Ференчук Є. О. - Дослідження інтенсивності ПОЛ, вмісту вітаміну С, сукцинатдегідрогеназної активності у мітохондріях надниркових залоз за умов експериментальної нефропатії та застосування відновленого глутатіону, Бевзо В. В. (2018)
Цигикало О. В. - Особливості кровопостачання кісток гомілки в ділянці гомілковостопного суглоба, Коваль О. А., Васюк В. Л., Олійник І. Ю. (2018)
Черпак М. О. - Експериментальне вивчення репаративного остеогенезу у кісткових дефектах, заповнених кальцій-фосфатними матеріалами та полімерним композитним біоматеріалом (2018)
Шерстюк С. А. - Патоморфологические изменения во внутренних органах крыс при хроническом воздействии химических стрессорных факторов, Наконечная С. А., Наконечный Е. В., Кощий Е. Е., Иваненко М. О. (2018)
Бойко В. В. - Рациональный подход в лечении больных с хронической венозной недостаточностью С5–С6 (СЕАР), Арсений И. И. (2018)
Василенко А. В. - Особливості догляду за шкірою хворих на розацеа у різні періоди перебігу захворювання (2018)
Ващук М. А. - Емоційний фактор та його значення в формуванні адаптаційних можливостей організму до інтелектуальних навантажень, Щасна І. О., Глоба Н. С., Глоба О. А. (2018)
Гомозова Е. А. - Применение Лавомакса в лечении хронической рецидивирующей урогенитальной герпесвирусной инфекции, Грона Н. В., Гюльмамедова М. Ф., Жданюк Ю. И., Козинская И. А., Супрун А. А., Такташов Г. С. (2018)
Доценко С. Я. - Особливості розвитку і перебігу пилотоксичних бронхітів у працівників з виробництва алюмінію, Афанасьєв А. В., Данюк І. О., Тягла В. М., Токаренко І. І., Кравченко В. І., Бородавко Л. І., Козлова І. С., Євтушенко В. А. (2018)
Іванов В. П. - Особливості перебігу систолічної хронічної серцевої недостатності у паієнтів із супутнім залізодефіцитом, Колесник М. О., Колесник О. М. (2018)
Крутько Є. М. - Застосування нітрогліцерину та добутаміну в інтенсивній терапії у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени, Пилипенко С. О. (2018)
Лакиза Т. В. - Анализ случая ведения пациента с эозинофильным гранулематозом с полиангиитом, Симонова Т. А., Гетман М. Г., Песоцкая Л. А., Цибульская И. В. (2018)
Лизогуб М. В. - Динаміка біохімічних маркерів операційного стресу в крові пацієнтів під час оперативних втручань на поперековому відділі хребта в залежності від виду анестезії, Леонтьєва Ф. С., Лизогуб К. І. (2018)
Майкова Т. В. - Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на цукровий діабет в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Волошин О. І., Шкляр С. П., Власенко Є. О. (2018)
Марченко І. В. - Аналіз зв'язку rs997509- поліморфізму гена ENPP1 з деякими факторами ризику цукрового діабету 2-го типу (2018)
Некрасова Н. О. - Структурно-морфологічні зміни шийного відділу хребта у хворих молодого віку зі спондилогенними порушеннями кровообігу у вертебро-базилярному басейні, Костюковська Г. Є. (2018)
Орлова І. В. - Вплив активності захворювання на якість життя хворих на подагру (2018)
Павловська М. О. - Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету іі типу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хель та Мулімен (2018)
Павлюкович Н. Д. - Якість життя хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий діабет 2-го типу та анемію (2018)
Піонтковський В. К. - Рівень екскреції метаболітів сполучної тканини у пацієнтів різного віку із остеохондрозом поперекового відділу хребта, Морозенко Д. В., Туляков В. О. (2018)
Попович Ю. О. - Тонус та реактивність вегетативної нервової системи у дорослих хворих на атопічний дерматит (2018)
Постоленко В. Ю. - Гормонально-імунологічні особливості ендометріозу матки у жінок з патологією щитоподібної залози та безпліддям (2018)
Серіков К. В. - Динаміка показників енергоструктурного статусу у хворих із ішемічним інсультом під час надання інтенсивної терапії (2018)
Сірчак Є. С. - Особливості ендоскопічних змін при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Стан М. П., Пічкар Й. І., Вайс В. В. (2018)
Скіданов А. Г. - Біохімічні та імунологічні маркери сироватки крові пацієнтів із спондилолістезом та нестабільністю хребтових сегментів поперекового відділу хребта, Радченко В. О., Морозенко Д. В. (2018)
Юхименко О. О. - Ефективність антибактеріальної терапії у лікуванні дітей з інфекційно-асоційованим рецидивуючим обструктивним бронхітом (2018)
Якименко В. В. - Допплерографические характеристики кровотока по сосудам почечного трансплантата у пациентов с поздней дисфункцией трансплантированной почки (2018)
Зайцев В. В. - Прогнозні ризики для здоров’я міського населення від споживання питної водопровідної води, що містить підвищені рівні хлороформу, Рублевська Н. І. (2018)
Рублевська Н. І. - Гігієнічна оцінка надходження ксенобіотиків до організму дітей з атмосферним повітрям промислових міст, Степанов С. В., Мороз Т. І., Михайлова Л. А., Красота Т. В. (2018)
Шаповалова Г. А. - Обгрунтування способу санаторно-курортної реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями, Польщакова Т. В. (2018)
Бойчук-Товста О. Г. - Дослідження активності маркерів кісткового метаболізму у вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит, на тлі залізодефіцитної анемії (2018)
Іськів М. О. - Ефективність застосування препаратів з пластикостимулюючою дією на біохімічні показники ротової рідини у пацієнтів з рецесією ясен, Авдєєв О. В. (2018)
Мандич О. В. - Ефективність застосування лікувального комплексу у пацієнтів молодого віку зі скупченістю зубів на стан тканин пародонта у віддалені терміни спостереження (2018)
Долинна О. В. - Фізичні тренування в структурі програм вторинної профілактики та кардіореабілітації пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Колісник П. Ф., Колісник С. П. (2018)
Златкіна В. В. - Патогенетичне обгрунтування несприятливих ефектів нестероїдних протизапальних засобів та особливості застосування у пацієнтів різних вікових груп, Ринденко Т. С. (2018)
Коновал Н. С. - Мінливість критеріальності дослідження давності смерті у ранньому періоді (2018)
Остафійчук Д. І. - Нефелометрія біологічних тканин, Бірюкова Т. В., Бойцанюк С. І. (2018)
Павлюкович О. В. - Судово-медичні аспекти ускладнень та уражень органів мішеней при геморагічному шоку (2018)
Потий Д. А. - Структурная и функциональная нейровизуализация в исследовании нейропластчности мозга у постинсультных больных (обзор литературы), Татарко С. В., Снегирь А. Г., Прокопенко А. А., Николаенко С. С. (2018)
Хламанова Л. І. - Огляд структури та функцій жирової тканини в нормі та при патології, Северилова М. Д., Ткаченко Ю. В. (2018)
Белецкая Э. Н. - Роль некоторых макро- и микроэлементов в снижении риска формирования экообуслов¬ленных заболеваний опорно-двигательной системы, Безуб О. В. (2018)
Дегтяренко Т. В. - Онтологія визначення основних властивостей нервової системи людини в концепті розробки проблеми індивідуальності (2018)
Циганенко І. В. - Особливості діагностики та лікування коронарного синдрому Х, Овчаренко Л. К. (2018)
Горіла М. В. - Порівняльна характеристика ефективності лікування хронічного холециститу, механічної жовтяниці і хронічного панкреатиту з використанням біохімічних тестів, Павленко А. А. (2018)
Дичко О. А. - Імунологічна реактивність організму дітей зі сколіозом у віці 11–14 років (2018)
Козий М. С. - Особенности патологической морфологии печени сазана Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 в трансформированных условиях обитания, Грищенко Г. В., Силенко А. А. (2018)
Мамотенко А. В. - Дослідження поведінкових реакцій самиць щурів, які утримувалися в умовах природного та зміненого режиму освітлення, Комісова Т. Є. (2018)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотиків на вміст нітрит-іонів та активність синтази оксиду азоту у сироватці крові й у слизових оболонках шлунку та товстої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності шлункового соку, Коваль А. А. (2018)
Родинський О. Г. - Анксіолітичний ефект тиреоїдних гормонів, Демченко О. М., Кондратьєва О. Ю., Родинська Г. О., Кіріченко С. В. (2018)
Випасняк І. П. - Особливості фізичного розвитку студентів у процесі фізичного виховання, Вінтоняк О. В., Шанковський А. З. (2018)
Dubachinsky O. V. - Change in Physical Activity Indices in Terms of Using Different Models of Training Sessions in Power Fitness, Safronov R. O., Deriy A. O., Ladeyshchikov O. Yu., Myachin V. V., Besarab V. S., Zhigalko S. O. (2018)
Коробейніков Г. В. - Рівень прояву психоемоційної стійкості та складових психофізіологічного стану у спортивних танцях, Мишко В. В. (2018)
Павленко О. Ю. - Функціонування спортивних клубів закладів вищої освіти у провідних країнах світу з баскетболу (2018)
Panasenko O. I. - The study of steroidal compounds in thick extract of field pennycress herb (Thlaspi arvense L.), Tartynska G. S., Hutsol V. V. (2018)
Гнатюк М. С. - Особливості процесів ліпопероксидації в порожній кишці при резекції різних об’ємів паренхіми печінки, Татарчук Л. В. (2018)
Панасенко О. І. - Дослідження органічних кислот у сировині амброзії полинолистої, Горяча Л. М., Гуцол В. В. (2018)
Sheremeta L. M. - The influence of the apple pectin on some biochemical and hematological parameters of alcoholated animals, Haynuk M. B. (2018)
Летняк Н. Я. - Вплив вуглецевих наночастинок на гепатотоксичність тетрахлорметану, Корда М. М. (2018)
Усенко Т. В. - Вплив епоксико­назолу на гематологічні та цитохімічні показники периферичної крові щурів wistar hannover, Шуляк В. Г. (2018)
Марчишин С. М. - Дослідження жирнокислотного складу деяких рослин родини айстрові (Asteraceae), Гудзь Н. А., Басараба Р. Ю., Ярошенко Т. Я. (2018)
Рябуха О. І. - Вміст аскорбінової кислоти в печінці й надниркових залозах щурів при коригуванні аліментарного гіпотиреозу йодом різної хімічної природи (2018)
Щерба В. В. - Стан системи нітроген (ІІ) оксиду в щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2018)
Кузнєцова В. Ю. - Дослідження антоціанів лушпиння цибулі ріпчастої, Кисличенко В. С., Сущук Н. А. (2018)
Криворучко О. В. - Визначення вмісту антоціанів і танінів у аронії чорноплідної плодах, Котов А. Г., Самойлова В. А., Котова Е. Е., Ковальов В. М. (2018)
Підручна С. Р. - Зміни показників калікреїн-кінінової системи та ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, Захарчук У. М., Бабінець Л. С., Адамів Г. В. (2018)
Регеда М. С. - Функціональний стан прооксидантної та антиоксидантної систем у легенях при екcпериментальному алергічному альвеоліті в умовах іммобілізаційного стресу та корекція його порушень корвітином, Ковальська М. Є. (2018)
Карпюк У. В. - Вивчення складу біологічно активних речовин і гемостатичних властивостей рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з приймочками для використання в акушерстві та гінекології, Серединська Н. М., Кисличенко В. С. (2018)
Марчишин С. М. - Дослідження вуглеводів кореневищ і коренів та трави родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.), Кудря В. В., Дахим І. С., Зарічанська О. В. (2018)
Федосов А. І. - Визначення кількісного вмісту суми фенольних сполук в артишоку суцвіттях, часнику листі та цибулинах, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2018)
Яременко М. С. - До питань використання та ідентифікації неофіцинальної сировини – листя Acorus calamus L., Гонтова Т. М., Сіра Л. М. (2018)
Беський В. О. - Особливості біохімічного складу сурфактанта легень щурів при гострому респіраторному дистрес-синдромі, Грищук Л. А., Шумеляк А. М., Марущак М. І. (2018)
Кисличенко О. А. - Дослідження мінерального складу сланей пармелії перлинової, Процька В. В., Журавель І. О. (2018)
Вронська Л. В. - Стандартизація сухого екстракту стулок квасолі за вмістом флавоноїдів (2018)
Лотоцька О. В. - Вплив питної води з різним вмістом стеаратів калію і натрію на вільнорадикальні процеси в організмі щурів (2018)
Повх В. Л. - Вплив модуляторів NMDA-рецепторів на біохімічні зміни в сітківці при ішемічному та травматичному ураженні зорового аналізатора (2018)
Анатолію Івановичу Гоженку – 70 років! (2018)
Квак М. В. - Реалізація ідеї екологічної конституції землі у державних програмах (2017)
Островський І. В. - Шляхи удосконалення економічних методів екологічної модернізації на регіональному рівні (2017)
Фоміна О. О. - Сутність еколого-економічних відносин та передумови їх розвитку, Москаленко К. С. (2017)
Дерманська Л. В. - Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати в Україні (2017)
Коренюк П. І. - Соціальне інновування: мета і механізм її досягнення в сучасній національній економіці, Більська О. В. (2017)
Павленко К. О. - Сучасні технології підбору персоналу, Шульгіна Т. С. (2017)
Пацула О. І. - Мінімальна заробітна плата в Україні: аналіз динаміки та досвід європейських країн, Горак І. І., Станько Н. І. (2017)
Малиш К. О. - Гнучкі форми зайнятості як метод боротьби з безробіттям, Пригара І. О., Новикова І. В. (2017)
Руденко О. М. - Трансформація соціально-трудових відносин, що виникають у зв'язку з винагородою за працю (2017)
Хромова Д. Д. - Проблеми демографічного стану України, Антоненко К. В. (2017)
Барилюк М.-М.Р. - Аналіз категоріального апарату дослідження фінансової безпеки комерційного банку (2017)
Берест М. М. - Фінансовий аналіз як економічна категорія та інструмент обґрунтування управлінських рішень (2017)
Бобух С. О. - Управління акумуляцією і витрачанням бюджетних коштів та його вплив на ефективність державного бюджетування (2017)
Гасій О. В. - Деякі проблеми розвитку проектного фінансування в Україні (2017)
Гудзь Г. О. - Взаємовідносини страхових компаній і сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Ерастов В. І. - Страхові агрегатори як учасники страхового ринку (2017)
Максімова М. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття державне регулювання банківської діяльності (2017)
Малікова І. П. - Оцінка концентрації страхового ринку україни, її зв'язок з процесами монополізації та конкуренції (2017)
Малініна А. І. - Стрес-тестування процентного ризику та особливості його застосування в банках України (2017)
Марич М. Г. - Банківські ризики та система управління ними, Марич А. В. (2017)
Мельник С. С. - Класифікація фінансового шахрайства в комерційному банку (2017)
Мехдиев Э. Э. оглы - Финансирование и кредитование наукоёмких отраслей промышленности Азербайджанской Республики, Гараханов О. Н. оглы, Шукуров Т. Ш. оглы (2017)
Обравит В. І. - Економічна природа, функціональна сутність фондового ринку та його місце в структурі фінансового ринку (2017)
Онищенко С. В. - Визначення стратегічних пріоритетів управління державними фінансами з використанням методу аналізу ієрархій (2017)
Простебі Л. І. - Прагматизм та соціально-економічне значення видатків місцевих бюджетів (2017)
Добровольська О. В. - Теоретико-методичні засади управління прибутковістю комерційного банку, Сабадин М. О. (2017)
Ситник Н. С. - Аналіз ефективності процедур митного контролю, Бурзак О. П. (2017)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на вітчизняних підприємствах та шляхи його вдосконалення, Шачаніна Ю. К. (2017)
Гатаулліна Е. І. - Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора україни за останні роки (2017)
Гончарова В. Г. - Особливості аудиту оцінки основних засобів, Грінченко А. Ю. (2017)
Коба О. В. - Відображення операцій з руху основних засобів бюджетних установ у відповідності з планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, Федоренко С. Ю., Чубчик О. О. (2017)
Ковальчук С. Я. - Особливості обліку експортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Колісник А. В., Турчик М. М. (2017)
Костюнік О. В. - Деякі методичні питання обліку та аналізу витрат, доходів і рентабельності у світлі опрацювання фінансової стратегії авіаційного підприємства, Слободянюк Л. В. (2017)
Легенчук С. Ф. - Облікове відображення операцій з електронними грошима: методичний аспект, Семенець А. П. (2017)
Мулінська Г. В. - Напрями вдосконалення обліку витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами (2017)
Великий Ю. В. - Аналіз динаміки, структури та використання оборотних активів підприємств машинобудування, Нетудихата К. Л. (2017)
Пилипів Н. І. - Передумови побудови управлінського обліку на будівельних підприємствах, Мотиль В. М. (2017)
Ripa T. V. - Topical issues of efficiency management of competitiveness of trade enterprises (2017)
Білоцерківський О. Б. - Економічна оцінка та вибір високотехнологічного проекту, Ширяєва Н. В. (2017)
Жваненко С. А. - Модель оптимальної інвестиційної програми для забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу (2017)
Саєнсус М. А. - Прийняття управлінських рішень: використання інформаційних технологій, Карнаухова Г. С. (2017)
Содержание (2015)
Коболев В. П. - Слово о Геологе, Учителе и Коллеге (2015)
Холодов В. Н. - Возраст и творчество ученого (к юбилею академика Национальной академии наук Украины Е. Ф. Шнюкова) (2015)
Валяев Б. М. - Дегазация Земли и природа процессов нефтегазонакопления (изотопно-геохимические и геодинамические аспекты), Дрёмин И. С. (2015)
Шнюков Е. Ф. - Проблема освоения глубоководного органо-минерального сырья в Чёрном море, Зиборов А. П., Коболев В. П. (2015)
Kotlinski R. A. - Potential and recent problems of the possible polymetallic sources in the oceanic deposits, Maciag L., Zawadzki D. (2015)
Шнюков Е. Ф. - Самородные минералы в сопочной брекчии грязевых вулканов Азово-Черноморской провинции, развитых на нижнемеловых отложениях, Иванченко В. В. (2015)
Алиев Ад. А. - Сравнительный анализ грязевого вулканизма в Черноморском и Каспийском регионах, Гулиев И. С., Рахманов Р. Р. (2015)
Тверитинова Т. Ю. - Структурная позиция и особенности строения грязевого вулкана горы Карабетова, Собисевич А. Л., Собисевич Л. Е., Лиходеев Д. В. (2015)
Кох С. Н. - Современная минералообразующая система сопки Обручева (Булганакский грязевулканический очаг, Керченский полуостров), Новикова С. А., Сокол Э. В., Меленевский В. Н., Маслаков Н. А. (2015)
Старостенко В. И. - Углеводородный сквозьформационный флюидоподводяший канал на северо-западном шельфе Черного моря по данным трехмерного магнитного моделирования, Лукин А. Е., Русаков О. М., Пашкевич И. К., Лебедь Т. В. (2015)
Плетнев С. П. - Палеоокеанология Японского моря на раннем этапе развития (2015)
Димитров П. - Физико-географическая и геолого-литологическая характеристика болгарского сектора Черного моря, Димитров Д., Пейчев В., Цанева М. (2015)
80-летие академика НАН Украины В. И. Старостенко (2015)
Памяти нашего друга Николая Васильевича Багрова (2015)
Абсалямова Л. М. - Психологічний аналіз причин виникнення порушень харчової поведінки (2017)
Алиев Э. А. - Формирование моральных качеств у боксеров в процессе тренировок (2017)
Артюхіна Н. В. - Взаємозв’язок між життєвим сценарієм та спрямованістю особистості юнацького віку, Сімовоник А. І. (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Вплив психологічного консультування на аутодеструктивну поведінку фахівців екстремального профілю діяльності (2017)
Бончук Н. В. - Гендерний аспект проблеми математичної обдарованості (2017)
Борейчук І. О. - Соціальна дистанція як складник механізму ксенофобії (2017)
Борисенко Л. Г. - Україномовна адаптація опитувальника Сінгеліса та ін. (1995) для вивчення культурного синдрому "індивідуалізм – колективізм" (2017)
Волошина Н. В. - Ціннісні орієнтації сучасних керівників в умовах трансформації українського суспільства, Бондар І. В., Шакіб О. В. (2017)
Гайдук Г. А. - Теоретико-методологічний аналіз смислової регуляції особистості та її механізми (2017)
Дереча А. А. - Особливості структурного профілю креативності старшокласників (2017)
Иванова М. Д. - Скрытые мотивы в структуре мотивации трудовой деятельности сотрудников таможни (2017)
Каргіна Н. В. - Психологічне благополуччя у часовому вимірі (2017)
Кельнер С. С. - Особистісна цілісність: психологічні особливості, прояви, основні підходи (2017)
Кириченко Т. В. - Психологічний зміст саморегуляції особистості (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Інтелектуальна підтримка людини похилого віку в умовах групової тренінгової роботи (2017)
Коць Є. М. - Психологічна природа осіб із соціальною тривожністю (2017)
Кочергіна І. А. - Індивідуальні особливості саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині (2017)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017)
Мотков С. О. - Особливості адаптаційної поведінки підлітків із травмуючим досвідом (2017)
Назаревич В. В. - Методологічні прийоми роботи із фотозображенням у консультативній практиці психолога (2017)
Одінцова В. М. - Особливості мотивів вибору професії психолога (2017)
Петровська І. Р. - Психологічні особливості студентів із різними образами президента держави, Куц О. В. (2017)
Приходько В. В. - До проблеми визначення сутності суб’єкта спортивної діяльності, Шевяков О. В. (2017)
Ситник В. В. - Особливості мотиваційної сфери майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій (2017)
Сурякова М. В. - Підхід до вивчення особливостей інтерпретаційної діяльності у віковому вимірі (2017)
Фурман А. А. - Світоглядні орієнтири психологічного пізнання особистості (2017)
Харченко С. В. - Особливості здібностей соціального інтелекту в підлітковому віці (2017)
Хоржевська І. М. - Дослідження рівня прояву професійної культури правоохоронця (2017)
Швайкін С. А. - Порівняння особливостей емоційно-ціннісного прийняття себе здоровими і хворими у періоді середньої дорослості (2017)
Шевченко Н. Ф. - Особливості прояву мотивації кохання подружжя з різною тривалістю шлюбу, Смирнова Н. Г. (2017)
Дубчак Г. М. - Формування професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Конюхова К. Ю. - Стратегії поведінки працівників ДСНС України в конфліктних ситуаціях (2017)
Щербина І. Є. - Особливості професійної сумісності працівників первинних тактичних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у вертикальних відносинах "керівник – підлеглі" (2017)
Бригадир М. Б. - Шизофренія: міф чи реальність? (теоретично-прикладний аспект аналізу проблеми) (2017)
Дзюбенко О. А. - Особливості психоемоційного стану осіб юнацького віку із синдромом вегето-судинної дистонії (2017)
Лукашенко М. В. - Вплив соціальних мереж на стан здоров’я молоді, Павлюк А. І., Лукашенко А. І. (2017)
Манилов И. Ф. - Некоторые особенности суггестивной коррекции "картины мира" (2017)
Попелюшко Р. П. - Результати дослідження стресово-депресивних станів у комбатантів (2017)
Шевченко Н. Ф. - Використання кататимно-імагінативної психотерапії в комплексному лікуванні хронічних соматичних захворювань (2017)
Содержание (2015)
Шнюков Е. Ф. - Наложенная минерализация грязевых вулканов Керченского полуострова, Деяк М. А., Иванченко В. В., Маслаков Н. А., Пермяков В. В. (2015)
Бондарев И. П. - Особенности формирования и развития Севастопольской бухты, Ломакин И. Э., Иванов В. Е. (2015)
Ломтев В. Л. - Особенности строения и формирования мезокайнозойского чехла прикурильской части ложа СЗ Пацифики (2015)
Науменко А. Д. - Некоторые особенности геологического строения осадочной толщи Кировско-Тимашевской ступени (2015)
Dimitrov D. P. - Paleogeographic reconstructions and conditions of forming non1traditional resources of the Black Sea (2015)
Козленко. М. В. - Скорости осадконакопления как индикатор тектонических процессов в пределах северо-западного шельфа Черного моря (2015)
Беліцька М. В. - Техногенні чинники трансформації природного стану річки Інгулець (2015)
Муравейник Ю. А. - Роль приливов в дегазации Земли (2015)
Правила оформления статей (2015)
Гніцевич В. А. - Наукове обгрунтування використання грибного порошку у технології кулінарних виробів, Чехова Н. С. (2017)
Горяйнова Ю. А. - Використання чорноплідної горобини у виробах з пісочного тіста, Никифоров Р. П. (2017)
Yudina Т. І. - Quality indicators of dairy vegetable stuffing based on buttermilk concentrate, Nazarenko І. А. (2017)
Коренець Ю. М. - Інженерні принципи конструювання обладнання для харчової промисловості з використанням ультразвукової кавітації, Хрольський В. П., Хорольська Т. В. (2017)
Хорольський В. П. - Система управління обладнанням з моніторингом робочих характеристик технологічних процесів виробництва хліба, Клюєв Д. Ю., Коржов С. М. (2017)
Омельченко О. В. - Застосування методів інтенсифікації в процесі ультрафільтраційного концентрування сколотин, Гузенко В. В., Перекрест Н. Г. (2017)
Возняк А. В. - Новий підхід до механічного омолодження полімерних стекол на основі формування тривалого часу пластичності, Возняк Ю. В., Возняк А. О. (2017)
Коренець Ю. М. - Розробка ІЧ-апарату для смаження харчових продуктів, Никифоров Р. П. (2017)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації в тематичному збірнику наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" (2017)
Зразок оформлення статті (2017)
Shevchenko A. - Photo as a source of the study of the figure of Viktor Ivanovych Hoshkevych (1860 – 1928) (2016)
Грибовський В. - Гендерний структуралізм Генріха Шурца в перспективі дослідження чоловічої соціальності передмодерного часу (2016)
Костенко А. - Богослов, педагог і археолог в радянській музейній системі: забута доля Георгія Крисіна (2016)
Сачко Д. - Формування особистості та історичних зацікавлень Докії Гуменної (2016)
Черемісін О. - Думська модель міського самоврядування Півдня України наприкінці XVIII – на початку XX століть (2016)
Вдовиченко Є. - Роль херсонської верфі у розвитку суднобудування Півдня України у 30–60-х рр. ХІХ ст. (2016)
Коник О. - Херсон і губернія в карній хроніці газети "Юг”: 1905 рік (2016)
Павленко В. - Діяльність міських культурно-освітніх закладів на Півдні України в період "українізації” (20-і роки ХХ ст.) (2016)
Букрєєв Т. - Нормативно-правова база та практична діяльність державних органів по подоланню дитячої безпритульності в УСРР у період формування радянського тоталітарного режиму (2016)
Марквас К. - Санітарний стан міста Херсон у 20-х роках ХХ ст. (2016)
Цибуленко Л. - Модернізація агрокультурної традиції Херсонщини в умовах глобальної меліорації Півдня, Цибуленко Г. (2016)
Пилипчук Я. - Кримські татари та князівства Центрально-Східної Європи, 1538 – 1713 (2016)
Черемісін О. - Санітарно-гігієнічна діяльність органів міського самоврядування Південної України у ХІХ – на початку ХХ ст.: загальна характеристика та джерела до вивчення проблеми, Михайленко Г. (2016)
Давлєтов О. - Підготовка "Покоління вовків”: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (нариси молодіжної політики НСДАП у 1922 – 1939 рр.) – Дніпропетровськ: Інститут "ТКУМА”, 2015. – 280 с. (Бойков Олег) (2016)
Гриневич В. - Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. – Київ – Дніпропетровськ: "Ліра”, 2012. – 508 с. (Руденко Антон) (2016)
Михайленко Г. - Презентація наукової школи професора В. М. Андрєєва "Інтелектуальна історія України ХІХ – ХХ ст.” (2016)
Капарулін Ю. - Просвітницький проект "Південні лекції” в Херсоні (2016)
Касабова К. Р. - Використання вторинних продуктів виноробного та пивоварного виробництв у технології здобного печива, Гревцева Н. В., Шидакова-Каменюка О. Г., Омельченко О. В. (2017)
Юдіна Т. І. - Обгрунтування раціональних параметрів зберігання молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А., Клименко А. В. (2017)
Слащева А. В. - Дослідження показників якості та безпечності соусів з підвищеним вмістом пектинових речовин, Попова С. Ю., Клименко А. В. (2017)
Сімакова О. О. - Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна, Назаренко І. А., Омельницька В. О. (2017)
Хорольський В. П. - Енергоефективність підприємств з виробництва хлібобулочних виробів, Омельченко О. В. (2017)
Шеїна А. В. - Зниження витрат енергії при різанні в'язко-пружних матеріалів, Мельник О. Є. (2017)
Шеїна А. В. - Дослідження фрикційних властивостей рослинної сировини при різанні, Мельник О. Є. (2017)
Коренець Ю. М. - Питання продовольчого забезпечення людини в польових умовах, Єріс Ю. В., Зайченко Ю. В. (2017)
Вимоги до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації в тематичному збірнику наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" (2017)
Зразок оформлення статті (2017)
Алексєєнко Н. В. - Соціальний і емоційний інтелект як важлива компетенція працівників кримінально-виконавчої служби: теоретичний огляд (2017)
Ананова І. В. - Диференційна характеристика типів переживання почуття провини (2017)
Білоцерківська Ю. О. - Методичні аспекти профілактики та запобігання пияцтву та впровадження здорового способу життя серед особового складу Повітряних Збройних Сил України (2017)
Бінецька О. В. - Особливості розвитку стресостійкості курсантів ДСНС України в процесі фахової підготовки (2017)
Грисенко Н. В. - Мотиваційна сфера осіб із різними рівнями емоційного інтелекту, Бойко Ю. К. (2017)
Бончук Н. В. - Особливості застосування тестових методик для діагностики математичної обдарованості (2017)
Бончук Н. В. - Проблема розвитку математичної обдарованості в сучасному освітньому середовищі (2017)
Вавілова А. С. - "Дитячо-підліткова шкала перфекціонізму" П. Х’юітта та Г. Флетта: досвід адаптації (2017)
Васюк К. М. - Методологічні аспекти дослідження героїзму в структурі особистісного сценарію (2017)
Вахоцька І. О. - Зв’язок конфліктності з акцентуаціями характеру особистості в підлітковому віці (2017)
Галян О. І. - Маркери суб’єктності особистості в діагностиці суб’єктивної якості життя й особистісної самореалізації вимушених переселенців, Гера Т. І. (2017)
Гальцева Т. О. - Вплив соціально-психологічних чинників на становлення навчальної самоефективності студентів (2017)
Гончаренко Ю. В. - Життєві стратегії особистості: психологічний аналіз (2017)
Гресько В. В. - Психологічна роль менталітету у трансформації українського суспільства (2017)
Данилевич Л. А. - Психологічні аспекти розвитку соціально-психологічної компетентності студентів-психологів (2017)
Дворніченко Л. Л. - Практичні аспекти роботи психолога-консультанта з категорією "щастя" (2017)
Демченко А. В. - Формування психологічної готовності курсанта Державної служби України з надзвичайних ситуацій до професійної діяльності в процесі навчання (2017)
Діхтяренко С. Ю. - Вивчення комунікативної компетентності майбутніх психологів в освітньому середовищі ВНЗ (2017)
Донець С. І. - Духовність особистості: проблеми й перспективи теоретичного осмислення (2017)
Дубиніна М. І. - Соціально-підтримуюча мережа як копінг-ресурс професійної самореалізації жінок (2017)
Казібекова В. Ф. - Психологічні ресурси особистості: філософсько-психологічний зміст (2017)
Камінська О. В. - Психологічні особливості виникнення особистісних деформацій молоді в умовах соціально-політичної нестабільності (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Конвенціональна мудрість соціуму як інструмент деформації інтелектуальних можливостей людини у період геронтогенезу (2017)
Вертель А. В. - Новая психология или современный миф: к вопросу о методологической состоятельности психоаналитических концепцій, Пасько Е. Н. (2017)
Загурська Е. В. - Психологічний спадок Д. М. Овсянико-Куликовського: важливість мультидисциплінарного підходу (2017)
Панасенко Е. А. - Зміст та методика експериментів у галузі педагогічної психології в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Яремчук О. В. - Психологія сім’ї у міфології як позанауковій формі пізнання (2017)
Шевчук О. С. - Формування компетентностей командної роботи у майбутніх психологів (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Професійна ідентичність у системі професійного й особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України (2017)
Вагіна О. В. - Деякі особливості й обмеження поліграфних перевірок (2017)
Кудар К. В. - Якість життя співробітників правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах (2017)
Скрипаченко Т. В. - Психологічні особливості установок стосовно грошей (2017)
Байєр О. О. - Несприятливе родинне середовище як предиктор схильності підлітка до залежної поведінки, Ашуркіна О. Р. (2017)
Візнюк Ю. М. - Генетично-психологічний тренінговий підхід до оптимізації набуття ідентичності дітьми з тривалою сімейною депривацією (2017)
Гафіатуліна А. В. - Структура ставлення українських студентів до національної спільноти (2017)
Зінченко О. В. - Мережева маніпуляція як причина підліткових самогубств: теоретичний аналіз проблеми, Шутько І. Ю. (2017)
Клочек Л. В. - Вихідні наукові положення розвитку соціальної справедливості особистості педагога (2017)
Костюченко О. В. - Творчий і адаптивний потенціал навчання менеджерів соціокультурної сфери (2017)
Кузнецова М. М. - Особенности самоорганизации учебной деятельности у успевающих и слабоуспевающих студентов с разными уровнями оптимизма (2017)
Макарова Л. Л. - Роль інтелектуальних здібностей спортсменів юнацького віку у виборі копінг-стратегій, Гугой К. М. (2017)
Метельcька Н. Й. - Рoзвитoк прoфеciйнo важливих якocтей майбутнiх пcихoлoгiв як чинник фoрмування їх прoфеciйнoї cамocвiдoмocтi (2017)
Мовчан Я. О. - Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх інженерів як фактор розвитку їх лідерського потенціалу (2017)
Невідома Я. Г. - Досягнення особистісної зрілості в ситуації сепарації від батьківської родини (2017)
Пасічник А. А. - Емоційний стан та поведінкова реакція дитини дошкільного віку в умовах сім’ї (2017)
Потебня А. В. - Специфіка зв’язку емоційної прив’язаності до матері та гендерної ідентичності підлітків із неповних сімей, Кубриченко Т. В. (2017)
Rashkovska I. V. - Success in life as realized by young people: challenges and opportunities (2017)
Юдіна Н. О. - Усвідомлена саморегуляція навчальної діяльності студентів як проблема сучасної психології, Тесленко М. М. (2017)
Фоменко К. І. - Губристична мотивація та саморегуляція суб’єкта діяльності (2017)
Хабірова Л. І. - Творча активність як умова особистісного розвитку школярів підліткового віку (2017)
Четверікова Н. В. - Актуальність проблеми збереження емоційної стійкості педагогів в умовах інклюзивної освіти: сучасний вимір (2017)
Шапран Т. М. - Ґендерно-вікове порівняння типів внутрішньоособистісних конфліктів осіб юнацького віку (2017)
Шевчишена О. В. - Відстеження ціннісно-мотиваційної сфери педагога як запоруки досягнення ним ефективності в роботі з обдарованими дітьми (2017)
Яблонський А. І. - Емпіричні показники психологічної експертизи освітнього середовища: сучасні підходи (2017)
Янчий А. И. - Особенности идентификации (как механизма социальной перцепции) подростков с проблемами в поведении (2017)
Блинова О. Є. - Соціально-психологічні особливості ставлення приймаючої спільноти до вимушених переселенців (2017)
Боровинська І. Є. - До психологічного розуміння понять "успіх", "успішність", "життєвий успіх", "життєва успішність" (2017)
Бриль М. М. - Особливості соціально-психологічного супроводу медіасоціалізації дитини в діяльності медіастудії (2017)
Гаджиева А. Х. - Толерантность и мультикультурализм в условиях современной культурной глобализации (2017)
Гомольська Л. П. - Соціальне порівняння та категоризація як соціально-психологічні механізми бренд-комунікації (2017)
Камінська О. В. - Вплив суспільно-економічних трансформацій на соціально-психологічну адаптованість студентської молоді (2017)
Кононенко А. О. - Перфекціонізм особистості: норма чи патологія?, Кононенко О. І. (2017)
Марценюк М. О. - До питання психопрофілактики насилля в шкільному середовищіto (2017)
Матюшко Л. І. - Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів України: механізми вирішення проблеми (2017)
Петренко І. В. - Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти (2017)
Садегхибениз М. М. - Влияние иранского фольклора на ментальные представления и нравственные чувства молодежи (2017)
Чайка І. Ю. - Реалізація функцій соціальної роботи в системі інклюзивної освіти України (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Механізм затребуваності в системі професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів міністерства внутрішніх справ України (2017)
Гусейнова С. И. - Психологические особенности влияния речи на становление интеллекта ребенка в условиях билингвизма (2017)
Іваненко А. С. - Змістові та процесуальні аспекти системи корекційної роботи з формування у розумово відсталих підлітків уявлень про майбутню сім’ю (2017)
Склянська О. В. - Соціальна взаємодія дитини першого року життя: підходи до вивчення, параметри оцінки та особливості порушень у немовлят групи ризику (2017)
Карпова Д. Є. - Психологічний зміст та функції уявлень студентської молоді про сімейні ролі шлюбних партнерів (2017)
Титаренко О. І. - Особливості формування психологічного клімату класного колективу підлітків засобами арт-терапії, Каулько Д. В. (2017)
Кельнер С. С. - Психологічна сутність концепту "цілісність особистості" (2017)
Котик І. О. - Психологічний простір буття й особистісна надійність людини (2017)
Малик Я. К. - Продуктивність функцій уваги у боксерів з різним рівнем спортивної майстерності (2017)
Марчук К. А. - Наративне дослідження формуванння базової життєвої позиції студентів ВНЗ, Пирог Г. В. (2017)
Мирошник О .Г. - Онтогенетичні аспекти рефлексивності особистості у вимірах культурно-історичного підходу (2017)
Міщенко М. С. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості майбутнього психолога на розвиток синдрому емоційного вигорання (2017)
Олійник А. В. - Абсурдність людського життя як фактор суїцидальності (2017)
Павлик О. М. - Комунікативні та організаторські схильності як важливі складові професійних здібностей тренера, Василенко І. С. (2017)
Плошинська А. А. - Можливості когнітивної терапії гіподинамії як дисфункціональної імпліцитної концепції рухової та життєтворчої активності особистості (2017)
Подкоритова Л. О. - Значення рефлексії для професійного розвитку фахівців соціономічної сфери (2017)
Потапчук Є. М. - Особливості діагностики та корегування психоемоційних станів учасників бойових дій (2017)
Предко Д. Є. - Концептуалізація феномена почуття в контексті психологічного дискурсу (2017)
Сазонова О. В. - Особливості стилів мислення старшокласників із різною професійною спрямованістю, Бабій Д. Б. (2017)
Сіденко Ю. О. - Візуалізована репрезентація перинатального періоду розвитку психіки суб’єкта у глибинному пізнанні (2017)
Ткаченко О. А. - Розвиток феномена майдану у форматі генетичного дослідження (2017)
Фурман А. А. - Епістемна організація психологічного пізнання (2017)
Харченко С. В. - Особливості соціального інтелекту в юнацькому віці (2017)
Шамлян К. М. - Воля у системі психічної саморегуляції людини (2017)
Шеленкова Н. Л. - Вивчення дисципліни "основи психодіагностики" за допомогою засобів дистанційного навчання (2017)
Шулдик Г. О. - Механізми психологічних захистів у студентської молоді (2017)
Щербак Т. І. - Взаємозв’язок образу фізичного "я" та фізичного перфекціонізму (2017)
Якимчук І. П. - Аналіз проблеми розвитку в майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом (2017)
Денісієвська А. Є. - Особливості прогностичної компетентності в людей із невротичними та психосоматичними розладами (тривожно-фобічним синдромом і виразкою шлунку) (2017)
Завязкіна Н. В. - Розширення психодіагностичного інструментарію для дослідження аутоагресії, Кендзерська А. Р. (2017)
Крамченкова В. О. - Розроблення та апробація психодіагностичної методики "паління як заміщення психологічного голоду" (2017)
Крупельницька Л. Ф. - Генеративна сторона гумору в осіб із психічними розладами, Шпортун О. М. (2017)
Литвинчук Л. М. - Дослідження депресивних епізодів осіб, залежних від опіоїдів (2017)
Малина О. Г. - Соціально-психологічні механізми стигматизації хворих на психічні розлади (2017)
Николаенко С. А. - Проблема повышения эффективности инсталляции положительного самопредставления в структуре стандартной процедуры ДПДГ-психотерапии (2017)
Харченко Д. М. - Особливості психосоматичних скарг в осіб із різними стилями поведінки, Чистовська Ю. Ю. (2017)
Романець З. О. - Психологічне підґрунтя формування екологічно свідомої поведінки особистості у соціальному середовищі (2017)
Ніколенко К. В. - Емпатія як фактор креативності: соціально-фолософський аналіз (2017)
Sherstiuk K. О. - Modeling as the basis of pedagogical technologies in the process of individual strategies formation, Bondarevska О. M. (2017)
Сіняговська І. Ю. - Можливості процесу навчання іноземних мов щодо формування когнітивної автономності студентів ВНЗ (2017)
Фурт Д. В. - Роль мотивації у вивченні іноземних мов студентами (2017)
Мацнєва Є. А. - Герменевтичні аспекти білінгвізму (2017)
Остапенко С. А. - Порівняльний аналіз поетичних перекладів сонету 131 В. Шекспіра українською мовою, Удовіченко Г. М. (2017)
Шапран Д. П. - Лінгвістична репрезентація ціннісних пріоритетів у рекламних слоганах (2017)
Шульженко І. В. - Особливості виникнення службово-трудових відносин із жінками-кандидатами на службу до Національної поліції України (2017)
Власенко Ю. К. - Вплив міграційних процесів на розвиток ресторанної справи в Україні сьогодні, Адамчук С. І., Сніжицька К. Є. (2017)
Власенко Ю. К. - Феномен макіавеллізму в сучасному науковому дискурсі, Шокер Р. І. (2017)
Бубнов І. В. - До проблеми інтеграції мігрантів у контексті європейської політики мультикультуралізму, Халілова-Чуваєва Ю. О. (2017)
Качкан К. І. - Розвиток соціального інтелекту особливості, Гігін О. В. (2017)
Романуха О. М. - Права людини та місце профспілок у їх реалізації (2017)
Шляхова М. І. - Соціальна інфраструктура як об'єкт регіонального управління, Гігін О. В. (2017)
Власенко Ю. К. - Моделі осягнення розвитку історії у науковому дискурсі (2017)
Вихідні дані (2017)
Василець Т. Ю. - Синтез нейромережевого регулятора для електромеханічної системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах, Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. (2018)
Гусарова И. Г. - Результаты численного моделирования переходных режимов течения газа по участку трубопровода методом характеристик, Коротенко А. Н. (2018)
Засядько А. А. - Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень (2018)
Задачин В. М. - Прогнозування міського погодинного водоспоживання (2018)
Рисаков М. Д. - Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії, Кулик О. П., Тітов І. В., Рот С. М., Білоус О. В. (2018)
Грабовський Є. М. - Методика створення електронного каталогу обладнання видавничо-поліграфічного виробництва на основі використання програмних агентів (2018)
Копп А. М. - Подход к построению репозитория моделей бизнес-процессов, Орловский Д. Л. (2018)
Макарова Г. В. - Створення алгоритму підбору бізнес-партнерів за допомогою методів Data Science, Ушакова І. О. (2018)
Litvinenko M. - Method of representation of the surface structure of messages on the restricted natural language of the operators of automated air traffic сontrol system, Shylo S., Borozenets I., Mazharov V. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Определение доверительных интервалов параметров распределения Крицкого-Менкеля, Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2018)
Проскурин Н. П. - Развитие оптических связей, микромощных оптронов и их компонентов для интерфейсов цифровых интегральных схем (2018)
Браткевич В. В. - Методика оптимизации связей в холархических моделях оценивания средств разработки e-learning (2018)
Кириченко І. В. - Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання, Шубін І. Ю. (2018)
Пушкар О. І. - Використання карт пам’яті для структурування інформаційного простору навчальних дисциплін у e-learning, Завгородня О. С. (2018)
Борсуковський Ю. В. - Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом, Борсуковська В. Ю., Бурячок В. Л., Складанний П. М. (2018)
Євсєєв С. П. - Розробка несиметричної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах, Циганенко О. С. (2018)
Нагорнюк О. А. - Використання кумулянтного аналізу для розпізнавання радіосигналів цифрових телекомунікаційних систем (2018)
Павлюк В. В. - Підходи до побудови багатоканальних програмновизначених комплексів радіоконтролю телекомунікаційних мереж (2018)
Гороховатський О. В. - Метод пошуку подібних об’єктів на зображенні в умовах невизначеності, Передрій О. О. (2018)
Герасимов С. В. - Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень, Грідіна В. В. (2018)
Мокійчук В. М. - Показники оцінювання якості лабораторних інформаційних систем, Пащенко Н. В., Самойліченко О. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Сіняговська І. Ю. - Виявлення труднощів у вивченні іноземної мови і способи їх подолання як провідна передумова формування когнітивної автономності студентів ВНЗ (2017)
Малихін О. В. - Ресурсний підхід до проектування освітнього процесу університету, Удовіченко Г. М. (2017)
Федотова О. Ф. - Особливості викладання англійської мови професійного спрямування студентам готельно-ресторанної справи (2017)
Шапран Д. П. - Університет як інституціональне середовище розвитку білінгвізму, Мацнєва Є. А. (2017)
Ревуцька С. К. - Проблеми формування риторичних навичок у студентів економічних спеціальностей (2017)
Покулевська А. І. - Аналіз комплексного застосування перекладацьких трансформацій в процесі перекладу новели Стефана Цвайга "Лист незнайомки" українською мовою (2017)
Ostapenko I. M. - Overcoming machine building terms translation difficulties, Ostapenko S. A. (2017)
Шульженко І. В. - Особливості виникнення службово-трудових відносин з кандидатами на службу до Національної поліції України (2017)
Гігін О. В. - Захист прав людини: міжнародний аспект (2017)
Ніколенко К. В. - Проблеми соціальної креативності як похідного фактора ісування соціальної держави: український аспект (2017)
Шульженко І. В. - Особливості юридичних гарантій підприємницької діяльності в Україні, Попозогло Т. С. (2017)
Романуха О. М. - Шляхи модернізації музейної справи в Україні (2017)
Власенко Ю. К. - Засади розбудови соціального устрою в концепції християнства (2017)
Содержание (2014)
К 85-летию со дня рождения С. Т. Плискановского (2014)
Анатолий Филиппович Шевченко. К 75-летию со дня рождения (2014)
Охотский В. Б. - Закономерности износа ковшовой футеровки. Предпосылки, Зражевский А. Д. (2014)
Грищенко С. Г. - Мировой рынок марганцевой руды и ферросплавов в iv кв. 2013 г (2014)
Молоде покоління феросплавників на старті майбутніх звершень (2014)
Гасик М. М. - Моделирование взаимосвязи параметров уравнения Аррениуса применительно к термическим активируемым явлениям переноса в шлаковых расплавах производства марганцевых ферросплавов, Гасик М. И. (2014)
Репях С. И. - Объемная усадка металлических расплавов при кристаллизации (2014)
Боровик П. В. - Метод построения кривых сопротивления резке в процессе горячего разделения металла на ножницах (2014)
Николаев В. А. - Профилирование рабочих валков для уменьшения поперечной разнотолщинности полос, Васильев А. А. (2014)
Тютюник С. В. - ЭСПЦ ОАО "Тагмет": будущее завода, Клачков А. А. (2014)
Блощинский Г. П. - Резервы увеличения выхода годногопри горячей пилигримовой прокатке труб. Сообщение 1, Калинин И. В., Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Гринев А. Ф. (2014)
Должанский А. М. - Влияние поверхностных дефектов стальной катанки на стабильность процесса волочения и закономерности их деформирования. Сообщение 2, Петлеваный Е. А., Суслова К. Л. (2014)
Опрышко Л. В. - Особенности структуры и свойств металлатрубизстали 15Х1 М 1Ф-Ш,изготовленных методом электрошлаковой выплавки, Головняк Т. В., Маленик А. О., Козьминский А. Н. (2014)
Большаков В. И. - Структурные превращения наружных слоев термически упрочненной арматуры при повторном нагреве, Чайковская А. О. (2014)
Пригунов С. В. - Повышение механических свойств сложнолегированных силуминов, изготовляемых из лома и отходов, обработкой расплава однополярным импульсным электрическимтоком, Куцова В. З., Петров С. С. (2014)
Пинчук С. И. - Структура и свойства изделий из электролитических медных порошков, синтезированных по традиционной и оптимизированной технологиям, Внуков А. А. (2014)
Пинчук С. И. - Влияние интенсивной пластической деформации на структурные превращения и свойства стали 45, Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2014)
Кустов В. В. - Влияние особенностей технологического комплекса оборудования на свойства техногенных образований, Пчелкин Г. Д. (2014)
Слободянюк В. К. - Совершенствование схем вскрытия глубоких горизонтов карьеров в сложных гидрогеологических условиях, Турчин Ю. Ю. (2014)
Махницкий И. Г. - Определение межремонтного периода оборудования при заданной вероятности безотказной работы, Поворотний В. В. (2014)
Сушко А. Е. - Контроль технического состояния редукторных кассет чистовых блоков прокатного стана 150 с использованием стационарной системы вибрационной диагностики, Демин Е. М., Кузнецов В. В., Орехов А. В., Сидоров В. А. (2014)
Ищенко А. А. - Особенности ремонта оборудования дробильно-сортировочного комплекса с помощью композитных материалов, Голинка С. Н. (2014)
Тищенко А. А. - Внедрение эффективных технических решений при реконструкции нагревательной печи, Самородова Т. Д., Опара Т. А. (2014)
Грес Л. П. - Модернизация камеры горения доменных воздухонагревателей (ВН), Самойленко Т. В., Каракаш Е. А., Миленина А. Е., Флейшман Ю. М., Волкова М. М., Колдомасов С. В. (2014)
Гордієнко Т. Б. - Методика оцінки компетентності експертів із застосуванням метода аналізу ієрархій, Величко О. М. (2014)
Лютая А. В. - Экспериментальные исследования электромеханических колебаний гибких кабелей дуговой сталеплавильной печи (2014)
Приходченко С. Д. - Моделирование системы гидротранспортирования пульпы в шламохранилища (2014)
Соломаха В. М. - Вплив екологічних чинників на конкурентоспроможність підприємств Кривбасу, Ткач В. М. (2014)
Таранда И. Н. - Особенности компоновки генеральных планов двух равнозначныхстанов, Рожкова А. А., Воробьева Е. А. (2014)
Таранда И. Н. - Размещение современных металлургических комплексов в стесненных условиях действующих производств, Александров Р. Ю., Бурхович В. В. (2014)
Алиханова Г. Г. - Влияние взаимоотношений "родитель-ребенок" на формирование образа "Я" в дошкольном возрасте (2017)
Амрахлы Л. Ш. - Влияние кризисных изменений на когнитивную деятельность подростка (2017)
Богучарова О. І. - Про психологічне благополуччя педагогів дошкільних навчальних закладів, Ткаченко Н. В. (2017)
Галієва О. М. - Психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів (2017)
Фалько Н. М. - Мандала як засіб арт-терапії, Гармаш Д. І., Браславська Л. В (2017)
Греса Н. В. - Особливості відповідальності старшокласників школи-інтернату "Обдарованість" (2017)
Мілютіна К. Л. - Індивідуальні стратегії проживання кризи професійного розвитку, Коваль І. М. (2017)
Корчакова Н. В. - Особливості просоціальної спрямованості дорослого (2017)
Коханова О. П. - Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації (2017)
Лазуренко О. О. - Результати експериментальної перевірки ефективності впровадження програми формування емоційної компетентності у фаховій підготовці лікаря (2017)
Mytnyk O. Ya. - Psychological and pedagogical foundations of becoming a socially successful personality in the process of study at GEE (2017)
Новик Л. М. - Ціннісні орієнтації юнаків як основа розвитку їх суб’єктності (2017)
Палій В. С. - Опитувальник 16 PF: потенціал діагностики та оцінки професійних компетенцій (на прикладі викладачів філологічних спеціальностей) (2017)
Пасічник А. А. - Психологічні особливості впливу сімейних взаємин на розвиток дитини дошкільного віку (2017)
Педоренко В. М. - Соціально-психологічні чинники та механізми формування суверенних моральних цінностей особистості в періоді юності (2017)
Радзівіл К. П. - Зміст і завдання комплексної програми психокорекції професійних очікувань майбутніх психологів (2017)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку професіоналізму психологів у вищих навчальних закладах: погляд третього тисячоліття, Черепєхіна О. А. (2017)
Фельдман Ю. І. - Внутрішньоособистісні конфлікти у період молодості залежно від типу валеоустановки (2017)
Філатова Т. С. - Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів (2017)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців, Коростильова І. В., Ткаченко А. В. (2017)
Швець В. В. - Встановлення генези ткацтвотерапії в умовах здійснення навчально-виховного процесу та в загальній системі арт-терапевтичних напрямів (2017)
Балюта В. В. - Засоби масової комунікації як чинник радикалізації політичної поведінки молоді (2017)
Боцвінок С. М. - Теоретична модель конструювання практик успішності в студентів (2017)
Гура С. О. - Особливості психологічної безпеки освітнього середовища для курсантів у Національному університеті цивільного захисту України міста Харкова (2017)
Знанецька О. М. - Особливості прагнення до самоактуалізації жінок зрілого віку серед внутрішньо переміщених осіб, Лазаренко В. І. (2017)
Караваєва В. А. - Психологічний аналіз суб’єктивних чинників формування ставлення особистості до праці (2017)
Котлова Л. О. - Тeoретичні зacaди проблеми cімeйних кoнфліктів як фaктoру eмoційнoгo вигoрaння жінки (2017)
Кулінченко О. С. - Сутність професійної мобільності як міждисциплінарного поняття (2017)
Мельник М. Т. - Сутність та вчинковий смисл ресоціалізації особистості у період неповноліття (2017)
Мульована Л. І. - Соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг учасникам антитерористичної операції (2017)
Піонтківська О. Г. - Роль соціальної підтримки у розвитку суспільної активності людей похилого віку (2017)
Сидоренко Ж. В. - Соціально-психологічні властивості особистості, що визначають її ставлення до децентралізації влади (на прикладі вибірки сільських жителів центрального регіону України), Мазур А. О. (2017)
Шусть В. В. - Психология построения этнических границ как фактор формирования политико-идеологических ценностей молодежи современной Украины (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Giovanis V. F. - Topographic recording of the Slalom racing route in snow, Yiaghis F. A., Vasileiou P. V. (2018)
Ivashchenko O. V. - Simulation of the regularities of physical exercises learning process of boys aged 8 years old, Iermakov S. S., Khudolii O. M., Yermakova T. S., Cieślicka M., Harkusha S. V. (2018)
Milaim Berisha - Normative values for physical fitness in children aged 11-17 in Kosovo, Murat Çilli. (2018)
Potop V. - Analysis of physical training influence on the technical execution of the dismounts off the uneven bars, Cretu M. (2018)
Shepelenko T. V. - Structure of a year cycle of athletes training in aerobics (woman) with various psychophysiological and functional features, Kozina Zh. L., Cieślicka M., Prusik K., Muszkieta R., Osiptsov A. V., Kostiukevych V. M., Bazilyuk T. A., Sobko I. N., Ryepko O. A., Polishchuk S. B., Ilnickaya A. S. (2018)
Tulyakova O. V. - Informative indices of physical and functional state of young men during the process of adaptation to learning, Avdeeva M. S. (2018)
Volkov P. B. - Gaming technologies in the development of spine flexibility and the coordination of children and teenagers’ movements in sports classes in country health camps, Nagovitsyn R. S. (2018)
Yurchuk-Zuliar O. A. - Physical and sexual development of 10-year-old girls in rhythmic gymnastics and acrobatics, Tulyakova O. V., Kunshin A. A. (2018)
Information for Authors (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Akelaitis A. V. - The expression of emotional skills among individual and team sports male athletes, Malinauskas R. K. (2018)
Bakota D. - Selected aspects of biopsychosocial functioning of the senior national team in cycle speedway representing Poland in 2015 at the World Championships in Poole, Ortenburger D., Płomiński A. (2018)
Deryugin O. V. - Determination of bus drivers’ biological age, Cheberyachko S. I., Tretyak O. O., Cheberyachko I. M. (2018)
Ivashchenko О. V. - Coordinating abilities: recognition of a state of development of 11-13 years old boys, Khudolii О. М., Iermakov S. S., Prykhodko V. V. (2018)
Masliak I. P. - Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education, Mameshina M. A. (2018)
Азархов О. Ю. - Класифікація внутрішніх та зовнішніх ризиків реабілітаційно-відновлюванного лікування хворих з порушеннями рухового апарату з позицій системного підходу, Мінцер О. П., Злепко С. М. (2010)
Stavrou K. - The effect of an exercise program on communication and behavior of a child with Autism Spectrum Disorder, Tsimaras V., Alevriadou A., Gregoriadis A. (2018)
Рижов О. А. - Інваріантна модель подання знань у системах дистанційного навчання на основі об’єктно орієнтованого підходу, Попов А. Н. (2010)
Surina-Marysheva E. F. - Physical development of hockey players aged 13-16 years, Erlikh V. V., Korableva Y. B., Kantyukov S. A., Ermolaeva E. N. (2018)
Злепко С. М. - Інформаційна технологія психофізіологічного відбору кандидатів на контрактну службу: картка психологічного супроводу, Петренко В. В., Костішин С. В., Коваль Л. Г. (2010)
Voloshina L. N. - Modern strategies for regulating the motor activity of preschool and school age children in the educational space, Kondakov V. L., Tretyakov A. A., Kopeikina E. N., Cretu M., Potop V. (2018)
Пономаренко Л. М. - Інформаційна модель визначення комплексу фармакокінетичних показників лікарських плівок (2010)
Information for Authors (2018)
Сальников А. О. - Інтегроване середовище віртуальної лабораторії MolDynGrid для розрахунків молекулярної динаміки біополімерів, Судаков О. О., Савицький О. В., Слюсар С. А., Корнелюк О. І. (2010)
Страхова О. П. - Оцінка психофізологічного стану студента методом визначення електрошкірних характеристик біологічно активних точок, Рижов О. А. (2010)
Абызов P. A. - Основні складові елементи статистичного аналізу дисертаційнихи досліджень, Самойленко С. С., Шкоба Я. В. (2010)
Вакуленко Д. В. - Шляхи оптимізації процесу відновлення кісткової тканини у хворих на остеопороз (2010)
Марценюк В. П. - Аналіз результатів семестрових комплексних тестових іспитів в медичній освіті на основі кореляційних показників успішності та багато параметричної нейромережевої кластеризації , Стаханська О. О. (2010)
Title (2018)
Contents (2018)
Amani A. R. - The effect of creatine monohydrate supplement on stroke volume during high intensity aerobic exercise in non active adults (2018)
Bayraktar I. - Estimation of jumping distance using run-up velocity for male long jumpers, Çilli M. (2018)
Fitili P. I. - The characteristics of the Greek athletes of race walking in relation to the frequency of injuries, Giovanis V. F., Sanidopoulos G. N. (2018)
Furman Yu. M. - An estimation of aerobic and anaerobic productivity of an organism of youth aged 17-19 years old of Podilsk region, Miroshnichenko V. M., Brezdeniuk O. Yu., Furman T. Yu. (2018)
Ivashchenko О. V. - Power abilities: recognition of the level of development in girls aged 12-14 years, Khudolii О. М., Iermakov S. S., Veremeenko V. Yu., Lopatiev A. O. (2018)
Kozina Zh. L. - Individual chronobiological regularity in track-and-field sprint, Prokopenko I. F., Cretu M., Chaika O. I., Ryepko O. A., Osiptsov A. V., Razumenko T. O., Kudryavtsev M. D., Polianskyi A. O. (2018)
Pryshva O. B. - Seasonal optimality of high intensity physical activity for men of mature age (2018)
Uspuriene B. A. - Effect of sports training programme on juvenile sports dancers motivation, Sniras S. A. (2018)
Information (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Avdeeva M. S. - Indicated factors of physical development, physical readiness, functional condition and efficiency of female students in the process of adaptation to training, Tulyakova O. V. (2018)
Cynarski Wojciech J. - Changes in foot pressure on the ground during mae-geri kekomi (front kick) in karate athlete - case study, Wąsik Jacek, Szymczyk Daniel, Vences de Brito Antonio. (2018)
Demirci Deniz - Reviewing the effect of the stretch-shortening cycle workouts on shot hit performance, Konyali Mustafa, Akdeniz Hakan, Sekban Gülşah, Aydin Mensure. (2018)
Grinko V. М. - Prediction and increasing of general level of students’ endurance by the exercises of aerobic direction, Kudelko V. E., Hlotov Y. O. (2018)
Kolokoltsev M. M. - Motor skills and functional characteristics of students of different somatotypes , Iermakov S. S., Prusik Katarzyna. (2018)
Malikova A. N. - The ways of improvement special physical training of high-qualified women volleyball players in competitive period of annual macrocycle, Doroshenko E. Yu., Symonik A. V., Tsarenko E. V., Veritov A. I. (2018)
Pakhalchuk N. О. - Problems of physical activity in vocational training of future teachers, Holyuk О. А. (2018)
Podrigalo L. V. - The prediction of success in kickboxing based on the analysis of morphofunctional, physiological, biomechanical and psychophysiological indicators, Volodchenko A. A., Rovnaya O. A., Podavalenko O. V., Grynova T. I. (2018)
Information for Authors (2018)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "ГК-10”, Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Данко М. М., Пономарьова С. А. (2018)
Стояновський В. Г. - До вивчення розвитку технологічного стресу в організмі поросят за впливу кормової добавки "Праймікс Біонорм К”, Камрацька О. І., Коломієць І. А., Слепокура О. І. (2018)
Касянчук В. В. - Вивчення антибактеріальних властивостей меду щодо метицилінрезистентних стафілококів, Бергілевич О. М., Негай І. В. (2018)
Стецько Т. І. - Критично важливі антимікробні препарати для ветеринарної медицини, Музика В. П., Гунчак В. М. (2018)
Kotsyumbas G. I. - The influence of probiotic fodder additives on the morphofunctional state of duodenum pigs, Lemishevskyi V. M., Kostynjuk A. K. (2018)
Стояновський В. Г. - Адаптація стану неспецифічної резистентності організму качок в умовах стресу при включенні в раціон пробіотичних добавок, Крог А. О., Коломієць І. А. (2018)
Коваленко В. Л. - Вивчення антимікробної активності ефірних олій та їх композицій до мікроорганізмів, Напненко О. О., Чорний І. О., Загребельний О. В. (2018)
Jaroszewski J. J. - Consumption of antimicrobials in the European Union and indications for their rational administration (2018)
Tykałowski B. - The principles of rational chemotherapy of bacterial infections in poultry, Koncicki A. (2018)
Семанюк Н. В. - Резистентність ізольованих із зубної бляшки собак бактерій до антибіотиків, Семанюк В. І., Кухтин М. Д. (2018)
Кацараба О. А. - Застосування внутрішньоматкового аерозольного препарату для терапії корів при післяродових ускладненнях, Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є., Сачук Р. М., Кулініч О. В. (2018)
Турко Я. І. - Біоплівкоутворююча здатність кокових форм мікрофлори сліпої кишки курей-несучок при застосуванні пробіотика та нанонутріцевтика кобальту, Ушкалов В. О. (2018)
Пеленьо Р. А. - Чутливість L. casei та E. сoli до діючих речовин протипаразитарних препаратів (2018)
Голубцова М. В. - Вплив дезінфектанту "Бі-дез” на споруляцію ооцист еймерій у курей, Стибель В. В., Соболта А. Г. (2018)
Верхолюк М. М. - Руйнівна дія різної концентрації ортофосфатної кислоти в кислотному мийно-дезінфікуючому засобі на елементи доїльного устаткування, виготовлених із нержавіючої сталі та алюмінію, Пеленьо Р. А. (2018)
Сливка І. М. - Стійкість до антибіотиків молочнокислих бактерій і загроза її передачі з ферментованими молочними продуктами, Цісарик О. Й., Мусій Л. Я. (2018)
Слівінська Л. Г. - Терапевтична ефективність пробіотика та фітобіотика за гастроентериту відлучених поросят, Лукащук Б. О. (2018)
Слободюк Н. М. - Застосування флуорхінолонів у практиці ветеринарної медицини України (2018)
Винярська А. - Емпірична антибіотикотерапія при інфекційних захворюваннях дрібних тварин, Кайпус М., Гуфрій Д., Гамота А. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Морфологічні особливості та морфометричні показники слизової оболонки різних відділів кишечнику курей-бройлерів за згодовування кормів з пробіотичною добавкою, Костинюк А. К., Лемішевський В. М., Федик Ю. Я. (2018)
Ціхоцька Є. - Застосування фітобіотика нового покоління adiCoxSOL® PF у профілактиці кокцидіоз у бройлерів курей, Дримель В., Абрамович-Піндор П., Дідух А. (2018)
Козицька Т. Г. - Аналіз результатів дослідження щодо наявності метицилінрезестентного стафілокока (MRSA) в харчових продуктах тваринного походження, Гаркавенко Т. О. (2018)
Параняк Р. П. - Значення та доцільність застосування пробіотиків, Калин Б. М., Нагірняк Т. Б. (2018)
Дармограй Л. М. - Концепція антимікробної активності водного екстракту рослини Galega orientalis (Lam), Гутий Б. В., Дармограй О. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kashuba V. O. - Increase in efficiency of professionally applied physical training of pupils of 16-17 years old based on application of informational and methodical systems, Golovanova N. L. (2018)
Kolokoltsev M. M. - Physical condition of female students with different level of body mass deficiency, Iermakov S. S., Jagiello M. (2018)
Kolumbet A. N. - Biomechanical justification of the choice of optimum mode for passing the individual pursuit race, Dudorova L. Y., Babina N. A., Natroshvili S. G., Chernovsky S. M. (2018)
Pop Cristiana Lucretia - Body mass index and body image anxiety in a sample of undergraduate students (2018)
Roohollah Talebi - Index of difficulty which is an effective factor on especial skill formation in basketball free throw: index of learning difficulty hypothesis, Hamid Reza Taheri, Mahdi Sohrabi (2018)
Şar Nuriye Şeyma - An analysis of psychological endurance and personality traits of individuals doing sports and not doing sports by various variables, Soyer Fikret, Koç Mustafa (2018)
Selcen Korkmaz Eryılmaz - Exercise-induced arterial hypoxemia in aerobic and anaerobic trained athletes during incremental exercise, Metin Polat (2018)
Wadii Zayed - Repercussions of behavior of cooperative teacher’s on health and attractiveness of Tunisian student teachers, Naila Bali, Nizar Souissi (2018)
Information for Authors (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Aschenbrenner P. H. - The characteristics of Poland’s alpine skier’s (students) related to the frequency of accidents, Giovanis V. F. (2018)
Kozina Zh. L. - Influence of music on the level of physical fitness of the students practicing rugby (rugby players students), Kalinicenko V. E., Cretu M., Osiptsov A. V., Kudryavtsev M. D., Polishchuk S. B., Ilnickaya A. S., Minenok А. O. (2018)
Krivoruchko N. V. - The influence of cheerleading exercises on the demonstration of strength and endurance of 15-17-year-olds girls, Masliak I. P., Bala T. M., Skripka I. N., Honcharenko V. I. (2018)
Lotfi Gh. - Optimal distance of an external focus of attention in standing long jump performance of athletes (2018)
Osipov A. Yu. - Application of various forms of physical education as a factor of increase in the level of physical activity of medical students, Kudryavtsev M. D., Markov K. K., Kuzmin V. A., Nikolaeva O. O., Zemba E. A., Yanova M. G. (2018)
Şentuna M. - The investigation of the effects of some variables in the playoff games played in Turkey women’s basketball super league between 2013-2017 on winning and losing, Şentuna N., Özdemir N., Serter K., Özen G. (2018)
Sniras S. A. - Assessment of pre-competition emotional states of different mastery women-basketball players, Uspuriene B. A. (2018)
Symonik A. V. - Application of fitball aerobics means in the system of physical education of female students of non-sporting specialties, Chernenko O. Ye., Chernenko A. Ye., Serdyuk D. G., Kokarev B. V., Bulakh S. M., Hurieieva A. M. (2018)
Information for Authors (2018)
Shkarlet S. M. - Basic descriptors of the information economydevelopment, Dubyna M. V., Tarasenko А. V. (2017)
Shkarlet S. M. - Actual problems of formation and funding of the stateroad funds, Khomenko I. O., Kontseva V. V. (2017)
Bondaruk T. G. - Conceptual basis of mechanism of ensuring budgetsecurity, Bondaruk I. S., Bondaruk O. S. (2017)
Voynarenko M. P. - Strategic energy security outlook formation of Ukraine underEuropean integration process, Mykolyuk O. A. (2017)
Deriy Z. V. - Evolution of the scientific thought for the environmental safetymanagement of the state, Lysenko I. V., Lysenko N. V. (2017)
Kuzmin O. Ye. - Harmonization of information support of socio-economic diagnostics of business-structures under the conditions of European integration, Adamiv M. Ye., Shpak Yu. N. (2017)
Khodzhaian А. О. - Strategic partnership as a form of innerstate cooperation (2017)
Bilan Yu. V. - Conceptual modeling of agri-food market developmentunder economy’s globalization, Nitsenko V. S., Samoilyk Iu. V. (2017)
Gryshova І. Ju. - The methodological principles of determining thelevel of performance of the functions of consumerism, Negodenko V. S., Shestakovska T. L. (2017)
Shevchuk O. А. - Three-level model of organizing state financial control, Shevchuk О. V. (2017)
Dziekanski P. - Economic effectiveness of the activities of local self-government units in the light of themunicipality financial resources (2017)
Lyskova L. M. - The effects of the increase in trade cooperation between Ukraine and EU in agriculturalsector: empirical evaluation (2017)
Poyda-Nosyk N. N. - Comparative characteristic of development trends inthe Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine, Bacho R. J., Vdovenko N. M. (2017)
Yarosh-Dmytrenko L. O. - Export activity of mashine-building enterprises within ransformation of Ukrainian foreign trade (2017)
Petrushka O. V. - Peculiarities of formation and implementation of corporate pension programs in Ukraine (2017)
Aparov A. M. - "Entepreneurship" as a key category of economic law and economic sciences: researchthrough the prism of comparative analysis (2017)
Yanchuk A. О. - The tools of the financial-credit mechanism of thestate regulation of the development of agricultural production and their efficiency, Markova Ie. Yu., Voronzhak P. V. (2017)
Doniy N. E. - Economic and social aspect of creativity (2017)
Honcharenko I. Н. - The problem of corruption and legalization ofmoney laundering, Berezina E. Yu., Shevchenko A. М. (2017)
Olifirenko L. D. - Functional review of institutional mechanism in the context of interrelations ofmechanisms of regulation of business entitiesdevelopment (2017)
Chechel O. M. - Transformation functions of state regulation on the condition of country’s participation inintegration formations (2017)
Гонта C. В. - Ментальні детермінанти розвитку національної економіки України (2017)
Nebotov P. G. - Experience of leading countries in building mechanisms of export control and areas ofimplementation of such experience in Ukraine (2017)
Vdovenko N. M. - Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy, Nakonechna K. V. Samsonova V. V. (2017)
Yakymchuk A. Y. - Regional innovation economy: aspects of economic development, Valyukh A. M., Akimova L. M. (2017)
Yakymchuk A. Y. - Natural resources potential as innovative and investment development prospect, Navrotskyi R. L., Kovshun N. E. (2017)
Zakharchenko S. V. - Performance as a basic factor of competitiveness of Ukraine and its regions (theassesment is done according to IMD-Lausanne methodology) (2017)
Rozum Р. І. - Improving efficiency of using agricultural land, Liubezna I. V., Kalchenko O. M. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Creating a system of evaluation of efficiency of statesupport policy for innovative entrepreneurship, Bayramov E. A., Podzihun S. M. (2017)
Andrusiv U. Ya. - Evaluation of innovation activityof construction enterprises, Galtsova O. L. (2017)
Горішній В. Я. - Синтез та первинна оцінка протизапальної активності 1,4,5,6-тетра­гідро­піримідин-2-карбоксамідів, Фролов Д. А., Нєктєгаєв І. О., Остап’юк Ю. В., Матійчук В. С. (2018)
Кузнєцова В. Ю. - Смородини чорної плоди – перспективна сировина для розробки національної монографії в державну фармакопею України, Котов А. Г., Кисличенко В. С., Котова Е. Е. (2018)
Полонець О. В. - Морфолого-анатомічні ознаки листків хризантеми багаторічної садової сортів belgo і пектораль, Марчишин С. М., Сіра Л. М., Демидяк О. Л. (2018)
Вовк О. Г. - До питання макро-, мікродіагностики гарбуза насіння як лікарської рослинної сировини, Соколова О. О., Котов С. А., Гонтова Т. М. , Котов А. Г. (2018)
Дарзулі Н. П. - Дослідження впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості порошкових мас при розробці технології таблеток екстракту грушанки круглолистої, Грошовий Т. А., Соколова К. В., Подплетня О. А. (2018)
Рубан О. А. - Застосування методу математичного планування експерименту при оптимізації складу та технології матриксних таблеток iз сухим екстрактом листя чорниці, Колісник Т. Є., Сліпченко Г. Д. (2018)
Рибачук В. Д. - Вибір кількісного складу допоміжних речовин при створенні таблеток цеоліту природного (кліноптилоліту), Рубан О. А. (2018)
Кучеренко Л. І. - Кількісне визначення L-триптофану та тіотриазоліну в модельній суміші, Мазур І. А., Борсук C. О., Портна О. О. (2018)
Іванченко Д. Г. - Спектрофотометричне визначення 1-|7-(2-гідроксіетил-1)-3-метилксантин-8-іл|піперазиній хлориду, Жук Ю. М., Васюк С. О., Романенко М. І. (2018)
Сулима М. І. - Валідація методики кількісного спектрофотометричного визначення верапамілу гідрохлориду у складі лікарських форм, Огурцов В. В., Жук Ю. М., Васюк С. О. (2018)
Громовик Б. П. - Експертна оцінка простатопротекторів для фармакотерапії хронічного простатиту (на прикладі Івано-Франківської області), Гадяк І. В., Тріщ В. І. (2018)
Немченко А. С. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, Куриленко Ю. Є. (2018)
Белей С. Я. - Дослідження асортименту відхаркувальних фітопрепаратів для лікування кашлю при простудних захворюваннях, Грошовий Т. А., Белей Н. М., Дарзулі Н. П. (2018)
Палюх О. А. - Особливості розуміння студентами-провізорами проблеми запобігання кліщовим трансмісивним природно-осередковим інфекціям, Громовик Б. П., Виноград Н. О., Білущак Г. І. (2018)
Соловйов С. О. - Аналіз повторних випадків захворювання в оцінці вартості захворювання на ротавірусну інфекцію, Мохорт Г. А., Лелека М. В., Курсенко Л. О. (2018)
Тригубчак О. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А., Бегей Н. С., Найда Ю. В. (2018)
Вовк C. М. - Цілісний підхід – багатомірний синтез традиції та інновації в сучасній філософії науки (2011)
Савостьянова М. В. - Кризис науки: аскиологический контекст (2011)
Кондратенко С. В. - Особливості філософського осмислення високих наукомістких технологій як соціокультурного феномену (2011)
Лебідь А. Є. - Істина: від онтології άληθεια до епістемології ψευδοσ (2011)
Кравченко Т. А. - Эвристический потенциал сетевой парадигмы и его философское осмысление (2011)
Снегирев И. А. - Синергетическая рациональность: на пути к новому миропониманию (2011)
Зленко Н. Н. - Философское осмысление современных подходов общественного развития (2011)
Книш І. В. - Трансформація значення концептів "біосфера" та "ноосфера" у постнекласичному науковому дискурсі (2011)
Прокопенко Б. В. - Техноэволюция: от "техне" к синергийной конвергенции высоких технологий (2011)
Пушкарь Я. В. - Тенденції розвитку соціальних систем: синергетичний аспект (2011)
Косяк В. А. - К онтологии позитивной силы (2011)
Щербина А. М. - Міжнаукова інтеграція в осмисленні багаторівневості соціокультурних регулятивів людської діяльності (2011)
Денежников С. С. - Этико-аксиологические аспекты трансгуманизма (2011)
Афонина М. А. - Проблема трансформации человека под влиянием NBIC: философский анализ (2011)
Щербаченко Л. М. - Тілесне і вербальне в категоріях внутрішнього і зовнішнього (2011)
Препотенська М. П. - Соціально-психологічні засади полілогічного (діалогічного) спілкування, Драгун О. Ю. (2011)
Дудченко В. С. - Духовні виміри свободи (2011)
Крилова С. А. - Краса вчинків як цілісність свободи (2011)
Рубан О. В. - Гендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенційний вимір (2011)
Цикин В. А. - Проблема формирования новой парадигмы образования (2011)
Наумкина Е. А. - Новация и традиция в контексте образования, Карпенко В. Е. (2011)
Гайворонська О. О. - Людина як суб’єкт впливу інноваційних освітніх технологій (2011)
Качуровський М. О. - Демократія і громадянське виховання (2011)
Бадюл С. С. - Социально-философские условия формирования интеллектуальной элиты в системе высшего технического учебного заведения (2011)
Вертель А. А. - Философия и психоанализ: междисциплинарный диалог или тупик дуализма? (2011)
Донченко А. В. - Становлення ДП "УкрНДІВ" як флагмана вітчизняної науки щодо розвитку вітчизняного залізничного транспорту та міського колійного транспорту, Сафронов О. М. (2017)
Сулим А. О. - Розробка програмного забезпечення для виконання теоретичних досліджень з впливу рухомого складу на залізничну колію, Мельник О. О., Хозя П. О., Третяк Е. В., Катков А. О. (2017)
Черкаський М. Д. - Перспективи впровадження тепловізійного діагностування електрообладнання під час експлуатації тягового залізничного транспорту, Сулим А. О., Мельник О. О., Шмаков С. В. (2017)
Сулим А. О. - Визначення модуля пружності підрейкової основи на дослідних ділянках залізничної колії, Третяк Е. В., Мурчков С. В. (2017)
Донченко А. В. - Проблеми, що стоять перед галузевою наукою та шляхи їх вирішення, Багров М. О., Семко Ж. О., Брусило Д. О. (2017)
Третяк Е. В. - Дослідження поколісного навантаження від пасажирського вагона на залізничну колію, Столєтов С. О., Сулим А. О. (2017)
Сіора О. С. - Програмний комплекс для обробки даних експериментальних досліджень з впливу рухо-мого складу на колію та стрілочні переводи, Сулим А. О., Столєтов С. О., Третяк Е. В. (2017)
Донченко А. В. - Залізничне машинобудування: проблеми розвитку інноваційного потенціалу, сучасний стан експлуатації та шляхи вирішення, Гладких І. В. (2017)
Дмитриев В. С. - Вплив термічної обробки на вольт-амперну характеристику та інжекційні властивості гетеропереходу Ag/n-n+GaAs (2018)
Жиров Г. Б. - Алгоритми моделювання процесів технічного обслуговування за станом складних радіоелектронних об’єктів, Лєнков Є. С. (2018)
Lamtyugova S. N - Method of numerical analysis of the problem of mass transfer of a cylindrical body with the uniform translational flow, Sidorov M. V., Sytnykova I. V. (2018)
Бісікало О. В. - Оптимізація класифікатора автоматизованої системи розпізнавання мовця критичного застосування, Грищук Т. В., Ковтун В. В. (2018)
Dovbysh A. S. - Optimization of parameters of machine learning of the system of functional diagnostics of the electric drive of a shaft lifting machine, Velykodnyi D. V., Protsenko O. B., Zimovets V. I. (2018)
Kovalevska О. S. - Application of acoustic analysis in control systems of robotic machine tools, Kovalevskyy S. V. (2018)
Oliinyk A. - Parallel method of big data reduction based on stochastic programming approach, Subbotin S., Lovkin V., Ilyashenko M., Blagodariov O. (2018)
Alguliyev R. M. - An improved ensemble approach for dos attacks detection, Aliguliyev R. M., Imamverdiyev Y. N., Sukhostat L. V. (2018)
Akhmetov B. B. - Model of investment strategies in cyber security systems of transport situational centers, Lakhno V. A., Malyukov V. P. (2018)
Гадецька С. В. - Методи структурної класифікації зображень на засадах баєсовської теорії прийняття рішень, Гороховатський В. О. (2018)
Dadenkov S. A. - The simulation of p-persistent csma algorithm of unequal random multiple access (2018)
Копп А. М. - Подход к анализу и оптимизации моделей бизнес-процессов в нотации BPMN, Орловский Д. Л. (2018)
Mіrosсhnyk M. A. - Design automation of easy-tested digital finite state machines, Pakhomov Y. V., Shkil A. S., Kulak E. N., Kucherenko D. Y. (2018)
Panin V. V. - Application of the system analysis of implementation of the instrumental method of navigation on inland waterways of Ukraine, Doronin V. V., Aleynikov V. M. (2018)
Prots’ko I. O. - Development of wfta based on the hashing array, Teslyuk V. M. (2018)
Faure E. V. - Factorial code with a given number of inversions, Shcherba A. I., Kharin A. A. (2018)
Федасюк Д. В. - Алгоритм побудови графу потоку керування за текстом програми мовою C, Чопей Р. С. (2018)
Шитикова Е. В. - Метод формирования объема работ для программ испытаний на основе нечеткого вывода, Табунщик С. С., Табунщик Г. В. (2018)
Святный В. А. - Исследование циклического расписания для модели сетевого динамического объекта реального времени, Иванов А. Ю., Иванов Ю. А. (2018)
Firsov S. N. - Intelligent support of multilevel functional stability of control and navigation systems, Pishchukhina O. A. (2018)
Соколов В. Ю. - Діяльність одеського бібліотечного об’єднання у 1920-х рр. (2018)
Грєбцова І. С. - Співробітництво факультету історії та філософії і Наукової бібліотеки ОНУ у руслі підготовки студентів-істориків: напрямки і перспективи (2018)
Левченко В. В. - Новые штрихи к просопографическому портрету одесского ученого-историка А. Г. ГОталова-Готлиба (2018)
Музичко О. Є. - Внесок південноукраїнських істориків у розвиток енциклопедичної справи (друга половина XIX – початок XX ст.) (2018)
Польовик С. М. - Образ України у світі: аналіз азійських ЗМІ (2018)
Самодурова В. В. - Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист (2018)
Шершун Т. М. - Педагогічні студії М. М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду): до 160-річчя від дня народження вченого (2018)
Великодная А. В. - Архивариус и библиофил Антоний Мучковский (2018)
Полевщикова Е. В. - Книжные знаки в собрании Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки ОНУ (2018)
Самчук Л. І. - Створення електронних бібліографічних посібників в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2018)
Швецова-Водка Г. Н. - Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований (2018)
Гребцова И. С. - Биоисториография: традиции и новации в изучении высшего исторического образования в Украине (2018)
Прокопенко Л. І. - Рецензія на бібліографічний посібник "З Україною в серці відкриваємо світ" (до 20-річчя кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв) (2018)
Вербин Н. Б. - Розвиток професійної витривалості військових керівників: історико-педагогічний аналіз (2017)
Загородня А. А. - Моделювання освітніх систем економічної галузі України та Республіки Польща (2017)
Лещенко О. Г. - Профілактика соціального сирітства як актуальна потреба сьогодення (2017)
Побидайло Н. Г. - Роль краєзнавства у формуванні географічної картини світу: педагогічний аспект (2017)
Заверико Н. В. - Проблема формування критичного ставлення підлітків до засобів масової інформації: соціально-педагогічні аспекти, Шугайло Я. В. (2017)
Куликовський С. С. - Підходи до визначення гри як феномену соціальної дійсності (2017)
Овсяннікова В. В. - Особливості становлення ціннісних орієнтацій підлітків (2017)
Vasylchenko O. - Foreign language as means to form university students gender competence (2017)
Гладій А. Л. - Програма мобільності для студентів та викладачів Erasmus+ на польському прикладі та перспективи участі України (2017)
Зубцова Ю. Є. - Особливості лекції у вищому навчальному закладі в контексті реалізації діяльнісного підходу (2017)
Локарєва Г. В. - Педагогічний конфлікт у навчально-виховному процесі вишу: дефініції, сутнісні характеристики, конфліктологічна компетентність (2017)
Багорка А. М. - Особливості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "Коледж-університет" (2017)
Безкоровайна Л. В. - Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Захаревич М. В. - Формування основ професійної етики у процесі фахової підготовки майбутнього актора (2017)
Короткова Л. І. - Сутність та структура професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру (2017)
Круглик В. С. - Аналіз зарубіжних досліджень методів підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності (2017)
Пінчук Л. М. - Використання ігрових педагогічних технологій у процесі формування англійськомовної компетенції (2017)
Пономаренко Я. С. - Формування професійно орієнтованої англійськомовної читацької компетентності в учнів професійних ліцеїв технічного профілю (2017)
Хе Сюефей - Педагогічні умови як головний фактор музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2017)
Шумський О. Л. - Концептуальна модель формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти (2017)
Юдіна О. В. - Дидактичні передумови формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на основі інтернет-технологій (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лозинська С. В. - Моральне виховання у становленні духовних цінностей особистості дошкільника, Капусняк Л. В. (2017)
Петрик Т. Д. - Імпровізація в різних видах мистецтв та її вплив на виховання майстерності актора (2017)
Пілевич О. А. - Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту (2017)
Полякова Е. С. - Педагогические условия воспитания личности средствами фольклора в глобализованном мире, Украженко И. Н. (2017)
Чорна А. В. - Проблема виховання національних цінностей у соціально-педагогічних дослідженнях (2017)
Чумакова А. А. - Методологічні підходи і принципи виховання емоційної культури молодших школярів (2017)
Гладиш М. О. - Викладання соціально-педагогічних дисциплін за методикою інтегративного навчання (CLIL) (2017)
Дехтяренко С. Г. - Реалізація міжпредметних зв’язків у викладанні природничо-наукових дисциплін у профільній школі засобами розв’язування задач, Савіч І. О. (2017)
Андрєєв В. О. - Професійно-педагогічне спілкування як взаємодія викладачів коледжу (2017)
Білозуб Л. М. - Музичний дискурс українських композиторів у контексті національної культури (2017)
Комар О. М. - Моніторинг задоволеності студентів рівнем якості підготовки у вищому медичному закладі, Головчанська С. Є., Кізлова Н. М., Пірвердієва І. С. (2017)
Ружин К. М. - Комплексний підхід до формування комунікативної компетенції на основі взаємодії інтерактивного і диференційованого принципів (2017)
Фрига І. О. - Неформальна освіта дорослих в Україні (2017)
Бузенко І. Л. - Методика реалізації педагогічних умов формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Вавіліна С. Г. - Піар-текст як засіб формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні (2017)
Віндюк А. В. - Особливості практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти (2017)
Гончаренко Ю. В. - Формування творчої активності майбутніх акторів засобами пластичної імпровізації (2017)
Горлач В. В. - Науково-теоретичні основи застосування семіотичних технологій у професійній підготовці (2017)
Грибанова О. Є. - Професійна підготовка студентів коледжів на основі технологій інтерактивного навчання (2017)
Гринь Л. О. - Структурно-функціональна модель процесу вокальної підготовки майбутніх акторів: базовий та усвідомлено-реалізаційний етапи (2017)
Драч А. С. - Художній текст як засіб навчання читання майбутніх учителів англійської мови (2017)
Пахомова Т. О. - Читацька компетентність у системі професійно орієнтованого навчання англійської мови, Пономаренко Я. С. (2017)
Стадніченко Н. В. - Аналіз стану готовності майбутніх акторів до професійного спілкування (2017)
Чернявський Б. Р. - Сутність іншомовної компетентності майбутнього фахівця (2017)
Shyshko A. V. - Formation of translation competence of future translators by means of innovative technologies, Lukanska H. A. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Ирина Мирошник: есть повод праздновать! (2018)
WorldStar – награда для "Авентина" (2018)
10 кроків до упаковки (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Петренко С. Д. - Полимеры для упаковочной индустрии (ситуация, тенденции, прогнозы), Кривошей В. Н. (2018)
Замотаев П. В. - Полимеры с приставкой БИО- (2018)
Кривошей В. М. - Дефекти та випробування м’якої упаковки (2018)
Репета В. Б. - Інновації у флексографічному та глибокому друці (ракельні ножі фарбових систем) (2018)
Гавва О. М. - Шляхи технічного та функціонального вдосконалення пакувальних машин, Якимчук М. В., Кривопляс-Володіна Л. О. (2018)
Так сортируют отходы в Ирпене (2018)
Слабий В. Г. - Пілотний проект у Вишгороді (2018)
Профессионал из Обухова (2018)
Український Фаберже (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Служба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося в Одесі (2018)
Ювілейна доповідь Римського клубу (про глобальний стан планети) (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Упаковка для кондитерських виробів в Україні (ринок, тенденції розвитку) (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Кривошей В. Н. - Пленка с пузырьками воздуха (2018)
OnCap™ BIO и OnColor™ BIO от PolyOne (2018)
Упаковка со всех континентов (2018)
Pack Studios – новий стандарт співробітництва (2018)
Замотаев П. В. - О бедном пакете замолвите слово (2018)
Шибанов В. В. - Фотополимерный "мусор" в упаковке, Репета В. Б. (2018)
Маккормик М. - Скрытая маркировка: представление и защита бренда (2018)
Шостя В. К. - Залучаємо в партнери… ДОФАМІН (дизайн упаковки і його вплив на вибір споживача продукції) (2018)
Удріс Н. С. - Тенденції постмодернізму в дизайні сучасної упаковки, Чуєва О. В. (2018)
Кривошей В. М. - Випробування жорсткої полімерної упаковки (2018)
Металлы и упаковка из металлов (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Служба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
Жаботинська С. А. - Домінантність української мови в умовах білінгвізму: нейрокогнітивні чинники (2018)
Олейник Н. А. - Образные средства выражения концепта НЕХВАТКА в дискурсе СМИ (2018)
Безугла Л. Р. - Рівні комунікації у лірико-поетичному дискурсі (2018)
Дребет В. В. - Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі (2018)
Романова Н. В. - Семантика фразеологічних одиниць із компонентом HUND у сучасній німецькій мові (2018)
Фролова І. Є. - Специфіка художнього дискурсу та його аспектів, Омецинська О. В. (2018)
Шевченко І. С. - Таблоїдність дискурсу американських президентів ХХІ століття (2018)
Безугла Т. А. - Множинна актуалізація значення в англо- і німецькомовних рекламних текстах (2018)
Морозова І. І. - Стереотипізація персонажного мовлення (2018)
Руднєва І. С. - Юридичний дискурс як модель інституційного дискурсу (2018)
Гулієва Д. О. - Комунікативні стратегії негативної оцінки (на матеріалі англомовних ігрових кінофільмів) (2018)
Кабірі М. Х. - Висловлення як одиниця аналізу стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі (2018)
Кайсіна Д. М. - Сміх як миттєва респонсивна комунікативна дія реципієнтів англомовних ідеаційних промов (2018)
Кузнєцова О. В. - Реалізація комунікативної функції у комічному ідіодискурсі Д. Баррі (2018)
Петренко О. М. - Типологія стратегій неввічливості у дискурсі В. Шекспіра (2018)
Сухова А. В. - Метафора як основа естетичної цінності художнього тексту (на матеріалі англомовної новели) (2018)
Мелещенко О. О. - Бімодальний твіт-текст як комунікативна одиниця інтернет-жанру твітінг (на матеріалі Твітеру Дональда Трампа) (2018)
Донец П. Н. - Лингвокультурная специфика китайской поэзии и способы ее компенсации при переводе, Мотрохов А. И. (2018)
Ребрій І. М. - Функціональні та лінгвосеміотичні чинники іншомовного відтворення артлангів (2018)
Пасынок В. Г. - Интеграция французского языка, культуры и художественных текстов в аспекте "Домашнее чтение" (2018)
Петрушова Н. В. - Методика становлення професійного спілкування майбутнього вчителя засобами іноземної мови, Кравченко В. Л. (2018)
Свердлова І. О. - Структурні особливості лекції з курсу "Методика викладання іноземних мов”, Рубцова М. А. (2018)
Зверюк Р. Є. - Лінгводидактичні ідеї Якима Яреми (2018)
Jurkowski J. - Mit o stworzeniu czlowieka w Timaiosie Platona w kontekscie mitu orfickiego o Dionizosie Zagreusie i Tytanach (2018)
Kushmar L. V. - Reactions' Classification in the "Credit" Associative Field as Fragment Reflecting of the Speaker's World Picture (2018)
Vyhivskyi V. L. - Intra-Verbal Content Relations in Kernel Components of Word Combinations of the Models A + N, Participle + N, N + N as a Prerequisite of Forming Homophrases, Morkotun S. B., Bashmanivskyi O. L. (2018)
Yevchenko V. V. - North American English and British English: Two Aspects of Development (2018)
Балабін В. В. - Визначення компетентності військового перекладача (2018)
Бондарчук О. М. - Типологія нарації в "Мемуарах мого життя" Т. Бобровського (2018)
Борисенко Н. Д. - Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі, Садловська О. С. (2018)
Вискушенко С. А. - Лексикографічні принципи побудови двомовного термінологічного тематичного словника фахової мови тваринництва (2018)
Вісич О. А. - Критичний дискурс метадрами Варвари Чередниченко "Артистка без ролів" (2018)
Гнезділова Я. В. - Персуазивна vs маніпулятивна функції мета комунікації (2018)
Горбач Н. В. - Модифікація жанрової матриці в іронічному детективі Н. Доляк "Шикарне життя в Вупперталі" (2018)
Жуковська В. В. - Наскільки "незалежна" абсолютна конструкція у сучасній англійській мові: корпуснобазований аналіз (2018)
Зорницький А. В. - Особливості відтворення прикметника Bohemian при перекладі художнього тексту (на матеріалі оповідання A. Конан Дойла "А Scandal in Bohemia") (2018)
Коляда О. В. - "Стара мелодія": поетика авторського перекладу Cемюела Беккета (на прикладі адаптації радіоп'єси Роберта Пінджета "Рукоятка") (2018)
Котнюк Л. Г. - Модальні дієслова як засоби вираження припущення в газетному дискурсі англійської мови (2018)
Кубрак С. В. - Взаємозв'язок людини і природи в оповіданнях Олексія Опанасюка, Білошицька З. А. (2018)
Кузнєцова Г. В. - Засоби мультимодального впливу когнітивних метафор у кінодискурсі (2018)
Матвєєва Т. С. - Богопокинутість як абсолют змодельованого українським романним дискурсом другої половини XIX ст. світу (2018)
Міщинська І. В. - Лексико-семантичні особливості ділової англійської мови (2018)
Москаленко О. І. - Вплив полісемії та лексичної омонімії на якість ведення радіообміну англійською мовою (2018)
Полховська М. В. - Поява експлетивів у структурі речення деяких германських мов (2018)
Романюк О. С. - Концептуальні основи структуризації розвитку взаємовідносин романтичної діади (2018)
Савчук І. І. - Когнітивні механізми стереотипного сприйняття країн Західної Європи британцями: лінгвокультурний вимір (2018)
Сердійчук Л. П. - Концепт SCIENCE в автобіографіях лауреатів Нобелiвської премії (2018)
Сєчіна С. І. - Структурно-смислові компоненти концепту IDENTIDAD в іспанській мові (2018)
Сизоненко Н. М. - Перітекстові елементи роману Р. Іваничука "Черлене вино" (2018)
Соловйова Л. Ф. - Релятиви оцінки в сучасній англійській мові: функціональний аспект (2018)
Тимощук Н. М. - "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним чорним морем" (2018)
Титаренко В. М. - Запозичення з романських мов у північноукраїнських пам'ятках XVI–XVII ст. (2018)
Трохимчук О. В. - Психоаналітичний метод З. Фройда в контексті філософії діалогу М. М. Бахтіна: літературознавча проекція (2018)
Черненко Т. Ю. - Полісемантичні географічні терміни Житомирщини на позначення лексико-семантичної групи 'місце добування матеріалів для господарських робіт' (2018)
Юшкевич В. І. - Варіювання лінійно-ієрархічних тематичних моделей англомовного ділового дискурсу під впливом ситуаційних чинників (2018)
Vozniuk O. V. - Universal Matrixes of Knowledge as Interdisciplinary Instruments of Scientific Research and Students' Teaching Means (2018)
Андрощук І. М. - Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти (2018)
Ахмєдов Е. Ю. - Проблеми дитячого читання в історії азербайджанської педагогічної думки (2018)
Баглай О. І. - Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю (2018)
Богомолова М. Ю. - Соціальне виховання дітей крізь призму Кодексу законів про народну освіту УСРР (листопад 1922 р.) (2018)
Бхіндер Н. В. - Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія (2018)
Вакалюк Т. А. - Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності (2018)
Герасимчук О. Л. - Особливості технології формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів (2018)
Гриців В. Б. - Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального закладу як передумова до формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця банківської справи (2018)
Драгунова В. В. - Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти (2018)
Жиляєва Ю. М. - Роль та місце курсу англійської мови в процесі професіоналізації студентів-політологів (2018)
Карасьова О. В. - Форми та методи організації самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті у період 80-х рр. ХІХ — початку ХХ ст. (2018)
Козолуп М. С. - Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід (2018)
Мелещенко А. А. - Роль єврейського шкільництва в системі початкової освіти на Волині в кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2018)
Мінькович Б. А. - Розвиток креативності майбутнього вчителя інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Новіцька І. В. - Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками, Колодяженська Т. М. (2018)
Пастовенський О. В. - Особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх систем (2018)
Попович А. С. - Обґрунтування доцільності проведення лабораторних занять iз стилістики української мови в закладах вищої освіти (2018)
Савош В. О. - Смислова експлікація феномена "неперервна освіта": суть, мета, функції, етапи, вияв на рівнях принципу та процесу (2018)
Свисюк О. В. - Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови, Лихошвед Н. В. (2018)
Танська В. В. - Теоретичні основи реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітній школі (2018)
Тимощук Н. М. - Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект (2018)
Шевцова Л. С. - Мовленнєві ситуації на заняттях з методики української мови (2018)
Бірон Б. В. - Навчена ресурсність та психічне здоров’я: психометричний аналіз української версії шкали самоконтролю (2017)
Ткаченко Н. В. - Мотивація як фактор успішності в учбовій діяльності старшокласників, Каракаш Ю. В. (2017)
Мамічева О. В. - Особливості предметно-педагогічних здібностей викладачів ВНЗ гуманітарного профілю, Крюкова М. А. (2017)
Жигалкіна Н. В. - Особливості особистісного потенціалу сучасної молоді (2017)
Сербін-Жердецька І. А. - Чинники професійного вибору в структурі стратегій життєвих виборів працівників Національної поліції України (2017)
Васютинська О. Г. - Особливості пасіонарності працівників Національної поліції України (2017)
Бабій О. І. - Факторні моделі особистості із відчуттям особистісної безпеки/небезпеки (2017)
Форманюк Ю. В. - Факторні моделі інфантильних проявів особистості (2017)
Данилюк І. В. - Менталітет як провідна етнопсихологічна характеристика, Гресько В. В. (2017)
Санников А. И. - Соотношение рациональности и эмоциональности: регуляция жизненного выбора личности (2017)
Цибуркова В. Ю. - Проблема толерантності у сучасній психологічній науці (2017)
Уханова А. И. - Агрессивное поведение в контексте психического здоровья старших школьников (2017)
Богач О. В. - Особливості та чинники активності суб’єкта в ситуаціях морального вибору (2017)
Литвиненко О. Д. - Місце фізичного потенціалу в загальному конструкті адаптаційного потенціалу особистості (2017)
Волженцева И. В. - Иерархизация уровней эмоционального реагирования на полифункциональную регуляцию эмоциогенными способами (2017)
Мартынюк Ю. А. - Проблема эмоциональных состояний личности в психологической науке (2017)
Данилюк І. В. - Становлення психологічної думки вітчизняної української психології XX століття в структурі: інтеріоризація — катарсис — екстаз, Ларін Д. І. (2017)
Кашпур Ю. М. - Еволюційно-історичні аспекти вірності особистості (2017)
Богрова Х. Б. - Порівняльний аналіз особливостей прояву просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку: результати емпіричного дослідження (2017)
Борисенко В. М. - Структура емоційної компетентності: аналітичний огляд наукових підходів (2017)
Гафіатуліна А. В. - Регіональні особливості колективної самооцінки студентами своєї національної спільноти (2017)
Грибок А. О. - Психологічна підтримка студентів у конкурентному навчальному середовищі (проблема адаптації) (2017)
Златова Л. С. - Використання одеських анекдотів як транскультуральне явище для розвитку адаптаційного потенціалу особистості (2017)
Жигалкіна Н. В. - Визначення детермінант психологічного здоров’я (2017)
Карпюк Ю. Я. - Ціннісні орієнтації як основа професійної діяльності практичного психолога (2017)
Кононенко А. О. - Соціопсихологічні підходи до вивчення самопрезентації особистості (2017)
Кривцова Н. В. - Постнеклассическая модель самореализации ученого-медика (2017)
Лапа В. М. - Особливості міжособистісної комунікації старшокласників в умовах інклюзивного навчання (2017)
Мамічева О. - Дослідження особливостей пізнавальної і мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дошкільників, Кордонець В., Габелко А., Пестуненко А., Стрілецька Г. (2017)
Марчук Л. М. - Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів (2017)
Омельченко М. С. - Історичний огляд проблеми свідомості у психології (2017)
Ташматов В. А. - Роль індивідуально-психологічних чинників у формуванні персистентності (2017)
Скориніна-Погребна О. В. - Нaуково-методичний аналіз аутоагресії в сучасній психології, Бутко О. О. (2017)
Новік Г. М. - Інформаційне насильство, Чайка В. О. (2017)
Форманюк Ю. В. - Місце особистісних компетенцій в структурі інфантильності (2017)
Чернявська Т. П. - Механізм мотиваційної спрямованості особистості менеджера у процесі професійного розвитку (2017)
Шевчук Т. О. - Виховання культури почуттів студентів-аграріїв (2017)
Шусть В. В. - Концептуальні підходи до формування політичних цінностей молоді (2017)
Юрченко З. В. - Соціально-психологічний профіль інтернет-залежного підлітка (2017)
Білик В. Г. - Аналіз дефініцій понять "компетенція" та "компетентність" в контексті природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти (2018)
Бондаренко І. Г. - Підготовка бакалаврів в галузі фізичної культури і спорту: закордонній досвід, Сергієнко Ю. М., Бойченко О. В., Бондаренко О. В. (2018)
Будинкевич С. Н. - Вплив мовленнєвої культури на взаємодію тренера та волейболістів у процесі змагальної діяльності, Кондрацька Г. Д. (2018)
Волошко Л. Б. - Фізичний терапевт як суб’єкт професійної взаємодії (2018)
Даниско О. В. - Актуальність упровадження змішаного навчання у практику підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Ємець А. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності, Донченко В. І., Скріннік Є. О. (2018)
Жaра Г. І. - Організаційно-педагогічні умови процесу формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителів у системі неперервної педагогічної освіти (2018)
Іваній І. В. - Акме-культурологічний підхід як методологічна основа формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (2018)
Касьянова О. М. - Сучасні технології навчання у закладах післядипломної медичної освіти, Долгопол О. О., Швецова Г. А., Разумна А. Г. (2018)
Лазаренко М. Г. - Педагогічні аспекти розвитку рухових якостей студенток з використанням тренажера "ремені з кільцями" (2018)
Носко М. О. - Умови та показники готовності випускників непедагогічного напряму освіти до організаційно-педагогічної діяльності, Долінська Л. В. (2018)
Осіп Н. Б. - Динаміка мотиваційного компоненту готовності фахівця дошкільної освіти до фізичного виховання дітей (2018)
Петрик Д. П. - Рівень сформованості навичок самозахисту співробітників державної кримінально-виконавчої служби України, Могильний Ф. В., Сорокопуд В. Б. (2018)
Подубінська С. В. - Основні напрями оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Полієнко Г. О. - Виховання здорового способу життя населення (з досвіду роботи православної церкви останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.) (2018)
Сахненко А. В. - Аналіз структури світогляду студентів аграрних спеціальностей у сфері фізичної культури і здоров’я (2018)
Тогочинський О. М. - До питання щодо формування універсальної моделі ключових компетентностей керівника сучасного закладу вищої освіти (2018)
Філенко Л. В. - Структура комп’ютерних навчальних програм при підготовці фахівців з фізичної культури та спорту (2018)
Червоношапка М. О. - Теоретико-методичні аспекти вдосконалення ударних дій руками і ногами у навчальному процесі з дисципліни "спеціальна фізична підготовка" для курсантів закладів вищої освіти МВС України, Шутка Г. І., Музика Б. Ю., Гіль М. М. (2018)
Буц М. А. - Сучасні освітні технології у підготовці фахівців фізичного виховання, Миздренко О. М., Козубенко Ю. Л. (2018)
Кострікова К. С. - Механізми імплементації олімпійської освіти в освітній процес школярів (2018)
Кузнєцова О. Т. - Модель методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів (2018)
Леоненко А. В. - Передумови виникнення та розвиток фізичного виховання молоді на засадах національних традицій, Красілов А. Д. (2018)
Логвінова Я. О. - Формування екологічної відповідальності спортсменів під час вивчення дисципліни "гігієна та основи екології" (2018)
Маркова О. В. - Використання методу проектів у розвитку творчих здібностей першокурсників на прикладі дисципліни "Історія фізичної культури" (2018)
Скрипченко І. Т. - Аналіз змістового наповнення програм закладів вищої освіти, які готують майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту для роботи у сфері дитячо-юнацького туризму (2018)
Степаненко В. М. - Сучасні підходи до профільного навчання учнів старших класів за спортивним напрямком "Спортивні ігри", Кривенко Р. О. (2018)
Хіміч В. Л. - Порівняльний аналіз аеробіки та народно-хореографічного мистецтва, Демченко Н. В. (2018)
Байгужина Ж. С. - Изучение особенностей морфофункционального состояния здоровья девочек 13 – 17 лет, Динмухамедова А. С., Резник Л. В., Токтарбаева А. Ш., Байдалинова Б. А. (2018)
Бінецький Д. О. - Виховання в молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі спортивно-ігрової діяльності (2018)
Богуш В. Л. - Показатели функционального состояния спортсменов 15-16 лет в различных видах спорта, Гетманцев С. В., Кувалдина О. В., Чумак М. Ю. (2018)
Бондаренко І. Г. - Силова підготовка у пауерліфтингу студентів ЧНУ імені Петра Могили, Пшеничний А. О., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. (2018)
Борисова О. В. - Індивідуальні підходи в програмуванні підготовки висококваліфікованих більярдистів, Нагорна В. О., Митько А. О. (2018)
Вертель А. В. - Физическая подготовка юных волейболистов. Этап специализированной базовой подготовки (2018)
Грубар І. Я. - Морфологічні показники модельної характеристики спортсменів-каратистів (2018)
Іванишин Ю. І. - Вплив засобів екстремальної рухової активності на координаційну підготовленість підлітків 13 – 14 років чоловічої статі, Ковальчук Л. В., Іванишин І. М. (2018)
Індиченко Л. С. - Використання ігрових методів із дзюдоїстками для підвищення якості техніко-тактичних дій, Хауссі О. А. (2018)
Касіч Н. П. - Критерії та показники виховання цілеспрямованості учнів 7 – 9-х класів у фізкультурно-оздоровчій діяльності (2018)
Коханець П. П. - Контроль показників фізичної і технічної підготовленості футзалістів 11-12 років у річному циклі підготовки (2018)
Луценко Ю. М. - Взаємозв’язок змагального результату та виконання структурних компонентів змагальної композиції кваліфікованих спортсменів класу "Б" в акробатичному рок-н-ролі (2018)
Мадяр-Фазекаш Е. О. - Аналіз змагальної діяльності фехтувальників рапіристів (2018)
Мартиросова Т.А. - Развитие скоростно-силовых качеств у обучающихся старшего школьного возраста, Внукова А.П. (2018)
Пилипенко В. М. - Особливості розвитку спритності у футболістів 6 - 17 років, Дейнеко С. М., Дробот Д. С., Стрельніков М. В. (2018)
Пилипко О. О. - Моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 50 метрів (2018)
Приймак С. Г. - Функціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, які спеціалізуються у біатлоні (2018)
Римар Ю. И. - Анализ физической и функциональной подготовленности юных гребцов в начале и в середине эксперимента, Овчинников А. В., Дудник Ю. И., Луценко С. Г. (2018)
Самоленко Т. В. - Планування тренувального процесу в річному циклі підготовки студентів-легкоатлетів у закладі вищої освіти, Апайчев О. В., Ковальова А. О., Приходько В. М. (2018)
Синіговець В. І. - Методичні основи розвитку силових здібностей засобами базових вправ у процесі занять стріт воркаутом, Пильтяй С. В., Камка Д. С. (2018)
Синіговець Л. І. - Методика і контроль розвитку рухових здібностей студенток у процесі занять шейпінгом, Борсук М. П., Шевцов О. О. (2018)
Следников Л. С. - Использования метода комбинированных подвижных игр с элементами кроссфита на уроках физкультуры, Жиденко А. А. (2018)
Черненко О. Є. - Аналіз змагальної діяльності спортсменок у групових вправах художньої гімнастики, Сердюк Д. Г., Гордієнко А. Г., Шуліка Б. Ю. (2018)
Шалар О. Г. - Вплив ментального тренування на психічну сферу стрільців, Шорик Є. А., Еделев О. С. (2018)
Шутова С. Є. - Характеристика спортивної успішності висококваліфікованих хокеїстів в Україні, Серебряков О. Ю., Скороход О. В. (2018)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність в структурі особистості сучасного психолога (2017)
Больман С. Ю. - Вплив хронічного сорому на самоставлення особистості (2017)
Дідух М. Л. - Перспективи кроскультурного дослідження процесу етнічної індивідуації (2017)
Донченко О. С. - Арт-терапія як засіб розвитку емоційної креативної спрямованості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Коваленко В. С. - Психологическое благополучие как составляющая психологического здоровья человека: теоретические подходы и эмпирические исследования в зарубежной психологии (2017)
Кузьменко М. Д. - Напрямки застосування поліграфа в силових структурах США: психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти кадрової безпеки, Алєксєєв О. О. (2017)
Прохоренко Л. І. - Експериментальна модель формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2017)
Пустовойт М. В. - Механізми формування психологічної безпеки особистості (2017)
Хоменко К. В. - Теоретичне обґрунтування програми психокорекційного впливу з підвищення позитивного узгодженого самоставлення в юнацькому віці (2017)
Відомості про авторів (2017)
Аниськіна С. А. - Моральна свобода у праці І. Канта "Критика практичного розуму" (2017)
Вініченко А. А. - Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному простор (2017)
Голубєва Р. Ю. - Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи (2017)
Дем’янчук Ю. В. - Міжнародні практики запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти (2017)
Дєніжна С. О. - Педагогічні умови використання дидактичного потенціалу Smart-технологій у початковій школі, Сова М. О. (2017)
Дука О. А. - Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації (2017)
Ілляхова М. В. - Значення креативних практик в андрагогіці (2017)
Коновалова Л. В. - Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у Великій Британії, Махиня Т. А. (2017)
Лавринець А. П. - Формування вокальних шкіл естрадного співу в історичному дискурсі української музичної педагогіки (2017)
Олійник В. В. - Неперервне оновлення знань науково-педагогічних кадрів – нагальна проблема національної вищої школи України (2017)
Ситар І. В. - Структурні складові методології управління школою (2017)
Сова М. О. - Пропедевтика розвитку інноваційної діяльності учнів початкової школи засобами освітньої робототехніки (2017)
Федорець В. М. - Феноменологічний вимір методології розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах неперервної освіти (2017)
Відомості про авторів (2017)
Андрощук І. М. - Сучасні вимоги до професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща (2017)
Дубініна О. В. - Критерії та показники готовності вчителів до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності (2017)
Заславська С. І. - Основні напрями формування готовності педагога до інноваційної діяльності закладів професійної освіти (2017)
Кашуба Л. В. - Зміст професійної підготовки студентів факультету педагогічної освіти в контексті компетентнісного підходу (2017)
Лавринець А. П. - Сучасний стан вокальногї підготовки вчителя музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Мажник Н. А. - Методика вивчення індивідуальних особливостей студентів в освітньому процесі (2017)
Мусоріна М. О. - Ґенеза термінологічного апарату проблеми формування базових компетентностей майбутніх фахівців судноводіння (2017)
Приходькіна Н. О. - Компетенція, компетентність, медіакомпетентність: аналіз термінології (2017)
Ратушинська А. С. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі (2017)
Ружицький В. А. - Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в умовах педагогічного коледжу (2017)
Стойчик Т. І. - Сучасні вимоги щодо якості професійної освіти в Україні (2017)
Тимченко О. В. - Використання технології "веб-квест" для організації самостійної роботи студентів (2017)
Тонне О. Ш. - Умови оранізації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2017)
Федорець В. М. - Концептуалізація антропологічної моделі здоров’я-збережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2017)
Бондаревич С. М. - Методологические аспекты при разработке теории и практики управления здоровьем в его модели (2017)
Кудінова М. С. - Екзогенні та ендогенні фактори стресу в учнів: психологічний аналіз (2017)
Курова А. В. - Гендерні відмінності в детермінантах індивідно-особистісних властивостей майбутніх психологів (2017)
Мотков С. О. - Особливості прояву дезадаптивної поведінки підлітків з різним ступенем травматизації (2017)
Семенюк Н. С. - Психологічні особливості конфліктів "робота — сім'я" та "сім'я — робота" у медиків офтальмологічного профілю (2017)
Сергєєва І. В. - Дослідження проявів жіттєстійкості у сучасних підлітків, Солодка О. В. (2017)
Середняк Ж. М. - К вопросу об особенностях организации учебно-воспитательного процесса и педагогического труда (2017)
Соколова Г. Б. - Проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях (2017)
Черних Л. А. - Особливості готовності до школи старших дошкільників з порушенням слуху та мовленнєвими порушеннями в контексті їх соціальної адаптації (2017)
Шмелев Ю. Н. - Влияние личностных факторов пилота на безопасность полета, Хебда А. С. (2017)
Демченко А. В. - Соціальні суперечності на підприємствах металургійної промисловості України в повсякденні робітників-металургів початку ХХ століття (2018)
Коцур В. В. - Етнонаціональні процеси в Україні і політичні виклики ХХІ століття: кримські виміри (2018)
Пилипенко Л. Л. - Національно-визвольний рух у Західній Україні в міжвоєнний період (1918 – 1939 роки) (2018)
Свистович С. М. - Політико-правове регулювання життя радянської громадськості Української СРР в 1920-ті рр. (2018)
Чайка В. В. - Розвиток культурно-музичних осередків української діаспори в країнах Північної Америки кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Чирко Б. В. - До історії конфесій та етнорелігійного визначення німецької й менонітської спільнот в Україні (2018)
Чумак В. А. - Етнополітичні процеси в Автономній Республіці Крим другої половини 80-х років ХХ століття (2018)
Доценко В. О. - Польські середньовічні історичні міфи та їх роль у політичному житті Польської держави Х – ХVІІ ст (2018)
Погромський В. О. - Українська діаспорна преса Канади про початок діяльності Американської адміністрації допомоги у радянських республіках за часів голоду 1921 – 1923 років (2018)
Савчук А. А. - Квітнева програма 1858 року, та її місце в процесі підготовки селянської реформи 1861 року (2018)
Воронова М. Ю. - Життя і наукова діяльність Омеляна Пріцака в роки Другої світової війни (2018)
Кухарєва Н. М. - Раритетні видання "Кобзаря" Тараса Шевченка в експозиції музею "Заповіту" Т. Г. Шевченка (2018)
Тишкевич О. В. - Особливості становлення та розвитку газетної справи на території Київського генерал-губернаторства в пореформений період (1861 – 1914 рр.) (2018)
Чеканов В. Ю. - Суб’єктивне розташування війн та революцій в історичному просторі і часі (2018)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося в Одесі (2018)
30 лет – импульс развития (2018)
Успех в развитии (2018)
На пути к совершенству (2018)
Маркування – шлях до безпечності продукції (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Стекло остается стеклом (2018)
Замотаев П. В. - Выдувная тара из ПЭТФ (риски, проблемы и реалии) (2018)
Упаковка со всех континентов (2018)
Бумага, вдохновленная природой (2018)
Регей І. І. - Прискорення натискної плити в плоскому штанцювальному пресі (експериментальна оцінка), Терницький С. В., Кандяк Н. М. (2018)
Гавва О. М. - Модулі дозування та фасування рідкої продукції пакувальних машин, Михайлик Б. В., Кохан О. О., Марцинкевич Л. В. (2018)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Синтез інтегрованих моделей ежекторів для функціональних модулів пакувальних машин (2018)
Двадцятий за рахунком (про конкурс "Українська зірка упаковки") (2018)
Весняні зустрічі на "Пак Експо" (2018)
Система Lioscan компании "Хенкель" (измерение веса покрытий) (2018)
Вспомогательные упаковочные средства (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Cлужба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
Луцький А. І. - Історико-правовий досвід формування правової ідеології в Україні (2017)
Луцький М. І. - "Проект основ державного устрою ЗУНР": правовий зміст та перспективи реалізації (2017)
Зварич Р. В. - Регулятивна функція права у системі функцій права, Гривнак Б. Л. (2017)
Андрухів О. І. - Історико-правовий досвід застосування карально-профілактичних заходів для подолання злочинності серед неповнолітніх (2017)
Ілин Л. М. - Джерела до вивчення нормотворчої діяльності Галицького крайового сейму (2017)
Косьмій М. М. - Втілення основоположних світоглядних засад архітектури та будівництва в античному праві (2017)
Луцький Р. П. - Співвідношення категорій "людина" – "позитивне право" (2017)
Федик Л. Б. - Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект (2017)
Довганич В. А. - Вплив правової системи імперії Габсбургів на формування правових ідеологічних цінностей у Галичині другої половини ХІХ ст. (2017)
Гуркова А. В. - Порядок оскарження актів органів місцевого самоврядування (2017)
Кузь С. В. - Реалізація функцій права у контексті механізму правового регулювання (2017)
Середюк В. Ю. - Національна політика російського уряду та формування "українського питання" у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Шевчук Л. В. - Ідеологічні засади "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького" 1710 р. (2017)
Івасин О. Р. - Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського