Тімченко Р. О. - Проектування щільної житлової забудови різної поверховості, Крішко Д. А., Артюх А. О. (2017)
Тімченко Р. О. - Автомобільні стоянки та парковки в міських умовах, Крішко Д. А., Гетун А. С. (2017)
Тімченко Р. О. - Конструктивне рішення сейсмостійкого каркасу багатоповерхових будівель, Крішко Д. А., Казнадій Р. В., Тітунін Є. В. (2017)
Тімченко Р. О. - Особливості зонінгу території Саксаганського району м. Кривий Ріг, Крішко Д. А., Погасій А. Д. (2017)
Timchenko R. А. - Using a linear regression model in the experimental planning for optimization of constructive solutions of the retaining wall of a special type, Krishko D. A., Savenko V. О. (2017)
Тімченко Р. О. - Багатофункціональний житловий комплекс у міському середовищі, Крішко Д. А., Сушко О. С. (2017)
Тімченко Р. О. - Добування біогазу з полігонів твердих побутових відходів з впровадженням наукових розробок в будівництві, Крішко Д. А., Ушкалов М. С. (2017)
Timchenko R. O. - Folded-plate shell foundation for power transmission towers, Krishko D. A., Khoruzhenko I. V. (2017)
Ткаченко В. Б. - Аналіз рівня шумового забруднення крупних промислових міст України, Черненко А. В., Черненко Т. В. (2017)
Топорков В. Г. - Фітнес-центри як структурний елемент системи оздоровлення населення, Куриленко Є. О. (2017)
Топорков В. Г. - Особливості проектування скеледрому, Мякохліб Л. В. (2017)
Трач Ю. П. - Іноземний досвід очищення грунтових вод для господарсько-питних цілей (2017)
Чабаненко П. М. - Аналіз відповідності житлової забудови сучасним вимогам, Трокаєва А. Ю., Кваснюк О. Д. (2017)
Чибіряков В. К. - Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканонічної форми, Станкевич А. М., Краснеєва А. О. (2017)
Чибіряков В. К. - Застосування методів дистанційного контролю для моніторингу магістральних нафтопроводів і газопроводів, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2017)
Чопенко Є. Ф. - Про формулу "теоретична сума кутів” геодезичного ходу (2017)
Шишкін Е. А. - Проблеми та перспективи планування територій новостворених територіальних громад на прикладі Старосалтівської об’єднаної територіальної громади, Гайко Ю. І., Завальний О. В. (2017)
Шкляр С. П. - Принципи формування і удосконалення архітектурного середовища для дітей, Романенко І. І. (2017)
Шкода В. В. - Вплив місця розташування джерела замочування просідаючих грунтів основи на зміни напружено-деформованого стану несучих стін будівель, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2017)
Шмуклер В. С. - Сучасні тенденції архітектурного формотворення багатофункціональних громадських комплексів, Дудка О. М. (2017)
Штерндок Е. С. - Стейкхолдерний підхід до інтегральної оцінки впливу просторових факторів на формування, використання та розвиток земель мегаполісу (2017)
Шульц Р. В. - Розрахунок впливу похибок вимірювання температури конструкцій на точність геодезичних робіт, Ісаєв О. П., Стрілець В. С. (2017)
Яценко В. О. - Групова система населених місць, еволюція формування поняття (2017)
Гудзь О. Є. - Інноваційні моделі управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Стецюк П. А. - Бюджетування в системі управління фінансовим потенціалом підприємств, Корнійчук Г. В. (2018)
Виноградова О. В. - Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств, Євтушенко Н. О. (2018)
Лазоренко Л. В. - Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємств зв’язку (2018)
Гусєва О. Ю - Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація, Легомінова С. В. (2018)
Старинець О. Г. - Порядок формування антикризової стратегії діяльності телекомунікаційного підприємства (2018)
Глушенкова А. А. - Вплив зовнішніх чинників розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств України (2018)
Сотниченко В. М. - Методи оцінки рівня економічної безпеки телекомунікаційного підприємства (2018)
Горпинич О. В. - Гра як соціальна технологія управління персоналом, Архипова А. О. (2018)
Халімон Т. М. - Гнучкість в системі управління конкурентоспроможністю підприємства (2018)
Яковчук А. М. - Обгрунтування імперативів стратегічної стійкості машинобудівних підприємств України (2018)
Якубенко І. М. - Інформаційно-комунікаційні потоки в управлінні підприємством (2018)
Маковій В. В. - Теоретичні аспекти планування в середовищі іформаційної системи підприємства (2018)
Щербина В. В. - Прояви недобросовісної конкуренції підприємств на ринку телекомунікаційних послуг (2018)
Антошків М. С. - Blended learning як перспективна технологія навчання вищої алгебри майбутніх вчителів математики, Требенко О. О. (2016)
Барна О. В. - Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики (2016)
Березенська С. М. - Засоби e-learning в організації роботи з теоретичним контентом з технічних дисциплін (2016)
Березуцький В. І. - Електронний конспект лекції у вищої медичної школі (2016)
Буйницька О. П. - Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету, Степура І. С., Смірнова В. А. (2016)
Василенко С. В. - Використання мультимедійних дощок у процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів (2016)
Вембер В. П. - Створення інтерактивного дидактичного матеріалу в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики (2016)
Воротникова І. П. - Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ (2016)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційно-освітнього порталу педагогічного університету для надання якісної освіти студентам заочної форми навчання, Коношевський Л. Л. (2016)
Дєнічєва О. І. - Вплив тенденцій розвитку гуманітарної освіти Австрії на формування відкритого освітнього простору (2016)
Житєньова Н. В. - Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах (2016)
Іванов C. А. - Інтелект і медіаінформаційна компетентність, Іванова Л. С. (2016)
Кадемія М. Ю. - Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти, Уманець В. О. (2016)
Кожедуб Л. Г. - Використання віртуального інформаційного простору у процесі самостійної підготовки майбутніх філологів (2016)
Кушнір Н. О. - Підвищення кваліфікації викладачів університету як елемент розвитку інформаційно-освітнього середовища університету, Валько Н. В., Вінник М. О. (2016)
Олійник Н. Ю. - Зворотний зв’язок у електронному навчанні як педагогічна проблема (2016)
Скакаліна О. В. - Застосування інтелектуальних інформаційних технологій в процесі керування інтеграцією наукового та педагогічного профілів ВНЗ (2016)
Степура І. С. - Особливості використання системи wordpress при реалізації сайту видання "Грінченко-інформ" (2016)
Фамілярська Л. Л. - Ресурси відкритого освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти (2016)
Хіврич В. В. - Стратегія регіонального освітнього проекту "Розробка та впровадження системи дистанційного (електронного) навчання в закладах освіти Запорізької області", Чернікова Л. А. (2016)
Шовкун В. В. - Використання дистанційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2016)
Шталтовна Ю. А. - Демократизація освітнього середовища університету як стратегія розвитку вищої освіти (2016)
Штихалюк О. П. - Взаємодія суб’єктів освітнього процесу при використанні дистанційної форми навчання в початковій школі, Юхно І. А., Бабич Я. С., Нечаєва О. С. (2016)
Alonso-Diaz L. - A model to assess online learning: analysis and proposal, Tosina Y., Puerto G. D., Delgado S. C., Esteban P. G., Masa J. A. (2016)
Dolynskyi Yе. - The analysis of scientific researches concerning education information technologies systems in higher education institutions (2016)
Gladun M. - Using gamification as a way of increasing students motivation (2016)
Kuzminska O. - Crowdsourcing and higher education (2016)
Makhachashvili R. - Open verbal e-environment: research pemises and ICT tools (2016)
Malach J. - The conceptual bases for designing module "Tools for adaptive learning and learning styles" within mooc course "ICT tools for e-learning", Kostolanyova K., Chmura M., Nagyova I., Prextova T. (2016)
Morze N. - Educational e-environment of modern university: foreign experts’ perspective, Smyrnova-Trybulsk E., Drlik M., Alvarez I. (2016)
Morze N. - Introduction of steam education education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing, Varchenko-Trotsenko L., Tiutiunnyka A. (2016)
Pavlova H. - Open educational resources development: threats and opportunities (2016)
Romaniukha M. - Students’ independent learning in higher education, Shelomovska O., Sorokina L., Voronova Z. (2016)
Бибик С. П. - Лінгвопрагматика дитячого мультиплікаційного фільму (2017)
Воскобойник В. І. - Фреймові моделі афіксальних прикметників в англомовній економічній терміносистемі (2017)
Гочев Г. Н. - Межъязыковые лексико-семантические эквиваленты (на материале русского и болгарского языков) (2017)
Єрмоленко С. Я. - Мовно-естетичні знаки Шевченкової поезії в контексті філософії культури (2017)
Іщенко В. Л. - Особливості функціонування економічних термінів у текстах різних стилів (2017)
Колесникова Л. Л. - Дослідження словесного символу як філософської категорії (2017)
Мех Н. О. - Жанросфера сучасної української наукової комунікації (2017)
Сухачова Н. С. - Науковий концепт як складник концептуальної картини світу (2017)
Волошкина И. А. - Реализация этнокультурного мироосознания в пространстве фразеологической семантики (на материале русского и французского языков) (2017)
Гаджи Р. М. - Языковые и культурные ценности этнических групп в Азербайджанской Республике (2017)
Джафаргулиева М. Р. - Языковая компетентность и толерантность в контексте диалога культур (2017)
Коць Т. А. - Оцінні одиниці в газетній публіцистиці початку ХХ століття (2017)
Мамич М. В. - Мовні знаки культури як ціннісні маркери в журналі "Жінка" (2017)
Пугач В. М. - Укрен vs українець: проблеми стерео типізації (2017)
Синиця І. А. - Лінгвокультурні паралелі: Григорій Сковорода і Китай (2017)
Бобух Н. М. - Лексичні опозиції в поетичних творах Володимира Сосюри (2017)
Воловик Л. Б. - Словотвірні моделі префіксальних дієслів в економічному тексті (2017)
Глуховцева І. Я. - Оказіональна фразеологія твору Сергія Жадана "Месопотамія" (2017)
Глуховцева К. Д. - Обрядовий та звичаєвий діалектний текст в українських східнослобожанських говірках (2017)
Завалій С. Б. - Стилістичні функції оксиморонних синтагм у поетичних творах початку XXI століття (2017)
Кайдаш А. М. - Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар (2017)
Корольова В. В. - Таксономія дискурсів у новітніх лінгвістичних студіях (2017)
Мамедов Н. Ш. - Функционирование слова в тексте (2017)
Братусь М. Ф. - Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної (2017)
Вишневецкая Л. В. - Инновационная практика формирования компетенций иноязычного общения в экономическом вузе (2017)
Гойкo В. А. - Использование мультимедийных учебных материалов в процессе обучения иностранным языкам (2017)
Король Т. Г. - Контроль англомовної компетентності в читанні фахової літератури (2017)
Відомості про авторів (2017)
Philips T. C. - The influence of flow rate in the etherification of diisopropyl ether via technology of aerosol nanocatalysis, Kydryavtsev S. A., Glikina I. M. (2018)
Sarah W. - Colloquial Russian within the classroom (2018)
Банах А. В. - Обгрунтування необхідності застосування додаткових заходів забезпечення надійності об’єктів міської забудови, що експлуатуються, в комплексі інженерної підготовки нового будівництва, Ткаченко В. Б., Вазі-Мукахаль В. Б., Гальченко О. В. (2018)
Глазирин В. Л. - Містобудування та територіальне планування розвитку агломерацій: маркетинговий аспект, Шкрабик Й. В., Сахацький М. П. (2018)
Дятлова Е. М. - Особенности структуро- и фазообразования при синтезе самоглазурующихся керамических материалов, Сергиевич О. А., Алексеенко И. А. (2018)
Захожай О. І. - Комплексна інформаційна система навчального закладу на базі єдиної платформи LMS Moodle (2018)
Ліпянін В. А. - Принципи планування житлової забудови в сучасних умовах міст (на прикладі мікрорайону "Північний" м. Рівне), Мілаш Т. О. (2018)
Мавдюк А. М. - Переваги та конструктивні особливотсті будівель із застосуванням СLT-панелей в якості зовнішніх несучих стін, Мельник А. Е., Михайловський Д. В. (2018)
Павлов І. Д. - Шляхи вдосконалення організаційно-технологічного проектування з метою підвищення надійності зведення житлових будівель, Полтавець М. О., Власенко А. Є. (2018)
Павлов І. Д. - Системологічне управління виробничими системами в будівництві, Полтавець М. О., Павлов Ф. І. (2018)
Стенцель Й. І. - Математичне моделювання нелінійних процесів енерго-масоперенесення методом балансу швидкостей, Поркуян О. В., Літвінов К. А., Сотнікова Т. Г. (2018)
Уваров П. Е. - Повышение квалиметрических возможностей оценки точности монтажных средств подземного трубопроводного строительства, Татарченко Г. О., Шпарбер М. Є. (2018)
Чепурна С. М. - Вариативність вибору техніко-економічного обгрунтування при комплексній реконструкції території міста, Жидкова Т. В. (2018)
Л. Українка. Фото 1890 (1994)
Статут асоціації бібліотек України (1994)
Бабич В. С. - Факультет - науково-дослідна лабораторія, Довгопола О. П., Одинока Л. П. (1994)
Пашкова В. С. - Етика бібліотекаря (1994)
Вовченко І. О. - Державна (Національна) бібліографія України і міжнародні вимоги (1994)
Дзюба О. М. - Монастирські бібліотеки Лівобережної України в контексті української культури ХVІII ст. (1994)
Горпиняк Л. З. - 160-річчя від дня заснування Дніпровської обласної наукової бібліотеки (перші десятиріччя) (1994)
Славинська І. - Міжнародні зв'язки Австрійських бібліотек (1994)
Полонська-Василенко Н. - Бібліотеки Київської Русі (1994)
Солонська Н. Г. - "Моє зібрання - і державне надбання..." (1994)
Алевтина Сивцова (1994)
Дахно В. П. - Про монографію Ф. С. Уманцева "Очерки по искусству древнего мира" (1994)
Гутник Л. М. - Костянтин Михайлович Єлева - український графік і живописець (1994)
Ушканова Н. - Календар у книжкових виставках (1994)
Гнатенко Л. А. - Нововиявлений примірник Супральської азбуки 1781 р. (1994)
Наші автори (1994)
Передплата у країнах Заходу (1994)
Портрет кобзаря Самійла Яшного (1994)
Титул, зміст (2018)
Адрианов В. П. - Уникальное сооружение столицы Армении (к 40-летию Ереванской телебашни), Бут Б. Н. (2018)
Kulbach V. - Conceptual design of Estonian longest strait crossing (2018)
Семка С. В. - Современные аспекты формообразующего моделирования архитектурных пространств при помощи методики пропорционирования (2018)
Рудешко І. В. - Пустоти в будівлях – шляхи прихованого поширення пожежі, Отрош Ю. А. (2018)
Гук Я. С. - Дослідження максимальної глибини промерзання грунту для території Українських Карпат у межах Чернівецької області (2018)
Перельмутер А. В. - Щодо нової редакції ДБН В.1.2-14-2009, Пічугін С. Ф. (2018)
Ніконець І. І. - Рентгенографічний аналіз клінкерів C2S, C3S, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стадійчук О. М. (2018)
Суббота І. С. - Використання місцевих легкоплавких глин у виробництві будівельної кераміки, Спасьонова Л. М., Булка Т. І., Нагорна О. К. (2018)
Абрашкевич Ю. Д. - Вплив зовнішніх факторів на ефективне використання абразивного інструмента, Мачишин Г. М., Тишковець В. П. (2018)
Умови друкування (2018)
Лохман Н. В. - Розробка інноваційної стратегії розвитку підприємства (2016)
Никифоров Р. П. - Компенсаційна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанного господартства (2016)
Маловичко С. В. - Роль державного управління в розвитку електронної торгівлі в Україні (2016)
Горіна Г. О. - Формування стратегії розвитку ринку туристичних послуг України (2016)
Кожухова Т. В. - Оцінка взаємозв'язку зовнішньої допомоги та економічного зростання країн, що розвиваються, Неверов С. Л. (2016)
Бочарова Ю. Г. - Феноменологія інфраструктури (2016)
Бондаренко І. С. - Компаративний аналіз методик та результатів оцінки туризму міжнародними інституціями (2016)
Денисенко В. О. - Концепції формування середнього класу та методики обрахунку його чисельності (2016)
Фоміна О. О. - Соціально-економічна нерівність і розвиток, Трохимчук В. В. (2016)
Скляр Н. М. - Особливості митного оформлення товарів авіаційної промисловості, Бондарчук М. Є., Власенко Л. В. (2016)
Шамрін Р. В. - Міжнародні організації і координація багатостороннього співробітництва (2016)
Єрмак С. О. - Генезис та сучасні тенденції розвитку теорії інновацій (2016)
Косова Т. Д. - Фінансові інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки: зовнішній аспект, Слободянюк Н. О. (2016)
Колобов Г. А. - Современное состояние и прогноз развития мировой титановой промышленности на период до 2026 года, Печерица К. А., Осипенко А. В., Бубинец А. В. (2018)
Огинський Й. К. - Суміщені та комбіновані процеси у металургії й металоспоживних галузях, Таратута К. В. (2018)
Пазюк М. Ю. - Аналіз існуючих методів та пристроїв контролю гранулометричного складу сипких матеріалів, Міняйло Н. О., Романенко Ю. О. (2018)
Мних А. С. - Вплив теплового режиму спікання на структуру та пористість залізорудної шихти, Ковязін О. С., Мних І. М. (2018)
Пазюк М. Ю. - Ідентифікація збурювальних дій процесу грудкування шихтових залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах і розробка їх цифрових моделей, Овчиннікова І. А., Ренгевич О. В., Шумикін С. О. (2018)
Іванов В. Г. - Роль кисню при формоутворенні графіту в чавунах (2018)
Харченко А. В. - Физико-химические процессы в высокотемпературной реакционной зоне жидкой сталеплавильной ванны, Синяков Р. В., Личконенко Н. В. (2018)
Терновой Ю. Ф. - Получение микрогранул сферической формы без сателлитов при диспергировании металлических расплавов инертным газом, Воденников С. А., Личконенко Н. В. (2018)
Сиваченко В. М. - Дослідження можливості одержання силікокальцію з вапнякової породи Василівського родовища, Забудченко Д. В., Харченко О. В., Воденнікова Л. В., Кураєв П. О. (2018)
Очинський В. М. - Технології автоклавного вилуговування бокситів, Куріс Ю. В., Воляр Р. М., Воденнікова О. С., Зайцев Є. О. (2018)
Лукошніков А. І. - Пошук оптимальної форми передньої стінки анодного контейнера рафінувального електролізера для виробництва порошків титану, Лукошніков І. Є., Нестеренко Т. М., Румянцев В. Р., Макаров С. О. (2018)
Колобов Г. А. - Извлечение молибдена из отработанных растворов и расплавов травления молибденсодержащих продуктов, Воденников С. А., Павлов В. В., Воденникова О. А., Печерица А. К. (2018)
Жеманюк П. Д. - Исследование кинетики образования интерметаллидных γ-TiAl сплавов при нестационарных температурных условиях, Белоконь Ю. А., Чейлитко А. А., Леховицер З. В., Жеребцов А. А. (2018)
Габ А. И. - Прогнозирование взаимодействия металлов VI-В группы и их соединений с компонентами вольфраматно-карбонатных расплавов, Шахнин Д. Б., Малышев В. В., Воденникова О. С., Бондаренко Ю. В., Карпенко А. В. (2018)
Малишев В. В. - Нанопорошки твердосплавних композицій подвійних карбідів молібдену та вольфраму, Габ А. І., Шахнін Д. Б., Воденнікова О. С., Бондаренко Ю. В., Карпенко Г. В. (2018)
Скачков В. О. - Ущільнення пористої структури карбонізованого вуглепластика піровуглецем із пари зрідженого пропану, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Бережна О. Р. (2018)
Воробйова Л. О. - Дослідження теплообміну та аеродинамічного опору в трубній регенеративній насадці пальникового пристрою металургійної печі, Єрьомін О. О., Гупало О. В. (2018)
Іванов В. І. - Раціональне розміщення встановленої потужності електропечей опору за висотою нагрівального ковпака, Чепрасов О. І., Каюков Ю. М., Назар П. І. (2018)
Мных А. С. - Управление распределением агломерационной шихты по высоте слоя на агломашине при различных условиях ее загрузки, Довгаль В. В., Шумикин С. А. (2018)
Явтушенко О. В. - Визначення швидкості відносного руху частинки подрібнювального матеріалу робочою поверхнею молотка, Кобрін Ю. Г., Шевченко І. А., Васильченко Т. О. (2018)
Белодеденко С. В. - Планирование режимов технического обслуживания металлургического оборудования на основании моделей "отложенного ремонта", Гречаный А. Н., Чеченев В. А. (2018)
Качан Ю. Г. - Щодо комплексного підходу під час моделювання роботи руднотермічної печі, Міщенко В. Ю. (2018)
Манідіна Є. А. - Зниження концентрації оксиду сірки (IV) у викидах металургійних підприємств (2018)
Бєлоконь К. В. - Дослідження впливу викидів металургійних підприємств на забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя, Манідіна Є. А., Куранова Я. О. (2018)
Авторський покажчик (2018)
Родічкін Іван Дмитрович (2017)
Базилевич В. В. - Будинки-вставки останнього десятиліття в історично сформованому середовищі міст Європи, Хамар І. Г. (2017)
Білінська О. Б. - Історія цегли: Стародавній світ (2017)
Борис А. М. - Пропозиції та архітектурні прийоми розроблені Радославом Жуком в сакральній архітектурі Західної України пострадянського періоду (2017)
Васильєва Г. Ю. - Транспортні розв'язки, Плотнікова Д. І., Чередніченко П. П. (2017)
Габрель М. М. - Критерій безпечності в просторовій організації та розвитку міст. Методологічний підхід і вимоги (2017)
Готь О. А. - Історичні передумови розвитку промислової архітектури (2017)
Данилко Н. Я. - Критерії оцінки природного середовища для розвитку рекреаційних територій приміської зони (2017)
Дубницька М. В. - Нові підходи до обліку і моніторингу водних об'єктів (тривимірний простір), Крельштейн П. Д. (2017)
Єгоров Ю. П. - Вирішення проблем щоденних маятникових міграційних потоків урбанізованого міста, Гера О. В., Савін В. О., Чачарський М. А. (2017)
Завальний О. В. - Методи делімітації міських агломерацій, Панкеєва А. М. (2017)
Зайцева В. О. - Розгляд та аналіз техніко-технологічних досліджень монументального живопису Троїцької надбрамної церкви Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2017)
Ільчук Н. І. - Розвиток інфраструктури м. Луцька та покращення умов безпеки пішоходів, Шафранська О. З. (2017)
Кієнко Є. Є. - Аналіз сценарію прогресуючого руйнування стержньового купола, Лавріненко Л. І. (2017)
Книш В. І. - Вдосконалення методики проектування багатоквартирного житла з урахуваням регіонально-лідіруючих методик та ієрахічної стуктури факторів впливу, Буравченко С. Г. (2017)
Кравчук О. А. - Експериментальне дослідження зміни швидкості фільтрування під час роботи швидкого фільтра (2017)
Краснослободцева Е. В. - Структура показателей информационного обеспечения процессов проектирования и развития рекреационных территорий в Украине и за рубежом (2017)
Ладнюк М. І. - Архітектурно-ландшафтна організація малого дворового простору в історичній забудові міста (2017)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геопросторове моделювання доступності дошкільних навчальних закладів для населення в межах території дослідного полігону в м. Києві, Коршикова А. А. (2017)
Linda S. - The architect in the epoch of changes: the fate of Lviv polytechnic graduates and professors after 1945. Case of Wroclaw and Gliwice (2017)
Ліпянін В. А. - Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Міське будівництво та господарство", Піліпака Л. М., Мілаш Т. О., Сальчук В. Л. (2017)
Любицький Р. І. - Ріст рівня автомобілізації як прояв антропогенного тиску на середовище історичних міст (2017)
Малкін Е. С. - Энергоэффективная обработка геотермальной воды для систем теплоснабжения, Журавська Н. Є. (2017)
Мамедов А. М. - Методика оцінки ефективності використання міських територій, Денисенко Н. О. (2017)
Мерилова І. О. - Функціонально-планувальна організація ділянок позашкільних закладів освіти (2017)
Мітягін А. О. - Спрощена просторова модель економіко-транспортних взаємозв’язків між найбільшими європейськими столицями, Мамедов А. М. (2017)
Ніколаєвський В. П. - Електро-теплоакумуляційне панельно-променеве опалення багатоповерхових будівель (2017)
Носенко Г. А. - Історико-культурна цінність прибережних територій річки Почайна у місті Києві як фактор сучасного розвитку, Драгомирова Г. А. (2017)
Орєшкіна Л. С. - Інсталяція як один із засобів сучасного ландшафтного дизайну, Шевченко Л. С. (2017)
Орленко М. І. - Законодавча база, державний облік, збереження і охорона нерухомої культурної спадщини (2017)
Осєтрін М. М. - Використання даних операторів стільникового зв’язку для визначення рухомості населення на прикладі міста Києва та Київської області, Беспалов Д. О., Тацій М. П. (2017)
Патракеєв І. М. - Прагматичний пiдхiд до використання концепції метаболізму міського середовща, Зіборов В. В. (2017)
Пелехатий Я. О. - Архітектурно – планувальна структура Успенського собору Почаївської лаври, Дячок О. М. (2017)
Пеньков В. О. - До оцінки впливу техногенних деформацій міських вулиць і доріг на оточуюче середовище (2017)
Петраковська О. С. - Фактори впливу на формування земельних ділянок міжнародних автомобільних транспортних коридорів, Ємець О. А. (2017)
Петраковська О. С. - Структурно-функціональна модель забезпечення балансу інтересів при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб, Михальова М. Ю. (2017)
Петраковська О. С. - Особливості державної реєстрації санітарно-захисних зон в Україні, Трегуб М. В., Трегуб Ю.Є. (2017)
Піддубна Н. Г. - Хронологія застосування мозаїчних композицій в архітектурі міста Львова кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст., Рибчинський О. В. (2017)
Піліпака Л. М. - Методологія вибору типових перетинів вулично-дорожньої мережі з врахуванням велоінфраструктури для м. Рівне (2017)
Прусов Д. Е. - Принципи управління міськими територіями з урахуванням сучасних проблем інженерної підготовки їх перетворення (2017)
Путренко В. В. - Геопростровий аналіз та візуалізація даних про військову конфліктогенність, Пархоменко А. В. (2017)
Рейцен Є. О. - Оптимізація туристських маршрутів у Подільському районі міста Києва, Барна М. І. (2017)
Рейцен Є. О. - Удосконалення функціонування об’єктів транспортної інфраструктури в м. Біла Церква, Долгополова Н. Г. (2017)
Рейцен Є. О. - Удосконалення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для обслуговування туристів (на прикладі м. Чернівці), Зазуляк В. В. (2017)
Самойлович В. В. - Сонячні батареї як складова зовнішнього опорядження будівель (2017)
Селезньова О. С. - Багатофакторний аналіз планувального рішення перетинів міських магістралей (2017)
Скочко В. І. - Дискретна візуалізація плоских кривих, заданих функціями у неявній формі (2017)
Стародуб І. В. - Вплив містобудівних факторів на характеристики велосипедного руху (2017)
Татарченко Г. О. - Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах", Дьомін М. М., Чередніченко П. П. (2017)
Устінова І. І. - Фрактальність концентричних просторових структур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних систем (2017)
Фомінська Є. М. - Методи економічної оцінки інвестиційного проекту будівництва торговельно-логістичного комплексу, Гринь К. В. (2017)
Черевко І. А. - Особливості будівництва галереї до ближніх печер Києво-Печерської лаври (на основі досліджень фундаментів північної її частини), Літвінчук Д. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Методологічні основи позиціонування істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту в контексті "повного ресурсного циклу" будівництва (2017)
Черноносова Т. А. - Развитие и формирование программ "интеллектуальный город – умный город", Буханова Е. С., Линник И. Э. (2017)
Чуб О. М. - Стан вітчизняної нормативної бази та закордонні довідкові настанови по проектуванню сучасних стадіонів (2017)
Шелковська І. М. - Геоінформаційний моніторинг земель з особливим режимом використання (2017)
Яценко В. О. - Агломерація як об’єднання локальних групових систем (територіальних громад) (2017)
Bullova I. - Variability of parameters of the indoor environment (2017)
Kapalo P. - Effect of weather conditions and the building structure on the indoor environment (2017)
Košičan J. - Leed and breeam sustainable sites rating for family house in Slovakia (2017)
Košičan M. - Facility management application in maintenance and renovation of buildings (2017)
Košičanová D. - Monitoring of hot water consumption in residential buildings (2017)
Kušnír M. - Effective use of renewable energy sources in the laboratories of civil engineering faculty (2017)
Vranay F. - Innovative technology, operation and energy management of building: Science & Technology Park, Tuke, Stone C. (2017)
Біган М. М. - Інженерно-планувальні рішення в енергозберігаючих житлових будинках, Несух М. М. (2017)
Голик Й. М. - Передумови розвитку системи санітарного упорядкування на території міста, Стецько І. І., Приходько Є. М. (2017)
Голуб Є. О. - Застосування модифікованих цеолітів в якості каталізаторів для захисту навколишнього середовища, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А. (2017)
Гук Я. С. - Про доповнення до діючих ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" (2017)
Каблак Н. І. - Динаміка розвитку зсувних процесів на території Закарпатської області, Калинич І. В., Скаканді С. В. (2017)
Кайнц Д. І. - Сучасні енергозберигаючі технології та теплозахист будівель, Штонда І. Ю. (2017)
Кіс Н. Ю. - До питання стратегічного планування сталого розвитку сучасного міста (2017)
Куцина І. А. - Формування фотоелектричних панелей покриття при організації пішохідних шляхів (2017)
Перегінець І. І. - Кластерні форми організації будівельного виробництва в умовах розвитку соціально-економічних трансформацій сучасної України (2017)
Хархаліс А. М. - Містобудівні основи енергозбереження, Хархаліс І. М., Хархаліс М. Р. (2017)
Берідзе Т. М. - Особливості формування принципів і функцій стратегічного моніторингу в системі управління підприємством, Бондаренко О. О. (2016)
Волошина С. В. - Методичний та практичний аспекти визначення впливу природних чинників на собівартість переділу виробництва залізорудної продукції, Костакова Л. Д. (2016)
Добровольський В. В. - Ухилення від ризиків при розрахунках в електронній торгівлі (2016)
Лохман Н. В. - Оцінка ризиків сільськогосподарських підприємств донецького регіону на прикладі ТОВ "Агродом 2" (2016)
Наторіна А. О. - Концептуальні засади управління власними торговими марками ритейлерів (2016)
Уткіна Г. А. - Інтелектуальна активність як базовий складник виробничої діяльності особистості (2016)
Гхаіт Сарі О. С. - Соціальна глобалізація як фактор формування нового порядку соціального розвитку країн, що розвиваються (2016)
Абудавуд Басем - Экономическое развитие стран Ближнего Востока: проблемы и перспективы (2016)
Антонюк К. І. - Безпека споживання як ключова детермінанта сучасної системи технічного регулювання України, Антонюк Д. А. (2016)
Бочарова Ю. Г. - Концептуальні основи теорії конкурентного розвитку (2016)
Власенко Л. В. - Використання досвіду КНР у розвитку приморських регіонів та морської складової зовнішньоторговельної політики, Скляр Н. М., Власюк Т. О. (2016)
Глушко В. О. - Вдосконалення системи інформаційного забезпечення розвитку туристичної галузі України (2016)
Горіна Г. О. - Стратегічні пріорітети розвитку ринку туристичних послуг України в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Концепти оцінювання економічного потенціалу переробного підприємства АПК (2016)
Завальнюк О. С. - Тенденції розвитку ринку спортивного туризму в Україні (2016)
Зиза О. О. - Державне регулювання та національний добробут в Україні (2016)
Косова Т. Д. - Оцінка стратегічного потенціалу банківських інвестицій у національну економіку, Слободянюк Н. О. (2016)
Фоміна О. О. - Фінансова прозорість підприємств України як показник соціальної відповідальності бізнесу, Трохимчук В. В., Бугаєнко О. В. (2016)
Брадул О. М. - Реалії та перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні, Шепелюк В. А. (2016)
Каминський П. Д. - Прибуток та рентабельність як показники ефективності діяльності підприємства (2016)
Штик Ю. В. - Особливості автоматизації обліку винагород працівникам (2016)
Капустін С. В. - Індивідуально-суспільний характер світогляду особистості (2018)
Сакун А. В. - Дискурс розвитку мислення в контексті психологічного аналізу (2018)
Гарбар Г. А. - Гостинність як соціокультурний феномен: український контекст (2018)
Концурак В. В. - Екологічна палітра сучасного українського державотворення (2018)
Силадій І. М. - Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві (2018)
Лебідь О. В. - Лекція як форма організації навчання в системі формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2018)
Коржук О. С. - Організація виробничої практики майбутніх фахівців дошкільного профілю з додатковою спеціальністю "Початкова освіта" (2018)
Amita V. - Retro-introspection on religious debate and conflict in post-cononial India and possible suggestions to improve the situation (2018)
Rina A. P. P. - Mahatma Gandhi’s educational policy in pre- and post colonial India (2018)
Panos E. - Postcolonialism and the prospect of political deontology: Plato, Kant and Schopenhauer in pre­critique (2018)
Бавико О. Є. - Конкурентні позиції підприємств, діючих на оптовому енергоринку України, Єрмак С. О., Рябий М. М. (2017)
Лохман Н. В. - Оцінка організаційної діяльності підприємства за допомогою інструментів контролінгу (2017)
Лутай Л. А. - Модель професійної орієнтації учнівської молоді на професії сфери бізнесу, Помінчук С. Г. (2017)
Водяник М. О. - Розвиток та використання інтернет-технологій як інструменту сучасних маркетингових комунікацій (2017)
Задніпрянна Т. С. - Дослідження зарубіжного досвіду формування логістичних систем (2017)
Маловичко С. В. - Діагностика ресурсно-компетентісного блоку управління електронною торгівлею підприємств (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Особливості розробки концептуальної моделі управління економічним потенціалом переробних підприємств АПК (2017)
Бондарчук М. Є. - Стан розвитку світового ринку м'яса, Матюшевська К. М. (2017)
Чернега О. Б. - Інформаційно-комунікативна інфраструктура як чинник підвищення конкурентоспроможності національних економік (2017)
Іванова Н. С. - Ідентифікація латентних чинників ефективного управління регіональною економічною безпекою (2017)
Дорофєєва Х. М. - Механізми формування та розвитку інтеграційних об'єднань, Басем Ф. А. Абудавуд (2017)
Трохимчук В. В. - Іноземне інвестування в Україні: значення, сучасні тенденції, проблеми та перспективи, Григоренко Р. О. (2017)
Роженко О. В. - Ринок злиття і поглинання в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Піраковський А. І. (2017)
Ястремська Н. М. - Проблеми розвитку демократичного стилю управління підприємств приватної форми власності (2017)
Зиза О. О. - Особливості розвитку ринку праці в Україні та реалізації соціальної політики держави, Петрунек Є. С. (2017)
Бондаренко И. С. - Проблемы концептуального определения и сопоставления понятий "рекреация" и "туризм" 127-133 (2017)
Кожухова Т. В. - Фінансування сталого розвитку: понятійно-категоріальний апарат (2017)
Косова Т. Д. - Механізми державного регулювання фондової біржової торгівлі, Ярошевська О. В. (2017)
Роєва О. С. - Облікова політика як інструмент регулювання організації обліку виробничих запасів на підприємстві (2017)
Карабаза І. А. - Вплив технологічного фактора макросередовища на маркетингову стратегію підприємств на світовому ринку (2017)
Штик Ю. В. - Система інтегрованої звітності щодо винагород працівникам у контексті МСФЗ (2017)
Гейєр Е. С. - Ідентифікація особливостей функціонування корпорацій для цілей бухгалтерського обліку, Шевченко Л. Я. (2017)
Шепелюк В. А. - Дефініції поняття "інформація" для обліково-аналітичного забезпечення в управлінні економічною безпекою підприємства (2017)
Гончаренко О. Г. - Концептуалізація параметрів результативності діяльності кримінально–виконавчої системи (2018)
Гриджук Д. М. - Формування банківського кризового менеджменту – основа системи фінансового планування банку (2018)
Мариніна С. В. - Брексіт: економічні дисбаланси прогнозованого виходу Великої Британії з Європейського Союзу (2018)
Предборський В. А. - Козацькі реформи як репрезентант детінізаційного тренду сучасних суспільних реформ, Тараненко Ю. О. (2018)
Жихор О. Б. - Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості банківської системи, Більська О. В., Медведєв Д. О., Попов А. О. (2018)
Сидоренко І. В. - Інформаційна інфраструктура міжнародного фондового ринку (2018)
Скворцова С. Я. - Бюджет у поняттєво–концептуальному контексті (2018)
Мусієнко В. Д. - Перспективи оцінки соціально–економічного стану в умовах інноваційного розвитку України, Іванов І. Р. (2018)
Бовш Л. А. - Перспективи впровадження системи smart–house у формуванні концепту медичного плейсменту (2018)
Мусієнко В. Д. - Вплив конкурентних переваг на можливий прибуток підприємства, Богайчук А. І. (2018)
Іванченко А. С. - Стан та тенденції розвитку молочної промисловості в Україні, Левченко Ю. Г. (2018)
Колодійчук А. В. - Методологічний підхід до дослідження проблеми управління розвитком суб’єктів туристичного підприємництва в аграрній сфері (2018)
Кудренко Н. В. - Особливості планування аудиту калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв як важливої складової аудиторської перевірки, Коротченко Ю. С. (2018)
Попрозман О. І. - Удосконалення системи взаємодії рівнів управління підприємством (2018)
Чобаль Л. Ю. - Формування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємництва в сфері сільського аграрного туризму (2018)
Атаєва О. А. - Соціальна спрямованість перетворення методології економічних досліджень в Україні (2018)
Осадча О. А. - Бюджетне регулювання розвитку освіти в Україні (2018)
Бавико О. Є. - Структурно-функціональна модель правового регулювання підприємницької діяльності в Україні (2017)
Іванова Н. С. - Основні елементи методології прогнозування регіональної економічної безпеки (2017)
Карабаза І. А. - Е-маркетинг: вплив на ефективність бізнесу в умовах глобального зростання кількості інтернет користувачів (2017)
Лохман Н. В. - Модель інноваційної платформи підприємства (2017)
Приймак Н. С. - Сучасні тенденції управління змінами в системі менеджменту підприємств (2017)
Лысевич С. Г. - Проблемы инновационного развития предприятий и их решение с помощью хозяйственного механизма (2017)
Бондарчук М. Є. - Стан і тенденції розвитку ринку сиру в Україні (2017)
Чернега О. Б. - Міжнародна конкурентоспроможність України: тенденції змін та чинники впливу (2017)
Горіна Г. О. - Кластерний аналіз регіональних ринків туристичних послуг України (2017)
Волошина С. В. - Глобальні проблеми людства початку ХХІ століття та їх пріоритетність, Москаленко К. С. (2017)
Єрмак С. О. - Перспективи залучення інвестицій в аграрний сектор України, Решетняк М. Б. (2017)
Шендригоренко М. Т. - Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах, Яковенко Ю. В. (2017)
Штик Ю. В. - Організація первинного обліку винагород працівникам (2017)
Title (2018)
Content (2018)
Gordiienko-Mytrofanova Ii. - The Problem of Sample Representativeness for Conducting Experimental and Broad Psychological Research, Pidchasov Ye., Sauta S., Kobzieva Iu. (2018)
Засєкіна Л. - Травматичний наратив у координатах психолінгвістичного дослідження, Хворост Х., Засєкіна Д.. (2018)
Ivashkevych Er. - Psycholinguistic Aspects of Focalization in a Paradigm of Narrative Discours (2018)
Калмиков Г. - Психолого-професійний дискурс як вираження інтенціональної спрямованості суб’єкта мовлення на адресата (2018)
Калмикова Л. - Психолінгвістичні феномени "знання мови" і "знання про мову": проблеми співвідношення й функціонування в мовленні дітей, Новікова Г. (2018)
Кириченко Т. - Особливості розвитку міжособистісної мовленнєвої комунікації підлітків (2018)
Корніяка О. - Комунікативні чинники професійного самоздійснення викладача вищої школи (2018)
Коструба Н. - Вербальна репрезентація концепту "церква" (за даними асоціативного експерименту) (2018)
Krylova-Grek Yu. - Psycholinguistic Aspects of the Semantic Field of the Concept "War" in Modern Media Space (2018)
Kyuchukov H. - Socio-Cultural Aspects of Language Acquisition Through Conversation, Ushakova O., Yashina V. (2018)
Луценко І. - Відновлення активності мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб (2018)
Мисан І. - Психолінгвістичні особливості розвитку аудіювання фразеологізмів у дітей старшого дошкільного віку (2018)
Mykhalchuk N. - Psycholinguistic Features of the Development of Social Intelligence of the Teacher, Ivashkevych Ed. (2018)
Наумова Ю. - Cтруктура процесу засвоєння студентами візуально-семантичного образу ієрогліфу (2018)
Порядченко Л. - Психолінгвістичні особливості продукування опису в дітей 5–6-річного віку (2018)
Kharchenko N. - The Development of the Motives for Listening in the First Language by Preschool Children (2018)
Хомуленко Т. - Молитва як предмет мовленнєвої діяльності та її комунікативний намір, Кузнецов О., Фоменко К. (2018)
Shumko V. - In Pursuit of the Functional Definition of a Mind: the Inevitability of the Language Ontology (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Бубнова И. - Динамика смыслового содержания значения слова свобода, Казаченко О. (2018)
Бутакова Л. - Старость как концептуальный феномен: региональный и возрастной аспекты ассоциативной семантики (2018)
Bialyk O. - Prosodic Characteristics of Semi-Spontaneous Speech (2018)
Деменчук О. - Модель концепту ситуації як основа зіставлення семантики лексики (2018)
Dombrovan T. - Language Development as a Change of the Parameter Pattern of the Language System, Oleksandrenko K. (2018)
Zaitseva M. - Features of Persuasiveness and Suggestiveness in Legal Discourse, Lypko I. (2018)
Засєкін С. - Психолінгвістичні комп’ютерні інструменти лінгвістичного та перекладознавчого аналізу дискурсу, Розенгарт Ю. (2018)
Каліщук Д. - Психолінгвальні засоби реалізації сугестивних стратегій як маркери концептуальних стилів Президентів США Дж. Буша мол. і Б. Обами (2018)
Компанцева Л. - Психолінгвістичний опис технологічного дискурсу нових медіа (2018)
Кузьменко А. - Фактор біовітальності в предикативній організації англомовних дійових пісень (2018)
Макарук Л. - Паралінгвальні засоби як механізми впливу та маніпуляції в сучасному англомовному мультимодальному рекламному дискурсі (2018)
Мільо А. - Трансформація поняття "біженець" в українській та німецькій мовах (приклад психолінгвістичного аналізу) (2018)
Ребрій І. - Системність і творчість у перекладі: психолінгвістичний підхід, Ребрій О. (2018)
Rybinska Yu. - Lingvo-Sociocultural Specific of Talk Show Translation as a TV Discourse Genre (2018)
Румянцева И. - Фонетика и фонология как два аспекта единой науки о звучании человеческой речи (2018)
Сигал К. - Cемантическая доминанта противительного союза "зато" в зеркале конструктивного эксперимента (2018)
Онищук Г. І. - Науково-технічне та нормативне забезпечення реконструкції житлового фонду України (2009)
Бєльдей М. В. - Законодавчі аспекти реконструкції житлового фонду, Манцевич Ю. М. (2009)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічні проблеми ресурсу будівельних конструкцій при реконструкції житлових будинків (2009)
Режеп В. Е. - Аспекты нормирования в области проектирования реконструкции двух-пятиэтажных жилых зданий (2009)
Гаскин В. В. - Принцип акцентуальности, штампы и гражданская ответственность в архитектуре г. Иркутска (2009)
Путерман Л. Н. - Градостроительство - вопросы современной практики, Богданова Е. Ю. (2009)
Сотникова И. В. - Экологические проблемы и задачи реконструкции городских транзитных пространств г. Волгограда (2009)
Крівєльов Л. І. - Науково-технічний супровід впровадження в виробництво великорозмірних залізобетонних труб-оболонок, Карпенко О. А., Ремінець Г. М., Чернишов С. М., Кушевський С. А. (2009)
Кадомська М. А. - Сходи до пам’ятника Магдебурзького права (2009)
Кулак А. А. - Диагностика состояния объектов массовой жилой застройки в структуре технологического проектирования их реконструкции, Овчинников Э. В. (2009)
Полевецький В. В. - Дослідження опор, які обтікають зсувні маси на схилах Чернівецької області, що вражені зсувами зрізу (2009)
Гаскин В. В. - Реквием по дому на "толстых ногах" (2009)
Карповская Т. М. - Применение облегченного сталежелезобетонного перекрытия при реконструкци жилого дома (2009)
Крайнов М. А. - Опыт надстройки дополнительных этажей при реконструкции административного здания (2009)
Черняк В. Е. - Богатство начинается с экономии (2009)
Чернявский В. Л. - Усиление железобетонных и кирпичных конструкций композитными материалами, Осьмак П. П. (2009)
Крівєльов Л. І. - Науковий супровід впровадження технології залізобетонної збірно-монолітної каркасної системи в будівництво багатоповерхових будинків цивільного призначення, Карпенко О. А., Пошивач В. Г., Райтаровський О. М. (2009)
Матросов Ю. А. - Новая методика оценки энергопотребления зданий, Бутовский И. Н., Шмаров Н. А. (2009)
Страшко В. В. - Некоторые аспекты использования водяных и водо-парафиновых аккумуляторов тепла в энергоактивных зданиях (2009)
Сахновська С. О. - Підвищення енергоефективності будинку серії 87-Б при термомодернізації, Тимофєєв М. В., Осіпенко В. А. (2009)
Розен В. П. - Система моніторингу енергозберігаючих проектів, Іншеков Є. М., Литвин В. І. (2009)
Фаренюк Г. Г. - Метод посередньої оцінки показників теплової надійності огороджувальних конструкцій (2009)
Лантух Н. Н. - Комбинированное энерго-, тепло- и хладоснабжение административного здания, Агеева Г. Н., Щербатый В. С. (2009)
Аґєєва Г. М. - Легалізація програмного забезпечення: пошук оптимального рішення, Кобеняк С. М., Кришевич В. О. (2009)
Лохичев А. А. - Allplan в проектной организации: взгляд IT-специалиста (2009)
Гуренко А. Н. - Ремонт железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (2009)
Кравчуновська Т. С. - Загальні принципи методу обґрунтування та регулювання вартості і тривалості проекту комплексної реконструкції житлової забудови (2009)
Х Міжнародна виставка-конференція "Реконструкція житла", м. Київ (2009)
Конкурс Польського житлового товариства "Дім-2008", м. Люблін, Польща (2009)
Державне підприємство року. 2009 (2009)
Реформування житлової політики (2009)
Нормативно-правове забезпечення (2009)
"НДІпроектреконструкція" (2009)
Волинський філіал (2009)
Дніпропетровський філіал (2009)
Житомирський філіал (2009)
Івано-Франківський філіал (2009)
Київський філіал (2009)
Львівський філіал (2009)
Севастопольський філіал (2009)
Чернівецьке проектно-вишукувальне відділення (2009)
Чернівецький філіал (2009)
Авторський покажчик (2009)
Титул, зміст (2018)
Речка К. М. - Узагальнення головних напрямів економічного зростання і розвитку сільського господарства у країнах із ринковою економікою (2018)
Сірик З. О. - Шляхи використання зарубіжного досвіду міжмуніципального інвестиційного співробітництва (2018)
Холявко Н. І. - Тенденції фінансування та комерціалізації в системі вищої освіти Ірландії, Курочка В. О. (2018)
Черкас Н. І. - Дослідження чинників економічного зростання у країнах Центрально-Східної Європи (2018)
Андрейченко А. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення безвідходного агропромислового виробництва: проблеми та перспективи (2018)
Брояка А. А. - Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України (2018)
Вербицька А. В. - Фінансові механізми інтеграції вищої освіти України в чотирикутник "освіта – уряд – бізнес – суспільство" (2018)
Губарєва І. О. - Моніторинг реалізації державного регулювання економічної безпеки країни (2018)
Карінцева О. І. - Оптимальна структура національної економіки як запорука сталого розвитку держави (2018)
Кизим М. О. - Обґрунтування пріоритетних напрямів структурно-технологічної модернізації сектора електрогенерації, Шпілєвський В. В., Мілютін Г. В. (2018)
Колупаєва І. В. - Аналіз регуляторної активності органів виконавчої влади (2018)
Корепанов О. С. - Розвиток інформаційного суспільства в Україні: iсторичний аспект статистики інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Kuzmin O. Y. - Revisiting the Issue of Development of the Legal Framework for Cluster Development, Maslak O. O., Petryshyn N. Y., Zhezhukha V. Y. (2018)
Проволоцька О. М. - Місце України у світових рейтингах як індикатор її інвестиційної привабливості, Волошина С. В., Гура О. С. (2018)
Сербін О. О. - Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду, Ситницький М. В. (2018)
Скрипник А. В. - Енергетичний сектор України: крах чи виживання, Нам’ясенко Ю. О., Сабіщенко О. В. (2018)
Tsymbaliuk S. O. - The Main Trends in the Labor Market and their Influence on the Staff Policy of Enterprises in Ukraine (2018)
Богдан Н. М. - Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика (2018)
Козаченко Г. В. - Аналіз підходів до оцінювання соціально-економічної безпеки регіону, Буколова В. В. (2018)
Онищенко В. О. - Захисний підхід до визначення економічної безпеки регіону, Бондаревська О. М. (2018)
Гавкалова Н. Л. - Аналіз стану управлінської діяльності персоналу машинобудівних підприємств, Гришина В. В. (2018)
Грановська В. Г. - Методичні підходи та критерії діагностики конкурентоспроможності аграрних підприємств (2018)
Довгаль О. А. - Концептуалізація формування корпоративної культури в міжнародних бізнес-структурах, Панкoва Ю. М. (2018)
Завідна Л. Д. - Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства сфери готельних послуг (2018)
Каткова Н. В. - Оптимізація процесів прийняття управлінських рішень із використанням звітності в режимі реального часу, Бурлан С. А. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних підходів до розрахунку періоду повернення інвестицій з метою оцінки понесених витрат на створення служби економічної безпеки підприємства (2018)
Николюк О. М. - Методика оцінювання ресурсного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств, Мартинчук І. В. (2018)
Орлова В. К. - Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на інтелектуальну безпеку підприємств нафтогазового комплексу, Пуйда Г. В. (2018)
Ситник Г. В. - Система управління ефективністю операційної діяльності підприємства, Архіпов Н. М. (2018)
Skrynkovskyy R. M. - An IT Audit as a Tool for Strategic Enterprise Management (2018)
Якубів В. М. - Аналіз ефективності різних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств, Романюк Н. Д. (2018)
Васильчук І. П. - Від корпоративної соціальної відповідальності до корпоративної сталості: особливості фінансування сталого розвитку (2018)
Грінченко Р. В. - Модернізація теоретичних компонент управління адаптаційними змінами на підприємстві (2018)
Жукова Л. М. - Роль держави в економічному розвитку: основні теоретичні підходи (2018)
Хаустова В. Є. - Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства, Омаров Ш. А. О. (2018)
Швед В. В. - Доверие – психологическая категория или экономическая ценность? (2018)
Шпак С. А. - Потенциал развития в системе потенциалов промышленного предприятия (2018)
Дем'янчук М. А. - ППП як сукупність важелів впливу на розвиток підприємства, Осіпова М. С. (2018)
Лисяк Л. В. - Зміцнення бюджетного потенціалу місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації, Грабчук О. М. (2018)
Нікітішин А. О. - Адаптивна та когерентна інституційна архітектоніка податкового регулювання (2018)
Кірнос І. О. - Діагностика організаційних чинників щодо продовження роботи у пенсійному віці (2018)
Щетініна Л. В. - Мобінг: сутність та інституційні засади захисту працівників, Рудакова С. Г., Дробинська К. О. (2018)
Гевчук А. В. - Особливості генезису поняття, організації обліку й оцінки сумнівної і безнадійної заборгованості, створення резерву (2018)
Орлова В. К. - Облік в умовах виконання угод про розподіл продукції, Кафка С. М. (2018)
Вітлінський В. В. - Методологічні аспекти моделювання розвитку та життєздатності систем і контрагентів цифрової економіки, Катуніна О. С. (2018)
Крутова А. С. - Оцінювання привабливості пакетів корпоративних прав під час трансформації параметрів розподілу корпоративного контролю в господарському товаристві, Сердюков К. Г. (2018)
Потрашкова Л. В. - Оцінювання потенціалу підприємства за допомогою імітаційного моделювання (2018)
Скрипник А. В. - Економетричні моделі залежностей тарифів ринку інформаційно-комунікаційних послуг, Вороненко І. В., Нам’ясенко Ю. О. (2018)
Соколовська З. М. - Моделювання ринкових стратегій підприємств в умовах невизначеності (2018)
Suratna S. - Effect of Learning Effectiveness on Market Orientation, Innovation, and Performance of SMEs (2018)
Бутрим О. В. - Вплив нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на забезпечення низьковуглецевого розвитку землекористування (2018)
Ярова Б. М. - Проблеми створення спеціалізованої інституції з управління державною сільськогосподарською нерухомістю (2018)
Ерохина В. В. - Морфологические особенности строения паращитовидных желез белых крыс после иммуностимуляции (2017)
Якимова Т. П. - Особенности патоморфоза огнестрельных ранений мягких тканей при наличии инородных тел, Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н. (2017)
Більченко А. О. - Взаємозв’язок статі і віку з рівнями галектину-3, Р-селектину та фактора ростового диференціювання 15 у плазмі крові хворих з артеріальною гіпертензією у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2017)
Гончарь М. О. - Клітинний енергодефіцит міокарда і стан серцево-судинної системи у передчасно народжених дітей на етапі постнатальної адаптації, Бойченко А. Д. (2017)
Konovalova N. M. - Algorithm for monitoring of young children born from mothers with alcohol use (2017)
Karpenko Yu .I. - Electrophy-siological characteristics of candidate patients for the implantation of a three-chamber pacemaker, Mohamed Hanafi. (2017)
Бойко В. В. - Використання проекційного бандажа-фіксатора післяопераційної зони у хворих для зменшення лімфореї після мастектомії, Макаров В. В., Тарасенко Л. Г., Овчаренко О. В. (2017)
Долженко М. О. - Застосування морфіну для післяопераційного знеболювання у геронтологічних хворих з політравмою (2017)
Дубівська С. С. - Показник загального когнітивного дефіциту при післяопераційній когнітивній дисфункції (2017)
Возіанов С. О. - Підходи до діагностики і лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів і дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Литовченко В. О. - Реабілітація постраждалих з наслідками мінно-вибухової травми нижніх кінцівок на поліклінічному етапі, Хасан Дандаш, Гарячий Є. В., Підкопай Д. О., Шарбель Юсеф (2017)
Моселіані Х. - Рентгено-діагностика загоєння діафізарних переломів кісток гомілки, Шармазанова О. П. (2017)
Болотна Л. А. - Статус вітаміну D у хворих на себорейний дерматит, Нарожна М. В. (2017)
Бронова І. М. - Особливості динаміки регресу елементів висипу у хворих на акне, що отримували різні види патогенетичної терапії (2017)
Рудковская О. Д. - Генетические основы этиопатогенеза глазных заболеваний (2017)
Содержание (2017)
Корочкова Т. Е. - Кусочно-линейная аппроксимация потенциальных рельефов броуновских моторов (2017)
Демяненко Е. Н. - Элементарные акты реакции восстановления молекулярного кислорода на допированном азотом sp2-углеродном кластере: квантовохимическое исследование, Карпенко О. С., Лобанов В. В., Картель Н. Т. (2017)
Kravchenko A. A. - A quantum chemical analysis of dependence of the protolytic properties of silica nanoparticles on the composition and spatial structures of their moleciles, Demianenko E. M., Filonenko O. V., Grebenyuk A. G., Lobanov V. V., Terets M. I. (2017)
Дем'яненко Є. М. - Квантовохімічне моделювання взаємодії атомарного хлору з поверхнею кварцу, Гребенюк А. Г., Канєвський В. І., Терець М. І., Сидоренко В. С., Григорук В. І. (2017)
Смирнова О. В. - Дефектные структуры диоксида титана как каталитические центры, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2017)
Шапочкина И. В. - Свойства симметрии броуновских моторов с флуктуирующей периодической потенциальной энергией, Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М. (2017)
Григорук В. І. - Розсіяння світла на шорсткій поверхні кварцу, представленій у вигляді виступів трикутної форми, Канєвський В. І., Колєнов С. О., Сидоренко В. С. (2017)
Petrova V. A. - Porous structure of nano-dimensional boraso-graphenic powders, Garbuz V. V., Lobunets T. F., Tomila T. V. (2017)
Власова Н. М. - Адсорбція аденінових нуклеотидів на поверхні нанокристалічного діоксиду церію, Маркітан О. В. (2017)
Meshkini F. R. - Surface species investigation of Ni-Fee catalysts of CO2 hydrogenation by MS analysis, Dyachenko A. X., Bieda O. X., Ischenko O. X. (2017)
Trachenko V. X. - Surface polymerization on monomers on the polyethylene telephalate membrane in low temperature plasma for water treatment, Vakuliuk P. X., Kartel M. T., Bo W. X. (2017)
Семчук О. Ю. - Поглинання та релаксація енергії лазерного випромінювання в речовині (огляд), Гаврилюк О. О. (2017)
Богатырев В. М. - Синтез и свойства металл-углеродных нанокомпозитов Ni/C, Co/C и Cu/C с повышеным содержанием металла, Борисенко Н. В., Оранская Е. И., Галабурда М. В., Махно С. Н., Горбик П. П. (2017)
Богатырев В. М. - Синтез и адсорбционные свойства кобальт-углеродного нанокомпозита на основе лузги подсолнечника, Галабурда М. В., Оранская Е. И., Борисенко Н. В., Хармас Б. Х., Скубишевская-Зиемба Я. Х., Комар М. А., Войтко И. И. (2017)
Петрик І. С. - Вплив допунування йонами мангану на структуру, оптичні та фотокаталітичні властивості, Смірнова Н. П., Єременко А. М., Фролова О. Х., Фесенко О. Х., Ковальчук С. Х. (2017)
Абрамов М. В. - Синтез та властивості магніточутливих поліфункціональних нанокомпозитів для застосування в онкології, Кусяк А. П., Камінський О. М., Туранська С. П., Петрановська А. Л., Кусяк Н. В., Туров В. В., Горбик П. П. (2017)
Янкаускене Ю. Х. - Нанокомпозитные системы на основе кремнеземов для проращивания некоторых типов овощных культур, Залаторюс В. Х., Старкуте Р. Х., Бундинене О. Х., Крупская Т. В., Головань А. П., Туров В. В., Jovaisas P. X., Bieliauskiene R. X. (2017)
Кусяк А. П. - Взаємодія магніточутливих наноматеріалів і нанокомпозитів з клітинами, вірусами, біоактивними молекулами, іонами важких металів, Туранська С. П., Нгуєн Нгуєн, М. Х., Горбик П. П. (2017)
Пострелко В. М. - Терапевтична ефективність дієтичних добавок Фітосил-С та Фітосил-С+ при лікуванні синдрому залежності від алкоголю, спричиненого посттравматичним стресовим розладом, Барвінченко В. М., Ліпковська Н. О., Картель М. Т. (2017)
Крупская Т.В. - Состояние воды, адсорбированной поверхностью частиц янтаря и его композитной системой с нанокремнеземом, по данным ЯМР-спектроскопии, Елагина Н. В., Борисенко Н.В., Туров В. В., Jovaisas P. X., Bieliauskiene R. X. (2017)
60-річчя доктора хімічних наук, професора І.І. Геращенка (2017)
65-річчя доктора хімічних наук Н.М. Власової (2017)
70-річчя доктора хімічних наук, професора Л.О. Бєлякової (2017)
Дронов О. І. - Хірургічне лікування хворих з гострим біліарним панкреатитом та жовчною гіпертензією, Насташенко І. Л., Сусак Я. М., Цимбалюк Р. С., Тюлюкін І. О. (2018)
Огурцов О. В. - Візуалізація жовчних проток під час лапароскопії за допомогою HEV LapVisіon, Лукавецький О. В. (2018)
Тутченко М. І. - Досвід невідкладної лапароскопії у хворих з підвищеним ризиком оперативного втручання, Слонецький Б. І., Рощин Г. Г., Зантарая Т. М., Вербицький І. В. (2018)
Дейкало І. М. - Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності, Буката В. В., Чорномидз А. В. (2018)
Маньковський Г. Б. - Віддалені результати черезшкірного коронарного втручання у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом (2018)
Наболотний О. І. - Гемодинамічні аспекти розвитку рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок у пацієнток із варикозним розширенням вен тазу (2018)
Хіміч С. Д. - Особливості гострого періоду травматичної хвороби у потерпілих з ожирінням, Чемерис О. М. (2018)
Гайсенюк Ф. З. - Застосування еластографії зсувної хвилі в комплексі з трансректальною біопсією в діагностиці захворювань передміхурової залози, Головко С. В., Савицький О. Ф., Кравчук В. М. (2018)
Мельничук М. П. - Роль трансуретральної резекції передміхурової залози у лікуванні простатичної інтраепітеліальної неоплазії (2018)
Нікітін О. Д. - Хірургічне лікування необструктивної азооспермії, обумовленої гіпергонадотропним гіпогонадизмом (2018)
Слюсарев И. Ю. - Трехуровневая подтяжка лица, Слюсарев Н. И., Денищук П. А. (2018)
Карп С. Ю. - Пластика місцевими тканинами як елемент хірургічного лікування оро- та фарингостом, Галай О. О. (2018)
Безуглий А. А. - Використання "wide awake" анестезії для покращення результатів сухожильно-м’язових транспозицій на кисті, Оберемок М. П., Тимошенко С. В., Лисак А. С. (2018)
Тодуров І. М. - Експериментальна оцінка перитонізації степлерного шва як методу профілактики ускладнень після рукавної резекції шлунка, Перехрестенко О. В., Савицька І. М., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Плегуца О. І., Потапов О. А. (2018)
Музиченко П. Ф. - Дискусійні питання правових наслідків надання хірургічної допомоги відповідно до засад нової медичної реформи, Біляков А. М., Ергард Н. М. (2018)
Жернов О. А. - Сучасні погляди на розтягування тканин з власним кровообігом у реконструктивній хірургії наслідків опіків, Козинець Г. П., Кітрі М. (2018)
Могильник А. І. - Синдром системного капілярного витоку та методи його корекції в інтенсивній терапії критичних станів (2018)
Салех Е. Н. - Патофизиологические особенности анестезиологического обеспечения при холецистэктомии (2018)
Винниченко І. О. - Особливості диференціальної діагностики доброякісних пухлин легень та її значення для вибору хірургічної тактики, Москаленко Ю. В., Сердюк М. Ю., Винниченко О. І. (2018)
Шапринський В. О. - Герметизація малого перфоративного отвору стравоходу в умовах утрудненої візуалізації, Кривецький В. Ф., Сулейманова В. Г., Мітюк Б. О., Hаср Закі Наджіб (2018)
Власов В. В. - Спостереження защемлення внутрішньої грижі Петерсена, Бабій І. В., Загоруйко В. В., Левчук Б. О. (2018)
Коваленко А. Є. - Карцинома прищитоподібної залози у складі полігландулярного первинного гіперпаратиреозу, Таращенко Ю. М., Кваченюк А. М., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Мельник М. Д. (2018)
Ткаченко Р. П. - Клінічне спостереження нетипової медулярної карциноми щитоподібної залози, Курик О. Г., Головко А. С., Денисенко А. І. (2018)
Коваленко А. Є. - Тривале комбіноване лікування злоякісних пухлин мозкового шару надниркових залоз, Кваченюк А. М., Болгов М. Ю., Таращенко Ю. М., Зінич П. П., Омельчук О. В., Гуда Б. Б. (2018)
Професор Фукс Георгій Борисович (2017)
Єжов Валентин Іванович – архітектор, науковець, педагог (2017)
Фомін Ігор Олександрович – класик містобудівної школи України (2017)
Завальная Лина Константиновна (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)" (2017)
Дьомін М. М. - Системний підхід до пам’яткоохоронної і реставраційної діяльності, Орленко М. І. (2017)
Алджад Р. М. - Просторове планування та містобудування Лівії у 1960-х - 2000-х рр.: завдання і особливості (2017)
Антощук Т. І. - Семантика і морфологія форм у національному романтизмі (2017)
Арзили А. Ю. - Структура ментально-семиотической системы городской среды (2017)
Бакун К. С. - Класифікація покриттів в галузі містобудівного застосування (2017)
Банах А. В. - Вплив антропогенних факторів на деформації будівель, що експлуатуються впродовж тривалого часу, Єгоров Ю. П., Савін В. О., Галич В. Г., Єгоров П. Ю. (2017)
Берова П. І. - До проблеми реалізації прав на землю під багатоквартирними житловими будинками (2017)
Бидаков А. Н. - Прочностные и упругие характеристики шпонового бруса LVL при сжатии под различными углами к наклону волокон, Распопов Е. А. (2017)
Bilyk S. - Study about welded steel arch bridges for three types, calculations the dead load of steel structures for welded steel arch bridges by use value of live load study about welded steel arch bridges for three types, Natheer Aied Athaab Al-taie (2017)
Василенко Л. Г. - Принципи модернізації військового містечка відкритого типу на прикладі м. Старокостянтинів, Морозік А. С. (2017)
Вергунова Н. С. - До питання про вплив ноосфери на сучасну архітектуру (2017)
Голик Й. М. - Вплив продовольства на екологію міста, Несух М. М. (2017)
Homon О. - Method of calculation and nomenclature of new types of educational complexes "kindergarten – elementary school" within the housing development (2017)
Гришина В. С. - Ретроспектива розвитку концепцій і теорій формування систем озеленення міст, Осиченко Г. О. (2017)
Дауров М. К. - Влаштування прямокутних паль методом занурення з виготовленням на форшахті, Тонкачеєв Г. М. (2017)
Дідіченко М. О. - Метод дослідження розвитку композиції міського розпланування у просторі та часі (2017)
Дюжев С. А. - Онтичні передумови і семантичні розрізнення змісту концептів "дух міста", "душа міста", "тіло міста" як складових феномену дійсності розселення (трактування поняття "mind" як засіб збагачення креативно-рекурсивної концепції розселення) (2017)
Єгоров Ю. І. - Просторовий розвиток архітектурно-ландшафтних систем: шлях до нової централізації (2017)
Журавська Н. Є. - Здійснення структурно функціонального контролю безреагентної обробки води в системах теплопостачання (2017)
Зуева П. П. - Лекционный блок "небоскреб как тип здания и как элемент городской структуры: зарождение, развитие, проблемы и перспективы" в дисциплине "современная архитектура" (2017)
Івасенко В. В. - Дослідження планувальних параметрів пішохідного руху з урахуванням потреб маломобільних груп населення, Литвиненко Т. П., Нижник О. В. (2017)
Ідак Ю. В. - Особливості застосування графічних підходів у розробленні містобудівних концепцій, Лисенко О. Ю. (2017)
Книш В. І. - Методичне удосконалення проектування, як стратегічно – тактичний засіб матеріалізації архітектури, Яблонська Г. Д. (2017)
Ковальська Г. Л. - Удосконалення процедури видачі вихідних даних для проектування, Смілка В. А. (2017)
Козакова О. М. - Сприйняття людиною процесів втручання в міський простір, Кузьміна Г. В. (2017)
Козлова Н. В. - До питання комфортного візуального середовища міста: методи визначення (2017)
Кравченко І. Л. - Визначення базових архітектурних елементів для забезпечення життєдіяльності і праці в умовах колонізації Марсу, Щепетнов Д. В. (2017)
Ксёншкевич Л. Н. - Высокопрочный бетон на механоактивированном портландцементе для объектов городской застройки, Барабаш И. В., Крантовская Е. Н. (2017)
Кузнєцов М. О. - Інформаційні технології в галузі землевпорядкування (2017)
Кузнєцова Я. Ю. - Еволюція та становлення органічного підходу в архітектурі (2017)
Куцина І. А. - Класифікація елементів пішохідної інфраструктури (2017)
Кучер О. В. - Сучасна концепція побудови висотної референцної основи України, Старовєров В. С., Кошелюк Н. І. (2017)
Лещенко Н. А. - Створення привабливих міських просторів в процесі реконструкції архітектурного середовища історичного малого міста (2017)
Линник І. Е. - Методи ергономічних досліджень при проектуванні дизайну міського середовища (2017)
Линник І. Е. - Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення, Шкляр С. П. (2017)
Литвиненко І. В. - Формування вартості земельних ділянок, що не забезпечені інженерними комунікаціями та виходом до доріг (2017)
Лісниченко С. В. - Основи класифікації житлових зон за рівнем містобудівної якості життя (2017)
Лук’янов А. М. - Інтелектуальне місто – стандарт майбутнього чи інноваційний розвиток міських територій, Плешкановська А.М. (2017)
Максимова Ю. С. - Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру (2017)
Маргарян Т. Г. - Перспективи розвитку сучасного трамваю в екосистемі міста (2017)
Мельник А. Е. - Аналіз зарубіжного досвіду в переході на масове зведення пасивних будівель заради енергетично-незалежного майбутнього, Мавдюк А. М., Підлуцький В. Л. (2017)
Мerylova І. O. - Features out-of-school education establishments network as the urban planning system (2017)
Мещеряков В. М. - Всеукраїнський конкурс на кращий проект відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2017)
Михайловський Д. В. - Напружено – деформований стан конструкцій висотної будівлі на пальових фундаментах при різних способах моделювання грунтової основи, Комар А. А., Комар О. А. (2017)
Михальченко С. В. - Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів оборони України, Товбич В. В. (2017)
Мостовий С. М. - Литий бетон на механоактивованому цементозольному в’яжучому для сучасного містобудування, Барабаш І. В. (2017)
Нікогосян Н. І. - Організаційно-технологічні основи логістизації збуту будівельної продукції, Демидова О. О., Шатрова І. А., Ємельянова О. М., Шебек М. О. (2017)
Осетрін М. М. - Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва), Беспалов Д. О., Дорош М. І., Петрук В. Б., Королевська І. В. (2017)
Павлов Є. І. - Визначення типу приладу для виміру витрат стічних вод в каналізаційних колекторах, Ліфанов О. М. (2017)
Паніна О. В. - Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі (2017)
Пеньков В. О. - Оцінка впливу техногенних деформацій на міські вулиці і дороги, Кінь Д. О. (2017)
Петраковська О. С. - Резервування земель для потреб міжнародних автомобільних транспортних коридорів, Ємець О. А. (2017)
Пилипчук О. Д. - Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів (2017)
Півень В. В. - Відмінності проектних команд Scrum та тих, що працюють за технологією "каскадних моделей" (2017)
Предун К. М. - Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України (2017)
Рибчинський О. В. - Оборонні споруди монастирів оо. домініканів середмість історичних міст західної України у XVII - XVIII століттях, Хохонь М. П. (2017)
Рубан Л. І. - Система прибережних та водних територій в сучасній теорії та практиці містобудування і ландшафтної архітектури (2017)
Семенов В. Т. - Аналіз можливостей розвитку об’єднаних територіальних громад на прикладі Старосалтівської ОТГ: містобудівельний аспект, Вяткін К. І. (2017)
Фітаров В. С. - Визначення виду будівництва, Коврига С. В. (2017)
Франків Р. Б. - Еволюція естетичної валоризації міського середовища високої щільності, Лясковський О. Й. (2017)
Чернишев Д. О. - Розвиток методів оцінювання, аналізу, обгрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва (2017)
Човнюк Ю. В. - Математическое моделирование городских транcпоpтных пoтoков и волн: континуальный подход, уравнения состояния, Чередниченко П. П., Диктерук М. Г. (2017)
Човнюк Ю. В. - Концептуальные основы моделирования волновых процессов в транспортных потоках мегаполисов, Чередниченко П. П., Диктерук М. Г., Остапущенко О. П. (2017)
Захеді Шахаб - Науково-теоретична база збереження спадщини ісламської архітектури Ірану (2017)
Шилова Т. О. - Удосконалення проектування міських та заміських доріг, Лубяний Є. А. (2017)
Шульга Г. М. - Еколого-містобудівні передумови формування регіональних мереж гірських рекреаційних територій (2017)
Яценко В. О. - Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку (2017)
Dos Reis A. - Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies, Morze N., Vasylenko S. (2018)
Bilous V. - Prototyping of mobile applications of android in environment of MIT App Inventor as means are introduction to bases of programming on the lessons of informatics of students of middle school (2018)
Buinytska O. - Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university, Hrytseliak B., Smirnova V. (2018)
Гладун М. А. - Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва, Сабліна М. А. (2018)
Liakh T. - Information and communication technologies in the training of future specialists of social sphere, Spirina T. (2018)
Morze N. - Methodology of MOOC creation on Wiki-portal, Varchenko-Trotsenko L., Tiutiunnyk A. (2018)
Семеніхіна О. В. - Застосування комп’ютерних математичних інструментів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики, Прошкін В. В. (2018)
Shtaltovna Y. - The pursuit of democratization in education - knowing where to go. Concept analysis for the correct use of the term "democratization of education" (2018)
Співак С. М. - Використання хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища в організації навчального процесу (2018)
Цирульник С. М. - MIT App Inventor: створення android-додатку лабораторного практикуму без програмування (2018)
Воротникова І. П. - Модель методичного центру відкритої освіти з інформатики для навчання обдарованих учнів, Агафонова С. Б. (2018)
Золочевська М. В. - Організація та проведення семінарів на платформі Moodle (2018)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічні інтенції роздумів Х. Ортеги-і-Гассета стосовно "Іспанської проблеми" (2018)
Федина С. Р. - Особливості зовнішньої і внутрішньої політики України у протидії гібридним загрозам (2018)
Лебедєв І. Л. - Видавнича ідея як чинник успіху видання (2018)
Троян Т. Г. - Формування комікс-культури: переваги, функції, значення (2018)
Игнатьева П. М. - Промышленное освоение Южной Якутии на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Нерюнгринского района (2018)
Dovgal O. - Kinetics of drying process of energetic willow, Stepaniuk А. (2018)
Rudyk T. - Methods of traffic regulation and user reputation handling in the bittorrent peer-to-peer networks, Sulima O. (2018)
Бишко М. А. - Дослідження процесу теплообміну у роторному плівковому апараті, Зубрій О. Г. (2018)
Гоцький Я. Г. - Захисні поліетиленові труби для оптоволоконних кабелів зв’язку з внутрішнім антифрикційним шаром, Двойнос Я. Г. (2018)
Гоцький Я. Г. - Математичне моделювання процесу гомогенізації розплаву композиції поліетилен — каучук, Двойнос Я. Г. (2018)
Гулієнко С. В. - Визначення впливу параметрів пульсації на ефективність регенерації мембранних модулів, Симан І. В. (2018)
Марков Д. К. - Порівняльний аналіз алгоритмів оптимізації рендерингу в сучасних комп’ютерних іграх (2018)
Марков Д. К. - Покращене оклюзивне відсічення в сучасних комп’ютерних іграх (2018)
Мороз Б. І. - Аналіз моделей управління запасами, Голтвянський А. О. (2018)
Орленко А. Ю. - Процес конденсації вологи у модернізованому циклоні за допомогою відведення теплоти, Степанюк А. Р. (2018)
Севідов П. М. - Прийняття колективних рішень в мультиагентних системах (2018)
Стасевич С. П. - Теплова модель тіла людини при електромагнітній гіпертермії, Казимира І. Я., Кузь О. Н. (2018)
Телелейко І. С. - Спосіб динамічного балансування навантаження в хмарному середовищі, Орлова М. М. (2018)
Лопатюк І. В. - Теоретичні засади визначення німецької мови як плюрицентричної (2018)
Марчишина А. А. - Постмодерністська ґендерна ідентичність: поняття, стереотип, типаж (2018)
Демченко В. О. - Проблемні аспекти систематизації джерел адміністративного права в Україні (2018)
Дуюнова Т. В. - Соціально-виховна робота із неповнолітніми засудженими до позбавлення волі (2018)
Кахнова М. Г. - Порівняльний аналіз нормативного та інституційного забезпечення рівності трудових прав чоловіків та жінок в Латвії та Україні (2018)
Саатов Р. Д. - Професійна підготовка суддів в умовах проведення судової реформи (2018)
Титул, зміст (2018)
Кресюн Н. В. - Вплив ніацин-оксіетилідендифосфонатогерманату та електричних подразнень старої кори мозочка на електроретинограму у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, Сон Г. О., Годлевський Л. С. (2018)
Первак М. П. - Електричні подразнення кори мозочка викликають більш виразний протисудомний ефект на тлі застосування інгібітора тирозинкінази (2018)
Холодкова О. Л. - Морфологічні зміни печінки, міокарда і нирок щурів у динаміці перебігу експериментальної черепно-мозкової травми залежно від віку, Прус Р. В. (2018)
Баязітов Д. М. - Оцінка ефективності надання хірургічної допомоги пацієнтам з больовим тазовим синдромом, Бузиновський А. Б., Годлевський Л. С., Новіков Д. В. (2018)
Бочарова В. В. - Детермінантні складові стресової реакції в патогенезі вугрової хвороби (2018)
Галай О. О. - Клінічні та біологічні аспекти застосування гіпербаричної оксигенації при лікуванні хворих з пухлинами голови і шиї (2018)
Костєв Ф. І. - Поширеність розладів сечовипускання серед жіночого населення України, їх соціальний вектор, Сайдакова Н. О., Яцина О. І. (2018)
Пилипенко Н. О. - Імунологічні порушення в осіб, які працюють в умовах високої концентрації абіотичних факторів, Ніколенко Є. Я., Вовк К. В. (2018)
Старець О. О. - Оцінка значущості факторів ризику розвитку атопічного дерматиту у дітей, Федоренко О. В., Черниш С. Б. (2018)
Стоєва Т. В. - Особливості уродинаміки нижніх сечовивідних шляхів у дітей з нейрогенним сечовим міхуром за умови впливу транскраніальної магнітної стимуляції, Годлевська Т. Л. (2018)
Jones Rodney P. - End-of-life, unusual syndromic symptoms and periods of high physician work-load (2018)
Кащенко О. А. - Посттравматична епілепсія, Денисенко О. В., Волохова Г. О., Ляшенко С. Л., Шандра О. А. (2018)
Марценюк В. П. - Использование технологии data mining c целью дифференциальной диагностики коморбидных состояний хронического панкреатита и аскаридоза на основании данных клинической симптоматики и иммунологических исследований, Бабинец Л. С., Дроняк Ю. В. (2018)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2018)
Вихідні дані (2018)
Hubarev O. - Analysis of foreign experience of the stock market state regulation in Ukrainian use context, Kaliuga O. (2018)
Бурик З. М. - Стратегічне планування сталого розвитку України — теоретичний аспект (2018)
Бондаренко Т. Ю. - Застосування сучасних методів обліку витрат (2018)
Горупа І. В. - Особливості впровадження електронного документообігу підприємства. Огляд (2018)
Губарев А. О. - Банковская система как основа макроэкономического развития Украины (2018)
Жмуркевич А. Є. - Стан світового ринку нафти та його вплив на Україну, Пелешак М. Я. (2018)
Кравченко О. О. - Світовий досвід організації кадрової політики на підприємствах (2018)
Ліпковська К. А. - Основні тенденції розвитку кредитного ринку України, Гаврилюк А. В. (2018)
Лозовський О. М. - Мотивація як складова ефективного управління персоналом (2018)
Пшинка Г. В. - Інноваційні напрями розвитку сучасного менеджменту (2018)
Турсунов А. М. - Налоговый механизм стимулирования инвестиционной активности экономики, Кариева Л. С. (2018)
Задорожна О. Г. - Люди повітря як антикризові реформатори господарського хронотопу (2018)
Наторіна А. О. - Цифрові тренди: глобальний та національний аспекти (2018)
Панкратова О. М. - Bплив інтелектуального капиталу на інноваційний розвиток країн (2018)
Скарга О. О. - Напрями інтеграції України в світовий ринок туристичних послуг в умовах глобалізації (2018)
Дугінець Г. В. - Визначення стратегій зростання валової доданої вартості української економіки на основі softcomputing (2018)
Каширнікова І. О. - Економіка спільного споживання у сучасному суспільстві, Щеглова О. Ю. Бородін М. О. (2018)
Пилипенко Г. М. - Кількісний вимір впливу науки на соціально-економічний розвиток, Науменко Н. Ю., Федорова Н. Є. (2018)
Саркісян Л. Г. Варламова М. Л. - Імплементація закордонного досвіду залучення інвестицій у сектор зеленого будівництва в регіонах України (2018)
Бобрівець В. В. - Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб – напрями удосконалення пільги для активізації благодійності в Україні (2018)
Мискін Ю. І. - Cутність соціалізації податкової політики (2018)
Гордополов В. Ю. - Hормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2018)
Деркач К. І. - Приватне підприємництво: передумови та реалії, Временко Л. В. (2018)
Лозовський О. М. - Управління конкурентоспроможністю як складова менеджменту підприємства (2018)
Лутай Л. А. - Заробітна плата як засіб стимулювання ефективності праці на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів (2018)
Пилипенко Л. М. - Підходи до забезпечення якості облікової інформації (2018)
Попадюк О. В. - Науково-практичні засади оцінювання системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємстві (2018)
Швець Ю. О. - Iнформаційне забезпечення діяльності підприємств машинобудування в умовах інноваційного розвитку, Оніпко А. Д. (2018)
Вагонова О. Г. - Економічне стимулювання, планування та організація робіт з передачі сховищ відходів уранового виробництва новим користувачам, Аржевічев Д. В. (2018)
Бурик З. М. - Організаційні аспекти діяльності агентства зі сталого розвитку (2018)
Голинська О. В. - Гендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна основа ефективності бюджетних програм (2018)
Попова К. Г. - Підвищення доходності регіональної ресурсної бази в умовах децентралізації (2018)
Вергун А. Р. - Лікування пролежнів (ускладнених гнійними запливами) м’яких тканин: авторські погляди на проблему, Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Литвинчук М. М., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Красний М. Р., Шалько І. В., Демидова А. Л., Марко О. Г., Філімонова К. Ю. (2018)
Sych T. - Institutionalization of the scientific sector of education management as an indicator of development of the theory of education management (2018)
Абдуллаева Г. З. - Специфика оценивания учебных достижения учащихся средней школы (2018)
Зайченко Н. І. - Іспанський ідеал єдиної школи (перша третина ХХ ст.) (2018)
Забіян В. В. - Особливості трансформації зовнішньої політики КНР: від Мао Цзедуна до Сі Цзіньпіна (2018)
Нагорна В. В. - Інтернет-реклама у просуванні житлових комплексів (2018)
Шевченко Л. А. - Формування міжнародного іміджу України як європейської держави в контексті отримання безвізового режиму з ЄС (2018)
Карачун В. В. - Підвищення якості технологічного процесу при культивуванні мікроорганізмів за рахунок раціонального використання стерильного повітря (2018)
Лещенко І. Г. - Розрахункові параметри вітроенергетичних установок, які працюють при помірних швидкостях вітру (2018)
Магас В. В. - Компонування семантичних rest-сервісів з використанням NEO4J (2018)
Майер І. С. - Підтримка життєвого циклу програмного забезпечення, Хмелюк М. С. (2018)
Марчевський В. М. - Кінетичні закономірності сушіння картону, наповненого цеолітом, Новохат О. А., Телестакова В. В. (2018)
Мельник В. М. - Масообмін в апараті для культивування за допомогою кінематичної пари (2018)
Носовець О. К. - Медична інформаційна система прогнозування ймовірності настання реоперацій аортального клапану та висхідного тракту правого шлуночка, Москаленко А. Є. (2018)
Носовець О. К. - Створення інформаційної системи для прогнозування перебігу раку молочної залози після проведеного лікування, Скорик Ю. Є. (2018)
Орлова М. М. - Математичне порівняння продуктивності топологій рівня управління програмно-конфігурованих мереж, Єрмоленко І. А. (2018)
Орлова М. М. - Модифікований спосіб ущільнення великих обсягів даних, Щербакова Г. В. (2018)
Пiпiч А. А. - Застосування семантичних веб-технологій для опису веб-сервісів (2018)
Пiпiч А. А. - Застосування хореографії в шаблоні проектування сага (2018)
Прасолов А. П. - Методи колаборативної фільтрації у рекомендаційних системах (2018)
Сергеєв Є. І. - Дослідження гетерогенних джерел даних на прикладі соціальних мереж та реалізація їх обробки і прогнозування даних (2018)
Слухай Я. О. - Порівняльний аналіз програмних засобів для побудови бази знань (2018)
Слухай Я. О. - Дослідження архітектурних вимог до бази знань як сервісу (2018)
Шведова В. В. - Визначення динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки, Півторак А. І. (2018)
Шубенкова І. А. - Модуль оптимізації макета в структурі текстового онлайн редактора, Кухарєв С. О., Поповська А. В. (2018)
Калашникова Л. Е. - Математическое сопровождение приемов перспективного линейного проецирования, Лысак К. Е., Рыльцев Е. В. (2018)
Камилова Ж. Э. - Роль физической культуры в воспитании студентов технического университета (2018)
Галещук О. В. - Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови (2018)
Обушенко Т. І. - Флотоекстракція барвника метилового фіолетового з водних розчинів, Толстопалова Н. М., Галась М. А. (2018)
Обушенко Т. І. - Флотоекстракція іонів міді з водних розчинів, Толстопалова Н. М., Науменко А. С. (2018)
Вербицька А. О. - Особисті немайнові права суб’єктів авторського права в галузі архітектури (2018)
Гузій А. А. - Конституційний контроль в зарубіжних країнах (2018)
Єрьоміна К. С. - Свобода договору та її межі у цивільному праві (2018)
Загребельна І. А. - Верховенство права у цивільному процесі (2018)
Калганова Е. И. - Ретроспективный анализ формирования уголовно-правового запрета на незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайн (2018)
Крапив’янська В. В. - Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні (2018)
Наум М. Я. - Фізична особа як суб’єкт міжнародного права, Сальніков М. О. (2018)
Пастух О. В. - Інститут президентства Сполучених Штатів Америки (2018)
Пулик В. М. - Особливості проведення обшуку в контексті змін до КПК України (2018)
Сас Ю. В. - Обов’язкова участь адвоката при проведенні обшуку, його аудіо- та відеофіксація: актуальні проблеми та шляхи вирішення (2018)
Сливна В. А. - Розвиток, основні ідеї та риси правового фемінізму (2018)
Бистряков І. К. - Управління природно-ресурсними активами в системі стратегічного потенціалу економіки, Микитенко В. В. (2018)
Botsian Т. V. - The concept of CSR: does the origin matter (case study of Ukraine) (2018)
Vikcharchuk O. I. - The development perspectives of international marketing in conditions of integration (2018)
Горик-Чубатюк М. О. - Вплив розвитку підприємництва на економіку України (2018)
Загурський О. М. - Проблеми та перспективи розвитку автотранспортної інфраструктури: інституціональний аналіз (2018)
Kalinichenko O. O. - Marketing in education: today and prospects (2018)
Кащук К. М. - Особливості управління співробітниками X, Y та Z поколінь (2018)
Клімова І. О. - Інформаційне забезпечення статистичного вивчення ринку аграрної продукції (2018)
Ковшун Н. Е. - Домінанти інтегрованої концепції формування системи сталого водокористування (2018)
Мальська М. П. - Адаптація підприємств індустрії гостинності до вимог зовнішнього середовища, Кізима В. Л., Мункачій І. З. (2018)
Матічин Ю. М. - Інвестиційна привабливість туристичних підприємств: дефініція понняття та система підходів (2018)
Мосійчук І. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція і сучасні підходи (2018)
Ніколаєнко С. М. - Особливості актуарних розрахунків в медичному страхуванні (2018)
Павловська Л. Д. - Особливості проведення наукових досліджень викладачами вузів (2018)
Пойта І. О. - Сучасні технології в системі маркетингових комунікацій на ринку туристичних послуг (2018)
Пурська І. - Джерела фінансування інвестиційних проектів суб'єктами туристичної діяльності України, Білоус С. (2018)
Руденко Ю. В. - Інтернет-маркетинг як складова витрат на маркетинг на промислових підприємствах (2018)
Лєрмонтова Ю. О. - Дослідження особливостей організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги в Україні, Лобова І. О., Федак Б. С. (2018)
Фабрицій Ю. Й. - Матеріали для пневматичного інтраперикардіального пристрою, Тарасова Л. Д. (2018)
Moiseienko S. - Teaching ESP: content selection, Volkova О. (2018)
Літашов О. В. - Діяльність факультету як структурного підрозділу внз у контексті внутрішньої автономії ВНЗ (2018)
Кушнір В. А. - Роль бренд-амбасадора в просуванні бренду (2018)
Шаманська А. С. - Тренди у візуалізації даних в сучасних новинних онлайн-медіа (2018)
Akymov V. - Deep learning algorithms for classification of skin diseases (2018)
Андреєв І. А. - Орієнтування дисперсної арматури при віброекструзійному формуванні круглих у поперечному перерізі фібробетонних виробів, Пригорницький Т. М. (2018)
Данильчук Р. К. - Задача кластеризації адрес в мережі блокчейн, Жураковська О. С. (2018)
Довгаль О. О. - Фізична та математична моделі процесу кінетики сушіння енергетичної верби, Степанюк А. Р. (2018)
Карачун В. В. - Підвищення тепломасообміну в апараті для культивування клітин за допомогою гвинтової пари (2018)
Косенко В. В. - Експериментальне дослідження емульсування у одноступінчастому роторно-пульсаційному апараті, Семінський О. О., Семінська Н. В. (2018)
Куц М. С. - Топологія мережі системи розумної парковки (2018)
Мазурік О. Ю. - Побудова рекомендаційної системи відео за допомогою класу моделей Word2Vec (2018)
Марченко О. І. - Модифікований метод видалення спільних виразів за допомогою графу залежності станів та значень, Подзе О. С. (2018)
Мельник В. М. - Зниження рівня шуму пневмосистем за допомогою пасивних методів гасіння (2018)
Мельник В. М. - Математичне моделювання гідродинаміки та масообміну при екстракції бар з рослинної сировини, Ружинська Л. І., Андрук М. М., Остапенко Ж. І. (2018)
Мулява І. Я. - Вирішення задачі автоматизованого формування розкладу навчального закладу за допомогою генетичних алгоритмів (2018)
Олашин О. О. - Система покращення алгоритмів стиску зображення (2018)
Стасевич С. П. - Теплова модель для локальної електромагнітної термотерапії, Казимира І. Я., Костюк І. В., Кузь О. Н. (2018)
Якимів Й. В. - Особливості транспортування різносортних нафт магістральними трубопроводами з пересіченим профілем траси, Бортняк О. М. (2018)
Ружинська Л. І. - Аналіз масообміну в абсорбері для очищення біогазу, Періжок Д. Д. (2018)
Гуль А. О. - Аналіз показників сезонних коливань та їх вплив на організацію діяльності підприємства, Орловська А. Б. (2018)
Мищишин О. Я. - Прогнозування та його методи. використання факторного аналізу у прогнозуванні, Боднар В. Я. (2018)
Мищишин О. Я. - Математична модель оцінки обсягів бюджетних правопорушень при сплаті загальнодержавних податків, Кметь О. Б. (2018)
Молнар В. В. - Моделі дослідження динаміки трудових ресурсів в регіоні (2018)
Пашаев Т. Г. - Структурные фонды ЕС как катализатор экономического развития регионов (2018)
Саидкаримова М. И. - Иқтисодиёт назарияси" фанини ўрганишда масала-машқлардан фойдаланиш методининг тутган ўрни, Турабекова Г. И. (2018)
Тарасенко С. В. - Експортна спеціалізація України: вектори розвитку, Глубока Н. А., Кириченко Д. О. (2018)
Фурсова В. А. - Секьюритизация как способ финансирования инфраструктурных проектов в Украине, Литвинов В. Б. (2018)
Шевчук І. Б. - Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи розвитку, Петришин О. П. (2018)
Шульгіна Л. М. - Бізнес-планування розвитку підприємства, Нечай А. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Пелех О. Б. - Структурні зрушення і трансформації як процеси й результати структурних змін в економіці (2018)
Літвінов О. С. - Межа постіндустріалізації економіки (2018)
Гончарова С. Ю. - Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та основні орієнтири для України, Гончаров А. Б., Аграмакова Н. В. (2018)
Коломієць В. М. - Інституціональна парадигма розвитку людського капіталу (2018)
Чорна М. В. - Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат конкурентних відносин, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2018)
Сілантьєв О. І. - Ресурсна структура потенціалу економічного розвитку та зростання багатства сучасних макроекономічних систем (2018)
Кочук С. І. - Еволюція теорій державної регуляторної політики (2018)
Черкас Н. І. - Теоретичні аспекти розвитку глобальних мереж і ланцюгів вартості: нова парадигма глобалізації (2018)
Гнедіна К. В. - Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи (2018)
Tsarenko I. O. - The quality management system in educational institutions of the Slovak Republic: Impact on the Ranking’s position (2018)
Otenko P. V. - Comparative Analysis of Grounds for the Commencement of Insolvency Proceedings (2018)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Європейський досвід реформ місцевого самоврядування, Фіковська М. Ю. (2018)
Гусонька Д. М. - Ринок праці молодих спеціалістів в умовах посилення державного впливу на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України (2018)
Pysmak V. O. - Improving the Management of International Supply Chains on the Basis of Logistics (2018)
Ковтун Т. Д. - Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної торгівлі товарами, Магалова В. А. (2018)
Мельник О. Г. - Основні напрямки структурної дефрагментації державної стратегії розвитку НІС України (2018)
Корепанов О. С. - До питання становлення поняття "розумного" сталого міста (2018)
Холявко Н. І. - Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки (2018)
Кривуша С. Г. - Особливості визначення та аналізу продуктивності праці в освіті (2018)
Ситницький М. В. - Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен (2018)
Канєва Т. В. - Вплив видатків бюджетних установ на економічне зростання, Думікян А. К. (2018)
Олійник-Данн О. О. - Ефект фінансового важеля: проблеми застосування у процесі оптимізації структури капіталу підприємства, Адаменко В. В. (2018)
Кремень В. М. - Оцінювання фінансової безпеки країни, Бочкарьова Т. О. (2018)
Прушківський В. Г. - Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації, Буряк В. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Концептуальна модель розрахунку періоду повернення витрат на створення служби економічної безпеки підприємства у короткостроковому періоді (2018)
Папіж Ю. С. - Удосконалення управління інноваційним розвитком промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки, Дубєй Ю. В., Косолапов А. Ф. (2018)
Шульгіна Л. М. - Методичні вказівки щодо застосування методів аналізу й оцінки якості туристичних послуг (2018)
Бошота Н. В. - Формування комплексних логістичних систем як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств (2018)
Мащенко М. А. - Еколого-економічні проблеми інвайронментальної безпеки України, Кліменко О. М. (2018)
Кірєєва Е. А. - Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація (2018)
Андрейченко А. В. - Наука як генератор розвитку безвідходного агропромислового виробництва (2018)
Шлапак М. А. - Перехід на геоінформаційні системи та технології у спільному використанні сільськогосподарської техніки (2018)
Гріненко А. Ю. - Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці (2018)
Карпенко О. О. - Ідентифікація ризиків при реалізації концесійних проектів у морських портах України, Власова В. П. (2018)
Петренко В. С. - Особливості трансформації багатонаціональних підприємств в умовах впливу зовнішнього середовища (2018)
Гороховець Ю. А. - Методика економічного аналізу нематеріальних активів: стан і пропозиції щодо вдосконалення (2018)
Сай Л. П. - Екологічні інвестиції в контексті екологічної підготовки сталого розвитку підприємства, Гнилянська Л. Й. (2018)
Макаренко В. Ю. - Визначення суттєвості як провідного принципу формування інтегрованої звітності (2018)
Руда М. В. - COSME: розвиток і підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на ринках ЄС, Горбаль Н. І., Ільницький В. С. (2018)
Хоча Н. В. - Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств (2018)
Шуляк Б. В. - Методика діагностування привабливості екологічного підприємництва на сільських територіях (2018)
Сторожук Т. М. - Професійне судження бухгалтера при визначенні складу необоротних матеріальних активів у світлі гармонізації з МСФЗ, Бурдега К. О. (2018)
Піхоцький А. В. - Оцінка рівня фінансової безпеки України (2018)
Грабчук О. М. - Фінансовий потенціал: природа та властивості з точки зору синергетичного підходу (2018)
Тарасюк М. В. - Система управління дефіцитом бюджету, Тімошенко Н. М. (2018)
Парфентій Л. А. - Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби (2018)
Філімошкіна І. О. - Фіскальні ефекти функціонування підприємств комунальної форми власності (2018)
Кирильєва Л. О. - Методичний підхід до обліку розрахункових операцій при використанні криптовалюти, Шеховцова Д. Д. (2018)
Перепьолкіна О. О. - Монетарна політика НБУ та її вплив на розміщення заощаджень домогосподарств, Сухий О. О. (2018)
Школьник І. О. - Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства, Малиш Д. О., Козьменко Є. С. (2018)
Валуйський І. А. - Удосконалення концептуальних засад політики забезпечення бюджетної безпеки України у кризових умовах (2018)
Васильців Т. Г. - Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій, Волошин В. І., Васильців В. Г. (2018)
Казакова Н. А. - Методичні підходи до дослідження інформатизації глобального економічного розвитку, Перепелиця А. С. (2018)
Кудінова А. В. - ІТ-сектор і його вплив на соціально-економічний розвиток, Могилянська О. М. (2018)
Зайцева О. І. - Стратегічна адаптація підприємства й аналіз методичних підходів до її оцінки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу, Жосан Г. В., Бетіна В. О. (2018)
Дорошкевич К. О. - Мотивування інноваційної діяльності працівників підприємств у крос-функціональних командах, Вороновська М. М., Івасюк В. В. (2018)
Хілуха О. А. - Самонавчальна корпорація: особливості та організаційні форми (2018)
Джерелюк Ю. О. - Аналіз складових забезпечення зовнішньої та внутрішньої антикризової стійкості туристичних підприємств (2018)
Гончаренко М. Л. - Франчайзинг як інтегрована форма організації бізнесу (2018)
Плаксієнко В. Я. - Наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства, Назаренко І. М., Орєхова А. І. (2018)
Тарнавський М. І. - Науково-методичні підходи до трактування сутності та значення управління персоналом підприємств (2018)
Райко Д. В. - Формування інструментів управління промисловими підприємствами за теоретичним і функціональним підходами, Подрез О. І. (2018)
Завертаний Д. В. - Удосконалення підходів до організації стратегічного процесу на підприємствах хлібопекарської галузі України (2018)
Полянська А. С. - Актуальність та особливості планування в сучасних умовах розвитку, Савка Ю. В. (2018)
Даниленко Є. С. - Характеристика факторів прийняття рішень про придбання легкових автомобілів із урахуванням мотивів і потреб покупців (2018)
Щетініна Л. В. - Управління стресами персоналу: підходи до розуміння та практики, Рудакова С. Г., Іванець О. О. (2018)
Юрченко К. Ю. - Оцінювання стратегічних позицій бренда компанії роботодавця у сфері ритейлу, Фірсова С. Г. (2018)
Маликов В. В. - Классификация услуг предприятия для целей практического применения CVP-модели при определении цены (2018)
Петренко Н. О. - Використання інноваційних форм проектування заробітної плати (2018)
Скарга О. О. - Концептуальні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності туристичної компанії в умовах глобалізації (2018)
Сосновська О. О. - Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів (2018)
Прохорова В. В. - Об’єктивні умови формування інноваційного управління розвитком підприємств: науково-історичне підґрунтя подолання наслідків криз, Давидова О. Ю. (2018)
Цимбал Л. І. - Історичні передумови становлення концепції інтелектуального лідерства (2018)
Vodolaskova K. - Towards the sustainable development of Ukrainian agriculture: land use management (2018)
Бражник В. О. - До питання обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму, Сидоренко Д. А. (2018)
Вінніченко Т. А. - Трансферні договори у цивільному праві, Іванов А. М. (2018)
Гайдук Н. І. - Захист кордонів європейського союзу від нелегальної міграції та шляхи його вдосконалення (2018)
Ганджа В. І. - Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: українські реалії через призму практики європейського суду з прав людини (2018)
Данко Н. С. - Перспектива оподаткування криптовалюти в Україні крізь призму міжнародного досвіду (2018)
Журавель Д. В. - Аналіз мінімальних стандартів правил поводження з в’язнями (правил Нельсона Мандели) через призму недосконалостей їх використання на теренах України, Крайник Г. С. (2018)
Івер І. О. - Проблематика визначення суб’єктів виключних прав на торговельну марку (2018)
Можчіль А. А. - Порівняльна характеристика кредитного договору та договору позики (2018)
Наконечний В. В. - Застосування режиму "Заборона експропріації" за двосторонніми договорами про сприяння та захист інвестицій для захисту прав інвесторів у податкових спорах (2018)
Ольховик І. І. - Міжнародно-правовий захист прав жінок (2018)
Пересада Д. С. - Особливості цивільної відповідальності у сфері надання медичних послуг (2018)
Промський Є. С. - Народна законодавча ініціатива як протидія нерозвиненій партійній системі, Новиков О. В. (2018)
Савчук К. Ю. - Специфіка цивільно-правової регламентації публічних договорів (2018)
Сайгак А. О. - Особливості участі третіх осіб в контексті змін до ЦПК України (2018)
Самойлов В. П. - Кваліфікація загибелі людини внаслідок вчинення терористичного акту: проблемні аспекти (2018)
Семеняка А. О. - До питання міжнародно-правового визначення тероризму (2018)
Соболєва К. О. - Соціальний найм житла у правовому аспекті: національний та європейський досвід (2018)
Степанов Д. Д. - Питання про вихід держав з Європейського союзу: досвід Великобританії (2018)
Федорченко А. М. - Обшук особи у кримінальному провадженні: проблеми правового регулювання (2018)
Чиркін А. С. - Актуальність питання незалежності шотландії в сучасних умовах, Плодистий В. Я. (2018)
Шама Р. І. - Кримінальна відповідальність спортсменів за шкоду, завдану іншим спортсменам в ході проведення спортивних змагань, Крайник Г. С. (2018)
Швець Н. М. - Правове регулювання охорони праці неповнолітніх в Україні та європейських країнах, Кахнова М. Г. (2018)
Шевчук А. О. - Особливості реалізації концепції партиципаторного бюджетування в Україні (2018)
Яцина Р. В. - Громадські роботи. Проблеми застосування, Кутєпов М. Ю. (2018)
Гриджук Д. М. - Сучасні моделі та методи оцінювання вартості банківського бізнесу в макроекономічному середовищі (2018)
Пирог О. В. - Моделювання економічного розвитку національної економіки України, Катан В. О. (2018)
Миронова О. О. - Особливості управління бізнес-процесами підприємств АПК (2018)
Речка К. М. - Критерії формування ринкових цін на аграрну продукцію в сучасних умовах (2018)
Щербина А. А. - Функції управителя будинку: українська специфіка, міжнародна практика і тенденції (2018)
Корытный В. А. - Методические подходы к регулированию стоимости основных средств в учете предприятий (2018)
Корінець Р. Я. - Фермери та ринок земель сільськогосподарського призначення, Похиленко Н. М. (2018)
Савчук Д. М. - Механізми удосконалення інституційного забезпечення управління економічним і соціальним розвитком громади з урахуванням необхідності збалансування інтересів його суб’єктів (2018)
Даллакян С. А. - Особенности демо-экономических процессов в РА, Саркисян С. А. (2018)
Лащик І. І. - Модель антикризового управління комерційним банком, Віблий П. І., Бондаренко Л. П. (2018)
Пилипенко А. А. - Рецензія на навчальний посібник "Консолідація фінансової звітності" (Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2016. — 429 с.) (2018)
Бойко В. В. - Використання методів реальних опціонів для підвищення ефективності інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств (2018)
Бондар Н. М. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства, Псярнецький Є. В. (2018)
Воркут Т. А. - Систематизація показників оцінювання організаційних структур перевізників автомобільного транспорту в контексті реалізації збалансованої системи показників, Білоног О. Є., Сопоцько О. Ю., Третиниченко Ю. О. (2018)
Козак Л. С. - Концептуальні засади реалізації Національної стратегії розвитку експорту України, Федорук О. В. (2018)
Ніжнік А. А. - Аналіз підходів до дефініції терміну "державно-приватне партнерство" (2018)
Парфентьєва О. Г. - Аналіз трактування та принципи оцінки потенціалу розвитку підприємства (2018)
Полонський В. Г. - Міжнародний підхід до інноваційного розвитку України, Павлюк В. І., Комчатних О. В. (2018)
Теслюк Н. П. - Динаміка та перспективи розвитку автодорожнього господарства України, Ткаченко С. О. (2018)
Федорук О. В. - Міжнародне співробітництво у сфері координації антикорупційної політики та попередження корупції в Україні, Тужик А. П. (2018)
Shcherbakova N. O. - Evaluation of competitiveness on the example of catering enterprises, Lunina H. S. (2018)
Воркут Т. А. - Науково-методичні підходи до управління збалансованим розвитком логістичних систем міжнародних транспортних коридорів, Петунін А. В., Ткачук Л. М. (2018)
Воробйова Н. П. - Ефективність реклами: шляхи її оцінки, Кабанов В. Г., Харута В. С. (2018)
Грисюк Ю. С. - Оцінювання підприємств автомобільного транспорту в партнерствах, Лабута А. В. (2018)
Дзюба О. М. - Аналіз особливостей функціонування і розвитку економіки спільної участі на прикладі бізнес-моделі компанії Uber, Матвієнко К. М. (2018)
Зюзюн В. І. - Організація та покращення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Спасіченко О. В., Лук’яненко К. О., Кравець О. Ю. (2018)
Ільченко В. Ю. - Особливості застосування експертного методу для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму, Бондаренко В. А. (2018)
Клименко І. С. - Державна власність та державні підприємства як спосіб реалізації економічних функцій держави, Тарануха О. М., Кириченко Г. В., Панасюк О. В. (2018)
Kozak L. S. - World market trends consulting services, Levishchenko O. S., Grozdanova D. P. (2018)
Козак Л. С. - Франчайзинг як фактор розвитку туристичної галузі України, Червякова В. В., Пересада Т. М. (2018)
Левчук Н. М. - Інфляція в секторі автотранспорту Київської області: шляхи подолання, Найдич Б. О. (2018)
Марков О. Д. - Вплив інфраструктури на ефективність автомобілізації (2018)
Кашуба А. I. - Концентрацiйна залежнiсть ширини забороненої зони твердих розчинiв замiщення InxTl1−xI (2015)
Крiвцов В. В. - Стан i структура вологи в гетерогенних полiмерних системах, Гудь В. М. (2015)
Шевчук Т. М. - Фрактальнi розмiрностi i гнучкiсть макромолекул полiмерних систем на основi полiвiнiлхлориду, Бордюк М. М. (2015)
Бордун О. М. - Електропровiднiсть тонких плiвок β-Ga2O3 та (Y0.06Ga0.94)2О3, Медвiдь I. I., Кухарський I. Й. (2015)
Болеста I. М. - Плазмонне поглинання та люмiнесценцiя гетероструктур Ag − CdI2, Вельгош С. Р., Кушнiр О. С., Лесiвцiв В. М., Ровецький I. М. (2015)
Вiстовський В. В. - Моделювання залежностi iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок MeF2 (Me=Ba, Ca, Sr), Чорнодольський Я. М., Чилiй М. О., Гевик В. Б., Сиротюк С. В., Васькiв А. П., Жишкович А. В., Волошиновський А. С. (2015)
Демкiв Т. М. - Вплив йонiзуючого випромiнювання на електричнi властивостi композитних полiмерних матерiалiв з наночастинками BaF2 та SrF2, Галяткiн О. О., Хапко З. А., Якiбчук П. М., Перевiзник О. Б., Антоняк О. Т. , Демкiв Л. С., Вiстовський В. В., Волошиновський А. С. (2015)
Samar M. I. - Physical states in deformed space with minimal length (2015)
Ваврух М. В. - Циклiчне перетворення статистичної суми в теорiї електронної рiдини, Куштай Я. В., Смеречинський С. В. (2015)
Ваврух М. В. - Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. I. Кореляцiйнi функцiї електронної пiдсистеми, Дзiковський Д. В., Солов’ян В. Б., Тишко Н. Л. (2015)
Мелех Б. Я. - Визначення хiмiчного вмiсту газопилових оболонок планетарних туманностей (2015)
Ковальчук М. М. - Можливiсть прогнозування сонячних спалахiв на основi теорiї екстремальних значень, Гiрняк М. Б., Стодiлка М. І., Бiлiнський А. І., Вовчик Є. Б., Благодир Я. Т., Вiрун Н. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Sakharna V. - Financial planning, organization and forecasting for newly created companies (start-ups), Bielialov T., Kovalenko D. (2018)
Божанова В. Ю. - Матричний інструментарій менеджменту та його апробація в будівельній корпорації, Кононова О. Є. (2018)
Кривобок П. В. - Підходи до класифікації соціально-орієнтованих підприємств (2018)
Крушельницький М. В. - Посилення соціально-економічної відповідальності аграрних формувань (2018)
Кухарук А. Д. - Індикатори результативності бізнес-процесів забезпечення економічної стійкості підприємств, Кий В. Л., Змітрович Д. Д. (2018)
Abdullayev A. D. - Evaluation of the influence of word-of-mouth marketing on the choice of tourists planning a trip for medical purposes (2018)
Камінський О. Є. - Моделі ціноутворення хмарних сервісів (2018)
Baranovska I. - Factors of economy modernization and their complementarity (2018)
Дзядикевич О. Я. - Стратегічний аналіз підвищення конкурентоспроможності українського зерна на світовому ринку (2018)
Копилюк О. І. - Новітні методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні, Михайляк Г. В., Михайляк І. В. (2018)
Богдан Н. М. - Розроблення методичних підходів до оцінювання узгодженості економічних інтересів регіону методом векторної триангуляції (2018)
Варцаба В. І. - Оцінка фінансової спроможності провідних об’єднаних територіальних громад закарпатської області, Мулеса Е. В. (2018)
Пашаев Т. Г. - Роль фонда сплочения в реализации перспектив развития регионов ЕС (2018)
Юхта О. І. - Банківське кредитування експортерів суб’єктів малого та середнього бізнесу (2018)
Артеменко Е. В. - Актуальные вопросы государственной информационной политики по обеспечению информационной безопасности Украины, Жорновой В. С. (2018)
Баїк О. І. - До питання тлумачення податково-правових норм (2018)
Дем’янчук Ю. В. - Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції, Грабовська Н. В. (2018)
Зливко С. В. - Деякі проблемні питання щодо реалізації пенітенціарної функції міністерством юстиції України (2018)
Мушенок В. В. - Удосконалення відносин державної фінансової підтримки аграрного сектора економіки (2018)
Гора Р. М. - Щодо родового об’єкта зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364 КК України) (2018)
Дуліба Є. В. - Сучасні тенденції розвитку суспільних відносин та завдання у галузі оподаткування України (2018)
Козін С. М. - Загальнотеоретична та галузева сутність трудових правовідносин (2018)
Козін С. М. - Формування суб’єктного складу трудового права (2018)
Городецька І. А. - Поняття й особливості адміністративного примусу в галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу в Україні (2018)
Дуліба Є. В. - Сутність та особливості застосування податкових норм як специфічної форми реалізації податкового права (2018)
Калішенко Є. О. - Електронне урядування як інструмент досягнення адаптованих для України цілей сталого розвитку (2018)
Легенький М. І. - Категоріально-змістові передумови дослідження адміністративно-правових засад формування і реалізації державної політики у сфері освіти (2018)
Машевська О. П. - Корупційні ризики у неправильному застосуванні практики Європейського суду (2018)
Мота А. Ф. - Віктимні особливості нелегальної міграції, протидію якій здійснює державна прикордонна служба (2018)
Пивовар І. В. - Правові форми захисту фінансових суб’єктивних прав у сфері державного соціального страхування засуджених осіб: нормативно-правовий аналіз, Пивовар Ю. І. (2018)
Маілунц Б. Е. - Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального переслідування (2018)
Потапенко С. А. - Поняття актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх ознаки та проблеми законодавчого визначення (2018)
Артеменко Е. В. - Теоретико-правовые основы деятельности адвоката в гражданском процессе Украины, Шевченко М. А. (2018)
Квашнiвська Н. М. - Властивостi та змiна структури iнтеркальованого воднем GaSe (2016)
Людкевич У. І. - Структурнi перетворення та теплове розширення рiдких Bi, In, Ga та Sn, Штаблавий I. І., Мудрий С. І. (2016)
Мороз М. В. - Рiвноважний фазовий стан суперiонних сплавiв системи Ag3SBr1–xClx в концентрацiйному 0 ≤ x ≤ 0.5 та температурному 465–490 К iнтервалах, Миколайчук О. Г., Рудик Б. П., Нечипорук Б. Д., Соляк Л. В. (2016)
Швед О. В. - Фазовi рiвноваги в системi Zr-Ni-Al при 250ºС, Мудрий С. I. (2016)
Склярчук В. М. - Фiзичнi властивостi евтектичного розплаву Ga–In–Cu, Плевачук Ю. О., Штаблавий I. І., Соколюк Б. І., Ткач О. Р. (2016)
Присяжнюк В. І. - Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe, Миколайчук О. Г. (2016)
Демкiв Т. М. - Люмiнесценцiя полiстирольних композитiв з вкрапленими наночастинками, отриманих з використанням статичного тиску, Галяткiн О. О., Перевiзник О. Б., Демкiв Л. С., Вiстовський В. В., Волошиновський А. С. (2016)
Франiв А. В. - Спектри комбiнацiйного розсiювання кристалiв групи A4BX6, Соловйов М. В., Футей O. В., Гомонай О. В., Кашуба А. І. (2016)
Чилiй М. О. - Особливостi люмiнесценцiї автолокалiзованих екситонiв в монокристалах i наночастинках SrF2 при рентгенiвському збудженнi, Вiстовський В. В., Жишкович А. В., Нєстєркiна В., Демкiв Т. М., Волошиновський А. С. (2016)
Жаба В. I. - Апроксимацiя хвильової функцiї та поляризацiйнi характеристики дейтрона для потенцiалу Argonne v18 (2016)
Собко Б. Ю. - Спектр системи двох енiонiв у сталому магнiтному полi з магнiтними зарядами, Ровенчак А. А. (2016)
Флюнт О. Є. - Коливнi процеси в мiжзонних електронних переходах у шаруватих кристалах InSe (2016)
Ваврух М. В. - Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. II. Eнергiя та рiвняння стану при T = 0K у парамагнiтнiй фазi, Дзiковський Д. В., Тишко Н. Л. (2016)
Стельмах О. М. - Поперечнi перерiзи фотоiонiзацiї збуджених атомiв водню (2016)
Ковальчук М. М. - Дослiдження варiацiй параметрiв фраунгоферових лiнiй в залежностi вiд фази циклу сонячної активностi, Гiрняк М. Б., Стодiлка М. І., Лаушник I. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрушків Б. - Наука і практика вирішення найважливіших соціальних проблем України на перспективу, Владимир О., Павликівська О., Погайдак О., Кирич Н. (2018)
Булеев И. П. - Социально-экономические проблемы экономики Украины на современном этапе ее развития, Брюховецкая Н. Е. (2018)
Задорожна О. Г. - Постнекласична економічна наука як новий формат антикризового господарського мислення (2018)
Зайцев В. С. - Основні напрями удосконалення мотивації праці робітників промислових підприємств (2018)
Залознова Ю. С. - Удосконалення управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві, Трушкіна Н. В. (2018)
Іванов С. В. - Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки, Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Вергал К. Ю., Олексенко Л. В., Перебийніс Ю. В. (2018)
Колтунович А. С. - Перспективы и сценарии имплементации зарубежного опыта инновационно-технологической модернизации водохозяйственного комплекса в отечественную практику (2018)
Костін Ю. - Зарубіжний досвід регулювання електроенергетичної галузі, Телегін В., Костін Д. (2018)
Крапівіна Г. О. - Моделювання туризму як зайнятості населення в сучасних умовах (2018)
Куриляк М. Ю. - Парадигма реформування адміністративно-територіального устрою України на рівні NUTS-1 (2018)
Кучер А. В. - Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості землекористувань аграрних підприємств (2018)
Латишева О. В. - Затребувані професії в Україні, країнах пострадянського простору та розвинутих країнах світу: нові виклики і можливості на ринку праці, Лєсова О. П. (2018)
Ляшенко В. І. - Ринки малих розвинутих країн Африки: оцінка маркетингових перспектив для традиційного експорту з України, Осадча Н. В., Галясовська О. В. (2018)
Макогон Ю. В. - Забезпечення енергетичної безпеки підприємства в умовах сталого розвитку (2018)
Падерин И. Д. - Теоретико-методологические основы интеллектуального бизнеса, Жадько К. С., Горященко Ю. Г. (2018)
Палига Є. М. - Нові підходи щодо вдосконалення оцінки впливу базових інститутів на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в Україні, Обертан Д. В. (2018)
Подлужна Н. О. - Передумови знаннєвого розвитку регіонів України (2018)
Придатько Е. М. - Моделювання впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність процесу формування персоналу промислового підприємства (2018)
Савельєв Є. В. - Концептуальний дискурс вибору режиму валютно-курсової політики України, Куриляк В. Є., Лизун М. В., Ліщинський І. О. (2018)
Сердюк О. С. - Енергетична парадигма як фундаментальний фактор економічного розвитку (2018)
Ситник Л. С. - Правові та практичні аспекти створення і функціонування центрів надання адміністративних послуг, Бервенова Т. М. (2018)
Сохнич А. Я. - Державне управління земельними ресурсами в системі управління економікою України: інституційний аспект, Живко З. Б. (2018)
Ткаченко Н. М. - Пенсійне забезпечення, право на пенсію, розміри, нарахування, пенсійна реформа (2018)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні пріоритети підвищення рівня життя населення: порівняльна оцінка розвитку України і Грузії, Грішнова О. А. (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Узагальнення підходів до оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу країни (регіону) (2018)
Якимчук А. Ю. - Аспекти управління еколого-економічною безпекою в умовах військово-політичної нестабільності у контексті природокористування, Семенова Ю. М. (2018)
Жданова Е. С. - Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий (2018)
Кошулько О. П. - Женская миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику: наиболее распространенные проблемы иммигранток (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського