Гаврильєв В. М. - Корекція функціональних порушень з боку привушних залоз у хворих неврогенним сіалозоаденітом та її результати, Рибалов О. В. (2012)
Геранін С. І. - Оптимізація вибору способу обтураціїї системи кореневих каналів за допомогою рентгенографічного аналізу, Гасюк Н. В., Черняк В. В. (2012)
Голованова І. А. - Нормативно-правові аспекти організаційно-управлінських заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ, Гапон О. В., Філатова В. Л. (2012)
Головко Н. В. - Пристрій для зміни розташування язика та розтягнення його вуздечки, Ганнам І. Н. (2012)
Губка П. І. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-медиків на основі оцінки рівня рухової та психофізичної підготовленості, Лупало О. В., Копчикова С. Г. (2012)
Гунас І. В. - Особливості взаємозв’язків сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських дівчат мезоморфного соматотипу, Маєвський О. Є., Кириченко І. М., Башинська О. І. (2012)
Железнякова Н. М. - Функціональна активність фагоцитів й система комплементу у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень та хронічним панкреатитом (2012)
Козакевич В. К. - Вплив впровадження ініціативи "лікарня, доброзичлива до дитини" в дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах м.Полтави на тривалість грудного вигодовування, Козакевич О. Б., Овдієнко О. Д., Кабика Т. В., Мєднік Н. В., Павленко В. А. (2012)
Кондрашев С. О. - До питання про репродукцію тромбоцитів іn vіtro (2012)
Король Д. М. - Аналіз успішності застосування внутрішньокісткових імплантатів implife solo ® мінімального діаметру (2012)
Курило В. О. - Система психотерапії сімейної дезадаптації у чоловіків і жінок з розладами особи, Данілевська Н. В. (2012)
Курсов С. В. - Транспорт кисню в умовах абдомінального сепсису при наявності високого ризику летальності (2012)
Ляховський В. І. - Діагностика та лікування тромбозу кукси великої підшкірної вени, Дем’янюк Д. Г., Безкоровайний О. М., Ляховська Т. Ю., Боркунов А. Л. (2012)
Малик Н. Є. - Оптимізація медикаментозного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з застосуванням комбінації фторхінолонів та орнідазолу (2012)
Пікуль К. В. - Гарячки невідомого генезу в дітей, Ільченко В. І., Прилуцький К. Ю., Калюжка О. О., Фастовець М. М. (2012)
Садигов І. А. - Взаємозв'язок захворювань жовчовивідних шляхів з деякими хронічними захворюваннями серед сільських жителів, Гидаятов А. А. (2012)
Ткаченко П. І. - Підвищення результативності лікування зубовміщуючих кіст нижньої щелепи у дітей в період змінного прикусу, Гуржій О. В., Білоконь С., Дмитренко М., Новіков В. М. (2012)
Шарко О. М. - Клініко-психопатологічні розлади при отруєнні чадним газом (2012)
Ярешко А. Г. - Роль кортикостероїдів у лікуванні вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень з первинною резистентністю мікобактерій туберкульозу, Куліш М. В., Пось О. А. (2012)
Ярешко А. Г. - Ефективність організації протитуберкульозних заходів в Полтавській області в 2007 – 2011 роках, Куліш М. В., Вородюхіна А. К., Печериця В. Г., Пось О. А. (2012)
Антонян І. М. - Вивчення впливу інтратестікулярного введення культури стовбурових клітин на стан піддослідних щурів на тлі їх ураження двохлористим кадмієм (2012)
Гасюк Ю. А. - Гісто- та імуногістохімічні особливості структурно-функціональної організації слизової оболонки клітин решітчастого лабіринту, Балинський В. О., Ковальов В. О. (2012)
Доцюк Л. Г. - Вплив селегіліну-селективного інгібітора моноаміноксидази-В на циркадіанний ритм функції нирок на тлі блокади центрального пейсмекера, Кушнір І. Г. (2012)
Коваленко О. В. - Морфофункціональні зміни піднижньощелепної слинної залози щурів за умов хронічного травматичного сіаладеніту та введення l-селенометіоніну, Єрошенко Г. А., Костенко В. О. (2012)
Кондаков І. І. - Експериментальний атеросклероз та предиктори відновлення функції печінки при введенні кріоконсервованої плаценти, Жулікова О. П., Юрченко Т. М., Шарлай Т. М. (2012)
Крижна С. І. - Порівняльна характеристика застосування антиоксидантів за умов експериментальної порфірінопатіі, Сахарова Т. С. (2012)
Литвинюк С. О. - Гістологічні зміни гемокапілярів гіпокампа при експериментальній термічній травмі (2012)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотика "апібакт®" на вміст тбк-активних продуктів і функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю, Короткий О. Г., Гайда Л. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2012)
Полясний В. О. - Особливості мікросомальної функції печнки за умов формування хронічної епілептичної активності та експериментального лікування (2012)
Попадинець О. Г. - Реакція структурних елементів стінки сечового міхура статевозрілих щурів на вплив загальної глибокої гіпотермії у пізні терміни (2012)
Проніна О. М. - Ультраструктура тканин сечового міхура собак в ранні строки після експериментальної цистотомп з використанням хірургічної нитки біофіл та його модифікації етонієм, Єрошенко Г. А., Данильченко С. I, Половик О. (2012)
Сеідбекова Ф. О. - Гістохімічна характеристика плацент породіль, що народили новонароджених з вродженими вадами розвитку (2012)
Степанчук А. П. - Стан трабекулярного ендоміокарда правого шлуночка при поєднаній ваді мітрального клапана, Білаш В. П., Ройко Н. В. (2012)
Торянік Е. Л. - Стан внутрішніх органів плодів вагітних shr самиць щурів у різні терміни гестації (2012)
Цуканов Д. В. - Характеристика каріометричних показників епітеліоцитів привушної залози щурів в нормі та за умов стимуляції прозерином, Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В. (2012)
Шепітько І. В. - Стан гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної слинної залози щурів при введенні кріоконсервованої плаценти та експериментальному сіаладеніті, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2012)
Шерстюк С. О. - Морфологічні особливості яєчок дітей померлих у віці до 6 місяців від ВІЛ-інфікованих матерів (2012)
Щиров О. В. - Окиснювальні процеси в крові та аорті хом’яків за умов моделювання пероксидного атероартеріосклерозу при хронічній інтоксикації нітратом натрію, Міщенко А. В. (2012)
Фалалєєва Т. М. - Корекція стрес-індукованих порушень гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи мультипробіотиком "симбітер", Вірченко О., Янковський Д., Берегова Т. В. (2012)
Феськов О. М. - Дослідження фрагментації днк сперматозоїдів у чоловіків з підвищеним змістом незрілих форм сперміїв у еякуляті, Феськова І. А., Жилкова Є. С., Чумакова Н., Сомова О. В. (2012)
Якубова І. І. - Морфологічні зміни зачатків зубів у ембріонів мишей під впливом cholesterol, Тумановська Л. В., Каськова Л. Ф. (2012)
Бен Х. М. А. - Особливості етіопатогенезу міцетом параназальних синусів (2012)
Геращенко С. Б. - Термінологічний супровід вивчення студентами медичного факультету захворювань печінки і підшлункової залози, Дєльцова О. І., Кулинич Г. Б. (2012)
Бронікова С. А. - Формування концептуальних засад соціокомунікативного механізму державного управління (2013)
Горник В. Г. - Концептуальне визначення напрямів розвитку державної політики забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Драган І. О. - Підходи до вирішення проблеми державного управління процесами модернізації житлово-комунального господарства в Україні (2013)
Іванова Т. В. - Забезпечення еколого-економічної безпеки як умови сталого розвитку України: державно-управлінські аспекти (2013)
Андрієвський Д. Й. - Підходи до формування нової промислової політики (2013)
Бабко В. М. - Напрями та особливості державного регулювання аграрної сфери України в умовах соціально-орієнтованої економіки (2013)
Боднарчук В. Д. - До питання державного регулювання інноваційного розвитку регіону (2013)
Безугла Л. С. - Питання державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства (2013)
Ветвицький Д. О. - Напрями та пріоритети розвитку державної екологічної політики України в умовах глобалізації (2013)
Застожнікова І. В. - Шляхи удосконалення державного регулювання сільського господарства України (2013)
Ільченко Н. В. - Формування комплексної системи забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад в Україні (2013)
Кандагура К. С. - Механізми впровадження комунікативних проектів у побудові взаємовідносин влади з громадськістю (2013)
Ковальов В. Г. - Розвиток терміну національна безпека та становлення категорії транспортна безпека (2013)
Ковальский М. Р. - Модернізація механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні (2013)
Козловська О. С. - Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку інформаційного ринку в Україні (2013)
Мірко Н. В. - Концептуальні засади та механізми державного регулювання розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2013)
Петриків А. В. - Напрями та заходи з удосконалення системи місцевих запозичень в Україні (2013)
Порвін М. Ю. - Визначення шляхів вдосконалення державної інвестиційної політики в Україні (2013)
Решевець О. В. - Вплив державної політики залучення іноземних інвестицій на розвиток територіальних громад (2013)
Сторчеус О. М. - Державне регулювання розвитку територіальних промислових комплексів в контексті економічної безпеки (2013)
Штурхецький С. В. - Розвиток комунікативних стратегій в місцевому самоврядуванні України (2013)
Бондар В. Д. - Використання мотиваційних теорій у діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Булковський Т. О. - Запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в МВС України (2013)
Кравченко В. В - Механізми управління державним сектором шкільної освіти США та можливості його використання в Україні (2013)
Критенко О. О. - Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення (2013)
Немирівська О. Я. - Шляхи удосконалення діяльності місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Бреславська А. - Формування культури дозвілля студентів засобами позааудиторної проектної діяльності (2012)
Вознюк Л. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музики до виховання підлітків засобами дзвонарства (2012)
Галкіна Г. - Типологія професійно-когнітивних умінь майбутніх учителів-філологів (2012)
Грицай Н. - Педагогічна практика як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів біології (2012)
Демченко О. - Загальнопрофесійні функції самоорганізації педагога (2012)
Ібрагімов Т. - Про дидактичні умови професійної підготовки викладача вищої школи до діяльності в системі дистанційного навчання, Iбрагімова Г. (2012)
Ковальова С. - Концептуальні основи інтеграції шкільної мистецької освіти (2012)
Мелаш В. - Методична підготовка майбутніх вчителів початкової школи до екологічного мислення, Шишкіна Ю. (2012)
Мусаєв К. - Проблемне навчання як засіб розвитку пізнавальної активності майбутнього вчителя (2012)
Олексенко Т. - Методичний підхід до підготовки майбутнього вчителя для викладання природознавства, Молодиченко В. (2012)
Радченко С. - Значення музичного сприйняття у формуванні гармонічного слуху майбутніх учителів музики (2012)
Рябовол Л. - Вивчення теоретичного правознавчого матеріалу та формування правових понять (2012)
Щербак І. - Проблема підготовки майбутнього вчителя музики до громадянського виховання учнів (2012)
Бондар Г. - Інноваційні технологіїї, форми, методи і засоби формування гуманістичного світогляду майбутнього учителя у процесі вивчення філологічних дисциплін (2012)
Горбатюк Н. - Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін хімічного циклу (2012)
Дубяга С. - Технологія формування компетенції творчості у майбутніх учителів початкових класів, Шевченко Ю., Гузь В. (2012)
Ісаєва М. - Соціалізація як завдання вчителя початкових класів в умовах освітньо-виховного середовища класу (2012)
Карапузова І. - Теоретичні основи технології організації педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання (2012)
Кузьміна І. - Інноваційні технології навчання на заняттях української літератури у вищій школі (2012)
Постильна О. - Сутність та зміст підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі духовно-морального виховання учнів (2012)
Якименко С. - Підготовка майбутнього вчителя молодших класів до застосування технології створення "ситуації успіху" (2012)
Бондаренко Т. - Визначення змісту, структури та етапів формування методичної компетентності у майбутніх вчителів біології (2012)
Гончарук О. - Мовленнєва компетентність – невід’ємна складова формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2012)
Євсюков О. - Процес формування професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Коваль В. - Комунікативна компетенція як одне з ключових понять лінгводидактики (2012)
Кремешна Т. - До питання формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Петренко Л. - Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів як соціально-педагогічна проблема (2012)
Хміль Н. - Формування навичок ефективного використання блогів у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Дяченко С. (2012)
Бєлєста А. - Історичні витоки національно-культурних традицій сприймання "чужого" у парадигмі полікультурного виховання (2012)
Буценко А. - Створення ідейно-патріотичних "потішних" загонів та їх значення в процесі розвитку фізичного виховання молоді півдня України на початку XX ст. (2012)
Гудовсек О. - Ґенеза становлення естетичного виховання молодших школярів в закладах освіти художньо-естетичного спрямування в Україні (2012)
Зеленська Л. - Роль і місце вчених рад у системі судочинства вітчизняних університетів першої чверті XIX століття (2012)
Кін О. - Організація громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України у 20-ті рр. ХХ століття (2012)
Міхневич Г. - Соціально-територіальний підхід до полікультурної освіти Франції у 1980-х роках: політика "Зон пріоритетної освіти" (2012)
Орєхова Л. - Своєрідність просвітницько-педагогічної діяльності Х. Д. Алчевської (2012)
Поченюк Я. - Зміст європейських моделей білінгвальної освіти: від теорії до практики (2012)
Разуменко Т. - Участь факультетських рад університетів України в організації навчально-виховного процесу в умовах дії статуту 1863 року (2012)
Ревіна Д. - Феномен міжкультурної комунікації у контексті розвитку педагогічної освіти (2012)
Цимбал-Слатвінська С. - Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості: історія проблеми (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Бакуменко В. Д. - Обеспечение самоорганизационной способности развития социальной системы в задачах публичного управления, Червякова О. В. (2013)
Беглиця В. П. - Совершенствование механизмов государственного регулирования судостроительной отрасли в условиях глобальной конкуренции (2013)
Жарая С. Б. - Вопросы государственного регулирования предпринимательской деятельности в Украине в контексте евроинтеграции (2013)
Лысов И. В. - Совершенствование формирования и реализации государственной жилищной политики Украины и ее регионов (2013)
Любимов В. И. - Концептуальные основы развития государственного регулирования региональных промышленно-инновационных комплексов (2013)
Мусиенко И. И. - Совершенствование государственного управления образовательной системой в контексте обеспечения национальной безопасности Украины (2013)
Толубяк В. С. - Направления совершенствования финансовых механизмов государственного управления пенсионной системой в Украине (2013)
Чернов С. И. - Концептуальные основы модернизации системы государственного управления региональным развитием в Украине (2013)
Шпачук В. В. - Государственное антикризисное управление банковской системой Украины (2013)
Близнюк В. В. - К вопросу развития государственного регулирования банковской системы в условиях глобализации (2013)
Бова Т. В. - Формирование основ государственной инновационно-инвестиционной политики Украины (2013)
Война Г. Г. - Подход и механизмы государственного регулирования развития рынка услуг высшего образования в Украине (2013)
Глеба В. Ю. - Совершенствование механизмов государственного управления градостроительным развитием городских поселений Украины (2013)
Елагин В. П. - Концептуальные основы становления и развития социального государства (2013)
Клименко Ю. Л. - Развитие механизмов государственного управления повышением конкурентоспособности промышленности региона (2013)
Лиев А. С. - Формирование основ государственного управления устойчивым экологическим развитием региона (2013)
Равлюк В. В. - Вопросы формирования системы государственного управления инновационным развитием региона (2013)
Тищенко В. А. - Совершенствование механизмов государственного управления в сфере гражданской защиты Украины (2013)
Чурсин В. П. - Формы обеспечения ответственности органов местного самоуправления (2013)
Яцук И. П. - Повышение эффективности механизмов государственного управления земельно-имущественным комплексом Украины (2013)
Дутко Н. Г. - Механизмы государственно-частного партнерства на местном уровне (2013)
Марковский С. С. - Фонды регионального развития как механизм реализации государственной региональной политики (2013)
Білоусов Є. М. - Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми) (2013)
Петришина М. О. - Загальні засади запровадження інноваційної моделі розвитку української держави: муніципальний аспект (2013)
Погрібний Д. І. - Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій (2013)
Єгорова Т. П. - До питання впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку лісової галузі (2013)
Клімова Г. П. - Формування інноваційного клімату у ВНЗ (2013)
Пасмор Ю. В. - Інтерактивні форми навчання крізь призму інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Шевченко Л. С. - Типологізація інноваційної діяльності та інновацій в освітній сфері (2013)
Вапнярчук Н. М. - Інвестування в систему освіти, підготовку та перепідготовку кадрів (2013)
Жорнокуй Ю. М. - Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту (2013)
Уркевич В. Ю. - Правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні (2013)
Гончарова Г. С. - Угода та медіація: загальні риси та відмінності між ними (2013)
Рева Д. М. - Метод податкового контролю як спосіб контрольного впливу (2013)
Асхабов О. Г. - Актуальні проблеми законодавства України про здійснення державних закупівель (2013)
Ващенко А. В. - Правові проблеми набуття (збільшення) істотної участі нерезидентами в банках України (2013)
Базиль Л. - Методичні засоби технології формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2012)
Виноградова В. - Особливості розвитку комунікативних якостей майбутніх державних службовців (2012)
Гедзик А. - Дидактичні умови оптимізації початкового етапу формування графічних понять у майбутніх учителів технологій (2012)
Гриневич В. - До питання особливостей формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі історичних літературних творів (2012)
Капран С. - Самостійна навчальна робота студентів – особлива система умов навчання, яку створює викладач (2012)
Коробейнікова Т. - Експериментальна перевірка ефективності формування у майбутніх учителів англомовної компетенції в діалогічному мовленні (2012)
Кужельний А. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій (2012)
Мрук М. - Особливості процесу управління технічною творчістю та передумови її реалізації в практиці підготовки майбутніх учителів (2012)
Петухова Т. - Удосконалення організації підготовки вчителів технологій у вищих навчальних закладах (2012)
Рем О. - Педагогічні умови формування правової культури педагога професійного навчання (2012)
Терешко І. - Розвиток самостійного мислення студентів-філологів на заняттях з виразного читання (2012)
Хренова В. - Розвиток критичного мислення майбутнього учителя технологій профільної школи шляхом застосування навчальної стратегії "Бортовий журнал" (2012)
Черній М. - Карти знань як засіб збільшення ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями та їх застосування за допомогою веб-сервісів (2012)
Авраменко О. - Учитель технологій та його роль в сучасному техногенному середовищі (2012)
Джевага Г. - Формування технологічної культури студентів в процесі технічного моделювання (2012)
Добридень А. - Використання інноваційних технологій у практичній роботі сучасного педагога (2012)
Погребняк С. - Технологія формування у майбутніх інженерів-педагогів готовності до правовиховної роботи (2012)
Сас Н. - Формування когнітивної складової компетентності з інноваційного управління у майбутніх керівників навчальниих закладів (2012)
Ткачук С. - Технологічна культура вчителя трудового навчання як соціально-педагогічна проблема (2012)
Щербакова І. - Психологічні особливості готовності до інноваційної діяльності як важливої професійної якості педагога (2012)
Волосенко А. - Формування професійної компетентності як важливий чинник творчої самореалізації майбутнього вчителя (2012)
Гладиш Т. - Формування мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2012)
Гончарук В. - Психологічні особливості формування готовності майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі (2012)
Демчук К. - Формування лідерських та професійних якостей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2012)
Дем’яненко О. - Формування кроскультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Дятленко Т. - Формування професійної компетентності студентів-філологів ОКР "бакалавр" на заняттях "Методики викладання української літератури" (2012)
Захаревич М. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами мультимедіа (2012)
Зінченко А. - Педагогічні умови формування у майбутніх учителів технологій готовності до профорієнтаційної роботи спільно з закладами профтехосвіти (2012)
Каліш В. - Формування лексикологічної компетентності майбутніх учителів-словесників у процесі вивчення морфологічних явищ (2012)
Коваль В. - Психолого-педагогічне підґрунтя професійного становлення майбутніх учителів-словесників (2012)
Копил О. - Проблема формування самоосвітньої компетентності при вивченні англійської мови для професійного спілкування (2012)
Кузнецова Г. - Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян (2012)
Курнишев Ю. - Проблеми професійного саморозвитку сучасного вчителя фізичної культури (2012)
Кухарчук І. - Культура фахового мовлення як важливий компонент професійної діяльності майбутнього психолога (2012)
Леонов А. - Формування професійних вмінь учнів професійно-технічних навчальних закладах як психолого-педагогічна проблема (2012)
Матвієнко О. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності (2012)
Мельник Н. - Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в Німеччині (2012)
Мішедченко В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах вищого навчального закладу (2012)
Олексін Ю. - Підготовка вчителя до реалізації соціальних засад диференціації навчання старшокласників (2012)
Ребенок В. - Інформаційна компетенція як основна передумова формування готовності майбутніх учителів технологій у процесі професійної діяльності (2012)
Снігур І. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції майбутнього вчителя-філолога в контексті діяльності наукової лабораторії "Театр слова" (2012)
Цінько С. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-словесника у процесі викладання шкільного курсу української мови (2012)
Безлюдний О. - До питання теоретико-педагогічних концепцій виховання дітей в американському суспільстві (2012)
Йовенко Л. - Український регіональний та локальний фольклор як джерело збагачення літературної освіти школярів (2012)
Мотрич В. - О. Захаренко про важливий аспект формування професійної майстерності майбутніх учителів (2012)
Антипін Є. - Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців (2012)
Бровченко А. - Ретроспективний погляд на виникнення потреби та проблеми формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів технологій (2012)
Вєнцева Н. - Особливості впровадження нових форм та методів навчання в педагогічних вузах України в 30–40 роках ХХ століття (2012)
Денисюк О. - Викладання історії на народознавчій основі у концепції Григор’єва-Нашого (2012)
Нич О. - Погляди Петра Мельничука на проблеми сімейного виховання українських дітей в еміграції США (2012)
Педан Н. - Становлення та розвиток системи підготовки організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) (2012)
Романишина Н. - Проблема пошуку шляхів удосконалення вивчення художньої малої прози студентами-філологами в історичному контексті (2012)
Александрова Н. - Формування управлінської культури майбутніх викладачів як фактора вдосконалення їхньої професійної підготовки в умовах євроінтеграційних процесів (2012)
Сивачук Н. - Становлення риторичної особистості майбутнього вчителя-філолога у процесі засвоєння інтегрованих знань, Санівський О. (2012)
Шелепко Г. - Система управління загальноосвітніми навчальними закладами України: закордонний досвід та шляхи демократизації (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Оновлено дані Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2014)
Бердніков Є. - Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів: підсумки 2013 року та завдання на 2014 рік, Микитенко Ю., Прокопенко С. (2014)
Чаган А. - Земля — один з найпотужніших наповнювачів бюджету. Не треба шкодувати коштів на її впорядкування (2014)
Курильців Р. - Інтегроване управління сукупним капіталом землекористування як основа сталого територіального розвитку (2014)
Другак В. - Cкладові системи державного адміністрування екологічного розвитку землекористування в Україні (2014)
Ковалів О. - Науково обгрунтовані особливості розпочатої земельної реформи в Україні (2014)
Як зареєструвати право на земельну ділянку, яке виникло до 2013 року, якщо раніше виданий державний акт втрачено або зіпсовано (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Пилипенко М. І. - Належна практика наукових клінічних досліджень: деякі джерела хиб (2013)
Коломійцев В. І. - Порівняльний аналіз використання різних методів променевої діагностики холедохолітіазу, Паламарчук Ю. О., Довгань Ю. П., Жемела В. Г. (2013)
Абдуллаєв Р. Я. - Особливості гемодинаміки в медіальній гілці грудної артерії залежно від рівня статевих гормонів у жінок з мастопатією при аденоміозі й міомі матки, Гульченко Ю. Д., Сибіханкулов А. Х. (2013)
Соколовська М. В. - Досвід хемопроменевого лікування раку гортані I-II стадій, Говоруха Т. М., Єфремова Н. А., Синюшкіна Л. М., Юдко О. О., Плешков М. Д. (2013)
Сегеда Т. В. - Синергізм дії іонізивної радіації та протипухлинних препаратів на вміст цераміду в пухлині Герена (2013)
Захарченко Т. Ф. - Порівняльне визначення радіочутливості до йоду-131 активності NK-клітин у хворих на тиреоїдний рак залежно від віку та наявності віддалених метастазів, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В. (2013)
Якимова Т. П. - Клініко-морфологічна характеристика полінеоплазій, поєднаних із раком грудної залози, Васильєв Л. Я. (2013)
Васильєв Л. Я. - Можливі аспекти впливу спеціального лікування на появу других пухлин у онкологічних хворих, Радзішевська Є. Б., Вікман Я. Е., Тарасова О. М., Насонова А. М., Пономарьов І. М., Шутов С. В., Сухіна О. М. (2013)
Грушка Г. В. - Встановлення діагнозу раку щитоподібної залози за метастазами у кістяк: клінічний випадок (2013)
Окунцев Д. В. - Особенности патогенеза, факторы риска и возможности профилактики поздних лучевых повреждений сердца у больных раком грудной железы, Крутилина Н. И. (2013)
Окунцев Д. В. - Механизмы развития и возможности лечения лучевьх фиброзов, Крутилина Н. И. (2013)
Русанова Є. Г. - Харківські сучасники С. П. Григор'єва — соратники, конкуренти, учні, Русанов К. В. (2013)
Тамара Порфиріївна Сиваченко (2013)
Василь Олександрович Мурашко (2013)
Олена Миколаївна Сухіна (2013)
До 100-річчя з дня народження академіка М. М. Амосова (1913-2002) (2013)
Бодня Ігор Федорович (2013)
Циб Анатолій Федорович (1934-2013) (2013)
Спузяк Михайло Іванович (1940-2013) (2013)
Пилипенко М. І. - Рецензія (2013)
Базильчук Л. - Основні положення підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до викладання мистецтва кераміки (2012)
Вовк М. - Навчально-методичне забезпечення фольклористичної підготовки словесників в університетах України (2012)
Дашицька Л. - Музично-слухова активність студентів-інструменталістів та шляхи її формування (2012)
Кайдановська О. - Модель образотворчої підготовки майбутніх архітекторів (2012)
Король А. - Експериментальна методика навчання графічного дизайну учнів у позашкільних закладах освіти (2012)
Музика О. - Пленерна практика як важливий компонент підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Полатайко О. - Особливості застосування візуальних тестів у курсі історії та методики викладання художньої культури (2012)
Сирота З. - Сенсорний розвиток школярів як важливий чинник професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Сирота В. (2012)
Темченко Л. - Комплексна взаємодія мистецтв як засіб формування творчої особистості (2012)
Терешко І. - Вивчення символіки українських ігрових хороводів у контексті курсу "Народознавство та хореографічний фольклор України" (2012)
Чернишова А. - Змістова характеристика поняття "індивідуальний почерк" у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії в ЗОШ (2012)
Брюханова Г. - Основні аспекти підготовки майбутніх учителів комп’ютерної графіки з використанням комп’ютерних технологій (2012)
Радченко С. - Інноваційні підходи у формуванні гармонічного слуху майбутніх учителів музики на основі міжпредметних зв’язків (2012)
Соломаха С. - Проектування організаційно-методичної системи розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Сотська Г. - Технологія формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2012)
Гусак В. - Особливості виявлення сценічного хвилювання у процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Дубровіна І. - Мотиваційна сфера самоосвітньої діяльності вчителів музики в системі післядипломної освіти (2012)
Йовенко Л. - Соціально-побутове красномовство українців як засіб підвищення риторичної майстерності вчителя-літератора (за матеріалами творчості Михайла Стельмаха) (2012)
Кремешна Т. - Музичне мислення як фактор професійного становлення майбутніх учителів музики (2012)
Куценко С. - Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2012)
Лук’янчиков М. - Проблема виконавського інтонування майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки (2012)
Лук’янчикова О. - Сутність та структура особистісної стійкості майбутнього вчителя музики (2012)
Рибніков О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності (2012)
Умрихіна О. - Вплив творчої проблеми на формування професійної зрілості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін (2012)
Андрощук Л. - Прояв особливостей індивідуального стилю діяльності педагога-хореографа в процесі викладання класичного танцю (2012)
Безлюдний О. - До питання законодавчої підтримки сім’ї як виховної інституції в Україні (2012)
Березовська О. - До проблеми музично-виконавської діяльності у фортепіанній підготовці майбутніх учителів музики (2012)
Зайцева О. - Урок музики як основний засіб формування естетичної культури учнів основної школи (2012)
Зелінський З. - Репертуар шкільного хору як фактор музично-естетичного виховання учнів, Збожимська Н. (2012)
Роговська Є. - Особливості соціокультурного та аксіологічного підходів у формуванні патріотичної свідомості особистості (2012)
Руденченко А. - Теоретичні аспекти ментальної своєрідності в дизайні (2012)
Сарвілова Д. - Народна хореографія як засіб залучення молодших школярів до пізнання та збереження традицій свого народу (2012)
Фей Ю. - Проблеми організації митецької освіти в сучасному Китаї (2012)
Балдинюк Д. - Вивчення майбутніми вчителями музики поняття тональності в курсі теорії музики: історичний аспект, Балдинюк Н. (2012)
Благова Т. - Хореографічна підготовка вчителя в системі педагогічної освіти: історико-педагогічний аспект (2012)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії у театрально-драматичному мистецтві кінця XVI – початку XIX століття (2012)
Сивачук Н. - Виховання патріотизму засобами образотворчого фольклору в українській родині 2-ї половини ХІХ ст. – першої чверті ХХ ст., Циганок О. (2012)
Філіпчук Н. - Творчість Миколи Лисенка у контексті формування гуманістичної спрямованості музичної освіти в Західній Україні (2012)
Ятло Л. - Духовна музика в творчості М. Д. Леонтовича, Ятло Л. (2012)
Лисакова І. - Філософія освіти: гуманістичний вимір (2012)
Піддубна О. - Педагогічний малюнок в професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Побірченко О. - Сучасні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін у вищому навчальному закладі (2012)
Сироткіна Ж. - Педагогічні можливості взаємодії різних видів мистецтва у процесі формування професійних умінь майбутніх учителів початкових класів і музики (2012)
Скрипник Н. - Деякі аспекти готовності педагогічних працівників до гуманізації освітнього процесу (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Коваленко С. Г. - Ексикати колекції Й. К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD), Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. (2013)
Хархота Г. І. - Адаптація степових видів рослин у техногенних екотопах Південного Сходу України, Прохорова С. І., Агурова І. В. (2013)
Дремлюга Н. Г. - Морфологічні особливості плодів видів секції Medium D.C. роду Campanula L. флори України (2013)
Кузь І. А. - Структурно-порівняльний аналіз флори боліт Середнього Придністров'я (2013)
Мойсієнко І. І. - Флористичне багатство та систематична структура флори Північного Причорномор’я (2013)
Ординець О. - Перші відомості про різноманіття грибів відділення "Трьохізбенський степ" Луганського природного заповідника, Акулов О., Хеллеман С. (2013)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України та Криму лишайники та ліхенофільні гриби з гори Аю-Даг (Україна) (2013)
Гапон С. В. - Огляд класифікаційних схем мохової рослинності Західної та Центральної Європи (2013)
Воронова О. Г. - Флора и еколого-ценотическая приуроченность мхов государственного комплексного заказника регионального значения "Гузенєєво" (Тюменская область) (2013)
Маланюк В. Б. - Рідкісні та нові для України види роду Amanita Pers. з Карпат (2013)
Садогурская С. О. - Анотований список Cyanoprocaryota морської кам'янистої супраліторалі природного заповідника "Мис Мартьян" (2013)
Ярова О. А. - Перший на Лівобережжі Середнього Придніпров’я Національний природний парк "Білоозерський", Федорончук М. М. (2013)
Давидов Д. А. - У нашого вчителя ювілей!, Дацюк В. В., Яроцька М. О. (2013)
Бойко М. Ф. - Видатна дослідниця "чужинців" української флори, Ходосовцев О. Є., Мойсієнко І. І., Мельник Р. П., Багрикова Н. О. (2013)
Бойко М. Ф. - До створення екомережі степової зони України. Перший етап (2013)
Андрійчук Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Ахметжанова Г. - Диагностика качества образования как важный компонент управления вузом, Богданова А. (2012)
Богданова А. - Система оценки эффективности управления качеством в информационно-коммуникативном пространстве вуза, Ахметжанова Г. (2012)
Качак Т. - Підготовка студентів спеціальності "початкове навчання" до реалізації мети, змісту, завдань літературної освіти в початковій школі (2012)
Коберник Г. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення індивідуалізації навчання учнів (2012)
Котик Т. - Мета підготовки студентів до навчання молодших школярів української мови як лінгводидактична проблема (2012)
Кочерга О. - Використання ділової гри у процесі формування соціальної відповідальності майбутніх учителів початкових класів (2012)
Петько Л. - Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів мистецьких спеціальностей ВНЗ у процесі фахової підготовки (2012)
Пилинський Я. - Мультикультурна освіта як головний чинник залучення дітей іммігрантів до суспільства (Досвід США) (2012)
Тогобецкая Е. - Формирование элементарных математических понятий младшего школьника (2012)
Хекало А. - Вплив музичного мистецтва на формування особистості майбутнього музиканта (2012)
Хекало М. - Специфіка організації навчально-методичної діяльності майбутнього вчителя музики (2012)
Данилюк С. - Психологічні засади формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій (2012)
Коберник О. - Підготовка майбутніх учителів до застосування пректної технології у професійній діяльності (2012)
Котик Т. - Формування готовності майбутніх учителів молодших класів до використання мультимедійних засобів на уроках української мови, Березовська Л., Гладиш Т. (2012)
Кужельний А. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій (2012)
Титова Н. - Використання інноваційного підходу при викладанні дисципліни "Діловодство" майбутнім учителям технологій (2012)
Ткаченко Л. - Використання проектної технології у формуванні критичного мислення майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Шевченко І. - Розвиток фахової компетентності вчителів в процесі викладання природничих дисциплін (2012)
Андрусяк У. - Окремі аспекти підготовки вчителів до формування соціокультурної компетенції молодших школярів на початковому етапі мовної освіти (2012)
Безлюдна Н. - Оцінна діяльність вчителя на уроці як заохочення і покарання (2012)
Валюк В. - Формування спеціальних компетенцій при навчанні хімічним дисциплінам у педагогічному ВНЗ (2012)
Гривкова О. - Гендерна компетентність як інноваційний елемент удосконалення професійної підготовки вчителів математики у Німеччині (2012)
Зеліковська О. - Формування іншомовної професійної компетенції студентів економічних спеціальностей, Кіштель О. (2012)
Клочкова Г. - Модель креативной личности студента, обладающего графическо-конструкторскими умениями (2012)
Копил О. - Проблема формування самоосвітньої компетентності при вивченні англійської мови для професійного спілкування (2012)
Кравченко Л. - Об’єкт та цілі БЖД: життєве середовище аксіома потенційної безпеки діяльності людини (2012)
Макарчук В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності" (2012)
Пащенко Д. - Шляхи забезпечення професійної майстерності викладача педагогічного університету (2012)
Ахметжанова Г. - Формирование общекультурной компетентности учащихся младшего школьного возраста средствами музейной педагогіки, Симдянова Г. (2012)
Горбатюк Н. - Учитель у педагогічному доробку В. О. Сухомлинського (2012)
Делінгевич Л. - Психолого-педагогічні дослідження проблеми виховання особистості майбутнього спеціаліста (2012)
Руденко И. - Коллективное экспериментирование как метод проектирования и реализации воспитательной деятельности современного вуза (2012)
Наші автори (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Title (2013)
Content (2013)
Boyko Yu. - DLTS spectrometer modification to retrieve time dependencies of capacity relaxation, Gryaznov D., Zinchuk V., Korin S. (2013)
Veklich A. - Laser absorption spectroscopy of electric arc discharge plasma with copper impurities, Ivanisik A., Lebid A. (2013)
Vysotskii V. - Propagation of temperature waves in medium with internal thermal relaxation, Vassilenko V., Vasylenko A. (2013)
Hayday Yu. - Forced frequency synchronization effect in the microwave Microscope with the active probe, Sidorenko V., Sinkevych O., Serdega I. (2013)
Goloborodko A. - Coherent light propagation in optically inhomogeneous media (2013)
Ivanyuta O. - Electrophysics properties the DNA and DNA:Au molecular clusters on sapphire (2013)
Karpenko K. - Influence of recovery model parameters on synchronization in neural cortical structure during descending information transfer, Sudakov O. (2013)
Kolomoets D. - Combustion reactor simulation using cellular automatons (2013)
Kotenko A. - Clustering of concepts by means of the internet, Bilonenko V., Gryaznova V., Boyko Yu., Filatov E. (2013)
Laguta O. - Out-of-plane angular dependence of ferromagnetic resonance of permalloy thin films, Kobljanskyi Yu. (2013)
Martysh E. - Peculiarities of plasma sources in plasma medicine (2013)
Nedybaliuk O. - Plasma-liquid system with rotational gliding arc and liquid electrode, Chernyak V., Martysh E., Solomenko O., Fedirchyk I. (2013)
Prokopenko O. - Dynamics of generalized phases in a system of two weakly-coupled spin-torque nano-oscillators with random eigen frequencies: the case of global coupling, Karpiak B., Sulymenko O. (2013)
Radchenko S. - Optimal signal suppression of bone and cartilage in MRI, Pershyna T., Tolokonnikov I. (2013)
Tomylko I. - Molecular fullerol c60 and biotin water suspensions : modelling aggregation and optical absorbtion spectroscopy testing (2013)
Tsymbalyuk A. - The influence of 2 CO concentration on the effectivity of syn-gas generation from the ethanol in the non-equilibrium plasma, Levko D., Chernyak V., Martysh E., Nedybaliuk O., Solomenko O. (2013)
Chorniy V. - Electromagnetic simulation of split ring resonators in Ka-band, Nechyporuk O., Skripka S., Danilov V. (2013)
Yatsiuk R. - Dependence of synchronization coefficient changing from Izikevich model recovery parameters in cortical column neurons for ascending information flow, Kononov М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бондарев Б. В. - Оцiнки для ймовiрности нерозорення страхової компанiї у дискретний час, Сосницький О. Є. (2013)
Бондаренко Є. В. - Автоматнi групи та Цаппа-Сеп добуток груп (2013)
Верьовкiна Г. В. - Iнтерполяцiйнi зображення деяких класiв випадкових процесiв iз групуванням вузлiв iнтерполяцiї (2013)
Герич М. С. - Генератриси розподiлу екстремумiв та їх доповнень для напiвнеперервних зверху гратчастих пуассонiвських процесiв на ланцюгу Маркова (2013)
Журавльов В. М. - Черепичнi порядки в M6(D) скiнченної глобальної розмiрностi, Журавльов Д. В. (2013)
Зубрiлiн К. М. - Сплощуючi властивостi лiфтiв аналiтичних HP-перетворень келерових просторiв (2013)
Кандрьонкін А. В. - Якісна поведінка розв’язків нелокального рівняння Чаффе-Інфанте, Перестюк М. М. (2013)
Кочубiнська Є. - Пiдстановковi зображення узагальнених бiциклiчних напiвгруп (2013)
Мiшура Ю. С. - Вiдстань дробового броунiвського руху до пiдпросторiв гауссiвських мартингалiв, Банна О. Л., Дорошенко В. В. (2013)
Акбергенов А. А. - Дослідження структури множини неперервних розв’язків одного класу систем різницевих рівнянь (2013)
Войтушенко Є. С. - Вироджені лінійні диференціальні рівняння з імпульсною дією (2013)
Головацька І. А. - Слабконелінійні системи інтегро-диференціальних рівнянь (2013)
Гончар М. С. - Відсутність арбітражу в динамічних економічних системах, Кучук-Яценко С. В. (2013)
Городецька Н. С. - Розвиток вихорів Гертлера у примежовому шарі над увігнутою поверхнею, Нікішов В. I., Ткаченко Л. В. (2013)
Горошко О. О. - Стійкість та коливання трубопроводу з малою згинною жорсткістю, Кикоть С. В. (2013)
Григоренко О. Я. - Визначення напружено-деформованого стану нетонких сферичних оболонок змінної товщини на основі різних моделей, Вовкодав О. В., Яремченко С. М. (2013)
Ольшанський В. П. - Перший інтеграл рівняння Мещерського при дробово-лінійному законі зменшення радіуса кулі, що летить вгору, Ольшанський С. В. (2013)
Страх О. П. - Нетерові крайові задачі для слабконелінійних динамічних систем на часовій шкалі (2013)
Яременко М. І. - Дослідження щільності множини області визначення генератора напівгрупи в множині області визначення самої напівгупи в просторах Лебега (2013)
Rukhaia Kh. - An Algorithm of the Classification of Unranked Propositional Logic Formulas, Tibua L., Chankvetadze G., Mikhanadze G. (2013)
Буй Д. Б. - Композиційна семантика SQL-подібних мов та суміжні питання, Кахута Н. Д., Шишацька О. В. (2013)
Вергунов В. В. - Інтелектуальні системи збереження даних як інструмент для підтримки оптимальної структури даних та архітектури бази даних (2013)
Галкін О. А. - Проблема перенавчання у процедурі вибору моделі на основі структурної мінімізації ризику (2013)
Галкіна О. А. - Побудова послідовного за часом ефективного портфеля умовних значень ризику (2013)
Громадченко Т. В. - Математичне моделювання впливу техногенних факторів на розподіл вологи в ґрунті, Мартинюк П. М. (2013)
Дегтяр О. С. - Адаптивна апроксимація сигналів за допомогою системи базисних функцій зі змінною розмірністю (2013)
Донченко В. С. - Застосування еліпсоїдальної та ортогональної відстаней відповідності у задачах розпізнавання мови та жестів, Голік А. О. (2013)
Зубенко В. В. - Про комунікативну інформатику (2013)
Ивохин Е. В. - Oб одном подходе к решению задач линейного программирования с нечеткими ограничениями, Aлмодарс Баррак Субхи Kамл (2013)
Івохін Є. В. - Про застосування методів кластеризації нечітких даних спеціального вигляду, Апанасенко Д. В. (2013)
Катеринич Л. О. - Адаптація системи керування нейронною мережею (2013)
Кацалова Л. М. - Один метод реалізації спрощеної моделі циркуляції атмосфери (2013)
Кобзар А. Ю. - Калібрування камери через пошук відстаней до ключових точок (2013)
Кулян В. Р. - Деякі задачі математичного моделювання при управлінні банківськими активами, Юнькова О. О., Рутицька В. В., Кулян А. В. (2013)
Лиман К. С. - Моделі тематик в застосуванні до зняття семантичної неоднозначності (2013)
Макушенко І. А. - Двокритеріальна задача розподілу зовнішнього навантаження для мережі з періодичною інтенсивністю вхідного потоку (2013)
Марченко О. О. - Метод автоматичної прив’язки статей Вікіпедії в якості нових вузлів україномовної онтологічної бази знань UkrWordNet (2013)
Нікітченко М. С. - Алгебри багатозначних предикатів стабільних відносно відношення толерантності, Потапенко Ю. І. (2013)
Номiровський Д. А. - Апрiорнi нерiвностi для лiнiйних диференцiальних псевдогiперболiчних моделей (2013)
Россада Т. В. - Моделі реляційних номінативних даних (2013)
Рубльов Б. В. - Визначення метрики на деревах спеціального вигляду, Танцюра Б. В., Молодцов О. І. (2013)
Сандраков Г. В. - Спектральна задача для фрагментів сіток та решіток, Базілєва М. І. (2013)
Терещенко В. М. - Оптимальний алгоритм локалізації точки для тривимірного простору (2013)
Хімка У. Т. - Флуктуації процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації, Чабанюк Я. М , Семенюк С. А. (2013)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового розряду між композитними Cu–С електродами. Частина І: Визначення температури, Борецький В. Ф., Лебідь А. В., Бондаренко Я. В., Фесенко С. О. (2013)
Веклич А. М. - Спектроскопічні дослідження плазми електродугового розряду з домішками міді та молібдену, Лебідь А. В., Тменова Т. А., Борецький В. Ф. (2013)
Іванюта О. М. - Фотоелeктрoактивація модифікованих фуллеренів (2013)
Лопатько К. Г. - Синтез металевих наночастинок в плазмі електричного розряду у воді, Афтанділянц Є. Г., Веклич А. М., Борецький В. Ф., Сірик О. О. (2013)
Авраменко Т. Г. - Структура, триботехнічні та кінетичні характеристики нанокомпозиції фторопласт-вуглець, Рево С. Л., Михалюк О. В., Іваненко К. О. (2013)
Альохін О. Д. - Аналіз величин критичних показників визначених різними теоретичними та емпіричними методами, Білоус О. І. (2013)
Барабаш О. В. - Cпектр електрона у графеновій стрічці з урахуванням взаємодії Рашби (2013)
Барабаш О. В. - Динаміка народження частинок з вакууму в однорідних нестаціонарних просторах (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Розподіл концентрації в ідеальній циліндричній порожнині поблизу критичної точки розшарування (2013)
Єщенко О. А. - Фотолюмінесценція наночастинок Cu: ефект гігантського підсилення поверхневими плазмонами (2013)
Коробко О. В. - Вплив молекулярної будови спиртів на швидкість випаровування під дією опромінення (2013)
Курилюк В. В. - Вплив ступеня неоднорідності на пружно-напружений стан самоорганізованих SiGe квантових точок (2013)
Овсієнко І. В. - Особливості електроопору інтеркальо-ваних сполук графіту з бромом та хлоридом йоду в області структурних фазових перетворень в шарі інтеркалянту, Лазаренко О. А., Мацуй Л. Ю., Прокопов О. І. (2013)
Онанко А. П. - Зміна дефектної наноструктури та релаксаційні процеси в SiO2 + Si, GeSi (2013)
Перец Ю. С. - Отримання графітових нанопластинок методом ультразвукового диспергування, Вовченко Л. Л., Мацуй Л. Ю., Сердюк В. С. (2013)
Розуван К. П. - Магнітні властивості тонких плівок молібдену, Розуван С. Г., Шайкевич І. А. (2013)
Шайкевич I. А. - Спектроеліпсометричні властивості тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих поляритонів із застосуванням тришарової моделі плівки, Лендел В. В., Ломакіна О. В., Мельниченко Л. Ю. (2013)
Титул, зміст (2013)
Bondarenko I. V. - Groups generated by bounded automata without finitary states (2013)
Mishura Yu. S. - Objective Call Option Price Behaviour of the Bond with Interest Rate Driven by Geometric Fractional Ornstein–Uhlenbeck Process as a function of Hurst index, Rizhniak G. R. (2013)
Oliynyk B. V. - Metric realizable permutation groups (2013)
Orlovskyi R. Ya. - Confidence intervals for parameter of covariance function of the Dagum family (2013)
Zatula D. V. - Modules of continuity of random processes from Orlicz spaces of random variables, defined on the interval (2013)
Кочубінська Є. А. - Максимальні нільпотентні піднапігврупи напівгрупи часткових автоморфізмів кореневих дерев (2013)
Чайченко С. О. - Найкращі наближення періодичних функцій у вагових просторах Орліча (2013)
Konstantinov O. V. - Forced oscillations of the system "reservoir – capillary liquid with a free surface" (2013)
Lavrenyuk M. V. - The stress-strain of the plane containing rectangular multicoated inclusion (2013)
Голіченко О. Л. - Рух рідини в скінченному, круговому циліндрі, Малюга В. С. (2013)
Конаровська М. І. - Загальна параболічна крайова задача без початкових даних для сингулярних рівнянь (2013)
Лимарченко В. О. - Нелінійні коливання трубопроводу з рідиною при поздовжній вібрації основи трубопроводу (2013)
Семенович К. О. - Сумісний рух резервуара на маятниковому підвісі і рідини при імпульсному збудженні, Лимарченко О. С. (2013)
Яременко М. І. - Максимальні напівгрупи стиску та максимальні дисипативні оператори в просторах Лебега (2013)
Antosyak P. P. - About one new principle of rational collective choice (2013)
Krak I. - Addition of the training set for the classification of clustering methods, Korlyuk O. (2013)
Laver V. O. - Fuzzy generalizations for the proportional rule (2013)
Peschanenko V. S. - Mixed concrete-symbolic predicate transformer, Guba А. А., Shushpanov C. I. (2013)
Skobelev V. V. - Satisfiability modulo linear arithmetic over a finite ring (2013)
Zub S. S. - Canonical Poisson structure on T*SE(3) in the quaternion variables, Zub S. I. (2013)
Власюк А. П. - Математичне моделювання фільтраційної консолідації з урахуванням просідань та повзучості скелета ґрунту, Мартинюк П. М. (2013)
Власюк А. П. - Математичне моделювання перенесення солей при сумісній фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених грунтах в лінійній постановці, Цвєткова Т. П. (2013)
Галкін О. В. - Поліморфізм та класи в мові Haskell (2013)
Гаркуша Н. І. - Про близькість моделей динаміки Вольтера та Гудвіна (2013)
Грунський І. С. - Мови, що можуть бути представлені в повністю позначених графах, Пряничникова О. О. (2013)
Гулаєва Н. М. - Еволюційні алгоритми (2013)
Зубенко В. В. - Про комунікативну інформатику (2013)
Івохін Є. В. - Про підхід до використання нейронних мереж для прогнозування нечітких фінансових даних (2013)
Кійковська О. I. - Процедура стохастичної апроксимації в схемі дифузійної апроксимації з імпульсним збуренням в умовах локального балансу, Чабанюк Я. М. (2013)
Коляденко М. А. - Підходи технічного аналізу при прогнозуванні фондових показників. Дослідження індикатора 52-week high (2013)
Кондрук Н. Е. - Метод визначення кількісної міри переваги в колективному порядку (2013)
Королік Р. П. - Оцінка множини фазових обмежень множинної дискретної системи, Пічкур В. В. (2013)
Кудін В. І. - Метод базисних матриць та розв‘язки матричної гри у змішаних стратегіях (2013)
Кукурба В. Р. - Асимптотична дифузійність флуктуацій неперервної оптимізаційної процедури в напівмарковському середовищі, Чабанюк Я. М., Кінаш А. В. (2013)
Мащенко С. О. - Обзор развития многокритериальных моделей принятия решений, Саад М. (2013)
Мічута О. Р. - R-вимірна задача впливу багатокомпонентних хімічних розчинів на процеси фільтраційної консолідації ґрунтів, Власюк А. П., Мартинюк П. М. (2013)
Мулеса О. Ю. - Послідовний аналіз варіантів в нечітких задачах кластеризації та ідентифікації (2013)
Нікітченко М. С. - Логіки часткових предикатів з розширеними реномінаціями та кванторами, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2013)
Омельчук Л. Л. - Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та міжнародного стандарту Computer Science’2013 (2013)
Татаринов Є. О. - Спектр алгоритмів відновлення графів за допомогою блукаючого ним агентом (2013)
Терещенко В. М. - Модифікація методу ланцюгів для задачі локалізації точки (2013)
Тодоріко Б. Д. - Аналіз особливостей двоїстої задачі лінійного програмування матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць (2013)
Шатирко А. В. - Стабілізація скалярних процесів прямого регулювання нейтрального типу, Хусаінов Д. Я. (2013)
Pavlyuk S. P. - Features of the current-voltage characteristics of the resistors made by "silicon with dielectric isolation” technology at high densities of leaking current, Gandziuk V. I. (2013)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового розряду між композитними Cu–С електродами. Частина IІ: Лазерна абсорбційна спектроскопія, Іванісік А. І., Борецький В. Ф., Лебідь А. В., Бондаренко Я. В., Фесенко С. О. (2013)
Висоцький В. І. - Періодичні режими теплопровідності в активних середовищах, Василенко В. Б., Василенко А. О. (2013)
Первак Ю. О. - Просторово-спектральний розподіл електричного поля в одновимірних фотонних кристалах з трьома пів хвильовими резонаторами, Федоров В. В. (2013)
Поданчук Д. В. - Апертурні обмеження сенсора хвильового фронту на ефекті Талбота, Котов М. М., Петрів Д. А. (2013)
Авраменко Т. Г. - Структура та міцність нанокомпозиції фторопласт-диспергований терморозширений графіт, Іваненко К. О., Михалюк О. В., Рево С. Л. (2013)
Архіпов С. О. - Методика виготовлення гігантських везикул з поверхневим розподілом електростатичного заряду, Булавін Л. А., Маркес К. М. (2013)
Барабаш О. В. - Динаміка народження частинок з вакууму в однорідних нестаціонарних просторах (2013)
Британ А. В - Випаровування н-бутанолу в широкому інтервалі тисків, Коробко О. В, Вербінська Г. М, Гаврюшенко Д. А, Голініченко Б. О. (2013)
Власенко Т. С. - Зміна структурних характеристик рідинної системи під дією опромінення, Сисоєв В. М., Гаврюшенко Д. А. (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Розподіл концентрації бінарного розчину в циліндричній порі з неідеальними стінками (2013)
Горкавенко Т. В. - Чисельний розрахунок електронної структури в об'ємі та на поверхні кристалів методом самоузгодженого псевдопотенціалу (алгоритм та блок-схема), Зубкова Л. М., Русіна Л. М. (2013)
Кирильчук В. В. - Вплив легування перехідними металами на стабільність та кінетику кристалізації аморфних сплавів системи Co-Si-B, Носенко В. К., Носенко А. В., Зелінська Г. М., Міка Т. М., Ярмощук Є. І. (2013)
Лазуренко Д. В. - Можливість утворення конденсату скалярних полів в околі нейтронної зірки, Горкавенко В. М., Тугай А. В. (2013)
Мороз К. О. - Пружні властивості магнітної рідинної системи на основі води (2013)
Павленко О. Л. - Першопринципні розрахунки електронної та коливної структури молекулярних комплексів C60-Ті та C60-Ті-C60 (2013)
Подолян А. О. - Спрощена методика визначення часу життя носіїв заряду в кремнії (2013)
Семенько М. П. - Кластерні особливості слабкої локалізації в аморфних сплавах на основі заліза (2013)
Терентьєва Ю. Г. - До 100-річчя борівських орбіт (2013)
Чумаченко А. В. - Розрахунок ефективності бездротової передачі енергії у системі з двома медіаторами (2013)
Ярмощук Є. І. - Термічна стабільність і магнітні характеристики складнолегованих аморфних сплавів на основі системи Co-Si-B, Семенько М. П., Захаренко М. І. (2013)
Пальцун І. М. - Методологічний підхід до аудиту інформації про нематеріальні активи в межах міжнародних концепцій оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, Тохтарова Н. М. (2012)
Панченко І. А. - "Креативний облік" як засіб маніпулювання величиною фінансових результатів (2012)
Паславська О. О. - Удосконалення обліку фінансових результатів операційної діяльності в автогосподарствах (2012)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Оподаткування прибутку підприємств: ретроспективний аналіз та зарубіжний досвід (2012)
Петренко Н. І. - Еволюція поняття "власний капітал" (2012)
Петрик О. А. - Планування та етапи аудиту оподаткування (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Потоки фінансових ресурсів у сфері житлово-комунального господарства (2012)
Півнюк О. П. - Переваги та проблеми методу "стандарт-кост" над нормативним методом обліку затрат на підприємствах споживчої кооперації України (2012)
Позов А. Х. - Концептуальні підходи формування управлінської звітності (2012)
Попадюк О. І. - Загальна характеристика житлово-комунального господарства України як об’єкта планування (2012)
Попівняк Р. Б. - Порівняльний аналіз механізму регулювання мінімальної заробітної плати у зарубіжних країнах та в Україні (2012)
Притула В. І. - Облік і контроль у системі управління персоналом підприємства (2012)
Прокопович Л. Б. - Трудовий потенціал Миколаївського регіону: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Кондратьєва В. Ф. (2012)
Процун К. С. - Моделювання процесу державного фінансового аудиту: стадії розвитку (2012)
Рабошук А. В. - Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності (2012)
Радєва О. Г. - Формування амортизаційної політики підприємства (2012)
Радченко О. Д. - Формування державної політики бюджетної підтримки сільських територій (2012)
Реслер М. В. - Роль і місце облікової інформації в управлінні підприємством (2012)
Різник Н. С. - Методологічні підходи до оцінки втечі капіталу з регіону (2012)
Романець І. Ю. - Еволюційний розвиток підходів до поняття витрат (2012)
Романчук К. В. - Фінансові ресурси в науковій англомовній літературі: систематизація за об’єктами обліку (2012)
Рубай О. В. - Підвищення ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарськими підприємствами (2012)
Рубель О. Є. - Інституційний дискурс в структурі методології економічної та економіко-екологічної науки (2012)
Рядська В. В. - Дослідження аудиторського ризику в системі професійної відповідальності аудитора (2012)
Саванчук Т. М. - Забезпечення облікового процесу як важлива складова організації обліку (2012)
Савош Л. В. - Міжрегіональне транскордонне співробітництво в Європі: від єврорегіонів до об’єднань єврорегіонального співробітництва, Кобрін В. П. (2012)
Садовська І. Б. - Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні власним капіталом сільськогосподарських підприємств (2012)
Садура О. Б. - Страхування природно-кліматичних ризиків рослинництва у сучасних умовах, Томашевський Ю. М. (2012)
Саєнко О. Р. - Оцінка податкового навантаження та його значення для машинобудівних підприємств (2012)
Саєнко С. Г. - Амортизація як елемент інноваційного розвитку машинобудівної галузі (2012)
Саєнко А. О. - Вибіркові дослідження в межах етапів аудиту (2012)
Сас І. М. - Сільський розвиток і соціальні мотиви кооперативного руху (2012)
Сачинська Л. В. - Формування конкурентоспроможністі потенціалу підприємства та його оцінка, Бедін О. В. (2012)
Свідрик Т. І. - Критерії оцінювання витратомістких показників машинобудівних підприємств: особливості визначення порогових значень (2012)
Семенишена Н. В. - Методичні підходи до визначення реакції облікових теорій (систем) на сучасні концепції управління (2012)
Сидоренко О. О. - Облік формування технічних резервів страховиків: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Сидоренко Р. В. - Класифікація звітності підприємства в сучасних умовах господарювання (2012)
Синявська Л. В. - Фіскальна роль податків в Україні (2012)
Сирцева С. В. - Методологія оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств регіону (2012)
Сисак Е. О. - Концептуальні основи бухгалтерського обліку як елементу інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами (2012)
Сітак І. Л. - Механізм забезпечення економічної стійкості підприємств (2012)
Сльозенок Н. М. - Теоретичні основи аналізу позикових фінансових ресурсів підприємств торгівлі (2012)
Сметанко О. В. - Удосконалення методики проведення та документування внутрішнього аудиту запасів в акціонерних товариствах України (2012)
Сорока Л. С. - Захист облікової інформації в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Стадник В. П. - Загрози економічній безпеці підприємства, їх джерела та чинники (2012)
Старченко Н. М. - Удосконалення методики обліку виплат працівникам в бюджетних установах (2012)
Стахів О. Я. - Етапи здійснення аудиту кредитних операцій (2012)
Столярчук Н. М. - Основні методичні підходи до оцінки ОПІВ інноваційного спрямування (2012)
Сторожук Т. М. - Облікова політика логістичних операцій (2012)
Табенська О. І. - Переваги інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації (2012)
Талах Т. А. - Особливості загальної оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу (2012)
Темчишина Ю. Л. - Проблеми банківського кредитування в сучасних умовах розвитку промислового виробництва в Україні, Пустовіт Н. О. (2012)
Терловая В. И. - Вопросы калькулирования себестоимости автомобильных перевозок (2012)
Тимофіїв С. В. - Методологічні аспекти обліку трансакційних втрат (2012)
Ткачук І. М. - Чи є DUE DILIGENCE юридичним аудитом? (2012)
Томілова Н. О. - Методика ведення внутрішньогосподарського обліку виробництва продукції кормових культур: концептуальний підхід (2012)
Уланчук В. С. - Економіко-математична модель формування конкурентоспроможної стратегії виробництва зерна, Кузьменко І. В. (2012)
Федченко Т. В. - Методичний інструментарій державного аудиту ефективності виконання бюджетних програм (2012)
Чабанюк О. М. - Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості готельних послуг (2012)
Чепець О. Г. - Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами, Губарик О. М. (2012)
Чирва А. А. - Проблеми побудови внутрішньогосподарського контролю виробничих затрат на хлібопекарних підприємствах (2012)
Шевченко Л. Я. - Фінансово-інвестиційні ресурси корпоративних підприємств: розробка показників оцінки (2012)
Шерстюк О. Л. - Аудиторські процедури отримання розуміння суб’єкта господарювання (2012)
Шимко О. В. - Розвиток конкуренції у сфері торгівлі як необхідна умова ефективного функціонування споживчого ринку (2012)
Шкабура М. О. - Системний підхід до формування облікової політики підприємства (2012)
Штерма Т. В. - Перспективи та пріоритети нематеріальної мотивації персоналу: стратегія розвитку підприємства (2012)
Шумило Р. Р. - Методичні аспекти бюджетування малоцінних необоротних і швидкозношуваних активів (2012)
Юр’єв О. В. - Особливості аудиту ефективності торговельних підприємств (2012)
Юрченко О. А. - Організація внутрішньогосподарського контролю витрат іншої операційної діяльності (2012)
Ющишина Л. О. - Лізинг як окремий вид фінансування реальних інвестицій у підприємства України, Градова О. В. (2012)
Ющишина Л. О. - Електронні платіжні системи у міжнародній практиці та їх застосування в Україні, Сало С. М. (2012)
Якимчук Л. М. - Суть, завдання та принципи здійснення стратегічного контролю на підприємстві, Чубай В. М. (2012)
Якубенко Ю. Л. - Підвищення конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств на основі маркетингу (2012)
Янчук В. І. - Проблеми інвестицій в сільське господарство Вінничини, Білохатнюк В. О. (2012)
Яремко А. О. - Полівекторність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту торговельних підприємств (2012)
Яцко М. В. - Процеси подання та оприлюднення фінансової звітності: змістовне наповнення понять (2012)
Баштан В. П. - Епдеміологія злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки за статистичними даними полтави та полтавської області, Муковоз О. Е., Ризник Б. М., Пичкур І., Тараканова О. (2012)
Бойко Д. Н. - Оцінка функції зовнішнього дихання та окремих характеристик ведення здорового способу життя, Бойко Н. Г., Бобырева Л. Е., Соболь А., Бойко О. (2012)
Васильева Н. О. - Міжсистемні взаємозв'язки показників електричної активності та гемодинаміки головного мозку при неврозоподібному заїканні, Шмалей С. В. (2012)
Вернигородський С. В. - Хромоендоскопія в діагностиці передракових станів та змін слизової оболонки шлунка, Дегтярьова Л. В., Щербаков Б. Ю. (2012)
Вознюк Л. А. - Прогностична значущість визначення рівнів маркерів запальної реакції і фактора віллебранда при оцінці ризику несприятливого перебігу ішемічної хвороби серця, Пивторак К. В., Семененко С. И. (2012)
Гасюк П. А. - Гістохімічне обгрунтування процесу третинної біомінералізації емалі зубів людини, Гасюк Н. В. (2012)
Голованова І. А. - Історія розвитку імунологічної служби в Полтавській області, Ісаков О. М., Смолякова К. В. (2012)
Григоренко А. М. - Вплив варикозу вен малого тазу на розвиток гормональної дисфункції у жінок репродуктивного віку (2012)
Запровальна О. Є. - Аспіринорезистентність та застосування нестероїдних протизапальних препаратів в кардіологічній практиці, Триполка С. А. (2012)
Іленко Н. М. - Лінгводіагностіка в практичній діяльності лікаря-стоматолога, Ніколішина Е. В., Марченко А. В. (2012)
Іщейкіна Ю. А. - Захворюваність на ендартеріїти і тромбангіїти серед населення донецької та полтавської областей (2012)
Копчак Л. М. - Кореляційно-регресійний аналіз результатів дослідження гемостазу та імунітету у хворих з гострими формами ішемічної хвороби серця та хламідійною інфекцією, Тишко Л. О. (2012)
Костюк І. Ф. - Діагностичні критерії професійного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легенів при наявності супутньої артеріальної гіпертензії, Калмиков О. О., Бязрова В., Нагорна О. П. (2012)
Погребняк О. О. - Особливості клінічного перебігу, обміну речовин і системної гемодинаміки при іхс у хворих на цд типу 2 з ренальною дисфункцією (2012)
Пономарьова В. В. - Клінічна характеристика соціальної фобії у підлітків при наявності небезпечного донозологічного патерну вживання психоактивних речовин (2012)
Похилько В. И. - Оцінка ефективності нейропротекторної терапії у новонароджених, які перенесли асфіксію, Ковалева Е. М., Калюжка Е. А., Коробка О. В., Чернявская Ю. И. (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз рівня інфекційної захворюваності серед військовослужбовців збройних сил України за показниками 2001-20011 рр. (2012)
Сенаторова Г. С. - Ефективність базисного лікування ожиріння у підлітків: проблемні питання, Чайченко Т. В., Тельнова Л. Г., Лутай Т. В. (2012)
Сиротченко Т. А. - Особливості перебігу хроничних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей на тлі ортодонтичної патології, Калініченко Ю. А. (2012)
Скікевич М. Г. - До питання про рідку патологію судин щелепно-лицевої ділянки, Аветіков Д. С., Соколов В. М. (2012)
Югов В. К. - Рентгено-морфологічні особливості змін при пульпітах, що супроводжуються резорбцією щільних тканин зуба, Скрипникова Т. П., Бублий Т. Д. (2012)
Агаєв А. А. - Значущість самоконтролю артеріального тиску в підвищенні прихильності пацієнтів до лікування артеріального тиску, Бабаєва А. Д., Гамзаєв М. А. (2012)
Анасевич Я. М. - Продукція супероксиду в тонкій кишці щурів при гіпо- та гіпермелатонінеміях, Цебржинський О. І. (2012)
Бреус В. Е. - Особливості розташування емалевих призм у топографічно різних шарах емалі постійних різців людини, Ульянов В. А. (2012)
Гаврилюк А. О. - Морфологічні особливості раку печінки на тлі цирозу вірусного ґенезу, Туманський В. О., Мороз Л. В. (2012)
Єрошенко Г. А. - Аналіз значущості кореляційних зв’язків між морфометричними показниками великих слинних залоз щурів після стимуляції (2012)
Жураківська О. Я. - Становлення гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи в ранньому постнатальному періоді онтогенезу (2012)
Костиленко Ю. П. - Структурно-функціональна характеристика червоподібного відростка людей у віковому аспекті, Гринь В. Г. (2012)
Готюр О. І. - Структурно-функціональні особливості кровоносного руслі і паренхіми яєчка та над’яєчка у чоловіків зрілого віку (2012)
Костюк І. Р. - Експериментальне дослідження впливу нової пасти, призначеної для тимчасового пломбування кореневих каналів постійних зубів у дітей, на тканини щелепи щурів, Костюк В. М., Мельничук Г. М., Гаврилів Г. М. (2012)
Крижна С. І. - Морфологічне дослідження головного мозку щурів в умовах експериментальної порфіринопатії, Ларьяновская Ю. Б. (2012)
Лахтин Ю. В. - Зміни оптичної щільності альвеолярного відростка щелеп щурів та її корекція на тлі дії солей важких металів (2012)
Лисенко С. А. - Структурні особливості плоскоклітинних карцином у хворих на рак легені з паранеопластичним ревматологічним синдромом, Болюх Б. А., Стрижалковський О. В. (2012)
Луцик С. А. - Експериментальний гіпотироїдизм обумовлює посилене експонування вуглеводних детермінант αLFuc, βDGal ТА DGalNAc у надниркових залозах щурів, Ященко А. М. (2012)
Мещишен І. Ф. - Вплив мелатоніну на глікозилювання гемоглобіну в крові та функціонування глутатіонової системи в печінці алоксандіабетичних щурів, Яремій І. М., Кушнір О. Ю. (2012)
Мосендз Т. М. - Структурні та електронейроміографічні зміни скелетного м’язу при загальній дегідратації (2012)
Попадинець О. Г. - Вікові особливості структурних перетворень у стінці сечового міхура (2012)
Панкевич Л. В. - Рецептори лектинів у легенях щура в нормі і на тлі експериментального гіпотиреозу, Ященко А. М., Наконечна О., Челпанова І. (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленгліколю на процеси вільнорадикального окислення в організмі щурів, Прокопов В. О., Жуков В. І. (2012)
Сердюк В. Н. - Стан мембран лізосом сітківки і зорового нерва при розвитку експериментальної глаукоми (2012)
Савосько С. І. - Ультраструктурні зміни в корі великого мозку щурів при церебральному інсульті, Чайковський Ю. Б., Макаренко О. М. (2012)
Сокуренко Л. М. - Застосування лектиногістохімії для оцінки змін спинного мозку, Чайковський Ю. Б. (2012)
Струс Х. І. - Лектиновий профіль шкіри та її похідних з ділянки шиї передчасно народжених плодів людини терміном гестації 35-36 тижнів, Ященко А. М. (2012)
Сухомлин Т. А. - Активність вільнорадикальних процесів у легенях щурів в умовах експериментальної опікової хвороби, Нетюхайло Л. Г. (2012)
Ткаченко П. І. - Кісти малих слинних залоз: клініко-морфологічні аспекти, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гоголь А. М. (2012)
Торгало Є. О. - Активність аланінамінотрансферази у щурів різного віку та за умов періодичного введення мультипробіотика "симбітер® ацидофільний", Табурець О. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І., Янковський Д. С. (2012)
Ткаченко І. М. - Визначення щільності емалі зубів, як критерію виникнення підвищеної стертості зубів (2012)
Фалалєєва Т. М. - Зміни маси тіла щурів за умов довготривалого введення глутамату натрію (2012)
Чайковський Ю. Б. - Структурні особливості під нижньощелепних слинних залоз щурів після введення прозерину, Цуканов Д. В. (2012)
Черно В. С. - Морфологія просторової організації та мінливість пазушного стоку твердої оболони головного мозку собаки, Вовк Ю. М. (2012)
Щербак О. М. - Чутливість дріжджеподібних грибів роду candida до нових похідних 4H-піридо (4´,3´:5,6)пірано (2,3-D)піримідину, Андреєва І. Д., Казмірчук В.В., Волков Т.О. (2012)
Шерстюк С. А. - Морфологічні особливості аденогіпофиза дітей померлих у віці до 6 місяців від ВІЛ- інфікованих матерів, Сорокіна І. В., Ремнева Н. О. (2012)
Коршняк В. А. - Порівняльна оцінка стану гемодинаміки у хворих з чмт і атеросклерозом з початковими проявами недостатності мозкового кровообращенія, Насибуллін Б. А., Коршняк Т. В. (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Гіперліпопротеїнемії (2012)
Нетюхайло Л. Г. - Вітаміни, Іщейкіна Л. К. (2012)
Придруга С. М. - Патогенетичні механізми пошкодження органів у різні періоди травматичної хвороби, Гасюк Н. В. (2012)
Чайковський Ю. Б. - Стовбурові клітини великих слинних залоз, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2012)
Ткаченко П. І. - Електронний реєстр листків непрацездатності – крок на шляху боротьби з корупцією, Коротич Є. О., Коротич Н. М., Ващенко І. Ю. (2012)
Шерстюк О. О. - Вивчення трьохмірної організації паренхіматозних та порожнистих органів людини за допомогою ін’єкційнокорозійного методу, Тарасенко Я. А., Дейнега Т. Ф., Свінцицька Н. Л., Тихонова О. О., Рогуля В. О. (2012)
Титул, зміст (2013)
Білоцерківська А. С. - Інститут фізіології рослин і генетики НАН України: становлення відомчої підпорядкованості на початку 60-х років ХХ століття (2013)
Варивода К. С. - Наукові пошуки учених Інституту фізіології імені О.О. Богомольця в галузі електрофізіології (50-60-і рр. ХХ століття) (2013)
Власов В. І. - Академік НАН України О.Г. Білорус – засновник української наукової школи глобалістики (2013)
Гарбар О. П. - С. С. Рубін: від учня Уманського училища землеробства і садівництва до вченого зі світовим ім’ям (2013)
Глазунов Г. О. - Професор Михайло Ліванов (1751–1800): вчений-аграрій – родоначальник аграрної освіти імперської Росії (2013)
Євтушик Р. В. - Наукові здобутки О.К. Коломієць у напрямі селекції однонасінних сортів цукрових буряків (2013)
Зленко В. А. - Ринкова економічна основа та соціальні складові (зайнятість і професійна підготовка кадрів) аграрного сектору України (2013)
Лютик Т. В. - Наукометрія аграрної науки (2013)
Манішевська Т. І. - Внесок А. А. Крюденера у спеціалізоване лісорослинне районування (2013)
Никитюк О. А. - Методи створення та шляхи удосконалення асканійського рамбулье (2013)
Пинда Л. А. - Питання природничих наук і сільського господарства в німецькомовних виданнях XVIII – поч. XX ст. (2013)
Піпан Х. М. - Науково-організаційне та методичне забезпечення вітчизняного сортовипробування в 1923−2013 рр. (2013)
Соколова Т. І. - Про патріотизм І.В. Мічуріна (2013)
Трускавецька І. Я. - Діяльність наукових товариств на теренах України у царині біологічної науки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Черниш О. О. - Проблеми науково-технічної інформатизації сільськогосподарського виробництва у роки діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ (2013)
Андрощук І. - Реалізація системного підходу в навчальному процесі як педагогічна проблема (2013)
Андрощук Л. - Впровадження педагогічної моделі формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії як творчий процес (2013)
Бурчак С. - Використання персонального комп’ютера для контролю навчальних досягнень учнів, Бурчак Л. (2013)
Ваколюк А. - Особливості змісту роботи класного керівника в навчальних закладах (2013)
Гладка О. - Формування комунікативної компетенції студентів на основі проектної методики навчання іноземної мови (2013)
Горобченко Н. - Знання, навички та вміння для навчання написання дискурсу-опису/розповіді (2013)
Музика О. - Розвиток уяви і художньо-образного мислення студентів у процесі роботи над темою натюрморту (2013)
Овчаров С. - Науково-педагогічні підходи до розвитку креативності в професійній підготовці майбутніх учителів інформатики (2013)
Паламарчук К. - Спецкурс з формування лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів (2013)
Рубан Л. - Розвиток математичних умінь дітей – передумова формування їх економічного мислення (погляди американського педагога-реформатора Джона Холта) (2013)
Сирота З. - Сприйняття творів мистецтва як процес відображення в пізнанні людини художнього образу, Сирота В. (2013)
Староста В. - Підготовка майбутніх учителів до розробки мультимедійних презентацій уроків (2013)
Шикіна Н. - Лінгводидактичні умови професійної (мовний) підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2013)
Аверченко М. - Використання технології комп’ютерного тестування для оцінювання музичних знань студентів – майбутніх учителів початкових класів, Дермельова Н., Кривохвостов В. (2013)
Авраменко О. - Особливості вивчення технічних дисциплін в процесі підготовки вчителів освітньої галузі "Технологія" (2013)
Батієвська Т. - Про реалізацію структурно-функціональної моделі проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Бондар М. - Статична динаміка знань та їх відновлення, Байдацький О. (2013)
Гончарова О. - Рефлексивий компонент готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності, Калужська Л. (2013)
Красовська О. - Модель професійної готовності майбутніх учителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій у галузі мистецької освіти (2013)
Турчин Т. - Специфіка підготовки учителів музики до інноваційної педагогічної діяльності в початковій школі (2013)
Хміль Н. - Педагогічні умови ефективного використання блогів для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики (2013)
Ващенко Л. - Педагогічна майстерність Г. Г. Нейгауза як ключова складова професійної підготовки вчителів музики позашкільних навчальних закладів (2013)
Євсюков О. - Підготовка майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу до педагогічного мислення (2013)
Заболотний В. - Методична компетенція майбутнього учителя фізики як важлива складова професійної компетентності (2013)
Іваній О. - Формування правової компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2013)
Коваль В. - Умови формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів як педагогічна проблема (2013)
Коломієць М. - Проблема підготовки класного керівника до організації профорієнтаційної роботи (2013)
Мисліцька Н. - Комунікативна підготовка студентів в системі формування методичної компетентності (2013)
Рибінська Ю. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2013)
Cеверіна Т. - Становлення аксіосфери майбутніх фахівців у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Січко І. - Екологічна компетентність як професійна складова підготовки майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Cкрипай Т. - Емоційно-вольова культура майбутніх учителів початкових класів у світлі компетентнісного підходу (2013)
Харламенко В. - Концептуальні положення професіоналізації вчителя, Олефіренко Т. (2013)
Шевчук О. - Формування готовності майбутнього вчителя-словесника до організації позакласної роботи з обдарованими учнями (2013)
Ярошинська О. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах освітнього середовища професійної підготовки (2013)
Богославець Л. - Основні аспекти виховного процесу при підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Куценко С. - Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю (2013)
Кін О. - Розвиток громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в період 1900–1917 рр. (2013)
Клевака Л. - Методи організації навчання у середніх жіночих навчальних закладах Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кравець О. - Історико-теоретичний аналіз винекнення проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу (2013)
Кравченко О. - Пролетарський університет у системі культурно-просвітницьких організацій пролеткульту (2013)
Курок В. - Аналіз результатів освітньої реформи 1958 р. для професійно-технічної освіти України, Шевель Б. (2013)
Кучина К. - Ґенеза духовності та моральності особистості у вітчизняній філософсько-педагогічній спадщині кінця ХІХ–ХХ ст. (2013)
Маслова А. - Аналіз методів навчання англійського наукового мовлення студентів немовних спеціальностей у лінгвометодичних роботах 90-х років ХХ століття (2013)
Сопіга В. - Соціально-економічні фактори підготовки вчителів автосправи у 1950–1970 роках (2013)
Фізеші О. - Суспільно-політичні умови розвитку початкової школи на Закарпатті у другій половині ХІХ століття (2013)
Балахтар В. - Соціальний працівник як суб’єкт здійснення державної молодіжної політики (2013)
Веремчук А. - Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ВНЗ (2013)
Грицай Н. - Сучасні підходи до методичної підготовки майбутніх учителів біології (2013)
Дикой А. - Научно-технические подходы развития талантливых студентов в педагогических вузах, Галустов Р., Дикая И., Глухов В. (2013)
Котун К. - Європейські підходи до реформування педагогічної освіти у Фінляндії (2013)
Фадєєв В. - Механізм громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищої освіти в умовах сьогодення (2013)
Наші автори (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Тарєєв А. С. - Подібність Betula borysthenica Klokov з внутрішньовидовими таксонами Betula pubescens Ehrh, Бойко В. Р., Мойсієнко І. І., Костіков І. Ю. (2013)
Бондаренко О. Ю. - Про Glaucium flavum Crantz (Papaveraceae) в Oдеській області, Крюкова Г. М. (2013)
Ткачук О. О. - Особливості анатомічної будови новоутворень на коренях старіючих троянд, Нужина Н. В. (2013)
Кузьмичев А. И. - Литораль Терско-Кумской низменности Республики Дагестан – экотон в системе современного развивающегося знания, Ершов И. Ю., Краснова А. Н., Джалалова М. И. (2013)
Клепець О. В. - Структура гідрофільної флори середньої течії р. Ворскла, Карпова Г. О. (2013)
Нетреба Е. Е. - Иcследования на растительных объектах рострегулирующей активности некоторых координационных соединений спирокарбона, Федоренко А. М., Максименко А. В. (2013)
Кузь І. А. - Синтаксономія рослинності боліт Середнього Придністров’я (клас Phragmitо-Magnocaricetea, порядок Phragmitetalia): характеристика синтаксонів, синекологія та синхорологія (2013)
Герасим’юк В. П. - Мікрофітобентос Кучурганського водосховища, Герасим’юк Н. В., Літовчак Я. Л. (2013)
Яровий С. О. - Водорості приморських солончаків Присивасько-Приазовської фізико-географічної області України (2013)
Гапон С. В. - Бріоугруповання природних типів рослинності Лісостепу України (2013)
Надеіна О. В. - Епіфітно-епіксильні види роду Rinodina (Ach.) Gray з Physcia-типом спор в Україні (2013)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні агроценозів рівнинної України (2013)
Вакаренко Л. П. - Рослинність Тарутинського степу (Одеська область) та проблеми її охорони, Дубина Д. В. (2013)
Мойсієнко І. І. - Анотований список судинних рослин запроектованого регіонального ландшафтного парку "Долина курганів" (Херсонська область, Україна), Шапошникова А. О. (2013)
Губанова Т. Б. - Сравнительная характеристика устойчивости некоторых интродуцентов в коллекции Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ) к погодным условиям зимы 2011-2012 года, Браилко В. А. (2013)
Харитонова О. І. - Дихотомія "публічне право — приватне право” та деякі питання визначення структури національного права, Харитонов Є. О. (2005)
Русу С. Д. - Історико-правові передумови рецепції римського приватного права (2005)
Ліпкан В. А. - Державний суверенітет у контексті формування системи міжнародної безпеки, Тюріна О. В. (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Відставання девіантної правосвідомості від перехідного правобуття як проблема (2005)
Шевченко А. Є. - Окремі аспекти взаємодії залізничної міліції з органами державної безпеки щодо захисту транспортних комунікацій від кримінально-злочинного елементу у 1943-1944 рр. (2005)
Івановська А. М. - Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні (2005)
Ющик О. І. - Закон про закони: необхідність і концепція (2005)
Шевченко Я. М. - Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України (2005)
Кучеренко І. М. - Місце споживчих товариств у системі непідприємницьких кооперативів (2005)
Стефанчук Р. О. - Система особистих немайнових прав у сфері авторства (2005)
Білоусов Ю. В. - Судові витрати як складова доступності правосуддя (2005)
Дрішлюк А. І. - Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України (2005)
Капіца Ю. М. - Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу (2005)
Шемонаєв В. Ю. - Загальна аварія в контексті теорії цивільного правовідношення (2005)
Бондаренко Н. Л. - До питання про виникнення і розвиток інституту апеляції в зарубіжних країнах (2005)
Ватрас В. А. - Поняття сімейної правосуб’єктності (2005)
Іванов С. О. - До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного права (2005)
Кісель В. Й. - Статус військових частин збройних сил України як суб’єктів цивільних правовідносин (2005)
Васильєва Ж. В. - Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі (2005)
Глущенко І. В. - Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми (2005)
Гончаренко В. О. - Система договорів римського права та деякі питання її рецепції в сучасному цивільному законодавстві України (2005)
Кулініч О. О. - Інформація як об’єкт цивільних прав (2005)
Жеков В. І. - Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним (2005)
Кутателадзе О. Д. - До питання про визначення підстав виникнення цивільних прав і обов’язків (2005)
Саприкіна І. В. - Поняття захисту честі, гідності, ділової репутації у сучасному цивільному праві (2005)
Саблук С. А. - Окремі аспекти правового статусу дитини (2005)
Журик Ю. В. - До питання конституційності окремих повноважень антимонопольних органів України (2005)
Осика С. Г. - Істотні юридико-технічні критерії проведення антидемпінгових розслідувань — розрахунок експортної ціни (2005)
Попова А. В. - Господарсько-правова відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів (2005)
Сляднєва Г. О. - Правове регулювання передачі комерційної таємниці в договірних відносинах (2005)
Мумладзе І. М. - Право суб’єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю (2005)
Шевченко Н. М. - Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції (2005)
Андрушко А. В. - Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві (2005)
Антон О. А. - Юридичні гарантії в трудовому праві (2005)
Домбровськии С. Ф. - Окремі питання вдосконалення аграрного законодавства України в світлі гармонізації із законодавством Європейського Союзу (2005)
Азарськии І. М. - Організаційно-правові засади створення державної системи банків крові в Україні, Пунда О. О. (2005)
Кононенко Ю. С. - Деякі проблеми адміністративно-правового забезпечення особистих прав і свобод людини та громадянина (2005)
Чудик-Білоусова Н. І. - Військовослужбовець як суб’єкт військового майнового правопорушення (2005)
Юшина С. І. - Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі (2005)
Муконін О. В. - Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні (2005)
Гриценко О. В. - Вплив юридичних аспектів на випуск єврооблігацій українськими емітентами (2005)
Мамалуй О. О. - Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні (2005)
Паньків С. П. - Рахункова палата України у системі державного фінансового контролю (2005)
Козаченко О. В. - Теоретичне визначення поняття та меж застосування кримінально-правових заходів (2005)
Ніколаєнко Т. Б. - Вплив ступеня суспільної небезпеки особи на звільнення від кримінальної відповідальності (2005)
Фролова О. Г. - Кримінально-правова характеристика окремих ознак об’єктивної сторони незаконних дій у разі банкрутства (2005)
Мягков М. О. - Окремі питання кримінальної відповідальності за перешкоджання здійсненню виборчого права (2005)
Стахівський С. М. - Збирання доказів як елемент процесу доказування (2005)
Карпов Н. С. - Криміналістична характеристика торгівлі людьми (2005)
Капліна О. В. - Проблеми розповсюджувального тлумачення норм кримінально-процесуального права і забезпечення законності правозастосовної діяльності державних органів, що ведуть кримінальний процес (2005)
Трофименко В. М. - Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого (2005)
Туманянц А. Р. - Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві (2005)
Керевич О. В. - Взаємодія слідчого та оперативних працівників під час розкриття і розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами (2005)
Когут О. В. - Окремі питання удосконалення загальної частини проекту Кодексу України про адміністративні проступки (2005)
Лівак П. Є. - Правові засади фінансування охорони здоров’я при переході до медичного страхування (2005)
Михнюк В. В. - Шляхи оптимізації соціального захисту учасників миротворчих контингентів, Мельник О. М. (2005)
Ситник Г. П. - Про один із підходів визначення ієрархії національних інтересів в процесі розробки стратегії національної безпеки України, Ситник М. Г. (2005)
Пашко Л. А. - Підтримуюче ділове спілкування як основний тип міжособистісної комунікації та взаємодії в процесі оцінювання людських ресурсів (2005)
Оболенський О. Ю. - Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів, Сороко В. М. (2005)
Карамишев Д. В. - Управління системою охорони здоров’я у контексті стратегічного управління організацією (2005)
Антонюк С. А. - Державне регулювання приватного сектора охорони здоров’я України на регіональному рівні (на прикладі Хмельницької області) (2005)
Писаренко В. П. - Електронна система контролю за станом виконання розпоряджень та доручень голови Полтавської обласної державної адміністрації (2005)
Олуйко В. М. - Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання (2005)
Гавриш В. П. - Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні, Гавриш Г. І., Драганова Т. П. (2005)
Кулинич Р. О. - Аналіз взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі методом статистичних рівнянь залежностей (2005)
Малишенко В. А. - Аналітичні аспекти оцінки ризику інвестування в рамках управління проектною діяльністю (на прикладі підприємств санаторно-курортного комплексу Південного берега Криму), Малишенко К. А. (2005)
Опря Є. А. - Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в Україні (2005)
Кравчук О. С. - Маркетингове моделювання: основні методи розробки системі їх застосування в економічній стратегії діяльності підприємств (2005)
Давиденко Н. М. - Конкурентоспроможність цукрової промисловості Чернігівської області (2005)
Скоромцова Т. О. - Організаційно-правові аспекти функціонування інтеграційних структур в АПК (2005)
Гришина Л. О. - Мотивація праці, як фактор реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства (2005)
Полюх Д. А. - Особливості та тенденції розвитку медико-демографічної ситуації в Хмельницькій області (2005)
Виговськии Л. А. - Вплив світогляду постмодерну на характер функціонування релігійного феномену (2005)
Кафарськии В. І. - Політична реформа і націотворчі процеси в Україні (2005)
Панов А. В. - Управління прикордонними територіями в контексті інтенсифікації транскордонного співробітництва та розширення Європейського Союзу (2005)
Крестовська Н. М. - Новий погляд на права дитини (2005)
Стефанчук Р. О. - Євроінтеграційним процесам – наукову підтримку, Білоусов Ю. В. (2005)
Вихідні дані (2005)
Базильчук Л. - Педагогічні умови додаткової підготовки студентів до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах при вивченні спецкурсу "Мистецтво кераміки в позакласній роботі школярів" (2013)
Барсукова Н. - Специфіка засвоєння змісту виконавської майстерності майбутніх учителів музики (2013)
Вовк Н. - Аналіз рівня споживчої культури студентів технологічного факультету (2013)
Галушко С. - Інтегрована навчальна практика в системі підготовки майбутнього вчителя природничого профілю, Гордашевська Г. (2013)
Дігтяр Н. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування художнього досвіду учнів основної школи (2013)
Завалко К. - Організація та зміст процесу формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності (2013)
Зубченко Л. - Студентський науковий гурток – середовище креативної діяльності (2013)
Йовенко Л. - Концепти героїки чарівної казки (2013)
Ковальова С. - Дидактична модель формування предметних компетентностей учнів на уроках музичного мистецтва (2013)
Колоянова О. - Інтерпретація твору образотворчого мистецтва як особливий вид діяльності педагога-художника (2013)
Кравченко Л. - Використання методу дискусій у процесі вивчення майбутніми вчителями технологій курсу "Охорона праці в галузі" (2013)
Мозговий В. - Структура та компоненти режисури педагогічної дії (2013)
Полякова С. - Шляхи оптимізації навчального процесу в дизайн-освіті педагогічних ВНЗ, Тімотіна О. (2013)
Путішина Л. - Проблема жанрової класифікації у педагогіці мистецтва (2013)
Руденченко А. - Теоретичні основи навчання етнодизайну студентів вищих мистецьких навчальних закладів (2013)
Стецько І. - Мотивація як чинник підвищення ефективності навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі економічного профілю (2013)
Філатьєва Т. - Інтеграція різних форм художньо-творчої діяльності та використання інтерактивних методів навчання як умови підготовки майбутніх педагогів-позашкільників (2013)
Чубар В. - Чинники формування змісту профільного навчання старшокласників технологіям виробництва (2013)
Skwara А. - Trening biofeedback jako metoda usprawniająca uczenie się, Kornacka-Skwara Е. (2013)
Бойчук В. - Про необхідність художньо-графічної підготовки вчителя технологій (2013)
Захарчук-Дуке О. - Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів вищих навчальних закладів (2013)
Рогозіна О. - Методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців засобами новітніх інформаційних технологій (2013)
Рукасова С. - Вивчення основ дизайну як передумова отримання дизайн-освіти майбутніми вчителями технологій, Полякова С. (2013)
Соломаха С. - Потенціал сучасних педагогічних технологій у розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін (2013)
Айстраханов Д. - Проблема моделювання професійної компетентності майбутнього фахівця у педагогічній теорії та практиці (2013)
Андрійчук Н. - Педагогічні умови вдосконалення виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта (2013)
Бондаренко В. - Специфічність процесу формування професійного іміджу майбутніх фахівців технологічного профілю: аналіз та перспективи наукових досліджень (2013)
Вознюк Л. - Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи (2013)
Данься Л. - Удосконалення виконавської культури студента-піаніста у процесі концертної діяльності (2013)
Алі Джасім М. М. - Формування професійних умінь майбутніх фахівців образотворчого мистецтва як психолого-педагогічна проблема (2013)
Король В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва (2013)
Лебідь В. - Створення рефлексивно-оцінного середовища у процесі фахової підготовки майбутніх педагогів (2013)
Медведєва Є. - Теоретичні питання підготовки майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями (2013)
Мировська Ю. - Створення творчого середовища як умова мотивації до формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії (2013)
Побірченко О. - Розвиток творчого потенціалу в майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2013)
Полудень Л. - Етапи формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру в умовах університетської освіти (2013)
Хекало Є. - Особливості професійної підготовки виконавців народної пісні, її значення в історії розвитку пісенної культури сьогодення (2013)
Цзинхен Г. - Формування сценічної культури у майбутніх естрадних співаків (2013)
Паньків Л. - Музично-театральна діяльність як одна з форм позакласної виховної роботи, Чурікова-Кушнір О. (2013)
Письменна Н. - Особистісно-орієнтований підхід у контексті гуманізації навчально-виховного процесу (2013)
Чуносов М. - Делінквентна поведінка неповнолітніх як об’єкт теоретичного аналізу (2013)
Анісімов М. - Розвиток професійно-технічної системи освіти у період з 1975 по 1990 роки (2013)
Ілініцька Н. - Європейські традиції романтизму у фортепіанній творчості М. Лисенка (2013)
Козак І. - Авторські школи 90-х років ХХ століття як осередки впровадження виховних систем в інноваційну практичну діяльність шкіл (2013)
Макарчук В. - Розвиток взаємодії школи та сім’ї в Україні другої половини XIX – початку XX ст. (2013)
Сопіга В. - Організаційно-змістові аспекти підготовки студентів до навчання автосправи старшокласників у 70–80-ті роки ХХ століття (2013)
Філіпчук Н. - Національно-культурний контекст мистецької освіти Західної України (2013)
Лихолат О. - Опис зовнішнього вигляду моделі одягу як елемент фахової підготовки в системі професійної освіти (2013)
Пономарьова О. - Філософські аспекти проблеми підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у ВНЗ України (2013)
Рейдало В. - Основні завдання системи методичної підготовки майбутніх викладачів української літератури в умовах магістратури (2013)
Сирота З. - Підготовка нової генерації педагогічних кадрів у системі мистецької освіти, Сирота В. (2013)
Шелюх Л. - Художня композиція як складова фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання (2013)
Наші автори (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Пшонка В. - Виступ Генерального прокурора України на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Перша річниця Кримінального процесуального кодексу України: здобутки і перспективи” 29 листопада 2013 року (2014)
Бабкова В. - Координаційна діяльність прокуратури у сфері кримінального провадження (2014)
Пономарьова М. - Актуальні питання процесуального статусу учасників кримінального провадження (2014)
Власова Г. - Допустимість і належність доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України, Сафроняк Р. (2014)
Нанівський В. - Перспективи використання поліграфа у кримінальному провадженні, Лешкович Т. (2014)
Лихолат Д. - Процесуальні та тактичні основи діяльності прокурора і слідчого із забезпечення відшкодування (компенсації) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, Донський О., Слободзян А. (2014)
Бондаренко О. - Процесуальні аспекти затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (2014)
Цимбалістенко О. - Проблеми прокурорського нагляду за законністю затримання особи на початковому етапі досудового розслідування (2014)
Лапкін А. - Забезпечення прокурором законності застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2014)
Бортун М. - Актуальні питання проведення допиту у режимі відеоконференції (2014)
Шмаль Л. - Особливості проведення обшуку при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2014)
Щербакова Г. - Огляд місця події при розслідуванні фактів одержання неправомірної вигоди у сфері вищої освіти (2014)
Козьяков І. - Теоретичні основи класифікації негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Мухін В. - Державне втручання у приватне спілкування: процесуальні аспекти, Штанько А. (2014)
Савін М. - Угоди про визнання винуватості та про примирення за Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Лобань Д. - Процесуальний контроль прокурора за виконанням угоди про визнання винуватості (2014)
Леляк О. - Провадження на підставі угод у Кримінальному процесуальному кодексі України: проблемні аспекти (2014)
Скрипниченко С. - Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб (2014)
Дюдя О. - Актуальні аспекти функціонування ювенальної юстиції в Україні (2014)
Красноборова М. - Передання кримінального провадження компетентному органу іноземної держави у разі унеможливлення екстрадиції, Рибалка Н., Фрич В. (2014)
Терно А. - Проблеми застосування Кримінального процесуального кодексу України на стадіях досудового розслідування та судового провадження (2014)
Туркот М. - Окремі аспекти підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені військовослужбовцями військових формувань зі статусом правоохоронного органу (2014)
Неділько В. - Становлення та розвиток інституту приватного обвинувачення, Комарницька О. (2014)
Толочко О. - Сучасні тенденції розвитку національних кримінально-процесуальних систем (2014)
Козаченко В. - Особливості застосування арешту за Кримінально-процесуальним кодексом Федеративної Республіки Німеччина (2014)
Александрова В. - Мовленнєва культура сучасної молоді (2013)
Андрухів І. - Модель навчального іншомовного соціокультурного середовища основної школи (2013)
Безлюдний О. - До проблеми навчання іншомовної лексики у немовному ВНЗ (2013)
Біляковська О. - Дидактичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності майбутнього вчителя (2013)
Бойченко В. - Формування педагогічного мислення майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Вихрущ В. - Пансофія Я. А. Коменського як основа забезпечення компаративістського підходу в історії дидактики, Ковальчук Л. (2013)
Гурська О. - Підготовка студента та викладача до семінарського заняття (на прикладі суспільствознавчих дисциплін) (2013)
Дяченко А. - Теоретичний аналіз поняття "технологічна компетентність педагога" (2013)
Корчевський Д. - Парадигмальний підхід до інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2013)
Маслюк Р. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Орел Л. - Готовність студентів до самостійної роботи з математики та її критеріально-рівневі характеристики (2013)
Осадченко І. - Характеристика поняття "творчі здібності учнів ліцеїв" (2013)
Остапйовська І. - Витоки технологічного підходу в освіті у педагогічній спадщині Яна Амоса Коменського (2013)
Саєнко Н. - Вдосконалення механізмів пам’яті в процесі вивчення іноземних мов (2013)
Штельмах О. - Відеоурок як метод розвитку комунікативної компетенції у студентів технічного вузу на заняттях іноземної мови (2013)
Дробінська З. - Використання інноваційних технологій в контексті підготовки майбутніх педагогів (2013)
Єжова О. - Підготовка фахівців до запровадження технологій нових технологчних укладів (2013)
Мироненко Л. - Використання педагогічних технологій під час вивчення понять на уроках соціально-економічної географії України (2013)
Остапенко А. - Використання педагогічних технологій як дидактична проблема у контексті модернізації вищої школи: теоретичний аспект (2013)
Бурсова С. - Підготовка майбутніх вихователів у рамках вивчення спецкурсу "організація педагогічної підтримки дітей у період адаптації до ДНЗ" (2013)
Вишневська К. - Контекстне навчання іноземної мови як чинник успішності формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Гриньов С. - Розвиток професійної культури майбутніх фахівців проектного менеджменту в умовах магістратури (2013)
Гриньова М. - Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності молоді (2013)
Залізняк А. - Мовленнєва компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутнього вихователя (2013)
Кобзова С. - Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців сфери туризму (2013)
Люленко С. - Формування мотивів до природоохоронної роботи у майбутніх вчителів біології (2013)
Мамчур Л. - Формування мовно-риторичної компетентності майбутнього вчителя-словесника (2013)
Савченко К. - Формування професійної компетентності у вихователів дошкільного закладу при вивчені педагогічних дисциплін (2013)
Семчук С. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти (2013)
Холковська І. - Принцип управління-самоуправління у формуванні готовності майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів (2013)
Хмеляр І. - Мережева модель формування професійних компетентностей учителів як одна із педагогічних умов розвитку творчих здібностей учнів ліцею, Шагієва Р. (2013)
Бялик О. - Сучасні моделі статевого виховання учнівської молоді країн Євросоюзу (на прикладі Італії, Данії та Фінляндії, Польщі) (2013)
Іваниця А. - Сучасні особливості здійснення сімейного виховання молоді у закладах вищої освіти (2013)
Матвієнко Ю. - Використання тренінгових технологій на підготовчому етапі виховання соціально активної особистості в системі студентського самоврядування (2013)
Білавич Г. - Концепція господарського просвітництва західноукраїнського жіноцтва (початок ХХ ст.) (2013)
Кірдан О. - Дослідження інституту попечителів учбових округів: історіографічний та джерелознавчий аспект (2013)
Клименко Ю. - Розвиток есперанто-руху в Україні: від історії до сучасності (2013)
Наровлянський О. - Організаційні засади реалізації виховних завдань дитячого центру "Молода гвардія" (2013)
Федосова І. - Реформування вищої інженерно-технічної освіти в Україні у 1917–1920-ті роки (2013)
Білецька І. - Полікультурний контекст професійно-педагогічної підготовки бакалаврів з іноземної мови в США (2013)
Ковшар О. - Завдання дошкільної освіти з розвитку особистості (2013)
Куліш С. - Формування викладацького складу в Харківському університеті у ХІХ столітті (2013)
Микулинская О. - Некоторые проблемы актуализации хореографического куррикулума (2013)
Мельник Н. - Підготовка науково-педагогічних кадрів дошкільної освіти у Німеччині (2013)
Пилаєва Т. - Використання інформаційно-освітніх технологій в університетах Великобританії за умов дистанційного навчання (2013)
Усик О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до діяльності в системі інклюзивної освіти (2013)
Schanne S. - Peculiarities of teacher education in Germany: brief remarks (2013)
Наші автори (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Гевкалюк Н. О. - Показники функціональних реакцій епітеліоцитів порожнини рота при гострій респіраторній вірусній інфекції у дітей (2012)
Дельва М. Ю. - Особливості постішемічної запальної відповіді при лакунарних інсультах в осіб з абдомінальним ожирінням, Литвиненко Н. В. (2012)
Друзь О. В. - Вплив демографічних, анамнестичних та антропометричних характеристик на афективний статус осіб, залежних від опіоїдів (2012)
Зейналова H. В. - Принципи і тактика надання стоматологічної допомоги хворим туберкульозом легенів (2012)
Ісаев І. І. - Стан спектральних параметрів варіабельності серцевого ритму у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Мурадова Г. А., Мустафаєва А. І., Фаталієва М. М. (2012)
Каськова Л. Ф. - Прогнозування поширеності карієсу зубів в історичному аспекті, Артем’єв А. В (2012)
Коровiна Л. Д. - Особливості регуляції серцевого ритму в ортостатичній пробі у студентів молодших курсів вднз україни "українська медична стоматологічна академія", Запорожець Т. М., Павленко Г. П. (2012)
Куроєдова В. Д. - Поширенність зубощелепних аномалій у дорослих і доля форм серед них, Макарова О. М. (2012)
Ляховський В. I. - Застосування малоінвазивних операцій у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Боркунов А. Л., Дем'янюк Д. Г., Сапун Л. В., Ляховська Т. Ю., Кравцiв М. I. (2012)
Мустафiна Г. М. - Судово-медичні аспекти дорожньо-транспортного травматизму та аналіз смертельних випадків за матеріалами бюро сме Полтавської облдержадміністрації, Черняк В. В., Лукачiна Є. I. (2012)
Обухова О. А. - Однонуклеотидний поліморфізм BsmI гена рецептора вітаміну D у хворих з гострими розладами мозкового кровообігу, Гарбузова В. Ю., Атаман Ю. О., Будко В. В., Атаман О. В. (2012)
Страшко Є. Ю. - Новий маркер ефективності корекції рухового стереотипу у хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу (2012)
Шиленко Д. Р. - Вплив психоемоційної складової й фізіології зорового органа на достовірне визначення колірних характеристик зуба в реставраційній стоматології, Писаренко О. А., Удальцова К. О., Дубина В. А., Клепач М. М., Хавалкина Л. М. (2012)
Ляховский В. I. - Рiдкiсна уроджена аномалiя внутрiшньогрудного розміщення серця, Сакевич Р. П., Демя'нюк Д. Г., Пузирьов Г. С., Ханенко Є. Б., Рябушко Р. М. (2012)
Рожко-Гунчак О. М. - Методика преортодонтичного лікування дітей, які проживають в різних екологічних умовах, Неспрядько В. П. (2012)
Бiлаш С. М. - Структурно-функціональна характеристика лімфоїдних вузликів слизової оболонки фундального відділу шлунка при гострому експериментальному гастриті та введенні препарату "Платекс – плацентарний" (2012)
Вернигородський С. В. - Клітинне оновлення в ділянках кишкової метаплазії слизової оболонки шлунка при передракових станах, Дегтярьова Л. В. (2012)
Вiтенок О. Я. - Органометричні параметри прямої кишки в перинатальному періоді онтогенезу людини, Роговий Ю. Е. (2012)
Гунас I. В. - Корекція гістологічних змін в легенях щурів при застосуванні інфузійного розчину HAES-LX-5 % в перші 7 діб після опіку шкіри, Яковлева О. O., Очеретнюк А. О. (2012)
Лугін І. А. - Особливості міжтканинних співвідношень в процесах морфогенезу органів з гетерогенним походженням тканинних компонентів (2012)
Лузін В. І. - Особливості ультраструктури біомінералів нижньої щелепи статевозрілих щурів при імплантаціі в великогомілкову кістку біогенного гідроксилапатиту, насиченого залізом в різних концентраціях, Морозов В. М. (2012)
Покотило П. Б. - Гістологічне дослідження нирки щура в нормі та на ранніх термінах стрептозоцин-індукованого цукрового діабету (2012)
Попель С. Л. - Морфологічні зміни спинномозкових вузлів при фізичному навантаженні на тлі попередньої гіпокінезії (2012)
Романенко О. Г. - Спосіб визначення загальних глікопротеїнів в слині, Кленіна І. А. (2012)
Сербiн С. I. - Гісто-топографічні та морфометричні особливості залоз слизової оболонки передньої та задньої стінок лобової пазухи людини в нормі (2012)
Скрипник В. М. - Морфофункціональне обгрунтування профілактики післяопера-ційних патологічних рубців обличчя та шиї, Аветіков Д. С., Єрошенко Г. А. (2012)
Ставицький С. О. - NO-ергічна система рубцевозміненої та непошкодженої шкіри голови та шиї, Непорада К. С., Аветiков Д. С., Сухомлин А. А. (2012)
Стасюк О. А. - Роль ізоформ NO-синтази у механізмах порушень вільнорадикальних процесів у слинних залозах щурів за умов спільного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2012)
Степаненко О. Ю. - Структурна організація і варіантна анатомія долек I-III черв’яка мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2012)
Степанчук А. П. - Морфометричні дослідження внеклапанних сухожильних хорд шлуночків серця при поєднаній ваді мітрального клапана (2012)
Ткаченко I. М. - Структурні особливості ротової рідини при комплексному обстеженні пацієнтів з підвищеною стертістю емалі зубів (2012)
Ткаченко П. I. - Клінічні прояви та морфологічна характеристика кератокіст щелеп у дітей, Старченко I. I., Бiлоконь С. О., Лохматова Н. М., Шешукова Я. П. (2012)
Топка Е. Г. - Морфофункціональні особливості яєчка та над'яєчка щурів після опромінення електромагнітним полем та використання розчину ехінацеї, Шарапова О. М. (2012)
Щербань М. Г. - Морфологічні та гістохімічні дослідження органів теплокровних пiд впливом детергентiв (2012)
Цуканов Д. В. - Морфофункціональна характеристика привушної слинної залози щурів після введення платифіліну (2012)
Калмиков О. О. - Iмунозапальнi аспекти професiйної патології органів дихання (2012)
Фiлатова О. В. - Актуальність та вирішення проблем лікування хіміорезистентного туберкульозу, Бойко М. Г. (2012)
Iщейкiна Ю. О. - Роль міждисциплінарної інтеграції у мотивації вивчення біофізики і медичної фізики (2012)
Шепiтько В. I - Шляхи удосконалення методики викладання гістології, цитології та ембріології іноземним студентам англійською мовою, Якушко О. С., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2012)
Iщейкiн К. Є. - Вплив бурштинової кислоти на стан прооксидантної та антиоксидантної систем у хворих на неалкогольний стеатогепатит, Рябушко М. М., Кiтура О. Є., Бiлаш В. П. (2012)
Кащенко С. А. - Аналіз основних імунологічних показників у щурів різних видів, Єрохіна В. В., Гончарова М. В., Тікунова Т. А. (2012)
Лисаченко О. Д. - Реакція судин мікроциркуляторного русла міокарда щурів на фізичні навантаження (2012)
Любченко О. В. - Вивчення антимікробної активності пломбувальних матеріалів для кореневих F та цитофіласа методом дисків (2012)
Булавенко О. В. - Перинатальні наслідки внутрішньоутробного інфікування (2012)
Слободян А. Н. - Топографоанатомічні особливості дванадцятипалої кишки в перинатальному періоді онтогенезу людини (2012)
Черно В. С. - Рельєф люменальної поверхні стінок стоку пазух твердої оболони головного мозку людини (2012)
Скляр В. Г. - Внутрішньопопуляційна структура та методика вивчення у деревних лісоутворюючих видів, Злобін Ю. А. (2013)
Шумська Н. В. - Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку (2013)
Штірц Ю. О. - Показники асиметрії листкової пластинки Рopulus nigra L. та їх біоіндикаційна інформативність (2013)
Свиденко Л. В. - Формоутворення у видів Monarda fistulosa L. i Monarda citriodora L. в умовах півдня України, Работягов В. Д., Бойко М. Ф. (2013)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Bolbitiaceae.1. Роди Bolbitius Fr. та Pholiotina Fayod (2013)
Vondrak J. - Methods for phenotypic evaluation of crustose lichens with emphasis on Teloschistaceae, Frolov I., Arup U., Khodosovtsev A. (2013)
Барсуков О. О. - Матеріали до бріофлори північного сходу Харківської області (2013)
Устименко П. М. - Ключові території перспективної екомережі Правобережного Лісостепу України: синфітосозологічний аспект, Дубина Д. В. (2013)
Коломійчук В. П. - Анотований список судинних рослин "Бердянського степу" (Запорізька обл.) (2013)
Горбняк Л. Т. - Особливості охорони і збереження Pulsatilla grandis Wender. (Ranunculaceae) в Україні (2013)
Дацюк В. В. - Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини, Логвиненко І. П. (2013)
Любінська Л. Г. - Біотопи національного природного парку "Подільські Товтри” (2013)
Жиляев Г. Г. - Самовосстановление популяции Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) после локальных нарушений в экосистеме Juniperus communis L. (Карпаты) (2013)
Гончаренко І. В. - Методика кількісної оцінки фітоценозів за фітосоціологічним спектром, Сенчило О. О., Дідух Я. П. (2013)
Лях О. А. - Таксономічний статус Swertia alpestris Baumg. ex Fuss з території України за результатами аналізу вторинної структури послідовності ITS2, Кіш Р. Я., Карпенко Н. І., Костіков І. Ю. (2013)
Павлова Н. Р. - Морфолого-анатомічна характеристика Berberis thunbergii DC "Rose Glow" в умовах півдня України, Овсієнко В. М., Рукасевич В. Ю., Сушинська Н. І. (2013)
Коровякова Т. О. - Ценопопуляції інвазійного виду Stenactis (Phalacroloma) annua (L). Cass. на заплавних луках річки Псел (Сумська область), Тихонова О. М. (2013)
Павленко-Баришева B. С. - Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Hieracium L. флори Криму (2013)
Комісар О. С. - Важкі метали в гаметофітах моху Вryum аrgenteum Hedw. та в ґрунтах територій заводів м. Миколаєва (Україна), Бойко М. Ф. (2013)
Ходосовцев О. Є. - Анотований список ліхенізованих та ліхенофільних грибів заповідника "Кам’яні Могили" (Україна), Надєіна О. В., Громакова А. Б. (2013)
Акулов О. Ю. - Морфологічні ознаки, поширення та екологічні уподобання Albertiniella polyporicola (Jacz.) Malloch et Cain (2013)
Коваленко О. А. - Угруповання асоціації Sagino procumbentis–Bryetum argentei Diemont et al. 1940 в урбаноекосистемах Пирятина (Полтавська обл.) та Києва (2013)
Бабенко О. А. - Agaricomycetes півдня Правобережного Лісостепу, Злаково-Лучного та Злакового Степів України, Ткаченко Ф. П. (2013)
Дерев'янко В. М. - Інтродукція та перспективи господарського використання хурми кавказької (Diospyros lotus L.) на півдні України (2013)
Шейко О. А. - Індукція калюсоутворення in vitro з експлантів рідкісних і зникаючих видів орхідей, Мусатенко. Л. І. (2013)
Мойсієнко І. І. - Перша знахідка Psathyrostachys juncea (Fish.) Nevski (Poaceae) на Правобережжі України, Мельник Р. П. (2013)
Пам’яті Анатолія Павловича Орлюка (2013)
Покажчик статей у Чорноморському ботанічному журналі (Т.9, 2013) (2013)
Слово до читача (2005)
Іоффе О. С. - Право приватне й право публічне (2005)
Кондратьєв Р. І. - Теорія антропоцентризму і наукові засади нормативно-правового регулювання суспільних відносин (2005)
Царенко В. І. - Організація правового виховання особового складу у Державній прикордонній службі України (2005)
Кузьменко В. Б. - До історії формування північно-східного та східного кордонів України (1917-1925 рр.) (2005)
Монастирський Д. А. - Концептуальний підхід до нормотворчості як елемент стабільності системи нормативно-правових актів (2005)
Івановська А. М. - Юридична природа актів Конституційного Суду України (2005)
Галус О. О. - Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні (2005)
Шевченко Я. М. - Проблемы и перспективы развития гражданского права в соответствии с новым Гражданским кодексом Украины (2005)
Довгерт А. С. - Система приватного права України між минулим та майбутнім (2005)
Стефанчук Р. О. - До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини (2005)
Капіца Ю. М. - Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі, Воробйов В. П. (2005)
Білоусов Ю. В. - До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг), Поліщук О. Ю. (2005)
Дрішлюк А. І. - До проблеми визначення агентського договору в сучасному цивільному та господарському законодавстві України (2005)
Луць А. В. - Тіньові угоди: поняття, ознаки, види (2005)
Лічман Л. Г. - Поняття та зміст права на житло (2005)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського