Рижков C. C. - Розробка суднових систем очищення повітря від краплинної вологи (2017)
Костенко Д. В. - Особливості побудови перетворювача частоти для гребного електродвигуна підводного апарата (2017)
Сливницын В. Р. - Планирование и организация работ в проектно-ориентированном предприятии по гидробетонированию подводных потенциально опасных объектов (2017)
Рыжков А. С. - Разработка методологии управления проектом по предоставлению образовательных услуг иностранному заказчику (2017)
Бурунсуз К. С. - Процесна модель формування статуту проекту зі створення плазмохімічних елементів для перспективних енергетичних систем (2017)
Балабанов К. В. - Підготовка сучасних конкурентоспроможних фахівців в Маріупольському державному університеті: досвід і перспективи (2011)
Реєнт О. П. - Соціальний чинник у розвитку наукового потенціалу в Україні (2011)
Романцов В. М. - Причини проведення "грецької операції" в умовах сталінського тоталітарного режиму, Богатікова О. В. (2011)
Волониць В. С. - Грецькі торгові доми в Одесі ХІХ ст. (2011)
Подгайко М. К. - Законотворча практика гетьманських та царських урядів щодо греків Ніжина в ІІ половині XVII–XVIII ст. (2011)
Шипік Н. Ф. - Динаміка природного приросту населення Донеччини у повоєнне десятиріччя (1946–1955 рр.) (2011)
Новікова С. В. - Головні складові експортної торгівлі Греції з Російською імперією (друга половина ХІХ ст.) (2011)
Папазова А. В. - Матеріальне забезпечення колегіумів ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст. (2011)
Коробка В. М. - Наукова розробка проблеми міського самоврядування у Катеринославській губернії останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Коробка Ю. В. - Наукові інтерпретації обмеження присадибного господарства колгоспників у роки "відлиги" (2011)
Романцова Н. І. - Князь Д. Вишневецький у сучасній українській історіографії (2011)
Тарасов С. В. - Лівобережна Україна на початку 60-х рр. ХVII ст. Висвітлення проблеми у російській дореволюційній історіографії (2011)
Шевченко В. В. - Розвиток теорії інновації в контексті зв'язків між науковими, технічними та соціальними факторами (2011)
Гаврилова Н. В. - Каспійський регіон в сучасній системі міжнародних відносин (2011)
Дегтеренко А. М. - Етнічні аспекти соціального відторгнення в Україні (2011)
Пахоменко С. П. - Медіаобраз УПА у сучасному інформаційному просторі Донеччини (2011)
Рябінін Є. В. - Зовнішня політика України під час першого року президентства В. Ф. Януковича: політологічний аналіз (2011)
Агєєва О. Л. - Характеристика соціально-політичного самопочуття української молоді як окремого соціально-демографічного прошарку в контексті державної молодіжної політики: історіографія проблеми (2011)
Булик М. В. - Комуністична партія Греції (ККЕ) в партійній системі сучасної Греції (2011)
Черепченко О. О. - Об’єктивні фактори становлення та трансформації політичних режимів (2011)
Горб Є. С. - Міфологізація історії "шведського потопу" (1655-1660 рр.) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Артемов Н. П. - Определение кинематического радиуса колеса автомобиля, Абдулгазис А. У., Подригало М. А. (2018)
Молодан А. А. - Теоретические расчеты относительного дополнительного расхода топлива при отключении цилиндров, Полянский А. С. (2018)
Дубинин Е. А. - Оценка устойчивости положения колесных машин с учетом особенностей изменения опорного контура, Полянский А. С, Клец Д. М., Скорик М. А. (2018)
Калінін Є. І. - Стійкість МТА, як лінійної системи, при випадкових збуреннях його параметрів (2018)
Мельник В. І. - Нові можливості при сумісних посівах кормових культур, Пастухов В. І., Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Качанов В. В. (2018)
Чайка Т. О. - Роль мінімального обробітку ґрунту в органічному землеробстві (2018)
Волик Б. А. - Метод гідродинамічних аналогій в системі модельних досліджень ґрунтообробних машин, Лепеть Є. І., Коновий А. В. (2018)
Ляшенко С. О. - Впровадження АСУТП цукрового виробництва в Україні: екологічні аспекти, Фесенко А. М., Ляшенко О. С., Юрченко В. В. (2018)
Мельник В. І. - Удосконалення роторного розкидача органічних добрив, Романашенко О. А., Анікеєв О. І., Фесенко Г. В. (2018)
Мельник В. І. - Порівняльний аналіз використання тракторів вітчизняного виробництва на традиційній та енергозберігаючій технологіях вирощування сільськогосподарських культур, Анікєєв О. І., Купін О. О. (2018)
Лімонт А. С. - Умови ефективного використання льонозбиральних комбайнових агрегатів (2018)
Циганенко М. О. - Оптимізація процесу збирання та транспортування врожаю зернових культур з використанням бункера-накопичувача, Сировицький К. Г., Романашенко О. А. (2018)
Sergiyenko O. - Advances in Measurement of Vegetation Vitality applied for Nature Management, Lindner L., Tyrsa V., Flores-Fuentes W., Rodriguez-Quiñonez J., Rivas-Lopez M., Hernandez-Balbuena D. (2018)
Megel Yu. E. - A method for the assessment of the parameters of an automated system for analyzing the microbiological objects motility, Rybalka A. I., Venkov G. P., Kovalenko S. V., Chaly I. V. (2018)
Куликівський В. Л. - Вплив шнекових транспортувальних пристроїв на показники якості насіння зернових культур (2018)
Макогон О. А. - Розвиток соціального інтелекту як складова психолого-педагогічної підготовки фахівців при вивченні безпеки життєдіяльності у військовому виші, Дичко О. О., Кірієнко M. M., Білим П. А., Новік С. А. (2018)
Савченко Л. Г. - Аналіз впливу мікроклімату в промислових теплицях на виробничий персонал, Савченко В. М. (2018)
Трунин К. С. - Математическая модель двух связанных элементов гибкой связи морской привязной системы (2017)
Пипченко А. Д. - Математическое моделирование работы буксира с азимутальными движителями на тросе (2017)
Блінцов В. С. - Сучасні завдання створення багатоцільового морського безпілотного комплексу, Костенко Д. В., Трибулькевич В. В., Соколов В. В. (2017)
Копійка С. В. - Обґрунтування раціональної конструкції блоків плавучості підводних апаратів, Захарова І. О., Єгоров О. Г. (2017)
Тендитный Ю. Г. - Влияние режимов сжигания жидких сернистых топлив на скорость низкотемпературной коррозии (2017)
Шманенко А. И. - Образование вихревого течения во вращающемся канале и влияние на его интенсивность геометрических параметров (2017)
Рыжков С. С. - Трехмерное моделирование сепарационных градиентных аэрозольных технологий. Маслоотделители систем суфлирования гтд с расходом газа до 800 м3/ч (2017)
Локарев В. И. - Расчет рабочих характеристик асинхронного электропривода, Волянская Я. Б. (2017)
Козир Б. Ю. - Удосконалення механізмів управління морськими наливними терміналами на основі імітаційного моделювання, Поткін О. О., Фатєєв М. В. (2017)
Рыжков А. С. - Управление качеством образования НУК по программе "2 + 2" с Международным морским колледжем Чжецзян (2017)
Сливницин В. Р. - Управление стоимостью проекта изготовления материала плавучести для подводной техники (2017)
Грицаєнко М. Г. - Моделювання інформаційної платформи управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів (2017)
Терещенко О. М. - Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та ультрафільтрації, Мельниченко Є. В., Макаренко І. М. (2017)
Магась Н. І. - Оцінка впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан водного середовища, Трохименко Г. Г. (2017)
Вервега Б. М. - Особливості клінічного перебігу гострого біліарного панкреатиту, Скалецька Н. М., Ільчишин О. С., Дац І. В. (2018)
Гарвасюк О. В. - Імуногістохімічне дослідження процесів регуляції клітинної маси вільозного трофобласта при залізодефіцитній анемії вагітних та передчасному дозріванні хоріального дерева плаценти (2018)
Ємельянова Н. Ю. - Зміни стоматологічного статусу пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень у динаміці клінічного спостереження (2018)
Зубач О. О. - Нові можливості специфічної лабораторної діагностики лептоспірозу, Зінчук О. М., Задорожний А. М., Семенишин О. Б., Васюнець Л. С., Величко О. Б. (2018)
Каськова Л. Ф. - В'язкість ротової рідини у дітей із різним ступенем активності карієсу, Мандзюк Т. Б., Уласевич Л. П. (2018)
Костюченко Н. В. - Музичний слух та особливості негативної симптоматики при шизофренії, Фільц О. О. (2018)
Малик Ю. Ю. - Застосування методу тривимірної реконструкції при морфологічному дослідженні сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини (2018)
Мухамедова М. Г. - Сравнительная характеристика фуросемида и торасемида в отношении показателей качества жизни и клинико-функционального статуса больных хронической сердечной недостаточностью (2018)
Мухамедова М. Г. - Патогенетическая роль системы оксида азота и его метаболитов в развитии и прогрессировании хронической сердечной недостаточности, Юсупов А. М., Халимбетова Н. Ю. (2018)
Нестерак Р. В. - Психоемоційний стан хворих на ішемічну хворобу серця, яким проведено аортокоронарне шунтування та потреба у психологічному супровод (2018)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічні особливості тривимірної будови сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених людини (2018)
Попович А. І. - Імуногістохімічне дослідження деяких регуляторів апоптозу в трофобласті хоріальних ворсинок при кальцинозі плаценти в жінок із залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С. (2018)
Пясецька Л. В. - Електролітний склад ротової рідини пацієнтів із захворюваннями пародонта залежно від психофізіологічного стану, Лучинський М. А., Басіста А. С., Рожко В. І. (2018)
Роговий Ю. Є. - Роль порожнинної мікрофлори товстої кишки в порушенні функції нирок за умов розвитку синдрому подразненого кишечнику, Білоока Ю. В., Білоокий В. В. (2018)
Семенюк Т. О. - Морфологічна характеристика клапанів аорти і легеневого стовбура у дітей першого року життя (2018)
Цисар Ю. В. - Підходи до негормонального лікування маткових кровотеч у дівчат-підлітків (2018)
Чала К. М. - Зміни екскреторної функції нирок у білих щурів під впливом тривалого вживання малих доз хлористих сполук кадмію та талію, Ходоровська А. А., Чернікова Г. М., Попова І. С. (2018)
Шаргородська Є. Б. - Поширеність уродженої патології системи кровообігу в новонароджених дітей за даними обласної клінічної лікарні м. Львова (2011-2015 рр.) (2018)
Шелест Б. О. - Роль кардіогемодинамічних змін у прогнозуванні перебігу артеріальної гіпертензії на фоні цукрового діабету 2-го типу з ожирінням (2018)
Шеремет М. Ю. - Особливості циркадного ритму артеріального тиску пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією та псевдорезистентною артеріальною гіпертензією (2018)
Яковичук Н. Д. - Характеристика асоціацій умовно-патогенних мікроорганізмів вмісту кореневих каналів зубів за умов хронічного гранулюючого періодонтиту, Ішков М. О., Дейнека С. Є., Сидорчук І. Й. (2018)
Міхєєв А. О. - Іспанський грип, або "іспанка". 100 років потому (огляд літератури) (Наукові огляди) (2018)
Кметь Т. І. - Гігієнічне значення фенотипу ацетилювання як ендогенного маркера схильності до шкідливого впливу ксенобіотиків (Наукові огляди) (2018)
Пахаренко Л. В. - Застосування інноваційних технологій під час викладання теми "неплідний шлюб. організація, структура та завдання служби планування сім’ї" студентам медичного факультету (Проблеми вищої медичної освіти) (2018)
Пилипчук В. І. - Оптимізація інтерактивного підходу навчання лікарів-інтернів зі спеціальності "хірургія" (2018)
Медичні internet-вісті. Частина ХX. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2018)
Валентин Францович Мислицький (до 80-річчя від дня народження) (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2018)
Балабанов К. В. - Модель міжнародної діяльності Маріупольського державного університету: досвід та перспективи (2011)
Задунайський В. В. - Військова структура та озброєння Дунайського козацького війська за Положенням 1844 р. (2011)
Лиман І. І. - Південноукраїнське православне парафіяльне духовенство останньої чверті XVIII – середини XIX ст. (2011)
Романцов В. М. - Військово-політичне становище у Північному Приазов’ї в період квітневих боїв 1919 р. (2011)
Лисак В. Ф. - Сільська родина України як осередок суспільства 1950–1960 рр. (2011)
Коробка В. М. - Правові основи міського громадського управління підросійської України 1870–1892 рр. (2011)
Волониць В. С. - Греки в розвитку торгівлі на українських землях ІІ половини XVII століття (2011)
Подгайко М. К. - Політико-правові засади утворення грецької спільноти у Північному Приазов’ї наприкінці XVIII ст. (2011)
Гедьо А. В. - Греки Північного Приазов’я в історичних та етнологічних студіях 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Тарасов С. В. - Діяльність гетьмана І. Брюховецького в російській дореволюційній історіографії (2011)
Гаврилова Н. В. - Превентивна дипломатія в сучасній теорії міжнародних відносин, Кухалейшвили Г. Р. (2011)
Качинська Н. О. - Публічна дипломатія як тактика формування привабливого іміджу держави на міжнародній арені (2011)
Рябінін Є. В. - Порівняльний аналіз політичних партій України 1917 та 2011 років через призму фундаментальної монографії І. Ф. Кураса (2011)
Стадніченко О. І. - Інформаційна безпека України: стан і перспективи розвитку (2011)
Трофименко М. В. - Соціальні й політичні техніки діяльності антиглобалістських організацій в Європі (2011)
Агєєва О. Л. - Порівняльна характеристика особливостей соціально-економічного та політичного середовища молоді Донецької області (на основі матеріалів соціологічних досліджень) (2011)
Арабаджи С. С. - Записки іноземців як джерела з історії повсякденності грецької спільноти Приазов’я (2011)
Небрат С. Г. - Охра в погребальном обряде катакомбных культур Северного Приазовья (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Воеводин А. П. - Функциональная роль храма в репрезентации религиозных форм социальной регуляции (2011)
Оніщенко І. Г. - Наука як інструмент забезпечення реального суверенітету (2011)
Поліщук О. П. - Художня культура України на межі тисячоліть: виклики і перспективи розвитку (2011)
Янковський С. В. - Міф і спільнота (2011)
Яцик І. С. - Трансформаційність ситуативності у творчій спадщині філософів екзистенційного мислення (Н. Аббаньяно, Г. Марсель, К. Ясперс) (2011)
Афанасьєв Ю. Л. - Збирацька та дослідницька діяльність Івана Гончара та його спадкоємців і послідовників, Коваленко Н. П. (2011)
Батичко Г. І. - Мистецькі видання кінця ХІХ – початку ХХ ст.в архітектоніці вітчизняного культурного простору (2011)
Васик О. П. - Традиці та звичаї представників різних конфесій на території Донбасу (за даними метричних книг державного архіву Донецької області) (2011)
Воеводина Л. П. - Культурологический анализ взаимодействия музыки и религии (2011)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецька практика Волинського краю в архівних документах та матеріалах: ретроспективний аналіз (2) (2011)
Виткалов В. Г. - Охорона історико-культурної спадщини в програмах діяльності місцевих органів влади, Виткалов С. В. (2011)
Головко О. В. - Історія створення та організація діяльності короткотермінових курсів підготовки фахівців для дошкільних закладів в УСРР у 20-х роках (2011)
Дубко В. О. - Культурний досвід інформаційно-комунікаційної взаємодії при розробці наукових та науково-методичних матеріалів ВНЗ, Кудлай В. О. (2011)
Ковальчук Т. В. - Спроби українізації богослужінь в українських єпархіях РПЦ у 1905 – 1917 рр. (2011)
Нікольченко Ю. М. - Прикраси і вироби з кольорових металів у культурі літописного Дорогобужа ХІ - ХІІІ століть (2011)
Орехова С. Е. - Нематериальная мотивация персонала в управлении людскими ресурсами компании (2011)
Петрова І. О. - Аналіз документних потоків органів місцевого самоврядування (2011)
Попович О. В. - Просопографія як метод дослідження культури сліпих кобзарів (2011)
Рябуха Ю. В. - Вплив християнської релігії на середньовічні військові конфлікти (2011)
Сабадаш С. Ю. - Культурологічні витоки творчості Л. С. Виготського (2011)
Сабадаш Ю. С. - Життя та творчість Бенедетто Кроче: культурологічний аспект (2011)
Черуха А. А. - Культурно-мистецька діяльність як напрям регіональної культурної політики держави, Мельник Я. М. (2011)
Харабет В. В. - Народная педагогика в контексте истории греческих традиций (2011)
Холодинська С. М. - Види мистецтва як об’єкт теоретичного аналізу у XVIII - XIX cт. (2011)
Шелякіна А. В. - Навчання мистецтву як засіб інтеграції в американську культуру (досвід першої половини ХХ століття) (2011)
Вергизова В. М. - Региональный фактор этнокультурных идентичностей молодежи Приазовья (2011)
Наумова М. Ю. - Розуміючи медіа (2011)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Мистецтво пам'яті: від виникнення до історизму Джамбатіста Віко. Cоціологічний погляд (2011)
Оленич Т. С. - Отношение к религиозной составляющей греческой диаспоры украинского Приазовья (на основе данных социологического исследования), Слющинський Б. В. (2011)
Слющинський Б. В. - Міжкультурна комунікація населення українського Приазов’я: від мультикультуралізму до гібридизації? (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Книжкова полиця (2011)
Гузенко І. Ю. - Геоекономічні та геополітичні детермінанти світової економіки: класичні інтерпретації в світлі сучасності (2018)
Пилипенко Г. М. - Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма (2018)
Прушківська Е. В. - Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах, Дерев’ягін М. В. (2018)
Пилипенко Ю. І. - Роль технологічного фактору в історії досліджень економічного розвитку, Дубєй Ю. В. (2018)
Максименко І. Я. - Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні (2018)
Чорнобаєв В. В. - Проблеми експертної оцінки предметів антикваріату (2018)
Овчар П. А. - Пріоритетні напрями розвитку автотранспортної інфраструктури у системі національної економіки (2018)
Якубовський С. О. - Особливості регіональної економічної інтеграції латиноамериканських держав на початку ХХІ століття, Сарнацький О. П. (2018)
Прушківська Е. В. - Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу, Карнаух І. В. (2018)
Папіж Ю. С. - Роль бюджетування в системі управління підприємством (2018)
Дубєй Ю. В. - Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу промисловими підприємствами України (2018)
Vagonova O. H. - Entrepreneurial performance as the function of its investment support, Dosuzhyi V. S., Zakharchenko Yu. V. (2018)
Прушківська Е. В. - Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації, Третьякова К. О. (2018)
Лазнева О. І. - Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України, Жеронкін Б. О. (2018)
Козенкова В. Д. - Визначення, вимірювання, оцінка нематеріальних активів: зарубіжний досвід та практика в Україні (2018)
Венгерская Н. С. - Влияние культуры на стиль переговоров: теоретический и практический аспект, Черномаз Е. Г. (2018)
Тимошенко Л. В. - Управління кадровим забезпеченням підприємництва в Україні, Гришаніна О. О., Касьяненко Л. В. (2018)
Решетілова Т. Б. - Маркетинг партнерських відносин промислового підприємства, Куваєва Т. В. (2018)
Анголенко В. В. - Спецкурс "Основи соціальної роботи в службі пробації" як інструмент вдосконалення професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери у сучасних умовах (2018)
Bezuhla M. V. - The Value of Knowledge as the Basis for the Spiritual and Cultural Highly Educated Personality Development (2018)
Брусенко А. С. - Застосування інтерактивних технологій у процесі формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі (2018)
Варивода Н. А. - Моральні цінності у змісті виховання молодших школярів у контексті духовної безпеки суспільства (2018)
Васильківський І. П. - Зміст і структура методики виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку, Сопівник Р. В. (2018)
Вікторенко І. Л. - Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя в контексті підготовки його до професійної діяльності (на прикладі навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"), Гончарова Н. О. (2018)
Зеленов Є. А. - Чинники руйнації духовної безпеки особистості: планетарний вимір (2018)
Карловас О. А. - Феномен естетизації у формуванні нових духовних цінностей (2018)
Krsek O. Ye. - Language Education of National Minorities in Terms of Cultural Pluralism and Ethnocentrism of the American Society (2018)
Кушакова І. В. - Самооцінка здоров’я як засіб формування свідомого ставлення до нього, Курільченко І. Ю., Гордієнко А. (2018)
Лаппо В. В. - Формування духовних цінностей студентської молоді в координатах системного підходу (2018)
Локарєва Г. В. - Театральне мистецтво як засіб формування суспільних відносин: ґенеза проблеми, Стадніченко Н. В. (2018)
Oleksiienko R. V. - Formation of the Humanitarian Culture among Students of Norwegian Universities as the Pedagogical Problem (2018)
Олексюк О. М. - Міждисциплінарність як механізм реалізації духовного потенціалу особистості у вищій мистецькій освіті (2018)
Павинська Н. А. - Роль духовних цінностей у процесі формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів (2018)
Пєхарєва С. В. - Формування духовності особистості як складової загальнолюдських цінностей суспільства, Пєхарєва А. С. (2018)
Пліско Ю. В. - Актуальність вивчення курсу "Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці" у вищих навчальних закладах, Пасечник Ю. (2018)
Радзієвська О. В. - Методичні аспекти опрацювання англіцизмів майбутніми вчителями-філологами в середній школі, Рижкова С. В. (2018)
Рашидов С. Ф. - Цінності громадянського суспільства в міжнародному праві та їх виховання у студентської молоді (2018)
Рашидова С. С. - Формування художніх потреб засобами художньої літератури в світлі виховання культурної особистості майбутнього педагога (2018)
Sizov V. V. - Humanisation of European Pedagogy in the System of Culturological Peculiarities (2018)
Співак Л. А. - Стан роботи з екологічного виховання як корекційно-розвиткового процесу в загальноосвітній спеціальній школі, Таранець А. О. (2018)
Ушаков A. C. - Виховання у студентської молоді одухотвореного образу людини культури (2018)
Ушакова І. О. - Розвиток міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням (2018)
Ярославцева М. І. - Сутність та особливості організації педагогічної практики як засобу формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2018)
Вимоги до оформлення статей у 2018 році (2018)
Вихідні дані (2018)
Зорочкіна Т. С. - Сучасна система підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії (2018)
Ковальчук О. В. - Психолого-педагогічні відносини в системі викладач – студент на заняттях з баскетболу, Ковальчук А. А. (2018)
Лисенко Л. Л. - Модель учителя фізичної культури як системотвірний чинник його підготовки, Багінська О. В. (2018)
Матвійчук Т. Ф. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури при вивченні психолого-педагогічних дисциплін, Степанченко Н. І., Соловйов В. Ф. (2018)
Могильний Ф. В. - Ідеї інклюзії у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Носко М. О. - Методологічні основи підготовки текстів наукових статей з питань фізичного виховання, спорту і здоров`я людини: типові помилки і шляхи їх усунення, Гаркуша С. В., Жара Г. І. (2018)
Орос І. І. - Розвиток освіти дорослих у Великій Британії (2018)
Пилипенко В. М. - Педагогічні умови фізичного виховання курсантсько-студентської молоді у процесі занять футболом, Дейнеко С. М., Настояща У. В., Дерябкіна Т. В., Колодяжна Т. П. (2018)
Пліско В. І. - Вплив новітньої методики навчання на рівень професійної підготовленості майбутніх фахівців охоронної діяльності, Радзієвський Р. М., Бондаренко В. В., Босенко А. І. (2018)
Подубінська С. В. - Сутність та структура позакласної роботи учителя фізичної культури (2018)
Приймак С. Г. - Моделювання фізичного стану організму студентів-боксерів в залежності від домінування режимів енергозабезпечення реалізації діяльності (2018)
Проніков О. К. - Джерела теорії та методики фізичного виховання: досвід та практика, Терентьєва Н. О. (2018)
Сагач О. М. - Професійна адаптація вчителів-початківців як основа неперервного професійного зростання (2018)
Сікора В. В. - Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки (2018)
Степанченко Н. І. - Модель системи професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти, Бріскін Ю. А., Матвійчук Т. Ф. (2018)
Строк А. Н. - Теоретическое и экспериментальное обоснование разработки учебной программы факультативных занятий по военно-прикладной физической подготовке для учащихся кадетских училищ 10 – 11 классов "абаронца", Городилин С. К. (2018)
Хлібкевич С. Б. - Нормативно-правове забезпечення формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Цигура Г. О. - Формування знань з реалізації цілей сталого розвитку у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (2018)
Арєшина Ю. Б. - Основні теоретико-методичні принципи використання універсального підвісного тренажеру trx при порушеннях постави у школярів (2018)
Архипов О. А. - Зміст особливостей розвитку компетентності студентів спеціальної медичної групи у процесі занять фізичними вправами, Носко М. О., Краснов В. П., Приймаков О. О., Євтушок М. В., Філатова З. І. (2018)
Вітченко А. М. - Методика організації і проведення занять оздоровчим плаванням, Порядіна В. В., Рижик Т. О., Василенко Л. А. (2018)
Жлобо В. О. - Вдосконалення фізичного стану старшокласників у процесі індивідуальних оздоровчо-тренувальних занять, Жлобо Т. М. (2018)
Завидівська Н. Н. - Формування інтелектуального здоров`я молодших школярів на уроках фізичної культури, Римар О. В. (2018)
Кривенцова І. В. - Розвиток витривалості у майбутніх педагогів на заняттях з фехтування, Клименченко В. Г., Хворост М. В. (2018)
Кузнєцова О. Т. - Форми, засоби і методи системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів (2018)
Кузьменко І. О. - Оцінка рухової підготовленості та фізичного розвитку учнів 16–17 років, Бодянчук О. В. (2018)
Мартынюк В. С. - Исследование взаимосвязей закаленности и показателей физической подготовленности у детей дошкольного возраста (2018)
Мартынюк Н. С. - Совершенствование качества физкультурно-оздоровительной работы посредством внедрения экспериментального проекта (2018)
Носко М. О. - Особливості соціалізації майбутніх менеджерів в умовах освітнього здоров`яорієнтованого середовища, Завидівська О. І. (2018)
Рапацька І. Б. - Структура організації позашкільної діяльності підлітків у місті Чернігові (2018)
Рибалко Л. М. - Показники здорового способу життя студентської молоді (2018)
Рудик А. В. - Технологізація освітнього процесу у профільній школі на основі підходів і принципів індивідуального здоров`язбереження, Воскобойнікова Г. Л. (2018)
Тимошенко В. В. - Умови мотивації студентів до здорового способу життя з використанням інноваційних технологій фізичного виховання у ЗВО (2018)
Ткаченко Т. М. - Профілактика та корекція порушень постави на уроках фізичної культури в молодшій школі із застосуванням методики спеціальних рухливих ігор, Мазурок Н. С., Коленков О. В. (2018)
Трояновська М. М. - Теоретичні аспекти проведення занять фізичної культури з учнями з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (2018)
Федорець В. М. - Концептуалізація дисциплінарно-методичного напряму "пропедевтика збереження здоров`я і профілактики" як актуальної методологічної стратегії розвитку здоров`язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2018)
Хольченкова Н. М. - Сучасний танець: основні напрями та характерні особливості розвитку (2018)
Шишкіна О. М. - Визначення рівня рухової активності жінок молодого віку, Бейгул І. О. (2018)
Школа О. М. - Фітнес оздоровчого напрямку: особливості побудови занять для студентів закладів вищої освіти, Бойченко А. В. (2018)
Юденок В. М. - Здоров’язбереження учнів основної школи у процесі розвитку рухових навичок (2018)
Богуш В. Л. - Исследование функционального состояния гребцов на байдарках в группах начального обучения, Яцунский А. С., Смирнова И. Н., Веселова И. Н., Гетманцев С. В. (2018)
Бойко Г. М. - Удосконалення техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих плавців із порушеннями опорно-рухового апарату, Волошко Л. Б., Калайда І. С. (2018)
Бойчук Р. І. - Застосування методу поєднаного впливу у тренуванні координаційних здібностей студентів-волейболістів, Короп М. Ю., Захаркевич Т. М., Бєлявський І. Л. (2018)
Бондаренко І. Г. - Удосконалення розвитку силових здібностей студентів засобами силового триборства, Шуст О. М., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. (2018)
Бурлакова Е. В. - Структура и содержание тренировочного процесса лыжников-гонщиков, Кучерова А. В. (2018)
Вертель А. В. - Влияние основных компонентов игры на технико-тактическую подготовку юных волейболистов 14-16 лет(этап специализированной базовой подготовки) (2018)
Ганчар А. И. - Особенности проявления гендерных отличий уровней формирования навыков плавания у сильнейших команд пловцов на XXXIV чемпионате европы по водным видам спорта в Глазго-2018, Великобритания, Ганчар И. Л., Бабич Т. В., Соколов Д. А. (2018)
Комоцкий К. Р. - Повышение информативности текущего контроля специальной работоспособности высококвалифицированных дзюдоистов (2018)
Кучеренко Г. В. - Керування диханням у процесі спортивного тренування (2018)
Кучерова А. В. - Локальное соотношение средств сфп и офп, используемых лыжниками–гонщиками в подготовительном периоде, Лединская О. Ю., Бурлакова Е. В. (2018)
Лаврентьєв О. М. - Тактична підготовка в гирьовому спорті, Сергієнко Ю. П. (2018)
Позюбанов Э. П. - Временные и пространственные особенности построения разбега в прыжке в высоту, Хмельницкая Л. Ш., Миневич М. А., Макась М. М. (2018)
Синіговець І. В - Вдосконалення і контроль техніко-тактичної підготовленості волейболістів високої кваліфікації в річному циклі тренування, Синіговець В. І., Ткаченко С. В., Маринченко А. С. (2018)
Скасків О. Б. - Класи збіжності для цілих функцій від декількох змінних, Тарновецька О. Ю., Сало Т. М. (2017)
Маслюченко В. К. - Перехідність та неперервність n-лінійних і поліноміальних відображень, Нестеренко В. В. (2017)
Василишин Т. В. - Операція згортки на просторі, спряженому до алгебри C(R∗(X)) (2017)
Овчар І. Є. - Узагальнення співвідношення Бореля для цілих рядів Діріхле з довільними додатними показниками, Савчук Я. І., Скасків О. Б. (2017)
Тимків І. Р. - Задача з багатоточковими умовами для параболічних рівнянь вищих порядків у циліндричній області (2017)
Мамалига Х. В. - Перетворення симетричних стійких процесів, Осипчук М. М. (2017)
Лопатін В. В. - Стратегія оновлення елементів колони насосних штанг на основі теорії ланцюгів Маркова, Копей Б. В., Копей І. Б. (2017)
Сеничак В. М. - Ймовірнісна інтерпретація скінченно-різницевих та скінченно-елементних апроксимацій у крайових задачах еліптичного типу, Сеничак В. В. (2017)
Копей В. Б. - Абстрактна модель інформаційної системи підтримки життєвого циклу виробу (2017)
Новосядлий С. П. - Комп’ютерне моделювання швидкодії вимірювальної обчислювальної системи "Ізмір" на швидкісних ВІС/НВІС, Терлецький А. І., Фрик О. Б. (2017)
Михайленко В. В. - Метод дослідження стаціонарних коливань нелінійних систем при моногармонічному збудженні, Михайленко С. В. (2017)
Шопа Т. B. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною шарнірно опертих включень довільної конфігурації (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Збудження механічних коливальних систем для вивчення їх властивостей із використанням спектрального імпедансу, Дунець Р. Б. (2017)
Бойко Р. В. - Суспензії полімерів – ефективний матеріал для створення потоко-відхилювальних бар’єрів у міжсвердловинних зонах нафтового покладу, Заливаха Н. Я. (2017)
Возний В. Р. - Визначення оптимального складу газованого кислотного розчину для оброблення привибійної зони пласта, Вольченко Д. О., Лагуш Р. Ф., Катрич В. Д. (2017)
Мойсишин В. М. - Аналіз результатів порівняльних промислових досліджень наддолотних бурових амортизаторів різних конструкцій, Лисканич М. В., Жовнірук Р. А. (2017)
Процюк Г. Я. - Метод моніторингу станів бурової установки та підвищення ефективності комунікації операторів розподіленої комп’ютеризованої системи, Николайчук Л. М., Возна Н. Я. (2017)
Левчук К. Г. - Механічні способи вивільнення прихопленого бурильного інструменту (огляд), Мойсишин В. М., Рис В. В., Гураль І. М. (2017)
Грудз В. Я. - Детерміновані методи оптимізації експлуатаційних режимів газотранспортних систем, Грудз (мол.) В. Я. (2017)
Крихівський М. В. - Програмування розрахунку режимів роботи складної газо-транспортної системи, Тимків Д. Ф., Кишимишин Я. В. (2017)
Федорович І. Я. - Оцінка характеристик опору поширення корозійно-втомних тріщин тривало експлуатованого металу місцевого газопроводу (2017)
Грудз Я. В. - Прогнозування аварійних витоків з трубопровідних систем, Криль М. Я., Мельницька Л. І., Слободян Н. Б., Стефанишин С. Р. (2017)
Додик Т. Я. - Обґрунтування допустимості застосування технології локалізації ділянок магістральних нафтопроводів за допомогою перекривальних пристроїв, Мельниченко Ю. Г., Мельниченко Г. Г., Марчук О. М. (2017)
Лопатін В. В. - Оцінка надійності обладнання штангової насосної установки та розробка оптимальних планів-графіків її ремонтів, Копей Б. В., Копей І. Б. (2017)
Козак Ф. В. - Удосконалення процесу гальмування під час циклу спуску колони бурильних труб, Криштопа Л. І., Лужний С. А. (2017)
Іващенко В. Т. - Фактори, що впливають на вихід з ладу талевого канату бурових установок, Лях М. М., Журавльов Д. Ю., Михайлів В. В. (2017)
Мандрик Я. І. - Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу – 50 років (2017)
Яремійчук Р. С. - Початок нового: роздуми (2017)
Яремійчук Р. С. - Тривоги наші (2017)
Бавико О. Є. - Експертиза товарів як складовий елемент митного супроводу зовнішньоекономічних операцій: завдання та алгоритм здійснення (2018)
Давлетханова О. Х. - Сегментація ринку молока і молочних продуктів: цільова аудиторія, Марін Б. М., Шаймухамєтова В. Р. (2018)
Хаврова К. С. - Інтелектуалізація діяльності - основа розвитку підприємства (2018)
Костакова Л. Д. - Основи збутової діяльності підприємства (2018)
Приймак Н. С. - Ресурсні стратегії в системі забезпечення ефективності управління стратегічним потенціалом підприємства, Шаповалова И. В. (2018)
Пуйда Г. В. - Використання методу інтелектуального коефіцієнта доданої вартостідля оцінки інтелектуального капіталу підприємств (2018)
Барабанова В. В. - Інструменти соціального маркетингу на ринку туристичних послуг, Богатирьова Г. А. (2018)
Волошина С. В. - Формування сучасної парадигми теорії людського капіталу (2018)
Скляр Н. М. - Тіньова економіка в Україні, Кошова К. М. (2018)
Дорофєєва Х. М. - Посередницькі структури як складові макрологістичних систем в контексті розвитку логістичної інфраструктури України (2018)
Калініченко Д. Р. - Аналіз чинників конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації: фактори освіти і людського капіталу, Воробйова Ю. М. (2018)
Скубіліна А. В. - Культура споживання як фактор формування людського капіталу України (2018)
Якимова Н. С. - Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики, Шаульська Л. В. (2018)
Єрмак С. О. - Стан та складові інноваційної інфраструктури регіонів України (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Ефективність використання економічного потенціалу переробних підприємств АПК України в сучасних умовах (2018)
Кожухова Т. В. - Норвезька офіційна допомога розвитку: напрями підвищення ефективності, Чепурнова А. В. (2018)
Gorina G. O. - Role of institutional and non-governmental impact on tourism sustainable development: case of Maldives, Tkachenko Yu. Yu. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Пріорітетні напрями та механізм модернізації інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації (2018)
Іванова Н. С. - Економічна безпека регіонів в системі забезпечення економічної безпеки національної економіки (2018)
Зиза О. О. - Тенденції реалізації інвестиційних проектів у сільськогосподарській галузі України, Воробйова Ю. М. (2018)
Штик Ю. В. - Винагороди працівникам: відображення у фінансовій звітності підприємств за умови використання МСФЗ (2018)
Кардаш М. М. - Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища закладу освіти (2018)
Кліш П. А. - Особистість педагога у професійній системі "людина–людина", Хом'як А. П., Хом'як А. А. (2018)
Корнейко О. М. - Функціонально-критеріальні характеристики антидемократичного державного режиму (на прикладі СРСР 2-ї пол. 40-х рр.) (2018)
Кутовий Р. С. - Дослідження умов організації освітнього процесу педагогів як елемент моніторингу рівня навчальних досягнень у системі забезпечення якості шкільної освіти (2018)
Луцюк А. М. - Новаторська педагогіка В. О. Сухомлинського і Нова українська школа: дослідницька робота вчителя (2018)
Мочкін С. А. - Волинянин Іван Овксентійович Денисюк – видатний діяч освіти і науки України, Мочкіна Л. І. (2018)
Поліщук Н. А. - Особливості підготовки педагогів з формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу (2018)
Ющук В. Л. - Любомльський повіт Волинського воєводства в 1921–1939 рр.: історіографія та джерельна база проблеми (2018)
Остапйовський О. І. - Упровадження "Програми 15" у Волинській області (2018)
Штунюк Р. А. - Формування особистості через активну художньо-творчу діяльність (2018)
Миколайчук А. В. - Формування інтелектуального потенціалу учнів у контексті проведення олімпіад з навчальних предметів (2018)
Бондарук Л. М. - Навчання польської мови у школах з українською мовою навчання, Глинюк Л. М., Станько-Присяжнюк А. О. (2018)
Григор'єва Н. В. - Рефлексія як механізм удосконалення професійної діяльності вчителя географії (2018)
Сколець Р. О. - Ми – активні громадяни (2018)
Dzubenko M. I. - Use of the determined properties of a roughness of a surface in measurement of a geometrical form of object, Kolpakov S. N., Popov I. V., Pryyomko A. A. (2013)
Андрейчин С. Р. - Теоретичні та практичні аспекти надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях (2018)
Sapaev I. B. - The injection photo diode on the basis of nSi-nCdS-n+CdS heterostructures (2013)
Казмірчук Н. М. - Запобігання залученню дітей у небезпечні квести як актуальна проблема діяльності психологічної служби закладів освіти, Турчина Л. І. (2018)
Kaverin M. V. - Structure, properties and morphology of nanostructured coatings solid Ti-Si-N, Zhollybekov B. (2013)
Никитюк І. В. - Розвиток професійних компетентностей педагогів в умовах інноваційного освітньо-виховного середовища (2018)
Pylypenko M. M. - Purification of hafnium from oxygen and nitrogen, Drobyshevskaya A. A. (2013)
Guliamov G. - Definitions of localized energy states on the quasi-fermi level with changing times, Sharibaev N. Y., Erkaboev U. I. (2013)
Sayenko S. Yu. - Analyses of fluorapatite prepared by both chemical precipitation and solid phase reaction methods, Shkuropatenko V. А., Tarasov R. V., Prudyvus K. А., Savina S. А., Zykova A. V. (2013)
Sayenko S. Yu. - Application of electroconsolidation of powder components for production of ultradenced ceramics Al2O3 and ZrO2(3% Y2O3), Svitlychniy Eu. O., Lobach K. V. (2013)
Guliamov G. - The temperature dependence of the band GAPSi, Erkaboev U. I., Sharibaev N. Y. (2013)
Lytovchenko S. V. - Silicide coatings structure optimization based on multiscale approach, Beresnev V. M., Chyshkala V. A., Dmytrenko A. Ye., Nyemchenko U. S., Burkovska V. V. (2013)
Torianik I. N. - Magnetron sputtering of high temperature composite ceramics AlN-TiB2-TiSi2, Beresnev V. M., Pogrebnjak A. D., Sobol O. V., Beresneva Ye. V., Podcherniaieva I. A., Kropotov A. Yu., Stiervoiedov N. G., Turbin P. V., Kolesnikov D. A. (2013)
Tabatadze I. G. - Optical properties of dysprosium monoantimonide thin films, Jabua Z. U., Gigineishvili A. V. (2013)
Правила оформлення рукописів (2013)
Тематичні напрямки (2013)
Вихідні дані (2013)
Brysina I. V. - Atomic functions and their generalizations in data processing: function theory approach, Makarichev V. O. (2018)
Москаленко В. В. - Модель і алгоритм навчання детектора шкідливого трафіку на основі модифікації зростаючого нейронного газу, Москаленко А. С., Зарецький М. О. (2018)
Лавриненко А. Ю. - Система распознавания стеганографически-преобразованных голосовых команд управления БПЛА, Кочергин Ю. А., Конахович Г. Ф. (2018)
Портной Б. С. - Комп’ютерне моделювання процесів охолодження повітря на вході газотурбінної установки з визначенням його раціональної швидкості в повітроохолоджувачі (2018)
Высоцкая Е. В. - Информационная технология выбора корректирующих средств при стрессовом воздействии на биообъект, Георгиянц М. А., Печерская А. И., Порван А. П., Богуславская Н. Н. (2018)
Лещенко О. Б. - Веб-додаток для ведення щоденника харчування та тренування: вимоги, розроблення і впровадження, Хлюпіна А. С., Богдан Д. О. (2018)
Аль-Хафаджі Ахмед Валід - Розроблення методики PSMECA аналізу при застосуванні IoT компонентів у системах фізичної безпеки (2018)
Тецкий А. Г. - Применение деревьев атак для оценивания вероятности успешной атаки web-приложения (2018)
Авдєєнко Г. Л. - Терагерцові технології в телекомунікаційних системах. Частина 2. Дослідження та моделювання передавання телевізійних сигналів стандарту DVB-C і імпульсного надширокосмугового сигналу радіолінією терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М. (2018)
Волосюк В. К. - Восстановление когерентных изображений поверхностей в зоне Френеля методами многоканальной обработки сигналов, Жила С. С., Черепнин Г. С., Цернэ Э. А. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Зайцева Ю. В. - Ефективність впровадження програми кроссфіт тренувань для дівчат волейболісток 12–14 років, Хандій А. Ю. (2018)
Крошка С. А. - Запровадження моніторингу спортивної майстерності студентів як складна методологічна проблема, Ляшенко В. В. (2018)
Моісеєнко О. К. - Зміна показників вестибулярної стійкості баскетболістів студентської команди під впливом фізичних навантажень різної величини, Горчанюк Ю. А., Пащенко Н. О., Харченко Є. С. (2018)
Несен О. О. - Зміни показників швідкісно-силових здібностей баскетболістів 14-15 років під впливом вправ із обтяженим м’ячем та опором партнера, Приймак С. В. (2018)
Пащенко Ю. О. - Точність рухів волейболісток 12–13 років за просторовими, часовими і динамічними параметрами, Пащенко Н. О., Кудімова О. В. (2018)
Чхайло М. Б. - Удосконалення технічної підготовки футболістів збірної команди України з вадами зору, Кравченко І. М., Гладов В. В. (2018)
Шевченко О. О. - Контроль рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів в групі базової підготовки тенісу настільного, Асєєва Я. Ф. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Стан та особливості розвитку глобальної інноваційної інфраструктури (2018)
Іванова Н. С. - Прогностична функція управління економічною безпекою національної економіки: регіональний аспект (2018)
Петленко Ю. В. - Загальносвітові тенденції розвитку державно-приватного партнерства, Томашевський Т. Т. (2018)
Скляр Н. М. - Інституційний базис регулювання міжнародної торгівлі товарів подвійного використання, Лоза К. М. (2018)
Якимова Н. С. - Забезпечення ефективної реалізації потенціалу кваліфікованого і висококваліфікованого персоналу в аспекті удосконалення соціальної політики міста (2018)
Бавико О. Є. - Тенденції розвитку внутрішнього ринку макаронних виробів в Україні (2018)
Волошина С. В. - Композиційна побудова поняття "людський капітал" (2018)
Гакова М. В. - Концептуальні засади управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2018)
Gudz Ui. F. - Grain market formation and its processing by the enterprises of the flour-and-cereals industry in Volyn region (2018)
Єрмак С. О. - Нематеріальні активи як основа конкурентоспроможності сучасних підприємств, Запорожець Ю. В. (2018)
Калініченко Д. Р. - Семантика поняття конкурентоспроможність людського капіталу та фактори, що її визначають (2018)
Роженко О. В. - Управління резервами зростання економічної безпеки торгівельного підприємства (2018)
Ястремська Н. М. - Обгрунтування структурно-функціональних змін в організації на основі поєднання централізації та децентралізації управління (2018)
Антонюк Д. А. - Перспективні форми просторової інтеграції підприємництва в умовах співробітництва з країнами ЄС, Антонюк К. І. (2018)
Карабаза І. А. - Стратегічні заходи маркетингового просування національного туристичного продукту на світовий ринок туристичних послуг, Шаповалова І. В. (2018)
Лохман Н. В. - Категоріальні аспекти діалектики інноваційного простору (2018)
Штик Ю. В. - Вплив інтегрованого підходу до побудови систем винагород працівникам на облік винагород працівникам (2018)
Богатирьова Г. А. - Соціально-етичний маркетинг як основа конструктивних взаємовідносин зі споживачами туристичних послуг, Барабанова В. В. (2018)
Іоненко Г. В. - Комунікативні аспекти впровадження системи "Електронна митниця", Скляр Н. М. (2018)
Вступне слово проректора УжНУ з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, професора М. О. Лендьел (2017)
Мандрик І. О. - Патріарх закарпатської історіографії: штрихи до портрета професора Івана Гранчака, Олашин М. В. (2017)
Лемко О. - Батько такий, яким він був (2017)
Кляп М. - Про батька (2017)
Мешко І. - Кілька слів про колегу (2017)
Чаварга І. - Професор Іван Гранчак у моєму становленні як науковця (2017)
Устич С. - Слово про метра Гранчака (2017)
Вашкеба І. - Селянський син – професор (2017)
Мітряєва С. - Авторитетний учений (2017)
Задорожний В. - Іван Гранчак у моєму житті (2017)
Лошак М. - Іван Гранчак як проректор УжДУ (2017)
Шніцер І. О. - Історик Іван Гранчак про утворення Чехословацької республіки 1918 року (2017)
Ліхтей І. М. - Науковці Іван Гранчак та Міхал Данілак у словацько-українському історичному дискурсі (2017)
Приходько В. П. - Ойкумена Івана Гранчака: проблеми соціально-економічного розвитку країн Південно-Східної та Центрально-Східної Європи у науковій та педагогічній діяльності вченого (2017)
Данилюк Д. Д. - Історія Закарпаття в науковій спадщині професора Івана Гранчака (2017)
Мандрик І. О. - Роль професора Івана Гранчака в підготовці педагогічної та наукової зміни (2017)
Ухвала наукових читань, присвячених 90-річчю з дня народження доктора історичних наук, професора Івана Михайловича Гранчака (19 жовтня 2017 р.) (2017)
Зубанич Л. Л. - Життя і політична кар'єра Балінта Другета (1577 - 1609) (2017)
Казак О. Г. - Деятельность лидеров Карпатской Украины в Словакии в 1939 - 1941 гг. (2017)
Панов В. О. - Демографічні аспекти розвитку міст Закарпаття (1991 - 2016 рр.) (2017)
Ліхтей І. М. - Друга чесько-угорська війна (1260 р.) та участь у ній короля Русі Данила Романовича (2017)
Казаков О. О. - Взаємовідносини королівської влади та представників магнатської верхівки в Угорському королівстві в останній третині ХІІІ століття (2017)
Борис І. І. - Мартін Лютер та особливості Реформації на словацьких землях у XVI столітті (2017)
Сурнін В. Б. - Чому Росія втратила Аляску? Повернення до старої теми у світлі нових фактів і документів (2017)
Попович К. В. - Проект Росії: гібридні війни і технології їх створення (2017)
Лавер О. Г. - Біженці та нелегали на Американському континенті (2000 - 2014 рр.) (2017)
Мишко С. А. - Тестування в системі освіти США на початку ХХІ століття (2017)
Коцан В. В. - Традиційні знаряддя первинної переробки зернових у фондовій колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту (2017)
Пеняк П. С. - З історії вивчення етнокультурних контактів стародавніх спільнот на Закарпатті (ХІХ - перша половина ХХ століть) (2017)
Алешкевич Я. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження історії повсякденності (2017)
Олашин М. В. - Федір Брецко – автор шкільних підручників з історії та правознавства, педагог-новатор, Дрік А. Л., Ісак Ю. І. (2017)
Пеняк П. С. - Подорожі Ужгородом в одній книжці (2017)
Данилець Ю. В. - Солідне наукове видання про історію православної церкви в Німеччині (2017)
Пирогова-Таран Л. В. - Институт истории Украины: итоги научных исследований за полвека (1936 - 1986) (2017)
Мазурок О. С. - Невеселі роздуми над нещодавніми публікаціями (2017)
Ліхтей І. М. - Пам'яті професора Михайла Тиводара (1936 - 2017) (2017)
Хроніка життя історичного факультету (факультету історії та міжнародних відносин) ДВНЗ "УжНУ" в 2017 р. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Круцевич Т. - Структура моделі ціннісних орієнтирів індивідуальної фізичної культури школярів різних вікових груп, Марченко О. (2018)
Пангелова Н. - Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами катання на роликових ковзанах на морфофункціональний стан учнів 5–6 класів, Власова С. (2018)
Горенко З. - Функціональна дихотомія (симетрія – асиметрія) фізичного розвитку у чоловіків, які займаються триатлоном, Очеретько Б., Ковельська А. (2018)
Калмикова Ю. - Застосування та вплив комплексної програми фізичної терапії на стан серцево-судинної та вегетативної нервової систем жінок молодого віку, хворих на аліментарне ожиріння, Калмиков С., Полковник-Маркова В., Reutska A. (2018)
Саннікова М. - Правове регулювання фізичної культури та спортивної діяльності в Україні (2018)
Григор’єва Н. - Оцінка факторів ризику, пов’язаних з рівнем фізичної активності в дитинстві та на момент обстеження, у постменопаузальних жінок з остеопорозом та переломами тіл хребців, Рибіна О., Поворознюк В. (2018)
Ковельська А. - Зв'язок показників кисневмісних елементів крові з тривалістю систематичних занять триатлоном у спортсменів-аматорів, Горенко З., Очеретько Б. (2018)
Политько Е. - Поиск показателей, определяющих эффективность преодоления ациклических участков на дистанциях 50, 100 и 200 метров в плавании вольным стилем, Тесленко И. (2018)
Кузьменко І. - Рівень розвитку рухових якостей дітей старшого дошкільного віку, Черниш Т. (2018)
Гуменюк С. - Модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії "Ювенали" з акробатичного рок-н-ролу (2018)
Муллагільдіна А. - Вплив засобів музично-ритмічного виховання на рівень розвитку артистичності спортсменок 6–8 років у художній гімнастиці, Біленька І., Кобелєва Н. (2018)
Трунин К. С. - Компьютерная модель динамики морской привязной системы с гибкой связью (2017)
Гук М. Н. - Анализ формул для расчета водоизмещения порожнем буровых судов (2017)
Борисов В. Е. - Перспективы применения водометных движителей на надводных кораблях, Волошин А. Ю. (2017)
Козлов О. В. - Синтез та оптимізація нечітких регуляторів у системах керування піролізними реакторами, Кондратенко Г. В., Кондратенко Ю. П. (2017)
Мошенцев Ю. Л. - Приближенное определение теплоотдачи в трубках теплообменных аппаратов для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, Гогоренко А. А. (2017)
Лебедев В. А. - Способы управления подачей электродной проволоки при дуговой механизированной сварке и наплавке, Жук Г. В., Драган С. В. (2017)
Блінцов С. в. - Математичне моделювання динаміки автономного підводного апарата на плоскій циркуляції, Грудініна Г. С., Алоба Л. Т. (2017)
Богуславский Л. З. - Интеллектуальная система управления импульсным высоковольтным источником питания комплекса электрофильтрации и деструкции газовых выбросов, Овчинникова Л. Е., Козырев С. С. (2017)
Богуславский Л. З. - Особенности влияния коронного разряда на поведение электрода струны в системах электрофильтрации, Чущак С. В., Куниженков В. В. (2017)
Савіна О. Ю. - Концептуальна модель ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств (2017)
Лепський В. В. - Метод інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом (2017)
Булгаков Р. В. - Методика розподілу преміального фонду за результатами виконання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах, Головань В. Г., Головань А. В. (2017)
Тимченко І. В. - Дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів, Мотигіна В. С. (2017)
Штейн П. В. - Экологический кризис цивилизации и проблема изменения менталитета человека, Каримбердыев Р. В. (2017)
Онищенко О. - Сто літ академічного українознавства: тенденції розвитку і здобутки (2018)
Глушко М. - Історико-етнографічне районування України: сучасний стан і наукові перспективи (2018)
Шевченко Л. - Українська неолінгвістика: пошуковий простір, напрями, проблеми (2018)
Скляр В. - Етномовний склад населення України: наслідки російщення (2018)
Сополига М. - Етнічний характер збіркових фондів Музею української культури у Свиднику (2018)
Іваннікова Л. - "Перший крупний жіночий внесок в етнографію": Софія Чернявська (2018)
Іванчишен В. - Проблеми збереження й охорони каменотесних пам’яток в етнокультурному ландшафті: відновлення історичної пам’яті та форми сучасної репрезентації (2018)
Халюк Л. - Акція "Вісла" 1947 року в усних оповідях українців-переселенців: історія досліджень і тематика (2018)
Дєдуш О. - Явище "національна ідентичність" у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського (2018)
Гавриленко В. - Традиційне весілля Поворскля середини ХХ століття: неділя (с. Ямне Великописарівського району Сумської області) (2018)
Мушинка М. - Перша монографія про демонологію українців Словаччини. Рец.: Вархол Н. Народна демонологія українців Словаччини = Ľudovб dйmonolуgia Ukrajincov Slovenska. Свидник = Svidnнk, 2017. 448 с. (2018)
Любомир Белей (18.03.1962 - 12.05.2018) (2018)
Роман Кирчів (14.04.1930 - 07.05.2018) (2018)
Іван Драч (17.10.1936 - 19.06.2018) (2018)
Інформація про авторів (2018)
Оновлені вимоги щодо оформлення бібліографічних посилань (2018)
Антонюк-Кисіль В. М. - Покази до планового хірургічного лікування вагітних при первинному симптомному хронічному захворюванні вен нижніх кінцівок, зовнішніх статевих органів, промежини або в їх поєднанні в умовах короткотермінового перебування в стаціонарі, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2018)
Третяк І. Б. - Поєднані ушкодження нервових та сухожилково-м’язових структур на передпліччі, що супроводжуються їх значними дефектами: роль вимушеної транспозиції м’язів у відновленні основних функцій кисті, Гацький О. О., Коваленко І. В., Третьякова А. І. (2018)
Кошак Ю. Ф. - Діагностика та хірургічне лікування поєднаних форм туберкульозу і раку легень, Савенков Ю. Ф. (2018)
Melnyk V. M. - Surgical rehabilitation of patients with atypical anatomical and functional states after radical organpreserving operations for non-tumour colon diseases, Poida O. I., Abdulrakhman Abdul Kadir (2018)
Креньов К. Ю. - Динаміка абдомінального перфузійного тиску в пацієнтів із абдомінальним компартмент-синдромом (2018)
Подпрятов С. С. - Клініко-морфологічні особливості багатоточкового та лінійного товстокишкового електрозварного анастомозу, Подпрятов С. Є., Гичка С. Г., Макаров А. В., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Ткаченко С. В., Чернець О. В., Тарнавський Д. В. (2018)
Шульгай А. Г. - Морфометрична характеристика структурної перебудови м’язової оболонки дванадцятипалої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Цимбалюк Г. Ю. - Динаміка змін в антиоксидантно-прооксидантній системі в тканинах нирок при травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та синдрому ішемії-реперфузії (2018)
Цвях А. І. - Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу, Дзюбановський І. Я., Господарський А. Я., Древніцький Р. С. (2018)
Венгер І. К. - Профілактика та лікування реперфузійного пошкодження тканин при реконструкції артеріального русла аорто-стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії, Колотило О. Б., Костів С. Я., Вайда А. Р., Герасимюк Н. І. (2018)
Пономаренко О. В. - Неінвазивні методи діагностики в плануванні реконструктивних втручань на кінцівках складними комплексами тканин, Григор’єва М. Ю. (2018)
Мельничук Ю. М. - Застосування доплерівської флоуметрії як способу оцінки васкуляризації патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя, Огоновський Р. З., Ломницький І. Я. (2018)
Ничитайло М. Ю. - Динаміка показників гепатодепресивного синдрому у хворих із механічною жовтяницею пухлинного генезу після ендоскопічної і лапароскопічної паліативної декомпресії загальної жовчної протоки, Кондратюк О. П., Хілько Ю. О., Огороднік П. В., Дейніченко А. Г., Кондратюк В. А., Єрмак Н. А., Юсупов Т. А. (2018)
Чуклін С. М. - Особливості харчової підтримки у хворих на гострий панкреатит (огляд літератури), Чуклін С. С., Шершень Г. В., Попик П. М. (2018)
Врублевський О. - Лікування бойової травми в цивільного населення (2018)
Перцева Т. О. - Впровадження інновацій у педагогічний процес – шлях до розбудови вищої медичної школи України, Конопкіна Л. І., Кіреєва Т. В., Богацька К. Є., Черкасова О. Г., Мироненко О. В., Фесенко О. В., Ботвінікова Л. А., Бєлослудцева К. О. (2018)
Решетняк Е. Н. - Особенности использования рентгеновского флуоресцентного анализа для определения состава вакуумно-дуговых покрытий нитридов (2013)
Мінтянський І. В. - Домішкова зона в опроміненому електронами n-InSe, Савицький П. І., Ковалюк З. Д. (2013)
Грицына В. И. - Влияние состава газовой фазы при синтезе наноструктурных алмазных покрытий на их удельное сопротивление, Дудник С. Ф., Кошевой К. И., Опалев О. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2013)
Дукаров С. В. - Переохлаждение при кристаллизации висмута в многослойных плёнках Cu-Bi-Cu и C-Bi-C, Петрушенко С. И., Сухов В. Н., Чурилов И. Г. (2013)
Крышталь А. П. - О диффузионном перемешивании в слоистой пленочной системе Ag-Pd, Богатыренко С. И., Сухов Р. В., Миненков А. А. (2013)
Бахтінов А. П. - Властивості гібридних структур, вирощених на основі нанокомпозиту (Ni-C) на ван-дер-ваальсовій поверхні (0001) GaSe, Водоп’янов В. М., Ковалюк З. Д., Кудринський З. Р., Нетяга В. В., Вишняк В. В., Карбівський В. Л., Литвин О. С. (2013)
Мечник В. А. - Вплив домішок CrB2, TiB2 і WC на структуроутворення в системі алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn: отримання, властивості, застосування (2013)
Литовченко С. В. - Получение и физико-механические свойства оксидно-силицидных покрытий на молибдене, Береснев В. М., Чишкала В. А., Кунда А. Г. (2013)
Lisovenko M. A. - Ion implantation, ion-beam mixing during simultaneous ion implantation and metal deposition, Belovol K. O., Kyrychenko O. V., Shablya V. T., Kassi J., Gritsenko B. P., Burkovska V. V. (2013)
Белоус В. А. - Иссдедование процессов формирования TiSiN покрытий путём распыления мишений из Ti и Si ионами, генерируемыми источником газовой плазмы, Лунёв В. М., Носов Г. И., Куприн А. С., Толмачёва Г. Н., Колодий И. В. (2013)
Торяник И. Н. - Многоэлементные покрытия (Zr-Ti-Al-Nb-Y)N, полученные вакуумно-дуговым осаждением, Береснев В. М., Немченко У. С., Колесников Д. А., Турбин П. В., Гранкин С. С., Береснева Е. В., Ганенко В. В. (2013)
Chernyshov N. N. - The photogalvanic effect within spin resonanse in quantizing magnetic field, Slipchenko N. I., Tsymbal A. M., Umyarov K. T., Lukianenko V. L. (2013)
Шовкопляс О. А. - Закономерности формирования напряженно-деформированного состояния в ионно-плазменных конденсатах системы TiC-WC, Соболь О. В. (2013)
Правила оформлення рукописів (2013)
Тематичні напрямки (2013)
Стадник А. П. - Нормативно-правове забезпечення оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів, Славгородська Ю. В. (2018)
Ландін А. П. - Радіоекологічні аспекти використання торфоболотних ґрунтів, Проневич В. А., Коніщук В. В., Чоботько Г. М., Райчук Л. А., Стадник А. П. (2018)
Майборода В. А. - Особливості ходу росту повних деревостанів дуба бореального (Quercus borealis Mich.) у лісових екосистемах України (2018)
Мудрак Г. В. - Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля (2018)
Романова С. А. - Гумусний стан ґрунтів Київської області, Грищенко О. М., Венглінський М. О., Ярмоленко Є. В. (2018)
Канівець С. В. - Вплив зрошування стічними водами свинокомплексу на властивості чорнозему типового, Орел О. Є., Десенко В. Г., Залавський Ю. В., Поляков Ю. В., Шигимага І. Л., Чабовська О. І. (2018)
Терновий Ю. В. - Сортовий асортимент сої для органічного виробництва, Городиська І. М., Чуб А. О., Плаксюк Л. Б. (2018)
Голубченко В. П. - Вплив сірки на якість зерна пшениці озимої, Куліджанов Е. В. (2018)
Приведенюк Н. В. - Вплив строків сівби на продуктивність валеріани лікарської, Глущенко Л. А., Трубка В. А. (2018)
Тетерук О. О. - Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях, Фещенко В. П., Ландін В. П., Швиденко І. К. (2018)
Чайка В. М. - Основні екологічні чинники збіднення при родного біорізноманіття України, Лісовий М. М., Мухаммед М. З. (2018)
Мусич О. Г. - Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України, Ландін В. П., Парфенюк А. І., Дем’янюк О. С. (2018)
Гуменюк І. І. - Скринінг аборигенних бактерій Bradyrhizobium з ґрунту та їх симбіотичні властивості, Грузінський С. Ю., Бровко І. С., Чабанюк Я. В. (2018)
Шацман Д. О. - Продуктивність кукурудзи за різних систем захисту і беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепі України (2018)
Дерека Т. - Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти, Ляшенко В., Туманова В., Гацко О. (2018)
Вінник Н. - Дослідження особистісної зрілості студентів як умови успішної професійної самореалізації (2018)
Афанасенко Л. - Дослідження показників професійної самоідентифікації майбутніх аграріїв в умовах професійного навчання (2018)
Волошина В. - Аксіологічна модель сучасної професійної підготовки майбутніх психологів (2018)
Горбань Г. - Особливості співпраці практичного психолога та учителя в умовах реформування освіти (2018)
Кутішенко В. - Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів, Ставицька С. (2018)
Дробот О. - Когнітивно-особистісні особливості переживань дорослих з приводу здоров’я, Лозова О. (2018)
Циганчук Т. - Роль механізмів психологічного захисту в структурі емоційного інтелекту (2018)
Карелін П. - Застосування схеми "Person-x-Environment" в емпіричному дослідженні психологічних меж особистості (2018)
Таран О. - Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми (2018)
Краєва О. - Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності (2018)
Хлонь О. - Роль цінностей у процесі формування мотивації до правосвідомості молоді (2018)
Власенко І. - Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти (2018)
Никоненко Л. - Факторна структура отримання студентами інформації політико-правового змісту і їх довіри до неї (2018)
Педько К. - Вплив соціальної активності на соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб (2018)
Багмут И. Ю. - Сопряженность антиоксидантной и прооксидантной систем у белых крыс при подостром воздействии олигоэфиров (2014)
Bagmut I. Yu. - Pairing antioxidant and prooxidant systems in white rats at subacute effectof oligoethers (2014)
Гулиев Н. Д. - Содержание интерлейкинов при респираторном дистресс синдроме у недоношенных новорожденных детей, Надирли З. О., Масталиев Я. К. (2014)
Guliev N. D. - The content of interleukins at respiratory distress syndrome in premature infants, Nadirli Z. O., Mastaliev Ya. K. (2014)
Перцева Т. О. - Особливості та труднощі діагностики депресивних розладів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Губа Ю. В. (2014)
Pertseva T. O. - Special aspects and challenges of diagnosis of depressive disorders in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Konopkina L. I., Huba Yu. V. (2014)
Перцева Т. О. - Стан тромбоцитарно-судинної та коагуляційної ланок гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Конопкіна Л. І., Яковлєва В. Г. (2014)
Pertseva T. O. - Platelet-vessel wall interaction component and coagulation component of hemostasis in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Konopkina L. I., Yakovlieva V. H. (2014)
Фисун Ю. О. - Лікування абузусного головного болю у хворих на хронічну мігрень та головний біль напруги, Фисун С. Ю. (2014)
Fysun Yu. O. - Treatment of abuse headache in patients with chronic migraine and tension headache, Fysun S., Yu. Yu. (2014)
Шевченко Ю. С. - Механізми розвитку підвищеної маси тіла у молодих осіб, Мамонтова Т. В., Баранова А. Ф., Весніна Л. Е., Кайдашев I. П. (2014)
Shevchenko Yu. S. - The development mechanisms of overweight in young people, Mamontova T. V., Baranova A. F., Vesnina L. E., Kaidashev I. P. (2014)
Васько Л. М. - Роль трансректального ультразвукового дослідження в неоад’ювантному хіміопроменевому лікуванні хворих на місцевопоширений рак прямої кишки (2014)
Vasko L. M. - The role of the transrectal ultrasonography in neoadjuvant chemoradiation treatment of patients with the local rectal cancer (2014)
Жукова Т. О. - Органзберігаюче лікування місцевопоширеного раку гортані та гортаноглотки, Почерняєва В. Ф.. Лимар Л. О. (2014)
Zhukova T. O. - The organ save treatment of the local larynx cancer and hypopharynx, Pochernyayeva V. F., Lymar L. A. (2014)
Школьник В. М. - Наслідки черепно-мозкової травми як причина інвалідності: проблеми експертизи, Науменко Л. Ю., Фесенко Г. Д., Голик В. А., Коваль М. Є. (2014)
Shkolnyk V. M - Consequences of traumatic brain injury as a cause of disability: problems of expertise, Naumenko L. Yu., Fesenko H. D., Golyk V. A., Koval M. Ye. (2014)
Хурані І. Ф. - Фактори ризику і питання скринінгу колоректального раку, Ткачук Т. В. (2014)
Hourani I. F. - Risk factors and problems of colorectal cancer screening, Tkachuk T. V. (2014)
Огородник П. В. - Ендоскопічні транспапілярні втручання в лікуванні хронічного панкреатиту, Дейниченко А. Г., Терешкевич І. С., Щербина С. І., Єрмак Н. А. (2018)
Андрющенко В. П. - Раннє ентеральне харчування в хірургічному лікуванні гострого ускладненого панкреатиту, Андрющенко Д. В., Куновський В. В., Лисюк Ю. С. (2018)
Каніковський О. Є. - Клінічна та морфологічна характеристика пейсмейкера хронічного панкреатиту, Павлик І. В., Олійник І. В. (2018)
Саволюк С. І. - Оцінка якості життя хворих похилого та старечого віку після мініінвазивних оперативних втручань з приводу гострого калькульозного холециститу та холедохолітіазу, Свиридюк Б. В., Іванько О. В. (2018)
Попов В. В. - Хірургічне лікування мітрального стенозу, ускладненого масивним тромбозом лівого передсердя (2018)
Галич С. П. - Особенности ультразвуковой характеристики сосудистых мальформаций головы и шеи, Гуч А. А., Гиндич О. А., Огородник Я. П. (2018)
Гуменюк Б. М. - Кровозбереження в хірургічному лікуванні мітральної хвороби серця, Попов В. В. (2018)
Діденко С. М. - Діабетична мікроангіопатія у хворих із цукровим діабетом та хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки, Каленська О. В., Каленська Л. В., Субботін В. Ю., Савицька І. М., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Скумс А. В. - Мультидисциплінарний підхід до хірургічного лікування феохромоцитоми наднирників, Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М. (2018)
Таращенко Ю. М. - Післяопераційна кровотеча в тиреоїдній хірургії, Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Остафійчук М. В., Колюх О. Г. (2018)
Салманов А. Г. - Интраабдоминальные инфекции и устойчивость их возбудителей к антибиотикам в хирургических стационарах г. Киева, Усенко А. Ю. (2018)
Мінухіна Д. В. - Прогностичне значення маркерів ендотеліальної дисфункції в діагностиці ступеня атеросклеротичного ураження коронарних судин у хворих із гострим інфарктом міокарда з коронарним стентуванням, Бабаджан В. Д., Бойко В. В., Мінухін В. В., Мінухін Д. В., Євтушенко Д. О. (2018)
Селиванова О. В. - Оценка морфометрических показателей париетальной брюшины для прогноза течения острого разлитого перитонита, Селиванов С. С. (2018)
Іванова В. О. - Інтенсивна терапія індукованої травмою коагулопатії, Ганикіна C. О., Гержик К. П. (2018)
Думанський Ю. В. - Порівняльна характеристика якості життя хворих з місцево-розповсюдженими формами раку молочної залози після проведення поліхіміотерапії в системному та внутрішьолімфатичному режимах, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Столярчук Є. А. (2018)
Мельник В. М. - Современное состояние проблемы хирургического лечения неопухолевых заболеваний толстой кишки и факторы, влияющие на его результаты. Часть 2, Пойда А. И., Кадир А. А. (2018)
Хоменко І. П. - Особливості хірургічного лікування вогнепальних поранень живота, Герасименко О. С., Єнін Р. В., Галушка А. М., Казмірчук А. П. (2018)
Малиновский А. В. - Первый опыт минилапароскопической холецистэктомии, Майоренко М. Н., Чернов Н. Н. (2018)
Тарасенко К. В. - Комбіноване лікування хворої з ендометріоїдною пухлиною передньої черевної стінки, Лисенко Р. Б., Драбовський В. С., Лисенко В. Р., Пікуль К. В. (2018)
Професія як життя. До 100-річчя від дня народження О. М. Авілової (2018)
Содержание (2018)
Нещерет А. Н. - Модернизация двухкорпусных питательных насосов для тепловых электростанций, Киселев В. Н., Козацкий А. А. (2018)
Радионов А. В. - Анализ нестационарного температурного поля при запуске магнитожидкостного герметизатора, Жарков П. Е., Тарельник В. Б. (2018)
Кирик Г. В. - Генерація раціональної послідовності ощадного розбирання на етапі ремонту та модернізації енергетичного обладнання, Коноплянченко Є. В., Колодненко В. М., Бало П. М. (2018)
Марцинковский В. А. - Новые способы повышения качества торцевых импульсных уплотнений, Белоус А. В., Жуков А.Н. (2018)
Концерн "НИКМАС" предлагает эффективную технологию утилизации технологических газов (2018)
Базалєєв М. І. - Використання низькочастотних індукційних електромагнітних активаторів для термографічної дефектоскопії феромагнітних матеріалів. Частина 1, Брюховецький В. В., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В. (2018)
К сведению авторов журнала (2018)
Авторское соглашение (2018)
Авдеева И. В. - Раннее сосудистое старение: что мы о нем сегодня знаем?, Бурко Н. В., Суменкова А. О., Олейников В. Э. (2018)
Жадан А. В. - Влияние терапии эплереноном на процессы ремоделирования сердца у пациентов, перенесших протезирование клапанов (2018)
Дьолог Н. Н. - Дополнение стандартной терапии у пациентов с острым инфарктом миокарда после проведения чрескожного коронарного вмешательства (2018)
Діденко С. М. - Результати хірургічного лікування хворих із ішемічною формою синдрому діабетичної стопи та ураженням артерій підколінно-гомілкового сегмента, Бойко В. В., Іванова Ю. В., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Комарчук В. В. - Изменения постпрандиального кислотного кармана и его роль в развитии гастроэзофагеального рефлюкса у пациентов с осложненными формами язвенной болезни, Комарчук Е. В. (2018)
Кравцов А. В. - Диагностика глубины ожогового поражения методом эластографии (2018)
Тучкина И. А. - Диагностика и лечение девочек-подростков с аномальными маточными кровотечениями с учетом характера биоценоза влагалища, Касилова О. Ю., Новикова А. А. (2018)
Кузьміна І. Ю. - Діагностичні критерії синдрому полікістозних яєчників, Жулікова М. В. (2018)
Грищенко М. Г. - Оцінка ефективності преімплантаційного генетичного тестування на анеуплоїдії при використанні екстракорпорального запліднення у пацієнток старшого репродуктивного віку, Луцький А. С., Паращук В. Ю., Правдюк О. І., Ігнатов О. В. (2018)
Григорова И. А. - Системные нарушенияу у больных рассеянным склерозом (2018)
Кулик О. В. - Характеристика даних нейровізуалізаційних досліджень у пацієнтів із посттравматичними розладами свідомості (2018)
Григорова И. А. - Психогенная кардиалгия как следствие учебного стресса и ее лечение, Резниченко Е. К. (2018)
Гарматіна О. Ю. - Значення променевої діагностики в оцінці ефективності екстра-інтракраніального мікроанастомозу при лікуванні стенотично-оклюзивної патології брахіоцефальних артерій, Мороз В. В., Красільніков Р. Г., Гречаник О. І. (2018)
Калашников В. И. - Ультразвуковая диагностика протрузий межпозвонковых дисков у подростков и пациентов молодого возраста с цервикогенной головной болью, Абдуллаев Р. Я., Ибрагимова К. Н., Абдуллаев Р. Р. (2018)
Борисова І. С. - Аналіз показників виробничого травматизму в Україні та Дніпропетровській області за 2017 рік, Мазур Б. В., Соколенко В. В. (2018)
Сердюк О. І. - Організація та особливості реабілітації хворих гінекологічного профілю у підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах в умовах санаторно-курортного закладу (Загальні положення та сучасні досягнення), Доленко О. В., Патока Л. М., Просоленко Н. В. (2018)
Снурников О. С. - Хранителі материнства. Династія акушерів-гінекологів Грищенків (2018)
Журавлев В. А. - Врачебный подвиг отечественных ученых (одна из трагических страниц истории нашей науки) (2018)
Бойченко О. М. - Оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту антигіпоксантами метаболічної дії у хворих на ішемічну хворобу серця I-II ступенів (2015)
Давиденко В. Ю. - Порівняльний аналіз різних методів визначення смакової чутливості у пацієнтів із повною втратою зубів (2015)
Желнин Е. В. - Электрокинетические свойства ядер клеток буккального эпителия у больных с затрудненным прорезыванием зубов мудрости, Колупаева Т. В., Гринь В. В. (2015)
Каськова Л. Ф. - Поширеність зубощелепних аномалій у дітей з урахуванням шкідливих звичок та відношення до ортодонтичного лікування, Марченко К. В., Бережна О. Е. (2015)
Кузь В. С. - Оцінка демографічної ситуації в Україні та Полтавській області для вивчення потреби населення області в знімному протезуванні при частковій та повній втраті зубів (2015)
Ляховська А. В. - Результати електроміографії жувальних м’язів у дівчат із порушенням прикусу (2015)
Макарова О. М. - Стан жувальних м’язів у дорослих пацієнтів із одностороннім ІІ класом зубощелепних аномалій за даними електроміографії (2015)
Микитенко А. О. - Відновлення біофільму – альтернатива консервативному лікуванню хронічного генералізованого пародонтиту (2015)
Павленкова О. С. - Показники поширеності й інтенсивності карієсу зубів у дітей 6-7 років, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції (2015)
Попович І. Ю. - Відновлення дефектів коронкової частини девітальних зубів у пародонтологічних пацієнтів, Петрушанко Т. О. (2015)
Рябушко Н. О. - Зміни кровопостачання судин порожнини рота та їх вплив на ортопедичне лікування знімними конструкціями зубних протезів у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Асоян І. М. - Значення ехокардіографічних показників у хворих на хронічну серцеву недостатність, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу, в залежності від наявності дисинхронії серця (2015)
Атаунех Ю. А. - Особенности клинического течения и терапии артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа (2015)
Безручко М. В. - Роль сонографічно контрольованих пункцій жовчного міхура в профілактиці післяопераційних ускладнень при ургентній холецистектомії, Осіпов О. С., Рибалка Я. В. (2015)
Бєлікова І. В. - Удосконалення стастичної звітності в аспекті розвитку менеджменту в охороні здоров’я (2015)
Васько Л. М. - Патоморфоз місцевопоширеного раку прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії, Баштан В. П., Чорнобай А. В. (2015)
Гавловський О. Л. - Застосування рентгенендоваскулярних оперативних втручань для відновлення кровотоку по артеріях нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Сакевич Р. П., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2015)
Городинська О. Ю. - Гіпотиреоз: особливості клінічного перебігу в умовах йододефіциту (2015)
Должковий С. В. - Вивчення динаміки вироблення бета-лактамаз збудниками інтраабдомінальних хірургічних інфекцій, Черкун О. Ю. (2015)
Драбовський В. С. - Якість життя пацієнтів оперованих з приводу набутих дефектів та деформацій передньої черевної стінки за системою EuroQol-5D-5L у віддаленому післяопераційному періоді (2015)
Дубинська Г. М. - Поширеність поліморфізму гену TLR4 Asp299Gly серед хворих на хронічний гепатит С в Полтавській області, Сизова Л. М., Коваль Т. І., Шликова О. А. (2015)
Жданович О. І. - Поліморфізми гену фібриноген бета у жінок з безпліддям та захворюваннями печінки, Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г., Головчак І. С. (2015)
Жукова Т. О. - Прогнозування лікування раку гортані та гортаноглотки, Баштан В. П. (2015)
Іваницький І. В. - Ультразвукова діагностика як метод визначення тактики ведення пацієнтів зі стенозом спинномозкового каналу та синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів на етапі первинної медичної допомоги, Іваницька Т. А., Штомпель В. Ю. (2015)
Капустянський Д. В. - Тактика лікування хірургічних хворих з проявами абдомінального компартмент-синдрому (2015)
Катеренчук О. І. - Вегетативна дисфункція при серцевій недостатності (2015)
Кизименко О. О. - Діагностичні критерії у визначені важкості перебігу синдрому діабетичної стопи, Краснов О. Г., Ляховський В. І. (2015)
Козакевич О. Б. - Практика вигодовування дітей першого року життя після впровадження "12 кроків успішного грудного вигодовування" в медичних закладах (2015)
Колесник М. Ю. - Динаміка біомаркерів кардіального ремоделювання кардіотрофіна-1 та анексину V в чоловіків з артеріальною гіпертензією під впливом комбінованої терапії (2015)
Кополовець І. - Порушення реологічних властивостей крові у пацієнтів із асимптоматичним та симптоматичним стенозом сонних артерій, Tорма Н., Сіготскі В., Кополовець Г., Франковічова M. (2015)
Коробка О. В. - Асоціації між поліморфізмом гену enos та перебігом асфіксії у новонароджених (2015)
Корсак В. В. - Обгрунтування непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії, Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Машура В. В. (2015)
Кудря І. П. - Складові компоненти стресорної реакції у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2015)
Люлька Є. М. - Оцінка кровотоку при виконанні реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок, Ляховський В. І., Люлька О. М. (2015)
Маланчук Р. А. - Современные подходы к клинической диагностике и лечению синдрома несоответствия длины ног у пациентов с асимметриями таза (2015)
Приступа Л. Н. - Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикостероїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит з ожирінням, Савченко О. В. (2015)
Аветіков Д. С. - Морфологічна характеристика ранніх етапів післяопераційного раневого процесу шкіри у залежності від способу фіксації країв рани, Лоза Х. О., Старченко І. І. (2015)
Браїлко Н. М. - Порівняльна характеристика стану реставрацій клиноподібних дефектів зубів після механічного навантаження, Марченко І. Я., Макаренко В. І., Тронь Н. П., Ткаченко І. М. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - К вопросу клинико-морфологической диагностики стерильного и инфицированного панкреонекроза, Клименко М. В., Яковцова И. И. (2015)
Гордієнко Л. П. - Метаболічні зміни у тканинах слинних залоз щурів за умов висококалорійної дієти, Непорада К. С. (2015)
Калужина О. В. - Влияние хронической внутриутробной гипоксии на морфологическое состояние легочной артерии у плодов и новорожденных (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка структурно-функціональних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Кагул, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А., Солодова Л. Б., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Луценко Р. В. - Вплив етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти на рівень моноамінів у сироватці крові при хронічному помірному стресі, Бобирьов В. М., Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Дев’яткіна Т. О., Микитюк М. В. (2015)
Нагорняк І. В. - Роль NO-синтаз та їх субстрату у механізмах порушень вільнорадикальних процесів та функцій слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти, Костенко В. О. (2015)
Талаш В. В. - Роль ізоформ NO-синтаз та L-аргініну у механізмах порушень метаболізму та коагуляційного гемостазу за умов відтворення метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2015)
Соловйова Н. В. - Антиоксидантна активність мелатоніну і глутатіону на основі порівняльного аналізу результатів квантовохімічних та електрохімічних досліджень (2015)
Шепітько К. В. - Реакція екзокриноцитів слизової оболонки клубової кишки в нормі, при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Біланов О. С. - Ефективність використання інтерактивних технологій при вивченні іноземними студентами соціально-гуманітарних дисциплін, Зінченко Н. О. (2015)
Булат Л. М. - Сучасні інтерактивні технології викладання клінічних дисциплін у студентів стоматологічного факультету медичного вишу, Лисунець О. В., Дідик Н. В. (2015)
Гришко Ю. М. - Розвиток професійної компетентності викладача патофізіології, як умова підвищення якості освіти у вищій школі через впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес (2015)
Ефендієва С. М. - Реферування як метод навчально-дослідної роботи студентів, Мішук К. О., Протовень О. П., Ніколаєва Н. М., Стриж А. А. (2015)
Лєнкова О. О. - Становлення та розвиток поняття "здоровий спосіб життя" у педагогічному процесі, Тронь Н. В. (2015)
Lysanets Yu. V. - Metonymy in English medical terminology (2015)
Коваленко В. В. - Мікроелементарний склад і морфологічні особливості емалі та дентину в зубах із підвищеною стертістю, карієсі та ураженнях тканин пародонта, Ткаченко І. М. (2015)
Макаренко А. Н. - Перспективные подходы к лечению нейроиммунопатологических заболеваний, Петров Ф. И. (2015)
Недельская С. Н. - Роль синдрома избыточного бактериального роста тонкой кишки в развитии аллергической патологии у детей, Пахольчук О. П., Бессикало Т. Г., Вакула Д. А. (2015)
Падалка А. І. - Прояви захворювань органів шлунково-кишкового тракту в порожнині рота у дітей (2015)
Бек Н. С. - Первинний гіперпаратиреоз: особливості діагностики, власне спостереження (власне спостереження), Радченко О. М., Оленич Л. В., Оленич Л. М. (2015)
Оленець С. Ю. - Методи економного кодування електрокардіограм (2015)
Бахтіярова Х. - Теорія та практика застосування мультимедійних технологій в умовах професійного навчання (2017)
Васильєва-Халатникова М. - Активізація пізнавальної діяльності студентів соціометричних професій (2017)
Васильченко О. - Гендерний підхід у викладанні іноземної мови в університеті (2017)
Вознюк О. - Система цільових орієнтирів сучасної освіти (2017)
Головко Н. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх управлінців за допомогою методу аналізу конкретних ситуацій (2017)
Дубасенюк О. - Особливості структури педагогічної діяльності вчителя в контексті сучасних наукових підходів (2017)
Жиленко М. - Учіння як складова діяльності студента в сучасній системі освіти (2017)
Ковальчук Т. - Соціально-педагогічна робота з дошкільниками неблагополучних родин, Яценко М. (2017)
Koshechko N. - Traіnіng pоtеntіal оf aеsthеtіс еduсatіоn fоr prеvеntіоn оf соnflісt оf unіvеrsіty studеnts (2017)
Кузьменко Н. - Комунікативна культура викладача в рецепції сучасних науковців, Самусенко В. (2017)
Марушкевич А. - Внесок у розвиток освіти та педагогічної науки України викладачів Київського університету (2017)
Мартиненко С. - Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності, Кипиченко Н. (2017)
Москаленко А. - Педагогічний інструментарій формування професійної етики управлінців навчальними закладами в умовах магістратури (2017)
Plakhotnik O. - Thе pесularіtіеs оf thе mеthоdоlоgісal systеm оf thе tеaсhеr-tutоr іn thе prосеss оf dіstanсе lеarnіng, Kondratiuk A. (2017)
Поляк О. - Напрями впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах (2017)
Постоюк Н. - Особливості техніки мовлення викладача вищого навчального закладу (2017)
Пузирьов Є. - Моделювання інженерного контексту в системі Національної рамки кваліфікації (2017)
Сахно М. - Роль викладача у формуванні іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищого навчального закладу (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Дубас Р. Г. - Управління інноваційно-інвестиційним розвитком національної економіки україни (2018)
Громоздова Л. В. - Агрострахування: ф’ючерсне хеджування ризиків (2018)
Чубукова О. Ю. - Інноваційні технології доповненої реальності для викладання дисциплін у вищих навчальних закладах україни, Пономаренко І. В. (2018)
Seniuk Y. - Entrepreneurial university as innovation hub in transitional economy: new digital platform for sme globalization (2018)
Гриджук І. А. - Особливості оцінки фінансово-майнового стану підприємства комунального господарства, Зубко Т. Л. (2018)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль консалтингу у впровадженні альтернативних джерел енергії в україні, Кудін Т. В. (2018)
Братусь Г. А. - Управління ризиками при застосуванні деривативів на фінансовому ринку україни, Шклярук С. Г. (2018)
Колеснікович В. П. - Класифікація продуктивних інноваційних моделей при створенні туристичного продукту, Гладинець Н. І. (2018)
Богославець О. Г. - Інновації в туристичній інфраструктурі міста: європейській досвід та українські реалії, Бойко Н. О. (2018)
Вдовенко Н. М. - Забезпечення конкурентних переваг рибного господарства з використанням прогресивної виробничо-технологічної бази, Шарило Ю. Є., Курмаєв П. Ю., Дмитришин Р. А. (2018)
Сенюк Ю. В. - Система громадського здоров‘я як інноваційна проблема та фундамент сталого інклюзивного розвитку україни, Морозов О. Ф. (2018)
Volkivskyi M. - Dixi education and new ukrainian school: innovation implementation of the concept (2018)
Філіна А. П. - Інновації в наукових бібліотеках вищих навчальних закладів в умовах європейської інтеграції, Скабодіна А. В. (2018)
Богдан Т. П. - Зона вільної торгівлі України з ЄС: нові правила, ризики та можливості (2018)
Павлюк К. В. - Методи та інструменти кількісного і якісного оцінювання науково-дослідної праці, Камінська О. С. (2018)
Єрфорт О. Ю. - Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості, Єрфорт І. Ю. (2018)
Ястремський О. І. - Фіскальний стрес-тест: ґенеза, класифікація, застосування, розвиток (2018)
Іваницька О. М. - Фінансове забезпечення системи охорони здоров’я в Україні, Федорова Н. О. (2018)
Олійник О. М. - Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності банків у ЄС (2018)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу монетарних інструментів на витрати на особисте споживання як фактора регулювання рівня цін (2018)
Терещенко Г. М. - Перспективи та пріоритети використання фінансово-кредитного інструментарію Світового банку (2018)
Єфименко Т. І. - Вагомий успіх української наукової школи глобалістики, Гасанов С. С. (2018)
Бахмач Л. - Значення проблемного навчання в науковому доробку А. М. Алексюка (2017)
Беседа Н. - Генезис соціально-медичних основ здоров'язбереження (2017)
Бобрицька В. - Культивування здоров'я в історико-соціальній ретроспективі: від епохи Відродження дотепер (2017)
Вітченко А. - Оптимізація самостійної роботи у ВВНЗ із використанням сучасних технологій навчання, Вітченко А. (2017)
Головко Н. - Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу як складова навчально-виховного процесу, Балашова С. (2017)
Деркач О. - Становлення університетської автономії в Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Жиленко М. - Роль класичної університетської освіти у формуванні організаційної культури суспільства, Свінціцька М. (2017)
Ковальчук Т. - Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля старшокласників, Короткова Д. (2017)
Кошечко Н. - Специфіка педагогічних конфліктів у вітчизняній вищій школі (2017)
Кузьменко Н. - Просвітницько-педагогічна діяльність П. Куліша в історико-педагогічних студіях сучасних науковців (2017)
Макеєва О. - Волонтерська практика майбутніх соціальних працівників як педагогічна умова формування професійної культури (2017)
Маріуц І. - Підтримка розвитку ключових компетентностей у країнах Європейського Союзу (2017)
Марушкевич А. - Удосконалення процесу професійної підготовки студентів у ВНЗ (2017)
Plakhotnik O. - To the issue of improving the quality of education in higher school by methods of interactive technologies, Kondratiuk A. (2017)
Поляк О. - Зміни в якості освіти у вищих навчальних закладах України (2017)
Постоюк Н. - Науково-педагогічна спадщина видатних педагогів як чинник формування світогляду Д. Л. Сергієнка (2017)
Смікал В. - Культурологічний і аксіологічний підходи до формування особистості майбутніх викладачів (2017)
Черниш В. - Рівневий підхід до сучасної професійно орієнтованої мовної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2017)
Вихідні дані (2017)
Залюбінська Л. М. - Євроінтеграційні наміри України та їх реалізація, Скорик М. Л. (2018)
Кульбіда М. В. - Кредитування МВФ країн, що розвиваються (2018)
Мельник В. В. - Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України (2018)
Нікіфорова Л. О. - Аналіз динаміки основних економічних та інноваційних показників Китаю та України з 1992 по 2017 роки, Сіньїн Дун (2018)
Бабій І. В. - Зовнішні цілі управління підприємством на етапі інтеграції економічної системи до ЄС (2018)
Березіна С. Б. - Сфери та рівні соціальної політики в контексті ризик-менеджменту соціальних ризиків (2018)
Бондар Ю. А. - Основні аспекти корпоративного управління підприємством, Легінькова Н. І. (2018)
Братута О. Г. - Рекомендації щодо поліпшення нормативно-правової бази забезпечення функціонування об’єднання підприємств в економіці України (2018)
Громова Т. М. - Торговельні підприємства та їх роль у створенні конкурентного середовища (2018)
Гудзовата О. О. - Напрями та інструменти забезпечення збалансованості грошової маси в контексті реалізації ефективної грошово-кредитної політики в Україні (2018)
Гуржий Т. О. - Динаміка джерел і структури фінансових ресурсів домогосподарств (2018)
Дучинська Н. І. - Галузеві структурні зміни економіки України, Чайка Ю. М. (2018)
Кононова І. В. - Моделювання взаємозв’язків між параметрами функціонування національної економіки (2018)
Морозюк Н. В. - Роль держави у формуванні економічного потенціалу сільських територій в умовах децентралізації, Коробенко Р. І. (2018)
Павлова С. І. - Управління проектами енергоефективності промислових підприємств (2018)
Рудь В. П. - Інституційно-правове регулювання органічного овочівництва (2018)
Свидрук І. І. - Особливості соціальної взаємодії в креативному менеджменті (2018)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості формування кооперативного сектору на основі системного підходу (2018)
Чмир Т. С. - Якісні методи прогнозування рівня фінансової безпеки підприємства (2018)
Ярова Ю. М. - Реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях Львівської області (2018)
Gutkevych S. - The process of attraction of foreign direct investment in the economy of the country, Riabenko V. (2018)
Кораблінова І. А. - Проблеми збереження та розвитку ключових компетенцій інноваційно активних компаній України у цифрову епоху (2018)
Ложачевська О. М. - Контролінг фінансової функції в автотранспортних підприємствах, Заяц О. В. (2018)
Рибалко О. П. - Кредитна політика комерційного банку та стратегії її реалізації (2018)
Бошота Н. В. - Стратегічні напрями розвитку підприємств сфери туризму в Україні (2018)
Дейнега І. О. - Реклама як інструмент формування цільового ринку закладів вищої освіти (2018)
Заднепровська С. П. - Стандарти корпоративного управління у системі вищої освіти України: концептуальне бачення змін (2018)
Новойтенко І. В. - Стандарти безпеки бізнесу, Малиновський В. В. (2018)
Суска А. А. - Особливості становлення та функціонування регіональних ринків соціально-екологічних послуг (2018)
Швайка О. М. - Економічний порядок за законами природи за ринкової економіки (2018)
Національний університет харчових технологій інститут економіки і управління кафедра міжнародної економіки запрошує на навчання за спеціальністю: "Міжнародні економічні відносини". Освітня програма "Міжнародна економіка" (2018)
Предборський В. А. - Завершальна категорія теорії тінізації влади (2018)
Головіна Д. В. - Транспарентність управлінської звітності як основа прийняття ефективних рішень, Куріленко В. В. (2018)
Студінська Г. Я. - Стратегічне партнерство України та ЄС, Студінський В. А. (2018)
Батажок С. Г. - Бюджетно–фінансова децентралізація як фактор зміцнення місцевого самоврядування в Україні (2018)
Шевчук С. В. - Митна політика як важлива складова забезпечення митних інтересів держави, Мискін Ю. І. (2018)
Дорошенко В. М. - Міжнародний досвід фінансування енергозбереження (2018)
Громов В. Б. - Механізм формування споживчого попиту в економіці України (2018)
Лебеда Т. Б. - Вплив зростання тарифів на житлово–комунальні послуги на динаміку макропоказників в Україні (2018)
Семенчук Д. В. - Проблеми модернізації інвестиційної політики України (2018)
Штангрет А. М. - Передумови покращення інформаційно–аналітичного забезпечення бюджетування будівельного підприємства, Штангрет І. А. (2018)
Зарічна О. В. - Методологічні засади формування та розвитку прикордонного співробітництва у підприємництві в транскордонному регіоні (2018)
Шевченко А. В. - Управлінські рішення щодо використання інструментів маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності ЗВО, Путінцева А. А. (2018)
Мельников О. В. - Сучасний етап реалізації програми "Українська книга" (2018)
Васильчак С. В. - Сучасні проблеми реформування пенсійної системи в Україні, Соловій С. Б., Лояк Л. М. (2018)
Жихор О. Б. - Моніторинг інноваційного розвитку регіонів України у контексті євроінтеграційних викликів, Баранова В. В., Буркун І. Г. (2018)
Шедяков В. Є. - Діапазон використання аналізу в процесі суспільного Форсайту (2018)
Молодченко Т. Г. - Аналіз гармонізації соціально–економічного розвитку регіонів України, Запорожець Г. В. (2018)
Горовий В. М. - Характерні особливості вдосконалення змістовного наповнення аналітичних продуктів в інформаційному протистоянні (2018)
Куцій М. С. - Засоби приватного спілкування в інтересах кримінального провадження (2018)
Пастернак М. С. - Розмежування складів злочину, передбачених ст. 328 "Розголошення державної таємниці" і ст. 329 "Втрата документів, що містять державну таємницю" КК України (2018)
Форноляк В. М. - Діяльність суб’єктів боротьби з тероризмом в умовах адміністративно-правового режиму операції Об’єднаних сил (2018)
Долгорученко К. О. - Завдання та методи таємної діяльності спеціального відділу "Вінета" Міністерства просвіти і пропаганди Райху в умовах окупації українських територій (історико-правовий аспект) (2018)
Лебедєв О. Р. - Методи збирання розвідінформації: аналіз іноземного досвіду (2018)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства у період з початку Другої світової війни по кінець ХХ століття (2018)
Гречин Є. Є. - Корупційні ризики в інституціональному дискурсі (2018)
Ватраль А. В. - Взаємозв’язок інформаційно-аналітичної та пізнавальної діяльності в контррозвідці (2018)
Климентова О. В. - Концепт гроші як актант сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджи) (2018)
Лапутіна Ю. А. - Розвиток стратегічних комунікацій в Службі безпеки України як чинник сутнісної трансформації підходів до побудови сучасної української спецслужби (2018)
Чеховська М. М. - Державна мова як складова інформаційного суверенітету держави, Шлапаченко В. М. (2018)
Кравченко О. М. - Стан захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання на тимчасово окупованих територіях України та в зоні проведення АТО (2018)
Титул, зміст (2018)
Окіпнюк В. Т. - Юридичне регулювання захисту інформації з обмеженим доступом в Україні в умовах тоталітарного режиму: історико-правовий аналіз (2018)
Бондар В. С. - Цукровий ринок у близькій перспективі, Гореленко В. І. (2018)
Цвей Я. П. - Залежність врожаю цукрових буряків від сівозмін і удобрення, Бондар С. О., Дубовий Ю. П., Сенчук С. М. (2018)
Дубчак О. В. Чередничок О. І. - Вивчення цитоембріологічних особливостей та якості насіння вихідних форм цукрових буряків з елементами апоміксису (2018)
Лободін О. К. - Історія та сучасний стан селекційних досліджень по створенню однонасінної форми цукрових буряків на Білоцерківській ДСС, Рибак В. О., Барахтянський М. П. (2018)
Шлях до міжнародної наукометричної системи SCOPUS (2018)
В Україні врожай цукрових буряків зріс, а в Європі - впав (2018)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І, Мединський І. П. (2017)
Баранецький Я. О. - Нелокальна багатоточкова задача з кратним спектром для звичайного диференціального рівняння порядку 2n, Каленюк П. І. (2017)
Каленюк П. І. - Про однозначну розв’язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області, Волянська І. І., Ільків В. С., Нитребич З. М. (2017)
Боднар Д. І. - Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у кутових областях, Біланик І. Б. (2017)
Кучмінська Х. Й. - Розвинення N-кратного степеневого ряду в N-вимірний правильний C-дріб, Возна С. М. (2017)
Антонова Т. М. - Про фігурну відносну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами, Сусь О. М. (2017)
Пляцко Р. М. - Рівняння динаміки частинки зі спіном у загальній теорії відносності, Феник М. Т. (2017)
Кирчей І. І. - Визначникові зображення розв’язку кватерніонового узагальненого матричного рівняння Сильвестра (2017)
Загороднюк А. В. - Мультиплікативна згортка на алгебрі блочно-симетричних аналітичних функцій, Кравців В. В. (2017)
Бандура А. І. - Аналітичні в DxC функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних, Скасків О. Б., Цвігун В. Л. (2017)
Василишин Т. В. - Алгебри цілих симетричних функцій на просторах вимірних за Лебегом суттєво обмежених функцій (2017)
Приймак Г. М. - Некласичні диференціювання в алгебрах аналітичних функцій обмеженого типу (2017)
Марцінків М. В. - Алгебри ліпшицево-аналітичних відображень (2017)
Вихідні дані (2017)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. ІI, Мединський І. П. (2017)
Івасишен С. Д. - Матриця Ґріна модельної крайової задачі з векторною параболічною вагою, Турчина Н. І. (2017)
Пукальський І. Д. - Нелокальна багатоточкова за часом задача зі cкісною похідною для параболічного рівняння з виродженням, Яшан Б. О. (2017)
Шахно С. М. - Метод Ґаусса – Ньютона – Курчатова для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати (2017)
Савенко П. О. - Чисельне розв’язування двоточкової крайової задачі для системи лінійних диференціальних рівнянь з нелінійним двовимірним спектральним параметром (2017)
Шакери Мобараке П. - Современные методы численно-аналитического решения краевых задач для неканонических областей, Гринченко В. Т., Попов В. В., Солтанниа Б., Зражевский Г. М. (2017)
Острик В. І. - Симетрія інверсії розв’язків основних крайових задач двовимірної теорії пружності для клина (2017)
Кіт Г. С. - Термонапружений стан півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теплоізоляції в області, розміщеній у паралельній до межі площині, Андрійчук Р. М. (2017)
Гачкевич О. Р. - Моделювання та дослідження теплового та напруженого станів в опромінюваній системі з шарів різної прозорості, розділених непоглинаючим середовищем, Терлецький Р. Ф., Брухаль М. Б. (2017)
Авраменко О. В. - Умови поширення хвиль у напівнескінченній тришаровій гідродинамічній системі з твердою кришкою, Нарадовий В. В., Луньова М. В., Селезов І. Т. (2017)
Piddubniak O. P. - Scattering of frequency-modulated sound pulse on circular cylindrical thin elastic shell with a slit, Piddubniak N. G. (2017)
Марчук М. В. - Аналіз ідентичних за формою рівнянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних координатах, Тучапський Р. І. (2017)
Алфавітний покажчик за 2017 рік (Том 60) (2017)
Вихідні дані (2017)
Гоцуляк Ю. В. - Міфологія правового буття в античності: "Діке-справедливість" (2017)
Кінаш Н. Б. - Сучасні наукові напрями дослідження принципів громадянства в умовах російськоїагресії (2017)
Хоменко В. О. - Припинення господарського товариства на підставі рішення суду (2017)
Гелич А. О. - Відчуження частки, що належить державі, товариства з обмеженою відповідальністю (2017)
Богуш М. К. - Альтернативна форма захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів учасників корпоративних відносин (2017)
Яценко С. С. - Щодо можливості відкриття касаційного провадження у малозначних господарських справах (2017)
Гуйван П. Д. - Щодо питання справедливого правотворення та обмеження дискреційності як гарантії юридичноївизначеності правовоїсистеми (2017)
Бірюков О. М. - Розгляд транскордонних справ про банкрутство в Україні: складнощі і перспективи (2017)
Оврамець Ю. О. - Ґенеза становлення та розвитку інституту публічних закупівель в Україні (2017)
Нелін О. І. - Правова модель інституту нотаріату в системі механізму забезпечення (реалізації, охорони та захисту) цивільних прав фізичних і юридичних осіб в Україні (2017)
Хлабистова К. В. - Адвокатська монополія в контексті права на доступ до правосуддя і права на працю (2017)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2017 році (2017)
Камінський В. Ф. - Наукові основи оптимізації сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур залежно від типу агроформувань (2017)
Ткаченко М. А. - Антропогенний вплив на морфологічні ознаки профілю і фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за різного використання, Гавришко О. С., Оліфір Ю. М., Партика Т. В. (2017)
Красюк Л. М. - Біологічна активність грунту за різних способів основного обробітку та застосування гербіцидів (2017)
Літвінова О. А. - Накопичення важких металів у сірому лісовому ґрунті за різних систем удобрення, Дмитренко О. В. (2017)
Камінський В. Ф. - Сортові особливості формування врожаю та накопичення крохмалю у зерні проса залежно від умов мінерального живлення, Глієва О. В. (2017)
Корнійчук А. В. - Динаміка чисельності окремих видів грунтової макробіоти і ураженість пшениці озимої хворобами залежно від технології вирощування (2017)
Шувар І. А. - Контролювання забур’янення агроценозів ячменю ярого і картоплі в Західному Лісостепу, Корпіта Г. М. (2017)
Давиденко А. Ю. - Економічна ефективність вирощування, зберігання та кондиціювання бульб картоплі різних сортів (2017)
Дрозд О. М. - Продуктивність нових сортів льону-довгунця залежно від доз та видів мінеральних добрив, Лісовий О. Б., Пивовар Т. М. (2017)
Матвійчук Б. В. - Характеристика бульб картоплі за різних систем удобрення в умовах Полісся, Орловський М. Й. (2017)
Сендецький В. М. - Вплив комплексних регуляторів росту на врожайність соняшнику в умовах Лісостепу Західного (2017)
Слюсар І. Т. - Продуктивність трав’янистих енергетичних культур на осушуваних заплавних органогенних ґрунтах, Соляник О. П., Сербенюк В. О., Гера О. М. (2017)
Осадчук В. Д. - Продуктивність травостою природного самозаростання на схилових угіддях Лісостепу Західного, Оліфірович В. О., Семенчук В. Г., Маковійчук С. Д. (2017)
Панасюк С. С. - Формування злакового травостою для випасання великої рогатої худоби у пізньоосінній період (2017)
Слюсар С. М. - Вплив органічних добрив на формування продуктивності сорго суданського (2017)
Якименко Л. П. - Особливості росту і розвитку однорічних кормових культур у сумішах залежно від удобрення та стимулятора росту (2017)
Щербина О. З. - Нові сорти сої для зон Лісостепу і Полісся, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О., Ткачик С. О. (2017)
Левченко Т. М. - Створення сортів люпину білого кормового та отримання високоякісного насіннєвого матеріалу, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2017)
Ятчук В. Я. - Продуктивність вівса за використання різних фракцій насіння, Шаповал А. В., Лутак І .А. (2017)
Каленич П. Є. - Економічні показники вирощування насіння нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Південного Лісостепу України (2017)
Вихідні дані (2017)
Антонова О. Р. - Конституційно-правові засади шлюбу і сім’ї: проблеми термінологічного визначення та удосконалення (2017)
Яценко І. С. - Деякі питання методології історико-правових досліджень ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі республіки Польща (2017)
Цопіна Н. Л. - Майно як об’єкт договору довічного утримання (2017)
Барбара В. П. - Соціальна сутність правових відносин (2017)
Абдулкадірова Е. Е. - Поняття розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією (2017)
Шевченко А. О. - Класифікація джерел регулювання муніципально-правового статусу територіальної громади (2017)
Попович Т. Г. - Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду (2017)
Хрімлі К. О. - Щодо співвідношення понять "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість", Гостєва О. Ю. (2017)
Соснін О. В. - Безпекові проблеми інформаційнокомунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти, Повидиш В. В. (2017)
Литвиненко Є. Ю. - Європейський досвід кодифікації адміністративно-процедурного законодавства (2017)
Базов О. В. - Міжнародне кримінальне правосуддя та міжнародний правопорядок (2017)
Кохан Н. В. - Позовна давність та виплата середнього заробітку при припиненні трудових правовідносин (2017)
Назарко Ю. В. - Генеза права на охорону здоров’я людини і громадянина вУкраїні та світі (2017)
Гелич А. О. - Правові засоби регулювання господарської діяльності банків національним банком України (2017)
Тараненко К. Ю. - Форми податково-правового патерналізму у законодавстві України (2017)
XV Міжнародна науково практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики" (2017)
Яценко І. С. - Деформація принципу поділу влади в Республіці Польща після президентських та парламентських виборів 2015 р. як наслідок ризиків політико-правової трансформації (2017)
Патлачук О. В. - Юридична техніка Закону "Про охорону природи Української РСР" 1960 р. (2017)
Грабовий В. В. - Особливості правової охорони власності у період з 1960 по 1991 рр. (2017)
Іляшко О. О. - Правовий режим тимчасово окупованих територій: поняття та сутність (2017)
Черновський О. К. - Критерії брехні в показаннях обвинувачених: погляд з-за грат (2017)
Бортун М. І. - Поняття "взаємодія" в кримінальному провадженні (2017)
Коваль А. М. - Становлення та розвиток інституту примирення у вітчизняному кримінальному процесі (2017)
Базов О. В. - Поняття та генеза міжнародного кримінального правосуддя (2017)
Богатирьов І. Г. - Проблема плагіату в науково дослідницькій роботі ад’юнкта, аспіранта (2017)
Круглий стіл "Злочин та проступок: проблеми диференціації" (2017)
Мисливий В. А. - Кримінальний проступок: новела чи реформація (2017)
Муза О. В. - Проблема визначення критеріїв розмежування злочинів та адміністративних проступків (2017)
Фесенко Є. В. - Регламентація відповідальності за злочини та проступки за законодавством України (шляхи вирішення проблеми) (2017)
Ковтун О. М. - Злочин та проступок (у контексті диференціації природоохоронних правопорушень) (2017)
Горенюк Т. О. - Екологічне правопорушення, екологічний проступок та екологічний злочин: проблеми диференціації (2017)
Нікуліна Т. М. - Самовільне зайняття земельної ділянки: злочин чи проступок? (2017)
Галаур С. П. - Любов до отчого краю – міцний ґрунт, а слово – крила для злету (вітання вихованців наукової школи професора М. І. Степаненка), Педченко С. О. (2018)
Міровська Маріола - Управління освітнім процесом у закладах вищої освіти: міждисциплінарний підхід (Республіка Польща) (2018)
Нестуля С. І. - Концептуальні основи формування харизматичного лідера (2018)
Стрельніков В. Ю. - Розвиток управлінської культури майбутніх менеджерів в умовах магістратури (2018)
Kravets R. - The role of student`s periodic for popularization university department on the Internet, Syerov Yu., Fedushko S., Shved O. (2018)
Тонне О. Ш. - Результати експерименту з організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Voytkevich N. - On the issue of reading competence and habits among university students (2018)
Гавриленко Н. І. - Тестування як форма об`єктивного контролю та діагностики знань здобувачів вищої освіти (2018)
Шевчук С. С. - Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу (2018)
Радько П. Г. - Вплив творчості Тараса Шевченка на національно-культурне відродження українського народу в контексті історіографічного дискурсу, Аванесян Г. М. (2018)
Сінельніков І. Г. - Фольклористичний рух в Україні: сучасні тенденції, проблеми й перспективи, Сінельнікова В. В. (2018)
Кокнова Т. А. - Історико-педагогічне становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у період Просвітництва (2018)
Грицак Н. Р. - Проблема навчання майбутніх учителів-словесників компаративному жанровому аналізу художнього твору (2018)
Станіченко О. Ф. - Формування громадянської позиції майбутніх учителів на уроках правознавства в педагогічному коледжі за допомогою інтерактивних методів навчання (2018)
Остапенко Л. - Хорове аматорство в сучасній Україні, Іваниш А. А. (2018)
Попова А. Б. - Розвиток вокальної універсальності в рамках проекту "Interkultur", Кречко Н. М. (2018)
Закрасняна Ж. М. - Методи розвитку виконавської виразності співака спеціальності "академічний вокал", Мельниченко І. В. (2018)
Сіненко О. О. - Проблеми дотримання ансамблевості при виконанні творів a capella, Остапенко Л. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Чугунов І. - Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень, Макогон В. (2018)
Пасічний М. - Політика управління державним боргом (2018)
Власенко І. - Зовнішньоекономічна діяльність промислових підприємств України: адаптаційний потенціал, Шарко В., Семенюк І. (2018)
Мазаракі А. - Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі, Мельниченко С., Даниленко М. (2018)
Ткаченко Т. - Реінжиніринг сервісних бізнес-процесів у міжнародному туроперейтингу, Гладкий О. (2018)
Лабурцева О. - Інструменти оцінювання задоволеності споживачів (2018)
Мельникович О. - Благодійні акції – інструмент маркетингових комунікацій, Юсупова О. (2018)
Лукашова Л. - Стратегічні пріоритети розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Шульга Н. - Прогнозування стану кризогенності банківської системи України, Хоружий Д. (2018)
Волосович С. - Технологічні інновації на страховому ринку, Фоміна О. (2018)
Антюшко Д. - Метод асоціативного мислення в освіті, Прус Е. (2018)
Граняк В. Ф. - Результати аналізу залежності коефіцієнтів взаємокореляції вібраційних процесів гідроагрегату від його навантаження, Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. (2018)
Азаров О. Д. - Метод зменшення температурного дрейфу струму зсуву нуля у двотактних підсилювачах струму, Медяний Р. М., Ткачук А. П. (2018)
Хохотва О. П. - Вилучення Cu(II) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх електролітів, Будченко Л. І. (2018)
Діденко Н. О. - Ріст регулювальна активність комплексів купруму(ІІ) з деякими тіоамідами, Ранський А. П. (2018)
Небава М. І. - Людський капітал здоров’я населення Вінницького регіону в аспекті збалансованого розвитку України, Заюков І. В. (2018)
Ткаченко С. Й. - Теплофізичне тестування реологічного поводження складних рідинних середовищ, Паламарчук Н. В., Денесяк Д. І. (2018)
Білинський Й. Й. - Скраплений газ в енергетичному комплексі України, Гордієнко О. А., Тітов Т. С., Сахно О. М. (2018)
Ковтун В. В. - Оцінювання основного тону у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування (2018)
Мокін О. Б. - До питання вибору оптимальної математичної моделі стаціонарного часового ряду, Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чернова І. О. (2018)
Заяц О. В. - Операційні аспекти діяльності автотранспортних підприємств (2018)
Гайдамак О. Л. - Експериментальне дослідження процесу холодного газодинамічного нанесення покриття та методика розрахунку його режимів, Савуляк В. І. (2018)
Тригуб О. А. - Визначення продуктивності нагнітаючих вентиляторів системи автоматичної вентиляції кузова автомобіля, Загубинога В. В., Тарандушка Л. А. (2018)
Грушко О. В. - Механічні характеристики сталей G3Si1 та Св-08Г2С, Слободянюк Ю. О. (2018)
Білинський Й. Й. - Огляд методів та засобів визначення температури точки роси за вологою та вуглеводнями, Городецька О. С., Новицький Д. В. (2018)
Bataeva K. V. - Modern and postmodern visual practices in social context (2018)
Сторожук С. В. - Роль колективної пам’яті в процесі формування національної єдності: український вимір, Гоян І. М., Федик О. В. (2018)
Жукова Н. А. - Феноменологічна естетика романа Інґардена на тлі європейської гуманістики 40-60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз (2018)
Жадан В. Б. - Вопросы эстетики в творчестве Умберто Эко (2018)
Селевко В. Б. - Філософська думка античної доби про державно-правове регулювання повсякденності (2018)
Ковалевская О. В. - Образование как условие формирования идентичности в пространстве информационного общества (2018)
Дмитренко Є. В. - Феномен вторинної комунікації в соціальній мережі: причини й наслідки (2018)
Попова Е. З. - Лингвистическое пространство и основы педагогического дискурса, Попова Л. Е. (2018)
Кудлай О. І. - Дистанційне навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки майбутніх юристів (2018)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка прав человека как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. стратегии для меняющегося мира" (2018)
Chmykhun S. - Coercion mechanism of the primitive culture as preparation for the making of the "Moral man", Mkrtchyan M. (2018)
Стєбєлєв А. М. - Міжнародно-правові стандарти прав особи на доступ до інформації (2018)
Каніщев Г. Ю. - Територіальна цілісність держави в умовах інформатизації та віртуалізації суспільства (2018)
Каткова Т. Г. - До питання про правове регулювання штучного переривання вагітності, Верьовкіна Д. І. (2018)
Богдан О. М. - Плеоназм і тавтологія як типові помилки в усному й писемному мовленні сучасного старшокласника (2018)
Summary (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Відомості про авторів (2018)
Моісєєва Н. І. - Філософія історії в контексті лінгвістичної (наративної) філософської традиції, Романова С. С. (2018)
Омельченко Г. Ю. - Онтологія комунікативної реальності, Осіпов О. М. (2018)
Братерська-Дронь М. Т. - "У роботів – свої казки" (робототехнічна проблематика в соціокультурному просторі XX – початку XXI ст.) (2018)
Жарких В. Ю. - Концепция смеха в философии прагматизма (2018)
Проценко О. П. - Духовність: сутність, історичні витоки та сучасний вимір, Солошенко О. М. (2018)
Васильєва Л. А. - Історико-антропологічна парадигма осмислення феномена публічності (2018)
Богомолець О. В. - Обрядова практика як засіб збереження колективної пам’яті: український вимір (2018)
Грабарчук О. Н. - Юмор в пространстве современной украинской культуры, Рибачук Н. В. (2018)
Пилипенко С. Г. - Феномен землі в умовах технологічної реальності (2018)
Северин В. Д. - Сучасне освітлення в дизайні музейних експозицій (2018)
Канищев Г. Ю. - Многовариантность исторического развития Украины (на примере Слобожанщины XVI–XVII вв.) (2018)
Калайтан Н. Л. - Особливості емоційної сфери студентів технічного ЗВО з різним рівнем психологічної зрілості, Макаренко А. О., Старовойт Т. П. (2018)
Бідюк І. А. - Особливості особистості майбутнього фахівця аерокосмічної галузі (2018)
Рибак В. О. - Укладання трьохмовного словника-довідника на основі навчальних текстів у галузі авіабудування для студентів-іноземців, Ільченко М. Л. (2018)
Вимоги до оформлення статей (2018)
Духновська Л. М. - Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості, Скоморохова С. Ю., Горбунова С. Є. (2018)
Македон В. В. - Поляризація України у сфері світового туризму: реалії та перспективи, Андрєєва Ю. В. (2018)
Бочарова Ю. Г. - Модель перспективного розвитку інноваційної інфраструктури України (2018)
Дяченко Ю. А. - Формування та розвиток інформаційного забезпечення біржового ринку сільськогосподарських товарів (2018)
Іванова Н. С. - Прогнозування рівня економічної безпеки регіонів національної економіки (2018)
Беренда Н. І. - Конкурентоспроможність підприємства і стратегія її підвищення, Ніколаєнко С. М., Тацієнко Н. В. (2018)
Волошина С. В. - Архітектоніка людського капіталу підприємства (2018)
Копецька Ю. О. - Підвищення енергоефективності підприємств целюлозно-паперової промисловості (2018)
Микуланинець С. І. - Теоретичні основи застосування логістичного механізму розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону (2018)
Морозюк Н. В. - Організаційні умови формування та реалізації лідерського потенціалу молоді об`єднаних територіальних громад, Слюсар С. Т., Круглик С. Г. (2018)
Боровік Л. В. - Теоретичний базис формування інвестиційної політики розвитку сільського господарства України (2018)
Кулікова Є. О. - Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні (2018)
Артюх О. В. - Фінансовий результат до оподаткування: проблемні аспекти визначення різниць, Дацька І. С. (2018)
Болдуєв М. В. - Удосконалення методичного складника бухгалтерського обліку витрат за центрами відповідальності (2018)
Дятлов Є. В. - Система інформаційного забезпечення у сфері зовнішньоекономічної діяльності: наукові погляди щодо формування та розвитку (2018)
Дятлова В. В. - Інноваційний потенціал економіки: методичний підхід до оцінки та групування регіонів, Петрик І. В. (2018)
Однорог М. А. - Концептуальна інноваційна модель інституціоналізації агропромислового комплексу (2018)
Пробоїв О. А. - Транснаціоналізація економіки та глобальні інвестиційні процеси: світові тенденції й Україна, Стефанишин В. І. (2018)
Терещенко В. К. - Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільських територій, Коробенко Р. І. (2018)
Мардус Н. Ю. - Аналітика кількісних та якісних параметрів функціонування внутрішнього ринку товарів (2018)
Мельникова М. В. - Ринок житлово-комунальних послуг міста: особливості демонополізації та поглиблення конкуренції (2018)
Удовиченко С. М. - Інноваційний розвиток України в контексті євроінтеграційних процесів, Махсма М. Б. (2018)
Лысевич С. Г. - Место и роль корпоративной культуры в хозяйственном механизме предприятия (2018)
Михайленко О. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства, Муравська І. О. (2018)
Пахуча Е. В. - Конкурентоспроможність зернових культур: регіональний аспект (2018)
Тарасевич О. В. - Особливості впровадження стимулюючого тарифоутворення на житлово-комунальні послуги підприємств міського господарства, Градобоєва Є. С. (2018)
Трохимець О. І. - Регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті сучасних тенденцій, зокрема соціального партнерства, Ткачук О. В. (2018)
Кравчун А. С. - Теоретичні підходи щодо визначення терміну – "інвестиційна платформа" (2018)
Михайленко О. В. - Формування та управління портфелем фінансових інвестицій, Ременюк В. О. (2018)
Ставерська Т. О. - Експрес-оцінювання в системі моніторингу фінансової безпеки торговельної галузі (2018)
Яцух О. О. - Оцінка діючого механізму форвардних операцій та його аналітичне забезпечення (2018)
Струк Н. С. - Методичний підхід до аналізу витрат операційної діяльності підприємств роздрібного ринку нафтопродуктів, Мулінська Г. В. (2018)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України"! (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2018)
Сокальська О. В. - Історичний досвід підготовки персоналу установ виконання покарань (2018)
Приполова Л. І. - Щодо проблеми адаптації національного законодавства до норм міжнародного права у сфері захисту прав осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі (2018)
Славна О. В. - Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті євроінтеграціії України (2018)
Безпалова О. І. - Критерії ефективності діяльності уповноваженого органу з питань пробації в Україні, Капустіна К. О. (2018)
Іванов А. І. - Нормативно-правове регулювання використання електронного цифрового підпису (2018)
Лінік Є. П. - Захист права власності внутрішньо переміщених осіб, Булик І. Л. (2018)
Шкарупа К. В. - Громадські роботи як вид адміністративного стягнення: проблеми становлення та перспективи розвитку (2018)
Шкляр С. В. - Взаємодія між органами контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (2018)
Guy R. - The potential of biosocial criminology (2018)
Domnich L. - Indigenous incarceration in Australia: causes and consequences (2018)
Залялова І. М. - Подарунок медичному працівнику як форма підкупу (2018)
Кісілюк Е. М. - Кримінальна відповідальність за гендерно зумовлене насильство в Україні, Смаглюк О. В. (2018)
Кріпак А. А. - Покарання у вигляді позбавлення волі у законодавстві України та країн західної Європи (2018)
Mikanadze G. - Parole and special categories of prisoners in Georgia (2018)
Микитась І. М. - Досудова доповідь: поняття, зміст, значення (2018)
Павловська А. А. - Проблеми визначення "вікової неосудності" в кримінальному праві України (2018)
Самосьонок А. О. - Актуальні питання підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби (2018)
Chomczyński P. - Some methodological insights from doing field study in Mexico (2018)
Вакулік О. А. - Правові та організаційні питання внесення відомостей про кримінальні правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань (2018)
Калатур М. В. - Поняття та система органів досудового розслідування України (2018)
Тимошенко Ю. П. - Перспективи застосування до неповнолітнього підозрюваного(обвинуваченого) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2018)
Коваленко Я. І. - Аналіз діяльності органів європейського союзу, до компетенції яких входить захист прав людини (2018)
Турченюк В. О. - Підвищення ефективності роботи дренажу рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М. (2017)
Волк П. П. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку природно-техногенних ландшафтів зони Полісся України, Приходько Н. В., Волкова Л. А., Рокочинський А. М. (2017)
Гаращенко О. В. - Магнітосорбційні властивості фільтрматриці з контактуючих стрижнів, Гаращенко В. І. (2017)
Кононцев С. В. - Реалізація методу біоконвеєра при очищенні оборотної води рибницьких господарств (2017)
Квартенко О. М. - Встановлення оптимальних параметрів процесу стабілізаційної обробки підземних вод в системах водопостачання малих населених пунктів (2017)
Стасюк С. Р. - Лабораторні дослідження процесів знезалізнення підземних вод біологічним методом (2017)
Вижевська Т. В. - Визначення оптимальних параметрів регулювання дощового стоку при очищенні усього його об'єму, Пілецький А. Є. (2017)
Назаров С. М. - Про раціональні умови використання сітчастих струменереактивних фільтрів малої продуктивності, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2017)
Нестеренко В. П. - Підвищення ефективності насосного блока при його роботі в турбінному режимі (2017)
Гопчак І. В. - Ретроспективний аналіз динаміки змін якості поверхневих вод верхньої течії р. Прип'ять в межах західного Полісся України (2017)
Нестеренко В. П. - Результати енергетичних досліджень насосних блоків з горизонтальним капсульним агрегатом в турбінних режимах (2017)
Ольховик О. І. - Заходи з поліпшення екологічного та санітарного стану озера Басів Кут в місті Рівне, Данилюк І. В., Ольховик Б. Є. (2017)
Вечер В. В. - Боротьба з наносами при водозаборі з передгірських ділянок річок та на каналах, Шинкарук Л. А. (2017)
Волощук В. А. - Визначення місць, значень та причин термодинамічних втрат у теплонасосній установці на стічних водах на основі застосування методології поглибленого ексергетичного аналізу (2017)
Довбенко Т. О. - Генезис безпеки життєдіяльності та охорони праці (2017)
Лук’янчук О. П. - Дослідження конструкції вітроенергетичної установки з вертикальним ротором, Серілко Д. Л., Єрмолін А. Р. (2017)
Стадник О. С. - Утилізація зношених автомобільних шин на Рівненщині: організаційно-економічні аспекти, Рижий О. П., Пікула М. В., Пашкевич С. М. (2017)
Бабич С. М. - Розрахунок маточини прямобічного шліцьового з'єднання, Музичук К. П. (2017)
Трач Р. В. - Дослідження сучасних методів реалізації будівельних проектів (2017)
Сяський А. О. - Міжфазна тріщина в нескінченній ізотропній пластинці з підкріпленим круговим отвором, Шевцова Н. В., Дейнека О. Ю. (2017)
Остапчук С. М. - Визначення географічного центру території (на прикладі Рівненської області та її адміністративних районів), Німкович Р. С. (2017)
Новак А. И. - Микробиологическая рекультивация нарушенных земель при подземной разработке угольных месторождений Украины, Семенюк В. В. (2017)
Луценко С. А. - Исследование взаимосвязи параметров системы разработки при концентрации горных работ (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського