Вихідні дані (2017)
Гончарова О. М. - Твори українських художників і скульпторів другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. у зібраннях провідних художніх музеїв США (2018)
Byrkovych T. - Intellectual property in the paradigm of the sociocultural development of a society (2018)
Більченко Є. В. - Плагіат у контексті міждисциплінарного підходу: діалог юридичної та культурологічної парадигм, Чурпіта Г. В. (2018)
Гоцалюк А. А. - Роль саморегулювання у формуванні інноваційної культури (2018)
Kolesnyk O. - The historiosophy of Guy Ritchie’s Sherlock Holmes dylogy (2018)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду в світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи (Семіотичні паралелі художньої образності українського та польського авангарду (стаття друга)) (2018)
Розова Т. В. - Трансформація аксіосфери та утопія як культурна практика раннього Модерну, Чорна Л. В. (2018)
Smolina O. - Poetics of culture as a cultural studies problem area (2018)
Степанова О. А. - Трансформації християнської етики початку ХХІ століття (2018)
Яковлев О. В. - Сучасне соціокультурне проектування у національному часопросторі культури (2018)
Karpenko O. - Digital culture: social essence and communicational constituents, Namestnik V. (2018)
Конта Р. М. - Традиційна культура українського народу в науковій спадщині Зенона Кузелі: історіографія, Козлов М. В. (2018)
Мазур Т. В. - Основні напрями нормопроектувальної діяльності Міністерства культури України у сфері охорони культурної спадщини, Мищак І. М. (2018)
Maslak V. - The practice of using interactive multimedia installations in museum activity, Vasylenko D. (2018)
Наумкіна С. М. - Флешмоб як спектакулярний видовищно-ігровий різновид політичного акціонізму, Груєва О. В. (2018)
Сабадаш Ю. С. - Альбрехт Дюрер у мистецькій парадигмі німецького гуманізму, Нікольченко Ю. М. (2018)
Шинкарук В. Д. - Дихотомія "культура–цивілізація" в англо-американському і західноєвропейському науковому дискурсі, Салата Г. В., Данилова Т. В. (2018)
Brovenko T. - Food design as the actual direction of the interdisciplinary researches, Antonenko A. (2018)
Виткалов С. В. - Регіональний сільський клуб і проблеми його подальшого Функціонування (2018)
Гарбадин А. С. - Візуалізація та інтерпретація політичної етики у кіно (2018)
Івашків Ю. Д. - Соціокультурна сфера України: децентралізація у контексті реалізації стратегії сталого розвитку (2018)
Ковальов Є. А. - Фортифікаційні пам’ятки у соціокультурному контексті: європейські тренди (ранній Новий час та ХІХ ст.), Іванюк О. Л. (2018)
Kushnarоv I. - Anti-corruption values in the system of British political axiosphere (2018)
Любченко О. М. - Садово-паркова культура Античної Греції у контексті дозвіллєвих трансформацій (2018)
Плецан Х. В. - Формування професійних компетенцій фахівця-туризмознавця в умовах пошуку нової парадигми в соціокультурному середовищі (2018)
Руденко С. Б. - Проблема розуміння концепції "Уявного музею" Андре Мальро (2018)
Сягровець В. А. - Правова культура католицьких церковних судів (2018)
Тормахова А. М. - Глобалізація та транскультурація у музичній культурі XX-XXI ст. (2018)
Трач Ю. В. - Теоретичні аспекти вивчення ідентичності у віртуальних спільнотах (2018)
Shevchenko L. - Florisms and their symbolic representation in spanish folk poetry, Oliinyk I. (2018)
Булгакова Н. В. - Культурний ландшафт як об’єкт туристського інтересу (2018)
Красовський С. О. - Комунікативний потенціал міжнародного туризму: культурна інтеграція та ідентифікація (2018)
Sydorovska Ye. - Regarding understanding the relationship between creativity and lifeworld of a human (2018)
Chumachenko M. - The role of the light and darkness mythologem in the mechanism of the christian religious tradition continuity (2018)
Бермес І. Л. - Аналіз і типологізація епістолярію Соломії Крушельницької (2018)
Bezruchko O. - Specificity of the use of memoir heritage in the scientific research of art historians and cultural specialists (2018)
Karpov V. - Medieval and contemporaneity world-visual and art parallels, Syrotynska N. (2018)
Слєпцов О. С. - Прийоми та принципи організації інтер'єру сучасних торгово-розважальних комплексів, Алі Алімадад Солтані (2018)
Білаш О. C. - Романтичні балети П. Чайковського у балетмейстерському прочитанні Валерія Ковтуна (2018)
Vaniuha L. - Theatrical-Artistic Reality in Ukraine in the Context of Socio-Cultural Transformations, Toporivska Ya. (2018)
Васюта О. П. - Любомир Боднарук – репрезентант хорового мистецтва Чернігівщини другої половини ХХ – початку ХХІ століття: хорознавчий аспект (2018)
Вишотравка Л. І. - Героїко-романтичний балет "Лілея” Костянтина Данькевича у редакціях українських балетмейстерів: ХХ – початок ХХІ ст. (2018)
Hromchenko V. - The music for wind instruments solo at the epoch of classicism (for example Sonata a-moll for flute solo by K.F.E. Bach) (2018)
Гутник І. М. - Місце та роль жіночого танцю у сценічному гопаку (2018)
Kablova T. - Integration in works of musical art, inspired by fine art (2018)
Kaznacheieva T. - A great dance form as a basis for drama contrast (through the example of the opera "Ivan Susanin" by M. Glinka) (2018)
Косів Р. Р. - Твори автора намісних ікон 1698 р. іконостасу церкви з Устиянови Горішньої у контексті діяльності риботицького малярського осередку (2018)
Крипчук М. В. - Сценічний простір просто неба як складова сучасного театралізованого видовища (2018)
Медвідь Т. А. - Компетентнісні засади професійної підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті (2018)
Одрехівський Р. В. - Українське національне відродження та розвиток мистецтва різьблення в Галичині: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2018)
Папченко В. П. - Взаємодія продюсера з учасниками музичного проекту (2018)
Pyzhianova N. - Evolution of musical folklore in the territory of Ukraine in the IV millennium BC – mid. I millennium AD. (2018)
Підлипська А .М. - Репертуар балетних театрів україни та світу: порівняльний аналіз (2018)
Plakhotnyuk А. - Congress of the UNESCO international dance council in Lviv: significance and concept (2018)
Полюга В. В. - Феномен "геніальності” в мистецтві (синергетичні моделі) (2018)
Рижова О. О. - Дослідження ікони "Богородиця Одигітрія" (Троїце-Іллінська) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2018)
Романчишин В. Г. - Свято як соціально-художнє явище: досвід опрацювання проблеми (2018)
Sidletska T. - The male vocal ensemble "Brevis" of Vinnytsia college of Culture and Arts named after M. D. Leontovych: its creativity and value for the development of vocal art of Vinnytsia region (2018)
Сапак Н. В. - Меценатство як складова художнього життя півдня України: межа ХІХ – ХХ ст. (2018)
Сьомка С. В. - Формування дизайну інтер’єру житлових приміщень енергозберігаючими технологіями, Мораді Пур Омід (2018)
Тормахова В. М. - Особливості аранжування композицій з репертуару a capella гурту Pentatonix (2018)
Цивін М. Н. - STEM-підхід: інтерпретація у дизайн-освіті (2018)
Шаповал О. В. - Теоретичні проблеми вивчення творчості балетмейстера-постановника в історико-аналітичному аспекті (2018)
Шевченко Л. М. - Стильові парадокси виявлення українського ментального ліризму у музичній авторській творчості ХІХ-ХХ сторічь (2018)
Vinichuk A. - Analysis of the interaction of artistic technologies in the theatrical and concert activity of Ukraine in the context of modern socio-cultural processes (2018)
Dolesko S. - Sign-Symbolic nature of folk costume (on example of a belt) (2018)
Сиваш І. О. - Етнодизайн як складова формування наукових уявлень про український національний стиль: початок ХХ століття (2018)
Старшой О. В. - Розмовний жанр на естраді: феномен М. Жванецького (2018)
Stepanova O. - "Ausfuhrliche theoretisch-praktisch Anweisung zum Piano-Forte" J. N. Нummel is in estimates and judgments of the scientists of the late 19th century (2018)
Маркова О. М. - Рецензія на комплекс робіт "Теоретико-методологічна розробка та практичне впровадження ефективних технологій навчання і виховання культурно-мистецької сфери" (2018)
Рощенко О. Г. - Рецензія на Комплекс робіт "Теоретико-методологічні розробки та практичне впровадження ефективних технологій навчання та виховання фахівців культурно-мистецької сфери" (2018)
Станіславська К І. - Про небо і землю: роздуми вголос: рецензія на книгу Андрія Пучкова "Просто неба: київські нариси" (2018)
Шульгіна В. Д. - Рецензія на 2-ге видання монографії Олександра Опанасюка"Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти" (2018)
Кулиняк М. А. - Актуальні проблеми формування творчої особистості в контексті глобалізації європейської культури, Мустафаєв Ф. М., Туріна О. А. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kulinich A. V. - Sorption of polymethine dyes on nanographites and carbon nanotubes, Ishchenko A. A., Sharanda L. F., Shulga S. V., Ogenko V. M. (2018)
Yeshchenko O. A. - Surface plasmon resonance in "Monolayer of Ni nanoparticles/dielectric spacer/Au (Ni) film” nanostructure: Tuning by variation of spacer thickness, Kozachenko V. V., Tomchuk A. V. (2018)
Mykhaylovskyy V. V. - Pulses of the excitonic condensed phase in semiconductors with double quantum well at steady pumping: Size effects, Sugakov V. I. (2018)
Orlovskaya S. G. - Electric field interaction with hydrocarbon flames, Skoropado M. S., Karimova F. F., Chernyak V. Ya., Vergun L. Yu. (2018)
Berezovska N. - Self-organized structuring of the surface of a metal–semiconductor composite by femtosecond laser processing, Dmitruk I., Kalyuzhnyy A., Dmytruk A., Blonskyi I. (2018)
Gavrilko T. - FTIR and DSC studies of binary mixtures of long-chain aliphatic compounds: Lauric acid – cetyltrimethylammonium bromide, Gnatyuk I., Styopkin V., Shcherban N., Baran J., Drozd M. (2018)
Panthawan A. - Morphology and phase transformation of copper/aluminium oxide films, Kumpika T., Sroila W., Kantarak E., Thongpan W., Pooseekheawa P., Sornphanpeea R., Jumrus N., Sanmuangmoond P., Tuantranontde A. (2018)
Gubanov V. O. - Correlation and dispersion of vibrational and electron excitation energy spectra in graphite and graphene, Naumenko A. P., Bilyi M. M., Dotsenko I. S., Navozenko O. M., Sabov M. M., Bulavin L. A. (2018)
Yurii Ivanovych Shymans’kyi (1928–1998) (to the 90th anniversary of his birthday) (2018)
Zharkov I. P. - On the history of cryogenic instrument making in Ukraine, Demishev A. G. (2018)
Лощихін О. М. - Аналіз становлення наукової думки про функції держави в теорії держави і права (2017)
Недюха М. П. - Мультикультуралізм як соціальне та політико-правове явище, Жарков В. О. (2017)
Калашник О. М. - Процесуальний порядок застосування аналогії у цивільному процесі (2017)
Куницкая О. М. - Общая правовая характеристика форм (средств) государственно-частного партнерства в Республике Беларусь (2017)
Кисельова О. І. - Історичні передумови формування сучасного трудового законодавства та його відповідність сучасному рівню розвитку трудових відносин в Україні, Семенова А. В. (2017)
Ігонін Р. В. - Державний фінансовий аудит як різновид державного фінансового контролю (2017)
Камінська Н. В. - Пріоритети правового забезпечення захисту державних кордонів України (2017)
Теремецький В. І. - Проблеми правового забезпечення відносину сфері оподаткування житлової нерухомості (2017)
Ямненко Т. М. - До питання правового регулювання реалізації завдань державного фінансового контролю у сфері грошового обігу (2017)
Боровенко В. М. - Історико-правові шляхи формування системи злочинів, що посягають на громадську безпеку (2017)
Гевко В. В. - Очікування та ризики від реформи вітчизняного судочинства (2017)
Сердюк В. О. - Роль судової правотворчості в процесі здійснення судової реформи в Україні (2017)
Столярський О. В. - Основні доктринальні підходи щодо поняття військових злочинів у міжнародному праві (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Ovechko V. S. - Spectral particularities of femtosecond optical pulses propagating in dispersive medium, Myhashko V. P. (2018)
Pavlyuk A. M. - Generalized equidistant Chebyshev polynomials and Alexander Knot invariants (2018)
Tykhyy A. V. - Stochastic diffusion of energetic ions in wendelstein-type stellarators (2018)
Kutsyk A. M. - Vibration spectroscopy of complex formation in aqueous solutions of isopropanol, Ilchenko O. O., Yuzvenko Ya. M., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2018)
Kutsevol N. - Aggregation processes in hybrid nanosystem polymer/nanosilver/cisplatin, Naumenko A., Chumachenko V., Yeshchenko O., Harahuts Yu., Pavlenko V. (2018)
Chechko V. E. - Qualitative analysis of clustering in aqueous alcohol solutions, Gotsulskyi V. Ya. (2018)
Lytovchenko V. G. - Theoretical model for negative differential conductance in 2D semiconductor monolayers, Kurchak A. I., Strikha M. V. (2018)
Thongpan W. - External-electric-field-enhanced uniformity and deposition rate of a TiO2 film prepared by the sparking process, Kumpika T., Kantarak E., Panthawan A., Pooseekheaw P., Singjai P., Thongsuwan W., Tuantranont A. (2018)
Areán C. O. - Probing brønsted acidity of protonic zeolites with variable-temperature infrared spectroscopy (2018)
Trubaieva O. G. - Mixed ZnSxSe1–x crystals as a possible material for alpha-particle and X-ray detectors, Chaika M. A., Zelenskaya O. V. (2018)
Bardapurkar P. P. - Structural and dielectric properties of Ba2+ substituted lead-barium-titanate ceramics, Shewale S. S., Arote S. A., Barde N. P. (2018)
Alizadeh M. - The Spectra of X-ray and photoluminescence of high-resistance crystals of ZnSe, Degoda V. Ya. (2018)
Tan’shyna A. - Founders. Our Compatriots. Academician Viktor Grygorovych Baryakhtar (Curriculum vitae) (2018)
Gomonai G. M. - Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday), Shpenyk O. B., Maslyuk V. T., Zavilopulo A. M. (2018)
Оменюк В. Я. - Інтенсивність розвитку хвороб качанів кукурудзи, викликаних грибами роду  Fusarium (2017)
Коломієць Ю. В. - Особливості прояву та поширеність бактеріальних хвороб у насадженнях томатів в Україні, Григорюк І. П., Чайка В. М., Буценко Л. М., Горбатенко Л. Ю. (2017)
Павлова С. В. - Штамове різноманіття вірусу шарки сливи в Одеській області, Стахурська О. В. (2017)
Тітова Л. Г. - Oemona hirta Fabricius. Аналіз фітосанітарного ризику для України, Клечковський Ю. Е., Палагіна О. В. (2017)
Курдюкова О. М. - Десять найрозповсюдженіших бур’янів степів України та їх контроль, Тищук О. П. (2017)
Марченко А. Б. - Фузаріозне в’янення айстри однорічної (2017)
Власова О. Г. - Небезпечні шкідники нової інтродукованої лікарської і овочевої рослини якону (Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl.), Дащенко А. В., Міщенко Л. Т., Дуніч А. А. (2017)
Kulinich A. V. - Sorption of polymethine dyes on nanographites and carbon nanotubes, Ishchenko A. A., Sharanda L. F., Shulga S. V., Ogenko V. M. (2018)
Yeshchenko O. A. - Surface plasmon resonance in "Monolayer of Ni nanoparticles/dielectric spacer/Au (Ni) film” nanostructure: Tuning by variation of spacer thickness, Kozachenko V. V., Tomchuk A. V. (2018)
Mykhaylovskyy V. V. - Pulses of the excitonic condensed phase in semiconductors with double quantum well at steady pumping: Size effects, Sugakov V. I. (2018)
Orlovskaya S. G. - Electric field interaction with hydrocarbon flames, Skoropado M. S., Karimova F. F., Chernyak V. Ya., Vergun L. Yu. (2018)
Berezovska N. - Self-organized structuring of the surface of a metal–semiconductor composite by femtosecond laser processing, Dmitruk I., Kalyuzhnyy A., Dmytruk A., Blonskyi I. (2018)
Gavrilko T. - FTIR and DSC studies of binary mixtures of long-chain aliphatic compounds: Lauric acid – cetyltrimethylammonium bromide, Gnatyuk I., Styopkin V., Shcherban N., Baran J., Drozd M. (2018)
Panthawan A. - Morphology and phase transformation of copper/aluminium oxide films, Kumpika T., Sroila W., Kantarak E., Thongpan W., Pooseekheawa P., Sornphanpeea R., Jumrus N., Sanmuangmoond P., Tuantranontde A. (2018)
Губанов В. О. - Кореляція енергетичних спектрів коливальних і електронних збуджень та їхня дисперсія в графіті та графені, Науменко А. П., Білий М. М., Доценко І. С., Навозенко О. М., Сабов М. М., Булавін Л. А. (2018)
Юрій Іванович Шиманський (1928–1998) (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Жарков І. П. - Про історію кріогенного приладобудування в Україні, Демішев А. Г. (2018)
Ovechko V. S. - Spectral particularities of femtosecond optical pulses propagating in dispersive medium, Myhashko V. P. (2018)
Pavlyuk A. M. - Generalized equidistant Chebyshev polynomials and Alexander Knot invariants (2018)
Тихий А. В. - Стохастична дифузія енергійних йонів у стелараторах типу Wendelstein (2018)
Kutsyk A. M. - Vibration spectroscopy of complex formation in aqueous solutions of isopropanol, Ilchenko O. O., Yuzvenko Ya. M., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2018)
Kutsevol N. - Aggregation processes in hybrid nanosystem polymer/nanosilver/cisplatin, Naumenko A., Chumachenko V., Yeshchenko O., Harahuts Yu., Pavlenko V. (2018)
Чечко В. Є. - Якісний аналіз кластеризації в спиртово-водних розчинах, Гоцульский В. Я. (2018)
Литовченко В. Г. - Теоретична модель для ефекту негативної диференціальної провідності у 2D напівпровідникових моношарах, Курчак А. І., Стріха М. В. (2018)
Thongpan W. - External-electric-field-enhanced uniformity and deposition rate of a TiO2 film prepared by the sparking process, Kumpika T., Kantarak E., Panthawan A., Pooseekheaw P., Singjai P., Thongsuwan W., Tuantranont A. (2018)
Areán C. O. - Probing brønsted acidity of protonic zeolites with variable-temperature infrared spectroscopy (2018)
Трубаєва O. Г. - Змішані кристали ZnSxSe1–x як можливі матеріали для детекторів альфа та рентгенівського випромінювання, Чайка М. А., Зеленська О. В. (2018)
Bardapurkar P. P. - Structural and dielectric properties of Ba2+ substituted lead-barium-titanate ceramics, Shewale S. S., Arote S. A., Barde N. P. (2018)
Alizadeh M. - The Spectra of X-ray and photoluminescence of high-resistance crystals of ZnSe, Degoda V. Ya. (2018)
Таньшина А. - Фундатори. Наші спвіввітчизники. Академік Віктор Григорович Бар'яхтар (Curriculum vitae) (2018)
Гомонай Г. М. - Володимир Михайлович Мазур (до 75-річчя від дня народження), Шпеник О. Б., Маслюк В. Т., Завілопуло А. М. (2018)
Скиба Е. К. - Принцип методологічного плюралізму як інструмент дослідження концепту "гендерна ідентичність" (2018)
Плаксина О. И. - Представление о развитии в трудах Аристотеля и современность (2018)
Форкош С. М. - Культурно-историческое мышление и восприятие будущего (2018)
Малиш Л. О. - Залучення жінок та чоловіків до хатньої праці в Україні та інших європейських країнах: досвід крос-культурного дослідження (2018)
Гордієнко Н. М. - Соціальний капітал вихованців інтернатних навчальних закладів України (2018)
Настояща К. В. - Атрибуції поняття практики: колізії означення і пошуки верифікацій (2018)
Каганов О. Ю. - "Діти – майбутні будівничі комунізму": ідеологічна казуїстика шкільної освіти в Україні (1950-ті – 1991 рр.) (2018)
Малець О. О. - Міжнародний соціалістичний з’їзд 1920 р. в Женеві як спроба відродження ІІ Інтернаціоналу (2018)
Рагімова А. Б. - Український імморалізм в етиці і політиці. Проблеми формування професійної етики політолога (2018)
Касич А. О. - Дослідження чинників конкурентоспроможності машинобудівних підприємств у сучасних умовах, Хондока А. М. (2017)
Кузьомко В. М. - Інновації на ринку авіаперевезнь: можливості та загрози, Пискун І. М. (2017)
Курасова В. Е. - Ризики, пов’язані зі створенням нових брендів, Євтушенко Г. В. (2017)
Кустріч Л. О. - Основні засади підвищення ефективності стратегічного управління та використання потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Легомінова С. В. - Конкурентні переваги підприємства: зміст, складові елементи, детермінанти формування у сучасних умовах (2017)
Маказан Є. В. - Інвестиції в людський капітал як ключовий фактор розвитку підприємств (2017)
Максименко О. А. - Особливості становлення оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Маршук Л. М. - Науково-методичні підходи до оцінки рівня ресурсно-фінансового потенціалу підприємства (2017)
Михайлов М. Г. - Формування матеріально-технічної бази хмелепідприємств на кластерній основі (2017)
Мірошник М. В. - Дослідження інноваційної діяльності в Україні, Чернобровкіна С. В., Єременко Н. Є. (2017)
Пекар К. Р. - Удосконалення маркетингової діяльності підприємства шляхом використання послуг копірайтера, Лизунова О. М., Іщенко Я. Г. (2017)
Персій Ю. О. - Побудова факторно-індексної моделі розрахунку інтегрального показника ефективності управління затратами промислового підприємства (2017)
Петренко В. С. - Методологічні основи стратегічного менеджменту спільних аграрних підприємств (2017)
Старинець О. Г. - Аналіз діяльності підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України (2017)
Фоміних В. І. - Аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства, Безпалова Д. І., Довгопола А. Д. (2017)
Харченко Т. О. - Особливості управління персоналом у консалтингових фірмах, Муратов А. Г. (2017)
Циган Р. М. - Бухгалтерська інформація як інструмент забезпечення управління агентськими витратами, Синято А. О. (2017)
Чепелюк М. І. - Корпоративна культура в контексті управління знаннями організації (2017)
Шашкова Н. І. - Маркетинговий потенціал корпоративної культури підприємств готельного бізнесу, Соловйов І. О., Горовий С. О. (2017)
Шашкова Н. І. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі, Капліна Є. О. (2017)
Шевчук О. А. - Системно-синергетичний підхід до організаційної архітектоніки машинобудівних підприємств (2017)
Буколова В. В. - Програма зміцнення соціально-економічної безпеки регіону: зміст та послідовність розроблення (2017)
Гедз М. Й. - Інвестиційний складник ресурсного потенціалу регіону, Бакум І. В. (2017)
Коваленко Ю. О. - Роль і місце інформаційного менеджменту у соціально-економічному розвитку регіону (2017)
Петренко Н. О. - Удосконалення системи комплексного аналізу використання трудових ресурсів в аграрній сфері на регіональному рівні (2017)
Руденко О. А. - Оцінка інвестиційної привабливості та інноваційної результативності регіонів України, Іванова Є. О., Соколова А. В. (2017)
Сурай А. С. - Проблеми та особливості формування ділового середовища регіонів України: факторний аналіз (2017)
Ситник Н. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку екосистеми стартапів України (2017)
Суска А. А. - Сутність, методика оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу як об’єкта ринку соціально-екологічних послуг (2017)
Гончарова С. Ю. - Соціальне підприємництво: сутність, ознаки та місце у діяльності сучасних домогосподарств, Буряк І. В., Гончаров А. Б. (2017)
Пряхіна К. А. - Оцінка якості життя населення України, Молдови та країн ЄС, Висікан Ю. О., Нємикіна К. О. (2017)
Чатченко Т. В. - Вплив глобалізації на зайнятість населення, Пономаренко А. А. (2017)
Юдіна М. І. - Особливості управління персоналом на сучасних промислових підприємствах (2017)
Андрущенко О. Ю. - Напрями реформування інституційного забезпечення податково-бюджетної політики України в контексті децентралізації її фінансової системи, Луценко В. І. (2017)
Бойко Т. Ю. - Фінансування закладів освіти на міському рівні в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Вихідні дані (2017)
Шановні землевпорядники, ветерани галузі і студенти-землевпорядники! (2018)
Мартин А. Г. - Регулювання землеустрою у Європейському Союзі: напрями адаптації для України, Аврамчук Б. О. (2018)
Стецюк М. П. - Стан і перспективи використання земель транспорту в Україні, Іщенко Н. Ф. (2018)
Третяк А. М. - Земельний кадастр як самостійна галузь наукового знання, Третяк В. М., Панчук О. Я., Ковалишин О. Ф., Тарнопольський А. В. (2018)
Дишлик О. П. - Інфраструктура геопросторових даних в Україні: стан та методологічні проблеми законодавчого регулювання, Дорош А. Й., Тарнопольський А. В., Тарнопольський Є. А. (2018)
Дребот О. В. - Використання орних земель на основі агроекологічної оцінки ґрунтів, Кудрик А. П., Савчук О. І. (2018)
Ковалишин О. Ф. - Питання актуалізації показників економічної оцінки земель, Малахова С. О., Рижок З. Р. (2018)
Деркульський Р. Ю. - Удосконалення механізму визначення вартості землекористування зелених зон за допомогою методів дистанційного зондування землі, Лець О. А. (2018)
Третяк А. М. - Сільськогосподарський земельний ринок у зарубіжних країнах та в Україні: проблеми цін та інституційного середовища, Третяк Н. А. (2018)
Бутенко Є. В. - Використання економіко-математичних моделей для оптимізації орних земель із проявом деградаційних процесів, Харитоненко Р. А. (2018)
Ярова Б. М. - Удосконалення конкурентної організаційно-економічної моделі розпорядження землями в Україні (2018)
Третяк А. М. - Професія "землевпорядник" на ринку праці: стан та проблеми попиту і пропозиції, Третяк В. М., Дорош Й. М., Дорош О. С. (2018)
Аврамчук Б. О. - Побудова економіко-статистичної моделі залежності земельної ренти від природних властивостей ґрунту (2018)
Кірова М. О. - Теоретико-методологічний процес інституціоналізації системи екологічної безпеки життєдіяльності населення на місцевому рівні (2018)
Вітаємо (2018)
Француз А. Й. - Корупція в державному секторі: теоретико-правовий аспект, Поліщук В. С. (2017)
Француз А. Й. - Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти, Перепадін К. В. (2017)
Ткач Д. І. - Конституційне реформування правосуддя в Угорщині як основа формування правової держави (2017)
Гіжевський В. К. - Правове регулювання інноваційної діяльності, Барсуков В. О. (2017)
Француз-Яковець Т. А. - Окремі аспекти еволюції бікамералізму (2017)
Гдичинський В. Б. - Наслідки реалізації правових стратегій у правовому житті сучасного суспільства (2017)
Миколаєнко Ю. І. - Конституційно-правові обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання (2017)
Француз А. Й. - Особливості укладення концесійних договорів за участю територіальної громади, Дерев’янчук С. В. (2017)
Француз А. Й. - Право інтелектуальної власності як основа правовідносин у сфері інтелектуальної власності та її місце у структурі українського права, Куликов Д. В. (2017)
Француз А. Й. - Господарсько-правовий аспект як ознака галузевої приналежності правових категорій, Скрипачов Б. В. (2017)
Француз А. Й. - Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власностi, Степенко А. В. (2017)
Козенюк В. О. - Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання, Паламарчук Н. В. (2017)
Черепій П. М. - Історія становлення кримінального судочинства в Німеччині (2017)
Світлак І. І. - Відповідальність за невиконання договору банківського вкладу (депозиту): колізії теорії та практики (2017)
Гіжевський В. К. - Використання природних ресурсів у сфері господарювання, Байко І. М. (2017)
Гіжевський В. К. - Становлення інституту державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: еволюція та розвиток, Мумрієнко А. С. (2017)
Гіжевський В. К. - Актуальні питання проблематики недобросовісної конкуренції серед приватних вищих навчальних закладів України, Охапіна В. Ю. (2017)
Гіжевський В. К. - Питання захисту інтересів роботодавця при створенні службових творів, Яремчук Я. І. (2017)
Корольова В. В. - Юридична природа договору комерційної концесії, Лахтадир Я. В. (2017)
Наумова О. О. - Ведення адвокатського досьє в Україні (2017)
Світлак В. - Перспективи двосторонньої взаємодії України та Республіки Кіпр у світлі імплементації Директив ЄС (2017)
Світлак І. І. - Криміналістична характеристика злочинних посягань на право інтелектуальної власності, Скірський І.В. (2017)
Міщук М. С. - Цивільно-правові заходи відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням:переваги та проблеми, Белікова С.О. (2017)
Малкова Т. М. - Спілкування: структурно-функціональний аналіз публічного виступу (2017)
Ковалькова Т. О. - Регулювання емоцій студентів за допомогою тренінгової роботи методами когнітивної психотерапії (2017)
Гура Н. А. - Наукові уявлення про внутрішні чинники кар’єрного розвитку: огляд психологічних теорій (2017)
Чернега Н. С. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію емпіричного дослідження психологічних компонентів іміджу закладу вищої освіти (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Kutsyi I. - The reception of Europe/West in the scientific heritage of the Mykhailo Maksymovych (2018)
Men'ko V. - The origin and ontogenesis of orthodox church brotherhoods in Ukraine and Belorussia in the works of representatives of Russian historical science (the 1850s – beginning of the XX century) (2018)
Lazurko L. - Lviv chronicle "Przegląd аrcheologiczny" and the Ukrainian issue (2018)
Vladyna O. - By the estuary of the archeografic commission of the NTSH (Taras Shevchenko Scientific Society): Mykhailo Hrushevskyi 's activity in 1894 – 1895 (2018)
Batiuk T. - Myron Korduba ’s cooperation with the newspaper "Dilo" (2018)
Telvak V. - Ukrainian historiography in the mirror of Polish journalism (Mykhailo Hrushevskyi Contra Francishek Ravita-Gavronsky), Telvak V. (2018)
Masnenko V. - Yuriy Nemyrych as an ideal representative of the szlachta layer in Vyacheslav Lypynsky’s vision (2018)
Haliv M. - The national policies of the Russian and Austro-Hungarian Empires’ in Volhynia and Galicia (at the beginning of the ХХ century): A comparative analysis (2018)
Sinyavska L. - Soviet historiography of researches of the heavy industry of Eastern Ukraine under the conditions of the First World War (2018)
Mashtalir V. - A historical way of the Ukrainian state military museum (1917 – 1920) (2018)
Koziy O. - M. Stakhiv ’s political activity in researches by the representatives of Ukrainians abroad and comntemporary domestic historians, Horbachyk O. (2018)
Kornovenko S. - A peasant component in the transition to the new economic policy (1921) (2018)
Yablonska D. - Departments of professional education and social training of Kamyanets-Podilskyi institute of public education (1921 – 1930) (2018)
Ilnytski V. - Spotting and li quidation of Ukrainian, Polish and Jewish organi zations in Drohobych by Soviet Repressive Units (1940) (2018)
Stasiuk O. - The peculiarities of formation of the representative branch of power in the West Ukrainian regions of the Ukrainian Soviet socialist Republic in the post-war period (2018)
Nefyodov D. - The Ukrainian SSR postwar working class (1946 – 1965) in the evaluation of the Sovietology in the west (2018)
Ilnytski V. - Reprisals of the soviet administration against families of insurgents in Karpatskyi krai of the OUN (1945 – 1954), Kantor N. (2018)
Fedorenko Ya. - Development of agricultural holding structures in Ukraine ’s countryside (technological advantages and social threats) (2018)
Slusarenko Yu. - Legal regulation of ecological safety during the oil and gas extraction in Ukraine (2018)
Hyrych I. - Mykhailo Hrushevskyi lviv historical school: a new historiographic synthesis. Review of: Vitalii Telvak, Vasyl Pedych. Lvivska istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho. Lviv: Svit, 2016. 440 s. (2018)
Lytvyn M. - The chronicle of the Ukrainian liberation movement of the middle of the XX century on the Ukrainian-Polish border. Review of: V. I. Ilnytsky. The OUN Carpathian region in Ukrainian liberation movement (1945 – 1954): monograph / Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of National Academy of Sciences of Ukraine; Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. Drohobych: Posvit, 2016. 696 p. (2018)
Содержание (2016)
Пузырная Л. Н. - Процессы сорбции - десорбции в системе Cr(VI) - кальцинированныйZn/Al-гидроталькит, Яцик Б. П., Пшинко Г. Н., Косоруков А. А. (2016)
Чабан М. А. - Избирательность новых неорганических ионитов на основе оксидов титана и марганца при сорбции лития из водных сред, Рождественская Л. М., Пальчик А. В., Беляков В. Н. (2016)
Иваненко И. Н. - Низкотемпературный синтез, структурно-сорбционные характеристикии фотокаталитическая активность наноструктур TiO2, Донцова Т. А., Астрелин И. М., Троць В. В. (2016)
Rasuli Leila - Removal of humic acid from aqueous solution using MgO nanoparticles, Mahvi Amir Hossein (2016)
Сиддики М. - Механизм разложения фенола электроокислением при использовании электродов из нержавеющей стали, Аль-Малак М. (2016)
Гончарук В. В. - Очистка водыот красителей керамическими мембранами, модифицированными пироуглеродом из карбонизированного полиизоцианата, Дубровина Л. В., Кучерук Д. Д., Самсони-Тодоров А. О., Огенко В. М., Дубровин И. В. (2016)
Семинская О. О. - Основные закономерности обратноосмотического дефосфатирования воды, Балакина М. Н., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2016)
Мельник Е. С. - Альтернативная конструкция для электрокоагуляционной обработки сточных вод гальванопроизводства, содержащих хром (2016)
Марченко А. М. - Выщелачивание тяжелых металлов из осадков сточных вод бактериями, окисляющими двухвалентное железо, Пшинко Г. Н., Демченко В. Я., Гончарук В. В. (2016)
Коваленко В. Ф. - Адаптационные возможности гидробионтов к водной среде с разными физико-химическимипараметрами, Злацкий И. А., Гончарук В. В. (2016)
Верголяс М. Р. - Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток, Гончарук В. В. (2016)
Правила оформления статей (2016)
Lepeyko Т. - The Study of Effective Leadership Styles in Mongolian Companies, Gavaa B. (2018)
Найденко О. Є. - Обґрунтування цілей податкової політики держави (2018)
Пілько А. Д. - Моделі оцінювання та аналізу асиметрії регіонального розвитку, Гарда Т. П. (2018)
Лінькова О. Ю. - Особливості ціннісної моделі управління (2018)
Дибко Н. М. - Теоретичні засади розвитку бюджетної політики (2018)
Котіна Г. М. - Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні, Степура М. М., Рудик Н. В. (2018)
Холодна Ю. Є. - Фінансовий механізм активізації іпотечного житлового кредитування молоді в Україні, Марачевська А. В. (2018)
Пилипенко А. А. - Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку (2018)
Hontar D. - Internet Analysis of Scientific Requests in the Field of the Enterprise Performance Management, Zhmurko T. (2018)
Tyzhnenko A. - A New Stable Solution to the Linear Regression Problem under Multicollinearity (2018)
Галайчук І. Й. - TNM­-класифікація раку товстої кишки 8-­го перегляду (2017): клінічне застосування, Білянський Л. С. (2018)
Мішалов В. Г. - Порівняльна оцінка ефективності вдосконаленої та конвенційної періопераційної антитромботичної терапії у хворих на гострий калькульозний холецистит та супутню ішемічну хворобу серця, Кондратенко С. О., Маркулан Л. Ю. (2018)
Коваленко А. О. - Оптимізація хірургічного лікування постраждалих з поверхневими та глибокими дермальними опіками, Коваленко О. М., Козинець Г. П. (2018)
Мішалов В. Г. - Варіабeльність об’ємної асиметрії молочних залоз у молодих жінок, які не страждають на ожиріння, Слюсарєв М. І., Слюсарєв І. Ю., Маркулан Л. Ю. (2018)
Галич С. П. - Хирургическое лечение гинекомастии и псевдогинекомастии, Дабижа А. Ю., Боровик Д. В. (2018)
Мішалов В. Г. - Однорічні результати хірургічної профілактики ротації протеза молочної залози після субмускулярної аугментаційної мамопластики, Захарцева О. І., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю. (2018)
Фелештинський Я. П. - Обґрунтування профілактики троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії, Дадаян В. А. (2018)
Грубник В. В. - Повышение эффективности лапароскопической пластики больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы путем использования самофиксирующихся сеток Progrip, Ильяшенко В. В., Грубник Викт. В. (2018)
Біляєва О. О. - Патоморфологічні особливості перебігу ранового процесу в експерименті, Крижевський В. В., Дядик О. О., Заріцька В. І., Кароль І. В. (2018)
Подпрятов С. С. - Особливості перебігу процесів проліферації В міжкишкових анастомозах, створених із застосуванням технології електрозварювання живих тканин, Подпрятов С. Є., Гетьман В. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Гичка С. Г., Петренко О. Ф., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А. (2018)
Негодуйко В. В. - Класифікація хірургічного інструментарію для видалення сторонніх тіл м’яких тканин (2018)
Ничитайло М. Е. - Ципрофлоксацин в терапии и профилактике гнойной инфекции у пациентов с патологией гепатобилиарной системы, Булик И. И. (2018)
Браславец В. М. - Редкий случай желчнокаменной обтурационной тонкокишечной непроходимости, Павлов К. И., Кулак Е. В., Колос Я. Ф., Чернов С. А. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт использования флюоресцентной ангиографии для оценки кровотока при правосторонней гемиколэктомии, Майоренко М. Н., Сергеева А. С. (2018)
Слєсаренко С. В. - Випадок хірургічного лікування пацієнтки з карциноїдним папіломатозом шкіри Готтрона, Н Нор. М., Циганков К. В. (2018)
Грубник В. В. - Применение сепарационных методов герниопластики при лечении послеоперационных вентральных грыж, Воротынцева К. О. (2018)
Ляховський В. І. - Сучасні реалії та перспективи застосування аргініну як донатора оксиду азоту в лікуванні гнійних ран, Городова­Андрєєва Т. В., Кизименко О. О. (2018)
Грубник В. В. - Концепция сторожевых лимфоузлов при раке желудка, Ильяшенко В. В., Грубник Ю. В., Никитенко Р. П., Шаповалова Е. И. (2018)
Фелештинський Я. П. - Причини рецидивних пахвинних гриж та хірургічна тактика лікування, Штаєр А. А. (2018)
Oголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Гоць А. А. - Міжнародна трудова міграція українців в умовах воєнного конфлікту на сході країни (2018)
Котеленець К. М. - Візуалізація суспільного життя окупованої території Луганської області у друкованих засобах масової інформації (2018)
Дзюба Н. В. - Гендерні стереотипи як чинник, що впливає на мотивацію поведінки виборців та прийняття ними електоральних рішень (2018)
Глебова Н. І. - Соціологічне дослідження соціальної компетентності фахівців водного транспорту в контекстах завдань галузевої професійної освіти (2018)
Согорін А. А. - Вплив засобів масової комунікації на природні, біологічні та соціально-психологічні чинники в процесі трудової адаптації (2018)
Настояща К. В. - Автоматизм соціальної практики як родова атрибуція поняття (2018)
Фесенко А. М. - Ситуація в сфері житлово-комунальних послуг населенню як фактор зростання протестних настроїв та протестної активності, Чорна В. О. (2018)
Половая Н. О. - Віртуальне навчання як головний вектор нової інформаційної епохи (2018)
Приходько М. М. - Внесок дипломатичного корпусу Гетьманату в реалізацію геополітичної стратегії Павла Скоропадського (2018)
Демідко О. О. - Зародження та становлення театрального мистецтва в Маріуполі протягом ХІХ ст. (2018)
Maksymets V. Y. - Security policy of the Slovak Republic in the context of intensifying the hybrid actions of the Russian Federation (2018)
Цумарєв М. І. - Громада як суб’єкт культури локальної демократії (2018)
Павлов Д. М. - Суб’єкти політичної пропаганди (2018)
Романенко В. А. - Три моделі міжінституційних відносин держави і церкви: соціологічний аспект (2018)
Рудік О. О. - Обумовленість ЄС як рушійна сила європейської інтеграції країн Західних Балкан (2018)
Мустафаевa Ш. - Роль Франции в установлении мира на Южном Кавказе (в контексте армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта) (2018)
Сухорольський П. М. - Основні етапи розвитку футурології та її завдання в умовах сучасного світу, Сухорольська І. Ю. (2018)
Рудан Н. С. - Генезис та еволюційні трансформації економічної культури: соціально-філософський аналіз (2018)
Ходанич Ю. М. - Феномен милосердя в дихотомії "Захід-Схід" (2018)
Шадрін О. Г. - Оптимізація терапії гастроінтестинальних розладів при харчовій непереносимості в дітей раннього віку, Гайдучик Г. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Біліарна дисфункція у дітей із дефіцитом заліза, Нагорна К. І. (2016)
Недельська Є. В. - Клініко-математична модель для прогнозування ефективності проведення фізичної реабілітації у підлітків з артеріальною гіпертензією (2016)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2016)
Марушко Ю. В. - Корекція астеноневротичних проявів у дітей з первинною артеріальною гіпертензією на фоні прийому препарату Ноофен, Гищак Т. В. (2016)
Борисенко М. І. - Узагальнення результатів удосконалення диференційованих підходів до лікування поєднаної патології органів травлення в дітей (2016)
Сенаторова А. С. - Информативность рентгенологического и ультразвукового методов исследования в диагностике реактивных артритов у детей, Гончарь М. А., Пугачева Е. А. (2016)
Горленко О. М. - Порівняльна характеристика даних у дівчат пубертатного віку з різних біогеохімічних регіонів, Пацкан Т. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Щодо ефективності застосування пантопразолу при кислотозалежних захворюваннях у дітей, Єрмолаєв М. М., Левченко Ю. О. (2016)
Zhang Sh. - Синупрет активує муковісцидозний регулятор трансмембранної провідності та ТМЕМ16А-залежний трансепітеліальний транспорт іонів хлору, а також покращує показники мукоциліарного кліренсу, Skinner D., Hicks S. B., Bevensee M. O., Sorscher E. J., Lazrak A., Matalon S., McNicholas C. M., Woodworth B. A. (2016)
Шумна Т. Є. - Значення полiморфiзму генiв у розвитку алергiчної патологiї у дiтей, Соловйова С. В., Зінченко Т. П., Мазур В. І. (2016)
Бурбела Е. І. - Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів, Волянська Л. А., Стеценко В. В., Кубей І. В., Мудрик У. М. (2016)
Марушко Ю. В. - Підходи до дегельмінтизації у дітей, Тодика Ю. І., Зелена Н. А., Степанищенко О. Ю. (2016)
Бекетова Г. В. - Гострі риносинусити у дітей: місце назальних деконгестантів у лікуванні захворювання (2016)
Кучер Е. В. - Особенности железодефицитных состояний у детей раннего возраста (2016)
Овчаренко Л. С. - Терапия нарушенного носового дыхания при острых риносинуситах у детей с гиперплазией лимфоглоточного кольца, Ткаченко В. Ю. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Грипп-ассоциированные пневмонии у детей: возможности современной диагностики, Шульга Д. И., Григоренко А. М., Гордеева А. А. (2016)
Бодня Е. И. - Актуальные подходы в лечении гельминтозов (2016)
Ончул Л. - Современные подходы к назначению фитопрепаратов (2016)
Самойленко И. Г. - Идиопатическая манифестация синдрома Митчелла (эритромелалгии) у ребенка, Чернышева О. Е., Долинский В. В., Кольнов А. Г. (2016)
Коренюк Е. С. - Особенности диагностики и тактики ведения пациента с синдромом Ди Джорджи, Ярошевская Т. В., Самойленко И. Г., Баралей Т. В. (2016)
Снісарь В. І. - Застосування кристалоїдних розчинів в інфузійнiй терапії у дітей (огляд літератури), Єгоров С. В. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Современные аспекты антибиотикотерапии внебольничной пневмонии у детей раннего и дошкольного возраста (обзор литературы), Литвинова Т. В., Гордеева А. А. (2016)
Абатуров А. Е. - Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24 Часть 4. Дифференциальная диагностика и лечение, Никулина А. А., Русакова Е. А., Гирина И. А., Лыбенко Н. Н. (2016)
Снісарь В. І. - Особливості терапії синдрому дегідратації у дітей грудного та старшого віку, новонароджених: основи парентеральної регідратації, Сорокіна О. Ю., Болонська А. В., Єгоров С. В. (2016)
Rotar D. V. - Use of the Virtual Laboratory for Training Specialists in the Field ff Laboratory Diagnostics, Humenna A. V., Yakovychuk N. D. (2016)
Світлана Олексіївна Макія-Сербіна (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта Антиоксидантные эффекторы в надэпителиальном и экстрацеллюлярном пространстве (часть 1), Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2016)
Бурова Т. - Податковий контроль та основні напрями перевірки податку на додану вартість (2017)
Мікрюкова Л. - Удосконалення методики аналізу ефективності використання основних засобів підприємства, Гнатенко Є. (2017)
Гнатенко Є. - Проблеми чинної спрощеної системи оподаткування суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі, Соболева І. (2017)
Замула І. - Інформаційне забезпечення розподілу природної ренти на мікроекономічному рівні відповідно до положень концепції стійкого розвитку, Осадча Т., Травін В. (2017)
Заросило А. - Особливості ведення управлінського обліку в державному секторі (2017)
Млінцова О. - Консолідована фінансова звітність підприємств в умовах зростання конкурентної боротьби, Ужва А. (2017)
Коваль Л. - Вплив методів оцінки виробничих запасів при їх вибутті на фінансовий результат сільськогосподарського підприємства, Пацар О. (2017)
Косінський П. - Розвиток переробних виробництв на базі місцевих природно-ресурсних комплексів як рушійна сила соціально-економічного піднесення регіону (2017)
Шастун С. - Основи енергоефективного розвитку підприємств (2017)
Яременко О. - Методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства, Чечоткіна Г. (2017)
Яроміч С. - Інтернет-маркетинг у сфері послуг, Бекетова О., Петриченко П. (2017)
Мазур Н. - Методика оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства (2017)
Кіщак І. - Конкурентоспроможність підприємства на зовнішніх ринках, Слюсаренко А., Божок О. (2017)
Крайній В. - Управлінська діяльність в удосконаленні міжнародних автоперевезень (2017)
Porudeyeva T. - Maritime economic complex of black sea region of Ukraine in conditions of transborder cooperation, Kischak I., Glubochenko K. (2017)
Рехтета О. - Система інноваційного розвитку економічної інфраструктури регіонів під впливом глобалізації (2017)
Слюсаренко А. - Зовнішньоекономічна безпека аграрного сектору: теоретичний аспект, Кіщак І., Данік Н. (2017)
Ткаліч Т. - Вплив зовнішньоекономічної діяльності на структуру економіки країн різного рівня економічного розвитку (2017)
Ткаліч Т. - Фінансування соціального захисту в Україні та країнах ЄС: шляхи подолання розбіжностей, Михальчук В. (2017)
Karashchuk L. - Stakeholder-management as a tool to improve the quality of organization managment, Taranov M. (2017)
Кирніс Н. - Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства з надання кейтерингових послуг (2017)
Корнєва Н. - Адаптація зарубіжного досвіду управління видатками бюджету в Україні, Рудь І. (2017)
Парасій-Вергуненко І. - Аналіз ділового партнерства: методологічні та методичні аспекти (2017)
Расторгуєва А. - Подання фінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами України за міжнародним стандартами як перспективний напрямок виходу на міжнародний рівень економіки (2017)
Яременко О. - Теоретичне формування та аналіз банківської політики в Україні, Водолазко О. (2017)
Від головного редактора (2016)
Муравская О. В. - Роль византийского "образа мира" в становлении музыкальной и культурно-исторической традиции Европы XVIII–XX ст. (2016)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Втілення національної тематики в творчості Йосипа Ельгісера (2016)
Поляковская С. П. - Элементы гротеска в музыкальном языке мюзикла "Однажды в Одессе... или Сонька Золотая ручка" Сияны Лосинской (2016)
Ван Те - Стилевые основы оперных произведений Дж. Верди: к проблеме оперного мышления (2016)
Бобул І. В. - Провідні тенденції жанрової стратифікації українського вокально-естрадного виконавства (2016)
Полканов А. А. - Тенденції перехідності у камерно-вокальній творчості російських композиторів XIX — початку ХХ століття (2016)
Немченко Е. В. - Проявление традиций православной культуры в оперном творчестве Р. Щедрина начала ХХІ века (2016)
Заяц Н. В. - "Ночи в садах Испании" Мануэля де Фальи в контексте претворения испанской национальной идеи (2016)
Гульцова Д. П. - "Трансцендентные этюды" Ф. Листа и С. М. Ляпунова в русле философских и жанрово-стилевых исканий романтизма (2016)
Семенова А. В. - Музыкальный театр В. И. Ребикова и традиции русского символизма (2016)
Арутюнян Г. Х. - Национально-стилевая идентификация армянской оперы на примере оперы А. Тиграняна "Ануш" (2016)
Почапська М. М. - Музично-критична діяльність митців Львова в умовах радянської ідеології (на прикладі щоденної львівської преси 1939–1941 рр.) (2016)
Лю Юйтен - Неориторические критерии анализа музыкально-поэтического текста камерно-вокальных произведений С. Рахманинова (2016)
Чжу Сяоле - Позамузичні чинники в інструментальних творах Ф. Ліста (на прикладі "Першого року мандрів") (2016)
Дун Синьюань - Фидеистическая семантика в оперном творчестве Н. А. Римского-Корсакова (2016)
Ма Синсин - Прелюдийность как жанровая парадигма и стилистическая сфера фортепианно-исполнительского творчества (на материале русской музыки) (2016)
Шан Юн - "Дочь Кардинала" Ф. Галеви: жанрово-стилевые и образно-смысловые аспекты (2016)
Завгородняя Г. Ф. - Основные принципы формообразования в аспекте закономерностей музыкального пространства (2016)
Осадчая С. В. - Цикличность как ключевое свойство функционирования богослужебно-певческой традиции (2016)
Грибиненко Ю. А. - Индивидуально-авторский аспект стилевого синтеза в фортепианных сонатах В. Сильвестрова (2016)
Таганов О. Н. - Музыкальный ремикс как фактор формирования философии "рингтонной" культуры (2016)
Дорофеєва В. Ю. - Формування сучасного музичного стильового простору на прикладі творчості українських композиторів (2016)
Палійчук А. В. - Ноематичні передумови стильового мислення В. Івасюка (2016)
Єзерська Г. С. - Явище інтерпретації у дзеркалі музикознавчого дискурсу (2016)
Олендарьов А. В. - Композиторські інструментальні стилі в музиці до драматичних вистав (на прикладі творчості вітчизняних композиторів другої половини ХХ ст.) (2016)
Полищук А. В. - Актуальные вопросы системного подхода в современном музыкознании (2016)
У Хуйминь - Психологические предпосылки и условия оперной вокально-интонационной интерпретации (2016)
Ду Чжоу - Лирическое как семантическая доминанта камерно-вокального творчества (2016)
Сунь Пейянь - Принцип сонатности как музыкально-исполнительский феномен в фортепианном творчестве Л. Бетховена (2016)
Гань Сяосюе - Понятие формы и процесс формообразования в фортепианной музыке: холистический подход (2016)
Чжу Веньфен - Актуальные музыковедческие подходы к явлению музыкальной риторики (2016)
Лу До - Лейтмотивитизм цикла "Интермеццо" ор. 4 Роберта Шумана (2016)
Ли Фанюань - Образы "Божественной комедии" Данте в историко-культурном контексте (2016)
Чжан Тяньтянь - Каприччио как понятие и явление (2016)
Оганезова-Григоренко О. В. - Музыкально-интонационная феноменология автопоэзиса артиста мюзикла (2016)
Федчун Т. О. - Історичні та виконавські аспекти формування західноукраїнської фортепіанної традиції (2016)
Брояко Н. Б. - Методичні новації Я. Пухальського у бандурному теоретико-методичному доробку сучасності (2016)
Бондарчук В. О. - У пошуках смислової організації ролі: постать Д. Гнатюка в практиці вітчизняного оперного виконавства 1958–1959 років (2016)
Волик А. А. - Формы композиционно-драматургических связей в этюдах op. 25 Ф. Шопена (2016)
Долинська Л. Л. - Колективний спів у дитячому фольклорі (2016)
Хмель Н. В. - Метод герменевтичного підходу при трансформації органних хоральних прелюдій Й. С. Баха для бандури (2016)
Клещуков В. П. - Взаємодія хореографа та концертмейстера як основа інтерпретаційного процесу (2016)
Кисляк Б. Н. - Инструментально-тембровая драматургия смешанных баянных ансамблей (2016)
Цзян Маньни - Истоки жанра сюиты: Иоганн Якоб Фробергер (2016)
Самойленко О. І. - Рецензія на наукову монографію Муравської Ольги Вікторівни "Східно-християнська парадигма європейської культури і музики XVIII–XX століть" (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів (2016)
Bezruchko O. V. - The final stage of screenwriting and directing tandem work of y. solntseva and М. Viniarskyi on the film "The Visun Republic" (2017)
Москаленко-Висоцька О. М. - "Укркінохроніка": теми і жанри 2001 – 2003 років (2017)
Образ В. Ф. - Експерименти та пошуки кіномови Іваном Кавалерідзе у своєму першому звуковому фільмі "Коліївщина" (1933) (2017)
Прядко О. М. - Акцентоване світлотіньове освітлення в технології екранного живопису, Гармаш Ю. Т. (2017)
Сорока М. В. - Сценічні інтерпретації драми Володимира Винниченка "Гріх" у ХХ ст. (2017)
Шаролапова Н. В. - Імпровізація як метод виховання майбутнього актора в сценічному просторі (2017)
Бойко О. С. - Танцювальні перфоманси як мистецьке явище (2017)
Легка С. А. - Інтерпретація творів А. Чехова засобами сучасної хореографії (2017)
Небесник А. В. - "Київ модерн-балет": авторський театр і творча лабораторія (2017)
Підлипська А. М. - Критика хореографічного мистецтва в сучасній Україні (2017)
Журба В. В. - Особливості мелодики музичного стилю bebop (2017)
Журба Я. О. - Форма 12-тактового блюзу як феномен музичної неакадемічної культури XX століття (2017)
Лігус О. М. - Теоретичні аспекти співвідношення музичного стилю і жанру (2017)
Регеша Н. Л. - Творчий доробок Анатолія Авдієвського в контексті українського хорового мистецтва (2017)
Фурдичко А. О. - Український фольк-рок кінця XX – початку XХІ століття: музичні етнопроекти Скрябіна й Тараса Чубая (2017)
Школьна О. В. - Пластичний декор фарфору-фаянсу України кінця ХVІІІ – початку ХХІ століть (2017)
Боженко Р. В. - Матеріали оздоблення інтер’єрів дитячих лікарень (2017)
Гардабхадзе І. А. - Елементи української етнокультурної спадщини в образі сучасниці ХХІ століття, Наку А. В. (2017)
Кисельова К. О. - Інноваційність та експериментальність у формотворенні європейського костюма XХ – початку XXІ століття (2017)
Михайлова Р. Д. - Про зміст та співвідношення понять "образ" та "імідж", Федорова Є. В. (2017)
Bezruchko O. - Life and creative activity of the chinese film director of genius Wu Tian Ming (2017)
Москаленко-Висоцька О. M. - Жанровий спектр документальних фільмів студії "Укркінохроніка” початку XXI століття (2017)
Павловський В. В. - Проблематика методу фізичних дій К. С. Станіславськоро в контексті сучасного театрального процесу (2017)
Рязанцев Л. В. - Дослідження функції цитати в кіномузиці (2017)
Хлистун О. С. - Система К. С. Станіславського як методологічна основа мистецтва сценічного перевтілення (2017)
Аббязова Б. Т. - Хореографічна алеаторика в творчості новаторів М. Каннінгема та ДЖ. Кейджа (2017)
Бойко О. С. - Телевізійні танцювальні шоу в Україні: історія і сучасність (2017)
Крись А. І. - Композиційні особливості хореографічного етюду (2017)
Підлипська А. М. - Репертуар балетного театру україни кінця XX - початку XXI століття: типологія та проблеми (2017)
Лігус О. М. - Українська фортепіанна елегія початку XX ст. у контексті європейського романтизму (2017)
Романенкова Ю. В. - Художественный язык мелкой пластики Аркадия Пугачевского (2017)
Школьна О. В. - Європейсько-азійські трансформації в творчості ошпінянки Єлизавети Трипільської (2017)
Вакуленко О. В. - Періоди та технологічні передумови розвитку веб-дизайну (2017)
Гардабхадзе I. А. - Особливості формування медіастилю в образі телеведучих шоу-програм, Кузнецова В. О. (2017)
Кісельова К. О. - Формотворення європейського жіночого костюма 70-х років XX століття (2017)
Федорова Є. В. - Імідж у відображенні провідних стилістичних тенденції моди сезону 2016 - 2017 (на прикладі вітчизняного перукарського мистецтва) (2017)
Чернишевич Н. І. - Доля Першотравня в календарі офіційних свят України: скасування чи рекультивація? (2017)
Бойчук Н. Я. - Фандрайзинг як сучасний метод реалізації соціально важливих ініціатив, Солосіч О. С. (2017)
Бондар Є. І. - Фінансова безпека страхового ринку (2017)
Голосенін І. О. - Побудова фінансової моделі для прийняття рішень про реструктуризацію проблемного кредиту (2017)
Давиденко Н. М. - Сучасний стан грошового ринку та особливості емісії грошей в Україні (2017)
Добриніна Л. В. - Особливості стратегії учасників фінансового ринку (2017)
Добровольська О. В. - Аналіз сучаcного стану активів та пасивів комерційного банку, Острініна О. П., Лопаткіна А. О. (2017)
Долозіна І. Л. - Підходи до кількісного оцінювання податково-бюджетних дисбалансів (2017)
Думанська І. Ю. - Засади зближення вітчизняної та закордонної практики фінансування інноваційного процесу в агропромисловому комплексі (2017)
Іванов В. Г. - Методологічні основи формування політики доходності банку (2017)
Конєва Т. А. - Фінансування операційної діяльності та показники фінансового стану підприємств кондитерської галузі України, Маляренко А. В. (2017)
Конєва Т. А. - Порівняльний аналіз методів оцінки вартості бізнесу на прикладі аграрного підприємства, Матвєєв В. В. (2017)
Лисенок О. В. - Сучасний стан та шляхи підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків, Ляховецька В. М. (2017)
Масляєва О. О. - Специфіка фінансового забезпечення аграрного виробництва, Гіда М. Д. (2017)
Перчук О. В. - Фінансове забезпечення нової якості життя громадян (2017)
Плахтій Т. Ф. - Методика оцінки якості фінансової звітності: кваліметричний підхід (2017)
Прокопенко Н. С. - Забезпечення фіскальної безпеки держави в умовах євроінтеграції, Тимошенко А. О. (2017)
Рошило В. І. - Шляхи підвищення ефективності міжбюджетних відносин в Україні (2017)
Табенська Ю. В. - Стійкість та надійність фінансових установ у період системної нестабільності (2017)
Федина В. В. - Недержавні пенсійні фонди і страхові компанії як суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, Саламаха Ю. В. (2017)
Шевцова О. Й. - Конкурентна позиція банку на кредитному ринку: методичні особливості оцінки, Сидорчук Н. О. (2017)
Шевчук Ю. В. - Сучасний стан розвитку медичного страхування в Україні: фінансовий аспект (2017)
Якименко С. О. - Особливості кредитування юридичних осіб регіональними банками на прикладі банків Запорізької області, Кушнір С. О. (2017)
Alnaimat Mohammad Ahmad - Ways to improve accounting and analysis of financial performance in Ukraine on the basis of international standards (2017)
Гончаренко Н. Г. - Проблеми конкурентоспроможності підприємства та роль комплексної оцінки результатів його діяльності в їх вирішенні (2017)
Huseynova К. - Processing and systematizing accounting information (2017)
Костюнік О. В. - Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємствах, Сторожук В. В. (2017)
Михайленко О. В. - Управління витратами і цінова політика підприємства, Скоморохова С. Ю., Лесик Т. Г. (2017)
Онищенко О. В. - Аналіз товарообороту роздрібної торгівлі в Україні та його тенденції, Макаренко Р. А. (2017)
Скрипник М. І. - Причини банкрутства підприємств: неефективний менеджмент чи обліково-фінансова безграмотність?, Григоревська О. О., Грабчук І. Л. (2017)
Ткаченко О. С. - Удосконалення бухгалтерського обліку як метод економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2017)
Дзюбановська Н. В. - Статистичне оцінювання чинників впливу на міжнародну торгівлю із використанням дисперсійного аналізу (2017)
Кузьменко О. В. - Кластеризація банківських установ щодо використання їх послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму, Боженко В. В., Доценко Т. В. (2017)
Мандра В. В. - Інноваційні підходи до управління логістичними процесами морського торговельного порту (2017)
Шпинковський О. А. - Аналіз та рекомендації для створення інформаційних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів банку, Шпинковська М. І., Смельський Ю. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Романенко В. А. - Церква і держава в Україні: між дефіцитарністю впливу та нейтралітетом (соціологічний аспект) (2018)
Катаєв С. Л. - Х. Клінтон або Д. Трамп: вибір американських політиків українськими школярами в залежності від типу особистості школярів (2018)
Ніколенко В. В. - До питання про побудову соціально орієнтованої ринкової економіки: соціологічний вимір (2018)
Кононов И. Ф. - Теория массового сознания: возможности и ограничения в условиях неконвенциональной войны (по результатам исследований на свободной территории Луганской области) (2018)
Троханяк О. С. - Стан, тенденції та наукові засади соціально-екологічних проблем суспільства (2018)
Проскура В. В. - Роль громадських організацій у ресоціалізації засуджених до позбавлення волі (2018)
Попович О. В. - Історична українська наукова думка: інтерпретація ідей гуманізму, Сабадаш Ю. С. (2018)
Данилюк І. В. - Папа Бенедикт XVI: філософ, політик, дипломат (2018)
Юрченко Е. І. - Наукова спадщина вчених Центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (2018)
Орехівський В. Д. - Еволюція концептуальних підходів у дослідженні понятійно-змістового трактування сутності органічного землеробства (2018)
Хоменко Н. О. - "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. Дніпропетровська область": соціально-демографічний аналіз (2018)
Форкош С. М. - Историко-культурологическая концепция кризиса культуры и современные поиски оснований культуры (2018)
Кравцов Ю. С. - Комунікативна раціональність як феноменологічна складова правової ідентифікації (2018)
Оліфер О. Є. - Соціально-філософський підхід до проблеми тотожності особистості (2018)
Костельнюк М. М. - Маніпуляційні технології в політичних процесах: термінологічний інструментарій (2018)
Форкош С. М. - Методологические черты социокультурного мышления (2018)
Прокопенко C. Л. - Роль Олександра Поля у розвитку середньої освіти Катеринославщини (2018)
Рагімова А. Б. - Політичний міф, міфологізація сучасного суспільства за допомогою соціальних мереж (2018)
Худик Г. О. - Еволюція поняття "стратегія" в політико-іміджевому контексті (2018)
Ирада Нуриева Тофик Гызы - Мультикультурализм и проблемы самоопределения этнокультурных меньшинств (2018)
Oliinyk O. V. - Problem of measurement of efficiency of propaganda (on the example of using of the index of effectiveness of the russian propaganda in Ukraine), Lyasota L. I. (2018)
Проценко О. О. - "Внутрішньо переміщені особи" як категорія теоретизування та соціальної практики (2018)
Буканов Г. М. - Соціальні стереотипи в структурі управлінської діяльності соціальних служб: регіональний аспект (2018)
Музылёв А. В. - Развитие и распространение радикальных идей в условиях современных демократических обществ (2018)
Strihul M. V. - Economism and commercialization as manifestation of the globalization of higher education, Khomeriki O. A. (2018)
Медвєдєва Ю. Ю. - Модернізаційні і контрмодернізаційні тенденції в сучасному католицизмі (2018)
Проданюк Р. І. - Інформаційна безпека в соціологічному контексті: до постановки проблеми (2018)
Половая Н. О. - Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства (2018)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання процесу двофазної неiзотермiчної фiльтрацiї на основi технологiї термо-гравiтацiйного дренажу, Бойцов В. I., Ярощак С. В. (2018)
Голубєва К. М. - Модифiкований текстурний метод сегментацiї зображень на основi матрицi спiвпадiнь, Клюшин Д. А. (2018)
Денисов C. В. - Инерционный гибридный метод расщепления для операторных включений, Семёнов В. В. (2018)
Доценко C. И. - Вероятностное решение целочисленной задачи о банкротстве (2018)
Зуб С. С. - Математическая модель источника магнитного поля для магнитного сепаратора руды, Ляшко С. И., Семёнов В. В. (2018)
Zub S. S. - About finding a nearest pair of points on two nonintersecting smooth curves in Euclidean space, Semenov V. V., Havrylko Ye. D. (2018)
Нiкiтiн А. В. - Подвiйне укрупнення фазового простору для стохастичних еволюцiйних рiвнянь з iмпульсним збуренням у схемi пуассонової апроксимацiї (2018)
Сандраков Г. В. - Асимптотика спектра уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом (2018)
Сандраков Г. В. - Моделирование и вычисление оптимальных параметров массивов микроигл (2018)
Тимошенко А. А. - Оптимальне керування рiвнянням Рiчардса-Клюта (2018)
Khudyakov A. P. - Algebraic and trigonometric generalized interpolation of Hermite-Birkhoff type for operators defined on functional spaces and functions of matrix variable, and their applications, Panteleyeva Ye. V., Trofimuk A. A. (2018)
Содержание (2018)
Брынза М. С. - Классы EHRA, дополнительный кардиоваскулярный риск и качество жизни пациентов в первые полгода после радиочастотной абляции трепетания и фибрилляции предсердий, Яблучанский Н. И. (2018)
Бабак О. Я. - Оцінювання показників кардіогемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію та неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від генотипів поліморфізму А1166С гена рецептора ангіотензину II першого типу, Зайцева М. М. (2018)
Matsuga O. M. - Computational technology of daily blood pressure monitoring results comparison in patients with arterial hypertension, Drozdova I. V., Akimova A. K. (2018)
Капшитарь Н. И. - Предикторы развития стрессовой гипергликемии у больных в остром периоде Q-инфаркта миокарда, осложненного острой сердечной недостаточностью, без сахарного диабета в анамнезе, Сыволап В. Д. (2018)
Сиволап В. Д. - Ремоделювання серця у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда за наявності блокади лівої ніжки пучка Гіса, Земляний Я. В. (2018)
Kuznietsov A. A. - Prediction of the functional outcome of cerebral ischemic supratentorial stroke acute period on the basis of spectral analysis of the brain bioelectrical activity (2018)
Волошин О. М. - Взаємозв’язок нейтрофіл-лімфоцитарного співвідношення та хронічної ішемії нижніх кінцівок (2018)
Шевченко А. О. - Зміни вмісту прогестерону, інсуліну та кортизолу під впливом лікування у вагітних із загрозою передчасних пологів в умовах хронічного стресу (2018)
Moskaliuk V. D. - Adenovirus infection in adults: reactive response of polymorphonuclear neutrophilic leukocytes study, Balaniuk I. V., Sydorchuk А. S., Vozna Kh. I., Andruschak M. O., Rudan I. V. (2018)
Назарчук О. А. - Характеристика етіологічної структури та генотипово детермінованої фенотипової резистентності до карбапенемів провідних збудників інфекційних ускладнень у хворих із критичними станами (2018)
Сохань А. В. - Діагностичне та прогностичне значення рівнів гормонів гіпофізарно-надниркової системи в цереброспінальній рідині хворих на гострі нейроінфекції (2018)
Pypa L. V. - Neuron specific enolase as a possible indicator of neuron damage in children with acute meningitis, Svistilnik R. V., Moskovko G. S., Lysytsia Yu. M., Murhina M. M. (2018)
Lezhenko G. O. - The approaches to prevention and therapy of cardiovascular disorders in children with chronic bronchopulmonary pathology, Pashkova O. Ye. (2018)
Chichirelo-Konstantynovych K. D. - Community-acquired pneumonia associated with cytomegalovirus persistence: prevalence and peculiarities of clinical course (2018)
Smiyan O. I. - Macro- and microelements determination in children with rotavirus infection, Smiyan-Horbunova K. O., Loboda A. M., Popov S. V., Bynda T. P., Vysotsky I. Yu., Sichnenko P. I., Petrashenko V. O., Man’ko Yu. A., Kosarchuk V. V. (2018)
Volkova O. S. - Analysis of changes in biochemical parameters of oral liquid under the influence of lecithin-calcium complex in young patients with multiple caries (2018)
Стоєва Т. В. - Колаген-асоційована синтропія при функціональних розладах травної системи в дітей, Джагіашвілі О. В., Прохорова С. В., Гудзь В. А., Ємельянова О. Ю. (2018)
Ivanko O. G. - Antibiotic-associated disorders of prothrombin synthesis and their probiotic correction with B. сlausii in breastfeed infants, Solianyk O. V. (2018)
Raznatovska O. M. - Factors of chemoresistant pulmonary tuberculosis progression in patients receiving palliative treatment, Khudiakov G. V. (2018)
Tsybulska T. Ye. - Anatomical optical, biomechanical and morphometric parameters of the eye in children with acquired myopia and syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia, Zavgorodnia N. G., Ivakhnenko O. M., Pashkova O. Ye. (2018)
Осокина О. И. - Критичность к болезни при шизофрении: диагностика и инсайт-ориентированная психотерапия, Ивнев Б. Б., Путятин Г. Г., Ушенин С. Г., Денисов Е. М. (2018)
Shcherbyna R. О. - Histological study of potassium 2-((4-amino-5-(morpholinomethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate (PKR-173) corrective influence on the chickens liver state in the condition of tetracycline hepatitis, Vashchyk Ye. V. (2018)
Martynenko Yu. V. - 2-(|1,2,4|triazolo|1,5-c|quinazoline-2-yl-)alkyl-(alkaryl-,aryl-)-amines and their derivatives. The synthesis of (3Н-quinazoline-4-ylidene) hydrazides N-protected aminoacids, using a variety of amine-protecting approaches. Physical-chemical properties and biological activity of synthesized compounds (Message 2), Kazunin M. S., Nosulenko I. S., Berest G. G., Kovalenko S. I., Kamyshnyi O. M., Polishchuk N. M. (2018)
Kravchenko T. V. - The search for new 4-amino-5-methyl-4H-1,2,4-triasole-3-thion derivatives with diuretic activity (2018)
Schabelnyk K. P. - Trіazolo|1,5-c|quіnazolіnes. Synthesis, antimicrobial and antifungal activity |quinazolin-4(3H)-ylidene| hydrazides of carboxylic acids (Message 1)), Kholodnyak S. V., Berest G. G., Kovalenko S. I., Polishchuk N. M., Kamyshnyi O. M. (2018)
Ananieva M. M. - Etiological and pathogenetic aspects of non-specific bacterial vaginosis (2018)
Нікіфоров О. А. - Гематоспермія: норма чи патологія? Сучасні підходи до етіопатогенезу, діагностики та лікування, Авраменко Н. В., Ломейко О. О., Михайлов В. В. (2018)
Spakhi O. V. - Gastric duplication in infants, Liaturynska O. V., Makarova M. O., Anikin I. O., Zaporozhchenko A. H. (2018)
Колесник А. П. - Опыт хирургического лечения пациентов с раком пищевода I–III стадий, Колесник И. П., Кечеджиев В. В. (2018)
Клименко А. В. - Диагностика и методы эндоскопического лечения послеожоговых стриктур пищевода, Клименко В. Н., Киосов А. М., Гулевский С. Н., Кечеджиев В. В. (2018)
Зварич І. - Історія розвитку соціальних програм у США, Януш О. (2018)
Коваленко О. - Вибір технологій навчання як складова педагогічного проектування професійної підготовки компетентних інженерів-педагогів, Брюханова Н., Корольова Н. (2018)
Мукан Н. - Періодизація розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики у Канаді, Кобрин Н. (2018)
Рижиков В. - Методика використання "мозкового штурму" на семінарських заняттях в професійній підготовці у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) (2018)
Волошанська І. - Особливості навчання іноземної професійної комунікації студентів ВНЗ, Хало З. (2018)
Taymasov Y. - Motivational features of the military personnel to self-preservation in extreme situations, Zub E., Turchynov A. (2018)
Ізбаш С. - Андрагогічний підхід до формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів засобами Google-технологій, Пахомов С. (2018)
Конопля В. - Порівняльний аналіз інформатичної складової підготовки майбутніх учителів математики (на прикладі польського педагогічного університету імені комісії національної освіти в Кракові), Кугай Н. (2018)
Шалімова І. - Модель формування дидактичної культури викладача ВНЗ, Бурбига В. (2018)
Розман І. - Автобіографія як історико-педагогічне джерело (2018)
Гурова Т. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови (2018)
Ковальчук Г. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до викладання предмета "Основи здоров’я", Кавчак В. (2018)
Chorna V. - The creative development softwear of visual art at primary education: theoretical aspect, Olishuk T. (2018)
Kravchuk L. - The problems of foreign language learning in elementary school: innovative context (2018)
Бурчак Л. - Динаміка сформованості компонентів дослідницької компетентності майбутнього вчителя, Бурчак С. (2018)
Кашинська О. - Використання візуалізації навчального матеріалу під час викладання фахової дисципліни "Організація готельного господарства" (2018)
Якимович Т. - Експериментальна перевірка дидактичного забезпечення професійно-практичної підготовки (2018)
Мудра С. - "Маленька "сонечкова" сюїта" Миколи Ластовецького в контексті опрацювань обрядових народних пісень для фортепіано (2018)
Винник О. - Іншомовна професійна підготовка майбутніх географів, Рубель Н. (2018)
Плахотський О. - Вплив мистецтва та дійсності на розвиток естетичних почуттів дітей молодшого шкільного віку (2018)
Єсіпова О. - Педагогічні умови активізації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2018)
Кузьміна І. - Експресія та психологізм соціальних новел Василя Стефаника (2018)
Чемерис Г. - Поняття графічної компетентності майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук у вітчизняних та закордонних дослідженнях (2018)
Багрій Т. - Артистизм як вияв творчого начала майбутнього педагога-музиканта в диригентсько-хоровій діяльності (2018)
Мойко О. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Ножко І. - Активізація навчальної діяльності майбутніх фахівців пожежної безпеки як важливий чинник формування професійної компетентності (2018)
Любас А. - Професіограма майбутнього фахівця бойового та оперативного забезпечення (2018)
Чжи Ц. - Методика формування етномистецької компетентності учнів у музичному навчанні (2018)
Осмачко Ю. - Концертна діяльність піаністки Дарії Гординської-Каранович в контексті розвитку музичного мистецтва української діаспори США (2018)
Давидова С. - Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2018)
Петрик К. - Готовність майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (2018)
Кухтяк О. - Інноваційні підходи до науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2018)
Бардачов Ю. М. - Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників у Херсонському національному технічному університеті, Розов Ю. Г. (2018)
Чутро А. Ф. - Расчетная схема стен каменных зданий для строительства на просадочных грунтах, Емельянова Т. А. (2018)
Гевко Р. Б. - Дослідження процесів спрацювання низькодинамічних кулькових запобіжних муфт із замкнутими коловими профілями елементів зачеплення, Клендій О. М., Погріщук Б. В., Клендій В. М., Добіжа Н. В. (2018)
Горященко С. Л. - Формування полімерного покриття ультразвуковим розпилювачем (2018)
Kuznyetsov S. I. - Research of work of mechanical self-cleaning dust leader (2018)
Литвиненко В. М. - Вплив властивостей поверхні на зворотні характеристики напівпровідникових приладів, Вікулін І. М. (2018)
Сапронов О. О. - Використання дисперсних добавок для підвищення теплофізичних властивостей полімерних захисних покриттів, Лещенко О. В. (2018)
Асаулюк Т. С. - Исследование процесса беления грубого шерстяного волокна с применением электроразрядной обработки, Семешко О. Я., Сарибекова Ю. Г. (2018)
Богданова О. Ф. - Визначення можливості одержання волокнистих напівфабрикатів з ненаркотичних конопель, Домбровська О. П., Бабіч С. С., Домбровський А. Г. (2018)
Бойко Г. А. - Вплив способів збирання на технології переробки та сфери подальшого використання конопляної сировини, Тіхосова Г. А., Кутасов А. В. (2018)
Бурак В. Г. - Оптимізація технологічних процесів виробництва сировини і ковбасних виробів із застосуванням бактеріальних заквасок (2018)
Бурак В. Г. - Оптимізація технологічних процесів при виробництві комбінованих продуктів та підвищення якості сировини (2018)
Валько М. І. - Розроблення блок-схеми виробництва томатного кетчупу на основі концентрованих томат-продуктів, Стоянова О. В., Короленко В. О., Валько П. М., Ільюшенков І. В. (2018)
Заморська І. Л. - Якість заморожених ягід суниці залежно від схеми садіння рослин (2018)
Ковалевський К. А. - Установка для відстоювання сусла, Мамай О. І., Кузьміна Т. О., Валько П. М., Яковенко Т.О. (2018)
Ковалевський К. А. - Спосіб освітлення і стабілізації сусла і виноматеріалів, Мамай О. І., Кузьміна Т. О., Шанін О. Д., Валько П. М. (2018)
Maleev V. A. - Evaluation, risks, analysis of consumption of food additives, Bezpalchenko V. M., Semenchenko О. О. (2018)
Міщенко Г. В. - Підвищення зносостійкості захисного текстилю для спецодягу, Міщенко О. В., Венгер О. О., Іщенко Д. Р. (2018)
Салєба Л. В. - Дослідження показників якості майонезу (2018)
Семешко О. Я. - Дослідження поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин при створенні композицій для промивання бавовняного трикотажу, Скалозубова Н. С., Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Скропишева О. В. - Використання сенсорних та фізико-хімічних методів аналізу для визначення якості молока (2018)
Тернова Т. І. - Оптимізація технологічного процесу очищення лубу льону олійного за допомогою методів математичного моделювання, Бабіч С. С., Базик В. П. (2018)
Толмачов В. С. - Пристрій для визначення показників кольору лляного волокна, Єдинович М. Б., Кузьміна Т. О. (2018)
Кругла Н. А. - IT-технології у створенні систем управління технологічними процесами первинної переробки луб’яної сировини (2018)
Степанчиков Д. М. - Алгоритми керування вітроенергетичною установкою на основі нечіткої логіки (2018)
Войцеховський О. Н. - Моделювання режимів роботи трансформатора в середовищі Multisim, Дон Н. Л., Савченко С. О. (2018)
Дмитрієв В. С. - Дослідження основних чинників впливу на якість омічних контактів до тонкоплівкового нвч приладу на nGaAs (2018)
Дон Н. Л. - До питання впровадження інформаційних технологій в лабораторному практикумі з електроніки, Савченко С. О., Войцеховський О. Н. (2018)
Сєліверстова С. Р. - Розробка електропривода технологічного обладнання з високоточними швидкісними параметрами, Фролов О. М. (2018)
Єфименко Т. І. - Розвиток економіки України в умовах зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні (2018)
Ловінська Л. Г. - Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні, Олійник Я. В., Бондар Т. А. (2018)
Іваницька О. М. - Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків, Кощук Т. В. (2018)
Сторонянська І. З. - Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації, Беновська Л. Я. (2018)
Кириленко О. П. - Модернізація бюджетного забезпечення освіти в рамках секторальної децентралізації, Марчук А. П. (2018)
Дробязко А. О. - Стан та перспективи розвитку банків із іноземним капіталом в Україні, Любіч О. О. (2018)
Паєнтко Т. В. - Упровадження контролінгу в управлінні фінансами на макрорівні в Україні, Федосов В. М. (2018)
Салманов А. Г. - Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Staphylococcus aureus в хирургических стационарах Украины: результаты многоцентрового исследования (2015 - 2016 гг.), Усенко А. Ю. (2018)
Бойко В. В. - Ендоскопічні методи дренування хронічних абсцесів легенів та оцінка їх ефективності за допомогою сонографії, Серенко А. А., Краснояружський А. Г., Мінухін Д. В., Грома В. Г., Євтушенко Д. O. (2018)
Малиновский А. В. - Десятилетний опыт пневматической баллонной дилатации пищеводно-желудочного перехода, Майоренко М. Н., Чернов Н. Н., Шигимага М. Ю., Кудинов Д. В. (2018)
Криворучко І. А. - Лапароскопічна холецистектомія із застосуванням субарахноїдальної анестезії на спонтанному диханні, Чаплинський Р. П., Вовк А. В., Вовк В. А., Смецков Д. О., Андреєщев С. А. (2018)
Ничитайло М. Ю. - Клінічна оцінка характеристик сучасної панкреатичної інфекції в обґрунтуванні лікувальної тактики при гострому панкреатиті, Андрющенко Д. В., Магльований В. А., Андрющенко В. П. (2018)
Габрієлян А. В. - Порівняльна оцінка ефективності трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові і парціальної резекції лівого шлуночка у хворих з дилатаційною кардіоміопатією (2018)
Русин В. І. - Оцінка показників коагулограми у пацієнтів з тромбозом системи нижньої порожнистої вени, Попович Я. М. (2018)
Колотило О. Б. - Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах високого ризику розвитку реперфузійних ускладнень, Венгер І. К., Костів С. Я., Козловська І. М. (2018)
Малик С. В. - Динаміка регенеративних процесів у пацієнтів з хронічними ранами при застосуванні PRP-терапії, Рибалка Я. В., Безручко М. В., Осіпов О. С. (2018)
Стороженко О. В. - Прогнозування перебігу загоєння ран у хворих з алергією на антибіотики, Лігоненко О. В., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А. (2018)
Аветіков Д. С. - Порівняльна характеристика ехогенної структури післяопераційних нормотрофічних та атрофічних рубців шкіри, Буханченко О. П., Локес К. П., Яценко І. В., Локес-Крупка Т. П. (2018)
Ткаченко Р. П. - Хірургічне лікування вторинного гіперпаратиреозу у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Курик О. Г., Головко А. С. (2018)
Семенов К. А. - Роль генетических исследований в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, Деньга О. В., Горохивский В. Н. (2018)
Коломаченко В. І. - Динаміка рівня фібриногену при артропластиці кульшового суглоба (2018)
Доброродній А. В. - Роль кисневого дисбалансу в механізмах порушень процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту та ендотоксикозу за умов експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому та їх корекція (2018)
Музыченко П. Ф. - Дискуссионные вопросы высокочастотной электросварки биологических тканей, Черняк В. А., Ланкин Ю. Н., Эргард Н. Н., Хохлова Р. А. (2018)
Мазуренко О. В. - Лікувальна тактика при травмах паренхіматозних органів черевної порожнини (2018)
Шаповал С. Д. - Комплексне лікування синдрому діабетичної стопи з позицій фізичної та реабілітаційної медицини, Алипова О. Є., Трибушний О. В., Василевська Л. А. (2018)
Москаленко В. В. - Шунтування шлунка в лікуванні морбідного ожиріння (2018)
Левчак Ю. А. - Успішне лікування пацієнта з ножовим наскрізним пораненням аорти та нижньої порожнистої вени через дві доби з моменту травми (2018)
Родинський О. Г. - Нейрохімічні та поведінкові процеси в геронтогенезі за умов експериментальної гіперглікемії, Басиста К. І., Гузь Л. В. (2018)
Пославська О. В. - Плоскоклітинний рак невідомої первинної локалізації: ізольоване ураження лімфатичних вузлів шиї, Шпонька І. С. (2018)
Савченко О. А. - Аналіз рівня експресії панцитокератинів в епітеліальних та гранульозоклітинних пухлинах яєчників, Шпонька І. С. (2018)
Курята А. В. - Изменения уровня галектина-3, β-2-микроглобулина, альбуминурии и продуктов конечного гликирования у больных с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий под влиянием лечения, Мухаммад Мухаммад, Митрохина О. С. (2018)
Ханюков О. О. - Сучасна тактика ведення пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією, асоційованою із системними захворюваннями сполучної тканини, Васильєва Л. І., Єгудіна Є. Д., Калашникова О. С. (2018)
Маньковский Г. Б. - Диагностика нарушений углеводного обмена у больных с ишемической болезнью сердца (2018)
Перцева Н. О. - Оцінка динаміки депресивних розладів у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від методу відновлення кровопостачання серця, Хрустальова Л. О. (2018)
Кріштафор Д. А. - Порівняльна характеристика ліберального та рестриктивного типу поповнення крововтрати при політравмі, Клигуненко О. М. (2018)
Кондратюк В. А. - Паренхиматозно-стволовая посегментная эмболизация ветвей воротной вены как этап подготовки пациентов со злокачественными опухолями печени к хирургическому лечению (2018)
Литвин К. Ю. - Діагностична значущість визначення основного білка мієліну в спинномозковій рідині при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях (2018)
Зозуля І. С. - Клінічні варіанти транзиторного неврологічного дефіциту у хворих з остеохондрозом шийного відділу хребта, Несукай В. Г. (2018)
Россоха З. І. - Порівняльна оцінка моделей генетичного ризику репродуктивних розладів, зумовлених поліморфізмом генів MTHFR, MTRR, MTR1, Кир’яченко С. П., Горовенко Н. Г. (2018)
Банахевич Р. М. - Профілактика ускладнень після хірургічного лікування цистоцеле, Акимова К. Б., Парієнко К. О. (2018)
Грек Л. П. - Патогенетичні аспекти терапії синдрому хронічного тазового болю в пацієнток з генітальним ендометріозом у поєднанні з "проліферативним синдромом" геніталій (2018)
Старостіна О. А. - Визначення середніх значень кількості, периметра, площі CD34-позитивних судин та оцінка експресії VEGF у біоптатах шкіри пацієнтів із судинними формами розацеа (2018)
Мащенко И. С. - Клинико-патогенетическое обоснование использования вобензима в комплексном лечении генерализованного пародонтита, Кучеренко Т. А. (2018)
Шейко С. О. - Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Колб Н. О. (2018)
Сорокина Е. Ю. - Оценка дисфункции желудочно-кишечного тракта при выборе эффективного метода нутритивной поддержки у больных с острым панкреатитом, Белых Л. С., Панин А. Н., Никитина Е. В., Коврижин И. А., Страх О. П. (2018)
Муслин В. П. - Мелдониум и нейропротекция. Теория, эксперимент и клиническая практика, Погорелов А. В. (2018)
Опря Є. В. - Особливості клінічного оформлення шизофренії з коморбідними соматичними розладами (2018)
Safarova Sain Sattar - The impact of metabolic changes in type 2 diabetes on bone turnover (2018)
Abdulaziz Abdullah Alqarni - Injuries Type and its Relation with Glasgow Coma Scale, Injury Severity Score and Blood Transfusion in Road Traffic Accident Victims, Radhi Ghanem Alanazi, Anthony Morgan, Ahmed Saud Alharbi, Faisal Fahad Aljuaid, Abdulrahman Mohammed Aldawsari, Faisal Khaled Almugrin, Abdulaziz Nasser Alaskar, Yazeed Mohammed Aldhfyan, Abdullah Abdulrahman Alqeair (2018)
Вихідні дані (2018)
Фурман А.А. - Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії, Фурман А.В. (2018)
Гусельцева М. - Методології оновлення психологічної науки (2018)
Фурман О. - Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування (2018)
Бугерко Я. - Потенціал як психодуховна даність особистості (2018)
Хайрулін O. - Психологічні виміри ігрового моделювання у військовій справі (2018)
Липка A. - Відповідальність особистості в координатах психологічного аналізу (2018)
Гірняк А. - Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії (2018)
Болтівець С. - Українська школа клінічної психотерапії і гіпнотерапії в Австралії (2018)
Глива Є. - Гіпнотерапевтична інтервенція у глибини людської психіки: джерело внутрішньої травми та її вплив на людину (2018)
Релоджо Д. - Виміри вдосконалення фізичного здоров’я у людей з розумовими вадами (2018)
Гончарук (Чолач) Т. - Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого, Джугла Н. (2018)
Васильків О. - Понятійні виміри соціально-психологічної допомоги населенню (2018)
Полунін О. - Поведінка платника податків: пропозиція із розширення моделі "слизького схилу" (2018)
Ткачук О. - Структурно-функціональна модель формування художніх здібностей, Полисаєва О. (2018)
Релоджо Д. - На шляху до істини (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані англійською мовою (2018)
Бабінцева А. Г. - Активність глутатіонзалежних ферментів у доношених новонароджених дітей з патологічним перебігом ранньої постнатальної адаптації (2018)
Bilous I. I. - Features of the peripheral nervous system affection in patients with primary hypothyroidism (2018)
Вацик М. З. - Самооцінка власного здоров’я студентами Буковинського державного медичного університету, Ясинська Е. Ц. (2018)
Гуньков С. В. - Запальні процеси та умовно-патогенна мікрофлора при полікістозі яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем та нікелем (2018)
Дяків-Корейба Н. І. - Особливості перебігу жовчнокам’яної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу (2018)
Килимнюк Л. О. - Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на морфологічні особливості зрощення уламків в умовах нестабільного остеометалосинтезу, Григоровська А. В., Ковальчук В. М., Окаєвич О. А. (2018)
Мандич О. В. - Вплив лікувального комплексу на aсоціативний склад анаеробних мікроорганізмів ясенної борозни у пацієнтів молодого віку з хронічним катаральним гінгівітом на тлі скупченості зубів (2018)
Мислицький В. Ф. - Постнатальна інфекція і система імунітету в дітей першого року життя, Ткачук С. С., Масікевич Ю. Г., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д., Сорохан В. Д. (2018)
Міхєєва Т. М. - Особливості капіляроскопічних показників нігтьового ложа та стану слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Нечитайло Д. Ю. (2018)
Нікоряк Р. А. - Оцінка якості життя вимушених трудових мігрантів та учасників бойових дій в умовах соціального стресу (2018)
Оринчак В. А. - Патоморфологічні зміни фасцій та м’язів гомілки у хворих із пізніми стадіями посттромботичного синдрому нижніх кінцівок (2018)
Подпрятов С. С. - Антибактерійна стійкість тканинної субстанції електрозварного міжкишкового анастомозу в гноєтворному мікробному середовищі, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Корбут С. М., Гетьман В. Г., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Ткаченко С. В., Чернець О. В., Бєлоусов І. О., Лопаткіна К. Г., Корчак В. П., Петренко О. Ф., Тарнавський Д. В., Кузик П. В. (2018)
Прозорова Т. М. - Особливості експресії рецепторів вродженого імунітету лімфоцитами брижових лімфатичних вузлів у нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом, Камишна В. А., Морозова О. В., Коваль Г. Д., Камишний О. М. (2018)
Регеда М. С. - Зміни показників системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи в легенях за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми при хронічному пародонтиті та їх корекція тіотриазоліном, Щепанський Б. Ф. (2018)
Сенютович Р. В. - Інвагінаційні товстокишкові анастомози, Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я., Олар І. О., Олар С. І. (2018)
Сердулець Ю. І. - Динаміка показників ліпідного та цитокінового профілів, системи оксидантно-протиоксидантного захисту у хворих на остеоартроз у поєднанні з артеріальною гіпертензією, ожирінням і цукровим діабетом 2 типу з урахуванням генотипів інтерлейкіну 10 (IL-10, C-592A) під впливом лікування (2018)
Стець М. М. - Алгоритм діагностики гострого апендициту вагітних, Черненко В. М., Польовий В. П., Білик І. І., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С. (2018)
Тащук В. К. - Кардіопротективні ефекти метаболічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця: аналіз цифрової обробки електрокардіограми за допомогою програмного комплексу "Смарт-ЕКГ", Іванчук П. Р., Амеліна Т. М., Тащук М. В. (2018)
Тащук В. К. - Особливості застосування метаболічної терапії у хворих на гостру та хронічну ішемічну хворобу серця: аналіз цифрової обробки електрокардіограми за допомогою програмного комплексу "Смарт-ЕКГ", Іванчук П. Р., Полянська О. С., Тащук К. Г., Савчук. О. В. (2018)
Ткачук О. В. - Порівняльний аналіз ультраструктурної реакції древньої та нової кори на гостре порушення кровообігу в басейні сонних артерій на тлі діабетичної енцефалопатії в щурів, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф., Повар М. А., Ясінська О. В., Лєньков О. М. (2018)
Ткачук С. С. - Характеристики нервової провідності при хронічному небактеріальному простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Швець В. І., Федорук О. С., Степанченко М. С., Романенко В. І. (2018)
Токар О. М. - Структурно-функціональний стан тканин пародонта в осіб, що мають тривалий контакт зі шкідливими чинниками виробничого середовища первинної деревообробної промисловості (2018)
Хухліна О. С. - Особливості функціонального стану печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит залежно від наявності коморбідних гіпертонічної хвороби другої стадії та ожиріння першого ступеня, Антонів А. А., Мандрик О. Є., Каньовська Л. В., Ляхович О. Д. (2018)
Шевага В. М. - Оцінка показників електроенцефалограм при струсі та забої головного мозку легкого ступеня тяжкості у віддаленому періоді у вояків АТО, Семчишин М. Г., Задорожна Б. В., Задорожний А. М. (2018)
Бендас В. В. - Біологічна зброя третього покоління. Медикобіологічні аспекти застосування молекулярних патогенів, Стефак Я. П., Мойсюк В. Д. (2018)
Biduchak А. S. - Analysis of the main types of conflicts and their causes, Beletska A. A. (2018)
Гордієнко В. В. - Методичні аспекти інтегративного викладання дисципліни "Aнатомія та фізіологія людини" студентам фармацевтичного факультету, Ясінська О. В., Руснак В. Ф. (2018)
Кметь О. Г. - Сучасні підходи щодо якісної підготовки студентів-стоматологів до складання фармакології на ліцензійному інтегрованому іспиті "Крок 1", Філіпець Н. Д., Кишкан І. Г., Кметь Т. І., Шинкарюк В. Г. (2018)
Бойчук Т. М. - Яскрава особистість. Колеснику Юрію Михайловичу - 60, Мислицький В. Ф. (2018)
Мыслицкий В. Ф. - Памяти Акмаева Ильдара Ганиевича (1930 - 2018) (2018)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LIХ.За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, В.Д. Сорохана, Л.Л. Дейнеки (2018)
Єдині вимоги до оформлення статей (2018)
Bezruchko O. - The primary stage of screenwriting and directing tandem work of Y. Solntseva and М. Viniarskyi on the film "The Visun Republic” (2017)
Бережник С. І. - Творчі здобутки провідних музичних гуртів України (2017)
Білецька О. О. - Лінгвокультурологічна зумовленість перекладу в контексті міжкультурної комунікації (2017)
Боженко Р. В. - Природнє та штучне освітлення як художньо-образний засіб в інтер’єрах дитячих лікарень (2017)
Гриценко О. Г. - Дискурс симфонізму у творчості Валерія Антонюка (2017)
Конюкова І. Я. - Соціально-культурні трансформації етикету в умовах інформаційного суспільства (2017)
Малюк Є. О. - Трансформація ролі глядача в онлайнових трансляціях відеоігор (2017)
Пилипець І. В. - Юрій Юрійович Костюк (Костьо) (1912 – 1998): основні віхи життя і творчості (2017)
Поплавська А. В. - Історичні засади формування гостинності в Україні (2017)
Поплавський М. М. - Управлінський потенціал мережевих іміджевих технологій (2017)
Устименко Л. М. - Мистецькі рекреаційні інновації в туризмі (2017)
Цімох Н. І. - Тенденції розвитку жанрів сучасних телевізійних програм (2017)
Чорна К. В. - Використання елементів гри в телевізійних програмах (2017)
Барзилович В. Д. - Інтегровані схеми медичної допомоги для прогностичної медицини протягом життєвого циклу (програмний документ "ARIA – 2016”), Чоп’як В. В., Гогунська І. В., Яшина Л. О., Кайдашев І. П., Уманець Т. Р., Заболотна Д. Д., Зайков С. В., Агаче І. О., Бахерт К., Бедбрук А., Каноніка Г. В., Касалє T. Б., Круз A. А., Фоккенс В. Дж., Хеллінгс П. В., Самолінський Б. К., Буске Ж. (2017)
Вarzylovich V. D. - Integrated care pathways for predictive medicine across the life cycle (ARIA – 2016 executive summary), Chopiak V. V., Gogunskaya I. V., Iashyna L. O., Kaidashev I. P., Umanets T. R., Zabolotna D. D., Zaikov S. V., Agache I. O., Bachert C., Bedbrook A., Canonica G. W., Casale T. B., Cruz A. A., Fokkens W. J., Hellings P. W., Samolinski B. K., Bousquet J. (2017)
Багмут І. Ю. - Прогностичне значення біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами, для вивчення механізму розвитку печінкової енцефалопатії при хронічному вірусному гепатиті С, Граматюк С. М. (2017)
Bagmut I. Yu. - The prognostic significance of biomarkers for the imbalance between energy and plastic potentials for learning the mechanism of development of hepatic encephalopathy in chronic viral hepatitis C, Gramatiuk S. M. (2017)
Герасименко Н. Д. - Антитромботическая терапия в профилактике сердечно-сосудистых событий (смерть, острый инфаркт миокарда, инсульт) у больных хронической сердечной недостаточностью, Расин М. С. (2017)
Gerasimenko N. D. - Antithrombotic therapy in prevention of cardiovascular events (death, acute myocardial infarction, stroke) in patients with chronic heart failure, Rasin M. S. (2017)
Недоборенко В. М. - Додавання до лікування кверцетину знижує рівень інтерлейкіну 6 у хворих жінок на залізодефіцитну анемію з ожирінням, Кайдашев І. П., Лавренко А. В., Весніна Л. Е., Мамонтова Т. В. (2017)
Nedoborenko V. M. - Inclusion of quercetin in treatment reduces the level of interleukin 6 in women with iron deficiency anemia and obesity, Kaidashev I. P., Lavrenko A. V., Vesnina L. E., Mamontova T. V. (2017)
Timen H. Ye. - Peculiarities of help management to patients with acute otitis media complicated by mastoiditis, Bezeha M. I. (2017)
Лавренко А. В. - Клінічний випадок позалікарняної пневмонії ускладненої розвитком сепсису, викликаного Klebsiella Pneumoniae (2017)
Lavrenko A. V. - Community-acquired pneumonia complicated by sepsis caused by Klebsiella Pneumoniae: a case report (2017)
Авраменко Я. М. - Методичні підходи до збору та аналізу конденсату вологи видихуваного повітря, Борзих О. А. (2017)
Avramenko Ya. M. - Methodical approaches to collecting and analyzing the exhaled breath condensate, Borzykh O. A. (2017)
Yelins’ka A. M. - Lipid peroxidation and antioxidant protection in periodontal tissues under the action of local pathogenic factor on gums in rats exposed to modeled systemic inflammatory response, Kostenko V. O. (2017)
Kolisnyk I. L. - The damage of membranes structure of hepatocytes in rats during fluoride intoxication, Bagmut I. Yu., Titkova A. V., Rezunenko Yu. K., Filipchenko S. N. (2017)
Попова Т. М. - L-аргінін: гліцин-амідіно-трансфераза, як альтернативний біомаркер ураження нирок при інтоксикації у тварин в експерименті (2017)
Popova T. M. - L-arginine: glycine-amidinotransferase as an alternative biomarker of animal renal damage in experimental intoxication (2017)
Буркат В. П. - Програми селекції порід, Мельник Ю. Ф., Єфіменко М. Я., Полупан Ю. П., Кругляк А. П. (2003)
Бащенко М. І. - Тривалість господарського використання корів української червоно-рябої молочної породи, Хмельничий Л. М. (2003)
Белінський В. Ю. - Організація нових форм підприємств у м’ясному скотарстві, Копитець Н. Г. (2003)
Бойко О. В. - Гормональна стимуляція спермопродуктивності бугаїв м’ясних порід, Романов Л. М. (2003)
Бондаренко Г. П. - Прогнозування молочної продуктивності з урахуванням особливостей лактаційної діяльності первісток чорно-рябої породи різних сезонів отелень (2003)
Бородай І. С. - Еволюція популяції червоної степової худоби у другій половині ХХ ст. (2003)
Вдовиченко М. Х. - Ринок яловичини України: стан і перспективи, Тимошенко О. О. (2003)
Гончаренко І. В. - Стандарти якості на велику рогату худобу (2003)
Гузєв І. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи раціонального використання генетичних ресурсів спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби в Україні (2003)
Гузєв І. В. - Генетичні ресурси бугаїв спеціалізованих м’ясних порід і типів за регіонами України у 2002 р., Йовенко В. В. (2003)
Гузєв І. В. - Деякі забійні показники та концентрація нуклеїнових кислот у найдовшому м’язі спини і внутрішніх органах бугайців різних генотипів, Марченко Н. І., Ткачук В. П. (2003)
Доротюк Е. М. - Господарсько-біологічні ознаки тварин створюваного знам’янського м’ясного типу, Подрезко Г. М., Вдовиченко Ю. В. (2003)
Драган О. І. - Шляхи об’єднання виробництва яловичини з її переробкою (2003)
Жукорський О. М. - Вплив згодовування селеніту натрію у складі повнораціонних кормосумішей на біосинтетичні процеси в рубці ангуських бугайців, Грицай Б. В., Демчук Н. М. (2003)
Жукорський О. М. - Відгодівля ангуських бугайців на бразі й жомі з використанням повнораціонних кормосумішей із балансуючими добавками, Грицай Б. В. (2003)
Ізвєков М. Є. - Деякі технологічні аспекти в удосконаленні української мясної породи великої рогатої худоби, Кононенко О. О., Василець В. Г., Сурмило В. М. (2003)
Каци Г. Д. - Прижиттєва оцінка якості шкіряної сировини у великої рогатої худоби, Медведєв А. Ю., Вдовиченко Ю. В. (2003)
Коваль Т. П. - Поєднуваність порід при створенні української червоної молочної породи худоби (2003)
Котенджі Г. П. - Оцінка бугайців бурої породи різних генотипів за м’ясними якостями, Кисельов О. Б., Бондарчук В. М. (2003)
Мазур В. С. - Ефективність використання свиней нового внутрішньопородного типу у програмах гібридизації, Явтушенко Л. А. (2003)
Медведєва О. А. - Ефективність виробництва телятини за використання різного набору молочних кормів, Мирось В. В. (2003)
Нечипоренко В. В. - М’ясна продуктивність кіз зааненської породи різних генотипів (2003)
Олійник С. О. - Шляхи зниження витрат при вирощуванні м’ясної худоби (2003)
Петренко І. П. - До теорії зростання гомозиготності у тварин при "кровозмішуванні", Кругляк А. П. (2003)
Петренко І. П. - Природна багатоплідність симентальської худоби, Шкурин Г. Т. (2003)
Петричко А. О. - Удосконалена система годівлі телят з використанням ферментного препарату амілосубтиліну (2003)
Попова Е. М. - Фітоестрогени, проблеми їхнього вивчення, Мельник О. С. (2003)
Cірацький Й. З. - М’ясна продуктивність бугайців західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Федорович В. С. (2003)
Славов В. П. - Еколого-економічна оцінка вирощування кормових культур у зоні радіоактивного забруднення, Приходько Д. С., Кривий М. М., Павловська Л. Д. (2003)
Cтатнік І. Я. - Ефективність використання методу "прилиття крові" для поліпшення продуктивних якостей ліній яєчних курей (2003)
Ткачук В. М. - Проблема дистоції при створенні української м’ясної породи (2003)
Труш В. М. - М’ясна продуктивність бичків червоної степової, герефордської порід і їхніх помісей в умовах східного регіону України (2003)
Хмельничий Л. М. - Морфологічні особливості вимені корів української червоно-рябої молочної породи (2003)
Шаран П. І. - Інтегральна оцінка економічної ефективності розведення м’ясної худоби (2003)
Шкурин Г. Т. - Оперативний метод радіологічного контролю за використанням пасовищ при виробництві яловичини у забруднених радіонуклідами регіонах зони Полісся, Славов В. П., Гринь О. І., Кебко В. Г., Шуст П. Д. (2003)
Янко Т. С. - Система вирощування і відгодівлі бугайців м’ясного напряму продуктивності, Крочук В. А., Битов В. П. (2003)
Ящук Т. С. - Взаємозв’язок показників екстер’єрно-конституційних ознак і продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи (2003)
Правила для авторів (2003)
Гріненко А. Ю. - Соціально-економічні та соціально-психологічні фактори економічної безпеки (2018)
Задорожна О. Г. - "М’яка" сила як пріоритетний чинник технократичних антикризових трансформацій (2018)
Фицик Л. А. - Внесок М. Х. Бунге в розроблення основних засад міграційної політики російської імперії у 80-90-х роках XIX ст. (2018)
Колобердянко І. І. - Особливості формування конкурентних та цінових стратегій у сфері міжнародного бізнесу в умовах глобалізації економіки, Голянчук А. Р. (2018)
Жиленко К. М. - Передумови та перспективи інтеграції ТНК в процес системної трансформації економіки (2018)
Остапенко Т. Г. - Характеристики глобальної економіки нанотехнологій (2018)
Стахорська С. І. - Теоретичний підхід до визначення сутності фінансового регулювання ЗЕД (2018)
Якубовський С. О. - Диверсифікація ринку природного газу ЄС та України в контексті підвищення ефективності зовнішньоекономічних позицій країн (2018)
Васюник Т. І. - Банківський інвестиційний кредит в системі відтворення основного капіталу підприємств (2018)
Зайцев О. В. - Формування та перспективи взаємодії орендних та приватизаційних відносин в процесі управління державним майном, Михайленко Д. Г. (2018)
Калачевська Л. І. - Управління інноваційним розвитком сільських територій в умовах децентралізації (2018)
Колупаєва І. В. - Державне регулювання накопичення, використання та капіталізації синтезованого капіталу (2018)
Кондукоцова Н. В. - Інвестиційна політика як чинник розвитку реального сектору економіки (2018)
Мельничук А. Б. - Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України (2018)
Пішенін І. К. - Методичні основи інтернаціоналізації в системі підготовки спеціалістів транспортної сфери (2018)
Проскуріна М. О. - Теоретичні основи державного регулювання економічної діяльності у сфері культури (2018)
Бергер А. Д. - Стратегічне планування діяльності підприємства м’ясопереробної галузі в умовах євроінтеграції (2018)
Бондаренко С. М. - Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення конкурентних переваг підприємства, Бігун М. С., Терещенко А. С. (2018)
Витвицька У. Я. - Інтегральна оцінка ефективності управління оборотними активами на прикладі вітчизняних енергопостачальних підприємств, Андрійчук І. В., Петрунів Д. В. (2018)
Гончар М. Ф. - Модель полікритеріального вибору інструментів стрес-менеджменту (2018)
Гут Л. В. - Пошук напрямів зниження витрат на підприємствах зв’язку (на прикладі Чернівецької філії ПАТ "Укртелеком") (2018)
Димченко О. В. - Застосування інтелектуального капіталу в процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємств, Тараруєв Ю. О. (2018)
Єрмак С. О. - Систематика інноваційних механізмів економічного управління підприємством (2018)
Касич А. О. - Дослідження модернізаційних процесів на машинобудівних підприємствах України (2018)
Книш А. Ю. - Планування експортної діяльності пивоварного підприємства на основі портфельного аналізу, Дунська А. Р. (2018)
Колісніченко П. Т. - Науково-методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2018)
Круглова О. А. - Якість прибутку як індикатор ефективності управління підприємством, Козуб В. О., Козуб С. О. (2018)
Лазоренко Л. В. - Оцінка рівня соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку (2018)
Лєзіна А. В. - Діагностика застосування інструментів управління цінністю проектів у сфері електропостачання (2018)
Маказан Є. В. - Деякі аспекти світових корпоративних культур (2018)
Мардус Н. Ю. - Формування поняття "прибуток" і визначення основних аспектів управління ним, Мардус О. О. (2018)
Mastiuk D. O. - Mechanism of capital structure management strategies realization at Ukrainian power-producing public joint-stock companies (2018)
Меліхова Т. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності та поняття механізму забезпечення економічної безпеки підприємства (2018)
Могилова А. Ю. - Тенденції розвитку торгівлі в Україні: детермінанти макро- та мікрорівнів, Кухарчук О. І. (2018)
Нусінов В. Я. - Практичні аспекти діяльності учасників тіньового борду акціонерного товариства та їх взаємодія з наглядовою радою, Голівер В. П. (2018)
Петрик І. В. - Потреба у інвестування в аутсорсинг основних бізнес-процесів (2018)
Псюк Р. М. - Діагностика результативності роботи керівника у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Старинець О. Г. - Особливості формування та розподілу прибутку підприємств зв’язку (2018)
Фарат О. В. - Побудова системи організаційних заходів щодо забезпечення розвитку інноваційних кластерів (2018)
Вихідні дані (2018)
Бєляєва Т. В. - Фразеологізми в романі Марини Гримич "Фріда": особливості функціювання, Щербакова Н. В. (2018)
Божко Ю. О. - Семантико-синтаксичні властивості фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі (2018)
Бугаєвська Ю. В. - Словотворчі можливості іншомовних економічних термінів (2018)
Князь Т. М. - Фразеологізми на позначення різного соціального стану у творах Тараса Шевченка (2018)
Міняйло Р. В. - Роль рибальської лексики в художньому тексті (2018)
Скачкова В. В. - Німецькі лексичні запозичення у сферах економіки та торгівлі в сучасній українській мові (2018)
Соприкіна В. Д. - Історія і сучасний стан дослідження української антропонімії (стислий огляд) (2018)
Тєлєжкіна О. О. - Гомеотелевт в українському поетичному мовленні ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття (2018)
Андрейко Я. В. - Засоби виокремлення об’єкта в художньому тексті (2018)
Близнюк Л. М. - Роль семантичного суб’єкта в синтаксичній організації поетичних творів (2018)
Дидик-Меуш Г. - Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII ст.: ад’єктивно-субстантивні словосполучення і шкала композиційної семантики (2018)
Загнітко А. П. - Граматика місцевого відмінка: функційно-прескриптивний аспект, Загнітко Н. Г. (2018)
Канкаш Г. Д. - Синтаксична організація тексту дипломатичної промови (на матеріалі виступів глав делегацій УРСР у загальних дискусіях на сесіях Генеральної Асамблеї ООН в 1962–1967 рр.) (2018)
Карп М. А. - Контамінована когезія у синтаксемі англійської мультимодальної літературної казки (2018)
Ковтун А. А. - Розвиток лексичних релігійних дериватів в українській мові (2018)
Крячко О. С. - Семантико-синтаксичні особливості організації порівнянь з орудним відмінком у творах В. Стуса (2018)
Лабетова В. М. - Потенціал прономіналізованих мовних одиниць у вираженні категорії означеності/неозначеності (2018)
Марцин С. О. - Функціонування безсполучникових складних речень у щоденникових записах О. Гончара (2018)
Пономаренко В. Д. - Структурно-семантична характеристика словотвірного гнізда з вершиною "Зима", Дудка О. О. (2018)
Старченко Я. С. - Особливості інноваційних дериватів-локативів у жаргонах української мови (2018)
Галаур С. П. - Регулятивність та її місце в системі категорій художнього тексту (2018)
Заоборна М. С. - Комунікативно-прагматичні параметри мотивності як аспекту змістової організації тексту (2018)
Звонко Г. О. - Теоретичні засади дослідження концепту перетворення в українській мові (2018)
Калашник О. В. - Місце займенників в організації поетичного тексту (2018)
Мартакова А. В. - Мовна гра: фонетична організація постмодерного поетичного тексту (2018)
Моштаг Є. С. - Явище інтермедіальності в сучасних українських тревелогах (2018)
Невська Ю. В. - Дискурсиви на позначення авторства в епістолах М. Куліша (2018)
Піддубна Н. В. - Вербалізація релігійних концептів в українських пареміях (на матеріалі "Галицько-руських народних приповідок" (2018)
Плотнікова Н. В. - Театралізована вистава "Маланка" як концепт української культури (2018)
Процик І. Р. - "Мій дирдир". Футбольна лексика в малій прозі Андрія Бондаря (2018)
Самсоненко Н. І. - Числовий ритм та мотив роздільності в російськомовному поетичному тексті (на прикладі поетичних творів Генадія Айгі, Юрія Ряшенцева та Юлії Олефір) (2018)
Янісів М. П. - Психологічні засади формування іншомовної дискусійної компетенції на основі художніх текстів, Іщук М. М., Ділай М. П. (2018)
Бєлінська В. Є. - Мовний образ води у творчості П. Перебийноса (2018)
Вегеш А. І. - Стилістична роль літературно-художніх антропонімів роману "Червоний" Андрія Кокотюхи (2018)
Горобець І. В. - Найтиповіші різновиди та прагмастилістичні функції анафоричного повтору в мові сучасної української преси (2018)
Зосімова О. В. - Способи відтворення реалій в англомовних перекладах поем Тараса Шевченка "Катерина" та "Наймичка", Піскун О. Д. (2018)
Калашник Ю. І. - Художнє дефініціювання світу в збірці Ю. Іздрика "Таке": стилістико-синтаксичний аспект, Фесенко А. В. (2018)
Уварова Т. Ю. - Особливості вербальної репрезентації образу "серця" в романі В. Шкляра "Праліс" (2018)
Штонь О. П. - Мовні засоби вираження суб’єктивно-іронічної модальності в прозі Василя Слапчука (2018)
Браїлко Ю. І. - Топонім Сибір в українській поезії крізь призму діахронії (2018)
Карікова Н. М. - Доробок Ольги Муромцевої в галузі культури української мови (2018)
Ніка О. І. - Зміна модусу в українських казаннях кінця ХVІІ ст. (2018)
Пуряєва Н. В. - Літургійна лексика в староукраїнській лексикографії: специфіка перекладацької рецепції (2018)
Сокіл Б. М. - Відстоювання прав руської (української) мови як урядової на всенародних вічах і зібраннях на території Східної Галичини під час Австро-Угорської монархії (2018)
Сухенко В. Г. - Погляди на мовні інновації в наукових працях О. Г. Муромцевої (2018)
Черемська О. С. - Лексикографія Харківської філологічної школи періоду українського романтизму (2018)
Черемська О. С. - Непроминущість втіленого в слові, Жовтобрюх В. Ф. (2018)
Клименко Л. В. - Досвід французької мовної політики: історичні аспекти і сучасні тенденції (2018)
Цуркан Ю. О. - Неосемантизація як віддзеркалення соціодинаміки в сучасних українськомовних засобах масової інформації (2018)
Валюх З. О. - Рецензія на монографію Н. В. Кутуза. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія; (наук. ред. проф. Т. Ю. Ковалевська) / Наталя Валеріївна Кутуза. – Київ: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2018. – 648 с. (2018)
Завальнюк І. Я. - Монографію С. В. Харченко "Синтаксичні норми української літературної мови ХХ – початку ХХІ ст." (Київ: Міленіум, 2017 — 417 с.) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Інформаційний лист (2018)
Вихідні дані (2018)
Гринчак С. В. - Незаконна трансплантація: визначення понять (2017)
Демидова Л. М. - Значення традицій та новацій для сучасного розвитку кримінального права (2017)
Партенадзе О. А. - Реформирование и развитие уголовно-исполнительной системы Грузии (2017)
Бандурка О. М. - І знову про напрями реформування пенітенціарної системи, Литвинов О. М. (2017)
Бородулькина Е. С. - Учет личности и поведения осужденного в случае освобождения от наказания по заболеванию: теоретические и прикладные аспекты (2017)
Дудоров О. О. - До питання про коректне кримінально-правове визначення захоплення суб’єктів господарювання (рейдерства), Титаренко С. С. (2017)
Ланцедова Ю. О. - Природа кримінального та кримінально-виконавчого права і кримінології за новою доктриною класифікації юридичних наук (2017)
Єрмак О. В. - Конфіскація в міжнародних правових документах (2017)
Ребкало М. М. - Деякі шляхи удосконалення фахової підготовки персоналу пробації: управлінський аспект (2017)
Свірін М. О. - Класифікація суб’єктів запобіжної діяльності в Україні (2017)
Батиргареєва В. С. - Проблемні питання запровадження замісної терапії у місцях позбавлення волі (2017)
Кондратов Д. Ю. - Відповідність національного законодавства вимогам міжнародних стандартів щодо забезпечення права на таємницю листування та телефонних розмов відносно засуджених до позбавлення волі, Боднар І. В. (2017)
Ткач T. В. - Нейропсихология и нейроправо: перспективы междисциплинарных исследований (2017)
Хряпінський П. В. - Заохочувальні приписи у розділі І особливої частини Кримінального кодексу України (2017)
Джужа О. М. - Про деякі інституційні принципи кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України, Ліховіцький Я. О. (2017)
Колб О. Г. - Про деякі змістовні елементи поняття "кримінально-виконавча діяльність персоналу органів та установ виконання покарань", Ремега В. В. (2017)
Копотун І. М. - Персонал органів та установ виконання покарань як суб’єкт кримінально-виконавчої діяльності в Україні, Руденко В. І. (2017)
Шумейко З. Є. - Ідеї правового виховання українського народу в педагогічній спадщині Матвія Номиса: джерела і принципи (2017)
Яковець І. С. - Про зміст деяких принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України, Василюк І. М. (2017)
Козаченко О. В. - Зміст функцій покарання: традиції нормативного регулювання (2017)
Марчук В. В. - О типичных моделях норм с бланкетным содержанием признаков преступного деяния (2017)
Навроцький В. О. - Підручники з кримінального права – які є та які потрібні (2017)
Катеринчук К. В. - Проблеми дефініції злочинів проти здоров’я у вітчизняному законодавстві (2017)
Горностай А. В. - Соціальна обумовленість криміналізації замаху на злочин (2017)
Кострова М. Б. - Некоторые направления совершенствования языковой формы российского уголовного закона с учетом украинского опыта (2017)
Філей Ю. В. - Причини, умови та запобігання загальнокримінальній корисливій злочинності (2017)
Чутабеков Г. З. - О некоторых проблемах в уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве Республики Казахстан, касающихся деятельности учреждений минимальной безопасности, пути их решения (2017)
Ivankov I. V. - The current state of probation service in Ukraine and perspectives for its development (2017)
Остапчук Л. Г. - Проблемні аспекти виконання покарання у виді штрафу в Україні (2017)
Дем’яненко Ю. О. - Перспективи впровадження постпенітенціарного супроводу в систему вітчизняного законодавства, Олефір Л. І., Михайлова Т. С. (2017)
Єрмак О. В. - Конфіскація майна в Україні і деяких державах-членах Європейського Союзу: компаративістський аспект (2017)
Карелін В. В. - Гарантії дотримання правових принципів застосування заходів заохочення та стягнення під час виконання покарання у виді позбавлення волі, Пузиревський М. В. (2017)
Лясковска Катажина - Актуальные проблемы назначения и исполнения наказаний в виде лишения свободы в Польше (2017)
Горбачевський В. Я. - Про деякі змістовні елементи кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань, Новосад Ю. О. (2017)
Zlyvko S. V. - Organizational and legal providing of Penitentiary and Probation interregional Departments activity (2017)
Никифорчук Д. Й. - Про деякі змістовні аспекти принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України, Колб І. О. (2017)
Савченко А. В. - Про деякі проблеми, пов’язані з визначенням підстав зайняття кримінально-виконавчою діяльністю персоналом органів та установ виконання покарань України, Колб С. О. (2017)
Кузьменко Д. О. - Правова рефлексія як складова саморегуляції у професійній підготовці юристів (2017)
Пузирьов М. С. - Традиції та новації кримінального права як фундамент розвитку пенітенціарної науки (2017)
Bezruchko O. - Creative activity of ukrainian film and television director V. Horpenko (2017)
Бережник С. І. - Поняття персонального бренду. особливості використання персонального бренду вітчизняними артистами (2017)
Данник К. О. - Культурна діяльність вірменської діаспори в сучасній Україні (2017)
Конюкова І. Я. - Професійна етика бібліотекаря: забезпечення вільного доступу до інформації чи соціальна відповідальність? (2017)
Кузьменко Т. Г. - Мистецько-художня творчість українських січових стрільців у контексті розвитку національної культури першої чверті XX століття (2017)
Малюк Є. О. - Відеоігри в Україні: ґенеза та історична еволюція у 80–90-х роках ХХ століття (2017)
Плюта О. П. - Кухня як репрезентант гастрономічної культури в сучасному суспільстві (2017)
Ткач А. А. - Жіноча складова в українській родинній обрядовості (2017)
Трач Ю. В. - Зміст понять "візуальна грамотність" і "візуальна культура" (2017)
Хлистун О. С. - Театр Леся Курбаса: нові засоби виразності акторської гри (2017)
Доній Н. Є. - Ідеї вдосконалення соціального та правового простору в концепції Ієремії Бентама, Николишин В. В. (2018)
Орловська Н. А. - До питання про правообмеження як кримінально-правову категорію (2018)
Сіренко К. Ю. - Напрямки реформування системи виконання покарань та приведення її до європейських стандартів (2018)
Palchenkova V. M. - The functioning of the social patronate: theoretic and legal aspect (2018)
Іваньков О. І. - Кримінально-виконавчі засоби забезпечення елементів прогресивної системи виконання покарань, Прохоренко О. Є. (2018)
Самофалов Л. П. - До питання про поняття дисципліни і дисциплінарної відповідальності рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, Борисенко І. В., Шевченко Д. М. (2018)
Сикал М. М. - Щодо мети контролю за діяльністю органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби Україні (2018)
Denysov S. F. - Court tutors’ body as an element of juvenile justice, Pavlov V. H. (2018)
Kravchuk H. V. - Criminal responsibility and problems of detention of sheep in motor insurance (2018)
Боднар І. В. - Соціально-економічна доцільність застосування покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, Махлай О. А. (2018)
Дем’яненко Ю. О. - Перспективи вдосконалення надання медичних послуг в установах виконання покарань, Олефір Л. І., Михайлова Т. С. (2018)
Олійник О. І. - Обрахунок оптимального навантаження на персонал уповноважених органів з питань пробації: зарубіжний досвід та національний підхід, Іваньков І. В., Пузирьов М. С. (2018)
Шиян Д. С. - Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в класифікації покарань (2018)
Грищенко О. П. - Фікція в кримінально-правовому інституті рецидиву злочинів (2018)
Кирієнко Д. М. - Кримінально-правові засоби забезпечення елементів прогресивної системи виконання покарань, Царюк С. В. (2018)
Борець Ю. В. - До проблеми психічного здоров’я студентів вищого навчального закладу, Шлімакова І. І. (2018)
Зливко С. В. - Основні завдання і функції Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Настояща У. В. - Психологічні аспекти правової свідомості як детермінанти особистості співробітника Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Разумейко Н. С. - Концепція кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України, Ткаченко О. Г. (2018)
Шендерук О. Б. - Теоретичний аналіз професіоналізму як психолого-акмеологічного та педагогічного поняття (2018)
Rebkalo M. M. - Forms of professional skills improvement of the personnel of the State Criminal and Executive Service of Ukraine: advantages and disadvantages (2018)
Бабенко А. М. - Рецензія на навчальний посібник "Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем" (2018)
Денисов С. Ф. - Рецензія на посібник Тютюгіна В. І. "Кримінальне право України. Особлива частина, Звенигородський О. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Короткі відомості про авторів (2018)
Машков О. А. - Загроза національній безпеці: екологічний тероризм, як сучасний виклик суспільству, Мамчур Ю. В. (2018)
Орел М. Г. - Політична безпека як складова національної безпеки: теоретичний аспект (2018)
Саричев Ю. О. - Організаційно-управлінське забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління (2018)
Лобко М. М. - Територіальна оборона як резерв посилення спроможності сил оборони, Саганюк Ф. В., Устименко О. В. (2018)
Неліпа Д. В. - Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2018)
Житник О. М. - Еволюція європейської оборони: тенденції об’єднання європейських армій (2018)
Доній Н. Є. - Самосуд як форма пошуку справедливості: філософсько-правовий аналіз, Томков Н. О. (2017)
Ежова Е. В. - Влияние правовых позиций Конституционного Суда на практику применения норм уголовного закона (2017)
Любич О. А. - Особливості системи кримінального покарання в кримінальному законодавстві Російської імперії ХІХ ст. (2017)
Каменський Д. В. - Обман як системна ознака економічних злочинів за законодавством України та США (2017)
Леоненко Т. Є. - Малозначність діяння в історії кримінального права та законодавства про кримінальну відповідальність України (2017)
Єфремова О. П. - Еволюція правового регулювання конкурсного відбору в системі державної служби України (кінець XV – початок XX століття) (2017)
Андрияшко М. В. - Организация геронтологической помощи в Республике Беларусь как средство обеспечения национальных демографических интересов (2017)
Апаров А. М. - Взаємозв’язки господарського та кримінального права: огляд питання у призмі розвитку національної правової системи та юридичної науки (2017)
Кобзар О. Ф. - Основні засади здійснення державного контролю за діяльністю правоохоронних органів України (2017)
Кравчук Г. В. - Проблеми та перспективи управління видатками кримінально-виконавчої системи (2017)
Шамрук Н. Б. - Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання насильству в сім’ї (2017)
Собакарь А. О. - Місце адміністративного нагляду в механізмі забезпечення правопорядку (2017)
Глушков В. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти власності, Дорохіна Ю. А. (2017)
Голіна В. В. - "Тіньова" злочинність (2017)
Корнякова Т. В. - Кримінологічна характеристика злочинності в екстремальних ситуаціях (2017)
Тихий В. П. - Відповідальність за злочини проти громадської безпеки (2017)
Соломяна А. В. - Національний превентивний механізм як форма участі громадян у запобіганні злочинності (2017)
Житний О. О. - Давність у кримінальному праві: актуальні теоретичні й практичні проблеми (2017)
Дунаєва Т. Є. - Окремі стандарти якості кримінального процесуального законодавства України та держав-членів Європейського Союзу (2017)
Кириченко А. А. - Уголовно-исполнительное право или исправительно-трудовое судопроизводство: новая доктрина исполнительного судопроизводства (2017)
Басиста І. В. - Вплив криміналізаційної надмірності на розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (2017)
Денисов С. Ф. - Рецензія на посібник Тютюгіна В. І. "Кримінальне право України. Загальна частина", Звенигородський О. М. (2017)
Donii N. Ye. - Ontolegal aspects of prostitution (2017)
Любич О. А. - Історіографічний аналіз походження малоросійського козацтва (2017)
Олійник В. C. - Верховний суд США під головуванням Хьюза Ч. Е. (1930 – 1941) (2017)
Співак В. В. - Політико-правові категорії як маркер ідентичності в спадщині Антонія Радивиловського (2017)
Гринчак А. А. - Ознаки злочинів проти людяності за статутом Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії (2017)
Пекарчук В. М. - Становлення законодавчої влади в Україні:тенденції 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Андрущенко Т. С. - Процесуальні аспекти нотаріального посвідчення договору про припинення права на утримання у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно (2017)
Ткач А. А. - Новая институциональная экономическая теория в анализе уголовного права (2017)
Манжула А. А. - Нормативно-правове забезпечення діяльності науково-дослідних установ (2017)
Собакарь А. О. - Сутність та значення законності в умовах формування правової української держави (2017)
Шамрук Н. Б. - Сутність поняття "насильство в сім’ї" як правової категорії (2017)
Катеринчук І. П. - Вищий навчальний заклад як суб’єкт профілактики правопорушень: досвід ОДУВС з кадрового та законодавчого забезпечення практики (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського