Kurylo V. - Land fragmentation in Ukraine: agricultural land-use management and jurisprudence issues, Pantaliienko P., Bogdanets V., Ovcharuk S. (2017)
Heidig W. - First choice or fallback option? The attractiveness of South Africa’s retail industry for Gen Y members, Dobbelstein T., Mason R. B., Jooste W. (2017)
Mbhele T. P. - Engineering patterns of supply chain optimization to manage oscillation effect (2017)
Worku Z. - Predictors of satisfactory employee performance in the South African Department of Health (2017)
Chipunza C. - Organizational culture and job satisfaction among academic professionals at a South African university of technology, Malo B. (2017)
Титул, зміст (2018)
Дроб’язко В. С. - Законодавчі акти Союзу РСР про авторське право 20-х рр. ХХ століття (2018)
Улітіна О. В. - Фан-арт та авторське право (2018)
Штефан А. С. - Висновок експерта у цивільному судочинстві (2018)
Зайківський О. Б. - Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки, Оністрат О. А. (2018)
Гордейчук В. В. - Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок (2018)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Інноваційність цілісних науково-виробничих формувань в умовах поступу до неоекономіки (2018)
Ревуцький С. Ф. - Пріоритети та інноваційні прориви в розвитку неоекономіки в кінці ХХ – першій половині ХХІ століття (2018)
Коваль І. Ф. - Щодо розвитку національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності (2018)
Постригань Т. Л. - Технологічні парки на базі університетів Франції: питання правового регулювання (2018)
Волинець І. П. - Нормативне регулювання генериків в Україні та США: порівняльно–правовий аспект (2018)
Орієнтовний план заходів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності національної академії правових наук України, присвячених ХІІ Всеукраїнському фестивалю науки (2018)
Чемич М. Д. - Хронічний вірусний гепатит C: клініко-епідеміологічні особливості, сучасні методи діагностики та лікування, взаємозв’язок з автоімунними порушеннями, Лішневська А. Г. (2017)
Рябоконь Н. О. - Тривожно-депресивні розлади у дітей з соматичною патологією, Рябоконь Д. С. (2017)
Ярова О. Д. - Клініко-анамнестичні чинники, які впливають на перебіг атеросклерозу периферійних артерій нижніх кінцівок (2017)
Винниченко Л. Б. - Особливості артеріальної ригідності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з хронічною серцевою недостатністю, Привалова А. О. (2017)
Савченко О. В. - Оптимізація профілактики ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора (2017)
Марченко І. В. - Вплив K121q поліморфізму гена Еnрр1 на розвиток супутньої серцево–судинної патології у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Гарбузова В. Ю., Марченко Є. Є., Обухова О. А., Атаман О. В. (2017)
Sokhan A. V. - Clinical and laboratory characteristics of enteroviral meningitis in adults (2017)
Пачевська А. В. - Оцінка кристалізації слини в динаміці при ортодонтичному лікуванні у дітей, Філімонов Ю. В. (2017)
Нікітина І. М. - Сучасні аспекти антенатального нагляду при багатоплідній вагітності, Сухарєв А. Б. (2017)
Даниленко Г. М. - Медико-профілактичні заходи по збереженню здоров’я підлітків на етапі профільного та професійного навчання, Швець А. М., Швець Ю. М. (2017)
Бідзіля П. П. - Вміст цитокінів при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від фракції викиду лівого шлуночка (2017)
Квасніцький М. В. - Ранні результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів (2017)
Кустов А. В. - Условия и факторы формирования комплаенса (2017)
Мельник А. В. - Вплив біофлавоноїдів на біохімічні показники стану серця у самців та самок щурів за умов гіпергомоцистеїнемії (2017)
Титул, зміст (2018)
Дроб’язко В. С. - Закон УСРР "Про авторське право" 1929 року (2018)
Зеров К. О. - Особливості правової охорони шрифтів правом інтелектуальної власності (2018)
Зайківський О. Б. - Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері (ч. 1), Оністрат О. А. (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - Набуття прав на об’єкти права промислової власності як адміністративна процедура (2018)
Кашинцева О. Ю. - Ключові положення української патентної реформи в сфері охорони здоров'я (2018)
Криволапчук В. О. - Правова охорона географічних значень в контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, Филь C. П. (2018)
Бахарева О. В. - Правове регулювання призначення та проведення судової експертизи про порушення прав на об’єкти патентного права у господарському процесі (2018)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Принципи формування національної безпеки України з огляду прав інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку (2018)
Чередник Н. В. - Реалізація прав інтелектуальної власності в дослідницьких університетах: теоретичні аспекти (2018)
Пономарьова О. О. - Деякі особливості договорів на створення та використання об’єктів патентування в сфері медицини, Кашинцева О. Ю. (2018)
Кушнір І. М. - Оподаткування податком на додану вартість операцій з нематеріальними активами в європейському законодавстві (2018)
Об’ява про аспірантуру (2018)
Содержание (2018)
Никонов В. В. - Уважаемые коллеги! (2018)
Усенко Л. В. - Отдельные моменты из истории украинской анестезиологии: взгляд из прошлого и настоящего в будущее (2018)
Кобеляцький Ю. Ю. - Біомедична етика як невіддільна складова світогляду лікаря, Канчура Т. В., Петрашенок Є. В. (2018)
Михневич К. Г. - Некоторые вопросы гидродинамики и энергетики циркуляторного и гемического звеньев системы транспорта кислорода (часть 2) (2018)
Шатов Д. В. - Диагностические возможности при дисфункции протезов клапанов сердца (обзор литературы), Захарьян Е. А. (2018)
Галушко О. А. - Приховані небезпеки періопераційного періоду: фокус на гіпофосфатемії, Бабак С. І., Болюк М. В. (2018)
Курочка Г. В. - Огляд світової практики діагностики смерті мозку, Куйбіда Ю. О., Йовенко І. О., Царьов О. В. (2018)
Йовенко И. А. - Клиническая физиология и клиническая фармакология современной инфузионной терапии циркуляторного шока (обзор литературы), Царев А. В., Кузьмова Е. А., Мынка В. Ю., Селезнева У. В. (2018)
Адамчук Н. М. - Больовий синдром у дітей із гемобластозами. Сучасний стан проблеми, Сорокіна О. Ю. (2018)
Бондар М. В. - Маловідомі риси давно відомого препарату: в центрі уваги — Нефопам, Пилипенко М. М., Арєшніков Д. Б., Мельник В. М., Ващук Ф. С. (2018)
Ліпич О. П. - Роль місцевих анестетиків у післяопераційному знеболюванні й відновленні моторно-евакуаторної функції кишечника, Лісецький В. А. (2018)
Воротинцев С. І. - Функціональний статус як предиктор кардіальних ускладнень після абдомінальних операцій у пацієнтів з ожирінням (2018)
Савченко С. І. - Мікробний пейзаж у хворих на гостру парапневмонічну емпієму плеври й оптимізація емпіричної антибактеріальної терапії (2018)
Чаплинський Р. П. - Комбінована регіонарна анестезія при операції піхвової екстирпації матки, кольпоперинеорафії з леваторопластикою, Панов В. М., Сафонов Р. А., Селюкова А. В. (2018)
Філоненко В. О. - Сучасні можливості ургентної фіброезофагогастродуоденоскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з гострою хірургічною патологією, Лєсний В. В., Лєсна А. С. (2018)
Євсєєва В. В. - Досвід застосування налбуфіну гідрохлориду в схемі інтраопераційної мультимодальної аналгезії як частина протоколу прискореної періопераційної реабілітації в баріатричній хірургії (2018)
Артеменко В. Ю. - Синдром обструктивного апноэ сна в периоперационном периоде: подводные камни или недооцененные возможности?, Пальжок А. Д., Андреева С. Н., Конашевская С. В. (2018)
Опыт применения односторонней спинальной анестезии в ургентной хирургии (2018)
Гармиш О. С. - Нефропротекция в оперативной урологии, Смирнова Я. В., Фомченко К. А., Криштафор А. А., Гармиш И. П. (2018)
Горкавый Е. А. - Варианты мультимодальной аналгезии хирургического лечения колоректального рака, Лесной И. И. (2018)
Клигуненко О. М. - Вікові особливості показників референтних значень нейронспецифічної єнолази, Кущ К. О. (2018)
Клигуненко Е. Н. - Опыт применения имплантационных венозных порт-систем для пациентов, требующих длительной химиотерапии в отделении интенсивной терапии, Баранов И. В., Площенко Ю. А., Новиков С. П., Фролов К. Б., Василишин А. В., Кириллова Л. А. (2018)
Красносельський М. В. - Корекція ферментативного стану й перекисного окиснення ліпідів у онкохворих із мультиорганними оперативними втручаннями, Крутько Є. М., Шульга М. В., Шульга Є. В. (2018)
Krasnoselskiy M. V. - Using epidural anesthesia with preserved spontaneous breathing in oncological patients during long-term gynecological laparoscopic interventions, Krutko Ye. M., Shulga M. V., Seredenko V. G., Shulga Ye. V. (2018)
Kravets O. V. - Perioperative infusion therapy with different volume protocols in patients with moderate surgical risk undergoing emergency laparotomy (2018)
Кріштафор А. А. - Базові принципи профілактики когнітивних розладів та відновлення когнітивних функцій при критичних станах (2018)
Муризіна О. Ю. - Рідинні та волемічні порушення у пацієнтів із різними формами гострого панкреатиту після проведення стартової інфузійної терапії, Устіянович О. С. (2018)
Андреев С. И. - Роль трансплант-координатора: беседа с семьей потенциального донора, Андреев П. С. (2018)
Андреев С. И. - Кондиционирование потенциального донора, Соловьюк А. О., Андреев П. С. (2018)
Клигуненко Е. Н. - Современный подход к образованию врачей: концепция непрерывного медицинского образования и непрерывного профессионального развития, Кравец О. В., Площенко Ю. А., Сединкин В. А., Халимончик В. В. (2018)
Клигуненко О. М. - Дидактичні основи вибору методу навчання за модулем "Невідкладні стани" із підготовки до ліцензованого іспиту "Крок 3", Муризіна О. Ю. (2018)
Болонська А. В. - Медицина невідкладних станів: формування клінічного мислення на засадах OSCE, Сорокіна О. Ю., Буряк Т. О. (2018)
Клигуненко Е. Н. - Особенности анестезиологического пособия у роженицы со спинальной амиотрофией Верднига — Гоффмана: клинический случай, Максимова Е. В., Дудас А. Б., Сединкин В. А. (2018)
Пякшина Е. В. - Гипонатриемия при раке мочевого пузыря (клинический случай), Гармиш О. С., Захарова Н. В., Рац И. Г., Криштафор А. А. (2018)
Йовенко І. О. - Інтенсивна терапія синдрому поліорганної недостатності при політравмі: місце екстракорпоральної гемокорекції, Марзан О. О., Царьов О. В., Дубина В. М., Коваленко Л. В. (2018)
Матеріали II симпозіуму з міжнародною участю "Нові горизонти анестезіології, інтенсивної терапії критичних станів та лікування болю", присвяченого 45-річчю створення кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України" і 60-річчю створення анестезіологічної служби в КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова" (м. Дніпро, 25–26 жовтня 2018 р.) (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Gottardo P. - Family firms, risk-taking and financial distress, Moisello A. M. (2017)
Madsen D. O. - Examining the popularity trajectory of outsourcing as a management concept (2017)
Yohana C. - The effect of leadership, organizational support and organizational citizenship behavior on service quality (2017)
Sievidova I. A. - Factors affecting the economic management efficiency of agricultural enterprises in Ukraine (2017)
Lysiak L. - Ukraine-EU cooperation for realization of innovative projects and programs aimed at public financial management modernization, Kachula S., Kulichenko V. (2017)
Rebryk M. - The potential of conflicts of interest arising in the activities of credit rating agencies in Ukraine, Rebryk Y., Sokol S., Kozmenko Y. (2017)
Chernadchuk V. - The notion and content of financial system in the context of financial law of Ukraine, Sukhonos V., Shkolnyk I. (2017)
Gibesova B. - Formation of a complex of management decisions on the reduction of environmental pollution during the development of coal mines, Halynska Y., Zubiček V., Fiedlerova E. (2017)
Kleynhans C. - Barriers to the practice of benchmarking in South African restaurants, Roberson J. (2017)
Popoola B. A. - The influence of trust, communication and commitment on ethical behavior in universities: a case of South Africa, Chinomona E. (2017)
Iwu Ch. G. - Job motivation and management implications: a case of teachers in Nigeria, Ezeuduji I. O., Iwu I. Ch., Ikebuaku K., Tengeh R. K. (2017)
Makasi A. - Sustainable marketing strategies in the context of a globalized clothing and textile (C&T) sector in Zimbabwe, Govender K. (2017)
Семенчук С. А. - Сучасні аспекти прогностичного значення факторів ризику в серцево-судинній патології (2017)
Стрільчук Л. М. - Скринінг параметрів метаболізму, запалення та гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця з різним станом жовчного міхура, які підлягали аорто-коронарному шунтуванню, Беш Д. І., Рафалюк О. І. (2017)
Винниченко І. О. - Аналіз поширеності раку легенів серед жінок Сумської області, Москаленко Ю. В., Тарасенко С. В., Винниченко О. І., Пустовгар Л. Г., Смородська О. М., Сердюк М. Ю. (2017)
Дужий І. Д. - Аналіз деяких показників захворювань периферійних артерій у сумській області, Ніколаєнко А. С., Попадинець В. М. (2017)
Лис О. Б. - Ексудативний перикардит на тлі герпесвірусної інфекції 6 типу, Толстяк Я. Ф. (2017)
Фоменко І. Г. - Аналіз асоціації поліморфних варіантів BSMI, APAI, TAQI гена VDR із розвитком хронічного генералізованого пародонтиту, Шершнєва Є. С., Лопатка О. Ю., Дубовик Є. І., Обухова О. А., Гарбузова В. Ю. (2017)
Школьна І. І. - Особливості вмісту та балансу заліза, міді та цинку у волоссі матерів та їх недоношених новонароджених, Маркевич В. Е. (2017)
Хижняк М. В. - Пункционная лазерная микродискэктомия: ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с множественными грыжами шейного отдела позвоночника, Педаченко Ю. Е., Танасийчук А. Ф., Потапов А. А., Фурман А. Н., Боднарчук Ю. А. (2017)
Білозецький І. І. - Оцінка ефективності превентивної і післяопераційної аналгезії при переломах лицьового скелету (2017)
Приступа Л. Н. - Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27glu поліморфізму гена ?2-адренорецептора, Бондаркова А. М., Макагонов І. О. (2017)
Франчук М. В. - Подагрична нефропатія: оцінка взаємозв'язків між перебігом подагри і рівнем мікропротеїнурії (2017)
Косова Г. А. - Характеристики добового профілю артеріального тиску, що асоційовані із розвитком діастолічної дисфункції лівого шлуночка при гіпертонічній хворобі в осіб середнього та похилого віку (2017)
Кошак Б. О. - Вміст циркулюючих ендотеліальних клітин в крові як маркер ендотеліальної дисфункції у хворих на анкілозивний спондилоартрит (2017)
Кмита В. В. - Кластеризація хворих на бронхіальну астму із урахуванням генотипів за ВСІ1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора, Бондаркова А. М., Поліщук Н. Ю., Попович Ю. А., Лісних Р. С., Приступа Л. Н. (2017)
Сміян C. I. - Оцінка ефективності терапії у пацієнтів з ревматоїдним артритом в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Даньків Л. В. (2017)
Гуніна Л. М. - Механізми впливу препарату АТФ-лонг на працездатність тварин при експерименталь-ному моделюванні фізичних навантажень, Вінничук Ю. Д., Носач О. В., Безугла В. В., Розова К. В. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Johannessen J.-A. - Knowledge management in future organizations (2017)
Trynchuk V. - Management of visual communications in insurance companies (on the example of using icons in logos) (2017)
Kozlovskyi S. - The methods of state regulation of sustainable development of agrarian sector in Ukraine, Grynyuk R., Baltremus O., Ivashchenko A. (2017)
Koroteyev M. - Prospects for the market turnover of agricultural land in Ukraine, Korman I., Manziy O., Semenda O., Semenda O. (2017)
Liu Ch.-M. - A study on the effect of service quality on customer loyalty and corporate performance in financial industry, Wang T.-Y. (2017)
Jamaliah Jamaliah - The effect of Employment Development Index on economic growth and poverty level in Indonesia, Said M. (2017)
Toimentseva I. A. - Problems and forecast of the development of the Russian fuel and energy complex: the factorial approach, Karpova N. P., Ostroukhova N. G., Chichkina V. D. (2017)
Sifumba C. M. - The risk management practices in the manufacturing SMEs in Cape Town, Mothibi K. B., Ezeonwuka A., Qeke S., Matsoso M. L. (2017)
Dondolo H. B. - Negative factors of beliefs toward advertising on Facebook and their effect on attitudes (2017)
Rambe P. - Social media marketing and business competitiveness: evidence from South African tourism SMMEs (2017)
Daniels N. - The status of quality management in selected Community Service Centres in the Western Cape, South Africa, Hendrickse R. (2017)
Shumba K. - Challenges faced by franchise entrepreneurs operating in a volatile business environment: a case of the fast food industry in Harare, Zimbabwe, Zindiye S., Donga G. (2017)
Maune A. - The strong influence of sound corporate governance on economic Growth: evidence from Zimbabwe (2017)
Lotriet R. - Assessing fertilizer buying behavior of emerging farmers in a South African grain producing area, Bisschoff C., Kole A. (2017)
Черненко В. М. - Можливість використання методики безпосередньої імплантації з негайним навантаженням з використанням остеопластичних ксеногенних матеріалів, Любченко О. В. (2017)
Вернигородський В. С. - Зв'язок рівнів молекули адгезії судинних клітин SVCAM-1 з порушенням ліпідного обміну у хворих на гіпотиреоз, Фетісова Н. М., Вернигородська М. В., Валентьєва Р. В., Мальченко О. В. (2017)
Мудренко І. Г. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні кореляти суїцидального ризику у хворих на деменції (2017)
Гончарук Л. М. - Віддалені наслідки патогенетичного лікування гастродуоденопатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, Кушнір Л. Д., Телекі Я. М., Мікулець Л. В. (2017)
Потапов О. О. - Клінічні особливості розсіяного склерозу в Сумській області, Кмита О. П., Личко В. С., Литвиненко Д. С., Миколаєнко Ю. О. (2017)
Павлишин Г. А. - Распространенность йододефицита у детей с внебольничной пневмонией в Тернопольском регионе, Кибар О. Д. (2017)
Фуштей И. М. - Динамика маркеров системного воспалительного ответа у больных острым инфарктом миокарда под влиянием лечения, Феди М. (2017)
Олешко Т. Б. - Вивчення асоціації C+70G поліморфного сайта гена EDNRA з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту у курців і осіб, що не курять, Міщенко С. Р., Юрченко В. С., Обухова О. А., Гарбузова В. Ю. (2017)
Фоменко І. Г. - Зв’язок BSMI-поліморфізму гена VDR із розвитком хронічного генералізованого пародонтиту, Шершнєва Є. С., Хоружий В. В., Дубовик Є. І., Гарбузова В. Ю. (2017)
Чемич О. М. - Математична модель ступеня тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу, Жиленко Т. І., Шуда І. О., Чемич М. Д., Мороз Л. В. (2017)
Кравцова А. В. - Імунологічні показники крові тварин після пластики твердої мозкової оболонки, Абрамова Л. П., Векшин В. О. (2017)
Бугаєвський К. А. - Практичні аспекти відновного лікування після порушеної позаматкової вагітності (2017)
Якименко О. О. - Результати комплексного лікування із застосуванням пресотерапії у жінок в менопаузальному періоді, що страждають остеоартрозом колінних суглобів, Богдан Н. М., Клочко В. В. (2017)
Макаров С. Ю. - Навчально-обумовлений стрес і механізми психологічного захисту студентської молоді: проблемні питання, фізіолого-гігієнічні аспекти, Панчук О. Ю., Сергета І. В. (2017)
Поляков А. А. - Здоровье и функциональные возможности оседлых и мигрировавших долгожителей, Томаревская Е. С. (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Ф. Суходуба (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Veselovska L. - Factors influencing countries on their path to sustainable development: implications for organizations (2017)
Flores-Jimeno R. - Dynamic analysis of different business failure process, Jimeno-Garcia I. (2017)
Akin N. - Examining of immigrant entrepreneurship studies in international literature by using social network analysis, Bostanci B., Akyol E. M. (2017)
Filipova-Slancheva A. - Automatic exchange of tax information: initiation, implementation and guidelines in Bulgarian context (2017)
Boustani N. M. - Innovation in organizations having founder's syndrome, Boustani Z. E. (2017)
Contreras-Pacheco O. E. - Fuzzy reporting as a way for a company to greenwash: perspectives from the Colombian reality, Claasen C. (2017)
Solakis K. - Dart model from a customer's perspective: an exploratory study in the hospitality industry of Greece, Pena-Vinces J. C., Lopez-Bonilla J. M. (2017)
Delgadova E. - Female managers and their characteristics in the Trenčin region, Slovakia, Gullerova M. (2017)
Grencikova A. - Relationship of generations X, Y, Z with new communication technologies, Vojtovic S. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Štofova L. - Development of the integrated quality management model for increasing the strategic performance of enterprises in the automotive industry, Szaryszova P., Vilamova S. (2017)
Zuzik J. - Evaluation of companies by revenues methods in the conditions of Slovakia, Weiss R., Weiss E., Labant S., Mixtaj L. (2017)
Salman A. - Entrepreneurial finance and its impact on e-business, Jamil S. (2017)
Lyulyov O. - Stabilization Pentagon Model: application in the management at macro- and micro-levels, Shvindina H. (2017)
Lipych L. - Prospects for the introduction of innovations by agricultural enterprises in Ukraine, Bortnik S., Tovsteniuk O., Kchilycha O., Kushnir M. (2017)
Bazylevych V. - Improvement of the effectiveness of organic farming in Ukraine, Kupalova G., Goncharenko N., Murovana T., Grynchuk Y. (2017)
Kolot A. - Market, state and business in coordinates of the new economy, Herasymenko O. (2017)
Kuzmynchuk N. - Analyses dynamics of taxpayers behavior fating the influence of social-psychological factors, Kutsenko T., Nazarova T., Druhova E. (2017)
Belhassine O. - Oil price risk in the Eurozone: a sectoral analysis, Bouzid A. B. (2017)
Worku Z. - Determinants of viability in junior mining companies in the Witbank region of South Africa (2017)
Shaikh A. - A comparative model analysis of managerial competence of business school educated managers, Bisschoff C., Botha C. (2017)
Steenkamp R. J. - The exploration of university ethos – neoliberalism versus entrepreneurial wisdom (2017)
Jali L. F. - Critical analysis of leadership governance and its implications in the universities: a case study of South African universities, Lekhanya L. M. (2017)
Neneh B. N. - Entrepreneurial orientation and its impact on firm growth amongst SMEs in South Africa, Van Zyl J. (2017)
Легенчук С. Ф. - Земельні активи в системі бухгалтерських категорій та понять, Остапчук Т. П. (2018)
Корягін М. В. - Особливості визнання та документального оформлення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності, Чік М. Ю. (2018)
Мамонов К. А. - Процесне управління формуванням інтелектуального капіталу, Пруненко Д. О., Угоднікова О. І. (2018)
Норд Г. Л. - Визначення системи показників щодо формування фінансових результатів, Куслій В. О. (2018)
Oliinyk O. V. - Application of economic analysis in the context of tax planning for economic entities, Grytsyshen D. О., Kucher S. V. (2018)
Shvets V. Ye. - Formation of the basic principles of ethics for specialists of accounting and analytical sciences in modern information economics, Pavlik I. Ye. (2018)
Романюк М. Д. - Державна політика протидії торгівлі людьми в Україні та напрями її вдосконалення, Смутчак З. В. (2018)
Сазонець О. М. - Розвиток та безпека інформаційних процесів у сучасному суспільстві, Альшаафі Мохамед Алі (2018)
Ховрак І. В. - Стратегічне управління економічною безпекою держави на засадах соціальної відповідальності (2018)
Бочарова Ю. Г. - Архітектура та атрибути інноваційної інфраструктури (2018)
Вознюк Т. К. - Узагальнення методики екологічної експертизи територій та підприємств, Юсуфова А. М. (2018)
Кобилинська Т. В. - Методологічне та методичне забезпечення вибіркових статистичних спостережень екологічних наслідків від виробництва окремих видів продукції рослинництва (2018)
Корнійчук А. А. - Планування ефективності формування і використання виробничого потенціалу промислового підприємства (2018)
Маслова С. О. - Мотивація як фактор ефективності праці, Кононюк К. Є. (2018)
Мельник Т. Ю. - Прогнозування соціально-економічних явищ як інструмент обґрунтування управлінських рішень (2018)
Панченко В. А. - Емпіричний аналіз кадрової безпеки корпоративного сектору (2018)
Фірман І. В. - Помилка людини серед причин виробничого травматизму, Тимошук С. В., Фірман В. М. (2018)
Чернобай Л. І. - Особливості адміністрування співпраці з клієнтами на підприємствах, Ясінська Т. В., Широн Ю. О. (2018)
Виговська Н. Г. - Стратегічний розвиток туристичної галузі в Житомирській області, Саух І. В. (2018)
Кудрявська Н. В. - Сутність і класифікація страхового посередництва: європейський та український досвід (2018)
Реєнт О. П. - Велика війна 1914–1918 рр. як глобальне потрясіння та її наслідки для України (2018)
Берестовий А. І. - Аграрне законодавство Центральної Ради: вплив політичного чинника, Пасічна Ю. Г. (2018)
Бундак О. А. - Інтеграція українського селянства прикордонних територій у громадські організації (спілки, об’єднання) (2018)
Верховцева І. Г. - Повсталі громади: самоврядування селян у Російській імперії в умовах суспільно-політичних потрясінь початку ХХ ст. (2018)
Голиш Г. М. - Селянство Золотоніського повіту в добу революційних потрясінь початку ХХ століття: повсякденність та боротьба за землю і волю, Лисиця Л. Г. (2018)
Капустян Г. Т. - Селянський повстанський рух Півдня України (Махновщина) в контексті Української революції 1917-1921 рр. (2018)
Касян А. І. - Волосні сходи Правобережної України в пореформенний період (2018)
Ковальова Н. А. - Селянська революція в Наддніпрянській Україні 1902 – 1922 рр.: основні підходи до визначення поняття (2018)
Корновенко С. В. - Революційні потрясіння початку ХХ ст.: аграрне законодавство країн Центральної та Південно-Східної Європи, Земзюліна Н. І. (2018)
Масненко В. В. - Як українські селяни стали воїнами (до соціокультурних і мілітарних аспектів революції 1917-1921 рр.) (2018)
Священко З. В. - "Російська проблема" у міжнародних відносинах після Першої світової війни (2018)
Глібіщук М. В. - Концепція революцій Дж. Голдстоуна (2018)
Горак В. С. - Григор’євський і махновський повстанські рухи: історія та історіографія взаємин (2018)
Гоцуляк В. В. - Сучасний стан вивчення наукової спадщини дослідників аграрної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Іващенко В. А. - Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики П. Скоропадського (2000-ні – 2010-ті рр.), Тараненко О. М. (2018)
Кірєєва В. О. - Аграрна політика Гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР на сторінках "Українського селянина", Морозов А. Г. (2018)
Карасевич О. О. - Матеріальне забезпечення сільського господарства України в 1953–1964 рр. у публікаціях часів "застою" (2018)
Свйонтек А. - Поляки та революційні події в Україні в 1917-1921 роках: нарис історії дискурсу (2018)
Платмір Я. Л. - "Селяни стають українцями": процеси модернізації українського села в інтерпретації Ендрю Вілсона (2018)
Абразумова О. М. - Поширення опозиційних та антирадянських прокламацій в українському селі 1920-х років (2018)
Кононенко Ю. С. - Духовні основи конституційного ладу України (2018)
Присяжнюк Ю. П. - Боговідступництво як радикальна зміна традиційної релігійності українського селянства (1920-і – початок 1930-х рр.), Орищенко Р. М. (2018)
Рубан М. Ю. - Репресовані православні ієрархи та священнослужителі Бахмутського краю 1920–1930 рр., Татаринов С. Й. (2018)
Тельвак В. В. - Культурна політика Михайла Грушевського як редактора селянських газет (2018)
Чабан А. Ю. - Витоки та шляхи розвитку імперської політики Росії щодо України (2018)
Корновенко С. В. - "Правові засади аграрної політики в Україні (др. пол. ХХ - початку ХХ ст.). Історичний аспект: Коріненко П. С. - Тернопіль: Вектор, 2018. - 367 с." (2018)
Title (2017)
Content (2017)
Pasichnyi M. - Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth (2017)
Sardak S. - Global factors which influence the directions of social development, Korneyev M., Simakhova A., Bilskaya O. (2017)
Odeku K. O. - Ensuring affordable electricity as a vital socio-economic right in South Africa, Gundani S. R. (2017)
Chakuzira W. - The perceived benefits and barriers to the application of mobile and social networking technologies in Higher Learning Institutions, Kadyamatimba A. (2017)
Shymanska K. - Determinants of migration motives as a precondition for the migration flows formation, Kurylo M., Karmaza O., Timchenko G. (2017)
Ashmarina S. - Assessment of global trends impact on development of higher education system, Nikulina E. (2017)
Khmeleva G. - The regional allocation of labor resources in the context of economic restructuring and renewal: using a case from Russia, Tyukavkin N., Bulavko O., Prosvetova A., Egorova K. (2017)
Gachie W. - The evaluation of human computer interface design of learning management systems: problems and perspectives, Govender D. W. (2017)
Govender K. K. - Consumer Choice Behavior during a Social Disruption (2017)
Gie L. - Balancing the double-edged sword of technology within a modern university workplace, Slabbert A., Haydam N. (2017)
Zakharchenko V. - The development of methods of calculating the concession fees, Merkulov M., Balakhonova O., Zakharchenko N., Laptieva V. (2017)
Kornilova O. - Socially responsible business in trade: further development in Ukraine and Russia, Karashchuk O. (2017)
Tsurkan M. - Organizational and financial mechanisms for implementation of the projects in the field of increasing the energy efficiency of the regional economy, Andreeva S., Lyubarskaya M., Chekalin V., Lapushinskaya G. (2017)
Khmara M. - Development of global production networks in a global environment, Grinenko O., Koroied S., Koucherets D., Bukhanevych O. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Gusni Gusni - Factors affecting equity mutual fund performance: evidence from Indonesia, Silviana Silviana, Hamdani F. (2018)
Park S. - The effect of investor sentiment on the means of earnings management (2018)
Burtnyak I. - Spectral study of options based on CEV model with multidimensional volatility, Malytska A. (2018)
Shin H. - IFRS adoption and investor perceptions of earnings quality: evidence from Korea, Kim S.-I., Kim S. (2018)
Golab A. - Cointegration between the European Union and the selected global markets following Sovereign Debt Crisis, Jie F., Powell R., Zamojska A. (2018)
Li M. - The Fama and French three-factor model in developing markets: evidence from the Chinese markets, Dempsey M. (2018)
Chiang H. - Succession and corporate performance: the appropriate successor in family firms, Yu H. J. (2018)
Alexiou C. - Macroeconomic announcements and stock returns in US portfolios formed on operating profitability and investment, Vogiazas S., Taqvi A. (2018)
Chae W. Y. - Do corporate governance and culture matter in cross-border acquisitions? Some Chinese evidence, Byun J., Choi P. M. S., Yang R. (2018)
Dewi K. - Income smoothing and market performance: empirical study on manufacturing companies listed in Indonesia stock exchange, Mukhtaruddin Mukhtaruddin, Prayudha I. A. (2018)
Lozza S. O. - Price and market risk reduction for bond portfolio selection in BRICS markets, Petronio F., Vitali S. (2018)
Hryhorash O. - The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine, Korneyev M., Leheza Y., Zolotukhina L., Hryhorash T. (2018)
Daly M. - Feasible portfolios under tracking error, β, α and utility constraints, Maxwell M., van Vuuren G. (2018)
Mykolenko O. - Institutional adaptation to abrupt changes during and following the financial crisis, Strokovych H. (2018)
Pedchenko N. - Business angels as an alternative to financial support at the early stages of small businesses’ life cycle, Strilec V., Kolisnyk G. M., Dykha M. V., Frolov S. (2018)
Danko J. - Portfolio creation using graph characteristics, Soltes V. (2018)
Stein R. - Optimizing the performance of mean-variance portfolios in various markets: an "old-school” approach, Contreras-Pacheco O. E. (2018)
Ghosh B. - Identifying explosive behavioral trace in the CNX Nifty Index: a quantum finance approach, Kozarevic E. (2018)
Ejaz A. - Australian Stock Exchange and sub-variants of price momentum strategies, Polak P. (2018)
Aryannejad N. - The role of earnings management in the relationship between accruals and market value, Ghaemi M., Maham K. (2018)
Hull R. M. - Capital Structure Model (CSM): correction, constraints, and applications (2018)
Pantelidis P. - Managerial decisions and accounting performance following mergers in Greece, Pazarskis M., Drogalas G., Zezou S. (2018)
Elsharkawy M. - Now you see me: diversity, CEO education, and bank performance in the UK, Paterson A. S., Sherif M. (2018)
Indriani E. - Behavioral finance: the analysis of investor behavior based on belief and feeling and the investor rationality towards LQ 45 stocks, Sari C. T. (2018)
Fakhroni Z. - Free cash flow, investment inefficiency, and earnings management: evidence from manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange, Ghozali I., Harto P., Yuyetta E. N. A. (2018)
Feng J. - Fund performance-flow relationship and the role of institutional reform, Wang W. (2018)
Al-Smadi M. O. - Determinants of foreign portfolio investment: the case of Jordan (2018)
Yazlyuk B. - Basic principles of financial markets regulation and legal aspects of the legislative requirements, Guley A., Brukhanskyi R., Shovkoplias H., Shvydka T. (2018)
Ndiweni E. - Corporate social responsibility practices of banks in Bangladesh: a structuration theory perspective, Haque F., Hassan M. K. (2018)
Ponomarenko T. - Formation of the investment environment in Ukraine in the context of European integration: an example of Poland, Zinchenko O., Khudoliei V., Prokopenko O., Pawliszczy D. (2018)
Kyriakou M. I. - Impact of auditor tenure on audit quality: European evidence, Dimitras A. I. (2018)
Shkolnyk I. - The relationship between external debt and economic growth: empirical evidence from Ukraine and other emerging economies, Koilo V. (2018)
Антонюк В. П. - Агропромисловий комплекс у системі структурних трансформацій економіки Донецької області: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Снігова О. Ю. - Щодо удосконалення програмних засад відновлення економіки східних регіонів України (2018)
Беззубко Л. В. - Еколого-економічна складова відновлення Донецької області, Новікова О. В. (2018)
Бойченко М. В. - Шляхи виходу з кризи гірничодобувних підприємств для досягнення сталого їх розвитку (2018)
Гордієнко В. В. - Використання закордонного досвіду відшкодування збитків населенню в результаті конфліктів та надзвичайних ситуацій (2018)
Вишневский А. С. - Идеология стратегирования и технология блокчейн как инструменты построения "царства субъектности" (2018)
Сердюк О. С. - Зовнішні ефекти продукування газоподібних відходів виробництва (2018)
Макогон Ю. В. - Новый Великий шелковый путь: история, состояние, перспективы (2018)
Точонов І. В. - Відновлення територій Донецької області на прикладі досвіду зарубіжних країн, Наумова Л. О. (2018)
Шабалина Л. В. - Перспективы развития мирового рынка информационно-коммуникационных технологий, Черноиваненко А. В. (2018)
Майдуков Г. Л. - Резервы угольного производства в мировой энергетике (2018)
Кочешкова І. М. - Індикативна діагностика сталого розвитку регіонів (2018)
Аббасова Ш. А. - Роль ненефтяного сектора в экономическом росте страны, Оруджева М. Ш., Оруджева Т. В. (2018)
Зайцев В. С. - Євроінтеграція – шлях до розвитку економіки України і підвищення добробуту її громадян (2018)
Єлецьких С. Я. - Методичні імперативи оцінювання фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності, Петрищева К. Г. (2018)
Михайличенко Н. М. - Дослідження динаміки показників, що характеризують діяльність фондового ринку України, Мірошниченко О. О. (2018)
Касьянюк С. В. - Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємств машинобудування, Мішура В. Б. (2018)
Ляшенко А. Ю. - Автоматизация процедур международной торговли как инструмент повышения эффективности международного трансфера технологий в Украине (2018)
Залознова Ю. С. - Транспортно-логістична система України: проблеми та перспективи розвитку, Трушкіна Н. В. (2018)
Нечволода Л. В. - Застосування інформаційних технологій та сучасних економіко-математичних методів для управління конкурентоспроможністю закладу вищої освіти, Стецюк А. В., Гриценко В. І. (2018)
Латишева О. В. - Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та особливості управління елементами забезпечення сталого розвитку (2018)
Смирнова І. І. - Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні, Сімаков К. І. (2018)
Бившева Л. О. - Франчайзинг як ефективна форма розвитку інноваційного підприємництва в Україні, Кондратенко О. О., Лисенко А. О. (2018)
Івченкова О. Ю. - Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку економіки України, Крикуненко К. М. (2018)
Ляшенко В. І. - Напрями інтеграції України до європейських науково-освітніх та інноваційних просторів в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Підоричева І. Ю., Кучеров А. В., Тесновський П. В. (2018)
Жуков С. А. - Людський капітал як важливий фактор управління стратегічним розвитком промислового підприємства (2018)
Строганова И. А. - Хеджирование валютных рисков нефинансовыми организациями: состояние и пути развития (2018)
Грахов В. П. - Перспективы развития девелопмента в России, Мохначев С. А., Тарануха Н. Л., Пушкарев В. О. (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие профессиональных компетенций работника в инновационно-образовательной системе (2018)
Ким С. Л. - Формирование целей и их значение в менеджменте организации (2018)
Павлов К. В. - Неевклидова экономика: проблемы и перспективы развития (2018)
Прогнімак О. Д. - Креативне майбутнє України: перспективи і перешкоди (2018)
Павлов К. В. - Рецензия на монографию Поносова Федора Николаевича "Человеческое познание как формирование гносеологических рядов: концепция гносеологического ряда" (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Braendle U. - Cultural diversity in German boards, Stiglbauer M. (2017)
Petrushenko Y. - Impact of the participatory financing of international development projects on social capital of the local communities, Kostyuchenko N., Smolennikov D., Vorontsova A. (2017)
Moloantoa M. E. - Job satisfaction among academic employees in institutions of higher learning, Dorasamy N. (2017)
Bilovodska O. - An analytical study on logistics outsourcing impact on logistical service quality in supply chains (case study: industrial enterprises of Sumy region), Gaidabrus N., Ruban D. (2017)
Stehnei M. - Modeling of strategic control system in the context of sustainable development of enterprise, Irtysheva I., Khaustova K., Boiko Y. (2017)
Kuzmin E. A. - A study on the problems of the structure of transaction costs (2017)
Escobar-Sierra M. - Model for innovation management by companies based on corporate entrepreneurship, Lara-Valencia L. A., Valencia-DeLara P. (2017)
Maslak O. - Developing the intra-firm technology transfer system at the industrial enterprise based on matrix approach, Grishko N., Vorobiova K., Hlazunova O., Maslak M. (2017)
Kozhukhіvska R. - The innovation principles of economic model of the cadastral land valuation for business activity, Shemyakin M., Udovenko I., Verniuk N. (2017)
Kozel R. - ISO 9001 as a standard of quality management in Poland and Czech Republic: an analysis based on the global data, Hys K., Vilamova S., Hawrysz l., Hudak M. (2017)
Syamsudin S. - Gender diversity and firm value: a study on boards of public manufacturing firms in Indonesia, Setiany E., Sajidah S. (2017)
Yurynets Z. - Game theory model for the development of optimal strategy towards innovative products manufacturing at the enterprise, Yurynets R., Gutor T. (2017)
Yoon H. - Corporatism in Korea: a Yuhan case study (2017)
Joubert P. - Employee retention and talent management at a sugar mill in South Africa, Madau D., Grobler B. (2017)
Анісімов О. О. - Формування бортів глибокого кар’єру крутими шарами (2018)
Бойко В. В. - Сейсмічна безпека короткосповільненого масового вибуху по оцінці окремого свердловинного заряду, Кузьменко А. О., Богуцький С. Ю. (2018)
Жуков С. А. - Определение объемов вскрышных работ при увеличении производительности карьера по руде, Луценко С. А. (2018)
Зубко С. А. - Экономическая целесообразность оптимизации параметров системы разработки рудной залежи в неустойчивых вмещающих породах, Петлёваный М. В. (2018)
Панченко В. В. - Аналитический метод расчета организации отвалообразования при доставке горной массы автотранспортом, Ткаченко Л. В., Романенко А. В. (2018)
Прокопенко В. І. - Визначення потенціалу марганцеворудного комплексу України стосовно теперішньої кон’юнктури ринку, Череп А. Ю., Пілова Д. П. (2018)
Симоненко В. І. - Технологічні параметри розробки нерудних кар’єрів з вивезенням сировини конвеєрним транспортом при внутрішньому відвалоутворенні, Черняєв О. В., Гриценко Л. C., Черняєва О. В. (2018)
Скачков А. А. - Просторова спрямованість енергії комбінованих свердловинних зарядів за диференційованого енергонасичення масиву порід (2018)
Собко Б. Ю. - Систематизація кар’єрів нерудних корисних копалин україни придатних до безвибухової розробки, Ложніков О. В. (2018)
Собко Б. Е. - Условия применения роторного комплекса при разработке вскрышных пород обводнённой Мотроновской россыпи, Кардаш В. А. (2018)
Собко Б. Ю. - Вплив физико-механічних властивостей гірських порід на ширину заходки екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів, Чебанов М. О. (2018)
Судаков А. К. - Результаты внедрения термомеханической технологии изоляции поглощающих горизонтов буровых скважин, Колосов Д. Л., Судакова Д. А. (2018)
Фальштинський В. С. - Використання вторинних і відновлювальних ресурсів у гірничому енерго-хімічному комплексі (ГЕХК), Дичковський Р. О., Кононенко М. М., Юрченко К. О., Edgar Cáceres Cabana (2018)
Федоренко С. О. - Конверсійні перспективи гзк за умов об’єднання межевих кар’єрних полів рудного родовища, Жуков С. О., Заярський Р. С., Тітов Д. А. (2018)
Бойко В. В. - Ущільнення просадкових ґрунтів вдосконаленими зарядами малої щільності, Ган А. Л., Ган О. В. (2018)
Гавриш А. B. - Гасіння подовжніх коливань та оптимізація параметрів розміщення уповільнювачів коливань в баках пального рідинних ракет – носіїв, Колосов Д. Л. (2018)
Гавриш A. В. - Чисельне моделювання гідроударних явищ та їх гасіння в трубопроводах під тиском промислового призначення, Колосов Д. Л. (2018)
Демченко Ю. І. - Дослідження впливу технологічних чинників на процеси фільтрації в зонах порушених гірничими виробками, Соцков В. О., Сулаев В. І., Михайлик С. В. (2018)
Дербаба В. А. - Неопределенность измерений при контроле геометрических параметров зубчатых колес (2018)
Захарова Л. М. - Комплексний підхід до вирішення проблеми переходу малоамплітудного порушення, Назимко І. В. (2018)
Колосов Д. Л. - Напружено-деформований стан плоского тягово-несучого органа підйомно-транспортної машини з урахуванням впливу комплексу чинників, Самуся В. І., Білоус О. І., Бобильова І. Т. (2018)
Налисько Н. Н. - Параметры распространения ударных воздушных волн через сопряжения протяженных каналов (2018)
Прядко Н. С. - Регрессионный анализ экспериментальных результатов работы струйной измельчительной установки с акустическим мониторингом, Музыка Л. В., Терновая Е. В. (2018)
Савченко Ю. В. - Прогресивний буровий інструмент з високим ресурсом та властивостями (2018)
Ширін Л. Н. - Поширення області ефективного застосування підвісних монорейкових доріг в умовах відпрацювання похилих вугільних пластів, Коровяка Є. А., Посунько Л. М., Расцвєтаєв В. О., Шаріна B. C. (2018)
Кожевников А. А. - Определение скважности трубчатого фильтра с круглой перфорацией, Науменко Н. А. (2018)
Коряшкіна Л. С. - Інтерактивна карта оптимального мультиплексного розбиття заданого регіону, Михальова О. О., Свіріпа Б. Р., Череватенко А. П. (2018)
Мищенко И. И. - Априорная оценка точности некоторых параметров аффинного преобразования плоских прямоугольных координат, Зуска А. В. (2018)
Назимко В. В. - Дослідження нестаціонарної динаміки газовиділення навколо гірничої виробки, Захарова Л. М., Чеснокова О. В. (2018)
Biliaiev M. - Numerical simulation of polluted air suction near the road, Slavinska O., Kyrychenko R. (2018)
Беляев Н. Н. - Численная модель для решения сопряженных задач в проблеме загрязнения атмосферного воздуха, Калашников И. В., Машихина П. Б. (2018)
Biliaiev M. - Biological wastewater treatment in aeration tanks, Lemesh M., Savina O., Tsurkan V. (2018)
Біляєв М. М. - Прогноз локальних зон забруднення біля автомагістралі з урахуванням рослинності, Русакова Т. І. (2018)
Голінько В. І. - Дослідження захисних властивостей півмаски РПА з протиаерозольними фільтрами різних виробників, Дубенчук М. Є., Чеберячко С. І., Радчук Д. І., Яворська О. О. (2018)
Клименко Т. К. - Біолого-екологічні особливості інвазивного виду Acer Negundo l. в урбофітоценозах промислового міста, Ступак А. Г., Гупало С. Ф. (2018)
Колесник В. Є. - Комплексне оцінювання рівня екологічної небезпеки технологій буропідривних робіт із застосуванням емульсійних вибухових речовин в кар’єрах, Павличенко А. В., Холоденко Т. Ф. (2018)
Малковски П. - Качество угля и его влияние на эмиссию пыли в атмосферу при его сжигании, Тимошенко Е., Халимендик А. (2018)
Тищук В. Ю. - Розробка засобу очистки коксових газів від сірководню, Ковальова І. Б. (2018)
Чеберячко С. І. - Проблеми перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І., Книш І. М. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Thomakos D. - Dynamic stop-loss rules as universal performance enhancers, Yahlomi R. (2018)
Horbunova O. - Financial sustainability of the state pension system of Ukraine, Kartseva V., Pedchenko N., Ostapenko M. (2018)
Plastun A. - Competitiveness in the Ukrainian stock market and local crisis of 2013–2015, Makarenko I., Balatskyi I. (2018)
Woldie A. - Challenges of finance accessibility by SMEs in the democratic republic of Congo: is gender a constraint?, Laurence B. M., Thomas B. (2018)
Sonko Y. - Material production and GDP in Ukraine: theoretical concept and financial assessment, Lazebna I., Lebedeva L. (2018)
Masala G. - Dynamic dependence structure between energy markets and the Italian stock index (2018)
Lumjiak S. - Good coups, bad coups: evidence from Thailand’s financial markets, Quang N. T. T., Gan C., Treepongkaruna S. (2018)
Hu J. W.-S. - Mutual fund herding behavior and investment strategies in Chinese stock market, Lee Y.-H., Chen Y.-C. (2018)
Dickason Z. - The effect of age and gender on financial risk tolerance of South African investors, Ferreira S. J. (2018)
Perera W. - The impact of Working Capital Management on shareholders’ wealth and profitability: evidence from Colombo Stock Exchange, Priyashantha P. (2018)
Resler M. - Analysis of current trends in innovation and investment activity of Ukrainian metallurgical enterprises, Kurylo M., Logvinenko M., Makhinchuk V., Ivanyshchuk A. (2018)
Pontoh W. - Firm characteristics and capital structure adjustment, Budiarso N. S. (2018)
D'yakonova I. - Methodological bases of estimating the efficiency of economic security management of the enterprises in the global environment, Nikitina A., Sukhonos V., Zhuravka F. (2018)
Hamouri B. - Effect of financial leverage on firm growth: empirical evidence from listed firms in Amman stock exchange, Al-Rdaydeh M., Ghazalat A. (2018)
Tsalikis G. - Assessing the performance of American and European Leveraged Exchange Traded Funds, Papadopoulos S. (2018)
Gurrib I. - Are key market players in currency derivatives markets affected by financial conditions? (2018)
Choi P. M. S. - Do firms park capital? Evidence from the U.S. manufacturing sector, Won F. J. (2018)
Aktan B. - Hype vs Reality on US and BRICS stock markets going their separate ways: post-crisis evidence (2018)
Polishchuk N. - Lending as motivation for innovative activity of a modern enterprise, Hromova O., Lopatiuk R. (2018)
Yudawisastra H. G. - Relationship between value added capital employed, value added human capital, structural capital value added and financial performance, Manurung D. T. H., Husnatarina F. (2018)
Ali A. - Service quality, customers’ satisfaction, and profitability: an empirical study of Saudi Arabian insurance sector, Tausif M. R. (2018)
Blakyta G. - Enterprise financial security as a component of the economic security of the state, Ganushchak T. (2018)
Mishchenko V. - Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine, Naumenkova S., Ivanov V., Tishchenko I. (2018)
Lukviarman N. - Meta-analysis of corporate governance in Asia, Johan A. P. (2018)
Tokic S. - Testing efficient market hypothesis in developing Eastern European countries, Bolfek B., Pesa A. R. (2018)
Horvathova J. - Modelling of capital structure in relation to business performance maximization, Mokrisova M., Dancisinova L. (2018)
Rajchlova J. - Assessing the existence of synergistic effect in the consolidated accounting entities in the Czech Republic, Fedorova A., Somerlikova K., Grega L., Svatosova V. (2018)
Ghosh B. - Predictability and herding of bourse volatility: an econophysics analogue, Krishna M. C., Rao S., Kozarevic E., Pandey R. K. (2018)
Petrenko N. - Development of innovative forms of logistics provision, Kozhukhіvska R., Kustrich L., Kovalenko G., Makushok O. (2018)
Радомський І. - "Майстерні" з обробки кременю та спеціалізація виробництва в трипільській культурі етапу ВІ (2018)
Нагірний М. - Питання спорідненості українців та західнослов’янських укрів: топонімічний аспект, Кухарук Л. (2018)
Остапенко А. - Об истоках и времени формирования белорусского этноса (2018)
Магдич О. - Місіонерська діяльність католицької церкви на польських землях у другій половині Х – на початку ХІІ ст. (2018)
Рудь М. - Місія Оттона Бамберзького 20-х років ХІІ ст. та її роль у християнізації Західного Помор'я (2018)
Філас В. - "Візуальне освоєння" Дніпра та Дніпровських порогів у художніх практиках кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. (2018)
Мороз В. - Чернець та його доба: національна та релігійна ідентичність у спадщині о. Анатолія Кралицького,ЧСВВ (1835–1894) (2018)
Белько О. - Першопочатки виготовлення глиняної черепиці й цегли, як складових гончарства на Полтавщині, за сприяння органів земського самоврядування (1894–1899 рр.) (2018)
Мотрук С. - Історичні традиції та сьогодення української громади в Чехії (2018)
Стичинський І. - Свято як елемент повсякденного життя австро-угорських вояків під час Першої світової війни (1914–1918) (2018)
Житкова О. - Взаємовідносини Старокиївської парафії УАПЦ м. Києва з органами державної та партійної влади (1920–1930 рр.) (2018)
Срібняк І. - "…Піти на зустріч всім покаліченим впливом чужої культури та помогти їм засвоїти акорди рідної мови": накази групі інтернованих військ УНР як джерело для реконструкції повсякдення вояків-українців у таборі Ланцут (Польща), січень – травень 1921 р. (2018)
Понипаляк О. - Історіографія діяльності старшинських і підстаршинських шкіл УПА (2018)
Дмитрук Я. - Діяльність призовних комісій до Війська Польського у міжвоєнний період (2018)
Конта Р. - Формування етнографічної збірки музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: діаспорна та радянська історіографія (2018)
Стасюк О. - "Голодомор-геноцид" як категорія полідисциплінарного історичного дослідження подій 1932–1933 років в Україні (2018)
Пивоваренко О. - Могорич як явище національного соціокультурного простору. Спроба системно-структурного аналізу (2018)
Круглова Л. - Становлення та розвиток Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 40-річчя діяльності Музею) (2018)
Метка Л. - Василь Омеляненко: про особисте – відверто (2018)
Грицюк О. - Етика етнолога у дослідженні тем сучасності (2018)
Сорокін А. - Документи фонду 1697 Державного архіву міста Києва як джерело з історії українсько-литовських зв'язків у 1990–1991 рр. (2018)
Люлька В. - Актуальність та перспективи об'єднання мусульманських організацій в Україні (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2006)
Contents (2006)
Yepifanov A. - Training of the qualified experts for banks (2006)
Shpyh F. - Perspectives of liberalization of access for foreign capital to banking sector of Ukraine (2006)
Schonwitz D. - Stability Oriented Euro-Central Banking: Stress the Money Link (2006)
Sorg M. - Transition Banking May Be Highly Profitable: Estonian Case, Lustsik O. (2006)
Herrero A. G. - Foreign Banks and Financial Stability in the New Europe, Simon D. N. (2006)
Simpson J. L. - Financial Integration in European Banking Markets (2006)
Henneke J. - Asset Correlations and Capital Requirements for SME in the Revised Basel II Framework, Truck S. (2006)
Amidu M. - Credit Risk, Capital Structure and Lending Decisions of Banks In Ghana, Hinson R. (2006)
Mat-Nor F. - Financial Performance and Efficiency Changes of Malaysian Banking Institutions in Mergers and Acquisitions, Said R. M., Hisham M. (2006)
Перцева Т. О. - Прогнозування порушень судинно-тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Яковлєва В. Г. (2018)
Речкіна О. О. - Ефективність базисної терапії персистуючої бронхіальної астми і можливість її персоніфікованої оптимізації при генотипових особливостях у дітей, Горовенко Н. Г., Стриж В. О., Руденко С. М., Кравцова О. М., Россоха З. І., Кир’яченко С. П. (2018)
Рекалова О. М. - Ефективність бактеріального імуномодулятора бластолену у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О., Грабченко Н. І., Сінгаєвський М. Б., Ясирь С. Г. (2018)
Feshchenko Y. I. - Diagnostics and forecasting of non-controlled bronchial asthma, Illyinskaya I. F., Arefieva L. V., Kuryk L. M. (2018)
Лемко О. І. - Спелеотерапія, галотерапія, галоаерозольтерапія: дефініції, механізми впливу, перспективи використання, частина II, Лемко І. С. (2018)
Зайков С. В. - Алергія до засобів для контрацепції, Гришило П. В., Гришило А. П., Кириленко Т. В. (2018)
Добрянський Д. В. - Небулайзерна терапія: практичні аспекти, Гуменюк Г. Л., Дудка П. Ф., Ільницький Р. І., Тарченко І. П., Кузьменко Н. М. (2018)
Авторам публікацій у журналі "Астма та алергія": правила оформлення і підготовки статей (2018)
Title (2006)
Contents (2006)
Broker K. F. - The German Banking System. A possible model for prospective new EU-members (2006)
Liang H.-Y. - The Relationship Between Economic Growth and Banking Sector Development, Reichert A. (2006)
Shen C.-H. - Determinants of the Financial Supervision System: Global Evidence (2006)
Moormann J. - Creating Value-Added Services for Bank Customers Using Intelligent Documents, Wilkerling C. (2006)
Hinson R. - Determinants of Ghanaian Bank Service Quality in a Universal Banking Dispensation, Mohammed A., Mensah R. (2006)
Lee S. W. - R2-based Diversification and Incentives of Banks (2006)
Howe J. S. - Share Repurchase Programs by Banks, Jain R. (2006)
Paglia J. K. - An Empirical Exploration of Financial Covenants in Large Bank Loans, Mullineaux D. J. (2006)
Chukwuogor-Ndu C. - Comparative Performance Evaluation of Small, Medium and Large U.S. Commercial Banks, Wetmore J. (2006)
Samad A. - Inter-temporal Performance: Does Bank-size matter? An Analysis of Utah Banks, Glenn L. M., Miah F. (2006)
Sufian F. - Trends in the Efficiency of Publicly Listed Malaysian Commercial Banks Over-Time: A Non-Parametric DEA Window Analysis Approach (2006)
Title (2006)
Contents (2006)
Maslennikov V. V. - National Bank Systems, Sokolov U. A. (2006)
Sotomska-Krzysztofik P. - Transparency of Central Banks in Supporting Financial Stability, Szczepanska O. (2006)
Broker K. F. - The German System of Financial Services Institutions (2006)
Liuhto K. - Foreing Banks Entry and Bank Performance in the CEE Countries, Sorg M., Uiboupin J. (2006)
Al-Jarrah I. - Cost Efficiency, Scale Elasticity and Scale Economies in Arab Banking, Molyneux P. (2006)
Logan T.-M. - Investment Incentives, Risk and Ownership Forms of Commercial Banks in Emerging Markets (2006)
Chu K. H. - Reserve Requirements and Money Multiplier Predictability: The Canadian Experience (2006)
Ezirim C. B. - Financial Management Imperatives of Intermediation Function of Financial Institutions: Empirical Evidence from Nigeria, Muoghalu M. I. (2006)
Feridun M. - Risk Management in Banks and Other Financial Institutions: Lessons from the Crash of Long-Term Capital Management (LTCM) (2006)
Ozkanli O. - The Relationship between Downsizing and Financial Performance of Turkish Banks, Bumin M. (2006)
Камінський В. Ф. - Наукові засади біологічного землеробства в умовах зміни клімату (2016)
Літвінов Д. В. - Короткоротаційні зернові сівозміни в органічному землеробстві, Кальчун Т. Р., Гордієнко Т. І. (2016)
Ткаченко М. А. - Видове генотипне співвідношення елементів живлення як основа оптимізації удобрення сільськогосподарських культур, Драч Ю. О. (2016)
Дворецька С. П. - Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності сортів гороху, Рябокінь Т. М., Каражбей Т. В. (2016)
Гамаюнова В. В. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сортів гороху в південному Степу, Туз М. С. (2016)
Овчарук О. В. - Урожайність та якість зерна сортів квасолі в умовах Лісостепу Західного, Овчарук О. В., Акуленко В. В. (2016)
Єзерковський А. В. - Продуктивність гречки за органічного виробництва на осушуваних органогенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу, Слюсар І. Т. (2016)
Гамаюнова В. В. - Продуктивність рижію ярого на чорноземі південному під впливом сучасних регуляторів росту, Москва І. С. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Урожайність та посівна якість насіння сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України, Влащук А. М., Шапарь Л. В. (2016)
Ключевич М. М. - Ураження збудниками хвороб та урожайність сортів тритикале ярого у Західному Поліссі України, Плакса В. М. (2016)
Демидась Г. І. - Вплив системи удобрення та стимулятора росту на показники якості люцерно-злакових травосумішей на зелений корм, Пророченко С. С. (2016)
Штакал М. І. - Створення різнодостигаючих травостоїв на осушених заплавах зони Лісостепу, Штакал В. М. (2016)
Демидась Г. І. - Економічна ефективність вирощування сумішей люцерни і злакових трав залежно від їх складу, способу сівби та рівня удобрення, Демцюра Ю. В. (2016)
Стариченко В. М. - Модель сорту тритикале озимого спиртодистилятного напряму використання зерна, Штакал М. І., Голик Л. М., Кирильчук А. М., Ткачова Н. А. (2016)
Ятчук В. Я. - Урожайність пшениці ярої залежно від фракційного складу насіння, Шаповал А. В., Лутак І. А., Богатир Л. В. (2016)
Дворжак В. М. - Аналітичне дослідження динаміки типових кулісних механізмів технологічних машин легкої промисловості (2018)
Асаулюк Т. С. - Вплив хімічної будови зшиваючих агентів на фізичні властивості полімерних плівок на основі крохмалю, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Каташинський А. С. - Адсорбційні властивості композиту поліпірол - шпінель NiCo2O4, Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Черниш О. В. (2018)
Сова Н. В. - Дослідження особливостей прискореного розкладу вторинних поліолефінів, Савченко Б. М., Хоменко В. Г., Талалай О. В. (2018)
Кислова О. В. - Перспективи застосування іонних рідин в електрохімії (2018)
Костюк І. М. - Полімер-полімерний композит отриманий шляхом переробки відходів ПВХ лінолеуму, Сова Н. В., Савченко Б. М., Іскандаров Р. Ш., Савчук Б. П. (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Jacques K. - Adjustment costs, errors in risk weights, and banks’ balance sheets: the 1988 Basel Accord revisited, Thornton J., Coadari E. (2010)
Piscopo G. - Italian deposits time series forecasting via functional data analysis (2010)
Seelanatha L. - Market structure, efficiency and performance of banking industry in Sri Lanka (2010)
Mendonca de H. F. - What is the importance of regulation and transparency in the subprime crisis?, Galvao D. J. C., Loures R. F. V. (2010)
Cencini A. - For a new system of international payments (2010)
Bollen B. - The Financial Services Reform Act and Australian bank risk, Skully M., Wei X. (2010)
Celik S. - The leading effects of Fed funds target interest rate, Deniz P. (2010)
Awad I. L. - Measuring the stability of the demand for money function in Egypt (2010)
Su Y.-C. - Modeling value at risk of financial holding company: time varying vs. traditional models, Huang H.-C., Wang S. (2010)
Chen T. - The Inflation-unemployment trade-off and the significance of the Interest rate: some evidence from the United Kingdom, Gentle P. F., Upadhyaya K. P. (2010)
Title (2006)
Contents (2006)
Hupkes E. H. G. - The Legal Framework for Foreign Bank Entry (2006)
Karcheva H. T. - Use of Nonparametric Statistics Methods for an Estimation of Liquidity Risk of Banking System (2006)
Strabberger M. - Risk Limit Systems and Capital Allocation in Financial Institutions (2006)
Amidu M. - The Link Between Monetary Policy and Banks Lending Behaviour: The Ghanaian Case (2006)
Liang T. S. - Financial Sector Liberalization and its Challenges to the Local Banks - the Experience of Singapore, Wei G. T. Y. (2006)
Muhanna E. - Inflation Targeting and its Impact on Monitory Policy: A South African Insight (2006)
Gan C. - A Survey of Customer Retention in the New Zealand Banking Industry, Cohen D., Clemes M., Chong E. (2006)
Liang P. - The Impact of Strategic Announcements on Corporate Value: An Event Study of NetBank Inc., Vaziri M. (2006)
Title (2010)
Contents (2010)
Fratianni M. - Banks’ great bailout of 2008-2009, Marchionne F. (2010)
Arena M. - The lending channel in emerging economies: are foreign banks different?, Reinhart C., Vazquez F. (2010)
Congregado E. - Are Spanish commercial banks rationing credit? The dynamics of the loan-deposit gap, De La Vega J. J., Garcia-Machado J. J., Golpe A. A. (2010)
Barone R. - The role of foreign banks in the Albanian economic system, Porrini D. (2010)
Sousa R. M. - Wealth effects on consumption: evidence from the Euro area (2010)
Pulina M. - A discrete choice approach to model credit card fraud, Antonello P. (2010)
Yamori N. - Efficiency in the Japanese trust banking industry: a stochastic distance function approach, Harimaya K. (2010)
Schiozer R. - Why do banks go public? Evidence from the 2005-2007 wave of Brazilian bank IPOs, Oliveira R. F., Saito R. (2010)
Kuo H.-C. - Loan policy and bank performance: evidence from Taiwan, Wang L.-H., Lai Y.-H., Yu S., Wu C. (2010)
Madhavi M. - Bank equities: the best choice of investments, Radhika R. (2010)
Хоцяновська Л. Ф. - Культура метамодерну (перші десятиліття ХХІ століття) і мистецтво хореографії (2018)
Кисла Н. В. - Параметри художньої культури на межі класичного, некласичного та постнекласичного образу світу (2018)
Бабушка Л. Д. - Фестивація культуротворчості в просторі повсякденності (2018)
Савенко М. О. - Взаємозв'язок канону/традицій та сучасного художнього осмислення Богородичного ідеалу в українському живописі (2018)
Марценківська О. В. - Жанр балади в музиці Б. Лятошинського (до проблеми традицій та новаторства) (2018)
Коханик І. М. - "Гравітації" для фортепіано Ганни Гаврилець: поле тяжіння індивідуального стилю композитора (2018)
Гармель О. В. - О драматургии вокального цикла "Твой облик милый" Эдисона Денисова (2018)
Дугіна Т. Є. - Фуга М. Равеля з фортепіанного циклу "Гробниця Куперена" як взірець стретної імітації (2018)
Ідрісова С. А. - Ментальна мапа: Париж у вербальних текстах М. Глінки (2018)
Тимченко-Быхун И. А. - Ноктюрн М. Глинки для фортепиано или арфы и его культурно-автобиографические смыслы (2018)
Герасимова А. Л. - "Все в мире – кружащийся танец..." (Стихия танца как мифопоэтический топос Серебряного века) (2018)
Тугушева Н. В. - Вірш О. Пушкіна "Я возмужал среди печальных бурь" у двох музичних прочитаннях українських композиторів – Є. Станковича та Ю. Іщенка (2018)
Пєшкова В. А. - "Altri canti d'amor tenero arciero" з "Восьмої книги" мадригалів Клаудіо Монтеверді: цілісність музичної композиції (2018)
Городецький А. В. - Альтова мініатюра у творчості Ребекки Кларк (2018)
Зильберман Ю. А. - "Управляемая толпа" в опере-оратории Карла Орфа "Die Bernauerin" (2018)
Рожок О. В. - Принципи сучасного арт-менеджменту у проведенні заходів ІХ Міжнародної пасхальної асамблеї–2017 (2018)
Бондарчук В. О. - Д. М. Гнатюк і вітчизняне оперне виконавство (становлення особистості) (2018)
Малиновська Р. А. - Російські митці у формуванні духового виконавства й педагогіки в Україні у XVII–XVIII ст. (2018)
Чуріков Є. С. - Феномен валторнового виконавства (2018)
Нечепуренко В. Ю. - Ноктюрн ор. 16 І. Я. Падеревського: стильовий та інтерпретаційний аспекти (2018)
Злотник О. Й. - Інтертекстуальна система "композитор – фольклор" (2018)
Чжоу Дапин. - Жанровая образность в поэтике фортепианного искусства ХХ века (2018)
Жозе да Коста Г. О. - Методика діагностики рівня творчої самореалізації учнів основної школи (2018)
Іващенко В. М. - Відображення освітньої проблематики в періодичних виданнях 1920-х років (на прикладі часопису "Робітник освіти") (2018)
Красюкова М. М. - Вплив історичного аспекту у формуванні конфесійного складу народів північного приазов’я на культурно-освітній розвиток учнівської молоді у ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Мелещенко А. А. - Вплив національних меншин у становленні єврейського шкільництва на Волині в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ СТ. (2018)
Окольнича Т. В. - Своєрідність соціальних явищ у ставленні до східнослов'янської дитини в етнографічних джерелах ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Тимчик М. П. - Своєрідність соціальних явищ у ставленні до О. Духнович в контексті сучасної педагогіки (2018)
Khamuliak N. V. - Listening for the sake of speaking or Vice Versa (2018)
Штань О. О. - Історіографія дослідження організаційно-педагогічних засад діяльності дитячих містечок в Україні (20–30 рр. ХХ століття) (2018)
Барадія Н. Г. - Компетентнісний підхід у процесі вивчення фінансової грамотності в гімназії та ліцеї (2018)
Кісіль Л. М. - Текст зі спеціальності як засіб навчання діалогічного спілкування студентів-іноземців (2018)
Поліщук Л. П. - Професійна підготовка майбутніх філологів-перекладачів в умовах євроінтеграції, Пушкар Т. М. (2018)
Білан В. А. - Сутність та специфіка корекційно-педагогічної праці дефектолога (2018)
Михновецька І. В. - Особливості інтрасуб'єктного компонента взаємовідносин у старших дошкільників з синдромом Дауна (за установчо-мотиваційним критерієм) (2018)
Черніченко Л. А. - Стан університетської підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивних умовах дошкільних закладів освіти (2018)
Бацуровська І. В. - Підготовка магістрів технічних спеціальностей на основі використання електронних освітніх ресурсів (2018)
Безсмертна В. І. - Модель структури та змісту неформальної освіти центру ґендерної освіти Житомирського державного університету ім. І. Франка (2018)
Бутенко В. Г. - Професійно-особистісне самовдосконалення майбутніх вихователів в аспекті формування здоров'я збережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності, Павлущенко Н. М. (2018)
Височан Л. М. - Теоретичні основи виховання екологічної культури молодших школярів засобами краєзнавчого матеріалу (2018)
Волошина О. С. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування іншомовної компетенції учнів (2018)
Галущак І. Є. - Педагогічні технології як засіб удосконалення підготовки майбутніх фахівців економіки (2018)
Гириловська І. В. - Методика проведення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (2018)
Джавадова П. А. - Вопросы обучения устной иноязычной речи студентов (2018)
Діденко Є. П. - Формування дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів у процесі викладання хімічних дисциплін (2018)
Дьома Н. С. - Формування позитивної мотивації студентів-юристів до вивчення латинської мови (2018)
Іванова О. А. - Ігрові технології як засіб імітаційного моделювання професійної діяльності майбутніх фахівців сфери послуг (2018)
Ільчук Л. П. - Критерії та рівні готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання підлітків засобами дзвонарства (2018)
Колечинцева Т. С. - Реалізація міжпредметних зв'язків фізики та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах морського спрямування (2018)
Криштанович С. В. - Удосконалення системи формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2018)
Максимова К.В. - Антропологічний підхід щодо вивчення поняття "здоров'я" та "здоровий спосіб життя" з позиції педагогічної аксіології в процесі формування фітнес-культури студентів (2018)
Онищук І. А. - Обґрунтування моделі розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Повстин О. В. - Технологія підготовки курсантів і студентів закладів вищої освіти до управлінської діяльності в галузі безпеки людини (2018)
Прокопчук В. Ю. - Структурно-функціональні особливості формування особистісної ідентичності (2018)
Пшенична Н. С. - Формування хімічного компонента професійної компетентності майбутнього вчителя географії в процесі вивчення хімії (2018)
Радченя І. В. - Специфіка використання життєвотворчого потенціалу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2018)
Ребуха Л. З. - Інноваційно-технологічні процеси у фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Семененко І. Є. - Полікультурна самоорганізація іноземних студентів у процесі професійної підготовки (2018)
Стамбульська Т. І. - Структура готовності до формування культури мовлення у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2018)
Тимощук І. В. - Значення іноземної мови у забезпеченні верховенства права (2018)
Ткаченко Н. М. - Методика формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти (2018)
Фірсова І. В. - Умови активізації професійної соціалізації майбутнього викладача-педагога (2018)
Шабалдак А. В. - Концептуальні наукові основи реалізації праксеологічного підходу у підготовці курсантів до професійної діяльності (2018)
Шеян М. О. - Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2018)
Шукатка О. В. - Теоретичний аналіз семантичного наповнення категорії "здоров'язбереження" (2018)
Ястребова В. Я. - Проблеми трансформації управлінського досвіду керівників сучасних закладів освіти (2018)
Казаннікова О. В. - Специфіка практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах інклюзивного навчання (2018)
Котловий С. А. - Соцiально-педагогiчний змiст медiацiї в конфлiктних ситуацiях пiдлiткiв (2018)
Кравченко О. О. - Соціально-психологічний театр в умовах реалізації соціально-виховної практики: з досвіду впровадження (2018)
Кучер Г. М. - Соціальна робота в Україні: розвиток у сучасних умовах (2018)
Острянко Т. С. - Дослідження проблеми інтегрованості молоді з особливими освітніми потребами у сучасне середовище (2018)
Рудкевич Н. І. - Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище (2018)
Леонідова Н. Г. - Управління інноваційною діяльністю шкільного музею в роботі заступника директора школи з науково-методичної роботи (2018)
Мацапура Т. В. - Особливості управління закладом освіти в сучасних умовах інклюзивного навчання (2018)
Бабкіна М. І. - Інтегрування складових частин громадянського виховання молоді в зміст навчальних предметів (2018)
Бoгдaн З. П. - Пeдaгoгiчнe знaчeння укрaїнськoгo дитячoгo фoльклoру, Ткaчук С. М. (2018)
Данченко І. О. - Організація процесу формування готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2018)
Корякіна І. В. - Розвиток художньої творчості дітей 6-го року життя на засадах вільного виховання, Труш І. А. (2018)
Подчерняєва Н. Д. - Формування національної самосвідомості старшокласників у діяльності євроклубу загальноосвітнього навчального закладу як основа міжнаціонального спілкування (2018)
Поліщук О. П. - Роль позакласної виховної роботи у формуванні моральних цінностей молодших школярів (2018)
Просенюк А. І. - Технологія взаємодії закладів дошкільної освіти з родинами у формуванні здоров'язбережувальної самосвідомості дітей дошкільного віку (2018)
Томашівська М. М. - До проблеми формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики (2018)
Шинкаренко В. В. - Структурно-функціональна модель патріотичного виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Романюк А. А. - Зв'язок між засобами і формами організації навчання математики в початковій школі (2018)
Изворска Д. - Простейшие графы с Maple в начальной школе, Славова С. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2007)
Contents (2007)
Abdou H. - On the Applicability of Credit Scoring Models in Egyptian Banks, El-Masry A., Pointon J. (2007)
Safakli O. V. - Credit Risk Assesment for the Banking Sector of Northern Cyprus (2007)
Beinert C. - The Discriminative Power of Rating Functions, Reichling P., Vogt B. (2007)
Cohen D. - Customer Retention by Banks in New Zealand, Gan C., Yong H. H. A., Chong E. (2007)
Cengiz E. - Effects of Image and Advertising Efficiency on Customer Loyalty and Antecendents of Loyalty: Turkish Banks Sample, Ayyildiz H., Er B. (2007)
Title (2010)
Contents (2010)
Schonwitz D. - Liquidity policy in crisis and twelve theses for future central bank policy (2010)
Marelli E. - Institutional, nominal and real convergence in Europe, Signorelli M. (2010)
Ali M. M. - E-business and on line banking in Bangladesh: an analysis (2010)
Hoque A. - World currency options market efficiency (2010)
Aysan A. F. - Efficiency of banking in Turkey before and after the crises, Ceyhan S. P. (2010)
Gramlich D. - Early warning systems for systemic banking risk: critical review and modeling implications, Miller G. L., Oet M. V., Ong S. J. (2010)
Horta P. - Modeling the default spread for bank loans (2010)
Medina R. S. - Internal models (IRB) in Basle II: an approach to determining the probability of default, Alfonso M. D. O., Cueto M. J. V. (2010)
Ferreira C. - The credit channel transmission of monetary policy in the European Union: a panel data approach (2010)
Dhal S. C. - Regulatory requirements and commercial banks' lending rate: some theoretical perspectives (2010)
Title (2007)
Contents (2007)
Consiglio J. A. - Financial Services Privatisation in the CEECs - An Overview (2007)
Valova I. - New Capital Rules According to Basel II (2007)
Menke M. - Private Equity Investments in the Banking Industry - The Case of Lone Star and Korea Exchange Bank, Schiereck D. (2007)
Godlewski C. J. - An Empirical Investigation of Bank Risk-Taking in Emerging Markets Within a Prospect Theory Framework. A Note (2007)
Feridun M. - Financial Liberalization and Currency Crises: The Case Of Turkey (2007)
Ozun A. - Industrial Production as a Credit Driver in Banking Sector: An Empirical Study With Wavelets, Cifter A. (2007)
Title (2007)
Contents (2007)
Spicka P. - Financial Stability Issues at Central Banks (2007)
Muhlberger M. - Banking in South Eastern Europe: Moving into the Spotlight (2007)
Bertus M. - The Relation Between Bank Regulation and Economic Performance: A Cross-country Analysis, Jahera Jr. J. S., Yost K. (2007)
Barth J. R. - Inverted Yield Curves and Financial Institutions: Is the United States Headed for a Repeat of the 1980's Crisis?, Phumiwasana T., Li T., Yago G. (2007)
Ozun A. - Effects of the Basel II Accord on the Integration Process of the Emerging Markets into the EU Markets (2007)
Muoghalu M. I. - Foreign Investment Burden, Exchange Rates and External Debt Crises in Nigeria: An Empirical Extension, Ezirim C. B., Elike U. (2007)
Pais A. - The Transmission of Interest Rate Changes in the New Zealand Economy (2007)
Abbasoglu O. F. - Concentration, Competition, Efficiency and Profitability of the Turkish Banking Sector in the Post-Crises Period, Aysan A. F., Gunes A. (2007)
Wang C.-A. - The Liquidity Role of a Bank in Bank and Non-Bank Conglomerates: Evidence from Taiwan, Shen C.-H. (2007)
Unal S. - A Comparative Profitability and Operating Efficiency Analysis of State and Private Banks in Turkey, Aktas R., Acikalin S. (2007)
Palia D. - Agency Theory in Banking: An Empirical Analysis of Moral Hazard and the Agency Costs of Equity, Porter R. (2007)
Mylonakis J. - A Bank Customer Analysis and Mortgage Services Evaluation: Implications of Market Segmentation Policies (2007)
Cengiz E. - The Effects of Failure Recovery Strategies on Customer Behaviours Via Complainants' Perceptions of Justice Dimensions in Banks, Er B., Kurtaran A. (2007)
Title (2010)
Contents (2010)
Liang H.-Y. - The integration of banking and commerce: a global perspective, Reichert A. K. (2010)
Al-Hassan A. - The Gulf Cooperation Council (GCC) banking sector: topography and analysis, Khamis M., Oulidi N. (2010)
Coffinet J. - Mitigating the procyclicality of capital requirements: an empirical assessment of CEBS’s proposals, Dumontaux N., Naouar A. (2010)
Stiglbauer M. - Choice and performance of corporate governance mechanisms in the German financial sector and the financial crisis (2010)
Hao C. - Review of the literature on credit risk modeling: development of the past 10 years, Alam M. M., Carling K. (2010)
Balasubramanyan L. - Borrower-lender distance and its impact on small business lenders during the financial crisis, Houston R. (2010)
Cao W. - Bank firm relationship and firm performance under a state-owned bank system: evidence from China, Chen J., Chi J. (2010)
Mongid A. - Technical and scale efficiency of Indonesian rural banks, Tahir I. M. (2010)
Kavkler A. - The banking sector in the Baltics, Festic M. (2010)
Abir M. - Is financial innovation influenced by financial liberalization? Evidence from the Tunisian banking industry, Chokri M. (2010)
Romera M. P. - Testing for market discipline in the Brazilian banking industry, Tabak B. M. (2010)
Panasyuk I. V. - Thermal insulation performance of steel framed walls, Kuznetsova O. O. (2018)
Березін Л. М. - До розрахунків деталей на міцність в ймовірнісному аспекті, Рубанка М. М. (2018)
Русу О. П. - Використання сонячних колекторів у системах обігріву приміщень, Гай Д. О., Устенко А. Ю. (2018)
Каплун В. В. - Комплексна освітня платформа проектної діяльності у сфері енергоефективності, Шведчикова І. О., Кравченко О. П., Шевченко О. О. (2018)
Алекcієвський Д. Г. - Візуальна математична модель електромеханічної системи вітроенергетичної установки з аеродинамічним мультиплікуванням, Манаєв К. В., Панкова О. О., Таранець А. В., Шмалій С. Л. (2018)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення перетворювального агрегату системи електроживлення з фотоелектричною сонячною батареєю (2018)
Шведчикова І. О. - Дослідження силових характеристик поліградієнтного електромагнітного сепаратора при зміні форми пластин матриці, Романченко Ю. А. (2018)
Себко В. В. - Безконтактний метод трипараметрового вимірювального контролю фізико-хімічних характеристик зразка феромагнітної рідини, Здоренко В. Г. (2018)
Стаценко В. В. - Аналіз руху сипкого матеріалу на виході бункерів, Біла Т. Я., Бурмістенков О. П. (2018)
Лободзинський В. Ю. - Математична модель трифазної лінії з розподіленими параметрами при електромагнітних перехідних процесах, Чибеліс В. І. (2018)
Кулик В. В. - Комплексне оцінювання ефективності встановлення додаткових джерел реактивної потужності у розподільних електричних мережах, Бурикін О. Б., Пірняк В. М. (2018)
Слізков А. М. - Розроблення наукової класифікації текстильних виробів для сну з об’ємними наповнювачами на прикладі подушок, Михайлова Г. М., Осієвська В. В. (2018)
Title (2007)
Contents (2007)
Schonwitz D. - Money Market Turbulences 2007 and the Liquidity Crisis Management of the European Central Bank (2007)
Ozun A. - The Time-Varying Currency Risk Exposure on Firms: Cross-Sectoral Evidence from Turkey on the EU Integration Process (2007)
Al-Jarrah I. - The Use of DEA in Measuring Efficiency in Arabian Banking (2007)
Srecko D. - Exchange Rate Volatility and its Impact on Risk Management with Internal Models in Commercial Banks, Grum A. (2007)
Chen Y.-C. - Empirical Study on the Efficiency Analysis of Australian Banks, Lin C.-J. (2007)
Clemes M. D. - Customer Switching Behaviour in the New Zealand Banking Industry, Gan C., Zheng L. Y. (2007)
Acharya S. - Value of latent risk and decision to hedge, Francis W. (2007)
Bumin M. - The Determinants of Foreign Bank Entry to the Turkish Banking Sector (2007)
Safakli O. V. - A Research on the Basic Motivational Factors in Consumer Bank Selection: Evidence from Northern Cyprus (2007)
Acharya D. - Evidence from a New Currency Equivalent Monetary Aggregate for India, Gopalswamy A. K. (2007)
Title (2010)
Contents (2010)
Pederzoli C. - A parsimonious default prediction model for Italian SMEs, Pederzoli C. (2010)
Burgstaller J. - Profitability, efficiency and growth in the private banking industry: evidence from Switzerland and Liechtenstein, Cocca T. D. (2010)
Nagayasu J. - Regional inflation and monetary policy in China (2010)
Garza-Garcia J. G. - What influences net interest rate margins? Developed versus developing countries (2010)
Yepifanov A. - Specifics of national debt management and its consequences for the Ukrainian economy, Plastun V. (2010)
Talasli A. - The demand for excess reserves in Turkey (2010)
Parashar S. P. - How did Islamic banks do during global financial crisis?, Venkatesh J. (2010)
Swamy V. - Bank-based financial intermediation for financial inclusion and inclusive growth (2010)
Benjelloun H. - Financial leverage and the channeling of resources: profit loss sharing under the framework of Islamic financial institutions (2010)
Tahir I. M. - Cost and profit efficiency of Islamic banks: international evidence using the stochastic frontier approach, Haron S. (2010)
Title (2008)
Contents (2008)
Qi J. - Interbank Borrowing and Two-Tier Banking (2008)
Khare A. - Managing Customer Relationships Using CRM Technology in India's Financial Sector, Khare A. (2008)
Doncel L. M. - A Behavioural Approach to MiFID, Reinhart W., Sainz J. (2008)
Jagric V. - Implications and Consequences of Basel II for Banking Sector of a Small Open Transition Economy - a Case of Slovenia, Jagric T., Podobnik B. (2008)
D'yakonova I. - Institutional Organization of Banking Supervision: Lessons for Ukraine (2008)
Karan M. B. - Consumer Credit Risk Factors of Turkish Households, Arslan O. (2008)
Kozmenko S. - Specialized innovative investment banks in Ukraine, Vasyl'yeva T. (2008)
Zortuk M. - The relationship between the taxation and government expenditure in Turkey - bounds test approach, Uzgoren N. (2008)
Floquet K. - The relationship between capital structure and risk in emerging market banks, Biekpe N. (2008)
Title (2009)
Contents (2009)
Arslan H. B. - The final countdown in US investment banks: what about their employees? (2009)
Fenech J. P. - The use of fixed income in emerging markets: empirical evidence, Watson J. R. (2009)
Coppola M. - Fair value and demographic aspects of the insured loans, D'Amato V., Sibillo M. (2009)
Aktan B. - Financial shenanigans and the failure of ethics in banking: a review and synthesis of an unprecedented fraud, Masood O., Yilmaz S. (2009)
Mylonakis J. - Private banking services, private banking customers' profile and their investment behavioral preferences (2009)
Piffaretti N. F. - Reshaping the International monetary architecture: lessons from the Keynes Plan (2009)
Porter R. L. - The impact of bank capital requirements on bank risk: an econometric puzzle and a proposed solution (2009)
Duchackova E. - Relevant changes in the character of integration in the financial market, Danhel J. (2009)
Lee S. W. - Determinants of dividend policy in Korean banking industry (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Carbo S. - Estimating the intensity of price and non-price competition in banking, Guevara de J. F., Humphrey D., Maudos J. (2009)
Liu H.-C. - Value-at-Risk-based risk management on exchange traded funds: the Taiwanese experience, Cheng Y.-J., Tzou Y.-P. (2009)
Jeffus W. - The impact of Brazil's currency crisis on Brazilian American Depository Receipts (2009)
Huang J.-C. - Bank relationships and firm private debt restructuring: a duration analysis, Huang C.-S. (2009)
Abdel-Baki M. A. - Enhancing Egyptian savings and investment through instituting quality standards for the banking sector (2009)
Delamaire L. - Credit card fraud and detection techniques: a review, Abdou H., Pointon J. (2009)
Al-Fayoumi N. A. - Assessment of the Jordanian banking sector within the context of GATS agreement, Abuzayed B. M. (2009)
El Khoury G. - Predicting default probability and the default recovery ratio: evidence from the Lebanese external public debt, Colmant B., Corhay A. (2009)
Title (2008)
Contents (2008)
Sierpinska M. - Similarity in economy-wide reaction for monetary impulses as another OCA criterion. Monetary policy and trade credit, Mlodkowski P. (2008)
Stoica O. - European monetary integration - challenges for the Romanian banking system, Stoica B. (2008)
Dinamona D. D. - Bank risks, provisioning and the business cycle: a panel analysis on European intermediaries (2008)
Isepy T. - Banking regulation and procyclicality - cross country analysis in EMU (2008)
Tyrowicz J. - Investment credit availability - bank enterprise relations in Poland (2008)
Dohnal M. - Basel II implementation - retail credit risk mitigation (2008)
Tufan E. - Evaluation of Turkish domestic and foreign banks by using financial ratios, Hamarat B., Cristea M., Vasilescu L. G. (2008)
Гречаніна О. Я. - Етичні питання пренатальної діагностики: проблеми і перспективи (2013)
Бугаева Е. В. - Случай α-аминоадипиновой ацидурии у ребенка при нарушении репродуктивной функции родителей, Алиева Т. Д. (2013)
Гречаніна О. Я. - Феномен синтропії – поєднання рідкісного спадкового захворювання хвороби Хантера (мукополісахаридозу ІІ типу) та гомоцистинурії ІІ типу, Гречаніна Ю. Б., Молодан Л. В., Здибська О. П., Бугайова О. В. (2013)
Гречаніна О. Я. - Епігенетична хвороба. Олівопонтоцеребеллярна атрофія. Вторинна мітохондріопатія. Гетерозиготний компаунд MTHFR C677T/MTRRA66G (2013)
Гречанина Е. Я. - Ассоциация синдрома Берардинелли-Сейпа и наследственной остеодистрофии Олбрайта, Лебединец И. А. (2013)
Гречанина Е. Я. - Эпигенетическая болезнь: нарушение обмена серосодержащих аминокислот. РTEN-гамартома, TUMOR ассоциированная, Гречанина Ю. Б., Молодан Л. В., Здыбская Е. П., Бугаева Е. В., Литвинова Л. С. (2013)
Гречанина Е. Я. - Гомоцистинурия: сложный диагноз при нарушении метилирования (2013)
Гречанина Е. Я. - Мио-нейро-желудочно-кишечная энцефалопатия.Нарушение активности фермента MTHFR (2013)
Гречанина Е. Я. - Синдром Ретта у мальчика (2013)
Гречанина Е. Я. - Эпигенетическая болезнь, ассоциированая с синдромом MNGIE и гипергомоцистеинемией, Гречанина Ю. Б., Молодан Л. В., Здыбская Е. П. (2013)
Гречанина Е. Я. - Эпигенетическая болезнь: сочетание хромосомного,генного полиморфизма и митохондриальной дисфункции, Гречанина Ю. Б. (2013)
Гречанина Ю. Б. - Описание случая сочетания синдрома Вивера и митохондриальной дисфункции, Молодан Л. В., Волобуева И. А. (2013)
Гречанина Ю. Б. - Случай нарушения липидного обмена (дифицит β-липопретеинлипазы), Белецкая С. В., Канюка М. В., Безродная А. И., Павликова К. В. (2013)
Гречанина Ю. Б. - Эпигенетическая болезнь: сочетание хромосомного и генного полиморфизма,недостаточности кобаламина, Белецкая С. В., Молодан Л. В., Колосюк А. С., Канюка М. В. (2013)
Гречанина Ю. Б. - Клинический полиморфизм синдрома Санфилиппо, Молодан Л. В., Адамян Л. М. (2013)
Захарова Н. М. - Випадок фенілаланінової фетопатії у двох сибсів при недіагностованій ФКУ у матері, Рябова Ю. В., Сірик М. М., Котляр Л. В. (2013)
Литвинова Л. С. - Случай абдоминальной формы периодической болезни, Волобуева И. А. (2013)
Молодан Л. В. - Случай сочетания раритетной онкогенетической патологии — болезни Маделунга с гипергомоцистеинемией и дефицитом ферментов фолатного цикла, Белецкая С. В. (2013)
Ткачева Т. М. - Семейный случай синтропии структурной хромосомной патологии, митохондриальной дисфункции и гипераммониемии, Белецкая С. В., Дворниченко Н. С., Иванова И. Б., Квитчатая Н. Н., Рубинская Н. В., Колосюк А. С. (2013)
Яновская А. А. - Случай печеночной порфирии и нарушения обмена серосодержащих аминокислот, Канюка М. В. (2013)
Яновская А. А. - Газовая хроматография мочи как метод биохимической уточняющей диагностики наследственных болезней обмена органических кислот, Белецкая С. В., Колосюк А. С., Канюка М. В. (2013)
Аверьянов А. И. - Современная стратегия пренатальной диагностики врожденных пороков сердца, Краснов А. В., Телитченко А. Г., Глазкова И. В., Головаха Л. Н., Арбузова С. Б. (2013)
Анцупова В. В. - Актуальные проблемы ранней верификации хореи Гентингтона у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, Суворова-Григорович А. А. (2013)
Афанасьева Н. А. - Семейный случай лейкоэнцефалопатии с преимущественным поражением ствола мозга, спинного мозга и повышенным лактатом у детей (LBSL) (2013)
Багацкая Н. В. - Особенности спонтанного мутагенеза у детей и подростков с хромосомными и микроделеционными синдромами, Ковалева В. И., Нефидова В. Е. (2013)
Баянова М. Ф. - Использование комплексного цитогенетического исследования при диагностике острых лейкозов у детей, Камалиева Б. О., Жумажанова Д. К., Мулеван Л. И., Абильдинова Г. Ж. (2013)
Безродная А. И. - Генетические особенности манифестации бронхиальной астмы (2013)
Бугаева Е. В. - Сбалансированные хромосомные аномалии в семьях с нарушением репродуктивной функции, Ткачева Т. М., Иванова И. Б., Квитчатая Н. Н., Дворниченко Н. С., Рубинская Н. В. (2013)
Вертелецький В. - Досвід популяційного моніторингу вроджених вад розвитку за міжнародними стандартами у трьох областях України, Євтушок Л., Зимак-Закутня Н., Калинка С., Сосинюк З. (2013)
Волобуєва І. А. - Характеристика частот поліморфних варіантів генів C677T MTHFR та A66G MTRR при патології ЦНС (2013)
Гречанина Е. Я. - Первый опыт неонатальной диагностики анреногенитального синдрома в Украине, Будрейко Е. А., Кладченко Т. В. (2013)
Гречаніна О. Я. - Диференційна діагностика фенілкетонурії. Досвід 26-річного скринінгу, Показій Н. О. (2013)
Гречаніна Ю. Б. - Характеристика фенотипу пацієнтів із мітохондріальною дисфункцією, Гусар В. А. (2013)
Гречаніна Ю. Б. - Вивчення окремих популяційно-генетичних маркерів, притаманних населенню України, Гусар В. А., Гречаніна О. Я. (2013)
Гречаніна Ю. Б. - Роль нарушения обмена метионина в формировании клинических признаков синдрома Дауна, Ефремова О. А. (2013)
Гречанина Ю. Б. - Опыт взаимодействия педиатра и генетика в диагностике метаболических нарушений, Яновская А. А., Колосюк А. С., Канюка М. В. (2013)
Гончаренко Н. І. - Значення сонографії для діагностики муковісцидозу, Лук’янова І. С., Тарасюк Б. А. (2013)
Грищенко Н. В. - Молекулярно-генетична природа нових мікроделеційних/мікродуплікаційних синдромів з інтелектуальною недієздатністю, Бичкова Г. М., Зимак-Закутня Н. О., Пацкун Е. Й., Бровко А. О., Тавокіна Л. В., Лєбєдєв І. Н., Лівшиць Л. А. (2013)
Євтушок Л. С. - Покращення раннього виявлення дітей, які зазнали пренатального впливу алкоголю, Зимак-Закутня Н. О., Долгов В. Б., Коваль Р. І., Куліковський Я. А., Плотка Л. Д., Ціж О. С., Шевчук О. В., Chambers C., Kenneth L. J. (2013)
Камалиева Б. О. - MLPA-анализ в диагностике спинальной мышечной атрофии, Боровикова А. В., Сатиева А. А., Шевцов А. Б., Абильдинова Г. Ж. (2013)
Ковальчук Л. Є. - Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій акроцентричних хромосом у новонароджених із затримкою внутришньоутробного розвитку, Кочерга З. Р. (2013)
Коляда О. К. - Генетичні дослідження хворих на паркінсонізм в Україні (2013)
Кошель І. В. - Біохімічний фенотип хворих на "аспіринову тріаду", Ерстенюк Г. М., Попович В. І. (2013)
Кошель І. В. - Лікування хронічних риносинуїтів, асоційованих із порушенням трансмембранного переносу хлору у дітей, Попович В. І. (2013)
Кузьміна А. П. - Дефіцит згортання у поєднанні з дефектом тромбоцитів – прояви хвороби Вілебранда (2013)
Кучеренко А. М. - Молекулярно-генетична природа клінічної гетерогенності спадкових дистрофій строми рогівки, Пампуха В. М., Дрожжина Г. І., Лівшиць Л. А. (2013)
Куракова В. В. - Характеристика хромосомної патології серед дітей першого року життя з множинними вродженими вадами розвитку, Кульбалаєва Ш. А., Галаган В. О., Циганкова М. А., Денисова О. А. (2013)
Ледащева Т. А. - Неопластические изменения при туберозном склерозе, Воробьева К. С. (2013)
Ледащева Т. А. - Структура патологии костной системы при нейрофиброматозе 1 типа, Афанасьев А. П., Кинунен А. А., Блинова В. А. (2013)
Ледащева Т. А. - Система популяционных регистров и базы данных факоматозов, Кинунен А. А., Воробьева К. С., Тулуш Е. К., Романенко О. П. (2013)
Лук’янова І. С. - Тактика постнатального ведення новонароджених з дуктус-залежними вродженими вадами серця, Медведенко Г. Ф., Журавель І. А., Головченко О. В. (2013)
Лукьянова И. С. - Пренатальные геморрагические поражения головного мозга у новорожденных, Медведенко Г. Ф., Головченко О. В., Марущенко Л. Л., Журавель И. А. (2013)
Мицик Н. Й. - Використання тандемної мас спектрометрії в діагностиці вроджених помилок метаболізму у пацієнтів України, Трофімова Н. С., Барвінська О. Ю., Самоненко Н. В., Ольхович Н. В., Пічкур Н. О., Горовенко Н. Г. (2013)
Нагимтаева А. А. - Информационная система регистрации врожденной и наследственной патологии, Назырова Р. А., Назарова Л. К., Жанатаева Д. Ж., Амиров А., Кудрашов Н., Абильдинова Г. Ж. (2013)
Нагнибіда І. М. - Досвід проведення неонатального скринінгу на адреногенітальний синдром у Херсонській та Миколаївській областях, Рзаєва Е. М., Галаган В. О. (2013)
Пишак В. П. - Участие генетических факторов в генезе врожденных пороков почек, Ризничук М. А. (2013)
Романенко О. П. - Мониторинг врожденных пороков в системе медико-генетической службы Санкт-Петербурга, Верлинская Д. К., Кузнецова Е. Ю. (2013)
Саматкызы Д. - Изучение активности ферментов при мукополисахаридозах, Баянова М. Ф., Камалиева Б. О., Ибраева А. К., Абильдинова Г. Ж. (2013)
Сорокман Т. В. - Фактори ризику, що призводять до гомоцистинурії, Підвисоцька Н. І., Поліщук М. І., Попелюк О-М. В. (2013)
Соколик В. В. - Конечностно-поясные мышечные дистрофии: возможности индивидуального подбора патогенетической терапии, Шатилло А. В. (2013)
Чайковська Г. С. - Частота "модельних" вроджених вад розвитку серцево-судинної та травної систем в структурі летальності новонароджених дітей, Гнатейко О. З., Куриляк О. Б., Дворакевич О. А. (2013)
Чернушин С. Ю. - Дослідження мутацій гена МЕСР2 у хворих із синдромом Ретта, Лівшиць Л. А. (2013)
Черняева Ю. В. - Пренатальная и постнатальная ультразвуковая диагностика синдрома обратного расположения органов (2013)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації сегментів спинного мозку плодів людини з деякими аномаліями розвитку (2013)
Шабанова Е. С. - О распространенности трисомии 21 в Ленинградской области, Романенко О. П. (2013)
Яновська Г. О. - Неонатальний скринінг на муковісцидоз – переваги неонатальної діагностики, Андрющенко О. М. (2013)
Chukwuyem V. N. - Mucopolysaccaridoses (2013)
Grechanina U. B. - Congenital cytomegalovirus infection, Beletskaya S. V., Bezrodnaya A. I., Pavlikova K. V. (2013)
Namasova-Baranova L. - The results of NTBC treatment of hereditary tyrosinemia type1 patienties in Russia – the improvement of liver fibroses stage, rickets and bone density, Polyakova S., Komarova N., Baydakova G., Jerdev K., Varichkina M., Savostyanov K., Pushkov A., Chetkina T., Evlukhina N. (2013)
Polyakova S. - Hereditary cholestatic diseases in early ages: Alagille syndrome, Caroli disease, PFIC 1 and 2 and other in comparison with biliary athresia, Komarova N., Varichkina M., Chetkina T., Rusinova D., Smirnov I. (2013)
Гречанина Ю. Б. - Литературный обзор по аутизму, Белецкая С. В. (2013)
Гречанина Ю. Б. - Диагностика и лечение нарушений обмена аминокислот при аутизме (2013)
Белецкая С. В. - Нарушение обмена витаминов группы В и микроэлементов (2013)
Гречаніна О. Я. - Мітохондріальні хвороби:взаємовідносини фено- та генотипу. результати багаторічного проекту, Гречаніна Ю. Б., Молодан Л. В., Здибська О. П., Білецька С. В., Гусар В. А., Вернігор О. Ю., Олійник Д. В. (2018)
Здыбская Е. П. - Болезнь Kеффи-Cильвермана – редкая или неузнаваемая? (2018)
Хмиль О. Б. - Изучение путей трансформации медико-генетической помощи от детей к взрослым при фенилкетонурии, Гречанина Е. Я., Гречанина Ю. Б. (2018)
Matalon R. M. - Gaucher’s disease, Delgado L. B. (2018)
Bhatia G. M. - Canavan disease, Matalon K. M., Matalon R. M. (2018)
Гречанина Е. Я. - Обзор мутации в гене PAI, Олейник Д. В. (2018)
Бугайова О. В. - Ефективність використання сучасних методів діагностики остеопорозу при синдромі Шерешевського-Тернера (2018)
Гордієнко І. Ю. - Рідкісний випадок пренатально визначеної делеції хромосоми 21 у плода з множинними аномаліями, Нікітчина Т. В., Мельник Ю. М., Тавокіна Л. В., Ващенко О. О., Луценко С. В., Журавель А. О., Раченко К. В., Бровко А. О. (2018)
Ткачева Т. М. - Цитогенетические феномены репродуктивных нарушений у супружеских пар, Здыбская Е. П., Дворниченко Н. С., Квитчатая Н. Н., Иванова И. Б. (2018)
Яновська Г. О. - Асоціація клінічних ознак гіпоксично-ішемічного ушкодження ЦНС та поліморфних варіантів генів MTHFR С677Т, MTRR A66G, MTR A2756G, Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б. (2018)
Лесняк С. В. - Роль дефицита витамина D в этиопатогенезе расстройств аутистического спектра, Гречанина Ю. Б. (2018)
Гречанина Ю. Б. - Расстройства аутистического спектра как метаболическая проблема (2018)
Молодан Л. В. - Диагностика коморбидных состояний на примере гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза и комбинированной гомоцистинурии, Гречанина E. Я., Лесняк С. В. (2018)
Гречанина Ю. Б. - Реабилитация больных с синдромом Паллистера – Киллиана с учетом особенностей их метаболизма – клинические наблюдения, Максютина И. А., Грузкова М. Б. (2018)
Гречаніна Ю. Б. - Клінічний випадок. Синдром Аперта-Крузона, асоційований з мітохондріальною дисфункцією, порушенням обміну амінокислот і ліпідів, Хміль О. Б. (2018)
Гречаніна Ю. Б. - Клінічний випадок. Вроджена патологія ЦНС: поренцефалія – кіста правої тім’яної, скроневої, потиличної долі, що сполучається з заднім рогом бічних шлуночків. Оклюзійна гідроцефалія. Стан після операції вентрікулоперітонеостомії справа. Правобічний геміпарез. Епісиндром. розумова відсталість. Порушення обміну амінокислот. Гіпергомоцистеїнемія, Хміль О. Б. (2018)
Молодан Л. В. - Клінічний випадок. Спадкова нейропатія Шарко-Марі-Тута. Spina bifida occulta L5-S1. Гіпергомоцистеїнемія. Вторинна мітохондріальна дисфункція, Хміль О. Б. (2018)
Хміль О. Б. - Випадок поєднання глутарової ацидемії 2 типу і гіпергомоцистеїнемії, Здибська О. П., Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б. (2018)
Гречаніна Ю. Б. - Клінічний випадок. Хорея гентінгтона в поєднанні з порушенням обміну амінокислот, Молодан Л. В., Здибська О. П., Бугайова О. В., Хміль О. Б. (2018)
Гречанина Ю. Б. - Фумаровая ацидурия у ребенка с перинатальной патологией ЦНС, Яновская А. А. (2018)
Яновская А. А. - Глутаровая ацидурия, І тип, Здыбская Е. П. (2018)
Яновская А. А. - Гомоцистинурия – недостаточность кобаламина Е, Здыбская Е. П. (2018)
Яновская А. А. - Эпигенетическая патология у ребенка с перинатальным гипоксически-геморрагическим поражением ЦНС, Гречанина Е. Я. (2018)
Гречанина Ю. Б. - Глутаровая ацидурия, ІІ тип, Молодан Л. В., Здыбская Е. П., Яновская А. А. (2018)
Гречанина Е. Я. - Синдром Алажиля. Новая мутация гена JAG1. Описание случая, Здыбская Е. П. (2018)
Адамян Л. М. - Современные аспекты проблемы лактазной недостаточности у детей раннего возраста, Гречанина Е. Я. (2018)
Квитчатая Н. Н. - Редкое сочетание дисомии у и кольцевой хромосомы 21 у ребенка с задержкой темпов психо-речевого развития, Ткачева Т. М., Дворниченко Н. С., Иванова И. Б., Забелина А. А. (2018)
Здибська О. П. - Оцінка стану дорослих пацієнтів з фенілкетонурією, які не пройшли неонатальний скринінг, Хміль О. Б., Показій Н. А., Гринюк Г. В. (2018)
Гречаніна Ю. Б. - Клінічний випадок. Епігенетична хвороба. Синдром Міллера-Дікера (синдром Лісенцефалії). Порушення сірковмісних амінокислот. Гіпергомоцистеїнемія. Хромосомний Поліморфізм – 46, ХY, 14, PS +, Молодан Л. В., Здибська О. П., Бугайова О. В., Хміль О. Б. (2018)
Забелина А. А. - Метилентетрагидрофолатредуктаза как самостоятельная эпигенетическая болезнь, Гречанина Е. Я. (2018)
Здибська О. П. - Діагностика та лікування органічних ацидурій (2018)
Журавльова Н. В. - Діагностика рідкісних захворювань. Досвід Centogene (2018)
Title (2009)
Contents (2009)
Sorg M. - Determinantes of foreign loans in Estonian private sector, Tuusis D. (2009)
Kramer G. - Combating money laundering by German banks – results of an empirical survey (2009)
Dietz T. - Similar but different? The financial crisis in matured Western and emerging Eastern European countries, Protsyk T., Keller E. (2009)
Lee S. W. - Comparison of risk-taking and performance between regional banks and national banks: Korean banking industry (2009)
Hung B. W. S. - The impact of RMB reform on China’s trade competitiveness: an empirical study (2009)
Chortareas G. E. - Market structure, profits, and spreads in the Mexican banking industry, Garza-Garcia J. G., Girardone C. (2009)
Akkoc S. - The neglected firm effect and an application in Istanbul Stock Exchange, Kayali M. M., Ulukoy M. (2009)
Apergis N. - Bank profitability over different business cycles regimes: evidence from panel threshold models (2009)
Yalama A. - Stock market linkages in emerging markets: evidence from Turkey and Brazil (2009)
Meguire P. - The train wreck in the American home mortgage industry (2009)
Title (2008)
Contents (2008)
Woldie A. - Factors influencing small and medium enterprises (SMEs): an exploratory study of owner/manager and firm characteristics, Leighton P., Adesua A. (2008)
Andrassy A. - Some characteristics of small and medium enterprises financing in Hungary (2008)
Woldie A. - How has financial liberalization improved the flow of external finance for SMEs in Nigeria, Kolawoleadeniji A. (2008)
Pupos T. - Mthodolical issues of determining capital needs, Peter Z., Horvath G. (2008)
Woldie A. - Internet banking: an initial look at Ghanaian Bank Consumer Perceptions, Hinson R., Iddrisu H., Boateng R. (2008)
Dubauskas G. - Influence of the public finance on labor force migration in transitional economies (2008)
Obokoh L. O. - Trade liberalization and small and medium sized enterprises (SMEs) failures in Nigeria (2008)
Однорог М. Р. - Застосування концентрату сироваткових білків для стабілізації структури сметани, Поліщук Г. Є. (2018)
Сімахіна Г. О. - Оцінка втрат клітинного соку та зміни органолептичних показників заморожених плодів при тривалому зберіганні і дефростації, Камінська С. В., Мартиненко Т. А. (2018)
Махинько В. М. - Вплив ізолятів рослинних білків на клейковинний комплекс пшеничного тіста, Шаран А. В., Шаран Л. О., Черниш Л. М. (2018)
Ющенко Н. М. - Використання прянощів як джерело антоціанів, Кузьмик У. Г., Миколів І.М. (2018)
Бендерська О. В. - Дослідження жирокислотного складу томатного насіння, Бессараб О. С. (2018)
Подковко О. А. - Дослідження технологічно-функціональних властивостей порошків із буряка, Поліщук Г. Є. (2018)
Дорохович В. В. - Одержання безглютенових вафельних листів з гречаного борошна шляхом мікрохвильового оброблення, Літвинчук С. І., Носенко В. Є. (2018)
Никитюк Т. В. - Методика визначення структурно-механічних властивостей бурякової тканини, Олішевський В. В., Бабко Є. М., Українець А. І., Башта А. В., Прокопюк О. М. (2018)
Бабанов І. Г. - Перспективи способу жарення кулінарних виробів з електроконтактним тепловим впливом, Михайлов В. М., Шевченко А. О., Михайлова С. В. (2018)
Дударєв І. М. - Моделювання процесу змішування сипких матеріалів у гравітаційному змішувачі (2018)
Захаров В. В. - Розроблення схеми переробки нанофільтраційного пермеату молочної сироватки, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г., Дзязько Ю. С. (2018)
Ощипок І. М. - Застосування багатолезного інструменту для подрібнення заморожених м’ясних блоків (2018)
Пасічний В. М. - Пакування під вакуумом, як спосіб подовження термінів зберігання охолодженого м'яса та напівфабрикатів з нього, Храпачов О. В., Маринін А. І., Святненко Р. С., Гередчук А. М. (2018)
Якимчук М. В. - Дослідження раціональних характеристик шредера для подрібнення полімерних виробів, Костюк В. С., Іванова Л. І., Якимчук В. М. (2018)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Обґрунтування вибору ежекторів для пакувального обладнання (2018)
Горчакова О. М. - Дослідження пневматичних шлангових затворів в мехатронних системах дозування рідких харчових продуктів, Якимчук М. В. (2018)
Кишенько В. Д. - Дослідження поведінки брагоректифікаційної установки методами вейлет-аналізу, Крищенко Д. О., Кучер А. Є. (2018)
Лобок О. П. - Чисельне моделювання d-області стійкості дробових лінійних динамічних систем, Гончаренко Б. М., Сич М. А., Віхрова Л. Г. (2018)
Соколенко А. І. - Пропозиції до використання замкнутих енергоматеріальних контурів, Васильківський К. В., Степанець О. І., Юхно М. І. (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Yu H.-C. - Public debt, Bank debt, and non-bank private debt in emerging and developed financial markets, Johnson K. H., Hsieh D.-T. (2008)
Wang K.-M. - Dynamic hetero-risk: the major determinant of loan rate pass-through mechanism in Taiwan, Thi T.-B. N., Wu S.-H. (2008)
Lai A. - Ownership concentration and competition in banking markets, Solomon R. (2008)
Shen C.-H. - Bank provisioning, business cycles and bank regulations: a comprehensive analysis using panel data, Hsieh M.-F., Lee C.-C. (2008)
Mylonakis J. - The influence of banking advertising on bank customers: an examination of Greek bank customers' choices (2008)
Lee S. W. - Asset size, risk-taking and profitability in Korean banking industry (2008)
Floros C. - ATM and banking efficiency: the case of Greece, Giordani G. (2008)
Tahir I. M. - Technical efficiency of the Malaysian commercial banks: a Stochastic Frontier Approach, Abu Bakar N. M., Haron S. (2008)
Benner W. - A multifactoral cross-currency LIBOR market model with a FX volatility skew, Zyapkov L. (2008)
Burger A. - Productivity in banks: myths & truths of the cost income ratio, Moormann J. (2008)
Perrien J. - The role of norms in the evolution of a relationship: the case of an asymmetrical process in the banking industry, Graf R., Durif F., Colombel L. (2008)
Title (2011)
Contents (2011)
Shirvani H. - A new approach to data envelopment analysis with an application to bank efficiency in Turkey, Taj S., Mirshab B. (2011)
Nguyen C. V. - Testing the weak efficient market hypothesis: using Bangladeshi panel data, Ali M. M. (2011)
Kumar M. - Construct of credit risk management index for commercial banks, Arora A., Lahille J.-P. (2011)
Rowe W. - Board governance and performance of Chinese banks, Shi W., Wang C. (2011)
Mongid A. - Impact of corruption on banking profitability in ASEAN countries: an empirical analysis, Tahir I. M. (2011)
Tovar J. - Risk, concentration and market power in the banking industry: evidence from the Colombian system (1997-2006), Jaramillo C., Hernandez C. (2011)
Eng Y.-K. - Financial development and economic growth nexus: another look at the panel evidence from different geographical regions, Habibullah M. S. (2011)
Atici G. - Financial crises and capital buffer: evidence from the Turkish banking sector, Gursoy G. (2011)
Ruthenberg D. - Factors affecting stock market performance with special reference to market-to-book ratio in banking - the Israeli case, Pearl S., Landskroner Y. (2011)
Adeyemi B. - Bank failure in Nigeria: a consequence of capital inadequacy, lack of transparency and non-performing loans? (2011)
Title (2013)
Contents (2013)
Ali M. M. - Role of financial intermediaries in creating international financial shock with special reference to Bangladesh: a critical review, Medhekar A. (2013)
Schroder C. - Does the financial system affects early stage venture capital investments? (2013)
Bhati S. - Stages of trust development in banking relationship, de Zoysa A. (2013)
Curak M. - Determinants of non-performing loans – evidence from Southeastern European banking systems, Pepur S., Poposki K. (2013)
Huang H.-C. - Liquidity of financial options on GARCH option pricing in AMEX option market, Su Y.-C., Cheng K.-M. (2013)
Porter R. L. - How has capital affected bank risk since implementation of the Basel Accords?, Chiou W.-J. P. (2013)
Omarini A. - Multichannel Distribution in Banking: customers perspectives and theoretical frameworks to increase user acceptance of a multiplatform banking business (2013)
Ukaegbu B. - The determinants of capital structure in a regulatory industry: the case of Kenyan banks, Oino I. (2013)
Yeh C. M. - The role of credit card behavior in auto loan grant decision. An application of survival table, Lee T.-S. (2013)
Robinson S. N. - Don’t blame the banks for the economic crisis!, Nantz D. P. (2013)
Kumar M. - Wealth effects of bank mergers in India: a study of impact on share prices, volatility and liquidity, Kumar S., Deisting F. (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Nguyen C. V. - Bangladeshi equity indices and random walk, Ali M. M., Davis J. (2015)
Polgar G. T. - G7, central banking, and U.S. Interest rates, Walker D. A. (2015)
Kwenda F. - Investment and financing constraints: can working capital management make a difference in South Africa? (2015)
Nguyen N. - An empirical analysis of credit accessibilty of small and medium sized enterprises in Vietnam, Gan C., Hu B. (2015)
Ncube P. Z. - The nexus between the BRICS alliance and economic growth in South Africa, Cheteni P. (2015)
Olufemi A. P. - An investigation on Nigerian banks’ status using early-warning signal, Migiro S. O. (2015)
Berggren B. - Entrepreneurial control aversion and bank financing in Swedish SMEs, Silver L. (2015)
Nyoka C. - Do bank charges play a key role in determining bank-client relationship? The case of South Africa (2015)
Ateba B. B. - Marketing mix: it’s role in customer satisfaction in the South African banking retailing, Maredza A., Ohei K., Deka P., Schutte D. (2015)
Anderson B. - An investigation of the relative strength index, Li S. (2015)
Msweli P. - Factors contributing to bank selection choices: a generation theory perspective, Naude P. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Dzomira S. - Cyber-banking fraud risk mitigation conceptual model (2015)
Nyoka C. - The effects of local currency absence to the banking market: the case for Zimbabwe from 2008 (2015)
Zenios S. A. - Was the Cyprus crisis banking or sovereign debt?, Panayi E. (2015)
Smith A. - The role of perceived justice in service recovery on banking customers’satisfaction and behavioral intentions: a case of South Africa, Mpinganjira M. (2015)
Nzama M. E. - Fuzzy effectiveness of self-service innovative systems in the lean retail banking sector, Mbhele T. P. (2015)
Oliynyk V. - Modeling of the rating assessment of insurance companies’ financial soundness (2015)
Yu H.-C. - Banking relationships, R&D investment, and growth opportunities in China, Tong D. P. (2015)
Gentle P. F. - Reflections concerning the money supply, velocity, and the quantity theory of money: the Great Depression and the Great Recession, in the United States, Jones J. (2015)
Title (2011)
Contents (2011)
Czudaj R. - Improving Phillips curve based inflation forecasts: a monetary approach for the Euro area (2011)
Wise V. - Financial structure and policy of Australia's retirement system, Ntalianis M. (2011)
Ferreira F. A. F. - New banking trends, MCDA and financial decisions: insights and a framework for retail banking, Spahr R. W., Pereira J. A. M. (2011)
Belke A. - Does the ECB rely on a Taylor rule? Comparing ex-post with real time data, Klose J. (2011)
Kozmenko S. - Mutual influence of exchange assets: analysis and estimation, Plastun O. (2011)
Lo W.-C. - Influence of financial reform on business-lending performance of large and small commercial banks – evidence from the Taiwan market, Chen J.-T., Chang C.-M. (2011)
Crook M. D. - Analyst coverage initiations for banking IPOs, Howe J. S. (2011)
Su Y.-C. - NA-GARCH modeling value-at-risk of financial holdings, Kao L.-C., Chen P. (2011)
Rajput N. - Assessing the efficiency of foreign banks in Indian context, Gupta M. (2011)
Ho C.-M. - Monday effect and institutional holdings on tourism stocks: the Taiwan Security Exchange Evidence, Chuang L.-M., Kuo C.-H. (2011)
Curcio D. - Investigating implied asset correlation and capital requirements: empirical evidence from the Italian banking system, Gianfrancesco I., Malinconico A. (2011)
Title (2015)
Contents (2015)
Nyoka C. - Banks and the fallacy of supervision: the case for Zimbabwe (2015)
Abdou H. A. - E-banking and risk management: evidence from the Cypriot public sector banks, Hadjiantoni E., Derwin G. (2015)
Ishimwe A. - Exchange rate volatility and manufacturing exports in South Africa, Ngalawa H. (2015)
Kozmenko S. - Peculiarities of identification of systemically important banks and assessment of their impact of the occurrence of economic crisis, Belova I. (2015)
Ogechukwu O. L. - Financial schemes to boost small and medium sized enterprises. Sources of finance by the Nigerian government: a commentary, Akinlo A. E., Goldman G. A. (2015)
Mongid A. - Liquidity risk management in the Islamic rural banking: evidence from Indonesia (2015)
Tessema A. T. - An Interest Rate Commission Agent Banking System, Kruger J. W. (2015)
Salehi M. - The effect of implementation of accounting information system on efficiency,profitability and productivity of SMEs in Iran, Dashtbayaz M. L., Bahrami M., Teymoori E. (2015)
Mahonye N. - Currency reform, trade and economic performance in Zimbabwe, Mandishara L. (2015)
Hsieh H.-H. - Application of fundamental indexation for South African equities, Engel J. S. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Kishan R. P. - Macroeconomic shocks and discipline in the market for large certificates of deposit, Opiela T. P. (2015)
Bimha A. - Complaints of electronic banking juxtaposed with financial inclusion – a South Africa perspective (2015)
Robinson S. - Enough is enough! it’s time to end the fed (2015)
Dzomira S. - Corporate governance appraisal: annual reports disclosure by commercial banks in Zimbabwe (2015)
Kusairi S. - Impact of deposit insurance on banking industry of ASEAN countries: in quest of stability, Sanusi N. A., Ismail A. G. (2015)
Adesina K. S. - Effects of Basel III higher capital requirements via bank lending rates in Africa: a preliminary assessment, Mwamba J. M. (2015)
Fekadu G. W. - The impact of directed credit policy on bank credit to the private sector in Ethiopia: case of government bill purchase directive (2015)
Sulaiman Sulaiman - Financial intermediation and economic growth: a test for causality in Nigeria, Adedamola L., Aluko Aluko, Adewale O. (2015)
Title (2011)
Contents (2011)
Mostafa W. - The effect of bank capital structure and financial indicators on CI's financial strength ratings: the case of the Middle East, Eldomiaty T., Abdou H. (2011)
Levy A. - The pricing of government-guaranteed bank bonds, Zaghini A. (2011)
Yu H.-C. - Re-examine weekday effects and intraday returns: a probability distribution approach for Dow and Nasdaq ten-minute indices, Wu C.-Y., Hsieh D.-T. (2011)
Weigand R. A. - The financial performance of U.S. commercial banks 2001-2010, Irons R. (2011)
Gan C. - An empirical analysis of New Zealand bank customers' satisfaction, Clemes M., Wei J., Kao B. (2011)
Omarini A. - Retail banking: the challenge of getting customer intimate (2011)
Paulet E. - The silent Basel III practice: evidence from the Canadian banking system and ethical banks (2011)
Bhati S. - Relationships within banks in India: A theoretical perspective, De Zoysa A. (2011)
da Costa J. R. - Stock exchanges. Are we meeting the needs of our customers?, Mata M. E. (2011)
Martin R. A. - Cooperative and savings banks in Europe: nature, challenges and perspectives, Sevillano J. M. M. (2011)
Bagella M. - Optimal investment with transparency costs and tax evasion, Busato F., Castelli A. (2011)
Rai S. K. - Financial crisis and bond market development in Asia: a case study of India and South East Asian countries (2011)
Yang C. - Reducing the cost of California debt by establishing a state-owned bank, Anderson B. (2011)
Title (2016)
Contents (2016)
Ishola M. A. - La Biometrica a next level payment system: a conceptual view (2016)
Jung A. - Monetary policy decision-making when information search is costly, Mongelli F. P. (2016)
Koffman-Xaba A. - Corporate social responsibility of a multinational bank and its South African subsidiary, Goldman G. A. (2016)
Assensoh-Kodua A. - Mobile banking in South Africa: a systematic review of the literature, Migiro S., Mutambara E. (2016)
Nguyen C. V. - Chinese renminbi, Mexican peso U.S. dollar exchange rates and their competitive positions in export markets, Ali M. M., Angert C. (2016)
Du L. - Banking and income inequality of the American community: an analysis, Dewally M., Shao Y. Y., Singer D. (2016)
Abir M. - Interaction effect between product and process innovation: the case of Tunisian banks, Raoudha D., Emna R. (2016)
Gentle P. F. - An introduction to the prospect of the Chinese RMB as a reserve currency (2016)
El-Masry A. A. - Capital structure and performance of Middle East and North Africa (MENA) banks: an assessment of credit rating (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Hlatshwayo L. N. P. - Basel III, liquidity and bank failure, Petersen M., Petersen M., Petersen J. M., Gideon F. (2013)
Huang T.-H. - The effect of bank mergers on competitive conditions and cost efficiencies in Taiwan – a simulation analysis, Chiang D.-L., Lin C.-L. (2013)
Nyasha S. - Banking sector reforms in the USA: a chronological overview, Odhiambo N. M. (2013)
Ishola M. A. - Cash and financial innovation: a conceptual view (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського