Гордієнко Т. Б. - Діяльність українських технічних комітетів стандартизації металургійної та гірничорудної промисловостіті (2014)
Бесараб С. М. - Бесконтактное устройство управления электромагнитами пратцен-кранов, Салин М. А., Сапсай В. Н. (2014)
Деньгуб Т. В. - Исследование аэродинамического сопротивления аспирационных воздуховодов при пылевых отложениях, Худик Н. В. (2014)
Колесник В. Є. - Дослідження опору повітря протипилових респіраторів при їх експлуатації на гірничорудних підприємствах, Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І. (2014)
Титул, зміст (2018)
Богуш В. - Сравнительная характеристика физического качества быстроты у юношей в гребле академической и на байдарках, Гетманцев С, Яцунский А., Смирнова И., Веселова И. (2018)
Ваулін О. - Засоби оцінювання економічної фективності змагань з фехтування, Пітин М., Задорожна О. (2018)
Дерека Т. - Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів: особливості формування, Ляшенко В., Туманова В., Корж Є. (2018)
Долбишева Н. - Oснови спеціально-практичної підготовки в інтелектуальних видах спорту (2018)
Долбышева Н. - Исторические предосылки развития материально-технического обеспечения физкультурно-спортивного движения Днепропетровщины (1950-1960 гг.), Балджи И., Саленко Г. (2018)
Комаринська Н. - Взаємозв’язки фізичних якостей гімнасток першого року початкового етапу багаторічної підготовки (2018)
Кощеев А. - Предсоревновательная подготовка спортсменов высокой квалификации в тхэквондо (2018)
Lukinа Y. - Features of special physical preparedness of greco-roman wrestlers at the stage of specialized basic training, Voronyi V. (2018)
Михайліченко А. - Технічна підготовка в навчально-тренувальному процесі юних спортсменів-чирлідирів на етапі попередньої базової підготовки (2018)
Мищук Д. - Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями центральных блокирующих в современном волейболе (2018)
Палатний А. - Вимоги до наповненості груп з олімпійських спортивних єдиноборств у дитячо-юнацьких спортивних школах (2018)
Приходько В. - До проблеми удосконалення вітчизняної системи підготовки спортсменів (2018)
Приходько В. - Індивідуальний психолого-педагогічний супровід спортсмена у системі багаторічної підготовки, Шевяков О., Табінська С. (2018)
Сергеєв А. - Обґрунтування вибору критеріїв і системи показників розвитку фізичної культури і спорту в адміністративно-територіальній одиниці сучасної України (2018)
Соловей О. - Реалізація кидків у змагальній діяльності гандболістками високої кваліфікації, Соловей Д., Мицак І. (2018)
Щепотіна Н. - Педагогічний контроль фізичних навантажень і техніко-тактичних дій у структурі змагальної діяльності волейболісток (2018)
Андрєєва О. - Організаційно-методичне забезпечення та ефективність діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі фізичного виховання студентів, Катерина У. (2018)
Bakuridze-Manina V. - The evaluation of the physical fitness of the medical students with joint hypermobility (2018)
Girlea N. - Sociologic questionnaire among physical education specialists regarding the correlation between form and subject matter of lessons, seminars and practical lessons and students’ attained professional skills (2018)
Демідова О. - Оцінка фізичної підготовленості студентів І-V курсів державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Могилко С. (2018)
Єлісєєва Д. - Використання сучасних інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті (2018)
Закопайло С. - Вплив секційних занять з хортингу на фізичну підготовленість старшокласників (2018)
Кашуба В. - Із досвіду використання фітнес-технологій, спрямованих на корекцію тілобудови людини (2018)
Килимистий М. - Особливості фізичної активності чоловіків другого періоду зрілого віку (2018)
Ковтун А. - Формування мотивації до здорового способу життя в процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів, Шипіло Т. (2018)
Конакова О. - Організаційно-методичні умови залучення жінок другого зрілого віку до занять оздоровчим фітнесом, Москаленко Н. (2018)
Кошелева О. - Фізична підготовленість студентів закладів вищої освіти різного профілю протягом навчання (2018)
Кравченко Т. - Актуальні питання системи управління сферою фізичної культури і спорту (2018)
Красова І. - Вікові особливості фізичного стану молодших школярів (2018)
Круцевич Т. - Причини політики девальвації фізичної підготовки в системі фізичного виховання в закладах освіти України, Саїнчук М., Підлетейчук Р. (2018)
Круцевич Т. - Двигательная активность и качество жизни человека в современном обществе (2018)
Лисак І. - Пріоритетні фактори структури фізичного стану школярів середніх класів, Яремчук П., Пільганчук Л. (2018)
Мандюк А. - Форми фізичного виховання серед пріоритетних видів діяльності, що здійснюються у вільний час учнями загальноосвітніх шкіл віком 12-14 років (2018)
Москаленко Н. - Зміст психофізичної підготовки у фізичному вихованні студентів спеціальності "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті", Пічурін В. (2018)
Москаленко Н. - Сучасні підходи щодо підвищення рухової активності дітей шкільного віку, Решетилова В., Михайленко Ю. (2018)
Омельяненко І. - Про дефініцію: "Програмні основи системи фізичного виховання школярів" (2018)
Осіпов В. - Методика моніторингу фізичного розвитку студентів для оцінки їх готовності до здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки (2018)
Пангелов Б. - Сутність і різновиди анімаційних програм у туризмі, Данилко В. (2018)
Пангелова Н. - Східні оздоровчі системи у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку, Цапук Д. (2018)
Пангелова Н. - Педагогічні умови оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 7-10 років в умовах сільської школи, Рубан В., Кириченко Т. (2018)
Сидорчук Т. - Фізична підготовленість студенток під впливом занять за фітнес-програмою "Пілоксинг", Анастасьєва З. (2018)
Степанова І. - Організаційні умови удосконалення виробничої фізичної культури на гірничо-збагачувальному підприємстві, Благіст К. (2018)
Timus M. - Evaluation and selfevaluation of written professional language skills of physical education and sports teachers and students (2018)
Троценко Т. - Перспективи розвитку дитячого фітнесу у дошкільних закладах, Троценко В. (2018)
Філенко Л. - Вплив інформаційних технологій навчання на розвиток когнітивних та інтелектуальних здібностей студентів вищих навчальних закладів фізичної культури та спорту (2018)
Чуйко О. - Особливості фізичного стану студентів, Куниця О. (2018)
Шиян О. - Вплив спортивно-орієнтованих занять бадмінтоном на фізичну підготовленість студенток закладів вищої освіти (2018)
Яковенко А. - Організація фізичного виховання і спорту в школах зарубіжних країн (2018)
Клапчук В. - Стан здібностей до аутохронометрії та їх динаміка під впливом фізичної реабілітації після інсульту (2018)
Луковська О. - Характеристика стану психоемоційної сфери паралімпійців і дефлімпійців за результатами психологічного тестування, Кришень В., Головачов М., Петречук Л. (2018)
Луковська О. - Шляхи підвищення адаптаційних можливостей організмів важкоатлетів, Кудрявцева В., Петречук Л., Харченко В. (2018)
Майкова Т. - Роль кісткового метаболізму та вегетативної регуляції у визначенні реабілітаційного потенціалу хлопчиків молодшого шкільного віку зі сколіотичною поставою, Афанасьєв С., Афанасьєва О. (2018)
Мельник О. - Застосування вправ пілатесу в реабілітації та профілактиці загострень остеохондрозу в поперековому відділі хребта, Ужитчак Я. (2018)
Самошкіна А. - Доцільність використання гідрокінезітерапії у методиці лікувальної гімнастики при гонартрозі, Шевцова В. (2018)
Чернігівська С. - Вплив удосконаленої програми фізичної реабілітації на амплітуду рухів у колінному суглобі у хворих на деформуючий остеоартроз колінного суглоба в гострому періоді, на стаціонарному етапі лікування, Канюка Є. (2018)
Костенко А. - Посилка "Кембридж – Херсон" або про наукові контакти Еліса Міннза та Віктора Гошкевича (2016)
Саєнко В. - "Сімейна історія" Тереножкіних та Іллінських (2016)
Черемісін О. - Роль самоврядування в розвитку освіти в містах Півдня України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2016)
Константінова В. - Віце-консул Великої Британії у Бердянську Харві Роберт Лоу та його рапорти (2016)
Федорченко О. - Взаємовідносини у середовищі поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Одеського поштово-телеграфного округу) (2016)
Павленко В. - Інтелігенція Херсонщини у справі "Спілки визволення України": джерелознавчі аспекти проблеми (20-і – 30-і роки ХХ ст.) (2016)
Марквас К. - Роль газети "Наддніпрянська правда" у боротьбі з алкоголізмом на Херсонщині наприкінці 20-х – 30-х роках ХХ століття (2016)
Цибуленко Г. - Організація польових робіт окупаційною владою на Херсонщині у 1941 – 1943 рр. (2016)
Пилипчук Я. - Політична історія Буджацької Орди у XVI – XVII ст. (2016)
Сапожников И. - Каушаны во второй половине ХVIII века: дворец Кырым Герай хана и другие сооружения (2016)
Бессонова М. - Проблема американського впливу на канадський культурний простір: досвід подолання в умовах глобалізації (2016)
Batenko G. - Commence phase of British Mandatе: the Balfour declaration (2016)
Петрик А. - Державна ідеологія Першої Литовської республіки у добу диктатури таутінінків (1926 – 1940) (2016)
Власова А. - Вплив жіночого руху на вирішення питання декриміналізації абортів у Франції (1968 – 1975 рр.) (2016)
Сапожников И. - Пленные 1806 года из османских крепостей, городов и мест Бессарабии. Рец. на книгу Бачинська О. Османські фортеці Буджака на межі XVIII – XIX ст.: залоги й їхній склад / Bacinska O. Bucak vilayetinde Osmanli kaleleri: garnizonlarin yapisi ve isleyisi (XVIII. yuzyil sonu – XIX. yuzyil baslari). – Одеса: Астропринт, 2013. – 168 с., іл. (2016)
Гриневич Т. - Історія, яка об`єднує та ділить (2016)
Бойков О. - 5 Всеукраїнський турнір з історії (2016)
Войтюк О. А. - Використання принципу Парето під час іншомовної комунікативної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Волинець Н. В. - Структурні, рівневі та типологічні моделі психологічного благополуччя особистості (2017)
Волинець Н. В. - Результати емпіричного дослідження емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ, Комарніцький Б. Л. (2017)
Грицина О. М. - Складові структури психологічної стійкості керівника органу охорони державного кордону (2017)
Гуртовенко Н. В. - Cтруктура та зміст програми формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації в процесі навчання (2017)
Журавльов В. В. - Результати дослідження організаційно-психологічної підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону (2017)
Ковальчук З. Я. - Психологічний аналіз впливу тренінгу на деякі особистісні характеристики майбутніх психологів через призму оптимізації педагогічної взаємодії, Чистяков С. А. (2017)
Лисенкова І. П. - Проблема психології емоційної сфери дітей (2017)
Макаревич О. П. - Особливості професійної діяльності психологів пенітенціарних установ (2017)
Мась Н. М. - Аналіз змісту портфоліо майбутніх військових психологів як метод діагностики їх професійного самовизначення (2017)
Махлай О. М. - Творчість та креативність: психологічна сутність та зміст понять (2017)
Потапчук Є. М. - Особливості формування продуктивного мислення у майбутніх сімейних психологів (2017)
Самойленко О. О. - Форми та методи формування психологічної готовності військовослужбовців мобілізованих підрозділів ДПСУ до здійснення професійної діяльності (2017)
Стріха С. В. - Апробація тренінгового курсу "впевненості у собі” для розвитку індивідуально-психологічних рис майбутніх офіцерів-психологів пенітенціарних установ (2017)
Суходоля Ю. О. - Індивідуально-психологічні особливості ставлення жінок до материнства у період вагітності (2017)
Тюріна Ю. В. - До проблеми емпіричного дослідження гендерних особливостей адаптації курсантів-жінок до навчання у вищому військовому навчальному закладі (2017)
Урусова О. Г. - Практичні рекомендації викладачам з медіації щодо використання програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом у системі післядипломної освіти для професій типу "людина-людина” (2017)
Хуртенко О. В. - Характеристика психолого-педагогічних умов виховання дітей-сиріт в дитячому будинку сімейного типу (2017)
Чистяк О. В. - Вплив психолого-педагогічних умов на стан сформованості міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу (2017)
Щербан Т. Д. - Емпатія та емоційний інтелект як основа моделей управління конфліктами (2017)
Якимчук І. П. - Медіація як складова професійної діяльності психолога при вирішенні конфліктних ситуацій (2017)
Вихідні дані (2017)
Ільницький В. - Особливості взаємовідносин між командним складом відділів УПА та керівниками структурних підрозділів ОУН у Карпатському краї (1944–1947 рр.) (2017)
Сінкевич Є. - Карна справа українських націоналістів на Херсонщині (2017)
Дрогобицький І. - Подільський край ОУН (б) в процесі розгортання збройних відділів українського націоналістичного руху Опору (в кінці 1943 - початку 1944 рр.) (2017)
Сич О. - Витоки українського націоналізму та розвиток і генеалогія ОУН (1891-2005 рр.) (2017)
Кобильник Р. - Український і польський націоналізм 20 – 30-х рр. ХХ ст.: початок протистояння (2017)
Райківський І. - Взаємини УНДО та УСДП у Східній Галичині під польською владою (1925–1939 рр.) (2017)
Стасюк О. - Stosunki polsko-ukrainski w swietle dokumentow OUN z chasow ii wojny swiatowej (2017)
Стефанюк Г. - Соціально-економічні аспекти державотворчих ідей ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. (2017)
Зуляк І. - Вибори 1946 р. та українці (2017)
Маслій О. - Жіночі чернечі спільноти Греко-католицької церкви в українському русі Галичини в 1940–1950-х рр. (2017)
Малярчук О. - Масово-політична робота у Західних областях УСРС у часи "розвинутого соціалістичного суспільства" (2017)
Королько А. - Снятинський "Сокіл" і формування націоналістичного світогляду Василя Андрусяка в 1930-х рр., Бурдуланюк В. (2017)
Адамович С. - Шлях боротьби упівця Ореста-Методія Дичковського (1930-2009 рр.) (2017)
Блага О. - Жінка на тлі епохи: нескорена Ольга Левицька-Басараб (2017)
Горленко І. - Меморіальний музей Романа Шухевича у Княгиничах, Кузик А. (2017)
Cавчук Б. - Місце Степана Федака в дільність Українського горожанського комітету у Львові (1918–1921 рр.) (2017)
Кліш А. - Кирило Студинський в умовах суспільно-політичних трансформацій у Західній Україні 1939-1941 рр. (2017)
Єгрешій О. - Історія конфлікту польського посла Броніслава Войцеховського і митрополита Андрея Шептицького в 1938 р. (2017)
Паска Б. - Боротьба дисидента Валентина Мороза із радянським режимом під час його другого ув’язнення (1970–1979) (2017)
Cова А. - Іван Боберський – засновник та ідейний натхненник Українського спортового кружка в Академічній гімназії у м. Львові (2017)
Дрогомирецька Л. - Остап Луцький – ідеолог та організатор українського кооперативного руху (2017)
Марущенко О. - Сучасна вітчизняна історіографія українського самостійницького руху першої половини 1940-х рр.: стан і перспективи наукового пошуку (2017)
Педич В. - Проблема Франко-Грушевський в історіографічному дискурсі, Тельвак В. (2017)
Борчук С. - Український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни в енциклопедичних виданнях (на прикладі ОУН та УПА) (2017)
Кобута С. - Професійна і громадсько-політична діяльність українських адвокатів Станиславівщини (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.): джерелознавчий аспект (2017)
Медвідь Ф. - Українська державницька ідея Івана Франка: сучасне прочитання, Курчина Т., Твердохліб А. (2017)
Гірняк С. - І. Франко "Дещо про себе самого" як сповідь свідомого представника галицької інтелігенції кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2017)
Гуйванюк М. - Іван Франко у взаєминах з січовим рухом Галичини й Буковини початку ХХ ст. (2017)
Паньків М. - Фольклорно-етнографічні дослідження Івана Франка на Покутті (2017)
Чорновол І. - Спогади Івана Франка про князя Романа Чарторийського і Валеріяна Калінку (2017)
Korol’ko A. - Ivan Franko’s contribution to the dissemination of radical ideas in Pokuttia (2017)
Галик В. - Дрогобицькі місця у житті і творчій спадщині Івана Франка:спроба хронологічно-локальної дескрипції (2017)
Галів М. - Позаджерельне знання в історико-педагогічному наративі Івана Франка: епістемологічний аналіз (2017)
Боян-Гладка С. - Предмети інтер’єру української традиційної хати в духовному світі українців Карпатського регіону (2017)
Проців О. - Діяльність вудкових товариств у Галичині ХІХ-початку ХХ ст. (2017)
Касьянова Н. - Територіальний вимір організованих міграцій в УРСР (1940–1960-ті рр.) (2017)
Тимар І. - "Половецька кров" у шлюбній політиці Пястів" (2017)
Cоф'як Н. - Наслідки Січневого польського повстання 1863–1864 рр. на Волині (2017)
Паска Г. - Участь Лева Бачинського у передвиборчих кампаніях 1907 і 1911 рр. до австрійського парламенту (2017)
Лехнюк Р. - Контакти між українськими консерваторами Галичини і Наддніпрянцями в першій чверті ХХ століття (2017)
Федоришин І. - Українські органи влади на Товмаччині доби ЗУНР (1918–1919 рр.): засади формування і практична діяльність (2017)
Тимар І. - Міжнародна конференція Colloquia Russica, series II "Середньовічна Русь: проблеми термінології”, 25–27 травня 2017 р., Івано-Франківськ – Галич (2017)
Єгрешій О. - Науково-практичні конференції, присвячені ювілею - 150-літтю від дня народження Блаженного єпископа Григорія Хомишина (м. Івано-Франківськ, 2017 р.), Делятинський Р. (2017)
Малярчук О. - Із наукового життя м. Калуш (2017)
Кожолянко О. - Світ Східної Галичини та Буковини. Книга Мартіна Поллака "До Галичини. Про хасидів, гуцулів, поляків і русинів. Уявна мандрівка зниклим світом Східної Галичини та Буковини” (переклад українською мовою Нелі Ваховської). Чернівці: "Видавництво 21”, 2017. 382 с. (2017)
Волощук М. - Талан чи безталанність? Про новітні "наукові” студії з генеалогії руської та русько-угорської середньовічної знаті (2017)
Томенчук Б. - До 65-річчя професора Миколи Кугутяка, Кочкін І. (2017)
Засипко М. - Олег Жерноклеєв: 50 років життя і творчих здобутків (2017)
Єгрешій О. - Професорові Ігореві Райківському - 50!, Королько А. (2017)
Кочкін І. - Cвітлої памяті Бориса Анатолійовича Василенка (2017)
Дебенко В. - Світлої пам’яті професора Петра Степановича Федорчака, Комар В. (2017)
Наші автори (2017)
Азарова А. О. - Інформаційні засоби підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах, Лозан Б. О., Ткачук А. П. (2018)
Акіліна О. В. - Конкурентоспроможність робочої сили IT-сфери через призму трансформацій ринку праці, Ільїч Л. М. (2018)
Антипцева О. Ю. - Латеральний маркетинг в контексті стратегії блакитного океану (2018)
Архіпов Н. М. - Види ефективності операційної діяльності підприємства торгівлі (2018)
Бабич М. М. - Організація та розвиток коротких ланцюгів постачання: досвід ЄС та перспективи України (2018)
Барановська Д. О. - Ґенеза теоретичних концепцій у дослідженні кіновиробництва як соціально-економічного феномена (2018)
Безверха І. А. - Типізація комерційної дипломатії (2018)
Бердар М. М. - Зовнішньоекономічний потенціал підприємств харчової промисловості та можливості його нарощування (2018)
Бірбіренко С. С. - Практичні рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності оператора зв’язку, Жаданова Ю. О. (2018)
Близнюк Т. П. - Концептуальні засади крос-культурних досліджень в крос-культурному менеджменті (2018)
Богашко О. Л. - Модернізація освітньої системи як відповідь на нові запити світового ринку інтелектуальної праці (2018)
Бурляй А. П. - Роль сільських домогосподарств у сталому розвитку України, Бурляй О. Л., Рябченко О. О. (2018)
Бутусов О. Д. - Моніторинг та оцінка відкритості регіонів України як ключової компоненти їх конкурентоспроможності (2018)
Васюренко Л. В. - Інноваційні підходи до регулювання фонду оплати праці (2018)
Верхоглядова Н. І. - Підходи до розуміння інтелектуального потенціалу, Сидоров О. А. (2018)
Гаврилко Т. О. - Трансформаційні зміни світового ринку авіаційних послуг в умовах глобалізації, Гавриленко А. В. (2018)
Галайко А. М. - Державна підтримка страхування продукції сільськогосподарських підприємств (2018)
Галасюк В. В. - Експортно-кредитне агентство як механізм розвитку високотехнологічного експорту України (2018)
Глєбова Н. В. - Електронний цифровий підпис: обліковий та податковий аспекти (2018)
Глубіш Л. Я. - Перешкоди гармонійного розвитку сфери продовольчого забезпечення (2018)
Нусінов В. Я. - Логіка формування національної моделі корпоративного управління, Голівер В. П. (2018)
Гончарук І. В. - Конкуренція бізнес-платформ на ринках медичних товарів та послуг (2018)
Горбачук В. М. - Обчислення цільової досяжної структури товарного експорту Закарпаття, Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. (2018)
Грановська В. Г. - Формування інституційного механізму забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2018)
Григорчук Т. В. - Науково-педагогічний персонал як елемент комплексу маркетингу вищого навчального закладу (2018)
Гулик Т. В. - Аналіз наукової інформації та критичний аналіз наявних методичних положень про вплив ризику на ефективність інвестицій, Кербікова А. С., Дрофа Є. А. (2018)
Даньшина Ю. В. - Проблематика действенности электронных петиций как инструментария электронной демократии в украинских реалиях (2018)
Дейнега І. О. - Сучасні тренди в управлінні товарною політикою поліграфічних підприємств (2018)
Дем’яненко Т. І. - Удосконалення системи інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств (2018)
Денис О. Б. - Фінансова конвергенція як форма розвитку фінансових інститутів, Тустановський Ю. Г. (2018)
Дріга О. П. - Генезис податкової політики та системи оподаткування в Україні, Макурін А. А. (2018)
Дубовіч І. А. - Сучасні еколого-економічні проблеми транскордонного співробітництва України та Європейського Союзу у сфері сільського зеленого туризму, Сенета З. Я. (2018)
Дудяк Р. П. - Прогнозні тренди в розвитку туризму, Гошко О. Й. (2018)
Вихідні дані (2018)
Дяченко Б. І. - Роль країн "Великої сімки" у сучасних міжнародних економічних відносинах, Стець Д. І. (2018)
Ерфан Є. А. - Особливості міжнародної міграції висококваліфікованих працівників (2018)
Zhuravlova Yu. O. - Public goods as a factor of human development of the country (2018)
Завербний А. С. - Проблеми та потенційні можливості формування системи забезпечення відповідності автомобільного палива України технічним регламентам Європейського Союзу, Багнюк С. М. (2018)
Зеленко О. О. - Культура соціального діалогу у сфері економічних відносин регіону (2018)
Ільченко Т. В. - Актуальні аспекти формування ефективної маркетингової комунікаційної політики підприємства (2018)
Касьяновський Є. В. - Формування методичного інструментарію індикативного оцінювання як основи для управління інвестиціями в реальний сектор (2018)
Касянок К. Г. - Міжнародний досвід залучення прямих іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів (2018)
Кібенко К. А. - Досвід зарубіжних країн у розвитку обслуговуючої кооперації селянських господарств (2018)
Коваленко В. В. - Науково-методичні підходи до оцінювання інноваційного ризику банків у світлі міжнародних стандартів базельського комітету з питань банківського нагляду, Піддубна В. Г. (2018)
Колінець Л. Б. - Наслідки глобальних кризових явищ для економіки України (2018)
Колодяжна І. В. - Розвиток інноваційної діяльності підприємства в умовах конкуренції (2018)
Коніна М. О. - Податкові важелі антикризової політики держави (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості оцінки та управління логістичними ризиками торговельних підприємств (2018)
Лихоносова Г. С. - Маркетингові важелі стратегічного розвитку готельного бізнесу, Кривонос Н. Ю. (2018)
Мартинов А. А. - Дослідження сутності базових категорій інноваційної діяльності підприємства, Чернодубова Е. В. (2018)
Мартинова Л. В. - Комплексна оцінка ризиків господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК (2018)
Мисюк В. О. - Планування аудиту витрат на маркетингові комунікації підприємства (2018)
Михайленко Н. О. - Особливості управління розвитком трудового потенціалу підприємства на основі багатовимірного оцінювання (2018)
Міщенко В. І. - Інституційні засади макропруденційного регулювання фінансового сектору Великобританії та нагляду за ним, Холодилова А. О. (2018)
Москалик Л. Р. - Вплив міжнародного поширення технологій на зростання продуктивності: тестування моделі для країн Центральної та Східної Європи і СНД, Москалик Р. Я. (2018)
Наберухін В. А. - Обліково-оціночне забезпечення капіталізації інтелектуальної власності в балансах сільськогосподарських підприємств (2018)
Ніконенко У. М. - Динаміка світових цін на сировинні ресурси: кризові цикли поведінки (2018)
Овчаренко А. С. - Маркетингові технології просування органічної агропродовольчої продукції на глобальному товарному ринку (2018)
Осадча Г. Г. - Збалансована система показників як ефективний інструмент управління підприємством на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод", Ополонець І. П. (2018)
Паламарчук Т. М. - Аналіз національного розвитку органічного виробництва в умовах євроінтеграції, Русак О. П. (2018)
Палінчак М. М. - Еволюція та особливості становлення природно-заповідних територій Закарпатської області, Дяченко І. Б., Рошко С. М. (2018)
Панасюк В. М. - Концептуальні основи стратегії соціального розвитку регіону (2018)
Панченко В. Г. - Інноваційний неопротекціонізм як новий інструмент регулювання міжнародних економічних відносин: нові проекції неомеркантилізму (2018)
Пахота Н. В. - Аналіз розвитку водогосподарського комплексу регіонів України (2018)
Петровська О. М. - Соціально-економічні показники рівня життя населення України, Голіченко М. С. (2018)
Пірникоза П. В. - Нестабільність законодавчого регулювання фіскального середовища як ендогенний фактор тінізації економіки України (2018)
Пішенін І. К. - Особливості управління трудовим потенціалом підприємств агробізнесу як складова інтеграційної взаємодії (2018)
Потійко С. В. - Страхування як економічна категорія та шляхи розвитку страхування майна сільськогосподарських підприємств в Україні (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2015)
Металлурги советуются (2015)
Тараканов А. К. - Перспективы модернизации производства чугуна в Украине, Шатоха В. И., Иващенко В. П. (2015)
Пиптюк В. П. - Влияние расположения донного продувочного узла в сталеразливочном ковше емкостью 250 т на химическую и структурную неоднородность металла, Павлов С. Н., Греков С. В., Мосьпан В. В., Недбайло Н. Н., Моцный В. В. (2015)
Чернятевич А. Г. - Разработка дутьевого и шлакового режимов конвертерной плавки при верхней кислородной продувке. Сообщение 2 (2015)
Величко А. Г. - Анализ информационного ресурса данных o температурных зависимостях вязкого течения марганца, кремния и растворов марганец–кремний, Ду Юньшен, Гасик М. И. (2015)
Засновник української школи електрометалургів (2015)
К 90-летию организации кафедры электрометаллургии НМетАУ (2015)
Калюжный В. Л. - Использование давления жидкости для увеличения степени деформации при холодной штамповке соединительных элементов трубопроводов из трубчатых заготовок, Калюжный А. В., Олександренко Я. С., Выхованец И. В. (2015)
Чухліб В. Л. - Дослідження напружено-деформованого стану при осадці сталей та сплавів, Клемешов Є. С., Дия Х. (2015)
Опрышко Л. В. - Перспективы использования в теплоэнергетике Украины труб зарубежного производства, Головняк Т. В., Полтава И. И. (2015)
Куцова В. З. - Структура та зносостійкість поверхневих шарів сталі 45 при напиленні з різним тиском повітря, Богун Л. І., Лаврись С. М. (2015)
Куцова В. З. - Влияние способов и режимов горячей обработки давлением на структурные изменения в белых чугунах, Миронова Т. М., Чухлеб В. Л. , Ашкелянец А. В., Донская Т. Р., Кулаков А. Ю., Пасунков Д. В. (2015)
Примаченко В. В. - Огнеупорные бетонные смеси и изделия из них производства ПАО "УкрНИИО им. А. С. Бережного", Мартыненко В. В., Бабкина Л. А., Хончик И. В., Савина Л. К. (2015)
Грищенко С. Г. - О возможности реализации непрерывной технологии магниетермического производства титана, Лупинос С. М., Прутцков Д. В. (2015)
Наукова та громадська діяльність докт. техн. наук, професора, завідувача відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України Четверика Михайла Сергійовича (2015)
Тищенко С. В. - Модели взрывного нагружения твердой среды и механики хрупкого разрушения, Еременко Г. И., Гапоненко И. А. (2015)
Ковров А. С. - Анализ методов оценки устойчивости уступов и бортов карьеров (2015)
Скипочка С. И. - Контроль состояния кольцевой бетонной крепи шахтных стволов, Сергиенко В. Н. (2015)
Ступнік М. І. - Дослідження напружено-деформованого стану гірського масиву покладу магнетитових кварцитів в умовах шахти "Гігант-Глибока" ПАТ "ЦГЗК", Калініченко В. О., Калініченко О. В., Музика І. О., Федько М. Б. , Письменний С. В. (2015)
Разумов М. С. - Расчет технологических параметров комбинированной обработки гранных валов (2015)
Учитель А. Д. - Исследование механической части привода с зазором в передаче с учетом последствий удара при закрытии зазора, Файнштейн В. Г. (2015)
Троценко Л. Н. - Исследование влияния формы и направленности факела на эффективность работы вращающейся печи для обжига каолина на шамот, Пикашов В. С., Стративнов Е. В., Правило С. В., Виноградова Т. В. (2015)
Грес Л. П. - Исследование влияния изменения размеров ячеек насадок регенераторов на совершенствование их параметров, Литовченко Ю. К., Быстров А. Е., Флейшман Ю. М., Воробьева Л. А., Иванов М. Ю. (2015)
Фурманов В. Б. - О необходимости разработки и внедрения новых стандартов на испытание металла путем растяжения до разрыва, Пройдак Ю. С., Головко А. Н., Фролов Я. В. (2015)
Колесникова Е. В. - Экспериментально-аналитическое описание процессов выплавки стали в электродуговой печи при создании тренажера (2015)
Кузьменко М. Ю. - Система автоматизированного управления раскроем проката на непрерывном мелкосортном стане, Крячко А. П. (2015)
Приймак Н. В. - Сутнісні характеристики кредиту як основного фінансового інструмента кредитування (2018)
Манаєнко І. М. - Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції, Просяник І. В. (2018)
Речка К. М. - Зміст понять і категорій економічного зростання та розвитку сільського господарства (2018)
Решетило В. П. - Неоіндустріалізація та її вплив на розвиток вітчизняної та міжнародної економіки, Островський І. А. (2018)
Рошило В. І. - Формування місцевих бюджетів України в контексті ґендерно-орієнтованого бюджетування, Данілова Т. В. (2018)
Рязанова Н. О. - Використання фіксованого тарифу як механізму підтримки відновлюваних джерел енергії (2018)
Савіцький А. В. - Стратегічні аспекти розвитку підприємства в управлінні його прибутковістю (2018)
Салоид С. В. - Методические аспекты формирования мер противодействия негативным факторам внешней среды и их влияния на экономическую безопасность предприятий точного машиностроения Украины (2018)
Самсонова Л. В. - Види міжнародних контрактних відносин та їх вплив на соціально-економічний розвиток країн (2018)
Сахарук Б. С. - Дослідження підходів до визначення економічної сутності поняття акціонерного капіталу підприємства (2018)
Седікова І. О. - Управління інноваційною діяльністю підприємств кондитерської галузі, Семко О. І. (2018)
Сидорчук О. Г. - Методичні підходи до виміру економічної незахищеності в умовах прояву соціальних небезпек (2018)
Скупейко В. В. - Імплементація європейських засад формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Лихолат С. М. (2018)
Старостенко Г. Г. - Державне управління трудовою міграцією населення та її вплив на економічне становище в країні, Мірко Н. В. (2018)
Степанюк Н. А. - Методики оцінки фінансової стійкості бюджетів (2018)
Тимошенко І. В. - Особливості медичного страхування на некомерційній основі: міжнародний аспект (2018)
Тимошенко М. М. - Еволюція науково-теоретичних поглядів на розвиток українського села (2018)
Тіщенко Є. О. - Управління валютними ризиками у проектному фінансуванні (2018)
Федорова Н. Є. - Синергетичний вплив науки на суспільний розвиток та його соціально-економічні ефекти (2018)
Хілуха О. А. - Принципи компетентно-орієнтованого корпоративного управління (2018)
Цап М. В. - Напрями та заходи економічного протекціонізму державної політики імпортозаміщення в Україні (2018)
Цап М. В. - Теоретичні аспекти імпортозаміщення та рівень імпортозаміщення національного господарства України, Калиняк Н. Ю. (2018)
Цап М. В. - Стратегічні пріорітети державної економічної політики імпортозаміщення, Палінчак М. М. (2018)
Цап М. В. - Сутнісні характеристики процесу імпортозаміщення та його ролі в соціально-економічному розвитку, Палінчак М. М., Стеблак Д. М. (2018)
Чайка Т. Ю. - Класичні концепції інновацій і сучасність: емпіричні підтвердження та коригування. Базові індикатори інноваційної активності, Авдєєва Л. В. (2018)
Черненко О. В. - Інформаційне забезпечення машинобудівних підприємств України в умовах переорієнтації експорту на європейський ринок (2018)
Шандрівська О. Є. - Перспективи логістичної трансформації річкових портів України, Якимишин Л. Я., Васильців Н. М. (2018)
Шевчук К. Д. - Активізація індивідуальних інвестицій на ринку фінансових послуг України: податковий інструментарій (2018)
Шедяков В. Е. - Социально-экономические возможности и угрозы реформирования (2018)
Шинкар В. А. - Реформування української економіки в період європейської трансформаційної політики, Рошко С. М. (2018)
Юдіна С. В. - Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни, Пирогов С. О. (2018)
Юрченко Н. І. - Стратегія маркетингу як фактор підвищення ефективності туристичної галузі (2018)
Яценко О. М. - Актуалітети торговельної політики України та країн Північної Америки: торговельно-економічні інтеграційні можливості та загрози, Тананайко Т. С. (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2015)
30 сентября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося ученого-металлурга, директора Института трубной промышленности – Якова Ефимовича Осады (2015)
Сталинский Д. В. - О необходимости повышения роли государства в реорганизации экономических механизмов управления промышленными отходами, Касимов А. М. (2015)
Петренко Виталий Александрович (2015)
Тараканов А. К. - Возможности эффективного управления тепловым режимом доменной плавки в современных условиях, Костомаров А. С., Лялюк В. П., Каракай С. Н., Андриенко А. Ю. (2015)
Сулименко С. Е. - Технология получения частично металлизованного сырья для доменной плавки, Бочка В. В., Петренко В. А., Двоеглазова А. А. (2015)
Охотский В. Б. - Динамика расхода сталеплавильной шихты. Технологиия, Молчанов Л. С., Зражевский А. Д. (2015)
Чернятевич А. Г. - Разработка дутьевого и шлакового режимов конвертерной плавки при верхней кислородной продувке. Сообщение 1 (2015)
Степан Иванович Тельный (2015)
Величко А. Г. - Исследование термодинамики восстановления закиси марганца силикомарганцем при получении среднеуглеродистого ферромарганца, Ду Юньшен, Гасик М. И. (2015)
Корниевский В. Н. - Разработка и опытно-промышленное освоение технологии выплавки и внепечной обработки электростали с использованием щелочного алюмосиликата пегматита как альтернативы импортному плавиковому шпату, Панченко А. И., Логозинский И. Н., Сальников А. С., Касьян С. А., Мазурук С. Л., Яковицкий А. А., Гасик М. И., Горобец А. П. (2015)
Гасик М. И. - Исследование условий формирования самообжигающихся электродов печей Никопольского завода ферросплавов, Гриншпунт А. Г., Куцин В. С., Лапин Е. В., Дедов Ю. Б. (2015)
Мазорчук В. Ф. - Определение теплофизических параметров фарфоровых литейных форм и стержней (2015)
Семенов А. Д. - Влияние кремния на формирование зародышей шаровидного графита в чугуне (2015)
Драгобецкий В. В. - Моделирование процесса упруго-пластического деформирования сталеалюминиевых композиций, полученных сваркой взрывом, Загорянский В. Г., Воронин А. В. (2015)
Тараненко М. Е. - Комплексная квалиметрическая оценка технологии листовой штамповки, Тараненко И. М. (2015)
Белевитин В. А. - Моделирование влияния макростроения кузнечных слитков на потенциальные возможности получения высококачественных поковок, Смирнов Е. Н., Коваленко С. Ю., Суворов А. В. (2015)
Максименко О. П. - Продольная устойчивость процесса прокатки с натяжением полосы при двухзвенной модели трения в очаге деформации, Измайлова М. К., Лобойко Д. И. (2015)
Вышинский В. Т. - К вопросу реализации вибрационной холодной пильгерной прокатки труб, Рахманов С. Р. (2015)
Минков А. Н. - Технология регулируемой закалки крупногабаритных деталей в водовоздушных установках (2015)
Горбатюк С. М. - Использование покрытия для получения диффузионного слоя на стенках кристаллизаторов МНЛЗ, Герасимова А. А., Радюк А. Г. (2015)
Пинчук С. И. - Влияние химических включений в сталях на коррозионные повреждения железнодорожных колес при эксплуатации, Губенко С. И., Белая Е. В. (2015)
Куринной В. П. - Начальные параметры ударных волн в забойке удлиненных зарядов для скальных пород, Гаркуша И. П. (2015)
Прокопенко В. І. - Облаштування земної поверхні після відкритої розробки горизонтального родовища, Череп А. Ю. (2015)
Попов С. О. - Особенности применения конвейерных поездов при добыче полезных ископаемых на глубоких горизонтах, Малиновский Ю. А., Данилина Г. В., Козырев С. Н. (2015)
Шкрабець Ф. П. - Підвищення використання електричної енергії при видобутку корисних копалин на глибоких горизонтах, Остапчук О. В. (2015)
Разумов М. С. - Автоматизированное средство управления технологическими параметрами при сверлении с наложением вибраций, Сидорова В. В., Гречухин А. Н. (2015)
Федоров С. С. - Исследование влияния подэлектродного участка на работу электротермических печей кипящего слоя, Губинский М. В., Форись С. Н. (2015)
Величко О. М. - Застосування універсальних програмних засобів для експертної оцінки ефективності діяльності вищих навчальних закладів, Гордієнко Т. Б., Габер А. А., Коломієць Л. В. (2015)
Осипенко В. В. - Разработка и внедрение новой технологии очистки отходящих газов при производстве марганцевого агломерата, Осипенко В. Д., Шуваев С. П., Коркодола Ю. И. (2015)
Ганзенко О. О. - Система засобів нормотворчої техніки (2016)
Клименко К. П. - Розвиток зарубіжного санітарного законодавства: ретроспективний огляд (2016)
Кобко-Одарий В. С. - Особенности украинского правового менталитета (2016)
Кучук А. М. - Методологія правознавства: пропедевтичний аспект (2016)
Павлова М. А. - Преюдиціальне значення нотаріальних актів (2016)
Цигульський С. М. - Зміни в правовому регулюванні та законодавчій базі щодо статусу лівобережних козаків у середині ХІХ ст. в Російській Імперії (2016)
Юдін З. М. - Теоретичні проблеми типології договорів (2016)
Агафонова Н. В. - Актуальні питання конституційного реформаційного процесу (2016)
Гаєвська Ю. С. - Обмеження права власності в контексті конституційних принципів (2016)
Кулі-Іванченко К. К. - Соціальне замовлення в контексті взаємодії держави та громадянського суспільства (2016)
Росоляк О. Б. - Двопалатний парламент як основа стабільності функціонування механізму державної влади в сучасних умовах, Гонак І. М. (2016)
Дюкарєва К. Ю. - Договір між співавторами творів науки: правова природа, поняття й ознаки (2016)
Кодинець А. О. - Договірні відносини у сфері колективного управління авторськими та суміжними правами (2016)
Лукасевич-Крутник І. С. - Види договорів перевезення за Цивільним кодексом України (2016)
Мельник Я. Я. - Інститут процесуальних гарантій безпеки в цивільному судочинстві: верифікація поняттєвого апарату та функціонального призначення (2016)
Валитов С. С. - Снятие административных барьеров на рынке газа как мера защиты конкуренции (2016)
Гембара О. Ю. - Перспективи розвитку нормативної основи правового регулювання ціноутворення в Україні (2016)
Жушман М. В. - Проблеми застосування п. 5 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України під час розгляду господарських справ (2016)
Каркачова А. В. - Правові та економічні питання надходження інвестицій в Україну (2016)
Танасевич О. В. - Окремі аспекти матеріальної відповідальності роботодавця за порушення трудових прав працівника у світлі статті 55 Конституції України (2016)
Ліхтер М. П. - Принципи правового регулювання санітарно-епідемічного благополуччя (2016)
Туєва О. М. - Сільський зелений туризм як категорія аграрного права (2016)
Анпілогов О. В. - Загальна характеристика органів виконавчої влади як юридичних осіб публічного права у відносинах щодо територіальної й галузевої організації управління регіоном (2016)
Бартусяк П. І. - Інфляція як форма неправа (2016)
Васильківська В. В. - Розвиток адміністративно-правового статусу державного службовця в Україні з урахуванням законодавчих перетворень (2016)
Власенко Д. В. - Міжнародно-правове регулювання і стандарти діяльності органів поліції (2016)
Глібко О. В. - Щодо питання про межі адміністративно-деліктної юрисдикції суду (2016)
Гомон Д. О. - Зарубіжний досвід організації забезпечення охорони здоров’я, Денисова А. В. (2016)
Карелін В. В. - Проблеми дослідження поняття та структури адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Кобзєва Т. А. - Сучасний стан державного регулювання у сфері функціонування фінансової системи України (2016)
Арутюнян Д. А. - Державний контроль у сфері ведення лісового господарства в Україні: теоретико-правові засади дослідження (2016)
Баєва Л. В. - Актуальні проблеми здійснення місцевого самоврядування в умовах конституційної реформи в Україні (2016)
Борсук Н. Я. - Щодо доцільності законодавчої регламентації ведення реєстрів комунальної власності в Україні (2016)
Братковський В. М. - Особливості проходження альтернативної служби військовозобов’язаними в період проведення мобілізації (2016)
Бригінець О. O. - Діалектика виникнення та теоретико-методологічний інструментарій дослідження фінансової безпеки України (2016)
Гаврік Р. О. - До питання про поняття судового рішення в адміністративній справі (2016)
Галунько В. М. - Юридична відповідальність слідчих за корупційну діяльність (2016)
Гладій О. В. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового режиму техногенних родовищ в Україні (2016)
Денисова А. В. - Адміністративний нагляд органів виконавчої влади як предмет системного аналізу: особливості здійснення (2016)
Дубняк М. В. - Теоретико-методологічні положення реалізації інформаційних правовідносин у місцевому самоврядуванні (2016)
Журавльов А. В. - Касаційний адміністративний суд як суб’єкт нормотворення (2016)
Клімова С. М. - Адміністрування як правова форма управління у сфері публічних фінансів (2016)
Мазурик С. В. - Інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури (2016)
Макарова Л. Р. - Правові акти органів судової влади як джерела адміністративного права: стан наукової розробки (2016)
Малишко Д. В. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні (2016)
Михальський Ю. А. - Форми реалізації фінансового контролю у сфері грошового обігу (2016)
Раімов Р. І. - Дотримання принципів адміністративно-правового регулювання під час функціонування банківської системи в надзвичайному режимі роботи (2016)
Савченко Ю. І. - Управління інформаційною діяльністю суб’єктів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (2016)
Ткаченко О. Р. - Суб’єктивна сторона юридичної особи як суб’єкта адміністративного проступку (2016)
Форсюк В. Л. - Щодо правомірності укладення між контролюючим органом та платником податків договору про визнання електронних документів як передумови реалізації платником податків обов’язку з декларування (2016)
Акулова Н. В. - Відмежування посягання на життя представника іноземної держави від суміжних складів злочинів (2016)
Бабанли Р. Ш. - Підходи до вивчення стану призначення покарання (2016)
Василяка О. К. - Проблеми визначення безпосереднього об’єкта злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК України (2016)
Кархут Р. В. - Особливості об’єкта злочину за втручання в діяльність органів судової влади Республіки Польща (2016)
Климосюк А. С. - Про кримінально-правову характеристику предметів диверсії та необхідність удосконалення їх законодавчого формулювання в статті 113 Кримінального кодексу України (2016)
Ковальов А. В. - Законодавчі аспекти регулювання прав та свобод засуджених в Україні (2016)
Маслова О. О. - Види обстановки вчинення злочину за кримінальним правом України (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі соціально-правові аспекти діяльності прокуратури у сфері боротьби зі злочинністю (2016)
Пивоваров В. В. - Транснаціональна злочинність у сфері обігу генетично модифікованих організмів, Савенко Є. О. (2016)
Бялковський Д. А. - Судовий контроль забезпечення права на свободу й особисту недоторканність під час застосування запобіжних заходів (2016)
Гіда І. С. - Криміналістична характеристика протидії законній господарській діяльності, що вчинена службовою особою з використанням службового становища (2016)
Гірук В. В. - Характеристика малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів: криміналістичний аспект (2016)
Гринів О. Д. - Співвідношення повноважень із процесуального керівництва досудовим розслідуванням між суб’єктами відомчого та надвідомчого контролю (2016)
Забарний М. М. - Про доцільність використання оціночних понять і термінів у кримінальному процесуальному законі України (2016)
Іваницький Я. О. - Сучасне розуміння предмета криміналістики (2016)
Капустіна М. В. - Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми унормування та застосування (2016)
Ларкін М. О. - Молодіжні неформальні групи (об’єднання) злочинної спрямованості в межах наук кримінально-правового циклу (2016)
Марущак Н. В. - Щодо проблеми регулювання питань реабілітації та відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі України (2016)
Неледва Н. В. - Відновні правові процедури як функція кримінального провадження на підставі угод (2016)
Нижник Л. М. - Класифікація кримінальних процесуальних проваджень (2016)
Соколов О. В. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо особи за її добровільною згодою як дієвий механізм отримання доказів (2016)
Черняк Н. П. - Сучасні проблеми забезпечення права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України (2016)
Яремчук В. О. - Взаємодія слідчого та спеціаліста під час слідчих (розшукових) дій (2016)
Д’яченко Н. О. - Нормативне регулювання прокурорського самоврядування в Україні (2016)
Ковальова Я. О. - Необхідність застосування терміна "субсидіарне обвинувачення" в кримінальному судочинстві України (2016)
Плахотнік О. В. - Застосування засади верховенства права у діяльності прокуратури України (2016)
Гавронська І. В. - Ключові організації та документи ООН щодо зниження ризиків стихійних лих (2016)
Галан В. О. - Становлення віктимізації в антидискримінаційному праві Європейського Союзу (2016)
Сыроед Т. Л. - Роль ООН в становлении и развитии концепции ответственности по защите (2016)
Маример®: захист для всієї сім’ї (2018)
Курбан О. - Маркетинг web 4.0. Як штучний інтелект допомагає працювати зі споживачами? (2018)
Мігрень — підступна подружка обдарованості (2018)
Клименюк Ю. - Интернет-аптека: что это такое? (2018)
Кривомаз Т. - Революция в редактировании генома (2018)
Примак Р. - Опасные конгенеры (2018)
Секрети ескімосів для здоров’я українців (2018)
Примак Р. - "Секреты" конских бобов (2018)
Кривомаз Т. - Синтетические моноклональные антитела — будущее ревматологии (2018)
Застуда підніме білий прапор (2018)
Ткаченко Т. - Как "работают" Т-лимфоциты и что делать, если они не справляются? (2018)
Экстренная контрацепция: обоснованный выбор (2018)
Примак Р. - Нераскрытые "секреты" алкалоидов (2018)
Демецкая А. - Системы групп крови: "АВ0" и "резус" (2018)
Седаристон®: тримай баланс (2018)
Травми колінного суглоба: запитання і відповіді (2018)
Турбуються, наче мама (2018)
Кривомаз Т. - Психофармакология. Внимание, побочные эффекты! (2018)
Кривомаз Т. - Рапамицин — продление жизни или побочные эффекты? (2018)
Демецкая А. - Обучение фармацевтов: современный подход к классическому образованию (2018)
Рекомендації пацієнтам з ішемічною хворобою серця щодо способу життя та харчування (2018)
Фармацевтична опіка: біль у горлі (2018)
Клименюк Ю. - Экспресс-курс: все о полочном пространстве (2018)
Клименюк Ю. - Социальные сети и подбор персонала (2018)
Орловецкая Н. - Приготовление линиментов: линимент Бильрота, Данькевич О., Редькин Р. (2018)
Дедишина Л. - Хто не розвивається — той деградує, хто зупиняється — той відкочується назад (2018)
Редькін Р. - Нотатки мандрівника: перші празькі аптеки (2018)
Кириленко М. - Отцы и дети: современный контекст (2018)
Кривомаз Т. - Как биохакеры "одомашнивают" биотехнологии (2018)
Демецкая А. - Краса і здоров’я Экспресс-подготовка: красивая к празднику (2018)
Гороскоп на март (2018)
Як доглядати за шкірою рук та ніг взимку (2018)
Касіренко Т. М. - Загальні еліптичні крайові задачі у просторах Хермандера-Ройтберга (2018)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - Semilinear equations in a plane with measurable data, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2018)
Миронцов Н. Л. - Особенности численного решения обратной задачи индукционного каротажа в контрастном скважинном разрезе (2018)
Багно А. М. - О квазилэмбовских модах в системе упругое полупространство — слой идеальной сжимаемой жидкости (2018)
Тимошенко В. И. - Квазигомогенная модель газо дисперсных течений с химическими реакциями и фазовыми переходами (2018)
Шпеник О. Б. - Фрагментація молекули PTCDA електронним ударом, Пилипчинець О. В., Завілопуло А. М. (2018)
Панин В. В. - Статистический метод обработки экспериментальных данных о кипении водных растворов поли меров, Кривошей Ф. А., Сёмин А. А. (2018)
Халатов А. А. - Новий комбінований термодина мічний цикл, Ступак О. С., Гришук М. С., Галака О. І. (2018)
Бощицька Н. В. - Cтабільність фазового складу порошків на основі наноалмазу у фізіологічних роз чинах, Перекос А. О., Гогоці Є. Г., Левківська А. О., Бошицький К. Ю., Уварова І. В., Лесин В. Г. (2018)
Матлай Л. М. - Біостратиграфічна характеристика юрських відкладів Рівнинного Криму та Присивашшя (2018)
Томченко О. В. - Оцінка варіабельності ландшафтних складових гирлових областей річок (на прикладі Ананькіного кута), Хижняк А. В., Дьяченко Т. М., Федоровський О. Д. (2018)
Зінь І. М. - Інгібування корозії алюмінієвого сплаву продуктами мікробіологічного синтезу, Корній С. А., Карпенко О. В., Тимусь М. Б., Хлопик О. П., Похмурський В. І. (2018)
Кузнєцова Г. М. - Корекція гострого холангіту у щурів водорозчинними С60 фу леренами, Дзюбенко Н. В., Рибальченко Т. В., Оглобля О. В., Рибальченко В. К. (2018)
Мазанова А. О. - Порушення синтезу рецептора вітаміну D3 та активної форми ядерного фактора κB у кістковій тканині, зумовлені експериментальним цукровим діабетом 1-го типу, та їх корекція холекальциферолом, Шиманський І. О., Лісаковська О. О., Василевська В. М., Лотоцька О. Ю., Макарова О. О., Великий М. М. (2018)
Аноп А. В. - Однорідні еліптичні рівняння в розширеній соболєвській шкалі, Мурач О. О. (2018)
Макаров В. Л. - Інтерполяція функціоналів інтегральними ланцюговими С-дробами, Пагіря М. М. (2018)
Кургаев А. Ф. - Новое определение языка веб-онтологий OWL2 (2018)
Назаренко В. М. - Гранична рівновага кусково-однорідного пружного тіла з міжфазними зсувними тріщинами у кутовій точці межі поділу середовищ, Кіпніс О. Л. (2018)
Хорошун Л. П. - К основам нелинейной теории электроупругости (2018)
Хорошун А. С. - О построении управления поступательным движением вращением эксцентрикового маховика (2018)
Руденко Е. М. - Підвищення ефективності тепловідведення від потужних електронних пристроїв через термічні інтерфейси на основі плівок нітриду алюмінію, Сорокін В. М., Короташ І. В., Полоцький Д. Ю., Краковний А. О., Суворов О. Ю., Білоголовський М. О., Пекур Д. В. (2018)
Басок Б. И. - Механизмы теплогидродинамической неустойчивости при локальном подводе теплоты к газу, Гоцуленко В. В. (2018)
Кушнір С. В. - Вплив структурування у воді натиск її насичених парів та величину поверхневого натягу (2018)
Лялько В. І. - Експрес-оцінка ерозійно небезпечних ділянок ґрунтового покриву на території України з використанням даних дистанційного зондування Землі з врахуванням кліматичних факторів та рослинності, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Ходоровський А. Я., Чехній В. М. (2018)
Кір’янчук В. Ф. - Кінетика та механізм реакцій вільнорадикальної полімеризації акрилових мономерів на основі тригліцеридів рослинних олій, Демчук З. І., Тарнавчик І. Т., Кінгслі К., Когут А. М., Шевчук О. М., Воронов С. А., Воронов А. С. (2018)
Тітов Ю. О. - Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібної структури, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Тимошенко М. В., Чумак В. В. (2018)
Емельянов В. И. - Растительные клетки формируют свои защитные структуры из молекул фитопатогенных микроорганизмов, Поляковский С. А., Сакада В. И., Гродзинский Д. М. (2018)
Говорова Ю. С. - ДСК-дослідження дії фракцій екстрактів плаценти людини на термічну стабільність білкових комплексів еритроцитарних мембран, Зінченко О. В., Семенченко О. Ю., Боброва О. М., Нардід Е. О., Нардід О. А. (2018)
Сторож О. Г. - Резольвенти власних розширень лiнiйних вiдношень та скiнченновимiрних звужень щiльно визначених операторiв (2018)
Gutlyanskii V. Ya. - On blowup solutions and dead zones in semilinear equations, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2018)
Богаенко В. А. - Компьютерное моделирование дробно дифференциальной ди намики некоторых фильтрационно консолидационных процессов, Булавацкий В. М. (2018)
Багно А. М. - О квазилэмбовских модах в гидроупругих волноводах (2018)
Зеленский В. С. - Определение критических параметров в задаче устойчивости элементов конструкций из слоистого композитного материала, Декрет В. А. (2018)
Хорошун А. С. - О построении управления движением маятника вращением инерциального маховика (2018)
Басок Б. И. - Энергетическая эффективность комбинированного производства теплоты и холода, Дубовской С. В., Твердохлиб А. С. (2018)
Бошицька Н. В. - Фізико хімічна стійкість порошку на основі детонаційного наноалмазу у фізіологічних розчинах, Проценко Л. С., Будиліна О. М., Гогоці Є. Г., Синиця А. О., Лесин В. Г., Уварова І. В. (2018)
Гордиенко В. В. - Глубина кровли переходной зоны между верхней и нижней мантией Земли (2018)
Логвинов И. М. - Геоэлектрическая модель (по данным 2D ин версии результатов магнитотеллурических исследований) вдоль геотраверса ДОБРЕ-3, Гордиенко И. В., Тарасов В. Н. (2018)
Naumko I. М. - Quartz forming conditions in secant veins in granodiorites of the Andean intrusive complex of the Barchans Islands (Аrgentine Islands, West Antarctic), Аrtemenko G. V., Bakhmutov V. G., Vovk O. P., Теlepko L. F., Sakhno B. E. (2018)
Богдан Н. М. - Синтез гетарил за мещенных пиразоло |3,4-c| изохинолинов в условиях реакции Пикте-Шпенглера, Бородкин Я. С., Суйков С. Ю., Хайрулин А. Р., Богза С. Л. (2018)
Жданюк Н. В. - Сорбція іонів урану(VI) залізовмісними на но композитами на основі монтморилоніту, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2018)
Поліщук О. В. - Інгібування множинних форм карбоангідрази хлоропластів шпинату іонами купруму, Семеніхін А. В., Топчій Н. М., Золотарьова О. К. (2018)
Дьоміна Е. А. - Біохімічні та цитоге нетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози, Стаховський Е. О., Сафронова О. В., Дружина М. О., Маковецька Л. І., Главін О. А., Семиглазова Т. В. (2018)
Вірченко Н. О. - Узагальнена функція Струве, Овчаренко О. В. (2018)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних сингулярних рівнянь, Мартинюк О. В. (2018)
Миронцов Н. Л. - Критерий достоверности решения обратной задачи электрометрии скважин (2018)
Грінченко В. Т. - Про особливості спектра власних частот пружних тіл, Городецька Н. С. (2018)
Камінський А. О. - Про розвиток зони ослаблених зв язків, що передує зародженню тріщини Коттрелла, Кіпніс Л. А., Поліщук Т. В. (2018)
Лила Д. М. - Второе приближение по малому параметру к решению задачи об упруго пластической неустойчивости вращающегося диска (2018)
Шпеник О. Б. - Іонізація телуру в газовій фазі електронами, Завілопуло А. М., Пилипчинець О. В. (2018)
Кушнір С. В. - Структурна температура води і утворення морських аерозолів (фізико-хімічний аналіз) (2018)
Орлюк М. І. - Звязок радонових та геомагнітних аномалій території України, Марченко А. В., Яцевський П. І. (2018)
Kolodiazhna A. O. - Tertbutyldioxophosphorane as metaphosphate analog, Grishkun E. V., Gudyma A. O., Kolodiazhna O. O., Sheiko S. Yu., Kolodiazhnyi O. I. (2018)
Межжерин С. В. - Массовые изменения аллозимных спектров у клоновых щиповок рода Cobitis, вызванные антропогенным загрязнением среды обитания, Салий Т. В., Межжерин И. С., Лосев А. А., Циба А. А. (2018)
Кузнєцова Г. М. - Гепатопротекторна дія інгібітора протеїнкіназ 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону за умов розвитку гострого холангіту щурів, Дзюбенко Н. В., Линчак О. В., Тихонюк О. І., Мілохов Д. С., Хиля О. В., Рибальченко В. К. (2018)
Лановенко І. І. - Зміни і взаємодія еритропоетину і кисневотранспортної функції крові при гіпоксії різного генезу, Гащук Г. П., Захаренко О. С., Березюк О. М. (2018)
Sokolova L. K. - Effect of combined treatment with insulin and metformin on 5’AMPactivated protein kinase activity in lymphocytes of diabetic patients, Pushkarev V. M., Belchina Y. B., Pushkarev V. V., Tronko M. D. (2018)
Мельник В. І. - Жарнівець віниковий (Sarothamnus scoparius (L. ) W. D. J. Koch) індикатор глобального потепління, Баранський О. Р. (2018)
Басараб О. Т. - Структура системи законодавства в прикордонній сфері України (2016)
Богачова Л. Л. - Види законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі (порівняльно-правова характеристика) (2016)
Горбачев В. П. - Полномочия прокуратуры в привлечении полицейских к ответственности за нарушения при расследовании преступлений в Российской империи (2016)
Іващенко В. А. - Законодавче забезпечення охорони промислової власності в СРСР у період НЕПУ (2016)
Ілин Л. М. - Законодавчі ініціативи депутатів Галицького сейму в господарській сфері в 1860 – 1870-х роках (2016)
Луцький М. І. - Законодавча діяльність Західноукраїнської Народної Республіки у сфері приватноправового регулювання (2016)
Паламарчук В. А. - Оренда як підстава зміни правового режиму державної території (2016)
Слюсар К. С. - Права людини в іудейському праві (2016)
Теличко О. А. - Причини виникнення правових колізій, Іванюк Н. В. (2016)
Цесарський Ф. А. - Правнича доктрина Стародавнього Риму з питань контрактного забезпечення праці (2016)
Чепкаленко Д. О. - Органи виконання судових рішень за часів Київської Русі (2016)
Іванцова З. А. - Організація місцевого самоврядування у ФРН. Загальна характеристика місцевого самоврядування у землі Баден-Вюртемберг (2016)
Кісловський А. В. - Українські муніципальні юридичні наукові школи: дослідження статутів територіальних громад та нормотворчості (2016)
Коцюба Р. О. - Правові проблеми кодифікації ядерного законодавства України (2016)
Кравець М. О. - Особливості конституційно-правових відносин України та їх класифікація (2016)
Морозюк С. М. - Особливості дії факторів, що сприяють реалізації Конституції України (2016)
Осауленко С. В. - Правові позиції Конституційного Суду України про політичні партії (2016)
Сорока О. С. - Національні інституційні механізми забезпечення права людини на розвиток (2016)
Гнідан Р. М. - Істотні умови договору оренди землі в Україні (2016)
Демченко І. С. - Захист інформації про пацієнтів у контексті введення Єдиного державного реєстру пацієнтів в Україні (2016)
Дем’янова О. В. - Цивільний процес як система диспозитивно-владної взаємодії (2016)
Достдар Р. М. - Правосуб’єктність (правова здатність) фізичної особи в приватноправових відносинах (2016)
Задорожна А. П. - Юридична природа інституту підсудності в галузі цивільного процесуального права (2016)
Кирдан Б. В. - Эволюция правового регулирования защиты прав автора в порядке гражданского судопроизводства (2016)
Коваленко І. В. - Міжнародний комерційний арбітраж: від античності до сьогодення (2016)
Кохан Г. Л. - Проблемні питання щодо трансплантації людських органів в Україні в аспекті їх правового регулювання (2016)
Олійник Ю. І. - Імплементація Директиви 2011/83/ЄС про права споживачів у законодавство України: актуальні питання (2016)
Покачалова А. Г. - Особливості застосування закону місцезнаходження речі (lex rei sitae) до способів забезпечення зобов’язань (2016)
Ревуцька І. Е. - "Інші" підстави створення сім’ї, Булеца С. Б. (2016)
Сампара Н. М. - До питання визначення поняття та сутності субсидіарних цивільно-правових зобов’язань (2016)
Старчук О. В. - Встановлення режиму окремого проживання подружжя нотаріусом (2016)
Юрійчук І. В. - Право на правову допомогу як додаткова гарантія захисту прав особи під час здійснення правосуддя, Кондрат’єва Л. А. (2016)
Бахновська І. П. - Стан економічної конкуренції України в період європейської інтеграції (2016)
Будник Ю. А. - Туроператори та турагенти в системі суб’єктів господарської діяльності, які надають туристичні послуги, Моша В. В. (2016)
Замрига А. В. - Проблеми господарського права в рамках вступу до ЄС (2016)
Сіюшов Д. Ю. - Про стимулюючу функцію оподаткування для розвитку господарських правовідносин (2016)
Юсупов В. А. - Проблемні питання функціонування технопарків в Україні, Совенко Н. М. (2016)
Байрак Д. В. - Деякі проблемні питання правового регулювання трудових правовідносин, Власенко А. В. (2016)
Боєва О. С. - Щодо визначення судової юрисдикції при захисті трудових прав за Законом України "Про державну службу" (2016)
Вахонєва Т. М. - Договірне регулювання створення об’єктів творчості в межах трудових правовідносин (2016)
Довбиш К. К. - До питання класифікації принципів правового регулювання оплати праці (2016)
Кушнір Н. В. - Гендерна експертиза трудового законодавства та стан її реалізації в Україні (2016)
Соколова О. А. - Оплата праці державних службовців: міжнародно-правові стандарти (2016)
Трюхан О. А. - Щодо питання справедливості у трудових правовідносинах (2016)
Передмова (2017)
Михальченко М. - Цивілізаційний аналіз як засіб політичного пізнання (2017)
Майборода О. - Суб’єкти та тематика "міжцивілізаційного діалогу" (2017)
Шульга М. - Універсальність цінностей європейської цивілізації (2017)
Фадєєв В. - У чому полягає цивілізаційний вибір України? (2017)
Самчук З. - Формування цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз перспектив і обмежень (2017)
Хамітов Н. - Філософія цивілізаційного проекту України: людина та її гідна самореалізація як мета і умова поступу (2017)
Ткаченко В. - Цивілізаційний вектор України: виклик часу (2017)
Шайгородський Ю. - Унітарність як засадничий принцип організації та регулювання політичного життя в Україні (2017)
Свідлов Ю. - "Особливість російської цивілізації" й імперіалізм (2017)
Хамітов Н. - Цивілізаційний розвиток України в контексті демократії: взаємодія держави та громадянського суспільства, Любивий Я. (2017)
Мандебура О. - Громадянське суспільство як чинник формування політичної нації (2017)
Бушанський В. - Девід Лінч – "велика риба": нові тоталітарні тенденції в сучасній культурі (2017)
Подольський А. - Сучасна історія як інструмент політичних маніпуляцій (на прикладі вивчення історії Голокосту) (2017)
Козерод О. - Сучасні єврейські громади на європейському континенті: цивілізаційні аспекти та виклики інтеграції (2017)
Туров І. - Вплив єврейських та ісламських релігійних рухів на розвиток арабо-ізраїльських взаємин: міжцивілізаційний діалог (2017)
Хамітов Н. - Соціокультурні складові цивілізаційного поступу України: толерантність, діалог, партнерство, Жулай В., Крилова С. (2017)
Бабкіна О. - Цивілізаційний вибір України (рецензія на наукове видання "Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії" |ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.|; ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.Київ: НАН України, 2016. 284 с.) (2017)
Мандебура О. - Становлення України як європейської регіональної цивілізації (рецензія на монографію М. Михальченка "Великий цивилизационный взрыв на рубеже ХХ-ХХI веков" Київ: Парламентське видавництво, 2016. 504 с.) (2017)
Войналович В. - Цивілізаційне розлучення, або Історія невдалого "шлюбу" (рецензія на монографію М. Горєлова, О. Моці, О. Рафальського "Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі") Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 235 с.) (2017)
Клєріні Г. В. - Про поняття та ознаки державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції (2016)
Оболєнська С. А. - Про особливості виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників з виробництва біопалива (2016)
Платонова Є. О. - Особливості правового забезпечення постійного користування земельними ділянками (2016)
Позняк Е. В. - Екологічна етика в системі еколого-правової культури: проблеми формування правового екологічного імперативу в Україні (2016)
Шараєвська Т. А. - Правове регулювання біобезпеки в Україні – важливий вектор державної екологічної політики (2016)
Артеменко І. А. - Дослідження органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративно-процесуального права (2016)
Белей Є. Н. - Правові основи правонаступництва центральних органів виконавчої влади (2016)
Биков І. О. - Україна як суб’єкт правовідносин у сфері реалізації європейських митних стандартів (2016)
Бліхар М. М. - Правове регулювання інвестиційної діяльності в податкових правовідносинах (2016)
Болокан І. В. - Предмет адміністративного права: питання трансформації в доктринальних підходах (2016)
Борсук Н. Я. - Комунальні підприємства як об’єкти управління комунальною власністю (2016)
Галунько В. М. - Органи слідства в державах різних правових систем та в Україні: порівняльний аналіз (2016)
Глуховеря В. А. - Поняття та складові механізму реалізації державної політики МВС України в правоохоронній сфері (2016)
Головко В. В. - Громадські експертизи і залучення громадян до проведення експертиз органами виконавчої влади: проблеми адміністративно-правового забезпечення (2016)
Гречанюк С. К. - Реалізація податкових процесуальних норм: особливості та проблеми (2016)
Губанов О. О. - Відповідальність державних службовців як основна характеристика, яка притаманна державній службі в Європейському адміністративному просторі як сфера модернізації української державної служби (2016)
Даниленко Ю. С. - Методи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (2016)
Дембіцька С. Л. - Адміністративна відповідальність як особливий різновид юридичної відповідальності (2016)
Джох Р. В. - Загальна характеристика правовідносин, що пов’язані з оподаткуванням під час здійснення контрольованих операцій (2016)
Запотоцька О. В. - Правління Національного банку України як орган управління Національного банку України (2016)
Зливко С. В. - Керівник як елемент системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері виконання покарань (2016)
Карпунцов В. В. - Новелізація правового регулювання функції судово-прокурорського представництва в судовому адміністративному процесі у зв’язку з прийняттям у 2016 році змін до Конституції України (2016)
Ковальська В. В. - Зарубіжний досвід адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян та можливості його використання в Україні (2016)
Ковальчук А. Ю. - Попередження як метод мінімізаціі ризиків фінансово-економічної безпеки (2016)
Корж І. Ф. - Явище рецепції інформації в безпековій функції держави (2016)
Корольов Ю. О. - Сутність організації та діяльності вищих навчальних закладів України (2016)
Кур’ян В. В. - Правові основи становлення податку на майно у податковій системі штату Невада США (2016)
Ленівський Р. В. - Актуальні питання вдосконалення законодавства щодо адміністративного оскарження як засобу забезпечення законності і правопорядку в Україні (2016)
Лісовол О. М. - Сутність, форми та характерні риси валютного контролю в Україні (2016)
Майданевич Г. А. - Поняття та зміст адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів (2016)
Михальський Ю. А. - Проблеми функціонального навантаження на систему органів державного контролю у сфері грошового обігу (2016)
Орловська І. Г. - Кадрова політика України щодо випускників ВНЗ за спеціальністю "Право" (2016)
Панова О. О. - Поняття, зміст і значення публічної безпеки та порядку (2016)
Педак С. В. - Рішення державного виконавця як об’єкт оскарження (2016)
Перепелица М. А. - Налоговая безопасность как важное условие реализации финансовой деятельности государства (2016)
Пеховський А. Ю. - Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушень правил перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом (2016)
Полтавський Е. М. - Теоретико-правові засади міжвідомчої взаємодії органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку України у кризових ситуаціях (2016)
Примаков К. Ю. - Адміністративно-правове регулювання масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження в Україні (2016)
Прокопчук І. Т. - Напрями удосконалення воєнної організації держави у сучасних умовах (2016)
Авраменко І. В. - Прогнозування формування фіброзу легень після перенесеної тяжкої негоспітальної пневмонії (2018)
Азаренко В. Є. - Прихильність до лікування пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту, Потабашній В. А., Фесенко В. І., Князєва О. В. (2018)
Андреєва Я. О. - Добові коливання артеріального тиску в пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну та серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Мирний Д. П., Сурмило М. М. (2018)
Василевська І. В. - Неходжкінська лімфома в практиці сімейного лікаря (клінічне спостереження) (2018)
Височина І. Л. - Лікування пацієнтів із закрепом на амбулаторному етапі лікарем загальної практики – сімейної медицини, Башкірова Н. С., Єфімова Н. О. (2018)
Гайдук О. И. - Клинический случай синкопе кардиогенного генеза у подростка, Иванусь С. Г., Гайдук Т. А., Швирид И. И., Крамаренко Л. Н., Баралей Т. В. (2018)
Гайдук Т. А. - Иммунологические факторы кардиоваскулярного риска (ФНО- α) в зависимости от различных гемодинамических форм артериальной гипертензии у подростков, Шостакович-Корецкая Л. Р., Гайдук О. И. (2018)
Іванов В. П. - Проблема лікування анемій у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (огляд літератури), Колесник М. О., Колесник О. М., Іванова Є. І. (2018)
Лазаренко О. М. - Роль оцінки якості життя та здоров’я з індексом життєдіяльності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою в практиці сімейного лікаря, Кузьміна Г. П. (2018)
Мавропуло Т. К. - Неврологічні особливості новонароджених дітей, асоційовані з "раннім доношеним" народженням (2018)
Максимець Т. А. - Метаболічний профіль пацієнтів з ішемічною хворобою серця та коморбідним ожирінням, Файник А. Ф., Скляров Є. Я. (2018)
Орловський В. Ф. - Оптимізація лікування хворих на негоспітальну пневмонію з високим кардіоваскулярним ризиком (випадок із практики), Жаркова А. В., Удовиченко С. Я. (2018)
Росицька О. А. - Діагностика дисфагії в практиці сімейного лікаря (клінічні випадки), Черниловський А. В. (2018)
Федорова Н. С. - Нові аспекти неінвазивної діагностики патології кишечнику (2018)
Черниловский А. В. - Клинический случай осложненного течения гриппа штамма А/H3N2 в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 гг., Болтянский C. В., Пешкова В. А. (2018)
Мокия-Сербина С. А. - Проблемы профессиональной подготовки врачей общей практики – семейной медицины в системе последипломного образования, Литвинова Т. В., Заболотняя Н. И., Цыктор С. В. (2018)
Єхалов В. В. - Клінічне та "кліпове" мислення на різних етапах навчання за фахом "Загальна практика-сімейна медицина", Гайдук О. І., Кузьміна А. П., Гайдук Т. А. (2018)
Муризіна О. Ю. - Акмеологічний підхід до формування професійної успішності в сімейних лікарів на різних етапах денної форми безперервного навчання (2018)
Радзієвська О. Г. - Інформаційна грамотність як основа убезпечення дитини в сучасному інформаційному просторі (2016)
Рафальський А. Р. - Механізм реалізації норм права щодо надання реєстраційних послуг у ветеринарній та фітосанітарній сферах України у формі правовідносин (2016)
Румянцев Ю. В. - Недосконалість у системі законодавства про інтелектуальну власність (2016)
Сарибаєва Г. М. - Систематизація адміністративного законодавства України та нормотворчість (2016)
Сердюк Є. В. - Зарубіжний досвід забезпечення виборчих прав (2016)
Соболь Є. Ю. - Методи дослідження діяльності публічної адміністрації у напрямі реалізації і захисту прав інвалідів (2016)
Терещук Ю. В. - Функції та принципи менеджменту в митних органах (2016)
Толкачов М. В. - Сучасні методи адміністративно-правового регулювання (2016)
Хатнюк Н. С. - Загальнотеоретичне розуміння об’єкта податкових правовідносин (2016)
Шевченко П. Ю. - Характеристика критеріїв достатньої переробки товару (2016)
Андрушко А. В. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад (2016)
Бесчастний В. М. - Щодо ознак системи кримінологічного забезпечення протидії злочинності (2016)
Гаркуша А. Г. - Особливості суб’єкта побоїв та мордування в кримінальному праві України (2016)
Ігнатенко М. П. - Виявлення закономірностей конструювання кримінально-правових санкцій у контексті законодавчої діяльності (2016)
Калініна А. В. - Віктимологічний аспект злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі аргументи щодо необхідності здійснення прокурорського нагляду у сфері виконання покарань і запобігання злочинам (2016)
Павленко С. О. - Шляхи удосконалення правового регулювання протидії особам, віднесеним до категорії "злодіїв у законі" в Україні (2016)
Попович О. В. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 110-2 КК України: проблеми конструювання та шляхи вдосконалення (2016)
Севрук В. Г. - Причини та умови, що детермінують вчинення злочинів організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі (2016)
Тельпіс М. В. - Знаряддя та засоби вчинення злочину: поняття та значення (2016)
Тимчук О. Л. - Окремі аспекти проблеми детермінації злочинності у сучасній українській кримінології (2016)
Христич І. О. - Проблеми вдосконалення статистичного обліку в органах досудового слідства в Україні (2016)
Ченшова Н. В. - Організація роботи митних органів по боротьбі із ввезенням контрафактної продукції, Величко Д. М. (2016)
Ченшова Н. В. - Проблема боротьби з корупцією в митних органах і шляхи її вирішення, Панченко М. І. (2016)
Шевченко О. Д. - Стан та тенденції реалізації права на освіту засуджених до позбавлення волі та осіб, взятих під варту, в Україні (2016)
Безпала В. В. - Поняття та система підстав для скасування або зміни судового рішення в апеляційному та касаційному порядках (2016)
Бондар В. С. - Криміналістична діяльність: визначення поняття (2016)
Калюга К. В. - Установлення кореляційного взаємозв’язку між особою злочинця та потерпілого – перспективний напрям удосконалення криміналістичної характеристики злочину (2016)
Мазур М. Р. - Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду": правовий аналіз окремих положень (2016)
Мамка Г. М. - Правова культура суб’єктів кримінального провадження у механізмі забезпечення законності його здійснення (2016)
Саінчин О. С. - Індекси сприйняття протидії корупції в Україні та можливі кроки її подолання (2016)
Сердюк В. П. - Внутрішнє переконання у кримінальному провадженні України (2016)
Чемерис І. М. - Правовий аналіз способів протидії злочинам, вчиненим із використанням безготівкових операцій за Кримінальним процесуальним кодексом України (2016)
Шевченко Т. В. - Особливості складання схем при проведенні огляду місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди (2016)
Кравчук В. М. - Засади (принципи) організації та діяльності прокуратури України та Польщі: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Ямковий В. І. - Адвокатська таємниця як одна з гарантій незалежної адвокатури в умовах запровадження змін до Конституції України щодо правосуддя (2016)
Колесник В. Ю. - Основи правового регулювання сфери освіти Європейським Союзом (2016)
Стрілець Б. В. - Інституційний механізм регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі (2016)
Фисун Ю. Ю. - Роль ЮНЕСКО у розбудові системи протидії расизму, расовій дискримінації, ксенофобії та пов’язаній з ними нетерпимості (2016)
Курись В. З. - Аксіологія формування особистості військовослужбовця в умовах гібридної війни (2016)
Ярунів М. І. - Експлікативна інтерпретація свободи волі в онтологічному змісті українського націоналізму (2016)
Содержание (2014)
Мазур В. Л. - Проблемы заготовки, переработки и экспорта металлолома в Украине, Тимошенко М. В., Мазур C. В. (2014)
Большаков В. И. - Реализация энергосберегающей технологии загрузки современной доменной печи в конъюнктурных топливно-сырьевых и технологических условиях, Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Горупаха В. В., Подкорытов А. Л., Зубенко А. В. (2014)
Охотский В. Б. - Динамика расхода сталеплавильной шихты. История и состояние вопроса, Зражевский А. Д. (2014)
Зражевский А. Д. - Состояние и дальнейшее совершенствование конструкций кислородных фурм в конвертерных цехах Украины, Чернятевич А. Г., Сущенко А. В., Гриценко А. С. (2014)
Цыбуля Е. И. - Влияние качества термоантрацита на свойства электродной массы, Таран А. Ю., Цветков И. В. (2014)
Петров Б. Ф. - Освоение технологии производства микропористых углеродных блоков на ПАО "Укрграфит", Бондаренко А. В., Буряк В. В., Деркач В. В., Гнездилова В. П., Сумской М. В. (2014)
Репях С. И. - Особенности нагрева графитсодержащих формовочных смесей и тел СВЧ-излучением, Андреева А. В. (2014)
Калюжный В. Л. - Комбинированная вытяжка осесимметричных изделий в матрицах специального профиля, Калюжный А. В., Запорожченко А. С. (2014)
Бергеман Г. В. - Производство крупногабаритного П-образного профиля на рельсо-балочном стане "800" (2014)
Стасевский С. Л. - Применение переменных режимов деформации при горячей прокатке бесшовных труб. Сообщ. 1, Угрюмов Ю. Д., Балакин В. Ф., Тартаковский Б. И. (2014)
Куцова В. З. - Микроструктура сплава Al-7Si, содержащего комплекс Ti-B-Sr, после воздействия на расплав вращающегося магнитного поля, Свинаренко Е. И., Дмитриева Т. Б. (2014)
Куцова В. З. - Влияние легирования и термической обработки на структуру и свойства полупроводникового кремния, Носко О. А., Сулай А. М. (2014)
Булат А. Ф. - Перспективы применения крутонаклонных конвейеров при циклично-поточной технологии в условиях глубоких карьеров Кривбасса, Четверик М. С., Бабий Е. В., Вилкул Ю. Г., Станков А. П. (2014)
Дриженко А. Ю. - Совершенствование конструкции ленточных конвейеров при углублении железорудных карьеров, Никоненко А. В. (2014)
Сидоренко В. Д. - Методика зйомки лінійних споруд методом наземного лазерного сканування для подальшого моніторингу, Намінат О. С. (2014)
Дац Н. А. - Качество гранулирования аглошихты как основной фактор увеличения производительности агломашин, уменьшения себестоимости агломерата и улучшения его качества (2014)
Ищенко А. А. - Ремонт транспортных лент и линзовых компенсаторов БЗУ доменных печей эластомерами холодной вулканизации, Голинка С. Н., Гришко В. П. (2014)
Разумов М. С. - Расчет на прочность моментопередающего вала с профилем на базе треугольника "Рёло", Гладышкин А. О., Кассихин В. Н., Пыхтин А. И., Скрипкина Е. В. (2014)
Большаков В. И. - Методика расчета параметров потока шихтовых материалов, Лебедь В. В., Жеребецкий А. А. (2014)
Лисиенко В. Г. - Энергоемкость и эмиссия CO2 различных сочетаний переделов при производстве стали, Чесноков Ю. Н., Лаптева А. В. (2014)
Бейцун С. В. - Исследование параметров модели теплового состояния сталеразливочного ковша, Михайловский Н. В., Шибакинский В. И. (2014)
Величко О. М. - Інструментальні засоби для формування груп експертів, Гордієнко Т. Б., Коломієць Л. В. (2014)
Величко О. М. - Спеціальні програмні засоби для оцінювання компетентності експертів, Карпенко С. Р., Гордієнко Т. Б., Коломієць Л. В. (2014)
Ивченко А. В. - Совершенствование стандартов и методов испытания арматурного проката на растяжение, Гуль Ю. П. (2014)
Гасенко Л. В. - Оцінка забезпечення конкурентоспроможності металургійного підприємства, Нагорняк В. Ф. (2014)
Бобылев В. П. - Методика расчета показателей защитных свойств теплоотражающего экрана, Иванов И. И. (2014)
Алфьоров О. А. - Хрестильне ім’я волинського князя Мстислава Святополковича (1097 – 1099 рр.) за даними руської сфрагістики (2011)
Скочиляс І. Я. - Етнарх некозацької України: єпископ львівський, галицький і кам’янецький Йосиф Шумлянський (1668 – 1708) (2011)
Ситий І. М. - Герб і печатка Пилипа Орлика (2011)
Новіков А. В. - Переселення у Велику Білозерку з Полтавської та Черніговської губерній на початку 19 ст. (2011)
Папа І. Ю. - "Miesięcznik Heraldyczny" i "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego" як джерела до вивчення "генеалогічної війни" (1908 – 1939 рр.) (2011)
Барвінок О. В. - Матеріали до біографій предводителів дворянства Подільської губернії: граф Костянтин Михайлович Пршездецький та його нащадки) (2011)
Смуток І. І. - Копистенські у Перемишльській землі в XVI – XVIII ст.: генеалогічне дослідження (2011)
Михайліченко М. А. - Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду другої половини 17 – початку 19 ст.), Потапенко С. П. (2011)
Хорошкевич А. Л. - Рец.: Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки 15 – 17 ст. за матеріалами київських архівосховищ. – Харків, 2008. – 200 с. (2011)
Гречило А. Б. - Рец.: Чучка П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. – Львів: Світ, 2005. – XLVIII+704 с. (2011)
Гречило А. Б. - Рец.: Редько Ю. Словник сучасних українських прізвищ: У 2-х тт. / Ред. Д. Гринчишин. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 2007. – Т. 1: А–М. – XXVI+720 с.; Т. 2: Н–Я. – 721–1438 с. (2011)
Сова А. О. - Рец.: За тебе, Україно… З архіву в’язнів концтабору Береза Картузька (1934 – 1935) часів ІІ Річі Посполитої Польської / |Ільїн О., Шандрук С., Мазур П., Гудима А.| – Тернопіль: Терно-граф, 2010. – 254 с. (2011)
Кривошея І. І. - Рец.: Чернецький Є. А. Браницькі. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2011. – 736 с.: іл. (2011)
Фелонюк А. В. - Рец.: Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: Біобібліографічний словник / НАН України. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського; Упоряд. Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк. – К., 2011. – 260 с. (2011)
Нові видання (2011)
Автореферати (2011)
19-та наукова геральдична конференція (2011)
Про авторів (2011)
Смуток І. І. - Походження Брилинських (у справі шляхетства Арсенія Брилинського, перемишльського владики, 1586 – 1591 рр.) (2012)
Паславська Н. О. - Просопографія львівського міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі кравецьких родин руського походження) (2012)
Капраль М. М. - Вибір хресних імен у шевському ремісничому середовищі Львова у 17 – 18 ст. (2012)
Скочиляс І. Я. - Атанасій (Шептицький, 1723 -1779), канівський архимандрит і перемишльський унійний єпископ (2012)
Кривошея І. І. - Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. (літера С) (2012)
Лобко Н. В. - Особовий архівний фонд О. Оглоблина в ЦДАВО України як джерело генеалогічної інформації (2012)
Кривошея І. І. - Матеріали судової справи як джерело родоводу військового товариша Петра Уманця (17 – 18 ст.) (2012)
Кіцелюк В. В. - Генеалогія Березівської шляхти. Гілка Томичів-Березовських з кінця 17 по середину 19 ст. (2012)
Білокінь С. І. - Поколінний розпис роду Словачевських, Панькова С. М., Чернецький Є. А. (2012)
Целуйко О. П. - Рец.: Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Відпов. редактор Микола Литвин (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 20). – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – 822 с., іл. (2012)
Ільків-Свидницький М. М. - Рец.: Петришак Б. "Лицар пера і каламаря" – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583 – 1639) / Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України; ЦДІА України, м. Львів (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 3). – Львів, 2011. – 208 с. (2012)
Гречило А. Б. - Рец.: Pihach J. D. Ukrainian Genealogy: A Beginner’s Guide / Canadian Institute of Ukrainian Studies. – Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2007. – 272 pp. (2012)
Сова А. О. - Рец.: Кучерук В. Українська Галицька Армія: довідник / Львівський історичний музей. – Київ: Київська нотна фабрика, 2010. – 448 с. (2012)
Кривошея І. І. - Рец.: Antoniewicz M. Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. – Warszawa: Wyd. DiG, 2011. – 423 s. (2012)
Гречило А. Б. - Рец.: Смуток І. І. Вступ до генеалогії шляхти Самбірського повіту ХVІ – початку ХVІІ ст. – Львів: ТзОВ Камула, 2008. – 336 с. (2012)
Нові видання (2012)
Автореферати (2012)
20-та наукова геральдична конференція (2012)
Про авторів (2012)
Вихованець В. Й. - Скільки Федорів у традиційному образі кн. Федора Даниловича Острозького? (2013)
Смуток І. І. - У справі русько-польського походження Станіслава Оріховського Роксолана (2013)
Скочиляс І. Я. - Володимирський єпископ і київський митрополит Лев Шлюбич-Заленський (бл. 1648/1650–1708) (2013)
Ситий І. М. - Тризни та символіка Вибельської сотні Чернігівського полку (2013)
Денисова Т. Я. - Герб та печатка перемишльського єпископа Михайла Левицького (1813 – 1818) (2013)
Целуйко О. П. - Генеалогічні зацікавлення галицьких українців у 19 ст. (за матеріалами друкованих видань) (2013)
Кіцелюк В. В. - Генеалогія прикарпатської шляхти. Гілка Васкулів Березовських з 17 – по середину 19 ст. (2013)
Потапенко С. П. - Слобідський старшинський рід Розальйонів-Сошальських: до реконструкції родоводу (кінець XVII – середина ХІХ ст.) (2013)
Сова А. О. - Рец.: Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917 – 1920 рр.: Монографія / Вінцковський Т. С., Музичко О. Є., Хмарський В. М. та ін.; відп. ред. В. М. Хмарський. – Одеса: ТЕС, 2011. – 586 с. (2013)
Потапенко С. П. - Рец.: Ворончук І. Населення Волині в 16 – першій половині 17 ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії. – К., 2012. – 712 с (2013)
Гречило А. Б. - Рец.: Горобець С., Ситий І. Чернігівщина козацька. Ройська сотня. Історія створення, населені пункти, сотенна старшина / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського . |та ін.|– Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – 167 с. (2013)
Петришак Б. І. - Рец.: Łosowska A. Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku. – Przemyśl: APP, PTA Archiwariusz, 2011. – 397 s. (2013)
Нові видання (2013)
Автореферати (2013)
21-ша наукова геральдична конференція (2013)
Про авторів (2013)
Содержание (2017)
Прес-Реліз" (2017)
Грищенко С. Г. - Проблемные вопросы развития горно-металлургического комплекса Украины, Гринев А. Ф., Тубольцев Л. Г. (2017)
Шматков Г. Г. - Горно-металлургический комплекс Украины в аспекте устойчивого развития (2017)
100-річчя Георгія Григоровича Єфіменка, члена-кореспондента НАН України, видатного вченого-металурга і реформатора вищої школи України (2017)
Бочка В. В. - Выбор технологии получения комплексного флюса, Двоеглазова А. В., Сова А. В., Сулименко С. Е. (2017)
Стоянов А. Н. - Анализ влияния неконтролируемых параметров на материало- и энегоемкость конвертерной плавки, Низяев К. Г., Молчанов Л. С., Рыжкин А. В. (2017)
Семыкин С. И. - Поведение металлической фазы в шлаке в процессе продувки железоуглеродистого расплава в конвертере, Голуб Т. С., Семыкина Е. В., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2017)
Шуваев С. П. - Анализ процесса и технологических параметров кинетики мокрой высокоградиентной магнитной сепарации шламов обогащения марганцевых руд и отработанных шламонакопителей, Гасик М. И., Пилов П. И., Мостыка Ю. С., Шутов В. Ю., Гребенюк Л. З. (2017)
Шуваев С. П. - Комплексное обогащение марганцевых продуктов со стадией высокоинтенсивной магнитной сепарации и определение магнитных свойств марганцевых концентратов и агломерата, Гасик М. И., Пилов П. И., Мостыка Ю. С., Шутов В. Ю., Гребенюк Л. З. (2017)
Хрычиков В. Е. - Влияние регулируемого охлаждения на качество сортопрокатного валка из отбеленного чугуна, Белый А. П., Иванова Л. Х., Осипенко И. А. (2017)
К 90-летию со дня рождения (2017)
Балакин В. Ф. - Методика и результаты испытаний смазочных материалов для определения применяемости в процессе прокатки медных труб на станах холодной прокатки труб, Салей А. Ю., Кошиль В. В. (2017)
Пилипенко С. В. - Анализ и развитие метода расчета калибровки рабочей планки станов ХПТР (2017)
Гайдук С. В. - Технологически свариваемый литейный жаропрочный коррозионностойкий никелевый сплав, Тихомирова Т. В. (2017)
Ивченко А. В. - Огнестойкость холоднодеформированного арматурного проката класса В500С, Гуль Ю. П., Якушев А. С., Коваленко В. Ф., Саврасов И. П., Востров М. С. (2017)
Внуков А. А. - Влияние технологических параметров электроосаждения на химические свойства дисперсного железа, Рослик И. Г., Кушнир Ю. А. (2017)
Игнатьев В. С. - Сравнительный анализ методов производства и разработка технологии карбидотермического процесса получения сплавов свинец-кальций, Подгорный С. Н. (2017)
Булат А. Ф. - Проблемы и перспективы использования нарушенных открытыми и подземными разработками геологических сред, Четверик М. С., Бубнова Е. А., Левченко Е. С. (2017)
Четверик М. С. - Проблемы обеспечения населения продовольствием, пресной водой, электроэнергией и их взаимосвязь с добычей полезных ископаемых (2017)
Скипочка С. И. - Обоснование параметров контроля качества закрепления анкеров в породном массиве виброакустическим методом, Сергиенко В. Н., Красовский И. С. (2017)
Учитель А. Д. - Исследования энергоемкости процесса дробления кусковой части агломерационной руды в вибрационной конусной дробилке, Швед С. В., Дац Н. А., Засельский И. В. (2017)
Файнштейн В. Г. - Системы управления перемещением раската для обрези его концов на ножницах после блюминга, Цветнов В. А. (2017)
70-річчя Гончарова Юрія Вікторовича (2017)
Гуль О. В. - Йоан (Ян) Зайдліч і його участь у виступі львівського поспільства проти міської ради в 1576 – 1577 рр (2014)
Смуток І. І. - До питання про походження Петра Конашевича Сагайдачного (2014)
Гарасимчук М. Є. - Замкові книги Самбірської економії першої половини 17 ст. як джерело до шляхетської й селянської генеалогії (2014)
Скочиляс І. Я. - Унівський архимандрит і львівський єпископ Варлаам Шептицький (1643 – 1715) (2014)
Вінниченко О. О. - Боснійські шляхтичі та доведення ними шляхетства на сеймику Подільського воєводства 1738 р. (До питання про замкненість шляхетського стану в Речі Посполитій) (2014)
Татьяніна Ю. В. - Словесна репрезентація гербів у латиномовному панегірику 1747 р. на честь Атанасія Шептицького (2014)
Мазепа О. М. - Генеалогічні дослідження В’ячеслава Сенютовича-Бережного (2014)
Лось В. Е. - Catalogus Patrumet Fratrum defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах Інститутут рукописів НБУВ (середина 18 – початок 19 ст.), Сінкевич Н. О. (2014)
Сова А. О. - Рец.: Василишин І. П., Науменко В. С. Важка атлетика Львівщини (1912 – 2012): довідник. – Львів: ЛДУФК, 2014. – 168 с. (2014)
Скочиляс І. Б. - Рец.: Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик 1992 – 2012 / Упоряд. М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс. – Львів, 2012. – 336 с. (2014)
Халак Н. В. - Рец.: Українські жертви Волині 1938 – 1944 рр. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення; Упоряд. О. Голько, О. Тучак, Н. Халак. – Львів, 2014. – 96 с. + мапа (2014)
Гречило А. Б. - Рец.: Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення; Упоряд. А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. – Львів, 2011. – 792 с. (2014)
Нові видання (2014)
Автореферати (2014)
22-га наукова геральдична конференція (2014)
Про авторів (2014)
Содержание (2017)
ПП ПАТ "Євраз Дніпровському металургійному заводу" виповнюється 130 років! (2017)
Лялюк В. П. - Необходимость учёта полной энергии горнового газа при вдувании в доменную печь пылеугольного топлива, Тараканов А. К., Кассим Д. А., Пинчук Д. В., Оторвин П. И. (2017)
Бочка В. В. - Выбор рациональных параметров процесса спекания комплексного флюса, Двоеглазова А. В., Сова А. В., Бочка Р. С., Шмат К. В. (2017)
Кашакашвили Б. - Энергетическая оценка инновационной технологии производства стали в ковше-печи, Кашакашвили И., Микадзе О. (2017)
Гасик М. И. - Опытно-промышленное освоение импортозамещающей технологии внепечного рафинирования электростали трубного сортамента в условиях ООО "МЗ "Днепросталь", Пройдак Ю. С., Горобец А. П., Есаулов Г. А., Климчик Ю. В. (2017)
Кузьменко С. Н. - Контроль и управление процессами, протекающими в приэлектродном пространстве ДСП переменного тока, Гладких В. А., Гасик М. И., Пройдак Ю. С., Рубан А. В. (2017)
Хрычиков В. Е. - Влияние регулируемого охлаждения в литейной форме на остаточные напряжения в сортопрокатных валках из отбеленного чугуна, Белый А. П., Иванова Л. Х., Осипенко И. А., Меняйло Е. В. (2017)
До 70-річчя доктора технічних наук, професора Анатолія Михайловича Должанського (2017)
Малинов Л. С. - Влияние температуры закалки и отпуска на структуру и свойства среднеуглеродистых сталей, Бурова Д. В., Малинов В. Л. (2017)
Намазов С. Н. - Влияние оксидирования на пористость спеченных медистых сталей, Джафарова А. А., Абдулазимова Е. А. (2017)
Игнатьев В. С. - Использование алюминийсодержащего сырья Украины в металлургии алюминия, Поляков Г. А., Трегубенко Г. Н., Подгорный С. Н. (2017)
Куліковська О. Є. - Методика та результати моніторингу горизонтальних і вертикальних компонент деформацій інженерних споруд ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (2017)
Загубинога В. О. - Разработка методики анализа производства при планировании горных работ на железорудных карьерах, Романченко Ю. В. (2017)
Четверик М. С. - Рациональные области расположения перегрузочных пунктов в рабочей зоне глубоких карьеров при комбинированных видах транспорта, Акилбаев Т. И. (2017)
Малиновский Ю. А. - Деформационно-волновые эффекты при трении и изнашивании твердых тел, Дубровский С. С., Малиновская С. И. (2017)
Яковлева И. Г. - Исследование влияния параметров продувки металла кислородом в конвертере на процесс пылеобразования испарительного происхождения, Петрик А. А. (2017)
Король Р. М. - Особливості стратегічного планування в умовах державної науково-дослідної установи, Мироненко М. А., Бусько С. П., Кобякова Т. М., Бутенко В. В. (2017)
Єгоров О. П. - Дослідження налаштування листового стана за енергетичним критерієм на комп’ютерній моделі, Потап О. Ю., Кузьменко М. Ю., Кузюков В. О., Крячко О. П. (2017)
Вишневский Б. Н. - Проектирование газосмесительных станций металлургических предприятий, Войтковский Г. П., Капустина Т. О., Щербаков А. А., Лебедев А. С. (2017)
Ляшенко В. И. - Обоснование природоохранных технологий и средств для пылеподавления поверхностей хвостохранилищ гидрометаллургического производства и обогатительных фабрик, Гурин А. А., Топольный Ф. Ф., Таран Н. А. (2017)
Лисейко Я. Б. - Шляхетський рід Пакошовських герба Труби у Сяноцькій землі наприкінці XIV – в першій половині XVI ст. (2015)
Галів М. Д. - Літинські герба Сас у 15 – середині 16 ст. (2015)
Смерека Б. В. - Поборові реєстри як джерело для вивчення приватних землеволодінь та їх власників у Львівській землі Руського воєводства в XVI ст. (2015)
Скочиляс І. Я. - Йосиф-Онуфрій Шумлянський (перед 1706 р. – † 19.IV.1762), угорницький ігумен та унійний єпископ перемишльський (2015)
Стецик Ю. О. - Біограми ченців Дрогобицького Василіанського монастиря Святих верховних апостолів Петра і Павла (1783 р.) (2015)
Чернецький Є. А. - Родовий герб у легітимаціях правобережної шляхти кінця 18 – першої третини 19 ст. (2015)
Смуток І. І. - Баранецькі у Перемишльській землі в 15 – 18 ст.: генеалогія роду (2015)
Шелудько С. А. - Рід Ілляшенків-Кириловичів: приклад реконструкції родоводу провінційної шляхти Лівобережжя (середина XVII – початок ХХ ст.) (2015)
Халак Н. В. - Рец.: Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ: |б. в.|, 1996–2014. – Вип.1 – 11 (2015)
Гречило А. Б. - Рец.: Бойко В., Казіміров Д., Леп’явко С. Владні інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія / Сіверський центр післядипломної освіти, Сіверський ін-т регіональних досліджень, Український ін-т національної пам’яті. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 192 с. (2015)
Нові видання (2015)
Автореферати (2015)
23 наукова геральдична конференція (2015)
Про авторів (2015)
Бривко М. В. - Походження та початкова генеалогія предків Чингізхана (2016)
Войтович Л. В. - Путивльські Ольговичі на київському престолі (2016)
Паславська Н. О. - "Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів (1607 – 1717 рр.)" як джерело до демографічної історії кравецького цеху у Львові в XVII – на початку XVIIІ ст. (2016)
Скочиляс І. Я. - Кирило (Шумлянський, бл. 1668 – 30.XI.1726), унійний єпископ Луцький і православний владика Переяславський (2016)
Стецик Ю. О. - Ченці Лаврівського василіанського монастиря Святого Онуфрія (1783 р.): біографічний огляд (2016)
Потапенко С. П. - Адрес-календарі як просопографічне джерело: кілька зауваг (2016)
Целуйко О. П. - Українська генеалогія і геральдика у працях Івана-Юліана Шпитковського (2016)
Смуток І. І. - Замойські герба Сас з Перемишльської землі (15 – 17 ст.) (2016)
Кіцелюк В. В. - До генеалогії Прикарпатської шляхти. Рід Телепанів Березовських на початку XVII – в кінці XVIII ст. (2016)
Циквас О. І. - Книги протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця 17 – першої половини 18 ст. як джерело до генеалогії парафіяльного духовенства (2016)
Паславська Н. О. - Рец.: Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у 17–18 ст. / Нац. академія наук України, Ін-т укр.археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення. – Львів, 2012. – 552 с. + 16 іл. (2016)
Гречило А. Б. - Рец.: Гронська О. Історія старовинного роду. – Львів: Сполом, 2015. – 480 с. (2016)
Нові видання (2016)
Автореферати (2016)
24 наукова геральдична конференція (2016)
Про авторів (2016)
Содержание (2017)
З Днем Незалежності, Україно! (2017)
Низяев К. Г. - Подобие процессов при моделировании верхней кислородной продувки в конвертере, Стоянов А. Н., Молчанов Л. С., Лантух А. С. (2017)
Гасик М. И. - ИК-спектроскопическое исследование кристаллохимической структуры и плавкости щелочного алюмосиликата (пегматита) как компонента ТШМ для внепечной обработки электростали с замещением импортного плавикового шпата, Пройдак Ю. С., Горобец А. П., Есаулов Г. А., Климчик Ю. В. (2017)
Шуваев С. П. - Рентгеноструктурное исследование марганцевых концентратов обогащения сырой руды и шлама отработанного шламонакопителя методом интенсивной мокрой магнитной сепарации, Пройдак Ю. С., Гасик М. И. (2017)
К 70-летию доктора технических наук, профессора Хрычикова Валерия Евгеньевича (2017)
Жбанова Е. Н. - Модифицирование электрическим током конструкционных и износостойких марганецсодержащих сталей в литейной форме, Саитгареев Л. Н., Ткач В. В., Бялик Г. А. (2017)
Бейгельзимер Э. Е. - Расчетная схема контакта при холодной правке уголков для оценки рабочего диаметра роликовой правильной машины (2017)
Гуляев Ю. Г. - Влияние упругой деформации по диаметру трубы (упругой отдачи) на расчетные параметры калибров валков непрерывных станов безоправочной прокатки труб, Шифрин Е. И. (2017)
Балакин В. Ф. - Энергосберегающая технология прокатки труб на ТПА 5-12’’ ПАО "Интерпайп НТЗ" с использованием горячего посада непрерывнолитой заготовки ООО "Интерпайп Сталь", Губинский М. В., Угрюмов Ю. Д., Гринев А. Ф. (2017)
Ксаверчук Л. П. - Особливості розвитку трубних підприємств, що входять до об’єднання "Укртрубопром", Гриньов А. Ф., Король Р. М., Мироненко М. А. (2017)
Миронова Т. М. - Особенности формирования карбидной составляющей в белых чугунах, легированных хромом, Давидюк А. В. (2017)
Карпов В. Ю. - Влияние Н-слоев на структуру и свойства фольги из железа, Карпов В. В. (2017)
Бубнова Е. А. - Взаимосвязь параметров нарушения геологической среды с изменением уровня подземных вод в результате ведения горных работ (2017)
Малеев Е. В. - Направления развития горных работ по восстановлению ландшафта нарушенных территорий при открытой разработке горизонтальных месторождений (2017)
Рахманов С. Р. - Некоторые особенности функционирования электромеханической системы силовой линии стана ХПТ, Вышинский В. Т., Морозова Л. А. (2017)
Тимошенко С. Н. - Исследование эксплуатационных характеристик эркерной панели дуговой сталеплавильной печи, Малич Н. Г., Великий А. В. (2017)
Магера Ю. М. - Створення методики експериментального визначення теплоти згоряння твердих побутових відходів, Павлюк Н. Ю. (2017)
Голінько В. І. - Аналіз методів визначення терміну захисної дії протигазових фільтрів, Чеберячко С. І., Чиркин А. В., Чеберячко Ю. І., Наумов М. М. (2017)
Содержание (2017)
Термоотдел ТПЦ 4 нижнеднепровского трубопрокатного завода (2017)
Можаренко Н. М. - Особенности технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива, Семенов Ю. С., Горупаха В. В., Шумельчик Е. И. (2017)
Лялюк В. П. - Сравнение технологий доменной плавки при загрузке кускового антрацита и вдувании пылеугольного топлива, Тараканов А. К., Кассим Д. А., Оторвин П. И., Пинчук Д. В. (2017)
Шуваев С. П. - Исследование закономерности изменения энергии активации вязкого течения марганецсодержащих шлаковых систем выплавки ферросиликомарганца в зависимости от химсостава и температуры, Гасик М. М., Гасик М. И. (2017)
Беспалов О. В. - Рентгеноспектральный микроанализ распределения никеля в шлаках электротермического производства ферроникеля, Соколов К. Д., Лобода П. И., Овчарук А. Н., Замковой О. В., Гасик М. И. (2017)
Гасик М. И. - Рентгеноструктурное исследование саморассыпающегося шлака внепечной обработки электростали с целью получения монолитного материала, Пройдак Ю. С., Горобец А. П., Есаулов Г. А., Климчик Ю. В., Гадзыра Н. Ф., Карпец М. В. (2017)
Мазур В. Л. - Формирование микрорельефа поверхности полос при прокатке с применением смазки. Сообщение 1, Тимошенко В. И. (2017)
Николаев В. А. - Потери на трение скольжения на межвалковом контакте клети кварто, Васильев С. А., Васильев А. Г. (2017)
К 80-летию Государственного научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я. Е. Осады (ГП "НИТИ") (2017)
Каверинский В. В. - Математическое моделирование структурообразования в зоне термического влияния сварного шва низкоуглеродистой среднелегированной стали, Троцан А. И., Баглюк Г. А., Сухенко З. П. (2017)
Тищенко С. В. - Особенности разрушения массива горных пород, экранированного замкнутой динамической зоной, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2017)
Ковров А. С. - Геомеханическая оценка устойчивости внутреннего отвала на подработанном основании борта карьера, Бабий Е. В., Бубнова Е. А. (2017)
Мартиненко В. В. - 90 років ПАТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного", Примаченко В. В., Казначеєва Н. Н. (2017)
Примаченко В. В. - Влияние дисперсности смеси совместного помола глинозема и кварцевого песка на свойства набивной муллитокорундовой массы и образцов из неё. Сообщение 1, Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тинигин А. С., Тишина Т. Г. (2017)
Ищенко А. А. - Исследование механических свойств композитного материала в условиях действия ударных нагрузок, Какарека Д. Л. (2017)
Бейгельзимер Э. Е. - Подход к моделированию струйного охлаждения на основе построения экспериментальных кривой кипения (2017)
Дорошенко А. В. - Комбинированный водоохлаждаемый свод дуговых электропечей малой вместимости, Дядьков Б. П., Тимошенко С. Н., Тищенко П. И. (2017)
Кащеев М. А. - Преимущества и недостатки применения рукавных фильтров в агломерационном производстве и технические решения по повышению эффективности газоочистки, Влади В. А., Манзенко С. В., Кащеев Е. М. (2017)
Содержание (2017)
Марцинковский В. С. - Новые методы повышения качества поверхностей ответственных деталей высокоэффективного динамического оборудования. Часть 2 (2017)
Полтавський турбомеханічний завод. Енергоінжиніринг – новий напрямок в енергетиці (2017)
Гапонова О. П. - Дослідження структури та властивостей дифузійних покриттів на інструментальних сталях після бороміднення та борохромування, Охріменко В. О., Марченко С. В., Герасименко В. О., Мисливченко О. М. (2017)
Белоус А. В. - Исследование влияния энергетических параметров оборудования на качество упрочненного слоя при цементации электроэрозионным легированием (2017)
Ванєєв С. М. - Поелементний аналіз течії газу в проточній частині струминно-реактивної турбіни, Бережний О. С., Бага В. М., Родимченко Т. С., Сорокін В. А. (2017)
Кузема А. С. - Влияние срока эксплуатации автомобильного двигателя на механические примеси в его смазке, Кузема П. А. (2017)
Парафейник В. П. - Особенности термодинамического анализа рабочего процесса газотурбинной компрессорной установки углеводородного газа при различных режимах работы, Прилипко С. А. (2017)
Хворост В. Ф. - Оценка влияния нагрузок, действующих на патрубки, на эксплуатационные показатели магистральных нефтяных насосов, Гриценко А. С., Сизоненко С. В. (2017)
Юрко В. И. - К вопросу применения магнитных подшипников в центробежных компрессорах, Марцинковский В. С., Гадяка В. Г. (2017)
Кирик Г. В. - Повышение износостойкости деталей типа валов комбинированными технологиями ЭЭЛ и ППД, Жарков П. Е., Тарельник В. Б., Коноплянченко Е. В., Волошин И. Е. (2017)
Зенкин Н. А. - Анализ методов повышения качества подшипников скольжения, Тарельник Н. В., Коноплянченко А. Е., Антошевский К., Лазаренко А. Д. (2017)
Жуков А. Н. - Повышение качества термообработанных стальных деталей интегрированными технологиями ионного азотирования и электроэрозионного легирования (2017)
Мерзликина Ю. И. - Гармонизация системы менеджмента качества предприятия энергетического машиностроения с требованиями спецификаций API, Концевич В. Г. (2017)
Шуваев Л. В. - Опыт и перспективы создания передвижных станций высокого давления СД, СДА для пневмоиспытания участков нефте- газопроводов воздуха (2017)
К сведению авторов журнала (2017)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическое машиностроение" (2017)
Содержание (2017)
Марцинковский В. С. - Новые методы повышения качества поверхностей ответственных деталей высокоэффективного динамического оборудования. Часть 1 (2017)
Концерн "НИКМАС" предлагает эффективную технологию утилизации технологических газов (2017)
Павлюченко А. М. - До розрахунку аеродинамічного опору тертя і теплообміну при ламінарно-турбулентному переході в прикордонному шарі, Шийко О. М. (2017)
Жуков А. Н. - Направленный выбор технологии и установление критериев оценки наиболее рационального метода упрочнения колец торцевых уплотнений (2017)
Кирик Г. В. - Управление качеством поверхностных слоев валов роторов комбинированными технологиями электроэрозионного легирования и поверхностной пластической деформации, Тарельник В. Б., Жарков П. Е., Антошевский Б., Волошин И. Е. (2017)
Konoplianchenko Ie. V. - Feature of heavy-duty gas turbine compressor reengineering, Kolodnenko V. N., Chibiryak Ya. I. (2017)
Саржанов А. А. - Восстановление поверхности стальных и чугунных деталей электроэрозионным легированием и армированным металополимерным материалом, Павлов А. Г., Герасименко В. А., Волошко Т. П., Саржанов Б. А. (2017)
Савчук В. И. - Технологические особенности отделочной обработки конических поверхностей пробок абразивными брусками, Евтухов А. В., Ивченко А. В., Юсупов Д. А. (2017)
Масла "Компреол" (2017)
Марцинковский В. С. - Влияние методов формирования антифрикционных баббитовых покрытий на поверхностную энергию стальной подложки, Гончаренко М. В. (2017)
Базалєєв М. І. - Електрофізично-стимульована термографічна діагностика стану матеріалів трубопроводів, Донець С. Є., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Є. М. (2017)
Пневмоаудит - эффективный инструмент оптимизации и снижения затрат на генерацию и транспортировку сжатого воздуха (2017)
К сведению авторов журнала (2017)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическое машиностроение" (2017)
Содержание (2017)
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим (2017)
Кассим Д. А. - Определение траектории потока газа при вдувании в доменную печь пылеугольного топлива, Тараканов А. К., Лялюк В. П. (2017)
Бойченко Б. М. - Структурные изменения периклазоуглеродистых огнеупоров при службе в горловине кислородного конвертера, Низяев К. Г., Синегин Е. В., Гармаш Б. В., Васильев Д. П. (2017)
Мазур В. Л. - Формирование микрорельефа поверхности полос при прокатке с применением смазки. Сообщение 2, Тимошенко В. И. (2017)
Максименко О. П. - Саморегулирование процесса с учётом внутренних продольных сил при прокатке в проволочном блоке, Кузьмин Е. В. (2017)
Рахманов С. Р. - Холодная пильгерная прокатка труб с применением технологических смазок и масляной смазочно-охлаждающей жидкости, Фролов Я. В., Пузенко А. А. (2017)
Васильев Л. М. - Аналитический метод расчета предела прочности образцов горных пород, Васильев Д. Л., Ангеловский А. А., Малич Н. Г. (2017)
Шупов В. П. - Использование принципа избыточности для повышения надежности управления взрывами на карьерах по радиоканалу (2017)
Письменна Т. Г. - Дослідження процесу відчуження земельних ділянок для їх використання гірничодобувними підприємствами з підземним способом видобутку, Письменний С. В., Куліковська О. Є. (2017)
Примаченко В. В. - Влияние дисперсности смеси совместного помола глинозема и кварцевого песка на свойства набивной муллитокорундовой массы и образцов из неё. Сообщение 2, Бабкина Л. А., Хончик И. В., Никулина Л. Н., Тинигин А. С., Тишина Т. Г. (2017)
Гичёв Ю. А. - Экспериментальное исследование диссипации пульсаций газового потока при пульсационно- резонансном сжигании топлива, Ступак М. Ю., Перцевой В. А., Мацукевич М. Ю. (2017)
Кобыш Е. И. - Подсистема управления нагревом насадки доменного воздухонагревателя с учетом использования высококалорийной добавки к топливу, Симкин А. И. (2017)
Балакин В. Ф. - Эффективная технология рециклинга радиационно загрязненного металла, Машинистов В. Е. (2017)
Шапар А. Г. - Зонування території ландшафтного заказника місцевого значення "Візірка" з метою рекреаційного використання, Скрипник О. О., Копач П. І., Романенко В. Н., Герасимчук О. М., Гавриленко Ю. Н. (2017)
Ляшенко В. И. - Повышение радиационной безопасности на основе надежного системного и приборного обеспечения, Зонов С. П., Топольный Ф. Ф., Коваленко Г. Д. (2017)
Рецензия на монографию С. И. Губенко, С. П. Ошкадерова "Неметаллические включения в стали", Киев, Наукова думка, 2016 (2017)
Содержание (2013)
Шурма Р. - МК "Запорожсталь” – 80 лет опыта и профессионализма”. Новые вехи легендарного комбината (2013)
Русских В. П. - Рациональное использование шламов в составе агломерационной шихты, Семакова В. Б., Шапиро-Никитин Д. Е., Лялюк В. П., Волков В. В. (2013)
Панов Е. Н. - Оценка теплопроводности сыпучих углеродистых материалов по величине удельного электрического сопротивления, Васильченко Г. Н., Чирка Т. В., Лазарев Т. В. (2013)
Коверя А. С. - Взаимосвязь спекающей способности углей и их смесей с внешней удельной поверхностью (2013)
Ботштейн В. А. - Раскисление и внепечная обработка кислородно-конвертерной рельсовой стали К76Ф, Рудюк А. С., Гахеладзе Г. С., Чичкарев Е. А., Попов Е. С., Костыря И. Н. (2013)
Харахулах В. С. - Развитие контроля окисленности стали, Зражевский А. Д., Охотский В. Б. (2013)
Корниевский В. Н. - Повышение эффективности производства коррозионностойких сталей за счет снижения удельного расхода легирующих элементов и улучшения качества, Кийко С. Г., Сальников А. С., Логозинский И. Н., Шибеко П. А. (2013)
Есаулов Г. А. - Математическое моделирование теплоэнергетических процессов в агрегате ковш-печь в условиях ООО МЗ "Днепросталь", Климчик Ю. В. , Жаданос А. В., Гасик М. И., Кукушкин О. Н. (2013)
Усенко Р. В. - Огнеупорная суспензия буферных слоев керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям, Мазорчук В. Ф., Репях С. И., Жегур А. А. (2013)
Штода М. Н. - Классификация ящичных калибров по виду напряженно-деформированного состояния, Ершов С. В., Мельник С. Н., Нагорный С. Е. (2013)
Николаев В. А. - Оценка неравномерности распределения погонных сил по ширине прокатываемой полосы, Жученко С. В. (2013)
Грушко А. В. - Построение динамической кривой упрочнения металла при холодной деформации с использования методов твердости по Либу и Бринеллю (2013)
Боровик П. В. - Теоретическое определение силы резки ножницами фасонных профилей, Петров П. А. (2013)
Рахманов С. Р. - Расчет конструкции рабочей клети стана холодной прокатки труб, Крышин С. М., Орещенко В. Ф., Вышинский В. Т., Журавлев А. В. (2013)
Кузнецов Д. Е. - Анализ методов расчета ширины калибров станов ХПТ (2013)
Калинин В. Т. - Повышение качества и свойств многокомпонентных сплавов модифицированием тонкодисперсными композициями, Калиновская А. Е., Калинина Н. Е., Вилищук З. В., Борисенко А. Ю. (2013)
Большаков Вл. И. - Управление процессами структурообразования при изготовлении горячепрессованных труб из ферритно-аустенитных сталей, Дергач Т. А., Панченко С. А., Балев А. Е. (2013)
Узлов О. В. - Формирование структурного состояния высокопрочных сталей для инновационного железнодорожного подвижного состава, Дрожевская А. В. (2013)
Шустов О. О. - Дослідження організації роботи земснарядів при розкритті глибоких суттєво обводнених родовищ корисних копалин (2013)
Говоруха В. В. - Динамические процессы взаимодействия большегрузных рельсовых транспортеров и путевой структуры наклонных подъемников автомобилей (2013)
Судаков А. К. - Результаты исследования физико-механических свойств криогенно-гравийного композита (2013)
Темченко А. А. - Исследование факторов, влияющих на конкурентоспособность горно-обогатительных предприятий (2013)
Воробьева В. И. - Исследование защитной эффективности ингибированной бумаги для защиты металлопродукции на период транспортировки и хранения, Чигиринец Е. Э., Черепкина Р. И., Сыдор В. И. (2013)
Большаков В. И. - Методика определения рациональных параметров формирования железорудных смешанных порций при загрузке шихтовых материалов в доменную печь, Иванча Н. Г., Муравьева И. Г., Вишняков В. И. (2013)
Сидоров В. А. - Исследования причин износа опорного кольца механизма поворота свода электродуговой печи (2013)
Койнаш В. А. - Теоретические исследования влияния геометрических параметров гусеничных звеньев на работоспособность ходового оборудования землеройных машин, Крупко В. Г. (2013)
Бирюков А. Б. - Оценка параметров работы двухвалковой МНЛЗ на основе анализа процесса теплопередачи (2013)
Яковлева И. Г. - Влияние внешнего подогрева пека на параметры работы системы циркуляционного нагрева, Назаренко И. А. (2013)
Сокуренко В. П. - Основные принципы создания автоматизированной системы идентификации и прослеживаемости продукции, оперативного контроля, Абросимова Т. Н., Фридман В. М., Островский И. П. (2013)
Вайнер А. И. - Стенд для послеремонтных испытаний электрических машин постоянного тока методом динамического нагружения, Буртовой В. А., Ткаченко Г. И., Мохнатый А. В., Хижняк В. Я. (2013)
Кийко С. Г. - Математическое обеспечение информационной технологии интеграции процессов при планировании проектов с учетом влияния факторов риска, Дружинин Е. А., Коба С. А., Гайдабрус Б. В. (2013)
Горянская Т. В. - Металлургическая отрасль Украины: состояние, перспективы и стратегия внешнеторговых отношений (2013)
Галасюк В. В. - О концептуальных основах мирового финансового кризиса (2013)
Прейсман М. - Реконструкция систем газоудаления и газоочистки электропечей ДСП-150 в ЭСПЦ ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", Швец М. Н. (2013)
Степаненко А. Н. - Строительство электрометаллургического завода и общезаводских объектов ООО "НЛМК-Калуга" в Калужской области. Сталеплавильное производство, Богдан В. Н., Малик А. А., Уголков В. А., Попов В. П. (2013)
К 75-летию Владимира Васильевича Парусова (2013)
Глєбова Ю. А. - Стан рибної галузі в Україні на початку її реформування, Шкарупа О. В. (2017)
Грищенко Н. П. - Розвиток свинарства в Україні (2017)
Романчук А. С. - Вміст жирних кислот загальних ліпідів у плазмі крові та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Феденко Є. П. - Використання полину австрійського у годівлі овець, Яковчук В. С. (2017)
Чумаченко І. П. - Ефективність використання комбікормів за вирощування курчат-бройлерів (2017)
Бабік Н. П. - Вплив корів-довгожительок на продуктивне довголіття їх дочок, Федорович Є. І. (2017)
Буренко А. В. - Скороспілість орловських рисаків класу 2.05 (2017)
Гетя А. А. - Розрахунок економічних вагових коефіцієнтів для вмісту жиру та білка в молоці корів, Бочков В. М., Матвєєв М. А (2017)
Гончаренко І. В. - Багатоплідність голштинських корів та їх селекційна оцінка, Єжик Т. В. (2017)
Гончарик О. А. - Інкубація яєць курей за подовження термінів використання батьківського стада, Прокопенко Н. П. (2017)
Заруба К. В. - Результати використання м’ясних генотипів на вівцематках асканійської тонкорунної породи, Дрозд С. Л. (2017)
Захарченко К. В. - Вплив біологічно активних препаратів на ріст та виживаємість поросят-сисунів, Себа М. В., Мартинова М. Є., Каплуненко В. Г. (2017)
Kostenko S. - Genetic diversity and population structure of Shaoxing and Shanma ducks breeds by microsatellite loci, Konoval. O., Chepiha A., Korol P., Doroshenko M., Lu Lizhi, Bu Xingchen, Huang Lingling, Huang Xuetao, Li Liumeng (2017)
Маценко М. І. - Забійні та м’ясні якості чистопородних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку (2017)
Носевич Д. К. - Генотипові параметри добору корів української м’ясної породи (2017)
Охріменко О. В. - Вікова та розмірно-вагова структура стада білого товстолоба (Hipophthalmichthys Molitrix) (VAL) водойми-охолоджувача Запорізької АЕС, Вовк Н. І., Андрющенко А. І. (2017)
Писаренко Н. Б. - Вивчення поліморфізму локусу BMP 15 у породах овець Південного регіону України (2017)
Похил В. І. - Промислове схрещування у вівчарстві за участі породи шароле, Похил О. М., Лінський О. В., Голинська О. Ю. (2017)
Рубан С. Ю. - Методи оцінки ефективності виробництва молока коровами різних генетичних груп в умовах високотехнологічної ферми (частина перша), Перекрестова А. В., Шабля В. П. (2017)
Стрижак Т. А. - Застосування різних методів визначення прогнозованої передавальної здатності (препотентності) кнурів за комплексом відгодівельних та м’ясних ознак, Хватова М. А., Стрижак А. В., Гетя А. А. (2017)
Токар Ю. І. - Жива маса і спермопродуктивність бугаїв за різної їх скороспілості росту, Угнівенко А. М. (2017)
Туринський В. М. - Гістогенез дермальних структур новостворених генотипів, Похил В. І., Лінський О. В. (2017)
Угнівенко А. М. - Відтворювальна здатність корів м’ясних порід, що походять від бугаїв різного типу будови тіла (2017)
Юсюк Т. А. - Прогнозування молочної продуктивності кобил за сервіс-періодом, номером лактації і віком (2017)
Бородіна О. В. - Бактеріальна забрудненість дійок під час доїння корів на доїльному майданчику, Носевич Д. К. (2017)
Броварський В. Д. - Технологія одержання конденсату повітря бджолиного гнізда (2017)
Захаренко М. О. - Продуктивність корів зарубіжної селекції за безпривязно-боксового утримання та дії високої температури повітря, Волощук В. М., Хоценко А. В. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Вплив відходів життєдіяльності тварин на стан технологічного обладнання (2017)
Прудніков В. Г. - Ефективність різних способів підготовки бджолиних сімей до зимівлі (2017)
Сахацький М. І. - Ефективність вирощування бройлерів у кліткових батареях, Абдуллаєва Е. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Вітаємо Петра Степановича Русака! (2018)
Бондаренко А. В. - Аутоімунні захворювання у дітей з первинними дефіцитами антитілоутворення, Волоха А. П., Чернишова Л. І., Костюченко Л. В. (2018)
Wakelyn Je. - Working with vulnerable children: therapeutic observation and Watch Me Play! (2018)
Дмитряков В. А. - Селективно-сегментарная резекция почки как альтернатива органоуносящим операциям при гидронефрозе у детей, Свекатун В. Н., Стоян М. С., Корниенко Г. В. (2018)
Колоскова О. К. - Клініко-імунологічні особливості перебігу бронхіальної астми у підлітків за результатами багаторічного динамічного спостереження, Безруков Л. О., Шахова О. О. (2018)
Майданник В. Г. - Новый подход к анализу функционального состояния организма детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа, Файнзильберг Л. С., Дуккарт К. Б., Морозик А. А., Кондратюк А. С. (2018)
Муквіч О. М. - Деякі аспекти захисних механізмів мукоциліарного бар'єру при хронічному гастродуоденіті у дітей з дисплазією сполучної тканини, Лавренчук О. В. (2018)
Нехаєнко М. І. - Клініко-ендоскопічна характеристика хронічного гастродуоденіту у підлітків при хронічному кандидозі травного тракту (2018)
Руденко Є. О. - Особливості клінічної картини та сучасної діагностики трахеомаляції у дітей (2018)
Березенко В. С. - Клінічні особливості перебігу синдрому Дабіна—Джонсона у дітей (клінічний випадок), Диба М. Б., Резніков Ю. П. (2018)
Бережной В. В. - Использование лучевых и радиоизотопных методов для диагностики ювенильных артритов (аналитический обзор), Бондарец Ю. И. (2018)
Гончарь М. О. - Світові стандарти діагностики та лікування гострих бронхіолітів у дітей, Муратов Г. Р., Логвінова О. Л., Башкірова Н. В. (2018)
При боли в горле важно устранить два фактора (2018)
Гавриленко Ю. В. - Ефективність застосування топічного кортикостероїдного препарату "Флікс" при лікуванні секреторного середнього отиту у дітей (2018)
Квашніна Л. В. - Забезпеченість організму дітей дошкільного віку довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами і можливості корекції їх дефіциту (огляд наукових публікацій та результати власних досліджень), Ігнатова Т. Б. (2018)
Бекетова Г. В. - Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії в дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота, Солдатова О. В. (2018)
Шутова Е. В. - Ацетонемический синдром у детей: вопросы диагностики и терапии (2018)
Гавриленко Ю. В. - Клінічний досвід застосування препарату "Зіпелор" при лікуванні гострих запальних процесів ротової частини глотки у дітей (2018)
Правила подачи и оформления статей (2018)
Адамян Д. Р. - Створення комп’ютерної моделі каталітичного процеса оксихлорування етилену за допомогою Chemcad, Глікіна І. М., Кудрявцев С. О., Глікін М. А. (2017)
Архипов О. Г. - Деградація металу газопроводів в умовах катодного захисту, Усов Д. І., Карпюк Л. В., Галабурда Н. І. (2017)
Архипов О. Г. - Складові системи корозійного моніторингу на основі методу high-resolution er, Ушакова А. В., Довгалов Л. Ю., Ушакова О. Ю. (2017)
Валігура М. Я. - Еволюційний розвиток і удосконалення конструктивних особливостей повітророзподільників пасажирського типу (2017)
Галстян Г. А. - Дослідження окремих реакцій каталітичного циклу окиснення толуену та його оксигенпохідних озоном в ацетатному ангідриді, Галстян А. Г.Сєдих Г. О., Бондар О. Ю. (2017)
Дьомін Р. Ю. - Розрахункова оцінка динамічних показників швидкісного вагона (2017)
Жидков А.Б. - Переддефектний стан металоконструкцій та його визначення магнітометричними методами, Марченко Д.М., Бойко Г.О. (2017)
Кравченко І. В. - Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва нітратної кислоти фотоокисненням N2O у нітрозних газах, Зубцов Є. І. (2017)
Сагайда П. И. - Применение метода категориально-онтологического моделирования для разработки алгоритмического обеспечения информационно-измерительной системы, Гетьман И. А. (2017)
Суворін О. В. - Характеристика розподілу токсичних ванадійвмісних промислових відходів та методика їх дослідження, Грінь С. О., Кузнєцов П. В., Ожередова М. А. (2017)
Тарасов В. Ю. - Демілітаризація. технології утилізації боєприпасів та енергетичних матеріалів (2017)
Татарченко Г. О. - Оцінка енергетичних втрат адміністративної будівлі, Скурідіна Т. М., Поркуян С. Л. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського