Виктор Валентинович Еременко (К восьмидесятилетию со дня рождения) (2012)
Тимофеев В. Б. - О бозе-конденсации экситонов в квазидвумерных полупроводниковых гетероструктурах (2012)
Lockwood D. J. - Magnetooptic coupling coefficients for one- and two-magnon Raman scattering in the rutile-structure antiferromagnets FeF2, MnF2, CoF2 and NiF2, Cottam M. G. (2012)
Gnezdilov V. - Low-dimensional magnetism of spin-½ chain systems α- and β-TeVO4: a comparative study, Lemmens P., Wulferding D., Pashkevich Yu., Lamonova K., Choi K.-Y., Afanasiev O., Gnatchenko S., Berger H. (2012)
Gredeskul S. A. - Anderson localization in metamaterials and other complex media, Kivshar Yu. S., Asatryan A. A., Bliokh K. Y., Bliokh Yu. P., Freilikher V. D., Shadrivov I. V. (2012)
Tarapov S. I. - Microwaves in dispersive magnetic composite media, Belozorov D. P. (2012)
Kadigrobov A. M. - Dynamics of current induced magnetic superstructures in exchange-spring devices, Shekhter R. I., Jonson M. (2012)
Gomonay H. V. - Magnetoelastic coupling and possibility of spintronic electromagnetomechanical effects, Kondovych S. V., Loktev V. M. (2012)
Zvyagin A. A. - NMR relaxation rate of a quantum spin chain with an impurity (2012)
Ghosh M. - The nature of spin trimer in Ca3Cu2Ni(PO4)4, Ghoshray K. (2012)
Haines C. R. S. - Complex magnetic states of heavy fermion compound CeGe, Marcano N., Smith R. P., Aviani I., Espeso J. I., Gómez Sal J. C., Saxena S. S. (2012)
Feher A. - Direct evidence of the low-temperature cluster-glass magnetic state of Nd2/3Ca1/3MnO3 perovskite, Desnenko V., Fertman E., Dolya S., Kajňaková M., Beznosov A. (2012)
Troyanchuk I. O. - Antiferromagnet–ferromagnet transition in the cobaltites, Bushinsky M. V., Karpinsky D. V., Sirenko V. A. (2012)
Орел Е. С. - Упорядочение в узкозонном магнитном металле с обменным взаимодействием (2012)
Петренко С. Ф. - Система керування п’єзоелектричним двигуном, Омелян А. В., Антонюк В. С., Новаковський О. Г. (2018)
Літош А. М. - Розробка інерціальної системи захоплення руху людини, Лакоза С. Л. (2018)
Боярчук А. О. - ПД-регулятор в контурі компенсаційного зворотного зв’язку гіротеодоліта, Мироненко П. С., Мураховський С. А. (2018)
Артюхина Н. К. - Классификационные подходы для решения задачи по выбору базовой модели оптических систем, Шкадаревич А. П. (2018)
Стадничук В. С. - Оптико-электронный детектор дорожной разметки, Кондратенко Д. Ю. (2018)
Tsybulnyk S. - Information model of visualization subsystem of multi-class diagnosis system (2018)
Матущак І. Р. - Комп’ютерна система для сканування та реконструкції теплових полів об’єктів контролю, Протасов А. Г. (2018)
Яненко О. П. - Підвищення точності та роздільної здатності цифрового вимірювача відстані, Арустамян А. Е. (2018)
Рижов Є. В. - Удосконалена методика обґрунтування параметрів для метрологічного обслуговування техніки зв’язку (2018)
Клочко Т. Р. - Вплив геометричних особливостей чутливого елементу на характеристики п’єзоелектричного перетворювача, Зорко Є. В. (2018)
Osadchiy O. A. - Strength control system under dynamic load with electromagnetic accelerator, Pysarenko O. L., Devin L. M. (2018)
Богачов Є. В. - Метод підвищення достовірності діагностики стану різального інструменту при автоматизованій обробці деталей, Коробцов Є. І., Шевченко В. В. (2018)
Гречук А. І. - Моніторинг процесу свердління композиційних матеріалів реєстрацією сигналу акустичної емісії, Девін Л. Н., Глоба О. В. (2018)
Скицюк В. І. - Моделювання керованого руху індентора при вимірюванні твердості матеріалу деталі, Булик М. О., Печонка М. М., Клочко Т. Р., Тимчик Г. С. (2018)
Павловський О. М. - Шляхи вдосконалення діагностичних тестів енергонезалежної пам`яті на прикладі Detailed Marginal Read тесту, Котельнікова О. С. (2018)
Цыбульник С. А. - Имитационное моделирование элемента обшивки самолета при многоочаговом повреждении, Охота Б. А. (2018)
Стадничук В. С. - Алгоритм распознавания человека по термографическому изображению, Колобродов В. Г., Кондратенко Д. Ю. (2018)
Акбаров Д. Е. - Выбор эллиптической кривой и базовой точки при разработке алгоритма сложения её точек с рациональными координатами на конечном поле, Умаров Ш. А. (2018)
Галаган Р. М. - Аналіз методів цифрової обробки термограм, Момот А. С. (2018)
Шачиков А. Д. - Нейро-мускульно-скелетный симулятор ритмических движений тазобедренного сустава человека, Энафф П., Шуляк О. П. (2018)
Yanenko O. Ph. - Modulation optical radiometry in medical and biological research, Shevchenko K. L., Golovchanska O. D. (2018)
Терещенко М. Ф. - Оцінка впливу ультразвукового випромінювання на коагуляцію альбуміну, Васько А. П., Шевченко В. В., Чухраєв М. В. (2018)
Худякова Л. А. - Спектральный метод анализа вариабельности сердечного ритма, Багатенкова А. И., Кулахметов Д. Р. (2018)
Клочко Т. Р. - Інтегрована фоторегенерація біологічної тканини при порушеннях її стану, Грибанова І. О., Скицюк В. І., Дастжерді А. Х. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Несторишен І. В. - Профілювання митних ризиків в системі забезпечення митної безпеки України, Туржанський В. А. (2018)
Плинокос Д. Д. - Академічна мобільність в контексті підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти, Коваленко М. О. (2018)
Решитько Т. В. - Зарубіжний досвід щодо детінізації діяльності населення у сфері сільськогосподарського виробництва, Міценко І. М. (2018)
Рудич О. О. - Методичні підходи до оцінки диверсифікації, як засобу зниження ризику виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, Драган О. О. (2018)
Рябоволик Т. Ф. - Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні, Стратан В. В. (2018)
Шепель Т. П. - Теоретичні основи функціонування особистих селянських господарств (2018)
Гвоздєв Ю. В. - Економічна сутність і значення інвестицій та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання (2018)
Панченко Е. О. - Механізми формування інтелектуального капіталу транснаціональних корпорацій (2018)
Царенко І. О. - Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки: регіональний аспект (2018)
Семикіна М. В. - Людський капітал регіону: небезпека кадрових катастроф, Семикіна А. В., Мельнік А. В. (2018)
Коваль Л. А. - Формування кадрової стратегії інноваційного підприємства, Романчук С. А. (2018)
Горпинченко О. В. - Вплив професійного розвитку на якість людського капіталу в контексті становлення інноваційної моделі національної економіки (2018)
Магопець О. А. - Визначення сутності поняття "оподаткування" в контексті його сприйняття як соціального процесу (2018)
Popova S. - Financial Support for the Development of Joint Territorial Communities, Popov V. (2018)
Bauchadze B. - Perspectives and Trends in Development of Management Accounting in Georgia (2018)
Головченко О. О. - Побудова ефективних систем економічного контролю в житлово-комунальному господарстві в умовах трансформації загальних принципів управління в галузі, Головченко Н. Ю (2018)
Кононенко Л. В. - Інноваційний розвиток системи бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення діяльності підприємства (2018)
Смірнова І. В. - Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування, Смірнова Н. В. (2018)
Роєва О. С. - Аналіз впливу матеріальних витрат на формування собівартості продукції, робіт або послуг підприємства (2018)
Кернасюк Ю. В. - Науково-методичні аспекти прогнозування витрат і планування сталого розвитку агропідприємства (2018)
Панченко В. А. - Методи розробки динамічної моделі прийняття рішень в системі кадрової безпеки підприємства (2018)
Макаренко Л. М. - Методика шкалювання результатів автоматизованого тестування респондентів соціодинамічних систем (2018)
Семикіна М. В. - Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури, Пасєка С. Р., Бугаєва М. В. (2018)
Вишневська В. А. - Вплив ризиків на показники ефективності діяльності промислових підприємств, Ніколаєв І. В. (2018)
Коваленко Н. О. - Економічний аналіз та бізнес-планування як базові елементи оцінки інвестиційної привабливості авіакомпанії, Столярчук Н. В. (2018)
Шелковникова О. В. - Привабливість підприємницької діяльності в Україні та за її межами: організаційний та податковий аспекти, Шелковникова В. С. (2018)
Саркісова О. М. - Аналіз діяльності авіаційних перевезень в Україні, Токарь А. Ф. (2018)
Інформація про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Горбатюк О. І. - Бактеріологічний моніторинг інфекційних захворювань свиней та засоби їх специфічної профілактики, Уховська Т. М., Тютюн С. М., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Жовнір О. М. (2018)
Данкевич Н. І. - Технологія отримання кормових добавок з морських гідробіонтів для птиці, їх кормова цінність та санітарна оцінка (2018)
Демчишин О. В. - Вплив підкислювача "Аквасан" на мікробіоценоз кишківника курчат бройлерів, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В. (2018)
Дуда Ю. В. - Вплив цистицеркозної інвазії на стан внутрішніх органів і м’ясну продуктивність кролів, Прус М. П., Кунєва Л. В., Шевчик Р. С. (2018)
Катюха С. М. - Особливості клінічного прояву симуліїдотоксикозу великої рогатої худоби в умовах Західного Полісся України (2018)
Ковпак В. В. - Вплив кріоконсервування на генетичну стабільність стовбурових клітин кота залежно від джерела їх отримання, Мазуркевич А. Й., Ковпак О. С., Тарасов О. А. (2018)
Ковпак О. С. - Влив фактору росту фібробластів (FGF-2) та інсуліноподібного фактору росту (IGF-1) на проліферативну активність стовбурових клітин кота, Ковпак В. В., Мазуркевич А. Й., Гудзь Н. В. (2018)
Корейба Л. В. - Особливості білкового обміну у високопродуктивних корів в період сухостою, Дуда Ю. В. (2018)
Красочко П. А. - Диагностические особенности факторных инфекций молодняка крупного рогатого скота, Притыченко А. В., Притыченко А. Н., Гудзь Н. В. (2018)
Ломако Ю. В. - Изучение бешенства и разработка средств и способов его профилактики в Республике Беларусь (обзорная статья), Ковалев Н. А., Бучукури Д. В., Борисовец Д. С., Зуйкевич Т. А. (2018)
Музика В. П. - Використання молекулярно-біологічних методів досліджень для недопущення виникнення пріонних інфекцій в Україні, Левицький Т. Р., Назар Б. І., Мандигра Ю. М. (2018)
Піщанський О. В. - Молекулярно-генетичний моніторинг грипу серед дикої та домашньої птиці в Україні за 2016–2017 роки, Сапачова М. А., Сушко М. І., Усаченко Н. В., Меженський А. О., Київська Г. В. (2018)
Ребенко Г. І. - Алгоритм епізоотологічного аудиту свинарських господарств для виявлення ризиків занесення вірусу африканської чуми свиней, Титова Т. В. (2018)
Сачук Р. М. - Визначення параметрів гострої токсичності та місцево-подразнюючої дії вітамінно-мінерального препарату "Енерголіт" (2018)
Сачук Р. М. - Визначення стабільності утеротонічного препарату "Утеродев", Жигалюк С. В., Кулініч О. В., Калиновська Л. В., Кацараба О. А. (2018)
Сергеєв В. І. - Показники гуморального імунітету організму корів після родів за дії препарату Гепавекс-200, Стравський Я. С. (2018)
Янголь Ю. А. - Визначення токсичності та токсиноутворення мікроскопічних грибів в кормах (2018)
Krylenko S. Y. - Influence of aminoacids on Bacillus genus bacteria spore germination, Tarasov O. A., Gudz N. V., Babkina M. M., Tereschenko S. М. (2018)
Title (2004)
Contents (2004)
Wang C. - Term Structure of Futures Prices and Expected Mean Reversion in Base Metal Prices (2004)
Qi R. - Return and Volume Relation in the Tail: Evidence from Six Emerging Markets (2004)
Sukcharoensin S. - Market Liquidity and the Impacts of the Computerized Trading System: Evidence from the Stock Exchange of Thailand, Srisopitsawat P., Chuenjit S. (2004)
Biglova A. - Profitability of Momentum Strategies: Application of Novel Risk/Return Ratio Stock Selection Criteria, Jasic T., Rachev S., Fabozzi F. J. (2004)
Dominguez J. M. F. - Applying Stress-Testing On Value at Risk (VaR) Methodologies, Alfonso M. D. O. (2004)
Yalamova R. - International Bank Capital Regulation for Market Risk (2004)
Kumar M. - Company Characteristics and Common Stock Returns: The Indian Experience, Sehgal S. (2004)
Diaz-Martinez Z. - See5 Algorithm versus Discriminant Analysis. An Application to the Prediction of Insolvency in Spanish Non-life Insurance Companies, Fernandez-Menendez J., Segovia-Vargas M. J., del Pozo-Garcia E. M. (2004)
Eldomiaty T. I. - Measuring the Informativeness of Financial Fundamentals to Shareholders in Egypt: A Dynamic Approach (2004)
Dheeriya P. L. - Debt Characterization in a ‘Short Payoff' Transaction, Jacobson W. (2004)
Содержание (2012)
Low Temperature Spectroscopy and Radiation Effects. To the anniversary of E.V. Savchenko (2012)
Wonderly W. R. - Transient HDO rovibrational satellite peaks in solid parahydrogen: evidence of hydrogen atoms or vacancies?, Anderson D. T. (2012)
Healy B. - Metal atom (Zn, Cd and Mg) luminescence in solid neon, Kerins P., McCaffrey J. G. (2012)
Khmelenko V. V. - Dynamics of thermoluminescence spectra of impurity–helium condensates containing stabilized nitrogen and oxygen atoms, Krushinskaya I. N., Boltnev R. E., Bykhalo I. B., Pelmenev A. A., Lee D. M. (2012)
Dmitriev Yu. A. - Role of surface structure in photoelectron emission from solid Ne: impurities, defect and low-coordinated sites (2012)
Lindgren J. - Librational motion of CO in solid Ar: Raman and IR spectra and quantum simulations, Olbert-Majkut A., Pettersson M., Kiljunen T. (2012)
Scharfschwerdt B. - Photodissociation and photochemistry of V+(H2O)n, n = 1–4, in the 360–680 nm region, van der Linde Ch., Balaj O. P., Herber I., Schütze D., Beyer M. K. (2012)
Turowski M. - Low-temperature phosphorescence of dicyanoacetylene in rare gas solids, Crépin C., Couturier-Tamburelli I., Piétri N., Kołos R. (2012)
Arabei S. M. - Electronic spectroscopy, stimulated emission and persistent spectral hole-burning of cryogenic nitrogen matrices doped with tetrabenzoporphin, Galaup J.-P., McCaffrey J. G., Shafizadeh N., Crépin C. (2012)
Zinoviev P. V. - Orientational glassification in fullerite C60 saturated with H2: photoluminescence studies, Zoryansky V. N., Silaeva N. B., Stetsenko Yu. E., Strzhemechny M. A., Yagotintsev K. A. (2012)
Gumenjuk A. - Oscillatory regularity of charge carrier traps energy spectra in silicon organic polymer poly(di-n-hexylsilane), Ostapenko N., Ostapenko Yu., Kerita O., Suto S., Watanabe A. (2012)
Arakawa I. - Photo-stimulated desorption from water and methane clusters on the surface of solid neon, Matsumoto D., Takekuma Sh., Tamura R., Miura T. (2012)
Kassühlke B. - Inner valence excitations of condensed neon, Feulner P. (2012)
Kato H. - Temperature effect of metastable atom desorption from solid Ne by low-energy electron impact, Tachibana T., Hirayama T. (2012)
de Barros A. L. F. - Radiolysis of astrophysical ices by heavy ion irradiation: destruction cross section measurement, Boduch P., Domaracka A., Rothard H., da Silveira E. F. (2012)
Feldman V. I. - The radiation-induced chemistry in solid xenon matrices, Kobzarenko A. V., Orlov A. Y., Sukhov F. F. (2012)
Szymonski M. - Dynamics of the defect-mediated desorption of alkali halide surfaces, Droba A., Struski P., Krok F. (2012)
Montereali R. M. - Optical spectroscopy and microscopy of radia-tion-induced light-emitting point defects in lithium fluoride crystals and films, Bonfigli F., Menchini F., Vincenti M. A. (2012)
Baldacchini G. - Phase transitions in thermally annealed films of Alq3, Chiacchiaretta P., Pode R. B., Vincenti M. A., Wang Q.-M. (2012)
Loktev V. M. - Impurity and vacancy effects in graphene, Pogorelov Yu. G. (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Kozmenko S. - Development of an explicit rule of monetary policy for the economy of Ukraine, Savchenko T. (2013)
Kaya H. D. - The impact of business conditions on firms' debt-equity choice (2013)
Skogsvik K. - On the choice based sample bias in probabilistic bankruptcy prediction, Skogsvik S. (2013)
Rai A. - Measurement of efficiency in the airline industry using data envelopment analysis (2013)
Chiang H.-T. - Government ownership and corporate performance: evidence from green technology industry in Taiwan, Cheng Y.-C. (2013)
Blouin M. - Mandatory managerial stock ownership plans and the quality and credibility of management forecasts, Brown K. (2013)
Iatridis G. - Capital structure in the MENA region: empirical evidence from Morocco and Turkey, Zaghmour S. (2013)
Xie W. - Media coverage, analyst recommendation upgrade and information content of inclusions into S&P indexes (2013)
Wang C.-J. - How oil prices affect investments by firms in the Taiwanese green energy industry? (2013)
Soongswang A. - Empirical evidence on acquisition activities (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Elliehausen G. - County-level bankruptcy beta and its impact on the supply of revolving credit, Lawrence E. C. (2013)
Gan C. - An empirical cross-section analysis of stock returns on the Chinese A-share stock market, Hu B., Liu Y., Li Z. (2013)
Abate G. - European indexed investments: how to identify the most efficient index (2013)
Kaya H. D. - The long-run impact of IPO market timing on capital structure (2013)
D’Amato V. - Profit participation annuities: a business profitability analysis within a demographic risk sensitive approach, di Lorenzo E., Orlando A., Russolillo M., Sibillo M. (2013)
Robbani M. G. - On the dynamics of volatility transmission: an empirical investigation on G-8 countries, Bhuyan R., Sbeiti W. M. (2013)
Philippas N. - Mutual fund performance evaluation during periods of market turbulence: evidence from the Greek market (2013)
Kurosaki T. - Systematic risk measurement in the global banking stock market with time series analysis and CoVaR, Kim Y. S. (2013)
Feridun M. - Financial development under financial repression: the case of Iran, Nejad O. D. (2013)
Kuo M.-H. - The impact of the financial tsunami on stock investment behavior: the case of individual investors in Taiwan, Huang P.-K., Jane W.-J. (2013)
Ibragimov E. - Agent simulation modeling of corporations' innovation performance (2013)
Chiyachantana C. N. - The effect of information disclosure on information asymmetry, Nuengwang N., Taechapiroontong N., Thanarung P. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Wu C. - The Chinese New Year holiday effect: evidence from Chinese ADRs (2013)
Kurosaki T. - Mean-CoAVaR optimization for global banking portfolios, Kim Y. S. (2013)
Torluccio G. - Momentum and contrarian strategies in Eurozone futures markets, Bellini S. (2013)
Kaya H. D. - Do corporate borrowers crowd out each other in the bond markets? (2013)
Iazzolino G. - Evaluating intellectual capital for supporting credit risk assessment: an empirical study, Migliano G., Gregorace E. (2013)
Sonmez F. - Institutional trading, momentum, and idiosyncratic volatility (2013)
Gandolfi G. - Italian asset management companies: governance structure and mutual funds, Arcuri M. C. (2013)
Stein M. - Identifying time variability in stock and interest rate dependence, Islami M., Lindemann J. (2013)
Huang H.-C. - The speed of convergence to market efficiency on NASDAQ hedging stocks, Su Y.-C., Yang M.-Y. (2013)
Ma A. K. C. - Technical trading strategies with market impact, Chan M. W. M., Poon J. C., Yan Y. (2013)
Title, content (2018)
Morozov V. - Development of the model of the proactive approach in creation of distributed information systems, Kalnichenko O., Bronin S. (2018)
Minukhin S. - Enhancing the performance of distributed big data processing systems using Hadoop and PolyBase, Fedko V., Gnusov Y. (2018)
Babichenko А. - Algorithmic tools for optimizing the temperature regime of evaporator at absorption-refrigeration units of ammonia production, Kravchenko Y., Babichenko J., Krasnikov I., Lysachenko I., Velma V. (2018)
Khristo P. - Experimental study into optimal interdependence of energy-time costs for emptying a dry dock (2018)
Lutsenko I. - Development of structural-parametric optimization method in systems with continuous feeding of technological products, Koval S., Oksanych I., Serdiuk O., Kolomits H. (2018)
Busher V. - Synthesis and technical realization of control systems with discrete fractional integral-differentiating controllers, Aldairi A. (2018)
Kupin A. - The concept of a modular cyberphysical system for the early diagnosis of energy equipment, Kuznetsov D., Muzyka I., Paraniuk D., Serdiuk O., Suvorov O., Dvornikov V. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Litvinov V. - Modification of the PERT method for project time evaluation taking into account unexpected delays, Moskaliuk A. (2018)
Lazko I. - Development of a method for ranking factors that influence the maturity of project quality management processes (2018)
Semenyshyna I. - Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of transition processes in periodic systems, Haibura Y., Mushenyk I., Sklyarenko І., Kononets V. (2018)
Kropyvnytska V. - Modeling of dynamic stability of the well deepening process based on the catastrophe theory, Lahoida A., Humeniuk T., Sementsov G. (2018)
Gorlachuk V. - Defining the measures to rationally manage the sustainable development of agricultural land use, Lazarieva O., Belinska S., Potapsky Y., Petryshche O. (2018)
Achkasov I. - Method for forming the portfolio of projects to reduce losses in electric networks based on the lean approach and a feeder-to-feeder analysis, Boiko Ye., Pushkar T., Vykhodets Yu. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Cheremnikh E. - Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator, Ivasyk H., Alieksieiev V., Kuchma M., Brodyak O. (2018)
Krutii Yu. - Development of the analytical method of the general Mathieu equation solution, Vasiliev A. (2018)
Boltenkov V. - The research of possibilities for fast calculation of median consensus rankings, Kuvaieva V., Galchonkov O., Ishchenko А. (2018)
Oliynyk O. - Examining the Kalman filter in the field of noise and interference with the non-Gaussian distribution, Taranenko Y., Losikhin D., Shvachka A. (2018)
Trunov A. - Transformation of operations with fuzzy sets for solving the problems on optimal motion of crewless unmanned vehicles (2018)
Khlud O. - Development of the mathematical model and the method to solve a problem on the optimization of packing the ellipsoids into a convex containe, Pankratov O., Romanova T. (2018)
Boinik A. - Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distributed systems, Progonnij O., Kameniev O., Lapko A., Kustov V., Kuzmenko D., Shcheblykina O. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Maliakova M. - Improvement of the method for analysis of nonlinear electrotechnical systems based on the small parameter method (2018)
Vasylets S. - Improvement of the mathematical model of single-phase half-bridge inverter in state-variable form, Vasylets K. (2018)
Yarymbash D. - Enhancing the effectiveness of calculation of parameters for short circuit of three-phase transformers using field simulation methods, Yarymbash S., Kotsur M., Divchuk T. (2018)
Deуneko N. - Results of studying the Cu/ITO transparent back contacts for solar cells SnO2:F/CdS/CdTe/Cu/ITO, Semkiv O., Soshinsky O., Streletc V., Shevchenko R. (2018)
Mikulionok I. - Modeling the process of polymers processing in twin-screw extruders, Gavva O., Kryvoplias-Volodina L. (2018)
Tolkachev A. - The concept of creating a pulse water gun with a large action range, Sydorenko I., Morozov I. (2018)
Mikhaylova L. - Determining the electromagnetic field parameters to kill flies at livestock facilities, Ryd A., Potapski P., Kosulina N., Cherenkov A. (2018)
Shvydkyy D. - Development of a method for experimental investigation of combustion process in lean burn gas engines (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Krivenko P. - Design of the composition of alkali activated portland cement using mineral additives of technogenic origin, Petropavlovskyi O., Kovalchuk O., Lapovska S., Pasko A. (2018)
Khomenko O. - Analysis of the interaction between properties and microstructure of construction ceramics, Sribniak N., Dushyn V., Shushkevych V. (2018)
Petrychenko А. - Removal of ammonium ions from aqueous solutions using electrodialysis, Makarenko I., Radovenchyk I., Shabliy T. (2018)
Silchenko D. - Establishing the patterns in anode behavior of copper in phosphoric acid solutions when adding alcohols, Pilipenko A., Pancheva H., Khrystych О., Chyrkina М., Semenov E. (2018)
Kotok V. - Investigation of the properties of Ni(OH)2 electrochrome films obtained in the presence of different types of polyvinyl alcohol, Kovalenko V. (2018)
Maliavski N. - Calculation of polycondensation equilibria in aqueous solutions of silica and silicates, Zhuravlova О. (2018)
Luhovskoi A. - Studying the influence of the intensity of mechano-chemical activation on the process of steam conversion of coal, Glikin M., Kudryavtsev S., Glikina I. (2018)
Abstract and References (2018)
К 100-летию Национальной академии наук Украины (2018)
Скрипник Ю. В. - Электронные свойства графена с точечными дефектами, Локтев В. М. (2018)
Линк С. И. - Влияние переменного тока на токовые состояния квантового интерферометра, шунтированного сверхпроводящей индуктивностью, Коверя В. П., Кревсун А. В., Бондаренко С. И. (2018)
Бабаев А. Б. - Энергетический анализ основного состояния трехвершинной модели Поттса, Муртазаев А. К., Кассан-Оглы Ф. А. (2018)
Моргунов Р. Б. - Влияние магнитной релаксации на перемагничивание молекулярного ферримагнетика K0,4ICr(CN)6IIMn(R/S)-pnI(R/S)-pnH0,6, Кирман М. В. (2018)
Терехов А. В. - Особенности поведения магнитосопротивления и магнитных свойств в Bi95,69Mn3,69Fe0,62, Рогацкий К., Соловьев A. Л., Блудов А. Н., Прохватилов А. И., Мелешко В. В., Золочевский И. В., Христенко Е. В., Цвик Я., Лось A., Шевченко A. Д., Ковалюк З. Д., Ивасишин O. M. (2018)
Панкратова М. Л. - Эффект обменного смещения в антиферромагнетике, содержащем ферромагнитные кластеры, Ковалев А. С. (2018)
Журавлев А. В. - Спектры ЭПР четырехъядерного молекулярного комплекса симметрии D4h (2018)
Zvyagin A. A. - Quantum quench for the biaxial spin system (2018)
Далакова Н. В. - Анизотропное туннельное магнитосопротивление прессованных нанопорошков диоксида хрома, Беляев Е. Ю., Блудов А. Н., Горелый В. А., Осмоловская О. М., Осмоловский М. Г. (2018)
Druzhinin A. - Berry phase in strained InSb whiskers, Ostrovskii I., Khoverko Yu., Liakh-Kaguy N., Rogacki K. (2018)
Рагимов С. С. - О теплопроводности AgSbTe2 и Ag0,82Sb1,18Te2,18, Бабаева А. Э., Алиева А. И. (2018)
Бондарь Н. В. - Влияние поверхностного и поляризационного эффектов на перенос энергии электронного возбуждения в коллоидных растворах и пленках квантовых точек ZnSe, Бродин М. С., Матвеевская Н. А. (2018)
Исаев Н. В. - Релаксация напряжения в ультрамелкозернистой меди при низких гомологических температурах, Григорова Т. В., Давиденко А. А., Полищук С. С. (2018)
Бобров В. Б. - Об энергии основного состояния для финитного неоднородного вырожденного бозе-газа, Загородний А. Г., Тригер С. А. (2018)
Иванов А. Ю. - Усиление полос поглощения в инфракрасных спектрах низкотемпературных пленок урацила с помощью интерференции, Плохотниченко А. М., Карачевцев В. А. (2018)
Kagalovsky V. - Phase diagram of the spin quantum Hall transition, Nemirovsky D. (2018)
Говоркова Т. Е. - Экспериментальное определение магнитополевой зависимости низкотемпературного спонтанного намагничения электронной системы гибридизированных состояний примесей кобальта низкой концентрации (≤ 0,035 ат.%) в кристалле селенида ртути, Окулов В. И. (2018)
Хижный И. В. - Взрывная десорбция частиц из твердого метана, индуцированная электронным пучком, Уютнов С. А., Блудов М. А., Савченко Е. В. (2018)
Title (2013)
Contents (2013)
Kaya H. D. - Historical interest rates and debt market timing: evidence from the private placement market (2013)
Caporale G. M. - Long memory in the Ukranian stock market, Gil-Alana L. A. (2013)
Mastronardi R. - Macroeconomic news and Italian equity market, Patane M., Tucci M. P. (2013)
Abidin S. - Cointegration between stock prices and exchange rates in Asia-Pacific countries, Walters C., Lim K.-L., Banchit A. (2013)
Iazzolino G. - Capital efficiency and market value in knowledge and capital-intensive firms: an empirical study, Migliano G., Forgione R., Girimonte M. (2013)
Hsu C.-H. - Testing pecking order behaviors from the viewpoint of multinational and domestic corporations, Chiang Y.-C., Liao T. L. (2013)
Schizas P. - Market timing using asset rotation on exchange traded funds: a meta-analysis on trading performance, Thomakos D. D. (2013)
Wang A. T. - Is China's equity market a systematic risk for international asset pricing models?, Yang S.-Y. (2013)
Kamarudin W. N. W. - Profit sharing and loss bearingin financial intermediation theory, Ismail A. G. (2013)
Chang W.-C. - Modeling complex safety covenant of corporate risky bonds under the double exponential jump-diffusion process, Lee H.-H. (2013)
Палагнюк Г. О. - Успадкування поліморфних генотипів гена ендотеліна-1 та показники серцевої і системної гемодинаміки у чоловіків з ессенціальною гіпертензією, мешканців поділля, Пашкова Ю. П., Жебель В. М. (2015)
Palahniuk H. O. - Inheritance of polymorphic genotypes of the endothelin-1 gene and indicators of cardiac and systemic hemodynamics in men with essential hypertension, residents of Podillya, Pashkova І. P., Zhebel V. M. (2015)
Попова Т. М. - Типовые патохимические реакции повреждающего действия детергентов как источников образования радиотоксинов, Жарова Н. В., Колесник И. Л., Аполонина А. В., Погорелов В. В., Титкова А. В., Багмут И. Ю., Жуков В. И. (2015)
Popova T. M. - The typical pathochemical reactions of the damaging impact of detergents as sources of radiotoxins, Zharova N. V., Kolesnik I. L., Apolonina A. V., Pogorelov V. V., Titkova A. V., Bagmut I. Yu., Zhukov V. I. (2015)
Постернак Д. Г. - Маркери апоптоза у новонароджених дітей з гіпоксичним ураженням цнс легкого ступеня (2015)
Posternak D. H. - Apoptosis markers in newborn children with mild hypoxic damage of CNS (2015)
Кайдашев І. П. - Підготовка лікарів-стоматологів з позицій освітнього простору ХХІ сторіччя, Расін М. С., Селихова Л. Г., Борзих О. А., Дігтярь Н. І., Герасименко Н. Д., Невойт Г. В. (2015)
Kaidashev I. P. - Training dentists from the viewpoint of educational space of the XXIst century, Rasin M. S., Selyhova L. H., Borzykh O. A., Dihtiar N. I., Herasymenko N. D., Nevoit H. V. (2015)
Крижанівська С. Й. - Впровадження симулятивних методів навчання при вивченні внутрішньої медицини студентами стоматологічного факультету, Гриценко В. І , Симонова Т. Л. (2015)
Kryzhanivska S. Y. - Application of simulation methods of teaching internal medicine to students of dental faculties, Hrytsenko V. I., Simonova T. L. (2015)
Яременко О. Б. - Методологічні аспекти викладання навчальної дисципліни "Екстрена і невідкладна медична допомога" студентам стоматологічного факультету, Добрянський Д. В., Дудка П. Ф., Ільницький Р. І., Тарченко І. П., Резнікова Н. М. (2015)
Yaremenko O. B. - Methodological aspects of teaching "Emergency medicine" to students of dental faculty, Dobriansky D. V., Dudka P. F., Ilnytskyi R. I., Tarchenko I. P., Reznikova N. M. (2015)
Дудка П. Ф. - Формування світогляду сучасного студента медичного навчального закладу, Тарченко І. П., Добрянський Д. В., Бондаренко Ю. М., Соколова Л. І. (2015)
Крижанівська С. Й. - Симулятивні методи навчання внутрішньої медицини у студентів стоматологічного факультету, Гриценко В. І., Симонова Т. Л. (2015)
Макаренко Т. М. - Проблеми та перспективи викладання біохімії студентам стоматологічних факультетів (2015)
Мікулець Л. В. - Інноваційні технології формування професійної компетентності у майбутніх стоматологів (2015)
Cтрільчук Д. М. - Місце дистанційного навчання у післядипломній освіті лікарів-стоматологів (2015)
Cтрільчук Л. М. - Застосування дистанційного навчання у післядипломній освіті лікарів (2015)
Радченко О. М. - Забезпечення навчання чужеземних студентів у медичному вузі, Комариця О. Й., Філіпюк А. Л. (2015)
Радченко О. М. - Підхід до написання студентської історії хвороби та його методичне забезпечення, Філіпюк А. Л.. Комариця О. Й. (2015)
Радченко О. М. - Інформаційні технології у викладанні внутрішньої медицини, Жакун І. Б., Сорокопуд О. О. (2015)
Ханюков А. А. - Организация самостоятельной работы студентов-стоматологов на кафедре пропедевтики внутренней медицины, Березуцкий В. И., Кравченко А. И. (2015)
Title, content (2018)
Purwanto H. - Energy absorbers on the steel plate – rubber laminate after deformable projectile impact, Rudy Soenoko, Anindito Purnowidodo, Agus Suprapto (2018)
Kutsenko L. - Geometric modeling of the unfolding of a rod structure in the form of a double spherical pendulum in weightlessness, Semkiv O., Asotskyi V., Zapolskiy L., Shoman O., Ismailova N., Danylenko V., Vinogradov S., Sivak E. (2018)
Petrov A. - Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermopseudoelastic-plasticity, Chernyakov Yu., Steblyanko P., Demichev K., Haydurov V. (2018)
Yatsun V. - Experimental study into rotational-oscillatory vibrations of a vibration machine platform excited by the ball auto-balancer, Filimonikhin G., Nevdakha A., Pirogov V. (2018)
Protsenko V. - Investigating a problem from the theory of elasticity for a half-space with cylindrical cavities for which boundary conditions of contact type are assigned, Miroshnikov V. (2018)
Panchenko А. - Development of the universal model of mechatronic system with a hydraulic drive, Voloshinа А., Kiurchev S., Titova O., Onopreychuk D., Stefanov V., Safoniuk I., Pashchenko V., Radionov H., Golubok M. (2018)
Kostiuk D. - Research into cavitation processes in the trapped volume of the gear pump, Kolesnikov D., Stas S., Yakhno О. (2018)
Dzhus А. - Development of the method for estimating serviceability of equipment for the transportation of compressed natural gas, Andrusyak А., Grydzhuk Ja., Romanyshyn T. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2013)
Contents (2013)
Ejaz A. - The origin of short-term momentum effects’ profits, Polak P. (2013)
Bonis S. A. - Alternative Monte Carlo simulation models and the growth option with jumps, Palenzuela V. A., de la Fuente Herrero G. (2013)
Fang H. - The decomposition and causes of securities dealers' cascades in the Taiwan stock market, Lu Y.-C., Yang T.-Y. (2013)
Bello Z. - The association between exchange rates and stock returns (2013)
Wang C.-J. - The relationship between stock returns and foreign exchange rates in China using smooth regime-switching approach, Wu P.-C., Lin H.-H. (2013)
Hsieh H.-H. - Potential gains from predicting the timing of stock market persistence and mean reversion (2013)
Salhin A. F. - The impact of hard discount control mechanism on the discount volatility of UK closed-end funds (2013)
Assan A. - Stock returns and trading volume: does the size matter?, Thomas S. (2013)
Vagizova V. - Financial stability assessment of regional banking sector under modern conditions by means of operating procedures of its determination, Klaas J., Batorshyna A. (2013)
Kozmenko O. - Evaluation and use of indicators of insurance companies' investment activities, Roienko V. (2013)
Содержание (2012)
Сиренко В. А. - Критические явления в одноосных сверхпроводниках и антиферромагнетиках (2012)
Krivoruchko V. N. - Electrically active magnetic excitations in antiferromagnets (2012)
Zvyagin S. A. - Spin dynamics of S = 1/2 Heisenberg chains with a staggered transverse field: electron spin resonance studies (2012)
Крейнес Н. М. - Межслойное обменное взаимодействие в многослойных магнитных системах Fe/Cr/Fe, Холин Д. И., Демокритов С. О. (2012)
Bartolomé J. - Perpendicular magnetic anisotropy in Co–Pt granular multilayers, Figueroa A. I., García L. M., Bartolomé F., Ruiz L., González-Calbet J. M., Petroff F., Deranlot C., Wilhelm F., Rogalev A., Brookes N. (2012)
Żuberek R. - Temperature dependences of surface magnetoelastic constants of ultrathin Fe/GaAs (001) films, Nesteruk K., Fronc K., Piechota S., and Szymczak H. (2012)
Черный А. С. - Кинетика процессов намагничивания в квазиодномерном изинговском суперантиферромагнетике |(CH3)3NH|CoCl3·2H2O, Хацько Е. Н., Рыкова А. И., Еременко А. В. (2012)
Лукиенко И. Н. - Индуцированное квантовым электронным размерным эффектом уменьшение суперпарамагнитных кластеров в нанопленках |Co/Cu(111)|n, Харченко Н. Ф., Хрусталeв В. М., Савицкий В. Н., Федорченко А. В., Десненко В. А., Стеценко А. Н., Зорченко В. В. (2012)
Песчанский А. В. - Рамановское рассеяние в неполимеризованной и фотополимеризованных С60 пленках при 5 К, Гламазда А. Ю., Фомин В. И., Карачевцев В. А. (2012)
Калашникова А. М. - Магнитооптическое исследование гольмиевого феррита-граната Ho3Fe5O12, Павлов В. В., Kimel A. V., Kirilyuk A., Rasing Th., Писарев Р. В. (2012)
Пирятинская В. Г. - Температурное поведение края фундаментального поглощения света в квазидвумерном кристалле MnPS3, Качур И. С., Славин В. В., Еременко А. В., Высочанский Ю. М. (2012)
Kagan M. Yu. - Kohn–Luttinger effect and anomalous pairing in repulsive Fermi-systems at low density, Efremov D. V., Mar’enko M. S., Val’kov V. V. (2012)
Апостолов С. С. - Трансформация поляризации терагерцевых волн при их отражении и прохождении сквозь слоистый сверхпроводник конечных размеров, Рохманова Т. Н., Ханкина С. И., Яковенко В. М., Ямпольский В. А. (2012)
Kordyuk A. A. - Iron-based superconductors: magnetism, superconductivity and electronic structure (2012)
Пашкевич Ю. Г. - Спиновое состояние железа — управляющий параметр железосодержащих ВТСП: зависимость энергии основного состояния, энергий фононов и позиций атомов от спинового состояния иона железа в FeTe, Шевцова Т. Н., Гусев А. А., Гнездилов В. П., Lemmens P. (2012)
Title (2016)
Content (2016)
He L.-J. - The effect of the professional education background of the chairman of the board and executive management on dividend policy in Taiwanese listed companies, Chiang H.-T., Hong H.-Y. (2016)
Cheong E.-H. - The effect of tax avoidance on discretionary expenses: evidence from Korea, Woo Y.-S. (2016)
Rodriguez-Masero N. - Determinants of capital structure of Spanish firms: the case of listed companies in time of crisis (2016)
Soltes M. - Gold price risk management through Nova 3 option strategy created by barrier options, Harcarikova M. (2016)
Bae C.-H. - The effect of CEO turnover on audit report lag and management discretionary report lag: evidence from Korea, Woo Y.-S. (2016)
Mongid A. - Business efficiency of the commercial banks in ASEAN (2016)
Enow S. T. - The accounts payable management practices of small, medium and micro enterprises in the Cape Metropolis, South Africa, Kamala P. (2016)
Alshatti A. S. - Determinants of banks’ profitability – the case of Jordan (2016)
Lin J.-C. - Determinants of banks’ profitability – the case of Jordan (2016)
Pinto J. - The economics of securitization: evidence from the European markets, Alves P. (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Andriotto M. - Size, value and leverage. How are they accounted for?, Teti E. (2013)
Liu S. - Institutional ownership and stock liquidity (2013)
Gavriilidis K. - On the impact of style investing over institutional herding: evidence from a highly concentrated market, Kallinterakis V., Leire-Ferreira M. P. (2013)
Sum V. - The effect of the demand side's confidence on the supply side's confidence: the mediating role of financial stress, Chorlian J., Lin J.-C. (2013)
Hsieh H.-H. - Unlocking the secrets of fundamental indexes: size effect or value effect? Evidence from emerging stock markets (2013)
Li S. - Time-varying real estate prices and urban household consumption − an empirical study on selected cities in China, Anderson B., Miller T. (2013)
Hochstotter M. - Analysis of loss given default, Nazemi A. (2013)
Branco L. - Principal versus principal conflicts in the Brazilian context, Balassiano M. (2013)
Postaliuk M. - Implementation forms of institutional support for traditional and innovative development of national economic systems, Vagizova V., Postaliuk T. (2013)
Al-Shubiri F. N. - The relationship between cash conversion cycle and financial characteristics of industrial sectors: an empirical study, Aburumman N. M. (2013)
Title, content (2018)
Kryshtopa S. - Fuel economy raising of alternative fuel converted diesel engine, Panchuk M., Kozak F., Dolishnii B., Mykytii I., Skalatska О. (2018)
Chaikovskaya E. - Development of energy-saving technology for maintaining the functioning of heat pump power supply (2018)
Tkach P. - Improvement of cavitation erosion characteristics of the centrifugal inducer stage with the inducer bush, Yashchenko A., Gusak O., Khovanskyy S., Panchenko V., Grechka I. (2018)
Knaub L. - Constructing a mathematical model of the gas-dynamic separation for designing energy-saving vortex separators, Maslich N., Rabochaya T. (2018)
Boyko L. - Numerical study of flows in axial compressors of aircraft gas-turbine engines, Dyomin A. (2018)
Bandura V. - Theoretical rationale and identification of heat and mass transfer processes in vibration dryers with IR-energy supply, Kalinichenko R., Kotov B., Spirin A. (2018)
Khliyeva O. - An experimental study of the effect of nanoparticle additives to the refrigerant R141b on the pool boiling process, Lukianova T., Semenyuk Yu., Zhelezny V., Nikulin A. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2013)
Contents (2013)
Horta P. - Contagion effects in the European NYSE Euronext stock markets in the context of the 2010 sovereign debt crisis (2013)
Dash M. - Exchange rate dynamics and Forex hedging strategies, Anand K. N. S. (2013)
Irons R. - Will the market P/E ratio revert to its mean?, Wu T. (2013)
Chang M. C. - Do cats and dogs eat grass before a rain? Analysis of weather effects on order submissions and order imbalances (2013)
Содержание (2012)
Sazonov V. - Theoretical aspects of investment demand for gold, Nikolaev D. (2013)
Шевченко С. И. - О двух подходах к описанию разреженных сверхтекучих бозе-систем, Рукин А. С. (2012)
Wongchoti U. - Short-term persistence and mutual fund characteristics (2013)
Смородин А. В. - Транспортные свойства поверхностных электронов в гелии над структурированной подложкой, Николаенко В. А., Соколов С. С., Карачевцева Л. А., Литвиненко О. А. (2012)
Filimonova N. M. - Hi-tech entrepreneurial structure upgrade project, Polzunova N. N., Malkerov M. U. (2013)
Moskalenko V. A. - Stationary property of the thermodynamic potential of the Hubbard model in strong coupling diagrammatic approach for superconducting state, Dohotaru L. A., Digor D. F., Cebotari I. D. (2012)
Owusu E. L. - Financial liberalization and economic growth in Ivory Coast: an empirical investigation, Odhiambo N. M. (2013)
Житлухина Е. С. - Флуктуации спинового состояния 3d-ионов вблизи "тройных точек", Ламонова К. В., Орел С. М., Пашкевич Ю. Г. (2012)
Liau Y.-S. - The transitory and permanent components of return volatility in Asian stock markets, You C.-F. (2013)
Grechnev A. G. - Influence of magnetic anisotropy on hysteresis behavior in the two-spin model of a ferro/antiferromagnet bilayer with exchange bias, Kovalev A. S., Pankratova M. L. (2012)
Zainudin R. - The effect of regime shift in minimum variance hedging ratio: the evidence of the crude palm oil market (2013)
Юнакова О. Н. - Спектры поглощения тонких пленок тройных соединений в системе RbI–PbI2, Милославский В. К., Коваленко Е. Н., Ксенофонтова Е. В. (2012)
Бакай С. А. - О низкотемпературном поглощении продольного ультразвука в объемном металлическом стекле Zr52,5Ti5Cu17,9Ni14,6Al10, Булатов А. С., Клочко В. С., Корниец А. В., Фатеев М. П. (2012)
Яготинцев К. А. - Насыщение фуллерита С60 водородом: исследование адсорбционного кроссовера, Легченкова И. В., Стеценко Ю. Е., Зиновьев П. В., Зорянский В. Н., Прохватилов А. И., Стржемечный М. А. (2012)
Ермолаев А. М. - Спиновые волны на поверхности полупроводниковой нанотрубки со сверхрешеткой, Рашба Г. И., Соляник М. А. (2012)
Долбин А. В. - Диффузия примесей H2 и Ne в фуллерите С60. Квантовые эффекты, Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Манжелий В. Г., Винников Н. А., Попов С. Н. (2012)
Солдатов В. П. - Влияние слабого легирования на ползучесть монокристаллов β-олова, стимулированную сверхпроводящим переходом, Кириченко Г. И., Нацик В. Д., Казаров Ю. Г. (2012)
Исаев Н. В. - Локализация пластической деформации в ультрамелкозернистых Al и Al–Li при температурах 4,2–350 К, Забродин П. А., Русакова А. В. (2012)
Русакова А. В. - Структурная однородность нанокристаллического титана ВТ1-0. Низкотемпературные микромеханические свойства, Лубенец С. В., Фоменко Л. С., Москаленко В. А. (2012)
Title, content (2018)
Petrenko A. - Detection of human respiration patterns using deep convolution neural networks, Kyslyi R., Pysmennyi I. (2018)
Ruzhentsev V. - Analysis of probabilities of differentials for block cipher "Kalyna” (DSTU 7624:2014), Sokurenko V., Ulyanchenko Y. (2018)
Moskalenko V. - Improving the effectiveness of training the on-board object detection system for a compact unmanned aerial vehicle, Dovbysh A., Naumenko I., Moskalenko A., Korobov A. (2018)
Yeriomina N. - Formation of reference images and decision function in radiometric correlation-extremal navigation systems, Petrov S., Tantsiura A., Iasechko M., Larin V. (2018)
Boyko O. - Development of signal converter of thermal sensors based on combination of thermal and capacity research methods, Barylo G., Holyaka R., Hotra Z., Ilkanych K. (2018)
Velychko O. - Metrological traceability of impedance parameter measurements in Ukraine, Shevkun S., Gordiyenko T., Dobroliubova M. (2018)
Ivanchenko S. - Enhancement of productivity of random sequences generation for information protection systems, Yevseiev S., Bezshtanko V., Bondarenko V., Gavrylenko O., Kazakova N., Korolyov R., Mazor S., Romanenko V., Fraze-Frazenko O. (2018)
Kachanov P. - Development of a method for the synthesis of a three-dimensional model of power transmission lines for visualization systems of training complexes, Zuev A. (2018)
Abstract and References (2018)
Title, content (2018)
Kortsova O. - Development of decision support in the structure of the information-analytical system of atmospheric air environmental monitoring, Bakharev V., Shevchenko I., Koval S. (2018)
Berezutskyi V. - Studying the effect of multifunctional partitions on temperature indicators at offices of the open space type, Berezutska N., Ilinska O., Raiko V. (2018)
Burmaka V. - Definition of a composite index of glazing rooms, Tarasenko M., Kozak K., Khomyshyn V. (2018)
Zatserkliannyi M. - Studying the emissions from enterprises in the bread-making industry in order to use them as additives to animal feed products, Gogunskii V., Semenyuk Yu., Stolevich T., Zheliba Yu. (2018)
Sukach S. - Studying and substantiation of the method for normalization of air-ionic regime at industrial premises at the ultrasonic ionization of air, Kozlovs’ka T., Serhiienko I., Khodakovskyy О., Liashok I., Kipko O. (2018)
Korchuganova O. - Utilization of lime-softening sludge to obtain calcium nitrate, Afonina I., Prygorodov P., Mokhonko V., Kanarova K. (2018)
Romanchuk L. - Assessment of the stability of aquatic ecosystems development on the basis of indicators of the macrophytes fluctuating asymmetry, Fedonyuk T., Pazych V., Fedonyuk R., Khant G., Petruk А. (2018)
Tsapko Yu. - Establishment of fire protective effectiveness of reed treated with an impregnating solution and coatings, Tsapko А. (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2012)
Леонид Павлович Межов-Деглин. (К 75-летию со дня рождения) (2012)
Колмаков Г. - Устойчивость и реконструкция инверсионных пленок, Коно К., Левченко А., Лейдерер П., Шикин В. (2012)
Дюгаев А. М. - Заряженные макрочастицы над жидким гелием, Григорьев П. Д., Лебедева Е. В. (2012)
Григорьев А. Д. - Оценка времени испарения сюрфонов с поверхности жидкого гелия из-за рассеяния на риплонах, Григорьев П. Д., Дюгаев А. М., Крутов А. Ф. (2012)
Абдурахимов Л. В. - Неустойчивость поверхности жидкого водорода и гелия, Левченко А. А., Межов-Деглин Л. П., Халатников И. М. (2012)
Garg D. - Mutual interactions between objects oscillating in isotopically pure superfluid 4He in the T → 0 limit, Efimov V. B., Giltrow M., McClintock P. V. E., Skrbek L. (2012)
Nemirovskii S. K. - Method of trial distribution function for quantum turbulence (2012)
Mao S. - ESR studies of nitrogen atoms stabilized in aggregates of krypton–nitrogen nanoclusters immersed in superfluid helium, Boltnev R. E., Khmelenko V. V., Lee D. M. (2012)
Гордон Е. Б. - Влияние сверхтекучести на конденсацию примесей в жидком гелии (2012)
Brazhnikov M. Yu. - Thermal conductivity and torsional oscillations of solid 4He, Zmeev D. E., Golov A. I. (2012)
Van Ostaay J. A. M. - On the low-temperature anomalies in the thermal conductivity of plastically deformed crystals due to phonon–kink scattering, Mukhin S. I., Mezhov-Deglin L. P. (2012)
Дробышев А. - Особенности структурно-фазовых превращений в твердой закиси азота, Алдияров А., Коршиков Е., Соколов Д., Курносов В. (2012)
Жиляев И. Н. - О возможности большой сверхпроводящей щели в присутствии квантовых флуктуаций (2012)
Title, content (2018)
Pavlyuk R. - Studying the complex of biologically active substances in spicy vegetables and designing the nanotechnologies for cryosupplements and nanoproducts with health benefits, Pogarskaya V., Cherevko O., Pavliuk V., Radchenko L., Dudnyk E., Radchenko A., Kolomiets T. (2018)
Deynichenko G. - Study of the new method to intensify the process of extraction of beet pulp, Guzenko V., Dmytrevskyi D., Chervonyi V., Kolisnichenko T., Omelchenko O., Melnik O., Simakova O., Nykyforov R. (2018)
Pusik L. - Research into preservation of broccoli depending on the treatment with antimicrobic preparations before storage, Pusik V., Lyubymova N., Bondarenko V., Gaevaya L. (2018)
Nagovska V. - Influence of wheat bran on quality indicators of a sour milk beverage, Hachak Y., Gutyj B., Bilyk O., Slyvka N. (2018)
Ianchyk M. - Effect of banana powder and butter on the formation of the crystalline phase of sugar fondant, Niemirich A., Vasheka O., Petrusha O., Pogozhikh N. (2018)
Golovko T. - Study of microelement distribution uniformity in a bulk of dough enriched with dietary supplements, Pogozhikh M., Pak A., Golovko N., Pak A., Bakirov M. (2018)
Bozhko N. - Development of meat-containing minced semi-finished products based on the locally produced raw materials, Tischenko V., Pasichnyi V., Polumbryk M., Haschuk O. (2018)
Tokar A. - Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products, Matenchuk L., Kharchenko Z., Haidai I., Zahorko N., Tarasenko V., Verkholantseva V., Palianychka N., Povorozniuk I., Kravchenko L. (2018)
Tsykhanovska І. - Substantiation of the interaction mechanism between the lipo- and glucoproteids of rye-wheat flour and nanoparticles of the food additive "Magnetofооd", Evlash V., Alexandrov A., Lazareva T., Bryzytska O. (2018)
Bilyk O. - Research into effectiveness of using the integrated bread baking improver "Mineral Freshness +" to slow down the staling of bakery products, Bondarenko Yu., Desyk M., Sokolenko A., Kovbasa V., Bondar V. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2016)
Content (2016)
Abdou H. A. - The impact of M&A on the Nigerian financial market: a pre-post analysis, Agbeyo O. O., Jones K., Sorour K. (2016)
Smit A. M. - Investigating environmental management accounting in the chemical industry in South Africa, Kotzee E. (2016)
Koulakiotis A. - Political elections, abnormal returns and stock price volatility: the case of Greece, Papapanagos H., Papasyriopoulos N. (2016)
Adeyeye P. O. - Determinants of small and medium scale enterprises financing by the banking sector in Nigeria: a macroeconomic perspective, Azeez B. A., Aluko O. A. (2016)
Agyemang-Mintah P. - Remuneration Committee governance and firm performance in UK financial firms (2016)
Punwasi K. - The market reactions to share repurchase announcements on the JSE: an event study, Brijlal P. (2016)
Garanina T. - Earnings management and R&D costs capitalization: evidence from Russian and German markets, Nikulin E., Frangulantc O. (2016)
Uddin M. A. - Influence of demographic factors on the entrepreneurial intentions of university students in Oman, Shariq M., Hammami S. (2016)
Silver L. - The role of crowdfunding in entrepreneurial ventures: an analysis of recent trends in Sweden, Berggren B., Fili A. (2016)
Enow S. T. - Cash management practices of small, medium and micro enterprises in the Cape Metropolis, South Africa, Kamala P. (2016)
Даниленко А. С. - Публічне управління та адміністрування в контексті соціально-економічного розвитку села, Сокольська Т. В., Поліщук С. П. (2017)
Hrynchuk Y. - Structural monitoring of sustainable development in the region, Koval N. (2017)
Utechenko D. - Features of reproduction and use of human capital in the agricultural sector (2017)
Карман О. В. - Теоретичні підходи до організаційно- економічного механізму функціонування сільського господарства України, Гура А. М. (2017)
Степура Л. О. - Концептуальні засади розвитку селянських господарств як індикатор стану функціонування сільського співтовариства, Гаврик О. Ю. (2017)
Хомовий С. М. - Інформаційне забезпечення якості продовольчих товарів в Україні, Томілова Н. О., Хомовий М. М. (2017)
Стаднік Л. І. - Проблеми інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах та шляхи їх вирішення (2017)
Баланюк І.Ф. - Інноваційні підходи до удосконалення механізму управління підприємством з переробки сільськогосподарської продукції, Гой Н.В., Шеленко Д. І. (2017)
Kachan D. A. - Organizational and economic bases of functioning of organizational forms of machine and tractor station use of agricultural enterprises (2017)
Іщенко А. В. - Організаційно-економічні засади функціонування особистих селянських господарств в Україні, Свиноус І. В. (2017)
Биба В. А. - Методологічні підходи до трактування поняття "фермерське господарство" (2017)
Божидарник Т. В. - Організаційно-економічні засади розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, Іванова Л. С., Гура А. М. (2017)
Кропивко М. М. - Організаційні особливості створення сімейних ферм в Україні (2017)
Кальченко С .В. - Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах (2017)
Шепель Т. П. - Методологічні підходи до типологізації економічної поведінки особистих селянських господарств (2017)
Варченко О. М. - Експортний потенціал аграрного сектору України: виклики і проблеми та механізми їх подолання, Крисанов Д. Ф. (2017)
Юхименко П. І. - Інституціональні компоненти економічного зростання в україні (2017)
Бойко С. В. - Макрофіскальні тенденції надходження прямих податків в Україні, Драган О. О. (2017)
Загурський О. М. - Механізми забезпечення інституціональної структури соціальної відповідальності (2017)
Бондар О. С. - Соціально-економічні фактори та їх вплив на зростання злочинності в Україні (2017)
Непочатенко А. В. - Порівняльний регресійний аналіз кількості сільськогосподарських тварин і птиці в Україні та Белорусі за період 1990–2016 років, Непочатенко В. А. (2017)
Стригіна О. А. - Математичні моделі в економічних теоріях (2017)
Содержание (2012)
Монарха Ю. П. - Двумерный вигнеровский кристалл (Обзор), Сивоконь В. Е. (2012)
Славин В. В. - Влияние прижимающего потенциала на устойчивость электронного кристалла над поверхностью жидкого гелия, Кривчиков А. А. (2012)
Гриценко И. А. - Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях, Задорожко А. А., Шешин Г. А. (2012)
Rybaltchenko L. F. - Point-contact Andreev reflection spectroscopy of a magnetic superconductor Dy0.6Y0.4Rh3.85Ru0.15B4, Khristenko E. V., Ishchenko L. A., Terekhov A. V., Zolochevskii I. V., Salenkova T. V., Khlybov E. P., Zaleski A. J. (2012)
Бутрим В. И. - Особенности релаксации магнонов в легкоплоскостном антиферромагнетике в рамках сигма-модели, Иванов Б. А. (2012)
Далакова Н. В. - Резистивные и магниторезистивные свойства прессованных порошков CrO2 с различными типами меж-гранульных диэлектрических прослоек, Белевцев Б. И., Беляев Е. Ю., Блудов А. Н., Пащенко В. Н., Осмоловский М. Г., Осмоловская О. М. (2012)
Бутько В. Г. - Структурные, электронные и магнитные свойства нанопроводов железа различного диаметра, Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2012)
Kadigrobov A. M. - Photon generation in ferromagnetic point contacts, Shekhter R. I., Jonson M. (2012)
Гнатченко Е. В. - Исследование поверхности кластеров ксенона по спектрам поляризационного тормозного излучения: псевдокристаллическое состояние, Нечай А. Н., Ткаченко А. А., Самоваров В. Н. (2012)
Berkutov I. B. - Magnetotransport studies of SiGe-based p-type heterostructures: problems of the effective mass determination, Andrievskii V. V., Komnik Yu. F., Kolesnichenko Yu. A., Morris R. J. H., Leadley D. R., Mironov O. A. (2012)
Нобелевская премия по физике 2012 года (2012)
Дівчук Т. Є. - Уточнюючий підхід до визначення функціональних залежностей відносних магнітних проникностей анізотропних холоднокатаних електротехнічних сталей, Яримбаш Д. С., Яримбаш С. Т., Килимник І. М., Коцур М. І., Безверхня Ю. С. (2018)
Черноусенко О. Ю. - Граничные условия теплообмена в концевых уплотнениях ЦВД и ЦНД турбины К-1000-60/3000, Бутовский Л. С., Никуленкова Т. В., Беднарская И. С. (2018)
Альохіна С. В. - Умови теплообміну в контейнері сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива енергетичних реакторів (2018)
Lushchin S. P. - Analysis of electrotechnical properties of innovative high-temperature wires for overhead power transmission lines, Borovskih A. V., Borovskih M. V. (2018)
Шкрабець Ф. П. - Комбінована мобільна система основного і резервного живлення електроспоживачів малої та середньої потужності, Бердник В. В. (2018)
Title, content (2018)
Purnowidodo A. - The relation of crack propagation behaviour and delamination on fibre acrylic laminates under various cyclic conditions, Anam K., Maulidika B. (2018)
Roik Т. - Analysis of the properties of antifriction composites based on aluminum alloy's grinding waste, Gavrysh O., Oliynik V., Vitsiuk Iu. (2018)
Kartashov V. - Research into parameters of magnetic treatment to modify the disperse-filled epoxy composite materials, Stukhlyak D., Holotenko O., Dobrotvor I., Mykytyshyn A., Mytnyk M., Marukha V., Skorokhod O. (2018)
Kovalenko V. - Synthesis of Ni(OH)2 by template homogeneous precipitation for application in the binder-free electrode of supercapacitor, Kotok V. (2018)
Bezpalova A. - Investigation and analysis of the possibility of diffusionless phase transformations in the surface layer of a part under the action of grinding temperatures, Lebedev V., Klimenko N., Chumachenko T., Uyadnikova I. (2018)
Hryhoriev S. - Studying the physical-chemical properties of alloyed metallurgical waste as secondary resource-saving raw materials, Petryshchev A., Sinyaeva N., Yurchenko A., Sklyar O., Kvitka S., Borysov V., Vlasiuk V., Tsymbal B., Borysova S. (2018)
Yu Dai - A study of initial stages for formation of carbon condensates on copper, Kolupaev I., Sobol O. (2018)
Greshta V. - Studying and designing improved coatings for labyrinth seals of gas-turbine engine turbines, Tkach D., Sotnikov Ye., Pavlenko D., Klymov O. (2018)
Abstract and References (2018)
Височан О. С. - Облікова дефектологія: класифікація та діагностування (2018)
Ганін В. І. - Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів діяльності підприємства, Логвіненко К. В. (2018)
Гораль Л. Т. - Практичні аспекти реалізації облікової політики щодо подальших витрат на основні засоби, Кафка С. М., Степанюк О. С. (2018)
Дядюн О. О. - Програмне забезпечення як нематеріальний актив підприємства: обліковий аспект (2018)
Книшек О. О. - Трансформація облікової інформації про основні засоби при впровадженні МСФЗ на підприємстві (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України), Пасічник К. С. (2018)
Лемішовська О. С. - Фінансові результати: ретроспективний аналіз рахівничої практики, облікових концепцій і методик (2018)
Малишкін О. І. - Звіт про прибутки і збитки компаній Польщі та Німеччини на тлі нормативів ЄС: досвід для України (2018)
Мельник О. С. - Відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів і витрат від первісного визнання та переоцінки біологічних активів (2018)
Падій І. О. - Теоретичні засади обліку формування та використання резервів на підприємстві (2018)
Панченко О. Д. - Місце і роль управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку (2018)
Циган Р. М. - Чинники удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємства: макроекономічний аспект (2018)
Калівошко О. М. - Кредитні спілки в Україні: членський аспект (2018)
Кучеркова С. О. - Стан та напрями вдосконалення податкового адміністрування (2018)
Трусова Н. В. - Критерії оцінки ефективності санаційних заходів суб'єктів господарювання (2018)
Хіоні Г. О. - Сутнісна характеристика інвестицій у придбання та модернізацію майнових об'єктів агробізнесу (2018)
Сосновська О. О. - Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення, Житар М. О. (2018)
Токарчук Д. М. - Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу (2018)
Уманець Л. В. - Міжнародні проекти як інструмент сприяння розвитку територіальних громад (2018)
Утенкова К. О. - Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Jatmiko D. P. - Investigating the determinants of dividend policy in emerging markets using a combination of exploratory variables, Manahov V., Obiosa N. (2016)
Yurynets Z. - Forecasting model and assessment of the innovative and scientific-technical policy of Ukraine in the sphere of innovative economy formation (2016)
Gyamfi E. N. - Long-memory in asset returns and volatility: evidence from West Africa, Kyei K. A., Gill R. (2016)
Doorasamy M. - Using DuPont analysis to assess the financial performance of the top 3 JSE listed companies in the food industry (2016)
Etebari A. - Real estate as a portfolio risk diversifier (2016)
Kjærland F. - Simple valuation of electric utilities – a comparison of the residual income model and a real options approach (2016)
Bara A. - Financial innovation and economic growth: evidence from Zimbabwe, Mudzingiri C. (2016)
Quach H. M. - Does access to finance improve household welfare? (2016)
Louise van Scheers - Determine small farmers’ managerial skill needs in the Tshwane area of Gauteng, South Africa, Mashego M. (2016)
Nasser Al-Mawali - The growth-IPRs nexus in OPEC member countries: an empirical investigation (2016)
Perera W. - New evidence of short-run underpricing in Australian IPOs, Kulendran N. (2016)
Ting-Yi Cheng - Ownership structure, organization stability and biotechnology company performance, Hung-Cheng Lai (2016)
Бадрі Г. - Глобальні детермінанти і моделі фінансування інновацій, Панченко Є., Рудуха Н. (2018)
Балежентіс А. - Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС, Яценко О. (2018)
Шаров О. - Економічна дипломатія як симбіоз науки та політики (2018)
Лук’яненко О. - Інтелектуальний капітал в структурі глобальної економіки, Дворник І., Колечко Д. (2018)
Верденхофа О. - Параметри та моделі автономії університетів, Каленюк І., Цимбал Л. (2018)
Чужиков А. - Динаміка розвитку медійних корпорацій в умовах глобалізації (2018)
Молчанова Е. - Концептуальні засади становлення та розвитку нового світового економічного порядку, Ковтонюк К. (2018)
Файнлейб О. М. - Вплив іонних рідин на особливості формування сітчастого поліціанурату, Ващук А. В., Старостенко O. М., Григор’єва О. П., Рогальський С. П., Grande D. (2018)
Пермякова Н. М. - Самоорганізовані наноносії для доставки меланіну, Желтоножська Т. Б., Берегова Т. В., Климчук Д. О., Фалалеєва Т. М. (2018)
Tkachenko I. M. - New spirobisindane-based ladder-type poly(arylene ether) copolymer with perfluorinated biphenylene and trifluoromethyl fragments, Kobzar Y. L., Shekera O. V., Shevchenko V. V. (2018)
Алексєєва Т. Т. - Структура та властивості взаємопроникних полімерних сіток, що містять політитаноксид, синтезований в середовищі 2-гідроксіетилметакрилату, Цебрієнко Т. В., Бабкіна Н. В., Ярова Н. В., Воронцова Л. О. (2018)
Кузьменко С. М. - Вплив кількості і природи бортитанвмісного модифікатора на властивості алкідних захисних покриттів, Кузьменко М. Я., Ласковенко Н. М., Гуменюк В. А. (2018)
Лисенков Е. А. - Моделювання контактних явищ у системах на основі олігоетерів і вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2018)
Штомпель В. І. - Рентгенографічне дослідження впливу іонної сили катіонного поліелектроліту на структуру поліелектролітних комплексів, Демченко В. Л., Овсянкіна В. О., Рябов С. В. (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Paul M.S. Choi - Is too much competition bad for the industry? A Taiwanese banking case, Seth H. Huang (2016)
Han-Ching Huang - The effect of enforcement intensity on illegal insider trading volume: the case of Taiwan, Jung-Tzu Chang (2016)
Salman A. - A proposed model for applying total quality management in Syrian banks: a case study in the industrial bank of Syria, Mintah I. S., Hes T., Sulaiman I. H. (2016)
Kantaukov M. - Value in the eye of the beholder: a survey of valuation practices of Estonian financial professionals, Sander P. (2016)
Nani G. - Shape up or ship out. Experiences of micro and small business entrepreneurs in the Bulawayo Metropolitan Province of Zimbabwe, Radipere S. (2016)
Pan W.-F. - The measurement of tracking errors of commodity ETFs in China, Li T. (2016)
Abata M. A. - Corporate governance and management of earnings: empirical evidence from selected Nigerian-listed companies, Migiro S. O. (2016)
Sherif M. - Ethical Dow Jones indexes and investment performance: international evidence (2016)
Moloi T. - Governance of risks in South Africa’s public higher education institutions (HEIs) (2016)
Athanasios P. Fassas - Exposure-based volatility: an application in corporate risk management, Lyaskov V. R. (2016)
Banda H. - The impact of economic growth on unemployment in South Africa: 1994-2012, Ngirande H., Hogwe F. (2016)
75-річчя доктора фізико-математичних наук Мамуні Євгена Петровича (2018)
Рябов С. В. - Циклодекстринвмісні полімери: синтез і використання, Бойко В. В., Кобріна Л. В. (2018)
Дмитрієва Т. В. - Вплив бінарних функціональних добавок природновідновлюваного походження на деградабельність поліетилену, Рябов С. В., Кримовська С. К., Бортницький В. І. (2018)
Сисюк В. Г. - Розробка та дослідження фотополімеризаційних нанокомпозитів з керованими властивостями для технологічних процесів у поліграфії, Гранчак В. М., Давискиба П. М., Угро Н. Г., Зель Л. І. (2018)
Кулик Т. В. - Гібридні декстран-кремнеземні матеріали: отримання, адсорбція, термічні перетворення та структура адсорбційного шару (2018)
Буря А. И. - Изучение теплофизических характеристик графитопластов на основе фенилона, Ерёмина Е. А. (2018)
Didenko K. S. - Cross-linked polysaccharide konjac glucomannan: synthesis, characterization and phenol adsorption, Kozak N. V., Klepko V. V. (2018)
Кузьменко М. Я. - Синтез і властивості (алкокси)(ацилокси)титанатів на основі суміші монокарбонових кислот соняшникової та лляної олій, Кузьменко С. М., Ласковенко Н. М., Коляда Т. Ю., Пашкіна Г. О., Стогній А. О. (2018)
Лебедєв Євген Вікторович. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреата премії імені А. І. Кіпріянова НАН України, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професор (7.09.1941 – 12.06.2018) (2018)
Пам'яті Нестерова Анатолія Євтихійовича (20.11.1935 - 05.07.2018) (2018)
Єгоров І. Ю. - Індикатори публікаційної активності та критерії якості наукових видань: підходи до визначення (2018)
Пархоменко В. Д. - Інтелектуальний продукт як основа матеріалізації і розвитку, Секі С. (2018)
Попов М. В. - Індексація наукових текстів у міжнародних базах даних, Богатель Н. В. (2018)
Рева О. М. - Метод визначення інтегративного показника компетентності експерта, Камишин В. В. (2018)
Андрощук Г. О. - Економічне шпигунство: зростання масштабів і агресивності (Частина І) (2018)
Баланчук І. С. - Досвід інноваційного розвитку Південної Кореї і його адаптація в Україні (2018)
Сенченко В. В. - Четырехзвенная спираль инновационной деятельности и её влияние на создание новых знаний и технологий, Соловьев В. П. (2018)
Вертий А. А. - Радиометрия ММ диапазона в системах безопасности, включая охрану периметра, детектирование спрятанного оружия и обнаружение горючих жидкостей в закрытых сосудах, Сабыров Аскар, Сиренко Ю. К., Саутбеков С. С., Сабыров Арман, Павликов В. В. (2018)
Осадча А. Б. - "Інформаційні і комунікаційні технології” як один з основних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, Гаврис Т. В. (2018)
"Атомна енергетика” відкрита в Українському державному хіміко-технологічному університеті (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Coy R. - Determinants of foreign direct investment: an analysis of Japanese investment in Ireland using the Kano model, Kathryn Cormican (2014)
Chiyachantana C. N. - Credit watch placement and security price behavior around bond rating revisions, Manitkajornkit E., Taechapiroontong N. (2014)
Galeshchuk S. - Behavioral economics as the new mainstream in economic thinking: reinterpretation of financial and currency risks (2014)
Yensen Ni - Investing bond funds in bear stock markets, Paoyu Huang, Chwentzy Shyong (2014)
Makedon V. - Improving methodology of estimating value of financial sector entities dealing in mergers and acquisitions, Korneyev M. (2014)
Tsai-Yuan Lin - Impact of an independent director system on a board of directors and the system's relation to corporate performance. Case study of listed companies in Taiwan, Min-Yen Chang (2014)
Postaliuk M. - Evaluation of an innovative project of saving energy in housing and communal services, Kwon G. (2014)
Rajchlova J. - The venture capital in the Czech companies: development of number of employees and efficiency of employees, Fedorova A., Brož Z. (2014)
Vagizova V. - Formation of sustainable development strategy of credit organizations based on balanced scorecard, Klaas J. (2014)
Po-Kai Huang - The stock index futures hedge ratio with structural changes (2014)
Мардаревич Р. С. - Вплив термічної обробки на трибокорозію гальванічних покриттів на основі нікелю, Винар В. А., Слєпко Р. Т., Василів Х. Б. (2018)
Буряк В. Г. - Аналіз характеристик мікроструктури поверхонь композиційних ріжучих пластин, Буряк В. В., Драпак Л. С., Буряк А. В. (2018)
Войтов В. А. - Обоснование критериев оценки чувствительности и прирабатываемости трибосистем, Бекиров А. Ш., Войтов А. В. (2018)
Аулін В. В. - Обґрунтування критеріїв інформативності і відносної чутливості діагностичних параметрів технічного стану трибосистем агрегатів транспортних машин, Гриньків А. В., Лисенко С. В., Чернай А. Є., Замота Т. М. (2018)
Студент М. М. - Вплив підвищеного тиску повітряного струменю на властивості електродугових покриттів, Гвоздецький В. М., Дзьоба Ю. В. (2018)
Писаренко В. Г. - Дослідження ударної в’язкості матеріалу отриманого за технологією інжекційного лиття порошку, Завадюк С. В. (2018)
Mikosianchyk O. A. - Theoretical aspects of the structural and rheological state of boundary lubricating layers in friction pairs, Mnatsakanov R. G., Khimko A. N., Kichata N. N., Yakobchuk A. E. (2018)
Шлапак Л. С. - Моделювання поширення тепла у кільцях торцевих ущільнень нафтогазопромислових насосів, виготовлених із композиту на основі карбіду хрому, за умов сухого тертя, Шіхаб Т. А., Присяжнюк П. М., Луцак Л. Д., Андрусишин Р. В. (2018)
Курпе О. Г. - Освоєння виробництва гарячекатаних рулонів зі сталі марки S460MC на широкосмуговому стані 1700, Кухар В. В. (2018)
Диха О. В. - Наближений розв`язок зносоконтактної задачі для підшипника ковзання з прямою парою тертя, Дитинюк В. О. (2018)
Title (2016)
Contents (2016)
Hull R. M. - SEO valuation and insider manipulation of R&D, Kwak S., Walker R. L. (2016)
Lin J.-C. - Does the inverse exchange-traded fund trading convey a bearish signal to the market? (2016)
Park S. - Different means of earnings management of owner-managed firms versus agent-led firms: evidence from chaebols in Korea (2016)
ELFakir A. - A multiagent game theoretical approach to adverse selection in corporate financing, Tkiouat M. (2016)
Jatautas J. - The effect of legislation on hydropower development: case study of Lithuania, Kasiulis E. (2016)
Lukason O. - Failure processes of old manufacturing firms in different European countries, Laitinen E. K. (2016)
Papanastasopoulos G. A. - The accrual anomaly in the Greek stock market, Tsalas A. I., Thomakos D. D. (2016)
Mhlanga M. Z. - Investigating causes of delays and cost escalation in project execution during turnarounds, Munapo E., Mavetera N. (2016)
Scheers van L. - Is there a link between economic growth and SMEs success in South Africa (2016)
Ngek N. B. - Performance implications of financial capital availability on the financial literacy – performance nexus in South Africa (2016)
Hung N. H. - Various moving average convergence divergence trading strategies: a comparison (2016)
Lose T. - An evaluation of the effectiveness of business incubation programs: a user satisfaction approach, Tengeh R. K. (2016)
Mwepu Mbuya J.-M. - Selected skills required for sustainable small and medium businesses, Bounds M., Goldman G. (2016)
Abidin I. S. Z. - Determinants of Malaysia – BRICS trade linkages: gravity model approach, Haseeb M., Chiat L. W., Islam M. R. (2016)
Makhitha K. M. - Do small craft businesses need strategic marketing to survive? (2016)
Аль Ібрахімі Метак М. А. - Возможности расширения ориентационных возможностей многокомпонентных станков (2018)
Амелін М. Ю. - Забезпечення надійності транспортних засобів у контексті використання захисних полімерних нанокомпозитних покриттів (2018)
Березін Л. М. - До розрахунків деталей на міцність, довговічність та надійність (2018)
Браїло М. В. - Дослідження теплофізичних властивостей епокси-поліефірних композитів, модифікованих метилендіфенілдіізоціанатом, Букетов А. В., Якущенко С. В., Яцюк В. М. (2018)
Букетов А. В. - Дослідження адгезійних властивостей модифікованих 4-амінобензойною кислотою полімерних композитних матеріалів, Кулініч А. Г., Гусев В. М., Сметанкін С. О., Яцюк В. М. (2018)
Волков В. П. - Принцип створення бази знань для обслуговування легкових автомобілів за допомогою онтологій, Павленко В. М. (2018)
Ганзюк А. Я. - Дослідження структурно - адсорбційних характеристик сапонітових глин, модифікованих амінами, Стремецький О. І. (2018)
Гасан Ю. Г. - Специальный облицовочный строительный материал на основе гипса, модифицированного золой и серой, Тарасевич В. І., Дроздова О. В. (2018)
Гевко Б. М. - Технологічність конструкції пристроїв і різальних інструментів для оброблення різьбових поверхонь, Ляшук О. Л., Клендій М. І., Марчук Н. М., Котик Р. М. (2018)
Гевко Б. М. - Результати експериментальних досліджень стійкості сверла-мітчика М7-7Н, Стойко І. І., Клендій В. М., Марчук Н. М. (2018)
Гурик О. Я. - Технологічний процес виготовлення внутрішніх багатогранників, Марчук Н. М., Гупка В. В., Диня В. І., Фльонц О. В., Семенів І. І. (2018)
Залога В. О. - Особливості впровадження інтегрованих систем управління, Дядюра К. О., Рибалка І. М. (2018)
Захарова Л. М. - Підвищення темпів гірничих робіт як ефективний захід з управління дисипативними структурами навколо виробки, Назимко І. В. (2018)
Ковальчук С. Б. - Рівняння теорії пружності для композитних брусів із плоскою віссю довільної форми у природній криволінійній системі координат, Горик О. В. (2018)
Ларін О. О. - Компьтерный анализ прочности колонн элеватора при различных вариантах нагружения (часть №1), Трубаєв О. І., Юдаєв В. В. (2018)
Ларін О. О. - Компьтерный анализ прочности колонн элеватора при различных вариантах нагружения (часть №2), Трубаєв О. І., Юдаєв В. В. (2018)
Лещенко О. В. - Дослідження впливу структурно-активної добавки на властивості епоксидних композитів (2018)
Мазін С. П. - Пропозиції щодо конструкції водометної спецмашини для підрозділів охорони громадського порядку, Маренко Г. М., Страшний І. Л., Франков В. М., Скраль В. В. (2018)
Мікуліч О. А. - Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до розв’язання нестаціонарних задач у континуумі Коссера (2018)
Мороз I. A. - Топологічна структура седиментаційних осадів карбонатів металів у водних розчинах неіонногенної ПАР, Янчук О. М. , Кашицький В. П. (2018)
Ніколюк П. К. - Інтелектуальне перехрестя, Комаров В. Ф., Ніколюк П. П. (2018)
Палій Б. М. - Антропоморфний пневматичний захват з можливістю 3D руху пальців (2018)
Панасюк М. В. - Дополнительная реальность, как новое инновационное направление в оптике и сервисное обслуживание данного вида изделий, как необходимый фактор возможности её широкого использования (2018)
Поліщук О. С. - Процес передачі енергії при ударному виконанні операцій легкої промисловості (2018)
Пономарьова Н. В. - Аналіз сучасного стану функціонування прикордонних пунктів пропуску в єдиному митному просторі країни, Волкова Т. В. (2018)
Пригоровська Т. О. - Конструкторсько-технологічне забезпечення виготовлення PDC-доліт для підвищення їх експлуатаційних показників, Войтенко П. І., Врюкало В. В., Пітулей Л. Д., Роп’як Л. Я., Присяжнюк П. М., Бурда М. Й., Луцак Д. Л., Луцак Л. Д. (2018)
Повстяной О. Ю. - Модельні дослідження формування засипки порошків з урахуванням властивості матеріалу на базі моделей випадкової упаковки (двомірний випадок), Дороговцев А. А. (2018)
Ратушний О. В. - Концепція капіллярного насоса, Васильченко Д. Р., Дрофа А. О. (2018)
Сапронова А. В. - Використання дисперсних добавок для підвищення адгезійних і фізико-механічних властивостей полімерних захисних покриттів (2018)
Стухляк Д. П. - Вплив модифікатора 2,4-діамінотолуену на адгезійні властивості та залишкові напруження захисних полімерних покриттів (2018)
Тазетдінов В. А. - Оптимізація процесу підбору інвентаря для настільного тенісу на основі побудови нейронних мереж за критеріями відповідності (2018)
Тарельник В. Б. - Повышение уровня экологической безопасности при использовании интегрированных способов повышения качества стальных деталей, Гапонова О. П., Радіонов О. В. (2018)
Тимощук В. М. - Про деякі оцінки модуля неперервності бігармонічної функції в обернених теоремах наближення, Гінайло П. І., Лісковець С. М., Гуда О. В. (2018)
Троснікова І. Ю. - Закономірності формування структури та властивостей спрямовано армованих композиційних матеріалів систем Mo-Si-B, WC-W2C (2018)
Халед Г. Б. - Квантово-хімічні дослідження енергії взаємодії між молекулами рубрену та стеариновою кислотою та рубреном і метиловим ефіром стеаринової кислоти (2018)
Цідило К. І. - Моделювання напружено-деформованого стану осьового різального інструменту методом скінченних елементів, Карпик Р. Т., Витвицький В. С., Сапаров О. А. (2018)
Захарчук В. І. - Метод багатокритеріального вибору палива для транспортних засобів (2018)
Черкасова К. Т. - Інноваційні підходи у соціокультурній ідентифікації архітектурного об’екту культурної спадщини, Заворіна А. А. (2018)
Авербах М. Я. - Брендування станцій харківського метрополітену. Погляд з позиції архітектора (2018)
Акмен І. Р. - Українська архітектурна спадщина в радянській періодиці 30–40-х рр. ХХ ст (2018)
Булах І. В. - Аналіз наукових досліджень в аспекті архітектурно-містобудівного проектування закладів охорони здоров'я (2018)
Вигдорович О. В. - Порівняний аналіз деяких періодів індустріальної забудови в історії вітчизняної архітектури та містобудування, Скомороха С. С., Божинський Н. І. (2018)
Гелла Е. И. - Влияние утопических идей на градостроительную практику в Харькове в 1920-30-х гг, Качемцева Л. В. (2018)
Давидич Т. Ф. - К пониманию эклектики (2018)
Дементьев В. В. - О субъективных оценках звукоизоляции ударного шума в жилых зданиях (2018)
Ладигіна І. В. - "Smart City" – складна підсистема в складній системі міста (2018)
Ладигіна І. В. - Особливості відновлення деградованих виробничих територій в структурі великого міста (на прикладі м. Суми), Руденко А. О. (2018)
Ремизова Е. И. - Методы исследования ордерного языка в архитектуре постмодернизма, Новак Н. В. (2018)
Фоменко О. О. - Когнітивно-дослідницька матриця виявлення та аналізу проблем міста, Данилов С. М. (2018)
Шарлай Е. В. - Эволюция коммуникативной функции музея и ее влияние на пространственную организацию (2018)
Швиденко О. О. - Будинок Наркомпраці у Харкові, як об’єкт культурного надбання України (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Канализационные тоннели и коллекторы – на пороге экологической катастрофы, Алейникова А. И., Гудилин Р. И. (2018)
Буц Ю. В. - Наслідки впливу пірогенного чинника на біогеохімічні властивості екогеосистем в умовах техногенного навантаження (2018)
Берестянская С. Ю. - Особенности расчета сталебетонных плит на термосиловое воздействие и предпосылки для определения механических и теплофизических характеристик фибробетонов, Опанасенко Е. В. (2018)
Бильченко А. В. - Некоторые вопросы расчета монолитных железобетонных плит проезжей части мостовых сооружений, Кислов А. Г., Кожушко В. П., Синьковская Е. В., Тыква А. И. (2018)
Земляков В. Л. - Спосіб підсилення кам'яних колон (стовпів) попередньо напруженою обоймою, Плахотнікова І. А., Фурсов Ю. В. (2018)
Кожушко В. П. - Актуальность применения композитных материалов для усиления железобетонных балок пролетных строений мостов, Сова Я. И., Воронова Е. М. (2018)
Малявин А. Н. - Повышение эффективности организации технологического обеспечения строительства транспортных сооружений железнодорожных станций, Шевченко А. А. (2018)
Мозговий А. О. - Дослідження кореляційної залежності максимальної товщини льоду за статистичними даними спостережень у водосховищах гідровузлів Дніпровського каскаду (2018)
Мірошніков В. Ю. - Змішана задача теорії пружності для простору з циліндричними порожнинами та деякими крайовими умовами контактного типу (2018)
Семененко Н. В. - Литературный обзор теорий расчета тороидальных оболочек, Бессмертный С. И., Лылка А. М., Нечволод О. О. (2018)
Яровий С. М. - Залишковий ресурс металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж (2018)
Вяткін К. І. - Вплив урбанізації на розвиток соціуму, В'яткін Р. С. (2018)
Кабусь О. В. - Дослідження корозійної стійкісті бетонів з хімічними добавками у розчині сірчаної кислоти, Коломієць Ю. В., Буцька Л. М., Ліхограй В. В. (2018)
Никичанов В. В. - Применение различных отходов промышленности в технологии изготовления жаростойких бетонов (2018)
Плахотніков К. В. - Збереження тепла за рахунок використання покриття на основі порожніх мікросфер, Бондаренко Д. О., Старкова О. В., Костюк Т. О. (2018)
Ємельянова І. А. - До питання визначення раціональних режимів роботи універсального безпоршневого шлангового бетононасоса, Чайка Д. О. (2018)
Ємельянова І. А. - Особливості виконання бетонних робіт в умовах будівельного майданчика, Гордієнко А. Т., Субота Д. Ю. (2018)
Петровський А. Ф. - Розробка технології спорудження протифільтраційного екрану з використанням шнекового устаткування, Борисов О. О., Кирилюк С. В. (2018)
Болотских Н. Н. - Кабельные системы для поддержания температуры и предотвращения замерзания жидких сред в трубопроводах, Болотских Н. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Инфракрасные кварцевые обогреватели помещений (2018)
Степанов О. В. - Повышение эффективности биологической очистки сточных вод (2018)
Назаренко О. М. - Моделювання сталості водно-хімічного режиму системи водопостачання в умовах глобального потепління, Назаренко І. А., Копакова Л. А. (2018)
Беляев Н. Н. - Применение сопряженного уравнения для решения задач в проблеме загрязнения атмосферного воздуха, Калашников И. В., Машихина П. Б. (2018)
Біляєв М. М. - Зменшення концентрації оксиду вуглецю у вихлопних газах автотранспорту, Русакова T. I. (2018)
Левашова Ю. С. - Наслідки підвищеної чи зниженої іонізації повітря в робочому просторі приміщення, Косенко Н. О., Коваленко А. В. (2018)
Малишева В. В. - Використання математичної моделі прогнозування ступеня шумового забруднення примагістральних територій та шляхи його подолання (2018)
Крот О. П. - Вплив морфологічного складу твердих побутових відходів на процеси їх термічного знешкодження, Крот О. Ю. (2018)
Данова К. В. - Проблеми забезпечення безпеки праці осіб із інвалідністю в умовах підприємств будівельної галузі (2018)
Березовський А. І. - Оптимізація проектних рішень під час вибору типу вогнезахисту металевих конструкцій машинних залів АЕС, Рудешко І. В., Дагіль В. Г. (2018)
Гольтерова Т. А. - Проблемні питання економіки проектно-будівельних рішень, Обухова Н. В. (2018)
Долгий В. П. - Особенности подбора состава трубобетона, Сопов В. П. (2018)
Title (2011)
Contents (2011)
Li D. - Did investors feel fairer after Regulation Fair Disclosure? Evidence from abnormal trading volume before earnings announcements, Li G., Li M. (2011)
Gay R. - The pension separation theorem (2011)
Kadiyala P. - Impact of bankruptcy law reform on capital markets in Brazil (2011)
Obeid H. - The impact of stock exchange performance of selected French privatization firms, Bhatti M. I. (2011)
Sadeghi M. - Investment opportunities and stock liquidity: evidence from DJIM index additions in Persian Gulf states (2011)
Wang Y.-M. - Investor sentiment spillover effects between the futures and spot markets, Li C.-A., Lin C.-F. (2011)
Feys C. - The post-acquisition performance of acquired owner-managed firms, Manigart S. (2011)
Chen C.-C. - Expiration-day effects, settlement mechanism, and market structure: an empirical examination of Taiwan futures exchange, Kuo S.-W., Huang C.-S. (2011)
Fumagalli A. - Valorization and financialization in cognitive biocapitalism, Lucarelli S. (2011)
Cao T. - Pension fund share transactions and board dynamics - UK evidence (2011)
Title (2016)
Contents (2016)
Der B. A. - Investigation on the value relevance of accounting information: evidence from incorporated companies in the Singapore capital market, Polak P., Masri M. (2016)
Dash M. - A study of regional trends in external debt in developing economies (2016)
Blanco-Oliver A. - Hybrid model using logit and nonparametric methods for predicting micro-entity failure, Irimia-Dieguez A., Oliver-Alfonso M. D., Vazquez-Cueto M. J. (2016)
Rao U. - Corporate valuation: theoretical postulates and empirical evidence from SENSEX firms in India (2016)
Jena S. K. - Does contract size matter for price discovery and risk management in stock index futures?, Dash A. (2016)
Njuguna J. - Testing the efficient market hypothesis on the Nairobi Securities Exchange (2016)
Mayur M. - An empirical investigation of market timing behavior: evidence from Indian IPOs (2016)
Holtzhausen J. P. - Critical assessment of risk-taking behavior and economic performance of male entrepreneurs in the Centurion central business district in South Africa, Naidoo V. (2016)
Chung C. Y. - Stock split, unseasoned equity offering, and firm value: evidence from the Korean stock market, Ju K., Ryu D. (2016)
Swanepol E. - The impact of executive remuneration on risk-taking in the banking industry, Smit A. M. (2016)
Enerson M. - Factors that influence the marketing of professional services, Mason R. B., Corbishley K. M. (2016)
Madinga N. W. - Exploring status consumption in South Africa: a literature review, Maziriri E. T., Lose T. (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Aliouche E. H. - The behavior of franchisor stocks, Bianchi R. J., Drew M. E. (2014)
Adamo R. - Performance and risk of green funds, Federico D., Notte A. (2014)
Bounouala R. - Commercial banks in microfinance: entry strategies and keys of success, Rihane C. (2014)
Seetharam Y. - Fusion investing: an innovative approach to asset selection, Auret C. (2014)
Lukyanets O. - Methodological approach to the evaluation of the financial system stability in the conditions of economic transformation (2014)
Choi H.-S. - Seasonality based style rotation strategy in major stock markets (2014)
Lin Z.-W. - Technical analysis and market efficiency: an empirical examination on energy markets, Hsu S. T.-H., Huang C.-S. (2014)
Титул, содержание (2018)
Липадаев В. Н. - Международная конференция "Титан 2018. Производство и применение в Украине" (2018)
Ахонин С. В. - Получение высокопрочного титанового сплава ВТ22 способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Шваб С. Л., Ерохин А. Г. (2018)
Ахонин С. В. - Особенности получения крупных слитков алюминидов титана в электронно-лучевых установках, Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2018)
Калинюк А. Н. - Особенности производства ленточных литых заготовок марок ВТ1-0 и GRADE 2 из низкосортного губчатого титана, Дереча А. Я., Тэлин В. В., Коляда А. Ф., Костенко В. И., Иванов Н. М. (2018)
Педаш А. А. - Влияние типа источника энергии при 3D принтинге на структуру и свойства деталей из сплава Ti–6Al–4V, Клочихин В. В., Митина Т. А., Шило В. Г. (2018)
Фирстов С. А. - Свойства сплавов на основе алюминидов титана γ-TiAl/α2-Ti3Al при комплексном легировании, Горная И. Д., Подрезов Ю. Н., Бондарь А. А., Шереметьев А. В. (2018)
Григоренко Г. М. - Расчет равновесных диаграмм состояния и фазовых превращений титановых сплавов системы титан – алюминий, Костин В. А., Григоренко С. Г. (2018)
Петрик И. А. - Оценка возможности применения технологии послойного формирования способом плазменной наплавки деталей из титановых сплавов узлов вертолетов и ГТД, Чигилейчик С. Л., Митина Т. А., Марченко Ю. А., Гнатенко М. О. (2018)
Ивасишин О. М. - Микроструктура и свойства многослойных материалов на основе сплава Ti–6Al–4V, полученных по порошковой технологии, Марковский П. Е., Саввакин Д. Г., Бондарчук В. И., Стасюк А. А., Приходько С. В. (2018)
Бердникова Е. Н. - 6 Международная самсоновская конференция "Материаловедение тугоплавких соединений", Васильковская М. А. (2018)
Гасик М. І. - Развитие современных технологий электросталеплавильного производства легированных сталей для высокотехнологичных отраслей промышленности (2018)
Шейко И. В. — 75 (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Acikalin S. - Relationships Between Stock Markets and Macroeconomic Variables: an Empirical Analysis of the Istanbul Stock Exchange, Aktas R., Unal S. (2008)
Biglova A. - Modeling, Risk Assessment and Portfolio Optimization of Energy Futures, Kanamura T., Rachev S. T., Stoyanov S. (2008)
Yang Z. - Continuous Time Evolutionary Market Dynamics: The Case of Fix-Mix Strategies, Ewald C.-O. (2008)
Chen W.-N. - Corporation Financial Performance and Market Reaction to ESOP: Evidence from Taiwan, Hsu C.-Y. (2008)
Li C.-A. - The Impact of the Development of Trading Systems on Bid-Ask Spreads, Lai H.-C. (2008)
Bertin W. J. - Liquidity Issues Surrounding Neglected Firms, Michayluk D., Prather L. (2008)
Kumar K. S. - Financial Product Preferences of Trichirapalli investors using Analytical Hierarchy process and fuzzy Multi Criteria Decision Making, Banu C. V., Nayagam V. L. G. (2008)
Croce A. - Stock repurchases and future operating performance: empirical evidence from Italy, Daminelli D., Giudici G. (2008)
Simpson J. - Identification of stock market maniplulation: a case study, Alles L., Evans J., Westaway J. (2008)
Gopalaswamy A. K. - Stock price reaction to merger announcements: an empirical note on Indian markets, Acharya D., Malik J. (2008)
Shkolnyk I. - The peculiarities of the financial market development in Ukraine, Kozmenko O. (2008)
Кирильчук К. - Комплексний аналіз популяцій Trifolium pratense L. на заплавних луках лісостепової зони України, Баштовий М. (2018)
Козак Ю. - Cтруктура адвентивної фракції флори заплавних екосистем міста Луцька та його околиць (2018)
Красовський В. - Особливості просторового розподілу території Хорольського ботанічного саду, Черняк Т., Зубенок О. (2018)
Логвиненко I. - Степова рослинність на території Волинської височини та проблеми її охорони (2018)
Медведєв Д. - Вплив температури на ріст і життєздатність міцелію штамів мікофільного гриба Cladobotryum dendroides, Бісько Н. (2018)
Сухомлін К. - Про колекцію мошок (Simuliidae, Diptera) кафедри зоології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Зінченко O. (2018)
Кобеза П. - Грегарина Gigaductus exiguus (Gigaductus) паразитує в турунах Calathus melanocephalus (Carabidae) в умовах центральної частини степової зони України, Пахомов O. (2018)
Кобеза П. - Морфометричні особливості грегарин Gigaductus exiguus Eugregarinorida, Gigaductus кишкових паразитів Pterostichus melas Coleoptera, Carabidae, Бригадиренко В., Пахомов О. (2018)
Титюк O. - Новий тип розвитку нюхової розетки в анциструса звичайного Ancistrus dolichopterus, Степанюк Я. (2018)
Білокур Д. - Показники неспецифічного антиінфекційного захисту у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області (2018)
Вознесенська Т. - Вплив введення наночастинок срібла на ооцити і клітини їх фолікулярного оточення в умовах експериментального гломерулонефриту, Ступчук М., Калейнікова О., Срібна В., Блашків Т. (2018)
Купиняк Н. - Мембранний потенціал мітохондрій за дії сураміну, Охай І., Манько В. (2018)
Левадянська Ю. - Тканинне дихання в печінці та холесекреція за умов дії L-цистеїну, Решетнік Є., Весельський С., Янчук П. (2018)
Коржик О. - Особливості електроміографічної активності дистальних м'язів кисті у жінок із різною модальною α-частотою, Павлович О., Бранюк С., Моренко А. (2018)
Yukhymenko L. - Methodical Approach to the Study of Intersystem Interaction of Human Cardiovascular System and Brain, Makarchuk M. (2018)
Андреюк Н. - Метод створення вестибулярного навантаження та його вплив на серцево-судинну систему фехтувальників (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Stein M. - The world of funds of funds, Rachev S. T., Sun W. (2008)
Gorman L. R. - Measuring Alpha-Based Performance: Implications for Alpha-Focused Structured Products, Weigand R. A. (2008)
Anoruo E. - Joint variance-ratio tests of random walks in China's closed-end fund market, Elike U. (2008)
Aldaihani M. M. - Portfolio optimization models and a tabu search algorithm for the Kuwait Stock Exchange, Aldeehani T. M. (2008)
Wang J. - Estimation of the degree of market imperfections: theory and application in currency futures markets, Hsu H. (2008)
Yosef R. - European and American put options on insurance products (2008)
Phoon K. F. - Further evidence on the approximation of confidence intervals for Sharpe style weights: the case of Australian listed managed funds, Watson J., Wickramanayake J. (2008)
Coppola M. - Life office management perspectives by actuarial risk indexes, D'Amato V., Emilia Di Lorenzo, Sibillo M. (2008)
D'yakonova I. - Methodological foundations for the modernization of banking supervision in Ukraine on the basis of leading indicators (2008)
Brzeszczynski J. - Performance of high dividend yield investment strategy on the Polish Stock Market 1997-2007, Gajdka J. (2008)
Title (2016)
Contents (2016)
Gokgoz F. - Electricity price forecasting in Turkey with artificial neural network models, Filiz F. (2016)
Park H.-Y. - Controlling shareholders’ ownership structure, foreign investors’ monitoring, and investment efficiency, Chae S.-J., Cho M.-K. (2016)
Giannarakis G. - The impact of corporate social responsibility on financial performance, Konteos G., Zafeiriou E., Partalidou X. (2016)
Sutarmin Sutarmin - Value chain analysis to improve corporate performance: a case study of essential oil export company in Indonesia, Jatmiko D. P. (2016)
Rajchlova I. J. - Benchmarking study on the venture capital market in the Czech Republic, Hungary and the Netherlands, Svatoaova I. V. (2016)
Oliveira M. A. - A volatility-based approach to gold as a safe haven: can it explain the abnormalities in gold returns during periods of extreme financial adversity?, Santos C. (2016)
Knezevic M. - The importance of bank guarantees in modern business (business environment in Serbia), Lukic A. (2016)
Scheers van L. - The importance that customers place on service attributes of sale personal in the retail sector (2016)
Haque F. - Corporate governance and financial performance: an emerging economy perspective, Arun T. G. (2016)
Wyk van G. - Critical assessment of Just-in-Time (JIT) process within a South African company: the case of Sabertek, Naidoo V. (2016)
Botha J. A. R. - A holistic view of the use of corporate culture conveyed by internal marketing for enhancing stability, sustainability and consistency in service quality (2016)
Makhitha K. M. - Challenges impacting on small independent retailers performance in Soweto, Johannesburg in South Africa (2016)
Donald M. F. - The relationship between perceived organizational support and organizational commitment among academics: the mediating effect of job satisfaction, Hlanganipai N., Shambare R. (2016)
Worku Z. - The impact of poor quality municipal services on small enterprises (2016)
Title (2008)
Contents (2008)
Ciccone S. J. - A month-by-month examination of long-term stock returns, Etebari A. (2008)
Giacometti R. - Funds of hedge funds: a comparison among different portfolio optimization models implementing the zero-investment strategy, Rachev S. T. (2008)
Yavas B. F. - Integration among global equity markets: portfolio diversification using exchange-traded funds, Rezayat F. (2008)
Amt G. - Standardized strategy assessment as a contribution to banks' corporate ratings, Lindstadt H., Wolff M. (2008)
Dempsey M. - The significance of beta for stock returns in Australian markets (2008)
Barnes E. - Ownership, regulation, information and the capital acquisition process (2008)
Wang C.-C. - The information spillover between stock index and derivative products trading behaviour in Taiwan, Yang J. J. W. (2008)
Al-Obaidan A. M. - Efficiency effect of direct lending controls: an empirical study of the gulf cooperation council countries (2008)
Fenech J. P. - The stock market reaction to Australian convertible debt issues: new evidence (2008)
Clark E. - The effect of political events on the Pakistan stock exchange 1947-2001, Masood O., Tunaru R. (2008)
Khoshnevisan M. - FMRI studies in neuro-fuzzy and behavioural finance: a case based approach, Nahavandi S., Bhattacharya S., Bakhtiary M. (2008)
Hotson L. - The Information Content of Directors' Trades: Empirical analysis of the Australian Market, Singh H., Singh N. (2008)
Zortuk M. - New Assessment on the Fisher Hypothesis: the case of Turkey (2008)
Title (2016)
Contents (2016)
Lin W.-T. - Relationship of cash conversion cycle and PRGap with firm performance: an empirical study of Taiwanese companies, Horng M.-S., Chou J.-H. (2016)
Kozmenko O. - Priority directions of improvement of state of pension coverage in Ukraine, Mospanova Y. (2016)
Choi P. M. S. - Why do firms hold cash? Evidence from Korean stock listings, Choi J. H. (2016)
Fan J. H. - The role of commodities investments in the decumulation phase of retirement, Wiafe O. K. (2016)
Daskalopoulos E. - Assessing variations in foreign direct investments under international financial reporting standards (IFRS) adoption, macro-socioeconomic developments and credit ratings, Evgenidis A., Tsagkanos A., Siriopoulos C. (2016)
Campa-Planas F. - Management information used by Spanish Airlines for the financial decision making process: an exploratory study, Kalemba N., Banchieri L.-C., Magaz-Perez J. (2016)
Giannarakis G. - An analysis of United States on Dow Jones Sustainability Index, Partalidou X., Zafeiriou E., Sariannidis N. (2016)
Umezurike S. A. - Socio-economic implications of South Africa’s foreign direct investment in Southern African development, Iwu C. G., Asuelime L. (2016)
Dubihlela J. - South African generation-X online shopper satisfaction and their repurchase intentions, Chauke D. (2016)
Edoun E. I. - Critical assessment of Highly Indebted Poor Countries (HIPIC) Initiative in Africa and the Implication of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) (2001-2016): a theoretical perspective, Motsepe D. (2016)
Otieno P. S. - Managing airport service quality – the impact of self-service technologies, Govender K. (2016)
Gqaji A. - Perceived impact of public sector leadership on road infrastructure service delivery, Proches C. G., Green P. (2016)
Muleya D. - Human resource practices as determinants of employees’ intention to leave: a study from a selected South African institution, Ngirande H., Rachidi M. P. (2016)
Asoba S. N. - Challenges to the growth of African immigrant-owned businesses in selected craft markets in Cape Town, South Africa, Tengeh R. K. (2016)
Бабенко В. - Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх учителів-словесників у процесі навчання стилістики (2018)
Борисова Н. - Ментальний лексикон в процесі оволодіння студентами іноземними мовами (2018)
Вернигора О. - Критерії, показники та рівні сформованості лінгвокраїзнавчої компетентності майбутніх учителів української мови та літератури (2018)
Вождаєнко А. - Аксіологічне вивчення поезії Миколи Вороного в старшій школі (2018)
Глоба О. - Стратегія диференціації методу проектної технології у навчанні майбутніх учителів англійськоїт мови (2018)
Дига Н. - Діалог з історією як прийом навчання зарубіжної літератури (на прикладі твору В. Скотта "Айвенго" (2018)
Дружененко Р. - "Методична система навчання мови" і "технологія навчання мови" чи "технологізована система навчання мови"? (2018)
Заболотна Т. - Формування іншомовної комунікативної компетенції: використання новітніх технологій (2018)
Kardash L. - On the problem of connection between the categories of negation? opposition and other linguistic categories (2018)
Костик Є. - Формування мовної компетенції студентів на елективних заняттях з іноземної мови (2018)
Кравченко В. - Реалізація методу storytelling у мовно-літературній освіті (2018)
Kulyk O. - Communicative competence: approaches to determination and its effects in forming a language personality (2018)
Ненько Ю. - The concept of professionally oriented communicative training of future civil protection service officers (2018)
Олійник А. - Текст як засіб формування ключових та предметної компетентностей старшокласників у процесі навчання морфології української мови на профільному рівні (2018)
Cердюк Н. - Основні підходи до застосування інформаційних технологій у процесі викладання іноземних мов, Хрін І. (2018)
Степанова О. - Мовленнєва компетенція в контексті освітньої парадигми майбутнього вихователя (2018)
Сулімова Л. - Інноваційні прийоми як засіб формування демократичних цінностей у старшокласників (2018)
Танана С. - Характеристика педагогічних умов формування готовності вчителів-філологів до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі (2018)
Тонконог Н. - Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземних мов (2018)
Шабінський М. - Патріотичне виховання у французькій школі (2018)
Шемуда М. - Застосування мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов (2018)
Юрійчук Н. - До проблеми професійної підготовки студентів-філологів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2008)
Contents (2008)
Schlecht V. - How to predict preferences for new items (2008)
Gallo A. - The performance of pension funds: the case of Italy (2008)
Polak P. - The application of cash pooling into business practice - ČEZ Group, Simon O. (2008)
Nartea G. V. - Persistence of size and value premia and the robustness of the Fama-French three-factor model in the Hong Kong stock market, Gan C., Wu J. (2008)
Kurtaran A. - The post-issue operating performance of IPOs in an emerging market: evidence from Istanbul Stock Exchange, Er B. (2008)
Rakotomavo M. T. J. - Do retail investors and institutions pay the same spread? (2008)
Lee S. W. - Ownership structure, regulation, and bank risk-taking: evidence from Korean banking industry (2008)
Semmler W. - Credit Risk, credit derivatives and firm Value based models, Bernard L., Robert M. (2008)
Schoenmaker D. - Is the home bias in equities and bonds declining in Europe?, Bosch T. (2008)
Anoruo E. - Asymmetric dynamics in current account - interest rate nexus: evidence from Asian countries, Elike U. (2008)
Lahouel N. - GARCH option-pricing model with analytical solution when interest rate and risk premium change randomly, Kouki M. (2008)
Kornecki L. - Foreign direct investment and macroeconomic changes in CEE integrating into the global market (2008)
Title (2008)
Contents (2008)
Bollen B. - Are company size and stock beta, liquidity and idiosyncratic volatility related to stock returns? Australian evidence, Clayton L., Dempsey M., Veeraraghavan M. (2008)
Celik S. - The characteristics of bank common stocks within the framework of Capital Asset Pricing Model: evidence from Turkey, Aktan B., Mandaci P. E. (2008)
Hanias M. P. - The use of chaos theory predicting the EURIBOR index, Curtis P. G., Mylonakis I. (2008)
Chiang Y.-C. - Exchange rate exposures of Taiwanese firms, Lin Y.-C. (2008)
Minola T. - Access to external capital for techno start-ups: evidences from the UK, Minshall T., Giorgino M. (2008)
Gursoy G. - Trading volume and stock market volatility: evidence from emerging stock markets, Yuksel A., Yuksel A. (2008)
Lee Y.-M. - The out-of-sample forecasts of nonlinear current depth of recession model of the output in the United Kingdom, Wang K.-M., Lin Y.-C. (2008)
Vaz J. J. - The effect of interest rate changes on bank stock returns, Ariff M., Brooks R. D. (2008)
Skogsvik K. - P/E-ratios in relative valuation - a mission impossible?, Skogsvik S. (2008)
Title (2014)
Contents (2014)
Bouslama G. - Changes in organizational architecture and small business lending policy: the case of bank acquisitions, Bouteiller C. (2014)
Bayar Y. - Effects of economic growth, export and foreign direct investment inflows on unemployment in Turkey (2014)
Suppa-Aim T. - Liquidity-augmented performance evaluation of Thai's mutual funds, Jelic R., Theobald M. (2014)
Huang H.-C. - The performance of imbalance-based trading strategy on tender offer announcement day, Su Y.-C., Liu Y.-C. (2014)
Garcia M. M. - Sovereign bond spreads and credit default swap premia: cointegration and causality, Valle C. T., Marin J. L. M. (2014)
Lee Y.-H. - Day-of-the-week and jump effects in international investment sentiment indices (2014)
Moche T. J. - Fiscal decentralisation and poverty in South Africa: evidence from panel data analysis, Monkam N., Aye G. C. (2014)
Ankudinov A. - Investment drivers of shareholder value creation in large publicly traded Russian companies, Lebedev O. (2014)
Koulakiotis A. - Dynamic portfolios interdependencies: new evidence from the Athens Stock Exchange, Kiohos A., Papasyriopoulos N., Georganou A. (2014)
Duan C.-W. - The predictive power of volatility models: evidence from the ETF market, Lin J.-C. (2014)
Gokgoz F. - Measuring technical financial efficiencies and performances in the emerging markets: evidence from Turkish banking sector (2014)
Title (2009)
Content (2009)
Fraenkle J. - Review: algorithmic trading, Rachev S. T. (2009)
Masood O. - Performance and efficiency of risk managers in Saudi Arabia, Chaudhary S. (2009)
Aktan B. - Revisiting the successive financial crises and bank failures on the threshold of a global hell: a qualitative review, Icoz O. (2009)
Dempsey M. - The Fama and French three-factor model and leverage: compatibility with the Modigliani and Miller propositions (2009)
Lin M.-C. - Sentiment on cross-sectional stock returns and volatility (2009)
Clements A. - The death of the overreaction anomaly? A multifactor explanation of contrarian returns, Drew M. E., Reedman E. M., Veeraraghavan M. (2009)
Liu H.-C. - The role of SGT distribution in Value-at-Risk estimation: evidence from the WTI crude oil market, Lee M.-C., Chang C.-M. (2009)
Seghir S. - Does foreign direct investment impact the financial stability or conversely: the case of Tunisia? A gravity model approach (2009)
Chou J.-H. - Fitting the term structure of interest rates in illiquid market: Taiwan experience, Su Y.-S., Tang H.-W., Chen C.-Y. (2009)
Hatemi-J A. - The International Fisher Effect: theory and application (2009)
de Giorgi E. - Prospect theory and mean-variance analysis: does it make a difference in wealth management?, Hens T. (2009)
Su Y.-C. - Intraday causality between order imbalance and return of speculative top losers, Hu S.-Y., Huang H.-C., Hsieh J.-Q. (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Shirvani H. - Testing for periodic integration and cointegration of the stock prices of the G7 countries, Wilbratte B., Delcoure N. (2009)
Karacaer S. - How do firm characteristics affect the market reaction to investment announcements: ISE case, Ozek P. (2009)
Aktan S. - Financial statement indicators of financial failure: an empirical study on Turkish public companies during the November 2000 and February 2001 crisis (2009)
Kontsas S. - An econometric approach to the effects of euro to investments and growth on six European Union countries, Mylonakis J. (2009)
Ibrahim Y. - Islamic bonds and the wealth effects: evidence from Malaysia, Minai M. S. (2009)
Tokat H. A. - Re-examination of volatility dynamics in Istanbul Stock Exchange (2009)
Luo J. - An empirical analysis of Chinese stock price anomalies and volatility, Gan C., Hu B., Kao T.-H. (2009)
Chen D.-H. - Multiscale hedge ratio between Taiwan stock and futures index: an application of wavelet analysis, Chen W.-N., Chuang C.-L. (2009)
Mandaci P. E. - Testing capital structure models for Turkish non-financial firms: the analysis of firm-specific financial factors and agency variables (2009)
Титул, зміст (2018)
Снісар Л. М. - Протокол контролю хімічної та бактеріологічної безпеки води для гемодіалізу/гемодіафільтрації, Ліксунова Л. О. (2018)
Дріянська В. Є. - Особливості показників імунітету у хворих на непроліферативні форми хронічного гломерулонефриту, Величко М. Б., Петрина О. П., Порошина Т. В., Непомнящий В. М., Ліксунова Л. О., Малашевська Н. М. (2018)
Stepanova N. - The relationship between the dose of continuous erythropoietin receptor activator and oxidative stress in hemodialysis patients, Korol L., Novakivskyy V., Kolesnyk M. (2018)
Burlaka Ie. A. - Apoptosis as a mechanism of the albumin-induced kidney damage in childhood nephrotic syndrome, Bagdasarova I. V. (2018)
Лавренчук О. В. - Функціональний стан нирок у дітей, що перенесли гостре пошкодження нирок, в катамнезі спостереження, Багдасарова І. В., Пономарева М. А. (2018)
Дудар І. О. - Рівень пролактину у пацієнтів з ХХН V стадії, які лікуються гемодіалізом, Савчук В. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф. (2018)
Король Л .В. - Вікові особливості оксидативного стресу у пацієнтів з пієлонефритом, Степанова Н. М., Лавренчук О. В., Мигаль Л. Я. (2018)
Lapchynska I. I. - Half a century of IgA nephropathy: achievements, frustrations and challenges (2018)
Iнформацiя до читачiв (2018)
Повідомлення (2018)
Title (2014)
Contents (2014)
Hull R. M. - A capital structure model (CSM) with tax rate changes (2014)
Barra C. - Governance and efficiency of fiscal institutions, Bimonte G., Spennati P. (2014)
Wynne K. - Investor behavior in a university student managed portfolio, Filante R. (2014)
Naccarato A. - Element-by-element estimation of a volatility matrix. An Italian portfolio simulation, Pierini A. (2014)
Wanderlei Lima de Paulo - Cluster analysis for regime identification and forecasting with application to the enhanced index tracking problem, Oswaldo Luiz do Valle Costa (2014)
Coppola M. - Basis risk in solvency capital requirements for longevity risk, D'Amato V. (2014)
Maduku D. K. - Behavioural intention towards mobile banking usage by South African retail banking clients (2014)
Sudeck K. - Female board appointments and stock market reactions: evidence from the German stock market, Iatridis G. (2014)
Aumeboonsuke V. - The vitality of beta in the Asean stock markets (2014)
Andreeva E. - The improvement of the organization of operational business processes of innovation enterprise using various forms of financing, Nechaev A. (2014)
Horng M.-S. - The effect of 2008 financial crisis on trade credit: empirical evidences from Taiwan, China, Hong Kong, Japan and Korea, Chou J.-H., Hsieh C.-M. (2014)
Meltenisova E. - Financial management in electric utilities on liberalized market: cross-country analysis, Meltenisova E. (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Panyagometh K. - An anatomy of calendar effects in Thailand (2016)
Tkachuk I. - How changing of different factors impacts the quantity of NGOs incomes in Ukraine (2016)
Nikolaev D. - Factors of investments in automobile companies’ R&D, Akimova L., Mylov I., Kareva D., Azimov T. (2016)
Vortelinos D. - The effect of the european economic news releases to the US financial markets in the crisis period, Gkillas K. (2016)
Kozmenko S. - The viability of asset price channel implementation to the monetary transmission mechanism of Ukraine, Plastun O. (2016)
Savitri E. - Coorporate governance mechanism and the moderating effect of independency on the integrity of financial reporting (2016)
Weigand R. A. - The performance and risk of banks in the U.S., Europe and Japan post-financial crisis (2016)
Raisova M. - Normal and reverse stock splits in the V4 countries, Uzik M., Hoffmeister C. M. (2016)
Iazzolino G. - Positioning firms in a new business performance space: an empirical study design on Euronext listed companies, Migliano G. (2016)
Tan Y. - Stability and profitability in the Chinese banking industry: evidence from an auto-regressive-distributed linear specification, Anchor J. (2016)
Azatbek T. - Assessment of foreign direct investment, export and economic growth on the example of Kazakhstan, Ramazanov A. (2016)
Title (2009)
Contents (2009)
Seckin A. - Investment characteristics of the market for paintings in Turkey: 1990-2005, Atukeren E. (2009)
Lee S. W. - Regulatory reforms and moral hazard in Korean banking (2009)
Fu Y.-F. - Industry momentum effect and autocorrelation: evidence from Taiwan, Kang H.-H. (2009)
Al-Jarrah I. M. - The efficiency cost of market power in banking: a test of the "quiet life" and related hypotheses in the Jordan's banking industry, Gharaibeh H. (2009)
Hull R. M. - Signaling and proceeds usage for seasoned equity offerings, Kwak S., Walker R. L. (2009)
Lu Y.-C. - Institutional herding premium in the Taiwan stock market, Wong J.-Y., Fang H. (2009)
Wu C. - Mutual fund advertisements (2009)
Jiang C. - Pricing of principal-protected funds in China: are the guarantee fees too high?, Ma Y., An Y. (2009)
Huang C.-S. - Dividend payout ratios and subsequent earnings growth: evidence from Taiwanese stock-listing companies, You C.-F., Lin S.-H. (2009)
Schlecht V. - On empirical comparisons of prediction methods for ratings (2009)
Wynne K. J. - An event study approach to shocks in gold prices on hedged and non-hedged gold companies, Kim Y., Nam J. (2009)
Title (2009)
Contents (2009)
Mendoza A. C. D. - The choice of performance-based fees in the mutual fund industry: the case of Spain, Sedano M. A. M. (2009)
Bokpin G. A. - Assessing the corporate governance practices of the hospitality industry in Ghana, Nyarko E. S. (2009)
Fang C.-Y. - A metafrontier study of securities broker and dealer efficiency under zero-sum gains, Hu J.-L. (2009)
Fairchild R. - Managerial overconfidence, moral hazard problems, and excessive life-cycle debt sensitivity (2009)
Gokgoz F. - Mean variance optimization via factor models in the emerging markets: evidence on the Istanbul Stock Exchange (2009)
Hua D. - A defaultable callable bond pricing model, Chou H.-C., Wang D. (2009)
Jain R. - Adoption of antitakeover legislation and R&D expenditure, Wasan S. (2009)
Angela C. - Advanced operational risk modelling in banks and insurance companies, Bisignani R., Masala G., Micocci M. (2009)
Hsu C.-Y. - Effect of board monitoring on corporate investment and firm performance: Taiwan evidence, Hsiao H.-F., Li C.-A. (2009)
Ow-Yong K. - Perception of risk and uncertainty and non-usage of discounted cash flow techniques by UK listed firms, Murinde V. (2009)
Title (2011)
Contents (2011)
Afanasenko D. - The predictive power of forward rates: a re-examination for Germany, Gischer H., Reichling P. (2011)
Lozza S. O. - Exotic options with Lévy processes: the Markovian approach, Staino A. (2011)
Nawalkha S. K. - Simple formulas for financial analysts for pricing zero-dividend and positive-dividend stocks, Soto G. M. (2011)
Thorsell H. - Returns to defaulted corporate bonds (2011)
Wilson M. S. - Phenomenological research and its potential for understanding financial models (2011)
Volis A. - Time varying beta risk for the stocks of the Athens Stock Exchange: a multivariate approach, Diamandis P., Karathanassis G. (2011)
Alvarado N. R. - Gender diversity on Boards of Directors and business success, Briones J. L., de Fuentes Ruiz P. (2011)
Sen A. - An analysis of the efficiency of associations in providing financial stability: the case of Turkish banking system (2011)
Kong V. X. - Price clustering in earning announcements and trading time in Hong Kong stock market, Leung C. C. H., Tse W. M., Zheng T. X. (2011)
Huang H.-C. - An analysis of intraday return - order imbalance relation to stealth trading (2011)
Title (2014)
Contents (2014)
Nor S. M. - The profitability of MACD and RSI trading rules in the Australian stock market, Wickremasinghe G. (2014)
Ejaz A. - KSE: a look at sub-variants of price momentum strategy, Polak P. (2014)
Laitinen E. K. - Are firm failure processes different? Evidence from seven countries, Lukason O., Suvas A. (2014)
Mahonye N. - Stock market returns and hyperinflation in Zimbabwe, Mandishara L. (2014)
Wang M.-J. - Research on the common characteristics of firms in financial distress into bankruptcy or recovery, Shiu H.-R. (2014)
Neneh B. N. - Factors affecting the absolute and relative long-term performance of Initial Public Offerings (IPOs) on the Johannesburg Security Exchange (JSE), Smit V. A. (2014)
Ahsan A. F. M. M. - Sectoral decomposition of the announcement effect of rights offerings: evidence from Bangladesh, Alam M. N. (2014)
Kwenda F. - Trade credit in corporate financing in South Africa: evidence from a dynamic panel data analysis, Holden M. (2014)
Amin M. A. M. - Inverse relationship of financial risk and performance in commercial banks in Tanzania, Sanusi N. A., Kusairi S., Abdallah Z. M. (2014)
Yousefi-Sahzabi A. - Climate technology investment and innovation: potential benefits of CO2 capture from the air, Davidson D. J., Sasaki K., Nagata A., Yousefi H. (2014)
Rajchlova J. - Investment strategies of management companies in Czech companies with the venture capital involvement, Fedorova A., Svatosova V. (2014)
Choi H.-S. - Handle with care: distribution effects on the estimated cash flows to equity funds (2014)
Orlando A. - A stochastic quantile approach for longevity risk, di Lorenzo G., Politano M. (2014)
Title (2011)
Contents (2011)
Kozmenko O. - The modeling of equilibrium of the reinsurance markets in Germany, France and Ukraine: comparative characteristics, Kuzmenko O. (2011)
Huang H.-C. - Convergence to market efficiency for Taiwan 50 index added stocks, Tung P.-S. (2011)
Marcos A. M. S. - An empirical analysis of labor agreements on Spanish Stock Market, Briones J. L. (2011)
Yu H.-C. - Gold, crude oil and the weekend effect: a probability distribution approach, Shin T.-L. (2011)
Aktan S. - Application of machine learning algorithms for business failure prediction (2011)
Hsu A.-C. - Interactions and three significant international events of the Pacific basin stock markets. Is U.S. stock market still a trail blazer?, Yang S.-J., Shih T.-L., Yang J. J. W. (2011)
Joliet R. - Dollar exposure of East Asian firms: new evidence (2011)
Chuang L.-M. - Assessing the determinants of mergers in financial holding companies: a multi-method examination, Ho C.-M., Tsai W.-C., Hsiao C.-L. (2011)
Fassas A. P. - Mispricing in stock index futures markets - the case of Greece (2011)
Boasson V. - Risk and returns of hedge funds investment strategies, Boasson E. (2011)
Title (2009)
Contents (2009)
Stein M. - R ratio optimization with heterogeneous assets using genetic algorithm, Rachev S. T., Stoyanov S. (2009)
Jordan D. J. - (Lack of) Momentum in the Investor’s Business Daily 100, Robertson A. (2009)
Lu Y.-C. - Classification of trade direction for an equity market with price limit and order match: evidence from the Taiwan stock market, Wei Y.-C. (2009)
Qi J. - How can shareholder lawsuits promote the collective interests of all shareholders? (2009)
Tessaromatis N. - Herding behavior in the Athens Stock Exchange, Thomas V. (2009)
Kadiyala P. - Socially responsible investing: moral and optimal? (2009)
Aslan M. - The dynamics of real wages and productivity in public and private sectors: an empirical investigation for 1963-2007 period in Turkey, Aslan H. K., Yalama A. (2009)
Giacometti R. - Impact of different distributional assumptions in forecasting Italian mortality rates, Ortobelli S., Bertocchi M. I. (2009)
Karmann A. - Estimating sovereign risk by a structural approach: the role of Forex reserves for emerging market countries, Maltritz D. (2009)
Hsu A.-C. - Interactions of stock markets in the Greater China area, Yang S.-J., Lai S.-Y. (2009)
Bulut H. I. - Auditing Firm Reputation and The Post-Issue Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Turkish IPO Firms, Cankaya F., Er B. (2009)
Title (2014)
Contents (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського