Гасанова Л. К. - Компетентность и педагогические функции преподавателя математики (2017)
Калаур С. М. - Психолого-педагогічні засади розробки системи неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2017)
Lichman L. Yu. - Factors influencing students' competency-based foreign language training methods drawing up in Ukraine (2017)
Ма Мінь - Лінгвофілософські передумови створення методики навчання філологів китайського діалогічного мовлення (2017)
Моренко О. М. - Теоретичні підходи до проблеми професійного самовдосконалення майбутніх соціальних працівників (2017)
Nikolaienko O. V. - Project-based learning technologies in forming communicative foreign languages competence of esp students, Ushata T. O. (2017)
Радченко К. А. - Зміст і особливості формування професійної компетентності майбутніх військових юристів (2017)
Твердохліб С. С. - "Інтерпретаційна компетентність" як педагогічна категорія (2017)
Ткаченко В. П. - Теоретичні основи підготовки фахівців з управління у галузі освіти (2017)
Хіценко Л. І. - Комплекс вправ для формування соціокультурної компетентності (2017)
Шама І. П. - Неперервність процесу формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів в умовах трирівневої системи вищої освіти в Україні (2017)
Александров В. М. - Аспекти вищої школи: навчання професійно-орієнтованої англійської мови інтенсивн