шинкарук О. А. - Функциональная подготовленность высококвалифицированных гребцов на байдарках, специализирующихся на разных соревновательных дистанциях, Лысенко Е. Н., Самуйленко В. Е. (2013)
Оксамитна Л. Ф. - Визначення хронотипів системи травлення осіб, які займаються фітнесом, для забезпечення оптимального режиму їх харчування (2013)
Першегуба Я. В. - Програма формування мотивації до правильної харчової поведінки осіб, які займаються фітнесом (2013)
Путро Л. М. - Регуляция водного баланса спортсменов при интенсивной мышечной нагрузке, Осипенко А. А (2013)
Циганенко 0. І. - Оцінка харчового статусу дорослих осіб, які займаються фітнесом, у порівнянні з населенням України, Склярова Н. А. (2013)
Коритко З. І. - Корекція функціональних можливостей і працездатност ікваліфікованих бігунів на короткі дистанції з використанням гомеопатичних засобів (2013)
Левенець В. Н. - Лікування остеоартрозу спортсменів за допомогою хондропротектора "Остеоартізі актив плюс" (2013)
Гурбич Е. А. - Современный взгляд на использование глинотерапии в практике спортивного врача (2013)
Зазірний I. М. - Алгоритм лікування первинного зміщення надколінка у спортсменів: огляд літератури, Євсєєнко В. Г. (2013)
Полякова О. Н. - Применение комплексной методики оздоровительной физической культуры с использованием электромиографической обратной связи у спортсменов с болевым синдромом в поясничном отделе позвоночника (2013)
Коган Б. Г. - Комплексная реабилитация пациентов с хроническим неспецифическим простатитом, Верба Е. А. (2013)
Марченко О. К. - Комплексная физическая реабилитация при остеохондрозе грудного отдела позвоночника с нарушением осанки, Манжуловский В. Н., Дешевый Е. Г. (2013)
Ібрагімов М. М. - Біоетика в спортивній медицині:світоглядний дискурс, Рожкова. Т. А. (2013)
Титул, Зміст (2014)
Todosiichuk T. S. - Taxonomic analysis of the Streptomyces sp. 2435 Strain, a Producer of Antimicrobial Substances, Klochko V. V., Zelena L. B. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Вплив інокуляції Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 на мікроструктуру ризосферного ценозу і фотосинтетичний апарат сої (2014)
Варбанець Л. Д. - Гідролітична активність мікроорганізмів, виділених з екосистем узбережжя Мертвого моря, Мацелюх О. В., Авдіюк К. В., Гудзенко О. В., Нідялкова Н. А., Романовська В. О., Таширев О.Б. (2014)
Patyka V. P. - Phytopathogenic bacteria in the system of modern agriculture, Pasichnyk L. A. (2014)
Ianieva O. D. - Whey fermentation by yeast strains Kluyveromyces marxianus UCM Y-2096 and UCM Y-2388, Podgorsky V. S. (2014)
Парфенюк А. - Особливості взаємодії бактеріального штаму Micrococcus luteus ЛБК1 з рослинами сортів/гібридів огірка і перцю солодкого та з грибом Fusarium oxysporum scelecht, Стерлікова О., Безноско І., Круть В. (2014)
Суббота А. Г. - Рост микроскопических грибов на полиэтиленовом внешнем антикоррозионном покрытии нефтегазовых труб, Чуенко А. И., Остапюк С. Н. (2014)
Кириченко А. М. - Вплив вірусу жовтої мозаїки квасолі на метаболізм фотосинтетичних пігментів, білків і вуглеводів у Glycine soja L. (2014)
Войчук С. И. - Дрожжи Saccharomyces cerevisiae как модельный организм для исследования канцерогенности неионизирующих электромагнитных полей и излучений (2014)
Вітання Миколи Яковича Співака – завідувача відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів, Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (2014)
Абакуменко О. В. - Проблема стимулювання активності молодих науково-педагогічних кадрів у контексті становлення інноваційної економіки, Лук’яшко П. О. (2011)
Антонюк В. П. - Соціальна політика в контексті поліпшення стратифікації українського суспільства (2011)
Асмолова І. М. - Аналіз і виявлення шляхів удосконалення ресурсного потенціалу приватних готелів (2011)
Балануца О. О. - Місце і роль фінансового моніторингу в Україні як основоположного чинника ефективної боротьби держави з легалізацією (відмиванням коштів) та фінансуванням тероризму (2011)
Біденко Ю. М. - Модернізація України в контексті кризи: роль держави та громадянського суспільства (2011)
Бондарук Т. Г. - Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні (2011)
Бояківський Л. С. - Енергетичний проект "Одеса-Броди-Гданськ” як чинник політичної та економічної стабільності Центрально-Східної Європи (2011)
Бояр А. О. - Антикризова політика Європейського Союзу у період 2008–2010 рр.: висновки для України (2011)
Васюк І. В. - Роль маркетингової логістики в процесі функціонування підприємства (2011)
Вергелюк Ю. Ю. - Банківське кредитування економіки України у посткризовий період (2011)
Дашкевич О. Ю. - Класифікація витрат виробництва плодоовочевої консервної продукції (2011)
Дєгтяр А. О. - Основні напрями державної економічної політики України щодо подолання наслідків світової фінансової кризи 2008 року (2011)
Довбенко В. І. - Перспективи модернізації посткризової економіки України та Польщі: уроки минулого та завдання майбутнього (2011)
Євтушенко Г. І. - Парадигма здоров’язбереження – важливий чинник економічного зростання, Куценко В. І. (2011)
Єгарміна В. Д. - Податковий контроль: теоретичні засади і практика застосування (2011)
Жаліло Я. А. - Наслідки фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. для України та умови післякризового відновлення (2011)
Караїм О. А. - Інноваційні проекти модернізації в умовах економічної нестабільності, Юхимюк І. М. (2011)
Кашуба О. М. - Удосконалення реалізації системи безперервної освіти в Україні на основі зарубіжного досвіду (2011)
Квасницька Р. С. - Змістовно-функціональні аспекти бюджетування та принципи його побудови на вітчизняних підприємствах, Джерелейко С. О. (2011)
Колесова І. В. - Фінансовий механізм корпорацій та напрями його модернізації (2011)
Коляда Т. А. - Узгодження діапазону соціальних функцій держави з фінансовими можливостями бюджету в умовах посткризового розвитку економіки України, Музиченко Г. В. (2011)
Кравченко М. А. - Теоретичні та методологічні основи сучасних наукових підходів до побудови фонду оплати праці в системі управління інтелектуальним капіталом на підприємствах України (2011)
Левченко В. П. - Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку україни в умовах фінансової нестабільності (2011)
Лісовий А. В. - Методи виявлення та оцінювання тіньового сектору економіки, Кирпа С.В. (2011)
Матухно М. О. - Методи вдосконалення електронного контролю при адмініструванні ПДВ (2011)
Мельничук Н. Ю. - Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку (2011)
Миколаєнко І. М. - Постмодерні трансформації держави та криза ідентичності (2011)
Мискіна О. О. - Державне управління інвестиційною діяльністю (2011)
Мискін Ю. І. - Галузеві особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на аналітичне забезпечення менеджменту (2011)
Мних О. Б. - Проблеми і перспективи розбудови економіки знань і модернізації суспільства в умовах поглиблення системної кризи в Україні (2011)
Мойсеєнко І. П. - Особливості формування економічної безпеки України в умовах кризи (2011)
Мостепанюк А. В. - Ризики реалізації проектів державно-приватного партнерства: причини виникнення та механізм управління (2011)
Олієвська М. Г. - Основні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств регіону (2011)
Онишко С. В. - Трансформація депозитної політики банків під впливом наслідків фінансової кризи, Семко В. М. (2011)
Островерха Р. Е. - Прибуток страхових компаній та порядок його формування (2011)
Охріменко А. Г. - Фінансові аспекти функціонування туристичної галузі (2011)
Павліха Н. В. - Модернізація транспортних коридорів в умовах економічної нестабільності, Кузьмін П. В. (2011)
Павлюк К. В. - Особливості соціоструктурних взаємодій громадянського суспільства і держави в країнах Західної Європи, Іголкін І. В. (2011)
Пасічник Ю. В. - Фінансова криза і Україна: дихотомічний погляд (2011)
Паянок Т. М. - Вплив тіньового сектору на інноваційний розвиток України, Задорожня Л. А. (2011)
Першко Л. О. - Аутсорсинг та інсорсинг в управлінні інтегрованим формуванням (2011)
Петровська С. А. - Механізм реалізації регіональної соціо-еколого-економічної моделі (2011)
Піжук О. І. - Розвиток малого підприємництва як один із шляхів гармонізації ґендерних процесів в Україні (2011)
Погорєловський С. С. - Оцінка інвестиційного клімату України та напрями його покращення (2011)
Романенко О. О. - Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій на підприємствах готельного господарства (2011)
Рудая М. І. - Перспективи розвитку послуг з управління активами інституційних інвесторів в умовах глобалізації (2011)
Слобода Л. Я. - Методи адаптації банківської системи України до міжнародних стандартів управління капіталом (2011)
Снігова О. Ю. - Ризики та загрози ефективного розвитку старопромислових регіонів України в період післякризового відновлення (2011)
Соколовська-Гонтаренко І. Є. - Tеоретичні та методологічні основи сучасних наукових підходів до побудови оптимальної системи оподаткування суб'єктів господарювання України (2011)
Сподарева О. Г. - Вплив та наслідки економічної кризи на страховий ринок України (2011)
Старостенко Г. Г. - Первинне публічне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі: український погляд, Торшин Є. О. (2011)
Сторожук Т. М. - Фінансова політика підприємства в контексті його внутрішньогосподарської політики, Сторожук Д. Є. (2011)
Сухонос С. Л. - Страхова послуга як економічна категорія (2011)
Ткаченко С. О. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери обігу, Дядін А. С. (2011)
Тулуш Л. Д. - Податкове регулювання доходності сільськогосподарського виробництва (2011)
Череп А. В. - Податкова реформа – реальність та прогнози, Барабанова В. В. (2011)
Чигрин О. Ю. - Еколого-економічні аспекти впровадження сучасних інструментів екополітики в корпоративному секторі, Пімоненко Т. В. (2011)
Шапочка М. К. - Впровадження європейського досвіду в оптимізацію інфраструктури залізничного транспорту України, Рибіна О. І. (2011)
Шашула Л. О. - Управління земельними відносинами в україні: деякі підходи (2011)
Шевчук С. В. - Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів у країні (2011)
Яремко Л. А. - Новий етап регіонального розвитку: глобалізація регіонів (2011)
Лактионова А. А. - Элементы гибкости финансовой системы, Чишко И. С. (2011)
Крамаренко Г. А. - Тенденции развития европейских платежных систем и платежных инструментов, Левшаков С. Ф. (2011)
Фрумина С. В. - Вопросы страхования рисков коммерческих банков, возникающих при слияниях и присоединениях (2011)
Юткина Т. Ф. - Правовые аспекты налогового контроля (2011)
Dolgaleva M. A. - Changes in Ukrainian banking system: European M&A influence (2011)
Konchyn V. I. - European countries with a diagnosis of financial default: expectancy and fear of its announcement in Ukraine (2011)
Snytuk O. - Prognostics of economic processes under the conditions of financial crisis, Berezhna L. (2011)
Chorna O. E. - Inwestycje jako czynnik wzrostu gospodarczego (2011)
Kwiatkowski G. - Koncepcja charter cities Paula Romera w kontekście rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej (2011)
Piątkowska-Stepaniak W. - Poland’s hopes and the reality of the European eastern policy (2011)
Załucki K. - Recent Developments of Ukrainian Energy Policy and Practice – Towards European and Ukrainian Energy Security (2011)
Figura M. - Ukraina w Unii Europejskiej – potencjalne scenariusze, Macyra R. (2011)
Kosiedowski W. - Konsekwencje światowego kryzysu finansowego dla państw Europy środkowej i wschodniej (2011)
Krakowiak-Drzewiecka M. - Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce (2011)
Kristof A. - Motywowanie członków rad nadzorczych i zarządów (2011)
Mironowicz А. - Projekty edukacyjno-badawcze w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej (2011)
Pełka W. - Sektor kreatywny jako katalizator wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2011)
Szajc S. - Skuteczna polityka innowacyjna jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach europejskich (2011)
Dorożyński T. - Efekty polityki spójności Unii Europejskiej a jej kształt po 2013 r. (2011)
Rudenko-Sudarieva L.V. - The new management strukture of consulting firms, Onishchenko V.V. (2011)
Piliugina T.V. - The priority ways of tax officers’ professional training under the conditions of world integration (2011)
Бакурова Г. В. - Аналіз ефективності функціонування пенсійної системи України на основі когнітивного моделювання, Ренгач І. В., Котова Г. А. (2011)
Болдова А. А. - Роль корпоративних фінансів у системі малого бізнесу, Романова Г. А. (2011)
Вільчинський О. М. - Проблеми активізації інноваційного розвитку економіки України (2011)
Воронкова О. М. - Посилення протидії ухиленню від оподаткування в системі податкового адміністрування (2011)
Гапонюк М. А. - Про окремі аспекти формування довіри до кредитно-кооперативного руху на етапі його становлення та розвитку, Ткачук В. Ю. (2011)
Губарєва І. О. - Оцінка якості державних програм боротьби з корупцією в Україні (2011)
Гурочкіна В. В. - Закономірності та тенденції розвитку підприємств з іноземним капіталом (2011)
Даудова Г. В. - Проблеми та перспективи фінансування пільгового проїзду окремих категорій, Іванова О. Є. (2011)
Диба М. І. - Вплив економічної кризи на інвестиційний клімат в Україні, Осадчий Є. С. (2011)
Карпенко С. П. - Бюджетне відшкодування податку на додану вартість: діюча практика і проблеми (2011)
Касперович Ю. В. - Еволюція системи формування доходів бюджету (2011)
Кашуба Я. М. - Обгрунтування механізму забезпечення життєздатності підприємництва в Україні (2011)
Кирпа С. В. - Роль податку на додану вартість у боротьбі з тіньовою економікою (2011)
Коваленко Ю. М. - Диспропорційність вкладень іноземних інвесторів у галузі та регіони України, Скуратівська І. А. (2011)
Коваль Я. Б. - Алгоритм роботи громадських організацій в сфері розвитку підприємництва в Україні (2011)
Мамчин М. М. - Особливості і наслідки впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку України, Шамро Ю. В. (2011)
Мельничук Г. С. - Досвід надання державної допомоги в країнах ЄС: уроки для України (2011)
Нестеренко С. С. - Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості Чернігівського регіону (2011)
Овчинникова М. М. - Економічний зміст та ринкові засади формування та використання фінансових активів ІСІ (2011)
Паєнтко Т. В. - Безпека фондового ринку в контексті зміцнення фінансової безпеки держави, Поплавська М.В. (2011)
Пасічник Ю. В. - Фінансове забезпечення розвитку наукового потенціалу України (2011)
Погорєловська І. Д. - Підходи до оцінки ризиків модернізації інформаційної системи, Погорєловський С. С. (2011)
Попова В. В. - Обгрунтування та встановлення типу шкали вимірювання ознак економічного розвитку національної макросистеми (2011)
Прокопенко В. Ю. - Кредит під заставу землі сільськогосподарського призначення – дієвий інструмент залучення фінансових ресурсів для потреб сільського господарства (2011)
Рябокінь М. В. - Теоретичні підходи щодо оцінювання ефективності функціонування фондових бірж України, Юзвина М. О. (2011)
Серебрянський Д. М. - Незаконна міграція фінансових потоків: сутність, оцінка та ризики для України, Семир’янов Д. Я., Зубрицький А. І. (2011)
Тищук Т. А. - Тінізація економіки України у контексті кризових тенденцій, Іванов О. В. (2011)
Федина В. В. - Особливості пенсійної реформи в Україні на сучасному етапі суспільно-економічного розвитку, Рудніцький О. В. (2011)
Чуб О. О. - Іпотечна сек’юритизація – виклик глобалізації (2011)
Яковенко Н. В. - Актуальні аспекти теорії та практики кредитування населення в умовах ринкової економіки (2011)
Лук’яненко Дмитро - Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку, Лук’яненко Ольга, Дорошенко Олександра (2013)
Гончарук Андрій - Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС, Троян Ірина (2013)
Луцишин Зоряна - Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму, Резнікова Наталія (2013)
Яценко О. - Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків (2013)
Гордєєва Тамара - Міжнародні торговельні суперечки у сучасній регулятивній парадигмі (2013)
Ковтонюк Катерина - Фінансова євроінтеграційна політика України (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Lukianenko D. - Implementation of the knowledge economy paradigm in the strategy of national economy development, Olga Lukianenko, Olexandra Doroshenko (2013)
Goncharuk A. - Ukraine’s trade and economic priorities in the Black sea economic cooperation, Iryna Troyan (2013)
Lutsyshyn Z. - Competitive devaluations in currency wars: financial projections of neo-protectionism, Nataliia Reznikova (2013)
Yatsenko O. - Globalization determinants of raw materials markets development (2013)
Gordeeva T. - International trade disputes in modern regulatory paradigm (2013)
Kovtonyuk K. - Financial european integration policy of Ukraine (2013)
Бережна А. Ю. - Стабілізація місцевих бюджетів як важіль забезпечення фінансової безпеки держави, Мірошниченко О. В. (2012)
Блах Н. В. - Економічний розвиток міжнародного туризму та місце України в його структурі, Кривенко В. Г. (2012)
Болдова А. А. - Особливості медичного страхування в Україні, Мойко В. Ю. (2012)
Бугай Т. В. - Сучасні проблеми та вектори розвитку бюджетного процесу в Україні (2012)
Воронченко О. В. - Фінансове забезпечення розвитку реального сектору економіки (2012)
Галюта А. А. - Цільові орієнтири та інструменти реалізації монетарної та фіскальної політики (2012)
Гаркушенко О. М. - Аналіз моделей гармонізації ставок ПДВ, Філліпова Н. В. (2012)
Гриценко К. Г. - Гармонізація структури системи ризик-менеджменту страхової компанії (2012)
Гусятинський М. В. - Інноваційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Діденко Л. В. - Методичні підходи до аналізу доходів і витрат банку, Юзвина М. О. (2012)
Євтушенко Г. І. - Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми, шляхи розв’язання, Сидоренко О. М., Кучерява О. В. (2012)
Єгоричева С. Б. - Інноваційна культура банку як фактор забезпечення його фінансової стабільності (2012)
Жебчук Л. Л. - Стягнення внесків до фондів соціального страхування як елемент механізму державного регулювання доходів населення (2012)
Жовнер В. В. - Бюджетно-податкові важелі в макроекономічних концепціях стимулювання економічного росту (2012)
Журавський В. Л. - Модернізація податкової служби у контексті реформування державного управління, Касьяненко М. М. (2012)
Залєтов О. М. - Вплив інформаційно-телекомунікаційного простору на розвиток страхового бізнесу (2012)
Клименко В. О. - Сегментація ринку особистого страхування на сучасному етапі, Сокирко О. С. (2012)
Левченко В. П. - Розвиток фінансового лізингу України в розрізі спільного Європейського ринку (2012)
Лосіхін О. О. - Регулювання страхових тарифів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів (2012)
Першко Л. О. - Стан і перспективи реформування пенсійної системи України, Герман М. М. (2012)
Позднякова Л. О. - Сучасні ризики в економіці України, Бобось М. Л. (2012)
Рудая М. І. - Основні засади оптимізації державного регулювання діяльності кредитних спілок (2012)
Руженська Т. М. - Зміст процесу модернізації української економіки (2012)
Серебрянська Д. М. - Історичний розвиток формування наукових поглядів на сферу місцевих фінансів і сферу розподілу функцій між органами влади (2012)
Скрипник А. В. - Спрощена система оподаткування як ефективний важіль фіскальної та соціальної політики, Проскура К. П. (2012)
Сопко В. В. - Особливості бухгалтерського обліку операцій з банківськими металами, Ружанська Т. В. (2012)
Чеберяко О. В. - Страхові компанії як професійні учасники ринку цінних паперів (2012)
Чубар М. М. - Проблеми та перспективи реалізації експортного потенціалу підприємств легкої промисловості (2012)
Шкварчук Л. О. - Податково-аналітичний підхід до управління витратами підприємства (2012)
Яременко Н. В. - Еволюція інституту брокерів на світовому ринку страхових послуг (2012)
Абрамова І. О. - Методика аналізу рівня ефективності антикризового менеджменту соціально-економічного розвитку регіону на предмет кризовості регіону (2012)
Азімов Є. Р. - Підвищення економічної безпеки України шляхом врегулювання газової проблеми (2012)
Бедринець М. Д. - Економічна суть стратегічного фінансового планування підприємства в сучасних соціально-економічних умовах, Недзельська К. В. (2012)
Безштанько Д. В. - Сутність внутрішніх операційних ризиків банку (2012)
Белінська Я. В. - Пенсійна реформа та її вплив на економічне зростання в Україні, Мельник О. М. (2012)
Бобров Є. А. - Підходи до оцінки потенціалу енергетичної безпеки держави (2012)
Болдова А. А. - Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект, Мойко В. Ю. (2012)
Гордієнко Т. М. - Фінансове планування в лізингових компаніях України: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Гриценко К. Г. - Життєздатність страховика: сутність і підходи до визначення (2012)
Диба М. І. - Класифікація та функції банківських металів, Василенко В. В. (2012)
Довгань Л. П. - Проблемні питання фінансування вищої освіти в Україні, Марусяк Т. Г. (2012)
Довгань Л. П. - Теорія і практика фінансування дефіциту державного бюджету України на сучасному етапі, Пімонова І. О. (2012)
Євтушенко Г. І. - Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і перспективи, Левківський Т. А. (2012)
Єрмак О. О. - Сучасні методи дослідження інвестиційної безпеки держави (2012)
Калантай А. М. - Роль і місце фінансової безпеки в контексті національних інтересів (2012)
Касперович Ю. В. - Доходи бюджету та податкові пільги в системі фінансово-економічного регулювання (2012)
Коляда О. В. - Роль середнього класу в трансформаційній економіці (2012)
Коляда Т. А. - Вплив демократії на обсяг гарантованих державою соціальних послуг населенню та рівень їх фінансового забезпечення в умовах посткризового розвитку економіки, Музиченко Г. В. (2012)
Костовська В. А. - Функціонування бюджетів місцевого самоврядування в умовах бюджетного регулювання (2012)
Кравчук І. С. - Особливості реалізації банками інвестиційної політики на ринку цінних паперів України (2012)
Крайніков І. М. - Теоретичні основи формування і реалізації зовнішньої фінансової політики держави (2012)
Лаврук В. В. - Венчурне інвестування інноваційної діяльності (2012)
Макух Т. О. - Особливості державного регулювання фінансового забезпечення підприємств хлібопекарної галузі (2012)
Малініна Н. М. - Концептуальні засади побудови системи прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (2012)
Манжос С. Б. - Формування банківської безпеки в умовах лібералізації руху капіталу (2012)
Недашківський М. М. - Інвестиційна безпека України в сучасних умовах, Подгорна К. Ю. (2012)
Нечипорук Л. В. - Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах фінансової глобалізації (2012)
Носенко М. С. - Безпека страхового ринку в контексті захисту майнових інтересів учасників іпотечних відносин (2012)
Омельченко Л. С. - Боргова безпека України та аналіз її сучасного стану, Суміна І. В. (2012)
Паєнтко Т. В. - Оцінка стану податкового потенціалу фінансового ринку, Дем’янець М. З. (2012)
Перехрест Л. М. - Упередження фінансової нестабільності банків як напрям зміцнення банківського сектору економіки, Перехрест Ю. А., Яковлєва А. А. (2012)
Першко Л. О. - Світовий банк та Україна: проблеми і перспективи взаємодії, Мироненко М. О. (2012)
Портнова Г. О. - Фінансова безпека підприємств: сучасні погляди щодо сутності та оцінки, Антоненко В. М. (2012)
Пронь Н. О. - Вимоги до електронних документів: міжнародна практика та досвід України (2012)
Птащенко Л. О. - Розвиток недержавного песійного забезпечення в системі національних фінансових інтересів (2012)
Ручкіна В. М. - Інституційне середовище фінансового ринку України в умовах глобалізації (2012)
Ставнича М. М. - Бюджетна безпека регіону в контексті ефективного соціально-економічного розвитку (2012)
Токар В. В. - Оподаткування майна в Україні: зарубіжний досвід та перспективи удосконалення, Хорошаєв Є. С. (2012)
Федосов В. М. - Вплив державного боргу на фінансову безпеку України, Вигівська Ю. П. (2012)
Чернявська Т. А. - Можливості забезпечення фінансової самодостатності регіонів за рахунок використання потенціалу транспортно-комунікаційної системи (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Зарубіжний досвід використання механізмів стимулювання інноваційного розвитку (2012)
Швець Н. Р. - Удосконалення систем управління банківськими ризиками у світлі посилення глобалізаційних і кризових явищ у світі (2012)
Payanok T. M. - Venture financing of innovative activity in Ukraine, Zadorozhna L. A. (2012)
Фещенко В. М. - Ідеї німецької історичної школи в обгрунтуванні ринкової трансформації господарства українською економічною думкою (остання третина XIX – початок XX ст.) (2013)
Чистякова С. В. - Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку у світовій економічній науці (XVI-XIX ст.) (2013)
Горін Н. О. - Технологічні чинники економічного розвитку у вітчизняній економічній літературі доби ранньоіндустріальних перетворень (2013)
Курбет О. П. - Київська політекономічна школа: джерела та становлення методологічних засад (2013)
Гордіца К. А. - Еволюція наукових поглядів на власність у дослідженнях вітчизняних учених кінця XIX – початку XX ст. (2013)
Корніяка О. В. - Становлення теоретичних основ економічного прогнозування в Україні (1920–1980-ті роки) (2013)
Бохан А. В. - Імператив екологічної безпеки в наукових концепціях інтеграції суспільства (2013)
Феріна О. С. - Інновація як об’єкт економічних досліджень (2013)
Супрун Н. А. - Вплив політики протекціонізму на господарство України (XIX – початок XX ст.), Боднарчук Т. Л. (2013)
Кудласевич О. М. - Роль доброчинної діяльності у розвитку системи освіти: вітчизняний досвід другої половини XIX – початку XX ст. (2013)
Хромов І. О. - Організація зовнішньої торгівлі українським зерном у перші роки непу (2013)
Небрат В. В. - Теоретичне обгрунтування українськими науковцями господарських реформ 1950–1960-х років (2013)
Кічурчак М. В. - Відтворення суспільних благ в умовах адміністративно-командної економічної системи (2013)
Кудирко Л. П. - Історична траєкторія розвитку інституту протекціонізму (2013)
Лященко П. І. - Селянська справа та пореформенна землевпорядна політика (2013)
Леоненко П. І. - Флагман національної фінансової науки. (До 20-річчя Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансового управління при Міністерстві фінансів України"), Голубка С. М. (2013)
Гринів Л. С. - Кафедрі економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка – 20 років, Назаркевич І. Б., Кривень О. В. (2013)
Гордіца К. А. - Пам’яті Лариси Павлівни Горкіної (1941–2013) (2013)
Маслов А. О. - Його світ сяяв у промені сонця. Пам’яті Рональда Гаррі Коуза (1910–2013) (2013)
Гаркавко В. К. - О.І. Скворцов – видатний економіст-аграрник, Портянко Д. В. (2013)
Довідка про збірник (2013)
Редакційна колегія збірника (2013)
Автори статей збірника (2013)
Анотації (рос. мовою) (2013)
Summaries (англ. мовою) (2013)
Грищенко С. В. - Історико–правові засади протидії торгівлі людьми (2013)
Вовк С. О. - Джерела та причини громадянських війн (2013)
Прима В. В. - Традиції гостинності в структурі національного характеру і побуту українців (2013)
Перга Ю. М. - Щодо питання про історичну приналежність та етнічну складову Холмщини і Підляшшя у ІХ–ХХ ст.: загальна характеристика процесу (2013)
Баляс І. - Громадянська позиція православного духовенства Волині в 30–ті роки XIX ст. (2013)
Ковальська К. В. - Дослідження посухостійкості рослин вченими агрономічного факультету Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Коваль Л. М. - Перемишльська філія Товариства українських наукових викладів ім. П. Могили в громадсько–політичному житті Галичини (1909–1939 рр.) (2013)
Куницький М. - Українське суспільство як об’єкт податкової політики окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Василенко Д. - Законодавче забезпечення української системи шкільної народної освіти під час повоєнної відбудови другої половини 40–х років ХХ ст. (2013)
Ільїн В. Г. - Стаціонарне медичне обслуговування населення Харкова у 1950–х – на початку 1960–х років (2013)
Нестайко М. - Культурно–освітня діяльність художніх музеїв Львова в контексті радянського ідеологічного виховання (1965–1985 рр.) (2013)
Гарагонич В. - Формування молодіжних зв’язків в умовах становлення незалежної України і демократичних перетворень у країнах Східної Європи (2013)
Шевченко О. М. - Особливості інноваційного розвитку промисловості України у період 1991–2004 рр. (2013)
Маковей Є. О. - Слов’янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей (мова, культура, історія) (2013)
Іценко О. Г. - Богословсько–філософський аналіз міжконфесійних відносин у творчій спадщині митрополита Алексія (О. Я. Громадського) (2013)
Верховцева І. Г. - Деспотизм поміщика замінений деспотизмом общини: П. О. Валуєв про селянське самоврядування першого десятиріччя функціонування (2013)
Усатенко І. А. - Антисистемні рухи у ХІХ ст. та перша світова революція у відображенні І. Валлерстайна (2013)
Олійник А. В. - Період навчання О. К. Філіповського в Харківському середньому землеробському училищі (1895–1901 рр.) (2013)
Грищенко Т. Р. - Академік В. Вернадський (1863–1945) – перший голова сільськогосподарського вченого комітету України (2013)
Білий Д. Д. - Козацький повстанський рух на Кубані в 1918–1925 рр. (2013)
Мітряєва С. - Система підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону: приклад Угорщини (2013)
Шегда О. - Участь Швеції в регіональному співробітництві скандинавських країн в 1990–2000–х роках (2013)
Діденко В. - Антропологічний неоеволюціонізм в США другої половини ХХ ст. Нова хвиля еволюційного відродження (2013)
Золотарьова Я. - Політика "захисту прав людини" США: принципи формування, періодизація, ідейно–політичне втілення (кінець 60–х – 70–ті рр. ХХ ст.) (2013)
Шпаковськи Л. - Релігійний чинник у міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ ст. (На прикладі країн Балканського півострова) (2013)
Масімов А. - Роль нафтопроводу Баку–Тбілісі–Джейхан в розвитку Азербайджансько–Казахстанських економічних зв’язків (2013)
Легун Ю. В. - Шлюборозлучні та єпитимійні справи як джерело з історії повсякденного життя подолян XVIІІ–XIX ст. (2013)
Корновенко С. В. - Неп на сторінках "Українського селянина", Тараненко О. М. (2013)
Свинаренко Н. О. - Храми Чернігівщини до монгольської епохи: проблеми сучасної вітчизняної історіографії (2013)
Шишела С. І. - Виселення поляків з території СРСР у польській історіографії (2013)
Мірзаєва Т. С. - Проблеми та перспективи бібліографознавства Азербайджану (на основі документів в нафтовій області) (2013)
Алієв Т. - Вивчення археології Азербайджану кам’яного і енеолітичного періоду (1940–60–х років) (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Індивідуальна деструктивність та соціальна деструкція (2013)
Берегова Г. Д. - Духовно–енергетична сутність слова (2013)
Джура О. Д. - Вплив соціальних комунікацій на розвиток інформаційного суспільства в Україні (2013)
Бушман І. О. - Соціальна мобільність та етнополітичне середовище як фактори соціального існування особистості (2013)
Васільєва О. С. - Становлення духовності сучасної молоді в умовах інформаційного суспільства (2013)
Ємельяненко Є. О. - Хто живе на краю? (або маргінал ХХІ століття) (2013)
Ібрагімов М. М. - Екзистенціали совісті та метафізика нахабства у фізкультурно–спортивній експлікації (2013)
Лавриненко В. Г. - До питання "європеїзації" системи саморегуляції України (2013)
Поліщук О. С. - Феномен колективної дії у політичній трансформації суспільства (2013)
Григораш С. М. - Аналіз сучасних інформаційних центрів державної форми власності м. Івано–Франківська (2013)
Іщук Н. М. - Диверсифікація мережевих ЗМІ в умовах інформаційного суспільства (2013)
Котерлін І. Б. - Зловживання свободою і гарантованого законодавством права на інформацію засобами масової інформації (2013)
П’ятничко Б. П. - Статус документної лінгвістики в системі соціальних комунікацій (2013)
Попова В. В. - Програмне наповнення українських телеканалів в контексті представлення іміджу професій (2013)
Проценко О. В. - Чуже мовлення в текстах ЗМК: проблема достовірності інформації (2013)
Муха О. Я. - До теорії кемпу. Шкіц естетичного аналізу (2013)
Осипова В. Ю. - Чарівна аура колекцій (2013)
Мавріна Г. О. - Культурний туризм як модель культуротворчої діяльності (2013)
Крилова С. А. - Соціальні виміри краси та їх кореляти у філософській та художній культурі ХХ ст. (2013)
Дербеньова Л. В. - Літературний комп’ютерний феномен у комунікативно–мережевій культурній парадигмі (2013)
Данканіч Р. - Концепт "Смерть Бога" в метафізиці Ф. Ніцше (2013)
Патерикіна В. - Десакралізація людини у філософії Фрідріха Ніцше (2013)
Сень А. О. - Філософія Вілларда Куайна у критичному погляді Річарда Рорті (2013)
Мєшков В. М. - Конфуціанський Дао–Шлях як практичне діяння доброчесного мужа (2013)
Мамедова Р. - Творчість Мамедгусейна Шахрияра і поетична традиція Сходу (2013)
Кулик О. - Ідеї досократиків про належне ставлення до хаосу (2013)
Тополь О. В. - Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір (2013)
Стасюк Л. О. - Вплив Реформації на становлення протестантської ортодоксії (2013)
Жмундуляк Д. Д. - Генеза внутрішньої конфліктності Чернівецького православ’я (2013)
Комленко О. В. - Сімейні відносини та проблема моралі в соціально–правовій доктрині ісламу (2013)
Семенюк І. В. - Структура детермінатів та модусу соціальності північнокорейського суспільства (2013)
Сподін Л. А. - Вища освіта в Україні перед викликом інформаційного суспільства (2013)
Тарасюк Л. С. - Цілісність і зіпсованість людини як моральна проблема (2013)
Шедяков В. Є. - Стратегічні трансформації методологій соціального управління в здійсненні суспільних інтересів культурно–цивілізаційного світу (2013)
Шпак В. І. - Розбудова національного інформаційного простору України. Видавнича сфера (2013)
Алексейчук І. С. - Освіта та політика: аспекти взаємодії (2013)
Бущан Б. - Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі, Куцепал С. (2013)
Семенюк Н. - Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання (2013)
Григоров Г. А. - Мережний характер медіа–освітнього простору (2013)
Калюжна Т. Г. - Інноваційні технології підготовки майбутніх вчителів економічних дисциплін (2013)
Гуменюк Н. Я. - Використання новітніх технологій навчання у формуванні особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю до професійної діяльності (2013)
Гривнак Б. Л. - Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні (2013)
Коваль П. М. - Педагог – новатор з впровадження новітніх технологій навчання (2013)
Малик Г. Д. - Компетентнісний підхід як інновація у професійній підготовці майбутнього перекладача (2013)
Малімон В. І. - Трансформація системи освіти в контексті сучасного філософсько–освітнього дискурсу (2013)
Баран М. П. - Чесність та відповідальність у інститутах влади – гарант ефективної реалізації механізмів державного управління (2013)
Герман Ю. - Політико–правові засади інтеграційної взаємодії України та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (2013)
Заводовський І. А. - Чорнобильське питання як елемент "м’якої сили" України у відносинах з республікою Білорусь (2013)
Заславська О. О. - Сутність та основні механізми політичної комунікації в контексті соціокультурного підходу (2013)
Павлюк К. - Брендинг на сучасному політичному ринку України (2013)
Пашковський П. І. - Про деякі особливості російської зовнішньополітичної традиції (2013)
Ржевська Н. - Способи прямого впливу аналітичних центрів США на суб’єктів прийняття політичних рішень (2013)
Требін М. П. - Громадянське суспільство в Україні: європейські поради та українські реалії (2013)
Чорноус А. В. - Особливості творення політичного міфу під час виборів (2013)
Щолокова Г. - Роль та місце ЗМІ у процесі становлення європейської публічної сфери: до постановки проблеми (2013)
Ярмоленко М. І. - Особливості функціонування угорської мови на Закарпатті (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Кривошея І. І. - Рецензія на монографію: Анусік Збігневю Студійї та нариси старопольськію – Лодзь: Університет Лодзький, 2011. – 853 с.: іл. (2013)
Онопрієнко В. І. - Рецензія на монографію: Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні. – Харків : Харків. держ. академія культури, 2012. – 246 с. (2013)
Темірова Н. - Обличчям до селян. Рецензія на монографію: Лисак В. Ф. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності (1950 – 1960-ті рр.) – Донецьк: ТОВ "Східний видавничий дім", 2013. - 356 с. (2013)
Програма Всеукраїнської науково–методичної конференції "Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві", м. Івано–Франківськ, 16–17 травня 2013 р. (2013)
Lyubashenko V. V. - Bar and cobar constructions for curved algebras and coalgebras (2013)
Karlova O. - Limits of sequences of Darboux-like mappings (2013)
Trofymenko O. D. - Two-radii theorem for solutions of some mean value equations (2013)
Kulyavec' L. V. - On the l-index boundedness of entire ridge functions, Sheremeta M. M. (2013)
Фаворов С. Ю. - Мера Рисса функций, субгармонических во внешности компакта, Радченко Л. Д. (2013)
Kondratyuk A. A. - Multiplicatively periodic subharmonic functions in the punctured Euclidean space, Zaborovska V. S. (2013)
Mykytyuk Ya. V. - Bari-Markus property for Dirac operators, Puyda D. V. (2013)
Івасишен С. Д. - Розв'язки параболічних рівнянь із сімейств банахових просторів, залежних від часу (2013)
Гузик Н. М. - Обернена задача Стефана для параболічного рівняння зі слабким степеневим виродженням (2013)
Бокало М. М. - Мішана задача для лінійних еліптично-параболічно-псевдопараболічних рівнянь, Доманська Г. П. (2013)
Билет В. В. - Предкасательные пространства с неположительной и неотрицательной по Александрову кривизной, Довгошей А. А. (2013)
Ігор Володимирович Протасов (до 60-рiччя вiд дня народження) (2013)
Робер Коті (13.11.1946 - 8.07.2013) (2013)
Авторський вказівник, 2013 (2013)
Лозинський А. В. - Cинтез амідів 2-оксо-5-феніл-7-арил (гетерил)-3,7-дигідро-2h-тіопірано(2,3-d)тіазол-6-карбонових кислот як потенційних біологічно активних сполук, Лесик Р. Б. (2013)
Кушнірук В. М. - Опрацювання лабораторної технології одержання субстанції амізону для її використання у промислових умовах, Георгіянц В. А., Гарна Н. В. (2013)
Левітін Є. - Структурні та фізичні властивості наночастинок системи ZnxFE3-xO4 з біомедичною метою, Ведернікова І., Коваль А., Ольховік Л., Борисова Н., Сизова З., Фаталієва А. (2013)
Потішний І. М. - Морфолого-анатомічне дослідження підземних органів дягеля лікарського, Марчишин С. М., Гонтова Т. М. (2013)
Авідзба Ю. Н. - Дослідження фенольних сполук сухого екстракту з листя евкаліпта, одержаного шляхом комплексної переробки, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2013)
Крючкова Т. М. - Порівняльний аналіз елементного складу кореневищ із коренями, листя та плодів щавлю кінського та щавлю кучерявого (2013)
Михалюк О. Б. - Морфолого-анатомічне дослідження плодів лимонника китайського (2013)
Рудник А. М. - Карбонові кислоти бруньок бальзамічних тополь (2013)
Ющишена О. В. - Дослідження ефірної олії листя, стебел та суцвіть vitex agnus-castus l. та V. Cannabifolia sieb., Цуркан О. О., Корабльова О. А., Ковальська Н. П. (2013)
Антонюк В. О. - Очистка фуранолактарану з базидіом сироїжки чорної (russula adusta (pers. Ex fr.) Fr.). (2013)
Вронська Л. В. - Дослідження зі стандартизації стулок плодів квасолі за вмістом флавоноїдів (2013)
Галькевич І. Й. - Методика ізолювання пароксетину з біологічного матеріалу підкисленим ацетонітрилом, Зіменковський Б. С. (2013)
Москаленко В. Ю. - Дослідження хроматографічної поведінки метформіну в умовах загального тшх-скринінгу лікарських речовин, Мерзлікін С. І. (2013)
Равлів Ю. А. - Маркетингове дослідження ринку біологічно активних добавок та лікарських засобів, що містять амінокислоти, Тригубчак О. В., Грошовий Т. А. (2013)
Попович В. П. - Фармацевтичний ринок м'яких лікарських форм, Глущенко О. М., Хоменко С. Л. (2013)
Городецька І. Я. - Дослідження організації контролю за обігом наркотичних і психотропних лікарських засобів в СРСР та Україні в другій половині XX століття, Доскоч Є. А. (2013)
Соломенний А. М. - Сучасний стан та проблеми організації медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців із торакоабдомінальною травмою (2013)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток ізоніазиду з тіотріазоліном методом вологої грануляції, Хромильова О. В. (2013)
Коваль В. М. - Оптимізація складу і технології таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї (2013)
Гриценко В. І. - Дослідження порошків рослинних екстрактів з метою створення супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози, Рубан О. А. (2013)
Ковальов В. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей комбінованої м'якої лікарської форми з рослинним екстрактом (2013)
Пімінов О. Ф. - Розробка складу стоматологічного збору "Дента-Фіт", Безценна Т. С., Шульга Л. І. (2013)
Прилипко Н. А. - Вартісні аспекти лікування дітей та підлітків, хворих на туберкульоз, Унгурян Л. М. (2013)
Піняжко О. Б. - Аналіз фармацевтичного забезпечення при гінекологічних захворюваннях в Україні та світі, Заліська О. М., Готь Н. Р., Гнатишак Л. І. (2013)
Барковська О. Я. - Методологічні засади організації виробничої практики студентів галузі знань "Фармація", Огарь С. В. (2013)
Прокопенко Т. С. - Форма державної атестації молодших спеціалістів фармації як засіб діагностики рівня сформованості професійних компетентностей, Коломієць І. В. (2013)
Барковська О. Я. - Структурно-змістовні аспекти навчально-виробничо практики студентів за спеціальністю "Фармація", Огарь С. В. (2013)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Гуреєва С. М., Марценюк В. П., Грошовий Т. А. (2013)
Ващенко О. О. - Сучасний стан і перспективи застосування гірудотерапії, Ващенко К. Ф., Куплевська І. С. (2013)
Васенда М. М. - Cучасний стан виробництва фітопрепаратів (2013)
До ювілею Ірини Ярославівни Городецької (2013)
Зміст (2013)
Гур’єв С. О. - Деякі питання реформування територіального рівня Державної служби медицини катастроф на прикладі великого промислового регіону, Шевченко Р. А. (2013)
Климовицкий В. Г. - Гемодинамические нарушения при множественной высокоэнергетической травме нижних конечностей и их фармакологическая коррекция, Гребенюк А. М., Оксимец В. М., Кривенко С. Н., Ивашутин Д. А., Волкова А. М., Евтушенко И. С., Галаева Я. Ю. (2013)
Гур’єв С. О. - Сучасна класифікація інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В. (2013)
Калінкін О. Г. - Стан енергетичного метаболізму в гострому та ранньому періодах травматичної хвороби в постраждалих із політравмою (2013)
Радченко Е. А. - Особенности костного метаболизма при переломах костей таза в зависимости от пола и сопутствующего остеопороза у пострадавших, Золотухин С. Е., Шпаченко Н. Н. (2013)
Гук Ю. М. - Ремоделювання кісткової тканини при недосконалому остеогенезі: з’ясовані і нез’ясовані питання та перспективи їх вирішення, Магомедов О. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2013)
Колесниченко В. А. - Биомеханические параметры постурального контроля у больных поясничным остеохондрозом и дегенеративным поясничным спондилолистезом на этапах оперативного лечения, Тяжелов А. А., Ма Конг, Литвиненко К. Н. (2013)
Торчинський В. П. - Аналіз етіопатогенетичного аспекту асептичного некрозу головки стегнової кістки, Ніршберг О. Є. (2013)
Рой І. В. - Розробка підходів до формування критерій-орієнтованої програми реабілітації хворих після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки, Баяндіна О. І., Костогриз О. А., Біла І. І., Горбунов О. А. (2013)
Борзых А. В. - Эпидемиология полиструктурной травмы конечностей в регионе Донбасса, Климовицкий В. Г., Оприщенко А. А., Борзых Н. А., Басий Р. В. (2013)
Левицький А. Ф. - Зміни підфасціального тиску при інтрамедулярному остеосинтезі кісток передпліччя в дітей за допомогою гнучких металевих стрижнів, Терпиловський Ю. Р., Бебешко О. В., Вітязь В. М. (2013)
Шищук В. Д. - Лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей, Бабич В. А., Томин Л. В. (2013)
Чемерис О. А. - Ультрасонографічні зміни головки стегнової кістки при порушенні формування кульшових суглобів у немовлят (2013)
Лазарев І. А. - Розподіл зусиль у різних ділянках згинального апарату пальців кисті при стандартному навантаженні, Куpінний І. М., Ярова М. Л., Скибан М. В. (2013)
Страфун С. С. - Відновлення функції стопи в пацієнтів з ішемічною контрактурою та ушкодженням периферичних нервів нижньої кінцівки, Гайович В. В., Долгополов О. В. (2013)
Зарицкий А. Б. - К вопросу о вариантной топографии сосудов ягодичной области, Лобанов Г. В., Орлова Ю. А., Сироид Д. В., Золото М. С., Прудников Ю. В. (2013)
Васюк С. В. - Клінічна ефективність профілактики перипротезної інфекції кульшового та колінного суглобів методом ультрафільтрації повітря в операційних, Васильчишин Я. М., Васюк В. Л. (2013)
Герцен Г. І. - Клінічні результати остеосинтезу навколо- та внутрішньосуглобових переломів кісток різними видами імплантатів, Білоножкін Г. Г. (2013)
Ивченко В. К. - Роль аппарата внешней фиксации при переломах костей таза с повреждением вертлужной впадины, Ивченко Д. В., Ивченко А. В., Лубенец А. А., Рудой Б. С. (2013)
Нечипоренко Р. В. - Лазеротерапія у відновному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит після виконання артроскопічної синовектомії, Катюкова Л. Д., Срібний К. О. (2013)
Страфун С. С. - Рецидив контрактури Дюпюїтрена та фактори, що на нього впливають, при застосуванні оперативного методу лікування, Уровський О. О. (2013)
Рушай Анатолий Кириллович (2013)
Оксана Михайловна Матяшина (5.09.1923 — 11.11.2013) (2013)
Будашкин Ю. И. - Новые материалы по фауне и биологии молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Крыма, Гидерашко О. Г. (2009)
Леонов С. В. - Наземные моллюски (Mollusca; Gastropoda) Крыма: список видов (2009)
Беднарская Е. В. - Динамика численности бделлид (Acarina, Prostimata: Bdellidae) в карстовых полостях центральной части горного Крыма (2009)
Киося Е. А. - Новые находки тихоходок (Tardigrada) на территории Крымского полуострова (2009)
Корженевский В. В. - Фитоиндикация суффозионных явлений на грязевулканических брекчиях в Крыму, Квитницкая А. А. (2009)
Жалдак С. Н. - Экспериментальное изучение влияния межвидовой конкуренции на рост и жизненное состояние растений в сообществах ассоциации Salicornietum suaedosum (acuminate) (2009)
Симагина Н. О. - Аллелопатические аспекты симбиотических взаимоотношений некоторых видов семейства Orchidaceae, Лысякова Н. Ю., Булавин И. В. (2009)
Киселева Г. А. - Видовой состав и динамика макрозообентоса в ассоциациях водорослей Карадагского природного заповедника, Коновалов В. С., Лапченко А. А., Колова К. А. (2009)
Антонець Н. В. - Динаміка популяцій мікромамалій та хижацтво лисиці у Дніпровсько-Орільському природному заповіднику (2009)
Вахрушева Л. П. - Cyclamen coum в Крыму: оценка морфологических критериев видовой принадлежности и возрастных состояний, Ена А. В., Болдырев Е. В. (2009)
Бирюлева Э. Г. - Фитоценологическая и морфолого-анатомическая характеристика Plantago coronopus, Серикова А. С. (2009)
Лысякова Н. Ю. - Биоморфологическая и цитоэмбриологическая характеристика рода Eremurus в предгорном Крыму, Иванова А. Г., Кирпичева Л. Ф. (2009)
Инюткина А. Г. - Влияние некоторых факторов на каллусогенез Artemisia dracunculus в культуре in vitro, Егорова Н. А. (2009)
Мусатенко Л. И. - Влияние вытяжки из водорослей Cystosiera barbata на адаптацию растений пшеницы к солевому стрессу, Кабузенко С. Н., Володькин С. А., Омельченко А. В. (2009)
Гольдин Е. Б. - Микроскопические водоросли как биоиндикаторы состояния окружающей среды в местах содержания морских млекопитающих (2009)
Гидулянов А. А. - Особенности протекания адаптационных реакций у черноморского дельфина афалины (Tursiops truncatus ponticus) к условиям неволи в связи с экологическими проблемами Черного моря, Каганова Н. В. (2009)
Макарова Е. И. - Прикладные аспекты применения микроводорослей – обитателей водных экосистем, Отурина И. П., Сидякин А. И. (2009)
Багрова Л. А. - Искусственные лесонасаждения в Крыму, Гаркуша Л. Я. (2009)
Кобечинская В. Г. - Влияние пирогенного фактора на искусственные сосновые насаждения Симферопольского района, Отурина И. П., Апостолов В. Л., Томашевский А. Л. (2009)
Парубец О. В. - Анализ климатических рядов Крымского полуострова (2009)
Радченко В. Г. - Краснокнижные виды пчел семейства мегахилид (Hymenoptera, Megachilidae) на карте Крыма, Иванов С. П., Филатов М. А., Фатерыга А. В. (2009)
Георгиев Г. Л. - Характеристика определения, регулирования и управления охраняемых районов Болгарии, Васильева M. T. (2009)
Потапенко И. Л. - Парки Канакской балки, Летухова В. Ю. (2009)
Сухарева А. О. - Экологическое состояние и перспективы заповедания природного комплекса Чилтер (западный Крым), Оскольская О. И. (2009)
Сведения об авторах (2009)
Содержание (2013)
Від редактора (2013)
Черноброва О. І. - Застосування пульс­терапії метилпреднізолоном та плазмаферезу в лікуванні автоімунної офтальмопатії, асоційованої з гіпертиреозом, Літвінова С. В., Черноброва В. І., Ферубко А. С., Маруа Хаюк, Паламарчук А. В. (2013)
Романова І. П. - Артеріальна гіпертензія як фактор ризику розвитку цукрового діабету, Козаков О. В., Ільїна І. М., Місюра К. В., Кравчун Н. О. (2013)
Халимова З. Ю. - Распространенность, факторы риска и осложнения несахарного диабета в Республике Узбекистан, Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Каримова М. М., Насырова Х. К., Ходжаева Ф. С., Бобоходжаева Ш. А. (2013)
Паньків В. І. - Інгібітор альфа­глюкозидази воглібоз: нові можливості лікування і профілактики цукрового діабету (2013)
Зуев К. А. - Безопасность и эффективность сахароснижающей терапии: место метформина, Марциник Е. Н., Когут Д. Г. (2013)
Паньків В. І. - Амбулаторне лікування пацієнтів із діабетичною нейропатією альфа­ліпоєвою кислотою. Який шлях введення препарату обрати? (2013)
Паєнок О. С. - Гормони жирової тканини і гестаційний цукровий діабет, Коритко О .О., Петруняк Р. І. (2013)
Янчій I. Р. - Питання та підходи до вибору тактики хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози, Болгов М. Ю. (2013)
Чернозуб А. А. - Влияние острой силовой нагрузки на показатели гормонального ответа у нетренированных юношей в процессе занятий атлетизмом (2013)
Паньків В. І. - Симпозіум № 156 "Цукровий діабет: визначення, класифікація, епідеміологія, фактори ризику" (2013)
Бальон Я. Г. - Ендокринологія: минуле й сьогодення пошуку нових лікарських засобів, Самсон О. Я., Сімуров О. В., Тронько М. Д. (2013)
К юбилею профессора, заслуженного врача Украины Ксении Федоровны Селивановой (2013)
Проект наказу "Про затвердження та впровадження медико­технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті I типу" (2013)
Цукровий діабет I типу. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 2013 (2013)
Світлій пам’яті Ігоря Васильовича Комісаренка (2013)
Науменкова С. В. - Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України, Міщенко В. І. (2013)
Васильченко З. М. - Фінансова нестабільність та її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України, Терещенко О. А. (2013)
Дубок В. М. - Діяльність банків на валютному ринку України, Скоморович І. Г. (2013)
Торяник Ж. І. - Аналіз методик оцінювання функціонування банків, Олефір Є. А., Глушко О. В., Гойхман М. І. (2013)
Шаповал О. А. - Система управління ризиком споживчого кредитування (2013)
Науменкова С. В. - Прогнозування розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні, Саранчук С. В., Манзюк О. І. (2013)
Мельниченко О. В. - Інструментарій економічного аналізу електронних грошей та операцій з ними в банках (2013)
Лазня А. В. - Стрес-тестування у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи: застосування практики міжнародного досвіду (2013)
Пантелеева Н. Н. - Финансовые инновации – угроза стабильности банковской системы и/или інструмент динамического развития (2013)
Балакіна Ю. С. - Регулювання та нагляд (оверсайт) за платіжними системами в Україні: правові основи (2013)
Ролдугин В. - Латвийские банки в условиях финансового кризиса (2013)
Владыка М. В. - Проблемы управления собственным капиталом в условиях трансформации модели развития банковского сектора России, Гулько А. А. (2013)
Теляк О. А. - Роль банковского кредитования в экономическом развитии страны (2013)
Лукашевич В. А. - Процентная политика Национального Банка Республики Беларусь в условиях интеграционных экономических процессов (2013)
Ряховская А. Н. - В поисках методов совершенствования механизма регулирования ЖКХ (2013)
Веровская Л. М. - Оценка и совершенствование системы контроля качества аудиторских услуг в Латвии (2013)
Uziębło Aldona - Regulations of the market of auditor services in Poland - a guiding light or a warning against mistakes? (2013)
Покровская Н. В. - Налоги в доходах местных бюджетов в Российской Федерации (2013)
Вахорина М. В. - Современный подход к сдаче отчетности по налогу на прибыль с помощью телекоммуникационных каналов связи (2013)
Жихор О. Б. - Обчислення інтегрального показника фінансової безпеки підприємства, Гороховатський В. О., Олейнікова А. Ю. (2013)
Череп О. Г. - Трудові ресурси як фактор ефективної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання, Жиганова А. (2013)
Гургула Т. В. - Управління регіональними фінансами в умовах стабілізації економіки (2013)
Єгоричева С. Б. - ETF-фонди як учасники фінансового ринку: механізм функціонування та тенденції розвитку, Гудзь Т. П. (2013)
Golovko Olena - Role and importance of financial planning in market conditions, Shakhova Olena (2013)
Квасницька Р. С. - Ефективність функціонування фінансовго ринку: суть та класифікація (2013)
Орєхова К. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління фінансовою безпекою підприємства (2013)
Майборода О. Є. - Управління ефективністю як складова антикризова діяльність на підприємстві (2013)
Дубницький В. Ю. - Інформаційно-аналітична оцінка показників фінансової безпеки комерційного банку засобами інтервальної математики, Кобилін А. М. (2013)
Криклій О. А. - Система аналізу економічної ефективності банку з використанням методу DEA, Подвігін С. О., Утяганов І. Р. (2013)
Капелюш А. А. - Оцінка впливу монетарної політики на основні економічні макропоказники України (2013)
Приходько Б. В. - Теоретико-методологічні засади координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики (2013)
Нижегородцев Р. М. - Уроки мирового кризиса и финансовая архитектура глобальной экономики (2013)
Зиядин С. Т. - Проблемы финансирования и кредитования туризма в Республике Казахстан, Тахтаева Р. Ш. (2013)
Азаренкова Г. М. - Уточнення економічного змісту державного фінансового контролю в Україні (2013)
Шевченко Н. В. - Актуальні питання реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Надрага В. І. - Бюджетне фінансування соціальних ризиків: проблеми та перспективи (2013)
Garbowska Joanna Agnieszka - Benefits and risks arising from the existence of the structure of the safety net on the example of Poland (2013)
Соркін І. В. - Методологічні засади розроблення стратегічних документів щодо фінансової грамотності (2013)
Давидюк Т. В. - Підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом (2013)
Соколова С. Н. - Деятельность бизнес-структур и сфера безопасности общества (2013)
Ткаченко Н. В. - Засоби протистояння фінансовому нігілізму на шляху до відродження малих населених пунктів, Потоцький В. В. (2013)
Бабічева О. С. - Глобалізація: політико-економічний та соціологічний аналіз культур, Богомаз К. Ю. (2014)
Давиденко А. О. - Cоціологічне забезпечення управління кадровими процесами у сфері державної служби: структура та функції (2014)
Калагин Ю. А. - Эволюция военно-социологических исследований на постсоветском пространстве за период 1993-2013 годы (2014)
Кублік К. Ю. - Теоретичні засади формування політичної свідомості громадян України як актуальний напрямок розвитку проблематики політичної соціології (2014)
Кошовец М. К. - Мораль в контексте социокультурной эволюции: характеристики видоизменения (2014)
Могдальова І. В. - Проблеми самосвідомості сучасної української інтелігенції (2014)
Шинкаренко В. Д. - Маркетинг – инструмент трансформации традиционных обществ (2014)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг та проблеми виборчої інженерії (2014)
Хомяк М. Я. - Оцінка стану забезпеченості житлом населення України (2014)
Швець Д. Є. - Компетентнісний підхід в освітній політиці держави щодо системи середньої освіти (2014)
Двуреченська О. С. - Місце історичної пам’яті у розвитку України як суб’єкта сучасних міжнародних відносин (2014)
Кічера Н. М. - Лемки в етнополітиці Польщі (2014)
Ладані В. О. - Консолідація демократії в період системної трансформації: концептуальні засади дослідження (2014)
Стадник О. П. - Міжурядовий підхід нового лібералізму у розвит­ку інтеграційних процесів, Романюк Р. Й. (2014)
Попович О. В. - Зміст поняття "компенсація": наближення до цілісного бачення (2014)
Шаталович А. М. - Феномен преображенной любви в творчестве Ф. М. Достоевского, Бойко И. В. (2014)
Щербина М. М. - Конституирующие черты современного повседневного мировоззрения: мифичность и историчность (2014)
Туляков О. О. - Феноменологія становлення харизматичного лідера: солоквіум (2014)
Рєзніков С. І. - Ціннісний аспект формування духовності в освітній діяльності (2014)
Нестуля О. О. - Сутність та історія феномена неохристиянства: історіографічний дискурс (2014)
Делія О. В. - "Буржуазні обивателі": постреволюційна реальність (2014)
Резніков В. В. - Визвольні змагання на Сумщині в 1917 р., Харламов М. І. (2014)
Зосімова М. В. - Особливості адміністративного устрою Вардарської Македонії у складі Королівства СХС (1919-1929 рр.) (2014)
Ільєнко С. С. - Забезпечення надійності та експлуатаційних характеристик світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації (2013)
Вовк О. О. - Сучасний стан забезпеченості авіаційної галузі України паливами для повітряних суден, Яковлєва А. В, Овчаренко Т. Л. (2013)
Басараб О. К. - Метод визначення комплексного ймовірнісного показника ефективності оперативно-службової діяльності державної прикордонної служби України (2013)
Глазок О. М. - Якісні алгоритми ідентифікації динамічних систем (2013)
Камишин В. В. - Процедура побудови медіани Кемені як остаточної групової системи переваг (2013)
Корнієнко Б. Я. - Ідентифікація процесу гранулювання мінеральних добрив у апараті з псевдозрідженим шаром (2013)
Панчук В. А. - Оптимізація навчання нейронної мережі за допомогою генетичного алгоритму, Лебедев Д. Ю. (2013)
Тупіцин М. Ф. - Використання комп’ютерних периферійних пристроїв для вирішення нетипових завдань, Пальчик В. В., Степаненко І. O. (2013)
Федоров Д. М. - Метод забезпечення інваріантності зображення обличчя щодо афінних спотворень (2013)
Юдін О. К. - Концептуальний аналіз уразливості Державних інформаційних ресурсів, Бучик С. С. (2013)
Василенко В. С. - Методики оцінки величин залишкових ризиків у ЛОМ. Оцінка залишкового ризику при забезпеченні конфіденційності інформаційних об’єктів, Дубчак О. В., Василенко М. Ю. (2013)
Кондрашов Я. В. - Характеристики активних антен бортової авіаційної навігаційно-посадкової апаратури, Осіпчук А. О. (2013)
Валько А. М. - Параметральні принципи якості транспортних послуг (2013)
Волковська Г. Г. - Теоретичні основи кластероутворення: закордонний та вітчизняний досвід, Яновський П. О. (2013)
Габріелова Т. Ю. - Вплив інформатизації на процеси доставки вантажів за участю авіаційного транспорту, Войцеховський В. С. (2013)
Куклінський М. В. - Вплив оновлення парків українських авіакомпаній на розвиток вітчизняного авіаційного виробництва, Яковенко Д. В., Вавринів О. А. (2013)
Марінцева К. В. - Теоретичні засади аналізу мережі аеропортів (2013)
Пронь С. В. - Організаційно-правові засади формування технології застосування надлегких повітряних суден при виконанні агроавіаційних робіт (2013)
Яновський П. О. - Оцінка доступності пасажирського транспорту на регіональному рівні, Матійчик О. М. (2013)
Франчук Г. М. - Удосконалення технології очистки стічних вод підприємств авіаційної галузі від нафтопродуктів, Бойченко С. В., Маджд С. М., Вовк О. О., Яковлєва А. В. (2013)
Придубков П. Я. - Поляризация и электромагнитные потенциалы (2013)
Середа А. Г. - Дальнее резервирование отказов защит разветвленной сети электроснабжения с учетом пусковых токов асинхронных электродвигателей (2013)
Андрусенко А. М. - Математическое моделирование резки слитка арсенида галлия по критерию распределения удельного сопротивления, Притчин С. Э., Самоляк В. А., Черный А. П. (2013)
Притчин С. Э. - Усовершенствование математической модели влияния кристаллографических направлений подложек арсенида галлия на плотность дислокаций (2013)
Лутчин Т. М. - Задача ідентифікації в енергетиці (2013)
Синчук О. Н. - К вопросу защиты от токов утечки в условиях рудничных комбинированных электрических сетей, Моркун В. С., Ликаренко А. Г., Петриченко А. А. (2013)
Лапшин Ю. С. - К вопросу об увеличении производительности гидроэлектростанций за счет перекачки воды из нижнего бьефа в верхний бьеф водохранилищ ветросиловыми установками, Ардашов C. А. (2013)
Синчук О. Н. - К вопросу оценки первичных критериев электробезопасности при эксплуатации тяговых контактных сетей железорудных шахт, Толмачов С. Т., Харитонов А. А., Омельченко А. В. (2013)
Федосов А. Н. - Моделирование летно-технических характеристик зенитной управляемой ракеты в точке встречи с целью, Володин А. Н. (2013)
Зіньковський Ю. Ф. - Вторинні ефекти при нелінійному розсіюванні моногармонічного НВЧ сигналу, Зінченко М. В. (2013)
Хвостівський М. О. - Імітаційна модель електрокардіосигналу при фізичному навантаженні, Дунець В. Л., Шадріна Г. М., Дедів Л. Є. (2013)
Владов С. І. - Дослідження процесу кровообігу очної артерії, Мосьпан В. О., Юрко О. О., Мирошніченко О. В., Скапа І. В. (2013)
Гайтан О. М. - Візуалізація результатів моделювання виробничих систем, Фурсова Н. А., Гавріліна М. І. (2013)
Грицюк В. И. - Устойчивые методы для оценки изменяющихся во времени параметров (2013)
Остапчук В. М. - Методологія направленого вибору технології відновлення деталей транспортного призначення (2013)
Яцина М. М. - Підвищення енергоефективності пневматичного двигуна на основі геометричних параметрів елементів робочої камери (2013)
Залога В. А. - Анализ методов оценки продукции литейного производства на примере отливок гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания, Дынник О. Д. (2013)
Закусило В. Р. - Влияние катализаторов на термическое разложение перхлората калия и взрывчатые характеристики составов на его основе, Романченко А. Н., Закусило Р. В. (2013)
Хорольська М. С. - Підвищення компактності гідроабразивного струменя при використанні функціональних покриттів на струминних елементах (2013)
Горинов С. А. - Возбуждение детонации в эмульсионных взрывчатых веществах, сенсибилизированных газовыми порами скользящей детонационной волной, Куприн В. П., Маслов И. Ю. (2013)
Козловская Т. Ф. - Влияние поверхностно-активных веществ и их растворов на интенсивность дробления горных пород, Лемижанская В. Д., Долударева Я. С. (2013)
Нос А. О. - Работоспособность резцов с пластинами из твердого сплава при точении конструкционных сталей (2013)
Налисько Н. Н. - Газодинамический расчет параметров распространения воздушных ударных волн в горных выработках (2013)
Покинтелица Н. И. - Методика определения напряжений, возникающих в пиле трения при электрофрикционной разрезке металлов, Левченко Е. А. (2013)
Чебенко Ю. М. - Визначення кінематичних параметрів при статико-вібраційному осаджуванні вібруючим пуансоном (2013)
Желновач Г. М. - Оцінка ступеня техногенного навантаження на придорожній простір (на прикладі обходу м. Лубни) (2013)
Орфанова М. М. - Перспективи використання методів механоактивації для вирішення проблеми утилізації відходів, Семчук Я. М. (2013)
Пасенко А. В. - Фізичний аспект термічної обробки шламів тес у технології утилізації у будівельній галузі (2013)
Мартинов В. Л. - Визначення оптимальної орієнтації енергоефективних будівель з дотриманням норм освітленості та інсоляції (2013)
Межевич Г. В. - К выбору критерия безопасного хранения пироксилиновых порохов, Роботько В. А., Закотей В. Г., Буллер М. Ф., Романько Т. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського