Скрипник О. - Список Всесвітньої спадщини Юнеско поповнили Херсонес Таврійський і дерев’яні церкви Карпат (2013)
Славинський М. - Милосердя та любов: від язичництва до нової віри (2013)
Кирей В. - Жива сила Холодного Яру (2013)
Красовська О. - Країна, що не читає, загрозлива для себе і для світу (2013)
Коскін В. - Триколірна веселка Леся Танюка (2013)
Ясень М. - "Від неповторного світу роси - до неосяжного всесвіту краси" (2013)
Клейменова О. - Мирослав Скорик: "Якщо композитор є професіоналом, він повинен творити в усіх жанрах" (2013)
Булат В. - "Пейзаж на морському узбережжі" Давида Бурлюка повернувся на Сумщину, батьківщину художника (2013)
Красовська О. - Спроба дедукції під час огляду навпаки (2013)
Мараховська Г. - Пленеризм як основа першобуття (2013)
Титул, зміст (2013)
Романюк Т. - 22 роки. Самостійна. Чи потрібен їй диктат? (2013)
Тарасюк Р. - Синьо-жовтий стяг обрав народ (2013)
Цирфа Ю. - Європейські регіональні проекти. Самовизначення націй і майбутнє ЄС (2013)
Сищук О. - Український парламентаризм. Шлях до демократії (2013)
Корніюк В. - Хай свято залишиться святом, Дубровін С. (2013)
Луцький О. - Українські мігранти: поїхали, щоб (не) повернутися (2013)
Гончарова О. - Що таке кодекс, якщо такий статус? (2013)
Романюк Т. - Не зовсім присяжні (2013)
Скрипник О. - Медіація це не медитація, а зусилля дорослих проти ув'язнення неповнолітніх "важких" дітей (2013)
Саламатов В. - Відданість професійній компетентності – ключове питання часу (2013)
Цирфа Ю. - Нові бізнесові можливості: українська формула державно-приватного партнерства (2013)
Тихонов М. - "Прокидайтеся панове, життя прекрасне!" (2013)
Тищук Є. - Микола Пундик: "Адміністративно-територіальна реформа сприятиме ефективному управлінню країною" (2013)
Куниця С. - Столиця шахтарського краю святкує іменини (2013)
Ткаченко В. - Маємо концепцію нових модернових сюжетів розвитку (2013)
Пузикова Л. - Добрі справи добрівців (2013)
Марчук Л. - У Новому Витковi прагнуть жити по-новому (2013)
Яцук І. - Ґрунти потребують захисту, Панасенко В. (2013)
Вергунов В. - Академічна аграрна наука: постаті й події (2013)
Малієнко О. - Апогей його життя (2013)
Тищук Є. - Одеський авіаційний надає солідний соціальний пакет (2013)
Луцький О. - Народний депутат України Артур Палатний: "Не фінансувати дитячий спорт і думати про олімпійські медалі – це нонсенс" (2013)
Малієнко О. - "Розумна розвага" (2013)
Малієнко О. - Несподівані чемпіони (2013)
Супруненко В. - У країні напеїв (2013)
Славинський М. - Віталій Корж: "Я оптимістично дивлюся на всі політичні процеси" (2013)
Славинський М. - Морозиво з ожиною. 1 серпня виповнилося 100 років від дня смерті Лесі Українки (2013)
Славинський М. - Маестро. 16 серпня Героєві України Анатолію Авдієвському виповнюється вісімдесят років (2013)
Славинський М. - Божественний бас. 110 років від дня народження Бориса Гмирі (2013)
Клейменова О. - Подорожній Сядристий (2013)
Красовська О. - Печатки: свідки тернистого поступу до свободи (2013)
Тарасюк Р. - Зимові Карпати у спекотному Києві (2013)
Клейменова О. - "Велике і величне". Хвилі (2013)
Кундієв Ю. І. - Обґрунтування доцільності створення лабораторії з нанотоксикології, Трахтенберг І. М., Ульберг З. Р., Чекман І. С., Дмитруха Н. М., Грузіна Т. Г., Резніченко Л. С., Дибкова С. Н. (2014)
Чмиль В. Д. - К проблеме соответствия отечественных нормативов, регулирующих проведение государственных испытаний средств защиты растений, их регистрацию и использование в сельском хозяйстве, требованиям европейского союза (2014)
Залесский В. Н. - Наночастицы и нейротоксичность: молекулярно-клеточные механизмы нейровоспаления, окислительного стресса при нейродегенеративных заболеваниях и их потенциальная нутриентопрофилактика, Великая Н. В., Омельчук С. Т. (2014)
Васецкая О. П. - "Парадоксальные" эффекты в токсикологии, механизмы и методические подходы к их прогнозированию (по данным литературы и собственных исследований), Жминько П. Г. (2014)
Баглій Є. А. - Вивчення генотоксичності ципроконазолу у мікроядерному тесті на гепатоцитах та еритроцитах кісткового мозку мишей, Недопитанська Н. М., Лісовська В. С. (2014)
Дмитруха Н. М. - Характеристика імунотоксичної дії сполук свинцю з мікро- та наночастинками, Луговський С. П., Лагутіна О. С. (2014)
Ластков Д. О. - Состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при интоксикации солями стабильного стронция, Иваницкая Н. Ф., Судья Д. А. (2014)
Сахно Л. О. - Експериментальне вивчення деяких лікувальних ефектів ентеросорбції, Бардахівська К. І., Масленний В. М., Снєжкова Є. О., Сидоренко О. С., Щербатюк О. М., Ніколаєв В. Г. (2014)
Патіота Л. Е. - Cучасні вимоги до сертифікації медичних виробів, Харченко Т. Ф., Левицька В. М., Харченко О. А., Юрченко Т. В., Денисенко Г. О. (2014)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2014)
Бобильова О. О. - На вістрі сучасних проблем (до 50-річчя ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров‘я України") (2014)
Дышиневич Н. Е. - Современные аспекты проблемы химической безопасности мебели, Герасимова В. Г., Хилькевич Т. В. (2014)
Проданчук Н. Г. - О необходимости создания производства реактиваторов холинэстеразы в Украине для лечения острых отравлений фосфорорганическими соединениями, Балан Г. М., Кривенчук В. Е., Проданчук Г. Н., Курдиль Н. В., Бабич В. А., Харченко О. А., Бубало Н. Н. (2014)
Чмиль В. Д. - К проблеме соответствия отечественных методик выполнения измерений в области контроля остатков действующих веществ средств защиты растений в сельскохозяйственном и продовольственном сырье, пищевых продуктах и объектах окружающей среды международным требованиям (2014)
Баглей Е. А. - Идентификация канцерогенности технических продуктов пестицидов-генериков с помощью кратко- и среднесрочных тестов, Недопитанская Н. Н., Решавская Е. В., Лисовская В. С. (2014)
Харченко Т. Ф. - Щодо токсиколого-гігієнічної оцінки ризику застосування виробів секс-індустрії, Ісаєва С. С., Строй А. М., Левицька В. М., Харченко О. А., Терещенко Н. В., Юрченко Т. В., Хомак С. О., Кругляк Т. І. (2014)
Кобилінська Л. І. - Показники гострої токсичності пегвмісного полімерного наноносія у білих лабораторних мишей і щурів, Патерега І. П., Рябцева А. О., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Коцюмбас І. Я., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С. (2014)
Антоненко А. М. - Особливості механізму дії гербіцидів класу інгібіторів 4-гідроксифенілпіруватдіоксигенази на організм теплокровних тварин та людини, Коршун М. М., Мілохов Д. С. (2014)
Харченко Т. Ф. - Потенційні ризики для здоров’я дитини при застосуванні підгузків, Левицька В. М., Ісаєва С. С., Строй А. М., Харченко О. А., Кругляк Т. І., Патіота Л. Е. (2014)
Зінов'єва М. Л. - Характер і особливості токсичної дії 7-гідроксикумарину за умов тривалого впливу на організм, Жмінько П. Г., Філінська О. М., Харчук І. В., Яблонська С. В., Карпезо Н. О., Линчак О. В. (2014)
Шемедюк Н. П. - Цитотоксична дія екстрактів перстача прямостоячого та софори японської (2014)
Сахно Л. О. - Вивчення антимікробної та поглинальної активності волокнистих вуглецевих адсорбентів з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином, Пархоменко Н. А., Сарнацька В. В., Юшко Л. О., Снєжкова Є. О., Сидоренко О. С., Корнєєва Л. М., Ніколаєв В. Г. (2014)
Кузьмінов Б. П. - Дослідження токсичності l-лізину есцинату на альтернативних тест-об’єктах, Остапів Д. Д., Зазуляк Т. С., Туркіна В. А., Микітчак Т. І., Грушка О. І. (2014)
Яргин С. В. - О перспективах использования препаратов дегтя и ихтиола (2014)
Через роки і події (до 60-річчя Проданчука М. Г.) (2014)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническая оценка и регламентация применения гербицидов на основе диметиламинной соли и 2-этилгексилового эфира 2,4-дихпорфеноксиуксусной кислоты для защиты зерновых злаковых культур и кукурузы, Медведев В. И., Гринько А. П., Жминько П. Г., Недопитанская Н. Н., Турчин В. А. (2014)
Харченко О. А. - Острые отравления фосфорорганическими соединениями: основные клинические синдромы и механизмы их формирования (обзор литературы и данные собственных исследований), Балан Г. М., Бубало Н. Н. (2014)
Корнута Н. О. - Вплив пестицидів на організм вагітних і розвиток плода. Взаємозв'язок між токсичністю організму вагітної та ембріо/фетотоксичністю (огляд літератури), Жмінько П. Г. (2014)
Баглій Є. А. - Вплив авермектинів на ініційовані нітрозодіетиламіном гепатоцити щурів, Недопитанська Н. М., Лісовська B. C., Решавська О. В. (2014)
Пихтєєва O. Г. - Порівняння токсикокінетики та токсикодинаміки CdCI2 та екзогенного комплексу кадмію з металотіонеїном при інтраперитонеальному введенні лабораторним мишам (2014)
Зінов’єва М. Л. - Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину, Карпезо Н. О., Линчак О. В. (2014)
Сорокіна Л. В. - Вивчення впливу фулерен-вмісного нанокомпозиту на організм в умовах пухлинного росту, Діденко Г. В., Голуб О. А., Степанова Л. I., Хижняк С. В. (2014)
Харчук I. B. - Відновлення стану підшлункової залози за умов застосування похідного малеіміду при канцерогенезі товстої кишки, Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Рибальченко В. К. (2014)
Линчак О. В. - Гепатотоксичність 1,2-диметилгідразину при моделюванні колоректального раку у щурів, Рибальченко В. К., Карпезо Н. О., Островська Г. В., Бабута О. М. (2014)
Пересічний М. І. - Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Карпенко П. О., Магалецька I. A. (2014)
Антоненко А. В. - Оптимізація нутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів з пісочного тіста з шротом олійних культур, Михайлик В. С. (2014)
Kornieiev S. - The basic definitions of artificial intelligence operating system: "ai-thought” and "ai-emotion” concepts (2017)
Осадчий Є. О. - Числові закономірності та таймерне кодування інформації, Осадчий О. Є., Скуратовський Р. В. (2017)
Доманецька І. М. - Нейромережеві технологї опрацювання природномовних текстів в адаптивних системах навчання, Федусенко О. В., Хроленко В. М. (2017)
Остапенко В. О. - Методи оцінки функціональної безпеки бездротової сенсорної мережі моніторингу стану рослин (2017)
Ахметшина Л. Г. - Повышение контраста цветных изображений на основе нечеткой кластеризации и сингулярного разложения, Егоров А. А. (2017)
Бородін В. А. - Оцінка ефективності методу динамічного стиску відеозображень для найбільш розповсюджених розподілів яскравості та кольорів (2017)
Колесніков К. В. - Види біометричної автентифікації та методи їх оцінки, Ободовський Б. П. (2017)
Лозинська О. В. - Використання зважених аффіксних контекстно-вільних граматик для змішаного синтаксично-семантичного розбору речень, Давидов М. В., Пасічник В. В. (2017)
Трохимчук Р. М. - Інтерактивна програмна система обробки, структурного аналізу і розпізнавання біомедичних зображень, Трохимчук Т. М. (2017)
Шаховська Н. Б. - Розпізнавання обличчя за допомогою алгоритмів машинного навчання, Басистюк О. А. (2017)
Telenyk S. F. - Оn some problems of neural network technologies in electric components diagnosing, Savchuk O. V., Pocrovskyi E. O., Morgal O. M., Krivenko K. S., Latash I. O. (2017)
Горбачук В. М. - Оптимізаційні питання оцінювання щільності на реальних даних, Дунаєвський М. С., Сирку А. А., Сулейманов С. Б. (2017)
Нікітченко М. С. - Семантичні властивості логік загальних недетермінованих предикатів, Шкільняк O. С., Шкільняк С. С. (2017)
Чертов О. Р. - Забезпечення групової анонімності як складова CSID-процесу обробки даних, Тавров Д. Ю. (2017)
Шатырко А. В. - Сходимость процессов нейродинамики в модели Хопфилда, Диблик Й., Хусаинов Д. Я., Баштинец Я. (2017)
Alekseyev M. - Application of predicate logic for failure detection in SCADA systems, Udovyk I., Syrotkina O. (2017)
Богуславський Л. З. - Система керування комплексом електрофільтрації та деструкції газових викидів з елементами штучного інтелекту, Овчиннікова Л. Є., Козирєв С. С. (2017)
Гаркуша Н. І. - Моделювання динамічних процесів в задачах штучного інтелекту (2017)
Золотухіна О. А. - Інфологічне моделювання інформаційної системи контролю витрат ресурсів (2017)
Ковалевський С. В. - Застосування технології штучного інтелекту в управлінні виконавчими рухами механізмів з паралельною структурою, Ковалевська О. С. (2017)
Smolarz A. - Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners, Lytvynenko V. I., Wójcik W., Gromaszek K. (2017)
Терещенко В. М. - Застосування методів компютерного зору для виявлення займання у приміщеннях, Терещенко Я. В., Бондарець І. М. (2017)
Хорозов О. А. - Моніторинг пацієнтів з використанням методів нечіткої логіки і машинного навчання (2017)
Чернега К. С. - Применение технологии blockchain для повышения защищенности процесса проведения медицинского страхования, Комлевая Н. О. (2017)
Проданчук М. Г. - Роки, люди, життя. Пам'яті видатного українського токсиколога, професора Ю. С. Кагана, Жмінько П. Г. (2015)
Балан Г. М. - О научно-практической деятельности клиники и научного отдела общей и профессиональной патологии ЭКОГИНТОКСа, Бабич В. А., Мымренко Т. В., Харченко О. А. (2015)
Корнута Н. О. - Стан нервової системи щурят у постнатальному періоді за впливу альфа-циперметрину на вагітних самиць, Перехрестенко В. А., Жмінько П. Г. (2015)
Дзержинський М. Е. - Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Флутрин" і "Мілакос"для птахів, Варенюк І. М., Пустовалов А. С. (2015)
Варенюк І. М. - Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Хпоцитрин" і "Квізалон” для птахів, Пустовалов А. С., Дзержинський М. Е. (2015)
Повякель Л. І. - Важкі метали як фактор ризику для здоров'я людини та довкілля при поводженні з відходами електричного та електронного обладнання, Сноз С. В., Смердова Л. М., Кривенчук В. Є., Бобильова О. О. (2015)
Дорошенко О. М. - Експериментальне визначення показників гемолітичної активності полімерів, які використовуються для виготовлення знімних зубних протезів (2015)
Васецкая О. П. - "Парадоксальные" эффекты в токсикологии, механизмы и методические подходы к их прогнозированию (по данным литературы и собственных исследований), Жминько П. Г. (2015)
Балан Г. М. - Состояние и перспективы антидотной терапии острых отравлений пестицидами, Проданчук Н. Г., Бубало Н. Н., Бабич В. А., Харченко О. А. (2015)
Макаров О. О. - Клініко-лабораторні зміни у дітей з ХХН V Д стадії при порушені балансу мікроелементів (2015)
Сарнацкая В. В. - Влияние липидного покрытия на основные характеристики аппликационных углеродных волокнистых материалов, Климчук В. А., Мележик И. А., Юшко Л. А., Яворская Н. В., Шепелевич В. В., Николаев В. Г. (2015)
Пам'яті Смоляра Володимира Івановича (1938 – 2015 pp.) (2015)
Проданчук М. Г. - Аналіз реєстраційних вимог до охорони професійного та громадського здоров'я при застосуванні засобів захисту рослин в ЄС і Україні (огляд нормативно-правових та науково-методичних документів), Сергеев С. Г., Лепьошкін І. В., Кравчук О. П., Медведев В. І., Гринько А. П., Іванова Л. П., Багацька О. М., Колонтаєва Н. В., Лишавський В. Г., Баран В. М. (2015)
Трахтенберг І. М. - Свинець — небезпечний полютант. Проблема стара і нова, Дмитруха Н. М., Луговський С. П., Чекман І. С., Купрій В. О., Дорошенко А. М. (2015)
Проданчук М. Г. - Потенційний ризик для навколишнього середовища і здоров'я людини 1,1-диметилгідразину (гептилу) — важлива проблема хімічної та екологічної безпеки України в умовах зростання військових, диверсійних та терористичних загроз, Балан Г. М., Бобильова О. О. (2015)
Баглей Е. А. - Особенности влияния карбендазима на эндокринную систему и пубертатное развитие крыс-самцов, Недопитанская Н. Н., Лисовская B. C. (2015)
Борщов С. П. - Гістологічне дослідження внутрішніх органів щурів при інтратекальному введенні антибактеріальних препаратів, Недопитанська Н. М. (2015)
Леоненко Н. С. - Дослідження цитатоксичності наночастинок сульфіду кадмію та сульфіду свинцю, стабілізованих органічними сполуками, Леоненко О. Б., Демецька О. В., Ткаченко Т. Ю., Гродзюк Г. Я. (2015)
Шаторна В. Ф. - Вплив ацетату свинцю та цитрату срібла на кардіогенез щурів, Нефьодова О. О., Каплуненко В. Г., Чекман І. С. (2015)
Гуньков С. В. - Сучасні підходи щодо статистичної обробки результатів епідеміологічних досліджень при визначенні макро- та мікроелементів і токсичних речовин в організмі людини, Проданчук М. Г., Проданчук Г. М., Бубало Н. М., Вихор В. О. (2015)
Жмінько П. Г. - Бактеріофаги: актуальні питання безпечного застосування (огляд літератури), Федченко О. В., Зінов'єва М. Л. (2015)
Туркіна В. А. - Токсичність ацикловіру в експерименті (огляд літератури), Перейма І. В. (2015)
Чмиль В. Д. - Организация и осуществление в Украине контроля за содержанием диоксинов и полихлорированных бифенилов в продовольственном сырье, пищевых продуктах и кормах в соответствии с нормативами Европейского Союза (2015)
Патіота Л. Е. - Основи технічного регулювання медичних виробів, Харченко Т. ф., Левицька В. М., Харченко О. А., Юрченко Т. В. (2015)
Трахтенберг И. М. - Яды — тайное оружие спецслужб, Белоусов А. А. (2015)
Механизмы токсичности акрилатов на молекулярно-клеточном уровне (рецензия на монографию М. М. Тарских, Л. Г. Климацкой, С. И. Колесникова, В. Е. Задова, М. А. Шумбасова "Акрилаты: нейротоксичность и канцерогенез") (2015)
Рецензия на книгу И. П. Лубяновой "Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий" (2015)
Пам'яті Медведь Ірини Львівни (1937 - 2015) (2015)
Лeпешкин И. В. - Токсиколого-гигиєническая оценка и регламентация применения фунгицидов на основе пропинеба для защиты картофеля, Жминько П. Г., Медведев В. И., Павленко И. П., Лобова Е. В. (2015)
Балан Г. М. - Ядерные рецепторы — ключевые регуляторы биотрансформации ксенобиотиков. Часть 1. Прегнановый и андростановый рецепторы в процессах метаболизма и элиминации пестицидов и других ксенобиотиков, Бубало Н. Н., Лепешкин И. В., Бубало В. А. (2015)
Антоненко A. M. - Особливості механізму дії фунгіцидів інгібіторів сукцинатдегідрогенази на організм, Коршун M. M., Мілохов Д. С. (2015)
Кузьмінов Б. П. - Гостра інгаляційна токсичність антигістамінних препаратів — діазоліну, лоратадину та дезлоратадину, Зазуляк Т. С., Кузьмінов О. Б., Альохіна Т. А., Туркіна В. А., Брейдак О. А. (2015)
Проданчук Г. М. - Створення історичного контролю гематологічних показників периферичної крові щурів Wistar han, Усенко Т. В. (2015)
Богоявленська В. Ф. - Обґрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу диізодециладипінату в повітрі робочої зони, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2015)
Жуков В. І. - Стан метаболічної і детоксикаційної активності печінки у щурів під впливом тривалої субтоксичної дії олігомерів-л-3603-2-12 і л-10002-2-80, Щербань Н. Г., Безродна A. I., Ващук Н. А., Стеценко С. А. (2015)
Гуньков С. В. - Дослідження балансу есенційних макро- та мікроелементів у жінок з полікістозом яєчників, Татарчук Т. Ф., Вихор В. О., Капшук І. М., Ветох Г. В., Бабич С. В. (2015)
Муратов А. И. - Проблема ядов и отравлений глазами кинематографиста (раздумья) (2015)
Токсические вещества, изолируемые из биологического материала методами минерализации / авторы В. Н. Куклин, О. Ю. Стрелова, Е. Н. Степанова, T. C. Самоукова, А. Н. Гребенюк, Ю. И. Мусийчук, М. А. Луцык. — СПб.: СПХФА, 2015. — 163 с. (2015)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2015)
Повякель Л. І. - Нові підходи у сфері поводження з відходами в Україні в зв'язку з імплементацією природоохоронних директив Європейського союзу до вітчизняного законодавства, Сноз С. В., Смердова Л. М., Кривенчук B. C. (2016)
Трахтенберг И. М. - Ртуть и ее опасность — проблема давняя и новая, Краснокутская Л. М., Лубянова И. П. (2016)
Балан Г. М. - Ядерные рецепторы — ключевые регуляторы биотрансформации ксенобиотиков. Часть 2. Ядерные ксено- и гормональные рецепторы: структура, номенклатура и роль в метаболизме и гомеостазе, Бубало Н. Н., Лепешкин И. В., Бубало В. А. (2016)
Лепешкин И. В. - Оценка опасности и комплексное гигиеническое нормирование цигалофоп-бутила в сельскохозяйственном сырье, объектах производственной и окружающей среды, Жминько П. Г., Сергеев С. Г., Гринько А. П., Медведев В. И., Иванова Л. П., Лышавский В. Г., Баран В. Н., Колонтаева Н. В., Михайлов B. C., Павленко И. П. (2016)
Воронина В. М. - Токсиколого-гигиенические свойства инсектицидных средств на основе эсбиотрина, Светлый С. С., Михайлов B. C., Рудая Л. А. (2016)
Антоненко A. M. - Токсикологічна оцінка та обґрунтування допустимої добової дози гербіциду дифлуфензопіру, Руда Т. В., Коршун М. М. (2016)
Леоненко Н. С. - Особливості фізико-хімічних властивостей та токсичної дії наноматеріалів — до проблеми оцінки їхнього небезпечного впливу на живі організми (оглядлітератури), Демецька О. В., Леоненко О. Б. (2016)
Гуньков С. В. - Підвищений рівень експонування марганцем — як фактор ризику полікістозу яєчників (2016)
Шлях вченого (до 80-річчя від дня народження Л. М. Шафрана) (2016)
Кредо науковця: від ідеї до впровадження (до 80-річчя від дня народження В. Є. Кривенчука) (2016)
Грані таланту вченого (до 60-річчя від дня народження Б. С. Шеймана) (2016)
На вістрі сучасних завдань (до 75-річчя від дня народження Т. Ф. Харченко) (2016)
В ногу со временем (к 75-летию со дня рождения Л. И. Повякель) (2016)
Александрова Людмила Георгіївна (2016)
Васецька О. П. - Гостра токсичність нових регуляторів росту рослин — похідних N-оксид піридину (2016)
Балан Г. М. - Семейство ядерных рецепторов активаторов пролиферации пероксисом (PPARs): биологическая роль в метаболической адаптации при действии эндо- и ксенобиотиков. Часть 2. PPAR бетта/дельта (β/δ) в энергетическом гомеостазе, метаболической адаптации и канцерогенезе при воздействии ксенобиотиков, Бубало Н. Н., Лепешкин И. В., Бубало В. А., Недопитанская Н. Н. (2016)
Лалыменко О. С. - Особенности изменений в системе липопероксидации и антиоксидантной защиты при интраназальном воздействии сукцинамида, Кудря М. Я., Завгородний И. В., Устенко Н. В., Мельниковская Н. В. (2016)
Жуков В. І. - Вплив "Лапролів" марок Л-3603-2-1 2 і Л-10002-2-80 на імунобіологічну реактивність в умовах підгострої субтоксичної дії на теплокровних тварин, Щербань Н. Г., Наконечна О. А., Зайцева О. В., Безродна А. І., Ващук Н. А., Резуненко Ю. К., Оветчин П. В., Телегін В. О., Стеценко С. О. (2016)
Кузьмінов Б. П. - Обгрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу нітроксоліну у повітрі робочої зони виробничих приміщень, Зазуляк Т. С., Яськів Г. І., Туркіна В. А. (2016)
Богоявленська В. Ф. - Обґрунтування орієнтовно безпечного рівня впливу вінілтриметоксисилану в повітрі робочої зони, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2016)
Яргин С. В. - Токсикологические и социальные аспекты злоупотребления алкоголем (письмо в редакцию) (2016)
У колі однодумців. Вітаємо з ювілеєм професора Кузьмінова Бориса Павловича! (2016)
Засновникові наукової школи з мембранології Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. К. Рибальченку — 75! (2016)
Бокша Н. І. - Історико-педагогічні аспекти становлення професійної освіти в галузі легкої промисловості в Чехії та Словаччині (2017)
Залуцька Г. І. - Освітні аспекти діяльності чину Святого Василія Великого під час перших трьох хвиль еміграції українців до Канади (початок ХХ ст. – 60-ті роки ХХ ст.) (2017)
Зузяк Т. П. - Особливості становлення жіночої гімназійної освіти на поділлі на початку XX ст. (2017)
Кравчук О. В. - Антиінноваційні бар’єри в історії педагогічного новаторського руху в Україні у ХХ ст. (2017)
Літіченко О. Д. - Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80-х роках ХХ століття (2017)
Мокляк В. М. - Освітні реформи у вищій школі (40 – 60 рр. ХІХ ст.): крок до відновлення автономії в університетах України (2017)
Мурована І. В. - Модернізація хореографічної освіти на Кіровоградщині на початку ХХІ століття (2017)
Окольнича Т. В. - Парубочі й дівочі громади східних слов’ян в етнографічних дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Петренко Л. М. - Національно-соціальна спрямованість у поглядах Г. Ващенка щодо формування змісту освіти в Україні на початку ХХ століття (2017)
Радул В. В. - Філософські та соціально-педагогічні аспекти сучасних проблем освіти, Радул О. С. (2017)
Чубінська Н. Б. - Теоретичні основи функціонального підходу до внутрішкільного управління (2017)
Шумейко З. Є. - Теоретико-методологічні основи вивчення педагогічної спадщини Матвія Номиса (2017)
Гнатенко К. І. - Смислове сприйняття художнього твору молодшими школярами на уроках літературного читання як методична проблема (2017)
Драгунова В. В. - Модель педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти (2017)
Каричковський В. Д. - Основні аспекти навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладахУкраїни, Каричковська С. П. (2017)
Муромець В. Г. - Концептуальна роль менторингу і супервізійних практик у розвитку загальних компетентностей здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти: європейський досвід (2017)
Єсьман І. В. - "Дитина, батьки, вчитель" у контексті концепції "Нової української школи" (2017)
Іноземцев А. В. - Роль педагога-вихователя в процесі формування особистості кадета (2017)
Листопад М. В. - Формування комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку засобами гри-драматизації (2017)
Микуліна А. К. - Розвиток естетичного ставлення до образотворчої діяльності у дошкільників (2017)
Пагута Т. І. - Погляди В. О. Сухомлинського на естетичне виховання підростаючого покоління (2017)
Філімонова Т. В. - Освітньо-виховне середовище ДНЗ як чинник патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку (2017)
Хайдарі Н. І. - Особливості фізичного виховання у "паблік скулз" – елітних школах-пансіонах Великої Британії (2017)
Андреєв А. М. - Організаційно-педагогічні умови розвитку у майбутніх учителів фізики здатності до організації інноваційної діяльності учнів (2017)
Білявець С. Я. - Особливості діагностування сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Великжаніна Д. В. - Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків в умовах компетентнісно спрямованої освіти (2017)
Гасанова Л. К. - Компетентность и педагогические функции преподавателя математики (2017)
Калаур С. М. - Психолого-педагогічні засади розробки системи неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2017)
Lichman L. Yu. - Factors influencing students' competency-based foreign language training methods drawing up in Ukraine (2017)
Ма Мінь - Лінгвофілософські передумови створення методики навчання філологів китайського діалогічного мовлення (2017)
Моренко О. М. - Теоретичні підходи до проблеми професійного самовдосконалення майбутніх соціальних працівників (2017)
Nikolaienko O. V. - Project-based learning technologies in forming communicative foreign languages competence of esp students, Ushata T. O. (2017)
Радченко К. А. - Зміст і особливості формування професійної компетентності майбутніх військових юристів (2017)
Твердохліб С. С. - "Інтерпретаційна компетентність" як педагогічна категорія (2017)
Ткаченко В. П. - Теоретичні основи підготовки фахівців з управління у галузі освіти (2017)
Хіценко Л. І. - Комплекс вправ для формування соціокультурної компетентності (2017)
Шама І. П. - Неперервність процесу формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів в умовах трирівневої системи вищої освіти в Україні (2017)
Александров В. М. - Аспекти вищої школи: навчання професійно-орієнтованої англійської мови інтенсивними методами, Александрова О. Ф. (2017)
Бахов І. С. - Основні напрямки реалізації полікультурності у професійній підготовці педагогів Сполучених Штатів Америки і Канади (2017)
Безкоровайна Л. В. - Перспективні шляхи розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах, Короленко К. В. (2017)
Беньковська Н. Б. - Аналіз результатів експериментального дослідження з формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи в процесі фахової підготовки (2017)
Бхіндер Н. В. - Аналіз становлення системи підготовки прикордонників у Республіці Індія (2017)
Глазкова І. Я. - Бар’єри формування інформаційно-комунікаційної компетентності в майбутніх учителів (2017)
Гриценко І. С. - Феноменологічний аналіз самостійної роботи студентів як провідної форми організації самостійної освітньої діяльності у вищій школі (2017)
Данченко І. О. - Критерії, показники та рівні готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Зінукова Н. В. - Формування фахової компетентності усного перекладача: сучасні методологічні підходи (2017)
Ісаєва О. А. - Категорія "доросла людина" та її особливі характеристики в контексті організації навчального процесу в рамках підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2017)
Калініченко Т. М. - Дидактичні принципи проектування технологій формування перекладацької професійної компетентності викладача іноземної мови (французької) (2017)
Martynets L. A. - Evaluation of teacher readiness for professional development (2017)
Масліч С. В. - Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах (2017)
Матвєєва О. О. - Формування професійної компетентності випускників факультетів мистецтв університетів засобами гітарного мистецтва, Мартем’янова А. В. (2017)
Ненько Ю. П. - Аналіз результатів констатувального експерименту з дослідження системи професійно-орієнтованої комунікативної підготовки курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України (2017)
Опалюк Т. Л. - Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2017)
Пантєлєєв К. В. - Модель формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Рудевіч Н. В. - Філософські основи каузального навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2017)
Ситняківська С. М. - Білінгвальне навчання як один із факторів підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Соценко Ю. Ю. - Архітектоніка курсу "Гувернерство" (2017)
Стрельбицька С. М. - Організаційно-управлінська компетентність у контексті базових компетентностей майбутніх соціальних працівників (2017)
Токарева О. В. - Сучасні підходи у формуванні мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі в умовах вищого навчального закладу (2017)
Фесенко О. С. - Створення інтеллектуально-творчого освітнього середовища як педагогічна умова формування методичної компетентності майбутнього вчителя (2017)
Шевченко Р. І. - Щодо питання удосконалення ступеневої підготовки майбутніх фахівців морської освіти у педагогіці вищої школи (2017)
Шевченко В. М. - Інформаційно-аналітична компетентність як складова частина професійної підготовки фахівців з обліку та оподаткування (2017)
Анголенко В. В. - Сутність, причини та наслідки девіантної поведінки неповнолітніх у контексті розвитку системи пробації в Україні (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Методологічні принципи реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій (2017)
Гуцол А. В. - Концепція "Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" на період до 2021 року як елемент удосконалення державної освітньої ґендерної політики (2017)
Давиденко Г. В. - Організація освітнього процесу для осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах України: досвід університету "Україна" (2017)
Літяга І. В. - Зміст діяльності соціального гуртожитку (2017)
Лю Сінь - Дизайнерська діяльність як педагогічний чинник соціального виховання студентів (2017)
Полєхіна В. М. - Діяльність "університету третього віку" в умовах сучасного соціуму (2017)
Червоненко К. С. - Волонтерська діяльність учнівської молоді як засіб їх соціальної активності (2017)
Василенко О. В. - Формування професійної компетентності майбутніх правоохоронців в умовах дистанційного навчання (2017)
Грінкевич В. М. - Використання сучасних інформаційних технологій у вищих медичних навчальних закладах – один із ключових засобів підвищення якості навчання, Грінкевич С. В. (2017)
Гуменюк С. В. - Аналіз концептуальних засад щодо формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій (2017)
Kocharyan A. B. - The development of ic-competences of managers of secondary schools via the resources of cloud-oriented learning environment, Kovalchuk V. I. (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Потенціал інноваційних технологій під час формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Приймак С. Г. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи студентів, що займаються у групі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу в базальних умовах (2017)
Беспалько Г. М. - Висвітлення проблеми естетичного розвитку дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності у вітчизняних фахових періодичних виданнях (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Волотівська І. І. - Фахова підготовка вчителя іноземної мови в період становлення незалежності України (2017)
Дружененко Р. С. - Філософська традиція осмислення поняття "система" як передумова його розвитку в методичній науковій галузі (2017)
Кошіль О. П. - Освітнє середовище і розвиток дитини: ретроспективний аналіз (2017)
Лопушинський І. П. - Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти України як вагомий складник національної гуманітарної політики (2017)
Модестова Т. В. - Щодо проблеми етики дослідника освіти: досвід великобританії (2017)
Петренко Н. В. - Організація методичної роботи у вищих навчальних аграрних закладах (2017)
Удич З. І. - Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Україні: інклюзивний аспект (2017)
Черкасов В. Ф. - Етапи розвитку науки і класифікація наукових знань (2017)
Sheian M. O. - The problem of health preservation in the heritance of the transcarpathian educators of the second half of the 19th – the first half of the 20th century (2017)
Mehdiyeva R. Z. - The role of information and communication technologies in improving the quality of education (2017)
Bezrukova A. R. - Epstein’s framework of six types of parental involvement (2017)
Грошовенко О. П. - Формування природознавчої компетентності молодших школярів, Присяжнюк Л. А. (2017)
Камінська М. М. - Професійні засади розвитку диригентсько-хорової освіти (2017)
Рускуліс Л. В. - Види самостійної підготовки майбутнього вчителя української мови в методичній системі (2017)
Чехратова О. А. - Навчальна автономія на заняттях з іноземної мови: сутність і мета впровадження (2017)
Підлипняк І. Ю. - Особливості психокорекційної роботи з гіперактивними дітьми (2017)
Черепаня Н. І. - Вплив художньо-естетичних засобів на розвиток особистості дошкільника, Станкович Я. В. (2017)
Александров В. М. - Організація корпоративного навчання професійно-орієнтованої англійської мови за поетапно-концентричним принципом, Александрова О. Ф. (2017)
Блажко О. А. - Методична система підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Бутенко Л. Л. - Принципи методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників (2017)
Данченко І.О. - Результати експериментального дослідження з формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Дубінка М. М. - Співвідношення дефініцій "соціального" та "професійного" у структурі самовизначення особистості студента (2017)
Загородня А. А. - Модернізація професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України й Польщі: реалії та перспективи (2017)
Ковальчук О. М. - Інноваційна культура майбутніх фахівців – важлива складова частина професіоналізму (2017)
Корольова І. І. - Професійна підготовка майбутніх менеджерів освітньої галузі: особистісно-діяльнісний підхід (2017)
Лобач Н. В. - Форми і методи формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів (2017)
Марчук І. А. - Сутність і структура готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності (2017)
Павленко В. О. - Професійний рівень викладання вчителем фізичної культури в умовах реформування середньої освіти, Павленко Е. Є. (2017)
Повстин О. В. - Особливості управлінської діяльності фахівців у галузі безпеки людини (2017)
Ратинська І. О. - Формування професійної компетентності майбутніх операторів з оброблення інформації й програмного забезпечення системою дидактичної та програмно-інформаційної підготовки: від коледжу до вищого навчального закладу (2017)
Самойлюкевич І. В. - Навчання професійно спрямованого говоріння майбутніх учителів англійської мови початкової школи (2017)
Літвінчук С. Б. - Дидактичні аспекти професійної підготовки студентів-аграріїв, Тайхриб К. А. (2017)
Федяєва В. Л. - Технологія роботи з науковим текстом за магістерськими програмами у вищій школі (2017)
Федяєва М. С. - Сучасні вимоги до підготовки менеджерів освіти: економічний контекст (2017)
Албул І. В. - Формування лідерських якостей майбутнього фахівця соціальної сфери як умова становлення професіонала (2017)
Кравченко О. В. - Самовиховання як основна категорія самовиявлення педагога (2017)
Сабат Н. І. - Адміністративно-організаційні умови підготовки майбутніх учителів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів (2017)
Власенко С. О. - Управління розвитком спеціальної працездатності лижників-гонщиків, Рябченко В. Г. (2017)
Журавель Т. В. - Віртуальне освітнє середовище як засіб формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій у студентів немовних спеціальностей, Хайдарі Н. І. (2017)
Осова О. О. - Реалізація інноваційних технологій навчання іноземних мов: досвід роботи (2017)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническая оценка и регламентация применения гербицидов на основе трибенурон-метила для защиты зерновых злаковых культур, кукурузы и подсолнечника (2016)
Балан Г. М. - Семейство ядерных рецепторов активаторов пролиферации пероксисом (PPARs): биологическая роль в метаболической адаптации. Часть 1. PPARα в энергетическом гомеостазе и метаболизме при воздействии пестицидов и других эндо- и ксенобиотиков, Бубало Н. Н., Лепешкин И. В., Бубало В. А. (2016)
Зиновьева М. Л. - Батарея клинико-функциональных тестов для лабораторных животных в токсикологическом исследовании и экспериментальная оценка ее эффективности, Жминько П. Г. (2016)
Чмиль В. Д. - К проблеме изучения судьбы действующих веществ средств защиты растений в почве (2016)
Харламова А. В. - Віддалені ефекти дії пластифікатора вінілтриметоксисилану (огляд літератури) (2016)
Леоненко Н. С. - Сравнительный анализ токсичности и опасности химических соединений различной размерности (обзор литературы) (2016)
Гуньков С. В. - Вивчення рівня експонування населення України нікелем, Макаров О. О., Вихор В. О., Бабич С. В. (2016)
Короткий О. Г. - Дослідження підгострої токсичності хондроїтину сульфату натрію за показниками морфо-функціонального стану печінки у щурів та кролів, Воєйков А. І., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Трахтенберг І. М. - Принципи, методи і показники експериментальної оцінки безпечності наночастинок металів, Дмитруха Н. М. (2016)
Лисовская В. С. - Влияние пендиметалина на эндокринную систему крыс самцов в препубертатном периоде, Недопитанская Н. Н., Баглей Е. А., Решавская Е. В., Ткаченко Л. В. (2016)
Воронина В. М. - Токсикологическое обоснование гигиенических нормативов эмпентринав воздушной среде (2016)
Палагина И. А. - Токсикологические аспекты влияния сукцинамидов на метаболическую активность печени крыс (2016)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна регламентація Антралю з обґрунтуванням допустимого вмісту у виробничому середовищі хіміко-фармацевтичних підприємств, Зазуляк Т. С., Матисік С. І., Туркіна В. А., Альохіна Т. А. (2016)
Андрусишина И. Н. - Особенности влияния наночастиц оксидов серебра и алюминия на щитовидную железу крыс (2016)
Лагутіна О. С. - Експериментальна оцінка впливу колоїдних розчинів Fe2O3 з частинками різних розмірів на показники імунної системи (2016)
Балан Г. М. - Экологозависимая патология кожи химической этиологии и патофизиологические механизмы ее формирования, Бубало В. А., Недопитанская Н. Н., Бобылева О. А., Бубало Н. Н., Бабич В. А., Харченко О. А., Лепешкин И. В. (2016)
Школьна І. I. - Вміст та баланс токсичних мікроелементів у плаценті залежно від гестаційного віку, Маркевич В. E. (2016)
Верголяс М. Р. - Особливості впливу питної води з різних джерел водопостачання на організм щурів вістар, Дмитруха Н. М., Андрусишина І. М. (2016)
Чекман І. С. - В копилку знаний о ядах. Рецензия на книгу "Популярная токсикология. Антология" под общей редакцией члена-корреспондента НАН Украины, академика, НАМН Украины И. М. Трахтенберга и члена-корреспондента НАМН Украины Н.Г. Проданчука, редакторы-составители: Исаак Трахтенберг, Андрей Белоусов. Киев: ВД "Авіцена", 2016. – 448 с. (2016)
Бєловецька Л. Е. - Особливості поняття "сирота" в українській та американській педагогічній науці й практиці (2017)
Гораш К. В. - Проблеми теорії та практики навчання в педагогічній спадщині С. Х. Чавдарова, Кузьменко А. Ю. (2017)
Зузяк Т. П. - Сутнісний зміст психопедагогічної підготовки у вінницькому вчительському інституті (початок XX століття) (2017)
Кравчук О. В. - Удосконалення уроку як основний напрям педагогічних новаторських пошуків у другій половині ХХ ст. (2017)
Максимова К. В. - Роль педагогічних принципів у формуванні фітнес-культури студенток і курсів ВНЗ, Мулик К. В. (2017)
Папушина В. А. - Зміст естетичної культури особистості (2017)
Якименко С. І. - Передумови розвитку фельдшерської освіти в Херсонській Губернії (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.), Селятенко О. В. (2017)
Стремецька В. О. - Взаємодія суб’єктів патронату звільнених із пенітенціарних закладів у ХІХ — на початку ХХ ст. (2017)
Ткаченко О. М. - Історична ретроспектива формування етнопедагогічної компетентності майбутніх фахівців у галузі освіти (2017)
Фізеші О. Й. - Особливості управління діяльністю початкових шкіл Закарпаття (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття) (2017)
Черкашин С. В. - Використання іноземного досвіду реформування вишів з урахуванням національної академічної культури як передумова успішності реформ у Німеччині (2017)
Яцула Т. В. - Управлінська діяльність класного керівника на основі аксіологічного підходу (2017)
Акімова О. В. - Стан сформованості творчого мислення майбутнього вчителя (2017)
Акімова О. М. - Суть, роль, зміст соціального та освітнього середовища в інклюзивному оствітньому просторі початкової школи (2017)
Гусейнова Н. З. - Информационно-коммуникационные технологии в образовании (2017)
Мілевська О. П. - Дослідження лексико-семантичних умінь у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (2017)
Semenchenko T. O. - International English Language exam preparation (2017)
Суворова А. Ю. - Роль ЗМІ в процесі ґендерної соціалізації дітей дошкільного віку (2017)
Андрєєв А. М. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі (2017)
Богдановський І. В. - Теоретико-методичні засади застосування спортивних ігор як ефективного засобу виховання в дітей дошкільного віку позитивного ставлення до спорту (2017)
Буянов П. Г. - Особистість викладача-андрагога в сучасному освітньому просторі (з досвіду Російської Федерації) (2017)
Демченко О. П. - Типологія соціальної обдарованості в контексті підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми (2017)
Дубровіна І. В. - Збагачення практичного самоосвітнього досвіду вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2017)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Теоретико-методологічні засади формування змісту деонтологічної підготовки менеджерів освіти у вищих навчальних закладах (2017)
Каплинский В. В. - Роль ситуативного метода в формировании коммуникативной составляющей системы профессионального становления будущего учителя (2017)
Козубенко К. В. - Об’єктивні педагогічні умови формування комунікативної компетентності фахівців туристичної галузі (2017)
Коняшина І. Б. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-фармацевтів (2017)
Лілік О. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів української літератури в умовах міждисциплінарної інтеграції (2017)
Мамедова И. О. - Особенности подготовки будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности (2017)
Моренко О. М. - Теоретичні підходи до проблеми професійного самовдосконалення майбутніх соціальних працівників (2017)
Пермінова Л. А. - Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи в інформаційному дидактичному середовищі (2017)
Приймак С. Г. - Функціональне забезпечення спеціальної фізичної працездатності студентів, що займаються в групі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу (2017)
Русіна Н. Г. - Модель системи професійної підготовки фахівців за напрямом "землевпорядкування" в Республіці Польща (2017)
Самусь Т. В. - Структура здоров’язбережувальної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання у професійній підготовці (2017)
Толмачова І. М. - Дефініція "педагогічна імпровізація" в контексті вдосконалення підготовки майбутнього вчителя початкової школи, Мастерна О. Ю. (2017)
Фогель Т. М. - Професійно-педагогічна структураособистості майбутнього викладача технологічної і професійної освіти (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Зарубіжний досвід реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій (2017)
Моргай Л. А. - Професійно-етична діяльність соціального працівника (2017)
Слозанська Г. І. - Чому варто спиратися на теорії соціальної роботи під час планування інтервенцій у практиці соціальної роботи в територіальній громаді: критичний аналіз (2017)
Драновська С. В. - Використання сучасних технологій навчання на практичних заняттях з історії (2017)
Каганцова Т. М. - Використання тренінгових технологій у підготовці керівників гуртків фізико-математичного напряму позашкільних закладів освіти (2017)
Богомолова М. Ю. - Організаційно-педагогічне забезпечення розвитку початкової освіти в Україні у 20 - 30-х роках ХХ століття в контексті концепції соціального виховання (2017)
Джесим Аксель - Основные направления развития Азербайджано-Турецких научно-педагогических связей (2017)
Клименко Ю. А. - Есперанто-рух як соціокультурний феномен: від минулого до сучасності (2017)
Литовченко Г. В. - Аналіз змісту експериментальних підручників із малювання 60-х років ХХ ст. (2017)
Михаць Р. М. - Просвітницько-виховна діяльність аматорських театрів у східній Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Петренко Л.М. - Головні напрями науково-педагогічної діяльності Г. Ващенка (2017)
Страйгородська Л. І. - Контент-аналіз публікацій про творчість В. О. Сухомлинського у фахових виданнях (2017)
Toporenko O. Yu. - The air and chemical defense of school students on the territory of Stanislav Voivodship as a pedagogical issue (1920 - 1930s) (2017)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу в сучасних наукових дослідженнях (2017)
Шеремета Л. П. - Становлення О. М. Біляєва як науковця-лінгводидакта, Новіцька О. І. (2017)
Бірюк Л. Я. - Ґенеза та змістова характеристика інтегрованої системи функціонування полідисциплінарної кафедри початкової освіти, Пішун С. Г. (2017)
Гондюл І. Л. - Лідерство в загальній середній освіті: актуальність, сутність, складники (2017)
Исмаилханова А. И. - Основные проблемы управления образованием в общеобразовательных учреждениях (2017)
Побидайло Н. Г. - Психолого-педагогічні особливості створення краєзнавчих завдань із фізичної географії України (2017)
Тагиев Р. А. - Обоснование синергетического подхода к процессу обучения (2017)
Турчик І. Х. - Формування громадянських цінностей у молоді США (2017)
Бахышова Ш. А. - Пути повышения профессионализма педагога-воспитателя в реализации развивающего обучения в дошкольных образовательных учреждениях (2017)
Бородієнко О. В. - Концептуальні засади дослідження розвитку системи професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу (2017)
Гвоздецька Ю. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх викладачів з основ технологій харчових виробництв у процесі фахової підготовки (2017)
Долинний Ю. О. - Стан підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Дьоміна В. В. - Наукові підходи до проблеми виховання білінгвальної культури в майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Іщенко В. С. - Навчально-методичне забезпечення формування аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Казачінер О. С. - Розвиток інклюзивних умінь учителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти в ході педагогічного експерименту (2017)
Каричковський В. Д. - Особливості територіального розміщення й оцінка діяльності аграрних вищих навчальних закладів Російської Федерації (2017)
Кондратюк О. М. - Проектна діяльність майбутніх учителів початкової школи як спосіб формування їх методико-математичної компетентності (2017)
Конох А. П. - Формування професійно-педагогічного мислення в майбутніх учителів фізичної культури, Конох О. Є. (2017)
Kopytkov D. M. - USE of the peer review method to evaluate the means of creating a professional competence of the future transportation managers (2017)
Лисовская Т. А. - Музыкальное искусство и культура в контексте профессиональной подготовки будущих специалистов дошкольного образования (2017)
Манжос Е. О. - Дидактичні і психологічні умови формування комунікативної культури в процесі підготовки майбутнього фахівця аграрної галузі (2017)
Обозний В. В. - Організація науково-дослідної роботи майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Підгірний О. В. - Проблема якості підготовки студентів заочної форми навчання (2017)
Пріміна Н. М. - Зміст навчання майбутніх судноводіїв читання англомовних лоцій (2017)
Савка І. В. - Інтеграційний підхід до підготовки кваліфікованих перекладачів у галузі права, Мисик Л. В. (2017)
Суховієнко Н. А. - Проблема професійної підготовки майбутніх вихователів до діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти як педагогічна проблема (2017)
Томашевський В. В. - Критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх дизайнерів (2017)
Ястремська С. О. - Реалізація можливостей медіапедагогіки як методико-технологічна умова ефективності професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Єрошова М. А. - Шляхи оптимізації корекційно-реабілітаційного супроводу дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектру (2017)
Pasichnyk N. O. - Gender parity in educational sphere of Kirovohrad region, Rizhniak R. Ya. (2017)
Шахрай В. М. - Окреслення наукових трактувань сутності соціальної компетентності особистості (2017)
Дука Т. М. - Психолого-педагогічний супровід формування готовності майбутнього педагога до роботи зі здоров’язбережувальними технологіями (2017)
Мірошниченко В. М. - Застосування мультимедійних технологій у навчанні студентів мовних спеціальностей (2017)
Prodanchuk М. - Potential risk assessment of the electrically heated tobacco system (EHTS) use, Podrushnyak А., Malysheva O., Stroy А., Zavalnaya V., Moroz Т., Krook V., Shutova Т. (2017)
Балан Г. М. - Семейство ядерных рецепторов — активаторов пролиферации пероксисом (PPARs): биологическая роль в метаболической адаптации. Часть ІІІ. PPARγ в энергетическом гомеостазе и формировании метаболического синдрома, гепатостеатоза, сеpдечно-сосудистой патологии и фиброза (сообщение 1), Бубало Н. М., Бубало В. О., Жмінько П. Г., Недопитанська Н. М., Бабич В. А. (2017)
Balan G. - Family of nuclear peroxisome proliferator — activated receptors (PPARs): biological role in metabolic adaptation. Part III. PPARγ in energy homeostasis and formation of metabolic syndrome, hepatosteatosis, cardiovascular conditions and fibrosis (report 1), Bubalo N., Bubalo V., Zhminko P., Nedopytanska N., Babich V. (2017)
Балан Г. М. - Семейство ядерных рецепторов — активаторов пролиферации пероксисом (PPARs): биологическая роль в метаболической адаптации. Часть ІІІ. PPARγ и его роль в аутофагии, воспалениии, канцерогенезе и репродуктивной системе при воздействии ксенобиотиков (сообщение 2), Бубало Н. М., Бубало В. О., Жмінько П. Г., Недопитанська Н. М., Бабич В. А. (2017)
Balan G. - Family of nuclear peroxisome proliferator — activated receptors (PPARs): biological role in metabolic adaptation. Part III. PPARγ and its role in autophagy, inflammation, carcinogenesis and reproductive system upon the exposure to xenobiotics (report 2), Bubalo N., Bubalo V., Zhminko P., Nedopytanska N., Babich V. (2017)
Шуляк В. Г. - Гематотоксичность как проблема токсикологии химических веществ и некоторые подходы к ее решению, Жминько П. Г. (2017)
Shulyak V. - Haematotoxicity as an issue for toxicology of chemical substances and some approaches to resolve it, Zhminko P. (2017)
Недопитанская Н. Н. - Отсутствие модифицирующего эффекта тербутилазина на канцерогенез молочной железы, индуцированный полициклическим углеводородом — 7,12 диметилбензантраценом у крыс, Баглей Е. А., Решавская Е. В., Ткаченко Л. В. (2017)
Nedopytanska N. - The lack of a modifying effect of terbuthylazine on mammary carcinogenesis induced by polycyclic hydrocarbon — 7,12-dimethyl-benz|A|anthracene in rats, Bahlei E., Reshavskaia E., Tkachenko L. V. (2017)
Руда Т. В. - Прогнозування небезпечності забруднення ґрунту та підземних вод при застосуванні пестицидів різних класів для захисту олійних культур в ґрунтово-кліматичних умовах України, Коршун М. М. (2017)
Ruda T. V. - Prediction of hazard for soil and groundwater contamination with different classes of pesticides intended to protect oil crops in soil and climatic conditions of Ukraine, Korshun M. M. (2017)
Новохацька О. О. - Гігієнічна оцінка особливостей токсикодинаміки та механізму дії на організм теплокровних тварин і людини гербіциду класу оксіацетамідів — флуфенацету, Вавріневич О. П., Антоненко А. М., Бардов В. Г., Омельчук С. Т. (2017)
Novokhatska O. - Hygienic assessment of toxicodynamics peculiarities and mechanism of action of oxyacetamide class herbicide (flufenacet) on homoiotherms and human body, Vavrinevych O., Antonenko A., Bardov V., Omelchuk S. (2017)
Величко М. В. - Наслідки дерегуляціїу сфері державного контролю за ввезенням, обігом, використанням та утилізацією на території України небезпечних хімічних речовин, Ситник Є. Ю., Ковалюк О. С., Головін Д. І. (2017)
Velychko M. V. - Consequences of deregulation in the field of state control for import, distribution, use and disposal of hazardous chemical substances at the territory of Ukraine, Sytnyk Ye. Yu., Kovaliuk O. S., Holovin D. I. (2017)
Науковий діапазон вченого (До 80-річчя доктора біологічних наук В. Д. Чміля) (2017)
Кундієв Юрій Ілліч (2017)
Штабський Борис Михайлович (24.06.1929 – 12.04.2017). Світлої пам’яті великого вченого, талановитого вчителя, доброго друга… (2017)
Лепьошкін Ігор Васильович (2017)
Селігей П. - Соціолінгвістика: праця, натхнення, покликання (до ювілею Лариси Масенко) (2017)
Загнітко А. - Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви, Загнітко Н. (2017)
Кирилюк О. - Лінгвальне віддзеркалення оцінного ставлення до опонента в контексті перейменувальної кампанії (2017)
Кліщевська М. - Комунікативнa тактикa позиціонування в українськомовному маркетинговому дискурсі (2017)
Левчук П. - Вибір мови комунікації в ситуації українсько-російського білінгвізму (2017)
Матвеєва Н. - Сучасна мовна ситуація (на матеріалі масового опитування 2017 року) (2017)
Руда О. - Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування) (2017)
Ткачук Т. - До питання про мовну толерантність (результати опитування, проведеного у вінницькій області) (2017)
Трач Н. - Мовне законодавство України, Грузії та Молдови: порівняльний аспект (2017)
Максимчук Г. - Семантико-стилістичне наповнення компонентів-атрактантів лексичних новотворів І. Павлюка (2017)
Олешко Ю. - Гоноративність у передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського (2017)
Павленко Л. - Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата (2017)
Романченко А. - Синтаксична репрезентація мовної особистості вченого-лінгвіста (2017)
Ясакова Н. - Ми замість я: семантика і прагматика (2017)
Близнюк К. - Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя "повага" в сучасній українській мові (2017)
Демешко І. - Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів (2017)
Лось О. - Концепція російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова (2017)
Процик І. - Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій (2017)
Ренчка І. - Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови (2017)
Кобченко Н. - Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації (2017)
Лаврінець О. - Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі (2017)
Личук М. - Частково фразеологізовані речення з відношеннями зумовленості (2017)
Ожоган В. - Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу симетричної структури, Ожоган А. (2017)
Дружинець М. - Українське усне мовлення сучасної молоді україни та зарубіжжя: нестійкі норми вимови (2017)
Мариненко І. - Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних змі: типологія, причини виникнення (2017)
Мозер М. - Спроба оцінки й контекстуалізації помилок у мові української преси (на прикладі видання "газета по-українськи") (2017)
Шелудько В. - Інтерференція в мовленні держслужбовців на тлі їхньої мовної свідомості (2017)
Volha Artsiomava - The grammatical category of time as a means of the expression of temporal deixis in Belarusian and English in the comparative aspect (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кравчук О. П. - Токсиколого-гігієнічна оцінка та регламентація застосування гербіцидів на основі похідних імідазолінону на соняшнику, Жмінько П. Г., Медведев В. І., Гринько А. П., Багацька О. М., Михайлов В. С., Лишавський В. Г., Баран В. М. (2017)
Ткачук Т. В. - Використання мікроядерного тесту для скринінгу та моніторингу мутагенів. Історичні контролі, Проданчук М. Г. (2017)
Васецька О. П. - Комбінована дія регуляторів росту рослин на основі похідних N-оксид піридину та деяких пестицидів різних хімічних груп (2017)
Луговський С. П. - Морфо-функціональні зміни у внутрішніх органах щурів при хронічному впливі на їх неушкоджену шкіру мікро- і наночастинок неорганічних сполук cвинцю, Діденко М. М., Мельник Н. А. (2017)
Бакало Л. В. - Накопичення заліза в печінці та зміни біохімічних показників сироватки крові щурів за введення колоїдних розчинів Fe2O3 з різними розмірами частинок, Дмитруха Н. М., Андрусишина І. М., Лубянова І. П., Клименко Л. А. (2017)
Апихтіна О. Л. - Зміна інтегральних показників функціонального стану експериментальних тварин при тривалому введенні хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру (2017)
Бубало Н. М. - Біологічний вік - інтегральний показник стану здоров'я працівників сільського господарства, які перенесли гострі та хронічні інтоксикації пестицидами, Балан Г. М. (2017)
Устінова Л. А. - Токсиканти антихолінестеразної дії: механізм дії, клінічні ознаки та актуальні питання забезпечення засобами антидотної терапії, Серединська Н. М., Курділь Н. В., Сагло В. І., Барасій М. І., Євтодьєв О. А. (2017)
Жмінько П. Г. - Рецензія на підручник Л. І. Остапченко і В. К. Рибальченка "Біологічна і біоорганічна хімія" в 2-х томах, видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", Kиїв, том 1 (2014, 1043 с.) і том 2 (2015, 917 с.) (2017)
Творче наукове довголіття (до 80-річчя від дня народження Світлого Сергія Сидоровича, провідного співробітника відділу "Інститут експериментальної токсикології та медико-біологічних досліджень" Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України) (2017)
Вимоги до публікацій в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2017)
Оголошення (2017)
Дышиневич Н. Е. - Методологические аспекты проблемы обеспечения химической безопасности лакокрасочных материалов в странах Евросоюза и Украине, Оборонова Т. С., Перегуда Е. Л., Фокина Т. А. (2017)
Рашківська І. О. - Вплив генеричного циперметрину на поведінкові реакції щурів Wistar Hannover у періоди пре- та постнатального розвитку, Проданчук М. Г., Корнута Н. О., Зінов'єва М. Л. (2017)
Воронина В. М. - Токсиколого-гигиеническая характеристика гербицида Астарг 125 EC, КЭ, Михайлов В. С., Гринько А. П., Колонтаева Н. В. (2017)
Светлый С. С. - Токсикологические свойства дезинфекционных средств на основе полигексаметиленгуанидина — "Фортисепт", "Чисто", "Полидез", Воронина В. М., Рудая Л. А. (2017)
Вороніна О. К. - Дослідження підгострої токсичності препарату меланін за показниками біохімічних та морфологічних змін печінки у щурів, Голишкін Д. В., Береговий С. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2017)
Бубало Н. М. - Поражение гепатобилиарной системы, окислительный стресс и дифференцированное применение антиоксидантов при острых и хронических интоксикациях пестицидами, Балан Г. М. (2017)
Гуньков С. В. - Стан системи гіпофіз-гонади у жінок з полікістозом яєчників при підвищеному рівні експонування марганцем і нікелем, Бабич С. В. (2017)
До 75-річчя від дня народження В. І. Медведєва (2017)
Вимоги до публікацій в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2017)
Васильєв Я. В. - Формування альтруїстичної позиції цільової спрямованості особистості, Шилова Н. І. (2016)
Возович А. А. - Структура і зміст програми формування психосемантичного змісту правосвідомості студентів коледжів (2016)
Войтенко О. В. - Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності навчання літературі на основі оптимізації регулятивних функцій пам’яті (2016)
Голованова Т. М. - Методи впливу на самореалізацію юнаків із високим рівнем інтернет-залежності (2016)
Діомідова Н. Ю. - Емоційний інтелект як чинник перебігу психоемоційних станів студентів у ситуації іспиту (2016)
Корчакова Н. В. - Розвиток змістового компоненту просоціальної ідентичності у підлітковому віці (2016)
Хомуленко Т. Б. - Методика проективної діагностики тілесного я, Крамченкова В. О. (2016)
Кучинова Н. М. - Модель розвитку креативної складової професійного мислення майбутніх маркетологів (2016)
Помилуйко В. Ю. - Характеристика вікових стадій дорослості з урахуванням можливостей розвитку ключових компетентностей особистості (2016)
Проць О. І. - Особливості релігійних уявлень сучасної молоді в контексті їх формування у взаєминах із батьками (2016)
Сизко Г. І. - Психологічні аспекти готовності майбутніх педагогів до взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами (2016)
Фельдман Ю. І. - Взаємозв’язок валеоустановки і ставлення особистості до здоров’я та хвороби (2016)
Фоменко К. І. - Імпліцитні теорії інтелекту й особистості у зв’язку з губристичною мотивацією в студентів (2016)
Чистяк О. В. - Міжособистісні стосунки вихованців інституційних закладів як умова їхнього повноцінного психічного розвитку (2016)
Шпак М. М. - Особливості розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці (2016)
Яблонський А. І. - Функціональні компоненти психологічної експертизи освіти (2016)
Василенко О. М. - Психологічні особливості трансформації етнічної ідентичності в родинах трудових мігрантів (2016)
Guliyeva Ja. A. - Establishment of the socio-abnormal behaviour model of teenagers (2016)
Завада Т. Ю. - Мотиваційні чинники перфекціонізму студентської молоді (2016)
Карпова Д. Є. - Соціально-психологічні чинники, що сприяють усвідомленню молоддю сімейних ролей (2016)
Мельник М. Т. - Соціально-психологічні характеристики неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, у системі чинників їх ресоціалізації (2016)
Педько К. В. - Теоретична модель дослідження соціального капіталу вимушених переселенців (2016)
Субашкевич І. Р. - Емпіричне дослідження медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді (наукове обґрунтування) (2016)
Ярощук Н. П. - Психодіагностична робота як основний напрям діяльності практичного психолога коледжу (2016)
Мельник О. А. - К истории становления и развития украинской университетской психологи (2016)
Посвістак О. А. - Інституціювання психології сім’ї як галузі наукових знань (2016)
Бондаренко В. В. - Теоретичне дослідження наукових підходів до професійно-психологічного добору (2016)
Емішянц О. Б. - Психологічні проблеми соціальної адаптації особистості (2016)
Кабанцева А. В. - Адаптованість водіїв до виконання професійної діяльності (2016)
Волобуєв В. В. - Особистісні особливості пацієнтів з органічними непсихотичними психічними розладами (2016)
Гришко А. А. - Роль раннего психотравматичного опыта в формировании нарушений в репродуктивной системе у девочек-подростков (2016)
Завязкіна Н. В. - Вивчення злочинної поведінки осіб з психічними розладами в судовій психології (2016)
Компанович М. С. - Cоціально-психологічні детермінанти серцево-судинних захворювань у підлітковому віці (2016)
Николаенко С. А. - Некоторые методы доступа к травматическим воспоминаниям в бодрствующем состоянии сознания клиента (2016)
Палій В. С. - Зміст еротичних фантазій: діагностичний та терапевтичний потенціал у практичній роботі (2016)
Бойко Г. М. - Психологічна підготовка плавців високої кваліфікації у спорті інвалідів, Волошко Л. Б. (2016)
Ковтун Р. А. - Корекційні заходи з розвитку комунікативних здібностей дітей із синдромом дауна (2016)
Криштанович Р. М. - Особливості дослідження професійно важливих якостей фахівців груп піротехнічних робіт ДСНС України (2016)
Усик Д. Б. - Теоретичні аспекти психологічного супроводу сімей, які виховують дітей із розумовою відсталістю (2016)
Сергеев С. Г. - Оцінка ризику перорального надходження залишкових кількостей інсектицидів після дезінсекції запасів продовольчого зерна, Кравчук О. П., Колонтаєва Н. В., Гринько А. П., Макарова О. А., Михайлов В. С., Павленко І. П., Лишавський В. Г., Баран В. М. (2018)
Zinovieva M. L. - Use of the benchmark dose approach for evaluation of dose and time-dependent response to 7-hydroxycoumarin 90-day exposure in rat females, Zhminko P. G., Prodanchuk M. G. (2018)
Леоненко О. Б. - Цитотоксичність наночастинок зварювальних аерозолів (огляд літератури), Леоненко Н. С., Мовчан В. О., Лук'яненко А. О. (2018)
Бубало Н. Н. - Синдром внутрипечёночного холестаза у больных с острыми и хроническими интоксикациями пестицидами, Балан Г. М. (2018)
Андрущенко Т. А. - Полиморфизм генов репарации ДНК при бронхолегочной патологии у работников вредных и опасных отраслей промышленности, Гончаров С. В., Долинчук Л. В., Досенко В. Е. (2018)
Харламова А. В. - Токсикологічна характеристика пластифікатору диізодецилфталату, Богоявленська В. Ф., Бичова О. Г. (2018)
К 75-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Галины Макаровны Балан (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2018)
Агасиева Я. Т. - Зависимость самооценки и познавательной деятельности студентов от аффилиации (2016)
Агачева Ю. А. - Рефлексія міжособистісної атракції як механізм регулювання діяльності (2016)
Бруннер Є. Ю. - Увага, пов’язана з уявою та пам’яттю (2016)
Бугерко Я. М. - Рефлексивний аналіз натуралістичних уявлень духовності (2016)
Гахраманова Г. Н. - Проблема пола в современной психологии (2016)
Данилюк І. В. - Етноцентризм як спосіб збереження культурної ідентичності, Гресько В. В., Курапов А. О. (2016)
Гресько М. В. - Зміни особистості в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та учасників антитерористичної операції (2016)
Джаббарова Л. В. - Дослідження взаємозв'язку соціальної ідентичності з психологічним благополуччям у студентської молоді (2016)
Завада Т. Ю. - Опитувальник перфекціонізму Н. Гаранян, А. Холмогорової (модифікований варіант Т. Завади) (2016)
Каліщук С. М. - Логіко-предметний зміст категорії "свідомість" (2016)
Кяргярзаде М. М. - Особенности психологической коррекции проблемных детей в иранских семьях (2016)
Микитюк Г. Ю. - Сутність, основні види та функції професійної кар’єри особистості (2016)
Мілютіна К. Л. - Ігрові технології у навчальному процесі як засіб інформальної соціалізації особистості (2016)
Міщенко М. С. - Вплив самооцінки на рівень успішності професійної діяльності (2016)
Панченко О. А. - Психологічні параметри стану водіїв екстрених служб, Кабанцева А. В., Сердюк І. О. (2016)
Подкоритова Л. О. - Дослідження самопізнання як передумови професійного розвитку фахівців соціономічної сфери (2016)
Попелюшко Р. П. - Програма психологічної реабілітації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Потоцька І. С. - Порівняння індивідуально-типологічних властивостей учителів математичних і музичних дисциплін, Рисинець Т. П., Бойчук С. В. (2016)
Сагайдак А. Н. - Психология глубинных трансформаций и арт-терапия в работе с детьми-аутистами, Кудюкина Е. И. (2016)
Сеник О. М. - Дослідження чинників часової орієнтації на майбутнє (2016)
Степаненко Л. В. - Самоставлення як чинник вияву емоційних станів особистості (2016)
Царькова О. В. - Психологічні особливості самоактуалізації жінок із різними типами гендерної ідентичності, Заколотюк В. Г. (2016)
Черепєхіна О. А. - Теоретичні основи дослідження темпорального неврозу (2016)
Шаповалова Л. О. - Клієнт-центрована психотерапія К. Роджерса як умова динаміки і розвитку особистості та конструктивний рух до її цілісності (2016)
Шевяков О. В. - Особливості психоемоційної сфери матерів-годувальниць, Шрамко І. А. (2016)
Штепа О. С. - Верифікація техніки здійснення евентуальності щодо психологічних ресурсів особистості (2016)
Штих І. І. - Особливості "я-концепції" особистості у похилому віці (2016)
Яковицька Л. С. - Гендерні особливості соціально-психологічної адаптації випускників вищих навчальних закладів (2016)
Вертель А. В. - Классический психоанализ З. Фрейда о структуре и функциях эго-сознания, Пасько Е. Н. (2016)
Данилюк І. В. - Методологічні засади дослідження історичного смислу та ролі "відкритої психологічної кризи" в контексті розвитку прикладної психології, Ларін Д. І. (2016)
Рудай А. С. - Особливості психологічної ресурсності майбутніх правоохоронців (2016)
Ламаш І. В. - Особливості компетентності у часі комбатантів анти-терористичної операції (АТО), Шатковська О. С. (2016)
Баташева Н. І. - Особливості діагностики емоційного розвитку дошкільників із затримкою психічного розвитку (2016)
Чухрій І. В. - Психологічні особливості професійної ідентичності молодих людей з обмеженнями функцій опорно-рухового апарату (2016)
Агаркова А. І. - Внутрішні і зовнішні механізми формування і розвитку соціального я як складової я-концепції (2016)
Бевзюк М. С. - Психолого-педагогічні особливості підготовки вчителя початкової школи до взаємодії з батьками в умовах освітньої інклюзії (2016)
Давидова О. В. - Програма екофасилітативного супроводу діяльності педагогів в аспекті трансформації педагогічних стереотипів (2016)
Данильчук В. М. - Стан наукової розробленості проблеми психологічної спостережливості як психологічного феномену (2016)
Колчигіна А. В. - Роль мотивації досягнення у контексті навчального стресу (2016)
Комар Т. О. - Порівняльна характеристика ціннісної сфери підлітків із різним соціальним статусом (2016)
Корчакова Н. В. - Розвиток емпатії як основи просоціальної поведінки у підлітковому віці (2016)
Коць М. О. - Психологічна специфіка уваги молодших школярів із вадами зору (2016)
Кудінова М. С. - Концепт стресостійкості у сучасному психологічному дискурсі (2016)
Кучинова Н. М. - Результати впровадження програми розвитку креативної складової професійного мислення майбутніх маркетологів (2016)
Лапа В. М. - Наукові підходи до визначення поняття "комунікативна толерантність" (2016)
Марценюк М. О. - Окремі аспекти психологічного консультування літніх людей (2016)
Мороз Р. А. - Психологічні особливості переживання травмуючих подій дітьми, Кучманич І. М. (2016)
Перегончук Н. В. - Професійна компетентність і професійна самореалізація майбутнього психолога в умовах трансформаційного суспільства (2016)
Сергеева И. В. - К проблеме профессионального здоровья учителя (2016)
Усик Д. Б. - Психологічні особливості саморегуляції поведінки в старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження) (2016)
Хлєстова С. С. - Психологічні механізми професійно-особистісного розвитку майбутнього лікаря, Мусатова К. В. (2016)
Шахов В. В. - Чинники становлення професійної самосвідомості студентів-психологів (2016)
Шелег Т. В. - Вікові особливості розвитку адаптації як чинника життєтворчості у молодшому шкільному віці (2016)
Yanchiy A. I. - Die besonderheiten der sozialen perzeption bei den jugendlichen mit dem devianten verhalten, Katchanovskaja O. B. (2016)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічні засади дослідження кризи професійної ідентичності вимушених мігрантів (2016)
Бондаренко Н. Б. - Створення груп самодопомоги для осіб із проблемами психічного здоров’я в україні: результати експертної оцінки (2016)
Венгер Г. С. - Особливості соціальної роботи з різною типологією сімей (2016)
Гальцева Т. О. - Розвиток навчальної самоефективності педагога в умовах післядипломної освіти (2016)
Прокоф’єва О. О. - Психологічні аспекти становлення етнічної ідентичності на прикладі школярів підліткового віку, Прокоф’єва О. А., Зайцева Ю. М. (2016)
Марчук Л. М. - Особливості розвитку когнітивного компонента асертивної поведінки студентів-психологів (2016)
Поцулко О. А. - Комунікативні девіації вимушених переселенців як вияв психологічного насильства (2016)
Сидоренко Ж. В. - Особливості міжособистісних стосунків студентської молоді як передумова постановки життєвих завдань із психологічного здоров’я (2016)
Хамініч О. М. - Резільєнтність: життєстійкість, життєздатність або резільєнтність? (2016)
Яцина О. Ф. - Проблематизація ґендерної / жіночої / чоловічої ідентичності в контексті постмодерного дискурсу – завдання самовизначення (2016)
Козира П. В. - Психокорекція постстресової психологічної дезадаптації у співробітників МВС України після участі в АТО (2016)
Литвинчук Л. М. - Посилення психологічного ресурсу як оптимального засобу впливу у психологічній реабілітації осіб, залежних від опіатів (2016)
Марков А. Р. - Індивідуально-психологічні особливості та поведінкові патерни як мішені психологічної корекції дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах консцієнтальної війни (2016)
Маркова А. С. - Залежна поведінка як прояв і патогенетичний чинник порушення психологічного здоров’я у членів родин, якi займаються спiльним бiзнесом (2016)
Фальова О. Є. - Напрями та методи психокорекції психічної дезадаптації та порушення розвитку самореалізації особистості жінки в умовах сімейної кризи (2016)
Шпортун О. М. - Стилі та форми гумору в континуумі "норма – патологія" (2016)
Дорогі наші друзі (1993)
Голобуцький П. В. - Результат творчості українського народу (Національна Бібліотека України: виникнення і перші роки існування), Жлудько Е. М. (1993)
Відозва від Тимчасового Комітету для заснування Національної Бібліотеки Української Держави в Києві (1993)
Ухвалений Радою Міністрів закон про утворення фонду "Національної Бібліотеки Української Держави" (1993)
Інструкція Тимчасовому Комітетові для заснування Національної Бібліотеки Української Держави в м. Києві (1993)
Статут Національної Бібліотеки Української Держави в м. Києві при Українській Академії Наук (1993)
Протокол № 2 засідання Ради Всенародної Бібліотеки, 4/17 вересня 1919 р. (1993)
До правління Академії наук (Справоздання) за 1919 р. (1993)
Протокол № 8 засідання Ради Бібліотекарів Всенародної (Національної) Бібліотеки у Києві 10 грудня 1920 р. (1993)
До спільного зібрання Української Академії наук. Справоздання за 1920 р. (1993)
Полонська-Василенко Н. Д. - Бібліотека Академії наук (ВБУ) (1993)
Із фондів ЦНБ (1993)
Дашкевич Я. Р. - Нарада нездійснених мрій (1993)
Козакова Н. В. - Календар пам'ятних дат ЦНБ (1993)
Частина міста Києва. Хрещатик, 1860. Кольорова літографія (1993)
Дубровіна Л. А. - Інститут рукопису: завдання і перспективи (1993)
Попроцька В. Г. - Друга сесія Інституту бібліотекознавства (1993)
Богогласник (1993)
Смаглова Н. І. - Інформаційно-бібліотечне забезпечення потреб науки, Солоіденко Г. І. (1993)
Костенко Л. Й. - Інформаційно-комунікативні ресурси бібліотек АН України (1993)
Дубровіна Л. А. - Національна архівна інформаційна система, Боряк Г. В., Кіржаєв С. М. (1993)
Воробей М. А. - Австрійська бібліотека (1993)
Портрет Богдана Хмельницького. 1691 (1993)
Вчені України про ЦНБ (1993)
"Давайте всебічні знання народу..." (1993)
Пашкова В. С. - "Ваш каталог стане настільною книгою..." (1993)
Слободяник М. С. - Справжнє покликання (1993)
Наші ювіляри (1993)
Кириченко Р. С. - Фотовиставка "Історія бібліотек" (1993)
Наші автори (1993)
Фото (1993)
Гордієнко Д. - Деокупація Криму й завдання української історіографії (2017)
Джанов О. - Нарис освоєння генуезцями Східної Європи на північ від Криму та Тани. Історичні відомості та матеріальні залишки ХІІІ–XV ст. (2017)
Корнієнко В. - Дъдилъце касожичь тъмутороканьць: деякі питання середньовічної біографістики (2017)
Несін М. - Набіги кримських татар на литовські та польські землі, здійснені з ініціативи московського князя Івана ІІІ (2017)
Ковальчик Р. - Кримський Ханат у боротьбі за володіння Золотої Орди. XV-XVI століття. Поразка Ґіреїв у боротьбі з Москвою (2017)
Мицик Ю. - Матеріали до історії кримського дипломатарію кінця XVI - середини XVIII ст. (2017)
Савченко О. - Служиві татари Речі Посполитої в українській історії 2-ї половини XVII ст. (2017)
Шутко О. - Роксолана та Хатідже Турхан: шлях з полону кримського хана до гарему султана (2017)
Пилипчук Я. - Відносини Кримського ханства з Австрійською імперією (2017)
Абдулаєва Г. - Перша окупація або операція "Крим" (2017)
Рахно К. - Топонімія Криму як об'єкт наукових фальсифікацій (2017)
Потульницький В. - До історії однієї гіпотези, або яким чином кримське питання постало в середовищі українських монархістів у Німеччині у 1943 році? (2017)
Демчук Р. - "Легендарний Севастополь": міфопоетика посттравматичної ментальності (2017)
Дворніцька Л. - Національна етносимволіка в кримських спогадах Лесі Українки та Олександра Кониського (2017)
Максименко О. - Реалії сталінського режиму в книзі спогадів репресованого кримськотатарського поета і тюрколога Шевкія Бекторе (Şevqiy Bektöre) "Волги червона течія" ("Volga qizil aqarken") (2017)
Програма Міжнародної наукової конференції "Крим в історії України", присвяченої 700-річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму (м. Київ, 2 грудня 2014 р.) (2017)
Програма Другої Міжнародної наукової конференції "Крим в історії України", присвяченої 160-й річниці капітуляції Росії у Кримській війні 1853–1856 рр. (м. Київ, 8 жовтня 2015 р.) (2017)
Програма Третьої Міжнародної наукової конференції "Крим в історії України", до 700-ліття проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму (м. Київ, 2 червня 2016 р.) (2017)
Бугаевский К. А. - Особенности ряда репродуктивных показателей в половых соматотипах у юных теннисисток, Черепок А. А. (2018)
Конєв В. О. - Показники результативності кидків м’яча у кошик студентської баскетбольної команди першої ліги "Універбаскет", Чуча Н. І., Олійник В. О. (2018)
Крошка С. А. - Методична розробка та впровадження практичного курсу "Бадмінтон – запорука здоров’ю" для студентської молоді (2018)
Кудрявцев М. Д. - Влияние занятий в специализированных секциях по спортивным играм на формирование здорового образа жизни у студентов высших образовательных учреждений, Галимова А. Г., Алшувайли Х. Х., Альтувайни А. Х. (2018)
Кудрявцев М. Д. - Влияние занятий спортивными играми на личностные особенности студентов, Кузьмин В. А., Галимов Г. Я. (2018)
Мішин М. В. - Сучасний стан розвитку аматорського спорту (на прикладі волейболу), Жиронкін Є. В. (2018)
Несен О. О. - Показники ігрової діяльності у баскетболі 3х3, Пащенко Н. О., Марченко К. О. (2018)
Осіпов В. М. - Особливості техніки та методики виконання прийомів класичного масажу для відновлення працездатності спортсменів-футболістів (2018)
Перевозник В. І. - Розвиток рухових якостей юних футболістів 13-14 років, Перцухов А. А. (2018)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості розвитку спортивних ігор у підрадянській Україні у другій половині 1930-х років (2018)
Чуча Н. І. - Техніко-тактична майстерність гравців студентської команди першої ліги "Універбаскет", Олійник В. О. (2018)
Титул, зміст (2018)
Коноваленко А. А. - Исследование Вселенной методами низкочастотной радиоастрономии в Украине (2018)
Черногор Л. Ф. - Характеристики инфразвукового сигнала, сгенерированного Челябинским космическим телом: глобальная статистика, Шевелев Н. Б. (2018)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в скалярной задаче дифракции на аксиально-симметричных неоднородностях в экране, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2018)
Токарский П. Л. - Шумовая температура активной фазированной антенной решетки радиотелескопа ГУРТ, Коноваленко А. А., Ерин С. Н., Бубнов И. Н. (2018)
Буц В. А. - Роль невзаимности в теории колебаний, Ваврив Д. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бурдонос Л. І. - Організаційно-економічний механізм управління вищими навчальними закладами України (2018)
Гуляєва Н. М. - Конкурентні стратегії закладів вищої освіти, Бідюк А. М. (2018)
Malyshko V. - The development of reasonable growth in Ukraine, Evtushenko N., Horodnichenko Y. (2018)
Михайлова-Станюта И. А. - Состояние и стратегия развития сектора информационно-коммуникационных технологий в Республике Беларусь, Демидович И. А. (2018)
Miczyńska – Kowalska M. - Innovativeness of polish companies and the economic growth of the country (2018)
Романишин В. О. - Інноваційна діяльність за умов кризи та її вплив на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, Свідерська І. М. (2018)
Студінська Г. Я. - Роль бренду вищого навчального закладу у формуванні бренд-орієнтованої національної економіки (2018)
Турбан Г. В. - Развитие ИТ-услуг в Республике Беларусь (2018)
Федулова Л. І. - Перспективність розвитку креативної економіки в Україні (2018)
Демуз І. О. - Національний книжковий ринок у контексті реалізації гуманітарної державної політики (2018)
Зленко А. М. - Особливості національного рекрутингу, Ісайкіна О. Д., Мірошніченко Д. А. (2018)
Калініченко Л. Л. - Механізм управління потенціалом соціально-економічного розвитку регіонів (2018)
Корсак М. М. - Формирование концептуальной модели организационно-экономического механизма управления, Сурдо А. П. (2018)
Костик Є. П. - Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Київської області) (2018)
Костін Д. Ю. - Інтегральне оцінювання складових мотивації на підприємствах електроенергетики, Телегін В. С., Костін Ю. Д. (2018)
Makarenko S. M. - Individualization of processes for preparation and development of workers, Kaplina Y. O., Kazakova T. S. (2018)
Почтарьов С. О. - Державне регулювання діяльності сфери обслуговування (2018)
Стасюк О. М. - Інституційні проблеми структурних перетворень українських залізниць (2018)
Чабан В. Г. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору (2018)
Череп О. Г. - Енергозбереження як інструмент життєдіяльності промислових підприємств, Барна А. В. (2018)
Шевченко О. В. - Формування стратегій регулювання регіональних диспропорцій (2018)
Шкутько О. Н. - Многостороннее регулирование торговых отношений: потенциал и возможности трансформации (2018)
Авдалян К. В. - Основні підходи до економічної сутності фінансових результатів об’єднань підприємств (2018)
Князєва О. А. - Науково-методичний підхід до визначення стратегічних векторів розвитку інтелектуального потенціалу підприємства зв’язку, Шамін М. В. (2018)
Ланченко Є. О. - Методичні засади економічного аналізу розвитку соціально-трудових відносин у сільському господарстві (2018)
Студінський В. А. - Питання земельної власності в системі економічних відносин у творчості Івана Франка (2018)
Тетеринец Т. А. - Продовольственная безопасность беларуси как императив устойчивого развития национальной экономики, Чиж Д. А. (2018)
Шевчук В. О. - Теоретичні аспекти становлення інноваційної моделі розвитку економіки (2018)
Вякина И. В. - Специфика интеграционных отношений в рамках управления движением капитала, Гуляева О. С. (2018)
Гребеник К. В. - Особливості функціонування бюджетної системи у країнах з розвиненою економікою (2018)
Леваєва Л. Ю. - Інвестиційна стратегія розвитку ломбардів (2018)
Лисяк Л. В. - Механізм фінансового забезпечення соціальних програм в Україні, Зюзін В. О. (2018)
Микитюк І. С. - Казначейський контроль як складова системи державного фінансового контролю (2018)
Nichkassova Y. - Estimation of the IPO efficiency of Astana bank (2018)
Різник В. В. - Краудфандинг як перспективна модель фінансування бізнес-ідей та проектів, Різник Н. А. (2018)
Біла С. О. - Інституційна підтримка міжнародного економічного співробітництва у сфері відновлюваної енергетики (2018)
Partycki S. - Borderlands in the network structure on the example of the Euroregion BUG, Błaszczak D., Drewniak A. (2018)
Захарін С. В. - Напрями розширення Китайсько-Українського інвестиційного та інноваційного співробітництва, Лі Інін, Смірнов Є. В. (2018)
Карпенко Е. М. - Анализ конкуренции в целевых стратегических зонах хозяйствования молокоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь, Карпенко В. М. (2018)
Коваль С. П. - Ринок праці України в умовах євроінтеграції (2018)
Коседовски В. - Вопросы экономического роста и конвергенции регионов Центрально-Восточной Европы (2018)
Купревич Т. C. - Цифровые платформы в мировой экономике: современные тенденции и направления развития (2018)
Levitskaia A. - Cluster development policy of the Republic of Moldova: challenges and prospects (2018)
Lisitsa E. S. - Regional trade agreements: development and barriers (2018)
Матвиенко Е. Ф. - Государственное стимулирование экспорта несырьевых товаров: опыт зарубежных стран и направления совершенствования в Республике Беларусь (2018)
Ожигина В. В. - Соглашения о свободной торговле сингапура: опыт проектирования и перспективыдля ЕАЭС и Украины (2018)
Яниогло Н. - Обоснование создания регионального винного кластера в АТО Гагаузия (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Boichuk N. A. - Acousto-optic polarization switch with parallax compensation, Pilgun Yu. V., Smirnov Ye. M. (2018)
Vasylkiv Yu. - Ukrainian scientific journals in the branches of juridical, economic, humanitarian and social sciences: a systematization, Mys O., Boyko V., Vlokh R. (2018)
Multian V. V. - Characterization of colloidal nanoparticle suspensions using the third harmonic generation at interfaces, LeDantec R., Gayvoronsky V. Ya. (2018)
Mys O. - Acoustooptic figure of merit of Tl3AsS4 crystals. The case of acoustic waves propagation along crystallographic axes, Kryvyy T., Mytsyk B., Vlokh R. (2018)
Castro-Valdez A. - Identification of phytoplankton species using Hermite transform, Alvarez-Borrego J. (2018)
Chao F. - Measurements of image shifts using an edge-extracted joint transform correlator (2018)
Артеменко Л. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи в коледжі засобами інтерактивних технологій (2017)
Артюшин Г. М. - Фасилітативні функції педагогічних технологій у підготовці військових фахівців, Кабачинський М. І. (2017)
Бабак В. І. - Понятійно-термінологічне поле дослідження підготовки майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ до професійної діяльності на засадах акмеологічного підходу (2017)
Багас О. П. - Методична підготовка як запорука педагогічної майстерності спеціалістів фізичного підготовки, Ковальчук Р. О., Неділько А. С. (2017)
Базильчук О. В. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2017)
Боровик Л. В. - Відповідність критеріїв та показників сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України (2017)
Вербин Н. Б. - Стан розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки (2017)
Власюк Р. А. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури на засадах диференційованого підходу (2017)
Воєвода К. В. - Методика Workshop у професійній підготовці фахівців з авіаційної безпеки (2017)
Горбатюк Р. М. - Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2017)
Гриньова Я. Г. - Педагогіко-правовий вплив на поведінкові девіації учнівської та студентської молоді в навчально-виховному процесі (2017)
Гуменюк С. В. - Педагогічні умови формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Даниленко О. Б. - З питань загальнопедагогічної проблеми – підготовки командного складу екіпажів суден до професійної діяльності (2017)
Дем’янчук М. Р. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі виробничої практики майбутніх фельдшерів (2017)
Діденко О. В. - Педагогічні засади формування управлінської культури майбутніх офіцерів прикордонників у процесі фахової підготовки, Галімов А. В., Довгань В. І. (2017)
Довгань В. І. - Посилення практичної складової фахової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників як основа формування їх професійної надійності, Гащук В. А. Собко В. Г. (2017)
Іщенко Д. В. - Методика навчання майбутніх фахівців цивільного захисту психології професійного спілкування, Руденко Л. А. (2017)
Калаур С. М. - Обґрунтування необхідності формування спеціальних умінь у майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2017)
Куцевол О. М. - Використання методу case-stady у форматі підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури (2017)
Луценко Г. В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики і математики як основа успішного професійного зростання (2017)
Максимчук Л. В. - Міжкультурна комунікативна компетентність майбутнього фахівця зовнішньоекономічної діяльності як інтегративне утворення особистості (2017)
Мельничук І. М. - Роль виробничої практики в підготовці майбутніх фельдшерів до професійної діяльності (2017)
Мельничук С. Ю. - Підготовка майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин до професійної діяльності як педагогічна проблема (2017)
Морозов С. М. - Діагностика стану сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-педагогічної діяльності, Федак Г. О. (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Компонентно-структурна характеристика культури здоров’я студентів (2017)
Олійник К. С. - Психолого-педагогічні умови формування основ здорового способу життя у майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Плачинда Т. С. - Психологічна компетентність як складова професіоналізму фахівців в особливих умовах діяльності (2017)
Пронтенко К. В. - Морфофункціональний розвиток курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі занять гирьовим спортом (2017)
Роман І. М. - До проблеми формування корпоративних ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців військового управління (2017)
Сердюк С. І. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Сиско Н. М. - Мобільність викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти як одна з умов їх професійного розвитку (2017)
Сичевський Ю. О. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів митно-прикордонної служби Сполучених Штатів Америки до здійснення прикордонного контролю (2017)
Солтик О. О. - Обґрунтування педагогічної системи формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури у процесі фахової підготовки (2017)
Сущенко Т. І. - Методологічні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців професійно-технічної освіти (2017)
Тогочинський О. М. - Форми та методи формування спеціальних умінь та навичок з урахуванням стильових особливостей навчальної діяльності майбутніх офіцерів пенітенціарної системи, Чебоненко С. О. (2017)
Фалинська З. З. - Підготовка працівників соціальної сфери до роботи в інклюзивному середовищі (2017)
Шабалдак А. В. - Структурно-функціональна модель підготовки курсантів військової академії до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (2017)
Шеремет П. М. - Загальна характеристика компонентів професійного іміджу вчителів історії (2017)
Шинкарук В. О. - Походження проблеми формування велеологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, Мельніков А. В. (2017)
Шукатка О. В. - Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей (2017)
Юрчук Ю. Г. - Методичні рекомендації щодо залучення курсантів до організації і проведення занять з вогневої підготовки, Мацишин М. О., Лопаткін І. В. (2017)
Ярема В. В. - Підготовка майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності як педагогічна проблема (2017)
Ястремська С. А. - Аналіз результатів функціонування системи професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (2017)
Яцино О. В. - Досвід організації професійної підготовки військових фахівців служб персоналу збройних сил США (2017)
Яцишина Н. В. - Компоненти, критерії та показники прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Вихідні дані (2017)
Мудрак О. В. - Східне Поділля — репрезентативний регіон національної екомережі, Овчинникова Ю. Ю. (2017)
Риженко Н. О. - Нормування фітотоксичності металів у агроекосистемі (2017)
Романчук Л. Д. - Техногенне навантаження Східної промзони м. Житомира на рослинний покрив прилеглих територій, Федонюк Т. П., Федонюк Р. Г. (2017)
Лазарєв М. М. - Радіоекологічна оцінка деревної золи в населених пунктах півночі Житомирського Полісся, Ландін В. П., Косарчук О. В., Поліщук С. В., Левчук С. Є. (2017)
Аrystarkhova Е. - Evaluation of toxicity of waters from the surface sources of water supply and drinking water of Zhytomyr city by the method of short-term chronic biotesting (2017)
Канівець С. В. - Вплив природних і агротехнічних чинників на ерозійну деградацію чорнозему звичайного, Орел О. Є., Волков П. О., Краснов З. В., Десенко В. Г., Шигимага І. Л., Чабовська О. І. (2017)
Бандурович Ю. Ю. - Еколого-агрохімічна оцінка ґрунтів Закарпаття, Фандалюк А. В., Романова С. А., Полічко В. С. (2017)
Лико Д. В. - Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів, Лико С. М., Портухай О. І., Безверха О. В. (2017)
Демидов О. А. - Екологічне сортовипробування ячменю ярого на завершальному етапі селекції, Гудзенко В. М., Сардак М. О., Іщенко В. А., Дем'янюк О. С. (2017)
Кучерявенко О. О. - Вплив мікробних препаратів на продуктивність та якість рослин картоплі з культури in vitro за дії МВК, Пиріг О. В., Будзанівська І. Г. (2017)
Сірік О. М. - Шкодочинність церкоспорозу на рослинах ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moenh), Глущенко Л. А. (2017)
Драга М. В. - Посівні якості насіння сільськогосподарських культур за дії органо-мінерального добрива Viteri 8-4-5, Кічігіна О. О., Зацарінна Ю. О., Цибро Ю. А. (2017)
Савчук І. М. - Накопичення важких металів (Pb і Cd) у яловичині за використання в раціонах тритикале з люпином, Мельничук О. П. (2017)
Коніщук В. В. - Фітосозологічний аналіз гідроекосистем НПП "Північне Поділля", Баточенко В. М., Паньковська Г. П. (2017)
Тимошенко Л. М. - Морфобіологічні зміни вегетативних оранів липи серцелистої (Tilia cordata L.) в умовах міських населених пунктів, Федько Р. М. (2017)
Хижняк С. В. - Екотоксикологічна оцінка сучасних гербіцидів за їх впливом на мезофауну ґрунту, Поліщук С. В., Самкова О. П., Конопольський О. П., Войціцький В. М. (2017)
Тертична О. В. - Біоіндикація екологічного стресу навколо підприємств промислового птахівництва, Шинкаренко В. К., Пінчук В. О., Бригас О. П., Коцовська К. В. (2017)
Орловський А. В. - Бактеріальні та вірусні вогнища хвороб деревних рослин лісових біоценозів, Бойко А. А., Сус Н. П., Цвігун В. О. (2017)
Захарчук В. А. - Вплив екологічних чинників на відновлення лісових екосистем на перелогах Житомирського Полісся (2017)
Вергунов В. А. - Становлення та розвиток екологічних аспектів хімічної взаємодії рослин в Україні (до 80-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук Л. Д. Юрчак), Юрчак Е. В. (2017)
Арістова Н. О. - Сучасні підходи до розуміння змісту, сутності і структури поняття "мотивація" в науковій літературі (2017)
Бодак Л. Й. - Зміст патріотичного виховання у педагогічній спадщині Остапа Макарушки (2017)
Диченко Т. В. - Підготовка іноземних студентів у закладах вищої освіти України (1993 – 2017 рр.) (2017)
Карпова М. Є. - Підходи науковців до визначення феноменів "команда", "робота в команді" (2017)
Лебідь О. В. - Стратегія інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-методичний аспект (2017)
Моргай Л. А. - Питання викладання української мови у творчій спадщинні Никифора Яковича Григоріїва (2017)
Самко А. М. - Штрихи до портрета академіка Семена Устимовича Гончаренка: результати дослідження (2017)
Терентьєва Н. О. - Терапевтичний вплив музики: історико-методичний аспект, Гладков М. В. (2017)
Фізеші О. Й. - Соціально-економічні чинники діяльності початкових шкіл у Закарпатті (1991 – 2011 рр.) (2017)
Штань О. О. - Ґенезис дитячих містечок у 1920 – 1930 рр. (2017)
Легін В. Б. - Міжпредметні завдання і вправи як засіб формування рефлексивних умінь навчальної діяльності молодших школярів (2017)
Нестерова І. В. - Інтеріоризація знань як засіб активації процесу формування суб’єктності учнів старшої школи (2017)
Бабкіна М. І. - Середовищний підхід до громадянського виховання молоді (2017)
Баранюк І. Г. - Концепція екологічного виховання Василя Сухомлинського та її реалізація в умовах сучасної урбанізації (2017)
Доманюк О. М. - Виховання доброзичливого ставлення до однолітків у дітей старшого дошкільного віку як педагогічна проблема (2017)
Онопрієнко О. М. - Проблеми патріотичного виховання в сучасній освітній парадигмі підготовки фахівців фізичного виховання, Онопрієнко О. В. (2017)
Хрипко Л. В. - Впровадження мотиваційних заходів щодо рухової активності студентської молоді, Ластовкін В. А. (2017)
Бардус І. О. - Методична система фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців до продуктивної діяльності (2017)
Винник В. Д. - Критерії та показники життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання (2017)
Гириловська І. В. - Моніторинг якості професійної підготовки як засіб мотивації майбутніх кваліфікованих робітників до професійної самоактуалізації (2017)
Гусак В. М. - Визначення структури, критеріїв та показників розвитку професійної компетентності педагога-організатора у післядипломній освіті (2017)
Долинний Ю. О. - Формування готовності майбутніх фахівців із фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Загорулько М. О. - Формування в майбутніх учителів початкової школи вмінь вивчення особистості молодшого школяра (2017)
Казаннікова О. В. - Особистісно-діяльнісний підхід як основа структури професійної компетеності майбутніх соціальних педагогів (2017)
Карпенко Ю. П. - Лекторська група як вид науково-дослідної роботи студентів (2017)
Кисленко Д. П. - Пiдгoтoвкa мaйбутнix фaxiвцiв з oxopoннoї дiяльнocтi та безпеки дo пpoфеciйнoї дiяльнocтi (2017)
Коваль М. С. - Саморозвиток педагогічного працівника як умова професійної реалізації (2017)
Корольова Т. В. - Вплив іншомовної комунікації на формування професійної культури майбутніх лікарів (2017)
Ліба О. М. - Особливості активізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Магда П. М. - Зміст спецкурсу "аксіологічні засади діяльності вчителя музики" (2017)
Муромець В. Г. - Індивідуальний план розвитку загальних компетентностей здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти: європейські тенденції (2017)
Oleksii K. B. - Content, structure and levels of mastering foreign vocabulary in a medical higher education institution (HEI) (2017)
Пікон К. С. - Можливості використання американського досвіду професійної підготовки фахівців сестринської справи в системі професійної освіти медичних сестер в Україні (2017)
Радченко К. А. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх військових юристів (2017)
Сидорук О. Ю. - Педагогічна модель професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до використання інтерактивних технологій навчання на основі досвіду Німеччини (2017)
Твердохліб Г. С. - Організація міжнародного співробітництва в загальноосвітніх навчальних закладах як умова професійної самореалізації вчителів іноземних мов (2017)
Упатова І. П. - Формування методичної майстерності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Чала А. Г. - Формування полілінгвальної й полікультурної компетентностей майбутніх педагогів освітніх закладів України в умовах білінгвізму (2017)
Чорпіта Р. Б. - Особливості формування музичного смаку майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментального навчання (2017)
Юрченко О. В. - Компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Загальнонаукові аспекти розробки системи комплексної реабілітації військовослужбовців Збройних сил України учасників бойових дій (2017)
Єгорова К. Г. - Компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем (2017)
Коляда Н. М. - Новітні підходи до молодіжної роботи як до стратегічного напряму соціальної політики в Україні (2017)
Пліско Є. Ю. - Соціально-педагогічне виховання неповнолітніх правопорушників у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2017)
Стахова Л. Л. - Взаємодія учителя-логопеда закладу дошкільної освіти із сім’єю дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку як вагомий засіб досягнення корекційної мети (2017)
Заплатинська А. Б. - Використання сенсорної інтеграції у формуванні психічних процесів у дошкільників із комплексними порушеннями розвитку, Суховірська І. Р. (2017)
Кисельова О. Б. - Технології Веб 2.0 як засіб організації колективних форм навчання майбутніх педагогів (2017)
Алиева С. С. - О проектировании современного высшего образования и обучения в условиях глобализации (2017)
Біницька К. М. - Організація системи шкільної початкової освіти в Угорщині (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Демченко Н. М. - Наукова та методична діяльність професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2008 – 2017 роки) (до 95-річчя заснування кафедри), Філоненко О. С. (2017)
Калініченко Н. А. - Становлення особистості в народній педагогіці (2017)
Клочко О. М. - Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в жіночих гімназіях північного сходу України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Могорита В. М. - Писемне джерело як компонент шкільного підручника з історії України (2017)
Поп І. П. - Cистема кваліфікації педагогічних кадрів на Закарпатті у 20 – 30 роках XX століття (2017)
Султанова Н. В. - Розвиток форм, методів і засобів навчально-виховної роботи у школах-інтернатах в Україні (1956 – 1965 рр.) (2017)
Трибулькевич К. Г. - Провідні тенденції і суперечності вітчизняного студентського самоврядування у період авторитарної педагогіки з 1930 р. до 1955 р. (2017)
Черкашин С. В. - Актуальність університетської концепції В. Фон Гумбольдта та її місце у сучасній системі університетської освіти України (2017)
Герасімова Т. Ю. - Формування та вдосконалення навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроках фізики (2017)
Гречишкіна І. А. - Дидактична наочність як засіб навчання зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці (2017)
Костюшко В. І. - Психологічні та психолінгвістичні передумови формування в іноземних студентів українськомовної лексикологічної компетентності (2017)
Майнаєв Ф. Я. - Мобільні пристрої у вищій школі (2017)
Скакун Н. С. - Психологічна природа творчого інтелекту (2017)
Шапошник А. М. - Зміст навчання основ хімічних технологій із використанням концептуальних структур понять, Лазарєва Т. А. (2017)
Андреєва М. О. - Духотворчість майбутніх учителів у контексті розбудови інклюзивного освітнього простору (2017)
Бабаян Ю. О. - Формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту вітчизни як педагогічна проблема (2017)
Надутенко О. Л. - Художньо-естетичні цінності як засіб формування художньої культури учнів музичної школи (2017)
Полякова І. В. - Особливості процесу виховання в педагогічних закладах вищої освіти: теоретичний аспект, Єфименко Л. М. (2017)
Andrieiev A. M. - Self-educational activity of future teachers of physics in the system of their preparation for innovative pedagogical activities, Huliaieva T. V., Kulynych A. H. (2017)
Бакуменко Т. К. - Мотивація як умова стимулювання до творчої діяльності майбутніх вихователів (2017)
Боса В. П. - Обґрунтування педагогічних умов формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Герасимова І. Г. - Теоретичні основи ґендерного підходу до професійної підготовки майбутніх педагогів (2017)
Гончарук О. В. - Дослідження стану підготовленості майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів (2017)
Діденко Є. П. - Критерії та показники сформованості дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів (2017)
Дяченко І. М. - Колірна методика в навчанні: до проблеми активізації механізмів довгострокової пам’яті в студентів медичних закладів освіти (2017)
Жукевич І. П. - Інформальна освіта як фактор трансформації сучасної освіти (2017)
Івершинь А. Г. - Формування художньої культури особистості майбутніх вихователів дошкільної освіти в образотворчій діяльності (2017)
Кононенко Н. В. - Модель управління якістю професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів у процесі підготовки у вищій школі (2017)
Кошук О. Б. - Компетентнісний підхід в агроінженерній освіті: теоретико-методологічні позиції (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Контент-аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх учителів у контексті формування культури здоров’я (2017)
Ненько Ю. П. - Концепція професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Осадча К. П. - Філософські аспекти професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності (2017)
Радзівілова І. А. - Готовність майбутніх бортпровідників до професійної діяльності як психолого-педагогічне явище в науковій літературі (2017)
Рязанцева О. В. - Готовність викладача до професійної діяльності в системі дистанційної освіти (2017)
Солошич І. О. - Аналіз теоретичної й практичної розробленості проблеми підготовки майбутніх фахівців-екологів в аспекті формування їхньої науково-дослідницької компетентності (2017)
Удот В. Ф. - Основні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до взаємодії з родинами учасників бойових дій (2017)
Цуруль О. А. - Методика організації та проведення тренінгів: особливості підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Чорна І. І. - Обґрунтування педагогічних умов формування професійної мобільності майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Шостаківська Н. М. - Формування професійної мобільності майбутнього економіста у вищому навчальному закладі (2017)
Веретенко Т. Г. - Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг, Денисюк О. М., Спіріна Т. П. (2017)
Онипченко О. І. - Статеві девіації серед дітей і підлітків та засоби їх профілактики (кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя) (2017)
Сташук О. О. - Соціально-педагогічні аспекти організації ранньої соціальної реабілітації в зарубіжних країнах (2017)
Жукова О. А. - Особенности применения игровых технологий на разных этапах профессионалізации индивида (2017)
Карплюк С. О. - Особливості технології взаємонавчання в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Мінгальова Ю. І., Франовський А. Ц. (2017)
Сторожук С. Д. - Проектна методика у навчанні академічного письма студентів мовних спеціальностей (2017)
Галів М. Д. - Консервативні ідеї в історико-педагогічному наративі Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Зайченко Н. І. - Концепт "соціальне виховання" в іспанському педагогічному дискурсі 1890 – 1910-х років (2017)
Кир’ян Т. І. - Забезпечення керівними кадрами закладів вищої медичної освіти України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Леснянська-Дощак А. С. - Міжкультурні підходи до освіти європейських країн: Швейцарія, Франція, Іспанія (2017)
Петренко Л. М. - Внесок Г. Ващенка в розбудову системи національної освіти й виховання (2017)
Сафарова Д. Э. - Особенности поликультурного образования в условиях государственной политики мультикультурализма (2017)
Тимчик М. П. - О. Духнович в українській та російській історіографії часів Австро-Угорської монархії (2017)
Черепаня М. Т. - Дитячі будинки в системі інтернатних закладів Закарпаття (2017)
Компаній О. В. - Лінгвометодичні особливості елементів тексту в процесі формування текстотворчих умінь (2017)
Літвінова М. Б. - Вирішення сучасних завдань профільного підходу до проведення практичних занять з фізики для студентів інженерних ВНЗ (2017)
Попович Н. Ф. - Роль формування знань про речення в розвитку мовної та мовленнєвої компетентностей молодших школярів на уроках української мови в початкових класах, Волошин Н. П. (2017)
Ткаченко Ю. А. - Роль нанотехнологій у формуванні в учнів наукового світогляду, Сакунова Г. В., Мороз І. О. (2017)
Вахняк Н. В. - Теоретичні основи формування толерантності у старших дошкільників до дітей з особливими потребами, Артюхова О. В. (2017)
Нагорняк С. В. - Формування правосвідомості у правовому вихованні майбутніх юристів (2017)
Поліщук О. П. - Вплив навчання та виховання на формування моральної свідомості в молодшому шкільному віці (2017)
Федяєва В. Л. - До проблеми теоретичних основ сімейного виховання (2017)
Червоний П. Д. - Особливості формування курсантського колективу на навчальному курсі ВНЗ МВС України, Гіренко С. П. (2017)
Badiul L. M. - Application of creative exercises as the method of improving students` cognitive motivation, Tsybukh L. M. (2017)
Благий О. С. - Критерії та показники формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2017)
Боговіна Ю. М. - Роль педагогічної та комунікативної культури у формуванні педагогічного іміджу викладача закладу вищої освіти, Корольова І. І. (2017)
Voitovska O. M. - International practices of traning and postgraduate education of physical traning teachers (2017)
Голик Б. Г. - Методичні засади освітньої діяльності, спрямованої на формування професійних компетенцій викладача дисципліни "Дизайн одягу" у ВНЗ (2017)
Давидова Ж. В. - Інформація як об’єкт комплексного наукового аналізу (2017)
Дутка У. Т. - Співвідношення понять "готовність до професійної діяльності" та "професійна компетентність" у сучасній педагогічній парадигмі (2017)
Єрмак Ю. І. - Формування професійної мобільності вчителів як актуальна проблема сьогодення (2017)
Зуєва Л. Є. - Специфіка застосування інтерактивного тренінгового інструментарію в психолого-педагогічній підготовці професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Карабін О. Й. - Структурні компоненти сформованості професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Коваленко А. С. - Організація та зміст підготовки гітаристів у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах України (2017)
Копочинська Ю. В. - Деякі загальнонаукові підходи до формування професійної ідентичності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації (2017)
Кузьменко Н. М. - Цінності та переконання як складники корпоративної культури працівників у закладі вищої освіти, Самусенко В. О. (2017)
Лобода С. М. - Формування компетентності з голографії у майбутніх бакалаврів кібербезпеки, Матвійчук-Юдіна О. В. (2017)
Максимова К. В. - Проблема визначення поняття "компетентність" у процесі формування фітнес-культурної компетентності студентів і курсів вищої школи, Мулик К. В. (2017)
Нанівська Л. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці майбутніх офіцерів (2017)
Олійник Н. А. - Праксеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі, Швець О. І. (2017)
Погорєлова Т. Ю. - Ціннісні орієнтації в процесі формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів (2017)
Ржевська Н. В. - Товарознавство непродовольчих товарів: сучасні вимоги до змісту навчального матеріалу (2017)
Соколова С. В. - Розвиток професійної мобільності сучасного фахівця в навчанні іноземної мови (2017)
Тітова Г. В. - Характеристика рівнів підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2017)
Усатова І. А. - Проблема готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи в спеціальних медичних групах, Ведмедюк А. Д. (2017)
Cherednichenko N. Yu. - Competence-based approaches to professional preparation of teachers in the Europe (2017)
Shenderuk O. B. - The specifics of foreign-language communicative competence formation in future specialists of the criminal-executive service of Ukraine (2017)
Ястремська С. О. - Готовність до професійної метадіяльності як системотвірний чинник фахової підготовки майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Бєловецька Л. Е. - Акультурація усиновлених дітей-сиріт у США (2017)
Василенко О. М. - Стан розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі (2017)
Матрос О. О. - Громадсько-благодійна діяльність Марії Вікторівни Лучицької у кінці XIХ – на початку XX століття (2017)
Приходько А. В. - Модель розвитку спiвробiтництва соціального педагога із сім’єю в процесі виховання статі дівчат підліткового віку, Іонова І. М. (2017)
Калініченко А. І. - Інноваційні педагогічні технології у самовихованні студентів вищих навчальних закладів (2017)
Малихіна С. В. - Технологія реалізації ієрархічно-рівневої моделі дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2017)
Агапова И. Н. - Влияние равновесных-неравновесных состояний на проявление коммуникативных склонностей личности (2016)
Ахмедова Р. И. - Влияние профессиональной деятельности школьных психологов на развитие самопознания (2016)
Демкова Д. Т. - Проблемні кредити в Україні та за кордоном як об’єкт дослідження в сучасній психологічній науці (2016)
Дроздова М. А. - Метричні особливості вікових стереотипів у жінок різного віку (2016)
Кабиш-Рибалка А. В. - Життєві стратегії обдарованої особистості та чинники вибору і побудови проекту життя (2016)
Кабиш-Рибалка Т. В. - Соціальна обдарованість учасників добровільної діяльності на спортивних заходах (2016)
Карпова Д. Є. - Психологічний аналіз сімейних ролей шлюбних партнерів (2016)
Коток М. О. - Аналіз стану сформованості особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Литвиненко О. Д. - Психосоматичний підхід до проблем психологічного здоров’я особистості (2016)
Лукоянов П. О. - Ціннісні орієнтації як показник якості життя особистості (2016)
Подкоритова Л. О. - Загальний теоретичний аналіз рефлексії як психологічного феномена (2016)
Байєр О. О. - Теоретичні аспекти вивчення понять "автоагресія" та "автоагресивна особистість", Познякова Г. Л. (2016)
Потапчук Н. Д. - Програма дій членів штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо запобігання та нейтралізації чуток серед населення (2016)
Пуляєвська М. Є. - Психосемантична модель купівельної поведінки (2016)
Pustovoit M. - The phenomenon of social maturity of personality: the concept, components and conditions of formation (2016)
Борисенко В. М. - Необхідність формування емоційної компетентності майбутніх фахівців соціономічного напряму (2016)
Голованова Т. М. - Вплив інтернет-залежності на суб’єктивний рівень самореалізації (2016)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості екзистенційної рефлексії в майбутніх педагогів на ранніх етапах професійної підготовки (2016)
Карпенко Г. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності в контексті майбутньої професійної діяльності (2016)
Корчакова Н. В. - Розуміння дітьми молодшого шкільного віку емоційного контексту просоціальної поведінки (2016)
Найчук В. В. - Естетичне сприйняття як детермінанта розвитку емоційного інтелекту молодших школярів (2016)
Невідома Я. Г. - Особливості взаємозв’язку особистісної відповідальності з цінностями особистості у юнацькому віці (2016)
Погрібна А. О. - Формування адаптивних особистісно-середовищних копінг-ресурсів як чинників протидії емоційному вигоранню вчителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами інтелекту (2016)
Царькова О. В. - Теоретичне обґрунтування особливостей уваги дітей молодшого шкільного віку і експериментальне дослідження вікових та індивідуальних особливостей уваги молодших школярів (2016)
Türkmen Abdullah - Social media’s influence on political attitudes the case of facebook in Turkey (2016)
Бочелюк В. Й. - Психологічні особливості професійно-діяльнісного потенціалу особистості (2016)
Земба Б. А. - Причины возникновения социальных патологий в польских семьях (2016)
Кравчук С. М. - Соціально-психологічний зміст переживання професійної самореалізованості у фахівців пожежно-рятувальних служб (2016)
Рогаль Н. І. - Психологічні особливості конфліктної поведінки дівчат-підлітків (2016)
Субашкевич І. Р. - Соціально-психологічний практикум формування професійних цінностей майбутніх педагогів (2016)
Посвістак О. А. - Психологічні концепції представників основних шкіл психології та напрямів сімейної психотерапії як підґрунтя становлення психології сім’ї (2016)
Грубі Т. В. - Взаємозв’язок між організаційно-професійними чинниками та складниками професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України (2016)
Мартінішин В. В. - Профілактика суїцидальної поведінки в умовах відбування покарання серед засуджених, Сова М. О. (2016)
Міцик Т. О. - Особливості образу світу девіантних підлітків, які схильні до скоєння злочину (2016)
Кушнірова Т. В. - Особливості індивідуальної безпорадності співробітників кримінально-виконавчої системи, що мають порушення службової дисципліни, Панасюк О. А. (2016)
Проша В. О. - Психологічні особливості деструктивного впливу агресивної поведінки засуджених жінок в місцях позбавлення волі, Сова М. О. (2016)
Пузь І. В. - Психологічні особливості материнства у жінок в ранньому репродуктивному віці (2016)
Сергієні О. В. - Психологічні особливості підлітків, схильнихдо суїцидальної поведінки, Костова В. В. (2016)
Фальова О. Є. - Особливості самоактуалізації та особистісних якостей жінок з кризисних та звичайних сімей (2016)
Замша А. В. - Перспективи вирішення проблем сурдопсихологічної діагностики (2016)
Абсалямова Л. М. - Психологічне дослідження проблем харчової поведінки у жінок (2016)
Алиева К. Р. - К вопросу о содержании ментальности как научной проблемы, Алиева С. И. (2016)
Артюхіна Н. В. - Феномен татуювання як засіб самовизначення та самопрезентації особистості в юнацькому віці (2016)
Байда С. П. - Особливості позитивного іміджу викладача ВНЗ (2016)
Бригадир М. Б. - Проблема особистісної готовності психологів до професійної діяльності (2016)
Булгакова О. Ю. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії в контексті емоційно-мотиваційної та ціннісної сфери особистості (2016)
Бурч О. І. - Процедура організації, методика, характеристика та основні етапи емпіричного дослідження психологічних чинників розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів (2016)
Гайдук Г. А. - Детермінанти показника рівня педагогічної толерантності серед педагогічних працівників з різною мотивацією до досягнення успіху (2016)
Гант О. Є. - Програма корекції самооцінки юних тенісистів у системі їх психологічної підготовки (2016)
Головкова Н. О. - Символічна інтерпретація проективної експресивної продукції (2016)
Драганова Ю. В. - Теоретичний аналіз феномену атрактивності (2016)
Іванова М. Д. - Психосемантичний аналіз прихованих мотивів трудової діяльності співробітників митниці (2016)
Карсканова С. В. - Психологічна готовність до захисту батьківщини як патріотичного виховання у вищому навчальному закладі (2016)
Гахраманова Г. Н. - Психологическая оценка генезиса гендера как социального явления (2016)
Комар Т. В. - Професійне самовизначення як передумова становлення професійної зрілості особистості (2016)
Кревська О. О. - Самоефективність як одна з основ мотивації політичної компетентності особистості (2016)
Лазорко О. В. - Емоційний профіль психологічного благополуччя студентської молоді (2016)
Лисенко Я. О. - Вплив музики на психологічний стан студентів (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження особистісної кризи, обумовленої рольовими диспозиціями (2016)
Лобанова А. О. - Етапність дослідження феномену інтуїції в психології (2016)
Маланьїна Т. М. - Внутрішньоособистісний конфлікт як показник рівня суб’єктивного благополуччя студентської молоді (2016)
Малик Я. К. - Характеристика загальної продуктивності когнітивних процесів у боксерів (2016)
Мамедова Р. О. - Способы устранения негативного влияния, вызванного конфликтными ситуациями в семне (2016)
Польшин О. К. - Застосування методу biofeedback у спортивній діяльності, Толстов Д. К. (2016)
Потапчук Н. Д. - Духовно-просвітницька підтримка населення священиками в умовах надзвичайної ситуації як засіб нівелювання тривожних і панічних станів у людей (2016)
Прокоф’єва О. О. - Формування я-соціального в юнацькому віці засобами гештальттерапії, Труфанова Д. О., Тверда Г. О. (2016)
Ренжин П. П. - Причини й вияви девіантної поведінки підлітків (2016)
Резнік О. Г. - Алгоритм дій членів робочої групи щодо виявлення ознак босингу під час комплексних обстежень прикордонних підрозділів (2016)
Сагайдак А. Н. - Архетипический сценарий "путь Исиды" как женский аспект путешествия героя (2016)
Солтик О. О. - Особливості професійної діяльності викладача фізичного виховання вищої школи (2016)
Ставицький О. О. - Емпіричний аналіз агресивних поведінкових виявів у студентському середовищі, Сайідова А. В. (2016)
Царькова О. В. - Влияние страха на человека и экспериментальное исследование влияния уровня тревожности на формирование страхов, Степанищева Н. А. (2016)
Фролова М. Е. - Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в освітньому процесі (2016)
Харцій О. М. - Діагностика здібностей особистості студентів, Віденєєв І. О., Перевозна Т. О. (2016)
Чумак В. В. - Психологічні особливості емоційного вигорання в зрілому юнацькому віці (2016)
Шулдик А. В. - Розуміння особистісних проблем засобами псих одрами (2016)
Щербак Т. І. - Індивідуально-психологічні особливості футболістів залежно від ігрового амплуа (2016)
Выровец И. И. - Нанокристаллические алмазные CVD-пленки: структура, свойства и перспективы применения, Грицына В. И., Дудник С. Ф., Опалев О. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2010)
Погребняк А. Д. - Триботехнические, физико-механические свойства и термическая стабильность нано- и микрокомпозитных покрытий на основе Ti-Al-N, Дробышевская А. А., Ильяшенко М. В., Кирик Г. В., Комаров Ф. Ф., Береснев В. М., Махмудов Н. А., Рузимов Ш. М., Шипиленко А. П., Тулеушев Ю. Ж. (2010)
Андреев А. А. - Исследование фазового состава, структуры и свойств многослойных вакуумно-дуговых нанокристаллических покрытий Ti-Mo-N, Соболь О. В., Горбань В. Ф., Столбовой В. А., Мамон В. В. (2010)
Багмут А. Г. - Нанодисперсные пленки, осажденные импульсным лазерным распылением комбинированных мишеней Ni-Au, Багмут И. А., Жучков В. А., Николайчук Г. П., Красников А. Н. (2010)
Войтович С. А. - Ієрархічна дублетно-матрична структура C для Li+ та Mg++ - інтеркаляційного струмоутворення, Григорчак І. І., Матвіїв М. В. (2010)
Гулямов Г. - Температурная зависимость плотности поверхностных состояний, определенная с помощью нестационарной емкостной спектроскопии, Шарибаев Н. Ю. (2010)
Капустяник В. Б. - Вивчення механізмів отримання наноструктур оксиду цинку з парової фази, Турко Б. І., Лубочкова Г. О., Серкіз Р. Я., Вознюк Д. Л., Лень Н. В., Васьків А. П. (2010)
Лунёв В. М. - Адгезионные характеристики покрытий и методы их измерения, Немашкало О. В. (2010)
Абдурахманов Б. М. - Микроструктура межзеренных границ в поликристаллическом кремнии и ее влияние на перенос носителей заряда, Олимов Л. О., Абдуразаков Ф. (2010)
Павлов А. М. - Влияние процессов кластеризации в газах на скорость звука и его поглощение (2010)
Сычикова Я. А. - Формирование регулярной пористой структуры р-InP, Кидалов В. В., Сукач Г. А. (2010)
Стервоедов А. Н. - Особенности применения рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии для определения толщины ультратонких пленок, Береснев В. М., Сергеева Н. В. (2010)
Правила оформления рукописей (2010)
Ефимов В. П. - Фотопреобразователи энергии солнечного излучения нового поколения (2010)
Лисовский В. А. - Экспериментальное исследование зажигания и горения разряда постоянного тока при различных диаметрах анода, Скубенко Е. В., Кравченко Е. А. (2010)
Береснев В. М. - Структура и свойства твердых покрытий систем (Ti-Zr-Si)N и (Ti-Hf-Si)N, полученных из потоков металлической плазмы, Погребняк А. Д., Соболь О. В., Грудницкий В. В., Турбин П. В., Колесников Д. А., Толмачева Г. Н. (2010)
Левенец В. В. - Исследование состава и структуры пленок на основе Si-Ge сплавов ядерно-физическими методами анализа на пучках протонов, Щур А. А., Широков Б. М. (2010)
Белоус В. А. - Изменение твердости и модуля упругости поверхности сплава Э110 после облучения ионами металлов, Носов Г. И., Хороших В. М., Бородин О. В., Левенец В. В., Толмачева Г. Н., Холомеев М. Г. (2010)
Лисовский В. А. - Экспериментальное исследование затрудненного тлеющего разряда постоянного тока в азоте, Кравченко Е. А., Скубенко Е. В. (2010)
Хороших В. М. - Влияние давления азота на процесс фокусировки потоков частиц, генерируемых вакуумным дуговым разрядом, Леонов С. А., Носов Г. И. (2010)
Покладок Н. Т. - Вплив магнітного поля на термодинамічні та кінетичні параметри формування і фізичні властивості інтеркалатів MnxGaSe (2010)
Белоус В. А. - О влиянии облучения ионами Ar+ на коррозионную стойкость металлов и сплавов, Носов Г. И., Азаренков Н. А. (2010)
Алиев Р. - Неразрушающий метод измерения глубины залегания p-n-перехода полупроводниковых фотоэлектрических структур, Мухтаров Э., Олимов Л. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського