Дёмина Э. А. - Оценка влияния профессионального облучения на цитогенетические показатели лимфоцитов периферической крови (2018)
Бабенко Л. М. - Влияние экстемальных температур на ультраструктуру митохондрий клеток мезофилла листьев Triticum spelta, Водка М. В., Акимов Ю. Н., Бабенко А. В., Косаковская И. В. (2018)
Андрушків І. П. - Суть та значення інвестиційно-інноваційної безпеки як складової економічної безпеки, Наконечна Н. В. (2017)
Бегей М. В. - Науково-методичний підхід до моделювання системи економічної безпеки лісогосподарського підприємства (2017)
Васильців Т. Г. - Стан бюджетної, податкової, валютної та банківської детермінант фінансової безпеки України, Лихолат С. М., Гудзовата О. О. (2017)
Васильчак С. В. - Лізинг як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору в контексті економічної безпеки, Жидяк О. Р., Гринів Ю. О. (2017)
Висоцька І. Б. - Корупція в Україні: сутність і наслідки для економіки, Висоцький В. М. (2017)
Вінічук М. В. - Боргова безпека України в системі зміцнення економічної безпеки держави (2017)
Кіржецький Ю. І. - Державні важелі забезпечення економічної безпеки галузей реального сектору економіки, Кіржецька М. С. (2017)
Ковпак О. В. - Інституціональне забезпечення бюджетної безпеки України (2017)
Колісніченко П. Т. - Економічна безпека малого і середнього підприємництва (МСП) у сучасних умовах (2017)
Лихолат С. М. - Структурні аспекти збалансування внутрішнього ринку в контексті зміцнення економічної безпеки України, Лупак Р. Л. (2017)
Марченко О. М. - Головне завдання досягнення ресурсної безпеки сільськогосподарського виробництва України, Оробчук М. Г. (2017)
Охримович М. М. - Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС: безпековий аспект (2017)
Ревак І. О. - Структура та функціональне призначення механізму управління економічною безпекою страхових компаній, Омельчук Л. В. (2017)
Сватюк О. Р. - Стратегічне значення системи депозитарного обліку цінних паперів для національної безпеки держави, Кондрат І. Ю., Сиротюк О. В. (2017)
Столяренко О. О. - Концептуальні засади сценарного управління безпекою функціонування підприємств цементної промисловості (2017)
Франчук В. І. - Безпекова діяльність: системний підхід, Пригунов П. Я., Мельник С. І. (2017)
Шупрудько Н. В. - Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності у системі економічної безпеки держави (2017)
Аніловська Г. Я. - Тенденції структурних змін в економіці України: методичний аспект, Козій І. С. (2017)
Апопій В. В. - Характер розвитку внутрішньої торгівлі і трансформація її функцій, Лихолат С. М., Андріїв Н. С. (2017)
Волошин О. Р. - До питання поліпшення інвестиційного клімату України в сучасних умовах (2017)
Горалько О. В. - Ринок небанківських фінансових послуг: сучасний стан, негативні тенденції та перспективи розвитку, Висоцька І. Б. (2017)
Живко З. Б. - Розвиток людського потенціалу в умовах інноваційних змін, Подра О. П. (2017)
Марушко Н. С. - Проблеми та перспективи становлення соціального аудиту в Україні (2017)
Михаліцька Н. Я. - Передумови вирішення сучасних проблем державного управління (2017)
Михаліцька Н. Я. - Сучасні проблеми державного управління, Бець М. Т. (2017)
Мойсеєнко І. П. - Визначення напрямів податкового стимулювання розвитку підприємництва, Демчишин М. Я. (2017)
Сорока Р. С. - Аналіз бюджетного фінансування національної оборони (2017)
Токарський Т. Б. - Соціальна політика і методологія її вивчення (2017)
Цвайг Х. І. - Економетрична модель впливу окремих економічних показників на індекс споживчих цін в Україні, Галайко Н. В. (2017)
Наукове життя (2017)
Наші автори (2017)
Архіпов О. В. - Параметричне комп`ютерне моделювання в дизайні автомобільних вузлів та агрегатів, Масляєв К. В., Ланцов Д. О. (2018)
Борисенко В. Д. - Моделювання поверхонь із заданими кутами нахилу дотичних до головних напрямів в їх кінцевих точках, Устенко С. А. (2018)
Браилов А. Ю. - Синтез обобщенного закона проекционных связей (2018)
Вірченко С. Г. - Деякі питання комплексного динамічного формоутворення на прикладі проектування крила літака (2018)
Воронцов О. В. - Дискретна інтерполяція суперпозиціями одновимірних точкових множин показникових функцій (2018)
Запольский Л. Л. - Геометричне моделювання розкриття системи чотириланкових маятників у невагомості (2018)
Запривода В. І. - Геометричне моделювання зон сонячної радіації (СРЗ) на поверхнях оболонок виконаних із залізобетону та описаних відсіками напівсфер, Запривода А. В. (2018)
Заданевич В. А. - Визначення впорядкованого ряду точок апрксимуючої напрямної дискретно представленої циліндричної поверхні, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пучагов Є. В. (2018)
Іванов Є. М. - Подання елементів рухомих роз`ємних з`єднань в пакеті Autodesk Inventor, Озарків В. В., Вошунок І. С. (2018)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання мобільної гравітаційної установки для захисту безпілотників типу літака, Запольський Л. Л., Сухарькова О. І. (2018)
Мостовенко О. В. - Дискретна модель ланцюгової лінії, Анпілогова В. О. (2018)
Незенко А. И. - Параметричне моделювання кінцевої аеродинамічної поверхні літака (2018)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис ізотропних ліній та мінімальних поверхонь за допомогою тригонометричних функцій, Муквич М. М. (2018)
Пилипака С. Ф. - Конструювання ізометричних сіток на поверхні кулі , Грищенко І. Ю., Несвідомина О. В. (2018)
Якусевич С.Г. - Спосіб відтворення температурних полів конструктивних вузлів будівель та споруд, Плоский В.О. (2018)
Рагулін В. М. - Аналіз модернізованої підвіски робочого обладнання автогрейдера з використанням комп`ютерного обладнання, Мєшалкіна Т. С., Палій М. Р. (2018)
Северин В. П. - Графоаналітичний метод знаходження екстремуму функцій трьох змінних у задачах управління, Ніцин Д. О., Сидоренко О. С. (2018)
Скочко В. І. - Диференційні закономірності руху вузлів сітчастих структур , Плоский В. О. (2018)
Усенко В. Г. - Надійність двокільцевої структури, що складається із шести зв`язків (2018)
Устенко І. В. - Геометричне моделювання кривих ліній із кривиною, що змінюється синусоїдально (2018)
Черніков О. В. - Особливості викладання дисциплін з геометричного і комп`ютерного моделювання в сучасній інженерній підготовці (2018)
Чернишов Д. О. - Онтологія створення інформаційної системи прогнозування розвитку біосферосумісних урбанізованих територій (2018)
Мартинов В. Л. - Графічний спосіб визначення раціональних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки при термомодернізації моделей кампусів, Кожедуб С. А. (2018)
Ковальов С. М. - Аналіз методів дискретного моделювання криволінійних геометричних обводів, Ботвіновська С. І. (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Corazza M. - A MURAME-based technology for bank decision support in credit worthiness assessment, Funari S., Siviero F. (2014)
Abdou H. A. - An investigation of risk management practices in electronic banking: the case of the UK banks, English J., Adewunmi P. O. (2014)
Gupta R. - Is the Is the South African Reserve Bank influenced by exchange rates when setting interest rates?, Jooste C. (2014)
Shirvani H. - Robust panel unit root tests for the velocity of money in asample of the OECD countries, Delcoure N. (2014)
Tetteh M. L. - Local versus Foreign bank performance: the case study on Ghana (2014)
Kozmenko S. - Development and application of the monetary rule for the base interest rate of the National Bank of Ukraine, Savchenko T., Piontkovska Y. (2014)
Belke A. - Exit strategies and their impact on the Euro area – a model based view (2014)
Ansari J. - Optimality of base rate system of loan pricing of developing and emerging market economies: an evaluation, Goyal A. (2014)
Middelberg S. - Evaluating the credit assessment criteria used by financiers to assess credit applications in Mozambique, Buys P., Oberholzer M. (2014)
Dufrenot G. - Which of the real money gap or nominal money gap helped predict inflation in Europe? A retrospective analysis, Joyeux R., Peguin-Feissolle A. (2014)
Moutot P. - Macroeconomics and systemic risk: must central bankers go back to their future? (2014)
Mutezo A. - Socially responsible investment and financial performance: evidence from the Johannesburg securities exchange (2014)
Title (2018)
Contents (2018)
Al Arif M. N. R. - Spin-off policy and efficiency in the Indonesian Islamic banking industry, Haribowo I., Suherlan A. (2018)
Babu M. R. - Evaluating the nationalization & privatization effect: a case of Indian banking industry, Kumar A. M. (2018)
Hanggraeni D. - Competition, bank fragility, and financial crisis (2018)
Mussina A. - Development of the methodology for the comprehensive assessment of banking services quality, Albekova S. (2018)
Simatele M. - Structure and profitability in the banking sector, Mishi S., Ngonyama N. (2018)
Azoury N. - Ownership concentration, ownership identity, and bank performance, Azouri A., Bouri E., Khalife D. (2018)
Chavali K. - Adoption of Mobile Banking and Perceived Risk in GCC, Kumar A. (2018)
Agustin H. - Ownership structure and bank performance, Indrastuti S., Tanjung A. R., Said M. (2018)
Sloboda L. - Contemporary challenges and risks of retail banking development in Ukraine, Dunas N., Limański A. (2018)
Zhanbolatova A. - Relationship between bank competition and stability: the case of the UK, Ziyadin S., Zhumanov K., Jumabekova A. (2018)
Spallone M. - Strategic group lending for banks, Murè P. (2018)
Soliman A. M. - The long-term relationship between enterprise risk management and bank performance: the missing link in Nigeria, Mukhtar A., Shubita M. F. (2018)
Shamim F. - Bank-specific vs. macro-economic factors: what drives profitability of commercial banks in Saudi Arabia, Aktan B., Abdulla M. A., Sakhi N. M. Y. (2018)
Kuzmak O. - Present-day realities of risk management in the activity of Ukrainian banks, Kuzmak O., Tarasova A., Buchkovska Y. (2018)
Kurylo M. - Economic and legal aspects of banking security under European integration intensification in Ukraine, Klochko A., Zhuravlov D., Javadov H. (2018)
Myronenko M. - Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring, Polova O., Khaietska O., Koval N. (2018)
Vovchak O. - Peculiarities of ensuring financial sustainability of the Ukrainian banking system, Rudevska V., Holub R. (2018)
Morozko N. - Determinants of the savings market in Russia, Morozko N., Didenko V. (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Nyorekwa E. - Monetary policy performance in Tanzania (1961-2014): a review, Odhiambo N. (2014)
Badr O. M. - Can banks survive in zero interest rate era? (2014)
Wang W. - The impact of SFAS No. 8 on stock market based on a new Fama-French 3-factor model: an empirical evidence from US stock market, Li L., Yang Y., Mizrach B. (2014)
Chisasa J. - The finance-growth nexus in South Africa’s agricultural sector: a structural equation modeling approach (2014)
Yu H.-C. - CEO compensation, CEO attributes and corporate risk taking evidence from US listed corporations, Thuan L. T. (2014)
Mutezo A. - Household debt and consumption spending in South Africa: an ARDL-bounds testing approach (2014)
Bektas E. - Are the determinants of bank net interest margin and spread different? The case of North Cyprus (2014)
Makoni P. L. - Finance and firm characteristics in Tanzania (2014)
Boyle G. - Home bias in the syndicated loan market, Stover R. (2014)
Buys P. - The South African financial services industry’s integrated reporting compliance with the global reporting initiative framework, van Niekerk E. (2014)
Climent-Serrano S. - An analysis of loan default determinants: the Spanish case, Pavia J. (2014)
Аніловська Г. Я. - Мораль в економіці і корупція, Козій І. С. (2017)
Висоцька І. Б. - Теоретичні підходи до поняття "стійкість системи" (2017)
Галайко Н. В. - Сутність і значення боргової безпеки в системі економічної безпеки держави (2017)
Горалько О. В. - Особливості функціонування банківської системи України на сучасному етапі, Висоцька І. Б. (2017)
Дудюк В. С. - Формування критеріїв економічного стимулювання екологічної безпеки, Леськів Г. З., Гобела В. В. (2017)
Копитко М. І. - Проблеми забезпечення безпеки освітньої сфери в Україні, Левків Г. Я. (2017)
Kuck J. - Modern it solutions in defense and security for corruption prevention (2017)
Лупак Р. Л. - Ідентифікація концептуальних характеристик і взаємозв’язків процесів імпортозаміщення та забезпечення економічної безпеки держави, Лихолат С. М. (2017)
Медвідь М. М. - Державна та національна безпека: понятійно-категоріальний апарат (2017)
Михаліцька Н. Я. - Сучасний стан розрахунків інтегрального індексу економічної безпеки, Цвайг Х. І. (2017)
Михаліцька Н. Я. - Проблема удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки в державному управлінні (2017)
Мойсеєнко І. П. - Особливості вдосконалення системи управління в діяльності ОВС України, Kuck J. (2017)
Сорока Р. С. - Аналіз стану та шляхи вдосконалення бюджетного фінансування культури в Україні (2017)
Токарський Т. Б. - Сучасні завдання соціальної політики в Україні (2017)
Васильчак С. В. - Ризики при формуванні міжбюджетних відносин в умовах децентралізації, Жидяк О. Р., Фурсіна О. В. (2017)
Верескля М. Р. - Формування професійних якостей менеджера як умова забезпечення економічної безпеки підприємства (2017)
Вінічук М. В. - Обліково-аналітичне забезпечення лізингових операцій у контексті зміцнення економічної безпеки підприємства (2017)
Гнилицька Л. В. - Сучасні пріоритети в оцінюванні стану економічної безпеки суб’єктів господарювання: системно-цільовий підхід (2017)
Живко З. Б. - Ідентифікація ризиків при мотивуванні персоналу підприємства, Чернобай Л. І., Чернобай Д. А. (2017)
Кавун С. В. - Модель інтелектуального управління системою кадрової безпеки підприємства, Панченко В. А. (2017)
Кріль Я. Я. - Організація обліку оплати харчування працівників на підприємстві та її податкові наслідки, Марушко Н. С. (2017)
Марченко О. М. - Напрями вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення ресурсної безпеки сільськогосподарського виробництва, Оробчук М. Г. (2017)
Наконечна Н. В. - Передумови формування і розвитку фінансового контролінгу, Мельник С. І. (2017)
Омельчук Л. В. - Наукові підходи до розуміння діагностики фінансового стану вітчизняних страхових компаній (2017)
Ревак І. О. - Прогнозування прибутку підприємства на основі методу екстраполяції, Власюк Н. І., Мицак О. В. (2017)
Сватюк О. Р. - Модернізація інфраструктури фондового ринку як умова економічної безпеки акціонерних товариств, Скоропад І. С., Сватюк Д. Р. (2017)
Фостяк В. І. - Безпекова діяльність промислових підприємств: аналітичне підґрунтя та методичні засади реалізації (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Khan H. - Demand elasticities of recreational amenities from environmental resources: empirical evidence from Ayubia National Park, Pakistan (2013)
Delin H. - Reduction potential and control policy of agricultural nitrous oxide greenhouse gas emissions in China, Songfeng C., Zhen W. (2013)
Mwakaje A. G. - The impact of climate change and variability on agro-pastoralists’ economy in Tanzania (2013)
Fadiga M. L. - Valuation of cattle attributes in the Malian humid and sub-humid zones and implications for the sustainable management of endemic ruminant livestock (2013)
Shi L. - Residential demand for green electricity, Zhou W., Kristrom B. (2013)
Lyimo J. G. - Climate change, impacts and adaptations in the coastal communities in Bagamoyo District, Tanzania, Ngana J. O., Liwenga E., Maganga F. (2013)
Blare T. - Competing objectives of smallholder producers in developing countries: examining cacao production in Northern Ecuador, Useche P. (2013)
Edmunds J. - The national Strategic Petroleum Reserve: an anachronism or a springboard?, Singh S. (2013)
Wu P.-I. - Reallocate CO2 emission reduction after Kyoto: global management with efficiency and equity, Huang Y.-C., Liou J.-L. (2013)
Soskin M. - Homeowner willingness to pay for rooftop solar electricity generation, Squires H. (2013)
Ahlheim M. - Considering household size in contingent valuation studies, Schneider F. (2013)
Борисенко О. М. - Особливості соціальної ідентифікації молоді в сучасних умовах суспільства (2017)
Кісіль З. Р. - До питання професійної підготовки працівників правоохоронних органів у сучасних умовах: міжнародний досвід (2017)
Ковальчук З. Я. - Вплив складних життєвих обставин на психічний розвиток дитини (2017)
Козирєв М. П. - Психологія політичної влади (2017)
Колосович О. С. - Психологічні аспекти формування професійної ідентичності особистості в кризові періоди суспільства (2017)
Прокопюк Т. В. - Стрес у професійній діяльності правоохоронців: до теорії дослідження (2017)
Угрин О. Г. - Взаємозв’язок стилів конфліктної поведінки з ціннісними орієнтаціями й мотивами працівників організації, Черевко М. Ю. (2017)
Буняк Н. А. - Студентський вік як період підвищення конфліктності: теоретичний аналіз (2017)
Верескля М. Р. - Теоретичні та практичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх фахівців з менеджменту економічної безпеки (2017)
Жигайло Н. І. - Психологічні особливості досягнення успіху в бізнесі та кар’єрі (2017)
Лялюк Г. М. - Соціально-психологічні особливості організації моделі психологічного супроводу розвитку та становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів (2017)
Сурмяк Ю. Р. - Розвиток креативності учнів у навчально-виховному процесі, Кудрик Л. Г. (2017)
Угрин О. Г. - Емпіричне дослідження взаємозв’язку лідерських якостей та емоційного інтелекту особистості студента, Мушинська А. О. (2017)
Шиделко А. В. - Духовні цінності у становленні особистості професіонала (2017)
Андрушко Л. М. - Вплив зеленого кольору на психіку та фізіологічні функції людини, Ясінський В. П. (2017)
Бамбурак Н. М. - Динаміка суб’єктивного проживання стресу особистістю, Гуцман М. С. (2017)
Бондаренко В. А. - Психологічна саморегуляція як засіб підвищення ефективності професійної діяльності поліцейських патрульної служби, Єсімов С. С., Ковалів М. В. (2017)
Борисенко О. М. - Оптимізм як показник емоційної зрілості особистості, Ріжок В. В. (2017)
Калька Н. М. - Проблема формування селфізму в сучасному світі: теорії, причини і фактори впливу, Цибрівський Я. І. (2017)
Кость С. П. - Теоретичні поняття і терміни медіаосвіти (2017)
Мрака Н. М. - Вплив атрибутивного стилю на мотивацію творчої особистості (2017)
Пилипів Р. М. - Критерії ефективності діяльності патрульної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2017)
Сибірна Р. І. - Вплив соматичних серцево-судинних захворювань на психіку людини, Сибірний А. В. (2017)
Красницька О. В. - Символічна регуляція дій і вчинків особистості у психологічному вимірі (2017)
Наші автори (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Farzin Y. H. - Environmental quality in a differentiated duopoly facing a minimum quality standard, Akao K.-I. (2013)
Holloway G. - Structure, conduct and the stochastic performance of food markets: theory and empirics, Bayaner A. (2013)
Brandt U. S. - Unilateral actions as signals of high damage costs: distorting pre-negotiations emissions in international environmental problems, Nannerup N. (2013)
Halvorsen B. - Estimating consumption and changes in stock of firewood and fuel oils applying household expenditure data (2013)
Ngwakwe C. C. - On carbon emission reduction and firm performance: example from 3M Company, Msweli P. (2013)
Evans M. D. R. - Ranching and public land use: American public opinion, Kelley J. (2013)
Tsusaka T. W. - The changes in the effects of temperature and rainfall on cereal crop yields in Sub-Saharan Africa: a country level panel data study, 1989 to 2004, Otsuka K. (2013)
Olawuyi D. S. - Carbon markets, neo-liberalism and human rights: towards a win-win approach (2013)
Wang C. - Incentive to freeride in international climate cooperation, Jin Z., Cai W. (2013)
Rodriguez I. - Can spatial dependence enhance industry sustainability? The case of pasture-based beef, D’Souza G., Griggs T. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Holloway G. - Natural disaster accounting bias and its equivalence across genetic resource stocks (2013)
Li C.-Z. - Genuine savings measurement under uncertainty and its implications for depletable resource management, Löfgren K.-G. (2013)
Mujacic A. - Food and ecology crisis as the greatest civilization threats, Nuhanovic A. (2013)
Okuyama T. - Adjusting benefits of mortality risk reductions using revealed and stated preference data (2013)
Hegner R. - On the shorter-term economic motivation for carbon emissions reductions, Paeth H. (2013)
Williams-Bruinders L. - Making spaces or building places? A look at social sustainability in low cost housing, Port Elizabeth, South Africa (2013)
Yu H. - The EU ETS and firm profits: an ex-post analysis for Swedish energy firms (2013)
Fakoya M. B. - Economic growth, sustainability and sustainable development: challenges facing the BRICS economic nation of South Africa (2013)
Iraldo F. - Reward based mechanisms for the participation of local authorities in climate mitigation, Gasbarro F. (2013)
Алєксєєв О. О. - Напрямки удосконалення організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони та Збройних силах України, Малюга В. М., Гришин С. П. (2017)
Андрушко Я. С. - Агресивність працівників поліції: статеві аспекти дослідження, Довгань Х. П. (2017)
Кісіль З. Р. - До питання вдосконалення професіоналізації кадрів Національної поліції України (2017)
Ковалів М. В. - Психологічні особливості забезпечення надійності поліцейського патрульної поліції, Єсімов С. С. (2017)
Козирєв М. П. - Психологія політичної влади (2017)
Кузьо Л. І. - Методи підвищення інтересу курсантів до вивчення іноземної мови професійного спрямування (2017)
Сірко Р. І. - Акмеограма практичного психолога Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2017)
Баклицька О. П. - Агресивність у структурі особистості студентів закладів вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю (2017)
Борисюк О. М. - Амбівалентність особистості як психологічний феномен, Прохорчук Н. В. (2017)
Василець Н. М. - Соціально-психологічні особливості суб’єктивного переживання психологічного віку (2017)
Галян І. М. - Цінності та смисли як об’єкт саморегуляції на етапі професійного становлення майбутніх педагогів (2017)
Гуменюк Л. Й. - Соціально-психологічна адаптація вимушених переселенців в Україні, Бреус А. О. (2017)
Гуцман М. С. - Проблема саморегуляції стресу в контексті функціонально-структурної властивості особистості (2017)
Заверуха О. Я. - Соціально-психологічні детермінанти проблеми психологічного сирітства дітей трудових мігрантів України (2017)
Ковальчук З. Я. - Психологічний аналіз динаміки деяких характеристик оптимізації педагогічної взаємодії (2017)
Липченко Т. С. - Педагогічне спілкування: особливості, закони, функції, Кость С. П. (2017)
Мрака Н. М. - Роль метафори в арт-терапії (2017)
Пронь Ю. М. - Увага у навчальній діяльності підлітків (2017)
Романюк Г. В. - Теоретичні основи вивчення професійної ідентичності студентської молоді (2017)
Христук О. Л. - Теоретико-методологічний аналіз вивчення проблеми психологічної травми: від історії до сучасності (2017)
Наші автори (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Полуэктов Ю. М. - Об описании термодинамических свойств кристаллов в приближении изотропной среды. Двухпараметрическая модель дебая (2018)
Avramov K. - Longitudinal-flexural self-sustained vibrations of nanotube conveying fluid (2018)
Svishch V. M. - About the informative parameters of Michelson interferometers with the division of amplitude and the wave front (2018)
Першин Ю. П. - Структура и фазовый состав многослойных рентгеновских зеркал W-Si, Шипкова И. Г., Девизенко А. Ю., Мамон В. В., Чумак В. С., Кондратенко В. В. (2018)
Воронов А. П. - Сцинтилляционные монокристаллы KDP:Tl и KDP:Ce активированные таллием и церием для селективного детектирования быстрых нейтронов, Найденов С. В., Притула И. М., Онищенко Г. М., Щусь А. Ф., Якименко И. И. (2018)
Лотоцкая В. А. - Исследование механических свойств полиимидных пленок при воздействии факторов космоса, имитируемых лабораторно, Яковенко Л. Ф., Алексенко Е. Н., Величко Н. И., Зарицкий И. П., Абраимов В. В., Wen Zhu Shao, Liu Hai (2018)
Мігаль О. В. - Електролітно-плазмове полірування міді, Мороз О. В., Старовойтов Р. І., Буряк І. В. (2018)
Бовда В. А. - Анализирующий магнит для технологического ускорителя электронов ЛУ-10М, Бовда А. М., Гук И. С., Кононенко С. Г., Лященко В. Н., Мыцыков А. О., Онищенко Л. В. (2018)
Щербань А. П. - Определение термодинамических величин бинарных металлических систем с низкой растворимостью компонентов в твердой α-фазе, Даценко О. А. (2018)
Таньшина А. - Стоит напомнить: "Этого нигде в СССР не было". – Украина, Харьков, УФТИ (2018)
Title (2010)
Contents (2010)
Kozmenko S. - Economic evaluation of the consequences of disasters (2010)
Sarker J. K. - Potential losses for Sylhet, Bangladesh in a repeat of the 1918 Srimangal earthquake, Ansary M. A., Islam M. R., Safiullah A. M. M. (2010)
Dettmer B. - Environmental policy and the European automotive industry, Wangler L. (2010)
Bella G. - Periodic solutions in the dynamics of an optimal resource extraction model (2010)
Majule A. E. - The impact of land management practices on soil quality and implications on smallholder productivity in Southern Highland of Tanzania (2010)
Sun Y.-F. - Green credit loan as environmental policy, Wu C.-H. (2010)
Aune F. R. - Subsidising carbon capture: effects on energy prices and market shares in the power market, Liu G., Rosendahl K. E., Sagen E. L. (2010)
Monahan K. - The economics of tidal stream and wind power: an application to generating mixes in Canada, van Kooten G. C. (2010)
Rayner A. D. M. - Inclusionality and sustainability – attuning with the currency of natural energy flow and how this contrasts with abstract economic rationality (2010)
Saab M. A. - Environmental impacts on the Dead Sea, sustainability cost estimates (2010)
Rabotyagov S. S. - Does permit trading minimize cost under an average pollution target?, Feng H. (2010)
Janschitz S. - Regional modeling and the logics of sustainability - a social theory approach for regional development and change, Zimmermann F. M. (2010)
Lerner P. B. - Attempts at pricing the regulatory commodity: EU emission credits (2010)
Балинська О. М. - Криза влади: філософсько-правовий погляд (2017)
Боровікова В. С. - Права людини як прецизійний феномен історико-правової науки, Заверуха О. М. (2017)
Долинська М. С. - До питання правового регулювання нотаріальної діяльності у Візантійській імперії (2017)
Лепісевич П. М. - Протистояння Організації українських націоналістів і радянської влади в роки Другої світової війни та у повоєнний період: історико-правовий аспект (2017)
Лещух А. Р. - Конституційна процесуальна відповідальність: ознаки та необхідність запровадження у правову систему України (2017)
Новіков В. В. - Окремі аспекти проблем інституту свободи совісті, Боровікова В. С. (2017)
Онишко О. Б. - Правове регулювання відносин спадкування на територіях західних воєводств Польщі (1918–1939 рр.) (2017)
Пайда Ю. Ю. - Суспільні відносини як об’єкт регулювання релігійних норм (2017)
Руданецька О. С. - Ефективність правової політики як показник життєздатності суспільства (2017)
Ряшко О. В. - Боротьба Івана Франка за соціально-правовий стан жінки в Україні, Остапенко Л. О. (2017)
Церковник С. І. - Історико-правові засади становлення та діяльності Львівського Ставропігійського інституту (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Ященко В. А. - Принципи та правила тлумачення договору (2017)
Адам В. М. - Закон як основа забезпечення правомірності у сфері земельних правовідносин (2017)
Мелех Л. В. - Механізм забезпечення вимог кредиторів у судовій процедурі розпорядження майном боржника, Круць К. І. (2017)
Мокрицька Н. П. - Проблеми та напрями вдосконалення законодавства України у сфері професійного навчання зареєстрованих безробітних (2017)
Смолин Г. В. - Новації законодавства щодо захисту від рейдерів, Туркот О. А. (2017)
Бондаренко В. А. - Парламентський контроль у системі державного контролю, Пустова Н. О. (2017)
Гурковський М. П. - Основні принципи діяльності поліції щодо забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні, Єсімов С. С. (2017)
Єсімов С. С. - Інформаційно-аналітична діяльність МВС України як об’єкт правового регулювання (2017)
Кісіль Р.-В. В. - Праксеологія судової преюдиції як запорука підвищення законності у дискурсі обмеження процесуальних зловживань суддів (2017)
Кобко Є. В. - Шляхи удосконалення адміністративно-правових заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2017)
Ковалів М. В. - Правові передумови участі органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування в охороні правопорядку (2017)
Когут Я. М. - Оцінка корупційних ризиків, пов’язаних із проведенням перевірок дозвільних документів у сфері поводження з відходами (2017)
Музика М. П. - Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (2017)
Штангрет І. І. - Правові аспекти будівництва соціального та молодіжного житла в Україні (2017)
Ангеленюк А.-М. Ю. - Автоматизація документообігу окремих аспектів взаємодії слідчого та прокурора під час досудового розслідування (2017)
Дільна З. Ф. - Правова природа та процесуальний порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2017)
Ковальчук В. П. - Наркоманія серед неповнолітніх як соціальна проблема (2017)
Кондратюк О. В. - Процесуальне оформлення фактичного затримання людини співробітником оперативного підрозділу, Кондратюк Ю. І. (2017)
Марченко О. А. - Роль та значення прокурора як учасника кримінально-процесуальних відносин у звільненні від кримінальної відповідальності за чинним і попереднім законодавством (2017)
Татарин І. І. - Відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, за законодавством України (2017)
Устрицька Н. І. - Судимість як захід кримінально-правового характеру (2017)
Гдакович М. С. - "За права української мови": наукова і громадська діяльність Костя Левицького в утвердженні прав української мови (2017)
Дуфенюк О. М. - Стратегія перекладу польського правового тексту на прикладі термінології кримінального процесу (2017)
Сковронська І. Ю. - Вербалізація концепту "злочин" у мовній свідомості українців, Юськів Б. М. (2017)
Чухраєва Г. В. - Особистісні особливості працівників поліції у зв’язку з їх схильністю до ризику (2017)
Наукове життя (2017)
Наші автори (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Hutchinson E. - Transboundary pollution and the selective enforcement of environmental policy, Kennedy P. (2013)
Holloway G. - On the environmental valuation of catastrophe: revisiting mining disasters in the United Kingdom, 1851-1962 (2013)
Ganda F. - Energy and carbon reduction practices in South Africa’s mobile telecommunication companies (2013)
Ganda F. - Strategic approaches toward a low carbon economy, Ngwakwe C. C. (2013)
Yang Y. - Intertemporal emissions trading system at international level, Lee T.-C. (2013)
Fakoya M. B. - Proposed carbon tax policy in South Africa: learning from the experience of other countries and effect on consumer price index (2013)
Lundberg S. - Green public procurement as an environmental policy instrument: cost effectiveness, Marklund P.-O. (2013)
Усенко І. Б. - Сторінки наукової біографії професора О. М. Гуляєва: "київський" період 1895 – 1908 рр. (2015)
Музика І. В. - Вплив теоретичних засад лібералізму на становлення соціологічного напряму у вітчизняній правовій думці (2015)
Ромінський Є. В. - Дискусійні питання договірної практики Київської Русі (2015)
Бондарук Т. І. - Правова доктрина як джерело права Великого князівства Литовського (2015)
Худояр Л. В. - Джерела права Запорізької Січі (2015)
Малишев О. О. - Історичний розвиток законодавства Швеції з питань охорони археологічної спадщини (XVII – ХХІ ст.) (2015)
Іванова А. Ю. - Правосвідомість як джерело права у перехідних державах (на прикладі української революції 1917 – 1921 рр.) (2015)
Макарчук А. В. - Протидія агресії засобами сучасного міжнародного права: історико-правова розвідка. (2015)
Оніщенко Н. М. - Громадянська вихованість: моральна та правова складові (2015)
Бобровник С. В. - Компроміс та конфлікт в аспекті сутності і природи права (2015)
Тарахонич Т. І. - Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання (2015)
Богініч О. Л. - Український досвід розбудови держави: деякі теоретичні аспекти (2015)
Подорожна Т. С. - Забезпечення ефективного правового порядку в контексті реалізації положень Конституції (2015)
Львова О. Л. - Роль ідеології в утвердженні правових цінностей незалежної України (2015)
Макаренко Л. О. - Право – світогляд – культура: питання взаємовпливу (2015)
Романюк Є. О. - Природні права людини як відправна ланка визначення сутності правової ідеології (2015)
Сунєгін С. О. - Криза сучасного права: сутнісний аспект (2015)
Плавич В. П. - Тлумачення юридичних норм і застосування законів (логіко-методологічний аналіз) (2015)
Пуховська А. С. - Філософсько-антропологічний підхід дослідження прав людини: становлення та значення (2015)
Скрипнюк О. В. - Питання взаємодії громадянського суспільства і держави в правових поглядах М. П. Драгоманова та сучасність (2015)
Батанов О. В. - Доктринальні проблеми розуміння сутності місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства (2015)
Пархоменко Н. М. - Конституційний процес в країнах пострадянського простору: історія становлення і сучасний стан (2015)
Скрипнюк В. М. - Проблеми взаємодії управління і політики в процесі реалізації державної влади в Україні (2015)
Куян І. А. - Народна ініціатива як засіб забезпечення легітимності державної влади в Україні (2015)
Костецька Т. А. - Громадянське суспільство і інформаційне суспільство: концептуальні та нормативні аспекти взаємозв’язку (2015)
Антонов В. О. - Збройні Сили України як найважливіший гарант забезпечення національної безпеки Української держави (2015)
Батанова Н. М. - Історичні витоки інституту конституційно-правової відповідальності (2015)
Бабаскін А. Ю. - Набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки за цивільним правом України (2015)
Венецька М. В. - Проблеми створення об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Вишновецька С. В. - До питання про трансформацію галузі трудового права в право зайнятості (2015)
Севрюкова І. Ф. - Деякі проблеми визначення правової природи права на житло (2015)
Сімутіна Я. В. - Укладення трудового договору: окремі проблеми теорії та практики (2015)
Шумило М. М. - Окремі питання термінології при дослідженні правовідносин у пенсійному забезпеченні (2015)
Малишева Н. Р. - Термінологія екологічного права в контексті конституційної реформи (2015)
Кулинич П. Ф. - Правові питання вдосконалення фермерського господарювання у контексті розвитку сільських територій України (2015)
Бусуйок Д. В. - Правове регулювання розвитку господарських кластерних об’єднань в агропродовольчій сфері (2015)
Малишева Н. Р. - Наукові засади систематизації екологічного законодавства України, Олещенко В. І. (2015)
Кузнєцова С. В. - Правові засади формування в Україні концепції низьковуглецевого зростання та охорони клімату (2015)
Андрійко О. Ф. - Судова реформа в Україні та розвиток адміністративного судочинства (2015)
Тимощук В. П. - До питання оплати адміністративних послуг (2015)
Дерець В. А. - Удосконалення правових засад організації системи органів виконавчої влади України (2015)
Кисіль Л. Є. - Проблеми адміністративного примусу та принципи верховенства права (2015)
Семчик О. О. - Правове регулювання податкової прозорості в Україні (2015)
Кваша О. О. - Проблеми внесення поняття "злодій в законі" до Кримінального кодексу України, Гацелюк В. О., Перемот С. В. (2015)
Кубальський В. Н. - Засади кримінально-правової охорони державного суверенітету України (2015)
Козлюк Л. Г. - Антикриміногенний потенціал громадського контролю у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля (2015)
Денисов В. Н. - Міжнародний правопорядок у світлі сучасних цивілізаційних викликів (2015)
Мельничук О. І. - Міжнародний юридичний процес у контексті системно-структурного підходу (2015)
Кресін О. В. - Ідея нації, соціальна трихотомія і розвиток плюралістичного правового світогляду (2015)
Переверзєва О. С. - Правовий аналіз Нью-йоркської конвенції 1958 р. та Європейської конвенції 1961 р. (Підстави відмови) (2015)
Товт М. М. - Регулювання мовних відносин та мовна політика в Європейському Союзі (2015)
Проценко І. М. - Питання відповідальності за порушення умов функціонування зони вільної торгівлі СНД (2015)
Шольц-Нартовскі Б. - Концепція правового життя Францішка Лонгшампа та дослідження римського права (2015)
Білляр К. Л. - Організаційні та процедурні рамки правотворчої діяльності Міжнародної морської організації (ІМО) (2015)
Кресіна І. О. - Проблема протидії дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції (2015)
Стойко О. М. - Інституційні зміни як об’єкт наукового дослідження (2015)
Явір В. А. - Дискримінація за ознакою етнічної належності в Україні та Російській Федерації в умовах етнополітичного конфлікту (2015)
Ходаківський М. Д. - До питання про постмодерністські основи збройної агресії Російської Федерації проти України (2015)
Бондар К. П. - Розгляд спорів за участю України арбітражними трибуналами Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (2015)
Храпач С. В. - Окремі питання цивільно-правової відповідальності у сфері здійснення космічної діяльності (2015)
Товпеко Я. К. - Значення принципу толерантності для реалізації прав та свобод людини і громадянина (2015)
Фещенко О. О. - Критичний погляд на законопроекти щодо врегулювання обігу зброї в Україні (2015)
Штанько А. О. - Співвідношення понять охорони та захисту в контексті розвитку парадигми інституту цивільно-правового захисту (2015)
Головчук В. М. - Нетипові норми права: наукові підходи до розуміння та функціональне призначення (2015)
Гончарук А. П. - Комунікативний аспект правової поведінки (2015)
Білько К. Ф. - Форми і методи адміністративно-правового регулювання організації та діяльності нотаріату (2015)
Костюк О. М. - Теоретичні засади класифікації офіційного нормативного тлумачення у юридичній науці (2015)
Тимощук Ю. С. - Принцип гуманізму в системі принципів кримінального права України (2015)
Годжаев Х. - Правовая помощь в сфере гражданского процесса как форма реализации норм международного права (2015)
Цибулін Т. Г. - Кримінально-правове значення невдалого пособництва (2015)
Чернов А. О. - Здійснення особою свого права як обставина, що виключає злочинність діяння (2015)
Губар К. А. - Юридичні дисципліни в Києво-Могилянській академії (XVIІ – XVIІІ ст.): до 400-річчя від дня заснування (2015)
Бондарук В. O. - Надання ступеня доктора обох прав у Замойській академії (1594 – 1784) (2015)
Каленюк О. М. - Про використання української правничої термінології в офіційному діловодстві на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Зеленюк А. В. - Правове регулювання реєстрації Європейської торгової марки (2015)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у 2014 році (2015)
Шемшученко Ю. С. - Відомий вчений-конституціоналіст Погорілко В.Ф. (До 75-річчя від дня народження) (2015)
Нагребельний В. П. - Відомий вчений-правознавець і організатор академічної юридичної науки (До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М.Бабія) (2015)
Шумило М. - V Міжнародна науково-практична конференція "Поняття та категорії юридичної науки" до 145–річчя академіка ВУАН М. І. Палієнка (2015)
Кресін О. В. - У пошуках компаративних засад юридичної науки (2015)
Рудницький С. В. - VІ Міжнародний науковий семінар пам’яті В’ячеслава Липинського "Консерватизм і громадянська участь у суспільно-політичному житті Центральної і Східної Європи" (Київ-Житомир-Луцьк-Краків) (2015)
Малишев О. О. - ХХХ Міжнародна історико-правова конференція "Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід" (2015)
Макарчук А. В. - XXXI Міжнародна історико-правова конференція "Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі" (2015)
Бондарук Т. І. - Щодо деяких методологічних аспектів пізнання джерел права (2015)
Перемога одна на всіх (2015)
Видатний фундатор вітчизняної юридичної освіти і науки (до 75-ти річчя від дня народження В. Я. Тація) (2015)
Славний ювілей (до 90-річчя від дня народження В. Д. Бабкіна) (2015)
З ювілеєм відомого вченого в галузі трудового права (до 60-річчя від дня народження Н. М. Хуторян) (2015)
Ювілей відомого вченого та педагога (до 60-річчя від дня народження Н. К. Ісаєвої) (2015)
До 65-річчя від дня народження відомого вченого в галузі кримінального права О. М. Костенка (2015)
Стадник Микола Петрович (03 червня 1954 р. – 09 липня 2014 р.) (2015)
Педько Юрій Сергійович (13 жовтня 1977 р. – 19 липня 2014 р.) (2015)
Мироненко Олександр Миколайович (14 серпня 1942 р. – 11 листопада 2014 р.) (2015)
Пам’яті Віталія Івановича Семчика (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Kacar S. B. - Environmental Kuznets curve and sulfur emissions: a comparatıve econometric analysis, Kayalica M. O. (2014)
Khan H. - Estimating willingness to pay for recreational services of two public parks in Peshawar, Pakistan, Ali F., Khan H., Shan M., Shoukat S. (2014)
Gren I.-M. - Economic effects of carbon sink management for the EU climate policy, Elofsson K. (2014)
Nyambura B. - CDM projects and their impact on sustainable development: A case study from Kenya, Nhamo G. (2014)
Chavalala B. - Clean and energy efficient technology as green economy transition mechanism in South African gold mining: case of Kusasalethu, Nhamo G. (2014)
Wu P.-I. - Examination of the diverse views of sustainable development: an approach to monetize the environment, economy, and society, Liou J.-L., Su M.-T. (2014)
Nyirenda G. - Environmental management practices for sustainable development: agenda for harmonization, Ngwakwe C. C. (2014)
Ganda F. - Role of energy efficiency on sustainable development, Ngwakwe C. C. (2014)
Amusan L. - Between fancy and fantasy: Nigeria’s journey to industrialized state status in the post-COP 19 era (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kozmenko S. - Modeling the environmental taxation: the case of Ukraine, Volkovets T. (2014)
Farzin Y. H. - Does political ideology matter for environmental quality outcomes?, Bond C. A. (2014)
Le Maitre S. - Toward waste management contracts, Stahn H. (2014)
Li C.-Z. - The water and diamond paradox and green NNP as a welfare indicator, Löfgren K.-G. (2014)
Nhamo S. - Mainstreaming green economy into sustainable development policy frameworks in SADC, Nhamo G. (2014)
Haynes D. J. - Smoking and environmental pollution: Why there could be a free lunch, Schmitz A., Schmitz T. G. (2014)
Ganda F. - Water efficiency practices in South African banks, Ngwakwe C. C. (2014)
Ngwakwe C. C. - Auditors awareness of and value for sustainability reporting in Ghana: evidence from small and medium size audit firms in Kumasi metropolis, Awunyo-Vitor D., Akoto R. K. (2014)
Holloway G. J. - Evaluation of cumulative externality: environmental economics, oligopoly and the private provision of public goods (2014)
Amusan L. - Adaptation in an era of vanishing territory – the political economy of the impact of climate change versus total migration, status of statehood and refugees in Africa, Jegede A. O. (2014)
Балинська О. М. - Методологічні засади герменевтики та прагматизму у процесі тлумачення норм права, Ященко В. А. (2017)
Боровська Г. С. - Росія і Європа: зіткнення цивілізацій у філософсько-правовому вимірі (за М. О. Бердяєвим) (2017)
Леко Б. А. - Латеральне мислення як важливий компонент правового мислення майбутніх юристів (2017)
Лепіш Н. Я. - Дія актів тлумачення норм права за колом осіб (2017)
Майстренко М. М. - Імплементація концепції Community Policing: від філософської доктрини до дієвого стратегічного напряму (2017)
Панкевич О. З. - Право на приватність: царина незалежності особи (2017)
Рудий Н. Я. - Роль Церкви та канонічного права у регулюванні опіки в українському феодальному суспільстві (X–XV ст.) (2017)
Ряшко О. В. - Права і свободи людини в філософії Гегеля, Остапенко Л. О. (2017)
Бутинська Р. Я. - Проект Трудового кодексу України: загальний огляд (2017)
Воробель У. Б. - Інститут окремого проживання подружжя (сепарація): історико-правові аспекти (2017)
Годованець Ю. С. - Майнова шкода як об’єктивна ознака трудового правопорушення працівника (2017)
Мелех Л. В. - Специфіка правового режиму судового рішення у господарському процесі, Візняк О. В. (2017)
Мокрицька Н. П. - Умови призначення компенсаційних виплат за надання соціальних послуг в Україні, Фаль М. О. (2017)
Туркот О. А. - Щодо прибутку акціонерного товариства та його розподілу, Рурак В. С. (2017)
Хомко Л. В. - Правові засади створення ломбардів в Україні, Зозуля Н. В. (2017)
Бондаренко В. А. - Теоретико-правові питання електронного правосуддя в інформаційному суспільстві, Пустова Н. О. (2017)
Єсімов С. С. - Нормативно-правове забезпечення інформаційних адміністративних послуг, що надаються МВС України (2017)
Ільницький О. В. - Юридичний аспект залучення громадян до управління в діяльності органів місцевого самоврядування, Ільків Н. В. (2017)
Кісіль З. Р. - Торгівля людьми – соціальна проблема сучасності (2017)
Ковалів М. В. - Забезпечення охорони громадського порядку органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування (2017)
Пилипів Р. М. - Критерії ефективності діяльності патрульної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2017)
Рудий Т. В. - Організаційно-правовий супровід захисту інформаційних систем підрозділів Національної поліції України на основі міжнародних стандартів, Захарова О. В., Сеник В. В., Сеник С. В., Ізьо М. І. (2017)
Чистоклетов Л. Г. - Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні, Шишко В. Й. (2017)
Ярема О. Г. - Концепція розвитку державної контрольної діяльності (2017)
Буржинський В. А. - Корупція в Україні, Кіріленко Ф. О. (2017)
Винник А. О. - Соціально-правова обумовленість спеціальної конфіскації майна як іншого заходу кримінально-правового характеру (2017)
Вітрова Д. В. - Деякі питання щодо об’єкта злочинів проти основ національної безпеки України (2017)
Ковальчук О. В. - Кредитні спілки: історія виникнення та правового регулювання в Україні (2017)
Красницький І. В. - Межі кримінально-правового унормування: постановка проблеми (2017)
Курило Л. В. - Позитивні обов’язки держави в контексті права людини на життя (на основі практики ЄСПЛ щодо України) (2017)
Максимович Р. Л. - Про поняття "заволодіння" в Кримінальному кодексі України (2017)
Марко С. І. - Тактичні особливості допиту свідків у кримінальних провадженнях про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, Прокоп М. Р. (2017)
Рудковська М. Р. - Значення об’єктивної сторони складу злочину для характеристики суспільної небезпеки діяння (2017)
Ряшко О. В. - Порівняльний аналіз повноважень сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі, Матіос І. В. (2017)
Франчук В. В. - Визначення поняття кримінально-правового засобу охорони економіки України (2017)
Юсупов В. В. - Передумови виникнення основ криміналістичних знань (2017)
Наукове життя (2017)
Наші автори (2017)
Галина Харитонівна Рябошапко: життєва шляхетність Людини і Вченого (2017)
Title (2014)
Contents (2014)
Skrtic M. M. - From wish to action – how does Croatia manage its hazardous waste?, Farkas A., Tisma S. (2014)
Evans M. D. R. - Chosen dangers: consensus and social differences norms about potentially lethal wildlife according to context and species (2014)
Ganda F. - The role of social policy in transition towards a green economy: the case of South Africa, Ngwakwe C. C. (2014)
Ngwakwe C. C. - Consumer income growth and rhino poaching in South Africa, Mokgalong N. M. (2014)
Plessis A. D. - A framework for measuring and internal reporting of environmental costs at a mine, Oberholzer M. (2014)
Cheteni P. - An analysis of anti-poaching techniques in Africa: a case of rhino poaching (2014)
Cheteni P. - Barriers and incentives to potential adoption of biofuels crops by smallholder farmers in the Eastern Cape Province, South Africa, Mushunje A., Taruvinga A. (2014)
Nyirenda G. - Mandatory and voluntary waste management practices of selected mining firms in South Africa: a review of literature (2014)
Fakoya M. B. - On carbon tax and emissions reduction through investments in renewable energy in South Africa (2014)
Fakoya M. B. - Carbon tax policy implications for economic growth and unemployment rates in South Africa: a conceptual thought (2014)
Title (2010)
Contents (2010)
Graves P. E. - A note on the design of experiments involving public goods (2010)
Patokos T. - Lives in the hands of economists: a critical review of the main methodologies used to derive the value of a statistical life (2010)
Selvaretnam G. - Using effluent charges in promoting investment in water pollution control technology: a model of coordination failure among firms, Thampanishvong K. (2010)
Vallee T. - Nash versus Stackelberg equilibria in a revisited fish war, Guillotreau P. (2010)
Khan H. - Estimating willingness to pay for improvements in drinking water quality: evidence from Peshawar, Northern Pakistan, Iqbal F., Saeed I. (2010)
Li J. - Income, lifestyle and household carbon footprints (carbon-income relationship), a micro-level analysis on China's urban and rural household surveys, Wang Y. (2010)
Johansson P.-O. - A note on cost-benefit analysis, the marginal cost of public funds, and the marginal excess burden of taxes, Kristrom B. (2010)
Sun Q. - Co-benefits of CDM projects and policy implications, Xu B., Wennersten R., Brandt N. (2010)
Lyimo J. G. - Vulnerability and adaptive strategies to the impact of climate change and variability. The case of rural households in semi-arid Tanzania, Kangalawe R. Y. M. (2010)
Truong C. - Evaluation of investment options mitigating catastrophic losses under the impacts of climate change, Truck S. (2010)
Kiratikarnkul S. - A cost-benefit analysis of alternative pig waste disposal methods used in Thailand (2010)
Бедрій Р. Б. - До питання про конституційні зміни щодо децентралізації влади в Україні (2017)
Лепісевич П. М. - Заходи щодо вдосконалення системи продовольчої безпеки в Україні, Курляк М. Д. (2017)
Лещух А. Р. - Об’єктивна модальність визначення конституційної процесуальної відповідальності (2017)
Онишко О. Б. - Ґрунтові книги як засіб забезпечення речових прав у західних воєводствах Польщі (1918–1939 рр.) (2017)
Воробель У. Б. - Повернення судового збору у зв’язку зі зменшенням розміру позовних вимог або внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж установлено законом (2017)
Долинська М. С. - До питання компетенції посадових і службових осіб, які вчиняють дії, прирівняні до нотаріально посвідчених (2017)
Штангрет І. І. - Оформлення та надання субсидій населенню з огляду на постанови Кабінету Міністрів України (2017)
Бондаренко В. А. - Дозвіл як спосіб правового регулювання, класифікація видів дозволів у сфері телекомунікацій, Пустова Н. О. (2017)
Єсімов С. С. - Юридична відповідальність суб’єктів публічного управління за порушення інформаційного законодавства України (2017)
Ковалів М. В. - Деякі проблемні питання законодавчого забезпечення діяльності поліцейських з виявлення правопорушень у громадських місцях, Боровікова В. С. (2017)
Середа В. В. - Надзвичайні правові режими у сфері публічного права (2017)
Бурда C. Я. - Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2017)
Гапчич В. О. - Окремі аспекти кваліфікації порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в Україні (cт. 286 КК України) (2017)
Гула Л. Ф. - Кримінологічна характеристика злочинів, учинених засудженими в установах виконання покарання, Гула Н. Л. (2017)
Гураль Л. О. - Поняття й види тілесних ушкоджень за кримінальним правом України (2017)
Комарницька М. О. - Окремі проблемні аспекти основного складу злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України (2017)
Максимович Р. Л. - Про поняття "погроза" в Кримінальному кодексі України (2017)
Пасєка О. Ф. - Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу за КК України: основні теоретичні та прикладні проблеми (2017)
Яремко Г. З. - Можливість застосування амністії до осіб, які на момент набрання чинності закону про амністію не мають статусу засудженого (2017)
Бабецький Р. В. - Характеристика забезпечення захисту свідків, які беруть участь у кримінальному судочинстві (2017)
Климчук М. П. - Криміналістична характеристика способів учинення шахрайства з використанням пластикових платіжних карток, Марко С. І. (2017)
Лепеха О. М. - Проект нових положень законодавчого урегулювання оперативно-розшукової діяльності, Кондратюк О. В. (2017)
Лозинська Ю. І. - Методологічні засади дослідження питань достовірності показань свідка та засобів її з’ясування у кримінальному провадженні (2017)
Пелещак O. Р. - Кібердиверсія як форма сучасної диверсійної діяльності (2017)
Поляк С. П. - Поняття та сутність протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність як цивілізаційного супротиву одному з проявів злочинності (2017)
Балинська О. М. - Принципи діалектики та метафізики (формальної логіки) у праві, Ященко В. А. (2017)
Налуцишин В. В. - Ідеалістичне тлумачення соціального контролю та правового порядку в німецькій класичній філософії (2017)
Пастернак О. О. - Універсальні принципи біоетики як антрополого-правові орієнтири правосуддя (2017)
Ряшко О. В. - Теоретико-правовий аналіз відносин держави та християнської релігії у "Філософії права" Гегеля, Остапенко Л. О. (2017)
Цмоць У. О. - Юридична герменевтика: антропологічна складова (2017)
Наші автори (2017)
Title (2011)
Contents (2011)
Pazienza P. - Should we tax tourism? Theoretical justifications from the economics of non-renewable resource use (2011)
Cardenete M. A. - Water price and water sectoral reallocation in Andalusia. A computable general equilibrium approach, Hewings G. J. D. (2011)
Porrini D. - The (potential) role of insurance sector in climate change economic policies (2011)
Mallory M. L. - Coordination problems, strategic complementarities, and multiple equilibria in an alternative fuel market (2011)
Canales P. - Assessing weather risk in sun and sand destinations, Pardo A. (2011)
Loisel P. - Private environmental incentive contract and a weather signal, Elyakime B. (2011)
Panella G. - Renewable energy: economic instruments between needs and risks, Zatti A., Carraro F. (2011)
Young M. G. - The development of a therapeutic community for homeless persons with co-morbid disorders: moving beyond the binary imperative implied by NIMBY (2011)
Doi N. - Assessment of investment requirements for low-carbon power generation in Asia and the Pacific – cost of CO2 emissions reduction and financial viability, Popov S., Barcelona E., Asano K. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Stahn H. - Individuals doubts and policy implementation: risk premium and contingent valuation, Tomini A. (2011)
Llop M. - Capturing the multisectorial effects of environmental policies: a linear price model for Catalonia, Pie L. (2011)
Grindsted T. S. - Sustainable universities - from declarations on sustainability in higher education to national law (2011)
Doi N. - Understanding the factors affecting the urban transport energy in Asian cities – pathways of urban transport indicators from 1995 to 2009, Asano K. (2011)
Gren I.-M. - Enforcement of environmental regulations: inspection costs in Sweden, Li C.-Z. (2011)
Giergiczny M. - The importance of second-order interactions in a forest choice experiment. A partial log-likelihood analysis, Riera P., Mogas J., Mahieu P.-A. (2011)
Cruz L. - How to make Cork oak forest services visible?, Barata E. (2011)
Zaman K. - The impact of population on environmental degradation in South Asia: application of seemingly unrelated regression equation model, Khan H., Khan M. M., Saleem Z., Nawaz M. (2011)
Cai Z. - Natural capital and allocation of investment sustainable perspective on endogenous growth model, Song Y., Lei X. (2011)
Rytterbro J. - Are future renewable energy targets consistent with current planning perspectives?, Robert M., Johansson S., Brandt N. (2011)
Sanz D. B. - The natural variability approach. Application to the analysis of the hydrologic alteration in five rivers (Ebro basin, Spain), Sacristan M. M., Rubial J. G. (2011)
Балинська О. М. - Синергетика як методологічна парадигма юридичних досліджень, Ященко В. А. (2017)
Забзалюк Д. Є. - Хрестоносний рух і політико-правова доктрина доби Середньовіччя: головні детермінанти становлення та розвитку (2017)
Забзалюк О. В. - Концепції державного устрою на західноукраїнських землях у середині ХІХ – на початку ХХ століття: історико-правовий аспект (2017)
Кельман Л. М. - До питання про співвідношення понять правозастосовної діяльності та реалізації права: теоретико-правовий аспект (2017)
Лепіш Н. Я. - Ефективність тлумачення як елемент правотворчої діяльності (2017)
Мельник Н. В. - Співвідношення й особливості взаємовідносин самоорганізації народу та громадянського суспільства (2017)
Онишко О. Б. - Вплив глобалізації на місцеве самоврядування в Польщі (2017)
Ряшко О. В. - Антиправова, антигуманна сутність сталінського тоталітарного режиму: історико-правовий аспект (до 80-річчя "Великого терору"), Коваль І. М. (2017)
Бедрій Р. Б. - Конституційно-правове забезпечення місцевого самоврядування в Україні та в європейських країнах (2017)
Гаврильців М. Т. - Реалізація державного суверенітету та суверенних прав держави в умовах євроінтеграції, Лук’янова Г. Ю. (2017)
Лещух А. Р. - Мереологічний поділ обсягу родового поняття конституційної відповідальності в Україні: правовий та теоретичний аспекти (2017)
Галкевич С. В. - Вина як категорія цивільного деліктного права (2017)
Долинська М. С. - Особливості провадження нотаріальної діяльності на українських землях під час Другої світової війни (2017)
Ільків Н. В. - Судова практика у справах про відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (2017)
Мелех Л. В. - Правові особливості судової процедури розпорядження майном боржника у справі про банкрутство, її мета й функції, Круць К. І. (2017)
Смолин Г. В. - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як засіб організації господарських правовідносин (2017)
Туркот О. А. - Щодо джерел і порядку формування статутного капіталу акціонерного товариства, Рурак В. С. (2017)
Штангрет І. І. - Правовий статус службового житла спеціалізованого житлового фонду (2017)
Андрусишин Р. М. - Теоретичні засади оцінки діяльності поліції (2017)
Бондаренко В. А. - Державне управління й адміністративно-правове регулювання у сфері охорони атмосферного повітря, Пустова Н. О. (2017)
Гурковський М. П. - Поняття державної служби в правоохоронній сфері України, Єсімов С. С. (2017)
Данчул О. С. - Особливості профілактики адміністративних правопорушень органами Національної поліції під час підготовки та проведення футбольних матчів (2017)
Єсімов С. С. - Методологія дослідження інформаційних технологій у публічному управлінні (2017)
Ілюшик О. М. - Мінімізація платниками ПДВ податкових зобов’язань шляхом залучення підприємств тіньового сектора економіки, Марець Ю. І. (2017)
Кісіль З. Р. - Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України (2017)
Кісіль Р.-В. В. - Дефекти сучасного законодавства про адміністративну відповідальність: корупційні загрози та методи їх подолання (2017)
Ковалів М. В. - Правоохоронні (поліцейські) заходи реагування на правопорушення (2017)
Павлович-Сенета Я. П. - Загальна характеристика й історичні форми державної політики у сфері державної митної справи (2017)
Проць І. М. - Діяльність рахункової палати як суб’єкта протидії правопорушенням у бюджетній сфері (2017)
Броневицька О. М. - Чи можливо притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності за злочин агресії проти України? (2017)
Бурда С. Я. - Покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні: шлях до гуманізації (2017)
Гангур Н. В. - Призначення та проведення судових експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень авторського права і суміжних прав (2017)
Мармура О. З. - Ідея регламентації ознак, що кваліфікують злочин, в загальній частині законодавства про кримінальну відповідальність: головні положення концепції реалізації в КК України (2017)
Федулова І. М. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України (2017)
Середа В. В. - Ефективність у системі оцінки діяльності територіальних органів Національної поліції (2017)
Наукове життя (2017)
Наші автори (2017)
Title (2011)
Contents (2011)
Rodriguez I. - Social benefits of niche agricultural products: a conceptual framework, D'Souza G., Collins A. (2011)
Hagem C. - Is the clean development mechanism compatible with an ambitious climate agreement?, Holtsmark B. (2011)
Minh N. K. - Modeling transformation in Vietnam using smooth transitions, Nguyen M.-H., Hung N. V. (2011)
Youssef S. B. - Regulation of a duopoly and environmental R&D, Dinar Z. (2011)
Strukova E. - Air pollution costs in Ukraine, Golub A., Markandya A. (2011)
Lundberg S. - The Pivotal nature of award methods in green public procurement, Marklund P.-O. (2011)
Fasse A. C. - Recent developments in applying environmental value chain analysis, Grote U., Winter E. (2011)
la Notte A. - Economic valuation of ecosystem services at local level for policy makers and planners. The case of the island of St. Erasmo in the Lagoon of Venice, Turvani M., Giaccaria S. (2011)
Rehdanz K. - Residential energy expenditures in Germany: intertemporal evolution and determinants, Schroder C. (2011)
Walters C. G. - Landlord influence on soil conservation practice adoption, Young D. L. (2011)
Keske C. M. H. - The effect of landowner amenity rents in conservation easement policies, Hoag D. L., Bastian C. T. (2011)
Boasson E. - The spatial-temporal cluster development in the healthcare service industry – an integrated GIS approach, Boasson V. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Runge C. F. - The theory and practice of performance indicators for sustainable food security: a checklist approach, Gonzalez-Valero J. (2011)
Kochi I. - Endogeneity and estimates of the value of a statistical life (2011)
Su M.-T. - An almost ideal elicitation contingent valuation method, Wu P.-I., Liou J.-L. (2011)
Martin E. - Is the gain from a groundwater management policy insignificant? (2011)
Hayashiyama Y. - Formulization of MRCGE-GTAP for GHG discharge reduction policy evaluation-simulation of Global Emissions Trading Scheme, Abe M. (2011)
Apata T. G. - Factors influencing the perception and choice of adaptation measures to climate change among farmers in Nigeria. Evidence from farming households in Southwest Nigeria (2011)
Jena P. R. - A study of changing patterns of energy consumption and energy efficiency in the Indian manufacturing sector (2011)
Title (2012)
Contents (2012)
Runge C. F. - Obesity overtaken by leanness as a repeated game: social networks and indirect reciprocity, Nelson E. J., Runge C. P., Levine J. (2012)
Khan H. - From growth to sustainable development in developing countries: a conceptual framework, Khan I. U. (2012)
Grindsted T. S. - Thematic development of declarations on Sustainability in Higher Education, Holm T. (2012)
Pu Z. - Energy resource tax effects on China`s regional economy by SCGE model, Hayashiyama Y. (2012)
Ma B. - Human driving forces for ecosystem services in the Himalayan region, Singh R. B., Hietala R. (2012)
Gunter B. G. - Bangladesh and the Copenhagen Accord: how much carbon dioxide might Bangladesh emit in 2050?, Rahman A. A. (2012)
Schmitz A. - Restoring the Florida Everglades through a sugar land buyout: benefits, costs, and legal challenges, Kennedy P. L., Hill-Gabriel J. (2012)
Martin E. - Potential of artificial wetlands for removing pesticides from water (2012)
Cheng W. - Environment and development: the prospective for early- and late-developed countries, Song Y., Liu J., Yu H., Xing Y., Berlyn G. (2012)
Brandt U. S. - Risk management strategies under climatic uncertainties (2012)
da Costa P. M. F. - Participation in government cost-share conservation programs in the Kentucky River Watershed: a county level analysis, Hu W., Pagoulatos A., Schieffer J. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Bertoni D. - Determinants of agri-environmental measures adoption: do institutional constraints matter?, Cavicchioli D., Pretolani R., Olper A. (2012)
Azevedo C. D. - A contingent valuation estimate of the value of remediation of contaminated sediments in Lake Michigan, Crooker J. R., Chambers C. N. (2012)
Daddi T. - Cluster approach and eco-innovation in four industrial clusters of Tuscany region (Italy), de Giacomo M. R., Testa F. (2012)
Liu L. - Spillover effects across environmental programs: the case of hazardous waste regulation in Michigan (2012)
Moxnes E. - GHG taxes and tradable quotas, experimental evidence of misperceptions and biases, Assuad C. S. (2012)
Juutinen A. - Modeling observed and unobserved heterogeneity in choice experiments, Svento R., Mitani Y., Mantymaad E., Shojie Y., Siikamaki P. (2012)
Halvorsen B. - Good girl – bad boy. Do identity statements bias results from questionnaires? (2012)
Hurley S. P. - Auction bids on environmental attributes of pork products: evidence against part-whole bias, Cai X., Kliebenstein J. B. (2012)
Ramali A. - Emerging agricultural hydrology problems in post-conflict Libya, Holloway G. (2012)
Kvamsdal S. F. - An overview of empirical analysis of behavior of fishermen facing new regulations (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
McPhail L. L. - A structural VAR approach to disentangle RIN prices (2012)
Junior A. M. J. - Economics of wastewater treatment: cost-effectiveness, social gains and environmental standards, Imbroisi D., Nogueira J. M., da Conceicao P. H. Z. (2012)
Delin H. - Potential and policy implications of reduction of nitrous oxide emission by technology in China, Songfeng C., Zhen W. (2012)
Grogan K. A. - Who produces organically and why? An analysis of California citrus growers (2012)
Selvaretnam G. - Efficacy of the clean development mechanism in reducing greenhouse gas emissions: a theoretical model, Thampanishvong K. (2012)
Mohammed E. Y. - Contingent valuation responses and hypothetical bias: mitigation effects of certainty question, cheap talk, and pledging (2012)
Boubacar I. - Neighboring effects of deforestation: a spatial econometric approach (2012)
Fujii H. - A water resource efficiency analysis of the Chinese industrial sector, Managi S., Kaneko S. (2012)
Poulos H. M. - The economic contribution of instream flows to the lower Connecticut River Watershed, New England, USA, Loo C., Workman J. G., de Boer A., Michaels J. (2012)
Stoczkiewicz M. - Free allocation of EU ETS emission allowances to installations for electricity production from a State aid law perspective (2012)
Evans M. - The frying pan or the fire: public attitudes about using herbicides to manage invasive weeds, Rollins K. (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Ganda F. - Energy and Carbon reduction practices in South African Banks, Ngwakwe C. C. (2014)
Ngwakwe C. C. - Green investment behavior in climate policy uncertainty: a suggested adjusted profit estimation model, Moyo T. (2014)
Lee T.-C. - Industry export competitiveness and optimal quantitative strategies for international emissions trading (2014)
Ahlheim M. - Chinese urbanites and the preservation of rare species in remote parts of the country: the example of eaglewood, Frör O., Langenberger G., Pelz S. (2014)
Msweli P. - An analysis of corporate community engagement in Zimbabwe, Wushe T. (2014)
Nortje C. - Developing a sustainable balanced scorecard for the oil and gas sector, Middelberg S. L., Oberholzer M., Buys P. W. (2014)
Biyase M. - Poverty and remittances in South Africa: an instrumental variables analysis (2014)
Kelley J. - Beware of feedback effects among trust, risk and public opinion: quantitative estimates of rational versus emotional influences on attitudes toward genetic modification (2014)
Nindi A. G. - Energy consumption and economic growth in Mozambique: an empirical investigation, Odhiambo N. M. (2014)
Choto P. - Daring to survive or to grow? The growth aspirations and challenges of survivalist entrepreneurs in South Africa, Tengeh R. K., Iwu C. G. (2014)
Title (2012)
Contents (2012)
Li C.-Z. - Growth, pollution, and money-metric welfare in imperfect markets, Lofgren K.-G. (2012)
Casagrande A. - An investigation over the strategic implications of environmental monitoring, Spallone M. (2012)
Schmitz A. - Markets for used motor oil in California under a controversial deposit-refund system, Moss C. B., Schmitz T. G., Greene G. (2012)
Attanasi G. - Environmental agreements as a Hawk-Dove game with confirmed proposals, Garcia-Gallego A., Georgantzis N., Montesano A. (2012)
Nkegbe P. K. - Technical efficiency in crop production and environmental resource management practices in northern Ghana (2012)
Alexopoulos T. - A decomposition of the effect of renewable energy sources regulation on CO2 emissions in the EU-15, Thomakos D., Tzavara D. (2012)
Daddi T. - A method to implement BAT (Best Available Techniques) in South Mediterranean countries: the experience of BAT4MED project, de Giacomo M. R., Lepe G. R., Vázquez Calvo V. L., Dils E., Goovaerts L. (2012)
Mansanet-Bataller M. - Volatility transmission in the CO2 and energy markets, Soriano P. (2012)
Wrenn D. H. - How do land use policies influence fragmentation? An econometric model of land development with spatial simulation, Irwin E. G. (2012)
Hansen L. - Minimizing costs of reducing agricultural nitrogen loadings: choosing between on- and off-field conservation practices, Delgado J. A., Ribaudo M., Crumpton W. (2012)
Ставнюк В. В. - Academia Aeterna (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (12 вересня 2018 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (26 вересня 2018 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (17 жовтня 2018 р.) (2018)
Павліщук В. В. - Сучасні проблеми молекулярного магнетизму (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 вересня 2018 р.) (2018)
Корнелюк О. І. - Комп’ютерні грід-технології та їх застосування в молекулярній біології (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 вересня 2018 р.) (2018)
Харченко В. В. - Про впровадження науково-технічних розробок у галузі міцності матеріалів і елементів конструкцій в екстремальних умовах експлуатації (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 вересня 2018 р.) (2018)
Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки (стенограма спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук України 17 жовтня 2018 р.) (2018)
Перший український космічний форум (2018)
Інновації в оборонній промисловості — базова вимога сучасності (2018)
80-річчя академіка НАН України П.І. Андона (2018)
75-річчя академіка НАН України А.М. Гольцева (2018)
70-річчя академіка НАН України А.А. Сибірного (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Курдюмова (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф. Головка (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Новосельцева (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Д.О. Єгера (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Зайцева (2018)
Мороз Л. В. - Вірусний гепатит G: труднощі та перспективи верифікації, обстеження, лікування та профілактики, Чічірельо-Константинович К. Д., Куляс С. М. (2018)
Рябоконь Ю. Ю. - Взаємозв`язки інструментальних та біохімічних ознак ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічний гепатит С при прогресуванні змішаної кріоглобулінемії, Колесник М. Ю., Абрамов А. В., Рябоконь О. В. (2018)
Малий В. П. - Фульмінантна форма вірусного гепатиту А з летальним наслідком (випадок із практики), Швайченко А. О., Павлов В. В., Шепилєва Н. В., Нартов П. В. (2018)
Дяків-Корейба Н. І. - Метаболічні зміни при порушенні мікробіоценозу кишкового каналу у хворих на цукровий діабет 2 типу, поєднаний з жовчекам`яною хворобою, Якимова А. В. (2018)
Герасун Б. А. - Пароксизмальна холодова гемоглобінурія – ще один аспект диференціальної діагностики жовтяниць, Герасун О. Б., Річняк Т. Г., Бляшик К. Я. (2018)
Козько В. М. - Огляд науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої 95-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету "Мечниковські читання – 2018. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій". Харків, 17–18 травня 2018 р., Бондар О. Є., Ткаченко В. Г., Герасун О. Б. (2018)
Ященко Л. М. - Сучасні уявлення про патогенетичні та прогностичні аспекти пролонгованої і переношеної вагітності (2018)
Архіпкіна О. Л. - Типи ремоделювання лівого шлуночка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та гіпертонічну хворобу (2018)
Боднарчук Ю. В. - Вікові особливості морфо-функціонального стану печінки у віддалені терміни перебігу експериментального цукрового діабету (2018)
Василенко А. М. - Структурно-функциональные изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у горняков Кривбасса, болеющих хроническим гастродуоденитом (клинико-морфологическое исследование), Буртняк Т. З. (2018)
Гарець В. І. - Структурні особливості власної пластинки слизової оболонки ясен щурів після впливу метакрилату, Федонюк Л. Я., Шевченко К. В. (2018)
Герасимюк І. Є. - Особливості реорганізації кровоносних судин легень щурів за різних ступенів загального зневоднення, Вацик М. О. (2018)
Гончаренко Г. Ю. - Активність стероїдних рецепторів в яєчниках у жінок з аденоміозом і гіперпластичними процесами ендометрію та без у постменопаузі (2018)
Григорьева Е. А. - Изменения коры мозжечка потомства крыс после введения PgE2 самкам для стимуляции родовой деятельности, Мамай И. Ю. (2018)
Гринцова Н. Б. - Морфологічні та морфометричні перебудови структурних компонентів аденогіпофіза щурів за умов експериментальної позаклітинної дегідратації середнього ступеня, Романюк А. М., Бумейстер В. І., Карпенко Л. І., Устянський О. О., Рудик А. В. (2018)
Довгаль Г. В. - Порушення раннього морфогенезу серця за умов введення ацетату свинцю, Шевченко І. В. (2018)
Dudenko V. G. - Clinical morphometry of male’s diaphragm in the sagittal plane, Vdovichenko V. Yu., Korobka I. M. (2018)
Золотько К. Н. - Исследование эффективности трансплантации криоконсервированных агрегатов нейральных клеток отдельно и совместно с мезенхимальными стволовыми клетками для лечения интрацеребрального кровоизлияния у крыс, Сукач А. Н. (2018)
Кузик Ю. І. - Хронічні розшаровуючі аневризми аорти: патоморфологічна характеристика, Сіра О. О. (2018)
Мазур О. Ю. - Патоморфологічні зміни легень у померлих з ожирінням: огляд літератури та аналіз власних спостережень, Кузик Ю. І. (2018)
Омеляш У. В. - Підгострий тиреоїдит де Кервена: клініко-патоморфологічні особливості у оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози (2018)
Опарін С. О. - Експериментальне обґрунтування лікування шлунково-кишкових кровотеч за допомогою ендоскопічної високочастотної зварювальної біполярної електрокоагуляції, Дядик О. О., Фелештинський Я. П., Сорокін Б. В., Козлова К. С., Луценко Д. В., Грузинський О. В. (2018)
Петько И. А. - Формирование и преобразование желез и мышечной ткани простаты плодов человека, Усович А. К. (2018)
Письменная О. Т. - Морфофункциональное состояние тканей зубов потомства крыс, получавших гиперкалорийную диету в период беременности матери, Николаева О. В., Наумова О. В. (2018)
Попко С. С. - Особливості експресії PSA структурами передміхурової залози людини, Євтушенко В. М. (2018)
Пославська А. В. - Карциноми невідомої первинної локалізації з ізольованим одностороннім ураженням пахвових лімфатичних вузлів у жінок, Шпонька І. С., Гриценко П. О., Савченко П. В. (2018)
Хрипков И. С. - Динамика ультраструктурных изменений компартмента энергообеспечения фолликулярных эндокриноцитов щитовидной железы в процессе дистантного взаимодействия с трансплантируемой опухолью (2018)
Хухліна О. С. - Морфологічні особливості коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та вторинної артеріальної гіпертензії, Антонів А. А., Кузьмінська О. Б., Мандрик О. Є., Коцюбійчук З. Я. (2018)
Градов О. В. - Поляризационная корреляционная электронно-оптическая микроскопия (PCLEM). Первое предварительное сообщение (2018)
Мішалов В. Д. - Морфологічне обґрунтування утворення пасочку осаднення навколо країв вхідної вогнепальної рани з урахуванням положень теоретичної механіки, Михайленко О. В., Гринчишина О. В. (2018)
Потоцкая О. Ю. - Сравнение особенностей обучения в школах Украины, Индии и Израиля, влияющих на адаптацию к системе высшего медицинского образования Украины, Шевченко Е. Н. (2018)
Скрынник А. А. - Система для полуавтоматической классификация тканей с использованием оптического дифрактометра для анализа биополимерных структур, Оганесян В. А., Яблоков А. Г., Градов О. В. (2018)
Петріас К. (автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (редактор) (2018)
Гуркин В. А. - О предпосылках возникновения анатомии в Древней Греции (2018)
Глибовець М. М. - Передмова (2018)
Бублик В. В. - Шляхами дистанційної освіти та електронного навчання (2018)
Ющенко Ю. О. - Багатовимірне впорядкування та його використання для вдосконалення інтерфейсу користувачів інформаційних систем (2018)
Стецюк П. І. - Двоетапна транспортна задача та її AMPL-реалізація, Ляшко В. І., Мазютинець Г. В. (2018)
Карпович А. В. - Алгоритми порівняння зображень для розв’язання задачі пошуку за вмістом, Глибовець А. М. (2018)
Малашонок Г. І. - Розподілені обчислення: ДАП-технологія розпаралелювання рекурсивних алгоритмів, Ciдько A. А. (2018)
Савенков О. А. - Розробка HTTP-сервісу на функційній предметно-орієнтованій мові програмування на базі вільних монад (2018)
Олецький О. В. - Моделювання процесу ухвалення рішень у багатоагентному середовищі на основі марковського процесу зміни ймовірностей вибору (2018)
Черкасов Д. І. - Причинно-наслідкове впорядкування подій на вузлах територіально розподіленої системи (2018)
Гречко А. В. - Електронні довірчі послуги – основа бізнес-довіри, Мелащенко А. О., Таран С. В. (2018)
Кліщенко Л. Д. - Байєсівська мережа в ІоТ на прикладі побудови кмітливої кур’єрської служби, Кудрявцева Ю. В. (2018)
Ivanov A. - Technical Comparison Aspects of Leading Blockchain-Based Platforms on Key Characteristics, Babichenko Y., Kanunnikov H., Karpus P., Foiu-Khatskevych L., Kravchenko R., Gorokhovskyi K., Nevmerzhitskyi Ie. (2018)
Заславський В. А. - Системи зберігання енергії: аспекти безпеки і оптимізації, Пасічна М. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Баранов М. І. - До 100-річчя Національної академії наук України – колиски вітчизняної науки і техніки, Розов В. Ю., Сокол Є. І. (2018)
Золотарев В. М. - Завод "Южкабель": вехи пути (75 лет заводу "Южкабель") (2018)
Болюх В. Ф. - Исследование линейного импульсного электромеханического преобразователя индукционного типа с двойным якорем, предназначенного для уничтожения информации на SSD накопителе, Кашанский Ю. В., Кочерга А. И., Щукин И. С. (2018)
Васьковський Ю. М. - Електрогенератор в системі рекуперації енергії механічних коливань транспортних засобів, Пода М. В., Кошикар І. В. (2018)
Шевченко В. В. - Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при неноминальных режимах работы, Минко А. Н., Строкоус А. В. (2018)
Kuznetsov B. I. - Synthes of robust active shielding systems of magnetic field generated by group of high-voltage power lines, Nikitina T. B., Kolomiets V. V., Bovdui I. V., Voloshko A. V., Vinichenko E. V. (2018)
Suprunovska N. I. - Method for voltage control in charge circuit of electric discharge installations with two capacitors under nonzero initial conditions, Shcherba M. A. (2018)
Баранов М. И. - Метрологическое обеспечение в Украине испытаний объектов энергетики, авиационной и ракетно-космической техники на стойкость к воздействию импульсов тока (напряжения) искусственной молнии и коммутационных импульсов напряжения, Буряковский С. Г., Рудаков С. В. (2018)
Brzhezytskyi V. O. - Characteristics of specialized single-phase high voltage doubler rectifier, Vendychanskyi R. V., Trotsenko Ye. O., Haran Ya. O., Desyatov O. M., Khominich V. I. (2018)
Dehghani M. - Planning of energy carriers based on final energy consumption using dynamic programming and particle swarm optimization, Montazeri Z., Ehsanifar A., Seifi A. R., Ebadi M. J., Grechko O. M. (2018)
Глебов О. Ю. - К вопросу проектирования заземляющих устройств подстанций 330(220) кВ для обеспечения электромагнитной совместимости вторичных цепей, Колиушко Д. Г., Колиушко Г. М., Еремеева Е. П. (2018)
Козюбра М. І. - Правознавство, наука, методологія: еволюція підходів до їхніх взаємозв’язків (2018)
Звєрєв Є. О. - Деякі міркування про постправду в праві (2018)
Лихолат І. П. - Юрисдикційні засоби врегулюваннята вирішення правових спорів в Україні (2018)
Кушик В. Р. - Проблеми реалізації соціальних та економічних прав людини (2018)
Бурий В. О. - Право на доступ до правосуддя як одна з передумов забезпечення інших прав і свобод людини (2018)
Матвєєва Ю. І. - Правова визначеність: pro et contra (2018)
Венгер В. М. - Принцип доступності в діяльності органів публічного адміністрування (2018)
Лобач О. М. - Принципи права: особливості в податковому праві (2018)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2018)
Ізарова І. О. - Спільні стандарти цивільного процесу в ЄС: загальна характеристика та перспективи реалізації (2018)
Yatskevych I. - Right to Social Security of Employment Migrants in European Union (2018)
Костюк В. Л. - Європейські соціальні стандарти в контексті сучасної моделі джерел права соціального забезпечення: науково-теоретичний аспект (2018)
Цельєв О. В. - Особливості реалізації права на освіту громадянами України, які проживають на її окупованих територіях (2018)
Подоляка Т. О. - Особливості реалізації права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Горох О. П. - Звільнення від відбування покарання з випробуванням за тяжкі корисливі злочини проти власності: проблеми судової практики (2018)
Бабич С. О. - Доекстрадиційна наглядова пробація як новітній механізм дотримання верховенства права під час вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Мартинець Л. А. - Змістова характеристика освітнього середовища професійного розвитку вчителя в закладі загальної середньої освіти (2018)
Мороховець Г. Ю. - Тестування як форма контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти (2018)
Міленіна М. М. - Антропологія інтелекту – біологічний підхід до розуміння обдарованості (2018)
Столярчук О. А. - Рефлексивно-проектувальне навчання як засіб оптимізації становлення особистості майбутнього фахівця (2018)
Барабанов Р. Е. - Сопровождение высшим учебным заведеним социально-психологической адаптации студентов – будущих учителей в историко-культурной среде Москвы, Дергачева Н. С. (2018)
Мельник М. Ю. - Теоретичні основи вивчення інтелектуальної обдарованості (2018)
Волошина А. Л. - Головні передумови популяризації елементів козацької спадщини в козацькому етнокультурному просторі, Сичевська Л. Є., Олійник Л. Г. (2018)
Кузіна С. І. - Педагогічна рада з теми "Обдарована дитина: творчі надбання, реалії, перспективи", Бощенко З. Б. (2018)
Олійник А. Ю. - Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити (2018)
Чуба О. А. - Літня школа "ЕКСТРІМ" зі спортивно-туристської підготовки (2018)
Ласкова-Ярмоленко А. О. - Сторінками психології обдарованості: історичний аспект (за посібником О. Г. Ридецької) (2018)
Караваєва К. С. - Майбутнє України (2018)
Поліхун Н. І. - Методичні підходи до педагогічної діагностики схильності до дослідницької діяльності інтелектуально обдарованих старшокласників (2018)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Благова Т. О. - Пріоритети професійно-практичної підготовки хореографа в умовах закладів вищої освіти (2018)
Гордаш А. М. - Античні витоки категорії художньої майстерності в сучасному тезаурусі мистецької освіти (2018)
Ніколаї Г. Ю. - Моделі хореографічної підготовки фахівців у німецькомовних країнах, Ткаченко І. О. (2018)
Реброва Г. О. - Специфіка економічного контенту мистецької освіти як гуманітарної педагогічної галузі (2018)
Шевченко А. С. - Естрадно-джазова освіта в Україні: проблеми розвитку (2018)
Якуба Ю. В. - Теоретичні та методичні аспекти дослідження художньо-творчої діяльності школярів у хореографічному колективі (2018)
Ду Ханьфен - Діагностика готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до керівництва дитячим інструментальним ансамблем (2018)
Жень Сінь Ян - Зміст і компонентна структура художньо-ціннісного ставлення майбутніх учителів музики (2018)
Лю Сянь - Екстраполяція методичної спадщини фортепіанної педагогіки у фортепіано-виконавську самопідготовку майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Магда П. М. - Діагностика рівня сформованості комунікативності, креативності, біоетики в майбутніх учителів музики (2018)
Економова Е. К. - Взаємодія в тріаді "педагог – співак – концертмейстер" як інструмент підготовки співаків до концертно-камерної діяльності (2018)
Мен Сіан - Ментальні ресурси формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу (2018)
Чжан Лянхуа - Педагогічні умови формування праксеологічних умінь студентів факультетів мистецтв на заняттях з постановки голосу (2018)
Чжу Пен - Принципи та педагогічні умови формування художньо-виконавського досвіду майбутніх фахівців з музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2018)
Ши Цюбо - Методичне забезпечення формування художньо-естетичного смаку студентів факультетів мистецтв у процесі вокального навчання (2018)
Гулей О. В. - Категорія "колір" у змісті навчання декоративно-прикладному мистецтву майбутніх фахівців образотворчого мистецтва (2018)
Жулінський М. В. - Вивчення композиції в закладах вищої освіти мистецького профілю на прикладах творчості Валентина Сєрова (2018)
Капран О. В. - Роль колірної гармонії в художньому проектуванні одягу (2018)
Садовський О. В. - Художник і споживачі його творчості: проблема глядача (2018)
Лі Жуйцін - Критеріально-рівнева характеристика розвиненості музично-естетичного смаку підлітків у процесі співацького навчання (2018)
Толстова Н. М. - Методика формування готовності студентів до фахового самовдосконалення на заняттях з постановки голосу на засадах міжпредметних зв’язків (2018)
Чень Цзіцзянь - Методика педагогічної діагностики в експериментальній роботі з формування цілісного уявлення про музичний твір у майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Пам’яті Людмили Леонідівни Тарангул присвячується (2018)
Андрущенко В. Л. - Фіскальний фактор щастя народів, Тучак Т. В. (2018)
Белінська Я. В. - Феномен криптовалюти: сутність, механізм виникнення, проблеми використання (2018)
Білобровенко Т. В. - Перевірка державних закупівель як ефективна форма державного фінансового контролю (2018)
Бодров В. Г. - Податкове регулювання в умовах формування цифрової економіки в Україні (2018)
Воронкова О. М. - Державне регулювання податкових відносин (2018)
Занько Б. М. - Віднесення матеріальних активів до складу основних засобів: проблеми податкового законодавства (2018)
Коваленко Ю. М. - Еволюційні аспекти фінансового інжинірингу на світових ринках цінних паперів (2018)
Кондукова Е. В. - Проблеми уніфікації методики фінансового аналізу у державному контролі (2018)
Лазебник Л. Л. - Діджиталізація економічних відносин як фактор удосконалення бізнес-процесів підприємства (2018)
Лісовий А. В. - Надходження від податку на доходи фізичних осіб як стимул адміністративно-територіального реформування сільських територій (2018)
Мазіна О. І. - Значення глобальних принципів управлінського обліку у розвитку теорії, практики і професійних компетенцій (2018)
Мацелюх Н. П. - Інструментарій неокласичної економічної теорії та його використання в економічній теорії права, Максименко І. А. (2018)
Міщенко Т. М. - Оцінка організації внутрішнього контролю витрат виробничого підприємства (2018)
Москаленко Н. В. - Теоретичні аспекти запровадження комплаєнс-контролю в Україні (2018)
Олешко А. А. - Пріоритети державного управління регіональною економікою в умовах нестабільності, Трохимець О. І. (2018)
Onyshko S. V. - The role and features of institutional investors inproviding of innovativeinvestment, Novytskyi V. A. (2018)
Осмятченко В. О. - Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в контексті зміни технологічних укладів, Олійник В. С. (2018)
Панасюк О. В. - Аналіз досвіду у сфері державного фінансового контролю: Європейський Союз та Україна (2018)
Параниця Н. В. - Регресійний аналіз показників публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (2018)
Пілевич Д. С. - Ідентифікація сутності інформаційної системи обліку та її основні характерні риси (2018)
Ратушняк Т. В. - Моніторинг публічних закупівель засобами платформи DoZorro (2018)
Редич О. В. - Управління податковим відомством на основі ключових показників ефективності (2018)
Рябчук О. Г. - Аналітичні процедури та їх виконання у процесі державного фінансового аудиту (2018)
Сидоренко О. М. - Місце інформаційного забезпечення контрольного процессу в системі управління підприємством, Половинець Д. В. (2018)
Смутчак З. В. - Проблема трудової міграції: позитивні і негативні наслідки для економіки (2018)
Старостенко Г. Г. - Інвестиції та інновації в реальному секторі економіки як фактор забезпечення конкурентоспроможності на прикладі виробничої сфери (2018)
Сторожук Т. М. - Організація електронного обліку продукції лісового господарства деревного походження, Дружинська Н. С. (2018)
Андрощук І. - Стратегічне управління кадровим потенціалом університетів Республіки Польща (2018)
Boichenko M. - Assessing English language learners` knowledge in general secondary schools in Ukraine and Poland, Kokhanova N., Sbruieva A. (2018)
Holubkova N. - Forms of school-community partneship in the context of studying organizational and pedagogical foundations of American school, family and community partnership (2018)
Yeremenko I. - Procedural aspects of quality assurance internationalization in the European higher education area (2018)
Мелешко І. - Становлення та розвиток провайдерської мережі неформальної освіти дорослих у Фінляндії (2018)
Пономаренко Н. - Школи професійної підготовки фахівців журналістики: закордонний досвід (2018)
Самойлова Ю. - Концептуальні підходи до теорії та практики мережування шкіл у США: історичний контекст (2018)
Чухно Л. - До питання про місце та роль обдарованої особистості у європейській педагогіці (2018)
Генкал С. - Формування потенціалу професійного саморозвитку майбутніх учителів біології (2018)
Качінський О. - Соціально-культурна адаптація іноземних студентів (медичних спеціальностей) у процесі дистанційного навчання як наукова проблема (2018)
Коновалова Л. - Тенденції модернізації освітнього процесу викладання економічних дисциплін та вдосконалення методики навчання фармакоекономіки майбутніх провізорів (2018)
Крівшенко Л. - Діагностика у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2018)
Кузьменко В. - Роль вільних матросів та інших товариств у розвитку морської освіти у ХІХ столітті, Ляшкевич А. (2018)
Лю Сянь. - Експериментальне дослідження методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки (2018)
Міровська М. - Студент як учасник і суб`єкт освітнього процесу: зміна парадигми в українській освіті (2018)
Міхно С. - Реалізація технології формування пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки (при вивченні педагогічних дисциплін) (2018)
Петренко О. - Оцінка рівня стану здоров`я студенток економічних спеціальностей (2018)
Петренко Ю. - Основні структурні компоненти кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (2018)
Пташенчук О. - Стан сформованості дослідницької компетентності майбутніх учителів біології в процесі проведення педагогічного експерименту (2018)
Реброва Г. - Акмеологічні технології у формуванні економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2018)
Семеног О. - Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців засобами інноваційних технологій: праксеологічний підхід, Козлова О., Величко Н. (2018)
Семеног О. - Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх фахівців з документознавства в умовах університетської освіти: термінологічний і культурологічний компоненти, Сьоміна А. (2018)
Silchuk O. - Diagnostics of motivation and value component of business communication culture of the future specialists in agriculture, Nikolayenko Yu. (2018)
Степанова Л. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва та хореографії (2018)
Чень Цзіцзянь. - Основні положення методики формування цілісного уявлення про музичний твір у майбутніх учителів музики (2018)
Ячменик М. - Підготовка майбутніх учителів-словесників до використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності: розробка моделі та її експериментальна перевірка (2018)
Бикова М. - Сучасні підходи до реалізації принципу полікультурності у вихованні (2018)
Драновська С. - Теоретико-методичні основи змісту шкільної історичної освіти у ХХІ ст. (2018)
Зверюк Р. - Яким Ярема як представник і творець національної академічної культури (2018)
Онопрієнко В. - Екологічна освіта та виховання в дошкільних дитячих закладах, Походня Е. (2018)
Павленко І. - Рівень рухової активності старшокласниць, Лянной Ю. (2018)
Таможська І. - Роль міністерства народної освіти у вирішенні кадрових питань в дореволюційних університетах України (2018)
Хоменко Л. - Підручники та посібники з іноземної мови як засіб реалізації змісту іншомовної освіти у вищих аграрних навчальних закладах України (друга половина 40-х – 80-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Хомич О. - Організаційно-педагогічні умови формування просоціальної поведінки учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Аріщенко А. - Інклюзивний освітній простір ЗВО України: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Беспалова О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців з фізичної тераії та ерготерапії до впровадження фізкультурно - оздоровчих технологій (2018)
Коштур Я. - Корекційна спрямованість занять плаванням з розумово відсталими підлітками (2018)
Лехолетова М. - Упровадження соціально-педагогічних умов формування здоров`я збережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів в освітній процес ВНЗ (2018)
Соловйова Т. - Соціально-педагогічна робота з сім`ями, які виховують дитину з інвалідністю, в закладах дошкільної освіти (2018)
Содержание (2018)
Клименко С. А. - Старатель и светитель технологической наследственности (к 90-летию со дня рождения Э. В. Рыжова) (2018)
Алексенко Б. А. - Вплив внутрішнього дисектора на рівномірність розподілу енергії НВЧ випромінювання в процесі регенерації адсорбентів в промислових осушувачах, Добротворський С. С., Добровольська Л. Г. (2018)
Беспалова А. В. - Разрезание каменных строительных материалов и керамической плитки при строительных работах алмазными дисками, Лебедєв В. Г., Фроленкова О. В., Чумаченко Т. В. (2018)
Верещака А. А. - Исследование процесса осаждения и эксплуатационных свойств многослойно-композиционного наноструктурированного покрытия Ti-TiN-(Ti,Al,Si)N (2018)
Гаращенко Я. Н. - Возможности визуального и статистического анализа для оценки применимости декомпозиции изделия при его послойном изготовлении (2018)
Гусарев В. С. - Струтурная схема автоматического монтажа, Наддачин В. Б. (2018)
Гуцаленко Ю. Г. - Алмазно-искровое шлифование: обзор исследовательской и промышленной практики разработки харьковской научной школы физики процессов резания и интегрированных технологий машиностроения (2018)
Іванов В. О. - Класифікації опорних елементів модульних верстатних пристроїв, Ляпощенко О. О., Павленко І. В. (2018)
Карпик Р. Т. - Автоматизація процесу проектування прес-форм для литва термопластів під тиском, Дідик С. В. (2018)
Манохин А. С. - Влияние подготовки режущих пластин из pсbn под напыление на адгезионную прочность в системе "покрытие-основа" и эксплуатационные характеристики инструмента, Столбовой В. А., Закиев И. М., Клименко С. А., Береснев В. М., Клименко С. Ан., Найденко А. Г., Закиев В. И., Мельнийчук Ю. А., Копейкина М. Ю. (2018)
Новиков Ф. В. - Прогрессивные направления высокопроизводительной и высококачественной обработки металлов резанием, Гуцаленко Ю. Г., Рябенков И. А. (2018)
Полянский В. И. - Математическая модель теплового процесса при шлифовании материалов (2018)
Сіньковський А. С. - Високотемпературні теплоізоляційні матеріали на основі віскерів карбіду кремнію, вирощених методом хімічних транспортних реакцій, Янюк М. Ф., Рибак О. В. (2018)
Тигарев В. М. - Общий подход к проектированию параметрической модели конструкции рамы электроскутера и симуляции нагрузок в САПР Inventor, Тонконогий В. М., Гончаренко А. А. (2018)
Тонконогий В. М. - Проектування та розробка програми для виготовлення ювілейної медалі до 100-річчя ОНПУ, Сінько І. С., Замятін М. І., Ланова Д. Д., Панченко А. О. (2018)
Тонконогий В. М. - Математическая модель проектирования помещений с акустическими свойствами, Синько И. С., Махиянова Э. А., Миткова А. Ю. (2018)
Усов А. В. - Возможности повышения эксплуатационных характеристик рабочих поверхностей цилиндров технологическими методами, Куницын М. В. (2018)
Федорович В. А. - Методология компьютерного моделирования процесса алмазного выглаживания, Островерх Е. В., Козакова Н. В. (2018)
Chupryna V. M. - The spatial rigidity of technological robots (2018)
Шелковий О. М. - Підвищення ефективності зборки складних машинобудівних виробів на засадах інтеграції механоскладальних операцій, Фадєєв В. А., Набока О. В. (2018)
Якимов А. А. - Обеспечение качества поверхности при шлифовании деталей с композиционным покрытием, Клименко Н. Н., Шихирева Ю. В., Бовнегра Л. В. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Polumiienko S. K. - Game-Theoretical Resource Model of Balanced Technological Development, Gorda S. E. (2017)
Veduta E. N. - Economic science and economic-mathematical modeling, Dzhakubova T. N. (2017)
Kraskevich V. E. - Innovation engineering as the instrument of decision-making support, Selivanova A. V. (2017)
Makarenko I. P. - Modeling of financial flow regulators in systemic macroeconomic environment (2017)
Marko M. Y. - An approximate method for solving assignment problem, Tsegelik H. H. (2017)
Stefanyshyn D. V. - Improving diagnostic models for forecasting the behavior of dams equipped with automated monitoring systems (2017)
Kryazhych O. O - Some of the special features of the tritium migration, Kovalenko O. V. (2017)
Kremenovska I. V. - Waste management: accounting problem (2017)
Beketova G. M. - Modeling of fire suppression in the ecological system of tress and shrubs (2017)
Abstracts (2017)
Information about the authors (2017)
На шляху розвитку правової інформатики в Україні (2004)
Мельник П. - Щодо проблем правової інформатики у фінансовій сфері, Попович В., Цимбалюк В. (2004)
Хахановський В. - Розвиток нового наукового напряму та навчальної дисципліни (2004)
Швець С. - Інформаційно-пошукова система "Науково-дослідні роботи з проблем держави і права” (2004)
Цимбалюк В. - Інформація як об’єкт культурного усвідомлення та пізнання в суспільних відносинах (2004)
Базанов Ю. - До питання створення матриці для порівняння інформаційного законодавства, Швець М. (2004)
Форсюк М. - Формалізована модель реалізації комплексного управління в комп’ютерних інформаційних системах, Злочевська Л. (2004)
Назаренко Т. - До питання побудови інтерфейсу в комп’ютерних системах (2004)
Верещагін І. - Конструювання тестових завдань на встановлення відповідності елементів двох множин, Хренова О. (2004)
Котляр В. - Аналіз динаміки злочинності в Україні, Антонов О. (2004)
Романюк Б. - Концептуальні підходи до побудови інформаційної структури системи показників діяльності міліції (2004)
Брижко В. - До питання щодо міжнародних стандартів захисту даних (2004)
Базанов О. - Інформаційна система аналізу даних щодо забезпечення охорони об’єктів (2004)
Костицький В. - Правова інформатика. Системна інформатизація законотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності в Україні (рецензія на монографію) (2004)
До питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2004)
Дорогих С. - Українська версія інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC (2004)
Конвенція № 108 Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (офіційний переклад) (2004)
Додатковий протокол до Конвенції № 108 Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних від 08.11.2001 р. (офіційний переклад) (2004)
Постанова Верховної Ради України від 16.01.2003 р. № 441-IV (витяг) (2004)
Постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 21.05.03 р.№ 26-11/5 "Про зміну паспорта спеціальності” (2004)
Дисертаційні роботи зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (правова інформатика) (витяг із списку робіт) (2004)
До питання визначення терміна "Правова інформатика” (2004)
Шемчученко Ю. - Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з європейським правом (2004)
Швець М. - Методи і засоби інформатики у вирішенні проблем гармонізації законодавства України з європейським правом (2004)
Мельник П. - Становлення фінансово-правової інформатики у сфері оподаткування, Попович В., Цимбалюк В. (2004)
Калюжний Р. - Проблеми захисту прав людини в інформаційній сфері, Андросюк І. (2004)
Задорожня Л. - До питання огляду законодавства у інформаційній сфері (2004)
Швець М. - До питання огляду інформаційного законодавства щодо захисту персональних даних в країнах Європи, Брижко В. (2004)
Цимбалюк В. - Адміністративно-правові джерела методології інформаційного права (синергетичний та кібернетичний аспекти) (2004)
Гуцалюк М. - Інформаційна безпека України: нові загрози та організація протидії (2004)
Буржинський В. - Правові проблеми використання оперативно-довідкової картотеки, Котляр В. (2004)
Семир’янов Д. - Щодо вдосконалення інформаційного забезпечення управління підрозділами податкової міліції (характеристики та вимоги до інформації) (2004)
Клімашевська Ю. - Структура інформаційного процесу у кримінальному судочинстві (2004)
Шестак Л. - Поняття та юридичний зміст ліцензування (2004)
Хахановський В. - Сучасні технології в правоосвітній діяльності (2004)
Шарафісламова Л. - Особливості застосування активних методів навчання для професійної підготовки (2004)
Підопригора О. - Рецензія на дослідження щодо права власності людини на персональні дані по темі: "Організаційно-правові питання захисту персональних даних” (2004)
Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 15 грудня 1997 року "Про обробку персональних даних і захист прав осіб у телекомунікаційному секторі” (2004)
Постанова Верховної Ради України від 16.01.2003 р. № 441-IV (витяг) (2004)
Постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 21.05.03 р. № 26-11/5 "Про зміну паспорта спеціальності” (2004)
Дисертаційні роботи зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (витяг із списку робіт) (2004)
До відома читачів (2004)
Богайчук В. Ж. - Гібридна війна як елемент реалізації імперської національної геополітики Російської Федерації (2017)
Будагьянц Л. М. - Національна освіта проти гібридного зброї: боротьба за історію, Осьодло В. І. (2017)
Бутенко Л. Л. - Коли реальність складніша за підручника: проблеми оновлення змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах сучасних соціокультурних викликів (2017)
Вінтоняк В. Ф. - Гендерні аспекти військової освіти в умовах гібридної війни (2017)
Докучаєва В. В. - Трансформація соціально-педагогічної ситуації як чинник створення інноваційних педагогічних систем (2017)
Караман О. Л. - Чинники абераційної соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України (2017)
Костіна В. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів із сімей вимушених переселенців із зони АТО (2017)
Краснова Н. П. - Особливості Інтернету як агента політичної соціалізації молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2017)
Манич Н. Є. - Деякі особливості дистанційного викладання рекламознавчих дисциплін в умовах гібридної війни на сході України (2017)
Мацай Н. Ю. - Екологічна освіта в контексті регіональної Стратегії розвитку в умовах збройного конфлікту (2017)
Савченко С. В. - Гібридна війна: сутність поняття та основні сучасні прояви (2017)
Семенов М. А. - Система забезпечення якості дистанційного навчання в умовах відкритої освіти (2017)
Сергєєва В. Є. - Проблема формування загальнолюдських цінностей у майбутніх вчителів в умовах сучасної гібридної війни (2017)
Бабічев О. І. - З досвіду національно-патріотичного виховання студентів у ЛНУ імені Тараса Шевченка, Котєнєва І. С. (2017)
Єпіхіна М. А. - Ефективність традицій української етнопедагогіки у трудовому вихованні молодших школярів, Коваленко Т. В. (2017)
Зажарська Г. П. - Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів у взаємодії сім’ї та школи (2017)
Отрощенко Н. Л. - Соціально-педагогічний аспект у профорієнтаційній роботі загальноосвітньої школи (2017)
Цибульська С. М. - Технологія, методика патріотичного виховання молодших школярів (2017)
Беляева Э. Ф. - Гармонизация личности как условие формирования целостного мышления, Бондарь С. Н., Зубкова Л. Н. (2017)
Григор’єва І. О. - Особливості та етапи формування моральної самосвідомості підлітків у психолого-педагогічних дослідженнях (2017)
Звонок О. С. - До питання співвідношення понять дорослість і зрілість у віковій психології (2017)
Канішевська Л. В. - Виховання гуманності у молодших школярів у позаурочній діяльності (2017)
Дьоміна В. В. - Білінгвальна культура майбутнього вчителя іноземної мови: взаємодія мови і культури, Пантелеєва О. Я. (2017)
Королецька Л. В. - Формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства (2017)
Мокляк В. М. - Основні передумови становлення та розвитку автономії в університетах України (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Онищенко C. С. - Понятійно-термінологічна система теорії фізичного виховання: сутнісні характеристики та особливості (2017)
Поліщук О. А. - До проблеми трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я в Україні (2017)
Ставкова С. Г. - Становлення супервізії як сфери професійної діяльності у соціальній роботі: зарубіжний досвід (2017)
Цибулько Л. Г. - Зіккінер та його внесок у розвиток шкільної педагогіки Німеччини, Пелих Т. В. Й. А. (2017)
Чала О. В. - Сучасний погляд на історію становлення та розвитку краєзнавства в Україні (2017)
Шевчук О. Б. - До специфіки професійної підготовки фахівців фінансово-економічного напряму (2017)
Юрків Я. І. - Підготовка фахівців соціальної сфери до роботи з дітьми, які зазнали насильства у сім’ї (2017)
Кожушко А. О. - Компаративний аналіз новітніх стратегій інноваційного розвитку публічного управління (2018)
Кошелева Л. Є. - Основні теоретичні підходи до визначення публічного адміністрування (2018)
Лозицька І. О. - Імплементація зарубіжного досвіду реформування державного управління в сучасних умовах (2018)
Нікіпєлова Є. М. - Генеза державної політики національної безпеки в Україні в контексті формування системи колективної безпеки в Європі (2018)
Новак А. М. - Формування та реалізація національної антикорупційної політики в умовах глобалізації: сучасні виклики (2018)
Підбережник Н. П. - Концептуальні засади дослідження проблем етнічності та нації в контексті науки державного управління (2018)
РУДІК О. М. - Реформи державного управління в країнах-кандидатах та потенційних кандидатах на вступ в ЄС: стан та актуальні проблеми (2018)
Худоба О. В. - Демократичне управління системною протидією деменції: транснаціональні підходи (2018)
Базавлук Н. Ю. - Механізми державного управління сталим розвитком регіонів у контексті принципів належного врядування, Рагімов Ф. В. (2018)
Кандзюба С. П. - Використання вільного програмного забезпечення для організації електронного документообігу в державних установах і органах публічної влади: зарубіжний досвід, Сухова В. В. (2018)
Кузнєцов К. В. - Удосконалення механізмів державного управління у фінансуванні системи інклюзивної освіти (2018)
Леонова О. О. - Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання детінізації економіки України (2018)
Машненков К. А. - Формування та реалізація державної екологічної політики в умовах війн інформаційної доби (2018)
Приліпко С. М. - Інноваційний розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: публічноуправлінський аспект (2018)
Шаповалова І. Б. - Правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері дотримання прав людини (2018)
Андрєєв В. О. - Становлення та розвиток інституту присяги державного службовця (2018)
Осипов Д. М. - Особливості формування професійних інтересів публічних службовців (2018)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Кадрове забезпечення системи публічного управління: історичний контекст (2018)
Безус В. О. - Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста: теоретико-концептуальний аспект, Чикаренко І. А. (2018)
Костенюк Н. І. - Основні напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні на основі зарубіжного досвіду (2018)
Овсяник В. М. - Інформація як основа успішної взаємодії органів влади в умовах надзвичайних ситуацій (2018)
Відомості про авторів (2018)
Мінцер О. П. - Системно-біологічні та системно-медичні уявлення про функціонування організму. Частина 1. Упорядкування та структурування медичної інформації (2018)
Мінцер О. П. - Інформаційні та мікроелектронні технології для застосування в мобільній медицині. Надії та обмеження, Романов В. А., Галелюка І. Б., Антонова А. В. (2018)
Martsenyuk V. P. - On principles, methods and areas of medical and biological application of optical immunosensors, Klos-Witkowska A., Sverstiuk A. S., Bihunyak T. V. (2018)
Подпрятов С. С. - Дослідження впливу параметрів подавання імпульсної високочастотної напруги на зміну діелектричної характеристики біологічних тканин у моделі електрозварного міжкішкового анастомозу, Маринський Г. С., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А., Лопаткіна К. Г., Васильченко В. А. (2018)
Стецюк В. 3. - Особливості розроблення концептуальної математичної моделі процесу раннього діагностування спадкових орфанних захворювань, Малєй А. В., Лісовиченко О. І., Пічкур Н. О., Бабінцева Л. Ю. (2018)
Марценюк В. П. - Методологія організації клінічних випробувань ефективності та безпечності китайської образної медицини в контексті доказової медицини, Лупенко С. А., Сверстюк А. С., Павлишин А. В. (2018)
Лопін Є. Б. - Інформаційна технологія криптографічно-захищеного експорту/імпорту рядків таблиць бази даних (2018)
Ільницька Л. В. - Модульне функціонування архітектури інформаційної медичної системи охорони здоров’я України (2018)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2018)
Вимоги щодо підготовки рукопису (2018)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2017)
Інтерв'ю заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Парцхаладзе Л. Р. (2017)
Інтерв'ю Героя України, президента Будівельної палати України, члена колегії Мінрегіону, Героя України Шилюка П. Г. (2017)
Корпорація "ДБК-ЖИТЛОБУД" - повний цикл виробництва в межах єдного підприємства (2017)
ООО "Завод "ТЕХНО" - крупнейшее современное предприятие (2017)
Микрорайон "Зелений мыс" - яркий изумрудный оазис среди серой бетонной пустыни (2017)
Малогабаритный квартиры (smart-квартиры) - это современный тренд в строительстве или "Завтрашние трущобы (2017)
ООО "АЭРОК" - инновационные энергосберегающие технологии (2017)
Свідерський В. А. - Програмне забезпечення технології низькотемпературних в'яжучих матеріалів, Черняк Л. П., Сангінова О. В., Дорогань Н. О., Цибенко М. Ю. (2017)
Дворкін Л. Й. - Вплив виду сталевої фібри на міцнісні властивості сталефібробетонів, Бордюженко О. М., Ковальчук Т. В. (2017)
Фирсаев Д. - Связь качества цементных плиточных клеев с их долговечностью в условиях наружной эксплуатации, Давыдов Д., Эпштейн В. (2017)
Ярас В. І. - Інструментальні обстеження. Міцність бетону. Недосконалість нормативної бази, Ловєйкін С. О. (2017)
Корнило І. М. - Техніко-економічне обгрунтування застосування кремнебетонного покриття, Гапшенко В. С. (2017)
Толмачев С. Н. - Перспективы применения наночастиц в бетонах транспортного назначения, Беличенко Е. А. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського