Котик І. О. - Психологічний простір буття й особистісна надійність людини (2017)
Малик Я. К. - Продуктивність функцій уваги у боксерів з різним рівнем спортивної майстерності (2017)
Марчук К. А. - Наративне дослідження формуванння базової життєвої позиції студентів ВНЗ, Пирог Г. В. (2017)
Мирошник О .Г. - Онтогенетичні аспекти рефлексивності особистості у вимірах культурно-історичного підходу (2017)
Міщенко М. С. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості майбутнього психолога на розвиток синдрому емоційного вигорання (2017)
Олійник А. В. - Абсурдність людського життя як фактор суїцидальності (2017)
Павлик О. М. - Комунікативні та організаторські схильності як важливі складові професійних здібностей тренера, Василенко І. С. (2017)
Плошинська А. А. - Можливості когнітивної терапії гіподинамії як дисфункціональної імпліцитної концепції рухової та життєтворчої активності особистості (2017)
Подкоритова Л. О. - Значення рефлексії для професійного розвитку фахівців соціономічної сфери (2017)
Потапчук Є. М. - Особливості діагностики та корегування психоемоційних станів учасників бойових дій (2017)
Предко Д. Є. - Концептуалізація феномена почуття в контексті психологічного дискурсу (2017)
Сазонова О. В. - Особливості стилів мислення старшокласників із різною професійною спрямованістю, Бабій Д. Б. (2017)
Сіденко Ю. О. - Візуалізована репрезентація перинатального періоду розвитку психіки суб’єкта у глибинному пізнанні (2017)
Ткаченко О. А. - Розвиток феномена майдану у форматі генетичного дослідження (2017)
Фурман А. А. - Епістемна організація психологічного пізнання (2017)
Харченко С. В. - Особливості соціального інтелекту в юнацькому віці (2017)
Шамлян К. М. - Воля у системі психічної саморегуляції людини (2017)
Шеленкова Н. Л. - Вивчення дисципліни "основи психодіагностики" за допомогою засобів дистанційного навчання (2017)
Шулдик Г. О. - Механізми психологічних захистів у студентської молоді (2017)
Щербак Т. І. - Взаємозв’язок образу фізичного "я" та фізичного перфекціонізму (2017)
Якимчук І. П. - Аналіз проблеми розвитку в майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків із клієнтом (2017)
Денісієвська А. Є. - Особливості прогностичної компетентності в людей із невротичними та психосоматичними розладами (тривожно-фобічним синдромом і виразкою шлунку) (2017)
Завязкіна Н. В. - Розширення психодіагностичного інструментарію для дослідження аутоагресії, Кендзерська А. Р. (2017)
Крамченкова В. О. - Розроблення та апробація психодіагностичної методики "паління як заміщення психологічного голоду" (2017)
Крупельницька Л. Ф. - Генеративна сторона гумору в осіб із психічними розладами, Шпортун О. М. (2017)
Литвинчук Л. М. - Дослідження депресивних епізодів осіб, залежних від опіоїдів (2017)
Малина О. Г. - Соціально-психологічні механізми стигматизації хворих на психічні розлади (2017)
Николаенко С. А. - Проблема повышения эффективности инсталляции положительного самопредставления в структуре стандартной процедуры ДПДГ-психотерапии (2017)
Харченко Д. М. - Особливості психосоматичних скарг в осіб із різними стилями поведінки, Чистовська Ю. Ю. (2017)
Романець З. О. - Психологічне підґрунтя формування екологічно свідомої поведінки особистості у соціальному середовищі (2017)
Ніколенко К. В. - Емпатія як фактор креативності: соціально-фолософський аналіз (2017)
Sherstiuk K. О. - Modeling as the basis of pedagogical technologies in the process of individual strategies formation, Bondarevska О. M. (2017)
Сіняговська І. Ю. - Можливості процесу навчання іноземних мов щодо формування когнітивної автономності студентів ВНЗ (2017)
Фурт Д. В. - Роль мотивації у вивченні іноземних мов студентами (2017)
Мацнєва Є. А. - Герменевтичні аспекти білінгвізму (2017)
Остапенко С. А. - Порівняльний аналіз поетичних перекладів сонету 131 В. Шекспіра українською мовою, Удовіченко Г. М. (2017)
Шапран Д. П. - Лінгвістична репрезентація ціннісних пріоритетів у рекламних слоганах (2017)
Шульженко І. В. - Особливості виникнення службово-трудових відносин із жінками-кандидатами на службу до Національної поліції України (2017)
Власенко Ю. К. - Вплив міграційних процесів на розвиток ресторанної справи в Україні сьогодні, Адамчук С. І., Сніжицька К. Є. (2017)
Власенко Ю. К. - Феномен макіавеллізму в сучасному науковому дискурсі, Шокер Р. І. (2017)
Бубнов І. В. - До проблеми інтеграції мігрантів у контексті європейської політики мультикультуралізму, Халілова-Чуваєва Ю. О. (2017)
Качкан К. І. - Розвиток соціального інтелекту особливості, Гігін О. В. (2017)
Романуха О. М. - Права людини та місце профспілок у їх реалізації (2017)
Шляхова М. І. - Соціальна інфраструктура як об'єкт регіонального управління, Гігін О. В. (2017)
Власенко Ю. К. - Моделі осягнення розвитку історії у науковому дискурсі (2017)
Вихідні дані (2017)
Василець Т. Ю. - Синтез нейромережевого регулятора для електромеханічної системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах, Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. (2018)
Гусарова И. Г. - Результаты численного моделирования переходных режимов течения газа по участку трубопровода методом характеристик, Коротенко А. Н. (2018)
Засядько А. А. - Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень (2018)
Задачин В. М. - Прогнозування міського погодинного водоспоживання (2018)
Рисаков М. Д. - Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії, Кулик О. П., Тітов І. В., Рот С. М., Білоус О. В. (2018)
Грабовський Є. М. - Методика створення електронного каталогу обладнання видавничо-поліграфічного виробництва на основі використання програмних агентів (2018)
Копп А. М. - Подход к построению репозитория моделей бизнес-процессов, Орловский Д. Л. (2018)
Макарова Г. В. - Створення алгоритму підбору бізнес-партнерів за допомогою методів Data Science, Ушакова І. О. (2018)
Litvinenko M. - Method of representation of the surface structure of messages on the restricted natural language of the operators of automated air traffic сontrol system, Shylo S., Borozenets I., Mazharov V. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Определение доверительных интервалов параметров распределения Крицкого-Менкеля, Петренко О. Е., Ходырев А. И. (2018)
Проскурин Н. П. - Развитие оптических связей, микромощных оптронов и их компонентов для интерфейсов цифровых интегральных схем (2018)
Браткевич В. В. - Методика оптимизации связей в холархических моделях оценивания средств разработки e-learning (2018)
Кириченко І. В. - Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання, Шубін І. Ю. (2018)
Пушкар О. І. - Використання карт пам’яті для структурування інформаційного простору навчальних дисциплін у e-learning, Завгородня О. С. (2018)
Борсуковський Ю. В. - Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом, Борсуковська В. Ю., Бурячок В. Л., Складанний П. М. (2018)
Євсєєв С. П. - Розробка несиметричної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах, Циганенко О. С. (2018)
Нагорнюк О. А. - Використання кумулянтного аналізу для розпізнавання радіосигналів цифрових телекомунікаційних систем (2018)
Павлюк В. В. - Підходи до побудови багатоканальних програмновизначених комплексів радіоконтролю телекомунікаційних мереж (2018)
Гороховатський О. В. - Метод пошуку подібних об’єктів на зображенні в умовах невизначеності, Передрій О. О. (2018)
Герасимов С. В. - Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень, Грідіна В. В. (2018)
Мокійчук В. М. - Показники оцінювання якості лабораторних інформаційних систем, Пащенко Н. В., Самойліченко О. В. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Сіняговська І. Ю. - Виявлення труднощів у вивченні іноземної мови і способи їх подолання як провідна передумова формування когнітивної автономності студентів ВНЗ (2017)
Малихін О. В. - Ресурсний підхід до проектування освітнього процесу університету, Удовіченко Г. М. (2017)
Федотова О. Ф. - Особливості викладання англійської мови професійного спрямування студентам готельно-ресторанної справи (2017)
Шапран Д. П. - Університет як інституціональне середовище розвитку білінгвізму, Мацнєва Є. А. (2017)
Ревуцька С. К. - Проблеми формування риторичних навичок у студентів економічних спеціальностей (2017)
Покулевська А. І. - Аналіз комплексного застосування перекладацьких трансформацій в процесі перекладу новели Стефана Цвайга "Лист незнайомки" українською мовою (2017)
Ostapenko I. M. - Overcoming machine building terms translation difficulties, Ostapenko S. A. (2017)
Шульженко І. В. - Особливості виникнення службово-трудових відносин з кандидатами на службу до Національної поліції України (2017)
Гігін О. В. - Захист прав людини: міжнародний аспект (2017)
Ніколенко К. В. - Проблеми соціальної креативності як похідного фактора ісування соціальної держави: український аспект (2017)
Шульженко І. В. - Особливості юридичних гарантій підприємницької діяльності в Україні, Попозогло Т. С. (2017)
Романуха О. М. - Шляхи модернізації музейної справи в Україні (2017)
Власенко Ю. К. - Засади розбудови соціального устрою в концепції християнства (2017)
Содержание (2014)
К 85-летию со дня рождения С. Т. Плискановского (2014)
Анатолий Филиппович Шевченко. К 75-летию со дня рождения (2014)
Охотский В. Б. - Закономерности износа ковшовой футеровки. Предпосылки, Зражевский А. Д. (2014)
Грищенко С. Г. - Мировой рынок марганцевой руды и ферросплавов в iv кв. 2013 г (2014)
Молоде покоління феросплавників на старті майбутніх звершень (2014)
Гасик М. М. - Моделирование взаимосвязи параметров уравнения Аррениуса применительно к термическим активируемым явлениям переноса в шлаковых расплавах производства марганцевых ферросплавов, Гасик М. И. (2014)
Репях С. И. - Объемная усадка металлических расплавов при кристаллизации (2014)
Боровик П. В. - Метод построения кривых сопротивления резке в процессе горячего разделения металла на ножницах (2014)
Николаев В. А. - Профилирование рабочих валков для уменьшения поперечной разнотолщинности полос, Васильев А. А. (2014)
Тютюник С. В. - ЭСПЦ ОАО "Тагмет": будущее завода, Клачков А. А. (2014)
Блощинский Г. П. - Резервы увеличения выхода годногопри горячей пилигримовой прокатке труб. Сообщение 1, Калинин И. В., Стасевский С. Л., Угрюмов Ю. Д., Гринев А. Ф. (2014)
Должанский А. М. - Влияние поверхностных дефектов стальной катанки на стабильность процесса волочения и закономерности их деформирования. Сообщение 2, Петлеваный Е. А., Суслова К. Л. (2014)
Опрышко Л. В. - Особенности структуры и свойств металлатрубизстали 15Х1 М 1Ф-Ш,изготовленных методом электрошлаковой выплавки, Головняк Т. В., Маленик А. О., Козьминский А. Н. (2014)
Большаков В. И. - Структурные превращения наружных слоев термически упрочненной арматуры при повторном нагреве, Чайковская А. О. (2014)
Пригунов С. В. - Повышение механических свойств сложнолегированных силуминов, изготовляемых из лома и отходов, обработкой расплава однополярным импульсным электрическимтоком, Куцова В. З., Петров С. С. (2014)
Пинчук С. И. - Структура и свойства изделий из электролитических медных порошков, синтезированных по традиционной и оптимизированной технологиям, Внуков А. А. (2014)
Пинчук С. И. - Влияние интенсивной пластической деформации на структурные превращения и свойства стали 45, Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2014)
Кустов В. В. - Влияние особенностей технологического комплекса оборудования на свойства техногенных образований, Пчелкин Г. Д. (2014)
Слободянюк В. К. - Совершенствование схем вскрытия глубоких горизонтов карьеров в сложных гидрогеологических условиях, Турчин Ю. Ю. (2014)
Махницкий И. Г. - Определение межремонтного периода оборудования при заданной вероятности безотказной работы, Поворотний В. В. (2014)
Сушко А. Е. - Контроль технического состояния редукторных кассет чистовых блоков прокатного стана 150 с использованием стационарной системы вибрационной диагностики, Демин Е. М., Кузнецов В. В., Орехов А. В., Сидоров В. А. (2014)
Ищенко А. А. - Особенности ремонта оборудования дробильно-сортировочного комплекса с помощью композитных материалов, Голинка С. Н. (2014)
Тищенко А. А. - Внедрение эффективных технических решений при реконструкции нагревательной печи, Самородова Т. Д., Опара Т. А. (2014)
Грес Л. П. - Модернизация камеры горения доменных воздухонагревателей (ВН), Самойленко Т. В., Каракаш Е. А., Миленина А. Е., Флейшман Ю. М., Волкова М. М., Колдомасов С. В. (2014)
Гордієнко Т. Б. - Методика оцінки компетентності експертів із застосуванням метода аналізу ієрархій, Величко О. М. (2014)
Лютая А. В. - Экспериментальные исследования электромеханических колебаний гибких кабелей дуговой сталеплавильной печи (2014)
Приходченко С. Д. - Моделирование системы гидротранспортирования пульпы в шламохранилища (2014)
Соломаха В. М. - Вплив екологічних чинників на конкурентоспроможність підприємств Кривбасу, Ткач В. М. (2014)
Таранда И. Н. - Особенности компоновки генеральных планов двух равнозначныхстанов, Рожкова А. А., Воробьева Е. А. (2014)
Таранда И. Н. - Размещение современных металлургических комплексов в стесненных условиях действующих производств, Александров Р. Ю., Бурхович В. В. (2014)
Алиханова Г. Г. - Влияние взаимоотношений "родитель-ребенок" на формирование образа "Я" в дошкольном возрасте (2017)
Амрахлы Л. Ш. - Влияние кризисных изменений на когнитивную деятельность подростка (2017)
Богучарова О. І. - Про психологічне благополуччя педагогів дошкільних навчальних закладів, Ткаченко Н. В. (2017)
Галієва О. М. - Психологічні аспекти прояву ситуативної тривожності студентів (2017)
Фалько Н. М. - Мандала як засіб арт-терапії, Гармаш Д. І., Браславська Л. В (2017)
Греса Н. В. - Особливості відповідальності старшокласників школи-інтернату "Обдарованість" (2017)
Мілютіна К. Л. - Індивідуальні стратегії проживання кризи професійного розвитку, Коваль І. М. (2017)
Корчакова Н. В. - Особливості просоціальної спрямованості дорослого (2017)
Коханова О. П. - Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації (2017)
Лазуренко О. О. - Результати експериментальної перевірки ефективності впровадження програми формування емоційної компетентності у фаховій підготовці лікаря (2017)
Mytnyk O. Ya. - Psychological and pedagogical foundations of becoming a socially successful personality in the process of study at GEE (2017)
Новик Л. М. - Ціннісні орієнтації юнаків як основа розвитку їх суб’єктності (2017)
Палій В. С. - Опитувальник 16 PF: потенціал діагностики та оцінки професійних компетенцій (на прикладі викладачів філологічних спеціальностей) (2017)
Пасічник А. А. - Психологічні особливості впливу сімейних взаємин на розвиток дитини дошкільного віку (2017)
Педоренко В. М. - Соціально-психологічні чинники та механізми формування суверенних моральних цінностей особистості в періоді юності (2017)
Радзівіл К. П. - Зміст і завдання комплексної програми психокорекції професійних очікувань майбутніх психологів (2017)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку професіоналізму психологів у вищих навчальних закладах: погляд третього тисячоліття, Черепєхіна О. А. (2017)
Фельдман Ю. І. - Внутрішньоособистісні конфлікти у період молодості залежно від типу валеоустановки (2017)
Філатова Т. С. - Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів (2017)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців, Коростильова І. В., Ткаченко А. В. (2017)
Швець В. В. - Встановлення генези ткацтвотерапії в умовах здійснення навчально-виховного процесу та в загальній системі арт-терапевтичних напрямів (2017)
Балюта В. В. - Засоби масової комунікації як чинник радикалізації політичної поведінки молоді (2017)
Боцвінок С. М. - Теоретична модель конструювання практик успішності в студентів (2017)
Гура С. О. - Особливості психологічної безпеки освітнього середовища для курсантів у Національному університеті цивільного захисту України міста Харкова (2017)
Знанецька О. М. - Особливості прагнення до самоактуалізації жінок зрілого віку серед внутрішньо переміщених осіб, Лазаренко В. І. (2017)
Караваєва В. А. - Психологічний аналіз суб’єктивних чинників формування ставлення особистості до праці (2017)
Котлова Л. О. - Тeoретичні зacaди проблеми cімeйних кoнфліктів як фaктoру eмoційнoгo вигoрaння жінки (2017)
Кулінченко О. С. - Сутність професійної мобільності як міждисциплінарного поняття (2017)
Мельник М. Т. - Сутність та вчинковий смисл ресоціалізації особистості у період неповноліття (2017)
Мульована Л. І. - Соціально-психологічне забезпечення соціальних послуг учасникам антитерористичної операції (2017)
Піонтківська О. Г. - Роль соціальної підтримки у розвитку суспільної активності людей похилого віку (2017)
Сидоренко Ж. В. - Соціально-психологічні властивості особистості, що визначають її ставлення до децентралізації влади (на прикладі вибірки сільських жителів центрального регіону України), Мазур А. О. (2017)
Шусть В. В. - Психология построения этнических границ как фактор формирования политико-идеологических ценностей молодежи современной Украины (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Giovanis V. F. - Topographic recording of the Slalom racing route in snow, Yiaghis F. A., Vasileiou P. V. (2018)
Ivashchenko O. V. - Simulation of the regularities of physical exercises learning process of boys aged 8 years old, Iermakov S. S., Khudolii O. M., Yermakova T. S., Cieślicka M., Harkusha S. V. (2018)
Milaim Berisha - Normative values for physical fitness in children aged 11-17 in Kosovo, Murat Çilli. (2018)
Potop V. - Analysis of physical training influence on the technical execution of the dismounts off the uneven bars, Cretu M. (2018)
Shepelenko T. V. - Structure of a year cycle of athletes training in aerobics (woman) with various psychophysiological and functional features, Kozina Zh. L., Cieślicka M., Prusik K., Muszkieta R., Osiptsov A. V., Kostiukevych V. M., Bazilyuk T. A., Sobko I. N., Ryepko O. A., Polishchuk S. B., Ilnickaya A. S. (2018)
Tulyakova O. V. - Informative indices of physical and functional state of young men during the process of adaptation to learning, Avdeeva M. S. (2018)
Volkov P. B. - Gaming technologies in the development of spine flexibility and the coordination of children and teenagers’ movements in sports classes in country health camps, Nagovitsyn R. S. (2018)
Yurchuk-Zuliar O. A. - Physical and sexual development of 10-year-old girls in rhythmic gymnastics and acrobatics, Tulyakova O. V., Kunshin A. A. (2018)
Information for Authors (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Akelaitis A. V. - The expression of emotional skills among individual and team sports male athletes, Malinauskas R. K. (2018)
Bakota D. - Selected aspects of biopsychosocial functioning of the senior national team in cycle speedway representing Poland in 2015 at the World Championships in Poole, Ortenburger D., Płomiński A. (2018)
Deryugin O. V. - Determination of bus drivers’ biological age, Cheberyachko S. I., Tretyak O. O., Cheberyachko I. M. (2018)
Ivashchenko О. V. - Coordinating abilities: recognition of a state of development of 11-13 years old boys, Khudolii О. М., Iermakov S. S., Prykhodko V. V. (2018)
Masliak I. P. - Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education, Mameshina M. A. (2018)
Азархов О. Ю. - Класифікація внутрішніх та зовнішніх ризиків реабілітаційно-відновлюванного лікування хворих з порушеннями рухового апарату з позицій системного підходу, Мінцер О. П., Злепко С. М. (2010)
Stavrou K. - The effect of an exercise program on communication and behavior of a child with Autism Spectrum Disorder, Tsimaras V., Alevriadou A., Gregoriadis A. (2018)
Рижов О. А. - Інваріантна модель подання знань у системах дистанційного навчання на основі об’єктно орієнтованого підходу, Попов А. Н. (2010)
Surina-Marysheva E. F. - Physical development of hockey players aged 13-16 years, Erlikh V. V., Korableva Y. B., Kantyukov S. A., Ermolaeva E. N. (2018)
Злепко С. М. - Інформаційна технологія психофізіологічного відбору кандидатів на контрактну службу: картка психологічного супроводу, Петренко В. В., Костішин С. В., Коваль Л. Г. (2010)
Voloshina L. N. - Modern strategies for regulating the motor activity of preschool and school age children in the educational space, Kondakov V. L., Tretyakov A. A., Kopeikina E. N., Cretu M., Potop V. (2018)
Пономаренко Л. М. - Інформаційна модель визначення комплексу фармакокінетичних показників лікарських плівок (2010)
Information for Authors (2018)
Сальников А. О. - Інтегроване середовище віртуальної лабораторії MolDynGrid для розрахунків молекулярної динаміки біополімерів, Судаков О. О., Савицький О. В., Слюсар С. А., Корнелюк О. І. (2010)
Страхова О. П. - Оцінка психофізологічного стану студента методом визначення електрошкірних характеристик біологічно активних точок, Рижов О. А. (2010)
Абызов P. A. - Основні складові елементи статистичного аналізу дисертаційнихи досліджень, Самойленко С. С., Шкоба Я. В. (2010)
Вакуленко Д. В. - Шляхи оптимізації процесу відновлення кісткової тканини у хворих на остеопороз (2010)
Марценюк В. П. - Аналіз результатів семестрових комплексних тестових іспитів в медичній освіті на основі кореляційних показників успішності та багато параметричної нейромережевої кластеризації , Стаханська О. О. (2010)
Title (2018)
Contents (2018)
Amani A. R. - The effect of creatine monohydrate supplement on stroke volume during high intensity aerobic exercise in non active adults (2018)
Bayraktar I. - Estimation of jumping distance using run-up velocity for male long jumpers, Çilli M. (2018)
Fitili P. I. - The characteristics of the Greek athletes of race walking in relation to the frequency of injuries, Giovanis V. F., Sanidopoulos G. N. (2018)
Furman Yu. M. - An estimation of aerobic and anaerobic productivity of an organism of youth aged 17-19 years old of Podilsk region, Miroshnichenko V. M., Brezdeniuk O. Yu., Furman T. Yu. (2018)
Ivashchenko О. V. - Power abilities: recognition of the level of development in girls aged 12-14 years, Khudolii О. М., Iermakov S. S., Veremeenko V. Yu., Lopatiev A. O. (2018)
Kozina Zh. L. - Individual chronobiological regularity in track-and-field sprint, Prokopenko I. F., Cretu M., Chaika O. I., Ryepko O. A., Osiptsov A. V., Razumenko T. O., Kudryavtsev M. D., Polianskyi A. O. (2018)
Pryshva O. B. - Seasonal optimality of high intensity physical activity for men of mature age (2018)
Uspuriene B. A. - Effect of sports training programme on juvenile sports dancers motivation, Sniras S. A. (2018)
Information (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Avdeeva M. S. - Indicated factors of physical development, physical readiness, functional condition and efficiency of female students in the process of adaptation to training, Tulyakova O. V. (2018)
Cynarski Wojciech J. - Changes in foot pressure on the ground during mae-geri kekomi (front kick) in karate athlete - case study, Wąsik Jacek, Szymczyk Daniel, Vences de Brito Antonio. (2018)
Demirci Deniz - Reviewing the effect of the stretch-shortening cycle workouts on shot hit performance, Konyali Mustafa, Akdeniz Hakan, Sekban Gülşah, Aydin Mensure. (2018)
Grinko V. М. - Prediction and increasing of general level of students’ endurance by the exercises of aerobic direction, Kudelko V. E., Hlotov Y. O. (2018)
Kolokoltsev M. M. - Motor skills and functional characteristics of students of different somatotypes , Iermakov S. S., Prusik Katarzyna. (2018)
Malikova A. N. - The ways of improvement special physical training of high-qualified women volleyball players in competitive period of annual macrocycle, Doroshenko E. Yu., Symonik A. V., Tsarenko E. V., Veritov A. I. (2018)
Pakhalchuk N. О. - Problems of physical activity in vocational training of future teachers, Holyuk О. А. (2018)
Podrigalo L. V. - The prediction of success in kickboxing based on the analysis of morphofunctional, physiological, biomechanical and psychophysiological indicators, Volodchenko A. A., Rovnaya O. A., Podavalenko O. V., Grynova T. I. (2018)
Information for Authors (2018)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "ГК-10”, Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Данко М. М., Пономарьова С. А. (2018)
Стояновський В. Г. - До вивчення розвитку технологічного стресу в організмі поросят за впливу кормової добавки "Праймікс Біонорм К”, Камрацька О. І., Коломієць І. А., Слепокура О. І. (2018)
Касянчук В. В. - Вивчення антибактеріальних властивостей меду щодо метицилінрезистентних стафілококів, Бергілевич О. М., Негай І. В. (2018)
Стецько Т. І. - Критично важливі антимікробні препарати для ветеринарної медицини, Музика В. П., Гунчак В. М. (2018)
Kotsyumbas G. I. - The influence of probiotic fodder additives on the morphofunctional state of duodenum pigs, Lemishevskyi V. M., Kostynjuk A. K. (2018)
Стояновський В. Г. - Адаптація стану неспецифічної резистентності організму качок в умовах стресу при включенні в раціон пробіотичних добавок, Крог А. О., Коломієць І. А. (2018)
Коваленко В. Л. - Вивчення антимікробної активності ефірних олій та їх композицій до мікроорганізмів, Напненко О. О., Чорний І. О., Загребельний О. В. (2018)
Jaroszewski J. J. - Consumption of antimicrobials in the European Union and indications for their rational administration (2018)
Tykałowski B. - The principles of rational chemotherapy of bacterial infections in poultry, Koncicki A. (2018)
Семанюк Н. В. - Резистентність ізольованих із зубної бляшки собак бактерій до антибіотиків, Семанюк В. І., Кухтин М. Д. (2018)
Кацараба О. А. - Застосування внутрішньоматкового аерозольного препарату для терапії корів при післяродових ускладненнях, Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є., Сачук Р. М., Кулініч О. В. (2018)
Турко Я. І. - Біоплівкоутворююча здатність кокових форм мікрофлори сліпої кишки курей-несучок при застосуванні пробіотика та нанонутріцевтика кобальту, Ушкалов В. О. (2018)
Пеленьо Р. А. - Чутливість L. casei та E. сoli до діючих речовин протипаразитарних препаратів (2018)
Голубцова М. В. - Вплив дезінфектанту "Бі-дез” на споруляцію ооцист еймерій у курей, Стибель В. В., Соболта А. Г. (2018)
Верхолюк М. М. - Руйнівна дія різної концентрації ортофосфатної кислоти в кислотному мийно-дезінфікуючому засобі на елементи доїльного устаткування, виготовлених із нержавіючої сталі та алюмінію, Пеленьо Р. А. (2018)
Сливка І. М. - Стійкість до антибіотиків молочнокислих бактерій і загроза її передачі з ферментованими молочними продуктами, Цісарик О. Й., Мусій Л. Я. (2018)
Слівінська Л. Г. - Терапевтична ефективність пробіотика та фітобіотика за гастроентериту відлучених поросят, Лукащук Б. О. (2018)
Слободюк Н. М. - Застосування флуорхінолонів у практиці ветеринарної медицини України (2018)
Винярська А. - Емпірична антибіотикотерапія при інфекційних захворюваннях дрібних тварин, Кайпус М., Гуфрій Д., Гамота А. (2018)
Коцюмбас Г. І. - Морфологічні особливості та морфометричні показники слизової оболонки різних відділів кишечнику курей-бройлерів за згодовування кормів з пробіотичною добавкою, Костинюк А. К., Лемішевський В. М., Федик Ю. Я. (2018)
Ціхоцька Є. - Застосування фітобіотика нового покоління adiCoxSOL® PF у профілактиці кокцидіоз у бройлерів курей, Дримель В., Абрамович-Піндор П., Дідух А. (2018)
Козицька Т. Г. - Аналіз результатів дослідження щодо наявності метицилінрезестентного стафілокока (MRSA) в харчових продуктах тваринного походження, Гаркавенко Т. О. (2018)
Параняк Р. П. - Значення та доцільність застосування пробіотиків, Калин Б. М., Нагірняк Т. Б. (2018)
Дармограй Л. М. - Концепція антимікробної активності водного екстракту рослини Galega orientalis (Lam), Гутий Б. В., Дармограй О. О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kashuba V. O. - Increase in efficiency of professionally applied physical training of pupils of 16-17 years old based on application of informational and methodical systems, Golovanova N. L. (2018)
Kolokoltsev M. M. - Physical condition of female students with different level of body mass deficiency, Iermakov S. S., Jagiello M. (2018)
Kolumbet A. N. - Biomechanical justification of the choice of optimum mode for passing the individual pursuit race, Dudorova L. Y., Babina N. A., Natroshvili S. G., Chernovsky S. M. (2018)
Pop Cristiana Lucretia - Body mass index and body image anxiety in a sample of undergraduate students (2018)
Roohollah Talebi - Index of difficulty which is an effective factor on especial skill formation in basketball free throw: index of learning difficulty hypothesis, Hamid Reza Taheri, Mahdi Sohrabi (2018)
Şar Nuriye Şeyma - An analysis of psychological endurance and personality traits of individuals doing sports and not doing sports by various variables, Soyer Fikret, Koç Mustafa (2018)
Selcen Korkmaz Eryılmaz - Exercise-induced arterial hypoxemia in aerobic and anaerobic trained athletes during incremental exercise, Metin Polat (2018)
Wadii Zayed - Repercussions of behavior of cooperative teacher’s on health and attractiveness of Tunisian student teachers, Naila Bali, Nizar Souissi (2018)
Information for Authors (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Aschenbrenner P. H. - The characteristics of Poland’s alpine skier’s (students) related to the frequency of accidents, Giovanis V. F. (2018)
Kozina Zh. L. - Influence of music on the level of physical fitness of the students practicing rugby (rugby players students), Kalinicenko V. E., Cretu M., Osiptsov A. V., Kudryavtsev M. D., Polishchuk S. B., Ilnickaya A. S., Minenok А. O. (2018)
Krivoruchko N. V. - The influence of cheerleading exercises on the demonstration of strength and endurance of 15-17-year-olds girls, Masliak I. P., Bala T. M., Skripka I. N., Honcharenko V. I. (2018)
Lotfi Gh. - Optimal distance of an external focus of attention in standing long jump performance of athletes (2018)
Osipov A. Yu. - Application of various forms of physical education as a factor of increase in the level of physical activity of medical students, Kudryavtsev M. D., Markov K. K., Kuzmin V. A., Nikolaeva O. O., Zemba E. A., Yanova M. G. (2018)
Şentuna M. - The investigation of the effects of some variables in the playoff games played in Turkey women’s basketball super league between 2013-2017 on winning and losing, Şentuna N., Özdemir N., Serter K., Özen G. (2018)
Sniras S. A. - Assessment of pre-competition emotional states of different mastery women-basketball players, Uspuriene B. A. (2018)
Symonik A. V. - Application of fitball aerobics means in the system of physical education of female students of non-sporting specialties, Chernenko O. Ye., Chernenko A. Ye., Serdyuk D. G., Kokarev B. V., Bulakh S. M., Hurieieva A. M. (2018)
Information for Authors (2018)
Shkarlet S. M. - Basic descriptors of the information economydevelopment, Dubyna M. V., Tarasenko А. V. (2017)
Shkarlet S. M. - Actual problems of formation and funding of the stateroad funds, Khomenko I. O., Kontseva V. V. (2017)
Bondaruk T. G. - Conceptual basis of mechanism of ensuring budgetsecurity, Bondaruk I. S., Bondaruk O. S. (2017)
Voynarenko M. P. - Strategic energy security outlook formation of Ukraine underEuropean integration process, Mykolyuk O. A. (2017)
Deriy Z. V. - Evolution of the scientific thought for the environmental safetymanagement of the state, Lysenko I. V., Lysenko N. V. (2017)
Kuzmin O. Ye. - Harmonization of information support of socio-economic diagnostics of business-structures under the conditions of European integration, Adamiv M. Ye., Shpak Yu. N. (2017)
Khodzhaian А. О. - Strategic partnership as a form of innerstate cooperation (2017)
Bilan Yu. V. - Conceptual modeling of agri-food market developmentunder economy’s globalization, Nitsenko V. S., Samoilyk Iu. V. (2017)
Gryshova І. Ju. - The methodological principles of determining thelevel of performance of the functions of consumerism, Negodenko V. S., Shestakovska T. L. (2017)
Shevchuk O. А. - Three-level model of organizing state financial control, Shevchuk О. V. (2017)
Dziekanski P. - Economic effectiveness of the activities of local self-government units in the light of themunicipality financial resources (2017)
Lyskova L. M. - The effects of the increase in trade cooperation between Ukraine and EU in agriculturalsector: empirical evaluation (2017)
Poyda-Nosyk N. N. - Comparative characteristic of development trends inthe Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine, Bacho R. J., Vdovenko N. M. (2017)
Yarosh-Dmytrenko L. O. - Export activity of mashine-building enterprises within ransformation of Ukrainian foreign trade (2017)
Petrushka O. V. - Peculiarities of formation and implementation of corporate pension programs in Ukraine (2017)
Aparov A. M. - "Entepreneurship" as a key category of economic law and economic sciences: researchthrough the prism of comparative analysis (2017)
Yanchuk A. О. - The tools of the financial-credit mechanism of thestate regulation of the development of agricultural production and their efficiency, Markova Ie. Yu., Voronzhak P. V. (2017)
Doniy N. E. - Economic and social aspect of creativity (2017)
Honcharenko I. Н. - The problem of corruption and legalization ofmoney laundering, Berezina E. Yu., Shevchenko A. М. (2017)
Olifirenko L. D. - Functional review of institutional mechanism in the context of interrelations ofmechanisms of regulation of business entitiesdevelopment (2017)
Chechel O. M. - Transformation functions of state regulation on the condition of country’s participation inintegration formations (2017)
Гонта C. В. - Ментальні детермінанти розвитку національної економіки України (2017)
Nebotov P. G. - Experience of leading countries in building mechanisms of export control and areas ofimplementation of such experience in Ukraine (2017)
Vdovenko N. M. - Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy, Nakonechna K. V. Samsonova V. V. (2017)
Yakymchuk A. Y. - Regional innovation economy: aspects of economic development, Valyukh A. M., Akimova L. M. (2017)
Yakymchuk A. Y. - Natural resources potential as innovative and investment development prospect, Navrotskyi R. L., Kovshun N. E. (2017)
Zakharchenko S. V. - Performance as a basic factor of competitiveness of Ukraine and its regions (theassesment is done according to IMD-Lausanne methodology) (2017)
Rozum Р. І. - Improving efficiency of using agricultural land, Liubezna I. V., Kalchenko O. M. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Creating a system of evaluation of efficiency of statesupport policy for innovative entrepreneurship, Bayramov E. A., Podzihun S. M. (2017)
Andrusiv U. Ya. - Evaluation of innovation activityof construction enterprises, Galtsova O. L. (2017)
Горішній В. Я. - Синтез та первинна оцінка протизапальної активності 1,4,5,6-тетра­гідро­піримідин-2-карбоксамідів, Фролов Д. А., Нєктєгаєв І. О., Остап’юк Ю. В., Матійчук В. С. (2018)
Кузнєцова В. Ю. - Смородини чорної плоди – перспективна сировина для розробки національної монографії в державну фармакопею України, Котов А. Г., Кисличенко В. С., Котова Е. Е. (2018)
Полонець О. В. - Морфолого-анатомічні ознаки листків хризантеми багаторічної садової сортів belgo і пектораль, Марчишин С. М., Сіра Л. М., Демидяк О. Л. (2018)
Вовк О. Г. - До питання макро-, мікродіагностики гарбуза насіння як лікарської рослинної сировини, Соколова О. О., Котов С. А., Гонтова Т. М. , Котов А. Г. (2018)
Дарзулі Н. П. - Дослідження впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості порошкових мас при розробці технології таблеток екстракту грушанки круглолистої, Грошовий Т. А., Соколова К. В., Подплетня О. А. (2018)
Рубан О. А. - Застосування методу математичного планування експерименту при оптимізації складу та технології матриксних таблеток iз сухим екстрактом листя чорниці, Колісник Т. Є., Сліпченко Г. Д. (2018)
Рибачук В. Д. - Вибір кількісного складу допоміжних речовин при створенні таблеток цеоліту природного (кліноптилоліту), Рубан О. А. (2018)
Кучеренко Л. І. - Кількісне визначення L-триптофану та тіотриазоліну в модельній суміші, Мазур І. А., Борсук C. О., Портна О. О. (2018)
Іванченко Д. Г. - Спектрофотометричне визначення 1-|7-(2-гідроксіетил-1)-3-метилксантин-8-іл|піперазиній хлориду, Жук Ю. М., Васюк С. О., Романенко М. І. (2018)
Сулима М. І. - Валідація методики кількісного спектрофотометричного визначення верапамілу гідрохлориду у складі лікарських форм, Огурцов В. В., Жук Ю. М., Васюк С. О. (2018)
Громовик Б. П. - Експертна оцінка простатопротекторів для фармакотерапії хронічного простатиту (на прикладі Івано-Франківської області), Гадяк І. В., Тріщ В. І. (2018)
Немченко А. С. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, Куриленко Ю. Є. (2018)
Белей С. Я. - Дослідження асортименту відхаркувальних фітопрепаратів для лікування кашлю при простудних захворюваннях, Грошовий Т. А., Белей Н. М., Дарзулі Н. П. (2018)
Палюх О. А. - Особливості розуміння студентами-провізорами проблеми запобігання кліщовим трансмісивним природно-осередковим інфекціям, Громовик Б. П., Виноград Н. О., Білущак Г. І. (2018)
Соловйов С. О. - Аналіз повторних випадків захворювання в оцінці вартості захворювання на ротавірусну інфекцію, Мохорт Г. А., Лелека М. В., Курсенко Л. О. (2018)
Тригубчак О. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А., Бегей Н. С., Найда Ю. В. (2018)
Вовк C. М. - Цілісний підхід – багатомірний синтез традиції та інновації в сучасній філософії науки (2011)
Савостьянова М. В. - Кризис науки: аскиологический контекст (2011)
Кондратенко С. В. - Особливості філософського осмислення високих наукомістких технологій як соціокультурного феномену (2011)
Лебідь А. Є. - Істина: від онтології άληθεια до епістемології ψευδοσ (2011)
Кравченко Т. А. - Эвристический потенциал сетевой парадигмы и его философское осмысление (2011)
Снегирев И. А. - Синергетическая рациональность: на пути к новому миропониманию (2011)
Зленко Н. Н. - Философское осмысление современных подходов общественного развития (2011)
Книш І. В. - Трансформація значення концептів "біосфера" та "ноосфера" у постнекласичному науковому дискурсі (2011)
Прокопенко Б. В. - Техноэволюция: от "техне" к синергийной конвергенции высоких технологий (2011)
Пушкарь Я. В. - Тенденції розвитку соціальних систем: синергетичний аспект (2011)
Косяк В. А. - К онтологии позитивной силы (2011)
Щербина А. М. - Міжнаукова інтеграція в осмисленні багаторівневості соціокультурних регулятивів людської діяльності (2011)
Денежников С. С. - Этико-аксиологические аспекты трансгуманизма (2011)
Афонина М. А. - Проблема трансформации человека под влиянием NBIC: философский анализ (2011)
Щербаченко Л. М. - Тілесне і вербальне в категоріях внутрішнього і зовнішнього (2011)
Препотенська М. П. - Соціально-психологічні засади полілогічного (діалогічного) спілкування, Драгун О. Ю. (2011)
Дудченко В. С. - Духовні виміри свободи (2011)
Крилова С. А. - Краса вчинків як цілісність свободи (2011)
Рубан О. В. - Гендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенційний вимір (2011)
Цикин В. А. - Проблема формирования новой парадигмы образования (2011)
Наумкина Е. А. - Новация и традиция в контексте образования, Карпенко В. Е. (2011)
Гайворонська О. О. - Людина як суб’єкт впливу інноваційних освітніх технологій (2011)
Качуровський М. О. - Демократія і громадянське виховання (2011)
Бадюл С. С. - Социально-философские условия формирования интеллектуальной элиты в системе высшего технического учебного заведения (2011)
Вертель А. А. - Философия и психоанализ: междисциплинарный диалог или тупик дуализма? (2011)
Донченко А. В. - Становлення ДП "УкрНДІВ" як флагмана вітчизняної науки щодо розвитку вітчизняного залізничного транспорту та міського колійного транспорту, Сафронов О. М. (2017)
Сулим А. О. - Розробка програмного забезпечення для виконання теоретичних досліджень з впливу рухомого складу на залізничну колію, Мельник О. О., Хозя П. О., Третяк Е. В., Катков А. О. (2017)
Черкаський М. Д. - Перспективи впровадження тепловізійного діагностування електрообладнання під час експлуатації тягового залізничного транспорту, Сулим А. О., Мельник О. О., Шмаков С. В. (2017)
Сулим А. О. - Визначення модуля пружності підрейкової основи на дослідних ділянках залізничної колії, Третяк Е. В., Мурчков С. В. (2017)
Донченко А. В. - Проблеми, що стоять перед галузевою наукою та шляхи їх вирішення, Багров М. О., Семко Ж. О., Брусило Д. О. (2017)
Третяк Е. В. - Дослідження поколісного навантаження від пасажирського вагона на залізничну колію, Столєтов С. О., Сулим А. О. (2017)
Сіора О. С. - Програмний комплекс для обробки даних експериментальних досліджень з впливу рухо-мого складу на колію та стрілочні переводи, Сулим А. О., Столєтов С. О., Третяк Е. В. (2017)
Донченко А. В. - Залізничне машинобудування: проблеми розвитку інноваційного потенціалу, сучасний стан експлуатації та шляхи вирішення, Гладких І. В. (2017)
Дмитриев В. С. - Вплив термічної обробки на вольт-амперну характеристику та інжекційні властивості гетеропереходу Ag/n-n+GaAs (2018)
Жиров Г. Б. - Алгоритми моделювання процесів технічного обслуговування за станом складних радіоелектронних об’єктів, Лєнков Є. С. (2018)
Lamtyugova S. N - Method of numerical analysis of the problem of mass transfer of a cylindrical body with the uniform translational flow, Sidorov M. V., Sytnykova I. V. (2018)
Бісікало О. В. - Оптимізація класифікатора автоматизованої системи розпізнавання мовця критичного застосування, Грищук Т. В., Ковтун В. В. (2018)
Dovbysh A. S. - Optimization of parameters of machine learning of the system of functional diagnostics of the electric drive of a shaft lifting machine, Velykodnyi D. V., Protsenko O. B., Zimovets V. I. (2018)
Kovalevska О. S. - Application of acoustic analysis in control systems of robotic machine tools, Kovalevskyy S. V. (2018)
Oliinyk A. - Parallel method of big data reduction based on stochastic programming approach, Subbotin S., Lovkin V., Ilyashenko M., Blagodariov O. (2018)
Alguliyev R. M. - An improved ensemble approach for dos attacks detection, Aliguliyev R. M., Imamverdiyev Y. N., Sukhostat L. V. (2018)
Akhmetov B. B. - Model of investment strategies in cyber security systems of transport situational centers, Lakhno V. A., Malyukov V. P. (2018)
Гадецька С. В. - Методи структурної класифікації зображень на засадах баєсовської теорії прийняття рішень, Гороховатський В. О. (2018)
Dadenkov S. A. - The simulation of p-persistent csma algorithm of unequal random multiple access (2018)
Копп А. М. - Подход к анализу и оптимизации моделей бизнес-процессов в нотации BPMN, Орловский Д. Л. (2018)
Mіrosсhnyk M. A. - Design automation of easy-tested digital finite state machines, Pakhomov Y. V., Shkil A. S., Kulak E. N., Kucherenko D. Y. (2018)
Panin V. V. - Application of the system analysis of implementation of the instrumental method of navigation on inland waterways of Ukraine, Doronin V. V., Aleynikov V. M. (2018)
Prots’ko I. O. - Development of wfta based on the hashing array, Teslyuk V. M. (2018)
Faure E. V. - Factorial code with a given number of inversions, Shcherba A. I., Kharin A. A. (2018)
Федасюк Д. В. - Алгоритм побудови графу потоку керування за текстом програми мовою C, Чопей Р. С. (2018)
Шитикова Е. В. - Метод формирования объема работ для программ испытаний на основе нечеткого вывода, Табунщик С. С., Табунщик Г. В. (2018)
Святный В. А. - Исследование циклического расписания для модели сетевого динамического объекта реального времени, Иванов А. Ю., Иванов Ю. А. (2018)
Firsov S. N. - Intelligent support of multilevel functional stability of control and navigation systems, Pishchukhina O. A. (2018)
Соколов В. Ю. - Діяльність одеського бібліотечного об’єднання у 1920-х рр. (2018)
Грєбцова І. С. - Співробітництво факультету історії та філософії і Наукової бібліотеки ОНУ у руслі підготовки студентів-істориків: напрямки і перспективи (2018)
Левченко В. В. - Новые штрихи к просопографическому портрету одесского ученого-историка А. Г. ГОталова-Готлиба (2018)
Музичко О. Є. - Внесок південноукраїнських істориків у розвиток енциклопедичної справи (друга половина XIX – початок XX ст.) (2018)
Польовик С. М. - Образ України у світі: аналіз азійських ЗМІ (2018)
Самодурова В. В. - Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист (2018)
Шершун Т. М. - Педагогічні студії М. М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду): до 160-річчя від дня народження вченого (2018)
Великодная А. В. - Архивариус и библиофил Антоний Мучковский (2018)
Полевщикова Е. В. - Книжные знаки в собрании Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки ОНУ (2018)
Самчук Л. І. - Створення електронних бібліографічних посібників в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2018)
Швецова-Водка Г. Н. - Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований (2018)
Гребцова И. С. - Биоисториография: традиции и новации в изучении высшего исторического образования в Украине (2018)
Прокопенко Л. І. - Рецензія на бібліографічний посібник "З Україною в серці відкриваємо світ" (до 20-річчя кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв) (2018)
Вербин Н. Б. - Розвиток професійної витривалості військових керівників: історико-педагогічний аналіз (2017)
Загородня А. А. - Моделювання освітніх систем економічної галузі України та Республіки Польща (2017)
Лещенко О. Г. - Профілактика соціального сирітства як актуальна потреба сьогодення (2017)
Побидайло Н. Г. - Роль краєзнавства у формуванні географічної картини світу: педагогічний аспект (2017)
Заверико Н. В. - Проблема формування критичного ставлення підлітків до засобів масової інформації: соціально-педагогічні аспекти, Шугайло Я. В. (2017)
Куликовський С. С. - Підходи до визначення гри як феномену соціальної дійсності (2017)
Овсяннікова В. В. - Особливості становлення ціннісних орієнтацій підлітків (2017)
Vasylchenko O. - Foreign language as means to form university students gender competence (2017)
Гладій А. Л. - Програма мобільності для студентів та викладачів Erasmus+ на польському прикладі та перспективи участі України (2017)
Зубцова Ю. Є. - Особливості лекції у вищому навчальному закладі в контексті реалізації діяльнісного підходу (2017)
Локарєва Г. В. - Педагогічний конфлікт у навчально-виховному процесі вишу: дефініції, сутнісні характеристики, конфліктологічна компетентність (2017)
Багорка А. М. - Особливості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "Коледж-університет" (2017)
Безкоровайна Л. В. - Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Захаревич М. В. - Формування основ професійної етики у процесі фахової підготовки майбутнього актора (2017)
Короткова Л. І. - Сутність та структура професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру (2017)
Круглик В. С. - Аналіз зарубіжних досліджень методів підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності (2017)
Пінчук Л. М. - Використання ігрових педагогічних технологій у процесі формування англійськомовної компетенції (2017)
Пономаренко Я. С. - Формування професійно орієнтованої англійськомовної читацької компетентності в учнів професійних ліцеїв технічного профілю (2017)
Хе Сюефей - Педагогічні умови як головний фактор музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2017)
Шумський О. Л. - Концептуальна модель формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти (2017)
Юдіна О. В. - Дидактичні передумови формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на основі інтернет-технологій (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лозинська С. В. - Моральне виховання у становленні духовних цінностей особистості дошкільника, Капусняк Л. В. (2017)
Петрик Т. Д. - Імпровізація в різних видах мистецтв та її вплив на виховання майстерності актора (2017)
Пілевич О. А. - Методичні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту (2017)
Полякова Е. С. - Педагогические условия воспитания личности средствами фольклора в глобализованном мире, Украженко И. Н. (2017)
Чорна А. В. - Проблема виховання національних цінностей у соціально-педагогічних дослідженнях (2017)
Чумакова А. А. - Методологічні підходи і принципи виховання емоційної культури молодших школярів (2017)
Гладиш М. О. - Викладання соціально-педагогічних дисциплін за методикою інтегративного навчання (CLIL) (2017)
Дехтяренко С. Г. - Реалізація міжпредметних зв’язків у викладанні природничо-наукових дисциплін у профільній школі засобами розв’язування задач, Савіч І. О. (2017)
Андрєєв В. О. - Професійно-педагогічне спілкування як взаємодія викладачів коледжу (2017)
Білозуб Л. М. - Музичний дискурс українських композиторів у контексті національної культури (2017)
Комар О. М. - Моніторинг задоволеності студентів рівнем якості підготовки у вищому медичному закладі, Головчанська С. Є., Кізлова Н. М., Пірвердієва І. С. (2017)
Ружин К. М. - Комплексний підхід до формування комунікативної компетенції на основі взаємодії інтерактивного і диференційованого принципів (2017)
Фрига І. О. - Неформальна освіта дорослих в Україні (2017)
Бузенко І. Л. - Методика реалізації педагогічних умов формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Вавіліна С. Г. - Піар-текст як засіб формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні (2017)
Віндюк А. В. - Особливості практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти (2017)
Гончаренко Ю. В. - Формування творчої активності майбутніх акторів засобами пластичної імпровізації (2017)
Горлач В. В. - Науково-теоретичні основи застосування семіотичних технологій у професійній підготовці (2017)
Грибанова О. Є. - Професійна підготовка студентів коледжів на основі технологій інтерактивного навчання (2017)
Гринь Л. О. - Структурно-функціональна модель процесу вокальної підготовки майбутніх акторів: базовий та усвідомлено-реалізаційний етапи (2017)
Драч А. С. - Художній текст як засіб навчання читання майбутніх учителів англійської мови (2017)
Пахомова Т. О. - Читацька компетентність у системі професійно орієнтованого навчання англійської мови, Пономаренко Я. С. (2017)
Стадніченко Н. В. - Аналіз стану готовності майбутніх акторів до професійного спілкування (2017)
Чернявський Б. Р. - Сутність іншомовної компетентності майбутнього фахівця (2017)
Shyshko A. V. - Formation of translation competence of future translators by means of innovative technologies, Lukanska H. A. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Ирина Мирошник: есть повод праздновать! (2018)
WorldStar – награда для "Авентина" (2018)
10 кроків до упаковки (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Петренко С. Д. - Полимеры для упаковочной индустрии (ситуация, тенденции, прогнозы), Кривошей В. Н. (2018)
Замотаев П. В. - Полимеры с приставкой БИО- (2018)
Кривошей В. М. - Дефекти та випробування м’якої упаковки (2018)
Репета В. Б. - Інновації у флексографічному та глибокому друці (ракельні ножі фарбових систем) (2018)
Гавва О. М. - Шляхи технічного та функціонального вдосконалення пакувальних машин, Якимчук М. В., Кривопляс-Володіна Л. О. (2018)
Так сортируют отходы в Ирпене (2018)
Слабий В. Г. - Пілотний проект у Вишгороді (2018)
Профессионал из Обухова (2018)
Український Фаберже (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Служба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося в Одесі (2018)
Ювілейна доповідь Римського клубу (про глобальний стан планети) (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Упаковка для кондитерських виробів в Україні (ринок, тенденції розвитку) (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Кривошей В. Н. - Пленка с пузырьками воздуха (2018)
OnCap™ BIO и OnColor™ BIO от PolyOne (2018)
Упаковка со всех континентов (2018)
Pack Studios – новий стандарт співробітництва (2018)
Замотаев П. В. - О бедном пакете замолвите слово (2018)
Шибанов В. В. - Фотополимерный "мусор" в упаковке, Репета В. Б. (2018)
Маккормик М. - Скрытая маркировка: представление и защита бренда (2018)
Шостя В. К. - Залучаємо в партнери… ДОФАМІН (дизайн упаковки і його вплив на вибір споживача продукції) (2018)
Удріс Н. С. - Тенденції постмодернізму в дизайні сучасної упаковки, Чуєва О. В. (2018)
Кривошей В. М. - Випробування жорсткої полімерної упаковки (2018)
Металлы и упаковка из металлов (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Служба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
Жаботинська С. А. - Домінантність української мови в умовах білінгвізму: нейрокогнітивні чинники (2018)
Олейник Н. А. - Образные средства выражения концепта НЕХВАТКА в дискурсе СМИ (2018)
Безугла Л. Р. - Рівні комунікації у лірико-поетичному дискурсі (2018)
Дребет В. В. - Синергетика семантичного декодування іменників з родовими ролями у німецькомовній пресі (2018)
Романова Н. В. - Семантика фразеологічних одиниць із компонентом HUND у сучасній німецькій мові (2018)
Фролова І. Є. - Специфіка художнього дискурсу та його аспектів, Омецинська О. В. (2018)
Шевченко І. С. - Таблоїдність дискурсу американських президентів ХХІ століття (2018)
Безугла Т. А. - Множинна актуалізація значення в англо- і німецькомовних рекламних текстах (2018)
Морозова І. І. - Стереотипізація персонажного мовлення (2018)
Руднєва І. С. - Юридичний дискурс як модель інституційного дискурсу (2018)
Гулієва Д. О. - Комунікативні стратегії негативної оцінки (на матеріалі англомовних ігрових кінофільмів) (2018)
Кабірі М. Х. - Висловлення як одиниця аналізу стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі (2018)
Кайсіна Д. М. - Сміх як миттєва респонсивна комунікативна дія реципієнтів англомовних ідеаційних промов (2018)
Кузнєцова О. В. - Реалізація комунікативної функції у комічному ідіодискурсі Д. Баррі (2018)
Петренко О. М. - Типологія стратегій неввічливості у дискурсі В. Шекспіра (2018)
Сухова А. В. - Метафора як основа естетичної цінності художнього тексту (на матеріалі англомовної новели) (2018)
Мелещенко О. О. - Бімодальний твіт-текст як комунікативна одиниця інтернет-жанру твітінг (на матеріалі Твітеру Дональда Трампа) (2018)
Донец П. Н. - Лингвокультурная специфика китайской поэзии и способы ее компенсации при переводе, Мотрохов А. И. (2018)
Ребрій І. М. - Функціональні та лінгвосеміотичні чинники іншомовного відтворення артлангів (2018)
Пасынок В. Г. - Интеграция французского языка, культуры и художественных текстов в аспекте "Домашнее чтение" (2018)
Петрушова Н. В. - Методика становлення професійного спілкування майбутнього вчителя засобами іноземної мови, Кравченко В. Л. (2018)
Свердлова І. О. - Структурні особливості лекції з курсу "Методика викладання іноземних мов”, Рубцова М. А. (2018)
Зверюк Р. Є. - Лінгводидактичні ідеї Якима Яреми (2018)
Jurkowski J. - Mit o stworzeniu czlowieka w Timaiosie Platona w kontekscie mitu orfickiego o Dionizosie Zagreusie i Tytanach (2018)
Kushmar L. V. - Reactions' Classification in the "Credit" Associative Field as Fragment Reflecting of the Speaker's World Picture (2018)
Vyhivskyi V. L. - Intra-Verbal Content Relations in Kernel Components of Word Combinations of the Models A + N, Participle + N, N + N as a Prerequisite of Forming Homophrases, Morkotun S. B., Bashmanivskyi O. L. (2018)
Yevchenko V. V. - North American English and British English: Two Aspects of Development (2018)
Балабін В. В. - Визначення компетентності військового перекладача (2018)
Бондарчук О. М. - Типологія нарації в "Мемуарах мого життя" Т. Бобровського (2018)
Борисенко Н. Д. - Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі, Садловська О. С. (2018)
Вискушенко С. А. - Лексикографічні принципи побудови двомовного термінологічного тематичного словника фахової мови тваринництва (2018)
Вісич О. А. - Критичний дискурс метадрами Варвари Чередниченко "Артистка без ролів" (2018)
Гнезділова Я. В. - Персуазивна vs маніпулятивна функції мета комунікації (2018)
Горбач Н. В. - Модифікація жанрової матриці в іронічному детективі Н. Доляк "Шикарне життя в Вупперталі" (2018)
Жуковська В. В. - Наскільки "незалежна" абсолютна конструкція у сучасній англійській мові: корпуснобазований аналіз (2018)
Зорницький А. В. - Особливості відтворення прикметника Bohemian при перекладі художнього тексту (на матеріалі оповідання A. Конан Дойла "А Scandal in Bohemia") (2018)
Коляда О. В. - "Стара мелодія": поетика авторського перекладу Cемюела Беккета (на прикладі адаптації радіоп'єси Роберта Пінджета "Рукоятка") (2018)
Котнюк Л. Г. - Модальні дієслова як засоби вираження припущення в газетному дискурсі англійської мови (2018)
Кубрак С. В. - Взаємозв'язок людини і природи в оповіданнях Олексія Опанасюка, Білошицька З. А. (2018)
Кузнєцова Г. В. - Засоби мультимодального впливу когнітивних метафор у кінодискурсі (2018)
Матвєєва Т. С. - Богопокинутість як абсолют змодельованого українським романним дискурсом другої половини XIX ст. світу (2018)
Міщинська І. В. - Лексико-семантичні особливості ділової англійської мови (2018)
Москаленко О. І. - Вплив полісемії та лексичної омонімії на якість ведення радіообміну англійською мовою (2018)
Полховська М. В. - Поява експлетивів у структурі речення деяких германських мов (2018)
Романюк О. С. - Концептуальні основи структуризації розвитку взаємовідносин романтичної діади (2018)
Савчук І. І. - Когнітивні механізми стереотипного сприйняття країн Західної Європи британцями: лінгвокультурний вимір (2018)
Сердійчук Л. П. - Концепт SCIENCE в автобіографіях лауреатів Нобелiвської премії (2018)
Сєчіна С. І. - Структурно-смислові компоненти концепту IDENTIDAD в іспанській мові (2018)
Сизоненко Н. М. - Перітекстові елементи роману Р. Іваничука "Черлене вино" (2018)
Соловйова Л. Ф. - Релятиви оцінки в сучасній англійській мові: функціональний аспект (2018)
Тимощук Н. М. - "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним чорним морем" (2018)
Титаренко В. М. - Запозичення з романських мов у північноукраїнських пам'ятках XVI–XVII ст. (2018)
Трохимчук О. В. - Психоаналітичний метод З. Фройда в контексті філософії діалогу М. М. Бахтіна: літературознавча проекція (2018)
Черненко Т. Ю. - Полісемантичні географічні терміни Житомирщини на позначення лексико-семантичної групи 'місце добування матеріалів для господарських робіт' (2018)
Юшкевич В. І. - Варіювання лінійно-ієрархічних тематичних моделей англомовного ділового дискурсу під впливом ситуаційних чинників (2018)
Vozniuk O. V. - Universal Matrixes of Knowledge as Interdisciplinary Instruments of Scientific Research and Students' Teaching Means (2018)
Андрощук І. М. - Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти (2018)
Ахмєдов Е. Ю. - Проблеми дитячого читання в історії азербайджанської педагогічної думки (2018)
Баглай О. І. - Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю (2018)
Богомолова М. Ю. - Соціальне виховання дітей крізь призму Кодексу законів про народну освіту УСРР (листопад 1922 р.) (2018)
Бхіндер Н. В. - Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія (2018)
Вакалюк Т. А. - Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності (2018)
Герасимчук О. Л. - Особливості технології формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів (2018)
Гриців В. Б. - Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального закладу як передумова до формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця банківської справи (2018)
Драгунова В. В. - Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти (2018)
Жиляєва Ю. М. - Роль та місце курсу англійської мови в процесі професіоналізації студентів-політологів (2018)
Карасьова О. В. - Форми та методи організації самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті у період 80-х рр. ХІХ — початку ХХ ст. (2018)
Козолуп М. С. - Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід (2018)
Мелещенко А. А. - Роль єврейського шкільництва в системі початкової освіти на Волині в кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2018)
Мінькович Б. А. - Розвиток креативності майбутнього вчителя інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Новіцька І. В. - Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками, Колодяженська Т. М. (2018)
Пастовенський О. В. - Особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх систем (2018)
Попович А. С. - Обґрунтування доцільності проведення лабораторних занять iз стилістики української мови в закладах вищої освіти (2018)
Савош В. О. - Смислова експлікація феномена "неперервна освіта": суть, мета, функції, етапи, вияв на рівнях принципу та процесу (2018)
Свисюк О. В. - Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови, Лихошвед Н. В. (2018)
Танська В. В. - Теоретичні основи реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітній школі (2018)
Тимощук Н. М. - Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект (2018)
Шевцова Л. С. - Мовленнєві ситуації на заняттях з методики української мови (2018)
Бірон Б. В. - Навчена ресурсність та психічне здоров’я: психометричний аналіз української версії шкали самоконтролю (2017)
Ткаченко Н. В. - Мотивація як фактор успішності в учбовій діяльності старшокласників, Каракаш Ю. В. (2017)
Мамічева О. В. - Особливості предметно-педагогічних здібностей викладачів ВНЗ гуманітарного профілю, Крюкова М. А. (2017)
Жигалкіна Н. В. - Особливості особистісного потенціалу сучасної молоді (2017)
Сербін-Жердецька І. А. - Чинники професійного вибору в структурі стратегій життєвих виборів працівників Національної поліції України (2017)
Васютинська О. Г. - Особливості пасіонарності працівників Національної поліції України (2017)
Бабій О. І. - Факторні моделі особистості із відчуттям особистісної безпеки/небезпеки (2017)
Форманюк Ю. В. - Факторні моделі інфантильних проявів особистості (2017)
Данилюк І. В. - Менталітет як провідна етнопсихологічна характеристика, Гресько В. В. (2017)
Санников А. И. - Соотношение рациональности и эмоциональности: регуляция жизненного выбора личности (2017)
Цибуркова В. Ю. - Проблема толерантності у сучасній психологічній науці (2017)
Уханова А. И. - Агрессивное поведение в контексте психического здоровья старших школьников (2017)
Богач О. В. - Особливості та чинники активності суб’єкта в ситуаціях морального вибору (2017)
Литвиненко О. Д. - Місце фізичного потенціалу в загальному конструкті адаптаційного потенціалу особистості (2017)
Волженцева И. В. - Иерархизация уровней эмоционального реагирования на полифункциональную регуляцию эмоциогенными способами (2017)
Мартынюк Ю. А. - Проблема эмоциональных состояний личности в психологической науке (2017)
Данилюк І. В. - Становлення психологічної думки вітчизняної української психології XX століття в структурі: інтеріоризація — катарсис — екстаз, Ларін Д. І. (2017)
Кашпур Ю. М. - Еволюційно-історичні аспекти вірності особистості (2017)
Богрова Х. Б. - Порівняльний аналіз особливостей прояву просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку: результати емпіричного дослідження (2017)
Борисенко В. М. - Структура емоційної компетентності: аналітичний огляд наукових підходів (2017)
Гафіатуліна А. В. - Регіональні особливості колективної самооцінки студентами своєї національної спільноти (2017)
Грибок А. О. - Психологічна підтримка студентів у конкурентному навчальному середовищі (проблема адаптації) (2017)
Златова Л. С. - Використання одеських анекдотів як транскультуральне явище для розвитку адаптаційного потенціалу особистості (2017)
Жигалкіна Н. В. - Визначення детермінант психологічного здоров’я (2017)
Карпюк Ю. Я. - Ціннісні орієнтації як основа професійної діяльності практичного психолога (2017)
Кононенко А. О. - Соціопсихологічні підходи до вивчення самопрезентації особистості (2017)
Кривцова Н. В. - Постнеклассическая модель самореализации ученого-медика (2017)
Лапа В. М. - Особливості міжособистісної комунікації старшокласників в умовах інклюзивного навчання (2017)
Мамічева О. - Дослідження особливостей пізнавальної і мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дошкільників, Кордонець В., Габелко А., Пестуненко А., Стрілецька Г. (2017)
Марчук Л. М. - Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів (2017)
Омельченко М. С. - Історичний огляд проблеми свідомості у психології (2017)
Ташматов В. А. - Роль індивідуально-психологічних чинників у формуванні персистентності (2017)
Скориніна-Погребна О. В. - Нaуково-методичний аналіз аутоагресії в сучасній психології, Бутко О. О. (2017)
Новік Г. М. - Інформаційне насильство, Чайка В. О. (2017)
Форманюк Ю. В. - Місце особистісних компетенцій в структурі інфантильності (2017)
Чернявська Т. П. - Механізм мотиваційної спрямованості особистості менеджера у процесі професійного розвитку (2017)
Шевчук Т. О. - Виховання культури почуттів студентів-аграріїв (2017)
Шусть В. В. - Концептуальні підходи до формування політичних цінностей молоді (2017)
Юрченко З. В. - Соціально-психологічний профіль інтернет-залежного підлітка (2017)
Білик В. Г. - Аналіз дефініцій понять "компетенція" та "компетентність" в контексті природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти (2018)
Бондаренко І. Г. - Підготовка бакалаврів в галузі фізичної культури і спорту: закордонній досвід, Сергієнко Ю. М., Бойченко О. В., Бондаренко О. В. (2018)
Будинкевич С. Н. - Вплив мовленнєвої культури на взаємодію тренера та волейболістів у процесі змагальної діяльності, Кондрацька Г. Д. (2018)
Волошко Л. Б. - Фізичний терапевт як суб’єкт професійної взаємодії (2018)
Даниско О. В. - Актуальність упровадження змішаного навчання у практику підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Ємець А. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності, Донченко В. І., Скріннік Є. О. (2018)
Жaра Г. І. - Організаційно-педагогічні умови процесу формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителів у системі неперервної педагогічної освіти (2018)
Іваній І. В. - Акме-культурологічний підхід як методологічна основа формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (2018)
Касьянова О. М. - Сучасні технології навчання у закладах післядипломної медичної освіти, Долгопол О. О., Швецова Г. А., Разумна А. Г. (2018)
Лазаренко М. Г. - Педагогічні аспекти розвитку рухових якостей студенток з використанням тренажера "ремені з кільцями" (2018)
Носко М. О. - Умови та показники готовності випускників непедагогічного напряму освіти до організаційно-педагогічної діяльності, Долінська Л. В. (2018)
Осіп Н. Б. - Динаміка мотиваційного компоненту готовності фахівця дошкільної освіти до фізичного виховання дітей (2018)
Петрик Д. П. - Рівень сформованості навичок самозахисту співробітників державної кримінально-виконавчої служби України, Могильний Ф. В., Сорокопуд В. Б. (2018)
Подубінська С. В. - Основні напрями оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Полієнко Г. О. - Виховання здорового способу життя населення (з досвіду роботи православної церкви останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.) (2018)
Сахненко А. В. - Аналіз структури світогляду студентів аграрних спеціальностей у сфері фізичної культури і здоров’я (2018)
Тогочинський О. М. - До питання щодо формування універсальної моделі ключових компетентностей керівника сучасного закладу вищої освіти (2018)
Філенко Л. В. - Структура комп’ютерних навчальних програм при підготовці фахівців з фізичної культури та спорту (2018)
Червоношапка М. О. - Теоретико-методичні аспекти вдосконалення ударних дій руками і ногами у навчальному процесі з дисципліни "спеціальна фізична підготовка" для курсантів закладів вищої освіти МВС України, Шутка Г. І., Музика Б. Ю., Гіль М. М. (2018)
Буц М. А. - Сучасні освітні технології у підготовці фахівців фізичного виховання, Миздренко О. М., Козубенко Ю. Л. (2018)
Кострікова К. С. - Механізми імплементації олімпійської освіти в освітній процес школярів (2018)
Кузнєцова О. Т. - Модель методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів (2018)
Леоненко А. В. - Передумови виникнення та розвиток фізичного виховання молоді на засадах національних традицій, Красілов А. Д. (2018)
Логвінова Я. О. - Формування екологічної відповідальності спортсменів під час вивчення дисципліни "гігієна та основи екології" (2018)
Маркова О. В. - Використання методу проектів у розвитку творчих здібностей першокурсників на прикладі дисципліни "Історія фізичної культури" (2018)
Скрипченко І. Т. - Аналіз змістового наповнення програм закладів вищої освіти, які готують майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту для роботи у сфері дитячо-юнацького туризму (2018)
Степаненко В. М. - Сучасні підходи до профільного навчання учнів старших класів за спортивним напрямком "Спортивні ігри", Кривенко Р. О. (2018)
Хіміч В. Л. - Порівняльний аналіз аеробіки та народно-хореографічного мистецтва, Демченко Н. В. (2018)
Байгужина Ж. С. - Изучение особенностей морфофункционального состояния здоровья девочек 13 – 17 лет, Динмухамедова А. С., Резник Л. В., Токтарбаева А. Ш., Байдалинова Б. А. (2018)
Бінецький Д. О. - Виховання в молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі спортивно-ігрової діяльності (2018)
Богуш В. Л. - Показатели функционального состояния спортсменов 15-16 лет в различных видах спорта, Гетманцев С. В., Кувалдина О. В., Чумак М. Ю. (2018)
Бондаренко І. Г. - Силова підготовка у пауерліфтингу студентів ЧНУ імені Петра Могили, Пшеничний А. О., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. (2018)
Борисова О. В. - Індивідуальні підходи в програмуванні підготовки висококваліфікованих більярдистів, Нагорна В. О., Митько А. О. (2018)
Вертель А. В. - Физическая подготовка юных волейболистов. Этап специализированной базовой подготовки (2018)
Грубар І. Я. - Морфологічні показники модельної характеристики спортсменів-каратистів (2018)
Іванишин Ю. І. - Вплив засобів екстремальної рухової активності на координаційну підготовленість підлітків 13 – 14 років чоловічої статі, Ковальчук Л. В., Іванишин І. М. (2018)
Індиченко Л. С. - Використання ігрових методів із дзюдоїстками для підвищення якості техніко-тактичних дій, Хауссі О. А. (2018)
Касіч Н. П. - Критерії та показники виховання цілеспрямованості учнів 7 – 9-х класів у фізкультурно-оздоровчій діяльності (2018)
Коханець П. П. - Контроль показників фізичної і технічної підготовленості футзалістів 11-12 років у річному циклі підготовки (2018)
Луценко Ю. М. - Взаємозв’язок змагального результату та виконання структурних компонентів змагальної композиції кваліфікованих спортсменів класу "Б" в акробатичному рок-н-ролі (2018)
Мадяр-Фазекаш Е. О. - Аналіз змагальної діяльності фехтувальників рапіристів (2018)
Мартиросова Т.А. - Развитие скоростно-силовых качеств у обучающихся старшего школьного возраста, Внукова А.П. (2018)
Пилипенко В. М. - Особливості розвитку спритності у футболістів 6 - 17 років, Дейнеко С. М., Дробот Д. С., Стрельніков М. В. (2018)
Пилипко О. О. - Моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 50 метрів (2018)
Приймак С. Г. - Функціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, які спеціалізуються у біатлоні (2018)
Римар Ю. И. - Анализ физической и функциональной подготовленности юных гребцов в начале и в середине эксперимента, Овчинников А. В., Дудник Ю. И., Луценко С. Г. (2018)
Самоленко Т. В. - Планування тренувального процесу в річному циклі підготовки студентів-легкоатлетів у закладі вищої освіти, Апайчев О. В., Ковальова А. О., Приходько В. М. (2018)
Синіговець В. І. - Методичні основи розвитку силових здібностей засобами базових вправ у процесі занять стріт воркаутом, Пильтяй С. В., Камка Д. С. (2018)
Синіговець Л. І. - Методика і контроль розвитку рухових здібностей студенток у процесі занять шейпінгом, Борсук М. П., Шевцов О. О. (2018)
Следников Л. С. - Использования метода комбинированных подвижных игр с элементами кроссфита на уроках физкультуры, Жиденко А. А. (2018)
Черненко О. Є. - Аналіз змагальної діяльності спортсменок у групових вправах художньої гімнастики, Сердюк Д. Г., Гордієнко А. Г., Шуліка Б. Ю. (2018)
Шалар О. Г. - Вплив ментального тренування на психічну сферу стрільців, Шорик Є. А., Еделев О. С. (2018)
Шутова С. Є. - Характеристика спортивної успішності висококваліфікованих хокеїстів в Україні, Серебряков О. Ю., Скороход О. В. (2018)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність в структурі особистості сучасного психолога (2017)
Больман С. Ю. - Вплив хронічного сорому на самоставлення особистості (2017)
Дідух М. Л. - Перспективи кроскультурного дослідження процесу етнічної індивідуації (2017)
Донченко О. С. - Арт-терапія як засіб розвитку емоційної креативної спрямованості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Коваленко В. С. - Психологическое благополучие как составляющая психологического здоровья человека: теоретические подходы и эмпирические исследования в зарубежной психологии (2017)
Кузьменко М. Д. - Напрямки застосування поліграфа в силових структурах США: психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти кадрової безпеки, Алєксєєв О. О. (2017)
Прохоренко Л. І. - Експериментальна модель формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2017)
Пустовойт М. В. - Механізми формування психологічної безпеки особистості (2017)
Хоменко К. В. - Теоретичне обґрунтування програми психокорекційного впливу з підвищення позитивного узгодженого самоставлення в юнацькому віці (2017)
Відомості про авторів (2017)
Аниськіна С. А. - Моральна свобода у праці І. Канта "Критика практичного розуму" (2017)
Вініченко А. А. - Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному простор (2017)
Голубєва Р. Ю. - Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи (2017)
Дем’янчук Ю. В. - Міжнародні практики запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти (2017)
Дєніжна С. О. - Педагогічні умови використання дидактичного потенціалу Smart-технологій у початковій школі, Сова М. О. (2017)
Дука О. А. - Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації (2017)
Ілляхова М. В. - Значення креативних практик в андрагогіці (2017)
Коновалова Л. В. - Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у Великій Британії, Махиня Т. А. (2017)
Лавринець А. П. - Формування вокальних шкіл естрадного співу в історичному дискурсі української музичної педагогіки (2017)
Олійник В. В. - Неперервне оновлення знань науково-педагогічних кадрів – нагальна проблема національної вищої школи України (2017)
Ситар І. В. - Структурні складові методології управління школою (2017)
Сова М. О. - Пропедевтика розвитку інноваційної діяльності учнів початкової школи засобами освітньої робототехніки (2017)
Федорець В. М. - Феноменологічний вимір методології розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах неперервної освіти (2017)
Відомості про авторів (2017)
Андрощук І. М. - Сучасні вимоги до професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща (2017)
Дубініна О. В. - Критерії та показники готовності вчителів до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності (2017)
Заславська С. І. - Основні напрями формування готовності педагога до інноваційної діяльності закладів професійної освіти (2017)
Кашуба Л. В. - Зміст професійної підготовки студентів факультету педагогічної освіти в контексті компетентнісного підходу (2017)
Лавринець А. П. - Сучасний стан вокальногї підготовки вчителя музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Мажник Н. А. - Методика вивчення індивідуальних особливостей студентів в освітньому процесі (2017)
Мусоріна М. О. - Ґенеза термінологічного апарату проблеми формування базових компетентностей майбутніх фахівців судноводіння (2017)
Приходькіна Н. О. - Компетенція, компетентність, медіакомпетентність: аналіз термінології (2017)
Ратушинська А. С. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі (2017)
Ружицький В. А. - Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в умовах педагогічного коледжу (2017)
Стойчик Т. І. - Сучасні вимоги щодо якості професійної освіти в Україні (2017)
Тимченко О. В. - Використання технології "веб-квест" для організації самостійної роботи студентів (2017)
Тонне О. Ш. - Умови оранізації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2017)
Федорець В. М. - Концептуалізація антропологічної моделі здоров’я-збережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2017)
Бондаревич С. М. - Методологические аспекты при разработке теории и практики управления здоровьем в его модели (2017)
Кудінова М. С. - Екзогенні та ендогенні фактори стресу в учнів: психологічний аналіз (2017)
Курова А. В. - Гендерні відмінності в детермінантах індивідно-особистісних властивостей майбутніх психологів (2017)
Мотков С. О. - Особливості прояву дезадаптивної поведінки підлітків з різним ступенем травматизації (2017)
Семенюк Н. С. - Психологічні особливості конфліктів "робота — сім'я" та "сім'я — робота" у медиків офтальмологічного профілю (2017)
Сергєєва І. В. - Дослідження проявів жіттєстійкості у сучасних підлітків, Солодка О. В. (2017)
Середняк Ж. М. - К вопросу об особенностях организации учебно-воспитательного процесса и педагогического труда (2017)
Соколова Г. Б. - Проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях (2017)
Черних Л. А. - Особливості готовності до школи старших дошкільників з порушенням слуху та мовленнєвими порушеннями в контексті їх соціальної адаптації (2017)
Шмелев Ю. Н. - Влияние личностных факторов пилота на безопасность полета, Хебда А. С. (2017)
Демченко А. В. - Соціальні суперечності на підприємствах металургійної промисловості України в повсякденні робітників-металургів початку ХХ століття (2018)
Коцур В. В. - Етнонаціональні процеси в Україні і політичні виклики ХХІ століття: кримські виміри (2018)
Пилипенко Л. Л. - Національно-визвольний рух у Західній Україні в міжвоєнний період (1918 – 1939 роки) (2018)
Свистович С. М. - Політико-правове регулювання життя радянської громадськості Української СРР в 1920-ті рр. (2018)
Чайка В. В. - Розвиток культурно-музичних осередків української діаспори в країнах Північної Америки кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Чирко Б. В. - До історії конфесій та етнорелігійного визначення німецької й менонітської спільнот в Україні (2018)
Чумак В. А. - Етнополітичні процеси в Автономній Республіці Крим другої половини 80-х років ХХ століття (2018)
Доценко В. О. - Польські середньовічні історичні міфи та їх роль у політичному житті Польської держави Х – ХVІІ ст (2018)
Погромський В. О. - Українська діаспорна преса Канади про початок діяльності Американської адміністрації допомоги у радянських республіках за часів голоду 1921 – 1923 років (2018)
Савчук А. А. - Квітнева програма 1858 року, та її місце в процесі підготовки селянської реформи 1861 року (2018)
Воронова М. Ю. - Життя і наукова діяльність Омеляна Пріцака в роки Другої світової війни (2018)
Кухарєва Н. М. - Раритетні видання "Кобзаря" Тараса Шевченка в експозиції музею "Заповіту" Т. Г. Шевченка (2018)
Тишкевич О. В. - Особливості становлення та розвитку газетної справи на території Київського генерал-губернаторства в пореформений період (1861 – 1914 рр.) (2018)
Чеканов В. Ю. - Суб’єктивне розташування війн та революцій в історичному просторі і часі (2018)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося в Одесі (2018)
30 лет – импульс развития (2018)
Успех в развитии (2018)
На пути к совершенству (2018)
Маркування – шлях до безпечності продукції (2018)
Маркетологи информируют... (2018)
Инновации в упаковке (2018)
Стекло остается стеклом (2018)
Замотаев П. В. - Выдувная тара из ПЭТФ (риски, проблемы и реалии) (2018)
Упаковка со всех континентов (2018)
Бумага, вдохновленная природой (2018)
Регей І. І. - Прискорення натискної плити в плоскому штанцювальному пресі (експериментальна оцінка), Терницький С. В., Кандяк Н. М. (2018)
Гавва О. М. - Модулі дозування та фасування рідкої продукції пакувальних машин, Михайлик Б. В., Кохан О. О., Марцинкевич Л. В. (2018)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Синтез інтегрованих моделей ежекторів для функціональних модулів пакувальних машин (2018)
Двадцятий за рахунком (про конкурс "Українська зірка упаковки") (2018)
Весняні зустрічі на "Пак Експо" (2018)
Система Lioscan компании "Хенкель" (измерение веса покрытий) (2018)
Вспомогательные упаковочные средства (2018)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2018)
Cлужба коротких повідомлень (2018)
Жовті сторінки (2018)
Луцький А. І. - Історико-правовий досвід формування правової ідеології в Україні (2017)
Луцький М. І. - "Проект основ державного устрою ЗУНР": правовий зміст та перспективи реалізації (2017)
Зварич Р. В. - Регулятивна функція права у системі функцій права, Гривнак Б. Л. (2017)
Андрухів О. І. - Історико-правовий досвід застосування карально-профілактичних заходів для подолання злочинності серед неповнолітніх (2017)
Ілин Л. М. - Джерела до вивчення нормотворчої діяльності Галицького крайового сейму (2017)
Косьмій М. М. - Втілення основоположних світоглядних засад архітектури та будівництва в античному праві (2017)
Луцький Р. П. - Співвідношення категорій "людина" – "позитивне право" (2017)
Федик Л. Б. - Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект (2017)
Довганич В. А. - Вплив правової системи імперії Габсбургів на формування правових ідеологічних цінностей у Галичині другої половини ХІХ ст. (2017)
Гуркова А. В. - Порядок оскарження актів органів місцевого самоврядування (2017)
Кузь С. В. - Реалізація функцій права у контексті механізму правового регулювання (2017)
Середюк В. Ю. - Національна політика російського уряду та формування "українського питання" у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Шевчук Л. В. - Ідеологічні засади "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького" 1710 р. (2017)
Івасин О. Р. - Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи (2017)
Бойчук І. М. - Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання інформаційного законодавства в Україні, Копистинська І. М. (2017)
Чорнописький П. Б. - Теоретико-методологічні аспекти розуміння децентралізації влади як конституційно-правового явища (2017)
Бабецька І. Я. - Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у цивільному законодавстві України, Бзова А. І. (2017)
Жукевич І. В. - Поняття, види та форми судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах (2017)
Книш В. В. - Правове забезпечення організації вирощування, переробки та використання топінамбура, Касіянчук В. Д., Боцюрко В. І., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. (2017)
Фомінова А. О. - Становлення та розвиток законодавства про дисциплінарну відповідальність державних службовців в Україні (2017)
Слободян І. Ю. - Роль профспілки як суб’єкта колективних трудових правовідносин (2017)
Цопіна Н. Л. - До питання про суб’єктний склад договору довічного утримання (догляду) (2017)
Басиста І. В. - Ювенальна юстиція в Україні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення, Розкошинська С. О., Палійчук І. В. (2017)
Тимчишин А. М. - Окремі криміналістичні аспекти боротьби зі злочинністю (2017)
Таволжанський О. В. - Основи державної кіберполітики України: формування та реалізація (2017)
Острогляд О. В. - Конституційна скарга як засіб комунікації громадян і держави та спосіб вдосконалення кримінально-правового регулювання (2017)
Огерук І. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Грузії у сфері службової діяльності (2017)
Благодир А. А. - Окремі питання відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, Благодир С. М., Благодир В. С. (2017)
Ковальчук С. О. - Методологія вчення про речові докази у кримінальному процесі (2017)
Гануляк Е. М. - Диспозитивний метод у кримінально-правовій політиці: загальна характеристика (2017)
Гурнак В. М. - Необхідність перегляду стратегії розвитку транспортної системи держави в умовах гібридної війни в Україні, Ананченко О. В., Петунін А. В. (2018)
Зюзіна В. П. - Особливості сучасного стану міжнародної торгівлі транспортними послугами України, Заплітна Т. В., Малько Д. О. (2018)
Козак Л. С. - Індикатори соціального розвитку як конститутивні показники суспільного добробуту в умовах викликів глобалізованого світу, Федорук О. В. (2018)
Levishchenko O. S. - Logistic consulting as a tool for ensuring competitiveness of enterprises of the Ukrainian road transport complex, Zhyzhoma M. K., Budahian V. O. (2018)
Ніжнік А. А. - Ризики реалізації інвестиційних проектів дорожньо-транспортного комплексу на засадах державно-приватного партнерства (2018)
Садовник О. В. - Стан та стратегія розвитку олійного льонарства в Україні на основі компасу сталого розвитку А. Аткіссона, Дзюба О. М., Шоха Є. І. (2018)
Садчикова І. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку аутсорсингу: вітчизняний та зарубіжний досвід, Хоменко І. О., Горобінська І. В. (2018)
Семенов С. Є. - Проблеми стратегічного управління вітчизняними підприємствами (2018)
Третиниченко Ю. О. - Модель інтегрального показника для оцінювання роботи організаційних структур підприємств перевізників автомобільного транспорту, Халацька І. І. (2018)
Червякова В. В. - Туристична галузь України: стан, проблеми і перспективи розвитку (2018)
Чеснакова Л. С. - Вплив чинників на динаміку чистого грошового потоку від операційної діяльності підприємства, Масалітіна В. В. (2018)
Швець Л. В. - Сучасні тенденції розвитку персоналу підприємств (2018)
Вень Мінмін - Дослідження факторів впливу на інвестиційну привабливість територій міст, Бубела А. В. (2018)
Волинець Л. М. - Удосконалення взаємодії різних видів транспорту в сучасних умовах, Гурнак В. М. (2018)
Гайдай Г. Г. - Інвестиційний потенціал як основа формування комплексу стратегічних інвестиційних рішень (2018)
Горобінська І. В. - Заходи стабілізації і розвитку страхової справи в Україні, Комаревич К. В. (2018)
Дзюба О. М. - Реформування Державної фіскальної служби України: що зміниться для платників податків, Гуцалюк О. І. (2018)
Дяченко Т. О. - Аналіз впливу транспортного шуму на навколишнє середовище та людину, Євчук В. М. (2018)
Заплітна Т. В. - Стратегії та особливості діяльності міжнародних кредитно-фінансових організацій в Україні, Кудінова Д. І. (2018)
Ніжнік А. О. - Аналіз підходів до дефініції терміну "реінжиніринг бізнес-процесів" (2018)
Парфентьєва О. Г. - Аналіз трактування організаційно-економічного механізму (2018)
Петунін А. В. - Методичні основи раціонального управління постачаннями швидкопсувних продуктів, Сопоцько О. Ю. (2018)
Савостін-Косяк Д. О. - Управління кваліфікацією майстрів-приймальників шляхом впровадження елементів дистанційного навчання, Глига О. І. (2018)
Хоменко І. О. - Управління бюджетним дефіцитом в сучасних умовах, Порицька А. О. (2018)
Ципко В. В. - Інтерактивні методи навчання в туристичній освіті (2018)
Відомості про авторів (2017)
Гаєвська Л. А. - Досвід Європейського Союзу щодо формування й реалізації освітньої політики як головного важеля соціально-економічного розвитку країн, Шульга Н. Д. (2017)
Дутчак Г. О. - Державно-партійне співробітництво Української СРР і Французької Республіки (2017)
Кириченко М. О. - Методологічні засади дослідження проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву (2017)
Супрун В. В. - Децентралізація та оптимізація управління професійною (професійно-технічною) і фаховою передвищою освітою України, Максимчук В. В. (2017)
Супрун К. В. - Основні напрями удосконалення державної політики зайнятості як інструмента соціально-економічного розвитку України (2017)
Прушківська Е. В. - Економічний розвиток та роль науки в сучасному cуспільстві: теоретико-методологічний контекст, Якубовський С. О. (2018)
Shynkaruk L. V. - Investment resources of households as a factor of economy modernization of Ukraine, Baranovska I. V., Milman L. M. (2018)
Волошенюк В. В. - Cвітовий досвід використання науки та інновацій у стимулюванні сучасного соціально-економічного розвитку, Чорнобаєв В. В. (2018)
Федорова Н. Є. - Перспективи та напрями використання науки з метою забезпечення прогресивного соціально-економічного розвитку в Україні (2018)
Сарнацький О. П. - Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-х-80-х рр. ХХ ст., Корчебний Р. С. (2018)
Ковальчук К. Ф. - Теоретичні питання щодо податкового адміністрування, Петрова Л. В. (2018)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції в Україні в умовах інтеграції у світове господарство, Колотило М. Б. (2018)
Гунько К. І. - Сервісна функція митних органів: потенціал теоретичного аналізу (2018)
Корчинський І. О. - Аграрна сфера: суспільно-економічний та організаційнотехнологічний конструкт з позицій архітектоніки (2018)
Гришаніна О. О. - Обгрунтування інвестиційних рішень щодо впровадження інноваційних технологій вуглевидобутку (2018)
Бондарчук О. М. - Оптимізація ефективності діяльності промислового підприємства гірничої галузі, Темченко Г. В., Максимова О. С. (2018)
Овчар П. А. - Стратегія розвитку автотранспортної системи: зміст та особливості формування, Голубка С. М. (2018)
Дубєй Ю. В. - Напрями ефективного управління оборотними активами промислових підприємств (2018)
Соляник Л. Г. - Фінансові важелі інноваційного розвитку України (2018)
Okunevych I. L. - Neobank: bubble or paradigm shift?, Hlivecka M. O. (2018)
Разумова Г. В. - Формування та виконання бюджетів на прикладі м. Нікополь (2018)
Макаренко С. М. - Удосконалення процесів мотивації працівників до професійного розвитку в закладах вищої освіти, Казакова Т. С., Прокопчук О. Д. (2018)
Пицур Я. С. - Мотивация труда и ее стимулирование в управлении персоналом, Черченко А. Л. (2018)
Шаповал В. М. - Управління розвитком туризму (на прикладі Дніпропетровської області), Герасименко Т. В., Шпак М. В. (2018)
Вагонова О. Г. - Економічна оцінка пріоритетних напрямків можливого використання сховищ відходів уранового виробництва, Аржевічев Д. В. (2018)
Terekhov Ye. V. - Development of ecological enterprise in conditions of use of technogenic land, Litvinov Yu. I. (2018)
Шаповал В. А. - Стратегія підприємницького використання відновлених земель: міжнародний досвід економічного розвитку місцевих громад, Мормуль Т. М. (2018)
Пашко П. В. - Шляхами успіху. До 100-річчя Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ). Вступне слово (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Інвестиційний потенціал регіонів України, Бур І. С., Кобзар І. А. (2018)
Грушева А. А. - Підготовка управлінських кадрів у системі економічної освіти (2018)
Качур А. В. - Концептуальні підходи до визначення сутності, рівнів і факторів формування конкурентоспроможності національної економіки (2018)
Клименко Д. Б. - Впровадження макропруденційної політики в Україні, Підсосонна Я. Г. (2018)
Коляда О. В. - Моделювання макроекономічних передумов залучення прямих іноземних інвестицій в контексті економічного розвитку України, Федорчук О. С. (2018)
Крук В. В. - Аналіз ефективності залучення та використання прямих іноземних інвестицій в Україні, Федорчук О. С. (2018)
Мовчун С. В. - Про координаційне забезпечення проектно-орієнтованого управління розвитком об’єднаних територіальних громад в Україні (2018)
Одінцов М. М. - Роль інноваційного потенціалу в економічному розвитку регіону з урахуванням податкового навантаження, Одінцова Т. М. (2018)
Поддєрьогін А. М. - Фінансовий менеджмент капіталу, Вівсяна І. В. (2018)
Поддєрьогін А. М. - Методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід, Чорна Н. М. (2018)
Радченко О. Д. - Підтримка аграрного сектору через механізми пільгового кредитування (2018)
Romanenko V. - Tax risk management system and evaluation of a tax risk management quality, Tonkovyd A. (2018)
Ружинська Н. О. - Методичні аспекти аналізу виконання державного бюджету України (2018)
Сосновська О. О. - Синтез методологічних підходів як основа пізнання сутності економічної безпеки підприємства (2018)
Суханова А. В. - Основні передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні (2018)
Федина В. В. - Інтернет – маркетинг в діяльності страхових компаній, Кобзар І. А. (2018)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2018)
Резолюція міжнародної конференції Львівські різдвяні читання з імунології та алергології: практична та наукова генеалогія (2017)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов гамма­интерферона человека в клинической практике (2017)
Гаврилюк А. М. - Імунологія та алергологія: час, простір, наука і практика (2017)
12­ті Київські дерматологічні дні 2017: весняний симпозіум (2017)
Бизунков А. Б. - Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны (2017)
Беляєв К. - Святкувальні закономірності. Закони біології подібні до законів фізики – їм все одно, що нам все одно (2017)
Алергічний риніт (2017)
Литвиненко О. О. - Ефективна профілактика рецидивів раку молочної залози: роль екзогенних пептидів MHP у відновленні імунного гомеостазу, Тацький О. Ф. (2017)
Исаева А. С. - Выявление и коррекция стресса у пациентов высокого и очень высокого сердечно­сосудистого риска, Вовченко М. Н . (2017)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов гамма­интерферона человека в клинической практике (2017)
Kirtsreesakul V. - Чи підвищує оксиметазолін ефективність інтраназальних кортикостероїдів при лікуванні назальних поліпів?, Khanuengkitkong T., Ruttanaphol S. (2017)
Meltzer E. O. - Комбіноване застосування назального спрею мометазону фуроату та назального спрею оксиметазоліну: короткочасна ефективність і безпека використання при сезонному алергічному риніті, Bernstein D.I., Prenner B. M., Berger W. E., Shekar T., Teper A. A . (2017)
Пухлик Б. М. - Опыт проведения аллерген­специфической иммунотерапии различными методами в Украине: отдаленные результаты, Адарюкова Л. М., Бибикова Л. П. (2017)
Бизунков А. Б. - Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны (2017)
Schein J. - Сравнение применения левофлоксацина и моксифлоксацина у госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией в США: фокус на длительность пребывания в клинике, Janagap-Benson C., Grant R. (2017)
Frei C. R. - Оценка сравнительной эффективности различных режимов начальной антибиотикотерапии у пациентов с внебольничной пневмонией в рамках анализа использования ресурсов здравоохранения, Jaso T. C., Mortensen E. M. (2017)
Бєляєв К. К. - Святкувальні закономірності (2017)
Гришило А. П. - 100­річна історія алерген­специфічної імунотерапії: від ранніх клінічних досліджень до зареєстрованих ліків, Гришило П. В., Вітик Л. Д. (2017)
Острый гнойный риносинусит: в большинстве случаев антибиотики неоправданны (2017)
Корсунская О. И. - Содержание секреторного IgА при инфекциях мочеполовой системы у мужчин, Цепелев Ю. Ю. (2017)
Мукан Н. - Асиміляція в освіті корінних народів Канади, Миськів І., Запотічна М. (2018)
Ящук С. - Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій (2018)
Арістова Н. - Актуалізаційно-ціннісний компонент професійної суб’єктності майбутніх філологів (2018)
Гириловська І. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічна проблема (2018)
Пастирська І. - Інтегративний підхід до навчального процесу в контексті соціалізації майбутніх фахівців технічного профілю, Якимович О. (2018)
Манюк Л. - Модернізація підготовки майбутніх лікарів в університетах США, Кучумова Н. (2018)
Багрій М. - Становлення національної ідентичності та виховання національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст. – 1939 р. (2018)
Слуцький Я. - Соціалізація студентів коледжу за допомогою участі у волонтерській діяльності (2018)
Карасєвич С. - Моніторинг готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах (2018)
Корницька Ю. - Роль та місце тестування в навчанні іноземних мов (2018)
Гуров С. - Моделювання процесу виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури (2018)
Бардус І. - Методика фундаменталізованого навчання об'єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2018)
Біницька К. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти в університетах Чеської Республіки (2018)
Западинська І. - Ціннісний підхід у формуванні мовної поведінки майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2018)
Короткова Л. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру (2018)
Бондаренко Н. - Українська мова у фокусі перспектив реформування старшої школи, Косянчук С. (2018)
Бачієва Л. - Методика організації самостійної роботи з дисципліни "Апаратне забезпечення персонального комп’ютера" (2018)
Задунайська Ю. - Теоретичні аспекти навчання іншомовного читання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2018)
Мудрян В. - Особливості підготовки вчителів фізичної культури в Україні з другої половини ХХ ст. по теперішній час (2018)
Павлюк Т. - Сутність, структура та особливості змісту поняття "професійна готовність до роботи з персоналом" майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Колесник Г. - Вплив емоцій на когнітивні процеси під час вивчення іноземної мови студентами першого курсу навчання (2018)
Шульженко О. - Формування морально-естетичних поглядів у студентів ВНЗ через властивості основ філософської освіти (2018)
Улич А. - Графічна компетентність майбутніх учителів трудового навчання та шляхи її підвищення у педагогічному ЗВО (2018)
Бобела С. - Впровадження ідей соціального виховання Августина Волошина в умовах сучасної загальноосвітньої школи (2018)
Самілик В. - Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності методом кейсів (2018)
Ханьцзе Х. - Методика підготовки майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства (2018)
Вовчанський М. - Філософські засади та структура екологічної культури особистості (2018)
Радзівілова І. - Компонентний склад готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності (2018)
Бодак Л. - Остап Макарушка про вплив війни на виховання дитини (2018)
Міськевич Л. - Сутність інноваційної діяльності директора закладу середньої освіти (2018)
Любінська О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини (2018)
Євдокимов В. А. - Нормотворча діяльність Галицького сейму та розв’язання українсько-польського політичного протистояння (2018)
Мацелюх І. А. - До проблеми церковного судоустрою Руської держави (2018)
Христова Г. О. - Позитивні зобов’язання держави в ситуації вимушеного внутрішнього переміщення: міжнародні стандарти (2018)
Ковальова С. Г. - Протипожежна безпека як об’єкт правового регулювання в європейському середньовічному міському праві (ХІ – ХV ст.) (2018)
Джолос С. В. - Об’єднана Європа: історичні витоки та перспективи (2018)
Андрухів О. І. - Боротьба з дитячою безпритульністю в західних областях Української Радянської Соціалістичної Республіки в умовах звільнення від нацистських окупантів (2018)
Бровко Н. І. - Вплив мовного питання на історичний процес формування правосвідомості українців (2018)
Бондар Н. А. - Історичні аспекти розвитку української юридичної (правничої) освіти в еміграції у XX столітті (2018)
Чехович Т. В. - Особливості застосування принципу рівності громадян перед законом в окремих сферах публічного управління (2018)
Єгорова В. С. - Конституційна скарга в Україні (2018)
Фатхутдінов В. Г. - Правовий зміст забезпечення громадської безпеки (2018)
Миколенко О. М. - Об’єкт адміністративно-деліктних правовідносин в доктрині адміністративного права (2018)
Пастух І. Д. - Співвідношення надання в оренду майна з іншою оплачуваною діяльністю публічного службовця (2018)
Субота С. І. - Довіра населення як критерій оцінювання ефективної діяльності Національної поліції України (2018)
Коміссаров С. А. - Зарубіжний досвід з охорони публічного порядку (2018)
Дем’янчук Ю. В. - Розробка засобів запобігання та протидії корупції в Україні на основі досвіду розвинутих країн, Бака О. І. (2018)
Карпунцов В. В. - Нове процесуальне становище прокурора в порівняльному вимірі європейської моделі Німеччини (2018)
Хрідочкін А. В. - Об'єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності (2018)
Костенко Я. В. - Ювенальна превенція як форма діяльності органів поліції Україні (2018)
Старосельцева О. В. - Функції Фонду соціального страхування України у фінансово-правовому механізмі державного соціального страхування (2018)
Бартусяк П. І. - Механізм інфляції блага: теоретико-правова площина (2018)
Ященко Н. В. - Актуальные вопросы правового регулирования косвенного налогообложения (2018)
Яновицька Г. Б. - Споживач-замовник як сторона договору консалтингу (2018)
Коломієць Я. Л. - Щодо обов’язковості членства нотаріусів в Нотаріальній палаті України (2018)
Бєлікова О. В. - Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини на ринку цінних паперів, Бєлікова Є. Я. (2018)
Терехов Р. Г. - Цивільно-правова природа договору про надання перукарських послуг (2018)
Вакарюк Л. В. - Державна політика як чинник забезпечення правового режиму в трудовому праві України (2018)
Миколайчук А. В. - До питання гарантій і компенсацій працівникам, які поєднують роботу з навчанням (2018)
Головач А. В. - Про деякі проблемні питання взаємодії установ виконання покарань з іншими суб’єктами запобігання злочинам (2018)
Волинець Р. А. - Кримінально-правові санкції, передбачені за злочини, що зазіхають на фондовий ринок (2018)
Гроза І. В. - Порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні (2018)
Єрмолаєва-Задорожня С. В. - Віктимологічні чинники злочинів щодо перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів (2018)
Ходанович В. О. - Окремі питання виявлення й розслідування шпигунства в Україні та ФРН (2018)
Коваль А. А. - Деякі проблеми судового контролю під час призначення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Гладіліна О. В. - Становлення та напрями розвитку судово-медичної експертизи під час розслідування умисних вбивств (2018)
Сідєльніков А. В. - Використання спеціальних знань адвокатом-захисником в умовах змагальності сторін (2018)
Денисенко Г. В. - Інститут імунітету свідка за Кримінальним процесуальним кодексом України та Федеративної Республіки Німеччина. Порівняльно-правовий аналіз (2018)
Кравченко К. С. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою трудової експлуатації (2018)
Задирака Н. Ю. - Підходи до розуміння правового режиму корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах господарських організацій (2018)
Ivanova D. A. - International shipping: conflict – legal regulation (2018)
Буркат В. П. - Генезис понять і методів та сучасний селекційний контекст розведення тварин за лініями, Полупан Ю. П. (2005)
Гузєв I. В. - Деякі сучасні аспекти розведення за лініями у м’ясному скотарстві України (2005)
Зубець М. В. - Сучасні системи національної та міжнаціональної оцінки генетичної цінності молочної худоби, Рубан С. Ю., Даншин В. О. (2005)
Козир B. C. - Законодавче забезпечення виконання селекційних програм розведення тварин за лініями (2005)
Петренко І. П. - До теорії розведення за лініями в молочному скотарстві (2005)
Коваленко В. П. - Сучасні прийоми підвищення інформативності селекційного процесу при лінійному розведенні сільськогосподарських тварин, Нежлукченко Т. І., Плоткін С. Я. (2005)
Сірацький Й. З. - Робота з лініями в сучасних умовах (2005)
Подоба Б. Є. - Аналіз генотипів тварин у системі розведення їх за лініями (2005)
Сметанин B. T. - Генеалогические линии как носители генетической изменчивости популяции (2005)
Рубан Ю. Д. - Теорія і практика розведення великої рогатої худоби за лініями (2005)
Полупан Ю. П. - Генеалогічна структуризація новоствореної української червоної молочної породи за лініями (2005)
Підпала T. B. - Великомасштабна селекція і розведення за лініями (2005)
Рудик І. А. - До проблеми розведення за лініями при великомасштабній селекції молочної худоби, Ставецька P. B., Судика В. В., Ткач С. О. (2005)
Чехівський М. Й. - Про неприйнятність лінійного розведення великої рогатої худоби (2005)
Башенко М. І. - Оптимізація лінійної структури черкаського заводського типу української червоно-рябої молочної породи, Тищенко I. B. (2005)
Бобрушко Т. Я. - Лінії в структурі чорно-рябої породи західного регіону України, Колта М. М., Гуменюк В. В., Куліш Л. М. (2005)
Бондаренко Г. П. - Вплив лінійної належності на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи (2005)
Гавриленко М. С. - Ріст телиць голштинської породи залежно від їхньої лінійної належності, Куновська Н. В. (2005)
Геккієв А. Д. - Генеалогічна структуризація генофондного стада червоної степової породи (2005)
Димчук А. В. - Племінна цінність бугаїв провідних ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи (2005)
Засуха Т. В. - Адаптаційна здатність корів голштинської та української чорно-рябої молочної порід, Кудлай І. М., Стрикало Ю. П., Ставецька Р. В., Пилипчук Ю. В. (2005)
Коваленко Г. С. - Сучасний стан розведення за лініями в українській чорно-рябій молочній породі, Бірюкова О. Д. (2005)
Козловська М. В. - Генеалогічна структуризація голштинської популяції Придніпровʼя (2005)
Литвиненко T. B. - Продуктивність корів голштинської породи різних ліній, Тимченко О. Г. (2005)
Любинський О. І. - Формування і напрями удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2005)
Мащенко Р. І. - Продуктивність корів окремих ліній та їх поєднувань, які входять до складу внутрішньопородних типів, Коваленко В. В., Цурікова Л. А., Молдованова О. О. (2005)
Москалюк Б. В. - Вплив бугаїв різних ліній на формування високопродуктивного стада прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2005)
Остапчук П. С. - Відтворна здатність корів кримського зонального типу (2005)
Першута В. В. - Вплив бугаїв різних ліній на господарськи корисні ознаки дочок (2005)
Радченко Н. П. - Розведення за лініями, як метод племінної роботи, Лисянська Л. М., Скляренко Ю. І. (2005)
Сірацький Й. З. - Відтворна здатність бугаїв різних ліній західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Федорович B. B., Федорович Є. І. (2005)
Ференц Л. В. - Вплив бугаїв різних ліній на ріст і розвиток теличок української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Сірацький Й. З. (2005)
Черняк H. Г. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племзаводу СТОВ "Агросвіт”, Гончарук О. П. (2005)
Угнівенко А. М. - Проблеми, пов’язані з внутрішньолінійним розведенням худоби української м’ясної породи (2005)
Чиркова О. П. - Розведення за лініями – ефективний метод створення, поліпшення і збереження порід (2005)
Білошицький В. М. - Особливості розведення за лініями худоби поліської м’ясної породи в СНЦ "Поліський” Житомирської області (2005)
Бердичевський М. С. - Генетичні проблеми лінійного розведення порід великої рогатої худоби (2005)
Близнюченко О. Г. - Генетичне визначення ліній у тваринництві (2005)
Стоянов Р. О. - Генетичний моніторинг ліній голштинської худоби (2005)
Гопка М. В. - Лінії в сучасному рисистому конярстві України (2005)
Платонова Н. П. - Лінія Безпечного в українській верховій породі (2005)
Фролова Г. О. - Фенотипічна характеристика генофонду коней орловської рисистої породи Дібрівського кінного заводу, Мартинюк Г. М., Майструк С. О. (2005)
Рибалко В. П. - Лінійне розведення у свинарстві, Бургу Ю. Г. (2005)
Березовський М. Д. - Особливості та перспективи селекції свиней за лініями (2005)
Акімов С. В. - Методи формування і подальшого розвитку лінійної структури центрального типу української м’ясної породи свиней (2005)
Бургу Ю. Г. - Поєднання ліній і родин вітчизняних м’ясних генотипів (2005)
Войтенко С. Л. - Імуногенетична характеристика ліній свиней миргородської породи, Метлицька О. І. (2005)
Дудка О. І. - Динаміка росту та гематологічних показників молодняку свиней асканійського типу української м’ясної породи та його структурних одиниць (2005)
Коваленко В. М. - Поєднуваність ліній великої білої породи свиней в умовах ВАТ ім. Литвинова Слав’яносербського району Луганської області (2005)
Крилова Л. Ф. - Скороспілість та м’ясні якості підсвинків української степової білої породи різних ліній (2005)
Маслюк A. M. - Репродуктивні якості свиноматок родин лінії Арсенала 487 (2005)
Ревенко О. І. - Маркерна селекція в популяціях свиней полтавської м’ясної породи, Перетятько Л. Г. (2005)
Шульга Ю. І. - Біохімічні показники крові тварин при внутрілінійному розведенні і кросах (2005)
Степаненко І. А. - Використання інформаційних технологій при селекції ліній птиці, Коваленко Г. Т., Панькова С. М. (2005)
Степаненко I. А. - Використання показника ступеня інбридингу в селекції птиці на основі інформаційних технологій, Панькова С. М., Коваленко Г. Т. (2005)
Патрєва Л. С. - Удосконалення методів оцінки лінійної диференціації птиці м’ясних кросів (2005)
Пустова Н. В. - Порівняльна характеристика кросів птиці зарубіжної селекції (2005)
Статнік І. Я. - Результати використання різних варіантів зворотних схрещувань при вдосконаленні ліній яєчних курей (2005)
Правила для авторів (2005)
Гик В. В. - Правове регулювання обліку спільної діяльності: вітчизняна практика і міжнародний досвід (2018)
Жураковська І. В. - Облікове забезпечення діяльності підприємств лісової галузі: стан та перспективи, Чудовець В. В. (2018)
Канцедал Н. А. - Наукова інтерпретація методології обліку у працях корифеїв бухгалтерської думки (2018)
Остапчук С. М. - Забезпечення повноцінного економічного обігу земель сільськогосподарського призначення: роль бухгалтерського обліку, Коріненко А. І. (2018)
Панадій О. П. - Вплив параметрів діяльності сільськогосподарських підприємств на організацію управлінського обліку (2018)
Пасько О. В. - Теорії регулювання в контексті сучасної практики регулювання бухгалтерського обліку (2018)
Покиньчереда В. В. - Інвестиції в людський капітал: проблеми облікового відображення (2018)
Шигун М. М. - Проведення ремонтів та поліпшень необоротних активів перед визнанням їх утримуваними для продажу, Мичак Н. О. (2018)
Шишкова Н. Л. - Перспективи впровадження блокчейну в бухгалтерському обліку (2018)
Гершман Ю. В. - Нормативно-правові засади контролю операцій оподаткування ПДВ сільськогосподарських підприємств (2018)
Деркаченко А. В. - Аналіз бізнес-моделей банків України, Худолій Ю. С. (2018)
Кучеркова С. О. - Окремі аспекти податкового адміністрування (2018)
Мискін Ю. І. - Діалектика фіскальної соціології: від амбівалентості до синергетики (2018)
Полчанов А. Ю. - Особливості розвитку фінансового потенціалу України у період військового конфлікту (2018)
Fabiianska V. Yu. - Forms to Express an Independent Auditor's Opinion according to the Results of Compulsory and Initiative Audit in Ukraine (2018)
Юрченко Т. В. - Організація та методика внутрішньогосподарського контролю земельних ресурсів, отриманих на правах користування (2018)
Гриценко А. С. - Стратегічні засади зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2018)
Похиленко Н. М. - Організаційно-правова форма державної системи сільськогосподарського дорадництва (2018)
Семцов В. М. - Дисемінація інституційних змін: внутрішнє планування, імпорт та спонтанне становлення (2018)
Галушка З. І. - Соціальний капітал як суспільне благо: проблеми формування у процесі ринкової трансформації економіки (2017)
Демчук Н. І. - Економічні кризи та циклічність економічного розвитку, Крючко Л. С. (2017)
Кабанець І. А. - Концептуальні засади економічного виміру енергії інновацій розміром руху маси додаткового продукту в робочому дні (2017)
Ушкаренко Ю. В. - Синергетичний ефект кооперативної системи взаємодії, Зеленський М. М. (2017)
Бутко Б. О. - Визначення економічної категорії високотехнологічного продукту в контексті синергетичної парадигми глобального розвитку (2017)
Задорожнюк Н. О. - Міжнародний досвід розвитку ІТ-аутсорсингу, Пустовий О. В., Щевель А. О. (2017)
Ковтонюк К. В. - Цифровізація світової економіки як фактор економічного зростання (2017)
Овчаренко А. С. - Домінанти розвитку органічного агропропродовольчого ринку Китаю (2017)
Панченко В. Г. - Валютний неопротекціонізм як складник монетарного неопротекціонізму (2017)
Шлапак А. В. - Конкурентні позиції США на глобальному ринку: сучасні реалії (2017)
Венгер В. В. - Модернізація металургійної галузі України: цілі, напрями та інвестиційна підтримка (2017)
Галинська Ю. В. - Класифікації ризиків під час функціонування колабораційних альянсів у природокористуванні (2017)
Голубка С. М. - Державне регулювання операцій з дорогоцінними металами, Іванишина Г. С. (2017)
Крамаренко К. М. - Сучасні підходи до формування і використання інвестиційного потенціалу країни (2017)
Куцик В. І. - Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем (2017)
Лисенко С. М. - Розумне зростання на місцевому рівні як результат фінансової децентралізації, Поліщук Н. О. (2017)
Носирєв О. О. - Управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств машинобудування (2017)
Овчар П. А. - Організаційно-управлінські особливості розвитку автомобільного транспорту України (2017)
Прокопішина О. В. - Шляхи апроксимації європейського досвіду стимулювання інноваційної діяльності до реалій України, Коптєва О. В. (2017)
Рудковський О. В. - Цільові орієнтири державної політики імпортозаміщення в контексті державного управління процесами безпеки розвитку внутрішнього ринку, Лупак Р. Л. (2017)
Сахібова А. О. - Євроінтеграційні перспективи аграрного ринку України (2017)
Тимошенко М. М. - Теоретичні засади та змістовне наповнення сталого розвитку сільських територій у сучасних умовах (2017)
Хижняк В. О. - Стандарти ЄС щодо захисту прав споживачів: уроки для України (2017)
Щербак В. В. - Дослідження внутрішнього ринку молока і молочної продукції з використанням методу аналізу ієрархій (2017)
Абрамович І. А. - Інноваційні інструменти комплексу маркетингу підприємств АПК (2017)
Жорж Аль Жаммаль - Шляхи мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2017)
Анані Атеф Авад Фарис - Механізм регулювання інноваційного розвитку виробничо-технологічної бази залізорудного підприємства (2017)
Бабій І. В. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств у зовнішньому середовищі (2017)
Баглай І. Є. - Вибір та реалізація корпоративної стратегії промислового підприємства з іноземним капіталом (2017)
Бардіна Т. О. - Соціальна відповідальність аграрних підприємств як невід’ємна складова розвитку сільських територій (2017)
Даниленко М. І. - Вектори "мобільності" сучасного готелю (2017)
Дєліні М. М. - Соціальний та благодійний маркетинг у системі соціально-економічної відповідальності бізнесу (2017)
Каличева Н. Є. - Методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління конкурентними позиціями (2017)
Караулова Ю. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування м'ясопереробної галузі України (2017)
Касич А. О. - Управління персоналом як важливий компонент стратегії розвитку юридичного бізнесу, Касумов О. О. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського