Öner T. - Properties of the logical consequence operation and its relationship with the independence of propositional logic, Şentürk İ., Öner G. (2018)
Гордєєв А. - Досягнення та перспективи Херсонщини: публічний звіт голови обласної державної адміністрації у 2017 році (2018)
Радченко О. - Громадська експертиза як форма суспільного контролю органів публічної влади в демократичній державі, Іжа М. (2018)
Гук О. - Синергетична модель дослідження публічного управління (2018)
Коваль З. - Управлінський вимір деяких ментальних кодів загальної стійкості української нації в умовах перманентних інформаційно-психологічних загроз (2018)
Мамонтова Е. - Демократія участі – нова філософія управління (2018)
Оргієць О. - Інституційна пам’ять: еволюція концепцій (2018)
Барило О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління цивільного захисту держави (2018)
Зюзь Д. - Співвідношення та оптимізація типів власності в економіці (2018)
Карпенко О. - Використання блокчейн-систем органами публічної влади: український та зарубіжний досвід, Осьмак А. (2018)
Kovalevska А. - Suggestion realization strategies in political advertisement slogans (2018)
Попов С. - Система надання соціальних послуг в Україні: політика та управління, Савчук Л. (2018)
Левченко О. - Прикладні аспекти реалізації політики електронної демократії в Україні: проблематика інформаційного виключення (2018)
Марущак О. - Держава і податки в регулюванні економічного циклу (2018)
Sakhanenko S. - The jury system of Ukraine: organizational support of its functioning, Kolisnichenko N. (2018)
Смоквін М. - Сучасні організаційно-правові підходи до управлінням стійким розвитком українського села (2018)
Трощинський В. - Інтеграційна модель державної етнополітики: зарубіжний досвід для України (2018)
Ясиневич С. - Механізми формування інформаційно-комунікаційної взаємодії членів громадянського суспільства (2018)
Заболотний А. - Теоретичні засади правового регулювання державної служби України (2018)
Колісніченко Н. - Застосування моделей іншомовної комунікативної компетентності в підготовці публічних службовців (2018)
Романенко Т. - Поняття "управління" як базове в іншомовній підготовці публічних службовців (2018)
Тарасюк І. - Психологічна складова формування професійної культури посадових осіб публічної влади (2018)
Віліжінський В. - Врахування національних традицій врядування як одна із необхідних умов успішної реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі (2018)
Липовська С. - Спроможність територіальних громад як індикатор ефективності місцевого самоврядування (2018)
Баюк М. - Критерії та оцінка рівня сучасних загроз державній безпеці в гуманітарній сфері України (2018)
Смачний В. - Методика оцінки розвитку співробітництва територіальних громад на регіональному (2018)
Крупчан О. Д. - Антиетатизм приватного права (2018)
Луць В. В. - Системоутворююча роль категорії "договір" у приватному праві України (2018)
Бобрик В. І. - Методологічні підходи до поняття "диференціація" в юридичній науці (2018)
Кочин В. В. - Цивільно-правова таксономія юридичних осіб приватного права (2018)
Первомайський О. О. - Кодифікація цивільного законодавства: проміжні результати та подальші перспективи (2018)
Примак В. Д. - Система санкцій об’єктивного цивільного права (2018)
Барбара В. П. - Особливі риси структури корпоративних правовідносин у цивільному праві України (2018)
Беляневич О. А. - Особливості припинення іпотеки за участю майнового поручителя (2018)
Бесарабчик В. О. - Цивільна правосуб’єктність закладу дошкільної освіти (2018)
Бичкова С. С. - Заочний розгляд цивільної справи: сутність та умови (2018)
Гетманцев М. О. - Законний інтерес в науці цивільного права (2018)
Дмитренко В. Ю. - Динаміка іпотечного зобов’язання на стадії його виконання (2018)
Кот О. О. - Особливості захисту особистих та інших немайнових прав (2018)
Лапечук П. І. - Проблеми забезпечення земельних прав в умовах регіональної нестабільності, Попович Т. Г. (2018)
Левківський Б. К. - До питання посилення захисту прав дитини на утримання (2018)
Левківська С. А. - Переважні права батьків в сімейному праві України (2018)
Миронова Г. А. - Реформування інституту недієздатності в Україні (2018)
Помазанов А. В. - Касаційне провадження у цивільному процесі України в контексті міжнародних стандартів судочинства (2018)
Резнік Г. О. - Особливості реалізації повнолітніми дочкою, сином права на утримання (2018)
Сидоренко Д. І. - Про підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством України та інших держав Європи (2018)
Сіщук Л. В. - Управління корпоративними правами до прийняття спадщини (2018)
Скрипник В. Л. - Немайнові блага як об’єкти цивільних прав (2018)
Шабалін А. В. - Процесуальні питання апеляційного перегляду деяких ухвал у спрощеному цивільному судочинстві (2018)
Шевченко О. М. - Релігійні організації як засновники навчальних закладів державного стандарту освіти (2018)
Штефан А. С. - Речові докази у цивільному процесі (2018)
Штефан О. О. - Витоки вчення про позов (2018)
Гриняк А. Б. - Особливості договірного регулювання приватноправових відносин (2018)
Гуцуляк В. К. - Умови договору підряду на проведення пошукових робіт (2018)
Диба О. В. - Правова характеристика договору підряду на проведення проектних робіт (2018)
Заіка Ю. О. - Договір охорони в системі цивільних договорів (2018)
Карнаух В. С. - Розуміння свободи договору в контексті вчення про переддоговірні правовідносини (2018)
Міловська Н. В. - Виникнення та етапи розвитку договірних відносин страхування (2018)
Федорченко Н. В. - Роль договору у сфері надання туристичних та готельних послуг (2018)
Хобор Р. Б. - Спірні питання укладення шлюбного договору за сімейним законодавством України (2018)
Галянтич М. К. - Поняття житлових прав, Тилик Т. М. (2018)
Гриняк О. Б. - Особливості державної реєстрації права спільної власності подружжя на житло (2018)
Васильєва В. В. - Приватизація та корпоратизація: відмінність процесів і правових наслідків (2018)
Вишневська Ю. В. - Удосконалення корпоративного управління в ПАТ "Українська залізниця", Гаєвець М. В. (2018)
Вінник О. М. - Цифрова економіка: проблеми комплексного правового забезпечення (2018)
Дрішлюк В. І. - Принципи здійснення господарського судочинства в світлі судової реформи 2017 року (2018)
Popovych T. - International vision of standardization as means of regulating economic entities of terms of instability and globalization (2018)
Черненко О. А. - Створення наглядових рад у державних підприємствах (2018)
Король В. І. - Міжнародна та внутрішньодержавна підсудність справ у спорах за зовнішньо-економічними контрактами (2018)
Микита І. Р. - Універсальна та регіональна уніфікація у сфері міжнародного морського перевезення вантажів (2018)
Пленюк М. Д. - Деякі форми міждержавного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2018)
Pozhodzhuk R. - Internationalization of consumer law and consumer protection (2018)
Маниліч М. І. - Особливості системи бюджетування на підприємствах текстильної промисловості, Миронюк О. В. (2018)
Євдокименко В. К. - Чинники прориву в стратегії розвитку України та її регіонів: конвергентно-інтеграційний аспект (2018)
Čekerevac Z. - HTTP* protocols - principles and numbers, Dvorak Z., Čekerevac P. (2018)
Щурик М. В. - Децентралізація та створення ОТГ, як інструменти завершення земельної реформи у вітчизняному аграрному секторі (2018)
Skoda M. - Detecting creative accounting practices and their impact on the quality of accounting information, Vyklyuk Y. (2018)
Грушицька Г. В. - Стратегічні пріоритети децентралізації бюджетної системи в Україні (2018)
Павлов К. В. - Інвестиційне забезпечення конкурентної спроможності регіональних ринків житлової нерухомості (2018)
Стахова Н. П. - Вплив взаємодії фіскальної складової на структуру оборотного капіталу, Штерма Т. В. (2018)
Вершигора Ю. З. - Ринок цінних паперів та його проблеми (2018)
Živanović N. - Plan of implementation of strategic management for ecological development, Živanović V. (2018)
Planić M. - Energy efficiency measures (2018)
Лащак В. В. - Проблеми існування криптовалюти як фінансового інструменту майбутнього, Лащак Т. В., Балан Г. В. (2018)
Рошко Н. Б. - Перспективи використання управлінського обліку підприємствами чернівецької області (2018)
Григорків М. В. - Оцінювання рівня та механізми екологізації економіки на сучасному етапі її розвитку (2018)
Колтунович О. С. - Механізми нарощення інвестиційного потенціалу інноваційно-технологічної модернізації водогосподарсько-меліоративного підкомплексу (2018)
Лесь А. В. - Еколого-економічні проблеми поводження із твердими побутовими відходами, Ращенко А. В. (2018)
Полив'янчук А. П. - Обґрунтування доцільності підвищення швидкодії систем екологічного діагностування дизельних енергетичних установок, Каслін О. І., Скурідіна О. О. (2018)
Давиденко Н. В. - Формування груп однотипних добових графіків витрати води з мережі водопостачання методом К-середніх (2018)
Дьяконов О. В. - Обґрунтування напрямку удосконалення існуючих технологій переробки рослинної сировини, Д'яконов В. І., Нікітченко О. Ю., Волошин В. С. (2018)
Дьяконов О. В. - Обґрунтування параметрів та розробка методу виготовлення паливного брикета, Д'яконов В. І., Нікітченко О. Ю., Волошин В. С. (2018)
Душкін С. С. - Модифікація кварцового завантаження розчином флокулянту ПАА (2018)
Капцов І. І. - До питання ефективності використання трубної арматури транспортних трубопровідних систем за техніко-економічним критерієм, Котух В. Г., Капцова Н. І., Палєєва К. М., Мартиненко Є. О. (2018)
Дядюн С. В. - Організаційно-технологічна система автоматизованого управління газорозподільними мережами, Штельма О. М. (2018)
Безцінний О. О. - Відтворення відпрацьованих стічних вод, забруднених іонами важких металів (2018)
Айрапетян Т. С. - Моделювання процесу біологічного очищення в аеротенку-витискувачі з біоценозом, закріпленому на циліндричних елементах, Карагяур А. С. (2018)
Зубенко Д. Ю. - Штучні нейронні мережі які використовуються в задачах оптимізації технічної експлуатації рухомого складу електротранспорту, Донець О. В., Ліньков В. В. (2018)
Шавкун В. М. - Перспективні напрями розвитку методів і засобів технічної діагностики електричного транспорту (2018)
Тіщенко В. С. - Методичний аспект визначення особливостей зносів тягових зубчатих передач моторвагонного рухомого складу, Громов В. І. (2018)
Мороз В. І. - Дослідження напружено деформованого стану елементів конструкції механізму газорозподілу з використанням розроблених 3D моделей, Тіщенко В. С. (2018)
Горбачов П. Ф. - Інтервальне оцінювання точності розрахунку коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів, Макарічев О. В., Любий Є. В. (2018)
Вдовиченко В. О. - Вплив тривалості простою транспортних засобів у зупиночному пункті на рівень конфліктності (2018)
Денисенко О. В. - Визначення затримок транспортних засобів на регульованому перехресті (2018)
Ковцур К. Г. - Теоретичні основи формування стратегій розвитку транспортних систем, Пономарьова Н. В. (2018)
Павленко О. В. - Методика формування ресурсозберігаючої технології доставки вантажів транспортно-логістичним центром, Калініченко О. П., Нефьодов В. М. (2018)
Нефьодов В. М. - Побудова моделі системи перевезення партіонних вантажів у міжміському сполученні, Калініченко О. П., Павленко О. В. (2018)
Калініченко О. П. - Оптимізація рішення задач оперативного планування вантажних перевезень на автомобільному транспорті, Павленко О. В., Нефьодов В. М. (2018)
Очеретенко С. В. - До питання про управління запасами автомобільних запчастин на торгових підприємствах (2018)
Данова К. В. - Роль професійно-трудової реабілітації осіб із інвалідністю у контексті безпеки праці, Хворост М. В. (2018)
Шевченко Р. І. - Формування математичної моделі організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру регіонального рівня поширення небезпеки (2018)
Буц Ю. В. - Акумуляція важких металів у ґрунтах при техногенному навантаженні пірогенного походження, Крайнюк О. В., Барбашин В. В. (2018)
Белюченко Д. Ю. - Обґрунтування нормативів для оцінювання оперативних розгортань на нових пожежних автомобілях різного класу, Дайнеко Н. В., Сошинський О. І., Стрілець В. М. (2018)
Євдокімов А. А. - Дослідження екологічного стану районів Харківської області засобами геоінформаційних технологій, Ієвлєва О. Ю., Фесенко А. І. (2018)
Вень Мінмін - Теоретико-методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості земель об’єднаних територіальних громад, Рудомаха А. В. (2018)
Лю Чан - Особливості підготовки фахівців за освітньою програмою геоінформаційні системи і технології, Мамонов К. А. (2018)
Нестеренко С. Г. - Геодезичне забезпечення складання проектів відведення земель з використанням матеріалів аерофотознімання (2018)
Анопрієнко Т. В. - Впив інформаційного забезпечення експертної грошової оцінки земельних ділянок на формування вартості земель (2018)
Павлів А. П. - Структуризація джерельної бази особливостей моделювання розвитку великого міста (2018)
Чабаненко П. М. - Оцінка результатів обстеження житлової забудови, Трокаєва А. Ю., Кваснюк О. Д. (2018)
Волошин В. О. - Європейський пам'яткоохоронний досвід ХХ століття. Розвиток поняття "пам'ятка архітектури" (2018)
Шулдан Л. О. - Містобудівні та архітектурні прийоми інтеграції сонячних електростанцій в громадські комплекси, Колісник Р. М. (2018)
Вяткін К. І. - Система розселення населення в Україні, В'яткін Р. С. (2018)
Мещеряков В. М. - Інженерне забезпечення відтвореного Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2018)
Вінтаєв Д. Ю. - Акварель як мобільна техніка дослідження предметно-просторового середовища, Вінтаєва Н. С. (2018)
Антоненко Н. В. - Боротьба архітектурних напрямів ХХ ст. та її відображення в пам’яткоохоронній діяльності (2018)
Діденко К. В. - Наукові дослідження архітектурно-будівельної практики 1920-30-х рр. на території СРСР (2018)
Лусь В. І. - До визначення функцій чутливості пресо-різьбового з'єднання (2018)
Морковська Н. Г. - Первинна обробка будівельних відходів з метою їх використання (2018)
Гапонова Л. В. - Особливості моделювання енергетичного портрету конструкції, Гребенчук С. С., Псурцева Н. О., Калмиков О. О., Демьяненко І. М. (2018)
Середа Н. В. - Дослідження на міцність напружено-деформованого стану сталь-бетон на акрилових клеях, Чупринін О. О., Щербов В. Ю. (2018)
Григоренко О. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей без випалювальних будівельних матеріалів, Шаповал С. В. (2018)
Krivileva S. - Nanocrystal calcium phosphatic materials intended for use in the quality of filters for protection from ultraviolet radiation, Ginkul A. (2018)
Перспективні наукові напрямки кафедри Міського будівництва (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Siddelev N. I. - Matrix-topological model of electromagnetic circuits (2018)
Золотаревский А. И. - Исследование частотно-температурной зависимости диэлектрической проницаемости пьезокерамики цтс в диапазоне низких частот, Лущин С. П. (2018)
Лоскутов С. В. - Моделювання контактного електроопору, Щетініна М. О., Зеленіна О. А. (2018)
Байда Е. И. - Математическая модель быстродействующего привода автоматического выключателя с индукционно-динамическим и бистабильным механизмом, Волкова О. Г. (2018)
Дзензерский В. А. - Управление процессом зарядки электрохимического накопителя энергии, Житник Н. Е., Плаксин С. В., Лисунова В. В. (2018)
Волков В. А. - Оптимизация режимов намагничивания и размагничивания остановленной трехфазной синхронной машины (2018)
Vasylenko O. V. - Pwm controller's models for investigation acs in spicefamilyecad programs, Snizhnoi G. V. (2018)
Бородай В. А. - Компенсація різко-змінного струму якоря потужних синхронних приводів засобами автоматичної системи збудження із нестандартним алгоритмом керування, Боровик Р. О., Нестерова О. Ю. (2018)
Кирик В. В. - Захист повітряних ліній електропередавання напругою 35 кв від наведених грозових перенапруг, Абдулаєв С. А. (2018)
Бондаренко С. С. - Дослідження впливу трансформатора послідовного??активного фільтра на якість напруги, Бялобржеський О. В., Власенко Р. В. (2018)
Semenihin I. V. - Legal doctrine: aspects of understanding (2018)
Сидоренко О. О. - Загальнотеоретичний аналіз правової свідомості як каталізатора розвитку правової системи України (2018)
Литвинов О. М. - Інституційний механізм забезпечення конституційної скарги в Україні: концептуальні проблеми, Богуш В. В. (2018)
Кулешов Д. В. - Конституційно-правовий механізм забезпечення незалежності судової влади України (2018)
Karnaukh B. P. - Fault in tort law: moral justification and mathematical explication (2018)
Sakara N. Y. - The right to a fair trial and a modern civil procedure model (2018)
Цувіна Т. А. - Виконання судових рішень у контексті права на справедливий судовий розгляд (2018)
Ткачук А. О. - Принцип добросовісності учасників цивільного судочинства та заборона зловживання цивільними процесуальними правами (2018)
Ваштарева Є. А. - Поняття збагачення в контексті кондикційного зобов’язання (2018)
Довгуша М. П. - Загальна характеристика договору транспортного експедирування (2018)
Шарапова С. В. - Деякі питання раціонального використання земель лісогосподарського призначення (2018)
Юрченко Е. С. - Набуття права сільськогосподарського землекористування при укладанні угод зі злиття та поглинання в агробізнесі (2018)
Балакарєва І. М. - Державне управління інформаційними ресурсами: організаційно-правовий аспект, Жук А. В. (2018)
Шульжук Т. Р. - До питання податкової правосуб’єктності холдингів (2018)
Шепітько М. В. - Юридико-психологічні передумови побудови системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються суддями (2018)
Шостко О. Ю. - Стан і тенденції виявлення кримінальних корупційних правопорушень в Україні (2018)
Yakoviyk I. V. - The international legal cooperation between Ukraine and the European Union in building modern system of European security, Shepliakova E. (2018)
Комарова Т. В. - Формування суддівського корпусу в Європейському Союзі: останні тенденції (2018)
Ярмак В. Ю. - Поняття бренду та його співвідношення з поняттям торговельної марки (2018)
Pamuji K. - Earmarking tax policy as an instrument of public service provision in regional development (2018)
Nwocha M. E. - Constraints and solutions in the implementation of international economic rights (2018)
Вихідні дані (2018)
Филатьев М. В. - О размерах зон с разрывом сплошности пород при их подработке очистными выработками, Филатьева Э. Н., Антощенко Н. И., Трунов М. В. (2018)
Алтухов В. М. - Нові принципи силового розрахунку механізмів з поступальними кінематичними парами (2018)
Рубель А. О. - Зниження динаміки системи "посудина-армування" шляхом розробки конструкції демпфіруючого натяжного пристрою, Рубель О. В. (2018)
Филатьев М. В. - К вопросу оценки ресурсов углеводородных газов в угольных месторождениях Донбасса, Филатьева Э. Н., Антощенко Н. И., Трунов М. В. (2018)
Щербак В. В. - Аналіз загроз і екологічних ризиків, що виникають внаслідок ураження гірничодобувних підприємств в зоні локального військового конфлікту на сході України, Арсенюк С. Ю. (2018)
Лисиця В. Є. - Екологічна небезпека пошкодження поверхневих трубопроводів у зв’язку з тектонічними дефектами щільності гірських порід вугленосної товщі, Арсенюк С. Ю. (2018)
Филатьева Э. Н. - О зависимости между параметрами очистных выработок и мульд сдвижений земной поверхности (2018)
Симонов С. І. - Методи дослідження температурних полів огороджувальних конструкцій, Симонова І. М., Овчаренко В. О. (2018)
Маладика І. Г. - Практичні методи визначення вогнестійкості сталевих конструкцій, Шкарабура І. М. (2018)
Пилипенко Б. М. - Основні принципи проектування дитячих майданчиків, Симонова І. М., Симонов С. І., Григор’єва А. Г. (2018)
Пилипенко Б. М. - Реконструкція малої архітектурної форми "МУР" в місті Лисичанську, Соколенко В. М., Симонова І. М., Симонов С. І. (2018)
Руднев Е. С. - Синтез и анализ чувствительности робастной системы управления синхронным электроприводом, Грицюк В. Ю., Щербак В. В. (2018)
Брожко Р. Н. - Влияние энергетических и ресурсных параметров системы источник питания – плазмотрон на повышение эффективности его работы, Руднев Е. С. (2018)
Тимофєєва О. О. - Огляд можливих ризиків та небезпек при експлуатації електромеханічних перетворювачів технологічного призначення (2018)
Галецький С. М. - Історія розвитку дистанційної освіти у світі (2018)
Дружененко Р. С. - Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття "методична система навчання мови” (2018)
Мисліцька Н. А. - Методичний інструментарій викладача в організації вивчення фізики, Заболотний В. Ф. (2018)
Онипченко О. І. - Фамілістика та підготовка дітей і підлітків до сімейного життя у вітчизняній педагогічній думці (60-80-ті роки ХХ століття) (2018)
Савош В. О. - Суть складників діади "виховання – самовиховання” в контексті ієрархічно-рівневої будови, результату, учительських та учнівських міркувань (2018)
Ярова О. Б. - Регулятивно-стратегічні та організаційно-змістові засади початкової освіти в Україні (2018)
Гладун Т. О. - Розвиток соціальної компетентності батьків, які виховують дитину з розладами спектру аутизму: можливості кіномистецтва (2018)
Сахарова О. М. - Іграшка як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку (2018)
Семеняко Ю. Б. - Вікові особливості сприймання дітьми дошкільного віку медіа-продукції (2018)
Кулик О. Д. - Місце мовленнєвого розвитку в структурі комунікативної компетентності школярів (2018)
Литвиненко О. Г. - Технологія формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності (2018)
Петько Л. В. - Державний стандарт початкової освіти в ракурсі формування соціальної активності дитини (2018)
Смаковський Ю. В. - Організація та зміст констатувального експерименту з формування педагогічної культури майбутніх учителів музики (2018)
Чеховская О. Л. - Типы упражнений на интегрированных уроках русского и английского языков в начальной школе (2018)
Ярощук Л. Г. - Тестування як метод педагогічного контролю майбутніх учителів початкової школи (2018)
Андрощук І. В. - Методи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії (2018)
Бянь Лулу - Педагогічні умови формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки (2018)
Вербівський Д. C. - Соціальне виховання та соціальна реалізація майбутніх учителів інформатики на засадах студентського самоврядування (2018)
Voitovska O. - System-forming components of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education (2018)
Ігнатенко С. А. - Понятійно-теоретичні аспекти педагогічних технологій формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи (2018)
Konovalska L. - The axiological and cultural-logical approaches to the professional training of future teachers of physical training for the physical-cultural-healing work at the high school (2018)
Косенко Ю. М. - Забезпечення емоційного розвитку дошкільників: підготовка вихователів на етапі професійного навчання (2018)
Кулінка Ю. С. - Ігрове проектування як професійно-орієнтована технологія формування дизайнерської культури майбутніх фахівців (2018)
Мінгальова Ю. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як один із засобів реалізації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів (2018)
Ніконенко Т. В. - Педагогічні умови підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання (2018)
Ostenda A. - Practical education on a higher level in Poland: example of katowice school of technology, Nestorenko T., Ostenda J. (2018)
Павленко Є. А. - Рухова активність як невід’ємна складова формування здорового способу життя студентської молоді (2018)
Рубель І. С. - Візуальне мислення як складова візуальної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Рыжкова С. В. - Проблема профессиональной социализации будущих преподавателей иностранных языков в современной образовательной бреде (2018)
Сальник І. В. - Методологічні та методичні аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя фізики (2018)
Сизоненко І. Г. - Організаційно-методичні аспекти проведення професійно-орієнтованої (безвідривної) практики студентів спеціальності "Соціальна педагогіка”, Тургенєва А. О. (2018)
Сікора Я. Б. - Управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики (2018)
Спірін О. М. - Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладача, Вакалюк Т. А. (2018)
Тернавська Л. М. - Пізнавальний бар'єр як засіб активізації іншомовної діяльності студентів (2018)
Толстова О. В. - Готовність майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів засобами ІКТ (2018)
Цибульська В. В. - Мотивація до занять фізичною культурою і спортом студентів педагогічних спеціальностей (2018)
Червонська Л. М. - Особливості професійної підготовки студентів-хореографів в умовах сучасної вищої школи (2018)
Шевчук О. Б. - Створення та використання високоефективних інформаційних технологій навчання в професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму (2018)
Щербакова К. Й. - Організація самостійної роботи студентів магістратури, Щербакова Н. М. (2018)
Пономарьова О. Ю. - Педагогічні умови виховання толерантності в старшокласників (2018)
Вихідні дані (2018)
Дзенис Ю. Л. - Интракраниальные сосудистые осложнения при СПИДе, Араюма З. Ю., Лиепиня Э. Э., Войта Е. И. (2018)
Цьома Є. І. - Судомні напади при нетравматичному субарахноїдальному крововиливі (2018)
Пятикоп В. А. - Особенности применения переднебоковых и боковых доступов для выделения передней и боковой поверхностей тел позвонков на грудном и поясничном уровнях, Ромаев С. Н., Бабалян Ю. А. (2018)
Слинько Є. І. - Стан сегментарного кіфозу прооперованого сегмента у пацієнтів після вентрального субаксіального цервікоспондилодезу при використанні систем стабілізації різного типу, Нехлопочин О. С. (2018)
Rozumenko A. V. - Survival rates in patients with the newly diagnosed glioblastoma: Data from the National Cancer Registry of Ukraine, 2008-2016, Kliuchka V. M., Rozumenko V. D., Fedorenko Z. P. (2018)
Цимбалюк В. І. - Антидискінетичний ефект стереотаксичних втручань у ділянці вентроінтермедіального ядра таламуса у пацієнтів із хворобою Паркінсона, Попов А. О. (2018)
Радченко В. О. - Аналіз розмірів хребтового каналу і динаміки неврологічної симптоматики при хірургічному лікуванні вибухових переломів грудного та поперекового відділів хребта, Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2018)
Чеботарьова Л. Л. - Викликані потенціали головного мозку в хворих з хронічною ішемією у вертебробазилярному басейні залежно від особливостей церебральної та регіонарної перфузії, Глоба М. В., Третьякова А. І., Макеєв С. С., Сулій Л. М., Солонович О. С., Ніколов М. А., Новікова Т. Г. (2018)
Ткачишин О. В. - Ультразвукова оцінка гемодинаміки та морфології магістральних артерій шиї у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з геморагічним інсультом (2018)
Виленский Ю. Г. - К 100-летию со дня рождения Алексея Кристера, Межиборская Н. А. (2018)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 44: Традиционная энергетика. Атомные электрические станции: ретроспектива, состояние и перспективы их развития (2018)
Василів К. М. - Закономірності електромагнітних процесів безконтактної системи збудження асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги за схемою в одну зірку (2018)
Задорожняя И. Н. - Синтез двухмассового электропривода с астатической системой подчиненного регулирования при действии переменных сил трения, Задорожний Н. А. (2018)
Лозинський О. Ю. - Розвиток методів та засобів комп’ютерного моделювання для дослідження електричних режимів дугової сталеплавильної печі, Паранчук Я. С., Паранчук Р. Я., Матіко Ф. Д. (2018)
Баранов М. И. - Энергетические характеристики грозового облака тропосферы Земли: особенности их расчета и прикладного применения (2018)
Batygin Yu. V. - The main inventions for technologies of the magnetic-pulsed attraction of the sheet metals. A brief review, Chaplygin E. A., Shinderuk S. A., Strelnikova V. A. (2018)
Бойко Н. И. - Энергоэффективность обеззараживающей обработки текучих пищевых продуктов при помощи высоковольтных импульсных воздействий, Макогон А. В., Маринин А. И. (2018)
Glaoui H. - Sliding mode control of the DFIG used in wind energy system, Harrouz A. (2018)
Нижевский И. В. - Методика натурных измерений сопротивления заземляющего устройства, Нижевский В. И. (2018)
Юхимчук Владимир Данилович. К 80-летию со дня рождения (2018)
Міжнародний Симпозіум "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2018)" (2018)
Содержание (2018)
Алюшин Ю. А. - Уравнения движения при осадке полосы с произвольным трением (2018)
Жбанков Я. Г. - Методы моделирования эволюции микроструктуры металла в процессах горячего пластического деформирования (2018)
Алиева Л. И. - Технологические процессы изготовления полых деталей на основе способов комбинированного выдавливания, Картамышев Д. А., Грудкина Н. С., Чучин О. В. (2018)
Алієва Л. І. - Дослідження силового режиму і формозміни заготовки при комбінованому радіально-поздовжньому видавлюванні, Малій Х. В. (2018)
Айнабекова С. С. - Моделирование производства деталей запорной арматуры, Есболат А. Б. (2018)
Бейгельзімер Я. Ю. - Неоднорідність деформації та ідеальна пластичність титану при гвинтовій екструзії, Решетов О. В., Кулагін Р. Ю., Коршунов О. І., Давиденко О. А. (2018)
Федотьєв А. М. - Застосування гвинтової екструзії з метою гомогенізації алюмінієвих сплавів при виробництві профілів, Шкель С. В., Бейгельзімер Я. Ю. (2018)
Бережна О. В. - Дослідження впливу кінематичної асиметрії на формоутворення шару при електроконтактному наплавленні стрічки, Грибков Е. П., Бережний М. О. (2018)
Боровик П. В. - Относительное внедрение до скола при резке металла на ножницах в холодном состоянии (2018)
Грибков Е. П. - Дослідження впливу радіусу згину заготовки на енергосилові параметри процесу профілезгину, Доброносов Ю. К., Свешников І. А. (2018)
Тарасов О. Ф. - Скінчено-елементне моделювання процесу прокатки з використанням інтенсивного пластичного деформування заготовок, Алтухов О. В., Грибков Е. П., Салалайко О. І. (2018)
Чигиринский В. В. - Нагружение пластической среды в условиях асимметричного плоского воздействия, Путноки А. Ю., Левицкая В. А. (2018)
Ашкеев Ж. А. - Исследование процесса закрытой штамповки, реализующей интенсивные пластические деформации, Андреященко В. А., Абдираманов С. Т. (2018)
Омаров Ш. А. - Интенсификация формоизменяющих операций (2018)
Тараненко М. Е. - Метод снижения коробления листоштампованных деталей (2018)
Титов А. В. - Некоторые особенности изотермической штамповки точных деталей с тонкостенными элементами, Басов А. Ю., Лавриненков А. Д., Вишневский П. С., Лысенко О. Н., Титов В. А. (2018)
Кривцова О. Н. - Исследование и анализ качества метизной продукции, Лутченко Н. А., Кузьминов И. И., Плужников В. А. (2018)
Розов Ю. Г. - Напряжённое состояние трубчатой заготовки в операциях неравномерного обжима и раздачи (2018)
Загорянский В. Г. - Исследование влияния толщины прослойки интерметаллидов на сопротивление на отрыв слоев биметалла медь-алюминий, Гайкова Т. В. (2018)
Белошенко В. А. - Влияние равноканальной многоугловой экструзии на структуру и свойства полимерных композитов различной архитектуры, Возняк А. В., Возняк Ю. В., Дмитренко В. Ю., Савченко Б. М., Чишко В. В. (2018)
Бондаренко С. В. - Влияние холодной прокатки на гладкой бочке на механические свойства предварительно профилированных полос из алюминиевого сплава EN AW-6082, Гридин А. Ю., Шапер М. (2018)
Василев Я. Д. - К определению коэффициента трения при холодной прокатке по экспериментальным эпюрам контактных напряжений, Замогильный Р. А., Ковтун А. Ю. (2018)
Ермаханбетов К. Е. - Опережение металла при сортовой прокатке с реализацией интенсивной пластической деформации, Быхин Б. Б., Абишкенов М. Ж. (2018)
Кухарь В. В. - Уточнение методики расчета тепловых потерь металла на непрерывных станах горячей прокатки, Курпе А. Г. (2018)
Огинский И. К. - Совмещенные процессы в обработке металлов давлением, Таратута К. В., Востоцкий С. Н. (2018)
Фролов Е. А. - Экспериментальное исследование влияния конструктивных факторов на прочность клеевого соединения направляющих элементов УСПШ, Черная Ю. А. (2018)
Явтушенко А. В. - Расчет валков прокатных станов на прочность и деформацию в среде АutoCAD Mechanical, Проценко В. М. (2018)
Инженер с большой буквы (к 80-летию профессора Л. Л. Роганова) (2018)
Аннотации (2018)
Требования к оформлению статей для публикации в сборнике "Обработка материалов давлением" (2018)
Выходные данные (2018)
Титул, зміст (2018)
Бухтіарова Т. А. - До 25-річчя Національної академії медичних наук України. Сьогодення ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України”, Григор’єва Г. С., Мисливець С. О. (2018)
Демченко С. А. - Синтез і протипухлинна активність гідробромідів 1-(41-циклогексилфеніл)-2-|5,6-дигідро-4Н-|1,3| тіазин-2-їл)-ариламіно| етанонів, Шарикіна Н. І., Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2018)
Добреля Н. В. - Перспективи використання ліпосомальної форми цитохрому C для поповнення гострої масивної крововтрати, Гула Н. С., Карацуба Т. А., Хромов О. С. (2018)
Іванова І. В. - Розвиток експериментального цукрового діабету пригнічує загальну калієву провідність у гладеньком’язових клітинах аорти, але збільшує її в клітинах легеневої артерії щурів, Мельник М. І., Соловйов А. І. (2018)
Коваленко В. М. - Вплив метформіну на морфофункціональні характеристики сім’яників щурів за метаболічного синдрому, що розвинувся в ювенільному віці, Ткаченко О. Є., Шаяхметова Г. М., Матвієнко А. В. (2018)
Кудіна О. В. - Доклінічне дослідження треспротекторних властивостей олігопептидів – гомологів фрагмента АКТГ15-18 на моделі гострого холодового стресу, Штриголь С. Ю., Колобов О. О. (2018)
Серединська Н. М. - Протибольова активність лефлуноміду за комбінованого застосування з целекоксибом та амлодипіном на тлі експериментального ревматоїдного артриту, асоційованого з артеріальною гіпертензією, Мохорт М. А., Киричок Л. М., Хоменко В. С., Бершова Т. А., Суворова О. С. (2018)
Soloviev A. I. - The BKCa channels deficiency and high protein kinase C activity as a main reasons for radiation-induced vascular hypercontractility (2018)
Шарова А. О. - Антибактеріальна активність 4-(1-адамантил)-(1-амінобутил)бензолу відносно біоплівок S. Aureus., Гринчук Н. І., Дудікова Д. М., Недашківська В. В., Суворова З. С., Вринчану Н. О. (2018)
Шеремета Л. М. - Вплив пектину яблучного на гістоструктуру печінки щурів й активність процесів ПОЛ за умов хронічної алкогольної інтоксикації, Гайнюк М. Б., Багрій М. М. (2018)
Дроговоз С. М. - Факторы, способствующие побочным эффектам off label препаратов, Матвеева Е. В., Лукиянчук Ю. О., Ракеев П. В. (2018)
Брицун В. М. - Особливості кондуктометричного контролю якості дистильованої води для фармакопейних потреб., Останіна Н. В. (2018)
Пам’яті вченого, колеги, друга Віктора Миколайовича Бобирьова (2018)
Содержание (2018)
Хіміон Л. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки на первинному рівні медичної допомоги, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2018)
Зінчук О. М. - Можливості етіотропної терапії грипу, Зубач О. О., Марітчак Н. В., Кульчицька-Костик Г. С., Алексанян Т. І. (2018)
Єсипова С. І. - Педіатричні критерії Риму IV: зміни та порівняння з Римськими критеріями ІІІ, Дмитришин Б. Я., Бовкун О. А., Дмитришин О. А. (2018)
Возіанов С. О. - Результати досліджень функціонального стану нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки при нейрогенній патології, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2018)
Величко В. И. - Клинико-лабораторная оценка эффективности применения препарата Гистафен в комплексной терапии пациентов с зудящими дерматозами, Данильчук Г. А., Венгер Я. И. (2018)
Лисий І. С. - Роль домашнього моніторування артеріального тиску в оцінюванні чутливості до антигіпертензивних препаратів, Саморукова В. В., Збітнєва В. О., Волошина О. Б., Дичко Т. О., Дукова О. Р. (2018)
Pludowski P. - Рекомендації щодо використання вітаміну D, Holick Michael F., Grant William B., Konstantynowicz Je., Mascarenhas Mario R., Haq A., Povoroznyuk V., Balatska N., Barbosa A. P., Karonova T. (2018)
Заремба Є. Х. - Значення лабораторної медицини у практиці сімейного лікаря на етапі реформування первинної медико-санітарної допомоги, Ястремська О. О., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2018)
Воронцов О. О. - Використання афоризмів медичного спрямування у викладанні загальної практики–сімейної медицини на додипломному етапі вищої медичної освіти, Бабінець Л. С. (2018)
Хіміон Л. В. - Активність неспецифічного запального процесу при артеріальній гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О., Тимощук Л. С. (2018)
Соломенчук Т. М. - Корекція нейрогуморальних та психоемоційних розладів у хворих із стабільною ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією: адаптаційні можливості препарату Ноофен®, Восух О. В. (2018)
Хіміон Л. В. - Фактори ризику серцево-судинних захворювань у хворих на псоріатичний артрит, Бойко А. В. (2018)
Фуштей И. М. - Влияние хронической обструктивной болезни легких на клинико-функциональное состояние миокарда у больных ишемической болезнью сердца, Подсевахина С. Л., Паламарчук А. И., Ткаченко О. В., Чабанная Е. С. (2018)
Химион Л. В. - Стратификация факторов сердечно-сосудистого риска и функциональный почечный резерв у больных с эссенциальной артериальной гипертензией, Тимощук Л. С., Рыбицкая М. А., Шадрин А. Б. (2018)
Черенько Т. М. - Характеристика гострого ішемічного інсульту залежно від структури тяжкості та тривалості артеріальної гіпертензії, Гелетюк Ю. Л. (2018)
Чуприна Г. М. - Клінічні особливості неврологічних порушень у хворих на розсіяний склероз та гострий розсіяний енцефаломієліт в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Галуша А. І. (2018)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності із цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз), Захарчук У. М., Підручна С. Р., Шевченко Н. О., Сасик Г. М., Земляк О. С., Адамів Г. В. (2018)
Могильницкая Л. А. - Эндотелиальный моноцитактивирующий пептид-II при метаболическом синдроме (2018)
Перцева Т. О. - Раціональна антибактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на нетяжкі інфекції нижніх дихальних шляхів, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Басіна Б. О. (2018)
Борисова І. С. - Туберкульоз у практиці сімейного лікаря: особливості оформлення документів для проходження медико-соціальної експертної комісії, Трайдук Г. Ю., Марченко Н. А. (2018)
Borisova I. S. - The prediction of pneumonia in patients with immunity disorders on the background of onkolohematological pathology (2018)
Ткаченко А. В. - Багатоплідна вагітність у сучасному акушерстві (Огляд літератури) (2018)
Предборський В. А. - Тіньова організація влади в Україні: пошук вихідної історичної форми "клітини" дослідження (2018)
Лисенок О. В. - Методичні підходи до управління функціональними ризиками банку (2018)
Бужин О. А. - Аналіз продуктивності виробництва засобів цивільного захисту, Швиденко А. В., Гора В. А., Землянський О. М. (2018)
Гриджук Д. М. - Максимізація вартості банківського бізнесу як ключовий критерій оцінювання ефективності менеджменту банку (2018)
Ковальчук І. В. - Структурні трансформації ВВП України: аналіз та перспективи (2018)
Чобаль Л. Ю. - Корпоративне управління в банках в контексті глобалізації (2018)
Шостак Л. Б. - Фінансові та технологічні інновації (Intelligent enterprise (IE) світового паливно–енергетичного комплексу, Дікарєв О. І. (2018)
Павлюк Л. І. - Роль інвестиційних банків на ринку корпоративного контролю, Лалакулич М. Ю. (2018)
Притуляк Н. М. - Корпоративна нефінансова звітність як інформаційна складова соціально відповідального інвестування, Гончаренко О. Е. (2018)
Островська О. А. - Оптимізація Cash–Flow у забезпеченні платоспроможності компанії, Кирсенко Ю. А. (2018)
Мусієнко В. Д. - Теоретичні засади впливу стратегічного потенціалу на вартість підприємства, Богдан М. М. (2018)
Брітченко А. С. - Формування фінансових ресурсів підприємств через інструменти корпоративних облігацій: оцінка і перспективи (2018)
Малахівська Г. В. - Стратегічні перспективи розвитку ринку авіаційних перевезень України (2018)
Силкін О. С. - Інформаційне підґрунтя для вдосконалення управління фінансовою безпекою машинобудівних підприємств України (2018)
Фостяк В. І. - Безпекова діяльність та безпековий потенціал підприємства (2018)
Колодійчук А. В. - Політично-правові ризики впровадження ІКТ в національній економіці (2018)
Шинкар С. М. - Оцінка економічної безпеки промислових підприємств: методичні аспекти (2018)
Штангрет А. М. - Проблеми розвитку вітчизняної ювелірної промисловості як підґрунтя реалізації антикризового управління, Караїм М. М. (2018)
Бодюк А. В. - Двоїстість поняття праці і заробітної плати геологів (2018)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническая оценка и регламентация применения гербицидов на основе диметиламинной соли и 2-этилгексилового эфира 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты для защиты зерновых злаковых культур и кукурузы, Медведев В. И., Гринько А. П., Жминько П. Г., Недопитанская Н. Н., Турчин В. А. (2013)
Кирсенко В. В. - Обоснование допустимой суточной дозы бензойной кислоты в Украине, Яструб Т. А. (2013)
Балан Г. М. - Причини, структура та клінічні синдроми гострих отруєнь пестицидами у працівників сільського господарства в умовах його реформування, Харченко О. А., Бубало Н. М. (2013)
Дмитруха Н. М. - Дослідження впливу екстракту бета-каротину "Lyc-O-Beta” з гриба Blakeslea trispora на організм щурів, Короленко Т. К., Лагутіна О. С., Рязанов А. В. (2013)
Кобилінська Л. І. - Дослідження гострої токсичності та кумулятивних властивостей у щурів нових похідних 4-тіазолідонів із потенційною антинеопластичною активністю, Гаврилюк Д. Я., Патерега І. П., Коцюмбас І. Я., Лесик Р. Б., Стойка Р. С. (2013)
Саникидзе Т. В. - Изучение влияния толуола на нейрогенез в структурах лимбической системы и коррекция выявленных изменений с помощью Mирадола, Мусеридзе Д. П., Сванидзе И. К., Дидимова Е. В., Гегенава Л. Г., Гвинадзе Н. Н. (2013)
Бабієнко В. В. - Вплив нітратної інтоксикації на вміст гемоглобіну та метгемоглобіну в крові щурів: експериментальне дослідження (2013)
Vlasyk L. I. - Hygienic characteristic of mineral balance in the dietary intake of preschool institutions of Сhernivtsi, Andriychuk N. J., Zhukovskyi O. М., Grachova Т. І. (2013)
Пересічний М. І. - Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Карпенко П. О., Магалецька І. А. (2013)
Антоненко А. В. - Оптимізація нутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів з пісочного тіста з шротом олійних культур, Михайлик В. С. (2013)
Трахтенберг І. М. - Рецензія на монографію В. І. Літуса, Ю. Б. Чайковського "Система імунітету за умов мікромеркуріалізму та його корекції" (Київ, "Інтерсервіс", 2013, 289 с.), Дмитруха Н. М. (2013)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" (2013)
Титул, зміст (2018)
Воропай А. В. - Использование сглаживающих интегральных операторов для учета внутреннего трения при нестационарном деформировании элементов конструкций, Григорьев А. Л. (2018)
Ольшанський В. П. - Про коливання тіла, закріпленого на ресорі з підресорником при імпульсному навантаженні, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2018)
Шатохин В. М. - Оптимальный профиль лопатки грунтометателя как решение задачи о брахистохроне для центробежной силы инерции, Ярмак Н. С., Шаповалов А. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Деформування імпульсом балки, однобічно підкріпленої пружною опорою, Ольшанський С. В. (2018)
Іщенко О. А. - Контактна взаємодія елементів розділових штампів: моделі, закономірності, критерії проектних рішень, Ткачук М. А., Грабовський А. В., Ткачук М. М., Скріпченко Н. Б., Мерецька К. О. (2018)
Воронцов С. Н. - Определение колебаний корпуса гусеничной машины с учетом влияния гидравлических ограничителей хода катка, Поторока А. В. (2018)
Грабовський А. В. - Вплив варійованих параметрів на власні коливання бронекорпусів легкоброньованих машин, Ткачук М. А., Мерецька К. О., Ткачук М. М., Васильєв А. Ю., Бондаренко М. О., Скрипченко Н. Б. (2018)
Дущенко В. В. - Методика розрахунку динамічної навантаженості гідропневматичної підвіски колісної легкоброньованої машини, Ярмак М. С., Маслієв А. О., Цимбал Г. М. (2018)
Касімов А. М. - Моделювання стиснення повітряного заряду з температурним градієнтом у дизельному двигуні типу 6ТД, Серпухов О. В., Коритченко К. В., Пархомчук О. В. (2018)
Сакун О. В. - Історія та перспективи застосування танкових мінометів (2018)
Богаевский А. Б. - Перспективные технические средства регулирования момента начала впрыска топлива в мощном транспортном дизель-генераторе, Борисенко А. Н., Кубрик Б. И., Лавриненко О. В. (2018)
Гращенков Г. П. - Аналитическое исследование существующих систем пополнения боекомплекта РСЗО БМ-21 "Град" и сравнение их с транспортно-заряжающей машиной разработки ГП "ХКБМ", Кроленко А. И., Сливар Е. Я., Касьян Р. В., Андрус С. Г. (2018)
Іванченко А. О. - Визначення комплексного показника боєготовності військової техніки з урахуванням коефіцієнту оперативності, Шаповал О. М., Бойков І. В. (2018)
Бойков І. В. - Процес випаровування поверхневого шару твердого матеріалу на прикладі сажового фільтру дизельного двигуна автомобільної техніки (2018)
Жадан В. А. - Исследование технологии производства осесимметричных поковок без штамповочных уклонов с последующей раздачей, Овсепян А. А., Касьян Р. В., Кузьменко В. И., Горкин М. В. (2018)
Коритченко К. В. - Підвищення енергоефективності детонаційної гармати за рахунок її переведення на термодинамічний цикл Хамфрі, Хіхло О. Ю., Репіхов О. А., Бєлоусов І. О., Мац. В. О. (2018)
Хлань О. В. - Проектно-технологічно-виробниче забезпечення технічних характеристик елементів бойових броньованих машин, Заворотній А. В., Малакей А. М., Набоков А. В., Ткачук М. А., Грабовський А. В., Ткачук Г. В., Васильєв А. Ю. (2018)
Сивых Д. Г. - Влияние неравномерности впрыскивания бензина на индикаторные показатели автомобильного двигателя, Пойда А. Н. (2018)
Устиненко А. В. - Математическая модель оптимизации трансмиссии гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ по массе, Бондаренко А. В., Клочков И. Е. (2018)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез цифровой системы стабилизации твердотопливной ракеты оперативно-тактического назначения (2018)
До відома авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Pirog T. P. - Microbial synthesis of phytohormones, Iutynska G. O., Leonova N. O., Beregova K. A., Shevchuk T. A. (2018)
Galkin O. Yu. - Specificity of manufacturing process validation for diagnostic serological devices, Komar A. G., Pys’menna M. O. (2018)
Klyuchko O. M. - Some trends in mathematical modeling for biotechnology, Onopchuk Yu. M. (2018)
Rud Yu. P. - Polymerase chain reaction for identification of cyprinid herpesviruses in Ukraine, Maistrenko M. I., Buchatskiy L. P. (2018)
Kalandyrets T. S. - Using of lowland peat substrate for cultivation of Pichia anomala IMB Y-5067 and Rhodotorula gracilis IMB Y-5075 yeast strains, Krasinko V. O., Andriiash H. S., Beiko N. Ye., Tigunova О. О., Shulga S. M. (2018)
Trokhymchuk T. Y. - Comparative study of HIV-positive human sera with third- and fourth-generation enzyme immunoassay test systems, Ganova L. A., Spivak N. Ya. (2018)
Zlatska A. V. - Isolation of multipotent mesenchimal stromal cells from minimal human endometrium biopsy, Rodnichenko A. E., Gubar О. S., Zubov D. О., Vasyliev R.G., Novikova S. M. (2018)
Author rules (2018)
Title (2017)
Klyuchko O. M. - Technologies of brain images processing (2017)
Kharkova A. P. - Glutamine deprivation effect on DEK, TPD52, BRCA1, ADGRE5, LIF, GNPDA1, and COL6A1 gene expressions in IRE1 knockdown U87 glioma cells, Garmash Y. A., Hnatiuk O. S., Luzina O. Y., Danilovskyi S. V., Kuznetsova A.Y., Minchenko O. H. (2017)
Kharchuk M. S. - Wastewater components effect on metachromasia reaction of volutin granules in vitro, Gromozova E. N. (2017)
Minarchenko V. M. - Effect of silver nanoparticles on the physic-chemical properties of plant oils and their antimicrobial activity, Kutsyk R. V., Kovalska N. P., Movchan B. O., Hornostai O. V., Strumenska O. M., Makhynia L. M. (2017)
Pereima I. V. - Stimulation of growth of species of the fungus of the genus Pleurotus (Fr.) P. Kumm. at a glucose nutrition, Ivanova T. V. (2017)
Levchyck N. YA. - Biological activity of aqveous solution of amber, Liubinska A. V., Skrypchenko N. V., Dziuba O. I., Kachalova N. M., Mironov O. L. (2017)
Syrchin S. O. - Optimization of hydrolysis conditions of wheat straw by enzyme preparation from Fennellia sp. 2806, Pavlychenko А. K., Nakonechna L. Т., Yurieva O. M., Kurchenko I. M. (2017)
Карпенко З. С. - Епістемологічні модуси методологічної тріангуляції в персонології (2017)
Яценко Т. С. - Категорії "принцип додатковості" та "імпліцитний порядок" в глибинному пізнанні психіки (2017)
Шамне А. В. - Інтерпретація категорії розвитку в сучасній психології (2017)
Бреусенко-Кузнецов О. А. - Метафизический интеллект: философско-персонологический взгляд на когнитивную сферу (2017)
Савчин М. В. - Проблема характеру в контексті духовної парадигми психології (2017)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Історичні перетворення ритуальної поведінки та музично-акустичне довкілля: трансдисциплінарний ритмоаналіз (2017)
Адамська З. М. - Культурологічна парадигма як методологічна основа розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога (2017)
Галян О. І. - Суб’єктність особистості: ретроспектива поглядів та перспектива втілення в педагогічний процес (2017)
Левіт Л. З. - Научные открытия как удары по самолюбию: традиция продолжается (2017)
Фурман А. А. - Особистість у формовиявах смисложиттєвого зорієнтування (2017)
Титаренко Т. М. - Щастя як особистісна реалія: переживання, рефлексування, конструювання (2017)
Злобіна О. Г. - Від юності до молодості: можливості епігенетичної моделі в соціокультурному аналізі (2017)
Кузікова С. Б. - Methodology and technology research of personality self-development resources (2017)
Радчук Г. К. - Діалог як механізм аксіогенезу особистості в процесі вищої професійної освіти (2017)
Яценко Т. С. - Візуалізована репрезентація суб’єкта – передумова глибинного пізнання психіки, Біла О. А., Галушко Л. Я., Іванова Н. О., Педченко О. В., Сіденко Ю. О. (2017)
Орап М. О. - Методологічні проблеми дослідження соціального інтелекту дітей молодшого шкільного віку (2017)
Савелюк Н. М. - Психологія розуміння канонічної молитви: дискурсивна парадигма дослідження і спроба емпіричного аналізу (2017)
Зарицька В. В. - Ставлення до себе сучасних старшокласників (2017)
Дметерко Н. В. - Зв’язок рефлексивного мислення з психологічними захистами (2017)
Целюк Т. Л. - Опитувальник "Багатовимірна шкала перфекціонізму" П. Гевітта та Г. Флетта: процес і результати адаптації (2017)
Годонюк В. С. - Емпіричне дослідження стратегій самоствердження та їх взаємозв’язок із самооцінкою дитини дошкільного віку (2017)
Воронкевич О. М. - Діалогічна взаємодія учасників освітнього процесу як умова попередження насилля у школі (2017)
Вознюк Ю. С. - Психологічні чинники особистісного самоствердження у юнацькому віці (2017)
Галян І. М. - Особистісні детермінанти становлення педагога сучасної школи (2017)
Кривенко (Горбаль) І. С. - Методи дослідження змісту сновидінь у психології (2017)
Левіт Л. З. - О добре и зле, о жизни и смерти: научные дискуссии с Г.А. Баллом (2017)
Акімова Н. В. - Свідомість: визначення та структура (2017)
Паркулаб О. Г. - Екзистенційна позиція консультанта як професійний вибір (2017)
Лохвицька Л. В. - Обґрунтування принципу білатеральноемотивної довіри у моральному вихованні дошкільників (2017)
Горова О. О. - Психологічний супровід становлення успішної особистості у професійному середовищі в умовах соціальних та освітніх реформ (2017)
Вовк В. О. - Критерії та показники розвитку суб’єктної позиції особистості в студентському віці (2017)
Мельник Ю. С. - Релігійні орієнтації особистості у структурі її релігійної свідомості та релігійного досвіду (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги до подання статей, вихідні дані (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Романенко Т. Г. - Папіломавірусна інфекція статевих органів (Клінічна лекція), Довбня Т. В. (2018)
Сухин В. С. - Нетипичная мезенхимальная опухоль матки, представленная цистаденомой (Случай из практики. Обзор литературы), Слободянюк О. В., Скрыпник Л. Д. (2018)
Голяновський О. В. - Гепатобіліарна патологія у вагітних – акушерські аспекти, Мамчич В. І., Чайка М. О., Слободян Ю. В. (2018)
Мушак Н. І. - Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією в умовах йодного дефіциту (2018)
Прилепская В. Н. - Предменструальный синдром и качество жизни женщины. Эффективность фитопрепаратов, Довлетханова Э. Р. (2018)
Руденко А. В. - Аналіз показників імунітету у жінок репродуктивного віку із гострим неускладненим пієлонефритом у поєднанні із запальними захворюваннями органів малого таза залежно від періоду менструального циклу, Пасєчніков С. П., Ромащенко О. В., Самчук П. О., Яковенко Л. Ф. (2018)
Корнацька А. Г. - Порівняльна оцінка ефективності медикаментозного та хірургічного менеджменту ранніх репродуктивних втрат, Вовк І. Б., Трохимович О. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Досвід застосування дидрогестерону для підтримки лютеїнової фази у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників (2018)
Шулятицька С. М. - Особливості клінічної характеристики дівчат-підлітків з тиреоїдною патологією та порушеннями менструальної функції (2018)
Садигов Ю. М. - Роль інфекційного патогену у розвитку гіперпластичних процесів матки (2018)
Паньків В. І. - Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету (2018)
Загородня О. С. - Мінливість деяких показників гомеостазу у динаміці І–ІІ триместрів вагітності, Леуш С. Ст., Дем’яненко А. С. (2018)
Ткаченко А. В. - Біохімічні маркери росту плаценти при багатоплідній вагітності та їхнє прогностичне значення (2018)
Гуменна І. Є. - Корекція змін функціонального стану ендотелію, системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних з артеріальною гіпертензією, Геряк С. М., Швед М. І. (2018)
Никифоровский Н. К. - Профилактика и лечение вульвовагинальных инфекций в постменопаузе, Покусаева В. Н., Молчанова Т. В., Габор Н. В. (2018)
Рзаева А. В. - Диагностическая значимость рентгенологических (радиологических) методов исследования у девочек и женщин с гиперпролактинемией различного генеза, Султанова М. Д., Алиева Э. М., Будагова А. Я., Аббасова Ф. Ю. (2018)
Romashchenko O. V. - Sexual dysfunctions in women in premenopause, Biloholovska V. V., Melnykov S. M., Khodzhava M. M., Myronenko N. O., Babych O. V. (2018)
Луценко Н. С. - Возможности комплексного подхода к диагностике и лечению неспецифического вагинита, Мазур О. Д., Евтерева Е. А., Потебня В. Ю. (2018)
Макарчук О. М. - Особливості "антенатального портрета" та спадкового анамнезу у жінок із гіпоменструальним синдромом. Основні чинники зниження репродуктивного потенціалу, Островська О. М., Вакалюк Л. М., Римарчук М. І., Околох Онієка Гібсон (2018)
Косей Н. В. - Ультраструктурні особливості різних клінікопатогенетичних варіантів лейоміоми матки (2018)
Дубчак А. Є. - Причини хірургічного лікування придатків матки та його наслідки у жінок з безплідністю, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Суслікова Л. В. - Аналіз ефективності використання естрогенів для корекції стану ендометрія у програмах лікування методами ДРТ, Сербенюк А. В. (2018)
Fiscaletti M. - Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива, Stewart P., Munns CF. (2018)
Новообразования матки. Клиническое руководство в онкологии (2018)
Содержание (2018)
Лигирда Н. Ф. - 2011 IFCPC – кольпоскопічна термінологія для шийки матки та інтерпретація нових термінів розділу "Аномальні кольпоскопічні картини" (2018)
Герасимова Т. В. - Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду (2018)
Каланжова О. М. - Планування пологів – сучасний підхід в акушерстві у разі тазового передлежання плода, Галич С. Р., Нікітенко Р. П. (2018)
Веропотвелян Н. П. - Пренатальная диагностика синдрома Дауна у беременной с гигантской миомой матки и наследственной тромбофилией, Газарова Л. В., Погуляй Ю. С., Саваровская Е. С., Спорыш В. Г., Енотова Н. В., Финити А. С. (2018)
Жук С. І. - Профілактика генітального пролапсу у жінок у пізній післяпологовий період, Будченко Є. А. (2018)
Камінський А. В. - Комплексний підхід до лікування раннього токсикозу у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Коломійченко Т. В., Рогава І. В. (2018)
Стрелко Г. В. - Медичні переваги контрольованої стимуляції яєчників із застосуванням антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормону та корифоліт (2018)
Кравченко О. В. - Досвід використання препаратів хлоргексидину в акушерстві та гінекології (2018)
Ошовський В. І. - Результати порівняльного дослідження оптичного поля лінзового та фіброволоконних фетоскопів (2018)
Гурандо А. В. - Вторинна лімфома грудної залози. Випадок з практики, Шуліга-Недайхлєбова О. В., Тельний В. В., Помінчук Д. В. (2018)
Кира Е. Ф. - Обзор международных и российских научных данных об использовании Полижинакса для лечения и профилактики неспецифического (аэробного), кандидозного и смешанного вагинитов, Савичева А. М. (2018)
Кириенко В. Т. - Скрининг и ранняя диагностика гепатоцеллюлярной карциномы, Зайцев И. А., Грушкевич В. В., Потий В. В. (2018)
Вдовиченко С. Ю. - Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з надмірним збільшенням маси тіла під час вагітності, Фахрутдінова Т. Д. (2018)
Kostyuk I. - Risk factors of urinary incontinence during pregnancy and after parturition in pregnant women with overactive bladder (2018)
Жабченко І. А. - Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого у вагітних–переміщених осіб (Ретроспективний аналіз), Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В. (2018)
Леуш С. С. - Роль найдавнішого еволюційного механізму під час вагітності, Загородня О. С., Осадчук С. В., Дем’яненко А. С. (2018)
Лакатош В. П. - Органозберігальна операція під час розродження вагітної з рlacenta praevia percreta (Клінічне спостереження), Біла В. В., Стаховський О. Е., Загородня О. С., Маланчук О. Б. (2018)
Бондаренко Н. П. - Фактор активації системної запальної відповіді як предиктор негативних наслідків парвовірусної інфекції у різних триместрах вагітності (2018)
Мушак Н. І. - Клінічна ефективність профілактики акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із первинною артеріальною гіпертензією на тлі йододефіциту (2018)
Скрипченко Н. Я. - Особливості ендокринологічного статусу та фетоплацентарного комплексу у вагітних з аденоміозом, Павлова О. М., Мазур Т. М. (2018)
Фейта Ю. Р. - Оптимізація профілактики септичних ускладнень у роділь з високим інфекційним ризиком, Пирогова В. І. (2018)
Подольський В. В. - Психосоматична характеристика реалізації механізмів психологічного захисту у жінок фертильного віку, Подольський В. В. (2018)
Дрогомирецька Н. В. - Клініко-морфологічні паралелі у патогенезі хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з варикозним розширенням вен малого таза (2018)
Гамбарова Г. Х. - Нормальная расшифровка структуры грудной железы с учетом возможностей нового поколения высокочастотных ультрасонографических датчиков, Аскерова Х. Е., Панахова М. С. (2018)
Мандрикова А. С. - Фактори ризику ранніх передчасних пологів у жінок з одноплідною вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Мюллерова агенезия (синдром Майера–Рокитанского– Кустера–Хаузера — МРКХ): диагностика, менеджмент и лечение (2018)
Экстренная контрацепция (2018)
Азаренко В. Є. - Когнітивні порушення в пацієнтів із серцевою недостатністю ішемічного генезу, Потабашній В. А., Фесенко В. І., Князєва О. В. (2018)
Коваленко О. М. - Зміни тромбоцитарної активності у хворих на ХОЗЛ із супутньою артеріальною гіпертензією при застосуванні L-аргініну (2018)
Кузнецова М. А. - Фенотипові ознаки дисплазіїї сполучної тканини в осіб молодого віку з пролапсом мітрального клапана (2018)
Курята О. В. - Рівень протеїнурії та стан ендотеліальної функції судин у хворих на хронічну хворобу нирок у поєднанні із субклінічним гіпотиреозом під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії, Гарміш І. П. (2018)
Мухаммад Мухаммад - Рівень β-2-мікроглобуліну, альбумінурії у хворих на хронічну серцеву недостатність та фібриляцію передсердь залежно від функціонального стану нирок (2018)
Науменко Л. Ю. - Критерії порушень життєдіяльності як методична основа визначення інвалідності, Борисова І. С., Березовський В. М., Фесенко Г. Д., Зуб Т. О., Чуб Д. І. (2018)
Перцева Т. О. - Вплив адекватної медикаментозної терапії на виразність клінічних проявів та рівень сироваткового амілоїду А у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Коваль Д. С. (2018)
Перцева Т. О. - Можливі предиктори депресивного синдрому у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Губа Ю. В. (2018)
Потабашній В. А. - Добовий профіль і варіабельність артеріального тиску в пацієнтів з АГ у поєднанні з ХОЗЛ, Фесенко В. І., Буртняк Т. З. (2018)
Родіонова В. В. - Використання показника трипсиноподібної активності крові як маркера тяжкості перебігу легеневого фіброзу, Карасьова О. В. (2018)
Ханюков О. О. - Місце біомаркерів у діагностиці, стратифікації ризику та прогнозуванні серцевої недостатності, Сапожниченко Л. В. (2018)
Яловенко М. І. - Особливості перебігу інфакту міокарда в пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь, Ханюков О. О. (2018)
Kuryata O. - Levels of galectin-3, advanced glycated end-products in serum, endothelial function and cardiac hemodynamics in post infarction heart failure in patients with reduced and preserved ejection fraction, Zabida A., Sirenko O. (2018)
Андрющенко А. С. - Використання шкали PESI для оцінки індексу тяжкості та ризику 30-денної смертності у хворих на тромбоемболію легеневої артерії, Бут Н. О., Андрющенко С. В. (2018)
Асанов Е. О. - Якість життя хворих похилого віку з ХОЗЛ (2018)
Бабак О. Я. - Комплексна терапія неалкогольної жирової хвороби печінки та зміни рівня цитокератину-18 у плазмі крові, Лапшина К. А., Черняк А. М. (2018)
Басина Б. А. - Трудности и ошибки диагностики ТЭЛА на примере клинического случая, Белослудцева К. О., Киреева Т. В., Чернолевский Б. О., Савицкая Е. А. (2018)
Басина Б. А. - ТЭЛА в практике врача-терапевта: оценка степени риска возникновения, Киреева Т. В., Чулков А. С., Шипоша В. А. (2018)
Боброва О. В. - Вплив та ефективність терапії аторвастатином у хворих з коморбідною патологією (2018)
Бурдейна О. В. - Порушення ліпідного обміну в пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу, Снісар Л. М. (2018)
Буртняк Т. З. - Порівняльна характеристика параметрів артеріального тиску та функції зовнішнього дихання в пацієнтів з АГ у поєднанні з ХОЗЛ та бронхіальною астмою, Хацько В. Е. (2018)
Гапонов В. В. - Діагностика дивертикулярної хвороби товстої кишки, Теличко І. А., Матешук Н. В., Юрченко Л. В., Гапонов І. В., Ковальчук П. П. (2018)
Данілевич Т. Д. - Особливості порушень серцевого ритму при різних вегетативних варіантах фібриляції передсердь (2018)
Діденко В. І. - Порівняльна характеристика вільних жирних кислот сироватки крові в пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки, Кленіна І. А. (2018)
Діденко В. І. - Жорсткість артеріальної стінки у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Коненко І. С., Ягмур В. Б., Петішко О. П. (2018)
Іванова К. В. - Визначення маркерів резорбції кісткової тканини у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння (2018)
Івчина Н. А. - Поширеність апное сну в пацієнтів з аномальною сонливістю, Васильєва Л. І. (2018)
Кадикова О. І. - Внесок поліморфного локусу G-308A гена фактора некрозу пухлин-α у розвиток ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця (2018)
Караванська І. Л. - Виявлення та тактика ведення пацієнтів із Steal-синдромом, Биковська Л. Ю., Мірошниченко А. Ю., Ображей Н. С., Кирій Г. Д. (2018)
Карачинова В. А. - Стан ліпідного обміну в пацієнтів з віковими особливостями перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику, Стойкевич М. В. (2018)
Колесник Т. В. - Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку та індексу маси тіла, Надюк А. В., Косова Г. А. (2018)
Кушніренко І. В. - Характеристика проявів гастроезофагеального рефлюксу у хворих із передраковими змінами слизової оболонки шлунка, Сімонова О. В., Петішко О. П. (2018)
Лазаренко О. М. - Важливість визначення товщини інтима-медіа для первинної профілактики серцево-судинних подій, Кузьміна Г. П. (2018)
Лукашевич І. В. - Деякі гендерні особливості перебігу стабільної стенокардії напруги (2018)
Лукашевич І. В. - Вплив ω-3-поліненасичених жирних кислот на показники ліпідограми в пацієнтів з метаболічним синдромом (2018)
Маргітіч С. В. - Практика визначення антигліагінових антитіл при глютензалежних захворюваннях, Максаков Д. М., Гавва О. А., Філіпова Є. В., Карп А. С. (2018)
Маргітіч С. В. - Ефективність застосування антилейкотрієнових препаратів у терапії алергічних захворювань, Максаков Д. М., Гавва О. А., Філіпова Є. В., Караванська І. Л., Карп К. С. (2018)
Митрохіна О. С. - Стан щитоподібної залози у хворих із серцево-судинною патологією та порушенням функції нирок при первинному зверненні за стаціонарною допомогою у віковому та гендерному аспекті (2018)
Михайловська Н. С. - Взаємозв’язок рівня васкулоендотеліального фактора росту зі станом мінеральної щільності кісткової тканини в жінок, хворих на ішемічну хворобу серця, залежно від індексу маси тіла, Стецюк І. О. (2018)
Мікулець Л. В. - Синдром обструктивного апное сну і ревматоїдний артрит (2018)
Молодан В. И. - Влияние розувастатина на функцию эндотелия у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением, Визир М. А., Голенко Т. Н., Ярмыш Н. В. (2018)
Мосійчук Л. М. - Визначення метаболітів оксиду азоту та жовчних кислот у шлунковому вмісті в пацієнтів з передраковими станами шлунка, Бабій С. О., Карачинова В. А. (2018)
Мосійчук Л. М. - Диференціація метапластичного та запального фенотипів хронічного атрофічного гастриту, Ошмянська Н. Ю., Сімонова О. В. (2018)
Мошенець К. І. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу залежно від глікемічного контролю, Перцева Н. О. (2018)
Несен А. А. - Применение фиксированной трехкомпонентной комбинированной гипотензивной терапии у больных высокого кардиоваскулярного риска, Шкапо В. Л., Валентинова И. А. (2018)
Новаківський В. В. - Вплив застосування вітаміну Д на рівень гемоглобіну та дозу тривалого активатора рецепторів еритропоетину в пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються методом гемодіафільтрації, Степанова Н. М. (2018)
Орєхова О. В. - Ризик професійної патології при видобуванні корисних копалин (2018)
Павленко О. І. - Захворюваність на професійну пилову патологію легень у працівників сучасного металургійного виробництва (2018)
Перцева Н. О. - Фактори ендотеліальної функції як маркери прогресування діабетичної хвороби нирок, Чуб Д. І. (2018)
Пролом Н. В. - Тонус езофагогастродуоденальної зони в пацієнтів з анатомічною неоднорідністю термінального відділу стравоходу, Тарабаров С. О., Галінський О. О., Руденко А. І. (2018)
Радомська Т. Ю. - Значення рівня аланінамінотрансферази в ранній діагностиці захворювань печінки в амбулаторних пацієнтів (2018)
Радомська Т. Ю. - Оцінка ефективності застосування неокарділу для лікування метаболічної кардіоміопатії в жінок (2018)
Родіонова В. В. - Зміни артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом під впливом лікування, Хмель О. С. (2018)
Рубцов Р. В. - Оцінка характеру запальних процесів за показниками індексів запалення у працівників гірничорудної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ковальчук Т. А., Базовкін П. С. (2018)
Рубцов Р. В. - Оцінка ступеня інтоксикації за показниками індексів інтоксикації у працівників гірничорудної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ковальчук Т. А., Базовкін П. С. (2018)
Семенов В. В. - Якість виконання рекомендацій з лікування артеріальної гіпертензії в пацієнтів із хронічною хворобою нирок, Ященко Т. Д., Мала М. Р., Гула В. А. (2018)
Степанов Ю. М. - Характеристика ендоскопічної картини товстої кишки у хворих на неспецифічний виразковий коліт залежно від гендерних і вікових особливостей, Сімонова О. В. (2018)
Степанов Ю. М. - Мікроструктурні особливості розподілу ліпідних крапель у хворих на ХГС та ЖХП, Ошмянська Н. Ю. (2018)
Степанова Н. М. - Вплив стану мікробіоценозу сечостатевої системи жінок на формування рецидивуючого перебігу пієлонефриту, Лебідь Л. О. (2018)
Стойкевич М. В. - Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику, Недзвецька Н. В., Псарьова І. В., Слободенюк М. В. (2018)
Тарасенко Т. М. - Кореляція рівня С-реактивного білка та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гонартрит (2018)
Татарчук О. М. - Стан мікробіоценозу у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК) залежно від віку та статі, Недзвецька Н. В. (2018)
Татарчук О. М. - Особливості стану основних показників імунітету у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Ягмур В. Б., Меланіч C. Л. (2018)
Тищенко І. В. - Остеопороз: погляд на проблему очима пацієнтів, Бондарева О. О., Крайняк Т. Л., Романенко О. В., Дольник М. Ю. (2018)
Фролова Є. О. - Гендерні та вікові особливості бактеріального спектра сечі та чутливості до антибактеріальних препаратів у хворих на хронічний пієлонефрит, Козачук М. А., Шпірко Д. Д. (2018)
Ханюков О. О. - Предиктори розвитку та рецидиву тромбоемболії легеневої артерії, Сапожниченко Л. В., Андрющенко А. С. (2018)
Чалий М. В. - Гемодинамічні аспекти печінкової та позапечінкової форм портальної гіпертензії, Скирда І. Ю. (2018)
Чорномидз А. В. - Значення ендотеліну-1 у діагностиці та прогнозуванні перебігу гострого панкреатиту (2018)
Шапаренко О. В. - Зміни вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням, Кравчун П. Г. (2018)
Шохова М. О. - Ризик дисліпідемії в працівників підземного видобування залізної руди, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2018)
Kushnir Yu. - Risk factors in patients with atrial fibrillation and coronary heart disease, Kolesnyk K., Tolkachova K., Mukhina V., Demkova N. (2018)
Mikulets L. V. - Statin therapy for the prevention of cardiovascular diseases in patients with rheumatoid arthritis (2018)
Nesen A. O. - The combination of gastroesophageal reflux disease with coronary artery disease: a non-invasive method of diagnosis, Izmailova O. V. (2018)
Razumnyi R. - Etiology of community-acquired pneumonia in combination with hepatic steatosis (2018)
Витвицкая Е. В. - Рекомендации по выбору рациональных энергоэффективных планировочных решений застройки городов Украины (2018)
Nikitenko О. - Geometry of the tracery of the gothic windows, Karsznia К., Kalinin A. (2018)
Заволока М. В. - Усиление железобетонных конструкций внешним армированием композитными материалами, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2018)
Zavrak N. V. - Calculation of non-homogeneous anisotropic rectangular plates with arbitrary fixation on the conturре, Semchuk P. P. (2018)
Klymenko I. V. - Еxperimental-statistical modeling of the work stone pills damaged in the operation process, Dovgan A. D., Grynyova I. I. (2018)
Ковальчук С. Б. - Інтегральні та диференціальні співвідношення для внутрішніх силових факторів при згині бруса з криволінійною плоскою віссю довільної форми, Горик О. В. (2018)
Костюк А. И. - Результаты экспериментальных исследований работы комбинированного стыка стеновых панелей под воздействием вертикальной сжимающей нагрузки, Ковтуненко Д. О., Ковтуненко А. В. (2018)
Кравченко С. А. - Мікротріщиноутворення та коефіцієнт інтенсивності напружень керамзитобетону на багатокомпонентному в’яжучому, Постернак О. О. (2018)
Купченко Ю. В. - Учет действительной работы центрально-сжатых стальных стержней при расчете на устойчивость, Сингаевский П. М. (2018)
Махінько Н. О. - Розрахунок ємностей з плоским днищем, як оболонок обертання змінної жорсткості (2018)
Singayevsky P. M. - Influence of snow loading character on optimal lattice`s geometric shape of the combined arch system, Kupchenko Y. V., Chuchmay S. M. (2018)
Barabash I. V. - Effect of basalt fiber on the viability of sand concrete mixtures, Kroviakov S. O., Vorokhaev A. I. (2018)
Довгань И. В. - Иерархические модели структурообразования в высоконаполненных строительных композитах, Колесников А. В., Семенова С. В., Шарыгин В. Н. (2018)
Керш В. Я. - Статистические характеристики структуры энергосберегающих композитов, Колесников А. В., Гедулян С. И. (2018)
Lyashenko T. V. - Decorative concrete with hybrid glass fibre: design and first results of the experiment, Dovgan A. D., Dovgan P. M. (2018)
Пушкарьова К. К. - Оптимізація складу та структури легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою, Каверин К. О. (2018)
Шилович Я. І. - Експериментальне визначення краєвого кута змочування наномодифікованої керамічної глазурі, Панов Є. М. (2018)
Блажко А. П. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Сарата для систем краплинного зрошення (2018)
Воинов А. П. - О двух сопряженных вопросах развития энергетики Украины, Димитрова Ж. В. (2018)
Савченко Н. А. - Система симметрирования режимов работы трехфазной четырехпроводной электрической сети административного здания с кинетическим энергонакопителем, Третьяк А. В., Шевченко С. Ю. (2018)
Хоружий В. П. - Аналіз стану поверхневих водних джерел в басейні річок Дніпро і Дністер та шляхи вирішення проблеми забезпечення населення доброякісною водою, Василюк А. В., Недашковський І. П. (2018)
Шевченко Л. Ф. - Исследование работы одноконтурных систем солнечного горячего водоснабжения, Семёнов С. В. (2018)
Halushko V. - Erecting constructions of complex configuration with using of pneumatic formwork, Kolomiychuk V. (2018)
Meneiliuk A. I. - Multi-criteria analysis of lightweight monolithic overlappings, Meneiliuk I. O., Kolotylo T., Rohozhynskaya A. (2018)
Faizulyna O. A. - Modern of calendar plans technique composition for construction of building complex, Bespalova A. V., Dashkovskaya O. P., Knush A. I. (2018)
Мартиненко В. В. - 90 років ПАТ "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного”, Примаченко В. В., Казначеєва Н. М. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование влияния вида и количества добавки оксида хрома на свойства корундохромоксидцирконийсиликатных огнеупоров, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Мишнева Ю. Е., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А. (2017)
Мартыненко В. В. - Специальные вибролитые муллитокремнеземистые огнеупоры с заданными свойствами для стекловаренных печей, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2017)
Борисенко О. М. - Дослідження впливу кількості етилсилікату, золю на його основі та фенолформальдегідної смоли на міцнісні властивості невипалених магнезільно-вуглецевих вогнетривів, Логвінков С. М. (2017)
Саввова О. В. - Дослідження фазових перетворень та особливостей кристалізації муліто-кордієритових матеріалів в залежності від умов їх термічної обробки, Логвінков С. М., Бабіч О. В., Кураш Л. С. (2017)
Шулик И. Г. - Исследование влияния вида и количества добавки новых активных глиноземов на свойства изделий из низкоцементной корундовой хромсодержащей бетонной массы, Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Белик Л. В. (2017)
Мартыненко В. В. - Влияние соотношения между высокоглиноземистым цементом и дисперсным нормальным электроплавленым корундом на свойства муллитокорундовой бетонной смеси и образцов из нее, Примаченко В. В., Бабкина Л. А., Савина Л. К., Щербак Л. М., Тинигин А. С. (2017)
Примаченко В. В. - Исследование прессуемости низкоцементной корундовой бетонной массы с добавкой оксида хрома в зависимости от влажности и давления прессования, Шулик И. Г., Гальченко Т. Г., Процак Е. Б., Белик Л. В. (2017)
Шишковский Д. А. - Исследование количества и состава стеклофазы химическим методом анализа в образцах диоксидциркониевой набивной массы на фосфатной связке после термообработки в диапазоне температур 800-2200 °С, Примаченко В. В. (2017)
Гамова О. А. - Отработанные кобальтсодержащие катализаторы в ресурсосберегающей технологии огнеупорных цементов, Левадная С. В., Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Авдеева Е. П., Костыркин О. В. (2017)
Луцюк І. В. - Дослідження впливу виду вапна на властивості композиційного в'яжучого за різних умов тверднення, Якимечко Я. Б., Чеканський Б. Б. (2017)
Саенко С. Ю. - Упрочнение калий-магний-фосфатного цемента путем введения добавок волластонита и шлаков металлургических комбинатов, Шкуропатенко В. А., Тарасов Р. В., Улыбкина Е. А., Литвиненко Л. М., Миронова А. Г., Колодий И. В. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование влияния времени выдержки на реологические свойства глиноземистых шликеров с диспергирующей и упрочняющей добавками и свойства изготовленных из них образцов корундовой керамики, Примаченко В. В., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Мишнева Ю. Е., Карякина Э. Л. (2017)
Мартыненко В. В. - Исследование новых видов глиноземов с целью их использования для изготовления высокоогнеупорной особоплотной корундовой керамики методом шликерного литья, Примаченко В. В., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Мишнева Ю. Е., Карякина Э. Л. (2017)
Пітак Я. М. - Будова системи SrO—TiO2—SiO2 і значення її в технології технічної кераміки, Лісачук Г. В., Кривобок Р. В., Пітак О. Я., Чиркіна М. А., Гребенюк А. П., Карпутін Б. А. (2017)
Чефранов Е. В. - Влияние способа получения радиопрозрачной керамики на основе системы SrO—BaO—Al2O3—SiO2 на ее свойства, Федоренко Е. Ю., Кривобок Р. В., Лисачук Г. В., Гусарова И. А. (2017)
Федоренко О. Ю. - Технічна кераміка із заданими електрофізичними властивостями на основі системи ZnO—SrO—Al2O3—SiO2, Лісачук Г. В., Приткіна М. С., Кривобок Р. В., Гусарова І. О. (2017)
Лісюткіна М. Ю. - Тіаліто- та муліто-тіалітовмісна кераміка в системі MgO—SiO2—Al2O3—TiO2 на основі вітчизняної сировини, Рищенко М. І., Федоренко О. Ю., Дайнеко К. Б., Шевцов О. В. (2017)
Чайка М. А. - Синтез оптичних керамік Me2+,Cr4+:YAG для пасивних модуляторів добротності, Дорошенко А. Г., Пархоменко С. В., Чорноморець К. Г., Матейченко П. В., Явецький Р. П. (2017)
Федоренко Д. О. - Керамоматричні композиційні матеріали для виготовлення алмазно-абразивного інструменту, Федорович В. О., Федоренко О. Ю., Дайнеко К. Б. (2017)
Беляева Л. В. - Разработка ПАО "УкрНИИО имени А. С. Бережного” технических условий и изменений к ТУ на огнеупоры в 2016 году, Костырко И. Ю., Пахомова Т. Ф. (2017)
Бондаренко Е. А. - Внешний контроль качества работы химико-аналитических подразделений огнеупорных предприятий в 2016 году, Варганов В. В., Кончинко Н. Н. (2017)
Реферати статей (2017)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2017)
Вихідні дані (2017)
Borysenko A. S. - Regionalistic approach to shopping malls’ integration into urban environment – the premises and possibilities (2018)
Вахніченко О. В. - Атріумний простір як спосіб ревіталізації міського середовища (2018)
Веприцька К. Д. - До питання про валоризацію ансамблей генуезьких фортець на території Кримського півострова (2018)
Вигдорович О. В. - Епоха масової забудови як важливий і суперечливий період історії вітчизняного містобудування (2018)
Волошин О. В. - Систематизація та формування бази знань для вивчення архітектури авангарду 20-30-хх років ХХ століття. Поняття: стиль, типологія, технологія (2018)
Гелла Е. И. - Библиотека в комплексе Харьковского университета в первой трети XIX века. Архитектурно-исторический аспект, Качемцева Л. В., Рыжевцева Л. А. (2018)
Демина Г. А. - Метод социальной адаптации пенитенциарных сооружений к условиям городской среды, Хорошенко В. Д. (2018)
Діденко К. В. - Соціальна політика та житлове будівництво у Харкові у 1920-30-х рр. (2018)
Дубіна Н. Г. - Європейський досвід інноваційних підходів у формуванні об'єктів ландшафтної архітектури, Ладигіна І. В. (2018)
Дубинський В. П. - Новітні тенденції формування візуально-комунікаційного середовища сучасного міста, Несен А. А. (2018)
Дубинський В. П. - Ергономічний аспект формування архітектурного партеру, Скоробогатько О. В. (2018)
Ладигіна І. В. - Європейський досвід формування сталих сельбищних утворень (на прикладі Швеції), Дубіна Н. Г. (2018)
Маляревская А. А. - К вопросу исследования планировочной структуры Бельского городища (2018)
Нестеренко В. В. - Фактори що впливають на формування рівня комфортності життєдіяльності студентів з інвалідністю в університетах (2018)
Мещеряков В. М. - Фрагмент відтворення Одеського кафедрального спасо-преображенського собору – металеві конструкції шпиля дзвіниці (2018)
Мещерякова О. М. - До питання функціонально-планувальної організації осередків рекреації для молоді (2018)
Найденко О. О. - Инновационные технологии в архитектуре ритуальных объектов, Божинский Б. И. (2018)
Панкеєва А. М. - Дослідження формування харківської агломерації (2018)
Родик Я. С. - Перспективы формирования архитектурной среды медико-социальных учреждений для людей преклонного возраста, Cкороходова А. В. (2018)
Тесленко В. А. - Новейшие тенденции технологий переработки и использования вторсырья в строительстве, Асланова О. Д. (2018)
Тимохіна Ю. І. - Розвиток об'ємно-планувальних рішеннь аеропортів, Чечельницька К. С. (2018)
Успенский М. С. - Стратегия оценки качества средств архитектурного моделирования (2018)
Хорошенко В. Д. - Энергосберегающие технологии в архитектуре жилых зданий Украины, Демина Г. А. (2018)
Меерович М. Г. - Начальный этап хрущевской жилищной реформы в Украине (на примере жилого района Черемушки, г. Одесса), Антоненко Н. В. (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Корозія - основний чинник, що веде до руйнації мереж водовідведення, Костюк Т. О., Вороненко В. О. (2018)
Бильченко А. В. - Проблема долговечности железобетонных конструкцій, Кислов А. Г., Синьковская Е. В. (2018)
Ковальов В. В. - Організація модернізації транспортно-дорожньої інфраструктури при комплексній реконструкції міської забудови (2018)
Рюмин В. В. - Моделирование работы крестовых связей в системе каркаса производственного здания, Солодовник Ю. Ю., Куприянова А. А. (2018)
Самородов А. В. - Методика назначения модуля деформации грунтов основания крупноразмерных плитных и свайно-плитных фундаментов (2018)
Табачников С. В. - До питання математичного моделювання роботи бурових паль з урахуванням довантажувальних сил тертя, що діють по бічний поверхні, Найдьонова В. Є. (2018)
Шинкевич О. С. - Енергоефективні силікатні композити підвищеної тріщиностійкості, Бондаренко Г. Г., Чеський Ю. В., Койчев О. О., Олійник Т. П. (2018)
Бондаренко О. П. - Структуроутворення шлакопортландцементних в’яжучих систем, модифікованих лужними сполуками та пластифікуючими добавками різних типів, Павлюк В. В. (2018)
Вандоловський С. С. - Особливості визначення структури бетонної матриці сталефібробетону, Костюк Т. О., Плахотнікова І. А. (2018)
Гоц В. І. - Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою, Пальчик П. П., Амеліна Н. О., Бердник О. Ю. (2018)
Кабусь О. В. - Проблеми збереження рухливості товарної бетонної суміші під час транспортування, Буцька Л. М. (2018)
Плахотніков К. В. - Адсорбційні властивості алюмосилікатних мікросфер у цементному композиті, Деденьова О. Б., Бондаренко О. І. (2018)
Балера М. Д. - Аналіз аеродинамічних характеристик при русі по розгінній трубці струминного млина, Гордієнко А. Т., Касай С. О. (2018)
Іванов А. М. - Удосконалення установки для приготування пиловугільного палива, Дорофеєв Д. О. (2018)
Фідровська Н. М. - Розрахунок динамічних навантажень в механізмі підйому вантажу крана мостового типу, Ломакін А. О., Близень В. В. (2018)
Шатохин В. М. - К динамике роторной резонансной шаровой мельницы с одним шаром и двумя степенями свободы, Деревянко Н. И., Гранько Б. Ф., Клименко М. В. (2018)
Болотских Н. Н. - Использование тепловых пушек для локального обогрева в строительстве (2018)
Болотских Н. Н. - Основы выбора и расчета систем инфракрасного обогрева помещений (2018)
Тарадай А. М. - Модернизация системы отопления многоэтажного жилого дома в г. Чугуеве Харьковской области, Бугай В. С., Шахненко Е. Д., Фомич С. В. (2018)
Пилиграмм С. С. - Пути снижения влияния осадков сточных вод очистных сооружений города Харькова на экологическое состояние бассейна реки Северский Донец, Эпоян С. М., Смирнова Г. Н., Сорокина В. Е., Исакиева О. Г. (2018)
Проскурнин О. А. - Нормирование фармацевтических веществ в коммунальных сточных водах, поступающих в водные объекты, Ермакович И. А., Березенко Е. С., Кирпичова И. В. (2018)
Скочко С. А. - Дослідження біоценозу активного мулу на очисних спорудах, Нестеренко О. В., Самохвалова А. І. (2018)
Сізова Н. Д. - Автоматизована інформаційна система спеціалізованої електронної бібліотеки, Колодочка С. О. (2018)
Сизова Н. Д. - Исследование сейсмостойкости информационно – управлящих систем, Гурьев Н. В., Кравченко Н. И. (2018)
Бородін Д. Ю. - Необхідність використання додатків у системах автоматизованого проектування, Семенова-Куліш В. В., Герасименко В. В. (2018)
Доброходова О. В. - Методологические основы создания ГИС для организации территориального обслуживания населения, Токарев М. М., Чубукин Р. Ю., Торубалко О. В., Нестеренко С. Г. (2018)
Солодовник Г. В. - Оптимізаційна модель формування портфелю цінних паперів, Палагута В. В. (2018)
Гаджиєв Е. Н. - Підвищення екологічної безпеки при виробництві теплоізоляційних матеріалів шляхом знижння викидів забруднюючих речовин з використанням дисперсійного аналізу пилу (2018)
Сопов В. П. - Вплив хімічних добавок на реологічні властивості багатокомпонентних бетонних сумішей, Долгий В. П. (2018)
Колесников В. Е. - Живопись Пита Мондриана и основание композиционных принципов современного движения (2018)
Полищук А. А. - Принципы и приемы планировочной и пространственной организации дворцов культуры 50-60-х гг. ХХ в. г. Донецка периода неоклассицизма (социалистического реализма) (2018)
Головко А. М. - Роль Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів у забезпеченні епізоотичного благополуччя України, Напненко О. О., Ющенко А. Ю., Прискока В. А. (2018)
Акименко Л. І. - Значення фітокомпонента в середовищі культивування для продуцентів нових синбіотичних препаратів, Гордієнко О. І., Тиндик В. С., Мандзя І. М. (2018)
Білойван О. В. - Розробка позитивних ПЛР-контролів для виявлення плазмід Bacillus anthracis pXO1 та pXO2, Стегній Б. Т., Солодянкін О. С., Герілович А. П. (2018)
Борисовец Д. С. - Исследование ростовых питательных сред неинфицированных культур клеток и обоснование состава препаратов на основе продуктов их метаболизма, Зуйкевич Т. А., Костюк Н. И., Стрельченя И. И., Ткалич Е. С., Красочко П. А. (2018)
Бузун А. І. - Розробка інактивованої комбінованої вакцини проти цирковірусної інфекції, репродуктивно-респіраторного синдрому та гемолітичного пастерельозу свиней, Стегній Б. Т., Кольчик О. В., Коровін І. В. (2018)
Василькова В. П. - "Вирококцид” – новый комплексный антипаразитарный препарат, Щемелева Н. Ю. (2018)
Виговська Л. М. - Вивчення біологічних властивостей епізоотичних штамів Salmonella spp (2018)
Гордієнко О. І. - Використання високодисперсного кремнезему А-300 при сублімації мікроорганізмів (2018)
Гридіна Т. Л. - Молекулярний дизайн та спрямований синтез нових сполук з противірусною активністю по відношенню до вірусу грипу птахів, Федчук А. С., Шитикова Л. І., Кузьмін В. Є., Артеменко А. Г., Басок С. С., Грузевський О. А. (2018)
Гужвинська С. О. - Біологічні властивості лактобактерій та біфідобактерій, Палій А. П. (2018)
Іщенко Л. М. - Використання молекулярно-генетичних методів дослідження для контролю якості та безпеки продукції агропромислового комплексу, Андреєв І. В., Плотніцька А. В., Шинкаренко Л. М., Калакайло Л. І., Колесникова Т. П., Ушкалов В. О. (2018)
Касянчук В. В. - Виявлення гена резистентності до метициліну в ізолятах S. aureus, виділених із молока корів, Бергілевич О. М., Лоцкін І. М., Дерябін О. М. (2018)
Коваленко В. Л. - Вивчення антимікробної активності ефірних олій та їх композицій на мікроорганізмах, Гаркавенко В. М., Коваленко П. Л., Пономарьова С. А. (2018)
Коваленко В. Л. - Дослідження противірусного та токсичного впливу дезінфектанту Оргасепт на культурах клітин СНЕВ, ПТП, Гаркавенко В. М., Пономаренко Г. В., Ігнатьєва Т. М., Балацький Ю. О., Зоценко І. А. (2018)
Красочко П. А. - Продукты пчеловодства в кормлении телят, Красочко И. А., Высочина Е. С. (2018)
Красочко П. А. - Минимальная ингибирующая и бактерицидная концентрации аспарагиновой кислоты по отношению к микрофлоре, выделенной при эндометритах у коров, Снитко Т. В. (2018)
Красочко П. А. - Антагонистическая активность микрофлоры, выделенной при эндометритах у коров к пробиотикам "Лактимет” и "Бацинил”, Снитко Т. В. (2018)
Кучинский М. П. - Изучение безопасности нового инъекционного ветеринарного препарата на основе макроэлементов, Сонов А. А. (2018)
Напненко О. О. - Антигенна активність асоційованих вакцин проти вірусних респіраторних хвороб великої рогатої худоби, Кучерявенко В. В., Кучерявенко Р. О. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Дослідження біоцидних властивостей вітчизняного препарату "Дезсан”, Березовський А. В., Петров Р. В., Фотін А. І. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Визначення дезінвазійної ефективності препарату "Дезсан” щодо еймерій птиці, Нагорна Л. В., Фотін О. В., Проскуріна І. В. (2018)
Новикова О. Н. - Определение уровня поствакцинальных антител к лейкотоксину Мannheimia haemolytica у морских свинок в тест-системе ИФА, Ломако Ю. В., Белянко Д. Л. (2018)
Оробченко О. Л. - Клінічні показники крові добових курчат за умов трансоваріальної дії нанокомпозиту металів (Ag, Cu, Fe, MnО2) у порівнянні з солями металів, Романько М. Є, Куцан О. Т. (2018)
Пінчук Н. Г. - Вивчення чутливості ізолятів Erysipelothrix rhusiopathiae до антибактеріальних препаратів методом розведень в агарі, Чумаченко В. В. (2018)
Поляков И. - Новые принципы и возможности в создании иммунобиологических препаратов для профилактики и лечения болезней животных, Иванова Л. (2018)
Пустовіт Н. А. - Електронно-мікроскопічне дослідження ізолятів Campylobacter виділених з продуктів птахівництва, Пінчук Н. Г., Кудрявченко О. П. (2018)
Рацький М. І. - Гематологічний профіль корів різного рівня продуктивності та їх телят, за дії ліпосомального препарату (2018)
Романенко О. А. - Серологічний метод контролю якості інактивованих вакцин проти сказу тварин (2018)
Рубленко І. О. - Визначення стабільності біологічних властивостей вакцинного штаму Bac. anthracis UA–07 у виробничих умовах, Скрипник В. Г., Пінчук Н. Г., Пустовіт Н. А., Рубленко Н. М. (2018)
Рубленко Н. М. - Індукція помірних фагів у Salmonella enterica subsp. enterica з використанням Мітоміцину С, Дерябін О. М., Головко А. М. (2018)
Савинова І. В. - Нові біотехнологічні підходи вивчення вірусів телокровних тварин за застосування клітин холоднокровних тварин, Клестова З. С. (2018)
Семко К. Р. - Вивчення термостійкості спороутворюючих штамів мікроорганізмів для використання їх, як біоіндикаторів якості процесу стерилізації, Пінчук Н. Г. (2018)
Сідашова С. О. - Пробіотичний захист слизових корів-донорів як етап біотехнології трансплантації ембріонів, Авдосьєва І. К., Григорашева І. М., Стрижак А. В (2018)
Стегній Б. Т. - Динаміка формування імунної відповіді у курей після щеплення інактивованою бівалентною вакциною проти сальмонельозу птиці, Майборода О. В., Медвідь К. О., Музика Д. В., Рула О. М. (2018)
Стегній Б. Т. - Розробка технології виготовлення вітчизняної вакцини проти інфекційної агалактії овець і кіз, Рула О. М., Музика Д. В., Богач Д. М., Майборода О. В. (2018)
Стегній М. Ю. - Використання кріоконсервування вірусу лейкозу великої рогатої худоби у біотехнології виробництва лейкозного діагностикуму, Стегній Б. Т. (2018)
Тиндик В. С. - Ліофілізовані алотрасплантанти, як засоби підготовки середовищ для культивування мікроорганізмів (2018)
Фотіна Г. А. - Фармако-токсикологічні властивості Abrus precatorius, Тіон М. Т. (2018)
Фотіна Т. І. - Біологічні властивості Pasteurella multocida виділеної при пастерельозно-аскаридіозному мікст захворюванні птиці, Плис В. М. (2018)
Чепурна В. А. - Лейкоцитарний та біохімічнй профіль крові корів, хворих на клінічний мастит, за дії ліпосомального препарату на основі етилтіосульфанілату, Супрович Т. М., Віщур О. І., Коваленко В. Л. (2018)
Чорний М. В. - Використання хелатних комплексів для забезпечення здоров'я та підвищення продуктивності свиней, Cілінська О. І., Щепетільніков Ю. О., Мачула О. С. (2018)
Щербань Е. П. - Оцінка токсичного впливу біопрепарату Актарофіт на медоносних бджіл Apis mellifera l, Довбиш О. Б., Конопольський О. П. (2018)
Данілочкін К. М. - Епізоотичний аналіз захворювання птахів на грип в Україні в 2016-2017 рр, Дрожже Ж. М., Піщанський О. В., Свідерський В. С. (2018)
Дерев’янко С. В. - Удосконалення системи діагностики та специфічної профілактики тешовірусного енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена), Решотько Л. М., Дмитрук О. О., Головко А. М., Кацимон В. В. (2018)
Драгуть С. С. - Епізоотологічні особливості та лабораторна діагностика асоціації інфекційного епідидиміту баранів і хламідійної інфекції, Стегній Б. Т., Болотін В. І., Обуховська О. В., Куценко В. А., Близнецов О. Г., Марченко Н. В., Рамазанова Т. П., Райко Д. Ю. (2018)
Каменская Т. Н. - Антимикробная активность и влияние средства дезинфицирующего "Пермокс” на продукты убоя животных при его применении в максимально- используемых концентрациях, Лукьянчик С. А., Хендогина О. В., Кривенок Л. Л. (2018)
Кісіль Д. О. - Вплив препарату "Кобацин” на продуктивні показники бджолиних сімей (2018)
Клестова З. С. - Роль і місце вакцин у системі профілактики та боротьби з ящуром, Головко А. М. (2018)
Кольчик О. В. - Розповсюдження асоційованих інфекцій свиней у господарствах України (2018)
Корнієнко Л. Є. - Антибіотикорезистентність збудників стрептококозу поросят і телят, Царенко Т. М., Білик С. А., Савченюк М. О. (2018)
Кухтин М. Д. - Дослідження мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив” для санітарної обробки обладнання м’ясопереробних підприємств, Перкій Ю. Б., Салата В. З., Горюк Ю. В. (2018)
Ломако Ю. В. - Влияние вакцины для профилактики колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза, протеоза крупного рогатого скота на иммуннитет телят до двух месячного возраста, Новикова О. Н., Зубовская И. В., Белянко Д. Л., Дадашко С. В. (2018)
Мягка К. С. - Аналіз виконання плану щорічного державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів і забруднювачів у меді, Ткачук С. А. (2018)
Палій А. П. - Розробка режиму дезінфекції спеціалізованих транспортних засобів м’ясопереробних підприємств, Родіонова К. О. (2018)
Поліщук І. В. - Роль і місце вакцин проти лістеріозу у системі забезпечення благополуччя тварин, Пінчук Н. Г. (2018)
Стегній Б. Т. - Поширення збудників клостридіозу птиці в Україні за 2013 – 2017 рр, Бережна Н. В., Майборода О. В., Музика Д. В., Рула О. М. (2018)
Стегній Б. Т. - Ефективність вакцинопрофілактики економічно значимих бактеріальних захворювань великої рогатої худоби, Гадзевич Д. В., Гадзевич О. В., Алімов С. С. (2018)
Блоцька О. Ф. - Стандартизація засобів серологічної діагностики ензоотичного лейкозу великої рогатої худоби, Головко А. М., Родіна Я. А. (2018)
Гаврасьєва Н. В. - Вимоги вітчизняних та ес нормативних документів до роботи з перещеплюваною культурою клітин при проведенні процедури депонування, Кузьмич Г. С. (2018)
Андрійчук О. М. - Необхідність впровадження навчальних дисциплін з біобезпеки та біозахисту в освітніх програмах біологів у вищій школі, Коротєєва Г. В., Будзанівська І. Г. (2018)
Гайдей О. С. - Харчові алергени. Актуальність і проблеми в Україні, Гаркавенко Т. О., Піщанський О. В. (2018)
Задорожна В. І. - Питання біоетики і біобезпеки в проблемі біотехнологій і використання вакцин для профілактики інфекційних хвороб людини, Винник Н. П. (2018)
Клестова З. С. - Ящур - як фактор ризику для сучасного тваринництва (2018)
Пінчук Н. Г. - Світовий досвід використання аутогенних вакцин для профілактики бактеріальних хвороб тварин та проблеми їх застосування в Україні, Головко А. М., Зубчук Р. О. (2018)
Прискока В. А. - Африканська чума свиней – п’ять років боротьби, Свідерський В. С., Марущак Л. В., Сковпень В. М., Даценко Р. А., Скороход С. В., Мороз О. А., Гаркавенко В. М. (2018)
Стегній Б. Т. - Виділення високопатогенного вірусу грипу птиці підтипу H5N8 від диких птахів в Україні, Музика Д. В., Піщанський О. В., Рула О. М., Ткаченко С. В., Герілович А. П. (2018)
Makalatia Kh. - Activity of bacteriophages to multiply resistant strains of salmonella and their various serotypes, Kakabadze E., Bakuradze N., Grdzelishvili N., Natroshvili G., Kusradze I., Goderdzishvili M., Sedrakyan A., Arakelova K., Mkrtchyan M., Macharashvili N., Papiashvili E., Lavigne R., Lee D., Coffey A., De Vos D., Pirnay J-P, Chanishvili N. (2018)
Mandzja І. M. - Optimization of Avibacterium paragallinarum molecular diagnostic, Voita O. S. (2018)
Барицька О. А. - Педагогічне керівництво організацією позакласної музично-виховної роботи в контексті поліхудожнього виховання підлітків (2018)
Бєлікова В. В. - Музична інтерпретація як фактор розвитку творчого потенціалу особистості (2018)
Бучківська Г. В. - З досвіду художньо-трудової підготовки майбутніх учителів початкових класів у галузі народного декоративно-ужиткового мистецтва (2018)
Вознюк О. В. - Орхестичне виховання як музично-театралізована діяльність: пошук універсального засобу розвитку дітей та молоді, Маловицька Л. Ф. (2018)
Воронова Н. С. - Проектування моделей культурологічної освіти в контексті системного підходу (2018)
Гордаш А. М. - Когнітивні чинники становлення художньої майстерності фахівців галузі мистецтва (2018)
Грозан С. В. - Базові компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Журавльова Н. І. - Фортепіанний ансамбль як засіб розвитку творчої самостійності студентів факультету мистецтв, Каленик І. В. (2018)
Ілініцька Н. С. - Специфіка поняття "диференціація" у музично-педагогічних вищих навчальних закладах (2018)
Ковбасюк А. М. - Український пісенно-фольклорний вимір професійних традицій в музичному житті Львова кінця ХІХ–ХХ століть (2018)
Михаськова М. А. - Застосування інтерактивних методів ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Орєхова В. В. - Холістичний підхід у контексті методологічного аналізу професійної підготовки майбутніх учителів мистецтва (2018)
Псарьова Л. В. - Умови формування мотивації навчання гри на фортепіано в школярів, Леськів В. О. (2018)
Туровська Н. А. - Концертно-філармонічна діяльність в контексті музичного просвітництва студентів (2018)
Чжоу Геян - Досвід художньої комунікації у професійній діяльності вчителя музики (2018)
Шоробура І. М. - Формування етнокультурного виховного середовища для творчої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва, Врода Л. А. (2018)
Щербініна О. М. - Дитячий фортепіанний цикл як творча лабораторія з розвитку художньо-образних уявлень музиканта (2018)
Яківчук Г. В. - Інноваційні підходи до музично-інструментальної підготовки студентів мистецьких закладів у класі гри на бандурі (2018)
Генкал С. И. - Морфологическая изменчивость в популяциях некоторых видов рода Thalassiosira Cl. (Bacillariophyta) урбанизированных водоемов Украины, Щербак В. И., Кравцова О. В. (2018)
Миничева Г. Г. - Оценка реакции альгосообществ черноморских экосистем на воздействие климатических факторов, Большаков В. Н., Калашник Е. С., Зотов А. Б., Маринец А. В. (2018)
Мокросноп В. М. - Продуцирование запасного полисахарида парамилона микроводорослью Euglena gracilis Klebs (Euglena, Euglenophyceae) (2018)
Капустин Д. А. - Чек-лист эвгленовых водорослей (Euglenophyceae) водоемов Индонезии, Капустина Н. В. (2018)
Герасимюк В. П. - Микроскопические водоросли лиманов Северо-Западного Причерноморья (Украина) (2018)
Амирлатифи Х. С. - Реакция цианобактерии Calothrix sp. ISC 65 из загрязненных нефтью регионов на комплексное воздействие солености, дефицита углерода и низкой освещенности, Шокрави Ш., Сатей А., Гольсефиди М. А., Махмудджанло М. (2018)
Смит Т. - Получение биоэтанола из морской водоросли Enteromrpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh (Chlorophyta), Смит Дж. (2018)
Зотов А. Б. - Унификация расчета объема клеток микроводорослей Черного моря в соответствии со стандартом ЕС (2018)
Zvarych A. - The experience of Ukrainian counteraction to the negative information and psychological influence of the Russian Federation (2018)
Деменко М. П. - Пропозиції щодо визначення поняття бойової готовності військових частин (підрозділів) зенітних ракетних військ та військ протиповітряної оборони Сухопутних військ для оцінки її впливу на ефективність бойових дій, Кулешов О. В., Петренко О. С. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Оцінювання результатів оборонного планування в Збройних Силах України (2018)
Семененко О. М. - Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Масловський C. C., Бердочник А. Д. (2018)
Воробйов Є. С. - Використання кліткових автоматів у методі ранжування варіантів маршруту польоту ударних літаків для ураження наземних цілей (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Підвищення ефективності оптимально розподіленої структури пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату в умовах дестабілізуючих впливів (2018)
Альошин Г. В. - Ефективність лазерних інформаційно-вимірювальних систем, Коломійцев О. В., Посохов В. В., Клівець С. І. (2018)
Кондрат В. В. - Аналіз оптико-електронних засобів розвідки та напрямки їх удосконалення з метою підвищення ефективності бойового застосування ОВТ, Костенко О. І., Корнієнко О. В. (2018)
Лєбєдєв В. О. - Удосконалення моделі множинної взаємодії угрупування військової техніки повітряної радіонавігаційної служби в умовах випромінювання мережі мобільного зв’язку радіотехнології четвертого покоління у смузі частот 790-862 МГц (2018)
Холодкова А. В. - Розробка методу управління мережевими ресурсами телекомунікаційної мережі на основі багатоагентних систем (2018)
Бурдаєв В. П. - Структура бази знань для вибору алгоритму кластеризації даних (2018)
Лосєв М. Ю. - Методика синтезу пристроїв контролю і тестової діагностики розподілених систем (2018)
Ушакова І. О. - Методика управління вимогами в гнучких методологіях, Макарова Г. В. (2018)
Федько В. В. - Аналіз даних в SQL Server засобами Python (2018)
Хижняк І. А. - Метод ройового інтелекту (штучної бджолиної колонії) тематичного сегментування багатомасштабної послідовності зображень, що отримані з бортової системи оптико-електронного спостереження (2018)
Чередніченко О. Ю. - Дослідження профілів користувачів соціальних мереж, Ткаченко В. В., Вовк М. А., Масихнович О. О. (2018)
Шматко О. В. - Інформаційна технологія відслідковування помилок програмного забезпечення, Мироненко М. І. (2018)
Вандоловський С. С. - Технологія створення сталефібробетону з підвищеною міцністю на розтяг, Костюк Т. О., Рачковський О. В., Плахотнікова І. А. (2018)
Hrubel M. - Oscillation of a sprung part of vehicles with non-conservative specifications of shock absorbers, Nanivskyi R., Sokil M. (2018)
Вишневський О. А. - Нетрадиційний спосіб апроксимації експериментальних залежностей абразивного зношування, Давидов О. С. (2018)
Мартиш М. М. - Аналіз можливості використання термоіндикаторних фарб для оцінки технічного стану електричних з'єднувачів, Бабак Є. В. (2018)
Андрющенко Т. Ю. - Рефлексивне керування партнерськими відносинами при прийнятті рішень поліграфічними підприємствами (2018)
Бережна О. Б. - Вибір стильового оформлення журнальних видань (2018)
Брынза Н. А. - Многофакторная оценка показателей развития ІТ-отрасли в регионах Украины, Гаврилова А. А. (2018)
Євсеєв С. П. - Верифікація методики оцінювання функціональної ефективності передачі банківських інформаційних ресурсів в автоматизованих банківських системах, Корольов Р. В., Комишан А. С., Бонь І. В., Солоненко С. Г., Богульський В. В. (2018)
Барбашин В. В. - Определение расчётной эффективности гражданских средств индивидуальной защиты фильтрующего типа, Дубницкий В. Ю., Фесенко Г. В., Черепнев И. А., Базелюк В. Н., Шпинда Е. М. (2018)
Писарєв А. В. - Аналіз безрідинних способів дезактивації зразків озброєння, військової техніки та військових об’єктів, Радченко І. О., Тузіков С. А., Лазутський А. Ф., Писарєв С. А. (2018)
Климнюк В. Є. - Віртуальна реальність в освітньому процесі (2018)
Глуздань О. П. - Методика оцінювання ефективності застосування підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил) (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Ожоган В. - Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури (2018)
Онатій А. - Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв’язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури (2018)
Кобченко Н. - Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв’язку в структурі простого речення (2018)
Арібжанова І. - Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження (2018)
Ясакова Н. - Актуалізація семантики персональності в поезії Василя Симоненка (2018)
Пикалюк Р. - Модальна організація текстів рекламних слоганів (2018)
Олешко Ю. - Дискурсивні особливості передмови до "Книги о священстві" Іоанна Златоуста (Львів, 1614) (2018)
Кадочнікова О. - Кольороназви в текстах інтернет-видань??для жінок: походження, семантика, функції (2018)
Кирилюк О. - Суспільно-політичні неологізми як віддзеркалення мовної картини воєнного протистояння (2018)
Ренчка І. - Репрезентація лексики економічної сфери у "Словнику української мови" в 11 томах (2018)
Демська О. - Мовні конфлікти з перспективи лінгвоконфліктології (2018)
Дика Л. - Функції українізмів у російськомовних текстах (2018)
Підкуймуха Л. - Мовна стійкість українців у першій половині ХХ століття (за матеріалами книги "Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття") (2018)
Калиновська О. - Метафора в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ століття (2018)
Шитик Л. - Феномен подвійного синтаксичного зв’язку крізь призму функційної граматики. Рецензія на монографію Н. Кобченко "Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови" (Київ : ВД "Освіта України", 2018. – 514 с.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Drogovoz S. M. - The potential of carboxytherapy in diseases of the urogenital system organs, Zelenkova H., Shtroblya A. L., Asadullayeva N. Ya., Ulanova V. A. (2018)
Пропіснова В. В. - Антациди для дітей: клініко-фармацевтичний аналіз фармринку України, Андрєєва О. О. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту та обсягів споживання лікарських засобів для лікування еректильної дисфункції в Україні, Бердник О. Г. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту та показників доступності комбінацій спазмолітичних лікарських засобів, що використовуються в симптоматичній терапії синдрому подразненого кишечника, Закорко Д. В. (2018)
Герасимова О. О. - Аналіз споживання антагоністів Н2-гістамінових рецепторів в Україні та країнах Європи, Яковлєва Л. В., Удовиченко М. М., Шершньова С. С. (2018)
Ткачова О. В. - Оцінка професійної компетенції фармацевтичних працівників з питань реалізації противірусних та імуностимулюючих засобів для лікування ГРВІ у дітей, Горкуша Н. О., Сілаєв А. О. (2018)
Рецензія на довідник "Клінічні дослідження. Терміни та визначення" за загальною редакцією В. М. Коваленка та І. А. Зупанця (2018)
Kabachna I. V. - The study of the analeptic activity of derivatives of sulfur- and nitrogen-containing heterocycles on the model of thiopental narcosis, Drogovoz S. M., Kabachnyy V. I., Serdiukova Yu. Yu. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне вивчення впливу Глюкваміну на електролітний обмін у щурів з нирковою недостатністю, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2018)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація" за 2017 рік (2018)
До 70-річчя доктора фармацевтичних наук, професора Зої Миколаївни Мнушко (2018)
ІІ наукова конференція за міжнародною участю "Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра" (2018)
Smielova N. M. - The assessment of the quality parameters of inulin active pharmaceutical ingredients according to physicochemical characteristics, Yevtifieieva O. A., Gubar S. M. (2018)
Барковська О. Я. - Дослідження організаційних аспектів навчальної та виробничої практик в умовах функціонування системи управління якістю закладів вищої освіти на прикладі Національного фармацевтичного університету, Рогуля О. Ю., Лебединець В. О. (2018)
Стадніченко О. В. - Особливості трансферу технології і масштабування при промисловому освоєнні виробництва ліпосомальних цитостатиків, Краснопольський Ю. М., Ярних Т. Г. (2018)
Ольховська А. Б. - Практичні аспекти використання інноваційних комунікативних технологій у роботі медичних (фармацевтичних) представників та шляхи їх удосконалення (2018)
Півень О. П. - Обґрунтування переліку показників для моделювання інтегральної оцінки якості обслуговування клієнтів в аптеці, Ткаченко І. В., Нессонова М. М. (2018)
Панфілова А. Л. - Аналіз стану розвитку фармацевтичного ринку Азербайджану як важливого об’єкта зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств, Богдан Н. С., Матущак М. Р. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту та показників доступності спазмолітичних лікарських засобів, що застосовуються в Україні при лікуванні функціональних розладів шлунково-кишкового тракту, Закорко Д. В. (2018)
Смєсова В. Л. - Ґенеза економічних уявлень щодо господарчих інтересів від первісної доби до етапу формування світових цивілізацій (2016)
Захарченко Н. В. - Механізм фінансування політичних партій з державного бюджету: світовий досвід та перспективи для України, Швецова А. А. (2016)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні (2016)
Пуларія П. А. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України (2016)
Пільгуй С. С. - Вплив кризових явищ на фінансову стійкість банківської системи України (2016)
Ісаєва Н. І. - Система державного стратегічного планування в республіці Казахстан (2016)
Іванюта В. Ф. - Роль аграрного підприємництва в розвитку сільських територій в контексті євроінтеграції (2016)
Korytko T. Yu. - Estimation of risk of loss of financial firmness by territorial society (2016)
Разумова Г. В. - Аналіз місцевих бюджетів у формуванні фінансових ресурсів регіону (на прикладі м. Дніпропетровськ), Шевчук Ю. Б., Шелегова Н. В. (2016)
Вагонова О. Г. - Експертне обґрунтування шляхів підвищення конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів, Прокопенко В. І. (2016)
Солянік Л. Г. - Фінансова стабілізація підприємств реального сектора економіки: стан, проблеми та механізми забезпечення (2016)
Пілецька С. Т. - Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії забезпечення інноваційної активності авіапідприємства (2016)
Мягких І. М. - Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства (2016)
Баранець Г. В. - Розвиток підходів до оцінки основних засобів логістики в системі управлінського аналізу підприємства (2016)
Ареф’єв С. О. - Управління динамічними здібностями структурних трансформацій підприємств (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех - Визначення ефективності сучасної реклами (2016)
Лазебник Л. Л. - Вплив екологічного регулювання на конкурентоздатність підприємств гірничодобувної промисловості, Гацька Л. П. (2016)
Бардась А. В. - До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень, Дуднік А. В. (2016)
Тимошенко Л. В. - Еколого-економічні аспекти оцінювання та прогнозування забруднення атмосферного повітря у промисловому місті, Ус О. М. (2016)
Гаращук О. В. - Освіта в контексті екологічно безпечного розвитку суспільства, Куценко В. І. (2016)
Тенета В. М. - Визначення інвестиційних ризиків на основі нейронечіткого моделювання (2016)
Васильєва О. О. - Еволюція поглядів на працю та людський капітал (2016)
Дорофєєва Х. М. - Основні параметри стійкого розвитку транспортної інфраструктури (2016)
Дугієнко Н. О. - Міжнародний досвід реалізації товарних стратегій та їх адаптація до загальних стратегій компаній, Голянчук А. Р. (2016)
Batrakova T. I. - Features of bank lending to enterprises of AIC, Pachynok A. V., Dudar O. I. (2016)
Воробйов Р. Б. - Макроекономічна модель збалансованого інноваційного управління виробництва в межах залізорудної галузі (2016)
Збаржевецька Л. Д. - Вплив інноваційної діяльності підприємств на зайнятість населення та економічний розвиток, Рябоволик Т. Ф. (2016)
Капканець В. С. - Економіко-математична модель аналізу та оцінки фінансово-економічного потенціалу залізорудної галузі (2016)
Халатур С. М. - Оцінювання якості кредитування банками сільськогосподарської галузі України, Остапенко Я. Б. (2016)
Шапурова О. О. - Проблемні аспекти капітального інвестування в Україні (2016)
Шкабара Т. Л. - Перспективи виробництва екологічно чистого аграрного продукту в Україні на засадах державного регулювання, Остапенко А. Ю. (2016)
Яхно К. Г. - Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції (2016)
Абрамович І. А. - Стратегія маркетингу (2016)
Азарова Т. В. - Організація процесу забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання (2016)
Бистров І. В. - Напрями вдосконалення інституційної інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності підприємств апк в умовах поглиблення євроінтеграції (2016)
Білик В. В. - Переваги формування інноваційних кластерів в сучасній економіці (2016)
Бондар В. В. - Роль інновацій у формування транспортної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації (2016)
Боняр С. М. - Перспективы интеграции агентской отрасли Украины в европейское экономическое пространство (2016)
Гашеєва А. О. - Стан вітчизняного зерновиробництва та напрями підвищення його конкурентоздатності (2016)
Гончаренко О. В. - Управління конкурентоздатністю послуг (2016)
Готра В. В. - Вдосконалення організаційної структури підприємства в сучасних умовах, Данайканич О. В., Візор І. Є. (2016)
Готра В. В. - Удосконалення використання основних засобів з метою підвищення ефективності господарської діяльності, Ріпич В. В., Дячок А. В. (2016)
Гречко A. В. - Дослідження стану економічної безпеки ДП "Антонов" з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, Прокопенко Я. Г. (2016)
Грищук Д. В. - Аналіз особливостей та економічних параметрів розвитку торгових мереж в Україні (2016)
Готра В. В. - Особливості управління підприємством в контексті інтегральної оцінки його діяльності, Данайканич О. В., Варшава О. В. (2016)
Завгородній К. В. - Становлення логістичного аутсорсингу як інструменту управління регіональними трансформаціями (2016)
Кавтиш О. П. - Наукові підходи до формування та запровадження системи управління збутовою політикою комерційного підприємства, Молоденков П. О. (2016)
Карпенко Ю. В. - Формування операційної стратегії підприємства на засадах концепції життєвого циклу галузі (2016)
Коваль Л. В. - Особливості оцінювання якості економічного потенціалу підприємства (2016)
Ковінько О. М. - Маркетингове дослідження ринку м’яса в Україні, Ковальська В. Ю., Ємбергенова К. Р. (2016)
Кошельок Г. В. - Оптимізація співвідношення власного та позикового капіталу підприємства, Терещенко О. М. (2016)
Курбацька Л. М. - Теоретичні аспекти маркетингового забезпечення ефективної розподільчо-збутової політики аграрного підприємства, Ільченко Т. В., Кадирус І. Г. (2016)
Хринюк О. С. - Інтегровані агропромислові структури: сутність та принципи утворення, Дергалюк М. О. (2016)
Самофатова В. А. - Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону та умови його забезпечення (2016)
Шоля Р. І. - Сутність підприємництва та його роль у економічному розвитку регіону (2016)
Трусова Н. В. - Механізм дії фінансового потенціалу в господарській діяльності аграрних підприємств, Анастасова К. А. (2016)
Билінська О. Б. - Методи фінансування страхування депозитів (2016)
Великсар Т. І. - Методичні підходи до оцінки достатності фінансового забезпечення державного соціального страхування (2016)
Гудзовата О. О. - Теоретично-методичні підходи до оцінювання ефективності державної політики у сфері регулювання грошово-кредитної сфери та забезпечення фінансової безпеки держави (2016)
Далєвська Т. А. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2016)
Єршова О. В. - Діагностика ліквідності та загрози банкрутства банку на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", Кушнір С. О. (2016)
Жердецька Л. В. - Оцінка стратегій управління активами та пасивами системних банків в Україні (2016)
Західна О. Р. - Місцеві збори у формуванні доходів місцевих бюджетів, Бугіль С. Я. (2016)
Золотухін Є. В. - Еволюційні аспекти розвитку муніципального кредиту у контексті економічної думки (2016)
Миронова Ю. Ю. - Облік запасів згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Калініченко Н. О., Кривогуз А. О. (2016)
Костюнік О. В. - Економічний зміст та класифікація основних засобів, Наконечна А. А. (2016)
Проскуріна Н. М. - Інтелектуальний капітал та нематеріальні активи підприємства: підходи до розмежування дефініцій, Дядюн О. О. (2016)
Юхименко-Назарук І. А. - Інституційні засади здійснення професійного судження в бухгалтерському обліку (2016)
Барановський М. О. - Забруднення довкілля і захворюваність населення: математико-статистичні підходи до оцінки залежності та регіональних відмінностей, Барановська О. В., Гребень А. О. (2017)
Бєліков В. О. - Проблеми периферійності соціально-економічного розвитку на півночі Луганщини (2017)
Богадьорова Л. М. - Роль господарств населення в соціально-економічному розвитку сільської місцевості (2017)
Гукалова І. В. - Методичний ресурс географічного оцінювання якості життя населення для сучасних моніторингових спостережень (2017)
Гусєва Н. В. - Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геополітичних реаліях, Задєсєнцев О. М. (2017)
Доценко А. І. - Сільське розселення в Київському регіоні та проблеми його розвитку (2017)
Заячук М. Д. - Класифікація фермерських господарств Херсонської області (2017)
Нємець К. А. - Використання наукових підходів для виявлення особливостей розвитку регіональної системи розселення (на прикладі Харківської області), Кравченко К. О., Вірченко П. А. (2017)
Лейберюк О. М. - Транспортна доступність населення до центрів госпітальних округів (конкретний аналіз на прикладі Чернівецької обл.) (2017)
Омельченко Н. В. - Типізація адміністративних районів Херсонської області за рівнем та особливостями їх урбанізованості: оцінка результатів (2017)
Поручинська І. В. - Особливості сучасного розвитку прикордонних господарських комплексів єврорегіону "Буг", Поручинський В. І., Слащук А. М. (2017)
Сільченко Ю. Ю. - Аналіз впливу транспортної доступності на соціально-економічний розвиток Кіровоградської області, Семенюк Л. Л., Зарубіна А. В. (2017)
Сонько С. П. - Виробнича типологія сільського господарства лісостепу України: стара проблема, перспективний проект (2017)
Тодоров В. І. - Особливості етнонаціональної структури населення районів компактного розселення болгар в Україні в контексті формування етногеографічних систем (2017)
Топчієв О. Г. - Сучасні методологічні трансформації та нові підходи у визначенні предметної області географії: концепція довкілля, Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В. (2017)
Чуєв О. С. - Використання електронного довідника 2ГІС та ГІС-платформи ArcGIS для дослідження інфраструктури міста, Костріков С. В. (2017)
Веселова О. А. - Рельєф та грунтовий покрив Північного Причорномор’я: дослідження еколого-геоморфологічних аспектів (2017)
Ігнатишин В. В. - Зв’язок гідрогеологічного та геодинамічного станів Закарпатського внутрішнього прогину, Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В. (2017)
Кисельов Ю. О. - До проблеми основного поняття географії (2017)
Луцкіна І. В. - Класифікацїя біотопів лесових відслонень півдня України (2017)
Лущик А. В. - Історія дослідження льодовикового рельєфу Українських Карпат (2017)
Мартинюк В. О. - Еколого-ландшафтні особливості стану басейнової системи озера Вежицьке (Волинське Полісся) (2017)
Naghiyev Elnur - The analysis of ecological situations of water resources of Shirvan city of the Republic of Azerbaijan (2017)
Пясецька С. І. - Сучасний стан поля відкладень ожеледі на території України у зимові місяці 2001–2015 рр. та визначення тенденцій у його просторових змінах відносно кліматологічної стандартної норми 1961–1990 рр., Гребенюк Н. П., Щеглов О. А. (2017)
Лоєва І. Д. - Часові зміни концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі м. Одеса, Снісаренко В. В. (2017)
Бучко Ж. І. - Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті регіональних стратегій розвитку (2017)
Ільїна О. В. - Туристичний бренд як інструмент підвищення іміджу і туристичних можливостей України, Бояр Л. П., Ткачук Т. В. (2017)
Король О. Д. - В’їзні туристичні потоки та іноземна туристична привабливість (атрактивність) (2017)
Медвідь Л. І. - Роль сувенірної продукції в презентації та популяризації туристичного регіону (2017)
Нестерчук І. К. - Гастрономічний туризм: методична платформа (2017)
Ніколаєва О. І. - Форми територіальної організації рекреаційного господарства регіону (2017)
Онойко Ю. Ю. - Передумови, проблеми та перспективи розвитку сільського туризму на території Кіровоградської області (2017)
Пандяк І. Г. - Становлення та основні риси розвитку готельного господарства у Львові в Австрійський та Австро-Угорський періоди (1772–1918 рр.) (2017)
Смирнов І. Г. - Логістична концепція сталого розвитку урботуризму (на прикладі України) (2017)
Чир Н. В. - Туристична привабливість Любешівського району Волинської області, Качаровський Р. Є. (2017)
Яворська В. В. - Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток туризму регіону Українського Причорномор’я, Коломієць К. В., Сич В. А. (2017)
Байтеряков О. З. - Теоретичні основи застосування творів живопису на уроках географії (2017)
Алєксеєва Г. Б. - Дослідження на лептоспіроз імпортованих в Україну свиней (2018)
Андріящук В. О. - Бактеріологічний моніторинг захворювання на некробактеріоз тварин та засоби специфічної профілактики, Горбатюк О. І., Гаркавенко Т. О., Риженко Г. Ф., Тютюн С. М., Уховська Т. М., Жовнір О. М., Криленко С. Ю. (2018)
Бибен И. А. - Пробиотические потенции aerococcus viridans на биомодели организма белых мышей, Зажарский В. В., Сосницкая А. А., Колосова В. С. (2018)
Богач М. В. - Біохімічні показники сироватки крові телят за змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу, Скальчук В. В. (2018)
Бойко О. П. - Порівняльна характеристика напруженості епізоотичної та епідемічної ситуації щодо сальмонельоу на території Львівської області, Бойко П. К., Волошин Р. В., Куртяк Б. М., Пундяк Т. О., Романович М. С., Собко Г. В. (2018)
Васянович О. М. - Вивчення біосинтезу грибів роду Fusarium moniliforme sheldon здатних продукувати мікотоксини-фумонізини, Руда М. Є., Сапейко В. П., Янголь Ю. А., Брезвин О. М. (2018)
Васянович О. М. - Здатність грибів роду Fusarium продукувати Т-2 токсин, Руда М. Є., Сапейко В. П., Янголь Ю. А., Нечипоренко О. Л. (2018)
Галат М. В. - Поширення токсоплазмозу серед диких кабанів на території України, Коваленко Г. А., Галат В. Ф., Галка І. В., Ситюк М. П., Ничик С. А. (2018)
Гаркавенко Т. О. - Визначення залишкових кількостей бакюлоприму та триметоприму у м'ясі, печінці, нирках мікробіологічним методом, Азиркіна І. М., Шалімова Л. О., Козицька Т. Г. (2018)
Гаркавенко Т.О. - Аналіз невідповідностей мікробіологічним критеріям, виявлених в імпортованій до України мороженій рибі і рибній продукції, Малімон З.В. (2018)
Голік М. О. - Аналіз епізоотичної ситуації зі сказу в Чернігівській області в 2017 році, Полупан І. М., Безименний М. В., Мазур М. В., Дрожже Ж. М., Недосєков В. В. (2018)
Горбатюк О. І. - Вивчення рівня активності мембранної AТР-ази бактерій C. perfringens та критеріїв впливу на їхні метаболічні процеси наночастинок золота, Мінцюк Є. П., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Жовнір О. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Криленко С. Ю. (2018)
Гуменюк В. В. - Біологія та екологія бактеріофагів (оглядова стаття) (2018)
Доброжан Ю. В. - Вміст антибіотиків у посліді курей промислового стада за інтенсивної технології виробництва продукції птахівництва, Шевченко Л. В. (2018)
Еверт В. В. - Цирковірус-асоційовані ентерити: особливості патогенезу, патоморфології та імунопатології (2018)
Євтушенко І. Д. - Сучасні аспекти діагностики дерматитів паразитарного походження у собак, Цимерман О. О. (2018)
Жовнір О. М. - Біотичні відносини Fusobacterium necrophorum у мікробних асоціаціях in vitro, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Тютюн С. М., Уховська Т. М., Криленко С. Ю., Улько Л. Г. (2018)
Журенко В. В. - Вплив толтароксу на організм телят за криптоспоридіозу, Сорока Н. М., Журенко О. В., Гудзь Н. В. (2018)
Забарна І. В. - Токсико-біологічна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів у разі застосування фамазину і тилоциклінвету, Усаченко Н. В. (2018)
Завгородній А. І. - Псевдоалергічні реакції на туберкулін у великої рогатої худоби, Білушко В. В., Калашник М. В., Позмогова С. А., Калашник Н. В. (2018)
Зажарський В. В. - Бактерицидні властивості етанольних екстрактів рослин на мікроорганізми роду Staphylococcus, Давиденко П. О., Кулішенко О. М., Боровик І. В. (2018)
Зон Г. А. - Сучасна епізоотична картина щодо лептоспірозу великої рогатої худоби в Сумській області, Івановська Л. Б. (2018)
Іщенко Л. М. - Конструювання та апробація праймерів для детекції вірусу нодулярного дерматиту великої рогатої худоби методом ПЛР у реальному часі, Коваленко Г. А., Музикіна Л. М., Мандигра С. С., Галка І. В., Ничик С. А., Спиридонов В. Г. (2018)
Камінська О. В. - Аналіз стану і небезпеки забруднення зерна кукурудзи деоксиніваленолом протягом 2014–2017 років, Марченко Т. В., Євтушенко Т. В. (2018)
Касяненко С. М. - Рівні бактеріальної контамінації тушок водоплавної птиці, Касяненко О. І., Нагорна Л. В., Гусєв В. O. (2018)
Касянчук В. В - Резистентність ізолятів Escherichia coli, виділених з поверхні туш свиней до антибактеріальних препаратів, Бергілевич О. М., Кустуров В. Б., Дерябін О. М. (2018)
Катюха С. М. - Роль аборигенних риб у виникненні інвазії серед риб-вселенців, Орел А. М. (2018)
Катюха С. М. - Дослідження підгострої токсичності протипаразитарного препарату "Девімектин", Сачук Р. М., Жигалюк С. В., Лук’яник І. М. (2018)
Кацараба О. А. - Ефективність внутрішньоматкового препарату "Гістеродев" у комплесній терапії при ендометриті корів, Сачук Р. М. Кулініч О. В., Нікітінський П. А. (2018)
Климнюк С. І. - Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області, Романюк Л. Б., Борак В. П., Кравець Н. Я. (2018)
Кобилюх І. Б. - Вплив препаратів "Продевіт-тетра" і "Нановіт" на організму корів у період сухостою (2018)
Коваленко Г. А. - Ехінококоз: сучасна ситуація та диференціація збудника за генотипами (оглядова стаття), Галат М. В., Шерстюк А. Д., Галка І. В., Ничик С. А., Нікітова А. П., Шевченко Т. В. (2018)
Красочко П. А. - Состояние ветеринарной биотехнологии в Республики Беларусь на современном этапе, Красочко И. А., Большаков С. А., Шашкова Ю. А., Нычик С. А. (2018)
Красочко П. А. - Иммуноферментный анализ в диагностике гепатита е у свиней, Курдеко А. П., Красочко П. П., Жаворонок С. В., Арабей А. А., Борисовец Д. С., Прокопенкова Т. М., Нычик С. А. (2018)
Красочко П. А. - Распространение гепатита е у свиней в Могилевской и Минской областях Республики Беларусь, Курдеко А .П., Красочко П. П., Жаворонок С. В., Арабей А. А., Борисовец Д. С., Прокопенкова Т. М., Тарасов А. А. (2018)
Красочко П. А. - Профилактическая эффективность вакцины сухой живой культуральной против инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота, Яромчик Я. П., Красочко П. П., Синица Н. В., Шашкова Ю. А., Нычик С. А. (2018)
Кривошия П. Ю. - Методичні підходи до використання реакції радіального гемолізу при діагностиці інфекційної анемії коней, Рудь О. Г. (2018)
Кухтин М. Д. - Якість та безпечність молока коров’ячого сирого в особистих селянських господарствах, Лайтер-Москалюк С. В., Решетник А. О., Тютюн А. І., Кос’янчук Н. І., Перкій Ю. Б., Гудзь Н. В. (2018)
Лінійчук Н. В. - Аналіз системи контролю залишків антибактеріальних речовин в необроблених харчових продуктах в Україні (2018)
Люлін П. В. - Гельмінтофауна кишкового каналу у лисиць звичайних (Vulpes vulpes) на території Харківської області, Приходько Ю. О., Федорова О. В. (2018)
Ляхович Л. М. - Набрякова хвороба свиней: диференціація клінічних варіантів та термінальні патології (2018)
Мазуркевич А. Й. - Роль локальних комісій з біоетики у вирішенні проблем гуманного відношення до тварин в дослідженнях та навчанні (2018)
Мазуркевич Т. А. - Лімфоїдна тканина плямки пейєра клубової кишки качок, Вишковська І. Л., Гудзь Н. В. (2018)
Мандигра М. С. - Дезінфекція і довкілля, Лисиця А. В., Воловик Г. П., Мандигра Ю. М., Бойко О. П. (2018)
Мандигра C. С. - Епізоотична ситуація щодо класичної чуми свиней у світі за 2012–2017 рр. (2018)
Мідик С. В. - Жирнокислотний склад сосисок торгівельних мереж м. Київ, Ушкалов В. О., Данчук В. В., Сисолятін С. В., Нікітова А. П. (2018)
Музика Д. В. - Біологічні властивості низькопатогенного вірусу грипу птиці h7n3, ізольованого від диких качок, Стегній Б. Т., Рула О. М., Ткаченко С. В., Напненко О. О. (2018)
Немова Т. В. - Застосування препарату "Біполін-еко" для лікування телят за диспепсії, Палюх Т. А., Соломон В. В., Цвіліховський М. І., Гудзь Н. В. (2018)
Олійник Н. М. - Лабораторна діагностики сказу – реалії та перспективи (оглядова стаття), Покришко О. В. (2018)
Палій А. П. - Визначення дезінвазійних властивостей деззасобу "Фаг", Сумакова Н. В. (2018)
Пискун А. В. - Лептоспіроз. Порівняння підходів щодо класифікації та номенклатури цього зоонозу в Україні та інших країнах світу (оглядова стаття), Уховський В. В., Ничик С. А., Пискун О. О., Мельниченко О. М., Бинда А. В. (2018)
Пискун О. О. - Лептоспіроз диких свиней на території України, Пискун А. В., Уховський В. В., Ситюк М. П. (2018)
Приходько Ю. О. - Лабораторні та виробничі дослідження інсектоакарицидного препарату "Цифлур", Мазанний О. В., Нікіфорова О. В., Бирка В. І. (2018)
Приходько Ю. О. - Деякі найпростіші – небезпечні збудники зооантропонозів, Пономаренко В. Я., Булавіна В. С. (2018)
Пташок А. Л. - Серологический мониторинг инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3 крупного рогатого скота в Витебской области, Красочко П. П., Красочко В. П., Нычик С. А. (2018)
Риженко Г. Ф. - Вивчення експериментальних зразків вакцин з наночастинками металів проти захворювань, що викликаються Clostridium perfringens, за показниками якості та безпечності, Андріящук В. О., Жовнір О. М., Горбатюк О. І., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М. (2018)
Руда М. Є. - Випадок зеараленонотоксикозу у свиней, Васянович О. М., Сапейко В. П., Янголь Ю. А. (2018)
Сачук Р. М. - Дослідження толерантності аерозольного внутрішньоматкового препарату "Цефтіозол" на великій рогатій худобі (2018)
Сачук Р. М. - Визначення параметрів гострої токсичності та подразнюючої дії утеротонічного препарату "Утеродев", Жигалюк С. В., Кулініч О. В., Нечипоренко О. Л. (2018)
Синицин В. А. - Сучасні аспекти використання нанокомпозитів для вдосконалення лікарських засобів (оглядова стаття), Завірюха Г. А., Яненко У. М., Яворська К. В. (2018)
Стецько Т. І. - Моніторинг антибіотикорезистентності зоонозних бактерій у Європейському співтоваристві (оглядова стаття) (2018)
Стравський Я. С. - Дезінтоксикація організму корів у післяродовий період, Сергеєв В. І. (2018)
Стравський Я. С. - Вплив герматранолу в ліпосомальній емульсії на процеси перекисного окиснення ліпідів в організмі корів та пребіг у них післяродового періоду, Стравська С. М. (2018)
Тарасов О. А. - Вивчення синергічного ефекту бензалконіуму хлориду на антимікробну активність рослинних ефірних олій, Сапейко В. П., Айшпур О. Є., Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Зоценко І. А. (2018)
Тарасов О. А. - Вивчення антибактеріальних властивостей комплексного антибіотичного препарату, Сапейко В. П., Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Криленко С. Ю., Гуменюк В. В., Шевченко Т. В. (2018)
Турченко О. М. - Лептоспіроз собак у м. Суми: епізоотичний моніторинг, діагностика та лікування, Зон Г. А. (2018)
Тютюн С. М. - Вплив СТП (стимулюючого тканинного препарату) на фагоцитарну активність крові у щеплених свиней, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Уховська Т. М., Жовнір О. М. (2018)
Тютюн С. М. - Специфічна профілактика токсикоінфекцій сільськогосподарських тварин, що викликаються Clostridium perfringens, Уховська Т. М., Жовнір О. М., Андріящук В. О., Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф. (2018)
Уховський В. В. - Розробка та валідація полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу для виявлення ДНК патогенних лептоспір, Музикіна Л. М., Галка І. В., Спиридонов В. Г., Пискун А. В., Царенко Т. М., Антонік І. І., Пискун О. О., Шевченко Т. В. (2018)
Фотіна Т. І. - Проблема антибіотикорезистентності синьогнійної палички та пошук ефективних засобів боротьби, Ващик Є. В., Щербина Р. О. (2018)
Фотіна Т. І. - Роль моніторингу та контролю за токсикоінфекціями та токсикозами у забезпеченні біобезпеки населення України, Фотіна Г. А., Кліщова Ж. Е., Ареф’єв В. Л., Чемич О. М. (2018)
Хоменко Я. В. - Виготовлення пероксидазного кон'югату для ІФА діагностики лейкозу великої рогатої худоби, Муштук І. Ю., Айшпур О. Є., Мінцюк Є. П. (2018)
Хоменко В. Г. - Отримання кон'югату на основі золю золота та рекомбінантного білка g для діагностики бруцельозу тварин, Хоменко Я. В. (2018)
Ярошенко М. О. - Моніторинг кормів для врх молочного напряму продуктивності на наявність плісеневих мікроміцетів у господарствах північно-східного регіону України, Куцан О. Т., Оробченко О. Л. (2018)
Kushkevych M. V. - Cellular prion level in the animals’ tissues, Kozak M. R., Petruh I. M., Vlizlo V. V. (2018)
Дєєва Н. М. - Проблеми, пріоритети та перспективи реалізації бюджетної політики в період реформування місцевого самоврядування (2016)
Горбанев В. С. - К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ (2016)
Ткаченко И. Д. - Спецификация и размывание прав собственности на недра при формировании стратегии рентоориентированного поведения (2016)
Чорнобаєв В. В. - Особливості ринку антикваріату в Україні (2016)
Чумак О. В. - Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін в економіці (2016)
Кобзар Н. І. - Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах, Геращенко С. О., Кірієнко О. М. (2016)
Богма О. С. - Енергетична складова економічної безпеки України (2016)
Попов А. С. - Створення парадигми консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні (2016)
Кусакова Ю. О. - Удосконалення механізму стимулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації, Саміло А. С. (2016)
Шаповал В. М. - Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства, Герасименко Т. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського