Мельничук М. П. - Роль трансуретральної резекції передміхурової залози у лікуванні простатичної інтраепітеліальної неоплазії (2018)
Нікітін О. Д. - Хірургічне лікування необструктивної азооспермії, обумовленої гіпергонадотропним гіпогонадизмом (2018)
Слюсарев И. Ю. - Трехуровневая подтяжка лица, Слюсарев Н. И., Денищук П. А. (2018)
Карп С. Ю. - Пластика місцевими тканинами як елемент хірургічного лікування оро- та фарингостом, Галай О. О. (2018)
Безуглий А. А. - Використання "wide awake" анестезії для покращення результатів сухожильно-м’язових транспозицій на кисті, Оберемок М. П., Тимошенко С. В., Лисак А. С. (2018)
Тодуров І. М. - Експериментальна оцінка перитонізації степлерного шва як методу профілактики ускладнень після рукавної резекції шлунка, Перехрестенко О. В., Савицька І. М., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Плегуца О. І., Потапов О. А. (2018)
Музиченко П. Ф. - Дискусійні питання правових наслідків надання хірургічної допомоги відповідно до засад нової медичної реформи, Біляков А. М., Ергард Н. М. (2018)
Жернов О. А. - Сучасні погляди на розтягування тканин з власним кровообігом у реконструктивній хірургії наслідків опіків, Козинець Г. П., Кітрі М. (2018)
Могильник А. І. - Синдром системного капілярного витоку та методи його корекції в інтенсивній терапії критичних станів (2018)
Салех Е. Н. - Патофизиологические особенности анестезиологического обеспечения при холецистэктомии (2018)
Винниченко І. О. - Особливості диференціальної діагностики доброякісних пухлин легень та її значення для вибору хірургічної тактики, Москаленко Ю. В., Сердюк М. Ю., Винниченко О. І. (2018)
Шапринський В. О. - Герметизація малого перфоративного отвору стравоходу в умовах утрудненої візуалізації, Кривецький В. Ф., Сулейманова В. Г., Мітюк Б. О., Hаср Закі Наджіб (2018)
Власов В. В. - Спостереження защемлення внутрішньої грижі Петерсена, Бабій І. В., Загоруйко В. В., Левчук Б. О. (2018)
Коваленко А. Є. - Карцинома прищитоподібної залози у складі полігландулярного первинного гіперпаратиреозу, Таращенко Ю. М., Кваченюк А. М., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Мельник М. Д. (2018)
Ткаченко Р. П. - Клінічне спостереження нетипової медулярної карциноми щитоподібної залози, Курик О. Г., Головко А. С., Денисенко А. І. (2018)
Коваленко А. Є. - Тривале комбіноване лікування злоякісних пухлин мозкового шару надниркових залоз, Кваченюк А. М., Болгов М. Ю., Таращенко Ю. М., Зінич П. П., Омельчук О. В., Гуда Б. Б. (2018)
Професор Фукс Георгій Борисович (2017)
Єжов Валентин Іванович – архітектор, науковець, педагог (2017)
Фомін Ігор Олександрович – класик містобудівної школи України (2017)
Завальная Лина Константиновна (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)" (2017)
Дьомін М. М. - Системний підхід до пам’яткоохоронної і реставраційної діяльності, Орленко М. І. (2017)
Алджад Р. М. - Просторове планування та містобудування Лівії у 1960-х - 2000-х рр.: завдання і особливості (2017)
Антощук Т. І. - Семантика і морфологія форм у національному романтизмі (2017)
Арзили А. Ю. - Структура ментально-семиотической системы городской среды (2017)
Бакун К. С. - Класифікація покриттів в галузі містобудівного застосування (2017)
Банах А. В. - Вплив антропогенних факторів на деформації будівель, що експлуатуються впродовж тривалого часу, Єгоров Ю. П., Савін В. О., Галич В. Г., Єгоров П. Ю. (2017)
Берова П. І. - До проблеми реалізації прав на землю під багатоквартирними житловими будинками (2017)
Бидаков А. Н. - Прочностные и упругие характеристики шпонового бруса LVL при сжатии под различными углами к наклону волокон, Распопов Е. А. (2017)
Bilyk S. - Study about welded steel arch bridges for three types, calculations the dead load of steel structures for welded steel arch bridges by use value of live load study about welded steel arch bridges for three types, Natheer Aied Athaab Al-taie (2017)
Василенко Л. Г. - Принципи модернізації військового містечка відкритого типу на прикладі м. Старокостянтинів, Морозік А. С. (2017)
Вергунова Н. С. - До питання про вплив ноосфери на сучасну архітектуру (2017)
Голик Й. М. - Вплив продовольства на екологію міста, Несух М. М. (2017)
Homon О. - Method of calculation and nomenclature of new types of educational complexes "kindergarten – elementary school" within the housing development (2017)
Гришина В. С. - Ретроспектива розвитку концепцій і теорій формування систем озеленення міст, Осиченко Г. О. (2017)
Дауров М. К. - Влаштування прямокутних паль методом занурення з виготовленням на форшахті, Тонкачеєв Г. М. (2017)
Дідіченко М. О. - Метод дослідження розвитку композиції міського розпланування у просторі та часі (2017)
Дюжев С. А. - Онтичні передумови і семантичні розрізнення змісту концептів "дух міста", "душа міста", "тіло міста" як складових феномену дійсності розселення (трактування поняття "mind" як засіб збагачення креативно-рекурсивної концепції розселення) (2017)
Єгоров Ю. І. - Просторовий розвиток архітектурно-ландшафтних систем: шлях до нової централізації (2017)
Журавська Н. Є. - Здійснення структурно функціонального контролю безреагентної обробки води в системах теплопостачання (2017)
Зуева П. П. - Лекционный блок "небоскреб как тип здания и как элемент городской структуры: зарождение, развитие, проблемы и перспективы" в дисциплине "современная архитектура" (2017)
Івасенко В. В. - Дослідження планувальних параметрів пішохідного руху з урахуванням потреб маломобільних груп населення, Литвиненко Т. П., Нижник О. В. (2017)
Ідак Ю. В. - Особливості застосування графічних підходів у розробленні містобудівних концепцій, Лисенко О. Ю. (2017)
Книш В. І. - Методичне удосконалення проектування, як стратегічно – тактичний засіб матеріалізації архітектури, Яблонська Г. Д. (2017)
Ковальська Г. Л. - Удосконалення процедури видачі вихідних даних для проектування, Смілка В. А. (2017)
Козакова О. М. - Сприйняття людиною процесів втручання в міський простір, Кузьміна Г. В. (2017)
Козлова Н. В. - До питання комфортного візуального середовища міста: методи визначення (2017)
Кравченко І. Л. - Визначення базових архітектурних елементів для забезпечення життєдіяльності і праці в умовах колонізації Марсу, Щепетнов Д. В. (2017)
Ксёншкевич Л. Н. - Высокопрочный бетон на механоактивированном портландцементе для объектов городской застройки, Барабаш И. В., Крантовская Е. Н. (2017)
Кузнєцов М. О. - Інформаційні технології в галузі землевпорядкування (2017)
Кузнєцова Я. Ю. - Еволюція та становлення органічного підходу в архітектурі (2017)
Куцина І. А. - Класифікація елементів пішохідної інфраструктури (2017)
Кучер О. В. - Сучасна концепція побудови висотної референцної основи України, Старовєров В. С., Кошелюк Н. І. (2017)
Лещенко Н. А. - Створення привабливих міських просторів в процесі реконструкції архітектурного середовища історичного малого міста (2017)
Линник І. Е. - Методи ергономічних досліджень при проектуванні дизайну міського середовища (2017)
Линник І. Е. - Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення, Шкляр С. П. (2017)
Литвиненко І. В. - Формування вартості земельних ділянок, що не забезпечені інженерними комунікаціями та виходом до доріг (2017)
Лісниченко С. В. - Основи класифікації житлових зон за рівнем містобудівної якості життя (2017)
Лук’янов А. М. - Інтелектуальне місто – стандарт майбутнього чи інноваційний розвиток міських територій, Плешкановська А.М. (2017)
Максимова Ю. С. - Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру (2017)
Маргарян Т. Г. - Перспективи розвитку сучасного трамваю в екосистемі міста (2017)
Мельник А. Е. - Аналіз зарубіжного досвіду в переході на масове зведення пасивних будівель заради енергетично-незалежного майбутнього, Мавдюк А. М., Підлуцький В. Л. (2017)
Мerylova І. O. - Features out-of-school education establishments network as the urban planning system (2017)
Мещеряков В. М. - Всеукраїнський конкурс на кращий проект відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2017)
Михайловський Д. В. - Напружено – деформований стан конструкцій висотної будівлі на пальових фундаментах при різних способах моделювання грунтової основи, Комар А. А., Комар О. А. (2017)
Михальченко С. В. - Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів оборони України, Товбич В. В. (2017)
Мостовий С. М. - Литий бетон на механоактивованому цементозольному в’яжучому для сучасного містобудування, Барабаш І. В. (2017)
Нікогосян Н. І. - Організаційно-технологічні основи логістизації збуту будівельної продукції, Демидова О. О., Шатрова І. А., Ємельянова О. М., Шебек М. О. (2017)
Осетрін М. М. - Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва), Беспалов Д. О., Дорош М. І., Петрук В. Б., Королевська І. В. (2017)
Павлов Є. І. - Визначення типу приладу для виміру витрат стічних вод в каналізаційних колекторах, Ліфанов О. М. (2017)
Паніна О. В. - Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі (2017)
Пеньков В. О. - Оцінка впливу техногенних деформацій на міські вулиці і дороги, Кінь Д. О. (2017)
Петраковська О. С. - Резервування земель для потреб міжнародних автомобільних транспортних коридорів, Ємець О. А. (2017)
Пилипчук О. Д. - Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів (2017)
Півень В. В. - Відмінності проектних команд Scrum та тих, що працюють за технологією "каскадних моделей" (2017)
Предун К. М. - Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України (2017)
Рибчинський О. В. - Оборонні споруди монастирів оо. домініканів середмість історичних міст західної України у XVII - XVIII століттях, Хохонь М. П. (2017)
Рубан Л. І. - Система прибережних та водних територій в сучасній теорії та практиці містобудування і ландшафтної архітектури (2017)
Семенов В. Т. - Аналіз можливостей розвитку об’єднаних територіальних громад на прикладі Старосалтівської ОТГ: містобудівельний аспект, Вяткін К. І. (2017)
Фітаров В. С. - Визначення виду будівництва, Коврига С. В. (2017)
Франків Р. Б. - Еволюція естетичної валоризації міського середовища високої щільності, Лясковський О. Й. (2017)
Чернишев Д. О. - Розвиток методів оцінювання, аналізу, обгрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва (2017)
Човнюк Ю. В. - Математическое моделирование городских транcпоpтных пoтoков и волн: континуальный подход, уравнения состояния, Чередниченко П. П., Диктерук М. Г. (2017)
Човнюк Ю. В. - Концептуальные основы моделирования волновых процессов в транспортных потоках мегаполисов, Чередниченко П. П., Диктерук М. Г., Остапущенко О. П. (2017)
Захеді Шахаб - Науково-теоретична база збереження спадщини ісламської архітектури Ірану (2017)
Шилова Т. О. - Удосконалення проектування міських та заміських доріг, Лубяний Є. А. (2017)
Шульга Г. М. - Еколого-містобудівні передумови формування регіональних мереж гірських рекреаційних територій (2017)
Яценко В. О. - Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку (2017)
Dos Reis A. - Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies, Morze N., Vasylenko S. (2018)
Bilous V. - Prototyping of mobile applications of android in environment of MIT App Inventor as means are introduction to bases of programming on the lessons of informatics of students of middle school (2018)
Buinytska O. - Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university, Hrytseliak B., Smirnova V. (2018)
Гладун М. А. - Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва, Сабліна М. А. (2018)
Liakh T. - Information and communication technologies in the training of future specialists of social sphere, Spirina T. (2018)
Morze N. - Methodology of MOOC creation on Wiki-portal, Varchenko-Trotsenko L., Tiutiunnyk A. (2018)
Семеніхіна О. В. - Застосування комп’ютерних математичних інструментів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики, Прошкін В. В. (2018)
Shtaltovna Y. - The pursuit of democratization in education - knowing where to go. Concept analysis for the correct use of the term "democratization of education" (2018)
Співак С. М. - Використання хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища в організації навчального процесу (2018)
Цирульник С. М. - MIT App Inventor: створення android-додатку лабораторного практикуму без програмування (2018)
Воротникова І. П. - Модель методичного центру відкритої освіти з інформатики для навчання обдарованих учнів, Агафонова С. Б. (2018)
Золочевська М. В. - Організація та проведення семінарів на платформі Moodle (2018)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічні інтенції роздумів Х. Ортеги-і-Гассета стосовно "Іспанської проблеми" (2018)
Федина С. Р. - Особливості зовнішньої і внутрішньої політики України у протидії гібридним загрозам (2018)
Лебедєв І. Л. - Видавнича ідея як чинник успіху видання (2018)
Троян Т. Г. - Формування комікс-культури: переваги, функції, значення (2018)
Игнатьева П. М. - Промышленное освоение Южной Якутии на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Нерюнгринского района (2018)
Dovgal O. - Kinetics of drying process of energetic willow, Stepaniuk А. (2018)
Rudyk T. - Methods of traffic regulation and user reputation handling in the bittorrent peer-to-peer networks, Sulima O. (2018)
Бишко М. А. - Дослідження процесу теплообміну у роторному плівковому апараті, Зубрій О. Г. (2018)
Гоцький Я. Г. - Захисні поліетиленові труби для оптоволоконних кабелів зв’язку з внутрішнім антифрикційним шаром, Двойнос Я. Г. (2018)
Гоцький Я. Г. - Математичне моделювання процесу гомогенізації розплаву композиції поліетилен — каучук, Двойнос Я. Г. (2018)
Гулієнко С. В. - Визначення впливу параметрів пульсації на ефективність регенерації мембранних модулів, Симан І. В. (2018)
Марков Д. К. - Порівняльний аналіз алгоритмів оптимізації рендерингу в сучасних комп’ютерних іграх (2018)
Марков Д. К. - Покращене оклюзивне відсічення в сучасних комп’ютерних іграх (2018)
Мороз Б. І. - Аналіз моделей управління запасами, Голтвянський А. О. (2018)
Орленко А. Ю. - Процес конденсації вологи у модернізованому циклоні за допомогою відведення теплоти, Степанюк А. Р. (2018)
Севідов П. М. - Прийняття колективних рішень в мультиагентних системах (2018)
Стасевич С. П. - Теплова модель тіла людини при електромагнітній гіпертермії, Казимира І. Я., Кузь О. Н. (2018)
Телелейко І. С. - Спосіб динамічного балансування навантаження в хмарному середовищі, Орлова М. М. (2018)
Лопатюк І. В. - Теоретичні засади визначення німецької мови як плюрицентричної (2018)
Марчишина А. А. - Постмодерністська ґендерна ідентичність: поняття, стереотип, типаж (2018)
Демченко В. О. - Проблемні аспекти систематизації джерел адміністративного права в Україні (2018)
Дуюнова Т. В. - Соціально-виховна робота із неповнолітніми засудженими до позбавлення волі (2018)
Кахнова М. Г. - Порівняльний аналіз нормативного та інституційного забезпечення рівності трудових прав чоловіків та жінок в Латвії та Україні (2018)
Саатов Р. Д. - Професійна підготовка суддів в умовах проведення судової реформи (2018)
Титул, зміст (2018)
Кресюн Н. В. - Вплив ніацин-оксіетилідендифосфонатогерманату та електричних подразнень старої кори мозочка на електроретинограму у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, Сон Г. О., Годлевський Л. С. (2018)
Первак М. П. - Електричні подразнення кори мозочка викликають більш виразний протисудомний ефект на тлі застосування інгібітора тирозинкінази (2018)
Холодкова О. Л. - Морфологічні зміни печінки, міокарда і нирок щурів у динаміці перебігу експериментальної черепно-мозкової травми залежно від віку, Прус Р. В. (2018)
Баязітов Д. М. - Оцінка ефективності надання хірургічної допомоги пацієнтам з больовим тазовим синдромом, Бузиновський А. Б., Годлевський Л. С., Новіков Д. В. (2018)
Бочарова В. В. - Детермінантні складові стресової реакції в патогенезі вугрової хвороби (2018)
Галай О. О. - Клінічні та біологічні аспекти застосування гіпербаричної оксигенації при лікуванні хворих з пухлинами голови і шиї (2018)
Костєв Ф. І. - Поширеність розладів сечовипускання серед жіночого населення України, їх соціальний вектор, Сайдакова Н. О., Яцина О. І. (2018)
Пилипенко Н. О. - Імунологічні порушення в осіб, які працюють в умовах високої концентрації абіотичних факторів, Ніколенко Є. Я., Вовк К. В. (2018)
Старець О. О. - Оцінка значущості факторів ризику розвитку атопічного дерматиту у дітей, Федоренко О. В., Черниш С. Б. (2018)
Стоєва Т. В. - Особливості уродинаміки нижніх сечовивідних шляхів у дітей з нейрогенним сечовим міхуром за умови впливу транскраніальної магнітної стимуляції, Годлевська Т. Л. (2018)
Jones Rodney P. - End-of-life, unusual syndromic symptoms and periods of high physician work-load (2018)
Кащенко О. А. - Посттравматична епілепсія, Денисенко О. В., Волохова Г. О., Ляшенко С. Л., Шандра О. А. (2018)
Марценюк В. П. - Использование технологии data mining c целью дифференциальной диагностики коморбидных состояний хронического панкреатита и аскаридоза на основании данных клинической симптоматики и иммунологических исследований, Бабинец Л. С., Дроняк Ю. В. (2018)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2018)
Вихідні дані (2018)
Hubarev O. - Analysis of foreign experience of the stock market state regulation in Ukrainian use context, Kaliuga O. (2018)
Бурик З. М. - Стратегічне планування сталого розвитку України — теоретичний аспект (2018)
Бондаренко Т. Ю. - Застосування сучасних методів обліку витрат (2018)
Горупа І. В. - Особливості впровадження електронного документообігу підприємства. Огляд (2018)
Губарев А. О. - Банковская система как основа макроэкономического развития Украины (2018)
Жмуркевич А. Є. - Стан світового ринку нафти та його вплив на Україну, Пелешак М. Я. (2018)
Кравченко О. О. - Світовий досвід організації кадрової політики на підприємствах (2018)
Ліпковська К. А. - Основні тенденції розвитку кредитного ринку України, Гаврилюк А. В. (2018)
Лозовський О. М. - Мотивація як складова ефективного управління персоналом (2018)
Пшинка Г. В. - Інноваційні напрями розвитку сучасного менеджменту (2018)
Турсунов А. М. - Налоговый механизм стимулирования инвестиционной активности экономики, Кариева Л. С. (2018)
Задорожна О. Г. - Люди повітря як антикризові реформатори господарського хронотопу (2018)
Наторіна А. О. - Цифрові тренди: глобальний та національний аспекти (2018)
Панкратова О. М. - Bплив інтелектуального капиталу на інноваційний розвиток країн (2018)
Скарга О. О. - Напрями інтеграції України в світовий ринок туристичних послуг в умовах глобалізації (2018)
Дугінець Г. В. - Визначення стратегій зростання валової доданої вартості української економіки на основі softcomputing (2018)
Каширнікова І. О. - Економіка спільного споживання у сучасному суспільстві, Щеглова О. Ю. Бородін М. О. (2018)
Пилипенко Г. М. - Кількісний вимір впливу науки на соціально-економічний розвиток, Науменко Н. Ю., Федорова Н. Є. (2018)
Саркісян Л. Г. Варламова М. Л. - Імплементація закордонного досвіду залучення інвестицій у сектор зеленого будівництва в регіонах України (2018)
Бобрівець В. В. - Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб – напрями удосконалення пільги для активізації благодійності в Україні (2018)
Мискін Ю. І. - Cутність соціалізації податкової політики (2018)
Гордополов В. Ю. - Hормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2018)
Деркач К. І. - Приватне підприємництво: передумови та реалії, Временко Л. В. (2018)
Лозовський О. М. - Управління конкурентоспроможністю як складова менеджменту підприємства (2018)
Лутай Л. А. - Заробітна плата як засіб стимулювання ефективності праці на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів (2018)
Пилипенко Л. М. - Підходи до забезпечення якості облікової інформації (2018)
Попадюк О. В. - Науково-практичні засади оцінювання системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємстві (2018)
Швець Ю. О. - Iнформаційне забезпечення діяльності підприємств машинобудування в умовах інноваційного розвитку, Оніпко А. Д. (2018)
Вагонова О. Г. - Економічне стимулювання, планування та організація робіт з передачі сховищ відходів уранового виробництва новим користувачам, Аржевічев Д. В. (2018)
Бурик З. М. - Організаційні аспекти діяльності агентства зі сталого розвитку (2018)
Голинська О. В. - Гендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна основа ефективності бюджетних програм (2018)
Попова К. Г. - Підвищення доходності регіональної ресурсної бази в умовах децентралізації (2018)
Вергун А. Р. - Лікування пролежнів (ускладнених гнійними запливами) м’яких тканин: авторські погляди на проблему, Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Литвинчук М. М., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Красний М. Р., Шалько І. В., Демидова А. Л., Марко О. Г., Філімонова К. Ю. (2018)
Sych T. - Institutionalization of the scientific sector of education management as an indicator of development of the theory of education management (2018)
Абдуллаева Г. З. - Специфика оценивания учебных достижения учащихся средней школы (2018)
Зайченко Н. І. - Іспанський ідеал єдиної школи (перша третина ХХ ст.) (2018)
Забіян В. В. - Особливості трансформації зовнішньої політики КНР: від Мао Цзедуна до Сі Цзіньпіна (2018)
Нагорна В. В. - Інтернет-реклама у просуванні житлових комплексів (2018)
Шевченко Л. А. - Формування міжнародного іміджу України як європейської держави в контексті отримання безвізового режиму з ЄС (2018)
Карачун В. В. - Підвищення якості технологічного процесу при культивуванні мікроорганізмів за рахунок раціонального використання стерильного повітря (2018)
Лещенко І. Г. - Розрахункові параметри вітроенергетичних установок, які працюють при помірних швидкостях вітру (2018)
Магас В. В. - Компонування семантичних rest-сервісів з використанням NEO4J (2018)
Майер І. С. - Підтримка життєвого циклу програмного забезпечення, Хмелюк М. С. (2018)
Марчевський В. М. - Кінетичні закономірності сушіння картону, наповненого цеолітом, Новохат О. А., Телестакова В. В. (2018)
Мельник В. М. - Масообмін в апараті для культивування за допомогою кінематичної пари (2018)
Носовець О. К. - Медична інформаційна система прогнозування ймовірності настання реоперацій аортального клапану та висхідного тракту правого шлуночка, Москаленко А. Є. (2018)
Носовець О. К. - Створення інформаційної системи для прогнозування перебігу раку молочної залози після проведеного лікування, Скорик Ю. Є. (2018)
Орлова М. М. - Математичне порівняння продуктивності топологій рівня управління програмно-конфігурованих мереж, Єрмоленко І. А. (2018)
Орлова М. М. - Модифікований спосіб ущільнення великих обсягів даних, Щербакова Г. В. (2018)
Пiпiч А. А. - Застосування семантичних веб-технологій для опису веб-сервісів (2018)
Пiпiч А. А. - Застосування хореографії в шаблоні проектування сага (2018)
Прасолов А. П. - Методи колаборативної фільтрації у рекомендаційних системах (2018)
Сергеєв Є. І. - Дослідження гетерогенних джерел даних на прикладі соціальних мереж та реалізація їх обробки і прогнозування даних (2018)
Слухай Я. О. - Порівняльний аналіз програмних засобів для побудови бази знань (2018)
Слухай Я. О. - Дослідження архітектурних вимог до бази знань як сервісу (2018)
Шведова В. В. - Визначення динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки, Півторак А. І. (2018)
Шубенкова І. А. - Модуль оптимізації макета в структурі текстового онлайн редактора, Кухарєв С. О., Поповська А. В. (2018)
Калашникова Л. Е. - Математическое сопровождение приемов перспективного линейного проецирования, Лысак К. Е., Рыльцев Е. В. (2018)
Камилова Ж. Э. - Роль физической культуры в воспитании студентов технического университета (2018)
Галещук О. В. - Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови (2018)
Обушенко Т. І. - Флотоекстракція барвника метилового фіолетового з водних розчинів, Толстопалова Н. М., Галась М. А. (2018)
Обушенко Т. І. - Флотоекстракція іонів міді з водних розчинів, Толстопалова Н. М., Науменко А. С. (2018)
Вербицька А. О. - Особисті немайнові права суб’єктів авторського права в галузі архітектури (2018)
Гузій А. А. - Конституційний контроль в зарубіжних країнах (2018)
Єрьоміна К. С. - Свобода договору та її межі у цивільному праві (2018)
Загребельна І. А. - Верховенство права у цивільному процесі (2018)
Калганова Е. И. - Ретроспективный анализ формирования уголовно-правового запрета на незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайн (2018)
Крапив’янська В. В. - Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні (2018)
Наум М. Я. - Фізична особа як суб’єкт міжнародного права, Сальніков М. О. (2018)
Пастух О. В. - Інститут президентства Сполучених Штатів Америки (2018)
Пулик В. М. - Особливості проведення обшуку в контексті змін до КПК України (2018)
Сас Ю. В. - Обов’язкова участь адвоката при проведенні обшуку, його аудіо- та відеофіксація: актуальні проблеми та шляхи вирішення (2018)
Сливна В. А. - Розвиток, основні ідеї та риси правового фемінізму (2018)
Бистряков І. К. - Управління природно-ресурсними активами в системі стратегічного потенціалу економіки, Микитенко В. В. (2018)
Botsian Т. V. - The concept of CSR: does the origin matter (case study of Ukraine) (2018)
Vikcharchuk O. I. - The development perspectives of international marketing in conditions of integration (2018)
Горик-Чубатюк М. О. - Вплив розвитку підприємництва на економіку України (2018)
Загурський О. М. - Проблеми та перспективи розвитку автотранспортної інфраструктури: інституціональний аналіз (2018)
Kalinichenko O. O. - Marketing in education: today and prospects (2018)
Кащук К. М. - Особливості управління співробітниками X, Y та Z поколінь (2018)
Клімова І. О. - Інформаційне забезпечення статистичного вивчення ринку аграрної продукції (2018)
Ковшун Н. Е. - Домінанти інтегрованої концепції формування системи сталого водокористування (2018)
Мальська М. П. - Адаптація підприємств індустрії гостинності до вимог зовнішнього середовища, Кізима В. Л., Мункачій І. З. (2018)
Матічин Ю. М. - Інвестиційна привабливість туристичних підприємств: дефініція понняття та система підходів (2018)
Мосійчук І. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція і сучасні підходи (2018)
Ніколаєнко С. М. - Особливості актуарних розрахунків в медичному страхуванні (2018)
Павловська Л. Д. - Особливості проведення наукових досліджень викладачами вузів (2018)
Пойта І. О. - Сучасні технології в системі маркетингових комунікацій на ринку туристичних послуг (2018)
Пурська І. - Джерела фінансування інвестиційних проектів суб'єктами туристичної діяльності України, Білоус С. (2018)
Руденко Ю. В. - Інтернет-маркетинг як складова витрат на маркетинг на промислових підприємствах (2018)
Лєрмонтова Ю. О. - Дослідження особливостей організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги в Україні, Лобова І. О., Федак Б. С. (2018)
Фабрицій Ю. Й. - Матеріали для пневматичного інтраперикардіального пристрою, Тарасова Л. Д. (2018)
Moiseienko S. - Teaching ESP: content selection, Volkova О. (2018)
Літашов О. В. - Діяльність факультету як структурного підрозділу внз у контексті внутрішньої автономії ВНЗ (2018)
Кушнір В. А. - Роль бренд-амбасадора в просуванні бренду (2018)
Шаманська А. С. - Тренди у візуалізації даних в сучасних новинних онлайн-медіа (2018)
Akymov V. - Deep learning algorithms for classification of skin diseases (2018)
Андреєв І. А. - Орієнтування дисперсної арматури при віброекструзійному формуванні круглих у поперечному перерізі фібробетонних виробів, Пригорницький Т. М. (2018)
Данильчук Р. К. - Задача кластеризації адрес в мережі блокчейн, Жураковська О. С. (2018)
Довгаль О. О. - Фізична та математична моделі процесу кінетики сушіння енергетичної верби, Степанюк А. Р. (2018)
Карачун В. В. - Підвищення тепломасообміну в апараті для культивування клітин за допомогою гвинтової пари (2018)
Косенко В. В. - Експериментальне дослідження емульсування у одноступінчастому роторно-пульсаційному апараті, Семінський О. О., Семінська Н. В. (2018)
Куц М. С. - Топологія мережі системи розумної парковки (2018)
Мазурік О. Ю. - Побудова рекомендаційної системи відео за допомогою класу моделей Word2Vec (2018)
Марченко О. І. - Модифікований метод видалення спільних виразів за допомогою графу залежності станів та значень, Подзе О. С. (2018)
Мельник В. М. - Зниження рівня шуму пневмосистем за допомогою пасивних методів гасіння (2018)
Мельник В. М. - Математичне моделювання гідродинаміки та масообміну при екстракції бар з рослинної сировини, Ружинська Л. І., Андрук М. М., Остапенко Ж. І. (2018)
Мулява І. Я. - Вирішення задачі автоматизованого формування розкладу навчального закладу за допомогою генетичних алгоритмів (2018)
Олашин О. О. - Система покращення алгоритмів стиску зображення (2018)
Стасевич С. П. - Теплова модель для локальної електромагнітної термотерапії, Казимира І. Я., Костюк І. В., Кузь О. Н. (2018)
Якимів Й. В. - Особливості транспортування різносортних нафт магістральними трубопроводами з пересіченим профілем траси, Бортняк О. М. (2018)
Ружинська Л. І. - Аналіз масообміну в абсорбері для очищення біогазу, Періжок Д. Д. (2018)
Гуль А. О. - Аналіз показників сезонних коливань та їх вплив на організацію діяльності підприємства, Орловська А. Б. (2018)
Мищишин О. Я. - Прогнозування та його методи. використання факторного аналізу у прогнозуванні, Боднар В. Я. (2018)
Мищишин О. Я. - Математична модель оцінки обсягів бюджетних правопорушень при сплаті загальнодержавних податків, Кметь О. Б. (2018)
Молнар В. В. - Моделі дослідження динаміки трудових ресурсів в регіоні (2018)
Пашаев Т. Г. - Структурные фонды ЕС как катализатор экономического развития регионов (2018)
Саидкаримова М. И. - Иқтисодиёт назарияси" фанини ўрганишда масала-машқлардан фойдаланиш методининг тутган ўрни, Турабекова Г. И. (2018)
Тарасенко С. В. - Експортна спеціалізація України: вектори розвитку, Глубока Н. А., Кириченко Д. О. (2018)
Фурсова В. А. - Секьюритизация как способ финансирования инфраструктурных проектов в Украине, Литвинов В. Б. (2018)
Шевчук І. Б. - Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи розвитку, Петришин О. П. (2018)
Шульгіна Л. М. - Бізнес-планування розвитку підприємства, Нечай А. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Пелех О. Б. - Структурні зрушення і трансформації як процеси й результати структурних змін в економіці (2018)
Літвінов О. С. - Межа постіндустріалізації економіки (2018)
Гончарова С. Ю. - Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та основні орієнтири для України, Гончаров А. Б., Аграмакова Н. В. (2018)
Коломієць В. М. - Інституціональна парадигма розвитку людського капіталу (2018)
Чорна М. В. - Конкурентні переваги підприємств ритейлу: фактор і результат конкурентних відносин, Смольнякова Н. М., Волосов А. М. (2018)
Сілантьєв О. І. - Ресурсна структура потенціалу економічного розвитку та зростання багатства сучасних макроекономічних систем (2018)
Кочук С. І. - Еволюція теорій державної регуляторної політики (2018)
Черкас Н. І. - Теоретичні аспекти розвитку глобальних мереж і ланцюгів вартості: нова парадигма глобалізації (2018)
Гнедіна К. В. - Використання фінансових інструментів для модернізації електроенергетики: досвід країн Європи (2018)
Tsarenko I. O. - The quality management system in educational institutions of the Slovak Republic: Impact on the Ranking’s position (2018)
Otenko P. V. - Comparative Analysis of Grounds for the Commencement of Insolvency Proceedings (2018)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Європейський досвід реформ місцевого самоврядування, Фіковська М. Ю. (2018)
Гусонька Д. М. - Ринок праці молодих спеціалістів в умовах посилення державного впливу на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України (2018)
Pysmak V. O. - Improving the Management of International Supply Chains on the Basis of Logistics (2018)
Ковтун Т. Д. - Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної торгівлі товарами, Магалова В. А. (2018)
Мельник О. Г. - Основні напрямки структурної дефрагментації державної стратегії розвитку НІС України (2018)
Корепанов О. С. - До питання становлення поняття "розумного" сталого міста (2018)
Холявко Н. І. - Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки (2018)
Кривуша С. Г. - Особливості визначення та аналізу продуктивності праці в освіті (2018)
Ситницький М. В. - Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен (2018)
Канєва Т. В. - Вплив видатків бюджетних установ на економічне зростання, Думікян А. К. (2018)
Олійник-Данн О. О. - Ефект фінансового важеля: проблеми застосування у процесі оптимізації структури капіталу підприємства, Адаменко В. В. (2018)
Кремень В. М. - Оцінювання фінансової безпеки країни, Бочкарьова Т. О. (2018)
Прушківський В. Г. - Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації, Буряк В. В. (2018)
Меліхова Т. О. - Концептуальна модель розрахунку періоду повернення витрат на створення служби економічної безпеки підприємства у короткостроковому періоді (2018)
Папіж Ю. С. - Удосконалення управління інноваційним розвитком промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки, Дубєй Ю. В., Косолапов А. Ф. (2018)
Шульгіна Л. М. - Методичні вказівки щодо застосування методів аналізу й оцінки якості туристичних послуг (2018)
Бошота Н. В. - Формування комплексних логістичних систем як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств (2018)
Мащенко М. А. - Еколого-економічні проблеми інвайронментальної безпеки України, Кліменко О. М. (2018)
Кірєєва Е. А. - Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація (2018)
Андрейченко А. В. - Наука як генератор розвитку безвідходного агропромислового виробництва (2018)
Шлапак М. А. - Перехід на геоінформаційні системи та технології у спільному використанні сільськогосподарської техніки (2018)
Гріненко А. Ю. - Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці (2018)
Карпенко О. О. - Ідентифікація ризиків при реалізації концесійних проектів у морських портах України, Власова В. П. (2018)
Петренко В. С. - Особливості трансформації багатонаціональних підприємств в умовах впливу зовнішнього середовища (2018)
Гороховець Ю. А. - Методика економічного аналізу нематеріальних активів: стан і пропозиції щодо вдосконалення (2018)
Сай Л. П. - Екологічні інвестиції в контексті екологічної підготовки сталого розвитку підприємства, Гнилянська Л. Й. (2018)
Макаренко В. Ю. - Визначення суттєвості як провідного принципу формування інтегрованої звітності (2018)
Руда М. В. - COSME: розвиток і підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на ринках ЄС, Горбаль Н. І., Ільницький В. С. (2018)
Хоча Н. В. - Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств (2018)
Шуляк Б. В. - Методика діагностування привабливості екологічного підприємництва на сільських територіях (2018)
Сторожук Т. М. - Професійне судження бухгалтера при визначенні складу необоротних матеріальних активів у світлі гармонізації з МСФЗ, Бурдега К. О. (2018)
Піхоцький А. В. - Оцінка рівня фінансової безпеки України (2018)
Грабчук О. М. - Фінансовий потенціал: природа та властивості з точки зору синергетичного підходу (2018)
Тарасюк М. В. - Система управління дефіцитом бюджету, Тімошенко Н. М. (2018)
Парфентій Л. А. - Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби (2018)
Філімошкіна І. О. - Фіскальні ефекти функціонування підприємств комунальної форми власності (2018)
Кирильєва Л. О. - Методичний підхід до обліку розрахункових операцій при використанні криптовалюти, Шеховцова Д. Д. (2018)
Перепьолкіна О. О. - Монетарна політика НБУ та її вплив на розміщення заощаджень домогосподарств, Сухий О. О. (2018)
Школьник І. О. - Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства, Малиш Д. О., Козьменко Є. С. (2018)
Валуйський І. А. - Удосконалення концептуальних засад політики забезпечення бюджетної безпеки України у кризових умовах (2018)
Васильців Т. Г. - Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій, Волошин В. І., Васильців В. Г. (2018)
Казакова Н. А. - Методичні підходи до дослідження інформатизації глобального економічного розвитку, Перепелиця А. С. (2018)
Кудінова А. В. - ІТ-сектор і його вплив на соціально-економічний розвиток, Могилянська О. М. (2018)
Зайцева О. І. - Стратегічна адаптація підприємства й аналіз методичних підходів до її оцінки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу, Жосан Г. В., Бетіна В. О. (2018)
Дорошкевич К. О. - Мотивування інноваційної діяльності працівників підприємств у крос-функціональних командах, Вороновська М. М., Івасюк В. В. (2018)
Хілуха О. А. - Самонавчальна корпорація: особливості та організаційні форми (2018)
Джерелюк Ю. О. - Аналіз складових забезпечення зовнішньої та внутрішньої антикризової стійкості туристичних підприємств (2018)
Гончаренко М. Л. - Франчайзинг як інтегрована форма організації бізнесу (2018)
Плаксієнко В. Я. - Наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства, Назаренко І. М., Орєхова А. І. (2018)
Тарнавський М. І. - Науково-методичні підходи до трактування сутності та значення управління персоналом підприємств (2018)
Райко Д. В. - Формування інструментів управління промисловими підприємствами за теоретичним і функціональним підходами, Подрез О. І. (2018)
Завертаний Д. В. - Удосконалення підходів до організації стратегічного процесу на підприємствах хлібопекарської галузі України (2018)
Полянська А. С. - Актуальність та особливості планування в сучасних умовах розвитку, Савка Ю. В. (2018)
Даниленко Є. С. - Характеристика факторів прийняття рішень про придбання легкових автомобілів із урахуванням мотивів і потреб покупців (2018)
Щетініна Л. В. - Управління стресами персоналу: підходи до розуміння та практики, Рудакова С. Г., Іванець О. О. (2018)
Юрченко К. Ю. - Оцінювання стратегічних позицій бренда компанії роботодавця у сфері ритейлу, Фірсова С. Г. (2018)
Маликов В. В. - Классификация услуг предприятия для целей практического применения CVP-модели при определении цены (2018)
Петренко Н. О. - Використання інноваційних форм проектування заробітної плати (2018)
Скарга О. О. - Концептуальні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності туристичної компанії в умовах глобалізації (2018)
Сосновська О. О. - Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів (2018)
Прохорова В. В. - Об’єктивні умови формування інноваційного управління розвитком підприємств: науково-історичне підґрунтя подолання наслідків криз, Давидова О. Ю. (2018)
Цимбал Л. І. - Історичні передумови становлення концепції інтелектуального лідерства (2018)
Vodolaskova K. - Towards the sustainable development of Ukrainian agriculture: land use management (2018)
Бражник В. О. - До питання обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму, Сидоренко Д. А. (2018)
Вінніченко Т. А. - Трансферні договори у цивільному праві, Іванов А. М. (2018)
Гайдук Н. І. - Захист кордонів європейського союзу від нелегальної міграції та шляхи його вдосконалення (2018)
Ганджа В. І. - Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: українські реалії через призму практики європейського суду з прав людини (2018)
Данко Н. С. - Перспектива оподаткування криптовалюти в Україні крізь призму міжнародного досвіду (2018)
Журавель Д. В. - Аналіз мінімальних стандартів правил поводження з в’язнями (правил Нельсона Мандели) через призму недосконалостей їх використання на теренах України, Крайник Г. С. (2018)
Івер І. О. - Проблематика визначення суб’єктів виключних прав на торговельну марку (2018)
Можчіль А. А. - Порівняльна характеристика кредитного договору та договору позики (2018)
Наконечний В. В. - Застосування режиму "Заборона експропріації" за двосторонніми договорами про сприяння та захист інвестицій для захисту прав інвесторів у податкових спорах (2018)
Ольховик І. І. - Міжнародно-правовий захист прав жінок (2018)
Пересада Д. С. - Особливості цивільної відповідальності у сфері надання медичних послуг (2018)
Промський Є. С. - Народна законодавча ініціатива як протидія нерозвиненій партійній системі, Новиков О. В. (2018)
Савчук К. Ю. - Специфіка цивільно-правової регламентації публічних договорів (2018)
Сайгак А. О. - Особливості участі третіх осіб в контексті змін до ЦПК України (2018)
Самойлов В. П. - Кваліфікація загибелі людини внаслідок вчинення терористичного акту: проблемні аспекти (2018)
Семеняка А. О. - До питання міжнародно-правового визначення тероризму (2018)
Соболєва К. О. - Соціальний найм житла у правовому аспекті: національний та європейський досвід (2018)
Степанов Д. Д. - Питання про вихід держав з Європейського союзу: досвід Великобританії (2018)
Федорченко А. М. - Обшук особи у кримінальному провадженні: проблеми правового регулювання (2018)
Чиркін А. С. - Актуальність питання незалежності шотландії в сучасних умовах, Плодистий В. Я. (2018)
Шама Р. І. - Кримінальна відповідальність спортсменів за шкоду, завдану іншим спортсменам в ході проведення спортивних змагань, Крайник Г. С. (2018)
Швець Н. М. - Правове регулювання охорони праці неповнолітніх в Україні та європейських країнах, Кахнова М. Г. (2018)
Шевчук А. О. - Особливості реалізації концепції партиципаторного бюджетування в Україні (2018)
Яцина Р. В. - Громадські роботи. Проблеми застосування, Кутєпов М. Ю. (2018)
Гриджук Д. М. - Сучасні моделі та методи оцінювання вартості банківського бізнесу в макроекономічному середовищі (2018)
Пирог О. В. - Моделювання економічного розвитку національної економіки України, Катан В. О. (2018)
Миронова О. О. - Особливості управління бізнес-процесами підприємств АПК (2018)
Речка К. М. - Критерії формування ринкових цін на аграрну продукцію в сучасних умовах (2018)
Щербина А. А. - Функції управителя будинку: українська специфіка, міжнародна практика і тенденції (2018)
Корытный В. А. - Методические подходы к регулированию стоимости основных средств в учете предприятий (2018)
Корінець Р. Я. - Фермери та ринок земель сільськогосподарського призначення, Похиленко Н. М. (2018)
Савчук Д. М. - Механізми удосконалення інституційного забезпечення управління економічним і соціальним розвитком громади з урахуванням необхідності збалансування інтересів його суб’єктів (2018)
Даллакян С. А. - Особенности демо-экономических процессов в РА, Саркисян С. А. (2018)
Лащик І. І. - Модель антикризового управління комерційним банком, Віблий П. І., Бондаренко Л. П. (2018)
Пилипенко А. А. - Рецензія на навчальний посібник "Консолідація фінансової звітності" (Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2016. — 429 с.) (2018)
Бойко В. В. - Використання методів реальних опціонів для підвищення ефективності інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств (2018)
Бондар Н. М. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства, Псярнецький Є. В. (2018)
Воркут Т. А. - Систематизація показників оцінювання організаційних структур перевізників автомобільного транспорту в контексті реалізації збалансованої системи показників, Білоног О. Є., Сопоцько О. Ю., Третиниченко Ю. О. (2018)
Козак Л. С. - Концептуальні засади реалізації Національної стратегії розвитку експорту України, Федорук О. В. (2018)
Ніжнік А. А. - Аналіз підходів до дефініції терміну "державно-приватне партнерство" (2018)
Парфентьєва О. Г. - Аналіз трактування та принципи оцінки потенціалу розвитку підприємства (2018)
Полонський В. Г. - Міжнародний підхід до інноваційного розвитку України, Павлюк В. І., Комчатних О. В. (2018)
Теслюк Н. П. - Динаміка та перспективи розвитку автодорожнього господарства України, Ткаченко С. О. (2018)
Федорук О. В. - Міжнародне співробітництво у сфері координації антикорупційної політики та попередження корупції в Україні, Тужик А. П. (2018)
Shcherbakova N. O. - Evaluation of competitiveness on the example of catering enterprises, Lunina H. S. (2018)
Воркут Т. А. - Науково-методичні підходи до управління збалансованим розвитком логістичних систем міжнародних транспортних коридорів, Петунін А. В., Ткачук Л. М. (2018)
Воробйова Н. П. - Ефективність реклами: шляхи її оцінки, Кабанов В. Г., Харута В. С. (2018)
Грисюк Ю. С. - Оцінювання підприємств автомобільного транспорту в партнерствах, Лабута А. В. (2018)
Дзюба О. М. - Аналіз особливостей функціонування і розвитку економіки спільної участі на прикладі бізнес-моделі компанії Uber, Матвієнко К. М. (2018)
Зюзюн В. І. - Організація та покращення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Спасіченко О. В., Лук’яненко К. О., Кравець О. Ю. (2018)
Ільченко В. Ю. - Особливості застосування експертного методу для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму, Бондаренко В. А. (2018)
Клименко І. С. - Державна власність та державні підприємства як спосіб реалізації економічних функцій держави, Тарануха О. М., Кириченко Г. В., Панасюк О. В. (2018)
Kozak L. S. - World market trends consulting services, Levishchenko O. S., Grozdanova D. P. (2018)
Козак Л. С. - Франчайзинг як фактор розвитку туристичної галузі України, Червякова В. В., Пересада Т. М. (2018)
Левчук Н. М. - Інфляція в секторі автотранспорту Київської області: шляхи подолання, Найдич Б. О. (2018)
Марков О. Д. - Вплив інфраструктури на ефективність автомобілізації (2018)
Кашуба А. I. - Концентрацiйна залежнiсть ширини забороненої зони твердих розчинiв замiщення InxTl1−xI (2015)
Крiвцов В. В. - Стан i структура вологи в гетерогенних полiмерних системах, Гудь В. М. (2015)
Шевчук Т. М. - Фрактальнi розмiрностi i гнучкiсть макромолекул полiмерних систем на основi полiвiнiлхлориду, Бордюк М. М. (2015)
Бордун О. М. - Електропровiднiсть тонких плiвок β-Ga2O3 та (Y0.06Ga0.94)2О3, Медвiдь I. I., Кухарський I. Й. (2015)
Болеста I. М. - Плазмонне поглинання та люмiнесценцiя гетероструктур Ag − CdI2, Вельгош С. Р., Кушнiр О. С., Лесiвцiв В. М., Ровецький I. М. (2015)
Вiстовський В. В. - Моделювання залежностi iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок MeF2 (Me=Ba, Ca, Sr), Чорнодольський Я. М., Чилiй М. О., Гевик В. Б., Сиротюк С. В., Васькiв А. П., Жишкович А. В., Волошиновський А. С. (2015)
Демкiв Т. М. - Вплив йонiзуючого випромiнювання на електричнi властивостi композитних полiмерних матерiалiв з наночастинками BaF2 та SrF2, Галяткiн О. О., Хапко З. А., Якiбчук П. М., Перевiзник О. Б., Антоняк О. Т. , Демкiв Л. С., Вiстовський В. В., Волошиновський А. С. (2015)
Samar M. I. - Physical states in deformed space with minimal length (2015)
Ваврух М. В. - Циклiчне перетворення статистичної суми в теорiї електронної рiдини, Куштай Я. В., Смеречинський С. В. (2015)
Ваврух М. В. - Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. I. Кореляцiйнi функцiї електронної пiдсистеми, Дзiковський Д. В., Солов’ян В. Б., Тишко Н. Л. (2015)
Мелех Б. Я. - Визначення хiмiчного вмiсту газопилових оболонок планетарних туманностей (2015)
Ковальчук М. М. - Можливiсть прогнозування сонячних спалахiв на основi теорiї екстремальних значень, Гiрняк М. Б., Стодiлка М. І., Бiлiнський А. І., Вовчик Є. Б., Благодир Я. Т., Вiрун Н. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Sakharna V. - Financial planning, organization and forecasting for newly created companies (start-ups), Bielialov T., Kovalenko D. (2018)
Божанова В. Ю. - Матричний інструментарій менеджменту та його апробація в будівельній корпорації, Кононова О. Є. (2018)
Кривобок П. В. - Підходи до класифікації соціально-орієнтованих підприємств (2018)
Крушельницький М. В. - Посилення соціально-економічної відповідальності аграрних формувань (2018)
Кухарук А. Д. - Індикатори результативності бізнес-процесів забезпечення економічної стійкості підприємств, Кий В. Л., Змітрович Д. Д. (2018)
Abdullayev A. D. - Evaluation of the influence of word-of-mouth marketing on the choice of tourists planning a trip for medical purposes (2018)
Камінський О. Є. - Моделі ціноутворення хмарних сервісів (2018)
Baranovska I. - Factors of economy modernization and their complementarity (2018)
Дзядикевич О. Я. - Стратегічний аналіз підвищення конкурентоспроможності українського зерна на світовому ринку (2018)
Копилюк О. І. - Новітні методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування банківської системи на регіональному рівні, Михайляк Г. В., Михайляк І. В. (2018)
Богдан Н. М. - Розроблення методичних підходів до оцінювання узгодженості економічних інтересів регіону методом векторної триангуляції (2018)
Варцаба В. І. - Оцінка фінансової спроможності провідних об’єднаних територіальних громад закарпатської області, Мулеса Е. В. (2018)
Пашаев Т. Г. - Роль фонда сплочения в реализации перспектив развития регионов ЕС (2018)
Юхта О. І. - Банківське кредитування експортерів суб’єктів малого та середнього бізнесу (2018)
Артеменко Е. В. - Актуальные вопросы государственной информационной политики по обеспечению информационной безопасности Украины, Жорновой В. С. (2018)
Баїк О. І. - До питання тлумачення податково-правових норм (2018)
Дем’янчук Ю. В. - Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції, Грабовська Н. В. (2018)
Зливко С. В. - Деякі проблемні питання щодо реалізації пенітенціарної функції міністерством юстиції України (2018)
Мушенок В. В. - Удосконалення відносин державної фінансової підтримки аграрного сектора економіки (2018)
Гора Р. М. - Щодо родового об’єкта зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364 КК України) (2018)
Дуліба Є. В. - Сучасні тенденції розвитку суспільних відносин та завдання у галузі оподаткування України (2018)
Козін С. М. - Загальнотеоретична та галузева сутність трудових правовідносин (2018)
Козін С. М. - Формування суб’єктного складу трудового права (2018)
Городецька І. А. - Поняття й особливості адміністративного примусу в галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу в Україні (2018)
Дуліба Є. В. - Сутність та особливості застосування податкових норм як специфічної форми реалізації податкового права (2018)
Калішенко Є. О. - Електронне урядування як інструмент досягнення адаптованих для України цілей сталого розвитку (2018)
Легенький М. І. - Категоріально-змістові передумови дослідження адміністративно-правових засад формування і реалізації державної політики у сфері освіти (2018)
Машевська О. П. - Корупційні ризики у неправильному застосуванні практики Європейського суду (2018)
Мота А. Ф. - Віктимні особливості нелегальної міграції, протидію якій здійснює державна прикордонна служба (2018)
Пивовар І. В. - Правові форми захисту фінансових суб’єктивних прав у сфері державного соціального страхування засуджених осіб: нормативно-правовий аналіз, Пивовар Ю. І. (2018)
Маілунц Б. Е. - Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального переслідування (2018)
Потапенко С. А. - Поняття актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх ознаки та проблеми законодавчого визначення (2018)
Артеменко Е. В. - Теоретико-правовые основы деятельности адвоката в гражданском процессе Украины, Шевченко М. А. (2018)
Квашнiвська Н. М. - Властивостi та змiна структури iнтеркальованого воднем GaSe (2016)
Людкевич У. І. - Структурнi перетворення та теплове розширення рiдких Bi, In, Ga та Sn, Штаблавий I. І., Мудрий С. І. (2016)
Мороз М. В. - Рiвноважний фазовий стан суперiонних сплавiв системи Ag3SBr1–xClx в концентрацiйному 0 ≤ x ≤ 0.5 та температурному 465–490 К iнтервалах, Миколайчук О. Г., Рудик Б. П., Нечипорук Б. Д., Соляк Л. В. (2016)
Швед О. В. - Фазовi рiвноваги в системi Zr-Ni-Al при 250ºС, Мудрий С. I. (2016)
Склярчук В. М. - Фiзичнi властивостi евтектичного розплаву Ga–In–Cu, Плевачук Ю. О., Штаблавий I. І., Соколюк Б. І., Ткач О. Р. (2016)
Присяжнюк В. І. - Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe, Миколайчук О. Г. (2016)
Демкiв Т. М. - Люмiнесценцiя полiстирольних композитiв з вкрапленими наночастинками, отриманих з використанням статичного тиску, Галяткiн О. О., Перевiзник О. Б., Демкiв Л. С., Вiстовський В. В., Волошиновський А. С. (2016)
Франiв А. В. - Спектри комбiнацiйного розсiювання кристалiв групи A4BX6, Соловйов М. В., Футей O. В., Гомонай О. В., Кашуба А. І. (2016)
Чилiй М. О. - Особливостi люмiнесценцiї автолокалiзованих екситонiв в монокристалах i наночастинках SrF2 при рентгенiвському збудженнi, Вiстовський В. В., Жишкович А. В., Нєстєркiна В., Демкiв Т. М., Волошиновський А. С. (2016)
Жаба В. I. - Апроксимацiя хвильової функцiї та поляризацiйнi характеристики дейтрона для потенцiалу Argonne v18 (2016)
Собко Б. Ю. - Спектр системи двох енiонiв у сталому магнiтному полi з магнiтними зарядами, Ровенчак А. А. (2016)
Флюнт О. Є. - Коливнi процеси в мiжзонних електронних переходах у шаруватих кристалах InSe (2016)
Ваврух М. В. - Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. II. Eнергiя та рiвняння стану при T = 0K у парамагнiтнiй фазi, Дзiковський Д. В., Тишко Н. Л. (2016)
Стельмах О. М. - Поперечнi перерiзи фотоiонiзацiї збуджених атомiв водню (2016)
Ковальчук М. М. - Дослiдження варiацiй параметрiв фраунгоферових лiнiй в залежностi вiд фази циклу сонячної активностi, Гiрняк М. Б., Стодiлка М. І., Лаушник I. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрушків Б. - Наука і практика вирішення найважливіших соціальних проблем України на перспективу, Владимир О., Павликівська О., Погайдак О., Кирич Н. (2018)
Булеев И. П. - Социально-экономические проблемы экономики Украины на современном этапе ее развития, Брюховецкая Н. Е. (2018)
Задорожна О. Г. - Постнекласична економічна наука як новий формат антикризового господарського мислення (2018)
Зайцев В. С. - Основні напрями удосконалення мотивації праці робітників промислових підприємств (2018)
Залознова Ю. С. - Удосконалення управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві, Трушкіна Н. В. (2018)
Іванов С. В. - Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки, Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Вергал К. Ю., Олексенко Л. В., Перебийніс Ю. В. (2018)
Колтунович А. С. - Перспективы и сценарии имплементации зарубежного опыта инновационно-технологической модернизации водохозяйственного комплекса в отечественную практику (2018)
Костін Ю. - Зарубіжний досвід регулювання електроенергетичної галузі, Телегін В., Костін Д. (2018)
Крапівіна Г. О. - Моделювання туризму як зайнятості населення в сучасних умовах (2018)
Куриляк М. Ю. - Парадигма реформування адміністративно-територіального устрою України на рівні NUTS-1 (2018)
Кучер А. В. - Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості землекористувань аграрних підприємств (2018)
Латишева О. В. - Затребувані професії в Україні, країнах пострадянського простору та розвинутих країнах світу: нові виклики і можливості на ринку праці, Лєсова О. П. (2018)
Ляшенко В. І. - Ринки малих розвинутих країн Африки: оцінка маркетингових перспектив для традиційного експорту з України, Осадча Н. В., Галясовська О. В. (2018)
Макогон Ю. В. - Забезпечення енергетичної безпеки підприємства в умовах сталого розвитку (2018)
Падерин И. Д. - Теоретико-методологические основы интеллектуального бизнеса, Жадько К. С., Горященко Ю. Г. (2018)
Палига Є. М. - Нові підходи щодо вдосконалення оцінки впливу базових інститутів на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в Україні, Обертан Д. В. (2018)
Подлужна Н. О. - Передумови знаннєвого розвитку регіонів України (2018)
Придатько Е. М. - Моделювання впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність процесу формування персоналу промислового підприємства (2018)
Савельєв Є. В. - Концептуальний дискурс вибору режиму валютно-курсової політики України, Куриляк В. Є., Лизун М. В., Ліщинський І. О. (2018)
Сердюк О. С. - Енергетична парадигма як фундаментальний фактор економічного розвитку (2018)
Ситник Л. С. - Правові та практичні аспекти створення і функціонування центрів надання адміністративних послуг, Бервенова Т. М. (2018)
Сохнич А. Я. - Державне управління земельними ресурсами в системі управління економікою України: інституційний аспект, Живко З. Б. (2018)
Ткаченко Н. М. - Пенсійне забезпечення, право на пенсію, розміри, нарахування, пенсійна реформа (2018)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні пріоритети підвищення рівня життя населення: порівняльна оцінка розвитку України і Грузії, Грішнова О. А. (2018)
Шелеметьєва Т. В. - Узагальнення підходів до оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу країни (регіону) (2018)
Якимчук А. Ю. - Аспекти управління еколого-економічною безпекою в умовах військово-політичної нестабільності у контексті природокористування, Семенова Ю. М. (2018)
Жданова Е. С. - Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий (2018)
Кошулько О. П. - Женская миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику: наиболее распространенные проблемы иммигранток (2018)
Павлыш Э. В. - Механизм формирования и использования инновационного потенциала региона с точки зрения обеспечения региональной конкурентоспособности (2018)
Брюховецька Н. Ю. - Виявлення закономірностей функціонування та розвитку підприємств як основних агентів ринку: відображення в навчальному процесі вищої школи (2018)
Заслуженому діячу науки і техніки України, заслуженому працівнику вищої освіти України, доктору економічних наук, професору, віце-президенту Академії економічних наук України, академіку вищої освіти України, завідувачу кафедри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету. Белопольскому Миколі Григоровичу – 80! (2018)
До 80-річчя віце-президента академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Євгена Васильовича Савельєва (2018)
До 80-річчя академіка АЕН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Анатолія Івановича Бутенка (2018)
До 70-річчя академіка Академії економічних наук України, заслуженого економіста України Олександра Олексійовича Любіча (2018)
Пам’яті видатного українського вченого-правознавця, академіка-засновника Академії економічних наук України, Почесного директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академіка НАН України Мамутова Валентина Карловича (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Drogalas G. - Perceptions about effective risk management. The crucial role of internal audit and management. Evidence from Greece, Eleftheriadis I., Pazarskis M., Anagnostopoulou E. (2014)
Marchuk T. - Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing, Ryzhakov D., Ryzhakova G., Stetsenko S. (2014)
Oliynyk V. - Optimal control of continuous life insurance model, Zhuravka F., Bolgar T., Yevtushenko O. (2014)
Yahya A. T. - The impact of political instability, macroeconomic and bank-specific factors on the profitability of Islamic banks: an empirical evidence, Akhtar A., Tabash M. I. (2014)
Melnychenko R. - Tax control of transfer pricing, Pugachevska K., Kasianok K. (2014)
Kozlovskyi S. - Managing the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine, Khadzhynov I., Vlasenko I., Marynchak L. (2014)
Corbet S. - The influence of central bank monetary policy announcements on cryptocurrency return volatility, McHugh G., Meegan A. (2014)
Qizam I. - On the causality analysis of the correlation between financial leverage and systematic risk: evidence from Indonesian Stock Exchange (2014)
Quao K. H. - An investigation of the financial monitoring policies for microfinance institutions in Ghana, Lekhanya L. M., Dorasamy N. (2014)
Saftiana Y. - Corporate governance quality, firm size and earnings management: empirical study in Indonesia Stock Exchange, Mukhtaruddin Mukhtaruddin, Putri K. W., Ferina I. S. (2014)
Huu Hong Thai P. - Tax policy and housing prices: evidence from Vietnam using event study approach, Manh Quach H. (2014)
Qing Tan R. - The effect of ambiguity on the UK stock market: evidence from a new empirical approach, Manahov V., Thijssen J. (2014)
Tsitouras A. - International trade and foreign direct investment as growth stimulators in transition economies: does the impact of institutional factors matter?, Koulakiotis A., Makris G., Papapanagos H. (2014)
Kolodiziev O. - Project finance risk management for public-private partnership, Tyschenko V., Azizova K. (2014)
Ibrahim Y. - Examining the impact of product involvement, subjective norm and perceived behavioral control on investment intentions of individual investors in Pakistan, Arshad I. (2014)
Abdou H. A. - Prediction of financial strength ratings using machine learning and conventional techniques, Abdallah W. M., Mulkeen J., Ntim C. G., Wang Y. (2014)
Appendix (2014)
Title (2018)
Contents (2018)
Mazur L. - Antioxidant properties of candy caramel with plant extracts, Gubsky S., Dorohovych A., Labazov M. (2018)
Ergonul P. G. - Effects of different holding types and times on quality attributes of oil obtained from olives belonging to Akhisar Region, Turkey, Goldeli T. (2018)
Bass O. - Influence of sweeteners on rheological and qualitative indicators of ice cream, Polischuk G., Goncharuk G. (2018)
Bozhko B. - Evaluation of rosemary extract effectiveness in the technology of meat-containing sausages with duck meat, Tischenko V., Baidak L., Pasichnyi V. (2018)
Protsenko L. - Beer enrichment with biologically active hop compounds, Rudyk R., Hryniuk T, Vlasenko A., Arotsenko A., Litvynchuk S., Ovadenko O. (2018)
Drozda V. - Technological features of biological protection of grain stocks against complex of phytophages of Lepidoptera (Pyralidae, Tineidae, Gelechiidae), Bondarenko I. (2018)
Ivakhniuk M. - Peculiarities of microbial exopolysaccharide ethapolan synthesis on mixed waste oils, Voronenko A., Pirog T. (2018)
Lyubeka A. - Influence of mechanical disperator designer parameters on equality of distribution of solution, Kornienko Ya., Martynyuk O. (2018)
Rachok V. - Influence of working elements of various configurations on the process of yeast dough kneading (2018)
Pazyuk V. - Determination of rational modes of pumpkin seeds drying, Petrova Zh., Chepeliuk O. (2018)
Анотації (2018)
Instructions for authors (2018)
Симчич М. - Києво-Mогилянський аристотелізм в контексті другої схоластики (2016)
Кузьміна С. - Вихованці Київської духовної академії брати Пархомовичі: освітяни, богослови, історики (2016)
Михайловський В. - Три мови, одне воєводство: письменність подільської шляхти у середині XVI століття (2016)
Бліндер С. - У пошуках "партнера", або як Олицька школа стала філією Замойської академії (2016)
Лісейчыкаў Д. - "Азъ, Іерей…": "руская" мова метрычных кніг уніяцкіх цэркваў Вялікага Княства Літоўскага XVII – XVIII стагоддзях (2016)
Кметь В. - Історичні студії у Львівській єзуїтській академії (1661 – 1773) (2016)
Лоштин Н. - Haeretici prohibiti: заборонені книги у бібліотеці єзуїтського колегіуму в Перемишлі (за матеріалами інвентаря 1774 р.) (2016)
Маслійчук В. - Від "додаткових класів" до "народного училища". Світський освітній заклад у Харкові 1775 – 1789 рр. (2016)
Яременко М. - "Сєй сосудъ ко употреблєнію свящєныє води соєрудися...": до характеристики ректорства Феодосія Ґуґуревича (2016)
Відомості про авторів (2016)
Стратій Я. - Проблема intellectio і verbum mentis у трактатах "De anima" Інокентія Ґізеля і "De corpore animato" Йосифа Волчанського (2017)
Корзо М. - Знали ли книжники Киевской митрополии испанскую схоластику: к постановке проблемы (2017)
Симчич М. - Києво-могилянські трактати "Про виникнення і зникнення" у контексті теологічних дискусій XVII – початку XVIIІ століть (2017)
Бондаревська І. - Сковородіана: труднощі читання, або що приховують і що повідомляють тексти (2017)
Альмес І. - Lectio Orthodoxorum: Книжкові зібрання православних монастирів Львівської єпархії наприкінці XVI — у XVII столітті (2017)
Sakal I. - The Embassy of Lazar Baranovych to Moscow in 1684: Gifts, Requests, and Other Expenses (2017)
Бурега В. - Невідома розвідка професора Київської духовної академії П. П. Кудрявцева про поховання в соборі Києво-Братського монастиря (2017)
Яременко М. - Дві Академії (про зв’язок між Українською академією наук та Київською духовною академією) (2017)
Альмес І. - The Oxford Handbook of Early Modern Theology, 1600 – 1800, ed. by Ulrich L. Lehner, Richard A. Muller, A. G. Roeber (New York: Oxford University Press, |2016|), xv+668 p. (2017)
Довга Л. - Бартоліні, Марія Ґрація. "Пізнай самого себе": неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди, переклад з італійської Мар’яни Прокопович та Катерини Новікової (Київ: Академперіодика, 2017), 157 с. (2017)
Тарасенко О. - Історія Київської духовної академії крізь призму біографій її патронів, вихователів і вихованців (2017)
Бондар Н. - Недільський, Анатолій. Триста двадцять девять рідкісних стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського (Львів: Ліга-Прес, 2017), 100 с., іл. (2017)
Бондар Н. - Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: Стародруки, рідкісні видання і рукописи: Каталог, уклав Юрій Ясіновський (Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2017), 295 с. (2017)
Заболотна Н. - Волощенко, Станіслав. Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання. Каталог (Київ: Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2017), 504 с., іл. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Аносова В. С. - Урбанізація території західної України (Х-ХІІІ ст.) (2017)
Antonenko M. I. - History of establishment and development of the Canadian parliament (2017)
Борисова О. В. - Іноземні зазіхання на духовний потенціал великого княжіння Київського у кінці ХІІІ – середині ХІV ст. (2017)
Бровендер Ю. М. - К вопросу о развитии металлопроизводства днепро-донского региона в эпоху энеолита – бронзы (2017)
Дефорж Г. В. - Глобальна екологічна криза та шляхи її подолання (2017)
Довжук І. В. - Перший рудник Донбасу (2017)
Докашенко В. М. - Житлова програма "відлиги" у вимірі профспілкових компетенцій: політичний наратив (2017)
Литвиненко Р. О. - Щодо часу заснування перших слов’яносербських поселень (за мемуарами генерала С. С. Пішчевича) (2017)
Mezeria O. A. - Historiographical and research comparative approaches to the analysis of problems of military reform in the Ukrainian provinces of russia and their consequences for the daily life of the population in the second half of XIX century (2017)
Mykhaylyuk V. V. - International Ukrainian-Canadian relations in the post-soviet era: establishment and development (2017)
Mykhaylyuk O. I. - New trends in up-to-date gender policy in Ukraine: historical and social aspect (2017)
Олійник О. А. - Одеська школа механіки В. М. Лігіна (2017)
Підкошаная О. М. - Внесок М. С. Стрілецького в розвиток проектування та дослідження металевих конструкцій (2017)
Пилипчук О. О. - Розвиток юридичного факультету в університеті св. Володимира у Києві (середина ХІХ століття) (2017)
Салата Г. В. - Професор Павло Аполлонович Веліхов (1875 – 1930 рр.): біографічна ретроспектива формування наукового світогляду (2017)
Сапицька О. М. - Створення надзвичайних органів влади та керівних органів міліції у Криму на початку 20-рр. XX ст., Вагін К. О. (2017)
Соловйов В. В. - Румунський фронт в революційних умовах (березень-вересень 1917 р.) (2017)
Теміров В. І. - Ютландська битва у світлі публічної історії: міфи та реалії, Михайлюк В. П. (2017)
Фомін А. В. - Підприємництво на окупованій нацистами території України (2017)
Янін В. А. - Л. С. Лебедянський – від рядового інженера до голового конструктора заводу (2017)
Вєдєнєєв Д. В. - Соціокультурне явище волонтерського руху в сучасній Україні (2018)
Birkovich T. - The museums of Ukraine as the object of the state policy: nowadays, Wilchinska I. (2018)
Гончарова О. М. - Культурні практики для дітей у художніх музеях США (2018)
Doniy N. - Gender determination of popular culture at the turn of the 20th and 21st centuries (2018)
Karpenko O. - Manipulative information operations: factors of influence on the social unconscious and cultural values (2018)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. Філософсько-естетичний контекст зародження українського і польського авангарду (Стаття перша) (2018)
Петрова І. В. - Ренесансна вілла: дозвіллєві практики й культурне споживання (2018)
Skoryk A. - Informational environment: culturological dimension (2018)
Солоха Д. В. - Роль культурної складової в економічному розвитку регіональної Інфраструктури, Бєлякова О. В. (2018)
Степанова О. A. - Історичні типи культурної та філософської легітимізації етичних систем (2018)
Шкіль С. О. - Ідеал християнської культури в документах Всеправославного собору (2018)
Денисюк Ж. З. - Репрезетація етнокультурних цінностей у текстах постфольклору (2018)
Dynikova L. - The Formation of Crimean Tatar Periodical Press as the Driver of Cross-Cultural Transfor-mations in the Society (2018)
Dyachuk V. - Strategies of forming the image of the institution of higher education: socio-cultural dimen-sion (2018)
Коваленко Є. Я. - Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії (2018)
Kopiyevska O. - Sociocultural mapping: modern challenges (2018)
Нікольченко Ю. М. - Особливості ювелірного мистецтва Київської Русі (скарби Х-ХІІІ ст. з Рівненщини), Сабадаш Ю. С. (2018)
Руденко С. Б. - Музей в Україні: актуальний стан і перспективи інституційного розвитку (на основі досвіду церкви) (2018)
Олійник О. М. - Культурно-історичні аспекти формування сфери гостинності (2018)
Бермес І. Л. - Фестиваль "Лемківська ватра" в Ждині в історії та культурі субетносу (2018)
Bezruchko O. - The final stage of research and educational activity of G. O. Avenarius in the field of cinematography (2018)
Karpov V. - Neuro-art in the context of creativity, Syrotynska N. (2018)
Мартинюк Т. В. - Про деякі класифікаційно-типологічні характеристики музичного мистецтва менонітів Приазов’я (2018)
Osadchaya S. - Phenomenon and concept of canon: from canonical form to "creativity spirit" in christianity (2018)
Платонов Б. О. - Огляд ринків і прогнозування оціночної вартості художніх творів (Частина ІІ – регіональні ринки), Мазур В. П. (2018)
Бойко О. С. - Танцтеатр у межах традицій експресіоністського хореографічного мистецтва (2018)
Буркацький З. П. - Досвід віртуозного інструменталізму ХІХ ст. у формуванні майстерності сучасного кларнетиста (2018)
Varakuta M. - About the compositional peculiarities of the secular miniatures in Volodymyr Zybitskyi’s choral oeuvre (2018)
Васильєва Л. Л. - Український кант як жанр "третього пласта": європейський історичний контекст (2018)
Васюта О. П. - Чернігівська композиторська школа новітньої доби: особливості творчого втілення (2018)
Гамалія К. М. - Інформаційно-семантичний зміст монумента Рамсеса ІІ у часопросторі (2018)
Герц І. І. - Музично-хореографічний синтез у балеті Уве Шольца "Велика меса" (2018)
Донченко Н. П. - Постановка мовного голосу як основа опанування артистом майстерністю словесної дії, Нечаєнко Т. В. (2018)
Жишкович М. А. - Щаблі артистичної майстерності оперного співака Ігоря Кушплера (2018)
Иванников Т. П. - Гитарная музыка Александра Тансмана: Неоклассические дискурсы творчества (2018)
Kaznacheieva T. - Dance genre synthesis in the opera "Don Juan" by W. A. Mozart (2018)
Kapliyenko-Iliuk Yu. - Peculiarities of program music by Joseph Elgiser (through the example of piano creative works) (2018)
Крипчук М. В. - Тональний образ масового театралізованого видовища в контексті створення загальносценічного художнього образу (2018)
Кулієва А. Я. - "Наталка-Полтавка" М. В. Лисенка та "Назар Стодоля" К. Ф. Данькевича в контексті вокальних традицій Одеси (2018)
Melnychuk O. - The main principles of Mykola Voronyi’s theoretical works on theatre and theatrical pedagogy (2018)
Pototskaya Ye. - The peculiarity of the interpretative thinking in the context of rhetorized piano performing style (2018)
Рижова О. О. - Іконопис Києва та Києво-Печерської лаври: кінець XVII – початок XIX ст. (базові терміни дослідження та їх значення (2018)
Романчишин В. Г. - Видовище як складова сучасної культури: до постановки проблеми (2018)
Татарнікова А. А. - Поетика "Ундини" Е.-Т.-А. Гофмана в контексті становлення німецької національної ідеї (2018)
Chernoivanenko A. - Revisiting the Polygenesis of Musical Art (2018)
Юдова-Романова К. В. - Дизайн сценічного простору вогняними засобами конструювання (2018)
Hromchenko N. - High-positional singing as a problem of vocal-choral academic performing, Zheltobryukhova E. (2018)
Gruzin I. - Particularity of using modern types of professional breathing by winders, Semeriaga V. (2018)
Ільїна Г. А. - Специфіка діяльності концертмейстера хореографії (2018)
Levitskiy Yu. - Artistic imagery and author’s peculiarity in composition "Introduction and toccata” for clarinet and fortepiano by Alexander Nezhigay, Mazur T. (2018)
Осадча О. А. - Ремінісценція як інструмент художньої репрезентації біблійних образів та сюжетів у творчості українських митців: кінець ХХ – початок ХХІ ст. (2018)
Trofimov A. - The Stylistic of Symbolism in Composer-Performing Practice at the End of 18th and the Beginning of 19th Centuries (2018)
Чабан Т. І. - Імпресіоністсько-символістські складові стильового наповнення творчості В. Барвінського (на прикладі Сонати des-dur) і М. Колесси (на прикладі Сонатини) (2018)
Yushin G. - Trombone playing art in the light of modern Ukrainian scientific investigations, Potapov Ya. (2018)
Дадіомова О. В. - Рецензія на монографію О. Л. Зосім "Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір", Ліхач Т. В., Баранкевич Л. Ф. (2018)
Піскун В. - Родинне життя українських політичних емігрантів: побут, взаємини (20-ті – 30-ті роки XX ст.) (2017)
Миронець Н. - Громадський, родинний та особистісний статус української жінки в розумінні Олени Теліги (2017)
Кузьменко Л. - Родинні взаємини подружжя Грінченків (на основі їхнього епістолярію з Василем Доманицьким в 1909–1910 рр.) (2017)
Ковальчик Р. - Доля жінок у війні 1812 року (2017)
Петренко І. - Листування Єлизавети і Григорія Милорадовичів як джерело для вивчення суспільно-політичних поглядів діячки (2017)
Яковлєв Ю. - Жіноче питання в діяльності Русько-Української Радикальної партії (1890-ті рр.) (2017)
Król M. - Image of Blaszki residents life in the Polish Kingdom during the Japanese-Russian War 1904–1905 (2017)
Ківшар Т. - Ольга Петлюра в політичному і культурному русі української еміграції в Європі (20–40-і роки XX ст.) (2017)
Горбач Ю. - Українська мисткиня на еміграції Алла Лисянська: блиск таланту і незборимий виклик долі (2017)
Лазаренко O. - "З України треба йти з Україною": науковий шлях Ганни Наконечної в Німеччині (2017)
Гураль O. - Діяльність Людмили Старицької-Черняхівської в Українському товаристві допомоги жертвам війни (2017)
Антонюк T. - Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість (2017)
Супронюк O. - Діяльність Анастазії Остапюк – голови Союзу жінок Великобританії, – як зразок збереження української ідентичності в умовах вимушеної еміграції (2017)
Адамович H. - Аркадія Оленська-Петришин – американська художниця з українською душею (2017)
Черченко Ю. - Вплив українського націоналістичного руху на формування та діяльність українських жіночих організацій (1930-і – 1950-і рр.) (2017)
Чорномаз B. - Українське жіноцтво в українському громадському житті в Китаї (перша половина ХХ ст.) (2017)
Ващук Л. - Правозахисна діяльність українських жіночих організацій за кордоном (1960-і – 1980-і рр.): джерелознавчий аспект (2017)
Jarno-Cichosz K. - "Liberum Veto" – the Humourous-Satirical Periodical in Galicia at the Beginning of the 20th Century (2017)
Преловська I. - Українські закордонні періодичні видання УАПЦ (Соборноправної) у США про останні роки життя Олени Володимирівни Чехівської (2017)
Наталя Солонська H. - Українки в історії і культурі Канади: журнал "Жіночий світ" як джерело дослідження (2017)
Телуха C. - До питання гендеру в українській дипломатії (2017)
Старовойтенко I. - Листування Софії Русової з Ганною Чикаленко-Келлер: інформаційний потенціал (2017)
Бурім Д. - Дружина історика. Листи Миколи Миколайовича Аркаса-Молодшого до Наталії Михайлівни Дорошенко (2017)
Борисюк З. - "Схотілось, як колись стиснути Вашу руку" (Листи Наталени Королевої до Ілька Борщака) (2017)
Смольницька O. - Українські мисткині Бразилії: вияв національної самоідентифікації у творчості (на прикладі Віри Вовк) (2017)
Миронець H. - Матеріали до просопографічного портрета Наталії Полонської-Василенко в публікаціях журналу "Український історик" (2017)
Преловська I. - "Ще й ще дякую за щирість і дружнє ставлення до мене…" Листування між Н. Д. Полонською-Василенко та митрополитом Іларіоном (Огієнком) як джерело до вивчення дискусійних проблем історії Української Православної Церкви у 1950-1960-их рр. (2017)
Макаренко T. - Документи Наталії Полонської-Василенко у фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки (2017)
Троян B. - Використання доробку Наталії Полонської-Василенко в роботі громадської організації "Жінки в науці", Таран H. (2017)
Кобченко K. - Наталія Полонська-Василенко: становлення вченої на початках наукової освіти жіноцтва (2017)
Гордієнко Д. - Питання переходу Олексія Покровського в Університет св. Володимира в його листах до Тимофія Флоринського (2017)
Піскун B. - (Рец.:). Садыкова Бахыт, "Türkistan Milli Birliği", Алматы (Общественный Фонд "Международный Фонд "Ер Жәнібек"), 2016, 298 с. (2017)
Піскун B. - Любомир-Роман Винар (16.12.1931/2.01.1932 – 16.04.2017) (2017)
Піскун B. - Володимир Косик (26.11.1924 – 12.06.2017) (2017)
Піскун B. - Осип Зінкевич (4.01.1925 – 18.09.2017) (2017)
Піскун B. - Віктор Чумаченко (26.04.1956 – 5.12.2017) (2017)
Автори збірки (2017)
Гоцуляк В. М. - Українське державотворення: історичний контекст (2018)
Залож В. В. - Підвищення результативності діяльності органів Державної прикордонної служби за рахунок побудови ефективної системи мотивації, Мальцев А. Ю., Качуровський І. А. (2018)
Магась Г. А. - Теоретичне дослідження категорій оперативного мистецтва Державної прикордонної служби України (2018)
Маланчій М. О. - Загальнотеоретичні підходи до визначення змісту корупції у Державній прикордонній службі України (2018)
Радченко О. В. - Системний підхід до збереження природного капіталу в процесі реалізації державної екологічної політики, Довгань В. І. (2018)
Рижов І. М. - Загальні закономірності управління теророгенністю соціальних систем, Кудінов С. С. (2018)
Бондарь И. В. - Обзор современных методов обработки деталей сложных форм типа моноколесо из монолитной заготовки, Криворучко Д. В. (2018)
Бошкова И. Л. - Изучение эффективности микроволновой обработки материалов растительного происхождения, Волгушева Н. В. (2018)
Иорданов И. В. - О напряженно-деформированном состоянии углепородного массива при разгрузке, Чепига Д. А., Симонова Ю. И., Довгаль В. Ю., Стойловский А. И. (2018)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Дослідження параметрів процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні, Іванчук Я. В., Івашко Є. І. (2018)
Кравчук С. В. - Визначення оптимальної ємності накопичувача фотоелектричної станції для підвищення балансової надійності локальних електричних систем, Ситник А. В., Огороднік А. А., Плотиця В. О. (2018)
Кравчук С. В. - Узгодження графіків генерування фотоелектричних станцій та навантаження локальних електричних систем, Ситник А. В., Стахов О. О., Барановський С. В. (2018)
Любарський Б. Г. - Моделювання механічної та електричної взаємодії контактної підвіски, Доманський І. В., Гасанов М. І. (2018)
Махонин Н. В. - Определение зависимости напряжения пробоя разрядной камеры генератора озона от внешних факторов и конструкции разрядной камеры (2018)
Одейчук Н. П. - Методика трибологических испытаний углеродных материалов под воздействием ионизирующего излучения и окислительной среды, Яковлев В. К., Комир А. И., Одейчук А. Н. (2018)
Сиченко В. Г. - Особливості функціонування релейного захисту в розподілених системах тягового електропостачання, Косарєв Є. М., Данилов О. А., Губський П. В., Зубенко В. А., Пулін М. М. (2018)
Стисло Б. О. - Особливості застосування накопичувачів електричної енергії в системі електропостачання залізниці (2018)
Хлань О. В. - Теоретичні основи проектно-технологічно-виробничого забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин, Ткачук М. А., Грабовський А. В. (2018)
Гладких І. І. - Фізичні принципи створення гідроакустичних перешкод струменевими виходами газу з морського дна, Капочкін Б. Б., Кучеренко Н. В., Капочкіна М. Б. (2018)
Гладких І. І. - Фізико-статистичне моделювання гідродинамічного поля корабля на базі гідродинамічних розрахунків, Капочкіна М. Б. (2018)
Голуб З. Д. - Cистема критеріїв для виявлення фрагментів онлайн-дискусій з підозрою на наявність інформаційно-психологічної маніпуляції (2018)
Єгорченкова Н. Ю. - Моделі управління проектами в електронному проектному менеджменті (2018)
Зацерковний В. І. - Геоінформаційне моделювання в задачах відновлювальної енергетики, Оберемок Н. В., Пузик А. А. (2018)
Переверзєв А. М. - Особливості застосування хмарних технологій в навчальному процесі, Скляренко О. В. (2018)
Розоринов Г. Н. - Моделирование процесса визуализации гомеостаза человека, Чичикало Н. И., Ларина Е. Ю., Труш М. С. (2018)
Савєльєва О. С. - Застосування інформаційної морфологічної моделі для планування ремонтів хімічного обладнання, Торопенко О. В., Торопенко А. В. (2018)
Становская И. И. - Управління інтелектуальними ризиками в проектах транспортування великогабаритних вантажів за допомогою теорії ігор, Кошулян С. В., Торопенко А. В., Дадерко О. І. (2018)
Тихонов Ю. Л. - Онтологічний підхід до оперативного планування, Лахно В. А. (2018)
Томашевский Р. С. - Исследование информационной значимости параметров плана медико-биологического эксперимента (2018)
Юдіна Г. М. - Зменшення рівня спотворень векторних зображень внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків (2018)
Бідюк Д. О. - Обгрунтування технологічних параметрів отримання гелів на основі полісахаридів різного походження, Душенок Д. К., Перцевой Ф. В., Маренкова Т. І. (2018)
Галясний І. В. - Дослідження іонозв’язувальної здатності білків безглютенового борошна в присутності тваринних білків, Гавриш Т. В., Шаніна О. М. (2018)
Заморська І. Л. - Вплив умов та тривалості зберігання на швидкість втрат блиску ягід суниці (2018)
Кофанов О. Є. - Моделювання розсіювання і локального концентрування полютантів у придорожньому повітряному просторі (2018)
Кривільова С. П. - Синтетичнi нанокристалічні матеріали полiваріантного складу на основі системи СаО–P2О5–CаF2–Н2О для корекції структурних порушень скелету (2018)
Лобачова Н. Л. - Використання добавок регуляторів структури безглютенового тіста та готових виробів (2018)
Михайлов В. М. - Визначення міцності зв’язку між шарами та еластичності склеєних кишкових плівок, Онищенко В. М. (2018)
Пилипенко Д. М. - Применение нанобиотехнологических форм куркумина, Безрукавый Д. С., Краснопольский Ю. М. (2018)
Пляцук Л. Д. - Зниження впливу золошлаконакопичувача Cумської ТЕЦ на гідросферу, М’якаєва Г. М., М’якаєв О. В. (2018)
Рабош І. О. - Оцінка екологічного стану територій автозаправних станцій, розташованих поблизу автомагістралей, Кофанова О. В., Підгорний А. В. (2018)
Трубнікова А. А. - Біотехнологічні аспекти отримання йогуртної основи для виробництва низьколактозного морозива, Шарахматова Т. Є., Мамінтова К. О., Цупра О. С. (2018)
Хохотва О. П. - Дослідження властивостей фосфорильованого сорбенту при вилученні іонів Cu(II) в присутності солей жорсткості, Лиштва П. В. (2018)
Черный А. А. - Растворимость силденафила цитрата в системах пропиленгликоль–полиэтиленгликоль, Олейников Д. С., Савяк Р. П., Тимко В. Г., Кондратов С. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Дударю Ігорю Никифоровичу – 70! (2018)
Арзили А. Ю. - Актуальность проблемы духовности городской среды в мировом сообществе (2018)
Бакун К. С. - Види покриттів за можливістю їх використання (2018)
Банах А. В. - Концептуальні основи теорії взаємодії природної та антропогенної систем в контексті регіональної політики і сталого розвитку міських територій (2018)
Берова П. І. - Сучасні проблеми обгрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок, Плешкановська А. М. (2018)
Габрель М. М. - Соціально-комунікаційна функція в громадському просторі міст. Урбаністичний контекст (2018)
Габрель М. М. - Зміст урбаністичних та задач просторового планування, підходи й методи їх вирішення (2018)
Гайдайчук В. В. - Параметрична оптимізація колон при різній геометричній формі поперечного перерізу, Кошевий О. О., Кошева О. В. (2018)
Гайко Ю. І. - Особливості управління комплексною реконструкцією житлової забудови на сучасному етапі розвитку міст, Шишкін Е. А., Гнатченко Є. Ю., Сливчук В. В. (2018)
Гетун Г. В. - Вибір оптимальних конструктивних рішень суміщених покриттів будівель з урахуванням їх життєвого циклу, Лесько І. М. (2018)
Голуб К. В. - Практика ЄС щодо підвищення енергоефективності в сфері проектування будівель (2018)
Гусєв М. О. - Інклюзивність відкритого міського простору (2018)
Данієлян А. Є. - Впровадження методики системного проектування об’єкту еко-дизайну: екологічна реконструкція Львівської площі (2018)
Дауров М. К. - Забезпечення живучості сталевих каркасів висотних будівель при дії пожежі, Білик А. С. (2018)
Денисенко Н. О. - Принципи та напрямки створення ефективного міського публічного простору (2018)
Дубова С. В. - Методи оцінки транспортно-планувальної інфраструктури малого міста Васильків Київської агломерації (2018)
Дубова С. В. - Методи підвищення ефективності функціонування системи паркування у містах, Лещук Ю. Ю. (2018)
Дюжев С. А. - Виробнича мережа Києва: пошук стратегічних рішень містобудівного планування (2018)
Ткаченко В. Б. - Оптимальні співвідношення функції будівель та параметрів їх міцності в архітектурній ретроспекції, Єгоров Ю. П., Савін В. О., Москалець О. О., Кулик Д. М., Єгоров П. Ю. (2018)
Жовква О. І. - Розвиток міста Києва (2018)
Журавська Н. Є. - Безреагентна обробка води в електромагнітних полях (2018)
Івашко О. Д. - Системний підхід в дослідженні арт-кластерів як нових типів багатофункціональних будівель (2018)
Ігнатюк А. О. - Вплив децентралізації на функціональну організацію систем розселення у гірських районах Івано-Франківської області (2018)
Ідак Ю. В. - "Габітус" міста стародавньої Греції (2018)
Ісаєнко Д. В. - Субєкти технічного регулювання у будівництві (2018)
Кашуба О. М. - Моделі розвитку інфраструктури міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні (2018)
Книш В. І. - Сучасні тенденції вітчизняної практики будівництва багатоквартирного житла, Яблонська Г. Д. (2018)
Ковальскі М. - Торгові центри в просторі польських міст (2018)
Кос С. В. - Досвід реконструкції історичного центру середнього міста на прикладі Івано-Франківська в 1999 - 2002 р.р. (2018)
Кравченко О. В. - Особливості організації природно-архітектурних зон порушеного міського середовища (2018)
Краснослободцева О. В. - Інформаційне забезпечення просторової організації рекреаційних територій. Зарубіжний досвід (2018)
Крижановська Н. Я. - Перспективні тенденції гуманізації транспортно-пішохідної інфраструктури міста із застосуванням іноваційних видів транспорту, Вотінов М. А. (2018)
Кузнєцова Я. Ю. - Архітектурно-дизайнерські прийоми вирішення подіумних просторів з використанням природних компонентів (2018)
Кузнєцова Я. Ю. - Світовий досвід дизайнерських рішень будинків мод, Колісник М. В. (2018)
Кузьменко Т. Ю. - Культурно-розважальний центр: сучасні тенденції, Кочерга Л. О. (2018)
Резга Куідер - Суніти і історичні передумови виникнення ісламської архітектури країн Магрибу (на прикладі Алжиру) (2018)
Куцина І. А. - Прийоми транспортно-пішохідної організації руху в історично-сформованих містах (2018)
Куцина І. А. - Роль функціонально-планувальної структури у формуванні пішохідно-комунікаційного каркасу міста (2018)
Кучер О. В. - Розвиток висотних референцних систем на сучасному етапі, Старовєров В. С., Кошелюк Н. І. (2018)
Лещенко Н. А. - Об’єкти-перформанси в моделі ревалоризації історичних центрів малих міст (2018)
Линник І. Е. - Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення, Шкляр С. П. (2018)
Лисенко О. Ю. - Особливості впливу сходів на формування образу міста, Сеньків З. Я., Дідула Я. П. (2018)
Лізунова А. П. - Екологічні аспекти відчуження земель при будівництві та реконструкції автомобільних доріг загального користування (2018)
Лях В. М. - Проблемы экологизации и энергоэффективности многоэтажного жилища в современных условиях, Хоменко В. В. (2018)
Лященко А. А. - Методичні засади геоінформаційного моделювання інженерно-технічних заходів цивільного захисту, Старинець Р. В. (2018)
Мещеряков В. М. - Проект хрестильні для дорослих у відтвореному Одеському кафедральному Спасо-Преображенському соборі (2018)
Мещерякова О. М. - Аспекти міської рекреації, Русанова І. В. (2018)
Наголкіна З. І. - Імовірнісна модель впливу турбулентності на процеси теплообміну в трубопроводі (2018)
Ніколаєвський В. Ф. - Автономний екологічний, економічний, квартирний сонячний водонагрів з енергоресурсозбереженням (2018)
Новгородов В. Є. - Містобудівна діяльність в процесі колонізації земель Слобідської України в другій половині XVII – першій половині XVIII сторіч (2018)
Осипов С. А. - Классификация методов реставрации грунтовых оснований памятников архитектуры (2018)
Осипова А. О. - Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан навколишнього середовища (2018)
Осипова А. О. - Структурний аналіз екологічно небезпечних факторів будівельного виробництва. Джерела забруднення (2018)
Осиченко Г. О. - Стратегія "Placemaking" в сучасному урбодизайні, Малик Н. О. (2018)
Пеньков В. О. - Особливості конфігурації земельних ділянок у містах, Кінь Д. О. (2018)
Петришин Г. П. - Архітектурні конкурси та воркшопи як cпосіб інтенсифікації навчального процесу за спеціалізацією містобудування (2018)
Петруня О. М. - Утилізація автомобілів як один із заходів збереження довкілля (2018)
Півень В. В. - Застосування технологій "Scrum" та "діаграма Ганта" для підвищення ефективності управління проектами (2018)
Пілічева М. О. - Інтеграція топографічної і кадастрової інформації базового набору геопросторових даних земельної ділянки, Кінь Д. О., Поморцева О. Є. (2018)
Предун К. М. - Аналіз фізико-хімічних властивостей природних газів (2018)
Рейцен Є. О. - Удосконалення взаємозв’язків між містом і аеропортом, Чуйко Я. О. (2018)
Рекуха Я. В. - Аналіз методів підрахунку об’ємів земляних мас в проектуванні, Приймаченко О. В. (2018)
Рубан Л. І. - Система прибережних та водних територій: вивчення контактної зони із застосуваням теорії нечітких множин (2018)
Самойлович В. В. - Ефективні архітектурно - конструктивні системи для формування соціального та доступного житла середньої поверховості, Гросс Д. В. (2018)
Семенов В. Т. - Перспективи розвитку містобудівної освіти за спеціалізацією "Міське будівництво та господарство", Гайко Ю. І. (2018)
Сьомчина М. В. - Особливості напружено-деформованого стану цегляних будівель, зведених на просідаючих грунтах, при їх реконструкції, Шкода В. В., Шкода А. В. (2018)
Томащук М. М. - Застосування діаграм Вороного при геоінформаційному моделюванні спроможних територіальних громад (2018)
Тонкачеєв В. Г. - Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття (2018)
Топал С. С. - Умови формування екологічно, психологічно та естетично комфортного середовища як основ гуманізації (2018)
Фостащенко О. М. - Особливості впровадження енергоаудиту в Україні (2018)
Чабаненко П. Н. - Анализ систем теплоснабжения центра г. Одессы, Даниленко А. В. (2018)
Чепурна С. М. - Бетони підвищенної водонепроникності з добавкою високодисперного органогенного кальциту (крейди), Борзяк О. С. (2018)
Чернишев Д. О. - Передумови адаптації інструментарію будівельного девелопменту для проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій, Дружинін М. А. (2018)
Човнюк Ю. В. - Вдосконалення ефективних стратегій керування транспортними потоками: математичне моделювання, алгоритми контролю для автоматизованих систем управління, Диктерук М. Г., Чередниченко П. П. (2018)
Шишкін Е. А. - Рециклінг будівельних відходів, Гайко Ю. І., Вяткін К. І., Чала А. О. (2018)
Шкода В. В. - Про експлуатацію житлових будинків типової забудови в м. Запоріжжя, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2018)
Левківський Д. В. - Особливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності в циліндричній системі координат, Янсонс М. О. (2018)
Яценко В. О. - Трансформація парадигми містобудівного планування в нових соціально-адміністративних умовах (2018)
Мельничук С. М. - Правотворча діяльність – провідна правова форма здійснення функцій держави: теоретико-прикладний аспект (2016)
Забара І. М. - Міжнародні інформаційні правовідносини – основа міжнародного інформаційного правопорядку (2016)
Корж І. Ф. - Дуалізм правого механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції (2016)
Вінник О. М. - Право на інформацію як умова реалізації корпоративних прав в українському та зарубіжному праві: порівняльний аспект (2016)
Чернадчук О. В. - Конфіденційність інформації клієнта банку: актуальні питання (2016)
Семенюк О. Г. - Класифікація таємної інформації (2016)
Секелик Л. В. - Визначення поняття "інформація судового засідання" (2016)
Красноступ Г. М. - Правове забезпечення прозорості відносин власності щодо аудіовізуальних засобів масової інформації (2016)
Берназюк О. О. - Інформаційна та організаційна діяльність системи допоміжних органів при Кабінеті Міністрів України (2016)
Хромей В. В. - Інформаційно-правові основи свободи праці як гарантії конституційного права на працю (2016)
Горбатюк В. Л. - Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм (2016)
Радутний О. Е. - Спрямованість змісту національної та інформаційної безпеки, державного та інформаційного суверенітету (2016)
Косілова О. І. - Механізм правової держави: принципи, функціонування, тенденції розвитку в сучасній Україні (2016)
Бусол О. Ю. - Медіа-корупція в Україні: проблема криміналізації (2016)
Банк Р. О. - Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України: теоретико-правовий аспект (2016)
Леонов Б. Д. - Жертви тероризму: віктимологічний аспект, Василишин В. О., Пиріг С. В. (2016)
Куцій М. С. - Цифрова стеганографія для тайникових операцій у конфіденційному співробітництві (2016)
Галинська К. Ю. - Оновлення законодавства України з питань забезпечення інформаційного правопорядку (2016)
Вронська Т. В. - Інформаційно-психологічні операції радянських спецслужб 1920-х рр.: теоретичні та історико-правові аспекти (2016)
Ланде Д. В. - Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations, Андрущенко В. Б. (2016)
Стріжкова А. В. - Історичний розвиток Grid-технологій у мережі Інтернет (2016)
Апанасюк М. П. - Правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (цивільно-правовий аспект) (2016)
Петрицин Н. Т. - Особливості та проблеми подвійної відповідальності в цивільному праві (2016)
Черненко О .О. - Роль слідчих підрозділів ОВС України у профілактиці злочинності (історичний досвід) (2016)
Яременко О. І. - Інформаційна сфера як соціально-правове явище: проблеми наукової ідентифікації та регулювання (2017)
Корж І. Ф. - Комунікація влади і суспільства в умовах децентралізації (2017)
Баранов О. А. - Правові проблеми "електронної демократії" (2017)
Мельник К. С. - Обробка та захист персональних даних в процесі верифікації соціальних виплат громадян (2017)
Дубова С. В. - Від менеджменту документальних потоків до менеджменту державних комунікацій: роль документознавця в сучасних органах державної влади (2017)
Брижко В. М. - Конвергенція новітніх технологій: стан і перспективи змін у інформаційних відносинах, Фурашев В. М. (2017)
Дорогих С. О. - Напрями розвитку системи "електронного парламенту" в Україні (2017)
Дзьобань О. П. - Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури, Мануйлов Є. М. (2017)
Вронська Т. В. - Давньоіндійський трактат "Артхашастра" в контексті забезпечення інформаційної безпеки та протидії негативним інформаційно-психологічним впливам, Беланюк М. В. (2017)
Радзієвська О. Г. - Інформаційна грамотність та цифрова нерівність: убезпечення дитини в сучасному інформаційному просторі (2017)
Доронін І. М. - Правове регулювання забезпечення кібербезпеки у реалізації окремих функцій держави (2017)
Ковальов К. Є. - Забезпечення охорони державної таємниці у сфері оперативно-розшукової діяльності за законодавством окремих держав: порівняний аналіз, Леонов Б. Д. (2017)
Семенюк О. Г. - Еволюція наукових поглядів на забезпечення діяльності з охорони державної таємниці (2017)
Указ Президента України № 47/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України" (2017)
Корж І. Ф. - Феномен юридичного конфлікту в умовах децентралізації державної влади в Україні (2016)
Красноступ Г. М. - Державна інформаційна політика у сфері телебачення і радіомовлення: удосконалення правового регулювання (2016)
Дубняк М. В. - Формування системи специфічних правових принципів інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні (2016)
Маріц Д. О. - Нормативне регулювання публічного доступу до електронних баз даних наукових праць (2016)
Семенюк О. Г. - Теоретико-правовий аналіз поняття державної таємниці (2016)
Брижко В. М. - Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах (2016)
Радутний О. Е. - Стан інформаційно-законодавчої діяльності на прикладі Кримінального кодексу України (2016)
Лук’янчиков Б. Є. - Слідчі (розшукові) дії, як засоби інформаційного забезпечення кримінального провадження, Лук’янчиков Є. Д. (2016)
Коверзнев В. О. - Структура і правовий режим майнових фондів кооперативних організацій (2016)
Рудюк О. О. - Відповідальність сторін за договором банківського рахунку (2016)
Данилова І. О. - Трудова книжка як основний документ про трудову діяльність (2016)
Пилипчук В. Г. - Реформування і розвиток системи захисту персональних даних в Україні, Брижко В. М. (2017)
Корж І. Ф. - Об’єкт і предмет наукового дослідження в інформаційній сфері (2017)
Яременко О. І. - Сучасне праворозуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації (2017)
Беланюк М. В. - Отримання публічної інформації в Україні: теорія і практика (2017)
Дяковський О. С. - Визначення поняття персональних даних як правової категорії: сучасні проблеми та шляхи вирішення (2017)
Крилова Ю. І. - Захист персональних даних: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Забара І. М. - Міжнародно-правовий режим сучасних електронних комунікації: загальні засади (2017)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (Частина IІ) (2017)
Доронін І. М. - Криптовалюти: соціально-економічні фактори, право та функції держави (2017)
Семенюк О. Г. - Допуск до державної таємниці як різновид діяльності держави з надання адміністративних послуг (2017)
Гавловський В. Д. - Кримінологічний аналіз злочинів, учинених з використанням соціальних мереж (2017)
Нізовцев Ю. Ю. - Використання кібертехнологій у процесі розслідування злочинів: аналіз зарубіжного досвіду, Леонов Б. Д. (2017)
Єременко С. А. - Правові засади інформаційного забезпечення Єдиної державної системи цивільного захисту України (2017)
Золотар О. О. - Особливості інформаційної безпеки людини в умовах гібридної війни (2017)
Радутний О. Е. - Заходи кримінально-правового характеру щодо електронних юридичних осіб (2017)
Мельник В. І. - Соціологічний аспект попередження органами поліції злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості (2017)
Рецензія на рукопис монографії кандидата юридичних наук Семенюка О. Г. "Проблеми охорони державної таємниці: кримінально-правові та кримінологічні аспекти" (2017)
Брижко В. М. - Інформаційний продукт як об’єкт права власності (2017)
Золотар О. О. - Електронна демократія і цифрова диктатура (2017)
Баранов О. А. - Інтернет речей (IoT): правові проблеми застосування розумних контактів (2017)
Доронін І. М. - Розвиток емерджентних (новітніх) технологій та регулювання у цій сфері як реалізація функцій держави (2017)
Качинська К. А. - Інтернет-технології: оцінка пріоритетності маніпулювання свідомістю за допомогою методів ранжування, Варичева Д. І., Свириденко С. В. (2017)
Ткачук Т. Ю. - Забезпечення інформаційної безпеки: досвід окремих країн Східної Європи (2017)
Копан О. В. - Дестабілізація соціально-політичної ситуації – провокація внутрішньодержавного конфлікту (2017)
Болдир С. В. - Перспективи реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації (2017)
Марущак А. І. - Питання ефективності діяльності державних органів у сфері захисту інформаційного простору України (2017)
Єременко С. А. - Організаційно-правові аспекти аналітичної роботи у сфері цивільного захисту (2017)
Уханова Н. С. - Захист інформаційного простору від терористичних посягань та негативних інформаційно-психологічних впливів (2017)
Радутний О.Е. - Штучній інтелект як суб’єкт злочину (2017)
Євтушенко Є. В. - Недійсність правочину у цивільному судочинстві, Леонов Д. Б. (2017)
Овчінніков Р. М. - Військові злочини: правове регулювання та шляхи удосконалення кримінального законодавства України (2017)
Гуцал І. Ю. - Питання легалізації евтаназії в Україні: іноземний досвід (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Mikosha A. S. - Biochemical mechanism of the o,p'-DDD effect on the adrenal cortex, Kovzun O. I. (2017)
Osadchuk T. V. - Influence of cations on furin activity, Shybyryn O. V., Semyroz A. V., Bondarenko O. M., Kibirev V. K. (2017)
Yatsenko T. A. - Ca2+-dependent regulation of fibrinolytic system activation on fibrin(ogen) D-domains, Rybachuk V. M., Kharchenko S. M., Grinenko T. V. (2017)
Protopopov M. V. - Search of protein kinase CK2 inhibitors based on purine-2,6-diones derivatives, Ostrynska O. V., Ivanchenko D. H., Starosyla S. A., Bdzhola V. G., Romanenko M. I., Yarmoluk S. M. (2017)
Minchenko O. H. - Expression of tumor growth related genes in IRE1 knockdown U87 glioma cells: effect of hypoxia, Luzina O. Y., HnatiuK O. S., Minchenko D. O., Garmash I. A., Ratushna O. O. (2017)
Halkin O. V. - Expression of ubiquitin specific peptidase and ATG7 genes in U87 glioma cells upon glutamine deprivatio, Minchenko D. O., Riabovol О. O., Telychko V. V., Ratushna О. O., Minchenko O. H. (2017)
Berdyshev A. G. - Modulation of LPS-induced ROS production and NF-κB nuclear translocation by N-stearoylethanolamine in macrophages, Kosiakova H. V., Hula N. M. (2017)
Oriabinska L. B. - Ethylthiosulfanilate effect on Candida tropicalis, Starovoitova S. О., Vasylyuk S. V., Novikov V. P., Lubenets V. І. (2017)
Kоbylinska L. I. - Indicators of oxidative and nitrosative stress and activity of enzymes of nitric oxide metabolism in rats treated with 4-thiazolidinone derivatives possessing antineoplastic activity, Panchuk R. R., Lesyk R. B., Zіmenkovsky B. S., Stoika R. S. (2017)
Parkhomenko Yu. M. - Thiamine diphosphate synthesis and redox state indicator in the rat brain during B1 hypovitaminosis, Pavlova A. S., Mejenskaya O. A., Stepanenko S. P., Chekhivska L. I. (2017)
Manoilov K. Yu. - Enhancement of internalization of diphtheria toxin recombinant fragments in sensitive cells mediated by toxin’s T-domain, Labyntsev A. J., Korotkevych N. V., Kolybo D. V. (2017)
Vovkun T. V. - The features of bile acids exchange in rats under the influence of corvitin, Yanchuk P. I., Shtanova L. Ya., Veselskiy S. P., Filimonova N. B., Shalamay A. S. , Vedmid V. G. (2017)
Виноградова Р. П. - Науково-практична діяльність лабораторії сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Черниш І. Ю., Данилова В. М. (2017)
Матишевська О. П. - Рецензія на монографію С. О. Костеріна, Л. Г. Бабіч, С. Г. Шликова, Ю. В. Даниловича, Т. О. Векліч, Ю. Ю. Мазур "Біохімічні властивості та регуляція Са2+-транспортувальних систем мембранних структур гладеньком’язових клітин" (2017)
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017 (2017)
The Nobel Prize in Chemistry 2017 (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Bolotin Yu. L. - Limit values as an universal method of description of physical reality, Cherkaskiy V. A., Yanovsky V. V. (2017)
Bolotin Yu. L. - The ABC of cosmography, Zazunov L. G., Konchatnyi M. I., Lemets O. A. (2017)
Chernin A. D. - AGR centennial: cosmic web in dark energy background (2017)
Gladush V. D. - Quantum model of a charged black hole (2017)
Holovko M. G. - Quantization of the spherically symmetric configuration of the gravitational and electromagnetic fields, Gladush V. D. (2017)
Jenkovszky L. - High-energy diffraction and duality relations, Szanyi I. (2017)
Kotvytskiy A. T. - Correlation of the number of images of an N-point gravitational lens and the number of solutions of its system, Bronza S. D., Shablenko V. Yu. (2017)
Pankov A. A. - Spin and model determination of extra neutral gauge bosons at LHC and ILC, TsytrinovA. V. (2017)
Rudakovskyi A. V. - Cores in dark matter haloes with anisotropic Osipkov-Merritt distribution and maximal phase-space density (2017)
Shevchenko S. Yu. - Determination of the galaxy cluster orientation using X-ray images by focas method, Tugay A. V. (2017)
Stashko O. S. - Disconnected regions of stable circular orbits in presence of massive scalar field, Zhdanov V. I. (2017)
Tugay A. V. - Statistical analysis of large-scale structure of Universe (2017)
Andrievsky S. M. - Zirconium abundances in the central part of the dSph Fornax galaxy, Korotin S. A., Hill V. (2017)
Andrych K. D. - Statistically optimal modeling of flat eclipses and exoplanet transitions. The "Wall-Supported Polynomial” (WSP) algoritms, Andronov I. L., Chinarova L. L. (2017)
Doikov D. N. - Ionisation loss and shock excitation of atoms in cold remnants of type II supernovae, Andrievsky S. M. (2017)
Doikov D. N. - Radioactive molecules in SN1987A remnant, Savchuk N. V., Yushchenko A. V. (2017)
Gorbaneva T. I. - Molybdenum and ruthenium abundances in cool stars of the galactic disc, Mishenina T. V. (2017)
Ismailov N. Z. - Circustellar matter activity in Ae/Be Herbig star MWC 614, Adigezalzade A. N., Bashirova U. Z. (2017)
Kolotsey A. - Updated light elements of 10 RRab stars in the Antlia, Caelum and Sculptor constellations, Atroschenco M., Dubrouski S. A., Baluk I. I. (2017)
Kondratyev V. N. - Short soft Gamma-ray burst spectral evolution (2017)
Kondratyev V. N. - Synthesis of magnetized nuclei at supernova explosion, Nurtayeva U. M., Zhomartova A. Zh., Mishenina T. V. (2017)
Kudashkina L. S. - Phase plane analysis of the photometrical variations of long-period variables, Andronov I. L. (2017)
Kuratova A. K. - Physical parameters of protoplanetary disk surrounding IRAS 22150+6109 young star, Zakhozhay O. V., Kuratov K. S., Zakhozhay V. A., Miroshnichenko A. S. (2017)
Maharramov Y. M. - Hα and Hβ profile variations in the spectra of the star 55 Cyg (2017)
Mishenina T. - Three giants – members of the open cluster M 67, Klochkova V., Panchuk V., Basak N., Kovtyukh V., Korotin S., Velichko A. (2017)
Nazarenko V. V. - 3D numerical hydrodynamical models of the precessing thick accretion disk and on- and off-state generations in microquasars, Nazarenko S. V. (2017)
Oknyansky V. L. - Multi-wavelength monitoring of the changing-look AGN NGC 2617 during state changes, Gaskell C. M., Huseynov N. A., Mikailov Kh. M., Lipunov V. M., Shatsky N. I., Tsygankov S. S., Gorbovskoy E. S., Tatarnikov A. M., Metlov V. G. (2017)
Panko E. A. - The peculiarities in O-type galaxy clusters, Emelyanov S. I. (2017)
Plachinda S. I. - Stellar activity cycles: why do we need in the long-term measurements of the magnetic field?, Butkovskaya V. V. (2017)
Savastru S. V. - Improved ephemeris of poorly studied eclipsing binary GSC 3950-00707 = 2MASS J20355082+5242136, Marsakova V. I., Andrych K. D., Dubovsky P. (2017)
Smerechynskyi S. V. - Model of magnetic degenerate dwarf, Dzikovskyi D. V. (2017)
Tvardovskyi D. E. - Effects of the mass transfer and presence of the third components in close binary stellar systems, Marsakova V. I., Andronov I. L. (2017)
Udovichenko S. N. - Photometry and Blazhko effect in RR Lyr-type star AE Leo, Keir L. E. (2017)
Usenko I. A. - Spectroscopical study of faint southern cepheids with Southern African Large Telescope (SALT). First results, Kniazev A. Yu., Kovtyukh V. V., Belik S. I., Berdnikov L. N. (2017)
Usenko I. A. - Pulsational activity of the small–amplitude cepheid Polaris (α UMi) in 2016-2017, Kovtyukh V. V., Miroshnichenko A. S., Danford S. (2017)
Vavrukh M. V. - The characteristics of electron-nuclear model in the degenerate dwarfs theory. Equation of state, Dzikovskyi D. V. (2017)
Andruk V. - On the concept of the enhanced FON catalog compilation, Yuldoshev Q., Eglitis I., Pakuliak L., Mullo-Abdolov A., Vavilova I., Protsyuk Yu., Relke H., Golovnia V., Shatokhina S. (2017)
Dmytrenko A. M. - Astronomical image processing for high-accurate astrometry data, Akhmetov V. S. (2017)
Golovashchenko V. А. - Meteor observational data visualisation in the equatorial coordinate system using information technology, Kolomiyets S. V. (2017)
Golovnia V. - Photographic observations of solar system bodies at the Main Astronomical Observatory of NAS of Ukraine: final results, Yizhakevych O., Shatokhina S., Andruk V. (2017)
Kashuba S. - On the digitisation of Odessa collection of astronomical negatives. Examination of the Epson Perfection V700 photo scanner, Andruk V., Kashuba V. (2017)
Khramtsov V. - Supervised automatic identification of extragalactic sources in the wise×supercosmos catalogue, Akhmetov V. (2017)
Maigurova N. V. - Accuracy of Mykolaiv asteroid observations with different reference catalogues, Pomazan A. V., Bodryagin D. V., Bondarchuk L. E. (2017)
Mullo-Abdolov A. - Investigation of the Microtek ScanMaker 1000XL Plus scanner of the Institute of Astrophysics of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Kokhirova G., Relke H., Yuldoshev Q., Protsyuk Yu., Andruk V. (2017)
Pomazan A. V. - The astrometric results of observations of periodical comets at KT-50 telescope in RI "MAO”, Maigurova N. V., Shulga O. V. (2017)
Savanevych V. E. - CoLiTecVS – new tool for automated reduction of photometric observations, Briukhovetskyi O. B., Khlamov S. V., Pohorelov A. V., Vlasenko V. P., Dubovský P. A., Kudzej I., Parimucha Š. (2017)
Shatokhina S. V. - Asteroids search results in large photographic sky surveys, Kazantseva L. V., Yizhakevych O. M., Eglitis I., Andruk V. M. (2017)
Yizhakevych O. - Catalogue of astrometric positions of Jupiter`s outer satellites on photographic observations in MAO NAS of Ukraine in 1987-1993, Andruk V., Pakuliak L. (2017)
Yuldoshev Q. X. - Catalogue of coordinates and b-magnitudes in -20º – +2º zone based on the Ulughbeg Astronomical Institute part of the FON project, Muminov M. M., Ehgamberdiev Sh. A., Relke H., Protsyuk Yu. I., Kovylianska O. E., Protsyuk S. V., Andruk V. M. (2017)
Gorbanev Yu. M. - The effect of major meteor streams on the total ozone in the Earth's atmosphere, Stogneeva I. A., Shestopalov V. A., Knyazkova E. F., Kimakovskaya I. I., Kimakovsky S. R., Golubaev A. V. (2017)
Isaeva E. A. - Software for adapting DSPZ receivers to the URAN interferometer network, Lytvynenko O. A., Shepelev V. A. (2017)
Isaeva E. A. - Microwave emission of solar flares: coronal mass ejections and shock waves, Tsap Yu. T. (2017)
Koshkin N. - Ukrainian database and atlas of light curves of artificial space objects, Savanevych V., Pohorelov A., Shakun L., Zhukov V., Korobeynikova E., Strakhova S., Moskalenko S., Kashuba V., Krasnoshchokov A. (2017)
Kulichenko M. O. - Double station observation of meteors with low baseline in Mykolaiv, Shulga O. V. (2017)
Lozitsky V. G. - Estimations of local magnetic fields in solar flares: basic methods and some results, Baranovsky E. A., Lozitska N. I., Tarashchuk V. P. (2017)
Miroshnichenko A. P. - Evolution features of giant sources with linear and break steep radio spectra (2017)
Parshina S. S. - Erythrocytes functional features in the 11-year solar cycle, Tokayeva L. K., Dolgova E. M., Afanas’yeva T. N., Samsonov S. N., Petrova V. D., Vodolagina E. S., Kaplanova T. I., Potapova M. V. (2017)
Shakun L. - Accuracy of satellite optical observations and precise orbit determination, Koshkin N., Korobeynikova E., Strakhova S., Dragomiretsky V., Ryabov A., Melikyants S., Golubovskaya T., Terpan S. (2017)
Sidorenkov N. S. - Influence of solar retrograde motion on terrestrial processes, Wilson Ian (2017)
Voitko А. S. - Resonances in Saturn’s system, Troianskyi V. V. (2017)
Andronov I. L. - Odessa scientific school of researchers of variable stars: from V. P. Tsesevich (1907-1983) to our days (2017)
Vavilova I. B. - Scientific astronomical school by professor Vladimir P. Tsesevich on the physics of variable stars (2017)
Вихідні дані (2017)
Слово до читача вченої ради Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України (2003)
Швець М. - Системна інформатизація в правовій сфері (2003)
Клімашевська Ю. - Системний підхід до вирішення проблеми створення інтегрованої інформаційної системи судочинства в Україні, Саницький В., Швець М. (2003)
Брижко В. - До питання щодо гуманітарної інформатизації (2003)
Гладківська О. - Задачі ідентифікації динамічних моделей В. М. Глушкова (2003)
Калюжний Р. - Структура науки і навчальної дисципліни "Інформаційне право", Хахановський В., Цимбалюк В. (2003)
Швець М. - Нова технологія законотворення (2003)
Цимбалюк В. - Проблеми формування інституту інформаційної культури в теорії інформаційного права України (2003)
Брижко В. - Упорядкування суспільних інформаційних відносин в сфері персональних даних (2003)
Швець М. - До питання вибору показників оцінки діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю (2003)
Романюк Б. - Участь спеціалістів у розслідуванні злочинів, які вчиняються з використанням комп’ютерних технологій (процесуальний аспект) (2003)
Гавловський В. - До питання викладення навчальної дисципліни "Основи теорії організації інформаційної безпеки" (2003)
Хахановський В. - Науково-педагогічні аспекти забезпечення боротьби з організованою злочинністю в інформаційній та комунікаційній сферах (2003)
Гуцалюк М. - Захист інформаційних ресурсів України (2003)
Проблеми розбудови Інформаційного суспільства в США, Європі та Україні (2003)
Швець М. - Україна на шляху до Інформаційного суспільства, Калюжний Р., Цимбалюк В., Гавловський В., Брижко В. (2003)
Герасимова В. Г. - Сучасні особливості регламентації безпечного застосування синтетичних мийних засобів в країнах Євросоюзу, Митного союзу і та в Україні, Дишінєвич Н. Є., Головащенко Г. В. (2013)
Мимренко Т. В. - Особливості порушень функціонального стану серцево-судинної системи при гострих отруєннях гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти у робітників сільського господарства, Мимренко С. М., Харченко О. А., Балан Г. М., Бубало Н. М. (2013)
Leposhkin I. L. - Toxicology-hygienic assessment and regulation of nicosulfuron containing herbicides for maize protection, Medvedev V., Zhminko P., Grinko A., Zvarych G. (2013)
Воронина В. М. - Токсикологическая характеристика и регламентация пиперонил бутоксида в воздушной среде, Баглей Е. А., Светлый С. С. (2013)
Дзержинський М. Е. - Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Нео" та "Антал" у птахів, Варенюк І. М., Пустовалов А. С. (2013)
Пихтєєва О. Г. - Порівняння токсикокінетики та токсикодинаміки СdСl2 та екзогенного комплексу кадмію з металотіонеїном при інтраперитонеальному введенні лабораторним мишам (2013)
Сарнацкая В. В. - Влияние полигексаметиленгуанидина на поглотительную активность углеродных аппликационных сорбентов, Юшко Л. А., Сахно Л. А., Ніколаєв В. Г. (2013)
Дорошенко О. М. - Порівняльна характеристика цитолітичної дії базисних полімерів, які використовуються для виготовлення знімних зубних протезів (2013)
Cудья Д. А. - Проблема токсического действия солей стабильного стронция на организм (обзор литературы), Ластков Д. О. (2013)
Бабієнко В. В. - Вплив нітратної інтоксикації на вміст гемоглобіну та метгемоглобіну в крові щурів: експериментальне дослідження (2013)
Титул, зміст (2013)
Луцький О. - Прецедент є? Мандати підсудні? (2013)
Романюк Т. - Вулиці державного суверенітету (2013)
Вступне слово Президента України Віктора Януковича до Щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України (2013)
Романюк Т. - І почули одне одного (2013)
Петров І. - Найвищою метою всієї системи управління державою має бути служіння інтересам людей (2013)
Булат В. - Українська Асоціація районних та обласних рад пропонує (2013)
Романюк Т. - Кожен повинен молотити свого снопа (2013)
Романюк Т. - Концепцію приймуть восени (2013)
Сищук О. - Народний депутат України Андрій Кожем'якін: "Ми готові реформувати прокуратуру" (2013)
Цирфа Ю. - Є прогрес і майбутнє (2013)
Сищук О. - Права людини - це впевненість у власних силах (2013)
Тарасюк Р. - Немає кращої практики, ніж добра теорія (2013)
Скрипник О. - Трудовий кодекс України: що нового на роботі? (2013)
Саламатов В. - Етичний потенцiал органiзацiйного розвитку (2013)
Скрипник В. - Якісні адміністративні послуги – ознака цивілізованого суспільства (2013)
Булат В. - Адміністративні послуги: вигідно громадянам, вигідно й державі (2013)
Марчук Л. - Силовики чи служба сервісу? (2013)
Бошицький Ю. - Київський університет права НАН України: стабільний та керований розвиток (2013)
Тищук Є. - А хлопці мріють про армію (2013)
Цирфа Ю. - Догляд за дітьми, позбавленими батьківського піклування: альтернативні практики (2013)
Сищук О. - "Хвороби" медичної реформи (2013)
Скрипник О. - Огірки з нітратами, ковбаса з крохмалем, пельмені з соєю… Смачного! (2013)
Довбенко М. - Плюси і мінуси фінансових векселів (2013)
Малієнко О. - Банк кредитує шаховий бум... (2013)
Булат В. - Авторалі: з Пекіна до Парижа через Україну (2013)
Пузикова Л. - 50 років "Ізумруд" у золотій оправі (2013)
Клейменова О. - Наш Шевченко, твій Шевченко, мій Шевченко (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського