Shumakov I. - Effect vibrovacuumizing on strength of the product which made from magnesia binder, Kazimagomedov I., Basheer N. Younis, Assaad Moustapha (2017)
Вандоловский С. С. - Повышение прочности сталефибробетонных материалов путем повышения площади взаимодействия цементного камня со стальными компонентами, Юнис Б., Костюк Т. А. (2017)
Коваль М. П. - Аналітичне визначення ефективності болтового опорного анкерування гладкого профільованого настилу в монолітних плитах за результатами стендових випробувань (2017)
Гончар В. П. - Отримання кристалічних алюмінатів кальцію методами самопоширюваного високотемпературного синтезу, Гончар О. А., Блажіс Г. Р., Кочевих М. О. (2017)
Блажіс Г. Р. - Швидкотверднучі високоміцні шламошлаколужні цементи, Гончар О. А., Кочевих М. О., Ростовська Г. С. (2017)
Присяжнюк М. И. - Совершенствование строительных технологий с целью оценки контроля качества, Овсак И. И. (2017)
Парута В.А. - Влияние паропроницаемости фасадных декоративно-защитных систем на тепло-влажностный баланс стены из автоклавного газобетона, Брынзин Е.В., Брындза Е.А. (2017)
Филатов А. Н. - О пакетировании кирпича силикатного и блоков из ячеистого бетона, Вудвуд Т. Н., Левченко А. Н., Павлюк В. С. (2017)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2017)
Огороднік І. В. - Аналіз властивостей та особливості ринку керамічної бруківки в Україні, Телющенко І. Ф., Оксамит Т. В., Гуленко Ю. М. (2017)
Башир Ю. - Разработка модифицированной эпоксидной композиции пригодной для восстановления строительных конструкций в условиях климатической зоны Ливии, Токарев М. Н., Савин А. Б., Абдалхкем М. (2017)
Petrovskiy A. - Simulation of soil permeability in laminar and turbulent fluid filtration, Borisov A., Babiy I. (2017)
Лучший утеплитель для дома-пена Айсинин (2017)
Дюжилова Н. О. - Екологічна сертифікація і маркування теплоізоляційних матеріалів як інструмент зеленого маркетингу, Бузан Г. С., Багаєва Т. Ю. (2017)
Пальчик П. П. - Теплозахисні матеріали на основі базальтових волокон (2017)
Семинар фирмы WACKER (2017)
МАкБИ – международная академия банного искусства (2017)
Реферати (2017)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2017)
Береза І. В. - Методичні засади визначення ефективності інфраструктурних проектів на основі кошторисно-нормативної вартості (2017)
Бібікова Н. О. - Тенденції і проблеми розвитку індивідуальних зернових господарств у контексті забезпечення продовольчої безпеки України та її регіонів (2017)
Бондаренко С. А. - Формування системи раннього попередження в управлінні ризиками виноробних підприємств, Руммо В. В. (2017)
Булишева Д. В. - Напрямки вдосконалення екологічного управління туристично-оздоровчої сфери Одеської міської агломерації, Нічітайлова М. С., Малащук О. С. (2017)
Горячук В. Ф. - Інституціональне забезпечення інвестиційних інструментів державного управління регіональним розвитком, Дуков Д. Ф. (2017)
Дергачов В. О. - Європейський досвід регіональної політики та його впровадження в Україні (2017)
Ilchenko S. V. - Assessment of the transport infrastructure impact on the regional development, Karpenko H. Y. (2017)
Криницька О. О. - Історичні тенденції зарубіжного досвіду в сфері формування продовольчої політики України (2017)
Лайко О. І. - Інституціональні чинники стимулювання інвестиційої діяльності в національній економіці в умовах децентралізації, Чабаров В. О., Арафтеній А. М. (2017)
Lisyuk V. M. - Practical formation of the price for the management of an apartment building, Serov O. O. (2017)
Михайлюк О. Л. - Перспективи розвитку екологічного туризму в Одеській області (2017)
Мурзановський Г. М. - Реформа децентралізації: передумови та фактори створення Балтської об’єднаної територіальної громади (2017)
Назаренко Ю. А. - Систематизація визначень поняття "капіталізація" (2017)
Нікішина О. В. - Наукові й прикладні засади перерозподілу доданої вартості в інтегрованому товарному ринку (на прикладі хлібного ринку України) (2017)
Нікола С. О. - Теорія проведення тендерів стимулювання екологоорієнтованого бізнесу (2017)
Познанська І. В. - Податкові інструменти забезпечення розвитку міжнародного судноплавства (2017)
Садченко O. В. - Технологія блокчейн у сфері фінансових послуг для підприємства (2017)
Тютюнник Г. О. - Внутрішньогосподарська агроекологічна організація землекористувань суб’єктів господарювання різних форм власності (2017)
Шевченко Д. І. - Методичні особливості оцінки фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад на прикладі Лиманського району Одеської області (2017)
Мартієнко А. І. - Методологічні засади впровадження різноманітних форм власності на природні рекреаційні ресурси, Хумарова Н. І. (2017)
Чернова Н. С. - Стратегічне планування потреби в персоналі транспортної галузі, Сурмило Д. С. (2017)
Мариновська О. - Конкурентоспроможність особистості учня: реалізація концептуальної ідеї когнітивно-активних знань (2017)
Ульянова В. - Аналіз сутності інноваційних педагогічних систем у контексті системи адаптивного управління якістю музичної освіти у ВПНЗ (2017)
Харківський В. - Теоретико-методологічні аспекти розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі в післядипломній освіті (2017)
Чаговець А. - Проблема взаємодії фізичного, морального й естетичного виховання у сучасній дошкільній педагогіці (2017)
Андрощук І. - Форми підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності (2017)
Гузій І. - Створення практико-орієнтованого освітнього середовища як умова формування конкурентоздатності майбутніх педагогів професійного навчання комп'ютерного профілю в системі соціального партнерства (2017)
Дума С. - Сирітство як соціальне явище недостатньої уваги суспільства (2017)
Дутка Г. - Особливості професійної підготовки майбутніх маркетологів сфери послуг (2017)
Захарченко Ю. - Роль професійної мобільності у формуванні дослідницької компетентності як чинника успішної професійної діяльності майбутніх маркетологів (2017)
Ієвлєв О. - Інтегративний характер змісту професійно-педагогічної мобільності фахівців з вищою освітою (2017)
Іконнікова М. - Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки філологів у вищих навчальних закладах України (2017)
Калінська О. - Технології розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі (2017)
Мацеха В. - До сутності поняття "професійна компетентність керівника коледжу" (2017)
Павленко М. - Критерії готовності до розвитку професійної мобільності викладачів філологічних дисциплін у міжкурсовий період (2017)
Павлиш Т. - Наукові підходи та принципи розвитку професійної мобільності викладача інформатики (2017)
Саприкіна Л. - Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх художників-конструкторів (2017)
Сікорський П. - Психолого-педагогічні проблеми у розвитку професійної освіти (2017)
Солтик О. - Визначення й обґрунтування компонентів, критеріїв та показників професійної надійності вчителя фізичної культури (2017)
Стойчик Т. - Управління якістю підготовки фахівців у професійних навчальних закладах: теоретичний аспект (2017)
Сулима Т. - Методичні основи формування професійної компетентності майбутніх маркетологів (2017)
Сушенцев О. - Педагогічні умови формування конкурентоздатності майбутніх слюсарів-електриків у професійно-технічних навчальних закладах (2017)
Яворська Н. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів у контексті реформування освіти України (2017)
Tymkiv N. - Formation of global profession-related foreign language competency on the basis of integrative approach as an important aspect of future engineers training for petroleum industry (2017)
Богоніс О. - Характеристика компонетів моделі формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування (2017)
Брославська Г. - Теоретичні основи формування інструментальних компетентностей майбутніх учителів математики та фізики у процесі професійної підготовки (2017)
Вовк М. - Науково-педагогічні підходи до формування навичок спілкування на уроках музичного мистецтва, Савчук В. (2017)
Скоморовська Н. - Організація самостійної роботи учнів на уроках української літератури (2017)
Уліщенко В. - Особливості організації навчання літератури учнів – представників покоління Z (2017)
Замрозевич-Шадріна С. - Правильне харчування дитини дошкільного віку як запорука її здоров'я (2017)
Ковальчук В. - Освітня діяльність та її зв'язок з національними традиціями (2017)
Коленко А. - Методологічні складові роботи над діалогом та монологом у класі сценічної мови та акторської майстерності (2017)
Стинська В. - Центри соціальної підтримки материнства й дитинства в Україні: сучасні виклики суспільства (на прикладі Івано-Франківської області) (2017)
Содержание (2018)
Гузь А. Н. - Влияние начальных напряжений на квазилэмбовские волны в системе "полупространство вязкой жидкости – упругий слой", Багно А. М. (2018)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства однонаправленных волокнистых композитных материалов с дефектами на межфазной границе (2018)
Каминский А. А. - Об условии зарождения трещины Коттрелла, Кипнис Л. А., Полищук Т. В. (2018)
Вабищевич М. О. - О вычислении параметров линейной механики разрушения в задачах динамики на основе полуаналитического метода конечных элементов, Солодей И. И., Чепурная Е. А. (2018)
Луцкая И. В. - О моделировании деформирования ортотропных тороидальных оболочек эллиптического поперечного сечения на основе смешанных функционалов, Максимюк В. А., Чернышенко И. С. (2018)
Луговой П. З. - Управление трещинообразованием в горных породах при использовании невзрывчатых разрушающих смесей, Прокопенко Н. Я., Орленко С. П. (2018)
Мейш В. Ф. - Напряженное состояние дискретно подкрепленных эллипсоидальных оболочек при действии нормальной нестационарной нагрузки, Майбородина Н. В. (2018)
Сторожук Е. А. - Распределение напряжений около кругового отверстия в гибкой ортотропной цилиндрической оболочке эллиптического поперечного сечения, Комарчук С. М. (2018)
Григоренко А. Я. - Об определении напряженно-деформированного состояния пластин сложной формы, Панкратьев С. А., Яремченко С. Н. (2018)
Никитина Н. В. - Бифуркации в базовых моделях многомерных систем (2018)
Рачинская А. Л. - Оптимальное торможение вращений несимметричного тела в сопротивляющейся среде, Румянцева Е. А. (2018)
Allahkarami F. - Nonlinear forced vibrations of curved microbeam resting on nonlinear foundation using the modified strain gradient theory, Saryazdi M. Gh., Nikkhah-bahrami M. (2018)
Алфавитный указатель, Т. 54, 2018 г. (2018)
Безбородих С. М. - Професійна придатність як передумова фахової підготовки майбутніх педагогів (2017)
Бондаренко Л. І. - Діагностика сформованості дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2017)
Бочарова О. А. - Соціальні функції університетів: вчора і сьогодні (2017)
Брославська Г. М. - Реалізація сформованих інструментальних компетентностей майбутніх учителів математики та фізики у процесі фахової підготовки (2017)
Вдовиченко О. М. - Педагогічні умови формування соціально-комунікативної культури студентів медичних навчальних закладів у позанавчальній діяльності (2017)
Данило Л. І. - Дефініційний аналіз поняття готовності (2017)
Желанова В. В. - Культуротворчі аспекти професійної компетентності майбутнього педагога (2017)
Кременчук А. С. - Духовно-моральне обличчя майбутнього лікаря та фактори впливу на нього (2017)
Лаппо В. В. - Діагностика сформованості духовних цінностей студентів, які здобувають педагогічну освіту (2017)
Морквян І. В. - Аналіз результатів експериментальної роботи з формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін (2017)
Прошкін В. В. - Графічна підготовка майбутніх інженерів як сучасна педагогічна проблема (2017)
Роман С. В. - Корекція мети професійної підготовки майбутніх учителів хімії в контексті формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2017)
Росул В. В. - Соціалізація як умова формування інформаційно-комунікативної компетенції студентів в сучасному ВНЗ, Кобаль В. І. (2017)
Соколюк О. В. - Оздоровчо-рухова активність як складова фахової підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2017)
Трубавіна І. М. - Формування вмінь самостійної роботи у студентів методами проблемного навчання в сучасному ВНЗ (2017)
Ульянова В. С. - Якість художньо-естетичного виховання як проблема педагогічної науки і практики (2017)
Харківська А. А. - Мотивація майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності та саморозвитку (2017)
Харківський В. С. - Сучасний стан розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті (2017)
Шевирьова І. Г. - Змістовні характеристики медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів (2017)
Яценко В. В. - Дидактична доцільність використання засобів наочності в процесі вивчення економіки (2017)
Кобаль М. В. - Технології дистанційного навчання в освітньому процесі України: проблеми та перспективи (2017)
Коношенко Н. А. - Культурно-дозвіллєва діяльність як засіб соціалізації підлітків в умовах оздоровчого закладу (2017)
Коношенко С. В. - Організація благодійної діяльності майбутніх соціальних педагогів в умовах реабілітаційного центру (2017)
Коргун Л. М. - Робота з родиною в умовах інклюзії, Матата С. Г. (2017)
Куцевська О. С. - Впровадження електронних підручників у школах України, Литвиненко Є. М. (2017)
Лещинський О. П. - Інтерактивні технології у побудові змісту навчальних дисциплін (2017)
Макхулі Іхаб - Сутнісні характеристики готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин (2017)
Мальцева О. І. - Місце медіаосвіти в системі соціального виховання (2017)
Муромець В. Г. - Методи розвитку загальних компетентностей здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти на засадах дослідницького лидерства (2017)
Сав’юк Л. О. - Синтез алгоритмів оцінки якості роботи професорського-викладацького складу вищого навчального закладу, Драчук Ю. З., Снітко Є. О. (2017)
Скорік Х. Є. - Міжнародні організації як суб’єкти соціальної, психологічної та правової підтримки сімей, що опинились в зоні конфлікту (2017)
Чепіга В. Т. - Організація навчально-виховного процесу у контексті філософії захисту здоров’я молодшого школяра, Чепіга І. В. (2017)
Шелест Н. А. - Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді: теоретичні аспекти (2017)
Школьна М. С. - Виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методика констатувального етапу експерименту (2017)
Буркинський Б. В. - Методологія формування механізмів інтеграції товарних ринків як шлях прискореного розвитку економіки, Лисюк В. М. (2018)
Basiurkina N. - Role of the cultural and economic factors in the improvement of human resorce management system, Chmura O. (2018)
Бублик М. І. - Розвиток управління інвестуванням та капіталізацією у сфері поводження та утилізації побутових відходів, Коваль В. В. (2018)
Буркинський Б. В. - Податкові інструменти стимулювання інвестиційного розвитку: світовий досвід та національні реалії, Лайко О. І. (2018)
Антонюк П. О. - Оцінка ринку олійних культур та продуктів їх переробки в Україні, Лисюк В. М. (2018)
Горячук В. Ф. - Методичні засади формування економічно спроможних громад базового рівня, Мурзановський Г. М. (2018)
Гусарина Н. В. - Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив управления инновационной деятельностью в условиях неопределенности (2018)
Дубницкий В. И. - Инфраструктурные процессы в региональных социально-экономических системах, Колодинский С. Б. (2018)
Захарченко В. І. - Інструментальна підтримка розробки ефективної стратегії сталого розвитку регіону, Захарченко Н. В. (2018)
Картишев Д. В. - Імплементація україною світової інституційної бази вантажних перевезень (2018)
Карпинська Г. В. - Передумови інноваційного розвитку промислових підприємств України, Лукащук В. В. (2018)
Крупіна С. В. - Комерціалізація інтелектуальної власності в харчовій промисловості України, Яблонська Н. В. (2018)
Лисюк В. М. - Проблемні питання у методичному забезпеченні функціонування локальних ринків житлово-комунального господарства в Україні, Серов О. О. (2018)
Мартієнко А. І. - Інституційні аспекти розвитку відносин власності на природні рекреаційно-туристичні ресурси прибережних територій, Тютюнник Г. О. (2018)
Назаренко Ю. А. - Інтелектуальний капітал підприємства, його сутність та структура (2018)
Нікішина О. В. - Інституційні основи формування сільськогосподарських кооперативів та їх роль у розвитку аграрної економіки, Бібікова Н. О. (2018)
Ніколайчук Т. О. - Контракт – як інструмент покращення управління об'єктами природно- заповідного фонду, Хумарова Н. І. (2018)
Рубель О. Є. - Концепція "відкритих інновацій" як складова інтеграції України до Європейського дослідницького простору, Жихарева А. А. (2018)
Садченко О. В. - Маркетингові технології управління ринком екологічно чистих товарів (2018)
Степанов В. Н. - Развитие методологического базиса повышения эффективности реагирования на рисковые события (2018)
Тараканов М. Л. - Складові товароруху плодоовочевої продукції: проблеми та інструменти їх усунення, Топалова І. А., Маковеєв А. П. (2018)
Тараканов М. Л. - Перспективні напрями та форми розвитку сіті-логістики в системі управління міським господарством, Лисюк В. М., Топалова І. А., Лозова Т. П. (2018)
Title (2010)
Content (2010)
Parente S. T. - Impact of full replacement with consumer driven health plans on health care cost and use of preventive services, Feldman R., Xu Y. (2010)
Maugis P. A. - New prospects on vines, Guegan D. (2010)
Kozmenko O. - The use of the Karno and Stackelberg models for the study of operational and marketing strategies in reinsurance companies’ behavior, Merenkova O. (2010)
Klumpes P. J. M. - Alternative measurement bases in pension accounting: a simulation analysis, Tang L., Wang P. (2010)
Castaner A. - Deficit at ruin with threshold proportional reinsurance, Claramunt M. M., Marmol M. (2010)
Schich S. - The role of insurance in the recent financial crisis (2010)
Gustafsson J. - A mixing model incorporating three sources of data for operational risk quantification (2010)
Kozarevic S. - Reserves management of insurers - case of Bosnia and Herzegovina, Kovac R. (2010)
Windapo A. - An investigation into Nigerian property construction companies’ perception of critical risk, Martins O. (2010)
Valentine R. - An examination of risk adjusted returns and catastrophic events caused by terrorist attacks, Bishop C. (2010)
Редакційна рада наукового фахового журналу "Будівельні матеріали та вироби" (2017)
Энергоэффективные стены AEROC (2017)
Dashkova T. - High-strength heat-insulating composites, Sviderskyi V., Glukhovskyi V., Glukhovskyi I. (2017)
Дашкова Т. С. - Высокопрочные теплоизоляционные композиты, Свидерский В. А., Глуховский В. В., Глуховский И. В. (2017)
Корпорація "ДБК-ЖИТЛОБУД" – повний цикл виробництва в межах єдиного підприємства (2017)
Lapovska S. - Reinforcement of autoclaved air concrete with basalt microfiber, Lihvar T., Gudkova M. (2017)
Композиційний портландцемент з високою ранньою міцністю – універсальний екоцемент для будівельних робіт (ПАТ "Івано-Франківськцемент") (2017)
Дворкін Л. Й. - Швидкотверднучі високоміцні бетони з полікарбоксилатними суперпластифікаторами, Бабич Є. М., Житковський В. В. (2017)
Золотой мандарин – производитель высококачественных бетонных изделий (2017)
Рунова Р. Ф. - Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами, Руденко І. І., Константиновський О. П. (2017)
Бетони і будівельні розчини: Підручник. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. (2017)
Киричок В. І. - Дисперсне армування лужних алюмосилікатних покриттів для захисту бетону від корозії, Кривенко П. В., Гузій С. Г. (2017)
КЕМА – це словенська якість, австрійська надійність і українські ціни (2017)
Данелюк В.И. - Особенности деструктивных процессов в бетонных и железобетонных конструкциях морских эстакад, Рубцова Ю.А., Иванец А.Е., Цвигун С.И. (2017)
Гончар В. П. - Шляхи гідратоутворення в системі "Кальцінований каолін- вапно", Гончар О. А., Блажіс Г. Р., Кочевих М. О. (2017)
Парута В. А. - Структура и механизм разрушения полимерцементного штукатурного раствора, Брынзин Е. В. (2017)
Суханевич М. В. - Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів (2017)
Трофимова Л. Е. - Топологическое описание свойств структурированных дисперсий и композитов на их основе (2017)
Євротон – клінкерна і лицьова цегла (2017)
Данелюк В. И. - Комплексная оценка качества газовых сетей, Иванова С. С. (2017)
Утеплення піною ICYNENE (2017)
Технология "ТЕРМОДОМ" (2017)
Корнило І. М. - Організаційна система засобів просування продукції будівельних підприємств на ринку, Гапшенко В. С. (2017)
Рішення SIKA для очисних споруд – внесок у виконання принципів "Зеленого будівництва" (2017)
Берзіна С.В. - Екологічно сертифікована цегла в україні вийшла на ринок зеленого будівництва Ізраїлю, Кравченко О.О. (2017)
СБК – лідерство та інновації (2017)
Пурдик А. В. - Розробка ангобних покриттів для клінкерної кераміки, Хоменко О. С. (2017)
КЕРАМЕЙЯ – цегла європейської якості (2017)
Фарина Я. О. - Колір у формуванні споживних властивостей виробів (товарів) і його вплив на життя людини. 3D – технології у створенні кольору кераміки, композиційних, полімерних матеріалів., Фарина Є. О., Купрієнко П. Й. (2017)
VII міжнародна конференція Ukrcemfor 2017 цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи розвитку. 23-25 травня 2017 рік, м. Києв (2017)
Науково-дослідному інституту будівельного виробництва – 70 років (2017)
Реферати (2017)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2017)
Title (2010)
Content (2010)
Barber J. R. - The measurement and control of interest rate risk, Copper M. L. (2010)
Sutcliffe C. - Back to the future: a long-term solution to the occupational pensions crisis (2010)
Cole C. R. - Collateralization of international reinsurance liabilities in the U.S. insurance industry, McCullough K. A., Powell L. S. (2010)
Lindset S. - Securitization of life insurance policies, Ulvaer A. L., Anestad B. (2010)
Hsiao P. - Implied volatility and future market return, Li M. (2010)
Capitanio F. - Negative externalities of crop insurance subsidies: a case study in Italy, Adinolfi F. (2010)
Chan L. S. - Using simulation to support the reinsurance decision of a medical stop-loss provider, Joaquin D. C. (2010)
Pingle M. - Using gambling to teach insurance principles (2010)
Ordaz J. A. - Covariate-based pricing of automobile insurance, del Carner Melgar M. (2010)
Sadeghi M. - The evolution of Islamic insurance - Takaful: a literature survey (2010)
Ibiwoye A. - Actuarial perspectives on pension reform: a closer look at Nigeria's individual accounts system, Adesona T. A. (2010)
Гордійчук С. В. - Концептуальні основи якості вищої освіти в Європейському та національному просторі (2017)
Муромець В. Г. - Механізми управління розвитком загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: досвід Сполученого Королівства та Північної Ірландії (2017)
Птахіна О. М. - Міжнародний досвід щодо забезпечення якості вищої освіти (2017)
Арістархова М. С. - Забезпечення якості іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ у системі військово-педагогічного співробітництва (2017)
Бадер С. О. - Медіа-компетентність учителя початкових класів: сутність і зміст (2017)
Безбородих С. М. - Професійна підготовка майбутніх педагогів на основі компетентнісного підходу (2017)
Боса В. П. - Зміст педагогічних умов формування мовленнєвої компетенстності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Галущак І. Є. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів (2017)
Гладун Т. О. - Критеріально-діагностичний інструментарій вивчення соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з аутизмом в умовах інклюзивної освіти (2017)
Зозуляк-Случик Р. В. - Компетентнісний підхід у процесі формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в умовах модернізації вищої освіти (2017)
Мороз В. П. - Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування (2017)
Морозова М. М. - Зміст фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей у процесі формування їх економічної компетентності (2017)
Павлюк Р. О. - Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні, Лях Т. Л., Клішевич Н. А. (2017)
Регейло І. Ю. - Ціннісні компетентності науково-педагогічних працівників: зарубіжний досвід (2017)
Рибчук О. О. - Використання дистанційної технології навчання у процесі розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ (2017)
Чуркіна В. Г. - Самоорганізація та самостійна робота управлінця як складники професійної компетентності, Косенко К. О. (2017)
Шевирьова І. Г. - Обґрунтування педагогічних умов формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Балендр А. В. - Основи побудови методики розробки галузевої рамки кваліфікацій сфери охорони кордону країн Європейського Союзу (2017)
Дячок Н. В. - Професійна мобільність як індикатор якості освіти (2017)
Отравенко О. В. - Моніторинг як педагогічна категорія оцінювання якості знань майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Кондур О. С. - Роль міжнародного співробітництва вищого навчального закладу в системі забезпечення якості освіти (2017)
Мигович І. В. - Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи (2017)
Білецький О. А. - Місце педагогічного цілепокладання у системі освіти (2017)
Заредінова Е. Р. - Дефініційний аналіз поняття "освітнє середовище ВНЗ" (2017)
Літвякова Н. В. - Маркетинг у сфері освітніх послуг як управлінський і соціальний процес (2017)
Паславська І. С. - Ризик-менеджмент в Україні: стан дослідження проблеми та перспективи розвитку (2017)
Рижанова А. О. - Медіаосвіта як складова вищої освіти для інноваційного розвитку України (2017)
Старокожко О. М. - Стратегії поліпарадигмальності освітнього простору (2017)
Топольник Я. В. - Сучасні медіаосвітні технології як засіб модернізації вищої школи (2017)
Фіголь Н. А. - Педагогічна культура як фактор розвитку особистості учителя (2017)
Архипова С. П. - Самореалізація людей похилого віку: проблеми та пошуки, Смеречак Л. І. (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Технологія здійснення реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями, учасниками бойових дій (2017)
Клімчук В. А. - Дозвілля як сфера соціального виховання дітей та молоді (2017)
Отрощенко Н. Л. - Соціально-психологічний портрет неповнолітнього засудженого, Сенецький В. А. (2017)
Поліщук О. А. - Стан трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я в Україні (2017)
Сапіга С. В. - Роль дорослих лідерів-скаутів у розвитку особистісного потенціалу підлітків-членів скаутських громадських об?єднань (2017)
Спіріна Т. П. - Профілактика вживання алкоголю у підлітковому середовищі, Тимошенко Л. О. (2017)
Тунтуєва С. В. - Супервізія як метод професійної підтримки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків (2017)
Циган Н. В. - Професійний розвиток соціальних працівниців системі неперервної освіти (2017)
Вітченко А. О. - Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти як інституційна проблема (2017)
Головатюк І. Г. - Потенціал арт-терапевтичних технологій у підвищенні якості освіти у вищих навчальних закладах (2017)
Доннік М. С. - Контроль якості знань студентів під час виконання індивідуального завдання як вимога системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (2017)
Крошка С. А. - Ефективність забезпечення якості спортивно-масової роботи, Ляшенко В. В. (2017)
Петрушкова А. М. - Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті Словаччини (2017)
Бочарова Е. А. - Современная школа и творчество в оценке зарубежных исследователей (2017)
Дьоміна В. В. - Компоненти білінгвальної культури майбутнього вчителя іноземної мови (2017)
Єпіхіна М. А. - Методичний супровід краєзнавчої роботи на уроках природознавства в початковій школі (2017)
Кавецький В. Є. - Урахування особливостей розвитку соціально-професійних орієнтирів учнів при забезпеченні готовності оптантів до професійного самовизначення (2017)
Чепіга В. Т. - Передбачувана та очікувана в педагогічній науці та на педагогічному полі подія об’єктивно здійснилася, Чепіга І. В., Чугай С. М. (2017)
Григоренко В. Л. - Становлення iнклюзивної освiти в країнах пострадянського простору: передумови та мiжнародне нормативно-правове підґрунтя (2017)
Коваленко В. Є. - До проблеми застосування диференційованого викладання в інклюзивному освітньому середовищі вищого навчального закладу (2017)
Павленко Л. С. - Особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні, Коваленко В. Є. (2017)
Головко С. О. - Сучасні тренди фахової підготовки майбутніх магістрів з менеджменту (2017)
Докучаєва В. В. - Моніторинг проектувальної діяльності майбутніх педагогів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач (2017)
Калініна І. М. - Адаптація державних службовців до управлінської діяльності: етапи та зміст (2017)
Королецька Л. В. - Науково-педагогічні підходи дослідження екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства (2017)
Кучер А. В. - Концептуальні засади наскрізної системи професійної підготовки студентів агроекономічного профілю (2017)
Ліннік О. О. - Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи (2017)
Максимовський М. І. - Технологія розвитку соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Обґрунтування потреби моніторингового дослідження стану сформованості культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Проскурняк О. І. - Організація комунікативної діяльності як засіб формування професійної готовності студентів спеціальної освіти (2017)
Рацул О. А. - Педагогічні питання системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2017)
Сергєєва В. Є. - Проблема формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів іноземних мов у контексті нового Закону України "Про освіту" (2017)
Шароватова О. П. - Особливості підготовки майбутніх фахівців з охорони праці в умовах сучасних тенденцій вищої освіти (2017)
Білецький О. А. - Історико-генетичний підхід до проблеми норми і патології (найдавніший період: Олександрійська наука, Давній Рим), Сарнацький С. В. (2017)
Ваховський Л. Ц. - Епістемологічні основи порівняльно-педагогічних досліджень К. Ушинського (2017)
Мальцева О. І. - Теорія та практика громадянського виховання в епоху Античності (2017)
Мокляк В. М. - Особливості розвитку автономії Київського університету Св. Володимира упродовж дії перших статутів (2017)
Онипченко О. І. - Формування наукових підходів у вирішенні питання статеворольвої соціалізації дітей і підлітків (початок ХХ століття) (2017)
Онищенко С. С. Г. - Дюперрон про основні категорії теорії фізичного виховання (2017)
Роганова М. В. - Виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії мистецтв (2017)
Смеречак Л. І. - Висвітлення проблеми антинаркотичного та антиалкогольного виховання неповнолітніх на сторінках журналу "Українська школа" (1925-1944 рр.), Зубрицький І. Я. (2017)
Ларіонова Н. Б. - Зміст сексуального виховання дитини в умовах дошкільного навчального закладу (2017)
Савченко С. В. - Соціально-педагогічні аспекти інформаційної війни на Донбасі, Караман О. Л. (2017)
Сомова О. О. - Провідні концепції ризику та менеджменту ризиків у соціальних науках (2017)
Сорока О. В. - Сутнісні характеристики інноваційних PR-технологій у соціальній сфері (2017)
Тадаєва А. В. - Вдосконалення підготовки фахівців соціальної сфери до гармонізації процесу медіасоціалізації (2017)
Title (2010)
Content (2010)
Kozmenko O. - Consequences of the financial crisis for the insurance markets of the world and Ukraine, Kravchuk H. (2010)
Musshoff O. - A survey of simulation-based methods for pricing complex American type options, Hirschauer N. (2010)
Goncalves A. S. - Ruin probability: a flexible approach for measuring portfolio risk, Bressan A. A. (2010)
Pesce G. - Environmental insurance analysis from an economic approach, Terceno A., Vigier H., Duran R. (2010)
Lai G. C. - The unresolved tax deductibility issues: a firm value maximization approach, Huang Y. R. (2010)
Mucha W. - Private equity performance measurement dilemma - implications for insurance companies' investments activity at the break of the Volcker rule, Hassan A. (2010)
Olsson R. - Tracking error minimization under varying sustainability criterion stringency: environmental ratings and U.S. stock portfolios (2010)
Beaupain R. - The impact of volatility on the implementation of the relative strength index: evidence from the Shanghai stock exchange, Meng L., Belair R. (2010)
Kohli R. K. - Homework assignments and use of technology comparison of F301 and F260 classes at Indiana University South Bend (2010)
Gaspar R. M. - Liquidity risk and Solvency II, Sousa H. (2010)
Коваль В. А. - Вся жизнь – на благо отечества (2018)
Калафатова Л. П. - Мастильно охолоджуючі технологічні середовища як фактор підвищення ефективності процесів механічної обробки крихких конструкційних матеріалів (2018)
Ліщенко Н. В. - Імітаційне моделювання температурного поля при профільному зубошліфуванні, Ларшин В. П., Ковальчук О. М. (2018)
Манохін А. С. - Знос інструментів з PcBN із покриттями (TIALSIY)N, Mo2N/CrN, Клименко С. А., Копєйкіна М. Ю., Береснєв В. М., Столбовий В. О. (2018)
Новиков Ф. В. - Закономерности управления упругими перемещениями в технологической системе при шлифовании, Рябенков И. А., Гуцаленко Ю. Г. (2018)
Полянский В. И. - Расчет температуры шлифования с учетом баланса тепла, уходящего в стружки и обрабатываемую деталь (2018)
Тонконогий В. М. - Вибір параметрів шліфування плазмових покриттів при багатокритеріальній оптимізації технологічного процесу, Рибак О. В. (2018)
Гайдаш Р. П. - Формування та керування стрічковим електронним потоком при мікрообробці елементів пристроїв для адитивного виробництва, Коваленко Ю. І., Рудь М. П., Бондаренко М. О., Антонюк В. С. (2018)
Гаращенко Я. Н. - Анализ характеристик послойного построения в зависимости от ориентации изделия в рабочем пространстве установки (2018)
Мицык А. В. - Производительность и технологические особенности эффекта мультиэлементного группового энергетического воздействия на рабочую среду при отделочно-зачистной виброобработке, Федорович В. А. (2018)
Шелковий О. М. - Формування та адаптивне технологічне забезпечення ефективної спадковості інтегрованих технологій електричного розряду у життевих циклах виробів шлифования, Степанов М. С., Гуцаленко Ю. Г. (2018)
Гуцаленко Ю. Г. - Подходы к организации финишных технологических переходов операций алмазно-искрового шлифования (2018)
Оргиян А. А. - Экспериментальные иследования колебаний и точности обработки при многорезцовом тонком растачивании, Баланюк А. В., Ткаченко Б. О. (2018)
Ткаченко Б. О. - Застосовування методу розмірних ланцюгів для розрахунку похибки базування верстатних пристроїв, Яровий Ю. В. (2018)
Труш В. С. - Деякі аспекти вибору параметрів обробки титанових сплавів за термодифузійного насичення з кисневмісного газового середовища (2018)
Федорович В. А. - Динамическое математическое моделирование процесса алмазного выглаживания, Пыжов И. Н., Рязанова-Хитровская Н. В., Воропай В. В. (2018)
Гусарев В. С. - Технология - это что? Экономика или техника (2018)
Мироненко Є. В. - Аналіз шляхів забезпечення енергоефективності процесів механічної обробки деталей у сучасному машинобудуванні, Калініченко В. В., Гузенко Д. Є. (2018)
Набока Е. Є. - Тенденції інноваційного розвитку підприємств харківського регіону, Набока О. В., Колісник М. Е. (2018)
Турманидзе Р. С. - Основные ожидаемые проблемы в период осуществления реформы "ИНДУСТРИЯ-4.0" и пути их практического решения на основе повышения эффективности используемых мехатронных систем, Бачанадзе В. И., Попхадзе Г. З. (2018)
Strutynsky V. B. - Dynamic characteristics of a mobile robot manipulator built on the basis of a mechanism with parallel kinematic couplings, Yurchishin O.Ya., Kravets O. M., Polunichev V. E. (2018)
Ющенко К. А. - Новые подходы при создании конструкций из жаропрочных никелевых сплавов с монокристаллической структурой, Гах И. С., Задерий Б. А. (2018)
Брназ В. Д. - Правові та психологічні аспекти оптимізації формування переконання слідчого у кримінальному провадженні як основа оцінки доказів (2015)
Ващук О. П. - Верифікація інформації у судовому провадженні з перегляду судових рішень (2015)
Гловюк І. В. - Подання сторонами доказів у судовому розгляді: проблемні питання (2015)
Гринюк В. О. - Спростування стороною захисту підозри (первинного обвинувачення) під час досудового розслідування (2015)
Грібов М. Л. - Забезпечення оперативними підрозділами кримінального процесуального доказування як наукова категорія (2015)
Дерев'янко М. І. - Підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Ковальчук С. О. - Зберігання речових доказів стороною обвинувачення (2015)
Погорецький М. А. - Нова концепція кримінального процесуального доказування (2015)
Сергєєва Д. Б. - Допустимість доказів в теорії та КПК 2012 року (2015)
Торбас О. О. - Обставини, що підлягають доказуванню при складанні клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (2015)
Шумило М. Є. - Поняття доказів у кримінальному процесі: пролегомени до розуміння "невловного" феномену доказового права (2015)
Андрушко П. П. - Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування (Частина 3) (2015)
Берзін П. С. - Корифей кримінального права. Історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка (Частина 3) (2015)
Павликівський В. І. - Кримінально-правові гарантії свободи слова в сучасній Україні (аналіз проекту закону № 1630 щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів) (2015)
Бишевець О. В. - До питання про поняття тактики державного обвинувачення та її засоби (2015)
Черниченко І. В. - Окремі аспекти становлення дактилоскопії до 1900 р. (2015)
Волошина В. А. - Мета та принципи науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України (2015)
Грабовська О. О. - Особливості формування предмета доказування на різних стадіях (етапах) цивільного судочинства (2015)
Кузьменко О. П. - Нагляд прокурора за законністю отримання доказів у ході розслідування масових заворушень (2015)
Кучер О. В. - Про деякі проблеми визначення обсягу та порядку дослідження доказів відповідно до вимог ст. 349 КПК України (2015)
Кушненирик Ю. А. - Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про грабежі та розбої (2015)
Литвин О. В. - Скорочений судовий розгляд за КПК 2012 р.: теорія і практика (2015)
Мальована Т. І. - Місце проведення допиту дитини, яка потерпіла від злочину у кримінальному провадженні (2015)
Старенький О. С. - Кримінальні процесуальні гарантії використання захисником засобів отримання доказів у досудовому розслідуванні (2015)
Шаповал О. В. - Техніко-криміналістичне дослідження документів як засіб доказування у кримінальних провадженнях про економічні злочини (2015)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень кримінального процесуального кодексу України, Сергєєва Д. Б., Татаров О. Ю. (2015)
Ювілей доктора юридических наук, професора Михайленка Олександра Романовича (до 80-річчя з дня народження) (2015)
IV Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" (2015)
Кучинська О. П. - Сучасне теоретико-практичне видання, присвячене кримінальнопроцесуальним функціям, Лобойко Л. М., Сергєєва Д. Б. (2015)
Погорецький М. А. - П’ять років чинності Кримінального процесуального кодексу України: проблемні питання (2017)
Бобровник О. В. - Доказування слідчим прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні (2017)
Верхогляд-Герасименко О. В. - До питання про захист права власності третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт у кримінальному провадженні, Марочкін О. І. (2017)
Іскендеров Е. Ф. - Кримінальні процесуальні гарантії сторони обвинувачення як суб’єкта доказування під час проведення освідування у досудовому розслідуванні (2017)
Повзик Є. В. - Загальні положення застосування інституту угоди про примирення (2017)
Старенький О. С. - Витребування документів як засіб отримання доказів захисником у кримінальному провадженні: проблеми визначення процесуальної форми (2017)
Татаров О. Ю. - Законодавчі тенденції у кримінальному процесі України (2017)
Циктіч В. М. - Проблемні питання забезпечення доказування слідчим суддею у ході проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні (2017)
Шилo О. Г. - Міжнародне право в системі джерел кримінального процесуального права України, Новожилов В. С. (2017)
Волинець Р. А. - Кримінальна відповідальність за деякі типові форми посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством (2017)
Гусейнли Р. М. - Сирийский кризис и американская стратегия борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке (2017)
Людвік В. Д. - Про причини злочинів, що посягають на встановлений порядок використання бюджетних коштів (2017)
Яновська О. Г. - Право на свободу слова та журналістська діяльність в Україні: вдосконалення кримінально-правових захисних механізмів (2017)
Сергєєва Д. Б. - Організація й порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою, Ленко М. О. (2017)
Цехан Д. М. - Оперативно-розшукова протидія злочинності у місцях позбавлення волі як окрема теорія оперативно-розшукової діяльності (2017)
Черняк А. М. - Виявлення та розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну (2017)
Бірюкова А. М. - Довіра як етична основа відносин адвоката з клієнтом (міжнародний та вітчизняний вимір) (2017)
Калужна О. М. - Прогнозування роботи нового Верховного Суду: проблеми ефективної реалізації права на справедливий суд та питання кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправдивих рішень, Палюх Л. М. (2017)
Прилуцький С. В. - Адвокатура як незалежний інститут громадянського суспільства в конституційному механізмі правосуддя України (2017)
Aвтеньєва О. І. - Заснування мирових судів в Україні та визначення підсудності (2017)
Бережанський Г. І. - Особливості розуміння права на справедливий суд (2017)
Лучінська М. С. - Історичний розвиток стандарту доказування "поза розумним сумнівом" (2017)
Музиченко Т. О. - Питання вдосконалення правового регулювання обрання та застосування запобіжного заходу у вигляді застави на стадії досудового розслідування (2017)
Неганов В. В. - Особливості використання стороною обвинувачення висновків ревізії, інших форм процесуальної фіксації даних, пізнаних за результатами проведення ревізії (2017)
Шама Р. І. - Проблема криміналізації декларування недостовірної інформації (2017)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України (притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності), Cтаренький О. С. (2017)
Гринюк В. О. - Теоретико-праксеологічне дослідження проблем застосування заходів забезпечення кримінального провадження, Попелюшко В. О. (2017)
Погорецький М. А. - Перше фундаментальне дослідження виникнення й становлення розшуку в Україні, Сергєєва Д. Б. (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Chen Y. - The review and analysis of compulsory insurance, Chen D. (2013)
Gupta S. D. - Pricing life settlement portfolios with credibility adjustment (2013)
Frech III H. E. - Comparing the sensitivity of models predicting health status: a critical look at an OECD Report on the efficiency of health system, Parente S. T., Frogner B. K., Hoff J. (2013)
Masala G. - Basket cliquet options pricing with a dynamic dependence structure and stochastic interest rates (2013)
Mbaga M. D. - An alternative to the value of statistical life and its application to a cost-benefit analysis of a fishing emergency rescue system in Oman, Boughanmi H., Zekri S., Al-Jufaily S. M. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Marina M. E. - A note on the satisfaction levels of two agents subscribing an insurance policy, Ravera M. (2013)
Zaks A. - Premiums are not necessarily monotonic with interest and age (2013)
Afik Z. - The fusion of insurance and financial structured products – a Monte Carlo valuation, Yosef R. (2013)
Zaks Y. - Optimal capital allocation - a generalization of the optimization problem (2013)
Kalife A. - Financial risk management and the rational lapse strategy in life insurance policies, Mouti S., Wang L. (2013)
Грібов М. Л. - Види візуального спостереження у кримінальному провадженні (2016)
Заєць О. М. - Інститут аналітичного супроводження досудового розслідування кримінального провадження в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Зеленська М. І. - Класифікація гарантій прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2016)
Іскендеров Е. Ф. - Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як засіб отримання доказів оперативними підрозділами (2016)
Костюченко О. Ю. - Окремі аспекти реалізації права потерпілого на професійну правничу допомогу в кримінальному провадженні України (2016)
Сергєєва Д. Б. - Негласне співробітництво в кримінальному процесі (2016)
Сиза Н. П. - Правосуддя як основна кримінально-процесуальна функція (2016)
Старенький О. С. - Щодо визначення поняття та видів кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні (2016)
Черняк А. М. - Спостереження за особою, річчю або місцем у процесі розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну (2016)
Шапутько С. В. - Розгляд слідчим суддею скарг на бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення під час досудового розслідування: проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення (2016)
Берзін П. С. - Райнхарт Маурах – німецький вчений-криміналіст і уродженець Сімферополя (хроніка пошуків фрагментів біографії в німецьких джерелах) (2016)
Кучинська О. П. - Системність поняття "незалежність суду", Циганюк Ю. В. (2016)
Пономарьова О. О. - Історія виникнення інституту касації в господарському судочинстві (2016)
Раца В. А. - Гносеологічний аспект поняття "інформаційне забезпечення діяльності судів" (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Судова реформа: матриця: перезавантаження (2016)
Козерацька О. А. - Метааналіз наукових підходів у дослідженні критеріїв "обмеженої осудності" при аномальній сексуальній поведінці (2016)
Єременко Ю. А. - Інститут спеціального прокурора у Сполучених Штатах Америки (2016)
Косткіна Ю. О. - Взаємодія Bищої ради правосуддя з органами державної влади, органами суддівського самоврядування та іншими суб’єктами права (2016)
Кріпак А. П. - Механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій потерпілого як суб’єкта доказування під час залучення експерта у кримінальному провадженні (2016)
Крукевич О. М. - Участь неповнолітнього свідка у кримінальному судочинстві (2016)
Майстренко О. В. - Проблеми здійснення нагляду прокурором за законністю повідомлення особі про підозру (2016)
Нагорнюк-Данилюк О. А. - Угода про примирення в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2016)
Стельмащук О. В. - Принципові недоліки понятійнокатегоріального апарату, закладені в основу кримінальнопроцесуальних правовідносин (2016)
Шаповал О. В. - Перспективи методико-криміналістичного забезпечення розслідування економічних злочинів (2016)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, Сергєєва Д. Б. (2016)
П’ята щорічна Міжнародна наукова конференція "Процесуальнокриміналістичні проблеми участі потерпілого в кримінальному процесі" (2016)
Перший харківський кримінальний процесуальний полілог "Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції" (2016)
Чернявський С. С. - Ґрунтовне дослідження теорії та практики функції обвинувачення у кримінальному провадженні України, Удалова Л. Д. (2016)
Яновська О. Г. - Теоретико-прикладне дослідження вітчизняної судової реформи (2016)
Венедіктов А. А. - Використання результатів розвідувальних заходів оперативних підрозділів національної поліції (2015)
Глинська Н. В. - Корупціогенні фактори кримінального процесуального законодавства України, Лобойко М. Л., Шило О. Г. (2015)
Гринюк В. О. - До питання про обґрунтованість обвинувачення в обвинувальному акті (2015)
Задоєнко О. В. - Встановлення після смерті винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення (2015)
Іскендеров І. Ф. - Становлення та розвиток діяльності органів досудового розслідування за Статутом кримінального судочинства 1864 р. та їх місце у кримінальному процесуальному доказуванні (2015)
Лук'янчиков Є. Д. - Пред'явлення для впізнання – засіб інформаційного забезпечення розслідування, Лук'янчиков Б. Є. (2015)
Погорецький М. А. - Фактичні дані та їх значення для документування оперативними підрозділами злочинів у сфері рефінансування Національним банком України вітчизняних банків, Кумилко А. С. (2015)
Подобний О. О. - Безпека учасників кримінального судочинства як завдання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження (2015)
Сергєєва Д. Б. - Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для проведення тимчасового доступу до речей і документів, Старенький О. С. (2015)
Сухачов О. О. - Роль конспірації у діяльності оперативних підрозділів із забезпечення кримінального процесуального доказування (2015)
Татаров О. Ю. - Проблеми доказування в кримінальному провадженні в порядку перейняття (2015)
Циганюк Ю. В. - Внутрішній системний зв'язок засади презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини (2015)
Черняк А. М. - Пошук фактичних даних про злочини на каналі міжнародного студентського обміну (2015)
Шевчишин А. В. - Стан наукових досліджень проблем доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (2015)
Волинець Р. А. - Проблеми визначення ситуації вчинення злочинів проти довкілля, як ознаки об'єктивної сторони їх складу (2015)
Dudorov O. - On the name of chapter VII the Special part of the Criminal code of Ukraine, Kamensky D. (2015)
Клименко Н. І. - Міжнародне співробітництво судово-експертних установ, Купрієвич О. А. (2015)
Топорецька З. М. - Проблеми визначення поняття та змісту криміналістичного забезпечення доказування у кримінальному провадженні (2015)
Крижанівський В. В. - Запровадження мирових судів в Україні (2015)
Хотинська-Нор О. З. - Судова реформа в Україні: особливості сучасного формату (2015)
Баганець О. В. - Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: окремі проблемні питання (2015)
Винокуров О. В. - Актуальні проблеми захисту прав та законних інтересів підозрюваного при затриманні (2015)
Кузьменко О. П. - Доказове значення матеріалів відеозйомки, отриманих в ході розслідування масових заворушень (2015)
Максимчук А. П. - Уникнення подвійного оподаткування між Кіпром та Україною: останні зміни законодавства та їх вплив на ведення бізнесу (2015)
Побережник О. А. - Щодо правової природи клопотання слідчого, прокурора при правомірному обмеженні права на свободу та особисту недоторканість в кримінальному провадженні (2015)
Степаненко А. С. - Теорія та практика застосування стандарту доказування "поза розумним сумнівом" Європейським Судом з прав людини (2015)
Ткач О. В. - Слідова картина як джерело доказової інформації при розслідуванні порушення недоторканності приватного життя (2015)
Яновська О. Г. - Новітнє видання з проблематики закінчення досудового розслідування. Рецензія, Гринюк В. О. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Chen S. - A five-year study of health expenditures among full replacement CDHPs, optional CDHPs and traditional managed care plans, Feldman R., Parente S. T. (2014)
Kozmenko O. - The formation of ratings as a multidimensional function. Express-ratings and time ratings based on the Bayes theorem, Kuzmenko O. (2014)
Abdou H. A. - A comparative study of Takaful and conventional insurance: empirical evidence from the Malaysian market, Ali K., Lister R. J. (2014)
Korivi S. R. - Investment practices of life insurance companies in India: the quest for a compliant portfolio, Joshi-Khamkar M. (2014)
Torkestani M. S. - Evaluation of pricing strategies for life insurance with focus on bank interest rate changes, Borujerdi E. J. (2014)
Costa J. - Portfolio Insurance a comparison of naive versus standard strategies, Gaspar R. M. (2014)
Бабич А. О. - Вплив хімічних мутагенів на елементи індивідуальної продуктивності рослин сої, Іванюк С. В., Вільгота М. В. (2013)
Лілик Т. В. - Методи і результати селекції тритикале озимого фуражного типу використання, Бортновський В. М., Бугайова Н. А. (2013)
Дорощук В. О. - Сучасні методи створення сортів ячменю ярого (2013)
Барилко М. Г. - Деякі аспекти генетичного контролю основних кількісних ознак продуктивності вики ярої (2013)
Плакса В. М. - Оцінка вихідного селекційного матеріалу люпину жовтого у конкурсному розсаднику, Яблонська В. В. (2013)
Шамсутдинов Н. З. - Мировые генетические ресурсы галофитов: многоцелевое использование в сельском хозяйстве аридных районов России и центральной Азии, Шамсутдинова Э. З. (2013)
Воловик В. Т. - Методы селекции сортов озимого рапса с повышенной зимостойкостью и устойчивостью к болезням для условий нечерноземной зоны России, Разгуляева Н. В. (2013)
Томчук Р. В. - Створення посухостійких сортів багаторічних злакових трав для умов Степової зони України, Петрушкова О. М., Кондратевич О. В. (2013)
Циганський В. І. - Вплив агроекологічних умов на ріст і розвиток люцерни посівної (2013)
Холод С. Г. - Господарсько-цінні властивості зразків проса, залучених до колекції Устимівської дослідної станції рослинництва (2013)
Запрута О. А. - Ефективність системи удобрення насіннєвих посівів конюшини лучної в умовах Лісостепу України, Антонів С. Ф., Колісник С. І., Коновальчук В. В. (2013)
Циганко В. А. - Насіннєва продуктивність гетерозисних гібридів f1 жита озимого при різних способах отримання насіння в Лісостепу України, Єгоров Д. К. (2013)
Цуркан Н. В. - Розвиток виробництва насіння багаторічних трав, Антипова Л. К. (2013)
Сладковська Т. А. - Урожайність насіння пажитниці багаторічної залежно від технології вирощування в умовах Полісся (2013)
Аралов О. В. - Вплив агрокліматичних умов правобережного Лісостепу України на формування зернової продуктивності у сортів вики ярої (2013)
Ткачук О. П. - Інокуляція насіння – важливий екологічний фактор підвищення продуктивності вегетативної маси козлятнику східного (2013)
Матіяш Н. О. - Застосування біопрепаратів у технології вирощування однорічних культур в умовах правобережного Лісостепу України (2013)
Войтова Г. П. - Продуктивність кукурудзи на силос залежно від систем удобрення в умовах західного Лісостепу України, Конопельський М. І. (2013)
Коломієць Л. В. - Кукурудза – одна з основних кормових культур, Резніченко В. П., Маткевич В. Т. (2013)
Дроздов С. Є. - Суданська трава – цінна кормова культура, Халін С. Ф. (2013)
Вишнівський П. С. - Зернобобові культури в умовах зміни клімату, Камінський В. Ф. (2013)
Кирилюк В. П. - Продуктивність гороху залежно від способів застосування біофунгіциду Агат – 25 К (2013)
Чинчик О. С. - Вплив системи удобрення та способів основного обробітку ґрунту на формування структури рослин сортів гороху (2013)
Шевніков М. Я. - Вплив факторів інтенсифікації на продуктивність сої у лівобережному Лісостепу України (2013)
Колісник С. І. - Формування продуктивності сортів сої залежно від рівнів мінерального живлення в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Венедіктов О. М., Опанасенко Г. В. (2013)
Каленська С. М. - Ефективність застосування нанометалів у технології вирощування сої, Каленський В. П., Новицька Н. В., Піскуровський С. Л. (2013)
Фостолович С. І. - Кормова продуктивність посівів сої залежно від контролю фітосанітарної ситуації в умовах Лісостепу правобережного (2013)
Камінський В. Ф. - Ефективність бактеризації насіння у технології вирощування сої за органічної системи землеробства, Пиндус В. В. (2013)
Дерев'янський В. П - Вплив сидеральних добрив, інокуляції насіння та обприскування посівів на продуктивність сортів сої, Ковальчук Н. В., Паюк Н О., Рудюк Т. Д. (2013)
Кушнір М. В. - Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на формування продуктивності сортів сої в умовах Лісостепу правобережного (2013)
Савченко В. О. - Симбіотична та зернова продуктивність бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2013)
Маткевич В.Т. - Продуктивність еспарцету при внесенні мінеральних добрив та їх післядія на озиму пшеницю, Резніченко В. П., Міценко Н. П. (2013)
Гончар Л. М. - Вплив нанорозмірних біогенних металів на вміст фотосинтетичних пігментів у листках пшениці озимої (triticum aestivum l.), Каленський В. П., Чубенко Чубенко, О. А. (2013)
Власюк О. С. - Вплив норми висіву на продуктивність та ураження хворобами сортів ячменю ярого, Вовколуп Н. В., Жук В. А. (2013)
Сучек М. М. - Продуктивність гречки залежно від способів застосування біофунгіциду Мікосан, Кирилюк В. П. (2013)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність та енергетична оцінка кормової сівозміни залежно від насичення травами бобовими багаторічними (2013)
Кірілеско О. Л. - Моніторинг та шляхи підвищення родючості ґрунтів, Бабич А. О. (2013)
Бабич А. О. - Вплив норм висіву насіння та режимів скошування травостою на продуктивність конюшини олександрійської, Леонтьев Р. П. (2013)
Кургак В. Г. - Особливості використання природних кормових угідь за органічного виробництва, Кургак О. М. (2013)
Панахид Г. Я. - Основні показники формування довготривалого сіяного травостою (2013)
Сидорук Г. П. - Вплив технологічних прийомів вирощування на структуру урожаю бобово-злакового агрофітоценозу, Глова В. С., Змарко Т. В., Сеник М. Л. (2013)
Сеник І. І. - Формування щільності стеблостою бобово-злакового агрофітоценозу залежно від технологічних прийомів вирощування (2013)
Лехман О. В. - Ріст і розвиток рослин вівса в сумішах з бобовими культурами (2013)
Євтушенко Т. А. - Вплив мікробного препарату Бактопасльону на проростання насіння культур родини пасльонових (2013)
Лопушняк В. - Вплив післядії тривалого застосування добрив у зерно-просапній сівозміні на продуктивність конюшини лучної, Лагуш Н. (2013)
Кириченко А. В. - Вплив тривалого застосування добрив на продуктивність і якість сільськогосподарських культур (2013)
Панчишин В. З. - Формування урожайності пелюшко-вівсяної сумішки залежно від удобрення в умовах Житомирського Полісся (2013)
Голодна А. В. - Лінійний ріст та розвиток люпину вузьколистого в сумісних посівах з вівсом голозерним, Павленко В. Ю. (2013)
Тараненко А. О. - Стан біорізноманітності ґрунту в умовах перехідної південної ґрунтово-кліматичної зони Полтавської області (2013)
Холодченко Р. М. - Фотосинтетична діяльність посівів вівса голозерного залежно від умов мінерального живлення та норм висіву (2013)
Курнаєв О. М. - Вплив бактеріально-ферментного препарату Літофер на якісні показники, збереженість, перетравність поживних речовин та енергетичну цін-ність сінажу з люцерни (2013)
Присяжнюк М. В. - Історія формування теоретичних і практичних аспектів годівлі сільськогосподарських тварин (2013)
Мандрик М. О. - Прогнозування молочної продуктивності корів-первісток симентальської породи, Заєць А. П., Бігас О. В., Білик В. Л. (2013)
Килимнюк О. І. - Аналіз хімічного складу зерна кукурудзи та перспективи використання в годівлі свиней відходів її переробки на спирт і біоетанол (2013)
Чорнолата Л. П. - Ефективне використання зерна тритикале в раціонах свиней, Горбачук Т. В. (2013)
Чорнолата Л. П. - Небілковий азот, та його значення при встановленні поживності корму, Бугайова Н. В., Ляховченко І. В. (2013)
Суша С. К. - Дослідження використання сумішей однорічних культур у сільському господарстві (2013)
Аннотации (2013)
Вихідні дані (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Wang N. - A two-period model of an insurer with catastrophic loss and capacity constraint (2014)
Ntamjokouen A. - Modeling multi-population life expectancy: a cointegration approach, Haberman S., Consigli G. (2014)
Kalife A. - Managing gap risks in iCPPI for life insurance companies: a risk return cost analysis (2014)
Tunay N. - Profit persistency in the insurance sector: the case of Turkey, Ozatac N., Tunay K. B. (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Wang L. - Understanding guaranteed minimum withdrawal benefit: a study on financial risks and rational lapse strategy, Kalife A., Tan X., Bouchard B., Mouti S. (2015)
Torkestani M.-S. - The impact of locus-of-control and emotional intelligence on policyholder’s loyalty following service failures, Dehqanan H., Borujerdi E. J. (2015)
Ji M. - Longevity risk evaluation in last survivor immediate annuities (2015)
Oliynyk V. - Profit modelling of insurance companies on the basis of network planning (2015)
Al-Amri K. - A survey of the Islamic insurance literature – takaful, Hossain M. Z. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Fersini P. - Best estimate of the motor liability claims reserve under the direct reimbursement scheme, Melisi G. (2015)
Kozmenko O. - Peculiarities of optimization of insurance portfolio of companies in the countries with transition economies, Balatskiy Y., Oliynyk V., Kuzmenko O. (2015)
Kozmenko S. - The research and development of financial conglomerates based on the estimate of integration of components of financial market, Kozyriev V. (2015)
Saleh H. A. - Measuring health care\insurance employees’ satisfaction level in Taibah University, Junaid M., Mohamed K. (2015)
Kalife A. - Minimizing market impact of hedging insurance liabilities within risk appetite constraints, Mouti S., Tan X. (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Kozmenko S. - Ensuring financial inclusion through insurance companies and credit unions, Roienko V. (2016)
D’Ortona N. E. - Comparison of the claims reserves methods by analyzing the run-off error, Melisi G. (2016)
Boyko A. - State tax policy of insurance companies on different stages of insurance market development, Ostapenko L., Markin O. (2016)
D’Ortona N. E. - The theoretical surrender value in life insurance, Staffa M. S. (2016)
Levchenko V. - Formation of the optimal portfolio of insurer’s services of the voluntary types of insurance, Ostapenko M. (2016)
Глинська Н. В. - Кримінальна процесуальна політика як чинник формування концепту сучасного кримінального процесу (2016)
Гловюк І. В. - Сторона обвинувачення як суб’єкт доказування при вирішенні питання про арешт майна (2016)
Грібов М. Л. - Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування (2016)
Іскендеров Е. Ф. - Проблемні питання забезпечення доказування оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Капліна О. В. - Актуальні проблеми тлумачення окремих підстав для закриття кримінального провадження (2016)
Луцик В. В. - Стандарти діяльності прокурора у кримінальному процесі США (2016)
Некипорець С. М. - Негласне використання технічних засобів стороною обвинувачення, Сидоренко Л. В. (2016)
Погорецький М. А. - Визначення прокурором підслідності кримінального провадження, Гринюк В. О. (2016)
Татаров О. Ю. - Окремі проблеми при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Торбас О. О. - До питання визначення строків досудового розслідування (2016)
Черняк А. М. - Оперативні підрозділи правоохоронних органів України як суб’єкти протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну (2016)
Шаблистий В. В. - Проблеми кримінально-правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні та шляхи їх розв’язання (2016)
Шевчишен А. В. - Щодо легальних дефініцій слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Шибіко В. П. - Правове регулювання співвідношення повноважень прокурора і суду стосовно охорони прав особи під час досудового розслідування за час незалежності України (2016)
Сергєєва Д. Б. - Організація і тактика тимчасового доступу до документів під час розслідування економічних злочинів, Шаповал О. В. (2016)
Мельник Я. Я. - Детермінація факторів процесуальних ускладнень і конфліктів у цивільному судочинстві як верифікація феномену процесуальної безпеки (2016)
Баганець О. В. - Обшук особи як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2016)
Завтур В. А. - Прокурор як суб’єкт доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Заковирко А. Ю. - Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (2016)
Коник М. Ю. - Роль прокурора у забезпеченні законності використання оперативними підрозділами засобів, необхідних для проведення спеціального слідчого експерименту щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою (2016)
Кузьменко О. П. - Щодо визначення поняття й змісту криміналістичної характеристики масових заворушень (2016)
Липівський В. В. - Поняття та правова природа прокурорського нагляду (2016)
Мельниченко А. В. - Основні аспекти порушення прав особи під час здійснення затримання (2016)
Скоромний Д. А. - Особливості прийняття кримінальних процесуальних рішень із використанням практики ЄСПЛ (2016)
Шаблін Є. І. - Розвиток принципу незалежності прокуратури у національному законодавстві в контексті незалежності Генерального прокурора України (2016)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України, Гринюк В. О. (2016)
Гловюк І. В. - Фундаментальне дослідження правового регулювання, доктрини і практики апеляційного та касаційного провадження у кримінальному судочинстві України (2016)
Кравчук В. М. - Нове наукове дослідження проблем захисту прокурором прав і свобод дітей (2016)
Погорецький М. А. - Сучасне наукове дослідження, присвячене питанню формування політики протидії кримінальним правопорушенням в Україні (оперативно-розшуковий аспект) , Подобний О. О. (2016)
Сергєєва Д. Б. - Актуальне дослідження предмету регулювання кримінального процесуального права (2016)
Чернявський С. С. - Актуальне навчальне видання, присвячене особливостям організації й тактики окремих слідчих (розшукових) дій, Чорноус Ю. М. (2016)
Чернова Н. М. - Видалення іонів Mn з водних розчинів фільтруючими матеріалами різного походження, Савченко О. О., Якупова І. В., Головач К. В. (2018)
Kolomiets Ye. O. - Adsorption of arsenic, chromium, lead, cadmium by adsorbents on the basis of Zr(IV), Ti(IV), Sn(IV), Al(III), Fe(III) oxides, Kudelko E. O., Maltseva T. V., Vasilyuk S. L., Dzyazko Yu. S. (2018)
Кушнір С. В. - Електрокінетичний потенціал води і структура інтерфейсу повітря/вода, Кость М. В. (2018)
Терлецкая А. В. - Определение летучих галогенсодержащих соединений в воде питьевого назначения, Пупкова О. Б., Попова В. В., Алексеенко Е. Ю. (2018)
Кочмарський В. З. - Особливості поведінки трасерів та виділення твердого САСО3 в оборотних системах охолодження, Трофимчук І. П., Куба В. В. (2018)
Саблій Л. А. - Використання аераційної системи ежекторного типу для біологічного очищення стічних вод, Ободович О. М., Сидоренко В. В., Кононцев С. В., Коренчук М. С. (2018)
Петриченко В. Ф. - Шляхи підвищення зернової продуктивності посівів вики ярої в умовах правобережного Лісостепу України, Запарнюк В. І. (2012)
Бабич А. О. - Оцінка гібридів сої першого покоління на основі гібридологічного аналізу, Іванюк С. В., Коханюк Н. В. (2012)
Бабич А. О. - Мінливість періодів вегетації бобів кормових та кореляційні зв’язки між ними, Бабій С. І., Барвінченко С. В., Семцов А. В. (2012)
Колісник І. В. - Наявний генофонд ярої вики та перспективи селекційного використання зразків колекції ПДСГДС імені М. І. Вавілова, Барилко М. Г., Колісник А. В. (2012)
Литвинюк В. В. - Створення запилювачів, стійких до ризоманії і гнилей коренеплодів цукрових буряків, Яковець В. А. (2012)
Паштецький В. С. - Технологія ефективного насінництва нуту в зоні Степу України, Пташник О. П., Дідович С. В. (2012)
Бугайов В. В. - Динаміка схожості насіння злакових багаторічних трав у процесі зберігання (2012)
Коваленко В. П. - Біолого-технологічні передумови одержання високоякісних кормів (2012)
Цуркан Н. В. - Стан і тенденції розвитку виробництва багаторічних трав у південному Степу України (2012)
Собко М. Г. - Роль багаторічних бобових трав у підвищенні родючості ґрунту, Собко Н. А., Собко О. М. (2012)
Демидась Г. І. - Тривалість вегетаційного періоду залежно від технології вирощування в процесі онтогенезу конюшини лучної, Гузь К.Ф. (2012)
Антипова Л. К. - Особливості росту багаторічних злакових трав у південному Степу України (2012)
Власенко В. В. - Сучасні погляди на використання ефективних мікроорганізмів для покращання травостою злаково-бобових травосумішей, Паламарчук І. П., Паламарчук І. І., Янович В. П. (2012)
Гетман Н. Я. - Вирощування бобово-вівсяних сумішей в умовах Лісостепу правобережного, Лехман О. В. (2012)
Колодяжний О. Ю. - Структура мікробного комплексу чорнозему типового під посівами гороху (pisum sativum l.) з використанням різних систем землеробства, Патика М. В., Танчик С. П., Карпенко О. Ю., Рожко В. М., Дозорець А. О. (2012)
Кошевский И. И. - Влияние органоминеральной системы удобрений на развитие болезней гороха и продуктивность растений, Патыка Н. В., Бережняк М. Ф., Вегера С. М. (2012)
Нагорний В. І. - Особливості вирощування сортів сої різних груп стиглості в північно-східному Лісостепу України (2012)
Нідзельський В. А. - Оптимізація площі живлення рослин сої (2012)
Колісник С. І. - Шляхи оптимізації системи удобрення сої в умовах правобережного Лісостепу України, Венедіктов О. М., Кобак С. Я. (2012)
Коваленко О. А. - Чорний пар і соя, як попередники пшениці озимої в умовах північного Степу України, Корхова М. М. (2012)
Медведєва Л. Р. - Особливості концентрації та ефективності виробництва сої в Кіровоградській області, Кернасюк Ю. В., Мостіпан Т. В. (2012)
Голодна А. В. - Якість зерна люпину вузьколистого залежно від сорту та строку сівби в північній частині Лісостепу, Шляхтуров Д. С., Столяр О. О. (2012)
Перегрим О. Р. - Вплив удобрення на формування урожайності насіння люпину вузьколистого в умовах Передкарпаття, Дзюбайло А. Г. (2012)
Тугуєва І. В. - Формування врожайності зеленого корму в одновидових посівах люпину вузьколистого та його сумішках з ярими зерновими та бобовими культурами в умовах Полісся (2012)
Ратошнюк В. І. - Використання люпину вузьколистого на зелений корм в умовах Полісся України (2012)
Плакса В. М. - Реалізація біологічного потенціалу сортів тритикале ярого в умовах західного Полісся України (2012)
Кравець О. С. - Вплив удобрення на ріст і розвиток вики ярої в умовах Лісостепу правобережного (2012)
Чернелівська О. О. - Особливості вирощування цукрових буряків за різними технологіями (2012)
Бурко Л. М. - Вміст мікроелементів у коренеплодах та гичці буряків кормових залежно від рівня удобрення та густоти рослин (2012)
Літвінов Д. В. - Біологічний кругообіг органічної речовини і елементів живлення у посівах польових культур на чорноземах (2012)
Борона В. П. - Екологічний аспект застосування гербіцидів в інтегрованій системі захисту сої від бур’янів, Задорожний В. С., Карасевич В. В. (2012)
Кургак В. Г. - Оптимізація доз мінеральних добрив та режимів використання сіяного злакового травостою, Гаврик С. С. (2012)
Ковтун К. П. - Вплив режимів використання та способів удобрення на фітоценотичні особливості формування та якість корму бобово-злакового травостою, Векленко Ю. А., Сидорук Г. П., Сеник І. І., Безвугляк Л. І. (2012)
Самохвал Т. П. - Шляхи підвищення продуктивності козлятнику східного на орних землях Лісостепу правобережного (2012)
Обертюх Ю. В. - Вплив консервованого вологого зерна кукурудзи на продуктивність, якісні показники та жирнокислотний склад молока корів, Курнаєв О. М., Стасюк О. К., Хрипливий В. В., Герасимчук А. І. (2012)
Власенко В. В. - Сучасні погляди впливу фітопатогенів в агрофітоценозах при заготівлі та збереженні кормів (2012)
Федорук Р. С. - Фізіологічний стан і репродуктивна функція організму телиць при згодовуванні соєвого молока з бобів сої традиційного та трансгенного сортів, Матюха І. О. (2012)
Стасюк О. К. - Молочна продуктивність корів при згодовуванні відходів пивоваріння на фоні зелених кормів, Тимчук С. С. (2012)
Тучик А. В. - Вміст цинку і міді в молоці корів різної продуктивності, Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В. (2012)
Килимнюк О. І. - Вплив структури амінокислот протеїну раціонів свиней на інтенсивність їх росту і затрати корму (2012)
Мажиловська К. Р. - Розробка адресних преміксів для свиней (2012)
Палац О. О. - Вивчення ступеню контамінації кормів афлатоксинами та впливу їх на продукти тваринництва, Чорнолата Л. П., Кулик М. Ф. (2012)
Новаковська В. Ю. - Вплив нейтрально – детергентної та кислото – детергентної клітковини на показник поживності кормів, Чорнолата Л. П. (2012)
Чорнолата Л. П. - Мікроелементний склад ґрунтів у господарствах Вінницької області з традиційним та органічним вирощуванням рослинницької сировини, Здор Л. П., Палац О. Ю., Запарнюк В. І. (2012)
Яремко В. В. - Ріст і розвиток телят при вирощуванні на замінниках незбираного молока Мілк Фарм Екстра з використанням ферментативно-пробіотичного препарату "Проензим" (2012)
Рибаченко О. М. - Методичні підходи до визначення економічної ефективності інноваційних технологій у кормовиробництві, Суша С. К., Воронецька І. С., Спрінчук Н. А. (2012)
Шкура О. В. - Кластеризація перспективних видів та сортів газонних трав за основними ростовими параметрами (2012)
Паштецький B. C. - Ціннісні та територіальні проблеми оптимізації використання природно-ресурсного потенціалу, удосконалення оцінки та узгодження економічних і екологічних інтересів (2012)
Гетман Н. Я. - Історія розвитку наукових досліджень конвеєрного виробництва зелених кормів на орних землях, Суша С. К. (2012)
Задорожна І. С. - З історії досліджень із захисту кормових культур від бур’янів в Україні (2012)
Аннотации (2012)
Annotations (2012)
Вихідні дані (2012)
Кушнір С. В. - Тиск насичених парів як індикатор структурних змін у рідинах, Кость М. В. (2018)
Kuzminichuk A. V. - Review of actual methods and technologies of water treatment in field conditions, Astrelin І. М. (2018)
Kochmarskii V. Z. - Solid CaCO3 formation in waters of circulating cooling systems of power plants under the conditions of electric load change, Melnyk V. O. (2018)
Єлатонцев Д. О. - Дослідження технології переробки рідких N-вмісних відходів виробництва амоній сульфату методом реагентної флотації, Іванченко А. В., Зінченко І. В. (2018)
Shakhnovsky A. - Industrial water usage networks design procedure, Kvitka O. (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Kysylenko K. - Relationship between proinflamatory and atherogenic markers and vessels remodeling in patients with hypertensive disease, Kovalyova O. (2018)
Abdullajonov B. - Intestinal invagination of adults, Nishanov F., Madvaliyev B., Nuriddinov А., Rustamjonov A., Mishenina E. (2018)
Nishanov F. - Peutz–Jeghers–Touraine' syndrome (case report), Abdullajanov B., Bozorov N., Nishanov М., Hamidov F., Mishenina E. (2018)
Chaychenko T. - General nutritional practices in school-aged children of Kharkiv region, Gonchar M., Chumachenko T., Klymenko V., Rybka O., Kharkova M., Petrenko E., Starik D. (2018)
Gonchar M. - Diseases of the respiratory system with the subsequent formation of cardiovascular pathology in children, Ishenko T., Buginskaya N., Orlova N., Kuznetsova D., Saienko V., Pushkar O., Kriganovskaya O. (2018)
Morozova О. - Features of formation and progression of chronic kidney disease in children with pyelonephritis and vesicouretral reflux (2018)
Shmulich V. - Medical and social aspects of optimizing the nutritional status of children deprived of parental care, Grechanina Y., Staruseva V., Shmulich O. (2018)
Strelkova M. - Clinical and anamnestic features of the course of acute bronchitis in children, Senatorova G. (2018)
Gonchar M. - Heart rhythm disturbances in newborns in the early neonatal period, Kondratova I., Ivanova Ye., Komova V. (2018)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Вихідні дані (2014)
Басиста І. В. - Практичні проблеми укладення угод про примирення у кримінальному провадженні (2017)
Верхогляд-Герасименко О. В. - До питання накладення арешту на майно третіх осіб у кримінальному провадженні (2017)
Глинська Н. В. - Міра впливу порушень кримінального процесуального закону на загальну справедливість судового розгляду як критерій визначення їх істотності, Лобойко Л. М. (2017)
Грібов М. Л. - Зміст та основні напрями криміналістичного забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Костюченко О.Ю. - Щодо обов’язковості ухвалення судом у підготовчому судовому провадженні обґрунтованого рішення про продовження застосування чи скасування запобіжного заходу (2017)
Котюк І. І. - Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття "доказування", Котюк О. І. (2017)
Лук’янчиков Є. Д. - Нормативне врегулювання початку кримінального провадження, Лук’янчиков Б. Є. (2017)
Нестор Н. В. - Спрощене кримінальне провадження щодо кримінальних проступків: вітчизняний та міжнародно-правовий аспекти (2017)
Погорецький М. А. - Удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо підслідності органів досудового розслідування, Волкотруб С. Г. (2017)
Сергєєва Д. Б. - Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття, Старенький О. С. (2017)
Черняк А. М. - Втручання у приватне спілкування під час розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну (2017)
Шульгін С. О. - Провокація (підбурювання) особи на вчинення злочину працівниками правоохоронного органу як підстава для закриття кримінального провадження або постановлення виправдувального вироку (2017)
Берзін П. С. - Особливості передбачених Кримінальним кодексом України ситуацій поєднання дії кримінального закону в просторі та за колом осіб (2017)
Мовчан А. В. - Актуальні проблеми протидії корупції в Україні (2017)
Чугаєвська А. В. - До питання щодо зарубіжного досвіду формування і розвитку інституту звільнення від відбування покарання на прикладі Канади (2017)
Бишевець О. В. - Криміналістична техніка у професійній діяльності адвоката: завдання та значення (2017)
Топорецька З. М. - Гральний бізнес як один з основних видів діяльності організованих злочинних угрупувань (2017)
Кучинська О. П. - Загальнотеоретичне та праксеологічне розуміння прав людини, Іванов М. С. (2017)
Груздь О. І. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони (2017)
Петрова А. С. - Дискреційні повноваження судді у кримінальному судочинстві як один із видів корупційних ризиків судової системи України (2017)
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України (2017)
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання корупції" (2017)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення" (2017)
Відомии украінськии вчении-процесуаліст Володимир Серафимович Зеленецький (2017)
Вихідні дані (2013)
Title (2018)
Contents (2018)
Gulua L. - Chemical constituents, antioxidant and anti-lipase activity of the selected wines produced in Georgia, Nikolaishvili L., Turmanidze T., Jgenti M., Bezhuashvili M., FitzGerald R. (2018)
Lukinac Ja. - Application of computer vision and image analysis method in cheese-quality evaluation: a review, Jukić M., Mastanjević K., Lučan M. (2018)
Hrabovska O. - The use of enzyme preparations for pectin extraction from potato pulp, Pastukh H., Lysyi O., Miroshnyk V., Shtangeeva N. (2018)
Shah S. N. - Influence of commercial refining on some quality attributes of sunflower oil, Mahesar S. A., Sherazi S. T. H., Panhwar M. A., Nizamani S. M., Kandhro A. A. (2018)
Sova N. - Research of physical and chemical parameters of the oil obtained from organic and conversion hemp seeds varieties "Hliana”, Lutsenko M., Korchmaryova A., Andrusevych K. (2018)
Dorohovych V. - Effect of gluten-free flour on sensory, physico-chemical, structural and mechanical properties of wafer batter and waffles, Hrytsevich M., Isakova N. (2018)
Babarinsa O. A. - Effects of storage of fresh cassava in moist sawdust on the proximate chemical and functional properties of gari, Oluwalana I. B., Bolade M. K. (2018)
Sokolenko A. - Energy transformations in processes of anaerobic fermentation, Shevchenko O., Maksymenko I., Vasylkivskyi K. (2018)
Sokolskyi O. - Modeling of extrusion-blown molding process of polymeric package, Mikulionok I., Gavva O., Gromova V. (2018)
Petrova Z. - Effect of treatment modes on quality and antioxidant properties of tomato and beet processing products, Pazyuk V., Samoilenko K., Chepeliuk O. (2018)
Obodovich O. - Mathematical modeling of mass transfer in baromembrane processes, Ustinov O., Zaharov V. (2018)
Marchevskii V. - Kinetics of drying the titanium dioxide paste in the vortex dryer, Grobovenko Ya., Telestakova V. (2018)
Imanberdiev B. - Peculiar features of business incubators functioning: Ukrainian and world experience, Cherep A., Cherep O., Mostenska T. (2018)
Raisienė A. G. - Towards Healthier Life: Changes in growing of health-friendly food crops and products in Lithuania before accession to EU and after, Morkunas M. (2018)
Анотації (2018)
Instructions for authors (2018)
Вихідні дані (2018)
Вихідні дані (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
Вихідні дані (2015)
Бабчинська Т. В. - Адвокатура як правозахисний механізм у кримінальному судочинстві (2016)
Винокуров О. В. - Оскарження незаконного затримання: проблеми теорії та практики (2016)
Гловюк І. В. - Використання положень статті 206 Кримінального процесуального кодексу при здійсненні захисту у кримінальному провадженні (2016)
Дроздов О. М. - Актуальні питання здійснення захисту від провокації (підбурювання) особи на вчинення злочину у світлі практики Європейського суду з прав людини (2016)
Іскендерова Г. Т. - Представництво та захист адвокатом прав потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення (2016)
Коваль А. М. - Проблемні питання дотримання професійної етики захисником в процесі примирення підозрюваного (обвинуваченого) з потерпілим (2016)
Костюченко О. Ю. - Розширення обсягу законодавчих гарантій адвокатської діяльності в кримінальному провадженні (2016)
Кучер О. В. - Змагальність сторін у кримінальному процесі: проблемні аспекти здійснення захисту під час судового провадження (2016)
Кучинська О. П. - Представництво інтересів неповнолітніх потерпілих у кримінальному судочинстві, Крукевич О. М. (2016)
Погорецький М. А. - Гарантії адвокатської таємниці у рішеннях Європейського суду з прав людини та їх імплементаційний вплив на кримінальне процесуальне законодавство України і правозастосовну практику, Погорецький М. М. (2016)
Старенький О. С. - Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування під час опитування учасників кримінального провадження та інших осіб у досудовому розслідуванні (2016)
Яновська О. Г. - Окремі аспекти порушення права підозрюваного (обвинуваченого) на захист у кримінальному провадженні (2016)
Бишевець О. В. - Історичний генезис застосування криміналістичних знань у адвокатській діяльності (2016)
Погорецький М. А. - Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики, Сергєєва Д. Б. (2016)
Топорецька З. М. - Криміналістичне забезпечення адвоката під час проведення допиту підзахисного (2016)
Волошина Л. О. - Поняття та види юридичної відповідальності адвоката (2016)
Гончаренко В. С. - Членство України в СОТ як міжнародноправова передумова здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами на її території (2016)
Іваницький С. О. - Соціально-демографічне обличчя української адвокатури (2016)
Липівська О. А. - Організаційно-правові засади захисної діяльності адвоката у кримінальному процесі України (2016)
Попелюшко В. О. - Зародження та інституційне становлення адвокатури України (2016)
Смітюх Н. С. - Правові аспекти доступу до адвокатської діяльності в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Транспарентність судової системи та адвокатури як чинник формування громадянської свідомості суспільства (2016)
Адвокатська діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи (2016)
Погорецький М. А. - Порівняльно-правове дослідження інституту адвокатури як суб'єкта реалізації права на правову допомогу. Рецензія, Яновська О. Г. (2016)
Глинська Н. В. - Градація якості кримінальних процесуальних рішень: теорія та практика (2016)
Дерев'янко М. І. - Суд як гарант прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2016)
Котюк О. І. - Мета, фактичні та процесуальні підстави одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб потребують уточнення (2016)
Погорецький М. А. - Застосування провокації в ході негласних розслідувань: питання правомірності (2016)
Цехан Д. М. - Соотношение оперативно-розыскной деятельности и уголовного производства (2016)
Шаренко С. Л. - Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: проблеми правового регулювання і правозастосування, Шило О. Г. (2016)
Топорецька З. М. - Система конституційних засад нового кримінального судочинства в Україні (2016)
Яновська О. Г. - Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження (2016)
Берзін П. С. - Корифей кримінального права. Історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка (Частина 4) (2016)
Задоя К. П. - Кримінально-правові проблеми здійснення кримінального провадження на підставі угод про примирення та про визнання винуватості (2016)
Бишевець О. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики шахрайств, що вчиняються в мережі Інтернет, Романенко Т. В. (2016)
Лук'янсиков Є. Д. - Законодавче регулювання ідентифікації об'єктів за слідами пам'яті, Лук'янчиков Б. Є. (2016)
Сергєєва Д. Б. - Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування (2016)
Завтур В. А. - Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у підготовчому судовому провадженні: проблеми доказування (2016)
Косолап О. В. - Соціальні мережі як об'єкт криміналістичного дослідження (2016)
Лисенко О. В. - Перспективи удосконалення діяльності правоохоронних органів з розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2016)
Малюга В. М. - Форми, види і тактичні засоби взаємодії слідчого у кримінальному провадженні (2016)
Панова А. В. - Особливості оцінки допустимості фактичних даних, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій, як доказів у кримінальному провадженні (2016)
Симоненко З. В. - Гарантії захисту права власності при накладенні арешту на майно у кримінальному провадженні (2016)
Старенький О. С. - Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Циктіч В. М. - Діяльність слідчого судді у світлі міжнародних стандартів забезпечення прав людини у кримінальному провадженні (2016)
Шингарьов Д. О. - Правове регулювання постановки навідних запитань під час проведення допиту на стадії досудового розслідування (2016)
Ювілей доктора юридических наук, професора, академіка НАПрН України Гончаренка Владлена Гнатовича (до 85-річчя з дня народження) (2016)
Ювілей доктора юридических наук, професора, академіка НАПрН України Нора Василя Тимофійовича (до 75-річчя з дня народження) (2016)
Чорноус Ю. М. - Актуальне навчальне видання, присвячене особливостям розслідування окремих видів злочинів (2016)
Павшенко А. В. - Модульно-декомпозиційний опис конструкції залізничних тягових приводів, Бобрицький С. В., Громов В. І. (2018)
Новиков В. В. - Иccледование условий распора колеи со скреплениями типа КБ и его влияния на определение опасной ширины рельсовой колеи, Панченко С. В., Скорик А. А. (2018)
Нерубацький В. П. - Покращення електромагнітної сумісності тягового електропривода змінного струму шляхом застосування 4QS-випрямлячів, Плахтій О. А., Гладка А. В. (2018)
Продащук С. М. - Впровадження інноваційних технологій в пасажирських перевезеннях, Шаповал Г. В., Тоцька О. В., Марченко О. В., Белан Д. А. (2018)
Нерубацький В. П. - Застосування класичної моделі лотки-вольтерри при розв`язанні задач раціонального використання ресурсів у залізничній сфері діяльності, Гордієнко Д. А. (2018)
Запара В. М. - Модель формування системи залізничного швидкісного руху у великих містах на основі визначення попиту на перевезення, Запара Я. В., Ільєнко В. В., Семенюк Є. О., Червяков В. В. (2018)
Бойко В. Д. - Встановлення нормативів строків служби стрілочних переводів для умов експлуатації київського метрополітену, Молчанов В. М., Сорока О. О. (2018)
Даренський О. М. - Особливості взаємодії колії та рухомого складу за наявності початкових нерівностей на поверхні кочення рейок, Вітольберг В. Г., Потапов Д. А., Сторчай П. Т., Дудіков Д. М. (2018)
Резник П. А. - Особенности деформирования сооружений оболочечного типа в условиях динамического нагружения, Коренев Р. В. (2018)
Деревянко В. Н. - Влияние нанодобавок на гидратацию гипсовых вяжущих, Гришко А. Н., Мороз В. Ю. (2018)
Довженко О. О. - Вплив профілю шпонок та ширина шва на несучу здатність з`єднань залізобетонних конструкцій у транспортному будівництві, Погрібний В. В., Чумак Є. І. (2018)
Острыжнюк М. В. - Моделирование и анализ реологических показателей самоуплотняющихся легких бетонных смесей с целью повышения их технологичности, Савченко С. В., Гедулян С. И., Антонюк Н. Р. (2018)
Данченко Ю. М. - Вплив кислотно-основних властивостей оксидних наповнювачів на вільну поверхневу енергію епоксиполімерних матеріалів, Обіженко Т. М., Качоманова М. П., Тесленко М. Г. (2018)
Семко О. В. - Міцність та деформативність сталебетонних конструкцій складеного прямокутного перерізу на легких бетонах, Магас Н. М., Сіробаба В. О. (2018)
Вайнберг О. І. - Методика расчетов сборной железобетонной обделки напорного гидротехнического туннеля (2018)
Воронин С. В. - Вплив концентрації дрібнодисперсної води на механізм корозійно-механічного зношування гідравлічних агрегатів транспортних засобів, Скорик О. О., Сафонюк І. Ю., Росляков О. В. (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Editorial (2018)
Shanina B. D. - Calculation of spin-Hamiltonian constants for extended defects (VSi-VC)0 (Ky5) in silicon carbide polytype 3C-SiC , Bratus V. Ya. (2018)
Kashirina N. I. - Condensons and bicondensons in one-dimensional system, Korol O. A. (2018)
Geru I. I. - Inversion of spin levels in exchange-coupled pairs under combined time reversa (2018)
Savchenko D. V. - Electron and hole effective masses in heavily boron doped silicon nanostructures determined using cyclotron resonance experiments, Kalabukhova E. N., Shanina B. D., Bagraev N. T., Klyachkin L. E., Malyarenko A. M., Khromov V. S. (2018)
Vinoslavskii M. M. - Current and electroluminescence intensity oscillations under bipolar lateral electric transport in the double-GaAs/InGaAs/GaAs quantum wells, Belevskii P. A., Poroshin V. M., Pilipchuk O. S., Kochelap V. O. (2018)
Tatyanenko N. P. - Semiconductor surface spectroscopy using transverse acousto-electric effect: Role of surface charge in photo-processes at ZnS/Si interface, Roshchina N. N., Gromashevskii V. L., Svechnikov G. S., Zavyalova L. V., Snopok B. A. (2018)
Bilanych V. V. - Studying the mechanical properties of (Cu1-xAgx)7GeS5I mixed crystals by using the micro-indentation method, Bendak A. V., Skubenych K. V., Pogodin A. I., Bilanych V. S., Studenyak I. P. (2018)
Pashchenko G. A. - Features of electrochemical processes at the boundary p-GaAs-HF water solution, Kravetskyi M. Yu., Trishchuk L. I. (2018)
Klimovskaya A. I. - Growth of silicon self-assembled nanowires by using gold-enhanced CVD technology, Kalashnyk Yu. Yu., Voroshchenko A. T., Oberemok O. S., Pedchenko Yu. M., Lytvyn P. M. (2018)
Akinlami J. O. - Electronic structure and optical properties of HgSe, Odeyemi O. O. (2018)
Korotyeyev V. V. - Be-ion implanted p-n InSb diode for infrared applications. Modeling, fabrication and characterization, Kochelap V. O., Sapon S. V., Romaniuk B. M., Melnik V. P., Dubikovskyi O. V., Sabov T. M. (2018)
Kazantseva Z. I. - The role of shear modulus and viscosity of thin organic films on the adsorption response of QCM sensors, Koshets I. A., Shirshov Yu. M., Kalchenko V. I. (2018)
Shanina B. D. - To 100-year anniversary of Prof. M. F. Deigen (2018)
Kochelap V. O. - M. F. Deigen and electron-phonon interaction (2018)
Geru I. I. - Some words about spin levels inversion in exchange (2018)
Kashirina N. I. - Condensons and bicondensons in low-dimensional systems (2018)
For contributors to SPQEO (2018)
Title (2011)
Contents (2011)
Tuulik K. - Values in institutional context, Alas R., Lorents P., Matsak E. (2011)
Matzler K. - Avatar based innovation: how avatars experience co-creation projects in second life, Füller J., Kohler T., Stieger D. (2011)
Alajoutsijarvi K. - In search of relevance in management education: three perspectives, Moisanen H., Salminen R. T. (2011)
Buoziute-Rafanaviciene S. - Executive successor attributes in the context of executive succession, Sarapovas T., Cvilikas A. (2011)
Arumugam G. S. - Market orientation in a GLC: evidence from Malaysia, Guptan V., Shanmugam B. (2011)
Aarstad J. - Advice seeking network structures and the learning organization, Selart M., Troye S. (2011)
Tuzcu A. - Factors of success in information technologies projects: evidence from capital of Turkey, Ankara, Esatoglu N. (2011)
Chandrakumara A. - Value of values for practicing managers and leaders (2011)
Sheard A. G. - Leadership entrapment: the other side of discretion, Kakabadse N. K., Kakabadse A. P. (2011)
Балацька О. Р. - Окремі проблеми забезпечення адвокатом права на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини (2018)
Грібов М. Л. - Повноваження слідчого судді щодо забезпечення законності контролю за вчиненням злочину (2018)
Зеленська М. І. - Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб: питання соціально-правової природи (2018)
Погорецький М. А. - Повноваження слідчих органів Державного бюро розслідувань: проблемні питання, Cтаренький О. С. (2018)
Тищенко О. І. - Оскарження затримання у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспект (2018)
Шумило М. Є. - Юридична конструкція доказів у кримінальному провадженні (2018)
Берзін П. С. - Джерела карного законодавства Австрійської та Австро-Угорської імперій, що застосовувались на українських землях (2018)
Березовенко А. В. - Формування дискурсивної практики у царині кримінального права в процесі розбудови державності України (2018)
Волинець Р. А. - Кримінальна відповідальність за деякі нетипові форми посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством (2018)
Козьяков І. М. - Криміналістична теорія організації та процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням: постановка проблеми (2018)
Сергєєва Д. Б. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя, Tкач О. В. (2018)
Топорецька З. М. - Особливості початку кримінального провадження та обставини, які підлягають встановленню при розслідування службової недбалості (2018)
Видюк А. В. - Гарантії прав малолітніх і неповнолітніх учасників кримінального провадження під час допиту (2018)
Гацка П. O. - У пошуках справедливості жертв міжнародних злочинів: Україна та Міжнародний кримінальний суд (2018)
Данкевич М. С. - Правомірність застосування гіпнозу під час допиту потерпілих і свідків та процесуальне значення відомостей, отриманих за його результатами (2018)
Запорожець А. А. - Криміналізація домашнього насильства – новела кримінального законодавства України (2018)
Іверук Н. О. - Моніторинг банківських рахунків як негласна слідча (розшукова) дія: проблеми законодавчої регламентації і практичної реалізації та шляхи їх вирішення (2018)
Лисаченко Є. І. - Міжнародні стандарти підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді (2018)
Михайлюк А. М. - Функціональна структура досудового розслідування у КПК Франції та України (порівняльно-правове дослідження) (2018)
Христенко К. М. - Строки досудового розслідування (2018)
Шульга Ю. О. - Особливості залучення спеціаліста на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло (2018)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо доктринального тлумачення змісту статей 36 та 284 Кримінального процесуального кодексу України, зазначених у листі керівника Головного підрозділу детективів НАБУ від 27.02.2018, Гринюк В. О., Старенький О. С. (2018)
Дудоров О. О. - Самобутнє видання з кримінального права України (2018)
Орлеан А. М. - Актуальне дослідження проблем кримінально-правової охорони фондового ринку (2018)
Сергєєва Д. Б. - Протидія злочинам у сфері міжнародного студентського обміну оперативними підрозділами: ґрунтовне дослідження проблем теорії та практики (2018)
Сергєєва Д. Б. - Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі, Старенький О. С. (2018)
Буйнов Ю. В. - Памятники с керамикой позднесосницкого типа в верховьях Северского Донца (2017)
Бардола К. Ю. - Этапы переговоров о династическом союзе в практике византийской дипломатии (2017)
Домановський А. М. - "Хліб для папи": щодо соціальної специфіки торгівлі продовольством у провінційному візантійському місті доби "темних віків" (на прикладі Херсона за листами папи Мартіна І) (2017)
Лиман С. И. - Немецкая медиевистика в творчестве В. П. Бузескула (1858-1931) : дореволюционный период его научно-педагогической деятельности (2017)
Пархоменко М. В. - Історико – архітектурна реконструкція житлового будинку середньовічного Херсонеса – Херсона, Снітко І. А. (2017)
Мілютін С. Ю. - Візантійське чернецтво у релігійній політиці Ісаврійської династії (2017)
Фомин М. В. - Мартирий склеп "на земле Н. И. Тура" как памятник христианизации Херсонеса (2017)
Dukhopelnikov V. M. - Participation of women of Kharkov region in social and political life of the Russian Empire (the second half of the XIX – the first half of the XX century) (2017)
Клименко О. М. - "Інший" у спогадах робітників-дніпробудівців, 1920-і – перша половина 1930-х рр. (2017)
Куліков В. О. - Російська імперська індустріалізація та дискусія про її рушійні сили в історіографії (2017)
Лащук Н. - Концепт масонства в російській еміграційній літературі 20–30-х рр. ХХ ст. (2017)
Наумов С. О. - Тарас Шевченко і доля "малоросійського проекту" ХІХ ст. (2017)
Посунько О. М. - Судова документація як джерело до історії приватних книжкових зібрань південної україни останньої чверті ХVIII ст. (2017)
Ферт А. О. - До питання про ефективність державного контролю за Православною Церквою протягом другої половини 1970-х – першої половини 1980-х років (на прикладі Київського Покровського монастиря) (2017)
Гришель А. М. - Национализм как идеологическая основа современных французских ультраправых начала XXI в. (2017)
Миколенко Д. В. - Политическое наследие С. Стамболова как составляющая болгарского авторитаризма в 1894–1918 гг. (2017)
Елкин А. И. - Парижский Земско-Городской Комитет и российская эмиграция в Польше в 20-30-е гг. ХХ ст. (2017)
Чувпило О. О. - Індійський національний конгрес на шляху до незалежності (1941–1947 рр.) (2017)
Куделко С. М. - Юбилейные размышления над биографическими параллелями: Д. И. Каченовский и В. Ф. Мещеряков (2017)
Потрашков С. В. - Нові видання з історії Слобідського України // |Чорний Д.М. Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 264 с.; Історія Слобідської України : хрестоматія / уклад. Д. М. Чорний. – Х. : Видавець Олександр Савчук, 2016. – 244 с. (2017)
Петровский В. В. - Досліджуючи міське розмаїття: Огляд чотирьох випусків журналу "Місто: історія, культура, суспільство" (2017)
Посохова Л. Ю. - Університетська культура в українському інтелектуальному просторі: підсумки науково-дослідної роботи (2017)
Хроніка подій (2017)
Звіт про наукову роботу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2011)
Contents (2011)
Beraho E. K. - A comparative review of bankruptcy reforms in the USA, the UK, China and Malaysia (2011)
Edmunds J. C. - Chile’s semi-successful export development, Arroyo F. (2011)
Szczesny W. - Standardization of financial information as a factor decreasing market risk (2011)
Bredmar K. - Performance measurement - does ERP systems measure up? (2011)
Vo L. C. - Process innovation as inquiry in work process: the case of the knowledge managers in a multinational (2011)
Wang L. - Factors influencing successor selection in China: an empirical analysis, Si S. (2011)
Chuang L.-M. - Towards an analytical framework of corporate performance measurement in chemical industry: balanced scorecard perspective, Ho C.-M., Shiu J.-J., Huang H.-P. (2011)
Chanut O. - Franchise relationships: tacit expectations, great expectations, Pache G. (2011)
Ouyang Y. - Multilevel modeling of direct effect and interaction of perceived organization justice on subordinates' OCBs (2011)
Bencsik A. - Ethical labyrinth in the period of knowledge acquisition and sharing of knowledge management systems (2011)
Watts S. - Controlling adaptation at the edges: dual-process organizational learning, Curley K. (2011)
Ferreira F. A. F. - From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field, Santos S. P., Rodrigues P. M. M. (2011)
Abraham J. - Evaluation of the value of experts to a business: proposal of a theoretical model, Saulquin J.-Y., Soparnot R. (2011)
Ostbye S. - Management, markets and politics: statistical screening for historical footprints in Arctic coal mining, Sand J. Y., Westerlund O. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Palic M. - Franchising as an entrepreneurial tool in Croatia, Kovac I., Bresan L. (2011)
Velte P. - Impact of audit committees with independent financial experts on accounting quality. An empirical analysis of the German capital market, Stiglbauer M. (2011)
de Waal A. - Determinant factors for high performance in the temping industry, Meingast A. (2011)
Fehre K. - The disappearing ‘Deutschland AG’ – an analysis of blockholdings in German large caps, Rapp M. S., Schwetzler B., Sperling M. O. (2011)
Renard L. - The life cycle of Internet capabilities, Soparnot R. (2011)
Pronobis P. - The predictive power of comprehensive income and its individual components under IFRS, Zulch H. (2011)
Vo L. C. - Corporate social responsibility and SMEs: a literature review and agenda for future research (2011)
Wulf T. - Performance over the CEO life cycle: the impact of structural power creation activities, Miksche J., Roleder K., Stubner S. (2011)
Naidoo M. - Using activity-based costing to manage private universities in South Africa (2011)
Mueller D. - Antecedences and determinants of improvisation in firms (2011)
Філіпенко А. С. - Економічний світ: методологія (2017)
Меркулова Т. В. - Вплив прогресивного оподаткування на нерівність: аналіз залежності нерівності від параметрів розподілу доходів і податкової прогресії, Янцевич А. А. (2017)
Шумська С. С. - "Диференціал довіри" та рівень офшоризації банківського капіталу в Україні (2017)
Кричевська Т. О. - Монетарна політика як інститут забезпечення довіри до грошової одиниці і банківської системи: логіко-історичний аналіз (2017)
Сіденко В. Р. - Тема 36. Платіжний баланс (2017)
Біцай А. В. - Участь адвоката в медіації у кримінальному провадженні у контексті реалізації права на справедливий суд (2018)
Глинська Н. В. - Кримінальне процесуальне законодавство: основні аспекти якісної характеристики (2018)
Дригваль Н. П. - Верховний Суд у кримінальному процесі: системна реформа чи проста зміна назви, Монастирська В. Ю. (2018)
Костюченко О. Ю. - Щодо права на апеляційне оскарження та перегляд ухвал суду про обрання та продовження запобіжного заходу, винесених під час судового розгляду кримінального провадження (2018)
Крукевич О. М. - Спеціалізація суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх (2018)
Кучинська О. П. - Правовий статус заставодавця як учасника кримінального провадження: окремі аспекти законодавчого врегулювання та правозастосовної практики, Іверук Н. О. (2018)
Погорецький М. А. - Повідомлення судді про підозру: проблемні питання правового регулювання, теорії та практики, Гринюк В. О. (2018)
Сиза Н. П. - Реалізація функції захисту під час судового розгляду в кримінальному процесі України, Кузьмінська Д. С. (2018)
Сергєєва Д. Б. - Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні (2018)
Старенький О. С. - Наслідки нерозсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, у кримінальному процесуальному доказуванні (2018)
Тарасенко Р. В. - Недоліки ч. 3 ст. 271 КПК України та їхній вплив на стан проведення оперативних закупок (2018)
Тітко І. А. - "Загадка десятого пункту" або нові підстави для закриття кримінального провадження (2018)
Цуцкірідзе М. С. - Співвідношення діяльності слідчого з діяльністю неуповноважених учасників досудового розслідування (2018)
Берзін П. С. - Джерела карного законодавства Австрійської та Австро-Угорської імперій, що застосовувалися на українських землях (2018)
Задоя К. П. - Співробітництво між Україною та міжнародним кримінальним судом під загрозою (2018)
Топорецька З. М. - Криміналістична характеристика декларування недостовірної інформації (2018)
Бережанський Г. І. - Проблеми реалізації права на справедливий суд у Франції: досвід для України (2018)
Войтенко А. В. - Розумність строків тримання під вартою: проблемні питання (2018)
Денисенко Г. В. - Інститут імунітету свідкау кримінально-процесуальному праві України... та Великої Британії:порівняльно-правовий аналіз (2018)
Іванов М. С. - Національний правовий механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження (2018)
Івасюк Х. С. - До питання про особливості способу вчинення шахрайства у сфері страхування майна (2018)
Пацкан Н. В. - Деякі правові аспекти доступу до професії адвоката з огляду на реформу адвокатури в Україні (2018)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо законності здійснення досудового розслідування слідчими органів прокуратури після 20 листопада 2017 р, Гринюк В. О., Старенький О. С. (2018)
Айтимов Б. Ж. - Новые горизонты сотрудничества (2018)
Погорецький М. А. - Перше фундаментальне наукове дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва, Сергєєва Д. Б. (2018)
Бараннік Р. В. - Принципи міжнародного співробітництва та міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження (2017)
Ващук О. П. - Судова експертиза в межах кримінального провадження: психофізіологічне дослідження (2017)
Глинська Н. В. - Стандарт неупередженості сторони обвинувачення в розумінні ч. 2 ст. 9 КПК України: значення та критерії (2017)
Гловюк І. В. - Деякі питання дотримання права на захист у досудовому розслідуванні (2017)
Запотоцький А. П. - Криміналістична характеристика злочинів у сфері будівництва (2017)
Крижанівський В. В. - Практика міжнародних судових установ у справах щодо перевищення розумних строків тримання під вартою, Скічко К. І. (2017)
Лук`янчиков Є. Д. - Розвиток інституту слідчих дій у КПК України, Лук`янчиков Б. Є. (2017)
Малахова О. В. - До питання огляду сторонами кримінального провадження змісту Інтернет-сторінок (2017)
Підгородинська А. В. - Деякі аспекти співробітництва України з міжнародними судовими установами (2017)
Погорецький М. А. - Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання, Старенький О. С. (2017)
Сергєєва Д. Б. - Доказове значення результатів інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації у кримінальному процесі України (2017)
Смоков С. М. - Участь понятих у слідчих (розшукових) діях на стадії досудового розслідування, Кирилюк О. А. (2017)
Тарасенко В. Є. - Виконання процесуальних функцій оперативними підрозділами Національної поліції України у кримінальному провадженні (2017)
Чернявський С. С. - Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні, Орлов Ю. Ю. (2017)
Шевчишен А. В. - Поняття спеціального досудового розслідування (in absentia) та його функціональне призначення у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг (2017)
Мацелюх І. А. - Стратифікація та юридичний аналіз злочинів проти віри у Візантійській імперії (2017)
Шаблистий В. В. - Проблеми кримінально-правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні у сфері протидії злочинам проти власності (2017)
Долженков О. Ф. - Стратегія як категорія теорії криміналістики та оперативно-розшукової діяльності, Тарасенко Р. В. (2017)
Бойко І. І. - Екстрадиційне провадження: поняття та процесуальний порядок (2017)
Гончаренко В. С. - Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката іноземної держави в Україні (2017)
Єременко Ю. А. - Інститут спеціального прокурора в США та Україні: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Зіньковський І. П. - Застосування арешту майна у кримінальному провадженні: деякі проблемні питання (2017)
Каторкін Р. А. - Суб`єкт ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (2017)
Ткач О. В. - Особливості початку досудового розслідування порушень недоторканності приватного життя (2017)
Шульга Ю. О. - Спосіб вчинення розбоїв із проникненням у житло як елемент їх криміналістичної характеристики (2017)
Задоя К. П. - Науково-практичний коментар до статті 159–1 Кримінального кодексу України "Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму" (2017)
Ювілей доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Коновалової Віолетти Омелянівни (2017)
Ювілей доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Тіщенка Валерія Володимировича (2017)
Ювілей доктора юридичних наук, професора Дудорова Олександра Олексійовича (2017)
Берзін П. С. - Актуальне видання з кримінального права (2017)
Погорецький М. А. - Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів – сучасна наукова праця з актуальних питань юридичної науки, Сергєєва Д. Б. (2017)
Бобровник О. В. - Забезпечення слідчим суддею доказування під час розгляду клопотань про проведення обшуку у досудовому розслідуванні про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2017)
Гловюк І. В. - Прокурор у кримінальному провадженні: конституційна та галузева регламентація функціональної спрямованості діяльностії (2017)
Задоя К. П. - Зміцнення співробітництва між Україною та Міжнародним кримінальним судом: національний вимір (2017)
Іскендеров Е. Ф. - Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання реалізації кримінальних процесуальних гарантій (2017)
Нестор Н. В. - До питання удосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства України для боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством (2017)
ПоліщуК О. В. - До питання визначення етапів початку досудового розслідування (2017)
Сергєєва Д. Б. - Правові та фактичні підстави провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Сиза Н. П. - Юрисдикція суду в кримінальному провадженні (2017)
Сляднєва К. А. - Диспозитивність як загальноєвропейський вектор реформування кримінального судочинства (2017)
Старенький О. С. - Законодавчі нововведення щодо процесуального порядку провадження окремих слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів у досудовому розслідуванні (2017)
Тарасова І. В. - Правові гарантії особистої автономії у кримінальному процесі, Шеляженко Ю. В. (2017)
Цуцкірідзе М. С. - Поліфункціональність кримінальної процесуальної діяльності слідчого (2017)
Шкелебей В. А. - Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру (2017)
Волинець Р. А. - Посягання на фондовий ринок за кримінальним законодавством українських... земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР ТА УРСР (2017)
Бірюкова А. М. - Принцип пріоритету інтересів клієнта в системі етичних засад адвокатської діяльності (2017)
Виноградова А. І. - Право на "суд, встановлений законом" у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства України (2017)
Єременко Ю. А. - Теоретичні основи спеціалізації прокуратури (соціально-економічна природа, переваги та ризики) (2017)
Ковальчук А. А. - Поняття та сутність інституту примирення в кримінальному процесі України (2017)
Лейба О. А. - Застосування аналогії при подоланні прогалин у кримінальному процесуальному законодавстві України (2017)
Нагорнюк-Данилюк О. А. - Угода про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2017)
Опанасенко В. І. - Фальсифікація як прояв злочинної поведінки за кримінальним правом України (2017)
Пономарьова О. О. - Повноваження Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 (2017)
Шульга Ю. О. - Тактико-організаційні засади провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло (2017)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" в частині внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України, Гринюк В. О., Старенький О. С. (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
Dunn A. - The mix of research methods in the leading tourism journals: 2000-2009, Wickham M. (2012)
Stocks A. - Locus of control and subjective well-being – a cross-cultural study, April K. A., Lynton N. (2012)
Pillania R. K. - State of strategy and structure in India: a study of top 100 firms (2012)
Lueg R. - Improving efficiency in budgeting – an interventionist approach to spreadsheet accuracy testing, Shijia L. (2012)
Rajput N. - Corporate governance disclosure: a study of NIFTY companies, Kaur B., Arora A. P. (2012)
James K. - The appropriation of migrant labor in Australian football, Walsh R., Mustata R., Bonaci C. (2012)
Kruse F. - The economic value of nonlinear predictions in asset allocation, Rudolf M. (2012)
Kumar M. - Relationship between types of trust and level of adoption of Internet banking, Sareen M., Barquissau E. (2012)
Bukh P. N. - Modernization through benchmarking: an analysis of three utility companies, Kjaergaard I. J. (2012)
Butts H. C. - An empirical analysis of small country import demand function: a case of Guyana, Mitchell I. S. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Zapalska A. M. - Factors influencing performance of tourism and hospitality entrepreneurial businesses in West Virginia, Vaidayanathan G., Brozik D. (2012)
Chanut O. - Integrating 3PL in urban logistics organization, Pache G. (2012)
Dethleffsen M. - ETFs: finding your way around active risk, Rudolf M. (2012)
Rajput N. - Linking CSR and financial performance: an empirical validation, Batra G., Pathak R. (2012)
Kesting P. - Conflict in organizations: the role of routine, Smolinski R., Speakman I. (2012)
Rusko R. - Perspectives on value creation and coopetition (2012)
Meier O. - A cognitive reading of hospital governance or how cognitive conflicts can generate cooperation, Missonier A., Schier G. (2012)
Fraunhoffer R. - Consolidation of the energy sector, potential synergies, and realized shareholder value – survey and new insights from top managers’ perceptions, Schiereck D. (2012)
Rausch A. - Sunk costs and the need for justification: an experimental study on de-escalation, Wall F., Modritscher G. (2012)
Jarrett J. E. - Perspectives on the quality movement in the supply chain environment (2012)
Артьомова Т. І. - Європейські цінності: традиційні концепти в епоху глобальних ринкових трансформацій (2017)
Яременко О. Л. - Ціннісно-інституційні й структурно-технологічні підстави динаміки рівності та нерівності (2017)
Жукова Л. М. - Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: інституційні обмеження та ресурси (2017)
Корнівська В. О. - Біткоін та блокчейн крізь призму глибинних умов фінансового та соціально-економічного розвитку (2017)
Колот А. М. - Соціальна нерівність доходів: глобальний вимір, Герасименко О. О. (2017)
Єщенко П. С. - Економічна безпека у небезпечному світі: сучасний підхід, Яременко О. Л. (2017)
До 65-річчя О. Л. Яременка (2017)
До 80-річчя В. С. Савчука (2017)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економічна теорія" 2017 року (2017)
Янковський Д. С. - Мікробіом у фізіології людини, Широбоков В. П., Димент Г. С. (2018)
Шкільна М. І. - Частота серопозитивних осіб до борелій серед працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей, Андрейчин М. А., Корда М. М., Кліщ І. М., Запорожан С. Й., Морочковський Р. С. (2018)
Виноград Н. О. - Клініко-епідеміологічні особливості лептоспірозу в різних ландшафтних зонах, Василишин З. П., Козак Л. П. (2018)
Задорожна В. І. - Характеристика летальності при лептоспірозі в Чернівецькій області, Гопко Н. В. (2018)
Живиця Д. Г. - Ефективність ледіпасвіру/софосбувіру в людей, які вживають ін’єкційні наркотики, ко-інфікованих ВІЛ і HCV генотипу 1b, Мірошниченко Д. В., Казека В. Г., Петровська O. Д., Самойленко O. В. (2018)
Москалюк В. Д. - Особливості перебігу гепатиту В у ВІЛ-інфікованих осіб та їх лікування, Рудан І. В., Сорохан В. Д. (2018)
Іщук І. С. - Вакцинація проти кору як ефективна профілактика виникнення захворювання, Стецюк І. О. (2018)
Dyachenko P.A. - "Idiopathic" Meningoencephalitis in Young Adult Infected with Herpes Simplex Virus (2018)
Москалюк В. Д. - Клінічний випадок генералізованої форми сальмонельозу на Буковині, Сокол А. М., Рандюк Ю. О., Колотило Т. Р., Баланюк І. В., Рудан І. В. (2018)
Ходак Л. А. - Обласна науково-практична конференція "Актуальні питання інфекційних захворювань у дітей" з нагоди 95-річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти та 25-річчя кафедри дитячих інфекційних хвороб, Браілко В. І. (2018)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція "Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях" (2018)
Сидорчук І. Й. - Янковский Д. С., Широбоков В. П., Дымент Г. С. Микробиом. – Киев: ФЛП Верес О.И., 2017. – 640 с., Дейнека С. Є. (2018)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2018)
Title (2012)
Contents (2012)
Vu J. D. - Do momentum strategies generate profits in emerging stock markets? (2012)
Rajput N. - Relationship of exports, Forex and MSMEs in India: an econometric study, Rajput A., Batra G., Oberoi S. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського