Хорошун Г. М. - Топологія дифракційного поля для керування траєкторіями руху мікро- і наночастинок, Рязанцев А. О. (2017)
Асманкіна А. А. - Розробка математичної моделі ступінчастої теплонасосної установки з гідродинамічним кавітаційним улаштуванням, Лорія М. Г., Целіщев О. Б., Жидков А. Б. (2017)
Атанова Н. М. - Проблеми впровадження ISO 14000, Лісова А. Є. (2017)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Математичне моделювання руху водовугільного палива в трубопроводі, Роговий А. С. Баранов І. О., Мірошникова М. В. (2017)
Ganzha S. - The algorithm for placing elements on printed circuit boards with a uniform filling of the space, Marchenko D. (2017)
Титул, зміст (2018)
Бунецький В. А. - Перспективи створення територіальних енергетичних комплексів, Калініченко В. М. (2018)
Сінченко В. М. - Вплив основних елементів живлення на продуктивність енергетичної верби, Гнап І. В. (2018)
Роїк М. В. - Оцінка селекційного матеріалу міскантусу гігантського за формою ризом, Квак В. М., Цвігун Г. В. (2018)
Гументик М. Я. - Економічна й енергетична ефективність вирощування біоенергетичних культур на біопаливо, Бондар В. С. (2018)
Афонін О. О. - Динаміка росту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.) за висотою, Фучило Я. Д. (2018)
Григоренко Н. О. - Переробка лігноцелюлозних відходів із цукрового сорго з отриманням мікропористих вуглецевих сорбентів, Штангеєва Н. І., Купчик Л. А., Котинська Л. Й., Сич Н. В. (2018)
Ковальчук Н. С. - Нові методи дослідження геномного статусу видів роду Miscanthus в природно-кліматичних умовах України, Гончарук Н. С., Недяк Т. М., Яцева О. А., Квак В. М. (2018)
Орлов С. Д. - Селекційно-цінні лінії проса для виведення на їх основі сортів, Мошенко М. М., Левченко Л. П., Філатова Н. Ф. (2018)
Саблук В. Т. - Чи загрожують біоенергетичним культурам шкідники?, Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О. (2018)
Сінченко В. М. - Економічна ефективність вирощування енергетичної верби в Україні, Мельничук Г. А. (2018)
Ягольник О. О. - Енергонезалежність – новий образ сучасної України (2018)
Нам потрібний Scopus (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Mukhina M. P. - Performance and Speed Comparison of SURF and ORB Descriptors, Yeremeieva T. A. (2018)
Lavrynenko O. Yu. - Compression Algorithm of Voice Control Commands of UAV Based on Wavelet Transform, Konakhovych G. F., Bakhtiiarov D. I. (2018)
Sineglazov V. M. - Diagnostic System Based on Autoencoders, Kostiuchenko S. V. (2018)
Ablesimov A. K. - The Optimum Regulator for the Nonlinear Stabilization System of the Inertial Control Object, Pylypenko M. A. (2018)
Kozlov A. P. - Emergency Accession Operational Video Control System, Pantyeyev R. L. (2018)
Filyashkin M. K. - Micromechanical Sensor of Attitude Indicator (2018)
Sineglazov V. M. - System of Adaptive Tasks Selection in the Testing Process, Kusyk A. V. (2018)
Chumachenko O. I. - Algorithm of Pruning of Hybrid Neural Networks Ensemble, Kuzmenko A. O. (2018)
Sineglazov V. M. - Test Bench of Axial Generators of Wind Power Plant, Klymniuk V. K. (2018)
Sineglazov V. M. - Intelligent Weather Forecast System, Omelchenko M. O., Hotsyanivskyy V. P. (2018)
Kemenyash Yu. M. - Mathematical Model of Damping of Vibrations of a Liquid in a Tank with n Elastic Ribs, Kushnir O. M. (2018)
Filonenko S. F. - Some Aspects of Acoustic Emission at Machining Composite Materials, Stakhova A. P. (2018)
Mukhina M.P. - Algorithm оf Variative Feature Detection аnd Prediction іn Context-Dependent Recognition, Barkulova I.V. (2018)
Tupitsin N. F. - Calculation of the Gas-Dynamic Complex Sizes, Malakhov S. O., Krymov Y. O. (2018)
Sushchuk-Slyusarenko V. I. - Using the Theory of Martingales to Prove the Soundness of the Estimates of the Parameters of Linear Dynamic Systems, Rybachok N. A., Oleshchenko L. M. (2018)
Aralova N. I. - Algorithms for Data Models Processing for Integral Estimation of Flight Crews’ Personnel States, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2018)
Ziganshin A. A. - Similarity Parametrical Method to Calculate Aerodynamic Characteristics for Savonius Rotors (2018)
Zelenkov A. A. - Accuracy Estimation of Flight Test Results on the Basis of Approximating the Correlation Function, Bunchuk A. A., Golik A. P. (2018)
Requirements for Articles (2018)
Publisher's imprint (2018)
Звернення до колег (1993)
Резолюція надзвичайного з'їзду бібліотекарів України (1993)
Рекомендації конференції бібліотечних працівників Вінниччини (1993)
Слободяник М. С. - Методологічні аспекти дослідження наукової бібліотеки (1993)
Дубровіна Л. А. - Опис рукописних книг: бібліографія, археологія, кодикографія? (1993)
Вронський К. - В центрі уваги - економіка (1993)
Чекмарьов А. О. - Український бібліографічний репертуар: питання методики та організації, Жданова Р. С. (1993)
Довгопола О. П. - З історії сільськогосподарської бібліографії в Україні (1993)
Цінний вантаж (1993)
Ільганаєва В. О. - Бібліотечна освіта в контексті організації інформатизації суспільства (1993)
Дьюї М. - Професія (1993)
Скнар В. К. - Як протистояти інерції (1993)
Мейжис І. А. - Погляд крізь психологічний бар'єр (1993)
Історія бібліотек України (1993)
Чикаленко Г. - Репніни та їх Яготинська бібліотека (1993)
Юхимець Г. М. - Вчасна реставрація або...небуття (1993)
Цуркан В. В. - Замість рутини - діалог з машиною (1993)
Дідківська Г. Г. - Бути духовно єдиними, Дегтяренко Л. О. (1993)
Борисенко Т. О. - Перша українська періодика (1993)
Дідук О. М. - З когорти "бойчукістів" (1993)
Діамара Степанівна Пшеничникова (1993)
Ярошик В. О. - Справи харківських дослідників (1993)
Межерицька Т. Ю. - У пошуках боржника (1993)
Головко Л. В. - В сім'ї єдиній, новій (1993)
Арюпіна Л. В. - Олександра Миколаївна Тюнєєва (1993)
Слободяник М. С. - До підсумків II Надзвичайного з'їзду бібліотекарів України, Бровкин А. Г. (1993)
Карпова Л. П. - Перша наукова сесія Інституту бібліотекознавства, Попроцька В. Г. (1993)
Ігнатова Т. А. - Подвижницьке служіння науці (1993)
Павлуша Т. П. - Обираємо "британську модель"? (1993)
"Одна з найпрацьовитіших установ академії" (1993)
Голубуцький П. В. - Скарб світової культури - для нащадків (1993)
Кириченко Р. С. - "Шпрінгер" - це найновіша наукова інформація (1993)
Ботушанська О. Ф. - Комплектування - самотужки (1993)
Зелена Л. І. - "...Барометр розумового життя суспільства" (1993)
Громадянин. Учений. Мислитель. (В. І. Вернадський) (1993)
Наші автори (1993)
До уваги авторів (1993)
Берназюк Я. О. - Механізми запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2017)
Дідич Т. О. - Перспективи розвитку правоутворення в Україні: комунікативно-інституційний підхід до аналізу (2017)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Правова активність громадян як соціально-правове явище (2017)
Нестерович В. Ф. - Французька модель функціонування консультативно-дорадчих органів (2017)
Сердюк І. А. - Поняття та особливості нормативно-правового акта (2017)
Федоренко В. Л. - Державотворення та конституційні реформи у незалежній Україні: досвід, проблеми, перспективи (2017)
Андрєєв Д. В. - Поняття та види незаконного обігу зброї (2017)
Бочковий О. В. - Блокчейн відкритого суспільства або реальні здобутки віртуального середовища (2017)
Дрозд А. В. - Окремі питання правозастосування тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні (2017)
Дудоров О. О. - Про розмежування злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, і проступку, передбаченого статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2017)
Карчевський М. В. - Правове регулювання соціалізації штучного інтелекту (2017)
Крайник Г. С. - Визначення тяжких наслідків та істотної шкоди у розділі XVII Особливої частини Кримінального кодексу України, Дунаєва Т. Є. (2017)
Кузубова Т. О. - Розвиток законодавчих положень, що регламентують тимчасовий доступ до речей і документів в Україні (2017)
Москвич Л. М. - Правове положення адвоката іноземної держави в Україні (2017)
Петренко Ю. І. - Особливості кримінально-правової характеристики незаконної порубки лісу (2017)
Політова А. С. - Зловживання владою або службовим становищем: корупційний злочин чи злочин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2017)
Розовский Б. Г. - Право на безопасность от преступных посягательств – равное с другими правами и свободами человека, Комиссаров С. А. (2017)
Севідов О. А. - Щодо встановлення охороноздатності твору на початковому етапі досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 176 КК України (2017)
Сімонович Д. В. - Теоретико-прикладні аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2017)
Фоміна Т. Г. - Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру (2017)
Хряпінський П. В. - Інституціональний аспект заохочувальних норм кримінального права (2017)
Шведова Г. Л. - Міжнародна практика у протидії корупції: кримінологічна характеристика (2017)
Корнієнко П. С. - Кабінет Міністрів України і Міністерство юстиції України як суб’єкти конституційної правозахисної діяльності (2017)
Крупнова Л. В. - Правовий статус управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь Міністерства юстиції України (2017)
Недоступ М. Ф. - Поінформованість з проблем ВІЛ/СНІДу та формування безпечної поведінки працівників Національної поліції (2017)
Чистоколяний Я. В. - Основні напрями впливу громадянського суспільства та його інститутів на реформування публічної служби в Україні (2017)
Загоруй Л. М. - Принцип цивільного права – форма вираження ідеї свободи фізичної особи (2017)
Новіков Д. О. - Проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації (2017)
Абламський С. Є. - Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку (2017)
Бурбело Б. В. - Особливості слідової картини місця події, пов’язаного з застосовуванням вибухових пристроїв та вибухових речовин як джерело інформації встановлення особи злочинця (2017)
Галагуря Є. Л. - Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2017)
Коваленко В. В. - Особливості тактики допиту підозрюваних під час розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів, Кудінов А. С. (2017)
Коновалов В. В. - Окремі питання участі спеціаліста у кримінальному провадженні (2017)
Лисенко В. В. - Встановлення місця перебування осіб, оголошених в розшук, як самостійний напрям діяльності правоохоронних органів, Лисенко О. В. (2017)
Патрелюк Д. А. - Протидія кримінальному переслідуванню в структурі злочинного механізму (2017)
Рось Г. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (2017)
Тітуніна К. В. - Аналіз злочинів, скоєних у громадських місцях, Кіріленко Ф. О. (2017)
Щербаковський М. Г. - Особливості одночасного допиту декількох експертів (2017)
Титул, зміст (2018)
Ющенко К. А. - Эволюция структуры никелевых сплавов, упрочненных наноразмерными оксидами, при сварке плавлением, Задерий Б. А., Гах И. С., Звягинцева А. В., Капитанчук Л. М., Хаскин В. Ю. (2018)
Марченко А. Е. - Влияние состава и структуры жидкого стекла на прочность покрытий низководородных электродов, Трачевский В. В., Скорина Н. В. (2018)
Соловьев В. Г. - Влияние технологических и электрических параметров ЭШН в токоподводящем кристаллизаторе на скорость плавления электрода и проплавление основного металла, Кусков Ю. М. (2018)
Цыбулькин Г. А. - Алгоритм "слежения" за линией соединения при тандемной дуговой сварке (2018)
Фальченко Ю. В. - Современные способы получения трехслойных панелей из алюминиевых сплавов (обзор), Петрушинец Л. В. (2018)
Miara D. - High-speed Friction welding of titanium alloys — structure and properties of joints, Matusiak J., Pietras A., Krystian M., Dyner M. (2018)
Поздоровляємо лауреатів Державної премії України в галузі науки и техніки (2018)
Премия им. АКАДЕМИКА НАН УКРАИНЫ И. К. ПОХОДНИ (2018)
В международном институте сварки (документы, представленные на 70-й ассамблее МИС, Шанхай, 2017 Г.) (2018)
VIII специализированная выставка "Металл. Оборудование. Инструмент" (2018)
XII Всеукраїнський фестиваль науки (2018)
В. Ф. Квасницькому — 80 (2018)
К 25-летию НИЦ "Сварка и контроль в атомной энергетике" (2018)
Календар червня (2018)
Проект Британського медичного журналу (BMJ) "Тренінгова ініціатива щодо підтримки клінічного рішення" (2017)
Рев’яцький І. Ю. - Аналіз можливості використання електронних он-лайн каталогів наукових бібліотек України як джерела статистичної інформації про наукові дослідження в медицині, Прилипко Н. А. (2017)
Нессонова М. Н. - Процедуры вычисления минимального необходимого объёма выборки для планируемых исследований и их программная реализация, Литвиненко Е. Ю. (2017)
Кальниш В. В. - Принципы функционирования организма человека при работе в условиях с повышенной опасностью (2017)
Целуйко В. Й. - Особливості ураження коронарного русла при інфаркті міокарда правого шлуночка, Лозова Т. А. (2017)
Фролов А. В. - Нечеткая логика при прогнозировании неблагоприятных сценариев кардиологических заболеваний, Марценюк М. А., Вайханская Т. Г., Поляков В. Б. (2017)
Воронков Л. Г. - Прогнозування виживаності чоловіків та жінок з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на протязі трьох років, Філатова О. Л., Бабич П. Н., Ляшенко А. В., Ткач Н. А., Паращенюк Л. П. (2017)
Майоров О. Ю. - Поиск методов для количественной оценки индивидуальной устойчивости к эмоциональному стрессу в норме и при патологии на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Факторная модель (2017)
Батаева Ю. Е. - Метод D. Celermajer и его возможности в оценке функции эндотелия, Кириченко В. А., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г. (2017)
Дериенко Т. А. - Прогностически значимые гемодинамические показатели эффективности медикаментозной терапии у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами и артериальной гипертензией, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Наседкин К. В. - Амбулаторный мониторинг ЭКГ плода, Федотенко В. В., Вьюницкий О. Г., Шульгин В. И. (2017)
Щапов П. Ф. - Использование параметров нестационарности сигналов легочной аускультации для обнаружения и локализации легочной патологии, Горбулич А. В., Томашевский Р. С., Заикина Ю. А. (2017)
MIE 2018 Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: the Future of Co-Created Health, Gothenburg, Sweden April 24 to 26, 2018 (2017)
Соколов В. Н. - Диффузионно-взвешенные изображения и ПЭТ/КТ в диагностике онкологической патологии брюшной полости, Ситникова Е. С., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Цвиговский В. М., Любчак М. А., Анищенко Л. В. (2017)
Госпітальна інформаційна система "Інститут-МіТ@Клініка®" (2017)
Ткаченко О. П. - Використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів, Ткаченко П. О., Бунь В. П. (2017)
Пенкин Ю. М. - Применение программно-аппаратных средств защиты информации в телемедицине, Кучеренко В. Г., Литвинов А. Г., Хара Г. И. (2017)
Страхова О. П. - Кореляції між електрошкірними характеристиками мікрозон і параметрами клінічного і біохімічного аналізу крові, Рижов О. А., Волох Н. Г., Черепок О. О. (2017)
Панченко О. А. - Турбулентность в информационной безопасности личности (2017)
Вспоминая Jana Zvarova 1943–2017 (2017)
Закон України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" від 14 листопада 2017 року № 2206-VIII (2017)
Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII (2017)
Постанова "Про утворення Національної служби здоров’я України" від 27.12.2018 №1101 (2017)
Положення "Про Національну службу здоров’я України" від 27.12.2018 (2017)
До ювілею Олега Юрійовича Майорова (2017)
До ювілею Віктора Миколайовича Соколова (2017)
ГО Українська Асоціація "Комп’ютерна Медицина" (УАКМ) (2017)
International Medical Informatics Association (IMIA) (2017)
European Federation for Medical Informatics (EFMI) (2017)
European Association of Healthcare IT Managers (HITM) (2017)
Нові книги з медичної інформатики, аналізу медичних зображень, комп’ютерних методів діагностики, медичної статистики (2017)
Нестерович В. Ф. - Законодавче регулювання участігромадськості у формуванні органів державної влади України (2017)
Бабаєва О. В. - Особливості підготовчого провадження на підставі угод (2017)
Богатирьов А. І. - Особливості інституціонального підходу до вивчення проблем злочинності в місцях несвободи (2017)
Бондарєва К. В. - Деякі аспекти вияву злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2017)
Дунаєва Т. Є. - Внесення змін у кримінальне процесуальне законодавство України як засіб покращання його якості в частині усунення прогалин (2017)
Зайцев О. В. - До питання державної зради у формі шпигунства (ст. 111 КК України) (2017)
Євтєєва Д. П. - До питання про визначення предмета ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) (2017)
Карчевський М. В. - Основні проблеми кримінально-правового регулювання у сфері інформатизації (2017)
Коваленко А. О. - Тимчасовий доступ до речей і документів у системі заходів забезпечення цивільного позову (2017)
Кулькіна Я. С. - До питання про об’єкт та предмет порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 КК України) (2017)
Панасенко Р. А. - Дефеніція рейдерства та його співвідношення із суміжними поняттями (2017)
Филь Р. С. - Кримінально-правова охорона прав на об’єкти промислової власності в зарубіжних країнах (2017)
Янко В. М. - Покарання за злочини проти основ суверенітету українського народу (ст. ст. 109, 110 КК України): проблеми, тенденції, перспективи (2017)
Крупнова Л. В. - Теоретико-правова характеристика стадій адміністративної процедури відкриття виконавчого провадження (2017)
Безсонна Т. Ф. - Місце біометричного паспорта в системі документів, що підтверджують громадянство України (2017)
Єрофеєв М. І. - Оцінка впливу на довкілля: правовий аспект (2017)
Жукова А. І. - Питання нормативно-правового регулювання кластерної системи в умовах збереження ресурсів регіонів (2017)
Комарницький В. М. - Майбутнє Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища": яке воно? (2017)
Новіков Д. О. - Економізація трудового права: тенденції та виклики (2017)
Світлична Ю. О. - Інвестиційне законодавство України потребує вдосконалення (2017)
Трегуб О. А. - Галузева природа правовідносин у сфері поводження з відходами (2017)
Павшук К. О. - Проблемні аспекти територіальної організації виборів та утворення виборчих комісій в Україні (2017)
Бондар В. С. - Передумови формування окремого вчення про інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності (2017)
Бочковий О. В. - Сучасна процесуальна регламентація ОРД як гальмо на шляху ефективного розслідування (2017)
Гусєва В. О. - Криміналістична характеристика посягань на життя співробітника правоохоронного органу (2017)
Дударець Р. М. - Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2017)
Коршенко В. А. - Методи судової телекомунікаційної експертизи (2017)
Корх В. В. - Оперативно-розшукова характеристика вбивства з приміткою "безвісно відсутня особа" (2017)
Лазарєв В. О. - Деякі проблемні аспекти збирання та перевірки доказів під час проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Левін В. І. - Житло чи інше володіння особи як об’єкти проведення обшуку в кримінальному провадженні (2017)
Одарченко М. С. - Стан наукового дослідження гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції (2017)
Пеньков С. В. - Правове регулювання використання засобів оперативно-розшукової діяльності під час протидії злочинності (2017)
Перлін В. С. - Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (2017)
Савчук Т. І. - Особливості механізму вчинення корупційних злочинів (2017)
Удовенко Ж. В. - Дотримання засади невтручання в приватне життя під час проведення допиту (2017)
Шехавцов Р. М. - Загальна характеристика проблемних слідчих ситуацій, що виникають під час досудового розслідування злочинів (2017)
Литвинов О. М. - Філософія для юристів: методичні аспекти проблеми викладання з полемічними зауваженнями та деякими конкретними пропозиціями (2017)
Розовский Б. Г. - Пословицы тоже устаревают (2017)
Соколовська А. М. - Дискусійні аспекти формульного розподілу бюджетних видатків на вищу освіту в Україні (2018)
Кудряшов В. П. - Використання ОВДП в управлінні державними запозиченнями (2018)
Іванов С. М. - Унормування співробітництва з МФО в контексті запобігання дестабілізації національної економіки, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2018)
Буряченко А. Є. - Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні, Філімошкіна І. О. (2018)
Мартьянов М. П. - Місцеві бюджети Вінницької області в період бюджетної децентралізації (2018)
Дуб А. Р. - Трансформація адміністрування податку з доходів фізичних осіб: світовий досвід і можливості для України (2018)
Мацук З. А. - Архітектоніка інфраструктури ринку цінних паперів (2018)
Леоненко П. М. - Інституціональне середовище бюджетної системи, Кузькін Є. Ю., Юхименко Я. В. (2018)
Опарін В. М. - Ще один крок до пізнання фінансів (2018)
Polozhaenko S. - Planning of the diagnostic experiment in the localization of troubleshooting failures of single-free systems, Prokofieva L. (2018)
Кузнецова Н. В. - Аналіз та прогнозування розиків шахрайства з кредитними картками (2018)
Бобок І. І. - Удосконалення методу відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні, Кобозєва А. А. (2018)
Korobiichuk I. - Self-diagnostics of complex systems with a software-configurable structure, Hryshchuk R., Horoshko V., Hokhlacheva Yu. (2018)
Бобриков С. А. - Синтез и моделирование комбинированной системы управления с измерением возмущения по модели объекта, Пичугин Е. Д., Кисель А. Г. (2018)
Кузавков В. В. - Прогнозування технічного стану однотипних програмно-апаратних засобів, Хусаінов П. В. (2018)
Якименко І. З. - Удосконалення реалізації криптоалгоритму Ель-Гамаля на основі системи залишкових класів (2018)
Шибаев Д. С. - Оптимизация отбора и анализа информации в разноструктурных хранилищах данных, Вычужанин В. В., Шибаева Н. О., Рудниченко Н. Д. (2018)
Волощук Л. А. - Поддержка принятия решений о реализации приложений в гибридной облачной инфраструктуре, Розновец О. И., Волощук Д. Д. (2018)
Технічна сторінка (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Механізми формування коморбідності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця, Несен А. О., Крахмалова О. О., Ізмайлова О. В. (2018)
Вьюн Т. И. - Приоритеты диагностического поиска остеопенических состояний у пациентов с хроническим панкреатитом и гипертонической болезнью, Пасиешвили Л. М. (2018)
Хухліна О. С. - Інтенсивність нітрозитивного та оксидативного стресу у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності із хронічною хворобою нирок, Антонів А. А. (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Патогенетична роль вісцеральної жирової тканини в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з метаболічним синдромом, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В. (2018)
Бобро Л. Н. - Особенности микробного пейзажа при нестероидиндуцированных гастропатиях у больных сахарным диабетом, Головко Т. В. (2018)
Курінна О. Г. - Вплив немедикаментозного лікування на показники вуглеводного обміну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Черелюк Н. І. (2018)
Журавльова Л. В. - НПЗП-гастропатії в практиці сімейного лікаря, Олійник М. О. (2018)
Губергриц Н. Б. - Нецирротическая портальная гипертензия: клинический случай и обзор литературы, Беляева Н. В., Фоменко П. Г., Чирков Ю. Э. (2018)
Khamrabaeva F. I. - The diseases of the upper part of gastrointestinal tract: risk factors (2018)
Соломенцева Т. А. - Рекомендации Объединенной европейской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению хронического панкреатита (2018)
Оголошення (2018)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2018)
Носовский А. В. - Науково-технічному збірнику "Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля" 20 років (2018)
Носовский А. В. - Теплофизические аспекты совершенствования систем диагностики первого контура АЭС, Шараевский И. Г., Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2018)
Борисенко В. І. - Використання технології нейронних мереж для відновлення сигналів детекторів, які вийшли з ладу, Горанчук В. В. (2018)
Альохіна С. В. - Теплові аспекти деяких аварійних ситуацій при сухому зберіганні відпрацьованого ядерного палива у вентильованих контейнерах (2018)
Деренговський В. В. - Стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, Носовський А. В. (2018)
Талерко Н. Н. - Восстановление параметров источника радиоактивных выбросов по данным радиационного мониторинга с помощью фильтра Kалмана, Жигинас Д. В., Кузьменко А. Г. (2018)
Виговський О. В. - Розрахунок перерозподілу механічних сил та вібрацій у системі кріплення осердя статора турбогенераторів атомних та теплових електростанцій, Хвалін Д. І., Мистецький В. А. (2018)
Паскевич С. А. - Визначення та класифікація радіаційно-небезпечних об’єктів чорнобильської зони відчуження для оцінки їхнього сукупного впливу на довкілля, Городецький Д. В., Павловський Л. І. (2018)
Одинцов А. А. - Радиоактивно загрязненная вода в объекте "Укрытие" после надвижки "Арки" нового безопасного конфайнмента в проектное положение, Хан В. Е. (2018)
Высотский Е. Д. - Динамика нейтронной активности и подкритичность ядерно-опасного скопления в условиях комплекса НБК-ОУ, Годун Р. Л., Дорошенко А. А. (2018)
Панасюк М. І. - Рівні радіоактивного забруднення підземних вод проммайданчика ЧАЕС та засоби обмеження його розповсюдження, Матросов Д. Т., Петросенко Є. І., Левін Г. В., Люшня П. А., Сізов М. О., Паламар Л. А., Онищенко І. П. (2018)
Годун Р. Л. - Результати обстеження програмно-технічного комплексу системи контролю та обліку заводу з переробки твердих радіоактивних відходів, Пашинов М. В., Холодюк А. О., Павлюченко М. І., Стадник С. М., Купріянчук С. В., Дорошенко А. О., Мясніков О. В. (2018)
Балан О. В. - Оцінка радіаційних умов при будівництві сховища високоактивних відходів у машинному залі ЧАЕС, Брилка С. Г., Єгоров В. В., Морозов Ю. В., Павловський Л. І. (2018)
Шинкаренко В. К. - К вопросу о погрешностях определения β-активности горячих частиц методом авторадиографии (2018)
Прістер Б. С. - Ювілеї (2018)
Правила для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
До ювілею Віри Йосипівни Целуйко (2017)
Хохлов А. В. - Сучасний стан проблеми лікування вазоренальної гіпертензії, Шиманко М. В., Максаков А. О., Стан М. В., Бойко К. С., Кундін В. Ю. (2017)
Борхаленко Ю. А. - Клінічні особливості та вибір методу реваскуляризації в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А., Хохлов А. В., Тодуров Б. М. (2017)
Зіньковський М. Ф. - Повторні операції після радикальної корекції тетради Фалло: результати та перспективи, Горячев А. Г., Дикуха C. О., Наумова Л. Р., Піщурін О. А., Атаманюк М. Ю., Хондога В. М., Якубюк С. О., Вітовський Р. М. (2017)
Кундін В. Ю. - Можливості перфузійної сцинтиграфії легень у діагностиці тромбоемболії легеневої артерії та хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії, Сатир М. В., Новерко І. В., Хохлов А. В. (2017)
Тодуров Б. М. - Досвід застосування механічної підтримки лівого шлуночка в лікуванні термінальної стадії серцевої недостатності, Ковтун Г. І., Кузьмич І. М., Гончаренко М. В., Дружина О. М., Шпачук А. О., Поступальский О. М., Шелудько С. О., Судакевич С. М., Станишевський О. В. (2017)
Patel M. - Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з хронічними формами ішемічної хвороби серця; Критерії Американської колегії кардіологів / Американської асоціації торакальних хірургів / Американської асоціації серця / Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії / Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології / Товариства спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань / Товариства спеціалістів із серцево-судинної комп’ютерної томографії / Товариства торакальних хірургів 2017 року, Calhoon J., Dehmer G., Grantham J., Maddox T., Maron D., Smith P. (2017)
"Дни аритмологии в Киеве": новые идеи и технологии интервенционного лечения аритмий сердца (2017)
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб (2017)
Вельмишановні колеги! (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Крамарьов С. О. - Застосування азитроміцину в клінічній практиці, Євтушенко В. В. (2018)
Трихліб В. І. - Інфекційні захворювання під час повеней у країнах світу (2018)
Кириенко В. Т. - Скрининг и ранняя диагностика гепатоцеллюлярной карциномы, Зайцев И. А., Грушкевич В. В., Потий В. В. (2018)
Крамарьов С. О. - Застосування екстракту з листя Hippophae rhamnoides у терапії вітряної віспи в дітей, Євтушенко В. В., Шадрин В. О., Головач О. В., Камінська Т. М. (2018)
Сорокман Т. В. - Атипові форми гострої Епштейна — Барр-вірусної інфекції в дітей, Попелюк Н. О., Швигар Л. В. (2018)
Крамарьов С. О. - Удосконалення терапії інфекційного мононуклеозу Епштейна — Барр вірусної етіології в дітей, Шадрин В. О., Євтушенко В. В., Шпак І. В., Большакова Л. А., Камінська Т. М. (2018)
Пронько Н. В. - Современные аспекты острых кишечных инфекций вирусной этиологии у детей (2018)
Vysochyna I. L. - A clinical case of a combination of secondary headache with recurrent genital rash in an immunocompetent woman, Mavrutenkov V. V., Chykarenko Z. O., Rositskaya O. A., Zhukova N. V. (2018)
Євтушенко В. В. - Випадок доброякісного рецидивуючого асептичного менінгіту Молларе, що викликаний вірусом простого герпесу (HSV 1/2), у 9-річної дитини, Крамарьов С. О., Камінська Т. М., Литвиненко Н. Г., Чемьоркіна Н. В., Закордонець Л. В. (2018)
Трихліб В. І. - Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях (огляд ключових питань науково-практичної конференції) (2018)
Гріненко О. І. - Аналіз правових основ стратегічного керівництва силами оборони сектору безпеки і оборони України, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2018)
Фролов В. С. - Системний підхід до реалізації оборонної реформи в Україні, Саганюк Ф. В. (2018)
Загорка О. М. - Методичний підхід до обґрунтування параметрів обрису Збройних Сил, Корецький А. А., Павліковський А. К., Загорка І. О. (2018)
Федянович Д. Л. - Аналіз підтримки, що надає НАТО силам безпеки і оборони інших країн на прикладі Афганістану, Шпура М. І., Андріянова Н. М. (2018)
Сурков О. О. - Методичний підхід до формалізації стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони (2018)
Іващенко А. М. - Мета і напрями діяльності Північноатлантичного Альянсу з підтримки сектору безпеки і оборони країн-партнерів (2018)
Наливайко А. Д. - Впровадження оборонного планування на основі спроможностей в складових сил оборони України, Сівоха І. М., Поляєв А. І. (2018)
Корендович В. С. - Підходи до створення та функціонування системи управління вимогами щодо розвитку спроможностей в органах управління складових сил оборони, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2018)
Ткаченко А. Л. - Вихідні умови для формування середньострокових програм розвитку озброєння та військової техніки в Україні та підхід до їх аналізу, Феріма Ю. В., Цимбал І. В., Троцько Л. Г., Плугова О. Б. (2018)
Сніцаренко П. М. - Загальнотеоретичні передумови необхідності удосконалення чинного законодавства України з питань інформаційної безпеки держави, Саричев Ю. О., Ткаченко В. А. (2018)
Кондратенко Ю. В. - Візуальний аналіз політик безпеки в ERP-системах, Зотова І. Г., Грицюк В. В. (2018)
Галаган В. І. - Застосування систем підтримки прийняття рішень в управлінні нерухомим військовим майном Збройних Сил України, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2018)
Кірпічніков Ю. А. - Теоретичні підходи до побудови архітектури інформаційної системи управління оборонними ресурсами на основі сервісно-орієнтованої моделі, Андрощук О. В., Петрушен М. В., Васюхно С. І. (2018)
Голобородько М. Ю. - Питання забезпечення сумісної обробки інформації від різнорідних засобів спостереження та розвідки в АСУ військового призначення, Кірпічніков Ю. А., Головченко О. В., Добронравін Ю. В. (2018)
Мосов С. П. - Особливості застосування тактичної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах, Хорошилова С. Й. (2018)
Закалад М. А. - Підходи до формування основних характеристик АСУ логістичного забезпечення ЗС України, Педан Ф. П., Романченко О. А. (2018)
Бобров С. В. - Методологічні основи підходу до оцінювання результативності та ефективності управління проектами створення автоматизованих систем, Беляченко В. В., Утюшев М. К. (2018)
Адаменко М. В. - Математична модель функціонування органів радіолокаційної розвідки РВіА, Заболотний О. А. (2018)
Андріянова Н. М. - Трансформація діяльності НАТО після закінчення "холодної війни" (2018)
Коваль О. В. - Формування та функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки: проблеми і шляхи їх вирішення, Павліковський А. К. (2018)
Гордійчук В. В. - Удосконалення системи наукових досліджень в інтересах Військово-Морських Сил Збройних Сил України: організаційний аспект (2018)
Вимоги до статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Фуркало С. Н. - Хронические коронарные окклюзии у больных после аортокоронарного шунтирования. Морфологические особенности и обзор возможных инвазивных вмешательств (2017)
Понич Н. В. - Глобальна поздовжня деформація та її динаміка після протезування аортального клапана в пацієнтів з тяжким аортальним стенозом, Немчина О. О., Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Лебідь І. Г. - Гендерні та вікові розбіжності в дорослих з природженими вадами серця (2017)
Мотречко О. О. - Ефективність статичної балонної атріосептостомії для корекції гемодинаміки при складних природжених вадах серця, Максименко А. В., Кузьменко Ю. Л., Радченко М. П., Руденко Н. М. (2017)
Torsello G. B. - Extending treatment choices for thoracic endovascular aortic repair. Experience from a large case series at a busy European endovascular center, Torsello G. F. (2017)
Тодуров Б. М. - Опыт одномоментного проведения операции аортокоронарного шунтирования с каротидной эндартерэктомией, Ковтун Г. И., Таранов М. А., Матвийчук А. И., Поступальский А. Н., Шпачук А. О., Шелудько С. А., Ревенко А. В., Лоскутов О. А. (2017)
Витовский Р. М. - Случай необычного роста злокачественной опухоли левого предсердия, Исаенко В. В., Пищурин А. А., Онищенко В. Ф., Параций А. З., Яковенко И. Г., Дядюн Д. Н., Дедкова Т. И. (2017)
Урсуленко В. И. - Окклюзия подключичной артерии как причина рецидива стенокардии после маммарного шунтирования, Гогаева Е. К., Дзахоева Л. С. (2017)
Patel M. - Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з гострим коронарним синдромом: Критерії Американської колегії кардіологів / Американської асоціації торакальних хірургів / Американської асоціації серця / Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії / Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології / Товариства спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань / Товариства спеціалістів із серцево-судинноїкомп’ютерної томографії / Товариства торакальних хірургів 2016 року, Calhoon J., Dehmer G., Grantham J., Maddox T., Maron D., Smith P. (2017)
ІІІ Щорічна науково-практична конференція "Актуальні питання кардіології та кардіохірургії" (2017)
Оголошення (2017)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2017)
Гнатенко Х. П. - Спiввiдношення невизначеностей у некомутативному фазовому просторi (2016)
Григорчак О. І. - Енергiя основного стану i розмиття бозе-конденсату в бозе-газi з далекодiючими силами, Пастухов В. С. (2016)
Вакарчук I. О. - Метод функцiонального iнтегрування у проблемi бозе-полярона, Паночко Г. I., Пастухов В. С. (2016)
Васюта В. М. - Зв’язанi стани в потенцiалi − γ/r2 в просторi зi спiновою некомутативнiстю координат (2016)
Бiлик Р. М. - Мiкронеоднорiдна структура рiдкого iндiю, Людкевич У. І. (2016)
Бордун I. О. - Вплив концентрацiї активатора на спектральнi та кiнетичнi характеристики катодолюмiнесценцiї тонких плiвок Y2O3:Eu, Кухарський I. Й., Половинко I. I., Партика М. В. (2016)
Чилiй М. О. - Люмiнесцентнi властивостi наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру, Жишкович А. В., Васькiв А. П., Вiстовський В. В., Демкiв Т. М., Волошиновський А. С. (2016)
Кашуба А. I. - Змiна двопроменезаломлення твердих розчинiв замiщення InxTl1−xI з температурою, Брезвiн Р. С., Франiв А. В., Стадник В. Й., Бовгира О. В., Франiв В. А. (2016)
Стадник В. Й. - Електронна структура та оптичнi властивостi кристалу лiтiй-амонiй сульфату α-модифiкацiї, Рудиш М. Я., Брезвiн Р. С., Щепанський П. А. (2016)
Квашнiвська Н. М. - Аналiз та порiвняння впливу iнтеркаляцiї на електрохiмiчнi властивостi InSe та GaSe (2016)
Sklyarchuk V. M. - Structure-sensitive properties of model high-entropy liquid alloys, Plevachuk Yu. О., Dufanets M. V. (2016)
Фтомин Н. Є. - Моделювання коноскопiчних картин одновiсних кристалiв, Шопа Я. М., Судак I. В. (2016)
Щепанський П. А. - Рефрактивнi параметри кристалiв K1.75, Стадник В. Й., Брезвiн Р. С., Рудиш М. Я. (2016)
Батан Ю. Д. - Поняттєво-категорійний апарат превенції як призначення права (2017)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове регулювання громадських обговорень у деяких зарубіжних країнах (2017)
Власюк В. В. - Злочини, спрямовані на діяльність захисника чи представника особи з надання правової допомоги: родовий об’єкт і місце в структурі КК України (2017)
Галаган В. І. - Тенденції реформування кримінального процесуального законодавства України (2017)
Глобенко Г. І. - Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування (2017)
Дрозд В. Г. - Запровадження міжнародно-правових стандартів захисту прав людини у світлі реформування кримінального процесуального законодавства (2017)
Дудоров О. О. - Кримінально-правова оцінка заволодіння чужим майном шляхом застосування до потерпілого шкідливих для здоров’я людини речовин: про що свідчить досвід США?, Каменський Д. В. (2017)
Кривенко О. І. - Генезис наукових досліджень, присвячених оперативно-розшуковій протидії шахрайствам через мережу Інтернет (2017)
Левін В. І. - Онтологічна характеристика обшуку як слідчої (розшукової) дії (2017)
Міщенко О. В. - Порівняльний аналіз терористичних та організованих злочинних об’єднань (2017)
Пащенко О. О. - Закон про кримінальну відповідальність та кримінально-правові норми: питання соціальної обумовленості (2017)
Пеньков С. В. - Генезис використання службових тварин під час здійснення оперативно-розшукової діяльності (2017)
Титаренко С. С. - Аналіз санкцій статей 205-1, 206, 206-2 КК України (2017)
Фоміна Т. Г. - Виникнення інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі (2017)
Шинкаренко Є. С. - Стан наукової розробленості питання прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції України (2017)
Веселов М. Ю. - Правове регулювання інформаційних відносин в умовах особливих (надзвичайних та "гібридних") адміністративно-правових режимів (2017)
Дем’янчук В. А. - Досвід реалізації антикорупційної політики в Польщі та Німеччині: уроки та застереження для України (2017)
Теремецький В. І. - Вимоги до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві України (2017)
Хрідочкін А. В. - Юрисдикційні форми публічного адміністрування правовідносин у сфері інтелектуальної власності (2017)
Гуменюк К. П. - Суб’єкти інституту відумерлості спадщини (2017)
Дегтярьова С. В. - Значення фіскального механізму для розвитку соціальної сфери в державі: зарубіжний досвід (2017)
Сіренчук Т. Ю. - Проблема приватності для підприємства (2017)
Бондар В. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження змісту мікрочасток, притаманних продуктам пострілу (2017)
Бочковий О. В. - Громадянське суспільство як недооцінений елемент правоохоронної системи України (2017)
Гусєва В. О. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу (2017)
Дараган В. В. - Методологічні підходи дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель (2017)
Заяць К. Д. - Про особливості окремих елементів механізму вчинення шахрайств (2017)
Коваленко А. В. - Типові способи вчинення посягань на життя та здоров’я журналістів (2017)
Лисенко В. В. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, Лисенко О. В. (2017)
Морозова Я. О. - Генезис організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості, Стащак М. В. (2017)
Ревенко О. І. - Використання можливостей судово-екологічної експертизи при розслідуванні незаконного видобування вугілля (2017)
Свірін М. О. - Протидія та запобігання злочинам проти власності в діяльності Національної поліції України (2017)
Шехавцов Р. М. - Розвиток уявлень про поняття кримінальної процесуальної діяльності (2017)
Юхно М. О. - Проблемні питання участі захисника в кримінальному провадженні (2017)
Литвинов О. М. - Філософія для юристів: методичні аспекти проблеми викладання у взаємозв’язку з питаннями методології та професійної спрямованості (2017)
Бабкова В. С. - Щодо питання про запровадження інституту пенітенціарних суддів в Україні (2017)
Слотвінська Н. Д. - Система й види судової практики (2017)
Берило О. Г. - Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником у період із середини ХVІІ ст. – до початку ХХ ст (2017)
Деменчук М. О. - Забезпечення єдності судової практики в кримінальному процесі верховним судом в Україні (2017)
Коваленко І. П. - Проблеми представлення інтересів заявника в кримінальному провадженні (2017)
Курилюк Ю. Б. - Кримінальна відповідальність за використання завідомо підробленого документа під час перетинання державного кордону України (2017)
Лемішко Ю. Ю. - Способи обмеження суддівського розсуду при призначенні покарання (2017)
Нестор Н. В. - Кримінальне провадження на підставі угоди про примирення: актуальні питання судової практики та проблеми вдосконалення законодавства (2017)
Стратонов В. М. - Щодо окремих проблемних питань розвитку криміналістики, Балонь А. Б. (2017)
Боднарчук О. Г. - Загальна характеристика юридичної відповідальності суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Боднарчук О. І. (2017)
Побіянська Н. Б. - Порушення норм законодавства як підстава визнання недійсним господарського зобов’язання, укладеного на тимчасово окупованій території України, Хатнюк Н. С. (2017)
Андронов І. В. - Види судових актів у цивільному процесі України (2017)
Гуйван П. Д. - Проблеми правозастосування матеріальних темпоральних норм в Україні (2017)
Ковбасюк В. В. - Поняття й особливості правовідносин у сфері адміністративного судочинства (2017)
Левчишина О. Л. - Визначення юрисдикції щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних професій (2017)
Кучма О. Л. - Суб’єктний склад осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення: проблеми практики (2017)
Іванов С. С. - Діяльність захисника під час затримання та повідомлення про підозру: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Ковалевська Є. В. - Деякі правові аспекти взаємодії слідчого з особами, які володіють спеціальними медичними знаннями (2017)
Kupriianova L. S. - The criminalistic otorhinology. From the philosophic and literal theory to the successful practice. Perspectives of the collaboration with the victim, as a competition with a practice of an ancient investigation, based on dog handlers, Kupriianova D. S. (2017)
Перлін В. С. - Особливості розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи (2017)
Завгородній В. А. - Поняття "механізм імплементації рішень Європейського Суду з прав людини": питання термінологічної визначеності та змістовної наповнюваності (2018)
Камінський І. І. - Правомірне застосування незбройної сили: концептуальні основи (2018)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове утвердження громадських обговорень в Україні (2018)
Павшук К. О. - Підвищення ефективності діяльності виборчих комісій: склад та основні напрями їх підготовки (2018)
Безкровний Є. А. - Представництво прокурора в суді та окремі питання його організації (2018)
Богатирьов А. І. - Індівідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів до місць несвободи Міністерства юстиції України (2018)
Васілін Є. М. - "Віднесення банку до категорії неплатоспроможних" як наслідок злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України (2018)
Власюк В. В. - Спеціальні норми в системі кримінально-правового захисту діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги (2018)
Волинець Р. А. - Службова особа учасника фондового ринку як суб’єкт злочину проти фондового ринку, передбаченого статтею 222-1 КК України (2018)
Євтєєва Д. П. - Кримінально-правова охорона дитинства в Україні: тенденції законодавчого реформування та напрями подальших змін (2018)
Зайцев О. В. - До питання звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду (ч.2 ст.111 КК України), Філіпенко В. Р. (2018)
Мовчан Р. О. - Майнова шкода як криміноутворююча ознака злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України (2018)
Панькевич В. М. - Кримінально-правова характеристика розголошення комерційної таємниці (2018)
Подгородний С. Д. - Зміст дефініції "обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них" (2018)
Янко В. М. - Особливості механізму правового регулювання відносин із забезпечення народного суверенітету: кримінально-правовий аспект (2018)
Блінова Г. О. - Органи публічної адміністрації як суб’єкти інформаційних відносин (2018)
Болоташвілі З. У. - Автомобільне транспортування небезпечних вантажів у зоні АТО та шляхи зниження ризику загрози життю й здоров'ю населення (2018)
Іщенко І. В. - Види методів та форм діяльності суб’єктів ювенальної превенції (2018)
Червінчук А. В. - Зарубіжний досвід автоматичної фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього (2018)
Єрофеєв М. І. - Співвідношення правових режимів надзвичайного стану та зони надзвичайної екологічної ситуації (2018)
Загоруй І. С. - Про значення Загальної декларації прав людини в процесі формування стандартів соціально-економічних прав (2018)
Комарницький В. М. - Питання розвитку законодавства про зони надзвичайних екологічних ситуацій (2018)
Перепьолкін С. М. - Класифікація принципів міжнародного митного права (2018)
Бондар В. С. - Особливості підготовки та проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених із застосуванням вогнепальної зброї (2018)
Готвянська М. А. - Тактика допиту дорослого, який втягнув неповнолітнього в злочинну діяльність (окремі аспекти) (2018)
Гусєва В. О. - Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні посягань на життя працівника правоохоронного органу (2018)
Дараган В. В. - Організація взаємодії підрозділів захисту економіки національної поліції України з іншими суб’єктами контролю за здійсненням державних закупівель під час протидії злочинам у сфері державних закупівель (2018)
Колодяжний М. Г. - Теоретична основа формування нових підходів до скорочення злочинності в Україні (2018)
Кузнєцов В. В. - Напрями удосконалення порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення (2018)
Лоневський Л. М. - Загальний аналітичний огляд досліджень результатів оперативно-розшукової діяльності та їх використання під час досудового розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (2018)
Морозов Д. А. - Особливості проведення обшуку при розслідуванні незаконного вирощування або посіву снотворного маку чи конопель (2018)
Морозова Я. О. - Значення та особливості міжнародного співробітництва в процесі протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості (2018)
Пономарьов С. В. - Оперативно-розшукова характеристика крадіжок, поєднаних з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, Стащак М. В. (2018)
Литвинов О. М. - Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 1. Про методологію (2018)
Мислива О. О. - Впровадження тактичної медицини в підготовку та діяльність Національної поліції України (2018)
Vodopian T. V. - Power imbalance in mediation (2018)
Озернюк Г. В. - Регламентація судово-медичної експертизи в Україні та в окремих країнах Європи (2018)
Берднік І. В. - Проблеми кримінально-правової кваліфікації порушення правил охорони вод (стаття 242 Кримінального кодексу України) (2018)
Бєлкін М. Л. - Угоди про визнання винуватості в кримінальному процесі України як чинник порушення прав приватних осіб, Бєлкін Л. М. (2018)
Васілін Є. М. - Велика матеріальна шкода як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 218-1 Кримінального кодексу України (2018)
Колодін Д. О. - Кваліфікації порушення рівноправності громадян (2018)
Коломієць Н.В. - Проблеми правозастосовчої практики ч. 8 ст. 154 КВК України (2018)
Ладнюк В. Р. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 351 Кримінального кодексу України (2018)
Нестеренко Д. С. - Вбивство в стані сильного душевного хвилювання: проблемні аспекти (2018)
Поліщук О. М. - Актуальні проблеми кримінально-правової охорони професійної діяльності журналістів: огляд судової практики (2018)
Юзикова Н. С. - Правовий аспект звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України, Харченко А. В. (2018)
Валецька О. В. - Поняття і правові підстави переведення в трудових відносинах (2018)
Майка М. Б. - Виконання ухвал суду в цивільному процесі України: правовий аналіз законодавчих змін 2017 року (2018)
Кошкош О. О. - Способи захисту прав адміністративним судом у межах судового контролю за виконанням рішень (2018)
Шатрава С. О. - Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції в органах Національної поліції (2018)
Андрєєв Д. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного обігу зброї (2018)
Волинець Р. А. - Об’єктивна сторона злочинів проти фондового ринку, що порушують порядок емісії та обліку цінних паперів (2018)
Довгань А. І. - Тактика огляду місця події у випадках втягнення неповнолітнього в заняття жебрацтвом (2018)
Книженко С.О. - Поняття та структурні елементи криміналістичної характеристики злочинів проти правосуддя (2018)
Лапкін А. В. - Періодизація діяльності прокурора в досудовому розслідуванні (2018)
Лилик В. А. - Типові способи вчинення злочинів, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами (2018)
Фоміна Т. Г. - Обґрунтування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду під час застосування запобіжних заходів крізь призму практики Європейського суду з прав людини (2018)
Вступ (2016)
Бородич Л. В. - Проблема пошуку містобудівних засобів територіального брендінгу (2016)
Бородич М. М. - Фактори, що впливають на розвиток системи рекреації та туризму Новосанжарського району Полтавської області (2016)
Васильєв П. О. - Містобудівні особливості сприйняття об’єктів показу при формуванні пішохідних екскурсійних маршрутів (на прикладі оглядового екскурсійного маршруту м. Суми) (2016)
Галаян Р. Г. - Сучасні тенденції у проектуванні фітнес-клубів, Тишкевич О. П. (2016)
Данько К. С. - Сучасні композиційні підходи до впровадження нового енергоефективного житла в історичне архітектурне середовище: контрастний (2016)
Дворнікова Я. С. - Формування рекреаційного комплексу мобільної архітектури, Дмитренко А. Ю. (2016)
Дмитренко А. Ю. - Проблеми раціонального використання території міст України в умовах депопуляції (2016)
Зауральська А. В. - Прийоми влаштування спортивних майданчиків навчально-тренувальних баз футбольних клубів у складних природних умовах (2016)
Кондратюк В. І. - Перспективи застосування в екобудівництві перекристалізованих вапняків, Блажієвський П. В. (2016)
Конюк А. Є. - Естетика енергоекономічної та екологічної житлової забудови (2016)
Кузьменко Т. Ю. - Зелений пояс приміської зони як фактор гуманізації житлового середовища міста-центру (2016)
Лазебна Н. О. - Використання єгипетського стилю в сучасній архітектурі, Ніколаєнко В. А. (2016)
Макуха О. В. - Формування естетики міського середовища за рахунок ландшафтних об’єктів у структурі міста, Медончак О. Г., Страшко Е. Г. (2016)
Ніколаєнко В. В. - Питання естетики архітектури та міського середовища під час виконання творчих композицій, Нестеренко А. А. (2016)
Обідний О. Б. - Особливості формування номенклатури шкіл при оптимізації мережі шкільних об’єктів сільських адміністративних районів Полтавської області (2016)
Острогляд О. В. - Аналіз композиційної форми ансамблю круглої площі міста Полтави, Гончар Ю. В. (2016)
Радомська В. Р. - Позиціонування сакральної архітектури в культурному ландшафті Львова першої чверті ХХ ст. (2016)
Руденко М. О. - Принципові композиційні рішення для сполучення просторових форм забудови і робочого борту кар’єру з петлеподібною формою траси (2016)
Руденко Т. В. - Особливості формування образного рішення основних виробничих будівель промислових об'єктів модульно-блочного типу (2016)
Савченко О. О. - Перспективна організація регіональної системи психологічної реабілітації населення у структурі православних комплексів (2016)
Топорков В. Г. - Особливості планувальної структури багатофункціональних комплексів, Шелковський Д. Ю. (2016)
Трегубов К. Ю. - Композиційно-планувальна структура музейних комплексів на основі функціональних блоків (2016)
Чехранова П. В. - Зарубіжний та вітчизняний досвід у проектуванні парків розваг, Ніколаєнко В. А. (2016)
Щаблій Т. О. - Нові типи дошкільних навчальних закладів надмалої місткості в Україні, Дмитренко А. Ю. (2016)
Юрченко Д. Л. - Автоматизовані паркувальні системи для зберігання індивідуального автомобільного транспорту, Ніколаєнко В. А. (2016)
Дьоміну Миколі Мефодійовичу – 85 (2016)
До 100 річчя від дня народження Вєтрова Юрія Олександровича (2016)
Демин Н. М. - Ю. А. Ветров – выдающаяся личность в истории киевского национального университета строительства и архитектуры (2016)
Осєтрін М. М. - Спогади про Ю. О. Ветрова! (2016)
Чередніченко П. П. - Ю. О. Вєтров – талановитий наставник науковців і студентської молоді (2016)
Абизов В. А. - Структура моделі архітектурно-будівельних систем (2016)
Анненков А. О. - Моделювання просторових переміщень пунктів європейської перманентної ГНСС-мережі EPN/EUREF методом скінченних елементів (2016)
Банах В. А. - Применение современных BIM и геоинформационных технологий в городском планировании и содержании городской застройки, Банах М. С. (2016)
Банах В. А. - Аналіз результатів обстеження технічного стану несучих конструкцій малих гідроелектростанцій, Самойленко Л. Є. (2016)
Банах А. В. - Аналіз загальних принципів забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єктів міської забудови, Ткаченко В. Б. (2016)
Безклубенко І. С. - Принципи системного підходу - як основа розробки САПР інженерних мереж, Лесько В. І. (2016)
Білик А. С. - Класи поперечних перерізів сталевих конструкцій за вітчизняними та європейськими нормами, Ковалевська Е. Е. (2016)
Білик С. І. - Порівняння вимог до місцевої стійкості полиць і стінок двотаврових перерізів балок при згині за ДБН В.2.6-198-2014 І Єврокодом 3 (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010), Лавриненко Л. І., Нужний В. В., Шупик А. В., Котвицький Б. М. (2016)
Бондар О. А. - Систематизація науково-методичних підходів визначення вартості в будівництві (2016)
Бондар О. В. - Аналіз методик розрахунку основних геометричних елементів перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту (2016)
Ботвіновська С. І. - Точки перегину і спрямління на дискретно заданих кривих (2016)
Бугаєнко І. С. - Становлення національних природних парків в світі та Україні (2016)
Василенко О. А. - Визначення місця розташування першого дощоприймача, Василенко Л. О. (2016)
Габрель М. М. - Екологічні концепції в архітектурно-містобудівній діяльності сьогодення (2016)
Гасенко А. В. - Чисельне дослідження пружних багатошарових моделей дорожнього одягу вуличної мережі м. Полтава при тролейбусних навантаженнях, Ільченко В. В., Атембемох Келвіс (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-просторова організація та криміногенність локальних територіальних громад м. Львова (2016)
Голик Й. М. - До питання розвитку та формування системи розселення, Несух М. М. (2016)
Гончаров В. В. - Проблеми формування та використання інтелектуального капіталу в Україні (2016)
Гончерюк О. М. - Особливості розрахунку параметрів наземного фотограмметричного зніманні при використанні цифрової неметричної камери (2016)
Горбик О. О. - Феномен первісної архітектури: її генезис та історичні наслідки (2016)
Гребенюк И. В. - Особенности расчета элементов усиления конструкций реконструируемых зданий в сложных инженерно-геологических условиях (2016)
Гуцул Т. В. - Мультиагентна оптимізація планування потоків дорожньої мережі: особливості мурашиного алгоритму (2016)
Дивак В. І. - Розширення музеїв на терені пострадянського простору (2016)
Дмитренко Е. А. - Некоторые результаты экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном при деформационном режиме нагружения (2016)
Дубинский В. П. - Эстетика и рационализм в архитектуре – конфликт интересов, Белоусько А. Ю. (2016)
Дюжев С. А. - Культурно-історична етапна сформованість і стадійна завершеність фрагментів міського ландшафту (2016)
Іванейко І. Д. - Збалансування неритмічних потоків комплексно-механізованими бригадами, Олексів Ю. М. (2016)
Ісаєнко Д. В. - Терміни та визначення як підгрунтя забезпечення формування законодавчої та нормативної бази інвестиційної діяльності, гармонізованої з нормами законодавства Європейського Союзу (2016)
Каменський В. І. - Планувальна структура та містобудівна композиція столичних міст збудованих у ХХ ст. (На прикладі Нью-Делі, Канберри, Чандігарха та Бразіліа) (2016)
Кіс Н. Ю. - Еволюція соціально-планувальної структури міста Ужгорода (2016)
Книш В. І. - Ієрархічна структура взаємовпливовостей у поектуванні багатоквартирного житла, Буравченко С. Г. (2016)
Коваль М. І. - Оптимізація організації руху вантажних автомобілів між логістичними складами і об’єктами обслуговування, Рейцен Є. О. (2016)
Корнієнко М. В. - Стан малоповерхової щільної забудови міста Чернігова, Корзаченко М. М., Прибитько І. О., Болотов М. Г. (2016)
Корнієнко М. В. - Про вплив визначення величини модуля деформації ґрунту основи на надійність проектних рішень нового будівництва в умовах щільної міської забудови, Поклонський С. В. (2016)
Коротун І. В. - Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об’єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон (2016)
Кравченко К. С. - "Зелений" дах: переваги та недоліки, Плешкановська А. М. (2016)
Куліченко Н. В. - Дослідження методів оцінювання параметрів просторових оболонок інженерних споруд для цілей геодезичного моніторингу за даними наземного лазерного сканування при наявності грубих помилок (2016)
Кулябко В. В. - Аналіз конструктивних заходів для захисту об’єктів міської забудови від шуму, Черненко А. В., Черненко Т. В. (2016)
Куцина І. А. - Модуль організації пішохідного руху в загальноміському центрі міста на прикладі м.Ужгорода (2016)
Кучер О. В. - Основні вимоги до висот при побудові вертикальної референцної системи відліку України, Старовєров В. С., Кошелюк Н. І. (2016)
Левківський Д. В. - Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки, Янсонс М. О. (2016)
Литвиненко Т. П. - Містобудівні заходи для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участі велосипедистів, Гасенко Л. В. (2016)
Лісниченко С. В. - Містобудівна якість життя: терміни та визначення, вимоги до методів оцінки (2016)
Лукомська З. В. - Вплив ландшафтного чинника на формування містобудівних комплексів у XVII – XVIII ст. на території Західної України (2016)
Максимова Ю. С. - Створення бази даних електронного каталогу класів об’єктів для наборів профільних геопростворових даних містобудівної документації (2016)
Малкін Е. С. - Розробка та дослідження енергоефективних водяних систем теплопостачання з безреагентною електромагнітною обробкою води, Журавська Н. Є. (2016)
Мамонов К. А. - Геоінформаційний аналіз ринку нерухомості (2016)
Маргарян Т. Г. - Роль и место современого трамвая в транспортной системе города и его пригородной зоны (2016)
Mitiagin A. - Smart City: the key to making cities great, Mamedov A. (2016)
Мудрий І. Б. - Аналіз технічних параметрів стрілової техніки для заміни автокранів малих типорозмірів (2016)
Орленко М. І. - Передумови виникнення реставрації, її задачі та стан на різних періодах (2016)
Осєтрін М. М. - Аналіз методів проектування і оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично-дорожній мережі міста, Дворко О. М. (2016)
Осипов О. Ф. - Технологія влаштування фундаментів на схилах, Літнарович Є. В. (2016)
Паніна О. В. - Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни "Іноземна мова" (2016)
Панова О. В. - Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот, Азнаурян І. О., Кандур М. П. (2016)
Патракеєв І. М. - Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань, Зіборов В. В., Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2016)
Пеньков В. О. - Врахування умов формоутворення при обгрунтуванні точності геодезичних робіт (2016)
Пеньков В. О. - Про рівність міських вулиць і доріг на техногенно-деформованих територіях (2016)
Петруня О. М. - Характеристика комфортності світлового середовища міста (2016)
Полікарпова Л. В. - Проблеми ландшафтно-рекреаційних зон м. Запоріжжя, Сілогаєва В. В. (2016)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури пасажирських споруд фунікулерів (2016)
Самойлович В. В. - Модульні будівлі з використанням принципів трансформації елементів, Орлова О. С. (2016)
Смілка В. А. - Модель збору інформації про об'єкти будівництва (2016)
Тонкачеєв В. Г. - Визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з корисною площею 200….500 м2 (2016)
Устінова І. І. - Містобудівні аспекти теорії сталості (2016)
Хлюпин О. А. - Фактори, що визначають особливості проектування медіа-об’єктів (2016)
Цуман К. М. - Параметричні методи вирішення хаотичної забудови Києва (2016)
Шулик В. В. - Про формування центрів громадської безпеки, передумови і досвід проектування, Обідний О. Б., Гальченко О. О. (2016)
Яценко В. О. - Територіальна громада – "сучасний феодалізм", самоврядування чи результат прогнозного регіонального планування (2016)
Reshetnyak O. - Analysis of education financing models on a macrolevel, Radchenko Ia., Zaika Yu., Levytska E., Kunicheva T. (2018)
Гончаров А. Б. - Дослідження шляхів стабілізації фінансового стану підприємства і зростання економічної ефективності його функціонування, Голованова О. М., Постольна Н. О., Приходько Т. М., Чібісова В. П. (2018)
Крюкова О. М. - Регіональні аспекти сталого розвитку в Україні, Василик С. К., Гузенко Г. М., Клочко В. М., Кривошеєва Н. М. (2018)
Дармостук Д. Г. - Імідж-менеджмент як активний інструмент соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі розвитку сільського зеленого туризму у Харківській області) (2018)
Семененко В. И. - Особенности студенческих волнений 70-х гг. ХІХ ст. в университетах приднепровской Украины, Руденко С. А., Николаенко-Ломакина А. Н., Резенкина Н. А., Балашова О. В. (2018)
Радченко Л. А. - Пути усовершенствования государственной образовательной политики по подготовке специалистов нового типа с эффективным применением полученных знаний в ВУЗе на практике, Маренич В. М., Биленко Л. М., Радченко А. Э., Погорелова А. А. (2018)
Панікарова І. А. - Самостійна робота студентів як одна з ключевих ланок сучасної системи освіти, Старостенко Б. О., Аштаев О. С., Мазурик Т. М., Нечволод І. Є. (2018)
Бакіров М. П. - Розробка соусів із використанням йодовмісної добавки, Полупан В. В., Золотухіна О. О., Афанасьєва Т. В., Горбенко Г. О. (2018)
Шаповал С. Л. - Аналіз головних трендів покращення якісних характеристик виробів з м’яса, Саркіс Я., Нечепуренко К. Б. (2018)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нового покоління оздоровчих нанопродуктів із квасолі та пряних овочів для підприємств ресторанного бізнесу, Погарська В. В., Радченко Л. О., Дудник К. В., Котюк Т. В., Радченко А. Е., Біленко Л. М. (2018)
Погарська В. В. - Інноваційні технології натуральних продуктів для здорового харчування – соусів-дресингів з використанням кріодобавок із пряних овочів, Павлюк Р. Ю., Радченко Л. О., Дудник К. В., Радченко А. Е., Біленко Л. М., Котюк Т. В. (2018)
Триняк М. В. - Роль и значение спорта и физической культуры в жизни современной студенческой молодежи, Скиндер Н. В., Огурцова Е. П., Торяник И. П., Карпова Т. П. (2018)
Abstract and References (2018)
Вільчинський Ю. - Народження філософії із духу епохи: культурологічний зріз (2018)
Гудзенко-Александрук О. - Cамовдосконалення особистості у духовній культурі Київської Русі: історико-філософський аналіз (2018)
Маслікова І. - Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага (2018)
Северин-Мрачковська Л. - Взаємовідношення між економічною та політичною свободами у працях М. Фрідмана і Ф. Хайєка (2018)
Сафонік Л. - Питання щодо розрізнення подібних термінів в українській дослідницькій літературі (2018)
Чорноморденко І. - Позанаукова і наукова методологія. Постановка проблеми (2018)
Вільчинська С. - Проект методології нового типу (підхід філософської антропології) (2018)
Андрос О. - Суперечливі cоціально-екологічні процеси XXI сторіччя і виклики для України (2018)
Тіліченко Є. - Як розпізнати псевдонаукову теорію в галузі, де певна людина не є спеціалістом (2018)
Беркаль М. - Впливи генеалогії Фрідріха Ніцше на методологічні підходи Мішеля Фуко (2018)
Бевз Т. - Історична пам'ять: виклики минулого і майбутнього (2018)
Лисенко О. - Амбівалентність російської ментальності (2018)
Вільчинський Ю. - Всеукраїнський круглий стіл "Читання пам'яті Івана Бойченка - 2017. Людина. Історія. Господарство", 27 жовтня 2017 р. (2018)
Іщенко Ю. - Круглий стіл в Центрі гуманітарної освіти НАН України "Філософсько-методологічна культура науковця", 17 листопада 2017 р. (2018)
Іщенко Ю. - Роздуми над книгою. Рижко В. А. Неоконцептологія. Монографія / В. А. Рижко. - К.: Логос, 2016. - 604 с. (2018)
Філософія: навчальний посібник (Електронний ресурс) - Київ: КНЕУ, 2018 (2018)
Філософія : практикум (Електронний ресурс) - Київ: КНЕУ, 2018 (2018)
Зборовська О. В. - Радіальний приріст сосни звичайної на моренних відкладах Житомирського Полісся, Краснов В. П., Ландін В. П., Захарчук В. А. (2018)
Чоботько Г. М. - Ідентифікація параметрів у моделюванні біологічних систем на прикладі лісової екосистеми, Райчук Л. А. (2018)
Рибалко Ю. В. - Екологічна оцінка стабільності та антропогенного навантаження агроландшафтів Чернігівської області, Бабка Р. В. (2018)
Shumyhai I. - Purification of subsoil water from iron compounds in Zhytomyr region (2018)
Кацевич В. В. - Едафічна характеристика літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках, Стрижак О. В. (2018)
Демиденко О. В. - Енергоконверсія органічних ресурсів для відтворення родючості ґрунтів та виробництва біопалива, Приблуда В. В., Кривда Ю. І., Василенко А. М., Мелешко Ю. В. (2018)
Корсун С. Г. - Зміна потенційної родючості ґрунтів опідзоленого ряду за застосування біологічних препаратів, Давидюк Г. В., Шкарівська Л. І., Болоховський В. В., Болоховська В. А. (2018)
Кашковський В. І. - Ефективність використання зольних компонентів у складі органо-мінеральної композиції за вирощування пшениці озимої, Аксиленко М. Д., Євдокименко В. О., Каменських Д. С. (2018)
Гаврилюк В. А. - Ефективність використання осадів стічних вод як добрив на дерново-підзолистих ґрунтах, Бортнік А. М., Августинович М. Б. (2018)
Дубовий В. І. - Продуктивність пшениці озимої в умовах Полісся за впливу осаду стічних вод, Табакаєва М. Г. (2018)
Демидов О. А. - Вплив погодних умов і агротехнічних заходів на посівні якості насіння та врожайність пшениці озимої, Сіроштан А. А. (2018)
Гудзенко В. М. - Генетичне поліпшення ячменю дворядного ярого за кількісними ознаками у Лісостепі України, Дем’янюк О. С. (2018)
Романенко О. Л. - Вплив посушливих умов Степу на життєздатність насіння та проростків озимих зернових культур, Кущ І. С., Заєць С. О., Солодушко М. М. (2018)
Василенко М. Г. - Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин, Стадник А. П., Душко П. М., Драга М. В., Кічігіна О. О., Зацарінна Ю. О., Перець С.В. (2018)
Кабанець В. М. - Динаміка формування пігментів у листках рослин Cannabis sativa L. за фазами розвитку (2018)
Волкогон В. В. - Біокомпостування органічного субстрату на основі пташиного посліду за інтродукції асоціації грибів Trichoderma Harzianum 128, Деркач С. М., Дімова С. Б., М’ягка М. В., Луценко Н. В., Штанько Н. П., Наконечна Л. Т. (2018)
Чабанюк Я. В. - Біологічні властивості ґрунтів за дії агротехнічних чинників, Бровко І. С., Мазур С. О., Тимошенко В. В., Никифоренко В. М. (2018)
Kholodna A. - Influence of Miscanthus giganteus cultivation on the oribatid and colembol quantities in urbanozem of Kharkiv region (2018)
Бровко І. С. - Скринінг мікроорганізмів – потенційних деструкторів гербіцидів, Подгурська І. О., Чабанюк Я. В., Кордунян О. О. (2018)
Савчук М. В. - Еколого-токсикологічна оцінка впливу Nb-вмісних нанокомпозитів на основі са-поніту на Daphnia magna, Стародуб М. Ф. (2018)
Гуменюк І. І. - Коренева система сої за дії Bradyrhizobium japonicum, Грузінський С. Ю., Бровко І. С., Чабанюк Я. В. (2018)
Мусич О. Г. - Роль мікроорганізмів у вилученні фосфору із агрохімічної сировини, Дульнєв П. Г., Ландін В. П. (2018)
Шавріна В. І. - Сегетальна фітобіота основних агроценозів Центрального Лісостепу України (2018)
Вчений, новатор, лідер! До 80-річчя з дня народження Чекаловця Віктора Ігнатовича (2018)
Жихарева В. В. - Система ризик-менеджменту виробничого підприємства, Бундюк А. М. (2018)
Silvanska G. M. - Recreational tourism in the border regions. Daube region case of study, Akimova J. V., Drozhzhyn O. L. (2018)
Ярова Н. В. - Теоретичні основи та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств морського транспорту, Воркунова О. В., Неделко Л. О., Димитричак Ю. В. (2018)
Кухарчик В. Г. - Сучасний стан підготовки фахівців водного транспорту в Україні, Жовтяк К. І. (2018)
Ветошнікова М. А. - Обґрунтування тарифної ставки морського перевезення контейнерів в експортному напрямку, Акінчина М. Г. (2018)
Прихно Ю. Є. - Концептуальні основи управління розвитком судноплавнихкомпаній через проекти (2018)
Афанасьєва О. К. - Особливості В2В маркетингу на морському транспорті, Белоус К. В., Рощіна Н. В. (2018)
Андриевская В. А. - Характеристика участия портовых операторов в логистических системах (2018)
Бєляєва Г. Є. - Аналіз сутності та умов формування підприємницького потенціалу підприємств морської галузі, Пустовіт О. Г. (2018)
Цейко Б. О. - Клієнтоорієнтованістьяк новітній підхід до організації вантажоперевезень на залізничному транспорті (2018)
Правила подання наукових статей до опублікування (2018)
Лутай М. І. - Лікування артеріальної гіпертензії фіксованою комбінацією інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту, блокатора кальцієвих каналів і тіазидоподібного діуретика. Результати українського багатоцентрового дослідження ТРІУМФ-2, Лисенко Г. Ф. (2017)
Радченко Г. Д. - Регрес ураження органів-мішеней на тлі терапії фіксованою комбінацією периндоприлу та амлодипіну в пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від наявності ішемічної хвороби серця, Муштенко Л. О., Сіренко Ю. М. (2017)
Живило І. О. - Cтруктурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією, Сіренко Ю. М. (2017)
Амосова К. М. - Статеві та вікові відмінності взаємозв’язку між показниками діастолічної функції лівого шлуночка та центральної гемодинаміки і судинної жорсткості у хворих з неконтрольованою неускладненою артеріальною гіпертензією, Шишкіна Н. В., Рокита О. І., Кацитадзе І. Ю., Руденко Ю. В., Лазарєва К. П., Лисак З. В. (2017)
Шумаков А. В. - Нефропротекторный эффект кверцетина у больных с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST после перкутанных коронарных вмешательств: результаты анализа "случай – контроль", Пархоменко А. Н., Кожухов С. Н., Сопко А. А. (2017)
Малиновська І. Е. - Відновлення толерантності до фізичного навантаження в умовах сучасного надання медичної допомоги пацієнтам, які перенесли гострий коронарний синдром, Шумаков В. О., Терещенко Н.М., Соколов Ю. М., Соколов М. Ю., Кобиляк В.Ю., Холодій Н. О., Герасимчук С. Г., Єфіменко Д. С., Кривчун О. С. (2017)
Амосова К. М. - Порівняльна оцінка ефективності "нітратцентричної" та "діуретикоцентричної" стратегій лікування гострої декомпенсованої серцевої недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Горда І. І., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Руденко Ю. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Черняєва К. І., та ін. (2017)
Воронков Л. Г. - Виживання упродовж 12 місяців та його предиктори в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Філатова О. Л., Ляшенко А. В., Паращенюк Л. П., Ткач Н. А. (2017)
Іванов В. П. - Клінічна ефективність та безпечність етацизину в пацієнтів із симптомною шлуночковою екстрасистолією без тяжких структурних уражень міокарда (2017)
Мишаківський О. А. - Предиктори погіршення систолічної функції лівого шлуночка після хірургічного втручання з приводу тяжкої первинної мітральної недостатності: одноцентрове проспективне дослідження (2017)
Жарінов О. Й. - Клінічне застосування статинів при виконанні аортокоронарного шунтування, Шклянка І. В., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2017)
Корнацький В. М. - Стресові розлади як негативний чинник впливу на розвиток та перебіг серцево-судинної патології, Дорохіна А. М. (2017)
Іван Миколайович Солоненко (до 70-річчя від дня народження) (2017)
18 Національний конгрес кардіологів України 20–22 вересня 2017 року, м. Київ (2017)
Павелків Р. В. - Психологічні особливості та детермінанти морального розвитку особистості у дитячому віці (2018)
Бєлєнька Г. В. - Інтегровані курси в освітньому процесі вищої школи: переваги і ризики (2018)
Мельник Н. І. - Європейські тенденції в модернізації професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в Україні (2018)
Крутій К. Л - Механізм практичної реалізації створення полікультурного мовленнєвого середовища в закладі дошкільної освіти, Зданевич Л. В. (2018)
Семенов О. С. - Теоретичні та практичні засади застосування педагогічної технології в закладі дошкільної освіти, Семенова Н. І. (2018)
Дичківська І. М. - Науково-методична система підготовки майбутніх вихователів до інноваційної педагогічної діяльності (2018)
Врочинська Л. І. - Технологія спільного педагогічного впливу вихователів і батьків на виховання гуманної поведінки старших дошкільників (2018)
Горопаха Н. М. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дошкільників ціннісного ставлення до праці (2018)
Джеджера К. В. - Навчальний курс "Вступ до спеціальності" як засіб дидактичної адаптації майбутніх вихователів у закладі вищої освіти (2018)
Довбня С. О. - Програмово-методичне забезпечення правового виховання дітей дошкільного віку: контент-аналіз (2018)
Єськова Т. Л. - Підготовка майбутніх педагогів до керівництва художньою працею в закладах дошкільної освіти (2018)
Загородня Л. П. - Викладання методики забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти магістрам спеціальності "Дошкільна освіта" (2018)
Козлюк О. А. - Світ дитинства в науково-педагогічній спадщині Т. Поніманської (2018)
Косарєва Г. М. - Проблема виховання толерантності у майбутніх логопедів (2018)
Кравець Л. М. - Компетентнісний підхід до підготовки фахівців дошкільної освіти (2018)
Куземко Л. В. - Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці, Литвиненко С. В. (2018)
Маліновська Н. В. - Формування поетично-емоційної компетенції у художньо-мовленнєвій діяльності дітей (2018)
Мога М. Д. - Спастика м’язів та її вплив на загальний психофізичний розвиток дітей (2018)
Павлюк Т. О. - Застосування елементів народної математики в сучасних закладах дошкільної освіти (2018)
Падалка О. І. - Ідеї Тамари Поніманської у підготовці майбутнього вихователя до гуманістичного виховання дітей дошкільного віку (2018)
Петрук Л. П. - Дитячий фольклор як засіб морально-естетичного виховання дошкільників (2018)
Половіна О. А. - Наступність дошкільної освіти та нової української школи: реалії та перспективи, Ліпчевська І. (2018)
Степанова О. І. - Модифікація педагогічної термінології як віддзеркалення процесу гуманізації виховання у творчій спадщині Тамари Поніманської (2018)
Улюкаєва І. Г. - Світовий процес розвитку дошкільної освіти та його вплив на становлення вітчизняної теорії і практики (ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Фасолько Т. С. - Гуманістична парадигма як основа виховання ціннісно орієнтованої особистості дитини передшкільного віку (2018)
Федоришин О. П. - Fostering social skills via group work in higher education (2018)
Циплюк А. М. - Підготовка майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища в закладі дошкільної освіти: теоретико-методичні аспекти (2018)
Щербакова К. Й. - Підготовка майбутнього викладача методик дошкільної освіти (2018)
Янцур Л. А. - Реалізація принципу гуманізації в навчанні дошкільників образотворчій діяльності (2018)
Марчук Г. В. - Проблема формування соціального досвіду дошкільників в світлі поглядів Т. І. Поніманської (2018)
Федорова Н. В. - Сутність гуманістичної педагогічної позиції майбутнього логопеда (2018)
Швець О. В. - Використання поетичних творів у поєднанні з бізібордами як засобу всебічного та гармонійного виховання дитини в закладі дошкільної освіти (2018)
Юрчук О. І. - Застосування ділової гри як інноваційного методу навчання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Відомості про авторів (2018)
Зосімович О. Ю. - Адвокатура Волинської губернії: від прокураторів до присяжних повірених (2018)
Levytskyi V. - The situation of the light industry іn the over Dnipro Ukraine in the second half of XIX-th – early XX-th century (2018)
Демуз І. О. - Події Української революції 1917–1921 рр. в інтерпретаціях Петра Стебницького (2018)
Висовень О. І. - Показові судові процеси над вірними громади євангельських християн-баптистів як карально-виховні заходи комуністичного режиму УРСР (друга половина ХХ ст.) (2018)
Коцур В. В. - Національні меншини сходу і заходу України в геополітичних лещатах ХХІ ст (2018)
Sharavara T. - The reforms of higher education: historical retrospection in modern reflection, Sharavara R. (2018)
Попик Н. П. - Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991–2014 рр.) (2018)
Колибенко В. О. - Літописне куднове сільце та боярство переяславля Руського (2018)
Kotsur V. - The charitable activity of hetman B. Khmelnitsky as a component of the sociocultural phenomenon of the cossack age (2018)
Весельська Н. В. - Матеріали люстраційних актів та ревізій Польського уряду XVI–XVII ст. У дослідженнях української історії а. Яблоновського (2018)
Михайленко С. М. - Релігія та церква у науковій спадщині Миколи Костомарова (2018)
Ковтуненко О. І - Становлення полоністичних студій в Російській історіографії у першій третині ХІХ ст (2018)
Mamoian S. - Banking reform and development of the banking system in the Russian empire in the second half of the XIX century: historiography (2018)
Грукач В. О. - Українські дослідники про діяльність генерал-губернаторів Українських правобережних земель, Ткаченко О. В. (2018)
Ткаченко В. М. - Джерело з історіографії Українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ ст (2018)
Ластовський В. В. - Реформація в поглядах Митрополита Іларіона (Огієнка) (2018)
Сіропол В. В. - Внесок дописувачів "Военно-медицинского журнала" в дослідження історіографії проблеми медичного забезпечення Червоної армії в Другій світовій війні (1941–1945 рр.), Львова Н. М. (2018)
Товкун Л. П. - Внесок учених Києво-Могилянської академії в становлення психогігієни в Україні (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (2018)
Коцур Н. І. - Становлення і розвиток педіатрії та дитячої гігієни в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Миздренко О. М. - Основні етапи становлення фізіології праці (внесок професора в. Я. Підгаєцького) (2018)
Вергунов В. А. - Український інститут аспірантури НКЗС УСРР: з історії створення та діяльності (2018)
Пасічник Н. О. - Вклад М. А. Балудянського в розвиток фінансово-правової науки і практики управління державним господарством (2018)
Сергєєва І. А. - Б. К. Єнкен і Харківське товариство сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (1908–1919 рр.) (2018)
Орлик С. В. - Проблеми акцизного оподаткування тютюнових виробів на окупованих Росією територіях Галичини і Буковини в період Першої Світової Війни (2018)
Буц М. А. - Нейронні мережі в дослідженнях академіка В. І. Скока (2018)
Палієнко О. А. - Історія розвитку геронтології в Україні ХІХ–ХХ ст, Єрічева Т. Ю. (2018)
Горденко С. І. - Історія виникнення та еволюційний шлях безпеки життєдіяльності (2018)
Єрічева Т. Ю. - Історія розвитку і становлення безпеки життєдіяльності як науки, Палієнко О. А. (2018)
Юрченко Е. І. - Учені центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин УРСР (1960–1975) у вирішенні проблеми їх селекційно-племінного вдосконалення (2018)
Нагайко Т. Ю. - Переяслав у добу війни: 1941–1945 рр. (2018)
Коцур Г. Г. - Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище (1949–1953 рр.) у біографії К. Ф. Ліщенко (деркач) (2018)
Заїка Н. Л. - Предмети Богуславської фабрики художніх виробів "Перемога" у колекції ніез "Переяслав" (2018)
Ластовський В. В. - "Вибрані твори" (2012–2017 рр.) як відображення наукової діяльності професора Григорія Казьмирчука (2018)
Дем’яненко Б. Л. - Становлення й розвиток педагогічного ВНЗ у Переяславі-Хмельницькому (від філіалу до університету): історичний нарис до 30-річного ювілею (2018)
Красножон Н. Г. - Довгий шлях на ниві історичної науки й освіти (до 85-річного ювілею професора Василя Петровича Шевчука) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Амосова К. М. - Показники артеріальної жорсткості, хвиль відображення й шлуночково-артеріальної взаємодії в пацієнтів з артеріальною гіпертензією і серцевою недостатністю зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Шишкіна Н. В., Руденко Ю. В., Безродний А. Б., Кацитадзе І. Ю., Дубинська С. М. (2017)
Живило І. О. - Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією з різними функціональними можливостями та кінцевими точками, Радченко Г. Д., Тітов Є. Ю., Сіренко Ю. М. (2017)
Слащева Т. Г. - Чинники, що асоціюються зі зміною прихильності пацієнта до антигіпертензивного лікування, Радченко Г. Д., Сіренко Ю. М., Марцовенко І. М. (2017)
Целуйко В. Й. - Зв’язок асиметричного диметиларгініну з клінічними, лабораторними та ультразвуковими показниками у хворих з інфарктом міокарда, яким проведено тромболітичну терапію, Яковлева Л. М., Матузок О. Е. (2017)
Долженко М. M. - Рецесивна модель наслідування гена альдостерон-синтетази та показники діастолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і післяінфарктним кардіосклерозом, Досенко В. Є., Лобач Л. Є. (2017)
Черняга-Ройко У. П. - Предиктори раннього рецидиву аритмії в пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією і тріпотінням передсердь після кардіоверсії, Жарінов О. Й., Павлик Н. С., Павлик С. С. (2017)
Жаринова В. Ю. - Диагностическое значение уровня фактора роста нервов при желудочковой экстрасистолии у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца, Галецкий А. Ю., Бодрецкая Л. А. (2017)
Коваленко В. М. - Прогнозування перебігу міокардиту на основі комплексного аналізу імунного статусу та структурно-функціонального стану серця, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Кириченко Р. М. (2017)
Целуйко В. Й. - Чинники, що асоціюються з несприятливим віддаленим прогнозом у хворих з гострою тромбоемболією легеневих артерій, Сухова С. М., Яковлева Л. М., Кіношенко К. Ю. (2017)
Несукай О. Г. - Вивчення функції правого шлуночка в пацієнтів з гіпертонічною хворобою методом спекл-трекінг ехокардіографії, Гіреш Й. Й. (2017)
Бугаенко В. В. - Диагностические тесты при подозрении на ишемическую болезнь сердца у женщин. Роль метода определения коронарного кальция (клинические случаи), Голикова И. П., Слободяник М. П. (2017)
Мельник А. А. - Фармакогенетическое тестирование для персонализации дозирования варфарином (2017)
Березуцкий В. И. - Возможности музыкальной терапии в лечении артериальной гипертензии, Березуцкая М. С. (2017)
Кожухов С. М. - Європейський конгрес кардіологів – 2017 (2017)
Резолюція 18 Національного конгресу кардіологів України(Київ, 20–22 вересня 2017 р.) (2017)
Володимир Іванович Волков (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Петренко О. Б. - Дефініція і сутнісне наповнення поняття "освітнє середовище" у контексті сучасної освітньої парадигми (2018)
Кравченко O. О. - Problematyka wdrażania podejścia płci w procesie szkolenia pracowników społecznych (2018)
Черній А. Л. - Інноваційні зміни в системі післядипломної педагогічної освіти: регіональний контекст, Пустовіт Г. П. (2018)
Карпенчук С. Г. - Європейські цінності – цінності загальнолюдські (2018)
Бабійчук С. М. - Ретроспективний аналіз ролі освіти та науки у братських школах України (2018)
Баліка Л. М. - Актуалізація поглядів видатних українських педагогів щодо ролі книги та читання у вихованні особистості (2018)
Бричок С. Б. - Ідеї вивчення дитини дошкільного віку і оточуючого її середовища у спадщині С. Моложавого (20 - 30-рр. ХХ ст.) (2018)
Гринькова Н. М. - Вікові аспекти морального виховання молодших школярів: ретроспективний аналіз (2018)
Гудовсек О. А. - Стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх учителів галузі мистецтва в Україні (2018)
Журба К. О. - Підготовка вчителів до виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи (2018)
Колупаєва Т. Є. - Особливості професійної готовності майбутнього вчителя до роботи у початковій школі (2018)
Косарєва О. І. - Психолого-педагогічна сутність взаємин батьків та дітей дошкільного віку (2018)
Косенчук О. Г. - Інноваційна особистість майбутнього педагога дошкільної освіти як наукова проблема (2018)
Магрламова К. Г. - Нормативно-правова база професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії (2018)
Машкіна Л. А. - Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті розвитку дошкільної освіти в Україні (2018)
Машовець М. А. - Трудове виховання дітей дошкільного віку: пошук нових ідей (2018)
Найда Р. Г. - Проблема аксіологізації підготовки майбутніх педагогів у сучасній системі освіти (2018)
Оксенюк О. В. - Сучасний стан дитячих будинків сімейного типу на Рівненщині (2018)
Омеляненко А. В. - Жанри професійної комунікативної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Петренко С. В. - Gamification як інноваційна освітня технологія (2018)
Руденко Н. М. - Професійна підготовка майбутніх вихователів спеціальних закладів дошкільної освіти у сфері навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку, Федорова Н. В. (2018)
Сілков В. В. - Шляхи формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів початкових класів, Сілкова Е. О. (2018)
Стельмашук Ж. Г. - Проблема дисциплінованості учнів у контексті формування нової української школи, Панчук А. П. (2018)
Ціпан Т. С. - Сутність і наукові визначення феномену акмеологія (2018)
Шулигіна Р. А. - Історико-педагогічний і сутнісний аналіз проектного навчання майбутніх педагогів (2018)
Войтович О. В. - Формування емоційної стійкості майбутнього вихователя в процесі професійної підготовки (2018)
Олійник О. М. - Культивація емоційної культури як ціннісної потреби дитини дошкільного віку (2018)
Ратинська І. В. - Гуманізація виховного середовища закладу вищої освіти у вихованні моральної відповідальності студентів (2018)
Тарадюк Д. О. - Принцип індивідуалізації - основа розбудови інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (2018)
Відомості про авторів (2018)
Яновська Г. О. - Амінокислоти крові та органічні кислоти сечі у визначенні метаболічного статусу при перинатальному гіпоксично-ішемічному ураженні, Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б. (2017)
Редько І. І. - Роль морфологічних досліджень послідів у діагностиці внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених, Махончук С. М., Івахненко Н. Т., Чакмазова О. М., Поздняков Р. В. (2017)
Сидоренко І. В. - Практичні аспекти раннього ентерального годування у дітей з дуже малою масою тіла при народженні (2017)
Сіренко О. І. - Структура перинатальної патології у передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34 (0/7) – 36 (6/7) тижнів (2017)
Барановська О. В. - Аналіз ефективності призначення антибіотиків з метою попередження неонатального сепсису та визначення СГВ – статусу новонароджених у відділенні постнатального догляду перинатального центру міста Києва, Владімірова О. В., Харченко І. В., Осіпова А. В., Шемет-Іванова М. А. (2017)
Бабінцева А. Г. - Патогенетичні аспекти порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду (2017)
Годованець О. С. - Особливості механізмів антиоксидантного захисту у передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу (2017)
Горбатюк О. М. - Сучасні підходи до діагностики і хірургічного лікування хвороби гіршпрунга у дітей раннього віку (2017)
Сенаторова Г. С. - Вітамін D та його роль у перебігу запальних захворювань суглобів у дітей, Пугачова К. А. (2017)
Боконбаева С. Дж. - Особенности клинического течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста, Апсаматова Н. М. (2017)
Токарчук Н. І. - Характеристика показників галектину 3 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку, Одарчук І. В., Вижга Ю. В., Антонець Т. І., Старинець Л. С. (2017)
Пенишкевич Я. И. - Pетинопатия преждевременно рожденных. Патогенез. Механизмы развития. Часть 1. Факторы риска, Годованец Ю. Д., Кошурба И. В. (2017)
Пішак В. П. - Участь мікро PHK у ранньому розвитку тварин і людини, Ризничук М. О. (2017)
Воробйова О. В. - Порушення ритму серця у новонароджених. Клінічний випадок суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії у новонародженого, Шунько Є. Є., Сюрха Ю. П., Бакаєва О. М., Старенька С. Я., Голота Т. В., Капшук А. С., Макарова Ю. О. (2017)
Годованець Ю. Д. - Клінічний випадок голопрозенцефалії у доношеної новонародженої дівчинки з множинними уродженими вадами розвитку, Ластівка І. В., Бабінцева А. Г., Агафонова Л. В., Пісьменна Л. Я., Марандюк П. С., Бурдейна Т. В. (2017)
Знаменська Т. К. - Фукціональний запор у дітей раннього віку: сучасний стан проблеми на підставі доказів, Воробйова О. В. (2017)
Мебелова И. И. - Применение специализированной смеси на основе частично гидролизованного белка в питании для недоношенных детей. Результаты клинической апробации, Пруткин М. Е., Голбай О. В., Павлюк Е. А. (2017)
TM Philips Avent - Професіонали обирають найкраще. Допомагаємо мамам годувати груддю довше (2017)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2017)
Вихідні дані (2017)
Абдиева С. А. - Влияние инновационных технологий на развитие когнитивных способностей учащихся в средних школах Азербайджана (2017)
Ализаде О. Б. - Применение групповой терапии в формировании ролевого поведения детей (2017)
Ахмедова К. Х. - Особенности воспитания в молодых семьях (2017)
Байрамова Ф. А. - Психологические особенности воздействия стиля управления на управленческие решения (2017)
Василевська О. І. - Психічне здоров’я особистості та його підтримка засобами казкотерапії (2017)
Войтенко О. В. - Вікові відмінності між показниками функціонування мнемічної системи в процесі літературної творчості молодших підлітків (2017)
Галушко Л. Я. - Мотиваційно-глибинний процес пізнання психіки суб’єкта (2017)
Гера Т. І. - Психологічний супровід підготовки майбутніх педагогів до виконання завдань професійної діяльності (2017)
Грицук О. В. - Емоційні компоненти професійної діяльності вчителя (2017)
Гусак В. М. - Психологічна культура у структурі професійної моделі соціального працівника (2017)
Желтова М. О. - Аналіз психолого-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу техніка-технолога харчової галузі (2017)
Зімовіна Т. Є. - Особливості проявів творчого мислення підлітків залежно від розвитку ціннісної сфери особистості (2017)
Карпюк Ю. Я. - Толерантність як детермінанта моральної поведінки підлітків (2017)
Крошка Н. П. - Психологічні умови розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі (2017)
Крупник І. Р. - Психолого-педагогічна програма "співпраця": досвід упровадження (2017)
Михальченко Н. В. - Психодіагностика патріотичної рефлексії молодших школярів (2017)
Мухіна Л. М. - Механізми й засоби формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів (2017)
Нікітіна О. П. - Специфіка копінг-поведінки майбутніх практичних психологів у ситуаціях навчального оцінювання та засади її оптимізації, Дацун Г. О. (2017)
Поліщук В. М. - Вікова періодизація та вікова класифікація (2017)
Поліщук С. А. - Розвиток вольової регуляції поведінки молодших школярів засобами психологічних казок (2017)
Резнікова О. А. - Трансформація психологічного захисту й адаптаційного потенціалу особистості студента (2017)
Свіденська Г. М. - Теоретико-методологічні підстави дослідження проблеми формування "я-концепції" підлітка в перехідний період (2017)
Статкевич О. В. - Зв’язок педагогічного стилю спілкування зі схильністю до використання почуття гумору як копінг-стратегії: теоретична модель (2017)
Татьянчиков А. О. - Розвиток творчої особистості підлітків на етапі переходу до основної школи (2017)
Шевчишена О. В. - Вплив особистісних якостей педагога на ефективність роботи з обдарованими дітьми в умовах функціонування сучасної школи (2017)
Браніцька Т. Р. - Особистість викладача та його роль у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Гальцева Т. О. - Особливості становлення навчальної самоефективності в підлітковому та юнацькому віці (2017)
Єременко Л. В. - Роль емоційного інтелекту у професійній компетентності керівника (2017)
Лабезна Л. П. - Психологічний аналіз застосування копінг-стратегій студентською молоддю в умовах освітньої взаємодії (2017)
Попович І. С. - Визначення типів соціальних очікувань методом кластерного аналізу (2017)
Чубова І. І. - Аналіз наукових підходів до визначення стилю управління сучасного керівника (2017)
Мельник О. А. - Принцип субстанційності як методологічна основа пізнання людини в українській університетській психології ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Содержание (2017)
90-річчя з дня народження Юрія Миколайовича Тарана-Жовніра, академіка НАН України, видатного вченого-металознавця, матеріалознавця, металурга, організатора вищої освіти України (2017)
Чайка А. Л. - Опыт и перспективы комплексного применения систем автоматизированного контроля разгара футеровки, тепловых потерь и теплоэнергетических параметров на доменных печах, Лебедь В. В., Сохацкий А. А., Цюпа К. С., Корнилов Б. В., Шостак В. Ю., Панчоха Г. В., Москалина А. А., Гоман С. В., Фоменко А. П. (2017)
Бочка В. В. - Оцінка ефективності використання комплексного флюсу при спіканні агломерату, Двоєглазова А. В., Сова А. В., Бочка Р. С., Бойко М. М. (2017)
Харченко А. В. - Термодинамика неметаллических включений в стали, Синяков Р. В. (2017)
Гасик М. М. - Моделирование термодинамического равновесия фаз комплексных оксидных систем в процессе агломерации марганцевых концентратов, Гасик М. И., Шуваев С. П. (2017)
Репях С. И. - Жидкостекольная керамическая оболочковая форма на основе плакированного кварцевого песка, Матюха М. В., Костикова Е. И., Усенко Р. В., Матвеева М. О., Климович Б. В. (2017)
Шинский О. И. - Физические свойства низкотемпературных литейных форм, Шинский В. О., Лысенко Т. В., Солоненко Л. И. (2017)
Кривошеев В. А. - Технологические особенности производства отливок металлургического назначения повышенной эксплуатационной стойкости с использованием рафинированного доменного чугуна и нанодисперсных модификаторов, Калинин В. Т., Меняйло Е. В., Хрычиков В. Е. (2017)
Король Р. М. - Особенности технологии изготовления высококачественных прецизионных труб из зарубежного аналога молибденового сплава МЧВП, Мироненко А. Ю., Мироненко М. А. (2017)
Балакин В. Ф. - Расширение технологических возможностей пилигримовых агрегатов за счет второго горячего передела труб, Перчаник В. В., Угрюмов Ю. Д., Гринев А. Ф., Добряк В. Д. (2017)
Куцова В. З. - Влияние кручения под гидростатическим давлением на тонкую структуру и свойства горячекатанной стали 01ЮТ, Стеценко А. П. (2017)
Губенко С. И. - Влияние структуры зоны насыщения стальной матрицы, полученной при лазерной обработке, на развитие трещин вблизи неметаллических включений при последующей деформации, Беспалько В. Н., Никульченко И. А. (2017)
Малинов Л. С. - Влияние термообработки с нагревом в межкритический интервал температур на структуру, фазовые превращения и механические свойства малоуглеродистой низколегированной стали, Бурова Д. В. (2017)
Вінівітін Д. В. - Складання графіка черговості розвантаження автосамоскидів на пункті розвантаження при транспортуванні гірської маси на залізорудному кар’єрі (2017)
Несмашный Е. А. - Определение прочности скальных пород с использованием современного оборудования на примере месторождения "Большая Глееватка", Болотников А. В. (2017)
Загубинога В. В. - Разработка и обоснование алгоритма годового планирования горных работ на железорудных карьерах, Чебанов М. А. (2017)
Белодеденко С. В. - Выбор интервалов между инспекциями при предупредительном обслуживании металлургического оборудования, Ибрагимов М. С. (2017)
Яковлева И. Г. - Исследование влияния параметров продувки металла кислородом в конвертере на процесс пылеобразования механического (брызги) происхождения, Петрик А. А. (2017)
Шумаков В. Ф. - Дуговая печь малой вместимости для литейных цехов и региональных микро-заводов, Малахов А. И., Буряк А. В., Голик В. В., Анацкий М. П., Тимошенко С. Н., Тищенко П. И. (2017)
Гринев А. Ф. - Научно-техническая политика и экономика (2017)
Хижняк В. Я. - Система определения моментов возникновения буксования и юза колесных пар рудничных электровозов, Литовченко А. В., Пирогов Д. А. (2017)
Климов А. Н. - Особенности проектирования генеральных планов металлургических мини-заводов, Пиво В. И. (2017)
Ювілейні дати в житті (2017)
Абсалямова Л. М. - Психологічні механізми адиктивних порушень харчової поведінки (2017)
Алексєєнко Н. В. - Диференційні типи рефлексії у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності (2017)
Білоус Р. М. - Вплив захисних механізмів на сприйняття краси у представників періоду ранньої дорослості, Ніколаєнко В. А. (2017)
Богдан Т. В. - Вплив внутрішніх суперечностей особистості на професійне становлення студентів, Горобець Т. В. (2017)
Василюк О. Л. - Роль рефлексивної свідомості у зумовленні психологічного благополуччя особистості, Салюк М. А. (2017)
Видолоб Н. О. - Професійна самосвідомість майбутніх психологів: аналітичний огляд проблеми (2017)
Волков Д. С. - Індивідуально-типологічні фактори продуктивності уваги студентів, Ноздрін С. В. (2017)
Гресько В. В. - Менталітет як основний психологічний чинник збереження та розвитку українського суспільства (2017)
Грисенко Н. В. - Роль емоційного інтелекту в успішному подоланні життєвої кризи у внутрішньо переміщених осіб, Фролова Н. В. (2017)
Лапіна М. Д. - Використання методу репертуарних решіток у дослідженні професійних якостей особистості фахівців соціальної роботи (2017)
Литвинчук Л. М. - Оцінювання рівня суб’єктивного контролю осіб, залежних від опіоїдів, і співзалежних батьків (2017)
Мазурик В. М. - Особливості проектування життєвого шляху жінками (2017)
Макарова Т. М. - Психолінгвістика: теоретико-методологічний дискурс (2017)
Мельник Ю. С. - Релігійні орієнтації особистості в системі її аксіологічної сфери (2017)
Мітіна С. В. - Емпатія як професійно важлива якість медичного фахівця (2017)
Мотков С. О. - Особливості смислової сфери дітей, які пережили травмувальні події (2017)
Олейник Н. О. - Особливості організації структури переживання самотності в досліджуваних із різним рівнем самотності (2017)
Олійник А. В. - Психопрофілактика суїцидальності засобами релігійної віри (2017)
Попелюшко Р. П. - Дослідження стратегій поведінки у психотравмувальній ситуації як ресурсу для психологічної реабілітації особистості комбатанта (2017)
Руденко О. В. - Емпіричне дослідження психологічного благополуччя педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, Гребенщикова Т. Д. (2017)
Санников А. И. - Детерминанты реализации выбора личности: статистический анализ (2017)
Serediuk T. V. - Characteristic of professional abilities in the context of activities of applied psychologist (2017)
Тавровецька Н. І. - Основні підходи до розкриття особистісної психологічної позиції (2017)
Ткаченко А. А. - Социальная морально-этическая терапия: феномен "майдана" (2017)
Шулдик А. В. - Професійне вигорання викладачів вищої школи (2017)
Яковицька Л. С. - Створення нових сенсів як механізм самореалізації викладача університету в науково-технічній діяльності (2017)
Тімченко О. В. - Щодо можливості ефективного комплектування первинних тактичних пожежно-рятувальних підрозділів дснс україни на основі визначення та урахування індивідуально-типологічних особливостей вогнеборців, Щербина І. Є. (2017)
Николаенко С. А. - Особенности использования методов нейролингвистического программирования в психотерапии посттравматического стрессового расстройства (2017)
Проскурня А. С. - Методологічна модель диференціально-типологічної структури перфекціонізму (2017)
Гета А. В. - Вплив засобів плавання на психоемоційний стан слабозорих студентів (2017)
Сорока О. М. - Організація й результати експериментального дослідження з формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2017)
Яковлева С. Д. - Шляхи та засоби попередження неуспішності навчання учнів із вадами інтелекту (перше повідомлення) (2017)
Баркалов О. О. - Кодування наборів вихідних сигналів в схемі суміщеного мікропрограмного автомата на CPLD, Титаренко Л. О., Зеленьова І. Я., Грушко С. С. (2017)
Близнюк В. О. - Моделювання траєкторій скривлених свердловин методом гелікоїдальних дуг, Фролов О. В. (2017)
Гладкова О. М. - Дослідження та практична реалізація рекомендаційної системи для вибору апаратно-програмних платформ при автоматизованому проектуванні вбудованих систем, Пархоменко А. В. (2017)
Глинська К. С. - Реалізація штучного інтелекту для гри в шахи, Костюкова Н. С. (2017)
Гоголєва Н. Ф. - Кінематичне тлумачення частинного розв’язку задачі про рух двох гіроскопів Лагранжа, з'єднаних неголономним шарніром (2017)
Голодов Д. В. - Автоматизована інформаційна система розпізнавання та обліку помольних куль, П’ятикоп О. Є., Тарасенко О. В. (2017)
Гуськова В. Г. - Аналіз кредитоспроможності позичальників кредитів за допомогою логістичної регресії, Бідюк П. І. (2017)
Гуськова Н. Г. - Моделирование процесса расщепления энантиомеров с использованием кристаллизатора, Святный В. А. (2017)
Дмитрієва О. А. - Розробка програмної системи паралельного моделювання динамічних об’єктів з оптимізацією комунікаційних операцій, Дараган Т. Г. (2017)
Лапко В. В. - Синтез програмованих схем додавання та віднімання цілих чисел в системі доповняльних кодів, Самощенко О. В., Маргієв Г. Е. (2017)
Петрова О. А. - Метод нейро-нечеткой верификации систем позиционирования и навигации внутри помещения, Табунщик Г. В., Каплиенко Т. И. (2017)
Погорілий С. Д. - Попереднє конфігурування та формування образів віртуальних машин, запущених як грід-завдання, Бойко Ю. В., Сальніков А. О., Слюсар Є. А., Борецький О. Ф. (2017)
Погорілий С. Д. - Застосування технології GPGPU при роботі з BigData, Чечула М. В. (2017)
Романюк О. Н. - Реалізація альтернативного конвеєра рендерингу на GPU з використанням обчислювальних шейдерів, Дудник О. О., Костюкова Н. С. (2017)
Тарасов А. Ф. - Автоматизация обработки микроструктур металлов на основе контурного и текстурного анализа изображений, Васильева Л. В., Ефремов М. А. (2017)
Федоров Є. Є. - Метод прогнозу прибутку Інтернет- магазину на основі повнозв'язної довго короткочасної пам'яті, яка навчена за допомогою генетичного алгоритму, Патрушев В. О., Патрушева О. І. (2017)
Яровий А. А. - Виявлення шахрайства при інсталюванні програмних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних, Романюк О. Н., Арсенюк І. Р., Польгуль Т. Д. (2017)
Ватанха Т. В. - Вплив біофлавоноїдного ангіопротектора на стан пародонта у щурів, які отримували гормональний контрацептив, Левицький А. П., Борисенко А. В. (2017)
Остафійчук М. О. - Профілактика стоматиту і гінгівіту з використанням лізоцима-форте, Борис Г. З., Фурдичко А. І., Успенський О. Є., Левицький А. П. (2017)
Зубачик В. М. - Біохімічні показники запалення і дисбіозу в ротовій рідині (слині) хворих на гепато-біліарну патологію, Борис Г. З., Фурдичко А. І., Макаренко О. А., Скиба В. Я. (2017)
Белоклицкая Г. Ф. - Изменение содержания нитритов в сыворотке крови и ротовой жидкости больных генерализованным пародонтитом с сочетанной кардиоваскулярной патологией под влиянием комплексного лечения, Копчак О. В., Стаднюк Л. А., Давидович О. В. (2017)
Куцевляк В. Ф. - Содержание свинца в слюне и его коррекция фитосорбентом фсэ у рабочих, находящихся в условиях профессионального риска, Бобровская Н. П., Беликов К. Н., Шеина Т. В. (2017)
Шнайдер С. А. - Роль і місце детермінант гуморального імунітету в патогенезі герпесасоційованої багатоформної еритеми, Денисова М. Т. (2017)
Семенов Е. И. - Сравнительный анализ видового и количественного состава микроорганизмов в тканях пародонтального кармана и переимплантной борозды при отсутствии R-генологических признаков переимплантита, Пиндус Т. А., Шнайдер С. А., Вербицкая Т. Г. (2017)
Весна О. А. - Клініко-рентгенологічні аспекти діагностики хронічного апікального періодонтиту (2017)
Гришакова А. М. - Клінічна ефективність лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей, Чабан Т. В., Скиба В. Я. (2017)
Фур М. Б. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей із зубощелепними аномаліями з інтернатних закладів (2017)
Рейзвіх О. Е. - Обґрунтування концепції стратегії антидисбіотичної профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей, Дєньга О. В., Шнайдер С. А. (2017)
Содержание (2016)
Мамаенко А. В. - Использование раствора йодида калия в качестве фотохимического актинометра для вакуумной ультрафиолетовой области, Самсони-Тодоров А. О., Зуй О. В., Яременко В. А., Гончарук В. В. (2016)
Першина Е. Д. - Электрохимические методы контроля пероксида водорода в водныхсредах в динамических режимах, Каздобин К. А., Полийчук А. А., Коханенко В. В. (2016)
Пшинко Г. Н. - Использование ферроцианидного Zn/Al-гидроталькита для сорбционного концентрирования и радиометрического определения 137Cs в водах, Федорова В. М., Кобец С. А., Косоруков А. А. (2016)
Корж Е. А. - Влияние характеристикактивных углей на эффективность извлечения из воды фармацевтическихпрепаратов различной химической природы, Смолин С. К., Клименко Н. А. (2016)
Алсевайлем Ф. Д. - Синтетические полимерыи их смеси для удаления свинца из водных растворов, Аль-Джлиль С. А. (2016)
Криворучко А. П. - Влияние монтмориллонитана процесс очистки вод, содержащих уран, ультра- и нанофильтрацией, Юрлова Л. Ю. (2016)
Мазная Ю. И. - Применение фуксина основного дляопределения бромид-ионов в водах методом отражательной цветометрии, Зуй О. В. (2016)
Доленко С. А. - Влияние гумусовых кислот на флуориметрическое определение фенолав водных растворах, Кравченко А. М., Пшинко Г. Н. (2016)
Wanner F. - The removing of selected pharmaceuticals on WWTP in the Czech Republic, Vana M., Matousova L., Fuksa J. K., Pospichalova D. (2016)
Sankaranarayanan A. - Impact of different frequencies in the entrapment of bacterial pathogens from drinking water using dielectrophoretic phenomena, Prabu Sankarlal K. M., Raja D. (2016)
Аулін В. В. - Удосконалення системи транспортного обслуговування підприємств агропромислового виробництва, Голуб Д. В., Гриньків А. В. (2017)
Анастасенко С. М. - Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування, Григурко І. О., Будуров B. Л. (2017)
Боровський В. М. - Енергія взаємодії частинок у дискретному середовищі ґрунту, Куликівський В. Л., Палійчук В. К. (2017)
Бредихин В. В. - К уравнению движения частиц при моделировании процесса сепарации зерновых смесей вибропневматическими сепараторами, Харченко С. А. (2017)
Васильковська К. В. - Технічне забезпечення програмування врожайності, Кулик Г. А., Носуленко В. І., Трикіна Н. М. (2017)
Веселівська Г. Г. - Зносостійкість та корозійна тривкість ПЕО шарів на покритті зі сплаву Д16, Сірак Я. Я., Гвоздецький В. М., Задорожна Х. Р., Посувайло В. М., Маркович С. І. (2017)
Войтік А. В. - Дослідження складових опору ґрунту при роботі щіткових пристроїв, Головатюк А. А., Гнатюк М. Г. (2017)
Войтюк Д. Г. - Ширина захвату жатки зернозбирального комбайна як параметр проектування, Смолінський С. В. (2017)
Гевко Б. М. - Дослідження резонансних коливань горизонтального робочого органугвинтового завантажувача-змішувача, Клендій В. М., Слободян Л. М., Марунич О. П. (2017)
Гончаренко Б. М. - Математичне моделювання процесу біологічного очищення забруднених вод як об’єктa автоматичого керування, Лобок О. П., Сич М. А., Віхрова Л. Г. (2017)
Дейкун В. А. - Вплив параметрів туконапрямника на швидкість потоку часток добрив, Носуленко В. І., Боцюн С. В. (2017)
Денисенко М. І. - Перспективи створення спеціалізованої дільниці для відновлення та зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин, Опальчук А. С. (2017)
Дудін В. Ю. - Дослідження фаз розподілу повітря ротаційного пластинчатого вакуумного насоса, Чухліб О. І. (2017)
Жученко О. А. - Постановка задачі керування процесом формування у виробництві вуглецевих виробів, Хібеба М. Г. (2017)
Заєць М. Л. - Оптимізація конструкційних параметрів сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових культур (2017)
Клендій В. М. - Обґрунтування параметрів запобіжних елементів технологічного оснащення для механічного оброблення, Гупка В. В., Радик М. Д., Марчук Н. М., Котик Р. І. (2017)
Ковальчук Ю. О. - Особливості застосування поверхневої лазерної обробки деталей сільськогосподарських машин з чавуну, Лісовий І. О. (2017)
Леженкін І. О. - Теоретичний аналіз умов проходження зернівки крізь шар обчісаного вороху зернових (2017)
Лисих А. Ю. - Механічний процес підготовки сировини для одержання короткого лляного волокна (2017)
Лиходід В. В. - Аналіз конструкцій вовномийних агрегатів і машин для рідинної обробки вовни (2017)
Черновол М. І. - Наукові та освітянські проблеми сучасної агроінженерії, Свірень М. О., Адамчук В. В., Булгаков В. М. (2017)
Lobok O. - Isolation of the D-domain of Stability of Linear Dynamical Systems with Fractional Order Regulators, Goncharenko B., Vihrova L. (2017)
Лузан С. А. - Получение и исследование восстановительных покрытий на деталях машин с использованием механокомпозитов, содержащих TiCиTiB2, Сидашенко А. И., Лузан А. С. (2017)
Ляшук О. Л. - Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями, Голотенко О. С., Клендій В. М., Довбиш А. П. (2017)
Невдаха Ю. А. - До визначення швидкості ковзання та зусилль, які діють в зачепленні черв’ячної передачі, Дубовик В. О., Невдаха А. Ю., Пукалов В. В. (2017)
Нестеренко О. В. - Аналітичні дослідження контактного руху легких домішок у пневмосепаруючому каналі, Петренко Д. І., Павленко І. І., Лещенко С. М., Гончарова C. Я. (2017)
Сіса О. Ф. - Технологія виготовлення зовнішньої бічної поверхні катків гранулятора, Пукалов В. В., Кислюк О. В. (2017)
Святецький М. В. - Теплообмін і тертя турбулентного потоку газу в трубі при малих числах Рейнольдса, Ошовський В. Я., Капура І. А., Будуров В. Л. (2017)
Швець І. А. - Методика проектування безударних кулачків чотиритактних швидкохідних поршневих двигунів (2017)
Пугач А. М. - Аналіз відомих математичних моделей взаємодії з ґрунтом ріжучого периметра довільної геометричної форми (2017)
Похмурська Г. В. - Технологія виготовлення зносостійких листів, Войтович А. А., Дзюбик А. Р. (2017)
Пустовіт С. В. - Вплив агрегатів на якість розпушування і рівномірність глибини обробітку ґрунту, Котков В. І. (2017)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень МЕЗ-330 "Автотрактор" з плугом ПНН-5-40 (2017)
Левицкий А. П. - Профилактика оральными антидисбиотическими гелями "Квертулин" и "Лизомукоид" острого периодонтита у крыс, Сенников О. Н., Сенникова А. М., Успенский О. Е., Гончарук С. В. (2017)
Pyndus T. A. - Complex prophylaxis of pathological changes in rats periodontal tissues with modeling of metabolic syndrome (morphological study), Denga O. V., Gargin V. V. (2017)
Остафійчук М. О. - Вплив "Лізоцима-форте" на стан слизової оболонки порожнини рота щурів з експериментальним стоматитом, Струк В. І., Левицький А. П. (2017)
Поліщук С. С. - Порівняльне експериментальне дослідження впливу квертуліну та форкалу на загоєння травматичних пошкоджень нижньої щелепи щурів (2017)
Богату С. І. - Стан тканин ротової порожнини у хворих на гастрит, Яременко І. І., Любченко О. А., Шнайдер С. А., Левицький А. П. (2017)
Зубачик В. М. - Пародонтопротекторна ефективність антидисбіотичного гепатопротектора "Леквіна" у хворих на гепато-біліарну патологію, Фурдичко А. І., Борис Г. З., Скиба В. Я., Макаренко О. А. (2017)
Білоклицька Г. Ф. - Новий підхід до комплексного лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з кардіоваскулярною патологією, Копчак О. В. (2017)
Бобровская Н. П. - Особенности микрокристаллизации слюны у рабочих профессионального риска по свинцу (2017)
Ахмад Салех Халяф Салама - Оцінка стоматологічного статусу у дітей із патологією зубо-щелепової системи і міофункціональними порушеннями на тлі вивчення функціональної системи дихання (2017)
Дрогомирецька М. С. - Особливості клінічних показників пацієнтів із трансверзальними аномаліями оклюзії, Білоус М. К. (2017)
Семенов Е. И. - Результаты изучения стоматологического статуса пациентов с вторичными осложнениями дентальной имплантации (2017)
Семенов К. А. - Изменение протяженности зубного ряда при комплексном удалении восьмых зубов у пациентов с хроническим травматическим артритом височно – нижнечелюстного сустава (2017)
Коваль Ю. Н. - Изучение иммунологического статуса при хроническом генерализованном катаральном гингивите у детей на фоне хронического тонзиллита, Новикова Ж. А. (2017)
Дєньга О. В. - Дослідження стану твердих тканин зубів, гігієни порожнини рота та пародонту у дітей з гіперестезією зубів 15 - 16 років, Гороховський В. В., Шпак С. В. (2017)
Бунятян К. А. - Применение трикальцийсиликатного цемента при лечении обратимых форм пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями (2017)
Boyko G. G. - Diagnosis and treatment of dental diseases, most common in the practice of a family doctor, Fesenko V. I. (2017)
Содержание (2015)
Туров В. В. - Изотопный эффект при формировании поверхностных кластеров воды в гетерогенных системах, Гончарук В. В., Огенко В. М., Крупская Т. В., Цапко М. Д. (2015)
Гончарук В. В. - Фазовый переход в водах с различным содержанием дейтерия, Таранов В. В., Курлянцева А. Ю., Сыроешкин А. В. (2015)
Тарасевич Ю. И. - Взаимодействие молекулводы с гидрофильными и гидрофобными поверхностямиколлоидных частиц, Аксененко Е. В. (2015)
Лысенко Л. Л. - Обезвоживание глинистых материаловкомбинированным методом, Мищук Н. А., Боровицкий Н. Ю., Несмеянова Т. А. (2015)
Пшинко Г. Н. - Оценка сорбции 137Cs и 90Sr в модельных почвенно-водных системах, Кобец С. А., Федорова В. М., Гончарук В. В. (2015)
Каздобин К. А. - Генерация пероксида водорода в динамической системе морская вода-воздух-минерал, Першина Е. Д., Кляшторная О. С. (2015)
Копылевич В. А. - Инверсионно-хронопотенциометрическоеопределение микроколичеств никеля и кобальта в водах, Максин В. И., Суровцев И. В., Галимова В. М., Панчук Т. К., Манк В. В. (2015)
Дараей Х. - Одновременное определениенеорганических анионов в питьевой бутилированной водеметодом ионной хроматографии, Малеки А., Махви А. Х., Алаеи Л., Резаи Р., Гахремани Е., Мирзаеи Н. (2015)
Самсони-Тодорова Е. А. - Сравнительное исследование эффективности преозонированияи прехлорирования воды р. Днепр в процессах водоподготовки, Клименко Н. А., Савчина Л. А. (2015)
Маниліч М. І. - Економічно-математичне моделювання оцінки виробничих запасів підприємств деревообробної промисловості з метою прийняття управлінських рішень (2016)
Звірід Н. В. - Адаптація статистичних методів до об’єкту дослідження "Міграція робочої сили" (2016)
Oleksiuk A. - Cluster policy and development of the polish special economic zones – from the perspective of author’s own research (2016)
Євдокименко В. К. - Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах, Кузь В. І. (2016)
Крушницький Р. М. - Регуляторні механізми оподаткування: реалії сьогодення та світові тенденції (2016)
Коровіна О. В. - Удосконалення методичного підходу прийняття управлінського рішення в інноваційній діяльності малих підприємств (2016)
Щурик М. В. - Складнощі управління становленням і розвитком соціально-орієнтованими аграрними підприємствами в умовах ринку (2016)
Živanović N. - Implementation of standards in agribusiness, Živanović V. (2016)
Громова Т. М. - Ринок сфери послуг: сутність, види та перспективи розвитку (2016)
Афанасьєв Б. В. - Дослідження впливу сертифікації промислових підприємств на ефективність їх бізнес-процесів (2016)
Липчук В. В. - Поведінка продавців на оптових ринках, Крупа О. М. (2016)
Лащак В. В. - Взаємодія реального та фінансового секторів економіки на етапі фінансової кризи, Вершигора Ю. З. (2016)
Попель Л. А. - Державно-приватне партнерство ефективний інструмент інвестиційного розвитку регіонів (2016)
Красен Р. - Міжнародна дестинація в галузі культурного туризму "Стара Європа" та необхідність управління нею (2016)
Нікітіна А. В. - Методичні засади оцінювання економічної безпеки підприємства: аналіз та особливості імплементації в умовах загострення конкурентної боротьби на міжнародному ринку автотранспортних послуг (2016)
Živanović V. - Business with atm (2016)
Royik M. - Effect of ecological growing conditions on productivity stability and plasticity of male sterile hybrids of sugar beets, Kornieieva M., Ermantraut Ye., Karpuk L., Vachniy S., Krykunova O., Pavlichenko A., Polishchuk V., Mykolayko V. (2017)
Filipova L. - Improvement of the elements of technology of micropropagation Cornus mas L., Matskevych V. (2017)
Примак І. Д. - Вплив систем основного обробітку і удобрення на вміст в грунті доступних для рослин елементів живлення і продуктивність польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України, Панченко О. Б., Войтовик М. В., Левандовська С. М., Панченко І. А. (2017)
Васильківський С. П. - Параметри генетичної варіації та комбінаційна здатність сучасних сортів ячменю ярого за масою зерна з рослини, Гудзенко В. М. (2017)
Танчик С. П. - Ефективність систем екологічного землеробства в Лісостепу України, Манько Ю. П. (2017)
Уліч О. Л. - Добір адаптивних сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) для підзони переходу південної частини Правобережного Лісостепу в Північний Степ, Терещенко Ю. Ф., Хахула В. С. (2017)
Грабовський М. Б. - Вплив заходів контролювання чисельності бур’янів на ріст та розвиток кукурудзи (2017)
Федорук Ю. В. - Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ, Панченко Т. В., Покотило І. А., Лозінська Т. П., Герасименко Л. А. (2017)
Євстафієва К. С. - Проростання насіння озимої пшениці за умов засолення та застосування біопрепарату Стимпо (2017)
Лозінська Т. П. - Реaлізaція потенціaлу продуктивності сортів пшениці твердої ярої в умовaх Лісостепу України, Федорук Ю. В. (2017)
Димитров В. Г. - Особливості формування площі листкового апарату та фотосинтетичного потенціалу ультраскоростиглих сортів сої (2017)
Парій Я. Ф. - Прояв забарвлення алейронового шару зернівки кукурудзи (Zea maize L.) у гібридів F1 (2017)
Колесніков М. О. - Формування основних елементів врожайності сортів твердої озимої пшениці за умов дії біопрепарату Стимпо, Євстафієва К. С. (2017)
Топчій О. В. - Вплив мікродобрив та регуляторів росту на урожайність сочевиці (2017)
Грабовська Т. О. - Вплив сегетальної рослинності на продуктивність сільськогосподарських культур за органічного вирощування (2017)
Князюк О. В. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності кропу запашного (Anethum graveolens L.), Козак В. В. (2017)
Прісс О. П. - Вплив строків висіву насіння на вміст сухих речовин у зелені базиліку в умовах плівкових теплиць, Бурдіна І. О. (2017)
Онищенко О. М. - Модель управління первинною продуктивністю водойм та скерованого культивування мікроводоростей для раціонального використання акваресурсу, Дворецький А. І. (2017)
М’ялковський Р. О. - Вплив сорту, строків, глибини загортання насіннєвих бульб за гребеневого способу на дружність сходів рослин картоплі (2017)
Єременко О. А. - Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Південного Степу України, Каленська С. М., Калитка В. В., Малкіна В. М. (2017)
Сич З. Д. - Мінливість ознак урожайності колекційних сортозразків часнику озимого в умовах Лісостепу України, Кубрак С. М. (2017)
Доронін В. А. - Вихід садивного матеріалу міскантусу залежно від якості висаджених ризом, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2017)
Кабанець В. М. - Коноплі посівні – фітомеліоративна культура, Рудник-Іващенко О. І. (2017)
Кисельов Д. О. - Формування продуктивності яблуні сорту Флоріна на фоні фоліарного підживлення препаратом Терасорб Комплекс, Гриник І. В. (2017)
Глеваський В. І. - Продуктивність гібридів буряків цукрових залежно від сортових особливостей і погодних умов, Рибак В. О. (2017)
Осіпов М. Ю. - Особливості формування лісової підстилки в Юрківському лісництві ДП "Уманське ЛГ" Черкаської області (2017)
Захлєбаєв М. В. - Хімічний склад надземної маси буркуну білого в чистому та сумісних посівах із злаковими культурами залежно від норм висіву та удобрення (2017)
Кривенко А. І. - Забур’яненість посівів пшениці озимої залежно від різних систем основного обробітку ґрунту у короткоротаційній сівозміні (2017)
Маниліч М. І. - Ментально-психологічні та інформаційно-комунікативні тренування як інституційні чинники прориву в соціально-економічному розвитку україни та її регіонів., Євдокименко В. К. (2017)
Захарченко С. В. - Міжнародні інвестиції як чинник конкурентоспроможності України та її регіонів у період до російської агресії (оцінка за методологією imd-lausanne) (2017)
Євдокименко В. К. - Модифікація бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін, Кузь В. І. (2017)
Звірід Н. В. - Особливості облікових систем в країнах ЄС (2017)
Липчук В. В. - Оцінка поведінки інтернет-покупців на оптових ринках, Крупа О. М. (2017)
Лащак В. В. - Фінансові механізми стимулювання енергоефективності., Балан Г. В. (2017)
Коцаба В. Ю. - Особливості ведення туристичного бізнесу в західноукраїнському регіоні, Штерма Т. В. (2017)
Кожаліна Н. П. - Бюджетна децентралізація як головний чинник зміцнення фінансової незалежності місцевих органів влади (2017)
Вершигора Ю. З. - Деякі аспекти діяльності фондового ринку, Вершигора В. Г., Лащак В. В. (2017)
Райтер Н. І. - Особливості зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств (2017)
Григорків М. В. - Моделювання динаміки односекторної економіки у випадку утилізації виробничих відходів та контролю над забрудненням довкілля (2017)
Любачівська Р. З. - Становлення та розвиток біотехнологічного напряму економіки в "Нових країнах" ЄС (2017)
Гіваргізов І. Г. - Теоретико-методологічні засади стійкого розвитку банків (2017)
Бурдейна Л. В. - Удосконалення методології бухгалтерського обліку виробничих запасів (2017)
Mahdoň L. - Исторические опыты из гражданской готовности к феномену кризиса в словацкой республике (2017)
Микитюк М. В. - Особливості врахування екологічного навантаження на навколишнє середовище від економічної діяльності в країнах європи (2017)
Ращенко А. В. - До питання дослідження передумов формування потреб населення в органічній продукції (2017)
Авдошин І. В. - Міжнародно-правові аспекти екологічної безпеки крізь призму російської військової агресії проти України, Величко М. В., Гончарук Я. М. (2017)
Aktaş M. F. - Lyapunov-type inequalities for two classes of nonlinear systems with homogeneous Dirichlet boundary conditions (2018)
Баранецький Я. О. - Спектральні властивості несамоспряжених нелокальних крайових задач для оператора диференціювання парного порядку, Каленюк П. І., Коляса Л. І. (2018)
Варенюк Н. А. - Взвешенная псевдоинверсия с индефинитными весами, Галба Е. Ф., Сергиенко И. В., Химич А. Н. (2018)
Глонти O. A. - Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты, Пуртухия О. Г. (2018)
Ersoy O. - The exponential twice continuously differentiable B-spline algorithm for Burgers’ equation, Dag I., Adar N. (2018)
Літовченко В. А. - Один метод дослідження фундаментального розв’язку задачі Коші для параболічних систем (2018)
Ферук В. А. - Один варіант проекційно-ітеративного методу для інтегральних рівнянь типу Фредгольма (2018)
Филипковская М. С. - Устойчивость и неустойчивость по Лагранжу нерегулярных полулинейных дифференциально-алгебраических уравнений и приложения (2018)
Savaş E. - On the lacunary (A,φ)-statistical convergence of double sequences (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського