Єрко Г. Г. - Контроль у сфері надання державної фінансової підтримки (2015)
Золотарьова Я. С. - Міжнародні стандарти застосування процедури проходження державної служби в судових органах: теоретичний аспект (2015)
Ієрусалімова І. О. - Міжнародні договори як джерела права Давньоруської держави (кінець IX – початок ХІІІ ст.) (2015)
Кашульська К. О. - Стадії контрольно-міграційного провадження: поняття, види і зміст (2015)
Козловський А. С. - Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України (2015)
Костовська К. М. - Поняття, правова основа та класифікація адміністративних послуг (2015)
Красноступ Г. М. - Установлення квот на вітчизняний аудіовізуальний продукт: перспективи правового регулювання (2015)
Кутерга М. В. - Класифікація адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху (2015)
Маковська О. В. - Правова основа введення адміністративно-правового режиму антитерористичної операції (2015)
Манжула А. А. - Система науково-дослідних установ в Україні (2015)
Михайлюк Я. Б. - Загальна характеристика суб'єктів правовідносин із надання адміністративних послуг у країнах ЄС та Україні (2015)
Пілат Є. Г. - Аналіз змісту поняття "публічна інформація" у співвідношенні з поняттям "офіційна інформація" (2015)
Польщиков В. В. - Повноваження адвоката – представника потерпілого в адміністративному процесі (2015)
Попадинець І. І. - Правові форми здійснення фінансового контролю в Україні (2015)
Резанов С. А. - Організаційно-правові засади застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Рибас А. В. - Принципи призначення суддів в Україні: адміністративні аспекти (2015)
Рудой К. М. - Боротьба з транснаціональною злочинністю як напрям забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ України (2015)
Русских Т. В. - Акти міжнародних організацій, які вплинули на стан державної митної справи (2015)
Салманова О. Ю. - Антитерористична операція як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Собків Я. М. - Функціональна структура механізму захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина в Україні (2015)
Сокуренко В. В. - Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України (2015)
Соломенко Г. В. - Правовий статус суб'єктів порушення митних правил (2015)
Hetmanska V. M. - Amyloidosis of cardiovascular system, Zakorko I.-M. S., Moskalenko Y. V., Diachenko О. О., Moskalenko R. A. (2018)
Чугай О. О. - Вплив корвітину на показники імунної відповіді за умови розвитку експериментальної пневмонії (2018)
Васлович В. В. - Ультраструктурні зміни спинного мозку щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом під впливом мезенхімальних стовбурових клітин та інтерлейкіна-10, Пічкур Л. Д., Малишева Т. А., Акінола С. Т., Вербовська С. А., Топорова О. К., Шувалова Н. С. (2018)
Яременко Л. М. - Експресія tau-протеїну в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на фоні попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекція виниклих змін, Шепелєв С. Є., Бідна Л. П., Грабовий О. М. (2018)
Сохань А. В. - Рівень альбуміну в цереброспінальній рідині хворих на гострі бактеріальні та вірусні менінгіти (2018)
Русанов О. В. - Аналіз асоціації с677т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з розвитком синдрому діабетичної стопи у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, Чумаченко Я. Д. (2018)
Белей О. Л. - Аналіз результатів використання похідних плазми крові під час процедури дентальної імплантації у пацієнтів похилого віку, Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Чемич М. Д. - Епідеміологія лептоспірозу в Україні, еволюція збудників та клінічний перебіг, Ільїна В. В., Ільїна Н. І., Малиш Н. Г., Фотіна Т. І. (2018)
Vitkova Tsv. - Medical evaluation of hazard analysis and critical control point systems effectiveness in the production of high-risk foods, Enikova R., Stoynovska M. (2018)
Вакалюк I. I. - Динаміка показників судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із постінфарктним кардіосклерозом залежно від наявності стеатозу печінки та модифікації способу життя, Вірстюк Н. Г. (2018)
Мудренко І. Г. - Клінічні предиктори суїцидальної поведінки у хворих з деменціями різних типів (2018)
Орловський В. Ф. - Особливості перебігу негоспітальної пневмонії у хворих з серцево-судинними подіями, Винниченко Л. Б., Деміхова Н. В., Гайворонська О. Г., Безсмертна Р. В. (2018)
Маюра Н. А. - Клінічний випадок: синдром Фітц–Х’ю–Куртіса як причина постхолецистектомічного синдрому, Кононенко М. Г. (2018)
Кадикова О. І. - Диференційований підхід до використання стандартної терапії хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2018)
Нетяженко В. З. - Клінічні, ехокардіографічні, лабораторні та прогностичні аспекти хронічної серцевої недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від сироваткового вмісту адипонектину, Бідзіля П. П., Каджарян В. Г. (2018)
Кибар О. Д. - Особенности распределения внутриклеточного пула йода в организме детей с внебольничной пневмонией на фоне йододефицита, Косовская В. А., Косовская Т. М., Шило О. Р. (2018)
Мельничук М. П. - Діагностичне значення простатспецифічного антигену при простатичній інтраепітеліальній неоплазії (2018)
Чемич М. Д. - Туляремія: сучасний погляд на проблему, Малиш Н. Г., Ільїна Н. І., Ільїна В. В. (2018)
Макагонов І. О. - Досвід комплексного лікування жінок репродуктивного віку з ектопією шийки матки на фоні бактеріального вагінозу, Вергун А. Р., Вергун О. М. (2018)
Марченко І. В. - Аналіз асоціації rs997509 поліморфізму гена ENPP1 з цукровим діабетом 2-го типу у пацієнтів з ожирінням, Гарбузова Є. А., Дубовик Є. І., Чумаченко Я. Д. (2018)
Міщук В. Г. - Типи харчової поведінки та рівень серотоніну у хворих з синдромом подразненої кишки з закрепами на фоні ожиріння, Григорук Г. В. (2018)
Волох Ф. О. - Комплексна оцінка ефективності лікування хворих на хронічні церебральні ішемії гіпертензивного ґенезу біофізичними методами, Архипова К. А., Фісун А. І., Малахов В. О. (2018)
Проскурова Я. О. - Дослідження рівня обізнаності фахівців галузі охорони здоров’я щодо проблем утилізації непридатних лікарських засобів, Кубарєва І. В., Євсєєва Л. В., Цубанова Н. А., Просяник Л. Ф. (2018)
Байва П. П. - Вивчення реологічних властивостей та розробка технології гелю "Фузіпан-дерма" для лікування вугрової хвороби, Баранова І. І., Мартинюк Т. В., Коваленко Св. М. (2018)
Немченко А. С. - Оцінка стану фармацевтичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання за результатами частотного аналізу призначень лікарських засобів, Назаркіна В. М., Куриленко Ю. Є. (2018)
Толочко В. М. - Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконалення, Музика Т. Ф., Чешева М. В., Должнікова О. М. (2018)
Карамаврова Т. В. - Визначення підходів до оцінки особистісних якостей аудиторів фармацевтичних систем якості, Лебединець В. О., Пляка Л. В. (2018)
Датхаев У. М. - Анализ тенденций развития фармацевтического рынка Республики Казахстан, Шопабаева А. Р., Ержанова Р. Б. (2018)
Захарко Н. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичного сектора України в ринкових умовах, Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2018)
Малий В. В. - Маркетинговий підхід до визначення основних показників економічної ефективності гепатотропного лікарського засобу, Медхат Муса Істаніс Марвек (2018)
Заїка С. В. - Дослідження асортименту дерматологічних засобів для місцевого лікування себорейного дерматиту, Безпала Ю. О., Шмелькова К. С., Шматенко О. П. (2018)
Тригубчак О. В. - Дослідження асортименту препаратів ацетилсаліцилової кислоти в комбінації зі статином (2018)
Андріїшина К. І. - Етапи формування категорії авторизації (2017)
Бажура Т. А. - Теоретичні засади дослідження дискурсивних маркерів "you know", "you see", "I say" (2017)
Батринчук З. Р. - Еліпсис як один з інструментів вираження експресивності в сучасному англомовному епістолярному дискурсі (2017)
Білик О. І. - Лінгвостилістичні особливості реалізації стратегій передвиборчого дискурсу (на матеріалі промов Дональда Трампа), Козак І. П. (2017)
Бойко О. О. - Особливості використання експресивних засобів у сучасному британському кінематографі, Козуб Л. С. (2017)
Бухінська Т. В. - Частота вживання та розмір різних типів синтаксичних структур у художніх творах як одна з ознак авторського стилю Г. Канта (2017)
Віннічук І. Я. - Особливості запровадження ґендерно-нейтральних стандартів мовлення в сучасних англомовних ЗМІ, Козуб Л. С. (2017)
Герасимів Л. Я. - Прагматичний контекст реалізації комунікативної ситуації звинувачення/виправдання в англомовній художній дитячій літературі (2017)
Грижак Л. М. - Повтор як засіб створення емоційної виразності в поезії Вільяма Блейка, Приймаченко А. В. (2017)
Дерябіна А. А. - Синонімічні й дублетні терміносполуки в німецькій фаховій мові права (2017)
Покровська І. Л. - Етапи становлення та розвитку кримськотатарської мови, Емірамзаєва А. С. (2017)
Zhaboruk O. A. - The grammatical content and use of the progressive tenses in modern English (linguodidactic aspect), Zhaboruk I. A. (2017)
Захарова Н. О. - Вплив ізолянтів на прагматичне значення сегментованого висловлення (на матеріалі французького художнього дискурсу) (2017)
Карпусенко М. В.‚ Карпусенко Н. В. - Особливості реалізації комунікативних стратегій у президентських дебатах у США (на прикладі Д. Трампа і Х. Клінтон) (2017)
Каціон І. О. - Семантична характеристика міжпольових утворень номінативних полів концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу (2017)
Коваль І. І. - Лексична получуваність ядрових лексем концепту SCHÖNHEIT (2017)
Ковальчук А. К. - Динамические характеристики речи британских шеф-поваров в гендерном аспекте (2017)
Kunets Kh. B. - Expletive it and truth value in academic writing (2017)
Курбанлы Н. Ч. - Современные факторы, обусловливающие процесс взаимного обогащения языков (2017)
Лисенко Н. Є. - Способи конструювання гіпотетично-фантастичного можливого світу в оповіданнях Бернара Вербера (на матеріалі збірки "L`arbre des Possibles") (2017)
Мельник О. М. - Маніпуляція як стратегія комуніканта-егоїста (2017)
Микуляк О. В. - Мовні засоби експлікації етнічних стереотипів у текстах німецькомовної літератури мігрантів (2017)
Очковська А. П. - Особливості аранжування конституентів ранньоновоанглійських речень із рейзинговими конструкціями з підметом (2017)
Pashayeva A. A. - Peculiar properties of use of derivative and non-derivatie postpositions in sentences in Urdu language (2017)
Передон Н. О. - Комунікативний внесок медіатора в гармонізацію міжособистісних стосунків у ситуації примирення (2017)
П`єцух О. І. - Тактика обвинувачення в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу о путях расширения потенциального словарного запаса для чтения текстов по экономике на продвинутом этапе обучения (2017)
Раєвська І. В. - Уживання діалекту на прикладі мовлення молоді Італії в області Умбрія (2017)
Рашидли Вефа Ахмед - синтаксические синонимы в современном азербайджанском языке и их эквиваленты в английском языке (2017)
Ришилян И. Д. - Вопросы фразеологии в истории гагаузского языкознания (2017)
Садыхова А. А. - О смысле прозвищ и титулов в древних письменных источниках и их взаимозаменяемости (2017)
Пасинок В. Г. - Суб`єктивний антропоцентризм vs оціночність у комунікативній діяльності, Самохіна В. О. (2017)
Сеньків О. М. - Індивідуально-авторська власна назва в англомовному дитячому фентезі (2017)
Строченко Л. В. - Субконцепт PRODIGY як структурна частина англомовного концепту GENIUS (2017)
Тарасюк І. В. - Роль діагностичних маркерів у номінації жестів-усмішок у сучасній французькій мові (2017)
Тищенко О. О. - Лінгво-комунікативні особливості грецького туристичного дискурсу (2017)
Фадєєва О. В. - Функції та засоби прагматизації газетних заголовків (2017)
Циганкова З. М. - Мовні особливості романів жанру "чикліт" (2017)
Чекарева Є. С. - Прислівники просторової семантики в давньогрецькій мові (2017)
Шепель Ю. А. - О соотношении словообразовательных значений производных прилагательных и их морфологических показателей в русском и украинском языках (2017)
Golovnia A. V. - Means of expressiveness in film titles and their translation features (2017)
Карабан В. І. - Контекстуальні словники з корпусом паралельних текстів у навчанні перекладу іноземною мовою, Карабан А. В. (2017)
Рибачук К. В. - Особливості перекладу інтернаціональної лексики (2017)
Шостак У. В. - Моделювання перекладацького процесу як одного з допоміжних засобів прийняття правильних перекладацьких рішень, Паславська І. Б. (2017)
Алексеева Л. И. - Поиск новых психологических резервов оптимизации изучения иностранных языков студентами-переводчиками, Алексеев Н. Э., Синева Т. В. (2017)
Potenko L. O. - Innovative activity as a driving force for the development of educational system (2017)
Стогній І. В. - Стилістичні особливості написання ділових листів англійською мовою, Никонорова Л. І. (2017)
Kraievska O. D. - Conceptual metaphor in intercultural communication and information warfare (2017)
Mykhaylenko V. V. - А perfect form translation in cross-cultural communication (2017)
Соломатова В. В. - Візуальна культура ХХ століття у контексті інтерпретативних парадигм сучасних теоретичних досліджень (2017)
Бабенко А. О. - Постмодерні акценти сучасної української урбаністичної прози (2017)
Беценко Т. П. - Живомовні джерела народного героїчного епосу (на прикладі текстів дум) (2017)
Зелінська О. І. - Синтаксичні особливості українського рекламного тексту (2017)
Кость С. С. - Концепція слов`янської взаємності: особливості сприйняття й тлумачення у слов`янському світі (40-ві – 70-ті рр. ХІХ ст.) (2017)
Міхєєва Т. І. - Зооморфім у термінологічній системі української мови (2017)
Морошану Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (VIІІ) (2017)
Назарець В. М. - Генологічні типи адресованої лірики в українській поезіїї ХІХ – ХХ століть (2017)
Новиков А. О. - Матріархальний світ у романі Тані Малярчук "Біографія випадкового чуда" (2017)
Петренко Л. О. - Ціннісно-символічна репрезентація простору в поезії С. Осоки (2017)
Полякова О. А. - Жанровые особенности лекций по литературе Д. Быкова (2017)
Романова І. В. - Мотив національної пам`яті в романі І. Багряного "Маруся Богуславка" (2017)
Романова О. К. - Научно-профессиональный текст как основа обучения реферированию иностранных студентов, Печкурова Л. В. (2017)
Середницька А. Я. - Методи ідеографічної систематизації дієслівної лексики (2017)
Тімофєєва К. О. - Цитата та алюзія у приватному епістолярії Пантелеймона Куліша (2017)
Христіанінова Р. О. - Реалізація значення умови в сучасній українській мові (2017)
Швець А. О. - До питання про наслідки інтерференції у мовленні поляків кам`янського (на прикладі вибраного ідіолекту) (2017)
Шевченко Л. Л. - Синонімічні засоби створення концептосфери нового завіту (2017)
Ярмолінська М. В. - Методологічні принципи дослідження мовної милозвучності (2017)
Алієва З. К. - Специфіка кримськотатарської суфійської поезії XVI – XVII ст.: методологічний аспект, Сластьон С. Е. (2017)
Бесараб О. М. - Дендізм як явище у ранній творчості Ш. Бронте (2017)
Бігун О. А. - Дискурс речовізму в "паризькому тексті" Поля Верлена (2017)
Рева І. А. - Типологія байронічних героїв у "Східних поемах" "Корсар" і "Гяур" Дж. Г. Байрона (2017)
Стирнік Н. С. - Історія створення збірок оповідань Вулф і Лоуренса ("Понеділок чи вівторок" та "Англія, моя Англія") (2017)
Фоменко Е. Г. - Гетерономия войны и мира в "Поминках по Финнегану" Джеймса Джойса (2017)
Яхьяева Э. В. - Координативные глагольные словообразования в произведениях Шаха Исмаила Хатаи (2017)
Вісич О. А. - Метадраматичний потенціал блазнювання у драматургії Миколи Куліша (2017)
Лещенко А. В. - Лингвокогнитивная интерпретация феномена нарративной напряженности (2017)
Фока М. В. - Перегуки санскритської категорії дхвані із сучасною поетикою підтексту (2017)
Венгринович Н. Р. - Зооморфна образність у натуралістичній прозі Івана Франка та Френка Норріса (2017)
Арделян О. В. - Структурно-граматична класифікація ономастичних фразеологізмів (2017)
Бикова А. А. - Особливості структурної та семантичної адаптації запозичень у мові-реципієнті (2017)
Бицко Н. І. - Епонімійна медична термінологія (інтерпретація за лексико-стилістичними особливостями) (2017)
Golubovska I. O. - Lingual concept: epistemic approaches in modern Ukrainian linguistics (2017)
Загородня О. Ф. - Асоціативні портрети українця й патріота в мовній картині світу українців (2017)
Маслова С. Б. - Основные закономерности и структуры кодирования и декодирования англоязычного дискурса (2017)
Поляренко В. С. - Етнічна ментальність: нерозривний зв`язок мови, менталітету народу та його культури (2017)
Сорока Т. В. - Антропологічний компонент у лексичній семантиці українських та англійських аксіономенів (2017)
Томчаковская Ю. О. - Мотивирующие признаки концепта CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английском и украинском языках (2017)
Харитонова Д. Д. - Реалізація дихотомії "свій ↔ чужий" у політичному дискурсі (на матеріалі виступу в суді Ю.В. Тимошенко) (2017)
Ясіновська О. В. - Знаковість речей повсякденного вжитку у концептуалізації смертного гріха гординя (2017)
Iskandarova S. S. - Morphological and syntactic expression the quantity of an action and a process in different languages (2017)
Кійко Ю. Є. - Референційність у німецьких і українських медіатекстах: кількісно-статистичний аспект (2017)
Смазнова М. В. - Особливості наявності граматичної категорії подвійного числа в арабській мові та релігійний вплив на мову (2017)
Тарануха Т. В. - Фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини з компонентами-соматизмами в українській та німецькій мовах (2017)
Єнікєєва С. М. - Когнітивна семіотика в дослідженні художнього тексту. Рецензія на монографію ірини анатоліївни галуцьких "Тілесність в художній прозі англійського модернізму і постмодернізму (когнітивно-семіотичні студії)" (2017)
Новиков А. О. - Рецензія на монографію І. О. Оржицького "Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х – 80-х роках ХХ століття" (Х.: Майдан, 2016, 353 с.) (2017)
Lyakh V. A. - Pollen selection techniques for oilseed crop breeding, Soroka A. I. (2017)
Буділка Г. І. - Спосіб створення гірчично-ріпакових гібридів, Журавель В. М., Комарова І. Б. (2017)
Виновець В. Г. - Особливості формування генеративних органів жовтонасіннєвого ярого ріпаку (2017)
Одинець С. І. - Особливості пігментації колекційних зразків рицини звичайної (2017)
Сорока А. И. - Наследование количества краевых цветков и листьев обертки у подсолнечника, Плешакова Е., Лях В. А. (2017)
Товстановская Т. Г. - Аллелопатическое влияние различных культур на прорастание семян льна масличного, Махно Ю. А., Ягло М. Н., Сагайдак Е. А., Белова С. Д. (2017)
Григорчук Н. Ф. - Оцінка сортів сої на посухостійкість, Донцова Ю. І., Якубенко О. В. (2017)
Дем’яненко Т. Т. - Ембелізія соняшника (embellisiahelianthi (hansf.) Pidolp) в Україні, Краснокутська Ю. В., Погорільчук І. І. (2017)
Калінова М. Г. - Оцінка жаростійкості селекційного матеріалу ріпаку озимого на ранніх етапах онтогенезу, Сеник Р. В., Комарова І. Б., Литар Д. М. (2017)
Кутищева Н. М. - Морфологічні ознаки перспективних ліній соняшнику, Шудря Л. І., Середа В. О. (2017)
Махова Т. В. - Випробування зразків сафлору (Carthamus tinctorius l) за ознаками врожайності та олійності, Макаренко Л. О., Ведмедєва К. В. (2017)
Максимчук А. О. - Оцінка селекційних ліній льону олійного за біохімічними показниками олії та масою 1000 насінин, Махно Ю. О., Левченко В. І. (2017)
Носаль О. О. - Донорські властивості ліній соняшнику за ознакою крупноплідності, Ведмедєва К. В., Школовая С. В. (2017)
Полякова И. А. - Морфометрические и биохимические признаки семян селекционных образцов арахиса, Мартыненко Е. Е., Ведмедева Е. В. (2017)
Тигова А. И. - Характеристика мутантных линий Linum humile Mill. по массе семян, Сорока А. И., Левченко В. И., Таранец Т. А. (2017)
Блащук М. І. - Вплив елементів технології на продуктивність гірчиці білої за умов нестійкого зволоження, Тетерещенко Н. М. (2017)
Єременко О. А. - Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Запорізької області, Калитка В. В. (2017)
Махова Т. В. - Льон олійний сорту Ківіка та способи його збирання (2017)
Поляков А. И. - Особенности формирования продуктивности сафлора под влиянием минерального удобрения при разных способах основной обработки почвы (2017)
Поляков О. І. - Особливості формування продуктивності гірчиці ярої під впливом стимуляторів росту за різних способів сівби, Нікітенко О. В., Вендель В. В. (2017)
Поляков О. І. - Особливості формування продуктивності соняшнику під пливом додаткового живлення за різних систем основного обробітку грунту, Нікітенко О. В., Літошко С. В. (2017)
Поляков О. І. - Вплив додаткового живлення та системи основного обробітку грунту на формування продуктивності льону олійного, Нікітенко О. В., Махно О. О. (2017)
Рудік О. Л. - Оцінка технологій збирання льону олійного, призначеного для подвійного використання, Рудік Н. М. (2017)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність використання мікродобрив та регуляторів росту рослин в посівах соняшнику північного степу, Цилюрик О. І., Козечко В. І. (2017)
Гайдаш Є. В. - Олійні культури в державному реєстрі сортів рослин України, Бєлка О. В. (2017)
Андреєв С. О. - Основні наукові та науково-організаційні чинники, що стримують розвиток галузі науки "Державне управління" (2018)
Бутирська Т. О. - Трансцендентальні та акцидентальні начала держави (2018)
Демченко В. М. - Мова радянської ідеології та її сучасні рефлексії (на матеріалі монографії Л. Масенко "Мова радянського тоталітаризму") (2018)
Крук С. І. - Інституційний базис державного управління щодо забезпечення національної безпеки країни (2018)
Крутій О. М. - Інститут державно-приватного партнерства як інструмент легітимізації органів публічної влади України, Радченко О. О. (2018)
Неділько А. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття "Механізм публічного управління" (2018)
Палагнюк Ю. В. - Аналіз комунікативної компетентності соціальних працівників управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, Сіненкова С. В. (2018)
Антонова О. Р. - Імплементація міжнародних стандартів сімейної політики: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Базарко І. М. - Ефективність формування та реалізації механізмів управління державними підприємствами та майном в Україні на сучасному етапі (2018)
Бондаренко А. І. - Державне регулювання ефективності фінансової безпеки економіки (2018)
Братко Б. Е. - Порівняльний аналіз державного регулювання іпотечних інститутів кредитування житла (2018)
Децик О. П. - Організація координаційної взаємодії суб’єктів публічної дипломатії в Україні (2018)
Дурман М. О. - Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад як інструмент впровадження нової регіональної політики, Дурман О. Л. (2018)
Євсюков О. П. - Прогнозна модель державного забезпечення соціально-економічної безпеки (2018)
Клюцевський В. І. - Електронний документообіг як вагома складова прозорості діяльності місцевих органів державної влади (2018)
Криштанович М. Ф. - Модернізація державного управління в контексті глобалізації, Гонтар З. Г. (2018)
Кушлик Р. О. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств у галузі енергозабезпечення в Україні (2018)
Лопушинський І. П. - "Цифровізація" як основа державного управління на шляху трансформації та реформування українського суспільства (2018)
Мартиненко В. Ф. - Розроблення, ухвалення й реалізація управлінських рішень в умовах формування інформаційної економіки (2018)
Медвецька Т. В. - Формування стратегії державного регулювання земельних відносин для забезпечення соціально-економічного розвитку України (2018)
Мерзляк А. В. - Державне управління розвитком транзитного потенціалу України, Комар Д. Л. (2018)
Парубчак І. О. - Державне регулювання сфери надання туристичних послуг вітчизняними суб’єктами туристично-рекреаційної індустрії (2018)
Писаренко В. П. - Шляхи вдосконалення організації керування електронними документаційними процесами в діяльності органів влади в Україні (2018)
Плеханова О. П. - Нормативно-правове регулювання нотаріальної діяльності в системі взаємодії держави та суспільства в Україні, Плеханов Д. О. (2018)
Проніна О. В. - Механізми протидії виникненню корупції в системі органів з питань геодезії, картографії та кадастру в Україні (2018)
Радченко О. В. - Чинники екологічної безпеки в процесах державного регулювання економіко-екологічних відносин в України, Довгань В. І. (2018)
Сапіга В. С. - Державне регулювання соціалізаційних процесів серед молодих осіб у Збройних Силах України: мотиваційно-психологічний аспект (2018)
Сисюк В. М. - Соціально-психологічні засади формування державної політики фізичного виховання в українському суспільстві (2018)
Смачило С. М. - Становлення та розвиток центральноєвропейських моделей забезпечення соціальної функції держави в умовах глобалізації (2018)
Філіппова В. Д. - Місце і роль Summitry institutions у системі глобального управління (2018)
Хряпинський А. П. - Стратегічні орієнтири вдосконалення державної територіальної політики (2018)
Коваль Г. В. - Самоосвіта як ефективний напрям розвитку професіоналізму державного службовця (2018)
Науменко Р. А. - Компетентнісний підхід в оцінюванні керівного персоналу державної служби України, Миколайчук І. П. (2018)
Зінченко Г. К. - Проблеми делегування владних повноважень в Україні на регіональному рівні (2018)
Григоровський В. В. - Гістопатологія, морфометричні показники кісток, суглобового та епіфізарного хрящів при глюкокортикоїд-індукованій остеохондропатії в експерименті, Калашников А. В., Кузів Є. Л., Апуховська Л. І. (2018)
Mykhailovska N. S. - The indicators of the bone tissue mineralization abnormalities in women with coronary artery disease in the post-menopausal period, Stetsiuk І. О. (2018)
Бадюк М. І. - Аналіз структури невідкладних станів військовослужбовців Збройних Сил України в сучасних умовах, Микита О. О., Семенів І. П., Риган М. М., Косарчук В. В. (2018)
Ганчев К. С. - Порушення експресії конститутивних ізоформ синтази монооксиду азоту як патогенетичний фактор формування ускладнень після екстракції зуба на тлі експериментального цукрового діабету, Абрамов А. В. (2018)
Трубка И. А. - Генетические предикторы риска развития сочетанного течения кариеса и хронического катарального гингивита у детей, Россоха З. И., Кирьяченко С. П., Савичук Н. О., Горовенко Н. Г. (2018)
Shumna Т. Ye. - Research of distribution pattern of allelic genes and genotypes of C/A polymorphism of COL1A1_1 collagen gene (RS1107946) in children with nasal obstruction of allergic genesis and orthodontic pathology, Kamyshnyi O. M., Zinchenko T. P. (2018)
Сакович О. О. - Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу в жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією та відповідні особливості структурно-функціональних показників міокарда, Жебель В. М., Поліщук Т. В., Франчук С. В., Сурсаєва Л. М. (2018)
Hancheva O. V. - Quantitative characteristics of the neurotensin content in the hypothalamic arcuate nucleus in arterial hypertension of different etiologies, Tishсhenko S. V., Ivanenko T. V. (2018)
Михалюк Е. Л. - Состояние биоэлектрической активности миокарда у гандболистов, Гунина Л. М. (2018)
Liubomyrska K. S. - Association between single nucleotide polymorphism of immunoregulatory genes and preterm premature rupture of membranes in preterm labour, Kamyshnyi O. M., Krut Yu. Ya. (2018)
Лоскутова Т. О. - Нові підходи до прогнозування прееклампсії у вагітних (2018)
Holotiuk V. V. - Predictive value and changes of inducible nitric oxide synthase expression in patients with rectal cancer under the influence of antitumor therapy, Kryzhanivska A. Ye., Sadovyi I. Ya., Tataryn B. B. (2018)
Herasymova О. V. - The influence of bronchial asthma control level on the quality of life indices, Protsiuk T. L., Protsiuk L. O., Surkova N. M., Kotsur L. D., Kuleshov O. V. (2018)
Zubchenko S. O. - Evaluation of quality of life of patients with pollen allergy before and after sublingual immunotherapy course, Maruniak S. R. (2018)
Riabokon O. V. - Monitoring of patients with chronic hepatitis B without liver cirrhosis while determining the tactics of treatment, Khelemendyk A. B., Riabokon Yu. Yu. (2018)
Шишкін М. А. - Особливості транскрипційної активності генів CDH1, CTNNB1 та експресії кодованих ними молекул Е-кадгерину, ?-катеніну на I, II, III, IV стадіях розвитку колоректальної аденокарциноми, Туманський В. О. (2018)
Vorotyntsev S. I. - Efficacy of regional analgesia techniques in abdominal surgery patients with obesity, Hrynovska M. B., Sofilkanych M. M., Zakharchuk O. V. (2018)
Півторак В. І. - Особливості топографії єдиної нирки після видалення контралатеральної, Монастирський В. М. (2018)
Стефанчук Р. О. - Проведення в Україні кодифікації медичного законодавства: до питання постановки проблеми, Янчук А. О., Стефанчук М. М., Стефанчук М. О. (2018)
Івченко Д. В. - Застосування аутологічної плазми, що збагачена тромбоцитами, для оптимізації репаративної регенерації кісткової тканини при остеопенії, Мірошніков В. В. (2018)
Григорійчук В. І. - Загальний артеріальний стовбур: патоморфологічні зміни неоперованої вади серця в дорослому віці, Кузик Ю. І., Бойко О. І. (2018)
Гур’єв С. О. - Ампутації нижніх кінцівок унаслідок сучасних бойових дій (клініко-анатомічний аспект), Лисун Д. М., Кушнір В. А., Сацик С. П., Кураченко І. П. (2018)
Науменко Л. Ю. - Стан інвалідності внаслідок травм верхньої кінцівки в Україні за 2017 рік, Іпатов А. В., Зуб Т. О., Маметьєв А. О. (2018)
Радченко В. О. - Морфологія формування поперекового задньобічного спондилодезу в кролів за умов використання кісткових трансплантатів і збагаченого тромбоцитами фібрину, Палкін О. В., Колесніченко В. А., Ашукіна Н. О., Данищук З. М. (2018)
Бистрицька М. А. - Роль вітаміну D та паратгормона в генезі розвитку остеопорозу в осіб із травмою хребта та спинного мозку (2018)
Стауде В. А. - Биоэлектрическая активность мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного сустава у пациентов с дисфункцией этого сустава, Радзишевская Е. Б., Дуплий Д. Р. (2018)
Лоскутов О. А. - Дифференцированный подход к выбору бедренного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом, Лоскутов А. Е., Синегубов Д. А., Фурманова К. С. (2018)
Гур’єв С. О. - Структура інвалідності серед постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні, Яровий Д. М., Кушнір В. А. (2018)
Третяк І. Б. - Особливості реконструкції ушкоджень променевого нерва при повторних остеосинтезах плечової кістки, Білінський П. І., Гацький О. О., Коваленко І. В. (2018)
Бець І. Г. - Дискусійні питання хірургічного лікування переломів pilon (2018)
Науменко Л. Ю. - Вплив терапії негативним тиском на процеси запалення та регенерації в ранньому періоді загоєння вогнепальних ран кінцівок, Горегляд О. М. (2018)
Рушай А. К. - Результати лікування постраждалих із незрощеннями великогомілкової кістки після переломів з використанням оцінних шкал, Бебих О. Р., Буглак А. І. (2018)
Фищенко Я. В. - Роль нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении болевого синдрома при дегенеративно-дистрофических заболеваниях пояснично-крестцового отдела позвоночника, Рой И. В., Кравчук Л. Д., Кудрин А. П. (2018)
Рушай А. К. - Профілактика інфекції ділянки хірургічного втручання в травматології та ортопедії, Данькевич В. П., Бебих А. Р., Буглак А. І., Солов’єв І. О., Мартинчук О. О. (2018)
Король П. О. - Роль гібридної ОФЕКТ/КТ-візуалізації в діагностичному моніторингу пацієнтів із патологією кісток нижніх кінцівок (огляд літератури), Ткаченко М. М. (2018)
Шимон В. М. - Сучасний стан проблеми остеомієліту (аналітичний огляд літератури), Кубаш В. І. (2018)
Оніщенко Н. М. - Розвиток національної правової системи в контексті запитів громадянського суспільства (2018)
Богініч О. Л. - Здійснення права сили в умовах демократії: окремі питання теорії (2018)
Макаренко Л. О. - Суб’єкт правової культури: концептуальні засади дослідження (2018)
Січевлюк В. А. - Правосуб’єктність у приватному праві: категоріально-понятійне пізнання в контексті загальної теорії права (2018)
Удала Я. М. - "Офіційне оприлюднення" vs "офіційне опублікування": проблеми термінологічної визначеності (2018)
Припутень Д. С. - Місце службового права в системі національного права (2018)
Сімутіна Я. В. - Механізм правового регулювання трудових відносин: методологічний аспект (2018)
Abstract and References (2018)
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня. Указ Президента України від 07.03.2013 №122/2013 (витяг) (2013)
Про підсумки роботи господарських судів України у 2012 році та завдання на 2013 рік. Доповідь Голови Вищого господарського суду України на пленумі 21 лютого 2013 року (2013)
Про підсумки роботи господарських судів України у 2012 році та завдання на 2013 рік. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 5 (2013)
Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №1 "Про підсумки роботи господарських судів України у 2011 році та завдання на 2012 рік. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 6 (2013)
Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 7 (2013)
Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.12.2012 № 01-06/1941/2012 (2013)
Про зміни у законодавстві України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.12.2012 № 01-06/1953/2012 (2013)
Про Рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 №18-рп/2012 зі справи №1-26/2012 (справи про стягнення заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу). Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.01.2013 № 01-06/77/2013 (2013)
Про зміни у законодавстві України з питань приватизації державного майна. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.01.2013 № 01-06/78/2013 (2013)
Про деякі питання застосування законодавства у сфері містобудівної діяльності. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 № 01-06/84/2013 (2013)
Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 №01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 № 01-06/85/2013 (2013)
Щодо вирішення спорів, пов’язаних зі стягненням податку на додану вартість, включеного до суми збору та плати за послуги, які надаються у морських торговельних портах України. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 № 01-06/86/2013 (2013)
Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.2013 №01-06/87/2013 (2013)
Про деякі питання, пов’язані із запровадженням нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 08.02.2013 № 01-06/319/2013 (2013)
Про внесення зміни до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 25.08.2011 №01-06/1175/2011 "Про Закон України "Про судовий збір". Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.03.2013 № 01-06/438/2013 (2013)
Відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Голови та суддів Вищого господарського суду України за 2012 рік (2013)
Теньков С. О. - Спеціалісти у господарському процесі (2013)
Хомченков Д. М. - Про розірвання договору (2013)
Хомченков Д. М. - Про визнання договору поруки недійсним (2013)
Хомченков Д. М. - Про розірвання договорів поруки та іпотеки (2013)
Хомченков Д. М. - Про визнання права власності (2013)
Татьков В. І. - До питання про підвідомчість спорів у сфері економічної конкуренції (2013)
Шаповалова О. В. - Правові проблеми судового контролю у спорах із державно-приватного партнерства, Бєлоусов Р. О. (2013)
Соловйов В. Г. - Деякі проблемні питання щодо призначення судових експертиз у госпо¬дарському процесі (2013)
Першиков Є. В. (2013)
Титул, зміст (2018)
Ільченко Н. - Захист прав споживачів в інтернет-магазинах України, Фреюк О. (2018)
Свистільник В. - Інструменти інформаційної асиметрії на ринках споживчих товарів і послуг (2018)
Ясінська Й. - Криза як детермінанта розвитку організації (2018)
Мельниченко С. - Сервісна політика компаній-кінодемонстраторів, Штанова А. (2018)
Трубей О. - Вітчизняна роздрібна торгівля на ринку FMCG (2018)
Зубко Т. - Індикатори кадрової безпеки підприємства, Лаптєва В. (2018)
Даниленко Є. - SEO-інструменти у формуванні поведінки покупців легкових автомобілів (2018)
Назарова К. - Аудит оцінки фінансових інструментів, Задніпровський О. (2018)
Безверхий К. - Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами в інтегрованій звітності підприємств (2018)
Ланг Ф. П. - Структура "нового суспільства", здатного до цифрової революції (2018)
Гогонянц С. Ю. - Методика оцінювання живучості угруповання радіотехнічних військ під час участі у відбитті удару повітряного противника, Крищенко В. М. (2018)
Горбачов К. М. - Особливості підготовки та несення бойового чергування підрозділами ППО Сухопутних військ під час проведення АТО, Силаєв О. І., Тіхонов І. М. (2018)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо класифікації зенітних ракетних комплексів зенітних ракетних військ та військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, Кулєшов О. В., Коломійцев О. В., Ряполов Є. І., Шулежко В. В. (2018)
Клименко В. М. - Порівняльні оцінки реалізуємості альтернативних варіантів роботизації озброєння та військової техніки десантно-штурмових військ при гіпотезах, що перетинаються, Дем'янчук Б. О. (2018)
Шейгас О. К. - Забезпечення безпеки десантування аеромобільних військ в обмеженому районі, Пономаренко А. І., Шуртаков П. Д., Букшань Д. О. (2018)
Voinov V. - Creating a database of existing weapon system, Kachurovski G., Shevchenko A., Gurin O. (2018)
Додонов А. Г. - Концепция автоматизации процесса организационного управления ракетной бригадой, вооружённой оперативно-тактическим ракетным комплексом, Никифоров А. В., Путятин В. Г. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Вплив оцінювання та аналізу спроможностей на визначення заходів розвитку Збройних Сил України (2018)
Кушнерук В. І. - Визначення та обґрунтування шляхів удосконалення і розвитку зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Горліченко М. І., Харитонов О. Л., Печкін А. М. (2018)
Семененко О. М. - Методика розподілу обмежених фінансових ресурсів в планах підготовки Збройних Сил України за напрямом бойова підготовка, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І. (2018)
Сиротенко А. М. - Рекомендації щодо інформаційно-аналітичного забезпечення та автоматизації управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави (2018)
Трембовецький О. Г. - Рекомендації щодо формування способів дій сил Державної прикордонної служби України в умовах проведення операції Об’єднаних сил, Гулеватий Д. Ю., Каштелян С. О. (2018)
Ситник Ю. Б. - Способи виявлення та прогнозування зсувів повітряних мас для забезпечення безпеки польотів літальних апаратів, Кондратенко О. П., Стадник В. В. (2018)
Атаманський Д. В. - Перспективна мережа радіолокаційних засобів метеорологічного обслуговування авіації (2018)
Висоцький О. В. - Автоматизація процесів збору, обробки та відображення інформації про повітряну обстановку на командно-диспетчерському пункті при керуванні польотами державної авіації, Коршець О. А., Лимар Р. В., Макаров С. А., Мартинов А. А. (2018)
Герасимов С. В. - Модель похибок навігації в аномальному гравітаційному полі Землі, Макарчук Д. В., Костенко О. І. (2018)
Карлов В. Д. - Постановка задачі оптимального оцінювання радіальної швидкості цілі при врахуванні корельованих флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки, Кузнєцов О. Л., Артеменко А. М. (2018)
Білова Т. Г. - Порівняльний аналіз контенту сайтів органів державної влади, Побіженко І. О., Дьоміна В. М. (2018)
Мінухін С. В. - Дослідження впливу використання індексів в таблицях реляційних баз даних, В’юненко В. Ю. (2018)
Bіlenko О. - Projectile ricochet energy reduction procedure, Kirichenko O., Pavlov D. (2018)
Galak А. - Modern technologies for solving issues of collective protection from chemically hazardous substances in the defense industry, Sakhnenko N., Belousov I., Kosarev A., Linyvtsev O. (2018)
Тищенко М. Г. - Особливості розробки дизайну інтерфейсу комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять в Харківському національному університеті Повітряних Сил "КАСКАД", Місюра О. М., Третяк В. Ф., Калачова В. В., Трублін О. А. (2018)
Павліченко О. О. - Гуманітарні дисципліни як засіб гуманізації української освіти, Петрова Л. О. (2018)
Отечко С. А. - Раціональне використання земель Великобурлуцького району Харківської області через впровадження еколого-ландшафтного землеустрою (2018)
Храпатова И. В. - Учет набухания и усадки грунтового основания на НДС системы "основание – фундамент – сооружение" в условиях плоской деформации, Козюра Н. А., Рачковский А. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Аністратенко К. - Функції командування вищого військового навчального закладу в управлінні дистанційним навчанням курсантів (2018)
Арістархова М. - Теоретико-методологічні основи розвитку іншомовної комунікативної компетентності у викладачів ВВНЗ (2018)
Богунов С. - Становлення та розвиток педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу: основні структурні складові, Мітягін О., Казак І. (2018)
Боровик Л. - Обґрунтування теоретичної моделі становлення та розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Бурий С. - Педагогічні умови формування управлінської культури у майбутніх офіцерів в процесі практичної підготовки (2018)
Войтех О. - Підготовка національного персоналу Збройних Сил України до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як педагогічна проблема (2018)
Воробйов О. - Напрямки підготовки фахівців з логістики Збройних Сил України та сучасні технології управління логістичним забезпеченням, Власов І., Шинкаренко Ю. (2018)
Гапоненко Г. - Кросфіт – система тренувань, Романюк О., Ковальчук О. (2018)
Гончарук М. - Шляхи удосконалення підготовки фахівців, діяльність яких пов'язана зі збройним захистом держави, Музиченко Д., Швалючинський В. (2018)
Дерев’янчук А. - Підхід до створення і застосування кейс-методу при вивченні військово-технічних дисциплін (2018)
Зельницький А. - Система забезпечення і гарантування якості вищої військової освіти: процес і результат (2018)
Зельницький А. - Технологізація освітнього процесу вищих військових навчальних закладів, Заболотний О., Левицька Л. (2018)
Зельницький А. - Педагогічні категорії "технологія" і "методика": дефінітивний та порівняльний аналіз, Оліферук В., Левицька Л. (2018)
Капосльоз Г. - Пропозиції щодо вирішення деяких проблемних питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад'юнктурою, Корецький А., Кузьмич І. (2018)
Капосльоз Г. - Проблемні питання організації наукових досліджень в інтересах навчальних закладів та органів управління освітою у Збройних Силах України (2018)
Колотова Н. - Розвиток професійної готовності до міжкультурної взаємодії майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах як предмет науково-педагогічного аналізу (2018)
Костів С. - Критерії, показники і рівні оцінювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління (2018)
Krymets L. - The democratic ethical base of forming military mentality in the high military education system of Ukraine (2018)
Lahodynskyi O. - The would-be military professionals' foreign language communicative competence as a learning objective and outcome (2018)
Левицька Л. - Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності здобувача вищої військової освіти: педагогічна кваліметрія (2018)
Maliarchuk T. - Self-Directed Learning Competency and Learner-Centered Approach in E-Learning, Danyk Y. (2018)
Мотика С. - Модель виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею (2018)
Приходько Ю. - Технологічні аспекти особистісно орієнтованої підготовки військових фахівців з вищою освітою (2018)
Рибчук О. - Суб'єктність викладача вищої військової школи (2018)
Колесник В. - Теоретичні основи моделювання професійної діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад'юнктурі військового закладу вищої освіти, Серветник Р. (2018)
Толок І. - Особливості підготовки військових фахівців тактичного рівня у ВВНЗ США та окремих країн НАТО, Супрунов Ю. (2018)
Богунов С. - Організація підготовки офіцерів для Збройних Сил республіки Литва, Черних О., Черних Ю. (2018)
Чорний В. - Нові соціальні медіа та соціальні мережі в освітньому процесі (2018)
Шалигіна Н. - Рекомендації щодо виділення навчального часу для досягнення відповідного рівня володіння іноземною мовою за стандартом НАТО STANAG 6001, Голівець С. (2018)
Шалигіна Н. - Практичні аспекти методики розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (2018)
Порядок оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Військова освіта" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2018)
Висоцька Е. - Педагогічна любов та ідея виховання Василя Сухомлинського (2018)
Хоружа Л. Л. - Педагогічна культура та професійна етика як ціннісна основа діяльності вчителя (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського) (2018)
Сухомлинська Л. В. - Світ казок Василя Сухомлинського у сучасному інформаційному просторі України (2018)
Сяо Су - Интеграция педагогических идей В.А. Сухомлинского в образовательное пространство китая, Цзян Сяоянь (2018)
Відавська Е. - Права дитини як важливий аспект виховного процесу (2018)
Дика Н. М. - Формування мовної особистості учня основної школи в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Козир М. В. - "Педагогіка серця": упровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського у практику освітнього процесу ЗВО (2018)
Терещенко О. І. - Формування в учнів початкових класів навички свідомого читання у процесі використання інтерактивних технологій (2018)
Булгакова О. Ю. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії як наслідок стратегічного і тактичного у соціальній взаємодії (2018)
Заверико Н. В. - Виховання толерантності у школярів як умова розвитку інклюзивної освіти в Україні, Соловйова Т. Г. (2018)
Литвиненко О. О. - Психологічний супровід та підтримка студентів зі зниженим слухом як запорука їхнього особистісного становлення (2018)
Сулятицький І. В. - Спеціальне психоконсультування учасників ато, членів їхніх родин і вимушено переселених осіб, Корчинський І. О., Сало В. В. (2018)
Супрун Г. В. - Психологічна техніка "моя історія" як засіб налагодження співпраці між фахівцями та батьками дитини з аутизмом (2018)
Турубарова А. В. - Умови соціально-психологічного розвитку підлітків з обмеженими можливостями здоров'я (2018)
Бречко А. О. - "Килимкові читання" у контексті вивчення літературної спадщини В.О. Сухомлинського, Костик А. О., Ярова І. Б., Козир М. В. (2018)
Шигаль Д. А. - Дослідження джерельної бази порівняльного історико-правового аналізу: питання методики (2018)
Слінько Т. М. - Проблеми реалізації права на свободу слова в інформаційних інтернет-джерелах, Міць А. М. (2018)
Кулешов Д. В. - Адміністративні суди в системі гарантій конституційного ладу України (2018)
Малишкіна Н. О. - Поняття форм і правових засобів функціонування системи стримувань та противаг у взаємодії вищих органів державної влади (2018)
Tsuvina T. A. - Execution of court decisions in Ukraine: reforming the system in terms of the right to a fair trial (2018)
Сакара Н. Ю. - Основні засади цивільного судочинства та розумність строків розгляду справи судом (2018)
Петрофанова К. Р. - Правова природа договору про використання електронних грошей (2018)
Остапенко Ю. І. - Процес адаптації господарського законодавства України: напрями і перспективи (2018)
Вольвач Б. В. - Ескіз правової політики у сфері неплатоспроможності та банкрутства (2018)
Бударна В. О. - Краудфандинг як модель інвестування (правовий аспект) (2018)
Бабай Д. О. - Формування системи організаційно-господарського забезпечення інноваційних відносин в Україні (2018)
Омаров А. М. - Організаційно-господарське супроводження розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Шарапова С. В. - Деякі питання охорони та збереження екологічних систем (2018)
Кульчій І. М. - Експорт сільськогосподарської продукції України в умовах євроінтеграції: правові реалії та перспективи (2018)
Govorun M. D. - The concept of the principle of payment of land-use (2018)
Харитонов С. О. - Співвідношення понять "військовий злочин" та "склад військового злочину" (2018)
Прудников Я. В. - Поняття та види засобів вчинення злочину (2018)
Фоміна Т. Г. - Процесуальний статус поручителя у кримінальному провадженні: проблеми визначення та шляхи удосконалення (2018)
Яремчук В. О. - Криміналістичні та медичні знання: межі використання при розслідуванні злочинів (2018)
Пивоваров В. М. - Правові засади функціонування державної мови (2018)
Alyokhina S. V. - Problems of creating scientific and methodological bases of spent nuclear fuel dry cask storage thermal safety in Ukraine (2018)
Biblik I. V. - Prediction of Flow Accelerated Corrosion of NPP Pipeline Elements by Network Simulation Method, Avramov K. V., Rusanov R. A. (2018)
Zaytsev B. F. - Dynamic Processes During the Through-plastic-damper Shock Interaction of Rocket Fairing Separation System Components, Asayеnok A. V., Protasova T. V., Klimenko D. V., Akimov D. V., Sirenko V. N. (2018)
Tretyak A. V. - Influence of Thermal and Mechanical Factors on the Stressed State of Large Components of Hydrogenerator-Motors, Shut A. Yu., Gakal P. G. (2018)
Shulzhenko N. G. - Design Forecasting of Thermal Strength and Resource of Steam Turbine structural Components, Gontarovskiy P. P., Garmash N. G., Melezhik I. I. (2018)
Grebenyuk S. N. - Shear Modulus of a Fiber Composite with a Transtropic Viscolelastic Matrix and Transtropic Elastic Fiber, Klimenko M. I. (2018)
Kairov A. S. - Use of Refined Finite Element Models for Solving the Contact Thermoalasticity Problem of Gas Turbine Rotors, Morgun S. A. (2018)
Fridman M. M. - Stepwise Optimization of I-section Flexible Elements Under a Fuzzy Approach to Taking into Account Corrosion and Protective Properties of Anticorrosive Coating (2018)
Mir-Salim-zade M. V. - Slit system partial closure simulation in a stringer reinforced perforated isotropic medium (2018)
Avramenko A. N. - Numerical Simulation of Metal Hydride Battery Heat Conducting Matrix Heat-stressed and Deformed State, Levterov A. M., Gladkova N. Yu. (2018)
Колодницька Р. В. - Підвищення ресурсу експлуатації автомобіля шляхом керування якістю паливно-повітряних сумішей, Москвін П. П., Очич В. М., Головня Р. М. (2018)
Титаренко В. Є. - Оцінка екологічного стану транспортних перехресть доріг за шумовим навантаженням від автотранспорту в місті Житомирі, Шумляківський В. П., Корніков В. І., Мацкевич К. М., Соболевський Р. В. (2018)
Гаращенко Я. М. - Адаптивне пошарове розділення 3D моделі виробу в адитивних технологіях (2018)
Топільницький В. Г. - Моделювання динаміки сукупності вільного не зв’язаного оброблюваного інструменту поверхонь деталей машин у вібраційному полі, Кусий Я. М., Ребот Д. П. (2018)
Виноградов О. О. - Про вплив кута λ нахилу різальної кромки інструменту на його стійкість при косокутному різанні металів, Виговський Г. М. (2018)
Марчевський В. М. - Аеродинаміка вихрових потоків сушильного агенту у сушильній камері, Гробовенко Я. В. (2018)
Pasternak V. V. - Technical and economic feasibility study of computer-simulation models of C++ Software Product (2018)
Тарган Д. В. - Вплив кінематики процесу магнітно-абразивного оброблення на параметри якості робочих поверхонь мітчиків із швидкорізальної сталі, Майборода В. С., Плівак О. А., Добровольський Г. Г. (2018)
Тимошенко О. В. - Чисельне моделювання полів пошкоджуваності та залишкових напружень після дернування отворів, Яхно Б. О., Бабак А. М., Фам Дик Куан (2018)
Запорожко I. О. - Оцінка адаптивних резервів людини за даними пульсометрії, Борозенець Д. А., Зубчук В. І. (2018)
Kolomiets R. O. - Application of cold atmospheric plasma for the sterilization of objects of complex form, Nikitchuk T. M., Morozov D. С., Hrek O. V. (2018)
Шликов В. В. - Дослідження температуропровідності міокарду в умовах штучного кровообігу (2018)
Щапов П. Ф. - Информационная технология и программно-аппаратный комплекс для контроля состояния биологических жидких образцов, Томашевский Р. С. (2018)
Боцман А. О. - Визначення гравітаційної моделі та її параметрів для прогнозування кількості відвідувачів торгівельних об’єктів на прикладі міста Харків, Доля К. В., Доля О. Є., Лифенко С. Е. (2018)
Заболотня Т. М. - Метод автоматизованого визначення наявності образливого вмісту текстових повідомлень у соціальних мережах, Соколовська А. В. (2018)
Безвесільна О. М. - Щодо моніторингу сейсмічної активності (2018)
Дуднік А. С. - Модель сенсорного комп’ютеризованого приладу вимірювання відстані, Квасніков В. П. (2018)
Жученко О. А. - Дослідження впливу надлишку повітря на процес випалювання вуглецевих виробів у камері "під вогнем", Коротинський А. П. (2018)
Коваль А. В. - Розробка модулю для вимірювання концентрації шкідливих та вибухонебезпечних газів на міні безпілотному літальному апараті, Гордійченко О. В. (2018)
Лактіонов І. С. - Методика та результати лабораторних випробувань комп’ютеризованого вимірювача вологості тепличних ґрунтів, Вовна О. В., Лебедєв В. А. (2018)
Ночвай В. М. - Проектування та дослідження електронного блоку пірометра для вимірювання потоку випромінювання твердих частинок у двофазному потоці (2018)
Подчашинський Ю. О. - Дослідження методів фрактального стиснення відеозображень з вимірювальною інформацією, що передаються комп’ютерними мережами, Хаустович О. В. (2018)
Прилипко О. І. - Система підтримки прийняття рішень в умовах локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, Овезгельдиєв А. О. (2018)
Хильченко Т. В. - Новий двоканальний МЕМС гравіметр авіаційної гравіметричної системи (2018)
Цірук В. Г. - Компенсація похибок та коригування положення гармати відносно цілі при сумісному швидкому русі башти та машини (2018)
Горшенін О. Є. - Методика прогнозування показників якості космічних оптико-електронних знімків видимого діапазону хвиль, Пулеко І. В., Миклуха В. А. (2018)
Манойлов В. П. - Математична модель взаємодії ближнього поля коаксіального давача із шаруватим середовищем, Морозов Д. С., Нікітчук Т. М., Полещук І. І. (2018)
Мацуй А. М. - Теоретичне дослідження системної стабілізації підсилювальних властивостей радіоканалу для агрегатів з обертовими частинами, Кондратець В. О. (2018)
Рашковецький Л. В. - Високоякісні епітаксійні плівки CdZnTe для напівпровідникової оптоелектроніки: синтез і властивості, Пляцко С. В., Москвін П. П., Добряков В. Л., Скиба Г. В. (2018)
Ципоренко В. В. - Аналіз швидкодії безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного пеленгатора з двовимірним кореляційним обробленням просторового сигналу, Ципоренко В. Г., Андреєв О. В., Чухов В. В. (2018)
Васильчук О. С. - Вплив ультразвукового опромінення на утримуючу здатність аміачної селітри, Вапнічна В. В., Ган А. Л. (2018)
Войтенко Ю. І. - Ефективність зарядів різних конструкцій при деформуванні та руйнуванні металевих перепон, Кравець В. Г., Шукюров А., Ган А. Л., Коробійчук В. В. (2018)
Губин Г. B. - Пути дальнейшего повышения качества железорудных концентратов на ЧАО "Полтавский ГОК" в современных условиях, Хованец В. А., Лотоус В. В., Равинская В. О. (2018)
Азарян В. А. - Дослідження процесів стабілізації амплітудних коливань якості рудопотоків залізорудних кар’єрів, Жуков С. О. (2018)
Закусило Р. В. - Дослідження характеристик і ефективності просторового розташування низькоенергетичних зарядів для видобування блокового каменю, Романченко А. М. (2018)
Іськов С. С. - Дослідження зміни кількості відходів каменю при алмазно-дисковому розпилюванні блоків, Соболевський Р. В. (2018)
Крючков А. І. - Системна оптимізація екскаваційних робіт на кар’єрі по критерію мінімальної енергоємності, Євтєєва Л. І. (2018)
Леонець І. В. - Взаємодія фарбових матеріалів з поверхнею природного каменю, Сідоров О. М., Янович Д. С., Заруцький С. О., Чала О. М. (2018)
Луценко С. А. - Исследование взаимосвязи параметров системы разработки (2018)
Максимов І. І. - Аналіз впливу розміщення точки звезення гірничої маси на сумарний об’єм автотранспортної роботи, Слободянюк Р. В. (2018)
Стріха В. А. - Аналіз сучасного стану та технологічного потенціалу покладів торфу Рівненської області, Жуков С. О., Соболевський Р. В. (2018)
Торопов А. В. - Синтез квазиоптимального регулятора загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с использованием концепции метода Пирсона, Печеник Н. В., Торопова Л. В. (2018)
Фролов О. О. - Експериментальні дослідження впливу рідкого активного наповнювача на властивості вибухових речовин місцевого приготування, Куляпіна А. В. (2018)
Хоменчук О. В. - Нова концепція фібронабризкбетону для геотехнічного застосування (2018)
Shlapak V. O. - Prospects for using broken stone quarries waste, Klimenko I. V., Davydova I. V., Tarasyuk O. S. (2018)
Бойко Ю. І. - Синергетичний ефект як ключовий аспект діяльності об`єднаних територіальних громад (2018)
Вигівська І. М. - Особливості формування облікової політики кейтерингової компанії, Макарович В. К., Сіра Е. О. (2018)
Виговська Н. Г. - Формування методологічної матриці стратегічного аналізу підприємства, Саух І. В . (2018)
Гордополов В. Ю. - Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління зовнішньоекономічною діяльністю (2018)
Horodyskyi M. P. - Software market analysis for reporting and reporting, Hrabchuk I. L. (2018)
Дячек С. М. - Прогнозування частки простроченої кредитної заборгованості у кредитному портфелі банків України, Павловський Є. В. (2018)
Завалій Т. О. - Полісемантичний характер поняття клієнтського капіталу підприємства (2018)
Кобилинська Т. В. - Напрями статистичного аналізу та формування системи показників екологічних наслідків, зумовлених діяльністю сільськогосподарських підприємств (2018)
Ksendzuk V. V. - Uwarunkowanie zależności pomiędzy pojęciami "innowacje", "innowacyjność" i "działalność innowacyjna" w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: doświadczenia polskich badaczy, Saakian A. D. (2018)
Лисенок О. В. - Організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків (2018)
Лисичко А. М. - Економічний аналіз бізнес-процесів лісогосподарських підприємств (2018)
Ляхович Г. І. - Розрахунок ефективності бухгалтерського аутсорсингу (2018)
Полчанов А. Ю. - Методика оцінки фінансового потенціалу держави у подоланні наслідків військових конфліктів (2018)
Сироїд Н. П. - Організація внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції (2018)
Цуркану В. И. - Развитие методологии бухгалтерского учета финансовых активов в контексте МСФО, Фокша М. Л., Голочалова И. Н. (2018)
Титул, зміст (2018)
Шимановський О. В. - Визначення процедури та складу обстеження з метою розрахунку залишкового ресурсу, Колесніченко С. В. (2018)
Осипов А. С. - Методология расчета конструкции крепи горных выработок на основе единой системы "массив-технология строительства-крепь" ("М-ТС-К") для условий флишевого сложения пород при строительстве Бескидского тоннеля (2018)
Отрош Ю. А. - Використання системи моніторингу для оцінки технічного стану будівельних конструкцій (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Особливості збереження та відновлення діючих підземних комунікацій, Старкова О. В. (2018)
Моради Пур Омид - Особенности архитектурно-планировочной организации зданий с размещенным энергоэффективным оборудованием (2018)
Спасьонова Л. М. - Легкоплавкі полімінеральні глини Київщини — перспективна сировина у виробництві керамічної черепиці, Суббота І. С., Булка Т. І., Нагорна О. К. (2018)
Ніконець І. І. - Інфрачервона спектроскопія негідратованих та гідратованих один рік C2S і C3S та трьох видів цементів, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стадійчук О. М. (2018)
Касим Мухаммед Басим - Исторические особенности становления архитектуры современных аэровокзальных терминалов (2018)
Умови друкування (2018)
Вольська К. О. - Формалізація експертних облікових знань самоконтрольованої інформаційної системи підприємства із використанням фреймової моделі представлення знань (2018)
Дзюбенко О. М. - Підходи до економічного аналізу рентабельності лісогосподарських підприємств (2018)
Лисичко А. М. - Розвиток методики економічного аналізу ефективності рентних відносин у лісовому господарстві (2018)
Чік М. Ю. - Факторний економічний аналіз на підприємствах лісового господарства (2018)
Грицишен Д. О. - Бухгалтерська оцінка наслідків бойових дій та окупації державних територій, Бевзенко С. Г., Горай О. С. (2018)
Колтунович О. С. - Інституціональні форми та державна підтримка інноваційно-технологічної модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських споруд у зоні осушувальних меліорацій (2018)
Кулаковський Т. Ю. - Особливості мотивації досягнення жінок-службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, Кулаковська О. Г. (2018)
Oliynyk O. V. - Cluster structurization as basis for circular economy state policy implementation: regional level, Serhiyenko L. V. (2018)
Свірко С. В. - Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування (2018)
Кобилинська Т. В. - Статистичне оцінювання галузі рослинництва (2018)
Корнійчук А. А. - Проблеми і перспективи розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств (2018)
Меліхова Т. О. - Розробка графічної аналогової моделі формування економічної безпеки підприємства на довгостроковий період з метою визначення економічної ефективності витрат на його економічну безпеку (2018)
Міщук Є. В. - Визначення безпеки підприємства: гарантійний підхід (2018)
Хілуха О. А. - Аналіз корпоративного управління: зміст основних етапів (2018)
Шпак С. A. - Категории адаптации и адаптивности в теории управления реструктуризацией предприятий (2018)
Виговська Н. Г. - Формування напрямків гармонізації інтересів основних суб’єктів страхування, Доманчук А. І. (2018)
Виговська О. А. - Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом (2018)
Кравчук І. С. - Сучасні тенденції електронної торгівлі обіговими фінансовими інструментами (2018)
Полчанов А. Ю. - Потенціал банківських установ України у стимулюванні економічного зростання у постконфліктний період (2018)
Проволоцька О. М. - Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств, Воронкова А. В. (2018)
Амосова К. М. - Значущість неінвазивної оцінки підвищення тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, гіпертрофією лівого шлуночка, симптомами серцевої недостат­ності та збереженою фракцією викиду в реальному житті, Василенко О. В., Руденко Ю. В., Безродній А. Б., Мостбауер Г. В., Черняєва К. І., Прудкий І. В., Сиченко Ю. О., Горда І. І., Саблін А. В. (2018)
Хухліна О. С. - Патогенетична роль дисбіозу товстої кишки у патогенезі взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, Антонів А. А. (2018)
Скрипник І. М. - Надмірна маса тіла й ожиріння як важливі фактори ризику цитостатик­індукованих уражень печінки у хворих на гострі лейкемії, Маслова Г. С. (2018)
Колесникова Е. Н. - Влияние фактора курения при коморбидном течении хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни сердца, Крахмалова Е. О. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Прогредієнтність перебігу остеопенічного синдрому у пацієнтів з коморбідністю остеоартрозу та ожиріння, Терешкін К. І. (2018)
Копиця М. П. - Васкулоендотеліальний фактор росту А та поліморфізм G634C гена ВЕФР­A у хворих на гострий інфаркт міокарда, Кутя І. М. (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Зв`язок поліморфізму G894T гена eNOS із розвитком патології пародонта у хворих з бронхокардіальними захворюваннями, Гальчинська В. Ю., Бондар Т. М. (2018)
Солонович А. С. - Предикторы когнитивной дисфункции у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса левого желудочка, Ляшенко А. В., Мхитарян Л. С., Гавриленко Т. И., Ревенько И. Л., Воронков Л. Г. (2018)
Заздравнов А. А. - Саліваційні розлади при анкілозивному спондилоартриті як чинник ороезофагеальної альтерації (2018)
Пивовар С. М. - Поліморфізм гена b1­адренорецепторів та віддалений прогноз хворих із серцевою недостатністю, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Кротова О. Б. (2018)
Рудик Ю. С. - Ефективність диференційованої терапії блокаторами ренін­ангіотензин­альдостеронової системи у пацієнтів із серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу, Меденцева О. О., Кравченко І. Г., Лозик Т. В. (2018)
Ісаєва Г. С. - Саркопенія як фактор ризику хронічних неінфекційних захворювань, Мєлікова М. Ю., Вовченко М. М. (2018)
Журавльова Л. В. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Бутова Т. С., Шевченко В. О. (2018)
Сова С. Г. - Хвороби цивілізації: печінка і поліморбідний метаболічний континуум (2018)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2018 року (2018)
До відома авторів (2018)
Романюк А. М. - Епідеміологія хвороб, пов'язаних з патологічною біомінералізацією у Сумській області, Москаленко Р. А., Тарасенко С. В., Сміянов В. А., Кравець О. В., Закорко І.-М. С., Піддубний А. М. (2017)
Радченко О. М. - Влияние ожирения на функцию внешнего дыхания у больных хронической обструктивной болезнью легких, Пилипів Л. І. (2017)
Даниленко Г. Н. - Украинские профориентационные центры для детей и подростков, Швец А. Н., Швец Ю. Н. (2017)
Капустник В. А. - Особливості клінічного перебігу вібраційної хвороби у робочих різних професійних груп, Сухонос Н. К., Тверезовський В. М. (2017)
Назарян Р. С. - Порушення місцевого імунітету ротової порожнини у дітей, хворих на муковісцидоз, Ткаченко М. В., Коваленко Н. І. (2017)
Чернацька О. М. - Маркери діабетичної нефропатії у пацієнтів із артеріальною гіпертензією ііі стадії та цукровим діабетом 2 типу і їх корекція, Деміхова Н. В., Голубовська Ф. Б., Удовиченко С. Я. (2017)
Вергун А. Р. - Мікотично-асоційовані вростання нігтів: погляди на проблему, Паращук Б. М., Макагонов І. О. (2017)
Булич Э. Г. - Феномен торможения смертности при увеличении распространенности ишемической болезни сердца, Муравов И. В. (2017)
Чемич М. Д. - Епідеміологічні особливості та шляхи удосконалення профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій, Малиш Н. Г., Гончарова Т. М., Сівер М. Ф. (2017)
Андрєєв О. А. - Черепно-мозкова травма за Шкг 13–15 балів: ознаки, асоційовані з наявністю внутрішньо-черепних травматичних ушкоджень та їх прогнозування, Скобська О. Є., Андрєєв А. Є., Каджая Н. В., Готін О. C. (2017)
Вдовиченко В. І. - Ефективнісь стандартного лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Кульчицький В. В., Макагонов І. О., Левус О. Я. (2017)
Єлисеєва І. В. - Визначення особливостей спектра флуоресценції зразків нативного очищеного дифтерійного анатоксину, Дорошенко А. О., Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Горбач Т. В. (2017)
Іващук С. І. - Аналіз комбінації алельних варіантів генів CFTR (rs 113993960), PRSS1 (rs 111033565) та IL-4 (rs 2243250) з позиції ризику розвитку набрякового панкреатиту у популяції Північної Буковини, Сидорчук Л. П. (2017)
Чернякова А. М. - Оценка эффективности применения аппликационного сорбента оригинального состава для лечения экспериментальной синегнойной ожоговой инфекции, Минухин В. В. (2017)
Білошицька А. В. - Вплив трансфекції гену Арое на структуру гепатоцитів при експериментальному атеросклерозі (2017)
Насібуллін Б. А. - Комплексна оцінка зміни параметрів гомеостазу щурів при експериментальному гастриті, Гуща С. Г., Ярошенко Н. О., Бахолдіна О. І., Олешко О. Я., Калініченко М. В. (2017)
Букач О. П. - Асоціація T-786c поліморфізму гена ендотеліальної оксиду азоту синтази із ревматоїдним артритом у поєднанні з ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією (2017)
Мазур М. Г. - Основные направления исследований протеома при раке молочной железы, Пятчанина Т. В. (2017)
Олешко Т. Б. - Дослідження асоціації C+70g поліморфізму гена Ednra з індексом маси тіла у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом, Юрченко В. С., Олешко Т. М., Гарбузова В. Ю. (2017)
Фомин П. - Памятные даты: Василий Дмитриевич Братусь, Козлов С., Кобылецкий Н. (2017)
Кичигін А. П. - Мехатронна система енергоощадного руйнування гірських порід, Терентьєв О. М., Поліщук В. О. (2018)
Klevtsov S. V. - Method of the safety margins management of nuclear power plants (2018)
Іванишин О. В. - Метод автоматичного екстрактивного узагальнення тексту на основі рекурентних нейронних мереж, Батюк А. Є. (2018)
Кравців С. Я. - Метод мінімізації інтегрального пожежного ризику за допомогою оптимізації покриття пожежних депо (2018)
Romanuke V. V. - Acyclic-and-asymmetric payoff triplet refinement of pure strategy efficient nash equilibria in trimatrix games by maximinimin and superoptimality (2018)
Ночніченко І. В. - Застосування явища переносу та інформаційної ентропії до аналізу поведінки магнітореологічного демпфера, Яхно О. М. (2018)
Пуховий І. І. - Зміна геометричних параметрів зростання конгломератів бурульок на горизонтальних насадках при розпиленні води форсункою, Постоленко А. М. (2018)
Турик В. М. - Оцінка ефективності керування когерентними вихровими структурами в камері змішування криловими вихорогенераторами, Кочін В. О., Кочіна М. В. (2018)
Гончарук В. В. - Деструкція поверхнево-активних і гумінових речовин у плазмохімічному реакторі, Кліщенко Р. Є., Корнієнко І. В. (2018)
Автори номера (2018)
Правила оформлення та подання статей (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Jgenti M. - Effect of methyl jasmonate, salicylic acid and ascorbic acid on quality parameters of strawberry (Fragaria x ananassa Duch) fruit during cold storage, Gulua L., Turmanidze T. (2018)
Tsykhanovska I. - Formation of the functional and technological properties of the beef minced meat by using the food additive on the nanopowder basis of double oxide of two- and trivalent iron, Skurikhina L., Evlash V., Pavlotska L. (2018)
Obolkina V. - Сhemical composition of fenugreek hay leaves, Nosenko T., Dzyhar O., Rakhmetov D. (2018)
Cetinkaya A. - Changes in cholesterol and free fatty acid content of Kars Gravyer Cheese (A Turkish dairy product produced by the traditional method), Oz F. (2018)
Vyshniak V. - Identification of beeswax and its falsification by the method of infrared spectroscopy, Dimitriev O., Litvynchuk S., Dombrovskiy V. (2018)
Oseyko M. - Antimicrobial properties of model drugs in the systemic concept of health, Shevchyk V., Pokryshko O. (2018)
Povarova N. - Functional-technological properties of protein composite of animal origin, Melnyk L. (2018)
Cartasev A. - Identification, characterization and industrial utilization of autochthonous strains of Streptococcus thermophilus isolated from Moldavian raw milk and dairy products of spontaneous fermentation (2018)
Jothi J.S. - Assessment of heavy metal concentration in edible fish muscle and water sample collected from different location in Chittagong: a public health concern, Anka I.Z., Hashem Sh., Morshed Sh. (2018)
Mikulionok I. - Intensification of cooling of tubular blown polymeric packing films with the flowing-down liquid film, Petukhov A., Gapon V., Gavva O. (2018)
Nykytiuk T. - Impact of nanosized aluminum hydroxide on the structural and mechanical properties of sugar beet tissue, Olishevskiy V., Babko E., Prokopiuk O. (2018)
Lyashuk O. - Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow, Sokil M., Vovk Yu., Tson A., Gupka A., Marunych O. (2018)
Lutska N. - Effective robust optimal control system for a lamellar pasteurization-cooling unit under the conditions of intense external perturbations, Zaiets N., Vlasenko L., Shtepa V. (2018)
Giedre Raisiene A. - Representation of agricultural producers’ interests: substantiation of the research construct, Volkov A., Skulskis V., Vilk? R. (2018)
Abstracts (2018)
Instructions for authors (2018)
Титул, Содержание (2018)
Revunova E. G. - Random projection and truncated SVD for estimating direction of arrival in antenna array, Rachkovskij D. A. (2018)
Antomonov M. Y. - Information technology for constructing the composite indices for data of different types used in medical and environmental studies (2018)
Вовк М. И. - Формирование индивидуального комплекса управляющих воздействий для реабилита-ции движений и речи после инсульта, Галян Е. Б., Куцяк А. А., Лаута А. Д. (2018)
Шахлина Л. Я. - Прогнозирование реакции организма спортсменок на вдыхание гипоксических смесей на математической модели функциональной системы дыхания, Аралова Н. И. (2018)
Кифоренко С. И. - Информационная система поддержки принятия решений для контроля и коррекции физического здоровья, Гонтарь Т. М., Иваськива Е. Ю., Обелец Т. А. (2018)
Вниманию авторов (2018)
Ткаченко М. А. - Агрохімічні властивості сірого лісового ґрунту залежно від вапнування та різних систем удобрення, Шкляр В. М., Дергач М. О., Замлинська В. М. (2016)
Кравчук М. М. - Зміна агрофізичних показників світло-сірого лісового ґрунту залежно від способів основного обробітку та удобрення в Правобережному Поліссі, Кропивницький Р. Б., Довбиш Л. Л., Яковенко О. П. (2016)
Малиновська І. М. - Спрямованість мінералізаційних процесів у сірому лісовому ґрунті за вапнування та мінерального удобрення, Ткаченко М. А., Черниш О. О., Сорока О. П. (2016)
Єкель Г. В. - Особливості формування ефективності виробництва зерна кукурудзи при вирощуванні в органічній системі землеробства, Коваленко Г. В., Лупеха І. М. (2016)
Малієнко А. М. - Продуктивність кукурудзи на зерно за різних способів основного бробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні, Гаврилов С. О., Борис Н. Є. (2016)
Слюсар І. Т. - Вплив способів основного обробітку осушуваного торфо-глейового ґрунту на його родючість та врожайність жита озимого і гречки, Богатир Л. В., Єзерковський А. В. (2016)
Шувар І. А. - Вплив елементів технології вирощування на забур'яненість та продуктивність ячменю ярого і картоплі, Корпіта Г. М. (2016)
Грищенко Р. Є. - Ефективність бактеризації насіння круп'яних культур в органічному землеробстві, Любчич О. Г., Глієва О. В., Мазуренко Т. В. (2016)
Малиновська І. М. - Водоутримувальна здатність рослин пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення, Борко Ю. П., Юла В. М., Пипчук Н. М. (2016)
Олійник К. М. - Продуктивність пшениці озимої сорту Столична за технологій вирощування різної інтенсивності, Блажевич Л. Ю. (2016)
Камінська В. В. - Продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування, Дудка О. Ф., Мушик Б. В. (2016)
Голодна А. В. - Особливості формування симбіотичного апарату рослинами люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів, Буслаєва Н. Г., Столяр О. О. (2016)
Поліщук С. В. - Стійкі сорти сої як елемент технології захисту від хвороб (2016)
Подпрятов Г. І. - Вплив температури отеплення на якість бульб картоплі, Давиденко А. Ю. (2016)
Юла В. М. - Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м'якої ярої сорту Недра (2016)
Кургак В. Г. - Вплив удобрення та режимів використання на продуктивність різнотипних лучних травостоїв, Волошин В. М. (2016)
Panasyuk S. - The role of grass-root herbs in the creation of cereal herbages with different ripening period, Tkachenko A., Vitvitska O., Sokolyuk Yu. (2016)
Левченко Т. М. - Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків люпину білого, Байдюк Т. О. (2016)
Михайлов В. Г. - Успадкування кількісних ознак у гібридів квасолі F1, Романюк А. С., Щербина О. З., Тимошенко О. О., Ткачик С. О. (2016)
Погоріла Л. Г. - Вплив інокуляції насіння на посівні якості сої (2016)
Гудзенко В. М. - Використання різних строків сівби як фону для виділення стабільних за врожайністю селекційних ліній ячменю озимого, Васильківський С. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2018)
Гудзинський О. Д. - Інституціоналізм в розвитку соціально-економічних систем: методологічний аспект, Судомир С. М., Гуренко Т. О. (2018)
Живко М. А. - Пріоритети нової економіки як базис постіндустріального розвитку європейської цивілізації (2018)
Редзюк Є. В. - Стан і перспективи подальшого формування об’єднаного ринку капіталу у країнах ЄС (2018)
Монастирський Г. Л. - Модернізаційний підхід до управління економічним розвитком громад, Савчук Д. М. (2018)
Денисенко М. П. - Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці, Шилюк В. М. (2018)
Пономаренко І. В. - Цифровий маркетинг як ефективний інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності компанії (2018)
Дубас Р. Г. - Теоретичні засади антикризового управління лісокористуванням Півдня України, Дядченко І. І. (2018)
Азізов С. П. - Використання концепції управління іміджем підприємства у підвищенні його конкурентоспроможності, Кожан Н. В. (2018)
П’ятаков Е. М. - Інноваційні підходи до управління закладом вищої освіти шляхом формування організаційної культури та психологічного мікроклімату, Скороходов В. А., Сокол І. В. (2018)
Ілляшенко І. О. - Інноваційна складова розвитку геологічного туризму (2018)
Nikileva L. - Course of official work in accounting: innovative approaches to the organization of teaching (2018)
Писаренко Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку актуарних розрахунків в аграрному страхуванні (2018)
Громоздова Л. В. - Страхування сезонних цінових ризиків в агросекторі, Косяк І. В., Косяк М. В. (2018)
Камратов С. В. - Розвиток механізму фінансового планування на підприємствах лісової галузі України (2018)
Гнідан М. М. - Інноваційний потенціал дорадництва та його роль у розвитку кролівництва (2018)
Мороз О. М. - Дослідження можливостей застосування технологій ультразвукового контролю для дистанційного моніторингу характеристик ожеледе-паморозевих відкладень на проводах повітряних ліній, Черемісін М. М., Савченко О. А., Мірошник О. О., Дюбко С. В. (2018)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на рН та окислювально-відновний потенціал водних розчинів, Синявський О. Ю., Шерстій А. Р. (2018)
Шворов С. А. - Застосування БПЛА для визначення стану врожайності полів при плануванні збиральних робіт, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С., Ковтун К. В. (2018)
Горобець В. Г. - Дослідження аеродинамічних характеристик потоку на робочій ділянці розімкненої аеродинамічної труби дозвукових швидкостей, Богдан Ю. О., Троханяк В. І., Антипов Є. О., Масюк М. Ю. (2018)
Заєць Н. А. - Систематизація електротехнологічних комплексів водоочищення харчових виробництв, Штепа В. М. (2018)
Ободович О. М. - Кінетичні параметри окиснення іонів заліза (Fe2+) в аераційних пристроях, Сидоренко В. В. (2018)
Ткаченко О. М. - Підходи щодо валідації і верифікації програмного забезпечення обробки супутникових даних для агромоніторингу, Баранова Т. А. (2018)
Чміль А. І. - Дослідження енергетичної ефективності процесу вермикультивування (2018)
Штепа В. М. - Обгрунтування робочої міри ефективності електротехнологічної водоочистки (2018)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні характеристики скреперних установок для прибирання гною, Савченко В. В., Олійник П. В., Іжик О. Л. (2018)
Бобрівник К. Є. - Автоматизоване робоче місце менеджера компанії з організації стажувань і навчання за кордоном, Кіктєв М. О., Мішура В. О. (2018)
Василенков В.Є. - Визначенння теплоти фазових перетворень при калориметричних дослідженнях, Труш В. А. (2018)
Панталієнко Л.А. - Про проектування малочутливих прискорювально-фокусуючих систем методами практичної стійкості (2018)
Никифорова Л. Є. - Концентратор сонячної енергії для передпосівної обробки насіння (2018)
Nesvidomin A.V. - Models of motion of a particle on rough non-linear surfaces of the 2nd order in the function of time (2018)
Лупенко Ю. О. - Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень, Ходаківська О. В. (2018)
Осецький В. Л. - Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості (2018)
Талавиря М. П. - Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні, Ващенко І. В. (2018)
Кириленко І. Г. - Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні, Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. (2018)
Kriukova I. O. - Agrarian potential of Ukraine in context of economic cooperation with Canada: the modern state and prospects for building up, Zamlinskyi V. A., Kalyna T. Ye. (2018)
Вдовенко Н. М. - Особливості структурних змін в економіці України, Наконечна К. В. (2018)
Лопатинський Ю. М. - Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки, Кифяк В. І. (2018)
Килипенко В. В. - Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки (2018)
Хрип’юк В. І. - Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку (2018)
Воскобійник С. Я. - Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання (2018)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2018)
Ювілей видатного українського вченого і педагога, організатора аграрної економічної науки (2018)
Анатолію Григоровичу Мазуру – 70! (2018)
Сергій Миколайович Кваша – ювіляр! (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Мельников С. В. - Трифторометиловмісні 3,4-дигідропіримідин-2-они та їх конденсовані аналоги, Ткачук В. М., Сукач В. А., Вовк М. В. (2018)
Buldenko V. M. - The assessment of sulfonylcalix I4I arene derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatases, Trush V. V., Kobzar O. L., Drapailo A. B., Vyshnevsky S. G., Kalchenko V. I., Vovk A. I. (2018)
Shovkova O. V. - Development and validation of the HPLC/UV-procedure of secnidazole determination, Klimenko L. Yu., Shovkova Z. V., Kostina T. A. (2018)
Літвінчук М. Б. - 5-Сульфурофункціоналізовані (1,3-тіазолідин-2-іліден)піримідин-2,4,6-тріони та їх антимікробна активність, Бентя А. В., Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2018)
Гринишин Є. В. - Синтез, протибактеріальна та протигрибкова дія нових 4-амінозаміщених піразоло I1,5I піразинів, Мусійчук Г. Р., Цизорик Н. М., Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Больбут А. В., Вовк М. В. (2018)
Kalchenko O. I. - The effect of 5,11,17,23-tetrakis(diisopropoxyphosphonyl)-25,26,27,28-terapropoxycalixI4Ion the chromatographic separation of ecologically hazardous aromatic compounds, Cherenok S. O., Solovyov A. V. (2018)
Ситнік К. М. - Синтез та дослідження антимікробної активності N-ариліден-2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1H-тієноI3,4,-bIпірол-6-карбогідразидів, Осолодченко Т. П., Колісник С. В., Сюмка Є. І. (2018)
Одарченко Р. - Розробка системи управління кіберінцидентами в мережах LTE, Гнатюк В., Федюра Т., Коберник А. (2018)
Ахметов Б. - Состояние, перспективы и основные направления развития кибербезопасности информационно-коммуникационных систем транспорта Казахстана (2018)
Терейковський І. - Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення email-спуфінг-атак, Корченко А., Вікулов П., Ірейфідж І. І. Дж. (2018)
Коваленко О. - Імітаційна модель технології тестування безпеки на основі положень теорії масштабування (2018)
Остапенко Н. - Удосконалена функція гешування MD4, Кінзерявий В., Кириченко К., Грицак А. (2018)
Тарасенко Я. - Особливості обчислення інформаційної ентропії тексту в умовах проведення атаки семантичним стисненням на лінгвістичну стегосистему, Півень О. (2018)
Гнатюк C. - Теоретичне обгрунтування методу кількісного оцінювання маніпулятивного впливу мас медіа на суспільну думку, Заріцький О., Сейлова Н., Поліщук Ю. (2018)
Гізун А. - Програмний комплекс виявлення та оцінювання кризових ситуацій в інформаційній сфері (2018)
Камінський В. Ф. - До методики наукових досліджень в органічному землеробстві, Корсун С. Г. (2016)
Літвінов Д. В. - Динаміка вмісту рухомого фосфору в чорноземі типовому в короткоротаційних сівозмінах (2016)
Яковенко О. П. - Вміст рухомих форм фосфору і калію в сірому лісовому грунті за різних систем обробітку та удобрення в умовах Правобережного Полісся (2016)
Слюсар І. Т. - Внесок Панфильської дослідної станції у розвиток осушувальних меліорацій в Україні (2016)
Коник Г. С. - Порівняльна продуктивність ярих олійних культур на темно-сірому грунті Західного Лісостепу, Лихочвор А. М. (2016)
Грищенко Р. Є. - Формування елементів структури врожаю проса залежно від системи удобрення, Любчич О. Г., Глієва О. В. (2016)
Корсун С. Г. - Особливості адаптації зернобобових культур до забруднення грунту важкими металами, Голодна А. В., Шляхтуров Д. С., Клименко І. І. (2016)
Шамсутдінова А. В. - Урожайність та технологічна якість коренеплодів буряків цукрових залежно від строків позакореневого підживлення мікродобривами (2016)
Аскаров В. Р. - Вплив мікродобрив і фунгіцидів на урожайність та якість буряків цукрових (2016)
Власюк О. С. - Вплив норми висіву і азотного живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу (2016)
Задорожній Ю. В. - Вплив способу зрошення і рівня удобрення на врожайність та біохімічні показники якості цибулі ріпчастої (2016)
Демидась Г. І. - Ефективність сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими культурами, Захлєбаєв М. В. (2016)
Подпрятов Г. І. - Кулінарні властивості бульб різних сортів картоплі, Давиденко А. Ю. (2016)
Коновалов Д. В. - Економічна ефективність вирощування добазового насіння сортів пшениці озимої залежно від технологічних заходів у Північному Лісостепу (2016)
Сонець Т. Д. - Оцінка екологічної стабільності та пластичності нових гібридів буряків цукрових, Присяжнюк О. І., Гринів С. М., Коровко І. І. (2016)
Havryliuk V. I. - An overview of the ETCS braking curves (2017)
Havryliuk V. I. - Starting mode autonomous electric trains with on-board energy storage (2017)
Бондар О. І. - Математичне моделювання перехідних процесів в установці розмагнічування феромагнітних деталей циліндричної форми (2017)
Жежеленко И. В. - Определение индекса надежности систем электроснабжения, Саравас В. Е. (2017)
Ящук К. І. - Дослідження роботи рейкового кола в умовах насичення колійних дросель-трансформаторів, Курило Д. С. (2017)
Havryliuk V. I. - The method for detecting defects in movable armature of the signalling relay (2017)
Havryliuk V. I. - The comparative analysis of calculating methods for ac impedance of R65 type rails and track 1520 mm gauge in the audio frequency range (2017)
Лагута В. В. - Аналіз відмов елементів залізничної автоматики, Сердюк Т. М., Пархоменко А. А. (2017)
Бойнік А. Б. - Дефектування технічного, технологічного та організаційного забезпечення контрольного пункту АЛСН моторвагонного депо, Каменєв О. Ю., Змій С. О., Щебликіна О. В., Гаєвський В. В. (2017)
Мелешко В. В. - Технічний контроль систем числового кодового автоблокування (2017)
Шапошник В. Ю. - Нові стратегії технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів (2017)
Петренко В. Д. - Параметры и технология экспериментальных взрывов при проходке левого перегонного тоннеля метрополитена в г. Днепре, Шатайкин Е. М., Штандарин А. М., Тютькин А. Л., Куприй В. П. (2017)
Пасічник А. М. - Проблеми енергозбереження та удосконалення методології розрахунку тарифів на електроенергію, Кутирєв В. В., Пасічник В. А., Дунда Л. В. (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Должикова О. В. - Вивчення фармакологічних властивостей вагінальних супозиторіїв "Меланізол" та "Клімедекс" на моделі експериментального вагініту, Малоштан Л. М., Буравель Г. О. (2018)
Рудь А. М. - Гепатопротекторна активність похідних 1,2,4-триазол-3-тіону, які містять за С5 атомом вуглецю гідрокси(феніл)метильний замісник, Каплаушенко А. Г., Пругло Є. С., Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. (2018)
Никифорук А. Я. - Експериментальне обгрунтування безпечності густого екстракту зі шпинату городнього, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Фіцнер О. А. - Вплив мелатоніну та N-ацетилцистеїну на інтенсивність ліпопероксидації у сироватці крові та центральній нервовій системі щурів із цукровим діабетом 1 типу, Хайтович М. В., Брюзгіна Т. С. (2018)
Загайко А. Л. - Дослідження кардіопротекторних властивостей густого екстракту "Кардіоcтен", Кухтенко О. С., Галузінська Л. В., Гладух Є. В. (2018)
Шебеко С. К. - Дослідження антиагрегантних властивостей Глюкваміну при експериментальній нирковій недостатності, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2018)
Korotkyi Yu. V. - Synthesis and biological activity of novel adamantane-based dialkylaminopropanol quaternary salts, Dudikova D. M., Vrynchanu N. O., Smertenko O. A. (2018)
Маміна О. О. - Дослідження пропранололу ВЕРХ-методом, придатні для хіміко-токсикологічного аналізу, Кабачний В. І., Томаровська Т. О. (2018)
Москаленко А. М. - Дослідження вуглеводів безсмертника приквіткового (Helichrysum bracteatum), Попова Н. В. (2018)
Барашовець О. В. - Флавоноїди та антиоксидантна активність сафлору красильного, Попова Н. В., Бондаренко Н. Ю., Блажеєвський М. Є. (2018)
Романенко Є. А. - Дослідження динаміки екстракції біологічно активних речовин трави собачої кропиви з метою одержання настойки, Кошовий О. М., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Комісаренко А. М. (2018)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2018)
Сокур Н. - Співвідношення соціальної і сімейної політики: теоретичний аспект (2018)
Долженков О. - Управління іміджем сучасного менеджера освіти (2018)
Kovalevska A. - Information wars: negative effect neutralization algorithm (2018)
Козуліна С. - Проблеми правового регулювання юридичної відповідальності за порушення бюджетного та податкового законодавства (2018)
Марущак О. - Зарубіжний досвід державно-правового регулювання системи оподаткування (2018)
Овчаренко Ю. - Глобалізаційні процеси та їх вплив на політичну та соціальну сферу України в умовах децентралізації (2018)
Піроженко Н. - Державна лісова політика Словацької республіки: уроки для України, Мусійовський А. (2018)
Полякова О. - Показники й критерії, що характеризують стан організації управління правовою освітою населення (2018)
Пономарьов В. - Особливості децентралізації влади в унітарних державах світу (2018)
Савченко Н. - Державна служба зайнятості як сервісна інституція: завдання, функції та принципи діяльності (2018)
Semenyuk Y. - New ukrainian school as the factor in realisation of country's european direction: prospects and problems (2018)
Титаренко Л. - Публічні органи влади в контексті вітчизняного суспільно-політичного розвитку (2018)
Яценко В. - Соціологічні дослідження як механізм комунікацій в туристичній сфері між публічним управлінням, громадськістю та бізнесом (2018)
Балабаєва З. - Філософські аспекти реформування місцевого самоврядування: практичний погляд (2018)
Козюра І. - Процеси децентралізації у сфері надання адміністративних послуг (2018)
Осадчук С. - Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2018)
Коваленко С. І. - Спрямований пошук протиракових агентів серед похідних |1,2,4|триазино|2,3-c|хіназоліну як один з напрямків реалізації стратегії по імпортозаміщенню хіміотерапевтичних препаратів, Воскобойнік О. Ю. (2018)
Котов А. Г. - Систематизація досвіду введення монографій на лікарську рослинну сировину до Державної фармакопеї України 2.1-2.2, Котова Е. Е. (2018)
Пімінов О. Ф. - Аналітичний огляд проведення ліцензійних іспитів в зарубіжних країнах та в Україні, Великий Д. Л., Огарь С. В., Глущенко А. В., Шульга Л. І. (2018)
Горяча Л. О. - Актуальність впровадження проблемно-орієнтованого підходу в систему фахової вищої освіти, Прокопенко Т. С., Коломієць І. В. (2018)
Братішко Ю. С. - Науково-практичні підходи до проектування організаційної структури управління соціальною відповідальністю фармацевтичних підприємств, Посилкіна О. В. (2018)
Немченко А. С. - Оцінка сучасних проблем та напрямків удосконалення кадрової політики у вітчизняній фармації, Хоменко В. М., Сушарина І. В. (2018)
Мороз С. Г. - Міжнародний досвід реалізації стратегії сталого розвитку провідними фармацевтичними компаніями, Сагайдак-Нікітюк Р. В., Зоідзе Д. Р. (2018)
Куриленко Ю. Є. - Ретроспективний аналіз ринку лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань в Україні, Немченко А. С. (2018)
Саханда І. В. - Маркетингові дослідження поведінки споживачів і факторів вибору гіпотензивних лікарських засобів за купівельними характеристиками, соціально-демографічними особливостями та інформованістю, Косяченко К. Л., Негода Т. С. (2018)
Антюшко Д. - Безпечність харчових продуктів: новації стандарту ISO 22000:2018, Павлюченко Ю., Вежлівцева С. (2018)
Бабій О. - Моніторинг додержання антитютюнового законодавства в закладах ресторанного господарства, Римаренко К., Сидоров М. (2018)
Шаповал С. - Вимірювальний комплекс для діагностики реологічних і теплофізичних властивостей харчових продуктів (2018)
Михайлова Г. - Біостійкість текстильних наповнювачів для постільних виробів, Платонова І., Бричка С. (2018)
Притульська Н. - Порівняльні тестування продуктів для ентерального харчування, Мотузка Ю. (2018)
Сидоренко О. - Споживні властивості акули катран (Squalus acanthias), Боліла Н., Дончевська Р. (2018)
Федорова Д. - Технологічні аспекти корекції запаху сухих риборослинних напівфабрикатів (2018)
Кравченко М. - Структурно-механічні властивості цукрових паст, Рибчук Л. (2018)
Вітряк О. - Технологія ферментованих напоїв на основі Medusomyces gisevii V з пряно-ароматичною сировиною, Ткаченко Л., Прибильський В. (2018)
Криворучко М. - Пружно-в’язкісні характеристики тістових композицій з кокосовою клітковиною (2018)
До 80-річчя з дня народження Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого винахідника СРСР, академіка Української АН, доктора фармацевтичних наук, заслуженого професора НФаУ Тихонова Олександра Івановича (2018)
Syumka Ye. I. - The synthesis of mono- and bis-derivatives of spiro-2-oxindole|3,3’|pyrrole and the study of their antioxidant and anti-inflammatory activities, Kravchenko H. B., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2018)
Sydora N. V. - The study of the carbohydrate composition of hawthorn fruits, Kovalyova А. М., Iakovenko V. K. (2018)
Shynkovenko I. L. - Phenolic compounds of the liquid extract from cleavers herb (Galium aparine L.), Ilyina Т. V., Kovalyova А. М., Goryacha O. V., Golembiovska O. I., Shemchuk N. S., Komissarenko А. М. (2018)
Hordiei K. R. - The study on the elemental composition of the feverfew herb (Tanacetum parthenium (L.) Schultz bip.), Gontova T. M., Zolotaikina M. Yu. (2018)
Polischuk I. M. - The study of phenolic compounds and the antimicrobial action of the alcoholic extract from the cake of the red raspberry fruit, Koshovyi О. М., Osolodchenko T. P., Komissarenko M. А. (2018)
Romanenko Ye. A. - The study of the chemical composition of the components of the motherwort herb, Koshovyi O. M., Komissarenko A. M., Golembiovska O. I., Gladyish Yu. I. (2018)
Rybachuk V. D. - The choice of the quantitative composition of excipients when creating the natural zeolite paste (2018)
Nemchenko A. S. - The study of the state of pharmaceutical provision for patients with cardiovascular diseases using ABC- and VEN-analyses, Nazarkina V. N., Kurylenko Yu. Ye. (2018)
Germanyuk T. A. - The study of the effectiveness of the combined therapy of diabetes mellitus based on the pharmacoeconomic analysis in Ukraine, Ivko T. I., Bobrytska L. O. (2018)
Volkovoy V. A. - The study of the wound healing effect of the ointment from the meal of black alder leaves (Alnus Glutinosa) on the model of planar wounds, Derkach N. V., Bahlai T. O., Yeromenko R. F., Karabut L. V. (2018)
Drachuk V. M. - The effect of derivatives of sulfur-containing amino acids (ademetionine, taurine and glutathione) on survival of animals with acute kidney injury of various genesis, Zamorskii I. I., Shchudrova T. S., Goroshko О. M. (2018)
Havryliuk V. I. - A review of power quality issues in electrified rails (2017)
Гаврилюк В. И. - Обоснование уровней электромагнитного влияния тягового тока на рельсовые цепи, Мелешко В. В. (2017)
Устименко Д. В. - Установка для експериментального дослідження зносу ковзного контакту "контактний провід – накладка" (2017)
Єліна О. В. - Автоматичні засоби енергозбереження із використанням ВЕБ-технологій, Мілих М. М., Садовська Л. Я., Черняк М. Г. (2017)
Афанасов А. М. - Підвищення енергетичної ефективності електричної тяги вантажних поїздів, Арпуль С. В. (2017)
Сиченко В. Г. - Якість електричної енергії на шинах 35 кВ при паралельній роботі тягової підстанції з вітровою електростанцією, Косарєв Є. М., Пулін М. М., Кузнецова Є. В. (2017)
Сніжко Є. М. - Система дистанційного бездротового радіаційного моніторингу, Боцьва Н. П., Паламарчук Ю. А., Чернявський Б. В. (2017)
Шмельов Ю. М. - Електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки, для первинного аварійного живлення бортових комплексів літальних апаратів, Бойко С. М., Саблін О. І., Владов С. І., Черніхова О. С. (2017)
Сердюк Т. Н. - Литий-ионные аккумуляторы для резервного электропитания устройств железнодорожной автоматики и связи, Фелизиани М., Коваленко А. А., Журавлёв А. Ю., Кузнецова Е. В. (2017)
Дьяков В. О. - Експериментальне визначення зони захисту блискавковідводів, Шевченко О. В. (2017)
Сущенко К. Б. - Оптимізація споживаної електроенергії при застосуванні нетрадиційних джерел живлення, Полях О. М. (2017)
Romantsev I. O. - Experimental determination of basic data for probabilistic research of the state of railway circuit of tonal-frequency, Havryliuk V. I. (2017)
Курган М. Б. - Дослідження впливу стану залізничної колії в плані на плавність і безпеку руху поїздів, Курган Д. М., Байдак С. Ю., Хмелевська Н. П. (2017)
Сніжко Є. М. - Мобільна система для вимірювання кольорових характеристик об`єктів, Мілих М. М., Моцний М. П., Чернетченко Д. В. (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Філіппова Л. Я. - Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект (2018)
Комова М. В. - Концепція нової політичної думки Єжи Гедройця: документальний реконструкт (2018)
Шелестова А. М. - Онлайн сервіси як перспективні та альтернативні засоби навчання студентів ВНЗ України (2018)
Збанацька О. М. - Формування наукових поглядів на евристику (2018)
Свердлик З. М. - Архівні документи як джерело дослідження документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, Братусь І. В. (2018)
Корнійчук К. С. - Система електронного документообігу Е-freight та її використання в транспортній галузі (2018)
Жалко Т. Й. - Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних інновацій, Ляшук Н. В. (2018)
Чередник Л. А. - Рідкісні книги у фонді бібліотеки (на прикладі НТБ ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка (2018)
Лісіна С. О. - Періодика Проводу Українських Націоналістів: "Сурма" і "Розбудова нації" (2018)
Передерій І. Г. - Сучасна музейна комунікація в Україні та світі: стан і перспективи розвитку, Білан Н. В. (2018)
Грінберг Л. Ф. - Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України (2018)
Добровольська В. В. - Міжнародні стандарти у створенні цифрового фонду документації культурної спадщини (2018)
Половинчак Ю. М. - Комеморативні практики в сучасному інформаційному просторі (2018)
Редька К. Ю. - Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій (2018)
Зацерківна М. О. - Напрями організації зв’язків з громадськістю ВНЗ (2018)
Вітаємо ювіляра! Пелещишин Андрій Миколайович (до 45-річчя з дня народження) (2018)
Міністерство культури України Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Інститут практичної культурології та арт-менеджменту Кафедра культурології та інформаційних комунікацій (2018)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2018)
Лялько В. І. - Стан та перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Державній установі "Науковий центр аерокосмічних досліжень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", Попов М. О., Седлерова О. В., Шаталов М. М. (2018)
Мичак А. Г. - Історія Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України. Розвиток ДЗЗ у Київському відділі Інституту геології і розробки горючих копалин (КВ ІГ і РГК) Міністерства нафтової промисловості СРСР та Академії наук СРСР, який був однією із структур, на основі яких було створено ЦАКДЗ ІГН НАН України (2018)
Попов М. О. - Про можливість залучення космічних знімків Sentinel-2 для аналізу імовірних причин хімічного викиду на заводі "Кримський Титан", Станкевич С. А. , Седлерова О. В., Титаренко О. В., Козлова А. О., Пєстова І. О., Лубский М. С., Свіденюк М. О. (2018)
Жолобак Г. М. - Аналіз динаміки 15-ти вегетаційних індексів, обчислених за даними супутника Sentinel-2A для двох відмінних за станом тест-ділянок посівів озимої пшениці лісостепової зони України, Сибірцева О. М., Ваколюк М. В., Романчук І. Ф. (2018)
Покалюк В. В. - Тектонолинеаментные зоны восток-северо-восточного простирания как составной элемент регматогенного разломного каркаса Балкано-Черноморского региона, Ломакин И. Э., Шураев И. Н. (2018)
Кравченко В. О. - Передумови зменшення озонової діри у 2017 році, Євтушевський О. М., Грицай А. В., Міліневський Г. П., Клекочук А. Р. (2018)
Правила та рекомендації для авторів (2018)
Правила и рекомендации для авторов (2018)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 2. Методи дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Підрозділ 2.16 (2018)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение атеротромботической и гемодинамической форм ишемического инсульта, Иванова Ю. В., Прасол В. А., Андреещев С. А., Пуляева И. С. (2018)
Русин В. І. - Динаміка ендотеліальної дисфункції після прямих методів реваскуляризації з приводу хронічної ішемії нижніх кінцівок, Корсак В. В., Горленко Ф. В., Кенідра А. Ю. (2018)
Андрющенко В. П. - Класифікація місцевих ускладнень гострого панкреатиту як підґрунтя для вибору оптимального методу їх хірургічної корекції, Андрющенко Д. В., Магльований В. А. (2018)
Черкун О. Ю. - Органна дисфункція в динаміці гострого панкреатиту, Ситнік Д. А., Калюжка А. С., Шейко В. Д. (2018)
Дзигал О. Ф. - Застосування реінфузії асцитичної рідини для лікування хворих із цирозом печінки, Дейкало І. М., Герцев В. М., Годлевська Т. Л. (2018)
Бухaрин Т. В. - Чрескожная эндоскопическая гастростомия: показания, техника, осложнения и результаты, Яковенко В. А., Фломин Ю. В., Мендель Н. А. (2018)
Васильківський В. В. - Діагностика лейоміом стравоходу, Гетьман В. Г. (2018)
Шаповал С. Д. - Принципи диференціальної діагностики гнійно-некротичних процесів діабетичної стопи і сепсису, Трибушний О. В., Савон І. Л., Слободченко Л. Ю. (2018)
Діденко С. М. - Морфометричні дослідження кровоносних судин шкіри та м`язів у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи, Бойко В. В., Іванова Ю. В., Субботін В. Ю., Каленська О. В., Каленська Л. В., Савицька І. М. (2018)
Аветіков Д. С. - Удосконалення діагностики післяопераційних атрофічних та нормотрофічних рубців шкіри шляхом застосування колірної системи RGB, Буханченко О. П., Ставицький C. О., Іваницька О. С., Скрипник В. М. (2018)
Біляєва О. О. - Лікування післяін`єкційних ускладнень за розробленою методикою із застосуванням NO-терапії, Крижевський В. В., Кароль І. В. (2018)
Глаголева А. Ю. - Клинический опыт периоперационного применения декаметоксина без введения антибиотиков, Крестянов М. Ю., Лысенко В. М., Завертиленко Д. С., Саволюк С. И. (2018)
Іоффе О. Ю. - Обґрунтування доцільності двохетапного хірургічного лікування морбідного ожиріння, Кривопустов М. С., Цюра Ю. П. (2018)
Ибрагимов Ф. И. - Новые системные подходы при лечении сочетанных повреждений живота и конечностей (2018)
Колеснік О. О. - Нові аспекти застосування глісонового методу мобілізації воріт печінки в хірургічному лікуванні метастатичного колоректального раку, Бурлака А. А. (2018)
Курик O. Г. - Клініко-морфологічні особливості зубчастих колоректальних неоплаcтичних утворень, Коломоєць М. Ю., Яковенко В. О., Губар О. С., Ткаченко Р. П., Баздирєв В. В. (2018)
Керничний В. В. - Результати хірургічного лікування місцево-розповсюдженого раку ободової кишки з поширенням на підшлункову залозу, Суходоля А. І., Монастирський В. М., Мороз В. А., Балицький В. В., Підмурняк О. О. (2018)
Пилипчук В. І. - Результати хірургічного лікування об`ємних новоутворень наднирників (2018)
Бойцова О. Н. - Динамика энергоструктурной активности при ингаляционной анестезии, Смирнова Л. М., Шифрин Г. А. (2018)
Мельник В. М. - Современное состояние проблемы хирургического лечения неопухолевых заболеваний толстой кишки и факторы, влияющие на его результаты. Часть 1, Пойда А. И., Абдулрахман А. К. (2018)
Содержание (2018)
Иванов Д. - Дорогие коллеги! (2018)
Курята О. В. - Аналіз факторів дожиття до замісної ниркової терапії пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Фролова Є. О., Ященко Т. Д. (2018)
Лук’яненко Н. С. - Дисплазія сполучної тканини як провокуючий фактор важкості пієлонефриту в дітей, Іськів М. Ю., Кенс К. А., Макух Г. В. (2018)
Сорокина И. В. - Роль эпителиально-мезенхимальной трансформации в развитии склеротических изменений в почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и новорожденных от матерей, беременность которых осложнилась преэклампсией различной степени тяжести, Мирошниченко М. С., Иванова М. Д. (2018)
Шостак М. В. - Эффективное лечение и профилактика часто рецидивирующих инфекций мочевых путей препаратом золотарника обыкновенного (Solidago virgaurea) Цисто-аурин®, Костев Ф. И., Лукинюк Е. И. (2018)
Иванов Д. Д. - Сравнительная оценка применения урикодепрессантов аллопуринола и фебуксостата при подагрической нефропатии. Сообщение 1. Клиническое испытание, Синяченко О. В., Бевзенко Т. Б., Федоров Д. М. (2018)
Синяченко О. В. - Сравнительная оценка применения урикодепрессантов аллопуринола и фебуксостата при подагрической нефропатии Сообщение 2. Экспериментальное исследование, Бевзенко Т. Б., Федоров Д. М. (2018)
Иванов Д. Д. - Антибиотикотерапия неосложненного пиелонефрита (2018)
Іванов Д. Д. - Професійний інтернет-портал "Нефрологія” для лікарів. Інфекції нижніх сечових шляхів (2018)
Burton J. - Коментар до Керівництва KDIGO з діагностики, оцінки, профілактики та лікування ХХН-МХК (хронічної хвороби нирок — мінеральної хвороби кісток), 2018, Goldsmith D., Ruddock N., Shroff R., Wan M. (2018)
Woodrow G. - Настанови з клінічної практики Перитонеальний діаліз у дорослих і дітей, 2017 Резюме рекомендацій керівництва з клінічної практики для перитонеального діалізу, Fan S. L., Reid Ch., Denning J., Pyrah A. N. (2018)
Король П. О. - Сучасні напрямки радіонуклідної діагностики хворих на рак передміхурової залози, Ткаченко М. М. (2018)
Мельник А. А. - Применение иммунобиологических лекарственных препаратов на основе моноклональных антител в нефрологической практике (2018)
Годованик Є. В. - Доктринальні підходи до методології визначення ефективності конституційно-правових норм (2018)
Демиденко В. О. - Загальнотеоретична характеристика інститутів муніципального права України (2018)
Зозуля О. І. - Сутність організаційної функції парламентських комітетів та її роль у реалізації номінаційної функції Верховної Ради України (2018)
Іляшко О. О. - Порушення громадянських і політичних прав та свобод людини на тимчасово окупованих територіях України та способи їх захисту (2018)
Кравцова З. С. - Територіальна основа організації державної влади в Україні (2018)
Молчанова Ю. Ю. - Акти локальної нормотворчості в механізмі правового регулювання форм участі членів територіальних громад в управлінні місцевими справами (2018)
Шемчук В. В. - Інформаційна функція та її місце в системі функцій сучасної держави (2018)
Анатійчук В. В. - Договір купівлі-продажу майнових прав: порівняльно-правовий аспект (2018)
Гуйван П. Д. - Окремі аспекти законодавства про захист персональних даних в Європейському Союзі (2018)
Кисельов М. Є. - Правовий статус адвокатського об’єднання, Затулко К. А. (2018)
Мельник В. П. - Інститути громадянського суспільства та їх роль у становленні недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю: науково-теоретичний аспект (2018)
Патлачук О. В. - Особливості юридичної техніки федерального закону "Про охорону навколишнього середовища" 2002 року (2018)
Біла В. Р. - Форма та зміст публічного адміністрування (2018)
Вінницький О. О. - Види громадських рад при органах виконавчої влади серед консультативно-дорадчих органів (2018)
Дорохiна Ю. А. - Забезпечення прав публічних службовців у процесі публічного правонаступництва суб’єкта владних повноважень (2018)
Іванова Г. С. - Деякі питання застосування адміністративно-правових методів публічного адміністрування у сфері агропромислового комплексу (2018)
Костенко О. В. - Проблеми правового регулювання визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні (2018)
Куліш А. М. - Місце і роль Генеральної прокуратури України у системі суб’єктів, що забезпечують економічну безпеку держави, Убілава Д. Р. (2018)
Міщенко Т. М. - Актуалізація проблем боротьби з організованою злочинністю з корумпованими зв’язками в Україні (2018)
Небесна М. О. - Класифікація адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування (2018)
Решота В. В. - Адміністративні договори в системі джерел адміністративного права України (2018)
Смолов К. В. - Строк звернення з позовом до адміністративного суду платника податків: сутність та наслідки (2018)
Чорна В. Г. - Генезис адміністративно-правових обмежень (2018)
Андросович Л. Г. - Протидія організованій злочинності у фінансовій системі (2018)
Бусол О. Ю. - Транснаціональні злочинні угруповання та транснаціональні корпорації: межі корупційного симбіозу (2018)
Рень Ю. В. - Кримінально-правові заходи запобігання приховуванню злочинів: закордонний досвід (2018)
Самойленко О. А. - Інформаційний продукт як предмет посягання під час вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростору (2018)
Бровко Н. І. - Поняття, сутність та генезис інформаційного обміну у контексті формування людської свідомості (2018)
Несправа М. В. - Правова онтологія, антропологія і аксіологія в християнстві та ісламі: порівняльний аналіз (2018)
Відомості про авторів (2018)
Ліва Н. В. - Музичний мінімалізм у контексті західноєвропейської метасвідомості (2018)
Антонова О. Г. - Скрипкові концерти Філіпа Гласса у світлі ігрової природи (2018)
Рябчун І. В. - Етнічна основа інновацій у фортепіанних творах Янніса Ксенакіса (2018)
Стахевич Г. O. - Фортепіанний концерт у творчості Фердінанда Ріса (2018)
Дашак С. Л. - Йозеф Маркс: композитор, філософ, педагог, громадський діяч (2018)
Михайлова Е. Ю. - Європейські фортепіанні школи початку ХІХ століття: становлення піаністичних традицій (до 200-річчя видання "Gradus ad Parnassum" Муціо Клементі) (2018)
Рожок Ол. В. - Духовність єднає Україну - Десята Міжнародна Пасхальна асамблея-2018 і шляхи долання духовно-політичної стагнації суспільства (2018)
Бурган І. О. - "Діалог-концертування" і комунікативна складова в культурі: концерти для двох фортепіано з оркестром Фелікса Мендельсона-Бартольді (2018)
Бондарчук В. О. - Опера Петра Чайковського "Мазепа" у режисерському рішенні Дмитра Гнатюка (2018)
Вимоги до статей (2018)
Коркушко О. В. - Некоторые изменения сердечно-сосудистой системы при старении (2018)
Абрамов А. В. - Функціональний стан вазопресинергічної системи гіпоталамуса при багатоденній дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії, Колесник Ю. М., Шаменко В. О. (2018)
Бойчук Т. М. - Ефекти світлової депривації на морфофункціональний стан нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів, Абрамов А. В., Булик Р. Є. (2018)
Bondarenko L. - Dynamics of daily rhythm changes of pancreas hormonal activity in long-term hypopinealism, Mishchenko Т. (2018)
Геворкян А. Р. - Динамика изменений морфофункционального состояния супрахиазматических ядер гипоталамуса при гипопинеализме, Губина-Вакулик Г. И. (2018)
Давидова Н. В. - Стан біохімічних показників крові щурів за умов комбінованого введення етанолу та кофеїну та його корекція мелатоніном, Григор’єва Н. П. (2018)
Дікал М. В. - Вплив мелатоніну на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту у нирках щурів при хронічному гломерулонефриті, Хоменко В. Г., Рябая О. В., Копчук Т. Г., Білоус В. В. (2018)
Заморський І. І. - Вплив мелатоніну на функціональний стан нирок щурів за умов розвитку гентаміцинової нефропатії на тлі пінеальної гіпофункції, Дудка Є. А., Щудрова Т. С., Петрюк А. Є. (2018)
Захарчук О. І. - Біоритмологічний профіль показників неспецифічного імунітету при вікових змінах шишкоподібної залози, Вепрюк Ю. М. (2018)
Ковальчук Ю. П. - Зміна вмісту основного білка мієліну у різних відділах головного мозку щурів під час постнатального розвитку, Ушакова Г. О. (2018)
Колесник Т. В. - Вплив динамічних характеристик варіабельності систолічного артеріального тиску на гіпертрофію та діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію, Косова Г. А. (2018)
Колеснікова О. В. - Показники ліпідного і вуглеводного обмінів як фактори передчасного старіння в осіб з різним кардіоваскулярним ризиком, Вовк К. В., Радченко А. О. (2018)
Кухлевський Ю. І. - Вікові анатомо-функціональні зміни кісткової тканини верхньої та нижньої щелеп у осіб молодого віку (2018)
Kushnir O. Yu. - Changes of the antioxidant defence in the kidneys of аlloxan diabetic rats under melatonin action, Yaremii I. M. (2018)
Лукашевич І. В. - Вікові особливості зміни імунологічного статусу хворих на хронічний холецистит під впливом лікування препаратами чистотілу великого, Черновська Н. В., Глубоченко О. В. (2018)
Nechytailo Yu. M. - The peculiarities of sleep timing in teenagers, Pidmurniak O. Y. (2018)
Павловський Я. І. - Вікові зміни вмісту VCAM та IL-1? за умов модифікації дії H2S (2018)
Ревенко О. В. - Вікові морфо-функціональні зміни структур брижі за умов стрес-індукованих пошкоджень і дії гідроген сульфіду (Н2S), Заячківська О. С. (2018)
Родниченко А. Е. - Т-лимфоциты, макрофаги головного мозга, функциональное состояние тимуса у мышей разного возраста с купризоновой моделью рассеянного склероза и их изменения после введения мелатонина, Лабунец И. Ф. (2018)
Сопова І. Ю. - Вплив гострої гіпоксії на вміст окиснювально-модифікованих білків у базальних ядрах головного мозку за різної епіфізарної активності, Амаріуца М. В. (2018)
Степанчук В. В. - Порушення циркадіанної організації хроноритмів вільнорадикального гомеостазу внаслідок одногодинного іммобілізаційного стресу та їх корекція фітомелатоніном (2018)
Ткачук С. С. - Особливості впливу неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку на стан окиснювальної модифікації білків в окремих структурах нео- та архікортекса старих щурів, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф., Повар М. А., Штефанюк В. І. (2018)
Ушакова Г. А. - Регуляція нейрогенезу за участю гепарансульфату та нейрональної молекули клітинної адгезії під час розвитку мозку щурів (2018)
Ходоровська А. А. - Вплив функціональної активності шишкоподібної залози на стан щитоподібної залози у щурів, Чернікова Г. М., Чала К. М., Попова І. С. (2018)
Khomenko V. G. - Melatonin – as the pineal gland product in regulation of physiological functions of the organism, Dikal M. V., Kushnirik O. V. (2018)
Чернюк В. И. - Влияние ночных работ на функциональное состояние водителей грузовых автомобилей, Бобко Н. А., Гадаева Д. А. (2018)
Кривчанська М. І. - Реакція шишкоподібної залози на деякі агоністи та антагоністи бета-адренорецепторів у постнатальному онтогенезі, Пішак О. В., Пішак В. П. (2018)
Лабунець І. Ф. - Вікові зміни циркадіанних ритмів ендокринної функції тимуса та глюкокортикоїдної функції надниркових залоз у тварин та людини: значення факторів епіфіза (2018)
Микитюк О. П. - Остеоартроз: погляд на проблему крізь призму хронопатології та хрономедицини (2018)
Тимофійчук І. Р. - Роль мелатоніну в патогенезі нейродегенеративних змін при хворобі Альцгеймера, Семененко С. Б., Швець В. І., Савчук Т. П., Слободян К. В. (2018)
Тимчук К. Ю. - Сучасні аспекти хронотерапії та хронофармації, Черновська Н. В., Волошин В. Л. (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Title, contents (2017)
Mamrayeva D. - The research of global innovation capital: a review and analytical comparison, Stybaeyeva A., Tashenova L. (2017)
Cech L. - The Islamic Republic of Iran and its efforts to reintegrate into the regional and global economic structures, Kucharcik R. (2017)
Vasyltsiv T. - Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine, Lupak R., Osadchuk Yu. (2017)
Lemishko О. - Tax policy tools used to stimulate agriculture: their implementation and effectiveness (2017)
Betakova J. - Potential for clustering in the agricultural sector assessment: the case of Slovakia, Haviernikova K., Jaskova D., Hagara V., Zeman R. (2017)
Kaminsky O. - Cloud computing concept in Ukraine: a study of innovative development, Korzachenko O., Samchenko N. (2017)
Poberezhna Z. - Comprehensive assessment of the airlines’ competitiveness (2017)
Avercheva N. - Competitive growth of layer poultry farming in Ukraine in the context of European integration, Boiko V., Boiko L. (2017)
Posokhov І. - impact of the threshold indication system on Ukraine’s gross public and corporate debts, Herashchenko I., Gliznutsa M. (2017)
Zakharkin O. - A comparative analysis of stock market volatility depending on investment time horizon, Zakharkina L., Antoniuk N. (2017)
Voznyak H. - Participatory budgeting as a tool for the implementation of the fiscal policy of regional development of Ukraine, Pelekhatyy A. (2017)
Mitrikova J. - Bardejov Spa: the analysis of the visit rate in the context of historical periods of its development from 1814 to 2016, Sobekova Volanska M., Senkova A., Parova V., Kascakova Z. (2017)
Grosu V. - Romanian enterprises behaviour in the process of improvement of economic and financial disclosure quality, Socoliuc M., Hlaciuc E. (2017)
Vallišová L. - Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic, Dvořáková L. (2017)
Варшавский форум безопасности, Польша (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Bomko T. V. - Influence of silver preparations on living organisms, Martynov A. V., Nosalskaya T. N., Manuilov A. M., Manuilov M. B. (2018)
Peremot S. D. - Clinical and immunological aspects of electrical instability of a structurally unchanged heart, Volianskyi A. Y., Smilianska M. V., Kashpur N. V., Klysa O. O., Klysa T. L. (2018)
Popov M. M. - Characteristics of the viability and accordance with the taxonomic status of the lyophilized samples of museum strains of escherichia coli isolated in 1946-1959 years, Peretyatko O. G., Yagnuk Yu. A., Cholodna T. V. (2018)
Tsemenko K. V. - Antibacterial activity of phytosubstants from Vaccinium vitis-idaea leaves (2018)
Chernuskiy V. G. - The mimicry antigens of bronchopulmonary system as factors of autoimmune process initiation in childhood bronchial asthma, Popov N. N., Govalenkova O. L., Letyago A. V., Kashina-Yarmak V. L., Tolmachova S. R., Popova A. N. (2018)
Pokhil S. I. - Practical experience in using the mini parasep solvent- free faecal parasite concentrator for the Cryptosporidium spp. oocysts detection in stool, Tymchenko O. M., Iakovenko D. V., Chigirinskaya N. A., Kostyia I. A., Nesterenko A. M. (2018)
Shapovalov V. V. (jr.) - Antibacterial activity of phytosubstants from Vaccinium vitis-idaea leaves, Gudzenko A. A., Zbrozhek S. I., Negretskiy S. N., Shapovalova V. А., Shapovalov V. V. (2018)
Sklyar A. I. - Phagocytal activity of neutrophiles and peripheral blood monocytes in patients with hbv infection, Popov M. M., Melentyeva K. V., Popova N. G., Toryanik I. I., Kalinichenko S. V., Popova L. O. (2018)
Smilianska М. V. - Effect of herpesvirus persistence on the formation of a specific immune response in children, Volianskyi А. Y., Peremot S. D., Kashpur N. V., Klysa A. A., Klysa T. L., Kuchma M. V. (2018)
Shcherbak V. V. - Definition of mathematical models of shots distance determination using biological imitators of human tissues, Shcherbak O. M., Martynov A. V., Pohorila M. S. (2018)
Надурак В. В. - Критичний аналіз надійності інтуїтивних моральних рішень (2017)
Gromov V. E. - Methaphysics of death penalty (2017)
Podolska T. V. - Voices-positions in discourses: how is identity possible?, Skryl O. I. (2017)
Полівода А. А. - Деконструкція метафізики присутності у феноменології та структуралізмі (2017)
Melnyk V. V. - Fear phenomenon in existential philosophy (2017)
Kolesnykova T. О. - "I light my candle from yours…": anthropological aspects of modern library services for scientists (2017)
Марценюк Л. В. - Туризм як засіб розширення життєвого простору людини, Чаркіна Т. Ю. (2017)
Storozhuk S. V. - Gender equality as a modern phenomenon, Hoyan I. M. (2017)
Кривда Н. Ю. - Гендерна генеалогія читання як культурної практики, Осадча Л. В. (2017)
Москалик Г. Ф. - Гендерні конфлікти студентів, Булах М. О. (2017)
Полюга В. В. - Гендерні дефініції музичного мистецтва в освітній системі (2017)
Matusevych O. O. - Anthropological aspects of high-tech facilities operation support, Matusevich O. O. (2017)
Малівський А. М. - Антропологічний проект як підґрунтя картезіанської етики (2017)
Хміль В. В. - Ідея особистого самовизначення в філософії просвітництва, Корх О. М. (2017)
Danylova T. V. - Eastern mysticism and timothy leary: human beyond the conventional reality (2017)
Завальнюк В. - Витоки юридичної антропології в Україні (2018)
Крусян А. - Правові основи та особливості діяльності адвоката у конституційному провадженні (2018)
Панасюк В. - Роль Верховної Ради України в реалізації напрямів державної політики в Україні (2018)
Салей М. - Щодо принципів конституційної аксіології (2018)
Бальцій Ю. - Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні та в країнах Балтії (2018)
Швець А. - Деякі питання депутатської етики під час реалізації депутатських повноважень депутатів місцевих рад (2018)
Vasуlenko M. - Sport law as a systematic phenomenon in legal science (2018)
Коломоєць О. - Механізм законодавчого регулювання ринку цінних паперів України (2018)
Шепітько М. - Філософські засади побудови системи протидії злочинам проти правосуддя (2018)
Ващук О. - Практичне застосування верифікації даних під час проведення слідчих (розшукових) дій (2018)
Зверховська В. - Особливості договору купівлі-продажу культурних цінностей (2018)
Загородній В. - Про створення електронних засобів навчання. Методика застосування. Досвід роботи, Сакал С. (2018)
Подцерковний О. - Щодо правового значення статуту у сфері господарювання, Олюха В. (2018)
Попов Г. - Науковий погляд на проект Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", Гладун О. (2018)
Абдуллаєв Р. - Ґенеза та сучасний стан правового регулювання інституту санкцій у праві Європейського Союзу (2018)
Kyreieva N. - Foreign experience of economic-legal regulation of electronic financial services (2018)
Полянський Є. - Принцип non bis in idem у кримінальному праві США (2018)
Zaporozhchenko A. - Health care and the EU: the law and policy patchwork (2018)
Єфремова Н. - Започаткування викладання канонічного права як юридичної дисципліни у Новоросійському імператорському університеті в Одесі (2018)
Думич Х. - Закінчення розгляду справи та ухвалення судового рішення за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. (2018)
Долматов І. - Засади польської державності і кардинальні права шляхти в артикулах Генріха Валуа 1573 р. (2018)
Кириченко Д. - Правовий статус спецпереселенців кримських татар у 40-50-ті роки ХХ ст.: історико-правовий аналіз (2018)
Іляшко О. - Анексовані території у світі у ХХ ст. крізь призму історичного досвіду (2018)
Калетнік В. - Проблеми визначення поняття "гібридна війна" в концептуальних документах у сфері національної безпеки та оборони України (2018)
Бакала А. - Поняття, сутність та види міграції у контексті сучасності (2018)
Slatvinska V. - Protection of Ukrainian seafarers’ rights at the national and international levels (2018)
Пивень Д. - Анализ нравственного измерения проблем биоэтики в свете канонического права на примере "Основ социальной концепции" (2018)
Тимофіїв Р. - Соціальний захист працівника у правовідносинах працевлаштування (2018)
Стаценко О. - До питання правового регулювання набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю (2018)
Аліна С. - Спадкування криптовалют, токенів та інших цифрових активів: проблеми та перспективи (2018)
Гасымзаде Рамиз Айдын оглу - Налог на прибыль: сравнительный анализ законодательств стран Содружества Независимых Государств (2018)
Пам'яті Василя Івановича Форманюка (2018)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2017 рік (2018)
Danylova T. V. - Searching for the true self: the way of nondual wisdom (2017)
Бойченко Н. М. - Філософське розуміння природи насильства (2017)
Ханжи В. Б. - Добро и зло как векторы свободы воли в структуре антропного времени, Ляшенко Д. Н. (2017)
Кретов П. В. - Символічний ландшафт свідомості: людина між репрезентаціонізмом, функціоналізмом і релятивізмом, Кретова О. І. (2017)
Санников С. В. - Экзистенциальный выбор. Эссе о трех африканцах (размышления над исповедью Августина) (2017)
Tretyak O. A. - The public sphere of politics: the anthropological dimension in contemporary communicative theory (2017)
Житник М. М. - Благодійність у процесі формування гуманістичної аксіосфери громадянського суспільства (2017)
Петрушов В. М. - Соціально-антропологічні ідеї в американському критичному реалізмі (Джордж Сантаяна), Толстов І. В. (2017)
Bazaluk O. O. - Philosophy of war and peace: in search of new european security strategy, Svyrydenko D. B. (2017)
Москалик Г. Ф. - Історико-філософсько-правове дослідження феномену гендера як чинника соціального статусу української жінки, Барановська М. Ю., Булах М. О. (2017)
Снітько Д. Ю. - Воля до істини у філософії прагматизму (2017)
Хміль В. В. - Умови історичності людини та людяності історії за ясперсом, Корх О. М. (2017)
Малівський А. М. - Образ природи та людини в практичній філософії декарта, Соколова К. В. (2017)
Варшавський О. П. - Філософське мислення як запит часу: за матеріалами конференції (2017)
Громакова Н. Ю. - Визвольний рух поляків в українських землях: від конспіративної діяльності до повстанської боротьби (2018)
Доценко В. О. - Єврейські національні райони Півдня України під час Голодомору 1932–1933 рр. (2018)
Дудник О. В. - Єврейські погроми на Уманщині (1919 р.) (2018)
Корнієнко О. В. - Структура й особливості функціонування індустрії моди в УРСР у ІІ половині ХХ ст. (2018)
Левенець О. М. - Житлово-комунальні та соціальні умови, побут і дозвілля сільських учителів Волинської області в середині 60-х рр. ХХ ст. (2018)
Міненко Л. М. - Інституційне забезпечення геральдичної діяльності в Україні (на прикладі символіки Національного військово-історичного музею України) (2018)
Свистович С. М. - Використання українських есперантистів у міжнародних акціях компартійних органів у 1920-х рр. (2018)
Токаленко П. О. - Репресивна правова модель законодавчої бази Російської імперії в роки Першої російської революції (2018)
Хомич П. М. - Бойові дії на Волинському Поліссі під час Першої світової війни й участь у них польського Легіону (2018)
Чеканов В. Ю. - Цивілізаційний код Криму: давньогрецька колонізація (2018)
Кудря І. Г. - Політична теорія легізму (2018)
Мудрієвська І. І. - Проблема безпеки країн Перської затоки: конфлікти на початку ХХI століття (2018)
Набока С. В. - Особливості та закономірності дезінтеграційних процесів в СРСР наприкінці 1980 – на початку 1990-х рр. XX ст. (2018)
Сободар О. О. - Трансформація зовнішньої політики Королівства Бельгія після конституційної реформи 1993 р. (2018)
Топорін Є. О. - Основні риси розвитку військово-політичної стратегії Великої Британії на сучасному етапі, Шамраєва В. М. (2018)
Циганенко Л. Ф. - Військовополонені європейських держав у фронтовому таборі № 38 (2018)
Кязымов Салех Юнус оглу - Наследие кавказской Албании: горские евреи (2018)
Чирко Б. В. - До історії етнополітичних та етносоціальних процесів у Криму в контексті політики радянської влади (2018)
Ахмедов Э. Ю. - Библиотечно-информационное обеспечение детских и юношеских библиотек в Азербайджане (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2017)
Агарков О. В. - Європейська програма розробки допоміжних силових установок для автомобільного транспорту на базі твердооксидних паливних елементів, Шевчук К. Я., Iванина Ю. І. (2017)
Федоров В. В. - Однокамерний реактивний глушник шуму зі змінною частотною характеристикою, Яновський В. В., Ященко Д. М. (2017)
Черняк Р. Е. - Покращення техніко-експлуатаційних показників автомобілів-самоскидів КрАЗ великої вантажності, Дунь C. В., Павленко О. В. (2017)
Войтків С. В. - Програма розвитку вітчизняного автобусо-, тролейбусо- та електробусобудування для потреб міських і приміських перевезень пасажирів (концепція), Курач Б. В., Нємий С. В. (2017)
Славін В. В. - Паливна характеристика автомобіля з несправними виконавчими елементами електронної системи керування двигуном (2017)
Редченко В. П. - Динамічні випробування мостів: нормативне забезпечення (2017)
Солодкий С. Й. - Натурні випробування бетонних дорожніх покриттів, Думич І. Ю. (2017)
Маковська Ю. А. - Рівні обслуговування в довгострокових контрактах на поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг (2017)
Толмачов С. М. - До питання застосування пісних бетонів, ущільнюваних котками в основах доріг (2017)
Золотарьов В. О. - Визначення вмісту в щебені зерен пластинчатої форми за EN 933-3, Маляр В. В., Корюк В. П., Свінарьов М. О. (2017)
Баран П. І. - Ефективні перехідні криві для транспортних споруд, Буряк К. О. (2017)
Денисенко В. - "Міфологічне знання": постановка проблеми щодо усвідомлення його предметності (2015)
Туренко В. - Потворне в контексті дискурсу любові: естетична постановка питання (2015)
Ковтун Н. - До проблеми визначення поняття "активність" у контексті соціально-філософського аналізу (2015)
Дудінська І. - Відображення цінностей в економічній теорії та господарській етиці, Лачний М. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського