Старець О. О. - Оцінка значущості факторів ризику розвитку атопічного дерматиту у дітей, Федоренко О. В., Черниш С. Б. (2018)
Стоєва Т. В. - Особливості уродинаміки нижніх сечовивідних шляхів у дітей з нейрогенним сечовим міхуром за умови впливу транскраніальної магнітної стимуляції, Годлевська Т. Л. (2018)
Jones Rodney P. - End-of-life, unusual syndromic symptoms and periods of high physician work-load (2018)
Кащенко О. А. - Посттравматична епілепсія, Денисенко О. В., Волохова Г. О., Ляшенко С. Л., Шандра О. А. (2018)
Марценюк В. П. - Использование технологии data mining c целью дифференциальной диагностики коморбидных состояний хронического панкреатита и аскаридоза на основании данных клинической симптоматики и иммунологических исследований, Бабинец Л. С., Дроняк Ю. В. (2018)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2018)
Вихідні дані (2018)
Hubarev O. - Analysis of foreign experience of the stock market state regulation in Ukrainian use context, Kaliuga O. (2018)
Бурик З. М. - Стратегічне планування сталого розвитку України — теоретичний аспект (2018)
Бондаренко Т. Ю. - Застосування сучасних методів обліку витрат (2018)
Горупа І. В. - Особливості впровадження електронного документообігу підприємства. Огляд (2018)
Губарев А. О. - Банковская система как основа макроэкономического развития Украины (2018)
Жмуркевич А. Є. - Стан світового ринку нафти та його вплив на Україну, Пелешак М. Я. (2018)
Кравченко О. О. - Світовий досвід організації кадрової політики на підприємствах (2018)
Ліпковська К. А. - Основні тенденції розвитку кредитного ринку України, Гаврилюк А. В. (2018)
Лозовський О. М. - Мотивація як складова ефективного управління персоналом (2018)
Пшинка Г. В. - Інноваційні напрями розвитку сучасного менеджменту (2018)
Турсунов А. М. - Налоговый механизм стимулирования инвестиционной активности экономики, Кариева Л. С. (2018)
Задорожна О. Г. - Люди повітря як антикризові реформатори господарського хронотопу (2018)
Наторіна А. О. - Цифрові тренди: глобальний та національний аспекти (2018)
Панкратова О. М. - Bплив інтелектуального капиталу на інноваційний розвиток країн (2018)
Скарга О. О. - Напрями інтеграції України в світовий ринок туристичних послуг в умовах глобалізації (2018)
Дугінець Г. В. - Визначення стратегій зростання валової доданої вартості української економіки на основі softcomputing (2018)
Каширнікова І. О. - Економіка спільного споживання у сучасному суспільстві, Щеглова О. Ю. Бородін М. О. (2018)
Пилипенко Г. М. - Кількісний вимір впливу науки на соціально-економічний розвиток, Науменко Н. Ю., Федорова Н. Є. (2018)
Саркісян Л. Г. Варламова М. Л. - Імплементація закордонного досвіду залучення інвестицій у сектор зеленого будівництва в регіонах України (2018)
Бобрівець В. В. - Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб – напрями удосконалення пільги для активізації благодійності в Україні (2018)
Мискін Ю. І. - Cутність соціалізації податкової політики (2018)
Гордополов В. Ю. - Hормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2018)
Деркач К. І. - Приватне підприємництво: передумови та реалії, Временко Л. В. (2018)
Лозовський О. М. - Управління конкурентоспроможністю як складова менеджменту підприємства (2018)
Лутай Л. А. - Заробітна плата як засіб стимулювання ефективності праці на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів (2018)
Пилипенко Л. М. - Підходи до забезпечення якості облікової інформації (2018)
Попадюк О. В. - Науково-практичні засади оцінювання системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємстві (2018)
Швець Ю. О. - Iнформаційне забезпечення діяльності підприємств машинобудування в умовах інноваційного розвитку, Оніпко А. Д. (2018)
Вагонова О. Г. - Економічне стимулювання, планування та організація робіт з передачі сховищ відходів уранового виробництва новим користувачам, Аржевічев Д. В. (2018)
Бурик З. М. - Організаційні аспекти діяльності агентства зі сталого розвитку (2018)
Голинська О. В. - Гендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна основа ефективності бюджетних програм (2018)
Попова К. Г. - Підвищення доходності регіональної ресурсної бази в умовах децентралізації (2018)
Вергун А. Р. - Лікування пролежнів (ускладнених гнійними запливами) м’яких тканин: авторські погляди на проблему, Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Литвинчук М. М., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Красний М. Р., Шалько І. В., Демидова А. Л., Марко О. Г., Філімонова К. Ю. (2018)
Sych T. - Institutionalization of the scientific sector of education management as an indicator of development of the theory of education management (2018)
Абдуллаева Г. З. - Специфика оценивания учебных достижения учащихся средней школы (2018)
Зайченко Н. І. - Іспанський ідеал єдиної школи (перша третина ХХ ст.) (2018)
Забіян В. В. - Особливості трансформації зовнішньої політики КНР: від Мао Цзедуна до Сі Цзіньпіна (2018)
Нагорна В. В. - Інтернет-реклама у просуванні житлових комплексів (2018)
Шевченко Л. А. - Формування міжнародного іміджу України як європейської держави в контексті отримання безвізового режиму з ЄС (2018)
Карачун В. В. - Підвищення якості технологічного процесу при культивуванні мікроорганізмів за рахунок раціонального використання стерильного повітря (2018)
Лещенко І. Г. - Розрахункові параметри вітроенергетичних установок, які працюють при помірних швидкостях вітру (2018)
Магас В. В. - Компонування семантичних rest-сервісів з використанням NEO4J (2018)
Майер І. С. - Підтримка життєвого циклу програмного забезпечення, Хмелюк М. С. (2018)
Марчевський В. М. - Кінетичні закономірності сушіння картону, наповненого цеолітом, Новохат О. А., Телестакова В. В. (2018)
Мельник В. М. - Масообмін в апараті для культивування за допомогою кінематичної пари (2018)
Носовець О. К. - Медична інформаційна система прогнозування ймовірності настання реоперацій аортального клапану та висхідного тракту правого шлуночка, Москаленко А. Є. (2018)
Носовець О. К. - Створення інформаційної системи для прогнозування перебігу раку молочної залози після проведеного лікування, Скорик Ю. Є. (2018)
Орлова М. М. - Математичне порівняння продуктивності топологій рівня управління програмно-конфігурованих мереж, Єрмоленко І. А. (2018)
Орлова М. М. - Модифікований спосіб ущільнення великих обсягів даних, Щербакова Г. В. (2018)
Пiпiч А. А. - Застосування семантичних веб-технологій для опису веб-сервісів (2018)
Пiпiч А. А. - Застосування хореографії в шаблоні проектування сага (2018)
Прасолов А. П. - Методи колаборативної фільтрації у рекомендаційних системах (2018)
Сергеєв Є. І. - Дослідження гетерогенних джерел даних на прикладі соціальних мереж та реалізація їх обробки і прогнозування даних (2018)
Слухай Я. О. - Порівняльний аналіз програмних засобів для побудови бази знань (2018)
Слухай Я. О. - Дослідження архітектурних вимог до бази знань як сервісу (2018)
Шведова В. В. - Визначення динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки, Півторак А. І. (2018)
Шубенкова І. А. - Модуль оптимізації макета в структурі текстового онлайн редактора, Кухарєв С. О., Поповська А. В. (2018)
Калашникова Л. Е. - Математическое сопровождение приемов перспективного линейного проецирования, Лысак К. Е., Рыльцев Е. В. (2018)
Камилова Ж. Э. - Роль физической культуры в воспитании студентов технического университета (2018)
Галещук О. В. - Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови (2018)
Обушенко Т. І. - Флотоекстракція барвника метилового фіолетового з водних розчинів, Толстопалова Н. М., Галась М. А. (2018)
Обушенко Т. І. - Флотоекстракція іонів міді з водних розчинів, Толстопалова Н. М., Науменко А. С. (2018)
Вербицька А. О. - Особисті немайнові права суб’єктів авторського права в галузі архітектури (2018)
Гузій А. А. - Конституційний контроль в зарубіжних країнах (2018)
Єрьоміна К. С. - Свобода договору та її межі у цивільному праві (2018)
Загребельна І. А. - Верховенство права у цивільному процесі (2018)
Калганова Е. И. - Ретроспективный анализ формирования уголовно-правового запрета на незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайн (2018)
Крапив’янська В. В. - Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні (2018)
Наум М. Я. - Фізична особа як суб’єкт міжнародного права, Сальніков М. О. (2018)
Пастух О. В. - Інститут президентства Сполучених Штатів Америки (2018)
Пулик В. М. - Особливості проведення обшуку в контексті змін до КПК України (2018)
Сас Ю. В. - Обов’язкова участь адвоката при проведенні обшуку, його аудіо- та відеофіксація: актуальні проблеми та шляхи вирішення (2018)
Сливна В. А. - Розвиток, основні ідеї та риси правового фемінізму (2018)
Бистряков І. К. - Управління природно-ресурсними активами в системі стратегічного потенціалу економіки, Микитенко В. В. (2018)
Botsian Т. V. - The concept of CSR: does the origin matter (case study of Ukraine) (2018)
Vikcharchuk O. I. - The development perspectives of international marketing in conditions of integration (2018)
Горик-Чубатюк М. О. - Вплив розвитку підприємництва на економіку України (2018)
Загурський О. М. - Проблеми та перспективи розвитку автотранспортної інфраструктури: інституціональний аналіз (2018)
Kalinichenko O. O. - Marketing in education: today and prospects (2018)
Кащук К. М. - Особливості управління співробітниками X, Y та Z поколінь (2018)
Клімова І. О. - Інформаційне забезпечення статистичного вивчення ринку аграрної продукції (2018)
Ковшун Н. Е. - Домінанти інтегрованої концепції формування системи сталого водокористування (2018)
Мальська М. П. - Адаптація підприємств індустрії гостинності до вимог зовнішнього середовища, Кізима В. Л., Мункачій І. З. (2018)
Матічин Ю. М. - Інвестиційна привабливість туристичних підприємств: дефініція понняття та система підходів (2018)
Мосійчук І. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція і сучасні підходи (2018)
Ніколаєнко С. М. - Особливості актуарних розрахунків в медичному страхуванні (2018)
Павловська Л. Д. - Особливості проведення наукових досліджень викладачами вузів (2018)
Пойта І. О. - Сучасні технології в системі маркетингових комунікацій на ринку туристичних послуг (2018)
Пурська І. - Джерела фінансування інвестиційних проектів суб'єктами туристичної діяльності України, Білоус С. (2018)
Руденко Ю. В. - Інтернет-маркетинг як складова витрат на маркетинг на промислових підприємствах (2018)
Лєрмонтова Ю. О. - Дослідження особливостей організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги в Україні, Лобова І. О., Федак Б. С. (2018)
Фабрицій Ю. Й. - Матеріали для пневматичного інтраперикардіального пристрою, Тарасова Л. Д. (2018)
Moiseienko S. - Teaching ESP: content selection, Volkova О. (2018)
Літашов О. В. - Діяльність факультету як структурного підрозділу внз у контексті внутрішньої автономії ВНЗ (2018)
Кушнір В. А. - Роль бренд-амбасадора в просуванні бренду (2018)
Шаманська А. С. - Тренди у візуалізації даних в сучасних новинних онлайн-медіа (2018)
Akymov V. - Deep learning algorithms for classification of skin diseases (2018)
Андреєв І. А. - Орієнтування дисперсної арматури при віброекструзійному формуванні круглих у поперечному перерізі фібробетонних виробів, Пригорницький Т. М. (2018)
Данильчук Р. К. - Задача кластеризації адрес в мережі блокчейн, Жураковська О. С. (2018)
Довгаль О. О. - Фізична та математична моделі процесу кінетики сушіння енергетичної верби, Степанюк А. Р. (2018)
Карачун В. В. - Підвищення тепломасообміну в апараті для культивування клітин за допомогою гвинтової пари (2018)
Косенко В. В. - Експериментальне дослідження емульсування у одноступінчастому роторно-пульсаційному апараті, Семінський О. О., Семінська Н. В. (2018)
Куц М. С. - Топологія мережі системи розумної парковки (2018)
Мазурік О. Ю. - Побудова рекомендаційної системи відео за допомогою класу моделей Word2Vec (2018)
Марченко О. І. - Модифікований метод видалення спільних виразів за допомогою графу залежності станів та значень, Подзе О. С. (2018)
Мельник В. М. - Зниження рівня шуму пневмосистем за допомогою пасивних методів гасіння (2018)
Мельник В. М. - Математичне моделювання гідродинаміки та масообміну при екстракції бар з рослинної сировини, Ружинська Л. І., Андрук М. М., Остапенко Ж. І. (2018)
Мулява І. Я. - Вирішення задачі автоматизованого формування розкладу навчального закладу за допомогою генетичних алгоритмів (2018)
Олашин О. О. - Система покращення алгоритмів стиску зображення (2018)
Стасевич С. П. - Теплова модель для локальної електромагнітної термотерапії, Казимира І. Я., Костюк І. В., Кузь О. Н. (2018)
Якимів Й. В. - Особливості транспортування різносортних нафт магістральними трубопроводами з пересіченим профілем траси, Бортняк О. М. (2018)
Ружинська Л. І. - Аналіз масообміну в абсорбері для очищення біогазу, Періжок Д. Д. (2018)
Гуль А. О. - Аналіз показників сезонних коливань та їх вплив на організацію діяльності підприємства, Орловська А. Б. (2018)
Мищишин О. Я. - Прогнозування та його методи. використання факторного аналізу у прогнозуванні, Боднар В. Я. (2018)
Мищишин О. Я. - Математична модель оцінки обсягів бюджетних правопорушень при сплаті загальнодержавних податків, Кметь О. Б. (2018)
Молнар В. В. - Моделі дослідження динаміки трудових ресурсів в регіоні (2018)
Пашаев Т. Г. - Структурные фонды ЕС как катализатор экономического развития регионов (2018)
Саидкаримова М. И. - Иқтисодиёт назарияси" фанини ўрганишда масала-машқлардан фойдаланиш методининг тутган ўрни, Турабекова Г. И. (2018)
Тарасенко С. В. - Експортна спеціалізація України: вектори розвитку, Глубока Н. А., Кириченко Д. О. (2018)
Фурсова В. А. - Секьюритизация как способ финансирования инфраструктурных проектов в Украине, Литвинов В. Б. (2018)
Шевчук І. Б. - Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи розвитку, Петришин О. П. (2018)
Шульгіна Л. М. - Бізнес-планування розвитку підприємства, Нечай А. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Пелех О. Б. - Структурні зрушення і трансформації як процеси й результати структурних змін в економіці (2018)
Літвінов О. С. - Межа постіндустріалізації економіки (2018)
Гончарова С. Ю. - Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та основні орієнтири для України, Гончаров А. Б., Аграмакова Н. В. (2018)
Коломієць В. М. - Інституціональна парадигма розвитку людського капіталу (2018)
Чорна М. В. - Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат конкурентних відносин, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2018)
Сілантьєв О. І. - Ресурсна структура потенціалу економічного розвитку та зростання багатства сучасних макроекономічних систем (2018)
Кочук С. І. - Еволюція теорій державної регуляторної політики (2018)
Черкас Н. І. - Теоретичні аспекти розвитку глобальних мереж і ланцюгів вартості: нова парадигма глобалізації (2018)
Гнедіна К. В. - Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи (2018)
Tsarenko I. O. - The quality management system in educational institutions of the Slovak Republic: Impact on the Ranking’s position (2018)
Otenko P. V. - Comparative Analysis of Grounds for the Commencement of Insolvency Proceedings (2018)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Європейський досвід реформ місцевого самоврядування, Фіковська М. Ю. (2018)
Гусонька Д. М. - Ринок праці молодих спеціалістів в умовах посилення державного впливу на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України (2018)
Pysmak V. O. - Improving the Management of International Supply Chains on the Basis of Logistics (2018)
Ковтун Т. Д. - Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної торгівлі товарами, Магалова В. А. (2018)
Мельник О. Г. - Основні напрямки структурної дефрагментації державної стратегії розвитку НІС України (2018)
Корепанов О. С. - До питання становлення поняття "розумного" сталого міста (2018)
Холявко Н. І. - Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки (2018)
Кривуша С. Г. - Особливості визначення та аналізу продуктивності праці в освіті (2018)
Ситницький М. В. - Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен (2018)
Канєва Т. В. - Вплив видатків бюджетних установ на економічне зростання, Думікян А. К. (2018)
Олійник-Данн О. О. - Ефект фінансового важеля: проблеми застосування у процесі оптимізації структури капіталу підприємства, Адаменко В. В. (2018)
Кремень В. М. - Оцінювання фінансової безпеки країни, Бочкарьова Т. О. (2018)
Прушківський В. Г. - Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації, Буряк В. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Концептуальна модель розрахунку періоду повернення витрат на створення служби економічної безпеки підприємства у короткостроковому періоді (2018)
Папіж Ю. С. - Удосконалення управління інноваційним розвитком промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки, Дубєй Ю. В., Косолапов А. Ф. (2018)
Шульгіна Л. М. - Методичні вказівки щодо застосування методів аналізу й оцінки якості туристичних послуг (2018)
Бошота Н. В. - Формування комплексних логістичних систем як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств (2018)
Мащенко М. А. - Еколого-економічні проблеми інвайронментальної безпеки України, Кліменко О. М. (2018)
Кірєєва Е. А. - Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація (2018)
Андрейченко А. В. - Наука як генератор розвитку безвідходного агропромислового виробництва (2018)
Шлапак М. А. - Перехід на геоінформаційні системи та технології у спільному використанні сільськогосподарської техніки (2018)
Гріненко А. Ю. - Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці (2018)
Карпенко О. О. - Ідентифікація ризиків при реалізації концесійних проектів у морських портах України, Власова В. П. (2018)
Петренко В. С. - Особливості трансформації багатонаціональних підприємств в умовах впливу зовнішнього середовища (2018)
Гороховець Ю. А. - Методика економічного аналізу нематеріальних активів: стан і пропозиції щодо вдосконалення (2018)
Сай Л. П. - Екологічні інвестиції в контексті екологічної підготовки сталого розвитку підприємства, Гнилянська Л. Й. (2018)
Макаренко В. Ю. - Визначення суттєвості як провідного принципу формування інтегрованої звітності (2018)
Руда М. В. - COSME: розвиток і підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на ринках ЄС, Горбаль Н. І., Ільницький В. С. (2018)
Хоча Н. В. - Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств (2018)
Шуляк Б. В. - Методика діагностування привабливості екологічного підприємництва на сільських територіях (2018)
Сторожук Т. М. - Професійне судження бухгалтера при визначенні складу необоротних матеріальних активів у світлі гармонізації з МСФЗ, Бурдега К. О. (2018)
Піхоцький А. В. - Оцінка рівня фінансової безпеки України (2018)
Грабчук О. М. - Фінансовий потенціал: природа та властивості з точки зору синергетичного підходу (2018)
Тарасюк М. В. - Система управління дефіцитом бюджету, Тімошенко Н. М. (2018)
Парфентій Л. А. - Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби (2018)
Філімошкіна І. О. - Фіскальні ефекти функціонування підприємств комунальної форми власності (2018)
Кирильєва Л. О. - Методичний підхід до обліку розрахункових операцій при використанні криптовалюти, Шеховцова Д. Д. (2018)
Перепьолкіна О. О. - Монетарна політика НБУ та її вплив на розміщення заощаджень домогосподарств, Сухий О. О. (2018)
Школьник І. О. - Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства, Малиш Д. О., Козьменко Є. С. (2018)
Валуйський І. А. - Удосконалення концептуальних засад політики забезпечення бюджетної безпеки України у кризових умовах (2018)
Васильців Т. Г. - Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій, Волошин В. І., Васильців В. Г. (2018)
Казакова Н. А. - Методичні підходи до дослідження інформатизації глобального економічного розвитку, Перепелиця А. С. (2018)
Кудінова А. В. - ІТ-сектор і його вплив на соціально-економічний розвиток, Могилянська О. М. (2018)
Зайцева О. І. - Стратегічна адаптація підприємства й аналіз методичних підходів до її оцінки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу, Жосан Г. В., Бетіна В. О. (2018)
Дорошкевич К. О. - Мотивування інноваційної діяльності працівників підприємств у крос-функціональних командах, Вороновська М. М., Івасюк В. В. (2018)
Хілуха О. А. - Самонавчальна корпорація: особливості та організаційні форми (2018)
Джерелюк Ю. О. - Аналіз складових забезпечення зовнішньої та внутрішньої антикризової стійкості туристичних підприємств (2018)
Гончаренко М. Л. - Франчайзинг як інтегрована форма організації бізнесу (2018)
Плаксієнко В. Я. - Наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства, Назаренко І. М., Орєхова А. І. (2018)
Тарнавський М. І. - Науково-методичні підходи до трактування сутності та значення управління персоналом підприємств (2018)
Райко Д. В. - Формування інструментів управління промисловими підприємствами за теоретичним і функціональним підходами, Подрез О. І. (2018)
Завертаний Д. В. - Удосконалення підходів до організації стратегічного процесу на підприємствах хлібопекарської галузі України (2018)
Полянська А. С. - Актуальність та особливості планування в сучасних умовах розвитку, Савка Ю. В. (2018)
Даниленко Є. С. - Характеристика факторів прийняття рішень про придбання легкових автомобілів із урахуванням мотивів і потреб покупців (2018)
Щетініна Л. В. - Управління стресами персоналу: підходи до розуміння та практики, Рудакова С. Г., Іванець О. О. (2018)
Юрченко К. Ю. - Оцінювання стратегічних позицій бренда компанії роботодавця у сфері ритейлу, Фірсова С. Г. (2018)
Маликов В. В. - Классификация услуг предприятия для целей практического применения CVP-модели при определении цены (2018)
Петренко Н. О. - Використання інноваційних форм проектування заробітної плати (2018)
Скарга О. О. - Концептуальні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності туристичної компанії в умовах глобалізації (2018)
Сосновська О. О. - Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів (2018)
Прохорова В. В. - Об’єктивні умови формування інноваційного управління розвитком підприємств: науково-історичне підґрунтя подолання наслідків криз, Давидова О. Ю. (2018)
Цимбал Л. І. - Історичні передумови становлення концепції інтелектуального лідерства (2018)
Vodolaskova K. - Towards the sustainable development of Ukrainian agriculture: land use management (2018)
Бражник В. О. - До питання обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму, Сидоренко Д. А. (2018)
Вінніченко Т. А. - Трансферні договори у цивільному праві, Іванов А. М. (2018)
Гайдук Н. І. - Захист кордонів європейського союзу від нелегальної міграції та шляхи його вдосконалення (2018)
Ганджа В. І. - Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: українські реалії через призму практики європейського суду з прав людини (2018)
Данко Н. С. - Перспектива оподаткування криптовалюти в Україні крізь призму міжнародного досвіду (2018)
Журавель Д. В. - Аналіз мінімальних стандартів правил поводження з в’язнями (правил Нельсона Мандели) через призму недосконалостей їх використання на теренах України, Крайник Г. С. (2018)
Івер І. О. - Проблематика визначення суб’єктів виключних прав на торговельну марку (2018)
Можчіль А. А. - Порівняльна характеристика кредитного договору та договору позики (2018)
Наконечний В. В. - Застосування режиму "Заборона експропріації" за двосторонніми договорами про сприяння та захист інвестицій для захисту прав інвесторів у податкових спорах (2018)
Ольховик І. І. - Міжнародно-правовий захист прав жінок (2018)
Пересада Д. С. - Особливості цивільної відповідальності у сфері надання медичних послуг (2018)
Промський Є. С. - Народна законодавча ініціатива як протидія нерозвиненій партійній системі, Новиков О. В. (2018)
Савчук К. Ю. - Специфіка цивільно-правової регламентації публічних договорів (2018)
Сайгак А. О. - Особливості участі третіх осіб в контексті змін до ЦПК України (2018)
Самойлов В. П. - Кваліфікація загибелі людини внаслідок вчинення терористичного акту: проблемні аспекти (2018)
Семеняка А. О. - До питання міжнародно-правового визначення тероризму (2018)
Соболєва К. О. - Соціальний найм житла у правовому аспекті: національний та європейський досвід (2018)
Степанов Д. Д. - Питання про вихід держав з Європейського союзу: досвід Великобританії (2018)
Федорченко А. М. - Обшук особи у кримінальному провадженні: проблеми правового регулювання (2018)
Чиркін А. С. - Актуальність питання незалежності шотландії в сучасних умовах, Плодистий В. Я. (2018)
Шама Р. І. - Кримінальна відповідальність спортсменів за шкоду, завдану іншим спортсменам в ході проведення спортивних змагань, Крайник Г. С. (2018)
Швець Н. М. - Правове регулювання охорони праці неповнолітніх в Україні та європейських країнах, Кахнова М. Г. (2018)
Шевчук А. О. - Особливості реалізації концепції партиципаторного бюджетування в Україні (2018)
Яцина Р. В. - Громадські роботи. Проблеми застосування, Кутєпов М. Ю. (2018)
Гриджук Д. М. - Сучасні моделі та методи оцінювання вартості банківського бізнесу в макроекономічному середовищі (2018)
Пирог О. В. - Моделювання економічного розвитку національної економіки України, Катан В. О. (2018)
Миронова О. О. - Особливості управління бізнес-процесами підприємств АПК (2018)
Речка К. М. - Критерії формування ринкових цін на аграрну продукцію в сучасних умовах (2018)
Щербина А. А. - Функції управителя будинку: українська специфіка, міжнародна практика і тенденції (2018)
Корытный В. А. - Методические подходы к регулированию стоимости основных средств в учете предприятий (2018)
Корінець Р. Я. - Фермери та ринок земель сільськогосподарського призначення, Похиленко Н. М. (2018)
Савчук Д. М. - Механізми удосконалення інституційного забезпечення управління економічним і соціальним розвитком громади з урахуванням необхідності збалансування інтересів його суб’єктів (2018)
Даллакян С. А. - Особенности демо-экономических процессов в РА, Саркисян С. А. (2018)
Лащик І. І. - Модель антикризового управління комерційним банком, Віблий П. І., Бондаренко Л. П. (2018)
Пилипенко А. А. - Рецензія на навчальний посібник "Консолідація фінансової звітності" (Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2016. — 429 с.) (2018)
Кашуба А. I. - Концентрацiйна залежнiсть ширини забороненої зони твердих розчинiв замiщення InxTl1−xI (2015)
Крiвцов В. В. - Стан i структура вологи в гетерогенних полiмерних системах, Гудь В. М. (2015)
Шевчук Т. М. - Фрактальнi розмiрностi i гнучкiсть макромолекул полiмерних систем на основi полiвiнiлхлориду, Бордюк М. М. (2015)
Бордун О. М. - Електропровiднiсть тонких плiвок β-Ga2O3 та (Y0.06Ga0.94)2О3, Медвiдь I. I., Кухарський I. Й. (2015)
Болеста I. М. - Плазмонне поглинання та люмiнесценцiя гетероструктур Ag − CdI2, Вельгош С. Р., Кушнiр О. С., Лесiвцiв В. М., Ровецький I. М. (2015)
Вiстовський В. В. - Моделювання залежностi iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок MeF2 (Me=Ba, Ca, Sr), Чорнодольський Я. М., Чилiй М. О., Гевик В. Б., Сиротюк С. В., Васькiв А. П., Жишкович А. В., Волошиновський А. С. (2015)
Демкiв Т. М. - Вплив йонiзуючого випромiнювання на електричнi властивостi композитних полiмерних матерiалiв з наночастинками BaF2 та SrF2, Галяткiн О. О., Хапко З. А., Якiбчук П. М., Перевiзник О. Б., Антоняк О. Т. , Демкiв Л. С., Вiстовський В. В., Волошиновський А. С. (2015)
Samar M. I. - Physical states in deformed space with minimal length (2015)
Ваврух М. В. - Циклiчне перетворення статистичної суми в теорiї електронної рiдини, Куштай Я. В., Смеречинський С. В. (2015)
Ваврух М. В. - Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. I. Кореляцiйнi функцiї електронної пiдсистеми, Дзiковський Д. В., Солов’ян В. Б., Тишко Н. Л. (2015)
Мелех Б. Я. - Визначення хiмiчного вмiсту газопилових оболонок планетарних туманностей (2015)
Ковальчук М. М. - Можливiсть прогнозування сонячних спалахiв на основi теорiї екстремальних значень, Гiрняк М. Б., Стодiлка М. І., Бiлiнський А. І., Вовчик Є. Б., Благодир Я. Т., Вiрун Н. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Sakharna V. - Financial planning, organization and forecasting for newly created companies (start-ups), Bielialov T., Kovalenko D. (2018)
Божанова В. Ю. - Матричний інструментарій менеджменту та його апробація в будівельній корпорації, Кононова О. Є. (2018)
Кривобок П. В. - Підходи до класифікації соціально-орієнтованих підприємств (2018)
Крушельницький М. В. - Посилення соціально-економічної відповідальності аграрних формувань (2018)
Кухарук А. Д. - Індикатори результативності бізнес-процесів забезпечення економічної стійкості підприємств, Кий В. Л., Змітрович Д. Д. (2018)
Abdullayev A. D. - Evaluation of the influence of word-of-mouth marketing on the choice of tourists planning a trip for medical purposes (2018)
Камінський О. Є. - Моделі ціноутворення хмарних сервісів (2018)
Baranovska I. - Factors of economy modernization and their complementarity (2018)
Дзядикевич О. Я. - Стратегічний аналіз підвищення конкурентоспроможності українського зерна на світовому ринку (2018)
Копилюк О. І. - Новітні методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні, Михайляк Г. В., Михайляк І. В. (2018)
Богдан Н. М. - Розроблення методичних підходів до оцінювання узгодженості економічних інтересів регіону методом векторної триангуляції (2018)
Варцаба В. І. - Оцінка фінансової спроможності провідних об’єднаних територіальних громад закарпатської області, Мулеса Е. В. (2018)
Пашаев Т. Г. - Роль фонда сплочения в реализации перспектив развития регионов ЕС (2018)
Юхта О. І. - Банківське кредитування експортерів суб’єктів малого та середнього бізнесу (2018)
Артеменко Е. В. - Актуальные вопросы государственной информационной политики по обеспечению информационной безопасности Украины, Жорновой В. С. (2018)
Баїк О. І. - До питання тлумачення податково-правових норм (2018)
Дем’янчук Ю. В. - Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції, Грабовська Н. В. (2018)
Зливко С. В. - Деякі проблемні питання щодо реалізації пенітенціарної функції міністерством юстиції України (2018)
Мушенок В. В. - Удосконалення відносин державної фінансової підтримки аграрного сектора економіки (2018)
Гора Р. М. - Щодо родового об’єкта зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364 КК України) (2018)
Дуліба Є. В. - Сучасні тенденції розвитку суспільних відносин та завдання у галузі оподаткування України (2018)
Козін С. М. - Загальнотеоретична та галузева сутність трудових правовідносин (2018)
Козін С. М. - Формування суб’єктного складу трудового права (2018)
Городецька І. А. - Поняття й особливості адміністративного примусу в галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу в Україні (2018)
Дуліба Є. В. - Сутність та особливості застосування податкових норм як специфічної форми реалізації податкового права (2018)
Калішенко Є. О. - Електронне урядування як інструмент досягнення адаптованих для України цілей сталого розвитку (2018)
Легенький М. І. - Категоріально-змістові передумови дослідження адміністративно-правових засад формування і реалізації державної політики у сфері освіти (2018)
Машевська О. П. - Корупційні ризики у неправильному застосуванні практики Європейського суду (2018)
Мота А. Ф. - Віктимні особливості нелегальної міграції, протидію якій здійснює державна прикордонна служба (2018)
Пивовар І. В. - Правові форми захисту фінансових суб’єктивних прав у сфері державного соціального страхування засуджених осіб: нормативно-правовий аналіз, Пивовар Ю. І. (2018)
Маілунц Б. Е. - Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального переслідування (2018)
Потапенко С. А. - Поняття актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх ознаки та проблеми законодавчого визначення (2018)
Артеменко Е. В. - Теоретико-правовые основы деятельности адвоката в гражданском процессе Украины, Шевченко М. А. (2018)
Квашнiвська Н. М. - Властивостi та змiна структури iнтеркальованого воднем GaSe (2016)
Людкевич У. І. - Структурнi перетворення та теплове розширення рiдких Bi, In, Ga та Sn, Штаблавий I. І., Мудрий С. І. (2016)
Мороз М. В. - Рiвноважний фазовий стан суперiонних сплавiв системи Ag3SBr1–xClx в концентрацiйному 0 ≤ x ≤ 0.5 та температурному 465–490 К iнтервалах, Миколайчук О. Г., Рудик Б. П., Нечипорук Б. Д., Соляк Л. В. (2016)
Швед О. В. - Фазовi рiвноваги в системi Zr-Ni-Al при 250ºС, Мудрий С. I. (2016)
Склярчук В. М. - Фiзичнi властивостi евтектичного розплаву Ga–In–Cu, Плевачук Ю. О., Штаблавий I. І., Соколюк Б. І., Ткач О. Р. (2016)
Присяжнюк В. І. - Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe, Миколайчук О. Г. (2016)
Демкiв Т. М. - Люмiнесценцiя полiстирольних композитiв з вкрапленими наночастинками, отриманих з використанням статичного тиску, Галяткiн О. О., Перевiзник О. Б., Демкiв Л. С., Вiстовський В. В., Волошиновський А. С. (2016)
Франiв А. В. - Спектри комбiнацiйного розсiювання кристалiв групи A4BX6, Соловйов М. В., Футей O. В., Гомонай О. В., Кашуба А. І. (2016)
Чилiй М. О. - Особливостi люмiнесценцiї автолокалiзованих екситонiв в монокристалах i наночастинках SrF2 при рентгенiвському збудженнi, Вiстовський В. В., Жишкович А. В., Нєстєркiна В., Демкiв Т. М., Волошиновський А. С. (2016)
Жаба В. I. - Апроксимацiя хвильової функцiї та поляризацiйнi характеристики дейтрона для потенцiалу Argonne v18 (2016)
Собко Б. Ю. - Спектр системи двох енiонiв у сталому магнiтному полi з магнiтними зарядами, Ровенчак А. А. (2016)
Флюнт О. Є. - Коливнi процеси в мiжзонних електронних переходах у шаруватих кристалах InSe (2016)
Ваврух М. В. - Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. II. Eнергiя та рiвняння стану при T = 0K у парамагнiтнiй фазi, Дзiковський Д. В., Тишко Н. Л. (2016)
Стельмах О. М. - Поперечнi перерiзи фотоiонiзацiї збуджених атомiв водню (2016)
Ковальчук М. М. - Дослiдження варiацiй параметрiв фраунгоферових лiнiй в залежностi вiд фази циклу сонячної активностi, Гiрняк М. Б., Стодiлка М. І., Лаушник I. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрушків Б. - Наука і практика вирішення найважливіших соціальних проблем України на перспективу, Владимир О., Павликівська О., Погайдак О., Кирич Н. (2018)
Булеев И. П. - Социально-экономические проблемы экономики Украины на современном этапе ее развития, Брюховецкая Н. Е. (2018)
Задорожна О. Г. - Постнекласична економічна наука як новий формат антикризового господарського мислення (2018)
Зайцев В. С. - Основні напрями удосконалення мотивації праці робітників промислових підприємств (2018)
Залознова Ю. С. - Удосконалення управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві, Трушкіна Н. В. (2018)
Іванов С. В. - Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки, Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Вергал К. Ю., Олексенко Л. В., Перебийніс Ю. В. (2018)
Колтунович А. С. - Перспективы и сценарии имплементации зарубежного опыта инновационно-технологической модернизации водохозяйственного комплекса в отечественную практику (2018)
Костін Ю. - Зарубіжний досвід регулювання електроенергетичної галузі, Телегін В., Костін Д. (2018)
Крапівіна Г. О. - Моделювання туризму як зайнятості населення в сучасних умовах (2018)
Куриляк М. Ю. - Парадигма реформування адміністративно-територіального устрою України на рівні NUTS-1 (2018)
Кучер А. В. - Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості землекористувань аграрних підприємств (2018)
Латишева О. В. - Затребувані професії в Україні, країнах пострадянського простору та розвинутих країнах світу: нові виклики і можливості на ринку праці, Лєсова О. П. (2018)
Ляшенко В. І. - Ринки малих розвинутих країн Африки: оцінка маркетингових перспектив для традиційного експорту з України, Осадча Н. В., Галясовська О. В. (2018)
Макогон Ю. В. - Забезпечення енергетичної безпеки підприємства в умовах сталого розвитку (2018)
Падерин И. Д. - Теоретико-методологические основы интеллектуального бизнеса, Жадько К. С., Горященко Ю. Г. (2018)
Палига Є. М. - Нові підходи щодо вдосконалення оцінки впливу базових інститутів на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в Україні, Обертан Д. В. (2018)
Подлужна Н. О. - Передумови знаннєвого розвитку регіонів України (2018)
Придатько Е. М. - Моделювання впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність процесу формування персоналу промислового підприємства (2018)
Савельєв Є. В. - Концептуальний дискурс вибору режиму валютно-курсової політики України, Куриляк В. Є., Лизун М. В., Ліщинський І. О. (2018)
Сердюк О. С. - Енергетична парадигма як фундаментальний фактор економічного розвитку (2018)
Ситник Л. С. - Правові та практичні аспекти створення і функціонування центрів надання адміністративних послуг, Бервенова Т. М. (2018)
Сохнич А. Я. - Державне управління земельними ресурсами в системі управління економікою України: інституційний аспект, Живко З. Б. (2018)
Ткаченко Н. М. - Пенсійне забезпечення, право на пенсію, розміри, нарахування, пенсійна реформа (2018)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні пріоритети підвищення рівня життя населення: порівняльна оцінка розвитку України і Грузії, Грішнова О. А. (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Узагальнення підходів до оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу країни (регіону) (2018)
Якимчук А. Ю. - Аспекти управління еколого-економічною безпекою в умовах військово-політичної нестабільності у контексті природокористування, Семенова Ю. М. (2018)
Жданова Е. С. - Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий (2018)
Кошулько О. П. - Женская миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику: наиболее распространенные проблемы иммигранток (2018)
Павлыш Э. В. - Механизм формирования и использования инновационного потенциала региона с точки зрения обеспечения региональной конкурентоспособности (2018)
Брюховецька Н. Ю. - Виявлення закономірностей функціонування та розвитку підприємств як основних агентів ринку: відображення в навчальному процесі вищої школи (2018)
Заслуженому діячу науки і техніки України, заслуженому працівнику вищої освіти України, доктору економічних наук, професору, віце-президенту Академії економічних наук України, академіку вищої освіти України, завідувачу кафедри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету. Белопольскому Миколі Григоровичу – 80! (2018)
До 80-річчя віце-президента академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Євгена Васильовича Савельєва (2018)
До 80-річчя академіка АЕН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Анатолія Івановича Бутенка (2018)
До 70-річчя академіка Академії економічних наук України, заслуженого економіста України Олександра Олексійовича Любіча (2018)
Пам’яті видатного українського вченого-правознавця, академіка-засновника Академії економічних наук України, Почесного директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академіка НАН України Мамутова Валентина Карловича (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Drogalas G. - Perceptions about effective risk management. The crucial role of internal audit and management. Evidence from Greece, Eleftheriadis I., Pazarskis M., Anagnostopoulou E. (2014)
Marchuk T. - Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing, Ryzhakov D., Ryzhakova G., Stetsenko S. (2014)
Oliynyk V. - Optimal control of continuous life insurance model, Zhuravka F., Bolgar T., Yevtushenko O. (2014)
Yahya A. T. - The impact of political instability, macroeconomic and bank-specific factors on the profitability of Islamic banks: an empirical evidence, Akhtar A., Tabash M. I. (2014)
Melnychenko R. - Tax control of transfer pricing, Pugachevska K., Kasianok K. (2014)
Kozlovskyi S. - Managing the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine, Khadzhynov I., Vlasenko I., Marynchak L. (2014)
Corbet S. - The influence of central bank monetary policy announcements on cryptocurrency return volatility, McHugh G., Meegan A. (2014)
Qizam I. - On the causality analysis of the correlation between financial leverage and systematic risk: evidence from Indonesian Stock Exchange (2014)
Quao K. H. - An investigation of the financial monitoring policies for microfinance institutions in Ghana, Lekhanya L. M., Dorasamy N. (2014)
Saftiana Y. - Corporate governance quality, firm size and earnings management: empirical study in Indonesia Stock Exchange, Mukhtaruddin Mukhtaruddin, Putri K. W., Ferina I. S. (2014)
Huu Hong Thai P. - Tax policy and housing prices: evidence from Vietnam using event study approach, Manh Quach H. (2014)
Qing Tan R. - The effect of ambiguity on the UK stock market: evidence from a new empirical approach, Manahov V., Thijssen J. (2014)
Tsitouras A. - International trade and foreign direct investment as growth stimulators in transition economies: does the impact of institutional factors matter?, Koulakiotis A., Makris G., Papapanagos H. (2014)
Kolodiziev O. - Project finance risk management for public-private partnership, Tyschenko V., Azizova K. (2014)
Ibrahim Y. - Examining the impact of product involvement, subjective norm and perceived behavioral control on investment intentions of individual investors in Pakistan, Arshad I. (2014)
Abdou H. A. - Prediction of financial strength ratings using machine learning and conventional techniques, Abdallah W. M., Mulkeen J., Ntim C. G., Wang Y. (2014)
Appendix (2014)
Title (2018)
Contents (2018)
Mazur L. - Antioxidant properties of candy caramel with plant extracts, Gubsky S., Dorohovych A., Labazov M. (2018)
Ergonul P. G. - Effects of different holding types and times on quality attributes of oil obtained from olives belonging to Akhisar Region, Turkey, Goldeli T. (2018)
Bass O. - Influence of sweeteners on rheological and qualitative indicators of ice cream, Polischuk G., Goncharuk G. (2018)
Bozhko B. - Evaluation of rosemary extract effectiveness in the technology of meat-containing sausages with duck meat, Tischenko V., Baidak L., Pasichnyi V. (2018)
Protsenko L. - Beer enrichment with biologically active hop compounds, Rudyk R., Hryniuk T, Vlasenko A., Arotsenko A., Litvynchuk S., Ovadenko O. (2018)
Drozda V. - Technological features of biological protection of grain stocks against complex of phytophages of Lepidoptera (Pyralidae, Tineidae, Gelechiidae), Bondarenko I. (2018)
Ivakhniuk M. - Peculiarities of microbial exopolysaccharide ethapolan synthesis on mixed waste oils, Voronenko A., Pirog T. (2018)
Lyubeka A. - Influence of mechanical disperator designer parameters on equality of distribution of solution, Kornienko Ya., Martynyuk O. (2018)
Rachok V. - Influence of working elements of various configurations on the process of yeast dough kneading (2018)
Pazyuk V. - Determination of rational modes of pumpkin seeds drying, Petrova Zh., Chepeliuk O. (2018)
Анотації (2018)
Instructions for authors (2018)
Симчич М. - Києво-Mогилянський аристотелізм в контексті другої схоластики (2016)
Кузьміна С. - Вихованці Київської духовної академії брати Пархомовичі: освітяни, богослови, історики (2016)
Михайловський В. - Три мови, одне воєводство: письменність подільської шляхти у середині XVI століття (2016)
Бліндер С. - У пошуках "партнера", або як Олицька школа стала філією Замойської академії (2016)
Лісейчыкаў Д. - "Азъ, Іерей…": "руская" мова метрычных кніг уніяцкіх цэркваў Вялікага Княства Літоўскага XVII – XVIII стагоддзях (2016)
Кметь В. - Історичні студії у Львівській єзуїтській академії (1661 – 1773) (2016)
Лоштин Н. - Haeretici prohibiti: заборонені книги у бібліотеці єзуїтського колегіуму в Перемишлі (за матеріалами інвентаря 1774 р.) (2016)
Маслійчук В. - Від "додаткових класів" до "народного училища". Світський освітній заклад у Харкові 1775 – 1789 рр. (2016)
Яременко М. - "Сєй сосудъ ко употреблєнію свящєныє води соєрудися...": до характеристики ректорства Феодосія Ґуґуревича (2016)
Відомості про авторів (2016)
Стратій Я. - Проблема intellectio і verbum mentis у трактатах "De anima" Інокентія Ґізеля і "De corpore animato" Йосифа Волчанського (2017)
Корзо М. - Знали ли книжники Киевской митрополии испанскую схоластику: к постановке проблемы (2017)
Симчич М. - Києво-могилянські трактати "Про виникнення і зникнення" у контексті теологічних дискусій XVII – початку XVIIІ століть (2017)
Бондаревська І. - Сковородіана: труднощі читання, або що приховують і що повідомляють тексти (2017)
Альмес І. - Lectio Orthodoxorum: Книжкові зібрання православних монастирів Львівської єпархії наприкінці XVI — у XVII столітті (2017)
Sakal I. - The Embassy of Lazar Baranovych to Moscow in 1684: Gifts, Requests, and Other Expenses (2017)
Бурега В. - Невідома розвідка професора Київської духовної академії П. П. Кудрявцева про поховання в соборі Києво-Братського монастиря (2017)
Яременко М. - Дві Академії (про зв’язок між Українською академією наук та Київською духовною академією) (2017)
Альмес І. - The Oxford Handbook of Early Modern Theology, 1600 – 1800, ed. by Ulrich L. Lehner, Richard A. Muller, A. G. Roeber (New York: Oxford University Press, |2016|), xv+668 p. (2017)
Довга Л. - Бартоліні, Марія Ґрація. "Пізнай самого себе": неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди, переклад з італійської Мар’яни Прокопович та Катерини Новікової (Київ: Академперіодика, 2017), 157 с. (2017)
Тарасенко О. - Історія Київської духовної академії крізь призму біографій її патронів, вихователів і вихованців (2017)
Бондар Н. - Недільський, Анатолій. Триста двадцять девять рідкісних стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського (Львів: Ліга-Прес, 2017), 100 с., іл. (2017)
Бондар Н. - Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: Стародруки, рідкісні видання і рукописи: Каталог, уклав Юрій Ясіновський (Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2017), 295 с. (2017)
Заболотна Н. - Волощенко, Станіслав. Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання. Каталог (Київ: Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2017), 504 с., іл. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Аносова В. С. - Урбанізація території західної України (Х-ХІІІ ст.) (2017)
Antonenko M. I. - History of establishment and development of the Canadian parliament (2017)
Борисова О. В. - Іноземні зазіхання на духовний потенціал великого княжіння Київського у кінці ХІІІ – середині ХІV ст. (2017)
Бровендер Ю. М. - К вопросу о развитии металлопроизводства днепро-донского региона в эпоху энеолита – бронзы (2017)
Дефорж Г. В. - Глобальна екологічна криза та шляхи її подолання (2017)
Довжук І. В. - Перший рудник Донбасу (2017)
Докашенко В. М. - Житлова програма "відлиги" у вимірі профспілкових компетенцій: політичний наратив (2017)
Литвиненко Р. О. - Щодо часу заснування перших слов’яносербських поселень (за мемуарами генерала С. С. Пішчевича) (2017)
Mezeria O. A. - Historiographical and research comparative approaches to the analysis of problems of military reform in the Ukrainian provinces of russia and their consequences for the daily life of the population in the second half of XIX century (2017)
Mykhaylyuk V. V. - International Ukrainian-Canadian relations in the post-soviet era: establishment and development (2017)
Mykhaylyuk O. I. - New trends in up-to-date gender policy in Ukraine: historical and social aspect (2017)
Олійник О. А. - Одеська школа механіки В. М. Лігіна (2017)
Підкошаная О. М. - Внесок М. С. Стрілецького в розвиток проектування та дослідження металевих конструкцій (2017)
Пилипчук О. О. - Розвиток юридичного факультету в університеті св. Володимира у Києві (середина ХІХ століття) (2017)
Салата Г. В. - Професор Павло Аполлонович Веліхов (1875 – 1930 рр.): біографічна ретроспектива формування наукового світогляду (2017)
Сапицька О. М. - Створення надзвичайних органів влади та керівних органів міліції у Криму на початку 20-рр. XX ст., Вагін К. О. (2017)
Соловйов В. В. - Румунський фронт в революційних умовах (березень-вересень 1917 р.) (2017)
Теміров В. І. - Ютландська битва у світлі публічної історії: міфи та реалії, Михайлюк В. П. (2017)
Фомін А. В. - Підприємництво на окупованій нацистами території України (2017)
Янін В. А. - Л. С. Лебедянський – від рядового інженера до голового конструктора заводу (2017)
Вєдєнєєв Д. В. - Соціокультурне явище волонтерського руху в сучасній Україні (2018)
Birkovich T. - The museums of Ukraine as the object of the state policy: nowadays, Wilchinska I. (2018)
Гончарова О. М. - Культурні практики для дітей у художніх музеях США (2018)
Doniy N. - Gender determination of popular culture at the turn of the 20th and 21st centuries (2018)
Karpenko O. - Manipulative information operations: factors of influence on the social unconscious and cultural values (2018)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. Філософсько-естетичний контекст зародження українського і польського авангарду (Стаття перша) (2018)
Петрова І. В. - Ренесансна вілла: дозвіллєві практики й культурне споживання (2018)
Skoryk A. - Informational environment: culturological dimension (2018)
Солоха Д. В. - Роль культурної складової в економічному розвитку регіональної Інфраструктури, Бєлякова О. В. (2018)
Степанова О. A. - Історичні типи культурної та філософської легітимізації етичних систем (2018)
Шкіль С. О. - Ідеал християнської культури в документах Всеправославного собору (2018)
Денисюк Ж. З. - Репрезетація етнокультурних цінностей у текстах постфольклору (2018)
Dynikova L. - The Formation of Crimean Tatar Periodical Press as the Driver of Cross-Cultural Transfor-mations in the Society (2018)
Dyachuk V. - Strategies of forming the image of the institution of higher education: socio-cultural dimen-sion (2018)
Коваленко Є. Я. - Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії (2018)
Kopiyevska O. - Sociocultural mapping: modern challenges (2018)
Нікольченко Ю. М. - Особливості ювелірного мистецтва Київської Русі (скарби Х-ХІІІ ст. з Рівненщини), Сабадаш Ю. С. (2018)
Руденко С. Б. - Музей в Україні: актуальний стан і перспективи інституційного розвитку (на основі досвіду церкви) (2018)
Олійник О. М. - Культурно-історичні аспекти формування сфери гостинності (2018)
Бермес І. Л. - Фестиваль "Лемківська ватра" в Ждині в історії та культурі субетносу (2018)
Bezruchko O. - The final stage of research and educational activity of G. O. Avenarius in the field of cinematography (2018)
Karpov V. - Neuro-art in the context of creativity, Syrotynska N. (2018)
Мартинюк Т. В. - Про деякі класифікаційно-типологічні характеристики музичного мистецтва менонітів Приазов’я (2018)
Osadchaya S. - Phenomenon and concept of canon: from canonical form to "creativity spirit" in christianity (2018)
Платонов Б. О. - Огляд ринків і прогнозування оціночної вартості художніх творів (Частина ІІ – регіональні ринки), Мазур В. П. (2018)
Бойко О. С. - Танцтеатр у межах традицій експресіоністського хореографічного мистецтва (2018)
Буркацький З. П. - Досвід віртуозного інструменталізму ХІХ ст. у формуванні майстерності сучасного кларнетиста (2018)
Varakuta M. - About the compositional peculiarities of the secular miniatures in Volodymyr Zybitskyi’s choral oeuvre (2018)
Васильєва Л. Л. - Український кант як жанр "третього пласта": європейський історичний контекст (2018)
Васюта О. П. - Чернігівська композиторська школа новітньої доби: особливості творчого втілення (2018)
Гамалія К. М. - Інформаційно-семантичний зміст монумента Рамсеса ІІ у часопросторі (2018)
Герц І. І. - Музично-хореографічний синтез у балеті Уве Шольца "Велика меса" (2018)
Донченко Н. П. - Постановка мовного голосу як основа опанування артистом майстерністю словесної дії, Нечаєнко Т. В. (2018)
Жишкович М. А. - Щаблі артистичної майстерності оперного співака Ігоря Кушплера (2018)
Иванников Т. П. - Гитарная музыка Александра Тансмана: Неоклассические дискурсы творчества (2018)
Kaznacheieva T. - Dance genre synthesis in the opera "Don Juan" by W. A. Mozart (2018)
Kapliyenko-Iliuk Yu. - Peculiarities of program music by Joseph Elgiser (through the example of piano creative works) (2018)
Крипчук М. В. - Тональний образ масового театралізованого видовища в контексті створення загальносценічного художнього образу (2018)
Кулієва А. Я. - "Наталка-Полтавка" М. В. Лисенка та "Назар Стодоля" К. Ф. Данькевича в контексті вокальних традицій Одеси (2018)
Melnychuk O. - The main principles of Mykola Voronyi’s theoretical works on theatre and theatrical pedagogy (2018)
Pototskaya Ye. - The peculiarity of the interpretative thinking in the context of rhetorized piano performing style (2018)
Рижова О. О. - Іконопис Києва та Києво-Печерської лаври: кінець XVII – початок XIX ст. (базові терміни дослідження та їх значення (2018)
Романчишин В. Г. - Видовище як складова сучасної культури: до постановки проблеми (2018)
Татарнікова А. А. - Поетика "Ундини" Е.-Т.-А. Гофмана в контексті становлення німецької національної ідеї (2018)
Chernoivanenko A. - Revisiting the Polygenesis of Musical Art (2018)
Юдова-Романова К. В. - Дизайн сценічного простору вогняними засобами конструювання (2018)
Hromchenko N. - High-positional singing as a problem of vocal-choral academic performing, Zheltobryukhova E. (2018)
Gruzin I. - Particularity of using modern types of professional breathing by winders, Semeriaga V. (2018)
Ільїна Г. А. - Специфіка діяльності концертмейстера хореографії (2018)
Levitskiy Yu. - Artistic imagery and author’s peculiarity in composition "Introduction and toccata” for clarinet and fortepiano by Alexander Nezhigay, Mazur T. (2018)
Осадча О. А. - Ремінісценція як інструмент художньої репрезентації біблійних образів та сюжетів у творчості українських митців: кінець ХХ – початок ХХІ ст. (2018)
Trofimov A. - The Stylistic of Symbolism in Composer-Performing Practice at the End of 18th and the Beginning of 19th Centuries (2018)
Чабан Т. І. - Імпресіоністсько-символістські складові стильового наповнення творчості В. Барвінського (на прикладі Сонати des-dur) і М. Колесси (на прикладі Сонатини) (2018)
Yushin G. - Trombone playing art in the light of modern Ukrainian scientific investigations, Potapov Ya. (2018)
Дадіомова О. В. - Рецензія на монографію О. Л. Зосім "Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір", Ліхач Т. В., Баранкевич Л. Ф. (2018)
Піскун В. - Родинне життя українських політичних емігрантів: побут, взаємини (20-ті – 30-ті роки XX ст.) (2017)
Миронець Н. - Громадський, родинний та особистісний статус української жінки в розумінні Олени Теліги (2017)
Кузьменко Л. - Родинні взаємини подружжя Грінченків (на основі їхнього епістолярію з Василем Доманицьким в 1909–1910 рр.) (2017)
Ковальчик Р. - Доля жінок у війні 1812 року (2017)
Петренко І. - Листування Єлизавети і Григорія Милорадовичів як джерело для вивчення суспільно-політичних поглядів діячки (2017)
Яковлєв Ю. - Жіноче питання в діяльності Русько-Української Радикальної партії (1890-ті рр.) (2017)
Król M. - Image of Blaszki residents life in the Polish Kingdom during the Japanese-Russian War 1904–1905 (2017)
Ківшар Т. - Ольга Петлюра в політичному і культурному русі української еміграції в Європі (20–40-і роки XX ст.) (2017)
Горбач Ю. - Українська мисткиня на еміграції Алла Лисянська: блиск таланту і незборимий виклик долі (2017)
Лазаренко O. - "З України треба йти з Україною": науковий шлях Ганни Наконечної в Німеччині (2017)
Гураль O. - Діяльність Людмили Старицької-Черняхівської в Українському товаристві допомоги жертвам війни (2017)
Антонюк T. - Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість (2017)
Супронюк O. - Діяльність Анастазії Остапюк – голови Союзу жінок Великобританії, – як зразок збереження української ідентичності в умовах вимушеної еміграції (2017)
Адамович H. - Аркадія Оленська-Петришин – американська художниця з українською душею (2017)
Черченко Ю. - Вплив українського націоналістичного руху на формування та діяльність українських жіночих організацій (1930-і – 1950-і рр.) (2017)
Чорномаз B. - Українське жіноцтво в українському громадському житті в Китаї (перша половина ХХ ст.) (2017)
Ващук Л. - Правозахисна діяльність українських жіночих організацій за кордоном (1960-і – 1980-і рр.): джерелознавчий аспект (2017)
Jarno-Cichosz K. - "Liberum Veto" – the Humourous-Satirical Periodical in Galicia at the Beginning of the 20th Century (2017)
Преловська I. - Українські закордонні періодичні видання УАПЦ (Соборноправної) у США про останні роки життя Олени Володимирівни Чехівської (2017)
Наталя Солонська H. - Українки в історії і культурі Канади: журнал "Жіночий світ" як джерело дослідження (2017)
Телуха C. - До питання гендеру в українській дипломатії (2017)
Старовойтенко I. - Листування Софії Русової з Ганною Чикаленко-Келлер: інформаційний потенціал (2017)
Бурім Д. - Дружина історика. Листи Миколи Миколайовича Аркаса-Молодшого до Наталії Михайлівни Дорошенко (2017)
Борисюк З. - "Схотілось, як колись стиснути Вашу руку" (Листи Наталени Королевої до Ілька Борщака) (2017)
Смольницька O. - Українські мисткині Бразилії: вияв національної самоідентифікації у творчості (на прикладі Віри Вовк) (2017)
Миронець H. - Матеріали до просопографічного портрета Наталії Полонської-Василенко в публікаціях журналу "Український історик" (2017)
Преловська I. - "Ще й ще дякую за щирість і дружнє ставлення до мене…" Листування між Н. Д. Полонською-Василенко та митрополитом Іларіоном (Огієнком) як джерело до вивчення дискусійних проблем історії Української Православної Церкви у 1950-1960-их рр. (2017)
Макаренко T. - Документи Наталії Полонської-Василенко у фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки (2017)
Троян B. - Використання доробку Наталії Полонської-Василенко в роботі громадської організації "Жінки в науці", Таран H. (2017)
Кобченко K. - Наталія Полонська-Василенко: становлення вченої на початках наукової освіти жіноцтва (2017)
Гордієнко Д. - Питання переходу Олексія Покровського в Університет св. Володимира в його листах до Тимофія Флоринського (2017)
Піскун B. - (Рец.:). Садыкова Бахыт, "Türkistan Milli Birliği", Алматы (Общественный Фонд "Международный Фонд "Ер Жәнібек"), 2016, 298 с. (2017)
Піскун B. - Любомир-Роман Винар (16.12.1931/2.01.1932 – 16.04.2017) (2017)
Піскун B. - Володимир Косик (26.11.1924 – 12.06.2017) (2017)
Піскун B. - Осип Зінкевич (4.01.1925 – 18.09.2017) (2017)
Піскун B. - Віктор Чумаченко (26.04.1956 – 5.12.2017) (2017)
Автори збірки (2017)
Гоцуляк В. М. - Українське державотворення: історичний контекст (2018)
Залож В. В. - Підвищення результативності діяльності органів Державної прикордонної служби за рахунок побудови ефективної системи мотивації, Мальцев А. Ю., Качуровський І. А. (2018)
Магась Г. А. - Теоретичне дослідження категорій оперативного мистецтва Державної прикордонної служби України (2018)
Маланчій М. О. - Загальнотеоретичні підходи до визначення змісту корупції у Державній прикордонній службі України (2018)
Радченко О. В. - Системний підхід до збереження природного капіталу в процесі реалізації державної екологічної політики, Довгань В. І. (2018)
Рижов І. М. - Загальні закономірності управління теророгенністю соціальних систем, Кудінов С. С. (2018)
Дударю Ігорю Никифоровичу – 70! (2018)
Арзили А. Ю. - Актуальность проблемы духовности городской среды в мировом сообществе (2018)
Бакун К. С. - Види покриттів за можливістю їх використання (2018)
Банах А. В. - Концептуальні основи теорії взаємодії природної та антропогенної систем в контексті регіональної політики і сталого розвитку міських територій (2018)
Берова П. І. - Сучасні проблеми обгрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок, Плешкановська А. М. (2018)
Габрель М. М. - Соціально-комунікаційна функція в громадському просторі міст. Урбаністичний контекст (2018)
Габрель М. М. - Зміст урбаністичних та задач просторового планування, підходи й методи їх вирішення (2018)
Гайдайчук В. В. - Параметрична оптимізація колон при різній геометричній формі поперечного перерізу, Кошевий О. О., Кошева О. В. (2018)
Гайко Ю. І. - Особливості управління комплексною реконструкцією житлової забудови на сучасному етапі розвитку міст, Шишкін Е. А., Гнатченко Є. Ю., Сливчук В. В. (2018)
Гетун Г. В. - Вибір оптимальних конструктивних рішень суміщених покриттів будівель з урахуванням їх життєвого циклу, Лесько І. М. (2018)
Голуб К. В. - Практика ЄС щодо підвищення енергоефективності в сфері проектування будівель (2018)
Гусєв М. О. - Інклюзивність відкритого міського простору (2018)
Данієлян А. Є. - Впровадження методики системного проектування об’єкту еко-дизайну: екологічна реконструкція Львівської площі (2018)
Дауров М. К. - Забезпечення живучості сталевих каркасів висотних будівель при дії пожежі, Білик А. С. (2018)
Денисенко Н. О. - Принципи та напрямки створення ефективного міського публічного простору (2018)
Дубова С. В. - Методи оцінки транспортно-планувальної інфраструктури малого міста Васильків Київської агломерації (2018)
Дубова С. В. - Методи підвищення ефективності функціонування системи паркування у містах, Лещук Ю. Ю. (2018)
Дюжев С. А. - Виробнича мережа Києва: пошук стратегічних рішень містобудівного планування (2018)
Ткаченко В. Б. - Оптимальні співвідношення функції будівель та параметрів їх міцності в архітектурній ретроспекції, Єгоров Ю. П., Савін В. О., Москалець О. О., Кулик Д. М., Єгоров П. Ю. (2018)
Жовква О. І. - Розвиток міста Києва (2018)
Журавська Н. Є. - Безреагентна обробка води в електромагнітних полях (2018)
Івашко О. Д. - Системний підхід в дослідженні арт-кластерів як нових типів багатофункціональних будівель (2018)
Ігнатюк А. О. - Вплив децентралізації на функціональну організацію систем розселення у гірських районах Івано-Франківської області (2018)
Ідак Ю. В. - "Габітус" міста стародавньої Греції (2018)
Ісаєнко Д. В. - Субєкти технічного регулювання у будівництві (2018)
Кашуба О. М. - Моделі розвитку інфраструктури міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні (2018)
Книш В. І. - Сучасні тенденції вітчизняної практики будівництва багатоквартирного житла, Яблонська Г. Д. (2018)
Ковальскі М. - Торгові центри в просторі польських міст (2018)
Кос С. В. - Досвід реконструкції історичного центру середнього міста на прикладі Івано-Франківська в 1999 - 2002 р.р. (2018)
Кравченко О. В. - Особливості організації природно-архітектурних зон порушеного міського середовища (2018)
Краснослободцева О. В. - Інформаційне забезпечення просторової організації рекреаційних територій. Зарубіжний досвід (2018)
Крижановська Н. Я. - Перспективні тенденції гуманізації транспортно-пішохідної інфраструктури міста із застосуванням іноваційних видів транспорту, Вотінов М. А. (2018)
Кузнєцова Я. Ю. - Архітектурно-дизайнерські прийоми вирішення подіумних просторів з використанням природних компонентів (2018)
Кузнєцова Я. Ю. - Світовий досвід дизайнерських рішень будинків мод, Колісник М. В. (2018)
Кузьменко Т. Ю. - Культурно-розважальний центр: сучасні тенденції, Кочерга Л. О. (2018)
Резга Куідер - Суніти і історичні передумови виникнення ісламської архітектури країн Магрибу (на прикладі Алжиру) (2018)
Куцина І. А. - Прийоми транспортно-пішохідної організації руху в історично-сформованих містах (2018)
Куцина І. А. - Роль функціонально-планувальної структури у формуванні пішохідно-комунікаційного каркасу міста (2018)
Кучер О. В. - Розвиток висотних референцних систем на сучасному етапі, Старовєров В. С., Кошелюк Н. І. (2018)
Лещенко Н. А. - Об’єкти-перформанси в моделі ревалоризації історичних центрів малих міст (2018)
Линник І. Е. - Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення, Шкляр С. П. (2018)
Лисенко О. Ю. - Особливості впливу сходів на формування образу міста, Сеньків З. Я., Дідула Я. П. (2018)
Лізунова А. П. - Екологічні аспекти відчуження земель при будівництві та реконструкції автомобільних доріг загального користування (2018)
Лях В. М. - Проблемы экологизации и энергоэффективности многоэтажного жилища в современных условиях, Хоменко В. В. (2018)
Лященко А. А. - Методичні засади геоінформаційного моделювання інженерно-технічних заходів цивільного захисту, Старинець Р. В. (2018)
Мещеряков В. М. - Проект хрестильні для дорослих у відтвореному Одеському кафедральному Спасо-Преображенському соборі (2018)
Мещерякова О. М. - Аспекти міської рекреації, Русанова І. В. (2018)
Наголкіна З. І. - Імовірнісна модель впливу турбулентності на процеси теплообміну в трубопроводі (2018)
Ніколаєвський В. Ф. - Автономний екологічний, економічний, квартирний сонячний водонагрів з енергоресурсозбереженням (2018)
Новгородов В. Є. - Містобудівна діяльність в процесі колонізації земель Слобідської України в другій половині XVII – першій половині XVIII сторіч (2018)
Осипов С. А. - Классификация методов реставрации грунтовых оснований памятников архитектуры (2018)
Осипова А. О. - Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан навколишнього середовища (2018)
Осипова А. О. - Структурний аналіз екологічно небезпечних факторів будівельного виробництва. Джерела забруднення (2018)
Осиченко Г. О. - Стратегія "Placemaking" в сучасному урбодизайні, Малик Н. О. (2018)
Пеньков В. О. - Особливості конфігурації земельних ділянок у містах, Кінь Д. О. (2018)
Петришин Г. П. - Архітектурні конкурси та воркшопи як cпосіб інтенсифікації навчального процесу за спеціалізацією містобудування (2018)
Петруня О. М. - Утилізація автомобілів як один із заходів збереження довкілля (2018)
Півень В. В. - Застосування технологій "Scrum" та "діаграма Ганта" для підвищення ефективності управління проектами (2018)
Пілічева М. О. - Інтеграція топографічної і кадастрової інформації базового набору геопросторових даних земельної ділянки, Кінь Д. О., Поморцева О. Є. (2018)
Предун К. М. - Аналіз фізико-хімічних властивостей природних газів (2018)
Рейцен Є. О. - Удосконалення взаємозв’язків між містом і аеропортом, Чуйко Я. О. (2018)
Рекуха Я. В. - Аналіз методів підрахунку об’ємів земляних мас в проектуванні, Приймаченко О. В. (2018)
Рубан Л. І. - Система прибережних та водних територій: вивчення контактної зони із застосуваням теорії нечітких множин (2018)
Самойлович В. В. - Ефективні архітектурно - конструктивні системи для формування соціального та доступного житла середньої поверховості, Гросс Д. В. (2018)
Семенов В. Т. - Перспективи розвитку містобудівної освіти за спеціалізацією "Міське будівництво та господарство", Гайко Ю. І. (2018)
Сьомчина М. В. - Особливості напружено-деформованого стану цегляних будівель, зведених на просідаючих грунтах, при їх реконструкції, Шкода В. В., Шкода А. В. (2018)
Томащук М. М. - Застосування діаграм Вороного при геоінформаційному моделюванні спроможних територіальних громад (2018)
Тонкачеєв В. Г. - Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття (2018)
Топал С. С. - Умови формування екологічно, психологічно та естетично комфортного середовища як основ гуманізації (2018)
Фостащенко О. М. - Особливості впровадження енергоаудиту в Україні (2018)
Чабаненко П. Н. - Анализ систем теплоснабжения центра г. Одессы, Даниленко А. В. (2018)
Чепурна С. М. - Бетони підвищенної водонепроникності з добавкою високодисперного органогенного кальциту (крейди), Борзяк О. С. (2018)
Чернишев Д. О. - Передумови адаптації інструментарію будівельного девелопменту для проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій, Дружинін М. А. (2018)
Човнюк Ю. В. - Вдосконалення ефективних стратегій керування транспортними потоками: математичне моделювання, алгоритми контролю для автоматизованих систем управління, Диктерук М. Г., Чередниченко П. П. (2018)
Шишкін Е. А. - Рециклінг будівельних відходів, Гайко Ю. І., Вяткін К. І., Чала А. О. (2018)
Шкода В. В. - Про експлуатацію житлових будинків типової забудови в м. Запоріжжя, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2018)
Левківський Д. В. - Особливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності в циліндричній системі координат, Янсонс М. О. (2018)
Яценко В. О. - Трансформація парадигми містобудівного планування в нових соціально-адміністративних умовах (2018)
Мельничук С. М. - Правотворча діяльність – провідна правова форма здійснення функцій держави: теоретико-прикладний аспект (2016)
Забара І. М. - Міжнародні інформаційні правовідносини – основа міжнародного інформаційного правопорядку (2016)
Корж І. Ф. - Дуалізм правого механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції (2016)
Вінник О. М. - Право на інформацію як умова реалізації корпоративних прав в українському та зарубіжному праві: порівняльний аспект (2016)
Чернадчук О. В. - Конфіденційність інформації клієнта банку: актуальні питання (2016)
Семенюк О. Г. - Класифікація таємної інформації (2016)
Секелик Л. В. - Визначення поняття "інформація судового засідання" (2016)
Красноступ Г. М. - Правове забезпечення прозорості відносин власності щодо аудіовізуальних засобів масової інформації (2016)
Берназюк О. О. - Інформаційна та організаційна діяльність системи допоміжних органів при Кабінеті Міністрів України (2016)
Хромей В. В. - Інформаційно-правові основи свободи праці як гарантії конституційного права на працю (2016)
Горбатюк В. Л. - Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм (2016)
Радутний О. Е. - Спрямованість змісту національної та інформаційної безпеки, державного та інформаційного суверенітету (2016)
Косілова О. І. - Механізм правової держави: принципи, функціонування, тенденції розвитку в сучасній Україні (2016)
Бусол О. Ю. - Медіа-корупція в Україні: проблема криміналізації (2016)
Банк Р. О. - Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України: теоретико-правовий аспект (2016)
Леонов Б. Д. - Жертви тероризму: віктимологічний аспект, Василишин В. О., Пиріг С. В. (2016)
Куцій М. С. - Цифрова стеганографія для тайникових операцій у конфіденційному співробітництві (2016)
Галинська К. Ю. - Оновлення законодавства України з питань забезпечення інформаційного правопорядку (2016)
Вронська Т. В. - Інформаційно-психологічні операції радянських спецслужб 1920-х рр.: теоретичні та історико-правові аспекти (2016)
Ланде Д. В. - Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations, Андрущенко В. Б. (2016)
Стріжкова А. В. - Історичний розвиток Grid-технологій у мережі Інтернет (2016)
Апанасюк М. П. - Правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (цивільно-правовий аспект) (2016)
Петрицин Н. Т. - Особливості та проблеми подвійної відповідальності в цивільному праві (2016)
Черненко О .О. - Роль слідчих підрозділів ОВС України у профілактиці злочинності (історичний досвід) (2016)
Яременко О. І. - Інформаційна сфера як соціально-правове явище: проблеми наукової ідентифікації та регулювання (2017)
Корж І. Ф. - Комунікація влади і суспільства в умовах децентралізації (2017)
Баранов О. А. - Правові проблеми "електронної демократії" (2017)
Мельник К. С. - Обробка та захист персональних даних в процесі верифікації соціальних виплат громадян (2017)
Дубова С. В. - Від менеджменту документальних потоків до менеджменту державних комунікацій: роль документознавця в сучасних органах державної влади (2017)
Брижко В. М. - Конвергенція новітніх технологій: стан і перспективи змін у інформаційних відносинах, Фурашев В. М. (2017)
Дорогих С. О. - Напрями розвитку системи "електронного парламенту" в Україні (2017)
Дзьобань О. П. - Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури, Мануйлов Є. М. (2017)
Вронська Т. В. - Давньоіндійський трактат "Артхашастра" в контексті забезпечення інформаційної безпеки та протидії негативним інформаційно-психологічним впливам, Беланюк М. В. (2017)
Радзієвська О. Г. - Інформаційна грамотність та цифрова нерівність: убезпечення дитини в сучасному інформаційному просторі (2017)
Доронін І. М. - Правове регулювання забезпечення кібербезпеки у реалізації окремих функцій держави (2017)
Ковальов К. Є. - Забезпечення охорони державної таємниці у сфері оперативно-розшукової діяльності за законодавством окремих держав: порівняний аналіз, Леонов Б. Д. (2017)
Семенюк О. Г. - Еволюція наукових поглядів на забезпечення діяльності з охорони державної таємниці (2017)
Указ Президента України № 47/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України" (2017)
Корж І. Ф. - Феномен юридичного конфлікту в умовах децентралізації державної влади в Україні (2016)
Красноступ Г. М. - Державна інформаційна політика у сфері телебачення і радіомовлення: удосконалення правового регулювання (2016)
Дубняк М. В. - Формування системи специфічних правових принципів інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні (2016)
Маріц Д. О. - Нормативне регулювання публічного доступу до електронних баз даних наукових праць (2016)
Семенюк О. Г. - Теоретико-правовий аналіз поняття державної таємниці (2016)
Брижко В. М. - Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах (2016)
Радутний О. Е. - Стан інформаційно-законодавчої діяльності на прикладі Кримінального кодексу України (2016)
Лук’янчиков Б. Є. - Слідчі (розшукові) дії, як засоби інформаційного забезпечення кримінального провадження, Лук’янчиков Є. Д. (2016)
Коверзнев В. О. - Структура і правовий режим майнових фондів кооперативних організацій (2016)
Рудюк О. О. - Відповідальність сторін за договором банківського рахунку (2016)
Данилова І. О. - Трудова книжка як основний документ про трудову діяльність (2016)
Пилипчук В. Г. - Реформування і розвиток системи захисту персональних даних в Україні, Брижко В. М. (2017)
Корж І. Ф. - Об’єкт і предмет наукового дослідження в інформаційній сфері (2017)
Яременко О. І. - Сучасне праворозуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації (2017)
Беланюк М. В. - Отримання публічної інформації в Україні: теорія і практика (2017)
Дяковський О. С. - Визначення поняття персональних даних як правової категорії: сучасні проблеми та шляхи вирішення (2017)
Крилова Ю. І. - Захист персональних даних: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Забара І. М. - Міжнародно-правовий режим сучасних електронних комунікації: загальні засади (2017)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (Частина IІ) (2017)
Доронін І. М. - Криптовалюти: соціально-економічні фактори, право та функції держави (2017)
Семенюк О. Г. - Допуск до державної таємниці як різновид діяльності держави з надання адміністративних послуг (2017)
Гавловський В. Д. - Кримінологічний аналіз злочинів, учинених з використанням соціальних мереж (2017)
Нізовцев Ю. Ю. - Використання кібертехнологій у процесі розслідування злочинів: аналіз зарубіжного досвіду, Леонов Б. Д. (2017)
Єременко С. А. - Правові засади інформаційного забезпечення Єдиної державної системи цивільного захисту України (2017)
Золотар О. О. - Особливості інформаційної безпеки людини в умовах гібридної війни (2017)
Радутний О. Е. - Заходи кримінально-правового характеру щодо електронних юридичних осіб (2017)
Мельник В. І. - Соціологічний аспект попередження органами поліції злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості (2017)
Рецензія на рукопис монографії кандидата юридичних наук Семенюка О. Г. "Проблеми охорони державної таємниці: кримінально-правові та кримінологічні аспекти" (2017)
Брижко В. М. - Інформаційний продукт як об’єкт права власності (2017)
Золотар О. О. - Електронна демократія і цифрова диктатура (2017)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): правові проблеми застосування розумних контактів (2017)
Доронін І. М. - Розвиток емерджентних (новітніх) технологій та регулювання у цій сфері як реалізація функцій держави (2017)
Качинська К. А. - Інтернет-технології: оцінка пріоритетності маніпулювання свідомістю за допомогою методів ранжування, Варичева Д. І., Свириденко С. В. (2017)
Ткачук Т. Ю. - Забезпечення інформаційної безпеки: досвід окремих країн Східної Європи (2017)
Копан О. В. - Дестабілізація соціально-політичної ситуації – провокація внутрішньодержавного конфлікту (2017)
Болдир С. В. - Перспективи реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації (2017)
Марущак А. І. - Питання ефективності діяльності державних органів у сфері захисту інформаційного простору України (2017)
Єременко С. А. - Організаційно-правові аспекти аналітичної роботи у сфері цивільного захисту (2017)
Уханова Н. С. - Захист інформаційного простору від терористичних посягань та негативних інформаційно-психологічних впливів (2017)
Радутний О.Е. - Штучній інтелект як суб’єкт злочину (2017)
Євтушенко Є. В. - Недійсність правочину у цивільному судочинстві, Леонов Д. Б. (2017)
Овчінніков Р. М. - Військові злочини: правове регулювання та шляхи удосконалення кримінального законодавства України (2017)
Гуцал І. Ю. - Питання легалізації евтаназії в Україні: іноземний досвід (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Mikosha A. S. - Biochemical mechanism of the o,p'-DDD effect on the adrenal cortex, Kovzun O. I. (2017)
Osadchuk T. V. - Influence of cations on furin activity, Shybyryn O. V., Semyroz A. V., Bondarenko O. M., Kibirev V. K. (2017)
Yatsenko T. A. - Ca2+-dependent regulation of fibrinolytic system activation on fibrin(ogen) D-domains, Rybachuk V. M., Kharchenko S. M., Grinenko T. V. (2017)
Protopopov M. V. - Search of protein kinase CK2 inhibitors based on purine-2,6-diones derivatives, Ostrynska O. V., Ivanchenko D. H., Starosyla S. A., Bdzhola V. G., Romanenko M. I., Yarmoluk S. M. (2017)
Minchenko O. H. - Expression of tumor growth related genes in IRE1 knockdown U87 glioma cells: effect of hypoxia, Luzina O. Y., HnatiuK O. S., Minchenko D. O., Garmash I. A., Ratushna O. O. (2017)
Halkin O. V. - Expression of ubiquitin specific peptidase and ATG7 genes in U87 glioma cells upon glutamine deprivatio, Minchenko D. O., Riabovol О. O., Telychko V. V., Ratushna О. O., Minchenko O. H. (2017)
Berdyshev A. G. - Modulation of LPS-induced ROS production and NF-κB nuclear translocation by N-stearoylethanolamine in macrophages, Kosiakova H. V., Hula N. M. (2017)
Oriabinska L. B. - Ethylthiosulfanilate effect on Candida tropicalis, Starovoitova S. О., Vasylyuk S. V., Novikov V. P., Lubenets V. І. (2017)
Kоbylinska L. I. - Indicators of oxidative and nitrosative stress and activity of enzymes of nitric oxide metabolism in rats treated with 4-thiazolidinone derivatives possessing antineoplastic activity, Panchuk R. R., Lesyk R. B., Zіmenkovsky B. S., Stoika R. S. (2017)
Parkhomenko Yu. M. - Thiamine diphosphate synthesis and redox state indicator in the rat brain during B1 hypovitaminosis, Pavlova A. S., Mejenskaya O. A., Stepanenko S. P., Chekhivska L. I. (2017)
Manoilov K. Yu. - Enhancement of internalization of diphtheria toxin recombinant fragments in sensitive cells mediated by toxin’s T-domain, Labyntsev A. J., Korotkevych N. V., Kolybo D. V. (2017)
Vovkun T. V. - The features of bile acids exchange in rats under the influence of corvitin, Yanchuk P. I., Shtanova L. Ya., Veselskiy S. P., Filimonova N. B., Shalamay A. S. , Vedmid V. G. (2017)
Виноградова Р. П. - Науково-практична діяльність лабораторії сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Черниш І. Ю., Данилова В. М. (2017)
Матишевська О. П. - Рецензія на монографію С. О. Костеріна, Л. Г. Бабіч, С. Г. Шликова, Ю. В. Даниловича, Т. О. Векліч, Ю. Ю. Мазур "Біохімічні властивості та регуляція Са2+-транспортувальних систем мембранних структур гладеньком’язових клітин" (2017)
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017 (2017)
The Nobel Prize in Chemistry 2017 (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Bolotin Yu. L. - Limit values as an universal method of description of physical reality, Cherkaskiy V. A., Yanovsky V. V. (2017)
Bolotin Yu. L. - The ABC of cosmography, Zazunov L. G., Konchatnyi M. I., Lemets O. A. (2017)
Chernin A. D. - AGR centennial: cosmic web in dark energy background (2017)
Gladush V. D. - Quantum model of a charged black hole (2017)
Holovko M. G. - Quantization of the spherically symmetric configuration of the gravitational and electromagnetic fields, Gladush V. D. (2017)
Jenkovszky L. - High-energy diffraction and duality relations, Szanyi I. (2017)
Kotvytskiy A. T. - Correlation of the number of images of an N-point gravitational lens and the number of solutions of its system, Bronza S. D., Shablenko V. Yu. (2017)
Pankov A. A. - Spin and model determination of extra neutral gauge bosons at LHC and ILC, TsytrinovA. V. (2017)
Rudakovskyi A. V. - Cores in dark matter haloes with anisotropic Osipkov-Merritt distribution and maximal phase-space density (2017)
Shevchenko S. Yu. - Determination of the galaxy cluster orientation using X-ray images by focas method, Tugay A. V. (2017)
Stashko O. S. - Disconnected regions of stable circular orbits in presence of massive scalar field, Zhdanov V. I. (2017)
Tugay A. V. - Statistical analysis of large-scale structure of Universe (2017)
Andrievsky S. M. - Zirconium abundances in the central part of the dSph Fornax galaxy, Korotin S. A., Hill V. (2017)
Andrych K. D. - Statistically optimal modeling of flat eclipses and exoplanet transitions. The "Wall-Supported Polynomial” (WSP) algoritms, Andronov I. L., Chinarova L. L. (2017)
Doikov D. N. - Ionisation loss and shock excitation of atoms in cold remnants of type II supernovae, Andrievsky S. M. (2017)
Doikov D. N. - Radioactive molecules in SN1987A remnant, Savchuk N. V., Yushchenko A. V. (2017)
Gorbaneva T. I. - Molybdenum and ruthenium abundances in cool stars of the galactic disc, Mishenina T. V. (2017)
Ismailov N. Z. - Circustellar matter activity in Ae/Be Herbig star MWC 614, Adigezalzade A. N., Bashirova U. Z. (2017)
Kolotsey A. - Updated light elements of 10 RRab stars in the Antlia, Caelum and Sculptor constellations, Atroschenco M., Dubrouski S. A., Baluk I. I. (2017)
Kondratyev V. N. - Short soft Gamma-ray burst spectral evolution (2017)
Kondratyev V. N. - Synthesis of magnetized nuclei at supernova explosion, Nurtayeva U. M., Zhomartova A. Zh., Mishenina T. V. (2017)
Kudashkina L. S. - Phase plane analysis of the photometrical variations of long-period variables, Andronov I. L. (2017)
Kuratova A. K. - Physical parameters of protoplanetary disk surrounding IRAS 22150+6109 young star, Zakhozhay O. V., Kuratov K. S., Zakhozhay V. A., Miroshnichenko A. S. (2017)
Maharramov Y. M. - Hα and Hβ profile variations in the spectra of the star 55 Cyg (2017)
Mishenina T. - Three giants – members of the open cluster M 67, Klochkova V., Panchuk V., Basak N., Kovtyukh V., Korotin S., Velichko A. (2017)
Nazarenko V. V. - 3D numerical hydrodynamical models of the precessing thick accretion disk and on- and off-state generations in microquasars, Nazarenko S. V. (2017)
Oknyansky V. L. - Multi-wavelength monitoring of the changing-look AGN NGC 2617 during state changes, Gaskell C. M., Huseynov N. A., Mikailov Kh. M., Lipunov V. M., Shatsky N. I., Tsygankov S. S., Gorbovskoy E. S., Tatarnikov A. M., Metlov V. G. (2017)
Panko E. A. - The peculiarities in O-type galaxy clusters, Emelyanov S. I. (2017)
Plachinda S. I. - Stellar activity cycles: why do we need in the long-term measurements of the magnetic field?, Butkovskaya V. V. (2017)
Savastru S. V. - Improved ephemeris of poorly studied eclipsing binary GSC 3950-00707 = 2MASS J20355082+5242136, Marsakova V. I., Andrych K. D., Dubovsky P. (2017)
Smerechynskyi S. V. - Model of magnetic degenerate dwarf, Dzikovskyi D. V. (2017)
Tvardovskyi D. E. - Effects of the mass transfer and presence of the third components in close binary stellar systems, Marsakova V. I., Andronov I. L. (2017)
Udovichenko S. N. - Photometry and Blazhko effect in RR Lyr-type star AE Leo, Keir L. E. (2017)
Usenko I. A. - Spectroscopical study of faint southern cepheids with Southern African Large Telescope (SALT). First results, Kniazev A. Yu., Kovtyukh V. V., Belik S. I., Berdnikov L. N. (2017)
Usenko I. A. - Pulsational activity of the small–amplitude cepheid Polaris (α UMi) in 2016-2017, Kovtyukh V. V., Miroshnichenko A. S., Danford S. (2017)
Vavrukh M. V. - The characteristics of electron-nuclear model in the degenerate dwarfs theory. Equation of state, Dzikovskyi D. V. (2017)
Andruk V. - On the concept of the enhanced FON catalog compilation, Yuldoshev Q., Eglitis I., Pakuliak L., Mullo-Abdolov A., Vavilova I., Protsyuk Yu., Relke H., Golovnia V., Shatokhina S. (2017)
Dmytrenko A. M. - Astronomical image processing for high-accurate astrometry data, Akhmetov V. S. (2017)
Golovashchenko V. А. - Meteor observational data visualisation in the equatorial coordinate system using information technology, Kolomiyets S. V. (2017)
Golovnia V. - Photographic observations of solar system bodies at the Main Astronomical Observatory of NAS of Ukraine: final results, Yizhakevych O., Shatokhina S., Andruk V. (2017)
Kashuba S. - On the digitisation of Odessa collection of astronomical negatives. Examination of the Epson Perfection V700 photo scanner, Andruk V., Kashuba V. (2017)
Khramtsov V. - Supervised automatic identification of extragalactic sources in the wise×supercosmos catalogue, Akhmetov V. (2017)
Maigurova N. V. - Accuracy of Mykolaiv asteroid observations with different reference catalogues, Pomazan A. V., Bodryagin D. V., Bondarchuk L. E. (2017)
Mullo-Abdolov A. - Investigation of the Microtek ScanMaker 1000XL Plus scanner of the Institute of Astrophysics of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Kokhirova G., Relke H., Yuldoshev Q., Protsyuk Yu., Andruk V. (2017)
Pomazan A. V. - The astrometric results of observations of periodical comets at KT-50 telescope in RI "MAO”, Maigurova N. V., Shulga O. V. (2017)
Savanevych V. E. - CoLiTecVS – new tool for automated reduction of photometric observations, Briukhovetskyi O. B., Khlamov S. V., Pohorelov A. V., Vlasenko V. P., Dubovský P. A., Kudzej I., Parimucha Š. (2017)
Shatokhina S. V. - Asteroids search results in large photographic sky surveys, Kazantseva L. V., Yizhakevych O. M., Eglitis I., Andruk V. M. (2017)
Yizhakevych O. - Catalogue of astrometric positions of Jupiter`s outer satellites on photographic observations in MAO NAS of Ukraine in 1987-1993, Andruk V., Pakuliak L. (2017)
Yuldoshev Q. X. - Catalogue of coordinates and b-magnitudes in -20º – +2º zone based on the Ulughbeg Astronomical Institute part of the FON project, Muminov M. M., Ehgamberdiev Sh. A., Relke H., Protsyuk Yu. I., Kovylianska O. E., Protsyuk S. V., Andruk V. M. (2017)
Gorbanev Yu. M. - The effect of major meteor streams on the total ozone in the Earth's atmosphere, Stogneeva I. A., Shestopalov V. A., Knyazkova E. F., Kimakovskaya I. I., Kimakovsky S. R., Golubaev A. V. (2017)
Isaeva E. A. - Software for adapting DSPZ receivers to the URAN interferometer network, Lytvynenko O. A., Shepelev V. A. (2017)
Isaeva E. A. - Microwave emission of solar flares: coronal mass ejections and shock waves, Tsap Yu. T. (2017)
Koshkin N. - Ukrainian database and atlas of light curves of artificial space objects, Savanevych V., Pohorelov A., Shakun L., Zhukov V., Korobeynikova E., Strakhova S., Moskalenko S., Kashuba V., Krasnoshchokov A. (2017)
Kulichenko M. O. - Double station observation of meteors with low baseline in Mykolaiv, Shulga O. V. (2017)
Lozitsky V. G. - Estimations of local magnetic fields in solar flares: basic methods and some results, Baranovsky E. A., Lozitska N. I., Tarashchuk V. P. (2017)
Miroshnichenko A. P. - Evolution features of giant sources with linear and break steep radio spectra (2017)
Parshina S. S. - Erythrocytes functional features in the 11-year solar cycle, Tokayeva L. K., Dolgova E. M., Afanas’yeva T. N., Samsonov S. N., Petrova V. D., Vodolagina E. S., Kaplanova T. I., Potapova M. V. (2017)
Shakun L. - Accuracy of satellite optical observations and precise orbit determination, Koshkin N., Korobeynikova E., Strakhova S., Dragomiretsky V., Ryabov A., Melikyants S., Golubovskaya T., Terpan S. (2017)
Sidorenkov N. S. - Influence of solar retrograde motion on terrestrial processes, Wilson Ian (2017)
Voitko А. S. - Resonances in Saturn’s system, Troianskyi V. V. (2017)
Andronov I. L. - Odessa scientific school of researchers of variable stars: from V. P. Tsesevich (1907-1983) to our days (2017)
Vavilova I. B. - Scientific astronomical school by professor Vladimir P. Tsesevich on the physics of variable stars (2017)
Вихідні дані (2017)
Слово до читача вченої ради Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України (2003)
Швець М. - Системна інформатизація в правовій сфері (2003)
Клімашевська Ю. - Системний підхід до вирішення проблеми створення інтегрованої інформаційної системи судочинства в Україні, Саницький В., Швець М. (2003)
Брижко В. - До питання щодо гуманітарної інформатизації (2003)
Гладківська О. - Задачі ідентифікації динамічних моделей В. М. Глушкова (2003)
Калюжний Р. - Структура науки і навчальної дисципліни "Інформаційне право", Хахановський В., Цимбалюк В. (2003)
Швець М. - Нова технологія законотворення (2003)
Цимбалюк В. - Проблеми формування інституту інформаційної культури в теорії інформаційного права України (2003)
Брижко В. - Упорядкування суспільних інформаційних відносин в сфері персональних даних (2003)
Швець М. - До питання вибору показників оцінки діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю (2003)
Романюк Б. - Участь спеціалістів у розслідуванні злочинів, які вчиняються з використанням комп’ютерних технологій (процесуальний аспект) (2003)
Гавловський В. - До питання викладення навчальної дисципліни "Основи теорії організації інформаційної безпеки" (2003)
Хахановський В. - Науково-педагогічні аспекти забезпечення боротьби з організованою злочинністю в інформаційній та комунікаційній сферах (2003)
Гуцалюк М. - Захист інформаційних ресурсів України (2003)
Проблеми розбудови Інформаційного суспільства в США, Європі та Україні (2003)
Швець М. - Україна на шляху до Інформаційного суспільства, Калюжний Р., Цимбалюк В., Гавловський В., Брижко В. (2003)
Герасимова В. Г. - Сучасні особливості регламентації безпечного застосування синтетичних мийних засобів в країнах Євросоюзу, Митного союзу і та в Україні, Дишінєвич Н. Є., Головащенко Г. В. (2013)
Мимренко Т. В. - Особливості порушень функціонального стану серцево-судинної системи при гострих отруєннях гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти у робітників сільського господарства, Мимренко С. М., Харченко О. А., Балан Г. М., Бубало Н. М. (2013)
Leposhkin I. L. - Toxicology-hygienic assessment and regulation of nicosulfuron containing herbicides for maize protection, Medvedev V., Zhminko P., Grinko A., Zvarych G. (2013)
Воронина В. М. - Токсикологическая характеристика и регламентация пиперонил бутоксида в воздушной среде, Баглей Е. А., Светлый С. С. (2013)
Дзержинський М. Е. - Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Нео" та "Антал" у птахів, Варенюк І. М., Пустовалов А. С. (2013)
Пихтєєва О. Г. - Порівняння токсикокінетики та токсикодинаміки СdСl2 та екзогенного комплексу кадмію з металотіонеїном при інтраперитонеальному введенні лабораторним мишам (2013)
Сарнацкая В. В. - Влияние полигексаметиленгуанидина на поглотительную активность углеродных аппликационных сорбентов, Юшко Л. А., Сахно Л. А., Ніколаєв В. Г. (2013)
Дорошенко О. М. - Порівняльна характеристика цитолітичної дії базисних полімерів, які використовуються для виготовлення знімних зубних протезів (2013)
Cудья Д. А. - Проблема токсического действия солей стабильного стронция на организм (обзор литературы), Ластков Д. О. (2013)
Бабієнко В. В. - Вплив нітратної інтоксикації на вміст гемоглобіну та метгемоглобіну в крові щурів: експериментальне дослідження (2013)
Титул, зміст (2013)
Луцький О. - Прецедент є? Мандати підсудні? (2013)
Романюк Т. - Вулиці державного суверенітету (2013)
Вступне слово Президента України Віктора Януковича до Щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України (2013)
Романюк Т. - І почули одне одного (2013)
Петров І. - Найвищою метою всієї системи управління державою має бути служіння інтересам людей (2013)
Булат В. - Українська Асоціація районних та обласних рад пропонує (2013)
Романюк Т. - Кожен повинен молотити свого снопа (2013)
Романюк Т. - Концепцію приймуть восени (2013)
Сищук О. - Народний депутат України Андрій Кожем'якін: "Ми готові реформувати прокуратуру" (2013)
Цирфа Ю. - Є прогрес і майбутнє (2013)
Сищук О. - Права людини - це впевненість у власних силах (2013)
Тарасюк Р. - Немає кращої практики, ніж добра теорія (2013)
Скрипник О. - Трудовий кодекс України: що нового на роботі? (2013)
Саламатов В. - Етичний потенцiал органiзацiйного розвитку (2013)
Скрипник В. - Якісні адміністративні послуги – ознака цивілізованого суспільства (2013)
Булат В. - Адміністративні послуги: вигідно громадянам, вигідно й державі (2013)
Марчук Л. - Силовики чи служба сервісу? (2013)
Бошицький Ю. - Київський університет права НАН України: стабільний та керований розвиток (2013)
Тищук Є. - А хлопці мріють про армію (2013)
Цирфа Ю. - Догляд за дітьми, позбавленими батьківського піклування: альтернативні практики (2013)
Сищук О. - "Хвороби" медичної реформи (2013)
Скрипник О. - Огірки з нітратами, ковбаса з крохмалем, пельмені з соєю… Смачного! (2013)
Довбенко М. - Плюси і мінуси фінансових векселів (2013)
Малієнко О. - Банк кредитує шаховий бум... (2013)
Булат В. - Авторалі: з Пекіна до Парижа через Україну (2013)
Пузикова Л. - 50 років "Ізумруд" у золотій оправі (2013)
Клейменова О. - Наш Шевченко, твій Шевченко, мій Шевченко (2013)
Скрипник О. - Список Всесвітньої спадщини Юнеско поповнили Херсонес Таврійський і дерев’яні церкви Карпат (2013)
Славинський М. - Милосердя та любов: від язичництва до нової віри (2013)
Кирей В. - Жива сила Холодного Яру (2013)
Красовська О. - Країна, що не читає, загрозлива для себе і для світу (2013)
Коскін В. - Триколірна веселка Леся Танюка (2013)
Ясень М. - "Від неповторного світу роси - до неосяжного всесвіту краси" (2013)
Клейменова О. - Мирослав Скорик: "Якщо композитор є професіоналом, він повинен творити в усіх жанрах" (2013)
Булат В. - "Пейзаж на морському узбережжі" Давида Бурлюка повернувся на Сумщину, батьківщину художника (2013)
Красовська О. - Спроба дедукції під час огляду навпаки (2013)
Мараховська Г. - Пленеризм як основа першобуття (2013)
Титул, зміст (2013)
Романюк Т. - 22 роки. Самостійна. Чи потрібен їй диктат? (2013)
Тарасюк Р. - Синьо-жовтий стяг обрав народ (2013)
Цирфа Ю. - Європейські регіональні проекти. Самовизначення націй і майбутнє ЄС (2013)
Сищук О. - Український парламентаризм. Шлях до демократії (2013)
Корніюк В. - Хай свято залишиться святом, Дубровін С. (2013)
Луцький О. - Українські мігранти: поїхали, щоб (не) повернутися (2013)
Гончарова О. - Що таке кодекс, якщо такий статус? (2013)
Романюк Т. - Не зовсім присяжні (2013)
Скрипник О. - Медіація це не медитація, а зусилля дорослих проти ув'язнення неповнолітніх "важких" дітей (2013)
Саламатов В. - Відданість професійній компетентності – ключове питання часу (2013)
Цирфа Ю. - Нові бізнесові можливості: українська формула державно-приватного партнерства (2013)
Тихонов М. - "Прокидайтеся панове, життя прекрасне!" (2013)
Тищук Є. - Микола Пундик: "Адміністративно-територіальна реформа сприятиме ефективному управлінню країною" (2013)
Куниця С. - Столиця шахтарського краю святкує іменини (2013)
Ткаченко В. - Маємо концепцію нових модернових сюжетів розвитку (2013)
Пузикова Л. - Добрі справи добрівців (2013)
Марчук Л. - У Новому Витковi прагнуть жити по-новому (2013)
Яцук І. - Ґрунти потребують захисту, Панасенко В. (2013)
Вергунов В. - Академічна аграрна наука: постаті й події (2013)
Малієнко О. - Апогей його життя (2013)
Тищук Є. - Одеський авіаційний надає солідний соціальний пакет (2013)
Луцький О. - Народний депутат України Артур Палатний: "Не фінансувати дитячий спорт і думати про олімпійські медалі – це нонсенс" (2013)
Малієнко О. - "Розумна розвага" (2013)
Малієнко О. - Несподівані чемпіони (2013)
Супруненко В. - У країні напеїв (2013)
Славинський М. - Віталій Корж: "Я оптимістично дивлюся на всі політичні процеси" (2013)
Славинський М. - Морозиво з ожиною. 1 серпня виповнилося 100 років від дня смерті Лесі Українки (2013)
Славинський М. - Маестро. 16 серпня Героєві України Анатолію Авдієвському виповнюється вісімдесят років (2013)
Славинський М. - Божественний бас. 110 років від дня народження Бориса Гмирі (2013)
Клейменова О. - Подорожній Сядристий (2013)
Красовська О. - Печатки: свідки тернистого поступу до свободи (2013)
Тарасюк Р. - Зимові Карпати у спекотному Києві (2013)
Клейменова О. - "Велике і величне". Хвилі (2013)
Кундієв Ю. І. - Обґрунтування доцільності створення лабораторії з нанотоксикології, Трахтенберг І. М., Ульберг З. Р., Чекман І. С., Дмитруха Н. М., Грузіна Т. Г., Резніченко Л. С., Дибкова С. Н. (2014)
Чмиль В. Д. - К проблеме соответствия отечественных нормативов, регулирующих проведение государственных испытаний средств защиты растений, их регистрацию и использование в сельском хозяйстве, требованиям европейского союза (2014)
Залесский В. Н. - Наночастицы и нейротоксичность: молекулярно-клеточные механизмы нейровоспаления, окислительного стресса при нейродегенеративных заболеваниях и их потенциальная нутриентопрофилактика, Великая Н. В., Омельчук С. Т. (2014)
Васецкая О. П. - "Парадоксальные" эффекты в токсикологии, механизмы и методические подходы к их прогнозированию (по данным литературы и собственных исследований), Жминько П. Г. (2014)
Баглій Є. А. - Вивчення генотоксичності ципроконазолу у мікроядерному тесті на гепатоцитах та еритроцитах кісткового мозку мишей, Недопитанська Н. М., Лісовська В. С. (2014)
Дмитруха Н. М. - Характеристика імунотоксичної дії сполук свинцю з мікро- та наночастинками, Луговський С. П., Лагутіна О. С. (2014)
Ластков Д. О. - Состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при интоксикации солями стабильного стронция, Иваницкая Н. Ф., Судья Д. А. (2014)
Сахно Л. О. - Експериментальне вивчення деяких лікувальних ефектів ентеросорбції, Бардахівська К. І., Масленний В. М., Снєжкова Є. О., Сидоренко О. С., Щербатюк О. М., Ніколаєв В. Г. (2014)
Патіота Л. Е. - Cучасні вимоги до сертифікації медичних виробів, Харченко Т. Ф., Левицька В. М., Харченко О. А., Юрченко Т. В., Денисенко Г. О. (2014)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2014)
Бобильова О. О. - На вістрі сучасних проблем (до 50-річчя ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров‘я України") (2014)
Дышиневич Н. Е. - Современные аспекты проблемы химической безопасности мебели, Герасимова В. Г., Хилькевич Т. В. (2014)
Проданчук Н. Г. - О необходимости создания производства реактиваторов холинэстеразы в Украине для лечения острых отравлений фосфорорганическими соединениями, Балан Г. М., Кривенчук В. Е., Проданчук Г. Н., Курдиль Н. В., Бабич В. А., Харченко О. А., Бубало Н. Н. (2014)
Чмиль В. Д. - К проблеме соответствия отечественных методик выполнения измерений в области контроля остатков действующих веществ средств защиты растений в сельскохозяйственном и продовольственном сырье, пищевых продуктах и объектах окружающей среды международным требованиям (2014)
Баглей Е. А. - Идентификация канцерогенности технических продуктов пестицидов-генериков с помощью кратко- и среднесрочных тестов, Недопитанская Н. Н., Решавская Е. В., Лисовская В. С. (2014)
Харченко Т. Ф. - Щодо токсиколого-гігієнічної оцінки ризику застосування виробів секс-індустрії, Ісаєва С. С., Строй А. М., Левицька В. М., Харченко О. А., Терещенко Н. В., Юрченко Т. В., Хомак С. О., Кругляк Т. І. (2014)
Кобилінська Л. І. - Показники гострої токсичності пегвмісного полімерного наноносія у білих лабораторних мишей і щурів, Патерега І. П., Рябцева А. О., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Коцюмбас І. Я., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С. (2014)
Антоненко А. М. - Особливості механізму дії гербіцидів класу інгібіторів 4-гідроксифенілпіруватдіоксигенази на організм теплокровних тварин та людини, Коршун М. М., Мілохов Д. С. (2014)
Харченко Т. Ф. - Потенційні ризики для здоров’я дитини при застосуванні підгузків, Левицька В. М., Ісаєва С. С., Строй А. М., Харченко О. А., Кругляк Т. І., Патіота Л. Е. (2014)
Зінов'єва М. Л. - Характер і особливості токсичної дії 7-гідроксикумарину за умов тривалого впливу на організм, Жмінько П. Г., Філінська О. М., Харчук І. В., Яблонська С. В., Карпезо Н. О., Линчак О. В. (2014)
Шемедюк Н. П. - Цитотоксична дія екстрактів перстача прямостоячого та софори японської (2014)
Сахно Л. О. - Вивчення антимікробної та поглинальної активності волокнистих вуглецевих адсорбентів з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, Пархоменко Н. А., Сарнацька В. В., Юшко Л. О., Снєжкова Є. О., Сидоренко О. С., Корнєєва Л. М., Ніколаєв В. Г. (2014)
Кузьмінов Б. П. - Дослідження токсичності l-лізину есцинату на альтернативних тест-об’єктах, Остапів Д. Д., Зазуляк Т. С., Туркіна В. А., Микітчак Т. І., Грушка О. І. (2014)
Яргин С. В. - О перспективах использования препаратов дегтя и ихтиола (2014)
Через роки і події (до 60-річчя Проданчука М. Г.) (2014)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническая оценка и регламентация применения гербицидов на основе диметиламинной соли и 2-этилгексилового эфира 2,4-дихпорфеноксиуксусной кислоты для защиты зерновых злаковых культур и кукурузы, Медведев В. И., Гринько А. П., Жминько П. Г., Недопитанская Н. Н., Турчин В. А. (2014)
Харченко О. А. - Острые отравления фосфорорганическими соединениями: основные клинические синдромы и механизмы их формирования (обзор литературы и данные собственных исследований), Балан Г. М., Бубало Н. Н. (2014)
Корнута Н. О. - Вплив пестицидів на організм вагітних і розвиток плода. Взаємозв'язок між токсичністю організму вагітної та ембріо/фетотоксичністю (огляд літератури), Жмінько П. Г. (2014)
Баглій Є. А. - Вплив авермектинів на ініційовані нітрозодіетиламіном гепатоцити щурів, Недопитанська Н. М., Лісовська B. C., Решавська О. В. (2014)
Пихтєєва O. Г. - Порівняння токсикокінетики та токсикодинаміки CdCI2 та екзогенного комплексу кадмію з металотіонеїном при інтраперитонеальному введенні лабораторним мишам (2014)
Зінов’єва М. Л. - Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину, Карпезо Н. О., Линчак О. В. (2014)
Сорокіна Л. В. - Вивчення впливу фулерен-вмісного нанокомпозиту на організм в умовах пухлинного росту, Діденко Г. В., Голуб О. А., Степанова Л. I., Хижняк С. В. (2014)
Харчук I. B. - Відновлення стану підшлункової залози за умов застосування похідного малеіміду при канцерогенезі товстої кишки, Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Рибальченко В. К. (2014)
Линчак О. В. - Гепатотоксичність 1,2-диметилгідразину при моделюванні колоректального раку у щурів, Рибальченко В. К., Карпезо Н. О., Островська Г. В., Бабута О. М. (2014)
Пересічний М. І. - Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Карпенко П. О., Магалецька I. A. (2014)
Антоненко А. В. - Оптимізація нутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів з пісочного тіста з шротом олійних культур, Михайлик В. С. (2014)
Kornieiev S. - The basic definitions of artificial intelligence operating system: "ai-thought” and "ai-emotion” concepts (2017)
Осадчий Є. О. - Числові закономірності та таймерне кодування інформації, Осадчий О. Є., Скуратовський Р. В. (2017)
Доманецька І. М. - Нейромережеві технологї опрацювання природномовних текстів в адаптивних системах навчання, Федусенко О. В., Хроленко В. М. (2017)
Остапенко В. О. - Методи оцінки функціональної безпеки бездротової сенсорної мережі моніторингу стану рослин (2017)
Ахметшина Л. Г. - Повышение контраста цветных изображений на основе нечеткой кластеризации и сингулярного разложения, Егоров А. А. (2017)
Бородін В. А. - Оцінка ефективності методу динамічного стиску відеозображень для найбільш розповсюджених розподілів яскравості та кольорів (2017)
Колесніков К. В. - Види біометричної автентифікації та методи їх оцінки, Ободовський Б. П. (2017)
Лозинська О. В. - Використання зважених аффіксних контекстно-вільних граматик для змішаного синтаксично-семантичного розбору речень, Давидов М. В., Пасічник В. В. (2017)
Трохимчук Р. М. - Інтерактивна програмна система обробки, структурного аналізу і розпізнавання біомедичних зображень, Трохимчук Т. М. (2017)
Шаховська Н. Б. - Розпізнавання обличчя за допомогою алгоритмів машинного навчання, Басистюк О. А. (2017)
Telenyk S. F. - Оn some problems of neural network technologies in electric components diagnosing, Savchuk O. V., Pocrovskyi E. O., Morgal O. M., Krivenko K. S., Latash I. O. (2017)
Горбачук В. М. - Оптимізаційні питання оцінювання щільності на реальних даних, Дунаєвський М. С., Сирку А. А., Сулейманов С. Б. (2017)
Нікітченко М. С. - Семантичні властивості логік загальних недетермінованих предикатів, Шкільняк O. С., Шкільняк С. С. (2017)
Чертов О. Р. - Забезпечення групової анонімності як складова CSID-процесу обробки даних, Тавров Д. Ю. (2017)
Шатырко А. В. - Сходимость процессов нейродинамики в модели Хопфилда, Диблик Й., Хусаинов Д. Я., Баштинец Я. (2017)
Alekseyev M. - Application of predicate logic for failure detection in SCADA systems, Udovyk I., Syrotkina O. (2017)
Богуславський Л. З. - Система керування комплексом електрофільтрації та деструкції газових викидів з елементами штучного інтелекту, Овчиннікова Л. Є., Козирєв С. С. (2017)
Гаркуша Н. І. - Моделювання динамічних процесів в задачах штучного інтелекту (2017)
Золотухіна О. А. - Інфологічне моделювання інформаційної системи контролю витрат ресурсів (2017)
Ковалевський С. В. - Застосування технології штучного інтелекту в управлінні виконавчими рухами механізмів з паралельною структурою, Ковалевська О. С. (2017)
Smolarz A. - Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners, Lytvynenko V. I., Wójcik W., Gromaszek K. (2017)
Терещенко В. М. - Застосування методів компютерного зору для виявлення займання у приміщеннях, Терещенко Я. В., Бондарець І. М. (2017)
Хорозов О. А. - Моніторинг пацієнтів з використанням методів нечіткої логіки і машинного навчання (2017)
Чернега К. С. - Применение технологии blockchain для повышения защищенности процесса проведения медицинского страхования, Комлевая Н. О. (2017)
Проданчук М. Г. - Роки, люди, життя. Пам'яті видатного українського токсиколога, професора Ю. С. Кагана, Жмінько П. Г. (2015)
Балан Г. М. - О научно-практической деятельности клиники и научного отдела общей и профессиональной патологии ЭКОГИНТОКСа, Бабич В. А., Мымренко Т. В., Харченко О. А. (2015)
Корнута Н. О. - Стан нервової системи щурят у постнатальному періоді за впливу альфа-циперметрину на вагітних самиць, Перехрестенко В. А., Жмінько П. Г. (2015)
Дзержинський М. Е. - Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Флутрин" і "Мілакос"для птахів, Варенюк І. М., Пустовалов А. С. (2015)
Варенюк І. М. - Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Хпоцитрин" і "Квізалон” для птахів, Пустовалов А. С., Дзержинський М. Е. (2015)
Повякель Л. І. - Важкі метали як фактор ризику для здоров'я людини та довкілля при поводженні з відходами електричного та електронного обладнання, Сноз С. В., Смердова Л. М., Кривенчук В. Є., Бобильова О. О. (2015)
Дорошенко О. М. - Експериментальне визначення показників гемолітичної активності полімерів, які використовуються для виготовлення знімних зубних протезів (2015)
Васецкая О. П. - "Парадоксальные" эффекты в токсикологии, механизмы и методические подходы к их прогнозированию (по данным литературы и собственных исследований), Жминько П. Г. (2015)
Балан Г. М. - Состояние и перспективы антидотной терапии острых отравлений пестицидами, Проданчук Н. Г., Бубало Н. Н., Бабич В. А., Харченко О. А. (2015)
Макаров О. О. - Клініко-лабораторні зміни у дітей з ХХН V Д стадії при порушені балансу мікроелементів (2015)
Сарнацкая В. В. - Влияние липидного покрытия на основные характеристики аппликационных углеродных волокнистых материалов, Климчук В. А., Мележик И. А., Юшко Л. А., Яворская Н. В., Шепелевич В. В., Николаев В. Г. (2015)
Пам'яті Смоляра Володимира Івановича (1938 – 2015 pp.) (2015)
Проданчук М. Г. - Аналіз реєстраційних вимог до охорони професійного та громадського здоров'я при застосуванні засобів захисту рослин в ЄС і Україні (огляд нормативно-правових та науково-методичних документів), Сергеев С. Г., Лепьошкін І. В., Кравчук О. П., Медведев В. І., Гринько А. П., Іванова Л. П., Багацька О. М., Колонтаєва Н. В., Лишавський В. Г., Баран В. М. (2015)
Трахтенберг І. М. - Свинець — небезпечний полютант. Проблема стара і нова, Дмитруха Н. М., Луговський С. П., Чекман І. С., Купрій В. О., Дорошенко А. М. (2015)
Проданчук М. Г. - Потенційний ризик для навколишнього середовища і здоров'я людини 1,1-диметилгідразину (гептилу) — важлива проблема хімічної та екологічної безпеки України в умовах зростання військових, диверсійних та терористичних загроз, Балан Г. М., Бобильова О. О. (2015)
Баглей Е. А. - Особенности влияния карбендазима на эндокринную систему и пубертатное развитие крыс-самцов, Недопитанская Н. Н., Лисовская B. C. (2015)
Борщов С. П. - Гістологічне дослідження внутрішніх органів щурів при інтратекальному введенні антибактеріальних препаратів, Недопитанська Н. М. (2015)
Леоненко Н. С. - Дослідження цитатоксичності наночастинок сульфіду кадмію та сульфіду свинцю, стабілізованих органічними сполуками, Леоненко О. Б., Демецька О. В., Ткаченко Т. Ю., Гродзюк Г. Я. (2015)
Шаторна В. Ф. - Вплив ацетату свинцю та цитрату срібла на кардіогенез щурів, Нефьодова О. О., Каплуненко В. Г., Чекман І. С. (2015)
Гуньков С. В. - Сучасні підходи щодо статистичної обробки результатів епідеміологічних досліджень при визначенні макро- та мікроелементів і токсичних речовин в організмі людини, Проданчук М. Г., Проданчук Г. М., Бубало Н. М., Вихор В. О. (2015)
Жмінько П. Г. - Бактеріофаги: актуальні питання безпечного застосування (огляд літератури), Федченко О. В., Зінов'єва М. Л. (2015)
Туркіна В. А. - Токсичність ацикловіру в експерименті (огляд літератури), Перейма І. В. (2015)
Чмиль В. Д. - Организация и осуществление в Украине контроля за содержанием диоксинов и полихлорированных бифенилов в продовольственном сырье, пищевых продуктах и кормах в соответствии с нормативами Европейского Союза (2015)
Патіота Л. Е. - Основи технічного регулювання медичних виробів, Харченко Т. ф., Левицька В. М., Харченко О. А., Юрченко Т. В. (2015)
Трахтенберг И. М. - Яды — тайное оружие спецслужб, Белоусов А. А. (2015)
Механизмы токсичности акрилатов на молекулярно-клеточном уровне (рецензия на монографию М. М. Тарских, Л. Г. Климацкой, С. И. Колесникова, В. Е. Задова, М. А. Шумбасова "Акрилаты: нейротоксичность и канцерогенез") (2015)
Рецензия на книгу И. П. Лубяновой "Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий" (2015)
Пам'яті Медведь Ірини Львівни (1937 - 2015) (2015)
Лeпешкин И. В. - Токсиколого-гигиєническая оценка и регламентация применения фунгицидов на основе пропинеба для защиты картофеля, Жминько П. Г., Медведев В. И., Павленко И. П., Лобова Е. В. (2015)
Балан Г. М. - Ядерные рецепторы — ключевые регуляторы биотрансформации ксенобиотиков. Часть 1. Прегнановый и андростановый рецепторы в процессах метаболизма и элиминации пестицидов и других ксенобиотиков, Бубало Н. Н., Лепешкин И. В., Бубало В. А. (2015)
Антоненко A. M. - Особливості механізму дії фунгіцидів інгібіторів сукцинатдегідрогенази на організм, Коршун M. M., Мілохов Д. С. (2015)
Кузьмінов Б. П. - Гостра інгаляційна токсичність антигістамінних препаратів — діазоліну, лоратадину та дезлоратадину, Зазуляк Т. С., Кузьмінов О. Б., Альохіна Т. А., Туркіна В. А., Брейдак О. А. (2015)
Проданчук Г. М. - Створення історичного контролю гематологічних показників периферичної крові щурів Wistar han, Усенко Т. В. (2015)
Богоявленська В. Ф. - Обґрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу диізодециладипінату в повітрі робочої зони, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2015)
Жуков В. І. - Стан метаболічної і детоксикаційної активності печінки у щурів під впливом тривалої субтоксичної дії олігомерів-л-3603-2-12 і л-10002-2-80, Щербань Н. Г., Безродна A. I., Ващук Н. А., Стеценко С. А. (2015)
Гуньков С. В. - Дослідження балансу есенційних макро- та мікроелементів у жінок з полікістозом яєчників, Татарчук Т. Ф., Вихор В. О., Капшук І. М., Ветох Г. В., Бабич С. В. (2015)
Муратов А. И. - Проблема ядов и отравлений глазами кинематографиста (раздумья) (2015)
Токсические вещества, изолируемые из биологического материала методами минерализации / авторы В. Н. Куклин, О. Ю. Стрелова, Е. Н. Степанова, T. C. Самоукова, А. Н. Гребенюк, Ю. И. Мусийчук, М. А. Луцык. — СПб.: СПХФА, 2015. — 163 с. (2015)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2015)
Повякель Л. І. - Нові підходи у сфері поводження з відходами в Україні в зв'язку з імплементацією природоохоронних директив Європейського союзу до вітчизняного законодавства, Сноз С. В., Смердова Л. М., Кривенчук B. C. (2016)
Трахтенберг И. М. - Ртуть и ее опасность — проблема давняя и новая, Краснокутская Л. М., Лубянова И. П. (2016)
Балан Г. М. - Ядерные рецепторы — ключевые регуляторы биотрансформации ксенобиотиков. Часть 2. Ядерные ксено- и гормональные рецепторы: структура, номенклатура и роль в метаболизме и гомеостазе, Бубало Н. Н., Лепешкин И. В., Бубало В. А. (2016)
Лепешкин И. В. - Оценка опасности и комплексное гигиеническое нормирование цигалофоп-бутила в сельскохозяйственном сырье, объектах производственной и окружающей среды, Жминько П. Г., Сергеев С. Г., Гринько А. П., Медведев В. И., Иванова Л. П., Лышавский В. Г., Баран В. Н., Колонтаева Н. В., Михайлов B. C., Павленко И. П. (2016)
Воронина В. М. - Токсиколого-гигиенические свойства инсектицидных средств на основе эсбиотрина, Светлый С. С., Михайлов B. C., Рудая Л. А. (2016)
Антоненко A. M. - Токсикологічна оцінка та обґрунтування допустимої добової дози гербіциду дифлуфензопіру, Руда Т. В., Коршун М. М. (2016)
Леоненко Н. С. - Особливості фізико-хімічних властивостей та токсичної дії наноматеріалів — до проблеми оцінки їхнього небезпечного впливу на живі організми (оглядлітератури), Демецька О. В., Леоненко О. Б. (2016)
Гуньков С. В. - Підвищений рівень експонування марганцем — як фактор ризику полікістозу яєчників (2016)
Шлях вченого (до 80-річчя від дня народження Л. М. Шафрана) (2016)
Кредо науковця: від ідеї до впровадження (до 80-річчя від дня народження В. Є. Кривенчука) (2016)
Грані таланту вченого (до 60-річчя від дня народження Б. С. Шеймана) (2016)
На вістрі сучасних завдань (до 75-річчя від дня народження Т. Ф. Харченко) (2016)
В ногу со временем (к 75-летию со дня рождения Л. И. Повякель) (2016)
Александрова Людмила Георгіївна (2016)
Васецька О. П. - Гостра токсичність нових регуляторів росту рослин — похідних N-оксид піридину (2016)
Балан Г. М. - Семейство ядерных рецепторов активаторов пролиферации пероксисом (PPARs): биологическая роль в метаболической адаптации при действии эндо- и ксенобиотиков. Часть 2. PPAR бетта/дельта (β/δ) в энергетическом гомеостазе, метаболической адаптации и канцерогенезе при воздействии ксенобиотиков, Бубало Н. Н., Лепешкин И. В., Бубало В. А., Недопитанская Н. Н. (2016)
Лалыменко О. С. - Особенности изменений в системе липопероксидации и антиоксидантной защиты при интраназальном воздействии сукцинамида, Кудря М. Я., Завгородний И. В., Устенко Н. В., Мельниковская Н. В. (2016)
Жуков В. І. - Вплив "Лапролів" марок Л-3603-2-1 2 і Л-10002-2-80 на імунобіологічну реактивність в умовах підгострої субтоксичної дії на теплокровних тварин, Щербань Н. Г., Наконечна О. А., Зайцева О. В., Безродна А. І., Ващук Н. А., Резуненко Ю. К., Оветчин П. В., Телегін В. О., Стеценко С. О. (2016)
Кузьмінов Б. П. - Обгрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу нітроксоліну у повітрі робочої зони виробничих приміщень, Зазуляк Т. С., Яськів Г. І., Туркіна В. А. (2016)
Богоявленська В. Ф. - Обґрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу вінілтриметоксисилану в повітрі робочої зони, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2016)
Яргин С. В. - Токсикологические и социальные аспекты злоупотребления алкоголем (письмо в редакцию) (2016)
У колі однодумців. Вітаємо з ювілеєм професора Кузьмінова Бориса Павловича! (2016)
Засновникові наукової школи з мембранології Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. К. Рибальченку — 75! (2016)
Бокша Н. І. - Історико-педагогічні аспекти становлення професійної освіти в галузі легкої промисловості в Чехії та Словаччині (2017)
Залуцька Г. І. - Освітні аспекти діяльності чину Святого Василія Великого під час перших трьох хвиль еміграції українців до Канади (початок ХХ ст. – 60-ті роки ХХ ст.) (2017)
Зузяк Т. П. - Особливості становлення жіночої гімназійної освіти на поділлі на початку XX ст. (2017)
Кравчук О. В. - Антиінноваційні бар’єри в історії педагогічного новаторського руху в Україні у ХХ ст. (2017)
Літіченко О. Д. - Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80-х роках ХХ століття (2017)
Мокляк В. М. - Освітні реформи у вищій школі (40 – 60 рр. ХІХ ст.): крок до відновлення автономії в університетах України (2017)
Мурована І. В. - Модернізація хореографічної освіти на Кіровоградщині на початку ХХІ століття (2017)
Окольнича Т. В. - Парубочі й дівочі громади східних слов’ян в етнографічних дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Петренко Л. М. - Національно-соціальна спрямованість у поглядах Г. Ващенка щодо формування змісту освіти в Україні на початку ХХ століття (2017)
Радул В. В. - Філософські та соціально-педагогічні аспекти сучасних проблем освіти, Радул О. С. (2017)
Чубінська Н. Б. - Теоретичні основи функціонального підходу до внутрішкільного управління (2017)
Шумейко З. Є. - Теоретико-методологічні основи вивчення педагогічної спадщини Матвія Номиса (2017)
Гнатенко К. І. - Смислове сприйняття художнього твору молодшими школярами на уроках літературного читання як методична проблема (2017)
Драгунова В. В. - Модель педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти (2017)
Каричковський В. Д. - Основні аспекти навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладахУкраїни, Каричковська С. П. (2017)
Муромець В. Г. - Концептуальна роль менторингу і супервізійних практик у розвитку загальних компетентностей здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти: європейський досвід (2017)
Єсьман І. В. - "Дитина, батьки, вчитель" у контексті концепції "Нової української школи" (2017)
Іноземцев А. В. - Роль педагога-вихователя в процесі формування особистості кадета (2017)
Листопад М. В. - Формування комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку засобами гри-драматизації (2017)
Микуліна А. К. - Розвиток естетичного ставлення до образотворчої діяльності у дошкільників (2017)
Пагута Т. І. - Погляди В. О. Сухомлинського на естетичне виховання підростаючого покоління (2017)
Філімонова Т. В. - Освітньо-виховне середовище ДНЗ як чинник патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку (2017)
Хайдарі Н. І. - Особливості фізичного виховання у "паблік скулз" – елітних школах-пансіонах Великої Британії (2017)
Андреєв А. М. - Організаційно-педагогічні умови розвитку у майбутніх учителів фізики здатності до організації інноваційної діяльності учнів (2017)
Білявець С. Я. - Особливості діагностування сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Великжаніна Д. В. - Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків в умовах компетентнісно спрямованої освіти (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського