Шаповал В. А. - Оновлення основних засобів гірничих підприємств: стратегія, фінансування, проектний підхід, Горпинич О. В. (2016)
Корж Н. В. - Ресурсний підхід до оцінювання корпоративного капіталу підприємства (2016)
Гевко Б. Р. - Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві: сутність та концептуальна модель (2016)
Кириленко О. М. - Стратегічне позиціонування малодіяльних дільниць в системі залізничного транспорту (2016)
Решетілова Т. Б. - Взаємодія підприємств гірничого машинобудування в каналах забезпечення і збуту, Куваєва Т. В. (2016)
Залознова Ю. С. - Прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств, Трушкіна Н. В. (2016)
Аль-Газу А. - Оцінка маркетингової привабливості країн Близького Сходу для зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (2016)
Трифонова О. В. - Вплив інституціонального середовища на формування національних моделей менеджменту, Литвиненко Н. І. (2016)
Шаповал В. А. - Розвиток управлінських засад щодо створення інноваційної моделі автосамоскидів вітчизняного виробництва, Бондаренко Л. А. (2016)
Вагонова О. Г. - Економіко-математична модель оптимізації вилучення корисних компонентів з порід териконів, Волотковська Ю. О. (2016)
Коваленко О. Е. - Сучасний підхід до визначення та формування основних складових освітньої програми підготовки фахівців за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", Коваленко Д. В., Брюханова Н. О., Мельниченко О. О. (2017)
Баглай В. І. - Підготовка майбутніх залізничників Німеччини: освітня діяльність концерну "Doutche Bahn" (2017)
Бурбига В. А. - Теоретичні аспекти вдосконалення методичної роботи кафедри вищого навчального закладу (2017)
Давидова Ж. В. - Науково-методолгічні підходи до проблеми формування інформаційної компетентності студентів ВНЗ (2017)
Дегтярьова О. А. - Структура професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект (2017)
Денисенко С. М. - Професійна підготовка фахівців видавництва і поліграфії у ВНЗ: стан, проблеми, шляхи вдосконалення (2017)
Лунячек В. Е. - Реалізація положень закону України "Про освіту" в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників: моделі і організаційні механізми (2017)
Погорєлова Т. Ю. - Сутнісні характеристики якості вищої освіти як основа управління процесом професійної підготовки сучасного фахівця (2017)
Бакатанова В. Б. - Проблеми застосування технології концентрованого навчання у вищій освіті, Ігнатов С. В. (2017)
Божко Н. В. - Інтеграція змісту навчання як засіб підготовки компетентного фахівця (2017)
Гоголь І. О. - До змісту поняття "культура професійного спілкування" маркетолога (2017)
Іванова А. В. - Характеристика професійних функцій інженера-педагога транспортного профілю (2017)
Бачієва Л. О. - Дослідницька компетентність викладача в умовах впровадження інноваційних технологій навчання (2017)
Борисенко К. Б. - Формування спеціальних компетентностей майбутнього вчителя географії у процесі навчальних практик: регіональний аспект (2017)
Васильєва І. Г. - Особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі (2017)
Васильєва М. П. - Роль комунікативної компетентності в професійній діяльності фахівців освітньої галузі (2017)
Кучер С. Л. - Використання педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2017)
Малихіна Я. А. - Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх інструкторів із фізкультури в процесі фахової підготовки, Чапідзе К. О. (2017)
Маркова В. М. - Професійно-комунікативна компетентність майбутнього інженера-педагога (2017)
Міршук О. Є. - Застосування компетентнісного підходу в підготовці майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2017)
Микитишин А. А. - Особливості організації професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів на засадах інтегрованого підходу (2017)
Олійник І. В. - Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірант (2017)
Ryabchykova K. - Integration of intercultural and specially professional competencies for implementation of integrated competency in the sphere of fashion design (2017)
Ткачов А. С. - Формування громадянської компетентності в обдарованих та здібних учнів підліткового віку (2017)
Штефан Л. В. - Когерентне методичне середовище самоосвіти педагога для проектування інноваційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх інженерів (2017)
Андриенко В. С. - Проблема эффективности обучения студентов иностранному языку в неязыковых вузах (2017)
Бардус І. О. - Метод продуктивного навчання комп’ютерних дисциплін у системі фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців (2017)
Донцова М. В. - Методика формування дистанційного курсу дисципліни "Дизайн" (2017)
Калініченко Т. В. - Метод формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін (2017)
Козловський Ю. М. - Актуальність та вимоги ринку праці щодо підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю, Пукало М. І. (2017)
Пермінова А. В. - Особливості викладання дисципліни конфліктологія для майбутніх менеджерів освіти (2017)
Соколюк О. В. - Упровадження структурно-функціональної моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання (2017)
Шалімова І. М. - Модель формування готовності керівника професійно-технічного навчального закладу до роботи в конкурентноздатній управлінській команді (2017)
Ящун Т. В. - Шляхи вдосконалення дистанційних методів профорієнтаційної роботи, Громов Є. В., Фоміна Н. Р. (2017)
Чорнобрива Н. В. - Роль мотивації у формуванні готовності майбутніх фельдшерів до професійної діяльності (2017)
До уваги авторів (2017)
Ткаченко В. А. - Вплив еплеренону на фізіологічні параметри та ступінь карбонільно-оксидативного стресу у щурів з експериментальним ушкодженням міокарда (2018)
Kravchenko G. - Screening of Bearberry leaves extracts hypoglycemic effect and study of acute toxicity, Mazen M., Krasilnikova O. (2018)
Кухтенко О. С. - Експериментальне дослідження протизапальних властивостей екстракту "Веностен", Загайко А. Л., Галузінська Л. В., Бушин П. І. (2018)
Федоровська М. І. - Вивчення антиоксидантних властивостей дерматокосметичних засобів з рослинними субстанціями на біологічній моделі Paramecium caudatum, Половко Н. П., Стрілець О. П. (2018)
Анісімов В. Ю. - Удосконалення складу карієспрофілактичного гелю, Гельмбольдт В. О., Половко Н. П., Стрілець О. П. (2018)
Линда О. С. - Вивчення протизапальної активності настойки та екстракту з листя хости ланцетолистої, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Ткачова О. В. - Протиподагричні засоби: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Сердюк І. С. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз основних соціально-економічних характеристик інгібіторів АПФ та тенденції їх споживання в Україні, Скришевська А. В., Музика Н. Я. (2018)
Kolisnyk T. - Pharmacological evaluation of sustained release matrix tablets containing Vaccinium myrtillus leaf dry extract as an alpha-glucosidase inhibitory drug, Lytkin D., Zagayko A., Ruban O. (2018)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження ефективності Глюкваміну при тубулярному ураженні нирок, Зупанець І. А., Пропіснова В. В., Шаламай А. С. (2018)
Вронська Л. В. - Вивчення складу флавоноїдів і гіпоглікемічної дії сухих екстрактів стулок квасолі, Дуб А. І., Кліщ І. М., Демид А. Є. (2018)
Залигіна Є. В. - Дослідження поліфенольних сполук у складі густих екстрактів з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А., Соколова К. В. (2018)
Данілова І. А. - Вивчення елементного складу кори ільму граболистого у порівнянні з ґрунтом, Мала О. С. (2018)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2018)
Федорова Н. Є. - Теоретико-методологічний аналіз розвитку соціально-економічних систем у контексті прогресу, Пилипенко Г. М. (2016)
Пилипенко Ю. І. - Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки, Чорнобаєв В. В. (2016)
Кузнецов О. А. - Соціальна економіка у працях М. Д. Кондратьєва (2016)
Баранник Л. Б. - Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізаційних викликів, Черкавська Т. М. (2016)
Вознюк О. В. - Оптимізація системи фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян (2016)
Горняк О. В. - Шляхи вдосконалення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання, Салюк-Кравченко О. О. (2016)
Хом’як М. С. - Методичні підходи до визначення детермінант та оцінки розмірів фіскального простору регіонів (2016)
Буряк В. В. - Еволюція поглядів щодо трактування поняття "місто" (2016)
Шаповал В. М. - Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу, Герасименко Т. В. (2016)
Горняк О. В. - Мотивація як форма узгодження інтересів персоналу та власників сучасного підприємства (2016)
Книшек О. О. - Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2016)
Топоркова О. А. - Управління запасами та організація їх обліку на залізничному транспорті, Савчук Л. М., Сокиринська І. Г. (2016)
Кириленко О. М. - Особливості діяльності операторів рухомого складу залізничного транспорту з урахуванням функціонування малодіяльних дільниць (2016)
Хоменко М. М. - Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні (2016)
Шишкова Н. Л. - Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації (2016)
Кратт О. А. - Теоретичні та методичні засади формування комбінованої фінансової звітності групи підприємств (2016)
Бандоріна Л. М. - Інформаційно-аналітична система розпізнавання фінансового стану підприємства, Савчук Р. В., Сокиринська І. Г. (2016)
Пилипенко Г. М. - Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі, Прушківська Е. В., Кусакова Ю. О. (2016)
Курильців Р. М. - Концептуальні засади формування системи адміністрування землекористування в Україні (2016)
Dudnyk A. V. - Sustainable development of urban systems: theoretical aspects (2016)
Тимошенко Л. В. - Еколого-економічне обґрунтування використання відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах, Дементьєва Н. В. (2016)
Kolisnyk S. V. - The reactivity of ethyl esters of 2-(benzoylamino)(1-R-2-oxoindoline-3-ylidene) acetic acids, Svechnikova O. M., Vinnyk О. F., Kolisnyk О. V., Altukhov O. O. (2018)
Yusifova D. Yu. - Determination of a number of indicators of "Venocoryl" ointment, Suleymanov T. A. (2018)
Kovalevska I. V. - The spectrophotometric study of thioctic acid solutions to develop the method of its quantitative determination, Ruban O. A., Grud’ko V. O. (2018)
Kerimov Yu. B. - The pharmacognostic study of the aerial part of Prangos ferulacea lindl. at the stage of the beginning of vegetation, Isaev D. I., Kerimli E. G., Akhmedov E. Yu. (2018)
Redkin R. G. - The synthesis of spiro|indole-3,1’-pyrrolo|3,4 -c|pyrrole|-2,4’,6’-trione derivatives, the study of their antimicrobial activity and the molecular docking on staphylococcal dehydrosqualene synthase, Hlebova K. V. (2018)
Sydora N. V. - The technological aspects for complex processing of hawthorn fruits, Kovalyova А. М., Iakovenko V. K. (2018)
Kriukova A. I. - The study of the technological and microbiological parameters of a dietary supplement "Оsteovert", Vladymyrova I. M. (2018)
Nemchenko А. S. - Analysis of approaches to pharmacotherapy of patients with cardiovascular diseases according to the data of the Ukrainian and British Formularies, Kurylenko Yu. Ye. (2018)
Kobets M. M. - A social significance of the pharmacogenetic testing in Ukraine on the example of the CYP2B6 gene participating in the nicotine metabolism, Filiptsova O. V., Kobets Yu. M. (2018)
Syumka Ye. I. - The study of the antimicrobial activity of ethylene-N,N’-bis(spiroindole-3,3’-pyrrolo|3,4-c|pyrrole-2a’,5a’-dihydro-2,2’,6’(1H,1’H,5’H)-trione) derivatives, Osolodchenko T. P., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2018)
Pivnyak G. G. - Sustainable development strategy as the key factor for competitiveness of technical universities, Shvets V. Ya., Palekhova L. L. (2016)
Bolshakov V. I. - Integration of sustainability principles in curriculum of civil engineering and architecture specialization, Savitskyi M. V., Babenko M. M. (2016)
Kobets A. S. - Economic-financial instruments of environmental regulation for sustainable development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy, Gritsan Yu. I., Katan L. I. (2016)
Пилипенко Г. М. - Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій (2016)
Дєєва Н. М. - Особливості реалізації соціальної функції держави (2016)
Литвиненко Н. І. - Наслідки впливу інституціональних чинників на соціальноекономічний розвиток (2016)
Баранник Л. Б. - Рівень безробіття як індикатор національної безпеки, Шаранов Р. С. (2016)
Бойченко В. М. - Формування сучасних фінансово-економічних криз: фактори, умови та наслідки (2016)
Голубка C. М. - Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці, Чинчик А. А. (2016)
Швіндіна Г. О. - Зміни пріоритетів організаційного розвитку та їх параметризація (2016)
Павлик А. В. - Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії (2016)
Горняк О. В. - Чинники розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС в Україні (на прикладі Одеської області), Бабанська О. В. (2016)
Курильців Р. М. - Просторове планування землекористування як основа інтегрованого управління сільськими територіями (2016)
Грибіненко О. М. - Стратегія соціально-відповідальної реструктуризації вугільних підприємств (2016)
Міщенко М. І. - Удосконалення кадрового потенціалу підприємств транспортного будівництва під впливом факторів стратегічного розвитку, В Береза. І. В. (2016)
Терехов Є. В. - Обгрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель, Літвінов Ю. І. (2016)
Смоленніков Д. О. - Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики (2016)
Білоскурський Р. Р. - Нормативно-правове забезпечення еколoго-економічного розвитку України (2016)
Шинкаренко Н. В. - Модель процесу прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці з урахуванням споживчого попиту (2016)
Кириленко О. М. - Методологічний підхід до визначення ставки дисконту у складі критерію ефективності видів транспортного сполучення на малодіяльних дільницях (2016)
Титул, зміст (2018)
Наєнко М. К. - Спогад про красу вірності. До 100-річчя Олеся Гончара (2018)
Богданова О. В. - Дедикативные стратегии художественного текста (к постановке проблемы) (2018)
Оляндэр Л. К. - Роман И. С. Тургенева "Отцы и дети" в аналитическом дискурсе О. В. Богдановой (О дискурсе первой части статьи) (2018)
Пахсарьян Н. Т. - Литературный манифест: содержание и эволюция понятия (2018)
Алескерова И. К. - Сравнительно-сопоставительный анализ "малой прозы" У. С. Моэма и Дж. Фаулза (2018)
Кириченко Ю. С. - Проблема усної оповіді Г. Квітки-Основ'яненка в аспекті становлення нової української прози: зв’язки з фольклором та давньою книжністю (2018)
Прушковська І. В. - Французька література в контексті турецької: історія та сьогодення (2018)
Патлань Ю. В. - "Как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе…": о жанровой природе "Орлиных душ" В. Я. Ерошенко и о влиянии протестантизма на становление образования слепых (статья вторая) (2018)
Білик Н. Л. - Портретний екфразис роману М. Продановича "Еліша в країні Святих Коропів" (2018)
Боклах Д. Ю. - Художня візія поетичного топосу міста у творчості Т. Шевченка (2018)
Галкіна Я. В. - Игорь Северянин и завершение традиции русского классического романа (2018)
Гринштейн А. Л. - Граница в плутовском романе (2018)
Іщенко М. П. - Методологічні засади літературознавства в дослідженні специфіки жіночого роману Ш. Бронте та Е. Бронте (2018)
Лімборська А. І. - Постапокаліптичне майбутнє і доля цивілізації в контексті нової готики: роман "Дорога" Кормака Маккарті (2018)
Миронова Т. Ю. - В поисках самости: психоаналитический подход к изучению поэмы П. Малдуна "Иммрам" (2018)
Никольский Е. В. - Феномен призрака в творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова: характеристика и динамика образа (2018)
Ревуцька С. К. - Соціальна ідентифікація персонажа: психоаналітичний аспект (на прикладі оповідання "Пройдисвіт" Марка Вовчка) (2018)
Semerenko L. - Myth and beauty in the intertextual structure of John Keats’ poetry, Pliushchai A. (2018)
Синило Г. В. - Книга Псалмов как один из важнейших архетекстов поэзии Андреаса Грифиуса (2018)
Бечко Я. В. - Фразеотвірний потенціал лексико-семантичних варіантів прикметника нім. heiß (2018)
Bidnenko N. - Practical and theoretical issues of modern terminology (2018)
Blishch N. - The representation of the Other in foreign tourist guidebooks of Belarus (2018)
Василик О. Б. - Назви уманських передмість ХVІІ–ХVІІІ ст.: структурно-семантичний аналіз (2018)
Капніна Г. І. - Аналіз актуальної лексики німецької мови на основі результатів мовних рейтингів Німеччини (2018)
Краснощок В. В. - Порівняльний аналіз політехнічних термінів, утворених за допомогою метафори в англійській та українській мовах (2018)
Паламар Н. І. - Лексико-семантичний аспект мовленнєвого акту похвали (2018)
Скоплєв А. О. - Дві іпостасі західнослов’янського дієслівного іменника (на матеріалі чеської мови) (2018)
Турчак О. М. - Метафоризація творів Григора Тютюнника (2018)
Харчук Л. В. - Формування наукової терміносистеми як результат стихійного нагромадження термінного матеріалу (на матеріалі української електроенергетичної термінології) (2018)
Хацер Г. О. - Терміни-словосполучення в англомовному юридичному дискурсі: аналіз композиційних процесів (2018)
Шум’яцька О. М. - Синтаксичні засоби реалізації прямого вибачення у сучасній німецькій мові (2018)
Василенко О. Г. - Явище синтаксичної підрядності в англомовному публіцистичному дискурсі та проблеми його перекладу українською мовою (2018)
Павленко О. Г. - Методи нейтралізації культурних бар’єрів у художньому перекладі (2018)
Силантьева В. И. - Игра как жизнь и отраженье жизни. Рецензия на книгу О. А. Корниенко "Игровая поэтика в литературе" (К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 242 с.) (2018)
Нарівська В. Д. - Пам’яті Анатолія Нямцу (2018)
Abstracts (2018)
Наші автори (2018)
Месель-Веселяк В. Я. - Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості (2018)
Сичевський М. П. - Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку, Васильченко О. М., Коваленко О. В. (2018)
Буняк Н. М. - Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових, Данилко І. М. (2018)
Петриченко О. А. - Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга (2018)
Бабич М. М. - Індикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку (2018)
Правдюк Н. Л. - Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення, Томчук О. В. (2018)
Тулуш Л. Д. - Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні, Грищенко Д. Ю. (2018)
Ільчук М. М. - Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі, Ус С. І., Андросович І. І. (2018)
Слюсар С. Т. - Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання (2018)
Якубів В. М. - Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами, Максимів Ю. В. (2018)
Вітвіцький В. В. - Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю аграрних підприємств у контексті соціально-економічних цілей розвитку, Авраменко Ю. О. (2018)
Бугайчук В. В. - Біоекономіка та її роль у розвитку сучасного суспільства, Грабчук І. Ф. (2018)
Милованов Є. В. - Правові засади регулювання органічного виробництва в країнах ЄС (2018)
Шпак Ю. Н. - Економічне оцінювання інформаційної діяльності підприємств (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (21 березня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (4 квітня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (18 квітня 2018 року) (2018)
Фірстов Г. С. - Функціональні матеріали з пам’яттю форми: сучасний стан і перспективи використання (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 березня 2018 року) (2018)
Лібанова Е. М. - Про наукове забезпечення проведення перепису населення (стенограма співдоповіді на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України 4 квітня 2018 року), Вернер І. Є. (2018)
Єсилевський С. О. - Молекулярне моделювання біологічних систем: стан та перспективи (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 квітня 2018 року) (2018)
Пирожков С. І. - Про Національну доповідь "Україна: шлях до консолідації суспільства" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 року) (2018)
Гриценко П. Ю. - Стратегії сучасних лінгвістичних досліджень і завдання академічної лінгвоукраїністики (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 року) (2018)
Гольцев А. М. - Кріобіологічний постамент Нобелівської премії з хімії 2017 р. (2018)
Кириленко І. Г. - Глобалізація ноосфери: проблеми, виклики, перспективи (2018)
Еннан А. А. - Як відновити екосистему Куяльницького лиману?, Дубина Д. В., Царенко П. М., Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Шихалєєва Г. М. (2018)
XII Всеукраїнський фестиваль науки (2018)
Лібанова Е. М. - Життя невід’ємне від науки (до 70-річчя академіка НАН України С. І. Пирожкова), Аксьонова С. Ю., Рудницький О. П. (2018)
80-річчя академіка НАН України Б. І. Бондаренка (2018)
60-річчя академіка НАН України В. П. Вишневського (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Анісімова (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. Ю. Єгорова (2018)
До читачів (2017)
Переднє слово (2017)
Лой А. - Практична філософія: реальність і можливості, Бистрицький Є., Бойченко М., Єрмоленко А. (2017)
Ящук Т. - Господарство як предмет аналізу в сучасній практичній філософії (2017)
Вахтель А. - Свідомий досвід та антиредукціонізм у філософії Девіда Чалмерса (2017)
Леонов А. - "Аргумент зомбі" проти матеріалізму: основи та перспективи подальшого дослідження (2017)
Сепетий Д. - Чи може (і як) фізикалізм встояти проти арґументу самотнього привиду Декарта–Ґофа? (2017)
Мулярчук Є. - Про поняття покликання (2017)
Поляков В. - Чи потрібне філософії покаяння? (2017)
Кисельов О. - Досвід побудови теорії секуляризації (2017)
Дахній А. - Поняттєво-перекладні аспекти німецької філософської антропології: Український контекст, Кебуладзе В. (2017)
Єрмоленко А. - Пам’яті Карла-Отто Апеля (2017)
Zavhorodnia O. O. - National innovation systems: classification and positioning in the Global Innovation Space, Alsufieva O. O. (2017)
Гереасименко А. Г. - Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки, Свистільник В. Ю. (2017)
Піцур Я. С. - Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз, Черченко О. Л., Білоскурський Р. Р. (2017)
Пилипенко Г. М. - Критерии оценки качества жизни в Украине, Антоненко М. О., Кожа Н. В. (2017)
Чорнобаєв В. В. - Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на економіку і держбюджет України в 2017 році, Мороз Є. Ю. (2017)
Дєєва Н. М. - Шляхи реформування соціальної держави в контексті децентралізації управління (2017)
Удачина К. О. - Концептуальна модель визначення раціональної економічної поведінки суб’єкта господарювання, Бандоріна Л. М. (2017)
Геращенко С. О. - Вплив сучасної економічної політики на інвестиційний клімат в Україні (2017)
Іванишина Г. С. - Світовий досвід регулювання операцій з дорогоцінними металами (2017)
Прокоф’єва Г. С. - Інституціоналізація економічного розвитку регіонів в умовах глобальних трансформацій (2017)
Прушківська Е. В. - Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції, Шишова Ю. В. (2017)
Летуча А. А. - Стратегія фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації, Летуча О. В. (2017)
Леховіцер В. О. - Формування напрямків інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах євроінтеграції (2017)
Довбня С. Б. - Концепція та структура системи стратегічної управлінської діагностики, Чабанець Т. М. (2017)
Дубєй Ю. В. - Оперативне і стратегічне управління витратами на промисловому підприємстві (2017)
Горященко Ю. Г. - Ринок інновацій в україні та характеристика інноваційних стратегій промислових підприємств, Байов Б. С. (2017)
Романенко О. О. - Концептуальні підходи щодо визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства (2017)
Krylova O. V. - Financialization and economic crisis (2017)
Циба Р. П. - Стратегічні вектори вдосконалення управління державними фінансами України (2017)
Вагонова О. Г. - Особливості екологоекономічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами уранового виробництва, Шереметьєва І. В., Аржавічев Д. В. (2017)
Тимошенко Л. В. - Визначення пріоритетності фінансування природоохоронних проектів, Ус С. А., Куличенко Д. В. (2017)
Пилипенко Г. М. - Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми, Федорова Н. Є., Казимиренко О. В. (2017)
Литвиненко Н. І. - Проблеми створення та управління міжнародними резервами: уроки для України (2017)
Колупаєва І. В. - Оцінка рівня ефективності діяльності органів влади щодо реалізації регуляторного впливу (2017)
Горбанев В. С. - Теории государственного финансирования как методологическая основа исследования производства общественных благ (2017)
Прушківська Е. В. - Фактори стабілізації сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації, Черномаз К. Г. (2017)
Чорнобаєв В. В. - Ринок антикваріату та особливості його функціонування (2017)
Пилипенко Ю. І. - Інноваційний розвиток авіабудування україни як механізм стимулювання точок економічного зростання національної економіки (2017)
Лазебник Л. Л. - Методологічні імперативи прибутковості підприємства, Гацька Л. П. (2017)
Pistunov I. M. - Integrated model of invesment portfolio optimization, Bielkina I. A. (2017)
Аберніхіна І. Г. - Сучасні напрями запобігання відтоку депозитів на основі симбіозу банку та страхової компанії, Сокиринська І. Г. (2017)
Вагонова О. Г. - Соціально-економічні наслідки захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях, Аржевічев Д. В. (2017)
Самуся О. В. - Оценка окупаемости инвестиций в энергосберегающие технологии, Касьяненко Л. В., Романюк Н. Н. (2017)
Кабаченко Д. В. - Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику (2017)
Волошенюк В. В. - Проблеми управління сферою науки в контексті просування україни до моделі стійкого економічного розвитку (2017)
Задорожная О. Г. - Триалектика как методология познания человечного хозяйства (2017)
Алексєєнко Д. Д. - Теорія соціального капіталу як методологічне підгрунтя дослідження результативності інституціональних реформ (2017)
Кучеренко Є. В. - Сутність поняття "демонстративне споживання" (2017)
Гузенко І. Ю. - Особливості науково-технічної політики провідних країн світу в умовах глобалізації (2017)
Релина И. Е. - Эволюция социальной политики стран европейского союза (2017)
Іванишина Г. С. - Місце та роль суб’єктів господарювання у системі пробірного нагляду україни (2017)
Петкова Л. О. - Сталий розвиток регіонів україни в умовах європейського підходу до децентралізації, Марущак Д. Ю. (2017)
Книш Я. В. - Місце економіки регіону в просторовому упорядкуванні національної та міжнародної економіки (2017)
Буряк В. В. - Механізм гармонізації розвитку промислового міста в умовах децентралізації (2017)
Сокиринська І. Г. - Оптимізація структури кредитного портфелю банку в контексті підвищення ефективності його діяльності, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2017)
Пільгуй С. С. - Концептуальні засади антикризового управління банківською діяльністю (2017)
Холиков Х. Х. - Зарубежный опыт подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников банковской сферы (2017)
Шишкова Н. Л. - Принципи побудови внутрішнього контролю діяльності вищого навчального закладу у відповідності до cobit 5 (2017)
Вагонова О. Г. - Чинники операційного планування підприємницької діяльності промислового підприємства, Прокопенко В. І., Досужий В. С. (2017)
Сакун Л. М. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі україни (2017)
Овчар П. А. - Економіко-правові аспекти розвитку автомобільного транспорту в україні (2017)
Вагонова О. Г. - Прогнозування економічних наслідків аварій на сховищах відходів уранового виробництва, Аржевічев Д. В. (2017)
Вагонова О. Г. - Бізнес-освіта як чинник імплементації економіки знань, Горпинич О. В., Шаповал В. А. (2017)
Куліков П. М. - Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості, Бондар О. А., Зеленський К. В. (2017)
Онищенко О. - Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993 – 2018). 2. Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011 – 2018 рр., Дубровіна Л. (2018)
Лобузіна К. - Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій (2018)
Солоіденко Г. - Бібліографічна комісія ВУАН та її незавершена діяльність (2018)
Шпаргало Є. - Битва під Крутами як важливий епізод визвольних змагань 1917 – 1921 рр. (за джерелами фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ) (2018)
Стрішенець Н. - Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз (2018)
Гришина Т. - Перший український бібліографічний часопис Рец. на кн.: Ільницька Л., Хміль О. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917 – 1920) : сист. покажч. змісту / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Львів, 2016. 393 с. (2018)
Сокур О. - Семінар "Робота бібліотек наукових установ НАН України: основні пріоритети та завдання розвитку в 2018 р." (2018)
Бєловецька Л. Е. - Формування громадянської позиції усиновлених дітей у США (2017)
Докучаєва В. В. - Верифікація як критерій результативності науково-педагогічного дослідження (2017)
Крсек О. Є. - Інформатизація мовної освіти у США (2017)
Марчук М. В. - Громадська підтримка державної системи опіки дітей та шкільної молоді на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2017)
Онищенко С. С. - Обґрунтування загальних понять та термінів у вітчизняній теорії фізичного виховання 20-х років ХХ століття (2017)
Полупанова Я. М. - Ретроспектива розвитку спеціальної освіти в Англії (2017)
Сай І. В. - Типологія шкіл Давнього Риму періоду V – I століть до нашої ери (2017)
Черкашин С. В. - Оcновні етапи формування сучасної системи освіти Німеччини, її нинішній стан і перспективи подальшого розвитку (2017)
Андрєєв А. М. - Навчальна програма курсу "Підготовка учнів до інноваційної діяльності (на матеріалі фізики) " з позашкільної освіти науково-технічного напряму (2017)
Галацин К. О. - Проектне навчання у формуванні іншомовної (англомовної) комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів (2017)
Дуброва А. С. - Проблема формування готовності майбутніх фахівців до міжкультурного спілкування (2017)
Kazimova Shafa Eyvaz - Theory of primary education in the Republic of Azerbaijan: globalization and integration as background of education (2017)
Лях О. В. - Виправлення помилок у теорії та практиці навчання іноземній мові (2017)
Ситченко А. Л. - До вивчення лірики Б. Чобан-заде в шкільному курсі кримськотатарської літератури. 10-ий клас (2017)
Shuliak S. O. - Dual education as an innovational model for preparation of information professionals in higher educational institutions (2017)
Асманов А. Р. - Проблема формування патріотичних почуттів учнів у методиці навчання кримськотатарської літератури (2017)
Бовт А. Ю. - Особливості художньо-естетичного виховання засобами танцювального мистецтва у школах Канади (2017)
Коваль М. С. - Соціокультурні основи самореалізації особистості в трансформаційному суспільстві (2017)
Нагорняк С. В. - Основні підходи до правовиховної діяльності студентів коледжів як елемента правового виховання (2017)
Рищак Н. І. - Обґрунтування педагогічних умов виховання культури спілкування старшокласників у полікультурному середовищі (2017)
Соболь О. М. - Підлітки. Ідентичність та життя в глобальному суспільстві (2017)
Агаев Шахрза Огул оглу - Технология воспитания нравственных качеств у курсантов, Гамидова Гюнай Мурад кызы (2017)
Білостоцька О. В. - Методичний аспект розвитку критичного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Боровик М. О. - Педагогічні умови вдосконалення фізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України (2017)
Гонтаренко І. С. - Сутність поняття "проектна компетентність майбутніх учителів гуманітарних дисциплін", проектна діяльність як основа формування проектної компетентності (2017)
Д’яченко І. М. - Пріоритети аксіосфери студентів медичних закладів та суб’єктів медичної діяльності: тенденції розвитку (2017)
Зінукова Н. В. - Методика формування фахової компетентності усного перекладача в магістрів-філологів: результати експериментальної перевірки (2017)
Зуб Г. В. - Готовність майбутніх фахівців музичного мистецтва до роботи з аматорськими колективами (2017)
Казанжи І. В. - Підготовка майбутніх учителів до використання педагогіки парнерства в побудові індивідуальної освітньої траєкторії дитини (2017)
Калінін В. С. - Інклюзивно-ресурсний центр як засіб інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в регулярний освітній простір (2017)
Калініна Л. В. - Шкільна лінгво-методична академія як засіб формування компетентності навчання впродовж життя в мовному виші (2017)
Кондур О. С. - Ідейні основи та практика європейської системи освіти у французькій моделі освітньо-наукового менеджменту (2017)
Куліковська І. С. - Умови формування вокальних умінь як компетентнісної складової частини професійної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Моренко О. М. - Акмеологічний підхід як основа особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього фахівця (2017)
Осадченко Т. М. - Вивчення стану рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Павлова О. Г. - Психолого-педагогічний супровід як умова професійної мотивації майбутніх учителів початкових класів (2017)
Пилипчук В. В. - Артикуляційно-штрихові засоби як основа майстерності бандуриста (2017)
Рабецька Н. Л. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2017)
Савчук О. П. - Внутрішньо-особистісна компетенція майбутнього вчителя в контексті сучасних освітньо-виховних парадигм (2017)
Суворова Я. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної терапії в сучасних умовах (2017)
Хить Р. Г. - Оновлення професійної підготовки майбутніх учителів математики в закладах вищої освіти в сучасних умовах (2017)
Яцишина Н. В. - Модель формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Балдинюк О. Д. - Готовність майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи у сфері дозвілля з молоддю (2017)
Вербенець А. А. - Методичні принципи інклюзивної освіти та напрями її оптимізації (2017)
Грибоєдова Т. О. - Аналіз проблеми соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2017)
Зубчевська С. В. - Волонтерство як важливий складник організації позааудиторної роботи зі студентською молоддю коледжу (2017)
Острянко Т. С. - Критерії, показники та рівні сформованості часової компетентності майбутніх соціальних працівників (2017)
Ржевський Г. М. - Особливості взаємодії студентської молоді в інтернет-середовищі (2017)
Антоненко О. В. - Аналіз програмних продуктів для створення навчальних відеокурсів, Чуприна Г. П. (2017)
Літвінова М. Б. - Адаптивне навчання фізики з використанням центрального образу (2017)
Ярмольчук Т. М. - Психолого-педагогічні особливості застосування мобільних технологій у процесі професійної підготовки ІТ-фахівців (2017)
Бондар Т. І. - Еволюція системи супроводу учнів з особливими освітніми потребами: досвід Канади (2017)
Воровка М. І. - Ґендерна дискримінація у вищій школі України: міф чи реальність (2017)
Кокоша А. В. - Генезис діяльності студентських наукових товариств в Україні (1805 – 1920 рр.), Коляда Н. М. (2017)
Ляшкевич А. І. - Аналіз генези закладів морського профілю у XVIII столітті (2017)
Мельник Н. І. - Трансформації системи дошкільної освіти Великої Британії як чинник розвитку мережі дошкільних навчальних закладів (2017)
Петренко Л. М. - Григорій Ващенко про роль фізичного виховання у становленні молодого покоління (2017)
Путіловська Н. Б. - Використання досвіду А.С. Макаренка в організації літнього відпочинку дітей (2017)
Саттарова З. Н. - Роль дошкольного образования в развитии начального образования в Азербайджане в 1960 - 80-е годы (2017)
Султанова Н. В. - Перспективи реформування інституційних форм утримання та соціального виховання дітей в Україні на початку ХХІ століття (2017)
Мукан Н. В. - Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії як науково-педагогічна проблема, Яремко Г. В. (2017)
Бистрянцева А. М. - Розвиток творчого математичного мислення учнів у процесі підготовки до олімпіад (2017)
Жаркова І. І. - Розвиток інтелектуальної обдарованості в молодших школярів на уроках природознавства (2017)
Невзат А. Гюнджегорю Невзат - Принципы общего решения стандартных задач по химии (2017)
Стефанишин К. Л. - Супровідне вивчення прийменника в 6 класі (2017)
Щербіна Т. Р. - Вплив нейролінгвістичних і психолінгвістичних особливостей функціонування мозку на рівень успішності здобувачів вищої освіти в навчанні другої іноземної мови (китайської) (2017)
Барвіна Н. О. - Театральне мистецтво як ефективний засіб активізації творчої самореалізації студентів в умовах театральної студії (2017)
Будак В. Д. - Модель військово-патріотичного виховання студентської молоді: теоретичний аспект (2017)
Гусєва Л. Г. - Організація студентами художнього простору в процесі їх образотворчої підготовки (2017)
Литвин В. А. - Взаємодія школи та сім’ї у вихованні підростаючого покоління (2017)
Очеретяний А. В. - Особливості формування життєвих цінностей студентів у США (2017)
Тесленко С. О. - Формування першооснов національної свідомості в дітей з особливими потребами в різних видах художньо-мовленнєвої діяльності (2017)
Бардус І. О. - Дидактичні засоби навчання створювати нові ІТ-об’єкти майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Білик О. О. - Засоби формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів у галузі знань "Міжнародні відносини" в процесі вивчення іноземних мов, Пуга О. О. (2017)
Біляковська О. О. - Професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: якісний вимір (2017)
Великжаніна Д. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків: практичний аспект (2017)
Гордійчук А. М. - Особливості самостійної роботи студентів у процесі інструментально-виконавської підготовки, Гордійчук Л. В. (2017)
Гордійчук С. В. - Забезпечення якості освітньої діяльності на інституційному рівні (2017)
Добролюбова Н. В. - Проблема вдосконалення навчальних програм та перегляду змісту професійної підготовки майбутнього педагога-хореографа (2017)
Ісаєва І. Ф. - Ретроспективний аналіз системи професійної підготовки персоналу Федеральної поліції Німеччини (2017)
Калугіна Т. В. - Готовність до інноваційної діяльності як умова професійного саморозвитку викладача закладу вищої освіти (2017)
Кіндрась І. В. - Ігрові методи як спосіб досягнення лінгводидактичної мети формування лексичної компетентності турецької мови в здобувачів вищої освіти (2017)
Ковтун О. М. - Теоретико-методологічні координати дослідження феномена світоглядної культури в педагогічній традиції (2017)
Кулешова О. В. - Професійна компетентність як умова формування професіоналізму майбутніх фахівців сфери туризму, Міхеєва Л. В. (2017)
Лисиця Д. Л. - Модель підготовки майбутніх зубних гігієністів до професійної діяльності (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Практичні аспекти розробки та впровадження концепції професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з високим рівнем культури здоров’я на засадах неперервності та наступності (2017)
Осадчук Д. Д. - Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів морського торговельного флоту до роботи в екстремальних ситуаціях (2017)
Пaнтюк М. П. - Методологічне значення педагогічного дискурсу в системі сучасної вищої освіти, Кoлтoк Л. Б. (2017)
Притулик Н. В. - Самооцінювальна діяльність майбутніх педагогів як чинник суб’єктивації у процесі навчання (2017)
Сидорчук О. В. - Застосування методу рольової гри у професійно орієнтованій іншомовній підготовці як засіб формування полікультурної особистості майбутнього фахівця соціальної сфери (2017)
Сологуб В. Д. - Розвиток навичок гри гітариста в акомпанементі (2017)
Столярчук Л. Б. - Формування професійної компетентності бакалаврів у галузі права в університетах Канади (2017)
Толочко С. В. - Сучасна методологічна парадигма післядипломної освіти викладача для сталого розвитку (2017)
Чередник Л. М. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до толерантного виховання учнів як складова частина його професійної компетентності (2017)
Бойчук О. Г. - Формування здорового способу життя студентської молоді (2017)
Гера Т. І. - Формування безпечної поведінки віктимних учнів із сімей переселенців, Гущак Ж. М., Фартушок І. М. (2017)
Зозуляк-Случик Р. В. - Формування професійної етики фахівців соціальної роботи педагогічними чинниками (2017)
Ісаченко В. П. - Професійні вимоги до іміджу соціального працівника, Левченко Н. В. (2017)
Підвальна Ю. В. - Толерантність як професійно важлива риса майбутнього соціального працівника в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами у процесі інклюзивного навчання (2017)
Зелінська С. А. - Вивчення технологій і засобів інтелектуального аналізу даних Data Mining в освітньому процесі (2017)
Рідкодубська Г. А. - Кейс-метод у процесі підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери (2017)
Скуратівська М. О. - Віртуальне освітнє середовище як інноваційна складова навчального процесу у вищій школі, Попадюк С. С. (2017)
Буклов Ю. М. - Українські педагоги про роль традицій у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді (2017)
Год Б. В. - Витоки психопедагогіки вчительської дії в системі духовної освіти Чернігівського колегіуму ХVІІІ ст. (2017)
Кохановська О. В. - Відображення проблеми природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття в дослідженнях учених (2017)
Мараренко О. І. - Етапи становлення релігійної освіти в загальноосвітніх школах Норвегії (2017)
Могорита В. М. - Діяльнісно-компетентнісна спрямованість пізнавальних завдань шкільного підручника історії (2017)
Пилаєва Т. В. - Інтернаціоналізація вищої освіти: теоретичний аспект, Яценко В. В. (2017)
Рябуха І. М. - Закладення науково-методичних та загальнопедагогічних основ морської освіти (початок XVIII століття) (2017)
Світлічна О. О. - Толерантність як ціннісна складова полікультурної освіти Канади (2017)
Ткач Г. В. - Характеристика досвіду авторських шкіл на сторінках періодичних видань (друга половина ХХ століття) (2017)
Ванівська О. М. - Класифікація ключових програмних компетентностей як основа оволодіння іншомовною комунікацією, Малиновська О. Л., Преснер Р. Б. (2017)
Dido N. D. - Communicative skills development in business English teaching (2017)
Козьменко О. І. - Вплив професійної компетентності викладача англійської мови на формування успішності студента (2017)
Романенко О. В. - Використання інтернет-ресурсів у навчанні французької як другої іноземної мови мабутніх економістів (2017)
Тішкова О. Ф. - Причини труднощів під час навчання навичок говоріння та шляхи їх подолання (2017)
Бобошко В. І. - Питання інтеграції виховного потенціалу сім’ї, школи і громади у державній політиці Великої Британії (2017)
Вдовиченко Р. П. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентської молоді (2017)
Луценко О. І. - Особливості статевого виховання старшокласників в Україні та Польщі, Мамаєва Л. Т., Кримова Т. М. (2017)
Полулященко Т. Л. - Педагогічні передумови виховання фізичних якостей учнів в позакласній роботі з фізичного виховання і спорту (2017)
Ульянова В. С. - Виховання емоційної сфери учнів молодшої школи як педагогічна проблема (2017)
Бєляєв С. Б. - Компетентнісний підхід до організації професійної підготовки майбутнього вчителя до розроблення й використання педагогічних технологій (2017)
Білявець С. Я. - Експериментальні заходи щодо впровадження методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2017)
Василенко К. О. - Вплив особистісної зрілості на формування творчого мислення майбутнього викладача хореографії (2017)
Гунько Н. О. - Системно-синергетичні особливості вокально-методичної підготовки майбутніх педагогів-музикантів (2017)
Гурська О. О. - Проблеми формування освітньо-інформаційного середовища технічного університету при підготовці майбутніх ІТ-фахівців (2017)
Загорулько М. О. - Аналіз структури дослідницьких умінь учителя початкової школи (2017)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Дослідження сучасного стану деонтологічної підготовки менеджерів освіти (2017)
Зимовець Ю. М. - Проблеми викладання сольфеджіо в процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (2017)
Зозуля О. В. - Фреймова технологія як засіб оптимізації навчальної діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2017)
Ієвлєв О. М. - Наукові підходи до формування професійно-педагогічної мобільності фахівця в умовах магістратури (2017)
Калаур С. М. - Характеристика організаційно-педагогічних умов, що впливають на готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2017)
Коваленко О. В. - Командна взаємодія студентів спеціальностей "Туризм" і "Готельно-ресторанна справа" в процесі формування їхньої професійної компетентності (2017)
Кукса Б. В. - Комплекс вправ для навчання мотиваційно-цільовому аналізу змісту доповідей майбутніх учителів англійської мови (2017)
Левинська І. Б. - Структура професійної компетентності майбутнього психолога: теоретичний вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Ліщук І. І. - Організаційно-педагогічні умови формування здатності до рефлексії майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2017)
Маковецька Н. В. - Можливості застосування дистанційного навчання у підготовці фахівців галузі туризму та готельно-ресторанної справи, Конох О. Є. (2017)
Мельничук Ю. П. - Педагогічні умови формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та їх експериментальна перевірка (2017)
Онищенко М. Ю. - До питання про структуру полікультурної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Остапенко А. С. - Аналіз наукових пошуків щодо розвитку методичної компетентності вчителя технологій (2017)
Петренко В. О. - Формування мовної особистості під час підготовки майбутніх економістів до міжкультурної професійної взаємодії (2017)
Прокопчук В. Ю. - Професійно-особистісні особливості формування професійних якостей майбутніх медиків у процесі фахової підготовки (2017)
Романов І. І. - Роль та засоби формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх правознавців на заняттях з іноземної мови (2017)
Смірнов С. В. - Релевантність та акмеологічні процеси в ідеях розвитку військового лідерства (2017)
Сорочинська О. А. - Структура готовності працівника дошкільної освіти до валеологічної роботи з дітьми дошкільного віку, Ткач Є. О. (2017)
Теремінко Л. Г. - Особливості професійної діяльності фахівців з інженерії програмного забезпечення в контексті формування готовності до професійної мобільності (2017)
Цибульська В. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка як складова частина фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей (2017)
Ящук О. В. - Передумови ефективної презентації як виду комунікації в контексті навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Характеристика істерії як різновиду посттравматичного стресового розладу у комбатантів: соціально-психологічний аспект, Бриндіков Л. М. (2017)
Зайченко Н. І. - Ціннісні аспекти соціального виховання в іспанській педагогічній думці першої третини ХХ ст. (2017)
Колосова О. В. - Досвід соціалізації незрячих і слабкозорих дітей у роботі освітніх закладів міста Вінниці (2017)
Платаш Л. Б. - Соціально-педагогічний супровід учнів інклюзивного класу загальноосвітньої школи (2017)
Кізім С. С. - Інтенсифікація професійної підготовки педагогів у закладах вищої освіти засобами мережевих технологій, Куцак Л. В., Люльчак С. Ю. (2017)
Шевченко Л. М. - Хмарні технології та перспективи їх використання в професійній підготовці вчителів (2017)
Содержание (2016)
Гончарук В. В. - Аэрозольные комплексы в процессах обработки воды, Самсони-Тодоров А. О., Яременко В. А., Савченко О. А., Выговская И. А., Мамаенко А. В. (2016)
Кеймиров М. А. - Сорбенты со структурой слоистых двойных гидроксидов для очистки водных сред от U(VI) (2016)
Якупова И. В. - Исследование структуры поверхности сорбентов-катализаторов, модифицированных MnO2, методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, Мамченко А. В., Савченко О. А., Чернова Н. Н., Косыгина И. М. (2016)
Гончарук В. В. - Качественная и количественная оценка воздействия магнитного поляи ультразвука на воду с разной концентрацией дейтерия, Курлянцева А. Ю., Таранов В. В., Нифантова Л. С. (2016)
Лиа Л. - Исследование эффективности удаления БТЭК с помощью электролитического окисления или реакции Фентона, Сонга К., Хуанг Ю., Жоуа Ю. (2016)
Shiming Hao - Effect of impurity content on structure of living water, Haisheng Li, Xinzhong Li, Liben Li, Jingpei Xie (2016)
Гончарук В. В. - Очистка воды от красителей керамическими мембранами, модифицированными пироуглеродом из карбонизированных полимеров, Дубровина Л. В., Кучерук Д. Д., Самсони-Тодоров А. О., Огенко В. М., Дубровин И. В. (2016)
Филатова Е. Г - Оптимизация электрокоагуляционной технологииочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (2016)
Abbasi Mohsen - Selecting model for treatmentof oily wastewater by mf-pac hybrid process using mullite-alumina ceramicmembranes, Taheri Aboozar (2016)
Сапрыкина М. Н. - Образование жизнеспособного некультурабельного состояния Candida Albicans, Болгова Е. С., Гончарук В. В. (2016)
Содержание (2016)
Лысенко Л. Л. - Электрокинетическая интенсификация обезвоживания сложных дисперсных систем, Мищук Н. А., Несмеянова Т. А. (2016)
Мамаенко А. В. - Влияние импульсного коронного разряда на образование пероксида водорода в разных типах воды, Доленко С. А., Гончарук В. В. (2016)
Столярова И. В. - Фотокаталитическая активность и селективность Me/La(Ce)-TiO2-катализаторов в реакции денитрификации воды, Соболева Н. М., Приходько Р. В., Гончарук В. В. (2016)
Khorsandi H. - Optimizing linear alkyl benzene sulfonate removal using fenton oxidation process in taguchi method, Mohammadi A., Kariminejad F., Haghighi M., Karimzadeh S., Khorsandi J., Aghapour A. A. (2016)
Янушевская Е. И. - Влияние полигексаметиленгуанидина на фильтруемость гидроксидов Pb(II) иCd(II) из водных растворов, Супрунчук В. И., Иванюк Е. В. (2016)
González-Gómez D. - Rapid ultrasensitive chemometrics-fluorescence methodology to quantifyfluoroquinolones antibiotics residues in surface water, Cañada-Cañada F., Campiglia A. D., Espinosa-Mansilla A., Munoz de La Peña A., Jeong Jin Su (2016)
Корж Е. А. - Биосорбция прокаина на биологически активном угле, Клименко Н. А., Смолин С. К., Решетняк Л .Р. (2016)
Кравченко А. В. - Роль микроорганизмов в очистке воды от соединений железа и марганца в плотном слое сорбента-катализатора, Чернова Н. Н., Панченко Е. С., Косыгина И. М., Якупова И. В. (2016)
Пирог Т. П. - Влияние микробных ПАВ Nocardia vaccinii IMB B-7405 на деструкцию нефти в воде, Панасюк Е. В., Антонюк Н. А. (2016)
Кравець І. В. - Стан і тенденції зовнішньоторговельної діяльності України (2016)
Любачівська Р. З. - Популяризація біоекономіки в скандинавських країнах як напрям інноваційної економіки (2016)
Шевцов Є. Д. - Глобальні маркетингові комунікації у сучасному економічному середовищі (2016)
Августин Р. Р. - Сценарне моделювання обсягів тінізації економічної діяльності в Україні (2016)
Волощук Ю. О. - Пріоритети стратегічного розвитку аграрного сектора економіки (2016)
Дериховська В. І. - Критерії оцінки ефективності наукової діяльності у системі вищої освіти: порівняльна характеристика досвіду країн західної Європи та країн постсоціалістичного табору (2016)
Калініченко Б. В. - Світовий досвід реалізації конкурентної політики держави на ринку агропродовольства (2016)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Перспективи використання фандрайзингу для розвитку об'єднаних територіальних громад (2016)
Шапуров О. О. - Економічний аспект наукових та науково-технічних робіт підприємницького сектору: фінансування, виконання, результативність (2016)
Шевчук Я. В. - Перспективи експлуатації та конкурентна спроможність електромобілів в Україні, Лалакулич М. Ю., Шевчук О. І. (2016)
Шкода М. С. - Регуляторна інноваційна політика розвинених країн світу та перспективи зміни курсу вітчизняної економіки на інноваційний тип розвитку (2016)
Ліпич Л. Г. - Підходи до вибору проектної групи з формування ефективної системи оплати праці, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2016)
Малахова Ю. А. - Інвестиційна активність підприємства та чинники, що її визначають (2016)
Мартинюк О. В. - Математичні методи оцінювання чинників підвищення ефективності системи управління процесом формування прибутковості тов "Альфа-Синтез", Гречко А. В. (2016)
Масляєва О. О. - Визначення чинників, які впливають на економічну стійкість підприємств, Гіда М. Д. (2016)
Мізякіна Н. О. - Виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства відповідно до п(с)бо та МСФЗ: порівняльний аспект (2016)
М’ячин В. Г. - Застосування карт Кохонена для аналізу фінансового стану та визначення ймовірності настання банкрутства інноваційно активних промислових підприємств, Куцинська М. В. (2016)
Обруч Г. В. - Концептуальні основи формування інноваційно-інтегрованого транспортно-виробничого кластера (2016)
Овчаренко Є. І. - Визначення основних індикаторів ділової активності підприємств, Годящев М. О. (2016)
Олефіренко О. М. - Джерела фінансування процесу комерціалізації інновацій підприємств: теоретико-методологічні засади (2016)
Пермінова С. О. - Особливості внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу акціонерного товариства, Глушко Ю. С. (2016)
Польова О. Л. - Система управління оборотним капіталом підприємства, Жмурко Л. Ю. (2016)
Романенко Л. Ф. - Маркетингові комунікації та оцінка їх ефективності (2016)
Романенко О. О. - Використання системи цифрового маркетингу для ефективного впровадження маркетингових стратегій підприємствами харчової промисловості (2016)
Рябоконь Н. П. - Індикатори клієнтоорієнтованого підходу, Мартінович В. Г. (2016)
Седікова І. О. - Вертикальна інтеграція як засіб подолання інформаційної асиметрії: постановка проблеми (2016)
Терованесова О. Ю. - Оцінка складових конкурентого статусу підприємств машинобудування на основі ресурсно-діяльнісного підходу (2016)
Трач Р. В. - Ресурсна стратегія підприємства: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку (2016)
Цыбульская Э. И. - Исследование сущности инвестиционной политики предприятия, Марченков М. А. (2016)
Шелупина В. О. - Оцінка інвестиційної привабливості регіонів на прикладі Сумської області, Пригара І. О., Новикова І. В. (2016)
Янів Л. М. - Розвиток світового ринку сталі та перспективні закордонні ринки для підприємств чорної металургії України, Приварникова І. Ю. (2016)
Бойко Є. О. - Особливості впливу публічного адміністрування на розвиток транспортної логістики в контексті природоохоронної політики, Куцак В. А. (2016)
Бондарчук О. А. - Інституціональна модель екологічно орієнтованого управління використання лісових ресурсів (2016)
Грещук Г. І. - Землеустрій як екологічно-економічний інструмент забезпечення сталого розвитку (2016)
Іщенко О. А. - Інформаційні технології та програмна реалізація автоматизації еколого-експертних процедур (2016)
Ступень Н. М. - Особливості економічного стимулювання еколого-збалансованого розвитку рекреаційних територій (2016)
Костенко О. А. - Нові тенденції в розвитку міжбюджетних відносин в Україні (2016)
Кретов Д. Ю. - Аналіз чинників впливу на циклічність руху кредиту (2016)
Михайленко С. В. - Фіскальні ефекти розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами, Шрамко О. О. (2016)
Мільчакова А. С. - Дослідження сутності поняття та методологічного інструментарію антикризового управління банку, Назаренко Л. В. (2016)
Пасічний М. Д. - Вплив монетарної політики на інфляційну динаміку (2016)
Скок П. О. - Експортно-кредитні агентства в системі фінансових механізмів торговельної політики держави (2016)
Баришевська І. В. - Особливості складання фінансової звітності у сільськогосподарських підприємствах, Андрусик В. М. (2016)
Волкова Н. А. - Аналіз стану роздрібної торгівлі України та напрямки її розвитку, Гогняк І. О. (2016)
Гриліцька А. В. - Визнання та оцінка запасів в сучасних умовах господарювання, Ковтун Н. І. (2016)
Скрипник М. І. - Визначення управлінського обліку в системі інформаційного потенціалу, Матюха М. М. (2016)
Ілляшенко С. М. - Комунікаційна ефективність сайту кафедри як інструменту формування її іміджу та просування в інтернеті, Шипуліна Ю. С., Ступнікова К. Б. (2016)
Пилипенко Г. М. - Соціальна справедливість у світовій економіці: одвічний конфлікт держави і ринку, Рєліна І. Є. (2017)
Гузенко І. Ю. - Інститут державності в глобалізованому світі: виклики економічного і науково-технічного розвитку (2017)
Задорожная О. Г. - Ограниченная роль концепта социогенома в хозяйственном мировидении, Хомин О. В. (2017)
Алексєєнко Д. Д. - Кількісні аспекти виміру соціального капіталу (2017)
Шишкова Н. Л. - Електронні гроші: сутність та проблеми використання в україні, Мороз Є. Ю. (2017)
Прушківська О. В. - Експортоспроможна та імпортозаміщуюча політика у формуванні споживчого ринку національної економіки в умовах глобалізації (2017)
Мушникова С. А. - Систематизація підходів до визначення категорій "банківська послуга", "банківська операція", "банківський продукт", Божанова О. В. (2017)
Коваленко А. О. - Урбанізація і стратегічне планування сталого розвитку міст (2017)
Юрчишина Л. І. - Дестинація як основа регіонального розвитку туризму (2017)
Зоріна О. І. - Роль залізничного транспорту в економічному розвитку України, Фадєєнко В. Ю. (2017)
Прушківська Е. В. - Особливості розвитку авіаційної галузі на міжнародному та національному рівні в умовах глобалізації, Ніколаєнко М. І. (2017)
Ковальчук К. Ф. - Актуальні питання вдосконалення податкового контролю в україні, Петрова Л. В. (2017)
Волотковська Ю. О. - Щодо практики використання міжнародного обліку в сферi малого та середнього бізнесу при входженні в ЄС, Яремчук І. О. (2017)
Баранник Л. Б. - Аналіз фіскальної ефективності стягнення податку на доходи фізичних осіб в Україні, Соломка Я. А. (2017)
Валенюк Н. В. - Визначення впливу ресурсної бази на прибуток банку, Суботіна Г. О. (2017)
Прокопенко В. І. - Економічна ефективність інноваційного відтворення основних засобів виробництва на машинобудівних підприємствах, Досужий В. С. (2017)
Ковальчук К. Ф. - Мережеві методи фінансування діяльності інноваційних підприємств, Козенкова Н. П. (2017)
Іванов С. В. - Вартісно-орієнтований підхід до оперативно-календарного планування діяльності будівельних підприємств за умов фінансових обмежень, Оскома О. В. (2017)
Бондар О. А. - Оцінка фінансового потенціалу підприємства, Куліков П. М., Шкуропат О. Г., Капінос О. М. (2017)
Жарінова А. Г. - Проблеми комерціалізації інтелектуального будівельного продукту, Цибенко І. О. (2017)
Бабич Н. - Повалення чи нова розбудова мовно-культурної Вавилонської вежі в сучасній Україні (2016)
Бабій І. - Традиційні та оказіональні одоративні номінації в малій прозі Миколи Хвильового (2016)
Богдан С. - Вербалізація лексичного регулятиву Німеччина в епістолярних текстах Лесі Українки (2016)
Бойко Н. - Cемантична основа лексичної експресивності (2016)
Голоюх Л. - Інтелектуалізація авторської модальності в сучасних українських прозових текстах (2016)
Дідун Л. - Втілення семантики інтенсивності у фразеологізмах з нумеративним компонентом (2016)
Євланова О. - Новорічні промови Вацлава Гавела: синтаксично-стилістичний аспект (2016)
Калужинська Ю. - Функціонально-стилістичні вияви оказіоналізмів у мові української газетної періодики (2016)
Космеда Т. - Ідеологема "українська мова" в сучасному російському науковому дискурсі (на матеріалі стенограми Круглого столу) (2016)
Левчук І. - Функційно-семантична специфіка топонімного компонента поетонімосфери роману Володимира Лиса "Століття Якова" (2016)
Локайчук С. - Словник археологічних термінів: структура та принципи укладання (2016)
Ляшук Н. - Стереотип національного характеру українців у прозових жанрах фольклору (2016)
Маленицька О. - Кольороназви в поезії Юрія Федьковича (2016)
Микитюк О. - Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова (2016)
Павленко Л. - Номінування адресата мовлення у "Приватному листуванні ХVІІІ ст." (2016)
Панченко Т. - Стилістично знижена лексика в мові української преси початку ХХІ ст. (2016)
Pryimachok O. - Types of lexical transformations in closely related literary translation (2016)
Русинко-Бомбик Л. - Культурно-історичні умови розвитку української літературної мови в Чехословаччині міжвоєнної доби (2016)
Садова Л. - Проблема лінгвістичної специфіки українських прізвищ у працях антропонімістів ХХ – ХХІ ст. (2016)
Скорук І. - Функційно-семантичне навантаження периферійних онімів роману Валерія Шевчука "Стежка в траві" (2016)
Соболь Л. - Актуалізація назв літер та їхніх похідних у релігійному стилі (2016)
Тарасюк Т. - Структурно-стильові та графічні особливості релігійних абеток і букварів (2016)
Фаріон І. - Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя (2016)
Чумак В. - Директивні висловлення в епістолярії Лесі Українки, Шевель С. (2016)
Яворський А. - Поліська говірка в романі В. Дрозда "Листя землі": морфологічний рівень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Інформаційний лист (2016)
Абдурахманова Е. Р. - Синтези та перетворення 4-фосфорильованих похідних 1,3-азолів, Кондратюк К. М., Головченко О. В., Броварець В. С. (2018)
Салієва Л. М. - Синтез і структурна функціоналізація 6-заміщених 2,3-дигідроімідазо |2,1-b||1,3|тіазол-5-онів, Васькевич Р. І., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2018)
Шульга Ю. В. - Молекулярний докінг і оцінка тіакалікс |4|арену та сульфонілкалікс|4|арену як платформи для конструювання інгібіторів глутатіон-S-трансферази, Кобзар О. Л., Міщенко І. М., Танчук В. Ю., Суховєєв В. В., Кальченко В. І., Вовк А. І. (2018)
Данильченко С. Ю. - Розробка методів контролю якості на субстанцію 4-бензил-1-(4-|4-(4-метоксифеніл)-піперазин-1-іл|-4-оксобутил)|1,2,4|триазоло|4,3-a|хіназолін-5(4H)-ону, Коваленко С. М., Губарь С. М., Жук І. С., Маріуца І. О. (2018)
Бабич Н. - Проблема розвитку мовної особистості в умовах технічного звуження духовного світу (2017)
Бабій І. - Оказіонально-предметна номінація в художньому дискурсі Василя Барки (2017)
Берестова А. - Прецедентні релігійні феномени як інтертекстеми в художній прозі Марії Матіос: лінгвостилістичний вимір (2017)
Богдан С. - Регулятив гроші в епістолярних текстах Лесі Українки (2017)
Гудима Н. - Риторичні вправи як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2017)
Жук О. - Актуальні проблеми редагування телевізійних текстів (2017)
Завальська Л. - Комунікативний конфлікт у політичному дискурсі (2017)
Калита О. - Концептуалізація біблійної лексеми "хрест" в українських фразеологізмах уснорозмовного походження (2017)
Коваленко Б. - Відбиття рис подільського говору в рукописній спадщині Степана Руданського (на матеріалі рукопису "Лірникові думи") (2017)
Коваленко Н. - Компоненти тин / пліт у складі фразем діалектного мовлення (2017)
Кондратенко Н. - "Десять хвилин з прем’єр-міністром" як новий мовленнєвий жанр українського політичного дискурсу (2017)
Локайчук С. - Глоси Пересопницького Євангелія в контексті взаємодії стилів (2017)
Марчук Л. - Детермінологізація як засіб неосемантизації термінів у художньому стилі сучасної української мови (2017)
Мялковська Л. - Національно–мовна модель суспільства в художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького (2017)
Новіцька О. - Назви плечового одягу в говірках Підгаєччини Тернопільської області (2017)
Піддубна Н. - Прецедентні релігійні імена в ego-текстах Тараса Шевченка (2017)
Поворознюк С. - Фразеологічні засоби експлікації оцінки в публіцистичному дискурсі Михайла Грушевського (2017)
Процик І. - "Змагання копаного мяча виграється не ногами, але головою!": футбольна тематика та її мовне втілення у спортивних статтях Тараса Франка (2017)
Тишковець М. - Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ, Драч І. (2017)
Третяк Н. - Лексико-семантичні засоби зниження мови і стилю в друкованих ЗМІ (2017)
Царалунга І. - Евфонічні засоби в українському конфесійному і діловому письменстві XІV – XV ст.: чергування у – в (2017)
Шеремета Л. - Семантико-стилістичний аспект фразеологічних одиниць повісті Бориса Харчука "Вишневі ночі" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Інформаційний лист (2017)
Д’яконова А. К. - Перспективні напрямки розвитку і розширення асортименту соусної продукції на емульсійній основі, Степанова В. С. (2015)
Козонова Ю. О. - Нутрієнтний дисбаланс раціону як основний фактор у розвитку метаболічного синдрому (2015)
Ткаченко Н. А. - Раціональне співвідношення культур лактобактерій у біотехнології кисломолочних продуктів для людей з серцево-судинними захворюваннями, Назаренко Ю. В., Окуневська С. О. (2015)
Черно Н. К. - Питання щодо супрамолекулярної структури β-глюкану дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Науменко К. І. (2015)
Гураль Л. С. - Комплексоутворення антоціанів червоних сортів винограду з біополімером гуміарабіком (2015)
Кравченко М. Ф. - Структурно-механічні властивості випечених бісквітних напівфабрикатів з додаванням борошна "Здоров’я" та порошку керобу, Романенко Р. П., Романовська О. Л. (2015)
Лівенцова О. О. - Парабени: властивості, використання, методи визначення (2015)
Жигунов Д. О. - Хлібопекарські показники якості потоків муки при сортовому помелі пшениці (2015)
Лекіашвілі Е. І. - Аналіз досвіду Грузії в організації та виділенні мікрозон для виробництва вин контрольованих найменувань за походженням, Чічуа Д., Іукурідзе Е. Ж., Ткаченко О. Б. (2015)
Сичов М. І. - Питання якості, натуральності і токсикології молочних продуктів (2015)
Telezhenko L. - Instant porridge composition of the functional purpose: technological aspects, Dzyuba N., Kashkano M. (2015)
Ткаченко Н. А. - Технологія низькокалорійного майонезу, збагаченого комплексом синбіотиків, періодичним способом, Маковська Т. В. (2015)
Galagan T. - Substantiation of parameters of clothes design for employees of pipeline companies, Barkovska T., Kolosnichenko M. (2018)
Kolisnyk O. V. - Persuasive design in advertising as a factor of influence on the behavioral orientation of the society (2018)
Абизов В. А. - Засади соціально-культурної ідентичності сучасного архітектурного середовища (2018)
Білей-Рубан Н. В. - Дослідження етноособливостей угорського народного костюма для проектування сучасного жіночого одягу, Сєдоухова Є. В., Козманко Г. Й. (2018)
Давиденко І. В. - Аналіз художньо-композиційних засобів формоутворення моделей дизайнера Мадлен Віоне, Пашкевич К. Л. (2018)
Кисіль С. С. - Тенденції формування інтер’єрів сучасних економічних квартир з мінімальною площею (2018)
Колосніченко О. В. - Застосування принципів гармонізації елементів українського національного костюма в процесі проектування сучасного одягу, Норець М. В., Фролов І. В., Гайова І. Л. (2018)
Кротова Т. Ф. - Канони античності й відродження як основа тектонічного строю класичного костюма (2018)
Михайлова Р. Д. - Художні прийоми у фотопортретах Філіпа Халсмана (2018)
Михайлюк О. Ю. - Узагальнена систематизація різновидів фактур матеріалів для дизайн-проектування одягу, Колосніченко М. В., Остапенко Н. В., Гайова І. Л., Антонюженко А. Ю. (2018)
Остапенко Н. В. - Дизайн-розробка колекції жіночого одягу з використанням авторських принтів, Верба С. В., Луцкер Т. В., Антонюженко А. Ю., Авраменко Т. В. (2018)
Сафронова О. О. - Впровадження в навчальний процес принципів людино-орієнтованого підходу в дизайні архітектурного середовища (2018)
Грищенко І. М. - Науково-практичні засади формування фахових компетентностей дизайнерів костюма (до 30-річчя відкриття спеціальності "Дизайн" та 25-річчя кафедри художнього моделювання костюма), Колосніченко М. В., Ніколаєва Т. В. (2018)
Паранько Н. П. - Аналіз художньо-образних особливостей українського костюма на основі дослідження творчої спадщини Домініка де ля Фліза (2018)
Жидких О. Б. - Формотворчий аспект у створенні одягу з використанням технік декорування батік та печворк, Тригуб О. Л. (2018)
Колісник О. В. - Символіка орнаменту народної вишивки у графічному дизайні, Мисак С. В. (2018)
Колосніченко О. В. - Проектування сучасного одягу на основі використання художньо-композиційних ознак еко-архітектури, Кравчук К. І., Кудрявцева Н. І. (2018)
Мельник Л. М. - Застосування традиційних національних елементів оздоблення в сучасному одязі, Конотоп А. С., Кизимчук О. П. (2018)
Ніколаєва Т. В. - Дослідження форми, структури та колориту костюма 50-х років XX століття з метою розробки колекції жіночого одягу, Давиденко І. В., Ляпкало І. О. (2018)
Приходько-Кононенко І. О. - Дизайн-проектування колекції жіночого одягу з використанням техніки печворк, Колосніченко О. В., Остапенко Н. В., Сіндарова Л. Р. (2018)
Рубанка А. І. - Особливості дизайн-проектування дитячих суконь для бально-спортивних танців, Сінянська Є. В., Рубанка М. М., Остапенко Н. В. (2018)
Шаповал А. Г. - Передумови дизайн-проектування хустково-шарфових виробів з використанням авторських робіт, Остапенко Н. В., Луцкер Т. В., Антонюженко А. Ю., Авраменко Т. В. (2018)
Колосніченко М. - Микола Яковлєв. До 70-річчя від дня народження (2018)
Пантюк М. - Наука як чинник розвитку суспільної медичної опіки в Галичині наприкінці ХIХ – на початку ХХ сторіччя, Білавич І. (2018)
Гевко І. - Підвищення якості освіти з залученням креативних методів при підготовці інженерів педагогів, Пагута М. (2018)
Микитюк О. - Аспекти формування екологічної культури в контексті екологоорієнтованої діяльності вчителя, Зачепа А. (2018)
Бурчак С. - Реалізація неперервної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти, Мигун М. (2018)
Гузь В. - Організаційно-педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільного закладу з сім’єю, Жейнова С., Таган Л. (2018)
Загородня А. - Диференціація змісту навчання у старшій школі: історико-аналітичний аспект (2018)
Кемінь Г. - Організація навчання іноземної та рідної мови у "нових школах" західноєвропейських країн (2018)
Фенчак Л. - Вплив соціально-виховного середовища університету на професійну підготовку майбутніх фахівців початкової освіти (2018)
Потапчук О. - Методика застосування сучасних мультимедійних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх педагогів (2018)
Плаксін А. - Сутнісні характеристики дидактичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти МВС України (2018)
Магрламова К. - Іншомовна освіта майбутнього лікаря у Великій Британії (2018)
Лазаренко Л. - Педагогічні умови використання активних методів навчання у процесі формування професійної іншомовної компетентності бакалаврів (2018)
Колодій І. - Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти (2018)
Мажец Б. - Реформування дошкільної освіти Польщі у дослідженнях українських науковців (2018)
Карасєвич С. - Дослідно-експериментальна робота з формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в закладах середньої освіти (2018)
Taymasov Y. - Physical training of the civil protection service specialists as a self-preservation component (2018)
Лалак Н. - Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів: теоретичний аспект, Бурч І. (2018)
Долинний Ю. - Статистична обробка показників мотиваційного та когнітивного критерію готовності майбутніх бакалаврів (2018)
Мельничук Ю. - Методика формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2018)
Турянський П. - Значення навчального матеріалу у індивідуальній вокальній підготовці студента, Боженський А. (2018)
Кліш І. - Вокальна лірика Л. Лепкого, М. Гайворонського і Р. Купчинського у практиці музично-естетичного виховання (2018)
Горчинська І. - Роль музичної освіти і музичного мистецтва в поглибленні вмінь і навичок сприйняття музики у студентів-хореографів (2018)
Бодак Л. - О. Макарушка про використання зарубіжного досвіду в освітніх інституціях Галичини (2018)
Ivanytska O. - Tutoring influence on the formation of personal values at higher educational establishment: European experience (2018)
Буклов Ю. - Змістові компоненти національно-патріотичного виховання учнівської молоді (2018)
Шевчук Б. - Теоретичні передумови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів (2018)
Малишева М. - Структура та зміст навчальних програм професійної туристичної освіти в Туреччині (2018)
Охременко С. - Технологія управління синергією класу (2018)
Гермак О. - Сутність технології електронного навчального портфоліо майбутніх електромонтерів (2018)
Мирошникова М. - Критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України (2018)
Будз В. - Людиноцентризм досліджень української філософі (2015)
Голянич М. - Гуманістична спрямованість футурологічних пошуків Володимира Винниченка (2015)
Мах О. - Особливості формування концепції конкордизму Володимира Винниченка (2015)
Ющишин О. - Мова як основа буття нації і засіб спілкування в сучасному науково-богословському дискурсі: українська проекція (2015)
Дойчик М. - Метафізика гідності людської особистості у творчості Ф. Достоєвського (2015)
Єрмоленко A. - Категоричний моральний імператив в історико-філософських парадигмах (2015)
Гнатюк Я. - Аналітика філософських міркувань (2015)
Бігун Р. - Категорія милосердя: історико-етичний аналіз (2015)
Винник-Остапишин В. - Біоетика як шлях до гармонійного співіснування людини та природи (2015)
Михайлюк С. - Гуманістично-ціннісні засади та практична спрямованість біоетики (2015)
Рохман Б. - Феномен свободи як невід’ємний базис морального становлення людини (2015)
Сисак М. - Ціннісна основа світського гуманізму (2015)
Кияк С. - Подвижницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в розбудові української церковної і духовно-суспільної ідентичності в першій половині ХХ ст. (2015)
Гаврилюк В. - Гуманістичні та авторитарні ознаки авраамічних релігій (2015)
Марціновська Д. - Філософський та богословсько-релігієзнавчий досвід інтерпретації проблем кредології (2015)
Пришляк М. - Екологічне виховання молоді згідно з ученням Католицької церкви (2015)
Сабадуха В. - Генеза понять особи й особистості в християнстві (2015)
Боштан В. - Соціальний контекст тривожності у психоаналізі, екзистенційній та гуманістичній психології (2015)
Боцвінок С. - Вплив соціальних практик на формування успішних життєвих стратегій у сучасної молоді (2015)
Вітюк Н. - Кібербулінг як загроза психологічній безпеці особистості школяра (2015)
Гринчук О. - Специфіка гендерного впливу батьківської сім’ї на формування образу майбутнього партнера, Головата А. (2015)
Чуйко О. - Психологічна безпека в умовах конкурентної взаємодії студентської молоді (2015)
Кучера І. - Роль мови в конструюванні етнічної ідентичності (2015)
Костюк О. - Традиційні ініціації українців як засіб впливу на формування національної ідентичності в сучасній культурі (2015)
Марціновська Д. - Проблеми українсько-російського "братолюбія” в церковно-історичній ретроспективі (рецензія на монографію Миколи Шкрібляка "Церковний Переяс-лав” на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних стратегій ранньомодерної України-Руси”) (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до подання статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Ібрагімов М. - Філософія спорту в соціодинаміці сучасної культури і гуманітарного наукознавства (2016)
Морозов А. - Деякі моральні особливості домодерного світосприйняття (2016)
Надурак В. - Перфекціонізм та практичний мінімалізм у системі суспільної моралі (2016)
Андрусів Л. - Містичний та раціональний аспекти богопізнання у києворуській духовній культурі (2016)
Будз Г. - Вплив української ментальності на формування структурних особливостей української філософії (2016)
Голянич М. - Майбутнє України в історіософській кон-цепції Михайла Грушевського, Пятківський Р. (2016)
Дойчик М. - Трактування духовності як основи гідності людини у філософії А. Шопенгауера (2016)
Goian I. - Historical and Philosophical Researches in Ukraine in the 20–30-th of ХХ Century: From Marxism Ideology to Philosophiical and Critical Discussion (English language), Galan N. (2016)
Мацап’як О. - Особливості етико-екзистенційного виміру філософської творчості А. Шопенгауера (2016)
Сабадуха М. - Ідея справедливості в європейській середньовічній філософії та її вплив на формування християнського суспільного вчення (2016)
Ярема Н. - Формування поняття стратифікації суспільства: історико-філософський аспект (2016)
Гнатюк Я. - Діалогічні дефініції логіки комунікації історичних логік (2016)
Гуцуляк О. - Бытие как "вслушивание-в-язык" и "фантастическая этимология" и "мифопоэзия" как его практики (2016)
Cheiz A. - Paradygmat dewiacyjny mikrofizyki (2016)
Винник-Остапишин В. - Професійна мораль і моральність сучасного журналіста (2016)
Михайлюк С. - Міждисциплінарні можливості біоетики (2016)
Сагановська Т. - Принцип ненасилля: історико-етичний аналіз (2016)
Будз В. - Основні чинники самоорганізації суспільства (2016)
Винник У. - Філософський зміст перспективи гуманізації техніки (2016)
Кияк С. - Український католицизм: сучасні виклики і перспективи (2016)
Квік Л. - Християнська любов як визначальний етичний принцип нової моделі розвитку сучасного суспільства у вченні папи Бенедикта ХVІ (2016)
Марціновська Д. - Біблієзнавчий та філософський підходи до ідентифікації засад і суті кредології (2016)
Рев’юк Ю. - Релігійно-філософські концепти війни і миру в католицизмі та православ’ї (2016)
Руско Н. - Архетипи галицької ікони: філософсько-релігієзнавчий контекст (2016)
Савчук О. - Історіографія соціального вчення католицизму: релі¬гієзнавчий аналіз, Борисевич Л. (2016)
Ларіонова В. - Трактування людської взаємозалежності у фігуративній соціології Норберта Еліаса (2016)
Сисак М. - Феномен міграції в умовах глобалізації (2016)
Макарова А. - Спорт як об’єкт філософського дослідження (рецензія на монографію Михайла Ібрагімова "Философия спорта как новый антропологический проект") (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до подання статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Гаврилін П. М. - Закономірності кількісної динаміки тканинних компонентів лімфатичних вузлів кролів м’ясного напрямку використання, Гіберт І. І. (2018)
Рубленко І. О. - Сибірка у тварин (2018)
Еверт В. В. - Морфометрична характеристика органів універсального гемопоезу поросят у період постнатальної адаптації, Гаврилін П. М., Лєщова М. О. (2018)
Гриневич Н. Є. - Динаміка змін фізіологічного стану і гематологічних показників райдужної форелі під час запуску біофільтра в установках замкненого водовикористання (2018)
Плис В. М. - Вплив симбіонтів мікробіоценозу на показники цитогемопоезу за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці (2018)
Гармата Л. С. - Адаптація фізіологічного стану організму перепелів за дії стресу при включенні в раціон кормової добавки "Праймікс Біонорм-К” та "Біовір” (2018)
Газзаві-Рогозіна Л. В. - Метод епізоотичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів, Ткачов О. В., Філіпцова О. В., Набока О. І., Бурлака І. С., Дьоміна Є. В., Підгайна В. В. (2018)
Вусик Д. О. - Зміни гематологічних та біохімічних показників крові кішок за піометри до і після Лікування (2018)
Медвідь С. М. - Гістоструктура імунокомпетентних органів в курчат-бройлерів за дії аквацитрату мікроелементів, Гунчак А. В., Хміль Є. П. (2018)
Гутий Б. В. - Вплив "Ампролінсилу" і бровітакокциду на активність ензимів сироватки крові за еймеріозної інвазії, Харів І. І., Гунчак В. М., Соболта А. Г., Прийма О. Б., Єсіна Е. В. (2018)
Демус Н. В. - Морфологія, гісто- та цитоморфометрія печінки жуйних (2018)
Tushak S. F. - Quantitative changes in hemogram of bees using probiotic "Enteronormin” (2018)
Халанія М. Р. - Патоморфологічні зміни в нирках котів за інфекційного перитоніту, Пріцак В. В., Коцюмбас Г. І. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Асоціативний перебіг капіляріозу гусей на території Полтавської області, Єресько В. І. (2018)
Zhelavskyi M. M. - Changes in the immunobiological reactivity of the organism of cows in the pathogenesis of mastitis (2018)
Богатко Н. М. - Забезпечення безпечності молока та молочних продуктів на переробних підприємствах України, Богатко Л. М., Салата В. З., Фреюк Д. В., Савчук Г. В. (2018)
Богатко Н. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка молока коров’ячого різних виробників відповідно до міжнародних вимог, Лясота В. П., Букалова Н. В., Артеменко Л. П., Богатко Л. М., Салата В. З., Дашковський О. О. (2018)
Левківський Д. М. - Аналіз лікувально-профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб телят ТОВ СГП імені Воловікова Гощанського району Рівненської області, Левківська Н. Д., Гутий Б. В., Леньо М. І. (2018)
Vasilenko Т. О. - Influence of high temperature on dairy productivity of Ukrainian Schwyz, Milostiviy R. V., Kalinichenko О. О., Gutsulyak G. S., Sazykina E. M. (2018)
Дубова О. А. - Гепатопатія та нефропатія за бабезіозу собак: псевдогепаторенальний синдром, Дубовий А. А. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологія та діагностика отруєння собак ізоніазидом, Данкович Р. С., Врецьона Н. П. (2018)
Горюк Ю. В. - Поширення основних збудників маститу корів на молочних фермах західного регіону України, Кухтин M. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В. (2018)
Бегас В. Л. - Ризики виникнення африканської чуми свиней на території Житомирської області, Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Пінський О. В., Міщенко М. Д., Волківський І. А., Лисенко М. Ю., Яткевич П. А. (2018)
Горальський Л. П. - Морфологічні особливості мозочка великої рогатої худоби, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В., Солімчук В. М. (2018)
Гугосьян Ю. А. - Різноманіття гельмінтофауни ссавців в умовах зоопарків, Шендрик Х. М., Римський В. В. (2018)
Дубовец І. В. - Ідіопатичний коліт у собак службових порід: етіологія, діагностика та лікування, Слівінська Л. Г. (2018)
Пукало П. Я. - Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату, Шекк П. В. (2018)
Прутас С. С. - Гістологічна характеристика сім’яників півнів за впливу кормової добавки "Єселцин”, Коцюмбас Г. І., Хміль Є. П. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічна характеристика імунних органів за цирковірусної інфекції поросят, Шкіль М. І. (2018)
Стефаник О. В. - Синдром виразки шлунка у коней (EGUS). Поширеність, етіологія, діагностика, Слівінська Л. Г. (2018)
Слівінська Л. Г. - Активність кардіоспецифічних ферментів і концентрація лактату в крові спортивних коней за міокардіодистрофії, Максимович I. А., Ткаченко Г. М., Андрійчук А. В., Леньо М. І. (2018)
Glebenyuk V. V. - Stability attenuation of BCG vaccine strain, Petrusha V. G. (2018)
Мacaлович Ю. C. - Динаміка арборизації секретів слизових оболонок за стимульованого статевого циклу у корів, Вальчук О. А., Деркач С. С. (2018)
Горобей О. М. - Моніторинг епідеміологічних чинників в системі управління безпечністю та якістю продуктів забою великої рогатої худоби, Хімич М. С., Міхельсон Л. П., Матвіїшин Т. С., Горобей О. О., Руденко Є. В. (2018)
Грушанська Н. Г. - Біохімічні показники організму корів за профілактики мікроелементозів (2018)
Данілова І. С. - Уміст неорганічних елементів у м’ясі равликів (2018)
Галатюк О. Є. - Епізоотична ситуація щодо герпесвірусних інфекцій, лептоспірозу та гельмінтозів у коней в деяких регіонах України, Антонюк А. А., Калнаус О. Р. (2018)
Dyshlyuk N. - Morphology of the esophageal mucosa in long-eared owl and eurasian jay (2018)
Кобилюх І. Б. - Корекція антиоксидантного захисту організму корів у період сухостою препаратами із вмістом наночастинок металів (2018)
Кривда М. І. - Розвиток бджільництва в Житомирській області (2018)
Сисюк Ю. А. - Коркова регуляція вмісту ТБК-активних продуктів у плазмі крові корів залежно від пори року, Карповський В. И., Данчук О. В. (2018)
Михайленко Н. І. - Патоморфологічна характеристика пухлин яєчників дрібних тварин, Котляров Е. С. (2018)
Мандигра С. С. - Апробація ЗТ-ПЛР тест-системи для диференційної діагностики африканської та класичної чуми свиней, Музикіна Л. М., Іщенко Л. М., Коваленко Г. А., Галка І. В., Спиридонов В. Г., Ничик С. А. (2018)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування сануючого набору "Санстим” для санації інкубаційних яєць, Фотіна Г. А., Коваленко І. В. (2018)
Фотіна Т. І. - Вплив засобів "Мікростимулін” та Біоглобін на імунорезистентний статус та біохімічні процеси в організмі курчат-бройлерів в умовах моделювання псевдомонозної інфекції, Ващик Є. В. (2018)
Кісера Я. В. - Імуноморфологічна перебудова червоподібного відростка кролів після антигенного навантаження з використанням протипневмококового профілактичного препарату "Пневмо-Про”, Левківський Д. М., Сторчак Ю. Г. (2018)
Костишин Л.-М. Є. - Вплив екзогенних та ендогенних факторів на розвиток перинатальної патології у цуценят., Стефаник В. Ю. (2018)
Фаріонік Т. В. - Продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів (2018)
Фоміна М. В. - Показники енергетичного обміну у свиней при згодовуванні різних сполук заліза, Калин Б. М., Коваль Г. М. (2018)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "Зірокко-400-Глукуксид”, Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Оринчак Т. В., Галуцький О.-І. Ю. (2018)
Глебенюк В. В. - Етіологічна структура бактеріозів тварин у Дніпропетровській області за 2014 – 2016 роки, Боровик І. В., Кучук Т. В., Литвиненко О. О. (2018)
Романович М. М. - Динаміка гуморальних факторів захисту у курчат-бройлерів за умов застосування пробіотичних препаратів (2018)
Тішкіна Н. М. - Мікроструктурний аналіз якості фаршу сирокопчених ковбас, Лєщова М. О., Єсіна Е. В. (2018)
Трокоз В. О. - Особливості динаміки кількості моноцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності, Трокоз А. В. (2018)
Дмитрієв В. С. - Особливості лікування собак за переломів кісток периферичного скелета (2018)
Хомин Н. М. - Захворювання пародонту і зубів у котів, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Прицак В. В., Семанюк Н. В., Назарук Н. В. (2018)
Хомин Н. М. - Особливості перебігу гнійного пододерматиту у худоби, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В. (2018)
Деркач І. М. - Ферум у складі кормових добавок, готових кормів та преміксів на фармацевтичному ринку в Україні, Деркач С. С., Сотніченко І. О. (2018)
Кравченко-Довга Ю. В. - Роль основних характеристик коркових процесів у регуляції обміну Купруму, Карповський В. І., Данчук О. В. (2018)
Лісова В. - Патоморфологічна діагностика ентеритів вірусної етіології в собак, Радзиховський М. (2018)
Куртяк Б. М. - Умовно патогенна мікрофлора та її роль в етіології гострих розладів травлення з ознаками діареї новонароджених телят, Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович Л. В., Собко Г. В., Романович М. М. (2018)
Салата В. З. - Характеристика складу психротрофної мікрофлори примороженої яловичини в процесі зберігання (2018)
Мазур Т. В. - Супресія клітинних факторів імунітету токсичною фракцією супернатанту бульйонної культури Pasteurella haemolytica, Яблонська О. В. (2018)
Чорний М. В. - Вплив препарату "Прес-Ацид” на показники білково-мінерального обміну і резистентність поросят, Маценко О. В., Щепетільніков Ю. О., Маслак Ю. В., Мачула О. С., Фурда І. В., Вороняк В. В., Гутий Б. В. (2018)
Куртяк Б. М. - Пастерельоз кролів та його профілактика, Бойко П. К., Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович Л. В., Собко Г. В., Романович М. М., Паламарчук А. М. (2018)
Журенко О. В. - Кортикальні механізми регуляції вмісту Феруму в крові корів залежно від пори року, Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. (2018)
Кремпа Н. Ю. - Гігієнічна оцінка рівня годівлі свиноматок при різних фізіологічних станах, Козенко О. В. (2018)
Дунець В. Ю. - Клінічна синдроматика курей-несучок кросу "Ломан Браун” в умовах господарства, Слівінська Л. Г. (2018)
Kladnytska L. V. - The system influence of allogeneic adipose tissue derived mesenchymal stem cells on the functional state of immune organs, Mazurkevych A. Y., Maluk M. O., Danilov V. B., Kharkevych Iu. O., Velychko S. V., Shelest D. A., Velychko V. S. (2018)
Васецька А. І. - Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин, Стефаник В. Ю. (2018)
Шекель В. Ф. - Ветеринарні аспекти охорони здоров’я населення та роль служб ветеринарної медицини в санітарній безпеці продовольства згідно з вимогами МЕБ, Куртяк Б. М., Падовський А. І., Дембіцька І. С. (2018)
Висоцький А. О. - Застосування препарату "Амінотон" з метою превенції післяродових ускладнень свиноматок, Висоцька-Калинюк К. О., Пазюк І. С. (2018)
Туманов В. В. - Аналіз біохімічних та гематологічних показників крові, клінічних ознак та патолого-анатомічних змін за спонтанного отруєння індиків діазиноном (2018)
Пеленьо Р. А. - Ліполітична, лізоцимна і гемолітична активність мікрофлори кишечнику поросят, інвазованих асоціацією аскарисів, еймерій та балантидій, Стибель В. В., Ушкалов В. О. (2018)
Кісіль Д. О. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо змішаних інфекційних хвороб бджіл у Північно-Східному регіоні України, Фотіна Т. І. (2018)
Голумбійовська Т. В. - Порушення відтворної функції у сук та методи діагностики, Стефаник В. Ю. (2018)
Жукова І. О. - Морфологічні та біохімічні показники крові гусей за дегельмінтизації бровермектином і додавання до раціону маклеї серцевидної та рослинних джерел біофлавоноїдів, Баздирєва Н. О., Костюк І. О. (2018)
Березовський А. В. - Визначення дезінвазійної ефективності нового дезінфектанту "Дезсан” щодо еймерій птиці, Нечипоренко О. Л. (2018)
Рубленко Н. М. - Виявлення генів вірулентності та репліконів плазмід у Salmonella enterica subsp. enterica, що були виділені впродовж 2014 – 2017 років на території України, Головко А. М., Дерябін О. М. (2018)
Саід В. - Сучасний погляд на проблему токсокарозу у собак, Стибель В. В., Гутий Б. В., Прийма О. Б. (2018)
Назар Б. І. - Використання молекулярно-біологічних методів досліджень для виявлення фальсифікації продукції тваринництва, Кушнір Г. В. (2018)
Ненчук М. О. - Гепатопротекторна та дезінтоксикаційна дія препаратів "Гамавіт” і "Фоспреніл” за окремого і сумісного застосування у птиці (2018)
Івахів М. А. - Зміна рівня статевих гормонів в крові псів при застосуванні імпланту Suprelorin 4,7mg (2018)
Iesina E. V. - Pathoanatomical diagnosis, treatment and preventive measures at pigs gastroenterocolitis, Tishkina N. M., Gutyj B. V. (2018)
Лавриненко С. О. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в контексті ринкових умов господарювання (2017)
Лазоренко Л. В. - Модель соціальної відповідальності підприємств мобільного зв’язку (2017)
Мельник О. І. - Особливості розвитку фермерського підприємництва в Карпатському економічному районі, Тодорюк С. І., Шекета Ю. П. (2017)
Осипова М. М. - Питання розвитку сімейних фермерськіх господарств (2017)
Полозова Т. В. - Економіко-математична модель оцінки чутливості інноваційно-інвестиційних проектів, Стороженко О. В. (2017)
Сотниченко В. М. - Вплив техніко-технологічної складової на стан економічної безпеки (2017)
Студінська Г. Я. - Аналіз поведінкових та комбінованих методів оцінки вартості бренду (2017)
Сусіденко В. Т. - Побудова системи забезпечення фінансової безпеки торговельного підприємства, Сусіденко О. В. (2017)
Шашко В. О. - Менеджмент процесу реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства, Ящишина Ю. М. (2017)
Шевченко В. А. - Теоретичні засади функціонування організаційно-економічного механізму управління підприємством (2017)
Зубков Р. С. - Методологічні підходи до розвитку та оцінки інвестиційно-інноваційної матерії регіону (2017)
Клопов І. О. - Оцінка ефективності політики підтримки відновлювальних джерел енергії (2017)
Ліба Н. С. - Формування основних цілей регіональної промислової політики (2017)
Самофатова В. А. - Інтегровані основи інноваційного і сталого розвитку агропродовольчої сфери (2017)
Шашкова Н. І. - Особливості інтегральної оцінки туристично-рекреаційного потенціалу регіону, Грицина В. В. (2017)
Шкірко О. І. - Державна політика регулювання доходів населення в Україні (2017)
Кірнос І. О. - Наслідки старіння населення: держава, особистість і бізнес (2017)
Коцан Л. М. - Соціально-регулююча роль оподаткування доходів (2017)
Смутчак З. В. - Методологічні та практичні аспекти вдосконалення управління міграційними процесами в Україні (2017)
Філяк М. С. - Характеристика початкового стану інфраструктури та ініціативних груп у громадах, що прийняли ВПО, у 2015 р., Завадовська Ю. Ю. (2017)
Чакалова К. О. - Методичне обґрунтування структури персоналу на внутрішньому ринку праці (2017)
Волохова І. С. - Фінансове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: посилення регулюючого та стимулюючого ефектів (2017)
Ісаєва О. В. - Дослідження факторів впливу на бюджетний дефіцит в Україні, Купрєєва Я. М. (2017)
Клімцова Д. Ю. - Робо-едвайзерінг як глобальний тренд розвитку фондового ринку (2017)
Ситник І. П. - Діяльність національного банку України в регулюванні функціонування платіжних систем і його вплив на їх розвиток в Україні, Цвіль Ю. І. (2017)
Єршова Н. Ю. - Системний підхід до дослідження організації стратегічного управлінського обліку (2017)
Пархоменко О. П. - Сучасний стан аудиту державних фінансів в Україні, Єрошкіна О. О., Пархоменко В. П. (2017)
Милашко О. Г. - Статистичне оцінювання закономірностей розвитку суб’єктів туристичної діяльності (2017)
Горбачук В. М. - Аналіз експорту франції та імпорту України із суміжними державами за товарними групами, Неботов П. Г., Новодережкін В. І. (2017)
Соловйов А. І. - Моделювання та прогнозування ефективності діяльності агарних підприємств півдня України (2017)
Турський І. В. - Багатовимірне економетричне оцінювання впливу соціально-гуманітарного розвитку підприємств на розвиток країн (2017)
Янковий В. О. - Моделювання випуску продукції березинського комбінату хлібопродуктів за допомогою виробничих функцій (2017)
Башук В. В. - Концепційні засади формування світового ринку генетично модифікованих продуктів (2017)
Кобилянська А. В. - Концептуалізація дискурсу глобального економічного врядування (2017)
Педь І. В. - Особливості трансформації МВФ як інституту міждержавного регулювання світової валютної системи, Олійник А. А. (2017)
Поліщук О. В. - Рoль iннoвaцiй у фoрмувaннi кoнкурeнтних пeрeвaг нaцioнaльнoї економіки, Дзигаленко І. С. (2017)
Полякова Ю. В. - Інноваційні засади конкурентоспроможності економіки України у міжнародних рейтингових порівняннях (2017)
Сторожчук В. М. - Трансформація функцій митного тарифу в умовах лібералізації митно-тарифного регулювання (2017)
Федоронько Н. І. - Вплив конкурентних відносин на розвиток транснаціональних корпорацій країн ЄС, Лотоцька А. А. (2017)
Швець Ю. О. - Механізм розвитку харчової промисловості україни на засадах використання європейського досвіду, Баран О. М. (2017)
Логоша Р. В. - Оцінка економічних параметрів універсального ринку (2017)
Потапенко Д. О. - Корупція та державно-приватне партнерство (2017)
Фицик Л. А. - Дослідження соціально-економічних проблем у працях М.В. Довнар-Запольського (2017)
Шедяков В. Е. - Парадигмальный переход в теории и на практике: стратегический дизайн форсированных трансформаций (2017)
Шульга О. А. - Економічна політика урядів україни щодо розв’язання суперечностей в системі аграрних відносин (2017)
Боднар О. В. - Рента в системі вартісних концепцій (2017)
Галинська Ю. В. - Необхідність створення колабораційних стратегічних альянсів в природодобувної галузі України при впровадженні соціально-орієнтованої політики регіонів (2017)
Грищенко В.Ф. - Економічна оцінка рівня безпеки фірми в управлінні підприємницькою діяльністю, Грищенко І.В., Самофалова О.А. (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Підхід до оцінки впливу факторів на конкурентоспроможність потенціалу будівельної галузі (2017)
Конрад Ю. В. - Макроекономічні ефекти від інтеграції у міжнародні виробничі мережі для економіки України, Мельник Т. М. (2017)
Коцко Т. А. - Чинники структурної трансформації економіки України: аналіз крізь призму економічної безпеки (2017)
Криницька О. О. - Використання принципу права приватної власності при формуванні ринку земель в Україні, Голубков Є. В. (2017)
М’ячин В. Г. - Обгрунтування застосування методу асоціативних правил для аналізу структури інноваційного потенціалу промислових підприємств (2017)
Печенюк А. В. - Формування регіональної ренти сільського зеленого туризму, Печенюк А. П. (2017)
Пріхно І. М. - Механізми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні (2017)
Пугач А. М. - Особливості державного регулювання інноваційних процесів у механізації сільського господарства (2017)
Рейкін В. С. - Оцінка рівня тінізації як індикатора макроекономічної безпеки України (2017)
Соколова А. О. - Агроекологічні засади сталого розвитку сільських територій: оцінка та регіональні особливості, Поліщук М. О., Голій Н. П. (2017)
Сорочка С. І. - Системний підхід до стимулювання інвестиційної діяльності (2017)
Яремчук І. О. - Шляхи вдосконалення екологічної складової податкового законодавства (2017)
Алданькова Г. В. - Тенденції діяльності торговельних мереж на ринку побутової техніки та електроніки України (2017)
Бєлова Т. Г. - Дослідження смакових вподобань споживачів молочних продуктів, Войтович Н. Ю. (2017)
Величко В. В. - Сценарний інструментарій стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Гайденко С. М. (2017)
Вишневська О. А. - Причини винекнення і особливості управління підприємницьким ризиком в агробізнесі, Войцешина Н. І. (2017)
Гайденко С. М. - Теоретичні аспекти розвитку підприємств житлово-комунального господарства (2017)
Гакова М. В. - Моніторинг факторів впливу зовнішнього середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Демчук Н. І. - Менеджмент кредитного портфеля банку, Коваль А. М. (2017)
Демчук Н. І. - Управління формуванням банківських продуктів, Александрова А. О. (2017)
Єпіфанова І. М. - Роль і місце аналізу фінансової звітності в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктами господарювання (2017)
Єременко Д. В. - Сучасні аспекти конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Яцук І. П. - Національні та регіональні індикатори "зеленого зростання" сільського господарства, Моклячук Л. І., Ліщук А. М. (2017)
Устименко О. В. - Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва, Глущенко Л. А., Куценко Н. І., Колосович М. П. (2017)
Михальчук Н. В. - Тяжелые металлы и микроэлементы в фоновых почвах и агроландшафтах юго-запада Беларуси (2017)
Бондар О. І. - Фітотоксикологічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва, Риженко Н. О. (2017)
Кураєва І. В. - Еколого-геохімічна характеристика мікроелементів техногенно забруднених агроселітебних ландшафтів України, Войтюк Ю. Ю., Самчук А. І., Локтіонова О. П., Мусіч О. Г. (2017)
Романчук Л. Д. - Екологічна оцінка якості води в р. Устя за інтенсивного антропогенного навантаження, Федонюк Т. П., Петрук А. А., Аристархова Е. О. (2017)
Аристархова Е. О. - Оптимізація Allium-тесту для експресоцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання (2017)
Krasnov V. - Estimation of forest soils properties on water-glacial deposits in different types offorest conditions, Zborovska O., Sukhovetska S., Landin V., Zakharchuk V. (2017)
Дегодюк С. Е. - Вплив добрив на накопичення мікроелементів і важких металів у сірому лісовому ґрунті, Літвінова О. А., Дмитренко О. В., Молдаван Л. П. (2017)
Грищенко О. М. - Динаміка родючості ґрунтів Сквирського району Київської області, Венглінський М. О. (2017)
Ретьман С. В. - Протруйники для захисту посівів вівса від хвороб у Правобережному Лісостепі України, Панченко Ю. С. (2017)
Герасимчук Л. О. - Екологічна оцінка якості овочевої продукції агроселітебних територій приміської зони м. Житомира, Валерко Р. А. (2017)
Гришко В. М. - Стійкість гібридів кукурудзи до стресового впливу хрому і нікелю на початку ювенільного етапу розвитку рослин, Лисенко О. І. (2017)
Влащук А. М. - Вплив строків сівби на продуктивність та якість зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення, Колпакова О. С., Конащук О. П. (2017)
Василенко М. Г. - Перспективи застосування органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин, Стадник А. П., Душко П. М. (2017)
Цигічко Г. О. - Формування мікробних угруповань азотного циклу в чорноземі опідзоленому за органічної системи землеробства та їх вплив на показники якості зерна пшениці озимої, Маклюк О. І. (2017)
Симочко В. В. - Ефективність застосування клейких пасток у системі фітосанітарного моніторингу шкідливих організмів роду Liriomyza (2017)
Волошин М. І. - Обґрунтування вибору модельних птахопідприємств для екологічних досліджень, Тертична О. В., Свалявчук Л. І. (2017)
Курбатова І. М. - Залишки антибактеріальних препаратів,антигельмінтиків та гормонів у відходах життєдіяльності свиней, Байєр О. В., Захаренко М. О. (2017)
Кукурудзяк К. В. - Біоіндикація екологічного стану ґрунту за впливу господарств з виробництва свинини, Бригас О. П. (2017)
Шавріна В. І. - Синантропізація флори фітоценозів сполучних територій Лядівського регіонального екокоридору, Ткач Є. Д. (2017)
Крутило Д. В. - Формування симбіотичної системи соїза впливу штамів Bradyrhizobium japonicum продуцентів речовин фітогормональної дії, Леонова Н. О., Іутинська Г. О. (2017)
Symochko V. - Assessment of sorption and toxicity of fluoroquinolone antibiotic in agroеcosystems (2017)
Руденко О. М. - Вплив лісорослинних умов зростання насередовищетвірні функції соснових насаджень Міжрічинського регіонального ландшафтного парку (2017)
Орловський А. В. - Діагностика ізолятів ВТМ (Тobamovirus) на рослинах клена гостролистого в умовах лісових біоценозів (2017)
Завідна Л. Д. - Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства (2017)
Захарчин Р. М. - Модель управління підприємством – як мотиваційний чинник підготовлення ефективного менеджера сфери послуг в сучасній інноваційній освіті (2017)
Згурська О. М. - Актуальні проблеми формування ефективної системи управління підприємством в сучасних умовах (2017)
Іващенко А. В. - Сучасні світові тенденції розвитку туризму, Постова В. В. (2017)
Кальченко С. В. - Перспективи розвитку експортного потенціалу вітчизняного овочівництва (2017)
Кобернюк С. О. - Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції свинарства на рівні підприємств (2017)
Ковбаса Т. А. - Застосування системи маркетингового менеджменту на підприємствах лісового господарства (2017)
Койло В. В. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки поняття фінансової безпеки в умовах зростання загроз країни (2017)
Корнілова І. М. - Методичний інструментарій обґрунтування вибору стратегії інтелектуальної власності підприємства, Соболєв О. О. (2017)
Левчук Т. М. - Проблеми забезпечення ефективності діяльності підприємства та їх вирішення в сучасних концепціях господарювання, Кривов’язюк І. В. (2017)
Лазоренко Л. В. - SWOT–аналіз діяльності підприємств мобільного зв’язку (2017)
Лизунова О.М. - Управління ефективністю діяльності підприємства, Придатько Е. М. (2017)
Ляліна Н. С. - Теоретитичні основи економічної діагностики діяльності підприємства (2017)
Мартинов А. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами на інноваційну діяльність підприємства, Розмислов О. М. (2017)
Мацко Н. Г. - Управління розвитком виробничого потенціалу промислового підприємства (2017)
Мовилэ И. В. - Обоснование методологии исследования стратегического менеджмента и формирования человеческого капитала на основе системно-интеграционного подхода (2017)
Мозгова Г. В. - Використання мобільного додатку "Інстаграм" як інструменту інтернет-маркетингу соціальних зв'язків для просування бренду вищих навчальних закладів та їх підрозділів, Колосовська О. Д., Оніщенко В. С. (2017)
Нечепуренко Д. C. - Особливості впровадження світового досвіду використання хмарних технологій ERP-систем підприємствами машинобудівної галузі (2017)
Жам О. Ю. - Оподаткування страхової діяльності податком на прибуток підприємств, Панькова В. А. (2017)
Паризький І. В. - Фінансово-економічні складові державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки (2017)
Радіонова Я. В. - Дослідження сучасного стану інноваційної активності підприємств в Україні (2017)
Різник Д. В. - Аналіз управління мотивацією праці на прикладі підприємств санаторно-курортного комплексу України (2017)
Сірик М. В. - Аналіз практики управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств (2017)
Бохонко О. В. - Трансформація сутності поняття "економічна діагностика" в сучасній науковій думці, Стрільчук Р. М. (2017)
Табахарнюк М. О. - Класифікація угод зі злиття та поглинання компаній у сучасній економіці (2017)
Тимошенко К. В. - Аналіз процесу інвестування у людський капітал промислового підприємства (2017)
Цимбалюк К. А. - Теоретичні засади управління підприємством з позиції соціально-етичного маркетингу (2017)
Червона О. Ю. - Формування системи управління персоналом для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Жеребецька О. В. (2017)
Чукурна О. П. - Роль АВС-XYZ-аналізу в системі управління послугами веб-студій, Пилипенко Д. С., Парфьонов М. Ю. (2017)
Шемаєва Л. Г. - Аналіз кадрового забезпечення підприємств оборонної промисловості України, Виннік І. (2017)
Козирєва О. В. - Дослідження підходів до визначення центр-периферійних відносин між регіонами країни, Козирєва А. К. (2017)
Кучер С. Ф. - Стратегії аналізу регіональних економічних систем Приморського регіону, Шарик А. С. (2017)
Лещук Г. В. - Інвестиційна привабливість к домінанта розвитку інфраструктури регіону (2017)
Павлов К. В. - Нормативно-правові основи конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості (2017)
Пожидаев А. Е. - Человеческий и социальный капитал как стратегический компонент устойчивого развития городов и регионов (2017)
Пушкар Т. А. - Регіональні аспекти розвитку автотранспортних комплексів, Козін О. Є. (2017)
Polova Zh. M. - The substantiation of the optimal pH range of the preventive spray for veterinary, Almakaieva L. H. (2018)
Сліпченко Г. Д. - Кон’юнктурний аналіз асортименту ноотропних лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, Півень О. П. (2018)
Федяк І. О. - Клініко-економічна оцінка фармакотерапії хворих на туберкульоз у відділеннях інтенсивної терапії протитуберкульозних диспансерів, Купновицька І. Г., Гриник Н. Р. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз обсягу споживання пероральних цукрознижувальних лікарських засобів протягом 2014-2017 років на фармацевтичному ринку України, Яковлєва А. К., Бердник О. Г. (2018)
Ольховська А. Б. - Дослідження основних чинників недобросовісної реклами лікарських засобів в Україні та розробка пропозицій щодо їх запобігання (2018)
Толочко В. М. - Дослідження окремих компетенцій сучасного керівника у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я, Артюх Т. О., Курган А. В. (2018)
Пестун І. В. - Дослідження сучасних тенденцій на вітчизняному ринку праці спеціалістів фармації, Бабічева Г. С. (2018)
Герасимова О. О. - Результати VEN/частотного аналізу фармакотерапії пацієнтів із хронічним гастродуоденітом у закладі охорони здоров’я м. Харкова, Овсієнко Є. В. (2018)
Саханда І. В. - Вивчення якісних характеристик для вибору кардіологічних препаратів рослинного походження, Косяченко К. Л., Козіко Н. О. (2018)
Содержание (2015)
Болгова Е. С. - Идентификация Escherichia coli в жизнеспособном некультурабельном состояниипод воздействием хлора, Сапрыкина М. Н., Гончарук В. В. (2015)
Криворучко А. П. - Влияние некоторых органических и неорганических добавок на баромембраннуюочистку вод, содержащих кобальт, Юрлова Л. Ю. (2015)
Адевуи А. - Биоадсорбент Hura crepitans для удаления фенола из раствора, Геннаро А., Дуранте К. (2015)
Швадчина Ю. О. - Изучение свойстви каталитической активности диоксида титана, допированного серой, Черепивская М. К., Вакуленко В. Ф., Сова А. Н., Столярова И. В., Приходько Р. В. (2015)
Запорожец О. А. - Косвенное спектрофотометрическое определение сульфидов c N,N-диэтиланилином, Погребняк О. С., Паустовская А. С. (2015)
Ракс В. А. - Хроматографическое определение пестицида 2,4-Д в водных объектах, Турчин В. А., Зайцев В. Н. (2015)
Wei Wu - Spectrophotometric determinationof trace nitrite with a novel self-coupling diazotizing reagent: J-acid, Wenhuan Wenjian Shi, Yuanxing Huang, Haixin Gu, Jingzhi Wang, Wenxuan Feng (2015)
Подгорский В. С. - Изменение состава парафинонафтеновой фракции углеводородовпри биологической очистке воды от нефти, Ногина Т. М., Думанская Т. У., Остапчук А. Н. (2015)
Марченко А. М. - Выщелачивание тяжелых металлов из осадков сточных вод бактериями, окисляющими элементную серу, Пшинко Г. Н., Демченко В. Я., Гончарук В. В. (2015)
Михеев А. Н. - Адаптация гидрофитной системы для очистки сточных вод предприятий гражданской авиации, Маджд С. М., Семенова Е. И., Дмитруха Т. И. (2015)
Авторский указатель Т. 37, 2015 г. (2015)
Содержание Т. 37, 2015 г. (2015)
Title (2018)
Contents (2018)
Gunchenko O. - Research of the use of "ecological niche" model for definition of production risk indicator, Voloshkina O. (2018)
Stefanyshyn D. - Оn peculiarities of hydropower development in the world and in Ukraine (2018)
Turick V. - A new method of control of coherent structures in vortex apparatuses, Kochin V., Kochina M. (2018)
Kotsіuba I. - Computational dynamics of municipal wastes generation in Zhytomyr city, Lyko S., Lukianova V., Anpilova Y. (2018)
Sipakov R. - Assessment and forecast for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv, Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitskaya Y. (2018)
Kovrov O. - Evaluation of the influence of climatic and geomorphological factors on landslides development, Kolesnik V., Buchavyi Yu. (2018)
Lebid O. - Identification of defects of the piles with reflected waves, Kaliukh I., Berchun Y., Chernyshev D. (2018)
Simonov I. - Fundamental ecology in the context change of scientific paradigm, Trofimovich V. (2018)
Tkachenko T. - Mathematical model of extensive green roof with a steep type of biocenosis (2018)
Джужа О. М. - Проблеми забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні, Топчій В. В. (2018)
Калиновський Б. В. - Відповідальність органів і посадових осіб місцевої публічної влади в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання (2018)
Hrebeniuk M. - Counteraction to Agrarian Raidership as an Important Component of Ensuring Food Security of the State (2018)
Жаровська Г. П. - Основні моделі транснаціональних злочинних організацій (2018)
Tarasenko O. - Concept of Illegal Content on the Internet (2018)
Yemets O. - Sexual Exploitation of People in Ancient Times (2018)
Сорокіна Л. В. - Причини й умови злочинності в соціально-бюджетній сфер (2018)
Beznohykh V. - Peculiarities of Criminal Liability for Drug Money Laundering in Ukraine (2018)
Василинчук В. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, Никифорчук Д. Й. (2018)
Князєв С. М. - Історично-правові передумови законодавчого врегулювання організації негласної роботи й оперативно-розшукової діяльності в Україні (2018)
Грібов М. Л. - Правове регулювання документування вчинення злочину в кримінальному процесі й оперативно-розшуковій діяльності (2018)
Демиденко В. О. - Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України у сфері кібербезпеки (2018)
Ольхова Т. О. - Особливості державного регулювання іноземного інвестування в Україні (2018)
Кулик Т. О. - Забезпечення права на повагу до приватного та сімейного життя: регіональний і національний рівні (2018)
Теленик С. С. - Критична інфраструктура як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2018)
Старенький О. С. - Обшук як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі новели чинного Кримінального процесуального кодексу України (2018)
Сьох К. Я. - Удосконалення правового регулювання прав громадян України на публічну службу в умовах децентралізації влади та євроінтеграції (2018)
Kashchyshyn M. - Forms of Implementation of the Powers of Local Self-Government Bodies and Ways of their Reform in Ukraine (2018)
Дмитрієв С. М. - Поняття й елементи цивільного процесуального статусу заявника в справах окремого провадження (2018)
Слободянюк П. Л. - Принцип справедливості в контексті судового захисту прав людини (2018)
Скулиш Є. Д. - Поняття, суб’єкти й об’єкти проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Кузьмін С. А. (2018)
Цуцкірідзе М. С. - Здійснення оперативно-розшукової діяльності з використанням правових засобів пізнавальної діяльності слідчого (2018)
Пастух І. Д. - Службове сумісництво поліцейських (2018)
Костенко І. В. - Проблеми правового захисту персональних даних у діяльності Національної поліції (2018)
Шаповалов О. О. - Сфери та місця пошукової діяльності оперативних підрозділів (2018)
Сітайло О. М. - Організація проведення міжнародного розшуку обвинуваченого в учиненні господарських злочинів, який ухиляється від суду (2018)
Тимофєєва Н. В. - Участь спеціаліста в організації та проведенні допиту під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2018)
Климчук М. П. - Особливості залучення спеціаліста до проведення огляду під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску, Бєгалов Є. П. (2018)
Nechval A. - Search Tactics: Specific Issues of Technical Means Application (2018)
Перепелиця Н. В. - Принципи права як стандарти професійної юридичної діяльності (2018)
Шаптала Н. К. - Онтологічні й аксіологічні особливості доказування в конституційному судовому процесі зарубіжних країн (2018)
Йосипів А. О. - Зарубіжний досвід запобігання злочинам, що вчиняють неповнолітні з маргінального середовища (2018)
Кінаш Н. Б. - Міжнародно-правові акти про принципи громадянства та їх дія на тимчасово окупованій території України (2018)
Назарко Ю. В. - Гарантії реалізації права на охорону здоров’я в Україні та країнах Європейського Союзу (2018)
Коновалова В. О. - Концептуальні засади становлення та розвитку криміналістики в Україні Рец. на кн.: Юсупов В. В. Криміналістика в Україні у ХХ–ХХІ століттях : монографія / В. В. Юсупов. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 556 с. (2018)
Фріс П. Л. - Актуальне дослідження проблем кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них Рец. на кн.: Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них : монографія / А. А. Вознюк. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 928 с. (2018)
Кривий С. Л. - Формалізований метод проектування застосувань в технології GPGPU, Погорілий С. Д., Слинько М. С. (2018)
Шевченко P. C. - Числення контекстних термів для систем переписування (2018)
Нікітченко М. С. - Логіки загальних недетермінованих предикатів: cемантичні аспекти, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Автотюнінг паралельних програм із використанням статистичного моделювання та машинного навчання, Іваненко П. А., Новак О. C., Яценко О. А. (2018)
Герасимова Т. О. - Паралельні алгоритми розв’язування систем нелінійних рівнянь та задач Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь на багатоядерних комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi, Нестеренко А. Н. (2018)
Косовец Н. А. - Системные аспекты проектирования гарантоспособных облачных вычислений, Щетинин И. Е., Товстенко Л. Н. (2018)
Овдій О. М. - Розширення системи синтезу програм з метою аналізу великих наборів даних (2018)
Ігнатенко О. П. - Теоретико-ігровий аналіз планувальників у багатопроцесорних системах. Імітаційна модель, Одобеску В. Я. (2018)
Попов О. В. - Багаторівнева модель паралельних обчислень для задач лінійної алгебри, Рудич О. В., Чистяков О. В. (2018)
Панченко Т. В. - Еквівалентність двох систем паралельного виконання, Fabunmi Sunmade (2018)
Єршов C. В. - Архітектура програмної системи ієрархічного нечіткого логічного виведення, Пономаренко Р. М. (2018)
Peschanenko V. - Use of metods of algebraic programming for the formal verification of legal acts, Poltorackiy M. (2018)
Kolchin A. - Interactive method for cumulative analysis of software formal models behavior (2018)
Chebanyuk O. V. - Formal foundations for software model to model transformation operation (2018)
Кривий С. Л. - Онтологоподібні системи аналізу природномовних текстів, Дарчук Н. П., Провотар О. І. (2018)
Пашко С. В. - Оптимальне розміщення багатосенсорної системи (2018)
Погорілий С. Д. - Автоматизована екстракція структурованої інформації з множини веб сторінок, Крамов А. А. (2018)
Глушко І. М. - Про зв'язок між табличною алгеброю нескінченних таблиць та мультимножинною табличною алгеброю (2018)
Провотар О. І. - Достовірність нечіткості: теорія та застосування, Провотар О. О. (2018)
Бармак О. В. - Характеристика для вибору моделей у ансамблі класифікаторів, Крак Ю. В., Манзюк Е. А. (2018)
Балабанов О. С. - Класи каузальних структур, що ідентифікуються тестами простого формату (2018)
Krammer P. - Predicting the probability of exceeding critical system thresholds, Kvassay M., Hluchý L. (2018)
Рогушина Ю. В. - Теоретичні засади застосування онтологій для семантизації ресурсів Web (2018)
Захарова О. В. - Специфікація процесу семантичної анотації веб-сервісів (2018)
Чистякова И. С. - Отображение реляционной алгебры в дескриптивную логику (2018)
Прийма С. М. - Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб'єктами ринку праці, Рогушина Ю. В., Строкань О. В. (2018)
Моренцов Є. І. - Система моделей предметної області "Метатехнологія програмування" (2018)
Крак Ю. В. - Практична реалізація інформаційної технології автоматизованого визначення множини семантичних термінів в контенті навчальних матеріалів, Бармак О. В., Мазурець О. В. (2018)
Palagin O. V. - Research and development workstation environment: the new class of Current Research Information Systems, Velychko V. Yu., Malakhov K. S., Shchurov O. S. (2018)
Шинкаренко В. І. - Інструментальні засоби дослідження часової та функціональної ефективності біонічних алгоритмів розв’язку екстремальних задач, Ільченко П. В., Забула Г. В. (2018)
Григорян Р. Д. - Специализированный компьютерный симулятор "SimEnPhysiol", Аксьонова Т. В., Дегода А. Г. (2018)
Жеребко В. А. - Імітаційне моделювання та генетична оптимізація систем керування засобами програмування LabVIEW, Писаренко О. А., Драбинко В. П. (2018)
Дорошенко А. Ю. - Програмні засоби моделювання системи управління векторною тягою реактивного двигуна, Шимкович В. М., Федоренко В. О. (2018)
Бабкіна О. П. - Особливості патоморфологічних змін товстої кишки при механічній травмі, Коробко І. С., Зозуляк В. О. (2018)
Бабкіна О. П. - Вплив хронічної алкогольної інтоксикації на біохімічні показники крові при механічній травмі, Шевченко Л. А., Матюхін Д. О. (2018)
Велика А. Я. - Показники про-/антиоксидантної системи у нирках щурів за умов cольового навантаження на тлі токсичного ураження сулемою (2018)
Волос Л. І. - Деменція судинного генезу: квантитавний аналіз цито-ангіоархітектоніки кори головного мозку, Шлопов В. Г. (2018)
Горчакова Н. О. - Кардіопротекторний вплив метаболітотропних засобів при фізичному навантаженні інтактних щурів та на фоні коронароспазму, Нагорна О. О., Бєленічев І. Ф., Чекман І. С. (2018)
Іліка В. В. - Хемілюмінесцентне дослідження нітропероксидів у структурах плаценти при хоріонамніоніті та базальному децидуїті з залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С. (2018)
Рыкова Ю. А. - Органометрическая характеристика щитовидной железы половозрелых крыс при воздействии на их организм хронической гипертермии средней степени в сочетании с применением инозина, Шупер В. А., Шупер С. В., Гордийчук Д. А. (2018)
Скрябіна О. М. - Особливості формування кісток скелету щурів під впливом гормонів підшлункової залози, Нужна О. К., Яковенко Н. О. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського